P. 1
A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE

A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE

|Views: 45|Likes:
Published by gamadra

More info:

Published by: gamadra on Jan 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE

GRANDPIERRE K. ENDRE

A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA

AVAGY

A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA

TITOKFEJTŐ KIADÓ

A borítót tervezte, az illusztrációkat válogatta és közlésre előkészítette

BARCSIK GÉZA

ISBN 963 77 08 00 X Nyomás és kötés a Zrínyi Nyomdában készült Budapest.© GRANDPIERRE K. ENDRE.1422/66-12) Felelős vezető: Grasselly István vezérigazgató . 1993. (93.

................. 38 A kényszerítés joga ............................................................... .............................................................................................................................................. 16 Résnyitás-titkos tényekre . 34 "Veszett dühű ellenség" ...... 18 Az igazság isteni erő ................... 17 Jótanácsok e könyv kézbevevőinek ....................... 27 A magyarok a kárhozat és tudatlanság fiai. 37 Kereszt avagy halál ........................................................... évezredes hagyományok szentesítette magyar ősvallás gyakorlása ............ végső kétségbeesése ............. szolgaságravetése.......................... 23 Vád alá helyezett magyar nemzet ........................................ látásrontó homály ............................................................................................ 29 Vallási türelem és tolerancia .... 30 Világosság derült vagy sötétség szakadt ránk? ...TARTALOM A LEFEJEZETT TEST ................................... 28 Pogányok voltak-e a régi magyarok? ............. vakhomályban tévelygő faragatlan kóbor nép? ... 31 Isteni igazságosság és tiszta erkölcs legendáink tükrében .............................. 40 A magyarok leveretése.......................................... ............... áthatolhatatlan köd..... 34 A "gonoszság minden mocskában" sínylődő magyarok ....................................................................................................... 21 MILYENNEK ÁBRÁZOLJÁK ÁRPÁD-KORI ......................... 33 Bűnös nép" ........................................... 39 Örökkön szidalmazott éhes fogakkal marcangolt magyarok .......... tilos kiejteni ............. LEGENDÁINK A RÉGI MAGYAROKAT? ............................................................... 9 Valamiféle felhő terped a magyarság láthatárán.............................................a magyar! ..........Főbenjáró bűncselekménnyé vált az ................................... 33 Árpád neve bűnös név..................................................................................................

............................................. 60 Száznyolc hajdani magyar nemzetségről ............... 72 ......... történelmi és néphagyományait........... 51 KÚTFORRÁSOK A MAGYAROK NAGYSÁGÁRÓL...... barbár műveletlenségű magyarok .. 67 Dárius perzsa király hadseregének katasztrófája Szkítiában .......... ........ 49 Kik pusztították el Magyarország ereklyéit.... 53 Világhírű hindu tudós (J.................................................................... 64 A világ teremtése óta nem élt hatalmasabb nép a földön .................................. Ördögi sugallat melyik felet vezette? ........................... viselt dolgairól............................................................. 44 Halálmegvetést kell szembeszegezni a halálos fenyegetéssel............................................... eurázsiai pusztaságokat .................................... ............................... 43 Vert vadállatként visszavicsorító.................... 67 Európa ősbetelepülésének titkai ...... ősidőktől fennállott gyepű................................................................... VITÉZSÉGÉRŐL........... és menekülése ................................................. 50 Kik tévelyegtek s tévelygésben kik vesztek el? ................ 63 Magyar volta világ legnagyobb létszámú és leghatalmasabb népe ........... 45 Hol állt az Ördög és melyik oldalon állt az Isten? ............. 59 Kis nemzet-e a magyar? ..... védőhatár volt Magyarország és a keletrómai birodalom között ................................................................... az idegen igába kényszerítéssel ...... ....................... MÉRHETETLEN ...........és védrendszerét? .. SOKASÁGÁRÓL ÉS LEGYŐZHETETLENSÉGÉRŐL .......................... J.......................... 65 Ázsia urai a szkíta népek .............. 71 Magyarország területi nagyságáról ..... 62 Ősidőktől fennálltak Magyarország határai: az Alduna (Ister) .............................................. faji őseredetéről ........ KULTÚRÁJÁRÓL........................................ Modi) a régi magyarok nagyságáról.................................. 68 A szaka-szikul-szekul-székely népcsalád birtokolja a nagy ....................

............................................ századi nemzeti tragédiánk ............................. 126 Régi magyarok vitézségéről............ 97 Égitest-szabadító! Égitest-szabadító! Istenszabadító! ............................................. 119 Miként értékeli a hivatalos vonala tizedik évszázadi ...................... 100 Hadúr és a hamisítók............... MIBENLÉTE És REJTÉLYES HÁTTÉRTÉNYEZŐI ........... 73 Magyar-itáliai-bizánci közös határ .............................. 113 TIZEDIK SZÁZADI TÁMADÓ KÜLHÁBORÚINK ........... 92 Arany János és X-XI............................................................... 75 Miért volt Isten szava a magyar nép szava? ...................................... 130 A Szent Gallen-i eset ........................................... 123 Miről volt szó tulajdonképpen? ............... 79 A régi magyarok erkölcséről ................................ Száz éve koholták-e Hadúr fogalmát? ............. 92 A nemzeti vallás jelentősége ....................... 80 Hova lett az ókori világ legigazságosabbnak mondott szkíta népe? ................. 117 Bűnné bélyegzett erény.................................................................................................. 73 Moldováról és Havaselvéről ..................................... 99 A Magyarok Istenének vezérnyomdokai .............................................. 80 ISTENRABLÓK AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG ................................................. 107 Porbadűlt istenszobrok ......................... 78 A Magyarok Istene legfőbb jellemzői ............................................................................................................................................................................................................................................. 93 Emlékezetfosztás ............................................................ magyar katonai offenzívát? .......................................... 89 A HAMISÍTÓK ELLEN ....... 132 .... szégyenné gyalázott dicsőség ..............................................................Magyarország területi nagysága többszöröse a bizánci birodalomnak .......... 95 Aranyhíd ível át történelmünk fölött .............................................................. ellenállhatatlan erejéről ........................................................................... 97 Istenrablók az ókorban és az istenrablók dicsőítése .

....... 153 3........................... Kölpény fia Botond vezér csodálatos halála .. Az agyonhallgatott másik Botond ........................... Miért maradtak el a támadások? . 172 10.................................... 157 Eltűrhették-e a magyarok az elszenvedett sérelmeket? .......A magyar aranyéhség és zsákmányszerési vágy cáfolata ....... 150 Miként nagyították fel nemzeti kataklizmává az augsburgi ütközetet? .................................................. 179 ........................ 7.... 173 12.................................... AZ AUGSBURGI ÜTKÖZET KÖRÜL .. 135 A pozsonyi csata .................... 163 Az ütközet további titkai.................. titkos voltáról ........... 150 1...................................................................... 155 Könnyű és holtbiztos .. 9.............................................. 4............................................... 8.................................................................. 6. 149 A történelmi események leárnyaltságáról........... 150 Mi történt Augsburgnál? ......................... A csata lezajlásának körülményei ................ Liudprand cremonai püspöktől ............ 164 I.............................................................. Ottó császár gondjai ......................... 5...................................... 140 VILÁGSZÉDÍTŐ HAZUGSÁGHADJÁRAT .................................. 137 Ismétlődő világtragédiák ............................................................................. 176 13........ A második visszavágás ............. "Egészen Konstantinápolyig mentek ők" ....................................... 2........ 172 11................ 177 NEMZETKÖZI BŰNSZÖVETKEZETEK TÁMADÁSA A MAGYAR NAGYHATALOM ELLEN ..................................................................................................................................... Bosszúálló Botond serege visszavág .................................... 162 Két magyar hadsereg volt-e Augsburgnál avagy három? ... 147 Európa magyar nyomás alatt ............................. A "csalárdságról" avagy a titkos erők szerepéről ............................................. 171 Az ütközet további titkai — 2..............................

........................ 199 A megvesztegetés művészete ............. III............. 215 I............. 5...... 202 Az arannyal megrakott szamár — világtörténelmi bomba ..... 189 Az ország............................. II..................... Zsákbamacska-királyné .......................................................................................................................................................................................................................................................... 207 Ottó császár Piligrin passaui püspökhöz intézett titkos levele ............................................................................................................................................................................................................................................ 194 PÜSPÖK ARANYSZAMÁRON .................................................. 205 Ottó császár jósága ............................................................................................................................................ 222 Piligrin püspök magyarellenes diverziós központtá építi ki Passau városát ...... 217 A tizenkettek talánya ........................................................................................... 220 Különös szerepcserék ............. 193 Ki(k) parancsol(nak) a magyar királynak? ..............és nemzetrombolás mindenkori titkos programja .... 181 Taksony titokzatos halála ............................ 208 6................ 4....................................................... 183 Géza nagykirály trónralépésének rejtélyes körülményei ..... V.......... IV..................................................... 186 Rejtélyes háttérvonulatok Géza uralkodásának kezdetén ........... 225 A magyarság ártalmatlanná tétele ........................ Bruno követjárása tényeinek rövid összefoglalása ... A mérgezett alma ......... 219 A "békéért könyörögve házaló" magyarokról ........................................ A békevágy csalétke ...............................................................................................................Nyomtalanított titkok nyomában ................ Titokzatos követ járások ............ 187 A király esküje ... 228 ..... 225 VI................. 193 Gyújtogató Adalbert ............................. 188 Wolfgang szerzetes rejtélyes farkasjárása ..... 3............ 212 MI TÖRTÉNT QUEDLINBURGBAN? .............. VII..... 2...... 197 1........

...................... Az egyezmény kikövetkeztethető pontjai ................................................. 229 ZÁRÓRÉSZ .....................................VIII.... 232 ............................

melynek alapján valóságos. FENNTARTOTTA VOLNA. NEM LÉVÉN NEKIK OLYAN LIVIUSOK VAGY POLIBIUSOK. adj jelt!" Petőfi "Keresztény hitre tértenek magyarok az első István király idejében főképpen." Bod Péter " O Beata Ungheria! se non si lascia piu malmenare" (Ó boldog Magyarországa csak ne hagyná magát becsapni már) Dante "Talán elkövetkezik végre valahára a történelmi könyv. AZ AKKORI DOLGOK IS IGEN HOMÁLYBAN VAGYNAK. . gyenge vagy kemény emberi alakjukban látjuk viszont kővé. AKI AZ EMLÉKEZETRE MÉLTÓ DOLGOKAT VILÁGOSSÁGRA HOZVÁN.A LEFEJEZETT TEST "Magyarok Istene.

megszűnt az élet tanítómestere lenni. hogy ezekben a (történészi) munkákban az igazságnak kell a főszerepet játszania. a magyar múlt új feldolgozása: a magyar jövő egyik felelete s valóságos történelmi szükség.. vagy amit maguk a történetírók kikövetkeztettek. A história megbukott. ha az igazságot eltávolítjuk belőle. áfiummá vált.) megtudni csak azt lehetett. hogy miként az egész élő test tehetetlenné válik. Montesquieu . aki tudatlanságból nem mond igazat." Szabó Dezső "Semmit sem ér az a történetírás. A kincstári historizálás már régesrég lemondott és leszokott erről. amit a zsarnok őrültsége és arcátlansága nyilvánosságra juttatni engedett. vaskalappá. hogy a császárok kora óta nehezebbé vált a történetíró dolga. ha elveszti szeme világát. megilleti az elnézés. Két fajtáját említettük a hazugságnak. nem szabad megbocsájtanunk. Azt.mítosszá. (.. ugyanúgy a történetírásból is haszontalan mese marad. azoknak azonban. a lelkek bódítójává. elbukott. magam írtam le munkámban valahol azt a hasonlatot. a másik szándékos. mert a történelemből csak azt mutatja meg. akik szándékosan hazudnak. felületénél s nem tér ki a minden történelmi eseményt meghatározó titkos háttértényezők vizsgálatára és célja nem azok feltárása. az egyik a tudatlanságból ered. a messzi éjben ijesztő szoborrá váltott eleinket" Krúdy Gyula "Nekem is az a véleményem." Polübiosz "Kétségtelen: a magyar történelem új megírása." Sziklamezei Zsolt "Dio Cassius helyesen jegyzi meg. mivel m i n d e n t i t o k b a n folyt. ami valótlan és hamis: a felületek felületét. a gondolat altatójává. Igen: történelmi szükség: hogy a történetírás-lírát az idegen kizsákmányoló osztályok érdeklírájából a magyarság nagy tömegei legmélyebb életérdekeinek lírájává tegyük. amely megreked a történések felszínénél.

SZÁZADBAN TÖRT KETTÉ. ne csaljuk magunkat. csupán futólag érintett eseménynél. szinte ily mélyre süllyedénk. ha a szerző kötelességének érezné." Clauzewitz "A gondolatban van valami fényszerű" Pan-Nemes János Elöljáróban gyötrelmes kérdéseket kell felvetnünk: MI TÖRTÉNT VELÜNK MAGYAROKKAL? MI TÖRTÉNT? LEGELŐBB EZT KELLENE MEGTUDNUNK. hogy a szerző vele akar bizonyítani. Erre sohasem kerülhetne sor. hogy bizonyítékul szolgáljanak. mintsem hogy valódi életet élnénk az élő nemzetek sorában. A PUSZTULÁS ÚTJÁRA? MIKOR? MIKÉPPEN? ÉS MI ÁLTAL? MIÉRT ZUHANUNK EZER ÉV ÓTA MIND MÉLYEBBRE ÉS MÉLYEBBRE SZAKADÉKBÓL SZAKADÉKBA? . HOL TÖRT MEG A RÉGI MAGYARSÁG ÉLETEREJE. sem ideje.. szinte ennyire jutánk. könnyelmű magyarázatából százfajta hamis nézet és elmélet keletkezhet. s létünk inkább csak papirosra van írva. hogy végképpeni ekorcsulásunktól minerőnk. mivel az írónak többnyire. s a történelemnek ilyen felületes. és annyira süllyednénk-e a szégyenek közé már."Természeti jogainktól annyira elesnénk.. sem lehetősége nincs hozzá. Mégis állíthatjuk. hogy valamely új vagy vitás elv meg-határozásához egyetlen alaposan feltárt eset tanulságosabb tíz más. LENDÜLETE. hanem az. Hazafiak. A felületes hivatkozásokban nem az a legrosszabb. HATALMA? HOL ROPPANT MEG A MAGYARSÁG GERINCE? HOL VESZTETTÜNK UTAT? UTAT TÉVESZTETTÜNK? ELTÉVELYEDTÜNK? HOL TÉRTÜNK A VÉGZET. s csak öröki rabszolgaság által kerülhetjük ki a halált? Igen." Vámos Ferenc "Roppant nehéz a történelmi eseményeket úgy szemléltetni vagy előadni. azt a dolgok pontos összefüggéséből fejtse ki. és a történelemmel akar igazolni. hogy az eseményeket önmaga sem ismeri eléggé. saját életünk többé nem óvhat." Széchenyi "A MAGYAR SZELLEM A XI. hogy ami utat ad.

MIÉRT FOGY SZAKADATLANUL LÉLEKSZÁMUNK? MIÉRT APRÍTJÁK. DARABOLJÁK EZER ÉV ÓTA ŐSI FELSÉGTERÜLETEINKET? MIÉRT PUSZTULT KI — ÉS PUSZTUL MA IS — NÉPÜNK ÓRIÁS. PARTRAVETETT DÖGLŐDŐ HALKÉNT A MAGYAR NEMZET? MI AKADÁLYOZZA A MAGYAR GÉNIUSZ ÉGRETÖRÉSÉT? MI FOJTJA LE. ELNÉMÍTOTTAK SAJÁT HAZÁNKBAN IS? KÉT VILÁGÉGÉS UTÁN MIÉRT MI LETTÜNK ÁLDOZATI BÁRÁNYUL PRÉDÁRA VETVE? MI AZ OKA. RETTENTŐ TÖRÉSEIT. ÖRÖK HÁTRÁLÁSBA? MIÉRT VERGŐDIK TEHETETLENÜL. BŰNÖS VILÁGBAN MIELLENÜNK BŰNÖKET ELKÖVETETT JOGTIPRÓ NÉPEK KÖZÖTT ÉPPEN MIRÁNK. MI FOGJA LE A MAGYAR SZELLEMET? MIÉRT TILALMAZOTT A NYÍLT SZÓ? MIÉRT FEDI SZINTE ÁTHATOLHATATLAN HOMÁLY EGÉSZ TÖRTÉNELMÜNKET? TÖRTÉNELMÜNK NAGY ALAKJAIT. VÉGZETES FORDULATAIT? MIFÉLE GÁTAK ÁLLNAK ÚTJÁBAN AZ IGAZSÁGNAK? MIÉRT NEM ISMERHETJÜK MEG MAGUNKAT A MAGUNK IGAZ MIVOLTÁBAN? MIFÉLE ÁTOK ÜL RAJTUNK? MIFÉLE BALSORS? . HAJDANTA SZÍNMAGYAR TERÜLETEKRŐL? MIÉRT FOGY. HOGY BŰNÖSEK VAGYUNK? MIÉRT SÜPPEDTÜNK SÁPADT SZOLGASÁGBA. TUNYASÁGBA. CSONKUL ORSZÁGUNK EZER ÉVE MÁR S MI-ÉRT RABOLHATTÁK EL LEGUTÓBB HAZÁNK KÉTHARMADÁT? MIÉRT SENYVEDÜNK ÉVSZÁZADOK ÓTA SZÁZFÉLEKÉPPEN LEPLEZETT IDEGENURALOM ALATT? MIÉRT NEM KÉPES HELYTÁLLNI A MAGYARSÁG A NÉPEK KEGYETLEN KÜZDELMÉBEN? MIÉRT SZORÍTTATUNK SZÜNTELEN HÁTRÁBB-HÁTRÁBB? MIÉRT VAGYUNK TÖBBÉ-KEVÉSBÉ ÜTÖTTEK. ÁLDOZATUL VETETT MAGYAROKRA SÜTÖTTÉK RÁ. HOGY VELEJÉIG ROMLOTT.

útja a táguló idő. mit vesztettünk. hacsak nem tévesztik meg s vezetik szándékosan félre. tény s való. HOL VAN A BAJOK GYÖKERE. HOL S MIKOR MIKÉNT KEZDŐDÖTT MINDEZ? HOL S MIKÉNT VESZEJTETTEK VELÜNK UTAT? Mert valamit vesztettünk. A MEGÚJULÁS ÖRÖMÉT? MIFÉLE SÁTÁNI ERŐ URHODIK RAJTUNK? FELELNÜNK KELL EZEKRE A KÉRDÉSEKRE. hatalmas nemzet hogy veszthetne-téveszthetne utat? Embermilliókból álló nép nem tévedhet el. MIKOR. vakvágányra siklatott vonat vagy ködben eltévedt magányos lovas? Dehát a nemzet nem lovas és nem magányos vándor s nem is úton halad . Tán mindent elvesztettünk? S hol és miként történt ez? Hol volt az Ady említette "valahol"? S hol a nagy letérő? Vesztettünk? Véglegesen vesztettünk? Vesztessé váltunk? Utat vesztettünk. mint világtalan vak vándor. Nemzet. MI TÖRTÉNT HÁT VELÜNK? HÉTLEPLES FÉLREVEZETÉS ÁLDOZATAI VAGYUNK? FELELNI KELL MINDENRE EZERÉVES VÉRTANÚSÁGUNKRA FOJTOGATTATÁSUNKRA TÖRPÉVÉ VARÁZSLÁSUNKRA S MINDENEKELŐTT ARRA MIKOR KEZDŐDÖTT MINDEZ? HOL. S nem tudjuk. MI DERMESZTI A NEMZETET? MI FÉKEZI LE MOZDULÓ KEZÜNKET? MITŐL TORPANNAK VISSZA GONDOLATAINK? MITŐL REKKEN EL KIÁLTÓ SZAVUNK? MI RONTJA MEG SARJADOZÓ KEDVÜNKET? MI RABOLJA EL TŐLÜNK A PÓTOLHATATLAN GYERMEKÁLDÁST. MIÉRT .MIFÉLE VÉGZET? MIÉRT ÚR FÖLÖTTÜNK A HAZUGSÁG LÉLEKTÖRŐ HATALMA? MI BÉNÍTJA MEG. HOGYAN. MÉG HA KISZAKAD IS A TORKUNK MINDENEK ELŐTT FELELNÜNK KELL ARRA. a vad történelem.

MIVEL KEZDŐDÖTT NÉPÜNK EZER ÉVI POKOLJÁRÁSA. mint megdönthetetlen és nyilvánvaló igazságot. mintha belülről valamiféle vihar rázná. Elrabolták a Napot. úgy zuhant Géza nagyfejedelem kora a magyarságra. MÉRHETETLEN SZENVEDÉSE? Géza trónralépésétől Szent István haláláig roppant jelentőségű változás. úgy akkor lettünk azzá. A fejetlenné vált test vergődve ráng. . a Holdat. Elrabolták tisztánlátásunkat. Az igazsággal olykor nehezebb szembenézni. mint a fényben tobzó nappal. Elrabolták a Magyarok Istenét. elgurul. úgy ennek a sorsfordulónak a kezdeti vagy befejező pontját kellene keltezésünk alapjává tennünk. minden szellemi és álszellemi. Hivatalos történeti irodalmunk az óriási horderejű változások lényegét a KERESZTÉNYSÉGRE TÉRÍTÉS és az ÁLLAMALAPÍTÁS fogalmával jelöli meg. társadalmi és áltársadalmi. Mégiscsak meg kell tenni. Lefejeztek egy nemzetet. minden sajtótermék ezt sulykolja belénk. tőkére ráhúzott rabra. A koponyában gondolatok viharzanak. Az üvegesedő szemek még látnak. amivé lettünk s ami ma vagyunk. ha valóban akkor kezdtünk el élni. Ha volna (valaha volt) külön magyar naptárunk. időszámításunk. éles fordulat történt a magyarság életében. irodalmi és álirodalmi fórum ezt harsogja. A pallossal lecsapott fej véres labdaként felszökik. Miként hóhérpallos a hátrakötött kezű. ha valóban így igaz. Minden történelmi munka. Ha így van.

láthatatlan üvegfal. mélyfekete sugárzás. magasan szálló lélek megtorpant itt. ernyesztő tunyaság. kőtorlasz. ÁTHATOLHATATLAN KÖD. omló falak mögül. bűn. világárulás által elszakított véreinkből: MIÉRT SÚJT MINKET A VÉGZET? MI AZ OK? MI AZ OK? . alattomos kígyófenyegetések. lélekdermesztő átok húzódik itt. átok és konok tiltás. eszméletorzó ború. tilalom. zúzalék. párát felhőző árok. mert él az élet s fényt és életet követel. letarolt városok égő koponyáiból. félelem. gyávaság. A magyar géniuszok mindahányan felvetették: MI A MAGYARSÁG ROMLÁSÁNAK OKA? MI A ROMLÁS OKA? MI TÖRTÉNIK VELÜNK? MIÉRT PUSZTUL A MAGYAR? Évszázadok óta zendül fel ez a kérdés a magyar történelem irtózatos szakadékaiból. betört híd. vad hazugságbozót. És mégis tovább kell lépni. gát. LÁTÁSRONTÓ HOMÁLY Sokféle elme. ennél a pontnál. mert valamiféle köd. itt. valami akadály.VALAMIFÉLE FELHŐ TERPED A MAGYARSÁG LÁTÓHATÁRÁN. gyöngeség.

amit emez akar. egyik rubinkőből. egyik gyémántos fényből. hogy egyik partjáról nem látunk el a másikig. mi a baj? Honnan ered a baj? Lépjünk egy ezredévvel visszább. szerelmes. . akár élet a halállal. tövestől kiszaggatja. a másiknak vad métely. a másik karbunkulusból. óriás mélyárok.Belső-külső ártalmak. rabló szomszédok? Kocsmaközpontúság? Tüskés parlagiság? Ős-önzés rákfenéje? Vénhedt vak koldusként a gyökereket tapogatva tudnunk kell. RÉSNYITÁS TITKOS TÉNYEKRE Borzasztó tájékozatlanság és tudatlanság uralkodik nemzeti múltunk minden kérdésében. A tizedik évszázad mintha két ellentétes részből állna: egyik fele pirosból. mely olyan széles. a másik tövig rontja. másik patakzó vérből: tágas törés húzódik itt. a másik mélyberántja úgy áll egymással szemben a kor két szakasza. akár nappal az éjjel. fekete óceán két ellenvilág áll itt egymással szemben: amit egyikük áhít azt a másik tagadja. mérgek? Kivagyiságos gőg? Olcsó pökhendiség? Irigység? Viszálykórság? Együgyű balga nyíltság? Jóságbálványozás? Idegenmajmolás? Javainkat elorzó ádáz. a másik feketéből. akárha a két part között világnagy folyam folyna. ha emez égretörne. küzd. miért emez vérzik. amit emez fölrakna. bajok. víg ének a lélekforgató gyásszal. a másik elátkozza.

aki egy templomi falrésen át kilesvén Salamon király titkos tanácskozását a későbbi Magnus (Géza) király megöléséről. egyedül az igazság feltárásának ösztöne vezeti . Ezt pedig csak a történelmi hazugságok. kiművelt emberfejeknek szól s azoknak. amelyen a magyarság a X-XI. Nem keresztényellenes azért. s ma. JÓTANÁCSOK E KÖNYV KÉZBEVEVŐINEK Akinek gyöngék az idegei. mert valóban hajmeresztő titokról szól ez a munka. miután látta. akárcsak a derék Willermus apát templomi lesőrése bepillantást e vészterhes idők mindmáig eltitkolt félelmes történéseire. mert meggyőződésünk. mert ez a munka nem nekik való.Magyarok Titkos Története sorozatunknak előző. akik felelősséget éreznek ennek az elárult.azzal próbál szolgálni nemzetének és az emberiségnek -. ahonnan mindent jól láthatott és hallhatott: a fülke résén át bekukucskált a templomban zajló tanácskozásba és az ő révén. Tudjuk. galádul ki játszott. évszázadban átesett. hogy az igazság feltárása. amelyek a történelemi díszletek mögé rejtetten a történelmi eseményeket irányítják. Éppen ezért félreértések elkerülése végett. mert meggyőződése. nekünk is bepillantást engedett azon a résen át a kor titkaiba: "Willermus vagy Vilmos apát. KIRÁLYGYILKOSSÁGOK c. szemünk elől tökéletesen elfedett nemzeti tragédia hátborzongató háttértényezőire. mint a világító nappal. Nyújtson ez a munka. mintegy az ő szemén át. emberi szemek elől elrejtett háttérvonulatairól. ostoba szennyregényt. tegye félre ezt a könyvet és nyugtatóul olvasson el egy agytompító krimit. hogy a kereszténység nem áll utolsó helyen a világ vallásai sorában. mint az emberiségnek nemcsak legszentebb kötelessége. elkerülhetetlenül bekövetkezik az emberi világ feltartóztathatatlan gyors elkorcsosodása és fizikai megsemmisülése. mű 73. némelyeket fellelkesít. elrejtőzött valami kis zugolyban (talán a gyóntató fülkében). kötetében egy roppant különös eseményről. azokról a láthatatlan történelemformáló erőkről. Ennek a célnak a szolgálatában áll ez a munka. ezért ez utóbbiaknak is azt tanácsoljuk: tegyék le ezt a könyvet. megismerése és érvényesítése úgy a magyarságnak. világhazugságok leleplezésével. másokat felbőszít az embertelen titkoknak itt részrehajlás nélkül bemutatott világa.) Jelen munkánkban hasonló titkos rést akarunk nyitni olvasóinknak arra a rejtelmes. a magyar történelem ezer éve hét lepellel lefedett titkairól. puszta megmaradásáért kell küzdenie. a kereszténységbe burkolózó keresztényietlen világban a . élősdi ellenségeinek prédául vetett nemzet további sorsának alakulásáért. a történelmi titkok tudományos feltárásával akadályozhatjuk meg. mégcsak a magyarság iránti kedvezés sem torzítja tollát. mert a hazugság világszerte elhatalmasodott hatalma minden atomháborúnál bizonyosabban elpusztítja az emberiséget. de legfőbb önvédelmi érdeke is. hogy Salamon király bizalmas híveivel tanácskozásra állt össze. Willermus apát cseléről számoltunk be. s ha az emberi szellemet sikerül aljas tilalmakkal kordába szorítania és megfojtania. a leghatározottabban ki kell jelentenünk ez az írás nem keresztényellenes és nem németellenes. hiszen az igazsággal nehezebb szembenézni. Történelemvizsgálónkat senkivel és semmivel szemben nem fűti elfogultság s a könyv nem szól senki és semmi ellen. mi is beleshetünk történelmünk egy olyan titkos eseményébe. amikor az emberiségnek a szabadságára és szellemére törő sátáni erőkkel szemben a létéért. amelyet gondosan el akartak rejteni minden fül és minden emberi szem elől" (i. általa. amely csak gondolkodásra érett.

hogy a történelmünket véres szakadékokkal átszántó magyar-német ellenségeskedést immár visszavonhatatlanul a történelmi múlt emlékei közé dönti a történelem. rémtetteket csak az a vétkes mentegeti. különös esetek számának gyakorisága meglehetősen biztonsággal sejteti. a titkos tényezők világába. az eltérő nem a rendet. ütött. bekebelezési kísérletek. akárcsak a magyar. a törvényszerűt cáfolja. majdhogynem üldözött. a jövőben is ragaszkodik és meg akarja óvni. áthatolhatatlannak tetsző fátyolrétegei takarnak a fürkésző emberi szem elől. aki e vétkekhez továbbra is. aki e bűnökkel még ma is szolidáris és védelmükben vállal ma is szövetséget. s végül de nem utolsó sorban. bűntevők bűnbakjává. Ebbe a titokzatos világba vezetjük az olvasót. a rejtett okot jelzi s némelykor éppen azt a rést. az igazság. fölfalások. mert meggyőződésünk. titkokkal fedett történelmünk ellenében. hanem a rejtélyes háttérvonulatokat.mint jószerivel Európa valamennyi jelentős népét . ÁTKOK ÉS TILTÁS LETAKART KATAKLIZMÁK LEPLEZETT ÖLDÖKLÉSEK . azt. jogfosztott néppé. s századunk végletes kataklizmái rá kell eszméltessék végre a német népet is . a történelem mögötti történelembe. biztosítani bűnelkövetési jogát. amit hazugságok és torzítások sűrű. háttérokokat. Mindez azonban nem vezethet részrehajlásra. EMLÉKTELEN IDŐK ELHANTOLT KORSZAKOK EMLÉKEFOSZLOTT KORSZAKOK TUDATAFOSZTOTT NEMZET ELPALÁSTOLT GAZTETTEK HAZUGSÁGTAKART VERMEK ELTUSSOLT NEMZETIRTÁS GÁNCSOK. a régi bűnöket. hanem inkább a feltáratlant. százados orvtörekvések eltussolására. bármilyen iszonyúak is lettek légyen azok. rendhagyó jelenségeket vesszük számba. Mindez a római katolikus egyházra is érvényes: ezeréves bűnökért csak azt terhelheti felelősség. a teljes könyörtelen igazság kimondásától való eltántorodásra: hajdanta elkövetett vétkeik elkendőzésére. hogy az ismerni vélt cselekményhalmazat mögött egy egészen másféle s netán egészen ellentétes történet rejlik. mert a különös. s lehet. ahol felfeslik a hazugság szövete. eszelős hódító szándékok. s így a rendhagyó.a magyar néppel való egymásrautaltságára. És nem németellenes. bűnösök bűnösévé. hogy az elénk tálalt történettel alighanem valami baj van. mert századunk roppant kataklizmái során a német nép is áldozatnéppé vált. s mindenekelőtt a különös.kereszténységre szükség lehet. szakadást. ebrudalt néppé. titkos cselszövések. megtévesztő) felszíngyűrődéseit tekintjük át. nem a (jobbára teljesen meghamisított. régi ütközések.

mint a bűneltitkolásban. NEM LÁTHATJA MEG AZ IGAZSÁGOT. feltárása és érvényesítése a legszentebb emberi jog és kötelesség. rágalmazásban. népek félrevezetésében. Való igaz: a hazugság még sosem kerítette hatalmába annyira az . felemelőbb dolog a világon. MAGYARORSZÁG ROMLÁSÁNAK TITKÁT ÉVEZREDES LEPLEK FEDIK. mert kétség nem férhet ahhoz. éppúgy. a válasz elmaradt. mi a magyarság minden képzeletet felülmúló romlásának oka? Őrlődtek anélkül. A választ fal zárta el. Nincs és nem is lehet szentebb. de a legszentebb érdeke is ez. hazugságban. riadalmat okoz. ámde a kezdeti gyötrelem után annál áldottabb lesz a fény. fájdalmasan érinti a fény. Az igazság elpalástolása Isten elleni vétek. Előfordulhat és bizonyára elő is fordul. mintha annak kutatására indulnának. a tudat. Az emberiségnek nem csupán a legszentebb kötelessége. hogy az igazság feltárása. kimondása fájdalmat. Szörnyeteg századunk minden képzeletet felülmúló szörnyűségei megmutatták a szabad vélemények és az igazság elfojtásának. a lelkeket bénító monolitikus terrornak irtózatos következményeit. korok. hogy a megismert igazság révén közelebb kerültünk az isten akarata és igazságára alapozott világhoz. AZ IGAZSÁG ISTENI ERŐ Az igazság kimondása. az írók és műveik boncolgatásába. a Sátán hatalmával szegül szembe. ők érdekeltek a bűnben éppúgy. kétségbeesés gyötörte elmével. Aki hazugságot leplez le. Némelyek mintha valamiféle számvetésre készülődnének a romlás kezdetének kérdésében. hamisításban s annak legfélelmetesebb formájában: emberek. hol. csalásban. AKI NEM MER BELETEKINTENI A POKOL FÉLELMETES FEKETE VILÁGÁBA. miként már-már vakságot okozó hályog eltávolítása után a szemet is sérti. a kérdés válaszostul elveszett az irodalom ködébe. kimondása. a hallgatás és hazugság áttörhetetlen fala. hogy az igazság kimondása és feltárása Isten akarata s az igazsággal csupán a Sátán helyezkedik makacsul szembe és a Sátán szövetségesei: egyedül az ő érdekük az igazsággal való szembeszegülés. Hány ész tépődött már? Hány emberi elme tépődött szét már ezen a gyötrelmes kérdésen? A választ mindig visszafogta az adathiány és a félelem. kiforgatásának. hogy megtalál(hat)ták volna a választ.KIFICAMÍTOTT TÉNYEK Arctalan és névtelen nemzedékek kutatták emésztő lélekkel. mikor és miért következett be a romlás hol buzogtak fel a romlás fekete forrásai? Ámde a pontos tényállás feltárása. mint az igazság feltárása.

. eped.. . úgy az az igazság kimondása és érvényesítése. ámítás. mégha koronás kontárok. kimondásától és érvényesítésétől felegyenesednek és felmagasodnak Isten gyermekei. Az azóta eltelt időszak alatt Magyarország és a magyarság . Régi eleink egyöntetűen vallották: A MAGYAR NÉP SZAVA ISTEN SZAVA. hazugság-fojtogatta emberiséget.. század magyarjai elképzelni sem tudták a hazugság uralta világot. mert enélkül nincs emberi és nemzeti megújulás.(. hogy megmenthessük a világot.harci erő védtelen áldozata . a hazugság-. mert másként elpusztul a világ. Fel kell tárni és érvényesíteni az igazságot. mint éppen napjainkban. hogy HA ELVÉSZ AZ IGAZSÁG.. kiált igazságért. hogy az igazság győz. melynek legmerészebb álma sem haladja túl az (. ő az a nemzetek közt. Hajdan a X. itt van az. mert cáfolhatatlan érvényű valóság. a világot mindinkább elárasztja a hazugság s a világ süllyedőben van. csalás-. az igazságot évszázadok óta pusztító kártevőket. de az egész ókori emberiség természetesnek és bizonyosnak vette. Ha valahol otthont remélhet még a földön az Igazság régi elve. "Az igazság mindenütt mellékes ma és sok helyütt ellenség. ELPUSZTUL A VILÁG. Érvényesíteni kell a jogot és az igazságot.) igazságot. hogy az erkölcsi világrend felbomlóban van. magyarokra törnek a legfélelmetesebb erővel.. egyedül Magyarország liheg. mintegy annak jeléül.írta Babits Mihály még 1928-ban (Az írástudók árulása). E szerencsétlen és megalázott nemzet ..és vele együtt most már a világ jelentős része is .a világot elárasztó hazugság és lélektiprás újabb szörnyűségeit szenvedte át. s a hazugság félelmetes hatalmai éppen miránk. Mi magunk.) s egyszerre szeretheti hazáját és az igazságot" . mert egyébként elpusztul a világ. bűnözőpolitikusok és áruló írástudók nem is hisznek benne. elsöpörni az emberiség éltető szellemét mérgező. kései hazugság letarolta magyarok hozzáfűzhetnénk a fenti szent szavakhoz AZ IGAZSÁG AZ ISTEN LELKÉNEK MEGNYILATKOZÁSA. felelősségre vonni bűnöseit.és bűnmarcangolta népek Ha valami megmentheti még a romlásnak indult. Meggyőződéssel valljuk az igazság Isten eledele.) szabadon nézhet szembe a gondolattal (. országok ellen elkövetett iszonyatos bűncselekményeket. vagyis AZ IGAZSÁG SZAVA. fel kell tárni a múlt bűneit. jóvátenni a népek.emberiséget.

Erkölcsi érdekből MEGRONTOTTA. a testvériség. zsarnokságot. a régi világ minden művészeti és tudománybeli jelenségét. a szabadság. előnyeit megtámadta.vagy legalább erejéből kivetkeztetve fogadta el és adta tovább -. Oly óra nincs." Bernard Crick "Némely népek. más szellemben folytatta. AZ ÓKOR ISTENEIT ÖRDÖGÖKNEK. ERÉNYEIT BŰNÖKNEK." Dietrich von Nieheim (Verdun püspöke 1411) HA ISTEN ÉS AZ IGAZSÁG AZ EMBERI VILÁG LEGFŐBB TARTÓOSZLOPA MEGDŐL. elutasította . mint cél. VALLÁSÁT GONOSZ SZELLEMEK MŰVÉNEK VALLOTTA. A HAZUGSÁG ISTEN MEGCSÚFOLÁSA. az egyház felszabadul erkölcsi gátlásai alól. kik sohasem szerettek Minden gonoszt énrólam (a magyarságról) beszéllettek. ELFERDÍTETTE ÉS ELTÖRPÍTETTE A RÉGIBB SZELLEMET. árulást. megáld minden képmutatást. Az egység. egyházi tisztségek elárulását.MILYENNEK ÁBRÁZOLJÁK ÁRPÁD-KORI LEGENDÁINK A RÉGI MAGYAROKAT "Amikor léte van veszélyeztetve." Bogáti Fazekas Miklós 38-ik zsoltára "A SZELLEMET RÚT SZENNYBE ÖLNI BŰN" (Shelley) A magyarországi római katolikus klérus "a régi művelődésnek termékeit. a társadalmi igazság. (G) "A totalitarizmus általános életformává válásával minden emberi érték elvész. az egyszerű emberek természetes erkölcsi tisztaságába vetett hit. az irodalom. az emberi eredetiség és a hazafiság. ELVÉSZ AZ EMBERISÉG. . kiben rám nem törnek. az egyenes beszéd és az érthető írás szeretete. börtönöket és halált. a művelődést más irányba terelte. a természetszeretet.

Haggyatok fel az ezer éve folyó judeokrisztián magyargyalázással. emelkedett erkölcsű nemzet fogalmával.az már elfogadhatatlan és tűrhetetlen. amely jószívűségének. Ezért. a következőket mondotta erről: "Ha az oly igen nemes magyar nemzet az ő származásának kezdetét és az ő egyes hősi cselekedeteit a parasztok hamis meséiből vagy a regösök csacsogó énekeiből mintegy álomban hallaná. Ilyképpen (. Ámde ha minden alap nélkül hányják a sarat az áldott. é. jámbor népre. hacsak szemernyi része is volna gyalázkodásaikban az igazságnak. amely befogadta őket és amelynek kenyerét eszik. már-már szentnek számító iratokat a régi kereszténység előtti magyarok életviteléről. Vegyük hát a középkori papok által lejegyzett. emberalatti vadállatoknak. becsmérlik a magyarságot. (Bp. 1983. nagyon is nem szép és elég illetlen dolog volna. vak tévelygőknek.. tisztában kellene lenniök e szó értelmével s azzal. hőstetteiről szóló ősi hagyományait. ősgyalázás bűnét követik el. n. mert szent az igazság.) Meglehet. . hogy az esetleges erre vonatkozó kételyeket elhárítsuk. hazugságfertőben fuldokló világban . bűnös. némelyek elképzelhetetlennek vélik majd. de igaz: úgy seprűzik.HIRDETTE. Az "oly igen nemes" egyértelmű a magaskultúrájú. tudásszintjéről. viselt dolgairól az ÁRPÁDKORI LEGENDÁK ÉS INTELMEK vallomásait. nyíltságának és jóhiszeműségének áldozata a mindinkább elbestializálódó. kutúrájáról. egyben történelmi tudatlanságuk bizonyosságát is adják." Imre Sándor "Vegyétek le őseinkről a pogányság hamis címkéjét. elsajátítani a nemesebb írók magasabb gondolatait nem merték. aki évtizedek óta rágalmazások és vádaskodások pergőtüzében áll. arra a népre. nemzeti igény." Anonymus Gesta Hungarorum Bp. Mert valóban hihetetlen. betűhívek és a megjelölt helyeken bárki által ellenőrizhetők. hogy a rágalmazás. hogy a jelzett legendákban az alább ismertetett rágalomhazugságok és gyalázkodások leírattak. mintha ez lenne a hivatásuk: gyűlölettől habzó gatyás hárpiákként valósággal szörnyetegeknek festik őket. sajnos a keresztény inkvizíció mindezeket kiirtotta. milyenek voltak és hogy éltek a régi magyarok? Névtelen jegyzőnk. erkölcsi magatartásáról. 77-78. megköszönnénk.) félve tanultak csak némelyek." Sziklamezei Zsolt Össznépi.. Akik a pogány szóval dobálóznak. Boldogan tanulmányoznánk a parasztok és regösöknek a magyarság származásáról. szent vágy és szükségesség megismerni. Ha mindez igaz volna. nyomatékosan közöljük: idézeteink hitelesek.

Kimaszkírozott bírái. VÁD ALÁ HELYEZETT MAGYAR NEMZET Parabolával kell kezdenünk. célzatos rágalmazás. Valahogy így áll a magyar nemzet ügye is. zavarják ráplántált vakhitekkel azokat. az Isten és az igazság népét. egyházi igehirdetői gyalázzák és ássák alá. vádak záporában áll. eltorzítása. tudományos mezben.már ácsolják a vérpadot és hozzák a dísztelen koporsót. rágalmazzák. a vádlott sem felel. s ha védői szólnának. jóllehet a magyarság befeketítése.kérdéseket tesz fel.a bírákkal és az elámított közönséggel dacolva . hogy megismerhesse a múltját. papírjait. a régi magyarok sárral bekenése. megbénították.és emlékezetirtást végezték. nyelvét kivágták. de kiderül: a vádlott okiratait. azokat akik elnémították. így hát vakmerően . ki is valójában az ismeretlen vádlott. szemeit kioltvák. hazugságkotyvalékkal mételyzik. akik sorsküldte védőinek tudatát csüggesztő mételytanaikkal. azokat. követeli: mutassák be a vádlott személyi okmányait. hamis szószólókat rendeltek ki védelmére bűntársaikat. mégis így van. nem lehet Istennek tetsző feladat. Ősi múltjának hajdani dicsőségének minden nyomát eltüntették őstörténetét kiirtották származását eredetét meghamisították. A védő gyanút fogva fölfeszíti a vádlott vérző száját és megdöbbenve látja: tőből kivágták a nyelvét. Odakint az ablakon át látni .Lehetetlennek tetszik.aki úgyszintén rágalmak. De senki sem felel. azokat. hangjuk túlharsogja a rágalom-tudorok. amelyet régi kútfők Mária országának mondanak. Korlátlan hatalmú bírák parancsára előállítanak egy embert. viselt dolgait s ilymódon mintegy ellenőrizhesse a vádat. hogy ne védekezhessék. Véres szörnyű bírósági komédia zajlik a színen. akik sarat kentek rá s vádolják. EZZEL SZEMBEN AZ IGAZSÁG KIMONDÁSA ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE: ISTEN TISZTELETE ÉS FELMAGASZTALÁSA. gaz bírák kórusa. a vádlott a fejét rázza és érthetetlenül nyöszörög. A sors által kirendelt VÉDŐ . az ókor legendás igazságos szkítáinak egyetlen maradékát. akik külső vad ellenségeivel együtt üvöltözik rágalmaikat. adatait a bírák megsemmisítették. tudni akarja. A történelmi valóság megmásítása. a kétszínű kaméleonkotlás. óriási közönség előtt. Lehetetlennek tetszik. hogy saját papjai. a krisztusként keresztrefeszített Magyarországot. azokat akik az adat. hogy kipuhatolja a vádlott kilétét. dermesztő félelmekkel. dühödött és aljas ellenségeivel mintegy kórusban állva ezt a népet. s miközben a vádak dörögnek. . Védő a bírákhoz fordul. Borzalmas vádat emelnek ellene. ellentétére fordítása. kínpadra vonták. a "cél szentesíti az eszközt" elve vétek Isten és ember ellen. akiről semmit sem tudunk. magyar álarcban vádakkal halmozzák el a magyart és büntetőpert folytatnak ellene.

a saját fészekbe piszkítást. emígyen nyilatkozik felvetett kérdésünkre: "A MAGYARNAK BARBÁR NEMZETE A HITETLENSÉGBEN MÁR RÉGÓTA TÉVELYGETT. VAKHOMÁLYBAN TÉVELYGŐ FARAGATLAN KÓBOR NÉP? A nagylegenda kertelés nélkül kimondja. hogy szívünknek drága őseink ("Aki őseit szidja. rágalmazást. tisztes törekvések. MELY NEM ISMERTE FEL. önmagát gyalázza meg. a bosszúálló (Jehova) letekintett az égből. hogy a magyarokat TITKOS TERVEK alapján leigázták: "KÁRHOZAT A TUDATLANSÁG FIAIRA.) Ilyen kedvesen és közvetlenül."). ami belefér! Kiderül e pár keresetlen szóból. Nos." (Árpád-kori legendák és intelmek 23) POGÁNYOK VOLTAK-E A RÉGI MAGYAROK? Halljuk ebben a kérdésben is mindenekelőtt klerikusainkat. hogy e "tévelygő népet A HAMISSÁG ÚTJÁRÓL AZ IGAZSÁG ÖSVÉNYÉRE.. a régi magyarok: . S A POGÁNYOK SZOKÁSA SZERINT HIÚ ÉS SZENTSÉGTÖRŐ BABONÁKAT KÖVETETT" (Árpád-kori legendák 17. melynek összeállítói fölöslegesnek látták a legenyhébb bírálói megjegyzést is.A MAGYAROK A KÁRHOZAT ÉS TUDATLANSÁG FIAI. Rakd bele. AZ ELOSZLATOTT HOMÁLYBÓL az örökkévaló jutalmazás reményére vezesse. a díszes formában kiadott Árpád-kori legendák és intelmek (Bp. hiszen "Isten szolgáinak" bizonyos vélekedések szerint igazat kell mondaniok: isteni törvények tiltják a kétszínű hazudozást. becsmérlő lepocskondiázását. haszonlesésből.) Az Ószövetség Istene.). 1983. hitek személyi érdekből.. A FARAGATLAN KÓBOR NÉPRE. haragtól fűtött befeketítését. de leginkább a hazaárulást.BARBÁROK voltak . HOGY ISTEN TEREMTÉSE VAGYIS HÁT A PANNÓNIA FÖLDJÉN LAKÓ MAGYAROKRA (. S tiltják a részrehajlást. a más vallások iránti fenekedést és gyűlölködést is.

- HITETLENEK - ISTENTELENEK - HIÚ ÉS SZENTSÉGTÖRŐ SZOKÁSOK RABJAI - BABONÁK BÓDULTJAIKÉNT KÓVÁLYOGTAK - POGÁNYOK, POGÁNYSÁGOKBAN POGÁNYKODÓK

De hát mi is az a pogány? Ki is az a pogány? S miért pogány a pogány? A MAGYAR NYELVTÖRTÉNETI ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR szerint: a "pogány" a "durva, műveletlen, istentelen, bálványimádó" stb. Szerintük tehát ilyenek voltak a régi magyarok... Bizony így, ilyen aranyosan, ilyen tiszteletteljesen szólnak dicső nemzetünkről. Leverő még elgondolni is, hogy a barbárságnak, a durvaságnak, tévelygésnek ilyen mélységében éltek kereszténység előtti őseink. Ám ha így volt, ha az egyházi szerzők által írt legendák igazat mondanak, ha eleink valóban ilyenek voltak, amilyennek lefestik őket, úgy nem tehetünk mást; le kell hajtani a fejünket. De vajon ilyenek voltak-e? Igazat mondanak-e a kegyes szerzők? Mert nem kimondani, de még elképzelni is szörnyű, hogy a kegyes szerzők hazugságot hazugságra, rágalmat rágalomra halmoznak. S nehogy bárkiben is kétely-métely sarjadjon fenti idézetünk hitelességéről, közöljük, hogy idézetünk, akár csak a többi legendaidézetünk - betűről betűre hitelesen követi a legenda szövegét és bárki megtalálhatja azt a jelzett mű oldalain, más hasonló ékességek között. Külön filozófiai rejtély: miként követhettek el "szentségtörő szokásokat", hiszen a szentségtörés előfeltétele a szentség: lennie kellett előzőleg szentségnek ahhoz, hogy össze tudják törni. VALLÁSI TÜRELEM ÉS TOLERANCIA FŐBENJÁRÓ BŰNCSELEKMÉNNYÉ VÁLT AZ ÉVEZREDES HAGYOMÁNYOK SZENTESÍTETTE MAGYAR ŐSVALLÁS GYAKORLÁSA Szent István király nagy legendája szerint Géza bűntettesekként bánik el a magyar ősvallás követőivel: "Akiket pedig rajtakapott azon, hogy más utat követnek (nem a zsidókereszténységet), fenyegetéssel és rémitgetéssel törte igába"

(Árpád-kori legendák és intelmek 27) Rajtakapott, tettenért bűnözővé vált tehát, aki Magyarországon, magyar felségterületen az ősidőkbe visszanyúló magyar ősvallást - az emberiség egyetemes, szent ősvallását - követte. A megtorló büntetés, miként azt más forrásokból tudjuk - nem annyira "rémítgetés és fenyegetés" volt, hanem fizikailag végbe vitt megtorlás, mindközönségesen: halál; akit rajtakaptak, hogy ősei hitét követi és őseinek áldoz, s rajtakapás és válogatás nélkül mindenkit, aki vonakodott kereszténnyé lenni - mert a puszta húzódozás is bőségesen elég volt a megtorlásra könyörtelenül kardélre hányták, nem csupán egyénileg, de tömegesen is. A legenda szövegében egyébként súlyos tárgyi tévedés (interdictio in adjecto) rejlik. Ugyanis Gézát magát is sűrűn rajta lehetett kapni, amint őseinek áldoz. Hogy van hát ez? A rajtakapható rajtakapó rajtakap másokat ugyanazon, amit ő maga is boldogan s konokul űz, dacolva minden kényszerszorítással és fenyegetéssel? Miféle szándékú-célú torzítás lapul a legendai szöveg mögött?

VILÁGOSSÁG DERÜLT VAGY SÖTÉTSÉG SZAKADT RÁNK? Nem lehet örökké hazugságban élni. Aki rákényszerített hazugságban él, olyan, mintha lelkileg fojtogatnák. Nem lehet örökké úgy élni, hogy homályfoltok, vakfoltok takarják látásunkat. Nem lehet úgy élni, hogy ne tudjuk, mi történik velünk, hogy ne tudjuk, mi történt a múltban velünk, milyen kataklizmákat éltünk át, s ne tudjuk, milyen bűnöket követtek el ellenünk. Aki hazugságban él, az vakságban él, nem látja a napot, nem látja a saját sorsát. Ősi hagyományaink bizonysága szerint régi eleink a fény, a világosság s szabadság fiai és szerelmesei voltak, a Nap fiai, a Napisten gyermekei. Árpád-kori legendáink szerzői és korai keresztény papságunk azt hirdeti: őseink homályban tévelyegtek s a kárhozat fiai voltak. Annak előtte, a kereszténység előtt tehát őseink vakságban, sötétségben éltek, s a kereszténység hozott számukra világosságot. De vajon világosságban élünk-e azóta? Élhet-e világosságban, aki nem ismeri a maga múltját, s nem tudja, ki volt, mi volt, mit követett el, és mit követtek el ellene, nem tudja, hol élt, miként élt, kiktől és honnan származott, kik voltak az elei, miként éltek az elei, mindezt nem tudja, mégpedig azért nem, mert minden őseire vonatkozó anyagot konok eltökéltséggel és szívóssággal kiirtottak azok, akik a világosság hozóiként állnak elébe? Miként hozhatják a világosságot azok, akik kioltották a fényeket? Miként lehetnek világossághozók azok, akik sötétséget teremtettek? Miként állhat egy megvakított ember elé megvakítója, hogy íme, nekem köszönheted a világosságot? Miként állhat Vazul elébe megvakítója azzal: nekem köszönheted, hogy látsz?

Ki vonhatná kétségbe? - minden nemzeti múltunkra vonatkozó írás, kódex, okirat, adat ereklye, fáklya az utód kezében, amely a múltat világítja meg, azt az utat, azt a mélységet, amely létünket adta, amely emberré tett és magyarrá. Ki vonhatja kétségbe, hogy a múltjától megfosztott ember - megvakított, sorsától megfosztott, sorstalanított ember, sorvadtemlékezetű ember? Ki tagadhatná, hogy a jelenhez, a pillanatnyi jelenhez mérten a múlt, a történelmi múlt óriási mező, gigantikus híd, amely összeköti életünket az előttünk élt nemzedékek sorával, és nemcsak sorsával, de látásával, tapasztalat-, érzés- és tudásvilágával s azon át a téres világgal, annak küzdelmeivel és tragédiájával. A múltjától megfosztott ember befalazott ember, a pillanat percenő buborékába zárt, pillanatvak ember. Támasztható-e világosság és fény világossággyilkolással, fáklyaoltással és lámpaoltással, fényirtással, világ világának kioltásával? Világosság vagy sötétség támasztható ilymódon, inkvizícióval, ereklye- és adatirtással, eszmélettiprással és szellemgyilkolással? Aki világosságot akar - miért támaszt sötétséget? Miért vonja feketébe a Napot, minden világosság forrását, ősforrását? Akinek igaza van, miért némítja el ellenfelét? Aki igazat akar, miért némítja el a tanúkat, miért semmisíti meg a bizonyító okiratokat? Aki a fény szövetségese és a fény, a világosság szolgálatában áll, az miért szövetkezik a sötétséggel, a sötétség erőivel s miért növeszti fényirtással a sötétség birodalmát? Aki vádol, vádat emel, perel, miért semmisíti meg a perének eldöntésére alkalmas iratokat? Akinek igaza van a vitában, miért fojtja ellenfelébe a szót, miért retteg attól, hogy ellenfele megnyilatkozzon? Ha eleink homályban éltek, téves utakon tévelyegtek, úgy az életükről, tévelygésükről szóló iratok, gesták, krónikák a leghitelesebben bizonyítják, s leplezik tévelygésüket. Márcsak bizonyítékul is meg kellett volna őrizni mindent, nem elpusztítani. Miért semmisítették hát meg ősmúltunk dokumentumait? Miért irtották ki eszelős megszállottsággal ősmúltunk minden ereklyéjét, emlékét, minden dokumentumát? Miért jártak el úgy, mint a hamis birtokfoglaló, akinek létérdeke megsemmisíteni a birtok valóságos tulajdonosát igazoló iratokat, mivel azok lelepleznék gaztetteit, a jogtalan birtoklást? Nem restellik azt állítani: őseink homályban, sötétségben tévelyegtek. De vajon azóta világosságban élünk-e? Világosságban vagy immár lassan áthatolhatatlan hazugságfertőben, kétszínűségben és képmutatásban? Miért téptek ki egész lapokat, korszakokat a magyarság történetéből? Miért törekedtek minden eszközzel arra: ne ismerjük múltunkat, ne tudjuk, mi történt például Géza uralkodása alatt? Miért irtódtak ki az ország Géza-kori titkos idegen fegyveres hadakkal való tárgyalásának és megszállásának bizonyítékai? Miért nem tudjuk pontról-pontra nyomonkövetni, miként történt, német fegyveres hadak miként jutottak be harc nélkül az országba olyan sokaságban, hogy leverték az addig leverhetetlen magyar fegyveres erőt és vérbefojtották a magyarság felkeléseinek, nemzeti szabadságharcainak sorát? Miért nem tudjuk pontról-pontra, nyomrólnyomra követni, miként történt kereszténységre-térítésünk kényszerítése? Miért látjuk ködösen, homályosan Szent István alakját és azt, mi történt az ő uralkodása alatt? Egy azonban kétségkívül kiderül a rágalmazó, hazug beállításból: az, hogy itt végzetes fordulat, rettentő árulás történt, és szándékosan, sátáni agyafúrtsággal vakítottak meg bennünket.

nem tudja mi a baj vele. az olyan.olvassuk a kislegendában . bűnösségének kimondása.úgy igazságos . az erkölcsi világrend helyreállítása." (Berzsenyi). Egyenes szál vezet innen a területrablók propagandakórusáig és a Rákosi-Aczél-féle bolsevista rendszerek magyarostorozásáig. hanem igazságtevés. mert aki vétlen. fasiszta néppé bélyegzéséig. "Minden ország támasza. Miként maguk a legendák többhelyütt írják: "kezét emberi vér szennyezte be" (i. rémtetteket. m. 25.) Az Isteni igazságosság mérlegén mindez nem nyomott semmit? BŰNÖS NÉP A magyarok a legendák szerint "a kárhozat fiai" (i." (i. stb. prédikációk évszázadok óta sulykolják a hazai és nemzetközi közhiedelembe a magyar nép bűnös voltát. m. a leszámolás. hogy Géza rémtetteket hajtott végre. 25. csonkításokat. Félelmetes rágalomhadjárat ez.). m. 24. "szenségtörő szokások" megszállottai (i. mint lélek-elemésztő átok. házából. amit ellene rágalmazói elkövetnek. miként érvényesült a "kereszténységre kényszerítésnél" az igazság törvénye? Géza . ráfogott bűn megtorlása. Lássuk hát.) stb. az a legrosszabb. "pogány nép".a bűnhődésnek: a bűnnel vádolt így jut függő helyzetbe. nem bűn. egyházi szövegek. hogy katonaságának vezéreit az igaz Isten tiszteletére térítette. az "ördögi csalatás" követője (i.) Mi több. szülőföldjéről való elűzetését. 35. bűnös néppé. örökös fenyítéseket. ÁRPÁD NEVE BŰNÖS NÉV."Isten színe előtt igen dicséretessé tette magát azzal. mint az üldözött vad. talpköve / A tiszta erkölcs. Ebben áll a magyarság körmönfont furfanggal bűnössé bélyegzésének sátáni taktikája. fojtogatását. m. kínzását. becstelen vádja egy ezredéven át úgy terpedt a magyarságra. 17. Kegyes legendák.).. 24. Még félelmetesebbek a következmények: a bűnösség vádja mintegy eleve igazolja az ártatlanul bűnösséggel vádolt elleni atrocitásokat. megöletését: mindezt mintegy előre igazolja és indokolja bűnössé bélyegzése. mi a bűne s így kozmikus fenyegetettségben él: bűnösségének rágalomvádja létét kérdőjelezi meg. puskacsőre fogott vad: üldözik és Káinként menekül. 17. hiszen a bűnt követnie kell . m. TILOS KIEJTENI . örök fenyegetettségbe. S ha ártatlant vádolnak bűnösséggel. Vagyis a magyar: bűnös nép. Mi a különös ebben? Az. A "bűnös nép" alattomos. fenyegeti a megtorlás.). "az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög" sugalmazottjai (i. elvész a világ.ISTENI IGAZSÁGOSSÁG És TISZTA ERKÖLCS LEGENDÁINK TÜKRÉBEN Régi igazság: ha elvész az igazság. hiszen mindaz. embereket ölt. m. Mert aki bűnös és bűnösségét ki is mondják. jussából. Géza a nagylegendában "Krisztus választottja"-ként lép elénk. függőhelyzetbe taszítja őt a vád. javaiból való kiforgatását.

KI A MAGYAROKNAK PANNÓNIÁBA JÖVETELE IDEJÉN ELSŐ VEZÉRÜK VOLT" (Árpád-kori legendák és intelmek 24.Milyen érdekes. a továbbiakban a következőket mondja: "Isten hű sáfárának mutatkozván azon kezdett elmélkedni (egy tizen-egynéhány éves gyermek!). leírni Isten ellen való vétek. a NEGYEDIK ATTÓL SZÁMÍTVA. Nyakatekert utalásokkal bár. Ékesen tanúsítják ezt legendáink: "Volt akkor egy Géza nevű fejedelem.) Vajon miként érte el ezt "Isten hű sáfára". hogy elfogadott. volt egy bizonyos Géza nevű fejedelem. tanúsítván. Így az egyház tanai szerint oktatta. az erőszak) gyeplőjét. szigorúan tilalmazott. még "gyermekéveinek virágjában áll". séma ez." (Árpád-kori legendák 17. melyben az említett nemzet Isten egyházait pusztította. oldalazó körüljárásokkal lehet kiejteni. a Sátán. hogyha a szent keresztségben már újjászületett népéről leveszi a fegyelem (= a kényszerítés.) A Hartvik-féle legenda csaknem szóról-szóra elismétli ugyanezt. miként tudta népe nyakára kényszeríteni.) A "GONOSZSÁG MINDEN MOCSKÁBAN" SÍNYLŐDŐ MAGYAROK? Szent Istvánról. RÁRAKTA NYAKÁRA A FEGYELEM (a kényszer) IGÁJÁT ÉS TÖRVÉNYEIT. akár Árpád vezér középkori ábrázolás . az emberi világ sátáni kuszaságát még felfogni sem képes gyermek-király. a nagy honvisszafoglaló vezér és dicsőséges utódainak három-negyed évszázados országlása után. a pokolbeli ördög nevét bátran le lehet írni. hogy Árpád nevét csak nagy köntörfalazásokkal. / utóbb könnyen visszatér az hiú tévelygésébe. KI A MAGYAROKNAK PANNÓNIÁBA JÖVETELE IDEJÉN ELSŐ VEZÉRÜK VOLT. de Árpád nevét kimondani. nevén nevezni akkor sem szabad. A NEGYEDIK ATTÓL SZÁMÍTVA. s ha valamiképpen mégis elkerülhetetlenül szükségessé válik a megemlítése. "Abban az időben ugyanis. A magyar nemzet rejtelmes háttérokok rejtelmes közrejátszása nyomán és az állítólagos kereszténységre térítés után odáig süllyedt. de ki kell kerülni Árpád. (Árpádkori legendák és intelmek 34. aki a legendaszerző szerint ekkoriban még "gyermek". s a gonoszság minden mocskát a földig lerontotta.

hogy a vallás . hímzések. hősénekek és regösénekek a nemzeti költészettel egyetemben.legalábbis hangoztatott elvei alapján . a hazugság és a világbrigantizmus áldozatára. maradéka.rabulejtett állatnak. a legelemibb igazságérzet és igazságtisztelet? Rendben van. Szörnyű vád ez. lovagias. az isteni hit tantételeivel.alattvalói fogalmak. hogy a régi magyarok nem voltak keresztények (valójában egy részük a bizánci. A Géza-István korában kialakult. ősi hitelvek elpusztítására. építészeti remeklések. amelyet csak úgy odavetve a legcsekélyebb bizonyítás nélkül. jóhiszeműségéről bárki ma is meggyőződhet személyes tapasztalatai révén. hogy a régi magyarok "a gonoszság minden mocskában" éltek. a nemzeti őseredetnek és nemzeti közszabadságnak tudatát. bensőséges mivoltával. . nemzetközi hadseregek bevetésével történt a Géza-István kori rendszerváltás. hol a más vallások tisztelete? A magyargyűlöletnek micsoda mélységes sara kavarodik fel itt? Miként élhettek volna a régi magyarok "a gonoszság minden mocskában". s az orvul letiport nemzet évszázadokon át újra meg újra felkelt nemzeti szabadságának visszavívásáért.. Kiderül a továbbiakból. a "fegyelem törvényei" és maga a fegyelem is . istenáldotta jóságáról. egyenes észjárású. zeneművek. Világos. 17.ellentétes a vallás. amely azt állítja. Hol itt a legelemibb tárgyilagosság. még félelmetesebb és vérlázítóbb idézetünk utolsó sora. hogy hihetetlennek. hogy Géza és István az addigi magyar kultúra és hagyománykincs minden emlékét. így rombolta le Adalbert prágai püspök az esztergomi nagy vallási bálványt. így kerültek ebek harmincadjára az ősi királyi várak. leggyökeresebb rendszerváltása. tegyük fel. erőszakszervezetté vált központi hatalom rakta rá a magyarság "nyakára a fegyelem igáját és törvényeit". az ókor legendás népének. termékét "a földig lerombolta" megsemmisítve az ősi magyar művelődéstörténeti emlékek. hogy mit higgyen és mit ne higgyen? Az IGA És FEGYELEM . sötét nemzetközi ármánykodás és cselszövények áldozatára. Fővesztés terhe mellett elrendelték a régi írások. oldalain. A kártétel mérhetetlen volt. ennek hevülete s az alkalmazott fegyveres kényszerítés irgalmatlansága tükröződik a legenda szavaiban. rovásírásos fafaragványok beszolgáltatását. szabadsághagyományok. szörnyű rágalom. kódexek. de a görög kereszténységet követte). az IGAZSÁGOS SZKÍTÁKNAK utóda. Ha lehet. hogy az "IGÁT". pedig így áll szóról-szóra. A korai keresztény inkvizíció vad mohósággal vetette rá magát a magyar múlt emlékeinek. Az ember hajlamos rá. Miként lehetne kényszeríteni bárkire is. a szkíta faj központi magva. művészeti. 39. a magyarság lelkéből mégsem sikerült maradéktalanul kitépni az ősi nemzeti hitet. hogy kegyesnek mondott irományokban mindez így leíratott. rákenni egy hatalmas nemzetre Isten elleni vétek. népi faragványok. igazságszerető nemes magyar nemzetre. ősi hitelvek minden emlékét: így került az esztergomi királyi palota a föld alá. Miként lehetett ezt a rágalmat rásütni az igazságos.nem lehet kényszert alkalmazó terrorszervezet. ereklyék. akkor már rájuk lehet sütni minden gyalázatot? Hol itt az ökumenia. a "fegyelem igáját"? Kegyetlen fegyveres erőszakkal. miként erről bárki a maga szemével meggyőződhet az Árpád-kori legendák és intelmek Bp. zeneszerszámok. S ez a tömény nemzetgyalázás még ma is akadálytalanul és kritikátlanul érvényesül. 1983. kiváltképpen a nemzeti szabadsághagyományok. így tették emléktelenné az ősmúltú nemzetet. összeférhetetlenek a hittel. már az ősidőktől fogva kivívta a világ tiszteletét. akinek nemes lelkületéről. "FEGYELMET" nagyarányú rombolás kísérte. tehát nem a római. lehetetlennek tartsa. a Magyarok Istenének. mikor ez a nemzet. ereklyék. A "fegyelem igája". A szöveg szavait csak úgy érthetjük. a magyar történelem legnagyobb.

a kereszténységre térítés ürügyével betódult s az ország népét irtó. jaj annak a népnek. Az. "Mikor pedig nem akartak letérni ELTÉVELYEDETT ÚTJUKRÓL s dühöngésük nem csillapult. A szeretet vallásának hirdetett zsidókereszténység nem korlátozza magát sem a méltányosság."VESZETT DÜHŰ ELLENSÉG" . hogy ez a "veszett düh" akaratlanul is képet ad eleink emberfeletti erőfeszítéseiről. a magyar nép "lelkipásztorai" . amelyet saját papjai. amely felkelt az országában titkon. vétkesé az áldozatával szemben. hogy úrrá legyen AZ ELLENSÉG (= magyarok) VESZETT DÜHÉN." (Árpádkor-legendák és intelmek 18. 2 / Akiket pedig rajtakapott azon. törvényeit semmibevevő idegen hadseregek ellen. hogy megvívja szent nemzeti szabadságharcát! Veszett dühű ellenség a saját országában saját életét. KERESZT AVAGY HALÁL Az Árpád-kori legendák és intelmek szerint Géza.ahogy ők nevezik magukat! Vae victis! És jaj a megtévesztetteknek. magyargyűlölet árad a legendák minden magyarvonatkozású szavából. hitét védő magyar! És ezt felkent magyarországi egyházfiak írják.A MAGYAR! Fékevesztett gyűlölet. sem az igazságosság által: a győző gyűlölete ez a legyőzöttel szemben. minden magyarok nagyura: "1 / az igazság nyomába szegődött 2 / Közben pedig Isten színe előtt igen dicséretessé tette magát azzal. "veszett dühű ellenség"-ként állítják elénk azt a magyarságot.) Íme. a király bizakodva az örök erényben (=a hatalmas nemzetközi hadseregben) seregének sokaságával elindult. . hogy 1/ katonaságának vezéreit az igaz Isten tiszteletére térítette. írástudói "veszett dühű ellenségnek" bélyegeznek! Számunkra azonban van valami vigasztaló is ebben a szövegben. halálmegvető hősiességéről a hazánkba betolakodott túlerővel szemben.

fenyegetéseivel agyonrémítette és . úgy kérdés: miért nem volt rá joguk s miért. elképzelhető-e olyan isteni jog és akarat. hogy nem csupán "fenyegetésekkel és rémítgetésekkel" folyt az új vallásra kényszerítés. akárha magától vagdalózna. azt könyörtelenül megölik. méghozzá jogilag s nem másként eldönthető kérdések ezek. hogy saját belső hitelveiket kövessék. mert a gyűlölt. Hogy is van ez? Isten nem zavarta Gézát brutalitásában. csak kereszt vagy halál. vagyis ősi hitük védelmében. csak a jót volt hajlandó észrevenni? Ha így van. aki vonakodik áttérni. ha valaki magyar volt. hogy ilyen Isten előtt "igen dicséretes" királyt mondhatunk magunkénak. bármilyen címen. s elsősorban nem is azzal. A KÉNYSZERETÉS JOGA Szent István kislegendája szerint a régi magyarok a kényszerítés ellen azért ragadtak fegyvert. amire egyébként módjuk sem volt. hogy személyi jogaikat semmibevéve belegázolt legbensőbb lelkivilágukba s ha valakit tettenért. Nézzünk szembe elfogultság és részrehajlás nélkül ezzel a ténnyel. ahogy az alattvalóival bánt. bárki által. de anélkül is. hogy saját történelmileg kialakult szokáshagyományaik. ez igen dicséretes. akkor a legcudarabbul elbánt velük. vallásos meggyőződésükhöz ragaszkodván. a kard. 17. csakhogy a szöveg némiképpen fura és kétségeket ébresztő. Joguk volt-e a régi magyaroknak ősi hitelveikhez? Joguk volt-e rá. hogy az ember legbelsőbb szellemi lelkivilágában élő hit kiölésére törjön és . Elég volt. m.). a szabad vallásgyakorlat joga? Megtagadható ez bárkitől. m. amely felhatalmazott bárkit. A fegyveres "térítők" nem értek rá fecsegésre. Hogy is van ez? Netántán maga az Isten is úgy járt el. 17.miként más forrásokból tudjuk . Ha nem volt joguk ősi hitelveikhez. azt megőrizzék és saját őshagyományaik.) Már-már büszkeség önthetne el bennünket. mint Justitia. nekiestek a fegyvertelen tömegnek. 4 / fenyegetéssel és rémítgetéssel törte igába. csoportosulásnak és kardjukat nekiengedték. Legfeljebb azok nyertek kíméletet. de miért teszi ezt fordítva a magyarokkal? De ne szépítsük a történteket. hol és miként vesztették el erre vonatkozó elemi természeti emberi jogukat. akik a papok lábaihoz borultak és ruháit csókolgatták.bárkitől bármilyen jogcímen a belső személyi meggyőződés. aki köztudomásúlag eltakarta a fél szemét? A rosszra rá se hederített. azt a jogot. mert "kényszerből el kell(-ett) hagyniuk a megszokottat" (i. nem értvén a magyarok nyelvén.3 / hogy más utat követnek. hitelveik szerint éljenek? Ki vehette el tőlük ezt a jogot. ősvallásuk hiedelme szerint éljenek? Feltétlenül eldönthető. bármilyen törvényes jogcímen? Lehetséges-e. Még Győrffy György is elismeri. Egy mód volt a meggyőzésre: a dárda. ehhez senkinek nincs joga. miféle emberi vagy isteni törvények alapján? Léteznek vagy létezhetnek-e ilyen törvények? És egyáltalán elvehető . hogy mást hisz vagy gondol és nem követi vakon a rákényszerített vallást. meggyőzésre. hanem minden teketória nélküli felkoncolással. a koncolás. számukra idegen hitre erőltették rá őket. nem volt más választás. De miért is kíméleteskedtek volna: a magyar ellenség volt és bosszulni jöttek ide.agyon is verette." (i. Tény. A megszálló katonák a legkisebb gyanúsnak vélt jelre. és a civilek itt mind magyarok voltak.

isteni látomása közöltette a következőket: "Őseid. homályban tévelygő.a bizonyítás teljesen elmarad. Egyetlen mondatban három vaskos rágalom a magyar király elei és a régi királyok ellen. kedvesek. miféle Isten nevében? Hiszen. hogy itt (és a klerikális szerzőknél általában) ." (i. 2/ Nem volt igaz ismeretük Istenről. hogy igaz ismereteket alkosson Istenről s önmagáról. hogy maga válassza meg. vonakodásért is? Hol itt a jog. Egyhelyütt Árpád-kori legendáink azt írják. korbáccsal. Géza szájába adott. 3 / Messze jártak az igaz úttól. pusztán azért. ha van isteni törvény és igazság. lehet joga. m. a legelemibb emberi jog? Hol az isteni törvények? Hol a fennen hangoztatott keresztény hitelv a felebaráti szeretetről.annak érdekében kényszert alkalmazzon. Nem csekélység e három. Attiláig s Attilától a vízözön táján élő Nimródig. Géza elődei elleni súlyos vád. csonkítással. megvetni. minden állítás annyit ér. messze jártak az igaz úttól. valamint valamennyi magyar s az egész régi magyarság ellen: az állítások mögül holmi elborult szellemiségű. mint ahogy kétségtelenül igaz. mert vonakodnak áttérni egy olyan vallásra. hogy alakulna a mérleg? ÖRÖKKÖN SZIDALMAZOTT ÉHES FOGAKKAL MARCANGOLT MAGYAROK Valóságos rágalomsűrítményekbe ütközünk itt mindenfelől.) Milyen tapintatosak. pusztán mert ellenállnak egy számukra ismeretlen hitre való kényszerítésnek? Miféle törvény. amennyit bizonyít. hogy tudományos szempontból. . homályban éltek. az emberi élet tiszteletéről és megbecsüléséről? Kinek van. hogy embereket halomra öljön. halállal sújtsa a kényszerű hitcserétől való húzódozást? Nincs-e joga vajon az emberi teremtménynek. milyen vallást akar követni? Nincs-e joga. alacsony kultúrfokon álló. méghozzá tömegesen. mert nem volt igaz ismeretük Istenről. ha egybevetnénk ezt a huszadik század szörnyetegállamainak rémtetteivel. 1/ Homályban éltek. amelyet nem is ismernek? Halál jár a puszta habozásért. Vajon. Tudtára adják a királynak. amely vak tévelygésében még addig sem jutott el. isteni vagy emberi felhatalmazása. úgy sajnálkozva kell megállapítanunk.elvetni. kényszerítésnek. hogy Gézával álombeli. Valóban ilyenek lettek volna a régi magyarok? Ha igaz az. a népirtás határáig. kárhozatos cselekedeteket végző bűnös nép képe rajzolódik elénk. akiktől származtál. akik gyenge jellemüket elárulva engednek a brutális erőszaknak. méghozzá végletes kényszert s öldökléssel. azokat kellene megbüntetni. valamennyi régen volt király ellen Árpádtól visszafelé Álmosig. hogy bármiféle rákényszerített vallás felvételének megtagadásával éljen? Halállal sújtani embereket. hogy méltatlan ősöktől származik. s ha nem is büntetni . ölessen.

"elpogányosodó" városainkról beszél. az áldozati bárányul prédára vetett magyarságot fullasztják újra meg újra a rágalmak sátánkeresztvizébe. tovább rugdalják. azaz a Napistennek a hívei voltak. De hogy is van ez? Hiszen őseink a fény örök forrásának. a sötétség fiai pedig világosságban? Hogy lehet ez? . képtelenek volnának szétnyitni fogsoraikat és bármiféle táplálékot benyelni: a rágalmazóknak is létszükséglete a rágcsálás. amely mindenben az alantast. Homályban éltek . hogy függetleníti magát a tényektől. égbekiáltó bűnei lehettek mindenesetre. becsmérlik: nem volt elég az "áttérés". A rágalmat pedig a gyűlölet és az irigység fűti. fő jellemzője.világosságban éltünk. de miként ezt számtalan példa mutatja.Márpedig a bizonyítás nélküli vád: alaptalan vád . az "úrhatnám nép". A Napisten-hívők. a rágalmazás tipikus esetével állunk hát szemben. s ahol éppen ezért hazugság nem élhetett meg. s tudjuk. hegyeket rágnak össze s a szétrágott anyag ragacsos hullámai korszakokon gördülnek át. Homályban éltek . a valóságtól és az igazságtól. mi a kereszténység és mi a "pogányság". a vélemények .és az igazság . hogy szegény őseink homályban éltek. a felekezeti gyűlölködést. legnemesebb népét. akik jószerivel korlátlan szabadságban éltek egy olyan világban. Sóhajtva kell arra gondolnunk. természetesnek kell vennünk. világunk áttetsző. a kajlát. s kontraszelektív világunkban. megnőtt fogaik szétfeszítenék állkapcsukat.elfojtását. felmentést mégsem nyert. Rág. a "bűnös nép". hogy a világ egyik legtisztább. Hovatovább a magyar a világ legmegrágalmazottabb. mert rágófogaik egyre nőnek. amely mindmáig tisztázatlan. azóta mióta a "kereszténység igájába" hajtották a nyakunkat . Homályban éltek ők.több mint ezer évtől visszafelé számítva. a magukét is hozzáadják a fertőző dagadványhoz: a pogányság s barbárság baromi butaságú évezredes hordalékrágalmához s a többihez. és élünk napjainkban is. és ha nem rágcsálódnak szüntelenül. pogányok vagyunk még ma is. nyoma sincs sehol semmiben rajtunk. teljesen tisztán látjuk utóbbi mérhetetlenül tragikus ezeréves történelmünk véres szakadékainak háttérokait. megtért. a lelki terrort. "az utolsó csatlós". amely nem ismerte a vallási türelmetlenséget. a rothadást emeli a magasba. De itt egy nemzetről. De továbbél a pogányság horgadványa is. hatalmas nemzetról van szó. s ezért némelyek úgy is nevezik őket: a NAP FIAI. az igazságos szkítáknak egyetlen maradékát. Mert hajdani rágalmazva vádaskodóknak új fullajtárjai akadnak.rágalom. a napnak. méghozzá egy hatalmas múltú. az emberi rágcsálóknak ez a siserehada a rágcsálók egyik válfaját alkotja.szól a vád. lélekmételyezés. alattomosan köntörfalazva s jobbára megfoghatatlanul közelíti meg védtelen áldozatát: se szeri se száma a rágalom okozta tragédiáknak. okszövevényeit. az "antiszemita" felrágcsálásokat. tájékozatlanítás és félretájékoztatás mindig és mindenben. ha még ezer év után is háborgatják a régesrég sírban porladó ősöket és mai utódaikat. fölöttébb kétséges körülmények között "MEGTÉRT" a kereszténység kebelébe. kehes és téboly-patkányos habarékkal leginkább becsócsált népe. fogalma sem lévén arról. egyik "haladó" lapunk pl. az új rágcsálók továbbgördítve apáik termékeit. rág a rágalom. nem folyik ködösítés. Kegyetlen dolog a rágalom. a fény fiai éltek hát sötétségben. a rágcsálóknak szüntelenül rágcsálniok kell. az "Ázsiából jövés". fölöttünk és bennünk semmiféle homálynak. a hazugságnak sincs hatalma rajtunk: nem fedi el mind sűrűbb és sűrűbb áradatban egész életünket. világosan látjuk jelenünk átlátszó politikai szövevényeit és jövőnket is: nincs sehol homály. nemzedékről nemzedékre. akár az ablaküveg. mi meg keresztény magyarok bezzeg ezer év óta.

élő igaz hit: a földi életet éltető. a zsidókereszténység is. Hát ők nem éltek homályban. a minden más vallás fölé tolakvó és minden más vallást a Sátán termékének bélyegző. a magyarok istene ellen? Hát olyan megbocsájthatatlan. világszédelgéssel feltrancsírozták. sötétségben.állítja a legenda. mielőtt áttért a bosszúálló nagy Jehova hitére s ezért ízről-ízre. akár a politikában: ideje volna hát szemétdombra hányni a magyarság ellen uszító régi . Bűn a bűntelent bűnösnek bélyegezni. az örök Napisten. csalással. a fény istene. Történelmünk viszont azt tanúsítja: a kereszténységre áttérés előtt hazánk és népünk szabad volt. Népköltészetünket.meg átszövi a Napisten kultusza. részrehajlás nélkül. türelmetlenségnek. Ma is széltében énekelt gyerekdalunk: Süss fel. újra meg újra felkelt hódítói ellen? Elfogultság. bűnhődnie és vezekelnie kell? Az "egyedül üdvözítő hiten" kívül minden más vallás és minden más isten csupán kárhozatos koholmány és a pokolbeli Sátán mételyező terméke? A vallási elfogultságnak. hogy a Napisten hívei voltunk. fegyverrel kényszerítettek az új hit felvételére? Vagy mert Istenrablás történt. De ma már maga a pápai szék is kezdi belátni: a kizárólagosságra. legtermészetesebb vallása. színmagyar területének egy töredékére zsugorodott. ősvallás. míg áll a világ. népművészetűnket és néphiedelmeinket még ma is át. rügyeket fakasztó. az emberi szellemen uralkodni akaró hatalmi szélsőségesség milyen következményekhez vezet. amely fenntartás nélkül melléje áll a jövő iránti küzdelmében. következésképpen azóta járunk az igaz úton. hatalmas és boldog. ki utóbb .ki előbb. nem meggyőzés útján és meggyőződésből. népirtással felérő öldöklés s halálfenyegetések ellenére népünk . tudományos igazságként felhozhatjuk: a Napisten-hit volt az ősi emberiség legtisztább.meg tízmillió békében ártatlanul meggyilkolt áldozatának tragédiája és feldarabolt országunk sorsa is tanúsítja. hamisítással. hogy volt saját Istenünk? Vagy más a baj? Az a baj.kiirtották. az örök fény forrásáról a jégkorszak dermesztő megpróbáltatásai óta mind a mai napig. csak éppen mi.a kereszténységre.törhetetlenül ragaszkodva ősi szabadságához. miként ezt költőváteszek és népköltészeti remekek sora tanúsítja. melyet a . Fényes Nap: Kertünk alatt a libáink megfagynak. csak miránk jár a sulykolófa? Vagy netán minden nép vakságban élt. szerencsétlen magyarok. fegyveres orvtámadással kapcsolódott össze s azóta is e közegben élünk? Vagy mert a magyarság elleni irtóhadjárat. hogy nem önként. Vagyis az az út. s hogy a szellemi türelmetlenség.közel három évszázadon át . mezőt-erdőt zöldítő örök Napról. melynek elemeit a világ minden vallása átvette. S ez a hit ma is élő természeti valóság. elrabolták a magyarok Istenét? Vagy mert a térítés a hazánk és nemzetünk elleni nemzetközi összeesküvéssel. Eleink távol jártak az igaz úttól . azóta a mérhetetlen szenvedés és pusztulás útját járjuk: a magyarság az elmúlt évezred alatt hatalmas területekről kipusztult . magának kizárólagosságot követelő vallási üdvtan eszméje meddig tartható még fenn vajon? Vagy csak mi magyarok vagyunk kitéve efféle sulykolásnak? Saját igehirdetőink ádázkodnak leginkább ellenünk.és új irományármányokat és mesterkedéseket: a magyar népnek olyan hitvallásra van szüksége. monolitikus uralomra törő sovinizmus a vallásban is mérhetetlen károkat okozott és okozhat. azt korunk tíz.És Európa többi népei? Hisz ők is áttértek . hanem kényszerből tértünk át. életformájához és ősei hitéhez. ősi országunkat hamis érvekkel. hazánk egykori felségterületének. Nap.

Ezenfelül BIRTOKAIRÓL . élni s kinyújtózkodni. hogy csak TIZEDET ADJANAK ABBÓL AMIJÜK VAN... magyar felségterületen olyan óriási idegen fegyveres erő összpontosult. A MAGYAROK LEVERETÉSE. hanem elmenvén. az egyházi tized bevezetéséhez: "Végül. KÉSŐBB FŐEMBEREINEK KÖZBENJÁRÁSÁRA ELHATÁROZTA. ahol még élni lehet.legenda igaz útnak állít. Menekülni kell. részint foglyul ejtsék és megkötözzék a győztes király híveivel hazavitte a győzelmi jeleket. Lehetetlen elviselniük.vérbefojtották a magyar szabadságharcot. akinek tiszteletére bazilikát is épített. és nem utoljára . embernek érezni . hogy az ELLENSÉGET (magyarokat) RÉSZINT LEGYŐZZÉK. SZENT MÁRTONNAK SZENTELTE.) Íme.MIND A FÖLDEKRŐL MIND A FALVAKRÓL. bölcsen rendelkezett (. támpontokat nyújtva az ezerholdas egyházi birtokok. menekülni. a halál útja. amit a magyarsággal szemben elkövetnek. NEHOGY SZORONGATTATÁSUKBAN SZÉTSZÓRÓDJANAK A FÖLDÖN. bárhova. A Kislegenda szerzője az alábbi képet festi a levert magyarsággal való könyörtelen leszámolásról. bárhova. a magyar és a germán. kivándorolni a világ bármely elátkozott sötét zugolyába. hogy . SZOLGASÁGRA VETÉSE. S ezen az úton bajosan haladhatunk tovább. számunkra a pusztulás. (Árpádkori legendák 18. VÉGSŐ KÉTSÉGBEESÉSE ÉS MENEKÜLÉSE? Felvonult és Veszprém váránál megütközött a két sereg. Túlerőben volt azonban a másik oldal: Magyarországon.) Mert mindenből amit (amit népétől elvett) semmit sem tartott meg a maga szükségére. az akaratlan szörnyű beismerés a hazáját szerető magyarság közhangulatáról a "kereszténységre térítés" idejéből. a dézsma. elfutni valahova.nem először. ŐKET PEDIG (a szabadságukért felkelt magyarokat) ÉS UTÓDAIKAT MIND A MAI NAPIG AZ EGYHÁZ SZOLGÁIVÁ TETTE. a latifundiumok keletkezésének eredőihez és a hazai szolgaság keletkezéséhez.

harapásaitól. Lám. hogy eleinket ne gyalázzák? Ősrégi mondás: aki ősei gyalázását eltűri. ahelyett. VERT VADÁLLATKÉNT VISSZAVICSORÍTÓ BARBÁR MŰVELETLENSÉGŰ MAGYAROK István király koráról. hogy eleinket láncraverten. mint nekifutni vakon. szidalmat: ámde vajon mit szólna a fenti jelenethez egy állatvédő egyesület vezetősége? S mit szólunk mi. maga is gyalázatot szenved. menekülni. akik boldogan tűrünk minden csapást. földeket és övék a hatalom. . véresreverten visszavicsorító kutyához hasonlítják? Nem kérhetnők vajon. világtalanná vert nyomorult vakként a vakvilágba.ilymódon árulja el gonosz hajlamait. akit gazdái . rugódozik. S mikor érhetjük el. ölnek és rabolnak. kárhozatos hadráló jövevények vérszívó piócahada. menekülni bárhova a hazában elterpedt emberszörnyetegek tépő karmaitól. illetve hazánknak akkori magyarjairól és állapotáról Albericus (1100 körül) a következő képet nyújtja: "(István) EGÉSZ ORSZÁGA BARBÁR MŰVELETLENSÉGNEK HÓDOLT ÉS A TUDATLAN NÉP KÉNYSZERBŐL LETT KERESZTÉNY. vérbetiportatására: nincs más kiút. haláldal. boldog és fenségesen szabadságos hazában pokollá vált az élet. SŐT A FENYÍTŐ VESSZŐ BÜNTETŐ ÜTÉSEI ELLEN MÉG VISSZAVICSORÍTOTT. ezer éven át agyunkba. vérivó vámpírhada özönlötte el a városokat.a máshitű . hogy vetessünk végre emberszámba? S fennen hangoztatott vallása a szeretetnek nem pazarolhatna miránk is egy szikrányi szeretetet? Ha másért nem. mert édes hazánkban. szétszóródva pelyvaként a széles földkerekség tartományain. Jámbor keresztényekké kell válnunk mindnyájunknak. kártevő jövevények elől kifutó magyarok szétfolyó patakjai Géza korától a sztálini időkig. régi-új dal. pusztán azért. A SZENT HIT FIGYELMEZTETŐ ÖSZTÖKÉJE ELLEN RUGÓDOZOTT. hogy lehasalva nyalná fenyítő gazdái kezét ." A "visszavicsorítás" a kutyára utal. Magyarországon. aki a szent hit figyelmeztető ösztöke ellen vicsorít. más lehetőség a nemrég még szabad magyarok számára. virágzó. pogány kutya (a pogány . tűréshez szokott magyarok. mert ezredéven át mégiscsak az egyedül üdvözítő hit bástyái voltunk. Megható kép a világ hajdani dicső nemzetéről. mindig reménytelenül. pogánynak bélyegző legenda szolgáltat adalékot a magyarok elviselhetetlen helyzetére. Régi dal.magunkat. elfutni. maga a magyart veszett dühű ellenségnek. a nemrég még gazdag. a kutyára.botoznak. régi dal. áldott virányinkra áradó folyamként beözönlő.pogány eb.nem is ember) . véresre vernek: oktalan állat. sorsunkba verdeső jajsirám.

Vajon szabadsághoz szokott őseinkkel, "kik szabadon éltek haltak - szolgaföldben nem nyughatnak", nem az volt a baj, hogy visszavágtak, szembeszálltak az országot vérbeborító kegyetlen túlerővel?

HALÁLMEGVETÉST KELL SZEMBESZEGEZNI A HALÁLOS FENYEGETÉSSEL, AZ IDEGEN IGÁBA KÉNYSZERÍTÉSSEL Árpád-kori legendáink sűrűn visszatérő szóképe: "rárakta (a magyarok) nyakára a fegyelem igáját" (i. m. 17.); "a pogány nép (a magyarok) nyakát a keresztény hit igájába hajtani" (i. m. 25. és 37.) stb. A kérdés az: milyen iga? Vallási iga? Krisztus igája? Vagy netán idegen iga? A leigázottak igája? Rabszolga iga? A magyarok a brentai csata előtt Liudprand cremonai püspök szerint ilymódon biztatták egymást: "Igába hajtani nyakunkat annyi mint meghalni; miért féljünk a fegyveresek közé rohanni és halált szegezni szembe a halállal? Férfias harcban elbukni nem halál, hanem élet." Brentánál a magyar sereg nagy győzelmet aratott vitézségével, halálraszántságával. A cremonai püspök idézte szavak természetesen minden igára vonatkoznak, s ha meggondoljuk: a szellemi iga a fegyveres igánál is iszonyúbb, mert a lélek rabsága, rabulejtése elviselhetetlenebb a fegyveres leigázásnál: a fegyveres leigázás ugyanis nem feltétlenül vezet a nemzeti szellem, a lélek leigázásához, s aki lélekben szabad, az még lerázhatja magáról az igát, akinek azonban a lelkét teszik rabbá, annak már szinte a lehetetlennel határos a szabadulás, hiszen a lelki rabság kiöli belőle a szabadság igényét, óhajtását is. Századunk emberének irtózatos gyakorlati szemléltetést adott a bolsevizmus arról: mi a szellemi-lelki rabság, a hullák micsoda hekatombáit szüli, és mivé teszi a népeket, s arról is, hogy a lelki iga - bármilyen maszkot öltsön is - a Sátán igája s az infernóba visz. Maguk a klerikális szerzők, a legendák alkotói vallják újra meg újra, hogy a magyarokat fenyegetéssel, rémítgetéssel - halálos fenyegetéssel - és nemcsak fenyegetéssel - irgalmatlan tömeges öldökléssel - fegyveres terrorral kényszerítették a "kereszténység igájába". Tagadhatatlan történelmi tény ez. Nevezzük nevén a gyereket: igazítsuk ki a klerikális szerzők szavait: nem csupán a kereszténység igájáról volt szó s nem is elsősorban arról, de a nemzet nyakára orvul ráhúzott idegen igáról. Rejtélyes, megdöbbentő és érthetetlen: miért veszik ilymódon az egyházi szerzők a kereszténységre, a keresztény papságra a korszak minden bűnét: minden bűnét a hatalmas Magyarország és a magyar nemzet tönkretételére irányuló nemzetközi összeesküvésnek, a magyar nép létére törő titkos erők pusztító tevékenységének? Érthetetlennek tetszik: miért érdekük az ország titkos idegen megszállásának elhallgatása, a magyar nemzeti szabadságnak az országba orvul betolakodott, orozva támadó és a meglepett nemzetet vérbefojtó fegyveres megszállás, nemzetirtás elhallgatása, s annak a tagadhatatlan ténynek az elnyelése, hogy a kereszténység hazánkban a titkos hódítók fegyvereinek árnyékában hatolt be az országba és az

álarcos idegen fegyveres hadak által véres harcokban levert, hatalmi igába, idegen igába kényszerített népet hajtotta csupán a "kereszténység igájába". "Kereszténység igája" alá? Hogyan s mint? Kérdések merednek elénk. Vajon keresztény papok, igehirdetők fegyveres hadai árasztották-e el titokban az országot? Keresztény papok öldökölték le a magyarság tíz- meg tízezreit, úgy mondván, a legenda szavai szerint, hogy "elegendő, ha e nép maradéka üdvözül?" Keresztény papokhoz s nem idegen uralkodókhoz küldött titkos leveleket Géza, melyben felszólítja őket: küldjenek fegyveres segítséget a magyar nép leverésére? Keresztény papok, igehirdetők verték le vajon a Géza-kori névtelen magyar felkelők hadait s Koppány, Ajtony, Gyula, Vata és számos más szabadsághős seregeit? (Ugyanígy bélyegezték "ellenforradalomnak" 1956-os szabadságharcunkat.) Keresztény papok zúzták szét a magyarság régi nemzeti alkotmányát, államszervezetét s vetették a magyarságot jobbágyi elnyomásba s kényszerítették szolgasorba a szabad magyarok millióit? Keresztény papok döntötték meg titkon, rejtekutakon felvonuló hadaikkal Magyarország európai vezetői hatalmát? Miért állítják tehát ezt, ha nem így volt, nem így történt? Hova jutunk, jutottunk így e minden bűnt, mások nemzetirtó bűneit is magára vállaló érthetetlen bűnpártolással? Miféle rejtélyes összefonódás ez? Miért kell kereszténynek átfesteni, kereszténnyé kizárólagosítani a magyarság nyakára orvul, magyar mezben, álarcban rárakott idegen igát? Való igaz: lelki, hitbeli igába kényszeríteni embereket, egész népet, az egész magyar nemzetet - semmiképpen sem sorolható, semmilyen megfontolásból, semmilyen csűréscsavarással, semmilyen célra való hivatkozással nemes vallási feladatnak - mert a cél nem szentesíti az eszközt s nem szentesítheti az eszközt - akárhogyan is vesszük: nem más ez, mint az isteni főbenjáró törvények megszegése, bűn az Isten és isteni igazság ellen: elegendő bűn ez már önmagában is - minek ezt megtoldani? Mi értelme magára vállalnia hatalmas Magyarország fegyveres hóhérainak, a szent magyar nép álcás gyilkosainak a bűnét? A tárgyilagosság, részrehajlatlanság, amely könyvünk egészét áthatja, késztet rá, hogy elhárítsuk a zsidókeresztény egyházról ezt a bűntöbbletet. Ám ezzel még nem oldódott meg a kérdés: miért vállalták magukra mások bűneit? Tán abban a hiszemben, hogy ilymódon az egész bűntett feltáratlan marad? Lehet, de ez hiú remény, mert megmondatott: bűn nem marad örökre titokban. Mert ki kell mondanunk itt is az igazságot: ez az iga elsősorban nem keresztény iga volt, hanem germán iga, nemzetközi fegyveres fizikai-lelki iga, amelyhez a magyar király - Géza és István - személye csupán ködösítésül kellett, mivel e ködösítés nélkül lehetetlen lett volna a magyarság leigázása. Aki titkolja a bűnt, még ha vétlen is abban, bűnpártolóvá, bűnösök cinkosává válik: ettől mentesülni jobb, mint vállalnia bűnt, bűnrészességet.

Még egy kérdést kell tisztáznunk: szelíd volt-e a magyarság nyakára kényszerített iga? És egyáltalán, van-e szelíd iga, áldásos iga? S ránk kényszerítették-e vagy önként dugtuk-e igába a nyakunkat? Még a baromnak is van annyi esze, az igavonó baromnak, hogy ne dugja önként igába a fejét - csupán a kényszerítésnek enged. Elképzelhető-e hát, hogy a magyarok önként, a maguk belátásából vessék fejüket annak az új vallásnak a hatalmába, amelyet még maguk a zsidókeresztény szerzők is igának mondanak és igaként jellemeznek? Némelyek, hogy drasztikus tényeket szépítsenek, "szelíd igának" mondják az új hit igáját. Szelíd volt-e az iga? Lehet-e szelíd az iga? Kegyes és emberi szempontból felemelő, üdvös iga? Valójában mi is az iga? Férhet-e kétség hozzá: az alávetettség, szolgaságra-vettetés jelképe: jelkép, mit az állattartásból kölcsönöztünk: az ember szolgálatára kényszerített, tehervonó barmok fékentartásának eszköze: innen, igavonó barmoktól származtatták át az iga fogalmát az emberekre, népekre: az igára vetés, igába görnyesztés a könyörtelen szolgaság, rabság, elnyomás eszköze, jelképe, s annak kifejezője, hogy az, akinek fejét igába hajtották, végletesen kiszolgáltatott, alávetett rab, aki rabságából soha nem szabadulhat. Nincs hát szelíd iga, könyörületes iga vagy éppenséggel áldott iga, szent iga; márcsak azért is önellentmondó képtelenség, fából vaskarika ez, mert emberek, népek szolgaságra vetése, igába hajtása ellentétben áll az Isten törvényeivel. Irtózatos a tényleges iga, a hatalmi-politikai-katonai iga. Nyilvánvaló, az a nép, amely katonai-hatalmi iga alatt nyög, nem ura többé magának, nem ura akaratának, önvédelemre sem képes, ki van szolgáltatva az őt igára vető hatalomnak. Csak egy van, ami ennél is irtózatosabb: a szellemi iga, a lelkekre vetett iga, a lélek leigázása, hiszen míg a hatalmi-katonai iga a test (nemzettest) és cselekvés megbénítására, illetve kizsákmányolására irányul, addig a lelki leigázás az emberi szellemet, a lelket nyomorítja meg, vagyis az ember legbensőbb lényegét, hitét, gondolkodását, életét és világlátását kényszeríti egy kívülről-felülről ráerőszakolt igába: az efféle iga tehát a lelket öli meg, a lelket fordítja ki önmagából s teszi olyasmivé, ami nem akar lenni s ami ellene van mindannak, ami volt. S ha van valami, ami ennél is iszonyúbb, akkor az az, ha a lélekre pántolt iga az idegen igával párosul, az idegenségnek azzal az igájával, amely szándékosan az igába döntött nép léte ellen, annak megsemmisítésére összpontosul, mikor a lelki igát, nemzetellenes idegen hatalom kényszeríti népirtó céljainak végrehajtására a népre, miként ez az emberiség örök szégyenére a huszadik században, a szociálisnak, emberbarátinak, humanistának álcázott monolitikus terrorhatalmat megvalósító bolsevizmus idején történt. Összefér-e ez a két fogalom: Krisztus és iga? S lehetséges-e, hogy mérhetetlen véráldozattal, gerinctöréssel, nemzethalállal fenyegető hanyatlással jár szükségszerűen a kereszténység igája? És egyáltalán: miért volna iga bármilyen isteni eredőkre, hitelvekre épülő vallás, mert ha iga, akkor járom, bilincs, rabságba döntés jele és nem a lelki-erkölcsi felemelkedésé. Középkori klerikusok kedvelt szavajárása a "Krisztus igája". Mi ez? a római kereszténység erőszakra épülésének a beismerése vagy bűnátvállalás; a magyar nép ellen mások által elkövetett bűnök átvállalása? bűnpalástolás? Miért? miféle érdeke fűződik a klérusnak ahhoz, hogy mások bűnét magára vállalja? Miért nem mondták és mondják ki: az az iga, amit a X-XI. században a magyarság nyakára ráerőszakoltak, az a középkori német hatalom igája volt, gondosan álcázott, orvul a nyakukba húzott iga?

Miként ezt Péter királyi programjában világosan kifejezte: "Ha valameddig még élek. s a bűnpártolás nem a megtévedt bűnös ember. m. Kérdés hát. Kétség sem férhet hozzá. kifordítani önmagából. hanem könyörtelen rabiga. hanem a bűn védelme. mert Péter királyt. Istennek tetsző iga. falunagyokat és mind a főembereket. hogy a törés begyógyuljon s a nemzet lerázza magáról az igát. és az igazság kifordítására nincs és nem is lehet semmiféle isteni mentség. a hatalomviselőket németekből rendelem. magyar mezben. gyilkos csatlósaival egyetemben a felkelt magyarok leverték és megölték. a századosokat. a pannonhalmi oklevél szerint István és Koppány háborúja németek és magyarok közötti ("inter Teutonicos et Hungaros") fegyveres összecsapás volt: németek és magyarok háborújának döntő ütközete. Magyarországon mind a bírákat. AZ IRIGYSÉGGEL ÉS GONOSZSÁGGAL TELJES ÖRDÖG.Keserves iga volt s nem vallási iga. halálos iga . s ha egy nemzet lelkét törik. rabiga. s azon mesterkedett." (Képes Krónika) Első hóhérkirályunknak ezt a programját . gerincét roppantják össze. 37. században létre is hozták a Habsburgok hazánk fölötti uralmát. megtévesztéssel.amely.nemcsak a magyar nemzet hatalmát. hogyan kerültek ide a germán hadak. a német sereg viszont támadó háborút folytatott. életerejét. az ő sugallatára vonakodott a pogány nép nyakát a keresztény hit igájába hajtani. hogy ez a háború magyar területen. Úgy véljük. hogy a magyar sereg honvédő. hogy Krisztus apródjának (István királynak) szent szándékát szétzilálja. a méltóságos és tekintetes valamint az elsőbbrendű embereket.) így kommentálja: "DE MINDEN JÓNAK ELLENSÉGE. világmegtévesztés révén elrabolt területeken . nemlétező kegyes iga volt ez. HOL ÁLLT AZ ÖRDÖG ÉS MELYIK OLDALON ÁLLT AZ ISTEN? Koppány nemzeti szabadságharcát Hartvik püspök legendája (i." Egy másik. hogy főembereivel együtt kivonja magát uralma alól. tekintve. amely Géza és István korában került a magyar nép nyakára: nem holmi szelíd. "Német" Péter uralkodása során kitűnt . idegenekkel tömöm meg ezt a földet. hogy a hatalmas Magyarországot titkos eszközökkel. és teljességgel a németek hatalmába adom.melyet még napjainkban is meg szeretnének valósítani bizonyos környező államok a tőlünk világcsalás.nem sikerült megvalósítania. de végérvényesen és maradéktalanul meg akarta semmisíteni a magyar nemzetet. BELHÁBORÚT TÁMASZTOTT ELLENE. ezer esztendő is kevés rá talán. ámde történelmileg hiteles forrás. miként legélesebben István utóda. vagy legalábbis nem kizárólagosan az. járom. katonai fölényét. Nincs tehát áldott. csak könyörtelen leigázás. a magyar és a keresztény hit maszkjában igázták le: ennek kendőzése bűnrészességre valló bűnpalástolás. nem csupán az. lelkét összetörni. A Magyarország elleni korai német (Bizánc és más) aspirációk azonban tovább éltek s a XVI. Magyarország szívében Veszprém váránál zajlott le. de az . létképességét akarta összezúzni s a magyarság gerincét. nem tagadható tovább.

E képtelenségek csúcspontja mégis az az állítás. amelyekről számos más forrás mellett Heltai Gáspár szól. a maga népét. a magyar ősírás és őskódexek elpusztítása. hogy a felkelők magát "a királyt is bántalmazták". a honvisszafoglaló vezér nagy áldomásait tartotta. akkor álláspontja nem nevezhető erkölcsi kimarjulásnak. KIK PUSZTÍTOTTÁK EL MAGYARORSZÁG EREKLYÉIT.is. s ekkor zúzzák ízzé-porrá ősi városait. városait. az akkor még Istárnak nevezett Al-Duna ellen. ekkor törlik el a föld színéről Attila király csodálatos ősvárosát. hatalmas márványkőpalotáját. székely és pannon ősvárosainak lerombolása. a magyar hadiemlékek. erkölcsi csípőficamnak? Ha a szöveg tartalmát igaznak vélnénk. ŐSIDŐTŐL FENNÁLLOTT GYEPŰ . a nyugati gyepűrendszer lerombolása. az Istenek szent keleti védőövezete Mol-Deva = Moldova keleti és északi védőövezeti ellen (ld. hogy a valóságban melyik oldalon állt az isten és melyik oldalon "az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög"? Nem vitás: a legenda egyértelműen az országot orvul elözönlő ellenség. hogy az idegenuralom ellen felkelt magyar nép a maga javait. Az Árpád-kori legendák furfangos fogással még a rombolást is a gyilkos idegen fegyveres terror alá helyezett magyarok nyakába igyekszenek varrni: "Bizonyos nemesek pedig (az egész magyar nép). a mai Magyarországtól északra fekvő Moldova folyót is). az Erdély déli peremvidékeit őrző székely ősvárosok rendszere ellen s azon túl Istár Istennő szent védő határfolyója. ha a királya kezükbe kerül. de megkezdődik az ország ősi felségterületeinek elragadozása. TÖRTÉNELMI ÉS NÉPHAGYOMÁNYAIT. szobrok elpusztítása. várerődeinek lerombolása a beléjük telepített idegen katonaság segítségével.ÉS VÁRRENDSZERÉT? ŐRDÖGI SUGALLAT MELYIK FELET VEZETTE? Tagadhatatlan történelmi tények bizonyítják: Géza és István korában nemcsak idegenáradat indul el Magyarország felé. s ekkor folyt a magyar ősereklyék elpusztítására indult barbár kultúramegsemmisítő roham. a "fegyelem igája" alatt nyögő magyar népet és érdekeit védelmezték. Magyarország határainak keletre tolása. ez pedig csupán a felkelés győzelme esetén következhetett volna be. úgy azt a képtelenséget fogadnánk el. önmagát pusztította. bajor telepesek tömeges betelepítése. hiszen ez csak úgy történhetik meg. a titkos hódítók pártját fogja a saját hazájukat védelmező magyarok ellenében. kiknek szívében féktelenség és restség fészkelt . mikben még Árpád. Meglehet. a szkíta szarmaták ősföldjét jelölő Szerémség ellen. gazdaságait. Ekkoriban indult el a rombolók sokasága Magyar-ország ősi szent védőövezetei ellen. míg az országba beözönlött fegyveres idegenek. akik titkos eszközökkel az ország fölötti hatalom megragadására törekedtek . ősi védműrendszereink (avargyűrűk). szerinte az "irigységgel és gonoszsággal telített ördög" sugallatára hallgatva védik hazájukat és tanúsítanak ellenállást a rájuk tört idegen hadak ellen.hisz ezért vált szükségessé "bizonyos nemesek" azaz a nép felkelése -. hogy ez lett volna Istennek tetsző? Ha így van. oszlopcsarnokait. az ország nyugati részének germanizálása s egyidejűleg az országba becsempészett nemzetközi katonai erőkkel Magyarország "pacifikálása" védtelenítése.

MÁR A KIRÁLYT IS BÁNTALMAZTÁK (Árpád-kori legendák 17-18. Tévelygés és tévelygés. erkölcsi és logikai tévelybe. az önalávetés isteni parancs? Hogy van ez? Ekkora rágalomterhektől nyomasztva. eltévelyedni ugyanis csak attól lehet. amit már magunkévá tettünk. elficamodottság.elháríthatatlan klerikális hatalmi nyomásra .látván. minden elképzelhető és lehetséges módon. a kényszer elutasítása . FOSZTOGATTÁK BIRTOKAIT. HOGY MENJENEK ÉS . ÖRDÖGI SUGALLATRA elvetették a király meggyőződését és a KORÁBBI ÉLVEZETEKRE adva ismét lelküket s már PUSZTÍTOTTÁK IS VÁROSAIT. Hogy van ez? Ördögi csalatás az önvédelem. nemzeti szabadságmozgalom követeléseihez a következőket fűzi: "MEG IS ENGEDTÉK NEKIK (a királyi hercegek). és isteni tett az önmegadás? A megszállókkal való szembeszállás a Sátán üzekedése. barbárság.) Lámcsak: ördögi sugallatra ellenálltak a kényszernek. SZOLGANÉPÉT GYILKOLTÁK. romlottság. tudatlanság. nem pedig olyasmi által.olykor még nagyszerű középkori krónikáink is beleesnek ebbe a tévelybe.és emlékezetirtásban. gyatraság. Sajnos . amit a kegyes legendaszerzők nem kentek rá a régi magyarokra? Talán csak az. MAJORSÁGAIT. kényszerítésnek! A kényszernek való önalávetés tehát istennek tetsző. amit nem is ismerünk és amit sosem követtünk. miként állhattunk volna talpra? KIK TÉVELYEGTEK? S TÉVELYGÉSBEN KIK VESZTEK EL? Rövid szemlénk nyomán felmerülhet: vajon mi az a sanda bűn. s hogy a többiről szót se ejtsek. HOGY KÖVESSÉK SZÍVÜK ÓHAJTÁSÁT. ami találékonyságukat túlhaladta? Bűn. A Képes Krónika például a Péter király gyűlölt zsarnoksága ellen kibontakozó össznépi. eszmélet. hamis ürügyekkel még a bírálattól is eltiltottan. (Tán ebből pattant ki az "utat vesztettünk" elmélete?) A tévelygéssel vádolók azonban tévellyel vádolva maguk is tévelybe estek.az ördög sugallata. IRTOTTÁK. Tévelyegtek eleink szerintük. hogy KÉNYSZERBŐL EL KELL HAGYNI A MEGSZOKOTTAT.

Mind eggyessek ű dolgokban. Magyaroknak eleikrel. tévelyegtek-e eleink? Tévelygésben elvesztek-e? S egyáltalán elvesztek-e? MILYENEK VOLTAK VALÓJÁBAN A RÉGI MAGYAROK KÚTFORRÁSOK A MAGYAROK NAGYSÁGÁRÓL. KULTÚRÁJÁRÓL. Hét kapitánok emelének. Erdélységben letelepedének.VESSZENEK EL ŐSATYÁIK TÉVELYGÉSEIBEN. Vizsgáljuk meg hát. Hét sereget nagyot szerzének. MÉRHETETLEN SOKASÁGÁRÓL ÉS LEGYŐZHETETLENSÉGÉRŐL "Völgyben él a gyáva kor s határa Szűk köréből őse saslakára Szédeleg. Mindenkinek várat szerzének. Istentül is kiszirittetének. Hogy ez földre ki jüvének. Ott jól tének őmagokkal. És azoknak vitézségekrel. Szythiából kiindulának. Az Szythiából ki jüttekrel. ha olykor felpillant" Petőfi Csáti Demeter ÉNEK PANNÓNIA MEGVÉTELÉRŐL 1526 Emlékezzenk régiekrel. VITÉZSÉGÉRŐL. Hatalmassak viadalokban. mint klerikális hatalmi berkekből a krónikák lapjaira átkerült kényszerű dogmatizmus. ." Nem más ez.

HOGY A MAGYARSÁG A KERESZTÉNYSÉG ELŐTT * barbár * tudatlan * istentelen * szentségtörő szokásokat követő * az emberi műveltség legalacsonyabb fokán tengődő * a "gonoszság minden mocskában" leledző * szedett-vedett kóbor néptöredék volt * múlttalan. Rettenetes sokaságokkal. Nemzetiért. Nagy erejek mint Sámsonnak. hazájáért bátran harcolni. Csak lakoznak bátorságokban. Bátor szívek mint oroszlánnak. ELLENTÖRTÉNÉSZEK ÁLLÍTJÁK? . Ellenségtül az országot megoltalmazták. dicsőségtelen nép * bűnös tevékenységekben elvesző nép ? ? ? ? ? MIKÉNT AZT A MAGYARORSZÁGI RÓMAI KATOLIKUS KLÉRUS LEGENDASZERZŐI ÉS A MINDENBEN ŐKET KÖVETŐ HIVATALOS TÖRTÉNETTUDOMÁNY RANGJÁRA EMELT KINCSTÁRI DILETTÁNSOK. Nem szántak szabadságukért virt kiontani. Hogy világbíró Sándorral követ is hántak.Nincs fílelmek országokban. "Régi jó vitéz eleid olyanok voltak. Mindent rontnak ha indulnak." Petkó Zsigmond éneke 1664-ből LEHETSÉGES-E. Jó hirt s nevet magok után igazán hattak.

ANONYMUST SZÓLÍTJUK HITELES TUDÓSÍTÁSÁT BETŰHÍVEN KÖZÖLJÜK 1. Nem kívánták a másét. (igaz)gyöngy annyi volt nekik. a világon egyetlen nemzet sem merte lábát az ő földjükre tenni. 2. mindnyájan jólétben éltek. "A szkíta nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá. mint a földjük folyamaiban található kavics. 5. Cirust és Sándort nem számítva. Nem paráználkodtak. . 3. egynejűségben éltek" Anonymus leírásából kibontakozik az igazságos szkíták ókori szerzők által megcsodált világa. 6. ezüst. 7. (A magyarok) "Ősrégi népek (antiquiores gens)."dentumogeroknak nevezik a mai napig és soha semmiféle hatalomnak az igáját nem viselték". Valaha igen bölcsek voltak.FELELJENEK A TÖRTÉNELMI TÉNYEK ÉS KÚTFORRÁSOK! ! ! ! ! ACSÁDI IGNÁC MEGÁLLAPÍTÁSA SZERINT: TÖRTÉNELMÜNKET ELLENSÉGEINK ÍRJÁK KORONATANÚINK KÖZÜL ELSŐÜL NÉVTELEN JEGYZŐNKET. Szkítia népét ." "Dáriust. 4." Ez a három támadó is megsemmisítő vereséget szenvedett a szkíták földjén. Jószerivel semmilyen bűn nem fordult elő köztük arany.

12. Ugyanazok a szkítiaiak Cirust.magyarok . Ugyanis a szkíták keményen bírtak minden fáradalmat meg testileg is nagyok. mint utódaik közül a mostaniak. A fenntnevezett szkíta nemzet pedig kemény volt a harcban és gyors a lovon: a fején sisakot hordott. Semmijük sem lehetett a világon. a perzsák királyát csúfosan megkergeték. amit ne tettek volna kockára. az íjjal. szintén szégyenletesen megfutamították. a harcban pedig vitézek voltak. Az igazságos szkíták . 11. éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után. úgyhogy Dárius ott nyolcvanezer embert veszített s nagy rettegve szaladt Perzsiába. ha sérelem esett rajtuk."Tudniillik Dáriust.ókori édeni állapota és vele szelíd jámborsága is levedlett a rájuk törő ádáz ellenség háborúi során. 9. (. 10.. hanem csak dicsőséget kerestek maguknak ezen az úton. Nagy Sándort Fülöp királynak és Olimpiádisz királynénak a fiát.) kegyetlenné fajult (. szintén a perzsák királyát háromszor harmincezer emberével együtt megölték.. mint a világ összes . nyíllal különbül bánt.)" "Hogy kemény egy nemzet volt azt most is megismerheted ivadékairól. "Ámde utóbb a szóban levő nemzet a háborúskodásba belefáradva.. aki sok országot harcban leigázott. S amikor a győzelem az övék lett." 8..

Mert ez a faj. féleszű. szemetet fröcskölő . összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezérei.ki tudja milyen szándékból. mi több. célzatossággal? . tudatlanságtól bűzlő. Az ősi s jobbára még feltáratlan magyar-hindu történelmi kapcsolatok és egybefonódások történelmi tudáskincse nyújtott alapot a hindu tudósnak a fenti megállapításokra. renddel ellátni tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti. J. hogy ezt most Önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. belekötöttek a hindu tudósba azon melegében és mindennek leócsárolták . hogy a világtörténelem legnagyobb alakjai.miként azóta is mindenkit. aki a magyarok érdeméről az igazság szolgálatában szólni mer s a magyarokért szót emel. mások lebecsmérlése. vak. Nemes kiállása a történelmi igazság révén a magyarság mellett. egy Hannibál. a magyarság derék barátját azon nyomban lerágalmazták: lehetett volna kancsal. ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és államférfiát Önök magyarok adták a világnak. Ezért várni lehetett a felhorkanásokat. hogy az Attila hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Kyros. kis ország" megjelölést. De még meg se szólalhattak a külhoni rágalomharsonák. azt az utódaikról is megismerhetitek. kedvezőt mondani pedig ildomtalan viselkedésnek számított.tüstént keblükre ölelik s körülnyaldokolva fölmagasztalják. letörések. Modi professzor azonban megbocsájthatatlan vétket követett el: elismerően szólt a magyarokról. J. MODI) A RÉGI MAGYAROK NAGYSÁGÁRÓL VISELT DOLGAIKRÓL. FAJI ŐSEREJÉRŐL "Tudják-e önök. jó és balsorsán keresztül" (Dr. de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat számsor és ezerszer." VILÁGHÍRŰ HINDU TUDÓS (DR. élő organizmusban összefogni. világbűntény által kicsivé zsugorított. Nosza nekitámadott a siserehad. a világ első népének merte nevezni őket. magából kitermelni. törvényekkel szabályozni. emberen túli nagyságot. s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha. Magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak minden történelmi idők. a magyarokról jót.előszeretettel használják ránk a "kis nép. manapság ritka és mindinkább kivesző tünet: kordivattá vált mások érdemeinek elismerése helyett. s hogy csakugyan ilyen volt. hanem megszervezni. amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások. már felzendült a pimasz hazai kórus. béketárgyalások maszkjába rejtetten ki játszott. J. J.nemzetei közül bármelyik. Modi professzor előadásából). olyan érték és olyan erő. elárult népről. nyálfolyós. aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedő két világrészt átfogó roppant területet tudott az uralma alá hajtani? De volt-e Attilán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije. országról szólnának. aki a hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított roppant birodalmat nemcsak meghódítani. ahelyett. KIS NEMZET-E A MAGYAR? Némelyek . És én. az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra. amely egy Attilát tudott produkálni. egy Julius Caesar. hogy feldarabolt. kisiklások. egy Nagy Sándor. . s a hindu tudóst. egy Napoleon elenyészően kicsi nagyságok? Ki volt a világ-történelem folyamán Attilán kívül. legnagyobb államépítői és államszervező zsenijeit Önök (magyarok) adták? Tudják-e önök.

A kievi vezér azonnal követeket küldött leghívebb barátaihoz. ugyancsak nem kicsiny számú lovast gyűjtöttek egybe. a hét kun vezérhez.mintha a magyar lelkiséget akarnák ilymódon is megtapodni. Szégyen rá. s úgy féljünk az ő sokaságuktól. és tanácsot tartván mégis azt választották. Kis nép. és inkább meghalnak a harcban. Vagy nem tudjátok. mint ahogy egy bölcs mondja. A magyar nép múltja pedig ott fényesedik a világ legdicsőbb nemzetei között. a Dnyeper folyón áthajózva meg akarták hódítani az oroszok országát. Et. lélekszámának elképesztő zsugorodására Anonymus beszámolója a kievi csatáról. és kényük-kedvük ellenére Álmos vezér uralma alá kerüljenek.-ban Magyarország középhatalom volt. hajdani nagyságára. Tehát ne zavarodjatok meg az oroszok és kunok sokaságától. Örsúr apja Ócsád. amint uruk szavát hallják. majd hirtelen eléjük rúgtatva megállott mindnyájukkal szemben. hogy hadra kelnek Álmos vezér ellen. Európa keleti tartóoszlopa. mint a legyek felhőjétől. és most már a kunokkal gyarapodva. keleten manőverező egységei vettek részt és mégis megsemmisítő fölénnyel győzték le a kunokkal egyesült orosz hadat. Akkor az oroszok vezérei ezt észrevéve nagyon megijedtek.mesterségesen sorvasztott. s ide-oda lovagolva buzdította katonáit. akik a mi kutyáinkhoz hasonlatosak. hogy Álmos vezér. amelyben a régi magyarságnak csupán mozgó. Ezért hát derekasan és vitézül küzdjünk. sz.XI-XII. a IX-X. mintsem hogy elveszítsék országukat. germán és pánszláv világhatalomnak. Lássuk például krónikáink beszámolóit a magyar és orosz-kun összecsapásról. De mégis a kievi vezér összehívta minden főemberét. Álmos vezér pedig. hogy egy oroszlán sok szarvast megszalaszt.csak a hunok alárendelt hadaiként szerepeltek. Midőn Kiev városán keresztül mentek. Hiszen a kutyák. és segítségre hívta őket.világhatalom. feldarabolt állapotában is . A kievi vezér a maga seregével eléjük vonult. mert ha van. amelynek nincs évezredekre kiterjedő történelmi múltja. Nagy lépcsőkben visszafelé haladva.méltó a világ nemzeteinek megkülönböztetett tiszteletére. s amelyet világárulás juttatott mai végsőkig lecsonkított. terror és szertelen népszaporulat által roppant létszámúvá növesztett újsütetű nemzetekkel szemben is NAGY NÉPNEK TEKINTENDŐ ÉS NAGY NÉPEK KÖZÉ SOROLANDÓ. melyen lakhattok. és a vegyesházi királyok korában XIV-XVI. Attila király nemzetségéből származik. sz." Ezt hallván Álmos vezér katonái. Vajta. fegyvert öltve csatarendbe szedte seregét. saját fiai testéből emelvén védfalat az Európát megsemmisítéssel fenyegető tatárnak. Az árpádi honvisszafoglalás előtt és után nem volt Európának olyan katonai hatalma. ha dicsőséges küzdelmeivel beírta nevét az emberiség történelmébe. akinek segítsége a szentlélek volt.-ban nagyhatalom. századokban és előbb . kiszolgáltatott helyzetébe. és ezt mondta nekik: "Szittyák. amely több mint egy ezer éven át Európa véradó népe volt. akkor szerencse. "Miután pedig az oroszok vidékét elérték. hogy fegyverrel haddal olyan földet kerestek. Attila hun nagykirály korában a germánok (a hunok elől fejvesztetten nyugatra menekült nyugati gótoktól eltekintve) . mivel hallották. amely meg tudott volna állnia magyarok ellenében. sz. Azonnal megfújták a . hanem a lélek bátorsága szabja meg. Edömén. a tiport nemzettudatot továbbtiporni. bajtársaim. akinek az ő elődeik évi adót fizettek. akik a mi kutyáinkhoz hasonlítanak. Ügyek fia. nemde rögtön félelembe esnek? Mivel a derekasságot nem a nép nagy száma. Meghökkentő fényt vet a magyarság sorsának alakulására. az "Árpádkorban" . akinek a neve: Ed. Akkor ez a hét vezér. oszmán. és a kievi vezér iránt való barátságból sebes vágtában Álmos vezér ellen jött. a XVI-XIX. hatalmára. Böngér. amikor azt mondtátok. aki megtagadja a hősöknek azt a nemzetét. jelentéktelen nép az a nép. sok fegyveressel Álmos vezér ellen nyomult. vitézül azok ellen. s így mai . nagyvitéz férfiak! Emlékezzetek utatok kezdetére. nagy bátorságra gyúltak. minden ellenszegülés nélkül egész Kiev városáig hatoltak. Alaptolma apja Ketel. védőbástyája.

egyetlen fiát az ország főembereinek a fiaival együtt túszul adta. besenyők. a Hunyadi Mátyás kora beli népszámlálási adatokból tudjuk. azonfelül tíz kitűnő arab paripát meg háromszáz más lovat nyergestül.) SZÁZNYOLC HAJDANI MAGYAR NEMZETSÉGRŐL Árpád honvisszafoglalói krónikáink szerint a "szövetséges népek megszámlálhatatlan sokaságával" jöttek. 250 milliós Szovjetunióról fecsegőknek nem ártott volna . úgy látta vendégül. turuszkok vagy etruszkok. budinok. sőt minden katonájának is. ha mindehhez egy jóval későbbi adatot csatolunk. mint a némák. Az ősi szkítaság ugyanis számos népágazatra oszlott a vízözön utáni viszontagságokban. a két ellenséges sereg összecsapott és heves küzdelembe bocsátkozott egymással.) Még élesebben bontakozik ki a kép.tanulmányozni és megszívlelni ezt a beszámolót. továbbá három ezer márka ezüstöt meg kétszáz márka aranyat és gyönyörűséges ruhákat ajándékozott a vezérnek. avarok. a városban meglapultak. . barkók. sicánok.. kunok. Az oroszok és kunok vezérei látván. de az ókori szkítamagyar népek tucatjai a szülőhaza szűkülő területeire szorítva már valósával emléktelenné koptak. szarmaták. pannonok.. Felbecsülhetetlen értékű és hitelű Névtelen jegyzőnk . egyedüli kivétel talán a székely nép azaz sikulok. felszívódtak.) minden hozzátartozójával mezítláb elébe ment Álmos vezérnek és különféle ajándékokat nyújtott át Álmos vezér használatára: majd Halics városának a kapuját megnyitván. futásnak eredtek és hogy életüket megmentsék. mint a nyers tököt. agathyrszek. s nevüket is már jószerivel csupán a helynevek és a személyi névanyag őrzi. a pelazg-palócok. hunok. mint a saját urát." A diadalmas. daha-dákok. sietve Kiev városába húzódtak. S igen sokan elestek az oroszok és a kunok közül. De van itt még egyéb is. Ezek a szövetséges népek valamennyien magyar népágazatok vagy közel-rokon szkítamagyar népek voltak. sicamberek. hogy az 1470 -1480-as években több mint félévezredes magyarpusztítás után . jászok. Az utóbbi másfél-két évezred során. Álmos vezér meg katonái az oroszokat és kunokat egész Kiev városáig üldözték." (Anonymus 89. a nagy múltú csángók száma a ruminok halálos szorításában ma már alig párszázezer. amelynek lélekszáma még ma is egymillió körülire tehető. úgy aprították a kunok tar fejét.harci kürtöket mindenfelé. sakák. matyók viszont már teljesen eltűntek.történelmi távlatként . Az oroszok és a kunok vezérei pedig mikor a szkítiaiak vakmerőségét látták.így számol be a fejleményekről: "Halics vezére (. keltagallok. hogy övéik a harcban alulmaradnak. körülbelül amennyi angol és francia. (A további fejlemények egybevetését olvasóinkra bízzuk.még mindig négymillió magyar él. kiváltképp az utóbbi évezredben a szkítamagyarság lélekszáma nagyarányú fogyásának megfelelően a magyar népágazatokban is rohamos sorvadás következett be. fékestül.akit történet manipulátoraink "mesemondóvá" degradáltak .

Európa vezető katonai nagyhatalma. ércpáncélt viselnek. akik a rómaiak feletti uralmat magukra övezték. számtalan ember. övé a ménest és gulyát tápláló mezőnek földje melyen juhok legelnek. midőn azt lehetett hallani. jól felfegyverzett. vitézségben és harciasságban felülmúlja a tribullusukat. 2.. a buja föld harmatától és vadvizektől áztatott végtelen. hogy ez a milliónyi és rémítő nemzet. végeláthatatlan távolságok választják el birodalmunktól. Semmi ezekhez képest Cicero és Scipio küzdelmei!" [Konstantinos Manaces (1173).Árpád bejövetelétől idegen had nem tette a lábát. ha harci szövetségre lép. Lovuk tüzes. Kelet. karja csatában erős. dákokat és a gepidákat.158—160)] Vegyük a tényeket Mit mondanak a tények? 1. a maga ura. 4. még félelmetesebb. szilaj és önfejű volt világ életében. Ezek a hadjáratok a magyar katonai erő megsemmisítő fölényéről tanúskodnak. hogy magyar területen felvegye a harcot az egyesített magyar haderővel szemben. . a harcban bátor és szilaj. SEMMIFÉLE ÚRNAK NEM SZOKOTT ADÓT FIZETNI. mely több ágra szakadva hányja habjait a Fekete tengerbe. több a tenger fövenyénél. háborúban jártas. mert A TERMÉSZET ŐSIDŐKTŐL FOGVA A DUNA HULLÁMAIT TETTE VÁLASZFALKÉNT A KÉT ORSZÁG. Magyarország a IX-X. féktelenül bátor. szabadságszerető. ezt a népet. aki adófizetésre kényszerítette a legyőzhetetlen pannonokat.külső fegyveresek hadak által sérthetetlen és érinthetetlen volt. a rét és a nádas legelője kövér és dús. Az örvényes bővizű Alduna felett lakik.és Dél-Európa ellen. valamennyien nehéz fegyverzetet. páncéllal övezett. nem szolga nép. Katonailag verhetetlen volt: Európa egyesített haderejének sem volt semmi esélye. páratlanul merész. Magyar hadseregek közel egy évszázadon át számtalan támadó hadjáratot vezettek külső területek. és volt idő. lebírhatatlan lelkű. Magyarország felségterülete . század elején emígy ismerteti és jellemzi a magyarokat és Magyarországot: "Mert kicsoda volt valaha azok között. 3. MAGYARORSZÁG ÉS A BIZÁNCI BIRODALOM KÖZÉ. 5. s csak híre hatol el ide. Ares megszállottja.) "Mérhetetlen.ŐSIDŐKTŐL FENNÁLLTAK NAGYMAGYARORSZÁG HATÁRAI: AZ ALDUNA (ISTER) VÉDŐHATÁR VOLT MAGYARORSZÁG ÉS BIZÁNC KÖZÖTT Konstantinos Manasses bizánci historikus a XII. Nyugat-. füves és kellemes. Magyarország felségterületére . vassal.. és tovasiető vízbástyát hevenyészett oda. milliónyi tömeg." (Ekkor még Havaselve és Moldova is magyar felségterület. dárdát. független. Moravcsik (. nemes..amelynek kiterjedése hatalmas volt . és a sugár a nagy égig elhat sugaras sisakjukról. Övé dús gyümölcse a szántónak és termőföldeknek.. században nagyhatalom volt. emelt fejű. amely jó lovú. sokasága több mint réten a fű.

ezért nem igázhatta le a szkítákat soha egyetlen birodalom. hanem a rokon etnikumú testvérnépek széles sokaságáról. mely rögtön meg tudta szállni az egész országot. még a macedon sem. ahol a magyar sereg két részegysége csapdahelyzetbe került és vereséget szenvedtek. képtelennek tartják. KÉPES KRÓNIKA: "Mondják.. minden hatalom alól kivetteknek is nevezzük. mondván: "a magyar nagy számú nép. m. hogy a magyarság kétségtelenül és bizonyíthatóan az ókori világ leghatalmasabb népének. hogy csupán egyetlen helyen vezet hozzá egy kicsinyke gázló.a történelmi ténynek megfelelően. (. ősvallás 80. Ókori szerzők. akik szoros érintkezést tartottak fenn a szkíta néppel . alábbi idézeteink tartalmát. 7. kútforrások következetesen a szkíta népek sokaságáról szólnak: nem egyetlen népről van tehát szó.6. szélessége százkilencven. Kétségtelen. Több mint kétezer év tudományos és világközvéleménye . szkítaország hossza háromszázhatvan mérföld. a harmadik magyar seregrész nyomban megtorolta.szkíta népek közvetlen szomszédai és kiváló ismerői.) A VILÁG TEREMTÉSE ÓTA NEM ÉLT HATALMASABB NÉP A FÖLDÖN Dr." (Pálffy K. Szemes Miklós: . vegyék figyelembe. és ezt a tényt tudományosan soha senki sem cáfolta meg.) Ezt a tényt különben Bölcs Leo is megerősíti. Magyarország hadereje tehát e részvereségek ellenére is töretlen. Augsburg 955). a magyar haderő legyőzhetetlen. Magyarország felségterülete pedig továbbra is sérthetetlen maradt.azonosnak tartotta a hungárokat. hogy a honfoglaló magyarság nagyszámú hatalmas nemzet volt. E külhadjáratokban résztvevő magyar egységek Magyarország teljes hadseregének csupán jelentéktelen részét képezték. Kisebb magyar egységek e hadivállalkozások során mindössze két ízben szenvedtek vereséget (Merseburg 933.: A. azaz exemptusoknak. és ezért demptusoknak. Az augsburgi vereséget pl. nem. csupán egy szűk magyar-német történelemhamisítói csoport vonta azt kétségbe tudománycsúfolóan hamis érvek alapján. a szkítáknak maradéka. Fekvése oly biztonságos. MAGYAR VOLT A VILÁG LEGNAGYOBB LÉLEKSZÁMÚ ÉS A LEGHATALMASABB NÉPE Akik a magyarság mai állapotából kiindulva hihetetlennek. S erről számolnak be a haladó magyar történetírás képviselői. illetve magyarokat a szkítákkal ..

"A mi fajtánk a világ legősibb.66) További bizánci szerzők a magyar sokaságról: Eustathios (1174—1180): "Ezenkívül hirdetni fogom a Piononoknak (magyarok). főtanyájok a caspiumi tenger és kaukázusi hegység fölötti nagy rónaság volt. Unni) ezek is állottak. Turkesztán egészen az Urai hegységig. mint a csatarend művészeinek és a háború és a harci fegyverek ismerőinek.: A magyar államiság fejlődése és küzdelmei 1. A fehér hunok vagy magyarok India 40 állama felett uralkodtak. Az indiai puránák adatai szerint a hun-magyar népek ősei az indiai özönvíz előtt 35. Aztán Európában a Volga melléke. mint az ázsiai." Pár sorral tovább Eustathios a Dunáról szólván azt mondja..000 évvel kezdtek szétszóródni India s az ettől nyugatra eső vidékek területére. Az ő közvetlen utódaik a "radsput" népcsoport.. mint Magyarország. mely túllépte régi hírét és ősi határait. majd -Armenia. a mai Palesztina északi része. 2500-tól kezdve Indiában ismeri. A Kr.őskultúra. Ekkor lettek ők India kultúr-őstelepülői. Szemes Miklós: Magyar őstörténet . a mai Afganisztán." (Fehér György: A kunok története) "Azon korban . Á.e. ahol szintén hagytak tekintélyes számú telepeseket. 8-9. Kis mellékes kitérések voltak: a levantei Szíria. Debrecen 1940. végül a Don. Dnyeszter. ahol Názáret is fekszik s ahol egy nagyobb tömeget állandó települőül hátra is hagytak.. Beludzsisztán. Maga a modern-nek nevezett történetírás is ezt a népet Kr. Prut." (B.) Kiáltani fogom. Szkítiában. (saját kiemelésünk. Soha a világ teremtése óta hatalmasabb nép nem élt a földön!" (Dr. hogy az ember mindennek inkább vélné őket. Az egyes állomások: India. Ez a hódítás a hosszú évszázadok alatt többé-kevésbé sikerrel állandóan terjeszkedett. az ún. Szeret folyók lapálya.. Perzsia. Kína. mely Indiának ma is kultúrában legjelentékenyebb. sőt Itáliában is.) Két országot alapítottak: egyet napnyugaton. hogy a folyót déli határuk "bizosítékául tekintették" . végül ott hagyták nyomaikat Egyiptomban. a Kaukázus és a Káspitenger vidéke. 10 milliós létszámú lakossága. Ezen hunok Scytháknak is mondattak. Galilea.írja az Árpád-korról Beöthi Ákos ..nemigen volt Európában hatalmasabb dynastia és erőteljesebb állam. mely Perzsia országgal megvívott. e. (. a nagy szarmata síkság. leg régibb történelmi népe.. akiket később etruszk néven ismer a történelem és a kultúrhistória. az asszír-babiloniai birodalom. 2000ik évtől kezdték őseink rendszeresen meghódítani egész Ázsiát.) "Hunnok (Chuni. e nagyon nagy népnek a sorsát.

az Adriai tenger mellett jött létre. hogy szülőföldjük nem tudja táplálni őket. hogy felvegyék és a fővárosba vigyék őket. a Kulpától délre eső területen. hogy Horvátország. de ők maguk idegen hatalom részéről állandóan vagy bántatlanul. mely az avar birodalom szétzúzása után római fennhatóság mellett jött létre. le egészen a Csetine folyóig. A népeknek akkora sokaságában bővelkednek. de azonmód hunok jelentek meg végtelen tömegben. hunugorok. de nem érezték a fegyvereit. hasonlóképpen összes csapataival együtt elpusztították.. testi erejük mérhetetlen." ÁZSIA URAI A SZKÍTA NÉPEK Regino prumi apát évkönyve: "Ázsia felett a hatalmat háromszor nyerték el. A fáradalmakban és harcokban edzettek. A magyarságot itt is óriási területekről pusztították ki. Bíborbanszületett Konstantin beszámolójából félreérthetetlenül kitűnik (31). Menandros Világkrónikája: "Hunok jelentek meg véget nem érő sokaságban" Hunok a Meotisztól a Káspi kapuig Procopios szerint a Káspi kaputól (Porta Caspia) a Maeoti tengerig minden nép hunnak tekinthető. Megérkeztek a császár hajói. Cyrust egész hadseregével együtt lekaszabolták. vagy legyőzetlenül maradtak (.. az ungrokhoz folyamodtak hírül adván a makedonok dolgát. Nagy Sándornak a hadvezérét..Konstantinos Porphirogennetos: "Magyarok élnek az Aldunától délre eső területeken is.. a rómaiaknak csak hallották hírét. keleti csoport: a Káspi tenger körüli szavirok v. Sopyriont." .. nyugati csoportjaik: atzigurok (Pontusi vidék)." A Bíborbanszületett világosan megírja (41)..) Dáriuszt a perzsák királyát gyalázatos megfutamítással űzték ki Szkítiából. fehér hunok. valamint a Duna és a Száva közt. a Szerémségben. Magyarországtól délre feküdt. Georgios Monachus folytatása (963—969): A magyarokkal folyó háborúban "a bolgárok. kara (fekete) hunok. hogy a Duna jobb partján is élnek.

) és egy-két Földközi-tengermenti településtől (Missílis stb. mielőtt az egész had átment volna." Trogus Pompeius: "A szkíták 1500 éven át minden más nép előtt birtokolták Elő-Ázsiát. nyolcszázezer embert. szkíták törtek be a Mars által nemzett amazonokkal" EURÓPA ŐSBETELEPÜLÉSÉNEK TITKAI Az ókori történelem. akik Európában rekedtek. s ők a világ legősibb nemzete. haragudván. 472–399): "A juh legeltető Sákok (Sakák= Székelyek). s az hasonlóúl válaszolt neki." DÁRIUS PERZSA KIRÁLY HADSEREGÉNEK KATASZTRÓFÁJA SZKÍTIÁBAN Ctésias (görög szerző. mintegy az i. S nyilakat lőttek egymásra.)] Terra Inkognita volt.. e. e. Vajon miért? . valamint a népek vándorlásainak adatai egyöntetűen bizonyítják. Dárius pedig hadat gyűjtvén.Chöril (i. i. tizenöt napi utat tevén meg. s hidakat veretvén a Boszporuszon és Iszteren (Al-Duna) megindult a szkíták ellen. 436—338): "A leguralkodóbb s leghatalmasabb népek a szkíták. hogy Európa sokáig. e. 3000-2000-ig vagy éppen i. átment a hidakon és gyorsan fölbontotta azokat. De erősebb volt a szkíták nyilazása.. 446): "Scytharbes pedig szkíták királya. trákok és perzsák" "Földünkre . gyalázólag irt Dáriusnak. 300–247): "Idanthros szkíta (király) kiindulva Szkítiából Ázsia számos népét leigázta s győzelmesen hatolt be Egyiptom földjére is. e. ezért Dárius megfutamodván. s igazságos embereknek voltak leszármazottai. e. régiségben még az egyiptomiakat is felülmúlják" Isokrátes (i. 1500-1200-ig [eltekintve egy-két Földközi-tengeri szigettől (Kréta stb. származásukra szkíták lakták a búzatermő Ázsiát. e. és Scytharbes megölt nyolcvanezer embert." Megasthenes (i.

8. A jégkorszak elmúltát (i. Valójában csak a roppant jégtakaró eltűnése után kezdték elborítani ős-Európát az erdők. Noha ez a szakadatlan vándorlás és vándorösztön sem kellőképp igazolt: a jégkori barlanglakó ősember például helyhez volt kötve s akarva sem vándorolhatott. 2. E geológiai-klimatikus változások egyike bizonyosan az éghajlat megváltozása. Ez nem a benépesülés akadálya.megvolt a maguk helye addigi területükön. hogy Európát ősrengetegek borították. az új jövevények ezekre települtek rá. nem csak a nyomában áradó vizek apadtak le. Aligha tekinthető kizáró tényezőnek Európa akkori éghajlata. a növények. és fordítva: mi terelte útjukat errefelé? Másszóval: mi akadályozta meg eddig Európába településűket és később mi tette ezt lehetővé? 7. illetve azt követően a vizek felduzzadásának és elvonulásának. Mindez azonban nem kielégítő magyarázat arra. Az akkori Európa klímája ugyanis nem sokban tért el a jelenlegitől.illetve pontosabban: annak nyugati részét ma benépesítő népek miért nem vették néhány évezreddel korábban útjukat Európa felé? Illetve: mi akadályozta meg őket ebben. más döntő geológiai átalakulásoknak is hozzá kellett járulnia az új népsokadalmak sorozatos betöréséhez.Miért népesedett be jelenlegi népességével ilyen hallatlanul megkésetten Európa? 1. Az se fogadható el kielégítő válasznak. hogy az új benépesülés előtti Európának is voltak lakosai. miért jelentek meg ilyen késéssel a jelenlegi népek ősei Európában? A legszerényebb számítások szerint mintegy 5000-3000 éves időköznyi rés marad megmagyarázatlanul. Ámbár kérdés. 5. Feltehetően nemcsak a roppant jégtakaró vonult vissza. Semmiesetre sem kielégítő az a tetszetős magyarázat. 4. mint ahogy később sem volt az. A nagy kérdés: az Európát . az állatok. leapadásának folyamatával.csekélyebb akkori létszámuk folytán . Nem lehet vitás. a későbbi népesség ebből a kettőből. ezeket igázták le. ekkor még elevenen élt bennük. 8500-8000) követő vizek is régen lefolytak. A vándorlóösztön. illetve e két ellentétes jellegű életmódot folytató népesség küzdelmeiből alakult ki. miként alakulhattak ki ilyen viszonylag rövid idő alatt az Európát elborító rengetegek? A növényinvázió feltehetőleg egybeesett a jégtakaró visszahúzódásával. hogy az érintett népeknek . hiszen úgy tudjuk. 3. Meglehet. e. 6. amelyet ősibb korból hoztak magukkal. kedvezővé fordulása. az afrikai területek elsivatagosodása. az őskori népek szakadatlanul vándoroltak. . felszáradtak vagy tavakká húzódtak a mélyedésekbe.

11. itt vészelte át a jégkorszakok megpróbáltatásait . De magában Európában is kellett lennie egy olyan. Vagy talán keserű tapasztalatok. amely a jelzett időpontig megakadályozta a külső népek tömeges beözönlését s az őslakó népek leigázását és pusztulását. szórványokban még ma is itt élő ősnéptöredékei: a hungar-magyarok.és az új körülmények kialakulásával elpusztították? Lehetséges. Európát már régen más fajta lakta: az időközben nagymértékben kipusztított szkítaság. szörnyű kudarcok. művéből 14. baszkok. félelmetes hatalmú szellemekről széltében elterjedt babonás hiedelmek? Oktalan előítéletek. már ősrégen feledésbe merült és általunk sem ismert tényezőnek. miknek eredete a jégkorba nyúlik vissza és azzal függhet össze? 12. hogy a neándervölgyi ember emlékét őrzik a földvájó földalatti törpékről szóló ősi legendák? A Magyarvár sziklagerince északi oldalról a tömösi szorosban (Rajz: Greguss J. Ekkor merülhetett el az északnyugati átjáró is. ibérek stb. skótok. félelmetes legendák képzeletszörnyei? Emberevőkről. 10.9. gallok. sicamberek. csángók. írek. Azonban alighanem hasonlíthatatlanul nyomósabb hatótényező volt az Európát Afrikával összekötő átjárók elmerülése. óriásokról.) Orbán Balázs: A Székelyföld leírása c. . elődei. Ám a neándervölgyi embernek ekkoriban már aligha volt nyoma. kelták. Mi lehetett ez? Talán ijesztő rémmesék. iszonyú vereségek tették mindezen népek számára tilos és kerülendő területté az ősi-Európát? 13. varázserejű törpékről. székelyek. Tán egy azóta már kihalt félelmetes ősi faj léte és ellenállása? Netán épp a neándervölgyi ősember tanyázott itt: a négy kilométer vastag jégtakaró barlangjaiban.

) a szarmata idők (Kr.) . sz. 7. A steppeöv legnyugatibb nyúlványain a szkíták korát (Kr.-tól az i.-ig lényegében két egycsaládból való nép élt a megjelölt tájakon. besenyő stb. évszázadok közötti időkben a Sárga-tengertől az Atlanti-óceánig a szittya nép lakott. ohrigek és lydek uralják őket. (=a finnugor népeken szkíta népet kell értenünk.) követték. hatalmas nemzet volt" (Táncsics Mihály-Andorlaki Máté: Magyar történet) Edgar V. 10. EURÓPÁBAN PEDIG A SCYTHÁK URALKODNAK. Sask: Esto Europa Studies in Ur-Europe history (1966. a VII. sz. az avarok után a magyarok Hova tűnt el vajon ez az óriási területeket birtokában tartó szaka népesség zöme. Ehhez jön még az i. melynek hihetetlenül fejlett arany. 1. sz. sz. 1.) "A magyar a nagyon régi időben a közös szittya név alatt hatalmas nagy nemzet volt. kun. pártus. például: hun. I. A szakák több változatban egy kelet-iráni nyelven beszéltek" (Vávzy Péter) Vagyis az i.191.-Kr. 3.) A SZAKA-SZIKUL-SZEKUL-SZÉKELY NÉPCSALÁD BIRTOKOLJA A NAGY EURÁZSIAI PUSZTASÁGOKAT "Az egész nyugati steppén az iráni nomádok voltak az urak. fej." (Csobánczy Elemér: Ősturánok. e. II. könyv. s a sykor. 7-4. amelyek a régészeti kutatások eredményeit kiértékelték. 4.15. e. 375-ben kezdődő és 454-ig tartó hun kor. Mindkét nép tulajdonképpen abból a nagy szaka népcsaládból rajzott ki. u. e. első évezred végéig egész Európa az ún. amely ősidők óta lakja Délmagyarországot (Erdélyt)? "Ázsiában a perzsák uralkodnak (i. sőt még az egész szibériai steppét is megszállva tartotta. majd egy század megszakítása után az avar kor. u. mikor száma már igen nagyra növekedett s külön más-más neveket is nyert. és a II. Nagy Sándor had járata IV.) szerint az i. Arrianos (i.) "A legújabb kutatások. ÉS A MAOTÁK URALJÁK ŐKET" (Xenophon: Szokrátes nevezetességeiről. sz. e. s utóbb. e.): "AZ EURÓPAI SZKÍTÁK MINT LEGNAGYOBB NÉP LAKJÁK EURÓPÁT (Arrianos. u. u. "finnugor" népek uralma alatt áll. Ókori szerzők világosan megírják: Európában a szkíták uralkodnak. megállapították.és bronzipara volt. amely az egész Turkesztánt. 444-ben). sz. e. 4. hogy Kr. mert a finnugorság fogalma közkeletű tévedés: finnugorság sohasem létezett. íjász.

Az embereket meg. A magyarok uralkodóját királi-nak nevezik." Anonymus "Egyik hajdani uralkodójuk harciassága és harcászati kiválósága révén területükhöz csatolták a Kaukázusig terjedő hegyvidéket és a síkságot is az óceán és a Maetisz tava mentén. körülöttük falvak. Jáfet fia. Szkítiának első királya Magóg volt. melyet baskírok." (Tardy Lajos közlése: Régi hírünk a világban." Petrus Ransanus (XV. birodalma a többszöröse a bizáncinak. 1. és SOHA SEMMIFÉLE URALKODÓ HATALMÁNAK AZ IGÁJÁT NEM VISELTÉK.) "A szkíta hatalom fénykorában. akik rajta laknak. serege megszámlálhatatlan.) MAGYARORSZÁG NAGYSÁGA TÖBBSZÖRÖSE A BIZÁNCI BIRODALOMNAK Abu Hamid al Garnáti arab utazó 1150-től 1153-ig Magyarországon tartózkodott. században az Oxus völgyétől a Dunamedencéig terjed" (Szász Béla: Attila nagykirály 94. A SZKÍTÁK UGYANIS JÓ RÉGI NÉPEK.MAGYARORSZÁG TERÜLETI NAGYSÁGÁRÓL "A magyar királyok által birtokolt területek hossza és kiterjedése akkora. VI. I." (Csobánczi E. Erről többek közt így emlékezik meg útleírásában: "Megérkeztem Magyarországba.) . hogy bármerre utazik az ember.6. a Kr.) "A szkíta földnek széle-hossza igen nagy. és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette.: Ősturánok 69.) "Krisztus előtt az ötödik és a negyedik évszázadokig Ázsia mérsékelt égöv alatt fekvő területein a Kárpát-medencétől a Sárga-tengerig az ősszittyahun fehér bőrszínű ember uralkodott." (Diodorus Siculus: Diodori Siculi Bibliotheca Hystoriae T. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmas Attila király. vagyis magyarok laknak. és az a nemzet a Magóg királytól kapta a magyar nevet. s van hatalma Szkítiának keletre. valamennyi területet a Tanais folyóig. 155. Az országban ezerszámban élnek bessenyők. e. de rajtuk kívül horezmiek is szinte megszámlálhatatlan sokaságban. hegyek (a Kárpátok hegykoszorúja). Magyar Nemzet 1976. várakkal. erdők és kertek. 78 városuk van. ő az úr megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szkíta földről kiszállva hatalmas sereggel Pannónia földjére jött. Hatalmas serege és vitézsége miatt minden nép fél tőle . mint fennebb mondottuk. közönségesen DENTUMAGYAROKNAK nevezik a mai napig. nem kevesebb mint 800 római mérföldet tehet meg. bátrak és felettébb nagyszámúak. sz.

" Az ezerszázhetven-nyolcvanas években Eustathios és Konstantinos Manasses is ősi határnak. Az Al-Duna tehát már ekkor ősi magyar határnak számított. s bizonyos.MAGYAR-ITÁLIAI-BIZÁNCI KÖZÖS HATÁR A magyarokat "ugyanis nehezen megközelíthető erődítmények választották el tőlünk."közeli szomszédjai észak felől a magyarok" (Liudprand I. az Alpok lejtőin át Ausztriába érkeznek.) A bizánci birodalom . 5. a két ország (Magyarország és a bizánci birodalom) közti választóvonalnak nevezi a Dunát.) (A magyar határ az Al-Dunánál húzódik és egybeesik a bizánci birodalom határával) "És a felső Galliákon áthaladva és Itálián átmenve. hogy nem ok nélkül. Nagyjelentőségű adalék ez! Nemcsak a pannon-magyar azonosságot tanúsítja. Jász (jaryg) harcosok (Traianus oszlopán) . pontosabban a Duna Isternek is nevezett alsó szakaszát. 11. hanem azt is. amelyeket a köznép gyepűnek nevez" (Liudprand: Antapodosis I." Georges Akropolites (1217-1282) Kedrenos világosan kimondja: "Az Isteren (Aldunán) túl magyarok élnek. majd Magyarországon átvonulva átkelnek a Dunán és a bolgárok földjére érnek. hogy ez az ősi országhatár már a Keletrómai Birodalom megalakulása előtt is fennállt.

miknek azonban itteni elszámítgatása végtelen tért foglalna.) a bajorok szomszédosok voltak a hunokkal. Szekul stb. Komán vagy Kumán. Ungerian. mely nevezet tisztán és világosan jász népre utal.) Bajorországgal határos volt Hunnia. A magyarság nem vette számba még elszenvedett iszonyatos szenvedéseit sem. székely nevű hely. kun. K. Tömérdek ott is a magyar jelentésű s értelmű helységek. mióta Jerney e sorokat írta . Vidin stb.és folyónevek. Szekuján. E.-dik században a keresztes hadvezetésről szóló történeti emlékek tanúsága szerint a Vakkánhegy (Haemus) vidékein tartózkodott turkopulok (magyarok)." (Jerney János Keleti utazása 123. amelyet a nemzet öneszmélése érdekében feltétlenül el kellett volna végezni. hogy óriási területekről kipusztult. a kerület pedig Jászok kerületének »La czijutul Jaszilor« hívatott. olyan feladatot. cumaniták (kunok) és picenariusok (besenyők) azonegy törzsökfajhoz tartozó népszakadékaink magyar nyelvűségére. Jászva. mint némi 1674 és 1690-ediki oklevél tartalmazza. miféle pusztító tényezők következtében. kiveszett. és XII. a feladatot senki sem végezte el. magyarból ellenben könnyűszerrel eredezhetők.) Jelentős feladatot. A halálos álomba injekciózott magyarság még nem eszmélt fel: önnön sebeit sem érzi s nem képes azokat számbavenni. Sőt az aldunai déli részeken a mai Bulgáriában is ötlenek fel magyar hangzatú és értelmű helyek. sem azt. . hogy ez a jószerinti példátlan arányú pusztulás hol és miként. hogy számtalan helynevekkel gazdagíthattam volna e sorozatot az Etelköz szinte egy részét alkotta Havasalföldről. még csak azt nyilvánítom. azt. pl. (Tó).semmi sem történt. Kumanest. Kamanka." (Jerney Keleti utazása 222. Sem ezt. Az elsoroltakon kívül vannak Moldvában számtalan helységek. G.. kitétellel. Bezen.) Mind ezek eleven bizonyságául szolgálnak a XI. besenyő. Bozsany. melyek neve az oláh nyelvből éppenséggel nem. miért következett be. Jesch) még XVII-dik századi moldován oklevelekben Jászokvárosának »Taergul Jaszilor«. Eltérve immár az efféle vizsgálódási szabályokról. De folytassuk idézetünket! "Maga Jászvásár (Jasch. Ezeknek további nyomozását s a még egykor felmerülendő régiségekkeli összeillesztését a jövő kornak adom át. Ungur. Kunest. Einhard szerint (Nagy Károly élete 56. miközül csak az egy Somlyó várnak hivatott Sumlu várost említem (De ott vannak Buda néveredetű helynevek. Bicsina. nemzeti feladatot bízott szegény Jerney János a kővetkező nemzedékre. Ámde 1844-1845 óta. jász. vagyis a tulajdonképpeni Oláhországról.MOLDOVÁRÓL ÉS HAVASELVÉRŐL "Sovén betolakodók nyomására nagy területekről kipusztult a magyar őslakosság. Pezsegnek e tartományban is a magyar.. sem mást.

ameddig a világ terjed. harminc gróf. Nagysága végtelen. az utak borítva voltak mindenféle néppel. Sopron és Zala határszéleit tartotta megszállva.) "A magyarság a honfoglalást követően úgyszólván az egész Kárpát medencét kitöltötte. mert egy kapu sem volt zárva. A hun birodalom nyugaton az Enns folyóig terjedt. ki. Mehetett hozzá. harcosainak száma megszámlálhatatlan volt. mely Etzelburgba sietett." "Midőn a király Ünnepélyt hirdettetett. Az avar birodalom magában foglalta jószerivel egész Ausztriát s a Morva folyó völgyét is. Attila birodalmának nagysága Attila hun birodalma. fegyveres számtalan. Hagyjátok nyitva a palotámat. Tizenkét koronás király szolgálta. mint Attila. de nem olyan hatalmas. veti után a Biterolf.) .) Őslakó magyarok az Ennstől Bizáncig "Az avarság (magyarság) leginkább Vas megyét. Karinthia. Hunenlant v. aki akart.A hun és az avar birodalom nyugati határai. Gazdagságában és bőkezűségében senki soha vele nem mérkőzhetik. mint mondja oly jól tudta intézni életét és vágyait: de Salamonnak minden pompája mellett soha sem volt annyi lovagja.. tizenkét herceg. sírjai messze mai országhatárainkon túl megtalálhatók. Mire való nekem a kapu. mondá a nagy jó király. S bajnokok hölgyeikkel lovagoltak" (Thierry: Attila-mondák 57. bár egyes ágai ország szerte. legnagyobb zömük Stájerország. így a Balkánra is lehúzódtak. soha párját nem fogjuk találni!" "Artus király is hatalmas volt. a spanyolországi Biterolf című költemény Salamon királyhoz hasonlítja. tizenkét királyság hódolt neki. lovagok. Hiunenlant középkori krónikák szerint (Edda. Krajna vidékein élt. Attila bőkezűsége "Volt egykor Magyarországon egy nagy hírű király." (László Gyula: A honfoglalókról 57. hol egyetlen katona sem áll őrt?" "Az Etzel udvara című költemény Attílát Artus királyhoz. Athlamál) tizenkét hatalmas királyságot ölelt magába s a tengertől a tengerig terjedt.. mint amennyit én egyszer a gazdag Attilánál láttam. Attilavárban (Etzelburg) Réka (Kerka) királyné fogadta a pazar királyi palota vendégeit. telepei. apródok. ellenséget nem ismerek. Ez a király emberséges és igazságos volt." (Darnay Kálmán: Néprajzi megfigyelések 79. kit Attilának hívtak: soha párját nem fogjuk találni.

nyugaton a Rajnáig. délen a Fekete-tengerig. bátrabban szemügyre venni az idevágó adatokat. keleten az Uralig. és továbbfokozódott a török elleni végvári harcoknak nevezett önvédelmi háborúk során és az álorcás Habsburg-hóhér királyok orvuralkodása évszázadaiban. hungaricentrizmust emlegetnek annál is inkább. felhörkennek. mint a szabad magyarok társadalmában a kereszténység előtti korban. Micsoda? Hogyan? . A népfelségjog. MIÉRT VOLT ISTEN SZAVA A MAGYAR NÉP SZAVA A magyarok ősi személyi szabadságáról és közszabadságáról Soha sehol nem érte el az emberi közszabadság. Újabban »késő avar« leletek kerültek elő a Balkán térségéből is. mivel némely idegenérdekű parlamenti párt tagjai szerint "a demokráciának Magyarországon nincsenek hagyományai". hogy a többezeréves tendencia folytatódik és a pusztulás folyamata beteljesedik. 60. majd végzetesen felgyorsult és betetőződött a trianoni világárulást követő békeálcás néporgyilkolás véres-fekete évtizedeiben. jóllehet a régi magyarok világában jószerivel korlátlanul érvényesült a személyi szabadság. az avar-magyarok tömegeit találták itt. a. a valóságos népuralom még soha sehol nem teljesedett ki úgy. ahogy azt Kézai Simon mester feljegyezte Krónikájában: "Mielőtt tehát a magyarok megkeresztelkedtek. roppant síkságokat népesítve be. enélkül bizonyos.. az Északi tengerig. sovinizmust. (Régóta ismert a legszebb ilyenfajta . ámde ennél tovább kell mennünk következtetésünkben. az egész emberiségnek . a magyar népek tömeges pusztulása.arany . óriási területeket. Mérhetetlen arányú pusztulás ötlik a szemünkbe. Ez az összezsugorodás félelmetes méretűvé vált a legutóbbi évezredekben. az állampolgári személyi szabadság azt a fokot.lelet Albániából."Árpád magyarjai.)" (u. és mint mindenkor. mint a régi magyaroknál. de Európa egész hatalmas középsávját az Égei-tengeri szigetektől és az Adriától Skandináviáig. de itt csupán egyetlen tényt hozunk fel. azok tisztázása nélkül a magyarságot halálos ellenségei bekötött szemmel vezetik a pusztulás szakadékaiba. a hírnökök a táborokban ezekkel a szavakkal hívták egybe a magyarok hadseregét: . Lehetetlen nem látnunk.a magyarság külső és belső ellenségei e sorok olvastán felszisszennek. Napnál világosabban kell látnunk: a magyarságnak . hogy az ősmagyarság nemcsak a tágabb értelemben vett Kárpát-medencét telepítette be.) Helytálló és fontos László Gyula megállapítása. elfajult nacionalizmust.de tán az egész Európának. s ha a szkíta magyarság valóban Európa ősnépe volt. Ókori szerzők is megemlékeznek erről. kereszténnyé váltak.. ha valaki a magyarokra kedvezőt állít. az Ennsig. úgy az európai ősnép pusztulása. létszámbeli és területi összezsugorodása minden képzeletet felülmúl.legfontosabb feladata e rejtélyes és óriási pusztulás arányainak. tényeinek és okainak tisztázása: enélkül.

az isteni igazságosság szava. hogy a magyar nép az Isten képviselője és a mindenható Isten földi megtestesülése. álarcos elrablói a magyar nép szabadságával együtt az Isten szavát is elnémították. (Kézai 125. hogy miért. ámde kétszínű hazug nép ezt sosem vallotta és nem is vallhatta magáról. És jelentette azt is. a magyar nép szabadságának titkos.« Aki pedig a fölhívásnak nem tett eleget. hogy a magyar nép szabadsága istentől való és senkinek nincs alárendelve és senki és semmi által nem korlátozható. A MAGYAROK ISTENE LEGFŐBB JELLEMZŐI a/ Védistenség volt. hogy a magyar nép szava . Rosszhiszemű személyek persze erre a maga nemében egyedülálló tényre. hogy a magyar nép szava . a népképviselet megcsorbítása volt. hiedelemvilágába és társadalmi rendszerébe: a közügyekben való részvétel nemcsak jog." (Kézai 121. s nem tudta megokolni.ISTEN SZAVA!" azt jelentette. gondolatiságának megnyilatkozása.az igazság szava. mint Kézai írja: Géza fejedelem idejéig "közösen kormányozták magukat". vérbetiporták. hogy egy nép a maga közössége előtt nyíltan azt vallja. védve és szeretve mindegyiket c/ a magyarságot a haza . És jelentette azt is. az igazság érvényesítése érdekében hozza. segítője b/ minden magyaré volt.»AZ ISTEN ÉS A MAGYAR NÉP SZAVA. elnémították. hogy meghallgassa a KÖZGYŰLÉS tanácskozását és határozatát. hogy a korai nemzeti felfuvalkodottság megnyilatkozása. Az Isten szavát azonban elfojtották.) Ez a magyar előidőkből fennmaradt és ősidőkbe visszavilágító tényadat bepillantást enged a régi magyarság életfelfogásába. vagy egyetemlegesen szolgaságra vetették. azt a szkíta törvény értelmében fölkoncolták vagy törvényen kívül helyezték.erre is rásütheti. egyformán kedvelve.az őshaza. az ősszülőföld .mindenekfelett való szeretetére és szolgálatára ösztökélte . a magyarok védelmezője. hogy ezen s ezen a napon. mert a magyar nép igazságos és így döntését csak az igazság érdekében. a távolmaradás a közösség.isten lelkének. De jelentette azt is. hogy népe szava magának az Istennek szava . mert az ország dolgaiban az ország egyenlőjogú tagjaiból álló közösség döntött.) "A MAGYAR NÉP SZAVA . de megszeghetetlen kötelesség volt minden egyes magyar számára. A köznép volt az ország valóságos ura és ő döntött mindenben a had járatok megtartásában éppúgy mint az állam főtisztviselőinek dolgában. ezen és ezen a helyen mindenki köteles pontosan fegyverben megjelenni.

Egyáltalában lehet-e gonosz az emberi nem egyik legősibb múltú népe. híradások csaknem kivétel nélkül olyan kútforrásokból erednek. a keresztényesített Jehovára. a magyar hadak élén járt. senki másra. továbbá azt. HOVA LETT AZ ÓKORI VILÁG LEGIGAZSÁGOSABBNAK MONDOTT SZKÍTA NÉPE Számos ókori szerző. A RÉGI MAGYAROK ERKÖLCSÉRŐL Vissza kell még térnünk arra a mérgezett sárként ránk kent rágalomra. Ékesen. figyelmeztető csapásival ösztökélte. mind a Magyarok Istenére vonatkozik. hogy a szkíta-magyar azonosságot csupán a hiperkritikus történelemhamisítás tagadja. amelyek a szkítákkal szembeni ellentáborhoz tartoztak (elismerés érte az igazságszerető ókori írástudóknak).őt idézi. tartalmassá tette Ilyen volt a magyarok Istene. bárki által ellenőrizhetően tükröződik ez még mai nyelvünkben. igazságos tejivó. S vegyük figyelembe azt is. a Magyarok Istenét. kancafejő népnek nevezi a szkítákat. Ilyenek: Atyaisten! Áldott Isten! Jóságos Isten! Szerelmes Isten! Boldog Isten! Öreg Isten! stb. miként az történelmi kútforrásainkból világosan kikövetkeztethető. hivatásban gazdaggá. mely dicsően helytállt a történelem dühöngéseinek vérviharaiban? Egy olyan magaskultúrájú. a bátrakat védte és helytállásra. s hogy az ókori világ egyetlen népe. senki mást. amelyet ezzel a jelzővel megtiszteltek. Ezek és számos hasonló mondásunk mind. . hogy az igazságosság kitüntető minősítésével az ókoriak nem dobálóztak. igazságszerető szkíták egyetlen egyeneságú utóda? Tudnunk kell azt is.d/ a magyarságot háborúban és békében egyaránt oltalmazta és gyámolította. mert Isten szavunk ősrégi magyar szó. az ókori szkíták maradványa. néphagyományainkban és felkiáltás szerű szólásainkban is. a kereszténységre kényszerítés előtti időből származik. mint a magyar. napistenhitű nép. hogy a régi magyarok a "minden jónak ellensége. győzelemre vezette e/ éltető erőt öntött az egész magyarságba és életüket napfényessé.mert egyszerűen nem volt más szavunk az isten fogalomra s más népek elnevezéseit népünk elfogadni nem tudta . az ókori legendás. hogy ezek a tudósítások. Tekintsünk át egy csokorra valót az igazságos szkítákról szóló ókori tudósításokból. az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög" sugallatait követték és a "gonoszság minden mocskával" voltak borítva. köztük Strabón is derék.akaratlanul. őt hívtuk. tudatlanul is . egyedül a szkítaság. megfontolásra ösztönözte. a késlekedőket és a vonakodókat megintette. az ő neve szállott rá . népköltészetünkben.a Biblia zsidó istenére. neveztük Istennek. Mi több: maga Isten szavunk is .

sem az adás-vevést. ezzel szemben kardjuk és ivóedényük kivételével mindenük közös tulajdonban van. amennyiben bevitte közéjük a fényűzést. hogy a többi skythának és sauromatának az életmódja nem ugyanolyan.« Mi csodálatos van abban. Az ilyen erkölcsi romlásból sok minden behatolt a barbárok közé. S Ayskhylos is szemmel láthatóan egyetért a költővel. mert nálunk a kereskedelmi ügyletek terén burjánzik legjobban az igazságtalankodás. emezek még az állat húsától is tartózkodnak.mondja . se kegyetlenségüket az idegenekkel szemben. köztük Homeros szkítákról vallott nézeteit támadják.a vadságukra vonatkozó adatokat szokta előadni. a végén megjegyzi. Hogyne tudott volna tehát a költő a szkytákról. a legigazságosabb emberekről. amilyeneknek Homeros mondja (.folytatja -. tejevők és nincstelenek. tejet és túrót esznek. Szerintük ..? Hiszen most is vannak ott ún. mikor bizonyos kancafejőket és tejevőket nevez meg? Hogy az akkoriak a szkytákat kancafejőknek nevezték. akik nálunk sokkal mérsékletesebbek és kevesebbel beérik. a legigazságosabb embereknek mondotta azokat. mert tudják.. miután Európát egészen a skythákig bejárta. meséket költenek viszont holmi derék kancafejőkről. élvhajhászást. S éppen azért álltak olyan jó hírben a helléneknél Anakharsis.." Strabón ügyes logikával kimutatja ez ókori hiperkritikusok érveinek megalapozatlanságát: "De hogyan nevezhették a tengert Axenosnak (barátságtalannak) . akik a régi szerzők. ha nem is ismerték partlakóinak vadságát. thrákokon és a getákon túl laktak. a csalárdságot s a kapzsiság ezerféle módját. megfertőzve a többiek mellett a nomád vándorokat is (. nem említik azt sem. Valójában . az tesz megrázó benyomást az olvasóra."a régiek tudatlanságból nem említik a szkítákat. Abaris s más hasonló férfiak. akik mysosokon. hogy ami szörnyű és csodálatos. S vajon azok a népek.) Azok a skythák minden esetre."KANCAFEJŐ NÉPEK. olyanok voltak s a hellének is olyanoknak tartották őket. ezt leginkább lótejből készítik... történelmének negyedik. míg amazok az emberevésig menően vadak. »Európa« című könyvében. hogy miattuk nevezték el a tengert Axenosnak (barátságtalannak).« S a helléneknél most is ez a felfogás uralkodik. nem voltak-e tényleg kancafejők. s ugyanígy az egyiptomiak. ha Homéros éppen azért. legfeljebb a kezdetleges cserekereskedelmet. AZ EGYSZERŰSÉG ÉS AZ IGAZSÁGOSSÁG MINTEGY NEMZETI JELLEMVONÁSKÉNT TESTESÜLT MEG BENNÜK" "Ephoros. mivel A NYÁJASSÁG. AKIKNÉL NINCS IGAZABB ÉS JOBB" Strabón vitába száll azokkal. sőt közösek náluk az asszonyok és a gyermekek is a plátóni tanításnak megfelelően. a babiloniak és az indusok emlékezetében élő elbeszélések is. amelyről beszéltem. akik nyájaikból élnek. sem magukat az ottani népeket? Ezek pedig nem mások. mint szkyták. Persze a nálunk dívó életmód már majdnem minden nép között elterjedt s megrontotta az erkölcsöket.) A perzsa levelek is telve vannak azzal az egyszerűséggel. A többi író . őket tartjuk a legegyszerűbb és a legkevésbé fondorkodó embereknek. akik legkevésbé foglalkoznak kereskedelemmel és pénzszerzéssel.. húsukat megeszik s koponyájukat ivóedényül használják. akik pedig nemis léteznek a világon. bizonyság rá Hésiodos Erathostenéshez idézett következő szavaival: »A szkytha nép lósajt evő s igazságos. szekérlakók és nomád vándorok. akik előttünk s főleg a homérosi idők táján éltek. akiket feláldoznak. tejevőkről és nincstelenekről. midőn a skythákról így nyilatkozik: »A skytha nép lósajt evő és igazságos.úgymond . s nem ismerik a vagyongyűjtést.

kik a legnagyobb népként lakják Európát. hiszen semmijük sincs. Azután megokolja. töredék] . Székelyföld felé irányult. Ő maga ennek megfelelően azokról fog beszélni. törvénytisztelően egymás közöttileg jól megvannak. Khoirilos meg is nevezi az itt élő szkíta (szkítarokon) népet: a szákák azok: csak az nem látja meg ebben a székely népnév ókori névalakját. »Pásztornépek a skytharokon szákák (székelyek). lakoznak pedig Ázsiában öntörvényűleg. legfontosabb számunkra azonban talán mégis a Khoirilostól idézett versszakasz. a hazájuk Ázsia búzavidéke ugyan.éppen az ellenkező tényeket kellene inkább elmondani és példaként odaállítani. akiknél nincs igazabb s jobb. akik kocsikon lakozának. akik a legigazságosabb életmódot folytatják. hogy mivel egyszerű életmódot folytatnak s nem törődnek a vagyonszerzéssel. akik lótejjel táplálkoznak s igazságosság tekintetében mindenkit fölülmúlnak. kívülállókkal meg nem igen harcolnak s nem is győzik le őket. Homéros szerint Zeus letekintett »A nincstelen. Dareios a szkíták elleni hadjárata során a Duna alsó folyásán át építtetett hidat és kelt át a Duna (Istros) balpartjára. független nép szegénysége és igazságossága folytán" "Pár nap múlva követek érkeznek Alexandreshez az abiok nevű szkítáktól kiket már Homéros is a legigazságosabb embereknek nevez. A költők is megemlékeznek róluk. és az európai szkítákról. Nomád vándor skythák között vannak ugyanis olyanok. gyerekek is." [Arrianos (i. a Dareios-féle hajóhídon való átkelés kapcsán mondotta. aki nem akarja.« Hesiodos »A föld körülutazásá«-ban említi. még az asszonyok. és megdicsér költeményében.) 53. Fontos bizonyíték ez a székelyek szkíta származása mellett. minden birtokuk közös.«" Strabón E hosszú idézet minden szava rendkívül fontos. de a jogra vigyázó Pásztornépek maradékai. 1. főként igénytelenségük és igazságosságuk folytán. hadjárata tehát a székely területek felé. Idézi Khoirilost is. sz. amiért szolgaságba kellene jutniok. Homéros igazságszerető szkítái "Ázsiát lakják a szkíta abiok. ámde derék tejevő meg Kancafejő népekre. hogy Phineust a harpyák hajtották a tejevők földjére. e.

. vérükbe van az oltva.) "A nomád szkítákat. A legnagyobb gaztett náluk a lopás." Bonfini . I.. a legigazságosabbak.) " Nem járnak a más embere után.Pannoniai asszony a dunaföldvári domborművön (A Magyar Nemzeti Múzeumban) "A szkítákkal nem csak lehetetlen. megfontolásban és bölcsességben másokhoz (annyival felülmúlják őket)" [Thukydides (i. hanem még Ázsiában sincs nép. hogy irigykedett. És ezért dicséri őket oly igen Homerus poéta. I. Nem kereskednek arany és ezüst után.. V. Az igazságosságot náluk nem a törvények biztosítják. e.. sz. Meg elégednek az övékkel. mondván: "A közelharcot vívó myesek és a dicső kancafejők. gyűlölködött vagy félt volna sorsuk összetartozása és igazságosságuk folytán.. amely egymagában képes volna a szkítáknak ellentállni. noha nincsenek házaik és nem vetnek.)] "Mondják. megfékezhetetlen. nem is ültetnek. semmi sem akadályozza meg abban." (Illiasz 13..nem hajszolják. ismeretlen előtte a fukarság és a nagyravágyás.) II.5—6. Különben is nagyon mértéktartók és természetükhöz tartozik a becsületesség. mint az egyéb emberek. Igen mértékletes népek és józanok és természet szerént jámborságokra üzék. Egyébként a többi területén sem hasonlíthatók. e." [Nicolaus Omascenus (i.) "A szkíták nemzete harcedzett. sz. sz.] "A galactophágok (tejevők) . u. Az ezüstöt és aranyat erkölcsük folytán ." Dio Chrisostumus (i. 97." (Heltai Gáspár: Krónika 8. hogy ezeknél még senkiről sem lehet ott hallani. Ezeket Homéros is említi. a legyőzöttekhez irgalmas . ha (azok) mindnyájan egyetértenek. hogy Európa népei megmérkőzzenek. hogy igazságosan és törvényeik alapján ne éljenek. takarékosan táplálkozó tejevők a legigazságosabb emberek.

ha előbb nem közölték a csata (pontos) helyét. ma is Atlantisz embereinek s az igazságos szkítáknak kései maradékai. arra a világra. A gyapjúnak és ruhának használata ismeretlen náluk. mint a többi halandók. Nem valótlan az a feltételezés. 300–274)) "Bajazid szultán a magyarokat a franciákkal együtt a földkerekség népei közül a legderekabb nemzetnek nevezi. jóllehet a szkíták nagyon más népre az uralmát. mai képviselői a szkítáknak.Az aranykor emberei." "Nincs náluk a lopásnál súlyosabb vétek." Laonikus Chalkondares "a szkíta." Platón A daimonná válás ógörög hiedelme összefügg az "ÉNEKES HALOTT" magyar illetve székelyföldi hagyományával. Xenophon számosak. nyájaikat és élelmiszereiket is fedél biztosítéka nélkül tartják. nem képes kiterjeszteni ha saját népének ura maradhat. . vadászattal és halászattal foglalkoznak. csupán menyét. e. mi maradna meg a vadonba nekik." Regino Évkönyve Magyar szerzők "A rómaiak viselt dolgaikról beszámoló történészek a következőképpen szólnak róluk: a szkíták hajdanta fölöttébb bölcsek és szelídek voltak s jószerivel semmiféle bűn nem fordult elő köztük. amely 11500 évvel időszámításunk előtt bekövetkezett kataklizma előttre helyezi az emberi folytonosságot és emlékezést." Az aranykori eredet bizonyság a szkíták ősi voltára. a világ előtti világra viszi vissza. amely a szkíták eredetét Atlantiszra. "Az igazságos szkíták az aranykor egyedüli mai maradékai. ugyanis ha szabadna náluk lopni. arra. és bár állandóan gyötri őket a hideg. Az arany és ezüst után nem vágyódnak úgy. hanem megelégszik. óráját. tejjel és mézzel táplálkoznak. csupán nemezből készített sátraik. napját. hogy ők a világ legrégibb népei. "A Tibarének szkíta népe mondatik legigazságosabbnak (valamennyi nép között): ők sosem bocsátkoznak senkivel csatába. az aranykor világának maradékai. "A tiszta értelmű emberek.és vadbőrökbe öltöznek. a daimonok. az igazságos szkíták. akik csordáikat. Mivelhogy nem voltak mesterségesen épült házaik." [Nymphodores 14-ik töredéke (i.

Semmijük sem lehetett a világon." Anonymus "Keményen viseltek minden fáradalmat." Anonymus "A magyarok hadviselésének módját minden más népektől elválasztja és megkülönbözteti a magyar hadviselés célja.. Hivatástudat és hivatásért élés: a legfőbb életcél és erény a hazaszeretet és a haza szolgálata 3. népfelségjogon alapuló fejlett népuralom Társadalmi igazságosság és egyenlőség Korlátlan vélemény-. harcközpontúság. felettük zsarnokoskodni és őket gyötörni. mivelhogy mindnyájan gazdagok voltak. a fegyvertelen lakosságot sehol sem bántotta. számtalan állatnak és elegendő élelemnek a birtokosai. sohasem támadnak meg egy idegen népet azért. annál kevésbé volna kedve embertársait rabigában tartani. a harcban pedig vitézek voltak. 7. védekezés vagy honalapítás.) Foglaljuk össze ezekután a régi magyarság (szkítaság) lényegi jellemzőit: 1. hanem csupán dicsőséget kerestek ezen az úton. egyáltalán nem törték a zsákmányért magukat. mikor zsákmányért kalandozott valamerre. Közszabadság. ha sérelem esett rajtuk.Húst. meg testileg is megtermettek. hanem mindenkinek csupán egy hitestársa volt.. mit akkor egymás között esküjükre tettek. tejet." Anonymus "És jóllehet pogányok voltak. Vitézek. hogy leigázzák és országát a maguk birodalmához csatolják." (Pálfy Károly. 6. miként leszármazottaik közül a mostaniak. gondolat-és szólásszabadság Közügyekben való kötelező részvétel A napisten-hit ősi magasztos elveinek vallása . A magyar nemzet ősvallása 64. mely utóbbi csodálkozik azon. ezüst. hanem a sebesülteket meggyógyítják és ápolják is. minthogy saját földjük folyamaiban találhaták mindezt. gyöngy annyi volt az nekik. Nem kívánták a másét. Az ő céljuk hadviseléssel kizárólag zsákmányszerzés. mind védekező háborúban az élet lehető kímélése. Nem paráználkodtak. Nyusztprémbe és más vadállatok bőrébe öltöztek. mézet fogyasztottak és bőséggel tartottak fűszeres borokat. Arany. amit kockára ne tettek volna. bajtársi összetartás 2. megtartották mindhalálig. 5. hogy a magyarok nem ölik le foglyaikat. Magyar ember képtelen az állatkínzásra is. 4. A magyarok ui. akár a kavics. A magyarok fő elve mind támadó. halat. S mikor megszerezték a győzelmet. ezt elismeri Sámuel könyvének már idézett részén kivül Schöfl és Al Magis is. mégis azt hitték.

9. Társadalmi össznemzeti egység és összetartás.861." Áldozás hadúrnak (részlet a Feszty-körképből) ISTENRABLÓK AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG "Őseink (mondja az istenrablókról a szkíta Toxaris) amit Orestes és Phylades együtt és egymásért elszenvedett.) .8. ércoszlopra vésve felállították az Oresztész templomban. igazságosak. mely szerint ez az oszlop legyen gyermekeik legelső tanítója és nevelője. Zárjuk le ezt a szakaszt Névtelen jegyzőnk érveivel: hogy valóban ilyenek voltak – nemeslelkűek. Mindez megcáfolhatatlan tény. és törvényt hoztak. igazság. s hogy a belevésett szöveget őrizzék meg emlékül. egynejűség Vallási-felekezeti türelem és szabadság 10. azt "HITEM SZERINT MA IS MEGISMERHETITEK IVADÉKAIRÓL. jóhiszeműek. akik szeplőtelen." (Lukianosz: Toxaris vagy a barátság I. tiszta arcba vetették. Szexuális tisztaság. A rágalom fekete sara hulljon vissza azokra.

igaz Isten. alávetetteinek tekintett bennünket. ebhízelgés: ember csak úgy lehetünk. botlásainkat is megértő Atyánk. könyörögjünk. Istenimádók! Hős eleink mikor Meotisz partjain által Jöttek. lesütött szem a hamisság. tiszták." (Kállay Ferenc: A pogány magyarok vallása. hol áldoztak és törvényt tettek. kőemlékeknek kellett lenni. Pest 1861. Atyánk volt ő. Atyánk nem verte belénk a szolgaságot. áldozatot tettek menybéli jutalmul Hadakat vezető Istennek. nem szabadságunk. László törvényeiben is oda utal. hogy a népgyűlés helyeken. nem büntető. talán idővel ilyen felírásos kövekre a székely földön akadhatna is. 93. szolgaalázatosságot. Mert Isten védé: nagy dolgot kezdve mi is most Áldozatot rakván. mert népünkben erős hite élt. nem kell a dögség. kívánta: szembe nézzünk vele. Jóisten. de mennybéli Atya-isten. kívánta: emberi mivoltunk tudatában álljunk elébe. s célokat érték. a megvetett birkahűséget. Hadúrnak Fő-Papja. nem kell a bűn. de szerető. neki való kiszolgáltatottságban. ki a maga képére teremtette az embert. a valósággal. rajtunk tipró urunk. nem kell a csúszó-mászó szemforgatás. nézzünk a szemébe. beszélni így kezd: »Hadúrnak védett ősnépei. legyünk sudarak. nem kell a hazudozás. Hadúrt tisztelve. melynek tiszteletét a jövőre megtiltották. nem pöffeteg újgazda. egyenesek.) "Zágon. nem kívánta.. emberfölötti erejének fenyegetően fölénk emelt pallosával."Hogy a hunusok kőoszlopokat emeltek megholt vezéreik emlékére. nem rabjainak. hisz még most is tartja a magyar mondás: "Ki szemembe nem néz. szembe kell néznünk a sorssal. Nem kell a köd. nem kell a bűn. . hajdanta Isten elé is felemelt fővel álltunk. azt Thuroczy is írja. a fondorkodás jele. az igazsággal. s még gyöngeségeinket. a Lapides kifejezés Szt. szerető nemes Atyánk. mindenkor arra intett. a nyílt tekintet a lelket tárja fel.«" (Aranyos-Rákosi Székely Sándor: A székelyek Erdélyben) A HAMISÍTÓK ELLEN Nem kell a köd. a lélek nyíltságát jelzi. büntetésben kéjelgő tyrranusunk. emberi méltóságunk kerékbetörője. hogy az alázkodó szemforgatás és a köntörfalazó beszéd. hogy pondróként csúszkáljunk előtte a porban. hogy kedvét találja a hajbókolásban. nem az én emberem!". a förtelmes lapítás. alázatoskodásban s a tőle való rettegésben. ha szembenézünk magunkkal s Istenünkkel.

Különös sajátossága ez ókori hitregei elemeknek. a derű és enyheség iránti.a német minthogy őrá Járta rúd legjobban. hanem a Nap. maga a Nap is a Galaxis egy alárendelt bolygójaként tűnik elénk. a mezőt. . de főként mert az egyházi érdekek mintegy meghu-nyászkodásra késztetik őket. minden vallásos hit gyökere. nemzeti.. tartópillére a nemzeti hagyományoknak s egyben legbensőbb magva a nemzet önmagáról való tudatának. mi több. összetartó anyaga. legmagasztosabb vallása. versében. Cselt szövött titokban. Megfélemlék. . Elfogultság és túlzás nélkül állíthatjuk: a magyarok ősvallása ezekhez tartozik. SZÁZADI NEMZETI TRAGÉDIÁNK A magyar nagyhatalmat porbahúzó nemzetközi bűnszervezetek által végrehajtott. az Emese ősanyát megtermékenyítő Turullal és számos más vonatkozásban. s ha ez megdől. csinálmányok. eszmei jelentősége óriási: ez az alapja. hogy már a vízözön körüli időkben kozmikus jelleget öltött az Orion csillagképbe helyezett Nimróddal. amely még a vízözön előtti időkben a sötét és dermesztő jégkorszakok során jött létre s az emberiség egyetemes nap és fény utáni sóvárgásának kifejeződése volt. akik alávetik magukat a klerikális szellemi nyomásnak. ennek nyomán alakult ki a Nap istenítése. a szent Égi Tűz tisztelete. valójában az emberiség ősvallásához. ősforrása: a Napisten hit. ARANY JÁNOS ÉS X . füvet zöldítő arany nap utáni egyetemes szent sóvárgás. megbúsula. a kormányok pedig. akárcsak nemzeti Isten. a vadászat ősatyjával. a hatalomra jutott s a lelkek fölötti egyeduralomra törekvő egyházaknak ugyanis nem érdeke ezeknek a kérdéseknek a tisztázása. összetartozásának és önbecsülésének. nem minden népnek adatott meg. részint mert fogalmuk sincs a kérdés óriási jelentőségéről. vallásos imádása. Nemzeti vallás. talaja. az égitestektől fénylő kozmoszt és a természetfölötti erőket jelképező Csodaszarvassal. legjobb esetben is közönyt tanúsítanak eziránt. akkor ezekben a kegyetlen zordságú időkben hatalmasodott el az emberi lelkeken a fény. hogy bennük nem a Föld a világmindenség központja. múlhatatlanul összeroskad a nemzet szellemi léte és a nemzeti hagyományok egész rendszere. mik a legrégibb népeknél jöhettek csupán létre az évezredek folyamán. a magyarokat vezérlő.A NEMZETI VALLÁS JELENTŐSÉGE Sajnos a nemzeti vallás kérdései világviszonylatban mindmáig tisztázatlanok. mivel az igazi ősi vallások nem mesterséges képződmények. imádása: mindmáig az emberiség legtisztább. a világosság. hanem a történelem által természeti úton létrehozott hiedelemrendszerek.. Nem férhet kétség hozzá: az őseredeti nemzeti vallás kulturális. A régi magyar hit ősiségét az is jelzi. "kereszténységre áttérítésnek" átmaszlagolt titkos események és az egykorú római katolikus/judeokrisztián germán papok tevékenységét Arany János is megítélte JÁNOS PAP ORSZÁGA c. Nem bírván az oroszlánnal.XI.

Csak a pásztor legyen ébren. Menyországban a gazdagnak Semmi helye sincsen. Míg más ember izzad. Ne rabold el a némettől. Melyeken a jó magyarság Gyönyörűen épült: .Annak vermet ása. Első ága volt a hitnek (elmondom a nagyját): Hogy minden termék tizedét A papoknak adják Bort és búzát és baromfit Földeket is mellé. Azt se bánd. S béketűréssel fogadjad. S faluszámra jobbágy népet Aki a kövér pusztákat Ingyen megmívelné. Ha tulajdon eszterhéjad Alól kizaklatna. Ültesd a nyakadra. Harmadik volt: országodat Pap kezére bízzad. Kell-e több jó annál Bízd rá ami gondba jőne. Hozz lakót. Negyedik hitágazatja: Házasodjál össze. ha minden Nemzet nincsen közte. Ő mindent végez helyetted. minél több félét. Másik ága volt a hitnek Hogy ne kapj a kincsen. mert Isten úgy ad Lelkednek kegyelmet. Sőt. Gyenge a magyar. Ötödik… mit tudom én mi? Az is ilyesféle Rágalom s káromkodás a Megváltó nevére. Mint egyéb gazságra. ha ingedet lehúzza. Hadd alugyék a nyáj. jó lesz Krisztus szent vallása. Ő ráér tanácsot adni. Takarónak a veremre. Ami neki termett.

Idegen kalandoroktól Ki hagyá magát pusztítni Csaknem mindenéből. húskoporsó * EMLÉKEZET VILÁG . Aki fogta. élő halott félhalott. Legott a királyi székre Német ember hágott. S a miatt. hogy másnak adta S a magyart megrontá. ANNAK ESZÉT VESZI EL" a magáról való tudását veszi el őshagyományait veszi el ősi hitvilágát veszi el őstudományát veszi el történelmi emlékezetét veszi el múltját kiforgatva gyökereit metszi el EMBEREVŐ ISTEN NEMZETTIPRÓ ISTEN Emlékezetfosztás elékezetherélés aki emléktelenné válik már nem is él. EMLÉKEZETFOSZTÁS "AKIT AZ ISTEN NAGYON MEG AKAR VERNI. másnak adta Titkon az országot. Iszonyú belháborúban Magyar a magyarnak vérét Esztendőkig ontó.

. hiteles . * Istenrablók jártak itt s elrabolták az istent. aki nincs és nem is volt soha? Kincstári historikusaink szerint ugyanis a magyaroknak nem volt istene. istenünket. istentelenek voltak.BEZÚZOTT TÜKÖRE VILÁGTALANOK SZEME TE .. De el lehet-e rabolni a megfoghatatlan Istent? Az Istent. születtek. Ámde mások. istennélküliek. istentelenségben fogantak. HALOTTAK ARANYMENETE EMBERISÉG EMLÉKEZETE GYÉMÁNTOS LÉTÖRVÉNYFORGÓKON ÁT RIADOZÓ KRISTÁLYPALOTÁID SORÁT SEMMIVÉ MARTA A FEKETE TENYÉSZET AZ ENYÉSZET TENYÉSZETE PEDIG TENÉLKÜLED EMLÉKEZET TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET ÖNMAGÁT VAKÍTJA MEG A VILÁG. éltek és haltak.

Arany. ARANYHÍD ÍVEL ÁT TÖRTÉNELMÜNK FŐLŐTT Ki jár. a magyarok istenéről szólnak. Nem tudjuk. hogy hagyományaink hivatott őrzői. csillagok nem világítanak. Világkataklizmák innenső pereméről irdatlan távolokon át tekintetünk nem érhet vissza a túlsó partra. kitől három . (ÉL MÉG A MAGYAROK ISTENE. Fekete pehellyé vált a világa pehelyző feketeségben. világló fényeit. hogy aki azokat felhozza. annak azt fizet amit kér. zúgó örvényben elszáguldottak? Minden erő megbénult. örömében népünk is sűrűn emlegeti a magyarok istenét. minden kötelék széthullott. Emlékezhetnek a holtak? Van-e halálon túli emlékezés a Nap. a Napot. lelkeszakadt világ: elrabolták a magyarok Istenét! A/ "Ország fővárosában a Nap. a csillagokat. Széchenyi és sok-sok más nemzeti igehirdetőnk szól kincses szavakat a magyarok istenéről. Vörösmarty. földindulás. Ez vállalkozik. a legkisebb. A sötétség feketekámzsás-csuklyás démonai elragadták a Napot. nagy költőink a magyarok istenéhez kiáltanak. a Holdat. feneketlen szakadékba süllyedett.törtek a földi világra? Benyelték a Napot. hogy élő az napjainkban is. tanúsítva. Lezuhant az emberi emlékezet csillaga. A király.) Mi hát az igazság? Lehet-e. rászakadt volna az emberi világra s a világ feneketlen éjszakába.kútforrások s lánglelkű magyarok. tirannosaurusok. A rémületbe dermedt világ egyetlen sóvárgásba összpontosult: ÉGITEST SZABADÍTÓ! ÉGITEST SZABADÍTÓ! ISTENSZABADÍTÓ! Inaszakadt világ. a csillagokat. világosságát. a Hold elrablásáról? Gigantikus sárkányszörnyek . a csillagokat. minden szív megdermedt. Berzsenyi. Égszakadás. Fekete páva képibe?" Népdal Fekete démonok törtek az emberi világra. Mintha leszakadt volna a menny. Nem tudjuk. Özvegy asszonynak három fia. ki jár a kertembe. Középkori krónikáink szerint isten vezérelte Álmos és Árpád hadait. elrabolták a világ virágát. világok pusztulása. a Holdat. mi történt. tizenhat éves kemény legény. Hamvába halt a világ. Hold. hogy nagy nemzeti géniuszaink hagymázas ábrándozások rabjai? Kölcsey. a Holdat. brontosaurusok .negyvenmillió éve kihalt óriássárkányok. minden cél semmivé foszlott. Bátyjaival a királyhoz megy. S bújábanbajában. mikor történt. Szépmező szárnya. krónikásaink félrebeszélnek? Lehet-e.

a csillagok a városban kisütnek. Rágalomkáromlások. ha a fehér lángra vizet öntenek. s megy a hídra. Üldözött vaddá lett a hajdan hatalmas magyar. az a vesztes.« Szépmező szárnya a sárkányt birokban legyőzi. tüzet raknak s lefekszenek. Hajnalig hiába küzdenek. Nem mentek tovább. kilencfejű sárkányt öl meg. miként ezt Petőfi vallja: Nézzetek belé a történet könyvébe. Belülről is szól a kufárok kórusa. s mondja. ezer esztendők óta. megöli.Hí.lovat s pénzt kér az útra s ezenkívül még egy mázsa aranyat. Mindenütt meglátni vezérnyomdokát. kiket felkölt. Országa orgazdáké. ». a hídon keresztülűzött ménesből fogta. Szépmező szárnya a három sárkány lovára testvéreivel együtt felül s hazulról hozott lovukat a hollóknak adja. ki a másikat összeégeti. A sárkány ajánlatára Szépmező szárnya fa-. velük kalapjukban vizet küldenek. Lován a hídra megy." (Szépmező szárnya Ipolyi-Horger) Káromlások karvalyozása. s a ló is olyan »szép«. A sárkány megölésekor a város felett süt a hold. A király Szépmező szárnya elé »zenét« küld ki. A harmadik nap este harmadik híd. szólaljon! Ha él . a küzdelem a tizenkétfejű sárkánnyal. festik őket pokollelkű pogánynak. de itt vagyok! Hogy küzdjünk: karddal vagy küzdéssel? . istentelen barbárnak. A sárkány lovát. Szépmező szárnya alvó bátyjaihoz vezeti. Másnap este újra egy hídhoz érnek. hogy a lovat egy. Igaz-e mind ennek akár írmagja is? Istentelenek voltunk-e? Istentelen világban isten nélkül éltünk-e? Volt-e a magyaroknak istene? Ha volt. adja át. lova megbotlik. mely csillagként ragyogott. a vaskerék összetörik. A sárkány újabb ajánlata: ő kék. Minden úgy. Mint folyóvízen általa nap arany képe. az a nyertes. Rágcsálóférgekként rágalomháború sustorog fél évszázad óta. duhajkodó nomádnak. kutya igya a véredet! Vaj tán érzed Szépmező szárnya szagát? – Vaj érzed. Szépmező szárnya tizenegy órakor megy a hídra. mert szerencsésebb. a sárkány vaskerékké változik. A fakerék félig a földbe megy. B/ Három éjjel s három nap mentek. ha bátyjait felköltik. A fivérek a vizet a kék lángra öntik. múltunk is mocsokba mángorolták. múlt és jövő között. amelyik összetörik. vert népe vértanúnéppé. Szépmező szárnya három királyi lovat ígér. évszázadok óta. mint előbb..Derékból'. Áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt Lássuk hát mindenütt látható VEZÉRNYOMDOKÁT ! . A harmadik este Szépmező szárnya lova egy hídon megbotlik. azzal. Eszelős eszmélettelenítők eleink sem kímélik. Külön-külön hegyre mennek s összegurulnak. ki öreg s nagyon erős ember volt. A nap a városba bevilágít. Egyforma erősek. a lovát megnyergelte. melynek lova hordozza a holdat. A híd alatt a hétfejű sárkány. amíg vissza nem ér. Szépmező szárnya fehér lánggá változzék. Három fekete hollónak a sárkány »nagy dögöt« ígér. Szépmező szárnya tizenkét órakor kel. hogy mindaddig forralja. magyar és magyar. vaj nem. Ezt a vár kapusának: Ország kovácsának. »melyik a csillagokat hordozza«. mint a hold. térképe vértérképpé. Szépmező szárnya tíz órakor a hídra megy.mozduljon! Váljék aranyhíddá lélek és lélek.

megannyi istenetek helyett végül is (az istenetek) ELRABLÁSÁRA JÖTT FÉRFIAKAT ISTENÍTITEK MAJD. Szkíta eleink. HA MÉG MEGMARADT ISTENEITEKET IS ÉPPÍGY ELHURCOLJÁK ORSZÁGOTOKBÓL. az igazságos szkíták azonban nem így jártak el. hogy a jövőben néhány vakmerő kalandor ne kísérelje meg a szkíta hatalom fölötti uralom hasonló eszközökkel való megragadását. a meglepett szkíták tömegében hajtja végre véres vértetteit. S A SZENTÉLYFOSZTOGATÓKNAK MINT ISTENEKNEK ÁLDOZTOK. Hasonló esetben az ókori-újkori világ valamennyi hatalma önvizsgálatot tartana a hallatlan eset okainak kiderítésére. az ókori szerzők szerint Ázsián és Európán egyként uralkodó igazságos szkíták . elhurcolták őket." Kasszandrai szavak. hiszen csak ily módon biztosítható. Megtámadóikban a vitézi szellemet felismerve s a vitézséget mindenekfelett becsülve hősként. ámde mind közül a legnagyobb titok mi magunk vagyunk. Artemiszt is elrabolják. Épp ezért vegyétek fontolóra immár ti magatok is a régi dolgokat: vajon üdvötökre válnának-e. vitéz kalandor a szkíták hatalmi központjában. hatalmukba kerítették a papnőt. szobrot emeltek Oresztésznek és Pyladésznek és vallásos tisztelettel vették körül személyüket. ráteszik kezüket papnőjükre. a magyarok istenét." "Csúfot űztek". mintegy megfeledkezve az élet és életbenmaradás önvédelmi törvényéről. az ókori bölcs ezt teszi szóvá: "Ha tehát azért tisztelitek e férfiakat. hogy aki üt. a Napistent. ha még sok ilyen Oresztész és Pyladész vetődnék a szkíta partokra? Nekem úgy rémlik. és a két görög ép bőrrel. a mi szinte felfoghatatlan tragédiánk és rejtélyes viselkedésünk. mi több: csak így hárítható el az a veszély. leölik a szkíták királyát. istenüket.ISTENRABLÓK AZ ÓKORBAN ÉS AZ ISTENRABLÓK DICSŐÍTÉSE Istenrablások már az őskorban és az ókorban is előfordultak. az ellenség. Persze úgy vélem. megölték királyotokat. sőt még magát Artemiszt is elhurcolták. Oresztész és Pyladész megismételte ezt az ókorban. Józan ésszel. hiszen még az állat is visszamar. magyarok. sértetlenül távozhat. már-már istenként felmagasztalva fővárosukban megtámadóikat. az önvédelmi reakció kihagyását előidéző okok tisztázására. hogy feláldozzák Artemisznek . Hadd idézzük fel itt két nagy hírnévre szert tett ókori görögnek. Lukianosz. emberi tekintet elől hét lepellel elfedett titkokkal nézünk szembe e könyv hasábjain. és a szkíták tömege mindezt eltűri. Félelmetes ez az ókor leghatalmasabb és legnagyobb lélekszámú népsokaságának. a napistenhitnek istenét. hogy hasonló eset ne ismétlődjék. elrabolva erőnek erejével a szkíták istenét. Titkokkal. A két görög hajótörés folytán jutott a szkíta tengerpartra. nem kellene annyira buzgólkodnotok. hogy sok hozzájuk hasonló férfit faragjatok. s az őrséget lekaszabolva. ily módon magatok is mihamarabb elpogányosodtok (szkíta eleink tehát nem pogányok) és ELISTENTELENEDTEK.e sértő megállapításon aligha lehetne vitatkozni: két idegen. s hajójukon elvitorláztak. csúfot űzve a szkíták néptörzséből. titokzatos jelenségekkel. a történtekért felelős személyek kérdőrevonására és megbüntetésére. Oresztész és Pyladész Lukianosz feljegyezte szédületes históriáját a magyarok szkíta eleiről. s az akkori szkíták fogságába ejtve. mindez tökéletesen indokolt. "És miután hajótörést szenvedve a partra vetődtek. úgy véljük.ők a tömlöc porkolábjaira rontva. A sötétség erői az ókorban hajtották végre a legvégzetesebb jelentőségű Istenrablást: elrabolták az emberiség egyetlen ősvallásának.

tisztaságos világító szó. s az istenrablók dicsőítésének eme szédületes esete: a szkíták végzetét megpecsételte istenük elrablása. Be fura szó Petőfinek ez a VEZÉRNYOMDOK szava. s istenünk. ezeréves lefojtás után is valljuk: ÉL A MAGYAROK ISTENE! . mert nemzeti önismeretünk annyira elhomályosodott. Népünk tehát vallja. de van is. s miért hiszünk mégis benne? S ha volt. természetfölötti erők megtestesüléseként vezérli évezredeken át a magyar nemzetet. Nagy kérdés: ha volt. Teljesen tisztában vagyunk azzal. valóságos népvezérlését. ilyen koldusságra mégis miképpen s miáltal jutottunk? Miért hagytuk el. HADAKÚTJA és TURUL (SZENTLÉLEK) képében évezredekről évezredekre ősi hazájának a Kárpát-medencének visszafoglalására. miért váltottuk fel idegennel? Miért kényszerültünk rá. miféle kőtömbök alá temették. Népünk hittel hiszi. igazságvédelemre. hogyha valamelyikünk számunkra kedvezőt. felekezeteinktől függetlenül ma is valljuk. az istenrablás ókori előfordulásának. és sohasem gazságra. de mindig önvédelemre és honvédelemre. hogy kívülről fogadjunk-kölcsönözzünk magunknak idegen istent? Ha volt hitünk. nyomjelét találjuk meg a TÖRTÉNET KÖNYVÉBEN. elsekélyesedett. CSODASZARVAS. Féltő jósággal és bölcs atyaként. magyarokra. hogy volt a magyaroknak istene. történelemtudatunk annyira elszürkült. miféle világvégi sziklákra láncolták Prometheusként. morgolódva fogadják.mert szájról szájra jár ma is az ősi mondás. Szósűrítmény. amelyet maga Isten vezérelt vissza. sőt nemcsak volt. de vezérnyomdokát. hivatalos tudósaink. gyanútlan nép megrohanására. odaadó. hogy e szavak olvastán ellenségeink felröffennek s még magyarjaink is felhörrennek. mintha rosszat tettünk volna. vezérlő cselekvését. mészárlására. és hűséges. A MAGYAROK ISTENÉNEK VEZÉRNYOMDOKAI Hogyne lett volna istene annak a népnek. bitangságra. mi lett vele. szellemi kincset hoz föl az ősmúlt tárnáiból. A jelek szerint egy nép sem élheti túl istene elrablását. Hengérek kezéből megmenekült középkori krónikáink és búvópatakként évezredek torkából feltörő néphagyományaink vallanak erről.pusztulásának. ha meg elhagytuk. ha nem volt hozzánk hűtlen és gonosz. miért emlegetjük? Miért kellett őt kivetnünk s legbensőbb lélekrétegeinkbe befogadnunk a másét. historikusaink viszont tagadják. igazságérvényesítésre. kelletlenül. vezérlő istenünk volt. Ezer év pokol járása azt tanúsítja: ez a törvény érvényes miránk is. az általunk nem ismert idegen istent? Nem voltunk magunkéval megelégedve? Lázadtunk ellene? Jobbnak találtuk az idegent a . él ma is. Mert a Magyarok Istenének nem csupán nyomát. hova tűnt. úgy miért cseréltük fel. nemzeti önbecsülésünk olyan mélyre szállt.

volt nemzeti istenünk.és világ tudatában már elhomályosodott . mondáink sora is tanúsítja. tündöklő koronája a Napisten. a korona a nap jelképe. koronázás szavunk kör ősszavunkat rejti s az égi szent körre. s nem volt egyszerűbb és természetesebb sem. ősforrása a szkíta magyarság. a szkíta királyoknak a kezébe adta. a szkítamagyarságnak irányítására. Aki végigforgatta középkori krónikáinkat. Nap. miként a szót ő mutatja. hikszoszok. üldözöttekké váltunk. Mert az Ég Istene a maga képére formálta az általa teremtett földi világot. S mindezek a magyar nyelvben ma is élő ősszavak.akárcsak az ősvilág valamennyi népe . s hogy a fogalmak és szokások innen terjednek el világszerte. indusok. "szentségtörő szokásnak" bélyegezzék. hogy az ősi jelképek és a fogalmak . a mennyei Napisten. nem nyújtott védő kart felénk? Új istenünk viszont kimentett minden bajból. hogy mindezek a jelképek és szertartások az ősi . a trónszék mind a napképzetekkel függ össze és a napistenhitre vezethető vissza. kijelölve őt a földi világ fölötti uralkodásra. S ez a jégkorszakból felderengő égi. a földi világot arannyal éltető meleggel elöntő szent égi fényt: a Napot. A koronázási jelvények. a Napra. a Napistenre utal. A szkíta királyok a napisten földi helytartói.a Napistent imádták. a jégkorszak dermesztő fekete évezredörvényei után felderengő. kussok. mindent éltető isten. a füvet zöldítő. mint szent arany körrel való felékesítés. Ki volt a magyaroknak ez az istene? Bízvást mondhatjuk. pártusok. a korona. képmásai voltak. aki féltő gonddal védte és vezérelte népünket a vízözöntől az árpádi honvisszafoglalásig a történelem viharain át. anélkül. kormányzását a maga fiainak. őt imádták testvéreink az irániak. Eleink . inkák és az ókor csaknem valamennyi nagy népe. kicsiből naggyá. az ősfogalmaknak. maga a mindenség Ura. koreaiak. a Tárih-i üngürüsztől Thuróczy János Magyar krónikájáig. isteni erőhöz fűződő hit emelte Isten népévé a magyart. a Napisten népének. szumérok. azóta zötykölődünk véres bábként szakadékból szakadékba zuhanva? Volt-e hát istenűnk? Volt-e Magyarok Istene? Van-e rá bizonyságunk? S miként becsült meg minket? Kútforrásainkat kell vallatóra fognunk. Tisztább. mitőlünk vette át azt a világ valamennyi népe. égi erő. mezőt virágoztató.Napistenhit keretébe tartoznak és a Napisten képmásává történő felavatást jelzik. Maga a koronázás sem más őseredeti értelmében. hogy tudná e jelképek ősértelmét. kérkedéstől óvakodva: ez volt az emberiség legősibb istene. a gömb. a Napisten jelképe. minden túlzástól. miként ezt ősi napjelképeink. egyiptusok. pogányságnak. nem védett meg minket. a nap fiává való felavatás: a kerek koponyára szálló arany kör. tiszta ősi vallást bálványimádásnak. arra. Sátáni részrehajlás és sátáni kétszínűség kell ahhoz. a Szent Égi Szem. Bízvást mondhatjuk: a Napisten volt az emberiség s egyben a magyarság ősvallása. Őt imádták népágazataink. a "pokolbeli ördög kárhozatos művének". a mindenható és mindent látó. tárgyi jelképeknek. a Nap Fiának fejére. az száll koronázáskor a kiválasztott személy. szertartásoknak eredője. gyöngéből hatalmassá tett? Vagy éppen fordítva történt? Nagy és hatalmas volt nemzetünk. Magától érthető az is. szentebb és igazabb hitvallás még nem volt a földön. éppúgy mint a korona. földi képmásainak. japánok. a palást. Maga a király fogalma is. nem kételkedhet benne: volt a magyaroknak istene. s e lenti földi uralmát.magunkénál? Rosszul ment talán a sorunk? Átkok sulykoltak. ősgesztáinktól. hogy ezt a szent. a jogar.

az a felfogás. de így van.a Napisten . mi több maga az Isten vezeti a honvisszafoglalókat. amikor a szkítamagyarság birodalma még olyan hatalmas területekre kiterjedt. Álmosnak mára fogantatása is isteni közbeavatkozásra történik. vagyis teljes önalávetésre. mikor a szkítamagyarság még a világ legnagyobb lélekszámú népe volt s mikor . Meglehet. s tüstént bizonyítjuk is ezt magával Anonymussal. az Isten sugallatára cselekszenek. S Anonymus vállalja ezt: üldözött nemzete mellé áll. a Napisten. még ma is. abban a korban. vak szolgálatra rendelt szolga. Horatius szerint háromszoros érc övezte annak mellét. terjesztésével devalválódtak. úgy a földi világ fölött ő uralkodik mind a négy égtáj. hogy Álmost és Árpádot maga az Isten.antik szerzők tanúskodása szerint . maga az Isten az. aki madár képében. "faragatlan kóbor nép". rettenthetetlen elszántság és nemzetféltés. Vagyis Anonymus közvetetten. meghamisították. amely semmiféle másként gondolkodást nem tűr meg s ahol már a klerikális dogmáktól való legcsekélyebb eltérésért súlyos büntetés vagy éppenséggel halál jár. évezredes inkvizíciós pusztítás után is tükröződik történeti néphagyományainkban. a mindenség Ura vezeti vissza a Kárpát medencébe. A szkíta magyarság tehát ily módon s ezáltal. Tükröződik is. hogy a koronázással a királya Napisten földi képmásává válik. még árgus szemekkel százszor átvizsgált középkori krónikáinkban is. ő maga egyáltalában nem az. az isteni kegyelem kíséri őket. aki először mert tengerre szállni. Anonymus pedig azt írja. s ilymódon tartható volt az ősi hit. "az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög megszállottja" (Árpád-kori legendák és intelmek). ez itt merészebb kiállás volt. Turul alakjában teherbe ejti Álmos anyját. akinek beállították. hogy királyaink a Napisten megtestesülései s uralkodnak a Négy Égtáj felett. de félreérthetetlenül kimondja: Árpád hadainak visszatérése s a honvisszafoglalás folyamata Istennek tetsző szent cselekedet. mindez hihetetlennek tetszik. félreértett Anonymusban is. hogy az jószerivel határtalannak volt mondható. mi több. mi több. ténylegesebb kiválasztottság pedig el sem képzelhető: a Napisten maga ruházta rá földi hatalmát a szkíta királyra a koronázás aktusa által: isten népe volt tehát a magyar s Isten képmása a magyarok uralkodója. mondáinkban. félremagyarázták."az egyház szolgája". vagyis akkor. ami az egész szertartás együttest tárgyi kellékeivel egyetemben létrehozta: az.átvételével. a minden ellenvéleményt leigázó s már csírájában kiirtó zsidókeresztény klerikális terror korában. de több királyság jött létre. hogy szembe merjen szállnia nemzet létfontosságú kérdéseiben az inkvizíció minden nemzeti hagyományunkat megsemmisíteni akaró s azt sátán művének bélyegző monolitikus tébolyával.uralkodott Európában és Ázsiában. A magyarok: "a kárhozat és a tudatlanság fiai". sőt a százfelől gyanúperbe fogott. acélkeménységű lélek kellett hozzá. az egész földkerekség fölött. Emese ősanyát: . Természetesen mindennek tükröződnie kell történelműnkben. őshagyományainkban. úgy tarthatatlanná vált s a valósággal ütközővé az az őshiedelem. a Tárih-i üngürüszben. hiszen ha már nem egy.népévé még annak az időnek hajnalán. Anonymust félreismerték. s szükségszerűen elhomályosodtak maguk a fogalmak is. mint minden régi-új dolog. Szellemileg felajzott vad korban él. a Napistenhit kialakításával vált Isten . Ennél nagyobb. Ő pedig. ahogy jellemző módon ma is mondjuk a papi személyekre . miként az egész világ fölött a Nap. tagadhatatlanul így van. amit nem a maga igaz mivolta szerint fogtunk fel.

jóllehet. Azonban isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak. "Árpád vezér. mert (.) Az "isteni" fogalmának kétszeri kihangsúlyozása. akinek atyja a Mindenség Ura. "az Isten járt előttük kegyelmével. aztán könnyhullatva imádkozott Istenhez. Álmos vezér pedig. a görögök. azaz: Isten lelke.. anyja a magyarok ősanyja. akinek segítsége a szentlélek volt.. hogy Álmos Isten-ember nászból fogantatott. sok fegyveressel Álmos vezér ellen vonult. Álmost és honvisszafoglaló seregét maga az Isten kíséri. s maga az a tény." (Anonymus 44. felövezve fegyvereit.. akinek a mindenség Istene volt a segítője.Ügyek hitvesének Emesének "fia született aki az Álmos nevet kapta. s a paptudós Anonymus szerint a mindenség Ura az ő ellenükben mégis teljes súlyával a magyarok mellé áll és őket segíti győzelemre.) Hol itt a szentségtörő "szokások"? Hol "a gonoszsággal telt ördög sugallatait" követő nép? A magyargyűlölettől fűtött klerikális legendaszerzők és Anonymus között az eltérés már nem is lehetne nagyobb. mindennek elmondott magyarok mellé áll méghozzá a görög-bolgárszláv sereg ellen. hogy az "isteni látomás" ejti teherbe Turul képében Emesét.. aki a hunok szent turul madara képében leszáll az égből. és mint-egy reá szállva teherbe ejtette őt" (Anonymus 3. nagy győzelmet adott nekik. fegyvert öltve csatarendbe szedte seregét. ekkor már a bolgárszlávok is keresztények: a kereszténységre már régen áttért keletrómai birodalom egyesült keresztény hadai állnak itt a magyarokkal szemben.) anyjának álmában isteni látomás jelent meg Turulmadár képében.) A mindenség Istene tehát a pogányoknak. hogy közreműködjék a honvisszafoglaló hadakat megszervező Álmos fogantatásában? Ki ez az Isten." (Anonymus 39. a keresztény görög-bolgárszláv megszállók hatalmas serege elleni küzdelemben az Isten velük szembefordulva az árpádi sereget segíti. felállította a csatarendet. tehát félisten. a kunokkal szövetkezett oroszokkal szemben. amely madár képében jelenik meg: Ő segíti győzelemre a kievi csatában Álmos vezért a túlerőben lévő ellenséggel. mert miként pár sorral alább megtudjuk. és a kievi vezér iránti barátságból sebes vágtában Álmos vezér ellen jött. A kievi vezér a maga seregével eléjük vonult. segíti: a szentlélek. aki jelenlétével valósággal megdermeszti a jövevény népségek ellenállását s aki Árpád hadaival együtt küzdve megsemmisíti a hazatérők ellen felvonuló hatalmas sereget? . és most már a kunokkal gyarapodva. Anonymus szerint... nem hagyhat semmi kétséget az iránt. miként tudjuk.) Anonymus és soraink olvasóiban felmerülhet a kérdés: ki ez az Isten. vezérli." (Anonymus 8. Emese. A hét kun vezér "ugyancsak nem kicsiny számú lovast gyűjtött egybe. aki églakó madár (Turul? galamb vagy szentlélek?) képében a honfelszabadításra induló seregek előtt jár? Ki ez az Isten.

) Foglaljuk össze. 2. De a mennyei hatalmak nem csak a földi valóságban.őshiedelmek szerint . éppen ezt jelentette neki az ISTENSÉG AZ ÁRES (Hadisten) KARDJÁNAK NAPFÉNYRE HOZATALÁVAL. a hun nagykirálynak. fia. hogy ezáltal legyőzhetetlenné és birodalmát világhatalommá tegye. az égi dimenziókban is biztosítani akarják a túlvilágba-árnyékvilágba költözött és bajba jutott népünk segítségéről . aki gyilkosok kíséretében utazott Attilához. visszatér Pannóniába. a földi világot övező égi mindenséget. s Adzsem padisahjával egy háborúban vesz részt.-ban élt Herodotosz által lejegyzett őskori szkíta eredetmonda. A vízözön után. Az egykorú Priszkosz. akinek irgalma előttük járt. Középkori Krónikák." (L. a Nap Fia. Hunor az égi intést megértve. A magyar királyok .. hogy kezdjék meg a földművelés szent mesterségét. ő akarja. Évezredek múltán Isten (Napisten) Csodaszarvas alakjában vezeti be az őstestvérpárt Meotiszba. Tárih-i üngürüsz és középkori krónikák) 6. szomorúan panaszolja. amelyet a szkíta királyok mindig nagyon becsültek. Hogy a magyarság Isten népe volt.a Napisten földi képmásai. bizánci diplomata és történetíró. ahol mérhetetlenül elsokasodnak (ma is ránk férne egy ilyen segítő égi jelenés) s innen isteni rendelésre kikelve Szkítiába térnek. E SZENT KARDOT. hogy seregével együtt térjen vissza a Kárpátok övezte szent hazába." (Anonymus 50. hogy Attila "RÖVID IDŐ MÚLVA növelni is fogja jelenlegi hatalmát. a régi időkben egyszer elvesztették. ahol a vele azonos nyelvet beszélő üngürüsz (hungarus) nép örömmel fogadja.Nem lehet kétséges a válasz: ez az Isten nem az ószövetségi Jehova. népmondáink és Priszkosz töredékeit) 7. amely ezek szerint szintén az égből és a szkíta-magyaroktól ered. hogy Isten különös gondot visel a magyar népre és országára. ő segíti . még Nimród életében Hunor megfeledkezik az isteni elrendelésről. hanem a négy égtájat. akit a magyarsághoz tartozás tudata hat át.. Isten a maga kardját. 3. hanem a magyarok Istene. 1. a magyarok .személyesen és tevőlegesen . ha úgy tetszik a Magyarok Hadistene: ő kezdeményezi. a Négy Égtáj Urai: nemzeti címerünk négy sávja nem négy folyót jelez. "Az Isten ugyanis. ő irányítja a honvisszafoglalás nagy és szentséges művét.minden egyes magyar. a Napisten teremtménye. Tárih-i üngürüsz) 5. Arany-kincsek hullanak a Hargitára c. egészítsük ki a bizonyítékokat. (L. a magyar ősvallás Istene. (L. munkát) 4. Árpád vezérnek meg vitézeinek kiszolgáltatta ellenségeiket. most aztán egy tehén által jutottak nyomára. az Isten kardját juttatja el Attilának. Naphitű nép voltunknak ókori tanúbizonysága az időszámításunk előtt az V. (Ld.győzelemre a honvisszaszerzőket. a Thargitosz-Hargita monda. majd onnan Kattar vezérletével visszatérnek az anyaországba. nem a zsidókereszténység bosszúálló Istene. Emiatti késlekedéséért az Isten pusztító csapást mér rá és seregére. A magyarok ősidők óta a Napisten népe. tanúsítja. sz. mert A HADAK URÁÉ. miszerint a mindenség Ura aranykincseket szór le az égből a szkítáknak.

kereszténységre áttért görög-szláv seregekkel szemben. ábrázolásai. mi vagyunk a világ egyetlen nemzete. Csengeri Antalig és a mai kincstári historikusokig. s e jelképiségből nem elválasztható. őstörténelmi hiedelmek szerinti valóság. 9. akadémiai gőgjében pöffeszkedve. éppen úgy napjelkép. annak jelképi megnyilvánulásai. s mikor a had kényelmesen letanyázik. mint bármely más vallási tantétel.a napistenhit jelképei. miként tudjuk. 1854-ben közreadott Magyar mythologiáját. a palást.. érdemeiért léptettek elő 1945 után a magyarországi bolsevik kormányzat moszkvai nagykövetévé. szekfűre. hamis magyarellenes érvekkel támadta meg Ipolyi művét és azt hatalmi áltekintélyével (és eszközeivel) valósággal lemészárolta: Ipolyi lemondott művének népszerű kiadásáról. a ravaszság. akit tudományos pályafutása csúcsaként. amely a történetírás területén folyik. késlekedve a honvisszafoglalás művével. s Árpádot is ő vezeti győzelemre a túlerőben levő. a fehér ló. népmondák igazolják. melynek historikusai nem a magyarság elemi érdekeinek védelmében. a nagy kincstári ellentörténészre. az orvul meggyilkolt Attila fia. Szekfű Gyulára.magát a Galaxist). Következésképpen mindez ősvallási. oktalan félrehárításuk. Turul képében előtte jár a seregnek.még holtukban is áthatott ősök visszatérését.ugorjunk át egy színpompásabb akadémiai virágra. a trónszék . Csengeri Antal. 10. HADÚR ÉS A HAMISÍTÓK SZÁZ ÉVE KOHOLTÁK-E HADÚR FOGALMÁT Mi magyarok azzal büszkélkedhetünk.a korona. ez a pléhhangú verébsirály például csaknem bizonyosan a bécsi kamarilla megbízására .tárgyunkon kívül esvén . a jogar. amely fényoszlopként jelent meg a sötét Bach-korban és a nemzeti lélek ébresztőjének szerepére volt hivatott. mivel pedig ezeket a történelmi hagyományokat krónikák. Árpád tehát a fehér lóval a Napisten képében veszi vissza az avar birodalom bukása után az ország északi szegélyeire beszivárgott Szvatopluk-féle csapatoktól ősei birtokát. de megtagadásában jeleskednek az Árpád-kori legendák és intelmektől az 1848-1849-i szabadságharc cári muszka segédlettel történő leverése után fellépő Hunfalvi-Hunsdörfer Pálig. erőszak és sunyi együttműködés (. De e fakózagyván csengettyűző akadémiai álkufárról . s akit megelőzőleg a németekért hulló gyászkönnyei okán Szabó Dezső külön könyvvel tisztelt meg (EDE MEGEVÉ EBÉDEM / Milyen Szekfű nyílt Schittenhelm Ede sírján?). hiedelem. (Erről részletesebben más tanulmányunkban szólunk. legalább annyira való és igaz. amelyben NAGY HIVATALOSUNK efféle magasztalásait olvashatjuk: "a modern valóságot még eléggé meg nem tanult fajt (a magyart) a maszlagolás. . ezért teremtették az égi hősöknek az egész égbolton átívelő és a mennyország kapuihoz vezető ösvényt. Csengeri Antal. s ezen áttér vissza a néphit szerint Csaba. Felségjelvényeink is egytől-egyig . a HADAK ÚTJÁT (a Galaxis ágait . óriásmadarak pusztító fölhőjét bocsájtja reájuk.) Még a koronázási négy kardvágás is a négy Égtáj Urára utal. akár a Csodaszarvas. s az ősi naphit emléke. geszták. 8. kifejtésüktől való eltántorulás volna igazság és történelem elleni bűn.brutálisan megtámadja Ipolyi Arnold nagyszerű. a gömb.) eszközeivel készítenék halálra".. Nap-vonatkozásai okán fehér ló mondánk is ide sorolható. Az isteni fogantatás révén világrajött s félistennek tekinthető Álmos honvisszafoglaló seregét maga az Isten vezérli. hogy a létünkért folyó birtokperekben.

" (Történelmi tanulmányok 255. hogy betetőzze alelődje "művét" és tudománytákolmányosan elintézze a magyarok istenének dolgát. ámde kettejük párviadalában az író alulmaradt a (hivatalosított) áltudomány reprezentatív képviselőjével szemben: kettejük között nem holmi személyeskedés dúlt. első történetírói teljesítménye a Rákóczi makulátlan alakja iránt megnyilvánuló mély nemzeti kegyelet tervszerű és arrogáns megfricskázása volt . hogy Csengeri nyomán a magyarok ezer éve elrabolt istenét újólag elsumákolja. a példátlanul nagy kuruc-kultusz ellen tenni kellett valamit osztrák részről. "Azon persze nem kell csodálkoznunk .. hogy a bizonyíték nélküli állítás puszta semmi. ezt a megállapítást »A száműzött Rákóczi« megszületésének időpontja mégjobban aláhúzza. éppúgy.írja Szekfű Gyula -. hanem nemzetközi jelentéktelenség és a diplomáciai amatőrösködés lekicsinyítő vonásait rá akarja erőszakolni tendenciózus forrásalkalmazással II.. s így a tárgy fontossága miatt szólnunk kell erről.. s megértvén. egy füst alatt egyetlen kirántással le akart számolni az egész nemhivatalos.. Egyszóval arra vállalkozott. amit Hadúrral. a magyarok hadistenével kapcsolatban enged meg magának. bizonyítékot kotort elő s az ellenérzeteket fölényesen elsöpörte. Szekfű Gyula nem a magyar történettudomány szolgálatában írta a könyvet. Padányi Viktor a következőképpen jellemzi: "Szekfű Gyula . s a "nagytudományú" szekfűi lélek a magyarok istene kérdésében is egyesült a Csengeriével.. mint annak idején az Ipolyi ellen indított Csengeri-féle támadásban. úgy gondolván. karrierjét a Habsburg-múlt elszánt védőjeként Bécsben kezdte és Rákosi Mátyásék nagyköveteként Moszkvában végezte ." (Három nemzedék) Figyeljük meg jól: Szekfű itt azt állítja.Szabó Dezső nem szerette és élesen bírálta Szekfű Gyulát. elvi kérdésekben különböztek össze. Valóban így van? Valóban száz évvel ezelőtt találták ki a Hadúr fogalmát? . művében nemcsak a magyar haderő alacsonyrendűségét igyekszik kimutathatóan tendenciózus forrásalkalmazással bemutatni a szintén tendenciózusan felkerekített császári haderővel szemben. amit száz évvel ezelőtt találtak ki.. kikövetkeztetett fogalma szerepel. mint arra. csak tisztességesnek aligha nevezhető mesterkedés. Szekfű Gyula nem kevesebbre vállalkozott.) Szekfű az ellentörténetírás teljes eszköztárával látott munkájához. Hamis tézisei mindmáig megválaszolatlanok. délibábosnak becézett történetírással: Három nemzedék c. Rákóczi Ferenc fejedelem alakjára. A harmincas éveknek ez a felkapott kincstári historikusa brutális támadást intézett korának haladó történetírása ellen.. Minősíthetetlen eljárásának jellemzésére hadd álljon itt az a mindennek. mint ősmagyar istenség. hanem a tudományon kívül fekvő célból. legyen kövér. hogy a Hadúr fogalma közönséges csinálmány. hogy mindezekben a csinálmányokban Hadúrnak száz évvel ezelőtt kitalált. művének befejező szakaszában próbálta elvégezni azt a munkát. mi több.. ha már lúd.

"Emlékezzünk meg a magyar népekre. rásüti. az elnevezést a nyelvújítás alkotta. Kölcsey is tud erről. a név helyébe a fogalmat csempészi s így kelt hamis. nyilatkoztak erről legelső krónikáink is Csáti Demeter énekétől Zrínyin. ha így van. Erdélységben letelepedének. ha nem is Hadúrnak. a Magyarok Istenének nevezték. történelemhamisítás. Petőfi s régi nagy íróink. Kiknek a nagy Isten nagy jóval szerete Ez országba hoza" . úgy a magyaroknak azelőtt nem volt istene.Nyelvtörténetünk világos választ ad: a Hadúr elnevezést valóban száz évvel ezelőtt a nyelvújítás korában alkották.már régesrégen létezett s ősidők óta kiirthatatlanul áthatja közgondolkodásunkat. ezért írja himnuszunkban: "Őseinket felhozád Kárpát szent bércére. Szekfű itt lényegében azt mondja. Csáti Demeter pedig így énekel: "Scythiából kiindulának. valótlan látszatot. Istentil is kiszirettetének. a Tárih-i Üngürüsz és középkori krónikáink sora egyaránt." .bizonyíthatóan és kétségbevonhatatlanul . hogy a magyarok istene fogalma kései csinálmány. valóságos történelemhamisítás. Szekfű virtuóz ügyességgel egybekeveri. hanem Hadistennek. historikusaink és középkori krónikásaink is mind e "csinálmányok" hatása alá szédültek. hogy magát Hadúr fogalmát is ekkor találták ki? Mert ha igen. a Hadúr tehát nyelvújítási szó. puszta kitalálás. Berzsenyin át legújabb nagyjainkig. Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. De vajon azt jelenti-e ez.írja Farkas András 1538-ban. Aresnak vagy még egyszerűbben Istennek. Balassin. jóllehet . Hogy ez földre kijüvének. Marsnak. hogy a fogalom sem létezett eddig. így minősítheti az "ősmagyar istenséget" holmi hóbortos koholmánynak. illetve a szó. azonosítja a fogalmat az elnevezéssel." Isten tehát nemcsupán vezérelte Álmos és Árpád magyarjait. mint körmönfont szemfényvesztés. de kényszerítette is őket. Ez pedig nem más. hogy Pannóniába és Erdélybe visszatérjenek: a kényszerítés nyilvánvaló oka: az ország felszabadítása az avar birodalom széthullása után betelepült bolgárszláv fejedelemségek igájából. hogy magát a szót. nem volt hadistenünk s maga Arany. Tanúsítja ezt ősgesztánk. s tekintve.

Ezért mondták a régiek: boldog a nép. a honvisszafoglaló magyar hadakat vezérlő Hadisten. Nemis tudjuk. mayák. vulkánhamuárral sötétségbe döntött. Hadúr! Nagy kincstári historikusunk. de a befelénéző szemét is: már önmagát. Ősnépek. Mert mérhetetlen kincs az Isten. korcs fantazmagóriagyártók szekfűi listájára továbbá mindazok is. akik szerint a magyar "nem jött-ment. vízözönnel elárasztott. egyszerűen felnyalábolta.vagyis maga Hadúr.Isten népe. sokszor falbontással lát istenadta munkájához. aki azt hinné. kinek Istene van. a megszemélyesített. ki ellen dühödött meg? Azok ellen. bizonytalan eredetű néptöredék. Életet ad. isteni erőként tisztelt nap. a Napisten. reménye. ahol volt. mintha szemevilágát ragadnák el. hinduk. szkíta-hun-magyaristák -bemondhatjátok a csődöt! Bevágja orrotok előtt a kaput Szekfű. Célt is. S a történelemben munkáló vad.lelket. Hadúr. De . nemzetet. Ezért oltalmaznunk kell a Magyarok Istenét. Nagyot tévedne. mekkora. saját nemzeti istene. s nemcsak a világra tekintő. hogy hozzá alig lehet hasonlítani más népet. eleink hite szerint az élő egyetlen Isten. japánok. utat az ingoványban. sorsát sem látja. kínaiak. hogy egyik-másik népre ráerőszakolták idegen népek istenét. mintha naptalanná fosztották volna. az őskori emberiség egyetlen és legfőbb ura. "Olyan nagy és szépmúltú. amiért élni érdemes. hogy a maga istenét elrabolták. erőt ad. hanem ősi nyelven beszél dicsőséges történelem. a jégkorszakok árjával. akik "egész kis hun-magyar-indiai őstörténetet . másoktól kölcsönöztek. a Napisten. de betűszerintiek!) Felkerülnek e bűnös. hogy Istene legyen. Turánisták. mikor még egy közönséges betörő is derekas nekikészüléssel. leszámol vele. aztékok. azok ellen. hogy a magyar nép . legalábbis hun-rokonokat". még olyképpen is. szuméristák. ebből fakad az őshiedelem. az Ég Tündöklő Királya. elhatározván. azok is. hogy állunk ebben? Hadúr. hódító akarat révén némelykor az is megesett. hazaszeretetről és művelt lelkű emberszeretetről". babiloniaiak. De nem minden népek részesültek ebben az áldásban. s hóna alá kapta az úristent. támpontot a küzdelemben. Ha nem is életet . Hunortól és Magortól. Nimródtól (láthatjuk még ma is az Orion csillagképben). földrázó világkataklizmáktól sújtott ősemberiség egyetlen reménye. Szekfű Gyula horgos agyába horgot vetett e gondolat. akár sírrabló a bepólyált fáraó múmiáját. magyarok. rómaiak. hogy a legnevezetesebbeket soroljuk fel. mind részesültek ebben a kegyelemben. akik szerint a magyar "büszke lehet eredetére". Horgadó haraggal vetette rá magát Hadúrra. egyiptomiak. A később alakult népeknek már nem volt saját istene.mint már mondottuk . a Hadisten. azaz Hadúr népe. Érdemes kissé szemügyre venni. efféle módszerek már nem vezethetnék őt ma célhoz. Akinek Istenét elrabolják. Góg és Magógtól kezdve ősidők szkíta-magyar királyai az ő képében uralkodtak. hajdanvolt régi nagynépek valahányan csak voltak. szkíták. akik "mindegyre új magyar népeket fedeznek fel. héberek. az olyan.nem minden népnek adatott meg. az égi Napisten. Ennek tagadása vaskos történelmietlenség és áltudományosság. germánok. Kérdés. vajon mi." (Szekfű-idézeteink kiragadottak. Kell az Isten. így hát onnan vettek istent maguknak. bizodalmat és bátorságot. nem. szumérok. görögök. Nem.Ki hozá fel Őseinket? Ki vezérelte Álmos és Árpád turulzászlós hadait? Maga az Élőisten.

Rémképzet volt ez. Úgy rémlett nekünk e sorok olvastán. hagymázas rémkép. hogy kincstárnok ne rámolja ki a kincstárt. Szekfű a bizonyításról .eltévelyült fantaszták. a titkos erők történelmünkben nem jutottak szerephez. mikor a történelmi toronyóra éjfelet vert. mint ősmagyar istenség..." Hadúr. akik Szent Imre herceget. víz alá rejtette. elrabolta és föld alá. Habár őshiedelmek szerint a Napot is. KIKÖVETKEZTETETT FOGALMA szerepel. feszítővasat ragadva behatolt a legszentebb nemzeti hagyományok őrzetlen kincstárába és elorozta onnan minden magyarok féltetlenül is legféltettebb kincsét. Először is: mert a Magyarok Istenét már régesrég elrabolták. Kőrösi Csoma Sándor!). ez a főbaj. a Holdat is elrabolták. álkulcsot. mint aki lopott veszett rókát dugna a köpenye alá. a szekfű-. a rabló úgy járna vele. szó szerint nem mondja ki: nálunk nem működtek titkos háttérerők. tévképzet. semmi más. illetve sohasem érvényesült. s természetesen azok is. hogy mégsem? De bizony az. a Magyarok Istenét. akik szerint némelyik uralkodónkat orgyilkosság segítette át a másvilágra: Szekfű szerint. Hadúr! Hadúrral van tehát a baj. átláthatatlan hazugságréteg alá gyömködte úgy. hiszen a legelemibb emberi tisztesség követelménye. akik "a kismagyar szemlélet" megszállottjaiként "történetünket mintegy caucheemarban. Mátyást.akárcsak a többi. a többi ehhez képest csupán mellékes semmiség. hogy mindezen csinálmányokban HADÚRNAK SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT KITALÁLT. Tonuzobát. hogy Szekfű Gyula. .valahogy itt is megfeledkezett. Másodszor: mert Istent nem lehet elrabolni. nemzetfojtogató-pusztító titkos háttértényezők: a történelem ősi kétarcúsága . Harmadszor pedig: mert egy ilyen agyonajnározott rangcicomás katedratudós a józan ész törvényei szerint aligha kockáztathatja meg az istenrablás sátáni merényletét tudományos alap híján. három helyen kiharapott fekete női harisnyát húzott az ábrázatára és éjidőn. rózsa." E dühöngésszerű s teljesen bizonyításnélküli állításhalmazat a következőben csúcsosodik ki s annak mintegy előkészüléséül tekinthető! "Azon persze nem kell csodálkozni.találtak ki" (Nesze neked. feketeköpenyes sherlockholmesi figurája. természetesen füstös agyrém. II.vagy kitudjamiféle-tövű nagy ellentörténész fekete kőpenybe bújt. noha ezt így nyíltan. véres ködön szemlélik. melynek őrzésével megbízatott. Felborzolódásunkat tehát megfontolatlannak kellett ítélnünk. Vagy netán mégsem? Lehet. másokat agyba-főbe sújtó állításánál . hogy többé senkise férhessen hozzá. Dehát hol a bizonyítékok? Gyula bizonyítékai? Rögvest be kellett látnunk. Lajost "meggyilkoltatják" .nálunk megszűnik.a nyilvános és a titkos . Vazult. A szemünkre ereszkedő szekfűi véres ködön át ismét megjelent előttünk az istenrabló historikus harisnyaálarcos.

elrabolták évszázadokra . s ha rabol és dőzsöl a gaz. népünk milliós tömegeit.igazat mond. tagadhatatlan élő élmény. hadistenének. elrabolhatják: maga ez a gondolat úgy veri kupán az embert. századi eleink magyarrá mángorlódtak. kirabolták országunkat (ki tudja hányszor?) és még istenünk is elrablás alatt volna? . nem volt Istenünk . elrabolták nemzeti tudatunkat. Sereget pedig nyilvánvalóan csak a Hadisten vezethet. büdös a világ. büdös van. merő vakbizalomból? Anélkül. . bizonyíték ide. hogy istenünket elrabolják. azaz Hadúrnak a korai ősi létezését. Kéz kezelés. Kéz a kéz alá. elrabolták nemzeti kincseink jelentős. mert az igazság olyan szalámi.. Mindent eltagadni. Aládörgölik. Álmos és Árpád hadait középkori krónikáink szerint.A magyarság . Tornyot. jóllehet tudván tudjuk: a Magyarok Istenének léte a magyar lelkekből kiirthatatlan. jövendő bukásának bizonyságaként mondjuk még ma is: Él még a Magyarok Istene! . s régi szólásainkban is az igazság és az igazságtevés isteneként lép elénk. de népes táboráról. kéz a kézbe. akiket a rablás ellen őrszemül állítottunk? bitóinkká azok válnak. tegyük fel . micsoda kandiság csak feltételezni is. krónikáink nem mondanak igazat és Szekfű talán.. a vele gyönyörű összhangban fuvolázó szakszecskavágókról. hisz fél évszázadon úgy éltünk. történelmi valóság. Elmarták szülőföldjeink nagy részét. mert addig se nyelvük. jóllakhatatlan rabló. negyedét.török és finnugró törzsekból alakult s IX-X. kincses ősi városainkat tucat-meg tucatszámra. Krónikáink tehát félreérthetetlenül kimondják a magyarok istenének. akiket védelmünkül fejünk fölé emeltünk és köröskörül csupa üvöltő hengér. magyarok? Valójában itt nemcsupán Szekfű Gyuláról van szó. bizonyíték oda . Szépen hozzá toldani-foldani a magukét. nem a felét. tatár. hogy a bolsevik népinkvizítorok moszkvai nagykövetté emelték? Higgyünk neki puszta szóra. Tegyük fel. mindent megrágalmazni. ha levágsz egy szeletet belőle.függetlenségünket. hitünket. negyvenötévi büdösségtől senyvednek falak és szavak. Elkezelés. mert hát miféle szerencsétlen nép vagyunk mi. önbecsülésünket. háromnegyedét.. akár a kőbakó. magyarok.. míg magyar él: védőpajzsunk ma is. aki olyan érdemdúsan végezte tudományosnak mondott tevékenységét. él bennünk és élni fog. Elrabolták s rabolják. a "hibbantóknak" (Németh László)? Tagadjuk meg a Magyarok Istenét? Vessük félre Hadúrt?.ez egy külön kérdés. hogy elrabolják még az istenünket is? Volt Istenünk. de ezeréves irtás és üldözés dacára még ma is eleven: él a Magyarok Istene. hogy a legcsekélyebb bizonyságát is felmutatná? Vessük félre sok évszázados krónikáink minden igazságát ezért? S krónikáinkkal suhantsuk a sutba a történelmi tényeket? Higgyünk a bűvészeknek? A "szavak pálinkásainak" (Krúdy Gyula). sőt szorultabban. ki kell már mondani ezt: ki kell mondani mindent. a pártszakokról. maga az Isten vezette.kissé elszontyolodtunk.Bevalljuk. pusztán mert ő mondja. se nemzetiségük nem volt: a magyar nyelv ekkortájt gömbölyödött nyelvvé török. bástyát is. Vessük félre talán nemzeti hagyománykincseinket őrző igazmondó krónikáinkat és higgyünk Szekfűnek. a kincstári szaktalanokról. de mégha nem volt volna is. szláv és (magától értetődően) finnugró (újabban: ujgur) nyelvekből átvett jövevény-növevény szavak összekapirgált álszavaiból. mint láttuk.állandó rablatás alatt élünk? s gyakorta azok rabolnak meg.gagyogja a nagy tudós . a többi belebüdösödik. hogy minél mutatósabb legyen. mint fábaszorult féreg. ki kell már öklendezni magunkból a belénkfojtott igazságot. Volt-e hát istenünk. a hazugság alá.

ezért buknia kellett a már csupán ősmondáinkból ismert boldog időkkel. Kelet-Európa és az Eurázsiai tundraövezetek. legszentebb. A hatalommá (elnyomóhatalommá) fajult uralom lényege: a kevesek uralma a sokaság fölött.és ÉszakAmerikát. bűnteleneket büntető. tufával elborított tájain járnának titokzatos ősnyomok feldúlt bábeli tornyai. minden jó. Mezopotámia. De nem volt elég Európa. egyiptomi és dél-amerikai piramisok.ez az emberiség legnagyobb. nyájszolgaszellemet. a gondolat. mivel vizsgálódásaik során mindújra arra kényszerültek. de általuk szilánkokra szakadt. aranyágak napjainkig ható rejtett erekben: Bábel megfejtetlen titka. Ausztrália őslakóit.és kőkortól a középkorig és vissza. Aranyisten-szilánkok. Polinéziát és Melanéziát. S mintha holmi ismeretlen. melynek igaz és tudományos hitelességgel. Mivel pedig a Nap ősi szólás és ősi hit szerint MINDENKIRE EGYFORMÁN SÜT S MINDEN HALANDÓ LÉNYRE EGYFORMÁN TERJESZTI KI ÁLDÁSAIT . rettegéssel ostorozó és rettentő csapásokkal az ezer bajjal küzdő emberiséget sújtó. szolgai önalávetést. s magaslati tűzoltárok között. feltáratlan drámája. megtestesítőjévé vált. nyugat-európai. akik égész életüket a Napisten-hit földrajzi elterjedettségének kiderítésére fordították. a szélrózsa minden irányába. bűnteleneken bosszúálló. hogy újabb és újabb területekre terjesszék ki vizsgálódásaikat.ezáltal az emberi szabadságnak is hordozójává. tehát minden áldás. áldozóhelyek. Sosem értek célba. A szabad régi magyarok ugyanis a világ népei közül tán legtovább őrizték meg a maga töretlen tisztaságában a Napisten-hitet. nő. ősvilágkataklizmák vulkánrétegei alatt. emberi önalázkodást. éltetője és bearanyozója. Ázsia. "az ember büszke legénye" (Ady) letöretett. hirdetői pedig a leigázott gondolat és emberi szabadság. vízözönelőtti idők mágushitének kőszoboremlékei. mert Bábel Tornya határkő.a megalit-kor bámulatos építményei között szent áldozati helyek. Mindezt a titkos erők által titkosan eltiport régi magyarokra és hitére szórt fekete rágalmakkal kapcsolatban kellett elmondanunk. nem büntető Isten. mindmáig elködösített. dolmenek. az ősemberiség zúzódott darabokra s futott szét vak riadalomban a földkerekség minden tájára. gigantikus világkataklizma vulkáni hamuval. a Napisten. istenfélelmet követelő. hatalmi szervezetekké váltak. Kis-Ázsia után át kellett vonulniok Afrikába és bejárniok Egyiptomtól a Fokföldig. piramisai között: kínai pagodák. ma is igazolható lényege a legegyszerűbb módon abban foglalható össze: a Nap a földi élet forrása. minden öröm forrása. az arany. annak részeseivé. ezer új mesterséges vallásra. . birkaszolgalelkűséget. rettegést keltő. haszonélvezőivé. félelmet. áldott. széttöredezett az anya jogú társadalom és az egyetemes emberiség őshite is ezer istendarabra. kromlechek . így aztán nem felelt meg a hatalomcentrikus társadalom hatalmi igényeinek. Ki kell mondanunk az emberiség történetének legtisztaságosabb.és hatalomkisajátításon alapuló apajogú társadalom hatalmi struktúrájához igazodva. az intézményesült vallások hatalmi testületekké. aranykorral. birkavédtelenséget. az egyetemes emberiség egyetemes vallása. négy jégkorszak didergető ködvilágán átcsillámló aranysávok. jótevő Isten. a földi véres valóságküzdelmektől mesterségesen elvonatkoztatott istenre: absztrakt vallások misztikus ködbe vont istenei léptek az emberi tudat ködösülő színterére. a lélek pásztoraivá s egyben a birtok-. Japán. a szabad hit. Napisten-tiszteleti nyomok. India.PORBADŐLT ISTENSZOBROK Akadtak magyar őstörténetkutatók. Madagaszkártól a Kongóig. mivel az ÉGOSTROMLÓ TORONY tövéből régi vagy új istenek elleni szédületes harcából nemcsupán a nyelvzavarodás szétkergette ősnép. be kellett vonniok vizsgálataikba Dél. a Napisten tűzáldozati helyei Indiától a Húsvét-szigetekig és a Tűzföldig: tűzből lettünk és tűzzé leszünk. a földi élet megtermékenyítője. napistentörmelékek nyomában tovább-tovább végeérhetetlenül cikázva térben és időben a vízözöntől. britanniai stonehenge-ek. egetostromló és legyőzötten porbahulló erőivel. a régi és új emberiség határköve. indiai stupák. Afrika. jégkorszakok dermesztő fuvallatán áttörő aranyzománcú őshit. legmagasztosabb őshite a Napisten-hit volt s az emberi szabadság legteljesebb hitvallása: a régiek hite szerint. a paradicsomi korral egyetemben. kisebbségé a többség felett . Kína.

lelki szabadságot. hogy a régi magyarok nem ismertek semmiféle uralmat: Napkirályaink csupán népeik karizmatikus vezetői. e. tiszta őshitre és népre minden rágalomszennyet ráhordani s ugyanakkor sátáni céltudatossággal az őshit minden nyomának eltüntetésére törekedni? MIFÉLE SZÁNDÉK. akik nem népeik tyrannusaiként. hogy az emberiség a szkíta népek révén és kezdeményezésére megkezdhesse a nagyobb jólétet biztosító földművelést. közszabadságot is. Pártfogó Égi Atya. aki jótéteményeivel árasztja el a földi világot. ennek az istennek hódoltak. atyái voltak. AMELY MÁSOK BECSMÉRLÉSÉVEL AKARJA MAGÁT EMELNI ÉS IGAZOLNI? TIZEDIK SZÁZADI TÁMADÓ KÜLHÁBORÚINK MIBENLÉTE ÉS REJTÉLYES HÁTTÉRTÉNYEZŐI Külföldi hadjáratok (900-970) . de óvták népeik szabadságát. MIFÉLE MAGATARTÁS AZ. V.) feljegyezte ősi szkíta mondai hagyomány szerint a föld-művelés első aranyszerszámai is A NAPISTEN jóvoltából és az Ő ajándékaként kerültek a földre. kötetünkben. ezt a hitet vallották s ezért volt minden egyes magyar a nagyobbtól a karonülő csecsemőig a NAP GYERMEKE. A Herodotosz (i.hanem szerető. sz.) Vajon miért kellett hát erre a szent. gyengéket gyámolító. a szabad magyarok. de felséges égi képmásuk módjára áldást osztón uralkodtak s nem rabolták el. beleértve a személyi szabadságot. Eleink. Ezért írják az ókori szerzők. áldástosztó Isten. (Részletesebb feldolgozását lásd az ARANYKINCSEK HULLTAK A HARGITÁRA c. a magyarszkíta őskirályok pedig a Napisten földi képmásai.

hadszíntér. SZÉGYENNÉ GYALÁZOTT DICSŐSÉG Árpád honvisszafoglaló vezér és utódai vezetésével a 896-tól 972-ig tartó háromnegyed évszázad során a magyarság . magyar hadak hadszíntere Korszakbélyegek A 896-ig terjedő történelmi korszak gondolkodásra képtelen magyarellenes és tudományellenes hivatalos áltudósai rásütötték a bélyeget: Kalandozások kora Kalandozó hadjáratok kora Rablóhad járatok kora Vezérek kora Fejedelmek kora Sem kalandozások kora Sem rablóhad járatok kora Sem vezérek kora Sem fejedelmek kora BŰNNÉ BÉLYEGZETT ERÉNY.szinte hihetetlen.mai szemmel nézve . .HATALMI ÁLLAPOT Magyar támadások sora Magyar katonai túlsúly Európában Európa defenzívában Rettegés a magyarok katonai csapásaitól Európa a magyar támadások kereszttüzében Európa . érthetetlen és felfoghatatlan haditetteket hajtott végre.

Alig fejeződött be az árpádi honvisszafoglalás. felszabadítva a Kárpát-medencei ősi szkíta-magyar népet az idegen elnyomás alól. Gyula (nevű magyar kollaboránsok) uralta mesterséges fejedelemségeit. 5. A magyar katonai egységek a Rajnáig hatolnak és Gyermek Lajost adófizetésre kényszerítik. a magyarok (910.924: támadó magyar katonai egységek a Rajna vidékén magyar lovashadak Fuldánál ütközet Öttingennél magyar lovassereg Metznél magyar hadak a bremeni tengernél magyar lovasrohamok a szász hercegségek ellen támadás Lombardia.a magyarok tönkre-verték a támadó hadsereget. Galád. kiverte a Kárpátmedencei őshazából az Avar birodalom széthullása utáni hatalmi vákuumban betelepülő és a bizánci birodalom erejére támaszkodó bolgár-szláv megszálló csapatokat.feldúlta a szász hercegségeket. valósággal állandósulnak a Nyugat elleni magyar katonai csapások.Röviden összefoglalva: 1. 2. Az irtózatos küzdelmeket kiállt és az ezek folytán roppant vérveszteségeket elszenvedett magyarság rejtélyes módon és megmagyarázatlanul . hogy azt megsemmisítse. 910-ben.még a pozsonyi csata évében visszavágott a Nyugatnak s páni félelmet keltő lovashadaival betört a nyugati tartományokba és mintegy viszonzásul .911: 911: 913: 917: 918: 919 . valamint a Kárpátok északi peremére frank háborús nyomással létesített s ugyancsak magyar kollaboránsok (Laborc és Zobor) vezette frankoszláv műfejedelemségeit. Vereckénél és Délkelet-Magyarország (Erdély) szorosain átkelve. Ettől az időtől jószerivel évről-évre megismétlődnek.924: 921 . Apulia és Toulouse ellen . hogy érzékeltessük a magyar haditetteknek ezt az Európa történetében egyedülálló sorozatát: 909 . június 12. elsöpörve az idegenuralmi Mén Marót. szétverte a bolgárszláv hatalmi kreációk segítségére jött hatalmas létszámú görög (keletrómai)bolgárszláv katonai egységeket. mikor Augsburgnál újabb nyugati támadási előkészületek folynak. megsemmisítik.amelyben maga Árpád is elesett . 4.) rajtaütnek a germán seregen és dühödt harcban szétverik. 3. bajor vezetéssel már megindultak nyugatról a nemzetközi fegyveres hadak a még alighogy helyreállított közép-európai magyar hatalom szétzúzására annak jeléül. minden áldozatra készen. hogy a nyugat éberen és ellenségesen figyelte a kárpátmedencei fejleményeket. Idő és hely hiányában a közel háromnegyed évszázadon át tartó támadó jellegű (offenzív) magyar külháborúk tüzetes ismertetése helyett (ez külön monográfiát igényelne) itt csupán futólagos utalásokra szorítkozunk. A három napon át tartó pozsonyi csatában .

970: Bulgária. E páratlan küzdelemsorozat tudományos szempontból mindmáig feltáratlan. . Gallia. Lombardia. Konstantinápoly (Mindezen hadjáratok során természetesen számos ütközetre került sor) 6. Lombardia Otranto Konstantinápoly Toulouse augsburgi ütközet.Magyar seregek Olaszországban 926 tavasza: Szent Gallen és Champagne megrohanása 933: 934: 937: 942. Itália lerohanása 958 . Alemannia. Thűringia Lotárföld. 9 évi béke Madarász Henrikkel támadás Konstantinápoly ellen magyar hadak az Atlanti óceánnál. vereség és visszavágás Bajorország. 946: 943: 951: 955: ütközet Merseburgnál. Szászföld.

amely a támadó külháborúknak ezt a példátlan sorát. jelentőségét. lerágalmazták. A hajdani magyar életerő. a nemzeti öntudatot aláásó tévképzetek hírverése egész történetírásunk részéről olyan erővel folyt és folyik. üsse fel történelemkönyveinket s tekintse meg. ami az egyik félnek diadal. hiszen nyilvánvaló. óriási többségében sikeres offenzív hadműveleteknek ezt a sorozatát felmutathatná. MIKÉNT ÉRTÉKELI A HIVATALOS VONAL A TIZEDIK ÉVSZÁZADI MAGYAR KATONAI OFFENZÍVÁT Diadalmas háborúk sorát vívta háromnegyed évszázadon át a magyarság egy egész földrész ellen. amely hasonló esetben ne tárná büszkén saját népe és a nagyvilág elé őseinek dicsőséges haditetteit. amelynek igazi mivoltát. Ez a körülmény érthetővé teszi. még senki sem méltatta tárgyilagosan.úgy itt is elmaradt a tudományos vizsgálat a tizedik évszázadi támadó magyar külháborúk eseményeinek. ezer év gyászmezőin át.mint őstörténetünk és régibb történetünk minden kérdésében . amely tűrné. olyan jelenség. nemzeti múltunk e legdicsőségesebb idő-szakát is "kalandozások korának" nevezték el. hovatovább már-már holmi szégyenletes eseménysorozatnak tüntetik fel.és emlékezetrontó. körülményeinek és összefüggésrendszereinek. s zömében.és panaszkitörése érthető. s az egészre ráaggatták a "kalandozások". amely ne volna büszke a magyarság tizedik évszázadi haditetteire? Egyetlen nép. Van-e vajon a világon egyetlen olyan nép. ami emitt sikernek. Nálunk azonban a szó szoros értelmében mindezt elsikkasztották.mesterséges manipulációk folytán . hogy saját hivatalosaink kenik múltunkra a sarat s történetünknek e dicső szakaszát is becsmérlő szavakkal illetik? Még kimagasló sikereinket is a rovásunkra fordítják. a tényeknek megfelelően. mivé silányodott tollukon. Nincs a világnak egyetlen nemzete. háttérokait és körülményeit. agyonhallgatták és agyonhallgatják. kiváltó okainak és háttértényezőinek feltárására. "kalandozó hadjáratok". az a másiknak vereség. "rabló és zsákmányszerző hadjáratok" címkéit. kicsúfolták. s még magát a kort.dicsőségünk is szégyenünkké. Mivé lett írástudóink tollán a hajdani dicsőség? Akinek jók az idegei. hogy sikerült bevinni a magyar (és az európai) köztudatba a "kalandozások" és "rabló és zsákmányszerző hadjáratok" romboló tévképzeteit. Ennél is rosszabb történt. s a szenvedő fél fájdalom. 10. katonai sikereinek ez a tündöklő korszaka? . Bámulatos és jószerivel hihetetlennek tetsző volt a magyarság katonai fölénye.7. De mi okolja meg. A történelmi eszmélet. még dicső tetteit is lejáratására használják fel? És itt nem az érintett nyugati népek írástudóira gondolunk. vitézség és hadművészet e ragyogó megnyilvánulásait kiforgatták valóságos. erényeink is bűnökké. történik. azt minden lehetséges módon lekicsinyelték. s nincs a világnak olyan történetírása. 8. a magyarság duzzadó életerejének.) 9. hogy . hogy ősei emlékezetét ezen a területen is beszennyezzék s hajdani hőstetteiből gúnyt űzve. megbélyegző jelzőkkel rakták tele. örömnek minősül. az a másiknál szomorúság és gyötrelem. (Így válik . Ehelyett ködösítő rágalmak és félremagyarázások borították el múltunknak ezt a területét is. eredeti tartalmából.

Közszólássá gyúrták. nemzettudatrontókról. meg se mukkanjunk. kaland. bírósági perek rovataiból. kalandvágy. dúlni. szerelmi históriák. hogy . ámde egy nemzet háromnegyed évszázadon át tartó katonai tevékenységére miként lehet rákenni azt a címkét? Háromnegyed évszázad diadalmas hadivállalkozásait micsoda agyflúgos ésszel lehet a szoknyapecérség szavával jellemezni. miféle kábaságok között kalandozó elmével? miként süthető rájuk. Ráfogták: kalandozások. Szoknyavadász és széllelbélelt szélhámos nőcsábász és nőbolond könnyen adhatja s adja kalandorságra fejét futva kandúrkobakkal könnyű kalandok után. zsákmányolni jártak.. torz tudást terjesztőkről. tudatlanítókról. kóborolni. Hintsünk hamut fejünkre. közfogalommá. S kérdezzük tisztelettel: hogy áll össze hadászat s kalandorság? szervezett (reguláris) hadsereg és rablás. Röstelkedhetünk holtig miattuk.kalandozások voltak . hogy kalandozások.. de az egész korabeli magyar társadalom. kalandozás.a társadalom megélhetését idegen gazdag országokból szabad rablás útján megszerző hadivállalkozások Meglehetősen sötét az ilymódon kialakított kép. kalandkereső kóborló kószák. úgy hogy a 896-tól 972-ig tartó időszakot a "kalandozások koraként" korhatárolták.rablóhadjáratok . kalandozás? . Hallgassunk. illemkönyvek légypöttyös füzeteiből álszellemi szökevényként szökött be ez a fogalom kincstári történetírásunkba s merevült történelmi dogmává. rablóhad járat? 1. kalandorság.zsákmány. "Kalandozások" Hivatalos vélekedések szerint a régi magyarok az árpádi bejövetelt követően kalandozó hadjáratokra adták fejüket és több mint háromnegyed évszázadon át kalandoztak ide-oda. Sötétebbre vajon festhető-e még? Hisz itt nem csupán akkori külháborúink vannak vastagon feketére festve. fosztogatni. Bevitték a magyar köztudatba.és rabszolgaszerző portyák . Németh László "hibbantókról" beszélt. Kaland.Diadalmas külháborúk sorát vezették őseink az európai országok ellen? Katonai egységeink úgy hatoltak át közeli és távoli országokon. Röstelkedés oka bűneink bizonysága. Mi az. tudomány tornyából tudatlanságot. Mi szóljunk a torzítókról. ahogy a kés szeli át a vajat? Győzelmet győzelemre halmoztak? Senki sem mérkőzhetett velük? Hallgassuk meg őket! Rablani. bűnügyi krónikák. Kalandozó kalandorok. tudománytalanítókról.

szerkezetek roppant szervezett tömege: kalandozás ösztöne ezt miképpen vezethetné? Az a hadsereg. "Rablóhadjáratok" Azt mondják: rablóhadjáratok voltak. zsákmányszerző. pusztulásba rohanna. rabolni? . egy évezreden át? váltakozó szkíta népek sorával? az elvérzésig? véráztatta. amely így indulna el. állatok. a vér és halál micsodás kalandjai? Miféle szemlélet tört be itt ellentörténelemírásunk lapjaira? miféle szellem urhódott el kincstári történetszemléletünk tapintóidegein? A hadsereg: emberek.Kalandokat kergetett kalandra kábult kobakkal? Kalandorság bűnébe estek? Honnan került históriánkba ez a szó? A hivatalos dilettantizmus micsoda régióiból? Kalandozhat-e egy hadsereg? ("kalandorok kíméljenek!") Hadseregek sorsát vezetheti-e a kaland vágya? Hadseregeket egy évszázadon át? Hadseregeket egy évezreden át? S miféle kalandok eshetnek meg a kalandozó hadsereggel.és véráldozattal? Semmilyen áldozattól nem visszariadva? Háromnegyed évszázadon át. kalandozó hadjárat: dilettáns képtelenség. fejetlenül indulna el. rabszolgaszerző portyák Rablóhad járatok? Mérhetetlen élet. viharos évezredeket átható mindent fölülmúló vágy: kalandozni. Hadsereg nem kalandozhat.

ismétlik azt is: zsákmányolni mentek. gyermekek éneke? . Bebizonyította már ezt (ál)tudományos módszerrel (ál)tudományosan is valaki? Ha nem: miért hangoztatják? kik hangoztatják? Mondva mondják . vacsoraillata? . megérte? mind semmi a kaland.nem kell! otthonok fehér füstje. rabolni! csak az arany kell. Világos. S az is: hogy a rablás megbélyegzőbb. ez a két fogalom: zsákmányolás és rablás valójában egymásnak csak szinonímája. miért fogták rájuk? Miért épp rablónak. zsákmányoltak. ha rásütik. zsiványnak.száz.nem kell! nem kell semmi: csak zsákmányolni. úgy a magyar seregek felett kimondhatatlanul is ott lebeg a megbélyegző ítélet: rablósereg.és rablásvágyhoz mérten? megérte? nem kell a békés nyugalmú otthoni élet a reggel gyémántbékéje? .meg százezrek élete megérte? százezrek halála idegen harctereken? megérte? saját népeik sírba hanyatlása.nem kell! békés szántóvetés. dúlónak? Ha viszont a hadjárata rablást szolgálta. Hadak. csak az arany. . Ki hiszi. idegen területekre betörő hadak mikor nem zsákmányolnak? Ez jóformán együttjárója a háborúskodásnak. hogy rablóhadjáratok voltak. rablóhorda. hiheti ezt? egyáltalán mi az: rablóhadjáratok? Miért nem nevezünk rablóháborúnak minden háborút? miért csak eleink küzdelmeire sütik rá ezt a bélyeget? S ki akart rabolni? A vezérek? a közkatonák? Vagy együtt mind a kettő? Bizonyos ez? S ha nem.

osztogatták a szent könyvet és kenetet? kenyeret és bort? liliomot és gyertyát? s fosztogatás. tényei tanúsítják. amott is ellenállásba ütköztek. anyagiakért vállalták csupán? Ki hinné. pusztultak szakadatlanul. Mikor ér már véget a szellemi rablóháború? MIRŐL VOLT SZÓ TULAJDONKÉPPEN A magyarok e hatalmas arányú.Valamilyen ellenséges érzület lopakodik. s így mélységesen társadalomellenes. egyedül zsákmány. amilyenek a "vezérek korában" zajlottak. ki hihetné el ezt? Zsákmányért? Ha zsákmány kell. A magyar haderő. lappang itt. hét évtizedes. Azért minősítik rablóhadjáratnak ezeket a tudományosan mindmáig nem elemzett hadműveleteket . mint a zsákmányolás. s tetten érhető ebben a megbélyegző szándék. Miért nem ezt az utat. az államnak is szükségszerűen rablóvá kellene válnia. sok zsákmányt aránytalanul kisebb kockázattal. amelynek ez az egyetlen törvénye. zsákmány. egy állam haderejének kizárólagosan rablás a célja. úgy a hadsereg legfőbb gazdájának. De hát a többiek? A világtörténelem többi hadivállalkozása. biztosabb módját is találhatják ennek: leutánozzák Nagy Károly példáját. egész Európára kiterjedő offenzív hadicselekményeik során szüntelenül véreztek. illetve a tizedik évszázadi magyar állam merőben más jellegű volt.mert meg akarjuk bélyegezni őket. Mindezt hitvány tárgyakért. expanziós hadserege? Azok szent ostyát vittek. A legnagyobb zsákmányt ez hozta volna. Vagyis: tendenciózusan ítélnek. mérhetetlen Nagy Károly-i zsákmányt (és Nagy Károly-i "dicsőséget'). Lehetséges-e. a szerzés vágya? Ki hiszi ezt? Ki hiheti? Miért mond ellent a rablóhadjárat a hadseregnek? Ha egy ország. ellenségekként ítélik meg őket. hogy olyan gigantikus hadivállalkozásokat. hogy helységeit elpusztítják. minden hódítók útját választották. pusztultak s hadműveleteik végrehajtásában kényszerűen elmentek az emberi erőfeszítések határáig. rablóállammá. ne vezesse más. ha már zsákmány kellett. zsákmány. a rosszhiszeműség. római-germán alapossággal kifosztják azt. Fosztogattak. támadó seregek itt is. lakóit kardélre hányják. de úgy. hiszen a kirajzó. prédálás eszükbe sem jutott? Mások nem szereztek zsákmányt? Mások nem fosztogattak? . minden területrabló példáját: körülkerítik. harácsolás vak ösztöne. Tény és való. minden hódító. s így sohasem térhettek meg teljes létszámban. rablás. várait letarolják. vagyis: ellentétbe kerül önmagával és önmagát semmisíti meg. elfoglalják a szomszédos területeket és módszeres alapossággal. A seregek tagjai valamennyien kockára tették életüket és pusztultak. erőpazarlással és saját-élet pazarlással.

Nagyon megérte Nagy Károlynak! Európának is. Nagy Károlynak megérte: hosszú karavánok vitték Frankhonba az avarok kincsét. De megérte. amely csaknem egy századra véres káoszba szédült. zsenialitását ki vitatná? Ő szervezte meg mesteri fokon . hogy rablóhadjáratokat indítsanak.Vegyük Nagy Károly hadjáratát az avarok ellen! Némelyek ezt teljesen rendjén levőnek találják. amit ő itt művelt. aranyát: mindent elvittek. helyénvalónak ítélve. hanem a védtelen tömegek. Némely területeken az emberi kultúra századokkal döccent vissza. a nemzetközi árulást. zsákmányszerző portyáknak. A titkos erők győzelmét. a magyarok nyugati hadjáratait "kalandozások"-nak minősítsék.nem az ellenséges katonák. a nagy Nagy Károly előtt lehasalni illendő. siralom Zajlik már helyettek. A szkíta népeknek nem kellett volna ahhoz a Kárpát-medencébe telepedniök. és minden egyéb hasonló rémtettről megfeledkezve. hogy mindezt rendjénvalónak. ahol serege elvonult. Nagy Károly a modern népirtás lángeszű előfutára. ami megfogható volt és amit érdemes volt.bárhol is . tömegmészárlás és világméretű rablás. kultúrarombolás. nagyszerű tettei.ahol erre megvannak a lehetőségei. asszonyok példátlan hidegvérrel véghezvitt lemészárlását. amit valaha is elkövettek egy ország. Tökéletesen illik rá költőnk vallomása: "Vár állott. emberelőtti pusztasággá. aggok. most kőhalom! Kedv s öröm röpködtek. Kő kövön nem maradt. a római birodalom megtorló légiói sem pusztítottak. szolgaszellem és rosszindulat kell ahhoz. rablás. nem más mint legirtózatosabb népirtás. Az emberiség érdekében? Úgy bizony! A népirtó gőzhenger! A példás alapossággal megszervezett népirtás." Nagy Károly véres gőzhengere után mégcsak kőhalom sem maradt: a föld színéig letarolt mindent. gyermekek. az rabolhat . a kalandozó rabló ösztön semmiképpen sem függhet össze a szkíta népek Kárpát-medencei visszaáramlásaival: aki rabolni akar.és rabol is . egy birodalom ellen. . mert nem véletlenül lett nagy! Nagyszerű győzelmei tették azzá. Nagy Károly nagyságát. s hatalmas területeket tett néptelen holt vidékké. Világosan kell látnunk: a harácsolás. Örök szégyene ez a magyar históriaírás hiperkritikusi szakaszának. hanem az avarok leverése és a szisztematikus népirtás: így soha még a kegyetlenségéről hírhedt ókori rabszolgatársadalom. De még ennek a hadjáratnak sem a könyörtelen rablás volta célja. Talán érdemes volna egyszer ezt is megvizsgálni: mit jelentett szigorúan az emberi kultúra szemszögéből Nagy Károly hadjárata? mert az. Micsoda ostobaság. Halálhörgés. s a világtörténelem talán legnagyobb arányú rablása. a szerzés. Hát igen.

miért lett volna szükségszerű hát számára. Még továbbmenve: a honvisszafoglalóknak még azt is számításba kellett vennie. az idegen csapatok. továbbá a honfelszabadítással óhatatlanul együttjáró.rokonfajú. hogy a honvisszaszerzők háromnegyed évszázadon át. itteni megtelepedésük után azt mindenképpen el kellett volna ejteniök. úgy ezeknek legyűréséig. mélyreható társadalmi-gazdasági. Magyarán: számolniuk kellett azzal. néptelen és terméketlen területre tért ide vissza. "zsákmányszerző" hadjáratokat folytasson megújuló rohamokban egy évezreden át! . s esetleg frontba tömörítik maguk ellen a nyugati népeket. Világos tehát: nagyon súlyos okának kellett lennie. hogy e hadjáratokkal maguk ellen hívják ki. a dolog éppen fordítva áll. amíg kimerítik. illetve több mint egy évezreden át megújuló hullámai újra meg újra. aligha öregbítik nyugati népszerűségüket. Vajon miféle titkos összefüggések rejlenek it? Mégiscsak képtelenség.mégha ugyanannak a népnek különböző ágai. még akkor is. méghozzá nyomban a honvisszafoglalás után megindították nyugati irányú támadó hadjárataikat. ha . mi lehetett ez az ok? Ha egy szűk. hogy népek sora . Folytattak ugyan az árpádi honvisszafoglalást megelőzően is hadjáratokat nyugati területek ellen. Nagy kérdés: mi volt. Az ún. hogy "rablóhadjáratokat" indítson nyugati országok ellen? De rabolhattak volna bőséggel azelőtt is.Mi több. ha azok célja nem volt volna más . De még abban az esetben. a visszaszerzésért a megszálló idegen hatalmakkal folytatott háborúk. v. Ámde azelőtt sem tették ezt. újra meg újra mérhetetlen anyagi és véráldozattal. felélik az itt talált kincseket. Az ide visszaáramló szkítaság nem koldus. rablóhad járatok" mögött tehát valamiféle nagy titok lappang. betolakodók kiűzése. saját etnikumú. Sürgető okuk tehát rablásra nem volt. A másik kizáró ok: ha az iderajzó szkíta népek idegen etnikumú népeket találtak volna itt.csupán harácsolás. úgy bőven volt aratni valója idebent az országban. ellenkezőleg: ha azelőtt netán rablóhadjáratokat terveztek volna. politikai-katonai változások végrehajtásának annyira le kellett kötnie a honvisszaszerzők energiáját. mivel ezek a szövetségeseikkel kötött megegyezések alapján végrehajtott stratégiai hadmozdulatok voltak. legalábbis addig. ezeket azonban még a legrosszabb indulatú beállítás szerint sem lehet rablóhadjáratoknak nevezni. hogy a legsúlyosabb és a legnyomósabb ok nélkül semmiképpen sem dönthettek volna kifelé irányuló hadjáratok végrehajtása mellett. ahol mérhetetlen kincsek fogadták őket. hogy e nyugati irányú "kalandozásokkal". "kalandozó v. hanem Európa egyik legbővebben termő leggazdagabb területére. idegen fegyveres erővel betelepülő katonaréteggel számolnánk. E titok megfejtése a magyarok ősi múltjának ismeretlen területeire vethet fényt. kivált.miként a történelmi tények ezt igazolják . saját nyelvükön beszélő népeket találtak itt. a Kárpát-medence gazdagsága köztudott. gigantikus erőfeszítéssel "kalandozó". saját uralmuk megszilárdításáig öngyilkossággal határos lett volna a "rablóhadjáratok" végrehajtása.

Onnan tudjuk ezt.Próbáljuk csak felmérni azt is. "rablóhadjáratok" magának a szkítaságnak? Megállapíthatjuk. nemesfémfeldolgozó ipara és fémművessége volt.óriási. hogy ezek az áldozatok legalábbis vetekszenek azzal az állítólagos "zsákmánnyal". Igaz. az avarokról tudjuk: roppant kincseket halmoztak fel. Akkor pedig miért? Miért lett volna szüksége ennek az akkoriban leggazdagabb országnak a szegényebbek sovány és fakó kincseire? Hisz amúgy is dúskálkodhattak aranyban.éppen hazánk területe volt Európa legfontosabb aranyközpontja: gazdag aranybányák sora működött itt és ontotta az aranyat már az időszámításunk előtti évezredben: Magyarországnak már azokban az időkben fejlett aranybányászata. amit állítólag szereztek. földig rombolta és kirabolta az avar birodalmat . Liudprand cremonai püspök leírásából mozgalmas. Elfoglalják a bajorok földjét is. MIVEL SAJÁT FÖLDJÜK FOLYAMAIBAN TALÁLHATTÁK MINDEZT" ."halála és fiának trónralépte első évében nagy sereget gyűjtenek s meghódítják a moravanusokat. isznak a megöltek véréből. hogy mikor Nagy Károly évtizedes harcok után szétzúzta és . bepillantásul ezekbe a hadműveletekbe és a magyar vitézek küzdelmeibe. a magyarok páratlan vitézségének. Az aranykincseket tehát itt termelték és innen származtak el . s hogy maguk iránt minél nagyobb rettegést keltsenek. GYÖNGY: ANNYI VOLT AZ NEKIK MINT A KAVICS. ezüstben. mint aranyért: életért! RÉGI SZABAD MAGYAROK VITÉZSÉGÉRŐL. (?) Erre (gyermek) Lajos király.könyörtelenül elpusztította. Többért. "ARANY. ELLENÁLLHATATLAN EREJÉRŐL Érzékeltetésül. aranykincsekkel megrakott. Liudprand műve alapján kissé részletesebben kitérünk e hadjáratsorozat két olaszhoni mozzanatára. Bárhogyan is forgassuk . látva népének pusztulását s amazoknak kegyetlenségét. századi támadó jellegű (offenzív) régi magyar hadviselésnek. A városokat lerombolják.elénk mered a kérdés: miért? Bizonyos az is: nem aranyért. ha nem ütköznénk abba a közismert ténybe. a lakosságot lemészárolják. mibe kerültek ezek a "kalandozó hadjáratok". életeleven képe bontakozik ki a X.mondja Anonymus. tetteibe.és kitermelőhelye kétségkívül a Kárpát-medence volt. akiket Arnulf az ő segítségükkel legyőzött vala. Az arany központi lelő. övéit megfélemlítéssel bátorságra . EZÜST. a templomokat felperzselik. végetnemérő kocsisorral tért vissza birodalmába. de valami még aranynál is nagyobb és fontosabb kincsért. Arnulf . harcközpontú életszemléletének és minden ellenállást elsöprő katonai fölényének. hogy az őskortól Nagy Károlyig és azt követően is . Nagy Károly talán visszaszerezte a rabolt kincseket? Hihető volna.ne szépítsük a dolgot .ha ugyan elszármaztak. színes.

"a mely eredetével foglalkozik. De nem is volt másban öröme. csapkodják kardok azon kép. ki fehért feketére cserél fel Vétkének tudatában fél a szívébe tekintni: Hátha az égi tűz s ő egyidőben még elenyészik. A következő napon tehát összecsapnak a Lemannus folyó melletti síkságon. nem költött fel sem a csatazaj sem a halálos seb. hogy tűrjék el a sebek fájdalmát. vagyis a keleti frankok határán fekszik. amelyeket az életben maradtak az elhaltakért való fájdalmukban önmagukon ejtenek. az anyák a fiúgyermekek arczát mindjárt a születés után éles késsel összevagdalják. szeretteik elvesztése fölötti igaz fájdalmuk jeléül a férfiak. másokat pedig a kiket fekhelyükhöz szegeztek. Hatalmas seregének tehát eléje sietett ezen elvetemült népnek a megszámlálhatatlan sokasága. mintha menekülni akartak volna." Amint abban a könyvben. Véres küzdelem keletkezík mindenütt s a turkok hátat fordítva. Istent nem ismerve. arcukat marcangolták és ruhájukat szaggatták: ez a szokás fakuló nyomokban . És ha az ég végtől végig zeng. beborítani kezdi Bús felhőkkel a fényt. Kincstáriak természetesen ezt nem tűrhették s kisütötték." . S hullnak a holt tetemek. összefüggésben áll ezzel az a másik sajátos szkíta népszokás. hogy rá vérkönnyeiket hullassák. midőn hírül hozták ennek a népnek nem váratlan és nem óhajtott közeledését.a kereszténység ellenére mindmáig fennmaradt. vezéreink. hasadoz ki-ki hátán. Ha dicső. akik a tervezett háborúból kivonják magukat.tüzeli s akasztással megfenyegeti mindazokat. hogy a szomjas ember mohóbban nyúl a hűs ital után. mint szemükből az álom. Többeket előbb ébresztett fel a gerely. megtámadták a vérszomjas és harcias magyarok a még alvó keresztényeket. Alighanem. "Lajos király egybegyűjtött csapataival már Augustába jött. abba a városba. jól irányított nyilaikkal igen sokat terítenek le. A Liudprand által ismertetett két ómagyar népszokás a magyar-hun-szkíta azonosság két bizonyítéka. kegyetlenségükben vért ontanak könnyek helyett!" Liudprand két olyan tényt hoz fel itt a régi magyarok szokáshagyományaiból. hogy a hunok népszokásai közé tartoztak: a fiúgyermek arcának születés utáni felhasogatását. mint a csatában. Igazolják ezen állítást azok a sebek is. amelyből hiteles ókori kútforrások alapján tudjuk. még mielőtt az anyatejet táplálékul bevennék. Épp így. mert előbb száll el testükből a lélek. amely terjedelménél fogva alkalmas a csatározásra. a mely a svévek és bajorok. süvöltnek a messzire röppent Nyilak. ragyogást a fürtös Apollón. s hatalmas Urunk. az asszonyok hajukat tépték. az asszonyi lélekgyöngeség könnyeit megvetve. hogy Liudprand téved és összekeveri egymással (a két azonos népet) a hunokat és a magyarokat. s mintegy kijelölését arra. zúg a vihartól És ha cikázik a Dörgő trónjáról kibocsájtott Villám: hogy hogy fél az. mint ahogy e kegyetlen nép várta a csata napját. mint a harci rivalgás. lárma tetőnkön: Döngnek a bőrsüvegek. hogy élete nem az elpuhult élvezetek keresése. arcukat felhasogatva borultak a halott fölé. miszerint hőseink. repülő nyíl átszegi őket. hanem a haza szolgálatának szent hivatása. tegzek ürülve. Mint a mikor zuhogó jég elpaskolja vetésünk És útján támad kopogó zaj. olvastam. erős pánczél repedez.

ahol a győztes hadsereg nem fosztotta ki a birtokába került területet? Még jó. Sebestyén Gyula is ennek a hatása alá kerül. de szándékos torzítással. miért nem vittek ajándékot s nem halmozták el válogatott csencsembencsemekkel. hogy itt-ott akaratlanul is ne bocsátkozzék némi túlzásba jelzőit illetően. amit nem kellene efféle hadicselekményeknél elkerülhetetlennek tekinteni. füldugaszokkal. A lovak nyerítése és a kürtök recsegése még inkább rémítgette a menekülőket. humanitáriusabb eljárást a legeszményibb hadseregtől is bajosan lehetne elvárni. hogy kifosztottak egy várat. Ellenkezőleg. szántókat szerteszét heverő holttestekkel. Senki sem merte érkezésüket bevárni. várost vagy kolostort meg miegyebet. amelyeket nagy munkával vagy a természeti előnyök igénybevételével lehetett megerősíteni.a szokásos túlzásokból az igazság tárgyilagos kihámozására törekedve -. nem várjuk el. Érthető. az üldözőket pedig egyre előre hajtotta. előtörtek mindenünnen a leshelyekről s már-már legyőzve lekaszabolják a győzőket. frankok és szászok földjét. A király maga is rémülve látta. hogy ok nélkül öldököltek volna és tömegesen lenyiszakolták volna a lakosságot. legfeljebb olyan helyeken. miként a Szent Gallen-i eset is mutatja. semmi olyasmi. Kifosztották? Hallatlan! De volt-e vajon még olyan hadjárat. mindinkább annak a szemléletét tükrözi. semmi rendkívüli nem történt. Látni lehetett erdőket. A magyarok végrehajtván tervüket. svévek. történelemhamisítással senki sem vádolhatja őt. Midőn a király népe nem tudván a kelepcéről. ajakcsíptetőkkel az érintett területek lakosságát és liliomot és díszkoszorúkat se vittek. az is csak halkan. ennél lovagiasabb. A nép néhány évre adófizetője lett a magyaroknak. mi több bízvást rámutathatnának arra . A SZENT GALLEN-I ESET A külső hagyomány magyarellenes szemlélete hatalmas erővel uralkodik az elidegenedett magyar történelemszemléleten. futást színleltek. aki a másik oldalon áll. . a számtalan keresztény lemészárlásával nem elégítették még ki gonoszságukat. hogy kellő tárgyilagossággal megvilágítsák a történteket s kimondják. hogy a győzelem vereséggé változott s annál keservesebben fogadja a váratlan csapást. hogy a magyarok szokatlan emberséggel jártak el: semmi nyom például arra. szinte példátlan emberséget tanúsítottak." A cremonai püspöktől. fölfogván. hogy nem azért ítélik el a külháborúzó magyar hadsereget. de könyörtelen dühükben gyújtogatva végigszáguldozták a bajorok. mint olyan szerzőtől. A mi hivatalos historikusaink feladata volna. hogy a nyugati források fájlalják az árpádi honvisszafoglalóktól elszenvedett csapásokat és krónikásaik ezt szóvá is teszik. megóvja őt ettől tisztessége s így mindvégig tárgyilagos marad: ez adja művének értékét. vértől pirosló patakokat s folyókat. midőn a ravasz turkok leshelyeket állítván fel. őket hevesen üldözőbe vette."A lenyugvó nap már hét óra felé járt s Mars isten még Lajosnak kedvezett.

Sanct-Gallen középkori képe Vegyük mindjárt a Szent Gallen-i kolostorban történteket. hogy érintkezésben áll a felsőbb hatalmakkal"). kézirat) . arra is rákényszerítették. Mivel pedig ez a derék egyházfi magyarul is tudott. egy keresztény pap. A 926-os évben egy magyar katonai egység berontott Svájcba és letáborozott a Sankt Gallen-i kolostor udvarában.Heribald szerint -: mivel kényszerítették rá. 54. de rájöttek.arra kell gondolnunk.. (L. a penitencia és vele a bűnbocsánat. sz. aki ugyancsak felhevülhetett a bortól .) Megható a kiabálásra kényszerített pap-tolmács históriája. békében hagyták. mert ártalmatlannak vélték.) nyomán vázoljuk a történteket. felhevült szívnek az aligha lehetett kellemetlen. Az ünnepség tovább folyt (Heribaldot egyébként nem azért nem bántották. mivel ez mély nyomot hagyott a magyar történelmi képzeletben. velük ordibál (=kurjongat és énekel) . hogy versenyt igyon velük. Némileg Ekkehard mester (XI. de nagy tehetséggel játszotta az idiótát. A magyarok "a vegyítetlenül ivott bortól felhevülve rettentő hangerővel isteneikhez ordibáltak" (=harci dalokat énekeltek). A boros hordókat a kolostor pincéjéből kihordták.a papok hagyományos borszeretetét ismerve . Közeledésük hírére a szentatyák mind elmenekültek. Galli V. miután pedig kitombolták magukat. félkegyelmű. (Ekkehard: Casus St.viselkedésében kihívónak tűnt . Heribaldot a magyar hadfiak egy kicsit meghergelték s hirtelenében .le akarták vágni. a pap-tolmács.saját nyelvükön elfújja a "Sanctificat nos Domine" kezdetű egyházi éneket. Tolmácsuk. Riedl Frigyes: A régi magyar irodalom. noha nem lehetetlen. annál is inkább. ki végül is vezeklésül egyházi dalt énekel. értette az éneket s ismerős fülnek. csak az ütődött-hibbant Heribald várta meg a magyarok érkezését. "hanem mert az ókoriak hite szerint a félkegyelműséget annak jeléül tekintették. csupán tettette magát.) Végül pedig jöhetett a pecsenye. hogy Heribald is velük üvöltött. Ámde miként lehet valakit ordibálásra. c. 52.. tetejüket leverték s ihatott mindenki amennyit csak akart. volt bor ott bőséggel. éneklésre kényszeríteni? S itt . (Számolnunk kell vele.

sem ajándékokkal meg nem vesztegethették őket. Leírásai hiányt pótolnak. nem zsákmányra éhes horda. ilyennek mutatja a régi magyarokat a túlsó táborhoz tartozó derék püspök emberi leírása. Ezek bűneikkel szolgáltak rá. amiről emléktelenítéssel felérő adatirtás és ócsárlásból fakadó érdektelenség miatt oly keveset tudunk. Ekkora bősz magyarok hada rajtüt a városerődre S tűzbe borítja. mintegy közelebb hozzák. hogy Pavia városának falait sánccal vették körül és köröskörül lecövekelt sátraikból állották útját azoknak. annyira. Végromlást kiabálnak a minden irányból előtört Gyors magyarok s lenyilazzák azt. Rodulfus távolléte idején a magyarok dühe Salardus vezérlete alatt egész Itáliában érezhetővé vált. akik onnét kijönni akartak.A MAGYAR ARANYÉHSÉG ÉS ZSÁKMÁNYSZERZÉSI VÁGY CÁFOLATA LIUDPRAND CREMONAI PÜSPÖKTŐL Liudprand püspök a páviai csatáról is beszámol. hogy sem szembe nem szállhattak velük. aki így jellemzi őket: . Liudprandnak ez a passzusa a rágalmazók ellenében Anonymust igazolja. És nem elég." Íme. éppen a rájuk sütött elsőszámú rágalmat leplezik le. És ezek a sorok. A tűz viharoknak a szárnyain indul És fölszíva magasra rohan s szanaszét harapódzik. Kit a tűz nem emészt meg. Újra kibontakozott a nagy ég borújából a napfény És a kos útja felé közelítve a hegyre borult jégS hótakarót melegítve elolvasztja. még a felajánlott s fáradság nélkül megszerezhető kincset sem fogadják el: visszautasítják a megvesztegetésükre szánt ajándékokat is. ha akaratlanul és közvetetten is. "Berengár halála után. Vitézi sereg volt ez. hogy a tűzvész lángja elemészti a várost. megelevenítik a régi magyaroknak azokat a küzdelmeit. Aeolus Féktelenül lihegő szeleit kibocsájtja magából. Mert miként Liudprand tanúsítja.

jász (jazig). pannon stb. SOK ÁLLATNAK ÉS ELEGENDŐ ENNIVALÓNAK A BIRTOKOSAI. mivel történelemszemléletünkben divatossá vált (mesterségesen ráerőszakolt. a betolakodott idegen fegyveres csapatok kiűzése. hogy összefüggéseikből és az okoksági viszonyból kiszakítottan szemléljük. MINTHOGY MINDNYÁJAN GAZDAGOK VOLTAK. tekintélyelvekkel rátukmált) csőlátás valósággal ránevel arra. Mint tudjuk: 907-ben fejeződött be az árpádi honvisszafoglalás. századból Az első alak rekonstruálva bizánci hatást mutat.ki tudja hányadszor az évezredek folyamán ." Magyar főurak a X-XII. az ország belső rendjének kialakítása és az ország ősi határainak újból való kitűzése.a központi szkíta birodalom. Ellenállhatatlan történelmi szükségszerűségek folytán Európa közepén újra helyreállt . fél évezreddel az ugyanígy megdöntött hun birodalom és az azt évszázadokkal megelőző szarmata. szkíta birodalom elpusztítása után ismét kivívta a történelmi szükségszerűség és ésszerűség és a szkíta népek ereje az ősi szkíta birodalom . A második a pécsi domborművek nyomán van rekonstruálva és a nyugati hatást mutatja. Annál is inkább meg kell tennünk ezt. A Nyugat elleni háromnegyed évszázados magyar offenzívát . a harmadik a Gertrud Codex magyar alakja Nemes Mihály rajza (Magyar Jelmez) A POZSONYI CSATA Mi volt hát a magyar külháborúk oka? Mielőtt felelnénk az okokra. a vazallus fejedelemségek leverése. arra. stb. mi robbantotta ki a tizedik évszázad Nyugat elleni nagy hadműveleteit. dák (daha). pontosabban: a pozsonyi csata."NEM KÍVÁNTÁK A MÁSÉT. rá kell mutatnunk a közvetlen előzményre.a Nyugat robbantotta ki. Egy évszázaddal az avar birodalom nemzetközi fegyveres erőkkel és titkos eszközökkel véghezvitt elpusztítása után.

A Hungáriának. Így került sor a pozsonyi ütközetre. Még messze a jövőködében. 907-ben százezer főnyi hadsereg indul a magyarok megsemmisítésére: a szárazföldi csapatokat dunai hadihajók kísérték. avarok stb. de a védőtartóoszlopot ellenséges falként érzékelte. A hazájukat visszafoglaló magyarok még nem támadtak nyugat ellen. a nagyhatalmi álmok megszállottai. A kortársak csupán az új helyzet előidézte fenyegetést érezték. mik az ekkori megtámadtatás nélkül tán sosem is jöttek volna létre. Alig hogy befejeződött a magyar honvisszafoglalás. Pozsony ősmagyar váránál az ország kapujában.és Nyugat-Európa összefogása. netán a semmi ködében úsztak a majdani ún. és a germánság már ekkor. "kalandozó" hadjáratok. 907-ben. . zsoldos katonai erők kiverését az országból. a már ekkor kialakuló "Drang nach osten" hatalmi mohóságában nemhogy nem ismerte fel.még későbbi megtört és ezerféleképpen rombolt formájában is .jól-rosszul . s ezért lerontására tört. 907-ben tervet dolgozott ki a sebeiből alighogy felépült. már itt voltak germán vezetéssel a nemzetközi fegyveres erők leszámolásra kész roppant hadai. hogy a magyarok elleni harcban egyesült germánság már ekkor. a huszadik század poklából visszatekintő és valós történelmet elködöző történetírás homályán áttekinteni képes emberek mérhetjük fel a maga igaz mivoltában az esemény felmérhetetlen jelentőségét: a forrongva kialakuló nagy nyugati és keleti népcsoporttömbök között újra helyreállt a természetkijelölte keretek (Kárpát-medence) és évezredek szentesítette határok között az a központi hatalom. A magyar katonai erő szétzúzta az országba betörni készülő óriási nemzetközi haderőt. Mit akartak elérni? Hódítani. elleni régebbi tervek kidolgozásakor. A Pozsonynál 907 júliusában lezajlott többnapos ütközetben azonban a magyarok tönkreverték a germán hadakat. mint az ellene támadó nyugat egyesített hadereje. amely terjeszkedő hatalmát korlátozza. Mi több: az új terv kidolgozója és kimódolója éppen a germán klérus volt. Működtek a régi hibás beidegzettségek. És beindultak a pusztító viaskodások évszázadokra kiható nagy gépezetei. a magyar honvisszafoglalás lezárásának évében megindult a pusztító támadásra. Számunkra itt az a lényeges. avagy Magyarországnak nevezett új szkíta birodalom új egyensúlyi helyzet kialakításának irányába hatott. hódítani minden áron. Alighogy befejezték a Magyarország területére betolakodó idegen. Meghökkenő fegyvertény ez: a honvisszafoglalást még teljesen be sem fejezett magyarság már ekkor is nagyobb katonai erőt képvisel.helyreállítását. együttmunkálkodása helyett háború a közép-európai pillér ellen. noha a korabeliek számára ez felismerhetetlen maradt. Tanúsítják ezt a terv gyakorlati kivitelezésének tényei. Véres fővel kénytelenek voltak elmenekülni. s a terjeszkedő német imperializmus. alighogy újjáalakult Magyarország szétzúzására. Közép. máris itt voltak az éhes új hódítók. Csak mi.ezt a szerepet töltötte be egy évezreden át a pángermán és pánszláv népsokadalmak közé ékelődötten Európa keleti védőbástyájaként. és amely . Pontosan egy évszázaddal az avar birodalom embertelen vadságú szétrombolása után a magyar honvisszafoglalás befejezése évében. S miként a hunok. a főszerepet a terv létrehozásában az oligarchia mellett ezúttal is a főpapság vállalta. amely természeti és történelmi adottságainál fogva a néptömbök közötti egyensúlyozásra volt hivatott.

míg ellenségeink orvháborúi. hogy büntető expedícióról van szó. a fosztogatás. rablóháborúknak. . ő sem tud azonban mindenütt és mindenben ellene szegülni kora klerikális szerzői magyarellenes beállítottságának s ezért emeli ki többi középkori krónikásainkkal együtt a velejáróját a fegyveres konfliktusnak. mert más népek historikusai a kedvezőtlen tényezőket általában elnyelik." Kézai Simon mester itt keményen. etnikuma akkor . Vratiszlávot. mit várhat a magyarság a nyugattól. így aztán a kép feketére sikerül: ily módon bélyegződnek eleink hadműveletei barbár dúlásoknak. és a csatában megölték fejedelmüket. elhallgatják: szidjuk magunkat és ők is szidnak bennünket. nem jöhetett volna létre a magyar haderő ekkora ütőképessége. Elsikkad a krónikás szövegben a hadjárat valódi mibenléte. jóllehet igazságérzetét vitatni sem lehet. előzményekből következtethetünk.az avar birodalom szétzúzása utáni szláv beszivárgást az ősi Magyarország területeire. megtorló hadművelet-ekről: ezért első dolguk az árpádiaknak a cseh föld végigdúlása. hódító eszkalációi. hazug híresztelésekkel szemben. A katonai támadás intő jel volt a magyarok számára: nyilvánvalóvá vált.és Árpád előtt is . hogy itt nem éltek más etnikumú népek. illetve azt. hatalmi visszaéléseket. nem éltek olyan ellenséges etnikumok.Elsőrendű bizonyíték is ez a tény: tanúsítja a hamis. s mindenre csupán a történelmi tényekből és összefüggésekből.óhatatlanul együtt járnak az idegenuralommal. . Felvidéken. miként Kézai írja . azt ami elkerülhetetlen kísérőjelensége mindmáig a háborúknak: a dúlás."Morvaországot és Cseh-országot fosztották ki minden vagyonából.miként azt napjainkban is tapasztaljuk . És még egy év sem telt bele. A pozsonyi csatát követően. akiket le kellett volna győzni. hogy a Kárpát-medence lakossága.hozzászámítva mindazokat az atrocitásokat. és megtörtént a magyar visszavágás: magyar csapatok pusztították végig Szászországot. s ez azért hangsúlyozódik ki különösképpen. mi éppen fordítva. A nemzetlélekölésnek ez is egy hatásos módszere. zsákmányszerzést szolgáló "kalandozásoknak". s amit a betolakodó önkényének nevezhetünk. Volt azonban más oka és célja is ennek a hadműveletnek: nevezetesen az ország köré települt ellenséges gyűrű meggyengítése és szétzúzása. az előzmények közt pedig megtaláljuk: .magyar volt. Thüringiát. ők betartják a "magunkról csak jót" elvet. hiszen akkor nem őrződhetett volna meg. Bizonyosra vehető hát. Le kellett vonni a támadás tanulságait.a vazallus frankoszláv fejedelemség létesítését ős Szepességben. rablóháborúi magasztos és dicsőséges hadi vállalkozásokká dicsőülnek. mondhatnánk ellenségesen fogalmaz. oka és célja is. . amik .

Miért? Mi vezette.ISMÉTLŐDŐ VILÁGTRAGÉDIÁK Korról korra megsemmisülő szkíta birodalmak. nép nép után. mihelyt visszatelepültek a Kárpát-medencei őshazába. Mindezek a szkíta népek. griffes-indások. Mindezeket a szkíta népeket a Kárpát-medencei őshazába behatolt és itt zsarnokoskodni kezdő idegen népelemek kiűzésének karizmatikus parancsa. hogy egy teljes évezredet áthidaló grandiózus folyamatról. akiktől rettegett a világbíró Róma. hogy haladéktalanul nekivágtak ezeknek az óriási áldozatokkal járó párviadaloknak? Mi volt az ok? Miért járt el ugyanígy a szkíta népek egymást követő sora egy évezreden át? Miért volt elkerülhetetlen ez? Mit akartak elérni? . szarmaták. gyökértelen jelenségekről. majd utánuk a hatalomban hozzájuk mérhető korai és kései avarok. Mert nem a magyarok kezdték el gyorsan mozgó könnyűlovasságukra támaszkodva a nyugat elleni rajtaütésszerű hadműveleteket. attól független. Mindenekelőtt látnunk kell: nem elszigetelt folyamatokról van szó és semmiképpen sem a történelmi összefüggésekből kiszakadt.a későbbi Dagesztán-Dahesztán tájáról . katonai cselekménysorozatról van szó. de az egész Európa visszafoglalására. Tüstént szemünkbe ötlik: nem Árpád magyarjai kezdték a nyugat elleni külháborúk sorozatát. jószerivel azonnyomban megkezdték a nyugat felé irányuló támadó hadműveleteiket. birtokba vették az őshazát. hunok. hanem őket jó évezreddel megelőzve a szkíta népek egymást követő hullámai. hullám hullám után. Ez a gigantikus eseménysorozat semmiképpen sem szűkíthető le a magyarok tizedik évszázadi külháborúira. A történelmi tények nem hagynak semmi kétséget aziránt.visszaáramló ősszkíta-magyar daha-dákok. jóformán még meg sem melegedtek itt. Átfogó tüzetes vizsgálatra van szükség. isteni elrendelés kényszerítette ide a nagy keleti pusztaságokról. végül pedig a magyarok. ugyanúgy a keleti pusztákról. a nagy szarmata síkságról . s mihelyt visszafoglalták. daha-dákok. ezekben a kérdésekben is. korai avarok. máris megkezdték nyugat felé irányuló támadó kirajzásaikat. majd nyomukban a szarmaták. Félre kell vetnünk a tizedik századi magyar haditettekre (s az egész korra) tévedésből és ártó szándékkal ráaggatott hamis címzéseket. késztette őket ezekre a hadműveletekre? S miért volt valamennyiök számára annyira sürgős ez a késztetés. akiknek az égvilágon semmi köze a Balkánról több mint egy ezredév eltelte után felszivárogni kezdő valachruminokhoz. meg kell ejtenünk az évszázadokon át elmulasztott elemzéseket. nyugatrómai és keletrómai birodalom beolvasztására készülő (és őket adófizetővé is tevő) hunok. a pannonok. majd a nyugatot nemcsupán rajtaütésszerű hadműveletekkel riogató. s csak e folyamat zárószakaszában a magyarok. hanem egy évezreddel korábban a Pannóniának nevet adó pannonok. akik lobogó fehér gatyában. harcicselekedetekről. jász-jazigok. ümögben száguldozták be frissröptű lovaikkal az etnikai forrongás állapotában levő nyugati tartományokat s verték vissza a nagy rabszolgatartó hatalom hódító hadait a Duna vonalánál.

Attila megöletésének és "Krimhilda csatájának" félelmetes jelenségei. míg ki nem okádták mérhetetlen kincseiket az avar dombok s míg föld alá nem került a nemzet nagyobb része. történelmi tényekre alapozott. a nagy pannon birodalom. eltakarójává vált. Évszázadokról évszázadokra megismétlődő nemzettragédiák. így például Európa ősnépeinek. népirtó megátalkodottságának követ kövön nem hagyó csapásaival. métellyel s orgyilokkal győzelmes háború mindaddig. a hunok után a korai avarok. senki semmit sem tud. módszeres. A szarmaták után következnek a hunok. avarok után itt voltak óriási erőhatalommal a magyarok.Míg ezekre a kérdésekre nem találjuk meg a választ. A história. világjelentőségű tényeket takart el az emberiség szeme elől. ősrégi központjának. országok tragédiái. Visszakísértenek az avar birodalom szétzúzásának irtózatos jelenségei Nagy Károly mindmáig leplek alá vont bosszúhadjáratának titkos erővonalaival. világbirodalmak omlása. méregkeverők seregeit mozgósító diverzánsháború. ez a kémek. a griffes-indások után a magyarok A magyarok színrelépésekor mind felkísértenek az előző tragédiák. amelynek csak a neve maradt fenn hajdani peremvidékein. a magyar Szerémségben? (A szkíta Dákország és a dák-daha nép kiirtásának körülményei ismeretesek. szkíta ősbirodalmainak pusztulását. nem mehetünk tovább. Csaknem egy évtizeden át dühöngött ez a feltáratlan titkú pokoli háború.) Évszázadokról évszázadokra megsemmisülő és újraépülő szkíta birodalmak. földalatti brávók. . világpusztulással felérő képei. Hova lettek Közép-Európa ősszkíta birodalmai? Hova a Rómát rettegtető pannonok. az emberiség emlékezete mögé süllyedt népek. Megdöbbentő jelenségek bontakoznak ki a kutató tekintet előtt. amelyről még manapság is Pannóniának nevezik Magyarország felségterületeit? Hova lett a Szarmata-Jász (Jazig) Szkíta birodalom. Egy évszázad sem telt bele. amikről senki. a hun és avar birodalom világégéssel. Európa közepének. a korai avarok után a griffes-indások. évezredeken át megismétlődve érő tragédiák. Ismétlődő nemzettragédiák. immár harmadízben vagy éppen tizedízben. áru-lók. megvesztegetők. s a hunok. amely a tények feltárója helyett a tények elfedőjévé. népek katasztrófája: világraszóló s világ sorsára kiható tragédiák. Világok pusztulására vessük a tekintetünket. mert ezek a kérdések választ követelnek. helytálló választ. Fél évszázad múltán a régi félelmetes idők kísértettek vissza. Közép-Európának szkíta birodalmait A történelem kulisszái. világkataklizmák. gyilkosok.

alárendelt frank haderővel szemben? Harmadízben (sokadízben) kísértett fel a Kárpát-medencében a végpusztulás. s a hasonlóságok és egyezések révén az egyik kataklizma eseménysora alkalmas a másik megvilágítására is. hanem a kulisszák mögötti rejtve folyó ádáz viaskodás. évtizedeken át magyar katonák tíz. hogy a katasztrófa körülményei. A dilettantizmus azonban az emberi eszmélkedés és történelmi önmegismerés mérhetetlen kárára. S az érintett szkíta (hun. a hun birodalom szétzúzásának tragédiája rávilágít az avar birodalom végóráira. hányadízben. Miért vívták őket? Ki meri ép ésszel állítani. hogy a katonailag mindaddig fölényben lévő avar haderő s az egész avarság elvérzett a nála gyöngébb. miféle rejtélyes erő. azé a győzelem. Attila hun világbirodalmával? Az avarokkal? Mi történt Nagy Károly avarellenes háborúja során? miként történt meg az ún. hanem az ész. akik csak hírből. ki tudja. szándék hajtotta őket. a leterített óriás. ugyanazok a titkos láthatatlan erők: ezek döntő ténykedésének.úgy képzelik a háborút. Hivatalos dilettánsok. karddal hasítva maguknak utat a nyugati tartományokon át? miféle törekvés mozgatta őket? mit akartak elérni? S ki szervezte meg ezeket a hadakat. a titkos erők küzdelme dönti el: nem a nyíltszíni küzdelem. hogy ezek a külháborúk a puszta kalandvágy kitörései és megnyilvánulásai voltak? Milyen cél. régi dilettánsok avítt leírásaiból ismerik a fegyveres harcok világát . kísérőjelenségei mindegyik esetben hasonlóak vagy éppenséggel azonosak voltak. s talpraállt. hogy néhány ember ideát is. értelme. miféle késztetések és szükségességek. Mi történt a pannonokkal. S ez nem lehetett s nemis volt másként Nagy Károly háborúiban sem. odaát is fegyvert ragad és parancsnokai vezénylésére öldökölve egymásra ront s aki a mészárlásban felülkerekedik. Valójában ez utóbbi három.meg tízezrei. Vagyis a fantasztikus katonai fordulatot. az európai népek sorára és alighanem az egész világtőrténelemre végzetesen kiható kataklizma semmiképpen sem érthető meg külön-külön egymástól elszigetelten. titkos vonulataival egyetemben. miféle kényszerűség? Mi volt e hadivállalkozás-sorozatok kiváltó oka. nem a fegyver. kényszerűségek láncolata? . hatalmas erőfeszítéssel és véráldozattal végigvitt magyar külháborúk vonulata. a szkíta világhatalom. S a létrontó titkos erők ismét gyűrűbe vonták. mindmáig valósággal elsikkasztotta a történelemnek ezt a lényegi hátterét minden háttértényezőjével. célja? Miért vonultak éveken át. világkataklizma jellegét és azt. magyar) népek országa mindegyik esetben Európa vezető katonai hatalma volt. "Nagy Károly-i csoda". közreműködésének figyelmen kívül hagyásával az események megmagyarázhatatlanná válnak. A valóságban azonban a háborúk már réges régen nem ilymódon folynak. Hadjáratok sűrű sora vonul el hát szemünk előtt. a nemzethalál. ugyanazok a módszerek készítették elő és hajtották végre. a szó: a cselszövény. s a háborúkat nem a nyers erő. illetve a csoda mezébe burkolt gyilkolás és titokhalmaz? az. világfordulatot ugyanazok a tényezők. avar.Feléledt. Mi történt itt? mi ismétlődött-kísértett fel immár ki tudja hányadízben? Csak históriai vakság. tudatos obstrukció tagadhatja e gigantikus eseménykomplexumok világpolitikai jelentőségét. emez pedig a magyarság tragédiáját előkészítő titkos szövevényekre vet világot.

gótok és egyéb népek előtt szkíta népek éltek. szarmatákig . hogy ezeknek a hadműveleteknek is nagyon nyomós okának kell lennie. kalandozás. nosztalgiája vezette volna egy teljes évezreden át a "kalandozásokat"? Kezdetben talán igen. dahák). a válasz már ismeretes. jóllehet ezt a tizedik századi magyar haderő is megvalósíthatta volna. ami nincs tekintettel erre. Akad. és a CSODASZARVAS mondakör mind ezt igazolja: az isteni elrendelést az őshaza felszabadítására és védelmére. Következésképpen a szkíta népek évezredes Nyugat elleni támadó háborúit sem a bosszúvágy és területrabló szándék vezette. vissza kell mennünk a jazyk-jászokig. ispánok. ami évezredes léptékben is meghatározója lehetett a szkíta népek történetének. hogy ezek a hadjáratok a szkíta népek visszaáramlásait. hogy az ősi Európában . a jövőért. szkíták voltak Európa őslakói. Nem akartak mást.a régiek megállapítása szerint . valósabb ok került az előtérbe: a rabszolgatartó római. biztonságát. ibérek. a nyugat-európai ősi szkíta hazák. az oka: rablás. germánok. itt élő szkíta népek (baszkok. Ezt úgy kell értenünk. katalánok. harácsolás. Elemi érdekekért folyt ez az évezredes gigantikus küzdelem: a létért. s ezért vívta élet-halál harcát a hun birodalom örökébe lépő avar birodalom. a nagy hun király ezért vívta óriású arányú háborúit a rómaiak ellen.az újonnan visszaszerzett kárpát-medencei őshaza megelőző célzatú támadó hadjáratokkal való biztosítása -. Nem a kincsszerzés.Miért járt el ugyanígy a szkíta népek egész sora? Hiszen ezt a sort nem a magyarokkal. A HADAK ÚTJA mondája. zsákmányszerzés. területrabló szándékkal nem vívtak háborúkat". "haszonvágyból. a szabadságért. azaz a Kárpát-medencei ősszülőhaza felszabadítását és védelmét. írek. dákok (v. olyan oknak. csak alapozatlan lehet. svájci hunok stb. úgy nyilvánvalóvá válik. "Európában a szkíták uralkodtak" . s ókori kútfők tanúságtétele szerint.több mint évezredet ölelnek át. Nem lehet kétséges. Mindegyik ősmondakör az őshaza természetfölötti erők által elrendelt . aki úgy véli. EMESE ŐSANYA ÁLMÁNAK mondája.az észak-keletről betörő latinok. az ősszkítákig. az őshaza megvédéséért. Választ követelnek ezek a kérdések. és ezért az avar birodalom helyébe lépő honvisszafoglaló magyarság.) katonai felszabadításának mindinkább elhalványuló hagyománya. s minden olyan válasz. szorosan összefüggenek a Kárpát-medencébe történő visszaáramlásokkal. történeti és kronológiai adatokból tévedhetetlenül kitűnik. csak az ősi szkíta felségterületek. hullámzásait pontosan követve .sőt talán még az agathirsokig. Ha figyelembe vesszük. Ámde ezek a had járatok. a késlekedő magyar seregre támadó ÓRIÁSMADARAK (GRIFFEK) mondája.a világ legigazságosabb népei voltak. mint a krónikákból. Ne feledjük: a szkíták . Ezért küzdöttek még régebben a szkíta jászok és szarmaták. a honvisszafoglalásokkal.vallja az időszámításunk előtt élt Xenophon. Valóban nem is törekedtek a nyugati tartományok elfoglalására. az ARANYKINCSEK. s tán mégcsak nemis elsősorban az előrelátó honvédelem . De már az időszámításunk körüli időben bizonyosan más. hogy e küzdelmeknek össze kell függnie a kárpát-medencei ősmagyarság létének alapkérdéseivel. Már Attila. mégcsak nem is az avarokkal kell kezdenünk. majd germán imperializmus mind fenyegetőbbé váló terjeszkedése. megalapozott módszeres választ.

De a nyugaton élő ősnépek is rokonságban állnak a magyarsággal. Hun-szarmata fejedelem IV .V. Íme az évezredes titáni küzdelem fő mozgatóerői! Párhuzamos tartalom mondákban.tán Attila gigantikus Európa-egyesítési terveit kivéve sohasem volt célja sem a nyugati területek meghódítása. Az egész ősi Európát nagy veszedelmek fenyegették az új rabszolgatartó imperializmusok részéről. hogy e hadjáratoknak . megmenteni a kárpát-medencei haza őslakos magyarságát és a nyugaton élő magyarral rokon népeket a római gőzhengertől.felszabadítására és védelmére vonatkozik. Bizonyos. Ezért is homályosul el értelmük a késői utókor előtt. A "kalandozó" hadjáratok tehát a kárpát-medencei honvisszafoglalások szerves kiegészítő részei. könnyű rá jönni a rejtett okra: a germán népek és a latinok terjeszkedése. Mindegyik ősmondakör a természetfölötti erők által elrendelt mágikus visszatérési parancsot sugallja. amelynek a Kárpát-medence csupán a középpontja. Ha figyelemmel kísérjük az Európában lezajlott világeseményeket. de az egész ősi területről. századbeli. a párhuzamosság és a karizmatikus cél a leghatározottabb formában minduntalan fölsejlik. Dél-Oroszországban lelt csészéről . A szkíta népek ezért térnek vissza: meg kellett küzdeniük a félelmetes új ellenséggel. sem a nyugatra költözés. Valójában tehát nemcsupán a Kárpát-medencéről volt szó. történelemben.

erődítményeik kártyavárként leomlottak. merről és milyen erővel. . kegyetlen katonai nyomás alatt. villódzó kardok. mint írta a történelmet. mit akarnak. páncélzataik ólomnehéznek és hiábavalónak. mikor bukkannak fel a várak. A történetkutató ezzel szemben csak bonyolult szűrőrendszereken át juthat el olyan valamikori közvetett. áldozataik hiábavalóknak bizonyultak a szélsebesen száguldó paripák. s a magyarokkal szembeni ellenállás reménytelen volt. feltételezett tények. ha a valóságot akarja feltárni. még félelmetesebb folyamatnak. valójában miért jönnek. a (hunoktól átvett) lovagjátékok híres hősei elbuktak. A bűnügyi nyomozó magát a megtörtént esetet. mikor bukkannak fel. vagy mindez csupán előjáték. hasonlíthatatlanul kedvezőtlenebb a helyzete. előjátéka egy új. amelyek nemcsak távoliak. mikor árasztják el nyilaik záporával a falakat s hányják kardélre a menekülőket: rettegésben élt egész Nyugat-Európa . fékezhetetlen vitézségük tanújeleként. Meg kellett találnia magyar katonai rohamok ellenszerét. sosem lehetett tudni. vagy legalábbis megközelítésére. sosem lehetett tudni."A magyarok nyilaitól ments meg Uram Isten!" -. végső elszántságukban újra meg újra megkísérelték a szembe-szállást. a frank és nibelung hősök csődöt mondtak. a létbizonytalanság fojtogatta az embereket. ámde mindannyiszor véres fővel kellett visszamenekülniők. rejtett okozatúak. TITKOS VOLTÁRÓL A történetvizsgálónak. lovaik lassúnak. fohászaik hiú reménykedésnek. klastromok. a magyarokkal szemben nem volt ellenszerük. hadvezéreik oktalannak.VILÁGSZÉDÍTŐ HAZUGSÁGHADJÁRAT AZ AUGSBURGI ÜTKÖZET KÖRÜL "A magyar századokon át inkább csinálta. akinek . tárgyak közvetlen megfigyelésére és konkrét elemzésére. A rettegés ülte meg a a nyugati tájakat. surranó nyilak özönének ellenében: ólomlábakon idétlenkedett velük szemben a Nyugat s mintha félálomban tenné és álomkórság ülne rajta. mint a bűnügyi nyomozóé.az esetek többségében . TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK LEÁRNYALTSÁGÁRÓL. végérvényesen alárendeltjeikké téve a nyugati tartományokat és népeket. Ottó ezt kísérelte meg Augsburgnál. a . vélt tények ismeretéhez.alkalma nyílik a valóságos tények. hiányosak és töredezettek. hamis indokolásúak. és holnap bekebelezik az egész Nyugatot. I." Acsády Ignác EURÓPA MAGYAR NYOMÁS ALATT Tény és való: hét évtizeden át magyar nyomás alatt nyögött Európa. de természetüknél fogva rendszerint titkosak. kétségbe-esésükben. csak a port akarják elverni a nyugati népeken. falvak határában a villámgyors lovaikon száguldó magyarok. leárnyaltak. s azt sem lehetett tudni. s tetteinek följegyzését gyakran engesztelhetetlen ellenségeire bízta. a félelem az élet minden zegét-zugát áthatotta.

történetkutató az egykori esemény tanúinak elbeszélése alapján készült kivonatos és tendenciózus - gyakran tudatosan hamis beállítású - beszámolókat vizsgálja, s az így nyert adalékok alapján kell rekonstruálnia a tényleges eseményeket. "Egyébiránt az idők tsak Deteillokat (apróságokat) fedezi fel jobban és igen gyakran a titkos okokat még jobban zavarja össze, hogysem kivilágosítja." gr. Dessewffy József

MI TÖRTÉNT AUGSBURGNÁL? 1. A CSATA LEZAJLÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI Titok fedi, mi történt a Lech folyó mentén az Augsburg városától mintegy másfél kilométerre eső híd közelében, mi okozta Lehel és Bulcsú vezérek seregének pusztulását.

"A német és olasz sereg - tudósít a Bécsi Krónika – hirtelen rátámadtak a magyarokra, úgy hogy még ha akartak volna, akkor sem menekülhettek el, mert egyik oldalon meggátolta őket ebben a néhány nap óta csodálatosan megáradt Lech folyó, a másik oldalon pedig fal módjára az ellenséges sereg szorította őket."

Nem tudjuk, hogy milyen lehetett a Lech folyó ominózus hídja, amelyen 955. augusztus 10. éjszakáján a magyar sereg átkelt, milyen széles volt, hány lovas férhetett el egymás mellett rajta, s így több minden felderíthetetlen marad. A csatában részt vett két magyar hadsereg, létszámát a kútforrások fölöttébb ingadozó, bizonytalan becsléssel 25.000-50.000-75.000 lovasra teszik. Kiszámították, hogy 20-25.000 lovast véve alapul, hogy a hídon való átkeléshez zavartalan körülmények között három és fél - négy órára volt szükség. A magyar sereg viszont csak éjfél után vagy éppen a hajnali órákban kezdte meg az átkelést. A hídon való átkelést a magyar vezérek azért tették az utolsó pillanatra, hogy ily módon meglephessék ellenfeleiket.

A haditerv kiélezett volt, a hadvezetés úgyszólván mindent egy lapra tett fel; arra, hogy a hídon való átkelés zavartalanul terv szerint, a vezetés becslése, elképzelése szerint zajlik le majd. Az átkelés azonban nem így sikerült, nem bonyolódott le a remélt idő alatt és feltehetően ez okozta a katasztrófát. Különös az is, hogy nem számolta hadvezetés a Lech folyó áradásával sem, és ha ez váratlanul az utolsónapokban vagy az utolsó napon következett is be, kérdés, miért nem módosította eredeti és amúgyis végsőkig kiélezett - mert az átkelés optimálisan meghatározott időtartamára épített - tervét. Negyed- vagy félszázezer, de esetleg ezt is jóval meghaladó lovassal átkelni egyetlen keskeny, mert nem erre a célra készült hídon - példátlan vakmerés, valóságos istenkísértés, kivált ha számba vesszük, hogy a lovaknak a teljes felszerelést is magukkal kellett vinniük s az átkelésre kiszabott idő egyetlen éjszaka, illetve egy fél éjszaka volt, méghozzá viharos időre, esőzésekre gondolva - bizonyára szeles, sötét viharos éjszaka. Természetesen nincs adat rá, hányszor tört el a gyenge korlát (ha volt korlát), hányszor buktak le és hányan az örvénylő hullámok közé, milyen torlódások keletkeztek, s arról sem, mire a hajnal felderengett, hányan keltek át, hányan maradtak a túlparton s a gyötrelmes éjszakától mennyire merültek ki a katonák. Hajnalra sem fejeződött be az átkelés. Bizonyosra vehető: az átkeléssel járó lárma, a kiabálások és fényjelek nem maradhattak észrevétlenül az Ottó császár vezette nemzetközi sereg előtt sem. A császári kémek, felderítők természetesen az átkelés minden mozzanatát jelezték a hadvezetésnek, s az ellenséges sereg csapásra felkészülten várta az alkalmas pillanatot. Kérdés: miért vállalták a magyar vezérek ezt a kockázatot? A válasz adott: a Lech folyó az elmúlt napok nagy esőzései miatt annyira megáradt, hogy lehetetlennek mutatkozott lovastul átkelni a háborgó hullámokon. Egyben ez azt is jelzi, miért várakozott a magyar had napokig Augsburg alatt és miért érezték a magyar vezérek immár halaszthatatlannak a folyón való átkelést, azaz: nem eredeti terveik szerint jártak el, hanem engedtek a körülményeknek. Még nagyobb hibát vétettek azáltal, hogy - minden eshetőséggel számolva - nem állítottak erős őrséget a sereg védelmére. Hiba hibára torlódott hát, és a vigyázatlanság végzetesnek bizonyult. Határozott jelek mutatnak arra, hogy az átkelést valami megzavarta. Lehet hogy a híd rongálódott meg, de valószínűbb, hogy még az átkelés befejezése előtt megindult a német támadás. Hadsereg folyón való átkelésének - miként ezt számtalan történelmi példa tanúsítja - két kritikus pontja van: A/ ellenséges támadás átkelés közben,

B/ támadás közvetlenül az átkelés befejezése körüli időpontban, még mielőtt az átkelt sereg harci állásokba felfejlődne s a folyó mentén, a hídfőnél, kis területen van összetorlódva. Ekkor érhette pusztító támadása Lech folyón átkelő s az éjszakai viszontagságoktól elcsigázott magyar harcosokat, akkor, amikor a sereg a lehető legrosszabb állapotban és a lehető legkedvezőtlenebb helyzetben torlódott a Lech folyó partján és jószerivel képtelen volt valóságos harci erejének kifejezésére: ekkor zúdult rájuk a magyarok elleni harcokra kiképzett páncélos egységek rohama. Elöl tűz, hátul víz. A küzdelem viszonylag rövid ideig tartott. "az ellenség vitézebbjei eleinte ellenállást fejtettek ki - írja az egykorú Widukind (925-1004) -, majd mikor látták, hogy társaik futásnak erednek, ők maguk is megijedtek, és a mieink sorai közé keverve lemészároltattak. A többiek egy része, miután lovaik fáradtak voltak, a legközelebbi falvakban húzták meg magukat, de ezeket a felfegyverzett lakosság körülfogta és az épületekkel együtt felégette. Mások a folyón átúszva akartak elmenekülni, de a túlsó meredek parthoz érve visszabuktak és elnyelve a folyó áradata által vesztették életüket." Mindenfelől megsemmisülés, halál csap le hát a magyar seregre. Figyelemre érdemesek Widukind tudósításának a magyar sereg kimerültségére mutató közvetlen és közvetett utalásai: a kimerültség az oka - még lovaik is elcsigázottak -, hogy a közeli falvakba húzódnak, s annak is, hogy a szokatlanul megáradt folyót átúszó harcosok a meredek partról visszabukva pusztulnak el.

2. MIKÉNT NAGYÍTOTTÁK FEL NEMZETI KATAKLIZMÁVÁ AZ AUGSBURGI ÜTKÖZETET? A magyar eszmélet ellen az augsburgi csata után olyan gigantikus szellemi háború indult, amely korszakok történéseit meghamisítva, ellentétére fordítva a magyarság szellemi életét ezredévnyi időtartamra magatehetetlen áldozati bárányként leterítette, mákonyos gőzeivel tévtanok útvesztőibe sodorta, eredettudatát, istenét, fényes múltjának emléktárait elrabolta.

De óriásiak voltak a belső változások is. legyőzhetetlen. ha bölcs uralkodói. mert Európa keresztény népei egyébként nem tűrik meg és (jámbor keresztényi lelkületükből kifolyólag) kiirtják a magyarságot. önbecsülése. megközelíthetetlen. A magyar faj életereje látványosan meghanyatlott. miként már utaltunk rá. ekkortól ő vált a nyugatiak (nemsokára a mindenfelől támadó népek) hadszínterévé. elfogyó csonkként mind mélyebbre és mélyebbre. pogány nemzet volt. s ami mindmáig hatóan megpecsételte a magyar nemzet sorsát. Augsburgnál dőlt el hát a magyar nemzet sorsa. beszűkítik történelmi láthatárunk. szuverenitása megcsorbult. ősi hagyományaihoz. függetlensége. Minekutána pedig sokat ártott katonai csapásaival a nyugati népeknek és barbár. a magyarság véres tetemként évszázadról évszázadra mélyebbre zuhan ebbe a szakadékrendszerbe. korlátlan. E félelmetes átalakulásokat egyházi és kincstári történetírásunk csaknem teljesen elnyelte. Háromnegyed évszázaddal az árpádi honvisszafoglalás után azonban Magyarország. Augsburgnál minden eldőlt. hadszínterévé. s a korszak történetét alapjaiban átgyúrta. fel nem ismerik a végveszélyt és a primitív. az elmúlt ezredév magyar történelme az emberiség történetében példátlanul álló irdatlan törésvonalak kataklizmarendszere. a magyar katonai erő. nemzettudata megrendült. fogyni. istenétől elszakadt. addig a magyarok támadták ellenállhatatlan lendülettel a nyugati országokat. Az ellenlábas nélküli magyar hatalom (a nyugati népek félelme) helyet cserélt a német hatalommal és annak hovatovább kis híján már-már holmiféle vazallusává. De valamennyi kataklizma. hűbéresévé süllyedt. A magyar fajt tehát a kereszténység (és a nyugathoz csatlakozás) mentette meg a végpusztulástól. Végzetes szerepcsere történt. lélekszáma ijesztő mértékben megcsappant és ősi. s ha addig ő tette támadó seregeinek hadszínterévé Európát. . s nem alakítják át nyugati mintára a magyar társadalmat. nemzeti múltjához.Roppant lélekölő. életformájához való szoros kötődése meglazult. Hazugságáradatban evickél a magyar géniusz. és vele a magyarság sorsa. eltörölve Magyarországot a világ térképéről. eszméletfojtogató erők törtek a magyarságra. eltorzította. őt támadták a nyugati hadak. Így volt-e valójában? A magyar. A Lech-mezőn megsemmisült a magyar katonai hatalom. mindeddig érinthetetlen és sérthetetlen felségterülete is csorbulni. a legnagyobb tragédiát. egész Európa sorsát meghatározó és megfordító változáson. Az európai hadviselés iránya is megfordult. morzsálódni kezdett. valamennyi csapás közül a legfélelmesebb a Géza és István korában bekövetkezett törés: ez a szakadékrendszerek. nemzeti egysége. Magyarország az augsburgi vereség következtében védtelenné vált. akár a hagyma rétegei. Géza és István. uralkodó nemzet. Hazugságfelhők darvadoznak fölöttünk s elfedik. szikláról sziklára. szabad. mindeddig elpalástolt és felméretlen drámai változáson ment át. a hazugságközéppont az augsburgi ütközet. a tizedik évszázadban dicsősége teljében álló hatalmas nemzet volt. elvesztette önvédelmi képességét a külső támadásokkal szemben. durva népet saját akarata ellenére is át nem térítik (a Nyugat kegyeit keresve) a zsidókereszténységre. s nem nyitják meg az ország kapuit az idegen népek előtt. Európa leghatalmasabb nemzete. amit ez a tragikussá vált sorsú nemzet az utóbbi ezredév során megért. műveletlen. szellemmételyező. ettől kezdve Magyarország vált a nyugati hadak célpontjává. kedvező és szerencsés fordulatnak állítva be a magyar nép gerinctörését. Lepel lepelt fed. összetartozás-tudata. a nyugati hatalmak kétségkívül eltörlik a föld színéről. társadalma megbomlott. mondják. S a belső mag. Bárhogyan tekintsük is. hogy elrejtsék előle az ellene elkövetett vérlázító bűntetteket s ezer évi halálos vergődésének valóságos okát.

De emberi erőnek lehet-e érdeke a hazugság. vélt érdekek fűződnek ennek a korszaknak a meghamisításához. amely fekete lepellel vonta be a századokat és elvette ősmúltját. tévhiedelem. halálbazuhanása soha nem teljesedik ki az adott mértékben. Egyenlő és közel egyenlő erők megmérkőzése esetén véletlen tényezők is beleszólhatnak az események alakulásába. nagyságához. itt azt kell kimondanunk. magasabb szintű hadvezetéssel. ha a hamis beszéd. 3. sokat mondó körülmény. ferdítő mellébeszélések özöne. álarcos ellenségeit le ne rázhatta volna s régi önmagához. annak a félnek. jobb minőségű katonai emberanyaggal D/ Tapasztaltabb. És ennek a hazugságáradatnak nagy oka van. hogy a lechmezei ütközetben valamennyi tényezőt tekintve a magyarok voltak jelentős fölényben. És itt mellőzzük.álérdek. rettentő vérfutása. a hamisítás. sanda simaságú mellébeszélés és hazugság nem téveszti meg elméjét. AVAGY A TITKOS ERŐK SZEREPÉRŐL Közhely. mélybezuhanása. virulásához vissza ne találhatott volna. hogy bekövetkezik ez. ha nem kendőzi el szemét. jelentős eltérések esetén azonban jobbára elemi törvényszerűségek szabják meg a várható eredményt. visszájára fordításához. A Géza és István korában rátörő orverők dühe nem törte meg annyira ezt a hatalmas életerejű nemzetet. istenét. . a magyar sors soha semmiképpen nem süllyedt volna ilyen mélyre. A CSALÁRDSÁGRÓL. hogy az igazság ismeretében ki ne egyenesedhetett. a hazugság győzte le. ezt a véres törést fedi el ködontó rózsaszínűvé párált méregfelhőivel a szépítő hazugságok. Különös. Vélt érdekek. Vitathatatlan. mi tette tönkre ténylegesen. a magyar nemzet ezerévi pokol járása. valójából kivetkőztetéséhez. Roppant érdekek fűződnek az ezer éve élő hazugságok fenntartásához. de fel kell említenünk: a háború nem a véletlen és a hadiszerencse vak forgataga. Mégis kikaptak. nem zavarja meg tisztánlátását s nem hamisítja meg önmagáról való tudatát. hogy éppen ezt a korszakot. tisztánlátását az ellene koholt s e korszak történetét meghamisító hazugság. szabadságához. fizikai mivoltában a magyarságot (hiszen erre amúgyis kitérünk). amely az alábbiakkal rendelkezik: A/ Magasabb katonai kultúrával B/ Haditechnikai fölénnyel C/ Gyakorlottabb harcosokkal. Ez okozta a magyarság végzetét. Kétség nem férhet hozzá. a szellemi háború. Megszokott körülmények között érvényesülnie kell a minőségi-mennyiségi körülményeknek.erózióvonalak kiindulópontja. Óriási. itt kezdődik a nemzet talajvesztése. megroppanása. s a törvényszerűségek alapján a jobbik félnek kell győznie. az igazság eltakarása? A hazugsághoz tapadó érdek . eredetét. a látására ereszkedő ezerévi hazugságködözés. bármilyen csapást szenvedett is el ebben a korban a nemzet.

mint a polgári kultúra elsajátítására vagy éppen az évszázadok óta minden ellenállást legázoló szkíta-magyar katonai fölény behozására. rájuk rohama és a városhoz közelebb eső egyik seregüket legyőzé. mégha a balszerencsés körülményeket (felhőszakadás. hogy a magyar felderítők ezt jelentették volna). Anonymus: ". Tény viszont. hogy középkori krónikáink egyöntetűen az ellenség gonosz cseléről szólnak s arról.. A katonai kultúra magas szintjének elérésére éppúgy tetemes idő szükséges. háborúban minden cselfogást megengedhetőnek s bizonyos értelemben szükségszerűnek tartunk. mely ama napokban a patakoktól csodálatosan megáradt. De tán a titkosság és hazudozás ködét kissé feloldja. A vereség tényén természetesen ez mit sem változtat. Ottó győzelme és a magyarok veresége. s az Inn folyó mellett akasztófán végezték életüket. napkelte után három órával. hogy ezek az összetevők semmi esetre sem változtathatók meg. ami szokatlan.." Chronica Hungarorum: "És mert a magyarok elővigyázat nélkül csak a város ostromával foglalkoztak. a német és az itáliai sereg váratlanul rohanta meg őket. Szun-ci mondása: A HÁBORÚ A CSALÁS ÚTJÁT JÁRJA. A valóságfeltárás késztet itt csupán a tényboncolgatásra. felháborítónak. hogy a Lechmezőn beugratták a magyarokat.a bajorok és alemannok gyalázatos csalárdsága miatt Lél és Bulcsú fogságba estek. úgyhogy ha akartak volna. hogy a nyugati fél a magyarokat valamilyen módon kelepcébe csalta. akkor se futhattak volna. a másik oldalról pedig az említett seregek falként vették körül és szorították őket. ha akarnak.Figyelembe kell vennünk azt is. egyfelől ott volt akadályul a Lech folyó. cselvetésről lehetett szó. mikor eső esett. a német és itáliai sereg váratlanul rájuk rontott. Enélkül. olyasféléről. Másféle csalárdság lehetett ez. Az ókori kínai bölcs. ezt nem rótták volna föl ellenségeiknek. A . amit krónikáink az ellenség gonosz cseléről állítanak? Vagy mindez csupán kitalálás? A fájdalom. Hangsúlyozzuk. mint a régi magyarok természetével. az érthetetlenbe ütközünk. a nemzeti hiúság mondatja ezt velük? úgy véljük. idegen volt számukra és erkölcsi érzékükbe ütközött." Képes Krónika: "A magyarok vigyázatlanul jártak el a város vívása közben. A hadifortélyt nem tarthatjuk sértőnek. az efféle vádaskodás ellentétes úgy a krónikák. akkor sem futhattak volna el. amit ők maguk is rendszerint alkalmaztak. a Lech folyó áradása) is hozzávetjük." Kézai: "Megindulván tehát a császár ulmi udvarából s gyorsan és titokban megérkezvén (anélkül. S aligha holmi bevett hadifortélyról. illetve nem sajátíthatók el egy-két év vagy évtized alatt. mivel egyik oldalról a Lech folyó (amely azon napokban a csatornák jóvoltából csodálatosan megáradt) képezett akadályt. valami olyasféle csel. akár a fal. Az ilymódon előálló rejtélyre csak a titkos eszközök bevetése adhat magyarázatot." Valónak vehetjük-e. Szorosabb értelemben vett katonai szempontból tehát érthetetlen és megmagyaráz-hatatlan I. Mi lapul háta keserű kifakadások mögött? Sehol máshol nem találunk példát hasonló panaszra. másfelől az említett seregek vették körül őket. miután A MAGYAROK ÁLLÁSÁT ÉS SEREGÉT KIKÉMLELTE. El kell fogadnunk.

félrevezették a végzetesen egyenes gondolkodású s könnyenhivésre mindenkor hajlamos magyarokat. csak arra gondolhatunk. ilymódon következhetett be a két augsburgi magyar sereg pusztulása. a veszteséget. megcsalatásra utal. hanem . Mi lehetett az? A lehetőségek mérlegelése nem vezethet másra: hamis ügynökök révén megtévesztették Augsburgnál a magyar sereget. CSAK MEG KELL RAGADNI A KÍNÁLKOZÓ SZERENCSÉT S TELJESEN ÉSZREVÉTLENÜL VÉGREHAJTHATJÁK A RAJTAÜTÉST. alighanem olyan személyek bevonásával. ha a krónikák jelzéseit hitelesnek tekintjük és szó szerint vesszük. amely a halálba vitt és amelyből nem volt többé kiút. orránál fogva vezetnek s úgy verik el rajta a port. a jámbor hiedelem. Iszonyatos árat fizettek a könnyenhivésért.megengedhetetlen. amely nem számol a titkos erők mindent átható ténykedésével. Mert nem csupán a fizikai kárt. Hagyományőrző krónikáinkból a jóhiszeműség becsapott áldozatainak méltatlanko-dása csap ki.de nem a történelemből. Egyébként az ütközet képe is ezt tanúsítja. S itt is feltételezhetjük titkos ügynökök jelenlétét. egyértelműen körmönfont beugratásnak. A magyarok módfeletti felháborodása az ellenük elkövetett cselfogás miatt csak így válik érthetővé. hogy Lél és Bulcsú seregét számukra szokatlan eljárással megtévesztették. hogy túljártak az eszén.szerintük . nem a valóságból. amelyre az ellenség már felkészült s így az egyértelmű volt a vesztükbe rohanással. a fájdalmat kell elviselnie. a becsapás minősített esete. KÖNNYŰ ÉS HOLTBIZTOS sikert ígértek nekik A MAGYAROK RÉGI. Fájdalmas minden csapás. kétszínűen hazudozva. Több tízezer magyar vitéz fizetett az életével ezért. szellemileg is felsült és kudarcot szenvedett. KÖNNYŰ ÉS HOLTBIZTOS Bizonyos körök erősen titkolnák a titkos erők minden ténykedését s ha rajtuk múlna. hitszegés. HŰSÉGES BARÁTAI ÉS OTTÓ CSÁSZÁR ELLENSÉGEI. de azt a tudatot is. 4. hogy a Lech-mezei magyar sereggel szemben nem holmi közönséges hadifortélyt alkalmazott az ellenség.jelek arra mutatnak. vagyis ez a fogalom arra utal. sikerült megtéveszteni a magyar vezéreket és rábeszélni őket az általuk előadott és az ellenségnek kedvező terv végrehajtására. De akit becsapnak. akik a magyarok szövetségesének mezében léptek fel s beszélték rá a magyar vezéreket olyan hadmozdulatokra. beavatkozását a hadicselekményekbe: nemtelen eszközökkel beugratták. felháborítóan aljas eljárást. A könnyen hivésre alkatuknál fogva mindenkor hajlamos magyarok bedőltek a cselnek. Így alakul ki a hamis kép. bizalmukba férkőzött titkos ügynökök gátlástalan hazudozásaikkal rábírták őket arra a hadműveletre. annak kétszeresen keserű. Betelt a keserű pohár. Gondolkodó ember számára nem lehet kétséges: a "gonosz csel" csalásra. kitörölnék az emberiség tudatából . halálba rohanással. holott ezek jelen vannak mindenütt. A krónikáink emlegette csel nem más. Vagyis tökéletesen álcázott titkos ügynököket küldtek a magyarok táborába és azoknak. becsalták őket a halálos kelepcébe. szándékos megtévesztésnek minősíthető. . ITT A NAGYSZERŰ ALKALOM! KÖNNYŰ ÉS HOLTBIZTOS. mint a csalás.

2. Népek. a titkos fegyver a történelem legfőbb mozgatóeszköze. A csapás súlyossága. Jó fél évszázada számos külháborúik során a magyarok nagy fölénye jobbára ellenállhatatlannak bizonyult. tüzérség hiányában egy félszázezer főre becsülhető lovashadsereg a X. Annyira biztosra mentek. itáliai. észrevétlenül rátörhetnek az ellenségre. nyugati valamint északi szláv hódításainak tapasztalatai alapján mindinkább átlátta: a népek legyőzésének. hogy hazabeszél. fegyveres erő. Ottónak mindinkább a titkos manőverek felé forduló gondolkodására vet némi világot. országok tönkretétele. Kaméleonok pompázatos köpenyben. nem könnyű elviselni. Hiszékenység méztót csöpögő lépe. fájdalmas a vereség. Számunkra azért különösen érdekes mindez. hogy Augsburgál ez következett be. mert I. Hivatalosaink mindezt (hazugságnak) minősítik. Augsburgnál tehát valami rendkívülinek kellett történnie. A vereség váratlansága és ellentmondása a gyakorlatnak. körülmények és krónikák egyaránt azt tükrözik. kiagyalt szépítő mesének Köztudott. Miként volt elpusztítható sík mezőn. Hihetünk nekik. mindenkire rá lehet-e sütni. hogy meglepték őket.tán szövetségi álarcban . Ez magyarázhatná a krónikák által kihangsúlyozott. hogy az ellenség megsemmisített volna egy egész magyar hadsereget (kivéve a tartaléksereget). KÖNNYŰ ÉS HOLTBIZTOS! Beugratásra kiképzett hétpróbás csalóknak varázsigeszerű mondása ez. harag és a bosszúállás dühe félreérthetetlenül arra utal. láthatatlan erők léptek fel. b/ Csapdába csalás. itt meg itt kockázatmentesen. akit elgáncsoltak vagy ellátták a baját. váratlan és rendhagyó történt. A cél könnyű és holtbiztos.s rávenni őket. hogy a magyarok "vigyázatlanul jártak el". A szemek elől elrejtett titkos erő. Csel ölt cselt. . hiszen ez rokonértelmű kifejezése annak. a terv ésszerű és áttekinthető. évszázad viszonyai közepette? Két eshetőség van: a/ Körülkerítés tízszeres túlerővel. Ottó eddigi küzdelmei során. 3. mikor gazságot emleget? Esetünkben a következőket ajánljuk megfontolásra: 1. országok megdöntésének leghatékonyabb. A magyarok pedig fájdalmas vereséget szenvedtek Augsburgnál. hogy ekkor meg ekkor.A magyarokban felkavarodó mély felháborodás. leplezésével vihető keresztül. csak a hódítás tényének elkendőzésével. KÖNNYŰ ÉS HOLTBIZTOS. hogy még az elemi (és kötelező) vigyázást is elmulasztották? Ekképpen történhetett. legbiztosabb idegen igába görnyesztésének leghatékonyabb módja korántsem a nyílt. koholmánynak. Farkasok báránybőrben. De vajon ebből kiindulva. Tények. felbérelt személyek útján sikerült megtéveszteni a magyar vezéreket . tartós vagy végleges leigázása nyílt úton lehetetlen. hogy az ütközet során valami egészen különleges. Még sosem fordult elő. Jót akaró szövetségeseink. Részint ez fejeződik ki abban is. valótlannak. hanem a titkos fegyver. ámde a nagytapasztalatú magyar vezérek részéről szinte érthetetlen "elővigyázatlanságot".

hogy a külsei csapda félelmetes falai végzetes hatásként csupán akkor érvényesülhetnek. Mindez azonban természetesen csupán kerete a drámának. a felháborítónak ítélt cselszövény. kivált a magyar történelmet. Rengeteg az elvesztett csata. ami ebben a láthatatlan mögöttes zónában zajlik. Lapjaikról egyöntetűen kirajzolódik a kép: a magyar sereg a Lech-mezőn valóban csapdahelyzetbe került a szó valóságos értelmében. titkos erők alattomos működéséről. Kirekeszthető az okok közül a természeti-környezeti tényezők kizárólagos hatása is. mögött rejtőzik az igazi titok. Mindez egyöntetűén és egyértelműen tanúsítja. Csalárdságra való utalás azonban sehol sem fordul elő. Nincs szó sehol megcsalatásról. jóllehet tudjuk. Erről pedig itt nem lehetett szó. miként ez kimutatható. ilyen erő. az mindig vigyázatlan. Végiglapozásra ajánljuk a magyar történelem évlapjait. 5. ha a körülzárt erőt (Lehel és Bulcsú seregét) egy hasonlíthatatlanul nagyobb erő zárná közre. s hogy ez valóban így van. amelybe csüdig süppednek a lovak. szemközt a Nyugat nemzetközi ereiből egybetömörített áttörhetetlen falanxa. a felhőszakadás nemcsupán a magyar felet. A gonosz csel és csapdába csalás tényének figyelembe vétele nélkül érthetetlenné és megmagyarázhatatlanná válnak a lechmezei események. amelyről lepattogzanak a fáradt nyilak és lesiklanak a kardok pengéi. egytől-egyig titkos összeesküvések következménye. amelyből dézsában zuhog alá Isten megáradt könnye. márpedig népünk ugyanúgy igazságkedvelő. hátul a megáradt folyó. a titkos erők tevékenysége át. ezeknek csupán járulékos szerepe lehetett a két sereg megsemmisítésében. Mert a látható csapda mögött van egy érzékekkel fel nem fogható. hogy a kedvezőtlenre fordult természeti viszonyok. hogy Augsburgnál valami rendkívülinek kellett történnie s nem is akármilyen csalárdságnak. 10. Lehel és Bulcsú seregét nem ebbe a kétfalú (a nyugati páncélos sereg és a megáradt folyó alkotta) csapdába csalták. legfeljebb egy sokszoros túlerőben levő ellenséggel szemben.meg átszövi a történelmi eseményeket. A csapda félelmetes falai is kirajzolódnak előttünk. félrevezetésről. ha felfogjuk. Még a csapda teteje is kivehető: a viharfelleges égbolt. a körülményekkel és az erőviszonyokkal ez semmiképp nem egyeztethető. csak egy lehetőség marad: a magyar vezéreket . Világos az is. Ne akadjunk el hát a felszínen. 7. titkos erők kezdeményeztek és irányítottak A megcsalatás mibenlétére tehát biztos fogódzókat nyújtanak a kútforrások. Krónikáink következetesen csalárdságról írnak. További árulkodó jelzést tartalmaznak a magyarok vigyázatlanságáró1 szóló híradások: “vigyázatlanság" ellentett párja a "megkörnyékezés". páncélfala. tüstént átlátjuk. értesüléseiket pedig kútforrás-okból és az élő szájhagyományból merítik. történelmi kataklizmáink félelmetes sorozata. 9. 8. Jobbára a lechmezei csata az egyetlen kivétel. nem következhet be Lehel és Bulcsú seregének pusztulása. akárcsak krónikáink. amit a láthatatlan. Az augsburgi csapda falai csupán színfalak. s e színfalak között. még ha csak körvonalaiban is sejlik fel számunkra. a csapda alja pedig a felázott talaj sártengere. nem ad magyarázatot a mély felháborodásra s a harag nemzedékeket átívelő örökségére. láthatatlan csapda. 6. a sár. de az ellenséges sereget is egyaránt sújtja.4. akit megkörnyékeznek. Nyugati haditaktikai tényezők döntő szerepét is kizárhatjuk: öt évtized diadalmas magyar külháborúinak páratlan sorozata tanúsítja a magyar hadvezetés utolérhetetlen fölényét. Ha csupán környezeti-természeti viszonyok folytán jön létre a csapdahelyzet. hatoljunk a kulisszák mögé. de olyannak. többszörös létszámú nyugati sereg egyszerűen nem létezik.

hogy itt minden lépést előre kiszámítottak. s ezek a felfegyverzett csoportok máris lesbenálltak. a magyar sereg teljes tönkreverésében. Ottó messze előretekintő tervei alapján a tartományok riasztott lakosai előre elzárták a menekülés minden útját. a tábornak az elrejtőzött ellenség torkába helyezésére. agyonverték. ilyen nagyarányú vaklárma kockázatát. Ottó titkos terveire. visszahatásait a nyugati hadvezetés felelőtlenül nem vállalhatta. magyarok siralomvölgyeivé. És ez a megcsalatás. átjárót. bizalmukba férkőzött titkos ügynökök rábeszélésével. A csalás itt a lényeg. hogy Ottónak olyasvalamit kellett tudnia. de a magyar hadsereg megsemmisítésének módját. nem adta meg magát a sorsnak.. az ellenséges páncélos csapatok közt mindinkább felaprózódva és felmorzsoltatva. hanem vakmerőn előretört és az ellenséges hadseregben nagy pusztítást végezve. megsemmisítésében. A magyar sereg ugyanis a vészhelyzetre. Így történt: a csata még le sem zajlott. minden eshetőséget gondosan megfontoltak. majd hajóra szállva kísérelte meg a hazamenekülést. Ezenközben az ütközet külső peremére szorult kisebb egységek az általános öldöklésben szétfutottak. mint az. amikor nem védekezhettek. beleértve a menekülők elpusztítását is. vesztőhelyekké váltak a magyarok útjába eső tartományok. Egyébként ugyanis Ottó nem rendelhette volna el országnyi területek helyőrségeinek és parasztságának mozgósítását. Ez a ténykörülmény fényt vet a lechmezei csata előkészítésének titkos háttértényezőire és I. végeredményét. s mire a magyarok észbekaptak. amelyből nem volt menekvés. ami eleve bizonyossá tette az augsburgi magyar .félrevezették. annak. őrzetlenül hagyására s alighanem a folyóátkelés áldatlan körülményeinek legkedvezőtlenebb beállítására. s a kimerült harcosokat hirtelen körülkapták és irgalom nélkül lekaszabolták. elárulván. Ámde nem volt semerre menekülés. senki sem menekülhetett. minden elveszett. Bizonyos volt ebben. hamis esküvéssel bírhatták rá a magyar vezéreket az "elővigyázatlanságra". noha ezt még akkor sem veheti biztosra. így hát Lehel és Bulcsú visszavonulót fúvatott és szüntelen bajvívás. a Lechhausen táján fekvő hídtól Augsburgot maga mögött hagyva mintegy Gockingen vonaláig hatolt előre óriási véráldozattal. öldöklés közepette visszavonult a hídhoz és további ádáz harcok közepette a sereg maradékával átkelt a hídon. szurdokot elvágtak. mint a kétségbeesett végső roham. állig felfegyverzett paraszti csoportok várták felkészülten az életüket menteni akaró magyarokat. nem maradt más. szemfényvesztő beugratás nem mehetett végbe másként. I. Álnok szólakokkal. ha az elmúlt fél évszázad harcai nem a magyar. nem a kedvezőtlen természeti viszonyok. ámde a kijátszott. csalatás. ha előre s pontosan tudta nemcsak az ütközet kimenetelét. minden lehetséges útvonalat. arányait is. hogy Ottó bizonyos volt a győzelemben. Felkészülten vártak rájuk. csomópontokra. végveszélyre ráeszmélve. megtévesztették. mint rászedéssel. elárult sereg hősi erőfeszítése már nem érhette el célját. hűségfogadkozással. csaknem minden esetben a magyarok katonai fölényét igazolták és a magyarok győzelmét hozták? Nincs és nem lehet más magyarázat. hogy kisebb osztagok a csapdából elmenekülhetnek. még azt is tekintetbe véve. hiszen az eddigi összecsapások egy-két kivételtől eltekintve. A menekülés drámája újabb bizonysága a nyugati hadvezetés által előre kidolgozott messzetekintő titkos terveknek. már késő volt. akkor és olymódon törtek rájuk. elzárva a magyarok menekülésének esetleges útvonalait. Ottó csak abban az esetben számolhatott ezzel. Roppant csapdákká. félrevezetés folytán kerültek olyan végzetesen hátrányos helyzetbe. kelepcébe csalták. hanem a német katonai erő abszolút fölényét bizonyítják. nem a kedvezőtlen terep. Ámde miként tudhatta mindezt előre Ottó. elálltak. miként lehetett bizonyos ebben. fegyverbeállítását és kirendelését a megfelelő útvonalakra. Ottó parancsára fegyverbe állították messzi tartományok lakosságát. a halálbarohanás és a megkísérelt menekülés.. és merre menekülnek.

s ami (a kor magyar felfogása szerint) ellentétben állt a vitézi erkölccsel. ami kétségkívül népikatonai szájhagyományokból szivárgott a krónikákba. Ottó semmiképpen sem remélhette különféle népekből összeszedett zagyva hadával a magyarok katonai fölényének kiegyenlítését s azt semmi esetre sem. Hogy tűrték volna mindezt békén. ami elfogadhatatlan vagy legalábbis szokatlan volt a tizedik századi magyar hadviselés számára. 3. mindent eltűrtek. ELTŰRHETTÉK-E A MAGYAROK AZ ELSZENVEDETT SÉRELMEKET? Érték-e sérelmek őket? 1. De sérelmes volt a régi magyarok számára maga a vereség is. azt állítják. hogy őseink minden további nélkül eltűrték ezt a valóban arcpirító megaláztatást. Következtetésünkkel egybevágnak a középkori krónikáknak a csalárdságról. hogy ez vezetett az augsburgi vereséghez s ez szolgáltatott okot ahhoz a mély felháborodáshoz. Márpedig Augsburgnál nem egyszerű csatavesztés történt. Oktalanság tagadni tények és krónikások ellenében. "Nem volt a világon semmijük. ha sérelem esett rajtuk" . hogy . meghunyászkodva a régi magyarok? Akik hiteles középkori krónikáink beszámolói ellenére letagadják a visszatorlás tényét. titkos fegyverek bevetéséről lehetett szó. Sérelmeket a szkíta magyarság sohasem tűrt el és sohasem bocsátott meg. amit ne tettek volna kockára. Kézenfekvő az is. Következésképp csak titkos eszközök alkalmazásáról. 5. Meglehet. És mindezt megtetézte. következésképp. Csalárdsággal diadalmaskodtak rajtuk. Elfogott vezéreiket a hadijog megcsúfolásával felakasztották. tényekkel és azok rovására érvényesült. s ha ők eltűrtek. csapdába csalásról. közismert és a magyarok által is sűrűn alkalmazott hadicselre vonatkoznak. Lehelt és Bulcsút szégyenletes módon. természeti csapások és az ellenség csele együttesen idézte elő. hogy ezek a megállapítások nem holmi szokásos. Az általános hadiszokás ellenére az elfogott magyar vitézeket lemészárolták. minden ellenünk elkövetett gaztettet.tanúskodik a Névtelen jegyző. bitófára húzatta. tán akaratlanul.sereg katasztrófáját. A nemzet tudatán égő seb volt már az is. hogy a vereséget magyar részről elkövetett hibák. akárha bűnözők volnának. 2. csapásnak. hogy ilymódon fölülkerekedhet rajtuk. hanem olyasféle csalárdságra. S szilárdan feltehető az is. A régi magyarok legyőzhetetlenségük tudatában szégyennek és tűrhetetlennek ítélték a csatában elszenvedett vereséget is. gonosz cselről szóló adatai. azok. hogy ez a valami nem a felvonultatott szövetséges nyugati katonai erő volt csupán. amely ellen az egész nemzetnek össze kell fognia és vissza kell vágnia. kudarcnak. úgy mi magunk is tűrjünk el békén és keresztényi alázattal minden megaláztatást. megszégyenítésnek. hogy az ellenség győzelmével visszaélve megengedhetetlen eszközöket használt a fogságába esett magyarokkal szemben és a két sereg vezéreit.

Tisztában is van mindenki ezzel.) minden ok és alap nélkül meghazudtolva a krónikák hiteles állításait. KÉT MAGYAR HADSEREG VOLT-E AUGSBURGNÁL AVAGY HÁROM? Anonymus nem hagy kétséget aziránt. tények és . Megfeledkezni erről sült őrültség. koholmányok. felelőtlen hazárdjátékot folytat. Tartaléknak tehát Augsburgnál is kellett lennie. Évszázadunk különös jelensége. csupán azt hagyják meg. ami kudarcot. Szüntelenül azt kell hangoztatni. minden túlzás nélkül hőskölteménybe illő. meghamisítják a történelmet. az a mód. Volt is. Következésképp a magyarok. Sebaj! Meg kell hazudtolni őket. reménytelenséget sugall. azt állítja. és mi tán meg is bocsátanánk. Ellenhistorikusaink tollán azonban a siker. eltorzítják. Eképpen a hadviselés elemi elveinek. Aki hadat viselvén nem gondoskodik tartalékról.a "megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" elve a hitelvek között szépen hangzó tanítás. tagadván a harmadik magyar sereg létét. hamisítók hamisítással. évszázadok szentesítette igaz történeti kútforrásokat. még ha akarják. a dicsőség elsikkad. Botond vezette sereg vitézeinek helytállása. hogy a bűnösök üldözik áldozataikat. hogy Zsolt (Zulta) három sereg élén három vezért küldött Alemannia. megbízhatatlanok. bukást. aki valamicskét is hallott a hadviselésről. hogy visszavágtak az Augsburgnál elszenvedett csapásért. A három sereg közül kettő Augsburgnál elvérzett. A HAZUGSÁG HATALMA AZ IGAZSÁG TRÓNFOSZTÁSA. gyászt. 6. Egyikük (K. Torzítók vádolnak torzítással. CÉLJA AZ IGAZSÁG MEGSEMMISÍTÉSE. illetve Bajorország ellen. El járásuk a következő. amit mások követtek el ellenünk. hogy nemzeti hagyománykincsünk e legfontosabb letéteményesei — hiteltelenek. sem tűrhették volna el visszatorlás nélkül az őket ért sérelmeket. nem volt harmadik magyar sereg. ahogy visszavágtak. regényes elbeszélések. nem is valóságos krónikák. részrehajlók a magyarok javára. de nekünk még azt se bocsátják meg. Középkori krónikáink arról számolnak be. Hogyan s mint? Tudományos köpenyben. A harmadik. Létfontosságú elv a tartalékról való gondoskodás elve. Gy. követelményeinek tökéletes nemismerését árulja el. mindent egy lapra tesz fel. az gondatlanul jár el. csupán afféle szerkesztmények. hiteltelenek hiteltelenséggel feltétlen hitelű.

Krónikáink feltétlen hitelű beszámolói és a történeti tények vizsgálata egyaránt arról tanúskodik. A három seregrész parancsnokai Lél. ha a magyar visszavágást. s amelyet a német tartományok ellen indult magyar sereg tartalékának tekinthetünk. elnyelésével az ütközet lefolyásának. Győrffy Györgynek a "megsemmisítő vereségre" vonatkozó megjegyzése sem áll. hanem annak két seregrésze csupán. mert ezidáig még senkinek sem sikerült ezt (mellébeszélések és köntörfalazások nélkül) értelmesen megválaszolni. Augsburgnál sült el a középkori germán csodafegyver. hogy a magyarok ott helyben visszavágtak a Lech-mezőn történtekért. Kölpény fia Botond . a Lech mezején megsemmisítő vereséget mért a magyar seregre" . A harmadik sereg (minden eshetőségre készen) a közeli erdőségekben húzódott meg. a tartaléksereg vezére kiválóan oldotta meg feladatát. 2 / A magyarok haditerve szerint a két első seregrész. hogy a magyarok nem vágtak vissza? 7.írja Győrffy György (A Magyarság elődei 16. Botond. s ennek lenyesésével. a harmadik magyar seregrész. nem a középponti magyar haderő egésze bocsátkozott harcba a szövetséges nyugati haderővel. A harmadik magyar seregrész azonban. "Ottó király egyesített serege Augsburg mellett. De még mielőtt továbbpergetnénk a fejleményeket és rátérnénk a kordokumentumok vizsgálatára. amely megváltoztatta a világ és a magyar történelem folyását és megbuktatta a magyar nagyhatalmat. az ütközetnek ezt a döntő fontosságú zárószakaszát elhallgatják és eltagadják az ütközettől. A hadászati tartalékot természetesen nem célszerű dobraütni s az ellenség szeme elé rakni. De mi volt ez a rejtelmes csodafegyver? Miként dönthette romba egyetlen ütközet a magyar világhatalmat? Senki ne kérdezze. végeredményének képét a visszájára fordítják. mikor "a magyar sereget" jelöli meg a vereség elszenvedőjeként.) Győrffy György állítása pontatlan. lehetséges-e. Már ez a körülmény is jelzi. s az ellenségnek hírszerzői révén sem sikerült tudomást szerezni az erdőben elrejtőzött tartalékseregről. Bulcsú és Kölpény fia Botond.krónikák tanúskodnak arról. Mert itt nem "a magyar sereg". amelynek Kölpény fia Botond volt a vezére. hivatalos vélekedések szerint az augsburgi vereség volt az ok. de három. Valójában már az is durva torzítás. fontoljuk meg. hanem annak csupán egy töredéke. Tekintsük át a történteket. s még csak nem is az ekkor német területen tartózkodó valamennyi harci egység. a harmadik magyar sereg. A néma sereg nem mozdult. amelynek ez a befejező szakasza. Lehelé és Bulcsúé. 1/ Augsburg körzetében akkor egy három seregrészből álló magyar hadsereg tanyázott. a Lehelé és Bulcsúé harcba bocsátkozott a nyugati csapatokkal. AZ ÜTKÖZET TOVÁBBI TITKAI MIÉRT MARADTAK EL A TÁMADÁSOK? Mint láttuk. Örömmámorban úsztak a győztesek. hogy Augsburgnál nem két magyar sereg volt.

2/ Továbbá alig pár év (némelyek szerint 10-15. hogy Augsburgnál a magyar haderő katasztrofális és helyrehozhatatlan. b/ a magyar tartaléksereg támadása a győzelmes germán sereg szétverésével. hogy ebben az időközben szüneteltek a magyar kültámadások.vezérlete alatt minden eshetőséggel számolva tartalékba húzódott s magát mintegy láthatatlanná téve egy környéki erdőségben rejtőzött el. Némelyek érvül hozzák fel. 6/ Az augsburgi csata e két hadicselekmény lezajlásával fejeződött be. 1/ A nyugat elleni magyar (megtorló) katonai támadások . s ezek egymástól nem szigetelhetők el az ütközet képének valótlanná torzítása nélkül. 3/ Lehel és Bulcsú hadseregét I. . amíg a magyar támadások szüneteltek. Valójában az augsburgi csata és Géza trónralépését elválasztó 18 évi időközben beálló támadási szünetet tizenhat vagy éppenséggel hat-tíz esztendőre csökkenthetjük. Néhány apró. 4 / A magyar megtorló hadjáratok. 6/ Némelyek ezt a tizennyolc évet döntő bizonyságul hozzák fel annak igazolására. 4 / A győzelmi mámorban hazatérőben levő germán egységeket. valamint a Keletrómai birodalom elleni támadások szűkre zárják azt az időközt. 5 / Az augsburgi csata tehát két etapból. hogy az ütközetet követően a kifelé irányuló magyar hadműveletek ("kalandozások") megszűntek. 3/ A Keletrómai birodalom elleni támadások nyilvánvalóan kihívást jelentenek s azt a veszélyt idézik elő. 5/ Vegyük azonban úgy.krónikáink hiteles tudósításai szerint még a következő egy-két évben is folytak s csak az augsburgi vereségért való visszavágások után szűntek meg. Botond serege útközben megtámadta és javarészt megsemmisítette. Ottó császár csapdába csalta és zömében megsemmisítette. A krónikák szerint ez a sereg. mások szerint alig két-három év) elteltével folytatódnak a sikeres magyar katonai támadások Konstantinápoly ellen. de figyelemreméltó tényt kell ellenvetésül felhoznunk. akiknek a jelek szerint sejtelme sem volt a harmadik magyar sereg létezéséről. s tekintsük a szünetelés időtartamát ilymódon tizennyolc évnek. az egész magyarság sorsát végképpen eldöntő vereséget szenvedett. megtorlásul társaik kivégzéséért nyolc-. hogy Konstantinápoly összefog a Nyugattal a magyarok ellen. Ezt egy állítólag megsemmisítő vereséget szenvedett s a Nyugattal szemben tehetetlenné vált ország semmi esetre sem kockáztathatta meg. két hadicselekményből állt: a/ nyílt fegyveres összecsapás Lél és Bulcsú seregrészének vereségével. illetve húszezer németet koncolt fel.

a megalkuvást. Kiaknázta-e a külső-belső bajokat az ellenség? A nemzet e beállítás szerint mélységesen meghasonlott. zsákmányra éhes vezetők és kalandszomjas harcosok? Lehet-e így nézni az eseményeket? Aranyra éhes keselyűk viaskodásaként felfogni az elhatalmasodó végzetet? S a másik tábor? A meghunyászkodást hirdette. De haladjunk tovább az eddigi vonalon. az alkalmazkodást követelték? Lehetséges.7/ A mesterséges torzítás ténye már ebből is megállapítható. kereskedelme kifejlesztésére!).a földműveléshez és egyáltalán a termeléshez (sokévezredes ittléte során nem volt alkalma ipara. akik végét akarták vetni a vérontásnak? S velük szemben álltak a harckedvelők. ez az átmeneti szünetelés semmit sem bizonyít. melyik a halált? Lehetséges. hogy így történt s ez volt a bajok oka? Vagy csupán a külső behatolás táplálta árulás szállt szembe a hűséggel? Voltak. megalkuvást? Gyáván kerülve a szembeszállást. Ilymódon aztán mindinkább kiütköztek a belső bajok. zsákmányszerző. nem értvén .a fejlett földművelés feltalálója! . Melyik fél képviselte az életet. e derék tollforgatók szerint ugyanis a X. a válságjelenségek. b/ Ugyancsak krónikáink szerint Szászország. Az állítólagos tönkreverettetést belső bajok kísérték.. a jövőt. A magyar külháborúk ugyanis már korábban is rendszertelen ritmusban folytak. amelyek diplomáciailag és más módokon is kizárták az újabb támadások lehetőségét. Csalogató körülmények az ellenség számára: szétzúzott katonai erő. kihagyó önvédelem és belső meghasonlás. a hivatalos beállítás szerint.. engedve minden fenyegetésnek és követelésnek? A mindenáron való kiegyezést. századi magyarság rablásból szerezte a létfenntartásához szükséges elemeket. feldúlása után "tizenhat esztendeig nem mozdultak ki Magyarországból". hogy a másik tábor a jövőre függesztette a szemét s a múltakon töprengve. a feltétlen önmegadást. c/ Merseburg után kilenc esztendeig szüneteltek a támadások. rablóhadjáratok" (kényszerű) leállításával a nemzet önfenntartása is veszélybe került. a múltakon okulva kereste a kiutat? Ez a tábor . Így például a/ a 907. jelentősebb kihagyásokkal. szünetelésekkel. Némelyek szerint a "kalandozó. Thüringia stb. A támadások Augsburg utáni szünetelésére épülő érvek tehát értéktelenek. 8/ Géza trónralépése után pedig Magyarországon olyan változások kezdődtek nevezetesen az Ottó császárral megindult "béketárgyalások" -. két fele farkasszemet nézett egymással. évi itáliai hadjáratot követően krónikáink bizonysága szerint a magyar támadások "tíz esztendeig nyugodtak".

hogy kegyből tették ezt. abba a SÖTÉT SZELLEMHADSEREGBE. mikor a sikerre a legcsekélyebb esély ígérkezik. s hogy megmagyarázhatóvá váljék. Géza trónralépéséig . mint macska a forró kását. vaskezű fejedelmet követelt az idő? S ezt a hivatást töltötte be tán Géza. amit ezzel kapcsolatban összehordtak. Ámde ha így volt. összefogni bárkivel. Mert a tények ismeretében a leghalványabb kétség sem férhet ahhoz. emberségből nem támadtak. hogy némelyek nem voltak képesek ennek az elemi igazságnak a felismerésére. majd fia. mint külső erők titkos bujtogatására? Vagyis akaratlanul is. Clausewitz szerint a háború nem egyetlen fegyveres összecsapásból áll. Miért késlekedett hát ezzel a mindent elsöprőnek beállított győzelem után? Miért nem merészkedett a magyar határnak még a közelébe sem? Olyan ténykörülmény ez. hogy megmenthető legyen. és egyetlen fegyveres támadást sem intéztek Magyarország ellen s ezt még csak meg sem kísérelték? MI AZ OKA A NYUGATI TÁMADÁSOK TELJES HIÁNYÁNAK? Ne akarják elhitetni. Ottó császár és szövetségesei közel két évtizeden át .) Vagyis az augsburgi ütközet semmiképpen sem dönthette s nem is döntötte el a magyarnémet háború sorsát. "Ha a háború egyetlen döntésből vagy egyidejű döntések sorozatából állana. István? Elképzelhető mindez? Elképzelhető-e másként. a hatalmas Magyarországot előbb porba kellett sújtani ahhoz. a belső "pogány"-ellenesekkel. Nem az a kérdés tehát. amely visszavilágít az augsburgi eseményekre. Ottó habozás és késedelem nélkül rátör az országra abban a pillanatban. ami a továbbiakban történt vele. ahogy állítják. végkimenetelét.43. nem ad diadalért drága életet. Európával. a további kitöréseket követelve a nemzet sírját ássák (amazok szerint)? Lehet. mi a magyarázata. hanem az. s netán tudatosan mellőzték ezt manipulációs céljaik érdekében. minden előkészületnek szükségszerűen a végletekre kellene irányulnia. s a Lech-mezei vereség Magyarország teljes katonai leveretését eredményezte. hogy ez a fél kész összebékülni a germánsággal. mi történt ott." (Clausewitz. s alapjában hamis az az . következésképp egyetlen ütközet nem döntheti el a háború sorsát. hogy I. úgy valótlannak bizonyul mindaz. azokért sem. amely ekkoriban ELÁRASZTOTTA A PUSZTULÁSRA SZÁNT SZERENCSÉTLEN ORSZÁGOT.nem ad vért aranyért cserébe. Carl von: A háborúról I. hogy amazok hatalmát összetörje? Vasöklű. Elképesztő és lesújtó. akik a harcot. úgy volt. ha kell. az álarcos bujtogatás tényeibe ütközünk.955-től 973-ig. hogy folytatták-e vagy sem támadó külháborüikat a magyarok. A korszak történetének megmásítói makacsul hangoztatják: az augsburgi ütközet mindent eldöntött. ellenállhatatlanul a titkos térítésbe. hogy szétzúzza a magyar nagyhatalmat. félreérthetetlenül jelezve. magyar életet. s kész összefogni az ördöggel is. Ha ugyanis az augsburgi vereség semmiképpen sem dönthette el a magyar-német háborút. miért lapítottak az állítólag mindent eldöntő győzelem utána nyugatiak? A jeles hadtörténeti író. Egy ilyen megsemmisítő vereségre múlhatatlanul szükség volt. hogy I. porrá zúzta a magyar katonai nagyhatalmat és Magyarországot kiszolgáltatta ellenségei kénye-kedvének.kerülték Magyarországot. Tegyük föl.

hamis elképzeléseik indokolásaként. sem a nyugati titkos vezérkar nyakába. hiszen I. EZ PEDIG PERDÖNTŐ ADAT. MIÉRT NEM ÉLT A KÍNÁLKOZÓ LEHETŐSÉGGEL? Nem kétséges. oktalanságból maradt el a nagy csapás. független Magyarországot. HOGY AUGSBURG SEMMIT SEM DÖNTÖTT EL.SEMMILYEN ESHETŐSÉGE A SIKERRE. hogy csak kísérletet is tett volna Magyarország megtámadására? Ellenhistorikusaink szüntelenül azt hangoztatják. OTTÓ AZÉRT NEM TÁMADOTT. tendenciózus állításnak. A nagy hazugság egyik legfőbb leleplező ténye ez. továbbá a "kereszténység felvételére" és a nyugati feudális társadalmi szerkezet átvételére. Ottó császárnak nem volt forróbb óhajtása a magyarokkal való leszámolásnál. I. hogy Augsburg után megszűntek a nyugat felé irányuló magyar katonai csapások.akik e hamis elmélet szerint augsburgi győzelmük folytán döntő katonai fölénybe kerültek a magyarsággal szemben gyarmatosítsák a hatalmas. HOGY A KATONAI ESZKÖZÖK A MAGYAROK ELLEN HATÁSTALANOK. MERT AMIT A LECH-MEZEI NAGY GYŐZELEMRŐL (ILLETVE VERESÉGRŐL) A HAZUGSÁGAPOSTOLOK EGY ÉVEZREDE HIRDETNEK. HOGY A MAGYAROK KATONAILAG LEGYŐZHETETLENEK ÉS A VELÜK VALÓ MEGMÉRKŐZÉS KILÁTÁSAI REMÉNYTELENEK. MÉGPEDIG AZÉRT NEM. Ottó ezt világosan átlátta. JELEZVE. MI TÖBB. SZEMFÉNYVESZTŐ KOHOLMÁNY. hogy e vereség miatt kényszerültek a magyarok a "rablóhad járatoknak. OTTÓ AUGSBURG UTÁN KERÜLTE A MAGYAROK-KAL VALÓ NYÍLT KATONAI ÜTKÖZÉSEKET ÉS A TITKOS ERŐK. hogy a nyugati hatalmak . a magyarok elleni nagy támadás elmulasztása nem varrható sem I. kalandozásoknak" bélyegzett nyugati hadjáratok feladására s ennek következtében az egész magyar társadalmi struktúra gyökeres átalakítására. A TÁMADÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZTETÉST VONHATUNK LE. Változatlanul felmerül hát a kérdés: Miért ült veszteg (ebben a vonatkozásban) a német. anélkül. MERT NEM VOLT SEMMILYEN LEHETŐSÉGE . Clausewitz e tételének fényében mindez hamis. HOGY I. illetve arra. TELJESEN ELHALLGATJÁK AZONBAN AZT A TÉNYT. HOGY AUGSBURGOT KÖVETŐEN AZ ÁLLÍTÓLAG MINDENT ELDÖNTŐ GYŐZELMET ARATOTT NÉMET FÉL SEM KÍSÉRELT MEG SEMMIFÉLE TÁMADÁST MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAROK ELLEN. AZ "ÖTÖDIK . Nem jámborságból. MERŐ CÉLZATOS TORZÍTÁS. TÉNYÉBŐL ELLENTÉTES AZ AUGSBURGI ÖSSZECSAPÁS A TITKOS ERŐK BEVETÉSE ÉS A SZERENCSÉS RÉSZSIKER ELLENÉRE ARRÓL GYŐZTE MEG OTTÓ CSÁSZÁRT.indok. tévtannak bizonyul. illetve a nyugati haderő tizennyolc éven át. HACSAK AZT NEM. MIÉRT NEM AKNÁZTA KI A NYUGATI HADVEZETÉS A "MINDENT ELDÖNTŐ GYŐZELMET" AZ EURÓPÁT FÉL ÉVSZÁZADA NYOMÁS ALATT TARTÓ MAGYAR KATONAI ERŐ TELJES MEGSEMMISÍTÉSÉRE? MIÉRT NEM INTÉZETT PUSZTÍTÓ TÁMADÁST MAGYARORSZÁG ELLEN? MIÉRT NEM ZÚZTA SZÉT A NYUGAT FÉLELMETES MUMUSÁT. EZ AZ OKA. AMELY LELEPLEZI AZ AUGSBURGI ÜTKÖZET KÖRÜLI SANDA MISZTIFIKÁCIÓKAT. Ottó császár.

D/ Kérdésessé vált az efféle kifelé irányuló hadműveletek értelme. amely csaknem átláthatatlan vakhomályba burkolja a történelemformáló titkos erők tevékenységét. jóvátehette. Hogy buktak volna el a magyarok egyetlen ütközetben? .saját területükön. De a német tanulságból a magyar hadvezetés is levonta a szükséges tanulságokat. illetve korlátozta a katonai kirajzásokat. mi több. véráldozatokkal jártak. Itt azonban. de ezt a csorbát a nemzet. B/ A magyar seregek.TERRA INCOGNITA (ISMERETLEN TERÜLET) MARADT (MINDMÁIG HATÓAN) A MAGYAR GONDOLKODÁS SZÁMÁRA. gyors magyar támadások tagadhatatlan sikerességük ellenére óriási áldozatokkal. fokozottabb résenléte következtében (l. Ottó császár éleslátásának bizonyságaként .ami nyugati részről is óriási. MIKÉNT EZT A FEJLEMÉNYEK FÉLREÉRTHETETLENÜL TANÚSÍTJÁK. vereség. s nem változtatta meg az addigi erőviszonyokat. könnyűszerrel kiigazíthatta. immár az elviselhetetlenség szintjéig menő véráldozattal járt .HADOSZLOP" BEVETÉSE ÚTJÁN KERESTE A MEGOLDÁST. felületesség és vigyázatlanság jelei mutatkoztak. Nem lehet kétséges. Fentieket igazolják a történeti tények: az augsburgi vereség nem törte meg a magyarság katonai erejét.A TITKOS ERŐK VESZIK ÁT AZ ESEMÉNYEK IRÁNYÍTÁSÁT.VÉGZETTELJESEN . A Nyugat a magyar harcmodor gondos tanulmányozása révén hatásosabb védekezési módozatokat alakított ki. A LEGFŐBB TANULSÁGOT AZONBAN A MAGYAR KATONAI ÉS ÁLLAMVEZETÉS ELMULASZTOTTA: NEM SZÁMOLT AZZAL.egy-két kivételtől eltekintve minden ütközetben elbuktak. csupán egy ütközet volt a sok közül. C/ A külországok ellen vezetett rajtaütésszerű. Mégis megmaradtak. amely ekkor még Európa vezető hatalma volt. HOGY a lechmezei ütközet után . E/ Ezért a magyar katonai vezetés átmenetileg szüneteltette. a véráldozatok az ellenfelek jobb felkészülése. hogy ez az ütközet nem volt semmiféle történelmi sarokpont és nem idézett elő semmilyen fordulatot sem a magyar-német viszonyban.ezt a tanulságot vonta le az augsburgi ütközetből. A nyugatiak . német részről megerősítette a magyarok katonai legyőzhetetlenségének hitét. amely fájdalmas volt ugyan. ennél a pontnál okfejtésünk beleütközik a titkos erőket szükségszerűen mindenütt kísérő. Vagyis a lechmezei csatát követő közel két évtizedes Magyarországgal szembeni nyugati katonai passzivitás és a titkos nemzetközi összeesküvésre való átváltás tanúsítja a legfényesebben. valóságtorzító hazugsághadjáratba. a lechmezei csatát) még tovább fokozódtak és már-már egyértelművé váltak az ország vércsapoltatásával. támadó hadjáratok körülményei megnehezedtek. seregrészek vezetésében a túlzott magabiztosság. A TÖRTÉNELMI ERŐK ÜTKÖZÉSÉNEK EZ A SÍKJA . keményen visszavágva. A/ A kifelé irányuló. A MAGYAROK LEGYŐZÉSÉNEK ESHETŐSÉGEIT. nemhogy potenciális életerejét megtörte volna. mint ahogy vissza is vágott az elszenvedett csapásért. csatavesztés. hogy erre minden lehetősége megvolt. sem Magyarország hatalmi helyzetében. fél évszázadon át .

az ősvallás időszakában keletkezett. "Háborúikat és egyes hőstetteiket. tekintve. 8. Az öldöklés fúriái elszabadultak a Lech-mezőn és végeztek Lél és Bulcsú több tízezer főnyi lovashadseregével. félelmetes vészkorszak fenyeget. akik a magyarok vitézi tetteit és háborúit mindmáig nem hagyják feledésbe menni. "EGÉSZEN KONSTANTINÁPOLYIG MENTEK ŐK" Botond közismert mondája a magyar hőskorba. a magyarok minden eddiginél pusztítóbb rohamai zúdulnak majd a Nyugatra. és ezek olyan vandál kegyetlenséggel öldökölték le foglyaik ezreit és dúlták végig tartományait. de lelki nyugalmát is. a X. Óriási győzelmet aratott. Új. mikor Magyarország még a keletrómai birodalommal és Németországgal volt határos. Ő tudta legjobban. szertelen túlértékelése tehát nem értékelhető másként. A Nyugat beledöbbent ebbe a hírbe és felujjongott. de a baljós. Az efféle ködösítések vakfoltokat teremtenek a nemzeti gondolkodásban. mint eddig soha még. hogy az még a kereszténységre térítés előtt. mit ér a titkos erőkkel és szerencsével kicsikart részleges győzelem. Botond seregének váratlan visszacsapása nemcsak győzelemittas seregét dúlta szét. Új fegyvert kellett találni a magyarok ellen. AZ ÜTKÖZET TOVÁBBI TITKAI . mint a tények meghamisítására irányuló tudatos mesterkedésnek. hogy bosszút álljanak véreikért és a gyalázatos halálra adott magyar vezérekért.2. A magyar visszacsapás árnyaitól már trónját is ingadozni. Váratlan és érthetetlen fejlemény. I. aminek célja. A rejtekéből előkerült és a mit sem sejtő nemzetközi hadra rárohanó magyarokat akárha a bosszúálló Isten szabadította volna rájuk. hatalmáról. OTTÓ CSÁSZÁR GONDJAI A magyarokat tehát letarolták. Anonymus kissé mentegetődzve adja elő ezt a magyarság hajdani nagyságáról. higgyétek el a regösök csacsogó énekeinek meg a parasztok hamis meséinek. Ottónak azonban az első mámorból felocsúdva minden oka megvolt a komor töprengésre. roskadozni érezte. túlfestve a sikert. félelmetes jelek megsokasodtak s ő elég élesen látott ahhoz. Az augsburgi csapdával és magyarmészárlással csak olajat öntöttek a tűzre. hogy a kereszténységre térítést mintegy kényszerű és elkerülhetetlen szükségszerűségnek tüntesse fel. következményeit szeme elől gondosan eltakarták. városégetésnek már nem szab határt semminemű mértéktartó belátás és érzelem. ellenállhatatlan vitézségéről tanúskodó mondát. 9. mint minden érvényesnek látszó hazugság. Botond a kiáradó (offenzív) magyar életerő diadalmas megtestesüléseként hajtotta végre nevezetes haditettét: bevágta bárdját Konstantinápoly érckapujába. Ottó szeme előtt felködlött egy új és minden eddiginél iszonyúbb vészkorszak rémképe. amelynek hátulütőit. a győzelmes támadó külháborúk korába. ha e lap írott betűinek nem akarjátok elhinni. s bénítólag hatnak. hogy a maga igazi mivoltában fogja fel a helyzetet.Az augsburgi vereség misztifikálása. ahol az öldöklésnek. Azonban némelyek azt mondják. A Botond seregétől kapott váratlan csapásba belenyögött és belesápadt. század második harmadába vezet vissza. hogy .

akinek nevéhez folt tapad s inkább illik hallgatni. Másutt ne is keressük a nyomát. vitézi hőstetteiről. de már puszta létével is aláaknázza és porbadöntéssel fenyegeti azt az ezer éve összeeszkábált s azóta toldozott-foldozott hazugságfelhő-kakukkvárat. de többszörösen visszavágott s háromszorosan is megtorolta a magyarokon esett sérelmeket -. . agyonhallgatás. aki egy nemzedékkel korábban élt s föltehető. szokáshagyományait. mellébeszélés és hazudozás nehéz ködpalástja alól egy másik hősmonda és egy másik Botond sejlik fel. hogy apja volt a Konstantinápolynál hírt szerzett Botondnak. úgy nevetséges arról fecsegni. mindent megtagadva csatlakozik a Nyugathoz és aláveti s kitárja magát a Nyugat minden törekvésének. Botond vezér és seregének léte. amelyet a magyar nép bódítására. Egyedül Anonymus. könyékig összetenné a kezét és körültáncolná még a nemlétező fa árnyékát is. Gondoljuk csak el: útjában állt a hazugságnak. akárcsak holmi bűnös személyé. mert már többi középkori kritikánk is hallgatással mellőzi. amelyet titkos erők Géza és István uralma alatta magyar faj ellen elkövettek. Minek az nekünk? Némelyek még az egy Botondot is sokallják. ezért sújtotta agyonhallgatás. csak az. hősi tettei halomra döntik a hazugságoknak ezt az eget csúfoló gigantikus hodályát. ezért kellett őt közel egy ezredévre kitörölni a nemzet emlékezetéből. megpecsételte a magyarság sorsát. amely kívül maradt az augsburgi csapdán s társai pusztulásának láttán fölbőszülve bosszút állt elesett társaiért. ha ilyen hőse találtatna. azé a harmadik seregé. semmit sem tudunk. a sokat támadott Anonymus számol be ragyogó haditetteiről. Nincs két Botondunk. Sehol sem hallunk ennek a másik Botondnak viselt dolgairól. hogy tetteivel. szabadságát. s amelynek képtelenül hazug ürügyéül a valójában jelentéktelen lechmezei kudarcot használták fel. amilyen nekünk e tömény feledésbe fojtott Botond vezér. szándékának és érdekérvényesítésének. semmint beszélni róla. hogy neki ilyen őse. AZ AGYONHALLGATOTT MÁSIK BOTOND E képzeletmozgató ősvalláskori monda árnyékába vetve. s ha létezett ez a harmadik magyar sereg és visszavágott a Lech-mezőn történtekért .egészen Konstantinápolyig mentek ők. Ha ugyanis ő létezett s az augsburgi magyar tartaléksereg vezére volt. ha áttér a kereszténységre és történelmét. sőt Konstantinápoly aranykapuját is bevágta Botond a bárdjával. Elnyelték. istenét. Ezért irtották ki Kölpény fia Botond vezért és seregét agyonhallgatással mindenestül. Botondunk ugyanis az augsburgi tartaléksereg vezére volt. köztudatából. tisztánlátásának megrontására tákoltak össze annak a nemzettragédiának az eltussolására. ilyen hőse lehet s nemzeti pantheonjának központi helyére állítaná. kitörölték a nemzet emlékezetéből. elpalástolására. katonailag védtelenné tette és kiszolgáltatta az országot ellenségeinek s Magyarországot csak a kereszténység menthette meg. Mi bűne lehetett Botond vezérnek? Megbocsáthatatlan nagy bűne. Ebben áll Botond vezér bűne. hogy az augsburgi ütközet mindent eldöntött. Erről a másik Botondról. Más nemzet." 10.márpedig Botond vezér nem is egyszer. sőt még csak a neve sem került sehol megemlítésre. noha bőséggel volna okunk megemlékezni róla.

BOSSZÚÁLLÓ BOTOND SEREGE VISSZAVÁG Szóltunk már a tartaléksereg nélkülözhetetlenségéről. úgy rohantak ordítva a fegyverek közé és az ellenséget szörnyű nagy öldökléssel terítették le. Ez tette az ókor szkítáit Ázsia és Európa uraivá. váratlanul rontottak elő és meglepetésszerűen rácsaptak a már-már győzelmét ünnepelni kezdő nyugati seregre. majd Kölpény fia Botond vezérletével. mint a méhek. a tartaléksereg őrizte húszezer foglyot kardélre hányják. Egymást nem hagyták el. az rögtön egybetömörült. hogy a magyarok. mi történt társaikkal. mint aki sivatagon akar élelem és víz nélkül átkelni." Valósággal hősénekbe illő Botond tartalékseregének a régi magyarokra olyigen jellemző halálmegvető küzdelme a túlerejű ellenséggel szemben: "Mint sebzett oroszlánok. bátorságáról ókori. hogy társaik az ellenség gonosz csele miatt szorultságba jutottak. Mert teljesen bizonyosra vehető. Aki tartalék nélkül visel háborút. Pánikot keltve. hogy Ottó és hadserege semmit sem tudott Botond hadának létezéséről." Névtelen Jegyzőnknek ez a leírása tökéletesen egybevág mindazzal. Az Augsburg környéki erdőkben megfészkelt harmadik sereget a magyarok titkos cselének is tekinthetjük. Megvárják. bizánci és hazai források nyomán tudunk. Anonymus tudósítását ebben a vonatkozásban is korhűnek és teljes hitelűnek kell tartanunk. Hozzátartozik az elmondottakhoz. hivatástudatával és páratlan hadisikereivel is. mikor látták. amelyik a Rajna felé igyekezett. úgy jár.mint Kézai tudósít erről – "a sereg nagyobbik részét. velőtrázó Huj-huj-haj! ordítással rohantak a legöldöklőbb csatába. mert felfogásuk szerint a legnagyobb öröm és dicsőség halni a hazáért. míg a nemzetközi sereg hazatérőben széttagolódik. hanem mindenképpen rajta voltak. mégis legyőzőiket erősebben. Midőn vágtatva utolérte a mezőn. sőt szörnyű nagy öldökléssel terítették le. És noha le voltak győzve. ez tette legyőzhetetlenné Árpád és az Árpád utáni időszak magyarjait. "Botond meg a többi megmaradt magyar vitéz. diadalmasabban győzték le. Örömteli önfeledtségben. hogy a veszedelemben maradt résznek segítségére legyenek. bátran és emberül helytállottak. mihelyt értesülnek róla. üldözőbe vette. De egybevág az ősi szkítamagyarság vitézi életszemléletével. amit a régi magyarok harcmodoráról. hozzáértést igénylő feladatát. mert a magyarok nyilaikkal . bosszúvágytól felajzva a távozó nyugati sereg nyomába erednek. Botondnak tökéletesen sikerült megoldania a rejtőzés és észrevétlenül maradás nagy körültekintést. akkor . 11.Lássuk hát Kölpény fia Botond vezérnek és seregének tetteit Névtelen Jegyzőnk megvilágításában.

átszáguldva rajta. s nagy mészárlást vittek végbe keresztények és a szerzetesek között. s kifosztottak két várost. sok zsákmányt raboltak. s nemhogy enyhítené. Ezek legyőzésével.csöppet sem szépíti a bosszúálló sereg által véghezvitt cselekményeket. akik hatalmas sereggel jöttek ellenük. És midőn meglátták Lombardia síkságát. Innen pedig továbbmenve egészen a Rhone folyóig. "Zolta vezér meg főemberei Lél. Ercangert meg Bertoldot is lenyakazták.és Hyllföldet szintén kezükre kerítették." De még ez a második visszatorlás sem csillapította a magyarok dühét. nevezetesen Susát és Torinót.Botond nevét elhallgatva. miután az egész Svábországot földúlták. továbbá Szászföldet és Lotár országát tűzzel-vassal elpusztították. dúlva száguldozták végig a nyugati tartományokat. Ott KÉT HADSEREGGEL TALÁLTÁK MAGUKAT SZEMBEN. megfutamítása után végül behatoltak Franciaországba. sem hátrálni nem engedték őket. útat nyitva maguknak Itáliába. akiket lefejeztek. Raguzáig hatoltak. "De midőn innen győzelmesen visszatértek. Ezek végül mintegy halálraváltan a magyarok kezére adták magukat. s . tudniillik a lotharingiai és a sváb herceggel. a szászok csele következtében nagy vereség érte őket.sebesítve sem megállni. Viharfelhőként iramlottak tovább Kölpény fia Botond vezetésével s a bosszú és megtorlás angyalaiként öldökölve.) Anonymus szerint "egész Bajorországot és Alemanniát." A magyarok még nem tekintik az ügyet elintézettnek. Mihelyt elfogták őket. Bulcsú és többi vitézeik (méltatlan) halála miatt szerfölött fölháborodtak. inkább durvábbra formálja a történteket. senkit és semmit nem kímélve. Kézai . Wormsnál átkeltek a Rajnán. VALAMENNYIÜKET LEFEJEZTÉK TÁRSAIK HALOTTI ÁLDOZATÁUL. a hazatérőben levő sereget újabb csapás éri. akárcsak többi középkori krónikásunk . Ezt követően. óriási kincset raboltak el onnan. hazatértek. számszerint nyolcezren voltak. Majd továbbindulva Frank." (Kézai 138-139. akik pedig megmenekültek közülük. "Innen fölkerekedve később Ulmnál átkeltek a Duna folyón. A felajzódott bosszúvágy még korántsem nyugodott meg. s végül így tértek meg saját birtokukra. sőt azok vezéreit." Az öröm azonban ürömmel jár. A katonák és pajzshordozók pedig. és amikor a fuldai kolostorhoz értek.

reménytelen helyzetbe hozni a tizedik évszázad magyarságát.kiváltképp Anonymusé . Ennek kapitányaivá és vezetőivé Kölpény fia Botondot (vagyis az augsburgi győzőt). Alemanniát. Szászföldet és Türingiát megint kardra hányták." Visszaadni a kölcsönt! Ez a gondolat a magyar nép lelkében (és szókincsében) mindmáig él.ezt tanúsítják. Még ugyanabban az évben I. mikor az augsburgi ütközetről esik szó. E mesterkedés lényege: lesújtani. Előd fia Szabolcsot meg Őse fia Örkényt tette.ellenségeivé lettek a németeknek Zolta vezér meg vitézei az ellenség elkövette sérelem miatt bosszút lihegtek. Krónikáink . nagyböjt idején átkeltek a Rajna . hogy fegyveres segítséget kérjenek Ottó ellen. nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget. Ottó császár germán ellenlábasai keresik fel a magyarok uralkodóját. és ez az ismétlődő hármas tagolódás is arra figyelmeztet. Az ekkor kiküldött megtorló jellegű visszavágásra katonailag felkészült." A korabeliek tehát egyáltalán nem tartották sorsfordítónak a lechmezei csatát. ahogy a magyar nagykirály a segélykérő követséget fogadta: "Zolta vezér pedig haragtól tüzelve. annak vették. de visszaadják neki a kölcsönt. Ottó király ellenségei) szentel a magyar visszavágásnak. "Tudták ugyanis. Ottó ellen. hogy ez a messze külföldön elszenvedett vereség nem törte meg a magyarság erejét és mit sem változtatott a magyarok katonai legyőzhetetlenségének tényén. 12. hogy A MAGYAROK A HADAKOZÁSNAK MEGSZOKOTT VISZONTAGSÁGAIBAN LEGYŐZHETETLENEK . "Mikor ezek elvonultak Zolta vezértől. és nem hallgatták el. önvédelme teljesen összeomlott.írja Anonymus -. mivel fájt a szíve Lél és Bulcsú halála miatt. másrészt meg azért. híven jellemzi a történetmanipulátorok elképesztő eltökéltségét a valós történelmi eseményeknek a maguk eredeti mivoltából való kiforgatására. mintha e két fejezet nem is létezne. s úgy tenni." Érdemes megjegyeznünk. három seregrészre tagolt magyar sereg indul három parancsnokkal az élén I. létszámra hatalmasabb sereg le is gyűr minden ellenállást és diadalmasan száguld át a nyugati országokon. azt a látszatot keltve. Két egész fejezetet elhallgatni. Majd innen továbbmenve. A MÁSODIK VISSZAVÁGÁS Anonymus két egész fejezetet (Lél és Bulcsú halála. s igen sok országot az Isten általuk sújt haragjának ostorával. Még többet elárul az a mód. miként az előző hadműveletek során. hogy a később eluralkodó. hogy akárhogyan. egy ütközetnek a sok közül. két parancsnokot feltüntető krónikási szövegek csonkulás . hogy ezúttal is. ezért kell kerülni idevágó részeiket. egyrészt ezek kedvéért és díjáért. nagy hadat küldött Ottó király ellen. Ezzel szemben a valóság az.összevonás .révén jöttek létre. Bajorországot. hogy katonai ereje. ami volt.

sőt vadul berontva az Isten egyházaiba. szerencsés diadallal visszafordultak saját országaikba. Ezután nagy diadallal visszatérnek országaikba. de . a hatalmas távolságokat átfogó hadjárattól kimerülten hazafelé tartanak. amely minden jóban fölösen bővelkedett. és ott Lotár országát is íjjal-nyíllal kiirtották. ezért makacsul szembeszállnak az ellenséggel." Nagy ünnepléssel fogadják a hosszú útról. emberfeletti erőfeszítéseire. .folyón. miután az említett nemzeteket mind legyőzték. meg is halt és a Verőce folyó közelében temették el. sebes nyargalvást végigfosztogatták majdnem egész Itáliát. Egész Galliát szintén rettenetesen megnyomorgatták. következésképp elesett a hadjárat során). DE MÉG CSODÁLATOSABB VOLT HALÁLA. Anonymus tudósítása szerint "Ottó német királya Rajna folyó mellett cselt vet nekik. Még tart az ünnepség. KÜLDETÉSÉT HIÁNYTALANUL TELJESÍTETTE. Örkény. AKÁR EGY ELHUNYÓ FÁKLYA. és bevették Susa városát. A csatában egy igen nevezetes fővezért megölnek. visszavilágít a roppant távolságokat átfogó hadjárat megpróbáltatásaira. és országa egész haderejével rajtuk ütve sokat megöl közülük. mint a nyert diadalt elveszíteni. Midőn Lombardia sík vidékét meglátták. szokása szerint lesből megrohanja őket. CSODÁLATOS VOLT KÖLPÉNY FIA BOTOND ÉLETE. Azután továbbvonulva Torinót." 13. másokat súlyos sebbel megfutamítanak. s a végzetes fizikai kimerültség folytán rohamosan beálló életerő-sorvadás képét adva. hogy Ottó sem nézi tétlenül az országát dúló magyarok pusztításait.sajna . tengernyi harci viszontagságból diadalmasan. Innen a senonok meredek bércein át az aliminus népeken keresztül fegyverrel. A látleletet szűkszavúsága ellenére meglepően pontos. ezt a dúsgazdag várost vívták meg. valamint seregeikből a többiek készek inkább meghalni a harcban.nem veszteségek nélkül hazatérő megviselt hősöket. mikor megrázó. karddal törtek utat. s mikor zsákmánnyal megrakodva. sőt még zsákmányt is ejtenek tőlük. különös s a maga mivoltában tán egyedülálló tragédia következik be: "Mikor Botond meg Örkény visszatértek Pannonia földjére (a harmadik vezérről. átkeltek a senonok hegyein. S EZEK ELFOGYTÁN KIHAMVADT. Végül pedig Kölpény fia Botond meg Őse fia Örkény. KILOBBANT." Névtelen jegyzőnk akaratlanul is halottkémi látleletet ad Kölpény fia Botond vezér haláláról. KÖLPÉNY FIA BOTOND VEZÉR CSODÁLATOS HALÁLA Mi sem természetesebb azonban. akkor Botond a hosszas hadi fáradalomtól megviselve CSODAMÓD ELKEZDETT ERŐTLENEDNI. Miután pedig azokat a felette harcias és vidékük természeti helyzetében bátorságos népeket legyőzték. Előd fia Szabolcsról itt már nem esik szó. Botond. még azokat is kifosztották. UTOLSÓ ÉLETENERGIÁIT IS A HAZA SZOLGÁLATÁBAN ÉGETTE EL.

nagy gondot fordítottak a történelmi tények megörökítésére. hogy miként egyik historikusunk kifejtette . De az általános pusztításon belül sajátos jelenség figyelhető meg: az adatirtás a legkényesebb. kik eleiknek és tetteiknek tiszteletében éltek. sűrített képtelenség? Rá kell jönnünk az alábbiakban: az ellentmondás csupán látszólagos. Kétségtelen azonban. amely SZINTE ÉRTHETETLEN DÜHVEL ÉS MAKACSSÁGGAL EGY ÉVEZREDEN ÁT IRTOTT MINDENT. egymást kizáró tényeket rejt.-i (részint korábbi és későbbi) történetünkben ütközünk. papírra vetett emlékek pusztulása. eszméletcsonkításról. Ámde ez sem ad kellő magyarázatot azokra az óriási. Valóban emlékezetünkből kitörölt korszakokról beszélhetünk. Nyomozáshoz nyomok kellenek. Lélekszakasztó pusztaság húzódik itt mindenfelé. Csupa horgadó titok. nyomravezető jel. a nyomtalanított titkok nyomozása és felderítése nemcsak lehetséges. fába faragott. sz. Az emlékezetőrzés mulasztásaival. MINDENT. őskódexekre. Láthatatlan kezek kiszaggatták e viharos korszak történelmének lapjait s ezáltal az egész korszakot homályba döntötték. emlékek megsemmisülésében. Hagyományainkban. valamikori roppant erdőirtáson bolyonganánk. a természetes úton bekövetkező. amely vezető szerepet vitt írott emlékeink. mesterségesen keltett vakfoltokra. rablások. ereklyéink megsemmisítésében: A KERESZTÉNY INKVIZÍCIÓ. miként következett be a nemzeti emlékezetvesztés korai történelmünk e rendkívüli jelentőségű térségében. AMI MAGYAR VOLT ÉS A RÉGISÉG JEGYEIT VISELTE MAGÁN. AMI RÉGMÚLTUNKRA EMLÉKEZTETETT. írásban megörökítésére? Vagy maga az idő okozta múlás. A felsorolt romboló erőkön kívül azonban van még egy olyan közismert tényező. nemzeti hagyománykincsünk. kidöntött fatörzsek. mindenre kiterjedő múlandóság. krónikáinkban számos jel utal a hazai írásbeliség korai általános elterjedésére és nemzetünk történetéről készült írásos művekre. vajon nem holmiféle fából vaskarika. sehol egy járható ösvény. amelyekbe X-XI. nyomokat nyomatékosítani. netán a háborús dúlások. Felmerül a kérdés: miként keletkezett nemzeti emlékezetünknek ezen irdatlan pusztasága. a felrótt.NEMZETKŐZI BŰNSZÖVETKEZETEK TÁMADÁSA A MAGYAR NAGYHATALOM ELLEN NYOMTALANÍTOTT TITKOK NYOMÁBAN Címünk paradox. nyomok nélkül nyomozni hogy lehetne? Nyomtalanul nyomokra miként bukkanhatunk? Nyomtalanított titkok nyomában nyomozni. félreeső fennsíkon. nyomozás alá vetni.-i eseményvonulataiban mindenütt az adatirtás tényeibe ütközünk.őseink nagyobb gondot fordítottak a tényleges férfias küzdelemre. bemoházott korhadó rönkök mindenfelé. mint azok feljegyzésére. hogy mi zajlott le itt ezekben a vészterhes időkben. égetések? Számos tény tanúsítja: a régi magyarok. krónikákra. kőbe vésett. de óhatatlanul szükséges is: enélkül lehetetlen volna a valósághű történelemfeltárás. hova nem ér el az emlékezet. feledés a gyötrő hiány oka. sötétárnyú talány itt minden. hogy a felsorolt tényezők is szerepet játszottak a feljegyzések. Mintha elvadult tájon. tüskés embermagas bozót. azzal. hanyagságaival magyarázható-e mindez. Történelmünk X-XI. sz. látásszűkítésről. . romlás. miként keletkeztek az óriási vakfoltok.

és így ne mérhessük fel romlásunk okait.végül. körülmények és következmények elemzése.-i történelmi tragédiája. Az előzmények. ha több oldalról nem ütköznénk fölöttébb gyanús fejlemények sorába. úgy látszik feltárhatatlanok s az eset önmagában megfoghatatlan. Megállapítható tehát. pontosabban Géza nagykirály trónralépésétől (972) Szent István haláláig (1038) terjedő korszak. ez a hatalmas apparátusokkal folytatott kettős tevékenység pedig szinte kilátástalanná teszi a történelmi valóságfeltárást. melynek célja: megakadályozni. konkrét adatokkal való egybevetése a történetvizsgáló hatalmas fegyvere a csalás leleplezésében. minden adat. kiterjedésű történelmi anyag egésze . megmásíthatók. mivel azonban halála egybeesik Géza trónralépésével. Nincs róla semmilyen adat. elködösített részeket. Titkai tehát. mozzanatokra. Történelmi adatirtás ugyanis soha nem lehet tökéletes: a történelem szerteágazó nemzetközi szövevénye lehetetlenné teszi a teljes nyomtalanítást. . ahol a legfontosabb volna.a térben és időben sokrétű. Így semmi dolgunk nem volna vele. mindig maradnak áruló nyomok. azokra az adatokra. nem hagyhatjuk említetlenül. a királygyilkosságokra. roppant mozaikképhez.részint mert a teljes adatirtás a történelmi anyag sokrétűsége. gyanús jel eltüntetését. rendellenességeire és szinte beláthatatlan következményeire utalnak: e szemünk elől elfedett haláleset mögül titkos mesterkedések okozta . ha vannak titkai. hogy a magyar történelmi múltból felénk ásító óriási fehér foltok nem természetes úton létrejött képződmények. legfőképpen a titkos erők tevékenységének csomópontjaira. a mű egésze . hogy éppen ott ne lássunk tisztán. . TAKSONY TITOKZATOS HALÁLA Vizsgálatunk közelebbi tárgya Magyarország és a magyar nemzet nagy X-XI. és nem utolsósorban: a történelmi anyag valójában egyetlen óriási összefüggő szerkezetet alkot. sajátos nyomként a bűnüldöző szerveket a gaztett és a bűntevők leleplezésére. Az ilymódon adódó nehézségekre figyelmeztetnünk kell az olvasót. tények. Helyzete az adatirtás és a történelemtorzítás ellenére sem reménytelen: . amelyek Taksony halálának váratlan voltára. hasonlatosan valamiféle gigantikus grafikai műhöz. mondjuk ki: a magyarság elleni bűncselekményekre. a hamis értelmezés. ahol éppen az elkövetők nyomtalanítási igyekezete vezeti. Taksony (947-972) uralkodása kívül esik rajta. hanem tervszerű és célirányos tevékenység következményei.leglényegesebb részek. amelynek egyes elemei ugyan kiiktathatók. mert maga a nyomtalanítás is árulkodó és bizonyító lehet. A történetvizsgálót azonban mindez nem riaszthatja vissza. miként ez a köznapi bűntényeknél is tapasztalható. sz.továbbá. események megsemmisítésére irányul. amely adatok ismerete mindenre fényt vethetne. Így aztán az adatirtó nyomtalanítás mellé társul szegődik a félremagyarázás.azonban kiiktathatatlan összefüggései révén csalhatatlanul kirajzolja és logikai úton helyreállíthatóvá teszi a mesterségesen eltávolított. nemzetközi magyarellenes összeesküvések rémtetteire. törölhetők. Mindez azonban még nem minden. nemzetközi összefonódásai folytán keresztülvihetetlen. kulcsfontosságú adatok. Taksony nagykirály halála tökéletes titok.

miket a természetes halál. Könnyű ezt átlátnunk. illetve az események szabályos menete alapján semmiképpen sem lehet kielégítőnek mondani. üstöke meg hasonló az oroszlánéhoz" Csupán tragédiájáról. szokáshagyományok értelmében kormányozta az országot. TÖRÉSRENDSZEREINEK KEZDETEIHEZ. amely elfedi a mögötte tevékenykedő láthatatlan kormányzatot: a titkos háttértényezők szabad vadászterülete ez. hogy "meghalt". gyámola volt. Kiváló uralkodó volt! Ősei szellemében és az ősi hitelvek. Véletlen. miként ezt névtelen jegyzőnk megjegyezte . krónikási hanyagság. ADATIRTÁSSAL. adatelnyelés számlájára írandó. a történelem-manipulátorok. DE RENDKÍVÜL SÚLYOS ÉS MÉLYREHATÓ VÁLSÁGZÓNÁJÁHOZ ÉRKEZÜNK. ADATIRTÓ HAZUGSÁGGÉPEZETEI IS. HOGY ELTÜNTESSÉK A MAGYAR FAJ ORVUL VÉGHEZVITT GERINCROPPANTÁSÁNAK S A MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYARSÁG ELLEN TÖBB MINT EGY ÉVEZREDEN ÁT VÍVOTT TITKOS HÁBORÚ RÉMTETTEINEK MINDEN NYOMÁT. országlásáról a történeti forrásokból képet alkothatunk. Géza ekkor vette át a hatalmat. életrajzi adatai perdöntő bizonyítékokat szolgáltathatnak a történelem-eltitkoló. a köznép rajongásig szerette. ha a gyermekként trónra ültetett királyokkal kapcsolatos sötét üzelmekre gondolunk. amely alatta szabadságban és jólétben virágzott. Népének nem zsarnoka. áthatolhatatlannak tetsző szövevényt és így láthatóvá teheti a történelmi hamiskártyázás minden mesterkedését. ÉVSZÁZADRÓL ÉVSZÁZADRA VÉGIGVIZSLATJÁK A MAGYAR TÖRTÉNELEM ESEMÉNYEINEK MINDEN MOZZANATÁT. többek között a magyar királyok-királynék személyi adatainak módszeres eltüntetése. mint az utána következők) Pályájának képe kirajzolódik előttünk. inkvizítorok ugyanis felismerték: királyaink életének és halálának tényei.) Utólag viszont elég eltitkolni a gyermekkirály életkorát. hogy átszakítsa a hazugságokból nagy gonddal szűkre szőtt. A tények azt tanúsítják. puha haja.végzetes változások sarjadzanak elő. Mi több. korai haláláról. nincs egyetlen szó sem. Taksony életéről. s mert jóságos uralkodó volt. hogy fia. manipulálása." (nem úgy.nem minden él nélkül Taksony utódaira vonatkozóan: "Taksony vezér Magyarország főembereivel együtt élte valamennyi napján át HATALOMMAL ÉS SZÉPSZERÉVEL MEGTARTOTTA ORSZÁGÁNAK MINDEN JUSSÁT. Taksony halálával ugyanis TÖRTÉNELMÜNK EGY LEPLEZETT. még annyi sem. csakhogy ezt megcáfolják a körülmények. vélhetnénk. ELHALLGATÁSSAL ÉS FÉLREMAGYARÁZÁSSAL ELFEDETT ROPPANT SZAKADÉKHOZ. hatalmi jelkép. (A gyermekkirály = uralkodásra éretlen és arra képtelen király. hivatott vezetője. meghamisítása. S ITT INDULNAK BE A MAGYAR TÖRTÉNELEM MANIPULÁLÁSÁNAK ROPPANT KÖDÖSÍTŐ. végzete bekövetkezéséről. hogy Taksony halálának. 972-ben bekövetkezett halálára csupán következtethetünk abból a tényből. illetve halálkörülményeinek elhallgatása a célzatos adatirtás. -meghamisító ténykedések leleplezésére. Itt kezdődik meg például. Magyarország hatalma az ő uralkodása alatt töretlen volt. még testi megjelenéséről is képet alkothatunk: "Szép nagy szeme volt és fekete. a konkrét számadatok tanúsága alkalmas rá. AMELYEK ÍZRŐL-ÍZRE. ezáltal már önmagában lehetetlenné válik cselekedete rugóinak és az őt . A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA ÉVEZREDES ERÓZIÓVONALAINAK. de a szó nemes értelmében vett. még fizikai mivoltáról. mulasztás.

Taksony tehát tizenhárom éves éretlen fővel . amikor neveletlen gyermekeik. hogy azok az erők. hogy ennek a majdani bekövetkezését megállapítsa?) . válságjelenségekről. 972-re Taksony nagykirály már halott. Taksony 934-ben született. b/ Utódja éretlen-tapasztalatlan. családos.de hol volt a kor orvostudománya attól. amelyek a király-apa életét kioltották. az apakirály nem vezetheti be reménybeni utódját a kormányzás rejtelmeibe és nem vértezheti fel őt annak veszélyeivel szemben. Nem is szólva azokról az elkerülhetetlen zavarokról. KIRÁLYGYILKOSSÁGOK (Hogyan haltak meg a magyar királyok?) c. Lássuk a tényeket. A HALÁLZÓNA titka: a királyok ekkor jutnak abba az életkorba. de ennek taglalásába nem akarunk belebocsájtkozni.. Harmincnyolc éves korára. kormányzásra még képtelen fiát. kezükbe ragadják. hogy Zsolt nagybeteg volt és számolt a halálával . Nemcsak az ő adatait tüntették el és gyúrták át. Szerencsére fennmaradt két áruló adat: Taksony születésének és trónralépésének éve. Mi több.noha erre semmi sem utal -.. Zsolt életében. harmincadik éveiben járó férfi volt s már 967-ben. Taksony halála és fia. tizenhárom éves korában! Rejtély. következésképp szükségszerűen mások kormányoznak helyette. . illetve tovább birtokolják az ország fölötti hatalmat. A halálzóna tehát itt van.. (Az egyetlen elfogadható magyarázat az volna . Az ország kormányzatának legyöngítésére törekvő vagy azt éppen kézbentartó láthatatlan erőknek sötét céljaik érdekében itt kell közbelépnie és elrekesztenie. elmetszenie az apa-király életfonalát. Ezáltal ugyanis kettős célt érnek el: a/ Lehetetlenné válik a nemzedéki tapasztalatcsere és tapasztalatátadás. Fordítva ugyanez érvényesül királyaink rejtélyes halálkörülményeinek elhallgatásában. hanem Gézáét is. hogy Zsolt miért tette maga helyett királlyá még gyermekkorú.. s ilymódon bő lehetőség nyílik rá. amelyek a királycserék óhatatlan kísérőjelenségei. Géza hatalomátvétele körül nagy az adatirtás és sűrű a titok. 947-ben koronázták királlyá. köztük a reménybeni trónutód.a magyar birodalom urává vált.Zsolt mindenesetre fia megkoronázása után három évvel meghal. már nős. De hol a Taksony utáni gyermekkirály? GÉZA NAGYKIRÁLY TRÓNRALÉPÉSÉNEK REJTÉLYES KÖRÜLMÉNYEI Hivatalos történészeink egyöntetűen úgy vélik: Géza meglett emberként került hatalomra.mozgató árnyékkormány romboló tevékenységének felismerése. kormányzóképtelen gyermekként kerül a trónra. még apja. kezdenek kinőni a gyermekkorból.kormányzásra képtelenül . kötetünkben Árpád-házi királyaink halálzónájaként jellemezzük harmincas éveiket.

972 972. Ennek középarányosául 14 évet kapunk. remek. Mi több. E tények alapján ki kell bővítenünk a Királygyilkosságok c. Vagyis beáll a tragikus képlet: egyfelől halálzóna által letarolt királyapa. valójában 12-16 éves lehetett. melynek gyermek(ek) a királya(i)!" Mindezek előrebocsájtása nélkül lehetetlen megértenünk a következendőket. Tegyük fel. másfelől kiskorúként trónaültetett király gyermek. a későbbi Szent István.valahányadik gyermekeként született Vajk nevű fia. István II. Remek. NEVE Taksony Géza Szt. Géza III. László IV. (Alátámasztja ezt a feltevést az a tény. kötetünk Árpád-házi gyermekkirályainkról közölt táblázatát. Csak egy a bökkenő: miként lehet egy harmincnyolc éves elhunyt királynak harmincvalahány éves fia? Számoljunk utána egy kicsit. És itt emlékeznünk kell a Shakespeare-i igére: "Jaj annak az országnak. húsz-huszonkét éves korában nősült és már egy éven belül. hogy nálunk ekkor még nem érvényesült a nyugati mintájú öröklési és trónutódlási rend és nem a legidősebb fiúgyermek került az apja utána trónra. mondhatnánk. Géza erre az időpontra már meg is özvegyült. hogy Taksony korán. REJTÉLYES HÁTTÉRVONULATOK GÉZA URALKODÁSÁNAK KEZDETÉN TITOKZATOS KÖVETJÁRÁSOK .) Géza életkora tehát a fentiek értelmében trónralépésekor legfeljebb tizenhét. István III. Kun László URALKODÁSI IDEJE 947. tehát huszonegy-huszonhárom éves korában gyermeke is született. 14 éves 11 éves 15 éves 11 éves 15 éves 3 éves 10 éves Őket még hat vegyesházi gyermekkirályunk követi. hogy Géza nem első gyermeke volt.997 997 (1001)-1038 1063-1074 1116-1131 1141-1161 1161-1173 1205 1272-1290 TRÓNRA LÉPÉSEKOR 13 éves 14 (12-16) éves cca. István Salamon II. Számolnunk kell azzal is. Romlásunk egyik tükörképe ez.

melyben az egyik fél. hasonlók erdők mélyén. a legmélyebben elhallgatott titok az a titkos cselekmény.Megtörtént a királycsere. földalatti erők lendülnek mozgásba. függetlenség és idegen elnyomás. anélkül. béke és összefogás jegyében lépnek fel. hatalmát semmi sem rendítheti meg. trónját. Magyarországot egyébként az árpádi honvisszafoglalás befejezése. ködöző mételyrétegek. Béke van. baráti érintkezés. korom. a magyar nagyhatalom aláaknázására és olyan rendhagyó fejlemények következnek be.a magyarság katonai hatalmát ismerve . erre pedig a magyar fél viszontkövetséggel felel. fantasztikusnak. századot. de ezek a követjárások nem nyílt. Láthatatlan birkózás indul. hogy támadást kíséreljenek meg. egyáltalán nem erről. rossz kérgek. eladdig elképzelhetetlen mozgolódások kezdődnek. szabadság és rabiga. ha az igazságnak a nyomára akarunk jutni. por. mikből titokzatos fény csap ki. háborús cselekményekre immár hosszú évek óta nem került sor. Láthatatlan erők lépnek fel és magukhoz ragadják az eseményeket. a magyar. S a titkok titka. különös. Alig történt meg a királycsere. kábultan támolyogva vesz részt. mivel az ellenséges erők . amelyeket bízvást nevezhetünk elképesztőnek. de . rothadását jelző titok. Ottó német császár mintha csak Géza hatalomátvételére várt volna. Régesrégi titkok rejtőznek itt.a magyar hatalom megroppan. bemocskosodott ezeréves titkok. eszmei avar. s Európa és a világ sorsa. a két fél részéről megtörténik a kapcsolatfel-vétel. virágzás s pusztulás. nem erről van szó. még csak kísérlet sem történt az ország felségterületének megtámadására. nem holmiféle baráti ölelkezés. a németség kezdeményezésére mintha magyar-német közeledés jelei mutatkoznának. a holt fa életét. népe egységes és szabad. Az ifjú magyar uralkodó még meg sem melegszik a trónján. élet-halál tusa. azaz 907 óta senki sem támadta meg. egész történelmünket s kiváltképp a X. évezredmély ferdítés. szépreményű ifjú király az ország trónján: nem kell ellenséges támadástól tartani.távol állnak attól. de álcázott vérre menő. És ekkor látható jel és ok nélkül . mezőgazdasága. mintha álomban tenné. melyet létfontossága miatt hét lepellel lefednek. hogy felismerné: ez az elfátyolozott viaskodás nem játék. a titkok gócpontja. mert titoközön borít itt mindent. Követjárások indulnak német részről. Háromnegyed évszázad diadalmas magyar külháború-sorozatai után a legjelentősebb ellenfél. Küszöbön áll talán a magyar-német ölelkezés? I. máris olyan titkos mesterkedések indulnak az ország behálózására. s a kockán forgó tét: minden! Az egész nemzeti lét. nedves talajon korhadó fatörzsekhez. hatalma szilárd. a magyar és a német egymásra talál és békejobbot nyújt egymásnak? Ki tagadná ennek óriási jelentőségét? Másként alakulna a két nagy nemzet. De nem ez történik. gyors egymásutánban két követséget meneszt a magyar királyi udvarba. minden balra fordul s a hatalmas Magyarország és a magyar faj a végpusztulás peremére kerül. elorzott múlt s jövő. burjánzó hazugságok. és XI. élet és hatalom. fenntartás nélkül tömörül Árpád-vérű uralkodója körül. Vadászebtürelem s szívósság kell itt. ipara. Ígéretesen fénylő utak vezetnek a jövőbe: az ország gazdasága. Géza és István király történetét. megcsonkítására. Békeszándékok mozdulnak meg a szívekben? Frigykötési hajlandóságok? A két nagy ellenfél.

mi történt. fegyverrel kényszeríti ősei hitének elhagyására és a kereszténység felvételére. hogy a magyarságot paranccsal. hogy bárki is fellebbentse a titokról a fátyolt s megmutassa. nem Géza tűzte ki (erre módja sem igen lehetett volna).mondja Ransanus. hogy a kényszerítés elvét ünnepélyes templomi keretek között mintegy szentesítse. hogy a nyilvánosság előtt kötelezze magát a kényszerítésre. egyházi segédlettel kimondatott tehát a népre . amelynek lényegi célja az erőszak és kényszer meghirdetése. kényszerítéssel dacolva .az új hitre. Vajon valamilyen ismeretlen okból önszántából jutott Géza erre az elhatározásra? Szuverén uralkodóként a maga hatalmából minden külön fogadkozás. kényszerítették azok. Wolfgang. nyilvánosság előtt elkötelezze a királyt és a hatalmi szerveket (erőszakszerveket) a fegyveres kényszer alkalmazására a térítésnél. hogy Géza maga sem tért át . uralkodása kezdeti szakaszának papsága külországokból frissiben jött idegen. sem nemzetének nem lehetett tudomása? Maga a helyzet cáfolja a királyt illetően az önkéntességet. amelyen ők és sokan az előkelők. hanem bizonyos. annyira titkosak. mielőbb gondoskodni fog arról. Géza ekkor fogadalommal kötelezte magát és esküvel ígérte. de teljesen kizárttá teszi azt az a tény. Képtelenség hát föltenni. m. meg nem nevezett személyiségek. Felső parancsra. hogy "sokan az előkelők. 111. titkos utakon. a gazdagabbak és a szegények közül újjászületnek a szent keresztségben. hogy az ősei hitéhez a ránehezedő kényszerrel szemben is dacoló király önként tett volna esküt.) Miért tesz esküt a magyar királya prágai püspök színe előtt? Mi készteti e lealázó cselekedetre? Önmagától szánta rá magát vajon erre? Belső meggyőződésből? Ki tűzték a napot. hanem mert erre felszólították. vagyis minden előre elhatároztatott és elrendeltetett. akik a templomi ünnepséget jóeleve elhatározták és megrendezték. Az sem lehet pillanatig sem kétséges.elkendőzött arccal. s mára többesszám használata is jelzi. A papság itt mint fölöttes erő áll szemben az alárendelt. Olyan egyházi-hatalmi aktus volt ez tehát. hogy minden alattvalója parancsának engedelmeskedve s példájaszerint Krisztus hívévé váljék. "Kitűzték a napot. Géza esküvel fogadja meg Adalbert prágai püspöknek. amelynek igazi mibenlétéről sem neki. eskütétel nélkül is meghirdethette volna elhatározása végrehaj-tását. hogy több mint egy évezred sem volt elegendő ahhoz. Magyarul nemis beszélő jövevény egyházfiak előtt a király eskütételre kényszerüljön s esküvel fogadja meg. A szervezés sokrétű és alapos volt. hogy Géza esküt tett a fegyveres térítés végrehajtására. s titkosak a céljaik is. sanda szándékkal. hogy kényszert alkalmaz és fegyverrel rákényszeríti nemzetére az egyházi főméltóságokba ültetett jövevény papok hitét. ezt tanúsítja. rákényszeríti saját nemzetére azt a hitet. a gazdagabbak és a szegények közül" is megjelentek. a Sankt Gallen szomszédságában állott einsiedelni bencés kolostor szerzetese vezette az első követséget. a klérustól való függőségét fejezi ki. s ha kell. Források egyöntetű tanúskodása és a tagadhatatlan történelmi tények tanúsítják. Miért volt hát szükséges ehhez a templomi eskütétel? Bárhogyan forgassuk is. a maga (esetleges) szándékait esküvel bizonyítani kénytelen királlyal. hogy Géza korának. hogy ez a nyilvános és megszégyenítő eskütétel nem Géza kezdeményezésére történt. A KIRÁLY ESKÜJE Petrus Ransanus művének egyik helyén arról számol be. Sikerült tehát Gézát olyan kényszerhelyzetbe hozni." (i. "Kitűzték a napot" . Ez volt a nyilvános templomi ünnepség célja. A prágai püspök parancsára. ez az aktus Gézának az egyháztól. de tán méginkább az.minden nyomással.

A pártidők felkapott párttörténésze..) Szabó Károly említetlenül hagyja itt. ami önmagában történelmi képtelenség és csak fokozza a Wolfgang követségével kapcsolatosan amúgy is fennálló zűrzavart. de arra volt módja-ereje. amit akar. Ottó feje fölött átnyúlva visszarendelje a császári követséget. Gyejcs (Géza) kormányának legelső éveiben a császár és a német papság befolyásának önkényt látszik föltárni keblét. "Hazánk. Kétségtelen. megbízója I. mivel Piligrin. De vegyük sorra a tényeket. a következőket írja: "Bizonyos (?)." de ennek örve alatt fegyveres hódítók hatalmas seregei is elözönlötték titkos utakon az országot. Alig ért azonban Pannónia végeihez. hogy apátjának engedélyével elinduljon Magyarországra téríteni. Passau püspöke (aki jogcím nélkül igényt formált a nemlétező pannóniai egyházmegyére) merő féltékenységből visszahívta őt. Wolfgang útjának megszakítását. Ottó német császár volt." Elképesztően logikátlan feltevés: Ottó császár követét az alárendelt egyházfi hívja vissza! Piligrinnek nem volt lehetősége Wolfgang követi kijelölését megakadályozni. a német birodalom felsősége alá vetni. Győrffy György. s egyszersmind a független magyar hazát először egyházilag a lelkiekben. hogy I. Ha a szellemi csúcsteljesítményeket nyilvántartanák. Bizonyítékaink vannak erre. hogy Wolfgang követsége sikertelen volt és félbe is szakadt. .. a múlt század egyik jeles historikusa . melyet előszeretettel jelölnek a kereszténységre térítés korának.a kényszer alkalmazása a kereszténységre térítésben. mi készül titokban ellene." (Szabó Károly: Vezérek kora 342. hogy a gyanútlan s a halálos veszedelemre későn ébredő nemzet ne is sejtse. Géza eskütétele is arra utal. ezt a képtelenséget be lehetne írni a rekordok könyvébe. aki a történelmi tények ellenére a régi magyarok sosemvolt "megtérési vágyáról" ír. kudarcát semmi sem bizonyítja. illetve el sem kezdődött.azon fegyvertelen lelki hódítók előtt. azután politikailag is. bátran nevezhetnénk a germán terjeszkedés és titkos hódítás korának is.írja Szabó Károly. Ellenkezőleg. hogy nemcsak "fegyvertelen lelki hódítók. WOLFGANG SZERZETES REJTÉLYES FARKASJÁRÁSA A magyar történelemnek ezt a szakaszát. Nagy a ködkavarás. hogy ez az ifjú magyar király nem egészen azt teszi. azt hangoztatják. Piligrin püspök visszarendelte. . olymódon. hogy Wolfgang titkos diplomáciai megbízással küldetett Magyarország királyához. Wolfgang útja rendkívül sikeres volt. kik jól kigondolt terv szerint készültek a harcias szellemű magyarokat a kereszténység szelídítő igájába szorítani. mely még Taks korában a nyugot befolyása előtt zárva állt. mint e korban a megtérített népek rendes sorsa volt. hogy az ekkortájt tudomásukra jutott magyar megtérési vágy buzdította fel Wolfgangot.

. nincs rá semmilyen adat. mit intézett Wolfgang a magyar királyi udvarban.. mégpedig nem is a Magyarországon beinduló rejtelmes változások (ezekre itt nem térünk ki). aki ekkoriban valójában a papságnak is fölöttes kényura volt. aki legalkalmasabb a Magyarország ellen tervezett titkos diplomáciai akció lebonyolítására. Csupán a következmények felől kell megközelíteni a kérdést. hogy még Wolfgang püspöki helyének kiválasztása sem véletlen. úgy ezt az eseményt aligha foghatjuk fel másként. tehát Wolfgang indulása előtt az einsiedelmi bencés apátságba látogatott és kiváltságleveleket adományozott az ottani szerzeteseknek. pályájával kapcsolatos fejlemények. valakiknek nagyon fontos volt a nyomok eltüntetése. köztük. Való igaz: nincs semmilyen adat rá. Regensburg a magyarokkal való leszámolásának a jelképe volt. Wolfgang követjárásának sikeres vagy kudarcos voltára maga a történelem adja a megcáfolhatatlan választ. még csak utalás sincs rá.a titkos cselszövények csalhatatlan jele ez. méghozzá nyilvánvalóan és bizonyíthatóan követségével összefüggésben. hanem Wolfgang személyes sorsával. hogy Wolfgang követ járása nagyon is sikeres volt. mint olyan személynek kiválasztásához. A következmények tanúskodnak. Wolfgang regensburgi püspökké való kinevezése tehát beszédes tény. Wolfgang követjárása valóban gyorsabban ért véget a szokásosnál. mint hogy Wolfgangot sikeres titkos diplomáciai szolgálatai fejében tették meg éppen ennek a városnak a püspökévé. de egyházszervezetileg is teljesen illetéktelen Piligrin. rendhagyó és becsületsértő módon. Wolfgangnak is. röviddel e követjárás után nevezteti ki Regensburg püspökévé az egyszerű szerzetest. és a nyomtalanítás tökéletesre sikerült. Még ugyanebben az évben. Csakhogy a követjárás gyors és rövid lebonyolódása valamint az újabb követség elindítása több joggal enged arra következtetni. hogy röviddel e követjárás után I. Itt végezték ki ugyanis bitófán. E kiváltságlevelek adományozása arra utal. ennek a szürke és mindaddig névtelen einsiedelmi szerzetesnek a pályája a sikertelennek bélyegzett követjárás után tüneményesen felívelt. s miként és miért hívhatta volna vissza Wolfgangot "Pannonia végeiről"? Mindez nem egyéb koholmánynál. hogy mindennek van oka. a magyarokkal való véres leszámolás jelképévé nőtt. hogy követi érdemei elismeréséül? Megkockáztathatjuk talán még azt a feltevést is. hogy a nevezett apátságban amolyan személyiségvizsgálat ("káderezés") folyt. Kérdés lehet-e. Regensburg ilymódon a korabeli germánság szemében a megtorlás. Ottó császár. E torz és történelmietlen feltevések mögött (egyéb sanda szándékoktól eltekintve) Wolfgang követjárásának rövid időtartamú lezajlása húzódik. Wolfgangnak. a katonai szokáshagyományok felháborító megsértésével Lehelt és Bulcsút. Ottó újabb követséget menesztett a magyarok uralkodójához. minden adatot kiirtottak . E két körülményből egyoldalú okoskodással következtettek a történelem-manipulátorok Wolfgang kudarcára. Miként avatkozhatott volna bele ebbe a fölöttébb kényes és óriási horderejű titkos diplomáciai manőverbe a nemcsak politikailag. vitathatatlanul. Ha nem vagyunk oktagadó oktalanok s föltesszük. de szerepet játszik a Wolfgang-féle követség kudarcáról szóló hírverésben az a tény is. és ennek eredményeként jutott Ottó császár Wolfgangnak. 972 karácsonyán I. az augsburgi ütközetben (955) elfogott magyar vezéreket. hogy Ottó császár 972 augusztusában. mit végzett a magyar királyi udvarban.Megállapításunkat a teljes bizonyosságig fokozza az a tény.

pár évvel a rejtelmes magyarországi követi kaland után Wolfgangot még tovább emelték. akik hajlandóságot mutattak egy udvari puccs végrehajtására. mikor a magyaroktól elbitorolt nyugati részeken már nagy lendülettel folyik a bajor telepesek betelepítése. magyarán: a Magyarországba történő titkos behatolásra. Mindez csak a történetírás sarlatánjai által értelmezhető másként. hogy sürgőssé vált az újabb követség kiküldése. lejáratása . Következésképpen Wolfgang olyan eredményt ért el a magyar királyi udvarban. Az adatirtás. Mi volt ez a felbecsülhetetlen szolgálat? Nem tudni. Wolfgangnak a császár Erlaf környékén hatalmas birtokokat adományoz. De még ez sem minden. Wolfgang püspök. Ezt pedig csak úgy értelmezhetjük. a betelepített bajorok védelmére. Hazafiság kikezdése. ORSZÁG. Ez a második követségindítás visszavilágít a Wolfgangéra. urai iránti hűségének. nem hadfi. A történelemhamisítás szörnyetege elnyelte a konkrét tényeket. Újabb beszédes tény ez. A német birodalomban mégsem találtatik alkalmasabb és magyarellenességében tántoríthatatlanabb személy ennél a korábban a magyar udvarba küldött egykori szerzetesnél. kicsúfolása. hogy Wolfgang megpuhította a talajt a további titkos tárgyalásokra. évi magyarországi követjárása során felbecsülhetetlen érdemekre tett szert titkos megbízóinak szemében és bizonyságát adta ádáz magyarellenességének. Wolfgang Civakodó Henrik és családjának legfőbb patrónusává és politikai tanácsadójává emelkedik főként a magyarokkal kapcsolatos ügyek irányításában. Ottó császár 979-ben. hogy Wolfgang 972. megtámadása. A drámai következmények messzemenően alátámasztják e feltevést. egyházfi. II. hogy új birtokain katonai erődítményeket létesítsen a várható magyar beütések visszaverésére. mint ez nyilvánvaló. a mellébeszélés és a hazugság fekete lappal zárja le itt a kutató tekintetet. Annak jeléül. mi módon? Csak egyféle válasz lehetséges: Wolfgangnak sikerült kapcsolatot létesíteni a magyar udvarba beépült titkos idegenérdekű erőkkel és a megvesztegethető főurakkal. rábízzák a Magyarország jövendő királynéjának kiszemelt Giesel des Traue (a hűség záloga) Giesel-Gizella nevelését: szellemi-politikai felkészítését.ÉS NEMZETROMBOLÁS MINDENKORI TITKOS PROGRAMJA 1. kiképzését a rá váró feladatra. Wolfgang követségét nagy sebbel-lobbal követi I. hanem "Isten szolgája". hogy Wolfgang sikertelennek bélyegzett követjárásával felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a német császárok előtt. Bruno püspök ha lehet még rejtélyesebb követsége. Egy fénynyalábot mégis rázuhantathatunk a történtekre. mint olymódon. Mi több. Felmerül a kérdés: hogyan. Ottó császár egy újabb titkos diplomáciai küldetésű követsége.De ez még nem minden. Megpuhította és előkészítette a talajt a Magyarország elleni diverzióra. azzal a kikötéssel. a magyar nagyhatalom és a magyarság megrontására.

Géza. . Erdély. a magyar nagykirály alázatosságot és engedelmességet fogad a cseh főpapnak: a prágai püspök rendelkezik a magyar király felett. Bach-kor. hogy dicsőítő áldozattal áldozzon az úristennek. Saját hősök lejáratása. századi magyar nagyhatalom rejtélyes. és amit tenni kellett népe megtérítése érdekében. mit kell és mit szabad tennie. hogy boldog Albert. A CSEH EGYHÁZ FŐPAPJA úton van hozzá az ő megtérésére és az őszinte hit előmozdítására. Csakhogy ezt a krónikási adatot." (Kézai 158. Rákosi rémuralma) 10. Itt természetesen tüstént hivatkozni lehet (és feltehetően némelyek meg is teszik ezt. többek között a X. Elmondhatatlan öröme támadt Krisztus új katonáiban. Moldova. a magyarság tömeges irtása. Az ország felségterülete megcsonkításának megkezdése. mint Géza nagykirály érthetetlenségig rejtélyes viselkedése. aminek nincs gyakorlati vonzata. ősi színmagyar felségterületek Szerémség. Idegenek tömeges beáramoltatásával a nemzet etnikai egységének. eltorzítása 4. Erkölcs lezüllesztése 3. szokványos szófordulat.Jelentik neki. a vezér híveivel Krisztus apródja elé vonult (a magyar király a cseh főpap elé!). A titkos idegen uralom megvalósítása 9. ő szabja. Kun Béla. A titkos idegen uralom nyílt idegenuralommá való átalakítása és a nyílt idegenuralmi terror bevezetése (Ld. elpalástolt és a hivatalos kincstári beállítással megmagyarázhatatlan bukása éppúgy. HOGY ENGEDELMES GYERMEK LESZ. parancsolja meg. Szepesség stb. Géza "nem mulasztott el megtenni mindent.elárasztása és elrablása) 7. hogy ez csupán afféle szóvirág. a nemzeti köztudatból való kiirtása ("A múltat végképp eltörölni. MINDEN MÓDON KIMUTATTA NEKI. noha kudarcosan). tisztességgel fogadta. Adalbert önkényeskedését és Géza alávetését történelmi tények sorozata támasztja alá.) ". a köztudat minden módon való megzavarása. felbontása (Ld. etnikai tömbjeinek megtámadása. a prágai Szent Adalbert püspök rendelkezéseinek megfelelően. Zavarkeltés. Idegenek vezető tisztségbe juttatása 8. meggyalázása (deheroizálás) és a hiteltelenített nemzeti hősök helyébe idegen hősöknek a köztudatba állítása 6." (Árpád-kori legendák 35.. Rabszolgahad indulj velünk"). KI(K) PARANCSOL(NAK) A MAGYAR KIRÁLYNAK? Hartvik püspök legendájában meghökkentő adatba ütközünk. aki a magánszféra területén . meghamisítása 5. A történelmi múlt eltörlése. amit tudott.2.) Talán fölösleges is a kommentár: Géza. és ahogy a látomás intette.

amit rákényszerítettek. Adalbert. s uralkodóként csupán azt tette. vendégjövevényként tartózkodott. ennek a ténynek alátámasztására hozzunk fel még egy adalékot a nemzetközi összeesküvésnek tett szolgálataiért szentté avatott prágai püspök jellemzésére. GYÚJTOGATÓ ADALBERT És itt. Ellentmondásos tetteire csak úgy kaphatunk választ. semmibe venni az isteni és az emberi törvényeket? Hogy merte megszegni önhatalmúlag az ország törvényes rendjét? Hogy mert szentségtörő kézzel gyújtogatni. Hogyan merészelte megtenni ezt a vandál cselekedetet Prága hazánkba látogatott püspöke? Hogy merte átlépni.s mindazt. mivel. Valóságnak kell elfogadnunk ezt s e mögül a tényadat mögül fölsötétlik az a nemzetközi összeesküvés. prágai püspök volt. s a (megfélemlített) népsokaság ezt tűrte. Fenti megnyilatkozások tehát történelmi valóságnak fogadhatók el. ahol beutazott idegenként. tehát idegen Magyarországon. hanem kormányzata hajtotta végre. hogy parancsra cselekedett. miként ez az Adalbert püspök tetteiről szóló legendákban olvasható. törvény jóváhagyása nélkül megtenni ezt bárki is? Lényeges. uralkodóként tehetetlen és kiszolgáltatott. megaláztatást. csehországi. milyen ősidők óta egy messze földön híres fából faragott óriási bálványszobor. mindennek alávetette magát? Nyitott kérdés: miért hagyták zokszó nélkül a prágai püspök törvénysértő önkényeskedését és garázdálkodását s az ősszobor elpusztítását? . amely Géza uralkodása alatt láthatatlan polipkarjaival a hatalmas Magyarországot befonta. s eltűrvén minden sérelmet. ha feltesszük. A prágai cseh püspök fáklyát ragadva. tüzet vetni a vendéglátó ország által emelt vallási jellegű ereklyére. az Élő Isten képe mása. hogy titkos idegen megszállás alá kerülve. de csehföldi. a bálvány papjai és az elképedt sokaság szeme láttára felgyújtotta és porig égette ősvallásunk e bámulatos ereklyéjét. hogy merte porrá égetni a magyar régmúltnak ezt a régi időből származó. idő szentesítette óriási ereklyéjét? S hol volt a rettenthetetlen szilajságú és bátorságú magyar lélek? Miként tűrhette a magyar felségjognak ezt a durva megsértését az összegyűlt sokaság? Lehetséges. Hogy merészelhette önkényesen. halálos fenyegetések által lefojtva már akkor is a maihoz hasonlóvá lett a magyar.minden ránehezedő kényszerrel. s amelyhez távoli földek lakói is zarándokolni jártak. kérdőrevonással és fenyegetéssel dacolva ragaszkodott ősei hitéhez. Állott vala Esztergom ősi királyi székvárosában ki tudja mikortól. hogy már akkor meg volt félemlítve a nép? Lehetséges. ez a külországi. amely ismerte a múlt és a jövendő titkait. feltétlenül megjegyzendő körülmény: Adalbert nem magyar. prágai püspök parancsol a magyar királynak: ő szabja meg mit szabad és mit kell tennie. képes volt feltárni a köréje sereglő nép kérdéseire a jövendő titkait. amit rovására írnak. személyesen nem ő maga.

a fegyvertelen sokaság pedig egyfelől tudta. kultúrarombolás. hogy ez az országra titkos úton-módon rászabadult terrorhatalom egyetértésével történik. akik nem fogadták el a hitet.Teljesen bizonyosra vehetjük: Adalbert püspök egymaga. katonák nyújtották a fáklyát a fegyverek gyűrűjében vakmerősködő püspöknek. A BÉKEVÁGY CSALÉTKE "Egy követ tűnik fel titkos utasítással" Szabó Károly Magyarok és németek addig a fegyverek nyelvén társalogtak. amely akárcsak megkísérelhette volna is a magyarokkal szembeni megmérettetést. ami megfosztotta őstörténetének. s akinek intézkedésére Géza "Elküldötte (.) hírnökeit a keresztény vidékre. a maga személyében nem mert volna erre a garázdálkodásra vetemedni: erős fegyveres csapat. mert a pogányoktól és azok üldözésétől megszabadultak. a rombolást előre elhatározva vonult az ősszobor elé. Senki ebben kivetnivalót nem találhat. a hosszú háborúskodásba belefásulva. a béke létrehozására tesz kísérletet.) PÜSPÖK ARANYSZAMÁRON 1.és adatpusztításnak. állig fegyverbe bújt katonák kíséretében. Kegyetlen üldözője volt a keresztényeknek. És ez volt az az ember. A nép ugyanis pogányságban élt. hogy a fejedelmet (népe elleni harcában) megsegítsék azon pogányok (a magyarok) ellen. okirat. mint az alakja köré fonódó émelygős nyájaskodások. hogy az akkori Európában nem volt semmiféle más hatalom a germánon kívül. valósággal előképe a hazánkban ezer éven át folyó nemzeti ereklyeirtásnak. gondosan előkészített merénylet volt ez a szégyenteljes rémtett. Érthető volna hát. Adalbert püspöktől Hunfalvy-Hunsdorferig. . Természetesen előre kitervelt. a fáklyát sem ő maga vitte s nem is ott gyújtották meg a fáklyá(ka)t." (Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai. hogy aki közbeavatkozik . másrészt azt.. Ezt hírül véve sok gróf.a halál fia. katona és nemes jött hozzá a keresztények földjéről. Tény. aki parancsokat osztott a magyar királynak. történelme igaz ismeretétől a nemzetet. Ez a herostráteszi tett és a benne megnyilvánuló erőszakosság hozzátartozik Adalbert püspök portréjához és talán igazabb fényt vet rá. ha a germán hatalom háromnegyed évszázad támadó magyar külháborúinak csapásait szenvedve a megbékélés útjait keresi. sokan közülük az Isten iránti szeretetből.. s a két nagyhatalom. hanem magukkal hozták a városon át s mikor az emlékműhöz értek. mások viszont. eredetének emlékezetétől. hogy mindenkinek adják tudtul kívánságát (az ország titkos úton történő katonai megszállására).. 158.. az Égetőig és a szovjet könyvégetésekig mindannak. kódex-.

Az a germán hatalom. az elhallgatások és mellébeszélések. ha mindeddig . a magyar és a német viszonyát.a cselekvésképtelenség. a fegyverek után az események irányítását a titkos diplomácia veszi át. az ellenségeskedések félbeszakítása és megszüntetése. a történetvizsgáló értetlenül áll a Bruno püspök követjárását árnyaló jelenségek előtt. s mivel. sejtetések itt fellelhető közegét úgy örvénylik körül a talányok sűrű rétegei. Az évszázados kegyetlen hagyományok teljesen ellentmondanak ennek a folyamatnak. amelynek esélye sincs a szembenállásra. minden titokban. Tanúsítja ezt önmagában már az is. ami itt történik.. ha nem vesszük észre: az. ehhez szükségesek lettek volna a megfelelő alapok is. béketeremtésre irányuló erőfeszítések történnek. és érvényes erre a korra is. a szenvedő. annyira nincs. nem az eddigi ellenséges viszonynak a felszámolása. kihatásaiban pedig félelmetes. hogy Taksony nagykirály kidőljön a sorból. minden háborús viszályra értelmezhető. Természetesen lehetséges és kívánatos a kibékülés. nemzetközi cselszövényt felfogni sem képes tiszta. hanem merőben másról. a szél iránya megfordul.nagy tehetetlenségi nyomatékkal . ez minden korra. segítettek kicsit neki. máris jön a német császári udvarból az újabb követség Bruno püspökkel az élen. efölött nem lehet vita. mondhatnók. eljött a nagy alkalom. Mert lehetetlen napirendre térni afölött. Taksony neveletlen gyermeke csüccsenhetett a magyar trónra. ez magától nem ment . Öntudatlanság. arctalan erők hatalmi játékbábja. meghatározó szerep. vagy együttműködésre törekvés. titkos erők lépnek mindinkább sorompóba.. nem holmi kibékülésre. hogy ezek az események. ordas kétszínűséget. az együttműködés a németekkel.katonai síkon . legalábbis a barátkozási kedv. nem a békülés lehetséges és szükséges módozatait kereste. ami ekkoriban zajlik. s mi folyik ellene a kulisszák mögött. a zajló események ellentmondásosságából fakad. hogy fel sem ismeri . Tüstént beindulhatott a rejtelmes és baljós ölelkezés. felszámolásáról van szó. s eképpen aztán újólag gyermekkirály. az rendellenes. hogy már-már reménytelennek látszik az igazság kihámozása. a jelek szerint. Egészen más történik és egészen más módon. de éppen ezért akkor a magyaroknak engesztelhetetlen ellenfelévé és ellenségévé vált. És az új követ körül még sűrűbben rajzanak a titkok és a bonyodalom. Politikai ármánykodást.Taksony még mindössze 38 éves volt -. illetve az európai politikában. ellentmondanak mindannak. a magyar erő pedig . aranyos királyi báb. múlttalan lélek. a múltat el lehetett söpörni s fekete kézzel átnyúlni a múlt fölött. hogy a magyar-germán érintkezés titkos szálakon fut tovább. az új király trónralépése után tüstént elkezdődött titokzatos követjárások. de távolról sem ez az. ellenség barát mezében lépett fel belső segítő karok között s követ követet követett. amely valóban kegyetlen csapásokat szenvedett el a magyaroktól. Wolfgang lábanyoma még ki sem hűlt. Wolfgang után nekieredhetett Bruno püspök s Bruno nyomán már útrakelhettek a magyarok követei. a titkosság leple alatt megy végbe. A titkos erők színrelépésével sajátos fordulat észlelhető a magyar-germán viszonyban. E német részről hirtelen támadt heves barátkozáshoz csak azt kellett kivárni. s ezt a tényt az adatirtó inkvizíció minden mesterkedése sem képes eltüntetni. ami itt folyik. titkos erők mozgatják a színfalak mögül az eseményeket.még egy ezredévvel a lezajlott dráma után sem -. tehetetlenség és védtelenség állapotába kerül. hogy nem ennek a két . Itt mindez hiányzik és ez jelzi. ami ezidáig meghatározta a magyar politikát. mi történt (történik) vele. nem a jobb belátás kerekedett felül. a horgas elméjű dicsőséges német császár. értetlensége az események. amelyre az augsburgi ütközet óta várva várt Ottó. Ha élne a békevágy a német udvari körökben a minapi ádáz ellenséggel szemben. úgy igen hevesnek mutatkozna ez a békevágy és a barátság.Csakhogy itt nem kiengesztelődésre. a védtelenül kiszolgáltatott fél állapotába. nem egy adott áldatlan állapot kölcsönös javításáról. Mi tagadás. a titkos diplomácia előretörésével a germán fél kezébe került a teljes kezdeményezés.a magyar félé volt a kezdeményező.

nagyhatalomnak egymáshoz való közeledése folyik itt a megfelelő mederben, s keretek között, ellenkezőleg: a germán fél álarcosan közelít, titkos operációkkal, ügyletekkel, mesterkedésekkel dolgozik. Jelzi ezt már az is, hogy nem egy magát és kormányát megtalált és a maga összeköttetéseit, helyzetét fölismert és azzal tisztában lévő uralkodóval lép kapcsolatba a germán hatalom, hanem akkor lép föl, amikor itt egy rejtelmes királycsere történik. Tehát a változásoknak abban a veszedelmes időszakában, amikor még nem tudni, hogy miből mi fejlődik ki. Amikor az új kormányzat és az új király még nem állt, nem állhatott a maga lábára, tehát valójában a változásnak, a válságnak nehéz és bonyolult időszakában, amikor még nem kristályosodtak ki az álláspontok, ekkor lép fel, és hogyan? Akkor sem nyíltan, például átfogó nyílt ajánlatokkal az ellenségeske-dések elhárítására, a béke megteremtésére és az esetleges jövőbeni együttműködésre, hanem a legsötétebb ármánykodások közepette a legnagyobb titokban, titkos diplomáciai követségek útján, tehát olyasmi történik itt, amit valójában nem foghatunk föl másként, mint álcázott titkos erők támadásaként, mint olyan titkos diplomáciai manőverként, amelynek célja közel sem az, amit ürügyül felhoznak valóságos céljainak leplezésére, tehát nem holmi békesség és kiegyezés elérésére irányuló erőfeszítés folyik itt, hanem a nemzetközi bűnszövetkezet támadása a gyanútlan élet ellen, a valamilyen módon védtelenné vált magyar erővel szemben. Tehát szembetűnően rejtelmes dolgok történnek, és ezt aláhúzza és közvetett formában tanúsítja az, hogy ezeknek a cselekvéseknek, ezeknek a manővereknek minden nyomát igyekeztek teljesen eltüntetni, kilúgozni a történelemből. Éppen ezért Brunó követjárását, de Wolfgangét sem és a viszonzásul küldött magyar követjárást semmiképpen sem intézheti el a történetvizsgáló azzal, hogy adatok híján lehetetlen a történelmi rekonstrukció és lehetetlen a bizónyítás; azzal, hogy semmivel semmit sem lehet bizonyítani, tehát térjünk napirendre mindezek fölött a dolgok fölött, lépjük át azt a szakadékot, amit itt a tudatos, céltudatos és célzatos adatirtás teremtett, törődjünk bele abba, hogy emiatt egyszerűen nincs mit keresnünk itt, nincs lehetőség a feltárásra, térjünk át olyan dolgokra, ahol lehetőség van az ún. "történetírásra". Látnunk kell azonban, hogy a titkos cselekményeknek, melyek ezekben a végzetes napokban az események irányítóivá válnak, a közeljövőben olyan következményei támadnak, amelyek a magyar birodalom szétzúzásához vezetnek, s valójában világomlást jelentenek; olyan következmények, amelyek alapjaiban rázták meg a magyar világot és változtatták meg egész Európa történelmének a menetét. Mindezek olyan gigantikus és idegyökereztethetően bizonyítható végzetes következmények, hogy ha a történetvizsgáló ezt azzal intézné el, hogy itt nincs mit tenni, nincs mit keresnünk a szükséges adatok hiányában, akkor döbbenetes vakságáról tenne bizonyságot és tökéletes alkalmatlanságáról arra vonatkozóan, hogy a történelmet és a történelem titkokkal lefedett anyagát feltárja, vagyis arról, hogy egyáltalán alkalmatlan a történetírásra; mert aki ilyen esetben az adathiányra való utalással meghátrál, bevallja tehetetlenségét, annak vissza kell kérnie az iskolapénzt, mint olyannak, aki nem alkalmas a történetírásra, tekintve, hogy a történetírás nem a felületek felületének újra meg újra való felkérődzése és mások szavai nyomán némi kis változtatásokkal újra való elmesélése. Az igazi történetírás a történelmi valóság feltárása a mellébeszélések, hazugságok halmazatai mögül, a mesterségesen támasztott rések, hiányüregek körülrajzolása, logikai és tárgyi bizonyítékokkal való kitöltése, vagyis oknyomozás. A történetírás egyértelmű tehát azzal, hogy a történelem felülete mögül kell föltárni mindazt, amit a felület rejt, a hamis, a meghamisított és a félrevezető felület. Esetünkben tehát tovább kell mennünk és tovább is lehet mennünk. Mert ha semmilyen más adat nem állna a történetvizsgáló rendelkezésére, csupán azok a szédületes és hihetetlennek mondható roppant arányú, következményű változások, amelyeknek kétségkívül itt rejlik a kiinduló pontja, már akkor megvolna minden lehetősége arra, az adathiány ellenére, hogy megbízhatóan szilárd következtetések alapján föltárja, fölkörnyékezze azt, ami itt ment végbe. Szerencsénkre, különös szerencsére a legnagyobb gonddal véghezvitt adatgyomlálás során a nyomtalanítok figyelmét - a sors különleges kedvezése folytán - elkerülte egy olyan perdöntően fontos bizonyíték - meglehet, féltő kezek rejtették el a vizslató tekintetek elől -, amely leleplezi a

csalást s fakó világot vet a mesterségesen keltett vakhomályba: I. Ottó császár titkos levele, amelyet követe, Bruno püspök révén juttatott el Passauba, Piligrin püspökhöz

2. A MEGVESZTEGETÉS MŰVÉSZETE Gézát láthatatlan kormány irányította, illetve helyesebben, uralkodott helyette és cselekedett az ő nevében; ez a titkos kormányzat a hallgatás falával zárta el magát a nyilvánosság elől, s láthatatlanná tevő köpenyül, védőpajzsul a gyermekkirály személyét tolta maga elé sötét szándékai, nemzetrontó tervei és cselekedetei elleplezésére. Ebbe a képbe illeszkedik Ottó két követségének jövetele. Jellemző módon mindkét követséget láthatatlanították, elrejtve, miért küldettek és mit végeztek, mert az adatnyirbálók, inkvizítor-cenzorok, történelem-felülvizsgálók természetesen rávetették magukat a két követség útjára, és amit nem sikerült az emberi emlékezetből teljesen kitörölni, azt mellébeszéléssel, félremagyarázásokkal hamukázták kivehetetlenné. A felismerhetetlen-ségig elkoszolt, elmázolt ténycsökevényeket már nyugodtan bocsátották a szintén markukban tartott, erkölcsileg kimarjult és szellemileg impotens történetírás rendelkezésére; nem lehet semmi baj, az igazságot a föld alá gyömöszölték. Valóságos csoda hát, ha itt-ott mégis akad egy-két áruló nyom, észre nem vett fogódzó. Itt van például az ajándékozások kérdése. Követek, követségek már az ősidőkben rákaptak arra, hogy a felkeresendő országok jóindulatát ajándékokkal nyerjék meg. Ártalmatlan dolog az ajándék, jószándék adja, hogy örömöt okozzon vele, s ha lehet, némi jóindulatra hangoljon. Ez a felismerés azonban már az ajándékozás lehetőségeire világít: ha ellenszenvet, rosszindulatot akarunk legyűrni, s ha nem remélt előnyöket akarunk magunknak kicsikarni - egy jól irányzott ajándék sokat segíthet. Már az ókoriak tudták ezt: az ajándékozás művészete - a megvesztegetés művészete. Egyiptom, Róma, Bizánc mai pénzegységekben kifejezve, milliárdokat költött "ajándékozásra". Arannyal megrakott karavánok mentek a kipuhatolandó, meghódítandó országokba vagy azokhoz a hatalmakhoz (így pl. a régi magyarokhoz is), akiktől dús ajándék fejében fegyveres segítséget reméltek és nyertek is. Ajándékozni kell, ajándékozni, elsőbb csak "tiszta ajándékozás" legyen ez, ajándékozás, amiért cserébe semmit se kérnek, ajándékozás, amelynek tisztaságához látszólag kétség se férhet. Az önzetlenül, bőségesen, fölösen megajándékozott akaratlanul is ellenszolgáltatásokra hajlamos, hisz mindenki tudja, érzi, az emberi viszonyok kölcsönösségeken alapulnak, ez a kölcsönösség teremti meg az élet megszokott egyensúlyát. Az "önzetlenül" (ellenszolgáltatás kérése nélkül) megajándékozott tehát akaratlanul is megroggyan és hajlik az ellenszolgáltatásra, vagyis az ajándékozó felé a viszonzásra. Csekély, jelentéktelen és ártalmatlan kérések teljesítését ugyan miképpen is tagadhatná meg? Hisz ezek csupán semmiségek a neki juttatott értékekhez képest. E viszonzásképp nyújtott dolgok némelykor - miként utólag kiderülhet - (a pokol útjai is jószándékkal kikövezettek) nem is olyan nagyon ártalmatlankák, s így a két felet előbb-utóbb már titkos szálak fűzik össze. Az ajándékokkal rendszeresen elhalmozott aztán rendszerint nagyhamar hozzászokik az ajándékozáshoz, mint olyan jövedelmi forráshoz, amelyre számítani lehet, s minél tovább tart, minél rendszeresebbé válik, annál inkább hozzáidomul életmódjával, költekezésével, s az ajándékok hovatovább nélkülözhetetlenné válnak. Vagyis a megajándékozott és az ajándékozó közt függőségi, kölcsönösségi viszony alakul ki. A megajándékozott észrevétlenül mindinkább kiszolgáltatottá válik. A kiszolgáltatottság kényszerhelyzet, csapdahelyzet, a kiszolgáltatott engedelmességre kényszerül, akarata ellenére is.

Az ajándékozás ellenszolgáltatást.

természetrajzához

hozzátartozik:

elkerülhetetlenné

teszi

az

Ezek kezdetben csekélyek, jelentéktelenek, szórványosak, önkéntes jellegűek. Hovatovább azonban az ellenszolgáltatások rendszeressé válnak. Az ajándékozás jellege fokról-fokra megváltozik s nyílt vesztegetéssé válik. A két fél közti viszony ekkor megfordul. Míg az ajándékozó kezdetben semmilyen joggal nem bírt, ajándékaival csupán a másik fél jóindulatát, kegyét remélte elérni, tehát ekkor még a megajándékozott a hatalmas, az ajándékozó a hatalom nélküli, a fokról-fokra történő átalakulás elkerülhetetlen, s az ajándékozás vesztegetéssé, vesztegetési viszonnyá alakulása után a vesztegető kezébe csúszik át minden hatalom, még a megajándékozott, illetve a megvesztegetett személyi biztonsága, élete is a vesztegető kezébe kerül és azzal úgyszólván korlátlanul rendelkezhet. Ez az ajándékozás révén történő behatolás útja. Róma és Bizánc magas tökélyre fejlesztették az ajándékozások rendszerét a "barbár" népek fölötti uralom megszerzésére. A vesztegetést előkészítő ajándékozgatás előfeltétele természetesen a személyes érintkezés. A személyes érintkezés viszont a különböző érdekszálakkal egymáshoz fűződő, ütköző államok vezetői részéről szükséges és kikerülhetetlen. Az államok közti elemi érintkezés módja követek küldése, követek cseréje. A követek megajándékozása könnyű és természetes s nemritkán bevett szokás volt. Ez volt a hivatalos ajándékozások kezdete. Kellő ügyességgel ez a későbbiek során valóságos rendszerré, az idegen országot behálózó rendszerré épülhetett. Bizáncban még valami elősegítette az ajándékozások rendszerének kiépítését: a hódító "barbár" népeknek fizetett évi adó. Bilánc ennek, állami függetlenségi érzületére hivatkozva - ajándékozási jelleget adott. Szerfölött különös makacssággal ragaszkodott Bizánc ahhoz, hogy a gyermeket másként nevezzék s az évi adót ne évi adónak, de évi ajándéknak. E különös törekvés titkát még senki sem kutatta, mert fel sem tűnt senkinek, hogy itt titok lapul. Némi erőltetésre a hódító keleti fejedelmek belementek az adó "ajándék"-nak való átkeresztelésébe, a lényegen ez nem változtat, gondolhatták. A lényegen ez nem változtat - gondolhatnánk. Ámde ez egyáltalán nem így van, a bizánci diplomácia pontosan tudta, mit miért csinál. Az évi adó "ajándék"-nak való átkeresztelése - utat nyitott az ajándékozásnak, megengedhetővé tette az ajándékozgatást, azaz elősegítette az ajándékozási rendszerek kiépítését. Mert ha már évi rendszeres "ajándékozás"-ról volt szó, ugyan ki kifogásolhatta, ha nemcsak a hódító fejedelem kapja meg "ajándékát", de a "bolond bizánciak" a kiszabott - tehát kötelező - "ajándékozáson" felül, megajándékozzák az évi "ajándékért" Bizáncba látogató főembereket is. Erre volt jó az ajándékozások rendszere. Út nyílt ilymódon a legkülönfélébb - és tegyük hozzá legsötétebb - kapcsolatok és üzelmek létesítésére. Így építi ki az ajándékozás révén szétáramló arany az árulás útját. Bruno is ebben az ügyben utazott. "Sankt Gallen-i Bruno Magyarországra jöttével kerültek ide először latin vallásos tiszteletre szánt kegytárgyak, ötvösművek és textíliák. Ezek részben I. Ottó császár ajándékai lehettek a megtérő fejedelem és családja (?) számára, részben az első püspök és papi kísérete felszereléséhez tartozhattak. Egy részük a császár, más részük a mainzi érsek, harmadik részük az ír alapítású, nagy hagyományokkal rendelkező Sankt Gallen-i apátság kincstárából eredhetett." (Győrffy György, i. m. 75.) Hát nem bűbájos? A kisértékű kegytárgyak, legalábbis nyomokban, fennmaradtak, a megvesztegetések nagy aranykincsei nyom nélkül elnyelettek, s végül, fentiek alapján is az a hamis látszat kerekedhet, hogy nem is történt más az égvilágon, csupán "vallásos tiszteletre szánt kegytárgyak" (senkise gondoljon bálványimádásra) ájtatos vallási szellemből fakadó odaajándékozása. Csakhogy itt vannak a tények, az országrontásbontás tényei, a magyarság rövidesen bekövetkező vérbefojtása, és itt van Ottó császár Piligrin püspöknek küldött, rejtett célzásokkal teli titkos levele.

Páris és Budavár kapuit. arannyal fedett házat. Aranytól kábultcsábult világban arany köti össze az emberi álmokat. a legékesebb szószóló a lélekcsábításban. Az aranynak bűvös ereje van. A titkon áramló arany folyamaival. az arany. Az arany. megvesztegetéses ajándékozgatással a legerősebben összerótt birodalom is felbomlasztható. cseh koronái is tanúsítják. az ajándékozásos megvesztegetés. hogy személyesen átadja neki Ottó császár bizalmas levelét. Ez az a "Szezám nyílj ki!"-féle szellemi varázskulcs. eshetőségeket. Piligrinnel tanácskozza meg Magyarországon elért eredményeit és a roppant fontosságú kilátásokat. tízmillió megvesztegetésre fordított aranyon szerezte meg. aranyon vásárolható meg a vér. AZ ARANNYAL MEGRAKOTT SZAMÁR VILÁGTÖRTÉNELMI BOMBA A titkon áramló arany folyamaival. amely a földalatti ajtókat is kinyitogatja. természetesen a királynak. Óriási értékű rakományát tetemes fegyveres őrség kíséri. az okiratha-misító. amelytől trónok omlanak összes ősi szent országok oszlanak szét mandragóraleheletétől. a nagyravágyás átkával megvert. Piligrin püspökhöz. népeket. Karthagó. Mert ahol ezt bevetik. Róma. Piligrin ott. Aranyon adják-veszik a szüzeket. aztán fegyverrel megrohanni. tízmillió aranyon. a simoniákus. "Magától értetődik . ide tér meg. az aranyat.tehetetlenné tenni: előbb megrothasztani. s hogy irigységet ne ébresszen. agyát. aranyfonalakkal behálózni.3. Arannyal mindent el lehet érni. Wolfgang követsége is. Ajándékozz és ajándékozz. püspök itt. titkos utakon vezesse őt a magyar határszélekig. Arany nyitotta meg Babilon. A titkon áramló arany fénylő ereivel kell a kiszemelt országot kellemesen zsibongó érzések útján észrevétlenül összekötni. lélekvásárlásban. Tihuanaco. Théba. Arany emeli fel és dönti meg a birodalmakat. A titkos diplomácia egyik legfőbb ókori-középkori gyakorlati elve az arany. az emberek élete. ez az a messzehordó fegyver. ajándékokkal vásárold meg ellenséged kezét. Bratianu. Bruno püspök pedig valósággal aranyszamáron kaptat fel Gézához az ősi Esztergomba. az aranyat. népét halomra ölni. Pompeius és Ottó császár is arannyal dolgozott. Az arany faltörő kosának hogy állna ellent Hunnia? Ókori szólásmondás: EGY ARANNYAL MEGRAKOTT SZAMÁR TÖBBET ÉR EGY HADSEREGNÉL.állapítja meg Wertner Az Árpádok családi történetében -. Ardarich gepida király. a titkos üzelmek fő kotyvasztójához. Attila hun nagykirály felbérelt gyilkosának 448-ban aranyat ígértek. a titkos diplomácia messzehordó. Magyarország bekebelezésére áhítozó Piligrin püspök. ő szövi Ottó megbízásá-ból az óriási aranyszálhálót Magyarország körül. Erdélyt. titkon magunkhoz vonni s aztán . nemzetközi szinten valamelyik fél istentelen előnyöket akar a maga számára a másik fél rovására kicsikarni. a sátánészjárású cselszövő. hogy adjon újabb fegyvereseket melléje az óriási értékű rakomány őrzésére és a LEGNAGYOBB ÓVATOSSÁGGAL. a szerzetes is arannyal megrakodva jön. lejei. püspök ott." Ajándékokat. országokat. lélekmángorló fegyvere. dinárjai. az aranyat kell bevetnie. Valach-Ruminia miniszterelnöke azzal kérkedett el francia diplomatáknak. a csók. ajándékokat a király környezetében lebzselő főméltóságok-nak. mint láttuk. hogy a követség értékes ajándékokat vitt magával. szemét. Piligrin mindenütt. Ki kell térnie Passau felé. az arany. lidérces tűz. hogy az ősi magyar felségterületnek a mai Magyarországnál nagyobb részét. Már Wolfgang. napfényű fém a legfélelmetesebb fegyver. titkos ragadozmányok közelítésében és érvényesítésében. ÚGY SZÉTVETI A KISZEMELT ORSZÁGOT. Hozzá tér meg magyarországi útjáról Wolfgang. Városok. AKÁR EGY VILÁGTÖRTÉNELMI BOMBA. várak szilánkjai záporoznak szerte s vakultan fut a jó nép szerteszét. Piligrin itt. . és hozzá kanyarodik odautaztában Bruno püspök. Ha emberközi. Útja Ottó császártól nem vezet egyenesen a magyar királyi udvarba. J. miként ezt az első világháborús pánszlávszabadkőműves világ-összeesküvés guruló aranyrubeljei. magától roskad össze a hősi ellenállás. megvesztegetéses ajándékozással a legerősebben összerótt birodalom is felbomlasztható.

Ez kell. a könyörtelen hódítás és terjeszkedés jegyében telt el. még a gyászév sem tarthatja vissza (a jelek szerint Gézát sem). miktől a jámbor ember megkukul. maszlag. hogy őt a magyar király netántáni ágyproblémái izgatják. Senki se gondoljon rosszra. Életkora óvatos becsléssel 12-14 évre tehető. túlteszi magát a sérelmeken. Nagy uralkodó volt. svindli. néphóhérlásaira a kereszténységre térítés tüllfátylait borítsa. Kigondolt mindent. Ágyproblémái? De hiszen Géza még gyermek. egészséges élet. hogy kaméleon színekben pompázzék s zsonglőri cselszövényeire és területrablásaira.s történelemlátását elvesztve. hogy "megbizonyosodjék a magyar király házasodási szándékáról" és ehhez számára minden támogatást megadjon.teteme még jószerivel ki sem hűlt. a titkos hódítás nagymestere. töményen iderántva Ottó császár portréját. a DRANG NACH OSTEN korai megvalósítója. és keresztényi lélekkel csupán az embert nézi. Istenem. a magyarokat kell letiporni! Ez volt Ottó legizzóbb. irgalmatlan hódító. örüljünk az emberi megnyilvánulásnak. A magyarnak új kormány. agyvize fölforrásáig kénytelen volt elviselni a magyar túlhatalom kegyetlen csapásait. Csakugyan házasodni akar vagy sem? Erről kell meggyőződni. Mesébe szédültünk. Derék dolog. ez a nagyhatalmú császár mégiscsak nemes lélek. Ottó nem kicsinyeskedik. hogy az öreg király Taksony . ki majd őt kormányozza. Segítsünk neki! Lám csak lám. aki az arany csengésére megtántorodni és Ottót szolgálni kész. erővel ez nem megy. DRANG NACH OSTEN! . Végre egy üde színfolt a történelmi cselekmények sötét áradásában. néptipró. De tudta. miszerint Ottónak egész eddigi élete kizárólagosan az uralmi érdek. patakzik az arany s Bruno kincsekkel rakott karavánja apránkint megürült. OTTÓ CSÁSZÁR JÓSÁGA Némelyek szerint Ottó azért küldte Brunot Magyarországba. hogy valakit éhes torkához csalogasson. a hivatalos beállítás maszlagfelhőibe. A germán világhatalom e korai megálmodója és tűzön-vízen át érvényesítője évtizedeken át. nehogy ez olyan hatást keltsen. a holmiféle jóságosál-nagybácsika meséjébe. az ifjúi nemi gyötrelmektől gyötört. igazi . a többi mind simli. Mit számít az! Annál jobb! Akad is már belevaló jelölt. mint inkább Ottónál .tető-pontjára tört s nem tűr többé halasztást. támadó külháborúit. képtelenségek képtelenségébe. máris ott karvalyozik fölötte a nász. mintha a réti csikasz szívreható bárányhangokat hallatna. leghőbb vágya. fáradságot nem kímélve. s tán még azzal is kár volna előhozakodni. 4. nősülni óhajtozó. Való-sággal dől. pénzt. aki még azt is mesterfokon végezte. Közép-Európa nagyhatalmát. igazi germán feleség. megtanulta. Az árulás rőt napja a ködön át felsejlett.mindenkinek. szívreható sietség. Gézának feleség kell. Nagyobb erőt kisebbel csak fortéllyal lehet legyőzni. Félre kell vetnünk hát a szarkasztikus hangot. A nősülési láz ennek ellenére nem annyira Gézánál. ám attól visszahőkölő gyermek-királyt. nem hergelődik a bosszúálláson acsarogva.keletet fel kell törni. Keletről jön a baj! . tisztán. s pillanatig is kétségbevonjuk. s az új magyar királynak. De Géza gyermek még. Országos gondjait félrevetve két követséget is küld.vélhette s vélte Ottó.

A követek tárgyaltak. a szép Adelhaidot módfelett ajánlgatták. s ugyancsak Adelhaid. körülmények és következmények cáfolhatatlan özönével bizonyítjuk: I. titkos mesterkedésekre és azok háttértényezőire I. I. s ellenvetés nem történt. Ezekre a tervekre. míg meleg. Így gondolta és így lett. ÜGYELJ AZÉRT NAGYON REÁ. Ottó császár titkos levele . Őnála nem lehet különb magyar királyné. bármire is lenne szüksége. 207. Így lett. "OTTÓ. hogy ezek a titkos tervek valóban léteztek és a nemzetközi bűnszövetkezet szervezett orvtámadása közvetlenül Géza trónralépését követően indult meg különös erővel s roppantotta meg a túlerejű. tisztelettel és A LEGÓVATOSABBAN VEZESD ŐT A MAGYAROK HATÁRAIHOZ A LEHETŐ LEGKÖZELEBB. OTTÓ CSÁSZÁR PILIGRIN PASSAUI PÜSPÖKHÖZ INTÉZETT TITKOS LEVELE Történelmi tények.germán walkür. legyőzhetetlen tizedik századi magyar nagyhatalom gerincét. Ottó császár minden részletre kiterjedő tervet dolgozott ki Magyarország titkos leigázására. a passaui egyház tisztelendő püspökének üdvözletünket és kegyelmünket.feltehetően a címzett Piligrin püspök mentette meg és rejtette el a későbbi korok számára . lovakkal és minden egyébről gondoskodva. és szeretetreméltóságodnak ajánljuk. bizonyítva. hogy magyar főurak közül (ha voltak magyar főurak a királyi tanácsban) senkiben sem keltett gyanút a császár ajánlása. s Adelhaid révbe jut. akiben felötlik. vérbefulladó násza? Senki sem figyelmeztetett. Tom I.a Germania Sacra. sutyorogtak. Adelhaidnak neveltje. senki sem akadt. Mert arra buzdítottuk őt. ISTEN KEGYELMÉBŐL FÖLSÉGES CSÁSZÁR. hogy ellenségtől csak ellenséges cselekvés várható? Senkiben sem ötlött fel Hildegung-Ildikó és Attila véres árnya. c. történelmi dokumentumgyűjteményben maradt fenn. Követek fussanak. Piligrinnek. 973-ban húsvéti ünnepséget rendezett Ottó császár Quedlinburgban. HOGY KIRÁLYUKAT MENTŐL HAMARÉBB AMI SZÁNDÉKAINKRA HAJLÍTSA. Raniz. Fusson Wolfgang és fusson Bruno. . Küldjük Bruno püspököt. üssék a vasat. hogy a legodaadóbban támogasd. ezáltal újabb talányba ütközünk. az ördög menyasszonya nem lett volna-e jobb?) Ki érti ezt? Ki fogja fel értelmes fővel ezt? Kevésre rá. s embereiddel. senki sem tiltakozott? Ha maga az ördög jön a mátkáját ajánlva. az ellen sem vetnek semmit? Az ördög kénköves anyját is elfogadják? (Kérdés persze. Ottó titkos levele is fényt vet. 5. ami útjához szükséges. És így. óriási csodás révbe. feleségének. Mert miként lehetséges.

amit a kereszténységre térítés ürügyén ráerőltettek. miként akarhatta volna a kereszténységet. de szexuális kategória. B/ A tizedik évszázad Európa-szerte rettegett magyarjait soha senki semmikor nem szorította ki a Nyugatról és sehonnan. óvatos célzásokkal. szövege kódolt szöveg. s a levél a titkos diplomácia jellegzetes." Egyszerű. világosan áttekinthető levél. AZ NEKED ÉS VALAMENNYIÖTÖKNEK FÖLÖTTÉBB NAGY HASZNÁRA LESZ. várakozása a magyarok Nyugatról való kiszorításától (?) kezdve megtérési kísérleteik zátonyra futásáig (?) és végül a saját kivárási politikájának (?) beigazolódása" (i. azon egyszerű okból. . félig kimondott gondolatokkal és érthetetlen elemekkel. tekintve. s azt csak a legvéresebb. hogy a magyarság több mint egy évszázadon át nemzeti szabadságháborúk sorozatával akarta visszaverni mindazt. elhallgatásokkal és sejtetésekkel élő nyelvén íródott. hogy elrejtsék gondolatainkat". mivel a magyarok döntő katonai fölénye folytán erre nem volt semmiféle lehetőség. Győrffy György nemes egyszerűséggel "úti ajánlólevélnek" nevezi az ottói levelet s azt a következőképpen értelmezi: "Ottó levelének vigyázóan sürgető hangneme nemcsak az »első találkozó« izgalmát (?) (ami még meg sem történt) leheli magából. s hogy a császári levél tele van homályos utalásokkal. s éppen a lényegét nem értjük. miként és miért tett volna kísérleteket a kereszténység felvételére. hogy a magyar nemzet egésze eleinek ősi hitében élve s a kereszténységet nem is ismerve. gondoskodik a hosszú úttól s az út fáradalmaitól és viszontagságaitól elgyötört küldöttség pihentetéséről. MIVEL HA FÖLTETT SZÁNDÉKUNK (titkos tervünk) SIKERRE VISZ. mondhatnánk együgyű. s azokat ki és miért.HOGY EZ A KÖVETSÉG A LEHETŐ EGÓVATOSABBAN MENJEN VÉGBE. figyelmesen és előrelátóan. hogy állításai módfelett kérdőjelesek. legkönyörtelenebb fegyveres terrorral kényszeríthették rá a magyar nemzetre. Kénytelenek voltunk kérdőjeleket iktatni Győrffy György kommentárjába. Megjegyzéseink: A/ Az első légyott izgalma nem történelmi. "A szavak arra valók.valójában semmit sem ért. Ottó császár. C/ A korabeli magyarságnak egyáltalán nem voltak "zátonyra futott kísérletei" a zsidókereszténység felvételére. De a figyelmes szemlélőt az a sejtelem ragadja meg. hogy az áttetszőnek vélt levél tartalma zárt. ellátásáról és felszerelési hiányainak pótlásáról. amelyből mindent megért . miféle agyrémes elgondolások alapján utasította és utasíthatta volna vissza? Ellenkezőleg. és semmilyen kísérletei. A "légyott izgalmában" szenvedő idős császár és a magyar nagykirály közötti találkozást soha senki nem vette tervbe és az nem is jött soha létre. hogy ebből a teljesen világos levélből. m. hanem benne sűrűsödik húsz év gondja. Kiderül. tény és való. 70).

ha Ottó szándékai tiszták. Ottó sem bízott semmit a "kivárásra". ha valóban jószándék vezeti s valóban a két nagyhatalom megbékélését akarja és békés együttműködését szorgalmazza? Ha így van.püspök a püspökhöz -. ami valójában nem más. ezért időzik itt hosszan . minden esetleges kellemetlenséget elhárítva. s embereit. azt teljesen fölösleges volt ennyire kihangsúlyoznia. Másfelől pedig miért kell félniök. Ez csak aképpen érthető. a magyar határ eléréséig szükséges a különleges elővigyázat. Az ottói levél is jelzi. lovait pihentetni jön ide Bruno . a politika soha. hogy a bizalmas jelentésekkel külön futárok nyargaltak innen időről-időre a császárhoz). előre megadott ponton már biztonságos kíséret várja a követséget. miért tért éppen ide Passauba. hogy Bruno követ járására is ezeknek a passaui tanácskozásoknak következté-ben került sor (a két követ járás közötti nyilvánvaló összefüggést már Szabó Károly is megállapította). magyarellenes terveket is. netán. miért kell a legnagyobb óvatossággal eljárniok a magyar . mi szükség a köntörfalazásra. hogy ők vezessék. diverzáns katonái várják a követ érkezését. Ugyan miért? Nyilvánvalóan nem a szállásért. mint a tehetetlenség beismerése. hanem a belső árulást szervező főemberekhez. hogy azt. nem a királyhoz. de éppen fordítva. De az ottói levélből az is előhomálylik: legfőképpen nem is magyar felségterületen. várni. miért nem fordul közvetlenül Gézához? Miért figyelmezteti levelében kétszer is Piligrint a lehető legnagyobb óvatosságra a követség észrevétlenül való Magyarországra juttatásában és a magyar határ megközelítésében? Ha közönséges. S a levél elemzésére visszatérve. Nem pihenni. hogy haladéktalanul a császárhoz sietne (bizonyosra vehetjük egyébként. Az efféle "kivárási politika" sosem emelte volna fel Ottó hatalmát és sohasem döntötte volna meg az évszázad magyar nagyhatalmát. utalásai. elemi szükségletei folytán a "kivárási politikát" mindenkor megelőzi a cselekvés szükségszerűsége. mikből kielemezhető a Magyarország elleni nemzetközi összeesküvés kibontakozó támadása. s ittléte alatt nemcsupán a magyarországi tapasztalatokat és titkos fejleménye-ket tárgyalták meg a legtüzetesebben. hogy kirobbantsák vagy megszilárdítsák a királyellenes puccsot. ha a magyar határövezeten belül. Piligrinhez Bruno püspök követsége? Mint már korábban is utaltunk rá. amíg a rovar a hálójába kerül. miért nem lép fel a császár nyíltan és egyenesen. Érdekes bepillantást nyújthatnak erre vonatkozólag Ottó levelének burkolt célzásai. hátha a sült galamb megkezdi röpülését a tátott száj felé. nem holmi tranzitszállás. bizonyos nyomát adva így ármányos mesterkedéseinek. tehát csupán arról lehet szó. már az is megfontolásra szorul. útközi pihenőhely volt Ottó császár követei számára Passau. tolvajlopakodásra. hogy a határ túloldalán illegális személyek. s minden köznapi ügyben szükséges óvakodásról lett volna szó. hanem egészen más célból: titkos kémhálózat titkos kémközpontja volt Piligrin püspök Passauja. Ottó császár titkos tervei kivitelezésének megbeszélésére jön a diverziós központba a kémfőnökhöz. mintha a magyar határon túlkerülve már semmi vész nem fenyegetné a követséget. úgy ennek nyilvánvalóan semmi akadálya. merőben másról van szó. Ezért tér ide titkos megbízatású magyarországi útja befejeztével Wolfgang szerzetes. de a további teendőket. És már itt fel kell vetni a kérdést: miért van szükség titkolózásra még a levélben is. Feltehető.D/ A nagypolitika sürgető kényszerei. De miért nem jön ez a feltételezett kíséret egészen Passauig a követség elébe? Ha a királyi kormányzat áll a kíséret küldése mögött. de titkos megbízatással. A pók kivárhatja. baj nélkül a királyi központba vezesse. a Magyarország létére törő nemzetközi összeesküvés (nemzetközi bűnszövetkezet) hálózatainak szervező központja. I. az összeesküvők cinkosai. Wolfgang szerzetes-követ is ide jött magyarországi küldetése befejeztével. Ottó nagyon is cselekvően avatkozott bele a magyarság sorsába.ahelyett. s nem is holmi "úti ajánlólevéllel" jöttek ide a követek. óvatoskodásra. I. mi szükség a titkos diplomáciai tolvajnyelvbe rejtett célzásokra.

amely eképpen végérvényesen megszabadul a magyarok pusztító beütéseitől. az egész Nyugatnak. azzal bíztuk meg őt -. titkos erőkkel való szétzúzását és titkos germán uralom alá helyezését. Vagyis MAGÁT A MAGYAR KIRÁLYT AKARJÁK TITKOS MESTERKEDÉSEK RÉVÉN A HATALMUKBA KERÍTENI ÉS FALTÖRŐ KOSKÉNT FELHASZNÁLNI A LEGYŐZHETETLEN MAGYAR KATONAI HATALOM BELÜLRŐL VALÓ LEROMBOLÁSÁRA. HOGY KIRÁLYUKAT MENTŐL HAMARÉBB A MI SZÁNDÉKAINKRA HAJLÍTSA. kilátásba helyezve. titkos úton. ez lesz "nagy hasznára" az erkölcsi gátlásokat nem ismerő. csupán az. 3/ Titkos tárgyalásokat folytat megnevezetlen személyekkel. és megvesztegetés céljából ajándékoz és ajándékoz. "ARRA BUZDÍTOTTUK ŐT (BRUNOT) .amit úgy kell értenünk. 4/ Követjárásának minden nyomát. tragikus következmények tanúsítják. hiszen egyébként Ottó császár nem fűzné mindennek megvalósítását Bruno püspök követjárásának sikeréhez. mert a történteket és félelmetes következményeit az ördög sem cáfolhatja meg. szeretnék szétugrasztani őket. miféle kockázat. 6. BRUNO KÖVETJÁRÁSA TÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 1/ Bruno titkos megbízatással titkos utakon settenkedik be Magyarországba 2/ Ajándékokkal megrakodva jön. és a határszéleken cirkálva. olvassa végig még egynéhányszor a levelet és idézett passzusát. hogy a szabad magyarok megneszelték a kiterebélyesedő cselszövést s ezen belül az újabb titkos germán követek érkezését.más lehetőség híján-lépjen a Pokollal szövetségre. S hogy ezek nem holmi felelőtlen szavak. de azt is elárulja. mi több. kósza és súlytalan ábrándok voltak.írja levelében a császár . azt a nemsokára bekövetkező döbbenetes. az . hogy a magyar gyepűrendszer nem áll a cselszövők befolyása alatt. Ottó levelének ez a passzusa tehát nemcsak bevilágít Ottó titkos terveibe. Ottó császárnak Bruno követ járásával kapcsolatos világtörténelmi jelentőségű titkos levele. E jóslatszerű titokzatos szavak burkolt formában. simoniákus. miféle veszedelem? Nincs más magyarázat. hogy az Piligrinnek és valamennyiüknek nagy hasznára válik majd. de félreérthetetlenül arra céloznak és azt mondják ki. Ottóék olyan értesüléseket szerezhettek. titkos terv sikerre viteléről" is szól a levél. okirathamisító passaui püspök-nek. 5/ A tüzetes nyomtalanítás ellenére mégis fennmaradt egy fontos dokumentum. s valamennyiöknek. hogy ezek a tervek a végső előkészítettség és megvalósítás szakaszába jutottak immár. Aki pedig meg akarja cáfolni.határszélhez közelítve és a gyepűn áthaladva? Mi fenyeget itt. További rejtélyes "föltett szándék." Értsd: HOGY A GERMÁN HATALMI ÉRDEKEK SZOLGÁLATÁBA ÁLLÍTSA. Aki hitetlenkedve fogadja ezt. noha talán hiába. . tárgyalásainak minden mozzanatát. Még e sátáni cél elérésének módja is kihámozható a szándékosan homályos szavú császári levélből: a nemrégen trónra került magyar gyermekkirályt akarják felhasználni erre a célra. ami kisvártatva bekövetkezett: a magyar katonai nagyhatalom bukását. akinek legforróbb vágya Pannoniának az ő egyházmegyéjébe való bekebelezése. eredményét utólag gondosan eltüntették.

. (és a farkas gyomorrontást kapva vad üvöltéssel a bárányt szétszaggatja). hogy a független. MI TÖRTÉNT QUEDLINBURGBAN? I. De hol van tökéletes munka? A tökéletesség elérése az istenek kiváltsága. De tartózkodjunk annak kimondásától.bármilyen elképesztő előnyöket is biztosított az a német fél számára . olyan magyar-német államközi egyezmények. Így csak az az eshetőség marad. aki minden bizonnyal Ottó császár elsőszámú embere volt a Magyarország elleni összeesküvés szervezésében. Könnyekig meg le. A függő helyzetbe jutásnak azonban minden feltétele hiányzik. szabad Magyarország miért vesz részt ezen a lényegében vazallus és függő országok számára rendezett német birodalmi tanácskozáson. így hát odaát és ideát is egyaránt még kellett semmisíteni. 7/ Álszent szólamaival a megbékélés szükségességéről és fontosságáról igyekszik meggyőzni a magyarokat. Ottó császár jelöltjével való összeházasítását. Hihetetlen megállapodások. van. Itt Magyarország van a terítéken. lám az emberi szív. nehogy a jámbor utókor valahogy szemrevételezve hátrahőköljön és hanyatt essen az abban foglaltaktól. szerződéskötések születtek itt. Itt a mérgezett alma másik fele. . így hát képet alkothatunk a Quedlinburgban történtekről. Foglaljunk össze elöljáróban egynéhány furcsaságot. hihet csalást. a templomot fölöttébb ritkán látogatják. ahol . hogy titkos erők hatoltak be a magyar központi hatalomba és a kezükbe ragadták az ország láthatatlan kezekkel való irányítását.. 1/ Érthetetlen.régi kegyes szerzők álma szerint – „a bárány együtt legel a farkassal". 8/ A kölcsönös béke zálogául ajánlja a püspök Gézának Adelhaiddal. hogy minden köztudott és nyilvánvaló tény ellenére Magyarország ismeretlen tényezők és körülmények hatására maga is függő helyzetű országgá süllyedt. A MÉRGEZETT ALMA Láttuk az augsburgi alkalmi részvereségre épülő. akárcsak az őt megelőző Wolfgangé. ha föltennénk. minden idejüket leköti a tárgyalások menete. Lám. Kegyes férfiak gyülekezete jött össze itt a keresztény vallásos ünnep. Érthetővé válna ez. a dühödt egymásra herregésbe belefásulva Krisztus aklába tér.nem bírta el a szem. bűntény sincs tökéletes. szoros szálakkal kötődik Piligrin passaui püspökhöz. aki be se néz. az inkvizítorok sem érhették el ezt a könyvmáglyák árnyékában is maradtak fenn nyomok. a sötét tervek keresztülvitele. a húsvét megünneplésére. amelyek írásban papírra rögzített szövegét . Közel tizenkét ország fejedelmeinek küldöttsége gyűlt össze. az ájtatoskodás mezébe burkolt hatatlanított quedlinburgi nemzetmételyezés és –védtelenítés. a kor nagy cselszövőjéhez és hírhedt okirathamisítójához.6/ További áruló nyom: Bruno követsége. hogy mi ment gondoljon rosszra.

illetve I.2 / Érthetetlenek az itt kötött megállapodások is. A legjellemzőbb tünet: mindent fedőréteg borít és titkosság árnyal. Ottó császárnak. az egyezmény tételeit nem utasítja vissza. katonai ereje teljében van. hogy a magyar hivatalos hatalom (király. hogy sötét ügyben sántikálnak és az értekezés vallási jellege alattomos és sötét titkosdiplomáciai mesterkedések leplezésére szolgál. maga a kormányzat áll az országot kiszolgáltató egyezmény hátterében. hogy egy ország tárgyalóküldöttsége következetesen olyan megállapodásokat köt. illetve ennek a hatalomnak idegenérdekű kisajátítója.csupán ürügy. . értekezleteket. mindenekfölött Ottó nagybirodalmi elképzeléseinek megvalósítását és a magyar nagyhatalom tönkretételét. Érthetővé válik ez. szenteskednek és borzoskodnak. s csak a tilosban járók alakoskodási kényszerével magyarázható. kormányzat) semmilyen ellenintézkedést sem tesz. amelyek egytől-egyig az általa képviselt hatalom érdekeit sújtják. és mindenben aláveti magát a megállapodásnak. C/ Így viszont csak a harmadik feltevés marad: maga a király.húsvét megünneplése -. Magyarország azonban nem hever legyőzetve a német császár lábainál. hogy jóváhagyásával szentesítse. a leplezést. 4/ Érthetetlen. mintha a teljes államhatalmat birtokolná. ha A/ Mindaz. Ez is érthetővé válik. hogy Ottó ne tarthatna nyíltan a világ színe előtt bármely országok küldötteinek részvételével politikai megbeszéléseket. ez esetben ugyanis a győztes fél diktálhatja a feltételeket és a legyőzött fél küldöttségének tevékenysége valójában a diktátumok tudomásulvételére szorítkozik. semmilyen megtorló intézkedést nem tesz. amely a képviselt hatalmat s annak katonai erejét teljesen megsemmisítette. ez a katonai erő pedig fölötte áll a Nyugat képviselte katonai erőnek. mintha ő maga volna a legfelsóbb. Titkosak már a tanácskozás összehívásának és megtartásának körülményei is. az összejövetel vallásos kerete . A második feltevést megkérdőjelezi az a sajátos körülmény. éppen ezáltal árulván el. alapjában véve szükségtelen is. Nem mindennapi bornírtság kell ahhoz. 3 / Érthetetlen. átlátszó. ha a tárgyalást háborús összecsapás előzte meg. B/ A küldöttség árulókból áll és árulást követ el. kivéve. Mert semmi ok sincs rá. hogy valaki ne vegye észre az álcázást. itt mégis álcáskodnak. bevégzett ténnyé tegye Magyarország feltétel nélküli önalávetését a Nyugatnak. Az első feltevést valószínűtleníti az efféle nyilvános színjáték megrendezésének szükségtelensége. ami itt folyik. rossz ürügy. csupán színjáték s már eleve elrendeztetett minden. ez a küldöttség azért jött. ha föltesszük. hogy a küldöttség úgy rendelkezik és olyan döntéseket hoz. ellenőrizetlen magyar hatalom. Így hát a quedlinburgi egyezmény a maga teljes egészében abszurd és érthetetlen.

hitünk szerint. Nem minden szám. Déva ősvárát az ember még-nem-tapodta szűz területen tizenkét kőműves rakja fel a szűzterület helyvédő szellemeivel viaskodva. hanem az általuk nem is ismert kereszténység tizenkét apostolának mintájára. Mi keresnivalója volt ezen a tanácskozáson az ettől a hatalmi csoportosulástól különálló. a mostoha idő pusztító kezei .itt is fekete üreget teremtettek. Magyar őshagyományok is ide nyúlnak vissza.Ottó a "húsvét megünneplése" c í m é n azoknak az országoknak küldöttségeit hívta meg. így a dánokat. mert a számolás alapját szolgáltató ujjak teljessége. (Neves Kossuth-díjasunk itt is keresztbe tesz a magyar hagyománynak?) De talán mégsem minden a Bibliából ered. Ősidőkbe nyúlik vissza minden ódonveretű jelkép. sőt szembenálló. a nevüket sem. A TIZENKETTEK TALÁNYA Tizenkettek utaztak Magyarhonból. Közéjük tartozik a tizenkettes szám is. Ezúttal egyetlen jelképet. A tizenkét fehér ló . a vár . egyetlen számot foghatunk vallatóra. amikor az Ember még az ujjain próbálgatta a számok titkát. semmit sem tudunk róluk. Tizenkettő dél. a számok is hordozhatnak jelképet. és tizenkettő éjfél.a szűz területeket meghódító s várakat és tornyokat építő emberiség egészének a jelképe. Már a fenti adatok is. lengyeleket. amelyek függő vagy féligfüggő viszonyba kerultek a terjeszkedő német hatalommal. abba az időbe. (A mágikus számok rendjének semmi köze a spekulatív. származásuk s miként jelöltettek. csupán a "bűvös" számokként ismert mágikus számok (ismertetésükre itt nem térhetünk ki).távolról sem a maguk őshagyományai alapján küldenek éppen tizenkét főembert Quedlinburgba. A tíz is teljesség. szólaljanak meg a számok. fiktív számmisztikához.akárcsak a Bábel tornya . A legutóbbi honvisszafoglalás után Árpád tizenkét fehér lovat küld a szkíta avar birodalomba betelepült Szvatopluknak. a jelképek. Mágikus idők eredőiből tudjuk.) Tizenkettő! Az óra körbeforgó mutatója tizenkettővel felezve kétszer jelzi a napot. udvar képviselőit. kilétük. tizenkét főméltóság. Történelmi hagyományainkból. De teljesség a tizenkettő is. mi volta tisztségük. valamint a keletrómai és pápai. Ha elhallgatnak a szavak.a Napisten tizenkét száguldó földi megtestesítője. de sehol semmi. helyesebben az adatgyomlálók. a teljes év tizenkét nagydarabja. független Magyarországnak? II.ezt számos helyen hangsúlyozza . Milyen érdekes: Győrffy György szerint a "pogány magyarok" . elsüllyedt ősszámrendszerek is a tizenkettőre épültek. a teljesjogúság jelképi kinyilatkoztatása. s egyúttal a Napisten tizenkét fényküllője. kik voltak. A kőművesek tizenkettes száma a teljességet fejezi ki. ki által és miért erre a sorsdöntő tanácskozásra. elnémulnak az adatok. nevük. tehát a quedlinburgi összejövetel amolyan német nagybirodalmi tanácskozás volt. emlékezetirtók . A tizenkettőé is. cseheket. Remek volna felütni régi kódexeket s megtekinteni.azaz. . Tizenkettő a holdhónapokból álló év hónapjainak rendje. népköltészetünk mélyrétegeiből is sűrűn felcsillan a mágikus számok titka. És Árpád. Fölösleges hát tűzgyújtáshoz hamuért szomszédba mennünk. mágikus jelképiséget. Sokat elárulnának ezek az adatok. oroszokat. ezt jelzik. Ősidőkbe nyúlik vissza ez a tizenkettő.

hogy az akkori hatalmas és diadalmas Magyarországot a valósággal ellentétesen holmi gyönge. Ók maguk dönthetnek. emberrel. önbecsüléssel. és már nem volt más törekvésük. nem törődtek immár semmi egyébbel. Nincs úr fölöttük. Békében miért kellene keresni a békét? De főként miért kellene előnytelen feltételekkel békeszerződést kötni egy olyan hatalommal. függetlenséggel. a béke elérését sóvárogták. eltiport. gyönyörű. hazával. mindent feladni. hogy gyönyörű. hogy békeajánlatokkal ostromolták azokat a hatalmakat. miként adhatta oda ez a testület az országot a német hatalomnak. de letagadhatatlan mágikus jelképiségű nyelv megérteti. még mindig Európa rettegett. eképpen oldalozó mozgással közelítve meg a kegyesorcájú célt. jövővel. kizárólag a mindenáron való béke elérése. de Magyarország vonatkozásában lehetőség sincs erre. területi épséggel. odadobni készen.ha hihetünk némely hístorikusunknak . hiszen a békesség kétségkívül az ember legfőbb javai közé tartozik. a magyarságnak a kereszténység általi egyedül lehetséges mrgmentését.s z i n t e k ö n y ö r ö g t e k nekik a békéért. különösképpen akkor. akiket jó fél évszázadon át megannyi hadjáratban porig lazsnakoltak s akiktől továbbra sem volt semmi félnivalójuk és . Mindehhez félreértések elkerülése végett tüstént hozzá kell tennünk. Az ember nem vetkőzhet ki egyik napról a másikra a maga természetéből. se Istennel. Békét ajánl. amely addig nem tudott megállni a magyarokkal szemben? S mindenekfölött miért kellene egy indokolatlan és érthetetlen békediktátum jellegű békekötéssel minden magyar érdeket odadobni.a békében élő és senki által nem támadott. És ekkor . Ez a titkos. Európa népei közt kivívott hatalommal és tekintéllyel. tekintve. vezető katonai hatalma volt. háborús készülődésre utaló jel. a békesóvárgás és -keresés. A "BÉKÉÉRT KÖNYÖRÖGVE HÁZALÓ" MAGYAROKRÓL Némelyek szerint a keménykötésű. csak mindent feláldozni.békében élve . amikor már két évtizede jószerint teljes békében éltek. egyszóval nincs semmilyen háborús veszély. nemzeti szabadsággal. a béke minden egyebet elborító és elhárító áhítása.ámde ez a hirtelenül bekövetkező nagy megjámborodás béke áhítozás kicsikét furán hat és . tönkrevert s ellenségei irgalmáért esedező országnak tüntesse fel. felségterületét megsérteni a világon senkise merte és továbbra is az égvilágon semmi se fenyegette. III. nincs háborús készülődés. Még maga a király sem. minden előzmény és átmenet nélkül elhatalmasodott a békevágy. amikor nincs háború. hogy a magyarság változatlanul. amikor Magyarország határait megközelíteni. harcias magyarokon ekkor hirtelenül. hogy ezen hamarjában támadt nagy békülékenységi hajlamról kottázó kaméleon hírverések mögött netántán az a sandasütetű szándék húzódik. az országot idegen hatalomnak önként alávetni s mindent. tényleges helyzetéből. és kinek volna lehetne bármi kivetnivalója is ellene . hogy a küldöttek a teljes magyar hatalmat képviselik.mondjuk ki . azt tudatja. nem fenyegetett magyar király . se ellenséggel. közélettel.hihetetlen is s talán nem is igaz. Békevágyuk olyan elemi erejűvé vált. megmaradással.békét ajánl a németek császárának. egyedül a békét.Tizenkettő itt is a küldöttek száma. körülményeiből s tartanunk kell attól. Felfoghatatlan jelbeszéd? Nagyon is világos szózat a küldöttek tizenkettes száma. fejét önként bárd alá dugni? . r á cáfol minden. akkor.

MEGKEZDTÜK A HITTÉRÍTŐI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁT” (Endlicher. a szemfényvesztő hazudozásnak valóságos farsangi maskarádéja. Ottó " . pápai bullák koholásától sem irtózva. császári. A múlt század vég jeles történésze. Ámde amit itt folyik. ki hogy czélzáit elérhesse. csupán a kereszténység kiterjesztésével? A pápa vagy a császár? Vagy netán a pápa volt a császár és a császár a pápa? Mit akarnak itt elhitetni a győzelmes hazugság erejével a maga javaiból kiforgatott magyarsággal? Talán katonai erő vetette egyházi iga alá a legyőzhetetlen Magyarországot? Vagy – ismeretlen és nemlétező – egyházi haderő vetette germán katonai iga alá? Hogyan s mint? Hiszen az egyház nem katonai nagyhatalom. Ottó. 131) Eszerint szövetségre léptek volna aruugyarok és németek (a „szövetség” egyetlen megnyilvánulása Magyarország titkos megszállása). a térítő papok szervezett csoportját látjuk hazánknan szabadon működni . akinek nemcsak hivatásából. mit mond. lehetőségek és tettek felcserélődnek. évi levelében a quedlinburgi megállapodásról: 'A SZÖVETSÉG NYOMÁN LÉTREJÖTT BÉKE ALKALMÁVA L ÉLVE. . helyeztek. szerepek. ha a bűnözők nem álcáznák magukat. nincs birodalmak megdöntésére. nem tudnának megélni. Miként törhette volna hát vallási igájába a hata1mas Magyarországot? I. Így van ez rendjén. de kifejezetten vallási jellegűek. ki mit akar. de aki haditetteivel és s z ó b a n i s nemegyszer kifejtette: legfőbb feladatának a túltengő és egész Európát rettegésben tartó magyar katonai hatalom megdöntését tekinti. jóllehet ezek a diktátumok különösképpen nem katonai. Szabó Károly a következőket írja: Ez a követség békeszerződéssel t é r a h a z á b a v i s s z a . MONUMENTA ARPADAINA.IV. hanem egyházi. s a megegyezés tárgya a hittérítés szabad gyakorlása Magyarországon. . Az embert elfogja a kétség: lehetséges. katonai ellenfelétől. s az emberben önkéntelenül felmerül a kérdés. KÜLÖNÖS SZEREPCSERÉK Valaki azt mondta. ne ütődjünk meg rajta.de amelynek irányát és főczélját a rögtön bekövetkezett eseményekből tisztán kivehetjük. ami szerfölött különös a magyarság elsőszámú ellenségétől. Benedek pápához intézett 974. Alig érkezik ugyanis vissza a követség. püspökségét a soha nem létezett lorchi érsekség általa koholt jogaiba visszahelyeztetni. hogy mégis egyházi jellegű tanácskozás volt? A pápa tárgyalt Quedlinburgban és a pápa diktálta a békefeltételeket? Talán a pápa volt a nem-győztes győztes s a legyőzhetetlen nem-legyőzöttnek ő diktálta a győztes pozíciójából az elképesztő feltételeket. A bűnpalástolás.legalábbis formailag – nem idegen katonai iga. akár termeszek testét a viaszréteg. népek. m e l y n e k P O N T J A I I S M E R E T L E N E K ugyan előttünk. semmi egyébbel nem gondolva. s e követelmények Magyarországot és a magyarságot . legfőbb katonai parancsnoka köti ki. hirdetni a kereszténység tanait s ezek hátterében szemléljük a nagyratörő tervei kivitelében fáradhatatlan passaui püspök Piligrin alakját. A tárgyaló felek kizárólag erre szorítkoznak. a német nagyhatalom megtestesítője. s magát a megtérítendő Pannonia metropolitájául elismertetni törekedik. a titok védőkéregként fedi a bűnt." (Vezérek kora 342. nemzetek letiprására alkalmas hadszervezete. katonai tisztségéből fakadóan feladata birodalma gyarapítása.) A legkirívóbb furcsasága a quedlinburgi egyezménynek az . A megkötött egyezmények ezek szerint tehát a magyarországi kereszténységre térítés megengedésére vonatkoznak. mit hisz és miért tesz? Piligrin püspök írja VII. vallási iga alá helyezik.ha hihetünk a forrásoknak -‚ hogy a feltételeket I.

de világi uralkodó. nyilvánvalóan a másik fél hatalmának aláásását szolgálják. Következésképp az új hit bevezetése magyar földre és akadálytalan terjesztése a hódító germán imperializmus akaratából. megfelelőnek tartott. Ottó jámborkodásának naiv mesefeltételezéseit. két lábbal állt a földön. minden efféle képtelenségekbe torkolló fellengzősség. katonai célokat. PILIGRIN PÜSPÖK MAGYARELLENES DIVERZIÓS KÖZPONTTÁ ÉPÍTI KI PASSAU VÁROSÁT Pótlólagosan még ki kell térnünk Wolfgang és Bruno német követek további sorsára. gyakorlati célokat követett. Ottó itt. ha az ördög pápája. császár. Miért voltak hát ezek I. még annál is súlyosabb és végzetesebb békediktátumba? Miként és miért vetették alá magukat egy őket le nem győző. Magyarán 1. e felszíni tény mögött a sátáni cselszövény.szilárd következtetések alapján . Előzőleg . hogy a germán terjeszkedésnek ez a megszállottja a leigázott szláv népek és a leigázandó magyarok esetében is keresztény vallási követelésekkel hozakodott elő. egy nép akaratának kikapcsolását.egyháziak. Ottó császár első követelései? Vessük félre az I. Távol állt tőle. a német-római birodalom császára. ha meg akarja valósítani a földön . követelései tehát vallásos jellegük dacára . viselt dolgaira. Annál különösebb és érdekesebb. aki gyilkát elrejtve hamis ürügyekkel magát szerelőnek. a maga birodalmát akarta mindenáron növelni. s azokat mintegy bástyaként tolta valóságos célkitűzései elé. mint taktikai mesterkedés. legfeljebb akkor. érdekében történt. hatalmi. ebben a békediktátumban egy ellenséges külföldi hatalom képviselőjeként lép fel. valóságos céljai leplezésének kiváló eszközét találta meg benne.nem is voltak . önvédelmének teljes kiiktatását egy idegen agresszív imperialista hatalom által rákényszerített idegen vallás érdekében. a kereszténységre térítést valóságos hatalmi céljainak elpalástolására használta fel. mivel pedig hatalma a pápaság fölé nőtt s ilymódon befolyása a papságra ellenállhatatlan volt.a trianoni békediktátummal vetekedő. ellenséges idegen hatalom követeléseinek? E mögött lapul. katonai. I. ennyiben volt fontos számára a kereszténység. akár a bűnöző. És itt meg kell jegyeznünk: maga a pápa sem követelhette volna mindezt. céljai nem lehettek hát . miféle illetékessége volt volna vallási kérdések politikai érvényesítésére'? H o g y került a csizma az asztalra? Ottó nem pápa.ami esze ágában se volt . de következményeiben.Ottó a kereszténységet.isten földi országát. hódítási céljának vallási burokkal való elfedése. nem egyházfejedelem. ha a kívánt cél elérésének lehetőségét ígérte. dicséretére legyen mondva. hogy Passaut Piligrin püspök . más népek rovására kiterjeszteni és ehhez. valamint ellenségei legyőzéséhez bármilyen eszközt jónak. legfeljebb akkor tűzhetett volna egyházi-vallási célokat maga elé. nem egyházfő. ha lehet. Felmered tehát a kínzó rejtély: miként mehettek bele a le nem g yő z ö t t független Magyarország képviselői e felháborító .hatalmi. pompás csalétket találta népek elbódítására. V. árusnak kiadva kér bebocsátást. ennek érdekében fogalmazódnak meg és ezt a célt.kifejtettük. miért és miként léphetett volna fel a keresztény hatalom mezében? Mi köze. hegemonisztikus követelések. Mindez természetesen nem más.pedig.

vallási álarccal kendőzött szervezetével szemben elbukott az efféle mesterkedésekben járatlan magyar erő." (Wertner Mór i. végrehajtásához látott. hogy Gézának 973-ban bekövetkezett egybekelése (.) akárhogy is volt. ezt a körülményt a császár 972-iki kitüntetésében részesültség (?) viszonzásának kell tekintenünk (?). miért itt és ebből az alkalomból köttetett meg Géza házassági szerződése? 226 . az özvegy fejedelemnek (?) keresztény nővel való összeházasításával Magyarországon a kereszténységet előmozdítsa. MAGYARORSZÁG HATÁRAIHOZ KÖZEL OLY MŰKŐDÉSI KÖZPONTOT AKARVÁN SZERVEZNI.) Töprengésre már az is. habár egyes részleteit nem bírálhatjuk meg. Ez a megállapításunk azonban nem vonatkoztatható a quedlinburgi magyar küldöttség tagjaira. "Miután Géza 973 tavaszán az akkoron Quedlinburgban a húsvétot ünneplő császárhoz követséget menesztett. I. bő okot adhat. Bruno.ezer évi időtartamra . E követség BÉKÉT KÖTÖTT A CSÁSZÁRRAL. hogy ők minden jel szerint az ország megrontására törő titkos erők szolgálatában álltak.a megtévesztés. ki később Oroszország apostola lőn. Utóbb bukkantunk rá az alábbi históriai anyagra. s biztonsággal feltehető. amelyben a titkos erők természetrajzának megfelelően meghatározó szerepe volt a tények elkendőzésének. még ezzel sem érték be és a magyar állami szuverenitás felszámolását előkészítő politikai fegyverletétel kikötéseit a magyar király ugyanezt a célt szolgáló megnősítésének. alatta voltak. kegyetlen diktátumot sem engedték a maga meztelenségében nyilvánosságra kerülni és azt mint "egyezményt". egyházi színezettel leplezve el az összejövetel valódi lényegét.. b. hogy t. Ámde még az álcázásnak ez a foka sem volt elég. mássá színezésének.) Nem csoda. Ottó és a pápa rendeletére) a regensburgi püspökséggel jutalmazott. mint helyettesei. ha a titkos erőknek ezzel a széleskörű. "szövetségkötést". S HONNAN KAPJÁK MAJD AZ ÖSZTÖNT A TÉRÍTŐK./ mi csupán egy ártatlan és ártalmatlan nászi egyezményt kötöttünk. Láttuk. Sikerült is -. vagy éppen mint "békeszerződést" vitték be a köztudatba. házasságkotésének Prokrusztész-ágyába gyömöszölték. megvalósítani iparkodott (. 29..diverziós és kémközponttá építette ki. amely a leghatározottabb formában megerősíti feltevésünket." (Thierry Amadé: Attila-mondák 98-99..jellegű találkozót vallási keretbe illesztették. m. "Ottó az alkut (a magyarokkal) bevégezvén. HONNAN INDULJON KI A HITTERJESZTÉS (a Magyarország elleni diverzió) MUNKÁJA. valódi mivoltából való kiforgatásának. a quedlinburgi eseményekkel s z o r o s összefüggésben ál1. hogy a kifejezetten politikai valójában titkosdiplomáciai .i.) Adelhaiddal. hogy Ottó akkoron kedvencz tervét./ mi jámborul csupán húsvét megünneplésére jöttünk össze. ERŐSSÉGÉÜL PASSAU VÁROSÁT S TÁBORNOKÁUL PILIGRIN PÜSPÖKÖT VÁLASZTOTTA. ZSÁKBAMACSKA-KIRÁLYNÉ Hétpróbás cselszövők szervezte álarcos tanácskozás volt ez. kit Piligrin (I. ezáltal mintegy azt jelezve – a. Ugyanígy a cinkosság és árulás révén a magyarokra mért. annyi tény. tekintve. noha nem tökéletesre. A PÁPA E TEKINTETBEN PILIGRINT RENDKÍVÜLI HATALOMMAL RUHÁZTA FÖL. és a buzgó Wolfgang barát. a lóláb némileg kilógott.

Mivel pedig Őmátkaságát maga a császár ajánlja. Ottó császár és a tizedik század végi magyar történelem egyik legizgalmasabb személyisége volt. majd Habsburg Mária és Mohács. mint megsebzett vad vérét a kutyák. Kincstári adatnyelők nyalták fel. az ellenségből hirtelen átvedlett "jóbarát" a tények tanúsága szerint gőzerővel gondoskodik Géza megnősítéséről. István király Geisel der Treue (hűség záloga). a házasságkötési fegyvert (szexuális vagy nemi fegyvert) vetette be az új szkíta túlhatalom lerobbantására. A quedlinburgi álarcosbál az ő figurája körül forgott. két évszázad múltán (némely kisebb jelentőségűeket átugorva) a szerelmetes Gertrudisz. amelyből egy rosszul működő fűnyirógéppel jókora szakaszokat teljesen kiirtottak s csak itt-ott hagytok meg egy-két borzas (vagy éppen véres) fűcsomót.r. nemzedéknyi távolból. ennek a rejtelmes némbernek szinte minden (vér)nyomát (Bővebb ismertetését ld.igazi zsákba-macska. ha házassági szerződése nem ezen a nemzetközi tanácskozáson történik s ezáltal nem válik eltagadhatatlanná. a sokrétűen egybefonódó magyar-német történelem egyik l é g talányosabb alakja előzménytelenül és rejtelmesen lép elő a történelem homályából.vallási ünnepségnek álcázott titkos tárgyaláson . s furcsa módon a homály később sem oszlik el körülötte.germán menyasszonnyal Adelhaid. hogy egyáltalán létezett s hogy Géza nagykirálynak volt ilyen nevű felesége.ismeretlen menyasszonnyal . . Fél évezreddel a nagy szkíta-hun tragédia után az új Germánia ismét a nőfegyvert. fekete halálmadarak. Ottó.ellenség földjén .ki gondolhatna rosszra? . az érintett. Színre lépett-e Adelhaid a tanácskozáson? Bemutatták-e őt a magyar küldötteknek? És Géza. ugye. Életpályája egy olyan pázsithoz hasonlítható. Adelhaid I. inkvizítorok) úgy elkaparták életfutásának minden elérhető nyomát. s a kis ara neve .merő véletlen volna? . jött Adelhaid. Fél évezred eltelte után. s tudjuk.t án. a szintén Adelhaid névre hallgató császárnéé -. Akárcsak KrimhildaHildegund-Idikó a régi Hunnia. akinek gyilkos tőrdöfése nyomán úgy esett szét a hun világbirodalom. a látatlanba vett asszony .) Adelhaidnak ha nem is volt előzménye. Magyarországra úgy szálltak rá a német földről jött királynék. történelmi elődje és utódja annál bővebben. mint Ottó fölséges párjáé. utána. az általános békülékenység keretébe. következő kötetünkben. Attila arájával. így nem is hangzik annyira zordul és riasztóan. A sort Krimhilda-Hildegund-lldikóval kezdhetjük.ugyan-az. kulcsszerep hárult rá a magyar nagyhatalom elleni nemzetközi cselszövény valóra váltásában. Nem elvetendő ötlet házassággal. hogy a többiekről ne is szóljunk (pályájuk külön munkát igényel). mint roppant dögmadarak. Megrögzött nyomtalanítók (hivatalos adatgyomlálók. hogy alighanem még azt sem tudnánk. zsákbamacska-feleséggel pecsételni meg az újdonsült "baráti" kapcsolatot s beleágyazni az egész kötendő paktumot (diktátumot) a házassági szerződés keretébe. magyarítva Gizella nevű felesége. mint egy szétmarcangolt tetem. ez legfőbb gondjai egyike.messzi idegenben . úgy Adelhaid az ítéletvégrehajtó szerepére választatott ki az új Hunnia ellenében. látta-e őt egyáltalán egybekelésük előtt? Nincs erről semmi hír.

vagyis pontosabban tönkretenni. hitvallását. VII. mindenbe beleegyezett. feláldoznia. bármit is. nem a keresztény világ határainak kiterjesztése. hatalmát. Száz év előtt már Szabó Károly is igazláttató szavakra fakadott: "Nyugat-Európa egyházi és világi hatalmasságai versenyeznek a magyar vallásos és polgári élet újjáalakítását előkészíteni. minden kötelezettség a magyar félre hárul. csalárdsággal. Ártalmatlanná tenni Magyarországot. mindent neki kell áldoznia. megegyezések. győzheti észfurfanggal. Ami nem valósítható meg emígy. ha nyílt fegyveres erővel ennek még a megkísérlése is lehetetlen? Más válasz nem lehetséges erre. A békekötésben a német fél a magyarnak "föltételül szabta" – írja Thierry --. a lehetetlen lehetségessé. a lehetséges lehetetlenné válik.) Erről van szó. ENGEDJEN ÉPÍTTETNI EGYHÁZAKAT. fölülkerekedhet a tárgyalóasztlnál. létét. Leverni őket. állami szuverenitását. a kegyes szólamoktól csöpögő ünnepségek során szelíd kaméleonok között a tisztes tárgyalóasztalnál.nem tehetett? . Ami túlerőben lévén legyőzhetetlen a nyílt színen. az tehetetlen ügyefogyottként ledöfhető a kulisszák mögött. ez a törekvés mozgatja Ottó császárt és a nyugati köröket. MELY NAGYON IS FÖLÉRT AZOKKAL. Aki alulmarad a harcmezőn. de önmagát. egyházi cél. távolról sem vallási. kikészítették a magyarokat a quedlinburgi békés összejövetelnél. elemi létérdekeit szabadságát. szétzúzni katonai erejét.ellenvetést. de hogyan. A MAGYARSÁG ÁRTALMATLANNÁ TÉTELE A leplek alatt ott hever a leütött. Ebben még a derék Thierry is túlzásba esik. társadalmi és államrendszerét kell minden feltétel és ellenszolgáltatás nélkül a nyugatnak odadobnia. látatlanban elfogadta a döntést. Az un. s nem is akármit. S TERÜLETÉN SEMMIKÉPP SE KORLÁTOZZA A KERESZTÉNY VALLÁS GYAKORLÁSÁT. hogy "KÖTELES LEGYEN BEFOGADNI A HITHIRDETŐKET. a leghalványabb utalás sincs arra. Aki nem győzi erővel. 342. szemtől szembe. mert a magyarok itt még színes cukorkákat és üveggyöngyöket sem kaptak. „békeszerződés” vagy "házassági egyezmény" tökéletesen egyoldalú. a legcsekélyebb. legjelentéktelenebb apróságot akár.Géza. mert más eshetőség nincs: titkos ráhatások révén. láthatatlan erők kényszerével. béke egyezmények ürügyével! Mert úgy igaz. az megvalósítható amúgy. . Aki gyönge a háborúban. hogy e "megegyezés" során a német fél is tett némi engedményt s vállalt valamilyen kötelezettséget. elhazudott igazság s ezer évi tetszhalott állapotából ébredezve. erős lehet a békében. a valóság csődöt mond a láthatatlan erők csapásai alatt. föltételezvén. semmit sem kifogásolt. Ha a titkos erők. láthatatlan háttértényezők munkába lépnek. ez az igazi cél.m. a politikában. amellyel szemben katonailag tehetetlennek bizonyultak. A mozgalom m e g v a n indítva. Ártalmatlanná tenni a magyarságot. e célra a hittérítő szent buzgalom egyesülve munkál az önérdekhajhászat erőfeszítéseivel. a gyermekkirály. elkábított. OLY SZERZŐDÉS VOLT EZ. Ártalmatlanná tették. hogy ez a békeegyezmény hasonló volt a gyarmatosító hatalmaknak a primitív népekkel kötött hírhedt "szerződéseihez". felszínre akar törni. nem tett . melynek föladata a NYUGAT ELŐTT RETTENTŐ EMLÉKŰ ÉS MÉG MINDIG FÉLELMETES MAGYAR NEMZETET A KERESZTÉNYSÉG ELFOGADÁSÁVAL ÁRTALMATLANNÁ TENNI. titkos diplomáciában sincs lehetetlen. nincs lehetetlen. A létrejött egyezményekben sehol egy árva szó. Igazlátók keresik."(i. ezerféleképpen megtagadott.

. illetve javadalmazására. hogy minden ellenőrzés. VIII. A diktátum.. geleite (oltalmazó kíséret) keretében fényes küldöttség (némely főméltóságok. Adelhaid úrnővel még ennek az évnek (973) folyamán.... AMIT ŐSI JOGON BÍRTAK S AMIT A HARCMEZŐKŐN ÉVEZREDEKEN ÁT VÉRÜK HULLATÁSÁVAL MEGVÉDTÉK... udvarhölgyek. (Thierry Amadé: Attila-mondák... kisegítő személyzet stb.. 4... 98. HOGY RÁJUK TUKMÁLJUK (-) IPARCIKKEINKET ÉS BŰNEINKET. politikai. A MAGYAROK TÁRGYALÓASZTALNÁL VESZTETTEK EL MINDENT.... eszközök. Géza nagykirály aráját védőőrizet.... Magyarország megnyitja határait a keresztény hittérítők. A magyar király kötelezi magát a királyné és kíséretének. akik be akarnak költözni az országba. ideológiai megszállásnak.. 5..Magyarország kötelezi magát..... halálos „békekötéseinkre” ........ hogy fenti cél elősegítése érdekében lerontja védőgyepű-rendszerét.. különös tekintettel a nyugati gyepűkre... 3.. külhatalmakkal kötött és külhatalmak által a magyarok rovására kötött sírbadöntő „békeegyezményeinkre” Quedlinburgtól a trianoni békediktátumig..... a magyarok nagyura házasságra lép Ottó császár jelöltjével és rokonával.... zöld utat adott a nyugati inváziónak... 6.000 fő) a királyi udvarban illetve közvetlen közelében való végleges elhelyezésére és fenntartására.. valamint a kísérő személyek egésze Magyarország királyának végleges tulajdonába megy át. mint fentiekből kivehető.... Géza.. ..” ...... Arra kötelezte a magyar felet......... illetve mindazok előtt.... 2...MELYEKET MA A MAI VILÁG BARBÁRJAIVAL KÖTÜNK... A királyi úrnői értékek.. 7. s tevékenységüket és személyüket mindennel és mindenkivel szemben megvédelmezi..) kíséri a királyi székhelyre... illetve a magyar királyné személyes tulajdonában marad....... de az országra tán még veszélyesebb békés jellegű folyamatos elözönlésnek. Magyarország vállalja...... Adelhaid úrnőt. hogy a keresztény hittérítők tevékenységét semmiben sem akadályozza és korlátozza...... védőőrizete tagjainak (10...... működésüket minden lehetséges módon támogatja.. egyelőre ugyan nem az ország katonai megszállásának..) Lehetetlen nem gondolni többi végzetes... fegyveres katonai egységek benyomulásának... gazdasági. AZ EGYEZMÉNY KIKÖVETKEZTETHETŐ PONTJAI 1....

Mi áll hát az elképesztő szerződéskötés hátterében? Nincs más magyarázat: a tizenkét főnyi magyar küldöttség visszaélt megbízatásával. biológiai anyag és organizmus. Magyarország eképpen nyított testté vált. Csak egy magyarázat lehetséges. amelynek védő bőrfelületét.aki ugyan nem jelentett számukra semmilyen veszedelmet. De vajon milyen alapon. hogy a politikai cselszövés művészetének. azok boldogulását. hanem minden lehető módon segítse elő. a jövevényeket a továbbiakban se korlátozza. jobbnak kínálkozott a vértelenebb megoldás. gyarapodását. legalábbis nem királyi vér. Csupán ez hatalmazhatta fel a küldöttséget arra. Ugyanakkor a test. Gézát . Feltehetően. már a küldöttség tagjainak kijelölésében sem lehetett mértékadó szerepe.. aminek rafinált eszközökkel való kicsikarása érdekében minden lehetőt elkövetett? A válasz . nem fogadhatta békés szívvel ezeket a folyamatokat és mozgolódásba kezdett. Európa egyik legfőbb hatalmát kiszolgáltassa képtelen szerződéskötés által annak a hatalomnak. így például birtokadományokkal. Lehetséges-e. politikai megfontolatlanság szintjére s szabadjára hagyta„ a véletlen szeszélyére bízta azt. Azaz. állami javadalmazásokkal és hivatalokkal. törvényesen semmiképpen sem kaphattak felhatalmazást arra. hogy az országot odalökjék a német birodalmi érdekeknek. Nyitva maradt még egy elhanyagolhatatlan kérdes. szaporodását. ezeket az alulról jövő mozgolódásokat azonban még idejekorán és drasztikusan elfojtották idegenből. Kik előtt? Mindenki előtt. miként ezt maguk a német szerzők is elismerik. a titkos diplomáciai tudatosságnak lépten-nyomon észlelhető. udvart és a királyi gyermeket.felülvizsgálat és korlátozás nélkül nyissa meg határait. hanem. a maga felelősségére nem vetemedhetett efféle egyezmény megkötésére. pontosabban nem maga a küldöttség. mint Attila nászának megtartásakor.fegyveres őrizet alá helyezték. ily módon a királyi személyi jelkép is megőrződött. nemre. hogy Magyarországot. Itt ezúttal nem folyt vér a nász m e g ü l é s e k o r . Maga Géza sem állt és állhatott a küldöttség döntései mögött. gazdasági. ne is ellenőrizze. társadalmi felfelé törését ne akadályozza. miféle beállítódás folytán kötöttek és köthettek a m agyar küldöttek ilyen végletesen egyoldalú és Magyarországra minden v o n a t kozásban katasztrofálisan hátrányos szerződést a német féllel? Milyen meghatalmazásuk volt? Jogszerűen. de magyar volt . Magyarországon úrrá lett egy idegenérdekű titkos erő. s a befogadottakat. magasiskoláját érvényesítő nyugati politikai vezetés a Magyarországba bezúdítandó jövevények kérdésében visszacsúszott a tervszerűtlenség. a királyi. mint szervezett csoportokat. fajra. mint civileket. Mert a küldöttség önmagában. kényre-kedvre kiszolgáltatva azt a germán nagyhatalmi imperializmusnak. olyan testté. s megtette a csöndes őrizet. hittérítőket éppúgy. és ez áll a döbbenetes fejlemények mögött. behozott fegyveres egységekkel. amely mindinkább széttöretett etnikai egységében is. a behatolás indexi következményeivel. a válógatott germán hadfiak megszállták a királyi palotát. hamrétegeit lehántották és amelybe gáttalanul hatolhatott be minden külső idegen kémiai. Még maga a magyar király sem adhatott erre felhatalmazást. egyénként családokat éppúgy. korra tekintet nélkül mindazokat. hogy egy ilyen egyezmény megkötésére felhatalmazza a küldöttséget. m e r t magának a királynak sem lett volna joga ahhoz. Tízezer fegyveres élén bejött a csodálatos menyasszony. a mögötte álló hatalom. az áruló küldöttséget csak egy áruló kormányzat jelölhette ki és indithatta útnak. amely Magyarország elsőszámú ellensége volt. bocsássa be válogatás nélkül. akik be akarnak jönni. az ország színmagyar lakossága. Adelhaid.

mocsarakon át vonultak be a mit sem ejtő országba. s olyan társadalmi rétegek kerültek betelepítésre — mondhatnánk. a magyar nép leverésére. amelyeknek fokozott lehetőségük volt a szellemi megszállás megvalósítására és az ország felső és középrétegeibe való beilleszkedésbe. hatalmi érdekek szolgálatában történt a betelepítés. AMELY AZ ORSZÁG HATALMÁNAK ALÁÁSÁSÁRA SZŐTT TITKOS MANŐVEREK EGÉSZ FOLYAMAT VÉGREHAJTOTTA. a legnagyobb titokban. . személyi igények. erdőségeken. szervezett betelepítés folyt. siessenek fegyveres seregeikkel a segítségére a saját népe ellenállásának letörésére. ZÁRÓRÉSZ Nem sokkal a történtek és feltehetőleg az Adelhaiddal való egybekelést követően Géza titkos futárok útján küldött titkos levelekben felszólította a környező országok uralkodóit. hanem a nyugati nagypolitika szükségletei szerint.. egyházi és világi méltóságok. Következésképp ki kell zárni a találomra. hogy előre kidolgozott tervek. De ez mára következő kötet: A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA avagy GÉZA NAGYKIRÁLY VÉRE c. vagyis azok a rétegek. kereskedők. hittérítők. hogy A MAGYARORSZÁG FELÉ IRÁNYÍTOTT IDEGENÁRADATOT UGYANAZ A POLITIKAI ERŐ SZERVEZTE ÉS IRÁNYÍTOTTA. mű anyaga. bevetésre —. összevissza történt személyi beköltözéseket s számolnunk kell vele. Messzemenő óvatossággal. katonapolitikusok. messzemenően az irányító hatalmi szférák érdekeihez igazodva. Megindultak az ellenséges fegyveres hadak a mindeddig megközelíthetetlen Magyarországba. hogy gondosan előkészített.. így elsősorban a diplomaták. amelyek beleillettek az ország békés jellegű megszállási és öntudatlanítási tervébe. a magyar király által elébük küldött útbaigazítók vezetésével rejtekutakon.esak az lehet. nem egyéni. Ez természetesen azt jelenti.

Bp. Budapestini. Geréb László. Kassán 1753. Szabó Károly. 1984. I.IRODALOM Anonymus: Gesta Hungarorum. Albin. Ford. Dr. Képes Krónika. 1975. Emericus Szentpétery: SCRIPTORES RERUM HUNGARICARUM I. MCM XXXVII. MDCCLXXIX. 1985. Kézai Simon mester Magyar krónikája. 1982. Ford. Bollók János. Bp. Krakkó 1559. Wertner Mór: Az Árpádok családi története. Ford. Dr. Galántai Erzsébet Bp. Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai. Scriptores historiae Byzantinae Tom. Bp. Petthő Gergely: Rövid magyar krónika sok rend-béli fő históriás könyvekből nagy szorgalmatossággal egybe szedettetett. Bp. Horváth János. 1977. Bp. 1973. Jordanes: A gótok eredete és tettei. Hasonmás kiadás Bp. Dr. 1981. Szekel Estván: Chronica ez világnak jeles dolgairól. Paris MDCCCLlX. II. Ford. Gombos F. Nagy-Becskerek 1892. Blaskovics József. Ford. Polybii Historiarum Reliquie. Bp. Pest 1862. A magyarok története Tarih-i Üngürüsz. 1971. IV. Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. Bokor János. . Ford. Ford. Földy József. Horváth János. Bp. Ford. Bp. Petropoli. Dr. Árpád-kori legendák és intelmek. Brassó 1904.. Bp. Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. 1978. 1983. Strabón: Geographia. Chronica Hungarorum. Pais Dezső ford. PaulusDiaconus: A longobárdok története. Ford. Ford. Thúróczy János: A magyarok krónikája. Blazovich László és Sz. 1960. Brassó 1901.

1974 Krenner Miklós: A nemzeti királyság eszméjének kialakulása. 1907. Attila-mondák. Szabó Károly. Ford. Bp. Dr. 1961 Darkó Jenő: Bölcs Leó taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. Moravcsik Gyula. Bp. Ford. Oláh Miklós: Hungária. Luidprand: Történeti Munkái. Menander Protector történeti művének töredékei. Tarnai Andor. Arad 1900 . Claudiopoli. MDCCCXCIL. Bp. Brassó 1905. II. Jurkovics Emil és Gaál Lajos. Lukinich Imre.n. Oláh Imre. Thierry Amadé: Attila történelme. Bp. Gombos F.1975. Bp. 1985. 1903 Györffy György: István király és műve. A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Müller Lajos. Bp. 1950. Ford. Ford. Kézirat é. Donáth Regina. Bp.Bél Mátyás: Hungáriából Magyarország felé. Hampel József: Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiből. Sajtó alá rendezte Győrffy György. SJ. Bp. Ford. Juhász László. 1977 Géza Kuun: Relationem Hungarorum. Bp. Bp. 1908 Rimbertus Anskariusa: Ford. Ford. Hevesy: László és Kálmán törvényei. Szabó Károly: A Magyar vezérkar kora. Bp. sz. 1915. Déri Balázs. Ford. Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása. Albin. Bp. 1926 Laurentzi Vilmos: Kereszténység és Királyság-ellenes küzdelmek. 1984. XI. Bp. Pest 1865. Dr. Erdélyi László. 1910 Szerémi György: Magyarország romlásáról.: A Római Index. 1878 Lukianosz összes művei I. Németh Béla. Bp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->