A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM ELSŐ FEJEZET,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárvanyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. -

Micimackó? . .. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. útnak indultak. csak fehéret. ha most szépen hazamennénk. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. vagy. . annál inkább. de csak halkan és közönyösen.Azt. miután belefáradt. mert nem akarta.A zik-zik előtt? . .Azért tettem ezt bele. . soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. .mondta Micimackó. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele.Biztos vagy ebben? ..Aztán mennünk kell. És elénekelte: Minél inkább havazik. . ..Az megint más . ahol lepihenhessen. . el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. éppen tűnődöm.Magad is el fogod ismerni. mialatt bandukolunk. de ezt előbb mondtam. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. Elállt a szél. Malacka. és akkor mingyárt látni fogod.Micimackó . . és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. helyet keresve magának.mondta végre.. mint Micimackó.Zik. összeszedte magát. De akkor nem jó volna hazamenni.. Éppen erről van szó a versikében is. ha meghallgatod. amikor Malacka és Micimackó. Azon tűnődöm.Elénekelem neked.Zik-zik .. mi lenne. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni.Melyiket.Be is fogjuk magolni most. (Halihó!) annál inkább havazik. úgy érezte.Ez nagyon jó ötlet. hol egyebütt. . mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. (Zik-zik!) . mint most.mondta Micimackó. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó.Igen. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. . Malacka. Malacka . és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. hogy havazik. ami pedig a füleit illeti. Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. . jó félóra múlva.De azt mondtad. és a hó. micsoda? .mondta Micimackó türelmetlenül. . hogy annál zümmögőbb legyen.kérdezte Malacka aggodalmasan. Minél inkább havazik (Zik-zik!). amit Fülesnek el akarok énekelni. hogy mindig körbeszaladgáljon.Tudod.

csak nagyon hideg volt itt is. és amikor befejezte. hogy izé.Azt.Neked is van kuckód. mi lehet odakünt. Mehetünk. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. . Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. hogy Malacka meg fogja jegyezni. és megkerülve a ligetet.Köszönöm. elnevezzük Micimackó Kuckójának. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. ahol Füles merengeni szokott. Micimackó a többit.mondta Micimackó -. Csak szegény Fülesnek nincs. Leszálltak a kerítésről. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. . Malacka. eltekintve. Itt legalább nem havazott.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . .mondta Malacka. . és azon tűnődött. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. Ekkor kopogtak. .mondta Malacka. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét.Arra gondoltam .csak ennyit jegyzett meg: . amiket a kapufélfáról szedtek le. mint Füles. Micimackó . ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban.Ide a Fenyvesligetbe. és nekem is van kuckóm. és leültek arra a kapuféle korlátra. Fülesre gondoltam. Malacka .óvatosan persze . Senki más.mondta ünnepélyesen -.Hová építsük fel? . . . mint inkább a fülekről. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. .Te. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. .mondta Malacka szünet után. . Egy idő múlva nem fáztak annyira.Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva.És mit gondoltál Fülesről? .Ez egy Nagy Gondolat . Így énekelte Micimackó. És ha elkészültünk. megint lehetett nevetgélni. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes.Micimackó fázik. de inkább egyre vastagabb lett. azt hiszem. Afrikába kellett utazni sürgősen. remélve.mondta Micimackó. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia.mondta Micimackó hálásan. mert az is fontos. . és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. el is jutottak arra a helyre. de ilyen remeket még sohase hallott.Nincs bizony . szünetet tartott.Ide . Malacka a Zik-zik-et énekelte. De Malacka . hogy rövidebb is és kuckószerűbb. . és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. szélmentes zugba. Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. ahol a dorongok heverésztek. és hogy ne fázzanak annyira. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. amit ott találtak. oda és vissza. nem is annyira a házikóról lehetne szó.

. Olyan kuckófélét.Igen . Nem lehet mindenkinek saját kuckója. No. kérlek. ott lakom.És mikor ma reggel kijöttem belőle. . köztünk maradjon. .Igazán? . csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. merő tévedésből.tette hozzá kicsit élénkebben földrengés nem volt az utóbbi időben.Ó. Szót sem érdemel.És a fagy is beállott. mire gondoltál.Magam laktam volna.Miféle házat? . egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: “Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. Csak úgy mondom. Nem fontos. És mikor visszamentem.folytatta suttogva -. Füles... . és máris szomorú volt. hajnali három óra felé.Hogy vagy? . .Jaj istenem. . . . . Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. Te más vagy. hiszen nem is olyan kényelmetlen. Nem fontos.mondta Füles az ő örömtelen hangján. Nem fontos. én mindig azt gondoltam. ha másoknak is említenéd.mondta Füles. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. már nem volt ott.Látom. és ebben nincs semmi különös.hideg van. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. ahogy némelyek gondolnák. hiszen csak . és elég levegős. Róbert Gida .. Róbert Gida. .Igazán? Hisz ez nagyszerű! . .mondta Róbert Gida.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. Róbert Gida. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. Legalábbis azt hittem. Tudod. de . nem szeretném. ők tehát nem gondolhattak erre. nagyszerű . Füles? . Nem volt ott. ahol élek. . Szabadban van. Füles . ha én így fázom. A mező ugyanis a szabadban van. tévedtem. .Nagyon jól tudom...mondta Füles borongós hangulatban. még ott volt a házikó. én igazán nem tudom.Havazik . Szóra sem érdemes.Szervusz.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek.. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. de ha még hat hétig havazik így. Róbert Gida.No de Füles.No mi baj.Nem rád célzok. ahogy talán gondolni parancsolod. . .Olyan kis házat.. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. Nem tudok róla. Füles! ..Ki lakott benne? .Mindazonáltal . . Legalábbis nem vettem észre.Igen. .” És ekkor majd szomorúak lesznek. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol.Semmi. De úgy látszik.

és kevés idő múlva elérték a liget szélét. lelkiismeret-furdalást éreznek. mire gondolok. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. néha előfordul. . Még a havat is eltakaríthatom utánuk. ahol a Füles kuckója állt reggel. hogy zik és zik.mondta Róbert Gida izgatottan. .Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. Az ember ne panaszkodjék.Megyünk.. és mingyárt megnézzük! .Zik-zik! .mondta Füles -.Én azt hiszem. Az éneklők elhallgattak. . . Természetesen.Lehetséges .Fülesnek a házáról van szó.Ez Róbert Gida! . Nem tesz semmit.Kész a kuckó! . . ..Nagyon valószínű .És Malacka . De Róbert Gida nem figyelt Fülesre .Onnan kiabál. annál inkább havazik.Néha .mondta Róbert Gida.. bár nem valószínű. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta.Halihó! .tette hozzá Róbert Gida.énekelte a dörmögő..kérdezte.. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.kiáltott Róbert Gida. hogy minél inkább hull a hó. .Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak. . . .Micimackó! . dörmögő hang. és ahol immár nem állt semmi.Nem hallod? . .Gyere csak! .Tessék! . mély hang. Róbert Gida is csodálkozott. és nem nyugosznak addig. és sietve eliramodtak. . hogy. míg vissza nem viszik az illetőnek..felelte rá a sípoló kis hang. mintha késsel vágták volna el a fonalat. Hát megtörténhetik. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát.kiáltott Fülesre. Egyszerre megváltozott az ének szövege. .mondta Füles.. .Kész a kackiás kis kuckó.mondta Malacka. .. De olyan mértékben. a fenyőfák mellett.mondta Micimackó élénken.Zik-zik! . felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. .Bár az enyém volna. hogy bizonyos személyek. . Szót sem érdemel. s ekkor kivehetővé vált egy mély.Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . . ahol Füles lakott. ahogy csak bírta. Bizonyára érted. ahonnan a dorongokat cipeltük . hogy visszaugrott a házikójába. .mondta Füles. .máshová figyelt.Ez Micimackó .mondta Füles. De azért egy kicsit csodálkoztam.

ugyanis. . És Micimackó és Malacka figyeltek.Csak éppen mondtam. hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. Malacka is kacsintott.tette hozzá némi megfontolás után.kérdezte óvatosan Micimackó. és magában még hozzátette: “Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. hogy itt állt az az igazi kuckó? . .. A dolog úgy áll . .. .. miről van szó. .Mi lesz melegebb? . Így hát megint csak Malacka felé biccentett.Hű . .Sz.. .Abból. És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.kérdezte Micimackó. hogy igazi kuckó volt? . Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét..Az én kuckóm?! . Ravaszul biccentett Malacka felé.jegyezte meg Malacka szórakozottan.De hisz Füles is itt van! ..Nem! . hogy hű. .Nos.Dorongokból készült? .Ugyanis . oldalon. . hogy ne sokat váltsuk a szót. .. . . de valami azt súgta neki.mondta Malacka gyorsan .No mi az.Hát . .” . s gyorsan megkerülték a ligetet.mondta Malacka most már nagyon határozottan.Hasonlóképpen.Hát persze hogy biztos vagyok .. e. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna. és arra gondoltak mind a ketten. Mackó. de kissé idegesen. mert eszembe jutott . Füles! .Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.Úgy értem. és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük.kérdezte Róbert Gida.mondta Füles.mondta Füles. Micimackó közben folyton kiabált: “Itt vagyok. olyan “hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon.Itt. ervusz.kérdezte Füles. .mondta Malacka egyszerűen.mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. hasonlóképpen. .. ahol a Füles kuckója áll.A liget másik oldala. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd.mondta Füles borongós hangulatban. Különös tekintettel a szerdai napra .Mi az? .tette hozzá Micimackó.meg effélét.Hol volt az a kuckó szerinted? . biztos vagy benne. Leugrottak a kapufélfáról... micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.mondta Micimackó.mondta Micimackó.sokkal melegebb lesz . . itt vagyok” . éppen irt . .Biztos vagy benne.mondta Micimackó.mondta Füles. a “zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. . A másik . Micimackó? . amit a helyzet megkövetel.Gyerünk .

mint más rendes kuckó.Csodálatos dolog ez .aztán megint kifordult. de én oda építettem. Ezen mindhárman jót nevettek. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.mondta Micimackó és Malacka egyszerre. és lefújta ide a földre. és mutatta az utat. .. . Malacka? .mondotta. Malacka persze kontrázott.mondta Füles habozva. mint odaát..Ha belül is..Jöjj. Nem mindenki csinálná utánam. .mondta Malacka egyszerűen. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten.. Micimackóval és Malackával.Ugye jobb.Íme! . . Befordult a kuckóba . Micimackó? Ugye jobb.És méghozzá ilyen közel egymáshoz. .mondta Füles. mint erővel .gondolta magában Malacka -. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki.. és tekintsd meg magad! . Megkerülték a liget sarkát.De hát én csak tudom.” is olyan .Többet ésszel. .Sokkal jobb . Egész jó helyre.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! Ebben maradtak. .Ez az én kuckóm. .. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. .mondta Malacka. egyszerűen és nyugodtan. Átfújta a fák fölött. de nem könnyű. a szél idefújta.. . és íme ott állt a Füles kuckója. ahol mutattam nektek. “Könnyűnek látszik .mondta büszkén Füles. . .Nem lehet az. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket. az erdő fölött. Úgy látszik. hogy két kuckó legyen.

nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.hát.Jó napot! . Tud rólad Róbert Gida? .Na jó. Róbert Gida .Micimackó vagyok .Ki az? .mondta Micimackó.Lépj be. .Te vagy az. és fülelni kezdett..Szervusz! . és szépen megkérem az illetőt.. mint aki csakugyan érti. és lefeküdt. De Róbert Gida nem lépett be... Akkor megint hallotta a motoszkálást. mint mikor Valaki elszánja magát.Én .mondta ez az Akárkicsoda. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés.mondta az Akárkicsoda. De nem ő volt.Bu. akkor szervusz! . nem sipítás . egyik se az. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami.Hát akkor .Aha .kérdezte. nem egészen korszerűen. Malacka? . .. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza.Aha . és a gyertyafényben megnézték egymást. hogy ezek után mégis ébren van. de akkor eszébe jutott. Ez nem morgás. .Második fejezet.” Kikelt az ágyból. u.. Így hát ehelyett azt mondta: .Tigris vagyok . “De mi lehet az? .. bru.mondta egy hang.mondta. . . hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. u. és azon tűnődött.Ismerem az Erdő különféle zörejeit. .mondta Micimackó. Átevickélt a szobán. Felkelek.és nem is olyanféle zaj. hogy megnézze.mondta az Ismeretlen Állat. nem ugatás. . . és Micimackó úgy érezte. hogy azt már mégse. u. hogy valaki majd csak meghallja. arra az esetre. . és kinyitotta az ajtót. .. mert effélét még soha nem látott életében. .gondolta. elfújta a gyertyát. aki volt.Aha. De mert nem látott senkit. ... Aztán kiugrott az ágyból. meggyújtotta a gyertyát. visszatalpalt. értem .mondta Tigris. . Micimackó már azon volt. hogy negyedszer is köszönjön.mondta Micimackó.mondta Micimackó.mondta Micimackó . és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. hogy hagyja abba. amelyben Tigris megjelenik a kertben. hogy most verset fog költeni.

és menten el is aludt. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. A Tigrisek.Bocsáss meg. mikor elfordultam? . Alighogy leültek.mondta Tigris. igyekezvén.mondta Micimackó. hogy az asztalra tegyék.Nem tudom. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. az első dolog.Jó reggelt! . igen határozott hangon. .mondta Tigris. . . .. amikor Tigris megszólalt. ..mondta Micimackó. aztán vad után kidugta belőle a fejét. valami az asztalodra.Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. ahogy felébredt. és rárakjanak mindenfélét mondta Micimackó. Pedig azt hittem.Nyertem? .mondta Tigris. a Tigris volt. szeretik a mézet.Jó reggelt! . és nézte magát. hogy éjszaka van. remélem.mondta Micimackó. Ott ült a tükör előtt. Lerántotta. de én fürgébb voltam. . Ezzel visszabújt az ágyába. mindez nagy lármával történt. . közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. . . .Nem hinném. egy kis mézet fogunk reggelizni.mondta a Tigris lovagiasan. Reggel. Micimackó kiugrott az ágyból.Csak szeretett volna . A legérdekesebb résznél tartott. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. és magyarázni kezdte.mondta Tigris -. .Akkor jó . hempergett vele. . .Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni.mondta.mondta Micimackó. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. többször körülcsavarta magán.Ez az én abroszom . Végre megszólalt. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. hogy csak egyedül vagyok. .Csodálom .Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. és csak ennyit kérdezett értetlenül: . egy pillanatra . a fogát is csattogtatta.A Tigrisek nem szeretik a mézet . . és ez az idő nagyon is alkalmas rá.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. de úgy látom. .Csak azt akartam mondani. . hogy hívják . .kérdezte Tigris.. Jókora mézescsuprot tett rá.Mindent szeretnek a Tigrisek .mondta Micimackó.mondta -.Azt mondtad. hogy az ember aludjék. a magam részéről bebújok az ágyamba . illetve benne a tükörben. hogy meg akart harapni. amit meglátott. a Tigrisek mindent felmászott morgással a földön tusakodás .Természetesen .Ez arra való. és leültek reggelizni.Akkor miért akart megharapni. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk.

Így hát reggeli után átmentek Malackához. hogy Malacka aránylag kicsike állat.Szervusz.És nagyon szeretik a kukoricát . Én eddig azt hittem.Ú.. kivéve a mézet . . megreggelizett.mondta Tigris határozottan. és közben megnyugtatta Tigrist. ez itt Tigris.mondta Tigris hálásan -.. de Tigris nem felelt.Látod.De mikor azt mondtad. aki útközben a fák dereka mögé bújt.egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. megkérdezte: a szobából.E. úgy. és udvariasan azt mondta: . hogy majd átmennek Malackához. igen határozottan kijelentette: . Tigris. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. rávetve magát Micimackó árnyékára.Úgy.. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték.. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. és bekopogtak. Ezt hallva Micimackó megjegyezte. szóval te vagy a Tigris . mikor az nem figyelt oda . fu (talán kínaiul beszélt) . csak azt felelte: . és arra kérte Tigrist. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett. és átment a szoba túlsó felébe. hm! Malacka pedig. mit mondott..Heő.. . Szegény Tigris még nem reggelizett.mondta Malacka óvatosan..Szolgáld ki magad.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. . Micimackó . . be. akitől kapnak finom kukoricát. .s egy pillanatra kiment Mikor visszajött. hogy hm. mert a pofája tele volt kukoricával. . kő. és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. . A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . .mondta Micimackó.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát.... Útközben Micimackó elmagyarázta.Köszönöm. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.mondta Tigris. Malacka! . hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani. . Micimackónak titokban tetszett a dolog. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: .mondta Micimackó pártolóan. úgy . Tigris! .Kivéve a mézet .mondta Micimackó. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. ú.Ezért jöttünk. Így elérték Malacka kuckóját. ne.. ... Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. ..szeretnek.Kivéve a mézet és a kukoricát .mondta Tigris. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. nem is szereti az olyan vad ugrásokat. s onnan hirtelen nagyokat ugrott.mondta könnyedén és előkelően.

No és a bogáncsot? .mondta Füles. Parancsolj. Micimackó. nem igaz? Ó. míg el nem érték a liget szélét..Tigris. hogy ellenkezőleg.Akkor keressük fel Fülest . tudod. és nem is örült. Tigris.Leginkább a bogáncsot szeretik.mondta -.Hát errefelé jöjj. nem tesz semmit. hogy hívják? . . Hogy is mondtátok. Mentek. aztán így szólt: . aztán megfordult.. és kinyújtotta a patáját. de viszont ő még nem reggelizett. . . amit beszélnek.Szót sem érdemel. hát ő persze reggelizni szeretne. kedves barátotokat illeti.. hogy nagyon érdekes.Bemutatjuk neked Tigrist. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. mentek. Füles lassan megkerülte Tigrist. Legalább ő úgy hitte.Szervusz. itt akar maradni.mondta Malacka és Micimackó egyszerre.különben is nagyon akartalak már látni.mondta Micimackó -.ajánlotta Malacka. hogy eljött az erdőbe. ahol Füles lakott. .. .. mi az.magyarázta Malacka. szolgáld ki magad. . azért jöttünk hozzád.Értem . mire Füles biztosította Malackát. Tigris egy szót se szólt. Füles.tette hozzá Micimackó bűnbánóan . hogy mi ez? . . Füles! . .Ezt itten .. . . És így hárman elindultak. .Éppen most érkezett . Sokáig gondolkodott. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist.mondta Tigris örömmel. Szót sem érdemel.mondta Micimackó. .mondta Füles.Biztosan nagyon fogsz örülni tette hozzá bizonytalanul. .Vagy úgy .Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam .Tudom. mert mindig ilyen “érzelmes”. hogy születésnap.. Egy ilyen születésnap jön és megy. a tigrisek nagyon szeretik bogáncsot. Végre Tigris az egész társaságot értesítette. .Nem azért mondom . Malacka elmagyarázta Tigrisnek. istenem. ma reggel neki különösen jó kedve volt.Bogáncs? .Tigris.És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta. izé. . . a . tudom.Na igen . csak nagyon kedvesen mosolygott. és még egyszer megkérdezte: . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. de hát. De ami a..Mit mondtatok.Kicsodát? . mint a többi nap.mondta Füles..

elmegyünk Kangához. .Tigris megköszönte.. és a nyelvét lógatta.dadogta Tigris.. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. ezért nem szólt egy szót se.Ez igazi bogáncs? . hogy forrót akar mondani.talán darazsat kapott be.No mi az? .jegyezte meg Füles . . . S már el is kezdte: . Meg kell kérdezni Róbert Gidát. és nem ragaszkodom hozzá. . Micimackó se szólt. . és odaszólt Tigrisnek: . Rögtön eszébe is jutott a válasz. miközben körben szaladgált. Tigris.mondta Tigris.. . hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. .A barátotok . Beleharapott vitézül a bogáncsba. hogy ezeket az izé.. furcsa is. de mindenkinek megvan a maga bogara. .mondta Füles. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. Nem értették. . .Mit tegyünk? . . Nála biztosan remek reggelit kapsz. és vadul előreiramodott.Igazi. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam.Kangáéknál van .mondta Tigris. és csatlakozott hozzájuk.mondta Tigris udvariasan. hogy megemlítem.Mehetünk! .kiáltott.Forró volt .suttogta. és rögtön csuklani kezdett. De Micimackó barátja csak a fejét rázta. töviseket szedegetett ki a szájából. és kijelentette. .Pedig nagyon jó bogáncs .És a bogáncson kívül . . Micimackó komoran bólintott.kérdezte Micimackó.Az bizony! .De hiszen azt mondtad . és mindkét mancsával belenyúlt a szájába.Nem volnál szíves megkérni a barátodat.magyarázta barátságosan mosolyogva.Fovvó. Malacka és Micimackó lassan követték.kérdezte Malacka. Aztán odalépett Micimackóhoz. Leült. Tigris befejezte az utolsó kört. Malacka gondolataiba volt elmerülve.Látom .jegyezte meg Micimackó -. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra.mondta Füles. és a fülébe súgta: .Tarts velünk.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . Micimackó bánatosan tűnődött. . .Hu! . hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. Nem nagy eset.

Mindent a világon. mi is volt az a forró dolog. Tigris tudja. és azt mondta: . És hiába szaglászott Tigris. hol balra.kérdezte Micimackó.Igen. aztán csak ennyit jegyzett meg: .Te vagy az.Nem tudod véletlenül. .mondta végre Tigris nagy bánatára. . és válaszd ki magadnak. de sajnos még nem reggeliztem. Mi lesz veled. . mit eszik a Tigris? .Legalábbis úgy hat. mi történt. Csakugyan ott volt Róbert Gida. . Végre meglátták Kanga házát. vagy túlságosan büszke.Jé. Tigris? .Mit tehetünk veled. ó jaj. .Tudtam. . mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. mit szívesen nyelünk. . Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra.Azt hittem. akármilyen nagy növésű is Tigris. Tigris egyenesen hozzá futott. Tigris! . és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . kivéve mézet és kukoricát és izé. .Aztán kétszer is mondta: . Kanga nagyon kedvesen azt mondta: .Jé. amit etettetek velem? . hogy megérkeztél.Mert Kanga rögtön tudta. Elmondták Kangának. Kangához fordult. Bementek Kanga házába.mondta Tigris gyorsan. . Nem kell néked lépes.rajongott Tigris. Tigris. de valami azt súgta.Nézz körül. a különféle edényekbe. se tüske.és .Bogáncs.Nagyon helyes. . Róbert Gida gondolkodott. mintha nagy volna. Tigris fiam. folyton ki-be fordulva.Tudtam. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. amiket a tigrisek nem szeretnek.Segíthetek? . Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. olyan érdekes az Erdő! .mondta Micimackó előzékenyen. Minden Jó Falat. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. . Túlságosan szerény vagy.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.Tudom is .Nini.Csak mert most látta először. mint Zsebibabával. sose leszöl nagyobbacska. egyre csak olyan ételeket talált. ami jólesik! . hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet.Tényleg elég nagy ez a Tigris. . az almáriumban. Malacka! . Micimackó! .No nem olyan nagyon. de elfelejtettem . hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni.kérdezte Róbert Gida. se bogáncs. . s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta.Ó. aki mohón figyelt. hogy betartja-e az irányt. és elmesélték.. mi járatban vannak. hiába dugta bele az orrát. és kivéve bogáncsot. . Találtak egy üveg kondenzált tejet..

s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. Így magyarázható. A kanál megvolt.. .mondta -. hogy ez valami remek tréfa.Erősítő orvosság . Még az ajkát is megnyalta.j? .Lenyelte az orvosságot.. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be. .suttogta Tigris Malackának. drágám. Néha pedig. Meg volt győződve róla. .á. hogy egy kis erősítőre van szüksége.. Tigris pedig felbámult a mennyezetre..Ez az. .Mit ígért? . de a csukamájolaj hiányzott belőle. amit a tigrisek szeretnek . emlékezz rá. ho.mondta Malacka Micimackónak -. ..Muszá. . lenyelte az orvosságot! . hogy már nagyon is megerősödött.. ebédre és vacsorára.mondta. mit ígértél. és csukamájolajat evett reggelire.o. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára.. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából.No de Tigriském! ..kérdezte. mint egy cséphadaró.És mi ez? . Tigris közelebb jött.. de közben elkapta a kanál nyelét. Kanga meglepetve félreugrott. Zsebibaba nyafogott. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott.énekelte Zsebibaba boldogan. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával.oip! . .Zsebibaba. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán.mondta Malacka.Csak attól tartok . és nagyot nyelt.mondta Kanga szemrehányóan. .Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. . behunyta a szemét.De utálja szegény. és a nyelve úgy forgott a szájában. és Kanga azt felelte: . ha Kanga azt gondolta.

Mondd csak. .Nem biztosan. hogy talán mégis tizenöt volt. Mackó! .tette hozzá jelentősen .mondta Nyuszi.Értem .Szervusz.Biztosan? . Kellene valamire az illető? . hol keresse azt a bizonyos Kist .Szervusz..Harmadik fejezet.Szeretném tudni . Nyuszi! Ugye.A mézescsupor. nem láttad valahol a Kist? . . merre ténfereg az ember rokonsága.Kist se láttam. tizennégy volt? . . hogy expedíciót szervezek a felderítésére.Ritkán látom mostanában .. .Ki az a Kis? . akár nincs.No és izé.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .mondta Micimackó szerényen. . Most összezavartam. Mit törődsz vele? .Tizennégy! .megígértem Róbert Gidának.Egyike a rokonságomnak . . Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. izé.Mondjuk.mondta Nyuszi . hogy tizenhat. Ez olyan megnyugtató.mondta Micimackó. Ez nem sokat jelentett. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. talán eltévedt? .. .mondta Micimackó.Biztosan tizennégy volt. A mézescsuprokat számolta sorjában. hogy maga se nagyon tudhatta.Azt kell hinnem. Vagy tizenöt esetleg.mondta Nyuszi könnyedén. azért jöttem. és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.De sohase árt tudni. . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.Micsoda? . .. Azután mormogva hozzátette: Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó. Csekély tűnődés után hozzátette: . amit összeszámoltam.Mégis jobb.Nekem nem . abban a reményben.mondta Micimackó.kiáltotta Micimackó.mondta Nyuszi.Ma még senkit se láttam . . ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van. . amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek. amikor kopogtak az ajtaján. .ez egy Felderítő Expedíció. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. .Mostan . Egyébként . És én szerveztem. Az utolsó időben senki se látta őt. Akár szükség van rá. Mindegy.

vékony hang. Csak tudnám.Nem . A következő pillanatban kiderült. . Alighogy Nyuszi eltűnt. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. hogy.Ekkor megállt. Micimackónak feltűnt. Bumm! . hogy megállapítsa: “Úgy látszik. Kis. 2.Puff! . Micimackó. hogy úgy látszik. más szóval kutatást jelent. hogy elfelejtette megkérdezni.) (Meg kell mondani neki. ki az a Kis. Ahogy a Baglyok szoktak. Azért hát tekintettel arra. vagy abba.gondolta Micimackó. és hol állok meg. Malacka. Határozott Hely. amint lassan talpalt Malacka felé.sipított egy magas. hogy megtaláltam Kist. amelyik ráröpül az ember orrára.mondta Nyuszi. hogy felkeresi Malackát. .) (Meg kell mondani neki.” . nemcsak egy helyre.mondta magában Micimackó. “Ez furcsa .. elég dolgom lesz ma” .Micsináltál? .kiáltott valaki. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre.) (Ezt kell megtudni. hogy már későcske volt. . Érted? .) (Megtudni tőle.) “Na. mi lesz ennek a vége. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás.” . következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. és elment.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből .Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén . amelyik a földön csúszik. (Megkeresni Malackát. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. elhatározta. sőt keservesnek ígérkezik.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. Malacka is szervezve van? .Szerveztem. hogy megtaláltam Nyuszit. 4. . Megint Kis.Mondjad csak.Úgy látszik. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. Azért arra kérlek. . Csak én nem huhogok közben. merre van. repülök. 5. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. . illetve kutattak.Mindnyájan . és megkérdi tőle.mondta Micimackó. aztán indulj el Bagoly házának irányába. Ez azt jelenti.. amit ők együtt kutatnak. mi az. Micimackónak eszébe jutott.. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében.Segítség! . .így állt meg. ki légyen az a Kis. De azért érdekel. amikor az ember mindenhová néz.tette hozzá -. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. és ott keress engem. Nyuszi. 3.

hogy ezzel szemben olyankor. aztán körülnéztem. és ők beleestek. . Nagyon súlyos lehet a baleset.Úgy látszik.De mi alatt? .mondta Malacka tompán és bánatosan. mi történt. Talán belső sérülés ért. . .Mi történt? .Te.mondta a vékony és kétségbeesett hang.” . Mert eszibe jutott.Hol vagy.bátorította őt Micimackó. Hát erről van szó.mondta Malacka. bizony.mondta Micimackó. ahogy utánozta. Malacka. Sétáltam. .gondolta Micimackó. baleset áldozata vagyok. . hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. és gyorsan felállt.nyögött Malacka.Nem akartam.Aztán arra gondolt. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. .Téged talán nem vesz észre .” . beléestem egy mély kútba.Rám estél. ezért hát hangosan így szólt: . .És mi lesz.kérdezte Micimackó. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: . . Rögtön megértette. valami veremfélébe kerültünk. és a fülei is .Úgy látszik . . Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett. .Segítség.Hol vagyunk? . Micimackó.Alattad . mert nagyon megtetszett neki ez a szó. . átvizsgálva elméjében az esetet.Állj fel. olyan alul került hangon. .mondta Malacka. anélkül.mondta Micimackó sajnálkozva. Hát ez voltál te. . mikor tényleg beszélni akar. és hogy hol vagyok. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját.Észre fogjuk venni mindketten.Hiszen te olyan kicsike vagy.Ez Malacka! . csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. talán nem sikerül. .Igen .mondta Micimackó. Malacka! .De már jól vagyok. Kiabálok.állapította meg Micimackó örömmel. de én is észre fogom venni őt .Micimackó! .mondta Micimackó.Azt hiszem.Ó! .“Ez megint én lehettem csak . hogy akarnám. de most világosság gyúlt az agyában. aztán egyszerre nem is voltam.Micimackót súlyos baleset érte. . egyszerre csak rám esik valami. segítség! “Tessék.Én se akartam alul kerülni . és örülök. .Alul .De téged észrevesz. hogy vagyok-e még. .Észre fog venni engem. Kellemetlen. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra. kerestem valakit.Rád estem. Malacka? . . . . ha jön az Elefánt? . . . Micimackó. hogy te voltál az.kérdezte Malacka reszketve.

.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok.. . De nem volt egész biztos a dolgában. és én akkor tovább dúdolok majd.kérdezte Malacka reménykedve. . de minél inkább gondolkodott. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. és kijelentette. Ettől meg fog ijedni. és most arra várok.És. és arra gondolt.mondta Micimackó őszintén. “hu-u-hu!”. “hu-u-hu!” .vallotta be végre. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén.Harmadszor már nem tud “hu-u-hu”-t mondani? . hogy az Elefánt beleessen.De hátha akkor megint azt fogja mondani.. és a másik csak dúdol.Ugye? . megmentetted az életünket! . ahogy Elefántok szokták mondani. . annál valószínűtlenebbnek találta. s már egy kicsit irigykedett is. kérem. mielőtt harmadszor is “hu-u-hu”-t mond. de elfelejtettem. egy kelepce. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. ez nem tetszett neki. ezt fogom mondani: “Ez. amit én Elefántok részére ástam. remek ötletem van. ilyen nagystílűen és előkelően.ide hallgass. Élénken elképzelte. . . Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit.. hogy egy ilyen “hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. és.Nem megy .viszkettek.kiáltotta Malacka.Csak úgy dúdolni fogok magam elé.Micimackó.Miért? . .Semmit se fogok mondani .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan. Ez zavarba fogja hozni. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. . Nem őt. . hogy ő is erre gondolt. bár .De hátha valami mást mond? . hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. .Ez az. Micimackó elragadtatva nézett Malackára.jelentette ki végre. mintha várnék valakit. nem tudta magát kifejezni.mondta Micimackó szerényen. Valószínűleg ezt fogja mondani: “Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . . Végre is az ember nem mondhat “hu-u-hu”-t a végtelenségig.Mit? Micimackó tudta is előbb. hogy ő akkor mit fog mondani.Megint fogja mondani .Nem tudom .Micimackó! . Malacka.. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. . . .jegyezte meg -. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit.Tudtam. Mert ha valaki kétszer mondja.

) (ki eddig nem szólt. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. (csodálkozik. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó.) Érdekes. és ezért úgy tesz.. hm.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig..a legjobb volna. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. tralala. elmondja az egész történetet. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. (gyorsan és mohón): Hogyne. Kis valódi neve Darázs volt. (Idegesen. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. Malacka. hogyne.) Izé. de nem tudja folytatni. mint Micimackónak.) (zavartan): Hm. és Micimackó. hogy neki tulajdonképpen több esze van. (Gyorsan eliszkol. (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy.) Igazán sajnálom. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. oly célból. Khöhő. tralala. (Megvárják Róbert Gidát. mit beszélnek. amit én csináltam. Este aztán elmesélhetné. és most arra várok. de már nem bízik magában olyan nagyon): Huu-hu! (még fölényesebben): Tralala.nagyon szerette Micimackót. Akkor hát . bizonyára. ha visszafordulnék. hogy egy Elefánt beleessen. (megint rákezd a hu-u-hura. ha ő társalogna Elefánttal. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. ha mégis. az a kis Darázs!” . (Bocsánatkérő hangon. Magam is azt hiszem. bizonyára eltévesztettem az utat. (Tovább dúdol. hogy ezt a kelepcét én csináltam. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. bátran és hanyagul. (Udvariasan. rendesen azt felelték rá: “Hja persze. De kérem. az Erdőn zengett a halali. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. tekintettel arra. Már tudta is. De azt mindenki elismeri. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. folyton Malackát dicsérve közben. mondja meg neki. Különben ritkán került szóba. szót sem érdemel. hogy társalgott ő az Elefánttal. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. hogy szeretnék beszélni vele. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. én azt gondoltam. hogy a Malackák beleessenek.. és Micimackó azon tűnődött.. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. ha találkozik Róbert Gidával. Micimackó.

Hu-u-hu! . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. Borzasztó ravasz Elefánt. felmászott egy fára. pam. . . ha eszébe juttatom. Úgy látszik.Hu-u-hu! .” .Úgy! . De közben nem nézett föl. hogy ilyenkor az ember elfelejti. melyben kifejtette. tramtadaram. mert megeshetik.Egyszer azt mondják. . “Ez borzasztó . . nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . . Malacka? .jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. ki akar hozni a sodromból. hogy jól menjen a dúdolás.mintha éppen most jutott volna eszébe.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.mondta Nyuszi. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. azután megint lemászott. és azt kérdezte: .Egy kicsit megköszörülte a torkát.de közben már Nyuszi elugrált. nem volt különösebb dolga -. de a másik oldalon nem repült vissza.Nem mondta: “Alászolgája. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül .gondolta Malacka. végigsétált az Erdőn.Azt kellett volna mondania még egyszer: Hu-u-hu! Legjobb lesz. “Ez nem jó .S mivel most csakugyan kijött a sodrából. találkozott Róbert Gidával. és így azóta senki se látta többé. Aztán hozzátette: .Ha jól emlékszem.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. Róbert Gida pedig hazament. Azt mondta: .Pam. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . . és elképzelte.No most!” . és mindketten hortyognak. eltűnt. de Micimackó tovább aludt. és most a Róbert Gida hangján.Lehet. hogy megtudja. amint éppen lefelé kukucskál megeshetik. hogy mit akart előbb mondani. csak annyit mondott: “Hogy vagy?” . nem emlékszik rá.Tralala-tralala! . De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén.kérdezte Nyuszi.csak úgy repülési gyakorlatból. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált.Levelet se írt másnap. hogy hazament .jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. azt kellett látnia.Először a Malacka hangján beszélt. “Az Elefánt! . Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában.gondolta Malacka aggodalmasan. de csak pillanatra. és jelentősen bólintott. és hogy sajnálja. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. . . ahogy várni lehetett volna. Úgy látszik. és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. milyen kellemesen érezte magát. . De Róbert Gida másra gondolt.Hol van Mackó? .Úgy! . hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog. azért hát újra eljött. .ismételte Nyuszi.Hát ez komoly dolog. .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: .Hogy kerültél ide.gondolta Malacka idegesen. behúzta a fejét.

Úgy? Hát itt bujkált? .kiáltott..Ez egy hu-u-hu kelepce! . Malacka! .nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . hogy kivándorol. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet.mondta Róbert Gida. hogy jöjjön már. Így is jó. hogy elmegy hajósinasnak..Micsoda? . . Nem lehet tudni. .Valami van a hátadon. . Éppen most ástam ki. .kiáltotta.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. hu-u-hu.Róbert Gida. erről van szó. hogy engem erről értesíteni kellett volna.Hahaha! . És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből.Hiszen ez Kis! . Szót sem érdemel. És ahogy megfordult. . Pillanatnyi szünet állott be. amikor hirtelen megpillantott valamit.Micimackó! . De rögtön meg is fordult. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát.ujjongott Malacka. hogy hu-u-hu! . Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. és ezért megismétlem. . . hogy már el is határozta. Micimackó! . Biztosan elfelejtették.Hopp! .Mindjárt gondoltam . mert Micimackó fölébredt. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. . Nem is történhetett másképpen. . hogy tudhatnád.Lehetne annyi eszed.kiáltott örömmel.mondta Malacka.Szervusz.bólintott elismerően Róbert Gida. Füles! .nevetett keserűen Füles . .Bravó. megtaláltam Kist! . . . .mondta Füles. pont a közepén. és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. meglátta Róbert Gidát. Malacka most már felpillantott.csodálkozott Róbert Gida.mondta Micimackó. .Hát még nem mondtam neked? . .mondta Nyuszi.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. Nagyon örülök.Mit keressz? . s már le is tett a tervéről. mert nagyon viszketett a háta. .Ez egy Micimackó számára készült kelepce. és essen ki belőle.Szervusz. hogy beleessen. Nem tesz semmit.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.Természetesen Kist keresem . és én arra várok. és most várom a hu-u-hu-t. Aztán gyorsan elfordult megint. mindhárman nagyon boldogok voltak.

érzelmesnek mondják inkább. ha kell.Nyuszival mindig szívesen csevegek. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. és ha ma se látogatom meg. Azt gondolta: “Régen nem láttam Zsebibabát. és felkeresi Bagolyt. és arra gondolt. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. De lehet. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. Feltéve. Csak úgy recseg. tűnődni kezd. Annyi bizonyos.mondta magában Micimackó. Ahogy rálép a harmadik kőre. azon tűnődve közben. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. s a gúny hiába ostoroz és uszít. cvikipuszit. amikor jó a kedve. amin ült. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. ez milyen furcsán megy. Micimackó?« Igazán legjobb. amelyből kiderül. Közben gyönyörűen sütött a nap. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. Szánalmas? Azt hiszem. Alighogy ezt elénekelte. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. a harmadik kőre. Imádom én a daliás Nyuszit. Könnyű. bajt feledve. magától szinte: Oly boldog volnék. egyszerre csak eszébe jutott. és verset költött.Negyedik fejezet. nem használ olyan hosszú szavakat. felállott a kőről. mikor fecseg. ahol az átjárókövek vannak kirakva. rövid szavakat használ. Hát amint így dudorászva ballag. leér a folyó partjára. mint az élet. hogy bőrömbe férek. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. hogy szánalmasnak mondják. hogy elmegy és felkeresi Fülest. s a kő is. a folyó közepén. adok neki. holnapra még régebben nem láttam lesz. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. . mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. ha Nyuszit keresem fel. már-már indulásra szánta el magát. a Medve. “Nyuszi. mert tegnap óta nem látta. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. és elsétált Nyusziék felé. átsétált a folyón.” Ezek után leült a folyó közepén. oda. vagyis hogy nem leszek kövérebb. hogy Micimackó. úgy áttüzesedett. . ha otthon tartózkodik. mint Bagoly például. így hát illőbb. Nyuszi .

. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt.mondta Micimackó. Malacka! .Csak egyedül ások . s boldog volnék. majd meglátod.Tudtam. mint már egyszer megtörtént. . kifelé meg szűk. Micimackó.mondta Micimackó.De alig tett pár lépést. nem ám valami nagy. ha jönne most Malacka.Akkor jó . és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom.. hogy gondolkozzon rajta. azzal leült. miután körülnézett. de ha meggondoljuk. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. . és már szívesen nem mondta volna. Talán mégis jobb volna. és ő csak tudja. Malacka ebben kételkedett.” S miközben nyugat felé talpalt. egy nagyon meleg nyári délelőtt.Én is . Ilyenformát: Oly boldog volnék. hogy fél tizenkettőkor költötték. hogy Nyuszi nincs otthon. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). mikor kiderült. hogy a bejáró befelé tágas. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. hogy az ajtó közben soványabb lett. hogy te vagy az.És ha nem terem meg? . hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. Tizenegy óra volt. ha nem jönne Malacka. S a Lét akkor sem volna tán üres. hogy akkorára nőjön. .Én. . Keskeny lyukat ásott éppen a földbe.. hogy megint beszorulok a kijáróba. Micimackó! . folyton ilyeneket mondogatott magában. . mit ásunk? . Fél órával később elindult oda. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. törülgetve száját a mancsa külső felével.. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. de tegyük fel. Mert azt akarom.mondta Malacka.mondta Malacka nyugtalanul.Csak egy darabot .Szervusz. Vagy tegyük fel. ha. Malackát a háza előtt találta. oly célból. Kukoricát ültetek. Ahogy ballag.magyarázta Micimackó -. így kezdett tűnődni: “Igen ám. de lehet.De megterem. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. és idegesen ugrott egyet meglepetésében. Érted? . ahová eredetileg menni akart. mint az élet. .Szervusz. ha nem jönne Róbert Gida. mint az illat..Hát mit ásunk. Malackához. de elkésett. mint a fenyőfa.. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. Én ugyan tudom. . s akkor se volna tán hiba. mert Róbert Gida mondta.mondta Micimackó. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. El is énekelte magának néhányszor. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. nem ám sokat. könnyen kijöhet a számításból. . .

. . . kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel.Mert kicsit gyanús volt neki Tigris.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist. én tudom. Ezeket felpakolták. elföldelte. mint a Bagoly? . .Én tudom .Nem . olyan viszketős lesz a füle tőle. Malacka megjegyezte. El is küldte hazulról a gyerekeket.No és.mondta Zsebibaba kíváncsian .Miért nem akarnak? .Hogyne . mint Kanga? (mert Zsebibabát . és tovább ugrált. és “nagyon derék Tigrisnek” nevezi. repülnek olyan jól. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát... izé. .tudnak olyan messzire ugrani. . aki nem Tigris személyesen. . . . így például Zsebibaba mellényét. Afféle Össze-Kell-Számolni-érzelmek voltak ezek. Híres jó repülők. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában.mondta Malacka csendesen. ha azt mondja az embernek: “hogy vagy?”.I..A Tigrisek általában jó repülők. . Szép idő volt.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. Bizony.mondta Tigris.kérdezte Zsebibaba.És Malacka óvatosan azt felelte: .mondta Micimackó -. igen.Na. Azt nem szeretem.Egyébként. csukamájolaj is kellett Tigrisnek. izé. izé. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. De Tigris biztosította őt. Így ballagtak. Ezt Zsebibaba nem értette.Például. ezeket tilupámnak hívják. aki.. Mire Malacka befejezte az ugrálást..Tudnak például. . bár Kanga szereti őt. .Egy szem kukoricát dobott a lyukba. kedves Micimackó . mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek.Én azt hiszem. és azt mondta: . Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt.tette hozzá -. most mit csinálunk? .. Tigris arról mesélt Zsebibabának érdekelte). repülni? . aranyos dolog lehet repülni.amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek.. érteni kell a módját ennek az ültetésnek. és elmentek sétálni az Erdőbe... ő úgy képzelte. megtörölte homlokát a patájával. hogy ültessem el. tulipánnak hívják . hogy az csakugyan kellemetlen. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat..És Micimackó azt felelte: . jó lesz. . és ugrálni kezdett rajta. Így hát elindultak Kanga irányában.mondta Micimackó -. .

Nagyon szeretek ugrálni . .Hát. .Akármiről. .Biztosan én .Na..És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól..Ha akarnak. és úsztam.Miről késünk el? . a fára mászás egészen bizonyos. Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat.dicsekedett Zsebibaba.Mindig ekkorákra szoktak felmászni.Például erre fel tudnának mászni? .Ami nem olyan egyszerű.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte. ugye megmondtam.Beestem a folyóba.mondta Tigris.Uj-jé! Uj-jé! Jaj. hogy a Tigrisek értenek hozzá.mondta Zsebibaba. Aztán azt mondta: .Még a hátamra is felülhetsz. Visszafelé. azt tudnak a legjobban a Tigrisek . . onnan nézheted.” És további két méter után így szólt: . és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. . Felmásznak vagy lemásznak estig. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: . És a következő két méter után azt mondta: .Nem mintha az olyan könnyű volna. és megindultak. . amikről azt állította. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: “Ennyire volnánk. Feltéve. mint Micimackó? . . Tudnak a Tigrisek úszni? .Sokkal jobban. .Versenyezzünk. . Tigriském! .mondta Tigris elszántan. . . . Amit idejében el kell érnünk. ki ugrik messzebb. .Igazán? . . mint Micimackó.Természetesen. Így hát felült Tigris hátára..Én tudok ám úszni! .bólintott Tigris.De majd máskor versenyezzünk.. tudod. .kérdezte Zsebibaba. A Tigrisek mindent tudnak.Majd mindjárt megmutatom . . hogy az ember.Hogyne! .Most aztán lefelé kell mászni..például zuhan. . fára mászni. mert most elkésünk. Jó? .lelkendezett Zsebibaba izgatottan.mondta Tigris. hogy mindama dolgok közül.

amire éppen rákapaszkodott. Aztán azt mondta: .kérdezte Malacka aggodalmasan.NEM! . és leült melléje az ágra. Tigris? .... . . olyan Tüzes Állat?. . arra az esetre.. . ..mondta Zsebibaba szomorúan.. . Aztán reménykedve hozzátette: Remek volt. az ág.Felkapaszkodunk a tetejére? . kicsit rúgna magán egyet. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná..Az egyik Fenyőfán van valami.erősítette meg Micimackó -. Micimackó éneklő hangon közölte Malackával.Olyan..Lent. Micimackó bólintott.. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. Micimackó . és másfelé fordult. Zsebibaba hallgatott... mintha...mondta Tigris. a két praclijával.. Január .mondta Tigris..Nem .könnyebb. hol az elemózsia? . valami Állatféle.mondta Malacka.. Erre a szóra. .Kár . Mire Tigris azt mondta: . mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem. legjobb volna. . hogy “könnyebb”.. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját. és végre felkerült a felső ágra.. és mégse zuhantunk. mikor úgy tettél..Mire Zsebibaba azt mondta: .És Tigris ebben már benne volt. Tigris .De állat is.Nem! . meg az állával..kérdezte izgatottan -. fent vagyunk a tetején? .Azt gondolom. hogy nem csinálják azt.Az egy hónap. és egyszerre csak úgy érezte. és arra gondolt. Nem csinálnád még egyszer? . . Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. . .. És nem siették el.Ne együk meg az elemózsiát. . és Malacka azon tűnődött.. . hirtelen eltört.. .mondta kicsit vacogva. ha Micimackó megijedne.. azt mondta: . hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni.Úgy van . a fa alatt. s titokban remélte. Zsebibaba is felkapaszkodott.Mely esetben sokkal. hogy nem kell neki elhízni. de csak rövid ideig. nem kell elsietni azt az evést..Mit csinálnak a Januárok? .mondta..Nézd csak.Azt hiszem.Mondd. Sebesen lélegzett.mondta határozottan Tigris.De igen.

hogy valamit otthon felejtett.Nem tudunk lejutni! .Segítség! . látom a házikódat innen! Ugye. Mit gondolsz. . Bagoly nem lakik ilyen magasan. kérlek.mondta Malacka hangosan. Esetleg Február. milyen érdekes.mondta Micimackó ünnepélyesen.Malacka! . mint Bagoly. . ha magasabbra kapaszkodnánk..mondta Micimackó. milyen érdekes? Micimackó. csak azért mondom. mikor ránk akarna ugrani. hogy a Január is meghallhassa. aztán elszégyellte magát. . Zsebibaba! .Úgy is van . hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. Micimackó bólintott.Hogy kerültetek fel..kiáltott Zsebibaba.Mit tegyünk? . . mit szólsz hozzá.kérdezte Malacka. mint innen.Mindig így szokták a Januárok . mit szólsz hozzá.Mit csináltok ott? .kiáltott. érdekes? .Tudod.mondta Micimackó izgatottan. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: . nem látnánk olyan jól a házikódat.Én azt hiszem. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk.Micimackó! . Malacka arra gondolt.Sohase ütik meg magukat .kiáltotta. . .Róbert Gidától hallottam. Én innen látom ám Malacka házikóját.Ugye.. ugye? . Csak én.Én nem néztem fel .Tigris hátán.magyarázta Micimackó.Azt kiabálják: “Segítség!” . mialatt elmész a fa alatt . . .. és gyorsan hozzátette: . és hirtelen rád ugranak. milyen magasan vagyunk?! Ugye.Hé. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. . mint ahogy előbb gondolta. mert esetleg.mondta Malacka hirtelen. Malacka. Tigris nem a saját hátán jött fel.és ha felnézel a fára. ha itt maradunk. legjobb.. Malacka. Zsebibaba? . . ugyanakkor az is eszébe jutott. és Tigris ezt elfelejtette. ezek Tigris és Zsebibaba.kérdezte Malacka.. . csak felfelé mászni. .Én már azt hittem. és most örökké itt is maradunk.Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán. izé. . és mellette egy másik Január. . .Elrejtőznek az ágak közt.Töltve van? . amiért gyorsan haza kellene szaladni.mondta Micimackó. hacsak nem mászunk magasabbra. . Ugye. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna. . mikor megindultunk. a fejedre ugranak. Tigris? Ó.Talán menjünk el a fa alól .Nagyon jól ugranak. Olyan langyos és verőfényes.És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. Tigris azt mondja. . hogy egy Január. ugye érdekes. mert a farkuk útban van nekik. . nagyon megütné magát az a Január. és csak most jutott eszébe..kiáltott Malacka bátran.

rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott Nem lehet tudni.mondta Malacka -.Arról lehetne szó .És Füles! .Á.örvendett Malacka. . És mélyen elgondolkozva zsemlyéjét is. .Az más . figyelj csak. mint aki gondolkodik.Jó.mondta Malacka szelíden. Róbert Gida! . Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. de nagyon mulatságos volna. . és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen.Drága Róbert Gida! . mert olyan szép idő van.Ő majd megmondja.mondta Füles. Malacka . Micimackó! .És hogy ő majd meg fogja mondani.mondta Füles -.mondta Füles -. Csak azért. . . . és ha Füles háta leszakadna. és mindnyájan tovább gondolkodtak. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. . hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. és úgy tett. . nem csodálkoznék. Ahogy gondolod különben. Róbert Gida felnézett a fára. ...Éppen azt javasoltam .. . Jégesőt és villámlást és mennydörgést. Valami egyebet kell kimódolnunk. ha beszakadna.mondta Róbert Gida. és Micimackó ott állana Füles hátán.Ide figyelj.. . . mi itt a teendő.de erre nem is került a sor. volna min nevetni .Azon tűnődöm . .Beszakadna a hátad? . és meg fogod . . .Nem csodálkoznék .És Fülest. . Odasiettek hozzá. mert egyszerre csak zörrent a bozót.mondta Micimackó. Micimackó! .kiáltotta Micimackó. és nem tudnak lejönni. jó .Úgy van. .mondta Micimackó. Összehúzta a homlokát. Micimackó . Szót sem érdemel. .Szervusz.. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. kimódolt-e valamit.Nem szakadna be.kérdezte Micimackó csodálkozva.mondta Róbert Gida hirtelen. . De Tigrist nem tudnám lehozni. . nem mászhatnánk utánuk? .jegyezte meg Füles..Felmászhatnék. . és én ott állanék a Micimackó vállán. ha jégesőt kapnánk.Nini.Hiszen csak úgy gondoltam.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne.mondta erre Füles -.Van egy ötletem! .mondta Malacka nagyon komolyan -. de nem segítene barátainkon..Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon.Hát. ott látta Tigrist és Zsebibabát. miközben végére járt a zsemlyéknek .

valami baj történt volna. hogy most éppen baleset történhetik.ez Tigrisnek való élet lenne. Tigris! kezdte el rögtön a biztatást.sivalkodott Zsebibaba. .Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk.mondta. tudnak a Tigrisek ugrani? . Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel.mondta.No.Ugorj. Jól jegyezd meg. mint a Tigrisek. mikor még fiatalabb volt. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. miközben letették őt a földre. . Nekik nem lesz semmi bajuk. mit határoztak. nem mondom . és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék.Levetem a zubbonyomat..üvöltött. . hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. olyan könnyű! .egyenesen a zubbony kellős közepébe.Jé! . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban.mondta Róbert Gida a többieknek. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. .Mindjárt. . mint ahonnan ugrott. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. . egész könnyű. ugorj már! . egy pillanatot kérek .mondta Tigris idegesen. Csak éppen akkor. bizony! Majd nézd meg. boldogan. .Remek volt! .gondolta vágyakozva -. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. aki odasúgott neki: . Bumm. amint a fa dereka elrepült mellette.. .mondta.És dörgölte a szemét. milyen könnyű.Valami beleesett a szemembe. . hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. kicsikét. De Tigris az ágba kapaszkodott. . és kiabálni kezdett: . Tigriském! Mondd. De Malacka nem figyelt oda.Nekik nem lesz semmi bajuk.Bu. . és azt mondta magában: “Könnyű bizony olyan ugró állatoknak.mondta.Nem lesz semmi baj. Mikor Zsebibaba megtudta.Én nem mondom.Úgy van . mi a teendő. “Ez igen . és nem lesz semmi bajuk. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek.tudni.Hohó! . .. hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. recsegés-ropogás! .azóta sokszor gondolt rá.mondta Róbert Gida. és végre sok ugrálás után megállt. Megint leesett. .S már sivalkodott is: . Malacka. jaj de érdekes! Majd nézd meg.Vigyázzatok! . Jaj de érdekes! . Csak egyszer látta így.Ugorj már.Jövök. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak.” . egész izgatott lett. mint a kangafélék. . amit mondtam.mintha valami megrepedt volna. u!.S már ugrott is . az ilyen élet. .Ugorj. amint a hullámok lágyan ringatják. . egészen lágyan. ..mondta Füles.” S látta magát. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. Soha még nem történt meg. A következő pillanatban Tigris megtudta. Róbert Gida! . úgy örült.

Nem tesz semmit. Füles hosszú ideig egy szót se szólt. Helyettem. Aztán csak ennyit mondott: .Hol van Tigris? Tigris ott volt. .Jaj Füleském! . Feltámogatták Tigrist.mondta Róbert Gida sajnálkozva. .Itt van.mondta Füles eltűnődve .Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először. fejezd ki neki köszönetemet.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. Semmi baja.kérlek.Hát .Csak nem ütötted meg magad? . . Legalul feküdt Füles. . aztán a többieket. .mondta Róbert Gida.Igen . . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát.

aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. akivel nem ért rá kezet szorítani. Nyuszi”.mondta Nyuszi eltűnődve. de valljuk be. hanem Bagolynak. benne. és én is szeretem őket. amikor mindenki azt feleli: “Igenis. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. jó reggelt!” . hogy utóbb jól láthassák az egészet. hogy mindig másfelé ugrott. a Róbert Gida házikója felé. megmondom Malackának is” . és fontosabbnak érezte magát. Vannak esetek. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. S miután odabólintott egy zöld békának. Lehet. hogy nagyon fontosnak érezte magát. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. hogy nem is betűzi helyesen. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. “Mindezt összevetve . Meglátogatom és megtudom. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. beleszámítva Zümmögő Henriket is. Olyan nap volt. amiben mindenki élénken helyesel. és ellenkező irányba indult el. és ilyenkor nem számít. sőt Magában -. amelyben Róbert Gida lakott. mielőtt megtörténik. Kopogott az . Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. itt volnánk. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. k.” . de nem az a fontos. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. és mintha egyenesen tőle függene valami. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. azonkívül azt is megtudjuk. kimondani a véleményét valamiről. az az Ugribugri Tigris . mint amerre mutatták neki az utat. ebben megegyezünk. igyekezvén elérni a csúcsot.ez meg olyan volt. megfordult. és rendesen eltűnt szem elől.” Boldogan ugrált tovább. amikor Szervezni kell valamit. Nyuszi”. és büszkén azt mondta: “Na. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: “ó. hogy megteszem. aminek történnie kell. mégse Kanga . ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. A darazsak. mit kell tennem.morfondírozott magában. hát itt vagytok” vagy efféle.Ötödik fejezet. Már reggel úgy ébredt. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma.de esetleg nem is Micimackónak szól először. Róbert Gida is Tőlem függ. “aha. Nyuszi a fenyér szélére sietett.és Malackának azt mondja: “Micimackó szerint ugyanis” . és “Rendben van. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. muszáj is tisztelni olyasvalakit.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. Ma olyan nap van. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. Nemsokára elérte a fát. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. Így nem marad más Rajtam kívül. vagy megmondani. és hogy biztos legyen a dolgában. aztán megteszem érte. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. a Tigris pedig folyton ugrál. az se tud segíteni. jó reggelt. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. aláírással. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. hogy: elengedhetetlen. Olyan nap volt. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. leért a folyóhoz azon a ponton. amikor nem elengedhetetlen. és azt mondja neki: “Jó. és továbbsietett.Nem. ha meggondoljuk. ha az ember megérkezett. mint valaha.

. más nem akad erre a célra. Ó. Odaért. G.mondta. .mondta. nekem meg neked van sütnivalónk.Ah! . jó!” .Hát igen . hogy az egész délelőttje el van rontva. és Bagoly feje megjelent. .Bagoly . és sokáig tanulmányozta.de semmi se történt. tudod.mondta Nyuszi. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt.mondta. hogy megbizonyosodjék. az ágak irányában: “Hé!” .Íme. aztán csöngetett és kopogott. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. alig lehetett észrevenni.mondta Nyuszi. .nincs. és megint felvillanyozódott. . Legközelebb volt Bagoly lakása.Ha! . A zöld ajtóhoz lépett. . .Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. Ha előfordul valami az Erdőben. lábát pontosan fenn tartotta. gondolkodni -. feltéve. és így szólt: . sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. Nyuszi!” .ajtón. napellenzőül. Megállt és hallgatódzott. látván. .Úgy látszik. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet.A leghatározottabban . Gombostű is volt benne. te vagy az. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. mit értek alatta. . én kerestelek volna fel. amin gondolkodni kell . ha azt mondom. Kétségkívül.Na? . Felfelé is makkantott néhányat. el vagyok merülve gondolataimba.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. .Kétségkívül . hogy “elengedhetetlen”.Vitán fölül .Látom.És fontosan elsietett. aztán visszahúzódott. Aztán kis szünet után hozzátette: . a Százholdas Pagony közepén.Ha nem jöttél volna hozzám. nincs itthon.mondta Nyuszi. és “Jó. ez arra vallott. .mondta Nyuszi kurtán -. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön.mondta Nyuszi. idegen.Kellemetlen .Na? . csak mi ketten. . . . előbb kopogott. Nyuszi? . Bagoly átvette a cédulát. miről van szó. .Távozz. Kicsit ideges volt. A többieknek . és általában egész kényelmesen tudott olvasni.és te tudod.Olvasd ezt el.mondta Bagoly. és nem mondják folyton: “Na? Na?” . nézd. Elfordult.mondta Bagoly. és azt is mondta: “Én vagyok az. kiáltott is egyszer-kétszer. hogy valahol.

Nos? . és van olyan. hogy megbeszéljük.Na látod . Dógomvan. Betűről betűre. De az értelme ugyanez volt. mihez tartsuk magunkat.Miért? . Mert úgy tűnt neki.. hogy ezt később is megteheti. a szöveg első változatát. Még egyszer megnézte a cédulát.” Ugyanúgy. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . dán..mondta. . .. ..Kétségkívül .Meglepő .Hát kérlek . .Ugyanezért . Bagoly tűnődve nézett rá. vajon miről beszélgetnek ők ketten. . .kérdezte Nyuszi. Együtt mentek el. Így hát még egy kísérletet tett. De aztán eszébe jutott.Egy másik.Tegnap reggel . aztán hirtelen ötlettel így szólt: . . inkább növényszerű. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés.Ez volt a leghelyesebb . az utóbbi napokban Van Dógomot? .. van köztük olyan.Igen ám. mint ma. ami mindegy. Papírszelet volt az ajtajára szúrva.mondta Bagoly.Ennyi volt: “Elmentem. .Azért jöttem.mondta Nyuszi kis habozás után. és arra gondolt egy pillanatig.mondta Bagoly abban a reményben. hogy ezt fogja kérdezni.. hogy Róbert Gidával történt valami.mondta Bagoly vontatottan -. Egy pillanatra átvillant rajta. . . Bagoly előre sejtette. Minden ettől függ. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. Nem láttad az Erdőben. nem is lehet rajta más. De pontosan betűről betűre. és hogy ő ezt már előbb is tudta. . Nagyon különös.. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról.Most legalább tudjuk. . .Pontosan kérném a szöveget . .Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal.Mondd csak. Az első változatot. . hogy megtudja. mint ma.mondotta még egyszer. pettyes. .mondta Bagoly. gombostűvel. hogy majd csak a segítségére jönnek.. Nyuszi.. . .jegyezte meg Bagoly bölcsen. pontosan.kérdezte Nyuszi. Percekig nem jutott semmi az eszébe. Nem találtam otthon.No és mit tettél? .Semmit.mondta aztán.Nyilvánvaló.Ez? .mondta Nyuszi ünnepélyesen .Nem tudom .meglátogattam Róbert Gidát. illetve holland származású egyénről lévén szó. nem volna-e legegyszerűbb.Ugyanaz volt. közös célzatú tevékenység szempontjából. mi történt. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. kedves Nyuszi . Ez most nagyon fontos.

és hangja csupa báj.. Gerlice búg.. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol..tette hozzá . . hirdetik a fák. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok .minden attól függ.No igen . és énekel. hogy. És szárnyra kel. a Végek is zörögve végenek. A Báránykák is oly búsan bégenek. bizonyos tekintetben izé.Természetesen . hogy hat külső látszatra . s a kegyetlen Tél is haldokol.Értem . . ami a ténymegállapítást illeti. s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. és arra gondolt. .Végre is .Az imént láttam Tigrist.mondta Nyuszi. . .Szervusz. . és egyre csenget a Harangvirág.kiáltotta Nyuszi.. hogy Micimackóval beszéljen.tette hozzá szerényen -. Nyuszi! .ő szokott rámenni a dolgokra. saját szagától mámoros a Mák.Köszönöm .olyan. Bizony Tavasz lesz.vallotta be őszintén.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. ..Te szerezted a fenti költeményt? . hiszen neked nem kell magyaráznom. papás hangon dörmög a Papagáj. . Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. . Nyuszi.tette hozzá . nem tudom. . szürcsög.mondta Micimackó gyorsan. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom..mondta Micimackó. Mackó kicsiny szíve repesve fáj. mikor zajt hallott.fejezte be -. csobog a locs.Igaz csak . Megállt és fülelt. Nem messze jutott.Hé. szárnyait zizegve láthatják Önök.Vagy inkább .. A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. Micimackó! . . nem sok ész kell hozzá .mondta Micimackó álmatagon. Tehénszívek közt bőgés a kapocs. mint.Tudom. A sok Méhecske zümmög és dönög. De néha úgy rám jön. Haris harsog. és elsietett.

- Az nem jó. - Nem. Gondoltam is, hogy nem jó. - És Malackát láttad? - Láttam. De gondolom, egyik se jó - tette hozzá engedékenyen. - Az a kérdés, nem látott-e valamit Malacka. - De igen. Engem látott ugyanakkor - mondta Micimackó. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé, de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát, gyorsan felállt megint. - Arról van szó - mondta titokzatosan és fontosan -, arról van szó, vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? - Mire gondolsz? - Nem láttad őt az utóbbi időben, reggelenkint, egyedül, vagy Valakivel? Úgy értem, mostanában. - De igen - mondta Micimackó. - Tegnap például együtt reggeliztünk. A Fenyőfák alatt. Kosarat is hoztam magammal, egy egész kis kosárkát. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat, egy olyan rendes, inkább kicsiféle alakú kosarat, telve... - Igen, igen - mondta Nyuszi türelmetlenül -, de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad - egyedül vagy Valakivel? - Tizenegy-tizenkettő - gondolkodott Micimackó. - Tudod, fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. - Negyed tizenkettőkor? - sürgette Nyuszi. - Hát... - Vagy fél tizenkettőkor? - No igen - mondta Micimackó sarokba szorítva. Némi töprengés után ráeszmélt, hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. Délután igen, este is. Reggeli előtt igen, és reggeli után szintén. Akkor azt mondja: “Viszontlátásra, Micimackó!” - és elmegy. - De hová? - kérdezte Nyuszi. - Ez a bökkenő. - Talán meg kell látogatnia valakit. - De kit? - kérdezte Nyuszi. - Én is éppen ezt akartam kérdezni - mondta Micimackó. - Lehet, hogy... lehet, hogy... egy izét... - Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt... aki olyan pettyes... esetleg növényszerű? - Bizony - mondta Micimackó. - Valami effélét. Komolyan néztek egymásra. - Attól tartok, nem tudsz ebben segítségemre lenni - mondta Nyuszi.

- Nem - mondta Micimackó. - De majd megpróbálom - tette hozzá buzgón. Nyuszi megköszönte, és azt mondta, hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben, és Micimackó, ha óhajtja, vele tarthat. De Micimackó, aki úgy érezte, hogy újabb versszak közeledik lelkében, azt mondta, hogy neki meg kell várnia Malackát. - Isten veled, Nyuszi. - És Nyuszi elment. Mégis úgy esett, hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. Malacka korán kelt fel ma reggel, elment ibolyát szedni. Összeszedte, csokorba rakta és hazavitte, és betette a csokrot edénybe. És akkor az jutott eszébe, hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe, és arra is gondolt, milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak, akinek még nem szedett senki ibolyát. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról, és folyton ezt mondogatta magában: “Füles” - és ezt “Ibolya”, aztán megfordítva: “Ibolya, Füles”, hogy el ne felejtse, hogy ezek összetartoznak. Szedett megint egy csokorravalót, és ezt szagolgatta, miközben bandukolt. És nagyon boldog volt, és eljutott arra a helyre, ahol Füles lakott. - Ó, Füles! - mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből, mert, Füles éppen el volt foglalva. Füles felemelte egyik lábát, és integetett, hogy menjen most. - Majd holnap - mondta. - Vagy holnapután. Malacka közelebb jött, hogy megnézze, miről van szó. Füles előtt három pálcika hevert a földön, azt tanulmányozta. Két pálcika összeért a végén, de csak az egyik végén, és a harmadik keresztbe volt fektetve. Malacka arra gondolt, hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. - Ó, Füles! - mondta Malacka. - Azért jöttem... - Ez Malacka? - kérdezte Füles, anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. - Igen, Füles. És azért jöttem... - Tudod-e, mi ez itten? - Nem tudom. - Ez egy A betű. - Igenis? - Ó, Füles... - Nem Ó - mondta Füles komolyan. - Nem Ó, hanem A. Talán rosszul hallottad, vagy azt hiszed, műveltebb vagy, mint Róbert Gida? - Igen - mondta Malacka, aztán gyorsan hozzátette: - Nem, dehogy. - És közelebb jött. - Róbert Gida azt mondta, hogy ez egy A betű, és ez csakugyan A betű. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos - tette hozzá Füles komoran. Malacka gyorsan hátraugrott, és megszagolta az ibolyacsokrot. - Tudod-e, Malacka, mit jelent az A betű? - Nem tudom, Füles. - Az A betű tanulást jelent, és Műveltséget jelent és minden egyebet, amit

te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Ezt jelenti az A betű. - Ó - mondta Malacka, és gyorsan hozzátette: - Úgy értem, hát ezt jelenti. - Én mondom neked. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben, és azt mondják: “Ez csak Füles volt, nem számít.” És járkálnak jobbra-balra, és azt mondják: “hahaha, hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. Nem, nem. Nekik ez csak három pálcika a földön. De a Műveltek számára és ezt jól jegyezze meg, kis Malacka -, akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával, ez egy nagy és diadalmas A betű. Feltéve, ha nem jön valaki, hogy egyszerűen szétfújja az egészet. - Nini - mondta gyorsan, és felderült -, itt jön Nyuszi. Jó reggelt, Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött, csak úgy odabiccentett Malacka felé, aztán, kissé orrhangon, azt mondta: - Lám, lám, Füles - olyasvalaki modorában, aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt, jó reggelt! - Csak meg akartalak kérdezni, Füles. Csak azt akartam kérdezni, Füles, nem tudod véletlenül, mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? - Mit gondolsz, mi ez itt, amit tanulmányozok? - mondta Füles. - Három pálcika - mondta azonnal Nyuszi. - Látod, ugye - mondta Füles Malackának. Aztán Nyuszihoz fordult. - Most majd felelek a kérdésedre - mondta ünnepélyesen. - Köszönöm előre - mondta Nyuszi. - Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. Műveltséget szerez. Tudományt szed magába - azt hiszem, ez a helyes kifejezés. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem - ha szabad használnom a kifejezést. Azt teszem, amit ő. Ez itten például... - Egy A betű - mondta Nyuszi. - De nem valami tökéletes. Most megyek, és megviszem a jó hírt a többieknek. Füles megnézte pálcikáit, és aztán Malackára nézett. - Mit mondott Nyuszi, hogy mi ez? - kérdezte. - Azt mondta, A betű - mondta Malacka. - Te mondtad meg neki? - Nem, Füles, igazán, én nem mondtam meg. Biztosan tudta már magától. - Tudta? Azt hiszed, az A betű olyan dolog, amit Nyuszi is tudhat? - Bizony, Füles, Nyuszi nagyon okos és ravasz. - Ravasz! - kiáltotta Füles, és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. - Műveltség! - tette hozzá keserűen, és már hat pálcika volt előtte, csak félakkorák. - Tanulni! - kiáltott, és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. - Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! - Én azt gondolom - mondta Malacka zavartan. - Ne gondolj semmit - mondta Füles.

kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. És ezért tudja már minden állat az Erdőben .mondta Malacka . ... . Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre.hogy az ibolyák nagyon kedvesek..Én csak azt gondoltam.. G. és gyorsan elszaladt.. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit.

Visszament. úgyis odaért. melyik ér ki gyorsabban. míg jól megnézi: . beleakadt valamibe. és nézi a folyót. csurr!” Volt egy ösvény. Csakugyan fordítva jöttek vissza.Ördög rúgjon meg! . azt mondja magának. mert ott feküdtek körülötte. de mert nem nézett se jobbra. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. de olyat. ha volna hozzá egy rímem. alatta siklott a víz.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. Jobb volt rajta állni. Tudja. inkább marad. bele a folyóba. mielőtt beért. azt nem muszáj. Majdnem folyó lett belőle. jókorára megnőtt a patak. Pedig sokáig próbálgatta. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. fakerítés mind a két oldalán. Egyszer úgyis odaérünk. csirr. titokzatos fajta. Felvett egyet. akkor könnyen menne. és tessék. Fahíd volt ott. hová ér. “Gyerünk. és nézték a folyót. . hogy a legalsó fokot se éri el. mondja is magának: “Sietni. ezeknek sietős volt. “Értelme. Ez kívülről jött az Erdőbe.Csakhogy nem talált rímet. “Hát ez is furcsa . ahová kellett. és nótás kedvében volt. lassan. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. mert ő olyan kicsi. hogy nézze. és áthajolt a hídon. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. akire kijön a rím. az is majdnem olyan széles volt. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. mint egy út. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik.” Leért a folyóhoz. másikat kell hozni. ahol átjött. és úgy érezte.Jó dolog. mi van ott! Még elkésünk. Á. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. Sajnos. a folyó gyött. de így is jó volt. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. ő is lassan úszik a folyóval. ha kicsit kapaszkodott. Bagoly szerint az övé.. mert a Kanga nem ül a fán. s a Kanga ül rajta. mert akkor még fiatal és kicsi. gyerünk! Nézzük csak. de csuda egy fenyő. . mert nem volt neki sietős.gondolta Micimackó -. azért áthajtotta a fejét. .Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. Verset akart írni a tobozokról. beillett kisebbfajta útnak is. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. se balra. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. mint egy patak.gondolja Micimackó -. át kellett kanyarognia a folyón. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. Ott ültek hát. nyugodt nap van ma. Úgyis olyan csöndes. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. az nincs . Lefeküdt. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban.. Egyszerre dobott be kettőt.mondta Micimackó.

kiáltották valamennyien. Csakhogy lassan jöttek a botok.. hogy az enyém. na persze.. naagy. amíg átérnek? . . akkor botokkal játszották. lesték. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. szép lassan. ez valami más. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a Micimackó-Vízipólót. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. az én botom elbotlott! Malacka.. . Bedobálták a botocskákat a folyóba.Malacka! Én látom a tiédet! . most már el volt szánva.Lám.mondta mélán Zsebibaba. úgy látszott. a Micimackó-Vízipóló. . Malacka.Biztos.Hát az egyik gyorsabban ért ki. mert könnyen beleeshetik. Ezekkel könnyebben is lehetett.Á. jaj. lenn az erdőszélen. az én botom elbotlott . Kereste a maga botocskáját. kétszer nyert. gyere ki. mennyi ideig tart. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles.Füles! .Gyere már ki. azt se bánja. hát a nagyobbik volt az első. de ez természetes. az én botom.Nem én.mondta hirtelen Micimackó. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. Négy lába égnek meredve.. botocskám! Botlott botocskám. .. . szürke! Nicsak. az is természetes. de elvesztett huszonnyolcat. a híd alól. szürke! Á. mégse.. hiszen szürke! Nagy. gyakran játszották ő meg a barátai. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. . Látod te a tiédet. kinek a botja jön ki leghamarabb. nyert már harminchatot.mondta Malacka.. mindig tovább tart. . elbotlott a te botod? . mégse az. ami annyit jelent.Az enyém olyan szürkés . mint az ember hiszi . aki nem mert túl mélyen hajolni. Malacka? Én már szinte azt hittem.kérdezte Zsebibaba.Mit gondolsz. a kicsi az utolsó volt.sivalkodott Malacka izgatottan. Lám.Úgy látszik. Valamelyik nap Micimackó. akkor pedig ő nyert! .Persze hogy az enyém.Á. Micimackó találta ki.mondta Nyuszi. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. hogy az enyém? .átrohantak a híd másik felére. ha egyáltalában nem ér el odáig. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt.Nyuszi. az enyém! . vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? Így kezdődött ez a játék. ..Gyün! . aznap volt a folyó a leglustább. Úgy jött.. mire hazamehetett uzsonnázni. az volt-e az első.kiáltott Zsebibaba. nem tudhatta. mint szokott.kiáltott Micimackó. itt gyön! Naagy. Micimackó? . Igaz..Úgy látszik. . . . botocskám! Malacka felizgult. . mert jobban lehetett őket látni. . és mire Nyuszi kimondta: “Gyerünk!” . eddig még csak az övét látták. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele.

Egyáltalán nem játszom . .. . .De ha már benne vagyok.kérdi Füles.kérdi Malacka aggódva. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni.vélte Nyuszi. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.. mielőtt mulatni mentek.. .. . a kövek hullámokat vernek.Halljuk.Ugyan.sürgette Nyuszi. Még hogy én arra várjak. nem tudtam..Egyiket. .De hátha nyakon ütjük véletlenül? . hogy lehetne?. ..De Füles.És lassan megfordult újra.Úszni én is tudok .kérdi Füles hidegen..véli Füles. . kérlek. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra. kérlek . . Malacka. Micimackó. . és ha már itt tartok... sokkal nehezebb.sikoltott a megrettent Zsebibaba.Én valamit. . . .Úgy értem . majd értesítlek. Pillanatnyi szünet következett.felelt Füles..Jaj.mondta a megszomorodott Micimackó -. adjatok neki időt. Nem tesz semmit.Na.Egész ügyes gondolat .Hát..Né.Három találós kérdést teszek fel neked. .mondta végre Micimackó. .. valamit..kérdezte Füles. így körbe-körbe aztán nem! . Mindenki mélyen elgondolkodott..Füles! .. . ...Nem mintha azt hinném.. . forog! .mondta Zsebibaba.Ha fürdőbe akarok menni.kérdezte Nyuszi.. érted. vagy (kicsit elhallgatott. amit egyáltalán vinni tudott.Én se remélem. és így fest a helyzet. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. Ha úgy érted. hogy jobbról balra még jobb. tudni fogja a kötelességét.Miért ne? . mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. és a hullámok kimossák őt a partra. . .felelt Füles.Én volnék? ... . .véli Zsebibaba büszkén.Fontolóra kell venni minden lehetőséget..kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. Füles. mondjuk. . Áthajolt a hídon.. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni. és gyorsan hármat fordult maga körül. hogy megmoshass. mit csinálsz te ott lenn? . . időt...Ez. Hagyjátok a Nyuszit. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen.Alig hittem.Ez nem egészen rossz . úgy szorította a mancsa közé... kieszeltem .. egyiknek meg kellene kezdeni. Nyuszi. Hogy talán. mondd... . igen köszönöm..Vagy véletlenül nem találtok el? . és Micimackó ragyogott. . ..mondta Füles. hogy valami különleges ... Micimackó! . kicsit fölemelkedve.. hogy csak játszol! . hogy a gondolat valami nagyszerű.vélte Füles.. Szót sem érdemel. hogy mi. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. akkor ahhoz senkinek semmi köze.. .

.mondta -. Mondd..Nem is vághattam akkorát ..Még hogy engem odacsapkodott. de mindig nagyobb lesz . .. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. No de ilyet! .Én egész kész vagyok . csak úgy leejtem.. Füles megrázza magát. Utóvégre. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. nézték. és kiúsztam a partra. és hogy ne találjon nyakszirten. Micimackó? Malacka.. Ide-oda forgatják. Füles.mondta Füles. úgyis észreveszem majd. . és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. ..Na hallod..Na látod.felelt Füles. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében. bámulták. . valami szürke... kicsit előbb... Nyuszi.kérdi Füles.véli Micimackó aggodalmasan. alámerültem.. Csak nézték ám. Micimackó . Szívből ennek se tudtak örülni. Füles. csupa sár leszek! . .. még azon se örültek..No kész vagy.Nna most! . Micimackó kezdte magát jobban érezni. akik nézték. ha az ember .magyarázta buzgón... nézegetik.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged...Micimackó . . ha azt mondom: NNA MOST!!. .Ezt jól csináltad. ez egy jó gondolat volt.Füles . ha azt mondom: NNA MOST!!. Füles . . te aztán igazán átnedvesedtél! . .Mi volt a jó gondolat? . csak rád eshet. és megkér valakit. .Nem hagyhatom abba . Hatalmas csobbanás.mihelyt ott áll köztük a szárazföldön.. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni.. de úgy vélem.Köszönöm. Füles. hogy szokott az történni. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. akkor Micimackó dob... vagy pedig a folyó nem az. Zsebibaba.Nem vágtál te oda akkorát . . vagyis hát csakis melléd mehet. Hangos kiáltással. .na tessék! Füles kecmereg kifelé.Nem vágom hozzád..Szeretek így forogni. azért ez okosan volt megcsinálva. .Nem téveszthetem el. Füles eltűnt. akkor dobhatod.mondja Malacka. aminek lenni kellene. hogy kicsit megvigasztalja.mondta Nyuszi barátságosan. egyetemesen üdvözlik a hídról. hogy a Malacka botja végre megjelent.. mint a Nyuszié. . Kész vagytok? .súgta Malacka Micimackónak.mondja Malacka -. Micimackó elengedte a követ.vezényelt Nyuszi. szíveskednék Malackának megmagyarázni. Nyuszi érezte.

. .mondta Tigris jókedvűen. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja.Ugyan..Biztos. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . .Te... Tudod. ott is csak folyton mondogattam magamnak.kérdezte Zsebibaba.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK.. .mondta idegesen Malacka.Nade.kérdi Nyuszi.mondta ünnepélyesen. hogy VIZES. Tigris maga jött át a cserjén. Füles! .Csekélyértelmű Medvebocsocska. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. Tigris! . . Még mielőtt Füles felelhetett volna.De ki lökött meg? Füles nem felelt.mondta Füles hidegen. Ott álltam a folyóparton... és most kinn van a vízből . hogy azok nincsenek is a valóságban. már csak annyit tudtam. . Micimackó. . . mikor kijönnek a fejből. azt mondja: “Na. hogy megkérdezzem.mondják karban a többiek.És hol volt Tigris? .. Füles? .BELEUGROTTAM.hol itt a hiba? .. Végre is a Füles odabe volt a vízbe. .Mi volt ez? . Tigris? ... vagy legalábbis egész mások. Nem tudom.Kérlek.véli Micimackó.Tigris volt alighanem . Hogy gondoltátok? . persze. gyerekek? . . Nyuszi fontoskodni kezdett. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal.. . értitek-e.. .Hát valamelyest csúsznom is kellett. .Hogy estél bele tulajdonképpen.Hogy vagy. ha. hogy nem csúsztál meg véletlenül? ..Bocsánat.Mi hogy mi volt? . véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. valaki belelökött? .. hogy gondolom? .mondta Zsebibaba izgatottan -. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. neszt hallottak. . hogy mit értenétek ti alatta..kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.kérdi Nyuszi bölcsen.Fülest a folyóba lökte valaki.És te voltál az a valaki . . ..kérdi Nyuszi.Mi újság.J-a-j . .De ahogy ott úszok a folyó felületén. . megcsúszik. nem is estem bele.Nem állhattam oda. .Füles . Azon gondolkodtam.

mit szól mindehhez Róbert Gida.Úgy történt. .Próbálj engem is lökdösni! ... Erős köhögésem volt. Malacka.Itt az a kérdés. rendben van. .Nem megmondtam. hogy csak köhögtem? . és nézi. a Tigris engem is. . milyen lassan megy a víz. Jól van. ..mondta Zsebibaba mohón. azoknak esetleg tetszik. vagy nem jár itt . de különben olyan házikó az is. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is.Köhögtél? . Malacka.. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet..véli Füles.. aki kicsit úgyis ostoba.. .Ugyan. Róbert Gida ..Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. Áthajol az ember. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam. ha ott fekszünk a folyó fenekén.folytatta -.Rendben van. végre is ez egy Nagy Erdő... és ott látta az állatokat.kiált Nyuszi. és sok dologban nem biztos.. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. .. ez lökdösődés .nekem az a véleményem. . akik szeretik a hideget. Annyit mondtam csak: “H-á-á-ápp-cc-ii!” ...mondja a Tigris. Sütött a nap. . nem is tehet róla tulajdonképpen. valamit tenni kellene. .... a szemetet. kérlek. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe.. . .Taszigálás vagy köhögés. gondtalan és jókedvű volt. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.Na jó.Csend legyen! .Olyan öklelős .mondja Füles.. akkor egyszerre minden eszébe jutna.mondta a Tigris.Ja? Úgy elcsodálkoztam.. Itt az a kérdés. . és véletlenül épp Füles mögött álltam.Nyuszi felsegítette a földről Malackát. hogy ez nem is OLYAN délután. . és akinek kedve van. taszigálhat is benne. Füles. kérlek. Mondd. már tudta. te mit gondolsz?..Én nem ..Akárhogy is. én csak annyit mondok. ugyan! Köhögtem. .. hogy Tigris itt jár az Erdőben.mondja Malacka idegesen.Nahát..Róbert Gida nem érti jól az egészet . . a kellemetlenséget. . itt jön Róbert Gida.kezdi Nyuszi..mondja Füles. Persze az olyanoknak. De hogy leért a hídhoz.kérdi Tigris bosszúsan..véli Micimackó. Feltartja a mancsát. egy kicsit meglegyinthettem . nekem mindegy.Hát. mint a többi..A Tigris.mondja Nyuszi -.Istenem.véli Malacka -. . egyszerre csak egy beszélhet.Nna . és ha valaki taszigáló kedvében van.. mindegy az.Taszigált . és szépen letörölgette. .Hát pedig én csak köhögtem . Nézzétek. hanem AMOLYAN délután. ... a rossz kosztot. . Az majd megmondja. . mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára.... ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután...így Tigris. .. . .. . én a vízben voltam .De nem történt akarattal ..Nézz ide..

Ez egy olyan szép nyári délután volt. Tigris?” Róbert Gida.Nekem ez a véleményem. Nyuszi akkor kijelentette. mert látta.Nos? .. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! “Nem tudom. jön a lefekvés. hogy úgyis minden hiába.Én úgy vélem. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. másodszor akarattal. amint Kanga befordult az Erdőn. Aztán így is lett. Tigris és Füles is együtt távoztak.felel Róbert Gida.kérdi Róbert Gida. érted-e. és érezte. valahogy így is van. a folyó nem bánta. először véletlenül. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. Zsebibaba kétszer esett a folyóba. . Füles.véli Micimackó. .kérdik mohón.Általában senki se olyan nagyon komisz . a legjobb nyerőnek bizonyult. aki még ilyet sose játszott.. .Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. . . hogy nem rendes gyerek? .Ki mondta.. .jegyezte meg Malacka odavetően.. De azt hiszem. Egész jó gyerek . ő se szólt. . hogy velük megy.Igazad van ..

néha.feleli Micimackó. de hogy? . ő elmondhatja még egyszer. az Erdő teli finom hangocskákkal.. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. és megtanít a kétszerkettőre. ellátja a bajomat.. Hallotta már valahol. de hogy csináljuk? .. Álmos nyári délután volt. jó. .Hetedik fejezet.. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. Nyuszit hallgatták. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri.véli Nyuszi.Igenis..Mert ...kérdezte Malacka. mikor Nyuszi hangosabban mondta: “Ugye.. és annyit mondott: “Ugyan!” vagy “Ez igaz!” . Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét.” Malacka kényelembe helyezte magát.. Mondanád még egyszer. Malacka? .Milyen ráncba szedésről beszélsz. . a bal fülemre meg vagyok hűlve. és nemigen hallgatott Nyuszira. .. hogy attul kezdve. . .. ..mondja Malacka szemrehányóan -.. .Hogyne. Mit gondolsz..Hát te.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van.Aha. ránk hallgass.Micimackó . . hogy nem arról beszélnek. igen..Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. Azt mondta. Micimackó is velük volt. Miről is volt szó? . Mégse tanított meg. . mikor a fülében kezdte érezni azt . Malacka?” . nagyot ásít. Micimackó kezd ráeszmélni.Éppen ez az. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. Malacka? Nyuszi nem bánta. érted. Lassan felkel. és magához tér.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. ugye.. amiről beszélnek.Igen.Nyuszi végre kezdte befejezni . Tudjátok. ránk hallgass. Malacka is bólintott: érti hát. Hallottam valamiről.Igazatok van . Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: “Ne hallgass Nyuszira.” .. Nyuszi? .Nem is tudom. .Hogyne.Én is így gondolkodom . te nem is hallottad. “Ráncba szedni.Erre emlékezett Micimackó. De aztán mégse. hogyne. hogyne! . mi az a “kétszerkettő”? .Igen. Izé.. a Nyuszira ne hallgass. hogy kicsit ráncba kellene szedni. amit Nyuszi elmondott. hallottam.és a hangja komoly volt.

véli Micimackó. Mélabús.Én ugyan nem szeretném. magányos helyre.Csak annyit mondana: “Ezt jól .. csak úgy öt percre. .. aztán otthagyjuk. hogy igenis féktelenkedik. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb.magyaráz Nyuszi.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? .. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. mint Tigris.mondja Malacka kételkedően. az is valami.Azért. olyan “Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak. . ha aztán mindig szomorú maradna . mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle.véli Nyuszi.Hallgassatok ide.Ennek nincs értelme. .kérdezte Nyuszi.mondja Nyuszi. mint szokott. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. . . Szomorú..sóhajt Micimackó. .az izét.. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . vagy Nyuszi magasabb lenne. De az mikor volt . .. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle... hogy biztos legyek benne. meglássátok. azzal is segítettünk.Értelmes dolgokat dúdolgat? . ahol még sose volt. az az egy tagadhatatlan. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket.Mit dúdolgat Micimackó? .Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon. ami nem illett erre az esetre.Nekem van egy jó eszmém .. . Elkezdett gondolkodni.kérdi Malacka. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik.. . Na. Másnap reggel érte megyünk . mert ha az ember szereti is őtet.Ez jó lesz .Persze. . Hát ő is mondta.Á! . De elég is. Csupa nóta. . (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé..de jól ide figyeljetek -. Egyszer megkérdeztem Baglyot. hogy arról van szó. Bánatos kis Állattá válik.A Tigrisek nem maradnak szomorúak .Ő is így gondolkodna .bólintott Micimackó. De csak olyasmi jutott eszébe. .kérdi Micimackó.Most már tudom .És ugyan miért? . . ... Megjavul..kérdi Nyuszi -. Nyuszi”. . és kisebb lenne Tigris. .

hogy hova vigyék Tigrist. ami őt illeti.. hogy neki ez kevésbé fontos. most hazamegy..Az nagyon messzi van. És persze Micimackónak is köszönöm. . vagy akármikor. Csak az a kérdés. Malacka. és megkérdezi Tigrist. menjünk. ha onnan haza akar találni Tigris úr. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. én rosszat akarok csinálni..Ezt aztán csak bízzátok rám” . FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé.. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. hideg volt és ködös. “Nem fogja azt mondani. Igenis. aztán elkerülnek más irányba. akkor elszomorodott.. De ha arra gondolt.. Mert ha nem volna semmi dolga... akkor. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. és hol hagyják magára. végre is egy magányos hely.. de éppen más dolgom volt. igen. Meg is mondta ezt Malackának. ő ez a fajta Micimackó. . Az ilyen hideg.. Ha majd ott lesznek. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . .és Kangához fordul: .véli Nyuszi..Addig legalább nem. ők kicsit előremennek. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG.. . Vár. Nem volt meleg. ha azt mondaná: “Nem”. ködös napok mindig elszomorították. nem mondhatja magának: Na. akkor rendben van. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. Kangáékhoz értek. Malacka kijelentette. Malacka.. Nyuszi kijelentette.. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: “ÉSZAKISARK. Majd holnap. bizony az jó dolog lesz... Ez elég Rettenetes. nem is bánta volna. amit Tigrissel akarnak csinálni. .. Abban maradtak..Nem látja többé? . Ha azt mondaná: “Igen”. Ennek megint Micimackó örült meg. Köszönöm. Micimackó.. Na.véli Nyuszi.. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. ha Zsebibaba nem tartana velünk... nagy barátja a Tigrisnek. hogy ő miféle Micimackó.. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek.” Malacka örült az egész dolognak.Jobb volna.kérdi Malacka.. amíg érte nem megyünk.és elsietett.. Érezte. Zsebibaba is várt rájuk. Belezavarodik. és ha odaérnek.. . hogy jó lesz az. mikor Malacka eljött érte. ha szép maradt volna az idő. Inkább az a fontos. és nem csinál semmi rosszat. hogy másnap reggel indulnak.Ezt csak bízd rám megint . Másnap egész más nap volt. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. Ha reggel felkel. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. hogy nem! . Nyuszi.megcsináltad..” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. nyárias. ilyenkor köhög és taszigál.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra . Utóvégre ő fedezte fel az Északisarkot.. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. Magam is így csináltam volna. mit csinál holnap reggel.

.No most! .Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya..mondta.Na ugye látod. és sose történik semmi .rázza a Nyuszi a fejét. . csak annyit mondott: “Hát gyerünk.kiáltott Tigris. Zsebibaba.. .szontyolodik el Zsebibaba. Majd máskor.mondta Nyuszi. .. Gyerünk. hogy Malacka felugrott volna. Valahol kopogtak .Nem volt igazi köhögés.kérdi Kanga szemrehányóan. mi? . gyerünk! El is indultak.Hol vagytok?! . Nem láttak.Honnan tudod? . meglátjuk”. Megakadt valami a torkomon.mondja Zsebibaba. Jól elbújtak és hallgatóztak.. vagy mellettük szaladgált. egyszerre csak előbukkant.Csss! . nem hallottak semmit.Csúf. .. ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. drágám. . . gyerünk!” . itt vagy. . mikor keskenyebb lett az út. . Belevágódott Nyusziba. Néha.kérdezte Zsebibaba. ha itthon maradsz. Nyuszi. . Micimackónak is.. Menjünk.Én nem szólok .Úgyse hiszem.kérdi sértődötten Zsebibaba. és aztán majd délután úgyis mindnyájan.kérdezte Micimackó Malackát. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. .mondta Tigris. és újra eltűnt. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. . akiről pedig azt hitték. esős napon .vigasztalja Nyuszi.Úgyis köhögtél ma reggel. Eleinte Micimackó.De jobb. Tigris hirtelen megjelent.Most. didergős nap .s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. . . . Tigris? No menjünk. Majd most . Micimackó! Készen vagyunk? Jó. ha horzsolta az útszéli csalán. Tigris előttük baktatott.aztán megint csönd lett.Holnap? . és Tigris félkör alakban kerülgette őket. Nyuszi megfordult. úgyis mindnyájan. Az erdő nagyon csöndes volt. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. Ilyenkor nem panaszkodik az ember .. a köd is sűrűbb lett. néha-néha beleszaladt Nyusziba.Mindig “meglátjuk. No szervusz.feleli Kanga. . hogy már nincs ott. drágám? . Beugrott egy bokorba az út szélén.így Micimackó. ha az ember jól odafigyelt.mondta Malacka Micimackónak. néha nem. Ahogy mind magasabbra kerültek. Mikor az ember azt hitte.Szólj . Tigris néha el-eltünedezett. ja.Miért ne? . . Nyuszi és Malacka együtt haladtak. megint csak nem volt sehol. hogy nagyon messzire mennénk. megbökte Malackát. Micimackó és Malacka utána ugrottak.Majd most . . nem hall semmit.Majd meglátjuk . .kérdi reménykedve Zsebibaba.mondta Nyuszi. később.Halló! .

mondta Nyuszi tíz perccel később. Majdnem. gyerünk! . Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. . hogy nem tévedhet el.Én azt hiszem. . hogy de bizony úgy van.. hogy az egyik a jobb mancsa.No mi az..türelmetlenkedett Nyuszi.. amelyiken az nevet.Hát.. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . Nyuszi volt a vezető. Egy pillanatig. .Csak nem akartalak elereszteni. aztán újra hallották Tigrist kopogni.mondta Nyuszi. Micimackó? Micimackó helybenhagyta. .. amilyen halkan csak tudott..Malacka megfogta Micimackó mancsát.. hogy ez a helyes út.mondta Nyuszi idegesen. akkor biztos. .Ez igazán furcsa .. mikor már egy darabig szaladtak.. . .. Micimackó? .és azt hiszem..Ja. hogy attól majdnem megijedtek. nem sokat.mondta lassan. Mit szólsz az egész dologhoz.Gyerünk! . .. . de nem látta sehol. . és azon a gondtalan hangon nevetett. hogy melyik az.. Ha az ember elhatározza. aki túl jól ismeri az Erdőt. Vetted észre.Hát. és úgyis tudja.mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -. .Csak ne gondold.Nyuszi meglökte Micimackót. .mondja Nyuszi tíz perccel később -.....De én azt hittem...Hm? .Á! .S mindhárman elrohantak. hogy a másik a bal.vélte Nyuszi. másképp esetleg el is tévedhettünk volna. . Na. Mért megyünk pont erre? . Malacka Micimackó mögött lépkedett. . . .kérdezte Micimackó.Buta ügy . hogy izé. jobbra kellene tartanunk.Itt volnánk .. és Micimackó körülnézett Malacka után. .Hazafelé megyünk. . Tíz perccel később újra megálltak.. Pillanatig csönd volt. Malacka olyan halkan lélegzett.No . Gyertek.. De nem emlékezett. ...Nem is . Malacka? . ..Még szerencse. .. míglen az erdő úgy elcsendesedett.Semmi. hogy a ködben minden egyformán szürke. Vagy úgy! Gondolhattam volna. hogy kezdje..De mégse...most már beszélhetünk. . érezte. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant.Én tudom. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt.mondta Nyuszi félórával később.No? .. Akkor aztán vártak még egy darabig. persze. . .Te mit gondolsz. .....suttogta büszkén. Előbbre haladtak. hogy bátor dolgot cselekszik. Rohanjunk. Tudta. és nagyon izgatott volt.Látjátok? Nem megmondtam? . én azt hiszem.. .felelte Nyuszi.mondja Micimackó ..

mire Kanga megszólalt: . Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. fiúk!” . Zsebibaba..Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. Épp jókor érkeztél. . míg csak el nem felejtették. el nem tévednek. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket.magyarázta Zsebibabának Tigris. Visszafelé indult.kérdi mohón Zsebibaba.magyarázta Tigris.Mikor Tigris megunta a várakozást.Én is.mondta Kanga. hogy már nem mondhatja senkinek: “Na. ne beszéljenek egyszerre. hogy miért küldték őket.felelte Kanga. . . mindjárt azzal fogadta: . és mikor azt is megunta. és Zsebibaba.. . fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz.Hová lett Micimackó? . hogy elfogják. Róbert Gidának így jó idejébe tellett. . . és Kanga meglátta őt. .Most mehetek és kereshetem őket .mondta Róbert Gida -.gondolta: inkább megy haza ő is.No lám. hová lett Micimackó? . itt a jó kis Tigriske.Hol? . és megpróbált saját magából kifelé . Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. hogy ez mit jelent. . Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben.Majd máskor.Majd meglátjuk .Mér nem? .Tigris.suttogta Tigris Zsebibabának -.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . .Egyszerűen csak nem tévednek el . Éppen elkészültek az ebéddel. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. hogy az nem is volt igazi köhögés. .Kereshetem őket én is? . mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón. és hiába várt erre. Mihelyt hazaért. és hazamentek ebédelni. akkor mehetek én is? . aki nagyon jól tudta. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. hogy mi történt ma reggel. Tigris. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt . egy sarokba kuporodott.Mindjárt ki is öntötte neki.Ma még nem. .kérdezte Zsebibaba. akkor meg kell őket keresni. . Zsebibaba büszkén jegyezte meg: .Ha még holnap is el vannak tévedve. és Zsebibaba belevágott.Valahogy így van. hát akkor menjünk előre.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. . drágám. és kosarat adott nekik.Ugyan menjetek ki.vélte Kanga. .kérdezte Kanga Tigris elmondta.Hát jó .kérdezte. Lementek a Hét Fenyőfákhoz. míg megtudta. drágám . Kanga megkérte őket. milyen szépen hazajött. és csak annyit mondott: . Gyere. hogy Micimackó.

amiért nem vitték el. Micimackó felállt.Hát .sikoltott Malacka.Valami eszembe jutott. . újra próbáljuk megkeresni.ismerte be Micimackó. . mindig ugyanabba az árokba értek vissza. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. de nem találunk. úgy gondoltam.mondta hirtelen Malacka. és akkor az a valami.Azt gondoltam.mondta Micimackó alázatosan. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. . . hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: “Hiszen én is tudom. talán az a valami lenne. menjünk haza.Nézd.Nem . és aztán visszajönnénk bele. Malacka. ha nem látnám ezt az árkot többet. mert akkor esetleg olyasmit találunk. még volt értelme. gondolta. .De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben. és képtelenek vagyunk.vallotta be végre Nyuszi -...ugrálni. hogy milyen ostoba ez a Malacka.Hát ha haza akarunk találni. akkor megtalálnám.De mikor elkezdtem mondani. aztán megfordult és jött vissza. Csak épp gondoltam rá. próbáld meg .” Akart is valamit mondani..mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. másrészt nem szerette volna. . Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: “No...mégiscsak jobb lesz. ez valahogy úgyse jó így.. . .Ha kijönnénk ebből az árokból. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. Valami elromlott közben. .Mi hasznunk volna abból? . akkor ezt se találnánk meg többet. Nézd. . ezek engem már órák óta várnak haza. Nyuszi csak nevetett azon. amit nem keresünk.kérdi Micimackó lassan -. Egy árokban pihentek..A dolog úgy áll . mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. Micimackó .. amit nem keresünk.Ennek nem sok értelmét látom .mondotta Micimackó. csak annyi.kérdi Nyuszi. Elindult a ködbe.Mert nincs is .Gyerekek! . te talán tudod az utat? . Eddig nem . amit keresünk. hogy mi bizony valahol eltévedtünk.. Melyik lesz a legjobb út? ..Az hogy volna . és újra visszatalálunk? . . mert akármerre indultak. de nem jutott más eszébe. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. és csupa izgalom volt -.Mi majd itt várunk rád.. Micimackó már unta az árkot. . fenn az Erdőben. ha felszedelőzködünk.véli Nyuszi.. de találunk. hogy “SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. . hogy esetleg mégse találnád meg. na és az direkt Jó Dolog lenne. végre tudom. .De kérlek. Mehetett úgy száz métert. hogy ő szomorkodik azon. hogyha ide akarunk visszatalálni...

. ahogy Malackák szoktak. Malacka.. hogy mit akarnak. Hát jött szépen haza Micimackóval. magunkkal kellett volna hozni.. merről jön a hang. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris... Egy igen-igen ijedt.siránkozott Nyuszi. és kereste Nyuszit. Hirtelen mégis valami hangot adott. majdnem hogy visított. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi.. olyan Tigris. Együtt indultak. azt hiszem.Jaj.Azt nem tudom. Nem akarta zavarni a csuprokat. Mikor annyira biztos volt a dolgában. . valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta. hol vannak. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.. különös hangokat hallatott. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se..hallottam. hosszú ideig kellett nézni.. taszigálniuk. mintha nem is ijedt volna meg. . meg a Malackának is. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt..Hát itt vagytok? .. de ha senki se beszél.. .. bizony .felelt Micimackó... hát hadd ugorjon. akkor. Tigris az Erdőben bolyongott.mondta Micimackó -.. mert hátha mégis téved. mindenáron meg akarta találni. és így hát.. . mert kezdte tudni. és nézte. Hangosan persze nem merte mondani. . ő majd megtalálja.. Most gyerünk. Tigris! No de ilyen szerencse! ... A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. amelyik ha ugrik nagyot... nézte.. úgyis csak ugrik. Úgyis keres benneteket. én tudni fogom. Jövök én is. Végre meghallotta a hangot... mert Micimackó alaposan el volt foglalva. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. úgy tett. nekem haza kellett jönnöm. kezdett ám. ahogy Tigrisek szoktak. .Ja .Esetleg Tigris megtalálja... mert valamit itthon felejtettem. .....mondta egész hanyagul...Hát Nyuszi? .. majd megtaláljuk azt a valamit.Jó. hogy ez egy egész Barátságos Tigris. . amíg nézte.Hát itt vagyunk. csak azok a tizenkét csuprok.

akkor rendben is van minden. Micimackó.. Még szerencse. . mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. és ott azt mondják neki: “Ejnye.mondta Micimackó -. mer akkor azt úgy hívom. én azt akarom. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész.. keressük fel előbb Róbert Gidát. hogy az ágakat is le akarta kaszálni. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. elmegyek a Micimackó Kuckóba.mondta Malacka. vagy valamit meg akar tudni. úgy a feleúton.. éppen jókor jöttél. Hú. ha az ember valakit látogat. Valamelyik nap elhatározták. Azért megyünk. Langyos és napos a zugocska..Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . ilyen alkalmakkor leültek ott.Ami pedig engem illet. kicsit nyalakodtak. és amikor Malacka újra leült. Meleg zug volt. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. Talán ki tud eszelni valamit. Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. akkor megindultak. és a szél se érte. és a birtoka az egész. és meglátogatom Fülest. és hirtelen betoppan valakihez. Felkeltek. hogy ilyen ereje van a szélnek.Mehetünk is. mert nem is sejtette. hogy: “Jaj de jó Nap. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában.” Malacka ugyan azt tartotta. . de ha nincs odahaza. és vége a látogatásnak. Micimackó otthon is volt. és Micimackónak fel kellett őt emelni. ha látogatóba indultak egymáshoz. én azt vélem . Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja.. mikor már ott voltak. mert úgyis Csütörtök van. jó szorosan egymás .Mert ami engem illet. Tudni kell mindenkinek. hogy segítsünk neki újat építeni. és olyan hideget csinált éjjel. Az ember beteget látogat. Beinvitálta őket. . hogy mihelyt odaértek. Először Micimackó házába nyitottak be. hol Micimackó heverész. akkor úgyse kereshetjük fel . elgondolták azt is. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. mire jó ez a kitűnő helyecske. hogy mit csináljanak most. hogy nem csinálnak semmit. és törték a fejüket. . hogy valami okának kell lennie annak.vélte Micimackó.Nyolcadik fejezet. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. Ide süt mindig a napocska.. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. Micimackó tud. Valamelyik őszi reggel.

. Füles. Nosza.Szervusz. hisz ez a ház még áll! .Jó.mire persze leültek. csak annyit mondott: . ahogy bement. . Délután lévén. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. amennyire csak tőlük tellett. .mellett. ott milyen jó. . Füles! . Micimackó. az van neki. hogy ott kellett maradniuk ebédre. szaladtak Micimackó kuckójába. nem hallom jól.és: . igazán örülünk. . Mire Kanga házához értek.. ez az oka annak. Nyuszi.mondta Micimackó. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . ..Hangosabban.mondta Füles.Talán eltévedtetek? .mondta Micimackó elmélyedve. most hátulról kapták a szelet. .Persze.Hát csak menjetek.Azt hittük. hogy soha semmit meg nem ért. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. amit az ember hamar elfelejt. bizony kicsit hideg volt odakünn.Mért. Mire hosszú hallgatás következett. . nem igaz? .mondta Micimackó -. kérlek.. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. . biztos-e.Ez furcsa. Csak meg akartunk látogatni . nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál. .Esze.Úgy vélem . mégis.Nem a!. . nem volt olyan nagy a baj. Párszor ki-be járt az ajtón.Esze. Okos .kiáltották vígan már messziről. az van neki.És hogy milyen is nálad. Egy-két nappal . Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát.vélekedett Micimackó.Nyuszi csöppet se buta . Nézd csak. Majd meglátjátok. . Talán elfelejtették. .mondta Füles.vélte Malacka. mi különös van azon. Hangosan vitatkoztak: . hogy áll .kérdezte Nyuszi. Ez olyan. Siettek is Nyuszihoz. . és azért kaptak valamit. Már akkor Róbert Gida is otthon volt.Úgy van. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .. hogy láthatunk. ki kellett próbálni. már annyira el voltak fáradva. . hogy csütörtök van? . hogy végre megtalálják Fülest.vélte Malacka. . Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot. Talán valakinek le kellett volna bontania? . hogy esetleg a szél elvitte . Mire újból nekiszedelőzködtek.Na.Senki se vitte el.Van neki .Mi nem igaz? .Itt vagyunk. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. nagyon megörült a vendégeinek.Én azt hittem. és most megyünk is Bagolyékhoz.No! .mondta Malacka.

. . mielőtt elmegyünk. borzasztóan siettünk. Micimackó. mikor a vihar tombolt az ágak közt. De most szembejött a szél. és újra kiegyenesedhettek. ha tévedek . Azt kérdenék: “Ejnye. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján.ezelőtt repült erre.amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . mikor Róbert nagybátyám . s baktattak előre. kérlek.. de vajon az igazat állítottam-e. és azt óhajtotta. Nem mintha megszólított volna . bizony. . igazítsd ki a szavaimat. . hová. mert úgyis Csütörtök van. Bagoly . figyelmeztetlek! -.. . hogy észrevett. . Az embert sok mindenre felbátorítja. Bagolyékhoz. engem is észrevett. Tudod..Kérlek. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?.Isten áldjon! . Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak.. .. ejnye. de az bizonyos. . Te is.. Na. Micimackó.mondta Füles. és kényelembe helyezték magukat..Akkor is épp ilyen ronda nap volt. Nemsokára egész vígan. Bagoly ünnepélyesen bólogatott. mi az? Szörnyű csattanás.. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot.valamelyik nap.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak.utóvégre hosszú út áll előttük. hogy kicsit megkésve érkezett. Hiányoznál. . Malacka is itt van.látni akartunk....erre. . ..Nekem úgy rémlett . atyaúristen. Nem tesz semmit. ..Ülj le. .. hogy vagy. Malacka fülei a feje mögött billegtek.Mert látod. Helyezzétek magatokat kényelembe.Vigyázz.mondta Micimackó alapos megfontolás után. s úgy kellett törtetni előre. isten áldjon meg..” Igazán mindenki szeretné tudni. mikor éppen alatta állunk? . Malacka. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn.mondták. Szépen megköszönték. és igazán örültem.Na és ha egy fa akkor esik le. aki éppen olvadozni kezdett. nehogy a szél elfújjon.felelt Micimackó helyett Malacka. Szárítgatta a fülét. és jó lesz sietni. Bagoly! .. bár az isten adná. .Eljöttünk megkérdezni. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni.mondta Micimackó -.Hát isten veled. mint akiknek nem fontos . Malacka megvigasztalódott. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba..mondta Bagoly.Na és ha nem éppen akkor? . Mintha egész csomó óra telt volna el. Kedves tőle.Isten áldjon! .mondta -. Malacka .mondta Micimackó.mondta Bagoly barátságosan.Csuda .Jó napot. ha kijelentem. Füles! .. . és könnyed oldalgással siettek el. akárcsak holmi zászlók.. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. hogy el ne késsünk .

mondta Bagoly. de most szerette volna tudni. vigyázz! . Csúnyán nézett arra a darabra. . .Jaj.Nem vagyunk olyan biztosak benne . . hisz én rád esek! A szobának az az oldala.Hol vagyunk? . . te... labdává csavarodott. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. mert épp uzsonnázni akartunk. amit Micimackó foglalt el.Az izé .Bagolyéknál vagyunk? . Róbert. .Vigyázz. mint aki hihetetlenül bosszankodik -. a szoba másik sarkában. . Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. és kihámozta magát. Micimackó. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott.. a nagybácsi.Juj ! . Még egyszer átgurult a szobán. amelyik valamikor padló volt..vélte Micimackó.Nem lehet .Oda nézz! .A mijét? .sivított Micimackó. hogy festene falnak.mondta Malacka.. . amin tartózkodni szokott. Bagoly megváltoztatta a hangját.. Malacka. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. Megjelent Bagoly. . . lassan lefelé kezdett süllyedni. és kilátszott belőle két fül. és úgy festett. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. .Nem tudom biztosan..Mert ő szereti a változatosságot..így a Szék.Pedig ott tartotta.kérdezte a székek egyike. hogy Észak merre van.mondta idegesen Malacka.. és gurulni kezdett a szobán keresztül. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. ami Micimackóból látható volt. és a székek halkan Malackára borultak.Na? .Talán most annak is megváltozott a helye . hol van Micimackó? .Arccal lefelé vagyok valami alatt. ilyenkor.. . . és nem lett belőle semmi. mikor Malacka felállni készült róla.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. .mondta Micimackó a szék alól. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka.Ahá! . útjában néhány vázát ragadván magához. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés.Alighanem. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. .aztán csönd lett. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer.Malacka .. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt.

. Akkor őt vád nem illetheti.. hogy téged nem illet vád. . mi? .Ú-úgy? Gondoltam.Nem hinném .Szépen vagyunk. . s legjobb lesz. . Arcom fődbe benyomódik. te csináltad ezt? .Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly.Bagoly . Azt hittem.Malacka! . azt mondta. hogy ami engem illet.Nem a’ .kiáltott Micimackó halkan. Micimackó? . heverni a nyári nappal szemben. .Na? . . akrobatának semmi.Ha a szél volt .Olyan kis semmiség. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett.Hát akkor ki csinálta? .. gondolom.. inkább Micimackó. Ám egy derék medve? .kérdezte Malacka.felelt Micimackó. . Malacka lehajolt hozzá.kérdezte Bagoly.. gyere le.. mellembe szorultan az ébredést várom.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . Együtt húzták-vonták a karosszéket.mondta Bagoly igen szigorúan -. vagy úgy.Hja. . gondolom. aki a levélszekrényének szépségét csodálta. Nem jött semmi. .Alighanem a szél .vélte Malacka. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva.Mit mondott. .mondta Malacka -. . Na igen.mondta bagoly eltűnődve -. Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. Bagoly. .Mit csináljunk. hogy mi illet vagy nem illet engem? . leszállt. akkor nem Micimackó a hibás..mondta Micimackó.Azt mondta.. dúdolok de nem jutott semmi eszembe. Nem volt külön dolog.Micimackó . hogy megnézze az új mennyezetet.E barátságos szavakkal felrepült. . .Éppen most jutott valami . és segíts Micimackónak.mondta alázatosan Micimackó.

gondolta. Felnézett a mennyezetre. . ami még nemrégiben szintén fal volt.vélte Malacka. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . szájad. és nem is találja szépnek. ami még nemrégiben is fal volt. Bagoly köhögött. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. átmászik ott. Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. és kijelentette.Akkor jobb is.tette hozzá . mikor kimenthette Malackát az áradásból. hogy jó. ugyan nem mehetünk ki. arra az esetre. és mindenki őt bámulta. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik .Mert tudod. mire Malacka megjegyzi: .felelt gyorsan Malacka.Hát éppen erről van szó.de Bagoly csak azt mondta: . akármilyen szívesen tenné.Na.Á! . de egy másik. .ott. Hogy aligha tehetné. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek.Mert . Micimackó ott ült a padlón. Ez is olyan dolog. Csakugyan tépelődni kezdett. persze. . Malacka még gyorsan megjegyezte. minek is akkor beszélni róla. . Várta is nagyban. mielőtt értik. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. kérem.kérdezte félénken Malacka. hogy majd újra megemlítheti. lemászik a fán. S mint az előbb. és segítséget hoz. hogy miről van szó.Fel tudnál repülni a levélszekrényig. Bagoly. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. lehetne őt újra bámulni. mint akinek semmi köze a vershez. ha másra gondolunk . majdnem felkéseltek nyakad.Á. Bagoly kijelentette. . ó.mondta -. jutott valami az eszembe.Te Bagoly . Micimackó előtt felrémlett az a nap. ha Malackát felkapod a hátadra? . . Talán lehetne.De hisz azt mondtad.Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát. hogy ez volt az egész. hogy nagyobb leveleket kap. füled. ha Micimackó azt hiszi. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. Arra valami ráesett. Malacka. újra megrohanta egy gondolat: . ha az ember kétszer is elmagyarázza. te szegény állat. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. és olyan ajtó volt benne. ahol a leveleket szokták bedobni. . ahol az ajtó volt.Azt úgyse tudná. . amit ajtónak lehetett használni.

. és kijelentette. Le is tudok mászni. mást itt nem lehet tenni. esetleg Verset is csinálok róla.mondta a levélszekrényen keresztül. benyomta magát a hasadékon. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára.. miket saját maga írt magának. . hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. mert akármennyi madzagjuk van. . és szerényen megjegyezte. és én alattad állok. Aztán. ..véli Bagoly. hogy hiszen csak egy gondolat volt. s ha megmentesz mindnyájunkat. Micimackónak tetszett. haladunk felfelé! . mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. . amiket az Erdőben töltött olyan módon. és elmondok neki mindent. lehozza a földre. addig-addig. . Bagoly. hogy szinte felkiáltott: “MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt.A dolog úgy megy. hogy veszedelmes. és a népek majd éneklik.Találunk másik madzagot. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. Malacka is nagyot húz.selypített Bagoly.Haladunk. s érezte. amelyikbe a régi szép napokban. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. ügyes medve. De nem baj. akármennyivel is húzzák fel. gondolta..suttogta Micimackó vigasztalón. mindaddig. Nagy Dolgot művelt a Malacka lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy.Itt minden rendben . Azt átlöki a dróton. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé. igyekezvén segíteni. a boldog órákra. ott ahol most áll. amin laktál.Szép. mikor leoldotta a madzagokat. amíg a másik vége szépen felemelkedik. Boldog volt és izgatott. köszönet és hála .vélte Bagoly. és várni lehetett . Csakugyan. én elmegyek. és bemászott. . kövér.Meg se várta.. de én azért megteszem.. rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul.. mint emelkedik lassan a mennyezet felé. tudom. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot.Hiszen olyan Pici Állatka vagy.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. ügyes Medve vagy . .Hacsak a madzag el nem szakad. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. de úgy látszik. és csak néznek.mondta derűsen Micimackó. már annyira büszke volt. Micimackó! . ahogy elképzeltük. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot. Malacka kinyitotta a levélszekrényt. és sokat fogunk még róla beszélni. . Egy szomorú pillantást vet vissza életére. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak.Úgyse szakad el . ledöntötte a szél..hanem ment útjára. szó sincs róla. . hidd el. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. amíg csakugyan kinyomta magát. Malacka. míg Micimackó felel: Isten veled.. mikor még ajtó volt az ajtó. . s mikor mindennel elkészültek. neki mégiscsak repülni kell. hogy ő szép kövér.A fádat. elég hamar ment. Isten veled. Nagy Dolog lesz az.

az is egy olyan szörnyű nap volt.. aznap délután. .Fél óra . . hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról. mikor. ez épp elég idő arra. akinek a fényképén fekszel.Na. Hát kérlek. és kényelembe helyezte magát. De hát hol is tartottam? Persze. tudod? arról. akit elkezdtem.. Micimackó lehunyta a szemét... tudom már.mondta a Bagoly..

nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban. az most nem festett háznak.. Barátjával dicsőítette.” Így lett: Egy Fa fekszik itt.mert csakugyan fekszik. . Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. fája... hogy ez mit jelenthet. ha még e Tényt nem tudnád. mint egy fa. Darab ideig várt. ilyet nem láttam még soha. ah. Nyuszi ott termett és megmagyarázta. hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni. MADZAG. a költészet. Itten egy Fa fekszik. Őt szerette. Micimackó lassan kocogott utána. Ha meg a házadnak ilyen pofája van. akkor itt az ideje. SZEKRÉNY.. megmagyaráztam mindnek. “Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt . mi hasra fektette fáját. mily rémséges állapot! Lakása.. Bizony. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte.Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is .És már szaladt is.” Ment és várt.. aztán majd meglátjuk. szerette. Azóta. hogy más lakás után nézzél. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA. mi lesz. kedvesem. ha találkoztak . . . “Mert ez se könnyű feladat ..” Míg azon törte a fejét. még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról.mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. hatalmunkba venni őket. (Barátja ÉN valék. A laposra vágott fa ellaposodott.. most ők is fognak keresni. elég dolgom van. miként koporsót. Micimackó “Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: “ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. Míg állt.. hogy mért nem sürgeti. amit kidöntött a szél. mit jelent.Kilencedik fejezet.nem mintha Malacka sürgette volna. a barátja álltuk körül. Volt neki különb dolga. Olyan volt.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. ÉJJELI VIHAROK Malacka orra vörösre gyulladt. ott bámészkodott.. Na isten áldjon.. mit Bagoly szeretett. Ott állt.mondta Nyuszi -.A zümmögés. Re-et-tenetes vihar. de az ember érezte. . amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt.. Ezek olyanok. ahol azelőtt a Bagoly háza volt.

Mér. (Honnan levelet szoknak szedni “Ide levél jön!” felirattal.Ez mi? . ám hozzatok egy Kötelet.Nekem igazán nem mondanak el semmit . MALACKA. Micimackó és Bagoly legott. Malac. “ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. BÁTORSÁG .) Oda nyomakodott Malacka. Ez megvolna . Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál. . és háromszor egymás után elénekelte magának. S ha nincs. áhitattal mentési kísérleteit.mondta Füles. előtte térdre is rogyott. sodródtál azon az “IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. nekem kell egy MADZAG. mint szaladt. . amilyennek gondoltam.mondta Micimackó. éneklem tettedet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. és megtelt a berek. most a rabok kijöttenek. hej. Pénteken lesz tizenhét napja.Engem semmiről se értesítenek. és azt kimondta. na jó.. hogy nem szóltam . Hát most majd eléneklem Malackának. kérem! Én láttam!) Láttam Malackát.Nem olyan lett. s onnan intézte. hálás köszönetet rebegve. Mindenesetre MADZAG LEGYEN.Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot. segítség! Ordít Malacka. (Én láttam ezt. Nyuszi megmagyarázza. Kemény legyen.. .kérdi Füles. hős. Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek.mondta és REMÉNY. de inkább vékony. (“A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek.) Segítség ide. de meglett. .” . s jöttenek Dicső Állat.

. ne felejts el értesíteni.Isten áldjon! . hogy mit feleljek. . . . A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. Kicsit többet kellene mozognom. amit mondasz.Ebben lehet valami. . és várod.Te vagy a hibás.mondta -.Te.Na igen . . Nyuszi . Gondolkodott.mondta Füles. Nem váltottunk szót.S ma szombat van .Mi az. Nyuszi megindult. Sose látogattál meg egyikünket se. . ha kedvem van.mondta Micimackó némileg félénken. Kicsit jönnöm-mennem kellene.De nem diskuráltál . . Malacka .S ha azt hallom kívülről: “Ejnye. az Erdőnek ebben az egy sarkában. Nem mondtál semmit. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett.mondta Füles. .Az akkor tizenegy nap lenne. Füles. . .mondta Nyuszi.Majd gondom lesz rá . és még mindig azon tűnődtem.mondta Füles. igen. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. Micimackó? . Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. mikor én neked kijelentettem. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. .Hát ebben igazad van. Annyit mondtál: “Halló!” .Hát tizenhét napja éppen nem lehet. . ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül.mondta végre.de akkor már késő volt.Nem beszélgettél. pláne.és már szaladtál is. Mindig itt vagy.Jövő pénteken lesz. Gondoltam: majd azt mondom neki. mikor jönnek a többiek hozzád. “Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember. . Nyuszi egy lábon állt darabig. Füles.. “Mi?” .akkor már mehetek is.senkihöz egy szót se.Ez nem volt tisztességes üzlet. ADOK-VESZEK. mert nekem most úgyis mennem kell.Nekem akkor sietni kellett.Micsoda? Ja. . . .Kicsit elhanyagoltalak benneteket.Emlékszel te arra. . ez a Füles” . .. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . a fene egye meg. Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba.

Nem szoktak hétszer zümmögni. és elhajította. Malacka nem szólt semmit. Azt.Hát nem is . Mert akkor Mindenki hallja. .Ilyet ugyanis nem írtak soha. .kérdezte Malacka.. . hát ott volt már mindenki..Meg is írtam. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. ha most itt elénekelnéd nekem.. Malacka.Én legjobban szeretném. Ott le is telepedett.Ja. . fölvett a földről egy ágat. akart is valamit mondani. Úgy értem: csakugyan megírtad? . Mire Micimackó elkészült.Hét szakból áll.Hét? .” És úgy tehetek. Micimackó. Mindannyian . mit.. neked hogy kedvesebb.Hát . .. . ha esetleg nem értették volna rendesen..Meg is írtad.. Bátor Malacka ő. vagy megvárjuk. amíg a többieket is megtaláljuk. Nyuszi újra elmagyarázta nekik.. szerette volna. És az emberek tudják.. mintha nem is figyelnék oda.mondta Micimackó. ... Micimackó? Arról az.Ó! . de bár köhécselt is egyet-kettőt..a versben persze hogy megtetted. Micimackó? .. .Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? .” . emlékszem. Foglalkozni kezdett magával.Mert eleinte bizony egy kicsit.mondta Micimackó . hogyan csináljanak.. Ha egyszer a vers mondja.Ez csak olyan belső remegés volt . te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset.kérdezte végül.. nem jött ki semmi. .....Nem szóltam. hogy az úgy igaz. . Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). kivéve Fülest. igen.A többieknek már mondtad? . Én meg elfordulhatok és mondhatom: “Igen. ..És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg.mondta Micimackó. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. hallgatta.. nem. aki egy pillanatra megállt. Malacka felsóhajtott boldogságában. . ha egyiket-másikat újra elzümmögi.Malacka orra pirulni kezdett.. Malackának fellángoltak a fülei. Izéről. Micimackó elkezdhette: .Kijelentetted. belsőleg.. Micimackó. Malacka. .Malacka hallatlan közönyt tettetett. pironkodott. mi? Mikor az az Izé. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. De a vers azt mondja: “Remegtél? Nem. Micimackó említette nekem. Malacka.Megírtam. Róbert Gida vezényelt. de nem merte kérni. Aztán elénekelheted mindnyájunknak. .mondta Malacka. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. . amelyik úgy szólt: “MALACKA! Hős.. Én szerettem volna tudni. Ha most itt mindjárt eldúdolom..

és megmutatta. Bagoly.Zsebibaba. ott van ni! Ó. kicsit csodálkozott. Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. képeit meg mindenféléjét. Tudod. A felirati tábla leesett a földre. levegőtlen és piszkos...Nevet már talált az új háznak . vagy úgy. s ha a népek azt se tudják már.Találtál már új lakást.Ugye. mert ilyesmiről nem is tudott. . mi az. és kijelentette neki. és ez a szőnyeg. mintha a sarokból nőttek volna ki. ha ez is lejönne. hanem a sálam. kedves! Nagyon gyorsan mondta.. és ráesett Bagolyra. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. és az különben se mosogatórongy. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . . hogy a vers kitűnő..kérdezte Micimackó. mit csinált. Bagoly? . onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . és rendesen ki tudják írni: KEDD. Össze is veszett Bagollyal. és hogy legjobb lenne. már valamennyien boldogok voltak. ugye. és kijelentette. Kangát ez zavarta kicsit. azon húzták fel Bagoly karosszékét.. Mindent szépen bele az újba. kijelentették. Bagoly lenézett.ott ni! -. Kanga odalenn kötözgette a kötelet.. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . Négyszögletes deszkadarab volt. .mondta Róbert Gida.Na és hogy állunk az új házzal? . ott van ni. Volt nagy kötelük.mondta Bagoly fontoskodva. hol van Zsebibaba. Bagoly. Majd röviden és gúnyosan felkacagott. mikor valami levágódott a fáról.nekiláttak a munkának. most már csak a ház kell neki. mint vers. akik helyesírást tudnak.Ja. és rajta a ház neve: “ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. . hogy azok a spongyái mosakodáshoz.Hát.mondta Kanga. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . mikor ott fekszik előttük. hisz az nem is spongya má.Ez lesz az új házam neve . Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. mi a fürdőszivacs. De Kanga csak ennyit mondott: . . akkor úgyis jól nézünk ki. mert sose tudta. Bagoly! Ó. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát.Dehogynem. aki egy fűszálat rágcsált -. az mind kell. nem rossz? Úgy értem.Jaj. . Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. mikor már a spongya. amit kihoztak a régi lakásból. Megdicsérték Micimackót. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj.

Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. . Füles visszaintegetett. .Halló. De mielőtt odaértek volna.Ez derék . . . Róbert Gida! .mondta. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. Füles lassan maga körül nézett. örülni fogok a társaságuknak. Bagoly? Bagoly. és Malacka meglökte Micimackót. megmutatom a lakást.Ehun van ni! .Ja. . . .No nem baj. és megállt Malacka előtt.Várj egy kicsit! . Róbert Gida felugrott. úgy látszik. Az egyik azt mondta: “De úgy van!” . De nem szólt.Pont Bagolynak való lakás. . .Menjünk.és újra: “Na de ha mondom!” S mire odaértek. . Tigris! . Tigris: hol az a kötél? Mi az. kihallgatja a beszélgetésünket . te vagy? . .Jó reggelt. . és mosolygott magában. De az ember lélegzethez szeretne jutni.mondta.kiáltott Nyuszi.Gyere. Leült az “ODVASLAK”-ra. Hiszen egyelőre úgyse fontos.Egyedül vagyunk? . hát csakugyan az volt.Gyere. . hogy nevessen-e vagy mit csináljon. elindult a barátaival.mondta melegen Róbert Gida.mondta Füles büszkén. Róbert Gida. .mondta Róbert Gida. .mondta Bagoly. .Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. Nemsokára meg is találták.Egyedül .Arról értesítettek .mondta Nyuszi.kérdezte Bagoly bosszúsan.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk .mondta hangos suttogással. Gyere velem. aztán visszafordult Róbert Gidához. .Valaki. szigorúan köhécselt Füles irányába. Nem gondolod. mintha álomban cselekedne. Micimackó! . Füles! . és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. amit Füles talált. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. Füles. hogy bizonyos Személyiség lakást keres.mondta Zsebibaba. aki örült. és felvette a felirati táblát. hogy rábíztak valamit.. ahol nemigen járnak -. . No. mert nem tudta. hogy új lakáscíme “ELMÁZOLÓDOTT”. .Van már ezen név is meg minden! ..Rendben van .mondta.Hó . és maradhat.Majd lehozzuk a többi dolgokat is.a másik rámondta: “Na de nem lehet!” .mondta Róbert Gida.Ha Micimackót és Malackát magával hozza. amit Micimackó dalolt . Micimackó meglökte Malackát. akinek az “ODVASLAK” a hátát díszítette. aki most vette észre.. a mocsár mellől. Bagoly? . lenn.kérdezte Nyuszi.

Pont Bagolynak való lakás . s ha saját lakásodat fújta volna le a szél.mondta. Róbert Gida? .Mit gondolsz.Jönnél. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. boldog lesz benne. mert érezte.mondta nagyszerűen.Nagyot nyelt.róla.Hát . de nemigen tudta. kétszer is. . . Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. Micimackó megelőzte. Malacka? Te mit csinálnál.Velem jönne lakni .Köszönöm.S remélem. hogy valami nincs egészen rendjén. . . mi. Malacka? Malacka mancsát rázta.mondta. neked is valahová máshová kellene menned. mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.a lakás mindenesetre nagyon szép. hogy kezdje.kérdezte Füles kicsit aggódva. .Örömmel jönnék. .mondta . . . Micimackó . . .

mondta.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött.Megkértem őt. és újra kezdte: . mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. már annyira biztos volt benne. Előbb és Utóbb.Mire a másik azt mondta. .Kérlek. hogy tovább ez így nem mehet. mikor már érezte. hogy így szóltak egymáshoz: “Na.Jöhet.Meglepetés. sőt mondhatnók. hogy hogy írják. hogy elolvassák. Korábban?” . Füles kijelentette. L. Valamelyik nap. hogy a Dolgok meg fognak Változni.Rajta. mikor látta. hogy: “Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. ne siettess . egy kis . . De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. . senki se tudta. . két másik ismerős.mondta Füles. hogy ennek el kell következnie. rokona és üzletfele .mondta Füles. Mire nagy nehezen elkészült. Füles! . . .aki azt állította.Füles is? . hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. . mint a felelet. . igenis Balra Tartsatok. Kérlek. mert mielőtt megkezdhetném.mondta Füles aznap délután. hogy terjesszen elő egy indítványt.Fontoskodva köhögött. hát igen.Valamennyien tudjuk. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. ne “rajtázz” engem.Tizedik fejezet. elvitte a többiekhez.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . hogy honnan tudják.Hát izé és a többi. amiben ez állt: “Itten arról értesíttetik. mármint tudomása az Értesítésről. hogy hogy van. Nyuszi egy “Értesítés”-t agyalt ki. . is tudatára ébredt annak.mondta. miért indul el. hogy valamennyien a lakása felé tartanak .súgta Nyuszi Micimackónak. . ott el is búcsúzunk. hogy nincs is. Na aztán leültek. Még azt se tudták. vagyis inkább rokon. Darab papírt vett elő a füle mögül. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát.Engem kért meg .Hát . Senki se tudta. még ez a K. bár hisz ez nem olyan biztos. hogy jönnek. és kényelmesen emelkedett fel. mert a “Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. aláírás Nyuszi.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. . Még a Kicsik Legkisebbike. mert lehetett az éppen másvalami is -. Nyuszinak egy ismerőse. .Óriási. és szétterítette. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. miért jöttünk itt össze . amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. Elmondtam neki reggel mindent.Erről itten nem tud senki semmit . hová indul. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. Nyuszi felállt. Valamennyien megígérték. Határozatot kell hoznunk.Nyuszi leült. .mondta.

én s minden barátod a vízbe hagy. e költemény üres a fészek.mondta Füles.. elindult. na látod! Üdv neked s béke. vagyis hát eddigelé.mondta Micimackó rajongva. ugyanis eddig.. (Most erre kéne rím. hogy menni. Eddigelé. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok.) És már csak ennyi.. menni. mikor befejezte -..mondta Füles. sokkal jobb. .. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis ökörszemet. Mint a vöcsök. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. . Valamennyien tapsoltak. annyi szent.. Testvérek ők.. (A “szent” se rím.A Határozat . verseket az Erdőn Micimackónk írt.. Róbert Gida.az is akart lenni.. mint mondám. öcsök. béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége. eddigelé. egyszerűen VERS-nek címeztem.Ha valaki tapsolni akar . . A címe.. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű.Köszönöm .Ó. hogy egyszerre mentek.vélte Nyuszi . de ő csak ment ment. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. . A vers. mint hogy gondolám. . s elvisszük Róbert Gidához.mondta Füles szerényen . mint az enyimek! . mit felolvasandó vagyok.költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. valamennyien hallhatjuk.. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban.. vége! . és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni.) Hová? Senki se tudja.Hát . Még jó. Elindult a Róbert Gida.. menni.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. akkor most tapsolhat. Ez nehezebb.. isten veled. . Csakugyan így is gondolta.az.) Vöcsök: De erre nincs. jó modorú Medve. (Mondják. itt abbahagyom az egészet. Fülesünk szerzeménye.

. utána szaladva. Hát tenálad.. vagyis tudjuk is valamennyien.Hová megyünk? . Te meg azt mondod: “Na. és a madarak is énekelnek..No. ez így van már. egy darabig elgondolkozva. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . és erre nem szerettek gondolni. mi azért vagyunk itt. ha mi ketten Malackával elindulunk. olyan az a perc.. és egyik sincs ott.Nagyon kedves. nagyon vigasztaló ..Legjobban azt szeretem a világon.Mérgesen fordult hátra a többiekhez: . Micimackó! . Hát csak álltak ott. mint mikor már nyalja . hogy VERS.mondta Róbert Gida. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat.de nem tudta. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. .Sehová . hogy rövidre fogjam. valahogy bátorítani akarta saját magát. . vagy pedig az lesz. mindenki ebben az egy Erdőben van. erről van szó. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. . . én megyek. Malacka?” .Hogy csinálsz Semmit? . hogy “Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . hogy elmondjuk Neked.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit.mondta -.És én azt mondom: “Én nem bánom. El is indultak arrafelé..mondta Róbert összehajtotta a papírt. nem kellene egy kis Izé?” .Szervusz..Hová megyünk? .Szervusz.aztán Fülest valahogy előrelökték.Ezt én is szeretem . Azután arra gondolt. Füles a farkát csóválta.. és felnézett. . mindnyájan! .. s miután egy darabig haladtak. barátságos és kedves dolog az is. ha ilyenkor szép idő van odaki. Nem látjátok. Mikor mindezt átgondolta. .És elindultak együtt. mi úgy hallottuk. meg van írva. .Róbert Gida . hogy mi Tetőled.. hogy hívják az ilyesmit. Mert mézet enni.Mondd. mielőtt nekikezd az ember.. elkelne egy kis Izé. és a többiek felsorakoztak mögötte. Gida.És különösen. hogy mi lesz. hogy szinte jobb.Mit szeretek? . Róbert Gida megszólalt: . .mondta Róbert Gida. azt mondta: .Jöjj. Micimackó! . hogy Téged meglátogassunk. Micimackó. ahol kellene neki lenni. és . hát igen. minden cseng-bong.mondták valamennyien.kérdezte Micimackó. hogy miért. ez csakugyan jó dolog. Bár nem tudták egész biztosan. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt.És eloldalgott. . hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. mert leírtuk.. Mire Róbert Gida elolvasta azt... és mi. Lökdösték egymást: “Ma kezdd te!” . Elindultak vele Róbert Gidához.. Füles? . mert Te.Alá is írták. mert izé.kérdezte Micimackó. Nem tudta.Szervusz! . a többiek is kezdtek eliszkolni.Meg kellett állnia. már csak Micimackó volt ott.mondta Róbert Gida. és vártak. mi az. egyik oldalról a másikra csóválta. . . hogy azt mondja: “Köszönöm”. mindnyájan. ha Malacka velük van.kérdezte Róbert Gida. hogy gondolkodjon. .Jaj. hogy majd valaki megszólal.. Alig van itt már hely.

lovag? . jaj. a földje se olyan jó. hogy mikor rád kiáltanak. gyorsan hozzátette: .Medve is lehet? . éppen mikor indulsz.kérdezte Róbert Gida lustán. mert másra gondolt.mondta Róbert Gida. S miután el volt varázsolva. ló? . mert soha senki nem tudta megolvasni.mondta Micimackó. ha egy madzagot kötött minden fára. de van Európa is. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . és gondolta. Róbert Gida tudta. összekulcsolta a mancsát. de mikor látta. csak ne lenne vége..mondta újra Micimackó. semmit!” . .. meg mik jönnek Brazíliából.Olyan mi? . hanem szép sima fű nőtt rajta. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. és nézte a világot. csak ült. ami semmi.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. amíg csak nem ért az égre. amit már megolvasott. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk.Izé-lovon. . akkor ő is megérthetne vele sok mindent. . ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. Továbbmentek.Az ember csak megy. mint a Királyok . Róbert Gida?” . De Micimackó is gondolkodott. mint a Királyok és Vezérek és a többiek.és arra gondolt. és nem izél semmivel.mondta Micimackó. Az is olyan nagy.és mész. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar).Ahá! .Ahá! .Persze. ahová nem is jár hajó. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott.Akkorák nem. amit mondtál? . s ami csak előfordult a világon. hogy milyen jó volna. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. odahallgat olyasmire. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. göröngyös és töredezett. Az egyetlen hely az Erdőben. annak hívják. .Mert én azt hittem. és azt mondta: “Jé” és “Nem is tudtam!” . . és elcsendesedett.Úgy.És az olyan nagyon nagy dolog. . amit mondtál.Ja. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. amit úgysem hall.és azt feleled: “Ó. . . ha az ember olyan izé. az mind ott volt velük a Völgyben. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül.mondta Micimackó. mint az Erdő többi része. Ott volt előttük az egész világ. bársonyos és zöld.. meg a tengerben van egy sziget. és csakugyan nem csinálsz semmit.Ahá! . . még akkor se.Azér a Vezéreknél nagyobb. igaz is! . hogy csináld: “Mit csinálsz most. hogy ez el van varázsolva. gondoltak Erre meg Amarra. hogy Micimackónak ez nem tetszik. és vannak Vezérek.

mondta Micimackó. ígérd meg.Itt leszek... amint valamennyien együtt laktak egy lóval. Nem engednek. és azt mondta: . Igazán itt leszek. Micimackó. ahová menni akar.Még hogy én? . . Lovagjaim Legnemesebbike. Megígérem... Micimackó! . .Kelj fel. Micimackó úr..Így jó lesz ...Mert ezt kell mondani. ha visszajön onnan. aztán újra leült. .Soha többé? .. s elmondta magának: “Valahogy nem egész jól csinálom. Aztán újra álmodozni kezdett.s azon tűnődött. hiszen tudod. . hogy folytatja.kérdezte Micimackó.mondta saját magának bánatosan . De Róbert Gida újra elcsendesült. Ha. Akkor se.Nos? . . Micimackó. Micimackó... ha majd. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak.Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . Róbert Gida? .Te.. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelente. és azt mondta: . Róbert Gida? . Micimackó várta.mondta Róbert Gida. Micimackó bólintott..Köszönöm! .Nos.. Egy vesszőt ragadott fel. Róbert Gida.Most már majd nem annyit. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával.Micimackó. ... ráütögetett Micimackó vállára. .Ha én. . és az illető mégis hű marad. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének.. hirtelen megszólalt: .Micimackó! . .Kilencvenkilenc.. ha már százéves leszek.Én akkor milyen öreg leszek? .No. aki már nem is mond el neki semmit se.. .Talán . Micimackó gondolkodott darabig. . ha már majd Semmit se csinálok. mikor mindezeket el akarja gondolni..Persze hogy lehet! .Csinálok is belőled egyet.kérdezte segítségre készen. itt-ott megrázta a fejét. ha az embert lovaggá ütötték.Te is itt leszel? .Többé már nem csinálok Semmit. eljössz ide néha hozzám? . aki még mindig a világot nézte. hogy nem fogsz engem elfelejteni. Micimackó felkelt.Micimackó. állával a keze fején. hogy az ember hű valakihez. amiket Róbert Gida majd elmond neki.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt.

és akármi történik velük útközben.mondta. Még mindig a világot szemlélve.Micimackó.kérdezte Micimackó.mondta komolyan Róbert Gida -.Micimackó .oOo. Róbert Gida kinyújtotta a kezét... ..No gyere! . De akárhová mennek.Akárhová . . ugye.Róbert Gida nevetett és felugrott.Abbahagyta..Megígérem .Á. . semmit! .Hová? . te meg fogsz érteni? . akármi történik. . .Mit fogok megérteni? . és megérintette Micimackó mancsát.mondta Róbert Gida. ha én talán nem egészen. . ha. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. az Erdő végében. újra próbálta: . Így aztán együtt elindultak..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful