P. 1
micimackó kuckója

micimackó kuckója

5.0

|Views: 19|Likes:

More info:

Published by: Gábor László Nagy on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM ELSŐ FEJEZET,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárvanyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. -

hol egyebütt. . ahol lepihenhessen. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. .Azt. Azon tűnődöm. (Halihó!) annál inkább havazik.Biztos vagy ebben? . éppen tűnődöm..Magad is el fogod ismerni. . annál inkább. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt.Zik-zik . amit Fülesnek el akarok énekelni. Éppen erről van szó a versikében is.Elénekelem neked. és a hó. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. .Aztán mennünk kell. mint most. És elénekelte: Minél inkább havazik. mialatt bandukolunk. micsoda? . .kérdezte Malacka aggodalmasan. hogy mindig körbeszaladgáljon.A zik-zik előtt? . mint Micimackó.mondta Micimackó. helyet keresve magának. Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. Elállt a szél. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet.. . holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. jó félóra múlva. hogy annál zümmögőbb legyen..Az megint más .mondta Micimackó türelmetlenül. mert nem akarta.Tudod.Melyiket. . ha most szépen hazamennénk.Igen. ami pedig a füleit illeti. mi lenne. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. Malacka .Zik..Azért tettem ezt bele. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. amikor Malacka és Micimackó.Be is fogjuk magolni most. ha meghallgatod. Minél inkább havazik (Zik-zik!).Micimackó . összeszedte magát. Micimackó? . csak fehéret. (Zik-zik!) . vagy.mondta végre.Ez nagyon jó ötlet. .De azt mondtad. . Malacka. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. . úgy érezte. Malacka. de ezt előbb mondtam. . (Halihó!) Minél inkább hull a hó. . .. de csak halkan és közönyösen.mondta Micimackó. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. hogy havazik. De akkor nem jó volna hazamenni. miután belefáradt. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. és akkor mingyárt látni fogod. útnak indultak.. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik.

A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . Malacka .Te. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna.Arra gondoltam . mi lehet odakünt. . és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes.Ide a Fenyvesligetbe. Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez.Ide . szünetet tartott.mondta Micimackó hálásan.Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. és amikor befejezte. . elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét.Micimackó fázik. . és megkerülve a ligetet. megint lehetett nevetgélni. .Azt. nem is annyira a házikóról lehetne szó. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. remélve. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek.Neked is van kuckód. . elnevezzük Micimackó Kuckójának. Mehetünk.mondta ünnepélyesen -. de inkább egyre vastagabb lett. . csak nagyon hideg volt itt is. amiket a kapufélfáról szedtek le. Leszálltak a kerítésről. . De Malacka . Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről.óvatosan persze . Csak szegény Fülesnek nincs. s miután ő ezt határozottan unni kezdte.mondta Micimackó. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia.mondta Malacka szünet után. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. . és hogy ne fázzanak annyira. . ahol a dorongok heverésztek.Köszönöm. és nekem is van kuckóm. Micimackó a többit.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. de ilyen remeket még sohase hallott. ahol Füles merengeni szokott. hogy Malacka meg fogja jegyezni. mert az is fontos. Ekkor kopogtak.Hová építsük fel? . hogy izé. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. Egy idő múlva nem fáztak annyira. .Nincs bizony . és azon tűnődött. Senki más.És mit gondoltál Fülesről? . szélmentes zugba. oda és vissza. Malacka. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. .mondta Micimackó -. el is jutottak arra a helyre. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. És ha elkészültünk. Afrikába kellett utazni sürgősen. Így énekelte Micimackó. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. mint inkább a fülekről.csak ennyit jegyzett meg: . Fülesre gondoltam. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. és leültek arra a kapuféle korlátra.Ez egy Nagy Gondolat . mint Füles.mondta Malacka. Micimackó . eltekintve. amit ott találtak. azt hiszem. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. Itt legalább nem havazott. Malacka a Zik-zik-et énekelte. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. .mondta Malacka.

Szóra sem érdemes. Róbert Gida . De úgy látszik.mondta Füles. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. Füles? .És mikor ma reggel kijöttem belőle. Legalábbis azt hittem. .Ó.Igen . Nem tudok róla.Nem rád célzok. merő tévedésből. Szót sem érdemel.Igazán? . Nem fontos. . .. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. ...És a fagy is beállott. Nem lehet mindenkinek saját kuckója.Szervusz. Tudod. Nem fontos.Nagyon jól tudom. Füles! .Olyan kis házat.Semmi. nem szeretném. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket.No de Füles. de . Füles .tette hozzá kicsit élénkebben földrengés nem volt az utóbbi időben. ott lakom. .folytatta suttogva -.Igen. hiszen csak . . Csak úgy mondom. .No mi baj.hideg van. . nagyszerű .Miféle házat? . Te más vagy.. . ahogy talán gondolni parancsolod.Havazik . És mikor visszamentem.Ki lakott benne? .. .Igazán? Hisz ez nagyszerű! .Jaj istenem.Látom. . De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. . Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg.Mindazonáltal . . A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele.. No. már nem volt ott. hiszen nem is olyan kényelmetlen. én igazán nem tudom. és ebben nincs semmi különös. kérlek.. tévedtem..” És ekkor majd szomorúak lesznek. Nem volt ott. Legalábbis nem vettem észre. de ha még hat hétig havazik így. ők tehát nem gondolhattak erre. Szabadban van. én mindig azt gondoltam. ha én így fázom. Róbert Gida. és máris szomorú volt.Hogy vagy? ..mondta Füles borongós hangulatban. Olyan kuckófélét. mire gondoltál. Füles. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: “Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé.Magam laktam volna. . köztünk maradjon.mondta Róbert Gida. . A mező ugyanis a szabadban van. ha másoknak is említenéd. hajnali három óra felé.mondta Füles az ő örömtelen hangján. Nem fontos. . még ott volt a házikó. Róbert Gida. ahogy némelyek gondolnák. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. ahol élek. és elég levegős. Róbert Gida.

és ahol immár nem állt semmi.Nem hallod? . felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. lelkiismeret-furdalást éreznek.mondta Füles. . ahonnan a dorongokat cipeltük .Zik-zik! .Kész a kuckó! . De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . .Gyere csak! . dörmögő hang.Én azt hiszem.. és nem nyugosznak addig. bár nem valószínű. . .Lehetséges . . De olyan mértékben. mintha késsel vágták volna el a fonalat.Bár az enyém volna. hogy visszaugrott a házikójába.Kész a kackiás kis kuckó.mondta Füles -.tette hozzá Róbert Gida.Zik-zik! .Egy fia dorongot se hagytak meg belőle.kiáltott Fülesre.És Malacka . Nem tesz semmit..mondta Róbert Gida izgatottan. hogy.mondta Füles. Egyszerre megváltozott az ének szövege..mondta Micimackó élénken. Az ember ne panaszkodjék. . mély hang. és kevés idő múlva elérték a liget szélét.Megyünk. .Ez Róbert Gida! . .. .Tessék! . .. Természetesen.Micimackó! .mondta Malacka. ahogy csak bírta. . Róbert Gida is csodálkozott.Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? .Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. annál inkább havazik.Néha .. és sietve eliramodtak. s ekkor kivehetővé vált egy mély. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben. míg vissza nem viszik az illetőnek. a fenyőfák mellett. ahol Füles lakott. Szót sem érdemel. Még a havat is eltakaríthatom utánuk. .Ez Micimackó .Nagyon valószínű . .felelte rá a sípoló kis hang. . néha előfordul.mondta Róbert Gida. hogy bizonyos személyek.kiáltott Róbert Gida.Halihó! . Hát megtörténhetik.kérdezte. . .Fülesnek a házáról van szó. .. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát.. Bizonyára érted. . De azért egy kicsit csodálkoztam. és mingyárt megnézzük! . és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. ahol a Füles kuckója állt reggel. .Onnan kiabál.énekelte a dörmögő. Az éneklők elhallgattak.máshová figyelt. mire gondolok. . hogy minél inkább hull a hó. hogy zik és zik.mondta Füles.

És hogy ne legyen feltűnő az idegessége. .” .mondta Malacka egyszerűen.Sz. A másik . s gyorsan megkerülték a ligetet. és arra gondoltak mind a ketten. Ravaszul biccentett Malacka felé. .sokkal melegebb lesz .Csak éppen mondtam. Füles! . hogy igazi kuckó volt? .Abból.Nos.tette hozzá Micimackó. Leugrottak a kapufélfáról.No mi az. És Micimackó és Malacka figyeltek. . miről van szó.kérdezte Micimackó. Mackó.kérdezte Füles. biztos vagy benne.mondta Füles. . .mondta Micimackó. Így hát megint csak Malacka felé biccentett.kérdezte óvatosan Micimackó. .De hisz Füles is itt van! . éppen irt ..Mi lesz melegebb? . és magában még hozzátette: “Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd. Micimackó? . . De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna. hasonlóképpen. ugyanis. .. hogy mi köze ehhez a szerdai napnak.mondta Micimackó. .mondta Malacka most már nagyon határozottan.Gyerünk . de kissé idegesen. hogy ne sokat váltsuk a szót..jegyezte meg Malacka szórakozottan.. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét.meg effélét.. olyan “hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon.mondta Malacka gyorsan .Mi az? .. ..Nem! .mondta Füles. A dolog úgy áll . . ervusz.A liget másik oldala. de valami azt súgta neki. . Különös tekintettel a szerdai napra . Malacka is kacsintott.Úgy értem. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.Ugyanis .kérdezte Róbert Gida.. hogy itt állt az az igazi kuckó? . amit a helyzet megkövetel.Hát persze hogy biztos vagyok .Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. ahol a Füles kuckója áll.mondta Füles borongós hangulatban.Hol volt az a kuckó szerinted? . hogy hű. .mondta Micimackó.tette hozzá némi megfontolás után. a “zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. . e..Biztos vagy benne.Hát . . és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük. . oldalon. Micimackó közben folyton kiabált: “Itt vagyok. .mondta Füles.Hű ...Itt.Dorongokból készült? .mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt.Az én kuckóm?! . itt vagyok” .Hasonlóképpen. . mert eszembe jutott .

Malacka persze kontrázott.Íme! .mondta Malacka.mondta Füles..mondta büszkén Füles. .mondotta. . . .Jöjj. .Csodálatos dolog ez . és lefújta ide a földre.Ez az én kuckóm. de én oda építettem. .Ha belül is. mint erővel . mint más rendes kuckó.. Úgy látszik. Nem mindenki csinálná utánam. egyszerűen és nyugodtan.. Ezen mindhárman jót nevettek. ahol mutattam nektek. és íme ott állt a Füles kuckója.Többet ésszel.gondolta magában Malacka -. ..mondta Füles habozva. az erdő fölött.Ugye jobb.mondta Malacka egyszerűen.. mint odaát. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki.. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.Sokkal jobb . minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. Micimackóval és Malackával. .De hát én csak tudom.” is olyan .Nem lehet az.aztán megint kifordult.mondta Micimackó és Malacka egyszerre. Malacka? . . Befordult a kuckóba . Egész jó helyre. Átfújta a fák fölött.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! Ebben maradtak. . . Megkerülték a liget sarkát.És méghozzá ilyen közel egymáshoz. és tekintsd meg magad! . hogy két kuckó legyen. a szél idefújta. . és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. de nem könnyű.. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket. Micimackó? Ugye jobb. “Könnyűnek látszik . és mutatta az utat.

hogy most verset fog költeni.hát.és nem is olyanféle zaj. visszatalpalt. Tud rólad Róbert Gida? . és Micimackó úgy érezte.Ismerem az Erdő különféle zörejeit.mondta ez az Akárkicsoda. bru. nem egészen korszerűen.Tigris vagyok .. . akkor szervusz! . nem ugatás. és fülelni kezdett.. de akkor eszébe jutott.mondta Tigris. egyik se az.Jó napot! .mondta Micimackó. u.kérdezte. és szépen megkérem az illetőt. mint mikor Valaki elszánja magát. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. . értem .Te vagy az. hogy negyedszer is köszönjön. u... hogy megnézze.Második fejezet.Na jó. . Átevickélt a szobán. hogy ezek után mégis ébren van. elfújta a gyertyát. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami.mondta Micimackó. Felkelek.mondta egy hang.gondolta. . és a gyertyafényben megnézték egymást. arra az esetre. De Róbert Gida nem lépett be.mondta.mondta az Akárkicsoda.mondta Micimackó. hogy azt már mégse.Szervusz! . . nem sipítás . . hogy valaki majd csak meghallja. “De mi lehet az? . Malacka? .Én .Ki az? .. Micimackó már azon volt. és kinyitotta az ajtót.Hát akkor ..Micimackó vagyok . . De nem ő volt. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. .Lépj be. amelyben Tigris megjelenik a kertben. Így hát ehelyett azt mondta: . Róbert Gida .. hogy hagyja abba. .Aha. nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.Aha . u.Aha . és azon tűnődött. . .mondta Micimackó.mondta Micimackó .Bu. Ez nem morgás. és lefeküdt. mint aki csakugyan érti. mert effélét még soha nem látott életében. meggyújtotta a gyertyát. . Aztán kiugrott az ágyból.. . Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza.. Akkor megint hallotta a motoszkálást.. aki volt.mondta az Ismeretlen Állat.” Kikelt az ágyból. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. De mert nem látott senkit.

Csak azt akartam mondani. és leültek reggelizni.mondta -.Ez az én abroszom .mondta Tigris. A Tigrisek.Mindent szeretnek a Tigrisek . . . hempergett vele. szeretik a mézet. valami az asztalodra. .Bocsáss meg. amikor Tigris megszólalt. .mondta Micimackó. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. és menten el is aludt. .Természetesen . mindez nagy lármával történt. amit meglátott. Micimackó kiugrott az ágyból.Akkor jó .Csak szeretett volna . . a Tigrisek mindent felmászott morgással a földön tusakodás . mikor elfordultam? . Ott ült a tükör előtt. hogy csak egyedül vagyok. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk..mondta Micimackó. az első dolog. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. hogy meg akart harapni.kérdezte Tigris.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. . hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. a fogát is csattogtatta. Jókora mézescsuprot tett rá. a magam részéről bebújok az ágyamba . de úgy látom. . hogy hívják . ahogy felébredt. hogy az asztalra tegyék. és magyarázni kezdte. illetve benne a tükörben.mondta Tigris. .Jó reggelt! . igyekezvén. .mondta Tigris -. Pedig azt hittem. . . és rárakjanak mindenfélét mondta Micimackó. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. Alighogy leültek.A Tigrisek nem szeretik a mézet . hogy az ember aludjék. Végre megszólalt. . hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. és nézte magát. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. egy kis mézet fogunk reggelizni.Akkor miért akart megharapni.Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. igen határozott hangon. .Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni.. . .mondta Micimackó.Nem hinném. A legérdekesebb résznél tartott. . a Tigris volt. többször körülcsavarta magán. egy pillanatra . remélem.mondta Micimackó. Lerántotta.Azt mondtad.mondta.mondta Tigris.Nyertem? . Reggel. aztán vad után kidugta belőle a fejét.Csodálom .mondta Micimackó. hogy éjszaka van.mondta a Tigris lovagiasan. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. és ez az idő nagyon is alkalmas rá.Ez arra való.Nem tudom. de én fürgébb voltam. és csak ennyit kérdezett értetlenül: .Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. . Ezzel visszabújt az ágyába.Jó reggelt! ..

úgy. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: .s egy pillanatra kiment Mikor visszajött. . Szegény Tigris még nem reggelizett.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. és közben megnyugtatta Tigrist... hm! Malacka pedig. hogy majd átmennek Malackához. Így hát reggeli után átmentek Malackához. .E. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek.. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. . amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett. Micimackó .egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. akitől kapnak finom kukoricát.. rávetve magát Micimackó árnyékára.. kivéve a mézet . csak azt felelte: . mert a pofája tele volt kukoricával.Kivéve a mézet és a kukoricát . ne.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el.. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. nem is szereti az olyan vad ugrásokat.Szolgáld ki magad.mondta Malacka óvatosan. kő..Ú. igen határozottan kijelentette: . A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . de Tigris nem felelt. Ezt hallva Micimackó megjegyezte. . mit mondott.mondta Tigris. . . és átment a szoba túlsó felébe.mondta Tigris hálásan -. mikor az nem figyelt oda . Micimackónak titokban tetszett a dolog.mondta könnyedén és előkelően. Én eddig azt hittem...Ezért jöttünk. ú. aki útközben a fák dereka mögé bújt.mondta Micimackó. és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. és bekopogtak.szeretnek. . .. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. megreggelizett. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.Látod.mondta Micimackó.mondta Tigris határozottan.Kivéve a mézet ... Tigris! .Köszönöm.De mikor azt mondtad. fu (talán kínaiul beszélt) .És nagyon szeretik a kukoricát . ez itt Tigris.mondta Micimackó pártolóan. . Malacka! . . be. megkérdezte: a szobából. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. szóval te vagy a Tigris .Úgy. hogy Malacka aránylag kicsike állat. s onnan hirtelen nagyokat ugrott. Így elérték Malacka kuckóját.. úgy . Tigris. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani. . hogy hm. és arra kérte Tigrist..Heő.mondta Tigris. Útközben Micimackó elmagyarázta. és udvariasan azt mondta: .Szervusz.

mondta -.. nem tesz semmit.Tigris. hogy mi ez? .Éppen most érkezett .mondta Füles. Malacka elmagyarázta Tigrisnek..Hát errefelé jöjj. . és még egyszer megkérdezte: . Mentek. . hogy hívják? . Legalább ő úgy hitte. és kinyújtotta a patáját. Hogy is mondtátok. . mentek.tette hozzá Micimackó bűnbánóan . tudom.Na igen ..Vagy úgy . aztán megfordult.magyarázta Malacka. aztán így szólt: . Füles lassan megkerülte Tigrist. hogy születésnap. amit beszélnek.. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának.Szervusz.No és a bogáncsot? .. . mert mindig ilyen “érzelmes”.Mit mondtatok. Füles.Ezt itten . a tigrisek nagyon szeretik bogáncsot. .Biztosan nagyon fogsz örülni tette hozzá bizonytalanul. a . istenem. izé.mondta Füles. . szolgáld ki magad. De ami a.És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta.mondta Micimackó -. Végre Tigris az egész társaságot értesítette.Szót sem érdemel. . Tigris. Füles! . Parancsolj. nem igaz? Ó. mint a többi nap. hogy nagyon érdekes.Nem azért mondom .. Tigris egy szót se szólt. hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. . kedves barátotokat illeti. . és nem is örült.Tigris. .Akkor keressük fel Fülest .. míg el nem érték a liget szélét. . itt akar maradni.mondta Micimackó.Leginkább a bogáncsot szeretik. Sokáig gondolkodott. . hogy ellenkezőleg. mi az. mire Füles biztosította Malackát. de hát.mondta Tigris örömmel.Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam .Kicsodát? . ahol Füles lakott. .. Egy ilyen születésnap jön és megy. csak nagyon kedvesen mosolygott. tudod. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. .ajánlotta Malacka.mondta Malacka és Micimackó egyszerre. Micimackó. azért jöttünk hozzád. hogy eljött az erdőbe. de viszont ő még nem reggelizett. És így hárman elindultak.Tudom.mondta Füles.. ma reggel neki különösen jó kedve volt.Értem .Bogáncs? . hát ő persze reggelizni szeretne. .különben is nagyon akartalak már látni.Bemutatjuk neked Tigrist. Szót sem érdemel. .

Hu! .Ez igazi bogáncs? . Nem értették. . és nem ragaszkodom hozzá. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. és vadul előreiramodott.A barátotok . .magyarázta barátságosan mosolyogva. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra. hogy ezeket az izé. S már el is kezdte: . .suttogta..Az bizony! . ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. . Leült.mondta Füles.No mi az? .Nem volnál szíves megkérni a barátodat.Kangáéknál van . Tigris. és a fülébe súgta: .mondta Füles. Malacka és Micimackó lassan követték.Tarts velünk.jegyezte meg Füles . .mondta Tigris. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. . Micimackó se szólt. miközben körben szaladgált.És a bogáncson kívül . és kijelentette.De hiszen azt mondtad . Rögtön eszébe is jutott a válasz.kérdezte Malacka.Mit tegyünk? .Tigris megköszönte.Látom . és odaszólt Tigrisnek: .Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . De Micimackó barátja csak a fejét rázta.. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. . Micimackó bánatosan tűnődött.jegyezte meg Micimackó -. .talán darazsat kapott be. furcsa is. . Nem nagy eset. ezért nem szólt egy szót se. Beleharapott vitézül a bogáncsba.kérdezte Micimackó. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. és csatlakozott hozzájuk.mondta Tigris. Micimackó komoran bólintott. Aztán odalépett Micimackóhoz. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába.Pedig nagyon jó bogáncs . Tigris befejezte az utolsó kört. hogy megemlítem. töviseket szedegetett ki a szájából. és rögtön csuklani kezdett.Mehetünk! . . . Meg kell kérdezni Róbert Gidát. . és a nyelvét lógatta.dadogta Tigris. elmegyünk Kangához.Fovvó. . .Forró volt . Malacka gondolataiba volt elmerülve. hogy forrót akar mondani..Igazi. .mondta Tigris udvariasan..kiáltott. Nála biztosan remek reggelit kapsz. de mindenkinek megvan a maga bogara.

se tüske. mi járatban vannak.Tudtam. Tigris egyenesen hozzá futott. és azt mondta: . olyan érdekes az Erdő! .mondta Micimackó előzékenyen.. . mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra.Jé. de sajnos még nem reggeliztem.Tényleg elég nagy ez a Tigris. ami jólesik! .Azt hittem. kivéve mézet és kukoricát és izé. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . aztán csak ennyit jegyzett meg: . de valami azt súgta. Tigris fiam.Mert Kanga rögtön tudta. Tigris tudja. mint Zsebibabával. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. egyre csak olyan ételeket talált.Nini.Mit tehetünk veled. Tigris.kérdezte Róbert Gida. . Elmondták Kangának.mondta Tigris gyorsan. és kivéve bogáncsot. de elfelejtettem .Segíthetek? . Bementek Kanga házába.és . s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. . Róbert Gida gondolkodott. és válaszd ki magadnak. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit. ó jaj. se bogáncs. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . És hiába szaglászott Tigris.Ó.Nem tudod véletlenül. Tigris? . amiket a tigrisek nem szeretnek. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek.Tudom is . sose leszöl nagyobbacska. aki mohón figyelt. . . .És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. Micimackó! . mi is volt az a forró dolog. . Minden Jó Falat. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. folyton ki-be fordulva. Túlságosan szerény vagy. Kangához fordult. hiába dugta bele az orrát.Tudtam.. Végre meglátták Kanga házát. az almáriumban.Aztán kétszer is mondta: . Nem kell néked lépes. . .Csak mert most látta először.Nagyon helyes.Nézz körül. mi történt.Igen. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet.Te vagy az. Mi lesz veled. vagy túlságosan büszke. Csakugyan ott volt Róbert Gida. hogy megérkeztél. akármilyen nagy növésű is Tigris. . hol balra.No nem olyan nagyon. hogy betartja-e az irányt.kérdezte Micimackó. Találtak egy üveg kondenzált tejet. és elmesélték.Mindent a világon. . . .mondta végre Tigris nagy bánatára. a különféle edényekbe.Jé. mintha nagy volna.Bogáncs. . amit etettetek velem? .Legalábbis úgy hat.rajongott Tigris. mit szívesen nyelünk. Tigris! . mit eszik a Tigris? . Malacka! .

kérdezte. mit ígértél.suttogta Tigris Malackának. Kanga meglepetve félreugrott. Meg volt győződve róla.No de Tigriském! . . s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. hogy már nagyon is megerősödött.Ez az.. .És mi ez? . és csukamájolajat evett reggelire. Még az ajkát is megnyalta. Így magyarázható. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából..Muszá. .. emlékezz rá.oip! . ha Kanga azt gondolta. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. . .j? . . Zsebibaba nyafogott.. lenyelte az orvosságot! . Néha pedig. . A kanál megvolt. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. mint egy cséphadaró. Tigris közelebb jött. drágám.De utálja szegény. és Kanga azt felelte: ..mondta Kanga szemrehányóan.á.Csak attól tartok .énekelte Zsebibaba boldogan. amit a tigrisek szeretnek ...mondta Malacka Micimackónak -. ebédre és vacsorára.mondta. Tigris pedig felbámult a mennyezetre. és nagyot nyelt. hogy ez valami remek tréfa.mondta Malacka.Lenyelte az orvosságot. ho. behunyta a szemét. . ..Mit ígért? . de a csukamájolaj hiányzott belőle.o. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával..Erősítő orvosság . és a nyelve úgy forgott a szájában. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. de közben elkapta a kanál nyelét.Zsebibaba. hogy egy kis erősítőre van szüksége.mondta -.

merre ténfereg az ember rokonsága.Azt kell hinnem. amit összeszámoltam.. . . Mackó! . talán eltévedt? .Harmadik fejezet. Most összezavartam. Mindegy.Szervusz.Egyike a rokonságomnak ..Tizennégy! .Ki az a Kis? . hogy talán mégis tizenöt volt. Akár szükség van rá.mondta Micimackó.. Nyuszi! Ugye.mondta Nyuszi .tette hozzá jelentősen . Ez nem sokat jelentett.Biztosan tizennégy volt. hogy expedíciót szervezek a felderítésére.Ritkán látom mostanában .Ma még senkit se láttam . Mit törődsz vele? . s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. Csekély tűnődés után hozzátette: . . Mondd csak.Mondjuk.Mégis jobb.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .Szeretném tudni . akár nincs. Kellene valamire az illető? . . tizennégy volt? .kiáltotta Micimackó..Mostan .mondta Nyuszi könnyedén. hogy tizenhat.mondta Nyuszi. Vagy tizenöt esetleg. A mézescsuprokat számolta sorjában.Nekem nem .Micsoda? .Szervusz.mondta Micimackó. . Az utolsó időben senki se látta őt. abban a reményben.No és izé. . Ez olyan megnyugtató. azért jöttem. . . . . nem láttad valahol a Kist? . .Nem biztosan. .Biztosan? .ez egy Felderítő Expedíció.Kist se láttam.Értem .A mézescsupor. .De sohase árt tudni. és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt. amikor kopogtak az ajtaján. Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak. izé.megígértem Róbert Gidának. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. hogy maga se nagyon tudhatta.mondta Micimackó. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van.mondta Micimackó szerényen. amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.mondta Nyuszi. Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. És én szerveztem. Azután mormogva hozzátette: Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó. hol keresse azt a bizonyos Kist . Egyébként .

5. illetve kutattak. nemcsak egy helyre. vagy abba. amelyik ráröpül az ember orrára. Csak én nem huhogok közben. Micimackó. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. Határozott Hely. merre van.Mondjad csak. hogy megtaláltam Kist.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt.Puff! . De azért érdekel. amikor az ember mindenhová néz. mi lesz ennek a vége. ki légyen az a Kis.Úgy látszik. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből .. Micimackónak feltűnt. és ott keress engem.) “Na. .mondta Micimackó. Bumm! . és megkérdi tőle.Micsináltál? . következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. hogy felkeresi Malackát. sőt keservesnek ígérkezik. Csak tudnám. és hol állok meg.. Azért hát tekintettel arra.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. 3. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene.) (Meg kell mondani neki.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. elhatározta. Azért arra kérlek. hogy megállapítsa: “Úgy látszik. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. Alighogy Nyuszi eltűnt. (Megkeresni Malackát.Szerveztem. hogy már későcske volt. “Ez furcsa . elég dolgom lesz ma” .mondta magában Micimackó. Nyuszi. .Mindnyájan .így állt meg.mondta Nyuszi. aztán indulj el Bagoly házának irányába. 2..” .tette hozzá -.” . ki az a Kis. Ez azt jelenti. amelyik a földön csúszik. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. . amit ők együtt kutatnak. Malacka.Ekkor megállt. és elment.sipított egy magas.Nem . mi az. Érted? . .) (Megtudni tőle. hogy úgy látszik. hogy. amint lassan talpalt Malacka felé.) (Ezt kell megtudni. repülök. A következő pillanatban kiderült. Ahogy a Baglyok szoktak. más szóval kutatást jelent. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét.) (Meg kell mondani neki. . hogy megtaláltam Nyuszit. .Segítség! .Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén . Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e.gondolta Micimackó. Malacka is szervezve van? . Kis. .kiáltott valaki. hogy elfelejtette megkérdezni. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. vékony hang. Megint Kis. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. 4. Micimackónak eszébe jutott.

beléestem egy mély kútba. .mondta Micimackó sajnálkozva.mondta Malacka. . .Aztán arra gondolt.mondta Micimackó. . mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját.” .Igen . .mondta a vékony és kétségbeesett hang. . Hát ez voltál te.De mi alatt? .Úgy látszik. de én is észre fogom venni őt .állapította meg Micimackó örömmel. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.Azt hiszem.bátorította őt Micimackó. . anélkül.“Ez megint én lehettem csak . .mondta Malacka. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: .Hiszen te olyan kicsike vagy.mondta Micimackó. mikor tényleg beszélni akar. mert nagyon megtetszett neki ez a szó.És mi lesz. aztán egyszerre nem is voltam. Hát erről van szó.gondolta Micimackó. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt.mondta Malacka tompán és bánatosan.Te. egyszerre csak rám esik valami. kerestem valakit. ha jön az Elefánt? . Kellemetlen. .mondta Micimackó.Téged talán nem vesz észre .Mi történt? .Alul . Talán belső sérülés ért.” .Észre fog venni engem. . . baleset áldozata vagyok.Rám estél. .De már jól vagyok. Kiabálok. ahogy utánozta. és gyorsan felállt.Rád estem.De téged észrevesz.Nem akartam. Micimackó. hogy vagyok-e még. bizony. Nagyon súlyos lehet a baleset. . Micimackó.Segítség. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. és ők beleestek. és hogy hol vagyok. és a fülei is . hogy te voltál az.Micimackó! . átvizsgálva elméjében az esetet.Én se akartam alul kerülni . Malacka! .nyögött Malacka.Állj fel. aztán körülnéztem. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett. Sétáltam.Észre fogjuk venni mindketten. .Hol vagy. de most világosság gyúlt az agyában. segítség! “Tessék.Ez Malacka! . Rögtön megértette. . Malacka. .kérdezte Micimackó.Hol vagyunk? . . . . olyan alul került hangon.Micimackót súlyos baleset érte. . Malacka? . ezért hát hangosan így szólt: . hogy ezzel szemben olyankor.Alattad . hogy akarnám. mi történt.Úgy látszik . és örülök. Mert eszibe jutott. valami veremfélébe kerültünk.Ó! . talán nem sikerül. . .kérdezte Malacka reszketve.

ide hallgass.És.Micimackó! . Mert ha valaki kétszer mondja. de minél inkább gondolkodott. . hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal.Ez az.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. Végre is az ember nem mondhat “hu-u-hu”-t a végtelenségig. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. hogy ő akkor mit fog mondani.kiáltotta Malacka.Harmadszor már nem tud “hu-u-hu”-t mondani? .Csak úgy dúdolni fogok magam elé. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. .Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre.Miért? . Ez zavarba fogja hozni. egy kelepce. mielőtt harmadszor is “hu-u-hu”-t mond. ez nem tetszett neki. és arra gondolt. Nem őt. és most arra várok. Valószínűleg ezt fogja mondani: “Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani .De hátha akkor megint azt fogja mondani. . ilyen nagystílűen és előkelően. Élénken elképzelte. . . hogy egy ilyen “hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon.Tudtam.jegyezte meg -. kérem.Megint fogja mondani .Nem tudom . Malacka ellenben teljesen megnyugodott. Micimackó elragadtatva nézett Malackára.Ugye? . ahogy Elefántok szokták mondani. és kijelentette. .. “hu-u-hu!” .De hátha valami mást mond? . te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. De nem volt egész biztos a dolgában.Semmit se fogok mondani . hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt.kérdezte Malacka reménykedve. nem tudta magát kifejezni. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. ezt fogom mondani: “Ez.Mit? Micimackó tudta is előbb.viszkettek. . és a másik csak dúdol.Nem megy .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan. .vallotta be végre. és. hogy az Elefánt beleessen. megmentetted az életünket! . Ettől meg fog ijedni. és én akkor tovább dúdolok majd. amit én Elefántok részére ástam... . annál valószínűtlenebbnek találta. . . s már egy kicsit irigykedett is. de elfelejtettem.mondta Micimackó szerényen.jelentette ki végre. hogy ő is erre gondolt. bár .Micimackó. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén. Malacka.mondta Micimackó őszintén. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. mintha várnék valakit. . . . remek ötletem van. “hu-u-hu!”..

ha visszafordulnék. Este aztán elmesélhetné. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. (Udvariasan. bizonyára. hogy társalgott ő az Elefánttal.nagyon szerette Micimackót.) (ki eddig nem szólt. szót sem érdemel. ha találkozik Róbert Gidával. Különben ritkán került szóba. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan.) Igazán sajnálom.) Izé. hogy egy Elefánt beleessen. de már nem bízik magában olyan nagyon): Huu-hu! (még fölényesebben): Tralala. tralala. és most arra várok. Kis valódi neve Darázs volt. hogyne. folyton Malackát dicsérve közben. (Bocsánatkérő hangon. hogy a Malackák beleessenek.. az Erdőn zengett a halali. (Idegesen. bizonyára eltévesztettem az utat. hogy ezt a kelepcét én csináltam. és Micimackó azon tűnődött.. hogy szeretnék beszélni vele. elmondja az egész történetet. (Gyorsan eliszkol. Malacka. mint Micimackónak. rendesen azt felelték rá: “Hja persze. mit beszélnek. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. az a kis Darázs!” . Khöhő. oly célból. (Megvárják Róbert Gidát. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. Magam is azt hiszem.) Érdekes. (Tovább dúdol. Akkor hát . és ezért úgy tesz.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. Micimackó.. bátran és hanyagul. és Micimackó. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. (gyorsan és mohón): Hogyne. ha ő társalogna Elefánttal. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. hm. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. (megint rákezd a hu-u-hura. én azt gondoltam. hogy neki tulajdonképpen több esze van. de nem tudja folytatni. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. mondja meg neki. amit én csináltam. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. De azt mindenki elismeri.. (csodálkozik.) (zavartan): Hm.a legjobb volna. De kérem. tekintettel arra. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. ha mégis. tralala. Már tudta is.

tramtadaram. és elképzelte.Lehet.de közben már Nyuszi elugrált. . behúzta a fejét. Malacka? .No most!” .Hát ez komoly dolog.Egyszer azt mondják. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. De közben nem nézett föl. “Az Elefánt! . nem volt különösebb dolga -. és jelentősen bólintott.mondta Nyuszi.Hu-u-hu! . amint éppen lefelé kukucskál megeshetik. nem emlékszik rá. mert megeshetik. .Úgy! . felmászott egy fára. . és így azóta senki se látta többé.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. Róbert Gida pedig hazament.Levelet se írt másnap.” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . eltűnt.” . . hogy hazament . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. és most a Róbert Gida hangján. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . végigsétált az Erdőn. ki akar hozni a sodromból.Ha jól emlékszem.Hogy kerültél ide. Úgy látszik. Úgy látszik. melyben kifejtette.gondolta Malacka. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában.gondolta Malacka aggodalmasan. hogy jól menjen a dúdolás. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. hogy mit akart előbb mondani.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. . azután megint lemászott. Azt mondta: . találkozott Róbert Gidával.kérdezte Nyuszi.Egy kicsit megköszörülte a torkát. .ismételte Nyuszi. De Róbert Gida másra gondolt. ahogy várni lehetett volna.Először a Malacka hangján beszélt. “Ez nem jó .kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.Azt kellett volna mondania még egyszer: Hu-u-hu! Legjobb lesz.gondolta Malacka idegesen. . azt kellett látnia. . . Aztán hozzátette: . de csak pillanatra. hogy ilyenkor az ember elfelejti. és hogy sajnálja. és mindketten hortyognak. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. és azt kérdezte: . .Nem mondta: “Alászolgája. .mintha éppen most jutott volna eszébe. csak annyit mondott: “Hogy vagy?” . De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. pam.Tralala-tralala! . hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog.Úgy! .mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. hogy megtudja. azért hát újra eljött.Pam. milyen kellemesen érezte magát.Hol van Mackó? .csak úgy repülési gyakorlatból.S mivel most csakugyan kijött a sodrából.Hu-u-hu! . ha eszébe juttatom. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . de Micimackó tovább aludt. Borzasztó ravasz Elefánt. de a másik oldalon nem repült vissza. “Ez borzasztó . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: .

.Hahaha! . Nem lehet tudni.nevetett keserűen Füles .Róbert Gida. hogy hu-u-hu! . és ezért megismétlem.Micsoda? . . Nem is történhetett másképpen.mondta Nyuszi.bólintott elismerően Róbert Gida. pont a közepén.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra.Szervusz.Mindjárt gondoltam . . meglátta Róbert Gidát.Bravó. Malacka most már felpillantott.Micimackó! . Nagyon örülök. Aztán gyorsan elfordult megint. mindhárman nagyon boldogok voltak. . hogy már el is határozta. és essen ki belőle. .kiáltott örömmel. .kiáltott. . . . Éppen most ástam ki. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből.Szervusz. és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. s már le is tett a tervéről.Ez egy hu-u-hu kelepce! . De rögtön meg is fordult.ujjongott Malacka. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. hogy beleessen.Úgy? Hát itt bujkált? . Malacka! .mondta Malacka.Természetesen Kist keresem .Lehetne annyi eszed.Mit keressz? . . hogy kivándorol.kiáltotta. Micimackó! . hogy engem erről értesíteni kellett volna. .mondta Róbert Gida. mert nagyon viszketett a háta. amikor hirtelen megpillantott valamit.Hát még nem mondtam neked? . hogy tudhatnád. Nem tesz semmit. . erről van szó.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.Hiszen ez Kis! .Valami van a hátadon. hogy elmegy hajósinasnak. . .nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: .Hopp! . mert Micimackó fölébredt. Füles! . Szót sem érdemel.mondta Füles. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. és most várom a hu-u-hu-t. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt.. hogy jöjjön már. és én arra várok.Ez egy Micimackó számára készült kelepce. hu-u-hu. És ahogy megfordult.. megtaláltam Kist! . Így is jó. . .csodálkozott Róbert Gida.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom.mondta Micimackó. Pillanatnyi szünet állott be. Biztosan elfelejtették.

amin ült. rövid szavakat használ. s a gúny hiába ostoroz és uszít. . hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. mikor fecseg. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. Szánalmas? Azt hiszem. Micimackó?« Igazán legjobb.Negyedik fejezet. amikor jó a kedve. és ha ma se látogatom meg. Közben gyönyörűen sütött a nap. azon tűnődve közben. Hát amint így dudorászva ballag.Nyuszival mindig szívesen csevegek. leér a folyó partjára. Alighogy ezt elénekelte. tűnődni kezd. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. így hát illőbb. mint Bagoly például. Imádom én a daliás Nyuszit. mint az élet. vagyis hogy nem leszek kövérebb. felállott a kőről. . ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. holnapra még régebben nem láttam lesz. adok neki. hogy szánalmasnak mondják. egyszerre csak eszébe jutott. hogy elmegy és felkeresi Fülest. ha otthon tartózkodik. ez milyen furcsán megy. Könnyű. a Medve. és elsétált Nyusziék felé. Ahogy rálép a harmadik kőre. a folyó közepén.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. s a kő is. amelyből kiderül. már-már indulásra szánta el magát. hogy bőrömbe férek. és verset költött. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. és arra gondolt. nem használ olyan hosszú szavakat. cvikipuszit.mondta magában Micimackó. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. ahol az átjárókövek vannak kirakva. magától szinte: Oly boldog volnék.” Ezek után leült a folyó közepén. ha Nyuszit keresem fel. a harmadik kőre. “Nyuszi. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. hogy Micimackó. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. úgy áttüzesedett. Azt gondolta: “Régen nem láttam Zsebibabát. De lehet. érzelmesnek mondják inkább. átsétált a folyón. mert tegnap óta nem látta. bajt feledve. Annyi bizonyos. oda. Nyuszi . ha kell. Csak úgy recseg. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. Feltéve. és felkeresi Bagolyt.

Malacka ebben kételkedett. mint már egyszer megtörtént. folyton ilyeneket mondogatott magában.Én is . mint az élet. így kezdett tűnődni: “Igen ám. El is énekelte magának néhányszor.” S miközben nyugat felé talpalt. Malackát a háza előtt találta.. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. ha.Szervusz.De alig tett pár lépést.Csak egy darabot . Malacka! . . Talán mégis jobb volna. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki).mondta Micimackó. . hogy akkorára nőjön. és már szívesen nem mondta volna.De megterem. majd meglátod. Tizenegy óra volt. hogy Nyuszi nincs otthon. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. mint az illat. s boldog volnék.Csak egyedül ások . Ilyenformát: Oly boldog volnék. hogy a bejáró befelé tágas. és ő csak tudja. de lehet. törülgetve száját a mancsa külső felével. . miután körülnézett.És ha nem terem meg? . ha jönne most Malacka. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. ahová eredetileg menni akart. S a Lét akkor sem volna tán üres. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. hogy megint beszorulok a kijáróba.Szervusz. de ha meggondoljuk. oly célból. . mert Róbert Gida mondta. Kukoricát ültetek. Vagy tegyük fel.Hát mit ásunk. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. ha nem jönne Róbert Gida. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). .magyarázta Micimackó -. Micimackó! . egy nagyon meleg nyári délelőtt. Malackához.. nem ám valami nagy. hogy az ajtó közben soványabb lett.. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. kifelé meg szűk. azzal leült.mondta Micimackó.. Fél órával később elindult oda. mint a fenyőfa. mit ásunk? . hogy gondolkozzon rajta. hogy te vagy az.. Én ugyan tudom. ha nem jönne Malacka. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. mikor kiderült..mondta Malacka nyugtalanul. de elkésett. nem ám sokat.mondta Micimackó. és idegesen ugrott egyet meglepetésében. Mert azt akarom. . .Tudtam. de tegyük fel. .Akkor jó . könnyen kijöhet a számításból. . Ahogy ballag.mondta Malacka. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. hogy fél tizenkettőkor költötték. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol.Én. Micimackó. Érted? . s akkor se volna tán hiba.

repülnek olyan jól. és “nagyon derék Tigrisnek” nevezi. ezeket tilupámnak hívják. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. . Híres jó repülők. érteni kell a módját ennek az ültetésnek.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. . . De Tigris biztosította őt. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. tulipánnak hívják . . .amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek.. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában.. Így hát elindultak Kanga irányában. és elmentek sétálni az Erdőbe. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. így például Zsebibaba mellényét. aki nem Tigris személyesen.Na...A Tigrisek általában jó repülők. elföldelte. Azt nem szeretem.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist.És Micimackó azt felelte: . .mondta Zsebibaba kíváncsian .. aki. és azt mondta: . én tudom. . bár Kanga szereti őt.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. aranyos dolog lehet repülni. Afféle Össze-Kell-Számolni-érzelmek voltak ezek. izé. .I. mint a Bagoly? . Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat.Hogyne . . kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. hogy az csakugyan kellemetlen. és tovább ugrált. . ha azt mondja az embernek: “hogy vagy?”. mint Kanga? (mert Zsebibabát .mondta Tigris.tette hozzá -.Miért nem akarnak? . kedves Micimackó . megtörölte homlokát a patájával. hogy ültessem el.No és.És Malacka óvatosan azt felelte: .tudnak olyan messzire ugrani.. Ezeket felpakolták. . repülni? . Szép idő volt. izé. Bizony. ő úgy képzelte. igen.mondta Micimackó -.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. és ugrálni kezdett rajta. El is küldte hazulról a gyerekeket. jó lesz.Tudnak például..Egyébként. Tigris arról mesélt Zsebibabának érdekelte).Például. most mit csinálunk? .Én tudom .mondta Malacka csendesen.Nem . . . Malacka megjegyezte..Én azt hiszem. . olyan viszketős lesz a füle tőle.kérdezte Zsebibaba. Ezt Zsebibaba nem értette.mondta Micimackó -. csukamájolaj is kellett Tigrisnek.. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát..Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. izé. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. Így ballagtak. Mire Malacka befejezte az ugrálást.

Miről késünk el? . onnan nézheted.Nem mintha az olyan könnyű volna.mondta Tigris. .De majd máskor versenyezzünk..Nagyon szeretek ugrálni . . . És a következő két méter után azt mondta: . Így hát felült Tigris hátára. .. . fára mászni. amikről azt állította. Amit idejében el kell érnünk. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: .Én tudok ám úszni! . Tigriském! . Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. ki ugrik messzebb. A Tigrisek mindent tudnak. .Uj-jé! Uj-jé! Jaj.Ha akarnak. .dicsekedett Zsebibaba. hogy az ember.bólintott Tigris.És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól. Feltéve. . .Mindig ekkorákra szoktak felmászni. mint Micimackó? . Jó? . mert most elkésünk.Például erre fel tudnának mászni? . .Beestem a folyóba.mondta Tigris. azt tudnak a legjobban a Tigrisek .Hogyne! .mondta Zsebibaba. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: “Ennyire volnánk. . .Na.mondta Tigris elszántan. tudod.Sokkal jobban. . Visszafelé.Biztosan én .Majd mindjárt megmutatom . hogy mindama dolgok közül.. .például zuhan.Akármiről.” És további két méter után így szólt: . a fára mászás egészen bizonyos.Igazán? . mint Micimackó. hogy a Tigrisek értenek hozzá.Ami nem olyan egyszerű.Most aztán lefelé kell mászni.Még a hátamra is felülhetsz. Aztán azt mondta: . . Tudnak a Tigrisek úszni? . és úsztam..Versenyezzünk..Természetesen.lelkendezett Zsebibaba izgatottan. .Hát. . és megindultak.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte. ugye megmondtam. Felmásznak vagy lemásznak estig.kérdezte Zsebibaba. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt.

. a fa alatt. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját. .Úgy van .És Tigris ebben már benne volt.Az egy hónap. és arra gondolt.Mondd.Azt hiszem. és végre felkerült a felső ágra. . Zsebibaba is felkapaszkodott.mondta Tigris. olyan Tüzes Állat?.Lent... hol az elemózsia? . Nem csinálnád még egyszer? ..erősítette meg Micimackó -. . . ha Micimackó megijedne.mondta Tigris.Az egyik Fenyőfán van valami. azt mondta: . hirtelen eltört. mikor úgy tettél. . hogy “könnyebb”. Sebesen lélegzett. Micimackó bólintott.. . arra az esetre.De igen. fent vagyunk a tetején? . hogy nem kell neki elhízni. Tigris .mondta. .. .. Erre a szóra.Kár . Mire Tigris azt mondta: .mondta Malacka.Nem! .mondta határozottan Tigris. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. de csak rövid ideig.Mire Zsebibaba azt mondta: . és mégse zuhantunk.Ne együk meg az elemózsiát. meg az állával. hogy nem csinálják azt..Felkapaszkodunk a tetejére? . .. .. Aztán reménykedve hozzátette: Remek volt. és Malacka azon tűnődött. a két praclijával. legjobb volna.mondta Zsebibaba szomorúan.könnyebb.. Január .Nézd csak. Micimackó .mondta kicsit vacogva.Mit csinálnak a Januárok? .. az ág...Azt gondolom.NEM! . és leült melléje az ágra. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. és másfelé fordult. .. Zsebibaba hallgatott. .. és egyszerre csak úgy érezte.kérdezte Malacka aggodalmasan... . kicsit rúgna magán egyet. És nem siették el. amire éppen rákapaszkodott. .Nem . Micimackó éneklő hangon közölte Malackával. Aztán azt mondta: ... s titokban remélte. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni..Mely esetben sokkal.....kérdezte izgatottan -. Tigris? ..De állat is. valami Állatféle.Olyan. nem kell elsietni azt az evést. mintha. Közben Micimackó és Malacka megérkeztek.

És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét.. mikor megindultunk.Én nem néztem fel . . mint Bagoly.. . Esetleg Február. és hirtelen rád ugranak.és ha felnézel a fára. csak azért mondom. Zsebibaba! .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre.. . .kiáltott Malacka bátran. .magyarázta Micimackó.mondta Micimackó.Mindig így szokták a Januárok . mint ahogy előbb gondolta. mialatt elmész a fa alatt . .kiáltott.Elrejtőznek az ágak közt. ugyanakkor az is eszébe jutott. Zsebibaba? . . .Mit tegyünk? .Segítség! . És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni.Sohase ütik meg magukat .kiáltotta. .mondta Micimackó. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. és most örökké itt is maradunk. ugye érdekes. amiért gyorsan haza kellene szaladni. a fejedre ugranak.. . nem látnánk olyan jól a házikódat. Én innen látom ám Malacka házikóját. aztán elszégyellte magát.mondta Micimackó izgatottan.Úgy is van .Mit csináltok ott? .mondta Micimackó ünnepélyesen. Csak én. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: . milyen érdekes? Micimackó. látom a házikódat innen! Ugye. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. . Micimackó bólintott. Tigris azt mondja.Én azt hiszem.Hogy kerültetek fel.Azt kiabálják: “Segítség!” . . milyen érdekes. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna. Olyan langyos és verőfényes. érdekes? .. és gyorsan hozzátette: . . milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán. ezek Tigris és Zsebibaba. kérlek.Ugye. Tigris? Ó. . hogy a Január is meghallhassa. mert esetleg. mert a farkuk útban van nekik. izé.Töltve van? . .Én már azt hittem.Talán menjünk el a fa alól . és csak most jutott eszébe. hogy egy Január. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb.Hé.kiáltott Zsebibaba.kérdezte Malacka. .. Malacka arra gondolt. ha magasabbra kapaszkodnánk.Micimackó! . mit szólsz hozzá. mikor ránk akarna ugrani. Malacka.Malacka! . ugye? . Tigris nem a saját hátán jött fel. legjobb.. hacsak nem mászunk magasabbra. Ugye. Mit gondolsz. nagyon megütné magát az a Január. hogy valamit otthon felejtett. csak felfelé mászni.Nem tudunk lejutni! . és mellette egy másik Január. mint innen. Malacka. . mit szólsz hozzá.mondta Malacka hirtelen. ha itt maradunk. milyen magasan vagyunk?! Ugye.kérdezte Malacka.Róbert Gidától hallottam.Tudod.mondta Malacka hangosan. . Bagoly nem lakik ilyen magasan. és Tigris ezt elfelejtette. .Tigris hátán.Nagyon jól ugranak.

nem csodálkoznék.jegyezte meg Füles.mondta Malacka nagyon komolyan -. de nagyon mulatságos volna. . . és én ott állanék a Micimackó vállán.Beszakadna a hátad? . . . hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. és Micimackó ott állana Füles hátán.mondta Malacka szelíden.. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. mert egyszerre csak zörrent a bozót. Micimackó! . és ha Füles háta leszakadna. miközben végére járt a zsemlyéknek .Ide figyelj. Róbert Gida! . .Jó. .... Micimackó .mondta Micimackó. De Tigrist nem tudnám lehozni.mondta erre Füles -. . mert olyan szép idő van. . . és nem tudnak lejönni.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. .mondta Malacka -.kérdezte Micimackó csodálkozva. de nem segítene barátainkon. ott látta Tigrist és Zsebibabát.Úgy van.Az más . mi itt a teendő.Nem csodálkoznék . Ahogy gondolod különben. rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott Nem lehet tudni. . és mindnyájan tovább gondolkodtak. és meg fogod ..Azon tűnődöm .Ő majd megmondja. Malacka . . .Szervusz. És mélyen elgondolkozva zsemlyéjét is. . .Nem szakadna be. Szót sem érdemel.de erre nem is került a sor.mondta Füles -.. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében.Drága Róbert Gida! .mondta Füles.Arról lehetne szó .mondta Füles -.örvendett Malacka.Van egy ötletem! .És Fülest. nem mászhatnánk utánuk? . kimódolt-e valamit.Felmászhatnék. ha jégesőt kapnánk. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van.Éppen azt javasoltam .kiáltotta Micimackó. Odasiettek hozzá. .mondta Micimackó. Valami egyebet kell kimódolnunk. ha beszakadna. . . jó . Róbert Gida felnézett a fára.. .Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. Csak azért. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen.Nini.mondta Róbert Gida.Á.mondta Róbert Gida hirtelen.És hogy ő majd meg fogja mondani. Micimackó! . figyelj csak. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. mint aki gondolkodik. .Hiszen csak úgy gondoltam.Hát. és úgy tett.És Füles! . Összehúzta a homlokát. volna min nevetni . .

és nem lesz semmi bajuk. “Ez igen .sivalkodott Zsebibaba.” . jaj de érdekes! Majd nézd meg.Nekik nem lesz semmi bajuk. .Ugorj.mondta Róbert Gida. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. De Malacka nem figyelt oda. . hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. Jaj de érdekes! . . .Nem lesz semmi baj.mintha valami megrepedt volna.S már ugrott is . egész könnyű. ugorj már! . az ilyen élet.” S látta magát. Mikor Zsebibaba megtudta.És dörgölte a szemét.mondta Róbert Gida a többieknek. amint a fa dereka elrepült mellette. mi a teendő. Nekik nem lesz semmi bajuk. Soha még nem történt meg. és kiabálni kezdett: . és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. . Csak egyszer látta így.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk.mondta. egész izgatott lett. valami baj történt volna. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna.egyenesen a zubbony kellős közepébe..Vigyázzatok! .Jé! . olyan könnyű! . u!. Bumm.Valami beleesett a szemembe. Tigriském! Mondd. jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. Olyan gyorsan és szelesen ugrott.mondta Tigris idegesen. mint a kangafélék. Róbert Gida! . és azt mondta magában: “Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. .tudni.Én nem mondom. ..Remek volt! . hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. . mint ahonnan ugrott.Hohó! . amit mondtam. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. .üvöltött. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . De Tigris az ágba kapaszkodott.Jövök. nem mondom . hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint.mondta. amint a hullámok lágyan ringatják. úgy örült. Tigris! kezdte el rögtön a biztatást. . recsegés-ropogás! . . kicsikét. . hogy most éppen baleset történhetik.mondta. aki odasúgott neki: .gondolta vágyakozva -. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. miközben letették őt a földre. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk..mondta Füles. és végre sok ugrálás után megállt. egy pillanatot kérek . egészen lágyan. . bizony! Majd nézd meg. . és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. mikor még fiatalabb volt.. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. mint a Tigrisek.Ugorj már. Megint leesett. milyen könnyű. Jól jegyezd meg.azóta sokszor gondolt rá. mit határoztak. . tudnak a Tigrisek ugrani? . és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak.mondta.Mindjárt. Malacka.Ugorj.Levetem a zubbonyomat.Úgy van . . De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. A következő pillanatban Tigris megtudta. boldogan.Bu.S már sivalkodott is: . Csak éppen akkor.No. .ez Tigrisnek való élet lenne.

Hol van Tigris? Tigris ott volt. .Csak nem ütötted meg magad? . Aztán csak ennyit mondott: . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. Feltámogatták Tigrist.mondta Róbert Gida.Itt van.Hát . Legalul feküdt Füles.Igen . Semmi baja. Füles hosszú ideig egy szót se szólt. Helyettem. .kérlek.mondta Füles eltűnődve . fejezd ki neki köszönetemet.Jaj Füleském! . aztán a többieket. . . Nem tesz semmit.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. . .mondta Róbert Gida sajnálkozva.Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.

mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. hát itt vagytok” vagy efféle. ha meggondoljuk.” . de nem az a fontos. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán.” Boldogan ugrált tovább. Lehet. amikor mindenki azt feleli: “Igenis. akivel nem ért rá kezet szorítani. megfordult. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. Nyuszi”. igyekezvén elérni a csúcsot. Róbert Gida is Tőlem függ. jó reggelt. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek.Ötödik fejezet. k. Vannak esetek. Olyan nap volt. ha az ember megérkezett. jó reggelt!” . és rendesen eltűnt szem elől. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt.és Malackának azt mondja: “Micimackó szerint ugyanis” . Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. és hogy biztos legyen a dolgában.ez meg olyan volt. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. és mintha egyenesen tőle függene valami. az az Ugribugri Tigris . megmondom Malackának is” . Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. Így nem marad más Rajtam kívül. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. a nap felé kunkorítva pofaszakállát.de esetleg nem is Micimackónak szól először. Olyan nap volt. “Mindezt összevetve . amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. hogy: elengedhetetlen. aminek történnie kell. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. kimondani a véleményét valamiről. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. beleszámítva Zümmögő Henriket is. az se tud segíteni. vagy megmondani. mégse Kanga . hogy megteszem. mint amerre mutatták neki az utat.morfondírozott magában. leért a folyóhoz azon a ponton. hanem Bagolynak. Kopogott az . hogy mindig másfelé ugrott. és továbbsietett. mit kell tennem. Nyuszi”. Ma olyan nap van. és “Rendben van. amelyben Róbert Gida lakott. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. de valljuk be.Nem. és ellenkező irányba indult el. és büszkén azt mondta: “Na. aztán megteszem érte. benne. ebben megegyezünk. hogy nagyon fontosnak érezte magát. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. azonkívül azt is megtudjuk. amikor Szervezni kell valamit. mielőtt megtörténik. a Róbert Gida házikója felé. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. és én is szeretem őket. és fontosabbnak érezte magát. muszáj is tisztelni olyasvalakit. Meglátogatom és megtudom. mint valaha. sőt Magában -. S miután odabólintott egy zöld békának. itt volnánk. A darazsak. a Tigris pedig folyton ugrál. “aha. hogy nem is betűzi helyesen. és ilyenkor nem számít. amiben mindenki élénken helyesel. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. aláírással. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. hogy utóbb jól láthassák az egészet. Nyuszi a fenyér szélére sietett. Már reggel úgy ébredt. vagy Levelet kell írni Nyuszi s.mondta Nyuszi eltűnődve. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: “ó. és azt mondja neki: “Jó. amikor nem elengedhetetlen. Nemsokára elérte a fát.

Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. aztán csöngetett és kopogott.Távozz. nekem meg neked van sütnivalónk. Ó. és azt is mondta: “Én vagyok az.Ah! .Látom. aztán visszahúzódott.ajtón. és így szólt: . jó!” .Na? . . . .mondta Bagoly.mondta Bagoly.és te tudod.mondta. ha azt mondom. . gondolkodni -. A zöld ajtóhoz lépett. amin gondolkodni kell . nézd. . és Bagoly feje megjelent. . a Százholdas Pagony közepén. csak mi ketten.Íme.mondta Nyuszi. .mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva.mondta Nyuszi. mit értek alatta. előbb kopogott. és megint felvillanyozódott. Bagoly átvette a cédulát. nincs itthon. . Odaért. Nyuszi!” . és “Jó. és általában egész kényelmesen tudott olvasni. idegen. Ha előfordul valami az Erdőben.Úgy látszik. alig lehetett észrevenni.Hát igen . . hogy valahol.mint ahogy rendesen kezdeni szokta.Kellemetlen . sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R.nincs. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. te vagy az. Legközelebb volt Bagoly lakása. Kicsit ideges volt. Kétségkívül. A többieknek . de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. Megállt és hallgatódzott.És fontosan elsietett.Kétségkívül . tudod. kiáltott is egyszer-kétszer. Gombostű is volt benne.Ha nem jöttél volna hozzám. napellenzőül. és nem mondják folyton: “Na? Na?” . . hogy megbizonyosodjék. G. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül.mondta Nyuszi. más nem akad erre a célra. . miről van szó. én kerestelek volna fel. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. Elfordult.Bagoly . Nyuszi? . .Ha! . sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. .mondta. ez arra vallott.de semmi se történt. .mondta Nyuszi. . lábát pontosan fenn tartotta. az ágak irányában: “Hé!” .Na? .Vitán fölül .A leghatározottabban . Aztán kis szünet után hozzátette: . amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. és sokáig tanulmányozta. hogy az egész délelőttje el van rontva. Felfelé is makkantott néhányat.Olvasd ezt el. látván.mondta.mondta Nyuszi kurtán -. hogy “elengedhetetlen”. el vagyok merülve gondolataimba. feltéve.

Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. .mondta aztán. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról.Azért jöttem. .” Ugyanúgy.mondta Bagoly. . De az értelme ugyanez volt. .mondta Nyuszi ünnepélyesen . Az első változatot. nem volna-e legegyszerűbb. hogy megtudja. .. hogy majd csak a segítségére jönnek. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés... Nyuszi. Dógomvan. Nem láttad az Erdőben.mondta.. illetve holland származású egyénről lévén szó. Ez most nagyon fontos. . .mondta Bagoly vontatottan -. mihez tartsuk magunkat. és van olyan..Tegnap reggel . . . hogy Róbert Gidával történt valami. aztán hirtelen ötlettel így szólt: . Így hát még egy kísérletet tett. Még egyszer megnézte a cédulát.mondta Bagoly. Mert úgy tűnt neki. az utóbbi napokban Van Dógomot? . Bagoly előre sejtette. a szöveg első változatát.Na látod . Egy pillanatra átvillant rajta. De aztán eszébe jutott. és hogy ő ezt már előbb is tudta. mint ma. Papírszelet volt az ajtajára szúrva..Miért? . kedves Nyuszi . Bagoly tűnődve nézett rá. nem is lehet rajta más. Percekig nem jutott semmi az eszébe.Nos? .. és arra gondolt egy pillanatig. hogy megbeszéljük.kérdezte Nyuszi.Nyilvánvaló. mi történt. Együtt mentek el.Ez? . .No és mit tettél? . közös célzatú tevékenység szempontjából. inkább növényszerű.Ugyanaz volt.mondta Bagoly abban a reményben. . vajon miről beszélgetnek ők ketten.Ugyanezért .Most legalább tudjuk. hogy ezt fogja kérdezni.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. . Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. gombostűvel. . Minden ettől függ.Igen ám.Egy másik.jegyezte meg Bagoly bölcsen.Semmit. . .mondotta még egyszer.Ennyi volt: “Elmentem. hogy ezt később is megteheti. Betűről betűre.Pontosan kérném a szöveget . pontosan.Kétségkívül . Nem találtam otthon.Nem tudom . . ami mindegy. van köztük olyan.mondta Nyuszi kis habozás után.meglátogattam Róbert Gidát. dán.Mondd csak. pettyes. De pontosan betűről betűre.Hát kérlek . Nagyon különös. . mint ma.Ez volt a leghelyesebb .Meglepő .. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? .kérdezte Nyuszi. ..

. mint.No igen .Igaz csak . ..Vagy inkább . . és arra gondolt. Gerlice búg.tette hozzá . . hogy. Nem messze jutott. Bizony Tavasz lesz.Az imént láttam Tigrist. Megállt és fülelt.Tudom. szürcsög. saját szagától mámoros a Mák. . Tehénszívek közt bőgés a kapocs. ami a ténymegállapítást illeti.Végre is . És szárnyra kel. A Báránykák is oly búsan bégenek. Mackó kicsiny szíve repesve fáj. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok .Hé. és egyre csenget a Harangvirág. De néha úgy rám jön. hirdetik a fák. Nyuszi! .Köszönöm . hiszen neked nem kell magyaráznom. és elsietett.Természetesen ..mondta Micimackó.tette hozzá .olyan.mondta Micimackó álmatagon.. . . Micimackó! . Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. és hangja csupa báj. nem sok ész kell hozzá . .mondta Nyuszi egy kis lenézéssel.Te szerezted a fenti költeményt? . s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. és énekel.tette hozzá szerényen -. A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. nem tudom. .ő szokott rámenni a dolgokra. s a kegyetlen Tél is haldokol. papás hangon dörmög a Papagáj.kiáltotta Nyuszi. szárnyait zizegve láthatják Önök.. hogy hat külső látszatra . A sok Méhecske zümmög és dönög.vallotta be őszintén. .mondta Micimackó gyorsan. csobog a locs. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol. Haris harsog.. a Végek is zörögve végenek.minden attól függ..Értem .mondta Nyuszi.. hogy Micimackóval beszéljen. . bizonyos tekintetben izé.Szervusz. Nyuszi. mikor zajt hallott.fejezte be -.

- Az nem jó. - Nem. Gondoltam is, hogy nem jó. - És Malackát láttad? - Láttam. De gondolom, egyik se jó - tette hozzá engedékenyen. - Az a kérdés, nem látott-e valamit Malacka. - De igen. Engem látott ugyanakkor - mondta Micimackó. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé, de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát, gyorsan felállt megint. - Arról van szó - mondta titokzatosan és fontosan -, arról van szó, vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? - Mire gondolsz? - Nem láttad őt az utóbbi időben, reggelenkint, egyedül, vagy Valakivel? Úgy értem, mostanában. - De igen - mondta Micimackó. - Tegnap például együtt reggeliztünk. A Fenyőfák alatt. Kosarat is hoztam magammal, egy egész kis kosárkát. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat, egy olyan rendes, inkább kicsiféle alakú kosarat, telve... - Igen, igen - mondta Nyuszi türelmetlenül -, de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad - egyedül vagy Valakivel? - Tizenegy-tizenkettő - gondolkodott Micimackó. - Tudod, fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. - Negyed tizenkettőkor? - sürgette Nyuszi. - Hát... - Vagy fél tizenkettőkor? - No igen - mondta Micimackó sarokba szorítva. Némi töprengés után ráeszmélt, hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. Délután igen, este is. Reggeli előtt igen, és reggeli után szintén. Akkor azt mondja: “Viszontlátásra, Micimackó!” - és elmegy. - De hová? - kérdezte Nyuszi. - Ez a bökkenő. - Talán meg kell látogatnia valakit. - De kit? - kérdezte Nyuszi. - Én is éppen ezt akartam kérdezni - mondta Micimackó. - Lehet, hogy... lehet, hogy... egy izét... - Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt... aki olyan pettyes... esetleg növényszerű? - Bizony - mondta Micimackó. - Valami effélét. Komolyan néztek egymásra. - Attól tartok, nem tudsz ebben segítségemre lenni - mondta Nyuszi.

- Nem - mondta Micimackó. - De majd megpróbálom - tette hozzá buzgón. Nyuszi megköszönte, és azt mondta, hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben, és Micimackó, ha óhajtja, vele tarthat. De Micimackó, aki úgy érezte, hogy újabb versszak közeledik lelkében, azt mondta, hogy neki meg kell várnia Malackát. - Isten veled, Nyuszi. - És Nyuszi elment. Mégis úgy esett, hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. Malacka korán kelt fel ma reggel, elment ibolyát szedni. Összeszedte, csokorba rakta és hazavitte, és betette a csokrot edénybe. És akkor az jutott eszébe, hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe, és arra is gondolt, milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak, akinek még nem szedett senki ibolyát. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról, és folyton ezt mondogatta magában: “Füles” - és ezt “Ibolya”, aztán megfordítva: “Ibolya, Füles”, hogy el ne felejtse, hogy ezek összetartoznak. Szedett megint egy csokorravalót, és ezt szagolgatta, miközben bandukolt. És nagyon boldog volt, és eljutott arra a helyre, ahol Füles lakott. - Ó, Füles! - mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből, mert, Füles éppen el volt foglalva. Füles felemelte egyik lábát, és integetett, hogy menjen most. - Majd holnap - mondta. - Vagy holnapután. Malacka közelebb jött, hogy megnézze, miről van szó. Füles előtt három pálcika hevert a földön, azt tanulmányozta. Két pálcika összeért a végén, de csak az egyik végén, és a harmadik keresztbe volt fektetve. Malacka arra gondolt, hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. - Ó, Füles! - mondta Malacka. - Azért jöttem... - Ez Malacka? - kérdezte Füles, anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. - Igen, Füles. És azért jöttem... - Tudod-e, mi ez itten? - Nem tudom. - Ez egy A betű. - Igenis? - Ó, Füles... - Nem Ó - mondta Füles komolyan. - Nem Ó, hanem A. Talán rosszul hallottad, vagy azt hiszed, műveltebb vagy, mint Róbert Gida? - Igen - mondta Malacka, aztán gyorsan hozzátette: - Nem, dehogy. - És közelebb jött. - Róbert Gida azt mondta, hogy ez egy A betű, és ez csakugyan A betű. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos - tette hozzá Füles komoran. Malacka gyorsan hátraugrott, és megszagolta az ibolyacsokrot. - Tudod-e, Malacka, mit jelent az A betű? - Nem tudom, Füles. - Az A betű tanulást jelent, és Műveltséget jelent és minden egyebet, amit

te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Ezt jelenti az A betű. - Ó - mondta Malacka, és gyorsan hozzátette: - Úgy értem, hát ezt jelenti. - Én mondom neked. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben, és azt mondják: “Ez csak Füles volt, nem számít.” És járkálnak jobbra-balra, és azt mondják: “hahaha, hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. Nem, nem. Nekik ez csak három pálcika a földön. De a Műveltek számára és ezt jól jegyezze meg, kis Malacka -, akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával, ez egy nagy és diadalmas A betű. Feltéve, ha nem jön valaki, hogy egyszerűen szétfújja az egészet. - Nini - mondta gyorsan, és felderült -, itt jön Nyuszi. Jó reggelt, Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött, csak úgy odabiccentett Malacka felé, aztán, kissé orrhangon, azt mondta: - Lám, lám, Füles - olyasvalaki modorában, aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt, jó reggelt! - Csak meg akartalak kérdezni, Füles. Csak azt akartam kérdezni, Füles, nem tudod véletlenül, mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? - Mit gondolsz, mi ez itt, amit tanulmányozok? - mondta Füles. - Három pálcika - mondta azonnal Nyuszi. - Látod, ugye - mondta Füles Malackának. Aztán Nyuszihoz fordult. - Most majd felelek a kérdésedre - mondta ünnepélyesen. - Köszönöm előre - mondta Nyuszi. - Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. Műveltséget szerez. Tudományt szed magába - azt hiszem, ez a helyes kifejezés. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem - ha szabad használnom a kifejezést. Azt teszem, amit ő. Ez itten például... - Egy A betű - mondta Nyuszi. - De nem valami tökéletes. Most megyek, és megviszem a jó hírt a többieknek. Füles megnézte pálcikáit, és aztán Malackára nézett. - Mit mondott Nyuszi, hogy mi ez? - kérdezte. - Azt mondta, A betű - mondta Malacka. - Te mondtad meg neki? - Nem, Füles, igazán, én nem mondtam meg. Biztosan tudta már magától. - Tudta? Azt hiszed, az A betű olyan dolog, amit Nyuszi is tudhat? - Bizony, Füles, Nyuszi nagyon okos és ravasz. - Ravasz! - kiáltotta Füles, és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. - Műveltség! - tette hozzá keserűen, és már hat pálcika volt előtte, csak félakkorák. - Tanulni! - kiáltott, és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. - Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! - Én azt gondolom - mondta Malacka zavartan. - Ne gondolj semmit - mondta Füles.

. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit..mondta Malacka . Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R. . Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre..kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -.. és gyorsan elszaladt.. És ezért tudja már minden állat az Erdőben .Én csak azt gondoltam.. G.hogy az ibolyák nagyon kedvesek.

Fahíd volt ott. Egyszerre dobott be kettőt. de olyat.mondta Micimackó. hogy a legalsó fokot se éri el. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. ő is lassan úszik a folyóval. Ott ültek hát. de mert nem nézett se jobbra. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. akire kijön a rím. Á. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. mert ott feküdtek körülötte. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. Jobb volt rajta állni. azt mondja magának. fakerítés mind a két oldalán. míg jól megnézi: . Tudja.Csakhogy nem talált rímet. másikat kell hozni. de csuda egy fenyő. de így is jó volt.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben.. titokzatos fajta. gyerünk! Nézzük csak. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. mert nem volt neki sietős. mert akkor még fiatal és kicsi. mert ő olyan kicsi. inkább marad. Úgyis olyan csöndes. hogy nézze. Egyszer úgyis odaérünk. Visszament. és nótás kedvében volt. .Ördög rúgjon meg! . át kellett kanyarognia a folyón. jókorára megnőtt a patak. csurr!” Volt egy ösvény. ahol átjött. alatta siklott a víz. beillett kisebbfajta útnak is. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. úgyis odaért. s a Kanga ül rajta. “Hát ez is furcsa . mi van ott! Még elkésünk. mint egy patak. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. hová ér. “Gyerünk. akkor könnyen menne. “Értelme.gondolta Micimackó -. nyugodt nap van ma. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. Pedig sokáig próbálgatta. Bagoly szerint az övé. Verset akart írni a tobozokról. . ha volna hozzá egy rímem. ha kicsit kapaszkodott. Lefeküdt.” Leért a folyóhoz. mert a Kanga nem ül a fán. melyik ér ki gyorsabban. azt nem muszáj.. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. Sajnos. az is majdnem olyan széles volt. mielőtt beért. ezeknek sietős volt.Jó dolog. és nézi a folyót. a folyó gyött. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. és áthajolt a hídon. és úgy érezte. csirr. mondja is magának: “Sietni. mint egy út. Majdnem folyó lett belőle. azért áthajtotta a fejét. és tessék. beleakadt valamibe. az nincs . Csakugyan fordítva jöttek vissza. Felvett egyet. és nézték a folyót. ahová kellett. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. . keresztülhajolni és belenézni a folyóba. lassan. Ez kívülről jött az Erdőbe. bele a folyóba.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki.gondolja Micimackó -. se balra.

mire hazamehetett uzsonnázni. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén.mondta Nyuszi.Az enyém olyan szürkés . most már el volt szánva. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles.. .Füles! . úgy látszott.. Micimackó találta ki. . mert jobban lehetett őket látni. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. kétszer nyert. . Nyugodt és méltóságteljes volt Füles.Biztos. . botocskám! Botlott botocskám.Gyere már ki. hogy az enyém. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. Igaz. Úgy jött. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? Így kezdődött ez a játék. .Persze hogy az enyém.mondta hirtelen Micimackó. de elvesztett huszonnyolcat. hiszen szürke! Nagy. nem tudhatta. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. ami annyit jelent. na persze. ez valami más. mégse. amíg átérnek? .Á. mert könnyen beleeshetik. . aki nem mert túl mélyen hajolni.Nem én. jaj. a Micimackó-Vízipóló. Bedobálták a botocskákat a folyóba. .mondta mélán Zsebibaba. . de ez természetes. mint szokott. elbotlott a te botod? . gyakran játszották ő meg a barátai. lesték. gyere ki. Kereste a maga botocskáját. mennyi ideig tart.átrohantak a híd másik felére. De mert mind a kettő egyforma nagy volt.Hát az egyik gyorsabban ért ki. az enyém! . azt se bánja.Úgy látszik. ha egyáltalában nem ér el odáig.Nyuszi.. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a Micimackó-Vízipólót. itt gyön! Naagy.kiáltott Zsebibaba. mint az ember hiszi . . az én botom. . naagy.Lám.Malacka! Én látom a tiédet! . szürke! Nicsak.sivalkodott Malacka izgatottan. Négy lába égnek meredve. Csakhogy lassan jöttek a botok. Micimackó? . és mire Nyuszi kimondta: “Gyerünk!” . botocskám! Malacka felizgult.Mit gondolsz. szürke! Á.. akkor pedig ő nyert! . akkor botokkal játszották. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél.Gyün! . amelyiknek győztesnek kellett volna lenni.. mégse az.kiáltották valamennyien. . az volt-e az első. hát a nagyobbik volt az első. nyert már harminchatot. hogy az enyém? . Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele.mondta Malacka.. Ezekkel könnyebben is lehetett. mindig tovább tart.kérdezte Zsebibaba. lenn az erdőszélen. kinek a botja jön ki leghamarabb.Úgy látszik. szép lassan. Valamelyik nap Micimackó.. a híd alól. Malacka? Én már szinte azt hittem. eddig még csak az övét látták. Lám. .kiáltott Micimackó. aznap volt a folyó a leglustább. Malacka. a kicsi az utolsó volt.. .. az én botom elbotlott! Malacka. az én botom elbotlott . Látod te a tiédet. az is természetes..Á.

hogy megmoshass.. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. . Különben is én nem is szándékoztam ma úszni..Én se remélem. .Fontolóra kell venni minden lehetőséget. időt.sikoltott a megrettent Zsebibaba. . .De hátha nyakon ütjük véletlenül? ... tudni fogja a kötelességét.Ugyan. Hagyjátok a Nyuszit. akkor ahhoz senkinek semmi köze.. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. hogy valami különleges ... vagy (kicsit elhallgatott.. hogy csak játszol! .Ha fürdőbe akarok menni.mondta Zsebibaba.véli Zsebibaba büszkén. hogy a gondolat valami nagyszerű..sürgette Nyuszi.Jaj..... majd értesítlek. Micimackó! . .felelt Füles...Egyáltalán nem játszom .Na... . .Vagy véletlenül nem találtok el? .És lassan megfordult újra.Alig hittem. sokkal nehezebb. mondjuk. Malacka. .Én valamit. Még hogy én arra várjak. Nyuszi.. forog! ... úgy szorította a mancsa közé. hogy mi.Ez. . hogy jobbról balra még jobb. . hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba.De Füles. Hogy talán... .kérdi Füles hidegen. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. Mindenki mélyen elgondolkodott. amit egyáltalán vinni tudott. így körbe-körbe aztán nem! .mondta Füles. mondd. . .véli Füles.. kérlek.Hát.Miért ne? .kérdi Füles.kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba..vélte Füles..Ez nem egészen rossz . . kieszeltem .Úszni én is tudok . érted. Ha úgy érted. és a hullámok kimossák őt a partra. . . .Né...Füles! .mondta a megszomorodott Micimackó -. Füles. .felelt Füles. hogy lehetne?. és ha már itt tartok.kérdezte Füles. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra..Három találós kérdést teszek fel neked. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi. .. és gyorsan hármat fordult maga körül. és Micimackó ragyogott.De ha már benne vagyok.kérdi Malacka aggódva. a kövek hullámokat vernek. .Én volnék? .Nem mintha azt hinném. nem tudtam.. Szót sem érdemel. . egyiknek meg kellene kezdeni. adjatok neki időt.. Micimackó.. Pillanatnyi szünet következett. .Halljuk. kicsit fölemelkedve. kérlek ... .mondta végre Micimackó.Egész ügyes gondolat .Úgy értem . és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni..kérdezte Nyuszi. Nem tesz semmit. igen köszönöm. . és így fest a helyzet. . mit csinálsz te ott lenn? . . . Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi... valamit.Egyiket.vélte Nyuszi. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. Áthajolt a hídon. . mielőtt mulatni mentek.

.. Nyuszi érezte.vezényelt Nyuszi.. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. ha az ember . hogy kicsit megvigasztalja.na tessék! Füles kecmereg kifelé. és kiúsztam a partra. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. csupa sár leszek! . . akkor dobhatod.mihelyt ott áll köztük a szárazföldön.. aminek lenni kellene. .. Zsebibaba. de úgy vélem. és hogy ne találjon nyakszirten.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. Micimackó .. Füles megrázza magát. csak rád eshet.Nem hagyhatom abba .Nem vágom hozzád. . és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján..kérdi Füles. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod.Nem téveszthetem el. úgyis észreveszem majd. Füles. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta... Kész vagytok? . No de ilyet! ..Nem is vághattam akkorát . ..Füles . . Utóvégre.. . még azon se örültek. Hatalmas csobbanás. Füles . Micimackó kezdte magát jobban érezni.. és megkér valakit. de mindig nagyobb lesz .. . . kicsit előbb. azért ez okosan volt megcsinálva.magyarázta buzgón.Én egész kész vagyok ..véli Micimackó aggodalmasan.Nem vágtál te oda akkorát . ha azt mondom: NNA MOST!!.Na látod. .Na hallod.. hogy a Malacka botja végre megjelent. bámulták. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám.súgta Malacka Micimackónak.Még hogy engem odacsapkodott.Micimackó . csak úgy leejtem. vagy pedig a folyó nem az. alámerültem. mint a Nyuszié. nézegetik..Nna most! . egyetemesen üdvözlik a hídról. Füles. valami szürke. .Ezt jól csináltad. ... hogy szokott az történni. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. .felelt Füles. ..mondta Füles. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében.Mi volt a jó gondolat? .. vagyis hát csakis melléd mehet.No kész vagy. Hangos kiáltással.mondja Malacka. ez egy jó gondolat volt. Ide-oda forgatják. Mondd. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni.mondja Malacka -.. ha azt mondom: NNA MOST!!. akkor Micimackó dob. Micimackó elengedte a követ. szíveskednék Malackának megmagyarázni.. Füles eltűnt. Szívből ennek se tudtak örülni. Füles.mondta -.Köszönöm. Nyuszi. . Csak nézték ám. akik nézték.mondta Nyuszi barátságosan. te aztán igazán átnedvesedtél! .Szeretek így forogni.. Micimackó? Malacka. . nézték.

. . és most kinn van a vízből .mondják karban a többiek. Azon gondolkodtam. ha. hogy megkérdezzem..Hogy estél bele tulajdonképpen.Füles .Mi volt ez? . ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . Tigris maga jött át a cserjén. Hogy gondoltátok? . nem is estem bele.Mi újság. neszt hallottak..Tigris volt alighanem .És te voltál az a valaki . Nem tudom. . Tigris? . Tudod.. Micimackó. hogy azok nincsenek is a valóságban. Nyuszi fontoskodni kezdett.véli Micimackó.De ki lökött meg? Füles nem felelt.Kérlek. . . Füles! . Füles? .Hogy vagy.Te.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. mikor kijönnek a fejből. ...mondta idegesen Malacka.kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. Ott álltam a folyóparton.mondta Tigris jókedvűen.J-a-j . .. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. persze..Biztos.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK.És hol volt Tigris? ..mondta Zsebibaba izgatottan -.kérdi Nyuszi. azt mondja: “Na. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. . megcsúszik.Bocsánat. .kérdi Nyuszi. hogy gondolom? .Csekélyértelmű Medvebocsocska.. .kérdi Nyuszi bölcsen. .. gyerekek? . .mondta ünnepélyesen. vagy legalábbis egész mások. valaki belelökött? . hogy VIZES.. .Fülest a folyóba lökte valaki.mondta Füles hidegen.De ahogy ott úszok a folyó felületén. .Nade. hogy mit értenétek ti alatta. hogy nem csúsztál meg véletlenül? . Tigris! . .Mi hogy mi volt? .. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre. értitek-e. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem. . sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. . már csak annyit tudtam.kérdezte Zsebibaba.BELEUGROTTAM. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. Még mielőtt Füles felelhetett volna. . Végre is a Füles odabe volt a vízbe.. . .hol itt a hiba? .Hát valamelyest csúsznom is kellett.Ugyan..Nem állhattam oda. ott is csak folyton mondogattam magamnak..

.folytatta -.. Persze az olyanoknak. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára.. azoknak esetleg tetszik. ha ott fekszünk a folyó fenekén. valamit tenni kellene.. kérlek.Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. . .Nyuszi felsegítette a földről Malackát.. .. Áthajol az ember.Én nem . mint a többi.Nna .. gondtalan és jókedvű volt.nekem az a véleményem. .. Jól van... egyszerre csak egy beszélhet. ..Hát. vagy nem jár itt .Akárhogy is. és sok dologban nem biztos. .Köhögtél? .... Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. és szépen letörölgette. . De hogy leért a hídhoz.mondja a Tigris. hogy csak köhögtem? .... . Róbert Gida . Itt az a kérdés. a Tigris engem is.Nézz ide.. te mit gondolsz?. már tudta. .De nem történt akarattal . Malacka. és véletlenül épp Füles mögött álltam. taszigálhat is benne. ez lökdösődés . .. nem is tehet róla tulajdonképpen. milyen lassan megy a víz. a szemetet. rendben van. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam.. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe.. . de különben olyan házikó az is. . .véli Micimackó..véli Füles... hanem AMOLYAN délután. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. Sütött a nap. kérlek. itt jön Róbert Gida.Nem megmondtam.Istenem. mindegy az. Annyit mondtam csak: “H-á-á-ápp-cc-ii!” .mondja Nyuszi -.. .Taszigált . Mondd.kérdi Tigris bosszúsan. Nézzétek. a kellemetlenséget.. és akinek kedve van.. egy kicsit meglegyinthettem .Próbálj engem is lökdösni! .Róbert Gida nem érti jól az egészet . én csak annyit mondok.Csend legyen! .mondta Zsebibaba mohón.Ja? Úgy elcsodálkoztam..Ugyan. Feltartja a mancsát.. nekem mindegy. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.. .. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is.így Tigris. aki kicsit úgyis ostoba.kiált Nyuszi. és nézi.Itt az a kérdés. .. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet.Rendben van...véli Malacka -. végre is ez egy Nagy Erdő. a rossz kosztot. ..mondta a Tigris. mit szól mindehhez Róbert Gida. . Malacka. és ott látta az állatokat.Nahát. akik szeretik a hideget. hogy ez nem is OLYAN délután.mondja Füles. ugyan! Köhögtem.Hát pedig én csak köhögtem .Úgy történt.Taszigálás vagy köhögés.mondja Malacka idegesen.Olyan öklelős . én a vízben voltam .. hogy Tigris itt jár az Erdőben.A Tigris. .Na jó.. .. és ha valaki taszigáló kedvében van. akkor egyszerre minden eszébe jutna. Az majd megmondja. Erős köhögésem volt... . . . . Füles.mondja Füles.kezdi Nyuszi.

Nyuszi akkor kijelentette..kérdi Róbert Gida.Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris. ő se szólt.jegyezte meg Malacka odavetően. De azt hiszem. Füles. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. hogy velük megy. Zsebibaba kétszer esett a folyóba.. hogy úgyis minden hiába. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. Aztán így is lett. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! “Nem tudom. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. másodszor akarattal. Tigris és Füles is együtt távoztak. . hogy nem rendes gyerek? . jön a lefekvés. a folyó nem bánta. .Általában senki se olyan nagyon komisz . érted-e. a legjobb nyerőnek bizonyult.véli Micimackó. . mert látta. Ez egy olyan szép nyári délután volt.. Tigris?” Róbert Gida.. .Ki mondta.kérdik mohón. .Én úgy vélem. amint Kanga befordult az Erdőn. valahogy így is van. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. Egész jó gyerek ..felel Róbert Gida. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót.Igazad van . .Nos? . . először véletlenül. és érezte. aki még ilyet sose játszott.Nekem ez a véleményem.

érted. igen.Hetedik fejezet..Igenis. Mit gondolsz. “Ráncba szedni. Hallotta már valahol. Malacka is bólintott: érti hát. hogyne! . jó.Hát te.Erre emlékezett Micimackó.Nyuszi végre kezdte befejezni .. Hallottam valamiről. Mégse tanított meg. ránk hallgass. hogy nem arról beszélnek. . ellátja a bajomat. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri.és a hangja komoly volt.. a bal fülemre meg vagyok hűlve.Hogyne. Micimackó kezd ráeszmélni. Miről is volt szó? .. Álmos nyári délután volt.Micimackó . de hogy csináljuk? . . Tudjátok..Aha..feleli Micimackó.Éppen ez az..” Malacka kényelembe helyezte magát.mondja Malacka szemrehányóan -.Igen. a Nyuszira ne hallgass.Igazatok van . Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. amit Nyuszi elmondott.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. Lassan felkel. te nem is hallottad..Én is így gondolkodom . és annyit mondott: “Ugyan!” vagy “Ez igaz!” . de hogy? .. . hogy attul kezdve. .. ránk hallgass. Nyuszit hallgatták. Nyuszi? . amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. Malacka? Nyuszi nem bánta. Micimackó is velük volt. amiről beszélnek. mikor Nyuszi hangosabban mondta: “Ugye.. .. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. Mondanád még egyszer. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. Malacka? .Igen. Izé. ugye. és megtanít a kétszerkettőre. .. hogy kicsit ráncba kellene szedni.néha.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van..Nem is tudom. . Azt mondta. De aztán mégse.. és magához tér..kérdezte Malacka. ő elmondhatja még egyszer.Milyen ráncba szedésről beszélsz.Mert . nagyot ásít.. . Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: “Ne hallgass Nyuszira.Hogyne. . Malacka?” .véli Nyuszi. hallottam.Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. mi az a “kétszerkettő”? . csak néha-néha nyitotta ki a szemét..” . az Erdő teli finom hangocskákkal. és nemigen hallgatott Nyuszira. mikor a fülében kezdte érezni azt . hogyne. .

. aztán otthagyjuk. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. .véli Micimackó. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle. hogy arról van szó... Mélabús. Hát ő is mondta. .Értelmes dolgokat dúdolgat? . meglássátok.. az is valami.az izét. és kisebb lenne Tigris.Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon. Egyszer megkérdeztem Baglyot.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? .Á! . . el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. .. . . .magyaráz Nyuszi. .. De az mikor volt .Ez jó lesz .. Megjavul. De csak olyasmi jutott eszébe.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? .Én ugyan nem szeretném. az az egy tagadhatatlan. azzal is segítettünk.mondja Malacka kételkedően.de jól ide figyeljetek -. mint Tigris. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket. ha aztán mindig szomorú maradna .kérdi Micimackó. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal.A Tigrisek nem maradnak szomorúak . mint szokott.Hallgassatok ide.kérdi Malacka.És ugyan miért? .. ..Persze.bólintott Micimackó. ami nem illett erre az esetre.Csak annyit mondana: “Ezt jól . mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. . hogy biztos legyek benne. . . ahol még sose volt.Most már tudom . Elkezdett gondolkodni.Ennek nincs értelme.sóhajt Micimackó.Mit dúdolgat Micimackó? .. mert ha az ember szereti is őtet. Csupa nóta. Másnap reggel érte megyünk . hogy igenis féktelenkedik. De elég is. Szomorú. Nyuszi”.. .Ő is így gondolkodna .Azért.véli Nyuszi. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. olyan “Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak.kérdi Nyuszi -. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta....mondja Nyuszi. . magányos helyre. vagy Nyuszi magasabb lenne. Bánatos kis Állattá válik.Nekem van egy jó eszmém . Na. . csak úgy öt percre.kérdezte Nyuszi. .

és megkérdezi Tigrist. hogy hova vigyék Tigrist. Mert ha nem volna semmi dolga.. Meg is mondta ezt Malackának.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra . Kangáékhoz értek. mikor Malacka eljött érte. Ennek megint Micimackó örült meg.. vagy akármikor. Malacka.és elsietett.. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. akkor. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk.Az nagyon messzi van. és hol hagyják magára.. . hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való..Addig legalább nem. Érezte. Vár. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek.. Belezavarodik... ha azt mondaná: “Nem”.és Kangához fordul: . Magam is így csináltam volna. végre is egy magányos hely. Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. és nem csinál semmi rosszat... de éppen más dolgom volt. hogy neki ez kevésbé fontos.. bizony az jó dolog lesz. ők kicsit előremennek.. . . Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: “ÉSZAKISARK.. Nem volt meleg. Köszönöm. Nyuszi kijelentette. ha onnan haza akar találni Tigris úr.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. Másnap egész más nap volt. ködös napok mindig elszomorították.. akkor elszomorodott. én rosszat akarok csinálni. nyárias. amíg érte nem megyünk. hogy nem! . Nyuszi. akkor rendben van. Utóvégre ő fedezte fel az Északisarkot. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig... igen.kérdi Malacka. hogy másnap reggel indulnak. Ha majd ott lesznek. ... Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni.. Csak az a kérdés. Malacka. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. ő ez a fajta Micimackó. Zsebibaba is várt rájuk. most hazamegy. ha Zsebibaba nem tartana velünk..Jobb volna. . Ez elég Rettenetes.véli Nyuszi.. Abban maradtak. Az ilyen hideg. nagy barátja a Tigrisnek. Ha reggel felkel.. ha szép maradt volna az idő. mit csinál holnap reggel. Malacka kijelentette. amit Tigrissel akarnak csinálni. Na. hideg volt és ködös. hogy jó lesz az. ami őt illeti.” Malacka örült az egész dolognak.. .Ezt aztán csak bízzátok rám” .megcsináltad. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé..Nem látja többé? . És persze Micimackónak is köszönöm. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . Micimackó. és ha odaérnek. Ha azt mondaná: “Igen”. nem mondhatja magának: Na.. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba.. Majd holnap.Ezt csak bízd rám megint . aztán elkerülnek más irányba. hogy ő miféle Micimackó. Igenis.véli Nyuszi. ilyenkor köhög és taszigál. nem is bánta volna. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL.. Inkább az a fontos. menjünk.. “Nem fogja azt mondani. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. De ha arra gondolt.

. Néha. No szervusz. . didergős nap .Csúf. . .De jobb. ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. Valahol kopogtak .Úgyis köhögtél ma reggel.mondta Malacka Micimackónak. Beugrott egy bokorba az út szélén. . gyerünk! El is indultak. mikor keskenyebb lett az út.Majd meglátjuk . . . .Mindig “meglátjuk. . drágám? . ha horzsolta az útszéli csalán. Eleinte Micimackó. gyerünk!” .kérdi Kanga szemrehányóan. ha az ember jól odafigyelt. Belevágódott Nyusziba.rázza a Nyuszi a fejét.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna.Úgyse hiszem. .kérdi reménykedve Zsebibaba. Tigris előttük baktatott. Tigris? No menjünk. néha-néha beleszaladt Nyusziba. . Mikor az ember azt hitte.mondta.Miért ne? .mondja Zsebibaba.így Micimackó. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. mi? . egyszerre csak előbukkant.Holnap? .kérdezte Zsebibaba. .. Nyuszi. úgyis mindnyájan. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. . Micimackó! Készen vagyunk? Jó.No most! . csak annyit mondott: “Hát gyerünk. ja. megbökte Malackát. a köd is sűrűbb lett. Tigris néha el-eltünedezett. Micimackó és Malacka utána ugrottak.aztán megint csönd lett.mondta Nyuszi. és Tigris félkör alakban kerülgette őket.feleli Kanga. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. Micimackónak is.Na ugye látod. itt vagy.Halló! . hogy nagyon messzire mennénk. és újra eltűnt.Honnan tudod? . Az erdő nagyon csöndes volt. akiről pedig azt hitték. .kérdezte Micimackó Malackát.Majd most . Tigris hirtelen megjelent.vigasztalja Nyuszi. Menjünk. nem hallottak semmit. ha itthon maradsz.. és sose történik semmi . .szontyolodik el Zsebibaba. később. Nyuszi és Malacka együtt haladtak.kérdi sértődötten Zsebibaba. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. Ahogy mind magasabbra kerültek. Majd most . vagy mellettük szaladgált. Gyerünk.mondta Tigris.. hogy Malacka felugrott volna. hogy már nincs ott. esős napon .. Nyuszi megfordult. meglátjuk”. drágám. .Most. Megakadt valami a torkomon. .Én nem szólok . Ilyenkor nem panaszkodik az ember .Nem volt igazi köhögés..Hol vagytok?! . megint csak nem volt sehol. . Nem láttak. Majd máskor.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. nem hall semmit. Jól elbújtak és hallgatóztak. és aztán majd délután úgyis mindnyájan..Szólj . .. néha nem. Zsebibaba.Csss! .mondta Nyuszi.kiáltott Tigris.

Gyerünk! . Akkor aztán vártak még egy darabig... . érezte. Előbbre haladtak. Rohanjunk.Itt volnánk .De én azt hittem... hogy bátor dolgot cselekszik. Tudta.Hm? . persze.Csak nem akartalak elereszteni. . én azt hiszem. . Pillanatig csönd volt.Hazafelé megyünk. ...Hát. .mondta Nyuszi. ..Nem is .mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -. ...No? .Csak ne gondold.Nyuszi meglökte Micimackót..No mi az... hogy de bizony úgy van.mondta Nyuszi tíz perccel később. .Még szerencse. hogy attól majdnem megijedtek.Látjátok? Nem megmondtam? . .De mégse. gyerünk! .és azt hiszem. Nyuszi volt a vezető...most már beszélhetünk. és nagyon izgatott volt. aki túl jól ismeri az Erdőt. .Malacka megfogta Micimackó mancsát. .mondja Micimackó ..vélte Nyuszi. nem sokat. Tíz perccel később újra megálltak. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . Malacka? .Á! . mikor már egy darabig szaladtak. .. Micimackó? . . Vetted észre.kérdezte Micimackó. hogy izé. Malacka Micimackó mögött lépkedett. . Majdnem.Buta ügy . és azon a gondtalan hangon nevetett. hogy nem tévedhet el. másképp esetleg el is tévedhettünk volna. ... hogy a ködben minden egyformán szürke. Vagy úgy! Gondolhattam volna. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. Gyertek... Micimackó? Micimackó helybenhagyta. hogy kezdje..Hát.türelmetlenkedett Nyuszi. Na. .S mindhárman elrohantak. hogy az egyik a jobb mancsa. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. ... Mért megyünk pont erre? .mondta Nyuszi félórával később.No . Ha az ember elhatározza. és úgyis tudja.Ja.suttogta büszkén. hogy a másik a bal. míglen az erdő úgy elcsendesedett. Malacka olyan halkan lélegzett. .mondja Nyuszi tíz perccel később -.. aztán újra hallották Tigrist kopogni. Egy pillanatig.Semmi.. .. amilyen halkan csak tudott.Ez igazán furcsa . és Micimackó körülnézett Malacka után. . Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. amelyiken az nevet. hogy melyik az. Mit szólsz az egész dologhoz. . akkor biztos.Én azt hiszem.. . . jobbra kellene tartanunk..felelte Nyuszi. .Én tudom... De nem emlékezett.mondta Nyuszi idegesen..mondta lassan.. hogy ez a helyes út.. .Te mit gondolsz. . de nem látta sehol....

No lám. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . és hazamentek ebédelni.Most mehetek és kereshetem őket . egy sarokba kuporodott.Majd máskor. . . hogy miért küldték őket. mire Kanga megszólalt: .suttogta Tigris Zsebibabának -. Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. .Ugyan menjetek ki.Ha még holnap is el vannak tévedve. míg megtudta. hogy ez mit jelent. és csak annyit mondott: . és Zsebibaba belevágott. drágám .Kereshetem őket én is? .mondta Róbert Gida -. Épp jókor érkeztél.kérdezte Kanga Tigris elmondta. fiúk!” .Mindjárt ki is öntötte neki. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. hogy mi történt ma reggel.magyarázta Tigris. és Kanga meglátta őt. Zsebibaba. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. hát akkor menjünk előre.. .kérdi mohón Zsebibaba. . akkor meg kell őket keresni.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét.kérdezte Zsebibaba. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón.kérdezte. itt a jó kis Tigriske.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . . . hogy Micimackó. Éppen elkészültek az ebéddel.vélte Kanga.Hová lett Micimackó? .Hát jó . .Mikor Tigris megunta a várakozást. el nem tévednek. drágám. hogy elfogják. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt.Hol? .Egyszerűen csak nem tévednek el . .Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. Gyere. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .Mér nem? .Majd meglátjuk . . hová lett Micimackó? . és Zsebibaba. Tigris. .Ma még nem. Kanga megkérte őket.gondolta: inkább megy haza ő is. . és hiába várt erre. és megpróbált saját magából kifelé .mondta Kanga. hogy már nem mondhatja senkinek: “Na.magyarázta Zsebibabának Tigris. aki nagyon jól tudta. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket. Mihelyt hazaért. akkor mehetek én is? . és kosarat adott nekik. .Valahogy így van. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. milyen szépen hazajött. míg csak el nem felejtették.Tigris. és mikor azt is megunta. mindjárt azzal fogadta: .felelte Kanga. . hogy az nem is volt igazi köhögés.Én is. ne beszéljenek egyszerre. Róbert Gidának így jó idejébe tellett. Lementek a Hét Fenyőfákhoz. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. Visszafelé indult..

Micimackó . hogy “SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz.. mindig ugyanabba az árokba értek vissza. Mehetett úgy száz métert. .Mi hasznunk volna abból? . és akkor az a valami. Melyik lesz a legjobb út? . Csak épp gondoltam rá.. hogy esetleg mégse találnád meg.Mert nincs is .Nézd. hogyha ide akarunk visszatalálni.sikoltott Malacka. ez valahogy úgyse jó így. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. de nem jutott más eszébe. .. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: “Hiszen én is tudom.De mikor elkezdtem mondani. próbáld meg .mondotta Micimackó.Hát .A dolog úgy áll . amit nem keresünk.. gondolta. hogy milyen ostoba ez a Malacka. . és aztán visszajönnénk bele. . mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette.. és képtelenek vagyunk.Azt gondoltam. amiért nem vitték el. . Micimackó felállt. aztán megfordult és jött vissza. még volt értelme. és csupa izgalom volt -. fenn az Erdőben. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. te talán tudod az utat? .. másrészt nem szerette volna. .véli Nyuszi. Nyuszi csak nevetett azon. ezek engem már órák óta várnak haza. ...Mi majd itt várunk rád.” Akart is valamit mondani.. amit nem keresünk.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után..ugrálni. mert akármerre indultak.mégiscsak jobb lesz.Az hogy volna .Ennek nem sok értelmét látom . de nem találunk. mert akkor esetleg olyasmit találunk. és újra visszatalálunk? . akkor megtalálnám.mondta hirtelen Malacka. amit keresünk..Ha kijönnénk ebből az árokból.ismerte be Micimackó. akkor ezt se találnánk meg többet. hogy ő szomorkodik azon. na és az direkt Jó Dolog lenne.Hát ha haza akarunk találni.Valami eszembe jutott. Valami elromlott közben. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. újra próbáljuk megkeresni. . . Malacka. hogy mi bizony valahol eltévedtünk. ha felszedelőzködünk.Gyerekek! . úgy gondoltam. ha nem látnám ezt az árkot többet. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: “No. menjünk haza. .De kérlek.. Micimackó már unta az árkot. . végre tudom. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben.mondta Micimackó alázatosan. talán az a valami lenne. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor.. Egy árokban pihentek.kérdi Micimackó lassan -. de találunk.Nem .kérdi Nyuszi. .vallotta be végre Nyuszi -.. csak annyi. Eddig nem . miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . Nézd. Elindult a ködbe. . .

Esetleg Tigris megtalálja. ..Hát Nyuszi? .Jaj. olyan Tigris.. Hát jött szépen haza Micimackóval. mert hátha mégis téved. . különös hangokat hallatott. ahogy Tigrisek szoktak. majdnem hogy visított. amíg nézte. ahogy Malackák szoktak. . mert valamit itthon felejtettem. úgy tett. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris...mondta Micimackó -. Tigris! No de ilyen szerencse! .. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.. Együtt indultak...Azt nem tudom. hogy mit akarnak. én tudni fogom. Jövök én is. mert kezdte tudni. Malacka.felelt Micimackó. mintha nem is ijedt volna meg. Most gyerünk.. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt... és így hát. Nem akarta zavarni a csuprokat. nézte. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. Mikor annyira biztos volt a dolgában. és kereste Nyuszit. . Tigris az Erdőben bolyongott.. meg a Malackának is.. hogy ez egy egész Barátságos Tigris. úgyis csak ugrik.. hosszú ideig kellett nézni. kezdett ám.siránkozott Nyuszi.. . hát hadd ugorjon... . ő majd megtalálja.Ja . Hirtelen mégis valami hangot adott... amelyik ha ugrik nagyot. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta. hol vannak. de ha senki se beszél.. mindenáron meg akarta találni. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. akkor. csak azok a tizenkét csuprok. és nézte.. bizony ... Végre meghallotta a hangot. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk.mondta egész hanyagul. . azt hiszem...hallottam. Egy igen-igen ijedt.. Úgyis keres benneteket.. .. merről jön a hang. nekem haza kellett jönnöm... taszigálniuk. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi... majd megtaláljuk azt a valamit.Jó. magunkkal kellett volna hozni.. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek..Hát itt vagyunk. Hangosan persze nem merte mondani.Hát itt vagytok? .

Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. ha látogatóba indultak egymáshoz. Az ember beteget látogat. hogy nem csinálnak semmit. és vége a látogatásnak. Talán ki tud eszelni valamit. és olyan hideget csinált éjjel. és amikor Malacka újra leült. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. Micimackó. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. mert nem is sejtette. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. Micimackó tud. akkor megindultak. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. vagy valamit meg akar tudni. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. éppen jókor jöttél. mikor már ott voltak. én azt vélem . akkor úgyse kereshetjük fel . hogy az ágakat is le akarta kaszálni.. . elgondolták azt is. és a birtoka az egész. Micimackó otthon is volt. és meglátogatom Fülest. Felkeltek. hogy valami okának kell lennie annak. ilyen alkalmakkor leültek ott. úgy a feleúton. Tudni kell mindenkinek. hol Micimackó heverész.Nyolcadik fejezet.akkor rendben is van minden. Ide süt mindig a napocska. Valamelyik nap elhatározták. Azért megyünk.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit .Mehetünk is. és hirtelen betoppan valakihez. hogy: “Jaj de jó Nap.. én azt akarom.Ami pedig engem illet. ha az ember valakit látogat. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja.mondta Malacka. elmegyek a Micimackó Kuckóba. mert úgyis Csütörtök van.vélte Micimackó. Beinvitálta őket. Még szerencse. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . keressük fel előbb Róbert Gidát. Valamelyik őszi reggel. mire jó ez a kitűnő helyecske. és törték a fejüket.. . Langyos és napos a zugocska. Először Micimackó házába nyitottak be. Meleg zug volt. hogy mihelyt odaértek. . hogy ilyen ereje van a szélnek. jó szorosan egymás . hogy mit csináljanak most.. de ha nincs odahaza.” Malacka ugyan azt tartotta. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. és ott azt mondják neki: “Ejnye. és Micimackónak fel kellett őt emelni. kicsit nyalakodtak.. hogy segítsünk neki újat építeni.Mert ami engem illet. Hú.. és a szél se érte. . mer akkor azt úgy hívom.mondta Micimackó -.

. . már annyira el voltak fáradva. kérlek. az van neki. Nosza.vélte Malacka. hogy áll . Talán elfelejtették. hogy soha semmit meg nem ért. .Senki se vitte el.. . Csak meg akartunk látogatni . Micimackó.Esze.mire persze leültek.No! . Majd meglátjátok.mondta Füles. Nézd csak. Délután lévén.Jó.Nyuszi csöppet se buta .Nem a!. .Azt hittük. és azért kaptak valamit. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát. igazán örülünk. biztos-e.vélte Malacka. Füles! . . csak annyit mondott: .mondta Füles. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot.Itt vagyunk. Mire Kanga házához értek.Van neki .kérdezte Nyuszi.mondta Micimackó. Hangosan vitatkoztak: . és most megyünk is Bagolyékhoz.Úgy vélem . .Mi nem igaz? . ott milyen jó. Füles. . ki kellett próbálni.mellett. nem igaz? .Úgy van. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. nem volt olyan nagy a baj.mondta Micimackó -. nem hallom jól. . amennyire csak tőlük tellett. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. Mire újból nekiszedelőzködtek.mondta Malacka. mi különös van azon. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide .és: .Mért. Egy-két nappal . Siettek is Nyuszihoz. amit az ember hamar elfelejt. Mire hosszú hallgatás következett. mégis. . az van neki.. .Persze.vélekedett Micimackó. . Párszor ki-be járt az ajtón. Okos . hogy láthatunk.Én azt hittem. most hátulról kapták a szelet.Hangosabban. . . szaladtak Micimackó kuckójába. ahogy bement. bizony kicsit hideg volt odakünn. Már akkor Róbert Gida is otthon volt.Szervusz. hogy ott kellett maradniuk ebédre. nagyon megörült a vendégeinek.Na.mondta Micimackó elmélyedve.kiáltották vígan már messziről. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .Hát csak menjetek. Talán valakinek le kellett volna bontania? .És hogy milyen is nálad. hisz ez a ház még áll! . hogy esetleg a szél elvitte . hogy végre megtalálják Fülest.Esze. Ez olyan. .Talán eltévedtetek? . hogy csütörtök van? . ez az oka annak. Nyuszi. .Ez furcsa. .

Hiányoznál.mondta Füles. Bagolyékhoz.. bizony. .mondták. Helyezzétek magatokat kényelembe.Hát isten veled.valamelyik nap. igazítsd ki a szavaimat.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. Malacka.Isten áldjon! . Bagoly! . mi az? Szörnyű csattanás..mondta Bagoly barátságosan. ... Nemsokára egész vígan. hogy észrevett. . mikor a vihar tombolt az ágak közt. Kedves tőle.. és jó lesz sietni. . bár az isten adná.. Malacka is itt van. Nem mintha megszólított volna . figyelmeztetlek! -. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. mint akiknek nem fontos . borzasztóan siettünk... és kényelembe helyezték magukat. . .Kérlek. ..Na és ha nem éppen akkor? . bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. Nem tesz semmit.Vigyázz.mondta -. . hogy kicsit megkésve érkezett. hogy vagy...Mert látod. Micimackó.Csuda .utóvégre hosszú út áll előttük. . de az bizonyos. Na. ... ejnye. s úgy kellett törtetni előre.Ülj le. Malacka fülei a feje mögött billegtek. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn.mondta Bagoly. Te is. isten áldjon meg. . mielőtt elmegyünk.mondta Micimackó -.látni akartunk. Az embert sok mindenre felbátorítja. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján.Na és ha egy fa akkor esik le. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni.felelt Micimackó helyett Malacka. s baktattak előre.. Bagoly ünnepélyesen bólogatott.Jó napot. Micimackó. mert úgyis Csütörtök van. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot..mondta Micimackó alapos megfontolás után.. atyaúristen. Malacka . hová. Malacka megvigasztalódott. mikor éppen alatta állunk? . . és igazán örültem.erre. akárcsak holmi zászlók. Füles! .mondta Micimackó. Szárítgatta a fülét. és újra kiegyenesedhettek.Nekem úgy rémlett .ezelőtt repült erre.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. aki éppen olvadozni kezdett. . Mintha egész csomó óra telt volna el. hogy el ne késsünk . mikor Róbert nagybátyám . míg eljutottak a Százholdas Pagonyba.Eljöttünk megkérdezni.. .. De most szembejött a szél..amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon .. és könnyed oldalgással siettek el. de vajon az igazat állítottam-e.Isten áldjon! . Tudod. Azt kérdenék: “Ejnye. nehogy a szél elfújjon. ha kijelentem. ha tévedek . kérlek. Bagoly . Szépen megköszönték. engem is észrevett.” Igazán mindenki szeretné tudni. és azt óhajtotta.

. hogy Észak merre van.Na? . Csúnyán nézett arra a darabra.mondta idegesen Malacka. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.Jaj.Pedig ott tartotta. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. mert épp uzsonnázni akartunk.Nem vagyunk olyan biztosak benne ..mondta Bagoly. és úgy festett. .. . Aztán jött egy még nagyobb reccsenés. és kilátszott belőle két fül. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. a nagybácsi..Oda nézz! . mikor Malacka felállni készült róla. lassan lefelé kezdett süllyedni.. a szoba másik sarkában. és kihámozta magát.. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen.Nem lehet ..Talán most annak is megváltozott a helye .így a Szék. hisz én rád esek! A szobának az az oldala.aztán csönd lett. Róbert. . ilyenkor.Vigyázz.Bagolyéknál vagyunk? . . Malacka. labdává csavarodott.Alighanem.mondta Malacka. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. .Az izé . mint aki hihetetlenül bosszankodik -. de most szerette volna tudni. Megjelent Bagoly. amit Micimackó foglalt el. Bagoly megváltoztatta a hangját. hol van Micimackó? . Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. és gurulni kezdett a szobán keresztül.. .A mijét? .Mert ő szereti a változatosságot.. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott.Malacka . hogy festene falnak. amelyik valamikor padló volt. . és a székek halkan Malackára borultak. amin tartózkodni szokott. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. . .vélte Micimackó.mondta Micimackó a szék alól. .Ahá! .. Micimackó. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. .És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . útjában néhány vázát ragadván magához. vigyázz! .Nem tudom biztosan. Még egyszer átgurult a szobán. te.sivított Micimackó.Juj ! . . . .kérdezte a székek egyike.Hol vagyunk? .Arccal lefelé vagyok valami alatt. ami Micimackóból látható volt. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor.. és nem lett belőle semmi. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer.

kérdezte Malacka. . azt mondta..Ú-úgy? Gondoltam. . Na igen.Nem a’ . dúdolok de nem jutott semmi eszembe. . vagy úgy.. mellembe szorultan az ébredést várom. .mondta Micimackó.Na? .kiáltott Micimackó halkan.Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly.Micimackó . leszállt.mondta Malacka -.Alighanem a szél . te csináltad ezt? . Micimackó? . Bagoly. gyere le. Nem jött semmi.vélte Malacka.kérdezte Bagoly. .Nem hinném . .Azt mondta. . Akkor őt vád nem illetheti.Hja. Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. akkor nem Micimackó a hibás.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . Azt hittem. .. s legjobb lesz.Éppen most jutott valami .mondta Bagoly igen szigorúan -. hogy mi illet vagy nem illet engem? ..Mit mondott.felelt Micimackó. gondolom. . hogy megnézze az új mennyezetet. akrobatának semmi.mondta bagoly eltűnődve -.mondta alázatosan Micimackó. aki a levélszekrényének szépségét csodálta.Bagoly .Malacka! . . Együtt húzták-vonták a karosszéket.Ha a szél volt . inkább Micimackó. heverni a nyári nappal szemben.Olyan kis semmiség. Ám egy derék medve? . Malacka lehajolt hozzá. . . mi? .. hogy téged nem illet vád... . . Arcom fődbe benyomódik.Szépen vagyunk.Mit csináljunk. hogy ami engem illet.Hát akkor ki csinálta? . Nem volt külön dolog.E barátságos szavakkal felrepült. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. és segíts Micimackónak. gondolom.

Arra valami ráesett. ami még nemrégiben is fal volt.Mert . mikor kimenthette Malackát az áradásból. majdnem felkéseltek nyakad. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . kérem. ha Micimackó azt hiszi. jutott valami az eszembe. . Várta is nagyban. füled. és kijelentette.Akkor jobb is. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . ahol az ajtó volt. . Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. amit ajtónak lehetett használni. hogy nagyobb leveleket kap. hogy ez volt az egész. . szájad.Te Bagoly . de egy másik.De hisz azt mondtad.de Bagoly csak azt mondta: .mondta -. Malacka. Micimackó ott ült a padlón. ha az ember kétszer is elmagyarázza. lemászik a fán. Bagoly köhögött. ugyan nem mehetünk ki. te szegény állat. . ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. ó. Ez is olyan dolog. arra az esetre. . S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. Hogy aligha tehetné. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. hogy miről van szó.Mert tudod.ott. Felnézett a mennyezetre. hogy majd újra megemlítheti. Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. átmászik ott. . hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével.Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát.Na. mint akinek semmi köze a vershez. Bagoly kijelentette. ha másra gondolunk . persze.vélte Malacka. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. és mindenki őt bámulta. S mint az előbb.Hát éppen erről van szó.Azt úgyse tudná. hogy jó. mielőtt értik. Malacka még gyorsan megjegyezte. akármilyen szívesen tenné. .Fel tudnál repülni a levélszekrényig. és segítséget hoz. Bagoly. lehetne őt újra bámulni.felelt gyorsan Malacka. gondolta. ahol a leveleket szokták bedobni. és nem is találja szépnek. ami még nemrégiben szintén fal volt. ha Malackát felkapod a hátadra? .kérdezte félénken Malacka. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. mire Malacka megjegyzi: .Á. Micimackó előtt felrémlett az a nap. Talán lehetne.Á! .tette hozzá . és olyan ajtó volt benne. Csakugyan tépelődni kezdett. . minek is akkor beszélni róla. újra megrohanta egy gondolat: .

Nagy Dolog lesz az. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. . . Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen.. és a népek majd éneklik. és sokat fogunk még róla beszélni. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. és szerényen megjegyezte.mondta derűsen Micimackó.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . benyomta magát a hasadékon. amin laktál.Találunk másik madzagot. Malacka kinyitotta a levélszekrényt. s érezte.Szép. addig-addig. Isten veled. de úgy látszik. lehozza a földre. Aztán. Azt átlöki a dróton. és várni lehetett .Hiszen olyan Pici Állatka vagy. Bagoly. mint emelkedik lassan a mennyezet felé.. . Micimackónak is hozunk majd egy madzagot. én elmegyek. mert akármennyi madzagjuk van. ledöntötte a szél. . s mikor mindennel elkészültek. az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. köszönet és hála . hidd el. Malacka is nagyot húz.véli Bagoly. esetleg Verset is csinálok róla.Itt minden rendben . . rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul.Hacsak a madzag el nem szakad. mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. mindaddig. miket saját maga írt magának. . aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával.selypített Bagoly. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. mást itt nem lehet tenni.. ahogy elképzeltük. tudom. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé. és elmondok neki mindent. ügyes Medve vagy . hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot.hanem ment útjára. míg Micimackó felel: Isten veled. és én alattad állok.vélte Bagoly. Micimackónak tetszett. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja.A dolog úgy megy. hogy szinte felkiáltott: “MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. de én azért megteszem. ott ahol most áll. levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. Boldog volt és izgatott.suttogta Micimackó vigasztalón. Csakugyan. hogy hiszen csak egy gondolat volt. . Nagy Dolgot művelt a Malacka lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. haladunk felfelé! . . és csak néznek. Micimackó! . s ha megmentesz mindnyájunkat.Úgyse szakad el . Malacka. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé.. amiket az Erdőben töltött olyan módon. neki mégiscsak repülni kell. és bemászott. ügyes medve.Haladunk. Le is tudok mászni. . gondolta.Meg se várta.A fádat. elég hamar ment. már annyira büszke volt. mikor még ajtó volt az ajtó. hogy ő szép kövér.mondta a levélszekrényen keresztül.. szó sincs róla. amíg a másik vége szépen felemelkedik. akármennyivel is húzzák fel.. a boldog órákra.. hogy veszedelmes. mikor leoldotta a madzagokat. amíg csakugyan kinyomta magát. .. kövér. és kijelentette. Egy szomorú pillantást vet vissza életére. De nem baj. amelyikbe a régi szép napokban.. igyekezvén segíteni.

.. aznap délután. . ez épp elég idő arra. tudom már.. Micimackó lehunyta a szemét. De hát hol is tartottam? Persze.Fél óra .. akinek a fényképén fekszel.. akit elkezdtem.. mikor. hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról. tudod? arról.mondta a Bagoly. és kényelembe helyezte magát. az is egy olyan szörnyű nap volt.Na. Hát kérlek.

A laposra vágott fa ellaposodott. nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban. miként koporsót. Bizony.. ilyet nem láttam még soha.nem mintha Malacka sürgette volna.. SZEKRÉNY. Volt neki különb dolga. . mily rémséges állapot! Lakása. ha találkoztak . mint egy fa. mi lesz... Micimackó lassan kocogott utána. mi hasra fektette fáját. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. “Mert ez se könnyű feladat . de az ember érezte.Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is . .Kilencedik fejezet. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA. fája.És már szaladt is. ÉJJELI VIHAROK Malacka orra vörösre gyulladt. Itten egy Fa fekszik.. hatalmunkba venni őket. MADZAG. Ha meg a házadnak ilyen pofája van. ha még e Tényt nem tudnád. a költészet. Na isten áldjon. még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról..) S erre lett egy RE-ET-TENETES. ah.mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont.. mit jelent.mert csakugyan fekszik. Ott állt.A zümmögés. mit Bagoly szeretett. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. kedvesem.” Míg azon törte a fejét.” Ment és várt. hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni. Míg állt. Olyan volt. ahol azelőtt a Bagoly háza volt. hogy más lakás után nézzél.. “Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt . az most nem festett háznak. Ezek olyanok.mondta Nyuszi -. elég dolgom van. hogy ez mit jelenthet. Darab ideig várt. Barátjával dicsőítette. Re-et-tenetes vihar. most ők is fognak keresni. szerette. a barátja álltuk körül... megmagyaráztam mindnek.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. aztán majd meglátjuk. Azóta. (Barátja ÉN valék. ott bámészkodott. .. Őt szerette. . akkor itt az ideje. Micimackó “Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: “ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.. amit kidöntött a szél. hogy mért nem sürgeti. amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Nyuszi ott termett és megmagyarázta.

kérdi Füles. és azt kimondta. s onnan intézte. na jó. Malac. sodródtál azon az “IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. amilyennek gondoltam. előtte térdre is rogyott. . MALACKA. S ha nincs.) Oda nyomakodott Malacka. nekem kell egy MADZAG.mondta és REMÉNY. hej. de inkább vékony.Engem semmiről se értesítenek.Ez mi? . hős. most a rabok kijöttenek. segítség! Ordít Malacka.. .Nekem igazán nem mondanak el semmit .mondta Micimackó. “ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. és megtelt a berek. hogy nem szóltam . Micimackó és Bagoly legott. Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál. Ez megvolna .) Segítség ide. ám hozzatok egy Kötelet.Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot. hálás köszönetet rebegve. Pénteken lesz tizenhét napja. de meglett.. Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek.mondta Füles. Hát most majd eléneklem Malackának. .Nem olyan lett. és háromszor egymás után elénekelte magának. Nyuszi megmagyarázza. (Honnan levelet szoknak szedni “Ide levél jön!” felirattal. hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. BÁTORSÁG .” . . (Én láttam ezt. mint szaladt.Mér. Kemény legyen. s jöttenek Dicső Állat. éneklem tettedet. kérem! Én láttam!) Láttam Malackát. (“A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek. áhitattal mentési kísérleteit. Mindenesetre MADZAG LEGYEN.

Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. .Hát tizenhét napja éppen nem lehet. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. . ADOK-VESZEK. ez a Füles” . Kicsit többet kellene mozognom. “Mi?” .és már szaladtál is. Mindig itt vagy.Hát ebben igazad van.Kicsit elhanyagoltalak benneteket.senkihöz egy szót se. . Gondoltam: majd azt mondom neki. igen. és várod. Nyuszi egy lábon állt darabig. Kicsit jönnöm-mennem kellene.Jövő pénteken lesz.mondta Füles. pláne. .Az akkor tizenegy nap lenne.Nem beszélgettél. . . .mondta Füles. . .S ha azt hallom kívülről: “Ejnye.de akkor már késő volt.. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. Gondolkodott.Isten áldjon! . Micimackó? . .De nem diskuráltál . amit mondasz. mert nekem most úgyis mennem kell. a fene egye meg. . Malacka . mikor én neked kijelentettem. hogy mit feleljek. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. Sose látogattál meg egyikünket se. .Te vagy a hibás.Na igen .Ebben lehet valami. . Nem váltottunk szót. . mikor jönnek a többiek hozzád.mondta Micimackó némileg félénken. az Erdőnek ebben az egy sarkában. “Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember. Füles.Te.Micsoda? Ja. ne felejts el értesíteni.mondta Nyuszi. A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. Nyuszi megindult.Ez nem volt tisztességes üzlet. Nem mondtál semmit. . hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . . Füles.akkor már mehetek is.S ma szombat van . . isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. ha kedvem van. Nyuszi .Mi az.Nekem akkor sietni kellett. Annyit mondtál: “Halló!” .. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete.mondta -.mondta végre.Majd gondom lesz rá .mondta Füles. .Emlékszel te arra. . és még mindig azon tűnődtem.

Nem szoktak hétszer zümmögni. Ha most itt mindjárt eldúdolom.. Aztán elénekelheted mindnyájunknak.Megírtam.Ilyet ugyanis nem írtak soha.” És úgy tehetek.A többieknek már mondtad? .mondta Micimackó..Kijelentetted.kérdezte Malacka. Malacka. .Meg is írtam.. pironkodott. Malackának fellángoltak a fülei. Micimackó. mit. hát ott volt már mindenki. neked hogy kedvesebb.mondta Micimackó . amelyik úgy szólt: “MALACKA! Hős.. Malacka nem szólt semmit. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. Én szerettem volna tudni. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. Úgy értem: csakugyan megírtad? .mondta Malacka. Mert akkor Mindenki hallja. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. akart is valamit mondani. .Hát .Ja...mondta Micimackó. amíg a többieket is megtaláljuk.kérdezte végül. mi? Mikor az az Izé.Malacka orra pirulni kezdett.. . .. És az emberek tudják. nem jött ki semmi. Foglalkozni kezdett magával.És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg.. . . Mire Micimackó elkészült. Nyuszi újra elmagyarázta nekik.. ha most itt elénekelnéd nekem.Hét? .... Izéről. és elhajította. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott.Malacka hallatlan közönyt tettetett. ha esetleg nem értették volna rendesen. Malacka.a versben persze hogy megtetted. . Bátor Malacka ő. Róbert Gida vezényelt. Micimackó? .Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . kivéve Fülest. Én meg elfordulhatok és mondhatom: “Igen.. aki egy pillanatra megállt.” . igen. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. fölvett a földről egy ágat. .Meg is írtad. . Ott le is telepedett. hogy az úgy igaz..Ó! . de bár köhécselt is egyet-kettőt. . szerette volna. ... Malacka felsóhajtott boldogságában.Hét szakból áll. vagy megvárjuk. nem.Nem szóltam.. Micimackó elkezdhette: . mintha nem is figyelnék oda. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!).. belsőleg. Mindannyian . De a vers azt mondja: “Remegtél? Nem. ..Én legjobban szeretném. hallgatta.Hát nem is . hogyan csináljanak.Mert eleinte bizony egy kicsit. . emlékszem. Malacka. Azt. Micimackó.... Micimackó? Arról az. Micimackó említette nekem.. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. .. de nem merte kérni. Ha egyszer a vers mondja.Ez csak olyan belső remegés volt . .

. ha ez is lejönne. Bagoly. és az különben se mosogatórongy. vagy úgy. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe.. aki egy fűszálat rágcsált -. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. és ráesett Bagolyra. az mind kell.Találtál már új lakást. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj.mondta Kanga. mi a fürdőszivacs. mert ilyesmiről nem is tudott. mikor ott fekszik előttük. hol van Zsebibaba. azon húzták fel Bagoly karosszékét.. Tudod. Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen.Zsebibaba. képeit meg mindenféléjét. hisz az nem is spongya má.Ugye. kijelentették. Kanga odalenn kötözgette a kötelet.Ez lesz az új házam neve . és kijelentette neki. kicsit csodálkozott. .Dehogynem. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. mikor már a spongya. Bagoly! Ó.Ja. Négyszögletes deszkadarab volt. hanem a sálam.Hát. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . levegőtlen és piszkos.mondta Róbert Gida. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. kedves! Nagyon gyorsan mondta. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. mi az. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. Mindent szépen bele az újba. és rendesen ki tudják írni: KEDD..mondta Bagoly fontoskodva. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: .. Kangát ez zavarta kicsit.nekiláttak a munkának. Bagoly. Bagoly lenézett. akik helyesírást tudnak. ott van ni! Ó. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg.Nevet már talált az új háznak . hogy a vers kitűnő. amit kihoztak a régi lakásból. mert sose tudta. már valamennyien boldogok voltak. és rajta a ház neve: “ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. s ha a népek azt se tudják már. Bagoly? . Majd röviden és gúnyosan felkacagott. ugye. De Kanga csak ennyit mondott: . és kijelentette. és megmutatta. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . nem rossz? Úgy értem. és ez a szőnyeg. mintha a sarokból nőttek volna ki. mikor valami levágódott a fáról. ott van ni.Na és hogy állunk az új házzal? . .ott ni! -. Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. most már csak a ház kell neki. Megdicsérték Micimackót. Volt nagy kötelük. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal.kérdezte Micimackó. mit csinált. . mint vers. . és hogy legjobb lenne. . akkor úgyis jól nézünk ki. A felirati tábla leesett a földre..Jaj. . Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . Össze is veszett Bagollyal.

Hiszen egyelőre úgyse fontos.Gyere.mondta. örülni fogok a társaságuknak. . mert nem tudta.Ez derék . .a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. Füles! .Ha Micimackót és Malackát magával hozza. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá.mondta. aztán visszafordult Róbert Gidához. aki most vette észre.Egyedül . kihallgatja a beszélgetésünket . kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. Az egyik azt mondta: “De úgy van!” .mondta melegen Róbert Gida.a másik rámondta: “Na de nem lehet!” . .. a mocsár mellől. elindult a barátaival. ..Gyere.Halló.Pont Bagolynak való lakás. Füles lassan maga körül nézett. aki örült. és mosolygott magában. . De mielőtt odaértek volna.mondta Bagoly.kérdezte Nyuszi. szigorúan köhécselt Füles irányába.mondta Róbert Gida.Egyedül vagyunk? . akinek az “ODVASLAK” a hátát díszítette. hát csakugyan az volt. lenn.Valaki. és felvette a felirati táblát. . . . ..Rendben van . és megállt Malacka előtt. . Leült az “ODVASLAK”-ra. . Tigris! .Ja.No nem baj.kérdezte Bagoly bosszúsan.és újra: “Na de ha mondom!” S mire odaértek. .Arról értesítettek .Majd lehozzuk a többi dolgokat is.mondta. No. amit Füles talált. Róbert Gida! .mondta hangos suttogással. .mondta Füles büszkén. De nem szólt. és maradhat. és Malacka meglökte Micimackót. megmutatom a lakást.Menjünk. mintha álomban cselekedne.Hó . Gyere velem. hogy bizonyos Személyiség lakást keres. . Micimackó meglökte Malackát. De az ember lélegzethez szeretne jutni. Bagoly? Bagoly. Micimackó! .Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. Nemsokára meg is találták. ahol nemigen járnak -. .Van már ezen név is meg minden! . te vagy? . Bagoly? . amit Micimackó dalolt . .mondta Róbert Gida.mondta Zsebibaba. Róbert Gida.mondta Nyuszi. Füles. . Füles visszaintegetett. Róbert Gida felugrott. . hogy nevessen-e vagy mit csináljon.Jó reggelt. hogy új lakáscíme “ELMÁZOLÓDOTT”. .Ehun van ni! .Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . úgy látszik. Tigris: hol az a kötél? Mi az. Nem gondolod.Várj egy kicsit! .kiáltott Nyuszi. hogy rábíztak valamit.

Jönnél. hogy kezdje. mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.róla.a lakás mindenesetre nagyon szép. Micimackó megelőzte.mondta.mondta nagyszerűen. boldog lesz benne. .Pont Bagolynak való lakás .kérdezte Füles kicsit aggódva. Róbert Gida? . . Malacka? Te mit csinálnál.Nagyot nyelt.Hát . Malacka? Malacka mancsát rázta. de nemigen tudta.mondta .Velem jönne lakni . ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. mi.Mit gondolsz. .Örömmel jönnék. Micimackó . Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. kétszer is.Köszönöm.S remélem. mert érezte. . . neked is valahová máshová kellene menned. . hogy valami nincs egészen rendjén. .mondta. . . .

Még azt se tudták.mondta.aki azt állította.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra.mondta Füles aznap délután. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. Senki se tudta. . ne siettess . Még a Kicsik Legkisebbike. Nyuszi egy “Értesítés”-t agyalt ki. miért indul el. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. Mire nagy nehezen elkészült. is tudatára ébredt annak. mert mielőtt megkezdhetném. Füles kijelentette.Tizedik fejezet. mikor már érezte.Erről itten nem tud senki semmit . hogy a Dolgok meg fognak Változni.súgta Nyuszi Micimackónak.Jöhet. Darab papírt vett elő a füle mögül.Füles is? . Kérlek. aláírás Nyuszi. Korábban?” . és újra kezdte: . még ez a K. igenis Balra Tartsatok. hogy terjesszen elő egy indítványt. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. Nyuszi felállt.Hát izé és a többi. hogy hogy van. Valamelyik nap.Mire a másik azt mondta. . hogy jönnek. hogy hogy írják.mondta Füles. Határozatot kell hoznunk. hogy elolvassák. Valamennyien megígérték. mikor látta. senki se tudta.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . hogy nincs is. vagyis inkább rokon. .Megkértem őt. hová indul. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe.Nyuszi leült. hát igen. és kényelmesen emelkedett fel. .mondta Füles. sőt mondhatnók. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. Elmondtam neki reggel mindent. bár hisz ez nem olyan biztos.mondta.mondta. . mármint tudomása az Értesítésről.Kérlek.Engem kért meg . hogy így szóltak egymáshoz: “Na.Hát .Fontoskodva köhögött. L. és szétterítette. mert lehetett az éppen másvalami is -. . hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. mint a felelet. mert a “Határozat”-tal nem volt olyan tisztában.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. egy kis . már annyira biztos volt benne. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. ne “rajtázz” engem. . hogy tovább ez így nem mehet. Füles! . hogy Róbert Gida csakugyan elindul. elvitte a többiekhez. rokona és üzletfele . .Valamennyien tudjuk. két másik ismerős. . Nyuszinak egy ismerőse. . .Meglepetés. Előbb és Utóbb. Na aztán leültek. .Óriási. hogy ennek el kell következnie. miért jöttünk itt össze . ott el is búcsúzunk. .Rajta. amiben ez állt: “Itten arról értesíttetik. hogy: “Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. hogy valamennyien a lakása felé tartanak . hogy honnan tudják.

vélte Nyuszi . Mint a vöcsök. isten veled. mint az enyimek! . s elvisszük Róbert Gidához. ... én s minden barátod a vízbe hagy. mint hogy gondolám.) Hová? Senki se tudja. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. Testvérek ők. .) És már csak ennyi. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis ökörszemet. hogy egyszerre mentek. Róbert Gida. . menni. Ez nehezebb. öcsök.. . Valamennyien tapsoltak... mikor befejezte -.Hát .. A vers.mondta Füles. menni. mit felolvasandó vagyok..költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. Csakugyan így is gondolta.) Vöcsök: De erre nincs. Eddigelé. akkor most tapsolhat.. (A “szent” se rím.mondta Füles. béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége. Fülesünk szerzeménye. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. . hogy mi ezt valamennyien aláírjuk.az. jó modorú Medve. de ő csak ment ment.A Határozat .. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. . ugyanis eddig. vége! . A címe.Ha valaki tapsolni akar . hogy menni. valamennyien hallhatjuk. Elindult a Róbert Gida.. (Most erre kéne rím.mondta Füles szerényen . vagyis hát eddigelé.Ó.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok. elindult.. itt abbahagyom az egészet. eddigelé. na látod! Üdv neked s béke. Még jó. annyi szent.az is akart lenni... egyszerűen VERS-nek címeztem. sokkal jobb.Köszönöm .mondta Micimackó rajongva. mint mondám.. verseket az Erdőn Micimackónk írt. (Mondják. e költemény üres a fészek.

mondta Róbert Gida..Róbert Gida . barátságos és kedves dolog az is. mi az.. mi úgy hallottuk. hogy hívják az ilyesmit. Bár nem tudták egész biztosan.Hogy csinálsz Semmit? . ez így van már. egyik oldalról a másikra csóválta. . Elindultak vele Róbert Gidához.Jöjj. minden cseng-bong. és mi. .Mondd.. nem kellene egy kis Izé?” . Füles a farkát csóválta. hogy azt mondja: “Köszönöm”.mondták valamennyien. .de nem tudta.kérdezte Micimackó.Mit szeretek? . és a madarak is énekelnek.. hogy szinte jobb. ez csakugyan jó dolog. Micimackó! . Füles? . ahol kellene neki lenni. már csak Micimackó volt ott. és egyik sincs ott. ha mi ketten Malackával elindulunk.mondta Róbert összehajtotta a papírt. hogy rövidre fogjam.. és . . . Gida. azt mondta: .Mérgesen fordult hátra a többiekhez: ..Jaj. Te meg azt mondod: “Na. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt.Szervusz. hogy VERS.mondta Róbert Gida.No. Mert mézet enni. mert Te. hogy mi Tetőled. hát igen. hogy Téged meglátogassunk. . mindnyájan! . mi azért vagyunk itt. elkelne egy kis Izé. és a többiek felsorakoztak mögötte.És én azt mondom: “Én nem bánom. Alig van itt már hely. vagy pedig az lesz. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. nagyon vigasztaló . mert leírtuk. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat. és erre nem szerettek gondolni. ha ilyenkor szép idő van odaki. hogy majd valaki megszólal. Azután arra gondolt. .. Nem látjátok.. és vártak.. én megyek. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. Mikor mindezt átgondolta. hogy elmondjuk Neked.kérdezte Micimackó. mert izé. és felnézett.Meg kellett állnia. egy darabig elgondolkozva. Róbert Gida megszólalt: . mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . . erről van szó. hogy miért. hogy mi lesz. Lökdösték egymást: “Ma kezdd te!” . Mire Róbert Gida elolvasta azt. mindenki ebben az egy Erdőben van. ha Malacka velük van. ..És különösen. mindnyájan.Hová megyünk? .Legjobban azt szeretem a világon.kérdezte Róbert Gida. olyan az a perc.Hová megyünk? .Szervusz. hogy “Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. Nem tudta. mint mikor már nyalja .Nagyon kedves. .. valahogy bátorítani akarta saját magát. Micimackó. utána szaladva.aztán Fülest valahogy előrelökték.Ezt én is szeretem . Micimackó! . . hogy gondolkodjon. Hát csak álltak ott.És elindultak együtt. meg van írva.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit.Sehová . Hát tenálad.mondta Róbert Gida. s miután egy darabig haladtak.Szervusz! ....Alá is írták. vagyis tudjuk is valamennyien. a többiek is kezdtek eliszkolni.. . El is indultak arrafelé.És eloldalgott. Malacka?” ..mondta -. mielőtt nekikezd az ember.

.Mert én azt hittem. igaz is! . mert másra gondolt. lovag? . mint a Királyok és Vezérek és a többiek.Izé-lovon. . csak ne lenne vége. amit mondtál. mert soha senki nem tudta megolvasni.és arra gondolt. bársonyos és zöld.Úgy. . göröngyös és töredezett. . mint az Erdő többi része. ha egy madzagot kötött minden fára. meg a tengerben van egy sziget. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül.kérdezte Róbert Gida lustán. és vannak Vezérek. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. ahová nem is jár hajó. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. jaj. és nem izél semmivel.És az olyan nagyon nagy dolog. Róbert Gida?” . ha az ember olyan izé.Ja. hogy milyen jó volna.mondta újra Micimackó.Akkorák nem. hanem szép sima fű nőtt rajta. csak ült. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. amit úgysem hall. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. hogy ez el van varázsolva. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. gyorsan hozzátette: . hogy csináld: “Mit csinálsz most.Ahá! . Továbbmentek. S miután el volt varázsolva.és azt feleled: “Ó. . Az is olyan nagy.Az ember csak megy.mondta Róbert Gida. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar).mondta Micimackó. amit már megolvasott. . hogy Micimackónak ez nem tetszik. s ami csak előfordult a világon.Medve is lehet? . és elcsendesedett. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. ló? . . hogy mikor rád kiáltanak. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. még akkor se. Az egyetlen hely az Erdőben. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. . hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. gondoltak Erre meg Amarra.Ahá! . annak hívják. semmit!” . az mind ott volt velük a Völgyben.. meg mik jönnek Brazíliából. Róbert Gida tudta. De Micimackó is gondolkodott. de mikor látta.Olyan mi? . amit mondtál? .Persze. de van Európa is. és gondolta. mint a Királyok .Azér a Vezéreknél nagyobb.és mész. és nézte a világot. és azt mondta: “Jé” és “Nem is tudtam!” .. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. amíg csak nem ért az égre. odahallgat olyasmire. .Ahá! . éppen mikor indulsz.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. Ott volt előttük az egész világ. .mondta Micimackó.mondta Micimackó. ami semmi. és csakugyan nem csinálsz semmit. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . összekulcsolta a mancsát. a földje se olyan jó.

mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak.Kilencvenkilenc..kérdezte Micimackó. . Aztán újra álmodozni kezdett. Micimackó felkelt. .Micimackó. ha már százéves leszek. Megígérem. . Ha.. ha már majd Semmit se csinálok.mondta saját magának bánatosan . Róbert Gida? .Te. aki már nem is mond el neki semmit se.Csinálok is belőled egyet. . mikor mindezeket el akarja gondolni. ahová menni akar. Micimackó várta..Itt leszek. és azt mondta: . ....kérdezte segítségre készen. s elmondta magának: “Valahogy nem egész jól csinálom. Akkor se.. Micimackó.. eljössz ide néha hozzám? .s azon tűnődött. Igazán itt leszek. hiszen tudod. és azt mondta: .No. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. . hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. .” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. Micimackó.. Micimackó bólintott.Kelj fel.Nos? .Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . hogy nem fogsz engem elfelejteni..Most már majd nem annyit. ígérd meg. Róbert Gida.Micimackó. hogy az ember hű valakihez. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelente. amiket Róbert Gida majd elmond neki.Ha én. Micimackó. hogy folytatja. hirtelen megszólalt: .. ha visszajön onnan. Egy vesszőt ragadott fel. Micimackó! . Róbert Gida? . ..Nos. De Róbert Gida újra elcsendesült.. és az illető mégis hű marad. aki még mindig a világot nézte.. Micimackó úr. állával a keze fején. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával.Soha többé? . itt-ott megrázta a fejét.Még hogy én? ..Micimackó! .Te is itt leszel? . ha az embert lovaggá ütötték.Talán .Köszönöm! . Nem engednek. .. Lovagjaim Legnemesebbike..Én akkor milyen öreg leszek? .mondta Róbert Gida. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének.Mert ezt kell mondani. .mondta Micimackó.Így jó lesz . Micimackó gondolkodott darabig. .Többé már nem csinálok Semmit. aztán újra leült..Persze hogy lehet! .. ha majd. ráütögetett Micimackó vállára.

Megígérem .Á.mondta.Abbahagyta..oOo. De akárhová mennek. semmit! .mondta Róbert Gida. . . .Micimackó..kérdezte Micimackó. és megérintette Micimackó mancsát. újra próbálta: . az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak..Akárhová . akármi történik. Róbert Gida kinyújtotta a kezét. te meg fogsz érteni? ..Micimackó . ugye.mondta komolyan Róbert Gida -.No gyere! . . . az Erdő végében. ha én talán nem egészen.Róbert Gida nevetett és felugrott. Még mindig a világot szemlélve. ..Hová? .Mit fogok megérteni? . ha. Így aztán együtt elindultak. és akármi történik velük útközben.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->