A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM ELSŐ FEJEZET,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárvanyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. -

. .Azt.Melyiket.mondta Micimackó. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. mert nem akarta. úgy érezte. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. mi lenne. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. mint Micimackó. mint most.Magad is el fogod ismerni. Éppen erről van szó a versikében is. Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. jó félóra múlva. és a hó.De azt mondtad.Az megint más . . . amit Fülesnek el akarok énekelni.. hogy havazik. helyet keresve magának. amikor Malacka és Micimackó. ha meghallgatod.mondta végre.mondta Micimackó türelmetlenül.Ez nagyon jó ötlet.Zik-zik . . de ezt előbb mondtam.kérdezte Malacka aggodalmasan. Malacka. De akkor nem jó volna hazamenni.. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. útnak indultak. vagy.Biztos vagy ebben? . (Zik-zik!) annál inkább hull a hó.. hogy annál zümmögőbb legyen. csak fehéret.Elénekelem neked.Azért tettem ezt bele. . micsoda? . de csak halkan és közönyösen.. mialatt bandukolunk.mondta Micimackó. Azon tűnődöm. miután belefáradt. (Halihó!) annál inkább havazik. .. hol egyebütt. Malacka.A zik-zik előtt? .. összeszedte magát. éppen tűnődöm. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. . . ha most szépen hazamennénk. hogy mindig körbeszaladgáljon.Be is fogjuk magolni most. .Micimackó . amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet.Tudod.Aztán mennünk kell. . Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. ami pedig a füleit illeti. ahol lepihenhessen.Zik. És elénekelte: Minél inkább havazik. . Elállt a szél. Micimackó? . Malacka .Igen. Minél inkább havazik (Zik-zik!). és akkor mingyárt látni fogod. annál inkább. . (Zik-zik!) .

mondta Micimackó.mondta Malacka. Mehetünk.Ide a Fenyvesligetbe.Nincs bizony . nem is annyira a házikóról lehetne szó. mi lehet odakünt. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. és amikor befejezte. Itt legalább nem havazott.mondta Micimackó hálásan.Köszönöm. Csak szegény Fülesnek nincs. . Leszálltak a kerítésről. Afrikába kellett utazni sürgősen. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. . oda és vissza.óvatosan persze .Azt. Fülesre gondoltam.Te. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. megint lehetett nevetgélni. Malacka. Senki más. .A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . hogy izé. Egy idő múlva nem fáztak annyira.Arra gondoltam . . . és nekem is van kuckóm. szélmentes zugba. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. Ekkor kopogtak. Malacka a Zik-zik-et énekelte. mert az is fontos. . és hogy ne fázzanak annyira.Ide . .mondta Malacka szünet után. mint inkább a fülekről.mondta Malacka. Micimackó a többit. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. . Így énekelte Micimackó. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. amit ott találtak.mondta Micimackó -. ahol a dorongok heverésztek. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. és megkerülve a ligetet. és leültek arra a kapuféle korlátra.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. hogy Malacka meg fogja jegyezni. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. De Malacka .Hová építsük fel? . Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. mint Füles. de ilyen remeket még sohase hallott. . el is jutottak arra a helyre.mondta ünnepélyesen -. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. elnevezzük Micimackó Kuckójának. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. amiket a kapufélfáról szedtek le. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. eltekintve. ahol Füles merengeni szokott. és azon tűnődött. Malacka .Micimackó fázik. csak nagyon hideg volt itt is.csak ennyit jegyzett meg: . de inkább egyre vastagabb lett. . És ha elkészültünk.Neked is van kuckód.Ez egy Nagy Gondolat . Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét.És mit gondoltál Fülesről? . remélve. Micimackó . . azt hiszem. szünetet tartott. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban.

ott lakom.tette hozzá kicsit élénkebben földrengés nem volt az utóbbi időben. de ha még hat hétig havazik így. kérlek.Ó. Tudod.Látom. Te más vagy. és máris szomorú volt. Róbert Gida. ahogy talán gondolni parancsolod.mondta Róbert Gida. merő tévedésből. Nem volt ott.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. de . és elég levegős.Nagyon jól tudom.És mikor ma reggel kijöttem belőle. .mondta Füles. Legalábbis nem vettem észre.folytatta suttogva -. Nem lehet mindenkinek saját kuckója. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. ... ők tehát nem gondolhattak erre... Nem fontos. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. nagyszerű ..Jaj istenem. . Nem fontos. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: “Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. már nem volt ott.Nem rád célzok. A mező ugyanis a szabadban van. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. Füles? . . Nem tudok róla.hideg van. . ahogy némelyek gondolnák.Hogy vagy? . Szóra sem érdemes.Igen. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. . . Legalábbis azt hittem. tévedtem..mondta Füles az ő örömtelen hangján.. .Miféle házat? . hiszen nem is olyan kényelmetlen. Szót sem érdemel.Havazik .Ki lakott benne? . No. .Igazán? Hisz ez nagyszerű! .És a fagy is beállott.mondta Füles borongós hangulatban. és ebben nincs semmi különös.. Olyan kuckófélét. .Semmi.Igazán? . De úgy látszik. Nem fontos. Szabadban van.. ha másoknak is említenéd. . én mindig azt gondoltam. Róbert Gida.” És ekkor majd szomorúak lesznek. . Róbert Gida. még ott volt a házikó. Füles! . .No mi baj. .No de Füles. ha én így fázom.Mindazonáltal . én igazán nem tudom. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele.Olyan kis házat. nem szeretném. Róbert Gida . Füles. Csak úgy mondom. köztünk maradjon. . És mikor visszamentem. hajnali három óra felé. Füles . hiszen csak . Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. ahol élek.Igen . . mire gondoltál.Magam laktam volna.Szervusz.

máshová figyelt. Természetesen. Nem tesz semmit.mondta Füles. néha előfordul. ..kérdezte. . hogy visszaugrott a házikójába. és mingyárt megnézzük! .kiáltott Róbert Gida.. ahonnan a dorongokat cipeltük . Róbert Gida is csodálkozott. mintha késsel vágták volna el a fonalat.Kész a kuckó! . Az ember ne panaszkodjék. dörmögő hang.Gyere csak! . felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. .mondta Róbert Gida izgatottan. és ahol immár nem állt semmi. . bár nem valószínű.mondta Róbert Gida. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben. . hogy minél inkább hull a hó.Megyünk.És Malacka ..Ez Róbert Gida! .Halihó! . és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. lelkiismeret-furdalást éreznek. . De Róbert Gida nem figyelt Fülesre .Onnan kiabál. és nem nyugosznak addig. Még a havat is eltakaríthatom utánuk. ahol a Füles kuckója állt reggel. De olyan mértékben.mondta Füles..Micimackó! . Az éneklők elhallgattak. a fenyőfák mellett. .felelte rá a sípoló kis hang.Lehetséges . . . hogy.Fülesnek a házáról van szó.tette hozzá Róbert Gida. .mondta Malacka.Zik-zik! . Hát megtörténhetik.Tessék! .Néha . .Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . . mély hang. és sietve eliramodtak. ahogy csak bírta.mondta Füles -. . Szót sem érdemel. . és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. Bizonyára érted.Nem hallod? . míg vissza nem viszik az illetőnek. hogy zik és zik.. .Kész a kackiás kis kuckó.Nagyon valószínű . és kevés idő múlva elérték a liget szélét.Én azt hiszem.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle.kiáltott Fülesre. ahol Füles lakott. . akik ellopják bizonyos személyeknek a házát.énekelte a dörmögő.Bár az enyém volna. mire gondolok.Ez Micimackó . hogy bizonyos személyek.... . . annál inkább havazik. Egyszerre megváltozott az ének szövege. . .Zik-zik! .Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak.mondta Micimackó élénken.mondta Füles. De azért egy kicsit csodálkoztam. s ekkor kivehetővé vált egy mély.

Micimackó? .mondta Malacka gyorsan . e.Úgy értem. Ravaszul biccentett Malacka felé.Mi lesz melegebb? . a “zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor.De hisz Füles is itt van! . ervusz. és arra gondoltak mind a ketten. és magában még hozzátette: “Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. de valami azt súgta neki.Hű ..Ugyanis . .jegyezte meg Malacka szórakozottan.. de kissé idegesen. hogy igazi kuckó volt? .Hasonlóképpen. hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.mondta Malacka most már nagyon határozottan. Leugrottak a kapufélfáról. olyan “hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.Gyerünk . hogy hű.meg effélét. Mackó.mondta Füles.Biztos vagy benne. .Mi az? . ahol a Füles kuckója áll. hogy ne sokat váltsuk a szót. oldalon. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. . Micimackó közben folyton kiabált: “Itt vagyok. és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük.Nem! .mondta Micimackó. . ..mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt.kérdezte óvatosan Micimackó. . És Micimackó és Malacka figyeltek. .A liget másik oldala.mondta Micimackó.mondta Füles.Sz. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára. amit a helyzet megkövetel.mondta Micimackó. Különös tekintettel a szerdai napra . . éppen irt .Hol volt az a kuckó szerinted? .Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. Füles! .kérdezte Füles. A másik . . biztos vagy benne...Hát .Nos.kérdezte Micimackó. .. Malacka is kacsintott.sokkal melegebb lesz . . miről van szó.Az én kuckóm?! .Abból.tette hozzá némi megfontolás után. .Itt.Csak éppen mondtam. . .No mi az. ugyanis.mondta Füles.mondta Malacka egyszerűen. s gyorsan megkerülték a ligetet.” . itt vagyok” . . A dolog úgy áll .... hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd.kérdezte Róbert Gida..mondta Füles borongós hangulatban.tette hozzá Micimackó. . .Hát persze hogy biztos vagyok . hogy itt állt az az igazi kuckó? . Így hát megint csak Malacka felé biccentett. mert eszembe jutott . hasonlóképpen.Dorongokból készült? ..

hogy két kuckó legyen. .Nem lehet az. de nem könnyű. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. Micimackóval és Malackával. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. mint erővel .Sokkal jobb .. . és lefújta ide a földre. . . .mondta büszkén Füles. “Könnyűnek látszik .. . Bizonyos tekintetben még jobb hely ez..Többet ésszel. és íme ott állt a Füles kuckója. mint más rendes kuckó.Íme! . .mondta Malacka. Átfújta a fák fölött. ahol mutattam nektek..mondotta.Ez az én kuckóm. Ezen mindhárman jót nevettek. a szél idefújta.” is olyan . Befordult a kuckóba .. Egész jó helyre. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. mint odaát.És méghozzá ilyen közel egymáshoz.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! Ebben maradtak. . Úgy látszik.mondta Malacka egyszerűen. . . Nem mindenki csinálná utánam. Malacka? .Jöjj.mondta Füles.aztán megint kifordult. és tekintsd meg magad! . az erdő fölött.Ha belül is. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket..mondta Micimackó és Malacka egyszerre. Micimackó? Ugye jobb. de én oda építettem. egyszerűen és nyugodtan.De hát én csak tudom. . és mutatta az utat.mondta Füles habozva. .. Megkerülték a liget sarkát.Ugye jobb. Malacka persze kontrázott.gondolta magában Malacka -.Csodálatos dolog ez .

bru.Szervusz! . aki volt. Átevickélt a szobán.Lépj be.Aha.Ismerem az Erdő különféle zörejeit.és nem is olyanféle zaj. Róbert Gida ...mondta ez az Akárkicsoda.Ki az? . hogy most verset fog költeni. u. .. hogy ezek után mégis ébren van. mint aki csakugyan érti.. hogy valaki majd csak meghallja. De nem ő volt. . mert effélét még soha nem látott életében.. De Róbert Gida nem lépett be.kérdezte.mondta az Ismeretlen Állat.” Kikelt az ágyból.Tigris vagyok . meggyújtotta a gyertyát. elfújta a gyertyát. értem . és azon tűnődött... akkor szervusz! . arra az esetre.Jó napot! . hogy negyedszer is köszönjön. nem ugatás. .Én . .Na jó..Második fejezet. De mert nem látott senkit.mondta Micimackó.mondta Micimackó. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. mint mikor Valaki elszánja magát.mondta Micimackó. . és Micimackó úgy érezte.Aha . Így hát ehelyett azt mondta: .mondta Tigris. u. . . és fülelni kezdett. Felkelek.mondta.mondta Micimackó. Tud rólad Róbert Gida? .mondta az Akárkicsoda.Micimackó vagyok . . de akkor eszébe jutott. .gondolta. amelyben Tigris megjelenik a kertben. u. visszatalpalt.Bu. Aztán kiugrott az ágyból. és a gyertyafényben megnézték egymást.. Malacka? . és lefeküdt. . Micimackó már azon volt.Hát akkor . hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. “De mi lehet az? . nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.hát.. nem egészen korszerűen. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. Akkor megint hallotta a motoszkálást.mondta Micimackó . hogy megnézze. . Ez nem morgás. és kinyitotta az ajtót. . Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. és szépen megkérem az illetőt. .Aha . egyik se az. nem sipítás . hogy azt már mégse. hogy hagyja abba.mondta egy hang.Te vagy az.

. amikor Tigris megszólalt. hogy hívják .Bocsáss meg.kérdezte Tigris. hogy meg akart harapni. remélem. hogy az ember aludjék. .mondta Micimackó.. .Csak azt akartam mondani. illetve benne a tükörben. igyekezvén.Nem hinném. Reggel. .mondta Tigris -. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel.Jó reggelt! . és ez az idő nagyon is alkalmas rá.mondta a Tigris lovagiasan.mondta -. és menten el is aludt. Pedig azt hittem. . Végre megszólalt. szeretik a mézet.Ez arra való. Ott ült a tükör előtt. valami az asztalodra.Akkor miért akart megharapni. többször körülcsavarta magán.mondta Tigris. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. Lerántotta.Nem tudom. .mondta Micimackó. a Tigris volt... . de úgy látom. hogy az asztalra tegyék. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. hogy éjszaka van. a Tigrisek mindent felmászott morgással a földön tusakodás . Alighogy leültek. .Csodálom . .Ez az én abroszom . aztán vad után kidugta belőle a fejét. és csak ennyit kérdezett értetlenül: . hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. és nézte magát. amit meglátott. Ezzel visszabújt az ágyába. .mondta Micimackó. mikor elfordultam? . aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan.A Tigrisek nem szeretik a mézet . egy kis mézet fogunk reggelizni. Micimackó kiugrott az ágyból. . A Tigrisek. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. és magyarázni kezdte.Természetesen . Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. . hempergett vele. igen határozott hangon.Akkor jó . . . és leültek reggelizni.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. A legérdekesebb résznél tartott. de én fürgébb voltam. . egy pillanatra .Mindent szeretnek a Tigrisek .Azt mondtad.Csak szeretett volna .mondta Micimackó.mondta Micimackó. az első dolog.mondta Tigris.Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. Jókora mézescsuprot tett rá. .Nyertem? .mondta. mindez nagy lármával történt.Jó reggelt! . és rárakjanak mindenfélét mondta Micimackó. hogy csak egyedül vagyok. .mondta Tigris. . a fogát is csattogtatta. ahogy felébredt. a magam részéről bebújok az ágyamba .

mondta Tigris.Kivéve a mézet . hogy majd átmennek Malackához. nem is szereti az olyan vad ugrásokat. ú..egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé.mondta Micimackó. ez itt Tigris.De mikor azt mondtad. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . úgy .. Tigris. kivéve a mézet . Micimackó . s onnan hirtelen nagyokat ugrott.mondta Tigris hálásan -.mondta Tigris. Micimackónak titokban tetszett a dolog.Ezért jöttünk. de Tigris nem felelt.E. hogy Malacka aránylag kicsike állat. be. mikor az nem figyelt oda .mondta Malacka óvatosan.szeretnek. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. . mit mondott.Ú... . . Így hát reggeli után átmentek Malackához. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . ne.. hm! Malacka pedig.. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett. . .mondta Tigris határozottan. és bekopogtak. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. és udvariasan azt mondta: . . S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. hogy hm. Tigris! . Malacka! .És nagyon szeretik a kukoricát . megkérdezte: a szobából. . úgy. megreggelizett.Kivéve a mézet és a kukoricát . Én eddig azt hittem.. Így elérték Malacka kuckóját. Útközben Micimackó elmagyarázta. aki útközben a fák dereka mögé bújt. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. Szegény Tigris még nem reggelizett.Szervusz.Heő. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek.Látod...mondta Micimackó pártolóan. rávetve magát Micimackó árnyékára. fu (talán kínaiul beszélt) .Köszönöm.. .. és közben megnyugtatta Tigrist. mert a pofája tele volt kukoricával.Úgy. kő. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte. igen határozottan kijelentette: . akitől kapnak finom kukoricát.s egy pillanatra kiment Mikor visszajött. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani.. . . és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. szóval te vagy a Tigris . csak azt felelte: .A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. és átment a szoba túlsó felébe.. .mondta könnyedén és előkelően. és arra kérte Tigrist. Ezt hallva Micimackó megjegyezte..mondta Micimackó.Szolgáld ki magad.

Sokáig gondolkodott. Füles lassan megkerülte Tigrist. .Na igen . és kinyújtotta a patáját. Micimackó.különben is nagyon akartalak már látni.Kicsodát? . Parancsolj.Szót sem érdemel. .mondta -. szolgáld ki magad. És így hárman elindultak.mondta Micimackó -.mondta Malacka és Micimackó egyszerre.Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam .Értem . mint a többi nap. hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. nem tesz semmit. és még egyszer megkérdezte: . Tigris. . Mentek. azért jöttünk hozzád..Tudom. Szót sem érdemel.. Végre Tigris az egész társaságot értesítette.magyarázta Malacka. és nem is örült. itt akar maradni..Hát errefelé jöjj. mire Füles biztosította Malackát.No és a bogáncsot? . .Akkor keressük fel Fülest . . Füles.mondta Micimackó. ..mondta Füles.Tigris.mondta Füles. . . hogy eljött az erdőbe. ma reggel neki különösen jó kedve volt. hogy születésnap. hogy mi ez? . mi az.Ezt itten . Tigris egy szót se szólt. . istenem. hát ő persze reggelizni szeretne. hogy ellenkezőleg. hogy nagyon érdekes..Éppen most érkezett . Füles! .mondta Tigris örömmel. mentek.. ahol Füles lakott. nem igaz? Ó. Malacka elmagyarázta Tigrisnek.Vagy úgy .Bemutatjuk neked Tigrist. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. amit beszélnek.. .Leginkább a bogáncsot szeretik.ajánlotta Malacka.Tigris.. izé. kedves barátotokat illeti. . .Mit mondtatok. a . Egy ilyen születésnap jön és megy. tudom. de hát. aztán megfordult.Bogáncs? . míg el nem érték a liget szélét.Nem azért mondom . . .Szervusz. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. . csak nagyon kedvesen mosolygott. a tigrisek nagyon szeretik bogáncsot.mondta Füles.És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta.tette hozzá Micimackó bűnbánóan . Hogy is mondtátok. . hogy hívják? . Legalább ő úgy hitte. aztán így szólt: . tudod. De ami a. de viszont ő még nem reggelizett. mert mindig ilyen “érzelmes”..Biztosan nagyon fogsz örülni tette hozzá bizonytalanul.

mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. . . Meg kell kérdezni Róbert Gidát.Hu! .. S már el is kezdte: . Tigris. Nem értették.Ez igazi bogáncs? . . hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra.Mit tegyünk? .Tigris megköszönte. Rögtön eszébe is jutott a válasz. . hogy forrót akar mondani.Pedig nagyon jó bogáncs .. töviseket szedegetett ki a szájából.Látom . .mondta Tigris. .No mi az? . és kijelentette.Tarts velünk.mondta Tigris udvariasan. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába.Az bizony! .jegyezte meg Micimackó -. Beleharapott vitézül a bogáncsba. .Mehetünk! . Tigris befejezte az utolsó kört. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam.mondta Füles. hogy megemlítem. de mindenkinek megvan a maga bogara.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? .Kangáéknál van .jegyezte meg Füles . furcsa is.mondta Tigris.mondta Füles. . miközben körben szaladgált. .Nem volnál szíves megkérni a barátodat.Fovvó. ezért nem szólt egy szót se. Malacka és Micimackó lassan követték.talán darazsat kapott be.Forró volt . .suttogta. . és nem ragaszkodom hozzá. .És a bogáncson kívül . . Nem nagy eset.kérdezte Micimackó. és csatlakozott hozzájuk. De Micimackó barátja csak a fejét rázta.magyarázta barátságosan mosolyogva. Aztán odalépett Micimackóhoz. Micimackó komoran bólintott. . és a nyelvét lógatta. Micimackó se szólt..kérdezte Malacka.dadogta Tigris.Igazi. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. Nála biztosan remek reggelit kapsz. és vadul előreiramodott.kiáltott.De hiszen azt mondtad . Leült. és a fülébe súgta: .. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. és rögtön csuklani kezdett. elmegyünk Kangához. . Micimackó bánatosan tűnődött.A barátotok . és odaszólt Tigrisnek: . hogy ezeket az izé. Malacka gondolataiba volt elmerülve.

Végre meglátták Kanga házát. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt.Ó. Nem kell néked lépes. . Tigris fiam. mint Zsebibabával.Tényleg elég nagy ez a Tigris. hogy megérkeztél. Minden Jó Falat.Tudtam.Nézz körül.Jé. folyton ki-be fordulva. vagy túlságosan büszke. se tüske. Malacka! . ami jólesik! . Elmondták Kangának.Segíthetek? . . .Csak mert most látta először. amit etettetek velem? . És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. ó jaj.Mit tehetünk veled.Nagyon helyes. Tigris egyenesen hozzá futott. . Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.Aztán kétszer is mondta: . Bementek Kanga házába. aki mohón figyelt. mi is volt az a forró dolog. se bogáncs. . . Mi lesz veled. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. . és elmesélték. olyan érdekes az Erdő! . mi történt. hiába dugta bele az orrát.Te vagy az. hogy betartja-e az irányt.Tudtam. a különféle edényekbe.kérdezte Róbert Gida. Túlságosan szerény vagy. hol balra. mit szívesen nyelünk.Legalábbis úgy hat.mondta végre Tigris nagy bánatára. sose leszöl nagyobbacska.No nem olyan nagyon.Mert Kanga rögtön tudta. . Tigris tudja.Nem tudod véletlenül. de valami azt súgta. Róbert Gida gondolkodott. de sajnos még nem reggeliztem. és azt mondta: . . az almáriumban.rajongott Tigris. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. egyre csak olyan ételeket talált. Tigris? . Tigris! . .mondta Micimackó előzékenyen. És hiába szaglászott Tigris.Nini.Mindent a világon. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. .mondta Tigris gyorsan. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . Csakugyan ott volt Róbert Gida.Jé. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl.kérdezte Micimackó. Tigris.Bogáncs. akármilyen nagy növésű is Tigris. Találtak egy üveg kondenzált tejet. és válaszd ki magadnak. mi járatban vannak. aztán csak ennyit jegyzett meg: . . Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. Micimackó! . mit eszik a Tigris? .Tudom is . .Igen. de elfelejtettem .És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. amiket a tigrisek nem szeretnek. . és kivéve bogáncsot.. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: .és . Kangához fordult.Azt hittem.. kivéve mézet és kukoricát és izé. mintha nagy volna.

Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. ..o.mondta Malacka.oip! . ho. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán.. de a csukamájolaj hiányzott belőle.Lenyelte az orvosságot. .j? .á.Mit ígért? . Így magyarázható. mit ígértél.. és nagyot nyelt..mondta Malacka Micimackónak -.No de Tigriském! . ... lenyelte az orvosságot! . . ... de közben elkapta a kanál nyelét.mondta Kanga szemrehányóan.De utálja szegény.énekelte Zsebibaba boldogan.Csak attól tartok . A kanál megvolt.Zsebibaba.. hogy ez valami remek tréfa. behunyta a szemét.mondta. ebédre és vacsorára. . amit a tigrisek szeretnek . egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával. mint egy cséphadaró. emlékezz rá. Zsebibaba nyafogott. és Kanga azt felelte: . és csukamájolajat evett reggelire. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. Még az ajkát is megnyalta. .kérdezte.És mi ez? .mondta -. Néha pedig. ha Kanga azt gondolta. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be.Ez az. . Tigris pedig felbámult a mennyezetre. hogy egy kis erősítőre van szüksége. és a nyelve úgy forgott a szájában. hogy már nagyon is megerősödött. Tigris közelebb jött. . könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. Meg volt győződve róla. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából.Muszá. Kanga meglepetve félreugrott.suttogta Tigris Malackának. drágám. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából.Erősítő orvosság .

Vagy tizenöt esetleg. hogy tizenhat. . . . hogy expedíciót szervezek a felderítésére. . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak. .mondta Nyuszi. . mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt.Egyike a rokonságomnak . Akár szükség van rá. . merre ténfereg az ember rokonsága.Ki az a Kis? . amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek. amikor kopogtak az ajtaján. Csekély tűnődés után hozzátette: . azért jöttem. talán eltévedt? . hogy talán mégis tizenöt volt. abban a reményben. és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.Micsoda? . Nyuszi! Ugye. akár nincs.. Az utolsó időben senki se látta őt. A mézescsuprokat számolta sorjában. Mackó! .Ritkán látom mostanában .Mégis jobb..Tizennégy! . Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe.Nem biztosan.tette hozzá jelentősen .A mézescsupor. Mindegy. .Mondjuk.Azt kell hinnem. .Biztosan? .. Mondd csak. hogy maga se nagyon tudhatta.Ma még senkit se láttam .mondta Nyuszi. izé. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van.Kist se láttam.ez egy Felderítő Expedíció.Harmadik fejezet.mondta Micimackó. Most összezavartam. Ez olyan megnyugtató. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. tizennégy volt? . Mit törődsz vele? .Mostan . És én szerveztem. amit összeszámoltam. Kellene valamire az illető? .Biztosan tizennégy volt.De sohase árt tudni.Szervusz. .. .Értem . .a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .mondta Micimackó szerényen.mondta Micimackó. Egyébként .mondta Micimackó.Szeretném tudni . Azután mormogva hozzátette: Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó.mondta Nyuszi .mondta Nyuszi könnyedén.Szervusz. Ez nem sokat jelentett. nem láttad valahol a Kist? .Nekem nem . hol keresse azt a bizonyos Kist . .megígértem Róbert Gidának.kiáltotta Micimackó.No és izé.

és hol állok meg.mondta magában Micimackó. hogy. vékony hang. mi lesz ennek a vége.Mondjad csak. hogy elfelejtette megkérdezni. Csak én nem huhogok közben. Bumm! . hogy már későcske volt. 2.Szerveztem.így állt meg.” . amit ők együtt kutatnak.. “Ez furcsa . . Alighogy Nyuszi eltűnt. merre van. repülök. 3. vagy abba.mondta Micimackó. Csak tudnám. és ott keress engem. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre.sipított egy magas. aztán indulj el Bagoly házának irányába. .Ekkor megállt. De azért érdekel.Puff! .) (Ezt kell megtudni.mondta Nyuszi.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene..Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .kiáltott valaki. sőt keservesnek ígérkezik. nemcsak egy helyre. amelyik ráröpül az ember orrára. amelyik a földön csúszik. Érted? . elhatározta. hogy megtaláltam Nyuszit. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. Kis. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . Micimackó. Micimackónak feltűnt. Ez azt jelenti. . Malacka is szervezve van? . Azért hát tekintettel arra. Ahogy a Baglyok szoktak. amint lassan talpalt Malacka felé. . Nyuszi. amikor az ember mindenhová néz. hogy úgy látszik. mi az. hogy megállapítsa: “Úgy látszik. más szóval kutatást jelent. . mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. A következő pillanatban kiderült. Micimackónak eszébe jutott. hogy megtaláltam Kist. elég dolgom lesz ma” . Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. és elment. ki az a Kis. . 4.) (Meg kell mondani neki.. Határozott Hely. hogy felkeresi Malackát. és megkérdi tőle.) (Meg kell mondani neki.gondolta Micimackó. 5. ki légyen az a Kis.Micsináltál? .) (Megtudni tőle. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül.tette hozzá -.Nem . azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. Azért arra kérlek.” .) “Na.Mindnyájan . Megint Kis. (Megkeresni Malackát.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. Malacka.Segítség! . illetve kutattak. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e.Úgy látszik. . következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1.

Nem akartam. és a fülei is .Rám estél. aztán körülnéztem.Észre fog venni engem. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra. Micimackó.Aztán arra gondolt. Malacka! . átvizsgálva elméjében az esetet. kerestem valakit.Micimackót súlyos baleset érte. . hogy akarnám. Kiabálok. ezért hát hangosan így szólt: . és hogy hol vagyok. . .De téged észrevesz. és örülök.bátorította őt Micimackó. de most világosság gyúlt az agyában. Sétáltam.És mi lesz. Hát ez voltál te. . mi történt.kérdezte Micimackó. olyan alul került hangon. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját. .Micimackó! . hogy vagyok-e még.nyögött Malacka. Kellemetlen. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. Hát erről van szó. és gyorsan felállt.Én se akartam alul kerülni . Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére.De már jól vagyok. Micimackó.mondta Micimackó sajnálkozva. .” . Malacka? . beléestem egy mély kútba.Ez Malacka! .Ó! . segítség! “Tessék.mondta Micimackó. .mondta a vékony és kétségbeesett hang. egyszerre csak rám esik valami.Hol vagy.Észre fogjuk venni mindketten. Nagyon súlyos lehet a baleset. .Hiszen te olyan kicsike vagy.” .kérdezte Malacka reszketve. Rögtön megértette.mondta Malacka tompán és bánatosan.Azt hiszem. . ahogy utánozta.gondolta Micimackó. bizony.Mi történt? .“Ez megint én lehettem csak . anélkül. baleset áldozata vagyok.Segítség. hogy ezzel szemben olyankor. . . csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. .Úgy látszik .Állj fel. Malacka.Te.Téged talán nem vesz észre .állapította meg Micimackó örömmel.De mi alatt? . Aztán idegesen és halkabban hozzátette: . .Alul . . . de én is észre fogom venni őt .mondta Malacka.mondta Malacka. valami veremfélébe kerültünk. . . aztán egyszerre nem is voltam.mondta Micimackó. talán nem sikerül. mert nagyon megtetszett neki ez a szó.Úgy látszik. . . mikor tényleg beszélni akar.mondta Micimackó.Rád estem.Igen . és ők beleestek. . Talán belső sérülés ért. hogy te voltál az. . ha jön az Elefánt? .Alattad .Hol vagyunk? . . Mert eszibe jutott.

Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre.Tudtam. amit én Elefántok részére ástam.És. . ez nem tetszett neki. bár . és. De nem volt egész biztos a dolgában.De hátha valami mást mond? . mielőtt harmadszor is “hu-u-hu”-t mond. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. . Nem őt.jelentette ki végre. Micimackó elragadtatva nézett Malackára.Mit? Micimackó tudta is előbb. .Nem tudom .Megint fogja mondani ..Ugye? .vallotta be végre. .” És azzal nyugodtan tovább dúdolok.De hátha akkor megint azt fogja mondani. nem tudta magát kifejezni. . Ettől meg fog ijedni.Nem megy .Micimackó. de elfelejtettem.. Élénken elképzelte. hogy az Elefánt beleessen.Miért? . .. . Ez zavarba fogja hozni. egy kelepce. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. és kijelentette. Végre is az ember nem mondhat “hu-u-hu”-t a végtelenségig. és most arra várok. és arra gondolt. ilyen nagystílűen és előkelően.vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan.jegyezte meg -. . .Csak úgy dúdolni fogok magam elé. remek ötletem van. Malacka. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. hogy egy ilyen “hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon. .kiáltotta Malacka. . kérem. s már egy kicsit irigykedett is. ahogy Elefántok szokták mondani. hogy ő is erre gondolt.viszkettek. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. annál valószínűtlenebbnek találta. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén. “hu-u-hu!”. mintha várnék valakit. Mert ha valaki kétszer mondja. . te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni.ide hallgass.mondta Micimackó szerényen. . és én akkor tovább dúdolok majd. Valószínűleg ezt fogja mondani: “Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . hogy ő akkor mit fog mondani. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. és a másik csak dúdol.. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. ezt fogom mondani: “Ez.Harmadszor már nem tud “hu-u-hu”-t mondani? .Semmit se fogok mondani . . de minél inkább gondolkodott.mondta Micimackó őszintén.Micimackó! .kérdezte Malacka reménykedve. megmentetted az életünket! . “hu-u-hu!” .Ez az.

hogyne. szót sem érdemel. Kis valódi neve Darázs volt. bátran és hanyagul.nagyon szerette Micimackót... (csodálkozik. ha találkozik Róbert Gidával.) Izé. mit beszélnek. amit én csináltam. rendesen azt felelték rá: “Hja persze.) (ki eddig nem szólt. de már nem bízik magában olyan nagyon): Huu-hu! (még fölényesebben): Tralala. az a kis Darázs!” . oly célból.) (zavartan): Hm. mondja meg neki. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. Este aztán elmesélhetné. tralala. és Micimackó azon tűnődött. (Megvárják Róbert Gidát. Különben ritkán került szóba. Micimackó. én azt gondoltam. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. (megint rákezd a hu-u-hura.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. és most arra várok. ha mégis. hm. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta.. az Erdőn zengett a halali. Magam is azt hiszem. (gyorsan és mohón): Hogyne. tekintettel arra. és Micimackó. mint Micimackónak. ha visszafordulnék. Már tudta is. tralala. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. folyton Malackát dicsérve közben. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. (Bocsánatkérő hangon. (Udvariasan. elmondja az egész történetet. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. hogy a Malackák beleessenek. De azt mindenki elismeri. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala.) Igazán sajnálom. hogy egy Elefánt beleessen. Khöhő.a legjobb volna. de nem tudja folytatni. (Gyorsan eliszkol. bizonyára eltévesztettem az utat. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. De kérem.. hogy szeretnék beszélni vele. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. és ezért úgy tesz. ha ő társalogna Elefánttal.) Érdekes. Malacka. hogy ezt a kelepcét én csináltam. (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. (Tovább dúdol. hogy neki tulajdonképpen több esze van. hogy társalgott ő az Elefánttal. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. (Idegesen. Akkor hát . bizonyára.

Róbert Gida pedig hazament.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. eltűnt. melyben kifejtette. nem volt különösebb dolga -. pam. “Az Elefánt! . találkozott Róbert Gidával. csak annyit mondott: “Hogy vagy?” .Lehet. . .Tralala-tralala! . hogy mit akart előbb mondani. végigsétált az Erdőn.S mivel most csakugyan kijött a sodrából.csak úgy repülési gyakorlatból. nem emlékszik rá. amint éppen lefelé kukucskál megeshetik. azután megint lemászott. . Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. Azt mondta: .Azt kellett volna mondania még egyszer: Hu-u-hu! Legjobb lesz. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. “Ez nem jó . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot.No most!” . behúzta a fejét. De Róbert Gida másra gondolt. hogy hazament .mondta Nyuszi. hogy ilyenkor az ember elfelejti.Egyszer azt mondják. . hogy jól menjen a dúdolás.ismételte Nyuszi. ha eszébe juttatom.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. de a másik oldalon nem repült vissza.” . . milyen kellemesen érezte magát. Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában.Hu-u-hu! .Pam. Úgy látszik. . mert megeshetik.gondolta Malacka. “Ez borzasztó . .Nem mondta: “Alászolgája. és jelentősen bólintott.gondolta Malacka aggodalmasan. tramtadaram. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. és mindketten hortyognak.Hu-u-hu! . Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . és elképzelte.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.Először a Malacka hangján beszélt.Hát ez komoly dolog. azért hát újra eljött.de közben már Nyuszi elugrált. és most a Róbert Gida hangján.kérdezte Nyuszi.gondolta Malacka idegesen. de csak pillanatra. .Ha jól emlékszem. és azt kérdezte: . de Micimackó tovább aludt. felmászott egy fára. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül .Úgy! . azt kellett látnia. hogy megtudja. . Aztán hozzátette: . ahogy várni lehetett volna.Egy kicsit megköszörülte a torkát. ki akar hozni a sodromból. Malacka? . hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog.” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . .Hogy kerültél ide. .mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen.mintha éppen most jutott volna eszébe. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. De közben nem nézett föl.Hol van Mackó? . amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. és így azóta senki se látta többé.Úgy! . Borzasztó ravasz Elefánt.Levelet se írt másnap. Úgy látszik. és hogy sajnálja.

És ahogy megfordult.. . amikor hirtelen megpillantott valamit.Micsoda? . meglátta Róbert Gidát. pont a közepén.Hiszen ez Kis! .mondta Róbert Gida. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel.Szervusz.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra.Micimackó! . megtaláltam Kist! . . Nem tesz semmit.Ez egy hu-u-hu kelepce! . És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát.Szervusz. Így is jó. hogy hu-u-hu! .bólintott elismerően Róbert Gida.Róbert Gida. és én arra várok. . és ezért megismétlem. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből. .Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom.csodálkozott Róbert Gida.Hopp! . Füles! . Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt..Ez egy Micimackó számára készült kelepce. . és essen ki belőle.Valami van a hátadon. Malacka most már felpillantott. Nem is történhetett másképpen.nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . hogy kivándorol.kiáltott. s már le is tett a tervéről. hogy tudhatnád. .mondta Füles.Hahaha! . erről van szó. .ujjongott Malacka.Úgy? Hát itt bujkált? . Biztosan elfelejtették. .kiáltotta. mert nagyon viszketett a háta.Természetesen Kist keresem .Két nappal ezelőtt megtalálták Kist. hogy engem erről értesíteni kellett volna. . Micimackó! . . hogy beleessen. mindhárman nagyon boldogok voltak.Hát még nem mondtam neked? . Éppen most ástam ki.nevetett keserűen Füles . és most várom a hu-u-hu-t. .Mindjárt gondoltam . Szót sem érdemel. hu-u-hu. . hogy jöjjön már. .Mit keressz? .mondta Nyuszi.kiáltott örömmel.mondta Malacka. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. Pillanatnyi szünet állott be. Aztán gyorsan elfordult megint.Lehetne annyi eszed.Bravó. mert Micimackó fölébredt. De rögtön meg is fordult. Nagyon örülök.mondta Micimackó. . hogy már el is határozta. . . Malacka! . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. Nem lehet tudni. hogy elmegy hajósinasnak.

Ekkor eszébe jutott Nyuszi. felállott a kőről. bajt feledve. így hát illőbb. Hát amint így dudorászva ballag. Annyi bizonyos. úgy áttüzesedett. és felkeresi Bagolyt. a folyó közepén. Könnyű. mint az élet. cvikipuszit. és verset költött. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. Azt gondolta: “Régen nem láttam Zsebibabát.Nyuszival mindig szívesen csevegek. ha előbb a Pagony felé fordítja útját.mondta magában Micimackó. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. tűnődni kezd. . hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. holnapra még régebben nem láttam lesz. amikor jó a kedve. Ahogy rálép a harmadik kőre. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút.” Ezek után leült a folyó közepén. Alighogy ezt elénekelte. leér a folyó partjára. Imádom én a daliás Nyuszit. ha Nyuszit keresem fel. a Medve. átsétált a folyón. Közben gyönyörűen sütött a nap. azon tűnődve közben. és ha ma se látogatom meg. Nyuszi . hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. De lehet. Micimackó?« Igazán legjobb. és elsétált Nyusziék felé. Csak úgy recseg.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. már-már indulásra szánta el magát. ha kell. a harmadik kőre. mikor fecseg. hogy bőrömbe férek.Negyedik fejezet. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. egyszerre csak eszébe jutott. amelyből kiderül. nem használ olyan hosszú szavakat. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. ahol az átjárókövek vannak kirakva. magától szinte: Oly boldog volnék. hogy Micimackó. vagyis hogy nem leszek kövérebb. s a gúny hiába ostoroz és uszít. hogy elmegy és felkeresi Fülest. . “Nyuszi. mert tegnap óta nem látta. és arra gondolt. oda. s a kő is. mint Bagoly például. érzelmesnek mondják inkább. rövid szavakat használ. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. amin ült. Feltéve. adok neki. Szánalmas? Azt hiszem. ha otthon tartózkodik. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. ez milyen furcsán megy. hogy szánalmasnak mondják.

hogy ezúttal nem leszek kövérebb. Micimackó. mit ásunk? . milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. Érted? . S a Lét akkor sem volna tán üres. mikor kiderült.” S miközben nyugat felé talpalt. .Én is . Ahogy ballag.mondta Micimackó. hogy megint beszorulok a kijáróba. hogy fél tizenkettőkor költötték. hogy Nyuszi nincs otthon. ahová eredetileg menni akart. miután körülnézett.Akkor jó . . és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom.Csak egy darabot . ha nem jönne Malacka. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). s boldog volnék. és idegesen ugrott egyet meglepetésében. mint az illat. Ilyenformát: Oly boldog volnék. Malacka! . . Mert azt akarom.. Kukoricát ültetek. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe.Tudtam. törülgetve száját a mancsa külső felével.. nem ám valami nagy. ha nem jönne Róbert Gida. Tizenegy óra volt. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. . de elkésett. Micimackó! . hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. Malackához. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. de lehet. . . mert Róbert Gida mondta.. egy nagyon meleg nyári délelőtt. hogy a bejáró befelé tágas. hogy akkorára nőjön. oly célból. . mint már egyszer megtörtént. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. hogy gondolkozzon rajta.Csak egyedül ások . de tegyük fel.. Vagy tegyük fel. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. . mint az élet.magyarázta Micimackó -. hogy te vagy az. folyton ilyeneket mondogatott magában. Fél órával később elindult oda. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. Én ugyan tudom. azzal leült.De alig tett pár lépést. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). El is énekelte magának néhányszor. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. így kezdett tűnődni: “Igen ám. ha. és ő csak tudja.Hát mit ásunk. ha jönne most Malacka.. kifelé meg szűk. s akkor se volna tán hiba.Én.De megterem. .És ha nem terem meg? . Malacka ebben kételkedett. hogy az ajtó közben soványabb lett.mondta Malacka nyugtalanul. majd meglátod.mondta Micimackó. mint a fenyőfa.mondta Malacka. de ha meggondoljuk. vidám kis dalt fütyörészett maga elé.. és már szívesen nem mondta volna.Szervusz. Malackát a háza előtt találta. Talán mégis jobb volna. könnyen kijöhet a számításból. nem ám sokat.Szervusz.mondta Micimackó.

ő úgy képzelte. ha azt mondja az embernek: “hogy vagy?”.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá.tette hozzá -.Például. elföldelte. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. így például Zsebibaba mellényét.mondta Zsebibaba kíváncsian . Így ballagtak. . . Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat.I. csukamájolaj is kellett Tigrisnek.. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. aranyos dolog lehet repülni. ezeket tilupámnak hívják. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. én tudom.amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek.. Mire Malacka befejezte az ugrálást.. Ezeket felpakolták. jó lesz.Na. Tigris arról mesélt Zsebibabának érdekelte).Egyébként.mondta Tigris. . . . igen.mondta Micimackó -. . izé. Afféle Össze-Kell-Számolni-érzelmek voltak ezek..Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist.mondta Malacka csendesen.Miért nem akarnak? . . El is küldte hazulról a gyerekeket. hogy az csakugyan kellemetlen. ..Hogyne . Azt nem szeretem. Ezt Zsebibaba nem értette. . repülni? . . .No és. aki. olyan viszketős lesz a füle tőle. most mit csinálunk? .És Micimackó azt felelte: .tudnak olyan messzire ugrani. megtörölte homlokát a patájával. . aki nem Tigris személyesen.. Malacka megjegyezte. mint Kanga? (mert Zsebibabát . izé.mondta Micimackó -. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek.A Tigrisek általában jó repülők. és elmentek sétálni az Erdőbe.Mert kicsit gyanús volt neki Tigris.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. izé.kérdezte Zsebibaba. mint a Bagoly? . és azt mondta: . tulipánnak hívják . hogy ültessem el. Így hát elindultak Kanga irányában. bár Kanga szereti őt. és “nagyon derék Tigrisnek” nevezi.. kedves Micimackó . Bizony. repülnek olyan jól. és ugrálni kezdett rajta.Tudnak például.Nem . .És Malacka óvatosan azt felelte: .Én tudom . Szép idő volt.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig... De Tigris biztosította őt.Én azt hiszem. .. érteni kell a módját ennek az ültetésnek. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. és tovább ugrált. Híres jó repülők.

Hát. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: .Na. Tigriském! . .Én tudok ám úszni! . .Igazán? . . . . Tudnak a Tigrisek úszni? .például zuhan.mondta Zsebibaba.Ami nem olyan egyszerű.Most aztán lefelé kell mászni.Majd mindjárt megmutatom .mondta Tigris elszántan. tudod. hogy a Tigrisek értenek hozzá. .Nem mintha az olyan könnyű volna. hogy mindama dolgok közül.lelkendezett Zsebibaba izgatottan. .Hogyne! . .. .Például erre fel tudnának mászni? . amikről azt állította.Nagyon szeretek ugrálni . . és megindultak.Akármiről.mondta Tigris. .Uj-jé! Uj-jé! Jaj. azt tudnak a legjobban a Tigrisek .Versenyezzünk.Ha akarnak. . És a következő két méter után azt mondta: . mint Micimackó. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: “Ennyire volnánk.Természetesen. Aztán azt mondta: .És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól. mert most elkésünk. és úsztam. Amit idejében el kell érnünk. hogy az ember. Így hát felült Tigris hátára. ugye megmondtam. Visszafelé. fára mászni. . ..Még a hátamra is felülhetsz.dicsekedett Zsebibaba.Mindig ekkorákra szoktak felmászni. . .Beestem a folyóba. mint Micimackó? .Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. Feltéve. A Tigrisek mindent tudnak. a fára mászás egészen bizonyos.Miről késünk el? . ki ugrik messzebb. Jó? .mondta Tigris. onnan nézheted..De majd máskor versenyezzünk..Biztosan én .bólintott Tigris. Felmásznak vagy lemásznak estig. . Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat.Sokkal jobban.kérdezte Zsebibaba..” És további két méter után így szólt: .

Azt hiszem.Mondd.Azt gondolom. . .erősítette meg Micimackó -..Lent. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. . Erre a szóra..mondta Tigris. Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. .. és arra gondolt.Az egy hónap. a fa alatt.Nem . mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. meg az állával. Micimackó .mondta kicsit vacogva. .. hol az elemózsia? .mondta Zsebibaba szomorúan. Tigris? .Úgy van ..kérdezte Malacka aggodalmasan. Zsebibaba is felkapaszkodott.Ne együk meg az elemózsiát. . hogy “könnyebb”.mondta Malacka.. az ág. amire éppen rákapaszkodott. mintha. legjobb volna.Nem! . mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem. . ha Micimackó megijedne. olyan Tüzes Állat?.kérdezte izgatottan -. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni. . Sebesen lélegzett. és mégse zuhantunk. hogy nem csinálják azt..Nézd csak. hirtelen eltört.Olyan. és egyszerre csak úgy érezte. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját..Mit csinálnak a Januárok? . és másfelé fordult.Mely esetben sokkal.. de csak rövid ideig.. Január .. . Aztán azt mondta: . mikor úgy tettél. És nem siették el.És Tigris ebben már benne volt.mondta határozottan Tigris.. Aztán reménykedve hozzátette: Remek volt...Mire Zsebibaba azt mondta: ..De állat is. . hogy nem kell neki elhízni.. Micimackó bólintott... és leült melléje az ágra..NEM! .Kár . és Malacka azon tűnődött. kicsit rúgna magán egyet.Felkapaszkodunk a tetejére? . arra az esetre. Nem csinálnád még egyszer? .könnyebb. . Micimackó éneklő hangon közölte Malackával.mondta. .mondta Tigris. Zsebibaba hallgatott. azt mondta: . a két praclijával. Tigris . . ... s titokban remélte.De igen.. valami Állatféle.. nem kell elsietni azt az evést.. Mire Tigris azt mondta: . és végre felkerült a felső ágra.Az egyik Fenyőfán van valami. fent vagyunk a tetején? ...

Róbert Gidától hallottam.Malacka! . Malacka. mit szólsz hozzá. mint Bagoly. amiért gyorsan haza kellene szaladni. Én innen látom ám Malacka házikóját. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna. és most örökké itt is maradunk.. látom a házikódat innen! Ugye. csak felfelé mászni. és Tigris ezt elfelejtette. Esetleg Február. . .mondta Malacka hirtelen.kiáltott Malacka bátran. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: . Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. ugyanakkor az is eszébe jutott.Hé. Mit gondolsz. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán. nagyon megütné magát az a Január. ..kiáltotta.mondta Malacka hangosan. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb.Micimackó! .magyarázta Micimackó. milyen érdekes. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. kérlek. érdekes? .mondta Micimackó ünnepélyesen. nem látnánk olyan jól a házikódat. és gyorsan hozzátette: . mikor megindultunk. .Hogy kerültetek fel. és mellette egy másik Január.Tigris hátán.Mindig így szokták a Januárok .Mit csináltok ott? . Bagoly nem lakik ilyen magasan.. mert esetleg. .és ha felnézel a fára. és csak most jutott eszébe. .Töltve van? . izé.Úgy is van .Segítség! . Olyan langyos és verőfényes. Ugye.Tudod.kérdezte Malacka.mondta Micimackó izgatottan. Csak én. mert a farkuk útban van nekik. Tigris nem a saját hátán jött fel.. hogy valamit otthon felejtett. ugye érdekes.Nagyon jól ugranak. ha itt maradunk. .Én nem néztem fel .Sohase ütik meg magukat .Elrejtőznek az ágak közt. ezek Tigris és Zsebibaba. csak azért mondom. Tigris azt mondja. hacsak nem mászunk magasabbra. . mint ahogy előbb gondolta. mint innen. .. mit szólsz hozzá. .Én azt hiszem. . mikor ránk akarna ugrani. . Micimackó bólintott. Zsebibaba! . a fejedre ugranak.Ugye.mondta Micimackó.kiáltott.. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. Tigris? Ó.. mialatt elmész a fa alatt .Én már azt hittem. hogy a Január is meghallhassa.kérdezte Malacka. . . Malacka arra gondolt. és hirtelen rád ugranak.mondta Micimackó.Talán menjünk el a fa alól . .Mit tegyünk? . hogy egy Január. milyen érdekes? Micimackó.Nem tudunk lejutni! . milyen magasan vagyunk?! Ugye. legjobb.kiáltott Zsebibaba. .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. ugye? . .És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. Malacka. ha magasabbra kapaszkodnánk. Zsebibaba? . aztán elszégyellte magát.Azt kiabálják: “Segítség!” . . .

.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. és Micimackó ott állana Füles hátán. . nem csodálkoznék.Beszakadna a hátad? . Róbert Gida felnézett a fára.Nini.. de nem segítene barátainkon. .És Fülest. és ha Füles háta leszakadna. . . nem mászhatnánk utánuk? . ha beszakadna. mert olyan szép idő van. . és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát.mondta Füles -.Van egy ötletem! .kérdezte Micimackó csodálkozva. ..Éppen azt javasoltam . ha jégesőt kapnánk.. . És mélyen elgondolkozva zsemlyéjét is.Á. és nem tudnak lejönni. Összehúzta a homlokát. mint aki gondolkodik.Nem szakadna be.. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. volna min nevetni . és mindnyájan tovább gondolkodtak. jó .mondta Malacka -. és úgy tett. Ahogy gondolod különben.És Füles! . miközben végére járt a zsemlyéknek . . .Az más . .Arról lehetne szó . .. ott látta Tigrist és Zsebibabát.Hát. Malacka . de nagyon mulatságos volna. Valami egyebet kell kimódolnunk.Nem csodálkoznék . . Micimackó! .. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen.mondta Róbert Gida.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne.mondta Malacka szelíden. Micimackó! . mert egyszerre csak zörrent a bozót. Odasiettek hozzá.Ide figyelj.Jó.jegyezte meg Füles.Drága Róbert Gida! . rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott Nem lehet tudni. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. Csak azért. . mi itt a teendő. Róbert Gida! . kimódolt-e valamit. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát..Hiszen csak úgy gondoltam.Ő majd megmondja. .Szervusz. .örvendett Malacka. Szót sem érdemel. De Tigrist nem tudnám lehozni.Felmászhatnék.de erre nem is került a sor. és meg fogod .mondta Róbert Gida hirtelen. . és én ott állanék a Micimackó vállán. . . figyelj csak.mondta Micimackó. .Úgy van.mondta erre Füles -.mondta Malacka nagyon komolyan -.mondta Füles.És hogy ő majd meg fogja mondani.mondta Füles -.Azon tűnődöm . .mondta Micimackó.kiáltotta Micimackó. Micimackó .

hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. . Soha még nem történt meg. és kiabálni kezdett: . bizony! Majd nézd meg. egész izgatott lett. Bumm. aki odasúgott neki: . A következő pillanatban Tigris megtudta. mint a kangafélék. tudnak a Tigrisek ugrani? .Én nem mondom. és végre sok ugrálás után megállt. mit határoztak. egy pillanatot kérek . és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett.Úgy van .” S látta magát.Bu.Jövök.Nekik nem lesz semmi bajuk. . nem mondom . . Csak egyszer látta így.mondta. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. és azt mondta magában: “Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. úgy örült. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. hogy most éppen baleset történhetik. olyan könnyű! . egészen lágyan.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk. jaj de érdekes! Majd nézd meg. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. mint ahonnan ugrott.mondta. mint a Tigrisek.sivalkodott Zsebibaba. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. “Ez igen .” .Hohó! . .Levetem a zubbonyomat. valami baj történt volna.. Tigris! kezdte el rögtön a biztatást. jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. miközben letették őt a földre.ez Tigrisnek való élet lenne.Mindjárt. Megint leesett. és nem lesz semmi bajuk. és Malacka most már odafigyelt Fülesre.mondta Füles. . Mikor Zsebibaba megtudta. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát.Ugorj. .Ugorj. kicsikét. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . recsegés-ropogás! .mondta Tigris idegesen.Nem lesz semmi baj.És dörgölte a szemét.mintha valami megrepedt volna. boldogan. hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. amint a fa dereka elrepült mellette. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. . amit mondtam.mondta. De Tigris az ágba kapaszkodott. . . milyen könnyű.Valami beleesett a szemembe. mi a teendő.S már ugrott is . . .tudni.mondta Róbert Gida.Remek volt! .gondolta vágyakozva -.Vigyázzatok! ..S már sivalkodott is: . s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. egész könnyű. . Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. . Malacka.mondta Róbert Gida a többieknek.Ugorj már. u!. Jól jegyezd meg. .mondta. De Malacka nem figyelt oda. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk.Jé! .egyenesen a zubbony kellős közepébe. Tigriském! Mondd. ..üvöltött. . mikor még fiatalabb volt. az ilyen élet. Csak éppen akkor.No. ugorj már! . amint a hullámok lágyan ringatják. Jaj de érdekes! . De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. Nekik nem lesz semmi bajuk. . Róbert Gida! .. Olyan gyorsan és szelesen ugrott.azóta sokszor gondolt rá.

Helyettem.mondta Róbert Gida. Legalul feküdt Füles.Hol van Tigris? Tigris ott volt.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. . .Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.Itt van. Füles hosszú ideig egy szót se szólt. .kérlek.Csak nem ütötted meg magad? . . Aztán csak ennyit mondott: . Feltámogatták Tigrist. nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. aztán a többieket. fejezd ki neki köszönetemet. Semmi baja.Jaj Füleském! . .Igen .mondta Róbert Gida sajnálkozva.mondta Füles eltűnődve . . Nem tesz semmit.Hát .

és én is szeretem őket. Róbert Gida is Tőlem függ. megfordult. aláírással. igyekezvén elérni a csúcsot. k. Így nem marad más Rajtam kívül.Ötödik fejezet. itt volnánk. akivel nem ért rá kezet szorítani. hogy utóbb jól láthassák az egészet. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. mit kell tennem. Már reggel úgy ébredt. a Róbert Gida házikója felé. Nyuszi a fenyér szélére sietett. megmondom Malackának is” . mint amerre mutatták neki az utat. sőt Magában -. hogy nem is betűzi helyesen. és büszkén azt mondta: “Na. ha meggondoljuk. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. “aha. hogy nagyon fontosnak érezte magát. A darazsak.Nem.ez meg olyan volt. Meglátogatom és megtudom. mielőtt megtörténik. Vannak esetek. Nyuszi”. és azt mondja neki: “Jó. amelyben Róbert Gida lakott. és továbbsietett. kimondani a véleményét valamiről. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. Olyan nap volt. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. beleszámítva Zümmögő Henriket is. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. azonkívül azt is megtudjuk.mondta Nyuszi eltűnődve. mégse Kanga . S miután odabólintott egy zöld békának. Ma olyan nap van. és rendesen eltűnt szem elől. ebben megegyezünk. amiben mindenki élénken helyesel. és mintha egyenesen tőle függene valami. amikor mindenki azt feleli: “Igenis. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. mint valaha. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. és ilyenkor nem számít. az se tud segíteni. benne. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. muszáj is tisztelni olyasvalakit. ha az ember megérkezett. jó reggelt!” . Lehet.de esetleg nem is Micimackónak szól először. Kopogott az . Olyan nap volt. a Tigris pedig folyton ugrál. hát itt vagytok” vagy efféle. hogy: elengedhetetlen. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: “ó. jó reggelt. aztán megteszem érte. aminek történnie kell. hogy megteszem. Nyuszi”. és fontosabbnak érezte magát. hanem Bagolynak. de valljuk be. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz.morfondírozott magában. amikor Szervezni kell valamit. az az Ugribugri Tigris .és Malackának azt mondja: “Micimackó szerint ugyanis” . de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú.” . és hogy biztos legyen a dolgában. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava.” Boldogan ugrált tovább. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. de nem az a fontos. leért a folyóhoz azon a ponton. vagy megmondani. amikor nem elengedhetetlen. és ellenkező irányba indult el. hogy mindig másfelé ugrott. “Mindezt összevetve . Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. és “Rendben van. Nemsokára elérte a fát.

a Százholdas Pagony közepén. gondolkodni -. és sokáig tanulmányozta. napellenzőül. . tudod.mondta. aztán csöngetett és kopogott. . Ha előfordul valami az Erdőben.Na? .mondta Nyuszi. nézd. el vagyok merülve gondolataimba. Gombostű is volt benne. Aztán kis szünet után hozzátette: . és “Jó.mondta Nyuszi. kiáltott is egyszer-kétszer.ajtón.A leghatározottabban .mondta Nyuszi. miről van szó. előbb kopogott.mondta Bagoly. te vagy az. .és te tudod. hogy “elengedhetetlen”.Úgy látszik.mondta Nyuszi. .Távozz.Íme.Kellemetlen . hogy az egész délelőttje el van rontva.Ha! . amikor papírszeletkét pillantott meg a földön.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. látván. aztán visszahúzódott. az ágak irányában: “Hé!” .mondta Bagoly.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel.Na? . Megállt és hallgatódzott. Kétségkívül. alig lehetett észrevenni. . sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. Nyuszi? .de semmi se történt.Olvasd ezt el. és így szólt: .nincs. és megint felvillanyozódott. G. más nem akad erre a célra.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. és azt is mondta: “Én vagyok az.Ah! . .Vitán fölül . . Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. hogy valahol. Bagoly átvette a cédulát. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. . Kicsit ideges volt. Ó.Ha nem jöttél volna hozzám. . lábát pontosan fenn tartotta. A többieknek . . Elfordult. ez arra vallott. Nyuszi!” . és nem mondják folyton: “Na? Na?” .Hát igen .Kétségkívül . Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. feltéve. nekem meg neked van sütnivalónk.És fontosan elsietett. Odaért. ha azt mondom. nincs itthon. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. csak mi ketten. Felfelé is makkantott néhányat.mondta. . amin gondolkodni kell . . hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. mit értek alatta.mondta.Bagoly . én kerestelek volna fel. jó!” . . Legközelebb volt Bagoly lakása. A zöld ajtóhoz lépett. idegen. és általában egész kényelmesen tudott olvasni.mondta Nyuszi kurtán -. és Bagoly feje megjelent. . de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. hogy megbizonyosodjék. .Látom.

ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. inkább növényszerű. és van olyan. hogy megbeszéljük. Egy pillanatra átvillant rajta. . Papírszelet volt az ajtajára szúrva. Együtt mentek el.. hogy Róbert Gidával történt valami. Nyuszi.mondotta még egyszer.mondta Bagoly abban a reményben.Ugyanezért .. hogy ezt később is megteheti.Mondd csak. Bagoly tűnődve nézett rá. .Kétségkívül .Ez? . gombostűvel.Nyilvánvaló. .mondta. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. Ez most nagyon fontos. mint ma.Egy másik. .Most legalább tudjuk. vajon miről beszélgetnek ők ketten. Bagoly előre sejtette.kérdezte Nyuszi. mi történt. hogy megtudja. Nem láttad az Erdőben..” Ugyanúgy. kedves Nyuszi ..mondta Bagoly vontatottan -.mondta Bagoly.Tegnap reggel .. hogy ezt fogja kérdezni. nem is lehet rajta más.. .Igen ám. Nem találtam otthon. De az értelme ugyanez volt. nem volna-e legegyszerűbb. Percekig nem jutott semmi az eszébe.Nem tudom . . pettyes. .Meglepő . mint ma.Pontosan kérném a szöveget . . . Még egyszer megnézte a cédulát..mondta Nyuszi kis habozás után. Dógomvan. aztán hirtelen ötlettel így szólt: .Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. . az utóbbi napokban Van Dógomot? .mondta Nyuszi ünnepélyesen . közös célzatú tevékenység szempontjából. Minden ettől függ.Na látod . . . Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? .mondta aztán. és hogy ő ezt már előbb is tudta. hogy majd csak a segítségére jönnek.. .Semmit. Az első változatot. . pontosan. mihez tartsuk magunkat. ami mindegy. dán.jegyezte meg Bagoly bölcsen.No és mit tettél? . Nagyon különös.Ennyi volt: “Elmentem..meglátogattam Róbert Gidát. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. Mert úgy tűnt neki. . de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. és arra gondolt egy pillanatig. . De pontosan betűről betűre. illetve holland származású egyénről lévén szó.Ez volt a leghelyesebb .Nos? . De aztán eszébe jutott. . Betűről betűre.kérdezte Nyuszi.Ugyanaz volt. Így hát még egy kísérletet tett.Azért jöttem. van köztük olyan.mondta Bagoly.Hát kérlek .Miért? . . a szöveg első változatát.

Igaz csak . saját szagától mámoros a Mák. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom.Vagy inkább . Nyuszi.Az imént láttam Tigrist. .ő szokott rámenni a dolgokra. Gerlice búg. .mondta Micimackó álmatagon..Végre is . A sok Méhecske zümmög és dönög.kiáltotta Nyuszi. Mackó kicsiny szíve repesve fáj.minden attól függ.fejezte be -.No igen . Bizony Tavasz lesz. és egyre csenget a Harangvirág. papás hangon dörmög a Papagáj. . mikor zajt hallott. . Nem messze jutott. ..mondta Micimackó. szárnyait zizegve láthatják Önök. a Végek is zörögve végenek..Te szerezted a fenti költeményt? . . hogy. . hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok . Micimackó! . . Nyuszi! . bizonyos tekintetben izé.tette hozzá . és hangja csupa báj.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel.mondta Nyuszi. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. s a kegyetlen Tél is haldokol.. és arra gondolt.. De néha úgy rám jön.olyan. hogy hat külső látszatra . nem tudom. és elsietett. mint. szürcsög. A Báránykák is oly búsan bégenek. hirdetik a fák..vallotta be őszintén. . Megállt és fülelt.Értem . és énekel. És szárnyra kel. .Tudom. Tehénszívek közt bőgés a kapocs. . csobog a locs. nem sok ész kell hozzá .Szervusz.. Haris harsog. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol.tette hozzá .Természetesen . A Kökörcsin bujkál valahol a Földből.mondta Micimackó gyorsan.Hé. ami a ténymegállapítást illeti. hiszen neked nem kell magyaráznom. hogy Micimackóval beszéljen.tette hozzá szerényen -. s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből.Köszönöm .

- Az nem jó. - Nem. Gondoltam is, hogy nem jó. - És Malackát láttad? - Láttam. De gondolom, egyik se jó - tette hozzá engedékenyen. - Az a kérdés, nem látott-e valamit Malacka. - De igen. Engem látott ugyanakkor - mondta Micimackó. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé, de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát, gyorsan felállt megint. - Arról van szó - mondta titokzatosan és fontosan -, arról van szó, vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? - Mire gondolsz? - Nem láttad őt az utóbbi időben, reggelenkint, egyedül, vagy Valakivel? Úgy értem, mostanában. - De igen - mondta Micimackó. - Tegnap például együtt reggeliztünk. A Fenyőfák alatt. Kosarat is hoztam magammal, egy egész kis kosárkát. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat, egy olyan rendes, inkább kicsiféle alakú kosarat, telve... - Igen, igen - mondta Nyuszi türelmetlenül -, de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad - egyedül vagy Valakivel? - Tizenegy-tizenkettő - gondolkodott Micimackó. - Tudod, fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. - Negyed tizenkettőkor? - sürgette Nyuszi. - Hát... - Vagy fél tizenkettőkor? - No igen - mondta Micimackó sarokba szorítva. Némi töprengés után ráeszmélt, hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. Délután igen, este is. Reggeli előtt igen, és reggeli után szintén. Akkor azt mondja: “Viszontlátásra, Micimackó!” - és elmegy. - De hová? - kérdezte Nyuszi. - Ez a bökkenő. - Talán meg kell látogatnia valakit. - De kit? - kérdezte Nyuszi. - Én is éppen ezt akartam kérdezni - mondta Micimackó. - Lehet, hogy... lehet, hogy... egy izét... - Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt... aki olyan pettyes... esetleg növényszerű? - Bizony - mondta Micimackó. - Valami effélét. Komolyan néztek egymásra. - Attól tartok, nem tudsz ebben segítségemre lenni - mondta Nyuszi.

- Nem - mondta Micimackó. - De majd megpróbálom - tette hozzá buzgón. Nyuszi megköszönte, és azt mondta, hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben, és Micimackó, ha óhajtja, vele tarthat. De Micimackó, aki úgy érezte, hogy újabb versszak közeledik lelkében, azt mondta, hogy neki meg kell várnia Malackát. - Isten veled, Nyuszi. - És Nyuszi elment. Mégis úgy esett, hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. Malacka korán kelt fel ma reggel, elment ibolyát szedni. Összeszedte, csokorba rakta és hazavitte, és betette a csokrot edénybe. És akkor az jutott eszébe, hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe, és arra is gondolt, milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak, akinek még nem szedett senki ibolyát. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról, és folyton ezt mondogatta magában: “Füles” - és ezt “Ibolya”, aztán megfordítva: “Ibolya, Füles”, hogy el ne felejtse, hogy ezek összetartoznak. Szedett megint egy csokorravalót, és ezt szagolgatta, miközben bandukolt. És nagyon boldog volt, és eljutott arra a helyre, ahol Füles lakott. - Ó, Füles! - mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből, mert, Füles éppen el volt foglalva. Füles felemelte egyik lábát, és integetett, hogy menjen most. - Majd holnap - mondta. - Vagy holnapután. Malacka közelebb jött, hogy megnézze, miről van szó. Füles előtt három pálcika hevert a földön, azt tanulmányozta. Két pálcika összeért a végén, de csak az egyik végén, és a harmadik keresztbe volt fektetve. Malacka arra gondolt, hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. - Ó, Füles! - mondta Malacka. - Azért jöttem... - Ez Malacka? - kérdezte Füles, anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. - Igen, Füles. És azért jöttem... - Tudod-e, mi ez itten? - Nem tudom. - Ez egy A betű. - Igenis? - Ó, Füles... - Nem Ó - mondta Füles komolyan. - Nem Ó, hanem A. Talán rosszul hallottad, vagy azt hiszed, műveltebb vagy, mint Róbert Gida? - Igen - mondta Malacka, aztán gyorsan hozzátette: - Nem, dehogy. - És közelebb jött. - Róbert Gida azt mondta, hogy ez egy A betű, és ez csakugyan A betű. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos - tette hozzá Füles komoran. Malacka gyorsan hátraugrott, és megszagolta az ibolyacsokrot. - Tudod-e, Malacka, mit jelent az A betű? - Nem tudom, Füles. - Az A betű tanulást jelent, és Műveltséget jelent és minden egyebet, amit

te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Ezt jelenti az A betű. - Ó - mondta Malacka, és gyorsan hozzátette: - Úgy értem, hát ezt jelenti. - Én mondom neked. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben, és azt mondják: “Ez csak Füles volt, nem számít.” És járkálnak jobbra-balra, és azt mondják: “hahaha, hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. Nem, nem. Nekik ez csak három pálcika a földön. De a Műveltek számára és ezt jól jegyezze meg, kis Malacka -, akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával, ez egy nagy és diadalmas A betű. Feltéve, ha nem jön valaki, hogy egyszerűen szétfújja az egészet. - Nini - mondta gyorsan, és felderült -, itt jön Nyuszi. Jó reggelt, Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött, csak úgy odabiccentett Malacka felé, aztán, kissé orrhangon, azt mondta: - Lám, lám, Füles - olyasvalaki modorában, aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt, jó reggelt! - Csak meg akartalak kérdezni, Füles. Csak azt akartam kérdezni, Füles, nem tudod véletlenül, mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? - Mit gondolsz, mi ez itt, amit tanulmányozok? - mondta Füles. - Három pálcika - mondta azonnal Nyuszi. - Látod, ugye - mondta Füles Malackának. Aztán Nyuszihoz fordult. - Most majd felelek a kérdésedre - mondta ünnepélyesen. - Köszönöm előre - mondta Nyuszi. - Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. Műveltséget szerez. Tudományt szed magába - azt hiszem, ez a helyes kifejezés. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem - ha szabad használnom a kifejezést. Azt teszem, amit ő. Ez itten például... - Egy A betű - mondta Nyuszi. - De nem valami tökéletes. Most megyek, és megviszem a jó hírt a többieknek. Füles megnézte pálcikáit, és aztán Malackára nézett. - Mit mondott Nyuszi, hogy mi ez? - kérdezte. - Azt mondta, A betű - mondta Malacka. - Te mondtad meg neki? - Nem, Füles, igazán, én nem mondtam meg. Biztosan tudta már magától. - Tudta? Azt hiszed, az A betű olyan dolog, amit Nyuszi is tudhat? - Bizony, Füles, Nyuszi nagyon okos és ravasz. - Ravasz! - kiáltotta Füles, és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. - Műveltség! - tette hozzá keserűen, és már hat pálcika volt előtte, csak félakkorák. - Tanulni! - kiáltott, és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. - Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! - Én azt gondolom - mondta Malacka zavartan. - Ne gondolj semmit - mondta Füles.

.hogy az ibolyák nagyon kedvesek. és gyorsan elszaladt. .Én csak azt gondoltam.. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre.. És ezért tudja már minden állat az Erdőben . G.. ..mondta Malacka .

” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. beleakadt valamibe.mondta Micimackó. Pedig sokáig próbálgatta. ezeknek sietős volt. azért áthajtotta a fejét. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. másikat kell hozni. Lefeküdt. azt mondja magának. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. mert ő olyan kicsi. az nincs . Verset akart írni a tobozokról. gyerünk! Nézzük csak. csurr!” Volt egy ösvény. ő is lassan úszik a folyóval. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. Felvett egyet.. ahol átjött. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. és úgy érezte. akire kijön a rím.gondolta Micimackó -. Jobb volt rajta állni. . fakerítés mind a két oldalán. Á. és nótás kedvében volt. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. Csakugyan fordítva jöttek vissza. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. az is majdnem olyan széles volt. “Hát ez is furcsa . se balra. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. beillett kisebbfajta útnak is. és tessék. úgyis odaért. s a Kanga ül rajta. Tudja. titokzatos fajta. ha volna hozzá egy rímem. Ez kívülről jött az Erdőbe. át kellett kanyarognia a folyón. csirr. és áthajolt a hídon. ha kicsit kapaszkodott. jókorára megnőtt a patak. mert nem volt neki sietős. Sajnos. Úgyis olyan csöndes. “Értelme. de így is jó volt.Csakhogy nem talált rímet.Ördög rúgjon meg! . Egyszer úgyis odaérünk. hová ér. ahová kellett. mielőtt beért. de mert nem nézett se jobbra. melyik ér ki gyorsabban. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. Majdnem folyó lett belőle. . “Gyerünk. a folyó gyött. lassan. . mi van ott! Még elkésünk. Bagoly szerint az övé. de csuda egy fenyő. hogy a legalsó fokot se éri el.gondolja Micimackó -.” Leért a folyóhoz. mert a Kanga nem ül a fán. de olyat. Visszament. azt nem muszáj. míg jól megnézi: . Egyszerre dobott be kettőt. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. inkább marad. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. mert ott feküdtek körülötte. nyugodt nap van ma. mondja is magának: “Sietni. alatta siklott a víz. mint egy patak. hogy nézze. mert akkor még fiatal és kicsi.Jó dolog. Fahíd volt ott. mint egy út. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért.. és nézték a folyót. bele a folyóba. Ott ültek hát. és nézi a folyót. akkor könnyen menne. és mintha a fenyőtoboz vele úszna.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki.

Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a Micimackó-Vízipólót. az én botom elbotlott! Malacka.Nyuszi.Hát az egyik gyorsabban ért ki. ...Malacka! Én látom a tiédet! . hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél. Malacka. a Micimackó-Vízipóló. szép lassan.mondta hirtelen Micimackó. . mert jobban lehetett őket látni. és mire Nyuszi kimondta: “Gyerünk!” . botocskám! Botlott botocskám. hogy az enyém? . De mégis! De mégse! Látod a tiédet. . Látod te a tiédet. az enyém! . de elvesztett huszonnyolcat.Gyün! .kiáltott Micimackó. gyakran játszották ő meg a barátai.sivalkodott Malacka izgatottan.kiáltották valamennyien. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. hát a nagyobbik volt az első. itt gyön! Naagy. nem tudhatta.mondta mélán Zsebibaba. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. Ezekkel könnyebben is lehetett. mire hazamehetett uzsonnázni.. na persze.Lám. eddig még csak az övét látták. a kicsi az utolsó volt. aznap volt a folyó a leglustább.Mit gondolsz. most már el volt szánva. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. ha egyáltalában nem ér el odáig.Füles! . mégse.mondta Nyuszi. az is természetes.. mindig tovább tart.. mert könnyen beleeshetik. elbotlott a te botod? . Kereste a maga botocskáját.. Négy lába égnek meredve.Á. úgy látszott.Úgy látszik. botocskám! Malacka felizgult. Igaz. naagy. gyere ki.Á. lenn az erdőszélen.Biztos. lesték. . de ez természetes. mennyi ideig tart. jaj. hogy az enyém. a híd alól. az én botom. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. Úgy jött. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. . nyert már harminchatot. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? Így kezdődött ez a játék. hiszen szürke! Nagy. az én botom elbotlott .Nem én. mégse az. kétszer nyert. szürke! Nicsak.kérdezte Zsebibaba.Az enyém olyan szürkés .Gyere már ki. .mondta Malacka. ami annyit jelent. mint az ember hiszi . . . . . Lám. Valamelyik nap Micimackó. akkor botokkal játszották. . Micimackó? ...Úgy látszik. az volt-e az első.átrohantak a híd másik felére. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. . Csakhogy lassan jöttek a botok. amíg átérnek? .kiáltott Zsebibaba. szürke! Á. azt se bánja. Micimackó találta ki.Persze hogy az enyém. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. Malacka? Én már szinte azt hittem.. aki nem mert túl mélyen hajolni. Bedobálták a botocskákat a folyóba. ez valami más. akkor pedig ő nyert! . mint szokott. . kinek a botja jön ki leghamarabb..

. . és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni.felelt Füles. mielőtt mulatni mentek. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni.Hát.mondta Zsebibaba. nem tudtam. kérlek. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. hogy a gondolat valami nagyszerű.Ha fürdőbe akarok menni.. Mindenki mélyen elgondolkodott. kicsit fölemelkedve.felelt Füles..Vagy véletlenül nem találtok el? . .Én valamit. amit egyáltalán vinni tudott.Na.Három találós kérdést teszek fel neked. és így fest a helyzet.. igen köszönöm. Nyuszi.És lassan megfordult újra. mondjuk.Ugyan. Pillanatnyi szünet következett.. hogy lehetne?. akkor ahhoz senkinek semmi köze.kérdi Füles hidegen.kérdi Füles..sürgette Nyuszi. érted. . . .. . . és a hullámok kimossák őt a partra... Malacka.. . mondd. úgy szorította a mancsa közé.Ez. . . hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen.Jaj.. . .Egész ügyes gondolat .kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. így körbe-körbe aztán nem! . Hagyjátok a Nyuszit.. és ha már itt tartok. . hogy jobbról balra még jobb.Ez nem egészen rossz .. kieszeltem . .Egyiket. Ha úgy érted....Egyáltalán nem játszom ... Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. Áthajolt a hídon.... hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. kérlek .De hátha nyakon ütjük véletlenül? . sokkal nehezebb. a kövek hullámokat vernek.Én se remélem. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. .Úgy értem .mondta végre Micimackó.Füles! . és gyorsan hármat fordult maga körül.Úszni én is tudok .Alig hittem. . majd értesítlek. . Micimackó! ... Még hogy én arra várjak. hogy megmoshass. . .. Hogy talán..kérdezte Nyuszi..Én volnék? . és Micimackó ragyogott. forog! ..De Füles. . egyiknek meg kellene kezdeni. . .Halljuk. Füles.Né. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. adjatok neki időt.. . valamit. .vélte Nyuszi. .De ha már benne vagyok. Nem tesz semmit. tudni fogja a kötelességét.sikoltott a megrettent Zsebibaba. Micimackó.véli Zsebibaba büszkén...mondta Füles. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi..Miért ne? ... hogy mi. hogy csak játszol! . és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra.kérdezte Füles. mit csinálsz te ott lenn? . időt.mondta a megszomorodott Micimackó -.vélte Füles.Fontolóra kell venni minden lehetőséget.kérdi Malacka aggódva. ...Nem mintha azt hinném.véli Füles. hogy valami különleges . vagy (kicsit elhallgatott... . Szót sem érdemel. .

ha azt mondom: NNA MOST!!. de úgy vélem. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni. bámulták.Szeretek így forogni. csupa sár leszek! . hogy a Malacka botja végre megjelent... Kész vagytok? . .Nna most! ... ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében. még azon se örültek.. és kiúsztam a partra. Nyuszi érezte... Micimackó kezdte magát jobban érezni. és megkér valakit. ez egy jó gondolat volt. . Csak nézték ám.. csak rád eshet. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. akik nézték. .vezényelt Nyuszi.mondta Nyuszi barátságosan. . . de mindig nagyobb lesz ..mondta -.Micimackó ... akkor dobhatod. vagyis hát csakis melléd mehet.No kész vagy. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. te aztán igazán átnedvesedtél! . Szívből ennek se tudtak örülni. .. Füles . Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. ha azt mondom: NNA MOST!!. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod.. Füles megrázza magát.kérdi Füles. Füles. aminek lenni kellene.véli Micimackó aggodalmasan. kicsit előbb. .Ezt jól csináltad.mondta Füles. Micimackó elengedte a követ. Mondd. nézték.. .Nem vágom hozzád.. úgyis észreveszem majd.felelt Füles.Mi volt a jó gondolat? .Még hogy engem odacsapkodott. és hogy ne találjon nyakszirten.Na látod. ha az ember . Utóvégre.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. Nyuszi.na tessék! Füles kecmereg kifelé. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit...Nem is vághattam akkorát ..magyarázta buzgón. Zsebibaba. csak úgy leejtem. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni.Nem téveszthetem el.mondja Malacka -. hogy szokott az történni. valami szürke. hogy kicsit megvigasztalja.súgta Malacka Micimackónak. egyetemesen üdvözlik a hídról.Nem vágtál te oda akkorát .Füles .. Micimackó? Malacka. azért ez okosan volt megcsinálva. . Hangos kiáltással.. Füles. .Köszönöm. Micimackó . Hatalmas csobbanás. mint a Nyuszié. .. . . No de ilyet! .. . . Füles eltűnt. Ide-oda forgatják. akkor Micimackó dob. szíveskednék Malackának megmagyarázni.Én egész kész vagyok . nézegetik.Nem hagyhatom abba .mihelyt ott áll köztük a szárazföldön. Füles... vagy pedig a folyó nem az.mondja Malacka.Na hallod. alámerültem.

és most kinn van a vízből .kérdi Nyuszi bölcsen... . Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre. Nem tudom. .mondják karban a többiek.És hol volt Tigris? . és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT.hol itt a hiba? . Még mielőtt Füles felelhetett volna. ott is csak folyton mondogattam magamnak. ..mondta ünnepélyesen. Füles? . Micimackó..véli Micimackó.Mi újság.Fülest a folyóba lökte valaki.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK.. Tigris? .Nade. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol.Nem állhattam oda. hogy megkérdezzem.Te.. mikor kijönnek a fejből. . .BELEUGROTTAM. .De ki lökött meg? Füles nem felelt. azt mondja: “Na.Hogy estél bele tulajdonképpen.mondta Zsebibaba izgatottan -. ..Ugyan. Azon gondolkodtam. Tudod.Kérlek.. Füles! . véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. ha.. .. .. megcsúszik. .Mi volt ez? . valaki belelökött? ...mondta Tigris jókedvűen.De ahogy ott úszok a folyó felületén.mondta Füles hidegen.kérdi Nyuszi. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . hogy nem csúsztál meg véletlenül? .kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem.Füles .Tigris volt alighanem .J-a-j . hogy mit értenétek ti alatta. hogy VIZES. .Mi hogy mi volt? .kérdi Nyuszi. értitek-e. már csak annyit tudtam.mondta idegesen Malacka. Nyuszi fontoskodni kezdett.. . Végre is a Füles odabe volt a vízbe..Hát valamelyest csúsznom is kellett. neszt hallottak. Tigris! ..Bocsánat. hogy azok nincsenek is a valóságban. . . vagy legalábbis egész mások.kérdezte Zsebibaba. Hogy gondoltátok? .És te voltál az a valaki . Tigris maga jött át a cserjén. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. persze. nem is estem bele. Ott álltam a folyóparton.Biztos. . . .Hogy vagy. . .Csekélyértelmű Medvebocsocska. gyerekek? . hogy gondolom? .

Na jó.. Itt az a kérdés... Sütött a nap.Köhögtél? .. már tudta.. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. vagy nem jár itt .Nna .Nem megmondtam. hanem AMOLYAN délután. egy kicsit meglegyinthettem .Taszigált .. . . . .Nahát.. akkor egyszerre minden eszébe jutna..Nyuszi felsegítette a földről Malackát. . a Tigris engem is. mindegy az.. .mondja Füles. hogy Tigris itt jár az Erdőben. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna... .kezdi Nyuszi. Malacka.mondja Nyuszi -. és ott látta az állatokat. aki kicsit úgyis ostoba. Annyit mondtam csak: “H-á-á-ápp-cc-ii!” . hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam. .Itt az a kérdés.. nem is tehet róla tulajdonképpen. hogy csak köhögtem? .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni.... Erős köhögésem volt... Feltartja a mancsát. Áthajol az ember.Hát.mondta Zsebibaba mohón. és akinek kedve van. ugyan! Köhögtem. de különben olyan házikó az is. .Úgy történt.mondja Füles.. nekem mindegy. . rendben van. és véletlenül épp Füles mögött álltam.Róbert Gida nem érti jól az egészet . . és sok dologban nem biztos.Istenem..Rendben van. Róbert Gida . Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe.mondta a Tigris. én a vízben voltam . . .Akárhogy is.véli Füles. . és szépen letörölgette. .. és nézi. itt jön Róbert Gida. akik szeretik a hideget. a rossz kosztot.Ugyan.véli Malacka -. Nézzétek. . . Mondd...A Tigris. . .Én nem .kérdi Tigris bosszúsan. gondtalan és jókedvű volt. taszigálhat is benne.. hogy ez nem is OLYAN délután...Nézz ide. és ha valaki taszigáló kedvében van. én csak annyit mondok.. Az majd megmondja.Csend legyen! ..Ja? Úgy elcsodálkoztam. végre is ez egy Nagy Erdő. kérlek.Olyan öklelős .. mit szól mindehhez Róbert Gida..így Tigris. ez lökdösődés . Persze az olyanoknak.. a szemetet.. .Próbálj engem is lökdösni! .. valamit tenni kellene.mondja Malacka idegesen. . egyszerre csak egy beszélhet. . azoknak esetleg tetszik. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet..véli Micimackó.Taszigálás vagy köhögés.. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára. De hogy leért a hídhoz. Malacka. . Füles. te mit gondolsz?.kiált Nyuszi... a kellemetlenséget.nekem az a véleményem.De nem történt akarattal . De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.. . ha ott fekszünk a folyó fenekén. Jól van. mint a többi.. .Hát pedig én csak köhögtem . kérlek..folytatta -. milyen lassan megy a víz.mondja a Tigris.

hogy velük megy. Nyuszi akkor kijelentette. ő se szólt.felel Róbert Gida. Tigris?” Róbert Gida. mert látta. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. Tigris és Füles is együtt távoztak.jegyezte meg Malacka odavetően. . és érezte.. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. Zsebibaba kétszer esett a folyóba.Én úgy vélem. a folyó nem bánta. . Füles. aki még ilyet sose játszott. jön a lefekvés.Nos? . amint Kanga befordult az Erdőn.. . . De azt hiszem. valahogy így is van. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. hogy nem rendes gyerek? . .. Egész jó gyerek . .kérdi Róbert Gida. Aztán így is lett.Igazad van . másodszor akarattal.kérdik mohón. hogy úgyis minden hiába...Általában senki se olyan nagyon komisz . a legjobb nyerőnek bizonyult. először véletlenül.Nekem ez a véleményem. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban.Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris. .véli Micimackó. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! “Nem tudom. Ez egy olyan szép nyári délután volt.Ki mondta. érted-e.

ő elmondhatja még egyszer. de hogy csináljuk? . hogy attul kezdve. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri.kérdezte Malacka. igen... jó. Malacka? Nyuszi nem bánta. hogyne. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt.Hát te. Izé. Tudjátok. a Nyuszira ne hallgass. Mondanád még egyszer. hogy kicsit ráncba kellene szedni. de hogy? . mikor a fülében kezdte érezni azt .és a hangja komoly volt. Micimackó kezd ráeszmélni.Micimackó . . De aztán mégse. és magához tér. .Hetedik fejezet.Hogyne. ellátja a bajomat.Igazatok van . . és megtanít a kétszerkettőre. mi az a “kétszerkettő”? . Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. . . amiről beszélnek. Hallottam valamiről. nagyot ásít. Mégse tanított meg.. Hallotta már valahol.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van..Nem is tudom. Mit gondolsz..” . Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: “Ne hallgass Nyuszira. Nyuszi? .Mert .Igenis. a bal fülemre meg vagyok hűlve.. Malacka is bólintott: érti hát.Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. Álmos nyári délután volt. mikor Nyuszi hangosabban mondta: “Ugye. ugye. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem.. te nem is hallottad. és annyit mondott: “Ugyan!” vagy “Ez igaz!” .. és nemigen hallgatott Nyuszira. hogyne! . érted. . csak néha-néha nyitotta ki a szemét..Igen..Hogyne. Micimackó is velük volt. .Éppen ez az.néha. . Lassan felkel... “Ráncba szedni.Aha..” Malacka kényelembe helyezte magát. hogy nem arról beszélnek.Nyuszi végre kezdte befejezni .mondja Malacka szemrehányóan -... ránk hallgass.véli Nyuszi.. Nyuszit hallgatták. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. Malacka?” . amit Nyuszi elmondott.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét.feleli Micimackó. .Én is így gondolkodom . az Erdő teli finom hangocskákkal. Miről is volt szó? . .. Azt mondta. ránk hallgass.Igen. hallottam.Erre emlékezett Micimackó..Milyen ráncba szedésről beszélsz. Malacka? .

hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal.. Másnap reggel érte megyünk .kérdi Micimackó. magányos helyre. . ahol még sose volt.véli Nyuszi. .sóhajt Micimackó.Hallgassatok ide.. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. . vagy Nyuszi magasabb lenne. .Csak annyit mondana: “Ezt jól .Á! .Persze.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? .Ez jó lesz .Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon.A Tigrisek nem maradnak szomorúak ....magyaráz Nyuszi. . Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. . hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket. mint Tigris.. Megjavul. hogy arról van szó. Hát ő is mondta. .bólintott Micimackó. aztán otthagyjuk. és kisebb lenne Tigris. . meglássátok...kérdi Nyuszi -.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? .Ő is így gondolkodna .. . . Elkezdett gondolkodni. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta..Most már tudom . Mélabús. . ami nem illett erre az esetre. . Egyszer megkérdeztem Baglyot. mert ha az ember szereti is őtet. Csupa nóta. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé.véli Micimackó. Bánatos kis Állattá válik.Mit dúdolgat Micimackó? .de jól ide figyeljetek -. Na. az az egy tagadhatatlan..mondja Nyuszi. mint szokott. De csak olyasmi jutott eszébe. . . De az mikor volt .Ennek nincs értelme.az izét. olyan “Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak. hogy igenis féktelenkedik.Nekem van egy jó eszmém . Szomorú. az is valami.És ugyan miért? ..Én ugyan nem szeretném. .Azért. ..kérdezte Nyuszi. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. De elég is. ha aztán mindig szomorú maradna . hogy biztos legyek benne.mondja Malacka kételkedően. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb.kérdi Malacka.Értelmes dolgokat dúdolgat? . csak úgy öt percre. azzal is segítettünk. Nyuszi”.. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle.

ha szép maradt volna az idő. és hol hagyják magára. ő ez a fajta Micimackó. Igenis. Ha majd ott lesznek.Nem látja többé? . Ha reggel felkel. és nem csinál semmi rosszat. akkor rendben van. igen. Belezavarodik. De ha arra gondolt.. Ez elég Rettenetes. ha azt mondaná: “Nem”.véli Nyuszi. . hideg volt és ködös. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához.. akkor elszomorodott. Meg is mondta ezt Malackának. Magam is így csináltam volna. amit Tigrissel akarnak csinálni. Másnap egész más nap volt. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: “ÉSZAKISARK. Ha azt mondaná: “Igen”.és elsietett. nyárias.. bizony az jó dolog lesz. most hazamegy.. hogy jó lesz az. Abban maradtak. ami őt illeti. . Érezte. vagy akármikor. én rosszat akarok csinálni. . mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba.véli Nyuszi. Majd holnap. amíg érte nem megyünk... ha Zsebibaba nem tartana velünk.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra .Ezt aztán csak bízzátok rám” . Kangáékhoz értek. Vár.. Nem volt meleg. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL.. Csak az a kérdés. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek.. ha onnan haza akar találni Tigris úr.. végre is egy magányos hely. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. aztán elkerülnek más irányba. Malacka. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. hogy ő miféle Micimackó. “Nem fogja azt mondani.. Malacka kijelentette. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való.. . Zsebibaba is várt rájuk. Micimackó. Ennek megint Micimackó örült meg. hogy hova vigyék Tigrist.és Kangához fordul: .. ilyenkor köhög és taszigál.. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. Malacka. Utóvégre ő fedezte fel az Északisarkot. És persze Micimackónak is köszönöm.Az nagyon messzi van. nem mondhatja magának: Na.Addig legalább nem... Köszönöm. akkor. ködös napok mindig elszomorították. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. Inkább az a fontos. ők kicsit előremennek. menjünk.. Na.. nagy barátja a Tigrisnek. de éppen más dolgom volt.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. és ha odaérnek.. Az ilyen hideg.Jobb volna. és megkérdezi Tigrist... mikor Malacka eljött érte... a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana.megcsináltad. hogy nem! . de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . mit csinál holnap reggel. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG.” Malacka örült az egész dolognak. hogy másnap reggel indulnak. hogy neki ez kevésbé fontos..Ezt csak bízd rám megint . Nyuszi kijelentette. .. Nyuszi. Mert ha nem volna semmi dolga. ... nem is bánta volna. Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé.kérdi Malacka..

.kiáltott Tigris.feleli Kanga. vagy mellettük szaladgált. úgyis mindnyájan. . Tigris hirtelen megjelent. Menjünk. Micimackónak is.Mindig “meglátjuk. és Tigris félkör alakban kerülgette őket.Úgyis köhögtél ma reggel.vigasztalja Nyuszi. Nyuszi. Nem láttak.Szólj .szontyolodik el Zsebibaba. Micimackó! Készen vagyunk? Jó.Majd meglátjuk . nem hallottak semmit. Beugrott egy bokorba az út szélén.Nem volt igazi köhögés.Most. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. néha-néha beleszaladt Nyusziba. és újra eltűnt. itt vagy. Nyuszi megfordult.. egyszerre csak előbukkant. . gyerünk!” . és aztán majd délután úgyis mindnyájan. akiről pedig azt hitték. drágám? . . Zsebibaba! Majd délután átjövünk. ha horzsolta az útszéli csalán. Tigris néha el-eltünedezett.Hol vagytok?! .Én nem szólok . . . Eleinte Micimackó. ha az ember jól odafigyelt.Honnan tudod? . ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. esős napon . később. Ahogy mind magasabbra kerültek. és sose történik semmi .kérdezte Micimackó Malackát. meglátjuk”. hogy nagyon messzire mennénk. nem hall semmit.. .Csss! . didergős nap .mondta Nyuszi.mondta Tigris. Tigris előttük baktatott.mondta Nyuszi.De jobb.No most! . . csak annyit mondott: “Hát gyerünk. .Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. Néha. megint csak nem volt sehol.Majd most . Majd máskor. Majd most . ... Jól elbújtak és hallgatóztak.rázza a Nyuszi a fejét.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. ja. .kérdezte Zsebibaba. ..mondta Malacka Micimackónak. a köd is sűrűbb lett.Na ugye látod. hogy már nincs ott. Megakadt valami a torkomon.Csúf. Valahol kopogtak .Holnap? .aztán megint csönd lett. mikor keskenyebb lett az út. No szervusz. hogy Malacka felugrott volna. drágám. . Belevágódott Nyusziba..így Micimackó. . .kérdi sértődötten Zsebibaba. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük.Úgyse hiszem. megbökte Malackát. Ilyenkor nem panaszkodik az ember .Miért ne? . . ha itthon maradsz. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. Nyuszi és Malacka együtt haladtak.kérdi Kanga szemrehányóan. Micimackó és Malacka utána ugrottak. .mondja Zsebibaba. . Az erdő nagyon csöndes volt.mondta. Tigris? No menjünk. . Zsebibaba.kérdi reménykedve Zsebibaba. Gyerünk. néha nem.. gyerünk! El is indultak.Halló! . mi? . Mikor az ember azt hitte.

... hogy kezdje..mondja Micimackó . hogy bátor dolgot cselekszik. gyerünk! . és úgyis tudja. mikor már egy darabig szaladtak.. . . persze. . .most már beszélhetünk.Semmi. . míglen az erdő úgy elcsendesedett. Micimackó? Micimackó helybenhagyta. nem sokat.Csak nem akartalak elereszteni.Hm? .. én azt hiszem... és azon a gondtalan hangon nevetett.mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -.. Akkor aztán vártak még egy darabig.No .. Vetted észre.. .No mi az. amelyiken az nevet.. ..felelte Nyuszi. ...Á! .. Mit szólsz az egész dologhoz.Nem is ..mondta Nyuszi idegesen. Tudta. .. Micimackó? . . jobbra kellene tartanunk. hogy de bizony úgy van.De mégse.. hogy a másik a bal. Malacka olyan halkan lélegzett. Vagy úgy! Gondolhattam volna. . . .... másképp esetleg el is tévedhettünk volna..vélte Nyuszi..kérdezte Micimackó. hogy a ködben minden egyformán szürke. de nem látta sehol. akkor biztos. Előbbre haladtak.mondta lassan..mondta Nyuszi tíz perccel később. ..Ez igazán furcsa . hogy attól majdnem megijedtek. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . . De nem emlékezett.Gyerünk! . és Micimackó körülnézett Malacka után. Tíz perccel később újra megálltak. .S mindhárman elrohantak. . Mért megyünk pont erre? . aztán újra hallották Tigrist kopogni.Hát.mondta Nyuszi félórával később. hogy izé...Látjátok? Nem megmondtam? . . Egy pillanatig.Csak ne gondold.Malacka megfogta Micimackó mancsát... hogy ez a helyes út. Nyuszi volt a vezető. Malacka? . . Rohanjunk. hogy melyik az. ..Itt volnánk . . ..mondja Nyuszi tíz perccel később -. Majdnem...Hazafelé megyünk.No? .suttogta büszkén.De én azt hittem.Én azt hiszem. . Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant.mondta Nyuszi. és nagyon izgatott volt. Malacka Micimackó mögött lépkedett. Na.Buta ügy .Hát.Te mit gondolsz. amilyen halkan csak tudott. Pillanatig csönd volt.Még szerencse.. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. hogy nem tévedhet el. aki túl jól ismeri az Erdőt. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. . érezte.és azt hiszem. . .Ja. Gyertek.Nyuszi meglökte Micimackót..Én tudom.türelmetlenkedett Nyuszi. Ha az ember elhatározza. hogy az egyik a jobb mancsa.

. .Játsszatok most egy kicsit a ház előtt.Mindjárt ki is öntötte neki.vélte Kanga. Épp jókor érkeztél. . hogy ez mit jelent. és Kanga meglátta őt. .felelte Kanga.Egyszerűen csak nem tévednek el . Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. Lementek a Hét Fenyőfákhoz.. és csak annyit mondott: . míg megtudta.magyarázta Zsebibabának Tigris.gondolta: inkább megy haza ő is. és mikor azt is megunta.Majd máskor. mire Kanga megszólalt: .No lám.Én is.Hát jó . . Kanga megkérte őket. hogy mi történt ma reggel. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz.kérdezte. .kérdezte Kanga Tigris elmondta. drágám . milyen szépen hazajött.mondta Kanga. egy sarokba kuporodott. hogy az nem is volt igazi köhögés.Majd meglátjuk . és kosarat adott nekik. Éppen elkészültek az ebéddel. hogy Micimackó. Tigris.Mikor Tigris megunta a várakozást.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel .Hová lett Micimackó? . ne beszéljenek egyszerre. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. .Ma még nem.Ugyan menjetek ki. . aki nagyon jól tudta. és hiába várt erre. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón.Hol? . . Róbert Gidának így jó idejébe tellett. . míg csak el nem felejtették. .Tigris. és megpróbált saját magából kifelé . Mihelyt hazaért. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .kérdi mohón Zsebibaba.kérdezte Zsebibaba.Kereshetem őket én is? . és Zsebibaba. itt a jó kis Tigriske. hogy elfogják. fiúk!” . hogy már nem mondhatja senkinek: “Na. hát akkor menjünk előre. .Valahogy így van. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. hová lett Micimackó? . Tigris véletlenül fellökött egy-két széket.Ha még holnap is el vannak tévedve. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. el nem tévednek. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . . Visszafelé indult.suttogta Tigris Zsebibabának -.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. és hazamentek ebédelni. hogy miért küldték őket. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek..magyarázta Tigris.Most mehetek és kereshetem őket .mondta Róbert Gida -. drágám. akkor meg kell őket keresni. Gyere. akkor mehetek én is? . és Zsebibaba belevágott.Mér nem? . . Zsebibaba. mindjárt azzal fogadta: .

.Mert nincs is . de találunk. és képtelenek vagyunk. gondolta. Nyuszi csak nevetett azon.mondta Micimackó alázatosan. újra próbáljuk megkeresni.Az hogy volna . és aztán visszajönnénk bele.Ha kijönnénk ebből az árokból.Hát ha haza akarunk találni.” Akart is valamit mondani.A dolog úgy áll . talán az a valami lenne. Valami elromlott közben. másrészt nem szerette volna. akkor megtalálnám. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. mert akármerre indultak. .mégiscsak jobb lesz. . Micimackó már unta az árkot. és akkor az a valami.véli Nyuszi.. amit nem keresünk. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. Egy árokban pihentek.ugrálni. ezek engem már órák óta várnak haza.Ennek nem sok értelmét látom .Gyerekek! . hogy esetleg mégse találnád meg.De kérlek.. ha nem látnám ezt az árkot többet. te talán tudod az utat? . de nem találunk. .De mikor elkezdtem mondani. amiért nem vitték el. . próbáld meg . Valahányszor feltűnt előttük a ködben.Azt gondoltam. .. fenn az Erdőben. még volt értelme. és csupa izgalom volt -..ismerte be Micimackó. amit nem keresünk. Nézd. akkor ezt se találnánk meg többet. ha felszedelőzködünk. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. .Mi hasznunk volna abból? . Melyik lesz a legjobb út? . Micimackó felállt. . mert akkor esetleg olyasmit találunk. Micimackó .. de nem jutott más eszébe. hogy mi bizony valahol eltévedtünk. ez valahogy úgyse jó így.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. mindig ugyanabba az árokba értek vissza.Hát . hogy “SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: “Hiszen én is tudom.mondta hirtelen Malacka. . úgy gondoltam. menjünk haza.Mi majd itt várunk rád. Malacka.. ... Elindult a ködbe. .. hogyha ide akarunk visszatalálni.Valami eszembe jutott. Eddig nem . végre tudom. .Nézd. mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor. na és az direkt Jó Dolog lenne. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért ..De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben.vallotta be végre Nyuszi -. .Nem ..kérdi Micimackó lassan -. aztán megfordult és jött vissza.mondotta Micimackó. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: “No. hogy milyen ostoba ez a Malacka. . hogy ő szomorkodik azon. Mehetett úgy száz métert. amit keresünk. .. csak annyi.kérdi Nyuszi. és újra visszatalálunk? . Csak épp gondoltam rá..sikoltott Malacka. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi.

amíg nézte. nézte.Ja ..Jaj. úgy tett. majd megtaláljuk azt a valamit. úgyis csak ugrik. és kereste Nyuszit. és nézte. . Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.. ..felelt Micimackó.Hát itt vagytok? ... mert valamit itthon felejtettem. azt hiszem. meg a Malackának is.Hát itt vagyunk.. ő majd megtalálja.. mert kezdte tudni. akkor.siránkozott Nyuszi. és így hát. . majdnem hogy visított. Mikor annyira biztos volt a dolgában. kezdett ám. .mondta Micimackó -. különös hangokat hallatott..mondta egész hanyagul.. mert hátha mégis téved. amelyik ha ugrik nagyot. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt.Azt nem tudom. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. hogy ez egy egész Barátságos Tigris. Most gyerünk. Hát jött szépen haza Micimackóval..hallottam. magunkkal kellett volna hozni. . .. Hangosan persze nem merte mondani.. Nem akarta zavarni a csuprokat. csak azok a tizenkét csuprok. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. merről jön a hang. nekem haza kellett jönnöm. mintha nem is ijedt volna meg. Egy igen-igen ijedt..Jó.. Tigris az Erdőben bolyongott... olyan Tigris.Hát Nyuszi? .. Jövök én is... bizony . hogy mit akarnak. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. Végre meghallotta a hangot. én tudni fogom. Hirtelen mégis valami hangot adott.. taszigálniuk.Esetleg Tigris megtalálja... .. mindenáron meg akarta találni. Tigris! No de ilyen szerencse! ... hosszú ideig kellett nézni.. ahogy Tigrisek szoktak.. Együtt indultak. de ha senki se beszél. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta. Malacka.. hol vannak. Úgyis keres benneteket... ahogy Malackák szoktak. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. .... FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi.. hát hadd ugorjon.

mondta Malacka. mert nem is sejtette. és vége a látogatásnak. Felkeltek. hogy az ágakat is le akarta kaszálni. és ott azt mondják neki: “Ejnye. és meglátogatom Fülest. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. Azért megyünk. Micimackó otthon is volt. elgondolták azt is. Micimackó. hol Micimackó heverész. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. hogy: “Jaj de jó Nap. hogy nem csinálnak semmit. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze.Mert ami engem illet. Tudni kell mindenkinek. hogy valami okának kell lennie annak. elmegyek a Micimackó Kuckóba.mondta Micimackó -. mire jó ez a kitűnő helyecske. hogy segítsünk neki újat építeni.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. keressük fel előbb Róbert Gidát. én azt akarom. éppen jókor jöttél. de ha nincs odahaza.akkor rendben is van minden. Meleg zug volt. és Micimackónak fel kellett őt emelni. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. . akkor megindultak. Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. kicsit nyalakodtak. ilyen alkalmakkor leültek ott. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. és amikor Malacka újra leült. Micimackó tud.Mehetünk is. hogy mit csináljanak most. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni.. Langyos és napos a zugocska. ha látogatóba indultak egymáshoz. . mikor már ott voltak. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. ha az ember valakit látogat. én azt vélem . mert úgyis Csütörtök van. . vagy valamit meg akar tudni. Az ember beteget látogat.. Ide süt mindig a napocska. úgy a feleúton.. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . hogy mihelyt odaértek.. és a szél se érte..vélte Micimackó. Valamelyik őszi reggel. Talán ki tud eszelni valamit.. és olyan hideget csinált éjjel. .” Malacka ugyan azt tartotta. és törték a fejüket.Ami pedig engem illet. Még szerencse. és hirtelen betoppan valakihez. hogy ilyen ereje van a szélnek. Hú. Valamelyik nap elhatározták. jó szorosan egymás . Beinvitálta őket. mer akkor azt úgy hívom. akkor úgyse kereshetjük fel . és a birtoka az egész. Először Micimackó házába nyitottak be.Nyolcadik fejezet.

Nosza.Ez furcsa. .mondta Micimackó elmélyedve. hogy láthatunk. Siettek is Nyuszihoz.Szervusz. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. Nézd csak.Senki se vitte el. és most megyünk is Bagolyékhoz. . hogy csütörtök van? . Okos . Mire újból nekiszedelőzködtek. . hogy végre megtalálják Fülest. nem igaz? .Esze. ez az oka annak. amennyire csak tőlük tellett.Úgy van.vélekedett Micimackó. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot. most hátulról kapták a szelet.kiáltották vígan már messziről. Egy-két nappal . . .kérdezte Nyuszi. ki kellett próbálni. Már akkor Róbert Gida is otthon volt.mire persze leültek. Délután lévén.Nyuszi csöppet se buta . mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni . hogy ott kellett maradniuk ebédre.Van neki . . igazán örülünk. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. Talán elfelejtették.Én azt hittem.És hogy milyen is nálad.Na. Nyuszi. kérlek. Hangosan vitatkoztak: . . hogy soha semmit meg nem ért..mondta Füles. hogy esetleg a szél elvitte . Csak meg akartunk látogatni . .mondta Füles.mondta Micimackó.és: . hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . Füles! . Micimackó. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát.Hát csak menjetek.Mért. .Úgy vélem . és azért kaptak valamit.. nagyon megörült a vendégeinek. amit az ember hamar elfelejt.Hangosabban. Talán valakinek le kellett volna bontania? . bizony kicsit hideg volt odakünn. .vélte Malacka. már annyira el voltak fáradva. Majd meglátjátok. .No! . .Esze. .Jó.mondta Malacka. mi különös van azon.Persze. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál. nem hallom jól.Mi nem igaz? . Párszor ki-be járt az ajtón. . az van neki. Mire Kanga házához értek. ott milyen jó. ahogy bement.vélte Malacka.. Ez olyan.Itt vagyunk.mellett. mégis.mondta Micimackó -. . hisz ez a ház még áll! .. Füles. biztos-e. szaladtak Micimackó kuckójába. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni.Nem a!.Azt hittük. hogy áll . nem volt olyan nagy a baj.Talán eltévedtetek? . csak annyit mondott: . akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. . Mire hosszú hallgatás következett. az van neki.

rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. engem is észrevett.. .amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . .mondta -. atyaúristen.ezelőtt repült erre. Te is.mondta Bagoly barátságosan. Szépen megköszönték.valamelyik nap.Csuda . Helyezzétek magatokat kényelembe. és azt óhajtotta.Vigyázz. bár az isten adná..Na és ha egy fa akkor esik le. Füles! .Ülj le.mondta Micimackó alapos megfontolás után. Bagoly . mert úgyis Csütörtök van. kérlek. .Mert látod.. aki éppen olvadozni kezdett. .. Kedves tőle. . és jó lesz sietni. Bagoly! . Nem tesz semmit. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. . . s baktattak előre. és kényelembe helyezték magukat.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. Hiányoznál.. akárcsak holmi zászlók. .mondta Micimackó -..mondta Bagoly... figyelmeztetlek! -.. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. Az embert sok mindenre felbátorítja. igazítsd ki a szavaimat. Bagolyékhoz.. Szárítgatta a fülét. és újra kiegyenesedhettek. .utóvégre hosszú út áll előttük. de az bizonyos.Hát isten veled. ha tévedek .látni akartunk. .mondta Micimackó.erre..” Igazán mindenki szeretné tudni. .Isten áldjon! . mikor éppen alatta állunk? . Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni.. hogy vagy. Malacka megvigasztalódott. . hogy el ne késsünk . hogy kicsit megkésve érkezett. . Malacka. mint akiknek nem fontos .Na és ha nem éppen akkor? .mondták. De most szembejött a szél. Bagoly ünnepélyesen bólogatott.Eljöttünk megkérdezni. s úgy kellett törtetni előre. mielőtt elmegyünk. Nem mintha megszólított volna .. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak... hogy észrevett.Jó napot. isten áldjon meg. Mintha egész csomó óra telt volna el. ejnye. Nemsokára egész vígan. ha kijelentem. Micimackó..mondta Füles.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. nehogy a szél elfújjon. Micimackó. Malacka is itt van. . hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. bizony. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. Tudod. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba.felelt Micimackó helyett Malacka.Isten áldjon! . Malacka fülei a feje mögött billegtek. mi az? Szörnyű csattanás..Kérlek. és igazán örültem.. de vajon az igazat állítottam-e.. Azt kérdenék: “Ejnye.Nekem úgy rémlett . mikor Róbert nagybátyám . Malacka .. Na. és könnyed oldalgással siettek el. hová. borzasztóan siettünk. mikor a vihar tombolt az ágak közt.

sivított Micimackó. de most szerette volna tudni.Pedig ott tartotta. amit Micimackó foglalt el... Megjelent Bagoly.Vigyázz. hol van Micimackó? . ..aztán csönd lett. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. . ..Hol vagyunk? . a szoba másik sarkában. és nem lett belőle semmi.. mert épp uzsonnázni akartunk. . hogy festene falnak.Malacka .. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. Micimackó. Csúnyán nézett arra a darabra. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. amelyik valamikor padló volt. .. .kérdezte a székek egyike. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról.Alighanem. hogy Észak merre van.. . Aztán jött egy még nagyobb reccsenés. .Arccal lefelé vagyok valami alatt. Róbert. Bagoly megváltoztatta a hangját. . és kihámozta magát.mondta Malacka. .A mijét? . útjában néhány vázát ragadván magához. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. lassan lefelé kezdett süllyedni.mondta idegesen Malacka. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. ami Micimackóból látható volt. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott.Bagolyéknál vagyunk? .Talán most annak is megváltozott a helye . ilyenkor. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . és kilátszott belőle két fül.Jaj. te. .. amin tartózkodni szokott.Nem tudom biztosan.Na? . aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. Még egyszer átgurult a szobán.mondta Bagoly. és a székek halkan Malackára borultak. .Az izé . és gurulni kezdett a szobán keresztül. labdává csavarodott. a nagybácsi. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt.így a Szék.Nem lehet . hisz én rád esek! A szobának az az oldala. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.mondta Micimackó a szék alól.Nem vagyunk olyan biztosak benne . Malacka.Juj ! . vigyázz! .. . és úgy festett.vélte Micimackó.Mert ő szereti a változatosságot.Oda nézz! .. mikor Malacka felállni készült róla.Ahá! . rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. mint aki hihetetlenül bosszankodik -. .

s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. inkább Micimackó.Na? . Együtt húzták-vonták a karosszéket.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? .Mit mondott.. gyere le.mondta Micimackó. hogy mi illet vagy nem illet engem? . .Ha a szél volt . dúdolok de nem jutott semmi eszembe.Malacka! .mondta alázatosan Micimackó. . . .felelt Micimackó.Micimackó ...Bagoly . .kérdezte Malacka. azt mondta.Olyan kis semmiség. . Malacka lehajolt hozzá.kiáltott Micimackó halkan..mondta Bagoly igen szigorúan -.kérdezte Bagoly. hogy téged nem illet vád.Azt mondta. gondolom.Hát akkor ki csinálta? .Ú-úgy? Gondoltam. . Azt hittem. akrobatának semmi.Mit csináljunk.. heverni a nyári nappal szemben. aki a levélszekrényének szépségét csodálta. Arcom fődbe benyomódik. hogy megnézze az új mennyezetet.Szépen vagyunk. akkor nem Micimackó a hibás. leszállt.E barátságos szavakkal felrepült.mondta Malacka -. s legjobb lesz. hogy ami engem illet..Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly. .Éppen most jutott valami . . . . Akkor őt vád nem illetheti.Nem a’ . Na igen.vélte Malacka. Bagoly.. és segíts Micimackónak. Micimackó? . Nem volt külön dolog. te csináltad ezt? .Alighanem a szél .Nem hinném . . Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva.Hja. . vagy úgy. . mi? . Nem jött semmi.mondta bagoly eltűnődve -. Ám egy derék medve? . gondolom. mellembe szorultan az ébredést várom.

. hogy jó. Arra valami ráesett. jutott valami az eszembe. ha az ember kétszer is elmagyarázza.vélte Malacka. lemászik a fán. S mint az előbb.ott.Á! . Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. szájad. mint akinek semmi köze a vershez.Azt úgyse tudná. Várta is nagyban. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. Bagoly kijelentette.mondta -.Hát éppen erről van szó.felelt gyorsan Malacka. és mindenki őt bámulta. ami még nemrégiben szintén fal volt. .Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát. Bagoly. Malacka. füled. Hogy aligha tehetné. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek.Akkor jobb is. mielőtt értik. hogy nagyobb leveleket kap. hogy majd újra megemlítheti. Micimackó ott ült a padlón. újra megrohanta egy gondolat: . akármilyen szívesen tenné. ahol a leveleket szokták bedobni. Talán lehetne. te szegény állat. és nem is találja szépnek. Malacka még gyorsan megjegyezte. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . Ez is olyan dolog. lehetne őt újra bámulni. ami még nemrégiben is fal volt. átmászik ott. Csakugyan tépelődni kezdett. de egy másik. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. Felnézett a mennyezetre. .kérdezte félénken Malacka. és segítséget hoz. ahol az ajtó volt.Mert . ha másra gondolunk . .Fel tudnál repülni a levélszekrényig. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. mikor kimenthette Malackát az áradásból. hogy miről van szó. gondolta. persze. majdnem felkéseltek nyakad. . hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik .Na. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét.tette hozzá . ha Malackát felkapod a hátadra? . amit ajtónak lehetett használni.Te Bagoly .de Bagoly csak azt mondta: . . és olyan ajtó volt benne. Micimackó előtt felrémlett az a nap. arra az esetre. minek is akkor beszélni róla. Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. hogy ez volt az egész. kérem. ha Micimackó azt hiszi. Bagoly köhögött. ó. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. ugyan nem mehetünk ki. mire Malacka megjegyzi: . és kijelentette.Á. . S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. .De hisz azt mondtad.Mert tudod.

Micimackónak tetszett. akármennyivel is húzzák fel.Találunk másik madzagot. de úgy látszik.. gondolta. s ha megmentesz mindnyájunkat. ahogy elképzeltük. mert akármennyi madzagjuk van. ügyes Medve vagy . hogy hiszen csak egy gondolat volt. esetleg Verset is csinálok róla. de én azért megteszem. és bemászott. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé. ott ahol most áll. mindaddig.Szép. benyomta magát a hasadékon. tudom. Micimackó! . Csakugyan. mást itt nem lehet tenni.selypített Bagoly. kövér. addig-addig. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. mikor leoldotta a madzagokat. Azt átlöki a dróton. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja.hanem ment útjára. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik.. és sokat fogunk még róla beszélni. Isten veled. mint emelkedik lassan a mennyezet felé. mikor még ajtó volt az ajtó. . Micimackónak is hozunk majd egy madzagot. Aztán. .Itt minden rendben . Nagy Dolgot művelt a Malacka lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. Malacka is nagyot húz. haladunk felfelé! . míg Micimackó felel: Isten veled. miket saját maga írt magának. s érezte. hogy veszedelmes. Egy szomorú pillantást vet vissza életére. amíg a másik vége szépen felemelkedik. Boldog volt és izgatott. amiket az Erdőben töltött olyan módon. és szerényen megjegyezte.A fádat. én elmegyek. amin laktál. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak.. . elég hamar ment..mondta derűsen Micimackó. és én alattad állok.A dolog úgy megy. köszönet és hála ... De nem baj. ügyes medve. Nagy Dolog lesz az.véli Bagoly. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. . Malacka kinyitotta a levélszekrényt.Meg se várta. és várni lehetett .mondta a levélszekrényen keresztül. és kijelentette. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. . Le is tudok mászni. hogy szinte felkiáltott: “MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. . .vélte Bagoly.Hacsak a madzag el nem szakad.Na és akkor Malacka csakugyan ott van .Haladunk. neki mégiscsak repülni kell.Úgyse szakad el . lehozza a földre. hidd el. és csak néznek. Malacka. hogy ő szép kövér. és elmondok neki mindent.Hiszen olyan Pici Állatka vagy... de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul. szó sincs róla. amíg csakugyan kinyomta magát. és a népek majd éneklik. s mikor mindennel elkészültek. ledöntötte a szél. . igyekezvén segíteni. amelyikbe a régi szép napokban. a boldog órákra. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. . már annyira büszke volt. aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. .. mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Bagoly.suttogta Micimackó vigasztalón.

Micimackó lehunyta a szemét. mikor. hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról. és kényelembe helyezte magát.. .mondta a Bagoly.. az is egy olyan szörnyű nap volt... De hát hol is tartottam? Persze. ez épp elég idő arra. akinek a fényképén fekszel. Hát kérlek. akit elkezdtem. aznap délután.Fél óra .. . tudom már.Na. tudod? arról.

még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról.” Ment és várt. Ezek olyanok. mit jelent. aztán majd meglátjuk.... hatalmunkba venni őket. mi hasra fektette fáját. Na isten áldjon.. hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni.Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is .. “Mert ez se könnyű feladat . Ott állt.. ah. miként koporsót.mondta Nyuszi -. Micimackó lassan kocogott utána. hogy mért nem sürgeti. Olyan volt. Darab ideig várt. ha még e Tényt nem tudnád. az most nem festett háznak. Őt szerette.mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont.És már szaladt is. most ők is fognak keresni. SZEKRÉNY. mily rémséges állapot! Lakása. “Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt . ilyet nem láttam még soha.. . Míg állt.” Így lett: Egy Fa fekszik itt.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. ott bámészkodott.. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA. Re-et-tenetes vihar. hogy ez mit jelenthet. mint egy fa. Nyuszi ott termett és megmagyarázta.nem mintha Malacka sürgette volna. (Barátja ÉN valék. . a költészet. nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban. elég dolgom van. fája. de az ember érezte. mit Bagoly szeretett..mert csakugyan fekszik. hogy más lakás után nézzél.. kedvesem. MADZAG. Micimackó “Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: “ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. ha találkoztak . .Kilencedik fejezet. ÉJJELI VIHAROK Malacka orra vörösre gyulladt. amit kidöntött a szél. Barátjával dicsőítette. Azóta. megmagyaráztam mindnek. . Ha meg a házadnak ilyen pofája van. Itten egy Fa fekszik. A laposra vágott fa ellaposodott.. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. szerette.. akkor itt az ideje.A zümmögés.” Míg azon törte a fejét. Bizony. a barátja álltuk körül. ahol azelőtt a Bagoly háza volt. mi lesz. amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Volt neki különb dolga.

.Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot. de meglett.) Segítség ide. . Micimackó és Bagoly legott. (Honnan levelet szoknak szedni “Ide levél jön!” felirattal. ám hozzatok egy Kötelet. . hős. S ha nincs. és azt kimondta. éneklem tettedet. de inkább vékony.” . kérem! Én láttam!) Láttam Malackát.Nekem igazán nem mondanak el semmit . hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek. és háromszor egymás után elénekelte magának. Mindenesetre MADZAG LEGYEN.. (“A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek. Nyuszi megmagyarázza. BÁTORSÁG . Kemény legyen. előtte térdre is rogyott. amilyennek gondoltam. na jó. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte.. s onnan intézte. és megtelt a berek. hálás köszönetet rebegve. s jöttenek Dicső Állat. “ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. Hát most majd eléneklem Malackának. Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál. most a rabok kijöttenek.) Oda nyomakodott Malacka.Engem semmiről se értesítenek.mondta és REMÉNY.Ez mi? . hej. segítség! Ordít Malacka.Nem olyan lett. mint szaladt. nekem kell egy MADZAG. . Malac.mondta Micimackó. hogy nem szóltam . áhitattal mentési kísérleteit. sodródtál azon az “IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. MALACKA. Ez megvolna .mondta Füles. (Én láttam ezt.kérdi Füles.Mér. Pénteken lesz tizenhét napja.

Sose látogattál meg egyikünket se.Az akkor tizenegy nap lenne. és még mindig azon tűnődtem. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett.Majd gondom lesz rá . .Te. .S ha azt hallom kívülről: “Ejnye. Gondolkodott. Micimackó? . . ha kedvem van. “Mi?” . hogy mit feleljek. ADOK-VESZEK.De nem diskuráltál . Gondoltam: majd azt mondom neki.Hát ebben igazad van. Nem váltottunk szót.mondta Füles. . . Nyuszi . a fene egye meg. Nem mondtál semmit.Kicsit elhanyagoltalak benneteket.Na igen . . Annyit mondtál: “Halló!” .S ma szombat van .Mi az. pláne. Füles. Kicsit többet kellene mozognom. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le.de akkor már késő volt.mondta végre. Nyuszi megindult. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. Füles. Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba..mondta Füles. ez a Füles” . mert nekem most úgyis mennem kell.Emlékszel te arra.mondta Nyuszi. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére.mondta -. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. Nyuszi egy lábon állt darabig. igen. .Ez nem volt tisztességes üzlet. . mikor én neked kijelentettem.Hát tizenhét napja éppen nem lehet. . .Jövő pénteken lesz. és várod. .Ebben lehet valami. amit mondasz. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . Mindig itt vagy. .mondta Micimackó némileg félénken.. mikor jönnek a többiek hozzád.senkihöz egy szót se. .Micsoda? Ja.Nem beszélgettél.Isten áldjon! .Te vagy a hibás. ne felejts el értesíteni. . . . Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. . . “Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember.akkor már mehetek is. Malacka .Nekem akkor sietni kellett. Kicsit jönnöm-mennem kellene.mondta Füles. az Erdőnek ebben az egy sarkában.és már szaladtál is. .

.mondta Micimackó. fölvett a földről egy ágat. belsőleg.Megírtam. nem.. Ha egyszer a vers mondja. vagy megvárjuk. Micimackó elkezdhette: . mintha nem is figyelnék oda.Nem szóltam.Hét? .Ilyet ugyanis nem írtak soha.. neked hogy kedvesebb. Micimackó? Arról az..Meg is írtad.. aki egy pillanatra megállt.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? ...Ó! . és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. Én szerettem volna tudni. hogyan csináljanak.. Ha most itt mindjárt eldúdolom. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. .. akart is valamit mondani..Hát nem is . Malacka.Mert eleinte bizony egy kicsit. . igen. Malacka.Ez csak olyan belső remegés volt . A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére.. És az emberek tudják. . Bátor Malacka ő.” És úgy tehetek.. Micimackó említette nekem. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!).Hét szakból áll. emlékszem. szerette volna. Azt..Hát .. Micimackó. mit. Izéről. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. Malacka.A többieknek már mondtad? . . ha most itt elénekelnéd nekem.. Mert akkor Mindenki hallja.Nem szoktak hétszer zümmögni. Foglalkozni kezdett magával. pironkodott. Róbert Gida vezényelt. .Meg is írtam. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. ... Úgy értem: csakugyan megírtad? . de nem merte kérni. Micimackó.mondta Malacka.Malacka orra pirulni kezdett.És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg.Ja.Én legjobban szeretném. .kérdezte végül. Mindannyian . . ha esetleg nem értették volna rendesen.. ha egyiket-másikat újra elzümmögi.Kijelentetted. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. amíg a többieket is megtaláljuk.. nem jött ki semmi. de bár köhécselt is egyet-kettőt. De a vers azt mondja: “Remegtél? Nem...mondta Micimackó. Mire Micimackó elkészült. ..” .Malacka hallatlan közönyt tettetett. mi? Mikor az az Izé. hallgatta. Ott le is telepedett. . Malackának fellángoltak a fülei.kérdezte Malacka. hát ott volt már mindenki. amelyik úgy szólt: “MALACKA! Hős..mondta Micimackó . hogy az úgy igaz. kivéve Fülest. Aztán elénekelheted mindnyájunknak.a versben persze hogy megtetted. Malacka felsóhajtott boldogságában.. . és elhajította. Micimackó? . . . .. Én meg elfordulhatok és mondhatom: “Igen.. Malacka nem szólt semmit.

mintha a sarokból nőttek volna ki.ott ni! -.Jaj. mikor valami levágódott a fáról. Volt nagy kötelük. . mi a fürdőszivacs. Bagoly.Találtál már új lakást. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. levegőtlen és piszkos. Mindent szépen bele az újba. mi az. mint vers. ha ez is lejönne. most már csak a ház kell neki. és ráesett Bagolyra. és megmutatta. aki egy fűszálat rágcsált -..mondta Kanga. mikor ott fekszik előttük. mert ilyesmiről nem is tudott. hogy a vers kitűnő. akik helyesírást tudnak. ugye. . mikor már a spongya. Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni.mondta Róbert Gida. kicsit csodálkozott. hisz az nem is spongya má. Megdicsérték Micimackót. hol van Zsebibaba. és kijelentette. hanem a sálam. és kijelentette neki..Dehogynem. Majd röviden és gúnyosan felkacagott. De Kanga csak ennyit mondott: . és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: .. Kangát ez zavarta kicsit.Nevet már talált az új háznak . Tudod. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj.kérdezte Micimackó. és rajta a ház neve: “ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. ott van ni! Ó. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. s ha a népek azt se tudják már.mondta Bagoly fontoskodva. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . . képeit meg mindenféléjét. és ez a szőnyeg. azon húzták fel Bagoly karosszékét. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. Kanga odalenn kötözgette a kötelet. Bagoly lenézett.nekiláttak a munkának. az mind kell. már valamennyien boldogok voltak.. Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. és az különben se mosogatórongy. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. nem rossz? Úgy értem.Ugye. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: .. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. amit kihoztak a régi lakásból. ott van ni. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. Bagoly! Ó. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: ..Ja. és hogy legjobb lenne. . Bagoly? .Ez lesz az új házam neve . A felirati tábla leesett a földre. akkor úgyis jól nézünk ki.Hát. kedves! Nagyon gyorsan mondta. Össze is veszett Bagollyal. . vagy úgy. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. . kijelentették. Bagoly. és rendesen ki tudják írni: KEDD. Négyszögletes deszkadarab volt. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj.Na és hogy állunk az új házzal? .Zsebibaba. mit csinált. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . mert sose tudta.

Micimackó! . . hát csakugyan az volt. és felvette a felirati táblát. hogy bizonyos Személyiség lakást keres. . No.mondta Nyuszi.Menjünk..Egyedül vagyunk? .mondta Füles büszkén. lenn. . Róbert Gida! . hogy rábíztak valamit. és maradhat. és megállt Malacka előtt.mondta Róbert Gida. De nem szólt. . Bagoly? Bagoly. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. ahol nemigen járnak -. De mielőtt odaértek volna.mondta Zsebibaba. mert nem tudta.mondta melegen Róbert Gida. Nem gondolod. elindult a barátaival. úgy látszik. . Tigris: hol az a kötél? Mi az. . Füles lassan maga körül nézett. megmutatom a lakást. amit Füles talált. szigorúan köhécselt Füles irányába. De az ember lélegzethez szeretne jutni. te vagy? .Várj egy kicsit! . .mondta Bagoly. aki most vette észre. . . örülni fogok a társaságuknak.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk ..Jó reggelt.Hó . Gyere velem. . Bagoly? . .a másik rámondta: “Na de nem lehet!” . Füles. Az egyik azt mondta: “De úgy van!” . akinek az “ODVASLAK” a hátát díszítette.és újra: “Na de ha mondom!” S mire odaértek.mondta. Róbert Gida felugrott. amit Micimackó dalolt .mondta Róbert Gida.Arról értesítettek . Leült az “ODVASLAK”-ra. .mondta.kérdezte Nyuszi.Gyere. Hiszen egyelőre úgyse fontos. Tigris! . és mosolygott magában. Füles visszaintegetett. mintha álomban cselekedne.Valaki.mondta. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el.. .Rendben van . aki örült.Pont Bagolynak való lakás. aztán visszafordult Róbert Gidához.Ja.No nem baj.Gyere. . kihallgatja a beszélgetésünket . amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát.Egyedül . Micimackó meglökte Malackát.kérdezte Bagoly bosszúsan. . .kiáltott Nyuszi.Ha Micimackót és Malackát magával hozza.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. . .Van már ezen név is meg minden! . és Malacka meglökte Micimackót. .Halló.mondta hangos suttogással.Ez derék . hogy nevessen-e vagy mit csináljon. Nemsokára meg is találták. hogy új lakáscíme “ELMÁZOLÓDOTT”.Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. a mocsár mellől.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. Róbert Gida. Füles! .Ehun van ni! .

mi. hogy kezdje. Malacka? Malacka mancsát rázta. mert érezte. kétszer is. . de nemigen tudta.róla. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. Micimackó . Malacka? Te mit csinálnál.mondta .S remélem. neked is valahová máshová kellene menned. hogy valami nincs egészen rendjén.Örömmel jönnék. .Köszönöm.Pont Bagolynak való lakás . . . . Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. Róbert Gida? . . Micimackó megelőzte.Jönnél.Nagyot nyelt.Mit gondolsz.a lakás mindenesetre nagyon szép. .kérdezte Füles kicsit aggódva. .Velem jönne lakni .mondta nagyszerűen. . boldog lesz benne.mondta. mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.mondta. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. .Hát .

Tizedik fejezet.Óriási. sőt mondhatnók. . aláírás Nyuszi. hogy nincs is.mondta. még ez a K.Nyuszi leült. Elmondtam neki reggel mindent. hová indul. Valamelyik nap. hát igen. hogy jönnek. mert a “Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. Nyuszinak egy ismerőse.mondta Füles. . hogy ennek el kell következnie.mondta. hogy hogy van. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. miért jöttünk itt össze . hogy így szóltak egymáshoz: “Na. . hogy tovább ez így nem mehet. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. Füles kijelentette. . hogy valamennyien a lakása felé tartanak . bár hisz ez nem olyan biztos. Valamennyien megígérték.Füles is? . Nyuszi felállt. Füles! .Rajta.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött.Fontoskodva köhögött. igenis Balra Tartsatok. két másik ismerős. és újra kezdte: .Engem kért meg . hogy hogy írják. vagyis inkább rokon. mint a felelet. rokona és üzletfele . elvitte a többiekhez.Erről itten nem tud senki semmit . amiben ez állt: “Itten arról értesíttetik. mikor látta. mert lehetett az éppen másvalami is -. Korábban?” . hogy terjesszen elő egy indítványt. egy kis . hogy elolvassák. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. hogy a Dolgok meg fognak Változni. . hogy: “Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. . . Még a Kicsik Legkisebbike. Határozatot kell hoznunk. senki se tudta.mondta.Jöhet. miért indul el.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . . is tudatára ébredt annak. Nyuszi egy “Értesítés”-t agyalt ki. mert mielőtt megkezdhetném. Na aztán leültek.aki azt állította. L. Még azt se tudták.Meglepetés. már annyira biztos volt benne. Előbb és Utóbb. és szétterítette.mondta Füles aznap délután.Hát . De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. ne “rajtázz” engem. ne siettess . mármint tudomása az Értesítésről. ott el is búcsúzunk.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra.súgta Nyuszi Micimackónak. Senki se tudta. .Mire a másik azt mondta. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. . Mire nagy nehezen elkészült.Megkértem őt. mikor már érezte.Hát izé és a többi. és kényelmesen emelkedett fel. Darab papírt vett elő a füle mögül. .mondta Füles. . és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. .Valamennyien tudjuk.Kérlek. Kérlek. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. hogy honnan tudják. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe.

A vers. én s minden barátod a vízbe hagy. e költemény üres a fészek. Testvérek ők. .) Vöcsök: De erre nincs.mondta Micimackó rajongva...) Hová? Senki se tudja..költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt.Hát . Ez nehezebb. menni. (Mondják. isten veled. . Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis ökörszemet.mondta Füles. s elvisszük Róbert Gidához. .az is akart lenni.. valamennyien hallhatjuk.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. Elindult a Róbert Gida. (Most erre kéne rím. Még jó. elindult. eddigelé. Eddigelé. A címe.az. akkor most tapsolhat... ..) És már csak ennyi.mondta Füles. verseket az Erdőn Micimackónk írt. hogy egyszerre mentek. vagyis hát eddigelé.vélte Nyuszi . de ő csak ment ment... Valamennyien tapsoltak. na látod! Üdv neked s béke. vége! .Ó. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. itt abbahagyom az egészet... ugyanis eddig. Mint a vöcsök. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok. menni. Csakugyan így is gondolta. .Ha valaki tapsolni akar . Fülesünk szerzeménye. jó modorú Medve. béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége. egyszerűen VERS-nek címeztem.A Határozat . mint az enyimek! . . mikor befejezte -. hogy menni. (A “szent” se rím. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni.mondta Füles szerényen . öcsök. mit felolvasandó vagyok. mint mondám.. annyi szent.. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. mint hogy gondolám.. Róbert Gida. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban.Köszönöm . sokkal jobb.

Elindultak vele Róbert Gidához. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. nem kellene egy kis Izé?” . hogy mi lesz. Róbert Gida megszólalt: . Alig van itt már hely. Mert mézet enni. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. ahol kellene neki lenni. vagy pedig az lesz. Füles a farkát csóválta. ha mi ketten Malackával elindulunk. .Jaj. barátságos és kedves dolog az is. azt mondta: . olyan az a perc. mielőtt nekikezd az ember. Nem látjátok. és .kérdezte Micimackó. valahogy bátorítani akarta saját magát. hogy szinte jobb. és egyik sincs ott. minden cseng-bong.. ha ilyenkor szép idő van odaki.de nem tudta. hogy VERS.mondta -. Micimackó. elkelne egy kis Izé. .. Malacka?” . ...És különösen. mert izé. Hát tenálad. Gida. hogy miért. erről van szó. . nagyon vigasztaló . Azután arra gondolt.mondta Róbert Gida... Mikor mindezt átgondolta.No.Meg kellett állnia. utána szaladva. ..Mit szeretek? . Te meg azt mondod: “Na.Szervusz. mert Te.Hová megyünk? . és mi. mindnyájan! . vagyis tudjuk is valamennyien.. hogy azt mondja: “Köszönöm”. hogy hívják az ilyesmit.. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . egyik oldalról a másikra csóválta..Sehová . . . Hát csak álltak ott. Füles? .aztán Fülest valahogy előrelökték. és a madarak is énekelnek. ez csakugyan jó dolog.mondták valamennyien. hogy Téged meglátogassunk. már csak Micimackó volt ott. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat.kérdezte Micimackó. mindenki ebben az egy Erdőben van.Mérgesen fordult hátra a többiekhez: .mondta Róbert Gida. . ha Malacka velük van.Legjobban azt szeretem a világon. Micimackó! .Alá is írták. és a többiek felsorakoztak mögötte. a többiek is kezdtek eliszkolni. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt.És elindultak együtt. hogy “Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . Micimackó! . mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt.Jöjj.És én azt mondom: “Én nem bánom. mindnyájan...Ezt én is szeretem . Mire Róbert Gida elolvasta azt. . ez így van már..kérdezte Róbert Gida.Róbert Gida . mi az. hogy elmondjuk Neked. Nem tudta. hogy majd valaki megszólal..Mondd. egy darabig elgondolkozva. mi azért vagyunk itt. El is indultak arrafelé.Hogy csinálsz Semmit? . hogy gondolkodjon. .mondta Róbert Gida. hogy rövidre fogjam. Lökdösték egymást: “Ma kezdd te!” . hogy mi Tetőled.És eloldalgott..Nagyon kedves.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit..Szervusz. és vártak. én megyek.Hová megyünk? . mint mikor már nyalja . meg van írva. . . Bár nem tudták egész biztosan.Szervusz! .mondta Róbert összehajtotta a papírt. s miután egy darabig haladtak. mert leírtuk. hát igen. mi úgy hallottuk. és felnézett. és erre nem szerettek gondolni.

Medve is lehet? . csak ne lenne vége. ahová nem is jár hajó. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. Továbbmentek. Róbert Gida?” . az mind ott volt velük a Völgyben. amit úgysem hall.mondta Micimackó. meg a tengerben van egy sziget. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. ló? . göröngyös és töredezett. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. összekulcsolta a mancsát. a földje se olyan jó.Olyan mi? . hogy milyen jó volna. éppen mikor indulsz. csak ült. és nem izél semmivel. és elcsendesedett. ami semmi.Ahá! .mondta Micimackó. mint az Erdő többi része.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk.mondta Róbert Gida. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. de van Európa is.Ja. és csakugyan nem csinálsz semmit. hogy csináld: “Mit csinálsz most.Ahá! .és azt feleled: “Ó.Úgy. . S miután el volt varázsolva. de mikor látta.Ahá! . annak hívják.Akkorák nem. és azt mondta: “Jé” és “Nem is tudtam!” . odahallgat olyasmire. . igaz is! . . . . semmit!” . hanem szép sima fű nőtt rajta.mondta újra Micimackó. mint a Királyok és Vezérek és a többiek. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar). Az egyetlen hely az Erdőben. hogy mikor rád kiáltanak. lovag? . lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. Az is olyan nagy. . amit mondtál. ha az ember olyan izé. és nézte a világot.Persze. jaj. mint a Királyok . ha egy madzagot kötött minden fára. bársonyos és zöld..kérdezte Róbert Gida lustán.Izé-lovon. . és gondolta. még akkor se. .és mész.mondta Micimackó.Mert én azt hittem. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. mert másra gondolt. s ami csak előfordult a világon. mert soha senki nem tudta megolvasni. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. hogy ez el van varázsolva..Az ember csak megy. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. Róbert Gida tudta. meg mik jönnek Brazíliából.és arra gondolt. . gyorsan hozzátette: .Azér a Vezéreknél nagyobb. gondoltak Erre meg Amarra.. De Micimackó is gondolkodott.És az olyan nagyon nagy dolog. amit mondtál? . Ott volt előttük az egész világ. amíg csak nem ért az égre. amit már megolvasott. és vannak Vezérek. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. hogy Micimackónak ez nem tetszik.

. ha már százéves leszek. ha már majd Semmit se csinálok.. .kérdezte segítségre készen.mondta Róbert Gida.Te. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. Róbert Gida? . Micimackó! . aki még mindig a világot nézte. Ha. ha visszajön onnan. . hiszen tudod.Micimackó. Micimackó. s elmondta magának: “Valahogy nem egész jól csinálom. és az illető mégis hű marad. Nem engednek..No. Micimackó felkelt. amiket Róbert Gida majd elmond neki.Most már majd nem annyit. .Kilencvenkilenc. Egy vesszőt ragadott fel. .Persze hogy lehet! . ha az embert lovaggá ütötték.Micimackó! .Micimackó. és azt mondta: .. Róbert Gida? . Lovagjaim Legnemesebbike. Micimackó gondolkodott darabig.Így jó lesz .Köszönöm! .mondta Micimackó.Mert ezt kell mondani.Kelj fel. Micimackó bólintott.... Aztán újra álmodozni kezdett.Nos? .Itt leszek.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. Megígérem.Talán .. hogy folytatja.. .kérdezte Micimackó.Ha én. .Többé már nem csinálok Semmit.. itt-ott megrázta a fejét. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének.Te is itt leszel? . De Róbert Gida újra elcsendesült. aki már nem is mond el neki semmit se. Akkor se. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. . és azt mondta: . Micimackó úr. Micimackó várta.. ígérd meg. . hogy nem fogsz engem elfelejteni.. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. hirtelen megszólalt: ..Nos. állával a keze fején. .. Micimackó.s azon tűnődött. aztán újra leült.. . eljössz ide néha hozzám? .Én akkor milyen öreg leszek? . ahová menni akar. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket.. mikor mindezeket el akarja gondolni. hogy az ember hű valakihez. ráütögetett Micimackó vállára.. Micimackó. ha majd.. Igazán itt leszek.Csinálok is belőled egyet.Még hogy én? .. Róbert Gida..mondta saját magának bánatosan .Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot .Soha többé? . hogy vajon a Hű Lovag annyit jelente.

. . .Róbert Gida nevetett és felugrott.Micimackó ..mondta. . ugye. Még mindig a világot szemlélve. te meg fogsz érteni? .. .No gyere! .Akárhová .mondta Róbert Gida. Róbert Gida kinyújtotta a kezét. újra próbálta: .Hová? . az Erdő végében. akármi történik.mondta komolyan Róbert Gida -.Megígérem . . ha..Abbahagyta.Micimackó. és megérintette Micimackó mancsát.Á. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. Így aztán együtt elindultak.. és akármi történik velük útközben.Mit fogok megérteni? .kérdezte Micimackó..oOo. De akárhová mennek. ha én talán nem egészen. semmit! .