P. 1
micimackó kuckója

micimackó kuckója

5.0

|Views: 19|Likes:

More info:

Published by: Gábor László Nagy on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM ELSŐ FEJEZET,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárvanyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. -

Elállt a szél..Biztos vagy ebben? .mondta Micimackó. csak fehéret. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik..A zik-zik előtt? . mi lenne.. . helyet keresve magának. Minél inkább havazik (Zik-zik!). (Zik-zik!) annál inkább hull a hó.Zik-zik . . .Melyiket.De azt mondtad. ami pedig a füleit illeti.mondta Micimackó. . soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük.Zik.Tudod. . amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán.Igen.Az megint más . Malacka. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg.kérdezte Malacka aggodalmasan. De akkor nem jó volna hazamenni. ahol lepihenhessen. hogy havazik. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele.. de ezt előbb mondtam. (Halihó!) Minél inkább hull a hó.mondta Micimackó türelmetlenül. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. .Elénekelem neked. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. ha most szépen hazamennénk.mondta végre. és akkor mingyárt látni fogod. összeszedte magát. micsoda? . hol egyebütt. mert nem akarta. amikor Malacka és Micimackó. . és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni.Azt. (Zik-zik!) . mialatt bandukolunk. Micimackó? .Micimackó . . amit Fülesnek el akarok énekelni. de csak halkan és közönyösen.Magad is el fogod ismerni.Azért tettem ezt bele. hogy mindig körbeszaladgáljon. ha meghallgatod. mint most. És elénekelte: Minél inkább havazik. és a hó. . .Ez nagyon jó ötlet. . Éppen erről van szó a versikében is.. Malacka.Aztán mennünk kell. útnak indultak. éppen tűnődöm. . hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt.. Malacka . Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. hogy annál zümmögőbb legyen. . Azon tűnődöm. mint Micimackó.Be is fogjuk magolni most. úgy érezte. (Halihó!) annál inkább havazik. jó félóra múlva. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. miután belefáradt. vagy. annál inkább. el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet.

mint Füles. ahol Füles merengeni szokott.mondta Malacka. . Micimackó .Ide . Senki más.Köszönöm.csak ennyit jegyzett meg: . .Hová építsük fel? . elnevezzük Micimackó Kuckójának. oda és vissza. hogy Malacka meg fogja jegyezni. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. . szünetet tartott.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van.mondta Micimackó -.mondta Malacka szünet után. . de inkább egyre vastagabb lett. remélve. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. amit ott találtak. és hogy ne fázzanak annyira.Azt. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. mert az is fontos. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. és amikor befejezte. Afrikába kellett utazni sürgősen. . Malacka . . Mehetünk. Csak szegény Fülesnek nincs. Micimackó a többit.Micimackó fázik.És mit gondoltál Fülesről? . . amiket a kapufélfáról szedtek le. . Így énekelte Micimackó. Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez.Ide a Fenyvesligetbe. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. de ilyen remeket még sohase hallott. Malacka. ahol a dorongok heverésztek.mondta Micimackó.mondta ünnepélyesen -. És ha elkészültünk.Arra gondoltam . és leültek arra a kapuféle korlátra.Te. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. és nekem is van kuckóm.mondta Micimackó hálásan. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. el is jutottak arra a helyre. hogy izé. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. csak nagyon hideg volt itt is. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. . .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva.óvatosan persze . miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. . Leszálltak a kerítésről. Malacka a Zik-zik-et énekelte.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . Itt legalább nem havazott. Egy idő múlva nem fáztak annyira. mi lehet odakünt. eltekintve. Ekkor kopogtak. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. Fülesre gondoltam. szélmentes zugba. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. és azon tűnődött. nem is annyira a házikóról lehetne szó.Neked is van kuckód. . De Malacka . és megkerülve a ligetet. azt hiszem.Nincs bizony .mondta Malacka. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. megint lehetett nevetgélni. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. mint inkább a fülekről.Ez egy Nagy Gondolat .

ők tehát nem gondolhattak erre. . ..Nagyon jól tudom. kérlek. Csak úgy mondom..Semmi. . egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: “Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. ..És a fagy is beállott. Nem fontos. hiszen csak . merő tévedésből.hideg van. .Ki lakott benne? . Nem volt ott. és elég levegős. . A mező ugyanis a szabadban van. ha másoknak is említenéd. Legalábbis nem vettem észre. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. . . De úgy látszik.No mi baj. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg.Magam laktam volna.. Róbert Gida. .. Olyan kuckófélét. . én igazán nem tudom.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. ott lakom. ahogy talán gondolni parancsolod.No de Füles. nem szeretném. No.. és máris szomorú volt. .. még ott volt a házikó. . mire gondoltál. ahol élek. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. de ha még hat hétig havazik így.Igazán? Hisz ez nagyszerű! . Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. nagyszerű .mondta Róbert Gida kitárva az ajtót.Hogy vagy? . köztünk maradjon. tévedtem. Róbert Gida . Nem tudok róla. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben.Igazán? .Látom.Nem rád célzok. már nem volt ott.Miféle házat? . ahogy némelyek gondolnák. . hajnali három óra felé.mondta Füles borongós hangulatban.mondta Füles az ő örömtelen hangján.Szervusz. Nem lehet mindenkinek saját kuckója.mondta Füles. és ebben nincs semmi különös. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. Füles .Igen. Nem fontos. Szabadban van. Te más vagy.Igen . Füles? . .Ó. de .folytatta suttogva -. Róbert Gida.mondta Róbert Gida.” És ekkor majd szomorúak lesznek.És mikor ma reggel kijöttem belőle..tette hozzá kicsit élénkebben földrengés nem volt az utóbbi időben. Füles! . És mikor visszamentem.Havazik . . Legalábbis azt hittem.Olyan kis házat. . hiszen nem is olyan kényelmetlen.Jaj istenem. én mindig azt gondoltam. Róbert Gida. Tudod. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. Szóra sem érdemes. ha én így fázom..Mindazonáltal . Szót sem érdemel. Füles. Nem fontos.

. mintha késsel vágták volna el a fonalat.kiáltott Fülesre. dörmögő hang. Nem tesz semmit. .Néha .. . Egyszerre megváltozott az ének szövege.mondta Füles. . . . .mondta Füles.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle.Fülesnek a házáról van szó. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. Bizonyára érted.Tessék! . ahol Füles lakott. és sietve eliramodtak. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . .Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak. Hát megtörténhetik.. míg vissza nem viszik az illetőnek. mire gondolok.kérdezte. De olyan mértékben..mondta Füles -. .Ez Róbert Gida! .Megyünk. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát.Kész a kackiás kis kuckó.Zik-zik! . Az ember ne panaszkodjék. s ekkor kivehetővé vált egy mély.mondta Micimackó élénken.. és mingyárt megnézzük! . ahol a Füles kuckója állt reggel.. és ahol immár nem állt semmi. .Onnan kiabál. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe.Bár az enyém volna.Gyere csak! .Micimackó! . . hogy zik és zik.felelte rá a sípoló kis hang. .És Malacka . Az éneklők elhallgattak.. Természetesen. hogy. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben. hogy bizonyos személyek. ahonnan a dorongokat cipeltük . .Zik-zik! . .mondta Róbert Gida izgatottan.mondta Malacka. Szót sem érdemel.mondta Füles. és nem nyugosznak addig. .Nagyon valószínű .Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? .kiáltott Róbert Gida. lelkiismeret-furdalást éreznek. Róbert Gida is csodálkozott. a fenyőfák mellett. hogy visszaugrott a házikójába. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. hogy minél inkább hull a hó. és kevés idő múlva elérték a liget szélét.Nem hallod? . . . mély hang.tette hozzá Róbert Gida.énekelte a dörmögő. . De azért egy kicsit csodálkoztam.Én azt hiszem.. Még a havat is eltakaríthatom utánuk.Halihó! . . annál inkább havazik.Lehetséges . bár nem valószínű.Ez Micimackó .máshová figyelt.mondta Róbert Gida. . ahogy csak bírta. néha előfordul.Kész a kuckó! ..

és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük.jegyezte meg Malacka szórakozottan. olyan “hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon.mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. de kissé idegesen.Itt. ugyanis. éppen irt ..Dorongokból készült? .mondta Füles. miről van szó.mondta Micimackó. És hogy ne legyen feltűnő az idegessége. Füles! .kérdezte óvatosan Micimackó. Micimackó? .” . . .Mi lesz melegebb? . .Sz. e. .Csak éppen mondtam. amit a helyzet megkövetel.. .Úgy értem..mondta Micimackó. .mondta Malacka gyorsan . Micimackó közben folyton kiabált: “Itt vagyok.mondta Füles.mondta Micimackó.Hát persze hogy biztos vagyok . De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.tette hozzá némi megfontolás után.. .Nem! . Különös tekintettel a szerdai napra .Abból. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd. hogy igazi kuckó volt? .De hisz Füles is itt van! . a “zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. . A dolog úgy áll .mondta Füles. s gyorsan megkerülték a ligetet. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára. . oldalon. és magában még hozzátette: “Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. Malacka is kacsintott.kérdezte Micimackó. .. .No mi az.. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. .kérdezte Róbert Gida. . hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. hogy itt állt az az igazi kuckó? .meg effélét. És Micimackó és Malacka figyeltek. .tette hozzá Micimackó. Leugrottak a kapufélfáról.Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. . ..mondta Malacka egyszerűen.. és arra gondoltak mind a ketten..Gyerünk .Hol volt az a kuckó szerinted? . itt vagyok” . hogy hű.mondta Füles borongós hangulatban.kérdezte Füles.Az én kuckóm?! . ervusz.A liget másik oldala.mondta Malacka most már nagyon határozottan. .Hű . mert eszembe jutott .Biztos vagy benne.Nos. Ravaszul biccentett Malacka felé. de valami azt súgta neki.sokkal melegebb lesz ..Ugyanis . A másik . ahol a Füles kuckója áll.Mi az? . hogy ne sokat váltsuk a szót. .Hát . Mackó.. hasonlóképpen.Hasonlóképpen. Így hát megint csak Malacka felé biccentett. biztos vagy benne.

. Micimackó? Ugye jobb. Malacka persze kontrázott.. egyszerűen és nyugodtan.. mint erővel ..mondta Malacka egyszerűen. mint más rendes kuckó. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. . Nem mindenki csinálná utánam. ..” is olyan . és mutatta az utat. de nem könnyű.És méghozzá ilyen közel egymáshoz. .Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! Ebben maradtak.Sokkal jobb .mondta Füles habozva. . Micimackóval és Malackával. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez. . Megkerülték a liget sarkát.. ahol mutattam nektek. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten.mondta Füles. .mondta büszkén Füles.Ha belül is. .aztán megint kifordult.mondotta.Ez az én kuckóm.mondta Micimackó és Malacka egyszerre.Jöjj..mondta Malacka. az erdő fölött. . és íme ott állt a Füles kuckója. Úgy látszik.. hogy két kuckó legyen. és tekintsd meg magad! . utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket. . a szél idefújta. “Könnyűnek látszik . Befordult a kuckóba . Átfújta a fák fölött.De hát én csak tudom. Ezen mindhárman jót nevettek.Többet ésszel.Ugye jobb.Csodálatos dolog ez .Íme! . .Nem lehet az. és lefújta ide a földre. Malacka? . de én oda építettem. mint odaát. . Egész jó helyre.gondolta magában Malacka -.

és fülelni kezdett. . akkor szervusz! . . . .. elfújta a gyertyát. nem sipítás .mondta Micimackó . értem . és lefeküdt.Na jó.mondta Micimackó. nem egészen korszerűen. . hogy negyedszer is köszönjön. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött..hát.Aha . Malacka? . Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza.Te vagy az.mondta ez az Akárkicsoda.mondta Micimackó.Lépj be. de akkor eszébe jutott.kérdezte. hogy megnézze. és szépen megkérem az illetőt. és a gyertyafényben megnézték egymást.Én . u. .Hát akkor . és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. hogy azt már mégse. Micimackó már azon volt. Aztán kiugrott az ágyból. Így hát ehelyett azt mondta: . hogy most verset fog költeni. . visszatalpalt.. . mint mikor Valaki elszánja magát.Jó napot! .mondta egy hang. hogy ezek után mégis ébren van.Tigris vagyok . Felkelek.. . De nem ő volt. amelyben Tigris megjelenik a kertben. bru.gondolta. u. meggyújtotta a gyertyát. és azon tűnődött. Ez nem morgás.Aha.mondta Tigris.” Kikelt az ágyból. De Róbert Gida nem lépett be. hogy hagyja abba. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. és kinyitotta az ajtót.Micimackó vagyok . nem ugatás.Ki az? . arra az esetre. aki volt.mondta az Akárkicsoda. u.mondta Micimackó.és nem is olyanféle zaj. Róbert Gida . hogy valaki majd csak meghallja. Átevickélt a szobán.Bu... egyik se az.Aha .Szervusz! . mert effélét még soha nem látott életében. . nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül. mint aki csakugyan érti.Második fejezet.mondta Micimackó. Tud rólad Róbert Gida? . Akkor megint hallotta a motoszkálást. . “De mi lehet az? . Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. De mert nem látott senkit.mondta..mondta az Ismeretlen Állat. .. . és Micimackó úgy érezte...Ismerem az Erdő különféle zörejeit.

.Nem tudom. igyekezvén.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. és ez az idő nagyon is alkalmas rá. Micimackó kiugrott az ágyból. az első dolog.Akkor jó .mondta -. hogy csak egyedül vagyok. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. és menten el is aludt.mondta Tigris -..Természetesen . Végre megszólalt. hogy éjszaka van.mondta Tigris.kérdezte Tigris.mondta Tigris.mondta Micimackó. . hogy meg akart harapni. és leültek reggelizni. A Tigrisek. a Tigris volt. .mondta Micimackó.Mindent szeretnek a Tigrisek . mindez nagy lármával történt. A legérdekesebb résznél tartott. többször körülcsavarta magán.A Tigrisek nem szeretik a mézet . . Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. ahogy felébredt. szeretik a mézet.. egy pillanatra . hogy az asztalra tegyék.mondta. . . hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. amikor Tigris megszólalt. és rárakjanak mindenfélét mondta Micimackó.mondta Tigris. Jókora mézescsuprot tett rá. Ezzel visszabújt az ágyába. de én fürgébb voltam. Alighogy leültek. mikor elfordultam? . amit meglátott.Akkor miért akart megharapni. de úgy látom. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. Ott ült a tükör előtt. .mondta Micimackó. a magam részéről bebújok az ágyamba .mondta a Tigris lovagiasan. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. egy kis mézet fogunk reggelizni. . a fogát is csattogtatta.mondta Micimackó. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. . Reggel. Lerántotta. a Tigrisek mindent felmászott morgással a földön tusakodás .Csak azt akartam mondani. igen határozott hangon. illetve benne a tükörben. valami az asztalodra.Bocsáss meg. aztán vad után kidugta belőle a fejét.Nyertem? .mondta Micimackó. remélem. és nézte magát. és magyarázni kezdte. hogy hívják . .Jó reggelt! . . . .Csak szeretett volna ..Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. hempergett vele. . Pedig azt hittem.Azt mondtad. .Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. .Nem hinném. . hogy az ember aludjék.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte.Ez az én abroszom . és csak ennyit kérdezett értetlenül: .Ez arra való. .Csodálom .Jó reggelt! .

mondta Malacka óvatosan. .mondta Tigris határozottan.mondta Tigris. ..egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. kivéve a mézet .Ú. és bekopogtak. és arra kérte Tigrist.mondta könnyedén és előkelően.. be. Tigris! . úgy.mondta Micimackó. ú. Micimackó . akitől kapnak finom kukoricát. aki útközben a fák dereka mögé bújt. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának..Köszönöm. mit mondott. .Heő. .Szolgáld ki magad. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: .mondta Micimackó. . Így elérték Malacka kuckóját. s onnan hirtelen nagyokat ugrott. mikor az nem figyelt oda . Malacka! . Útközben Micimackó elmagyarázta.Kivéve a mézet . Ezt hallva Micimackó megjegyezte. Micimackónak titokban tetszett a dolog.. megreggelizett. megkérdezte: a szobából.mondta Tigris hálásan -. és közben megnyugtatta Tigrist. kő. .. ..Úgy. .. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték.És nagyon szeretik a kukoricát . és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. . úgy . fu (talán kínaiul beszélt) . hogy majd átmennek Malackához. mert a pofája tele volt kukoricával.mondta Tigris..mondta Micimackó pártolóan.De mikor azt mondtad. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett. Én eddig azt hittem. és átment a szoba túlsó felébe. ne. hm! Malacka pedig. Szegény Tigris még nem reggelizett.. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. igen határozottan kijelentette: . nem is szereti az olyan vad ugrásokat..s egy pillanatra kiment Mikor visszajött. rávetve magát Micimackó árnyékára.Kivéve a mézet és a kukoricát . csak azt felelte: . hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani.. Tigris. hogy a Tigrisek mindent szeretnek.Látod. hogy Malacka aránylag kicsike állat..A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. szóval te vagy a Tigris .Szervusz.E. de Tigris nem felelt.. hogy hm. és udvariasan azt mondta: . ez itt Tigris.szeretnek. Így hát reggeli után átmentek Malackához. . . A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . hogy a Tigrisek valamivel kisebbek.Ezért jöttünk.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik..

. itt akar maradni.. Füles! . de hát.Na igen . Legalább ő úgy hitte.. kedves barátotokat illeti. .Bogáncs? .Tigris. . istenem.. hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. de viszont ő még nem reggelizett.mondta Micimackó -..Bemutatjuk neked Tigrist. Sokáig gondolkodott. mire Füles biztosította Malackát. tudom. nem igaz? Ó. . aztán így szólt: . . ahol Füles lakott. Tigris.Mit mondtatok..ajánlotta Malacka. . .Kicsodát? . . .. a tigrisek nagyon szeretik bogáncsot.Éppen most érkezett . izé.mondta Füles. Füles lassan megkerülte Tigrist.Leginkább a bogáncsot szeretik.Szervusz.Akkor keressük fel Fülest . hogy nagyon érdekes.. hát ő persze reggelizni szeretne.No és a bogáncsot? . .. Malacka elmagyarázta Tigrisnek.magyarázta Malacka. mentek. hogy eljött az erdőbe. csak nagyon kedvesen mosolygott. És így hárman elindultak.Szót sem érdemel. a . és nem is örült. ma reggel neki különösen jó kedve volt. aztán megfordult. és még egyszer megkérdezte: .Tigris.Vagy úgy . szolgáld ki magad. . .mondta Füles.mondta Tigris örömmel.Ezt itten . míg el nem érték a liget szélét.mondta Micimackó. Végre Tigris az egész társaságot értesítette.Biztosan nagyon fogsz örülni tette hozzá bizonytalanul. tudod.különben is nagyon akartalak már látni.tette hozzá Micimackó bűnbánóan .mondta -. mert mindig ilyen “érzelmes”. Tigris egy szót se szólt. és kinyújtotta a patáját. Mentek. Hogy is mondtátok. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. hogy hívják? .Hát errefelé jöjj. nem tesz semmit. Egy ilyen születésnap jön és megy..mondta Malacka és Micimackó egyszerre. . hogy mi ez? . hogy ellenkezőleg. .És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta. azért jöttünk hozzád. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. Szót sem érdemel. .Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam .mondta Füles. amit beszélnek. De ami a. mint a többi nap.Nem azért mondom . Micimackó. hogy születésnap. Parancsolj. Füles. mi az.Tudom.Értem . .

ezért nem szólt egy szót se.suttogta. .Mehetünk! . De Micimackó barátja csak a fejét rázta.Mit tegyünk? . és rögtön csuklani kezdett.. .No mi az? .mondta Füles.talán darazsat kapott be.Kangáéknál van . hogy forrót akar mondani.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . de mindenkinek megvan a maga bogara. .kiáltott. Tigris.A barátotok . . . hogy megemlítem.Forró volt .mondta Tigris udvariasan.. . Aztán odalépett Micimackóhoz. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. töviseket szedegetett ki a szájából. Micimackó bánatosan tűnődött. . . hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek.Nem volnál szíves megkérni a barátodat. és a nyelvét lógatta.kérdezte Micimackó. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába. S már el is kezdte: . elmegyünk Kangához. Nem nagy eset.mondta Tigris. és nem ragaszkodom hozzá.mondta Füles. Leült. és a fülébe súgta: .. furcsa is.jegyezte meg Füles .És a bogáncson kívül .Fovvó.Pedig nagyon jó bogáncs .De hiszen azt mondtad .jegyezte meg Micimackó -. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. Micimackó komoran bólintott. és kijelentette. Tigris befejezte az utolsó kört. . és odaszólt Tigrisnek: .magyarázta barátságosan mosolyogva. hogy ezeket az izé.dadogta Tigris.Látom . Malacka és Micimackó lassan követték. .Igazi. . miközben körben szaladgált. .kérdezte Malacka. Micimackó se szólt. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. .Tarts velünk. Malacka gondolataiba volt elmerülve. Nem értették. és vadul előreiramodott. Rögtön eszébe is jutott a válasz. és csatlakozott hozzájuk. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra.Az bizony! . . ..Ez igazi bogáncs? .Hu! . Meg kell kérdezni Róbert Gidát. Nála biztosan remek reggelit kapsz.Tigris megköszönte. Beleharapott vitézül a bogáncsba.mondta Tigris.

az almáriumban. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. de valami azt súgta. mi járatban vannak. Tigris fiam. . ó jaj. . És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban.Azt hittem.mondta végre Tigris nagy bánatára.Aztán kétszer is mondta: . Találtak egy üveg kondenzált tejet. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. de elfelejtettem . hogy megérkeztél.rajongott Tigris. mint Zsebibabával.Tudom is . és azt mondta: . . .Mert Kanga rögtön tudta.. .kérdezte Róbert Gida. Tigris egyenesen hozzá futott. Túlságosan szerény vagy. a különféle edényekbe. hiába dugta bele az orrát.Nagyon helyes. Kangához fordult.Jé. Bementek Kanga házába. Tigris? . Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . amiket a tigrisek nem szeretnek.Legalábbis úgy hat. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. . te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. . .Mindent a világon. . ami jólesik! .mondta Micimackó előzékenyen. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni.Nini. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest.Csak mert most látta először. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.Te vagy az.és .Segíthetek? .mondta Tigris gyorsan. se tüske.Nézz körül. Micimackó! . Elmondták Kangának. mit eszik a Tigris? . Tigris! . és kivéve bogáncsot. Minden Jó Falat. és válaszd ki magadnak. aki mohón figyelt.Jé.Bogáncs..Igen. akármilyen nagy növésű is Tigris. mit szívesen nyelünk. amit etettetek velem? . Róbert Gida gondolkodott. Tigris tudja. . És hiába szaglászott Tigris. Tigris. mi is volt az a forró dolog. olyan érdekes az Erdő! .Nem tudod véletlenül. és elmesélték.Mit tehetünk veled. . mi történt. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. de sajnos még nem reggeliztem. egyre csak olyan ételeket talált.Tudtam. se bogáncs. Mi lesz veled. . folyton ki-be fordulva.Tudtam.Ó. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . sose leszöl nagyobbacska. mintha nagy volna. hogy betartja-e az irányt. . hol balra.kérdezte Micimackó.No nem olyan nagyon. kivéve mézet és kukoricát és izé. vagy túlságosan büszke. Végre meglátták Kanga házát. Malacka! . aztán csak ennyit jegyzett meg: . Csakugyan ott volt Róbert Gida.Tényleg elég nagy ez a Tigris. . Nem kell néked lépes.

de a csukamájolaj hiányzott belőle.mondta -.j? . . . Tigris közelebb jött.. . Meg volt győződve róla. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából.Lenyelte az orvosságot. hogy egy kis erősítőre van szüksége.mondta..Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát.Csak attól tartok .Erősítő orvosság ..Zsebibaba. lenyelte az orvosságot! ... ebédre és vacsorára. és nagyot nyelt. A kanál megvolt. de közben elkapta a kanál nyelét.De utálja szegény.. . Néha pedig.suttogta Tigris Malackának. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be.mondta Malacka Micimackónak -. Kanga meglepetve félreugrott. amit a tigrisek szeretnek . behunyta a szemét.Muszá.Ez az. Így magyarázható.No de Tigriském! ..mondta Kanga szemrehányóan. mint egy cséphadaró. . hogy ez valami remek tréfa. ha Kanga azt gondolta. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából.oip! . . .Mit ígért? .mondta Malacka.kérdezte. Még az ajkát is megnyalta. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával. drágám. . ho. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán.És mi ez? . Zsebibaba nyafogott. és a nyelve úgy forgott a szájában. és csukamájolajat evett reggelire.énekelte Zsebibaba boldogan. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára.o. hogy már nagyon is megerősödött. és Kanga azt felelte: . Tigris pedig felbámult a mennyezetre. mit ígértél..á. . emlékezz rá..

Értem . . Kellene valamire az illető? . Nyuszi! Ugye.Mostan .. .Tizennégy! . . izé. Mit törődsz vele? . és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.mondta Micimackó. akár nincs. Mindegy.Harmadik fejezet.mondta Micimackó szerényen.Biztosan tizennégy volt. Azután mormogva hozzátette: Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó.Nekem nem . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak. Mondd csak.Azt kell hinnem.Ma még senkit se láttam . .kiáltotta Micimackó.Ritkán látom mostanában .. Most összezavartam.mondta Nyuszi ..Ki az a Kis? . mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt.Szervusz. . talán eltévedt? .De sohase árt tudni. hogy tizenhat. Mackó! .mondta Nyuszi.mondta Micimackó.No és izé. Ez olyan megnyugtató.tette hozzá jelentősen .Szervusz. abban a reményben. amikor kopogtak az ajtaján. Csekély tűnődés után hozzátette: . Vagy tizenöt esetleg.Egyike a rokonságomnak . amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.mondta Nyuszi.Nem biztosan. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben.Micsoda? .Szeretném tudni .Mégis jobb.mondta Nyuszi könnyedén. . . . nem láttad valahol a Kist? . tizennégy volt? . .megígértem Róbert Gidának. . azért jöttem. amit összeszámoltam. .ez egy Felderítő Expedíció. A mézescsuprokat számolta sorjában.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? . .. hogy maga se nagyon tudhatta. hol keresse azt a bizonyos Kist . hogy talán mégis tizenöt volt. .A mézescsupor. És én szerveztem. Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. Egyébként . Akár szükség van rá.Mondjuk.Kist se láttam. Az utolsó időben senki se látta őt.Biztosan? . merre ténfereg az ember rokonsága. Ez nem sokat jelentett. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van.mondta Micimackó. hogy expedíciót szervezek a felderítésére.

) “Na..” . hogy már későcske volt.sipított egy magas. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. Alighogy Nyuszi eltűnt. De azért érdekel. A következő pillanatban kiderült. ki légyen az a Kis. amelyik ráröpül az ember orrára. hogy megtaláltam Kist.mondta Micimackó.Micsináltál? . hogy úgy látszik. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás.Úgy látszik. elhatározta. és megkérdi tőle. Megint Kis. mi az. Malacka is szervezve van? . valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. Micimackónak eszébe jutott. hogy megtaláltam Nyuszit. más szóval kutatást jelent.Nem . és hol állok meg.gondolta Micimackó. . mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. 3. hogy elfelejtette megkérdezni. aztán indulj el Bagoly házának irányába. vagy abba. vékony hang. . hogy megállapítsa: “Úgy látszik. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét.mondta magában Micimackó. és elment. Malacka. 5.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. elég dolgom lesz ma” . amit ők együtt kutatnak. Azért arra kérlek. sőt keservesnek ígérkezik. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. illetve kutattak. . hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . Csak én nem huhogok közben. mi lesz ennek a vége. .Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. hogy felkeresi Malackát.) (Meg kell mondani neki. Érted? .Szerveztem. nemcsak egy helyre.Mindnyájan . Csak tudnám. Kis.így állt meg. “Ez furcsa . Bumm! .mondta Nyuszi. amikor az ember mindenhová néz. (Megkeresni Malackát. ki az a Kis.tette hozzá -. Azért hát tekintettel arra.. Micimackó.Mondjad csak. repülök. Ahogy a Baglyok szoktak. Határozott Hely. és ott keress engem. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene.Puff! . . merre van. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. .Segítség! . Ez azt jelenti. 4.Ekkor megállt.) (Meg kell mondani neki. amelyik a földön csúszik.kiáltott valaki.. Micimackónak feltűnt.) (Megtudni tőle.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében.” . . 2. Nyuszi.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .) (Ezt kell megtudni. hogy. amint lassan talpalt Malacka felé.

Ó! . . Aztán idegesen és halkabban hozzátette: . .De téged észrevesz. Hát ez voltál te. hogy ezzel szemben olyankor. . Malacka. Sétáltam. . hogy vagyok-e még. baleset áldozata vagyok.kérdezte Micimackó. Micimackó. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját. mikor tényleg beszélni akar. . .mondta Malacka tompán és bánatosan. Rögtön megértette. .Észre fogjuk venni mindketten. .Mi történt? .Alul . Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. beléestem egy mély kútba. olyan alul került hangon.“Ez megint én lehettem csak .gondolta Micimackó.mondta Micimackó. Malacka? . . segítség! “Tessék. Mert eszibe jutott. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett.mondta Micimackó.Én se akartam alul kerülni .Rám estél. aztán egyszerre nem is voltam.Alattad . . ezért hát hangosan így szólt: .Aztán arra gondolt. .mondta Malacka. mert nagyon megtetszett neki ez a szó.Hiszen te olyan kicsike vagy.Micimackót súlyos baleset érte. hogy akarnám. .nyögött Malacka. de most világosság gyúlt az agyában.Igen .Észre fog venni engem. talán nem sikerül.Azt hiszem.Nem akartam. ahogy utánozta. Hát erről van szó. hogy te voltál az. de én is észre fogom venni őt .Segítség.mondta a vékony és kétségbeesett hang.És mi lesz. . aztán körülnéztem.állapította meg Micimackó örömmel.” . Talán belső sérülés ért.mondta Malacka.kérdezte Malacka reszketve.Úgy látszik. bizony.mondta Micimackó.Rád estem. .Hol vagy. és gyorsan felállt. Micimackó. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. és a fülei is . anélkül. Kellemetlen.” . kerestem valakit. . és ők beleestek. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. .Ez Malacka! . .Hol vagyunk? . átvizsgálva elméjében az esetet. és örülök.De már jól vagyok. .Te. .Úgy látszik . Kiabálok. és hogy hol vagyok.mondta Micimackó sajnálkozva.De mi alatt? . . ha jön az Elefánt? .Téged talán nem vesz észre .bátorította őt Micimackó. . mi történt. valami veremfélébe kerültünk. egyszerre csak rám esik valami. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.Állj fel.Micimackó! . Malacka! . Nagyon súlyos lehet a baleset. .

ez nem tetszett neki. kérem.Harmadszor már nem tud “hu-u-hu”-t mondani? . .Micimackó. .Ez az. nem tudta magát kifejezni. .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan. . de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén. Mert ha valaki kétszer mondja.Megint fogja mondani . Malacka ellenben teljesen megnyugodott. egy kelepce. .viszkettek. . de minél inkább gondolkodott. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit..De hátha valami mást mond? .Csak úgy dúdolni fogok magam elé.. hogy ő akkor mit fog mondani. mintha várnék valakit. Végre is az ember nem mondhat “hu-u-hu”-t a végtelenségig. és a másik csak dúdol. hogy ő is erre gondolt. bár .kiáltotta Malacka.jelentette ki végre.De hátha akkor megint azt fogja mondani. s már egy kicsit irigykedett is.ide hallgass.vallotta be végre. és. .Ugye? . . de elfelejtettem. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. hogy egy ilyen “hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. és most arra várok. hogy az Elefánt beleessen. . Valószínűleg ezt fogja mondani: “Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . remek ötletem van. Ez zavarba fogja hozni.Miért? . .. megmentetted az életünket! .” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. “hu-u-hu!”. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén.Nem megy .Micimackó! . “hu-u-hu!” . Micimackó elragadtatva nézett Malackára. és arra gondolt.jegyezte meg -. mielőtt harmadszor is “hu-u-hu”-t mond. De nem volt egész biztos a dolgában..kérdezte Malacka reménykedve. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. ilyen nagystílűen és előkelően. . Malacka. Nem őt. annál valószínűtlenebbnek találta. amit én Elefántok részére ástam.Mit? Micimackó tudta is előbb. ahogy Elefántok szokták mondani.Semmit se fogok mondani . Ettől meg fog ijedni.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. Élénken elképzelte.És. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. .Nem tudom . hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. ezt fogom mondani: “Ez. és én akkor tovább dúdolok majd. és kijelentette.mondta Micimackó őszintén.mondta Micimackó szerényen.Tudtam. . .

és Micimackó. hogy társalgott ő az Elefánttal. mint Micimackónak. (Bocsánatkérő hangon. hogy a Malackák beleessenek. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. és Micimackó azon tűnődött. tekintettel arra. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. tralala. hogy neki tulajdonképpen több esze van. (Udvariasan. hogy ezt a kelepcét én csináltam. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. (Gyorsan eliszkol. Különben ritkán került szóba. De azt mindenki elismeri. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. az Erdőn zengett a halali. oly célból.nagyon szerette Micimackót. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. hogyne. de már nem bízik magában olyan nagyon): Huu-hu! (még fölényesebben): Tralala. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. (Tovább dúdol. (gyorsan és mohón): Hogyne. ha mégis. (Megvárják Róbert Gidát. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. és most arra várok.) Igazán sajnálom. De kérem. elmondja az egész történetet.a legjobb volna. (Idegesen. folyton Malackát dicsérve közben. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. Kis valódi neve Darázs volt. Este aztán elmesélhetné. (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. rendesen azt felelték rá: “Hja persze.. bátran és hanyagul. én azt gondoltam. hogy szeretnék beszélni vele.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. ha visszafordulnék. bizonyára.) Érdekes. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja.) (ki eddig nem szólt. ha találkozik Róbert Gidával. Magam is azt hiszem. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. amit én csináltam. és ezért úgy tesz. hm. Khöhő. tralala. ha ő társalogna Elefánttal. mit beszélnek.. (csodálkozik. mondja meg neki. bizonyára eltévesztettem az utat. Micimackó. Már tudta is.. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. Akkor hát . az a kis Darázs!” .. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. szót sem érdemel. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban.) Izé. de nem tudja folytatni.) (zavartan): Hm. (megint rákezd a hu-u-hura. Malacka. hogy egy Elefánt beleessen.

. ki akar hozni a sodromból. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: .” .Pam.Egyszer azt mondják. De közben nem nézett föl. . hogy ilyenkor az ember elfelejti. és azt kérdezte: . hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. de csak pillanatra. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg.Levelet se írt másnap.Hol van Mackó? .No most!” . mert megeshetik. amint éppen lefelé kukucskál megeshetik. de Micimackó tovább aludt. tramtadaram. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált.Hát ez komoly dolog. felmászott egy fára.mintha éppen most jutott volna eszébe.gondolta Malacka idegesen. Borzasztó ravasz Elefánt.Lehet. ha eszébe juttatom. Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.de közben már Nyuszi elugrált. és jelentősen bólintott.Hogy kerültél ide. . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. és mindketten hortyognak. hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog. Azt mondta: . .Nem mondta: “Alászolgája. és most a Róbert Gida hangján. csak annyit mondott: “Hogy vagy?” .Azt kellett volna mondania még egyszer: Hu-u-hu! Legjobb lesz. és hogy sajnálja. hogy jól menjen a dúdolás. és így azóta senki se látta többé.Úgy! .Hu-u-hu! .csak úgy repülési gyakorlatból. melyben kifejtette. Aztán hozzátette: . Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. ahogy várni lehetett volna. “Ez borzasztó .gondolta Malacka. és elképzelte. de a másik oldalon nem repült vissza. azután megint lemászott. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . . De Róbert Gida másra gondolt. hogy mit akart előbb mondani. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . nem volt különösebb dolga -.Először a Malacka hangján beszélt.gondolta Malacka aggodalmasan.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. “Az Elefánt! .kérdezte Nyuszi. azt kellett látnia. Róbert Gida pedig hazament. hogy megtudja. azért hát újra eljött.Úgy! .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . Úgy látszik. hogy hazament . .S mivel most csakugyan kijött a sodrából. Malacka? . behúzta a fejét. találkozott Róbert Gidával.Hu-u-hu! .Tralala-tralala! . . milyen kellemesen érezte magát. .Egy kicsit megköszörülte a torkát.Ha jól emlékszem. eltűnt. . pam. . “Ez nem jó .mondta Nyuszi.ismételte Nyuszi. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. . Úgy látszik. nem emlékszik rá. végigsétált az Erdőn.

Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. . hogy elmegy hajósinasnak. s már le is tett a tervéről.mondta Nyuszi. Így is jó. Micimackó! .mondta Micimackó. Nem lehet tudni. és most várom a hu-u-hu-t. . Pillanatnyi szünet állott be. .Szervusz. . hogy beleessen.Mit keressz? . De rögtön meg is fordult.kiáltott. Füles! . hogy jöjjön már.Lehetne annyi eszed.bólintott elismerően Róbert Gida. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. . és ezért megismétlem.Hahaha! .kiáltotta. Nagyon örülök.. . meglátta Róbert Gidát. amikor hirtelen megpillantott valamit.csodálkozott Róbert Gida.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. Malacka! . . hogy engem erről értesíteni kellett volna.Micsoda? . megtaláltam Kist! .Micimackó! . és essen ki belőle. . mert nagyon viszketett a háta. . .mondta Malacka.Bravó. Szót sem érdemel. . Nem is történhetett másképpen. hogy már el is határozta. .Természetesen Kist keresem . hogy hu-u-hu! .Róbert Gida.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom.ujjongott Malacka.mondta Róbert Gida. . hogy tudhatnád.Úgy? Hát itt bujkált? .Ez egy Micimackó számára készült kelepce.mondta Füles.nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: .kiáltott örömmel. Aztán gyorsan elfordult megint. mert Micimackó fölébredt. hu-u-hu. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből. Biztosan elfelejtették.Hopp! . És ahogy megfordult. Nem tesz semmit. erről van szó.Hát még nem mondtam neked? .Szervusz.nevetett keserűen Füles .Ez egy hu-u-hu kelepce! ..Két nappal ezelőtt megtalálták Kist. mindhárman nagyon boldogok voltak. Malacka most már felpillantott.Valami van a hátadon. hogy kivándorol. és én arra várok. . és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra.Hiszen ez Kis! .Mindjárt gondoltam . Éppen most ástam ki. pont a közepén. . meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet.

Azt gondolta: “Régen nem láttam Zsebibabát. a folyó közepén. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában.” Ezek után leült a folyó közepén. és elsétált Nyusziék felé. érzelmesnek mondják inkább. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. . Micimackó?« Igazán legjobb. egyszerre csak eszébe jutott. cvikipuszit. Könnyű. bajt feledve. Szánalmas? Azt hiszem. . rövid szavakat használ. ha kell. úgy áttüzesedett. adok neki. Imádom én a daliás Nyuszit. mint Bagoly például.Nyuszival mindig szívesen csevegek. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. Csak úgy recseg.Negyedik fejezet. Nyuszi . hogy szánalmasnak mondják. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. s a kő is. tűnődni kezd. De lehet. és verset költött. ez milyen furcsán megy. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. ahol az átjárókövek vannak kirakva. a Medve. oda. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. a harmadik kőre. azon tűnődve közben. s a gúny hiába ostoroz és uszít. felállott a kőről. magától szinte: Oly boldog volnék. Feltéve. amikor jó a kedve. hogy elmegy és felkeresi Fülest. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. Ahogy rálép a harmadik kőre. és arra gondolt. Alighogy ezt elénekelte. átsétált a folyón. “Nyuszi. Közben gyönyörűen sütött a nap.mondta magában Micimackó. nem használ olyan hosszú szavakat. már-már indulásra szánta el magát. Hát amint így dudorászva ballag. mert tegnap óta nem látta. amin ült. így hát illőbb. és felkeresi Bagolyt. ha Nyuszit keresem fel. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. leér a folyó partjára. mint az élet. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. ha otthon tartózkodik. hogy bőrömbe férek. Annyi bizonyos. mikor fecseg. holnapra még régebben nem láttam lesz. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. amelyből kiderül. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. hogy Micimackó. vagyis hogy nem leszek kövérebb. és ha ma se látogatom meg.

egy nagyon meleg nyári délelőtt.. hogy akkorára nőjön. hogy a bejáró befelé tágas. és már szívesen nem mondta volna. majd meglátod. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom.De megterem. s akkor se volna tán hiba. mint már egyszer megtörtént. de elkésett. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. törülgetve száját a mancsa külső felével. nem ám valami nagy. . . mint az élet. folyton ilyeneket mondogatott magában. Érted? . Mert azt akarom. mikor kiderült.Csak egyedül ások . Fél órával később elindult oda. hogy Nyuszi nincs otthon. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. . mit ásunk? . Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. mert Róbert Gida mondta.mondta Micimackó.. Malacka! . Malacka ebben kételkedett. azzal leült. hogy az ajtó közben soványabb lett.És ha nem terem meg? .Szervusz. S a Lét akkor sem volna tán üres. oly célból. Tizenegy óra volt.Akkor jó . és idegesen ugrott egyet meglepetésében. hogy fél tizenkettőkor költötték.mondta Malacka. Én ugyan tudom. mint a fenyőfa. Kukoricát ültetek. .Tudtam. . otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki).De alig tett pár lépést. Micimackó. hogy te vagy az. de ha meggondoljuk.. Malackához. ha nem jönne Róbert Gida.mondta Malacka nyugtalanul. . vidám kis dalt fütyörészett maga elé. ha jönne most Malacka. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. könnyen kijöhet a számításból. nem ám sokat. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe.Én is .Hát mit ásunk. Talán mégis jobb volna. ha nem jönne Malacka.Szervusz. hogy megint beszorulok a kijáróba.” S miközben nyugat felé talpalt. Micimackó! . . ha. de lehet. kifelé meg szűk. így kezdett tűnődni: “Igen ám. .Én.. Ahogy ballag. El is énekelte magának néhányszor. miután körülnézett. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. Ilyenformát: Oly boldog volnék. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). ahová eredetileg menni akart.mondta Micimackó. Malackát a háza előtt találta.. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. s boldog volnék. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. mint az illat..magyarázta Micimackó -. Vagy tegyük fel.mondta Micimackó. . és ő csak tudja. de tegyük fel.Csak egy darabot . hogy gondolkozzon rajta. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal.

repülnek olyan jól.tette hozzá -. . mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. . ő úgy képzelte. igen.Egyébként.Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. csukamájolaj is kellett Tigrisnek. bár Kanga szereti őt.És Malacka óvatosan azt felelte: . és “nagyon derék Tigrisnek” nevezi.És Micimackó azt felelte: .. . meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist. Szép idő volt.kérdezte Zsebibaba. most mit csinálunk? . Így hát elindultak Kanga irányában. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt.mondta Micimackó -. Malacka megjegyezte. izé. El is küldte hazulról a gyerekeket. Bizony. aranyos dolog lehet repülni. repülni? .. . .Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá.. jó lesz.. Azt nem szeretem. kedves Micimackó . és tovább ugrált. Afféle Össze-Kell-Számolni-érzelmek voltak ezek.tudnak olyan messzire ugrani.Hogyne .A Tigrisek általában jó repülők.mondta Malacka csendesen.Tudnak például. és azt mondta: .. én tudom.. . Így ballagtak. tulipánnak hívják .Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig.. aki nem Tigris személyesen.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. aki. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. De Tigris biztosította őt. izé. .I.Például. Ezt Zsebibaba nem értette. . izé. Mire Malacka befejezte az ugrálást.Én tudom ..amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek.Miért nem akarnak? . . hogy az csakugyan kellemetlen. olyan viszketős lesz a füle tőle. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek.mondta Micimackó -. mint Kanga? (mert Zsebibabát . . mint a Bagoly? . megtörölte homlokát a patájával. elföldelte. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. Tigris arról mesélt Zsebibabának érdekelte).Nem . Ezeket felpakolták. ..mondta Tigris. ezeket tilupámnak hívják. és elmentek sétálni az Erdőbe. . . ha azt mondja az embernek: “hogy vagy?”.No és. Híres jó repülők.Én azt hiszem. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. így például Zsebibaba mellényét.mondta Zsebibaba kíváncsian .Na. . hogy ültessem el. és ugrálni kezdett rajta. érteni kell a módját ennek az ültetésnek..

És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól. A Tigrisek mindent tudnak.dicsekedett Zsebibaba..Természetesen. fára mászni.Akármiről..Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte. .Nem mintha az olyan könnyű volna. . . és úsztam.De majd máskor versenyezzünk.Igazán? . Jó? .Nagyon szeretek ugrálni . tudod. Feltéve.mondta Tigris.Miről késünk el? . hogy az ember. mert most elkésünk. . . amikről azt állította. Felmásznak vagy lemásznak estig. Tigriském! .kérdezte Zsebibaba.Most aztán lefelé kell mászni..bólintott Tigris. Így hát felült Tigris hátára.Hogyne! .például zuhan. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. És a következő két méter után azt mondta: .Majd mindjárt megmutatom . .mondta Tigris.Hát. a fára mászás egészen bizonyos. . .lelkendezett Zsebibaba izgatottan. ki ugrik messzebb. mint Micimackó? . Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. .mondta Tigris elszántan.Ami nem olyan egyszerű.” És további két méter után így szólt: . Visszafelé. és megindultak.Uj-jé! Uj-jé! Jaj.Mindig ekkorákra szoktak felmászni. . .Én tudok ám úszni! . .Még a hátamra is felülhetsz.Ha akarnak. . hogy a Tigrisek értenek hozzá.Sokkal jobban. hogy mindama dolgok közül. Amit idejében el kell érnünk.Beestem a folyóba. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: “Ennyire volnánk. azt tudnak a legjobban a Tigrisek . . Tudnak a Tigrisek úszni? .mondta Zsebibaba. . ugye megmondtam. onnan nézheted... . Aztán azt mondta: . .Na.Biztosan én . hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: .Például erre fel tudnának mászni? .Versenyezzünk. mint Micimackó.

.kérdezte izgatottan -...erősítette meg Micimackó -. mintha. s titokban remélte.. a két praclijával.Nem! .. .mondta Zsebibaba szomorúan. de csak rövid ideig.Az egyik Fenyőfán van valami. hogy nem kell neki elhízni. ..Úgy van . arra az esetre. Tigris . Mire Tigris azt mondta: . hirtelen eltört. az ág. valami Állatféle.mondta Tigris. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni.Az egy hónap. ha Micimackó megijedne.Lent. és egyszerre csak úgy érezte. meg az állával.. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját.mondta. .Kár .Nem . mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. kicsit rúgna magán egyet.mondta kicsit vacogva.mondta Malacka. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná.. Micimackó bólintott. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem. nem kell elsietni azt az evést. és végre felkerült a felső ágra. ..De állat is.De igen. . legjobb volna.Mire Zsebibaba azt mondta: .. Január . és mégse zuhantunk. Nem csinálnád még egyszer? .mondta határozottan Tigris. hogy nem csinálják azt.. ... amire éppen rákapaszkodott. és Malacka azon tűnődött.. hol az elemózsia? .Nézd csak. Zsebibaba is felkapaszkodott.. .. hogy “könnyebb”.Mondd..Azt hiszem.NEM! ..Azt gondolom. .. . Zsebibaba hallgatott. Tigris? ... . olyan Tüzes Állat?. Aztán azt mondta: . Erre a szóra. Micimackó .. És nem siették el. és másfelé fordult.. Sebesen lélegzett.. mikor úgy tettél.mondta Tigris.Ne együk meg az elemózsiát. . . Micimackó éneklő hangon közölte Malackával. Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. fent vagyunk a tetején? . azt mondta: . .kérdezte Malacka aggodalmasan.Felkapaszkodunk a tetejére? . Aztán reménykedve hozzátette: Remek volt..Mit csinálnak a Januárok? . a fa alatt. és arra gondolt. és leült melléje az ágra.Olyan. .könnyebb.És Tigris ebben már benne volt.Mely esetben sokkal..

és hirtelen rád ugranak. hogy a Január is meghallhassa. .Nem tudunk lejutni! . Olyan langyos és verőfényes.mondta Micimackó. mikor ránk akarna ugrani. nagyon megütné magát az a Január. aztán elszégyellte magát. mint innen. milyen érdekes. mint Bagoly. Tigris azt mondja. . Csak én. hogy egy Január. .Micimackó! . ha magasabbra kapaszkodnánk.kiáltotta.mondta Malacka hangosan. hacsak nem mászunk magasabbra. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna.Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre.. ugye? ..Ugye.mondta Micimackó izgatottan.Azt kiabálják: “Segítség!” . ..mondta Micimackó.magyarázta Micimackó. és csak most jutott eszébe. . látom a házikódat innen! Ugye. és mellette egy másik Január. . mialatt elmész a fa alatt . Malacka arra gondolt.és ha felnézel a fára. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. .Nagyon jól ugranak. érdekes? . mit szólsz hozzá. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. kérlek. mint ahogy előbb gondolta.Én már azt hittem.Talán menjünk el a fa alól . ha itt maradunk. Malacka.. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: . .Elrejtőznek az ágak közt.Sohase ütik meg magukat .Úgy is van . mert esetleg. Bagoly nem lakik ilyen magasan. hogy valamit otthon felejtett. .És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét.. . Malacka.Mindig így szokták a Januárok . . Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. . mikor megindultunk.kiáltott Malacka bátran. ..Mit tegyünk? . csak felfelé mászni. . Zsebibaba? . milyen érdekes? Micimackó. ugyanakkor az is eszébe jutott.Töltve van? .Malacka! . mert a farkuk útban van nekik. . Én innen látom ám Malacka házikóját. csak azért mondom. Tigris? Ó. Ugye.Hé.kiáltott. Mit gondolsz. .mondta Malacka hirtelen. . Esetleg Február. és most örökké itt is maradunk.Én nem néztem fel .Segítség! . milyen magasan vagyunk?! Ugye. nem látnánk olyan jól a házikódat. és Tigris ezt elfelejtette.Róbert Gidától hallottam.kérdezte Malacka. izé.kiáltott Zsebibaba. a fejedre ugranak. Micimackó bólintott.kérdezte Malacka. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni.Mit csináltok ott? . amiért gyorsan haza kellene szaladni.Tigris hátán. és gyorsan hozzátette: . Zsebibaba! . Tigris nem a saját hátán jött fel.Tudod.Hogy kerültetek fel. . mit szólsz hozzá..mondta Micimackó ünnepélyesen.Én azt hiszem. legjobb. ezek Tigris és Zsebibaba. ugye érdekes. .

kimódolt-e valamit. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. és meg fogod . . figyelj csak. ...Nem szakadna be. .mondta Malacka -. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében.mondta Róbert Gida.Szervusz. .És Fülest. mi itt a teendő.mondta Füles -. .. ott látta Tigrist és Zsebibabát. És mélyen elgondolkozva zsemlyéjét is.Drága Róbert Gida! . Micimackó . . Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. jó . . Odasiettek hozzá.mondta Micimackó.Á. . Malacka . és nem tudnak lejönni. .de erre nem is került a sor. .Van egy ötletem! . .örvendett Malacka.kérdezte Micimackó csodálkozva.Ide figyelj. Róbert Gida felnézett a fára.Úgy van. Micimackó! .Hiszen csak úgy gondoltam.jegyezte meg Füles.Jó. rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott Nem lehet tudni.. miközben végére járt a zsemlyéknek . .Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. és én ott állanék a Micimackó vállán. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. .mondta erre Füles -. mert olyan szép idő van.mondta Füles -. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen..Arról lehetne szó . és Micimackó ott állana Füles hátán.mondta Micimackó.kiáltotta Micimackó..Azon tűnődöm .mondta Malacka nagyon komolyan -. mint aki gondolkodik.Hát.És Füles! .Az más . . De Tigrist nem tudnám lehozni. nem csodálkoznék. . .Éppen azt javasoltam .mondta Róbert Gida hirtelen. . és ha Füles háta leszakadna.Felmászhatnék. de nagyon mulatságos volna.Nini.mondta Füles. ..Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne.És hogy ő majd meg fogja mondani. volna min nevetni . Micimackó! .mondta Malacka szelíden. Valami egyebet kell kimódolnunk.Beszakadna a hátad? . Összehúzta a homlokát. Szót sem érdemel. . .Nem csodálkoznék . és úgy tett. és mindnyájan tovább gondolkodtak. mert egyszerre csak zörrent a bozót. ha beszakadna. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát.Ő majd megmondja. Róbert Gida! . ha jégesőt kapnánk. . Ahogy gondolod különben. nem mászhatnánk utánuk? . Csak azért. de nem segítene barátainkon.

azóta sokszor gondolt rá. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. úgy örült...” . .Hohó! . de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. Csak egyszer látta így.ez Tigrisnek való élet lenne.Nem lesz semmi baj. Jól jegyezd meg. . valami baj történt volna.Bu. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. A következő pillanatban Tigris megtudta. . Nekik nem lesz semmi bajuk.mondta.. mint a kangafélék. tudnak a Tigrisek ugrani? . recsegés-ropogás! . hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint.sivalkodott Zsebibaba.Én nem mondom. boldogan. egész könnyű. bizony! Majd nézd meg. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. .Jé! . .Úgy van . . Megint leesett. és Malacka most már odafigyelt Fülesre.Jövök.Mindjárt. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie .” S látta magát.Ugorj már. és kiabálni kezdett: . .Vigyázzatok! .mondta.És dörgölte a szemét. Soha még nem történt meg.üvöltött. amint a hullámok lágyan ringatják. mi a teendő. “Ez igen . Róbert Gida! . hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. Bumm.mondta Róbert Gida. . jaj de érdekes! Majd nézd meg. . egy pillanatot kérek . u!. Jaj de érdekes! .Ugorj. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk.gondolta vágyakozva -. amint a fa dereka elrepült mellette.mintha valami megrepedt volna. nem mondom . amit mondtam. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. Tigris! kezdte el rögtön a biztatást. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. miközben letették őt a földre. .mondta. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. . Csak éppen akkor. hogy most éppen baleset történhetik.Remek volt! . egészen lágyan. mint a Tigrisek. De Tigris az ágba kapaszkodott.Levetem a zubbonyomat.S már sivalkodott is: . Tigriském! Mondd. mikor még fiatalabb volt.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk. kicsikét. milyen könnyű.mondta Füles.egyenesen a zubbony kellős közepébe.S már ugrott is .Nekik nem lesz semmi bajuk. mint ahonnan ugrott.tudni. olyan könnyű! . De Malacka nem figyelt oda. és azt mondta magában: “Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. és végre sok ugrálás után megállt.mondta Tigris idegesen.Valami beleesett a szemembe. . egész izgatott lett.No. ..mondta. aki odasúgott neki: . és nem lesz semmi bajuk.mondta Róbert Gida a többieknek. az ilyen élet. . Malacka. mit határoztak. . ugorj már! .Ugorj. Mikor Zsebibaba megtudta. . hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban.

.Jaj Füleském! .Csak nem ütötted meg magad? .mondta Róbert Gida.Hol van Tigris? Tigris ott volt. . Aztán csak ennyit mondott: .mondta Róbert Gida sajnálkozva. nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. aztán a többieket. Füles hosszú ideig egy szót se szólt. . . .kérlek. Helyettem.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. fejezd ki neki köszönetemet.Hát . . Semmi baja. Nem tesz semmit. Feltámogatták Tigrist. Legalul feküdt Füles.Igen .Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.mondta Füles eltűnődve .Itt van.

amikor nem elengedhetetlen. ha meggondoljuk. és ellenkező irányba indult el. Meglátogatom és megtudom. mit kell tennem. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. hogy utóbb jól láthassák az egészet. és rendesen eltűnt szem elől. kimondani a véleményét valamiről.morfondírozott magában. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. Olyan nap volt. hogy mindig másfelé ugrott. hogy megteszem. Ma olyan nap van. hogy nagyon fontosnak érezte magát. és én is szeretem őket. hogy: elengedhetetlen. a nap felé kunkorítva pofaszakállát.és Malackának azt mondja: “Micimackó szerint ugyanis” . és továbbsietett. hanem Bagolynak. mégse Kanga . vagy megmondani. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött.” Boldogan ugrált tovább. Nyuszi”. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. aminek történnie kell. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. amelyben Róbert Gida lakott. A darazsak. Kopogott az . benne. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe.mondta Nyuszi eltűnődve. de valljuk be.Ötödik fejezet. és hogy biztos legyen a dolgában. hát itt vagytok” vagy efféle. amikor Szervezni kell valamit. ha az ember megérkezett.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. megmondom Malackának is” . azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. és mintha egyenesen tőle függene valami. megfordult. de nem az a fontos. “Mindezt összevetve . jó reggelt. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. jó reggelt!” . Róbert Gida is Tőlem függ. S miután odabólintott egy zöld békának. aztán megteszem érte. Már reggel úgy ébredt. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: “ó. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. az az Ugribugri Tigris . leért a folyóhoz azon a ponton. itt volnánk. a Róbert Gida házikója felé. Nyuszi”. ebben megegyezünk. igyekezvén elérni a csúcsot. muszáj is tisztelni olyasvalakit. Lehet. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. Vannak esetek. az se tud segíteni. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. amikor mindenki azt feleli: “Igenis. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. mint amerre mutatták neki az utat. sőt Magában -. azonkívül azt is megtudjuk. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. Így nem marad más Rajtam kívül. és “Rendben van. “aha. aláírással. Olyan nap volt. k. hogy nem is betűzi helyesen. a Tigris pedig folyton ugrál.” . Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. beleszámítva Zümmögő Henriket is. akivel nem ért rá kezet szorítani. és fontosabbnak érezte magát.de esetleg nem is Micimackónak szól először.ez meg olyan volt. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. Nemsokára elérte a fát. mielőtt megtörténik.Nem. amiben mindenki élénken helyesel. Nyuszi a fenyér szélére sietett. és azt mondja neki: “Jó. mint valaha. és büszkén azt mondta: “Na. és ilyenkor nem számít.

amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. jó!” . de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. . feltéve. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben.Ah! .Távozz.Na? . . ez arra vallott.Látom. nekem meg neked van sütnivalónk. lábát pontosan fenn tartotta.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. mit értek alatta.mondta Bagoly. . hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. Odaért. te vagy az. én kerestelek volna fel. Nyuszi? .Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. .Na? . Gombostű is volt benne. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. és azt is mondta: “Én vagyok az.Kétségkívül .Olvasd ezt el.mondta Nyuszi.mondta Nyuszi. hogy “elengedhetetlen”. . előbb kopogott.Bagoly . napellenzőül. Ó. A zöld ajtóhoz lépett. Ha előfordul valami az Erdőben. és megint felvillanyozódott. alig lehetett észrevenni.mondta. aztán csöngetett és kopogott. . G. hogy az egész délelőttje el van rontva. Kicsit ideges volt.mondta Nyuszi kurtán -. és sokáig tanulmányozta. és általában egész kényelmesen tudott olvasni. és “Jó.A leghatározottabban . hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R.Kellemetlen .És fontosan elsietett. Megállt és hallgatódzott. és Bagoly feje megjelent. . . Nyuszi!” .és te tudod.Íme. Felfelé is makkantott néhányat.mondta. tudod. el vagyok merülve gondolataimba.mondta. gondolkodni -.Vitán fölül .ajtón.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. . hogy valahol. az ágak irányában: “Hé!” .mondta Bagoly. idegen.Úgy látszik. . A többieknek .nincs. nincs itthon. aztán visszahúzódott. hogy megbizonyosodjék. ha azt mondom. Legközelebb volt Bagoly lakása. kiáltott is egyszer-kétszer. és nem mondják folyton: “Na? Na?” .mondta Nyuszi. amin gondolkodni kell . és így szólt: . . Aztán kis szünet után hozzátette: . . csak mi ketten. Kétségkívül. . .Ha! .Ha nem jöttél volna hozzám. látván. a Százholdas Pagony közepén. miről van szó. nézd. más nem akad erre a célra. . Elfordult. Bagoly átvette a cédulát. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is.de semmi se történt.Hát igen .mondta Nyuszi.

.. és van olyan.Semmit.Nem tudom . a szöveg első változatát. De aztán eszébe jutott. Dógomvan. .Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal.Ez volt a leghelyesebb . . Nyuszi. . Még egyszer megnézte a cédulát.. pettyes. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . . . nem volna-e legegyszerűbb.mondotta még egyszer. .Pontosan kérném a szöveget . közös célzatú tevékenység szempontjából.. Bagoly előre sejtette.Ugyanaz volt. mi történt. Papírszelet volt az ajtajára szúrva. Percekig nem jutott semmi az eszébe. Az első változatot.Hát kérlek . Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. Betűről betűre.Mondd csak. .Meglepő .meglátogattam Róbert Gidát.mondta. ami mindegy. Így hát még egy kísérletet tett.kérdezte Nyuszi.kérdezte Nyuszi.mondta Bagoly. gombostűvel. pontosan. Bagoly tűnődve nézett rá. De pontosan betűről betűre. . Mert úgy tűnt neki. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés..Tegnap reggel .mondta Nyuszi ünnepélyesen . Nem találtam otthon.No és mit tettél? . . dán.Kétségkívül .. kedves Nyuszi .” Ugyanúgy. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott.Miért? . . inkább növényszerű. hogy ezt fogja kérdezni. hogy majd csak a segítségére jönnek..mondta Bagoly.Egy másik. mint ma.Na látod . mihez tartsuk magunkat. . .jegyezte meg Bagoly bölcsen. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. van köztük olyan.Igen ám. és hogy ő ezt már előbb is tudta.mondta Bagoly abban a reményben. Ez most nagyon fontos. .Most legalább tudjuk. . nem is lehet rajta más. és arra gondolt egy pillanatig. mint ma.mondta Nyuszi kis habozás után. hogy Róbert Gidával történt valami.mondta aztán. az utóbbi napokban Van Dógomot? . Nem láttad az Erdőben. Egy pillanatra átvillant rajta.Nyilvánvaló. . aztán hirtelen ötlettel így szólt: .. hogy megbeszéljük. Együtt mentek el.Ennyi volt: “Elmentem.. hogy megtudja. .. illetve holland származású egyénről lévén szó.mondta Bagoly vontatottan -. hogy ezt később is megteheti. .Nos? . Nagyon különös. De az értelme ugyanez volt.Ugyanezért .Ez? .Azért jöttem. vajon miről beszélgetnek ők ketten. Minden ettől függ.

. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. . Micimackó! . .tette hozzá . Nyuszi. bizonyos tekintetben izé. és egyre csenget a Harangvirág. . . csobog a locs.mondta Micimackó álmatagon.fejezte be -. Bizony Tavasz lesz. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol. hiszen neked nem kell magyaráznom. nem sok ész kell hozzá . A Báránykák is oly búsan bégenek.Köszönöm ...Értem .mondta Nyuszi.vallotta be őszintén. és elsietett.. s a kegyetlen Tél is haldokol.Végre is . . Tehénszívek közt bőgés a kapocs. .Szervusz.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. saját szagától mámoros a Mák.tette hozzá . Nyuszi! . hogy Micimackóval beszéljen. hogy hat külső látszatra . A sok Méhecske zümmög és dönög. papás hangon dörmög a Papagáj..Vagy inkább ..Hé. és arra gondolt. Nem messze jutott. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok . hirdetik a fák.Az imént láttam Tigrist. szárnyait zizegve láthatják Önök.kiáltotta Nyuszi.olyan.mondta Micimackó gyorsan.Tudom.Te szerezted a fenti költeményt? . . A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. . mikor zajt hallott. De néha úgy rám jön. .Igaz csak .minden attól függ. Haris harsog. és hangja csupa báj. ami a ténymegállapítást illeti. hogy. szürcsög. a Végek is zörögve végenek. Gerlice búg. és énekel. s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből.ő szokott rámenni a dolgokra.Természetesen . És szárnyra kel. Megállt és fülelt. nem tudom.tette hozzá szerényen -.No igen .. . mint..mondta Micimackó. Mackó kicsiny szíve repesve fáj.

- Az nem jó. - Nem. Gondoltam is, hogy nem jó. - És Malackát láttad? - Láttam. De gondolom, egyik se jó - tette hozzá engedékenyen. - Az a kérdés, nem látott-e valamit Malacka. - De igen. Engem látott ugyanakkor - mondta Micimackó. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé, de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát, gyorsan felállt megint. - Arról van szó - mondta titokzatosan és fontosan -, arról van szó, vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? - Mire gondolsz? - Nem láttad őt az utóbbi időben, reggelenkint, egyedül, vagy Valakivel? Úgy értem, mostanában. - De igen - mondta Micimackó. - Tegnap például együtt reggeliztünk. A Fenyőfák alatt. Kosarat is hoztam magammal, egy egész kis kosárkát. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat, egy olyan rendes, inkább kicsiféle alakú kosarat, telve... - Igen, igen - mondta Nyuszi türelmetlenül -, de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad - egyedül vagy Valakivel? - Tizenegy-tizenkettő - gondolkodott Micimackó. - Tudod, fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. - Negyed tizenkettőkor? - sürgette Nyuszi. - Hát... - Vagy fél tizenkettőkor? - No igen - mondta Micimackó sarokba szorítva. Némi töprengés után ráeszmélt, hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. Délután igen, este is. Reggeli előtt igen, és reggeli után szintén. Akkor azt mondja: “Viszontlátásra, Micimackó!” - és elmegy. - De hová? - kérdezte Nyuszi. - Ez a bökkenő. - Talán meg kell látogatnia valakit. - De kit? - kérdezte Nyuszi. - Én is éppen ezt akartam kérdezni - mondta Micimackó. - Lehet, hogy... lehet, hogy... egy izét... - Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt... aki olyan pettyes... esetleg növényszerű? - Bizony - mondta Micimackó. - Valami effélét. Komolyan néztek egymásra. - Attól tartok, nem tudsz ebben segítségemre lenni - mondta Nyuszi.

- Nem - mondta Micimackó. - De majd megpróbálom - tette hozzá buzgón. Nyuszi megköszönte, és azt mondta, hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben, és Micimackó, ha óhajtja, vele tarthat. De Micimackó, aki úgy érezte, hogy újabb versszak közeledik lelkében, azt mondta, hogy neki meg kell várnia Malackát. - Isten veled, Nyuszi. - És Nyuszi elment. Mégis úgy esett, hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. Malacka korán kelt fel ma reggel, elment ibolyát szedni. Összeszedte, csokorba rakta és hazavitte, és betette a csokrot edénybe. És akkor az jutott eszébe, hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe, és arra is gondolt, milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak, akinek még nem szedett senki ibolyát. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról, és folyton ezt mondogatta magában: “Füles” - és ezt “Ibolya”, aztán megfordítva: “Ibolya, Füles”, hogy el ne felejtse, hogy ezek összetartoznak. Szedett megint egy csokorravalót, és ezt szagolgatta, miközben bandukolt. És nagyon boldog volt, és eljutott arra a helyre, ahol Füles lakott. - Ó, Füles! - mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből, mert, Füles éppen el volt foglalva. Füles felemelte egyik lábát, és integetett, hogy menjen most. - Majd holnap - mondta. - Vagy holnapután. Malacka közelebb jött, hogy megnézze, miről van szó. Füles előtt három pálcika hevert a földön, azt tanulmányozta. Két pálcika összeért a végén, de csak az egyik végén, és a harmadik keresztbe volt fektetve. Malacka arra gondolt, hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. - Ó, Füles! - mondta Malacka. - Azért jöttem... - Ez Malacka? - kérdezte Füles, anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. - Igen, Füles. És azért jöttem... - Tudod-e, mi ez itten? - Nem tudom. - Ez egy A betű. - Igenis? - Ó, Füles... - Nem Ó - mondta Füles komolyan. - Nem Ó, hanem A. Talán rosszul hallottad, vagy azt hiszed, műveltebb vagy, mint Róbert Gida? - Igen - mondta Malacka, aztán gyorsan hozzátette: - Nem, dehogy. - És közelebb jött. - Róbert Gida azt mondta, hogy ez egy A betű, és ez csakugyan A betű. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos - tette hozzá Füles komoran. Malacka gyorsan hátraugrott, és megszagolta az ibolyacsokrot. - Tudod-e, Malacka, mit jelent az A betű? - Nem tudom, Füles. - Az A betű tanulást jelent, és Műveltséget jelent és minden egyebet, amit

te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Ezt jelenti az A betű. - Ó - mondta Malacka, és gyorsan hozzátette: - Úgy értem, hát ezt jelenti. - Én mondom neked. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben, és azt mondják: “Ez csak Füles volt, nem számít.” És járkálnak jobbra-balra, és azt mondják: “hahaha, hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. Nem, nem. Nekik ez csak három pálcika a földön. De a Műveltek számára és ezt jól jegyezze meg, kis Malacka -, akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával, ez egy nagy és diadalmas A betű. Feltéve, ha nem jön valaki, hogy egyszerűen szétfújja az egészet. - Nini - mondta gyorsan, és felderült -, itt jön Nyuszi. Jó reggelt, Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött, csak úgy odabiccentett Malacka felé, aztán, kissé orrhangon, azt mondta: - Lám, lám, Füles - olyasvalaki modorában, aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt, jó reggelt! - Csak meg akartalak kérdezni, Füles. Csak azt akartam kérdezni, Füles, nem tudod véletlenül, mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? - Mit gondolsz, mi ez itt, amit tanulmányozok? - mondta Füles. - Három pálcika - mondta azonnal Nyuszi. - Látod, ugye - mondta Füles Malackának. Aztán Nyuszihoz fordult. - Most majd felelek a kérdésedre - mondta ünnepélyesen. - Köszönöm előre - mondta Nyuszi. - Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. Műveltséget szerez. Tudományt szed magába - azt hiszem, ez a helyes kifejezés. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem - ha szabad használnom a kifejezést. Azt teszem, amit ő. Ez itten például... - Egy A betű - mondta Nyuszi. - De nem valami tökéletes. Most megyek, és megviszem a jó hírt a többieknek. Füles megnézte pálcikáit, és aztán Malackára nézett. - Mit mondott Nyuszi, hogy mi ez? - kérdezte. - Azt mondta, A betű - mondta Malacka. - Te mondtad meg neki? - Nem, Füles, igazán, én nem mondtam meg. Biztosan tudta már magától. - Tudta? Azt hiszed, az A betű olyan dolog, amit Nyuszi is tudhat? - Bizony, Füles, Nyuszi nagyon okos és ravasz. - Ravasz! - kiáltotta Füles, és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. - Műveltség! - tette hozzá keserűen, és már hat pálcika volt előtte, csak félakkorák. - Tanulni! - kiáltott, és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. - Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! - Én azt gondolom - mondta Malacka zavartan. - Ne gondolj semmit - mondta Füles.

. G. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit.mondta Malacka ...kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -..hogy az ibolyák nagyon kedvesek. . Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R. És ezért tudja már minden állat az Erdőben . .. és gyorsan elszaladt.Én csak azt gondoltam. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre.

Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. se balra. azt nem muszáj. beleakadt valamibe.” Leért a folyóhoz. ha volna hozzá egy rímem.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben.Ördög rúgjon meg! . mint egy patak. Ott ültek hát. Felvett egyet. akire kijön a rím. Csakugyan fordítva jöttek vissza. azt mondja magának. nyugodt nap van ma. ahol átjött. Egyszerre dobott be kettőt. Úgyis olyan csöndes. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. ahová kellett. fakerítés mind a két oldalán. mi van ott! Még elkésünk. hogy a legalsó fokot se éri el.gondolta Micimackó -. melyik ér ki gyorsabban. de így is jó volt.Jó dolog. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. Egyszer úgyis odaérünk. Tudja. Lefeküdt. Majdnem folyó lett belőle.. mint egy út. Ez kívülről jött az Erdőbe. az is majdnem olyan széles volt. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. Verset akart írni a tobozokról. inkább marad. másikat kell hozni. “Értelme.mondta Micimackó. Pedig sokáig próbálgatta. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. csurr!” Volt egy ösvény. Á. bele a folyóba.Csakhogy nem talált rímet. hogy nézze. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. azért áthajtotta a fejét. Fahíd volt ott. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. hová ér. és nézték a folyót. gyerünk! Nézzük csak.gondolja Micimackó -. ő is lassan úszik a folyóval. s a Kanga ül rajta. Jobb volt rajta állni. és tessék. beillett kisebbfajta útnak is. alatta siklott a víz.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. . Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. az nincs . mielőtt beért. úgyis odaért. Visszament. és nézi a folyót. mert ő olyan kicsi. és úgy érezte. mert ott feküdtek körülötte. de csuda egy fenyő. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. ezeknek sietős volt. mert akkor még fiatal és kicsi. mert nem volt neki sietős. és nótás kedvében volt. . “Gyerünk. lassan. titokzatos fajta. míg jól megnézi: . Bagoly szerint az övé. és áthajolt a hídon. ha kicsit kapaszkodott. mondja is magának: “Sietni. át kellett kanyarognia a folyón. jókorára megnőtt a patak. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. csirr. de olyat. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. mert a Kanga nem ül a fán.. . akkor könnyen menne. “Hát ez is furcsa . a folyó gyött. de mert nem nézett se jobbra. Sajnos. keresztülhajolni és belenézni a folyóba.

Négy lába égnek meredve. kinek a botja jön ki leghamarabb.Á.mondta Malacka. . mire hazamehetett uzsonnázni.. . Micimackó találta ki. azt se bánja. elbotlott a te botod? . Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles.sivalkodott Malacka izgatottan. lesték. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél.. De mert mind a kettő egyforma nagy volt.Nyuszi. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. de ez természetes. hogy az enyém. szürke! Nicsak.Nem én. a híd alól. az is természetes.Hát az egyik gyorsabban ért ki. ha egyáltalában nem ér el odáig. gyere ki. . vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? Így kezdődött ez a játék.. mint az ember hiszi ..Lám. Zsebibaba föl-alá ugrándozott.Mit gondolsz. . aznap volt a folyó a leglustább. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. Valamelyik nap Micimackó. Úgy jött. botocskám! Malacka felizgult.Gyere már ki. aki nem mert túl mélyen hajolni. hiszen szürke! Nagy. az én botom elbotlott! Malacka. Igaz. Micimackó? . Csakhogy lassan jöttek a botok. mindig tovább tart. . mennyi ideig tart. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt.Úgy látszik. és mire Nyuszi kimondta: “Gyerünk!” . gyakran játszották ő meg a barátai. akkor pedig ő nyert! . úgy látszott. mert jobban lehetett őket látni. amíg átérnek? . . az volt-e az első. hát a nagyobbik volt az első.Gyün! .Füles! . eddig még csak az övét látták.. mégse.Az enyém olyan szürkés .átrohantak a híd másik felére. itt gyön! Naagy.. Látod te a tiédet. mert könnyen beleeshetik. .Persze hogy az enyém. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles.Malacka! Én látom a tiédet! . Lám. . . . most már el volt szánva. mint szokott.mondta hirtelen Micimackó. na persze. nem tudhatta. mégse az. hogy az enyém? ..kiáltották valamennyien. lenn az erdőszélen. .mondta mélán Zsebibaba. a kicsi az utolsó volt.kiáltott Micimackó. naagy. szürke! Á. . .Úgy látszik. Malacka.. Ezekkel könnyebben is lehetett.. az én botom elbotlott . kétszer nyert.kiáltott Zsebibaba. az én botom. ami annyit jelent. szép lassan.kérdezte Zsebibaba..mondta Nyuszi. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. de elvesztett huszonnyolcat. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a Micimackó-Vízipólót. Malacka? Én már szinte azt hittem. a Micimackó-Vízipóló. botocskám! Botlott botocskám. az enyém! . ez valami más. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele.Á.Biztos. Bedobálták a botocskákat a folyóba. Kereste a maga botocskáját. akkor botokkal játszották. nyert már harminchatot. jaj.

. kérlek .. .Hát.Nem mintha azt hinném. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem.véli Füles. . mondd. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni. és így fest a helyzet.vélte Füles. adjatok neki időt..mondta a megszomorodott Micimackó -..kérdi Malacka aggódva.. .. . hogy mi.kérdi Füles hidegen.De hátha nyakon ütjük véletlenül? . sokkal nehezebb. Még hogy én arra várjak. hogy lehetne?.kérdi Füles. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba...Egyiket.És lassan megfordult újra..Né. .Úszni én is tudok . Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. . Pillanatnyi szünet következett. . Nyuszi. . hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. mit csinálsz te ott lenn? .. . Mindenki mélyen elgondolkodott.Jaj.. . hogy csak játszol! . kérlek. igen köszönöm.. . .Ha fürdőbe akarok menni. .. Ha úgy érted. hogy megmoshass..mondta Füles.. Hogy talán.. hogy jobbról balra még jobb. hogy a gondolat valami nagyszerű.Én se remélem.Vagy véletlenül nem találtok el? .. . Szót sem érdemel. időt. és Micimackó ragyogott. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. kicsit fölemelkedve. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. Micimackó! . Nem tesz semmit.Egyáltalán nem játszom ..sürgette Nyuszi.. . . Hagyjátok a Nyuszit. Micimackó. érted. Malacka. akkor ahhoz senkinek semmi köze.. .Halljuk. valamit. .Ugyan. .Ez.Alig hittem.De ha már benne vagyok. kieszeltem ..Három találós kérdést teszek fel neked..mondta végre Micimackó. majd értesítlek.. .Füles! .Miért ne? .kérdezte Nyuszi.De Füles. ...kérdezte Füles. .sikoltott a megrettent Zsebibaba.Én valamit.Én volnék? . Füles. és ha már itt tartok.Ez nem egészen rossz . és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra.Fontolóra kell venni minden lehetőséget. és a hullámok kimossák őt a partra.felelt Füles. forog! . és gyorsan hármat fordult maga körül. a kövek hullámokat vernek.. egyiknek meg kellene kezdeni. .vélte Nyuszi. mielőtt mulatni mentek.. így körbe-körbe aztán nem! .... tudni fogja a kötelességét. úgy szorította a mancsa közé. amit egyáltalán vinni tudott.véli Zsebibaba büszkén..Egész ügyes gondolat .. . . vagy (kicsit elhallgatott. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni. hogy valami különleges .... nem tudtam.kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba.felelt Füles.. mondjuk. . .. Áthajolt a hídon.mondta Zsebibaba. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.Na.Úgy értem . .

Nem téveszthetem el. te aztán igazán átnedvesedtél! .mondta -.. .vezényelt Nyuszi.véli Micimackó aggodalmasan.súgta Malacka Micimackónak. Füles eltűnt.Mi volt a jó gondolat? .Füles . csupa sár leszek! . egyetemesen üdvözlik a hídról. Zsebibaba. de úgy vélem. akkor dobhatod. Füles . Nyuszi. Szívből ennek se tudtak örülni.Nem vágtál te oda akkorát . . Nyuszi érezte. Füles. mint a Nyuszié.mondja Malacka -. Mondd. Füles. akik nézték.. nézték. Micimackó kezdte magát jobban érezni. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. Micimackó ..felelt Füles. de mindig nagyobb lesz . . No de ilyet! ... ha azt mondom: NNA MOST!!.kérdi Füles. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. aminek lenni kellene.Szeretek így forogni. Füles megrázza magát. csak úgy leejtem.. .mondta Füles..Köszönöm. . és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. nézegetik. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében.Na látod. ha az ember . hogy kicsit megvigasztalja.. valami szürke..Na hallod. .Nna most! . hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. Micimackó? Malacka. úgyis észreveszem majd. hogy a Malacka botja végre megjelent.Én egész kész vagyok .mondja Malacka. . és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám.. Hangos kiáltással.mondta Nyuszi barátságosan. . még azon se örültek. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. és hogy ne találjon nyakszirten.Még hogy engem odacsapkodott. Utóvégre. Hatalmas csobbanás. . Ide-oda forgatják. vagy pedig a folyó nem az.Ezt jól csináltad. kicsit előbb.. . Micimackó elengedte a követ.No kész vagy...mihelyt ott áll köztük a szárazföldön. . ...Micimackó . . hogy szokott az történni... vagyis hát csakis melléd mehet. .magyarázta buzgón. Kész vagytok? . és kiúsztam a partra. akkor Micimackó dob.Nem is vághattam akkorát . Füles... alámerültem. ha azt mondom: NNA MOST!!. azért ez okosan volt megcsinálva. bámulták. ez egy jó gondolat volt. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni..na tessék! Füles kecmereg kifelé.Nem hagyhatom abba .... szíveskednék Malackának megmagyarázni.Nem vágom hozzád. Csak nézték ám. . csak rád eshet.. és megkér valakit.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged.

vagy legalábbis egész mások.mondta Tigris jókedvűen. . hogy gondolom? . ... sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket.Hát valamelyest csúsznom is kellett. és most kinn van a vízből . . hogy megkérdezzem..kérdi Nyuszi.Füles .Kérlek.hol itt a hiba? . Micimackó.kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül. . .Mi újság. . .mondta ünnepélyesen. Még mielőtt Füles felelhetett volna.Nade.. Hogy gondoltátok? . . .Hogy estél bele tulajdonképpen. gyerekek? . már csak annyit tudtam. . mikor kijönnek a fejből. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. valaki belelökött? . Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre.És te voltál az a valaki .Mi volt ez? . .De ahogy ott úszok a folyó felületén. Azon gondolkodtam.És hol volt Tigris? ....Bocsánat.Tigris volt alighanem . ..Nem állhattam oda.Mi hogy mi volt? . Nyuszi fontoskodni kezdett. Nem tudom. ha.Fülest a folyóba lökte valaki. nem is estem bele.véli Micimackó. persze. ..kérdi Nyuszi. ott is csak folyton mondogattam magamnak.Hogy vagy. hogy mit értenétek ti alatta. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” .J-a-j .Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. Tigris! .IGENIS BELEUGRASZTOTTAK.mondta idegesen Malacka.. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol.mondják karban a többiek. Füles? .Csekélyértelmű Medvebocsocska. Végre is a Füles odabe volt a vízbe.kérdezte Zsebibaba.Te. Ott álltam a folyóparton.BELEUGROTTAM.Ugyan.De ki lökött meg? Füles nem felelt. ... . Tigris? . azt mondja: “Na.Biztos. . értitek-e.mondta Füles hidegen. Tudod... Tigris maga jött át a cserjén. hogy nem csúsztál meg véletlenül? . hogy azok nincsenek is a valóságban. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem. neszt hallottak.mondta Zsebibaba izgatottan -. .. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. megcsúszik. .kérdi Nyuszi bölcsen. Füles! . .. hogy VIZES.

kérlek.Taszigálás vagy köhögés..mondja a Tigris. Mondd. ..mondja Nyuszi -. .Itt az a kérdés. Erős köhögésem volt. de különben olyan házikó az is. Malacka.. Az majd megmondja. már tudta.. . De hogy leért a hídhoz..Próbálj engem is lökdösni! .. hogy csak köhögtem? . Áthajol az ember. a rossz kosztot.Taszigált . nekem mindegy.folytatta -. ugyan! Köhögtem.Hát pedig én csak köhögtem .. .Nézz ide. akik szeretik a hideget.. és véletlenül épp Füles mögött álltam. akkor egyszerre minden eszébe jutna. azoknak esetleg tetszik. vagy nem jár itt ... és sok dologban nem biztos. aki kicsit úgyis ostoba. én csak annyit mondok.véli Füles. Itt az a kérdés. Nézzétek.Úgy történt. Feltartja a mancsát.. ... mindegy az. .De nem történt akarattal .kezdi Nyuszi. itt jön Róbert Gida.Ja? Úgy elcsodálkoztam. taszigálhat is benne...Nyuszi felsegítette a földről Malackát... .. végre is ez egy Nagy Erdő. .. . Jól van. te mit gondolsz?. Persze az olyanoknak.Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni.. egy kicsit meglegyinthettem ..mondja Füles.Köhögtél? ... egyszerre csak egy beszélhet. . és ott látta az állatokat.mondta Zsebibaba mohón. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára. . hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam.. rendben van.Róbert Gida nem érti jól az egészet .. . Sütött a nap. .. .Nahát.kérdi Tigris bosszúsan. milyen lassan megy a víz.. Füles.. és ha valaki taszigáló kedvében van. .mondta a Tigris.Én nem . Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe.. és szépen letörölgette.Istenem. ez lökdösődés . .kiált Nyuszi. .Hát.mondja Füles. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. ha ott fekszünk a folyó fenekén. gondtalan és jókedvű volt.véli Micimackó. ... Annyit mondtam csak: “H-á-á-ápp-cc-ii!” . a szemetet.Akárhogy is. . nem is tehet róla tulajdonképpen. valamit tenni kellene...így Tigris. ... De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.Na jó. Róbert Gida ..mondja Malacka idegesen. én a vízben voltam . Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna.Olyan öklelős . és akinek kedve van.A Tigris. kérlek. .Rendben van.Nem megmondtam. hanem AMOLYAN délután.véli Malacka -. . .. mint a többi.nekem az a véleményem. .Ugyan. mit szól mindehhez Róbert Gida. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. és nézi.Csend legyen! . a Tigris engem is. hogy Tigris itt jár az Erdőben.. Malacka.Nna . ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután.. hogy ez nem is OLYAN délután. a kellemetlenséget. .

valahogy így is van. Nyuszi akkor kijelentette. Egész jó gyerek . Zsebibaba kétszer esett a folyóba. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! “Nem tudom.Igazad van .Általában senki se olyan nagyon komisz . a legjobb nyerőnek bizonyult. Aztán így is lett.kérdik mohón. amint Kanga befordult az Erdőn. hogy nem rendes gyerek? .. ő se szólt. .felel Róbert Gida. . . mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek.Én úgy vélem. Tigris?” Róbert Gida. . Füles. Tigris és Füles is együtt távoztak.kérdi Róbert Gida. . másodszor akarattal.Ki mondta.véli Micimackó. hogy velük megy. és érezte. először véletlenül. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. érted-e. De azt hiszem.jegyezte meg Malacka odavetően. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót... a folyó nem bánta. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. Ez egy olyan szép nyári délután volt.. . aki még ilyet sose játszott. .Nos? .Nekem ez a véleményem. hogy úgyis minden hiába. mert látta.. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. jön a lefekvés.Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris.

. ugye. de hogy? .Éppen ez az. hallottam. érted. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig.. csak néha-néha nyitotta ki a szemét.véli Nyuszi.Micimackó . Malacka? .. igen. . a Nyuszira ne hallgass. hogy kicsit ráncba kellene szedni. Malacka is bólintott: érti hát.Mert .Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. ránk hallgass. “Ráncba szedni. . . . Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: “Ne hallgass Nyuszira.és a hangja komoly volt.. Micimackó is velük volt.. Micimackó kezd ráeszmélni. .” . de hogy csináljuk? . ő elmondhatja még egyszer.Én is így gondolkodom . mikor a fülében kezdte érezni azt . Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. amit Nyuszi elmondott. Hallotta már valahol.Igazatok van ... . Miről is volt szó? .Hogyne. hogyne.Hetedik fejezet.Igenis.feleli Micimackó. . Lassan felkel. jó.” Malacka kényelembe helyezte magát.néha. Mit gondolsz.mondja Malacka szemrehányóan -. ránk hallgass. Malacka? Nyuszi nem bánta. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri...Nem is tudom....Igen. Izé. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. az Erdő teli finom hangocskákkal. Mondanád még egyszer. és megtanít a kétszerkettőre. Hallottam valamiről. Nyuszit hallgatták. hogy nem arról beszélnek.Milyen ráncba szedésről beszélsz. nagyot ásít. ellátja a bajomat. hogy attul kezdve..Erre emlékezett Micimackó. Tudjátok... ..Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. Malacka?” . a bal fülemre meg vagyok hűlve.kérdezte Malacka. mikor Nyuszi hangosabban mondta: “Ugye. mi az a “kétszerkettő”? . Mégse tanított meg.. Álmos nyári délután volt. és magához tér. és nemigen hallgatott Nyuszira. Azt mondta.Aha.Nyuszi végre kezdte befejezni .Hát te. De aztán mégse. amiről beszélnek. hogyne! . amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. . és annyit mondott: “Ugyan!” vagy “Ez igaz!” .Igen. te nem is hallottad.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van..Hogyne. Nyuszi? . .

véli Nyuszi. .Azért.. .A Tigrisek nem maradnak szomorúak . Csupa nóta. vagy Nyuszi magasabb lenne.de jól ide figyeljetek -.Ennek nincs értelme. az is valami. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba.Most már tudom . . amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta.kérdi Malacka. Szomorú.Csak annyit mondana: “Ezt jól .véli Micimackó. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . De csak olyasmi jutott eszébe. De elég is.Ő is így gondolkodna . De az mikor volt .Nekem van egy jó eszmém ..kérdi Nyuszi -. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. olyan “Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. mint Tigris. .Mit dúdolgat Micimackó? . aztán otthagyjuk. Elkezdett gondolkodni. és kisebb lenne Tigris. . . Na. hogy igenis féktelenkedik.Á! ..kérdezte Nyuszi.magyaráz Nyuszi. Megjavul.Ez jó lesz . Nyuszi”. magányos helyre.. Mélabús. ahol még sose volt. . .. Egyszer megkérdeztem Baglyot. mert ha az ember szereti is őtet.az izét.Én ugyan nem szeretném...Hallgassatok ide.Persze. Bánatos kis Állattá válik. .mondja Nyuszi.kérdi Micimackó. . meglássátok.sóhajt Micimackó. .Értelmes dolgokat dúdolgat? . az az egy tagadhatatlan. ami nem illett erre az esetre.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? .Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon. . .. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket. .. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. .. csak úgy öt percre.bólintott Micimackó.. Másnap reggel érte megyünk ... . ha aztán mindig szomorú maradna .És ugyan miért? .. azzal is segítettünk. Hát ő is mondta. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle. hogy arról van szó. hogy biztos legyek benne.mondja Malacka kételkedően. mint szokott.

Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. Belezavarodik. Mert ha nem volna semmi dolga. hideg volt és ködös. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. hogy másnap reggel indulnak. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: “ÉSZAKISARK. . nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. és ha odaérnek. Malacka. akkor elszomorodott. ha szép maradt volna az idő. Csak az a kérdés. Meg is mondta ezt Malackának. ők kicsit előremennek. nyárias. “Nem fogja azt mondani.. mit csinál holnap reggel.. Kangáékhoz értek. de éppen más dolgom volt. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. amíg érte nem megyünk. nem is bánta volna.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra . nagy barátja a Tigrisnek. Igenis. hogy nem! . most hazamegy... Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé.. ő ez a fajta Micimackó.Ezt csak bízd rám megint . hogy jó lesz az..” Malacka örült az egész dolognak.. Vár. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. Ha azt mondaná: “Igen”.. és hol hagyják magára. .és elsietett. ha azt mondaná: “Nem”. . Majd holnap. hogy hova vigyék Tigrist. Nyuszi kijelentette. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. ha Zsebibaba nem tartana velünk.Addig legalább nem. vagy akármikor... bizony az jó dolog lesz. Nem volt meleg.Az nagyon messzi van.. ha onnan haza akar találni Tigris úr. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. Magam is így csináltam volna.Ezt aztán csak bízzátok rám” . Ez elég Rettenetes.. És persze Micimackónak is köszönöm. Ha reggel felkel. Micimackó. végre is egy magányos hely.kérdi Malacka. akkor rendben van. és megkérdezi Tigrist. Abban maradtak. ami őt illeti.véli Nyuszi. Az ilyen hideg.. menjünk. Inkább az a fontos... hogy neki ez kevésbé fontos. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL.véli Nyuszi. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. Másnap egész más nap volt. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: ...és Kangához fordul: . Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. Zsebibaba is várt rájuk. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. ilyenkor köhög és taszigál. . Malacka kijelentette. igen.. és nem csinál semmi rosszat. hogy ő miféle Micimackó. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. Nyuszi... mikor Malacka eljött érte. De ha arra gondolt. nem mondhatja magának: Na..megcsináltad. Ha majd ott lesznek. ..Jobb volna. Ennek megint Micimackó örült meg. Na.. Köszönöm.. Utóvégre ő fedezte fel az Északisarkot. Malacka. amit Tigrissel akarnak csinálni..... aztán elkerülnek más irányba. én rosszat akarok csinálni. ködös napok mindig elszomorították. akkor. Érezte.Nem látja többé? .” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. .

Néha.Honnan tudod? . Nyuszi és Malacka együtt haladtak.De jobb. .mondta.mondja Zsebibaba. . ha horzsolta az útszéli csalán. Gyerünk. . .kérdezte Zsebibaba. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. . Tigris hirtelen megjelent. és sose történik semmi . csak annyit mondott: “Hát gyerünk. és újra eltűnt. Nyuszi megfordult. megint csak nem volt sehol.Úgyis köhögtél ma reggel. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. . .s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. No szervusz. egyszerre csak előbukkant. drágám? . ja.rázza a Nyuszi a fejét. .Holnap? . vagy mellettük szaladgált. néha nem. . Zsebibaba.Úgyse hiszem. drágám. .feleli Kanga. mi? . Tigris? No menjünk. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. Valahol kopogtak .Nem volt igazi köhögés.Na ugye látod. Megakadt valami a torkomon.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. itt vagy.Miért ne? .kérdi Kanga szemrehányóan. meglátjuk”.No most! . a köd is sűrűbb lett.. gyerünk!” . mikor keskenyebb lett az út.mondta Malacka Micimackónak. Majd most . Malacka és Micimackó egymás után haladtak. Nyuszi.Csss! . . úgyis mindnyájan. hogy már nincs ott.Szólj .Mindig “meglátjuk..így Micimackó. ha az ember jól odafigyelt.. néha-néha beleszaladt Nyusziba. . Micimackó és Malacka utána ugrottak. Az erdő nagyon csöndes volt. Majd máskor. Ahogy mind magasabbra kerültek.kiáltott Tigris.szontyolodik el Zsebibaba.mondta Nyuszi. és Tigris félkör alakban kerülgette őket.. didergős nap .kérdi sértődötten Zsebibaba. Micimackónak is. . . Ilyenkor nem panaszkodik az ember . .Én nem szólok .kérdi reménykedve Zsebibaba.Halló! . Mikor az ember azt hitte. gyerünk! El is indultak.vigasztalja Nyuszi. Micimackó! Készen vagyunk? Jó. . később. Menjünk. nem hallottak semmit.aztán megint csönd lett.Most.Majd meglátjuk .. ha itthon maradsz. .. és aztán majd délután úgyis mindnyájan. nem hall semmit. Tigris néha el-eltünedezett.mondta Nyuszi. akiről pedig azt hitték.Hol vagytok?! .mondta Tigris. . Belevágódott Nyusziba. hogy Malacka felugrott volna.Majd most . Beugrott egy bokorba az út szélén. esős napon .kérdezte Micimackó Malackát. . ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. Nem láttak. hogy nagyon messzire mennénk. megbökte Malackát. Tigris előttük baktatott.Csúf. Eleinte Micimackó. Jól elbújtak és hallgatóztak..

No . amilyen halkan csak tudott.. Tíz perccel később újra megálltak.Én azt hiszem.kérdezte Micimackó...mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -. Malacka olyan halkan lélegzett... nem sokat. . Rohanjunk. és Micimackó körülnézett Malacka után... .Ja.. .Nyuszi meglökte Micimackót.S mindhárman elrohantak. és nagyon izgatott volt.. de nem látta sehol. . Vagy úgy! Gondolhattam volna.. . .Ez igazán furcsa .Te mit gondolsz... hogy az egyik a jobb mancsa.. hogy attól majdnem megijedtek.mondja Nyuszi tíz perccel később -. hogy kezdje. . jobbra kellene tartanunk. . és úgyis tudja.vélte Nyuszi.. gyerünk! .mondta Nyuszi idegesen.Hazafelé megyünk. Pillanatig csönd volt.Nem is .mondta lassan. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . Vetted észre...De én azt hittem. míglen az erdő úgy elcsendesedett. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. . . . . . .türelmetlenkedett Nyuszi. aki túl jól ismeri az Erdőt.felelte Nyuszi.. érezte. persze. mikor már egy darabig szaladtak. Tudta.mondja Micimackó . aztán újra hallották Tigrist kopogni. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. másképp esetleg el is tévedhettünk volna. akkor biztos.Itt volnánk . én azt hiszem.. Na. .Hát. . hogy bátor dolgot cselekszik..Látjátok? Nem megmondtam? . és azon a gondtalan hangon nevetett.Csak nem akartalak elereszteni. ... hogy melyik az. . ...Semmi. ... hogy nem tévedhet el. De nem emlékezett.Még szerencse.Gyerünk! ..Csak ne gondold. Malacka? .mondta Nyuszi tíz perccel később.Hát.és azt hiszem. hogy a ködben minden egyformán szürke... Majdnem. hogy izé.Á! .mondta Nyuszi félórával később. Mit szólsz az egész dologhoz.Én tudom. Micimackó? . Ha az ember elhatározza... Micimackó? Micimackó helybenhagyta.suttogta büszkén.No? .Malacka megfogta Micimackó mancsát. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. hogy ez a helyes út. .. .. hogy de bizony úgy van. Akkor aztán vártak még egy darabig.. . Előbbre haladtak. Gyertek. Nyuszi volt a vezető.. amelyiken az nevet.Buta ügy .De mégse. hogy a másik a bal.most már beszélhetünk. Egy pillanatig. . Mért megyünk pont erre? . .Hm? . ..mondta Nyuszi. Malacka Micimackó mögött lépkedett..No mi az.

felelte Kanga. akkor meg kell őket keresni. fiúk!” .Majd meglátjuk .Egyszerűen csak nem tévednek el . el nem tévednek.Hát jó . Zsebibaba. hogy az nem is volt igazi köhögés.Mér nem? .No lám. és hazamentek ebédelni. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. míg megtudta. drágám. Visszafelé indult. és Kanga meglátta őt. Gyere. aki nagyon jól tudta. hogy mi történt ma reggel. . Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt.kérdi mohón Zsebibaba. ne beszéljenek egyszerre. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. . drágám .Hol? .kérdezte Kanga Tigris elmondta.Én is. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket.Tigris. .magyarázta Tigris. . Lementek a Hét Fenyőfákhoz. hogy már nem mondhatja senkinek: “Na. és kosarat adott nekik. Mihelyt hazaért.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. .Mikor Tigris megunta a várakozást. míg csak el nem felejtették. és megpróbált saját magából kifelé .Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. mindjárt azzal fogadta: . hát akkor menjünk előre. hogy elfogják. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek.Majd máskor. Tigris. . .Kereshetem őket én is? . Róbert Gidának így jó idejébe tellett.Hová lett Micimackó? . . hogy ez mit jelent.gondolta: inkább megy haza ő is. . .. Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. akkor mehetek én is? . és Zsebibaba belevágott. Kanga megkérte őket. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón.mondta Róbert Gida -. Éppen elkészültek az ebéddel.Ha még holnap is el vannak tévedve. hová lett Micimackó? . Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . és hiába várt erre. mire Kanga megszólalt: . és csak annyit mondott: .kérdezte. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt . . milyen szépen hazajött. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból.Ma még nem.mondta Kanga.Ugyan menjetek ki.vélte Kanga.magyarázta Zsebibabának Tigris. itt a jó kis Tigriske. egy sarokba kuporodott. hogy Micimackó.suttogta Tigris Zsebibabának -. ..kérdezte Zsebibaba. hogy miért küldték őket.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . Épp jókor érkeztél.Most mehetek és kereshetem őket . és mikor azt is megunta. és Zsebibaba.Valahogy így van. .Mindjárt ki is öntötte neki. .

amit keresünk.sikoltott Malacka. aztán megfordult és jött vissza.. hogy “SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne.Valami eszembe jutott. ezek engem már órák óta várnak haza.. akkor ezt se találnánk meg többet. amit nem keresünk.Mi hasznunk volna abból? . és képtelenek vagyunk. . . Melyik lesz a legjobb út? . gondolta. . . hogy milyen ostoba ez a Malacka. Nézd.kérdi Micimackó lassan -. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor. na és az direkt Jó Dolog lenne.” Akart is valamit mondani.Az hogy volna . és csupa izgalom volt -. . te talán tudod az utat? ..Nem . és akkor az a valami.véli Nyuszi. hogy esetleg mégse találnád meg.Mi majd itt várunk rád.Ha kijönnénk ebből az árokból. Micimackó már unta az árkot.Hát ha haza akarunk találni.. Eddig nem . . ha felszedelőzködünk.. . Egy árokban pihentek.Ennek nem sok értelmét látom . de nem jutott más eszébe. .mondta hirtelen Malacka.De kérlek.mégiscsak jobb lesz.De mikor elkezdtem mondani. .kérdi Nyuszi.. de nem találunk.Nézd..mondta Micimackó alázatosan. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: “Hiszen én is tudom. fenn az Erdőben. Elindult a ködbe. hogy ő szomorkodik azon. mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette.mondotta Micimackó.. és aztán visszajönnénk bele.ugrálni. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. talán az a valami lenne. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: “No. .Azt gondoltam. hogyha ide akarunk visszatalálni. . Malacka. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. menjünk haza. másrészt nem szerette volna. mindig ugyanabba az árokba értek vissza. próbáld meg .. csak annyi. amiért nem vitték el.Gyerekek! . . úgy gondoltam. újra próbáljuk megkeresni. még volt értelme.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. ha nem látnám ezt az árkot többet.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben. Csak épp gondoltam rá.. Nyuszi csak nevetett azon. mert akkor esetleg olyasmit találunk. de találunk... kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. .Mert nincs is . Micimackó . Mehetett úgy száz métert. Valahányszor feltűnt előttük a ködben.. ez valahogy úgyse jó így.ismerte be Micimackó. amit nem keresünk.A dolog úgy áll . Valami elromlott közben. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . végre tudom. és újra visszatalálunk? .Hát .vallotta be végre Nyuszi -. . mert akármerre indultak.. Micimackó felállt. akkor megtalálnám. hogy mi bizony valahol eltévedtünk.

.Jaj. Tigris az Erdőben bolyongott. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. kezdett ám. de ha senki se beszél.Jó. azt hiszem. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se.. . Hát jött szépen haza Micimackóval. meg a Malackának is.. mindenáron meg akarta találni. olyan Tigris..mondta egész hanyagul. Egy igen-igen ijedt. és nézte. mert hátha mégis téved. mert valamit itthon felejtettem. hogy ez egy egész Barátságos Tigris....mondta Micimackó -..... Hirtelen mégis valami hangot adott. Jövök én is.siránkozott Nyuszi... .Ja . . hosszú ideig kellett nézni. akkor. én tudni fogom. Tigris! No de ilyen szerencse! . ahogy Tigrisek szoktak..Esetleg Tigris megtalálja. hogy mit akarnak. különös hangokat hallatott. Úgyis keres benneteket. Végre meghallotta a hangot. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt. hát hadd ugorjon. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit. bizony . és így hát. . Hangosan persze nem merte mondani. .. és kereste Nyuszit.. mintha nem is ijedt volna meg... csak azok a tizenkét csuprok. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. amíg nézte. taszigálniuk. . mert Micimackó alaposan el volt foglalva. . Most gyerünk. majd megtaláljuk azt a valamit. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. mert kezdte tudni. úgy tett. nekem haza kellett jönnöm.Hát Nyuszi? .. úgyis csak ugrik.Hát itt vagytok? ...Hát itt vagyunk. .... hol vannak... Nem akarta zavarni a csuprokat. ahogy Malackák szoktak. Együtt indultak.. amelyik ha ugrik nagyot. ő majd megtalálja...... Malacka. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta.hallottam.Azt nem tudom. majdnem hogy visított. merről jön a hang.. Mikor annyira biztos volt a dolgában. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. magunkkal kellett volna hozni. nézte.felelt Micimackó.. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi.

Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja.. Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben.Nyolcadik fejezet. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész..akkor rendben is van minden. és meglátogatom Fülest. és ott azt mondják neki: “Ejnye. Talán ki tud eszelni valamit. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. úgy a feleúton.mondta Malacka. és a szél se érte..Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . és olyan hideget csinált éjjel. mert nem is sejtette. Valamelyik őszi reggel. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. Ide süt mindig a napocska.. vagy valamit meg akar tudni. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. Micimackó tud. hogy: “Jaj de jó Nap. Azért megyünk. Tudni kell mindenkinek. elgondolták azt is. . . mert úgyis Csütörtök van. és Micimackónak fel kellett őt emelni. és vége a látogatásnak. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. Beinvitálta őket. mire jó ez a kitűnő helyecske. Meleg zug volt. Először Micimackó házába nyitottak be. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni.. Micimackó. elmegyek a Micimackó Kuckóba.Ami pedig engem illet. Valamelyik nap elhatározták.” Malacka ugyan azt tartotta. hogy mit csináljanak most.Mert ami engem illet. én azt akarom. jó szorosan egymás . Felkeltek. mer akkor azt úgy hívom. ilyen alkalmakkor leültek ott. hogy segítsünk neki újat építeni. és törték a fejüket.vélte Micimackó. mikor már ott voltak. Langyos és napos a zugocska. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . Az ember beteget látogat. éppen jókor jöttél. keressük fel előbb Róbert Gidát. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. hogy valami okának kell lennie annak.. és a birtoka az egész. hogy az ágakat is le akarta kaszálni. és hirtelen betoppan valakihez. akkor megindultak. de ha nincs odahaza. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak.mondta Micimackó -. hol Micimackó heverész. ha az ember valakit látogat. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. hogy ilyen ereje van a szélnek. kicsit nyalakodtak. hogy nem csinálnak semmit. Hú. én azt vélem . Micimackó otthon is volt. Még szerencse. ha látogatóba indultak egymáshoz. . hogy mihelyt odaértek. akkor úgyse kereshetjük fel . .Mehetünk is. és amikor Malacka újra leült.

Én azt hittem.Na. hogy ott kellett maradniuk ebédre. kérlek.mondta Malacka. . Micimackó. ki kellett próbálni. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. Talán elfelejtették.Mért. .Nyuszi csöppet se buta . Füles. hogy végre megtalálják Fülest.Esze. Ez olyan. Nyuszi..Szervusz. az van neki. hogy láthatunk. .Esze. amit az ember hamar elfelejt.. .mire persze leültek.vélte Malacka. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni.Talán eltévedtetek? .vélte Malacka. Párszor ki-be járt az ajtón. Már akkor Róbert Gida is otthon volt. szaladtak Micimackó kuckójába. biztos-e. most hátulról kapták a szelet. nem hallom jól. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. . mi különös van azon. az van neki. .Hát csak menjetek. . . .Nem a!.Itt vagyunk.Úgy vélem . . Nosza. igazán örülünk. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. nem igaz? . nem volt olyan nagy a baj. bizony kicsit hideg volt odakünn. .mondta Micimackó -. amennyire csak tőlük tellett. Mire hosszú hallgatás következett. és most megyünk is Bagolyékhoz.mondta Füles.Hangosabban. már annyira el voltak fáradva.kiáltották vígan már messziről.mondta Micimackó. Talán valakinek le kellett volna bontania? .Ez furcsa..mondta Micimackó elmélyedve. hogy csütörtök van? . Mire Kanga házához értek.. és azért kaptak valamit.mondta Füles.És hogy milyen is nálad. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát.Van neki .mellett. Nézd csak. Hangosan vitatkoztak: .Azt hittük.vélekedett Micimackó.No! . . ahogy bement. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot. Siettek is Nyuszihoz. . hisz ez a ház még áll! . hogy soha semmit meg nem ért. mégis. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál. Okos .Mi nem igaz? . Csak meg akartunk látogatni . Egy-két nappal . ott milyen jó. hogy áll . Füles! . Majd meglátjátok. . csak annyit mondott: . ez az oka annak. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide .és: . Mire újból nekiszedelőzködtek.kérdezte Nyuszi. .Persze. Délután lévén. hogy esetleg a szél elvitte . mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .Úgy van. . nagyon megörült a vendégeinek.Jó.Senki se vitte el.

. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni. Füles! .Csuda .mondta Füles. .Mert látod.. Malacka . bár az isten adná. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. és könnyed oldalgással siettek el.Hát isten veled... Helyezzétek magatokat kényelembe.mondta Micimackó -.utóvégre hosszú út áll előttük..Jó napot.Na és ha nem éppen akkor? .mondta Micimackó alapos megfontolás után. és igazán örültem. ha kijelentem. hogy vagy..Vigyázz. . Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak.. bizony. mikor Róbert nagybátyám . Mintha egész csomó óra telt volna el..mondta Micimackó.” Igazán mindenki szeretné tudni.. Hiányoznál. Malacka megvigasztalódott. hogy kicsit megkésve érkezett.ezelőtt repült erre.Ülj le..Isten áldjon! . . bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. ha tévedek . mert úgyis Csütörtök van.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. mikor éppen alatta állunk? . rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. hogy észrevett. . . engem is észrevett. Szárítgatta a fülét. . Micimackó. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba. Micimackó. akárcsak holmi zászlók. mielőtt elmegyünk. De most szembejött a szél.felelt Micimackó helyett Malacka. Bagolyékhoz.. mint akiknek nem fontos . Te is. Bagoly . Kedves tőle.mondták.Eljöttünk megkérdezni. Na. Bagoly! .. mi az? Szörnyű csattanás..látni akartunk. . Bagoly ünnepélyesen bólogatott. Az embert sok mindenre felbátorítja. és azt óhajtotta. Malacka is itt van. Szépen megköszönték.. figyelmeztetlek! -. kérlek. mikor a vihar tombolt az ágak közt. . de vajon az igazat állítottam-e..mondta -.mondta Bagoly. Malacka fülei a feje mögött billegtek. isten áldjon meg.Nekem úgy rémlett . ejnye. Nem mintha megszólított volna .Na és ha egy fa akkor esik le. . .Kérlek..Akkor is épp ilyen ronda nap volt.valamelyik nap. és újra kiegyenesedhettek. atyaúristen. s úgy kellett törtetni előre. és kényelembe helyezték magukat. . nehogy a szél elfújjon. borzasztóan siettünk.mondta Bagoly barátságosan. igazítsd ki a szavaimat. aki éppen olvadozni kezdett.erre. hová. Tudod. és jó lesz sietni. . derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. Azt kérdenék: “Ejnye. . de az bizonyos.Isten áldjon! .. Nemsokára egész vígan. hogy el ne késsünk . Nem tesz semmit.. . Malacka..amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon .. s baktattak előre.

és úgy festett. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. .Nem vagyunk olyan biztosak benne ..A mijét? .mondta Micimackó a szék alól.Mert ő szereti a változatosságot.Ahá! .Pedig ott tartotta.Malacka . útjában néhány vázát ragadván magához. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni.Vigyázz. mint aki hihetetlenül bosszankodik -. . Micimackó. és a székek halkan Malackára borultak. .mondta Bagoly. ami Micimackóból látható volt. amit Micimackó foglalt el.. . és nem lett belőle semmi.. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. .Arccal lefelé vagyok valami alatt.Talán most annak is megváltozott a helye . mikor Malacka felállni készült róla. vigyázz! .mondta idegesen Malacka. .Nem tudom biztosan... aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott.így a Szék.kérdezte a székek egyike.Jaj. te. ilyenkor.mondta Malacka. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. labdává csavarodott. . hol van Micimackó? . a nagybácsi. . mert épp uzsonnázni akartunk.sivított Micimackó.Az izé . . a szoba másik sarkában.. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen.Nem lehet . lassan lefelé kezdett süllyedni. amin tartózkodni szokott. .aztán csönd lett.. de most szerette volna tudni. és gurulni kezdett a szobán keresztül. és kilátszott belőle két fül. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. Malacka. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. Még egyszer átgurult a szobán.Na? . hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. Bagoly megváltoztatta a hangját. hogy Észak merre van. és kihámozta magát.Hol vagyunk? ..Juj ! .vélte Micimackó.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . hisz én rád esek! A szobának az az oldala.Bagolyéknál vagyunk? . amelyik valamikor padló volt.. . . Róbert.Alighanem. hogy festene falnak. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt.Oda nézz! . . Megjelent Bagoly.. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés. . Csúnyán nézett arra a darabra.

Azt hittem.Nem hinném . . .Malacka! . Akkor őt vád nem illetheti. Micimackó? .Olyan kis semmiség. Ám egy derék medve? . Nem jött semmi.Bagoly . Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon.mondta Bagoly igen szigorúan -. . dúdolok de nem jutott semmi eszembe. akrobatának semmi.mondta bagoly eltűnődve -.Ha a szél volt .. hogy megnézze az új mennyezetet. .kérdezte Bagoly. gyere le. akkor nem Micimackó a hibás.Hja.vélte Malacka.Éppen most jutott valami . és segíts Micimackónak. azt mondta. Bagoly. . heverni a nyári nappal szemben. hogy téged nem illet vád. Malacka lehajolt hozzá.E barátságos szavakkal felrepült.mondta Malacka -..felelt Micimackó. te csináltad ezt? . inkább Micimackó.. leszállt.Azt mondta. .Nem a’ .Alighanem a szél ..mondta alázatosan Micimackó.Mit mondott. . hogy ami engem illet. mi? . s legjobb lesz... . . gondolom. Nem volt külön dolog.mondta Micimackó. . hogy mi illet vagy nem illet engem? . Együtt húzták-vonták a karosszéket.Hát akkor ki csinálta? . . Na igen.Mit csináljunk. .kérdezte Malacka.Micimackó . mellembe szorultan az ébredést várom.Szépen vagyunk.Ú-úgy? Gondoltam. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett.Na? . Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. . gondolom. Arcom fődbe benyomódik.kiáltott Micimackó halkan. . vagy úgy. aki a levélszekrényének szépségét csodálta.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? .Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly..

ami még nemrégiben is fal volt. akármilyen szívesen tenné. ha Malackát felkapod a hátadra? . . amit ajtónak lehetett használni. ahol a leveleket szokták bedobni. és kijelentette. de egy másik. ahol az ajtó volt. Bagoly köhögött. ó. . és olyan ajtó volt benne. mielőtt értik. mire Malacka megjegyzi: . Arra valami ráesett. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia.Te Bagoly . hogy majd újra megemlítheti. újra megrohanta egy gondolat: . hogy jó. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. arra az esetre. Hogy aligha tehetné. . . te szegény állat. Bagoly kijelentette. Ez is olyan dolog. füled.Mert . és nem is találja szépnek. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. . hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . kérem. hogy nagyobb leveleket kap.Á. ami még nemrégiben szintén fal volt. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. Micimackó ott ült a padlón. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . hogy miről van szó. Felnézett a mennyezetre. ugyan nem mehetünk ki. Csakugyan tépelődni kezdett.De hisz azt mondtad. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. . persze. Malacka. és mindenki őt bámulta. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. lehetne őt újra bámulni. ha Micimackó azt hiszi. S mint az előbb.Fel tudnál repülni a levélszekrényig.Na. mikor kimenthette Malackát az áradásból. Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. Malacka még gyorsan megjegyezte. .mondta -.tette hozzá . lemászik a fán. majdnem felkéseltek nyakad. Bagoly.Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát.vélte Malacka.Akkor jobb is. szájad.kérdezte félénken Malacka. Várta is nagyban. Talán lehetne.ott.felelt gyorsan Malacka. . mint akinek semmi köze a vershez. átmászik ott.Azt úgyse tudná. ha az ember kétszer is elmagyarázza. hogy ez volt az egész.Á! . jutott valami az eszembe. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. gondolta.de Bagoly csak azt mondta: .Mert tudod. Micimackó előtt felrémlett az a nap.Hát éppen erről van szó. minek is akkor beszélni róla. ha másra gondolunk . és segítséget hoz.

és a népek majd éneklik. kövér. akármennyivel is húzzák fel. .. a boldog órákra.mondta derűsen Micimackó. de én azért megteszem.Itt minden rendben . benyomta magát a hasadékon. . és várni lehetett .. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. Csakugyan. és kijelentette. ahogy elképzeltük. tudom.Hiszen olyan Pici Állatka vagy. mindaddig. neki mégiscsak repülni kell. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé. s érezte.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . mikor még ajtó volt az ajtó. és sokat fogunk még róla beszélni.A fádat. mert akármennyi madzagjuk van. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. én elmegyek. . Malacka is nagyot húz. míg Micimackó felel: Isten veled.Meg se várta. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. és csak néznek.. és én alattad állok. miket saját maga írt magának. elég hamar ment. De nem baj. az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. és elmondok neki mindent. Azt átlöki a dróton. már annyira büszke volt. amiket az Erdőben töltött olyan módon.. Micimackó! . .Találunk másik madzagot. Boldog volt és izgatott. mást itt nem lehet tenni. ügyes Medve vagy .hanem ment útjára.A dolog úgy megy.. esetleg Verset is csinálok róla. szó sincs róla. ott ahol most áll. hogy szinte felkiáltott: “MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. Bagoly..véli Bagoly. Nagy Dolog lesz az. Aztán. amelyikbe a régi szép napokban. addig-addig. hidd el. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. igyekezvén segíteni. s mikor mindennel elkészültek. rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. Malacka. és bemászott.Szép..mondta a levélszekrényen keresztül. amin laktál. mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen.Haladunk. hogy ő szép kövér. köszönet és hála . . Malacka kinyitotta a levélszekrényt. . mint emelkedik lassan a mennyezet felé.. Nagy Dolgot művelt a Malacka lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. Egy szomorú pillantást vet vissza életére.Úgyse szakad el . de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. lehozza a földre. amíg csakugyan kinyomta magát. Micimackónak tetszett. .selypített Bagoly. . aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. mikor leoldotta a madzagokat. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen.Hacsak a madzag el nem szakad. ledöntötte a szél.suttogta Micimackó vigasztalón. hogy veszedelmes. gondolta.vélte Bagoly. ügyes medve. és szerényen megjegyezte. amíg a másik vége szépen felemelkedik. . de úgy látszik. Isten veled.. haladunk felfelé! . hogy hiszen csak egy gondolat volt. Le is tudok mászni. . s ha megmentesz mindnyájunkat.

Na. mikor. Hát kérlek.. akinek a fényképén fekszel. . Micimackó lehunyta a szemét.mondta a Bagoly. az is egy olyan szörnyű nap volt. tudom már. hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról. és kényelembe helyezte magát. aznap délután... De hát hol is tartottam? Persze...Fél óra . tudod? arról. ez épp elég idő arra. . akit elkezdtem.

fája. (Barátja ÉN valék. kedvesem. de az ember érezte. akkor itt az ideje. Míg állt. Ezek olyanok.. nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban. A laposra vágott fa ellaposodott.nem mintha Malacka sürgette volna. Micimackó lassan kocogott utána. mi hasra fektette fáját. Bizony. hogy ez mit jelenthet. “Mert ez se könnyű feladat ..mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. Ott állt. ilyet nem láttam még soha. a barátja álltuk körül. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA. amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. az most nem festett háznak.. Darab ideig várt.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. .mert csakugyan fekszik. Na isten áldjon. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte.. megmagyaráztam mindnek. Őt szerette.Kilencedik fejezet. elég dolgom van. . Re-et-tenetes vihar.mondta Nyuszi -. Ha meg a házadnak ilyen pofája van. a költészet. Azóta. most ők is fognak keresni. aztán majd meglátjuk.. mit jelent.És már szaladt is. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni.. ha még e Tényt nem tudnád. hogy mért nem sürgeti.... Micimackó “Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: “ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. ha találkoztak . SZEKRÉNY.. “Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt . miként koporsót.Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is . mint egy fa. szerette. Barátjával dicsőítette.” Ment és várt. ahol azelőtt a Bagoly háza volt. . amit kidöntött a szél. mily rémséges állapot! Lakása. Volt neki különb dolga.. mi lesz. Itten egy Fa fekszik. Olyan volt. még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról.” Míg azon törte a fejét. mit Bagoly szeretett. MADZAG.A zümmögés.. Nyuszi ott termett és megmagyarázta. ah. . ott bámészkodott. ÉJJELI VIHAROK Malacka orra vörösre gyulladt.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni. hogy más lakás után nézzél. hatalmunkba venni őket.

hős. előtte térdre is rogyott. segítség! Ordít Malacka. most a rabok kijöttenek. ám hozzatok egy Kötelet..” . Kemény legyen. nekem kell egy MADZAG. Ez megvolna .mondta és REMÉNY. (Honnan levelet szoknak szedni “Ide levél jön!” felirattal. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte.kérdi Füles. hálás köszönetet rebegve.Engem semmiről se értesítenek.Nekem igazán nem mondanak el semmit .mondta Füles.mondta Micimackó. hogy nem szóltam . mint szaladt. Pénteken lesz tizenhét napja. és háromszor egymás után elénekelte magának.. Nyuszi megmagyarázza. . kérem! Én láttam!) Láttam Malackát. áhitattal mentési kísérleteit. és megtelt a berek. “ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. (“A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek. de inkább vékony. Hát most majd eléneklem Malackának. Micimackó és Bagoly legott. de meglett. éneklem tettedet. S ha nincs. BÁTORSÁG . amilyennek gondoltam. . sodródtál azon az “IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek.Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot.) Segítség ide. MALACKA.Ez mi? . hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál.Nem olyan lett. na jó. (Én láttam ezt. . Mindenesetre MADZAG LEGYEN. s onnan intézte. hej. és azt kimondta.) Oda nyomakodott Malacka.Mér. Malac. . s jöttenek Dicső Állat.

. az Erdőnek ebben az egy sarkában.mondta Micimackó némileg félénken. .Hát tizenhét napja éppen nem lehet.Ebben lehet valami. ADOK-VESZEK. .Te. Füles. Kicsit jönnöm-mennem kellene. . Mindig itt vagy.akkor már mehetek is. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba.Hát ebben igazad van. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . .mondta Füles.Micsoda? Ja. . és várod. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. Micimackó? .S ha azt hallom kívülről: “Ejnye. . A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. pláne. amit mondasz.Te vagy a hibás. Nem mondtál semmit. .Nekem akkor sietni kellett.Ez nem volt tisztességes üzlet. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. Annyit mondtál: “Halló!” . Sose látogattál meg egyikünket se. ne felejts el értesíteni. Kicsit többet kellene mozognom. . .Az akkor tizenegy nap lenne.mondta Füles. .mondta Füles.mondta Nyuszi. . a fene egye meg. . mert nekem most úgyis mennem kell. . igen.Emlékszel te arra. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. . “Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember.De nem diskuráltál . . ez a Füles” .Na igen ..Jövő pénteken lesz. Nyuszi . Gondolkodott. Nyuszi egy lábon állt darabig.de akkor már késő volt.Mi az. ha kedvem van. és még mindig azon tűnődtem.Kicsit elhanyagoltalak benneteket.Nem beszélgettél. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott.senkihöz egy szót se. Nem váltottunk szót. . Gondoltam: majd azt mondom neki.mondta -..Isten áldjon! . Malacka . . hogy mit feleljek.mondta végre. mikor én neked kijelentettem. Nyuszi megindult. . Füles. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére.és már szaladtál is. mikor jönnek a többiek hozzád.S ma szombat van .Majd gondom lesz rá . “Mi?” .

. neked hogy kedvesebb.mondta Malacka.Ja. .Hát . . . nem jött ki semmi. . Malacka nem szólt semmit. Róbert Gida vezényelt. Micimackó? . .Ilyet ugyanis nem írtak soha... Micimackó? Arról az. Malackának fellángoltak a fülei. pironkodott. Malacka. Micimackó.” . . . belsőleg..Megírtam. Micimackó. mit. Ott le is telepedett.... . Ha egyszer a vers mondja. Mire Micimackó elkészült. Én szerettem volna tudni.a versben persze hogy megtetted.Ó! . Mert akkor Mindenki hallja. Aztán elénekelheted mindnyájunknak. De a vers azt mondja: “Remegtél? Nem. szerette volna.Hét szakból áll. Foglalkozni kezdett magával. Malacka.. Ha most itt mindjárt eldúdolom.Meg is írtam.Ez csak olyan belső remegés volt ... ha esetleg nem értették volna rendesen.mondta Micimackó. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. hát ott volt már mindenki..” És úgy tehetek.. kivéve Fülest.. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. Micimackó említette nekem.A többieknek már mondtad? . Izéről. hogyan csináljanak. aki egy pillanatra megállt. hogy az úgy igaz. Micimackó elkezdhette: .mondta Micimackó . fölvett a földről egy ágat. mi? Mikor az az Izé. . mintha nem is figyelnék oda.Hét? . vagy megvárjuk.Nem szóltam. amíg a többieket is megtaláljuk.Malacka hallatlan közönyt tettetett. Malacka felsóhajtott boldogságában.. amelyik úgy szólt: “MALACKA! Hős.Malacka orra pirulni kezdett. Úgy értem: csakugyan megírtad? . A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. emlékszem. akart is valamit mondani.Hát nem is .. igen. Én meg elfordulhatok és mondhatom: “Igen.Kijelentetted.Meg is írtad.. És az emberek tudják.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . de bár köhécselt is egyet-kettőt.. . Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!).. . ha most itt elénekelnéd nekem. Bátor Malacka ő.mondta Micimackó. . Malacka. .kérdezte végül. de nem merte kérni. . nem. Mindannyian .. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára.És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. hallgatta.kérdezte Malacka. ....Mert eleinte bizony egy kicsit.. Azt..Nem szoktak hétszer zümmögni. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset.. és elhajította.Én legjobban szeretném.

akkor úgyis jól nézünk ki. Tudod. és megmutatta. mikor ott fekszik előttük. nem rossz? Úgy értem.Hát. ott van ni. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. De Kanga csak ennyit mondott: . Mindent szépen bele az újba. amit kihoztak a régi lakásból. és hogy legjobb lenne. .Na és hogy állunk az új házzal? .. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: .Ja. kicsit csodálkozott. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . Kanga odalenn kötözgette a kötelet. .Dehogynem.mondta Bagoly fontoskodva. akik helyesírást tudnak. mikor valami levágódott a fáról. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak .ott ni! -. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. és kijelentette neki.Zsebibaba. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . Össze is veszett Bagollyal. képeit meg mindenféléjét. Bagoly. mi az. azon húzták fel Bagoly karosszékét. és ráesett Bagolyra. és rendesen ki tudják írni: KEDD. kijelentették. . Bagoly! Ó. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. .Találtál már új lakást. A felirati tábla leesett a földre. mert sose tudta. és ez a szőnyeg. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj. Volt nagy kötelük..Ez lesz az új házam neve . már valamennyien boldogok voltak. hisz az nem is spongya má. mintha a sarokból nőttek volna ki. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . .nekiláttak a munkának. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. s ha a népek azt se tudják már. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen.mondta Kanga. ha ez is lejönne. . Bagoly? . most már csak a ház kell neki. az mind kell. hanem a sálam. hogy a vers kitűnő. aki egy fűszálat rágcsált -. mint vers.. és rajta a ház neve: “ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. és az különben se mosogatórongy.Ugye. ugye. és kijelentette.. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. hol van Zsebibaba. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. Majd röviden és gúnyosan felkacagott. vagy úgy. mert ilyesmiről nem is tudott. mi a fürdőszivacs. Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni.. Bagoly.mondta Róbert Gida.Nevet már talált az új háznak . kedves! Nagyon gyorsan mondta. mikor már a spongya. Kangát ez zavarta kicsit. Négyszögletes deszkadarab volt. mit csinált. Megdicsérték Micimackót. Bagoly lenézett. levegőtlen és piszkos..kérdezte Micimackó. ott van ni! Ó.Jaj.

és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. mert nem tudta. De nem szólt. és megállt Malacka előtt. . .Halló.mondta Füles büszkén. amit Füles talált.és újra: “Na de ha mondom!” S mire odaértek.Gyere. Róbert Gida. te vagy? . Micimackó meglökte Malackát. . aztán visszafordult Róbert Gidához.Ez derék . szigorúan köhécselt Füles irányába.Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. De az ember lélegzethez szeretne jutni. . amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. úgy látszik.Ja.kiáltott Nyuszi. Hiszen egyelőre úgyse fontos. Micimackó! . megmutatom a lakást. . Bagoly? Bagoly.Jó reggelt.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . Leült az “ODVASLAK”-ra. No. Tigris: hol az a kötél? Mi az.Egyedül . lenn. Füles! . Nemsokára meg is találták. és maradhat. . hát csakugyan az volt.No nem baj. amit Micimackó dalolt . aki örült.. ahol nemigen járnak -. .Pont Bagolynak való lakás.Ha Micimackót és Malackát magával hozza.mondta Róbert Gida. .Rendben van .Gyere.Menjünk. .mondta Róbert Gida. Róbert Gida felugrott. hogy nevessen-e vagy mit csináljon. elindult a barátaival.Várj egy kicsit! .mondta hangos suttogással. . és mosolygott magában. és felvette a felirati táblát.Van már ezen név is meg minden! .. De mielőtt odaértek volna. és Malacka meglökte Micimackót.a másik rámondta: “Na de nem lehet!” . Bagoly? .a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. . Füles visszaintegetett. . Eszébe jutott mind a gyönyörű szó.kérdezte Nyuszi. .mondta Nyuszi. hogy rábíztak valamit. mintha álomban cselekedne. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. Az egyik azt mondta: “De úgy van!” .Egyedül vagyunk? . Gyere velem. örülni fogok a társaságuknak. hogy új lakáscíme “ELMÁZOLÓDOTT”.Hó . .mondta Zsebibaba. Róbert Gida! . Füles. Füles lassan maga körül nézett. Nem gondolod.Ehun van ni! . .mondta melegen Róbert Gida. . akinek az “ODVASLAK” a hátát díszítette. hogy bizonyos Személyiség lakást keres. kihallgatja a beszélgetésünket .mondta. .Valaki.mondta. a mocsár mellől. . Tigris! . aki most vette észre.mondta.mondta Bagoly..Arról értesítettek . .kérdezte Bagoly bosszúsan.

Micimackó megelőzte. mert érezte.Hát . hogy kezdje.mondta.Jönnél.Köszönöm.mondta. Malacka? Malacka mancsát rázta. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. de nemigen tudta. boldog lesz benne.Mit gondolsz.S remélem.mondta nagyszerűen. . mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén. Micimackó .a lakás mindenesetre nagyon szép. . . s ha saját lakásodat fújta volna le a szél.Nagyot nyelt. Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. . .Velem jönne lakni . hogy valami nincs egészen rendjén.róla. .Örömmel jönnék.Pont Bagolynak való lakás . . .mondta . Róbert Gida? . kétszer is. . .kérdezte Füles kicsit aggódva. mi. neked is valahová máshová kellene menned. Malacka? Te mit csinálnál.

egy kis . hogy elolvassák. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. hogy jönnek. és szétterítette. elvitte a többiekhez.mondta Füles aznap délután. és kényelmesen emelkedett fel.Kérlek.Hát . ne “rajtázz” engem.Rajta. hogy ennek el kell következnie. és újra kezdte: . mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna.Tizedik fejezet. hogy: “Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. hogy így szóltak egymáshoz: “Na.aki azt állította. Senki se tudta. . Még azt se tudták. . .” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. miért indul el. is tudatára ébredt annak. hogy a Dolgok meg fognak Változni. Még a Kicsik Legkisebbike. Nyuszi felállt. Nyuszinak egy ismerőse.mondta.Valamennyien tudjuk. Füles kijelentette. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. mert lehetett az éppen másvalami is -. Mire nagy nehezen elkészült. hogy nincs is.Óriási. mármint tudomása az Értesítésről. Elmondtam neki reggel mindent. hogy terjesszen elő egy indítványt.Hát izé és a többi. Valamennyien megígérték. még ez a K. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt.Mire a másik azt mondta. . .Jöhet.Meglepetés.mondta Füles. igenis Balra Tartsatok. ott el is búcsúzunk. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. Nyuszi egy “Értesítés”-t agyalt ki. . hová indul. Kérlek.Engem kért meg . . hogy tovább ez így nem mehet. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. bár hisz ez nem olyan biztos.Fontoskodva köhögött.mondta.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra.Füles is? . sőt mondhatnók. hát igen. amiben ez állt: “Itten arról értesíttetik. mikor látta. Határozatot kell hoznunk. mert a “Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. hogy valamennyien a lakása felé tartanak . két másik ismerős. hogy hogy van. . Korábban?” . rokona és üzletfele . .mondta Füles. Na aztán leültek. miért jöttünk itt össze .mondta. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. vagyis inkább rokon. mert mielőtt megkezdhetném. mikor már érezte. . senki se tudta. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. ne siettess .Megkértem őt. már annyira biztos volt benne. Előbb és Utóbb.Nyuszi leült. Valamelyik nap. aláírás Nyuszi. Darab papírt vett elő a füle mögül. . és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. L. hogy hogy írják.súgta Nyuszi Micimackónak. .Erről itten nem tud senki semmit . hogy honnan tudják. Füles! . mint a felelet. hogy Róbert Gida csakugyan elindul.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . .

mit felolvasandó vagyok. akkor most tapsolhat..költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. Valamennyien tapsoltak. menni. annyi szent. valamennyien hallhatjuk. eddigelé. hogy menni. .. . (A “szent” se rím. mikor befejezte -.. vagyis hát eddigelé. ugyanis eddig.. Fülesünk szerzeménye. . sokkal jobb..) És már csak ennyi.. na látod! Üdv neked s béke. Elindult a Róbert Gida. Ez nehezebb. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. mint az enyimek! .Ha valaki tapsolni akar . ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok. (Mondják.. béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége. Eddigelé. én s minden barátod a vízbe hagy. . s elvisszük Róbert Gidához..mondta Füles szerényen .. mint mondám. Mint a vöcsök.) Vöcsök: De erre nincs.) Hová? Senki se tudja. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. e költemény üres a fészek. isten veled. egyszerűen VERS-nek címeztem. itt abbahagyom az egészet. menni. jó modorú Medve.mondta Füles. verseket az Erdőn Micimackónk írt. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni..Köszönöm . hogy egyszerre mentek.mondta Micimackó rajongva.. Még jó. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis ökörszemet. (Most erre kéne rím. de ő csak ment ment. elindult. . Csakugyan így is gondolta.mondta Füles. A vers.. mint hogy gondolám.az is akart lenni. öcsök.az.. A címe. . vége! ..A Határozat . hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. Róbert Gida.Ó.vélte Nyuszi . Testvérek ők.Hát .

vagy pedig az lesz.Legjobban azt szeretem a világon. Nem tudta.Alá is írták.Jöjj. .Ezt én is szeretem . . a többiek is kezdtek eliszkolni.aztán Fülest valahogy előrelökték.. ez így van már.Jaj. Gida. nem kellene egy kis Izé?” . hát igen. és . azt mondta: ..kérdezte Róbert Gida.. hogy hívják az ilyesmit. hogy miért. hogy azt mondja: “Köszönöm”. hogy mi Tetőled.Szervusz! . elkelne egy kis Izé. és egyik sincs ott. s miután egy darabig haladtak. és a többiek felsorakoztak mögötte. vagyis tudjuk is valamennyien. Róbert Gida megszólalt: . mert leírtuk. Azután arra gondolt. hogy VERS.És én azt mondom: “Én nem bánom. és vártak.mondta Róbert összehajtotta a papírt. Mikor mindezt átgondolta. hogy “Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . Hát tenálad. Te meg azt mondod: “Na. . Hát csak álltak ott. mindnyájan! . mert izé. Malacka?” . hogy majd valaki megszólal. .Hová megyünk? . Bár nem tudták egész biztosan.És különösen. Micimackó! .Sehová .mondta Róbert Gida. és mi. barátságos és kedves dolog az is. Nem látjátok. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. hogy rövidre fogjam. hogy mi lesz. utána szaladva.Hogy csinálsz Semmit? .Róbert Gida . . mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . és a madarak is énekelnek. mert Te. .Szervusz. és felnézett.Mondd.Nagyon kedves.mondta Róbert Gida. mindenki ebben az egy Erdőben van..No.. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt.És elindultak együtt.mondta -.kérdezte Micimackó.Hová megyünk? . Micimackó! .Mérgesen fordult hátra a többiekhez: .mondta Róbert Gida. ahol kellene neki lenni. Elindultak vele Róbert Gidához.Mit szeretek? . valahogy bátorítani akarta saját magát.. . Mire Róbert Gida elolvasta azt. és erre nem szerettek gondolni..De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit. . mi úgy hallottuk.de nem tudta. ha mi ketten Malackával elindulunk. mielőtt nekikezd az ember. egy darabig elgondolkozva. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat. Micimackó.. hogy szinte jobb.. mint mikor már nyalja . mi azért vagyunk itt. Füles? . hogy gondolkodjon. mi az. ha Malacka velük van..mondták valamennyien. mindnyájan.. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na..kérdezte Micimackó. Lökdösték egymást: “Ma kezdd te!” .És eloldalgott. hogy elmondjuk Neked. egyik oldalról a másikra csóválta. . én megyek....Szervusz. Alig van itt már hely. Mert mézet enni. El is indultak arrafelé. hogy Téged meglátogassunk. . erről van szó. minden cseng-bong. ha ilyenkor szép idő van odaki. Füles a farkát csóválta. ez csakugyan jó dolog. . . már csak Micimackó volt ott. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt.Meg kellett állnia. olyan az a perc. meg van írva. nagyon vigasztaló ..

Ahá! . hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. . meg a tengerben van egy sziget. semmit!” . Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. és vannak Vezérek.mondta újra Micimackó.Persze. és nem izél semmivel. amit már megolvasott. .És az olyan nagyon nagy dolog. ami semmi. amíg csak nem ért az égre. .Ahá! . még akkor se. S miután el volt varázsolva. mert soha senki nem tudta megolvasni. és elcsendesedett. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni.Medve is lehet? .Úgy. gyorsan hozzátette: . ha az ember olyan izé. az mind ott volt velük a Völgyben. amit mondtál? . éppen mikor indulsz. mint a Királyok . és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. . s ami csak előfordult a világon. hogy mikor rád kiáltanak. mint az Erdő többi része. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak.és azt feleled: “Ó.. göröngyös és töredezett.Mert én azt hittem. amit mondtál. . ló? .mondta Róbert Gida. Ott volt előttük az egész világ. . hogy Micimackónak ez nem tetszik. akkor ő is megérthetne vele sok mindent.és arra gondolt. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. hanem szép sima fű nőtt rajta. odahallgat olyasmire. Továbbmentek. jaj.mondta Micimackó. meg mik jönnek Brazíliából.Akkorák nem. csak ült. és azt mondta: “Jé” és “Nem is tudtam!” . mert másra gondolt. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . .Ahá! . Róbert Gida tudta.Izé-lovon. és gondolta.Az ember csak megy. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. csak ne lenne vége. Az is olyan nagy. . mint a Királyok és Vezérek és a többiek. és csakugyan nem csinálsz semmit. . hogy ez el van varázsolva.Olyan mi? . annak hívják. amit úgysem hall. De Micimackó is gondolkodott. Róbert Gida?” .. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar).mondta Micimackó. hogy milyen jó volna.. összekulcsolta a mancsát. ha egy madzagot kötött minden fára. de van Európa is. a földje se olyan jó.és mész. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe.Ja. ahová nem is jár hajó. Az egyetlen hely az Erdőben.Azér a Vezéreknél nagyobb. de mikor látta.kérdezte Róbert Gida lustán.mondta Micimackó.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. igaz is! . hogy csináld: “Mit csinálsz most. és nézte a világot. lovag? . bársonyos és zöld. gondoltak Erre meg Amarra.

. Micimackó. Igazán itt leszek. Róbert Gida? .. aki még mindig a világot nézte. . ahová menni akar.. és az illető mégis hű marad.kérdezte segítségre készen..Köszönöm! . hogy folytatja.Soha többé? .Így jó lesz .. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket.. ha majd. . De Róbert Gida újra elcsendesült.Persze hogy lehet! .s azon tűnődött.Csinálok is belőled egyet... s elmondta magának: “Valahogy nem egész jól csinálom. Aztán újra álmodozni kezdett. ha visszajön onnan. Róbert Gida? .. Micimackó felkelt.. aztán újra leült.Most már majd nem annyit.mondta saját magának bánatosan . Micimackó bólintott. Micimackó gondolkodott darabig. amiket Róbert Gida majd elmond neki. Micimackó várta.Kelj fel. hiszen tudod. Egy vesszőt ragadott fel. hogy az ember hű valakihez. Nem engednek.Többé már nem csinálok Semmit.Ha én..mondta Róbert Gida.Még hogy én? . Micimackó.Talán .Mert ezt kell mondani. Micimackó. aki már nem is mond el neki semmit se.mondta Micimackó. Micimackó! .. Lovagjaim Legnemesebbike. . . itt-ott megrázta a fejét. ígérd meg. .. Micimackó úr. ... .. hogy nem fogsz engem elfelejteni.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt.Micimackó. és azt mondta: . ha már százéves leszek. hirtelen megszólalt: .Te.Én akkor milyen öreg leszek? . Megígérem.. eljössz ide néha hozzám? . állával a keze fején.Micimackó! .Nos. . . Ha.Itt leszek.. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. Róbert Gida. Akkor se. ha már majd Semmit se csinálok.Nos? . mikor mindezeket el akarja gondolni. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelente.kérdezte Micimackó.Kilencvenkilenc.No..Te is itt leszel? . .Micimackó. ha az embert lovaggá ütötték.. és azt mondta: . és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. ráütögetett Micimackó vállára.Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot .

mondta Róbert Gida. semmit! . Róbert Gida kinyújtotta a kezét.. . az Erdő végében.kérdezte Micimackó. Még mindig a világot szemlélve. Így aztán együtt elindultak.Megígérem .No gyere! . te meg fogsz érteni? . újra próbálta: .. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak.mondta.Micimackó.Abbahagyta. De akárhová mennek.Róbert Gida nevetett és felugrott. ..Á. ha én talán nem egészen.mondta komolyan Róbert Gida -...Akárhová . ha.Mit fogok megérteni? .Micimackó .oOo. és megérintette Micimackó mancsát. és akármi történik velük útközben.Hová? . . . . akármi történik. . ugye.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->