micimackó kuckója

A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM ELSŐ FEJEZET,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárvanyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. -

ami pedig a füleit illeti. . csak fehéret. ahol lepihenhessen.Magad is el fogod ismerni.mondta Micimackó türelmetlenül. Malacka. Malacka. ha meghallgatod. .A zik-zik előtt? . és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. és a hó..Be is fogjuk magolni most.mondta Micimackó. és akkor mingyárt látni fogod. helyet keresve magának. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. (Zik-zik!) . és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet...Tudod. .. de ezt előbb mondtam. mi lenne. vagy.Micimackó . úgy érezte. (Halihó!) annál inkább havazik. Minél inkább havazik (Zik-zik!). holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele.Aztán mennünk kell.kérdezte Malacka aggodalmasan.Azt.Biztos vagy ebben? . .Zik-zik .Igen. Malacka .De azt mondtad. Elállt a szél. .Az megint más . (Zik-zik!) Hull a hó és hózik..Melyiket. mert nem akarta. mint most. . . el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. de csak halkan és közönyösen. útnak indultak. annál inkább. És elénekelte: Minél inkább havazik. hogy havazik.Ez nagyon jó ötlet. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt.. micsoda? . De akkor nem jó volna hazamenni. .mondta Micimackó. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal.Azért tettem ezt bele. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. Éppen erről van szó a versikében is. hogy mindig körbeszaladgáljon. . jó félóra múlva. hol egyebütt. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. . éppen tűnődöm. amit Fülesnek el akarok énekelni. . mialatt bandukolunk. miután belefáradt. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. összeszedte magát. .Zik.mondta végre. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. . amikor Malacka és Micimackó. Micimackó? . Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. Azon tűnődöm. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. mint Micimackó.Elénekelem neked. hogy annál zümmögőbb legyen. ha most szépen hazamennénk.

mint inkább a fülekről.mondta ünnepélyesen -. Ekkor kopogtak. mert az is fontos. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes.Neked is van kuckód. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. nem is annyira a házikóról lehetne szó.mondta Malacka szünet után. amiket a kapufélfáról szedtek le. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. Leszálltak a kerítésről. . hogy izé. ahol a dorongok heverésztek. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. . mint Füles. Malacka.mondta Malacka.Arra gondoltam . . . .Azt. Senki más. mi lehet odakünt. . és megkerülve a ligetet. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. amit ott találtak. .Te.Hová építsük fel? . Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. Micimackó a többit.mondta Micimackó hálásan. oda és vissza.mondta Malacka. és leültek arra a kapuféle korlátra. remélve. Malacka . hogy Malacka meg fogja jegyezni. szünetet tartott. Így énekelte Micimackó. Mehetünk.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. és azon tűnődött.Ide a Fenyvesligetbe.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot .Ez egy Nagy Gondolat . de ilyen remeket még sohase hallott. De Malacka . Micimackó .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. megint lehetett nevetgélni. szélmentes zugba.mondta Micimackó -.Micimackó fázik.Ide . Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. és nekem is van kuckóm.csak ennyit jegyzett meg: . . és hogy ne fázzanak annyira. Malacka a Zik-zik-et énekelte. Afrikába kellett utazni sürgősen.óvatosan persze . és amikor befejezte. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. . Fülesre gondoltam. azt hiszem. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez.Köszönöm. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának.mondta Micimackó.És mit gondoltál Fülesről? . Itt legalább nem havazott.Nincs bizony . Csak szegény Fülesnek nincs. És ha elkészültünk. elnevezzük Micimackó Kuckójának. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. el is jutottak arra a helyre. . eltekintve. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. Egy idő múlva nem fáztak annyira. ahol Füles merengeni szokott. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. . . miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. csak nagyon hideg volt itt is. de inkább egyre vastagabb lett. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna.

Tudod. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg.Nagyon jól tudom. mire gondoltál. Szót sem érdemel. Te más vagy.Igazán? . De úgy látszik. . és ebben nincs semmi különös. . De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. még ott volt a házikó.. Nem fontos.folytatta suttogva -..Igen . . én igazán nem tudom.. .Jaj istenem. Szóra sem érdemes. Róbert Gida.Látom.És a fagy is beállott. hiszen csak . Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. nagyszerű . de ha még hat hétig havazik így. köztünk maradjon. Róbert Gida. én mindig azt gondoltam. ha én így fázom. hiszen nem is olyan kényelmetlen. és elég levegős.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. .Havazik .Ó. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: “Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. Róbert Gida .. hajnali három óra felé. . tévedtem. .mondta Füles borongós hangulatban. ők tehát nem gondolhattak erre.. . ha másoknak is említenéd.tette hozzá kicsit élénkebben földrengés nem volt az utóbbi időben. Füles . Nem tudok róla.Ki lakott benne? . nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. merő tévedésből.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót.Igazán? Hisz ez nagyszerű! . . és máris szomorú volt. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele.Semmi.hideg van. Legalábbis azt hittem. ahogy talán gondolni parancsolod. Nem lehet mindenkinek saját kuckója..És mikor ma reggel kijöttem belőle.Hogy vagy? . Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket... kérlek.Igen. ahol élek. No.No mi baj. A mező ugyanis a szabadban van. Nem volt ott. Róbert Gida. de .” És ekkor majd szomorúak lesznek.. nem szeretném. .Olyan kis házat.Mindazonáltal . Szabadban van.No de Füles. Nem fontos. . Olyan kuckófélét. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn.Nem rád célzok. .mondta Füles.Miféle házat? . ahogy némelyek gondolnák.mondta Róbert Gida. már nem volt ott. . Füles! .Magam laktam volna. . Füles. Legalábbis nem vettem észre. Csak úgy mondom.mondta Füles az ő örömtelen hangján. Füles? . És mikor visszamentem. ott lakom. Nem fontos. .Szervusz. .

néha előfordul.Bár az enyém volna.Én azt hiszem.Ez Micimackó .mondta Füles -.Megyünk. a fenyőfák mellett...tette hozzá Róbert Gida.. hogy bizonyos személyek.mondta Róbert Gida..Kész a kackiás kis kuckó. hogy. .És Malacka .Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak.Lehetséges . .Zik-zik! . és sietve eliramodtak. bár nem valószínű.mondta Füles. ...kiáltott Fülesre. De azért egy kicsit csodálkoztam.mondta Róbert Gida izgatottan. . és mingyárt megnézzük! .. annál inkább havazik.Tessék! . ahol a Füles kuckója állt reggel. és kevés idő múlva elérték a liget szélét.. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . .mondta Micimackó élénken. Még a havat is eltakaríthatom utánuk.kérdezte. és nem nyugosznak addig.Zik-zik! . . . mintha késsel vágták volna el a fonalat. Egyszerre megváltozott az ének szövege.mondta Malacka. hogy visszaugrott a házikójába. Természetesen.Kész a kuckó! .Halihó! . Nem tesz semmit. és ahol immár nem állt semmi. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. .Micimackó! . De olyan mértékben. míg vissza nem viszik az illetőnek. s ekkor kivehetővé vált egy mély. . . . . hogy minél inkább hull a hó. Bizonyára érted.mondta Füles. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. ahonnan a dorongokat cipeltük . gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.Fülesnek a házáról van szó. Róbert Gida is csodálkozott. .kiáltott Róbert Gida. Az éneklők elhallgattak. mire gondolok. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát.mondta Füles. lelkiismeret-furdalást éreznek. .felelte rá a sípoló kis hang. ahol Füles lakott. Az ember ne panaszkodjék.Nem hallod? .Nagyon valószínű .énekelte a dörmögő. ahogy csak bírta. .máshová figyelt.Néha . hogy zik és zik. dörmögő hang. mély hang. .Gyere csak! . . Hát megtörténhetik. . Szót sem érdemel. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. .Onnan kiabál.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle.Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . .Ez Róbert Gida! .

Dorongokból készült? . de kissé idegesen. ugyanis. biztos vagy benne. . hogy ne sokat váltsuk a szót. és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük. .Ugyanis . ..mondta Micimackó. oldalon.sokkal melegebb lesz . de valami azt súgta neki.. Malacka is kacsintott. éppen irt . Mackó. ahol a Füles kuckója áll.mondta Micimackó.Abból..mondta Füles borongós hangulatban. Micimackó? .Az én kuckóm?! . ervusz. .A liget másik oldala. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna. itt vagyok” .mondta Malacka egyszerűen.. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét.Gyerünk .mondta Füles. és arra gondoltak mind a ketten. miről van szó.mondta Micimackó.Hát . .tette hozzá némi megfontolás után.Itt.kérdezte óvatosan Micimackó. . .... A másik . .jegyezte meg Malacka szórakozottan.kérdezte Róbert Gida.Csak éppen mondtam.Mi az? .mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. s gyorsan megkerülték a ligetet. .mondta Füles.No mi az. És Micimackó és Malacka figyeltek.Nos. .mondta Malacka most már nagyon határozottan.mondta Malacka gyorsan . . olyan “hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. . hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. Leugrottak a kapufélfáról.kérdezte Füles.Nem! . .Hol volt az a kuckó szerinted? . Micimackó közben folyton kiabált: “Itt vagyok.. hogy hű. És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.mondta Füles. mert eszembe jutott . .Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. Különös tekintettel a szerdai napra . . .Hasonlóképpen.” .tette hozzá Micimackó.Hát persze hogy biztos vagyok .Hű .kérdezte Micimackó.De hisz Füles is itt van! .Úgy értem. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd.meg effélét. hasonlóképpen.Mi lesz melegebb? . Füles! . A dolog úgy áll . a “zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor.. Így hát megint csak Malacka felé biccentett. és magában még hozzátette: “Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. Ravaszul biccentett Malacka felé... . hogy igazi kuckó volt? . e. amit a helyzet megkövetel.Sz.Biztos vagy benne. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára. hogy itt állt az az igazi kuckó? . .

. Micimackóval és Malackával. .Ha belül is.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! Ebben maradtak. Malacka? . Micimackó? Ugye jobb. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki.mondta büszkén Füles. Nem mindenki csinálná utánam. Egész jó helyre. és tekintsd meg magad! ...Nem lehet az. .. Ezen mindhárman jót nevettek. . egyszerűen és nyugodtan.mondta Malacka egyszerűen. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket.Többet ésszel.” is olyan . minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. .. Megkerülték a liget sarkát.mondta Malacka.Jöjj.Ez az én kuckóm.De hát én csak tudom. és íme ott állt a Füles kuckója. . de én oda építettem. .Csodálatos dolog ez .. mint odaát. Befordult a kuckóba .Íme! .mondta Micimackó és Malacka egyszerre. Malacka persze kontrázott.mondotta. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. mint más rendes kuckó. . . hogy két kuckó legyen. . és lefújta ide a földre. Úgy látszik. .És méghozzá ilyen közel egymáshoz. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.Sokkal jobb . a szél idefújta. .mondta Füles habozva.aztán megint kifordult.. az erdő fölött. Átfújta a fák fölött. mint erővel . de nem könnyű.mondta Füles.Ugye jobb. . és mutatta az utat. ahol mutattam nektek.gondolta magában Malacka -. “Könnyűnek látszik .

. .Ki az? .Hát akkor ....mondta. Micimackó már azon volt. hogy valaki majd csak meghallja.kérdezte.. nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.Micimackó vagyok .mondta Micimackó. hogy hagyja abba.mondta ez az Akárkicsoda. . Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. elfújta a gyertyát.hát.mondta Micimackó . mint mikor Valaki elszánja magát. . bru. meggyújtotta a gyertyát.és nem is olyanféle zaj. .Aha . de akkor eszébe jutott. Felkelek.gondolta.. hogy ezek után mégis ébren van. . és azon tűnődött. hogy negyedszer is köszönjön. nem egészen korszerűen.mondta az Ismeretlen Állat.Na jó.Aha . Akkor megint hallotta a motoszkálást. . .Te vagy az.mondta Micimackó.Ismerem az Erdő különféle zörejeit.mondta Tigris. és szépen megkérem az illetőt. . nem ugatás.Második fejezet. és a gyertyafényben megnézték egymást. értem .Lépj be. mert effélét még soha nem látott életében. mint aki csakugyan érti. és lefeküdt. u.mondta Micimackó. u. hogy azt már mégse. “De mi lehet az? .Bu. hogy most verset fog költeni. és Micimackó úgy érezte.” Kikelt az ágyból. nem sipítás ..Én . . De nem ő volt.Szervusz! . és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében... Tud rólad Róbert Gida? . visszatalpalt. aki volt. . és kinyitotta az ajtót. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. Róbert Gida .. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. . amelyben Tigris megjelenik a kertben. Aztán kiugrott az ágyból. Így hát ehelyett azt mondta: . meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. akkor szervusz! .Aha. De Róbert Gida nem lépett be. egyik se az. hogy megnézze. Ez nem morgás. .. u. De mert nem látott senkit.Jó napot! . Átevickélt a szobán.mondta Micimackó.mondta egy hang.mondta az Akárkicsoda. Malacka? . arra az esetre.Tigris vagyok . és fülelni kezdett.

és nézte magát. hogy az asztalra tegyék.mondta Tigris.Jó reggelt! . hogy csak egyedül vagyok.Bocsáss meg. mindez nagy lármával történt.. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni.Ez az én abroszom . amit meglátott.Ez arra való. és ez az idő nagyon is alkalmas rá.Mindent szeretnek a Tigrisek . aztán vad után kidugta belőle a fejét.mondta -. Ott ült a tükör előtt. hogy meg akart harapni. . és csak ennyit kérdezett értetlenül: . . Végre megszólalt.kérdezte Tigris. hogy hívják .Csak azt akartam mondani.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni.Csak szeretett volna . . közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan.Nem hinném. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel.mondta Micimackó. .. illetve benne a tükörben. Alighogy leültek. ahogy felébredt. a fogát is csattogtatta.mondta Tigris -. hempergett vele. amikor Tigris megszólalt. .Nyertem? . többször körülcsavarta magán.Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. .mondta Micimackó. mikor elfordultam? .A Tigrisek nem szeretik a mézet .Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. Micimackó kiugrott az ágyból. remélem. egy kis mézet fogunk reggelizni. .Természetesen .Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. . . de én fürgébb voltam. szeretik a mézet. és menten el is aludt. egy pillanatra .mondta Tigris.mondta. Jókora mézescsuprot tett rá.mondta Tigris. Lerántotta.Csodálom .. A Tigrisek. de úgy látom. hogy éjszaka van. . . Reggel. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. igyekezvén. . a Tigrisek mindent felmászott morgással a földön tusakodás . . és magyarázni kezdte. a magam részéről bebújok az ágyamba . .Akkor jó .mondta a Tigris lovagiasan. . a Tigris volt.mondta Micimackó. Pedig azt hittem. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. . és leültek reggelizni. hogy az ember aludjék. .mondta Micimackó. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. valami az asztalodra.mondta Micimackó.Akkor miért akart megharapni. A legérdekesebb résznél tartott. Ezzel visszabújt az ágyába.Nem tudom. az első dolog. igen határozott hangon. és rárakjanak mindenfélét mondta Micimackó. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt.Azt mondtad.Jó reggelt! . .

kivéve a mézet .. és közben megnyugtatta Tigrist. igen határozottan kijelentette: .. megkérdezte: a szobából. kő. fu (talán kínaiul beszélt) .szeretnek.Heő. úgy..Kivéve a mézet és a kukoricát . ú... a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett. . Ezt hallva Micimackó megjegyezte. szóval te vagy a Tigris . Így hát reggeli után átmentek Malackához..mondta Micimackó.Látod. ne.Ú. .És nagyon szeretik a kukoricát . .mondta Tigris hálásan -. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. be.mondta Tigris. csak azt felelte: .mondta Micimackó pártolóan. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé.mondta Tigris határozottan.s egy pillanatra kiment Mikor visszajött. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. hm! Malacka pedig.. Útközben Micimackó elmagyarázta. nem is szereti az olyan vad ugrásokat. hogy Malacka aránylag kicsike állat.De mikor azt mondtad.mondta Malacka óvatosan.E... . és bekopogtak. Szegény Tigris még nem reggelizett.. mikor az nem figyelt oda . akitől kapnak finom kukoricát.Köszönöm. . ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót..Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. Én eddig azt hittem. és udvariasan azt mondta: .. Tigris! . de Tigris nem felelt. Tigris. megreggelizett. .Kivéve a mézet .mondta könnyedén és előkelően. rávetve magát Micimackó árnyékára. . . Micimackó . .Úgy. mert a pofája tele volt kukoricával. aki útközben a fák dereka mögé bújt. hogy hm. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. és arra kérte Tigrist.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. s onnan hirtelen nagyokat ugrott.Szolgáld ki magad.Ezért jöttünk. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . hogy majd átmennek Malackához.. Így elérték Malacka kuckóját.mondta Tigris. mit mondott.Szervusz.. és átment a szoba túlsó felébe. Malacka! . . . ez itt Tigris. úgy . Micimackónak titokban tetszett a dolog. és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket.mondta Micimackó.

Parancsolj.Szót sem érdemel. Tigris egy szót se szólt.. Mentek. . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. .. nem igaz? Ó.mondta Füles.mondta Malacka és Micimackó egyszerre.mondta Füles. Végre Tigris az egész társaságot értesítette. izé. .Hát errefelé jöjj. . aztán megfordult. .Leginkább a bogáncsot szeretik.Vagy úgy . szolgáld ki magad. Füles! .Bemutatjuk neked Tigrist.Akkor keressük fel Fülest .Értem . míg el nem érték a liget szélét.Éppen most érkezett . .Mit mondtatok.magyarázta Malacka. nem tesz semmit. Micimackó.. De ami a. . Füles lassan megkerülte Tigrist. hogy hívják? ..Bogáncs? .Kicsodát? . a tigrisek nagyon szeretik bogáncsot. Szót sem érdemel.mondta Tigris örömmel. mentek. kedves barátotokat illeti. . istenem. hogy mi ez? . Tigris.Tigris. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának..No és a bogáncsot? . .. mi az. . itt akar maradni.És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta. . aztán így szólt: . hogy eljött az erdőbe.Nem azért mondom . hát ő persze reggelizni szeretne. hogy születésnap. Füles. ahol Füles lakott. de viszont ő még nem reggelizett. ma reggel neki különösen jó kedve volt. a . És így hárman elindultak. Hogy is mondtátok. Sokáig gondolkodott.Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam ..Szervusz.mondta -. .mondta Micimackó -. Egy ilyen születésnap jön és megy.különben is nagyon akartalak már látni.Biztosan nagyon fogsz örülni tette hozzá bizonytalanul.Tudom. és még egyszer megkérdezte: . csak nagyon kedvesen mosolygott. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist.Tigris.tette hozzá Micimackó bűnbánóan ..Ezt itten . mire Füles biztosította Malackát. és nem is örült.ajánlotta Malacka.Na igen . hogy ellenkezőleg. és kinyújtotta a patáját.mondta Füles. . hogy nagyon érdekes. mert mindig ilyen “érzelmes”. Legalább ő úgy hitte. tudom. mint a többi nap. .mondta Micimackó. .. tudod. de hát. Malacka elmagyarázta Tigrisnek. amit beszélnek. . azért jöttünk hozzád.

de mindenkinek megvan a maga bogara. .kiáltott. .talán darazsat kapott be.Tarts velünk.Mit tegyünk? .Fovvó.mondta Tigris udvariasan.mondta Tigris. Nem nagy eset. Meg kell kérdezni Róbert Gidát. ezért nem szólt egy szót se.kérdezte Malacka. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. és odaszólt Tigrisnek: . és vadul előreiramodott. és csatlakozott hozzájuk.magyarázta barátságosan mosolyogva. hogy forrót akar mondani.dadogta Tigris. Micimackó komoran bólintott. . . .mondta Füles. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. Rögtön eszébe is jutott a válasz. furcsa is. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába.Ez igazi bogáncs? . . Malacka gondolataiba volt elmerülve. S már el is kezdte: . De Micimackó barátja csak a fejét rázta.. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra.Kangáéknál van .Igazi. Nála biztosan remek reggelit kapsz. .Látom . .Mehetünk! .A barátotok . .No mi az? . Micimackó se szólt. Leült. Aztán odalépett Micimackóhoz. hogy megemlítem.Az bizony! .Tigris megköszönte.. .Pedig nagyon jó bogáncs .Forró volt . hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. és rögtön csuklani kezdett. töviseket szedegetett ki a szájából. . és a fülébe súgta: . hogy ezeket az izé. . Micimackó bánatosan tűnődött. ..Amit úgy szeretnek a Tigrisek? ..Nem volnál szíves megkérni a barátodat. . és nem ragaszkodom hozzá.jegyezte meg Füles .kérdezte Micimackó. . miközben körben szaladgált. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. Tigris befejezte az utolsó kört.mondta Füles. és a nyelvét lógatta.Hu! .suttogta. és kijelentette.De hiszen azt mondtad . ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam.És a bogáncson kívül . Beleharapott vitézül a bogáncsba. elmegyünk Kangához. Nem értették. Malacka és Micimackó lassan követték. Tigris.mondta Tigris.jegyezte meg Micimackó -.

mint Zsebibabával. Tigris! . . ami jólesik! .Igen. aki mohón figyelt. mi is volt az a forró dolog. . aztán csak ennyit jegyzett meg: . hogy betartja-e az irányt. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit. és kivéve bogáncsot.és .kérdezte Micimackó.Legalábbis úgy hat. Elmondták Kangának.No nem olyan nagyon.Mit tehetünk veled. és válaszd ki magadnak.mondta végre Tigris nagy bánatára. hol balra. Mi lesz veled. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban.Jé. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. És hiába szaglászott Tigris.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest.Mindent a világon. Tigris egyenesen hozzá futott. mi történt. folyton ki-be fordulva. . amiket a tigrisek nem szeretnek.mondta Micimackó előzékenyen. se tüske. olyan érdekes az Erdő! . Bementek Kanga házába. de elfelejtettem . . Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra.Te vagy az.. mit eszik a Tigris? ..mondta Tigris gyorsan. sose leszöl nagyobbacska. . .kérdezte Róbert Gida. kivéve mézet és kukoricát és izé. Csakugyan ott volt Róbert Gida. Találtak egy üveg kondenzált tejet. . Kangához fordult. Tigris.Ó. Túlságosan szerény vagy.Nini. .Tudtam. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. se bogáncs. mi járatban vannak. de valami azt súgta. Róbert Gida gondolkodott. mintha nagy volna. Tigris? .Segíthetek? . akármilyen nagy növésű is Tigris.Mert Kanga rögtön tudta.Aztán kétszer is mondta: .Bogáncs.Nagyon helyes.Nézz körül. ó jaj. . mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. mit szívesen nyelünk. Malacka! . s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. amit etettetek velem? . .Azt hittem. Tigris fiam. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. . de sajnos még nem reggeliztem. hogy megérkeztél. . Végre meglátták Kanga házát. Minden Jó Falat. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . a különféle edényekbe. és elmesélték.rajongott Tigris. az almáriumban. Nem kell néked lépes.Tényleg elég nagy ez a Tigris.Tudom is .Jé. és azt mondta: .Csak mert most látta először.Tudtam. egyre csak olyan ételeket talált. . hiába dugta bele az orrát. vagy túlságosan büszke. Micimackó! . . Tigris tudja.Nem tudod véletlenül. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: .

.mondta Kanga szemrehányóan. ho..Zsebibaba. drágám.énekelte Zsebibaba boldogan. mit ígértél. A kanál megvolt. Kanga meglepetve félreugrott.Mit ígért? . és a nyelve úgy forgott a szájában.. de a csukamájolaj hiányzott belőle.j? .Ez az. hogy egy kis erősítőre van szüksége. ebédre és vacsorára. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával.kérdezte. Tigris közelebb jött. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából. Tigris pedig felbámult a mennyezetre.. . Néha pedig.o. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be.. . . de közben elkapta a kanál nyelét.És mi ez? .á. . ha Kanga azt gondolta.Muszá. Zsebibaba nyafogott.mondta Malacka. Még az ajkát is megnyalta. hogy már nagyon is megerősödött. mint egy cséphadaró. és Kanga azt felelte: .. Így magyarázható. Meg volt győződve róla.Lenyelte az orvosságot. emlékezz rá. amit a tigrisek szeretnek . Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán.mondta.De utálja szegény. .. és nagyot nyelt. behunyta a szemét. ...Erősítő orvosság . s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. .oip! .Csak attól tartok . lenyelte az orvosságot! ..mondta -. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. . hogy ez valami remek tréfa.suttogta Tigris Malackának. és csukamájolajat evett reggelire.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát.mondta Malacka Micimackónak -.No de Tigriském! .

Biztosan tizennégy volt. tizennégy volt? .mondta Micimackó.Szeretném tudni .mondta Nyuszi . nem láttad valahol a Kist? .mondta Micimackó. Ez olyan megnyugtató.Értem . és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt. .No és izé. Mit törődsz vele? .Tizennégy! . .mondta Micimackó szerényen.Azt kell hinnem. hogy maga se nagyon tudhatta. hol keresse azt a bizonyos Kist . hogy expedíciót szervezek a felderítésére. Kellene valamire az illető? .mondta Nyuszi. És én szerveztem.mondta Micimackó.Mondjuk.De sohase árt tudni. A mézescsuprokat számolta sorjában.mondta Nyuszi. Most összezavartam. .Ma még senkit se láttam . Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. Egyébként . Ez nem sokat jelentett. merre ténfereg az ember rokonsága. hogy talán mégis tizenöt volt. . Akár szükség van rá. Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak. akár nincs.Szervusz. .Ritkán látom mostanában .tette hozzá jelentősen . Mindegy.Ki az a Kis? .Mostan .Harmadik fejezet.Kist se láttam. amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.. Mackó! . . abban a reményben. Csekély tűnődés után hozzátette: .megígértem Róbert Gidának.. Nyuszi! Ugye. azért jöttem.ez egy Felderítő Expedíció. amikor kopogtak az ajtaján. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van.Biztosan? . .Micsoda? . .a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? . talán eltévedt? ..A mézescsupor.Szervusz. Azután mormogva hozzátette: Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó. Az utolsó időben senki se látta őt. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben.Egyike a rokonságomnak . izé. . Vagy tizenöt esetleg. . Mondd csak.Nem biztosan. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. hogy tizenhat.mondta Nyuszi könnyedén.Mégis jobb. . amit összeszámoltam.Nekem nem .kiáltotta Micimackó. . ..

hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből .sipított egy magas. Bumm! .Nem .) (Megtudni tőle. hogy elfelejtette megkérdezni. .mondta Nyuszi. Ahogy a Baglyok szoktak. (Megkeresni Malackát. amit ők együtt kutatnak.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. Azért arra kérlek. és hol állok meg. Azért hát tekintettel arra. Ez azt jelenti. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. amelyik a földön csúszik. és ott keress engem. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. Nyuszi. amelyik ráröpül az ember orrára. és elment. 5.Micsináltál? . hogy megállapítsa: “Úgy látszik.tette hozzá -. Alighogy Nyuszi eltűnt. 4. elhatározta. .kiáltott valaki. ki légyen az a Kis. “Ez furcsa . illetve kutattak. Malacka is szervezve van? . hogy felkeresi Malackát. Malacka. . Határozott Hely. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. elég dolgom lesz ma” . . . De azért érdekel. Csak én nem huhogok közben.” . repülök. Micimackó. .mondta Micimackó..” . Megint Kis.Úgy látszik.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .Ekkor megállt. amint lassan talpalt Malacka felé. mi az. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. Micimackónak feltűnt.) (Meg kell mondani neki.Mindnyájan . mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve.Puff! . vékony hang. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. 2. mi lesz ennek a vége. ki az a Kis. merre van. hogy megtaláltam Nyuszit.) (Meg kell mondani neki. Kis. sőt keservesnek ígérkezik... vagy abba.) (Ezt kell megtudni. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. hogy. és megkérdi tőle.Szerveztem. Csak tudnám. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. hogy megtaláltam Kist.így állt meg. A következő pillanatban kiderült.Mondjad csak. Érted? . Micimackónak eszébe jutott.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. hogy úgy látszik. hogy már későcske volt.) “Na. amikor az ember mindenhová néz. aztán indulj el Bagoly házának irányába. 3. nemcsak egy helyre.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene.Segítség! . . más szóval kutatást jelent.mondta magában Micimackó.gondolta Micimackó. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás.

segítség! “Tessék.És mi lesz.mondta Micimackó. talán nem sikerül. Micimackó. ha jön az Elefánt? .Igen . de én is észre fogom venni őt . aztán körülnéztem. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: .Hol vagy. aztán egyszerre nem is voltam. olyan alul került hangon. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. . Rögtön megértette. Sétáltam. .Úgy látszik.mondta Micimackó. . valami veremfélébe kerültünk.Azt hiszem. .Nem akartam.” .Rám estél.mondta Malacka.Hiszen te olyan kicsike vagy.Alattad . .Téged talán nem vesz észre .Én se akartam alul kerülni .állapította meg Micimackó örömmel.mondta Micimackó. Malacka. . átvizsgálva elméjében az esetet. bizony. . baleset áldozata vagyok.mondta a vékony és kétségbeesett hang. beléestem egy mély kútba.Úgy látszik . anélkül. hogy akarnám. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett.Segítség. . . . és gyorsan felállt.Alul .gondolta Micimackó.Te.De mi alatt? . hogy ezzel szemben olyankor.De már jól vagyok. és a fülei is . Malacka? . .Micimackó! . .Állj fel. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját.nyögött Malacka. de most világosság gyúlt az agyában.Rád estem. és ők beleestek. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.” .Hol vagyunk? . . .kérdezte Malacka reszketve. hogy te voltál az. . egyszerre csak rám esik valami. Hát ez voltál te.“Ez megint én lehettem csak . . . Hát erről van szó.Észre fogjuk venni mindketten. Kellemetlen. kerestem valakit.Ó! . ezért hát hangosan így szólt: .De téged észrevesz. . Micimackó. Kiabálok. Malacka! . mi történt.bátorította őt Micimackó.Aztán arra gondolt.mondta Micimackó sajnálkozva. . .mondta Malacka. hogy vagyok-e még. .kérdezte Micimackó.Ez Malacka! . ahogy utánozta.mondta Malacka tompán és bánatosan.Észre fog venni engem. . Mert eszibe jutott. mert nagyon megtetszett neki ez a szó. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. Nagyon súlyos lehet a baleset. Talán belső sérülés ért. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. és örülök. mikor tényleg beszélni akar.Micimackót súlyos baleset érte. és hogy hol vagyok.Mi történt? .

És. . . hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. Nem őt. .Nem megy . .kiáltotta Malacka. “hu-u-hu!”. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. . és én akkor tovább dúdolok majd.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. . Malacka ellenben teljesen megnyugodott.mondta Micimackó őszintén. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. nem tudta magát kifejezni. annál valószínűtlenebbnek találta. ..Tudtam. remek ötletem van. mintha várnék valakit. Micimackó elragadtatva nézett Malackára. Ettől meg fog ijedni. hogy az Elefánt beleessen.Ugye? . hogy ő is erre gondolt. “hu-u-hu!” . ilyen nagystílűen és előkelően.De hátha akkor megint azt fogja mondani.kérdezte Malacka reménykedve. egy kelepce.Nem tudom .viszkettek. . De nem volt egész biztos a dolgában. mielőtt harmadszor is “hu-u-hu”-t mond.Megint fogja mondani . de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén. és most arra várok.Semmit se fogok mondani . kérem. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. bár . akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. Végre is az ember nem mondhat “hu-u-hu”-t a végtelenségig. Ez zavarba fogja hozni. ahogy Elefántok szokták mondani. Mert ha valaki kétszer mondja. ez nem tetszett neki. .Micimackó.jegyezte meg -.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. amit én Elefántok részére ástam. hogy ő akkor mit fog mondani.jelentette ki végre. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt.Miért? .. Malacka. . de minél inkább gondolkodott. Valószínűleg ezt fogja mondani: “Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani .mondta Micimackó szerényen.. . és kijelentette. és arra gondolt.ide hallgass.De hátha valami mást mond? .vallotta be végre. s már egy kicsit irigykedett is. de elfelejtettem.Mit? Micimackó tudta is előbb. Élénken elképzelte.Ez az. ezt fogom mondani: “Ez. hogy egy ilyen “hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon.Micimackó! . és. . és a másik csak dúdol.Harmadszor már nem tud “hu-u-hu”-t mondani? . .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan. ..Csak úgy dúdolni fogok magam elé. megmentetted az életünket! .

Különben ritkán került szóba. mint Micimackónak. Már tudta is. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. de már nem bízik magában olyan nagyon): Huu-hu! (még fölényesebben): Tralala. (Idegesen. amit én csináltam. De kérem. az a kis Darázs!” . oly célból. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. tralala. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. bátran és hanyagul.) Igazán sajnálom. Magam is azt hiszem. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel.. De azt mindenki elismeri. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. hogy egy Elefánt beleessen. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. folyton Malackát dicsérve közben. hogy Elefánt akkor már nem volna ott.. rendesen azt felelték rá: “Hja persze.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. Khöhő. az Erdőn zengett a halali. bizonyára eltévesztettem az utat. (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. én azt gondoltam. Este aztán elmesélhetné. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma.) (zavartan): Hm. Kis valódi neve Darázs volt. hogy társalgott ő az Elefánttal. és Micimackó azon tűnődött. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. Malacka. (Bocsánatkérő hangon. hogy ezt a kelepcét én csináltam.. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. (Tovább dúdol. (csodálkozik. tralala.a legjobb volna. tekintettel arra. mit beszélnek. (megint rákezd a hu-u-hura. (Gyorsan eliszkol. hogy neki tulajdonképpen több esze van. (Udvariasan. ha találkozik Róbert Gidával.) (ki eddig nem szólt. Micimackó. és Micimackó. hm. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. szót sem érdemel. és most arra várok. és ezért úgy tesz..) Érdekes. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. hogyne. Akkor hát . ha ő társalogna Elefánttal.) Izé. (Megvárják Róbert Gidát. (gyorsan és mohón): Hogyne. ha mégis. hogy a Malackák beleessenek. de nem tudja folytatni.nagyon szerette Micimackót. ha visszafordulnék. elmondja az egész történetet. hogy szeretnék beszélni vele. mondja meg neki. bizonyára.

Borzasztó ravasz Elefánt.Azt kellett volna mondania még egyszer: Hu-u-hu! Legjobb lesz. hogy mit akart előbb mondani. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . eltűnt.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján. azt kellett látnia. . .jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. . és mindketten hortyognak.mondta Nyuszi. Úgy látszik. .jegyezte meg Róbert Gida könnyedén.Hu-u-hu! .csak úgy repülési gyakorlatból. mert megeshetik.Úgy! .kérdezte Nyuszi. .Hu-u-hu! . De Róbert Gida másra gondolt. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. pam. hogy jól menjen a dúdolás. milyen kellemesen érezte magát. “Ez nem jó . amint éppen lefelé kukucskál megeshetik.gondolta Malacka.No most!” .S mivel most csakugyan kijött a sodrából. Azt mondta: . .Levelet se írt másnap. nem emlékszik rá.Hogy kerültél ide. Róbert Gida pedig hazament. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. azért hát újra eljött. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . behúzta a fejét. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. és elképzelte. Aztán hozzátette: . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman.Hát ez komoly dolog. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. nem volt különösebb dolga -. hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog.Ha jól emlékszem. . melyben kifejtette.Tralala-tralala! .Egyszer azt mondják. és jelentősen bólintott.gondolta Malacka idegesen. és azt kérdezte: . és így azóta senki se látta többé. találkozott Róbert Gidával. azután megint lemászott.ismételte Nyuszi. ha eszébe juttatom. tramtadaram. de Micimackó tovább aludt. . ki akar hozni a sodromból.Nem mondta: “Alászolgája. hogy ilyenkor az ember elfelejti. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. felmászott egy fára. . nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? .de közben már Nyuszi elugrált. hogy hazament . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot.Lehet. és hogy sajnálja.Egy kicsit megköszörülte a torkát.Úgy! .Hol van Mackó? . de csak pillanatra. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg.Pam. és most a Róbert Gida hangján. de a másik oldalon nem repült vissza. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. “Ez borzasztó . De közben nem nézett föl. Úgy látszik. “Az Elefánt! .Először a Malacka hangján beszélt. .” . végigsétált az Erdőn.” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . . csak annyit mondott: “Hogy vagy?” . Malacka? .mintha éppen most jutott volna eszébe.gondolta Malacka aggodalmasan. ahogy várni lehetett volna. hogy megtudja.

. Pillanatnyi szünet állott be.ujjongott Malacka. hogy jöjjön már. és ezért megismétlem..nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . hogy engem erről értesíteni kellett volna. .mondta Malacka. . . hogy elmegy hajósinasnak.kiáltotta. hogy hu-u-hu! . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. .Hahaha! . mert nagyon viszketett a háta.Ez egy hu-u-hu kelepce! . Biztosan elfelejtették. . . Füles! . De rögtön meg is fordult. és most várom a hu-u-hu-t. hogy kivándorol. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra.Úgy? Hát itt bujkált? . És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát.Mindjárt gondoltam .Szervusz. . Malacka most már felpillantott.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom.csodálkozott Róbert Gida.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist. Aztán gyorsan elfordult megint. . Szót sem érdemel. . hogy beleessen.mondta Nyuszi. amikor hirtelen megpillantott valamit.mondta Micimackó.mondta Róbert Gida. .Bravó. és én arra várok. hogy tudhatnád. .Micimackó! .Ez egy Micimackó számára készült kelepce. erről van szó. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet.Róbert Gida. hu-u-hu. Nem lehet tudni.Hát még nem mondtam neked? .kiáltott. Malacka! .kiáltott Malacka teljesen összezavarodva.Természetesen Kist keresem .nevetett keserűen Füles . . Éppen most ástam ki. . Így is jó. hogy már el is határozta.Szervusz. megtaláltam Kist! .Hiszen ez Kis! .Micsoda? . meglátta Róbert Gidát. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből. pont a közepén. Nem is történhetett másképpen.kiáltott örömmel.Hopp! . Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel.Valami van a hátadon. s már le is tett a tervéről. És ahogy megfordult. Nem tesz semmit.Mit keressz? . mindhárman nagyon boldogok voltak. mert Micimackó fölébredt. és essen ki belőle.mondta Füles.bólintott elismerően Róbert Gida. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. Nagyon örülök. .. . Micimackó! .Lehetne annyi eszed.

ha Nyuszit keresem fel. Feltéve. amelyből kiderül. Csak úgy recseg. és elsétált Nyusziék felé. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. hogy elmegy és felkeresi Fülest. amikor jó a kedve. s a gúny hiába ostoroz és uszít. már-már indulásra szánta el magát. magától szinte: Oly boldog volnék. Ahogy rálép a harmadik kőre. adok neki. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. Nyuszi . így hát illőbb. . mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében.Negyedik fejezet. ez milyen furcsán megy. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. . Imádom én a daliás Nyuszit. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. cvikipuszit. átsétált a folyón. leér a folyó partjára. érzelmesnek mondják inkább. és felkeresi Bagolyt. tűnődni kezd. mikor fecseg. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. oda. és verset költött. rövid szavakat használ. mert tegnap óta nem látta. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. és ha ma se látogatom meg. Könnyű. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. a harmadik kőre. ahol az átjárókövek vannak kirakva. mint Bagoly például.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. egyszerre csak eszébe jutott. De lehet. úgy áttüzesedett.mondta magában Micimackó. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. vagyis hogy nem leszek kövérebb. nem használ olyan hosszú szavakat. hogy Micimackó. a Medve. ha kell. Hát amint így dudorászva ballag. Alighogy ezt elénekelte. azon tűnődve közben. Micimackó?« Igazán legjobb. a folyó közepén. s a kő is. ha otthon tartózkodik. mint az élet.Nyuszival mindig szívesen csevegek. hogy bőrömbe férek. Szánalmas? Azt hiszem. és arra gondolt. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. Azt gondolta: “Régen nem láttam Zsebibabát.” Ezek után leült a folyó közepén. bajt feledve. hogy szánalmasnak mondják. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Annyi bizonyos. Közben gyönyörűen sütött a nap. “Nyuszi. amin ült. felállott a kőről. holnapra még régebben nem láttam lesz.

Ilyenformát: Oly boldog volnék.. mikor kiderült. mert Róbert Gida mondta. ha. ha jönne most Malacka. Tizenegy óra volt. de lehet.. . . de tegyük fel. azzal leült. ha nem jönne Róbert Gida. ha nem jönne Malacka. is elültetek a házam előtt egy darab lépet...” S miközben nyugat felé talpalt.. miután körülnézett. hogy gondolkozzon rajta. mit ásunk? . és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. . és ő csak tudja.Szervusz. Micimackó! . így kezdett tűnődni: “Igen ám.És ha nem terem meg? . mint az élet. Én ugyan tudom. hogy fél tizenkettőkor költötték.Szervusz.Csak egy darabot . hogy a bejáró befelé tágas.Én is . s boldog volnék. Mert azt akarom. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol.De alig tett pár lépést. könnyen kijöhet a számításból. Talán mégis jobb volna. hogy Nyuszi nincs otthon. egy nagyon meleg nyári délelőtt. hogy akkorára nőjön. . Malacka ebben kételkedett. de elkésett. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. nem ám valami nagy. . milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. törülgetve száját a mancsa külső felével.Tudtam. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki).mondta Micimackó.Én. . Malacka! . El is énekelte magának néhányszor. . és idegesen ugrott egyet meglepetésében.Akkor jó . Így leírva persze nem hangzik valami különösen. mint az illat.. s akkor se volna tán hiba. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. majd meglátod. mint már egyszer megtörtént. hogy az ajtó közben soványabb lett.mondta Micimackó. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. és már szívesen nem mondta volna. Kukoricát ültetek. folyton ilyeneket mondogatott magában. hogy te vagy az. Malackát a háza előtt találta. Vagy tegyük fel. Fél órával később elindult oda. nem ám sokat. Malackához.mondta Malacka. Micimackó. mint a fenyőfa. hogy megint beszorulok a kijáróba.Csak egyedül ások . oly célból. . Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt.magyarázta Micimackó -. de ha meggondoljuk.Hát mit ásunk.De megterem. Érted? . S a Lét akkor sem volna tán üres. . hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. kifelé meg szűk. Ahogy ballag. ahová eredetileg menni akart.mondta Micimackó.mondta Malacka nyugtalanul. vidám kis dalt fütyörészett maga elé.

Hogyne . elföldelte.A Tigrisek általában jó repülők.mondta Zsebibaba kíváncsian . és “nagyon derék Tigrisnek” nevezi. és elmentek sétálni az Erdőbe. ha azt mondja az embernek: “hogy vagy?”. Malacka megjegyezte. olyan viszketős lesz a füle tőle.Például. Híres jó repülők.Én azt hiszem. megtörölte homlokát a patájával.. mint a Bagoly? . Azt nem szeretem. . Ezt Zsebibaba nem értette. Bizony.mondta Micimackó -. csukamájolaj is kellett Tigrisnek. . mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. ezeket tilupámnak hívják.Nem . . meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. .Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. és azt mondta: ..Egyébként. Így hát elindultak Kanga irányában.tudnak olyan messzire ugrani. De Tigris biztosította őt. Mire Malacka befejezte az ugrálást.mondta Tigris.I. Afféle Össze-Kell-Számolni-érzelmek voltak ezek. így például Zsebibaba mellényét. igen. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. tulipánnak hívják .És Micimackó azt felelte: .Mert kicsit gyanús volt neki Tigris.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá.No és. repülnek olyan jól. mint Kanga? (mert Zsebibabát ..mondta Micimackó -.Miért nem akarnak? . és ugrálni kezdett rajta. . jó lesz. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel.mondta Malacka csendesen. izé. aki nem Tigris személyesen. most mit csinálunk? . és tovább ugrált. repülni? . Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. izé. hogy az csakugyan kellemetlen.....Tudnak például.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist. bár Kanga szereti őt.És Malacka óvatosan azt felelte: .amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. érteni kell a módját ennek az ültetésnek.. Így ballagtak.kérdezte Zsebibaba. hogy ültessem el.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. izé. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. . ... . .Én tudom . Ezeket felpakolták. Tigris arról mesélt Zsebibabának érdekelte). . ő úgy képzelte. . . aki. aranyos dolog lehet repülni. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. kedves Micimackó . én tudom. Szép idő volt. .tette hozzá -. El is küldte hazulról a gyerekeket.Na. .

.Sokkal jobban. A Tigrisek mindent tudnak. Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. . .Hát. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. .dicsekedett Zsebibaba. és megindultak. Így hát felült Tigris hátára. . .Biztosan én .Most aztán lefelé kell mászni. Aztán azt mondta: . . .Miről késünk el? . .lelkendezett Zsebibaba izgatottan.Versenyezzünk. .Nagyon szeretek ugrálni . Feltéve.Mindig ekkorákra szoktak felmászni. Amit idejében el kell érnünk. mert most elkésünk. Visszafelé.De majd máskor versenyezzünk. .mondta Tigris.Hogyne! . ..Ha akarnak.. tudod.mondta Tigris elszántan. . azt tudnak a legjobban a Tigrisek . amikről azt állította. ki ugrik messzebb.mondta Zsebibaba. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: “Ennyire volnánk. hogy az ember. mint Micimackó. fára mászni.Természetesen.Igazán? . És a következő két méter után azt mondta: . Tudnak a Tigrisek úszni? . és úsztam.Ami nem olyan egyszerű.mondta Tigris. . hogy a Tigrisek értenek hozzá.bólintott Tigris.Uj-jé! Uj-jé! Jaj. Jó? .” És további két méter után így szólt: .Még a hátamra is felülhetsz. onnan nézheted.Beestem a folyóba.Majd mindjárt megmutatom .Nem mintha az olyan könnyű volna. Tigriském! . . .például zuhan.Például erre fel tudnának mászni? .És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól..Akármiről. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: .kérdezte Zsebibaba. ugye megmondtam. . Felmásznak vagy lemásznak estig.Na.Én tudok ám úszni! . . a fára mászás egészen bizonyos.. mint Micimackó? .Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte. hogy mindama dolgok közül.

És nem siették el.. mikor úgy tettél.. .. kicsit rúgna magán egyet. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. . Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. . Tigris? .erősítette meg Micimackó -. azt mondta: . Aztán azt mondta: . a fa alatt. Micimackó éneklő hangon közölte Malackával.Kár . hogy nem kell neki elhízni. hogy “könnyebb”.mondta kicsit vacogva. arra az esetre. . és Malacka azon tűnődött.kérdezte izgatottan -. Január .. . nem kell elsietni azt az evést. és arra gondolt.Ne együk meg az elemózsiát.Lent. Tigris .könnyebb. és másfelé fordult. . az ág. ha Micimackó megijedne.mondta Tigris... meg az állával.Felkapaszkodunk a tetejére? . . de csak rövid ideig. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni.Az egy hónap.Úgy van .mondta Zsebibaba szomorúan.. .mondta.Nem! .Nézd csak. hogy nem csinálják azt. . legjobb volna.Az egyik Fenyőfán van valami.Mire Zsebibaba azt mondta: . hirtelen eltört.. s titokban remélte. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk.. . Zsebibaba hallgatott...De igen.És Tigris ebben már benne volt. amire éppen rákapaszkodott. és leült melléje az ágra. és mégse zuhantunk. fent vagyunk a tetején? . olyan Tüzes Állat?. . mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem.De állat is.mondta határozottan Tigris..NEM! .. és egyszerre csak úgy érezte..Azt gondolom.Mely esetben sokkal. . Nem csinálnád még egyszer? . .kérdezte Malacka aggodalmasan. Sebesen lélegzett. Micimackó .mondta Tigris. Aztán reménykedve hozzátette: Remek volt.mondta Malacka.Azt hiszem. .... Zsebibaba is felkapaszkodott.. Erre a szóra.Mit csinálnak a Januárok? .. a két praclijával. Mire Tigris azt mondta: . hol az elemózsia? . mintha. Micimackó bólintott.... Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját.Nem . valami Állatféle.Mondd... és végre felkerült a felső ágra..Olyan..

.kiáltotta. . ha itt maradunk. hacsak nem mászunk magasabbra. a fejedre ugranak. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: . Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. Malacka. és mellette egy másik Január.mondta Micimackó izgatottan.Micimackó! . hogy a Január is meghallhassa. Malacka arra gondolt.Töltve van? . Micimackó bólintott. milyen magasan vagyunk?! Ugye..Én már azt hittem. mikor megindultunk. Ugye.Elrejtőznek az ágak közt. . mert esetleg. Zsebibaba! . mert a farkuk útban van nekik. és csak most jutott eszébe. érdekes? ..Hé.. Zsebibaba? .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. Mit gondolsz. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. hogy valamit otthon felejtett. . milyen érdekes. .. mialatt elmész a fa alatt .kiáltott Malacka bátran. Tigris? Ó. kérlek. csak azért mondom.és ha felnézel a fára. ezek Tigris és Zsebibaba. . . csak felfelé mászni.mondta Malacka hirtelen. Esetleg Február.Nem tudunk lejutni! . Bagoly nem lakik ilyen magasan. .És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. Olyan langyos és verőfényes. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna.Segítség! .Mindig így szokták a Januárok .Mit tegyünk? . és hirtelen rád ugranak.magyarázta Micimackó. és Tigris ezt elfelejtette.mondta Micimackó. .Ugye. . mit szólsz hozzá.kérdezte Malacka.Én azt hiszem. .kérdezte Malacka. ha magasabbra kapaszkodnánk. aztán elszégyellte magát.mondta Micimackó. nagyon megütné magát az a Január.. izé. mint Bagoly. amiért gyorsan haza kellene szaladni.Mit csináltok ott? .Tigris hátán.Nagyon jól ugranak. . . Én innen látom ám Malacka házikóját. ugye érdekes.Malacka! .Én nem néztem fel . ugye? . Csak én. mint innen.Úgy is van . és most örökké itt is maradunk.Tudod. Malacka. mit szólsz hozzá. . ugyanakkor az is eszébe jutott.mondta Malacka hangosan.Sohase ütik meg magukat . nem látnánk olyan jól a házikódat. Tigris azt mondja. mint ahogy előbb gondolta. mikor ránk akarna ugrani.Róbert Gidától hallottam. milyen érdekes? Micimackó.kiáltott Zsebibaba. . legjobb. .Azt kiabálják: “Segítség!” .. . hogy egy Január.Hogy kerültetek fel.kiáltott.Talán menjünk el a fa alól .mondta Micimackó ünnepélyesen. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. és gyorsan hozzátette: . látom a házikódat innen! Ugye. . milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán.. . Tigris nem a saját hátán jött fel.

Ő majd megmondja.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon.mondta Malacka -.kérdezte Micimackó csodálkozva. . Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. .Az más .Hiszen csak úgy gondoltam. ott látta Tigrist és Zsebibabát..Úgy van. .mondta Róbert Gida.örvendett Malacka. . Szót sem érdemel. . . és én ott állanék a Micimackó vállán.de erre nem is került a sor.mondta Micimackó.Ide figyelj. .Nini.mondta Füles -. jó . .Á. mi itt a teendő.. Micimackó! . .És Füles! . és úgy tett..Éppen azt javasoltam . . rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott Nem lehet tudni..Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. .mondta Malacka szelíden.Hát. . nem mászhatnánk utánuk? . mert olyan szép idő van. miközben végére járt a zsemlyéknek .Nem szakadna be. de nem segítene barátainkon. De Tigrist nem tudnám lehozni. volna min nevetni .És Fülest. Róbert Gida! . Ahogy gondolod különben.mondta erre Füles -.Szervusz. . ha jégesőt kapnánk. ha beszakadna. Csak azért. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát.Beszakadna a hátad? . Valami egyebet kell kimódolnunk. mint aki gondolkodik. . mert egyszerre csak zörrent a bozót. és Micimackó ott állana Füles hátán.mondta Füles -.Van egy ötletem! . . .Jó. . és mindnyájan tovább gondolkodtak. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. Micimackó! ..mondta Malacka nagyon komolyan -.Drága Róbert Gida! . .Azon tűnődöm . . és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. és meg fogod . Jégesőt és villámlást és mennydörgést.Felmászhatnék. de nagyon mulatságos volna. Odasiettek hozzá. Micimackó .. figyelj csak.kiáltotta Micimackó. .mondta Róbert Gida hirtelen. Összehúzta a homlokát.Nem csodálkoznék . és ha Füles háta leszakadna. .És hogy ő majd meg fogja mondani.jegyezte meg Füles. kimódolt-e valamit. és nem tudnak lejönni. Róbert Gida felnézett a fára. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. nem csodálkoznék.mondta Micimackó. Malacka .mondta Füles. És mélyen elgondolkozva zsemlyéjét is..Arról lehetne szó .

Mikor Zsebibaba megtudta. egészen lágyan.. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. amit mondtam. mint a Tigrisek. Tigriském! Mondd.üvöltött.Jövök. mint ahonnan ugrott. . Bumm. egész könnyű.Nekik nem lesz semmi bajuk. Megint leesett.tudni. .” S látta magát. és azt mondta magában: “Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. az ilyen élet. . és Malacka most már odafigyelt Fülesre. .S már sivalkodott is: .. u!.Valami beleesett a szemembe. Nekik nem lesz semmi bajuk.sivalkodott Zsebibaba. és kiabálni kezdett: .Én nem mondom.Hohó! .Ugorj már. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. kicsikét. Róbert Gida! . . nem mondom .egyenesen a zubbony kellős közepébe.Vigyázzatok! .mondta Füles. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. De Tigris az ágba kapaszkodott. Soha még nem történt meg. olyan könnyű! . mikor még fiatalabb volt. és nem lesz semmi bajuk.mondta. . . amint a hullámok lágyan ringatják. jaj de érdekes! Majd nézd meg.Remek volt! . recsegés-ropogás! . .S már ugrott is . aki odasúgott neki: . hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. Csak egyszer látta így.Ugorj.Úgy van . és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát.gondolta vágyakozva -. egész izgatott lett.” . amint a fa dereka elrepült mellette. jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban.Jé! . és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . egy pillanatot kérek . tudnak a Tigrisek ugrani? . De Malacka nem figyelt oda. Tigris! kezdte el rögtön a biztatást.Bu. mint a kangafélék. ugorj már! .. . valami baj történt volna.Levetem a zubbonyomat. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. mit határoztak.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk. és végre sok ugrálás után megállt.És dörgölte a szemét. Malacka. .mondta Róbert Gida a többieknek. .mondta. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát.ez Tigrisnek való élet lenne. Jaj de érdekes! . . hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. úgy örült. Csak éppen akkor. milyen könnyű.mintha valami megrepedt volna.mondta. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék.No.. . “Ez igen . miközben letették őt a földre. .Mindjárt. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. .mondta. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek.Ugorj.mondta Tigris idegesen. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. hogy most éppen baleset történhetik.Nem lesz semmi baj. boldogan.mondta Róbert Gida. mi a teendő. A következő pillanatban Tigris megtudta. . bizony! Majd nézd meg. Jól jegyezd meg.azóta sokszor gondolt rá. .

. .mondta Füles eltűnődve .Jaj Füleském! . . Aztán csak ennyit mondott: . Füles hosszú ideig egy szót se szólt. . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. fejezd ki neki köszönetemet. Legalul feküdt Füles.Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.mondta Róbert Gida sajnálkozva.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. . Semmi baja.Csak nem ütötted meg magad? .Hát . Nem tesz semmit.Hol van Tigris? Tigris ott volt. Feltámogatták Tigrist.Itt van.kérlek. aztán a többieket.Igen . Helyettem.mondta Róbert Gida. .

azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. aztán megteszem érte. hogy megteszem. igyekezvén elérni a csúcsot. hogy nem is betűzi helyesen. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. Nyuszi”. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. Már reggel úgy ébredt. vagy megmondani. Lehet. amikor mindenki azt feleli: “Igenis. sőt Magában -. mint amerre mutatták neki az utat. aláírással.ez meg olyan volt. aminek történnie kell. és rendesen eltűnt szem elől. Így nem marad más Rajtam kívül. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. benne.Ötödik fejezet. a Tigris pedig folyton ugrál. hogy: elengedhetetlen. kimondani a véleményét valamiről. Nyuszi”. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. és ilyenkor nem számít. A darazsak. hogy utóbb jól láthassák az egészet. de nem az a fontos. amiben mindenki élénken helyesel. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. itt volnánk. és fontosabbnak érezte magát. és mintha egyenesen tőle függene valami. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. Nemsokára elérte a fát. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. mint valaha. és továbbsietett. muszáj is tisztelni olyasvalakit.de esetleg nem is Micimackónak szól először. jó reggelt!” . mégse Kanga . a nap felé kunkorítva pofaszakállát. hanem Bagolynak. amikor nem elengedhetetlen. Olyan nap volt. k. beleszámítva Zümmögő Henriket is. Ma olyan nap van. és ellenkező irányba indult el.” . és én is szeretem őket. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. és hogy biztos legyen a dolgában.morfondírozott magában. “Mindezt összevetve . Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. az se tud segíteni.mondta Nyuszi eltűnődve. az az Ugribugri Tigris . és azt mondja neki: “Jó. amelyben Róbert Gida lakott. leért a folyóhoz azon a ponton.” Boldogan ugrált tovább. a Róbert Gida házikója felé. ha meggondoljuk. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. megmondom Malackának is” . S miután odabólintott egy zöld békának. megfordult. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. ebben megegyezünk. mielőtt megtörténik.Nem. azonkívül azt is megtudjuk. hát itt vagytok” vagy efféle. Olyan nap volt. jó reggelt. Vannak esetek. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. ha az ember megérkezett. “aha. amikor Szervezni kell valamit. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. hogy mindig másfelé ugrott.és Malackának azt mondja: “Micimackó szerint ugyanis” . és büszkén azt mondta: “Na. Róbert Gida is Tőlem függ.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. de valljuk be. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. akivel nem ért rá kezet szorítani. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. Kopogott az . mit kell tennem. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. Meglátogatom és megtudom. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: “ó. hogy nagyon fontosnak érezte magát. Nyuszi a fenyér szélére sietett. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. és “Rendben van.

a Százholdas Pagony közepén.Bagoly . ez arra vallott. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. amin gondolkodni kell . Kicsit ideges volt. . Nyuszi? . és megint felvillanyozódott.Ha nem jöttél volna hozzám.nincs. Megállt és hallgatódzott. aztán csöngetett és kopogott. . idegen. alig lehetett észrevenni. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. Aztán kis szünet után hozzátette: . mit értek alatta. feltéve. A zöld ajtóhoz lépett. csak mi ketten. Bagoly átvette a cédulát.Hát igen . más nem akad erre a célra. nekem meg neked van sütnivalónk. A többieknek . és így szólt: .mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. Odaért. miről van szó. Felfelé is makkantott néhányat. nézd. . Nyuszi!” .mondta.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. előbb kopogott.mondta Nyuszi. .Íme.mondta Nyuszi kurtán -. én kerestelek volna fel. te vagy az.és te tudod. hogy “elengedhetetlen”.mondta Nyuszi.mondta Bagoly. hogy megbizonyosodjék. . lábát pontosan fenn tartotta. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. és nem mondják folyton: “Na? Na?” . sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. . jó!” .Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. az ágak irányában: “Hé!” . gondolkodni -. Ha előfordul valami az Erdőben. és Bagoly feje megjelent. Legközelebb volt Bagoly lakása. Kétségkívül. . Gombostű is volt benne. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben.ajtón. hogy valahol. .Na? . kiáltott is egyszer-kétszer.de semmi se történt.Vitán fölül . . .mondta Bagoly.Olvasd ezt el. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. G. tudod. hogy az egész délelőttje el van rontva. és sokáig tanulmányozta. . hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. . aztán visszahúzódott. látván. . nincs itthon.Látom. el vagyok merülve gondolataimba. napellenzőül.Úgy látszik.Kellemetlen .Távozz.mondta. . és “Jó. .Ah! .mondta.A leghatározottabban .És fontosan elsietett.Ha! . és általában egész kényelmesen tudott olvasni. és azt is mondta: “Én vagyok az.Na? . Elfordult.Kétségkívül . ha azt mondom. Ó.mondta Nyuszi.mondta Nyuszi.

vajon miről beszélgetnek ők ketten.. Percekig nem jutott semmi az eszébe. . dán.Igen ám.. inkább növényszerű.mondta Nyuszi kis habozás után. . De az értelme ugyanez volt. Nagyon különös. Így hát még egy kísérletet tett. hogy ezt fogja kérdezni.Meglepő . .meglátogattam Róbert Gidát..kérdezte Nyuszi. a szöveg első változatát..Egy másik. Dógomvan. . de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. aztán hirtelen ötlettel így szólt: . Papírszelet volt az ajtajára szúrva.mondta Bagoly vontatottan -. . illetve holland származású egyénről lévén szó..Mondd csak. . pettyes.mondta Bagoly.Ez volt a leghelyesebb .mondta Nyuszi ünnepélyesen . Még egyszer megnézte a cédulát. és van olyan. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. Nyuszi. hogy ezt később is megteheti..Ennyi volt: “Elmentem. ami mindegy. közös célzatú tevékenység szempontjából. .jegyezte meg Bagoly bölcsen. . Betűről betűre.Ez? . Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. és arra gondolt egy pillanatig.” Ugyanúgy.mondta. Nem találtam otthon. De pontosan betűről betűre.Nos? . Bagoly előre sejtette. Minden ettől függ. nem is lehet rajta más. Mert úgy tűnt neki. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . mint ma. hogy Róbert Gidával történt valami. . . hogy majd csak a segítségére jönnek.. Bagoly tűnődve nézett rá. .Nem tudom . gombostűvel. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. hogy megtudja. van köztük olyan. . nem volna-e legegyszerűbb. .Miért? . Az első változatot. mi történt..Hát kérlek . .Tegnap reggel . De aztán eszébe jutott.Semmit. pontosan.Ugyanezért .Azért jöttem. . mint ma.Nyilvánvaló. Egy pillanatra átvillant rajta.kérdezte Nyuszi. mihez tartsuk magunkat. . hogy megbeszéljük.mondta Bagoly abban a reményben. kedves Nyuszi .mondotta még egyszer.No és mit tettél? . Ez most nagyon fontos.Most legalább tudjuk. . Együtt mentek el.Kétségkívül .Pontosan kérném a szöveget . az utóbbi napokban Van Dógomot? . és hogy ő ezt már előbb is tudta. Nem láttad az Erdőben.mondta aztán.mondta Bagoly.Na látod . .Ugyanaz volt.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal..

hogy hat külső látszatra . .minden attól függ. . hiszen neked nem kell magyaráznom.No igen . Megállt és fülelt.Az imént láttam Tigrist. Micimackó! .Értem . .mondta Micimackó.. bizonyos tekintetben izé. . Nyuszi! . és arra gondolt. nem tudom. hogy.mondta Micimackó álmatagon.mondta Nyuszi. s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. .kiáltotta Nyuszi.fejezte be -.Te szerezted a fenti költeményt? .Köszönöm .Természetesen . és elsietett. Bizony Tavasz lesz.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel.. .. . szárnyait zizegve láthatják Önök. saját szagától mámoros a Mák. Mackó kicsiny szíve repesve fáj. .. ami a ténymegállapítást illeti. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol. mint.olyan.tette hozzá szerényen -.tette hozzá .tette hozzá . szürcsög.Igaz csak . .Hé. Tehénszívek közt bőgés a kapocs.. Gerlice búg. A Báránykák is oly búsan bégenek. Nyuszi.Szervusz.. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom.Végre is . hirdetik a fák. a Végek is zörögve végenek. csobog a locs. és egyre csenget a Harangvirág. . A sok Méhecske zümmög és dönög. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. papás hangon dörmög a Papagáj. Nem messze jutott. mikor zajt hallott. és énekel. De néha úgy rám jön. s a kegyetlen Tél is haldokol. A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. . És szárnyra kel. nem sok ész kell hozzá .vallotta be őszintén.ő szokott rámenni a dolgokra.mondta Micimackó gyorsan.Vagy inkább .Tudom. és hangja csupa báj. Haris harsog. hogy Micimackóval beszéljen.. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok .

- Az nem jó. - Nem. Gondoltam is, hogy nem jó. - És Malackát láttad? - Láttam. De gondolom, egyik se jó - tette hozzá engedékenyen. - Az a kérdés, nem látott-e valamit Malacka. - De igen. Engem látott ugyanakkor - mondta Micimackó. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé, de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát, gyorsan felállt megint. - Arról van szó - mondta titokzatosan és fontosan -, arról van szó, vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? - Mire gondolsz? - Nem láttad őt az utóbbi időben, reggelenkint, egyedül, vagy Valakivel? Úgy értem, mostanában. - De igen - mondta Micimackó. - Tegnap például együtt reggeliztünk. A Fenyőfák alatt. Kosarat is hoztam magammal, egy egész kis kosárkát. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat, egy olyan rendes, inkább kicsiféle alakú kosarat, telve... - Igen, igen - mondta Nyuszi türelmetlenül -, de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad - egyedül vagy Valakivel? - Tizenegy-tizenkettő - gondolkodott Micimackó. - Tudod, fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. - Negyed tizenkettőkor? - sürgette Nyuszi. - Hát... - Vagy fél tizenkettőkor? - No igen - mondta Micimackó sarokba szorítva. Némi töprengés után ráeszmélt, hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. Délután igen, este is. Reggeli előtt igen, és reggeli után szintén. Akkor azt mondja: “Viszontlátásra, Micimackó!” - és elmegy. - De hová? - kérdezte Nyuszi. - Ez a bökkenő. - Talán meg kell látogatnia valakit. - De kit? - kérdezte Nyuszi. - Én is éppen ezt akartam kérdezni - mondta Micimackó. - Lehet, hogy... lehet, hogy... egy izét... - Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt... aki olyan pettyes... esetleg növényszerű? - Bizony - mondta Micimackó. - Valami effélét. Komolyan néztek egymásra. - Attól tartok, nem tudsz ebben segítségemre lenni - mondta Nyuszi.

- Nem - mondta Micimackó. - De majd megpróbálom - tette hozzá buzgón. Nyuszi megköszönte, és azt mondta, hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben, és Micimackó, ha óhajtja, vele tarthat. De Micimackó, aki úgy érezte, hogy újabb versszak közeledik lelkében, azt mondta, hogy neki meg kell várnia Malackát. - Isten veled, Nyuszi. - És Nyuszi elment. Mégis úgy esett, hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. Malacka korán kelt fel ma reggel, elment ibolyát szedni. Összeszedte, csokorba rakta és hazavitte, és betette a csokrot edénybe. És akkor az jutott eszébe, hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe, és arra is gondolt, milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak, akinek még nem szedett senki ibolyát. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról, és folyton ezt mondogatta magában: “Füles” - és ezt “Ibolya”, aztán megfordítva: “Ibolya, Füles”, hogy el ne felejtse, hogy ezek összetartoznak. Szedett megint egy csokorravalót, és ezt szagolgatta, miközben bandukolt. És nagyon boldog volt, és eljutott arra a helyre, ahol Füles lakott. - Ó, Füles! - mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből, mert, Füles éppen el volt foglalva. Füles felemelte egyik lábát, és integetett, hogy menjen most. - Majd holnap - mondta. - Vagy holnapután. Malacka közelebb jött, hogy megnézze, miről van szó. Füles előtt három pálcika hevert a földön, azt tanulmányozta. Két pálcika összeért a végén, de csak az egyik végén, és a harmadik keresztbe volt fektetve. Malacka arra gondolt, hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. - Ó, Füles! - mondta Malacka. - Azért jöttem... - Ez Malacka? - kérdezte Füles, anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. - Igen, Füles. És azért jöttem... - Tudod-e, mi ez itten? - Nem tudom. - Ez egy A betű. - Igenis? - Ó, Füles... - Nem Ó - mondta Füles komolyan. - Nem Ó, hanem A. Talán rosszul hallottad, vagy azt hiszed, műveltebb vagy, mint Róbert Gida? - Igen - mondta Malacka, aztán gyorsan hozzátette: - Nem, dehogy. - És közelebb jött. - Róbert Gida azt mondta, hogy ez egy A betű, és ez csakugyan A betű. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos - tette hozzá Füles komoran. Malacka gyorsan hátraugrott, és megszagolta az ibolyacsokrot. - Tudod-e, Malacka, mit jelent az A betű? - Nem tudom, Füles. - Az A betű tanulást jelent, és Műveltséget jelent és minden egyebet, amit

te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Ezt jelenti az A betű. - Ó - mondta Malacka, és gyorsan hozzátette: - Úgy értem, hát ezt jelenti. - Én mondom neked. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben, és azt mondják: “Ez csak Füles volt, nem számít.” És járkálnak jobbra-balra, és azt mondják: “hahaha, hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. Nem, nem. Nekik ez csak három pálcika a földön. De a Műveltek számára és ezt jól jegyezze meg, kis Malacka -, akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával, ez egy nagy és diadalmas A betű. Feltéve, ha nem jön valaki, hogy egyszerűen szétfújja az egészet. - Nini - mondta gyorsan, és felderült -, itt jön Nyuszi. Jó reggelt, Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött, csak úgy odabiccentett Malacka felé, aztán, kissé orrhangon, azt mondta: - Lám, lám, Füles - olyasvalaki modorában, aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt, jó reggelt! - Csak meg akartalak kérdezni, Füles. Csak azt akartam kérdezni, Füles, nem tudod véletlenül, mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? - Mit gondolsz, mi ez itt, amit tanulmányozok? - mondta Füles. - Három pálcika - mondta azonnal Nyuszi. - Látod, ugye - mondta Füles Malackának. Aztán Nyuszihoz fordult. - Most majd felelek a kérdésedre - mondta ünnepélyesen. - Köszönöm előre - mondta Nyuszi. - Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. Műveltséget szerez. Tudományt szed magába - azt hiszem, ez a helyes kifejezés. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem - ha szabad használnom a kifejezést. Azt teszem, amit ő. Ez itten például... - Egy A betű - mondta Nyuszi. - De nem valami tökéletes. Most megyek, és megviszem a jó hírt a többieknek. Füles megnézte pálcikáit, és aztán Malackára nézett. - Mit mondott Nyuszi, hogy mi ez? - kérdezte. - Azt mondta, A betű - mondta Malacka. - Te mondtad meg neki? - Nem, Füles, igazán, én nem mondtam meg. Biztosan tudta már magától. - Tudta? Azt hiszed, az A betű olyan dolog, amit Nyuszi is tudhat? - Bizony, Füles, Nyuszi nagyon okos és ravasz. - Ravasz! - kiáltotta Füles, és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. - Műveltség! - tette hozzá keserűen, és már hat pálcika volt előtte, csak félakkorák. - Tanulni! - kiáltott, és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. - Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! - Én azt gondolom - mondta Malacka zavartan. - Ne gondolj semmit - mondta Füles.

mondta Malacka ..kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit. G.hogy az ibolyák nagyon kedvesek.. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre. És ezért tudja már minden állat az Erdőben . Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R.Én csak azt gondoltam. és gyorsan elszaladt.... . .

és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. és nótás kedvében volt. beleakadt valamibe.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. “Értelme. és áthajolt a hídon.Ördög rúgjon meg! . ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. akire kijön a rím. és nézték a folyót. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. de mert nem nézett se jobbra. ezeknek sietős volt. át kellett kanyarognia a folyón. és úgy érezte. mert a Kanga nem ül a fán. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. Lefeküdt. Visszament. mert nem volt neki sietős. az nincs . titokzatos fajta. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. míg jól megnézi: . mert akkor még fiatal és kicsi. Csakugyan fordítva jöttek vissza.mondta Micimackó. Ez kívülről jött az Erdőbe. és nézi a folyót. mielőtt beért. inkább marad. beillett kisebbfajta útnak is. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. a folyó gyött. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. mert ő olyan kicsi. ő is lassan úszik a folyóval. mint egy út. de csuda egy fenyő. Úgyis olyan csöndes. ha volna hozzá egy rímem. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. csurr!” Volt egy ösvény. hogy a legalsó fokot se éri el. .Jó dolog. Felvett egyet. de így is jó volt. úgyis odaért. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. “Gyerünk. hogy nézze. Jobb volt rajta állni.. Tudja. hová ér. Pedig sokáig próbálgatta. jókorára megnőtt a patak. mert ott feküdtek körülötte.gondolta Micimackó -. . és tessék. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. akkor könnyen menne. Fahíd volt ott. mondja is magának: “Sietni.Csakhogy nem talált rímet. másikat kell hozni. Á.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. nyugodt nap van ma. Majdnem folyó lett belőle. fakerítés mind a két oldalán. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért.. Verset akart írni a tobozokról. gyerünk! Nézzük csak. Egyszer úgyis odaérünk. ahová kellett. azt nem muszáj. alatta siklott a víz. csirr. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. de olyat. Egyszerre dobott be kettőt. mint egy patak. Sajnos. ha kicsit kapaszkodott. se balra. Ott ültek hát. mi van ott! Még elkésünk. s a Kanga ül rajta. “Hát ez is furcsa . Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. melyik ér ki gyorsabban. Bagoly szerint az övé.” Leért a folyóhoz. az is majdnem olyan széles volt. ahol átjött. azt mondja magának. . azért áthajtotta a fejét. lassan.gondolja Micimackó -. bele a folyóba.

Nem én. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a Micimackó-Vízipólót. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. az volt-e az első. a Micimackó-Vízipóló. . . az én botom elbotlott! Malacka. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél.. . az én botom.. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. Valamelyik nap Micimackó. akkor botokkal játszották. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? Így kezdődött ez a játék. de ez természetes. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. . hiszen szürke! Nagy.. az én botom elbotlott . De mégis! De mégse! Látod a tiédet. akkor pedig ő nyert! . lenn az erdőszélen. azt se bánja. úgy látszott.. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. szép lassan.. botocskám! Malacka felizgult.Persze hogy az enyém. mert jobban lehetett őket látni.Mit gondolsz. ha egyáltalában nem ér el odáig. és mire Nyuszi kimondta: “Gyerünk!” .. a kicsi az utolsó volt.Á. .Á. botocskám! Botlott botocskám. Kereste a maga botocskáját. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles.kiáltott Micimackó. .Biztos. hogy az enyém? . Négy lába égnek meredve.Az enyém olyan szürkés . Igaz. mindig tovább tart. Micimackó találta ki.Füles! . mert könnyen beleeshetik.Úgy látszik. Lám.kiáltott Zsebibaba.kérdezte Zsebibaba.sivalkodott Malacka izgatottan.mondta hirtelen Micimackó. szürke! Nicsak. mennyi ideig tart. Csakhogy lassan jöttek a botok. szürke! Á. itt gyön! Naagy. elbotlott a te botod? . Ezekkel könnyebben is lehetett. de elvesztett huszonnyolcat. . De mert mind a kettő egyforma nagy volt. hát a nagyobbik volt az első. mire hazamehetett uzsonnázni. nyert már harminchatot. az enyém! .Gyere már ki.. na persze. gyakran játszották ő meg a barátai.Hát az egyik gyorsabban ért ki.mondta mélán Zsebibaba.mondta Malacka. mégse az. ez valami más. .Nyuszi. . naagy.átrohantak a híd másik felére. Látod te a tiédet. jaj. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. amíg átérnek? . gyere ki. mint szokott.Lám. a híd alól. hogy az enyém. . eddig még csak az övét látták. most már el volt szánva.kiáltották valamennyien. nem tudhatta.Gyün! . Bedobálták a botocskákat a folyóba. Micimackó? . Úgy jött. .. . . kétszer nyert.Úgy látszik. lesték... Malacka? Én már szinte azt hittem.Malacka! Én látom a tiédet! . ami annyit jelent. az is természetes. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. aznap volt a folyó a leglustább. mégse.mondta Nyuszi. mint az ember hiszi . Malacka. kinek a botja jön ki leghamarabb. aki nem mert túl mélyen hajolni.

. hogy mi.És lassan megfordult újra. . és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni.Fontolóra kell venni minden lehetőséget.felelt Füles.Egész ügyes gondolat .kérdezte Füles. így körbe-körbe aztán nem! . .Füles! ..Ha fürdőbe akarok menni.Miért ne? . Nem tesz semmit. . mit csinálsz te ott lenn? . Áthajolt a hídon..Ugyan. . .. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. . ....De Füles. Malacka. ..Hát. nem tudtam. mielőtt mulatni mentek.. Ha úgy érted. .mondta Zsebibaba. .. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen.. akkor ahhoz senkinek semmi köze. időt. Micimackó! .mondta végre Micimackó.De ha már benne vagyok. Hagyjátok a Nyuszit.. hogy csak játszol! .. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi.Én se remélem. adjatok neki időt. vagy (kicsit elhallgatott.Én valamit.kérdi Füles. valamit.kérdi Malacka aggódva. igen köszönöm. és Micimackó ragyogott.Én volnék? . .kérdi Füles hidegen. és így fest a helyzet. érted.felelt Füles.. . .. mondd.. Füles. forog! . kicsit fölemelkedve..véli Füles.. tudni fogja a kötelességét. hogy valami különleges . Még hogy én arra várjak.. amit egyáltalán vinni tudott. majd értesítlek. . kérlek ..Vagy véletlenül nem találtok el? ... Hogy talán.mondta a megszomorodott Micimackó -. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni. Nyuszi. kieszeltem . .. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. kérlek. hogy megmoshass.Na. Szót sem érdemel. a kövek hullámokat vernek. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.. és ha már itt tartok.Né.Halljuk. .Ez.De hátha nyakon ütjük véletlenül? . hogy jobbról balra még jobb....Úszni én is tudok .. .Egyiket.. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra.vélte Füles... . hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. .mondta Füles. és gyorsan hármat fordult maga körül..kérdezte Nyuszi.. . mondjuk. egyiknek meg kellene kezdeni.. . .Egyáltalán nem játszom . úgy szorította a mancsa közé. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ.Nem mintha azt hinném.Jaj. és a hullámok kimossák őt a partra..véli Zsebibaba büszkén. ..Három találós kérdést teszek fel neked. .. Micimackó.sikoltott a megrettent Zsebibaba.vélte Nyuszi. sokkal nehezebb.kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. hogy lehetne?. hogy a gondolat valami nagyszerű.Alig hittem. Mindenki mélyen elgondolkodott.sürgette Nyuszi.Ez nem egészen rossz . Pillanatnyi szünet következett.. . . .Úgy értem .

abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. és megkér valakit.Még hogy engem odacsapkodott.Nem is vághattam akkorát . Füles eltűnt. Hatalmas csobbanás. úgyis észreveszem majd.súgta Malacka Micimackónak. Micimackó elengedte a követ.Köszönöm.. valami szürke..mondja Malacka -. .. Füles. . Micimackó .Na hallod. és hogy ne találjon nyakszirten..Nem hagyhatom abba .kérdi Füles. hogy kicsit megvigasztalja. te aztán igazán átnedvesedtél! .. Kész vagytok? . hogy szokott az történni. aminek lenni kellene. Füles. szíveskednék Malackának megmagyarázni. Füles megrázza magát.véli Micimackó aggodalmasan. . Nyuszi érezte. Utóvégre. ha azt mondom: NNA MOST!!.magyarázta buzgón.. Mondd.Füles . .Na látod. még azon se örültek.Nem vágom hozzád. . alámerültem. Micimackó kezdte magát jobban érezni. ha azt mondom: NNA MOST!!.mihelyt ott áll köztük a szárazföldön.. Micimackó? Malacka.Micimackó .Nna most! .. de úgy vélem. . . . . . csak rád eshet. csupa sár leszek! .Ezt jól csináltad... hogy a Malacka botja végre megjelent.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. kicsit előbb.na tessék! Füles kecmereg kifelé.. . mint a Nyuszié. és kiúsztam a partra. Zsebibaba. csak úgy leejtem... Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. de mindig nagyobb lesz .vezényelt Nyuszi. Nyuszi... . Ide-oda forgatják. . és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. akkor dobhatod. Füles.Nem vágtál te oda akkorát . . ez egy jó gondolat volt. ha az ember .No kész vagy..mondta Füles. akik nézték.. vagy pedig a folyó nem az. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni.felelt Füles.. nézték.. nézegetik.mondta -.. .Mi volt a jó gondolat? .Nem téveszthetem el. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. egyetemesen üdvözlik a hídról. No de ilyet! ... Csak nézték ám. Füles . ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében..mondta Nyuszi barátságosan.. azért ez okosan volt megcsinálva. bámulták.mondja Malacka. Szívből ennek se tudtak örülni. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. akkor Micimackó dob.Én egész kész vagyok .Szeretek így forogni. Hangos kiáltással. vagyis hát csakis melléd mehet. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján.

. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket...Te.Tigris volt alighanem . Tigris? .. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . ott is csak folyton mondogattam magamnak. persze. .kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül. Nyuszi fontoskodni kezdett. már csak annyit tudtam. Tigris! .BELEUGROTTAM... hogy azok nincsenek is a valóságban. .Kérlek.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. . Füles! . véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve.mondta idegesen Malacka. . valaki belelökött? . nem is estem bele. .Ugyan. hogy nem csúsztál meg véletlenül? .Mi volt ez? .kérdi Nyuszi bölcsen. Ott álltam a folyóparton.. . gyerekek? . értitek-e. .hol itt a hiba? .Hát valamelyest csúsznom is kellett. .Hogy estél bele tulajdonképpen.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK..Csekélyértelmű Medvebocsocska.kérdi Nyuszi. hogy megkérdezzem. Micimackó.Füles .Biztos. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem. .J-a-j . Nem tudom. . hogy VIZES.mondta Zsebibaba izgatottan -. Hogy gondoltátok? ..mondta Füles hidegen. neszt hallottak. ha. Végre is a Füles odabe volt a vízbe. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. és most kinn van a vízből . kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol.Hogy vagy. . hogy mit értenétek ti alatta. . azt mondja: “Na.mondta Tigris jókedvűen...Fülest a folyóba lökte valaki. Azon gondolkodtam. Tigris maga jött át a cserjén.Nem állhattam oda.Mi hogy mi volt? .mondta ünnepélyesen. .Bocsánat. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre. . vagy legalábbis egész mások. Füles? .De ki lökött meg? Füles nem felelt..Nade..véli Micimackó.És te voltál az a valaki .mondják karban a többiek..De ahogy ott úszok a folyó felületén.És hol volt Tigris? . hogy gondolom? .kérdezte Zsebibaba. .kérdi Nyuszi... . . Még mielőtt Füles felelhetett volna. .Mi újság. megcsúszik. Tudod. . mikor kijönnek a fejből.

De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.. Jól van.véli Micimackó... akkor egyszerre minden eszébe jutna.mondja Malacka idegesen.Én nem . Malacka. . . hanem AMOLYAN délután. . végre is ez egy Nagy Erdő..véli Füles. .. a szemetet. és nézi.mondta a Tigris. .kérdi Tigris bosszúsan.Taszigálás vagy köhögés.. a kellemetlenséget.. Persze az olyanoknak. te mit gondolsz?. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam.. vagy nem jár itt . . Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe...Olyan öklelős . . és sok dologban nem biztos. . a Tigris engem is. ha ott fekszünk a folyó fenekén. és akinek kedve van. . mit szól mindehhez Róbert Gida.Próbálj engem is lökdösni! ..De nem történt akarattal .. Annyit mondtam csak: “H-á-á-ápp-cc-ii!” . . ugyan! Köhögtem. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután.. Sütött a nap. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. kérlek. .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni.mondja Füles. akik szeretik a hideget. . azoknak esetleg tetszik.. hogy Tigris itt jár az Erdőben..Nahát.Na jó. rendben van. Feltartja a mancsát.. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. Nézzétek. gondtalan és jókedvű volt. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára. Róbert Gida ..mondja a Tigris. hogy csak köhögtem? . Mondd..Nyuszi felsegítette a földről Malackát. én csak annyit mondok.nekem az a véleményem.Róbert Gida nem érti jól az egészet .mondja Nyuszi -. már tudta. .Úgy történt. . és ha valaki taszigáló kedvében van. .véli Malacka -..Nézz ide..kezdi Nyuszi. nem is tehet róla tulajdonképpen. ..Taszigált .Csend legyen! .A Tigris....Ja? Úgy elcsodálkoztam.Ugyan..folytatta -. . mindegy az.. itt jön Róbert Gida. . kérlek. De hogy leért a hídhoz. hogy ez nem is OLYAN délután. taszigálhat is benne. de különben olyan házikó az is. nekem mindegy. ez lökdösődés . Áthajol az ember. valamit tenni kellene. Az majd megmondja. .Istenem. . és szépen letörölgette. .mondta Zsebibaba mohón. mint a többi.. Erős köhögésem volt.Nem megmondtam..kiált Nyuszi. egyszerre csak egy beszélhet. . egy kicsit meglegyinthettem .... aki kicsit úgyis ostoba. ..Itt az a kérdés.Hát. milyen lassan megy a víz. . Füles. Malacka..Akárhogy is. és véletlenül épp Füles mögött álltam.Hát pedig én csak köhögtem .így Tigris.Köhögtél? .. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. Itt az a kérdés.Rendben van... ..Nna ..mondja Füles. én a vízben voltam .. és ott látta az állatokat. a rossz kosztot.

érted-e. De azt hiszem. hogy velük megy. . . Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! “Nem tudom. a legjobb nyerőnek bizonyult. hogy úgyis minden hiába... . Tigris és Füles is együtt távoztak.kérdik mohón. Ez egy olyan szép nyári délután volt.Nos? . mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek.Én úgy vélem. Füles.felel Róbert Gida. hogy nem rendes gyerek? . .Ki mondta. Aztán így is lett.. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt.. először véletlenül. aki még ilyet sose játszott. Tigris?” Róbert Gida.Nekem ez a véleményem.véli Micimackó.kérdi Róbert Gida. Nyuszi akkor kijelentette. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. másodszor akarattal.Általában senki se olyan nagyon komisz . . mert látta. valahogy így is van. Egész jó gyerek . és érezte.jegyezte meg Malacka odavetően. . a folyó nem bánta. ő se szólt.Igazad van . amint Kanga befordult az Erdőn.. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. jön a lefekvés. Zsebibaba kétszer esett a folyóba. .Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris.

véli Nyuszi. Hallottam valamiről. Micimackó kezd ráeszmélni.Micimackó .. . “Ráncba szedni.Éppen ez az..Mert . amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. Álmos nyári délután volt. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. a Nyuszira ne hallgass. és megtanít a kétszerkettőre.Én is így gondolkodom . . a bal fülemre meg vagyok hűlve. ránk hallgass. mikor a fülében kezdte érezni azt .. Azt mondta. Izé..Milyen ráncba szedésről beszélsz. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: “Ne hallgass Nyuszira. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. Malacka? Nyuszi nem bánta. Malacka? . De honnan kezdve? Micimackó arra kéri. .néha. ellátja a bajomat. hogy kicsit ráncba kellene szedni. Mondanád még egyszer. amit Nyuszi elmondott.Igazatok van . mi az a “kétszerkettő”? .. .Hát te.Nem is tudom. Malacka is bólintott: érti hát. és annyit mondott: “Ugyan!” vagy “Ez igaz!” ..kérdezte Malacka.. hogyne! . mikor Nyuszi hangosabban mondta: “Ugye. Nyuszit hallgatták.. nagyot ásít.Hogyne. de hogy? ...Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. amiről beszélnek.. Nyuszi? . Micimackó is velük volt. De aztán mégse.mondja Malacka szemrehányóan -. és nemigen hallgatott Nyuszira. jó.Igen. Malacka?” . ő elmondhatja még egyszer.Nyuszi végre kezdte befejezni .Ebbe nektek feltétlenül igazatok van.” Malacka kényelembe helyezte magát... . igen. Lassan felkel. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. . ránk hallgass. ugye. Mit gondolsz. .Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. az Erdő teli finom hangocskákkal. de hogy csináljuk? .” . és magához tér. hogy attul kezdve.Igen. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem.Igenis. te nem is hallottad... hallottam.Aha.... Tudjátok. Miről is volt szó? . hogy nem arról beszélnek. érted.Erre emlékezett Micimackó. .és a hangja komoly volt.Hogyne. Hallotta már valahol. Mégse tanított meg.Hetedik fejezet. . . hogyne.feleli Micimackó.

Na.az izét. az is valami. Megjavul.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? . De az mikor volt . Egyszer megkérdeztem Baglyot.A Tigrisek nem maradnak szomorúak . . Mélabús. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. . és kisebb lenne Tigris. hogy biztos legyek benne. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik.Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon.Most már tudom . mint szokott.. hogy arról van szó.Csak annyit mondana: “Ezt jól .Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . . Hát ő is mondta. .Ennek nincs értelme.. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. Elkezdett gondolkodni.mondja Nyuszi. hogy igenis féktelenkedik..És ugyan miért? .. . Másnap reggel érte megyünk . . ahol még sose volt.Mit dúdolgat Micimackó? . olyan “Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak.kérdi Malacka. vagy Nyuszi magasabb lenne. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket.mondja Malacka kételkedően. aztán otthagyjuk.Nekem van egy jó eszmém . el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb.Azért.Ez jó lesz .véli Micimackó..Á! . mert ha az ember szereti is őtet.. . Szomorú. . csak úgy öt percre. ..véli Nyuszi. De csak olyasmi jutott eszébe. Bánatos kis Állattá válik. Nyuszi”.Hallgassatok ide. az az egy tagadhatatlan. ha aztán mindig szomorú maradna ..kérdi Micimackó. ..sóhajt Micimackó. .Én ugyan nem szeretném.magyaráz Nyuszi. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal.. . mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. Csupa nóta.Ő is így gondolkodna . . mint Tigris. .kérdezte Nyuszi... azzal is segítettünk.. meglássátok.Persze. De elég is.Értelmes dolgokat dúdolgat? . . mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle. ami nem illett erre az esetre. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta.bólintott Micimackó. ..kérdi Nyuszi -. magányos helyre.de jól ide figyeljetek -.

Ezt aztán csak bízzátok rám” . Kangáékhoz értek. Az ilyen hideg. Csak az a kérdés. Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. Malacka kijelentette. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig.megcsináltad. Micimackó. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja..és Kangához fordul: .Hát majd elvisszük az Északi-sarkra . Zsebibaba is várt rájuk. Nyuszi kijelentette. és ha odaérnek. Ennek megint Micimackó örült meg.véli Nyuszi.és elsietett.Az nagyon messzi van.. De ha arra gondolt.. végre is egy magányos hely. Igenis. .” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta.. “Nem fogja azt mondani. Köszönöm. bizony az jó dolog lesz. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. és hol hagyják magára. Na.. ha azt mondaná: “Nem”. Ha azt mondaná: “Igen”. Másnap egész más nap volt. hogy nem! . Belezavarodik. Malacka. nem is bánta volna. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. Ez elég Rettenetes.. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba.kérdi Malacka. hogy jó lesz az. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. hideg volt és ködös.. Ha reggel felkel. nagy barátja a Tigrisnek.Jobb volna. Nem volt meleg. hogy ő miféle Micimackó. Vár. menjünk. Abban maradtak. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. akkor elszomorodott... akkor. Utóvégre ő fedezte fel az Északisarkot. igen.” Malacka örült az egész dolognak. és nem csinál semmi rosszat. mit csinál holnap reggel.véli Nyuszi. most hazamegy. Inkább az a fontos.... Érezte. de éppen más dolgom volt. Ha majd ott lesznek. amíg érte nem megyünk. hogy hova vigyék Tigrist... . ők kicsit előremennek. hogy neki ez kevésbé fontos. és megkérdezi Tigrist. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk.. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. ő ez a fajta Micimackó. akkor rendben van. nem mondhatja magának: Na. ha Zsebibaba nem tartana velünk.. ha onnan haza akar találni Tigris úr. vagy akármikor. ami őt illeti. mikor Malacka eljött érte.. Malacka.. Magam is így csináltam volna. ha szép maradt volna az idő. . Meg is mondta ezt Malackának.Ezt csak bízd rám megint ..Addig legalább nem... ilyenkor köhög és taszigál. aztán elkerülnek más irányba.Nem látja többé? . de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . . . hogy másnap reggel indulnak. Nyuszi.. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: “ÉSZAKISARK. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek.. Majd holnap. nyárias. És persze Micimackónak is köszönöm. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. . Mert ha nem volna semmi dolga.. én rosszat akarok csinálni. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG.... amit Tigrissel akarnak csinálni.. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. ködös napok mindig elszomorították.

kérdi sértődötten Zsebibaba. drágám? . Majd máskor.. esős napon . . Tigris előttük baktatott. Az erdő nagyon csöndes volt. . . No szervusz..vigasztalja Nyuszi. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja.aztán megint csönd lett. ja. .. a köd is sűrűbb lett. csak annyit mondott: “Hát gyerünk. vagy mellettük szaladgált. megint csak nem volt sehol.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. . Tigris? No menjünk. . ha itthon maradsz.Csúf.Most. Gyerünk. hogy nagyon messzire mennénk.Én nem szólok . néha nem. nem hallottak semmit.kiáltott Tigris. Ilyenkor nem panaszkodik az ember . Mikor az ember azt hitte. hogy már nincs ott.Majd most .De jobb. Néha. Eleinte Micimackó.mondta. meglátjuk”.kérdezte Micimackó Malackát.kérdi reménykedve Zsebibaba.kérdezte Zsebibaba. .így Micimackó. hogy Malacka felugrott volna. Valahol kopogtak .mondta Tigris. . egyszerre csak előbukkant. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. didergős nap .Úgyse hiszem.Nem volt igazi köhögés. . . Beugrott egy bokorba az út szélén.mondta Nyuszi. ha az ember jól odafigyelt.mondta Nyuszi. mi? . itt vagy.Csss! .feleli Kanga. Micimackó! Készen vagyunk? Jó. Zsebibaba.Hol vagytok?! . . Tigris hirtelen megjelent.Halló! .Miért ne? . ha horzsolta az útszéli csalán. később. Micimackónak is. . néha-néha beleszaladt Nyusziba.Holnap? . Menjünk. Zsebibaba! Majd délután átjövünk..Úgyis köhögtél ma reggel. drágám.Majd meglátjuk . és Tigris félkör alakban kerülgette őket. gyerünk!” .Mindig “meglátjuk. . és sose történik semmi .Na ugye látod. Ahogy mind magasabbra kerültek. megbökte Malackát. Nyuszi és Malacka együtt haladtak.rázza a Nyuszi a fejét. Malacka és Micimackó egymás után haladtak.No most! .. Jól elbújtak és hallgatóztak. . és aztán majd délután úgyis mindnyájan.. Tigris néha el-eltünedezett. Nyuszi megfordult.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya.kérdi Kanga szemrehányóan. Nyuszi.. . úgyis mindnyájan. Belevágódott Nyusziba. és újra eltűnt. . nem hall semmit. ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. . .Szólj .mondja Zsebibaba. mikor keskenyebb lett az út. Nem láttak. Megakadt valami a torkomon. akiről pedig azt hitték. .szontyolodik el Zsebibaba.Honnan tudod? . Majd most . Micimackó és Malacka utána ugrottak. gyerünk! El is indultak.mondta Malacka Micimackónak.

mondja Nyuszi tíz perccel később -. . akkor biztos. nem sokat. Na. . és nagyon izgatott volt.Csak nem akartalak elereszteni.. hogy de bizony úgy van. Micimackó? Micimackó helybenhagyta....De mégse. Vetted észre. persze.Hm? . gyerünk! . hogy a ködben minden egyformán szürke. . míglen az erdő úgy elcsendesedett. .Á! . aki túl jól ismeri az Erdőt. . . Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. hogy kezdje... de nem látta sehol.. . mikor már egy darabig szaladtak.Én tudom..Hazafelé megyünk. Malacka? .. . és Micimackó körülnézett Malacka után. Malacka olyan halkan lélegzett. .De én azt hittem. . Rohanjunk. Mért megyünk pont erre? . amilyen halkan csak tudott. Gyertek...Hát. ..No mi az. Tíz perccel később újra megálltak.mondta Nyuszi. .és azt hiszem.felelte Nyuszi....Hát. érezte.Én azt hiszem. Egy pillanatig. .. hogy bátor dolgot cselekszik. Micimackó? .. Vagy úgy! Gondolhattam volna. Előbbre haladtak.. .most már beszélhetünk.Buta ügy .Csak ne gondold. én azt hiszem.Gyerünk! .. hogy ez a helyes út. Pillanatig csönd volt..mondta Nyuszi félórával később. hogy az egyik a jobb mancsa.No? .Nyuszi meglökte Micimackót. Mit szólsz az egész dologhoz. ..vélte Nyuszi.. Tudta. Nyuszi volt a vezető. ..Még szerencse.mondta Nyuszi tíz perccel később. másképp esetleg el is tévedhettünk volna.mondta Nyuszi idegesen.mondja Micimackó .suttogta büszkén.mondta lassan.No . hogy attól majdnem megijedtek. .Malacka megfogta Micimackó mancsát. .. . és azon a gondtalan hangon nevetett.. Akkor aztán vártak még egy darabig. aztán újra hallották Tigrist kopogni. hogy izé. . Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. .Semmi. hogy nem tévedhet el.Ja..Te mit gondolsz.Itt volnánk .Ez igazán furcsa .mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -.. és úgyis tudja. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? .Nem is ...türelmetlenkedett Nyuszi. hogy melyik az. . . Malacka Micimackó mögött lépkedett.. Ha az ember elhatározza.. . hogy a másik a bal.. ... Majdnem. . De nem emlékezett.kérdezte Micimackó. amelyiken az nevet.S mindhárman elrohantak. jobbra kellene tartanunk... hogy olyan jól ismerjük az Erdőt.Látjátok? Nem megmondtam? .

Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. itt a jó kis Tigriske. .Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. Zsebibaba.Kereshetem őket én is? . Visszafelé indult.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. . ne beszéljenek egyszerre.Valahogy így van. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben.Tigris. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. és Kanga meglátta őt. és Zsebibaba. hogy Micimackó. . hogy már nem mondhatja senkinek: “Na. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt . .felelte Kanga. egy sarokba kuporodott. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón.Ma még nem. . Róbert Gidának így jó idejébe tellett. és kosarat adott nekik.kérdezte Zsebibaba. és mikor azt is megunta. drágám . . hogy az nem is volt igazi köhögés. hogy miért küldték őket. hová lett Micimackó? . és megpróbált saját magából kifelé . mindjárt azzal fogadta: . úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból.suttogta Tigris Zsebibabának -. Tigris. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. .mondta Róbert Gida -.magyarázta Zsebibabának Tigris. akkor mehetek én is? . aki nagyon jól tudta. míg megtudta.Mér nem? .magyarázta Tigris.Ugyan menjetek ki. el nem tévednek.kérdi mohón Zsebibaba. Gyere.Hát jó . Zsebibaba büszkén jegyezte meg: .Hová lett Micimackó? . és csak annyit mondott: .Majd meglátjuk .Most mehetek és kereshetem őket . hogy mi történt ma reggel.Hol? .No lám. hogy ez mit jelent.kérdezte. és hiába várt erre. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket. és Zsebibaba belevágott. .. drágám.Én is.Majd máskor. Épp jókor érkeztél. akkor meg kell őket keresni. fiúk!” .mondta Kanga. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. hát akkor menjünk előre.Mindjárt ki is öntötte neki. hogy elfogják. Éppen elkészültek az ebéddel.vélte Kanga. Mihelyt hazaért. . .Furcsa dolog ez a Tigrisekkel .Ha még holnap is el vannak tévedve.gondolta: inkább megy haza ő is.kérdezte Kanga Tigris elmondta. mire Kanga megszólalt: . . és hazamentek ebédelni. Kanga megkérte őket. Lementek a Hét Fenyőfákhoz.Egyszerűen csak nem tévednek el . milyen szépen hazajött. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek.. . .Mikor Tigris megunta a várakozást. míg csak el nem felejtették. .

és csupa izgalom volt -.. és képtelenek vagyunk. fenn az Erdőben. amit keresünk. . Valami elromlott közben.Hát ha haza akarunk találni. de nem jutott más eszébe. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: “Hiszen én is tudom. Egy árokban pihentek. de nem találunk. ha felszedelőzködünk. . . Micimackó . . Micimackó már unta az árkot. hogyha ide akarunk visszatalálni.A dolog úgy áll . . mert akkor esetleg olyasmit találunk. hogy esetleg mégse találnád meg. és aztán visszajönnénk bele. és újra visszatalálunk? . újra próbáljuk megkeresni.ugrálni.. és akkor az a valami. mindig ugyanabba az árokba értek vissza.. próbáld meg .De kérlek. ez valahogy úgyse jó így. amiért nem vitték el. hogy mi bizony valahol eltévedtünk. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne.. . Melyik lesz a legjobb út? . még volt értelme.kérdi Micimackó lassan -. mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. amit nem keresünk. na és az direkt Jó Dolog lenne. aztán megfordult és jött vissza. .. ha Róbert Gida meg a Tigris látják.mondotta Micimackó. mert akármerre indultak. Eddig nem . ezek engem már órák óta várnak haza... Micimackó felállt.mondta Micimackó alázatosan. Csak épp gondoltam rá.” Akart is valamit mondani. úgy gondoltam. de találunk. menjünk haza. hogy ő szomorkodik azon. végre tudom. akkor ezt se találnánk meg többet.Mi hasznunk volna abból? . Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor.Mert nincs is . . ..véli Nyuszi.Hát .mégiscsak jobb lesz.Azt gondoltam.Nem .Nézd. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: “No. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért .Valami eszembe jutott. hogy “SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. csak annyi.kérdi Nyuszi.ismerte be Micimackó. másrészt nem szerette volna. Valahányszor feltűnt előttük a ködben..sikoltott Malacka.Ha kijönnénk ebből az árokból.Mi majd itt várunk rád. ha nem látnám ezt az árkot többet. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. . Nézd. talán az a valami lenne.mondta hirtelen Malacka. Nyuszi csak nevetett azon.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben.Gyerekek! . Malacka. .De mikor elkezdtem mondani.. Mehetett úgy száz métert. te talán tudod az utat? ... hogy milyen ostoba ez a Malacka.Ennek nem sok értelmét látom . amit nem keresünk. .mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. gondolta. akkor megtalálnám. Elindult a ködbe.. .. .Az hogy volna .vallotta be végre Nyuszi -.

és kereste Nyuszit.. . azt hiszem.......siránkozott Nyuszi. Tigris az Erdőben bolyongott. Együtt indultak. Malacka...mondta Micimackó -. hol vannak... hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. különös hangokat hallatott. Jövök én is. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.. úgyis csak ugrik.Hát itt vagytok? . nekem haza kellett jönnöm. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. de ha senki se beszél. hogy ez egy egész Barátságos Tigris. . Hát jött szépen haza Micimackóval.. Hangosan persze nem merte mondani.. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. mert valamit itthon felejtettem.. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi. hogy mit akarnak.mondta egész hanyagul.. . mindenáron meg akarta találni. bizony .... amelyik ha ugrik nagyot. úgy tett.. Hirtelen mégis valami hangot adott... Úgyis keres benneteket. és így hát. Egy igen-igen ijedt. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta.. ahogy Tigrisek szoktak. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek... majdnem hogy visított. nézte. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. magunkkal kellett volna hozni.Esetleg Tigris megtalálja. én tudni fogom.. akkor.hallottam. csak azok a tizenkét csuprok.Jaj. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt.Jó. kezdett ám. majd megtaláljuk azt a valamit. hát hadd ugorjon. . Tigris! No de ilyen szerencse! . amíg nézte. Most gyerünk. Végre meghallotta a hangot. és nézte. taszigálniuk.Ja ... hosszú ideig kellett nézni.. merről jön a hang.. .Hát itt vagyunk. .Azt nem tudom. Mikor annyira biztos volt a dolgában.. mert kezdte tudni. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida.felelt Micimackó. . Nem akarta zavarni a csuprokat.... mintha nem is ijedt volna meg. mert hátha mégis téved. olyan Tigris. meg a Malackának is. ő majd megtalálja. .Hát Nyuszi? . ahogy Malackák szoktak.

éppen jókor jöttél. és hirtelen betoppan valakihez. Hú.akkor rendben is van minden. Még szerencse. mer akkor azt úgy hívom. Valamelyik őszi reggel. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. Micimackó tud. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. hogy ilyen ereje van a szélnek. és olyan hideget csinált éjjel. hol Micimackó heverész. Talán ki tud eszelni valamit. . amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. és a birtoka az egész.. és Micimackónak fel kellett őt emelni.mondta Malacka. Tudni kell mindenkinek. és meglátogatom Fülest. vagy valamit meg akar tudni.. úgy a feleúton. .” Malacka ugyan azt tartotta. keressük fel előbb Róbert Gidát. én azt vélem .mondta Micimackó -. Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben.Mert ami engem illet. ilyen alkalmakkor leültek ott. hogy: “Jaj de jó Nap. Felkeltek. elmegyek a Micimackó Kuckóba. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja.. hogy valami okának kell lennie annak. Az ember beteget látogat. mire jó ez a kitűnő helyecske.vélte Micimackó. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. és a szél se érte. Meleg zug volt. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. hogy mihelyt odaértek.Nyolcadik fejezet.Ami pedig engem illet. én azt akarom.. és amikor Malacka újra leült.Mehetünk is. és törték a fejüket. Először Micimackó házába nyitottak be. kicsit nyalakodtak. hogy mit csináljanak most. akkor megindultak. jó szorosan egymás . Ide süt mindig a napocska. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész.. . ha látogatóba indultak egymáshoz. Beinvitálta őket. Langyos és napos a zugocska. . Valamelyik nap elhatározták. ha az ember valakit látogat. de ha nincs odahaza.. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. hogy segítsünk neki újat építeni. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. Azért megyünk. mikor már ott voltak. hogy az ágakat is le akarta kaszálni.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . Micimackó. mert úgyis Csütörtök van. akkor úgyse kereshetjük fel . és ott azt mondják neki: “Ejnye. elgondolták azt is. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. Micimackó otthon is volt. mert nem is sejtette. hogy nem csinálnak semmit. és vége a látogatásnak.

és azért kaptak valamit. szaladtak Micimackó kuckójába. hogy végre megtalálják Fülest. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni . . Majd meglátjátok. az van neki.Mért. . hogy láthatunk. Ez olyan..Én azt hittem.kérdezte Nyuszi.Szervusz. kérlek. már annyira el voltak fáradva. .Azt hittük. amennyire csak tőlük tellett. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. Egy-két nappal . Nyuszi.Hangosabban. . mi különös van azon. az van neki. Nosza.. ki kellett próbálni. . Nézd csak.Hát csak menjetek.Van neki . Délután lévén.. Mire újból nekiszedelőzködtek.mondta Micimackó. Talán elfelejtették. . Füles. biztos-e.Úgy vélem .Jó. hogy ott kellett maradniuk ebédre. hogy áll . hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . .mellett.mondta Füles. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.mondta Malacka. amit az ember hamar elfelejt.Persze. Füles! . Már akkor Róbert Gida is otthon volt. hogy csütörtök van? . hogy soha semmit meg nem ért.És hogy milyen is nálad. Siettek is Nyuszihoz.Talán eltévedtetek? . .mondta Micimackó -. nagyon megörült a vendégeinek.Nem a!. .Úgy van. csak annyit mondott: . hogy esetleg a szél elvitte .Esze..Nyuszi csöppet se buta .Ez furcsa. igazán örülünk. . ez az oka annak.vélekedett Micimackó. nem hallom jól. . Mire hosszú hallgatás következett.kiáltották vígan már messziről.Senki se vitte el. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. Párszor ki-be járt az ajtón. Okos . most hátulról kapták a szelet.vélte Malacka. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni.vélte Malacka. . ott milyen jó.mondta Füles. mégis. . nem volt olyan nagy a baj. . Talán valakinek le kellett volna bontania? .Na. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig.mire persze leültek. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát.mondta Micimackó elmélyedve.és: .No! . Csak meg akartunk látogatni . Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot. .Itt vagyunk. hisz ez a ház még áll! . Hangosan vitatkoztak: . ahogy bement.Mi nem igaz? . bizony kicsit hideg volt odakünn. Micimackó.Esze. nem igaz? . Mire Kanga házához értek. és most megyünk is Bagolyékhoz. .

felelt Micimackó helyett Malacka. bizony.. mint akiknek nem fontos . Tudod. Bagoly ünnepélyesen bólogatott.. és azt óhajtotta.. bár az isten adná. Helyezzétek magatokat kényelembe.Vigyázz. hogy vagy. mikor éppen alatta állunk? .mondta Bagoly barátságosan.erre.. .ezelőtt repült erre. Nemsokára egész vígan.Mert látod. Szárítgatta a fülét. hogy észrevett. borzasztóan siettünk. Kedves tőle.. aki éppen olvadozni kezdett.. s úgy kellett törtetni előre. Malacka megvigasztalódott.. és újra kiegyenesedhettek. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn.Hát isten veled. .. . mikor a vihar tombolt az ágak közt. . Micimackó.” Igazán mindenki szeretné tudni. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. Malacka.. mikor Róbert nagybátyám .Ülj le. Te is. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?..Nekem úgy rémlett .Isten áldjon! . derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. Nem tesz semmit. Füles! .valamelyik nap.Eljöttünk megkérdezni. hogy kicsit megkésve érkezett. Na. Szépen megköszönték. atyaúristen. és igazán örültem. Micimackó. kérlek. Mintha egész csomó óra telt volna el. ha kijelentem. igazítsd ki a szavaimat.Csuda . akárcsak holmi zászlók. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba.mondta -. Bagoly . nehogy a szél elfújjon.Na és ha nem éppen akkor? . ejnye.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. engem is észrevett.. Malacka fülei a feje mögött billegtek. mert úgyis Csütörtök van. . Bagoly! . Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak..látni akartunk.mondta Micimackó. Hiányoznál.mondták.. isten áldjon meg.mondta Micimackó alapos megfontolás után. Nem mintha megszólított volna . bár odahaza lenne végre a tulajdon házában..mondta Füles. .mondta Bagoly. és könnyed oldalgással siettek el. mielőtt elmegyünk. De most szembejött a szél.Isten áldjon! .Jó napot. és jó lesz sietni. . Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni. hová.. . mi az? Szörnyű csattanás. Azt kérdenék: “Ejnye. hogy el ne késsünk .amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . és kényelembe helyezték magukat.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak.. .. figyelmeztetlek! -. . .Kérlek. . Bagolyékhoz. . de az bizonyos.Na és ha egy fa akkor esik le.. . s baktattak előre. de vajon az igazat állítottam-e. Malacka is itt van.. Az embert sok mindenre felbátorítja.mondta Micimackó -..utóvégre hosszú út áll előttük. Malacka . ha tévedek .

és kihámozta magát.Nem tudom biztosan. . Aztán jött egy még nagyobb reccsenés..mondta Bagoly. hol van Micimackó? .sivított Micimackó. labdává csavarodott..mondta idegesen Malacka. de most szerette volna tudni.Talán most annak is megváltozott a helye . Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül.Bagolyéknál vagyunk? . és úgy festett.Malacka . hisz én rád esek! A szobának az az oldala.Arccal lefelé vagyok valami alatt..Na? .Hol vagyunk? . amin tartózkodni szokott. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. mikor Malacka felállni készült róla. ilyenkor.Jaj. ami Micimackóból látható volt..mondta Malacka. a nagybácsi. . A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt.Mert ő szereti a változatosságot.Nem lehet . amelyik valamikor padló volt. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. lassan lefelé kezdett süllyedni. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.Oda nézz! .Alighanem.Juj ! .vélte Micimackó. .kérdezte a székek egyike. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. Csúnyán nézett arra a darabra. Megjelent Bagoly..Pedig ott tartotta. . Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. .. te. vigyázz! . és nem lett belőle semmi. útjában néhány vázát ragadván magához. Malacka. Micimackó.aztán csönd lett. . és a székek halkan Malackára borultak. mert épp uzsonnázni akartunk.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . ..így a Szék. hogy festene falnak. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. .mondta Micimackó a szék alól. Róbert.. a szoba másik sarkában. . .A mijét? . és gurulni kezdett a szobán keresztül. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. .Vigyázz. . csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka...Nem vagyunk olyan biztosak benne . mint aki hihetetlenül bosszankodik -. . Még egyszer átgurult a szobán. hogy Észak merre van..Ahá! . és kilátszott belőle két fül. Bagoly megváltoztatta a hangját. amit Micimackó foglalt el. . aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor.Az izé .

Bagoly. dúdolok de nem jutott semmi eszembe. hogy mi illet vagy nem illet engem? .vélte Malacka. hogy ami engem illet.Alighanem a szél .Mit csináljunk..Nem a’ . Na igen. inkább Micimackó. . és segíts Micimackónak. .Ú-úgy? Gondoltam.Hát akkor ki csinálta? . gondolom. . .kérdezte Bagoly. . Malacka lehajolt hozzá.Hja.kiáltott Micimackó halkan.E barátságos szavakkal felrepült.mondta Bagoly igen szigorúan -. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. .. akkor nem Micimackó a hibás.. s legjobb lesz..felelt Micimackó. te csináltad ezt? .. . Akkor őt vád nem illetheti.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? .Azt mondta.mondta alázatosan Micimackó. hogy téged nem illet vád. . akrobatának semmi. . . heverni a nyári nappal szemben.mondta Micimackó.kérdezte Malacka. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva.Szépen vagyunk.Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly. Együtt húzták-vonták a karosszéket. leszállt.mondta bagoly eltűnődve -. .Éppen most jutott valami . Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon.Olyan kis semmiség.mondta Malacka -. Nem jött semmi. Micimackó? . .Na? .Malacka! . aki a levélszekrényének szépségét csodálta.Bagoly . azt mondta. Azt hittem. gondolom. hogy megnézze az új mennyezetet. vagy úgy. gyere le. mi? .Ha a szél volt . .. .Nem hinném .Mit mondott. Nem volt külön dolog.. mellembe szorultan az ébredést várom.Micimackó . Arcom fődbe benyomódik. Ám egy derék medve? .

hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . ha másra gondolunk . ugyan nem mehetünk ki. mint akinek semmi köze a vershez. hogy jó.Fel tudnál repülni a levélszekrényig. Bagoly kijelentette. Várta is nagyban. ha az ember kétszer is elmagyarázza.Mert tudod. ha Micimackó azt hiszi. hogy miről van szó. és kijelentette. és olyan ajtó volt benne. akármilyen szívesen tenné.ott. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét.Akkor jobb is. átmászik ott. gondolta.tette hozzá . . . ó. . Micimackó előtt felrémlett az a nap. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. mikor kimenthette Malackát az áradásból.Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát.Hát éppen erről van szó. de egy másik. Csakugyan tépelődni kezdett. lemászik a fán. Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett.mondta -. Malacka. Arra valami ráesett. Malacka még gyorsan megjegyezte. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. Felnézett a mennyezetre.felelt gyorsan Malacka. lehetne őt újra bámulni. jutott valami az eszembe. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. arra az esetre. . amit ajtónak lehetett használni. majdnem felkéseltek nyakad. mire Malacka megjegyzi: . . S mint az előbb. kérem. Bagoly. persze. és segítséget hoz. . minek is akkor beszélni róla. és nem is találja szépnek. Talán lehetne. Micimackó ott ült a padlón. újra megrohanta egy gondolat: . akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével.Azt úgyse tudná. ami még nemrégiben szintén fal volt. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . füled. hogy ez volt az egész.De hisz azt mondtad. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe.vélte Malacka. . ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. hogy majd újra megemlítheti. szájad.Á. ahol a leveleket szokták bedobni. Ez is olyan dolog.Mert .Á! . . ami még nemrégiben is fal volt. te szegény állat. mielőtt értik. és mindenki őt bámulta.Te Bagoly . Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. hogy nagyobb leveleket kap.Na. ahol az ajtó volt. Hogy aligha tehetné.kérdezte félénken Malacka.de Bagoly csak azt mondta: . Bagoly köhögött. ha Malackát felkapod a hátadra? .

Micimackónak is hozunk majd egy madzagot. . mint emelkedik lassan a mennyezet felé. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. Micimackónak tetszett.véli Bagoly. . ott ahol most áll. neki mégiscsak repülni kell. ahogy elképzeltük. mást itt nem lehet tenni... míg Micimackó felel: Isten veled. és sokat fogunk még róla beszélni. és elmondok neki mindent.Haladunk.hanem ment útjára.Na és akkor Malacka csakugyan ott van ..A fádat. rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul. . és bemászott. Malacka. . amíg csakugyan kinyomta magát. esetleg Verset is csinálok róla. Nagy Dolgot művelt a Malacka lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Nagy Dolog lesz az. elég hamar ment. gondolta. . és a népek majd éneklik. mert akármennyi madzagjuk van. én elmegyek. hidd el.mondta a levélszekrényen keresztül. . hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. tudom.Úgyse szakad el . de én azért megteszem. az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. és kijelentette. mikor még ajtó volt az ajtó. mikor leoldotta a madzagokat. és szerényen megjegyezte. Bagoly. amelyikbe a régi szép napokban. Malacka is nagyot húz. .. lehozza a földre.. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. ügyes Medve vagy . hogy ő szép kövér. haladunk felfelé! . de úgy látszik.A dolog úgy megy. hogy hiszen csak egy gondolat volt. amin laktál.Szép. s ha megmentesz mindnyájunkat. akármennyivel is húzzák fel. Le is tudok mászni.. hogy veszedelmes. .selypített Bagoly. Isten veled. Malacka kinyitotta a levélszekrényt. addig-addig. amiket az Erdőben töltött olyan módon. s érezte. aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. ügyes medve.. . Egy szomorú pillantást vet vissza életére. és csak néznek.suttogta Micimackó vigasztalón. szó sincs róla.Meg se várta.. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. miket saját maga írt magának.vélte Bagoly. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. Boldog volt és izgatott. mindaddig. Aztán. és én alattad állok.Hiszen olyan Pici Állatka vagy. hogy szinte felkiáltott: “MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. köszönet és hála . . hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. De nem baj. s mikor mindennel elkészültek. benyomta magát a hasadékon. Micimackó! . Azt átlöki a dróton. kövér.Hacsak a madzag el nem szakad. igyekezvén segíteni. és várni lehetett . Csakugyan. a boldog órákra.Találunk másik madzagot. ledöntötte a szél.. amíg a másik vége szépen felemelkedik. már annyira büszke volt. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára.Itt minden rendben .mondta derűsen Micimackó. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé.

hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról.. Hát kérlek.. . ez épp elég idő arra.. akinek a fényképén fekszel. Micimackó lehunyta a szemét.mondta a Bagoly. mikor. De hát hol is tartottam? Persze.. tudom már. az is egy olyan szörnyű nap volt. ..Fél óra . akit elkezdtem. aznap délután. és kényelembe helyezte magát.Na. tudod? arról.

. mi hasra fektette fáját.. . (Barátja ÉN valék. kedvesem. most ők is fognak keresni..” Így lett: Egy Fa fekszik itt. . hogy ez mit jelenthet..A zümmögés. mi lesz. mit jelent. elég dolgom van.És már szaladt is.. mint egy fa. miként koporsót. Itten egy Fa fekszik.. Ha meg a házadnak ilyen pofája van. SZEKRÉNY. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Darab ideig várt. ah. Na isten áldjon. hatalmunkba venni őket. .. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA. Volt neki különb dolga. Nyuszi ott termett és megmagyarázta. MADZAG.mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. Micimackó lassan kocogott utána.) S erre lett egy RE-ET-TENETES... hogy más lakás után nézzél. Ott állt. szerette. Bizony. A laposra vágott fa ellaposodott. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. ha találkoztak . ÉJJELI VIHAROK Malacka orra vörösre gyulladt... Azóta. mily rémséges állapot! Lakása. Micimackó “Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: “ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. akkor itt az ideje.mert csakugyan fekszik. Olyan volt. Barátjával dicsőítette.” Ment és várt. ott bámészkodott. Ezek olyanok.nem mintha Malacka sürgette volna. amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Re-et-tenetes vihar. ha még e Tényt nem tudnád. Míg állt. amit kidöntött a szél. fája.mondta Nyuszi -. megmagyaráztam mindnek. a barátja álltuk körül. aztán majd meglátjuk. ahol azelőtt a Bagoly háza volt.. ilyet nem láttam még soha. mit Bagoly szeretett. hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni..” Míg azon törte a fejét. Őt szerette. még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról.Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is . “Mert ez se könnyű feladat .Kilencedik fejezet. az most nem festett háznak. “Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt . nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban. a költészet. hogy mért nem sürgeti. de az ember érezte.

de meglett. Kemény legyen. áhitattal mentési kísérleteit.kérdi Füles. Micimackó és Bagoly legott.Mér. Hát most majd eléneklem Malackának. hálás köszönetet rebegve. na jó. BÁTORSÁG .mondta Micimackó. ám hozzatok egy Kötelet. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Pénteken lesz tizenhét napja. Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál. hej. MALACKA. s jöttenek Dicső Állat.Engem semmiről se értesítenek. éneklem tettedet. . .Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot. s onnan intézte.” . előtte térdre is rogyott. Ez megvolna . segítség! Ordít Malacka. hogy nem szóltam . Nyuszi megmagyarázza. Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek.. (Én láttam ezt.Nekem igazán nem mondanak el semmit . . de inkább vékony. (Honnan levelet szoknak szedni “Ide levél jön!” felirattal. hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. kérem! Én láttam!) Láttam Malackát. és megtelt a berek. nekem kell egy MADZAG.mondta és REMÉNY. most a rabok kijöttenek. sodródtál azon az “IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által.) Segítség ide. Malac.mondta Füles.Ez mi? .Nem olyan lett. mint szaladt. S ha nincs. “ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.. . és háromszor egymás után elénekelte magának. amilyennek gondoltam. hős. és azt kimondta.) Oda nyomakodott Malacka. (“A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek.

. amit mondasz.de akkor már késő volt.Ez nem volt tisztességes üzlet. ha kedvem van.Emlékszel te arra.Micsoda? Ja. .Hát ebben igazad van. Nyuszi egy lábon állt darabig. Annyit mondtál: “Halló!” . Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. pláne. “Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember. mikor jönnek a többiek hozzád. Nem váltottunk szót. Gondoltam: majd azt mondom neki. a fene egye meg.mondta Füles. Füles. és még mindig azon tűnődtem. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . .Nekem akkor sietni kellett.mondta Micimackó némileg félénken.. “Mi?” . Füles. . . Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba.Ebben lehet valami. . .Az akkor tizenegy nap lenne. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére.Te vagy a hibás.Majd gondom lesz rá . Mindig itt vagy. . . és várod. A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. Kicsit többet kellene mozognom.mondta Füles.Jövő pénteken lesz. . . ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül.senkihöz egy szót se.Nem beszélgettél.mondta -.mondta végre. Kicsit jönnöm-mennem kellene.S ha azt hallom kívülről: “Ejnye. . hogy mit feleljek. ez a Füles” .Kicsit elhanyagoltalak benneteket. ADOK-VESZEK. Nem mondtál semmit.De nem diskuráltál . Micimackó? . Nyuszi . mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. . igen. ne felejts el értesíteni.Hát tizenhét napja éppen nem lehet. Gondolkodott. Sose látogattál meg egyikünket se.és már szaladtál is.mondta Nyuszi.mondta Füles.Te. mikor én neked kijelentettem. . .Mi az. . mert nekem most úgyis mennem kell.akkor már mehetek is. Nyuszi megindult. az Erdőnek ebben az egy sarkában.S ma szombat van . .Isten áldjon! .. . . Malacka .Na igen .

mintha nem is figyelnék oda. ha esetleg nem értették volna rendesen. akart is valamit mondani. neked hogy kedvesebb. emlékszem. Malackának fellángoltak a fülei. Malacka. Foglalkozni kezdett magával. Micimackó? Arról az. Róbert Gida vezényelt. . hallgatta.. .Nem szoktak hétszer zümmögni.. Izéről. Malacka felsóhajtott boldogságában. . Micimackó. .. .Kijelentetted.A többieknek már mondtad? . ha most itt elénekelnéd nekem.Én legjobban szeretném. mi? Mikor az az Izé. Micimackó. . hogyan csináljanak... szerette volna. De a vers azt mondja: “Remegtél? Nem. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére..a versben persze hogy megtetted.Ez csak olyan belső remegés volt .Hát ..mondta Micimackó.. Malacka. és elhajította.mondta Micimackó. Malacka nem szólt semmit.Malacka hallatlan közönyt tettetett. .. nem jött ki semmi..Mert eleinte bizony egy kicsit.. . Nyuszi újra elmagyarázta nekik.Malacka orra pirulni kezdett.Ilyet ugyanis nem írtak soha. mit.” . . Mert akkor Mindenki hallja. belsőleg. Ha egyszer a vers mondja. . Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára.. Ha most itt mindjárt eldúdolom. .kérdezte Malacka.Nem szóltam.... Bátor Malacka ő. hát ott volt már mindenki. Micimackó említette nekem. de bár köhécselt is egyet-kettőt. vagy megvárjuk.Ó! . Aztán elénekelheted mindnyájunknak. Micimackó? . Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). Malacka.. Mindannyian . .Hát nem is .mondta Malacka.. . nem... Micimackó elkezdhette: . Én meg elfordulhatok és mondhatom: “Igen. Ott le is telepedett. hogy az úgy igaz.Meg is írtad.Ja...Hét? .. Én szerettem volna tudni..Hét szakból áll. . Úgy értem: csakugyan megírtad? . pironkodott.” És úgy tehetek. amelyik úgy szólt: “MALACKA! Hős. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. Azt. igen... de nem merte kérni. amíg a többieket is megtaláljuk. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. És az emberek tudják. kivéve Fülest. aki egy pillanatra megállt. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. fölvett a földről egy ágat.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? .Megírtam.kérdezte végül. Mire Micimackó elkészült.Meg is írtam.mondta Micimackó . ha egyiket-másikat újra elzümmögi.És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. .

most már csak a ház kell neki.kérdezte Micimackó. Mindent szépen bele az újba.mondta Róbert Gida. s ha a népek azt se tudják már.Ez lesz az új házam neve .Ugye. és az különben se mosogatórongy. vagy úgy. és rendesen ki tudják írni: KEDD.Ja. akkor úgyis jól nézünk ki. levegőtlen és piszkos. . mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen.mondta Bagoly fontoskodva. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. mikor már a spongya. kedves! Nagyon gyorsan mondta. aki egy fűszálat rágcsált -. Bagoly. és megmutatta. mint vers. Megdicsérték Micimackót.mondta Kanga.Zsebibaba. nem rossz? Úgy értem. ott van ni. mert sose tudta.Találtál már új lakást. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . Bagoly! Ó.. Majd röviden és gúnyosan felkacagott.Nevet már talált az új háznak .Na és hogy állunk az új házzal? .. Kangát ez zavarta kicsit. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát.ott ni! -. . De Kanga csak ennyit mondott: . és ráesett Bagolyra. ha ez is lejönne. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. kijelentették. hanem a sálam. A felirati tábla leesett a földre. már valamennyien boldogok voltak. . és ez a szőnyeg.Jaj. ugye. . mintha a sarokból nőttek volna ki.. mert ilyesmiről nem is tudott.. és kijelentette neki.Dehogynem. és kijelentette. azon húzták fel Bagoly karosszékét. Össze is veszett Bagollyal. Kanga odalenn kötözgette a kötelet. Volt nagy kötelük. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . Négyszögletes deszkadarab volt. mikor valami levágódott a fáról. mit csinált. mi a fürdőszivacs. az mind kell. és rajta a ház neve: “ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. hol van Zsebibaba. kicsit csodálkozott. hogy a vers kitűnő. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: .Hát.nekiláttak a munkának. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal.. akik helyesírást tudnak. Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . és hogy legjobb lenne.. Tudod. amit kihoztak a régi lakásból. ott van ni! Ó. . mi az. Bagoly? . Bagoly. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . . Bagoly lenézett. képeit meg mindenféléjét. hisz az nem is spongya má. mikor ott fekszik előttük.

Leült az “ODVASLAK”-ra. . a mocsár mellől. . amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá.Várj egy kicsit! .Ehun van ni! . Füles lassan maga körül nézett. Róbert Gida! .mondta Nyuszi. aki örült. akinek az “ODVASLAK” a hátát díszítette. .Egyedül . és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát.Gyere.Arról értesítettek . és mosolygott magában. . amit Füles talált.Ha Micimackót és Malackát magával hozza..kérdezte Bagoly bosszúsan. és megállt Malacka előtt. és felvette a felirati táblát. hogy új lakáscíme “ELMÁZOLÓDOTT”.Hó . mert nem tudta. De nem szólt. .Ja.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . . . Micimackó meglökte Malackát. megmutatom a lakást. amit Micimackó dalolt .és újra: “Na de ha mondom!” S mire odaértek.mondta melegen Róbert Gida.Van már ezen név is meg minden! . De az ember lélegzethez szeretne jutni.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. Nemsokára meg is találták.mondta Róbert Gida. .Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. .mondta.No nem baj.Gyere. No.a másik rámondta: “Na de nem lehet!” . kihallgatja a beszélgetésünket . Gyere velem.mondta hangos suttogással.Menjünk. hogy rábíztak valamit.Valaki. és maradhat. Róbert Gida. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. ..mondta Füles büszkén. Tigris! . örülni fogok a társaságuknak.Rendben van .Jó reggelt.mondta. Bagoly? Bagoly. aki most vette észre. Bagoly? . . . hogy nevessen-e vagy mit csináljon. aztán visszafordult Róbert Gidához. szigorúan köhécselt Füles irányába. . . elindult a barátaival. Nem gondolod.Halló.mondta Róbert Gida. Micimackó! .kiáltott Nyuszi. hát csakugyan az volt. . Az egyik azt mondta: “De úgy van!” .kérdezte Nyuszi.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. . Füles visszaintegetett. és Malacka meglökte Micimackót.mondta Zsebibaba.Ez derék .mondta. Róbert Gida felugrott. Füles. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. . hogy bizonyos Személyiség lakást keres. . Tigris: hol az a kötél? Mi az. ahol nemigen járnak -. mintha álomban cselekedne.Egyedül vagyunk? . De mielőtt odaértek volna. úgy látszik. te vagy? . Füles! . lenn. Hiszen egyelőre úgyse fontos.mondta Bagoly.. .Pont Bagolynak való lakás.

.Pont Bagolynak való lakás .Köszönöm. hogy valami nincs egészen rendjén. mi. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. neked is valahová máshová kellene menned.mondta . Malacka? Malacka mancsát rázta.mondta. Micimackó . ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. mert érezte. Malacka? Te mit csinálnál. Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit.Jönnél. boldog lesz benne. Micimackó megelőzte. hogy kezdje.S remélem. .róla.mondta nagyszerűen. . .Nagyot nyelt. Róbert Gida? .Örömmel jönnék. . de nemigen tudta. .Hát . mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.Mit gondolsz. . .mondta.kérdezte Füles kicsit aggódva. . kétszer is.Velem jönne lakni . .a lakás mindenesetre nagyon szép.

L. mármint tudomása az Értesítésről.mondta. Darab papírt vett elő a füle mögül. . ne “rajtázz” engem. sőt mondhatnók.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. még ez a K. rokona és üzletfele . hová indul. Elmondtam neki reggel mindent. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől.Kérlek.mondta Füles. hogy hogy írják. Valamennyien megígérték. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt.mondta. és szétterítette. mert mielőtt megkezdhetném.aki azt állította. hogy nincs is. aláírás Nyuszi. és újra kezdte: .Hát izé és a többi. . hogy ennek el kell következnie. Előbb és Utóbb.Óriási. Füles! .mondta. hogy: “Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés.Tizedik fejezet. . hogy terjesszen elő egy indítványt. . mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. és kényelmesen emelkedett fel. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni.Rajta. hogy így szóltak egymáshoz: “Na. hogy honnan tudják. . és mikor már valamennyien helyet foglaltak.mondta Füles aznap délután. Még azt se tudták. Korábban?” .Fontoskodva köhögött. bár hisz ez nem olyan biztos.Valamennyien tudjuk.Mire a másik azt mondta. .Meglepetés. hogy hogy van. mikor már érezte. igenis Balra Tartsatok. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. Senki se tudta. . hogy tovább ez így nem mehet.Megkértem őt.Erről itten nem tud senki semmit . Füles kijelentette. elvitte a többiekhez. két másik ismerős. ott el is búcsúzunk. hogy elolvassák. hogy jönnek.Nyuszi leült. Nyuszi egy “Értesítés”-t agyalt ki. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe.Engem kért meg . Valamelyik nap.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . . . Nyuszinak egy ismerőse. már annyira biztos volt benne. mert a “Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. is tudatára ébredt annak. miért indul el. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. Mire nagy nehezen elkészült. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. senki se tudta. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. Még a Kicsik Legkisebbike.Jöhet. vagyis inkább rokon. amiben ez állt: “Itten arról értesíttetik. . . Na aztán leültek. miért jöttünk itt össze . hogy a Dolgok meg fognak Változni. egy kis . mint a felelet. . ne siettess . Kérlek. Nyuszi felállt. mikor látta. mert lehetett az éppen másvalami is -. hát igen.Füles is? . hogy valamennyien a lakása felé tartanak .Hát . Határozatot kell hoznunk. .mondta Füles.súgta Nyuszi Micimackónak.

vagyis hát eddigelé. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis ökörszemet.) Hová? Senki se tudja. eddigelé. Még jó. . Csakugyan így is gondolta. Testvérek ők. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok.mondta Micimackó rajongva. én s minden barátod a vízbe hagy. vége! ...Köszönöm . jó modorú Medve. (Most erre kéne rím. e költemény üres a fészek. itt abbahagyom az egészet.vélte Nyuszi . de ő csak ment ment.. . hogy menni. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. valamennyien hallhatjuk.az is akart lenni. annyi szent. A címe. menni. Fülesünk szerzeménye.. ugyanis eddig. . Ez nehezebb. egyszerűen VERS-nek címeztem. (A “szent” se rím. (Mondják..az. Elindult a Róbert Gida.A Határozat . .mondta Füles. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. mit felolvasandó vagyok. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. Róbert Gida. Eddigelé. sokkal jobb. s elvisszük Róbert Gidához.Hát . mikor befejezte -. elindult.. mint mondám. mint hogy gondolám. A vers.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott... verseket az Erdőn Micimackónk írt. .költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt.Ó. mint az enyimek! ...) És már csak ennyi.mondta Füles szerényen ..mondta Füles. Mint a vöcsök. isten veled. béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége. akkor most tapsolhat. öcsök.. hogy egyszerre mentek... na látod! Üdv neked s béke.Ha valaki tapsolni akar . vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban.) Vöcsök: De erre nincs. menni. . Valamennyien tapsoltak. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk.

No.. . . és a madarak is énekelnek. barátságos és kedves dolog az is.Szervusz. Róbert Gida megszólalt: ... Mert mézet enni.És eloldalgott.. hogy hívják az ilyesmit.. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. s miután egy darabig haladtak. mert izé.Nagyon kedves. hogy gondolkodjon. mert leírtuk. ahol kellene neki lenni. és vártak. . mi azért vagyunk itt.Hogy csinálsz Semmit? . Mire Róbert Gida elolvasta azt. Füles? .Mondd. hogy miért.. hogy mi Tetőled..kérdezte Róbert Gida. hogy mi lesz.És én azt mondom: “Én nem bánom. hogy “Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” ..mondta Róbert összehajtotta a papírt. . meg van írva. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat. mint mikor már nyalja . .mondta -.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit. hogy elmondjuk Neked. Mikor mindezt átgondolta.Szervusz! . hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. mert Te. Hát tenálad.. Azután arra gondolt. Bár nem tudták egész biztosan.kérdezte Micimackó. azt mondta: . Te meg azt mondod: “Na.. ha Malacka velük van. . Füles a farkát csóválta. én megyek.de nem tudta. valahogy bátorítani akarta saját magát. mielőtt nekikezd az ember. hogy szinte jobb. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. nem kellene egy kis Izé?” . Alig van itt már hely. nagyon vigasztaló . vagyis tudjuk is valamennyien. Elindultak vele Róbert Gidához. .És elindultak együtt. vagy pedig az lesz. Micimackó. .Alá is írták. mindnyájan. Malacka?” . ha mi ketten Malackával elindulunk.Sehová . és . Micimackó! . és mi. Lökdösték egymást: “Ma kezdd te!” . Gida. . hogy rövidre fogjam. erről van szó. hogy azt mondja: “Köszönöm”. . mindenki ebben az egy Erdőben van.Meg kellett állnia.Mit szeretek? ..Jöjj.Hová megyünk? . és egyik sincs ott.Jaj..Róbert Gida . hogy Téged meglátogassunk.aztán Fülest valahogy előrelökték. és felnézett. mindnyájan! . mi úgy hallottuk. Nem látjátok. ez csakugyan jó dolog. . a többiek is kezdtek eliszkolni. mi az. és a többiek felsorakoztak mögötte. El is indultak arrafelé. hogy VERS.Szervusz.mondta Róbert Gida.Legjobban azt szeretem a világon. Hát csak álltak ott. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt.Mérgesen fordult hátra a többiekhez: . és erre nem szerettek gondolni.Ezt én is szeretem . hát igen.. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . ha ilyenkor szép idő van odaki. már csak Micimackó volt ott.mondták valamennyien. ez így van már. egy darabig elgondolkozva. minden cseng-bong.. . olyan az a perc.kérdezte Micimackó..mondta Róbert Gida. elkelne egy kis Izé. Micimackó! . egyik oldalról a másikra csóválta. utána szaladva.. Nem tudta.És különösen. hogy majd valaki megszólal.Hová megyünk? .mondta Róbert Gida.

Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat.mondta Micimackó. gyorsan hozzátette: .mondta újra Micimackó. hanem szép sima fű nőtt rajta. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe.Medve is lehet? . amit úgysem hall. . . hogy milyen jó volna. . . akkor ő is megérthetne vele sok mindent.És az olyan nagyon nagy dolog.és mész. éppen mikor indulsz.Azér a Vezéreknél nagyobb. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar). bársonyos és zöld.Az ember csak megy. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. hogy mikor rád kiáltanak. mert másra gondolt. csak ült. csak ne lenne vége. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. amit mondtál.és azt feleled: “Ó. gondoltak Erre meg Amarra.Izé-lovon. meg mik jönnek Brazíliából. meg a tengerben van egy sziget.és arra gondolt. S miután el volt varázsolva. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. . mint a Királyok és Vezérek és a többiek. Az egyetlen hely az Erdőben. Ott volt előttük az egész világ.Ahá! . Az is olyan nagy.Mert én azt hittem..Akkorák nem.Ahá! . ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. és csakugyan nem csinálsz semmit.Persze. De Micimackó is gondolkodott. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. még akkor se. amit már megolvasott. az mind ott volt velük a Völgyben. ami semmi.Olyan mi? . semmit!” .Ja. és nem izél semmivel. jaj.. mert soha senki nem tudta megolvasni. hogy csináld: “Mit csinálsz most..Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. de van Európa is. ló? . ahová nem is jár hajó. Róbert Gida tudta. . és gondolta. mint a Királyok . és nézte a világot. lovag? . annak hívják. Továbbmentek. a földje se olyan jó. és azt mondta: “Jé” és “Nem is tudtam!” . és vannak Vezérek. . hogy Micimackónak ez nem tetszik. göröngyös és töredezett.mondta Micimackó. amíg csak nem ért az égre. . összekulcsolta a mancsát.Ahá! . és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . amit mondtál? . mint az Erdő többi része. odahallgat olyasmire.kérdezte Róbert Gida lustán. hogy ez el van varázsolva. igaz is! . ha egy madzagot kötött minden fára. és elcsendesedett. de mikor látta. . ha az ember olyan izé. Róbert Gida?” . s ami csak előfordult a világon.mondta Micimackó. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk.Úgy.mondta Róbert Gida.

Köszönöm! .s azon tűnődött. hogy nem fogsz engem elfelejteni. .Kelj fel.Itt leszek. s elmondta magának: “Valahogy nem egész jól csinálom. Róbert Gida? .Még hogy én? . Egy vesszőt ragadott fel.mondta Róbert Gida. Micimackó felkelt.Ha én. ..Most már majd nem annyit.Mert ezt kell mondani.mondta saját magának bánatosan .. Micimackó. hogy folytatja. . ha az embert lovaggá ütötték.No.. amint valamennyien együtt laktak egy lóval.Nos? .. .Micimackó! .. és az illető mégis hű marad.Persze hogy lehet! .. .. Micimackó bólintott. hiszen tudod.mondta Micimackó. Micimackó! . ha már majd Semmit se csinálok.kérdezte Micimackó.Talán . Róbert Gida. aki már nem is mond el neki semmit se.Soha többé? .Csinálok is belőled egyet. Akkor se. De Róbert Gida újra elcsendesült. ahová menni akar. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. és azt mondta: . . Micimackó. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket..Te. Lovagjaim Legnemesebbike.. ha már százéves leszek. Aztán újra álmodozni kezdett. hogy az ember hű valakihez.Én akkor milyen öreg leszek? . eljössz ide néha hozzám? .Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . Róbert Gida? ..Így jó lesz .. Micimackó úr.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt.kérdezte segítségre készen. állával a keze fején. Nem engednek. Micimackó gondolkodott darabig. és azt mondta: . Megígérem. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelente. hirtelen megszólalt: . itt-ott megrázta a fejét.Többé már nem csinálok Semmit.Te is itt leszel? .. ha visszajön onnan. Micimackó. Igazán itt leszek. mikor mindezeket el akarja gondolni. .. ígérd meg. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával... ha majd. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. Micimackó várta. .. amiket Róbert Gida majd elmond neki. aztán újra leült.Kilencvenkilenc.. .Micimackó. .Micimackó. . Ha. aki még mindig a világot nézte. ráütögetett Micimackó vállára.Nos...

mondta. . . az Erdő végében..Micimackó . . Róbert Gida kinyújtotta a kezét. Így aztán együtt elindultak. és akármi történik velük útközben.mondta komolyan Róbert Gida -.Hová? .No gyere! . és megérintette Micimackó mancsát. ugye.Abbahagyta.Megígérem .Mit fogok megérteni? .Róbert Gida nevetett és felugrott.. Még mindig a világot szemlélve. akármi történik.kérdezte Micimackó. De akárhová mennek. újra próbálta: . semmit! ..Micimackó..oOo.Á.Akárhová . . ha. ..mondta Róbert Gida. . te meg fogsz érteni? . az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. ha én talán nem egészen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful