A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM ELSŐ FEJEZET,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárvanyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. -

Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. mialatt bandukolunk. . . ahol lepihenhessen. éppen tűnődöm. vagy. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. Minél inkább havazik (Zik-zik!).De azt mondtad.Micimackó . . Malacka . ha most szépen hazamennénk. úgy érezte. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. csak fehéret. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. Micimackó? . amikor Malacka és Micimackó. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni.Biztos vagy ebben? . mert nem akarta. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. annál inkább. útnak indultak. mint most. el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet.mondta Micimackó. amit Fülesnek el akarok énekelni.kérdezte Malacka aggodalmasan. összeszedte magát. és akkor mingyárt látni fogod. mi lenne.Zik-zik . hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt.mondta végre...Azért tettem ezt bele. hogy annál zümmögőbb legyen.Igen. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni.. Malacka.Elénekelem neked. hogy mindig körbeszaladgáljon. . (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. miután belefáradt.A zik-zik előtt? . mint Micimackó. . micsoda? .Be is fogjuk magolni most. Malacka. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet.Magad is el fogod ismerni.mondta Micimackó türelmetlenül.Az megint más . (Halihó!) annál inkább havazik. .Ez nagyon jó ötlet. de csak halkan és közönyösen. . Éppen erről van szó a versikében is. .Melyiket. helyet keresve magának. ami pedig a füleit illeti..Zik.Tudod. ha meghallgatod. hol egyebütt. De akkor nem jó volna hazamenni. jó félóra múlva..Azt. . hogy havazik. . .. (Zik-zik!) . És elénekelte: Minél inkább havazik. és a hó. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. . de ezt előbb mondtam.mondta Micimackó. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. . Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél.Aztán mennünk kell. Azon tűnődöm. Elállt a szél.

. .Neked is van kuckód. mert az is fontos. Így énekelte Micimackó. és azon tűnődött. és amikor befejezte.Köszönöm.Ez egy Nagy Gondolat . megint lehetett nevetgélni.csak ennyit jegyzett meg: . . Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek.Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. . .Nincs bizony . szünetet tartott. .Arra gondoltam .mondta Malacka. amiket a kapufélfáról szedtek le. csak nagyon hideg volt itt is. hogy izé. Micimackó . . és megkerülve a ligetet. És ha elkészültünk.mondta Micimackó.óvatosan persze . nem is annyira a házikóról lehetne szó. mi lehet odakünt. elnevezzük Micimackó Kuckójának. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. Ekkor kopogtak. eltekintve.Te. . ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. Leszálltak a kerítésről. Malacka a Zik-zik-et énekelte. és leültek arra a kapuféle korlátra.mondta Micimackó -. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét.mondta Malacka. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. hogy Malacka meg fogja jegyezni. és nekem is van kuckóm. ahol a dorongok heverésztek. amit ott találtak. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. remélve. mint Füles. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. Afrikába kellett utazni sürgősen. . de ilyen remeket még sohase hallott. Malacka . Mehetünk. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust.Ide a Fenyvesligetbe.Azt. Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. Itt legalább nem havazott. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára.mondta ünnepélyesen -. szélmentes zugba. oda és vissza.Hová építsük fel? . . Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. Malacka. mint inkább a fülekről. . Csak szegény Fülesnek nincs.És mit gondoltál Fülesről? . .mondta Malacka szünet után. Fülesre gondoltam. Egy idő múlva nem fáztak annyira. el is jutottak arra a helyre. ahol Füles merengeni szokott. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. azt hiszem.Micimackó fázik. Micimackó a többit. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. de inkább egyre vastagabb lett.Ide .A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . De Malacka .mondta Micimackó hálásan. Senki más.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. és hogy ne fázzanak annyira. s miután ő ezt határozottan unni kezdte.

... Szót sem érdemel. . . . ..Jaj istenem. és elég levegős. merő tévedésből.Igen. ők tehát nem gondolhattak erre. Nem fontos. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra.tette hozzá kicsit élénkebben földrengés nem volt az utóbbi időben. Tudod.No de Füles. még ott volt a házikó. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. mire gondoltál. ha én így fázom.. Róbert Gida. ..És a fagy is beállott.Hogy vagy? . nagyszerű . Füles .És mikor ma reggel kijöttem belőle. kérlek. De úgy látszik. .mondta Füles az ő örömtelen hangján. Olyan kuckófélét. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg..” És ekkor majd szomorúak lesznek.No mi baj. köztünk maradjon.Ó.Nagyon jól tudom. Nem tudok róla. Nem lehet mindenkinek saját kuckója. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. No. . Füles! . tévedtem. én mindig azt gondoltam. . hajnali három óra felé. És mikor visszamentem. de ha még hat hétig havazik így.mondta Füles borongós hangulatban.folytatta suttogva -. .Igazán? Hisz ez nagyszerű! . én igazán nem tudom. .Magam laktam volna. . Nem fontos... csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. Szóra sem érdemes. de . . De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol.Miféle házat? .Igen .Szervusz.Látom. Legalábbis azt hittem. A mező ugyanis a szabadban van. Füles? . nem szeretném. .Nem rád célzok.Ki lakott benne? ..hideg van. . Szabadban van. Nem fontos. hiszen csak . Legalábbis nem vettem észre. Róbert Gida. ahol élek. és ebben nincs semmi különös.Igazán? . Róbert Gida . Füles.mondta Füles. és máris szomorú volt.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. ahogy némelyek gondolnák. ha másoknak is említenéd.Mindazonáltal . már nem volt ott. Te más vagy. Róbert Gida. Nem volt ott. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. hiszen nem is olyan kényelmetlen.mondta Róbert Gida.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. Csak úgy mondom.Olyan kis házat.Havazik .Semmi. ahogy talán gondolni parancsolod. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: “Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. ott lakom. .

mondta Füles -.mondta Füles.Ez Róbert Gida! . Az éneklők elhallgattak.Én azt hiszem.Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . akik ellopják bizonyos személyeknek a házát.kérdezte. ahonnan a dorongokat cipeltük .Kész a kuckó! . Nem tesz semmit.máshová figyelt.mondta Micimackó élénken. . ..Onnan kiabál. . mintha késsel vágták volna el a fonalat. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben.. hogy bizonyos személyek.felelte rá a sípoló kis hang.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. Bizonyára érted. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta.kiáltott Fülesre.Nem hallod? . .. dörmögő hang. .Ez Micimackó . a fenyőfák mellett. annál inkább havazik. .Nagyon valószínű . néha előfordul. Szót sem érdemel. ahol Füles lakott.Kész a kackiás kis kuckó.énekelte a dörmögő. hogy minél inkább hull a hó.Tessék! . hogy visszaugrott a házikójába. . hogy zik és zik. és sietve eliramodtak. . . Egyszerre megváltozott az ének szövege.. Róbert Gida is csodálkozott. De azért egy kicsit csodálkoztam. .mondta Róbert Gida izgatottan. míg vissza nem viszik az illetőnek. mély hang. De olyan mértékben. .Zik-zik! .Zik-zik! . Még a havat is eltakaríthatom utánuk.. és mingyárt megnézzük! .tette hozzá Róbert Gida.Gyere csak! . s ekkor kivehetővé vált egy mély.mondta Róbert Gida. . . . .Halihó! .mondta Füles.Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak. .Megyünk.Néha . Hát megtörténhetik. és ahol immár nem állt semmi. és nem nyugosznak addig.mondta Füles.És Malacka . ahol a Füles kuckója állt reggel.Micimackó! .. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.mondta Malacka.. . lelkiismeret-furdalást éreznek. .Lehetséges . De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . ahogy csak bírta. mire gondolok. hogy.. . Természetesen.Fülesnek a házáról van szó. bár nem valószínű. .Bár az enyém volna.kiáltott Róbert Gida. és kevés idő múlva elérték a liget szélét. Az ember ne panaszkodjék.

. biztos vagy benne.mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt..Mi az? . . .. Malacka is kacsintott.Gyerünk .mondta Malacka egyszerűen..kérdezte Micimackó. hogy hű. Füles! .Hasonlóképpen.” . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.Ugyanis .Hát .Nos. hogy ne sokat váltsuk a szót. Ravaszul biccentett Malacka felé.mondta Füles. és magában még hozzátette: “Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. de valami azt súgta neki.mondta Malacka most már nagyon határozottan. .mondta Füles.kérdezte óvatosan Micimackó. .mondta Micimackó. Így hát megint csak Malacka felé biccentett. Micimackó közben folyton kiabált: “Itt vagyok. mert eszembe jutott .mondta Micimackó. hogy itt állt az az igazi kuckó? ... És Micimackó és Malacka figyeltek.. amit a helyzet megkövetel. . és arra gondoltak mind a ketten.Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.Itt. éppen irt . és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük.Hű . . A dolog úgy áll . Különös tekintettel a szerdai napra .Dorongokból készült? .kérdezte Róbert Gida.Mi lesz melegebb? . . a “zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor.jegyezte meg Malacka szórakozottan. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.Hol volt az a kuckó szerinted? . hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. Micimackó? . olyan “hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. . oldalon.. . .tette hozzá némi megfontolás után.mondta Füles.A liget másik oldala. ervusz. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. . ahol a Füles kuckója áll..No mi az.Úgy értem.meg effélét.Hát persze hogy biztos vagyok . e.Az én kuckóm?! . itt vagyok” .tette hozzá Micimackó. A másik . hasonlóképpen.mondta Malacka gyorsan . miről van szó. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd.Abból. s gyorsan megkerülték a ligetet. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna. Mackó. . . . . . .Nem! .Biztos vagy benne.mondta Füles borongós hangulatban... .sokkal melegebb lesz . Leugrottak a kapufélfáról. hogy igazi kuckó volt? .De hisz Füles is itt van! .Csak éppen mondtam. de kissé idegesen.mondta Micimackó.Sz. ugyanis.kérdezte Füles.

aztán megint kifordult... a szél idefújta. . . mint odaát.mondta Füles.Nem lehet az.mondta Malacka egyszerűen. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. . .Íme! . mint erővel . de én oda építettem. .mondta Micimackó és Malacka egyszerre. Nem mindenki csinálná utánam. és mutatta az utat. Ezen mindhárman jót nevettek.” is olyan . Malacka? .Jöjj.mondotta.. és tekintsd meg magad! .Ez az én kuckóm. Egész jó helyre. Malacka persze kontrázott. . Micimackóval és Malackával. ahol mutattam nektek. Micimackó? Ugye jobb. és lefújta ide a földre. egyszerűen és nyugodtan. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket.És méghozzá ilyen közel egymáshoz.Ugye jobb. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki.Csodálatos dolog ez . Úgy látszik.De hát én csak tudom.mondta Füles habozva. . .Sokkal jobb ... “Könnyűnek látszik . . .. az erdő fölött. Befordult a kuckóba . .gondolta magában Malacka -. .. és íme ott állt a Füles kuckója.mondta Malacka.Többet ésszel. hogy két kuckó legyen. Átfújta a fák fölött.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! Ebben maradtak.mondta büszkén Füles. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. Megkerülték a liget sarkát. de nem könnyű. mint más rendes kuckó.Ha belül is. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.

.Ki az? .. De Róbert Gida nem lépett be. és azon tűnődött.mondta ez az Akárkicsoda.mondta Micimackó.Második fejezet.mondta az Ismeretlen Állat.. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza.Na jó.és nem is olyanféle zaj. Akkor megint hallotta a motoszkálást. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. . . de akkor eszébe jutott. amelyben Tigris megjelenik a kertben. .kérdezte.Én . . nem ugatás.mondta. Ez nem morgás. hogy megnézze. akkor szervusz! . Micimackó már azon volt. hogy negyedszer is köszönjön. hogy ezek után mégis ébren van. .Ismerem az Erdő különféle zörejeit.hát. meggyújtotta a gyertyát.Hát akkor . u. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. hogy valaki majd csak meghallja. és kinyitotta az ajtót.” Kikelt az ágyból. Róbert Gida . . és fülelni kezdett. értem . . Átevickélt a szobán. De nem ő volt....mondta Tigris. nem egészen korszerűen. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. elfújta a gyertyát. bru. és a gyertyafényben megnézték egymást. mert effélét még soha nem látott életében. hogy hagyja abba. és szépen megkérem az illetőt. mint aki csakugyan érti. arra az esetre.Te vagy az. . Felkelek..Bu.mondta Micimackó . Tud rólad Róbert Gida? ..Aha . mint mikor Valaki elszánja magát.Aha . u.mondta egy hang. ..mondta az Akárkicsoda. és lefeküdt. u. nem sipítás . nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül. .mondta Micimackó. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. Malacka? .Szervusz! . és Micimackó úgy érezte.mondta Micimackó.. hogy most verset fog költeni.Lépj be. visszatalpalt. aki volt.Jó napot! .gondolta. Aztán kiugrott az ágyból. . . Így hát ehelyett azt mondta: . . De mert nem látott senkit. egyik se az. “De mi lehet az? .Tigris vagyok .Micimackó vagyok . hogy azt már mégse.Aha.mondta Micimackó.

valami az asztalodra. .Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és rávetette magát az abrosz lecsüngő végére.Mindent szeretnek a Tigrisek . hogy hívják . aztán vad után kidugta belőle a fejét. .mondta Tigris.. .mondta Tigris. hogy éjszaka van. .Jó reggelt! . . a Tigrisek mindent felmászott morgással a földön tusakodás .mondta Micimackó. A legérdekesebb résznél tartott.Nem hinném. Pedig azt hittem. .Ez az én abroszom . ahogy felébredt. . amit meglátott.A Tigrisek nem szeretik a mézet . egy pillanatra . igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. . hogy az asztalra tegyék.mondta Micimackó. a fogát is csattogtatta.mondta -. . Micimackó kiugrott az ágyból. .mondta Micimackó.Nem tudom. .mondta.mondta Tigris.Csak azt akartam mondani.Csak szeretett volna . a magam részéről bebújok az ágyamba . és menten el is aludt. Ott ült a tükör előtt. mikor elfordultam? . Reggel. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra.Akkor jó .Természetesen . hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk.mondta Micimackó. Végre megszólalt. .Jó reggelt! . mindez nagy lármával történt.Ez arra való.Bocsáss meg. hogy meg akart harapni. . egy kis mézet fogunk reggelizni.. többször körülcsavarta magán. hempergett vele. és ez az idő nagyon is alkalmas rá.Azt mondtad.mondta Tigris -. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte.. . A Tigrisek. amikor Tigris megszólalt.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist.kérdezte Tigris. a Tigris volt. igyekezvén. Jókora mézescsuprot tett rá. szeretik a mézet. az első dolog. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel.Csodálom .Akkor miért akart megharapni. . de úgy látom. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. és rárakjanak mindenfélét mondta Micimackó. Alighogy leültek. és magyarázni kezdte. hogy az ember aludjék. illetve benne a tükörben.Nyertem? . igen határozott hangon. . és csak ennyit kérdezett értetlenül: . közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan.mondta a Tigris lovagiasan. . és nézte magát. és leültek reggelizni.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. hogy csak egyedül vagyok. de én fürgébb voltam.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. remélem. Ezzel visszabújt az ágyába.mondta Micimackó. . Lerántotta.

ú. Szegény Tigris még nem reggelizett.s egy pillanatra kiment Mikor visszajött. Útközben Micimackó elmagyarázta. . . csak azt felelte: .... Így elérték Malacka kuckóját. Malacka! .E. és átment a szoba túlsó felébe. de Tigris nem felelt. hogy Malacka aránylag kicsike állat. .. kivéve a mézet . . .mondta könnyedén és előkelően.Látod.mondta Micimackó pártolóan.. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani.egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót.mondta Tigris hálásan -.mondta Malacka óvatosan. . szóval te vagy a Tigris . ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.. és közben megnyugtatta Tigrist.mondta Tigris határozottan. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték.mondta Tigris. Tigris.És nagyon szeretik a kukoricát .Aztán Micimackó közelében helyezkedett el.. Így hát reggeli után átmentek Malackához. rávetve magát Micimackó árnyékára. Micimackónak titokban tetszett a dolog. igen határozottan kijelentette: . Tigris! .. Ezt hallva Micimackó megjegyezte.. aki útközben a fák dereka mögé bújt. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának.. hogy majd átmennek Malackához. mit mondott. és udvariasan azt mondta: .Ú.Heő. úgy . Micimackó .mondta Tigris. megreggelizett. akitől kapnak finom kukoricát. megkérdezte: a szobából. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek.De mikor azt mondtad. .Ezért jöttünk.Szervusz.mondta Micimackó. be. és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket.. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. hogy hm. mikor az nem figyelt oda .Úgy. úgy. ne.mondta Micimackó.szeretnek.Köszönöm.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. s onnan hirtelen nagyokat ugrott.Kivéve a mézet és a kukoricát . fu (talán kínaiul beszélt) . . kő. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett.. ..Szolgáld ki magad. Én eddig azt hittem. hm! Malacka pedig. és arra kérte Tigrist. nem is szereti az olyan vad ugrásokat.Kivéve a mézet . . és bekopogtak. mert a pofája tele volt kukoricával. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . .. ez itt Tigris.

míg el nem érték a liget szélét. tudom. Mentek. mire Füles biztosította Malackát.És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta.Tigris. Füles lassan megkerülte Tigrist.mondta Micimackó -. a .mondta Füles. Végre Tigris az egész társaságot értesítette.tette hozzá Micimackó bűnbánóan ..Na igen . Legalább ő úgy hitte. de viszont ő még nem reggelizett. Tigris egy szót se szólt. .mondta Tigris örömmel. Szót sem érdemel.Szót sem érdemel. hogy mi ez? .Hát errefelé jöjj. Parancsolj. kedves barátotokat illeti. nem igaz? Ó. Sokáig gondolkodott. ahol Füles lakott. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. azért jöttünk hozzád. Hogy is mondtátok. nem tesz semmit. aztán így szólt: .Biztosan nagyon fogsz örülni tette hozzá bizonytalanul. .Tigris.mondta Füles.. Tigris. izé.. . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. hogy nagyon érdekes. itt akar maradni. .Éppen most érkezett . .Akkor keressük fel Fülest . Füles. .. Füles! . .Bogáncs? . . Malacka elmagyarázta Tigrisnek. hát ő persze reggelizni szeretne.Értem . És így hárman elindultak. tudod.mondta Malacka és Micimackó egyszerre. de hát.ajánlotta Malacka.Nem azért mondom .Bemutatjuk neked Tigrist. mert mindig ilyen “érzelmes”.magyarázta Malacka. istenem. mentek. . aztán megfordult.Kicsodát? . . ma reggel neki különösen jó kedve volt.Vagy úgy . hogy születésnap.Mit mondtatok. szolgáld ki magad. a tigrisek nagyon szeretik bogáncsot. amit beszélnek. Egy ilyen születésnap jön és megy. . hogy eljött az erdőbe. . hogy hívják? . De ami a. és még egyszer megkérdezte: .különben is nagyon akartalak már látni. .mondta Füles.Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam . hogy ellenkezőleg. és nem is örült.mondta Micimackó.. és kinyújtotta a patáját... mi az.Ezt itten .Leginkább a bogáncsot szeretik.mondta -. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának.No és a bogáncsot? . Micimackó.. csak nagyon kedvesen mosolygott.Szervusz. . . .. mint a többi nap.Tudom.

Rögtön eszébe is jutott a válasz. S már el is kezdte: . Tigris.A barátotok . miközben körben szaladgált. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. Micimackó bánatosan tűnődött. De Micimackó barátja csak a fejét rázta. Micimackó se szólt.Nem volnál szíves megkérni a barátodat. .talán darazsat kapott be. .magyarázta barátságosan mosolyogva. . . . .mondta Tigris udvariasan. Nem értették. . furcsa is.De hiszen azt mondtad .dadogta Tigris. Tigris befejezte az utolsó kört. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra. . és csatlakozott hozzájuk. Meg kell kérdezni Róbert Gidát..kiáltott. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába. és a nyelvét lógatta.mondta Füles.jegyezte meg Micimackó -. .. . elmegyünk Kangához. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. hogy megemlítem. .Kangáéknál van . Leült.mondta Tigris.kérdezte Micimackó.kérdezte Malacka.Látom .. és kijelentette.mondta Tigris.Tigris megköszönte. Malacka és Micimackó lassan követték. . és vadul előreiramodott. de mindenkinek megvan a maga bogara. hogy ezeket az izé.Igazi. Nem nagy eset.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? .No mi az? .Az bizony! . hogy forrót akar mondani. Aztán odalépett Micimackóhoz.Hu! . és odaszólt Tigrisnek: .Pedig nagyon jó bogáncs . .suttogta. Malacka gondolataiba volt elmerülve.mondta Füles. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. Nála biztosan remek reggelit kapsz.Tarts velünk.És a bogáncson kívül .Fovvó. . . Beleharapott vitézül a bogáncsba.Mit tegyünk? . ezért nem szólt egy szót se.Mehetünk! .. és nem ragaszkodom hozzá.jegyezte meg Füles .Ez igazi bogáncs? . és a fülébe súgta: . és rögtön csuklani kezdett.Forró volt . Micimackó komoran bólintott. töviseket szedegetett ki a szájából.

és válaszd ki magadnak. hol balra. mintha nagy volna. hogy megérkeztél. mit szívesen nyelünk.Tényleg elég nagy ez a Tigris.Igen. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. folyton ki-be fordulva. Nem kell néked lépes. a különféle edényekbe. .Te vagy az. Minden Jó Falat.Segíthetek? . ami jólesik! . Kangához fordult. Tigris fiam. amit etettetek velem? . Majd Kanga ad neked jó kis reggelit. kivéve mézet és kukoricát és izé. mint Zsebibabával.Mindent a világon. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. Találtak egy üveg kondenzált tejet. és azt mondta: . .és . mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt.Nem tudod véletlenül. . mi járatban vannak. . Csakugyan ott volt Róbert Gida. . . de sajnos még nem reggeliztem. aztán csak ennyit jegyzett meg: .Tudom is . Elmondták Kangának.Nézz körül.Jé. mi történt. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. mit eszik a Tigris? . Tigris.mondta végre Tigris nagy bánatára. akármilyen nagy növésű is Tigris. . egyre csak olyan ételeket talált. . . Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra. Bementek Kanga házába. aki mohón figyelt.Azt hittem.Csak mert most látta először. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . .. vagy túlságosan büszke.Aztán kétszer is mondta: .mondta Tigris gyorsan.Mit tehetünk veled. Róbert Gida gondolkodott. Végre meglátták Kanga házát.Jé. se bogáncs.kérdezte Micimackó.Ó. ó jaj.mondta Micimackó előzékenyen. . és elmesélték.Bogáncs. hogy betartja-e az irányt.. Tigris egyenesen hozzá futott. Tigris? . Tigris tudja. amiket a tigrisek nem szeretnek. és kivéve bogáncsot. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. Mi lesz veled.Nini.Tudtam. sose leszöl nagyobbacska. . de valami azt súgta. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. se tüske.Legalábbis úgy hat. olyan érdekes az Erdő! . Túlságosan szerény vagy.rajongott Tigris. És hiába szaglászott Tigris.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest.No nem olyan nagyon. . hiába dugta bele az orrát.kérdezte Róbert Gida.Mert Kanga rögtön tudta. . Malacka! . az almáriumban. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. Tigris! . de elfelejtettem .Tudtam. Micimackó! .Nagyon helyes. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . mi is volt az a forró dolog.

de a csukamájolaj hiányzott belőle. .Ez az. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. hogy egy kis erősítőre van szüksége.mondta..kérdezte.De utálja szegény. Zsebibaba nyafogott.mondta Kanga szemrehányóan.énekelte Zsebibaba boldogan.Lenyelte az orvosságot. és csukamájolajat evett reggelire.mondta -. emlékezz rá.o. mit ígértél.Csak attól tartok ..suttogta Tigris Malackának. . hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. mint egy cséphadaró.. .mondta Malacka. és a nyelve úgy forgott a szájában.oip! .Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. és nagyot nyelt. ebédre és vacsorára. Így magyarázható. ..mondta Malacka Micimackónak -.És mi ez? . ha Kanga azt gondolta. lenyelte az orvosságot! . Még az ajkát is megnyalta.. . . és Kanga azt felelte: .á. Meg volt győződve róla.. hogy ez valami remek tréfa.. hogy már nagyon is megerősödött. Tigris pedig felbámult a mennyezetre. behunyta a szemét.No de Tigriském! . Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából..Mit ígért? .j? . de közben elkapta a kanál nyelét. . Néha pedig. drágám.Muszá. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával. ho. . Kanga meglepetve félreugrott. . amit a tigrisek szeretnek . A kanál megvolt..Erősítő orvosság .Zsebibaba. Tigris közelebb jött. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára.

tizennégy volt? . Azután mormogva hozzátette: Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó.Kist se láttam.Azt kell hinnem. hol keresse azt a bizonyos Kist . Csekély tűnődés után hozzátette: .mondta Micimackó.Nem biztosan. Mackó! . merre ténfereg az ember rokonsága. és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt. Akár szükség van rá. hogy tizenhat.mondta Nyuszi. Ez olyan megnyugtató. Vagy tizenöt esetleg..mondta Micimackó. Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.Micsoda? . . talán eltévedt? . . mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. Nyuszi! Ugye. . ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van. .Mostan . És én szerveztem. azért jöttem. Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. . nem láttad valahol a Kist? . ..Ritkán látom mostanában . abban a reményben. Egyébként .mondta Micimackó szerényen. hogy maga se nagyon tudhatta. amit összeszámoltam. . .Biztosan tizennégy volt. .Szervusz.Biztosan? .a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .Harmadik fejezet. A mézescsuprokat számolta sorjában. Mit törődsz vele? .A mézescsupor.Értem .Egyike a rokonságomnak .tette hozzá jelentősen .Mégis jobb.mondta Nyuszi. hogy expedíciót szervezek a felderítésére. izé. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben.De sohase árt tudni. Mondd csak.mondta Nyuszi könnyedén. . amikor kopogtak az ajtaján.Szeretném tudni .Tizennégy! . Most összezavartam..Nekem nem . hogy talán mégis tizenöt volt.Ma még senkit se láttam .ez egy Felderítő Expedíció. akár nincs.Mondjuk. . Mindegy.mondta Nyuszi . .No és izé.Ki az a Kis? .. Ez nem sokat jelentett. Az utolsó időben senki se látta őt. . Kellene valamire az illető? .mondta Micimackó.kiáltotta Micimackó. amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.Szervusz.megígértem Róbert Gidának.

Határozott Hely. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve.” . Ahogy a Baglyok szoktak. Érted? .Mondjad csak. hogy megtaláltam Nyuszit. Azért hát tekintettel arra. Nyuszi. Micimackónak eszébe jutott.mondta Micimackó. Micimackónak feltűnt. Alighogy Nyuszi eltűnt. 2. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. Azért arra kérlek. 3.gondolta Micimackó.) (Ezt kell megtudni. hogy úgy látszik. amelyik ráröpül az ember orrára. De azért érdekel. hogy már későcske volt.sipított egy magas. “Ez furcsa . vékony hang. merre van. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. amint lassan talpalt Malacka felé. Ez azt jelenti.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. Malacka. amikor az ember mindenhová néz..Szerveztem.Ekkor megállt.mondta Nyuszi. illetve kutattak. . Micimackó. amit ők együtt kutatnak.tette hozzá -. más szóval kutatást jelent. Megint Kis.. Csak tudnám. mi az. Malacka is szervezve van? . hogy felkeresi Malackát. A következő pillanatban kiderült. . hogy megállapítsa: “Úgy látszik.Puff! . mi lesz ennek a vége. elhatározta.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. amelyik a földön csúszik. Bumm! . . . .Mindnyájan .Úgy látszik. 4. Kis. sőt keservesnek ígérkezik.mondta magában Micimackó.) (Megtudni tőle.) (Meg kell mondani neki. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. Csak én nem huhogok közben. aztán indulj el Bagoly házának irányába. hogy elfelejtette megkérdezni. . nemcsak egy helyre. és hol állok meg.kiáltott valaki. és ott keress engem. hogy megtaláltam Kist. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. ki légyen az a Kis. . hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét.így állt meg.) “Na. vagy abba. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e.” . (Megkeresni Malackát.Micsináltál? .Segítség! .) (Meg kell mondani neki.Nem . repülök. hogy. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. elég dolgom lesz ma” . ki az a Kis. 5..Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. és megkérdi tőle. és elment. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben.

kérdezte Malacka reszketve.Hiszen te olyan kicsike vagy. és hogy hol vagyok. bizony.Hol vagy. valami veremfélébe kerültünk.Mi történt? . baleset áldozata vagyok.De már jól vagyok. és gyorsan felállt.Aztán arra gondolt.kérdezte Micimackó. . olyan alul került hangon.nyögött Malacka. hogy ezzel szemben olyankor.Rád estem. de most világosság gyúlt az agyában. . . Micimackó. . Kellemetlen. ezért hát hangosan így szólt: .Úgy látszik . . de én is észre fogom venni őt . ahogy utánozta. anélkül. Talán belső sérülés ért. Hát ez voltál te. Nagyon súlyos lehet a baleset.Ó! . hogy vagyok-e még. . és ők beleestek.Én se akartam alul kerülni . . .mondta Malacka. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére.Segítség. átvizsgálva elméjében az esetet. és örülök. egyszerre csak rám esik valami.mondta a vékony és kétségbeesett hang.És mi lesz. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett.Téged talán nem vesz észre . . kerestem valakit.Te. Malacka? .mondta Micimackó. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. hogy akarnám.Állj fel. . Malacka! .állapította meg Micimackó örömmel. . és a fülei is .Észre fogjuk venni mindketten. . hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra. . Hát erről van szó.Igen . hogy te voltál az.Észre fog venni engem. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját. Malacka.mondta Malacka.Nem akartam.mondta Micimackó sajnálkozva. mikor tényleg beszélni akar.mondta Micimackó.” .” . mert nagyon megtetszett neki ez a szó. beléestem egy mély kútba. Rögtön megértette.Hol vagyunk? .Micimackót súlyos baleset érte. .bátorította őt Micimackó.gondolta Micimackó.Ez Malacka! .Alul . aztán körülnéztem.Úgy látszik. Kiabálok. segítség! “Tessék. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: . Mert eszibe jutott.Alattad . .Azt hiszem. . . mi történt.Rám estél. Sétáltam. . .“Ez megint én lehettem csak . talán nem sikerül. .Micimackó! .mondta Micimackó.mondta Malacka tompán és bánatosan. . . ha jön az Elefánt? . aztán egyszerre nem is voltam.De téged észrevesz.De mi alatt? . Micimackó.

Nem tudom . és most ő álmélkodott a barátja lángeszén.. . nem tudta magát kifejezni. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. és kijelentette. .kiáltotta Malacka. . . és.De hátha valami mást mond? . akkor az illető alaposan meg fogja gondolni.Micimackó.mondta Micimackó őszintén.Ugye? . hogy az Elefánt beleessen. és most arra várok. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal.És. és én akkor tovább dúdolok majd.Miért? . Mert ha valaki kétszer mondja. mintha várnék valakit. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. Élénken elképzelte. Ez zavarba fogja hozni. “hu-u-hu!” . Végre is az ember nem mondhat “hu-u-hu”-t a végtelenségig. . de elfelejtettem. Nem őt. ez nem tetszett neki. kérem. bár .jegyezte meg -. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. és a másik csak dúdol.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. s már egy kicsit irigykedett is.kérdezte Malacka reménykedve. “hu-u-hu!”.. ahogy Elefántok szokták mondani. De nem volt egész biztos a dolgában.Mit? Micimackó tudta is előbb. . és arra gondolt. ezt fogom mondani: “Ez.. . hogy ő akkor mit fog mondani. egy kelepce.Tudtam.Csak úgy dúdolni fogok magam elé.. . de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén. annál valószínűtlenebbnek találta.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. de minél inkább gondolkodott. . .vallotta be végre.Micimackó! .Ez az.vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan.De hátha akkor megint azt fogja mondani. . hogy ő is erre gondolt. amit én Elefántok részére ástam. megmentetted az életünket! . . Micimackó elragadtatva nézett Malackára. mielőtt harmadszor is “hu-u-hu”-t mond. remek ötletem van. Valószínűleg ezt fogja mondani: “Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . .ide hallgass.Semmit se fogok mondani .mondta Micimackó szerényen. ilyen nagystílűen és előkelően. Ettől meg fog ijedni.jelentette ki végre. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni.viszkettek.Megint fogja mondani .Nem megy . Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. Malacka. hogy egy ilyen “hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon.Harmadszor már nem tud “hu-u-hu”-t mondani? . .

(Megvárják Róbert Gidát. oly célból. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. hm. (megint rákezd a hu-u-hura. mit beszélnek. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. Malacka. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. elmondja az egész történetet.a legjobb volna. (Udvariasan. rendesen azt felelték rá: “Hja persze. De azt mindenki elismeri.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. hogyne. ha visszafordulnék. hogy társalgott ő az Elefánttal.) Érdekes. (Idegesen. Khöhő. (Tovább dúdol. de már nem bízik magában olyan nagyon): Huu-hu! (még fölényesebben): Tralala. hogy neki tulajdonképpen több esze van. tekintettel arra. (Bocsánatkérő hangon.) Igazán sajnálom. ha ő társalogna Elefánttal. az a kis Darázs!” . tralala. és most arra várok. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. folyton Malackát dicsérve közben. bizonyára.) Izé. és Micimackó azon tűnődött. mondja meg neki. Este aztán elmesélhetné... (gyorsan és mohón): Hogyne. hogy egy Elefánt beleessen. (csodálkozik. (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. mint Micimackónak. Micimackó. Már tudta is. hogy a Malackák beleessenek.) (ki eddig nem szólt. Magam is azt hiszem. ha találkozik Róbert Gidával. bátran és hanyagul. én azt gondoltam. és Micimackó.) (zavartan): Hm. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan.nagyon szerette Micimackót. Akkor hát . (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó.. Kis valódi neve Darázs volt. az Erdőn zengett a halali. és ezért úgy tesz. (Gyorsan eliszkol. amit én csináltam. ha mégis. tralala. hogy ezt a kelepcét én csináltam. De kérem. bizonyára eltévesztettem az utat. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. Különben ritkán került szóba. de nem tudja folytatni.. szót sem érdemel. hogy szeretnék beszélni vele.

mert megeshetik. és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot.Pam. és hogy sajnálja.gondolta Malacka idegesen. Úgy látszik. .jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. . . melyben kifejtette. pam.No most!” . Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált.gondolta Malacka. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. és elképzelte. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. Borzasztó ravasz Elefánt. és mindketten hortyognak. Malacka? . Azt mondta: .” . . behúzta a fejét.Nem mondta: “Alászolgája.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. hogy hazament . amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. végigsétált az Erdőn.mondta Nyuszi. Úgy látszik.Először a Malacka hangján beszélt. de Micimackó tovább aludt. .Egy kicsit megköszörülte a torkát. Aztán dúdolni kezdett egész vidáman.kérdezte Nyuszi. .Úgy! .Hu-u-hu! .Ha jól emlékszem.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.Tralala-tralala! . Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . “Az Elefánt! . azután megint lemászott.Hol van Mackó? . nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . és azt kérdezte: .Hogy kerültél ide. találkozott Róbert Gidával.Egyszer azt mondják. tramtadaram.Hát ez komoly dolog. és most a Róbert Gida hangján. hogy mit akart előbb mondani. hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog. de a másik oldalon nem repült vissza. ahogy várni lehetett volna. Róbert Gida pedig hazament. azt kellett látnia.Úgy! . de csak pillanatra. milyen kellemesen érezte magát.Hu-u-hu! . hogy ilyenkor az ember elfelejti. ki akar hozni a sodromból.de közben már Nyuszi elugrált. azért hát újra eljött. “Ez nem jó . eltűnt. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. és jelentősen bólintott.ismételte Nyuszi. nem volt különösebb dolga -. és így azóta senki se látta többé. .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: .S mivel most csakugyan kijött a sodrából. amint éppen lefelé kukucskál megeshetik. “Ez borzasztó .mintha éppen most jutott volna eszébe.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. hogy jól menjen a dúdolás. felmászott egy fára. De közben nem nézett föl. nem emlékszik rá.Lehet. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. De Róbert Gida másra gondolt.Levelet se írt másnap.csak úgy repülési gyakorlatból. . csak annyit mondott: “Hogy vagy?” . . . Aztán hozzátette: . .Azt kellett volna mondania még egyszer: Hu-u-hu! Legjobb lesz. ha eszébe juttatom. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül .gondolta Malacka aggodalmasan. hogy megtudja.

kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. amikor hirtelen megpillantott valamit. mindhárman nagyon boldogok voltak. .mondta Róbert Gida.mondta Micimackó. hogy jöjjön már.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist. Nem tesz semmit. hogy beleessen. megtaláltam Kist! . Malacka! . és ezért megismétlem.Szervusz.mondta Malacka. Füles! .Micsoda? . Nem is történhetett másképpen. Nagyon örülök. Pillanatnyi szünet állott be. hogy elmegy hajósinasnak. Így is jó. pont a közepén. hogy tudhatnád. Aztán gyorsan elfordult megint. és essen ki belőle. .Ez egy Micimackó számára készült kelepce.Hahaha! . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. . .ujjongott Malacka. hogy hu-u-hu! .Micimackó! .Ez egy hu-u-hu kelepce! . . De rögtön meg is fordult.Szervusz. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra. .Lehetne annyi eszed.Róbert Gida.Mindjárt gondoltam ..Hát még nem mondtam neked? . . Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. .nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: .Hopp! . hogy engem erről értesíteni kellett volna.mondta Füles. Micimackó! . hogy kivándorol.Valami van a hátadon. . És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. . és most várom a hu-u-hu-t. meglátta Róbert Gidát. Biztosan elfelejtették. Malacka most már felpillantott.nevetett keserűen Füles . mert nagyon viszketett a háta.kiáltott. Nem lehet tudni. s már le is tett a tervéről. .Természetesen Kist keresem . és én arra várok.Mit keressz? . meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. mert Micimackó fölébredt.bólintott elismerően Róbert Gida. .. . Éppen most ástam ki.Úgy? Hát itt bujkált? .kiáltotta. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. erről van szó.kiáltott örömmel. . hogy már el is határozta. .Hiszen ez Kis! .csodálkozott Róbert Gida.Bravó. Szót sem érdemel. . hu-u-hu. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. És ahogy megfordult.mondta Nyuszi.

mint Bagoly például. Annyi bizonyos. így hát illőbb. amelyből kiderül. átsétált a folyón. Ahogy rálép a harmadik kőre. . hogy elmegy és felkeresi Fülest. leér a folyó partjára. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. a harmadik kőre. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. Feltéve. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Szánalmas? Azt hiszem. hogy bőrömbe férek. Imádom én a daliás Nyuszit. amin ült. Azt gondolta: “Régen nem láttam Zsebibabát. bajt feledve. és ha ma se látogatom meg. és elsétált Nyusziék felé. s a gúny hiába ostoroz és uszít. ha otthon tartózkodik. felállott a kőről. mert tegnap óta nem látta. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. amikor jó a kedve.” Ezek után leült a folyó közepén. egyszerre csak eszébe jutott.Negyedik fejezet. Nyuszi . már-már indulásra szánta el magát. a folyó közepén. Micimackó?« Igazán legjobb.Nyuszival mindig szívesen csevegek. mikor fecseg. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. Könnyű. érzelmesnek mondják inkább. adok neki. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. . tűnődni kezd. ahol az átjárókövek vannak kirakva. Csak úgy recseg. oda. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. hogy Micimackó. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. mint az élet. és arra gondolt. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. ha Nyuszit keresem fel.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. holnapra még régebben nem láttam lesz. “Nyuszi. úgy áttüzesedett. hogy szánalmasnak mondják. magától szinte: Oly boldog volnék. Közben gyönyörűen sütött a nap. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. vagyis hogy nem leszek kövérebb. De lehet. és verset költött. Alighogy ezt elénekelte. rövid szavakat használ. és felkeresi Bagolyt. s a kő is. ez milyen furcsán megy. azon tűnődve közben. ha kell. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. a Medve.mondta magában Micimackó. Hát amint így dudorászva ballag. nem használ olyan hosszú szavakat. cvikipuszit.

Én is .Akkor jó ..mondta Micimackó. . de elkésett. és ő csak tudja. törülgetve száját a mancsa külső felével.Csak egyedül ások . hogy a bejáró befelé tágas.Szervusz. . Fél órával később elindult oda.mondta Micimackó. egy nagyon meleg nyári délelőtt. . mint az élet. s akkor se volna tán hiba.mondta Micimackó. hogy akkorára nőjön. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. . hogy fél tizenkettőkor költötték. nem ám valami nagy. ha. Érted? ..Szervusz. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). Vagy tegyük fel.Tudtam. Malackát a háza előtt találta.És ha nem terem meg? . mint már egyszer megtörtént. és idegesen ugrott egyet meglepetésében. oly célból. de lehet. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. Én ugyan tudom. de tegyük fel. mint a fenyőfa. . Tizenegy óra volt... hogy te vagy az. de ha meggondoljuk. hogy az ajtó közben soványabb lett. azzal leült. hogy Nyuszi nincs otthon. könnyen kijöhet a számításból. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe.mondta Malacka.De alig tett pár lépést. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. miután körülnézett. Ilyenformát: Oly boldog volnék. mert Róbert Gida mondta. így kezdett tűnődni: “Igen ám. Malacka! .mondta Malacka nyugtalanul. ahová eredetileg menni akart. Kukoricát ültetek.. . Mert azt akarom. mikor kiderült. Micimackó. s boldog volnék. hogy gondolkozzon rajta. . majd meglátod. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. Malacka ebben kételkedett. kifelé meg szűk. S a Lét akkor sem volna tán üres. Talán mégis jobb volna. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. Malackához.Hát mit ásunk. ha nem jönne Malacka.Csak egy darabot .Én. hogy megint beszorulok a kijáróba. nem ám sokat. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. ha jönne most Malacka.magyarázta Micimackó -. Ahogy ballag. folyton ilyeneket mondogatott magában. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. El is énekelte magának néhányszor. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. mint az illat. Micimackó! .De megterem. .” S miközben nyugat felé talpalt. ha nem jönne Róbert Gida.. és már szívesen nem mondta volna. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). . mit ásunk? . Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt.

igen. De Tigris biztosította őt. Mire Malacka befejezte az ugrálást.Én azt hiszem. Ezeket felpakolták. izé. Így ballagtak. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát.mondta Tigris. és tovább ugrált.mondta Malacka csendesen.. .tudnak olyan messzire ugrani. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel.Egyébként. és ugrálni kezdett rajta. Azt nem szeretem.És Micimackó azt felelte: . most mit csinálunk? ...Mert kicsit gyanús volt neki Tigris.I.Nem ..Én tudom . mint a Bagoly? . és elmentek sétálni az Erdőbe. . Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. . repülni? . én tudom. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. ha azt mondja az embernek: “hogy vagy?”. hogy ültessem el. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek.Például. elföldelte. Szép idő volt. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt..Na. csukamájolaj is kellett Tigrisnek. Bizony.kérdezte Zsebibaba. és “nagyon derék Tigrisnek” nevezi. Tigris arról mesélt Zsebibabának érdekelte).mondta Micimackó -. kedves Micimackó . .A Tigrisek általában jó repülők. .Miért nem akarnak? . izé.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. érteni kell a módját ennek az ültetésnek. .amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. . Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. ..tette hozzá -.És Malacka óvatosan azt felelte: . El is küldte hazulról a gyerekeket. ezeket tilupámnak hívják. így például Zsebibaba mellényét. repülnek olyan jól. hogy az csakugyan kellemetlen. mint Kanga? (mert Zsebibabát .. tulipánnak hívják . izé. Malacka megjegyezte. olyan viszketős lesz a füle tőle..Tudnak például.No és. aranyos dolog lehet repülni.mondta Micimackó -.mondta Zsebibaba kíváncsian . . . . Afféle Össze-Kell-Számolni-érzelmek voltak ezek.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist. .. ő úgy képzelte. aki.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. .. Híres jó repülők. bár Kanga szereti őt. és azt mondta: . aki nem Tigris személyesen.Hogyne . Ezt Zsebibaba nem értette. jó lesz. Így hát elindultak Kanga irányában. megtörölte homlokát a patájával. .

hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: . .És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól. mert most elkésünk.mondta Zsebibaba.Biztosan én . és úsztam.Akármiről. hogy mindama dolgok közül. Feltéve. ki ugrik messzebb. . Aztán azt mondta: .. .Nagyon szeretek ugrálni . Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: “Ennyire volnánk. . .. a fára mászás egészen bizonyos.mondta Tigris.Hát. és megindultak. .mondta Tigris.” És további két méter után így szólt: ..Sokkal jobban.Beestem a folyóba. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. fára mászni. .például zuhan. . Felmásznak vagy lemásznak estig.lelkendezett Zsebibaba izgatottan.Na. A Tigrisek mindent tudnak.Például erre fel tudnának mászni? . .Uj-jé! Uj-jé! Jaj.Most aztán lefelé kell mászni. Amit idejében el kell érnünk.Ha akarnak.Ami nem olyan egyszerű.Versenyezzünk. Visszafelé. onnan nézheted. . Így hát felült Tigris hátára.. .Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte..bólintott Tigris. amikről azt állította.Igazán? . .Miről késünk el? .Természetesen.Nem mintha az olyan könnyű volna.dicsekedett Zsebibaba.De majd máskor versenyezzünk. hogy az ember.Én tudok ám úszni! .Még a hátamra is felülhetsz. hogy a Tigrisek értenek hozzá. Tudnak a Tigrisek úszni? . Jó? . . . ugye megmondtam.Majd mindjárt megmutatom . Tigriském! . .Hogyne! . .mondta Tigris elszántan. tudod. azt tudnak a legjobban a Tigrisek . mint Micimackó? . És a következő két méter után azt mondta: .kérdezte Zsebibaba.Mindig ekkorákra szoktak felmászni. . mint Micimackó. Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat.

..Olyan. hirtelen eltört...Lent. de csak rövid ideig.Mely esetben sokkal. olyan Tüzes Állat?.mondta Malacka...És Tigris ebben már benne volt. Január . ha Micimackó megijedne. És nem siették el. Aztán azt mondta: .. .. Sebesen lélegzett.Azt gondolom. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját.Mondd. hogy “könnyebb”.kérdezte Malacka aggodalmasan....könnyebb. . Tigris . valami Állatféle. . mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem. Micimackó éneklő hangon közölte Malackával. mikor úgy tettél.Úgy van . hogy nem csinálják azt.. Aztán reménykedve hozzátette: Remek volt. és végre felkerült a felső ágra.Nézd csak. .. . és egyszerre csak úgy érezte.Kár . Zsebibaba is felkapaszkodott.mondta határozottan Tigris. és arra gondolt. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni. .mondta kicsit vacogva.Nem! . a két praclijával.De igen.Mire Zsebibaba azt mondta: . fent vagyunk a tetején? .mondta Tigris. a fa alatt.Az egy hónap.Ne együk meg az elemózsiát. és másfelé fordult.mondta Zsebibaba szomorúan. .mondta Tigris. amire éppen rákapaszkodott. arra az esetre. Tigris? . .Felkapaszkodunk a tetejére? . ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. . nem kell elsietni azt az evést.NEM! ... Mire Tigris azt mondta: . s titokban remélte. legjobb volna.... Erre a szóra. Micimackó bólintott..mondta. kicsit rúgna magán egyet. hogy nem kell neki elhízni.. Micimackó .erősítette meg Micimackó -. és mégse zuhantunk.. .. . hol az elemózsia? . . meg az állával. az ág. és leült melléje az ágra.De állat is.Mit csinálnak a Januárok? .Az egyik Fenyőfán van valami.. . azt mondta: . . és Malacka azon tűnődött.Azt hiszem. Nem csinálnád még egyszer? .Nem . mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. Zsebibaba hallgatott... mintha..kérdezte izgatottan -.

. csak felfelé mászni.mondta Micimackó. Mit gondolsz. Micimackó bólintott.kiáltott Malacka bátran. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán.Tudod. Esetleg Február. . . . .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre..kérdezte Malacka. . Malacka arra gondolt.magyarázta Micimackó. Olyan langyos és verőfényes. mert esetleg.Én nem néztem fel . Tigris? Ó. ugye érdekes. ha itt maradunk. nagyon megütné magát az a Január. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: . hogy egy Január. kérlek.Malacka! .Mit tegyünk? . izé. Ugye. . legjobb. Zsebibaba! . csak azért mondom. Malacka.mondta Micimackó.Nem tudunk lejutni! .Úgy is van . mit szólsz hozzá.Hogy kerültetek fel. mert a farkuk útban van nekik.. Tigris nem a saját hátán jött fel. milyen magasan vagyunk?! Ugye.Hé.. mikor megindultunk. ugye? . mint ahogy előbb gondolta. mikor ránk akarna ugrani.Mit csináltok ott? .Róbert Gidától hallottam. milyen érdekes? Micimackó.mondta Micimackó ünnepélyesen. hogy a Január is meghallhassa.mondta Malacka hirtelen. milyen érdekes.Mindig így szokták a Januárok .kiáltott. mit szólsz hozzá. hogy valamit otthon felejtett. . a fejedre ugranak. ugyanakkor az is eszébe jutott.Talán menjünk el a fa alól . nem látnánk olyan jól a házikódat. és gyorsan hozzátette: .kérdezte Malacka. . . látom a házikódat innen! Ugye.Tigris hátán. és csak most jutott eszébe. . mialatt elmész a fa alatt . Malacka.mondta Malacka hangosan.. .Azt kiabálják: “Segítség!” .Segítség! . és Tigris ezt elfelejtette. Zsebibaba? . . . aztán elszégyellte magát.kiáltott Zsebibaba. Tigris azt mondja. és most örökké itt is maradunk.mondta Micimackó izgatottan.Ugye. Bagoly nem lakik ilyen magasan. ha magasabbra kapaszkodnánk.kiáltotta. . .Én azt hiszem.és ha felnézel a fára. . és mellette egy másik Január. és hirtelen rád ugranak. . És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. mint innen. . hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején.Micimackó! . hacsak nem mászunk magasabbra.Nagyon jól ugranak. Én innen látom ám Malacka házikóját. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. érdekes? .És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. . amiért gyorsan haza kellene szaladni.Töltve van? .Elrejtőznek az ágak közt.Én már azt hittem. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna.. Csak én. ezek Tigris és Zsebibaba.Sohase ütik meg magukat . mint Bagoly..

mondta Micimackó.mondta Füles -... mert olyan szép idő van. és ha Füles háta leszakadna.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. és mindnyájan tovább gondolkodtak.Úgy van. de nagyon mulatságos volna. .mondta Micimackó. miközben végére járt a zsemlyéknek . .mondta Malacka -. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. és én ott állanék a Micimackó vállán. nem csodálkoznék.Felmászhatnék.Ide figyelj.És Fülest.Nem csodálkoznék .Nem szakadna be.Nini. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. Micimackó! .. .mondta Füles.Hát.mondta Malacka szelíden.. . Malacka . .jegyezte meg Füles. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát.Szervusz. Valami egyebet kell kimódolnunk.Ő majd megmondja. . mi itt a teendő. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. nem mászhatnánk utánuk? . Szót sem érdemel. Csak azért. figyelj csak.mondta Füles -.És Füles! .Az más . rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott Nem lehet tudni.Á. Odasiettek hozzá. . .kérdezte Micimackó csodálkozva. Ahogy gondolod különben.örvendett Malacka. . és meg fogod .mondta Róbert Gida hirtelen. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. . és úgy tett. mert egyszerre csak zörrent a bozót. .de erre nem is került a sor.kiáltotta Micimackó. . .mondta Róbert Gida.Van egy ötletem! . Róbert Gida! . És mélyen elgondolkozva zsemlyéjét is. De Tigrist nem tudnám lehozni. .Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. . . . ott látta Tigrist és Zsebibabát.Jó. Összehúzta a homlokát. mint aki gondolkodik. ha jégesőt kapnánk. ha beszakadna. ....mondta erre Füles -.mondta Malacka nagyon komolyan -. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. volna min nevetni .Drága Róbert Gida! . de nem segítene barátainkon.És hogy ő majd meg fogja mondani.Azon tűnődöm . kimódolt-e valamit. Micimackó . Micimackó! .Hiszen csak úgy gondoltam.Beszakadna a hátad? .Arról lehetne szó . .Éppen azt javasoltam . jó . Róbert Gida felnézett a fára. . . és Micimackó ott állana Füles hátán. és nem tudnak lejönni.

boldogan. .Jövök. jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. és végre sok ugrálás után megállt.mintha valami megrepedt volna. . egy pillanatot kérek . hogy most éppen baleset történhetik. .. Csak egyszer látta így.mondta Tigris idegesen.No. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. .Úgy van . bizony! Majd nézd meg. egész könnyű.tudni. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. mi a teendő.Ugorj. . ..Nekik nem lesz semmi bajuk. .ez Tigrisnek való élet lenne. .Ugorj már. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. milyen könnyű.S már ugrott is . jaj de érdekes! Majd nézd meg. amint a hullámok lágyan ringatják. olyan könnyű! . Soha még nem történt meg. . .egyenesen a zubbony kellős közepébe. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. amint a fa dereka elrepült mellette.mondta. nem mondom .Jé! . kicsikét. Megint leesett. . “Ez igen .S már sivalkodott is: . mint a Tigrisek. mint ahonnan ugrott. .Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk.Levetem a zubbonyomat.Valami beleesett a szemembe.Remek volt! .mondta Füles. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. egészen lágyan. Mikor Zsebibaba megtudta. és kiabálni kezdett: . hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. A következő pillanatban Tigris megtudta.Mindjárt. egész izgatott lett.mondta.azóta sokszor gondolt rá.Hohó! .Nem lesz semmi baj.. miközben letették őt a földre. ugorj már! .üvöltött. mint a kangafélék..sivalkodott Zsebibaba.Én nem mondom. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. Csak éppen akkor. hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. .Ugorj. . De Malacka nem figyelt oda. Bumm. aki odasúgott neki: . . Jaj de érdekes! . és azt mondta magában: “Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. . tudnak a Tigrisek ugrani? .gondolta vágyakozva -. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. amit mondtam. Tigris! kezdte el rögtön a biztatást. az ilyen élet.” S látta magát.mondta Róbert Gida. Tigriském! Mondd. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. Róbert Gida! . mikor még fiatalabb volt. recsegés-ropogás! . Jól jegyezd meg. De Tigris az ágba kapaszkodott. u!. .mondta. Nekik nem lesz semmi bajuk. és nem lesz semmi bajuk.Bu.Vigyázzatok! .” .mondta.És dörgölte a szemét. úgy örült. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie .mondta Róbert Gida a többieknek. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. valami baj történt volna. Malacka. mit határoztak.

mondta Füles eltűnődve . . fejezd ki neki köszönetemet.mondta Róbert Gida sajnálkozva.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette.Hol van Tigris? Tigris ott volt.Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először. . Helyettem. aztán a többieket. . . Aztán csak ennyit mondott: .mondta Róbert Gida. Füles hosszú ideig egy szót se szólt. .Jaj Füleském! . . Nem tesz semmit. Semmi baja.Itt van.Hát . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. Feltámogatták Tigrist. Legalul feküdt Füles.Csak nem ütötted meg magad? .Igen .kérlek.

Róbert Gida is Tőlem függ. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. A darazsak. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. amikor Szervezni kell valamit. amiben mindenki élénken helyesel. S miután odabólintott egy zöld békának. és mintha egyenesen tőle függene valami.” Boldogan ugrált tovább. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. Ma olyan nap van. leért a folyóhoz azon a ponton. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. Lehet. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. mint amerre mutatták neki az utat. megfordult. és továbbsietett. Kopogott az . és fontosabbnak érezte magát. beleszámítva Zümmögő Henriket is. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. amikor mindenki azt feleli: “Igenis. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. hogy nagyon fontosnak érezte magát. kimondani a véleményét valamiről. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: “ó. igyekezvén elérni a csúcsot. Nemsokára elérte a fát. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest.mondta Nyuszi eltűnődve. Nyuszi”. hogy megteszem. aztán megteszem érte. “Mindezt összevetve . Meglátogatom és megtudom. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. “aha. az se tud segíteni. k. a Tigris pedig folyton ugrál. Nyuszi a fenyér szélére sietett. de valljuk be.morfondírozott magában. itt volnánk. és ilyenkor nem számít. és én is szeretem őket. sőt Magában -. aláírással. vagy megmondani.és Malackának azt mondja: “Micimackó szerint ugyanis” . hát itt vagytok” vagy efféle. hogy: elengedhetetlen. de nem az a fontos. Olyan nap volt. ha meggondoljuk. Már reggel úgy ébredt. benne. Vannak esetek. és ellenkező irányba indult el. Így nem marad más Rajtam kívül. aminek történnie kell.Nem. ha az ember megérkezett. és rendesen eltűnt szem elől. jó reggelt. és “Rendben van. mint valaha. mégse Kanga . mielőtt megtörténik. amikor nem elengedhetetlen. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott.de esetleg nem is Micimackónak szól először. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe.Ötödik fejezet. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. hogy nem is betűzi helyesen. a Róbert Gida házikója felé. és hogy biztos legyen a dolgában. jó reggelt!” . Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. és büszkén azt mondta: “Na. Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. mit kell tennem. muszáj is tisztelni olyasvalakit. hogy mindig másfelé ugrott. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. amelyben Róbert Gida lakott. akivel nem ért rá kezet szorítani. hogy utóbb jól láthassák az egészet.ez meg olyan volt. azonkívül azt is megtudjuk. Olyan nap volt. az az Ugribugri Tigris .” . és azt mondja neki: “Jó. Nyuszi”. megmondom Malackának is” . ebben megegyezünk. hanem Bagolynak.

Felfelé is makkantott néhányat. ha azt mondom.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. alig lehetett észrevenni. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. mit értek alatta.mondta. amin gondolkodni kell . és általában egész kényelmesen tudott olvasni. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. és azt is mondta: “Én vagyok az. Bagoly átvette a cédulát.Kellemetlen . Ha előfordul valami az Erdőben. .mondta Bagoly. Kicsit ideges volt. .Kétségkívül . el vagyok merülve gondolataimba. . Nyuszi? .mondta.Úgy látszik. hogy “elengedhetetlen”. és “Jó.És fontosan elsietett.Hát igen . Nyuszi!” . A többieknek . előbb kopogott. feltéve.ajtón. Gombostű is volt benne. Legközelebb volt Bagoly lakása.Látom.mondta Nyuszi kurtán -.Ha! .Ha nem jöttél volna hozzám. az ágak irányában: “Hé!” .mondta Nyuszi. aztán csöngetett és kopogott. .Na? . .mondta.A leghatározottabban .mondta Bagoly.mondta Nyuszi. . tudod.de semmi se történt. hogy megbizonyosodjék. . csak mi ketten. látván. és nem mondják folyton: “Na? Na?” . jó!” . de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. aztán visszahúzódott. nekem meg neked van sütnivalónk.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. Elfordult. te vagy az. hogy valahol.mondta Nyuszi. . Megállt és hallgatódzott. ez arra vallott. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. .Íme. A zöld ajtóhoz lépett. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül.Olvasd ezt el. lábát pontosan fenn tartotta. más nem akad erre a célra. gondolkodni -.Vitán fölül . napellenzőül.Bagoly . nincs itthon. és így szólt: . Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. . Kétségkívül. miről van szó. Odaért. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel.és te tudod.Na? . és megint felvillanyozódott. .nincs. . G. .mondta Nyuszi. nézd. Ó. kiáltott is egyszer-kétszer. .Távozz. én kerestelek volna fel. . hogy az egész délelőttje el van rontva. és sokáig tanulmányozta. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. idegen. Aztán kis szünet után hozzátette: . és Bagoly feje megjelent.Ah! . a Százholdas Pagony közepén.

Így hát még egy kísérletet tett. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról.meglátogattam Róbert Gidát. hogy ezt később is megteheti.No és mit tettél? . De az értelme ugyanez volt. az utóbbi napokban Van Dógomot? .. nem is lehet rajta más. Minden ettől függ. De aztán eszébe jutott.kérdezte Nyuszi. Nagyon különös. illetve holland származású egyénről lévén szó. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát.Semmit..Mondd csak. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés.mondta Nyuszi kis habozás után.Nos? . .” Ugyanúgy. Nem láttad az Erdőben.jegyezte meg Bagoly bölcsen.. pontosan.mondta.Ez? . .. és arra gondolt egy pillanatig.Ugyanaz volt. ami mindegy.mondta Bagoly. hogy megbeszéljük. mi történt. .Tegnap reggel . és van olyan. hogy majd csak a segítségére jönnek. . és hogy ő ezt már előbb is tudta. Nyuszi. közös célzatú tevékenység szempontjából. pettyes..Hát kérlek .mondta Bagoly. . Betűről betűre. a szöveg első változatát. .mondta Nyuszi ünnepélyesen .Nem tudom .Ennyi volt: “Elmentem. dán.Pontosan kérném a szöveget . . inkább növényszerű.. .mondta Bagoly abban a reményben.kérdezte Nyuszi.. . . Még egyszer megnézte a cédulát. Percekig nem jutott semmi az eszébe. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . Mert úgy tűnt neki. hogy Róbert Gidával történt valami.Miért? . Bagoly tűnődve nézett rá. . kedves Nyuszi . vajon miről beszélgetnek ők ketten. mint ma. .Nyilvánvaló.Ez volt a leghelyesebb .Ugyanezért . Egy pillanatra átvillant rajta. . Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. . mihez tartsuk magunkat. Együtt mentek el.Most legalább tudjuk. . De pontosan betűről betűre. nem volna-e legegyszerűbb..Azért jöttem. Ez most nagyon fontos.Na látod .. . Bagoly előre sejtette.Egy másik. gombostűvel. . aztán hirtelen ötlettel így szólt: . hogy ezt fogja kérdezni. van köztük olyan.mondotta még egyszer. .Meglepő .Igen ám. mint ma. Dógomvan. Az első változatot. Nem találtam otthon.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal.Kétségkívül .mondta aztán. Papírszelet volt az ajtajára szúrva. hogy megtudja.mondta Bagoly vontatottan -.

Nyuszi! .tette hozzá .tette hozzá .mondta Micimackó gyorsan. És szárnyra kel. és arra gondolt. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. A sok Méhecske zümmög és dönög. Bizony Tavasz lesz. De néha úgy rám jön.mondta Micimackó álmatagon. hogy. papás hangon dörmög a Papagáj. hirdetik a fák. Megállt és fülelt. s a kegyetlen Tél is haldokol.. A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. . hogy hat külső látszatra .mondta Nyuszi. . A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom.Az imént láttam Tigrist.ő szokott rámenni a dolgokra.Értem . s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből.Köszönöm . Haris harsog. csobog a locs. . Gerlice búg. mikor zajt hallott. hiszen neked nem kell magyaráznom. bizonyos tekintetben izé. . Micimackó! .fejezte be -. nem tudom. .Igaz csak .. . és elsietett.Szervusz. hogy Micimackóval beszéljen. Mackó kicsiny szíve repesve fáj. .kiáltotta Nyuszi. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol.Te szerezted a fenti költeményt? . és egyre csenget a Harangvirág. mint.Természetesen . . szürcsög.Tudom. Nem messze jutott.. .mondta Nyuszi egy kis lenézéssel.olyan. Nyuszi.No igen .Vagy inkább . .. nem sok ész kell hozzá . A Báránykák is oly búsan bégenek. szárnyait zizegve láthatják Önök. .mondta Micimackó.minden attól függ.Végre is . ami a ténymegállapítást illeti.vallotta be őszintén. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok ..tette hozzá szerényen -... Tehénszívek közt bőgés a kapocs. saját szagától mámoros a Mák. a Végek is zörögve végenek. és hangja csupa báj. és énekel.Hé.

- Az nem jó. - Nem. Gondoltam is, hogy nem jó. - És Malackát láttad? - Láttam. De gondolom, egyik se jó - tette hozzá engedékenyen. - Az a kérdés, nem látott-e valamit Malacka. - De igen. Engem látott ugyanakkor - mondta Micimackó. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé, de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát, gyorsan felállt megint. - Arról van szó - mondta titokzatosan és fontosan -, arról van szó, vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? - Mire gondolsz? - Nem láttad őt az utóbbi időben, reggelenkint, egyedül, vagy Valakivel? Úgy értem, mostanában. - De igen - mondta Micimackó. - Tegnap például együtt reggeliztünk. A Fenyőfák alatt. Kosarat is hoztam magammal, egy egész kis kosárkát. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat, egy olyan rendes, inkább kicsiféle alakú kosarat, telve... - Igen, igen - mondta Nyuszi türelmetlenül -, de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad - egyedül vagy Valakivel? - Tizenegy-tizenkettő - gondolkodott Micimackó. - Tudod, fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. - Negyed tizenkettőkor? - sürgette Nyuszi. - Hát... - Vagy fél tizenkettőkor? - No igen - mondta Micimackó sarokba szorítva. Némi töprengés után ráeszmélt, hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. Délután igen, este is. Reggeli előtt igen, és reggeli után szintén. Akkor azt mondja: “Viszontlátásra, Micimackó!” - és elmegy. - De hová? - kérdezte Nyuszi. - Ez a bökkenő. - Talán meg kell látogatnia valakit. - De kit? - kérdezte Nyuszi. - Én is éppen ezt akartam kérdezni - mondta Micimackó. - Lehet, hogy... lehet, hogy... egy izét... - Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt... aki olyan pettyes... esetleg növényszerű? - Bizony - mondta Micimackó. - Valami effélét. Komolyan néztek egymásra. - Attól tartok, nem tudsz ebben segítségemre lenni - mondta Nyuszi.

- Nem - mondta Micimackó. - De majd megpróbálom - tette hozzá buzgón. Nyuszi megköszönte, és azt mondta, hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben, és Micimackó, ha óhajtja, vele tarthat. De Micimackó, aki úgy érezte, hogy újabb versszak közeledik lelkében, azt mondta, hogy neki meg kell várnia Malackát. - Isten veled, Nyuszi. - És Nyuszi elment. Mégis úgy esett, hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. Malacka korán kelt fel ma reggel, elment ibolyát szedni. Összeszedte, csokorba rakta és hazavitte, és betette a csokrot edénybe. És akkor az jutott eszébe, hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe, és arra is gondolt, milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak, akinek még nem szedett senki ibolyát. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról, és folyton ezt mondogatta magában: “Füles” - és ezt “Ibolya”, aztán megfordítva: “Ibolya, Füles”, hogy el ne felejtse, hogy ezek összetartoznak. Szedett megint egy csokorravalót, és ezt szagolgatta, miközben bandukolt. És nagyon boldog volt, és eljutott arra a helyre, ahol Füles lakott. - Ó, Füles! - mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből, mert, Füles éppen el volt foglalva. Füles felemelte egyik lábát, és integetett, hogy menjen most. - Majd holnap - mondta. - Vagy holnapután. Malacka közelebb jött, hogy megnézze, miről van szó. Füles előtt három pálcika hevert a földön, azt tanulmányozta. Két pálcika összeért a végén, de csak az egyik végén, és a harmadik keresztbe volt fektetve. Malacka arra gondolt, hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. - Ó, Füles! - mondta Malacka. - Azért jöttem... - Ez Malacka? - kérdezte Füles, anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. - Igen, Füles. És azért jöttem... - Tudod-e, mi ez itten? - Nem tudom. - Ez egy A betű. - Igenis? - Ó, Füles... - Nem Ó - mondta Füles komolyan. - Nem Ó, hanem A. Talán rosszul hallottad, vagy azt hiszed, műveltebb vagy, mint Róbert Gida? - Igen - mondta Malacka, aztán gyorsan hozzátette: - Nem, dehogy. - És közelebb jött. - Róbert Gida azt mondta, hogy ez egy A betű, és ez csakugyan A betű. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos - tette hozzá Füles komoran. Malacka gyorsan hátraugrott, és megszagolta az ibolyacsokrot. - Tudod-e, Malacka, mit jelent az A betű? - Nem tudom, Füles. - Az A betű tanulást jelent, és Műveltséget jelent és minden egyebet, amit

te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Ezt jelenti az A betű. - Ó - mondta Malacka, és gyorsan hozzátette: - Úgy értem, hát ezt jelenti. - Én mondom neked. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben, és azt mondják: “Ez csak Füles volt, nem számít.” És járkálnak jobbra-balra, és azt mondják: “hahaha, hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. Nem, nem. Nekik ez csak három pálcika a földön. De a Műveltek számára és ezt jól jegyezze meg, kis Malacka -, akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával, ez egy nagy és diadalmas A betű. Feltéve, ha nem jön valaki, hogy egyszerűen szétfújja az egészet. - Nini - mondta gyorsan, és felderült -, itt jön Nyuszi. Jó reggelt, Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött, csak úgy odabiccentett Malacka felé, aztán, kissé orrhangon, azt mondta: - Lám, lám, Füles - olyasvalaki modorában, aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt, jó reggelt! - Csak meg akartalak kérdezni, Füles. Csak azt akartam kérdezni, Füles, nem tudod véletlenül, mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? - Mit gondolsz, mi ez itt, amit tanulmányozok? - mondta Füles. - Három pálcika - mondta azonnal Nyuszi. - Látod, ugye - mondta Füles Malackának. Aztán Nyuszihoz fordult. - Most majd felelek a kérdésedre - mondta ünnepélyesen. - Köszönöm előre - mondta Nyuszi. - Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. Műveltséget szerez. Tudományt szed magába - azt hiszem, ez a helyes kifejezés. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem - ha szabad használnom a kifejezést. Azt teszem, amit ő. Ez itten például... - Egy A betű - mondta Nyuszi. - De nem valami tökéletes. Most megyek, és megviszem a jó hírt a többieknek. Füles megnézte pálcikáit, és aztán Malackára nézett. - Mit mondott Nyuszi, hogy mi ez? - kérdezte. - Azt mondta, A betű - mondta Malacka. - Te mondtad meg neki? - Nem, Füles, igazán, én nem mondtam meg. Biztosan tudta már magától. - Tudta? Azt hiszed, az A betű olyan dolog, amit Nyuszi is tudhat? - Bizony, Füles, Nyuszi nagyon okos és ravasz. - Ravasz! - kiáltotta Füles, és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. - Műveltség! - tette hozzá keserűen, és már hat pálcika volt előtte, csak félakkorák. - Tanulni! - kiáltott, és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. - Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! - Én azt gondolom - mondta Malacka zavartan. - Ne gondolj semmit - mondta Füles.

És ezért tudja már minden állat az Erdőben . Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre.hogy az ibolyák nagyon kedvesek. G..kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. és gyorsan elszaladt..mondta Malacka .. .. .. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit.Én csak azt gondoltam. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R.

mert ott feküdtek körülötte. Jobb volt rajta állni. Lefeküdt.mondta Micimackó. mert ő olyan kicsi. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. “Gyerünk. . bele a folyóba. mint egy patak. “Értelme. Á. másikat kell hozni. Ott ültek hát. de csuda egy fenyő. hogy nézze. Sajnos.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. Verset akart írni a tobozokról. és nótás kedvében volt. ha kicsit kapaszkodott.Csakhogy nem talált rímet. az nincs . a folyó gyött.Ördög rúgjon meg! . hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. hová ér. ő is lassan úszik a folyóval. alatta siklott a víz. Bagoly szerint az övé.gondolta Micimackó -.. fakerítés mind a két oldalán. és úgy érezte. s a Kanga ül rajta. Csakugyan fordítva jöttek vissza. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. csurr!” Volt egy ösvény. Tudja. mert akkor még fiatal és kicsi. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. .Jó dolog. beillett kisebbfajta útnak is. át kellett kanyarognia a folyón. és nézi a folyót. Majdnem folyó lett belőle. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. . se balra. míg jól megnézi: . mondja is magának: “Sietni. Egyszer úgyis odaérünk. hogy a legalsó fokot se éri el. jókorára megnőtt a patak. ahol átjött. és áthajolt a hídon. gyerünk! Nézzük csak. és tessék. Egyszerre dobott be kettőt. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla.gondolja Micimackó -. Ez kívülről jött az Erdőbe. Pedig sokáig próbálgatta. úgyis odaért. Fahíd volt ott. mert nem volt neki sietős. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. de így is jó volt. akkor könnyen menne. lassan. beleakadt valamibe. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. mielőtt beért. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. akire kijön a rím. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. ezeknek sietős volt. de mert nem nézett se jobbra. melyik ér ki gyorsabban. ha volna hozzá egy rímem. Visszament. azért áthajtotta a fejét. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. de olyat. azt nem muszáj. Felvett egyet.. nyugodt nap van ma.” Leért a folyóhoz.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. és nézték a folyót. inkább marad. ahová kellett. titokzatos fajta. mint egy út. az is majdnem olyan széles volt. mi van ott! Még elkésünk. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. azt mondja magának. csirr. mert a Kanga nem ül a fán. Úgyis olyan csöndes. “Hát ez is furcsa .

de ez természetes. Bedobálták a botocskákat a folyóba. akkor pedig ő nyert! .Úgy látszik. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a Micimackó-Vízipólót. . vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? Így kezdődött ez a játék. hiszen szürke! Nagy. Micimackó találta ki.Malacka! Én látom a tiédet! .. Úgy jött.. . amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. .Úgy látszik. az én botom elbotlott! Malacka. aznap volt a folyó a leglustább.. gyere ki. ha egyáltalában nem ér el odáig.Biztos. na persze. a Micimackó-Vízipóló. mire hazamehetett uzsonnázni. az én botom elbotlott . botocskám! Botlott botocskám. Csakhogy lassan jöttek a botok. lenn az erdőszélen. Lám. mégse az. ami annyit jelent. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. . mindig tovább tart. mert jobban lehetett őket látni.. . mint az ember hiszi .Persze hogy az enyém. és mire Nyuszi kimondta: “Gyerünk!” .Lám. gyakran játszották ő meg a barátai.Füles! . jaj. Malacka.kiáltották valamennyien. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél. mégse.. hogy az enyém? .kiáltott Zsebibaba.kérdezte Zsebibaba. amíg átérnek? . aki nem mert túl mélyen hajolni. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. naagy. azt se bánja. elbotlott a te botod? . szürke! Nicsak.. hogy az enyém. . botocskám! Malacka felizgult. Négy lába égnek meredve. nem tudhatta..mondta hirtelen Micimackó.Gyün! .mondta Malacka. . ez valami más. kinek a botja jön ki leghamarabb. akkor botokkal játszották. eddig még csak az övét látták.átrohantak a híd másik felére. Ezekkel könnyebben is lehetett.Nyuszi. mint szokott. . a híd alól. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. az én botom. Igaz. .. . Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. Kereste a maga botocskáját.Mit gondolsz. az is természetes. itt gyön! Naagy. Micimackó? . az volt-e az első. . kétszer nyert.Hát az egyik gyorsabban ért ki. Malacka? Én már szinte azt hittem. szürke! Á. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. az enyém! . most már el volt szánva.Á. de elvesztett huszonnyolcat.kiáltott Micimackó.Gyere már ki.sivalkodott Malacka izgatottan. nyert már harminchatot. hát a nagyobbik volt az első. ..mondta Nyuszi. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. Valamelyik nap Micimackó. mert könnyen beleeshetik. úgy látszott. mennyi ideig tart.Nem én. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. a kicsi az utolsó volt. . Látod te a tiédet.Az enyém olyan szürkés . Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt.mondta mélán Zsebibaba. lesték.Á.. szép lassan.

Úgy értem . és a hullámok kimossák őt a partra.Ugyan. . sokkal nehezebb. mondd. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni...véli Füles.. Még hogy én arra várjak. . . úgy szorította a mancsa közé. . hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen.Három találós kérdést teszek fel neked.. . hogy mi. Hogy talán. .Füles! .kérdezte Füles.Nem mintha azt hinném..vélte Nyuszi.De ha már benne vagyok... mondjuk. .. valamit.mondta a megszomorodott Micimackó -. a kövek hullámokat vernek.Ez. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. .sürgette Nyuszi.véli Zsebibaba büszkén. forog! . és így fest a helyzet.Na. .felelt Füles.felelt Füles.. hogy csak játszol! .Egész ügyes gondolat ... . . kérlek. egyiknek meg kellene kezdeni.vélte Füles.kérdi Füles. Szót sem érdemel. hogy a gondolat valami nagyszerű..Úszni én is tudok .... és Micimackó ragyogott. . majd értesítlek. . amit egyáltalán vinni tudott.Ha fürdőbe akarok menni. .. Nyuszi. hogy lehetne?. Malacka.. és ha már itt tartok. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.De hátha nyakon ütjük véletlenül? .. Hagyjátok a Nyuszit.. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra. hogy jobbról balra még jobb.kérdi Füles hidegen.Én se remélem...mondta Füles. hogy megmoshass. .. akkor ahhoz senkinek semmi köze. tudni fogja a kötelességét.Fontolóra kell venni minden lehetőséget.kérdi Malacka aggódva.. . mit csinálsz te ott lenn? .. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. .Vagy véletlenül nem találtok el? . . kicsit fölemelkedve.kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi.. nem tudtam. . és gyorsan hármat fordult maga körül.. Áthajolt a hídon.. . hogy valami különleges . . hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. Mindenki mélyen elgondolkodott. .Egyiket.Alig hittem. így körbe-körbe aztán nem! . .. Micimackó! . Ha úgy érted. Micimackó.Ez nem egészen rossz ..Miért ne? . De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ..Né..mondta Zsebibaba.De Füles.. adjatok neki időt... időt.sikoltott a megrettent Zsebibaba. érted. kérlek .Jaj. .Halljuk. Füles.Én valamit. . vagy (kicsit elhallgatott.kérdezte Nyuszi. Nem tesz semmit..Hát. ..És lassan megfordult újra. . mielőtt mulatni mentek. igen köszönöm.. kieszeltem . Pillanatnyi szünet következett.mondta végre Micimackó.Egyáltalán nem játszom .Én volnék? . .

.Mi volt a jó gondolat? .Én egész kész vagyok . akkor dobhatod. és megkér valakit. szíveskednék Malackának megmagyarázni.Nem is vághattam akkorát . hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni... akik nézték.. Ide-oda forgatják. . Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni. valami szürke.Nem vágtál te oda akkorát .Még hogy engem odacsapkodott. bámulták. Kész vagytok? . .Füles .Nem vágom hozzád. mint a Nyuszié.kérdi Füles.. Hatalmas csobbanás. akkor Micimackó dob. nézegetik.mondta Füles. Micimackó elengedte a követ.. Hangos kiáltással. . .Nem téveszthetem el. Nyuszi érezte. vagyis hát csakis melléd mehet. azért ez okosan volt megcsinálva..na tessék! Füles kecmereg kifelé.. csak rád eshet.. Micimackó . és hogy ne találjon nyakszirten. csak úgy leejtem.No kész vagy. kicsit előbb.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged.. Micimackó? Malacka. egyetemesen üdvözlik a hídról. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. . .Na hallod.mihelyt ott áll köztük a szárazföldön. és kiúsztam a partra.véli Micimackó aggodalmasan.. . . ez egy jó gondolat volt.felelt Füles.Nna most! . ha az ember . csupa sár leszek! . Füles eltűnt.mondta -.vezényelt Nyuszi. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. . Füles. Füles.mondja Malacka -.. Szívből ennek se tudtak örülni.Köszönöm.. Füles megrázza magát.mondja Malacka. nézték.Micimackó .. de mindig nagyobb lesz . hogy kicsit megvigasztalja. hogy szokott az történni.súgta Malacka Micimackónak.. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod.. te aztán igazán átnedvesedtél! .. . ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében..Ezt jól csináltad. ha azt mondom: NNA MOST!!. még azon se örültek.. ha azt mondom: NNA MOST!!. aminek lenni kellene.magyarázta buzgón. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta.. de úgy vélem.Szeretek így forogni.. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám.Nem hagyhatom abba . Mondd. . vagy pedig a folyó nem az. . Füles . Utóvégre.Na látod.. Micimackó kezdte magát jobban érezni. úgyis észreveszem majd..mondta Nyuszi barátságosan. . Csak nézték ám. No de ilyet! . Nyuszi. alámerültem. ... Zsebibaba. Füles. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. hogy a Malacka botja végre megjelent.

. .Fülest a folyóba lökte valaki. azt mondja: “Na..Füles . . Hogy gondoltátok? . ott is csak folyton mondogattam magamnak. már csak annyit tudtam.Nem állhattam oda. . Végre is a Füles odabe volt a vízbe.kérdezte Zsebibaba.mondta Tigris jókedvűen.kérdi Nyuszi bölcsen.. . véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve.mondta ünnepélyesen. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre.. valaki belelökött? .. . értitek-e. . Nyuszi fontoskodni kezdett..J-a-j .Ugyan.Hogy vagy. . . Tigris maga jött át a cserjén. ha. Füles! . hogy mit értenétek ti alatta.. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. persze.Mi újság. . Azon gondolkodtam. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem..Hát valamelyest csúsznom is kellett.És hol volt Tigris? .Biztos. . . . . Tigris? . ..kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.. .Te. Micimackó. és most kinn van a vízből ..mondják karban a többiek.Kérlek. .mondta Zsebibaba izgatottan -. hogy azok nincsenek is a valóságban. gyerekek? . hogy VIZES.mondta idegesen Malacka.De ahogy ott úszok a folyó felületén. Tigris! .Bocsánat. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. nem is estem bele. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK..hol itt a hiba? . Még mielőtt Füles felelhetett volna. Tudod.Hogy estél bele tulajdonképpen. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . mikor kijönnek a fejből. vagy legalábbis egész mások.mondta Füles hidegen. Ott álltam a folyóparton..Mi volt ez? . neszt hallottak..Tigris volt alighanem . hogy megkérdezzem.véli Micimackó.Csekélyértelmű Medvebocsocska. hogy gondolom? . Nem tudom. . és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal.kérdi Nyuszi. Füles? . hogy nem csúsztál meg véletlenül? .kérdi Nyuszi. megcsúszik.. .De ki lökött meg? Füles nem felelt..Mi hogy mi volt? .Nade.BELEUGROTTAM.És te voltál az a valaki ..

és ott látta az állatokat. egy kicsit meglegyinthettem . . hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. de különben olyan házikó az is.. . . Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is.mondta a Tigris.. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe. .De nem történt akarattal . Malacka. a kellemetlenséget. egyszerre csak egy beszélhet.Hát.. hogy csak köhögtem? .. . vagy nem jár itt .Istenem. . Az majd megmondja. a rossz kosztot.A Tigris..véli Malacka -. .így Tigris. mindegy az.kérdi Tigris bosszúsan. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára. akik szeretik a hideget.véli Füles. én csak annyit mondok.Nem megmondtam... itt jön Róbert Gida.Itt az a kérdés... . Malacka.. milyen lassan megy a víz. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. valamit tenni kellene. én a vízben voltam . kérlek. nem is tehet róla tulajdonképpen.. . végre is ez egy Nagy Erdő. aki kicsit úgyis ostoba.. . . nekem mindegy.Ja? Úgy elcsodálkoztam.Nna . ha ott fekszünk a folyó fenekén.Hát pedig én csak köhögtem . Sütött a nap.mondja a Tigris. . Jól van. mint a többi. és sok dologban nem biztos. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.. .Csend legyen! . kérlek. . . hogy ez nem is OLYAN délután. Nézzétek.. . . és szépen letörölgette.mondja Malacka idegesen. . De hogy leért a hídhoz. ez lökdösődés .nekem az a véleményem.mondja Füles. gondtalan és jókedvű volt.. te mit gondolsz?. . Erős köhögésem volt..Taszigálás vagy köhögés. Persze az olyanoknak...Nyuszi felsegítette a földről Malackát.. és ha valaki taszigáló kedvében van. hanem AMOLYAN délután. és akinek kedve van. azoknak esetleg tetszik. ..Rendben van. .mondta Zsebibaba mohón. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. és véletlenül épp Füles mögött álltam.véli Micimackó. . a Tigris engem is..kezdi Nyuszi.Nahát. Róbert Gida .Taszigált ... Annyit mondtam csak: “H-á-á-ápp-cc-ii!” .. ugyan! Köhögtem..... a szemetet..mondja Füles. .Ugyan. és nézi.Róbert Gida nem érti jól az egészet . Itt az a kérdés. rendben van..kiált Nyuszi. Füles. hogy Tigris itt jár az Erdőben.Nézz ide... már tudta..Úgy történt. . taszigálhat is benne..mondja Nyuszi -..Köhögtél? .Olyan öklelős ...Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. Áthajol az ember. akkor egyszerre minden eszébe jutna.folytatta -. Mondd. Feltartja a mancsát.Akárhogy is. ... mit szól mindehhez Róbert Gida.Na jó.Én nem .Próbálj engem is lökdösni! .

véli Micimackó. a folyó nem bánta. és érezte. másodszor akarattal. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! “Nem tudom. mert látta. De azt hiszem. érted-e. ő se szólt.Ki mondta. Aztán így is lett.. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót.Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris.Általában senki se olyan nagyon komisz .felel Róbert Gida. Egész jó gyerek . a legjobb nyerőnek bizonyult. valahogy így is van. Tigris és Füles is együtt távoztak. aki még ilyet sose játszott. Nyuszi akkor kijelentette. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. . először véletlenül. hogy nem rendes gyerek? .Nekem ez a véleményem. . .kérdi Róbert Gida. Zsebibaba kétszer esett a folyóba. .kérdik mohón. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. amint Kanga befordult az Erdőn. .Én úgy vélem. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. Ez egy olyan szép nyári délután volt. .. jön a lefekvés. . Tigris?” Róbert Gida..jegyezte meg Malacka odavetően.. hogy velük megy. Füles.Nos? .Igazad van . hogy úgyis minden hiába..

és annyit mondott: “Ugyan!” vagy “Ez igaz!” . igen. Micimackó kezd ráeszmélni.. . ő elmondhatja még egyszer. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. hogyne! . a Nyuszira ne hallgass. Mit gondolsz. Malacka?” ..Igen. hogy nem arról beszélnek. ugye. hogy kicsit ráncba kellene szedni.Nyuszi végre kezdte befejezni .. az Erdő teli finom hangocskákkal. . Miről is volt szó? . . Izé. hogyne.” .néha. Nyuszit hallgatták. Malacka is bólintott: érti hát.Mert . Mondanád még egyszer.Én is így gondolkodom . Micimackó is velük volt.mondja Malacka szemrehányóan -.Hogyne.Milyen ráncba szedésről beszélsz. hogy attul kezdve.. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig.. . jó. mikor a fülében kezdte érezni azt .és a hangja komoly volt.Hát te.” Malacka kényelembe helyezte magát.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van. . érted. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét.Igen. .. Mégse tanított meg.. . Nyuszi? . nagyot ásít...Hogyne. mi az a “kétszerkettő”? . Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: “Ne hallgass Nyuszira. Malacka? Nyuszi nem bánta... de hogy? .véli Nyuszi.Éppen ez az.Micimackó . “Ráncba szedni.kérdezte Malacka. amiről beszélnek. hallottam.Igenis.Hetedik fejezet. ellátja a bajomat. Tudjátok... Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem..Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. . ránk hallgass. te nem is hallottad.. Malacka? .. és megtanít a kétszerkettőre.Igazatok van . Hallotta már valahol. mikor Nyuszi hangosabban mondta: “Ugye.Nem is tudom. Azt mondta. Álmos nyári délután volt. Hallottam valamiről. és magához tér. ránk hallgass. .feleli Micimackó. és nemigen hallgatott Nyuszira.Aha. a bal fülemre meg vagyok hűlve.Erre emlékezett Micimackó. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri.. De aztán mégse.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. amit Nyuszi elmondott. Lassan felkel. de hogy csináljuk? . ..

.Csak annyit mondana: “Ezt jól . .Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? .Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . De csak olyasmi jutott eszébe.kérdi Micimackó.Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon... .. . . . De elég is. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé.. hogy igenis féktelenkedik. mint Tigris. .véli Nyuszi. hogy arról van szó. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. meglássátok. Másnap reggel érte megyünk .mondja Malacka kételkedően... De az mikor volt . Nyuszi”.Mit dúdolgat Micimackó? . Elkezdett gondolkodni. .kérdi Malacka.bólintott Micimackó.Azért.. .kérdezte Nyuszi. Szomorú.Hallgassatok ide..de jól ide figyeljetek -. .Á! .És ugyan miért? . ha aztán mindig szomorú maradna . hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb.. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. Bánatos kis Állattá válik... vagy Nyuszi magasabb lenne. .Nekem van egy jó eszmém . aztán otthagyjuk. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle.véli Micimackó.magyaráz Nyuszi. azzal is segítettünk.az izét. olyan “Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak.kérdi Nyuszi -.mondja Nyuszi. Egyszer megkérdeztem Baglyot.Ennek nincs értelme. Csupa nóta. az is valami. Na.. Mélabús.. magányos helyre. ahol még sose volt.Most már tudom . mint szokott. . mert ha az ember szereti is őtet.Ez jó lesz . hogy biztos legyek benne. ..sóhajt Micimackó. Megjavul. és kisebb lenne Tigris.Értelmes dolgokat dúdolgat? . amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta.Én ugyan nem szeretném. .Persze. . .A Tigrisek nem maradnak szomorúak . ami nem illett erre az esetre. az az egy tagadhatatlan.Ő is így gondolkodna . csak úgy öt percre. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. Hát ő is mondta.

Kangáékhoz értek.megcsináltad. Nyuszi. Ez elég Rettenetes.. Malacka. Magam is így csináltam volna.. ha azt mondaná: “Nem”.. Malacka. amíg érte nem megyünk.. Ha azt mondaná: “Igen”. ő ez a fajta Micimackó.. végre is egy magányos hely. hogy másnap reggel indulnak. amit Tigrissel akarnak csinálni. mit csinál holnap reggel. Zsebibaba is várt rájuk.. Ha majd ott lesznek. Micimackó.Jobb volna. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL.és elsietett. Érezte. Másnap egész más nap volt. akkor elszomorodott. Utóvégre ő fedezte fel az Északisarkot.Az nagyon messzi van... Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. mikor Malacka eljött érte. De ha arra gondolt. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. . ilyenkor köhög és taszigál. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. nagy barátja a Tigrisnek. Na. . aztán elkerülnek más irányba. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. és ha odaérnek. Nem volt meleg. Ennek megint Micimackó örült meg. Mert ha nem volna semmi dolga. hideg volt és ködös. . Belezavarodik... Csak az a kérdés. akkor rendben van.” Malacka örült az egész dolognak. igen.Ezt aztán csak bízzátok rám” .véli Nyuszi. akkor. Malacka kijelentette. ami őt illeti.Addig legalább nem. ők kicsit előremennek. Meg is mondta ezt Malackának.. ha Zsebibaba nem tartana velünk.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra ... nem mondhatja magának: Na. hogy neki ez kevésbé fontos. de éppen más dolgom volt. Nyuszi kijelentette. hogy hova vigyék Tigrist.. hogy nem! . bizony az jó dolog lesz. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek. “Nem fogja azt mondani. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk... Igenis.. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG..kérdi Malacka. menjünk. és megkérdezi Tigrist. És persze Micimackónak is köszönöm. most hazamegy... aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. . . hogy majd milyen hideg és rémes lesz. és hol hagyják magára. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. vagy akármikor..Nem látja többé? .. Köszönöm.Ezt csak bízd rám megint . Ha reggel felkel. és nem csinál semmi rosszat. ... Az ilyen hideg..véli Nyuszi. Majd holnap. ha szép maradt volna az idő. én rosszat akarok csinálni. Abban maradtak. ködös napok mindig elszomorították. ha onnan haza akar találni Tigris úr. hogy jó lesz az. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. hogy ő miféle Micimackó.és Kangához fordul: . Vár.. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: .. Inkább az a fontos. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: “ÉSZAKISARK.. nem is bánta volna. nyárias. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni.

vigasztalja Nyuszi. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. a köd is sűrűbb lett.mondta. . nem hall semmit. Nyuszi megfordult.Holnap? . Nyuszi és Malacka együtt haladtak. és Tigris félkör alakban kerülgette őket. didergős nap .mondta Nyuszi. No szervusz. Megakadt valami a torkomon. gyerünk!” .Halló! .feleli Kanga. Nyuszi. . . Tigris előttük baktatott. ha az ember jól odafigyelt. Micimackó és Malacka utána ugrottak. .kérdi sértődötten Zsebibaba. Tigris hirtelen megjelent. vagy mellettük szaladgált.. Menjünk. Eleinte Micimackó. egyszerre csak előbukkant. . akiről pedig azt hitték. Gyerünk.Majd most . . ha Micimackó véletlenül nem ül rajta.Honnan tudod? .Úgyse hiszem. esős napon .. Tigris? No menjünk.kérdezte Micimackó Malackát.kérdi Kanga szemrehányóan. és újra eltűnt. Nem láttak.Most. hogy már nincs ott. Ilyenkor nem panaszkodik az ember .De jobb. . itt vagy. megbökte Malackát. gyerünk! El is indultak. meglátjuk”. Micimackónak is. Zsebibaba.Én nem szólok .. . Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük.Hol vagytok?! . .Úgyis köhögtél ma reggel. ha horzsolta az útszéli csalán.így Micimackó. Majd most . . ja. .. Mikor az ember azt hitte. csak annyit mondott: “Hát gyerünk.Csúf.mondta Tigris. mikor keskenyebb lett az út.szontyolodik el Zsebibaba.mondta Malacka Micimackónak. . .s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. úgyis mindnyájan. ha itthon maradsz. Valahol kopogtak . drágám. Beugrott egy bokorba az út szélén. Jól elbújtak és hallgatóztak. hogy nagyon messzire mennénk.rázza a Nyuszi a fejét.Nem volt igazi köhögés. később..No most! . . Belevágódott Nyusziba. Az erdő nagyon csöndes volt.mondja Zsebibaba.kiáltott Tigris. nem hallottak semmit. és sose történik semmi . Ahogy mind magasabbra kerültek.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya.aztán megint csönd lett. Néha.. Tigris néha el-eltünedezett.Na ugye látod. hogy Malacka felugrott volna.kérdezte Zsebibaba.kérdi reménykedve Zsebibaba. néha nem. . néha-néha beleszaladt Nyusziba. megint csak nem volt sehol.. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. .Miért ne? .mondta Nyuszi. drágám? . .Szólj .Majd meglátjuk . Micimackó! Készen vagyunk? Jó. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. Majd máskor.Mindig “meglátjuk.Csss! . és aztán majd délután úgyis mindnyájan. mi? . . .

hogy ez a helyes út.. és nagyon izgatott volt.mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -. .Hát. mikor már egy darabig szaladtak. Majdnem. Nyuszi volt a vezető. Malacka? .Még szerencse.mondta Nyuszi.. hogy az egyik a jobb mancsa. Előbbre haladtak. gyerünk! ..Malacka megfogta Micimackó mancsát. Micimackó? ....Ja.felelte Nyuszi....most már beszélhetünk.. hogy melyik az.és azt hiszem. hogy bátor dolgot cselekszik. Mit szólsz az egész dologhoz. .Nyuszi meglökte Micimackót. hogy kezdje. . akkor biztos.. nem sokat.. Mért megyünk pont erre? .. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? ..No . . .mondta Nyuszi idegesen. míglen az erdő úgy elcsendesedett.No? .Nem is . .De mégse. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. Malacka Micimackó mögött lépkedett.Hm? .Itt volnánk . .Semmi. Akkor aztán vártak még egy darabig. jobbra kellene tartanunk.. hogy a ködben minden egyformán szürke. .Ez igazán furcsa ... .Csak nem akartalak elereszteni. . de nem látta sehol. . Malacka olyan halkan lélegzett... hogy de bizony úgy van. Gyertek. hogy nem tévedhet el.No mi az.Te mit gondolsz. én azt hiszem. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott.Buta ügy ..mondta Nyuszi félórával később.Hazafelé megyünk.Csak ne gondold.. Tudta. .Hát. amelyiken az nevet. . Na.türelmetlenkedett Nyuszi..mondta lassan.. . aztán újra hallották Tigrist kopogni..kérdezte Micimackó. . Egy pillanatig. Micimackó? Micimackó helybenhagyta. .. Tíz perccel később újra megálltak. és azon a gondtalan hangon nevetett. .mondta Nyuszi tíz perccel később.Á! .Én tudom. és úgyis tudja.Én azt hiszem. De nem emlékezett... és Micimackó körülnézett Malacka után.. Vetted észre... . .suttogta büszkén.vélte Nyuszi. .S mindhárman elrohantak.Látjátok? Nem megmondtam? .De én azt hittem. Rohanjunk. hogy attól majdnem megijedtek.. hogy a másik a bal.mondja Nyuszi tíz perccel később -. . persze. érezte. aki túl jól ismeri az Erdőt. .. Vagy úgy! Gondolhattam volna.. másképp esetleg el is tévedhettünk volna. . amilyen halkan csak tudott.mondja Micimackó .Gyerünk! . Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant.. Pillanatig csönd volt.. .. Ha az ember elhatározza. . hogy izé. .

fiúk!” .. drágám. egy sarokba kuporodott.Hol? . és megpróbált saját magából kifelé . drágám . hogy Micimackó. és kosarat adott nekik.Most mehetek és kereshetem őket . .Valahogy így van. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt . míg csak el nem felejtették.Mindjárt ki is öntötte neki. itt a jó kis Tigriske. hogy az nem is volt igazi köhögés.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . és Zsebibaba belevágott.gondolta: inkább megy haza ő is. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. . milyen szépen hazajött. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. el nem tévednek. hová lett Micimackó? .Egyszerűen csak nem tévednek el . Mihelyt hazaért. .Mikor Tigris megunta a várakozást.Ma még nem. .Én is.magyarázta Tigris.Majd máskor. és hiába várt erre. míg megtudta. Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. . fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. .Hová lett Micimackó? . Épp jókor érkeztél. akkor meg kell őket keresni. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. hogy elfogják.. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. . . Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . hogy már nem mondhatja senkinek: “Na.mondta Kanga.Ugyan menjetek ki.No lám.Majd meglátjuk . akkor mehetek én is? .Hát jó . és hazamentek ebédelni. Lementek a Hét Fenyőfákhoz. mindjárt azzal fogadta: . Róbert Gidának így jó idejébe tellett. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. .mondta Róbert Gida -. Kanga megkérte őket. Zsebibaba. aki nagyon jól tudta. . ne beszéljenek egyszerre. Éppen elkészültek az ebéddel.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét.Kereshetem őket én is? . és Zsebibaba. hát akkor menjünk előre. . hogy miért küldték őket.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. Visszafelé indult. és Kanga meglátta őt.suttogta Tigris Zsebibabának -.Tigris.vélte Kanga.Mér nem? . hogy mi történt ma reggel. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón. mire Kanga megszólalt: . és mikor azt is megunta.kérdezte Kanga Tigris elmondta. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket. . Tigris.kérdezte Zsebibaba.kérdezte.kérdi mohón Zsebibaba. . és csak annyit mondott: .Ha még holnap is el vannak tévedve. hogy ez mit jelent. . Gyere.magyarázta Zsebibabának Tigris.felelte Kanga.

Micimackó felállt. ezek engem már órák óta várnak haza. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat.Gyerekek! . amiért nem vitték el.. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért .Nem . ha felszedelőzködünk. Nézd. Valahányszor feltűnt előttük a ködben.” Akart is valamit mondani.De mikor elkezdtem mondani. . Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben. és újra visszatalálunk? .ismerte be Micimackó..vallotta be végre Nyuszi -.. Csak épp gondoltam rá. ha nem látnám ezt az árkot többet. akkor megtalálnám. .kérdi Micimackó lassan -.kérdi Nyuszi. . és képtelenek vagyunk. de nem jutott más eszébe.Az hogy volna .Nézd. na és az direkt Jó Dolog lenne.mégiscsak jobb lesz..Mi hasznunk volna abból? . és akkor az a valami. és aztán visszajönnénk bele. végre tudom. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: “Hiszen én is tudom. te talán tudod az utat? . de találunk. hogy milyen ostoba ez a Malacka. .ugrálni..A dolog úgy áll .Hát .mondta hirtelen Malacka.Hát ha haza akarunk találni. Egy árokban pihentek. fenn az Erdőben. akkor ezt se találnánk meg többet. úgy gondoltam.Ha kijönnénk ebből az árokból. mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. Micimackó már unta az árkot. mert akármerre indultak.. aztán megfordult és jött vissza. ez valahogy úgyse jó így. . próbáld meg . másrészt nem szerette volna.véli Nyuszi. . gondolta. és csupa izgalom volt -. Malacka. Eddig nem .. talán az a valami lenne. Mehetett úgy száz métert. újra próbáljuk megkeresni. . amit nem keresünk...mondotta Micimackó. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. még volt értelme. amit keresünk.Mi majd itt várunk rád. . Melyik lesz a legjobb út? . hogy “SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. .Ennek nem sok értelmét látom . Micimackó . .. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. menjünk haza. ..mondta Micimackó alázatosan.Valami eszembe jutott. mert akkor esetleg olyasmit találunk.Azt gondoltam. amit nem keresünk.sikoltott Malacka. Elindult a ködbe. Valami elromlott közben.. . . hogyha ide akarunk visszatalálni.. . Nyuszi csak nevetett azon.. hogy esetleg mégse találnád meg. de nem találunk. hogy ő szomorkodik azon.De kérlek. csak annyi. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: “No.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után.Mert nincs is . hogy mi bizony valahol eltévedtünk. mindig ugyanabba az árokba értek vissza.

Hirtelen mégis valami hangot adott. Hát jött szépen haza Micimackóval.. mert valamit itthon felejtettem. és így hát..Jaj.. Most gyerünk.... különös hangokat hallatott. mert hátha mégis téved... . Nem akarta zavarni a csuprokat. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt...Hát itt vagytok? . Jövök én is..Esetleg Tigris megtalálja.. .. . mintha nem is ijedt volna meg. taszigálniuk. és nézte. akkor.mondta Micimackó -. Együtt indultak.. ahogy Tigrisek szoktak. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk.mondta egész hanyagul. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. merről jön a hang. csak azok a tizenkét csuprok. hát hadd ugorjon. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit. .siránkozott Nyuszi. Úgyis keres benneteket. én tudni fogom... de ha senki se beszél. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. úgyis csak ugrik. hol vannak.. mindenáron meg akarta találni.Ja . nézte. ahogy Malackák szoktak.... magunkkal kellett volna hozni.Jó.Azt nem tudom... úgy tett.. hosszú ideig kellett nézni. . ő majd megtalálja. bizony . Malacka.. mert kezdte tudni. hogy ez egy egész Barátságos Tigris.. olyan Tigris. Hangosan persze nem merte mondani. Mikor annyira biztos volt a dolgában. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. amíg nézte.hallottam.felelt Micimackó. . meg a Malackának is. Végre meghallotta a hangot.. kezdett ám. nekem haza kellett jönnöm.Hát itt vagyunk. Tigris az Erdőben bolyongott...Hát Nyuszi? .. amelyik ha ugrik nagyot. majd megtaláljuk azt a valamit. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta... Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. . hogy mit akarnak.. majdnem hogy visított.. Tigris! No de ilyen szerencse! . azt hiszem. Egy igen-igen ijedt.. és kereste Nyuszit. .

én azt vélem . de ha nincs odahaza. mikor már ott voltak. mire jó ez a kitűnő helyecske.. Langyos és napos a zugocska. és a birtoka az egész. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. keressük fel előbb Róbert Gidát. jó szorosan egymás . Meleg zug volt. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze.Mehetünk is. akkor úgyse kereshetjük fel .mondta Malacka. és a szél se érte. hogy: “Jaj de jó Nap.. ilyen alkalmakkor leültek ott. és meglátogatom Fülest. hogy segítsünk neki újat építeni. és hirtelen betoppan valakihez. és olyan hideget csinált éjjel. hol Micimackó heverész. Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. Beinvitálta őket. és vége a látogatásnak. Az ember beteget látogat.” Malacka ugyan azt tartotta. akkor megindultak. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . vagy valamit meg akar tudni. hogy nem csinálnak semmit.vélte Micimackó. Micimackó. és amikor Malacka újra leült.Mert ami engem illet.. Valamelyik őszi reggel. hogy mit csináljanak most. Ide süt mindig a napocska.Ami pedig engem illet. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. és törték a fejüket. hogy valami okának kell lennie annak. és ott azt mondják neki: “Ejnye. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról.. Talán ki tud eszelni valamit.mondta Micimackó -. mer akkor azt úgy hívom. elmegyek a Micimackó Kuckóba. Felkeltek. elgondolták azt is. . hogy ilyen ereje van a szélnek.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . . Azért megyünk. Még szerencse. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. ha az ember valakit látogat. hogy az ágakat is le akarta kaszálni. Először Micimackó házába nyitottak be. és Micimackónak fel kellett őt emelni. mert nem is sejtette. . Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. úgy a feleúton.Nyolcadik fejezet.akkor rendben is van minden.. kicsit nyalakodtak. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. Tudni kell mindenkinek. Micimackó otthon is volt. . hogy mihelyt odaértek. Micimackó tud. Hú. éppen jókor jöttél. én azt akarom. ha látogatóba indultak egymáshoz. mert úgyis Csütörtök van.. Valamelyik nap elhatározták.

Talán elfelejtették.Nyuszi csöppet se buta . .vélekedett Micimackó. Ez olyan. bizony kicsit hideg volt odakünn. Okos .Azt hittük. .No! . hogy láthatunk. Csak meg akartunk látogatni . Füles! . Nézd csak. biztos-e. az van neki.. csak annyit mondott: . .Nem a!. hogy áll . Talán valakinek le kellett volna bontania? .Esze. nem hallom jól.Na.mire persze leültek. Párszor ki-be járt az ajtón.kiáltották vígan már messziről. . hogy végre megtalálják Fülest. nem igaz? .és: . nagyon megörült a vendégeinek. és azért kaptak valamit. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. Hangosan vitatkoztak: . az van neki.mondta Micimackó.Van neki .Talán eltévedtetek? .mondta Micimackó elmélyedve.. mégis. Nosza. hogy csütörtök van? . akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig.Esze.vélte Malacka.Persze. igazán örülünk. . most hátulról kapták a szelet. .Hangosabban. szaladtak Micimackó kuckójába.mondta Füles.mondta Füles. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . . hogy ott kellett maradniuk ebédre. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát.Szervusz. Füles. . nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.Én azt hittem. Majd meglátjátok. Már akkor Róbert Gida is otthon volt. Mire hosszú hallgatás következett. .. amit az ember hamar elfelejt. ez az oka annak.Úgy vélem . Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot. .mondta Micimackó -. hisz ez a ház még áll! .Jó. nem volt olyan nagy a baj.mondta Malacka.mellett.Senki se vitte el.Ez furcsa. amennyire csak tőlük tellett. Mire Kanga házához értek.kérdezte Nyuszi.Úgy van. mi különös van azon. hogy esetleg a szél elvitte . . Délután lévén. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni.Mért.Mi nem igaz? . ahogy bement. . mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni . már annyira el voltak fáradva. . hogy soha semmit meg nem ért. Mire újból nekiszedelőzködtek. . Nyuszi.vélte Malacka.És hogy milyen is nálad. Egy-két nappal .Itt vagyunk. és most megyünk is Bagolyékhoz. Micimackó. . Siettek is Nyuszihoz. ott milyen jó. kérlek..Hát csak menjetek. ki kellett próbálni. .

Mert látod.mondta Micimackó -. ha kijelentem.mondta Micimackó alapos megfontolás után. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba.Nekem úgy rémlett .valamelyik nap..Na és ha nem éppen akkor? . Na. mint akiknek nem fontos .” Igazán mindenki szeretné tudni. . s úgy kellett törtetni előre. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn... Füles! . .mondták. De most szembejött a szél. és azt óhajtotta. . .Akkor is épp ilyen ronda nap volt. mert úgyis Csütörtök van. borzasztóan siettünk. Helyezzétek magatokat kényelembe.Ülj le. hová. nehogy a szél elfújjon.Isten áldjon! .Hát isten veled. . hogy vagy. aki éppen olvadozni kezdett. de vajon az igazat állítottam-e.... ..Vigyázz. Nem mintha megszólított volna .utóvégre hosszú út áll előttük. hogy kicsit megkésve érkezett. de az bizonyos.látni akartunk. figyelmeztetlek! -. kérlek. ha tévedek . mikor a vihar tombolt az ágak közt. Malacka fülei a feje mögött billegtek. Malacka megvigasztalódott.mondta Bagoly barátságosan.. és igazán örültem.Isten áldjon! ... és könnyed oldalgással siettek el.erre. Kedves tőle.. Bagolyékhoz. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. engem is észrevett. ejnye. .. és kényelembe helyezték magukat. Azt kérdenék: “Ejnye.Csuda .mondta Micimackó. Bagoly . mikor éppen alatta állunk? . Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak.. Tudod.Kérlek. Hiányoznál. Szárítgatta a fülét..Na és ha egy fa akkor esik le. hogy el ne késsünk . Micimackó. . Malacka .. Nem tesz semmit.amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . bár az isten adná. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. igazítsd ki a szavaimat. Te is. .mondta Bagoly.. Malacka. . . Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni.ezelőtt repült erre. isten áldjon meg. s baktattak előre.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak.mondta Füles. akárcsak holmi zászlók.. Szépen megköszönték.felelt Micimackó helyett Malacka..Eljöttünk megkérdezni. mi az? Szörnyű csattanás.. bizony. és jó lesz sietni. .mondta -. Nemsokára egész vígan. mielőtt elmegyünk. és újra kiegyenesedhettek. Malacka is itt van. mikor Róbert nagybátyám . Mintha egész csomó óra telt volna el.Jó napot. Az embert sok mindenre felbátorítja. Bagoly! .. . atyaúristen. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. Bagoly ünnepélyesen bólogatott. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. Micimackó. hogy észrevett. .

és kilátszott belőle két fül. Bagoly megváltoztatta a hangját. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. . Megjelent Bagoly. Még egyszer átgurult a szobán. . és gurulni kezdett a szobán keresztül. Csúnyán nézett arra a darabra.Bagolyéknál vagyunk? . amin tartózkodni szokott. a szoba másik sarkában. és nem lett belőle semmi.kérdezte a székek egyike..Jaj. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. ..így a Szék. . mert épp uzsonnázni akartunk.sivított Micimackó. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre.Pedig ott tartotta. ..aztán csönd lett. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés.mondta Bagoly. . Róbert...Alighanem.. labdává csavarodott. útjában néhány vázát ragadván magához.Ahá! . és kihámozta magát. .Na? .A mijét? .Az izé . hogy Észak merre van. hogy festene falnak.Nem vagyunk olyan biztosak benne . csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. ami Micimackóból látható volt.vélte Micimackó. . és a székek halkan Malackára borultak. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat.Oda nézz! .Nem tudom biztosan.Juj ! . és úgy festett. ilyenkor.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . Malacka. hisz én rád esek! A szobának az az oldala. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor.Arccal lefelé vagyok valami alatt. hol van Micimackó? .. . amelyik valamikor padló volt. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani... te.Hol vagyunk? ..Malacka .Talán most annak is megváltozott a helye . .Vigyázz. . amit Micimackó foglalt el. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. Micimackó. de most szerette volna tudni.Nem lehet .Mert ő szereti a változatosságot. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. mint aki hihetetlenül bosszankodik -.. lassan lefelé kezdett süllyedni. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. mikor Malacka felállni készült róla.mondta Micimackó a szék alól. a nagybácsi. . . vigyázz! . .mondta idegesen Malacka.mondta Malacka.

Ú-úgy? Gondoltam.mondta Micimackó. .. hogy téged nem illet vád. Arcom fődbe benyomódik.mondta alázatosan Micimackó... . hogy mi illet vagy nem illet engem? .mondta Malacka -. . .Mit csináljunk. mellembe szorultan az ébredést várom. Együtt húzták-vonták a karosszéket. . Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. .. . akrobatának semmi.kérdezte Bagoly. Ám egy derék medve? .mondta bagoly eltűnődve -.Mit mondott. és segíts Micimackónak.Malacka! .Na? . .Nem a’ . gondolom. Na igen. .. Azt hittem.kiáltott Micimackó halkan.Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly.Azt mondta. aki a levélszekrényének szépségét csodálta.Éppen most jutott valami . akkor nem Micimackó a hibás..mondta Bagoly igen szigorúan -. heverni a nyári nappal szemben. vagy úgy..Szépen vagyunk. azt mondta.Ha a szél volt . s legjobb lesz. . leszállt.Micimackó . gyere le. Akkor őt vád nem illetheti. gondolom. Malacka lehajolt hozzá.vélte Malacka.Olyan kis semmiség. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. mi? .felelt Micimackó. hogy ami engem illet.Hát akkor ki csinálta? . . . Micimackó? .Bagoly .Nem jut véletlenül az eszedbe valami? .kérdezte Malacka. . s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. inkább Micimackó. hogy megnézze az új mennyezetet. Nem volt külön dolog.E barátságos szavakkal felrepült. Bagoly.Hja.Nem hinném . dúdolok de nem jutott semmi eszembe. te csináltad ezt? . Nem jött semmi.Alighanem a szél . .

ha az ember kétszer is elmagyarázza.Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát.Te Bagoly . ha Micimackó azt hiszi. szájad. minek is akkor beszélni róla. Malacka. Bagoly köhögött. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. és olyan ajtó volt benne.de Bagoly csak azt mondta: . Malacka még gyorsan megjegyezte. Bagoly. és mindenki őt bámulta. majdnem felkéseltek nyakad. ami még nemrégiben is fal volt. Arra valami ráesett. amit ajtónak lehetett használni. .Azt úgyse tudná. hogy nagyobb leveleket kap. és segítséget hoz. mikor kimenthette Malackát az áradásból. mire Malacka megjegyzi: . . Micimackó előtt felrémlett az a nap. mielőtt értik. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik .Na. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. Ez is olyan dolog. arra az esetre. . . Várta is nagyban. . és nem is találja szépnek. ahol a leveleket szokták bedobni. kérem. akármilyen szívesen tenné. Hogy aligha tehetné. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. újra megrohanta egy gondolat: .vélte Malacka. hogy jó. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? .Á! . .felelt gyorsan Malacka. hogy ez volt az egész. Talán lehetne. Micimackó ott ült a padlón. Bagoly kijelentette. persze.tette hozzá . mint akinek semmi köze a vershez. lehetne őt újra bámulni. de egy másik. ami még nemrégiben szintén fal volt. ha Malackát felkapod a hátadra? . akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével.Mert . ugyan nem mehetünk ki. Felnézett a mennyezetre. hogy miről van szó. hogy majd újra megemlítheti. ó.Á. átmászik ott. és kijelentette.Akkor jobb is. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. ahol az ajtó volt.mondta -. lemászik a fán. gondolta. . ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek.ott. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. ha másra gondolunk . te szegény állat. . Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. Csakugyan tépelődni kezdett. füled. jutott valami az eszembe. S mint az előbb.kérdezte félénken Malacka.De hisz azt mondtad.Fel tudnál repülni a levélszekrényig.Mert tudod.Hát éppen erről van szó.

Találunk másik madzagot..mondta a levélszekrényen keresztül. és kijelentette.Szép. amiket az Erdőben töltött olyan módon. aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. . .. mikor leoldotta a madzagokat. esetleg Verset is csinálok róla. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot.hanem ment útjára. mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. és én alattad állok. Boldog volt és izgatott. . már annyira büszke volt.Haladunk. Malacka is nagyot húz.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . és várni lehetett . haladunk felfelé! . Nagy Dolgot művelt a Malacka lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. és szerényen megjegyezte.Hacsak a madzag el nem szakad. benyomta magát a hasadékon. amíg a másik vége szépen felemelkedik. amin laktál.Itt minden rendben .A dolog úgy megy.véli Bagoly. hogy veszedelmes. Malacka kinyitotta a levélszekrényt. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. mikor még ajtó volt az ajtó. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. én elmegyek. Le is tudok mászni. . a boldog órákra. de én azért megteszem. . Egy szomorú pillantást vet vissza életére. . Micimackó! . igyekezvén segíteni. Malacka. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. addig-addig.. mint emelkedik lassan a mennyezet felé.. amelyikbe a régi szép napokban. ügyes medve.suttogta Micimackó vigasztalón. Azt átlöki a dróton. és bemászott. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. és elmondok neki mindent. lehozza a földre. . ügyes Medve vagy .Meg se várta. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. ahogy elképzeltük. s mikor mindennel elkészültek.Úgyse szakad el . Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. Aztán. ledöntötte a szél. Csakugyan.. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. és sokat fogunk még róla beszélni.. mást itt nem lehet tenni.. az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. akármennyivel is húzzák fel. . mert akármennyi madzagjuk van. s ha megmentesz mindnyájunkat.mondta derűsen Micimackó. tudom. levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé. mindaddig. hogy szinte felkiáltott: “MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. Nagy Dolog lesz az. gondolta. Micimackónak tetszett. neki mégiscsak repülni kell. köszönet és hála .. de úgy látszik. Bagoly. és a népek majd éneklik. kövér. . elég hamar ment. amíg csakugyan kinyomta magát. szó sincs róla.vélte Bagoly. De nem baj. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. ott ahol most áll. Isten veled.selypített Bagoly.A fádat. hogy hiszen csak egy gondolat volt.. míg Micimackó felel: Isten veled. . hogy ő szép kövér. és csak néznek. rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul. hidd el. s érezte.Hiszen olyan Pici Állatka vagy.

. Micimackó lehunyta a szemét. akit elkezdtem. mikor. .Fél óra . akinek a fényképén fekszel.. hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról. tudod? arról. tudom már. ez épp elég idő arra. és kényelembe helyezte magát.mondta a Bagoly.. .Na.. De hát hol is tartottam? Persze. az is egy olyan szörnyű nap volt. aznap délután. Hát kérlek..

Itten egy Fa fekszik. mi lesz.. Ha meg a házadnak ilyen pofája van. amit kidöntött a szél. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. hogy más lakás után nézzél. mit jelent. . Őt szerette. Olyan volt. a költészet. Nyuszi ott termett és megmagyarázta. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. ah.mert csakugyan fekszik. amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. kedvesem. de az ember érezte. . hogy ez mit jelenthet. . még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA. Re-et-tenetes vihar.. Micimackó lassan kocogott utána.A zümmögés.. Ott állt. mint egy fa.Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is .. “Mert ez se könnyű feladat .És már szaladt is.mondta Nyuszi -. SZEKRÉNY. “Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt . ÉJJELI VIHAROK Malacka orra vörösre gyulladt.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. ahol azelőtt a Bagoly háza volt.. Bizony. . Ezek olyanok. ha még e Tényt nem tudnád. MADZAG. ott bámészkodott. mit Bagoly szeretett. Darab ideig várt. elég dolgom van.nem mintha Malacka sürgette volna.” Ment és várt.Kilencedik fejezet. megmagyaráztam mindnek. Barátjával dicsőítette.” Míg azon törte a fejét. a barátja álltuk körül. hatalmunkba venni őket... ha találkoztak ..mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. A laposra vágott fa ellaposodott. hogy mért nem sürgeti. Míg állt.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. aztán majd meglátjuk. most ők is fognak keresni. Azóta. szerette. hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni.. (Barátja ÉN valék. nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban.. mily rémséges állapot! Lakása. Micimackó “Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: “ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. mi hasra fektette fáját.. Na isten áldjon. fája. akkor itt az ideje. Volt neki különb dolga.. ilyet nem láttam még soha. miként koporsót. az most nem festett háznak.

(Én láttam ezt. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Hát most majd eléneklem Malackának. de meglett. kérem! Én láttam!) Láttam Malackát. mint szaladt.) Oda nyomakodott Malacka. és háromszor egymás után elénekelte magának. BÁTORSÁG . “ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI. Kemény legyen. Malac. előtte térdre is rogyott.Nekem igazán nem mondanak el semmit . áhitattal mentési kísérleteit. nekem kell egy MADZAG. . ám hozzatok egy Kötelet. sodródtál azon az “IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. . és azt kimondta. segítség! Ordít Malacka. s jöttenek Dicső Állat..Ez mi? . (Honnan levelet szoknak szedni “Ide levél jön!” felirattal.mondta Füles.Nem olyan lett.Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot. amilyennek gondoltam. hős. MALACKA.mondta és REMÉNY. éneklem tettedet.” . Pénteken lesz tizenhét napja.Engem semmiről se értesítenek. és megtelt a berek. Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek. Micimackó és Bagoly legott. S ha nincs.kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. na jó. s onnan intézte. most a rabok kijöttenek.. . hogy nem szóltam . .) Segítség ide. Ez megvolna . (“A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek. hej. de inkább vékony.mondta Micimackó. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. hálás köszönetet rebegve. Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál.Mér.

ne felejts el értesíteni. . . . .Hát ebben igazad van.Na igen . . .De nem diskuráltál .mondta Micimackó némileg félénken. Nem mondtál semmit. .Micsoda? Ja.mondta végre. A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. ez a Füles” .Ebben lehet valami..mondta Nyuszi. . a fene egye meg. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. “Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember.senkihöz egy szót se.Ez nem volt tisztességes üzlet. .S ha azt hallom kívülről: “Ejnye. . igen. és még mindig azon tűnődtem. hogy mit feleljek. .Majd gondom lesz rá . mert nekem most úgyis mennem kell.mondta Füles. ADOK-VESZEK.mondta Füles.. és várod.Nem beszélgettél. Kicsit többet kellene mozognom.Az akkor tizenegy nap lenne.S ma szombat van .Mi az.de akkor már késő volt. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. Nyuszi megindult. Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba.Te. amit mondasz. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . Nyuszi .és már szaladtál is. .mondta -. Nem váltottunk szót. mikor jönnek a többiek hozzád. mikor én neked kijelentettem.Emlékszel te arra. az Erdőnek ebben az egy sarkában. Nyuszi egy lábon állt darabig. Gondolkodott. Mindig itt vagy. pláne.Te vagy a hibás. Füles. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. . Micimackó? . Füles. Kicsit jönnöm-mennem kellene. .Isten áldjon! . .Kicsit elhanyagoltalak benneteket. Sose látogattál meg egyikünket se. .Jövő pénteken lesz. Annyit mondtál: “Halló!” . .akkor már mehetek is. Malacka .Hát tizenhét napja éppen nem lehet. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül.Nekem akkor sietni kellett. . Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. Gondoltam: majd azt mondom neki. ha kedvem van. “Mi?” .mondta Füles. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. .

emlékszem. Én meg elfordulhatok és mondhatom: “Igen. hogyan csináljanak. Én szerettem volna tudni.. neked hogy kedvesebb. Malacka. mintha nem is figyelnék oda. .. Bátor Malacka ő. mit. Izéről.. . ha esetleg nem értették volna rendesen.. Úgy értem: csakugyan megírtad? ... te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. . mi? Mikor az az Izé. De a vers azt mondja: “Remegtél? Nem. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére.mondta Malacka. és elhajította.mondta Micimackó. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). hát ott volt már mindenki. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. Micimackó? Arról az.Hét szakból áll. .. Ha most itt mindjárt eldúdolom..Kijelentetted.. Azt.. És az emberek tudják. Mire Micimackó elkészült..Nem szóltam.Ez csak olyan belső remegés volt ..Én legjobban szeretném.Ja.” És úgy tehetek. Nyuszi újra elmagyarázta nekik..kérdezte végül.a versben persze hogy megtetted. . Mert akkor Mindenki hallja.Megírtam.Hát nem is . .” .mondta Micimackó.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . szerette volna. .Mert eleinte bizony egy kicsit. . Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. nem jött ki semmi. Micimackó. .mondta Micimackó . Micimackó elkezdhette: . ..Malacka hallatlan közönyt tettetett. amíg a többieket is megtaláljuk. Foglalkozni kezdett magával. Malacka.Nem szoktak hétszer zümmögni.. hallgatta.. de nem merte kérni.A többieknek már mondtad? .És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. amelyik úgy szólt: “MALACKA! Hős.Meg is írtam.Malacka orra pirulni kezdett. pironkodott. Malacka. . ha most itt elénekelnéd nekem. Micimackó. . nem. Malacka felsóhajtott boldogságában.. hogy az úgy igaz. Malacka nem szólt semmit. kivéve Fülest.. Ha egyszer a vers mondja.Hát . .. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott.... Ott le is telepedett. igen. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. Mindannyian ..Meg is írtad.Ilyet ugyanis nem írtak soha. Róbert Gida vezényelt. . fölvett a földről egy ágat. Micimackó? . belsőleg.Ó! . Micimackó említette nekem..Hét? . Malackának fellángoltak a fülei. . aki egy pillanatra megállt. Aztán elénekelheted mindnyájunknak.. de bár köhécselt is egyet-kettőt. akart is valamit mondani.kérdezte Malacka. vagy megvárjuk.

ugye. akik helyesírást tudnak. mi az. Kangát ez zavarta kicsit. A felirati tábla leesett a földre. vagy úgy. és ráesett Bagolyra. nem rossz? Úgy értem.mondta Kanga. . kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. mint vers.Ez lesz az új házam neve . és kijelentette neki. Négyszögletes deszkadarab volt. Tudod.Jaj. és kijelentette. Bagoly. és megmutatta. már valamennyien boldogok voltak. mert sose tudta. Kanga odalenn kötözgette a kötelet. Mindent szépen bele az újba. s ha a népek azt se tudják már. Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: .. De Kanga csak ennyit mondott: . mert ilyesmiről nem is tudott. az mind kell. Volt nagy kötelük. hanem a sálam. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. mikor már a spongya. és ez a szőnyeg.Dehogynem. és rajta a ház neve: “ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. mikor ott fekszik előttük.Zsebibaba..Találtál már új lakást.Ja.. mintha a sarokból nőttek volna ki. Majd röviden és gúnyosan felkacagott.nekiláttak a munkának.mondta Róbert Gida..Ugye. Össze is veszett Bagollyal. . ha ez is lejönne. mikor valami levágódott a fáról.. aki egy fűszálat rágcsált -. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. kicsit csodálkozott. kijelentették. akkor úgyis jól nézünk ki. és rendesen ki tudják írni: KEDD. hogy a vers kitűnő. mit csinált. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. hol van Zsebibaba. . Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . azon húzták fel Bagoly karosszékét. levegőtlen és piszkos. Bagoly! Ó. és hogy legjobb lenne. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak .Hát. hisz az nem is spongya má.mondta Bagoly fontoskodva. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. . ott van ni! Ó. Bagoly lenézett. Bagoly? . és az különben se mosogatórongy. kedves! Nagyon gyorsan mondta.. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. ott van ni.Na és hogy állunk az új házzal? .ott ni! -. képeit meg mindenféléjét. . amit kihoztak a régi lakásból.kérdezte Micimackó. Bagoly.Nevet már talált az új háznak . Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. Megdicsérték Micimackót. mi a fürdőszivacs. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . . Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. most már csak a ház kell neki.

. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. mert nem tudta.. úgy látszik.mondta Bagoly.mondta Róbert Gida.mondta.Menjünk.Jó reggelt. és Malacka meglökte Micimackót. No. Az egyik azt mondta: “De úgy van!” .Gyere.Van már ezen név is meg minden! ..mondta melegen Róbert Gida. Leült az “ODVASLAK”-ra. Füles. Hiszen egyelőre úgyse fontos.mondta Nyuszi. . Bagoly? . Tigris! . lenn. örülni fogok a társaságuknak.Pont Bagolynak való lakás. elindult a barátaival. Nemsokára meg is találták. aki most vette észre. . Füles! . . te vagy? . szigorúan köhécselt Füles irányába. .mondta. ..Gyere.Rendben van .a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. Füles lassan maga körül nézett.mondta Zsebibaba. Bagoly? Bagoly.Ez derék .Ehun van ni! . és felvette a felirati táblát.mondta Róbert Gida. Tigris: hol az a kötél? Mi az. amit Micimackó dalolt . és maradhat.kérdezte Nyuszi. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el.Ha Micimackót és Malackát magával hozza. Nem gondolod. . hogy rábíztak valamit. a mocsár mellől. . . és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . mintha álomban cselekedne. hát csakugyan az volt. akinek az “ODVASLAK” a hátát díszítette. Róbert Gida. Micimackó! . De az ember lélegzethez szeretne jutni.Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett.No nem baj. De nem szólt. Micimackó meglökte Malackát. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. . .kérdezte Bagoly bosszúsan. hogy nevessen-e vagy mit csináljon.mondta. Gyere velem.Valaki.mondta Füles büszkén. Róbert Gida felugrott.Várj egy kicsit! . megmutatom a lakást. és mosolygott magában. kihallgatja a beszélgetésünket . ahol nemigen járnak -.kiáltott Nyuszi. aztán visszafordult Róbert Gidához.mondta hangos suttogással. Róbert Gida! . hogy bizonyos Személyiség lakást keres. . . . .Ja. . hogy új lakáscíme “ELMÁZOLÓDOTT”.Egyedül . . amit Füles talált.a másik rámondta: “Na de nem lehet!” .Majd lehozzuk a többi dolgokat is.Arról értesítettek .Hó . De mielőtt odaértek volna.és újra: “Na de ha mondom!” S mire odaértek.Egyedül vagyunk? . aki örült.Halló. . Füles visszaintegetett. . és megállt Malacka előtt.

a lakás mindenesetre nagyon szép.kérdezte Füles kicsit aggódva. .Jönnél. Róbert Gida? .Pont Bagolynak való lakás . hogy kezdje.Köszönöm. .mondta nagyszerűen. Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. .Mit gondolsz. boldog lesz benne.mondta.Hát . hogy valami nincs egészen rendjén.mondta . Micimackó megelőzte.Örömmel jönnék. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. de nemigen tudta.mondta. neked is valahová máshová kellene menned. Micimackó .Nagyot nyelt. . . ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. . . Malacka? Te mit csinálnál. . . mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén. kétszer is.S remélem. mert érezte. mi.róla. Malacka? Malacka mancsát rázta.Velem jönne lakni . .

Határozatot kell hoznunk. Elmondtam neki reggel mindent. és szétterítette. még ez a K. . Füles kijelentette. hogy elolvassák. . és újra kezdte: . ott el is búcsúzunk.mondta Füles.Hát izé és a többi.mondta. . . L. elvitte a többiekhez.Erről itten nem tud senki semmit .Rajta. hogy hogy írják. Valamelyik nap. hogy valamennyien a lakása felé tartanak .Valamennyien tudjuk. is tudatára ébredt annak. mert a “Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. Mire nagy nehezen elkészült.mondta Füles. hogy hogy van. .súgta Nyuszi Micimackónak. hová indul. vagyis inkább rokon. . mert mielőtt megkezdhetném. ne “rajtázz” engem. hogy a Dolgok meg fognak Változni. . mikor látta. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. hogy terjesszen elő egy indítványt.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. egy kis . aláírás Nyuszi. Na aztán leültek. . mikor már érezte. Nyuszi felállt. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát.Füles is? . és kényelmesen emelkedett fel. Még azt se tudták. hogy ennek el kell következnie. Darab papírt vett elő a füle mögül. . Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. hogy nincs is.mondta.Fontoskodva köhögött. már annyira biztos volt benne.Óriási. bár hisz ez nem olyan biztos.Jöhet.mondta. miért indul el.Megkértem őt. . amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. .Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. ne siettess . Füles! .Hát . Előbb és Utóbb. Korábban?” . mint a felelet.mondta Füles aznap délután. mert lehetett az éppen másvalami is -. hogy jönnek. hogy tovább ez így nem mehet.aki azt állította. senki se tudta. Valamennyien megígérték. igenis Balra Tartsatok.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. hogy: “Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. amiben ez állt: “Itten arról értesíttetik. Senki se tudta. sőt mondhatnók. mármint tudomása az Értesítésről. két másik ismerős.Tizedik fejezet. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien.Meglepetés. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. hogy honnan tudják.Mire a másik azt mondta. hogy így szóltak egymáshoz: “Na. miért jöttünk itt össze . hát igen. Még a Kicsik Legkisebbike. Nyuszinak egy ismerőse. .Kérlek. . rokona és üzletfele .Engem kért meg .Nyuszi leült. Kérlek. Nyuszi egy “Értesítés”-t agyalt ki.

Eddigelé. Fülesünk szerzeménye. e költemény üres a fészek.Ó. mikor befejezte -. akkor most tapsolhat. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni.vélte Nyuszi ..mondta Füles. ugyanis eddig.) És már csak ennyi. hogy menni. annyi szent. . (Mondják. (A “szent” se rím..Hát .. mint hogy gondolám.. mit felolvasandó vagyok.. Mint a vöcsök. na látod! Üdv neked s béke. verseket az Erdőn Micimackónk írt. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk.. valamennyien hallhatjuk. . Róbert Gida. Elindult a Róbert Gida.mondta Micimackó rajongva..költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt.. (Most erre kéne rím. .az is akart lenni. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis ökörszemet..mondta Füles. Valamennyien tapsoltak... hogy egyszerre mentek. A vers. jó modorú Medve. sokkal jobb. mint az enyimek! .az.) Hová? Senki se tudja. eddigelé. menni. öcsök. elindult. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok.Ha valaki tapsolni akar .A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. . vége! . vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. Testvérek ők.A Határozat . béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége. de ő csak ment ment. vagyis hát eddigelé. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét..Köszönöm . itt abbahagyom az egészet. isten veled. Csakugyan így is gondolta.mondta Füles szerényen .) Vöcsök: De erre nincs. s elvisszük Róbert Gidához.. egyszerűen VERS-nek címeztem.. A címe. Ez nehezebb. . menni. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. Még jó. mint mondám. . én s minden barátod a vízbe hagy.

hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. vagyis tudjuk is valamennyien. Hát csak álltak ott. már csak Micimackó volt ott. vagy pedig az lesz.És elindultak együtt. hát igen. .Legjobban azt szeretem a világon. Nem tudta. ha Malacka velük van.Mérgesen fordult hátra a többiekhez: . Elindultak vele Róbert Gidához. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt. nem kellene egy kis Izé?” . Lökdösték egymást: “Ma kezdd te!” .Alá is írták. valahogy bátorítani akarta saját magát.Jöjj.mondta -.Róbert Gida .kérdezte Micimackó. Róbert Gida megszólalt: . . Mire Róbert Gida elolvasta azt.Hová megyünk? . Füles? . és erre nem szerettek gondolni. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. mert izé. mint mikor már nyalja . Nem látjátok. mielőtt nekikezd az ember. hogy VERS.. Azután arra gondolt.de nem tudta. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog.. Mikor mindezt átgondolta. hogy szinte jobb. egy darabig elgondolkozva.Hová megyünk? .No. én megyek. ha ilyenkor szép idő van odaki. és a többiek felsorakoztak mögötte..kérdezte Micimackó. mi az. egyik oldalról a másikra csóválta. mert leírtuk. Micimackó! . hogy majd valaki megszólal. Bár nem tudták egész biztosan.Szervusz! . Gida..Sehová . meg van írva.Szervusz. és mi.mondta Róbert összehajtotta a papírt.És én azt mondom: “Én nem bánom. . hogy “Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” .mondta Róbert Gida.. Micimackó! . mindenki ebben az egy Erdőben van. hogy gondolkodjon. .mondták valamennyien. mi úgy hallottuk.mondta Róbert Gida. . hogy rövidre fogjam. a többiek is kezdtek eliszkolni. Micimackó..Ezt én is szeretem . . ha mi ketten Malackával elindulunk.Meg kellett állnia.. hogy miért.Szervusz. és a madarak is énekelnek. mindnyájan! .. és felnézett. elkelne egy kis Izé. hogy elmondjuk Neked.aztán Fülest valahogy előrelökték. ahol kellene neki lenni. minden cseng-bong.mondta Róbert Gida. s miután egy darabig haladtak. hogy Téged meglátogassunk.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit.Jaj. és vártak... ez így van már.. . ez csakugyan jó dolog.. El is indultak arrafelé.Mondd. és egyik sincs ott. hogy azt mondja: “Köszönöm”. hogy mi Tetőled. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . Alig van itt már hely. azt mondta: . Hát tenálad.. hogy mi lesz.És különösen. hogy hívják az ilyesmit. barátságos és kedves dolog az is.Hogy csinálsz Semmit? . . nagyon vigasztaló .. Füles a farkát csóválta.. . . utána szaladva. Mert mézet enni. Te meg azt mondod: “Na. . s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat.Nagyon kedves.Mit szeretek? .kérdezte Róbert Gida. és .És eloldalgott. mi azért vagyunk itt. olyan az a perc. Malacka?” .. mindnyájan. . mert Te. erről van szó.

Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak.. és vannak Vezérek. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. bársonyos és zöld.Az ember csak megy. semmit!” .Ahá! . Ott volt előttük az egész világ. mert másra gondolt.Ahá! .Mert én azt hittem. gyorsan hozzátette: . hogy mikor rád kiáltanak.Úgy.Akkorák nem. a földje se olyan jó. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. amit mondtál? . Róbert Gida tudta. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. amit már megolvasott. . mint az Erdő többi része. lovag? . és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. mert soha senki nem tudta megolvasni. hogy ez el van varázsolva.és arra gondolt. meg a tengerben van egy sziget. csak ne lenne vége. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. ló? . és gondolta.mondta Micimackó. az mind ott volt velük a Völgyben. göröngyös és töredezett. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. mint a Királyok . odahallgat olyasmire. hogy Micimackónak ez nem tetszik. amíg csak nem ért az égre. ha az ember olyan izé. hogy milyen jó volna.Azér a Vezéreknél nagyobb.kérdezte Róbert Gida lustán.mondta Micimackó. . . amit mondtál. S miután el volt varázsolva.Olyan mi? .és mész. de mikor látta. . amit úgysem hall. ahová nem is jár hajó.. Róbert Gida?” . hanem szép sima fű nőtt rajta. és nem izél semmivel. még akkor se. . . összekulcsolta a mancsát. .Ahá! . és csakugyan nem csinálsz semmit. jaj. és elcsendesedett. . De Micimackó is gondolkodott.mondta Micimackó. gondoltak Erre meg Amarra. Az is olyan nagy.mondta Róbert Gida.Persze. és nézte a világot.Izé-lovon.mondta újra Micimackó. s ami csak előfordult a világon. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar). ha egy madzagot kötött minden fára. annak hívják. Az egyetlen hely az Erdőben. meg mik jönnek Brazíliából. mint a Királyok és Vezérek és a többiek. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. éppen mikor indulsz..És az olyan nagyon nagy dolog.és azt feleled: “Ó. . de van Európa is. csak ült.Ja.Medve is lehet? . ami semmi. igaz is! . Továbbmentek. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. és azt mondta: “Jé” és “Nem is tudtam!” . és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . hogy csináld: “Mit csinálsz most.

és azt mondta: . Igazán itt leszek.Nos? . eljössz ide néha hozzám? .Ha én. Aztán újra álmodozni kezdett.. Micimackó! . Ha... . .Te is itt leszel? . aki már nem is mond el neki semmit se. hogy az ember hű valakihez. Micimackó bólintott..s azon tűnődött. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. aztán újra leült. . hogy vajon a Hű Lovag annyit jelente. Lovagjaim Legnemesebbike. ha majd.. . .. és az illető mégis hű marad.Micimackó! . . Róbert Gida? . ráütögetett Micimackó vállára.. ha már százéves leszek.Soha többé? . amint valamennyien együtt laktak egy lóval. ha az embert lovaggá ütötték.Persze hogy lehet! .Többé már nem csinálok Semmit.kérdezte segítségre készen. Micimackó úr. ígérd meg. és azt mondta: .Én akkor milyen öreg leszek? .Most már majd nem annyit. itt-ott megrázta a fejét..Kelj fel. s elmondta magának: “Valahogy nem egész jól csinálom... . Micimackó felkelt. amiket Róbert Gida majd elmond neki. ha visszajön onnan..Kilencvenkilenc.Köszönöm! . hogy folytatja. Micimackó.. . hogy nem fogsz engem elfelejteni.kérdezte Micimackó. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. .Csinálok is belőled egyet.Így jó lesz . Micimackó gondolkodott darabig. aki még mindig a világot nézte.Te. Micimackó várta. Róbert Gida? . Micimackó. Róbert Gida.mondta saját magának bánatosan ...Itt leszek.Micimackó.. Egy vesszőt ragadott fel. Akkor se. . hiszen tudod. .Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot .mondta Róbert Gida.mondta Micimackó.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt.Nos..Mert ezt kell mondani..No.Micimackó. Nem engednek.. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. ahová menni akar.. De Róbert Gida újra elcsendesült. Micimackó. ha már majd Semmit se csinálok.Még hogy én? . mikor mindezeket el akarja gondolni. hirtelen megszólalt: . mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak.Talán . Megígérem. állával a keze fején.

Micimackó. Még mindig a világot szemlélve.Megígérem . akármi történik..Róbert Gida nevetett és felugrott..mondta Róbert Gida.Á. az Erdő végében. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak.oOo. ugye.Abbahagyta. és akármi történik velük útközben.mondta komolyan Róbert Gida -. és megérintette Micimackó mancsát.mondta.No gyere! . . ha. Így aztán együtt elindultak. . Róbert Gida kinyújtotta a kezét..Hová? . újra próbálta: . te meg fogsz érteni? .. . semmit! . . . .Mit fogok megérteni? .Akárhová . De akárhová mennek.Micimackó . ha én talán nem egészen..kérdezte Micimackó.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful