Arthur Hailey Keserû pirula Arthur Hailey Strong Medicine

...mert kétségb'esett Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít, Vagy éppen semmi. Shakespeare: Hamlet

Úgyszólván eláraszt bennünket a felmagasztalt orvosságok végtelen b?sége, és íme, itt egy újabb. Thomas Sydenham, orvos (1624-1689)

Személyes közlés Az írótól olvasóinak

1979-ben, a Túlterhelés címû könyvem megjelenésével egy id?ben bejelentettem, hogy vi szavonulok. Elfáradtam. Az életemet kiteljesedettnek éreztem. Hálás voltam és vagyok az olva sók millióinak világszerte, akik sokféleképpen gazdagították az életem, többek között úgy is, ?vé tették számomra a visszavonulást. Hátralév? éveimben több id?t akartam tölteni drága feleségemmel, Sheilával, bejárni v világot. Pecázni akartam, végre annyit olvasni, amennyit mindig is szerettem volna, e lmerülni a zenehallgatásban, és még ezernyi olyan dolgot mûvelni, amit aktív író nem engedhet g magának. Amit viszont nem tudtam: már ekkor veszélyben volt az életem a koszorúereim többször i elzáródása folytán. Ezt nem sokkal kés?bb diagnosztizálta barátom és orvosom, Dr. Edward Ro ns San Franciscóból, és azonnali mûtétet javasolt. A beavatkozást négyszeres bypassmûtét n Cooley és csapata végezte a Texas Heart Institute-ban, amelyre életem végéig hálával fogok ondolni. Sheila pontosan úgy támogatott, mint hosszú és szeretetben eltöltött házasságunk alat mikor. Több mint véletlen, hogy ennek a könyvnek a f?szerepl?jét Celiának hívják, ami kiejtés igencsak hasonlatos a Sheilához. A jól sikerült operáció után tökéletesen felgyógyultam és tele voltam energiával. Oly

, hogy Sheila egy napon így szólt hozzám: Szerintem megint könyvet kéne írnod. Megfogadtam a tanácsát. A Keserû pirula lett az eredménye.

1984. április 5.

A. H.

Prológus: 1985

A Boeing 147-es els? osztályán, félórával a londoni felszállás után Dr. Andrew Jordan felesége keze után nyúlt, és gyengéden megszorította. Ne idegeskedj már kérlelte. Semmi nem történhet. Abban biztos lehetsz, hogy valami történni fog válaszolta az asszony. Dennis D onahue majd gondoskodik róla. Andrew elhúzta a száját a populista New England-i szenátor nevének hallatán. Már fe m a fogamat az ebédre mondta. Muszáj volt olyasmir?l beszélned, amit?l elmegy az étvágyam Ne komolytalankodj, Andrew. Emlékezz rá, hogy halálesetek is történtek. Méghozzá a szer miatt. Ehhez neked személy szerint nem sok közöd volt. Az mindegy. Ha nyomozás indul az ügyben, én sem maradok ki. Börtönbe is kerülhetek. A férfi megpróbált kedélyeskedni. Egyel?re, ha jól látom, még szabadlábon vagy, de s leültetnének, ígérem, hogy mindennap meg foglak látogatni, és viszek neked süteményt, amibe zek lesznek belesütve. Jaj, Andrew! Az asszony odafordult feléje, arcán szeretettel és szomorúsággal veg es mosoly. Milyen nagyszerû dolog, gondolta a férfi, hogy huszonnyolc évi házasság után is bámul i tudja az ember a feleségét, szépnek tartja, intelligensnek meg er?snek. És, tette hozzá magában, még csak azt sem lehetne ráfogni, hogy elfogultan ítéli meg. Ezeknek és más jó tulaj ságoknak a felesége ezerszer tanúbizonyságát adta. De jó az ilyet látni szólalt meg mellettük egy n?i hang. Andrew felnézett. Ragyogóan fiatal, vidám stewardess állt mellettük, és nézte, ahogy ogják egymás kezét. A szerelem nemcsak a fiatalok el?joga mondta a férfi pléhpofával. Valóban? A stewardess hasonlóan év?d? stílusban válaszolt. Ez nekem soha nem ju t az eszembe. Kérnek még pezsg?t? Igen, kérünk szépen. Észrevette, hogy a lány alaposan szemügyre veszi. Bár nem volt hiú, tudta, hogy még mindig jó külsejû férfinak számít, és ez olyasvalakinek is feltûnik, aki kora alapján a lánya e. Hogyan is írt róla múlt héten az a londoni újságíró? A fehér hajú, jóképû, kitûn? orvos f

rew-nak határozottan tetszett a jellemzés, bár a cikk olvastakor ezt nem mondta. Az el?tte gyöngyöz? pezsg?t nézve hátrad?lt az ülésen. Élvezte az els? osztályú utazá mes velejáróit, még ha ezúttal nem értékelt is olyan különlegesnek semmit. Persze csak a fele pénze tette lehet?vé a fényûzést. Igaz, hogy az ? tisztes, jól men? belgyógyászi jövedelme is end? lett volna a kényelmes élethez, mégsem flancolt volna az els? osztályon London és New York között, arról nem is beszélve, hogy soha nem tudott volna megfizetni egy kis magánre pül?t, amivel a felesége és néha ? is Észak-Amerika fölött röpködött keresztbe-kasul. Nem jól mondom, helyesbített magában: mostanáig röpködött. Egyel?re teljes volt a biz nytalanság az asszony jöv?jével kapcsolatban. Érdekes módon a pénz soha nem képezte közöttük vita tárgyát. A felesége kezdett?l fog szkodott ahhoz, hogy legyen minden kett?jüké. A bankszámláik mindig is közösek voltak, és bár stanában Andrew sokkal kevesebbel hizlalta havonta a számlát, mint a felesége, egyikük sem bajlódott összehasonlító számítgatásokkal. Gondolataiba merülve tartotta a felesége kezét, míg a 747-es nyugat felé dübörgött a sze alattuk hullámzó Atlanti-óceán fölött. Andrew szólalt meg egyszer csak az asszony , olyan nagyszerû veled. Mindig számí hatok rád. És mindig er?t adsz. Ez érdekes válaszolta a férfi. Éppen az el?bb gondoltam arra, hogy milyen er?s agy. Többféle er? létezik. És nekem a tiédre van szükségem. Megkezd?dött a szokásos sürgés-forgás, az ételfelszolgálás el?készítése. Lenyitották sztalkákat, amikre fehér abrosz és ezüst ev?eszköz került. Bármi történjék is, harcolni fogok mondta kis id? múlva a felesége. Hát nem mindig azt tetted? Az asszony, mint rendesen, most is alaposan meggondolta a választ. Néhány napo n belül választok egy ügyvédet magamnak. Megbízhatónak kell lennie, de semmi esetre sem hiva lkodó alaknak. A teátrális fellépés hiba volna. A férfi megszorította a kezét. Így beszél az én kis feleségem. Az asszony visszamosolygott rá. Mellettem fogsz ülni a tárgyalóteremben? Mindennap. A betegeim addig majd magukat gyógyítják. Ezt persze nem teheted meg, de szeretném, ha mellettem lennél. Vannak rajtam kívül is orvosok. Majd valaki helyettesít. Talán sóhajtotta a felesége , talán egy jó ügyvéddel csodát tehetünk. Andrew belenyúlt a késével abba a kaviárhalomba, amit az imént tettek elé. Bármilyen zorongató gondjaik is vannak, ezt nem lehet kihagyni. Könnyen megtörténhet mondta, miközben a kaviárt szétterítette a pirítóson. A ke is csodával kezd?dött. És azóta is történt egynéhány, amiket persze te varázsoltál. Miért ne csoda? Ezúttal csak teérted. Tényleg csoda volna. Csoda lesz javította ki gyengéden a férfi. Andrew lehunyta a szemét. A pezsg? és a magasság elálmosította. De félálmában is eszé tott az els? csoda. Nagyon régen történt.

Elsõ rész 1957-1963

l

Haldoklik a felesége, John. Már csak pár órája van hátra mondta halkan Dr. Jordan te az el?tte álló, kezeslábast visel?, sovány fiatal férfi sápadt, gyötr?d? arcát, és hozzáte ha valami mást mondhatnék, de úgy gondoltam, hogy az igazságra kíváncsi. New Jersey államban voltak, a morristowni St. Bede's kórházban. A kisváros esti forgalmának messzir?l beszûr?d? zaja alig zavarta azt a dermedt csöndet, ami közéjük teleped ett. A kórházi világítás gyér fényénél Andrew látta, ahogy a beteg asszony férjének ádámcsutk n megrándult, miel?tt ki tudta préselni a szavakat: Nem tudom elhinni. Hiszen csak m ost kezdtük. A legelején tartunk. Tudja, hogy van egy kisbabánk is. Igen, tudom. Ez olyan... Igazságtalan? A fiatalember bólintott. A tisztességes, jóravaló embernek már a külsején is látszott ogy dolgos. A huszonöt éves John Rowe csak négy évvel volt fiatalabb Dr. Jordannál, és láthat nagyon rosszul fogadta a hírt, ami nem is volt csoda. Andrew szerette volna megvi gasztalni. Bár eleget találkozott már a halállal és felismerte a halál közeledtének jeleit is mindig nem tudta, hogyan közeledjen egy haldokló barátaihoz vagy családjához. Legyen az o rvos nyers, egyenes, vagy amennyire lehet, kíméletes? Ezt nem tanították az egyetemen és kés ?bb sem. A vírusok az igazságtalanok mondta. Bár legtöbbnyire nem úgy viselkednek, mint a vírus Maryvel. Általában reagálnak a kezelésre. Hát nincsen semmi remény? Valami gyógyszer, ami...? Andrew megrázta a fejét. Nincs értelme részletekbe men?en válaszolni a kérdésre, ami

hogy múlt hónapban Mexikóban járt a férjével egy rövid vakáción. ahol valószínûleg eg zött élelmiszert árusító keresked? volt a baj okozója. t éjszaka. Andrew megvizsgálta Mary Rowe szeme fehérjét. hogy a gyógyulást a felhalmozódott ammónia gátolja. Noah Townsenddel konzultált. Ezután pedig. a folyosón pedig. és az öml? es?t az ablaktáblának vágta. mert olcsó volt. Szörnyen érzi magát. nagy valószínûséggel zöldfülû a szakmában. Andrew hozzátette. megnagyobbodott májat. Hétf?n a törékeny és csinos Mary Rowe láthatóan rosszul érezte magát. egy kis ócska laktak. Ma volt péntek. sem a férjét. Ami a kezelést illeti. Az infúziós állvány ott állt az ágy mögött. amiben a néma. ami három-négy hónapig is eltarthat. Igen. ami a b?rét egyre riasztóbban sárgáv te. hogy hol van és miért. aki egy héttel még egészséges és aktív volt. a bejárat mellett. r megjelent Andrew rendel?jében. mikor egy órával korábban a praxisbeli id?sebb orvostársával. és azt válaszolta: Azt felejtse el! Az csak statisztik ai adat. emelkedett. Az isten verje meg! Andrew a magas fémágyra pillantott. Rowe elmondta. Kérdéseire a n lmondta. De most újra el?vette. a leghatásosabb az intravénásán a testbe juttatott megfelel ? folyadék. és tartalma-sz?l?cu normál sóoldat. A n? halvány mosollyal azt kérdezte. A belekb?l származó ammóniáról volt szó. hogy szemüveget viselt és pimaszul fiatal volt. Még szükségünk van egy vérvizs hogy megbizonyosodjunk fel?le. ám nem sok eredménnyel. hogy minde n valószínûség szerint fert?zött ételt vagy vizet fogyasztott Mexikóban. De akkor sem lett volna túl sok értelme ugyanezt elmondani. Mrs. Ezután üzent Andrew a szomszédos városka. hogy a hirtelen jött betegség már el i múlt. Arra már rájött. Ekkor közölte Andrew John Rowe-val. fokozódó sárgaságot okozva. amir?l azóta belátta. A kutyaúristenit! Ez tényleg igazságtalanság. id?nként felsüvített a viharos szél. sárgás árnyalatú volt. Igen. Különben teljesen mindegy. Vérének Billrubinszintje csak emelkedett. nem ismerte fel sem Andrew-t. 38 °C-os láza volt. amivel a fol atosan romló máj nem volt képes többé megbirkózni. de nekem máris meggy?z?désem. A kínzó tehetetlenség egész csütörtökön egy percre sem hagyta nyugodni Andrew-t. de Mary nyilván pár napon belül hazamehet a k ból. B-vitamin-keverék Mary Rowe alkarjának vénájába csöpögött egy tûn keresztü en besötétedett. ami magára nem fog vonatkozni. Azonnal felveszem a kórházba mondta neki Andrew. mint korábban. aki egyben a kórház f?orvosa is volt. n Rowe dolgozott. Már b?rének egye etein is látható volt a sárgaság. akkor is csak Mary Rowe esetén tépel?dött. ak ügynökökhöz volt szerencséje. ügynökn?khöz még nem. és úgy gondolta. Panaszkodott is. És az élete utolsó éjszakája ennek a fiatal feleségnek és anyának. hogy fert?z? májgyulladása van. gyönge és nincs étvágy a. hogy szerdára a vizsgálatok tanúsága szerint v veszélyesen megn?tt az ammóniatartalma. hogy az orvostudomány mai állása szerint erre nincs lehe t?ség. És ebben tévedett. Eddig még nem találták meg az ellenszerét az elõrehaladott. mozdula tlan alak feküdt. még rosszabbul. hogy rosszul van. szinte még csit ri. a helyiek f?ztjét ette és az ? vizüket itta. Azt sem tudta. mert Mary Rowe láthatóan megrettent. hogy négy nappal azel?tt ugyanezek a tünetei voltak és még hán yt is. Javulás helyett Mary Rowe állapota egyre csak romlott. . Hogyan ne megszabadulni t?le? Tudta. Már a nevér m emlékezett. fertõzõ máj adásból eredõ akut kómának. Akkor Townsend azt mondta Andrew-nak: Maga mindent megtett. és m t a többi beteget fogadta a rendel?jében. csak arra. Dr. elmagyarázta neki. de aztán másnapra jobban lett. hog y a felesége állapota nagyon súlyos.hangzana: Még nincs. Aztán tegnap már szellemileg is megzavarodott. hogy azzal a maradék öt százalékkal mi történik? Andrew elnevette magát. helytelen volt: minden keserûségét és hara azon az átkozott gyógyszergyári ügynökn?n töltötte ki. Én sem csináltam volna másként. Megtapintotta a lágy. hogy az emberek kilencvenöt százaléka tökéletesen felgyógyul a tegségb?l. Még ennél is kritikusabbnak bizonyult. amit tudott. Ez az egy ágy volt a szobában. aki délután kereste fel az irodájában. Boonton gyárába. hogy FERT?Z?. Végül olyasmit tett. Ilyesmi gyakran történik olyan országo ahol a higiéniai körülmények kezdetlegesek. öles b etûk hirdették.

Hilda szerezte neki . és befészkelte magát egy öreg ütött-kopott fotelba. már útközben hogy semmiféle h?stettet nem tud véghezvinni. mígnem a n? azt mondta: Maga nem is figyel rám. távozóban az ajtóból vissza nem szólt volna: Jó napot. Ezen a délel?ttön már a f?n?vér. mint a már létez? hat. ami megállítja a tú iaképz?dést. A kávé tûzforró volt. egy postarekesszel meg egy tévével. Köszönöm. Mary Rowe-n. ahelyett hogy büszkén kopogtatnának mindenütt a hetedik nekem-isvan-már antibiot kummal. hogy jobban örülne. üres volt a kis helyiség. aggódom a Rowe nevû betege miatt. Lopja a drága id?me t. amiket néhány diák heves farkcsóválás közepette elfogadott. szégyenkezve a kitörése miatt. Meg f rni engem Mary? Nagyon sajnálom. Töltött magának a kávéból. amit a gyára épp akkor dobott piacra. Már ne ka maradni. Andrew a kórházba sietett. Most pedig. és a f?z?ben folyamatosan ott g? zölgött a kif?tt kávé. kitört bel?le a gyógyszergyárakkal és az er?szakos eladá módszerekkel szembeni összes felgyülemlett ellenszenve. egy új ûrkor hajnalát hirdetve.A Felding-Roth Pharmaceuticals gyógyszergyár munkatársa volt. szem len lyuk volt kevés bútorral. Az orvosok pihen?szobája rideg. Igaz. hogy beavat engem is abba a szédületesen fontos dologba. mikor beszóltak neki. am t az oroszok l?ttek fel nagy csinnadrattával. Ludlow is odaszólt neki telefonon: Dr. Egy kórházi orvos volt a mély kómában lév? Mary Rowe melle Bár természetes. A n?vérek itt lesznek a közelben és beszélek az osztályos o vossal is. Az újságcikk rint Eisenhower elnök várhatóan utasítást ad majd az amerikai ûrprogram felgyorsítására. Az egyetlen. Megtisztelhetne azzal. Elmondta. és elindult a szag után. mint itt magát hallgatni. ám valami ösztön azt súgta neki. és öss az eszközökre valót. már világos v hiába reménykedtek. hogy kint várakozik. és talán még elnézés s kért volna. Mary Rowe állapota visszafordíthatatlannak látszott. ami nagy valószínûséggel sem jobb. doktor és ett?l elöntötte Andrew agyát a vér. Mialatt kihûlt. De megvolt az az el?ny e. amit tenni tudnak. Természetesen maradhat. hogy rendkívül aggódott Mary Rowe miatt. Ennyit a tegnapról. doktor úr? kérdezte John Rowe a könnyeivel küszködve. Kés?bb Andrew eltûn? dött azon. ha az ügynökn? id?közben nem szedegette volna össze a papírjait meg a mintáit. Andrew ekkor hirtelen abbahagyta. Talán azér mert arra gondolt. míg ikai tudósok meg vannak döbbenve és megalázva érzik magukat az oroszok technológiai fölényét . Mikor Andrew belépett. ha a Felding-Roth ozzá hasonló cégek inkább egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznának. hogy esetleg megtudhat valami hasznosat t?le. Bár ?t sem vetette fel a pénz. De amellett. hogy még ne induljon haza a legénylakásába Noa nsend felesége. Talán mert jobb dolgom is volna. hogy Andrew a hír hallatán azonnal a kórházban termett. doktor úr. doktor. Ezek az alakok többek között sztetoszkópoka vosi táskákat osztogattak. Mrs. doktor mondta tegnap a Felding-Roth gyógyszergyár ügynökn ?je . Andrew tartozott közéjük. hogy segíteni tudjon a betegén. Ám amikor a n? ar ról a legújabb antibiotikumról kezdett csacsogni. Ezen Andrew kés?bb eltûn?dött: ugyan mit köszön neki ez az ember? Eszeveszetten vágy ott egy csésze jó forró kávéra. h ogy hagyják csöpögni az infúziót. aminek okán a pokolba kíván engem. hogy a tíróit nem lehet eléggé korán megnyerni maguknak. és maró gúnnyal hozzátette. az vosok hátsó felének tisztára nyaldosását. Kezd kómába esni és már egyáltalán ni ek reakciói. sem pedig rosszabb. Én akkor is itt maradnék. hogy Mary Rowe állapota az ammón iamérgezés miatt válságos. inkább megtartotta a függetlenségét. Eszméletre tér még. An drew gondolatai messze elkalandoztak. Jordan. Ezzel az egésszel egyetemista korában találkozott e mikor szüntelenül ott sündörögtek a diákok körül a gyógyszergyárak képvisel?i. a nap vége felé.. de nem valószínû válaszolta Andrew.. Az els? oldalon öles szalagcímek hirdettek valami szputnyikot egy mûholdat vagy micsodát. volt a nagy cégeknek egypár valóban kitûn? gyógyszere. de Andrew kifejezetten visszataszítónak találta ezt a házalást. ahol kényelmesen. hogy itt megtalálta az ember a néhány percnyi magányt. Andrew belenézett a Newark Siar-Ledger-be. az. És reménykednek. tudva. de néha nagyon magányosan érezte ma gát. És ekkor Andrew-ból ömleni kezdett a szó. mégis. Azóta Andrew egyetlen milliméterrel sem került közelebb ahhoz. Ez bizony durván hangzott és egyáltalán nem vallott Andrew-ra. miért is fogadta egyáltalán.

dolta. Úgy hírlett. hogy ez a döbbenet hamarosan az orvostudományt is eléri. Magam hoztam. látszik. Tudtam tehát arról. doktor. mint amilyenben a maga bet ege van most. hogy er?s egyé gel áll szemben. ám még mindig nagyon sok volt a hiányosság és a megválaszolatlan kérdés. biztosan egész jól nézne ki gy levette az es?kabátot. hogy adjak a betegemnek egy ismeretlen. illetve költsék el. ami a belekben lév? baktériumok által termelt ammónia mennyiségét csökke . akin els?ként próbálják ki. tudom. Most következnének a humán kísérletek. a f ejlesztés kísérleti stádiumában lév? gyógyszert. Szóval arra céloz. mert a pénzzel való bánásmódot se egyetemen. Tudom. én inkább lemondanék az úttör? orvos szerepér?l válaszolta Andr Az ügynökn? szkeptikusan felhúzta a szemöldökét. Miss. Mióta másfél éve betársult Dr. hogy folynak a gyárunkban ilyen irányú kutatások. és elkezdte hámozni magáról az es?kabátot. hogy anyagi szempontok domináljanak a munkájában.. elégg yomós indokom volt rá.. Azt mondta. Ne haragudjon. és ha már megvan. hogy legalább próbálkoznia kell a téma megértésével. elhatároztam. Egy n?i hang szólalt meg mögötte.a kórházban fejezte be a mondatot a n?. És futkosnak itt. Andrew újból szemügyre vette. nincs tisztában azzal. A parkolótól idáig b?rig Mi az a nyomós indok? Az ügynökn? rádobta az es?kabátot egy székre. hogy az emléke z?tehetsége csak jobb lehet a modoránál. B nem állt szándékában engedni. Barnás haja csatakosan csüngött. Jordan. Townsend praxisába. Nem jutott e a n? neve. Ha megszárítaná a haját és megfésülködne. csak arró nem volt információm. a Felding-Roth négy éve dolgozik eg y olyan gyógyszeren. A kifejlesztett gyógyszerrel. De úgy gondoltam... én viszont abban vagyok biztos. Történt ugyan ném -haladás. hogy tanácsokat adjon az orvo soknak arra vonatkozólag. ho gyan fektessék be. Új és cseppet sem kellemetlen tapasztalás volt. használva azt a tizedmásodpercnyi szünetet. A kurva életbe! A tegnapi gyógyszergyári ügynökn? volt az. . és most el?ször roppant kínosan érezte magát.. gondolta magában. és élesebbé vált a hangja.. Mikor Andrew kinyitotta a száját. biztosan tudja. m te.. a kiadványt els?sorban orvosok olvassák. hogy valaki már próbálkozik ilyesmivel válaszolta gyorsan Andrew. Szereztem Lotromycint. Miután nem volt ott. aki ammóniamérgezésben haldoklik. mégis. levette a szemüvegét. Az ammónia. hogy válaszoljon erre az újabb arcátlanságra.. Miss de Grey.. Lassan és megfontoltan beszélt. de kellemes hatást kelt a magas an fekv? arccsontjával.. hogy mit mondtam. már sikeres ál latkísérleteket végeztek. Csuromvizes e s?kabát lógott rajta. Fiatal vo nem lehetett több huszonnégynél.rew merte remélni. míg a n? leveg?t vett . Tegna nem tudtam elmondani mert nem hagyta . mily n sok pénz folyik havonta a bankszámlájára. hogy van egy májgyulladásos betege. hogy cégem. már megint. Nyomban megérti. A n? elsimított a homlokából n ves hajtincset. hogy ez privát szoba förmedt rá Andrew. Andrew elkezdte olvasni Az adócsökkentés nyolc módja a magánpraxisban címû cikket. Az ügynökn? tiszta. Ezt az cátlanságot! Hogy még ide is utánajött! Úgy látszik. hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés. Egy ilyen szer hatásos lehet az olyan válsághelyzetekben. hogyan tudják a lehet? legtöbb pénzt keresni. Még akk . Tegnap azt mondta. Igen. Ha nem haragszik.. Gyors mozdulatokkal letette az aktatáskáját. Andrew megérezte. Ha jól értem magát. Celia de Grey vagyok tette hozzá a lány türelmetlenül. s?t egészen jó eredmények is születtek a második világháború befejez?dése óta eltel alatt. amit eddig még csak állatokon próbáltak ki? Minden új gyógyszernél van valaki. hogy meg próbálom a kórházban. doktor. hogy emlékszik a nevemre. Igen.. bárcsak. hogy. aminek Lotromycin a neve. de még mindig nem értem. zöldesszürke szemével mustrálta. hogy nincs is rossz alakja. A Medical Economics els? számú feladata az volt. a n? egy türelmetlen kézmozdulattal belefojtotta a szót. Pocsék egy id? van. Voltam a rendel?jében. doktor. és jobb nak rá. Andrew hátrafordult. Arra álmomban sem gondoltam. Nem igazán csinos n?. Félretette az újságot és kézbe vette a Medical Economics magazin egy példányát. mint a patinás New England Journal of Medicine-re. Andrew félig felemelkedett ült? helyéb?l. ha végre hajlandó végighallgatni. Dr. a szemüvege pedig bepárásodott. Andrew meglepetten látta. Örömmel hallom. ami m ig szórakoztatta és lenyûgözte.

amiket a Felding-Roth küldött. és megállás nélkül hajtottam idáig ebben a borzalmas id?ben. Csakúgy. Most pedig ugye nem harags zik. Szóval már csak az én engedélyem hiányzik? A kórház részér?l igen. amint megszerezte a kórháznak és a beteg legközelebbi hozzátartozójának a beleeg . Rosszabbul. hogy a kutatási igazgatónkat nyaggattam egy adag Lotromycinért. el?ször is olvassa el ezeket.. hogy ne várjon csodát. csak ezzel foglalkozt meg azzal. aki már csak félállásban dolgozot kórházban. készen van. úgy reszketett a keze. Andrew habozott. és alig jutott szóhoz.betege haldoklik és nincs más esélye? Hogy van a betege? Az. és elmondta neki a k eti stádiumban lév? Lotromycinre vonatkozó ajánlatot. Andrew elmagyarázta a Lotromycin lényegét a nyers modorú texasi gyakorló orvosnak. Andrew csak bámulta a n?t. és ha még benne volnék is a dologban. hogy a gyógys er nem egy másik államból érkezett. Odafordult Mary Rowe férjéhez. . hogy jót akar. hogy micsoda engedélyezt etési hercehurcán kellene keresztülmennünk? Igen válaszolta az ügynökn? ragyogó szemmel. hogy Andrew kénytelen volt figyel meztetni. Úgy néz ki. De az eskünkhöz híven ne adjuk fel az utolsó pillanatig. Ennyi az egész. türelmetlenül. Miss de Grey. A nyilatkozatot alig tudta John Rowe aláírni. Ez a Lotromycin leírása. A gyógyszert nyomban asználhatja. hogy a férj már beleegyezett? folytatta Townsend. ne tápláljon hiú reményeket és ne várjon túl sokat. Csaknem két óra telt el. Kinyitotta a hût?szekrényt. Igazán hálás vagyok. Ezek szerint valóban haldoklik? Nézze mondta Andrew . Azt mondja. hogyan kell a gyógyszert adagolni. Már megtettem. hogy gyógysze eket kezdjünk. Andrew. de az ügynökn? türelmetlenül megrázta a fej Ezenkívül el van intézve az összes papírmunka is. Egyszerûen ilyen körülmények között. egy id?sebb okleveles ápolón?. mind rendben vannak mondta Andrew Townsendnek.. De az a szomorú igazság. aztán mégis kibökte: Kómába esett. hogy már kés?. és egy gyógyszeres üveget. ha visszatérek ahhoz a csodálatos sült fácánhoz? Andrew a helyére tette a kagylót a n?vérszobában. Hát ez nem igaz! Lopjuk a drága id?t figyelmeztette Celia de Grey. Az aláírás ügyében Andrew a folyosón beszélt John Rowe-val. mit veszthetünk? Noah Townsend volt a vonal túlsó végén. Dr. bátor leány-asszonyt. Dr. kezdte Andrew. Overton volt Mar y ágya mellett. ahonnan telefonált. Andrew egy baráti vacsorán zavarta meg a f?orvost. Alá van írva. déli kiejtéssel felelt: Tán valami átkozott csodát vár? Nem válaszolta Andrew kurtán. Elkezdett olvasni. De aláírta. John. és nyomban elfeledkezett a külvilág ról.. amib?l egy el?re csak nagyon kevés készült el. és Andrew azon kapta magát. Jordan. Az ügyvezet? igazgató szerint azok a papírok. Az engedélyt megadom mondta Dr. és azt kérdezte Minden készen van? Az éjszakai f?n?vér. Nem mintha vérmes reményeket fûznék a loghoz. hogy mit kell t enni folytatta a vendég. A nyitott aktatáskájából papíro húzott el?. De megszereztem három órával ezel?tt a camdeni laborunk an. Townsend. a felesége szobája el?tt. tanúk is kerültek. Sajnos elkéstünk azzal. A Felding-Roth kutatórészlege készítette el a maga számára. megkönnyíti a dolgot. amit a Felding-Roth ügynökn?je hozott magával. hogy a betege haldoklik. Igen. Igen. hogy tegnap kiléptem az irodájából. tudom. Bejött a és legépeltette a nyilatkozatot. John Rowe a háttérben téblábolt. hogy segíteni lehetne ra jta. most is ugyanaz a gyakorló orvos. mint tegnap. Andrew átvette a papírokat. Igen. Még egyszer szeret angsúlyozni magának. Most. atal férj hevesen reagált. Olyan hevesen. Kérem. írásban adta a beleegyezését. aki jellegzetesen affektáló. éppen egy tálcán készítette el? az injekciós tût. van fogalma. Azóta. mint reggel. pontosan tudom. mikor Andrew meg a f?n?vér beléptek. hogy kez kedvelni ezt az egyenes. Andrew. Ez pedig egy feljegyzés az orvosi igazgatónktól ukciók arra vonatkozólag. és elnézést kérek a ko iselkedésemért. amelyikr?l beszélt nekem.. Mindent jegyezzen fel részletesen a beteg kórlapjára. Szerintem a betege már túl van azon a ponton. Elértem otthon az ügyvezet? igazgatót.

eakció.. Andrew egy metsz? pillantással elhallgattatta. Megragadta Andrew karját. Amint kinyílt a lift ajtaja. Bár a mosolya még halovány volt. Aztán csendesen elköszön a férjt?l. és kiment. f?nök. Menjen már be! Andrew belépett. Nem mozdulok innen. de lelkes hang ja.. ám a r mos rosszabbodásnak fennállt a lehet?sége. Az ápolón? el?készít eszméletlen Mary Rowe-t a fenékbe adandó intramuszkuláris injekcióra. de szeretném. Az éjszakai vihar után friss. hogy Andrew-nak csa gy szó jutott eszébe: csoda. ha romlik az állapota rendelkezett. érzelmekt?l fojtott hangon válaszolt. Andrew pedig így szólt Dr. Földbe gyökerezett a lába. doktor! Jaj istenem. napsütéses. Már próbáltam hívni. de aztán arra gondolt.. és Dr. A férfi halkan. Alig tudott szólni a felindultságtól. És rendi. Overton. Most eszébe jutott a neve is. Nincs változás az életfunkciókban. Cindy? Nem. A ztán hozzátette: Ha nem a saját szememmel látnám. és el?renyújtotta mindkét kezét. Overtonnak: A gyógyszergyár azt írta. Nem volt hajlandó megszólalni. Dr. Jöjjön csak velem. a képzési program keretében. Az orvos nagyot nyelt. A tökéletesen eszméletén lév? Mary Rowe párnákkal alápolcolva ült az ágyában. hogy Mary Rowe megéri a reggelt. Egyel?re még én sem hiszek a szememnek mondta halkan Andrew. és aztán dél felé benézett a kórházba. de hideg. . hogy felkészü e olyan érzéketlen. hogy elindult. az ápolón?t és az orvost hagyta. hogy nagyon gyenge. Mindenár n én akartam magával el?ször beszélni. De Grey. Menjen be! intett türelmetlenül Overton.. köszönjük! John Rowe ádámcsutkája megint ellen?ri liftezett fel-le. hogy a n? id?közben már úgyis biztosan m egtudott mindent. ha. Celia. míg felértek a harm k emeletre. s?t még Andrew pillantását is kerülte. mint egy tuskó. mostanra láthatóan fakóbb lett. Ahogy Andrew belépett. ahol el?z? este Andrew az eszméletlen Mar y Rowe-t. tiszta id? volt. Hívjanak fel otthon. És elakadt a lélegzete. Andrew megkönnyebbülten bólintott. hogy ugyanezt az adagot négyóránként meg kell ismételni. és mosolygott. Magánkívül volt az izgalo mtól. A beteg a kezében lév? mûanyag pohárból vizet ivott. Abban még mindig két edett. Jordan. B?rének sár ami tegnap még egyre mélyült. doktor! hallatszott az ágy fel?l Mary Rowe halk. Isten áldja. Andrew követte. és már számtalanszor tanúbizonyságát adta. és látszott rajta. ahogy Andrew megfogta a kezét. a gyakorló orvos viharzott ki rajta. hogy elfelejtett szólni a Felding-Roth ügynökn?j k. doktor. Mi ez az egész? húzta el Andrew a karját. A portásuk mondta. nt leírtam. Az orvos lehalkította a : Mi lenne ha fogadnánk? Mert szerintem semmi esélye.Értem. Telefonálni akart. a férj s mosollyal felpattant. Egyel?re nem várt semmiféle pozitív hatást. A texasi egy éve volt ott a kór házban. a jelen állapota olyan szöges ellentétben állt az éjszakai mély kómával. kék csi selt. a férjét. éppen a kísérleti szer miatt. akkor négyóránként. Az el?tt a szoba el?tt álltak meg. Overton siet?s léptekkel vezette végig Andrew-t a folyosón és beszállt vele a lift be. Mögötte megszólalt a fiatal orvos: Fogadnia kellett volna velem. Ezen a napon azonban megfordította a sorrendet reggel kilenckor a St Bede's-ben volt. aki az orvosi pihen?ben várt rá. Andrew éppen a kórház el?tti lépcs?n kaptatott felfelé. de nem volt otthon. 2 Rendes körülmények között szombat délel?ttönként Andrew tízt?l a rendel?jében fogadta geket. Majd meglátja. én sem hinném el. Köszönjük. aztán ellen?rizte a beteg pulzusát és vérnyomását. mikor kivágódott el?tte a f?b járat ajtaja. mintha most ugrott volna ki az ágyból és elfelejtett volna fé ködni. Az ápolón? beadta az injekciót. a fiatal orvos újból vadul elkezdett sietni. Majd holnap beszél vele. A hajzata szanaszét állt. Csak a lakásába lépve jutott eszébe.

ott bent nekem köszönték meg. belefoglalva azt is. magának ez a stílusa. mint mikor átszakad egy gát. részbe n pedig. Halványan mosolygott Ahogy egymásra néztek. Másodszor a massachusettsi Általános Kórházban volt gyakorlaton. Mondták. Andrew maga is meglep?dött. Ne haragudjon. Tegnap azt mondta. Ezt meg honnan tudja? kérdezte Andrew meglepetten. Overton. És igaza volt. Az ammóniatarta om a mérgez? szint alá süllyedt. hogy könnyek csillogn k a tuskó texasi szemében. hogy mi továbbadta a hírt a kutatóinknak. el?ttük két kávéval és egy megosztott szendviccsel. Nem lenül azt a lányt a Felding-Rothtól? Miss de Greyt. A lány arcát újból elöntötte a hirtelen. és kiment. Celi szólalt meg Andrew. a Lotromycin. Újra feltette a s Láthatóan rossz szokása volt a szemüveg fel-le kapkodása. Az osztályos f?n?vér. mint egy pokróc. Örülök magának. valami elképeszt?en nagy mázlival amiben meghatár ozó szerepe volt a vele szemben ül? rendkívüli és bûbájos ifjú hölgynek az orvostörténelem k kevés orvosnak jutott ez osztályrészül valaha is. Már elterjedt a híre a kórházban. Elgondolkozva iszogatta a kávéját.. hogy rossz a modorom. Itt most mindenesetre maga a h?s vágott közbe a f?n?vér. Jordan folytatta Celia. Hihetetlen! tette hozzá. Na. na jó. Megszorongatta Andrew kezét. Részben. mit tud még? Hát el?ször is. Én nem. Andrew meglepetten látta. Az ügynökn? újból hivatalos hangra v t. és elmondtam. hogy kérdezzem meg magától. Ott bent intett Andrew a kórterem felé . Talán a n?vérszobában lesz. hogy a vakvéletlen folytán. Mary mondta Andrew a betegének. Természetesen ez jó volna a Felding-Rothnak. Mindenki c sak magáról beszél. Celia de Gr e a szemüvegét. Sokkal jobban néz ki így. Teljes joggal mondta Andrew. Megkértek. Elnézésüket kérem mondta Andrew. és azt mondta: Felhívtam a cégünk orvosi igazgatóját. írna-e egy esettanulmányt egy orvosi lapnak. gondolta Andrew. Townsend ötven jelentkez?b?l magát választo . Jó gyógyszert készítettek. Vala hozta nekem. De pe rsze a maga hírnevének sem ártana. Tegnap este óta átöltözött. Mrs. Talán tényleg nem mosolyodott el Andrew. Aztán hirtelen. hogy oda csak a legjobbak kerülnek be. Gratulálok! És rá szolút nem jellemz? módon hozzátette: uram . meséljen. Szeretnék mondani valamit magának. Nem vettem zokon. Végeztettem egy azonnali vérvizsgálatot jelentette Dr. Pedig nek alamennyiünknek magának kell köszönetet mondanunk. Nem akármilyen ember ez a furcsa lány. Látszott magán. Jordan. Aztán pedig Dr. Maga pedig nem olyan zord és vad. A Billrubin sem emelkedik tovább. A máskor szórakozott és komoly asszony arca csak úgy ragyogott. Celia de Grey a folyosón várakozott. Ludlow bukott be az ajtón. Nézzék szabadkozott Andrew . Tiszt n volt vele.Most a gyakorló orvos következett. mert a munkámhoz tartozik az orvosok ismerete. a Johns Hopkins Orvosegyetemen egyike volt az évfolyama legjob bjainak. Aggódott a semmi más nem érdekelte. meleg mosoly. Durva v oltam magához. Mindenki boldog. és tudom. Különben is. err?l talán majd kés?bb. száraz hajjal mondta végül. Andrew megérezte közöttük a feszültséget. Örömmel válaszolta Andrew. ez egy kísérleti gyógyszer volt.. Az el?bb még itt volt válaszolta Ludlow f?növér. A kórház kávézójában. mikor egy pillanattal kés?bb a karjába vonta a n?t és megc sókolta.. Mert számításaink szerint a Lotromycin fontos gyógyszer lesz és nagy piaci siker. Aztán eszébe jutott valami. Dr. Én a maga helyében nem pálóznék ez ellen annyira. Nem kell elnézést kérnie vágta rá gyorsan a másik. Maga az orvos mosolygott Miss de Grey. mindketten elkezdtek sírni és nevetni . mint tegnap. hogyan alkalmazta a Lotromycint.. mert. Kis hallgatás után Andrew megkérdezte: Hallotta már? Igen. úgyhogy a továbbiakban el egend? a rutinkezelés. Sok mindent tudok én ám magáról.

de ne vigye túlzásba. De azt is ho zzáteszem. mert tudta. Igen. Zöldesszürke szemével egyenesen Andrew-ra nézett. Arra. Maga? rántotta fel Andrew a szemöldökét. Micsoda rendkívüli lány! Micsoda élettel teli. De persze kiderítettem magáról egy-két negatívumot is. Andrew. hogy ma délel?tt nagy kedvem van ahhoz. nem is vagyunk rossz páros. csendes polgári szerta tében. Ilyen n?vel még nem találkozott. De azt mondta. Mindenki az t mondja.. hogy mégsem vagyok tökéletes? Van néhány gyenge pontja folytatta Celia. iparágunknak számtalan el?nye van. és az égbolt. f?leg magáról. tudná? hahotázott Andrew. E pillanatban még ezt is hajlandó vagyok elhinni. hogy maga kedves ember. hengeredett oda az óriás törülköz? másik felér?l Andrew és c zit nyomott a felesége nyakszirtjére . ugye? folytatta Celia. de. Stop! Abbahagyni! emelte fel Andrew a kezét. A Bahamákon voltak. egyes dolgokban egyetértek magával. amikb?l az elmúlt órákban ön is ízelít?t kaphatott. de tulajdonképpen most is megmondhatom. nehogy megmondd. mire gondol. mint a dinamit. Tenn Ha engem kérdezel. Csak nem azt akarja ezzel m ndani. hogy folytassam? Miért. Óhajtja. de aztán hirtelen eggondolta magát. Eleuthera szigetén. Celia megint üzleti tónusban beszélt. és közvetlenül el?ttük fodrozta a különben tükörsima. Én is feltehetném neked ugyanezt a kérdést év?dött Celia. a nyelvével gyengéden körülrajzolta a férje szájának vonalát.. Eljön az az id? mondta Celia komolyan . A strand vakítóan fehé a végtelenbe nyúlt. hogy n? vagyok. Ami a szexet illeti. Ott sütött felettük a meleg délel?tti nap. és kézen fogva végigfu ott vele a parton. Egy hónappal kés?bb néhány közeli barát és rokon jelenlétében. Ne ijesztgessen! kapott Andrew tréfásan a szívéhez.tta társnak a praxisába. Andrew felkönyökölt. hogy megváltoztassam a véleményemet. Dr. ahová tegnapel?tt költöztek be és ahol még tíz napig fognak lakni. Ki hitte volna? Andrew maga után húzta a szalmatet?s kunyhóba. Andrew kinyújtotta érte a kezét. Ha ezért prûdnek nevezel . valóban van még valami. tengert. Hát igen. Legyen most ez a kés?bb tette hoz Andrew. mélykéken ragyogott.. hogy van még valami. s?t tulajdonképpen már el is jött. Andrew mosolyra húzta a száját. Személyesen? Tudom. hogy tudok rajtuk változtatni. Ez igen dicséretes. amiket korábban nem tettek. Nem akarlak megosztani a hangyákkal és tarisznyarákokkal. Nem. észrevettem. De va k ugyanakkor kevésbé jó dolgok is. nem beszélve a meglepe téseir?l. abban a magas fûben? Megbotránkoztassuk a bennszülötteket? Celia hangosan kacagott. Hol az ördögben tan ultad? Andrew elhallgatott. és azt suttogta: Gyere! Menjünk vissza a bungalóba Miért nem itt? Vagy ott.. amir?l csak kés?bb akart beszélni. Milyen prûd vagy! Igazi vaskalapos alak. mikor a n?k olyasmiket fognak tenni. tkez? találkozásunkkor akartam rátérni. Elhatároztam . Celia de Grey most el?ször habozott. Nem rossz? Te olyan vagy. néhány apró bárányfelh?t?l eltekintve. ahogy Andrew felhúzta a törülköz?r?l. er?s jellem. hogy feleségül megyek magához. A szárazföld fel?l fúj szell? rezegtette a pálmafák leveleit. mondta nászútjuk második napján Celia Andrew-nak. 3 Jó házasság lesz a miénk róla. amiket én például ki nem állhatok. Például a gyógyszergyárak. Rendkívüli vannak velünk szemben. Rajtuk kívül teremtett lelket nem lehetett látni. szerintem máris az. Csak annyit tudnék még hozzátenni. hogy milyen jó orvos. Beismerem a bûnömet. Andrew Jordan és Celia de Grey házasságot kötöttek. ha engem kérdezel. és remélem. Ha már így szóba hozta: igen. és miközben megsimogatt combját.

a parton fekve. Várj ? volt ott az esküv?nkön a Felding-Rothtól? De igen. mert bántotta a bahamai nap vakító fénye. Sam Hawthorne a f?nököm. Andrew egyre inkább befolyása alá került valaminek. aki . hogy két gyerekünk lesz: az egyik minél hamarább. Ebben is egye tértek. ugyanakkor más is. a i mostanában sokat szerepelt a hírekben. tervekkel. ami mind színes. hát legyen. Andrew! Kérlek. és arra jutottam. Már a legelejét?l fogva úgy érezte An . De Celia megel?zte. független egyéniségéb?l fakadt. körzeti értékesítési igazgató. hanem azért is. A feleségével volt el. hogy némi zavarodottságot is érzett. Ahogy Andrew felidézte a három nappal azel?tt történteket. amit ? ne gyszerûséggel Celia varázserejének nevezett.. Igazán takaros kis terv. Úgyhogy gyerekeinknek kell lenni. a másik pedig rá két évre. megjegyezte: Majd elnézé t kell kérned a nevemben. Lassan azért minden az eszembe jut. és személyisége oly mértékben fonódott össze iáéval.. és meztelenül feküdt az ágyon. Noah Townsend tökéletesen beleillett a képbe. Ha ebben bármiféleképpen segíteni tudok. a Szuezi-csatornával kapcsolatban bukkantak a felszínre. mint a jóságos családi doktor bácsi.. egyúttal végtelenül elégedett és boldog is volt. Jó házasság lesz fejezte be a mondatot Andrew. sziklába vésett portréira emlékeztettek. emlékszem. De neked emlékezned kellene arra. Bede's kórház testületének is. és darabos. Celia anyja.. Éljen Sam! bár azt sem tudom. Túl boldog vagyok. Andrew elégedetten hátrad?lt. er?teljes. Andrew lehunyta a szemét. barátságos férfit. csak szólj. És akkor fog mûködni. Andrew már tisztán látta maga el?tt Sam Hawthorne-t. Az azt követ? hónapban. k ságból hadd kérdezzem meg.. Andrew teljesen feladta a legényéletet. mint Harold Macmillan brit miniszterelnök. hogy mi a terved az öregségedre? Már úgy értem. Akkor nekem kell kett?nk helyett komolynak lennem. hollófekete hajú szépség volt. még miel?tt betö incat. Egyetértek. ?szül? hajával úgy festett. Még min ig rázta a nevetés. És mikorra? Gondolkoztam rajta mondta Celia . ? már ledobta a bikinijét. harminc fölött. de ez az érzés több volt. Celia megszólalt: Mint ahogy azt a házasságunkka kapcsolatban mondtam. hogy Celia azon az emlékezetes délel?ttön a kórház kávézójába tette férjhez ménesi szándékát. okos volt.bár még nem lehetett több harmincötnél er?sen kopaszodott. mint egy alvajáró. mert Celiához hasonlatos n?t.. Talán a szerelem lett volna a legmegfelel?bb kifejezés. nem nagyon volt id?nk csevegni meg filozofálgatni. Townsend karján jelent meg az ajtóban. az apró termetû. Még nem mondtam? Nem emlékszem rá. Te intélyes külsejével. hogy ahogy mi fejest u grottunk ebbe a házasságba.. Nem megy. Karriert fogok csinálni. letolta az úszónadrágját és kilépett bel?le. és én. két kezét összekulcsolva a feje alatt. Szerinte jó az id?zítés. ha mindketten kiteljesedett életû emberek leszünk. rövid fátyollal a fején megjelent a házasságkötésükre kiszemelt szálloda fog szertartást egy ismer?s jegyz?re bízták. hogy olyan voltam. a magas. tele ötletekkel. Hát ez nagyszerû tréfálkozott Andrew. Míg beszélt. Egy órával kés?bb. Egyetlen percig sem unatkozott mellette. mikor Townsend bekísérte Celiát. intelligens. beszélj már komolyan. elia Dr. ki az. aki tagja volt a St. Ennek az elvarázsolt állapotnak az egyik okozója éppen Celia volt. Andrew összeráncolta a szemöldökét. innen Townsend szerepe. Igen. Hány gyerek rendel? kérdezte a férfi. szerény özvegy is megérkezett az esküv?re Philadelphiáb Celia apja meghalt a második világháborúban. Mindig tart ogatott meglepetéseket számára. Hawthorne felesége. feltûn?. drágám. Beszéltem a gyerekekkel kapcsolatos tervemr?l Sam Hawthorne-nal folytatta Celia. Li lian. Így túlleszek a babázáson. mint az amerikai-brit véleménykülönbségek elsimítója eteltérések tavaly. és nemcsak azért. De mondd csak. er?teljes arcvon a Mount Rushmore hatalmas. hogy zavartalanul maga elé idézhesse azt a pillanatot. ahogy talpig fehérbe öltözve.

édesen. Az illet? nagynéni soha nem ment férj ez. Andrew egyetlen gyermeke volt a rövid ideig házas párnak. Az esküv?re kötelességtudatból hívta meg az anyját igaz. mint eddigi életed során összesen. a z anyja így válaszolt: Jaj. És mégis. az. csak akkor lett Andrew igazán szerelmes a lányb a. egy percig sem habozott. mikor Celiát meglátta a fehér men yasszonyi ruhájában sugárzóan fiatalon. illetve az anyjában. hogy a vén kujon egy tizenhét éves kurvával gyütt Párizsban. és pár perc múlva mély álomba merült. már két éve meghalt. Az esküv?n Celia minden különösebb nehézség nélkül vette a mama akadályát. Persze hogy nincs ellenemre hunyorgott Andrew. hogy olyan dolgokat derítettek ki egymásról. önz? szép mondhatott édesanyjának. olyanon. Az évek során Andrew megpróbálta megérteni az anyját és magyarázatot keresni a viselk . mint valami öreged? pilla ngó. és abb y?z?déséb?l. Sajnos azonban mindig ugyanarra a végkövetkeztetésre jutott: üresfejû. aki csak hajlandó volt meghallgatni. hogy a válás szó volt az. amilyenre fi vágyik. Andrew-nak voltak már n?k az életében. amit hallottam róla. És mikor bemutatta Celiát a kollégáinak. amiknek kik tatásához eddig id?hiány miatt nem jutottak hozzá. amire mindenki áhítozik. Ha nincs ellenedre. nem pedig e . de még annál is sokkal szebben . aki mágnesként vonzotta a hasonló férfiakat. akine k szívesen bemutatta volna Celiát... szeretnék az els? terhességem alatt addig dolgozni. y szót is mondott volna neki. Anélkül. Los Angelesb?l repült oda az esküv?re. hogy ifjú hitvese igaza t mondott. Mikor kés?bb Andrew utánagondolt. szeretném úgy mellékesen gyakorolni az orvosi hivatást is. de nem hamisan negédes. és mindenkinek elmondta. amed dig csak lehet. és ezt hagyta félbe azért. mint amilyen ma. Kés?bb. id?közben megbánta . és a legutolsó hír. mintha a vakvéletlen folytán megütötte volna egy j an azt a f?nyereményt. Kés?bb még hozzátette: Mostantól én vagyok a te családod. ami visszatarto házasságkötést?l húszas évei elején. felszínes. és Andrew gyerekkora nagy részét nála töltötte. rájött. és így tovább mondta Celia. Annál különösebb v . én pedig néhányszor teherbe ejtelek. hogy Andrew középiskolába vábbtanulhasson az orvosi egyetemen. de ezenkívül semmiféle k t nem tartottak. aztán pedig egy évet otthon maradnék a bébivel. a forró bahamai nap alatt kezdett rájönni. hogy ez a házassá örökre szól és hogy a cinikus kor ellenére ?közte és Celia között soha nem kerülhet sor külö a. a nén k pár száz dollárt ér? maradéka. mikor Andrew sajnálkozását fejezte ki az anyja bizarr viselkedése miatt. mikor Celia nevezzük nevén a dolgot megkérte a kezét nem merült fel benne a legkisebb kétség sem. És Andrew most. és volt egy olyan érzése. Remélem is sóhajtotta boldogan Andrew. és az a családtag. és több szeretetet fogsz t?le . Utána visszamegyek dolgozn i a második terhességig. Andrew csak a néni halála után döbbent rá. drága kisfiam. aki Andrew szerint a nemkívánatos elvál sszony mintapéldánya volt. de nem kapott választ. Úgy háromévenként váltottak karácsonyi üdvözl?lapot. mégpedig olyan hirtelenséggel és hévvel. mikor olyan sok kortársa n?sült meg. Bár az id?s hölgy nem volt különösebben j apart valahogyan annyi pénzt a fiú szüleinek segítsége nélkül . és eszébe sem jutott hátat fordítani. drágám. csak abban a hihetetlen pillanatban. Celia így válaszolt: Egymással kötöttünk házasságot. mint ahogy egy tûzhányó kitör. de egyik mellett sem maradt meg sokáig és e gyikükkel kapcsolatban sem merült fel benne komolyan a házasság gondolata.mintha valami óriási szerencse éne volna. vilá an érezte ezt az áhítozást. De miközben te elhalmozol a szereteteddel. Húsz éve ne tam. mikor az ügyvéd irodájában ott feküdt el?tte szívfacsaróan. pontosan felmérte a helyzetet és szívélyes volt. A következ? napokat azzal töltötték. Abban a pillanatba alami csodálatos bizonyossággal érezte. hogy hihetetlenül szerencsés ember. hogy az mics oda áldozatot vállalt érte. hogy éppen a negyedik férjét?l próbál megszabadulni. is küldött egy levelet az utolsó címére. ?szintén kedv es. ho m is fog kapni. hogyan nézett ki. . Elsõsorban orvos leszel! Ugyanolyan ragyogó. kívánatosan. hogy attól a pillanattól kezdve. hogy jelen lehessen a fia els? há Andrew apja az anyja második férje volt és mikor Andrew az öreg fel?l érdekl?dött. gondos doktor. Ennek az oka persz ? szüleiben volt keresend?. már azt sem tudom. gyönyörûen. hogy mindenkinek kell valamiféle érzelmet táplálnia vér szerinti szül?je iránt.

bár kiemelni nem tudták. Mindig is azt hittem nyögte verejtékezve . amit eredetileg a második helyre sorolt. az Egyesült Államok haditengerészetének altisztje Hawaiiban teljesített szolgálatot az USS Arizona hadihajón. Celia elmosolyodott. Soha nem f ogom elfelejteni ezeket a napokat. hogy a gyerekeink már megértik. mint én. Mikor a férfi az okát firtatta. Sok mindent megtanultam ezekben a gyógyszertári id?kben. Én is örülök válaszolta a férfi. hanem lelkileg is. én pedig nem tudo pontosan. Andrew. Igaz. A z egyetemi tanulmányait részben az ösztöndíjából. ami kés?bb a hasznomr a vált. pedig ? már nem emlékszik úgy apura. hogy ez a roncs pillanat okon belül el fog sülylyedni mondta Celia. Ja igen. Egy másik napon Celia munkájáról beszélgettek egy ócska. Pearl Harbornál.Egy ver?fényes napon a reggelinél amit minden alkalommal a vidám. és ezeregyszázkét tengerésze fúlt vízbe. látni lehet a hajót a víz alatt. A legizgalmasabb az volt. H ottam. Janetben is él annak a boldo g. Ezt nevezem! Hogy csináltad? Fifikusan. de mikor szabadságot kapott és hazajött. Akkor nem mondtam meg neked. miközben Andrew az evez?kkel küszködött. Andrew el?ször Hawaiit javasolta nászútjuk színhelyéül. végül Andrew szólalt meg: Nem. miért nem akartál Hawaiira menni nászútra. egyáltalán nem furcsállom. A Felding-Rothnál mindenesetre én vagyok az els? és eddig az egyetlen ügynökn?. Még nem voltál soha arl Harbornál? Celia megrázta a fejét. Egy pillanatra elhallgatott. és néha még pult alól is árultam. igazad van. a lakóit. hogy a gyógyszergyárak csak férfi ügy oglalkoztatnak. hogy ezt választottad. de egy napon szeretnék elmenni oda. Örökké megnevettette az embereket. a ház mindig megtelt élettel és vidáms al. ha Hawaiira utazunk folytatta Celia. K hozzátette: Most már értem. és rögvest a Bahamákra váltott. ? volt a támasza. köztük hadiápolón?k. Willis de Grey. és imádta a gyerekeke Er?s volt. anyáskodó fekete asszony. Andrew. Igen. miért. Egy kicsit mosolyodott el Andrew. Érdekes volt. de szomorú lettem volna. lyukas. hogy az apám meghalt. Az anyám nem akarta látni azt a helyet. míg apja. Még mikor távol volt t? lünk. A legtöbbjüket a fedélközben érte a holttestüket soha nem hozták felszínre. mir?l van szó. hogy ennyit még kibírok. december 7-én az akkor tízéves Celia édesanyjával Philadelphiában tartó tt. Mindenben az apánkra hagyatkozott. a múlt egy újabb darabkája került a helyére Celia éle mozaikképében. Celia hosszan gondolkozott. Remona szervírozott nekik a bungalóba azt mondta Celia: Imádom ezt a helyet. És meg is ígérek valamit. . Még a húgomban. Hanem a gyerekeimmel. hogy egészen közel lehet menni ahhoz a helyhez. Igen. 1941. mikor vártuk. hogy éjs eken egy gyógyszertár-drogériában dolgozott. sokat vo l a tengeren. De úgy döntöttem. persze hogy emlékszem rá bólintott Celia Andrew kérdésére. És talán még most is az vagyok. Köztük volt Willis de Grey is. és csak aztán válaszolt: Nagy termetû. A japán támadás során az A ona elsüllyedt. zeng? hangú. hogy az anyám nem ilyen. de van néhány n? is. Lehet. viharvert kis dingi ben. Milyen ember volt az apád? kérdezte Andrew. Celia rögtön el is magyarázta. Persze szörnyen koravén lettem. de megérezte Celia idegenkedé z ötlett?l. Azt biztosan láttad. de nem egyedül akarok ott lenni. akkor is irányította anyámat a levelei által. Van egy olyan érzésem. részben pedig abból finanszírozta. ahol az apám meghalt. mire gondol. de nem érzem még magam felkészültnek rá. és ha az ember lenéz. ahogy az egyik kezemmel receptek alapján gyógyszereket adtam ki. Ha eljön a nap. A szigetet. a nyugalmat. valahogy így alakult. Mindketten hallgattak. örülök neki. Tulajdonképpen már azóta. Ne menjünk túl messzire a parttól. ahol az Arizona elsüllyedt. 1952-ben emlékezett vissza Celia a Penn State College-ban végzett vegyészként. a másikkal pedig hajcsavarókkal és dezodorokkal szolgáltam ki a kedves vev?ket. a legtöbben tényleg férfiak. nemcsak fizikailag. megsz ervezem az utazást. hogy furcsá ak tartod. feszült várakozásnak az emléke. Most te vagy az anyád támasza? Igen.

Közölték velem. Celia pillantott. Sam még ezek után is megpróbált lebeszélni folytatta Celia. Egy pillanatig úgy látszott.! sziszegte Celiának. Azt hiszem. igyeke zve felhívni magukra a férfi gyógyszerész figyelmét. Lilian meg szintén nem hagyta nyugton. Ami akarja. Erre Celiának már el? volt készítve a megfelel? válasza: Oké. Egyébként ott volt az esküv?nkön. Lilian Hawthorne több n?szervezetnek is a tagja . A f?nököd. és azt hiszem. ezerszer is meggondol tam! De bíztam az ön modern gondolkodásában és abban. Andrew elnevette magát. A harmincas évei elején járó. kieszelt egy haditervet. Jaj.. És elkezdte a pult alól egymás után az üvegre pakolni a dobozokat. mire általában meg is érkezett a menetrendszerû válasz: ? mármint a férfi kolléga mikor lesz szabad? Ha óvszer tetszik mosolyodott el ilyenkor Celia édesen . Miután Sa m megpuhult. De a végén sikerült a dolog. az Sam Hawthorne. ami azóta is tart. feladta a kínlódást az evez?kkel. Aki megadta az enge a két gyerekre. Igen. hollófekete haját türelmetlenül simította hátra. hogy Mrs. . Ezt el?tte kellett volna meggondolnia. így történt. Magának az tán van képe. jó benyomást tettem rá. amikor a férje egészen bizto san bent volt a Felding-Rothnál. Talán még az állásomat is elvesztem. és hagyta. és így tovább tudok majd dolgozni. hátravolt még az ? f?nökeinek az engedélye. hogy az egyetlen ember. nagy a vál sztékunk. Az asszony rámeredt. Miss de Grey. mert e tolakodók közül egy sem jelent t újból. Miután Celia nem nyugodott bele a döntésbe. Ma leg megérdemelné! Aztán hozzátette: Éppen kávét akartam f?zni. hogy nincs-e kedve kipróbá ele a gyártmány min?ségét. hogy az értéke dolgozó n?i alkalmazottak csak titkárn?k lehetnek. Celia kiderítette. ahol két évig dolgozott. és mikor látta. felkiáltott: Andrew. Lehet. a labormunka unalmas és egyhangú. hogy Hawthorne-t csak a feleségén keresztül lehet megközelíteni. Felvették és a laborba helyezték. Az értékesítés meg a marketing érdekelt. a körzeti értékesítési maestro bólintott Andrew. mindenekel?tt azt. a cégnek alapelve. Mrs. hogy hacsak az ember nem meg szállott tudós. mint a férfiak. hogy segíthet-e valamiben. Ott születnek a fontos döntések tette hozzá. Majdnem rajtavesztettem . A férfiak fülig szélsebesen választottak és pánikszerûen kimenekültek az üzletb?l. Tudom válaszolta Celia. így szimpátiával viseltethet egy n? karrierambíciói iránt. Néhány faragatlan fickó alkalmanként megkérdezte Celiától.. De a laborból nagyon nehéz volt az értékesítésre váltani. hogy a víz már bokáig ér a csónakban. hogy maga itt járt. Hawthorne. Jöjjön a kon beszélgethetünk. aki kezdeményezheti ennek az alapelvnek a megváltoztatását ha egyáltalán . hadd sodorja a víz a csónakot. Így kezd?dött a barátságuk. Te jó ég! kacagta. És el ma is. Fel sem hívtam. Semmi közöm a férjem onkívül fel lesz háborodva. Soha nem láttam azel?tt magyarázta Celia Andrew-nak. Egyszerûen odamentem a házukhoz és becsöngettem. Celia tovább beszélt arról. hát hogyne gondoltam volna meg. Szóval úgy láttam. józan személyiség volt. aztán pedig kitört bel?le a nevetés. Ahogy mondja bólintott a lány. Azért lesz bel?lem els? osztályú ügynök. mégpedig olyan id?pontban. Celia tévedhetetlen bizonyossággal felis erte ezeket az ?gyelg?ket. Megkérdezte. igaz lt! Ez az izé tényleg süllyed! Nevetve ugrottak be a vízbe és a part felé kezdtek úszni. már teljesen elmúlt a szifiliszem. Végül így szólt: Hát ez nevetséges. Az asszony ellenségesen fogadta. Celiánál hét évvel id? n? er?s. hogy egy szép napon felkereste az asszonyt otthon. De aztán elbeszélge lem. Hosszú. ha megtudja. hogy az egyetemi képesítésével felfegyverkezve jelentkeze t a Felding-Roth gyógyszergyárban. hogy néhányan megértették a tr ám láthatóan senki nem akart fölöslegesen kockáztatni. ami a fejtegetni kezdte jövetele okát. Celia megpróbálta a hagyomá at és jelentkezett. de visszautasították. és nem kellene ?ket igazságtalanul büntetni a nemük miatt. akkor tessék.Gyakran jelentek meg fiatal férfiak a boltban és zavartan ?gyelegtek. hogy ön szerint is ugyanolyan bánásmódo elnek a n?k. Ez azonban kockázatos volt. hogy Lilian Hawthorne szétrobban a düht?l. maguk után húzva a lyukas csónakot. Megtudtam. Megtudtam ott néhány dolgot.

els? dolga volt a helyi tele fonkönyvb?l kitépni az orvosok név. hogy nem elég olyan jónak lennem. Ifjú hölgyem mondta . és nemcsak a Lotromycin miatt. Kés?b döntött. Egyenesen el?ttük néhány felh? úszott a telihold körül. Minduntalan leveszed a szemüvegedet jegyezte meg Andrew. Ne is mondd. és az t hiszem. úgyhogy hadd közöljek magával valamit. Egyre többen viselik. de ezen az orvoson is itt ni. New Jerseyben most biztosan hideg van és esik sóhajtotta Celia. Cleophas Moss. Ahogy megérkezett egy új helyre. mint te. de ezzel egyútt al nagy szívességet is tett nekem. Andrew-t és Celiát egy t erre néz? kis asztalhoz ültette. A kis hely. Celia hirtelen elmosolyodott. hogy milyen nehéz bejutni az orvoso khoz. Az egyik legels? tapasztalata az volt. min egy megvert kutya. de soha nem kérdeztem meg t?le. amit az ?si. öt évig vol korló orvos egy kórházban. és kijelentette: Zsírban sütötték! Nem lenne szabad mege nem. csak a rovarok ciripe lése hallatszott meg egy part menti zátonynak csapódó hullámok zaja. fatüzelésû tûzhel sütött meg a vendégl?s. hogy ügynökn?ként el?ször Nebraskába helyezték.és címjegyzékét. Kézen fogva k oda a kanyargós. durván kövezett. Amit megpró itt elfuvolázni nekem a hiányos tudásával. i egyéb kívánságod? Óhajtasz rajtam még valami változást? Nekem nagyon megfelelsz így. Hát e Te mindenhogyan jól nézel ki nyugtatta meg Andrew. akik vélhet?en a legtöbb receptet állítják ki. Úgyhogy kifelé! Hát ez durva volt húzta el a száját Andrew. ahol ültek. hánya dán is állok. azt húsz másodperc alatt el tudom olvasni bármely k orvosi lap hirdetési oldalán. A Travellers Rest Uta spihen? elnevezésû. . hogy arra a kétszázra koncentrál. úgy másfél kilométerre lehetett a bungalójuktól. de e sem többet. a szikár. Mert igazat mondott. többet tudok magácskánál. annak ellenére. szerényen berendezett kisvendégl?ben a helyi standardkosztot ették: sül fûrészes sügért borsóval és rizzsel. Ezt szándékosan csinálta a te Sam barátod? Hogy kiállod-e a mesebeli próbát? Lehet. hogy ezt az egészet képtelen vagyok humorosan felfogni. hogy kit és hol keressek meg. ahol ? t a Felding-Roth els? képvisel?je. ezerráncú bahamai. ahogy vagy. Bár korántsem tudok még mindent. Letette a villáját. és tíz éve praktizálok önállóan. maga itt szakmai dolgokról p i nekem. Emlékszem egy nemrégiben történt esetre szólt közbe a férje . Ott nagyon szerencsés voltam. aztán mikor végre bemehettem. levette a szemüvegét. Semmiféle támpontom nem volt arra vonatk ozóan. pont kifogtam egy rossz napját. Kérdezgetés helyett Celia munkához látott. Jobb kell ogy legyek. mikor nemcsak egy ttél túl. Azt legalább pontosan tudtam. Viszont jobban nézek ki szemüveg nélkül. Negyven körüli lehetett. merthogy a nulláról kellett indulnom.Miután ügynökn? lettem az értékesítésen mondta aznap este a vacsoránál Celia Andr amar rájöttem. Nem éreztél magányt? Nem maradt rá id?m. De a hasznomra vált mondta Celia . azonnal félbeszakított. de olyan finom. De ha már itt tartunk. nemsokára megint ott leszünk. annyi dolgom volt. Andrew. Mint kiderült. Messze voltál az otthonodtól szúrta közbe Andrew. Meleg este volt. hor dj kontaktlencsét. Bizonyos szempontból nem volt rossz dolog. és gyengéden megérintette a férf i kezét az asztalon át. majd utánajárok. kaptam öt percet. és hátrad?lve emlékezet t vissza az esetre. Sörösüvegbe dugott gyertya teremtett hangulatot az asztal ka közepén. Órákig ültem a várószobáikban. Jó. Ezt hogy érted? Celia megkóstolta a halat. mint amilyenek a férfi kollégáim. Mesélj még magadról és a munkádról. és elkezdett telefonálgatni. Négy évet töltöttem az egyetemen. Celia arról kezdett beszélni. De ha zavar a szemüveg. Mindenesetre alighogy belekezdtem a szokás os mondókámba. ízletes éte llel szolgált a korgó gyomrú vendégnek. hogy nem tudom itthagyni. frissen fogott hallal. ? is belgyógyász volt. hogy úgy somfordáltam ki. Bár az Utaspihen? egészen biztosan nem szerepelt a komoly útikönyvekben. A végén egy North Platte-i orvos ki is dobott a rendel?jéb?l. Miért? Rövidlátó vagyok és muszáj hordanom. a körzetéhez ezerötszáz orvos tartozott. ha visszatértünk ígérte meg Celia. csendes úton. Omahában talált egy kis lakást és innen já e az államot városról városra. aztán pedig minden orvosról külön kartot t.

vé lenül rájöttem még valamire. s?t néhán y orvos megkérte. amit hamarosan piacra dobnak. amit meg is tett. hibás információkat is kaphatunk. Azt is felismertem. akkor soha nem találkozunk. Els?sorban eladási trükköket tanítottak. ifjú nászutasok? Minden oké? Minden nagyon oké nyugtatta meg Celia. de a gyógyszerekkel kapcsolatban elég tájékozatlanok. Elutazott a Felding-Roth New J rsey-i központjába. a tenger fel?l friss illatot hozott a szell?. hogy mindig igazat ke ll mondanom az orvosoknak. szerezzen be egy-két konkrét információt. Csendes boldogsággal egymásba karoltak és visszasétáltak a bungalójukhoz a kihalt. Amit az egyetemen tanítanak a gyógyszerekr?l. Mert a nász végzet . Nem igaz mondta az asszony határozottan. Segített valam a vegyészképzettségem is. Miközben ezen serénykedtem. Biztos. Másodszor. mi. Oké. mint ami a kézikönyvekben áll. hogy le kell szoknom a kalmárgondolkozásról. Kint már hûvösebb volt. hogy bár az orvosok többet tudnak nálam. ami nagyon veszélyes. Ekkor hívtak vissza az isten háta mögül a civilizációba? Egy még nálam is zöldfülûbb férfi kapta meg a nebraskai területet. Egy begyöpösödött szakbarbár orvos. aki VIII. Az els?. megteszem. h ogy egyenrangú partnerként beszélgessek elfoglalt. éppen elég nehéz az orvosi újdonságokkal artani. ha például Illinois-ba vagy Kaliforniába küldte volna. azt a tizenhatodik századi írót. A vacsoráért egy tízshillinges bahamai bankóval fizetett és nem kért bel?le vissza. Ha tudom. Ha a konkurencia gyógyszerér?l kérdeznek. amit nem tudhatna k és ami a javukra válhat. hogy kénytelenek vagyunk végighallgatni egy gyártott ostoba reklámszöveget. Azonkívül. hogy melléfog. mire a vendéglátójuk odarikkantott a tûzhely mell?l: Jó vót halacska. Egy ilyen kis szigeten semmi nem marad titokban jegyezte meg Andrew derûse n. hogy sok orv m akarja a gyógyszergyári ügynököket. Ha már így szóba került mondta Andrew . Gondold csak meg mondta Andrew . így vagy úgy. hogy az õ készítményét írja fel legk Andrew drágám. kanyargós úton. Andrew csodálattal nézett Celiára: Te aztán egyedülálló vagy! Te meg elfogult. és a tudományos munkát végz? kollégákat nyúzta. hogy találkoztunk volna akk or is. az f batkát sem ér. kor az ember gyakran csak tapogatózik és el?fordul. és soh em szabad ráer?ltetnem semmit senkire. mi van éppen fejlesztési stádiumban az. S az akasztás nemkülönben fejezte be az idézetet Andrew. Mindenesetre alig egy év latt a cég megháromszorozta a nebraskai forgalmát. Dollárra átszámítva szinte ingyen ettek. hogyan olvasott végig esténként munka után meg hétvégeken minden elé t? információs anyagot és kézikönyvet. Ez így van bólintott Andrew. szeretném. és az jobb a miénknél. így még hasznossá is tehetem magam. Ha valamit nem értett. én pedig egy fon b körzetet New Jerseyben. A hallal is meg a nászúttal is. . Felálltak az asztaltól. úgyhogy a gyógyszerekre már egyáltalán nem marad id?. hogy mondjanak neki még a bet. A körzetében megemelkedett a Felding-Roth-rendelések száma. többek között ezért van az. Volt még valami folytatta Celia. Egyszerûen nem voltam szakmailag felkészülve arra. meg kell azt is mondanom. magas képzettségû orvosokkal. mi történt North Platte-ben? Két dologra jöttem rá. Hogyan maradt id?d ennyi tanulásra? Hosszú ideig csak négy órákat aludtam éjszaka. beült a könyvtárba és utánanézett. ki kell nyomoznom a gyógyszerekkel kapcsolatban olyan dolgokat. aki Joh woodot idéz! Heywoodot. Egy id? múlva kezdett beérni munkája gyümölcse. Néhá még félrevezetni is hajlandó az orvost annak érdekében. ha ezzel kapcsolatban megtennél nekem valamit. Mindent részletesen végigtanulmányozott. Celia elmesélte.Nem jártál valami tanfolyamra a Felding-Rothnál? Csak afféle gyorstalpalóra. Csakhamar javult az ismertetései színvonala. Henriknek is énekelt és muzs ikált fitogtatta a tudását Andrew. jegyzetelt és ott. soha nem szabad túloznom vagy eltitkolnom valamit. Majd kés? bb elmondom. de ez volt a végzetünk. Mikor receptírásra kerül a sor. Az orvosok sokat tanulnak a betegségekr?l. Nézzenek csak oda! ragyogott Celia. de ennek csak örülök nevetett Celia. és amint elkezd az ember praktizálni. de nem sokat. Szóval. Elnevették magukat. és beszéljenek arról.

és én erre azt mondtam. csinálnom kéne valamit fordult a feleségéhez Andrew. reggel zuhogott az es? és a vad északkeleti szél ko bácsolta a tengert. kényelmesen hátrad?lt. Felszállás után nem sokkal m z étel felszolgálását. Semmi nem változott. Négyórás út állt el?ttük a propelleres DC-7B fedélzetén. mély csókkal belefojtotta a szót. s fehér tarajú hullámokat csapkodott dühödten a partra. ahol addig élt. míg oda voltunk állapította meg Celia.. hogy . ahol Andrew South Street-i lakásában szá dékoztak lakni mindaddig. hogy az Egyesült Államok védelmi kiadásai lépést fognak tartani a szovjet kihí l. Megtisztítanád a terepet? kérdezte suttogva Andrew. de nem tudta befejezni a mondatot. A nászutasbungalóban. Andrew? Szerintem mindketten munkamániások vagyunk. ha éppen nyomós indokunk van rá. mert vannak dolgok. Másnapra tervezték az utazást Morristownba. Így már mindjárt más mosolygott Andrew. hogy elengedte volna Andrew nyakát. Akkor azt mondtad. hogy néha ne tartsunk munkaszünetet. miután a stewar essek elhordták az étkezés maradékát. És sak a kezdet! Látványos kezdet válaszolta a férfi a nyitott ajtón keresztül. míg nem találnak megfelel? házat. és a holmijai nagyobb részét egy raktárban helyezte el. egy törülköz?vel szárítgatva az arcá viszont semmi okunk. egy csapásra elromlott. me rt Andrew egy hosszú. hogy megváltoztatod a véleményedet a gyógys zeriparról. És soha nem fogunk megváltozni. Celia anélkül. aztán a férje keze nyúlt. gy azért maradj óvatos. Na és? Kis id? múlva Celia elégedetten kinyújtózott. Végül ló az ágy.. akit a New York-i Park Sheraton Szálló fodrászatában. Lekéssük a gépet kuncogott Celia. Celia már feladta boontoni bútor ozott lakását.? kezdte Celia. szétteregetve mindent a nagy dupla ágyon. Eisenhower elnök azonban még ugyanezen az oldalon biztosította az amerikai pol gárokat arról. Olyan csodálatos volt itt! szólt ki a fürd?szobában borotválkozó Andrew-nak. Biztos emlékszel még arra. Az eget összefügg? felh?takaró borította. miután átlapozta . Ebben is hasonlítunk egymásra. hogy ezentúl nagyobb bizalommal leszel az ügynökök iránt. és megjósolta a kapitalizmus pusztulását és a kommunizmus világméretû gy?zelmét .. hetvenkedett a s t vezet?.. Aztán: Jaj Andrew. tényleg válaszolta Celia Jordan. Azt mondtad. Meg ambiciózusa k. Egy moszkvai jelentés Nyikita Hruscsovot idézte. ahonnan egy Pan Am-géppel kellett még aznap este New Yorkba ér kezniük. amikkel nem értek egyet és amin remélem. Folytatódott a nyomozás egyel?re eredmény nélkül Albert Anastasia maffiaf?nök meggy lkolásával kapcsolatban. Mintha a bahamai id? is megérezte volna a szomorú búcsút. aztán félretette. A következ? világháború színhelye az Egyesült Államok lesz. mikor lefeküdtek a ruhák helyére. Andrew is átfutotta az újságot. ahonnan egy órán belül el kellett indulniuk. aki rakétameccsre hívta ki az Egy esült Államokat. mikor a beteged job ban lett a Lotromycint?l. Tudod mit. A gyógyszergyári ügynökökkel kapcsolatban.Elérkezett az elutazás napja. Aha jelent meg Andrew az ajtóban meztelenül. Na és? M pedig gyengéden és boldogan hozzátette: Mégsem na és. hátranyúlt és elkezdte az ágyról a re szórni a ruhákat. De akárhogyan is már újra készen állok a munkára. és azt mondta: Igazad van. a borbélyszékb l?tt szitává egy jól irányzott géppisztolysorozattal valaki feltehet?en egy konkurens band a tagja. Andrew-nak és Celiának a Bahama Airways Rock Soundból délben induló járatára volt jeg e nassaui csatlakozással. Celia éppen a ruhá t csomagolta. annyira sze k! 4 A Pan Am légitársaság 206-os New York-i járatán ott voltak az aznapi New York Time s példányai. mir?l beszélgettünk azon a reggelen. Igen. Van erre most id.

Andrew halkan füttyentett egyet. hogy eladják ?ket. mert személyesen tapasztaltam ilyesmit a Felding-Roth nál. mit fog mondani az asszony. hogy negyven perc múlva leszállnak w Yorkban. megint csak elcsodálkozva azon. hogy ha az ember elfoglalt. a kedvencét. Néhány más orvost is megkértem ugyanerre Nebras an és New Jerseyben. Aztán a megfelel? pillanatban el?állok vele. Más orvoskollégák is meséltek olyan be eikr?l. hogy te valaha is félnél mondta a férfi. Kés?bb a leszármazottak fo lytatták a családi hagyományt. a bár hamarosan bezár.. Andrew magyarázta Celia. Ezek az árusok egy fikarcnyit sem tör?dtek azzal. De azt akarom. még olyan vállalatoknál is. 1957-ben a gyógyszeripar bizonyos szempontból még nem szakadt el gyökereit?l. hogy miket állítanak ezekr?l a szere kr?l. hogyan is felejthettem volna el? nevetett And rew. Celia daiquirit rendelt. javítani kell rajta. akár máshonnan. és rájössz. és gyógyszerkészít? üzemeket építettek. . Ennek egyik oka az. vonzó testbe. ha szellemileg lépést akar tartani Celiáv eszült figyelemmel várta. hogy néhány ügynök nem mindenki. És bár a gyógyszergyárak hivatalosan tiltják az effélét. és folytatta: Aztán ott vannak a gyógyszergyári hirdetések. És a kockázat sem ak ilyen. ahol fizetésért dolgozó igazgatók vezetik a cég en a szellemben mûködik sok ügynök. úgyhogy valaki mást osztanak majd be a Felding-Roth nál a ti praxisotokra. Pedig megesik bólintott Celia. amelyik kis üzletet is nyitott: az els? gyógyszertárakat. amit kötelessége lett volna közölni ed. Tudom. aki felhívja az orvosokat. amelyek az évek során ak. pontosan tudják. Gya n egész családok árulták ezeket a csodaszereket és népi orvosságokat folytatta Celia. Csak az volt a fontos. Megszólalt a hangszóró. hogy valaki a gyógyszergyártól. amit az orvosok elhittek. hogy tájékoztassa ?ket az új rekr?l. akkor írj egy jelentést és add oda nekem. amivel senki sem tud vitat kozni. csak hogy az orvos az ? gyógyszerét í fel. Te is tudod folytatta Celia . És utána gyorsan a sz?nyeg alá seprik az ügyet é ki nem akar tudni róla. én is találkoztam ezzel a jelenséggel. mert az ügynökök hamis információkat szolgáltattak. Az orvosok néha ki sem látszanak a hirdetésözönb?l. hogy m ennyi energia és intelligencia szorult ebbe az apró. Eközben a kezdetleges elad módszerek mgváltoztak és szintén tekintélyt ébreszt?bbek lettek. amit tudniuk kellene például a gyógyszerek mellékhatásait. Különben sem félek. hogy hamis információt kaptál t?le. amik a fejfájástól a rákig mindent gyó . Andrew hátrad?lt az ülésen. Ennek érdekében aztán ígérgettek fût-fát. Nagy fába vágtad a fejszédet. Andrew oldalvást a feleségére pillantott.. És többé nem járok a rendel?dbe. olyanokat. Andrew pedig whiskyt szódával. Miután megkapták az italt. Vol család. hogy sok nagy gyógyszergyár maradt. Igen. vagy maga a gyógyszergyár szándékosan becsa . meg szerelmi bájitalt és olyan tablettákat.sikerül változtatnom. hogy megmaradt a családi ellen?rzés. Nagyszerû! Akkor hadd tartsak most neked egy ismeretterjeszt? kisel?adást. Az aktacsomóm egyre hízik. még hazudni is. de néhány ilyen régi családnak tekintélyes mennyiségû e. tudományos jelleget öltöttek és tekintélyt vívtak ki maguknak. de még így is túl vannak hajlandó bármit összefecsegni. és egy stewardess közölte. Ivo t egy kortyot a whiskyb?l. beleértve a veszélyeke z az igazság. Nem hiszem. hogy nem soka ek el vele. hogy az el?ttük álló évek során egy percre sem lazíthat. akik bíznak bennem. Nem hiszem. Annak a napnak minden apró részlete kitörölhetetlenül belém vés?dött. Arra gondolt. sok a betege és tele a feje mindenfélével. Egy olyanhoz. akik még betegebbek lettek. vagy nem figyelmeztetett eg yógyszer mellékhatására vagy valami egyéb fontos dologra. persze hogy emlékszem. Ez alapelv a cégnél. Valakinek muszáj kockáztatnia. Nem is olyan régen még kígyóolajat árultunk a vásárokon. és azt mondta: Igen. túl közel volt a kezdetekhez magyarázta Celia. amit még mindig családok ellen?r iznek jegyezte meg Andrew. és a kígyóolajos kalmárko vérükben volt. úgyhogy aki még óhajt valami innivalót. akk or nehéz elhinni. csakhogy gyakran éppen azt nem tudják meg a zórólapról. Bár egyes esetekben sajnos em eléggé. Viszont sajnos nagyon is él? maradt a rég túlhaladott és etikusnak éppenséggel nem mondha tó kalmárszellem. Tényleg nem sokan vannak már. És van valami terved? Feljegyzéseket gyûjtök egy jelentéshez. hogy ha jár nálad egy ügynök vagy ügynökn? akár a m . ha egy helyzet tarthatatlanná válik. vagy rossz esetben meg is haltak bizonyos gyógys zerekt?l.

amit hallott. Bizalmasan. hogy többet értesz karrieren. Andrew nem válaszolt. hogy nem lennél boldog nélküle. az iparág még nem érett meg rra. El?ször is magyarázta Celia . nehogy félreérts persze nagyon keményen és jól kell dolgozniuk. amiket biztos. Na és? Celia egy pillanat alatt felizzott. Végül aztán me szólalt: Ezt még nem kérdeztem meg t?led. Jó-jó. szigorú törvények fognak követni. Hogy miért? Mert mikor egy középvezet?t el?léptetnek. hogy sikerülni fog. Andrew alaposan megrágott minde n egyes szót. Na a te iparágad. miért ne? De még ha nem jutnék is az els? székbe. mondd csak. A felesége viszont igen. megtárgyaltuk a dolgot. mégpedig a legrövidebb id?n belül. az szeret mag után húzni valakit. mégsem fog sikerülni. Ez biztos. akir?l úgy gondolják. amihez hasonlót korábban nem tettek.. hogy ?ttük fog odaérni. Szörnyen mosolyodott el Celia. A célom az. A felesége várakozásteljes. Tudhattam volna. hogy valaki ennyire tör?dik velem. De mi az. akkor szerintem a kormány fog helyettük lépni. Az az érzésem jegyezte meg Andrew . Eljön majd az az id? is. Emésztette mindazt. csak ?k léptek volna el?ször... hogy valódi befolyásom és hatalmam legyen. hogy itt valami n?i összeesküvés folyik. drá . de talán itt az ideje. Ha a nagy gyógyszergyárak nem teremtenek rende t.. mert nem zeretném végignézni. A legmagasabbra? kérdezte Andrew meghökkenve. Hát akkor van egyáltalán valami esélyed? Ezt azért kérdezem t?led. Fölösleges féltékenykedned. miel?tt kimondta volna. olyan jól akarom végezni a munkámat. Szóval azt mondtad. egy nagy gyógyszergyár Ha sikerül. hogy felbukkanjon egy hozzám hasonló ambiciózus n? a porondon. Már hall atóak a kongresszusban bizonyos hangok. hogy valaki bakot tart neki. Ha már itt tartunk szólt közbe Andrew . akkor is minél közele akarok kerülni hozzá. hogy a n?k olyasmi t csináljanak. akit már megszokott. ez em nem lesz így.. mikor mi . Ez valami egészen új dolog a számomra. Hát. Andrew. hogy új. hogy karriert fogsz csinálni. Celia. hogy úton van a csúcs felé. De van egy tervem. Celia. A történetüket. hogy feljussak a csúcsra. hogy már el?re kisakkoztál mindent. hogy a Feldin othnak egyszerûen ne lehessen más választása. kés?bb azt kívánják majd. hogy el?ször is ? Hát nem elég ennyi? Celia megrázta a fejét. De az együtt töltött néhány hét alap benyomásom. férjjel és gyerekekkel. Ha a gyógyszeripar a kongresszusi meghallgatás okra vár. te kit választottál jelz?tüz ? Már régóta Sam Hawthorne a jelöltem válaszolta Celia. mint te. és biztos. aki alkalmas a feladatok elvégzésére és akiben mara talanul megbízhat. ami ellen az égvilágon semmi kifogás és biztos vagyok benne.. biztosítják a lojalitásuk és mindig kéznél vannak. Egyszerûen csak teljes életet szeretnék. komoly arccal nézett rá. De tud már minderr?l a jó öreg Sam? Hogy te vagy a potyautas a karrierje szá uldó vonatán? Dehogy tudja. Azon a napon. hogy elérd a célodat. és bevallom. De mégis általános dolo gy már a karrierjük kezdetén kiválasztanak valakit általában egy valamivel felettük álló ve aki kicsit id?sebb náluk . Aha! húzta fel Andrew a szemöldökét. Celia megszorította Andrew ka ját. te magad is mondtad. hogy itt az ideje. Ezek szerint ez a Sam végig fogja kísérten ket. ott a kávézóban. Hát ezt akarod? A hatalmat? kérdezte Andrew kétked?en. Tanulmányoztam néhány vállalatot. de ennél mé alamivel többet is. Igyekeznek hasznossá tenni magukat az illet?nél. err?l nekem is ez a véleményem. hogy megtudjak ról ad valamit. J aj. Arról beszéltél. De ne félj. a vezet?i tem valamire: majdnem mindenki úgy jut fel a csúcsra. és ? is helyesli. mire gondolsz: hogy a hatalom rögeszmévé válik és korrumpál. Ezt ünnepélyesen megígérem. és szerintem ez a folyamat már meg is kezd?dött sok helyen. ahogy sértetten és boldogtalanul élsz mellettem. Andrew hirtelen elhallgatott és kijavította magá Azon az emlékezetes napon. mert bár mindent elköve majd. Csakis üzleti ügyekben. Nem leszek boldogtalan. Tudom. Úgy érted. Valami kézzelfogható eredményt. így van mondta halkan Celia. Igen. mint hogy els? osztályú ügynökn? légy. a gyógyszeripar? Az az egész terület annyira konzervatív és férficentrikus. többek között az egészségügyben. Ami pedig a kérdésedet illeti: nem.Mondok neked valamit. mint hogy el?léptet.. és töprengett. hogy élvezem.

ami ennek folytán felkeltette a figyelmét a New York Times és a Time tudományos rovatának. Mindezen túl a New England Journal of Medicine értesítette Andrew-t. Mint általában. A Lotromycinezt követ? szûnni nem akaró publicitás jól jött a Felding-Rothnak. újból közölte a cikket. Kedélyeskedve üdvözölte a fiatalasszonyt. Camperdown. sajnos. mindvégig ott fogok állni mögötted. de mostanában úgy gondol magára. soha nem született meg. mint a férjéé. már a sajtó is szagot kapott. Andrew a visszaérkezésekor sürg?s telefonüzeneteket talált.nderre nem lesz többé szükség. hat héttel Mary Rowe csodálatos fel yógyulása után. mindketten rájöttek. Mrs. akinek bár voltak váratlan kezdeti sikerei raskában még nagyon sokat és sokáig kell bizonyítania. Celia: mialatt a csúcs felé tartasz. ezzel nem vagyok egyedül a férfiak között. meglátták a szürkületben Manhattan fényeit. aki a visszaérkezése másnapján magához kérette. mint a cég egyetlen n?i ügynökét. úgyhogy Andrew azonnal bele is egyezett valamennyibe. amely rendszeresen tallózott a körzeti lapokban. A Daily Record címû. Noah Townsen d. Celia viszont.Roth elnökével. Nem szégyellem bevallani. Mr. Jordan. gyakran álmélkodtak rajta. Hilda. hogy megesz a sárga irigység mondta Dr. De van benne valami. 5 Mikor Celia és Andrew megjelentek a munkahelyeiken. Celia újból Andrew keze után nyúlt. De ma az üzleti élet leginkább egy zártkörû férfiklubhoz hason ogy ha egy n? be akar törni ebbe a körbe. hogy a Lotromyc inr?l szóló cikkét bizonyos módosításokkal ugyan. A légkör megváltozott. és így a gyógyszerrel egy ia is elindult a siker útján. aztán pedig azt mondta: Mostanáig ezen nem sokat gondolkoztam . Mi pedig megkezdjük közös életünket mondta. ?szintén hiszek ne. hogy a pozíciója alapvet?en megváltozott a Felding-Rothnál. amit akarsz. élén Eli Camp rdownnal. Kés?bb Townsend felesége. hogy a maguk módján híresek lettek. s?t ki is nevették. aki m ndig makulátlan eleganciával öltözködött és soha nem jelent meg a gomblyukába tûzött vörös ró edik emeleti díszes irodájában fogadta Celiát. akinek a neve kevesebbszer fordult el? a híradásokban. hogy változik a repül?gép motordübörgése. hogy hívja mindkét szerkeszt?séget. de le fogják hozni. És re . a boontoni Felding-Rothszékház vezet?k részére nntartott traktusában. halotthalovány. a Felding. Korábban a személye maga volt az anakronizmus. a hórihorgas. A javasolt változtatáso érintették a cikk lényegét. Néhány perc múlva leszállunk az Idlewild nemzetközi repül?téren jelentette be a s dess. Ezt eddig is tudtam. Gratulálok a házasságkötése alkalmából. A cégen belül mindenki megismerte a nevét. Hallották. de mostanra. hatvanöt év körüli ipari veterán. Részemr?l o ké. és azt hiszem. akkor nem válogathat az eszközökben és módszerekben Andrew eltûn?dött. mikor Andrew beszámolt neki a New England Journal-ben megjelen? cikkér?l. a vonzó külsejû. Sok boldogságot kívánok. ötvenes évei elején járó n? megsúgt nak: Noah ezt soha nem fogja megmondani. Többek között ezért em hozzád feleségül. Ahogy kinéztek az ablakon. hogy sikerül elérned. Bukás kizárva. A felesége odahajolt hozzá és megcsókolta. míg a fontos orvosi újdonságról Andrew siker Lotromycin-alkalmazásáról a hír elterjedt. így a legfels?bb vezetés is. ezúttal is id?be telt. Még nagyobb feltûnést keltett az eset amiatt. hogy a hírnév jótékony hatása máris érezhet? lmunkon. de aki. azon vette észre magát. Morristownban megjelen? kis lap a címoldalon hozta a szto rit: A HELYI ORVOS CSODAGYÓGYSZERREL KEZELTE BETEGÉT AZ ASSZONY HIHETETLEN FELGYÓGYULÁSA A Newark Star-Ledger pedig. akit mindig akartunk. és kigyulladt az Öveket kérjük elirat. amit meg is tett. mintha a fia volna a fiú. Majd ho zzátette: De aztán azzal vigasztalom magamat. hogy a romantikusabb beállítottságú Time magazin hozzátette a hírhez Andrew és Celia házasság .

hogy a gyógyszer neve Thalidomid. hogy n?gyógyászok is írják fel a gyógysze z annyit jelent. és egészséges. Meglátjuk.zek után a férje csak és kizárólag Felding-Roth-készítményeket fog felírni a betegeinek tet mosolyogva. és mindenütt os népszerûségnek örvend. egyenes válaszai. pszichiáterek és n?gyógyászok mondta. Jor y gyógyszerr?l lesz szó. bürokratikus kívánalom. és akik felírnák a gyógyszert a betegeiknek. hogy a jelenléte szokatlan. amit nem sokkal a Lotromycin után akarunk piacra dobni. Camperdown hozzátette. akit Celia már régebbr?l ismert denki leplezetlen kíváncsisággal méregette. mint egy férfi. valamennyien a hatalmas ir oda értekez?sarkába vonultak. Annak ellenére. és néhányuk talán még túl is fog tenni a férfiakon. hogy a tesztelést ilyen széles körben akarják végezni. tájékozott. Igen. Celia kedvéért Camperdown elmondta. hogy a mondatba beletegye az alkalmanként szót. ezeknek az els? osztályú külföldi adatoknak a birtokában morogta Camperdown . hogy terhes asszonyok is szednék. úgyhogy nem reagált rá és nem fejtette ki. A terméknek t?s mellékhatásai folytatta . Körülbelül három hónapig. a kutatási igazgató azt javasolta. maradjon. hanem megvásárolta a licencet a nyugatnémet Chemie-Grünenthal cégt?l. Ez a nyugtató a máig feltaláltak közül az egyik legbiztonságosabb jelentette ki a lnök . Lord ingerülten félbeszakította Celiát: Erre az esetre az nem érvényes. abban a férje ?t?le teljesen függetlenül dönt. hogy az Andrew-val kapcsolatos megj zés puszta viccel?dés. Aggodalommal tölt el az kezdte Celia . Látszo ogy tetszenek neki az asszony értelmes. és azt mondta: Már történtek ennél furcsább dolgok is. Az értékesítési igazgatóhelyettes aziránt érdekl?dött. miel?tt az árusítását engedélyezné az Élelmiszer. A Thali . Valaki aggodalmát fejezte ki amiatt. talán lehetne. Camperdown egy pillanatra meghökkent és összeráncolta a szemöldökét. Aztán el?húzott a mellé yzsebéb?l egy órát. hogy a szóban forgó új szert nem a Felding-Rot h fejlesztette ki. és úgy vette. Majd meglátjuk. Mrs. Él? bi ak. kivéve az Egyesült Államokat. Minden fej ?felé fordult. Az asztal körül ül?k között volt Dr. és így szólt: Nemsokára értekezletet tartok. Ha va n kedve. ho gy a terhesség semmiféle szempontból ne legyen a kísérletezgetések id?szaka. A Felding-Roth az amerikai jogok szerencsés birtokosa. hogy mennyi ideig tartana ez a gész akció. Megfontoltan beszélt. hogy ami a gyógyszereket és gyógyítást illeti. uram válaszolta Celia kedvesen . megnézte az id?t. ho y egyre több n? lesz ebben az üzletágban. és Camperdown Celia ügynöki tapasztalatairól érdekl?dött. a vezet?ség tagjait. e oba. Maga. Nem lehetne kett?? Minél el?bb piacon kellene lennünk a termékkel. már szinte legendává lett nálunk folytatta az elnök. Mikor Celia igent mondott. kellemetlen reggeli utóhatás nélkül. A t?lük kapott jelentéseket a Felding-Roth aztán eljuttatná a minisztériumba. hogy még kisgyerekek is szedhetik A nyugtatót már árulják a nagyobb országokban. Aztán újból feld arca. és körülülték a nagy asztalt. Nem lenne egyszerûbb és gyorsabb egy olyan koncentrált környezetben. és olyannyira biztonságos. Mr. melynek végébe Camperdown teleped e. röviddel a nyugdíjazás el?tt álló értékesíté lyettes és négy másik. Ezután beszélgetés kezd?dött arról. Dr. hogy hol és hogyan kellene végezni a Thalidomid e yesült államokbeli tesztelését. ifjú hölgyem. egy id?sebb. s?t különös kegy. éppen ezér ostobaság lett volna elrontani ezt a nagyszerû lehet?séget egy túl magabiztos vagy igen rámen?s stílusú felszólalással. de nincs mit tenni. Remélem. mint amilye n egy kórház? Néhány perces vita után Camperdown elmosolyodott: Talán a mi ifjú kollégan?nknek is van hozzászólása a tárgyhoz. Tovább beszélgettek. mikor nem érzi m jd szükségét annak. márpedig az az általános javallat. a fiatalos tudós ki mostanában került a vállalathoz. belgyógyászok. hogy eljön az az id?. Legyenek közöt alános orvosok. van válaszolta Celia. Biztos vagyok abban. Celia megköszönte a jókívánságokat. humán tesztsorozatra van szükség az Egyesül t Államokban. tudva. Vincent Lord kutatási igazgató. h ogy a Thalidomid bizonyítottan biztonságos szer. üdít? álomhoz segít. Dr. De. köztük Sam Hawthorne. Sam kivételével. akinek van magánpraxisa.és Gyógyszerügyi Minisztérium ek között. hogy egy kiemelked? képességû n? alkalmanként éppen olyan kiváló lehet. Lord. Miután bemutatta nekik Celiát. bízzanak meg kör ötven olyan orvost. az elnök bekérette a titkárságon várakozó vagy fél tucat f i kollégáját.

Andrew még aznap este. hogy az ötödik a vendégszoba. lábujjhegyre állt és megc olta. Mindenki figyelte már. egy Convent Station elnevezésû kertvárosban. Az egyik különösen megt tt Celiának. Nem sokkal kés?bb megszületett a döntés. Mindkét helyen ismerem az orvost. amit mondott. mikor Celia elhallgatott. a távolságnak nem volt Andrew-nak minden szál haja égnek állt. eléggé el?relátó vagy! Azt egyikünk sem akarhatja érvelt tovább Celia . és örülnék. Celia azonnal megérezte a kutatási igazgató ellenséges viselkedését.és intézménylátogatásaim során szereztem. Én éppen tudnék kett?t ajánlani. Mindkett? jól mûködik. hogy órákig vezess. a tapasztalataim amiket a kórház. vonakodva ugyan. Jaj. Nem tudom. mert nem arom. Ennek ellenére Mrs. Ám Celiát nem lehetett visszarettenteni. felbátorodva a kijelentésen. hogy lehet . ahol tisztes távolságra álltak egymástól a házak. hogy néhány évenként hurcolkodj meg újabb házba. Eli Camperdown törte meg. a Thalidomid tesztelését végezzük egy vagy két öregek otthoná ytatta Celia. Az utolsó mondatára többen rábólintottak. ha muszáj. Olyan otthon. mert több helyre van szükségünk és nem gondoltunk rá el?re. és mivel a születésük után szükségünk lesz egy pesztrára. egy Lincoln nevû helyen. Ezt a helyet alaposan ki kell suvickolni. akkor is mi szükségü hálószobára? Az egyik a miénk lesz magyarázta türelmesen a felesége . többek között terhes n?k is. A Felding-Roth boontoni székházáig és vissza úgy húsz kilométerrel kellett Celiának s nia. akik leginkább szenvednek az álmatlanságtól és ezért altatóra van szükségük? Nos. Ez nagyon fontos fejtegette Celia . Bár Andrew-nak esze ágában sem volt elfogadni egy ilyen képtelen és kivihetetlen ötl etet. valamint különböz? orvosoknál az . Jordannak igaza van szólt közbe csendesen Sam Hawthorne. szinte els?ként említette. Celia el?adta a vízióját a földszinti dolgozókuckóról. és így szólt: Hát nem mondom. amit ezen a januári vasárnap délutánon a koszos ablakokon át sápadt napfény vil meg. és ha azok hajlandónak mutatkoznak az együttmûködésre. Körülnézett a földszinten. hogy a ház alig négy kilométerre van a rendel?jét? l és még annyira se a St. és mindenfelé pázsit meg fa zöldellt. rendbe tenni. Akkor úgy tûnt. az övé lesz a negyedik. Annak ellenére. f?leg. Még ha ki is pofoznánk amit egyébként nem hiszek. Szerintem viszont igazam van. de ebben nincs. Úgy egy hét múlva tudta meg Celia Sam Hawthornetól. és gondolom. Morris környékén volt. és jelzálogkölcsönt vett fel. hogy ezzel lezárult egy jelentéktelen ügy. hogy a többiek hogyan vélekednek. a másik pedig Nebraskában. és akkor gyönyörû lesz. Bede's kórháztól. mikor te is meg én is hozunk haza munkát . mert szerintem ennek a háznak a legjobbat egy buldózer tenne. rezzenéstelen arccal az as talnál. és ti volt vele. csak Dr. A Felding-Roth elnöke. hogy Celia másnap hívja fel az ismer?s orvo sokat. A kérdés. a mi államunkban van Plainfie ld mellett. ez a kid?lt-bed?lt oldalú csûr nem nekünk való! tiltakozott energiku san. ha éjszaka hívnak és fáradt vagy. A hangjában meglepetés érz?dött. mikor megpillantotta a hatalmas. Celia. A vételár egy részét készpénz . mégis elnevette magát. lakat lan. amit fel lehetne tenni folytatta Celia . fehér ablakkeretes ósdi udvarházat. a t anyád is. és egy juk. Lord nem s zólt egy szót sem. hogy sikeres puhatolózásai nyomán hamarosan megkezd?dik a Thalidomid tesztelése mindkét otthonban. az egyik itt. Bizonytalan csend telepedett a szobára. de mivel legtöbbször úgyis New Jersey más részein ügynökösködött. kifesteni.omidot széles körben szedik Európában és másutt. Az értekezlet végeztével Celia búcsúzott el els?ként mosolyok és bará ogások közepette. úgyhog nem lesz problémánk a jelentésekkel. ha megker etném ?ket a kéréssel. hogy végignézzen egy sor eladó házat. És a t?le szokatlan türelmetlenséggel hozzáfûzte: mindenben igazad volt és van. Én most azonnal elmegyek innen jelentette ki Andrew . azok közül is els?sorban a geriátriai páciensek. ami mindkett?nké lesz. ahonnan csak akkor megyünk el. hogy a munkájuk alaposan igénybe vette mindkettejüket. de én józan javaslatnak tartom. hogy ezzel hosszú távon számolnia kell. A többiek. Lord ült mereven. Átölelte Andrew-t. Mikor a hírrel fel w-t telefonon. Anyu biztosan meg fog minket néha látogatni. de beadta a derekát. és másnap Celia már m eg is kötötte az el?nyös üzletet. szörnyen elhanyagolt. Csak Dr. Úgyhogy azt javaslom. a következ?: Kik azok. sorra helyeseltek. egyet-egyet megkapnak a gyerekek. akkor onnantól kezdve a kutatás zleg veszi át az ügyet. Menjünk haza és beszéljük meg. Andrew és C elia mégis szakított id?t arra.

középkorú férfi végül azt mondta Andrew-nak: A feleséged l tlen asszony. És az ilyen szakadás nemcsak fájdalmas. Eun Nashman páciense lett. hogy ez a szûk hüvely kifej tten a jövend? szexuális partnerem élvezetét szolgálja. hogy ami másoknak lehetetlen. Nos. Keating morgott valamit. Nem tör?d e az orvos egyre er?söd? rosszallásával. De utána meg kell tudniuk gy?zni engem is. Keating fagyosan nézett rá. Keatingnél. hozzátette: Aktívan akarok részt venni a vajúdásba datosan akarom átélni a szülés pillanatát. aki ott akart lenni a szülésnél. és így már a kez ezdetén összeütközésbe került a n?gyógyászával. hogy Celi a az ötödik hónapban járt. Ha ezt elfog dom. Dr. de nehe zebben is gyógyul. és közös jövedelmü iatt sem panaszkodhattak. aztán így szólt: Ami a gátmetszést illeti: talán nem t dja. mikor a természetes repedés gyorsan gyógyult. Mi e a n?gyógyász csak elnéz?en mosolygott. kedves doktor úr. Elégedett baba volt. aki szintén a St. és én megkérdeztem. mikor a fej kibújik. Dr. Egyáltalán nem válaszolta Celia. hogy valóban azt kellett tenniük. Abban az esetben természetesen maguk döntenek és azt teszik amit kell. a varrás után a hüvely szûkebbé válik. hogy a férjemnek kifogásai legyenek a túl tág hüvelyem miatt. Úgy látszik. Lisa születése után Eunice Nashman bizalmasan azt mondta Andrew-nak: Rendkívüli as szony a feleséged. három kiló hetvenöt dekás kislány. hogy tév tt. mégis. akkor nagy a valószínûsége annak. Keating. Április vége felé költöztek be a házba. 1958 augusztusában. hogy egyre több orvos és szülészn? nem ért egyet ezzel a nézettel. és az eredmény meghökkent?en szép lett. Jordan! Ezek a döntések a szülészére tartoznak. a baba születése után gyak atokat fogok végezni a hüvelyizmok rugalmassága érdekében. 6 Celia és Andrew els? gyermekének születése ahogy azt Andrew a kórházi munkatársaina ondogatta pontosan Celia terveinek megfelel?en történt . Celia már a terhessége alatt szilárdan eltökélte. Keatinggel: Tanulmányoztam a természetes yermekszülést és megkezdtem azoknak a gyakorlatoknak a végzését. és Andrew csaknem azonnal beismerte. Igen bólintott Celia . de végül lemaradt róla. lehet.etni. mindenesetre zajlik körülötte élet. de ahhoz elég fiatalos gondolkodású. Csak éppen most az én testemr?l és az én babám Ha már a testér?l van szó folytatta a n?gyógyász . aki majd a pillanatnyi helyzetnek megfelel?en fog cselekedni. És az a furcsa. Mindketten boldogok voltak. Andrew. mire gondolsz felelte Andrew együttérz?en . a fontoskodó. Lisa lett a neve. Na de. közös megegyezéssel. hogy mag a meg azt tudja. Egy-két nappal korábban Celia közölte Dr. hogy Celia elveinek legalábbis egy részével egyetértsen. akkor el?for tnak csúnya szakadások. az Celiának lehetséges. mert mindketten spóroltak az elmúlt években. És mi lesz. hogy nem gondoltae meg magát az érzéstelenitéssel kapcsolatban. Dr. Celia átment egy másik n?gyógyászhoz. A renoválás nem került annyiba. hanem a homlokát ráncolta. amiben nem kis szerepe volt annak. mint gondolta. hogy ha közvetlenül a születés el?tt nem metsszük át a gátat sebészollóval. Vagy mind a kett?. mert elhívták az egy . Vagyis nem kérek érzéstelenítést. És gátmetszést s Keating már nem mosolygott. hogy még meg is sze em. dehogynem tudom! legyintett Celia. Tudom. mikor zolgáltatott helyzetben vagyok. aki ugyan id?sebb volt Dr. mivel nem aka rom. amik szükségesek hozzá. hogy bár nek nem ez a célja. Dr. maga mindenre tudja a választ. Jaj. meg Andrew-t is. kilenc hónappal és egy héttel a házasságkötésük után jött a világ s. Celia folytatta: Több olyan esetet jegyeztek fe l. hogy nem az én akaratom fog érvényesülni akkor. Bede's osa volt. Néha nagyon nagy fájdalmai voltak. Nem sokkal ezután. ami nem okozott gondot. mint egy szabályos sebészi vágás. aki alig sírt. szeretnék rámutatni. De biztos vagyok abban. Ezzel egyáltalán nem értek egyet mondta Celia halkan és nyugodtan. és tisztában vagyok azzal is. drága Mrs. Máris kezd tetszeni ez a hodály közölte a legels? napon . ha valami rendkívüli esemény jön közbe? Az teljesen más kérdés. a gátmetszések viszont nem. s?t elfert?z? dtek vagy még hónapokig fájtak. Paul Keatinggel. hogyan fog szülni.

Aztán mikor megszületett a lányod. hogy el?ször valami durvaságot m ondott a kagylóba. de kérem. aki naponta elment hozzájuk. Az egyik alkalommal Noah a rendel?jében beszélgetett vele. Celia epe a Lotromycin-ügyben arra ösztönözte a cég vezet?it. ami minden szegletében olyan lett. A Lotromycin sikeres. Andrew társa több. aztán kitépte a falból a zsinórt és a készüléket teljes erejéb?l áthajítot ? túlsó végébe. Noah Town sendr?l volt szó. Az lepte meg különösen Andre ez a jelenség tökéletesen idegen volt az id?sebb. ezért bár err?l csak Andrew-nak beszélt má nem számítottak semmilyen hosszú távú hatásra. mintha mi sem történt volna. Az év vége felé Celia újrakezdte ügynöki tevékenységét a régi New Jersey-i körzetében e's-i kapcsolatai révén talált egy id?sebb nyugdíjas ápolón?t. Jellemz?. csak egyvalami nem hagyta nyugodni. és most is valami nag y dobást akart. Északon áprilisban nyílt meg a Szent L?rinc-csatorna. hogy több oldal va. . világszerte elis mert szerré vált és a Felding-Roth történetének egyik legnagyobb nyereségét produkálta. akinek elnöki ambíciói voltak. a világtörténelemnek 1959 nem volt különösebben látványos éve. Celia egy évig otthon maradt. Celia figyelmét azonban felkeltette még valami: december folyamán meghallgatások kezd?dtek egy szenátusi albizottságban. Celia anyja. és Celia is egyre közelebb került az anyjához az id? múlásával. Celia is és Andrew is a saját karrierjére koncentráljon. ahol az telibe talált egy iratszekrényt és ripityára tört. Ahogy eltervezte. A legtöbb gyógyszeripari hivatalnok azzal intézte el Kefauvert. öleljen át valaki. Megígérte hogy lesz állása. hogy támogassák Sam Hawthorne-nak azt a szándékát. hogy Nem. és közben kereste val aki telefonon. hogy Andrew-v al tettek egy hosszabb vidéki kirándulást és addig egyedül hagyták az id?s n?vért a gyerekkel Minden rendben ment. Májusban az izraeli miniszterelnök. h gy vigyázzon Lisára. de nem tud ártani. mégpedig úgy. Néhány hónappal a nagy sajtókampány ami Dr. Estes Kefauver szenátor vo lt. júliusban pedig Hawaii. így ismét lehet?vé vált. Dávid Ben-Gurion megígérte a világnak. a ogy máskor szoktuk. Mindezek után Noah getett tovább Andrew-val. hanem otthagytuk Celiánál. hogy visszavegye az asszonyt. hogy kellemetl en alak. egymástól független esetben is az érzelmi laBilltás jeleit mutatta Vagy talán a bizarr viselkedés meghatározás illett inkább rá. ami elég is volt neki. A tennessee-i demokrata politikus. tekintélyes orvos alaptermészetét?l. A gyógyszeriparnak er?s lobbyja volt Washingtonban. Celia volt.betegéhez. egy amerikai katonai rakéta fedélzetén. Olyan békés nyugalomban feküdtek ott egymás me lett. hogy országa a békét keresi arab szomszédaival. Olyan meghitt lett kettejük szonya. kíváncsian kérdezte: És erre mit válaszolt? Azt mondta. aki tengerentúli megbízatást kapott. Az új meghallgatások témája a gyógyszeripar volt. hogy csinosítsa a Convent Station-i házat. azt egyel?re maga sem tudta eldönteni. Jó évet zárt a Felding-Roth Pharmaceuticals Inc. Úgyhogy az egyik ápolón? átkar igasztalta. hogy Celia húga . hogy minden figyelmét és szere tetét Lisának szentelje. néha meglátogatta ?ket Philadelphiából és örömmel helyettesítet a n?vért. és mindkét á e az utazást. Janu csatlakozott az Államokhoz. Az anyós és Andrew nagyszerû viszonyban volta . Celia nem vesztette el a kontaktust a Felding-Rothszal. Im m ezt a helyet mondta egy nap Andrew ragyogó arccal. Az id?s orvost annyira feldühítette a hívás. hiszen így megismerhette az unokáját. mivel egy olajtársaság geológ ment feleségül. Andrew Jordan és a Lotromycin drámai esetér?l számolt be. hogy öröm volt nézni. Ami Andrew-t illeti. ha vissza akar menni. Túllépve a cégen. Az id?t többek között arra is kihasználta. mint korábban talán soha. Ennek biztosan az volt az egyik oka. Andrew három esetr?l tudott. Mildred. amelynek vezet?je. mint amilyennek ? jósolta és ígérte. Ugyanebben a hónapban l?ttek ki két majmot a világûrbe. nem vittük el rögtön. de hogy mennyir e volt megalapozott az aggodalma. Janet messze került otthonról az arab sejkségek egyikébe . hogy Celia letesztelte a nénit. az illetékes minisztérium megadta az engedélyt a forgalomba hozatalra. Sam Hawthorne id ?közben el?rerukkolt a rangsorban és belföldi értékesítési igazgatóhelyettes lett. hogy egy napon emberek is beülhetnek majd az ûrhajóba. Felcsillant a remény. ezer kilométeres magasságba. már korábban is nagy feltûnést keltett egy bûnügyekkel kapcsolatos meghallgatássorozattal.

aki éppen ebben a pillanatban lépett be az ajtón. Andrew-t végs? soron azonban mégsem hagyták nyugodni e különös esetek. mire egy év múlva betölti a negyvenet. meg a cég elnöke és más vezet?i is. de ezennel az alkalm azásom ebben a rendel?ben véget ért. Egészen a csekkügyig. egy szál sem marad. ugyanis Violet felállt. nem azért hívatott. Mikor Andrew megpróbált közbeavatkozni. hogy a Felding-Roth kétévenkénti értékesítési konferenciáját k-i Waldorf-Astoria Szállóban tartják áprilisban. mint akine k elment az esze. A zártkörû. Ám Noah a csekket lobogtatva kirontott a rendel?jéb?l a várószobába. Noah ráförmedt: Ebbe ne szólj bele! Violet pedig ezt mondta Andrew-nak: Köszönöm. Mrs. Noah csak megvonta a vállát. Rendben. és a régi készülék sorsáról szó. és ilyen kitörések el?fordulhatnak. Andrew is kijött vele. hogy közöl csak férfiaknak! Nemcsak hogy belépés nemcsak férfiaknak. Samnek azonban látha tóan ritkult a haja. gondolta Cel Ha pedig a saját hosszú távú terveire gondol. hogy mi ndenki öregszik. Jordan. vala hogy jól állt neki a kopaszság. h. biztonságosan vezet. akkor Andrew talán jobban odafigyel. sem pedig azzal. Parson s volt a szenved? alanya. a munka és a mindennapi élet feszültségei egyre nehezebben viselhet?k el. A tévedés gyakorlatilag nem számí ert a plusz kilenc dollárt jóváírták volna a következ? havi számlán. Celia dolgai ezzel szemben egyre ígéretesebben alakultak.Másnap már ott várta az új telefon Noah-t az íróasztalán. és méltóságteljesen azt vála a: Dr. de az csak száguldott tovább. háromnapos eseményen ott szoktak lenni az Államokban dolgozó munkatársak Felding-Roth külföldi leányvállalatainak képvisel?i. Mialatt Andrew magánkívül volt az á lmaktól. Ha ezek az esetek nem különböztek volna ennyire egymástól. akkor egyenesen biztató. hogy kollégája megint normál ességgel. ilyen hangnemben még soha senki nem beszélt velem és nem is fog. a hatvanöt év körüli Violet Parsons már kicsit lelassult és néha el is felejtett ezt-a t. Remélem. Már találtam valaki mást. hogy a kanyarokban majdnem felborul tak. A harmadik. Sam nyugodt hangulatban volt és szívélyesen vözölte. jó volt a betegekhez. A fontos dolgokat viszont mindig észben tartotta. úgy látszik. Legközelebb Andrew látta. 1960 februárjában egy napon éppen megérkezett a körzetéb?l a Felding-Roth központjába. Úgy hat héttel kés?bb Andrew Noah kocsijában ült. ar semmizni?! Andrew. Én is szeretnék ott lenni mondta Celia. Az országos értékesítési konferenciáról akartam magával beszélni közölte. Végül is természetes emberi tulajdonságról van szó. Igaz. és fülsik etít? fékcsikorgással álltak be a St. vagy gyakrabban ismétl?dt ek volna. nem akart hinni a füléne k. ezzel nincs egyedül. Az új beosztása a belföldi értékesítésnél nem viselte meg különösebben. ami igaz. meglesz bólintott Celia. a hölgy Noah iránti odaadása pedig majdhogynem rajon a sok tréfás megjegyzésre adott alkalmat a háta mögött. a vezet? melletti ülésen. Igaz. aki hosszú évek óta volt hûséges munkatársa Townsendnek. Celia már tudott arról. De úgy látszott. akik szer ették is ezért. legfájdalmasabb esetnek a rendel?ben dolgozó titkárn?. nem fojtotta vissza. Érkezett egy negyvenöt dollárról szóló számla os orvosi szerek után. de a f?-f? fejek azt akarják. De azzal magyarázta a dolgot. Maga ew is érezte néha ezt a feszültséget és az abból ered? ingerlékenységet. . Andrew ordítva próbálta Noah-t lecsillapítani. ahol Violet a sztala is állt. Violet hibásan állított ki egy csekket. Bede's parkolójába. Valami hihetetlen szerencse folytán nem okoztak balesetet. mikor Sam Hawthorne az irodájába hívatta. amit visszafojtott. holnap kezd. hogy maga legyen az egyik felszólaló. Az id?s hölgy felcserélte a számokat és ötvennégy dollárra töltötte ki tési csekket. Másnap Andrew megpróbálta megbeszélni a dolgot Noah-val. hogy valami fontos ügyet eli tézzen. és ráüvöltött a megdermedt asszonyra: Ostoba vén kurva! Tönkre akar tenni. Townsend. amit aláírás végett otthagyott Noah asztalán. Legnagyob rémületére Noah hirtelen padlóig nyomta a gázpedált és ?rült száguldásba kezdett Morristown em tör?dve sem a piros lámpákkal. Dr. de az csak ezt morogta: Nem végezte rendesen a munkáját. Most azonnal távozok és többé nem jövök vissza.

Ha még emlékszik. A nyugodt. Semmi komo t vagy súlyosat. ahogy azt Vincent Lord eredetileg akarta. ami a témát illeti: beszélt m Eli Camperdownnal.. Visszaadtuk a Chemie-Grünenthalnak. Ha most elmondanám neked. és végignézett a reá ? férfiarcok tengerén . és ez nem tartozott azok közé. mesterkedem. Err?l jut . Emlékszem. Persze azok után. és nagy bölcsen nem firtatta tovább a dolgot. Kevadonnak nevezték el és nagy reklámhadjárattal akarják bevezetni a hazai és a kanadai piacon. Úgy érzem a hangjából. zizeg? papírokba és jegyzetekbe temetkezett. Nagyon köszönöm mondta Celia. Talán igen. De csak olyan terméket hozhatunk for galomba. Az elkövetkez? hetekben esténként és hétvégeken Celia otthon a konferencián elmondand eszédén dolgozott. Azt mondtuk. hogy a Thalidomid elsöpr? sikert aratott Európában. megpróbálnál lebeszélni Andrew elmosolyodott. mondta Celia eltûn?dve. okos kislány jegyezte meg valaki halkan az els? sorok egyikéb?l. aki gondolatban máris a beszédét fogalmazta. Camperdown? A Thalidomiddal? Mégsem hozzuk forgalomba. 7 Tudom. talán nem. hogy sajnálja az elszalasztott lehet?séget mondta Celia. összezavarodunk. ahol nagyszerûen megfértek egymás me tt Andrew-val. habozott. mire Celia arcán gyors mosoly suhant át. amir?l körülbelül egy éve beszélt Mr. Beavatsz a titkodba? Majd kés?bb válaszolta Celia. Andrew egyik vasárnap a feleségét nézte. mi történt azzal. Celia. amire el?tte a kutatási részleg az áldását adja. lehet?leg humoros el?adást kérnek folytatta Sam. Kipróbálták az egek otthonaiban. hogy az értékesítési tapasztalatairól szeretnének egy b olót magától hangsúlyozottan n?i szempontból. Átnézem és elmondom róla a véleményemet. Gyakran bizonytal ankodunk. Hát mint altató. hogy vannak néhányan. ez nem is csoda. Tíz-tizenöt perc elég lesz. úgy. h ogy köszönjük. én akkor is egyetértettem magával. mert a Thalidomidot csak id?s e mbereken próbáltuk ki. Celia gondolkozott. aztán megkérdezte: Árthat nekem ez a bizonyos kr tika? Magának? Sam megrázta a fejét. Nos. Nem hinném. ami vitatható.. készíthet vázlatot. akik kritizálják magát azért. Eg lanatra elhallgatott. és megkérdezte: Már megint mesterkedsz val ben. feledékenyek vagyunk. Te nem tartozol ebbe a kategóriába. Bár épp most hallottam. bár sokat segítene néhány új termék. ugye? Igen ismerte be az asszony . Könnyed hangvételû. de nem kérünk bel?le. Hát ilyen címmel egyetlen film sem pályázhatna kasszasikerre húzta el a száját Ce de azért megcsinálom. aztán így folytatta: Talán legjobb. És ezzel vége? A Felding-Roth részér?l igen. Nagyszerû értékesítési eredményeink vannak a maga körzetében bókolt neki Sam. és esz sem volt vázlatokkal futkosni Sam Hawthorne-hoz. nem pedig szélesebb körben. hogy a Merrell Company ráhar apott a Thalidomidra.Ebben biztos vagyok jegyezte meg Sam szárazon. Már az el?adás javasolt címe is megvan: Ügyn gyógyszeriparban egy asszony szemével . kényelmes dolgozókuckóban. és az derült ki. hogy önök közül a legtöbben n?s emberek kezdte Celia. ha megmondom magának . Miért? A kutatási részlegünk szerint magyarázta Sam nem volt jó a szer. tehát tudják. Ha akarja. szerint hibát követett el a cégünk? Sam megvonta a vállát. Maga is a kritikusaim közé tartozik? Nem. hogyan van ez velünk. ahol maga megszervezte. C Igyekszem bólintott az asszony . de rögtön folytatta mondan . Értem. Semmi olyasmit. asszonyokkal. nem sokat ért.

életet adó termékeket forgalmaz. Sokuk számára ez a konferencia volt az egy en. Észak.dóját. és úgy válaszolt: Köszönöm! R hogy így fognak reagálni. átmentek az úttesten a szabad jel zésnél. és ez az óriásvállalat fontos. Kalifornia. bébi! Még harsogóbb lett a nevetés. és az elkövetkez? két éjszaká akarta csak a Waldorfban tölteni. Hawaii. hogy ne vessek fel komoly. azt javasolt beszéljek ügynöki. Ezek szerint én leszek az egyik fontoskodó? kérdezte Celia. hogy cs san fest. hogy hány percet kellene ma beszélnem. és hogy milyen boldogok vagyunk. fris allatok kerget?ztek a manhattani utcákon. Florida. mint ho milyen nagyszerû fickók a terepen dolgozó ügynökeink. Ezért az els? nap a leggyomorforga tóbb. Élvezték a langyos. Végül i s melyik n? lenne képes arra. Lehet. Csak ennyit akartam mondani. Most. Texas. hogy egyébr?l sincs szó. illetve ügynökn?i tapasztalataimról. hogy tíz-tizenöt percet emlegetett valaki. hogy túl sokat akar egyszerre. Úgyhogy mindenképpe . és a túloldalon visszaindultak a Waldorf felé. hogy mindig a saját feje után megy. sokan hallottak már magáró indenki szeretne már valami újat hallani. ami annyit jelen t. A következ? na pon aztán sor kerül a komoly munkára is. vitás kérdéseket. amit mindig is utált. kiment a fejemb?l. Sam felemelte a hangját. De szer igyelmeztetni. hogy maga szinte soha semmit nem felej t el. hogy megkezd?dött a konferencia. ízes hang: Én annyi id?t sz neked. Ne rontson el mind ent azzal. Mikor felkértek ennek a beszédnek a megtartására folytatta Celia . Frissen csináltatott tengerészkék kosztümjéhez fehér zsabós blúzt viselt. néhányan füttyentettek. arra gondolt: hamarosan kiderül.. kicsim! Celia közelebb hajolt az emelvényen lév? mikrofonhoz. hogy ne l?jön túl a célon. A konta ktlencsét Andrew ajánlotta még a mézesheteiken. A járdákon a munkába igyekv? tis tömege hullámzott a kényelmesen sétáló Sam és Celia körül. Mindannyian tudjuk. az egyetlen lehet?ség az esetleg lankadó lelkesedésük felélesztés ek és termékek adására és megismerésére. én is! . mint Alaszka. ahogy megálltak. aki nem sokkal azel?tt azt mondta Celiának: Egy értékesítési konferenc ia megnyitóján mindenki fontoskodik és adja a bankot. s?t néhányuknak az idealizmus vagy a szolgálatkészsé bujkált a szilaj jókedv is a remélt kalandok és nagy ivászatok miatt. mint a többi beosztottam. Celia.. Erre most ne mondjon semmit.. hogy micsoda szuperklasszis intézmény a Felding-Roth. hogy ?k a munkatársaink. Annak is örült. túll?-e a célon. é kiáltások hallatszottak: Én is. és azóta életének elengedhetetlen részévé vál Végül nem mutatta meg a beszéde vázlatát mondta hirtelen Sam.és Dél-Dakota. Ugyanakkor figye meztettek arra. tényleg! így Celia. ami abból áll. hogy maga más. Tiszta. Egy nagy cég rés vagyunk. és a Waldorf-Astoria termében farkassze met nézett a FeldingRoth teljes ügynökgárdájával. és az öltözékének jellege szerencsésen egyesíti magában az üzleti frissességet és a . kétévenkénti közvetlen kapcsolatteremtési lehet?ség a feljebbvalóikkal a cég központjában yetlen társasági alkalom. hogy mások ez t elhinnék.amennyi id?re csak szükséged van. Sam volt az. hogy végre nem kell hordania a szemüveget. valamint felügyel?kb?l és körzeti igazgató k olyan el?retolt bástyákból érkeztek. és a tavasz biztos jeleként a Park Avenue köze pén húzódó sávban ott virult a tengernyi tulipán és nárcisz. Ne legyen vakmer?. hogy vajon azzal.. de ez nem stimmelhet. hogy túlharsogja a forgalom zaját. Mikor Celia válaszolni akart. A hallgatóság els?sorban ügynökökb?l állt. Igyekezett elkerülni Sam Hawthorne tekintetét. A Park Avenue-n sétáltak Sammel a Waldorfban elköltött reggeli után. de én nem hiszem el. aki feszülten fig yelte a második sorból. Maine és így tovább. Igen. Valami halván emlékem van arról. Nos. Azon tûn?dött. ennek a kérésnek a telje sítését lehetetlennek tartom. Tudta. és hátulról megszólalt egy öblös. Nem fogok csalódást okozni jelentette ki Celia. Celia. Sam egy kézmozdulattal elhallgattatta. Celia a gondolataiba mélyedt. Megpróbálunk mindenkit jól megdolgozni. Úgy látszik. nagy gonddal választotta ki a ruháját a rendkívüli alkalo mra. amik megszokott kísér? elenségei minden iparág ügynöktalálkozóinak. így is fogok tenni. napsütéses áprilisi délel?ttöt. aki aznap reggel érkezett autóval New Jerseyb?l. hogy az ? el?adása az els? nap délutánjára van ütemezve. hogy komoly szakmát ûzünk. Tudom. Még egy órájuk v a konferencia megnyitójáig. Én például azt felejtettem el. Mert én tudom. Új-Mexikó. miért is ne? Maga az egyetlen aktív n?i ügynökünk. és mostanáig még legtöbbször helyesen döntött. miután a programfüzet en látta. hogy ötszáz férfival ilyen rövid id? alatt intim kapcsolatot teremtsen? Felharsant a nevetés. Jaj. amit utánra tervez. amennyit csak akarsz.

Sajnos nagyon sokan vannak. füstös. hogy mit fog mondani. éppen ezért egyenesen a hallgatóságra néz igyekezett minél óvatosabban fogalmazni. hogy kritikusnak folytatta Celia . Mindaz. amik az érdekte eszélgetések hátteréül szolgáltak. és ha kell. hányszor hallotta aznap az Eze láttalak. Valahol a lel legmélyén a Felding-Roth értékesítési konferenciáját ? is csak amolyan kanmurinak tartotta a yesked? hátba veregetéseivel. hogy ez többekne em lesz ínyére. A második és harmadik csoport sokkal nagyobb. aki mára már törékeny öregember lett. Azt mondtam. yógyszeriparnak. zajos el?csarnokba. v gyis az. és bár lehet. becsületesnek. amin lehet és kell változtatni. Emiatt idegeskedett a legtöbbet hogy meg tudja-e fogni a hallgatóságát. A férjem elmondta nekem. hogy a három csoport közül az els? a legnépesebb. hanem tucatnyi fontos Felding-Roth-gyártmányt is. Érdemben aka hozzájárulni ehhez a konferenciához és nem fogok megmaradni a szóvirágoknál. Mellette foglalt helyet az igaz gatótanács elnöke. akik id?r?l id?re felkeresik: az els? csoportba tartoznak azok. Az el?csarnokban nemcsak a Lotromycint hirdették. és ez vonatkozik minden gyógyszeripari vállala leértve a mienket is. néhányan idegesen feszengtek. mint valami eredeti jópofaságot. akik becsapták és félrevezették bi szerekkel kapcsolatban. k usnak kell lennünk egymással. a helyetteséhez. Ezenkívül az is meggy?z?désem. Mindkett? nagyszerû dolgokat vitt véghez a múltban . Celia tudta. Önökhöz hasonlóan én is odaadó híve vagyok annak a vállalatnak. Más orvosoknak is ugyanez a tapasztal atuk. hogy a férjem írta az alkalmazásáról szóló részt. Celia látta. különösen az ügy i munka területén. hanem az els? két sort elfogla ezet?séghez is: az igazgatótanács elnökéhez. ?szintén szeretném azt mondani. de a befolyása még mindig nagyon érezhet? volt. hogy elvállalta a beszédet. hogy göröngyös talajra lépett. Ahogy Celia lepillantott az els? két sorra. és hogyan tudnánk javítani rajta. Csodálatos szer. Celia már nem is számolta. de egy évtizeddel e t er?s kézzel formálta és vezette a vállalatot. hogy a másik két rt elenyész?en kicsi. akik az értékesítés frontján dolgozunk. Ennek egyszerû oka van. a harmadik csoportba pedig azok tartoznak. Az egész terem csendben várta. az nem f elelt meg az elvárásoknak. én most rögtön szeretnék kritikus lenni. annak érdekében. t tagjai nem eléggé felkészültek és nem tudnak megfelel? tájékoztatást adni arról a szerr?l. amelynek dolgozunk. Sam Hawthorne kopasz feje is ott világított közöttük. s hozzátenni. több arcon is kínos kifejezést vett és zre. és én is ehhez fogom magam tartani. Mikor ma délel?tt belépett a Park Avenue-ról a zsúfolt. az értékesítési ig eshez. De rossz tapasz talatai is vannak más gyógyszerekkel és olyan ügynökökkel. meg egy tucatnyi más f?nökhöz. Amib?l az következik. hogy kihasználja a terméknek a személyéhez fûz?d? aspektusait is. akik hajlandóak bármit összehordan i. hogy orvosi tapasztalatai alapján három csoportba osz totta azokat az ügynököket. trágár vicceivel. amelyiknek az ügynökei becsületesek és tájékozottak. aminek részei vagyunk.olynak kell maradnunk. Ennek a szakmának ez az árnyoldala. hogy ezzel a bevezet?vel sikerült felkeltenie mindenkinek az ér dekl?dését. Az el?csarnokban valamennyien láthattuk a Lotromycin reklámstandját. hogy véleményem szerint mik ezek. míg a taps és éljenzés elült. Ha magukhoz vesznek a standról egy prospektust amit már nyilván többen megtettek . hog y elnökölt az igazgatótanács ülésein. Celia így inkább elnézett az els? két sor fölött és igyekezett a t más részeire koncentrálni. az elnökhöz. Celia tudta. Floyd VanHouten. Celiát el?ször öntötte el az idegesség azóta. középen. VanHouten szerepe ma már kimerült abban. és fog véghezvinni a jöv?ben. hogy amit eddig elmondott. nemcsak az ügynökökhöz szólt. akik becsületesen tájékoztatják a cégük gyógyszereir?l és a különböz? mellékhatásokról. édes öregem! felkiáltást. Most el fogom önöknek mondani. De vannak rossz. akár hazudni is a szerr?l. És a férjem nincs egyedül. Nyilvánvaló volt. hanem a köznép is. hogy az orvos felírja. hogy most már nemcsak az els? két sor szörnyülködik. . hogy nekünk. az orvostudomány egyik nagy áttörése és többek között én is büszke vagyok arra. amely így hangzik: Üg unka a gyógyszeriparban egy asszony szemével. ahol az ügynökök ztek. Eli Camperdown elnökhöz ill?en legelöl ült. de ? azért választotta ki po nt ezt. hogy az ügynöki munka min?sége ami a teljes körû és pontos tájékoztatást illeti gyenge. ajánlanak. hogy ár Celia megvárta. miközben beszélt. ?szintének. akkor láthatják. az idétlen. ahogy az a nekem írt feljegyzéseikb?l kiderül. amit mo dani fogok. nem lépi túl az el?adásom meghirdetett témájának kereteit. s?t nagyon rossz dolgok is. A férjem orvos belgy apasztalatai vannak ezzel és még egynéhány más gyógyszerrel kapcsolatban is. Celia. mint az els?. De sajnos nem ez az igazság. vad röhögéseivel.

hogy: Honnan tudja ezt ez a n?.. Ez amiatt történhetet . Celia újabb papírlapot húzott el?. Az említett orvosok közül kett? u tánanézett és rájött. ostoba dolog volt. akiknek nemcsak a vérnyomásuk volt mag as.. amit itt összegyûjtöttem. mert mikor kikerültem az orvosok közé. ami els? osztályú gyógyszer. megnézheti az orvosok nevét. err?l elegend? anyag található a szakirodalomban. mikor mindenki jókedvû. a másik vállalat ügynökei megnyug tatták az orvosokat.. be kellene tudnia fejezni. amelyeket i nem akar meghallgatni. Egy éve próbálok találni valakit a központban. mióta a Felding-Rothnak dolgozom. aki vég lgat és átolvassa a feljegyzéseket. Meg is kell kérdezniük! l?tt vissza Celia. Az egyik az. Még sokáig folytathatnám mondta egy id? után . amit nyomb n meg is hallanak. hogy többen jártak már hasonló cip?ben. Hadd idézzek néhány példát. va eceptköteles szerünk. neveket. A második kérdés megválaszolásáva an még adós vagyok: Miért pont most hoztam fel ezt az egészet? Azért most. az iparágunkért és mindkett? hírnevéért. mi . így folytatta: Most pedig térjünk vissza a Felding-Rothhoz. mert ezt az aktacs mót a vállalat minden tagja személyesen is végiglapozhatja. Egyik versenytársunknak van egy Chloromycetin nevû antibiotikuma. Itt-ott bólogattak és egyetért?en morogtak. hogy ilyen reakciót fog kiváltani. de csakis súlyos fert?zések kezelésére aján használni. Celia gyanította. de nem teszem. noha ezt a tudásanyagot meg kellett volna kapjam. Leírta a találkozását a North Platte-i orvossal. Az az er?s gyanúm támadt. nem voltam megfelel?en felkészítve. gyûjtöm ezeket a feljegyzéseket. hogy a tájékoztatás hamis volt. hogy amit ma itt tettem. kellemes hangulatban van és semmi kedve ilyen kellemetlen dolgokat h allani. s?t végzetes változások következhetnek be a vérképbe tt megint tudnék id?pontokat. És jogosultak a válaszra. Celia kihúzott egy lapot az aktahalomból. Ez a hírnév megkopott. hogy bármilyen fogadtatása lesz is a bes zédének. Valójában szinte egyáltalán nem készítettek föl. hogy a Pernaltont bárki nyugodtan szedheti. hogy gyógyszerekr?l cseréljek eszmét magasan képzett doktorokkal. A helytelenít? homlokráncoláson kívül az els? két sorban ül?k közül senki nem adta jelét annak. Ráhibázott. De szeretném. az egyikük majdnem meg is halt. úgyhogy válaszoljon is rá egyb?l! hallatszott megint egy han széksorokból. itt vannak felírva nálam. íme. mi ez az egész? Sejtette. és az el?adóterem ú endesedett. ha tudnák. Persze rajtuk kívül még hetnek sokkal többen is. hogy m indaz. az önfejû. így az említett betegségekben szenved?k is . hogy erre módja lesz. Nem volt elegend? a tudásom ahhoz. mint a bekalkulált ko ckázat részét. hogy hatalm l akarná elhallgattatni. hogy mit beszélek jelentette ki Celia . hogy vannak orvosoktól származó feljegyzéseim ügynökökt?l kapott hamis mációkról. és úgy fogadta. De semmilyen körülmények között nem használhatják reumások és cukorbeteg ? számukra ez a szer veszedelmes. hogy mit mondasz! Celia azon is rágódott a délel?tt folyamán. mert mindeddig nem sikerült felhívnom rá a figyelmet. a nemkívánatos rossz hírek kategóriájába tartozik. hogy mindezt mély meggy?z?désb?l és aggodalomból tettem a vállalatunkért. de cukorbetegségben is szenvedtek. aki hiányos tudással vádolta meg. Er?s. Négy éve. Többen súlyosan megbetegedtek. Mikor Celia befejezte a Chloromyceti n esetének ismertetését. én mindenesetre csak róluk tudok. Aki óhajtja. Jól vigyázz. El?ször is azért tudom. És még is. mert mellékhatásként súlyos. tiszta hangon folytatta. Biztosan két kérdést tesznek fel most magukban.n morgolódtak. Kett? másik viszont jóhiszemûen elfogad hallott és felírta a Pernaltont olyan betegeknek. helyeket sorolni . New Jerseyben négy. mert én magam is tagja voltam a kettes számú csoportnak a tájékozatlanok csoportjának. De senkit sem találtam. Hátranyúlt és testes aktacsomót emelt a magasba. aztán valaki hangosan odaszólt: Hé. Mint tudják. még miel?tt megkezdtem volna az ügynöki munkámat. Celia lenézett az els? két sorra. Említettem. a Pernalton. Ahogy tovább beszélt. hogy a készítmény ártalmatlan. Annak az orvosnak igaza volt folytatta. Celia érzékletesen mesélte el a történetet. Úgy is értékelhetik. Nebraskában pedig két orvost is biztosítottak a vállalatunk ügynöke . Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet. Nagyszerû gyógyszere a magas vérnyomásnak és egyike a Feld ng-Roth slágereinek. de végül nagy nehezen mégis felgyógyult. Lehet. kiutasította a rendel?jéb?l. és tudja-e bizonyítani? A másik: Mi az ördögnek kell ezt most felhozni. ok. egyre több terhel? bizonyítékkal szolgált. anyukám. hogy igazuk van.. Most úgy festett.

Végül. Kár. Jordan! Ahogy megfordult. Ezt még megbánja! Kés?bb visszatérünk az ügyére. miel?tt Mrs. megállna. reménykedett. é ország-világ tudomására hozni a reggeli beszélgetésüket. Kés?bb még ráér bánkódni. Köszönöm napot fejezte be az el?adást. néhá kezdtek bizonytalanul tapsolni. Kifelé! Jó napot. De ezek a pillantások sem változtatnak már semmin. Celia várt. Majdnem biztos. ha er?sen törte v n a fejét. amiket elmondott. de most semmi esetre arja úgy itthagyni ezt a kancsapatot. Ahogy a kijárat felé haladt. ha nem teszünk vala it az értékesítési gyakorlatunk fejlesztése és a hírnevünk védelme érdekében. szeretnék mondani valamit úgy. Ha nem haragszol. és ? elmondta neki. hogy ezekkel kapcsolatban soha nem fog megalkudni. hogy ez megtörténhet. De most tajtékozva. a Felding-Roth elnöke figyelmese n hallgatta és bólogatott. hogy mindenki hallja. Az atletikus termetû. aztán megállt. Sam végigsimított izzadságtól csillogó koponyáján. mégis kevesen vannak az iparágunkban. néhányan együttérz? pillantást vetettek rá. másodszor pedig d ozza ki az ügynökök képzési és továbbképzési programját. Habár az ambíció már sarkallt embereket ennél furcsább dolgokra is. Uram mondta Celia . vörös arccal jelentette ki: Fiatalasszony. Hogyan is szólt az a sor a Hamletben. hogy al ig tudta megérteni a többiek értetlenségét. és nagy kárát fogjuk látni. haragosan beszélt Eli Camperdownhoz. Merte remélni. Mások is legalább úgy csodálkozta mint Celia. a New York-i Irving Gregson Celia felé fordult. Ezeken a meghallgatásokon elmarasztalóa n szólnak rólunk. majd sarkon fordult és az egyik kijárat fe lé indult határozott léptekkel. Mint legtöbben tudjuk. jobban mondva a hangosítóberendezés hangszóróiból jött. Én már össze is állítottam egy ilyen lia kis szünetet tartott és elmosolyodott. Kérem. Ahogy Celia összegyûjtötte a papírjait és elindult lefelé a szónoki pulpitusról. hogy ilyen kritikus el?adást tartott. hogy tényleg legy?zték. Erre nem szá azok után. hogy mindenki az els? két sor reakcióját utánozza. és ne próbáljon visszajönni. Andrew is figyelmeztette.. neki magán ak olyan nyilvánvalóak voltak. Sam H awthorne biztos azt fogja mondani. maga rosszindulatúan. Mennyire igaza volt! Ám elvi kérdésr?l volt szó. hogy valamilyen kommentár jó színben tünteti fel az összegyûl nagyfejûek el?tt? . Már a sajtóban is eluralkodott a kritikus hangvétel. akkor nem eleget. mikor a nászútjukról hazafelé repültek. allana Samre.. És a koc at sem akármilyen.zünk ellene semmit. hogy gyûjti az orvosok feljegyzéseit. hogy alkalmazása a Felding-Rothnál már nem tart sokáig. hogy hagyja el a konferenciát.. Gregson mondta Celia. Az igazgatótanács elnöke lát volt. a saját integritásáról. Mr. mindig így tett. hogy abban nem lesz köszönet. mindezen okokból szükségesnek tartom. Néha nagyon keményen. megvert ellenség. akik komolyan veszik az egészet. A mostanában el?léptetett értékesítési igazgatóhelyettes. Véleményem szerint. kiáltott fel Irving Gregson. amit. hama rosan a széles nyilvánosság fog reformokat követelni. egy pillanatra! A kiáltás a semmib?l. Mrs. kérem?! Celia habozott. a neki szóló figyelmeztetését. akkor majd csel lyettünk a kormány mégpedig úgy. Irving. ahol a veze egyáltalán nem tapsoltak és az arcukon rosszalló kifejezés ült. olyan ordítóak. Sam?. Mi az ördög ez. Komoly arccal beszélni kezdett. de rögtön abba is hagyták. emelt f?vel. é már régen eldöntötte. és halkan. Azok a hiányosságok. vagy ha igen. hogy Sam nem a kiûzetését akarja nyilvánosan helyeselni. meglep?dve látta. a reformok pedig annyira szükségesek. Nyilvánvaló volt. Ha bárkit érdekel. amit még az iskolában tanult? Mindenek fölött légy hû magadhoz. hogy ? figyelmeztette ne l?jön túl a célon. Nem. ezt is elolvashatja. Jól emlékezett Andrew szavaira: Nagy fába vágtad a fejszédet. Mrs. P edig komolyan kellene venni. Jordan elmegy. nem nézné meg legalább az anyagot. hogy a hang tulajdonosa Sam Hawthorne. Mindazo náltal magának bevallotta.. bivalyer?s Gregson általában kedves volt és a mu nkatársai is szerették. Semmit sem nézek meg! Gregson most már üvöltött. mint valami legy?zött. hogy a cégünk a legsürg?sebben ragadja z a kezdeményezést: el?ször is alkossa meg az ügynöki munka etikai kódexét. Sam ott állt a szónoki emelvényen és a mikrofonhoz hajolt. mivel alig csatlakoztak hoz zájuk mások. hogy nem fog bekövetkezni. Ezért v szont fizetnie kell az embernek. és bár számolt vele. Talán Sam arra gondolt. meghallga tások folynak a kongresszusban a gyógyszeriparról. öntelten és félreinformálva közelített a témáh nkívül az úgynevezett tényei sem igazak. mikor a hang újra megszólalt: Várjon. de om.

Drága édesanyám. amihez még a szigorú VanHouten is csatlakozott. ami elöl játszódik. Celia nem akart hinni a fülének. Mrs. úgyhogy fel is harsant a várakozásteljes n evetés. ám ennek ellenére érte tt az elcsendesült teremben. az el?csarnokban trécsel? személyzet. és ezennel meg is teszem. Ennél találóbbat aligha mondhatott volna. Jordánról szólnék. bebizonyította. hogy néhány perccel ezel?tt valamennyien elhamarkodottan. hogy álmodik . ?érte. a többiek akozó álláspontra helyezkedtek. És te is. az ambícióival. Olyan lt. Mrs. mikor kisfiú voltam és rossz fát tettem a tûzre mint a fiúk ált n . Jordan mellett akarok tanúságot tenni. Be akarom ismerni. és ha hagyjuk.. bár most már halk moraj töltötte be a termet. Sam. Gregson átvette a mikrofont Sam Hawthorne-tól. aki id?közben felállt a helyé Sam Hawthorne farkasszemet nézett a Felding-Roth elnökével. Beszélhetnek bármit a konferenciánkról jelentette ki . hogy ha az i k nem képes szemléletet váltani. a hatás kedvéért még várt egy kicsit. Camperdown intette magukhoz Irving Gregsont. hogy bocsánatot fogok kérni magától. akkor Gregson így szólt: Bejelentet . Mikor azonban a értékesítési igazgatóhelyettes otthagyta a másik kett?t és a szónoki emelvény felé indult. Ezúttal els?sorban Camperdow n beszélt láthatóan gy?zködte a másikat . csak éppen úgy teszünk. Celia észrevette. A javaslatai t alaposan áttanulmányozzuk. És van még valami. Véleményem szerint most ezt meger?sítette. Szeretném még azt is hozzátenni. Az értékesítés vezet?je újból elvi lytatta: Sok évvel ezel?tt. Nincsenek titkaink egymá el?tt. végül pedig megvonta a vállát. Egy pillanatra elszégyellte magát azért. l. hogy Gregson feléje nyújtja a kezét : Kérem. Végül Eli Camperdown elszánta magát. az zélesen elvigyorodott. Mindenki érezte a helyzet drámaiságát. mint Mrs. Rádöbbent. arra gondolt. ugosztalja szegényt. Mivel szemlátomást a fels? szintû vezetés foglalkozott a döntéshozatallal. Jordan. nehogy elm ulasszon egyetlen szót is abból a drámából. hogy Sam most nem tör?dött semmiféle önös érdekkel. Kijelentem tehát. Mrs. hogy azokkal kényszerítsenek rá minket. Irvin g. mintha most is hallanám a hangját: Irving fiam. a biztató jöv?jével a Felding-Rothnál és mindezt ?miatta.. És most. kell? körültekintés nélkül ítélkeztünk. Mint ahogy ezt valame nnyien tudjuk. Különösen azzal a véleménnyel értek egyet folytatta Sam Hawthorne . akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagyunk. ahol van. amit kell. Camperdowntól. hogy csak így elmenjen. mint ha megfogadnánk t hallott jó tanácsot és magunk tennénk rendet a házunk táján. Az értékesítési igazgatóhelyettes visszahúzódott.. az igazgatótanács elnöke m ahol a két rangid?s vezet? újabb halk beszélgetésbe kezdett. hogy bárcsak nekem lett volna erkölcsi bátorságom zem olyan beszédet elmondani.. Mikor mindhárman ott álltak a szónok melvényen Celia még mindig azt hitte.azt hiszem. hogy: Irving. aki visszament a hel yére. hogy Gregsonnak van stílusa. Nyilvánvalóa n nem véletlenül jutott oda. és mondd úgy. úgy lehetne fogalmazni. hogy azért állok itt. A nyugtalanító csend makacsul tovább tartott. El? hajthatatlanul megrázta a fejét. Szóval. visszament a helyére. Sam törte meg a csendet. aztán megenyhült. hogy bár senkinek nem akaródzik tudomásul venni nagyon is igaza van. míg az id?s VanHouten figyelmesen hallgatta. mégpedig olyan u mit meggy?z?déssel teljesítek. akkor húzd ki magad férfi módjára. mi fog történni. hogy ennyi már elég? Hadd fejezze be döntött hatalmi szóval Eli Camperdown. Ezt hogy érti? A kérdés Eli Camperdowntól érkezett. Csak kívülr?l szûr?dtek be bizonytalan zajok: az utca távoli forgalma. Nem gondolod. és közelebb hajolt a m ikrofonhoz. mintha mindenki lélegzet-visszafojtva ült volna a helyén mozdulatlanul. Jordan. milyen értékes a munkája a vállalatunk számára. amit mond: . jöjjön ide. amiket a z imént Samr?l feltételezett. Gregson végignézett a kíváncsi arcok tengerén. a konyhai edénycsörömpölés. ha nem haragszik. kezdte Sam kissé távolabb húzódva a mikrofontól. ha valami marhaságot csináltál és bocsá ot kell kérned. Ráadásul azok a törvények sokkal szigorúbbak lennének annál. megszabadítanám az aktacsomójától. mire vársz? Ahogy Celia hallgatta. de egy biztos: izgalomban sosincs hiány.Éspedig? kérdezte élesen az értékesítési igazgatóhelyettes. m elcsendesedett. Döbbent csend lett a teremben. Eli. Jordan. akkor törvényeket fognak hozni. . Utasítást kaptam igazgatótanácsi elnökünkt?l és Mr. mintha nem tudnánk. senki sem tudta. Végül Mrs. akkor az anyám mindig azt mondta. hogy tanúságot tegyek.

akik ezt nem tudnák lenyelni. Befejezi az ügynöki tevékenységét. sokkal többet. maga miért? A párbeszéd egy héttel kés?bb zajlott Hawthorne-ék otthonában. Miért kockáztatta? kérdezte Sam Hawthorne.. F?leg ha követni akar felfelé a ranglétrán a Felding-Rothnál. Néhány nappal azel?tt az oroszok bejelentették. és iért. Moszkva kémkedéssel vádolta az a aikat. Ne haragudj. kíváncsi lánykává cseperedett. A legtöbb amerikai össze volt zavarodva. Te mindent kockára tettél. Fáradt volt... Nem akartam elmaradni t?l e. Az Egyesült Államok el?ször tagadta a vádat. Sam. Igazság szerint persze az igazgatói szék járt volna Celiának mondta Sam. mégpedig Celiával kapcsolatban. hogy a mélt atlan házasságkötés vajon hogyan fog kihatni a brit trón presztízsére. Természetesen nagyon hálás vagyok azért. A tö biek kíváncsian néztek rá. Az élen a húsz hónapos Lisa futott. mint Celia. Ha már itt tartunk feleselt Celia . Nekem viszont van egy titkom mondta Sam . nekem ez afféle próbatétel olt. és hamar kiderült. Miközben Lilian Hawthorne konyhamûvészetének remekét élvezték. konyakospohárral a kézben. Ebben a pillanatban két apró. ami magyarázattal szolgálhat arra. Andrew szerint sehogya . Nem. az éljenzés. Hát mégis elbocsátjátok? kérdezte Andrew. A sajtó szerint sküv? karneváli hangulatban zajlott. Igazán örülök a sikerednek. Köszönöm. hogy nem lehetek egy drámai jelenet aktív részese. hogy mégiscsak igaz.. Éljen. Celiát pillanatok alatt gratulálok hada vette körül. mint bárki más a teremben. mert n dtam volna elviselni. hogy e lárultalak. aki id?közben élénk. Andrew felállt. Gary Powerst. de aztán Eisenhower elnök fülig pirulva b vallotta. A feleséged azzal a beszéddel bebizonyította. inkább más dolgokról beszélgettek. Ha tudni akarja az igazságot. Sam odafordult Andrew-hoz. A vállalatunk Celia javaslata alapján ügynökképz? részleget léte a segíteni fog a kiépítésében. a Hírnév és gazdagság címû p resley egyéves katonai szolgálata után folytatta karrierjét. De van a vállalatnál néhányan.Gregson a hallgatósághoz fordult. Hát tudja? Megmondtam neki vallotta be Lilian Hawthorne. amelynek a forgalma gyorsa n n?tt. de Sam félbeszakít a. éljen! emelte fel Lilian a poharát. ahogy Hawthorn e-ék és Jordanék egybehangzóan megállapították. Egyel?re tette hozzá mosolyogva. A többit elnyelte a dörg? tapsvihar. Nem kell hálásnak lennie. Még nem. hogy lel?ttek egy U-2-es ameri kai repül?gépet és foglyul ejtették a pilótát. kezdte Celia. é . Vacsora után feltették Elvis Presley egyik új lemezét. Celia kérdésére ezt válaszolta: Talán azért mentem fel a szónoki emelvényre. Maga is tudja. és ? lesz az igazgatóhelyettes. Végül Sam hozta fel a mindnyájukat foglalkoztató témát. Az emberek legf?bb gondja most az volt. Különben holnap jelentik be a lgot. hogy bátra bb és jobban tiszteli az igazságot. A férfiak végre kimutatták. hogy ennél többr?l volt szó akadékoskodott Celia. hogy népszerû a távolléte alatt sem csökkent egy jottányival sem. pizsamás alak rohant be vidáman visongva a nappali ba. A férjeknek ezzel szemben egyáltalán nem. nekem a helyettes elel. hogy van kis eszük. miért is olyan nagyszerû a cégünk. hogy. Erre inni kell. drágám lted. Sam. Sam Celiára mosolygott. most tanúi lehettek egy olyan esetnek. Nagy-Britanniában Margit hercegn?n köszörülték a nyelvüket a pletykálkodók. Hátrad?lt a kényelmes karosszékben és konyakot ízlelgette. és azt mondta: Azt hiszem. Mi valamennyien tudjuk szúrta közbe Andrew. El?léptetjük. m ien berendezett nappaliban. Hát szomorú éppen nem vagyok ragyogott Celia. Celia és Andrew vacsor volt hivatalos. mert a hö felháborodásra feleségül ment egy Anthony Armstrong-Jones nevû fényképészhez. odament Celiához és megcsókolta. Liliannek és Celiának tetszett a Hírnév agság . de Sammel nincsenek titkaink egymás el?tt. kerülték a ko ncia témáját. mikor letelepedtek a tágas. mozgalmas napja volt a rendel?jében. Celia.

Az orvos szerepét többnyire T . és világél yszerértékesítéssel foglalkozott. Lilian nem sokkal azel?tt mondta el Celiának bizalmasan. Okos f?nököd van. állandóan ide-oda fut ott. Lisa belevetette magát az apja karjába. Ehhez nagyon. Ezentúl ne feledd. Ezzel egy kben egy pattogó labda képzetét keltette. és nem látszott elkényeztet ettnek sem. Andrew hatalmasat ásított. Juliet kergeti Lisát közölte kuncogva. Teddy Upshaw lett. Celia hamar észrevette. A két apróságot szemlátomást felvillanyozta egymás társasága. és el ne feledd. Most pedig hagyd a te orvos istened et kicsit aludni. négyéves gyermeke. amit nagyon élvezett. Szerencsére maradt még eg itóka. Celia erre hozzávágott egy párnát. hogy az orvosok szerint nem tanácsos újabb gyermeket vállalnia. hogy ebben a kmában nem kell hazudozni. és ha az ember ?szinte velük. hogy tekintélyes tudásanyagról van szó. Mert ezt mindegyik elvárja. hogy bemutatjuk: a becsületes módszer az elegánsabb. és hamar megállapodtak a munkamegosztásban. és a tudományos ismereteit autodidakta módon szedte össze az évek orán. és apró kerek fejével szüntelenül bólogatott. Celia írta az oktatási programokat ennek a feladatnak még a gondolatától is borsózott a fé háta . és hozzátette. s eljátszották a mindennapos szituációt. hogy amíg itt bent van. hogy megint terhes vagyok. hogy itt dugja ágyba. egy korábbi középvezet? Kansa ?l. Mögötte jött Juliet. Egy másik alkalommal Teddy Upshaw beszélgetés közben azt mondta Celiának. utóbbi ismertette a cég egyik kés el?bbi meg nehéz. hogy az orvosokat az otthonukban i s istenként kell tisztelni. Most pedig én kergetlek meg benneteket. Utána Andrew megsimogatta Celia hasát. dinamikus Upshaw negyvenes éveinek végét taposta. Ez a nagy bejelentések estéje állapította meg Lilian. akkor megtanulják tisztelni. aki okos. Lilian felpattant. A színpadon egy orvos g-Roth ügynök ült. Celia azonnal felismerte. Csak úgy sugárzott bel?le az energia. addig tilos bármiféle gyógyszert szedned! Ez már az el?z? terhesség alatt is Andrew vessz?paripája volt. miközben beszélgetett valakivel. Celia észrevette a másik n? hangjában bujkáló irigys 8 1960 hátralev? részében és 1961 elején Celia belemerült a Felding-Roth ügynökeinek ta Új f?nöke az ügynökképzési igazgató. intelligens kislány volt. és a mondta: Vigyázz erre a kislegényre. mikor az ember szabadabban lélegzik . úgyhogy erre is koccinthatunk. Egy kis id?re szögr e kell majd akasztanom ezt az új munkámat. Upshaw egyetértett Celiával abban. hogy az ügynöki na dás a gyógyszerszakma krónikus betegsége. Err?l jut eszembe mondta Celia. a férje jóízû elnevette magát. Ugyanakkor elismerte. Celia egyik újítása a színjátszás bevezetése volt az órákon. mikor ki akarták dobni az értékesítési konferenciá A gyors beszédû. Nehogy azt higgye. hogy szükség van az ügynökképzésre. mert a legtöbb doki állati kevese t tud a gyógyszerekr?l. amin már kezdett látszani a terhesség. ? volt a cég legeredményesebb ügynöke. köpcös. Mikor bemutatták ?ket egymásnak. viszont Upshaw ültette át a tervet a gyakorlatba. így hát ? meg Sam minden szeretetük kel Julietet halmozták el. Hawthorne-ék egyetle n. hogy a ha zudozás ótvaros nagy ostobaság és semmi szükség rá . hogy majd pont a mi két szép s emünkért állnak le a hazudozással az ügynökök. hogy még mindig hiányzik n az utazó keresked?élet. amennyi csak tetszik. Ezenkívül csak arra kell figyelni. és anny i üzletet lehet velük kötni. s?t kellemetlen kérdéseket tett fel neki. Úgy néz ki. Tekintete egyike volt az együttérz? tekinteteknek a Waldorfban. aztán pedig elkezdtek birkózni. Szerintem még a házon belüliek is fütyülni fog yit tehetünk. Celia meg Upshaw jól kijöttek egymással. és bizalmasan bevallotta Celiának. Ehhez nagyon ra gaszkodsz jegyezte meg Celia. ha jó eredményt akarunk elérni. Mars vissza az ág yba! Sikongva és nevetgélve mindhárman eltûntek Juliet hálószobájának az irányába. Miel?tt el?léptették volna az igazgatóságra.ew meg Celia magával hozott. mikor Lilian visszatért. Mikor egyik este az ágyban Celia beszámolt Andrew-nak a beszélgetésr?l. A birkózás szeretk szelídült. ? sem vett rés inte semmiféle oktatásban. hogy istenként tiszteljük ?ket. Sam.

Mindenki legnagyobb meglepet az id?sebb ügynökök nemcsak hogy hajlottak az együttmûködésre. az egyik például. Ennek az elbánásnak az volt a lényege. az megvonta a vállát: Vincent L ord bunkó állat. hogy azok az ügynökök. Mrs. és úgy látszik. maga még mindig szívesebben venné. Pillanatnyilag azonban örült az eset kimenetelének. maga engem ne akarjon k ioktatni. Megtudta. hogy ott listát vezethessenek róluk. aki rendszeresen tartott órákat. Néha eltûn?dött azo gy ha Sam Hawthorne akkor nem szólal fel és nem veszi védelmébe. Talán ezért i s maradt agglegény. ugyanak tanult a beszélgetésekb?l és a végén elkezdte tisztelni Vincent Lord szaktudását. Lord metsz? tekintettel . pedig a maga aszketikus. Samet személyesen is érdekelte a képzési progr am. és figyelemmel kísérte Celia munkáját. mindenk rra vár. de csak egy hajszálon múlott . Bár a férfi csak hét évvel volt id?sebb Celiánál harminchat éves volt . Ezek az órák nagy népszerûségnek örven vev?k. hamar megszerették.eddy. hozzájárult a tabletták tökéletesítéséhez. mekkora s erencséje volt és milyen közel állt ahhoz. A kutatási igazgatóval. nem igazgató. Lord kijelentette. mind pedig a hallgatóság körében. Celia hamarosan megtudta. Helye tes vagyok. Vincent Lord soha nem tanulta meg. Vincent Lorddal már kevésbé volt harmonikus Celia kapc solata. hogy Camperdownt meg a többieket si került behúznia a cs?be. Az egyik ilye yögvenyel?s alkalommal azt mondta Celiának: Lehet. hogy az orvosoktól érkez? panaszos leveleket a képzési ig zgatóságra irányítsák. Celia létre akart hozni gy ellen?rz? rendszert: szúrópróbaszerûen kérd?íveket küldtek volna szét orvosoknak. Egyetemi tanársegéd korában Illinoisban Vincent Lord különféle kezéseket publikált a saját jelent?sebb felfedezéseir?l. mert bár hivatalosan Teddy Upshaw tartozott neki jelentéstétellel. Jordan. hogy a másfél évvel ezel?tti els? találkozásukkor keletkezett ellen továbbra is meghatározója maradt a viszonyuknak. Ezt a javaslatot azonban legfe bb szinten megvétózták. és kiépíthette a kis birodalmát. Egy napon Celia. mert ahogy egyikük elmagyarázta szerintük Jordannét u m égették meg eretnekségért. Dr. hogy hagyta magát tovább sértegetni. azt javasolta. Celiát. Minél többet gondolkozott Celia a konferenciáról. de több tudományo s társaságnak is a tagja volt. rideg módján még vonzó is vol t. és Dr. Lord valami forradalmi áttörést érjen el egy fontos új szerrel. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk státusa közötti k ségnek válaszolta Dr. hogyan teheti kellemessé magát. De els? osztályúan képzett állat. akik ott voltak a Waldorfban a konferencián. A Felding-Roth minden új ügynökének részt kellett vennie egy öthetes kiképzésen. Tudta. hús-vér orvost is rá lehetett beszélni a fellépésre . Az orvosok így számolhattak volna be rends zeresen az ügynökök mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról. gy a jöv?ben sem hagyja cserben a lelkiereje kritikus helyzetekben. a tö et pedig id?nként a központba rendelték tíznapos továbbképzésre. hogy tönkretegye a karrierjét. így a kitüntetéssel letett baccalaureatust a wisconsini egyetemr?l. ha továbbra is t információk jutnának el az orvosokhoz. hogy nem. hogy ezeket a konzultációkat id?rabló ostobaságnak teki nti. Akárhogyan is van közölte Dr. gondolta Celia. hanem kifejezetten szívesen t ltak. újabb kísérletet téve kapcsolatuk javítására. tisztelete t? tudományos fokozatokat mondhatott a magáénak. hogy érkeznek ilyen levele . Akarja. De mindezek ellenére és Celia kitartásának redményeként a kutatási részleg közremûködése az ügynöki képzésben tartósnak bizonyult. Celia másik kérése az volt. hagyja válaszolta Celia zordonan. Celia vagy egy másik vezet? játszotta. s?t Andrew segítségével alkalmanként egy valódi. akikhez elding-Roth ügynökei rendszeresen ellátogattak. hogy Dr. de engem nem ejt át. a kémiai doktorátust az illinoisi egyetemr?l. és nyugodtan válaszolt: Ez nem az én kis birodalmam . vajon sajnálta volna-e. annál világosabban látta. hogy beszéljek Sammel és jól seggb Nem. Celia úgy érezte. A kutatási részleggel rendszeresen kellett konzultálni a képzés tudományos vonatkozás i miatt. amely a fogamzásgá al foglalkozott. Lord jéghidegen. Elbánok vele magam is. Azt is remélte. Remélte. amit tett. hogy sz egymást a keresztnevükön. Jobb lesz. ha kidobják a konferenciáról utána az állásából is. Mikor Celia beszámolt Upshaw-nak a beszélgetésr?l. Ugyanakkor nem volt hajlandó másnak átengedni a tájékoztatás felel?sségét. Sze nt Johannának nevezik maguk között. Celia er?t vett magán. hogy az ügynöki munka színvonalának emelésére kidolgozott v száz százalékig sikeres és elfogadott lett volna. Új beosztásában Celia gyakran találkozott Sam Hawthorne-nal. Nem volt az. Arról persze szó sem volt. ami megszokott volt a vállalat vezet?i között.

gyógyszerellátási kormányszerz?désekre történt illegális licitek bizonyosodta l?jött az orvosok félrevezetése. kiapadhatatlan aran bányának bizonyultak a riporterek számára. többek közt az. Ezenkív Kefauver és munkatársai mindent elkövettek. és bebizonyították. azt titokban tartották. és aztán Sam maga után dobta a ment?ö . hogy az újságok szalagcímei az ? ügyüket hirdessé ndóan keresték a sajtónyilvánosságot. és a nyilatkozataik egyoldalúak voltak. és bármilyen utasítást kiadhat nekünk. Ezt már hallottam magától bólintott Upshaw . Vannak bizonyos ügyek. melyeken Kefauver szenátor elnökölt. Másokat is foglalkoztattak a gyógyszerek és a gyógyszeripar. Celia gyanított a. és menteni a menthet?t. És az het. törvénytelen. hogy igaza is van. hogy látott ilyet. és a fejesek kénytelenek voltak jó képet vágn i hozzá. mint Párizsban . Mindkét jelenség a szenátor és munkatársai ügyes szervezésének volt köszönhe Mint a kongresszusi meghallgatásoknak általában. A szalagcímek általában egy-egy ilyen felháborító törvénytelenséget pellengéreztek ki A SZENÁTOROK 1118 SZÁZALÉKOS GYÓGYSZERHASZONKULCSRA BUKKANTAK Washington Evening Star A SZENÁTUSI BIZOTTSÁG GYÓGYSZERHASZONKULCSOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA 7079 százalékos is el?fordult New York Times VESZEDELMES GYÓGYSZEREK Miami Herald HATALMAS PROFIT A NYUGTATÓKON A Chlorpromazin hatszor drágább nálunk. titkos áral ra derült fény. és a fejünkre olvasta a bûneinket. és lehet.vállalathoz. hogy csak így oldódhatnak meg a dolgok. és váratlan válságot okoztak az olyan vállalatokná a Felding-Roth. Ezt a kérését is visszautasították. Ennek eredményeként az olykor nevetséges vádak cáfolatát ak már nem volt idejük végighallgatni. és ha lett is a leveleknek biz onyos következménye. mint Sam tanácsa a waldorfbeli bes zédje el?tt. mikor felállt azon a konferencián. hogy még elérjék a lapzárt i bejelentések rendszeresen röviddel fél tizenkett? a délutáni újságok lapzártája és fél k lapzártája el?tt hangzottak el. amikr?l ?hatalmasságuk nem hajlandóak tudomást venni magy arázta Cellának türelmesen Upshaw. A szenátor mest volt annak. hogy a gyógyszergyárak ügynökei elbagatelliz y meg sem említették a veszélyes mellékhatásokat. szó esett bizonyos gyógyszergyári dolgozók várgásáról az Élelmiszer. de még soha senki nem ismerte be nyíltan. Akkor ugyanis már ki lettek mondva a dolgok.és Gyógyszerügyi Minisztériumba. Több gyógyszerr?l kiderült. hogy aránytalanul magas az ára. hogy egy minis ozó kétszáznyolcvanhétezer dollár honoráriumot vágott zsebre egy gyógyszergyártól. Ezen maga változtatott egy kicsit akkor. 1960-ban egész évben te rítéken volt a gyógyszeripar a tömegkommunikációban és legtöbbször nem a dicséret hangján s folytatódó szenátusi meghallgatások. Ez pontosan olyan fenyeget?en hangzott. De ne akarjon egyszerre túl sokat. A nyilvánvaló igazságtalanságok ellenére egy-két csúny igaznak bizonyult. ezeknek is el?re meghatározott politikai céljai voltak. hogy ezek a levelek eltûnnek valamilyen archívum mélyén. mikor a meghall gatásról az újságíróknak el kellett indulniuk a szerkeszt?ségekbe. Ennyiben maradtak. Egy Douglass Cater nevû washingtoni riporter így jellemezte ? ket: Az elfogult alapelképzelést?l jutnak el a már régen levont végkövetkeztetésig. hogy a szenzációs leleplezéseket mindig pont akkor tegye. úgyhogy Celia visszavágott: A kormány bármelyik pillanatban közbeléphet.

Az is lett. és aztán elálltak a forgalomba hozatali szánd Celia azon tûn?dött. szemben az amerikai három dollár három centtel. A bizottság rámutato t. és fontosabb do . és referenciaként hasz el. A KUTYATÁPSZERT SZIGORÚBBAN ELLEN?RZIK. MINT A GYÓGYSZEREKET . mikor Andrew megdicsérte. Vidám természetû. jenkik. hogy ez abszurd helyzet. Hasonlóképpen a Reserpin is háromszor annyiba került az Államokban. Andrew és Celia nagyon remélték. fürge lány volt. ahogy az Európában történt. Például a Chlorpromazinból ötven tabletta a francia gyógyszertárakban ötvenegy centbe került. A tizenki y korábban bolti eladóként dolgozott Londonban. hogy fiú lesz. Az ügynökség címét egy orvosi lapból vette. Andrew egészen biztos volt benne.és Gyógyszerügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be a Thalidomid ne Egyesült Államokban és Kanadában Kevadonként ismert német gyógyszer forgalomba hozatalának délyezése végett. és Andrew nagy élveze reggel boszorkányos gyorsasággal varázsolta a reggelit az asztalra. Ezek a hírek eszébe juttatták Celiának a nyolc hónappal azel?tti beszélgetését Sam Ha orne-nal. Az elmarasztaló hírlapszalagcímek csak nem akartak szûnni. Bruce-nak nevezték el. hog y a gyógyszerb?l óriási mennyiséget tudnak majd eladni úgy. mert az ? javasl atára csak id?s embereken próbálták ki a szert. holott odaát fejlesztették ki. A vállalat egy reklámszakért?je úgy írta át a szöveg esen tartalmazta a Pfizer egyik termékének. mert október végén megszületett a második gyermek Celia terveinek megfelel?en. Winnie August meg jelenésével. el?z?leg megküldte a Pfizer nevû gyógyszergyárnak jóváhagyás végett. hogy az amerikai gyógyszerárak a gyártók k llenes áralku miatt lettek olyan magasak. Olyannyira. hogy mifélék maguk. Kés?bb a vá lalat kétszázhatvanezer példányos sokszorosításra megvette a beszédet. de aztán legyintett. hiszen a gyógyszereket forgalomba hozó amerikai cégeket ne m terhelték a fejlesztési költségek.és rádióállomásokról. aki ott lakott náluk és vigyázott a gyerekekre. mint Európában. Néhány hónapja mindkett?jük élete könnyebb lett a fiatal angol n?. aki elmondta neki. A ndrew egy ügynökség útján szerz?dtette. Otthon is én csináltam reggelit a mamának magyarázta a lány.New York Times - Bizonyítékokat sorakoztattak fel arra. ám valójában mindenfajta megkötés nélkül. Nem volt kétséges. hogy hol dolgozom. hogy az amerikai készítésû penicillin Mexikóban az ál amokbeli ár kétharmadába kerül. számítva arra. Az is furcsa ellentmondás volt. hogy az ausztráliai kirándulás még jó ideig nem lesz aktuál Az Élelmiszer. hogy Celia egy decemberi napon azt mondta Andrew-nak: Alig e gy éve még mindenkinek el tudtam dicsekedni azzal. és Lisa rajongott érte. a Sigmamycinnek a reklámszlogenjét. hogy egy minisztériumi osztályvezet? a bes amit egy nemzetközi antibiotikai szimpóziumon mondott el. mint az Egyesült Államokban. hogy neheztelnek rá a Felding-Rothnál. Winnie gyerekszeret? lélek volt. Celia ekkor éppen szabadságon volt.Los Angeles Times A MINISZTÉRIUMI MUNKATÁRS BESZÉDÉT REKLÁMSZAKÉRT? ÍRTA A beszédben szerepelt a gyógyszergyár egy reklámmondata New York Times - Bizonyítékok támasztották alá azt a tényt. egyszer majd talán lemeg pár évre a kengurupásztorokhoz is . A gyógyszeripari szakmagazinok szerint az észak-amerikai jogokat birtokló Merrell Companynak nagyszabású tervei voltak a Thalidomid-Kevadonnal. vajon még mindig neheztelnek-e rá. Id?kö yszermintákat osztogattak a Merrell lelkes ügynökei több ezer orvosnak hivatalosan csak v izsgálati célra . hogy a külföldön felfedezett és kifejlesztett gyógyszerek sokkal olcsóbbak a hazájukban. mikor ?k nem voltak otthon. és ahogy ? maga egy ízben kifejtette: meg a kartam már nézni egy kis melós vakáción. és néha két egymást követ? n is címlapra kerültek szerte az országban nem beszélve a televízió. Gyakorlat teszi a mestert. nagy figyelmet szenteltek az eseményeknek.

vagy más al kalommal egy n?r?l: Az az asszony ott nem tudom. izgalmas. amikor egymást helyettesítik. azokét a napokét. hiszen mindketten rengeteget dolgoztak. Bruce születése után gyorsabban ment vissza dolgozni. történelemcsinálásról beszélnek. A vállalat terjeszkedett és száz új ügynököt vettek fel. Noah Townsenddel. A probléma Dr. 9 Az ötvennyolc éves Noah Townsend hosszú évek óta az érett. Bede's kórház köztiszteletben álló f?orvosával Andrew partnerével volt kapcsolatos. hogy m aki fiatal és vezet? pozícióban van. valamint orgalmazására néhány ügynökn?t is. Andrew azért is tisztelte Noah Townsendet. Hilda egyszer így szólt Andrew-hoz: Egy partin voltunk Noah-val. ami megkérd?jelezte az id?s ember orvosi tevékenységének létjogosultságát. Mikor egymás között a tévedhetetlen diagnózisok beszélgettek. Townsend zavarában elvörösödött. halkan bekopogtatott az ajtón és benyitott. A felesége. A tünetek nyugtalanították Andrew-t. Ám Andrew-nak az utóbbi hónapokban feltûnt. És mindig igaza lett. így már de cember közepén munkába állt a Felding-Rothnál. de hat hónapon belül meg fo g halni. hogy magyarázatot ne adjon ar . meleg raga szkodás alakult ki. Ennek az volt az egyik oka. Townsend jól men? praxist mondhatott magáénak. Sietségében elfelejtette elrejteni. kreativitásr ösztönz? éra kezd?dik. Townsend betegei ugyanígy vélekedtek. mer t a praxis jól ment. hogy Townsend mintha bizonytalanabb len ne a szokottnál. Andrew a saját gondján rágódott. de azok után. Aztán ott voltak azok az esetek. de még mindig a stresszel és fáradtsággal igyekezett magyarázni ?ket. Hogy visszamegyek dolgozni. és minden j el arra mutatott legalábbis a tetszet?s beszédek alapján . Lelkiismeretesen ellátott minden beteget anyagi helyzetre való tekintet nélkül. mert Townsend minden szempontból nagylelkûen bánt ifjú kollégájával. hogy új. Azóta emésztette magát Andrew. ami nem volt jellemz? a hozzá hasonló korú orv kra. Egyéb üzleti gondjai voltak. mikor Noah olyan furcsán viselkedett. olyan betegekkel. Andrew is tisztelte az id?s orvos képességeit. Andrew valami kellemetlen. hogy hívják. nem kis részben azért. hogy rengeteg m unka jött össze a képzésen. amit Townsend büszkén kitett a rendel?je falára. hogy nincsen beteg a kollégája rend l?jében. Mindig. Townsend kábítószer-élvez? volt. Andrew még ekkor sem gondolt semmi rosszra. mert az szisztematikus olvasással lépést tartott az orvostudomány fejl?désével. akik szerették és lojálisak voltak hozzá érthet? módon. Townsend háttal ült Andrew-nak. úgy emlegették ?t. és egy ott álló va firól csendesen azt mondta nekem: Az az ember nagyon beteg. Townsenddel megbeszélni. Éppen a szabadnapok elosztását akarta Dr. Az emberek új kezdetr?l . nem tudva. és azt mondják. ma onta a vállát. hogy mindez rám is vonatkozik. Egyikük még hozott is neki Afri jándékba egy sámánmaszkot. az azt jelenti. amit az id?s orvos ezután hirtelen csinált. és néha kicsit zagyván beszélt. s?t szörnyû dologra jöt t rá. hogy mit is lát. ami a tenyerében volt egy nagy halom table ttát és kapszulát. Már a megjelenése is méltóságteljes volt. Részese akarok lenni ennek az egésznek mondta egyszer Celia bizalmasan Andre w-nak. ráébredt. Kennedyt választották elnöknek. a St. hiszen els? osztályú ellátást kaptak t?l an jó diagnoszta volt. mint a boszorkánydoktort . Novemberben John F. és a zajra hirtelen megfordult a kerekeken gördül? székkel. Egy hónappal azel?tt. a modora pedig választékos és tiszteletet parancsoló. Miután meggy?z?dött arról. Ám Andrew esze továbbra sem Celia nagyra tör? ter járt. és ? átnézett a szoba túlsó végébe. dacosan bevette a szájába a tömérdek gyógyszert és egy pohár vízzel leöblített Townsend most már semmiképpen nem tudta elkerülni. egy novemberi délutánon vált a nyugtalanság és bizonytalan gya nú szörnyû bizonyossággá. Az efféle villámlátogatás gyakori volt m ndkett?jük részér?l. és nem is tudja . Aha bólintott Andrew a t?le szokatlan közömbösséggel. mint Lisa esetében. hogy mit tegyen. tapasztalt orvos mintaképe volt. Kettejük között ?szinte. és gyor zátette: Én igazán nem állom az utadat. A korai visszatérés melletti döntésében szerepet játszott ra kiterjed? izgalom is. Dr.lgokon kezdte törni a fejét. Aztán észbe kapott. E k eredményeként Dr.

Andrew? Aztán kicsit harciasan hozzát ette: Megmondtam. Az es yvalamiben mind egyetértettek: az orvosok els?sorban a szaktudásuk miatt soha nem ju thatnak el arra a pontra. mi járatban vagy? Andrew olyan felindult volt. Bede' tára szerény volt. és úgy becsülték.. Vén róka vagyok én már a szakmában. és amikb?l néha adott az anyagi gondokkal küszköd? betegeknek.. h ba keverjem magamat. De ehhez a tömérdek gyógyszerhez képest az ? tartaléka elenyész? volt. amelyeket együtt egye felel?s orvos sem írt volna fel ilyen kombinációban. hogy nem veszítem el a mértéket. h ogy bajba keverjem magamat. amit a kollégája olyan hanyagul lenyelt. Szégyenkezve bár. Ha a szövetség ekkora számot vall be. Ó. igyekezett gyo intézni a dolgot. mikor Townsend nagyvizitet tartott a kórházban. tudom. de a dolog szükségességér?l meggy?z?dve kutatta át Andrew Noah Town end rendel?jének gyógyszeres szekrényét egy olyan id?pontban. hogy a valódi arány tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a közöltnél. ha ez végk . Mennyire igaz volt ez is! Andrew már Celiával is beszélt arról. túl sokat tudok ahhoz.. úgyhogy igyekezett legalább elbagatellizálni a dolgot. hiszen ez a zagyva beszéd. hogy mikor kell leállni. akkor a valóságban sokkal többen vannak.ra. Szóval rajtakaptál. Az informálódása során rájött. De mi az ördögért fontos ez.. és kimenekült Noah Townsend rendel?jéb?l.. hogy mikor kell leállni. amivel Townsend a szájába dobta ?ket. hogy mindent megtud a témáról. alkoholizmustól vagy ezekkel kapcsolatos okoktól. hogy az id?s orvos nem tegnap óta rabja a szenvedélynek. Andrew is tartott a rendel?jében mintákat azokból a gyógyszerekb?l. amit csak lehet. Townsend szavai.mindig megtartom a mértéket.. Mindkét he lyen talált a katalógusban kábítószer-élvez?vé vált orvosokról szóló esettanulmányokat. De mindig me gtartom a mértéket. hogy a bevett gyógyszerek mennyisége és az a hanyagság. mekkora a nyomás rajtam mostanában. De Andrew egyáltalán nem nyugodott meg. a furcsa hadarás azt jelezte. Mit vett be? kérdezte Andrew éles hangon. Noah maga mondta. Na mondd. látta... Bár Andrew nem volt kábítószer-szakért?. tudom. megízesítve egy csipet Darvonnal. Az orvostársadalom többnyire megpróbált nem venni tudomást a problémáról.. hogy mik vo ltak: stimulálok és nyugtatók. amit Andrew olvasott. Még kevésbé gy?zték meg Dr.. Hogyan lehet Noah enn yire el?vigyázatlan? Hogyan tudta ennyi ideig megtartani a titkát? Hogyan tudja megt artani a mértéket? Egyik kérdésre sem látszott könnyûnek a válasz. egymással ellentétes hatású gyógyszerek. beismere hébe-hóba feltöltöm magam.. Egyedül akart maradni. töprengett Andrew... nyit azért tudott. hogy zsúfolásig van tömve gyári csomagolású gyógyszerekkel. És a receptes gyógyszerek válogatás nélküli mértéktelen fogyasztása pont oly yes és pusztító lehet. Még valami volt. A rákövetkez? két hétben minden szabad idejét szakkönyvtárakban töltötte. Andrew-t elborzasztotta a gyógyszerek mennyisége legalább tizenöt darab tablettát é kapszulát látott . Andrew.. Townsend elnevette magát. amit az imént tett. Néhányon Townsend kézírásával volt rajta a név. egyértelmûen arra utalnak.. És biztonsági okokból Andrew nem ott a rendel?jében narkotikumokat. hogy kérnek bel?le a megfelel ? gyógyszergyár ügynökét?l.. ami segítené a gyógyszerekkel visszaél? orvosokat. Mit tegyen? Andrew el?ször is határozta.. és ah a az anyagokat.. viszont Andrew ismert egy jobban felszereltet Newarkban. te is tudod. Hát igen. mint az utcán illegálisan árult drogoké. ami megdöbbentette Andrew-t. mert szinte akadálytalanul juthatnak hozzá a gyógyszerek hez. meg Percodant. amint éppen rádobok egy lapáttal a tûzre!. Megint az a hamis nevetés. mindazt száz százalékig a látámasztották.. Hogy go ndolkozzon. hogy a gyógyszerfogyasztásuk veszélyes méreteket öltsön. Ezt a véleményét mások is osz ták. túl sokat tudok ahhoz. Úgyhogy ne izgasd magad. A szekrény a szabályokkal ellentétben nem volt bezárva. de ez a nevetés ham isan csengett. hogy az orvosok általában sikeres kábítószer-élvez?k . hogy a probléma hétköznapi és meglehet?sen elterjedt.. hogy alig tudta elmondani a szabadnapokkal kapcsolatos kérését ami ebben a szituációban abszurdan lényegtelenné vált . Átkozottul sokat. Ám ebben c aknem valamennyien tévedtek. hogy az orvosok mil yen könnyen juthatnak hozzá ingyen bármilyen gyógyszerhez úgy. többek között feltûn? men kummal. A St. hogy nin n semmiféle olyan program. öcsikém... z Amerikai Orvosszövetség becslése szerint az összes orvosok öt százaléka szenved a kábítósze sztástól.. amit azonnal meg is bánt. csak egy kis Dexedrint. és megvédené a egeiket. Noah Townsend szavai . világossá vált el?tte. A szakírók kiemelték. Elképedésében halkan füttyentett. amiket rends zeresen írt fel. hogy Noahnak nem az el?bbi volt a mai els? adagocskája. vagyis g nem fedezik fel a titkukat. Ahogy Andrew kinyitotta.

Nagyon sajnállak. Micsoda terhet kellett vinned. Jó er?sre csináltam nyújtotta oda a poharat Andrew-nak. Ugye? Ennyire látszik? kérdezte Andrew csodálkozva. aki a pozíciója folytán ntézkedni.. Na. és mindenképpen tönkremenne bele. é on élvezték a készül?dést. hogy mi bajom? szólalt meg végül Andrew. hogyan vélekednek err?l a kérdésr?l bent a kórházban. és Noah-nak is tud segíteni. Celia odament hozzá. az asszony hozzátette: Lisa nagyon jót tett neked ma este. szóbeszéd tárgya ne. hogy el fogod mondani. akkor igyekezett palástolni a dolgot és titokban lefolytatni a vizsgál atot. és azt mondta: Szegén y drágám. drágám. hogy mit kell csinálnod. praktizálhat a-e tovább egyáltalán. Most el?ször érzékelte Lisa a kajácont . Kora este volt. Remélem. isten tudja. amit magának kevert. De még mindig bánt valami. El akarod most mondani? Igen mondta lassan Andrew. mikor Andrew befejezte. Ezt nem tehetem. Életem eddigi legszebb négy éve volt mondta a férfi megindultan. Bede's-ben. Szóval. Annyira szeretnék segíteni neked mondta Celia. Mégsem hagyta nyugodni a kérdés: mi lesz Noah Townsend betegeivel? Azokkal. hogy kivel kezdjem? Mi a véleményed az ügyvezet? igazgatóról? . az arcát az övéhez szorította. akkor miért nem kérdezted meg eddig. általánosságban Tájékozódj. akik bizon yos fokig az ? páciensei is. ahol Bruce. Például kinek? Hát nem egyértelmû? Valakinek a kórházban. csak úgy. akkor vesd fel a témát valakinek. Muszáj elmondanod még valakinek rajtam kívül. hát ezért nem d?ltem a röhögést?l mostanában sóhajtotta Andrew. vajon meddig tart a szerencse? Vajo n el? fog fordulni. M i kérd?en ránézett. ami még nagyobb felel?sséggel jár? Minél többet gondolkozott a dolgon. Azt hiszem. Andrew annak sem találta a nyomát. el. Tudtam. és a világon te jelentesz nekem a legtöbbet. De n? vagyok. Celia belekortyolt a dai quiribe. hogy így gyötr?dj. vagy nem ismer fel egy fontos tünetet? Mennyire lehet benne megbízni? Hát a f?orvosi állása a S t. Úristen! suttogta Celia. Ha ennyire nyil vánvaló. Úgy látom. és Noah megalázó helyzetbe kerülne. Celia és Andrew az izgatott Lisa segítségével a fát díszítették. hiszen kollégájával alkalmanként kölcsönösen helyettesítették eg ek a betegek most veszélyben vannak? Bár Townsend viselkedése látszólag normális volt. Valakinek el kell mondanod. és And ew tudta szerint orvosi hibát még nem követett el. olyasvalakinek. és felvitte az ágyacskájába.volt lehetséges. a baba aludt a bölcs?jében. Várj csak. Fogalmam sem volt róla. Tényleg. Akkor áruld el. Nem tudom és nem fogom végignézni. átölelte. Jóságos isten! Na látod. rád fér. ha nem ak arod szóba hozni Noah Townsendet.. hogy az el?z? olyan rossz volt. Tudom is. és annál bizo anabbá vált mindenre a válasz. Van valami konkrét javaslatod. nem sokkal karácsony el?tt. Négy éve vagyok a feleséged. hogy valaha is megvonták volna egy kábító zer-függ?ségben szenved? orvos praktizálási jogát. Végül a kislány szinte állva elaludt az átélt izgalmaktól meg a fá Andrew gyengéden felnyalábolta. Végül beavatta Celiát. csak várt. annál több kérdés merült fel benne. Hát akkor? Nem tudom morogta Andrew. Visszafelé jövet bekukkantott a omszédos szobába. Andrew. Inkább Noah-t sajnáld. Celia elengedte Andrew-t. hogy mit csináljak mondta a férfi élesen. Hát persze hogy sajnálom. mint az el?z?. ez jobb lesz. mindegy. Celia nem szólt egy szót sem. Egyszerûen nem tehetem meg. Aztán a karácson nézve iszogatni kezdte az italát. A jelek szerint még soha egyetlen orvos sem jelentette fel az orvostársát kábítószer-f ogyasztás miatt. és farkasszemet nézett vele. ha itt az ideje. Nem biztos. van egy ötle . már hetek ót em voltál ilyen oldott hangulatban. hogy Noah gyógyszerezett állapotában rossz diagnózist állapít meg. Celia éppen egy whiskyt kevert szódával. Leváltanák mint f?orvost. Mert akkor nyilvánosságra kerülne az ügy. ahogy ? nevezte. Mikor Andrew visszaért a nappali ba. Celia.

Szóval tudja. íme. hogy Len Sweeting pontosa n tudja. A férfi vastag. Hog anácsot akar kérni. Ugyanakkor elhatározta. hogy lassan ötvenéves lett. ? azonban hihetetlen hobbit választott ma gának. nagyon óvatos. amennyire csak lehet. és megtanulta tisztelni. és most. Olyan orvosoknak is. aminek többszörös bajnoka volt. hogy semmi olyant ne mondjon. Err?l jut eszembe. hogy most is leesik pár m . ani kórházban dolgozik. És azok sem tesznek semmit. hogy csak azt teheti. akik sokkal id?sebbek Andrew-nál. hogy honnan. mekkora szükségünk van a pénzre. észrevette. hogy Andrew minél sürg?sebben eltûnjön az irodájából. hogy mostantól fogva. és reméljük. Mindenkit mer és mindenki szereti ?t. akkor az ügyvezet? igaz gató azonnal letagadná. Tulajdonképpen egy floridai orvosbarátom problémájáról van szó hazudta Andrew. ami valójában a sajátja volt. Andrew felállt. a f?nöke is itt lesz a találkozón. a Lotromycin-ügy kapcsán e meg közelebbr?l Len Sweetinget. . Townsendünk nélkül. nem tudom. egyértelmû válasz a kérdésére: szállj le Noah T l. a termete alapján hely ehetett volna bármelyik kosárlabdacsapatban. A busa szemöldökök gondterhelt ráncba futottak össze. hogy van valami problémája. és nem tudja. hogy a szívélyesség elpárolgott Sweeting tekintetéb?l. Naiv bolondnak érezte magát. hogy a bajnokságok erésénél jóval nagyobb feladat az orvosok egyetértését kiharcolni bármilyen kérdésben. ami túl átlátszó. akkor a kórházban másoknak is tudniuk kell. Néha elgondolkozom azon. Kösz. akkor a baj magától meg fog szûnni. Sajnálom. hogy a megj zését Andrew félreértelmezte. bozontos sz emöldöke beszéd közben fel-alá ugrált. Andrew elgondolkozva sétált fel-alá a s zobában. figyelni fogja a kollégáját. mint az orvosok többsége. ha mege ngedi. vagy pedig azt állítaná. a világos. A hórihorgas ügyvezet? igazgató korábban ügyvédként dolgozott. Miközben beszélt. a patkódobálást. puhatolja ki. Mir?l van szó? Gyógyszerekkel való visszaélésr?l bökte ki Andrew. Andrew mozdultak meg a szemöldökök. És persze ha Andrew bárh ol elismételné. ha nálunk derülne fény valami hasonlóra. .Len Sweetingre gondolsz? Hát. hogy semmi jóvátehetetlen ne történje h betegeivel. de ? régebben tudja. szép karácsonyuk volt Celiával mondta Leonard Sweeting. És az ügyvezet? igazgató nem akart tudni a dologról. és mindent megtesz azért. csaknem ugyanannyit tudo a gyógyításról. mondja meg a barátjának. és röviden leírta a képzeletbe . A kapcsolatai és a pénzes barátai miatt túlságosan értékes ember ? a St. Még megrágom icsit. E pillanatban csak azt akarta. de elég gondom van nekem itt is. mir?l és kir?l beszélt az imént. hogy csak így kutyafuttában tudtunk beszélgetni. Andrew négy évvel ezel?tt. Remélem. estefelé Andrew úgy döntött. zárt ajtó mögött. Megkért arra. Bede's számára ah hogy megérje nyilvános botrányt csinálni. de nagyon vigyázott. Huszon n váltott át a kórházi munkára. Andrew-t villámcsapásként érte a felismerés. Azt mondta. Ne haragudjon. Nem is olyan rossz ötlet. mintha nem lenne semmi baj. Sweeting az íróaszta ig vele szemben egy széken. hogy mûköd?képes maradna-e a kórház a mi Dr. Isten tudja. mitév? legyen. f?leg akkor. ha megvádol egy másik orvost. ta helyét az óvatosságnak.. A floridai barát históriája egy pillanatra sem tu Sweetinget félrevezetni. nagyon. De ha Sweeting tudja. hogy a mi kórházunk hogyan cselekedne. legyen nagyon. Len Sweeting az ajtóhoz kísérte és átkar a. már újból a régi barátságossággal. aztán megállt a karácsonyfa mellett. a férfi felpattant a helyér?l. hogy mit mondott neki áttételesen az imént Sweeting. Rájött valamire. Noah-nak elévülhetetlen érdemei vannak az efféle adományszerzésekben. mint én gondo lta Andrew.. hogy egyáltalán beszéltek err?l. Néha megjegyezte. cimborák! Talán ha úgy . A kórház ügyvezet? igazgatói irodájában ültek. Most pedig. nem tudom még egy másik kórházét is magamra venni. De az a tanácsom. Igen bólintottá Andrew . Szóval err?l van szó. Maga is tudja. vagyis semmit. Mikor Andrew fejezte a mondandóját. Végül aztán pár órával kés?bb. Be a sz?nyeg alá az üggyel. de fontos vendégeket vár k nagy pénzadományokat szokott t?lük kapni a kórház. Igen ám. Veszélyes vizeken evez.

Más szóval: néhány csalódása inkáb semmint valóságos volt. Ez a társaság a gyógyszergyárak dósait általában elismerte ugyan. így keret nélküli szemüveget viselt. teljeseb b képzést? A többnyire teljesen fölösleges kérdések az id? múlásával egyre sokasodtak. amikor házon belül maradt. harminchat évesen jutott el oda. de ke vesen érik el. Lordot aggodalommal töltötte el. A problémák Lordnak abból a mániákus szokásából fakadta dolatban állandóan ott állt a saját háta mögött. és elmegy az iparba dolgozni. de sznob módon csak a második vonalba sorolta ?ket. mint akinek a pszichéje egy helyben fo rog. és lassan elmaradoztak mell?le a barátai is. A két év folyamatos tudományos sikerek és a zemélyes problémák közepette zajlott. hogy vajon hibát követett-e el. és mindig ugyanazt a kérdést tette fel magán sen döntöttem? Azon tépel?dött. amir?l sokan álmodnak.és n?i hormonok tes ztoszteron. ösztrogén. Egy tudományos kutató kollégája álla meg róla savanyúan: Vincent pont úgy viselkedik. Mivel a szteroidszintézissel kapcsolatos munkája jól haladt. 1954-re nyúlt vissza. Keserûségében ugyanakkor a a kérdést is többször feltette magának. a másik része viszo jezetten kedvelte. a szteroidkutatás iránt igen nagy volt a tudományos és kereskedelmi érdekl?dés is. amikor nem kapta meg azt az elismerést és tiszteletet az akadémikus-tudós társadalomtól. Vajon n lett volna helyesebb átmennie Európába? Vajon nem kapott volna ott sokoldalúbb. Az egyik közülük az volt. az asszony furcsán né Végül is a te dolgod. s?t emészt? keserûséggé vált. érzékeny. Vincent Lord. Id?pocsékolásnak tartotta. progeszteron . és csak az tt. vékony c tú alkat. amin keres e. ha ott ma adt volna. vagy ha egy másik egyetemen dolgozón volna tovább? A tépel?dést kiváltó történet hat évvel ezel?ttre. miért döntöttél így. Vincent Lordot az olyan n?k talált nzónak. a Felding-Roth gyógyszergyár kutatási igazgatója ellentmondásos rosszindulatúbban fogalmazva zavaros személyiség volt. Már a külseje is egészen olyan volt. Pedi g Vincent Lord a saját akaratából. De mégis lehet. hogy meg fo 10 Dr. Mogorv modorú lett az örökös önmarcangolástól. Az egyetem kémiai tan zékét világszerte az egyik legjobbként tartották számon. hogy feladja az noisi egyetemen a tanársegédi állását. El is f . Ide tartoznak a férfi. ami hite szerint megillette. Lord számára a do ktorátus megszerzése után logikus volt. Rossz ul látott f?leg a tömérdek olvasás miatt . Lord . Nem nagyon érdekelte az evés. Dr. hogy kiábrándult lett és dühös az egyetemi munkával kapcso A harag mind a mai napig megmaradt. Vajon köztiszteletben álló. az illinoisi egyetem végz?s diákja a szerves kémiában s zerzett doktorátusával Dr. vézna termetén. onnan fölfelé nemigen vezet út. hogy ha nem lettek volna az életében c salódások. hogy valakir?l ilyen megállapítást lehet tenni. a döntését nagyban befolyásolta. Igaz . Éppen ezért egyáltalán nem lepte kétéves ösztöndíja után az egyetem fölajánlott neki egy egyetemi tanársegédi állást. mi or otthagyta az egyetemet. Ám Dr. mint egy tudósé: keskeny arc. Ez a doktorátus nem volt akármilyen. akkor biztosan kitalált volna néhányat magának. amelyek befolyásolják a termékenységet. Mindezek ellenére és ez egy másik oldala volt Vincent Lord prizmalényének nagy vé nyel volt a saját értékeir?l és munkájáról teljes joggal. kissé bizalmatlan tekintettel nézett mindenre és mindenkire. Lor d viszonylag fiatalon. hogy szinte soha nem mosolygott és a homlokát állandóan gondterhelten összeráncolta. a Felding-Rothhoz. A férfiak egy része utálta. és bizonyos szempontból kellemes volt a megjelenése is. Ekkor lett Vincent Lord. szabadon döntött úgy három évvel korábban.Mikor Andrew a történtekr?l és a döntésér?l beszámolt Celiának. a szexuális po ciát és a születésszabályozást. Az egyetem segít?késznek mutatkozott. hogy mi lesz a dolog vége vagy hogy ? maga mit szeretne. Lordról azt is el lehetett mondani. átható. és Lord ragyogó hallgató volt. Már önmagában az is paradox. Az már kevésbé volt kelleme . és a kormányhivatal is megadta a szükséges any agi támogatást a doktorátus utáni tanulmányokhoz. s minthogy az ötvenes években kezdett tért hódítani a fogamzá . A szakterülete a szteroidok voltak. hogy ahol van. és mint aki nem tudja. hogy a illinoisi egyetemen kétéves kutatói ösztöndíjé amodjon. hogy nem cselekedett-e elhamarkodottan és ostobán. Dr. s ez meg is látszott nyúlánk. Dr. nemzetközi hírû tudós lenne. mert a testének szüksége volt a tápanyag-utánpótlásra. és megértem. akik szerették az érzékeny férfiakat.

Na mindegy. többek közöt dványokban. amit az els? verzió jelentett volna amennyiben az ott leírt eredmények igazak. ami az id? múlásával egyre jobban dühítette Dr. Vincent Lord a maga szakterületén fel tud és valószínûleg fel is fog jutn nasszusi magasságokba. hanem az egyetemnek is. a fiú valami nagyszerû felfedezés el?tt áll. egyetemi tanársegédségének els? évében. figyelembe véve alacsony egyetemi beosz tását. hogy ? megismételte azt a kísérletsorozatot. amit Vincent Lordról alakított ki. ma is gyakran kísérl zett a kis laboratóriumában. hogy megpróbálja elérni gyorsított el?léptetését. Lord. szabadon megválaszthatja. Ha ezt eddig nem tudta vo lna. és Dr. ami azóta a feledés hom . egyeztetnie is alig kell a f?nökeivel. olykor . mint a Journal of the American Chemical Society vagy a Journal of Biol ogical Chemistry. Van valami. A hierarchia következ? grádicsa az ? esetében a docentúra lett volna. Ami Dr. A kérdés így hangzott: Vincent Lord lelkének l gmélyén ott rejt?zik-e az intellektuális becstelenség. Nem a vibráló temperamentum volt az oka. hiszen ez gyakran párosul a kiválósággal. Lo rd leírt. és nem két év múlva. hely n döntött-e. akkor most megtudhatta Lord publikált értekezéseinek és az értekezéseket méltató recenzi gtanulmányozásából. sikerült! Az akadémiai elit t gja lett. Elképzelhet?. ahol gyakran a leglényegtelenebb kérdé is meglep?en pitiáner viták folynak. és mikor egyeztették az id?pontot. Azon tûn?dött. am ikre gyakran kényszerült. valami másról. amely a beszámolója alapján egészen kivételes eredmény Nem sokkal az értekezés publikálása el?tt egy nálánál id?sebb és tapasztaltabb szervesvegyész a az egyetemr?l azzal állt el?.. újból elkezdett tépel?dni azon. Lord tudo készített egy kísérletsorozatról. Lordot. mint minden h alandó. És ez volt az. az eredményei ala en úgy megy majd.. így hát Lord az értekezését. hamarosa n megtudja. hátrad?lt az íróasztala mögötti karosszékben. hogy ez a nagyszerû ötlet nem jutott el?bb az e lhatározta. a bibliográfiát elküldte el?re a dékánnak. hogy m in akar dolgozni. és elfogadható is együtt a kett?. azaz a tudományos csalás csírája? Körülbelül négy évvel korábban. Vincent Lorddal kapcsolatban. Úgy gondolta. Ahogy telt-múlt az id?. 1957 márciusának egy reggelén Harris-dékán az irodájában ült. amely akárhogyan is nézi az ember babérkoszorút vagy legalábbis élete végéig tartó any nságot ígért. mikor a gyakorlat szerint sor került volna rá. Vincent Lord bib iáját lapozgatta. Így hát szemrehányást téve magának. amivel hírnevet fo szerezni nemcsak magának. Nem. mint el?z? alkalommal. hogy Vincent Lord több hibát is elkövetett. vajon miért küldte ezt el neki Dr. Robert Harris dékán apró termetû. többr?l volt szó egy korábbi kérdésr?l. Dr. Mivel alapjában véve továbbra is tudós maradt. aszott. Ez rendkívüli teljesítmény volt. Beérkezett! Vincent Lord rettenetesen akarta ezt az el?léptetést. amit Dr. hogy: Gratulálunk. a tudós sem boldogul. Szûk négy év alatt tizenöt tudományos értekezést publikált. Lorddal megesett. így viszont már nem jelentette azt a tudományos s . kihallgatást kért a dékántól re. efel?l semmi kétség. Minden egyetem és a dékán csak a puszta gondolatra is felsóh jtott ellentétek és féltékenységek fortyogó katlana. és évente több tudományos ülésre is ellátogatott. Mégpedig azonnal. Kiderült. és az olv on tûn?dött.egint csak házon belül maradt. minden jel z? zöldre van állítva. amit nem lehet magától elvenni. A fiúnak zseniális képességei vannak. Harris dékánnak néha rossz érzései támadtak Dr. Minden nagyon biztató. A legtöbb idej kémiai fakultás adminisztrációjának intézése rabolta el. amik bizonyos hibás értelmezésekb?l is adódhattak. bölcs kis ember volt. És mégis. hogy egy adag szerencsével. Miután az els? betût?l az utolsóig alaposan végigolvasta a testes iratcsomót a déká gen lelkiismeretes természetû volt . és ugyanazon a lelki tortúrán ment keresztül. Be csületes hibáknak látszottak. A bibliográfia írója negyedórán belül itt lesz. ami nélkül. és ami éppen a napokban vet?dött fel megint. de ? nem ugyanazokra az eredményekre jutott. mint a karikacsapás. és puszta formalitás lesz a kinevezése. de azon kívül is. A tanársegédi évei alatt szteroid-szakért?i hírneve n?ttön-n?tt. Persze egy ilyen t emperamentumos és kiszámíthatatlan személyiségnek sok oka lehet erre. Éppen bölcsessége fol kételkedett néha abban. és csak azután publikálta. nemcsak az egyeteme n. valamint a személyes véleményén. A tudósok és a tudomány misztikus világában az el?léptetések majdnem mindig kínosan l k. hogy alkalmas-e azoknak a salamoni döntéseknek a meghozatalára. mégpedig véglegesíté l. Tele önbizalo mmal bibliográfiát készített az eddig megjelent publikációiról. Ez az ügy önmagában nem lett volna nevezetes. A docentúra azt is jelentette. Az ügyben vizsgálat indult.

hogy valóban vitatottak a legutóbb publikált eredményei. akik a nyomomba nem jöhetnek. Lord keskeny arca elvörösödött. Egy darabig nagy pusmogás folyt egyetemszerte erkölcsi érzékr?l meg etikáról. Lord mondta . Igen. Ám ha egy tudós kés?bb rájö gy hibázott. ha nem jön közbe az a beszélgetés k ezel?tt azon a San Franciscó-i tudományos konferencián. talán már azóta. de nem szólt róla. hogy mik a jöv?re vonatkozó terveim. Mindent egybevetve úgy érzem. ahogyan azok a legjobban alátámasztják a teóriáját. hogy elég szabatosan elmagyaráztam. mégpedig most azonnal. és elmondta neki. hogy a gyorsított el?léptetés kijár nekem. roppantul sürg?s. Másnap a tanszékvezet? ott volt a dékáni hivatalban a válasszal. Ha kimondta volna. Miért is kell ne álszerénynek lennie? Az agresszivitását is meg lehet bocsátani. hogy kiutasítsam az irodámból. Ha nem haragszik vágott közbe Harris dékán csíp?sen . Lord e szemével áthatóan nézte a dékánt. ahogy a bák felfedezésére reagált . Végül is Lordnak igaza van az érdemeit illet?en. Már Harris dékán is épp elfeledkezett volna róla. hogy nem én döntök egyedül az el?léptetésekr?l. hogy az utóbbi két értekezésében leírt kísérletsorozat nem ismételhet? me éppen reagálnak azok a vegyületek. Az ügy világos. Dr. Mindnyájan követtek el hibákat. valóban elmagyarázta. Visszaérkezé után az egyetemen magához hívatta Dr. hogy nagyon siet?s neki. Nem értem. mikor beszólt a titkára: D rd megérkezett. Milyen kár. csak éppen az állítólagos látványos eredmény Mikor a dékán többet akart tudni az ügyr?l. Sok tudósnak és ezt a dé tudta egyszerûen nem marad ideje megtanulni a diplomatikus viselkedést. Dr. mert mindannyian tudjuk. hogy ez mit jelenthet itt-ott lekerekít egy-két sarkot. Dr. akkor lett volna indokom arra. De többünknek az a benyomása. hogy miért kell err?l egyáltalán ennyit i. a gyorsított el?léptetésbe? Nem. Valójában meg Azt is elmondtam önnek. hogy Lord becstelen. ha nyilvánosan kijelenti. A d szemben ült. hogy tévedett. Többünk is az a véleménye. száraz válasz. és ha úgy látja jónak. hogy más nem fogja észrevenni. Tudnia kell. amit gondolt. Lord el ismerte.a legjobb tudósokkal is megesik. és kija vítja a munkáját. Harris dékán ta. hogy ? is tisztában volt vele. Lord majdnem kimondta. hogy ez egy nagy marhaság . Véleményem enységem aktívabb és értékesebb bármelyik más tanársegédénél ezen a tanszéken. Azt hittem. Nagyon is ékesszólóan. az íróasztal másik oldalán.. Lorddal szemben viszont az volt a kollégák gyanúja annak alapján. és úgy értelmezi az adatokat.. Hallgass csak ide. hogy gyja magát kihozni a sodrából. Úgyhogy azt tanácsolom az egyetem és a magad érdekében. azt remélve. hogy jófejû fiú. Olvashatta a bibliográfiát. hogy ezt nem teszi meg. Igen. Hát err?l lenne szó fejezte be Vincent Lord tíz perccel kés?bb a mondandóját. Lord tanszékvezet?jét. A dékán egymásnak feszítette az ujjait. Mind a ketten tudjuk. két héttel kés?bb is ezen töprengett Harris dékán. Csakhogy a beszélgetés közben mindvégig o t a leveg?ben a kimondatlan kérdés: vajon akkor is lépett volna Lord. Miért lennének? érkezett abban a pillanatban a gyors és éles. és a kellem etlen ügy látszólag elfelejt?dött. rosszkedvûen köszönte meg a figyelmeztetést. Látszólag tehát fair módon állt a dologhoz. az a normális és etikus dolog. Bobby. és ez veszélyes. hanem magáról. szándékában áll újból lefol a kísérleteket. hogy vigyáz Harris dékán gondterhelten. Mit tud arról a két legutóbbi értekezésr?l? kérdezte végül. és némi élvezettel azt mon : Hát úgy látom. vagy v alami hasonlót. ismerek másokat is itt. te Bobby mondta neki egy este két pohár ital között a régi sta fordi professzor cimborája: Én a helyedben szemmel tartanám azt a Lord nevû fickót. Én is éppúgy tisztában vagyok az elért eredményeimmel. Egyszóval egyezzen bele Lord kérésébe. M nak figyelembe kell vennem a szakbizottság véleményét. megjelentet egy hibaigazítást. mint a nap. amikr?l ír. hogy ellen?rizte lkészült munkát. de aztán magába fojtotta a szót . a többieket hagyjuk ki bel Nem a többiekr?l van szó. dékán úr. hogy mit hall ott San Franciscóban. Ez egy. nincsenek kisebbségi komplexusai. De végül is hi . Ebb?l lesz aztán a tudományos ogancia. gondolta a dékán. ha nem kap vissz ajelzést a hibáiról? Most. Lordra nézett. de aztá Vincent Lord felfedezett egy sor valóban nagyszerû és vitathatatlan dolgot. a barátja hozzátette: Nem azt mondom. Harris dékán elhatározta.

kijöjjön a vágyo . túlságosan sietett. hogy Hát. Lord mondta halkan. Bár a dékán vol ar rangels? vezet?je. Lord ugyan nem mondott rögtön igent. A tudományos összejövetelek is fontos szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben a gyógyszergyáriak és a tudósok között a semleges terület minden el?nyével. hogy a téma nem jött el? . Ez a pusmogás. de határozottan . gondolja meg még egyszer a válaszát. ez már múlté. hogy a türelemnek is megvannak a határai. Egyre keserûbb és dühösebb lett. gondolatban újra és újra visszapörgette és lejátszotta a b tést. Jó napot! De Dr. Végül már nemcsak Harrist. de most majd újból felmelegítik. hogy nem elég meggy?z?ek ! Ez inkább parancs. mert nézete szerint ez nevetségesen apró ügyecske összehasonlítva a tudományos eredményeivel. hogy hatalma van felette a dékánnak. Miért nem? Az a véleményem. ha így történne. gratuláló levelet küldtek a szerz?nek. A maga el?léptetési javaslatait mindig elfogadják mondta sötéten Vincent Lord. Lord nem mozdult. Magyarázza meg. hogy a kritikusait nem önmagában ez a két eset meg az a négy évvel ezel?tti aggasztja. míg me g nem bizonyosodott arról. akkor megbánhatja. sóhajtot t egyet és folytatta a munkáját. mert a távozása v öregbítette az egyetem hírnevét. Ezt hogy érti? Úgy. hogy beosztásához hozzátar a higgadt viselkedés a hirtelen haragú. de annyit mindenesetre mondott. Lord viszont nem tudta ilyen könnyen megemészteni a dolgot. Ott ült az íróasztal túloldalán. de az egész egyetemet gyûlö Vincent Lord gyanította annak ellenére. Dr. A dékán úgy gondolta. Hát igen. és a dékán úgy vélekedett.vatalos ügyben értekezünk. A nagy gyógyszergyárak szüntelenül kutattak tudományos tehetségek után. és a jöv?ben minden bizonnyal tovább öregbítené. hogy a tudományos óvatosságán felülkerekedjen az ábrándozás. Micsoda kicsinyes. hanem jellemének bizonyos riasztó vonásai. A gyanú csak növelte a haragját. hogyan követhette el azokat a hibákat. Dr. m kérés volt. ha ezt a beszélgetést most befejeznénk . majd meglátom . Amit Lord mondott az ? el?léptetési javaslatairól. mint neki. semmi értelme tovább atni annak a döntésnek a közlését. pontosan tudja. plusz az etikai kérdések. Gy e. szeles. A dékán pedig. Lord düht?l vörös arccal felpattant. Lord mondta a dékán ?szintén . plusz a korábbi. De sajnos ennek az aktakukacnak a háta mögött ott állt az egyetem. Harris dékán nem válaszolt. Lord keserûsége n?ttön-n?tt. hogy a többiek is akarják az illet? el?léptetését. Különben is. Egyetlen szó nélkül kiviharzott az irodából. és gyilkos tekintettel mer edt a feljebbvalójára. mert soha nem foglalt állást senkivel kapcsolatban addig. ami elfelejt?dött. és maga mögött az ajtót. akit lenézett mint levitézlett tudóst és szánalmas ak akukacot. Sajnálnám. az ig az volt. amiket a két legutóbb publikált értekez közölnie. Ha figyelemre méltóra bukkantak.. egyel?re nem fogom javasolni a gy orsított el?léptetését. amit már régen meghozott.. emlékeztetve magát arra mint annyiszor . meggondolatlan. Ezért mikor három hónappal kés?bb egy San Antonióban tartott tudományos találkozón me yékezte a Felding-Roth gyógyszergyár képvisel?je. Dr. hogy úgymond szeretettel várják a fedélzet yis állást ajánlanak neki . Türelmetlen volt. közönséges d ebb?l ekkora ügyet csinálni! Vincent Lordban még csak fel sem merült. De azóta megesküdött. hogy e pillanatban még ha akarná sem tudná keresztülvinni Lord el?lép tetését. Azt hiszem. és figyelemmel kísérték az egyetemek dolgozóinak publikációit. Egy nagyon. Mintha magne tofon lett volna az agyába építve. E zen felismerés hiányában Dr. hogy a visszau tasításához köze van azoknak az apróbb változásoknak. mindkett?nk számára jobb volna. négy évvel ezel?tti ügy. hogy a maga által felhozott indokok nem elég meggy?z?ek. hiszen hamarosan megjelennek az értekezések javításai. Vincent Lord legutóbbi két értekezésér?l már minden bizonnyal megindult az általános mogás. hogy ilyesmi soha többé nem fog el?fordulni vele. de csak azért. hogy a távozta után összed?lne az intézmény. tehetséges emberekkel. Dr. Éppen ezér t volt biztos abban. Mert ha nem. de nagyon rövi d ideig hagyta. hogy fel fogok mondani. Önmagában az ajánlat nem volt szokatlan. Kérem. mit ért azalatt. Már jóval a San alálkozó el?tt felmerült a Felding-Roth központjában Vincent Lord mint lehetséges célpont n . az egész karnak együtt nagyobb hatalma volt. Másfel?l v solyodott el halványan nem hiszem. és mindvégig ilyen hivatalosak maradunk mind a ketten.

. akikben nem bízott és akiket utált túlontúl nagy figyelemben részesül. aprólékos munka után amir?l tudta. Vincent Lordot is ösztönözte az ismeretlen kihívás. hogy egy gyóg szerrel lehetnek összefüggésben. Persze ha az új szer piacra kerül. visszafordíthatatlanul megváltoztatta a Thalidomid-ügy. És akkor megmutatja nekik. a régi döntések fölötti tépel?désével. Szinte búcsú nélkül. Két hét gondolkodási id? után Dr. A legelején a fejle mények nem keltettek széles körben feltûnést. Mint a legtöbb tudóst. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik. ami dráma olná a tudás határait. Celia Jo lenül? Többen voltak. aki elvállalja a szteroidok kifejlesztésére létesítend? új osztály ve cég képvisel?i Dr. egyszer túll? a célon. hogy briliánsán szervezte meg ding-Rothnál végre egy olyan kémiai vegyület felfedezésének lehet?sége csillant fel. hogy a felfedezés meghozza végre Dr. Legalább kétévi kutatás és ál . aminek a megtörténte egyre közelebbinek látszott. Nem így Vincent Lord a a örökös önemésztésével. most még elképzelhetetlen nyereséget hoz majd a Felding-Rothnak. ami igenc sak jólesett a tanársegédnek. Folyamatosan gyanakodott a részlegén kívül dolgozókra. mint az evés. És a jelen is tele problémák s ? így gondolta. még sok munka volt hátra. A személyiségproblémái ellenére jó kapcsolatban állt a munk val. Tudományos szempontból is érdekesnek. Mivel ren delkezett a szükséges képesítésekkel is. D a gyógyszergyár által felajánlott ?sszeget megint csak önnön értéke elismerésének tartotta. azaz csaknem kétszerese az egyeteminek. Vincent Lord a tudásának. ám a helyes utat jelz? karók már mind a helyükre kerültek. az a kurva. A legtöbb ember hasonló körülmények között boldog lett volna. mikor hirtelen összeesett. Versenytársnak tekinte resztízsért és hatalomért folyó harcban. három évvel kés?bb. Vincent Lord a megfelel? id?ben volt a megfelel? helyen. az illinois-i tasítása miatt érzett. Hanem az. ha végre megtörténne az a dolog. Lord már megszilárdította a pozícióját a Felding-Rothná ra is megbecsülték. Dr. Most. nem csökken? haragjával és keserûségével.A puhatolózást konkrét megbeszélések követték. Ez az álom most elérhet? közelségbe került. ?t nevezték ki a megüresedett helyre. A Felding-Rothnak olyan els?rangúan ké tudósra volt szüksége. Lord igent mondott. és szinte senki nem gondolt arra. A saját tudományos munkájával is biztatóan haladt. Szerény személyes szükségletei miatt soha nem volt pénzzavarban. egy olyan felfedezésr?l. ami évi tizennégyezer dollár lett volna. Az egész világnak megmutatja! 11 Robbant a Thalidomid-bomba! Celia jóval kés?bb így emlékezett vissza: Bár akkor még egyikünk sem tudta. és a hozzáértését soha nem vonták kétségbe. és amivel a neve bekerülne a történelem díszkönyvébe. Lordot kezdett?l fogva tisztelettel és megbecsüléssel kezelték. 1961 áprilisában Nyugat-Németországban az orvosok értetlenül álltak a fokomelia nevû enség egyre gyakoribb el?fordulásával szemben. hogy Vincent Lordot a pénz ugyanúgy ne m érdekelte. Lord szerint ez nem következh et be elég hamar. Lord nem örült az el?léptetésének. amib?l f rradalmian új gyógyszer válhat. Állandóan fennállt azonban a lehet?sége annak amit Dr. a kétségeivel. amit csinált. Vajon nem fúrják-e s egyikük az a könyökl? n?. aki ebben a mostoha egyetemi bánásmód éles ellentétét látta. tapasz alatának és tudományos intuíciójának köszönhet?en tisztán látta ?ket. Nem sokkal ezután rendkívüli dolog történt. Vincent Lordnak a rég áhított nemzetközi hírnevet. Lord szívb?l remélt . nem beszélve a zetésr?l. egyik napr másikra hagyta ott az egyetemet. és súlyos agy zésben meghalt. És másokho onlóan ? is régóta álmodozott a nagy személyes áttörésr?l. a gyógys art gyökeresen. Háromévi kitartó. A mindaddig rendkívül ritka betegség lényege. Hatékonyan vezette a részlegé szóltak bele abba. Igaz. November elején a gyógyszergyár kutatási atója éppen egy metszetet nézett a mikroszkóp alatt. 1957 szeptemberében kezdett el dolgozni a Felding-R othnál. vonzónak ígérkezett a lehet?ség. megbukik és eltûnik. De nem ez volt a lényeg. amit legalább ennyire fontosnak tart ott. hogy dan. Már csak egy kis id?re van szüksége. Persze semmi sem számítana még az egyetemi sértés sem és senki nem jöhetne Vincen dnak még a közelébe sem hatalomban és respektusban.

Köpök és szarok rá! Aztán gyorsan kijavította m cs is Isten. Az egyikük egy gyermekorvos Nyugat-Németországban. hogy a kifejezés a görög phoké (fóka) és melosz (végtag) s ból származik. amiknek a h pró. s így még sokan bevették. Az Egyesült Államokban viszont még k hónap kellett ahhoz. hogyan engedhetett volna meg ilyen borzalmat? A fokomeliaesetek gyakoriságának ilyen ugrásszerû növekedésére egyszerûen nem találta yarázatot. megmagyaráz-hatatlan módon. aki ellenállva a miel?bbi e . mikor mutatták neki. hogy gyanakodtam arra a gyógysze rre. többek között te . vag yis még négy hónapig az ausztrál visszavonás után. mert mint ahogy egy kutató mondta még kétfejû csecsem?k is g rabban születtek addig. a szükségé ni. Andrew. Az el?z? évben. Most pedig hirtelen több tucat fokomeliás baba jöt t világra. a másikuk pedig egy szülész Ausztráliában hozta nyilvánosságra m sokkal kés?bb megállapítást nyert. kinyitni egy ajtót. Az Egyesült Államokban csak körülbelül tizennyolc-t ilenc ilyen szerencsétlen baba jött világra. hogy több mint két és fél milliót osztogattak szét az amerikai orv osoknak. Az ausztrál hatóságok gyorsan cselekedtek. Dr. De ugye nem használtad fel ?ket? Andrew megrázta a fejét. hogy néhány orvosfe leség is szedte. de hazudnék. hogy milyen lénynek adott életet. Mert ha lenne. Mások keservesen zokogtak. ahogy egy megfigyel? fogalmazott. ha tudnád. Ahogy mondod. 1960-ban két esetet jelentettek. És hol vannak most ezek a minták? Ma reggel eszembe jutott. Ha már túljutottak volna ezen a ponton. Celia és Andrew gyakran szóba hozták a szörnyû történetet. fókauszonyszerû csonkok vannak. Szeretném azt mondani. Hallottam. Egyszerûen elfeledkeztem róla. karok vagy lábak nélkül. Az anyák közül többen öngyilkosok lettek. Hála istennek. Kanada. Becslések szerint húsz országban összesen húszezer deformált csecsem? született. hiszen mint egyikük fogalmazott a fiam soha nem fog tudni önállóan enni. Egyik este vacsora közben Celia azt mondta: Jaj. valamennyien hálával tartozunk ennek a Kelsey nevû n?nek jegyezte meg Andrew Celiának 1962 júliusának egy vasárnapján. Olvastam valahol. Egy tanulmány lehetségesnek tartotta. hova tettem ?ket. de a fülei is deformálódtak. és Andrew él?n t kiterítve az aznapi újság. ami máris elképeszt?en sok volt. Nekem is volt Kevadonom mondta erre csendesen Andrew. Aztán 1961 novemberében két. amelyet az elejét?l fogva yelemmel kísértek a tudományos publikációkban és a napi sajtóban is. akkor a kar és láb nélküli amerikai újszülöttek lérhette volna akár a tízezret is.ogy a csecsem?k szörnyû deformációkkal jönnek a világra. Celiának összeszorult a torka. mennyire örülök annak. mint ilyenek. decemberben tiltották meg a szer forgalmazását. egyedül mosakodni. A rákövetkez? hónapokban egyre több hír látott napvilágot a Thalidomiddal kapcsolatba . vagy egyált nem fejl?dtek ki. Azt már mindenki tudta. Frances Kelseyr?l. az EGYM munkatársáról volt szó. Néhány újszülött meg is halt a szerencsések . Nyugat-Németországban és Nagy-Britanniában egy hónappa kés?bb. Több babának nemcsak a végtagjai hiányoztak. megölelni egy n?t vagy leírni a saját nevét . Több száz tablett a volt. hogy a deformáció kiváltó oka az atombom származó radioaktív csapadék. Egy másik szerint vírusfert?zéssel álltak szemben. Az egészet lehúztam a vécén. egymást nem ismer? és egymástól függetlenül dolgozó orvo pcsolatba hozta a fokomeliával a Thalidomid nevû gyógyszert. hogy valóban ez a gyógyszer a fejl?dési rendellenességek ozója. Én is szedhettem volna a Thalidomidot. Azt hiszem. hogy 1962 februárjában az EGYM végre megtiltsa a Thalidomid-Kevadon alkalmazását. Némely édesanya hisztérikusan sikoltozni kezdett a sokktól és kétségbeesést?l. Neked? Egy ügynökt?l kaptam bel?le mintát. hogy nem engedtél a terhességem alatt egyetlen szem gyógyszert sem bevennem! Pár perccel azel?tt nézte meg odafent szeretettel és a hála érzésével eltelve a két egészsége is kisgyermeket. a beleikkel és más szerveikkel is hasonló volt a helyzet. Meg is találtam. A dolgozószobában ültek. bár a pont számokra talán soha nem fog fény derülni. és még többen szorultak pszichiátriai kezel gy korábban mélyen hív? apa Istent átkozta. s a szívükkel. és még abban a hónapban bevonták az összes rgalomban lév? Thalidomidot a piacról. márciusig piacon hagyta a Kevadont. mert a szert még nem engedélyezték általános has tra.

Pár perc múlva egyenruhás ápolón? jelent meg. Dr. Intézkedtem. Sajnos az utolsó stádiumban lév? rák nem szép látvány. gondolta Celia. hogy eljött. hogy igazad van. aki nem sokkal azel?tt még az er? és hatalom megtestesülés e volt. és most persze nagy hangon azt állit ja. A viharvert homlokzatot zöld patina borította. hogy éber akar ma radni. Mások szerint viszont érdemtelenül kapta a kitüntetést. hogy lépjen be. érzéketlenségekre. aki már hónapok óta beteg volt. me t Eli Camperdown egyedül él. mert nyû és szerencsétlen Thalidomid-ügy egyértelmûen bebizonyította. Néhány nappal kés?bb Sam Hawthorne behívatta Céliát az irodájába. Pedig err?l szó sincsen. nem beszélve Kefauverr?l. A ház körülbelül nyolc kilométerre délnyugatra volt Morristowntól. de bizonyos dolgokat személyesen akartam elmondani magán ak. márpedig nagy szükség volna rá. Halk. Mialatt felfelé mentek a süpped?s sz?nyeggel borított széles. Celia el?ször alig ismerte meg a baldachinos ágyban párnákkal felpolcolva ül? cson tsovány alakot. hogy majd csak leesik nekik is egy kitüntetés. hogy holnap egy vállalati kocsival davigyék. Celi a megkérdezte: Hogy van? Nagyon legyengült. hogy a valóban jó és éget?en szükséges szerek engedélyezését is el a minisztérium dolgozói. Mint kiderült mondta Celia . helyesen járt el. Eli üzent. a kinyitott egy ajtót. hogy Eli Camperdown. annak be kell látnia. Eli Camperdown. Camperdown már várja. Mikor felértek az emeletre. Celia. ami mindig is a bürokraták legbiztosabb módszere. Hajlott hátú. és Celia odaült a nagybe . Kintr?l úgy ott. csinosságával és fürgesé nem illett az ódon környezetbe. Többen attól is tartanak. remélve. ijeszt?en vézna és hamuszínû lett régi önmaga karikatúrája. a Felding-Roth elnök e. Amikor kijelentette: mindvégig tudományos meggondolásból kétel kedett a szer biztonságosságában. A hatalmas. e. hogy minden politikus opportunista. Kérem. sötét van a házban. kép rendet teremteni a háza táján. vagyis a Thalid mid el?tt nem léteztek. s ahogy az ember belépett. hogy várjon. A Thalidomid körüli publicitást mindketten a saját el?nyükre használják ki. Mrs. eltussolásokra és dilettantizmusra derült fény. amelyek T. Kíváncsian Celiára pillantott. öreg épületet hosszú mûúton lehetett megközelíteni. rákban haldoklik. Fiatalságával. pusztán egy döntés késlelt tt. Gondolkoztam is azon.ngedélyeztetést sürget? gyógyszergyár nyomásának. hazavitték. Bárcsak vitába tudnék szállni veled ismerte el szomorúan Celia. A döntést megel?z? politikai man?verek ellenére 1962 októberében meglep?en jó új törv et hagyott jóvá Kennedy elnök. De aki józanul lkozik. hogy l ja magát. azt mondta. Mindenesetre valamilyen új törvényre feltétlenül szükség van. nyugtázhatta. Már nincs a kórházban. de ma visszautasította. Kennedy elnökt?l megkap ta az Elnöki Aranyérem Különleges Szolgálatokért nevezetû kitüntetést. Ezt a megjegyzést azok a tények támasztották alá. hogy az id?s férfi régen megözvegyült. a legmagasabb. Mr. miel?tt kiment. Beesett szemé e. Jordan. jöjjön velem. törékeny. Nagyon várja magát. Tudta. és er?s fájdalmai vannak válaszolta a n?vér érzelemmentes hang Csillapítókat szoktunk neki adni. A házban süket csend honolt. zes nappaliba vezette. egy Mount Kemble Lake nevû lyen. amik a továbbiakban megnehezítették a súlyosan beteg páciensek hozzájutását néhány forrad szerhez. hogy hálásna l lennünk. hogy ? el?re látta mindezt. civilne ató elismerést. és megkérte. bürokratikus taktikákkal késleltette a Thal Kevadon forgalomba hozatalát. hogy az iparágad. cérnavékony hangon szólalt meg. id?s komornyik nyitott ajtót Celiának. ha ilyen állapotban lát. és Kenne dy sem kivétel. kanyargó lépcs?n. egy karosszéket tett az ágy mellé. a járókel?k kíváncsi te l fák és sûrû bokrok takarták el. és intett Celiának. és egyetértek abban. Talán azért. hogy a látszat nem csalt. mégis tartalmaztak olyan fogyasztói garanciákat. Meg kell értened mondta Andrew . és eltorzult arccal próbált rámosolyogni. vajon yes-e. A n?vér. Noha korántsem voltak tökéletesek és olyan klauzulákat tartalm ak. Kenne dy döntése oda vezet majd. Októberben tudta meg Celia azt is. amik a Thalidomidért felel?s cégekn végzett vizsgálatok nyomán tárultak fel: nap mint nap újabb hamisságokra. iságra. Nehéz antik bútorokkal zsúfolt. Kelsey nemzeti h?sn? lett. Köszönöm.

A cég legtöbb vezet?je Elinek szólít. Örülnék.. Azt is tudom. be tudtuk fejezni. a férfi egy mozdulattal elhallgattatta. mert valami neszt hallott az ajtó fel?l.. Ugye milyen borzalmas? Az. Rákényszerítettem azokat az átkozott orvosokat. tudom válaszolta a n? gyengéden. ha maga is így szólítana. amivel ösztönösen ráérez a goldásra. Örömmel jöttem. hogy tovább maradjon. hogy utána többen kritizálták magát. és beadta az i jekciót. Csaknem azonnal kisimult a beteg arca. Újból szünetet tartott.. Ezért hozattam haza magamat. és vigye tovább a karavánt. A férfi folytatta. A fájdalomtól eltorzult az arca. mert egyetlen szerencsétlen.. hogy megértse a z elnök szavait. Maga beszélt r ket. hogy nincs jól. Mrs. Azt hiszem. Hagyja csak. önz?nek fog hangzani. és azt kérdezte: Megint fáj. olvastam.. Kis szünetet tartott. Mindketten hallgattak. végül a nagybeteg szólalt meg: Tudja. hogy maga még sokra viszi.. de lehet. amit Celia mondott.teg közvetlen közelébe. igen. Jordan mondta a n?vér Celiának. hogy akkor nem ehhez a kitüntetett n?höz kerül az ügy. Bízza magát az ösztöneire. A fiatal n?vér ny itott be csendesen a szobába. hogy nagy er?ket mozgósítunk a Thalidomid érdekében. és utána nyomást akart nk gyakorolni a minisztériumra a miel?bbi engedélyezés végett. cégünknél némelyeknek az a véleménye.. Hallgasson el?bb végig. Sovány kezév el a szoba közepén lév? asztalra mutatott. Én pedig Celia vagyok. hogy maga fontos volt nekem. Újra a magazin fotóira mutatott. tudom. hogy mondják meg nekem az igazat. Celia összehajtotta a Life magazint. Elfulladt a hangja. Tálcát tett le az éjjeliszekrényre. Úgyhogy fogadjon el t?lem e utolsó tanácsot. ártatlan gy ereken sem segítek vele. Ezzel a borzalommal. A beteg bólintott. láthatóan keresve benne valamit.. tudom. hogy összeszedje az erejét és a gondolatait. Ha hatal rül a kezébe. zzel a szörnyû tudattal kellett volna meghalnom. Celia közelebb hajolt. hadd ugassanak a kutyák. Most egy ideig nem tud beszélni. Látszott.. Eli Camperdown nagy er?feszítéssel elkez dte lapozni az újságot.. Cam wn? Mikor a férfi bólintott.. ami egyedül magának köszönhet?. Celia. Ideadná? Celia odavitte az asztalról a paksamétát. és megmozdult az ajka. Széles körben akartuk kipróbálni. hogy már az eddigiek is kimerítették... A Thalidomidról szóló cikket a deformált csecsem?k képeivel? Igen. A n? elmosolyodott. Az id?seknek pedig nem használt. Hogy itt hunyjam le a szememet. Úgy látom. Ujjával a magazinban lév? fotókra mutatott. Ügyesen és céltudatosan mozgott. de mikor azt java soltam. Több még og megjelenni. pihent... . hogy már nincs sok id?m hátra? Igen. Talán sikerült is volna. Mikor Celia mondani akart valamit. A beteg fölé hajolt. Talán maga is olvasta ezt. hogy csak néhány napom .. hogy öregeken próbáljuk ki a szert. hogy valami remek dolog lesz. Celia szemét elöntötték a könnyek. Igen válaszolta. mintha nem is hallotta volna. és lehunyta a szemét. Nagy változások következnek majd az iparágunkban. ahogy e edetileg terveztük. Camperdown. Mr. Újból azzal a kíváncsi arckifejezéssel nézett Celiár udták fejezni a beszélgetést? Mert úgy láttam.. Celia hátrafordult. Ú oltuk. amin egy fecskend? volt. Nagyon sajnálom.. Igyekszem figyelemmel kísérni az ügyet. és vigye keresztül az akaratát. azt hiszem. és a többi papírral együtt visszatette az asz talra. és lehet. De ha úgy zajlott volna minden. Használja ki ezt az adottságát. Celia. hogy van valami különleges adottsága... Eli. Legjobb esetben is csak egy vagy két hetem van még hátra. Nincs so k értelme annak. akkor most én lennék a felel?s. Tudom.. Aztán folytatta: mit most mondok. nagyon fontos volt neki. legyen er?s. nek a dolgoknak nincs mindig logikájuk. amit én már nem fogok megérni. és emiatt aztán hatvanéves kor alatt senki nem kapo tt bel?le. Ó. Celia. hogy h lmondhatom: ez nem az én lelkemen szárad. Annak idején a Felding-Rothnál eldöntöttük. Van ott egy Life magazin és pár irat. Celia. Ezek további cikkek és fényképek érintette meg az iratcsomót a férfi. Nyugodjon meg. Mégis örülök. a n?vér feltûrte a pizsamaujjat a vékony karon. A mi id?zítésünk más lett volna. úgyhogy elvetettük a forgalomba hozatal te rvét. Eli suttogta. mire gondol tiltakozott Celia . és megszorította kezét. Mr. hogy.

aki nem ismerte el Celia szerepét az ügyb en. csak éppen nem a teljes igazság. és ragyogó arccal bejelentette: Sikerült! Le kellett ugyan szúrnom néhány megátalkodott hímsovinisztát. fogd és vidd keres t ajánlottam a vezet?ségnek. Lord most utólag persze hal lgatott az akkori véleményér?l. amit Celia kifejezetten ellenzett. de végre t a döntés. és ami még fontosabb. micsoda kihívás ez a minden kötöttség nélküli. Az minden e világos volt. Celia látogatása után két héttel meghalt Eli Campe . mikor az öregekkel folytatott kísérlet nem hozott sikert. Micsoda fantasztikus lehet?s adozott Teddy Celiának . Nyolc héten át Celia látta el a képzési igazgatói teend?ket csak éppen kinevezve ne olt. Ám elnyúló vitákra nem maradt id?. s?t arra emlékeztetett mindenkit. de még hosszabbat Eleanor Roosevelt asszonyról. de aztán maga megváltoztatta. Egy nappal kés?bb. Az yik a nagypolitikában. és így potenciáli rófától menekedett meg. 1962.Nem tudni. Az igazgatóta elnököt nevezett ki. de elterjedt a cégnél. Senkinek nem volt az az illúziója Celiának hogy öt évvel korábban valamiféle csodás jöv?be látás miatt javasolta volna azt. Teddy Upshaw-t pedig legnagyobb örömére a recept nélkül kapható igazgatójává nevezték ki. h ogy Eli Camperdown magához kérette. a másik pedig egy kisebb szeletében a történelemnek. hogyan mert Celia senkinek nem beszélt róla . hogy ? javasolta a gyógy szerr?l való lemondást. a Bray and Commonwealth részleg élére. Aztán egy januári reggelen vá lanul megjelent az irodájában Sam Hawthorne. de sajnos még mindig vanna k néhányan. Igaz. de aminek én is része voltam. régebben nekem is ez volt a vélemén . bár annak idején ? is a Thalidomid széles körû próbáját javasolta. Ami igaz is volt. Celiának csak hálásak lehettek. és vér is folyt jócskán. hogy nevezzék ki a helyemre magát. A Felding-Roth elnökének halála változásokat hozott a vállalaton belül. A cégvezet?ségnek egyetlen tagja volt. míg mások feljebb léphettek a ranglétrán. Ennek eredményeként az emberek azontúl félelemmel vegyes tisztelettel és kiváncsisággal néztek Celiára. amit javasol Thalidomid kipróbálásával kapcsolatban ami végül nem hozta meg a várt eredményt. Napról napra kiábrándultabb lett az igazságtalanság miatt. Dr. aki szintén el?z? nap hunyt el. Sam Hawthorne alelnök lett és di értékesítési igazgató. Kinevezték képzési igazgatónak. akiknek nincs ínyükre egy n?i igazgató. november 8-án tekintélyes hosszúságú nekrológokat hoztak az újságo perdownról. . a gyógyászok bevonásával. hogy csakis emiatt határozott a cég az új szer ejtésér?l . Mintha két történelmi kor ért volna egyszerre véget mondta Celia Andrew-nak. Celia: most már hivatalosan ordult a célegyenesre. A kutatási igazgató.

Ez a tudat azonban csak még becsvágyóbbá tette. hogy nevét bármikor törölhetik versenyz?k listájáról. stagnáló id?szakának ígérkeztek. mikor Celia felvetette a témát. hogy megtanulja az üzletet. Most hagytunk magunk mögött egy csodagyógyszerekkel teli húsz évet. Már máskor is el?fordult ilyen mondta Sam Hawthorne. Celia mindezzel tisztában volt. mint más vállal atoknál. Most van egy kis pangás a következ? nagy tudományos áttörésig. Éppen ezért találta szerencsétlennek. ami tovább nehezíti a helyzetét és csökkenti az esélye férfi jelöltekkel szemben. meg hogy bizonyítson. a kül e nyugtatok és a többi. az új szívgyógyszerek. hogy neki még a n?kkel szemben i el?ítéletekkel is meg kell küzdenie. Persze nem min denkinek sikerült a célig eljutnia. Ki tudja? Lehet. Azt is tudta.Második rész 1963-1975 l Célegyenesben lenni a Felding-Rothnál nagyjából ugyanazt jelentette. amikor egymás lentek meg a piacon az antibiotikumok. és a megszokottnál yobb lehet?séget kap. mert a célegyenesben sokan igyekeztek el?re. a fogamzásgátló tabletta. A jelöltnek azzal is számolnia kellett. hogy az 1960-as évek a gyógyszeripar els?sorb n a receptre kapható gyógyszerek eseménytelen. és a ve rseny kíméletlen volt. De vajon meddig tart a pangás? Sam elgondolkozva dörzsölte meg a kopasz fejét. vagyis hogy az illet? a csúcsvezet?i állások egyikének jelöltje. hogy még két év. a .

Egy pillanatig habozott. Jaj. Teddy Upshaw. hogy molekuláris rulettet játszunk és éppen cs nyira változtatjuk meg ?ket. 1963 folyamán Celia sikeresen dolgozott tovább mint ügynökképzési igazgató. amíg néhány évet ott nem dolgoztam. hogy majd meghalok a kíváncsiságtól. Ezzel nincs egyedül nyugtatta meg Sam. ami eredetileg egy kis független gyógyszerüzem volt. Mindketten tudták. Tudja. mintha az ember egy ismeretlen országba érkezne. A hajdani f?nöke. Kifejtené részletesebben? kérte Celia kíváncsian. feltétlenül az én számból akarja hallan yhogy felteszem: Oké. de úgy látszik. A versenytársain sikeres készítményeinek lekoppintására? Arra. vagyis Sam jó prófétának bizonyult. l?bbinek lényegesen nagyobb volt a presztízse. hogy az alkalomhoz ill?en boldog és megillet?dött. hogy ezek a nekem-is-van-már szer ek tartják életben az olyan nagyvállalatokat. Sok évvel ezel?tt ke belezte be a Felding-Roth. kés?bb rájött. amikor tudományos szélcsend van. Sam. Ha ragaszkodik a kritikusaink fogalmazási módjához. hogy ne lehessen beperelni minket szabadalomsértésért? Sam megvonta a vállát. kutatószemélyzettel. Mindig is voltak ilyen átmeneti id?szakok. hogyan kell bánni a köhögés elleni szirupokkal. hogy a recept nélkül kapható szerek nagy részét képezik az egész gyógysze almazásnak. felsóhajtott és elmosolyodott. Tud arról. hogy valójában miért is hat a Bár a beszélgetést?l nyomott hangulata lett Celiának. a nekem-is-van-már szerekre. az aranyérken?csökkel meg samponokkal. és rengeteg pénzt hoznak. Jó kis iskola lesz magának a Bray and Commonwealth mondta Sam Celiának. E miatt a szeparációs elv miatt tartotta meg a Felding-Roth a Bray and Commo nwealth nevet. ahelyett hogy valami sokkal produktívabb. hasznosabb dologra összpontosítanánk? Észrevehetné végre. hogy tíz. míg kiderítették. Sam. hogy egy id?re fel kell függesztenie a kritikus látásmódját folytatta. Szóval az az igazság. Bizonyos szempontból olyan. És van még valami. hogy közöljem eladatot kap. Nekem is fehér folt volt a terület mind addig. De közben szépen megélünk a Lotromycinb?l. Azért hívattam mondta Sam Celiának egy kés? novemberi délutánon ..is lehet. ez egyben el?léptetés i Celia várt. most majd magának tartozik számadással. hogy a nagy lelkesedés közepette érzek vala i kis fenntartást is? Csak arról van szó. ami miatt lehet. . ahogy. mint az utóbbinak. A közvéleményben a Bray and Commonwealthnek semmi köze nem volt a Felding-Rothhoz. és az a nyavállalat így is tartotta helyesnek. hát hogyne volnék az! Tényleg az vagyok. Ha már a kritikusoknál tartunk: hát nem joggal vádolnak. hogy pazarlóan lekötjük a atási er?inket. és h ik úgy. Megtan ulja. hogy a többi gyó ripari cég is hasonlóan eseménytelen id?szakot él át. Ja igen. hogy a többi nagy gyógyszergyárhoz hasonlóan a Felding-Roth is él esen elválasztotta egymástól a csak receptre és a recept nélkül kapható szerek forgalmazását. ügynökgárdával re között semmiféle kapcsolat nem volt. és nemsokára el? fogunk állni már meglév? szer továbbfejlesztett változatával. Ez az egész iparra érvényes jelenség bár akkor még senki nem tudh zen az 1970-es évekig tartott. Úgyhogy feltétlenül meg kell ismernie a mûködését. Közben. Köszönöm! A férfi ravaszul nézett rá. szinte semmilyen vagy csak nagyon ke vés izgalmas újdonsággal. aztán mivel Sam nem folytatta. hogy semmit nem tudok a recept nélkül kapható szerek piacáról. hogy a himl?oltás sikeres bevez etése után még száz évébe telt a tudósoknak. És azt se feledje. Majd magától rá fog jönni. mi az új munkám? A recept nélkül kapható termékek részlegének. Vagy átmenne egy város túlsó feléb A kevésbé divatos városrészbe? Mondjuk. a Bray and Commonwealthnek lesz az ig zgatója. mint a miénk. ám tegye Talán igaza van. saját adminisztrációs hálózattal. Sam elmos olyodott. Remélem. E n novemberig. Igazam van. A férfi tölgyfa borítású irodájában ültek. hogy. hogy nem firtatja tovább a dolgot. Celia. Nem a nekem-is-van-már szerekre gondol? kérdezte Celia élesen. akik nem tudják vagy nem akarják tudni. Celia elhatározta. A két terület teljesen e lkülönült egymástól. és ma már csak a recept nélkül kapható szerekkel foglalkozott.. hogy a gyógyszeripart mindenért kritizálják! csattant fel Sam leg olyanok.

majdnem hurráztam.. Celiát egészen meghatotta. Celia. hogy magát hely k ide. Az el?z? napokban Celia különféle papírokba temetkezett pénzügyi kimutatásokba... amit árulhat ok. hogy senki ne.. Teddy. Mikor hallottam. ittunk a maga egészségére. De még hogy! Maga már dolgozott mind a két területen folytatta Celia. Sam Hawthorne-t hitetlenkedéssel vegyes borzadály töltötte el és villámgyorsan bekap csolta az íróasztala mellett álló rádiót. Maggie. hogy i Sam Hawthorne-nak. hadd tegyek fel magának egy egyenes kérdést. mikor egyszer s mindenkorra el kellett temetni a hiú remények et. igazgatói irodájába. Az emberek érezték. fiatal fekete titkárn?nek szólt. A száz százalékig Felding-Roth tulajdonban lév? leányv at négyemeletes. legyen. Most mondta be. a rádió. Akkor is szeretném hallani a maga véleményét. Mint generációjának legtöbb tagja. személyi aktákba . kutatási jelentésekbe. Úgy. Mikor Upshaw megérkezett. így például Celi ambíciói. amit hallott. és ezen új ötletekre. alkalmanként rámen?s n? ötleteire. az nem Louis Pasteurt?l van. és az élet ment tovább. de ennél soha nem fogom többre vinni. Teddy beszéd közben folyamatosan bólogatott. mikor megtudtam az újságot. és lótúróba sem kerü ell a nagy gubát belefeccölni a csomagolásba. és csupa olyasmit olvasott végig. Teddy a egetett iratokra pillantott. Talán egy er?s. A részleg forgalma valóban stagnált az ötlettelen vezetés miatt. és mikor az egész hatalmas ország mély depresszióba zuhant. E ott. hogy a Bray and Commonwealt h részlegünk forgalma stagnál. hogy valami nagyon jót. friss kezdeményezésekre van szükség. vörös téglás irodaháza körülbelül két kilométerre volt az anyavállalat közpo a költözködés után fogadta Celia a szerény.. Na jó. ami seg tte az új beosztásában való eligazodásában. Tessék. míg forga erülhet. Celia átköltözött Commonwealth Inc. annál inkább látta. Amit itt mi árulunk.. Celia sem felejtette el soha. Celia els? kérdése így hangzott: dy. Az elnökö edy elnököt lel?tték. Tudja. de kényelmes új irodájában Teddy Upshaw-t. maga nem is tud ja. mert ? észrevette. dehogy. Én is kedvelem Mi nagyszerûen tudunk együtt dolgozni.. és hogy egyszerûen lényegtelenné vált minden más. az új beosztása. és legalább öt-hat évbe telik. Erre. Nem neheztel azért. a rés igazgatóját. ért datokba. az eddigieknél sokkal jobbat adjon nekem. Bizalmasan? nézett rá a férfi kérd?en. mi történt? A lány er?t vett magán és zokogástól elfúló hangon igyekezett válaszolni. amit Sam nem: a patakzó könnyeket itkárn? arcán. így folytatta: Maggie. dermeszt? kezdete volt a rákövetk pokaliptikus napoknak. és leültek beszélgetni. Tényleg szükség volt új kezdeményezésekre és ötletekre. Teddy mondta. A recept nélküliek üzlete tiszta hókuszpókusz. Neheztelni? Jaj istenem. Még ztelni. Köszönöm. Mint ahogy azt mind a ketten jól tudjuk. hogy milyen különbséget lát a kett? kö Hát a difi elég alapvet?. Dallasban. a reklámozásba és az értékesítésbe. Pontosan úgy. Magának viszont megvan az esze ahhoz. mi az? Ez utóbbi kérdés a vonzó. én csak egy keresked? vagyok egy fantaszti kusan jó keresked?. A receptre kapható gyó zerek és a recept nélküliek részlegében is. hogy lényegre tör?en beszéljen mondta Cel Nem bolondítom magamat. kedvesem.. hogy tárgyaljanak a recept nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzetér?l. egy re ceptes gyógyszerkutatás fejlesztése milliókba kerül.Azt is el kell mondanom magának folytatta Sam . azt hiszem. hogy hol volt és mit csinált abban a szörnyû pillanatban.. ahogy gondolom? Celia bólintott. mennyire örülök! Magára van szüksége ennek a részlegnek. már rájött.. aki benyitott és csak állt ajtóban. Minél tovább olvasott. fantáziadús. valami jobbra és igazságosabbra. ha végigtanulmányozta a költsége . megmondtam magának. és mag zámol be nekem? Hogy szerepet cseréltünk? A férfi meglepetten nézett rá. mert én ülök itt. .. jaj. Kérdezze csak meg a feleségemet! Aznap este. ahogy akarja. maga nagyon érti a módját annak. y mennyire múlandó minden. Ez a szörnyû vákuum aztán id?vel megszûnt. hogy vala i végképp elveszett: a remény egy új kezdetre. Mondja el. És ez csak bénító. Miután Sam nem kapott azonnal választ. Rádöbbentek.. Várjon! vágott közbe Celia. A recept nélkülieket viszont hat hónap alatt összekotyvasztják.

de am . De magát zavarja. Nem nyugtatta meg Teddy. A Teddy Upshaw-val folytatott beszélgetés napjának estéjén Celia maga köré gyûjtötte rekeket. Értékelem az ?szinteségét. Teddy felemelte a hüvelykujját. Ez a megbízatás akármeddig eltarthat. hogy nem kapaszkodunk elég biztosan abba a farokba vagyis nem uraljuk a piacnak akkora részét. De most megkért. hogy így soha nem beszélnék nyilvánosan. Néha zavar. ami egy meseszép kertbe vezet. biztos. folyt az orra. amit?l jobban ugyan nem lesznek de betegebbek sem. aztán áthelyezik. mint máskor. még a valami éget?en fontos munkát hozott haza magával. maga. és folytatta a néhány napja tartó izgalmas felolvasást az Alice Csodaországban címû b?l. és ehhez minden körülmények között ragaszkodott. Az egyetlen ond most az. Megmondták magának a fejesek. Kérdezzen csak meg egy jó orvost. hogy ez ménye. mindaddig. És maga meg én. hogy a kibekk sokkal többet tudok majd tenni. Többet nem tehetünk. ami viszont még beletelik egy-két-három évtizedbe. Szerintem egy évig lesz itt. Imádnak doktoro dit játszani. amíg a tudomány meg nem t a a megfázás gyógyszerét. mint egyesek. Celia elhatározta. de ennek c sak az az egyetlen prózai oka volt. egyedül va gyunk és megbízunk egymásban. hogy mások helyettem is vesznek be pirulákat. hogy munka ide. Ha az embereknek valami bajuk van valami olyan apróság . ki lehet ezt bekkelni. áruljuk nekik a gyógyszert. vízszintbe helyezkedünk és pihenünk. például az aszpirin. a recept nélküli szerek forgalma meredeken emelkedik a gyógyszeriparban mindenütt. és ez a mi nagy szerencsénk. Megfogadom a tanácsát. és nem ringatom magam ró színû álmokba. y az emberek legalább azt higgyék. és kókadtan üldögélt. Köszönöm. Lehet. Teddy legyintett. karrier oda. Celia. Hát maga soha nem vesz be semmil yen gyógyszert? Soha. De nem zavarja néha. ugye? Igen ismerte be a n?. Celia. hát akkor miért ne Teddy Upshaw legye n az? kutatóan nézett Celiára. en arról mesélt. Meredeken. Teddy hangja hirtelen óvatosabbra váltott. hogy egy icipicit értékesebbek. hogy egy alapos megfázás els? napját töltötte. mert a tisztelt amerikai vásárlóközö kik az ilyen szerekre. mint ahogy azt maga állítja. Teddy válaszolta Celia. Ami pedig magukat a recept nélküli szereket illeti. Én elfogadom a világot olyannak. de csak nagyon kicsivel. hogy meddig kell itt maradnia a Bray and Commo nwealthnél? Semmit sem mondtak. akkor t ne kapaszkodhatnánk mi is a farkába a Felding-Roth. Ha maga vagy én. hogy jobban lettek t?lük. akkor mit c sinálunk? Megmondom magának! Hazamegyünk. Lisa szokás szerint elbûvölten hallgatta az anyját. tudj a. ahogy hallom. bár remélem. mint a csap. hogy itt porosodjon. ami id?vel magától is meggyógyulna . Persze gondolom. Például Andr t. ez n tudunk változtatni. megfázunk. különös tekintettel a most ötéves Lisára és a hároméves Bruce-ra. akkor saját magukat akarják kezelni. aztán folytatta. Bruce ma kivételesen nem izgett-mozgott közben annyit. Szóval ha ez a rakéta úgyis száguld felfelé. Hát a megfázás elleni szerek? ellenkezett Celia. bébi! A végén meglátja. gyógyítsák a gyógyíthatat hûlésüket. hogy Alice egy parányi ajtónál ácsorog. én és miért ne lehetnénk poty asok a felfelé viv? röppályán? Egy pillanatra elhallgatott. amilyen. mint valami átkozott rakéta! Azért. soha nem fogja elhanyagoln i a családját. és közben ezt a munkát végzi? A válaszom két okból is nem .És mégis. Mikor esténk mindig két órát töltött a gyerekekkel. hogy legyek ?szinte. Ami a többit illeti. De még az a szerencse. és azt hiszem. hogy megérte. Van néhány tényleg jó dolog. Celia a téma komolysága ellenére elnevette magát. Igaza van a piaci részesedéssel kapcsolatban bólintott Celia . Teddy mondta Celia. hogy egy picivel igen. akik hogy úgy mondjam bennfentesek vagyunk. azoknál az a fontos. sok folyadékot zunk és beveszünk néhány aszpirint. Máso ig: valakinek úgyis árulnia kell ezt a sok ócskaságot. A férfi a hüvelykujja mellé felemelte a mutatóujját is. mint amekkorát uralhatnánk. Úgyhogy fel a fejjel. Azoknak is csak placébóhatásuk Teddy határozottan megrázta a fejét. El?ször is nem f megítélni az üzletágunkat. akik évi félmilliárd dollárt adnak ki arra. Remén yked?k egész hadserege. Nem fogják hagyni.

hogy talál majd rajta. papi! kuncogott Lisa. Szerintem akkor sem lett volna szabad meginnia jelentette ki Lisa makacs ul. mazsolas . Andrew letette Lisát... kiscsibém szólalt meg a hátuk mögött Andrew. Brucie meg van fázva. teljes. hogy ha meg vannak fázva és gondosan kezelik magukat. akkor hét nap alatt elmúlik a baj. hogy lefektesse a gyere keket. semhogy hûbel ebalázs módra megigya. mintha cseresznyés lepénybõl. aztán folytatta. s roppantul ízlett neki. Teddy viszont abban téved folytatta Andrew . és elkezdte keverni a martiniket. mert túl nagy. egyikük sem vet zre. Soha ne hajtsál fel semmiféle ismeretlen kotyv alékot. Alice sokkal okosabb volt.még egy kulcsot vagy valami könyvet. pulykapecsenyébõl és vajas pirításból keverték volna össze. akkor kell hozzá egy hét is. mint valami távcs?.. hogy ilyen csodálatos. Jaj. csokoládéból. de furcsa! szólt Alice. Celia már máskor is észrevette.. Milyen valószínûtlen. miután Celia beszámolt neki az irodájában lezajlott reggeli beszélgetésr?l. Miért nem? Mert nem vagyok fázós doktor... Teddynek igaza van abban. milyen melegem van? Jaj. megtörölte Bruce orrát egy papír zsebkend? vel. hogyan lehetne úgy ös szecsukódni. Hamarosan ki is i zet. madártejbõl. Most összecsukódtam. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva: Méreg.. aki utána megcsók olta Celiát. és reméli. jegyezte meg Celia. mint valami távcsõ. mire az újból lángra kapott.. boldog életet élhetek? * Kosztolányi Dezs? fordítását átdolgozta Szobotka Tibor. Miféle beszélgetésen? Majd a vacsoránál elmondom. Most azonban kis üveget talált rajta. Andrew pedig megpiszkálta a kandallóban pislákoló tüzet. Vajon mivel érdemeltem ki gond olta Celia . és magához ölelte. Hát persze. Hiába volt azonban odaírva: Igyál meg!. az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél. mami? szólt közbe Lisa. Huncut legyek. hogy fölösleges bármi mást tenni a megfázás ellen. Neked is felírhatok? kérdezte Celiától. Celia elnevette magát. El?bb megnézem mondta nincs-e ráírva: Méreg. A valóságban persze nem válaszolta Celia. Fûszeres báránysült illata csapta meg az orrát a konyha fel?l. Andrew felkapta a leánykáját. mint h gy az ember csak folyadékot iszik. és a k al átmentek a nappaliba. Most pedig felírok magamnak egy esti martinit jelentette ki Andrew. ha ez itt volt az el?bb mondotta Alice. hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegbõl. Celia feltette Alice-t a könyvespolcra. Az üveg nyakára papírsz elet volt ragasztva. aszpirint szed és pihen mondta Andrew.. Papa mondta Lisa . El tudod ûzni a betegségét? Nem. és látta. és elindult. Csakugyan. Ha n em. hogy ezek a megfázás elleni gyógysz . Nagyot nevetett a család. hogy mikor jött be a papa a szobába. Ma valami egészen hasonló hangzott egy beszélgetésen.n nem fér át. Szakasztott olyan íze volt. hogy a lányának határozott véleménye van a dolgokról. . erre pedig gyönyörû nagy betûkkel ezt írták: Igyál meg! Celia egy pillanatra letette a könyvet. De ez csak mese. Befejezték a vacsorát. s abból megtudhatja. Azt szoktam mondani a betegeimnek folytatta Andrew . amelyikre az van írva: Méreg.* Ugye nem lett volna szabad meginnia. akkor elõbb vagy utóbb rosszul lesz. hogy a szomsz s ebédl?ben Winnie August teríti az asztalt a vacsorához. Alice hõsiesen belekóstolt.. a gyerekek hevesen átölelték az apjukat. Teljesen igazad van. Egy percig sem feledkezett meg A ice arról sem. hacsak nem a doktor bácsi írja fel. körömcseppig.

Ami pedig a másik dolgot illeti: Andre z imént nagyon jó nem. amik az eldugult orrot hivatottak kitisztítani. hogy Andrew-nak igaza van. elolvasta az összetev?ket. és bármit hajlandóak megvenni. Sam mire célzott azzal. De hát mindenki azt mondja. ez nem kétséges. kitûn? ötletet adott neki. Celiának eszébe jutott egy öreg o rvos. ne mondj már ilyeneket! tiltakozott Celia. Volt még valami a táskában. Az els?. min t használnak. és a reklám szerint megvigasztalja a kis beteget. és szemügyre vette a benne lév? tubust. drágám? Ha mindenáron össze akarod kenni Brucie-t ezzel az ?srégi agaccsal. mintha nem is lett volna. Úgy elmúlt a meghûlésem. Mi történik az értékítéletével? Most értette meg. s?t veszélyesek is. Olyan dolgokra ébredt rá. akkor p dok neki ártalmatlan kis cukortablettákat. ez az úgynevezett dekongesztánsokban van. Er?s. és azt : »Azok a pirulák csodát tettek. Mindebb?l csak annyi következik mondta Andrew . vannak köztük ártalmasak. akkor akármit elhisznek. viszont arra b?ven elég . Andrew hirtelen abbahagyta. ami mindenkinek káros. amikr?l szeretett volna nem tudni.« Az id?s os kuncogva hozzátette: persze pirulák nélkül is pont így elmúlt volna. de aztán furcsa pillantást vetett Andre w-ra. annál sokkal jobb! . Jaj. hogy egy id?re lehet. Aztán ott vannak az orrcseppek meg az orrspray-k. Ép tanában olvastam egy kicsit utána ennek a témának. 2 . csak tessék. de különösen veszélyes annak. Andrew felnyitotta a dobozt. Használni sem fog neki. Tényleg kénytelen lesz? De képes lesz-e rá? És meg k nie? Tovább töprengett a dolgon. valóban kénytelen lesz egy id?re f elfüggeszteni a kritikus látásmódját. a Healthothermnek egy reklámcsomagja. aki még ügynökn? korában mondott neki valamit: Ha hûléses beteg jön be hozzám. hogy ha az embereket a megf elel? mennyiségû reklámmal bombázod. de te mindenképpen jobban leszel. hogy a megfázás elleni szerek tényleg segítenek! prot stált Celia er?tlenül. akkor vesekárosodást okozhat. amir?l Celia el is feledkezett: a Bray and Commonw ealth egyik termékének. De vannak bizonyos aszpirinhelyettesít? szerek amiket széltében-hosszában reklámoznak és nagy mennyiségben ért k . hogy igen. hogy Andr ew-hoz fordult: Szerinted használjam? A férje elvette t?le a dobozt. Néhány nappal kés?bb aztán visszajönnek. Talán ez a Healthotherm lényege jegyezte meg még mindig mulatva. csí llatot árasztott. aki tesz valamit a gyermekéért. csodálatos. miért ne. miközben kinyitotta az aktatáskáját és kirakta bel?le a haza ozott iratokat. hogy Bruce mellkasát bedörzsölje vele. hogy valami sokkal súlyosabb betegséget okoz magának. Mert egyb?l gondos anyává válsz. Majdnem minden kutató egyetért azza l. Igenis. A legtöbbször nem használ a phenylephrin túl kis mennyiséget tesznek bel?le a gyógyszerbe . Mert azt hiszik. Nem túlzás mondta Andrew határozottan. A megfázás eni tablettákban vannak antihisztaminok is. és emevette magát: Ugyan. Az ember megpróbál kikúrálni egy egyszer könnyen lehet. Elkezdett lapozni a könyvekben. hogy fel ll függesztenie a kritikus látásmódját .rek nem ártanak. hanem az anyjuknak. esetleg véglegeset és jóvátehetetlent. hogy az egyszerû. amik többet ártanak. Azért a veszélyes jelz? kicsi zás. Két dolog jutott az eszébe. Nagyon úgy festett. a inek eleve magas a vérnyomása. Celiának hirtelen egészen borús h angulata támadt. Akarod. hogy folytassam? Nem sóhajtotta Celia. A szert húsz éve forgalmazta szép haszonnal a vállalat a hûléses gyerekek mellkasát kellett bedörzsölni vele. Ennyi is elég. Érzéki csalódás az egész. Vagy a tudattól lettek jobban. pedig ezek fokozott váladékképz?dést eredményezn ek a tüd?ben. amelyek tartalmaznak egy phenacetin nevû vegyületet. amikbe több helyen papírszeletkék voltak beletéve. Andrew odament a kön yvespolchoz és levett néhány kötetet. Ha valaki túl gyakran és túl hosszú ideig szedi. Már Celiából is majdnem kipukkadt a nevetés. hogy segítenek. A legt megfázás elleni szerben mindenféle alkotórész össze van kutyulva folytatta. Nem is a kölyk ek készült. A gyógyszer nélkül is jo ttek volna. vagyis azokban a szerekben. de most annyira elbizonytalanodott. baja nem lesz t?le. hogy megemelkedjen t?le a vérnyomás. mezei aszpirin a megfázás legjobb ellenszere. Ahogy Andrew visszatette a könyveket a helyükre. Celia azért hozta haza . Az egyik ily egy phenylephrin nevû vegyület. Felmutatott egy telejegyzetelt papírlapot.

hogy éppen melyik termékr?l volt szó. és bár kétségtelenül értett a dolgokhoz.Nem szik. Az ötven év kör i munkatárs volt a cégnél. Miv el maga nemrég került az új helyére és nagy a felel?ssége az anyagi kockázatról nem is besz f?nökség nyugodtabban alszik. Keddi nap volt. akinek még láthatóan a fenekén volt a tojáshéj. Az Orrnál csak helyettes osztályvezet? néhány évvel id?sebb Wilson er?sen ?szült. Teddy Up shaw értékesítési igazgató és az ifjú Bill Ingram termékmenedzser képviselte. szorgosan ügyködött. hogy az ügyfél elégedetlensége esetleg az állásába fog ker Celia tudta. s legalább egytucatnyi reklámember jöt e és ment ki rajta annak megfelel?en. A Dexter Wilson nevû harmadik fejtette ki az elmúlt órában részletesen a dolgokat. ahol a forgalmi dugóban vesztegl? autók és tüle ked? gyalogosok csatáztak és áztak a hóval kevert ónos es?ben. A negyvenharmadik emeleti tárgyalóban folyó tanácskozáson a Bray and Commonwealth reklámprogramját tekintették át. az ügynökség középkorú agytrösztje láthatóa kecskeszakállát simogatta és a lábával csoszogott. ami osztatlan megdöbbenést keltett. hogy Celiának az az érzése támadt. hogy ha lett volna h?mér? a reklámügynökség tárgyalójában. Celia már eldöntötte magában. és közölte. s?t némi megkönnyebbülést . hogy sikerült felkeltenie a partnerek érdekl?dését. hogy inkább el?bb. hogy ? is ott lesz a megbes zélésen. hogy bármikor kirúghatják ?ket. mondta Celia az asztal túlsó oldalán ül? reklámügynökségi képvisel?knek. Bladen. Sam rezzenést elen arccal ült tovább. Érezte. hogy lia megkapta volna az új beosztását. és jelentést tesz utána. kifogás talan öltönyben feszít? Orr vezette az ügynökség küldöttségét. aminek a reklámkampány-tervezése még azel?tt megkezd?dött. miképpen reagáljon a h takra. hogy most mit válaszoljon és egyáltalán hogyan kezeljen engem . vajon egyetértett-e a megjegyzésével. Most éppen a H ealthotherm került terítékre. fantáziátlan és szürke em ult. mint a Felding-Roth egyik vezet? tisztségv isel?je. és atóan gondban volt. A Quadrille-Brown ügynökség a Burlington-House nevezetû épül etben székelt az Avenue of the Americason. akkor az hirtelen zérus alá volna. Érezte. Celia és a Bray and Commonwealth négy munkatársa az nap reggel érkeztek autóval New Jerseyb?l New Yorkba a Quadrille-Brown reklámügynökséggel me gbeszélt találkozóra. és Celia eltûn?dött on. talán beszéd helyett is. meghagyva a köve z? lépést Kenneth Orrnak. ami a fels? vezetésben történt változás után érthet? is volt g eltelt hatvan percben olyan szertartásosan és ünnepélyesen ismertették a programot. hogy van-e egyáltalán valaki ebben az üzletágban. mint mikor a lobogó tûzre egy vödör vizet zúdítanak. Közben minduntalan nyílt és csukódott az ajtó. csatlakozott hozzájuk. gondolta magában. hogy a reklámügynökségek munkatársai nagy pénzeket keresnek. attól tartott. és hogy szerintem miér ez az ügynökség amelynek a munkájával id?közben megismerkedtem ennél sokkal jobban is do i. A sima modorú. hogy miért: Csak megfigyel?ként leszek jelen. Mr. Orr mondta gyorsan Celia a kereskedelmi osztályvezet?höz fordulva . egy baptista prédikátor komolyságával beszélt. akárcsak az egész délel?tt folyamán. De én egy szót sem fogok szólni. január közepe. majd azt is világosan megmondta. ha valaki rajta tartja a szemét ezen a holnapi találkozón. Eg A hatás olyan volt. borzas. miért nem tetszik nekem a reklámmódszerük. A reklámügynökség negyedik képvisel?jének csak a vezetéknevét tudta Celia Bladennek A férfi a büszke helyettes kereskedelmi osztályvezet? titulust viselte. ne m kell tovább tépel?dnie azon. de számolni k kell azzal. aki nem visel valami hangzatos címet . Oké. Kint cudar id? tombolt. mint utóbb félreteszi valami ártalmatla b posztra. és nyomban arra az iménti megjegyzésr e ragadtatta magát. aki már el?z? este New Yorkba érkezett. Sam Hawthorne. hogy mi történt. A hosszú mahagóniasztalnál ül? Al Fiocca. Beszéljünk nyíltan arról. a fiatalos kereskedelmi osztályvezet?nek. Sam jelenlétére való tekintettel a reklámügynökség elnöke is beköszönt a délel?tt fo Sam még el?z? nap felhívta Celiát telefonon. különféle graf kat és reklámterveket osztogatott a Celia vezette gyógyszergyári képvisel?knek. Celia most Samre pillantott. ez a maga mutatványa sz. egy tribünön áll és fogadja az el?tte elhaladó ezred szalutálá Hát nem valami díszes ezred. A Bray and Commonwealthet Celián kívül Grant Carvill marketingigazgató. vörös hajú Ingram egy éve végzett a Harvard Business Schoolb láthatóan energikus volt és lelkes bár eddig még nem adódott túl sok alkalma a bizonyításra Sam Hawthorne valamennyiük fölött állt. Celia arra g ndolt. hogy a reklámügynökségi négyes azt latolgatja magában. A kölyökképû.

Dehogy. szóval ez Bladen keresztneve. Hanem a mamája. Az el?adott változatok egyikéhez sem ragaszkodunk foggal-körömmel. Hirtelen mindenki bólogatni kezdett az asztal körül. de nem is használ. De anyuci lesz pre mier plánban. Legyen minél életszerûbb! Anyuci mégis boldog folytatta Bladen. mert miután áttanulmányozta a Bray and Commonwealth aktái t. Érdekes gondolat szólalt meg Kenneth Orr lassan. aki tenni akar valamit. De igen bólintott Celia. Lám. Szívese dolgozunk ki új javaslatokat. mint ahogy azt Mrs. Maga szerint is az. vagy ha igen. Szerintem a ja vasolt új megközelítés helytelen. aki jó mama akar le ni. hogy hozzátegye-e Andrew megjegyzését. A tárgyalóban az összes szempár rászegez?dött. miután bedörzsölték a mellkasukat Healthother mel. azt az édesanyát. úgyhogy miért udvari unk itt egymással?! Senki nem mondta. Elég volt! vágott közbe határozottan a kereskedelmi osztályvezet?. Az igazság kedvéért hozzátenném. még miel?tt Celia válaszra nyithatta vo na a száját. hogy ilyen hangnemben beszél bizonyos régebbi termékekr?l. de egy kis tupír mi ndenképpen rájuk férne. akkor csak a háttérben. Igazán nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. Celia gondolatban tisztelgett Andrew-nak és folytatta: Utánanéztem.ott az arcokon. ahol mostanáig dolgozott. Mrs. hogy Orr és Dexter Wilson élesen. az is eszembe jutott. a köténye kis félrecsúszva. amit ez idá hallottam. hogy tíz évvel ezel?tt kiválóan megfelelt volna. Nagyon érdekes. Kínos csend lett. Nem is a kölyköknek készült. És t sürg?sen elfeledkezni Andrew-nak arról a meghatározásáról is. mit beszél.. hogy a múltban túlzott óvatosságból tényleg korlátozták a reklámügynökség munká t a lehet? leggyorsabban fel akarta számolni. de ma már régen tú dta ?ket az id?. Igen. akkor. úgy vélte. Ingramot elöntötte a tûz. A megkönnyebbült anyát. Ezenkívül pedig soha t halljam. mégpedig a kicsit tépett anyuci. Az anyukája. Celia tudta. Ám Kenneth Orr. vajon nem éppen a mi cégünk utasításai és megszorításai miatt születtek ilyen vérszegény ötletek? Látta. akárcsak a régi. vagy akár az önét is továbbfejlesztjük. hogy ilyen rugalmasak mosolyodott el Celia . hogy megtartja magának. gondolta Celia. aki bemegy az üzletbe és Healthothermet vásárol. hogy beteg gyermeke jobban legyen. és gyilkos pil tást vetett a beosztottjára. Ez az alapelképzelésem nemcsak a nyomtatott. Talán így könnyebben el?relépünk. hogy ez az ?srégi ragacs ne t. lám szólalt meg végül Kenneth Orr. A reklámjainkon mégse m látszanak az édesanyák. aki tett valamit a beteg gyermekéért ezért most jól érzi magát. Soha nem vádoljuk az ügyfelünket a saját reklámtevékenységünk . mert azt hiszem. Végül aztán Blade a vizesnyolcas nem bírta tovább. hát persze hogy így van! Ha akármelyikünk felvetett valami klassz ötle tet. hogy dobjuk ?ket a szemétre. És nem ennek kellene történnie? kérdezte finoman Dexter Wilson. Megkönnyebbült és már sokkal nyugodtabb i . Mrs. Több mint érdekes szúrta közbe Bill Ingram. leintette a kollégáját. Tényleg ?srégi termékekr?l van szó. Jo dan. De aztán úgy döntött. Az ifjú reklámszakember lelkesen bólogatott. vagy megpróbálta kicsit feltupírozni a maguk ezeréves termékeit. és azt találtam. Elnézését kérem. hanem az anyjuknak . Ezt a sok ökörséget! csattant fel valaki. a fiatalság kiállt a fiatalság mellett. Jordan szólalt meg Kennet rr simulékonyan. az az érzésem. Úgyhogy ha tényleg nyíltan akarunk beszélni. Jord n javasolta.. Én a kép el?terében akarom lá boldog anyát. Celia azon gondolkozott. azért mindenképpen ott kell lennie a képen. Mintha egyenesen a kölyök betegszobájából jönne. Átkozottul jó. de tisztelettel néznek rá. akinek az arca hirtelen dühében a hajzatával lett egyszínû. Egy rakoncátlan tincs a hajában. A kölyök lesz majd a háttérben. d? Aha. Nem haragszik é te? kérdezte Celiától. hogy a reklámképeinket évekre visszamen?leg mo gyerekek uralják. Persze hogy az. Örülök. egyik szemöldökét felhúzva. ezt valamennyien tudjuk. ki feszülten figyelte Celiát. akkor tegyünk úgy. megfontoltan. akik boldogok és elégedettek. mert mindarról. Láthatólag me gyben mulatott a dolgon. Úgy látom. Az ifjú Bill Ingram volt az. Profik vagyunk és felel?sséget vállalunk minden reklámkampányunkért. mely szerint talán ez a Healthotherm lényege. hanem a televíziós re a is vonatkozik. és elemi er?vel szakadt ki bel?le a szó. Csakhogy nem a boldog vagy szomorú gyermek az. El?ször a Healthothermet akarom megtárgyalni magukkal mondta. izza erénykedett. A mindenit.

Például az illatra. A gondolatai aztán visszatértek a munkájához. De vajon meddi ell még így dolgoznia? Ha Teddy Upshaw jó jósnak bizonyul. Celia magyarázta Sam Hawthorne . hogy zseni a f?nökasszonyom! Alig egy hónappal azután. hogy maradjon meg ez az elnevezés. hogy minden rendben a gyerek körül. Az ifjú Bladen az Új Healthotherm bef atásában is szerepet játszott. mint emcsak azoknak az emlékezetében ragadt meg a reklámmondat. Mert akkor átkeresztelhetnénk Új Healthotherm -re. ez valami bomba ötlet volt! Mind tudtam. hallották a hirdetést vagy megvették a sampont. Teddy Upshaw egy négyszemközti beszél getésükön Celia irodájában így fogalmazott: Celia virágom. Celia azt javasol a. hogy a maga megjelenése a jöv?re nézve több mint biztató. Aha! Vég pnak valami újdonságot az ügynökeink. de amíg ilyen eredményeket produkál. Fantasztikus ötl et. Mrs. de a flakonokra hatalmas méretû nyomtatott betûkke l kerüljön rá még egy szó. Mindenesetre megfogadta Sam Hawthorne tanácsát. Újabb négy hét alatt a hatszoros eladá plázódott és a megrendelések szûnni nem akaróan érkeztek a Bray and Commonwealthhez. és eltûn?dött. Mrs. aztán rábólintott. ami más recept nélküli termékek forgalmának fellend Még mindig pontosan tudni akarunk mindenr?l. Grant Carvill. a rádióban és a sajtóban a reklámhadjáratot. abban teljes az egyetértés. Jordan szólt közbe Bill Ingram. Valamit változtathatnánk a n. Végre elkezdhetnek fecsegni valami korszakosan újról.mert tudja. Az egyik ilyen cikk például a fantáziátlan B & C Sampon névre hallgatott. hogy új image-t talált ki a már meglév?. és az újságok is többször felhasználták. hogy az Új Healthotherm mel kapcsolatos terve ami boldog mami projekt néven vált a cégen belül ismertté olyan m ? eredményeket fog hozni. és egy id?re szögre akasztotta a kritikus látásmódját. hogy maga nem akármilyen n?. és cikkének ezt a cí EGY LEGKEVÉSBÉ SEM GYENGÉD ÖLELÉS ÁLMAI ELNÖKÉT?L Az ilyen és ehhez hasonló epizódok példátlan figyelmet keltettek az ÖLELÉS sampon irá és a kereslet fantasztikusan megugrott. hogy Sam mosolyog. mert talán még tanulhatunk is valamit magától. hála a Healthothermnek. Az mindig segít. Howa rd Bladent és Bill Ingramet. akik látták. amit átél. Nem lesz nehéz változtatni a terméken buzgólkodott Carvill. semmi fontosra. valóság-e és hogy kis i el ezel?tt vajon hogyan vélekedett volna err?l az egészr?l. S?t a negyedik héten olyan nagykereskedelmi rendelésözön árasztotta el a céget. Celia ösztönösen megérezte. Nagyszerû! lelkendezett Bladen. az ÖLELÉS . Mrs. és rámosolygott Celiára. mert úgy érzi. addig te jesen szabad kezet kap. Csak valami apróbb változtatásra gondolok. de ezúttal ward Bladen irányításával. akit id?közben el?léptettek. hogy a Quadrille-Brown reklámügynökség összehangoltan beind tta a tévében. És még valami. régebbi termékeknek. a Bray and Commonwealth marketingigazgatója el?rehajolt. a . Közvetlen ez alá került a szlogen: Oly gyengéd. de most már látom. Ahogy elnézte a két fiatalembert. Celia és az Új Healthotherm sikerei persze nem maradtak titokban a Felding-R oth csúcsán székel?k el?tt sem. hogy a férfi mindenáron mondani akar valamit. hogy mindaz. örökösen aggódó Dexter Wilsonon. Celia észrev ette. Ez az igazi csapatmunka! Celia közben azon töprengett magában. Úgy is volt. a Healthotherm-eladások meghatszo k. azt hiszem. és végül átlépett a komoly. Jordan jól kifundálta. hogy k maradt a döntéshozatalból. Ce liának az volt az érzése. Dexter Wilson bólintott. hogy nyil vánvalóvá vált: mindez még csak a kezdet. Ebb?l következ?en automatikusan beleegyezésüket adták 1964 fo yamán minden olyan beruházási költséghez. hogy kikkel fog szorosan együttmûköd a jöv?ben a Bray and Commonwealthnél és a Quadrille-Brown reklámügynökségnél. Celia még a legoptimistább pillanataiban sem gondolta. akkor csak egy évig. an. mint amilyeneket hozott. de az értékesítésen dolgozók legnagyobb örömére nemzeti szállói an bukkant fel a rajzfilmekben. Új Healthotherm ízlelgette a szavakat Teddy Upshaw. A vegyészek majd ho nak az egyik összetev?höz. Celia módszere az volt. A részleteket még finomíthatjuk jegyezte meg Orr. Megint a Quadrille-Brown ügynökség dolgozta ki az ÖLELÉS reklámprogramját. A The Wall Street Jo rnal például egy vezércikkében a Fehér Ház legújabb adótervér?l beszélt. vajon miért.

Nem sokkal kés?bb az érdektelen termékeket mind kiárusították. akik javasolták. Írjon nekem egy részletes jelentést. megkérdezte: jó valamire ez a System 5? Már megvizsgáltattam a vegyészeinkkel. A férfi tátott szájjal bámult rá. Ez megszokott és elfogadott módszer volt a szakmában. aztán így szólt: Azt javaslom. és javasl t tett a michigani cég s ezzel a System 5 nevû. és ha jó om. A System 5 gyártását néhány jól képzett szakemberrel együtt átvette a Bray and Commonw Jersey-i gyára. úgyhogy nem kellene nulláról indulnunk. és bezárták a michigan t. Bill utasította a fiút. Szóval tabletta formájában is árusíthatnánk a System 500-at. emlékezvén Andrew lesújtó véleményére a hûlés elleni szerekr?l. hogy néha elfelejtem. Tudja. az nagy dobás lenne. Ingram Celia támogatásával újabb és újabb innovatív marketin ?. Azt mondják. hogy ez még hiányzik a kínálatunkból. Celia tudta. Az az igazság. gondolta. Van töb ermékük is. Igen. hogy az eladó nem is tudta. már be van vezetve a piacra. de a legtöbb újdonság nem is állta ki a próbát. mint valami egészen újjal kísérletezni. és ami még fontosabb. és a szert átkeresztelt tem 500-ra. szemétkosárba dobva az addigi zöld üveget. ez tényleg fontos. hogy oké. De a System 5 jó arra. Néhány nappal kés?bb Celia megbizonyosodott róla. hogy gazdasági szempontból hasznosabb egy már ismert terméket adaptál ni.nyom nélkül eltûnt a színr?l. Átnézem. de emmivel sem gyengébb annál. hatásosabb lett. Annyira belemerültem a munkába. és bukásáv rántotta azokat is. mert ha híre megy. de az egyetlen érdekes köztük a System 5 nevû hûlés elleni kanalas o sság. hogy közvetle n a név alá kerüljön oda még egy sor. Hát nem olvasta az el?terjesztésemet? Az asszony az asztalán tornyosuló irathalomra mutatott. Carvilln láltak egy jó kis helyet. Nemcsak hogy csillagászati összegeket emésztett f l egy-egy termék piaci bevezetése. Na. Mrs. Zabálni fogják! Bocsáss meg. mégpedig úgy. ha már az ú somagolás megszilárdította helyzetét a piacon. megsz dulnánk a fölös gyártmányaiktól és megtartanánk a System 5-öt. hasonlóképpen. hogy szervezetten indíthatnak támadást a nyomorult nátha ellen. mint amit mi magunk fejlesztenénk ki. narancs-arany színû modern csomagolást rendelt egy h ozzáill? mûanyag tartóval. ? hozta például azt a hírt is. Ingram végigsimított szokásosan borzas vörös hajzatán. Az a két nulla ott a végén magyarázta Ingram Celiának arra utal. vagy letették valami kevésbé fontos posztra. Biztosan itt van eze k között. nem sokkal utána. Celia. hogy otthagyta-e az ügynökséget. Jó. hogy feltûn?. akkor az ár az egekbe szökött volna. hogy Michiganben eladó egy kis gyógyszervállalat. mondja. Bill Ingramet bízták meg a System 5 továbbfejlesztésének és értékesítésének megszerve Azzal kezdte. hûlés elleni szer megvásárlására. jöhetünk a tablettával! Miféle tablettával? Bill fájdalmasan pillantott Celiára. és hogy így er?sebb. hogy az ügyvédek kit kép iselnek. hogy a szert ú rveztük. Az összetev?k és a . hallgatom. Aminek ered ként. hogy a vegyészeink valóban vált attak egy-két apróságot a gyártás hatékonyságának fokozására. Megint azzal nyugtatgatta magát. Mindenesetre ezt az itteni nyüzsgést nagyo n élvezem. Ezt nevezem! Ett?l olyan érzése támad majd az emb ek. Jordan. hogyan rohan az id?. Nem világrenget?. Celia soha nem tudta meg. Ha megvennénk ezt a michigani céget. Andrew! gondolta Celia. Celia a kapott anyagot tanulmányozta. az ifjú Bill Ingram léphetett el?bbre (Ce lia jóvoltából) és átvehette a marketingigazgatói állást a veterán Grant Carvillt?l. hogy e gy nagy gyógyszergyár érdekl?dik a cég iránt. hogy valóban jó az ötlet. beszélek Sammel. Bill Ingram a szokásos h?fokon lelkendezett tovább. egy közvetít? jogi cégen keresztül a Felding-Roth csendben és feltûné megvette a kis vállalatot. Felírta egy papírlapra: System 500 A hûlés SZISZTEMATIKUS ellenszere És Ingram kezébe nyomta a papírt. és hogy már másfél éve vezet and Commonwealtht. amire k . Fél év múlva pedig. hogy c sak egy év de aztán rögtön eszébe jutott. vis sza akarok kerülni a receptes gyógyszerekhez. ha Ádám-Évától kellene indu nk. A Bray and Commonwealthnél pedig. ahol mint valaki epésen megjegyezte aktákat fog tologatni a ko engedményes nyugdíjazásáig .

ami egy távoli országgal. hónapokkal a temetés utá esültek Jordanék. Celia szerette volna. Brucie sok mindenben hasonlít rád mondta végül Persze a nyolcévi házasságuk nem volt mindig felh?tlen. piacra dobjuk a családi System 500-at ez is szerepel a feljegyzésemben . le gjobb lesz. Ami a gyerekeket illeti. Los Angeles egyik külvárosában állítólag zavargásokra és gyújtogatás or. hogy túlél mindent és mindenkit. amit nekem válaszolta Andrew gyöngéden.yanaz volna. érzékeny és jó humorérzékû kisfiú lett.. és hogy a szám is mutatja. amit csinál. és annak ellenére. kise rek és kipukkadt bel?le a nevetés. jobblétre szenderült. kilencvenéves korában * Beetle=bogár. mégpedi abban a hatalmas flakonban. Winston Churchill. komikusan. mindig eszébe jut a kora jegyezte meg Andrew. Celia odament hozzá. vigyorodott el Ingram. hogy elfogadtatott a kongresszu ssal egy szigorú polgárjogi törvényt. hogy többször is meghívták. Az egész család otthon volt. és csak úgy rázta a nevetés. Jöv? télen folytatta Ingram tántoríthatatlanul . amit a keresked?k maguk között csak a Te-jó-ég! méretûnek hívnak Bill! emelte fel a kezét Celia.. mint Lisa. J yt Kennedy elnök gyilkosának. Az ötéves Bruce-ból ellenben szelíd. egyszer-kétszer alaposan . szomorúsággal. akir?l mármár úgy l tt. hogy hamarosan megkezdik a két országot összeköt? tenger alatti alagút építését. amikor csak lehetett. Azt hiszem. hogy Celia a munká a miatt gyakran elutazott és néha napokig is távol maradt. Ennek System 50 lesz a neve. elbûvöl? liverpooli fickó. nevetéssel és emberi gyarlósággal. Természetese ekeknek készül? változatban hígítani fogjuk az összetev?ket. Ha rólunk hall. De külön reklámoznánk és így kett?s megvilágításba kerülne a dolog. Már értem a logikát: kisebb szám. Vietnammal v kapcsolatos.. To is úgy tûnt. A britek és franciák magabiztosan kijelentették ahogy az elmúlt százötven évben már s lanszor . hogy inkább meg?r etlenségét meg azt a szerény philadelphiai otthont. ba nemzeti perlekedés közepette új lobogót választott. er?s egyéniség. de min denki sajnálatára Mildred egészségi okokból egyre kevesebbszer tudott jönni. Több védelmet igényel. nagylelkûséggel . Am nem sikerült. Négy hetyke. hogy a kicsik gyakrabban lássák a nagyanyjukat. Celia eg s jegyezte Andrew-nak: Brucie nagyon érzékeny. halkan. a gyerekek együtt vacsoráztak a szüleikkel. de a jelek szerin t nem is volt rájuk kíváncsi. Wattsban. Andrew réges-rég nem látott apja meghalt. Ne mondja tovább szakította félbe Celia. ami ritka élvezetnek számított azóta. Lisa már betöltötte a hét évet és második osztályba járt. amir?l véletlenül. és átölelte. nag lentkezett és soha nem látogatta meg a családot. mikor tudományát csillo a. Andrew felvet hogy költözzön hozzájuk. különösen büszke volt a folyamatosan szókincsére bár alkalmanként még összekeverte a szezont a fazonnal. Az Egyesült Államokban pedig a kongresszus csekély figyelem közepette elfogadott egy úgynevezett Tonkini-öböl határozatot . és amelynek következményei elidegenítettek egy generációt és kettészakították A Ma este feltétlenül nézni akarom a híradót mondta Andrew Celiának egyik este 1965 gusztusában. és most már ? is együ nevetett Celiával. ha leírjuk ?t. Még nem látta az unokáit. de az anyós kitért a szíves invitálás el?l azzal. mikor egész családokat ver le a a hûlés. Andrew anyja átköltözött Európába. Mit szólna egy kis aszpikos csomagolású System 500-hoz? Az utasellátónak? Nem rossz ötlet. komolyan vette a tanulást. Feleségü enni egy er?s. Akkor azt kell tennie. az élet a szokásos módon folyt tovább tragikusan. Oswaldnak megölésében vétkesnek találták és halálra ítélték. Hogy valamennyire bepótolják az elmaradt együttléteket. Állítsa már le mag végül is tetszik. ahol jó harminc éve lakik. tele konfliktusokkal. a valószínûtlen en meghódította zenéjével a világot és valóságos Beatle-mániába taszította az emberiséget. Celia érezte a szomorúságot a férje hangjában. az Johnson elnöknek igen. S míg Celia meg a recept nélküli szerek ily gyümölcsöz?en egymásra találtak.. nevezetesen. jó asszonyt. Celia édesanyja régóta kínlódott az asztmájával és az utóbbi id?ben rosszabbodott az állapota.

Ha tényleg ez az óhajod. mint a mi védett családu nk. akkor kívánom. A dilemma az mondta másnap Celiának Sam Hawthorne . és kinyitotta. Celia odahajolt és megcsókolta Andrew-t. Én is egy ilyen véd?burokról akartam vel beszélni. és ezért kapott szabad kezet a Bray and Commonwealthnél. Ne. De örömmel köz . Szomorú és rossz dolog. odament hozzá és sürgetni kezdte A ndrew-t. Még nem sokszorosítottuk. ami egészen más. hogy amit itt ma láttál. Az asztalán lév? i rattartók közül kibányászott egyet. Andrew habozott. aztán hozzátette ?t hamarosan rá fogsz jönni. hanem helyette rögtön eljönnének hozzánk. Nemcsak megideologizálod? gyanakodott Celia. orvosokhoz. kivéve ilyenkor. Brucie. Andrew mint például a Healthotherm vagy a System 500. hogy sikerüljön. És még valami: ha az emberek nem vennék szép szorgalmasan ezeke t a szereket. Nem okoztak eg ymásnak nehezen vagy soha nem gyógyuló sebeket. A gyerekek is ott ültek a szobában. és éppen ezért örülnék. hogy az a munka sokkal fontosab b. de aztán folytatta. amit nem helyeselsz a mos tani munkámban. papa. Sam irodájában ültek. mikor Watts k itûn? drámát szolgáltatott a tévétársaságok számára aznap és öt további lidérces napon és éjs Úristen! mondta Andrew megint. ami nem Celiával vagy a c saláddal volt kapcsolatos. hogy Bruce egész testében reszket és hangtalanul zokog. de néha megtörténik. ahogy szörnyûbbnél szörnyûbb képsorok követté ló házakról. El?bb-utóbb kell tudnia. arra. A szegénység és nyomorúság lázálma vált valóság n. fosztogatásokról. Továbbra is nyomasztották a watts i zavargások képei. így van. csakúgy. hogy te kiszállsz-e a buliból vagy sem. Így van bólintott Celia elgondolkozva.összevesztek. hogy kapcsolja ki a készüléket. sebesülésekr?l és halálról. rombolásról. sokkal sikeresebb. de ezek a civódások soha nem léptek túl egy bizonyos ponton.. Celia tovább simogatta. mikor a híradó rá . valami ilyesmire. mikor a tévé képerny?jén feltûntek a wattsi zavar ok képei. Celia látta. elia. személyes gondja. attól függetlenül. ha egy napon visszakerülnél a receptes gyó khez a Felding-Rothnál. az gyakran megtörténik. de már rengeteg gyötr?dést okozott neki és csak nem akart. mint azt bárki is várta. Van itt valami.. El tudod hinni. brutalitásról. hisz mind a ketten tudjuk. indent megtettek annak érdekében. Azt hiszem. hagyd! kiáltott fel Bruce. gépiesen válaszolt. amir?l a világ nem akart tudomást venni. Kés?bb. úgyhogy az utolsó kockáig végignézték a rett s tudósítást. Mindketten tudták. anyu! tiltakozott Bruce magánkívül. Andrew már csak reflexszerûen. hogy védelmezzék és meg?rizzék. Egy pillanatig habozott. nem tudott megoldódni. hogy jó házasságban élnek. hogy van olyasmi. akkor rövid id? alatt öss ecsapnának a fejünk fölött a hullámok. hogy túlságosan sikeres a mu kájában. Celia azonnal felpattant. ki adja el nekik. a Felding-Roth központjában. Tudom. de azért. a mi orszá unkban? Valamennyien olyan feszülten figyelték a rémes képeket. Holnap kérni fogom az áthelyezésemet. Id?közben viszont kibékültem egy-két dologgal. hogy a recept nél erekkel kötött házasságom ideje lejárt. és azt válaszolta neki: Igen. amit csinálsz. mint egy sorsdönt?. azé a szenvedésé. az arcán pedig pa takokban folynak a könnyek. hogy létezik odakint egy olyan világ. körülöttem is van. Csak nem a recept nélküli szerek burkára gondolsz? De. nyugtatgatta. hogy ez itt történik. arcpirító nincstel r?l árulkodó Charcoal Alley-i nyomorgettóban. Mert rólam van szó? Miért ne? Elvégre a kis feleségem vagy. Nagyon neheztelsz rám érte? Egy kicsit talán igen. Túl sokan élnek közöttünk véd?burokban. hogy csak a tudósítás vége fe tte észre Celia. Én is nagyon szeretlek. Maga az aranytojást tojó tyúk. S . Andrew így szólt: Ez az egész iszonyúan ny sztó volt. Ütötték az embereket. Úristen! akadt el Andrew lélegzete. helyesebben szólva. hogy nem kell további ideologizáláson törnöd a fejed. A megbeszélésen Celia áthelyezését jelenlegi beosztásából. mikor a gyerekek már lefeküdtek. mert úgy döntöttem. úgyhogy végül teljes ndegy. Mosoly suhant át a férje arcán. ami biztosan érdekelni fogja folytatta Sam. Az emberek továbbra is venni fogják a kuru zslószereket. Büszke vagyok rád. hogy pénzügyi kimutatások van ne. de hamarosan eljut az igazgatótanács minden tagjához. akit szeretek. a vad kig elkeseredett feketék és az ?ket ostromló rend?rség között a borzalmas. Ezt persze nem e mlegetted sûrûn. de jól válaszoltál Brucie-nek.

Mikor az igazgató letette a telefont. minden szót háromszor is meggondolt. ztán így szólt: Szerintem a recept nélküli szerek forgalma nélkülem is ilyen szinten marad. Andrew tagoltan. feszes hangon. Rossz napunk van. akkor újból el?adom a mondókámat. Bede's vezet?je hivatalos. amit a lelkiismerete diktált. Gratulálok. Gondolja. Azok után. legyen türelemmel még néhány hónapig. ll Ingram az utóbbi id?ben kin?tte magát. és ezt mind a ketten tudjuk. De tudom. Nem tudom és nem is fogom! És követelem. és telef onáljanak az orvosi végrehajtó bizottság tagjainak. hogy ilyen mértékben. hogy javulta z eredmények. Addig várakozz . A legtöbb f?orvosnak most bent kellene lennie a k ban. Andrew lehangoltan bólintott. valamennyiünknek. Persze a sikerében kicsit szerepe van annak is. De ez akkor is fantasztikus teljesítmény. hogy a receptes gyógyszerek forgal ma visszaesett. hadd figyelmeztessem arra. de ezúttal hivatalos formáb n. mégsem hallgathatott tovább. Péntek dél volt. Sweetin iadta az utasítást a titkárn?jének: Keresse meg nekem az igazgatótanács elnökét valahol a v . mert akkoriban én is pont olyan romlott és gyáva voltam. Mintha a szívéb?l hasította volna ki a szavakat. mert nem volt beszámítható állapotban. a receptes gyógyszerek forgalma nem valami fényes. mint maga. úgyhogy esetleg azon a területen nagyobb hasznomat vehetnék . hogy cs ak azt tette. Aztán az íróasztalához ment. És most mi fog történni? Néhány percen belül összeül a végrehajtó bizottság. Rendben van. Andrew. Miel?tt további lépéseket tesz. aki az átvirrasztott éjszaka után kimerült vo t és különösen ingerlékeny. hogy nem rágtam meg ezerszer a dolgot? De. hogy éppen mit csinál. Csak biztos akartam lenni benne. De kérem. No ah Townsend e pillanatban a kórházi rendel?jében fogadja a betegeket kezdte Andrew. Leonard. a jog szerint nincs más lehet?ségem. Be fogjuk hívni. Ebben az évben viszont már zenöttel és a profit is ilyen arányban emelkedett. Véleményem szerint nem alkalmas az orvosi hivatás betöltésére. hogy mi történik. Leonard Sweeting irodájá álltak egymással szemben. de a kórháznak is. Townsend gyógyszeres befolyásoltság alatt van. sejtettem. Dr. megfontoltan beszélt. mint mondta. Amit már négy évvel ezel?tt meg kellett volna tennie. akkor a rész leg a Felding-Roth teljes forgalmából tíz százalékkal részesedett. Gondolta persze. de azt álmában sem merte remélni. azonnal hagyja félbe és jöjjön ide. ha abszolút biztos a dolgában és pontosan felmérte a cselekedete következményeit. hogy azonnal intézkedjen! Andrew vad te kintettel nézett a felettesére. Sweeting az órájára pillantott. És talán majd találunk valami na n érdekes dolgot magának. De efölött napiren térek. Egy percig töprengett. Jézusom! sápadt el az utolsó mondat hallatán az igazgató. Hazudik vágta a szemébe Andrew . Legyen nyugodt. akkor maga meg a munkatársn?i tegyenek félre minden egyéb munkát. 3 Andrew farkasszemet nézett a kórház ügyvezet? igazgatójával. Jordan mondta a St. A kutyaúristenit! fakadt ki Andrew. Beszéd közben Sweeting busa szemöldöke szokás szerint fel-alá ugrált. azt nem válla lom. Azonnal le fogunk ülni tanácskozni a tárg alóban. az ? hibájából. hogy befogják a s ukat és behunyják a szemüket. Továbbá. fáradt grimaszt vágott és hirtelen felenge dett. szigorú arckifejezéssel. és felvette a telefonkagylót. A partnerem. de maga meg a többiek úgy döntöttek. Szinte vibrált közöttük a leveg?. Dr. tudomásom szerint ezen a héten értelmetlen halált halt az egyik bete e ebben a kórházban. Andrew. Viszont. Mikor maga a Bray and Commonwealthhez került. hogy csak ak kor lépjen. hogy el bb-utóbb kiborul a bili. Sam mosolyogva becsukta az irattartót . Muszáj tennem valamit morogta Leonard Sweeting.m rámutatott az egyik számra. Az ügy életbe vágóan fo a ezzel megvan. és azt mondta félig-meddig magának: Úgyis tudtam. Celia! Köszönöm válaszolta az asszony végtelenül boldogan. amit itt most elm ondott nekem. A szaván fogjuk bólintott Sam. De ami a múltat illeti. és talán még a betegek veszélyezteti. Mindegy. miko r mindketten tudtuk. mert gyógyszerfügg?ségben sz enved. Az igazgató felsóhajtott. Tu dtom szerint Dr. nem tudná leg zt az utolsó részt elhagyni? Most már kérlel? volt a hangja. Engem most c sakis a jelen érdekel.

És bár megvoltak a maga korlát ennek az ellen?rzésnek. és Townsend azon nyomb an adott neki egy penicillininjekciót. Noah Townsend továbbra is jó diagnoszta maradt. és majd ? maga is utánameg y. Várni. Eddig a hétig. Az injekciót követ? napokban Wyrazik torkáról lement a gyulladás. és többet volt otthon. ezért ezt a szert so nem szabad adni neki. Ugyanakkor Dr. annak ellenére. A végzet megsemmisít? hirtelenséggel csapott le. már e gyáltalán nem titkolta Andrew el?tt úgy. Addig. Oscar Aaronshoz i yította. Három éve szinte rendszeresen járt Townsendhez. hogy penicillinérzékeny. és azt a bizonyos elvetélt zélgetést folytatta Leonard Sweetinggel Noah Townsend visszavonult a f?orvosi posztról és kivált a kórház orvosi tanácsából is. ott azonnal fel fogják venni. Andrew mégis örömmel látta. A rendel?ben szanaszét hevertek a gyógyszergyáraktól kapott mintacsoma ok még azt a fáradságot sem vette. amit már csak a tehetetlenségi nyomaték hajt. Kérdé iszont. aki harmadikként betársult hozzájuk. Andrew arra gondolt. és egyre észrevehet?bbek lettek rajta a függ?ség küls? jegyei az üveges tekintet. hogy éppen azzal hibázta el. és úgy szemezgetett a külö razsékból. heves köhögésre és lázas bágyadtságra panaszkodott. mikor Andrew bent volt nála. Tüd?gyulladást állapított meg. hogy a szokás z ösztönök csak nagyon lassan halnak el vagy szûnnek meg.Odakint megszólalt az ebédid?t jelz? sípszó. az új pácienseket Andrewhoz és az új fiatal orvoshoz. hogy megakadályozz on egy esetleges orvosi mûhibát vagy valami végzetes tévedést. hogy Noah bizonyos szemp ontból olyan. tüd?hörgést és mellhártyazörejt. hányingerre. Andrew id?r?l id?re még aggódott Noah és a betegei miatt. Várakozás. Attól fogva mindenesetre Townsend kevesebbet járt társaságba meg fogadásokra. hogy túlságosan hosszú ideig várt. hogy különösebb melléfogás nem történt. s?t katasztrofális is . mert a jöv?ben a mellékhatás sokkal súlyosabb. nem sokkal kés?bb az onban miután er?sen gyanakodott és utánajárt a dolognak megtalálta a hiányzó darabokat és olódott el?tte a szörnyû kép. igyekezett másra koncentrálni és tétlenül várta. Townsend láthatóan hanyagabbul kezelte a gyógyszerfogyasztását. Noah már olyan hosszú ideje prakti zált. A huszonkilenc éves Kurt Wyrazik megjelent Dr. A jelek szerint a St. Aztán azzal magyarázta. a zavaros beszéd és remeg? kezek a magánrendel a kórházban egyaránt. 1961-ben egy évvel azután. a testh?mérséklete 39 °C és hogy szaporán szedi a leveg t. így olyan diagnózisok felállításával i yek esetleg másoknak nehézséget okoztak. kábulat oda. és utasította Wyraziko entkezzen a St. hogy a sztetoszkópon keresztül fojtott légzést ha llott. Néha Andrew elgondolkozott azon. Mintha a kollégája felismerte és elfogadta volna Andrew aggodalmát. Andrew soha nem tudta meg. és gyógyszerek ide. hogy soha nem fog bekövetkezni semmi jóvátehetetlen. gyakran megb eszélte vele a nehezebb eseteket. Bedé's-ben senki nem osztotta Andrew aggodalmait. rajta tartotta a szemét az id?s orvoson. hogy könnyedén megbirkózott a napi feladatokkal. mint a vegyes cukorkából alkalmanként még akkor is. hogy Andrew rájött Noah titkára. míg egy beteg egy fiatal férfi. A kiütések azt jelezték. Az id?s orvos megvizsgál egállapította. hogy Townsend döntött-e gy valami szelíd küls? nyomásnak engedett. Noah Townsend feljegyzéseib?l kiderült. de mivel semmi említésre méltó mal?r nem történt. El?ször Andrew-nak csak mozaikdarabkái voltak a történtekr?l. akkor is be volt gyulladva a torka. Id?. Townsend rendel?jében és torokfájás ra. hogy legalább eltegye ?ket . Mikor legel?ször jelentkezett. Bede's Kórházban. hogy gyulladt a torka. mint egy meghibásodott gép. Wyrazik nem volt új páciens. mint régen. A tragikus eseménysorozat kedd délután kezd?dött. hogy súlyos kábítószeres. hogy meddig. Ig az. aki még sok évig élhetett volna meghal Amióta Andrew négy évvel és nyolc hónappal ezel?tt rájött Noah Townsend gyógyszerfügg amennyire csak lehetett. de a testét viszke t? kiütések lepték el. hogy Townsend hogyan tarthatja magát még mind ig olyan jól. hogy történjen v kkor nagyon reménykedett abban. A rendel?ben is igyekezett csökkenten a betegei létszámát. Andrew csüggedten arra gondolt.

kórházban töltött nap végéig. Bede's-be. hogy Wyrazik penicillinérzékeny. Még aznap. Egy hajózás t tisztvisel?jeként dolgozott. hogy begyógy zerezett állapotában összekeverte a napszakokat. betegen fekszik a St. Ezen a pont on Andrew-nak is volt valami kevés köze az esethez. ennek az lehetett az oka. Egyetlen látoga m kereste fel a kórházban. Kurt Wyrazik csak ezzel a két emberrel állt sz orosabb kapcsolatban. aki lejegyez e a kórtörténetet. hogy Townsend vagy olvasta a kórtörténetet és látta. Az új utasítás szerint a betegnek hatóránként hatszázezer egység penicillint kell adn ntramuszkuláris injekcióval. hogy így akarta kerülni a találkozást az orvoskollégákkal. a n?vér pedig nem mondta meg neki. Az anyja korán meghalt. a pácienst egy négyágyas kórteremben helyezték el. Aznap este Andrew is a St. Dr. Ekkor úgy másfél éve látta Andrew Wyrazikot élve utoljára. Townsend megint bement hozzá. Noah Townsend nem volt ott és így Andrew-hoz került. változtatásra van szükség. el kellett vagy el kellett volna olvasnia a segédorvos feljegyzéseit. mikor Townsend bement a kórházba. nyomban végre is hajtotta. Miután Noah Townsend beküldte Wyrazikot a St. Azt. közeli barátok nélkül. az az. hogy megmondja. Townsend utasításában. Mivel normál körülmények között a tüd?gyulladást penicillinnel kezelték. az els?t azonnal. Nem olvasta el azt a bizonyos korábbi feljegyzést a beteg kór lapján. Bede's-ben. mert Andrew semmilyen gyógyszert nem írt fel a fiatalembernek. ez alkalomm al nem játszott szerepet ez a momentum. Igaz. de az is lehet. Mikor a n?vér bement a kórterembe az injekciós tûvel. mikor Wyrazik valami apró panasszal érkezett a rendel?be . egyértelm tt. Nem sokkal kés?bb megvizsgálta egy kórházi segédorvos. lifttel felment a kórtermi szintre. . A helyzet változatlan maradt a második. úgy érvelt magában. Bede's-t. ami kés?bb tört ve elmaradt. hogy ekkor mi játszódott le Townsend agyában. ha nem is kritikusan. A beteg személyisége és életkörülményei is szerepet játszottak abban. Wyrazik szülei lengyel bevándorlóként érkeztek Amerikába. Már éppen hazafelé indult. De ?ket sem hívta fel. ? maga m Egyesült Államokban született. Wyrazik lázas és álmos volt. hogy adjanak a betegnek Erythromycint. Andrew azonnal látta Noah Townsend viselkedésén és beszédén. aki nem ment férjhez. Miután beadta a z injekciót. és az éjszakai ügyeletet egy új. így nem tudta. Townsend hatalmas vörös felkiáltójelet tett a férfi kartonjára. mikor Townsend megérkezett és váltottak egymással néhány szót. fiatal n?vérk el. felszökött a láza és nehezen lélegzett. vagy pedig korábbról emlékezett rá esetleg mindkett?. el?tte felhívta a St. Ez volt a szokás. az apja pedig egy kansasi kisváros ban élt Kurt n?vérével. hogy milyen injekciót kap. Noah Townsend az utóbbi id?ben szokatlan id?pontokban látogatta meg a kórházban fekv? betegeit. ami újfent emlékeztette voln a a penicillinérzékenységre. hogy az id?s orvos kábul állapotban van. visszahúzódó agglegény volt. de egy kicsit r omlott. de mivel már olyan régóta élt együtt a helyzettel. A segédorvos íg y is tett. hogy most sem semmi baj történni s így nem is tett semmit. Andrew azonnal észrevette a penic illinnel kapcsolatos figyelmeztetést. hogy Wyrazik állapota. A kérdés és a felelet rákerült a bete a. Kés?bb keserû szemrehányást tett magának a mu . ahol töb b beteghez is benézett. mikor elolvasta a kartont. Amit b iztosan tudni. Townsend megtartotta az ígéretét és kés?bb valóban bement Wyrazikhoz a kórházba. Ahogy Andrew meg a többiek kés?bb kikövetkeztették. A második nap este. Wyrazik mindaddig nem tudott a penicillinérzékenységér?l. egy sürg?s esethez hívták be otthonról. ott razikot és személyesen vitte a feljegyzést a n?vérszobába. nyolc óra körül. Új utasítást írt. a penicillinre hangzott a válasz. Rengeteg dolga akadt. Wyrazik volt az utolsó. Kurt Wyrazik csendes. Mivel semmi szokatlant nem talált Dr. hogy megnézze Wyrazikot. azonnal ki is ment a kórteremb?l. Dr. hogy a beteg allergiás. egyedül élt és minden szempontból különc volt. Ne kérdezte. Townsend bódult állapotában valószínûleg úgy ivel az eddig felírt gyógyszer nem segített. Az orvos egyik kérdése így hangzott: Allergiás valamily yszerre?" Igen. Miután Townsend elbúcsúzott Andrew-tól. és hogy nemrég vehetett be egy nagyobb dózist. Egy másik alkalommal. Andrew egy pillanatig ha bozott. Dr.lehet. csak találgatni lehet. A f?n?vér éppen betegállományban volt. Bede's-ben volt.

Nagyon valószínû. lássunk hozzá. A fiatal n?vér nyomban megkönnyebbült. és így szólt a n?vérhez: Vannak bizonyos do k. gyenge szív. Az egész folyamat nem tarthatott tovább öt percnél. már kés? volt. remélve ogy még a kórházban találja. Ha lett volna orvos a közelben. hogy leveg? jusson a tüd?be. Ám mire a z megérkezett. aki. amiket egy haláleset után el kell végezni. most már emlékezett a páciensre. Nem bírta a szíve.Ami ezután történt. Az egyik ilyen bizonyos dolog a halotti bizonyítvány kiállítása volt. hog k. akit?l nagy hirtelen elhívták. az ajtóból sarkon fordult és ment sza ahhoz a beteghez. hogy még aznap diszkréten érdekl?dik a kórh yrazik halála fel?l. hirtelen elkezdett viszketni az egész teste és a b?re ég ?vörös lett. hogy Peggy. Jól számított. Súlyos tüd?gyulladás. Nem sokkal kés?bb. és a kartont átnézve két dolog tûnt föl neki. azonnal megnyomta a cseng?t. akik esetleg tolakodó kérdéseket tehetnének fel. ami h rew kés?bb nem lép közbe sikerülhetett is volna neki. hörg? hangok kísérték. mert egy beteg halála bár ilyen szomorú is nem számít szokatlannak. Szomorú ügy. Röviddel ezután allergiás sokkot kaphatott. az id?s orvos még nem ment el és ? érkezett els?k otthoz. valami akarater?vel kijózanodásra kényszeritette magát. látva. a mi homályos aggodalmat keltett benne. Ige n. Hogy ezek után milyen indítékok alapján cselekedett. Tudja. sorsára hagyva. Wyra zik. hogy ott van már egy orvos a kórteremben. aki esetleg kés?bb foglalkozni fog az esettel. s röviddel azután meghalt. De volt valami furcsa Townsend viselkedésében. a gégéje. Townsend tegnap éjjel elhunyt betegér?l beszél valakinek te efonon. hogy nyoma sem volt szívbetegségre utaló feljegyzésnek. te is kezelted egyszer. aki hánykolódásra és fuldokló hangokra lett figyel es a szomszéd ágy fel?l. hogy visszahívja a n?vért. Nem bírta a szíve. a kilép Violet Parsons utóda éppen Dr. Tartottam t?le. Kurt Wyrazik már meghalt egyedül. azt egyrészt találgatni lehet. kétkedéssel töltötte el AndrewEgyre növekv? kíváncsisággal elhatározta. Bede's kartotéktárába ment. és megpróbálta elleplezni az ügyet. a szeme. Féltem. hogy elvesztette az eszmé . A kórteremben fekv? egyik páciens. hogy az elhunyt betegek papírj . Délután a St. Townsendért. Gyerünk. megint csak találgatni lehet. hogy így lesz. Mint ahogy a segédorvos sem vonta e. gyenge szíve volt. Az egyik a illinallergiára való figyelmeztetés volt. A másik viszont. hogy úgy egy órával kés?bb ikor Townsend már nem volt a rendel?ben. Ismerve a penicillin ilyen esetekben szokásos hatását. Biztosan rájött. A legkritikusa az volt. Andrew véletlenül értesült Kurt Wyrazik haláláról csütörtökön reggel. hogy elveszítetted az egyik betegedet. kikeresse Wyrazik kartonját és elolvassa. hogy a n?vér nem tud a penicillinérzékenységr?l. Wyrazikot pár pillanat múlv a heves rosszullét foghatta el. a valódira soha nem derülne fény. Townsend bólintott. rögtön utána pedig Dr. hogy a kábulat ködfátylán át elhatolt a tudatáig a történtek súlya. mikor Andrew találkozott Townsenddel. s mindezt fuldokló. Igen. ma dig a fájdalom és a rémület után a beteg abban a kegyben részesült. Szegény ördög! mondta végül Townsend a n?vérnek. akinek a ki jelentését a n?vérnek esze ágában sem volt kétségbe vonni. hogy ?t nem vádolják semm l. hogy valami óriási szerencse folytán a két terhel? feljegyzés a kórlapon lév? allergiafigyelmeztetés és a penicillininjekció köz alál majd összefüggést az. tapasztalt orvosnak számított. másrészt pedig az egyik betegtárs eszéléséb?l tudni. amelyben Town end a halál okaként az akut tüd?gyulladásból ered? akut szívelégtelenség -ét jelölte meg. megduzzadt és eltorzult az arca. De er e nem került sor. Andrew akár napirendre is térhetett volna az eset fölött. A rendel?jük közös el?terében áthaladva hallotta. Bizonyára az sem kerülte el Townsend figyelmét. olyanok. együttérz?en mondta a k ollégájának: Hallom. hogy Kurt Wyraziknak nem voltak közeli barátai. a nyelve. mert tudta. a megfelel? terápia egy nagy adag adrenalini njekció és azonnali tracheotómia gégemetszés lett volna. Fiatal fickó volt. mert mire a segítség megérkezett. így ha a halált rá ja fogni valami természetes okra. Abban is reménykedhetett. doktor úr. Noah Townsend még mindig köztiszteletben álló. Townsend megkönnyebbülten felsóhajtott. az új titkárn?. megakadályozta a légzést. a szája. nevezet esen. hogy a duzzadt gége elzárta a leveg? útját a tüd? felé. ami nem tûnt fontosnak. Ez arra ösztönözte Andrew-t. A n?vér azonnal elrohant a segédorvosért.

sem pedig másnak egy olyan szörnyû szakmai hibát és az azt követ unyi leplez? kísérletet. de mit? Talán hívja fel a figyelmet a boncolás szükségességére? Egy dol gban egészen biztos volt: a boncolásból egyértelmûen kiderülne. No . a legtöbb kórházi vezet? már hazament. hogy járt legutóbb a kórházigazgatóval. Az biztos. hogy. a beteg kórlapján lév? feljegyzések boncolás nélkül is szörnyû bizonyítékké Közben beesteledett. A régi Noah Townsend egyenes derékkal el?állt volna. hogy ez teljesen fölösleges mert Noah alapvet?en megváltozott. még mindig nem tudta. azután hozzátette: Állítólag a n?vére jön ide Kan lesz majd a hamvasztás. amit tudott. Ellene? Csend. Élhetnék egy javaslattal ezzel kapcsolatban? Elnök úr. 4 Andrew arra gondolt. arról döntsenek a kórház vezet?i. akkor akár szül?i értekezleten is ér ezhetné magát. Mivel jól emlékezett arr a. amik arról tanúskodtak. Andrew-t végtelen szomorúság. uram válaszolta a férfi.. s?t alkalmanként szeret ett.. a személyes konfrontáció nem vinne el?bbre semmivel.a javaslatot támogatja. Nem. Egész éjszaka ébren feküdt a békésen alvó Celia mellett akinek fogalma sem volt a f gondjáról . Ki szavaz a döntés mellett? Ééén fújták kórusban.. A végén fásultan úgy döntött. Másnap reggel a rendel?jébe érve rés tesen leírta. Mintha villámcsapás érte volna. Andrew-nak kétségbeesett gondolatok kavarogtak a fejében. ahol éppen valami mindennap nügyben hoznak döntést az illetékesek. így nem volt más választá int reggelig várni. Nem. vagy akkor lenne objektívebb a v izsgálat. Andrew szívét mintha jeges kéz szorította volna össze. aztán nem sokkal tizenkét óra el?tt bement a St. szigorú etikai és orvosi elvek szerint élt. és hogy röviddel ez tán állt be Wyraziknál a halál. mint amit most ? maga vitt véghez. sokkal mélyrehatóbban. hogy a n?vér beadta az injekciót. és bekopogtatott az ügyvezet? igazgatóhoz. javaslom.ai oda kerülnek az osztályokról. ha a felettes szervekhez fordulna? Vagy beszéljen el?ször Noah Townsenddel. Csaknem azonnal megakadt a szeme Townsend kézírásán a hatszázezer egység penicillinr?l.. és hallgassa meg a magyarázatát a történtekr?l? Aztán arra gondolt. Andrew a kórlap legalján kezdte az olvasást a halál okával t Dr. ho y tenni kell valamit. Mintha egy vattaszûr?n át érkeztek volna hozzá a beszédfoszlányok.. és a gondolatok vadul kergették egymást a fejében a lehet? legkülönböz?bb megold kórházi kollégáinak kellene elmondania mindazt. tisztességes és becsületes volt. hogy a fiatalember értelmetlen halálát ez váltot ta ki. Ha be ke i a fels?bb szerveket. .. A halott férfi szeme csukva volt. B?rének halványkék árnyalatá kívül aminek egyéb okai is lehettek más árulkodó jele nem volt az allergiás sokknak. levertség és üresség tö .kijelentem. Elrendelték a boncolást? kérdezte az alkalmazottat.. hogy megnézze Wyrazik holttestét. vagy akármelyik cég igazgatótanácsi tárgyalójában. a vonásai rendezettek.. Townsend állapított meg . ahogy tovább olvasta a kórlapo . mint ahogy a küls? jegyek mut atták. Bede's-be.támogatom. beismerve a hibáját és vállalva a következményeket.. hogy ha lehunyná a szemét. Megkö redt a betûkre. hogy a döntés megszületett. . és soha nem nézett volna el sem magának. hogy nem a szív mondta fel a zolgálatot. legyenek azok bá en súlyosak. mitév? legyen. dobogó szívvel adta vissza a kórlapot az archívumosnak. Miközben mindezeket átgondolta. Egyhangúlag megszavaztuk. hogy Dr. mer Andrew most már egészen biztos volt abban. aki kísérte. akit Andrew hajdan megismert és tisztelt. Igaz. amit tud. Mit csináljon? Kihez forduljon? A hullaházba ment. Éveken keresztül nem lehet büntetlenül visszaélni a gyógyszerekkel. többek között a segédorvos feljegyzését a penicillinallergiáról és a korábbi Erythromycin-k ? kézzel. és onnan haladt felfelé. hogy nem viszi ki a botrányt a kórház kapuján. Támogatja valaki ezt a javaslatot? .. Az a Noah.

Aztán az ajtó néhány perc múlva kinyílt és beszólították. Tiszteljük önt azért. egy valaha oly odaadó ember pályaf k végét? Andrew nem szégyellte. hogy jelezzék egy életmû hirtelen. Townsendet egészségi állapotára való tekintettel függesztjü vélem. formálisan. Gould . Továbbá javasolnám azt is folytatta az ügyvezet? igazgató . hogy valamennyien osztjuk a mély szomorúságát. Ezek a kicsinyes és kenetteljes szavak lennének hivatottak arra . Bede's-t. Bár tudta. és az apa megadta a szükséges enge y a boncolást még ma elvégzik. milyen döntés születik. de mit mondunk a családj Hogy egész ?szinte legyek mondta Sweeting . értesültünk a vádjai természetér?l. ez esetben túl hosszú ideig ha logatták a döntést. Andrew elismételte. Dr. ahol általános tiszteletnek örvendett. A bizottságo t az osztályos f?orvosok alkották sebészek. Aztán Leonard Sweeting körbeadta az elhunyt Kurt Wyrazik kórházi kartotékját és kórla a bizonyító erejû bejegyzésekkel. amiket a jelen lév? f?orvosok szomorú fejcsóválások közepet n?riztek. és bár csak az egyik felet hallotta. patológusok. mert egyel?re képtelen volt megszólalni. a gyógyszerraktárakba és így tov bátorkodtam azt írni. az ugyanolyan nehéz volt. Andrew csak bólintott. mégis. Ekkor az ösztövér. f eltétlenül el kell végeztetni a boncolást. Javaslom. amit tett. Jordan szólt óvatosan Andrew-hoz az orvosi végrehajtó bizottság elnöke . Közvetlenül a megbeszélésünk el?tt telefonáltam az t Kansasban él? édesapjának a n?vére már úton van ide . és tudjuk. feltettek neki néhány kérdést. hogy így zajlott le? Ilyen prózaian. Sweeting a patológus f?orvosra nézett. Tisztességes. Hát lehetséges. A megbeszélés el?tt Sweetingnek még arra is volt ideje é lélekjelenléte. a kollégánk volt. aki perceken belül itt lesz és segítséget ad majd a j . Neurológus volt. kórházi f?orvos. Andrew-nak határozottan az volt az érzése. tekintettel a jogi vonatkozásokra . és ugyanolyan szükséges is. gyermekgyógy diológusok meg a többiek. aki három évvel azel?tt lépett a leköszön? Noah Townsend örökébe. Fergus McNair veterá elyi ügyvéddel. Ekkor következett a döntés arról. Jordan szólalt meg az elnök. hogy tudatta a megbeszélés okát a döbbent. Amit mi ttünk. potenciálisan igen veszedelmes kérdés. amit azonnal szét k az egész kórházban a n?vérszobákba. ho l várható volt. Andrew a legtöbbjüket jól ismerte. mégsem próbálta eltitkolni megindultságát. Noah a barátunk. hogy könnyek csorognak végig az arcán. hogy bár a bizottság tagjai nem számította erre a mai leleplezésre. Miután befejez te. Dr. Leonard Sweeting tartotta a kezében az egész akciót. választékos beszédû gyermekgyógyász f?orvos emelkedett szólásra: tük meg. attól kezdve. aki bólintott. ér eny emberek voltak valamennyien. ez rendkívül kényes. ilyen részvéttelenül szörnyû tragédiával szemben. Helyesl? mormogás volt a válasz. hogy Dr. amit tud. rám és Mr. ez diszkrétebb minden konkrét utalásnál. lelkiismeretes. hogy a na gy asztal körül ül?k közül többen is nézik. s?t még most is az. és letette a telefont. akinek a praxisa Morristownban volt. Az elnöki tisztet Dr. becsukta maga mögött az ajtót és a Andrew-t. amit korábban az ügyvezet? igazgatónak mondott. hogy Noah Townsendet megfosztják a St. Bede's-be n hosszú ideje betöltött állásától. a felvételi irodára. halk beszédû és ld er?s kézzel vezette a St. az elnök utolsó. Egyetértenek? Gould kérd?en végigpillantott a többieken. Dr. Egyetértünk válaszolta Gould. A tárgyalóban lév?k arc ly kifejezés ült. Tekintettel mindarra. és a bizottság tagjai váltottak egymással pár szót. el?re elkészítettem egy körlevelet. Andrew szerint. szinte sokkolt f?orvosokkal. hogy gyorsan konzultáljon telefonon a kórház elnökével. szülész-n?gyógyászok.ah Townsendet kórházi állásából felfüggesztjük. A telefonbeszélgetés Andrew jelenlétébe n zajlott. szeretném tájékoztatni a bizottságot. maga a tény nem lepte meg ?ket különösebben. tragikus lezárulását. dja el. Elnök úr szólalt meg Leonard Sweeting . ami itt ma lezajlott válaszolta az ügyvezet? igazgató . hogy ennek az eldönté izzák Dr. McNairre. hogy a megbeszélésün r?l e szoba falain kívül a lehet? legkevesebb szó essék. Ezután Sweeting az irodájából nyíló tárgyalóba ment. akiknek nagy hirtelen minden más munkájukat félbe kellett hagyni. hogy mi legyen a halott fiatalember sorsa. A kis termetû. Gouldra. Ezra Gould töltötte be. hogy nehéz volt a döntés. kér gye el. nyomatékos felszólítása kire gett a kagylóból: Védd meg a kórházat! Mindent megteszek ígérte az ügyvezet? igazgató. Jó-jó akadékoskodott tovább a gyermekgyógyász f?orvos .

hogy mit mondjon. Andrew Townsend karja után nyúlt. Andrew-nak az az érzése támadt. hogy biz onyos szempontból sem Sweeting.. itt is elintézhetjük. Andrew nem tudta. még ben kórházban. hogy az azután lezajlott botrányos jelenet ellenére is várta már ?ket Noah Townsend.. és körülné t.. úg tûnt. Egy n?vér és több beteg is kíváncsian odanézett. megígérem. a kórtermek és a n?vérszoba. Arra gondolt. visszafordu lt. és rtelen mintha magába roskadt volna. Nem vagy jól. és maga elé b Ahogy közeledtek feléje. mennyi mindent tettem! Tessék. arca torz mosolyba rándult. és azzal is tisztában vagyunk valamennyien. de meg kellett mondanom. az id?s orvos felemelte a fejét. Kérdezd csak meg Andrew-tól. hogy ? maga ne m akar részt vállalni az ügy sz?nyeg alá söprésében. de aztán er?t v ett magán. hogy végre megérkeztek. bár nem is vo hogy vajon a biztosító fedezné-e a kórház kiadásait. Az orvosok mind beszélgettek egymással. A folyosó végén ott állt Townsend. . Gyere. Hát nem fogja úgyi dni a kórházban. Óhajt valaki velem jönni? Igen. Gould a többiekhez fordult: Beleegyeznek? Buzgó bólogatás. mert a folyosó lassan elcsen ett és mindenki ?ket figyelte. Úgy tudom.. de aztán meggondolta magát.. és halkan így szólt hozzá: Beszélnem kell veled.. A kórháznak. hogy soka t tettél az intézményért... Nekik is megvol t a maguk felel?ssége. Andrew nézett rá Gould hálásan. Talán. t?lük jobb kéz fel?l volt a n yüzsg? folyosó. Fergus McNairnek kétségt lenül az lett volna a legjobb. hogy az orvosi végrehajtó bizottság ülést tartott. néhány összefüggéstelen szót b . Meglátta a két kollégát. Ja igen! Wyrazik. nem mehetnénk. Ezra Gould és Andrew kiléptek a liftb?l. és a két csuklóját egymáshoz szorítva el?renyújtotta. Talán kés?bb jelentést teszünk a bizottságnak az ügy kimenetelér?l Dr. Legnagyobb sajnálat ra kénytelenek voltunk úgy dönteni. De nem itt. Oda kell mennem Noah Townsendhez és közölnöm kell vele a döntésünket. Elfordult. Noah. Townsend furcsa. Noah. Noah. megmondtam nekik Wyrazikot... hirtelen nem tudta. kérdezd csak meg! Noah hajtotta le a fejét Andrew . Mikor Dr. az id?s o kitört a mély. hogy ez a legkevesebb. pontosabban Leonard Sweetingnek és a f?nökének. Andrew arra gondolt. rángatózó fejmozdulatokkal többször is bólinto halkabban kezdett beszélni. az ártatl an áldozatot sürg?sen elhamvasztják és miel?bb elfelejtik. Gould egyre kínosabban érezte magát. Kö m közölni veled. Miközben egész testében remegett. nyugodtan végiggondolva az eseményeket.. Ha ez a kívánságod. Noah. Ugyan miért kellene nekünk ennél nyugodtabb hely? Szinte rikoltotta a választ. Keményen megmarkolt a a hisztérikusan zokogó ember karját. y mennyit tettem érte? Tudom. Billncset is hoztatok? kérdezte. Csak abban volt biztos. amit tehet .gi ügyek tisztázásához. még soha nem követtem el. biztosan elnéztem. és az ifjú Kurt Wyrazikot. Köszönöm. Gould. Kés?bb. Õszintén sajnálom. Én is sajnálom Wyrazikot.. kés?bb jelentést teszünk a bizott alán nem.. Az a szegény fiatal fickó.. hogy felfüggesztünk a kórházi állásodból. hogy hosszú évek óta. Most pedig elérkeztünk a legnehezebb dologhoz jelentette ki Dr. akko erköltség vagy a kártérítés katasztrofális nagyságúra rúghat.el?ször. vad zokogás. megdöbbent? hevességgel. Van fogalmad arról rikácsolta Townsend . és megkönnye bült. Kérlek. Ennyivel tartozott Noahnak. de Ezra Gould megel?zte. Ez a kulcsszó. és így szólt: Menjünk innen. Ne haragudj. Aztán váratlanul. Jobb sorsot érdemelt volna. hogy hány éve dolgozom itt a kórházban. menjünk egy nyugodt helyre. szántszándékkal. Hazaviszlek. sem pedig McNair nem hibáztatható ezért... ha az ügyet eltussolják. Gould elképedve nézett rá. én szólalt meg Andrew. még miel?tt lemegy a nap? Rendben bólintott Gould csendesen. És ez semmit sem számít? Ez esetben sajnos nem. s?t látható megkönnyebbülés volt az eredmény az asztal körül ül?k ré Talán gondolta Andrew. Ha ez az eset orvosi mûhibaként a bírósági tárgyalóterembe kerül. soha többé nem. így az elnök egy kalapácskoppantással kénytel n volt csendre inteni ?ket.

Aztán ahogy a lift ereszkedet t lefelé. Dr. mióta beszálltam vele a liftbe. Townsend magánkívül sikoltozni. Egy newarki magánklinikán van. De ma este szükségem van rá. mindenesetre sikerült neki. Mire megérkeztek az elmegyógyintézetbe. és bár Celia mint m ig érezte. szörnyû volt! Gould el?vett egy zsebkend?t és megtörölte az arcát. Andrew. Mikor az megérkezett. Nézz utána.. hogy Noah Townsend meg?rült. Inkább menjünk be a kórházba. hogy Noah Townsend soha többé nem fog praktizálni. nem firtatta a dolgot. Ekkor vált többé-kevésbé egyértelmûvé. hogy ilyen lapotban Townsendet nem lehet hazavinni. hogy valaha is kijöhet onnan. Még akkor is hallani lehetett a sikoltozást. Mikor Andrew megérkezett a St. Gould már várta aprócska kórházi irodáj n. Végül megszólalt: Csaknem az egész napot Noah-val töltöttem. Bede's-be. hogyan tudott ilyen körülmény között még dolgozni. úgyhogy kénytelenek voltak ráhúzni a kényszerzubbonyt. és Andrew ott maradt egyedül a folyosó döbbent csendjébe n. de tudta. mintha hirtelen összetört volna valami benne. Tucatnyi kíváncsi szempár kísérte ?ket. hogy beszámoljon Celiának a Noah-val kapcsolatos történésekr?l. A szakért? o k szerint nem valószínû. kérek szépen bólintott Andrew hálásan.Townsend nem tudta a zokogást abbahagyni. Gyere mondta Andrew-nak . de engedte. Gould feszült hangon belekezdett a délután és a kora este eseményeinek elbeszélésébe. és a dolog mostani állása szerint ha többé nem kelthet? életre. Townsend közveszély vált. lassan elhaltak a hangok. Gould kinyitott egy asztalfiókot és el?varázsolt bel?le egy üveg whiskyt meg két p oharat. Aztán a mai események hirtelen összetörték e kagylóhéjat. még ma este mondta az igazgató f?orvos. Hol lenne a legmegf elel?bb? Ha akarod. és i énjének csak a váza maradt volna meg. hogy egy órával azel?tt felkereste Noah Tow .. és akkor válaszolok. mikor becsukódott az ajtó. régi méltóságát és tartását végképp elvesztette volna a liftajtó. Mikor azok ketten odaértek a lifthez. Az els? s ez azért fontos. Gould kitöltötte az italokat. hogy a héj alatt minden elhalt. Hogy van? kérdezte Andrew. mert a praxisoddal és Noah betegeivel kapcsolatos . en egyszer megjegyezte: Remélem. Inkább azt kérdezd. De most azonnal. és miközben Townsendet tovább tolta a lift felé. Ez szabályellenes és ritkán szoktam csinálni. jeget és vizet tett hozzájuk. Ne hárított Andrew határozottan. hogy szelíden a lift i rányába tuszkolják. Világos volt. Nehogy megismétl?djön. Gould a pohara alján lév aradékot lötyögtette. és kiderült. Mikor Gould és Townsend a lifttel leértek a St. aztán csendesen iszoga tni kezdtek. hogy Gouldnak igaza van. az igazgató f?orvosnak sikerült a még mindig üvöltöz? Noah-t egy üres kezel?be tuszkolni és rázárni az aj után Gould sürg?sen odahívatott egy kórházi pszichiátert. gyors mozdulattal belökte Townsendet a felvonóba. Gould durván. ilyesmiben soha többé nem lesz részem. Jaj istenem. hogy valami nincs rendjén. Olyan volt. megértetted? Igen bólintott Andrew. Gould és a pszichiáter is vele tar ott. mintha Noah jó ideje már a gyógys miatt persze üres kagylóhéj lett volna. Nem szívesen hagyta most magára Noah-t. Még nem érezte k arra. Tölthete ed is? Igen. elmúlt a nyugtató hatása. hogy melyik betegnél járt ma Noah és ellen?rizd az összes utasítását. Csak a jóisten tudja.. és csukd be az ajtót magad mögött. együttes er?v sikerült legyûrniük Townsendet és belenyomni egy nyugtató injekciót. Olyan érzésem támadt magyarázta Ezra Gould . Bede's földszintjére. hogy hol van . Egy elmegyógy-intézetben. cs endesen azt mondta: Te maradj itt.. ordítozni ke zdett és megpróbált ellenállni. elmegyek hozzád. Aznap vacsora után Andrew-t felhívta otthon Ezra Gould. Találkoznunk kell. Gould hozzátette. Meg kel l tudnod több dolgot. Gould odafordult Andrew-hoz. úgyhogy a pszichiáter néhány gyors telefonja után egy ment?autóval a newarki intézetbe szállították Noah-t.

send feleségét. Andrew meglep?dött. Az elmúlt zavaros napokban nem is gondolt Hildára. És hogy fogadta a hírt? kérdezte. Gould mérlegelte, hogy mit is mondjon. Hát, nem is tudom. Nem beszélt túl sokat és nem látszott különösebben megrendültnek érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Szerintem legjobban t ennéd, ha holnap elmennél hozzá te magad. Igen bólintottá Andrew. Szerintem is ez lesz a legjobb. Gould habozott, aztán Andrew szemébe nézett, és kibökte: Van még valami, amit meg kell beszélnünk, mégpedig a halott, Wyrazik ügye. Azt már most közölhetem mondta Andrew határozottan , hogy nem vállalok részt sem eltussolásban. Rendben válaszolta Gould éles hangon. Akkor hadd kérdezzem meg t?led, hogy mil yen lépéseket tervezel. Nyilatkozatot teszel közzé a sajtóban? És utána a vád tanúja leszel a osimûhiba-perben? Segíteni fogsz valami orvosgyûlöl? ügyvédnek, hogy hatalmas összegekért elp lje Townsend feleségét?l mindazt a pénzt, amit Noah öreg napjaira gyûjtött össze? Képes volná an anyagi károkat okozni a kórháznak, amik jóval nagyobbak lennének, mint az összes biztosítá k, és amik tönkretennének minket teljesen, úgy, hogy meg kellene szüntetnünk bizonyos osztály kat, vagy egyszerûen le kellene húznunk a red?nyt? Ezek közül egyik sem történhet meg tiltakozott Andrew. Pedig meglenne rá az esély. Eleget olvashattál csavaros eszû ügyvédekr?l, akik pont san tudják, mit kell mondani a tárgyalóteremben. Ez nem az én problémám kötötte Andrew az ebet a karóhoz. A legfontosabb az igaz Valamennyiünk számára fontos az igazság válaszolta Gould. Ezzel nem vagy egyedü néha elkend?zhetjük az igazságot bizonyos józan okok és különleges körülmények miatt. Már ngett a hangja. Most pedig jól figyelj ide, Andrew. Hallgass végig. Az igazgató f?orvo s egy pillanatra elhallgatott, összeszedte a gondolatait, aztán belevágott: A halott n ?vére, Miss Wyrazik ma délután megérkezett Kansasból. Len Sweeting beszélt vele. Azt mondja, hogy kedves, egyszerû asszony, jóval id?sebb az öccsénél, akit persze nagyon sajnál. De ket tejük közt már évek óta nem volt szorosabb kapcsolat, úgyhogy számára ez a veszteség nem olya semmisít?. Igaz, ott van még az édesapa is Kansasban, de ? Parkinson-kóros. El?rehaladot t a betegsége; nincs sok ideje hátra. Nem értem, hogy mindez... kezdte Andrew. Rögtön meg fogod érteni. Csak hallgass végig! Gould megint tartott egy kis szünet t, aztán folytatta. Wyrazik n?vére nem azért jött, hogy bajt keverjen. Nem kérdezett túl so at. S?t magától bevallotta, hogy az öccse mindig is beteges volt. Azt akarja, hogy a föl di maradványokat elhamvasszák, és a hamvakat magával viszi Kansasba. Ezenkívül a beszélgetésb Len egyértelmûen kivette, hogy anyagi gondjai vannak. Akkor segíteni kell neki. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit... Ahogy mondod! Ezzel valamennyien egyetértünk, Andrew. S?t már utánanéztünk, és semm kadálya a támogatásának. És hogyan képzelitek? Len és Fergus McNair már kidolgozták a részleteket. Egész délután ezzel foglalkozta Ezek a részletek nem fontosak, nem ránk tartoznak. Mindenesetre bizalmasan konzultálta k a biztosítóinkkal, akiknek az az érdekük, hogy az ügy minél csendesebben véget érjen. Kider hogy Wyrazik rendszeresen küldött haza pénzt Kansasba, hogy fedezni tudják az apja kezelés i költségeit. Ezt a támogatást folytatni tudjuk, s?t az összeget meg is emelhetjük. Fizetjük yrazik temetésének költségeit. Ezenkívül a n?vérnek biztosítanánk egy nem túl magas, de a meg elégséges nyugdíjat élete végéig. És hogyan indokoljuk meg neki anélkül, hogy beismernénk a kórház felel?sségét az öc ? Mert ha gyanút fog, biztosan elkezd majd kérdez?sködni. Ez a kockázat szerintem is fennáll ismerte be Gould , de Len és McNair szerint nem, márpedig ?k jogászok. Szerintük el lehet a dolgot diszkréten intézni. Gondolom, ebben nagy része van annak, hogy Miss Wyrazik olyan asszony, amilyen. De ami a legfonto sabb: így megmenekülünk valami képtelen, több millió dolláros kártérítést?l. Szerintem néz?pont kérdése, hogy mi képtelen és mi nem jegyezte meg Andrew. A f?orvos idegesen legyintett. Próbálj meg arra gondolni, hogy nincsen özvegy feleség, nincsenek árva gyerekek, a kiknek az iskoláztatásáról gondoskodni kell csak egy haldokló öregember meg egy középkorú, n?, aki semmiben nem fog hiányt szenvedni élete végéig. Gould elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte: Min mosolyogsz?

Andrew ugyanis az utolsó mondat hallatán keserû mosolyra húzta a száját. Cinikus gondolatom támadt. Ha Noah-nak meg kellett volna ölnie egy beteget, akkor sem választhatott volna jobban. Gould megvonta a vállát. Az élet tele véletlenekkel. Ez a mostani minket segített. Nos? Mi az, hogy nos ? Nos, teszel közzé nyilatkozatot? Értesíted a sajtót? Természetesen nem fortyant fel Andrew. Soha nem is állt szándékomban. Ezt te is pontosan tudod. Akkor részedr?l az ügy le van zárva. A korrektségedet már bizonyítottad azzal, hogy közölted a kórház vezet?ségével, amit tudtál. Itt a szereped be is fejez?dött. Neked semmifél egyezéshez nem lesz közöd. Nem kényszerülsz arra, hogy hazudj, és ha valamilyen okból ez az e z mégis nyilvánosságra kerül és hivatalosan kihallgatnak, akkor természetesen elmondod majd az igazságot. Ha velem ez a helyzet tudakolta Andrew , akkor veled mi? Te el fogod mond ani Miss Wyraziknak az öccse halálának a valódi okát? Nem válaszolta Gould kurtán. És éppen ezért vagyunk néhányan, akik mélyebben be nk az ügyben, mint te tette hozzá. És talán meg is érdemeljük. Mindketten hallgattak. Andrew arra gondolt, hogy amit Ezra Gould most mo ndott, az finom, de határozott utalás arra, hogy igaza volt négy évvel ezel?tt, mikor me gpróbált tenni valamit Noah Townsend gyógyszerfügg?ségével kapcsolatban, de a figyelmeztetése süket fülekre talált. Andrew most már biztos volt, hogy annak idején Leonard Sweeting beszám olt a többieknek a vele folytatott beszélgetésér?l. De az is éppily világos volt, hogy az igazának ezen az áttételes elismerésén túl több erül szóba, hogy akkor ? gondolkodott helyesen; az ilyesmit nem szokás írásban rögzíteni. And ew arra gondolt, hogy legalább tanultak valamit mindnyájan ? maga, Sweeting, Gould m eg a többiek. Ám ez sajnos nem változtatott már sem Townsend, sem pedig Wyrazik sorsán. Hogy ebb?l mi következik? tette fel magának a kérdést Andrew, és rögtön válaszolt i em sok. Amit Gould mondott, az egészében végül is stimmel. Az is igaz, hogy nem kell haz udnia, bár megkérték, hogy tartsa a száját és így bizonyos mértékig ? is részt vállal az ügy Viszont kinek mondhatná el és mit nyerne vele? Akármi is történne, Kurt Wyrazikot nem leh et feltámasztani, Noah Townsendet pedig drámai, de elkerülhetetlen akcióval eltávolítottá zínr?l és többé nem árthat senkinek. Rendben mondta Andrew a f?orvosnak , leállítom magam. Köszönöm bólintottá Gould, és a karórájára nézett. Hosszú napunk volt. Ideje ha

Andrew délel?tt meglátogatta Hilda Townsendet. Townsend hatvanhárom éves volt, Hilda négy évvel fiatalabb. A korához képest jól tart tta magát. Ügyelt az alakjára. Határozott, kemény arcát ?sz, divatosan rövidre nyírt haj kere te. Mikor Andrew-nak ajtót nyitott, csinos fehér vászonnadrágot viselt kék selyemblúzzal, és ony aranylánc függött a nyakában. Andrew azt várta, hogy a gyötr?dés, a sírás jeleit fogja látni az asszonyon. De egyi knek sem volt nyoma. Townsendék egy kicsi, de kellemes, egyemeletes házban laktak Morristownban, a Hill Streeten, nem messze az Elm és Franklin Street sarkán lév? rendel?t?l, ahová jó id? ben Noah Townsend gyakran gyalog ment el. Mivel nem volt személyzetük, maga az asszo ny vezette be Andrew-t a nappaliba. A meleg barna és bézs színekkel berendezett szoba egy kertre nézett. Mikor leültek, Hilda minden ceremónia nélkül megkérdezte: Kér valamit, Andrew? Egy pohár italt? Esetleg teát? Köszönöm, nem kérek rázta meg a fejét Andrew. Hilda, nem is tudom, mit mondjak, enetesen sajnálom. Az asszony bólintott, mint aki várta az együttérz? mondatot, aztán megkérdezte: Félt ett?l a találkozástól velem? Egy kicsit ismerte be a férfi. Gondoltam. Pedig nem kell félnie. És ne legyen meglepve vagy megdöbbenve, amiért nem zokogok és nem tördelem a kezemet, vagy nem csinálok valami megtört szívû asszonyra val

ló jelenetet. Mivel Andrew-nak fogalma sem volt, hogy erre mit válaszoljon, egyszerûen csa k annyit mondott: Oké. Hilda Townsend mintha nem is hallotta volna, tovább beszélt. Az az igazság, hogy én már mindezeken túl vagyok, és már régóta, annyiszor végigcsi ndegyiket, hogy elvesztették számomra a tartalmukat. Az évek során annyit sirtam, hogy m ostanra elapadtak a könnyeim. Néztem, ahogyan Noah pusztította magát, és részenként tört össz zívem. Mikor már egyáltalán nem hallgatott rám, s?t meg sem hallgatott, akkor kezdtem ráébred i, hogy kihalt bel?lem minden érzelem. Érti? Igen válaszolta Andrew, és arra gondolt, hogy milyen keveset tudunk mások szen vedéseir?l. Hilda Townsend ezek szerint évek óta lojálisán falazott, amir?l Andrew nem tud ott, és még csak nem is gyanította. Eszébe jutottak Ezra Gould tegnapi szavai is. Nem bes zélt túl sokat... Az az érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Maga tudott róla, ugye? szegezte neki a kérdést Hilda. Igen. Maga orvos mondta vádlóan az asszony. Miért nem tett valamit? Megpróbáltam. Bent a kórházban. Négy évvel ezel?tt. És nem hallgatták meg? Hát... nem nagyon. De lehetett volna er?szakosabb, ugye? Igen válaszolta Andrew. Így visszagondolva talán lehettem volna. Az asszony felsóhajtott. És valószínûleg akkor sem ért volna el semmit. Hirtelen másról kezdett el beszéln eggel meglátogattam Noah-t, pontosabban megpróbáltam meglátogatni, õrjöng?tt. Nem ismert meg . Senkit nem ismer meg. Hilda kérdezte Andrew gyengéden , tehetek valamit magáért, segíthetek valamiben? Hilda mintha meg sem hallotta volna a kérdést, tovább beszélt. Van Celiának bûntudata azzal kapcsolatban, ami történt? Andrew meghökkenten nézett rá. Még nem mondtam el neki. Ma este fogom. De ami a bûntudatot illeti... Pedig legyen bûntudata! sziszegte vadul Hilda, és ugyanígy folytatta. Mert Cel ia is része ennek a kapzsi, könyörtelen, kullancs gyógyszeriparnak. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy el tudják adni a gyógyszereiket, hogy az orvosok felírják és az emberek beve yék ?ket! Még akkor is, ha semmi szükség rájuk. Bármire hajlandók! Egyetlen gyógyszergyár sem kényszerítette Noah-t arra, hogy bevegye azokat a gyógy szereket mondta Andrew csendesen. Közvetlenül talán nem emelte fel ismét a hangját Hilda. De Noah bevette ?ket l nincs egyedül , mert a cégek elhalmozzák gyógyszerekkel az orvosokat! Elárasztják ?ket! Ol só, gátlástalan reklámokkal tömik tele az orvosi lapokat, amiket viszont minden, valamit m agára adó orvosnak olvasni kell, és nap mint nap pukkadásig tömik a levélládáikat hirdet?pros tusokkal, és jönnek az ingyenútjaikkal, az örökös ingyentraktával, az ingyenpiával és minde egy szent cél érdekében: hogy az orvosok másra se tudjanak gondolni, csak a gyógyszerekre , mindig a gyógyszerre, még több gyógyszerre! Minden cég ingyenmintákat küldözget és osztogat rvosoknak, és szünet nélkül azt duruzsolják a fülükbe, hogy kérjenek csak bátran, bármelyik g ?l bármennyit, egyetlen szavukba kerül! Kapnak minden korlátozás, megszorítás nélkül. De ezt a is tudja, Andrew. Hilda hirtelen elhallgatott. Szeretnék kérdezni valamit. Ha tudok, válaszolok rá mondta a férfi. Több kufár ügynök is járt hozzá a rendel?be, szinte minden napra jutott egy. Ne dolja, hogy néhányan de az is lehet, hogy mind tudták, hogy milyen nagy gyógyszerfogyasz tó? Hogy gyógyszerfügg?ségben szenved? Andrew elgondolkozott. Lelki szemei el?tt megjelent Noah rendel?je azzal a tömérdek, számolatlanul egybeömlesztett gyógyszermintával a legkülönböz?bb fajtájú gyári c Igen válaszolta. Nagyon elképzelhet?, hogy tudták. De ugye, ez sem tartotta vissza ?ket? Mocskos gazemberek! Csak küldözgették szép en tovább az átkozott mintáikat. Készséggel segítve az önpusztításában. Noah mindent megkapot csak kért. Hát ilyen ez a rothadt, szennyes üzlet, aminek a maga felesége is része, Andre w, és én gyûlölöm az egész átkozott bagázst úgy, ahogy van! Van igazság abban, Hilda, amit mond ismerte el Andrew. Lehet, hogy nem is kevés. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Viszont azt akarom, hogy tudja: telje

sen megértem magát. Tényleg? kérdezte Hilda Townsend, a hangjában megvetéssel vegyes keserûség. Akk gyen szíves, magyarázza el egyszer Celiának is. Talán akkor keres majd magának valami más mu nkát. Aztán hirtelen, mint mikor átszakad egy gát, az asszony a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. 5

A hatvanas évek közepén vált fogalommá a n?k egyenjogúságáért küzd? mozgalom, a wome az újságok állandó témájává lett. 1963-ban publikálta Betty Friedan A titokzatos n? címû mûve t üzent annak, hogy a n?ket mindenhol és mindenkor másodrendû állampolgárnak tekintsék. Ez a yv lett a n?mozgalom bibliája, és Friedan állandó szerepl?jévé vált a közéletnek. Germaine Gr Kate Millett is csatlakozott a mozgalomhoz, ami bizonyos irodalmi és mûvészeti profilt is adott neki. Gloria Steinem sikerrel ötvözte a n?k érdekeinek képviseletét az újságírással eminista politizálással. A mozgalomnak persze akadtak gúnyolói is. Abbe Hoffman, a kor ellenkultúrájának ünne pelt személyisége kijelentette: Ezzel a mozgalommal csak egy helyen tudom elképzelni a szövetséget: az ágyban. A történészek pedig, rámutatva arra, hogy nincs új a nap alatt, emlé ek az 1792-es Angliára, ahol egy bizonyos Mary Wollstonecraft bátran publikálta A nõ jog ainak védelmében címû könyvét, amelyben kifejti, hogy A zsarnokok és kéjencek... mindent elk , hogy sötétségben tartsák a n?t, mert az el?bbinek csak rabszolgákra van szüksége, az utóbbi pedig csak játékszerre . Ám a hatvanas években mégis sokan komolyan vették a mozgalmat, és néhány érettebb gon kodású férfi alapos önvizsgálatot tartott. Celia egyetértett a mozgalommal és szimpatizált vele. Több példányát is megvette az a apmûnek, A titokzatos nõ-nek, és megajándékozta vele a Felding-Roth több vezet?jét. Köztük Vi Lordot is, aki hamarosan visszaadta a könyvet, de el?tte belefirkantotta, hogy: Ni ncs szükségem ilyen szennyirodalomra. Sam Hawthorne, részben a felesége hatására, részben ma több szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Meg is jegyezte Celiának: Maga a bizonyíték arra, hogy ennél a vállalatnál nincs nemi diszkrimináció. Celia megrázta a fejét. Foggal-körömmel kellett idáig felküzdenem magam, Sam, részben a maga segítségével, ellett meg kellett vívnom a csatámat a férfiúi el?ítéletekkel is, és ezt maga is tudja. De most már nem kell. Mert kiderült rólam, hogy hasznos vagyok és produkálok. Ami csak tovább er?síti azt a megítélést, hogy én vagyok a kivétel, aki er?síti a szabályt. És maga azt is nagyon jól tud icsoda ellenállásba ütközöm, valahányszor azt javaslom, hogy vegyünk fel több n?i ügynököt. Sam elnevette magát. Oké, meg vagyok gy?zve, de higgye el, változnak az id?k és lassan a beidegz?dése k is. Mindett?l eltekintve mégiscsak maga a legjobb él? példa arra, hogy a n?k valóban e gyenjogúak. Celia a magánjellegû akcióin túl nem vállalt aktív részt a feminista mozgalomban. Úgy t önz? módon, ismerte be magában , hogy el?ször is neki személy szerint nincs szüksége rá, r pedig nincs egyetlen fölös perce sem. Továbbra is a Bray and Commonwealthnél dolgozott, vezette a recept nélküli szere k részlegét. Sam ígérete ellenére nem volt kilátásban új megbízatás a részére, és a férfi bec nt csak néhány hónapig kell türelemmel lennie, hibásnak bizonyult. Mindeközben Celia osztozott Andrew gyötr?désében, ami Noah Townsend összeomlását és e gyógyintézetbe való zárását követte. Ahogy múlt az id?, egyre valószínûbbnek látszott, hogy D ata, mely szerint Noah többé nem hagyhatja el az intézetet, szomorú valósággá válik. Andrew elmesélte Celiának Hilda Townsend tirádáit a gaz gyógyszergyárakról meg a tömé ingyenmintáról, amit az orvosokra zúdítanak, és legnagyobb csodálkozására Celia egyetért?én b Igaza van Hildának mondta. Valóban ?rületes mennyiségû ingyenmintát osztogatunk t hiszem, ezzel az egész szakma tisztában van. De mindez az öldökl? verseny eredménye. Mos t már egyik vállalat sem változtathatna ezen a gyakorlaton anélkül, hogy hátránya ne származn el?le. Ugyan már tiltakozott Andrew , az nem igaz, hogy a gyógyszergyárak ne tudnának v

mint Celia: Megoldjuk. A hír örömteli izgalommal töltötte el Celiát. és a gondolkodásuk nemzetközivé vált. Attól kezdve. El?tte azonban. hogy Celia végre otthagyta a recept nélküli sz t. de gyakran el kell majd utaznia. de leg is sejteniük kellett Noah gyógyszerfügg?ségét? Vajon valóban így kellett volna továbbra is se az önpusztító szenvedélyét? Noah gyógyszerfügg?ségben szenvedett. amib?l világosan köve . Sam Hawthorne-t el?léptették általános elnökhelyettessé. akkor az els? perct?l az utolsóig élvezték. ? is úg állt a kérdéshez. Sam. Sam így folytatta: Felajánlom magának a receptes szerek latin-amerikai igazgatói állását. Nagyszerû lehet?séget kapott. mert mikor rájuk került a sor az utazásban. kihasználja a lehet?séget. és mosolyogva közölte vele: Rendben. hogy hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény. ami választóvonalnak bizonyult Celia karrierjében. s?t gyanítom. hogy Celia hazaérkezett az új megbízatása hírével. És pontosa tudod. hiszen itt ki-ki nyakig beletem etkezik a munkájába. 1967 augusztusában végre-valahára áthelyezték Celiát. amihez akarnak. Beszélje meg az újságot a férjével. Még ha akarnánk se tehetnénk. és most már nem egy. úgy határozott. mint amit várt. különösképp Latin-Amerikában. hanem ké dukált neki az el?szobában. Mikor aztán Andrew jobban átgondolta az új helyzetet. hogy a mintákon kívül receptekkel is szerzett utánpótlást. így szólt: Az értékesítés jöv?je a nemzetközi porondon van. És mostanáig még csak a tetejét ka meg a lehet?ségeknek. sokat tanultak . hogy nincs több monda a. A Jorda család életét pedig nemhogy megnehezítette volna. és ha voltak is aggályai a várhatóan sok utazás miatt. Pedig nem megy jelentette ki Celia. Sam egy nap magához hívatta. hogy mit fognak ezek ketten egész nap csinálni. azokat megtartotta magának. vége a számûzetésének. hogy néha elmeneküljön egy kic z idegfeszít? orvosi munkától. Sam új. Intett Celiának. Andrew ?szintén örül esége sikerének. Mint aho gy Celia kés?bb a húgának. akkor egyszerûen felírta volna magának. paktálásnak számítana. Holnap rátérünk a részletekre. Sam egyetért?en bólintott. Mi lesz Andrew véleménye a dologról? Meg a gyerekeké Celia habozás nélkül válaszolt: Megoldjuk. Menjen most haza. És az olyan esetek. hogy bejelentette Celiának az örömhírt. hogy néha elkísért az útjaimon és ilyenkor oltunk. hogy a nemzetközi gyógy r-kereskedelem egyre fontosabbá válik. így hát Celiának a tíz évvel korábbi mentorválasztása közel állt ahhoz. ha az orvosi szakma nem tesz semmit a szenvedélybeteggé vált d ktorokért. És nem tudok rá válaszolni. Megkönnyebbült. hogy az orvosok így vagy úgy.lami közös megegyezésre jutni. hogy tanul Noah Townse . hanem hihetetlenül gazdagította. sokkal jobbat. 1966 végén font dolog történt. de orvos is volt mondta Celia. Andrew. A gyerekeknek pedig azért volt csodálatos ez az id?szak. egy napon Sam lesz a Felding-Roth e ls? embere. amiben itthon már nagyon régen nem volt részünk. és támogatta. Egy korábbi találkozásukkor bizalmasan megjegyezte Celiának: Csak azt tudnám. akkor miért éppen a gyógyszergyáraknak kellene más portája el?tt söprögetni? Jogos kérdés ismerte el Andrew. Ha Noah-nak nem adtak volna az ügynökök. Janetnek egy levélben írta: Mindannyian egészen váratlan módokon táltunk az új megbízatásomból. ami törvényellenes. Most. Pontosan tudta. Ha elfogadja itt helyben lesz a f?hadiszállása. elkíséri Celiát az útjaira. mintha olvasott volna a gondolataiban. és amikor csak lehet. mint Noah-é? Mikor a gyógyszergyári ügynököknek tudniuk. fényûz? irodájának hatalmas tárgyalórésze volt. Ezt a választ vártam. Aztán sz sen hozzátette: Különben is. Andrew meg én úgy. mindenképpen hozzájutnak ahhoz a gyógyszerhe z. és nem éppen a szom szédba. A harminckilenc éves Andrew eltökélte. Kérd?en nézett az asszonyra. Talán majd egymás nak diktálgatnak leveleket. mert az össze szásnak. Így kezd?dött az az öt év. hogy teli k bizonyuljon.

valóban a férje évente többször is vele tart Dél-Amerikába. Andrew pedig Celiának volt h annak idején olyan el?relátóan ragaszkodott ehhez a hatalmas házhoz. ahová tizennégy évvel korábban friss diplomásként belépett egy évvel a házasságkötése el?tt . ami a múlthoz köt. akinek az összeomlását ez volt Andrew szilárd meggy?z?dése végs? soron a túl túlfeszített munka okozta. és ?si öszvérfogatok igyekeztek utat t maguknak a dudakoncertet adó modern autók között. hogy ez teljesen természetes. hogy továbbálljon Ausztráliába. Társa. 6 Andrew-t lenyûgözték a távoli vidékek. de ?szin te. akik a szakmájuk megszállottal let tek. Winnie August. A második szül? halála olyan. felajánlotta neki a s r-kertész és házi ezermester tisztét. és ennek nemcsak ?k maguk. hogy Hank March. Ily módon Andrew meg Celia a legnagyobb lelki nyugalommal elutazhattak a g yerekekkel együtt. De ismert más orvosokat is. a köpcös. a szeretetre méltó. a huszonnyolc éves ton Foxnak kitûn? bizonyítványai voltak. ahol mahagóni. most ? lett a rangid?s. meleg barátság alakult ki kettejük között. az ifjú pár hálásan elfogadta a lehet?séget. biztosak lehettek abban. A temetés után Jan apot Morristownban töltött Celiáéknál. Mikor Andrew megtudta. hogy van kihez fordulni. Még az a szerencse. Eljut ott a kolumbiai Bogotába. A férje és a gyerekei intenzív támogatás zése ellenére mérhetetlen ürességet és egyedüllétet érzett hosszú id?n keresztül. hogy szeretne néha ? is elutazni vele. egy súlyos asztmaroham után légzési elégtelenségben meghalt. Mindegy. de a családjuk is nagy kárát látta Abban az orvosi praxisban. ahol a l on. aki alkalmi munkákból élt. zsúfolt óvárosi utcáiból Uruguay fest?i völgyeibe vitt az útja. Mikor Andrew elmondta Celiának. hová legyen a boldogságtól. mindig az az érzése. els?sorban a tanítási szünetek idején.és cédrusfá tevideo keskeny. vagy egyik vagy mindkét rek is velük ment. mert azt a hónapot utálom jelentette ki egyszer Winnie. ha baj vagy bánat éri. jó hu ns Kanadából nagy nyereségnek bizonyult. vagy belekóstolt a vidéki életbe. Mivel az ajánlatban az is szerepelt. hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul egyedü aradtunk. Celia húga. hogy Hank beköltöz et Jordanék házába. akit immáron Win Marchnak neveztek. de az elfoglalt. a callé-kon jéghideg víz folyt lefelé az Andokból. mint az argentin pampákon legelész? hatalmas marhacsordákkal. bár Andrew a. míg él le az egyik szül?je. Janet is Philadelphiába érkezett a temetésre. semmi mással nem tör?dtek. hogy a jöv?ben gyakrabban l tnak majd el egymáshoz. aki már rég lemondott arról a tervér?l. Costa Ricában ellátogatott a Meseta Centra lba. Mik or mindketten eltávoznak. állandó elfoglaltságot keres magának. és Andrew nemcsak vakon megbízott benne. mint neje. az as szony azt sem tudta. Mildred hatvanegy éves k rában. Rövid id?n belül Hank pont olyan nélkülözhetetlenné vált. Celiát mélységesen megrázta az anyja halála. Celia édesanyja. azaz Március volt. az ifjú brit mi ndeneslány. olajüzl etben dolgozó férjét két kisgyermekükkel együtt otthagyta a Közép-Keleten. hogy minden rendben megy otth on a távollétükben is. vagy nélkülük. Alkalmanként. A férje vez tságos módon March. má igen jól dolgozott. akkor érezzük meg. az ország szívébe és az azon túl zöldell? sûrû lombú erd?kbe. A harmadik belgyógyásznak. és mindketten megfogadták. tha elszakadna a köldökzsinór. a lélegzetelállítóan gyönyörû hegyekkel körülvett városba. Ez id? tájt történt egy szomorú esemény is. Ugyanezt tapasztaltam több betegemnél is mondta.nd sorsából. 1967 tavaszán férjhez ment. hogy hány éves az ember. ? felfedez?útra indult az idegen városok titkokat rejt? dzsungelében. energikus fiatal ember. ahol a leveg . örökmozgó. Mindezt megkönnyítette még egy szerencsés momentum. és gyakor családtaggá vált Jordanéknál az elmúlt hét év során. Megismerkedett a Buenos Aires-i Pa rque Colónnal csakúgy. s bár még csak egy hónapja csatlakozott hozzájuk. Mialatt Celia a latin-amerikai ügyeket intézte a Felding-Roth helyi képvisel?ivel. hogy nem December.

A kis mindenes boltok. Senor Antonio José Morenót igyekezett jobb belátásra bírni. közönségesnek tûn? szentségtartóikkal. hogy ez a m ondás Nálunk így csinálják gyakorlatilag szentesíti a szakszerûtlenséget és hatástalans az etikátlanságot is. Andrew egyik kedvenc foglalatossága az alkudozás volt a helyiek boltjaiban. aki reggel óta a Felding-Roth helyi képvisel?jét. annál jobban ment neki a beszéd. kés?bb a nyelvi eltérések segítségével úgy értelmezh asításokat. hogy Quito tengerszint feletti magassága több mint hárome zer méter megviselte ?ket. hiszen egész nap erre készül . mer ? napunk volt. Fogalmam sincs. Gyakran beszédbe elegyedett a gyógyszertáro-sokkal. ez is egy apróságon bbant ki. és alkalmanként egymást segítették ki. az ezüst. Bár nekem akadtak igazán kellemetlen élményeim. és az Andrew hangjában felfedezni vélt hûvösség is irritálta. A szegénység szöges ellentéte volt a Hotel Quito is. amelynek eg yik lakosztályát foglalta el a Jordan család. sért? modort vett fel. Néha a végs?kig kimerítette. Egyikük sem vette észre. a férfi mindig ugyanazt a sztereotip latin-amerikai mondá a: En este pais. Ha túl sokat mondanánk ol gokról. Ebbe a lakosztályba tért haza egy rosszul si került. hogy az ecuadori orvosok nem kapnak megfele l? tájékoztatást a Felding-Roth gyógyszereir?l. i megkérdezte Andrew-t: A gyerekek? Már ágyban vannak és alszanak válaszolta a férje. eg y olyan b?sz és vad összeütközést. Moreno válaszként ugyanazzal a mondással válaszolt. csak azt. Celiát bosszantotta. Celiánál fizikai kimerültséget eredményezett. Mik ezt felvetette. amik lehet. Mikor erre Celia azt válaszolta. az ránk nézve hátrányos volna.és elefántcsont keresztjeikkel. a finom szálloda. magasan az Andok hegye i között. Látta a nyüzsg?. Nem minden út mérlege alakult azonban kedvez?en. ami egy alkalommal kirobbantotta Andrew és Celia házasságának leghevesebb. Ecuadorban történt a dolog. legelkesere-dettebb veszekedését. hogy a központ bármelyik magas beos ?jének a látogatása nemcsak hogy felségvizeinek megsértése. . ha éppen akadt szabad ideje. Mikor a gyerekek is velük voltak. meg a drágakö ekkel kirakott. s?t al manként sikerült néhány helyi orvossal is szót váltania. Andrew magával vitte ?ket felfedez?útjaira. ami tovább rontott z amúgy is nyomott hangulatát. Ezenkívül pedig Celia valahányszor újabb javaslattal állt el? a folyama ok ésszerûsítésére és gyorsítására. ahogy neki tetszik. a f?városban voltak Lisával és Bruce-szal együtt. hogy nem láthatja Lisát és Bruce-t. tudta. els?sorban a lehetséges mellékhatásokról. Andrew pedig az otthoni rendíthetetlen nyugalmával és türelmév l ellentétben most piszkálódós. lüktet? Sao Paulót túl húzódó tágas füves fennsíkokat. a faragott kórusokkal. Rögtön fel is csattant: Nem csak nektek volt rohadt napotok! Nem azt mondtam. hogy rohadt. agresszív. Korán le akartak feküdni. meg a vásárlás. hogy kimerít? jegyezte meg Andrew. asi se hace. mezítlábas sz a földrész vitathatatlanul legnincstelenebb parasztjaival. hogy helyi problémákat kellett volna megoldania egy csaknem telj esen ismeretlen közegben. úgyhogy mi is így csináljuk. Quitóban. Bár Celiának jogában állt utasításokat adni. máskor pedig Celiát. A szállodai lakosztály nappalijába érve. egy vállrándítás kí Celiát leginkább az aggasztotta. még fortyogva a düht?l és csalódottságtól. hogy Moreno. kudarcokkal teli nap után Celia.ben a verbéna és más jó szagú növények illata terjengett. amiknek a földje bíborvörös: ez a terra roxa. A kövér és öntelt Moreno világosan értésére adta. Senora. az úgynevezett drogueriá-k mindig lenyûgözték a kis he e összezsúfolt tömérdek árujukkal. de egyenesen személyes kompetenci k a megkérd?jelezése. Kellemetlen élményeid?! replikázott Celia. Celia keményen dolgozott. Moreno így érvelt: A többi cég is így csinálja. aki hazai pályán van ikeres keresked?nek mondhatja magát. túldíszített templomok és kolostorok az nyoltáraikkal. Celia is elkezdte tanu lni mindkét nyelvet. Pöntyögött már egy kicsit spanyolul tugálul. Másfel?l pedig a koszos. ahol csak úgy tobzódtak a vad és kegyetlen ellentétek els?sorban a vallás és a va Egyfel?l ott pöffeszkedtek lépten-nyomon a fényûz?. Ez fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezetett. akiknek a bére ha szerencsés en sikerült munkát találniuk napi tíz centnél nemigen rúgott többre. és minél többet gyakorolta. amit soha többé nem tudtak elfelejteni. és mint a legtöbb családi veszekedés. hogy mir?l beszélsz! Err?l beszélek! bökött Andrew a mutatóujjával a mellette lév? kisasztalon tornyos yógyszerhalomra. hogy nem is fognak bekövetkezni.

hogy azok a terhes asszonyok. Tudod. nem is reméltem. akkor ott van mellette a használati utasítás és a lehetséges mellékhatásokra való figyelmeztetés. mérhetetlen igazságtalanság történik vele azok után. De azt hiszed. ami végzetes is lehet. Mi történt azzal az idealista kislánn . mert ennek a neve O ndasil. Ám Andrew tovább beszélt: Az. amit Andrew kritizál. Celia megdöbbent a válasz hallatán. szoptatós anyák nem szedhetik. Tudjuk. hogy a cél a zavarkeltés meg a gyógyszercég védelme baj esetére. hogy megvárta volna a választ. Mára torkig vagyok ezzel a sok szeméttel. és felemelte. Ezt is ma vettem. Tudod. de nem tudta. mit mondott ma nekem a gyógyszerész? Azt mondta. de tosan. ahogy változol! Tizenegy év óta apránként. és nem a dicséret hangján. most meg itt vagy. A rohadt életbe! Pontosan úgy! Hogy ?szinte legyek. aki egyenes derékkal. Andrew most már ordított. hogy hogyan kellene az országot igazgatni ? Andrew elfehéredett. hogy más veszélyes gyógyszereket mindenféle figyelmeztetés nélkül árulnak. Azon a jogon. mert nem figyelmeztették ?ket? Végül is ez ak Ecuador. de nem vagy hajlandó be ismerni még magadnak sem. amelyek kötelez?en el?írják a megfelel? címkézést minden tipikusan jellemz? a nem tör?döm amerikai gyógyszercégekre. többek között a te drága Felding-Rothodra is! Celia úgy érezte. Ha ezt az Egyesült Államokban veszed meg jelentette ki Andrew . sem z üvegen. hogy egész áll azt próbálta szóvá tenni. hogy veseelégtelenségben szenved?k. hogy az utolsó darabig vissza kellett volna ?ket vonni a kereskedelemb?l. öt évvel azután. hogy minél többen kidobják a pénzüket arra a sok szem pt nélküli szarra. látni sem bírom ?ket! Úgy érted. Az ember csak arra tud gondolni. Semmi sincsen! Mert végül is kit érdekel. hogy elmondta volna Andrew-nak a kudarcát Antonio José Morenóval amit kés?bb. a férje arcába vágta Moreno válas olgozott verzióját: Mi a francot tudsz te a helyi rendelkezésekr?l és a helyi problémákról? féle jogon tolod ide a képed és közlöd Ecuadorral. Ahelyett. van a dobozban egy erre figyelmeztet ? írás? Ha igen. Celia. Mert a gyógyszergyárakról lenne szó. ami ket ma vásároltam a helyi drogériában. hogy megváltoztatja a gyógyszerb iznisz romlott erkölcseit? Azzal. Az elején becsületes. hogy igen. terhes n?k .Celia viszolyogva elhúzta a száját. amit mondani akaro k. ide né rew kiválasztott egy másik üvegcsét. Miért is érdekelné ez a Felding-Rotht? V gy Celia Jordant? Hogy merészelsz nekem ilyet mondani?! sikoltotta Celia. amir?l te is tudod. vagy nem akarnád tudni. hallott a Thalidomidról. Úgy merek sziszegte . Andrew a kezébe vett egy g fiolát. és el?retartotta a . csak úgy. a tenyerébe öntötte a tablettákat. és mindenféle strucc jellegû mentségeket sorolsz valam i olyasmi mellett. a mit mi ketten olyan jól ismerünk. mert nincsenek olyan ko hivatalok. hogy ugyanarról a gyógyszerr?l van szó. hogy érdekelni fog. hogy itt az ist en háta mögött néhányan szenvednek vagy meghalnak. se mellette! Egyetlen szó sem! Az asztalon lév? gyûjteményb?l kiválasztott egy újabb darabot. Andrew tovább támadott: Miért kell ilyen sok nevet adni a gyógyszereknek? Biztosan nem azért. azon próbált változtatni. és lerúgta a cip?jét. hogy nem érdekel? kérdezte a férje szarkasztikus hangon. Celia ezt a nevet olvasta a címkén: Chloro ycetin. határozottan állt a mikrofonhoz . mire Andrew is elv esztette a fejét. tisztességes. Levette a fiola tetejét. hogy orvos vagyok! És tudom. meg az. És ha nem tudnád. rosszul hiszed. és New Jersey egy fényévnyire van innét. érz? szívû és lelkiismeretes n? voltál. A legsúl közülük a vérképz?szervi rendellenesség. recept nélkül. hogy ezeket a tablettákat itt és most meg tudtam venni. Pedig kellene hogy érdekeljen! Ezek itt a kezemben Thalidomid tabletták. aki akkor elhozta nekem a Lotromycint és elhatározta. De is érdekel. Ma nemcsak a gyerekeket igyekeztem elszórakoztatni. és azon serénykedtél. Kérlek. hanem vásárolgattam és kérdez sködtem is. Szörnyû haragra lo elöntötte az agyát a vér. az este folyamán akart el?hozni . És ha már a bajnál tartunk. akik ezeket a tablettákat beszedik. hogy romlott dolog. fókauszonyos gyerekeket fognak szülni. hogy ezz el segítsétek a betegeket vagy az orvosokat. és az éles szóváltás itt akár be is fejez?dhetett a. aztán jócs tél az elveidb?l. a Thalidomidot a gyógyszergyárak öt venhárom különböz? néven árulták! Anélkül. mi ez? Természetesen nem tudom! rogyott le Celia egy székre. vess egy pillantást a Felding-Roth Lotromycinjére. hogy látom. Itt viszont nincs semmi.

Utána. és csak akkor mozdultál. te vérzel! kiáltotta. Végül a tízéves Lisa vált ki a csoportból. Andrew elhallgatott. ezen tépel?dve? Mert ez lenne a minimum! soha nem jut eszedbe. hogy Bruce és Lisa a szo szédos hálóban alszanak. mélyen beléhatolt újra meg újra. . aki tehettél volna valamit Noah -ért. Féktelen dühükben a szül?k elfelejtették. mert hirtelen összerezz a zajra. Mami! Papa! Lisa volt az. mikor a gyerekek már régen visszamentek a szobájukba és mélyen aludtak. és teljes erejéb?l hozzávágta Andrew-hoz. aztán gyilkos gúnnyal megkérdezte: Megérte az el?léptetés? Te piszok gazember! Celia gondolkodás nélkül felkapta a keze ügyébe legköze-lebb tárgyat a cip?jét . Összetartozunk. mardo só bûntudattal. te önelégült. Andrew és Celia szenvedélyesen. az inge a padlósz?nyeg. Ne csináljatok ilyet! Nem szabad egyikünk ellen sem ordulnotok! Anyátok meg én ostobán viselkedtünk. Bruce egész testében rázkó okogott. A gyönyör csúcspontja el?tt Celia felsikoltott: Mélyebbre! Mélyebbre! Akarom. akikr?l nem tudsz. amikor már kés? volt. Már minden csurom vér volt a keze. Vak dühvei fröcskölte a szavakat. és ezt a beszélg tést másnap is folytatták. bár mindketten alaposan kimerültek. mi történt vele Mert szerintem eladta magát. A tûsarok a l arcába csapódott. Két kis pizsam ak oldalgott be a szobába. hogy tehett yet?! Andrew a még mindig vérz? arcához nyúlt. és hagytad. Nemcsak azért. mert még soha életében nem látott olyan gyötrelmet. és akiknek a te nemtör?dömséged miatt kellett meghal niuk?! Hallod. Egyikünknek sem volt igaza. hogy fájjon! Andrew pedig. Rémülten suttogta maga elé: Jaj istenem! Mit tettem! Aztán már nemcsak Andrew halálosan kétségbeesett arcát látta. az a Wyrazik nevû f alember? Vajon tényleg Noah ölte meg. és szakért? módon megtisztította a vért?l az apja arcát Jóval kés?bb. ahonnan egy nedves tö l tért vissza. mintha az ádáz veszekedés másfajta szenvedélyeket is felszabadított voln a bennük. és kés?bb majd együtt megbeszéljük ezt az egészet. és úgy szorították eg ntha soha többé nem akarnának szétválni. még hosszan beszélgettek. és határozottan véget vetett a képtelen helyzetnek. Olyan volt. Hát te meg miféle jogon vagy ilyen átkozottul szent erkölcsû. Nem hibázta el. Andrew tekintetét követve Celia hátrafordult. Papa. durván megragadta. már maga is sírva. szégyelljük magu kat mindketten. Aztán hirtelen és szenvedélyesen összeölelkeztek mind a négyen. Kitért az anyja el?l és odaszaladt Andrew-hoz. és a nyomában azonnal kiserkent a vér. Bruce is odaszaladt az apjához. mikor a kisujjadat sem mozdítottad Noah Townsend érdekében.azon a New York-i tanácskozáson és a becstelen módszereket kritizálta? Tudod. hogy esetleg lehettek más betegek is. bûnösnek érezve magadat. ami a háta mögül jött. De Celia se nem látott. képmutató fráter?! Válaszolj! Celia hirtelen elhallgatott. és a hangjában mérhetetlen szemrehányással sikította: Mama. a fürd?szobába ment. Celia odaszaladt hozzájuk kitárt karral. De Lisa gyorsabb vol t. és vadul. Celia pedig ott maradt egyedül az ajtónál. kétségbeesve nézve a jelenetet. feledve minden gyengédséget. a torkát fojtogatta a sírás. Ne! szólt rá a gyerekekre. vadul és zabolátlanul szeretkeztek úgy. aztán mikor megpillantotta a földön a véres sarkú cip z anyjához fordult. de semmit nem tettél. ahogy már nagyon rége nem. olyanok. amit mondok. kíméletlenül. akiket Noah az öt év alat t megölt. mert kifogyott a szavakból. nem inkább te? Te. Andrew kapott észbe el?ször. se nem ha llott. De továbbra is egy család yunk. és tartasz nekem préd a tiszta elvekr?l? Hol voltak a drágalátos elveid. mint most Andrew arcán. Vajon töltöttél-e len éjszakát is álmatlanul. s a többféle szenvedély most hirtelen egyesült. hane m azért is. hogy még öt évig praktizáljon szinte állandó kábulatban yeztesse önmagát meg a környezetét? És ne gyere itt nekem a kórházzal! Mert az ? hibájuk nem ti a tiédet! És ezt te is tudod! És az a beteg támadott tovább Celia . A szá elé kapta a kezét.

hogy ez az életkorunkkal függ össze. akkor az ember nem tehet mást. Én is esküszöm tette hozzá Andrew. hogy megint úgy fogok gondolkozni és cselekedni. Igen mondta Celia . a szemében aggodalom. Az elevenembe találtál. Persze az ilyen eseteknek n em lenne szabad gyakorinak lenniük. és tovább javította a renoméját a Felding-Roth központjában. hogy megtegyük az már réges-rég meg kellett volna tennünk. Különbe s. és ezért engedtél az elveidb?l. Hogy m egmenthettem volna Wyrazikot. hogy b?ven akadtak kellemetlen igazságok a másik vádj aiban. hogy a Latin-Amerikában árusított Felding-Roth-szerek címkézése megközelítse az Egyesült kban kötelez? szigorú el?írásokat. Úgy gondolod ogy bölcsebb. mint Quito. csakúgy. De ez a nap még odébb van. Azt mindketten beismerték. Ezzel ne tréfálj! Bruce. mint te. m int hogy reménykedik: a tanulságot majd kés?bb fel tudja használni valaki másnak az érdekében A házastársak közötti krízis záróakkordjaként másnap a helyi doktor. és hamiskás mosollyal megjegyezte. hogy léteznek olyan akadályok és ügyek. csakhogy legalább ebben becsületesnek kell lennem. aki eddig egyetlen hang nélkül ette az ebédjét. Erre nem vag yok büszke. nem az enyémben. Nem az összesb?l. hogy vannak-e álmatlan éjszakáim Wyrazik meg a többi esetleges áldozat miatt. mire Bruce arca felderült és szája széles moso tt. vagy a közvélemény fog minket rákényszeríteni arra. de ha megtörténnek. ilágosan jelezte. Volt egy pillanat. tapasztaltabb lettél. és ez igaz is. hogy már jó ideje tépel?dik ezen a kérdésen. hogy többet is teh etett volna és talán megmenthette volna valakinek az életét. r vagy az új törvények. akinek többévi munka után ne lenne legalább egy olyan múltbeli esete. aho eltek a gyerekekkel.Olyan beszélgetés volt ez mondta róla kés?bb Andrew . min régen. és mint ahogy ezt Andrewnak ?szintén beismerte összességébe t túl sok haladást elérnie. Erre csak azt az egyetlenegy dolg ot tudom mondani. Mivel Andrew nem sokkal azel?tt mondta neki. hogy elhallgattattam a lelkiismeretemet. Azt hiszem válaszolta Andrew . a pletyka gyorsan terjed. De azt is megtanultad. tényleg engedtem az elveimb?l. ígérem. akadtak a családnak bo békésebb utazásai is. mikor mindez a sok disznóság napvilágra kerül. Isten bizony. hogy eg yáltalán nem biztos a siker. hogy soha nem felejti el a feleségét. Eljön majd a nap jósolta Celia . Ez rám is vonatkozik jegyezte meg Andrew. de néhánybó alóban. Celia karrierje szempontjából ez az id?szak nagyon sikeresnek bizony ult. és azt kérdezte: El fogtok válni? Apró. mikor én is ugyanezt szere ttem volna csinálni. mert a vállalaton belül is makacs ellenállásba ütközött. megmenthettem volna. ez a megjegyzés annak a bizonyítéka volt. Az öt év során. ezt kár tagadni vagy szépítgetni és hitegetni magamat. Most már biztos. amiket idealizmussal sem legy?zni. a médico három ö rrta Andrew arcát. Celia megrázta a fejét. Nagyon szeretném jobban csinálni mondta Celia. hogy a sebet egy hegymászó túrán sz erezte. És tényleg volt alkalom. hogy ilyen kis helyen. sem megoldani nem lehet. s?t esküszöm neked. Jaj de jó mondta egyszerûen a kisfiú. komoly arcán feszült kifejezés ült. amit Celia a nemzetközi értékesítésen töltött. mikor megkérd zted. hogy amíg apád meg én élün bekövetkezni. amivel kapcsolatban tudja. és igazán szívesen mondanám. Igen. De történetesen a te kezed ügyében volt a cip?. hogy valami szellemességgel válaszol. felnéz ett. Már csak azért is. Andrew már éppen azon volt. mikor elbúcsúzott a betegét?l: Valószínûleg megmarad a heg. hogy nem akad olyan ember az egészségügyben. ha el?bb lépek Noah ügyében. most letette a villát. Mindez persze nem ment könnyen. mint a mellette ül? Lisáé. és ezzel a maga részér?l megszûntnek tekint a lidércnyomást. mikor Celia eg y kézmozdulattal belefojtotta a szót: Brucie mondta gyengéden . amire már nagy szükségünk mindketten csak halogattuk. én feleolyan jól sem célzok. és meg kell mondanom. . Szörnyû lelkifurdalásom van mondta Celia néhány órával kés?bb egy étteremben. Szívós munkával még azt is nie. doktor. hogy ennek a nagy veszekedésünknek legyen valami eredménye. Ugyan már nyugtatgatta Andrew.

Mikor idegen városokba érkezett. y miért. Rövid id?re fellángolt a Woodstock Nemzet elnevezésû rockzenekultusz. a cég történetének egy nehéz. különösen a csúcs felé közeledve vált ez a kérdés lényegtelenné. Celia ezen felbátorodva hosszú el?terjesztést írt Sam Hawthorne-nak. A festészetben a kedvencei az impresszio nisták voltak. hogy a mber férfi vagy n?. éppen ezért az orvosi rendel?kbe érve a n?i ügynökök szinte azonnal bebocsáttatást nyertek a doktorokhoz. A férfiak évszázadok óta kihaszn ságukat. könnyekkel a szemében. hogy rögtön bemehe ttem. A zenében Mozart volt Sam szenvedélye. és szerette. Megt ehette. amit?l felüdült a lelke. mert n? vagyok. valahogyan mindig szakított id?t a helyi könyvesboltokra. Végül Celia javaslatát mégis komolyan vették. Ami a magánéletét illeti. Még ügynökn? koromból emlékszem a hogy míg néha nekem is kellett várnom az orvosoknál. de aztán ki hunyt. Ifjabb Dr. kritikus szakaszában. Csehszlovákiában a Szovjetunió brutálisan elfojtotta a szabadságot. mindegy. Maga is ügyesen zongorázott. Sam vagyonos ember volt és tekintélyes mennyiségû Felding-Roth-részvény birtokosa. Lelke legmélyén tudós maradt. galériákra és koncertekre. Ott ugyanis a Felding-Roth ügynökgárdáját els?sorban n?k alkották. Rengeteg do log érdekelte. a fris . akinek azonban sikerült mindvégig lépést tartania az ir dalom. és ezt a tényt senki nem vonta kétségbe. úgyhogy most rajtunk a sor. annyit kellett várakozni uk. h a a szállodai lakosztályában ott állt egy zongora. szemben a férfi ügynökökkel k gyakran szinte gyökeret eresztettek az orvosi el?szobákban. hogy kihasználjuk a n ?iségét. a miket az édesanyjától örökölt. Hirtel en került hatalomra. a természet éppúgy. amelyben több n?i ügynök felvételét sürgette az Egyesült Államokban is. hogy támogatni akarja a n?ket. Itt csak arról van szó. például a No. hogy Párizsban. A világban közben tovább zajlottak az események. Hamaros n megtudta. Mart in Luther Ringet és Robert Kennedyt kegyetlenül meggyilkolták. különösen Monet és Pissarro. Azért lehetett zongorája a luxuslakosztályokban. nemritkán a n?k hátrányára. Kissinger ellátogatott Kínába. Nem mintha a családi kapcsolatai s gítették volna a karrierjét. és mindketten imádták a m nöt éves nagylánnyá serdült Julietet. reneszánsz figura volt.Peruban Celia egyértelmûen megbizonyosodhatott arról. Edwa rd Kennedy pedig Chappaquiddickbe. a távoli országban. boldog házasságban élt Liliannel. . durva dolognak számít egy n?t megvárakoztatni. a mûvészet és a zene fejl?désével meg újdonságaival. mindannyiunknak jogunkban áll megpróbálni érvényesülni úgy. végül pedig a kirobbanó Török indulót. Jackie Kennedy hozzáment Aristoteles Onassishoz . hogy ott kiknek a napja virradt fel máris. A szobrászok közül Rodint bálványozta. mint a technika. mint a dések. annak ellenére. Nixon amerikai elnök. az akkori szóhasználattal élve. Miért ne használhatnánk ki ezt az el?nyt a továb an?" Egy ezt követ? beszélgetésen Sam megkérdezte: Nem arról van inkább szó. A vietnami tragédia kezdett alako t ölteni és a helyzet egyre mérgesedett. fekete pizsamás emberek ott. és olyan folyamat vette kezdetét a Feld ng-Rothnál. gyakran el?fordult. ahol volt. a Rodin-múzeum parkjában a férje tizenöt per en keresztül állt mozdulatlanul a Calais-i polgárok el?tt. amin a fárasztó nap után játszhatott valam Mozarttól. és valószínûleg azért. és az intellektuális témák éppúgy. Eisenhower meghalt. És ha így van? Miért ne?! vágott vissza Celia. Sam anyja Roth lány volt. ?l ért el oda. aki a szülei rajongása ellenére sem lett elkényeztetett fogós úrilány. min d a Roth családból. ahogy tudunk. Lilian Haw egyszer egy barátjuknak mesélte. és igazából senki nem tudta. aki már nagyon régen meghalt. aki részt vett a vállalat vezetésében. Gol da Meir izraeli miniszterelnök lett. Különben is. és Sam lett az utolsó leszármazott mind a Felding. Fiatal amerikaiak tízezreit egy generáció krémjét olták az apró. hogy ideje nagy r z üzleti élet kötötte le. amit a rákövetkez? években más gyógyszergyárak is lelkesen másoltak. Armstrong eljutott a Holdra. és nem talált jobb indokot Ennek nincs sok köze a n?k egyenjogúsításához. mert ezt ? maga fizette. Peruban udvariat lan. 1972 februárjában az ötvennégy éves Sam Hawthorne a Felding-Roth elnöke lett. hogy ennek nem emancipációs. hanem gazdasági okai vannak. l l-es A-dúr szonátát a komoly és tiszta csengésû Andantét. 7 Sam Hawthorne.

el?remutató lépést a j ekében mert ütött a cselekvés órája! Sam Hawthorne terve nem várt hevességû és gyorsaságú ellenállásba ütközött. ami annak bizonyítéka. Ebben a bizalmas írásban rendkívül kellemetlen adat kat tárt az igazgatótanács tagjai elé. mindig csodálatos élményt jelentettek neki az angliai utazások. aminek kö keztében esett a részvényeink értéke. hogy ez a kérdés elkerülhetetlenül felmerül majd. egy új kutatóintézet je s anyagi tehertétel. A gyógyszerkutatásban és termelésben ami létünk alfája és ómegája cégünk eredm ?szakot él át. Amióta cs az eszét tudta. és ? ték le a kereskedelmi hasznot is. D e az eredeti felfedezések a fenti és más esetekben is mind Nagy-Britanniában születtek. akit egy heves igazgatótanác si vita nyomán bocsátottak el. a vidékért. a humorért. Ám Sam Hawthorne magánemberi mivoltát dönt?en angolbarátsága határozta meg. Mert igen. Sam azt kihagyta az el?terjesztéséb?l. a p vonatkozásokról nem is beszélve. amit elnök ségének els? hónapjaiban terjesztett el?. És belátha nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. majd így fejezte be az el?terjesztését: Egyesek é etnek úgy. hibás. az oktatásért. Közepesen. merész javaslata. ostobaság egy ilyen drága vállalkozásba belefogni akkor. s ezért bárki szívesen fogadta páros partnernek. amik or a cégünk ilyen kritikus korszakát éli. amely drámai módon változtatták meg az életünket: a penicillin. . egy nagyot futni. Gondo nk csak a mi századunkra. Ezt a kíváncsiságot kellene kihasználnunk a vállalatunk javára. Persze mutatott rá Sam amerikai cégek fejlesztették tovább az alapötleteket. még ostobább volna az eddigi h alogató politika folytatása. miután el?készítette a terepet. ami már jóval hosszabb ideje tart. Mindez kedvez?tlen hatással van a cégünk hírnevére és az itt dolgozókra egyaránt. és még mindig szeretett reggelenként. Az intézetet az egyik legkiválóbb brit tudós veze né. igyekezett e lébe menni a válasszal. az angol stíl . pozitív programot felmutatni. valóban így van. hogy az amerikaiaknak egyedülálló ké ességük van a továbbfejlesztésre és marketingre. hogy felel?tlenség. Legutóbbi nagy áttörésünk a Lotromycin volt. ezután részletesen elemezte a költségeket. Ez utóbbi rajongásának megfel inden reggel a maga vezette álomszép. Ehelyett Sam. A leghatározottabban azt javaslom írta . új gyógyszerek kifejlesz alatunknak olyan kétségbeejt?en nagy szüksége van. specialitása a villámgyo rs játék volt bent a hálónál. és nagyrészt ez sodort elding-Roth gyógyszergyárat ebbe a jelenlegi szánalmas helyzetébe. akkor a legsúlyosabb pénzügyi válságnak nézünk elébe. amiért Sam rendkívüli módon tisztelte a briteket nemcsak az ango okat . ezel?tt tizenöt . a sugá repül?gépmotor. De véleményem szerint még felel?tlenebb. hogy csak négyet említsek. a nyelvért. hetente töb s. Londonért. hogy a legsürg?sebben alapítsunk Nagy-Br tanniában egy Felding-Roth kutatóintézetet. m eghatározó különbségek vannak a brit és az amerikai fels?oktatás rendszere között. Minden ang ol dologért rajongott: a hagyományokért. a modern radar. Nagy-Britannia évszázadok óta hagyományosan a tudományos alapkutatás éllovasa. halogató politikát folytatott. akkor azt mondanám. és felgyorsítaná fontos. Az elképzelés részletezése után Sam hozzátette: Mélységes meggy?z?désem. sike es új gyógyszerekkel. a klasszikus autókért. mint Nagy-Britanniában. hogy el?dje. és még mindig nem sikerült visszanyernünk a befektet?k mát. olyan újdonságok. a televízió. ám annál lelkesebben teniszezett. ám sehol a világon nem olyan intenzív az elméleti és tudományos kív ság. Ezért kellett tavaly csökkentenünk az osztalékot. hogy ez a j új kutatórészleg er?sítené hátországunkat. Hogy miért éppen Nagy-Britanniában? Mivel Sam sejtette. és a munkájuk független volna az Egyesült Államokban folyó kutatásainktól. a monarchiáért. ezüstszürke Rolls-Bentley-jével ment munkába. Azóta viszont. Volt végül valami. Mindkett?n gvannak a maga er?sségei. rátért a javaslatára. nevezetesen a tudományi ebb?l fakadt az az eredeti. de ez a módszer sem mindenh Ha két-három év leforgása alatt nem tudunk valami határozott. míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent?ségû. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. hány nagy felfedezés született brit földön. hogy alapvet?. ami viszont a britekb?l gyakran hiányzik. Házon belül is takarékossági intézkedéseket vezettünk be. Ha ennek az okát kérdeznék t?lem folytatta . végzetes lenne nem vállalni ezt a merész. mint az iparágban rendszeresen tapasztal ható átmeneti lanyha id?szakok.Sam diákkorában hosszútávfutó volt.

ám Sam lein tette. amerikaiak rég túlhaladtuk ?ket. Sam Hawthorne nézeteit pedig az angol tudományról egy nagycsoportos óvodás fantáziaszintjén mozgónak min? Ezek a szokatlanul er?s. és aszketikus arcán ingerült kifejezés jelent meg n betolakodó láttán. üvegfallal övezett. Aztán letette Lord orra elé. ócska országba helyezzük?! Olyan reakciókat váltottam ki mondta Sam néhány nappal kés?bb vacsora közben Lili ek . hogy mióta nagykutya lettél. Meglepetten nézett fel sö szemével a keret nélküli szemüveg fölött. hogy több pénzt kell a kutatásra költeni. akkor hadd mondjam meg. de mára már mi. a brit tervet naivnak. csillogókra. miközben kinyitotta az egyik íróasztalfió kivett bel?le egy dossziét . A kutatási igazgató tett egy kelletlen mozdulatot. könyvekkel telezsúfolt. hogy ez nem igaz kel alátámasztott beszélgetést akarok. Sam a kezében tartotta a levelet. Lord vetett egy pillantást az asztalra tett papírra. kondicionált folyosóin. hogy miért esz velem egyet. ósdi elképzelés. Ahogy végigsietett a kutatórészleg makulátlanul tiszta. sem hogy függetleníteni tudja magát a házon belüli intr ikáktól. Sam egyszerûen besétált rajta. világos irodájában ült. és a hívók sebb ellenvetéseiknek adtak hangot. azóta jobban szereted. hogy felkeresse Vincen t Lordot az irodájában. hogy a cég els? emberének lenni sem azt nem jelenti. komputerizáltakra. é evélb?l kapott egy példányt az igazgatótanács egy Lord-barát tagja is. A látogatásomat vedd nem hivatalosnak. amin sok rosítottuk Sam körlevelét . az id?k folyamán hozzászokott az érdes stílusához és igyekezett mindig emlékeztetni magát a kutatási gató nehéz természetére. Már jó tizenöt éve ismerte Vincent Lordot. Miért. Mások azon akadtak fönn mint ahogy azt az egyik igazgatótanácsi tag nem kevés ulattal kifejtette: Mi ez az abszurd. hogy gyük fel ismét a gyarmati státust. de mikor felismerte. aztán rövidlátóan el?rehajolt. amelyeket kellemes. jobbnak látta nem szólni. Sam. és kijelentette: Emiatt jöttem. hogy tulajdonképpen most az illend?ség okán fel kellene állnia. hogy az új kutatási központunkat egy evitézlett. Melyik ellen? . ami azt fejezte ki. Ha már az érveknél tartunk mondta Lord. annak fekete öves mestere volt Vincent Lor d kutatási igazgató.Mint valaki tréfásan megjegyezte. Azt hiszem mosolyodott el Lord kajánul . Ami a házon belüli intrikákat illeti. Vincent Lord a faburkolatú. felpattant és nagy sebbel-lobbal elindult. még alig kapcsoltuk ki a fénymásológépet. és egész sereg fehér köpenyes tudós és technikus szolgálja ki ?ket. Míg abban természetesen eg yetértett. hány millió dollárt gyakorlatilag korlátlan összegeke t a Felding-Roth kutatási eszközökre modernekre. Nyíltan és finomkodás nélkül akarok led beszélgetni. sért? kifejezések ráadásul írásban érkeztek Sam asztalára. van még ezenkívül valami? Sam maga elé fordította a papírlapot. Vincent. a briteknek is vannak tudományos csúcsteljesítményeik érvelt például az e igazgató . amit akar. Mivel az jtó tárva-nyitva állt. Ez itt minden elméleti tudós álmán gtestesülése volt. Sam a levél olvastán s haragra gerjedt. Csakis a mire költsük kérdése kö viták mint például most. Szépen van gépelve. Sam javaslatának azonnali heves ellenz?je. arra gondolt. igaz. Mi nem tetszik benne? A tartalma és a formája. odabiccentve a titkárn?nek. ragyogó. hogy biztos legyen a beszélgetés tárgyát illet?en. és azt. Rendben. hogy azt csinál. és szokása szerint homlokráncolva olvasott valamit. nagyjából ugyanígy festett minden nagyobb gyógyszercég kutatórészleg gyógyszerkutatásba áramló pénzt ritkán mérték szûkmarkúan. Sam. Dr. mintha legalábbis a Függetlenségi Nyilatkozat eltörlését javasoltam volna. Ezért szelíden válaszolt ezúttal is: Te is tudod. máris csörögni kezdett a telefon az elnök irodájában. Sam mindenesetre rögtön megtanulta. hogy a leghatározottabban tiltak ozom az egyik kijelentésed ellen. Lord fehér köpenyben ül az asztalánál. úgyhogy az egész alapkoncepciód séges. Sam Hawthorne nagyot sóhajtott. gyakran e gészen titokzatosakra . tágas laboratóriumokban állítanak fel. de ezeknél hathatósabb érveket várok arra. aki már épp g akarta állítani. de semmi kedve hozzá. ha mindenki engedelmesen bólogat neked. lerobbant.

Mégpedig azért. Nem merült fe ellene különösebb kifogás kutatási igazgatói min?ségében sem. amir?l még csak húsz százalékban bizonyosodott be. a másik a csúzt gyógyítja. hogy miel?bb rákapcsolhassanak. mindig óvatosabban fogalmazunk a kelleténél. Én pedig továbbra is ellenzem. úgy dolgoznak. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. másfel?l a kutatórészle tatásiak mindig száztíz százalékig biztosak akarnak lenni minden bolhapiszoknyi részletben. És hol tart az ügy? Sehol válaszolta Lord savanyúan.. ami úgyis járt neki. hogy a fontos felfedezések nem egyik napról a másikra születnek. hogy egy brit kutatóintézet létesítése jó gondolat. Meglep? eredményeket értünk el a közelmúltban két vegyülettel. és folytatta: És ott van még az én saját kutatásom a szabad gyökök befogásáról. amivel nem tudnak megbirkózni. hogy fiatal tehetségekkel er?sítetted meg a gárdát.és értékesít?részlegek. akik továbbra is bízunk benne d. Ezenkívül a Derogilra beadott kérvényünk már az engedélyez? hatóság el?tt van. Amit viszont most fogsz hallani. ak nemrég vettem fel. sikeres új gyógyszerekkel. Még most sem látom be. Míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent? ségû. Ez valóban igaz. Hisz olvastam a jelentéseidet. Sam Hawthorne elmosolyodott. Vincent. hogy. akkor is innen kell irányítanunk az új intéze .. még akkor is. hogy mit jelent a szabad gyökök befogása Azt tudta. Azt is tudjuk. De mivel szemlátomást érzékenyen érint. Ha a fáradozását végül siker koronáz or ragyogó kereskedelmi kilátásaik vannak. Az egyik v lethajtó. A termel?k szint ak érdekeltek. Ezt majd kés?bb megbeszéljük. Soha. mert fölösleges válaszolta Lord hajthatatlanul. Ez nagyszerû újság. hogy Lord hírneves tudós annak ellenére. Ennek az az oka. ha arra kerül a sor.. m jd mégis hozzátette: De ha a terv megvalósul. hogy nem volt igazam abban. Tessék. amiket küldök neked mondta Lord . cáfolj meg. ha a legodavalóbb ember vezette a kutatási rész . Jöv? héten megint odautazom. amit írtam jegyezte meg Sam . De ez minden. Egy pillanatra elhallgatott. Lord az el?tte lév? iratból kikereste a megf passzust és felolvasta. Tudta. ami megváltoztatta volna a véleményemet l kapcsolatban. nehogy túlságosan belelkesedjetek valami olyasmi m iatt. Vincent Lord bólintott. hogy esze ágában sincs Vincent Lord f?hatósága alá helyez ni az új brit kutatóintézetet. nem e mlékszel? És annak is igazán örülök. Vincent Lord egyik er?ssége évek óta az. Egy sor ígéretes fejlesztésünk van makacskodott Lord. ezzel tisztában vagyok bólintott Sam . hogy mindenáron megel?zzék a konkurenciát és büszkén lobogtathassák a fényes érték yeket . Semmi olyasmit nem mondtál közölte Sam . ilyen terméketlen id?szakok mi gyógyszergyár életében adódtak. egyetlenegyszer sem! Te maga d veszted el néha a hitedet. nehogy hirtelen a nyakukba szakadjon valami hatalmas megrendelésözön. fiatal tudósok. de vagyunk egypáran. hogy a gyógys akban állandó a civakodás egyfel?l a termel?.. és hogy Vince gy évtizede dolgozik rajta makacsul és rendíthetetlenül. Tudom. gondolta Sam. miel?tt végre áment mondanak egy új szerre füstölögtek az értékesítésiek. Igen. hogy a Derogil nem forradalmi újdo de szép hasznot hozhat. mintha csak megkapta volna azt. hogy a cél a gyógyszerek toxikus hatásának általános kiküszöbölése. hogy a t?le oly régóta várt nagy felfedezés egyre csak késett.Amit a házon belüli kutatásról írsz. Ezt soha nem mondtam tiltakozott Sam. hogy úgysem jutok semmire. az nem szerepelt a jelentéseimben közölte Vin cent Lord Sammel. eszetlenül rohannának a egy új termékkel. s mindezt sak azért. Az új vérnyomáscsökkent? bólintott Sam. ezt mind tudom.. hogy ide tudja csábítani a tudományos utánpótlás legjavát. Vincent vágott közbe Sam . A rendszeres jelentésekben. . ami még csak kísérleti fázisban van. hogy hatásos. Samnek csak vázlatos elképzelése volt arról. d?n belül nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. hogy en tán már úgy gondolod. módosítok rajta az igazgatótanácsi ülésen. hogy mindig hanyatt-homlok. és megértem.. Az új. Másfel?l viszont a kutatók a zzal vádolták a termelést-értékesítést. Tudta. Pedig azt már most pontosan tudta. Azok a felfuvalkodott washingtoni tökfejek.

Aztán visszatért. a változások és a saját hiányosságai ell megvan az esély a nagy áttörésre a munkájában. A rákos geknek nem kellene többé szenvedniük az életveszélyes szerekt?l. és ezt a fejleményt fenyegetésnek fogja föl m ellen. azok tökéletesen biztonságossá válnak.Mikor Lord egyedül maradt. érzékeltetve. Ám ez a fajta tudás nem hasonlítható össze azzal. És tízévi kutatás után Vincent Lord úgy érezte. érezte. Ha Vincent Lord megtalálja a választ. friss diplomás. mint mikor valaki nyakig benne van abban a bizonyos tudományban. hogy már egészen közel jutott a megol szinte érezte a siker ízét. A szabadgyökök befogása. Mint a szakterülettel fogla lkozó tudósok mindegyike. hogy felfedezze valaki. és a módszereit is túlhalad ta már az id?. és igyekszik lépést tartani a f ejl?déssel. hogy több gyógyszer részben metabolizmusa következtében szabad gyököket produkál. és akik közül a legjobbakat sikerült odacsábítania a Felding z. Úgy határozott. bárki bevehetne a legnagyobb lelki nyugalommal. De még meddig? Jaj. amikhez eddig csak végs? esetben volt szabad nyúlni. hogy a tudományos dominanciája halványul. arra várva. hogy most azonnal a labor umába megy. de ez a végeredmény szempontjából édes mindegy. az nagyszerû gyógyászat ehet?ségeket és fantasztikus kereskedelmi perspektívákat jelent majd. néha viszont alaposan megkínozzák és meg is ölik ?ket igaz. hogy a tapasztalat és az ösztön vezesse a kutatót. és a veszélyességük nullára csökkenne. akik most úgy özönlöttek az egyetemekr?l. Sejtette. A sikeres. min t hajdanán. és nagy akarater?vel leküzdötte a csüggedtségét. és felírta magának receptre a pontos utat j egyezte meg cinikusan egy ismer?se. A génsebésze új területén például Lord nem érezte magát otthon. Az a tény. és csak aztán iratkozott át a jogra. hogy rövid és hiányos orvosi tanu mányai immár jó negyedszázada véget értek. Clint diagno ta. meddig kell még várnia? Hirtelen felegyenesedett a székében. Mert létezett megoldás. ha a saját kutatásával jobban haladna. hogy amit . Mûv szintre kell emelni a tudást. szinte bármelyik pillanatban. hogy a tudása sokat kopott. eldugva. Mindez nem alaptalan fantaziálás volt. ugyanakkor csodálatosat. negyvennyolc évesen már nem az a fiatal. hol lehet a legnagyobb dohányt szerezni. míg végképp el nem tûnik. Ott volt valahol. jól men? New York-i ügyvéd konyitott valamit a tudományhoz. amiket korábban nem használhattak az emberek a veszélyes me llékhatások miatt. hogy a Felding-Roth nagy-britanniai kutatóintéze te minden tiltakozása ellenére létre fog jönni. Tán addig. A szabad gyökök semlegesítésé rek gyógyító hatása megmaradna. és folytatja a munkát. persze hogy rengeteget olvas ma is. mivel if júkorában két évig orvostanhallgató volt. elbújva. kiment és becsukta a titkársági ajtót. Me rt így milyen tudományos eredményt tud felmutatni? Ma. Vincent Lord azt remélte. Vajon meddig halványul még? töpre tt. Igen. illetve semlegesítése azt jelentené. a beteg ez esetben nem rákban hal meg. és el?vett egy kulcsot. Mert a szerves k a tartogatta a választ azokra a kérdésekre. é ségbeesetten a székébe roskadt. És egyes különösen veszély szereket. húzta az íróasztal fiókját. Etheridge az ötvenharmadik évét taposta. amit ha más gyógysze rekhez hozzáadnak. amik néha valóban életben ta ?ket. hogy tudományos ké en magabiztos kijelentéseket tegyen legjobb tárgyalótermi stílusában. Nem kellene többé a gyógyszert felíró orvosnak a szer toxicitásával tör?dnie. gondolta sötéten. mint a fiatal tudósok. amiket tíz hosszú év alatt a számtalan kísérlet s ltett. És mégis kapaszkodott bele a gondolatba . hogy bizonyos gyógyszereket. soha nem akadályozta meg abban. ragyogó tehetség. ami a szakterülete az ? esetében a szerves kémiában. sikerül egy olyan szert el?állítania. mikor elkezd hatni az emberi szervezetben. Azzal is tisztában volt. m int az aszpirint. Vincent Lord is tudta. 8 A Felding-Roth igazgatótanácsában Clinton Etheridge volt Vincent Lord barátja és s zövetségese. esetenként halált i Ezeknek a szabad elemeknek a megsemmisítése. nem úgy. amit Sam Hawthorne és a cégvezet?ség többsége tudományos tudatlanságuk miatt ez idáig képtelenek voltak felfo Mert mit is jelentene a szabad gyökök befogása? Valami roppant egyszerût. Milyen más lenne minden. úgy szedhetné mindenki. Ezek a z elemek megtámadják az egészséges szövetet és különféle mellékhatásokat.

Clint mondta Sam . Owen Norton kopogtatta meg az asztalt. Amerikában szúrta közbe valaki. aki Lincoln fizimiskáját igyekezett utánozni. A brit Wil liam Harvey már 1651-ben tanulmányozta a csirke tojáson belüli fejl?dését. ennek valóban lenne realitása. hogy Etheridge-t tudományos kérdésekben magához hasonlóan kompetensnek tar ja. A biokémiai genetika tanulmányozása is Angliában kezd?dött 1908-ban. i azság szerint egy hosszú hétvégére pályázom a windsori kastélyban. Vincent Lord tudta. Így nem volt meglep?. Hermann Muller a merikai genetikusnak az 1920-as években és kés?bb. amit nyomban meg is kapott. Az áltudós ezúttal hagyta ma félrevezetni. hogy az Egyesült Államok ebben a kutatási szférában vi ylatban vezet? pozícióban volt és van? Sam kis híján elmosolyodott. H is felejthettem volna el? Hisz élni sem tudnánk nélkülük. köztiszteletben álló és nagy tekintélynek örvend? figur és f?részvényese volt egy tömegkommunikációs birodalomnak. Clint. aztán visszavágott: Nem. Sam alaposan felkészült erre a tanácskozásra. hogy azon az igazgatótanácsi ülésen. Közben akadtak más felfedezések. mert különösen ma zettségük. Nem felejtettem el az amerikai tudományos eredményeket mondott ellent. amit a brit kutatóintézet en hívtak össze. Sam. a kkor vajon miért létezik mégis az agyelszívás . és Etheridge-ben volt annyi méltóság. . amiért Nobel-díjat kaptak. és ezért eljátszotta. Clinton Etheridge lett a szkeptikusok szószólója. hogy az amerikai tudomány világviszonylatban az els? helyen áll. de szerintem ebben az ügyb ez az egyetlen dolog. to vábbá. amiket jobb lett volna nem f ni ismerte el. azt k?be lehet vésni. a hetvenöt év körüli. hogy nagy szolgálatokat tehet neki a csavaros eszû ügyvéd. Néhány igazgató kuncogni kezdett.mond. és csatlakoznak az amerikai kutatókhoz? Ennek els?sorban az az oka válaszolta Sam . Nos mondta az ügyvéd . vagyis hogy a legjobb embereik mind kezüketat törve jönnek át ide. hogy mind enki elcsendesedett és a tekintetek várakozóan feléje fordultak. és ezzel megteremt tte a genetikai kutatások alapját. Véleményed szerint. A kérdésedre azt kell válaszolnom. de aztán fegyelmezte magát. hogy nálunk jobbak a lehet?ségek. Akkor a mi pénzünkön egészítsük ki ?ket itt. A javaslatod hibája az. Abban minde tett. Dr Watson egyébként véletlenül amerikai születésû volt. figyelmet kérve. kissé görnyedt Etheridge. Ám a forradalmi áttörés szintén Angliában zett be. Ahogy ügyvédkörökben mondani szokás. Ha ez igaz. és több pénz jut a személyzetnek meg a felszerelésekre. az iparral kapcsolatos tud ományos kutatási terület jelenleg a legfontosabb? Kétségtelenül a génsebészet. amikben oroszlánrésze volt Dr. Pontosan így van bólintott az ügyvéd elégedetten. ha egy másik országban is kutatóközpontot n k és így elaprózzuk az er?inket. mikor Watson és Crick doktorok felfedezték a DNS-molekula szerkezetét. k edélyesen megkérdezte: Mondd csak. De a kérdésed. Ennek eredményeként a kutatási igazgató saját nézetei gyakran egy ügyvéd kitûn? rábeszél? tek a Felding-Roth igazgatótanácsa elé vagyis Lord is jól járt. Aztán viszont zavartalanul hozzátette: Az elmondottak sem változtatják me g abbeli véleményemet. A Felding-Roth boontoni központjában gyûltek össze tizennégyen a tanács tizenhat tag ja közül valamennyien férfiak . ami azt bizonyítja. Norton. Elkomolyodott. hogy ha elfogadjuk ezt a britbarát ötletedet. Többen is egyetért?en morogtak. mígnem egy másik igazgató. Sam most már tényleg mosolygott. hogy ne m veszed figyelembe hazánk ami egyben a te hazád is hatalmas tudományos teljesít?képességét redményeit. Norton er?teljes. vannak kérdések. hogy a kutatás min?sége fogja megsínyleni. saját tévéállomással. és helyet foglaltak a tanácsterem antik diófa asztala körü A magas. azt remélted. Clint. hogy az alapkutatás etközi jellegû. És nem igaz-e az mint tudod ozgok idegenül a tudomány területén . melyik. akkor azok odaát hálából meghívnak teázni a Buckingham-palotába? Sam csatlakozott a kirobbanó általános hahotához. mint máshol a világon. hogy savanyú vágjon. végs? soron az én et támasztja alá. Most. Az országunk azért látja olyan szívesen a brit tudósokat. kissé érd es hangon beszélni kezdett. és esze ágában sem volt hagyni magát le ni a pályáról. mégpedig Cambridge-ben 1953-ban. hogy azon a kis vakarcs szigetükön a tudomány el?rehaladottabb. hogy nem igaz. Csak kiegészíteni szeretném ?ket. hogy a Felding-Roth igazgatótanácsának nagy nyeresége az id?s férfi. Sam kérdezte Etheridge . ami megvalósítható. Maguk a britek terjesztik azt a mítoszt makacskodott Etheridge .

Aztán arra gondolt. én a magam részér?l nem teszem. ami nem olyan jól informá int ennek az igazgatótanácsnak a tagjai. De ez lehet a pazarlás egyik leghatékonyabb módja is vetette valaki közbe. hogy ezt a leghatásosabban úgy tu . amelyek cégünket szorongatják. Pillanatnyi csend támadt. És lehet. de Celia segítségére is szükség lesz. Végül az ötlet ellenz?inek tábora szétforgácsolódott. mint Sam. de igyekezett olyan tárgyilago s hangnemben beszélni. hogy azokról a súlyos és fontos problémákról bes vagy kellene beszélnünk . hogy ennek a döntésünknek gyümölc esznek. Ez a mostani konkrét megbízatása magyarázta Sam másnap Celiának nem fog sokáig . hogy el?állt egy olyan jav aslattal. mert er?skezû vezetést. El? lesz léptetve közölte az asszonnyal a szokásos tárgyszerû modorában. A sokszínûség! Minden üzletágban. Azért választottuk elnökünkké Sam H t. annál jobb. Legel?ször is meg kell ta lálni és ki kell nevezni az intézet igazgatóját egy brit tudós személyében. A f? feladata az lesz. mint ahogy azt általában gondolják. hol legyen. ha közéjük tesszük az Atlanti-óceánt. A vita csaknem egy órán át tartott a javaslat ellenz?i. A végs? szavazáson : egy arányban elfogadták Sam eredeti javaslatát. A munkája a nemzetközi részlegnél véget ért. vagy a miénk? Nem ez a lényeg. a hozzájuk vezet? utat gyakran ostoba viták és kicsinyes civakodások je llemezték. úgy. az ? feladata. hogy segítsen létrehozni a brit kutatóintézetet személyzetestül-min denestül.Hadd emlékeztessek arra mindenkit. amit Sam és a többiek meg fognak vitatni. Norton az öklével az asztalra vágott. Legjobb lenne már ma délután válaszolta Sam. De még irodát kell szereznünk magá y állapodjunk meg inkább holnap reggel kilenc órában. És különben is. Köszönöm. hogy ezek az ülések ritkán zajlan yan magas intellektuális színvonalon. Még aznap magához kérette Celiát. Owen Norton Etheridge-re pillantott. Az új az elnök különleges feladatokra kijelölt helyettese lesz. de minél el?bb. orton is mellé állt. Egy hét múlva Sam és Celia Nagy-Britanniába repül. Sam ezután az elvégzend?k fontossági sorrendjér?l beszélt. Cel ia úgy döntött. így az enyémben is. felvillanyozta az újság. hogy elindulhasson benne a munka. Közben kiszámolta. mell?zve lyenkor szokásos fellengz?s bevezetést. Az ügy sürg?s ezért kellett Celiának ilyen nagy hirtelen megválnia a nemzetköziekt? . És mikor kezdek? kérdezte Samt?l. Míg súlyos és néha tések születtek itt. ha tudnák. És most. uraim mondta Sam. akivel már több igazgatótanácsi ülésen összezörd szarkasztikus hangon hozzátette: Ezenkívül pedig az a véleményem. ami teljesen elkülönül a másiktól. zászlólobogtató polémiát megtarthatod egy olyan esküdtszéknek. a feladatra leginkább alkal mas tudományos igazgató kiválasztásának procedúráját. Nos. ami ezek megvalósulását ígéri. Clint. el kel ni. hogy körülbelül egy hónap al ja átadni az utódjának a latin-amerikai ügyeket. hogy vessük el az ötletet. mi történik? Clint és mások azt szorgalmazzák. Hanem micsoda? kérdezte az egyik igazgató. hogy ma este alaposan megünneplik Andrew-val az el?léptetését. így Samnek maradt ideje elgondolkozni azon. Az utóbbi id?ben csaknem teljesen megkopaszodott. hogy maga lesz a jobbkezem egy nagy-britanniai kutatóintézet felállításának munkálataiban Rendben bólintott Celia. gyakran számít el?nynek. Egyedül Clinton Etheridge szavazott ne mmel. Azután pedig miel?bb keresünk magának valami más feladatot. hogy javaslatokkal álljon el?. de el?tte még konzultálnak Vincent Lorddal. hogy melyik tudomány vez itanniáé. De több igazgató is jónak találta Sam javaslatát. Személyesen Sam fogja vezetni a nagy tekintélynek örvend?. ha v y agytröszt . A Celia az els? számú felel?s. utána meg kell venni vagy ki kell bérelni az épületet lehet?leg olyat. hogy a férfin kezdenek látszani az elkerülhetetlen stressz jelei. mi az ördögöt számít folytatta Norton . Szeretném. a mit kisebb átalakításokkal hamar mûköd?képessé lehet tenni. ami e pillanatban annyit jele nt. ?szintén remélem. friss ötleteket vártunk t?le. hogy ezt a gyere kes. támogatói és az újabb gondola okkal el?állók között. másodszor. hogy v ajon mekkora meglepetést okozna a kívülállóknak. ha ez egy éven belül megtörténne. aki bár ellenzi az egész tervet jól informált a brit tudománnyal és tudósokkal k . és sokat számított.

és a kezébe vette az eredeti listát. az els? diagnosztizálása óta fog ki a tudósokon. pattogó zenével köszöntötték. De el?bb azt kell elintéznünk. aztán így válaszolt: Nem. Alzheimer-kór. Maga is körülbelü yi id?s volt. 9 1972 júniusa volt.. aki közben csendesen a leveleket tanulmányozta. átpörgette ?ket az ujjával. s hangjában máris érezhet? volt a szokásos ingerültség. és ellenszenvvel viseltetet t vele szemben. Harminckét éves. Átadta a papírhalmot Celiának. mostanra már elfogadta. orgona. így minden bizonnyal vannak tippjei az igazgató személyét illet?en. amiért odautazunk. érdemes lenne még valamit megnézni. Most. Sam. hogy miért. Az Alzheimer-kór 1906. azálea. és megkérdezte Lordtól: S ted adjunk neki pénzt? A kutatási igazgató megvonta a vállát. mint a cég elválaszthatatlan részét. Vincent. El?hú dossziéjából egy halom összetûzött papírt és levelet. hogy diszkrétek és gyorsak leszünk bólintott Sam. Ha marad id?nk. t-Smith az agy öregedési folyamatát tanulmányozza. Sam és Celia végigböngészték a nyolc nevet tartalmazó listát. hogy közben rábukkan az Alzheim kór okára. Dr. Celia a papírokra pillantott. e elfogyott a pénze. Lég Vincent. Néhány nappal kés?bb Sam irodájában. de ma már egészen természet Sam átvette a leveleket Lordtól. vagy egyik-másik versenytársunk kutatóintézetében. mondta Celia elgondolkodva. Érdekes munkát végez a szellemi öregedéssel és az Alzheimer-kórral kapcsolatban. Ha már odaát vannak folytatta Lord . és reméli. Egészen ?ket megkeresni. amelyeket sz inte teljesen kiszorítottak a vízb?l a pancsoló fürd?z?k. mikor az agy nem mûködik tovább? Lord bólintott. A Hyde Parkban elegáns lovasok ügettek nemes .latban. rá is jött. London tobzódott a pompában és káprázatos színekben. aki ráadásul bef lyásos személyiség. Az agy egy része. és t?lünk kérne szubvenciót. A mények voltak. így nem sok értelme lett volna a további háborúskodásnak. Peat-S mith is a lehetséges igazgatójelöltek közé tartozik? Lord meglepetten nézett rá. A turisták és maguk a londoniak is lustán sütkéreztek a napon. A folyam at lassan kezd?dik és fokozatosan rosszabbodik. nem? A férfi kurtán válaszolt. Milyenek az esélyei? Rosszak. ahol a gy?zelemre legnagyobb eséllyel Robert . hogy a Felding-Roth eldöntötte a brit kutatóintézet létrehozá rd mindenáron meg akarta kaparintani az új részleg irányítását. Elmosolyodott. röviden mondj néhány szót mindegyikükr?l. Nehéz ügy. Id?közben már k szólították egymást igaz. Celia csak úg abzsolta a látnivalókat. megkérdezte: Dr. Ígérem. Celia legnagyobb meglepetésére Vincent Lord kooperatívnak. mikor idekerült. Celia jelenlétében került sor a megbeszélésre Dr al. aki többet tudott az el?zményekr?l. Ám Samnek továbbra is eltökél lt ezt megakadályozni. Epsomban hagyományos küls?ségek köz tte megkezd?dött a híres-nevezetes derbi. Ugye ez az. Miért nem? Hát. mert valamennyien állásban vannak vagy professzorként valamelyik egy etemen. A királyn? születésnapjá ompás ünnepséggel. az elején kicsit még nyögvenyel?sen. Bár kezdetben a kutatási igazgató idegenkedett Celiától. s?t barátságosnak mutat kozott már amennyire t?le tellett. írisz i zott. A beteg elveszti az emlékez?tehetségét. beszé ogok vele. Levelezek egy fiatal tudóssal a cambr egyetemr?l. el?ször is túl fiatal. Beszéljünk a többiekr?l javasolta Sam. A város parkjaiban sok ezer virág rózsa. Készítettem egy listát a szóba jöhet? jelöltekr?l közölte velük Lord. Celia. A park Serpentine nevezetû tavának partján vidám gyerekek etették a kacsákat.. Martin Peat-Smith. Talán mégis megkockáztathatnánk egy kis pénzt mondta Sam. mint Celia . aztán hangosan felolvas ta a nevet.

A körülbelül negyven kilométeres úton óriási volt a forgalom. a Felding-Roth kutatóintézet ideáli elyét keresve. amely kisméretû kommunikációs berendezések gyártásával foglalkozik távb rek. ahonnan már hetek óta járt a az országot. aki a maga módján értékelte a vietnami háborút. És lenne megfelel? épület? kérdezte Sam. az utak is j n vannak. sem más hír nem keltette fel Ce érdekl?dését különösebben. Celia kiterített az asztalon néhány fénymásolatot. ami körülbelül olyan területû. hogy itt lehetek. Tájakkal és épületekkel könnyebb boldogulni. mint már eddig öt alkalommal. mert Andrew nem tudott magának szabadságot kivenni. Nixon elnök. Hát. hogy a nekünk legmegfelel?bb hely arlow. A férfi grimaszt vágott. hogy Hanoi el fogja veszteni kétségbeesett hazárdjátékát . biztosította erikaiakat arról. de pénzügyi nehézségeik támadta y nem tudják beindítani a gyárat. mint mikor hirtelen bele szeretünk valakibe. Celia a International Herald Tríbune-t lapozgatta. vannak isk a vidék én is szívesen költöznék egy ilyen helyre. az úgynevezett Watergate-épületbe. Aztán mikor letértek a egyb?l széles. Sam és Celia két nappal kés?bb Harlow-ba autózott. Maga jobban halad el?re . akit talál. Sam lelkiismeretesen végigvette azt a listát. riasztók meg ilyesmik . Mivel sem ez. éppen ilyen? Tudni fogom mosolyodott el Sam. mint az emberekkel jegyezte meg Celi . Több mint egy tucat települést nézett meg. Míg ti szorgos hangyaként munkálkodtok ezen a dögunalmas ügyön jelentette ki Lili én a részemr?l elmegyek vásárolgatni a Harrods áruházba. és mûködik a közelben egy repül?tér is. épített Harlow-ban egy üzemet. mint én. és elújságolt Beutaztam az egész országot. Egy marylandi kórházban sike lítani George Wallace alabamai kormányzó gerincéb?l a golyót. inkább nekem kellene fizetnem a cégnek. ahová a brit kormány m egpróbálja átterelni a túlnépesedett nagyvárosok iparának és lakosságának egy részét. S?t úgy érzem. Talán olyan lesz. mint amilyenre nekünk szüksé Az épület teljesen üres és a Comthrust minél el?bb meg akar t?le szabadulni. hogy egyike annak a harmincvalahány településnek. Mialatt Sam a bérelt Jaguar kor mányánál a Londonból észak felé tartó autók kora reggeli csúcsforgalmában lavírozott. Az ipari negyed egy diszkréten félrees? helyen búj . amit Vincent Lord adott neki a kutatóintézet lehetséges igazgatójelöltjeinek névsorával. Err?l a következ?t tudom mondani pillantott Celia a jegyzeteibe. Magammal hoztam a jzokat. hogy az. jó a vasúti összeköttetés. unottan összehajtotta és eltette az újságot. és az a véleményem. Még soha nem hallottam róla jegyezte meg Lilian. akinek a fejében csak úgy peregnek az izgalmas gondolatok. Csak azt tudjuk. jósolta egy címoldalon lév? tudósítás. pázsitközepû bulvárokon találták magukat. Egy Comth rust nevû vállalat. és aki természetesen magasan képzett és lehet?leg fiatal. persze készpénz . A hely pontból megfelel? folytatta. Celia a knightsbridge-i Berkeley Hotelban szállt meg. Június harmadik hetében Celia bekopogtatott Hawthorne-ék lakosztályába. nem vagyok elragadtatva. hogy pontosan miért. És honnan fogja tudni. Egy Washingtonból keltezett hir szerint betörtek a Demokrata Párt országos f?had iszállására. Most új város a hivatalos elnevezé mi annyit jelent. Elég lakás is rendelkezésre áll. Én olyasvalakit keresek. Ki lehet alakítani az épületben laboratóriumokat? Könnyedén. Közel van Londonhoz. És már tárgyaltam is egy vállalkozóval. kicsit begyöpösödöttnek látszanak.o nevû fiatal ménjével Lester Piggott zsoké pályázott . A megrekedt vietnami béketárgyalásokat hamaro san folytatják Párizsban. Milyenek a jelöltek. amiket kellemes házak szegélyeztek. Ez az angliai utazás nem is munka ilyen csodás id?ben jegyezte meg Celia egy ik nap Samnek. akikkel eddig találkozott? kérdezte Samt?l. Harlow egy kis falu volt magyarázta Celia. magasan hordják az orrukat és a legtermékenyebb éveike zínûleg túl vannak. hogy megtörtént . Mindegyik alak túlságosan is hasonlít Vincentre vallotta meg bizalmasan Celiának . Celia egyedül volt. S am és Lilian Hawthorne a Claridge Szállóban laktak. Nem is tudjuk. Essex grófságban. k között több helyen tágas rétek húzódtak. amit egy hónappal korábban l?tt bele egy merényl?.

Celia észrevette. ha nem tévedek. Nem messze t?lük ott parkolt egy másik kocsi. hogy minél gyorsabban bonyolítsák le az adásvételt. Csak a fontossági sorrendben tévedett. Hát nem épp Adonisz ez a Peat-Smith. Sam a néma. Oké. céltudatos egyéniséggel áll szemben. hogy Peat-Smith egy viseltes. hogy érdekel minket a dolog. Már kora délel?tt volt. hogy továbbmegyünk Cambridge-be. Sam máris látta. hogy er?s. Mi vagyunk bólintott Celia. Mikor kezet fogtak. középkorú fé zállt ki bel?le. amit?l millió ráncba szaladt a ma rkáns. Harlow neve angolszász eredetû. Közölheti ezzel az emberrel. Újra az a hirtelen mosoly. Õsrégi földön járunk mesélte Celia. Kinyílt az ajtaja. gondolta Celia. Mikor egy tizenegyed templomhoz értek. Mrs. Ám egyértelmûe zte. a fák mögött. mikor Celia visszaérkezett az autóhoz. hogy kezdjék meg a tárgyalásokat. hol van az bizonyos gyárépület? Celia nyugat felé mutatott. zömök testalkatú fiatalember volt. mikor nem so enkét óra után megérkeztek Cambridge-be. akivel megbeszélte ezt a mai találkozót. ? az. nagy múltú város sóhajtotta Sam. Celia egy pillantással felmérte: er?teljes. A metsz?én éles. amint séta közben vidék és város érdekes együ zer éves kora k?kori leleteket találtak a környéken. Ez egy csodálatos. gyönyörû vidéken autóztak tovább még vagy egy órát. Sam így szólt: Elfelejtettem mondani magának. Hawthorne. és annyit jelent. hogy Celiának igaza van ez az építmény könnyedén átalakítható kuta kká. egy in gatlanügynökség képvisel?jét. Peat-Smithszel. Mi is megpróbálunk itt egy kis történelmet csinálni mondta Sam. kisfiús mosolylyal. közel ahhoz a híres kertegyütteshe . Celia bemutatta Samnek Mr. Ne csak a külcsínt. A fest?ien szép szálloda idilli környezetben állt. és asztalt foglalt a Garden House Hotelban. Mivel Harlow épp en félúton van. sz?ke. és eléjük sietett. és egyúttal a Cam f sokan evezgettek ráér?sen. Mondja meg nekik azt is. pecsétes szürke nadrágban. Járt már itt? Még soha válaszolta Celia. bozontos hajzattal és hirtelen. kihalt épületet kezdte szemlélni. a belbecsét is szemléljük meg mondta kedélyesen. Sam megállt egy telefonfülkénél. Ott balra az a legrégibb eg i épület. Miután kezet ráztak. Jordan és Mr. Több régi épületet is láttak. ahonnan csodálatos rálátás nyílt az egyetemi épületek hátsó traktusára. Sam pedig beült a Jagu arba. Sam leállította a kocsit és azt mondta: Szálljunk ki és sétáljunk egy kicsit. hogy a hadsereg hegye . négyszögletes arc. foltoz ott könyökû és rojtos mandzsettája gyapjúzakóban van és gyûrött. mikor megállt el?tte a Jaguarral. Örülök. LaMarre el?varázsolt egy kulcscsomót a zsebéb?l és megcsörgette. Az angolszászok lakták a vidéket. Egy Pinnacles nevû iparnegyedben. kissé bizonytalanul a lapos fenekû ladikokban. Eg y emelet magasságig beton-üveg kombinációt látott itt lettek volna az irodák és a bemutatót a következ? szinten pedig amit tágas mûhelynek szántak fémlemezek borították kívülr?l az zetet. hogy mégis tudott szakítani rá id?t válaszolta Celia. Félórával kés?bb Sam félrevonta Celiát. A . A szálloda halljában Peat-Smith nyomban felismerte ?ket. LaMarre-t. köpcös. Az id?számítás szerinti e században római település volt itt egy templommal. A f?bejáraton léptek be az épületbe. Celia visszament LaMarre-hoz megbeszélni a továbbiakat. Nos. és csendesen azt mondta neki: Ez tökéletesen megfelel. Martin Peat-S mitht oda hívta meg ebédre. Ott. a Peterhouse. akit lenyûgözött az ódon.a városka lakó. és kiadhatja a jogászainknak. rendezetle n. és a Jaguar felé indult. Mert mikor Angliá még egyáltalán nem volt biztos benne. Igyekszem megjegyezni. történelmi épületek sora. Ragyogó napsütésben. aki az agy öregedé eg az Alzheimer-kórt kutatja és támogatást kér t?lünk. megbeszéltem egy találkozót mára Dr. akkor menjünk oda.és pihen?területei mögött. kulturált és termé s hang tökéletesen illett Peath-Smith külleméhez. hogy eljutunk Cambridge-be. Néhány perc múlva.

Peat-Smith elhallgatott. Celia szokásához híven daiquirit kért. hogy folytatni tudja a munkát. van otthon öltönyöm És azt is megígérhetem. Becsületszavamra. Most éppen ezt kutatom. Aztán az id? el?rehaladtával egyre többet felejt. aki együtt él egy Alzheimer-áldozattal. ahonnan gyönyörû kilátás nyílt egy rózsakertre és a mög olyóra. Vegye úgy. A fiatal tudós bólintott. Sam egy martinit. például hogy hogyan kell megkötni a cip?fûz?t. hogy egy kevésbé rendellenes DNS-sel született illet?ben megváltozik ez a DNS a kör nyezet az emberi szervezet károsodásával. És mivel az Alzheimer-kórnak nincsen állati változata eddigi apasztalataink szerint egyetlen állat sem kapja meg a betegséget . még a férjét vagy feleségét sem. Mennyit tudnak róla? Nagyon keveset válaszolta Sam. A beteg el?ször egészen egyszerû dolgokat felejt el. gondolta Celia. Gyakran viselkednek szertelenül. mert ez a támogatás fontos neki. emlékezetkihagyásokkal. ha jobban megismerjük a DNS kémiáját. hogy milyen kutatással foglalkozik éppen mondta Sam Ha jól értettem. elfogyott a pénz. és Celi e érezte. rozsdának semmi nyoma mondta mosolyogva Peat-Smith. hogy semmit. ezért etetni kell ?ket. Nem tartozik a divatos betegségek közé legalábbis egyel . ha szomjasak. Az is lehetséges ugyan akkor. hogyan rendezi a gondolatait. Még arról sincs bizonyosság. rossz esetben dühöngenek és rombolnak. F?leg az id?s embereket támadja meg? kérdezte Celia. nem tudják. De ugye az Alzheimer-kórnak semmi köze a normál öregedési folyamathoz? kérdezte S Látszólag nincsen. Az Alzheimer-kór az agykéregben lév? idegsejteket támadja meg. Elfelejtik. támogatást kér a Felding-Rothtól. csak elméletek léteznek. juk. P eat-Smith egy pohár fehérbort. hogy az Alzheimer-áldozatoknak már születésükkor van valami rendel enesség a DNS-ükben. Deformációt és sérüléseket okoz az idegrostokon. hogy mi n irányban akar továbbmenni. Peat-Smith most látszott el?ször idegesnek a találkozásuk óta. Peat-Smith kis szünetet tartott. A végén belehalnak a betegségbe. mint egy tanár. És lehet séges. Olvastam ugyan a kutatásairól mondta Sam . aztán folytatta: A betegség lassan kezd?dik. Lehet. Jordan. Ám az Alzheimer-kór a labbakat is megtámadhatja. legalábbis nekem nem áll módjukb n adni. Mrs. ötvent?l felfelé. Peat-Smith korty olt a borából. A kutatási témámhoz. A cégünk szokott támogat i bizonyos alapkutatások céljaira. ha úgy gondoljuk. hogy mi okozza. Rendben. de leginkább a hatvanöt fölöttieket. ami kódolva tartalmazza a genetikai információt. hogy bárkit felismerjen . Egészen zavarba hoz. nukleinsav-kémikus vagyok. ami az ? számára olyan hétköznapján természetes a bonyolult k ifejezésekkel is. kevésbé tudományos szavakkal tudja elmondani azt. aztán folytatta: A boncoláskor jól látható. úgyhogy máshol kell próbálkoznom. Igyekszem megtalálni az életkorból fakadó különbségeket az állat ribonukleinsava között.olvasott volna Celia gondolataiban. de ez eltart tíz-tizenöt év i szörnyû megpróbáltatás mindenkinek. Például cigarettázással vagy helytelen táplálko . Pontosan így van. Dr. Dr. ami nem más. Ebben igazán nincs semmi rendkívüli nyugtatta meg Sam. Az agyban apró rû anyagok keletkeznek. mégis lehet némi összefüggés. könnyedén azt mondta: Egyenesen a laborból jöttem ide. Mehetünk ebédelni? Mikor leültek az asztalukhoz. hogyan mûködnek a gének és miért mûködnek néha hibásan. Genetikai irányban. Ugyan már. Az egyetemnek nincsen. Így van bólintott Peat-Smith. akkor viselni is fogom. mint a DNS-ükb?l készített minta. vagyis az érz?. hogyan kell inni kérni. Dicséretes szokás jelentette ki Sam. hogyan kell enni. semmi szükség rá mosolyodott el a férfi lefegyverz?en. v gy mire való a villanykapcsoló. fiatal é yokon végzett kísérletekkel. hogy nagy orvostudományi áttörésekre kerül sor. Kezdjük az Alzheimer-kórral szólalt m g Peat-Smith. Igen. Nekem már kicsit berozsdált a kémiai tudásom szólt közbe Celia . de magától szeretném hallani. hogy egyszerûbb. az állatkísérleteimmel a z agy öregedési folyamatának kémiáját tanulmányozom. mi ját k le az agyban. vagy hogy hol a megszokott helye az asztalnál. hogy megéri. Celia elvörösödött. amib?l a génjeink állnak.és emlékezetközpontot. hogy ha munkaid?n kívül találkozunk. Gyakran arra sem képes. Lord tájékoztatott arról. talán t. Csak szeretem dolgokat tisztázni. Úgyhogy beszélhetünk a dolo ról. Elnézést kérek a tapintatlanságomért. Mint tudja. de ha jól tudom leinsavak építik fel a DNS-t. megrendelték az italokat. Már regisztráltak huszonhét éves betegeket is. ami az agyi öregedés és az A kór tanulmányozása.

hogy pont ezzel kezdett foglalkozni? Az ifjú tudós habozott. és az á pota folyamatosan rosszabbodik. és újra az a hirtelen mosoly általában nincs pénz ogatóink gyakran megdöbbennek. hogy tanítson is. az bólintott Sam komoran. Ez a legkisebb összeg. Peat-Smith kutatása ígéretes-e annyira ü letileg. hogy hatvanezer dollár aprópénz ahhoz kép est. fel kell készítenem magukat arra. Mrs. Négy éve Alzheimer-kórban szenved. Én vagyok az egyetlen gyermeke. hogy maga elkötelezettje az Alzheime r-kór témájának. Peat-Smith felvillantotta ?szinte mosolyát. A Tennis Court nevû szerény utcácskában állt. amit a Felding-Roth gyógyszergyár vagy bármelyik más nagyvállalat évente kutatásra költ. így nem csoda. a javasolt összeg hatva er dollár volt. Ugye. hogy kapok helyet a Biokémiai Intézet laboratóriumában. ez a gene ?rrendszer lelassulhat. biciklin érkezett az ebédre. ez be volt kalkulálva a programba mondta Sam. De mindent?l függetlenül. jókora kis summa.ideig a testünk DNS-korrigáló rendszere kiküszöböli a hibákat. A folyosók vészjósló félhomályban úsztak. Jordan. hogy ez az egyik labor a kett? közül. míg elia a Jaguarral követték. Beléptek egy laboratóriumba. aztán hozzátette: Feltéve pers ha sikerül anyagi támogatást szereznem. aki a cambridge-iek legkedvel tebb jármûvén. Miután leparkoltak és a f?bejárathoz értek. Újabb adalék a férfi érdekes egyéniségéhez. hogy karnyújtásnyira. ahol ? is dolgozik. Ami a támogatás összegét illeti mondta Sam . De sajnos fogalma sincs arról. Mikor Peat-Smi kis id?re magukra hagyta ?ket. Rögtön ebéd után odamehet Miközben ettek. Állandó a zsúfoltság. Peat-Smith? Óraadó tanár vagyok. gondolta Celia. Martin Peat-Smith. Celia megkérdezte t?le: Maga született tanár. Az apám minden t?le telhet?t megtesz és én is meglátogat om szinte naponta. vagy teljesen ki is kapcsolódhat. vörö téglás neoreneszánsz épület volt. mikor megismerkednek a munkakörülményeinkkel.. hogy mindig nagyon közel álltunk egymáshoz.. Részben ennek a lelassulásn ak az okát kutatom. van egy asszisztensem és azt a témát kutathatom. Sam és Celia is tudták. aki szubvenciót ad. Milyen messze van a válaszoktól? Talán fényévekre. és így válaszolt: Az édesanyám hatvanegy éves. Peat-Smith így szólt: Remélem. és amir?l Peat-Smith kijelentette. ami körülbelül azonos az amerikai tanársegéd titulussal. hogy ki vagyok. ami a méretét illet?en egy aprócska konyhához vol eginkább hasonlítható. meg tudok fizetni három. Miután rendeltek. Kezdem érteni a felvete eket jegyezte meg. hogy megéri a befektetést? Az az érzésem mondta Celia Peat-Smithnek . most is így hangzott: vajon Dr. Peat-Smith elfintorította az arcát. ahol az utca e sem mûködött egy fia teniszpálya sem. Persze. Aztán Celia szemébe nézett. Én ezen egy centet sem nyerek. tényleg élvezem. A f?pincér megjelent az étlapokkal. nincs hely. Az onnan nyíló apró h ben elképeszt? összevisszaság és rendetlenség uralkodott. Ezt a rizikót vállalni kell annak. teljes munkaid?ben dolgozó asszisztenst és végezhetem a kísérlete imet. mint mindig. A cambridge-i egyetem biokémiai tanszéke egyszerû. Celia megkérdezte: Mi a beosztása itt Cambridge-ben. amelyik tetszik. Az egyetemen elvárják az embert?l. akinek viszont egészen más a kutatási . Igen. Dr. és valamennyien elmerültek a kínálat tanulmányozá . Ez kü t jelenti. Pedig nem volt az. Celia a figyelmeztetés ellenére néhány perc múlva õszintén megdöbbent. mint valam i föld alatti várbörtön! Hogyan lehet itt eredményesen dolgozni? Az alagsorban voltak. Elhallgatott. élvezi a tanítást? Peat-Smith meglepettnek látszott. özönvíz el?tti felszerelések voltak hegyen-hátán. azt hiszem. de ahogy öregszünk. Három évre szólna. Volt valami különleges oka. hogy mivel próbálkozom. kicsit csúnya. háromemeletes. hogy a körülményeink nem a legideális bbak. odasúgta Samnek: Micsoda borzalmas hely. amiért felszerelést és állatokat ve . együtt egy másik óraadóval. Igen. Mikor Peat-Smith befejezte a magyarázatot. a homlokát törölget? P mith figyelmeztette ?ket: Azt hiszem. kérdés. ugye? Igen. Ott jobban el tudom magyarázni. most lélekszakadva pedálozott az utcácskában. eljönnek a laboratóriumomba. De az is lehet.

Holnap feláldozzuk a tudomány oltárán. A falon otromba polcok voltak zsúfolásig tömve könyvekkel.és elektromos vezetékek futottak.. Az állattermünkben több százat ?rzünk még. . El?tte egy kemény ülésû. Nobel-díjas kutatók dolgoztak ezekben a helyiségekben és k ezeken a folyosókon.. A magyarázat legvégén Peat-Smith a ketrecekben lév? patkányokra mutatott. hogy e falak között í t a tudomány történetének egy része. mert nem tudhatjuk. még sok patkányra. ami a fiatal e . a kilátás sem volt valami szívderít?: az utcán parkoló autók kerekeiben és alvázában lehetett gyönyörködni.. Csak hogy tisztában legyenek mindennel. és így válaszolt: Hát. gondoljon arra. ami lehetetlenné t e a bizalmas szóváltást. Celia összeborzadt. anaszét a helyiségben. Látta. hogy a kísérle eim nemcsak tudományos. Peat-Smith lelkesedése átragadt rájuk is. pálcás támlájú karosszék állt.. ?szi va. ez utóbbiak evissza hurkolva mindenféle gyanús kinézetû és feltehet?en veszélyes csatlakozódugós toldalék . Ahogy a fiatal tudós belemelegedett a magyarázatba.. akkor hogyan határozná meg a hosszú távú célját? Peat-Smith elgondolkozott. végszóra érkezett vissza a laborba. A mai az utolsó napja. Peat-Smith behozott két hokedlit. És ha a szükség úgy hozza. doktor. az nem sokban hasonlít azokhoz a laborokhoz. amit alkalmanként megszakított ak Sam okos. Nos. Biztos. és agyán vegyi összetételét összehasonlítjuk egy újszülött patkányéval. egyre nagyobb tisztelettel néztek rá. hogy Celia a kiselejtezett felszerelést mustrálgatja. hogy mely peptidek változnak. A plafon alatt lév? keskeny. pa tyolattiszta. Ahogy mondja bólintott vidáman Peat-Smith.... sok vegyelemzésre és még több id?re van szükségünk. hogy mikor l ehet rájuk újból szükségünk. elmondom így Peat-Smith . A pad egy részét a jelek sze rint íróasztalpótlékként használták. tényleg nem. a társkutató és az asszisztense ki-be járkáltak. méregdrága mûszerekkel felszerelt laboratóriumai. Ez csak néhány példány. amíg megkapjuk a szü at a kérdéseinkre.. A fölöttünk lév? laborban fedezte fel az inzulinmolekula aminosa v-összetételét. mire a benne alvó nagy patkány összerezzent. Az egyik padon drótketrecek sorakoztak.. Az id?tényez?t már jól ismerjük a tapasztalatainkból. A padok fölött régi gáz. Mindegy. A laborban ütött-kopott fapadok álltak szorosan egymás mellett. a Felding-Rothnál töltött évek alatt sok mindent tanult. Meg kell találni a kommunikáció kulcsát az agysejt magja és a proteineket meg peptideket t ermel? sejtgépezet között. Celia lelki szemei el?tt megjelentek a Felding-Roth New Jersey-i tágas. kihasználva minden centiméternyi helyet. amit kitûn?en dott hasznosítani. bennük körülbelül húsz patkány bûzlött egy en kett?. összefogo n. Bár Samnek nem v udományos képzettsége. de roppant bonyolult technikai problémák megoldására is irányulnak. iratokkal és kiselejtezett es zközökkel. Több mint egy órát tartott a fiatalember magyarázata. Ez az id?s úr itt két és fél éves. magunk készítjük el az eszközeinket. Celia elismer?en nézett a cég elnökére.vegyünk a fiatal és öreg patk ibonukleinsavából egy keveréket és vigyük egy sejtmentes rendszerbe. Celiának jutott a támlás szék. kés?bb a proteineket elektroforézissel lehet szétválasztani. az azt jelenti.. a két férfi pedig rá orodott a hokedlikre. ha össze kellene foglalnia. egyre kevé bé ügyelt a közérthet?ségre és áttért a szakmai zsargonra. De addig. Megérintette a cet. a ribonukleinsav-mi nták alapján proteinek termel?dnek. Az egyetemi orokban soha nem dobunk ki semmit. ez het mberi évnek felel meg. egy fegyelmezett agyra jellemz? pontossággal . A laboratóriumot jó ideje nem takaríthatták. hogy amit itt látnak. magas ab lakok is elképzelhetetlenül mocskosak voltak. lényegre tör? kérdései. igaz. Mrs..Míg beszélgettek. a mikhez maguk hozzá vannak szokva mondta Peat-Smith. Jordan.. hogy néz ki mondta Sam Celiának .. És ahogy magyarázott érthet?en. amilyeneket ? maga i znált tizenkilenc évvel korábban az egyetemi gyakorlatai során. egy új technika felhasználhatna egy reverz transzkriptáz enzimet aztán ha a ribonukleinsav és a DNS nem illenek össze. Ez Amerikában is így van jegyezte meg Sam.. úgyhogy rá fogunk jönni. Celia felfedezett közöttük néhány olyan régimódi lombikot is. d Sanger volt az egyik. Sam megért?en bólintott.. egy hosszú hírviv? ribonukleinsav-füzér sok protein kód is tartalmazhatja. aztán óvatosan így válaszolt: Folyamatos genetikai kutatással felfedezni egy agypeptidet. hogy az öreg patkány elvesztette ezt a genetik ai képességét. a legvégén egyetlen p re akarok rábukkanni.

De még mindig egész kábultnak látszott. hogy nem é e az ajánlatom.. méretû és korú tudósok kifejezetten tudománytalan témákról fecserésztek. mert most tervezzük egy. Peat-Smith bólintott. valamennyi korosztály képvisel?i kaphatnak bel?le. Peat-Smith. Néha tényleg zavaró. ahol teát és kekszet kínáltak kis zsúrkocsikról dolgozóknak. nyes figura számolt be lelkesen egy cambridge-i borkeresked? szenzációs ajánlatáról.. hogy ugyanazt a munkát végezhetné.. Úgy érti. amelyben Mar lon Brando és Al Pacino játszották a f?szerepet. Az egyik kis cs éppen a kijelölt parkolóhelyekr?l diskurált. de mikor ugyanezek az emberek megöregszenek. és egy id?sebb tanszéki munkatárs éppen azt fej ette indulatosan. A másik oldalon mellettük egy szakállas. Aztán ha megtaláltunk és elkülönítettünk eg lyen peptidet. ennyi az egész? Most Samen volt a mosolygás sora. tovább foly de halkabban. Sam kézfogásra nyújtotta a kezét. és els?bbséget élvezünk minden olyan szerrel kapcs amit kifejleszt. És néha szívesen él lük. A Felding-Roth gyógyszergyár elnökeként vannak bizonyos jogaim. megadjuk a szubvenciót. hogy egyik látogató sem akarta megtörni a beállt csendet. hogy neki itt vannak bizonyos jogai. Peat-Smith zavartan nézett rá. valódi sault-t árul. Az ígért támogatás ennek a függvénye? . A Keresztapá-t elemezte. amikor találkozhatunk a többiekkel. Némi ügyes man?verezés és egy kis fészkel?dés eredményeként Martin Peat-Smith teremte maguknak egy üres sarkot. ilyen egyszerûen. loknál faszékeken ültek az emberek és szokatlanul hangosan beszélgettek. Ez sok el?nnyel járna a maga számára. történelmi pillanat részese. Martinon látszott. A tudós halvány félmosollyal az arcán kérdezte: És mindezt hol? Azt már. Muszáj magának hozzászokni? Mikor Sam nem kapott választ a kérdésére. Elnézést! vágott közbe Martin gondterhelten. mint most. mint Martin elárulta. Mindig ekkora a tömeg? kérdezte Celia. kitalálta válaszolta Sam . A teázóban. a test nem termeli ezt a bizonyos peptidet tovább. az ötórai tea idején mentek fel valamennyien Martin j avaslatára a biokémiai tanszék el?csarnokába. am ennyit kért. ami semmiben sem különbözött a rideg és lepusztult épület többi részét?l. és így minimálisra csökkenhet az emlékez?k sség károsodása. Végül Sam szólalt meg.. Martin megvonta a vállát. de klassziso kkal jobb körülmények között. dégeik társadalmi életének központja.mbereknél serkenti az emlékez?tehetséget. De hozzá lehet szokni. meg kell találnunk a genetikai úton történ? el?állítási módját. Minden világos. Ilyenkor szinte mindenki itt van. mint olyan A higgadt summázat olyan lenyûgöz? volt. Gratulálok és sok szerencsét! B? harminc perccel kés?bb. E pillanatban annyi van jóváhagyva. hogy emlékezetes. A mindenféle formájú emû. aminek lényege. Martin. és n em kellene itt hagynia Nagy-Britanniát. hogy jól mulat a kérdés Általában igen. Sokunk számára ez az egyetlen alkalom. A kistányérokat és csészéket egyensúlyozva a trió amelynek immáron mindhárom esztnevén szólította a másikat átvonult a tanszék teázójába . hogy. Egy másik kis csoport egy új filmet.. láthatóan nem tudta mire vélni a dolgot. Kérdezhetek valamit? Természetesen. gondolom. Celia a lehangoló környez t ellenére úgy érezte.. Természetesen. hogy az ajánlatom az: jöjjön el a idge-i egyetemt?l és dolgozzon a Felding-Rothnál. amely. Aztán hozzátette: Az egyetlen feltételünk csak az ilyenkor szokásos: szeretnénk rend sen tájékoztatást kapni a munka állásáról. jobb eszközökkel és több segítséggel. amikr?l nem hajlandó valaki más ráadásul egy fiatalabb! kedvéért lemondani. Az az érzésem mondta Sam . olyan mélységesen magabiztos de mégsem het enked? . a feledékenység. Az lenne a kérdésem. Ha ez sikerül. Dr. hogy a körülöttük ül?k ne hallhassák. s?t talán kiküszöbölhet? volna az agyi öregedés. hogy ebben az épületben nincs sok lehet?sége az elmél yugodt munkára.

Hé. Erre a szavamat adom. déli irányba. Én egyetemi tudós vagyok és az is akarok maradni jelentette ki Martin. Itt a tiszta tudományt mûv eljük. Sajnos már mindenkit ?hozzá mérek. mint Peat-Sm ith. a tudás gyarapításán dolgozunk. ami nézett hátra. ha már most megmondok valamit. csalódott hangon. Látni való. beleértve az állásajánlatot. hogy meggy?z?désük szerint Dr. 10 A cambridge-i látogatást követ? napok mozgalmasan teltek Sam és Celia számára. Most voltam itt el?ször. asárnapra. Pontosan. zerintem zseni. de az egyik a szabadság. amit mondott. kisfiús mosoly. ha bemutathatnám magának a városunkat. De a ku tya mindenit. valóban lennének ilyenek. amiket figyelembe kell venni. Bold og lennék. mindent?l és mindenkit nül.. Mialatt Sam beindította az autót. várjon csak! rikkantotta Martin. Egészen kiemelked? ember. hogy hajthatatlan. Celia. Ugye ?t akarja? ?t választaná a kutatóintézetünk igazgatójának? Hát persze válaszolta Sam fojtott. De én Cambridge-b dok. Celi a csak akkor szólalt meg egészen csendesen. . id?r?l id?re. Celia. Mondj a meg ?szintén. Nem akarok udvariatlan lenni. Martin PeatSmith lett volna z intézet legalkalmasabb igazgatójelöltje. Nagyszerû ötlet! lelkesedett Celia. Mikor Celia emlékeztette Samet. üzleti szempontoktól függetlenül. a Tennis Court utcában a bérelt Jaguar mellett állva Martin azt mondt a Samnek: Köszönök mindent. és azt mondta Martinnak: Cambridge valóban gyönyörû város. Nem aka rom részletesen felsorolni az indokaimat. nem fogjuk tudni megszerezni! Egyetemi kutató és az is akar mar adni. sajnálom ugyan.. hogy én választhatom meg a kutatási témámat. Biztos. nem mondta Celia. Ez a szabadsága nálunk is megmaradna. de korántsem olyan kaliberû egyik sem. A hangulatukra egyértelm bélyegét a kiábrándultság amiatt. A férfi arcát megin a széles. A cambridge-i utazásukat követ? héten Sam kijelentette: Újabb jelöltekkel találkoztam. A szubvenció már a magáé. Hát körülbelül két hetet. Én a részemr?l ennél óhajtok maradni. és grimaszt vágott ett?l az épülett?l eltekintve gyönyörû hely. és messze ? a legjobb azok közül. Magának is. Köszönöm.Egyáltalán nem válaszolta Sam. id?t takarítha tunk meg. Halljuk szólt közbe Celia. mikor Mar tin elkezdte rázni a fejét. Itt viszont nincsenek üzleti megfontolások. hogy megnézzék a várost. ugye így van? Hát igen ismerte be Sam . ?k megbeszéltek egy tíz nappal kés?bbi találkozót. Beültek a kocsiba. ugyanakkor Sam egészen biztos volt abban. ám elhallgatott. Meddig maradnak Nagy-Britanniában? Celia elgondolkozott. kezdte Sam. Hallotta. Akkor miért nem látogat el ide még egyszer egy napra? Csak felül a vonatra. Kérnek még teát? Köszönöm. Sam rosszkedvûen bólintott. Ám kedés bármennyire is szükséges volt mégsem nyújtott kielégülést. hogy lennének üzleti szempontok. mikor maguk mögött hagyták a várost és rátértek a 0-es útra. Bárcsak többet láthattam bel?le. hogy ? még egyszer fog találkozni Martinnal va sárnap. akikkel eddig itt találkoztam. Celia letekerte az ablakot. a har low-i Felding-Roth kutatóintézet alapításának konkrét feladatai teljesen lekötötték ?ket. Nagyon örültem nyújtotta a kezét Sam. Ezalatt azt értem. Végül is egy ü része vagyunk. Egy pillanatra már egészen rosszul éreztem magamat. A visszaúton Celia és Sam szótlanul. Sam is megrázta a fejét. Odakint. gondolataikba merülve ültek a Jaguarban. Indulásra készen felálltak. És ami a döntését illeti. hog y Martin semmi körülmények között nem hajlandó az egyetem világát az iparéval felcserélni. de azt hiszem.

amit okozott. de nem az elején. Celia halkan füttyentett. Celia ezúttal nemcsak családi témákról beszélt. mikor Martin az üzleti megfontol vagyis kényszerekr?l beszélt. aztán hozzátette: Most. ha tározott fiatalemberrel van dolgunk. Mondd tovább kérte Celia. csak a pénzr?l ne beszéljen már úgy értem. Ce lia. és az a feladatom. Celia szinte érezte. A legtöbb dologban egyetértek magával mondta Celia. ha Martin elfogadta volna az ajánlatunkat. Anélkül is tudja. hogy azt hisszük. A férfi folytatta: Abból. Nem volt valami szerencsés beszélgetés. Higgyen nekem. Szerinted meggondolhatja magát? Valami hatodik érzékem azt súgja. semmi fontosat tréfálkozott Andrew. Különben is. hogy mi is csak két bunkó amcsi vagyunk. hogy igen válaszolta Celia. S?t a legtöbben sze retjük hallani. Végül Andrew megszólalt: Samnek részben igaza van. Drága Andrew sóhajtotta Celia. végül is mekkora az összeg? Sam elgondolkozott. hogy milyen sok pénzt ér a tudása. de nem mindenben. Értesüléseim szerint Martin évi kétezer-négyszáz font körül keres. ak ek meggy?z?désük. Nem tudtam. tépel?dött is kés?bb mi a. tegyen csak meg mindent. Tapasztalatom szerint azért senk i nem sért?dik meg. Légy önmagad. De azt is hallottam. hogy Martin meggondolja magát. És ennyiben is maradunk. meg hogy mennyire rosszul érezné magát ilyen körülmények közöt Igen. hogy kicsit féltékeny vagyok. Elkötelezett. akkor ráfázhatsz és beleeshetsz a saját magad ás mbe. Celia. meg lehet ?t vásárolni. Szombaton. de nem vagyok optimista. ha átjönne hozzánk. Peat-S ithr?l. a csalódásról. plusz ju tások. Aztán figyelmeztette Celiát: Bármit mondhat neki a cél érdekében. h dennek rögtön a lényegét ragadja meg. aki tudja. Ez esetben pedig azt tanácsolom. Azt is megmon dta a férjének. És ha felve pénz témája vagy bármi más . és a Sammel folytatott beszélgetésr?l is. ?t is meg otthon a szeretteit is eltöltötte a várakozás izgalma. hogy mek tést kapna. bevallom. Talán bizonyos kö között van esélyünk. hogy a világon minden megvásárolható dollárért. Mit csinálnék én nélküled? Remélem. Na de Sam ellenkezett Celia . nyilvánvaló. hogy mik lehetnek ezek a körülmények. Szigorúan üzleti kapcsolatról van szó. Maga nem tudta. Celia elnevette magát.Persze. Most. ha tudatják vele. De ha a magánvéleményemre kíváncsi. Nagyon is. Egy pillanatig mindketten hallgattak. A közel egy hónapos nagy-britanniai tar tózkodása alatt hetente legalább kétszer beszélt a családjával. Ha túlkompli kálod a dolgot és túl akarsz járni az eszén. hogy alig egy hét marad hazautazásig. tudom. hogy ott nagyobb az intellektuális szabadság. és ha ahogy maga gon dolja van még valami halvány esély arra. milyen érzékenyek tudnak lenni ezek az egyetemi tudósfélék. ahogy a férje a h allottakat emészti. És még ennek tudatában is az egyet emet választják. hogy Peat-Smith egyenes ember. mit akar. ez körülbelül ha ezdetnek négy. mert én az ipart képviselem. hogy Martinnak talán m s igaza van. De ha maga szóba hozza és azt az érzetet kelti benne. mert ez esetben nem a pénz a lényeg. a hátulról jöv? módszer nem a te stílusod. Elhatározta. hogy nincsenek különösebben er?s kényszerek. Neked mi a véleményed? kérdezte Andrew. akkor bizalmasan megsúgom. és abban a légkörben nagyobb a kutatás tisztasága . hogy nagy összegr?l lenne szó a mostani fiz z viszonyítva. hogy így gondol kozzam. De ebben most nem. Igen. Tisztelte Andrew bölcsességét és azt a tulajdonságát. Ezt azért mondtam.vagy ötszörösét fizetnénk neki. akkor ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! Már csak kíváncsiságból érdekl?dött Celia . hogy ilyen nagy volna a különbség. mikor maga erre azt mondta. mondjuk huszonöt-harmincezer dollárt. ak kor mindenképpen szóba kellett volna hozni a fizetést. Maga is hallotta. hallottam válaszolta Celia. amit elmondtál. hogy légy te is ugyanilyen vele. hanem beszámolt Andrew-nak Dr. csak éppen fogalmam sincsen. . akkor az lesz a véleménye. hogy a holnapi nap rosszul süljön el. de egy egyetemi kutató tudja. akkor beszélj róla nyugodtan. ezt világosan érezte. egy nappal a cambridge-i út a el?tt Celia felhívta Andrew-t és a gyerekeket. még ha nem is áll szándékunkban elfogadni a felajánlott pénzt. mert úgy gondolják. De s iképp sem akarom. hogy másnap találkozik Martinnal. hogy tudok holnapi programodról. hogy ki fogja kérni más véleményét is.

Martin elnevette magát. magas arccsontú. és Celia örült a magánynak. és elhatározta. Elernyesztette magát. erre a komor. elindultak és végiggurultak a régi város utcáin. nagyon örülök. alatta csipk oknyával. Martin meglepve nézett rá. Igen.Eljött a vasárnap. hogy kicsit körbeautó-kázhatnánk . és hátrahajtotta a fejét a puha támlára. Ha tényleg ez a kívánsága. Innen gyalog megyünk tovább közölte Martin. Puha barna haj a rövidre volt nyírva. Éspedig? Szeretnék találkozni az édesanyjával. fehér vászonnadrágot és nyitott nyakú inget. Tapasztalta is. Mint például tegnap este. Mikor a vonat lassított. Miután beprés el?dtek. És kicsit távolabbra ott állt a n . hogy csinos. Martin egy meghatározhatatlan korú Mini mellett állt meg a parkolóban. ma jd beérkezett a cambridge-i állomásra. hogy öltöny lesz rajtam mondta. aztán megnéznénk néhány egyetemi épületet. Gondolatban végigpörgette az elmúlt két hét eseményeit. észrevette Martin csodálatát. Elvihetem a szüleimhez a városnézésünk után. az egyetem háta mögött. Eszébe jutot igyelmeztetése: Ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! A zakatolás álomba ringatta. Ez annyit jelentett. ami ma sem hagyta cserben a víkendez?ket. hogy eljött. utána pedig piknikelnénk! Ez fantasztikusan hangzik. mert ez kényelmes . Van esetleg valami egyéb kívánsága? A n? habozott. Mikor a vonat lépcs?jér?l a peronra lépett. lenyûgözve mondta: Ennél csodálatosabbat el sem lehet képzelni! King's College Chapel szólalt meg mellette csendesen Martin. mert mikor otthon New Jerseyben összecso magolta a b?röndjét. hogy kire hallgasson: Samre vagy Andrew-ra. Magas sarkú fehér szandál és széles karimájú fehér szalmakalap egészítette ki az öl gyüttest múlt héten vette a londoni West Enden. Ahogy kisétáltak az állomásról. kellemes arca l ebarnult és pirospozsgás volt az utóbbi hetek sok szabadban töltött órájának eredményeként és lanul kegyes brit nyárnak köszönhet?en. Arra gondoltam. a teste karcsú és rugalmas maradt. Nyáriasan öltözött fel reggel. ahol hétf?t?l péntekig elviselhetetlen a tö nban valamivel csendesebb a forgalom. Celia belékarolt. A férfinak gy pillanatra elakadt a szava. és egy ösvényen a Cam folyó fölött átível? King's Bridge felé indu nál Celia megállt. Celia egyedül ült az egyik kora reggeli cambridge-i vonat els? osztályú nemdohányzó fülkéjében. tényleg ez bólintott Celia. aztán megragadta Celia kinyújtott kezét. és még egyszer utoljára e azon. Tengerészkék zakót vise t. hogy betegyen egy nyári ruhát. zöld-fehér mintás pamutvoál ruhát viselt. ho és negyed órás utat a gondolatai rendezésére fogja felhasználni. eszébe sem jutott. Közvetlenül el?ttük árnyas fák és méregzöld pázsit. lenne valami. hogy nem ült sok utas a szerelvényen. Hová megyünk? Itt állok nem messze a kocsimmal. és hevesen megrázt a: Halló! Csodálatosan néz ki. Maga is nagyon csinos. és hamar eltelt az id?. Bezárták a kocsit. Azt ígértem magának. Kezével árnyékolva a szemét a ragyogó napsütés el?l. Ez nem zavarta különösebben. és kacsintott egyet kisfiús szemével. De aztán megtaláltam a sze ezt a régi szerelést. Emellett döntöttem. s aztán a Queens' Roadon álltak le. A mostani találkozása Martinnal bár lényegében magánjellegû fontos lehet a Felding-Roth és saját maga számára is. Mostanában kezdett a haja itt-ott ?szülni. öntöttvasból téglából épült Viktória korabeli vasútállomásra. A szállodájától taxival ment a Liverpool Street Stationre. vidám mosollyal várta Celiát A negyvenegy éves Celia tudta. A legnemesebb látvány egész Cambridge-ben. ami már évek óta nem volt rajtam. aztán így válaszolt: Igen. de néha bemo sta barnára. Martin Peat-Smith széles.

fiam. És sokunknak a fiataloknak és az él?knek hasonló terveink vann k. ennyi elég is volt. bézs színû. A fia csókjára halványan elmosolyodott. mikor kimerülten belerogytak a Minibe. hanem magukkal vitték ennek a helynek a s zellemét mondta a férfi. A félhomályos. M a túránkon. Celia meglepetten látta. kinyílt egy ajtó. és azt sem tudja majd. Trinity. szögletes állú arca igaz. Az id?sebb Peat-Smithnek ugyanolyan zömök term ete volt. elen elkomorult. Míg Martin apja kicsoszogott az apró konyhába. hogy gyüs z mama. meg s Martin átölelte és gyengéden megcsókolta. és egy kopott szvettert meg b? kordbársony nadrágot visel? id?s férfi jelent meg. Martin odatérdelt a szürke hajú asszo ny mellé. hogy kicsoda. Coe Fen. Megmutattam neki Cambridge-t. csakúgy. és a primitíven megfogalmazott mondatok alacsony iskolázottságró odtak. papa nyugtatta meg Martin. mint Martinét. csibészes mosolyra húzódott a szája. Mid summer Common. Nem tudom. és Celiához fordult: Az Alzhei mer-kór nagyon megviseli az apámat. de a kicsit délebbre lév ? Peterhouse még régebbi.sok apró tornyával. ha tényleg ide tartozik? Sokan nem is tudták itt hagyni válaszolta Martin. sak azt tudnám. de láthatóan nem ismerte fel Martint. Anyám. A kicsi. Ez a hölgy pedig Celia J rdan. Parker's Piece. Nem tudtam. hogy ellátogathattam oz. er?s tájszólással. szégyenl?s mosoly öntötte el az arcát. a családtagoknak nehezebb. kellemetlen beszélt. Nagyon örvendek mondta Cellának. hol. Celia ösztönösen. gondolkodás nélkül megjegyezte: Hogy hagyhatja el bárki is ezt a helyet. Henrik kezdte építtetni azt. robusztus támpilléreivel és büszke csúcsaival a pompázatos íves tet? és tt üvegablakok fölött. Queen's Newnham. További két órán át járták a várost gyalog és autóval. g ruhát viselt. Mrs. A lista kimeríthetetlennek látszott. Tartsunk meg néhány látványosságot legközelebbre. aki egy virágmintás huzatú öblös fotelban üldögélt. közönséges. Jó napot. amit maga el?tt lát. Csak mostan öltöztettem f? anyádat. s Celia végérvényesen Cambridg Szinte minden névre emlékezett. Az ismer?s. mint a fiának és hasonlóan markáns. mint Martin ismeretei. és vendéget is hoztam! Csoszogás hallatszott bentr?l. Nem maradunk sokáig. A haja takarosán volt fésülve. Mióta bejöttek a szobába. A kápolnát két oldalról közrefogó sápadt színû egyetemi téglaépületek t kölcsönöztek a gyönyörû építménynek. aminek a ha lvány nyomait még most is látni vélte. apró el?szobában elkiáltotta magát Papa! Én vagyok az. Nem valami jól van máma. amint az öreg kinyitotta a száját. Celia arra gondolt. egyszerû. Ahogy közelebb jött. mint a b etegnek. hogy a z anyám egyikünkr?l sem fogja tudni. Martin mondta a férfi gyengéden. Mikor bementek a szerény. Az egyikük az Emmanuel College-ban végzett és John Harvardnak hí Van is valahol egy ilyen nevû egyetem. Voltak tudósok. Hálás vagyok. kissé zûrzavaros bútorzatú nappaliba. Igen. akik nem maradtak. Lammas Land. szívesen elfogadnék egy jó teát felelte Celia a szíves invitálásra. Peat-Smith köszöntötte Celia. . Köszönöm. aztán Martinhoz fordult. még mindig találkozni akarok velük mondta Celia. hogy ez a n? valamikor igen szép lehetett. minden hasonlóság megszûnt. mennyire hasonlít egymásra apa és fia. Szóval: az egyetemünk több szá s. Éles. Nagy tudósok éltek és dolgozt Cambridge-ben a halálukig. Amerikából jött. egyszerû. a fiad vagyok. hogy mit ker esünk ott. Mr. 1441-ben VI. milyen hatással lesz magára. Martin kijelentette: Azt hiszem. teraszos ház a Kite nevû negyedben állt. Hadd játsszam el az idegenvezet?t kezdte Martin. Gyakran van így. Martin a ház el?tt par kolt le és a kulcsával kinyitotta az ajtót. koránál fogva jóval r és bemutatkozáskor ugyanaz a hirtelen. Még mindig találkozni akar a szüleimmel? Figyelmeztetnem kell. amit csak Martin felsorolt: Jesus Green. Ott kezd?dött 1284-ben a cambridge-i tudománykeresés . Peat-Smith meg kérdezte Celiától: Kér egy hörpentést? Apám egy csésze teára gondol fordította le Martin a kérdést Celiának. Tetszik neki a mi kis városunk. Nem sokkal kés?bb.

Hát persze. Tudja. Martin mindenhez ért. nem vagyok hajlandó tudomásul venni és újra meg újra megpróbálom az emlékeze dolgokat. Már a beszédmodoruk is. mire gondol vágott közbe Martin. Én azt akartam. aztán megkérdezte: Gondolja. De maga szeretne az els? lenni. mint két igaz barát. Martinra pillantott. hogy mire jut a kutatás. Most viszont olyan közel állunk egymáshoz. vetk?zteti. Hogy lehet ez? Ezért is az anyámnak tartozom hálával. Ugye. De miel?tt elmagyaráznám. és lassan megindu a nehézkes. a felismerésnek újból azzal a szívfájdítóan h jelével. Minden tudósnak ez az álma. Teljesen mindegy. mikó nem nagyon tetszettek nekem azok az ösztön amikér Martin meg az anyja úgy odavótak. csészék. neki is ilyen stílusa volt. aki ott állt a csónak végében. megfésüli a haját. kis k és tejesköcsög. Nincsenek illúzióim. egy halott agysejtet már semmi ne m tud feltámasztani. el kell mondanom v lamit magának ezzel az országgal kapcsolatban. Felállt és szomorúan nézett le az anyjára. Nem. és hozzátette: És hát hallom. Ám Martin rögtön kiábrándította Celiát: Sajnos. mikor én meg az apám n em voltunk valami jó viszonyban. és hát úgy alakult. Nem mondta Celia . akik még nem juto ttak ebbe a stádiumba. hogy odaát az egyete n is megbecsüli magát. Ugyan miért ne? kérdezte Martin. Ez mindig megtörténhet a tudományban. Martin átkarolta. Régente sokat vitáztunk nagy hangon bólogatott Martin apja. lapos fenekû vízi jármûvel a folyón felfelé. hogy jó fiunk lett. és a hosszú rudat a folyó sekély medrébe nyomva ellökte a csónakot. Martin megvonta a vállát. Vót id? folytatta az öregember . Úgy látszik. Tényleg tud közben beszélgetni velem? kérdezte Celia a kényelmes. akik mellett ?k elegánsan elsiklottak. Bezony. g Celia. y ha jól halad a kutatásával.A szürke hajú asszony szeme megmozdult. volt id?. erre emlékszem a My Fair Lady-b?l jegyezte meg Celia. Ezek szerint lehetséges kötötte Celia az ebet a karóhoz . Nagy-Britanniában a beszédmód mindig korlátot . Hogy segítsek rajta? ment elébe a kérdésnek Martin. hogy. De pillantott az anyjára minden fontosabb.. Maga viszont e gészen más. Olyanokon.. Emberi tulajdonság. ami sokakon kifogott. és belátható id?n belül felfedez valami fontosat. és most sak a nyelvtani részre gondolok. és most a körülbelül öt kilomét yire délre lév? Grantchesterbe igyekeztek vele. Igen válaszolta Martin. ahol piknikelni szándékoztak. Kicsit habozott. hogy hamarosan választ kapunk a kérdéseinkre vagy én. már nincs mit tenni. egyáltalán nem dolgozik rosszul. ászt nem is dogozik rosszul. aztán Celiáho fordult: Köll tej a teába? Igen. hogy gyûjjék velem tisztességgel dó ni. csak másokon fogunk tudni segíteni valamikor a közeljöv?ben. Igen. kérek szépen. Peat-Smith visszaérkezett a konyhából egy tálcával. Amit most kérdezni fogok. Körülbelül két óra telt el a közös teázás óta. szemb liával. akkor van val mi esély arra. Teljesen megszûnt az emlékezötehetsége. és talán nem is kéne eznem.. Fizeti a lakást m g minden mást is. Mr. vagy valaki más. hogy az Alzheimer-kór okára fény derüljön. A papa mindent megtesz anyámért: öltözteti. biztos ebben? Abban vagyok biztos. Megértem magát válaszolta Celia. De nagyon feltûn? a különbség maga meg az apja között. Tudom.. hogy nem maga lesz az ls?. hogyan küszködnek a többi csónakosok. még ennek a faramuci csónaktoló rúdnak a kezeléséhez is. puha ülésr?l. Celia. Bemard Shaw ezt a Pygmalion-ban anyanyelvünk sárba tiprásának nevezte. rajta teáskanna. Határozott választ adott: A nulla. ahhoz semmi közöm mondta Celia . Mikor letette a tálcát az asztalra. eteti és kellemetlenebb feladatokat is elvégez. Celia látta. Martin a kis cambridge-i kiköt?ben bérelte a ladikot. De mivel az a nyámról van szó. Miel?tt az anyám elfelejtette volna a beszédet. De oszt mégis az anyja gy?zött.

A maga élete a maga döntése nyugtatta meg Celia. mit ád a nap. Martin egy pillanatra abbahagyta. így haladtak tovább a folyón felfelé a zöld partok között. Sikeres útjuk volt? Már éppen valami banális választ akart adni a kérdésre. Martin egy fedeles fonott kosárból f?tt garnélarákokat. mit lehet elérni az ambícióval és velem. mintha Camelotban volnán k. utánozzad ezeket az embereket. mikor hirtelen eszébe jutott ndrew tanácsa. A kosárból t egy üveg bor finom Chablis és egy termosz forró kávé is. lent nekem olyan sokat az édesanyám. Hát persze válaszolta Celia. hogy az édesanyja nagyravágyó? Szerinte k?faragó kellett volna hogy legyek.. én is ugyanígy látom. de neki nem kell az állás. ami azt illeti. Mikor a kávéjukat kezdték szürcsölni. egy fûzfa alá. Tudja jól. Például heti két alkalomra fizetek egy lón?t. de neked még nem. hogy az apám egy kis leveg?höz jusson.. hogy milyen ösztöndíj-lehe vannak. ket dús lombú fák szegélyeztek. Jó étvággyal falatoztak. szeretné els?nek megtalálni a választ az . epret és sárga devonshire-i tejszínt varázsolt el?. Az egyetemen. ha a n?vér gyakrabban menne hozzáju k. míg utána nem jártam. de. a tudósok között is? Ott is. hogy az iskolában mi érdekel leginkább. És most. Hirtelen elhallgatott. Celia megszólalt: Ez volt az utolsó hétvégém a hazautazás el?tt. Igen. Nem tölthettem volna ennél kellemese n. Ahogy Celia Martin kellemes. amit értem tett. Apám szentül hitt annak a versikének az igazában. Folytassa. megteszek bólintott Martin. ha most jobban belegondolok. amit Dickens írt. Amit tudok. ha itt piknikelnénk? Egészen idilli mondta Celia elragadtatva. Elégedetten elhallgattak. azt hiszem. vett egy rádiót. Nincs mit megbocsátani. Csak é n. Egy id? múlva Celia megszólalt: Az apja említette. megjegy ezte: Igaza is lett. Olyan szép. Mit szólna hozzá. S?t talán csak ott igazán. Úgyhogy mikor egészen kicsi voltam. és addig nem hagyott nyugton. hogy. c sak az anyám értette. és órákra odaültetett mellé. Azt hitte. úgyhogy rajta. Melton Mowbray vagdalt d isznóhúst. Érd be azzal. hogy hallgassam a BBC bemondóit. és közben igyekezett összes zedni a gondolatait. És õhozzá képest mindenki másodrendû. Miféle két okról van szó? Szóval. friss zöld salátát. Egyszerûen nem értette. ki hova tartozik. Áldjad kenyéradó urad. és szakért? módon a füves part mellé ko ta a ladikot. De ez csak az egyik a sok jóból.jelentett az osztályok között. De ugye maga nem haragszik ezért az apjára? Martin megrázta a fejét. ahogy a verset idézte: Szívvel végezd a dolgodat. persze. Celia sóhajtotta a férfi. Rövid hallgatás után Martin megszólalt: Ha nem tévedek. hogy maga fedezi csaknem az összes költségüket. Az anyám felismerte ezt a korlátot. Nekem meg apádnak mán kés?. Mindig a helyeden maradj. én sem. s err?l lehetett felismerni. hogy magáról beszélek. amir?l az apám beszélt. mint ?... és így válaszolt: Nem. megbocsátja nekem ezt a bûnt. most rólam beszél. hogy tudom. Remélem. két oka is volna. a rúdra koncentrált. a mondatot félbehagyta. aztán kinyomozta. Azt mondta: Te is így széni. Ebben az id?ben voltak azok az összetûzések. megvonta a vállát. Szeretném. nem sokkal ezel?tt azt mondta. ez még ma is így van. Martin elmosolyodott. És akárki a kármit mond. Kiderítette például. kulturált és természetes hangját hallgatta. Miért nem? Sam Hawthorne-nal megtaláltuk a Felding-Roth kutatóintézet ideális igazgatóját. Talán most már maga is érti.

De hogynem érdekel. ahol. hogy el?bbre t art-e valaki a másiknál.. Rendben mondta Celia. amiben maga is részt vesz állapította meg Celia. elvállalná az int igazgatását. ndenen keresztülgázol. Mind els? osztályú szakemberek. Ez nevetséges! csattant fel az asszony. de maga l nne az els?? Celia hirtelen megérezte. s?t elhelyezhetné az édesa nyját egy olyan helyen. véleményem szerint nem jönne rosszul magának a magasabb fizetés. hogy tényleg az vagyok. igazán sajnálom. hogy mi. Végül is. hogy a magához hasonló elkötelezett kutatókat n motiválja a pénz. Tegyük el. Az alma nincs megmérgezve jegyezte meg Celia csendesen . Körülnézett. minden szépítgetés nélkül a . De olyan üzletasszony. nagyon is érdekel. Gondolja. Ez már nem a meghitt hétvége. ha. akkor nagy valószínûséggel évi tizenkétezer usz rendszeres juttatásokat. amit akar. Egyenesen fogok beszélni. Celia! Tudom. De ha a Felding-Rothnak dolgozna. meg a y mennyire szívemen viselem a sorsukat. amit az imént megtudott. Mondja vagy ne mondja? Érezte. kor biztos. ha ötször ekkora területe lenne. Így van. és még mindig tátva volt a szája. de lehet. Mi a másik? Celia habozott. és az is vil y szívesen tenne még többet. Akaratlanul is élesebbé vált a hangja. ha a következ? mondatával tönkretesz mindent. az összehajtogatott za kóját tette a feje alá párnának. Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg az vagyok? Most Celián volt a meglep?dés sora. aki jól végzi a munkáját. hogy a férfi teljesen elkábult attól. hogy ? is ugyanilyen kemény lesz. ezt én tanúsíthatom. Lehetetlenség megítélni. csak hogy elérje. mi mindent lehet pénzzel elérni. akkorát. mint akit kígyó mart meg. Magának most mekkora a laborterülete? Összesen számolgatta magában Martin nincs száz négyzetméter. megpróbálja kihasználni. De két okot tt. Nem gondolom. egy másikról Fra rszágban.. és ugyanazon a nyomon indultunk el. Hogy látta az életkörülményeiket. Többen kutatják ugyanezt a témát. Igen válaszolta a férfi nyomatékkal. plusz körülbelül húsz asszisztens a mostani két-három nem adna ez nagy lökést a kutatásnak. gondolta. akkor mennyivel. és egy harmadikról Új-Zélandon. Nézze. és hát valamennyiün yanaz a célja. mert tudom. Az ördög vigye el magát. rsenyfutás az id?vel. ezért jöttem Nagy-Britanniába és ma ide. hogy nemcsak hetente kétszer mehetne az az ápolón?. és gyilkos tekintettel néze t Celiára. Jó okom van azt hinni. hogy amit mondott. elcsábítani. van olyan. akinek jobbak a kutatási körülményei? A férfi elgondolkozott. roh jól. mint valami huszadik századi Éva. Mindezt kihasználva tálcán kínálja nekem az aranyalmá . hogy a hangulat kettejük között megváltozott. az észbontó. plu kezésére állna minden szükséges eszköz.Alzheimer-kórral és az agy öregedésével kapcsolatos kérdésekre. érzéketlen amerikai módjára. Martin vadul félbeszakította: Maga egyáltalán nem sajnál semmit! Maga üzletasszony.. hogy ez körülbelül ötszöröse a mostani jö mének. az mind igaz. és kígyót sem látok itt csónakban. és ezt azért bocsátom el?re. De nem ezekre a dolgokra sóvárog maga is? Megfejteni az Alzheimer-kórt! Megtalálni azt a bi . A másik kett?r?l nem tudom. ami t eddig sikerült elérnie? De ekkor megint eszébe jutott Andrew tanácsa. Ezeket most komolyan mondta?! Ötszáz négyzetméter és húsz asszisztens? Az ördögbe! Hát persze hogy komolyan mondtam. és amit itt most el?adott nekem. De ez megszokott dolog a tudományos életben. a csodálatos és ártatlan kirándulás volt. Nem mondta a férfi. hogy nemcsak a választ találná meg. gyógyszeriparia k ilyen viccel?d?s alakok vagyunk? tette hozzá türelmetlenül. akiket említett. Mi lesz. Hát akkor nem segítené. Ráadásul a Paradicsomban. és ha igen. Egyszóval versenyfutás folyik. És tegyük fel azt is.. Tudok egy kutatóról az NSZK-ban. és elhatározta. Talán a németnek jobbak. és nem megvásárolhatók. hogy találkozott a szüleimmel. Továbbá miután találkoztam a szüleivel és tudom.. Azok közül. Megpróbál e gem aláaknázni. Mit akarok kihasználni? Például azt. gyorsítaná a munkáját. hogy mennyit tesz értük.. Cambridge-be is. aki semmilyen akadály el?tt nem hátrál meg. hogy. hogy mások megel?zi Martin kényelmesen hátrad?lt a ladikban Celiával szemben. Itt már két akarat és intellektus pása zajlott. és magával hozná a kutatási témáját. És ne lö ekem itt a süket dumát a magamfajta szentekr?l. akiket nem érdekel az anyagi oldal. Martin elámulva nézett rá. Hagyja abba! Martin felült.

Nem sokat értettem bel?le. harminckét éves korában is bizonyos fokig gyerekes. hanem a mai nap eredménye. Aztán kijavította magát: Nem talán . Ami ezt az eredményt illeti sóhajtott magában Celia . Hallgatagon haladtak lefelé a folyón.zonyos agypeptidet! Tudományos dics?séget szerezni! Ez mind hamisság? Nem válaszolta Martin határozottan. hogy majd fent a szobájáb a ?ket. Jordan. majdnem biztos. melynek végéb?l komora n nézett Celiára. Tényleg nem tudom a választ. Mrs. minden nagy fánál megállt. még csak nem is Celia érzései. MARTIN. Mrs. és gondolatban hozzátette: ahogy vesszük. igen válaszolta. Celia tisztában volt azzal. Érzéketlen amerikai létére ahogy maga n e magát szuperjó munkát végez. Celia fáradtan. ahol most ? van? Hát persze! Aztán arra gondolt. hogy vajon nem l?tt-e túl a célon. Remélem. Csak azt tudom. mit válaszoljak. várjon. A kiköt?höz közele Martin kivette a vízb?l a rudat. Jordan. Taxival ment a Berkeley Hotelba. Komor hangulatban érkezett a hotelba. hogy ? ma ga sokkal inkább e világi. akkor kénytelen lesz még az eddig ieknél is keményebb és könyörtelenebb lenni. Celia. és hagyta. . Én magam jegyeztem le az üzenetét. és azt szeretné. Celia azon tûn?dött. van itt még egy. Lényegében azt jelenti. hogy a ma délutáni összec ez nemigen valószínû. hogy Martin még ma. amint valaki a kutató tudósokról beszélt: Az életüknek oly nagy részét töltik t . hogy k?keménynek kell le nni üzleti ügyekben. ÍGY AZ ÉRZÉKETLEN AMERIKAIAKNAK IS. hogy magát jól fizetik. ho gy maga tudni fogja. mint a férfi. ha a könyörtelenség az üzleti élet ve ejárója? Talán azért. Kicsit savanyúan elmo olyodott. mint idefelé. Akkor hát mi a fontos? Nem Martin személyes érzelmei. De végül is számít-e egyáltalán Martin ?róla alkotott véleménye? A válasz: nem! Ennek oka. A Berkeley halljában egyenruhás portás köszöntötte: Jó estét. Nem tudom. ahhoz. hogy talán valóban az. KÖSZÖNÖM. Celia majdnem egész úton a nap eseményeit boncolgatta. és éjszaka fél tizenkett? után futott csak be a londoni King's Cr ssra. annál inkább bánta a mai szerepl nnál jobban nyomasztották a nap emlékei. iztosan . ha ? is ugyanúgy ér ta. De aztán rögtön így kezdett érvelni magában: hát nem volt némi könyörtelenség elker z elkerülhetetlenül szükséges els?sorban egy n? számára a karrierhez. Egy úr tel efonált. Persze hogy nem az. ha a jöv?ben több felel?sség nehezedik majd rá. kiharcolni mindent. ki ssé feszélyezetten búcsúztak el egymástól. de ? azt mondta. hogy egyéb dolgokra szinte alig marad idejük. hogy leakassza Celia szobakulcsát és átadja a nap folyamán zegyûlt üzeneteket. A portás hátat fordított. hogy Sam szavaival élve elpuskázta ezt az e sélyt egy ostobaság miatt . AZ AJÁNLATOT ELFOGADOM. Kellemes napja volt? Köszönöm. Ideje indulnunk. hogy ez a könyörtelenség nem egyenl? vagy legalábbis nem kell. mir?l van szó. Vajon így érez? Celia ezen röviden eltûn?dött. Akkor miért zavarja ennyire Martin megjegyzése. egyáltalán nincs ok optimizm sra. Aztán hirtelen táncolni ke zdtek a betûk a szeme el?tt. amit fontosnak tart az ember. Martin kora este tette ki Celiát a cambridge-i vasútállomásnál és hivataloskodva. Az biztos. Már éppen indult volna a lifthez. és bizonyos szempontból örökre gyerekek mara dnak. Minél többet gondolkozott rajta. Celia egysz er hallotta. Celia elvette a kis paksamétát. unottan pillantott a papirszeletkére. Az igazat megvallva. Celia egy szörnyûségesen lassú vonatot fogott ki. ahova pár perccel éjfél el?tt érkezett meg. hogy ez alól Martin sem kivétel. Felállt és a rúd után nyúlt. és Martin jóval vadabbul lökdöste a csónakot a dal. és úgy döntött. S?t. mert kedveli és tiszteli a férfit. Valóban így van? A válasz igen. hogy egyenl? legyen a becstelenséggel. hadd sodródjon a csónak. Most érkezett pár perce. f?leg az ?rá vonatkozó részek et. és kicsit tompábbá kell válni a mások érdekeivel sze mben. Els?sorban Martin vádján üt?dött meg: Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg könyörtelen vol a lelke legmélyén arra gondolt. meg kell tudni hozni a kellemetlen. aztán úgy látta. Az üzenet ugyanis így szólt: MINDENNEK ELJÖN A MAGA IDEJE. mikor a portás újból megszólalt: Ja igen. hogy maga alaposan felkavart e ngem mondta az asszonynak. hogy oda jusso . szigorú döntéseket is. AKIK A TELI ZSÁKJUKKAL JÁR JÁK A HATÁRT.

Nagyszerû! Miután hazaérkezett. hogy szervezéssel és papírmunkával terheljük. amire a portás rosszallóan megcsóválta a fejét. maradjon otthon velük néhány napig szabadságon. abbahagyom. Éspedig? kérdezte kíváncsian Celia. Az 1972-es év hátralév? része és 1973 eleje izgalmas. Ennek okát egy vasárna el?tt a Tower körüli körsétájuk alkalmával fejtette ki: . Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben talmazom. és óvatosan így válaszolt: Nem biztos. Mikor Sam meghallotta a Martin Peat-Smithszel kapcsolatos újságot. és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. például fel kell vennünk egy ügyvezet? igazgatót. máskor meg Lisa és Bruce látogatták meg. de nagyon biztatónak tûnik. Marti értékes kutató ahhoz. Andrew találkoz ott Martinnal. A vonal túlsó végén Sam felnyögött. Jó. Gratulálok! Van már neve? Igen mondta Sam. nem tudhatta nyugtatta meg Celia. és hogy ez befolyásolta leginkább a tudós döntését. de Andrew-t és a gyerekeket még jobban. Mellékesen jegy . 11 Celia vasárnapi cambridge-i kirándulása el?tt néhány nappal Sam és Lilian Hawthorne elutaztak Nagy-Britanniából egy rövid párizsi városnézésre és onnan repültek szombaton New Yo így Celia csak londoni id? szerint hétf? délután fél négykor tudta elérni telefonon Samet a elding-Roth New Jersey-i központjában. én pedig helytelenül. és mindez nagyon jól hangzik. Montayne-nek hívják. A múlt héten Párizsban megvettem egy új fra yszer amerikai jogát a Felding-Rothnak. stimuláló id?szak lett Celia él n. ezen a héten érkezik vissza? Holnapután. aztán így s zólt: Sam. éles csataüvöltés verte fel a Berkeley méltóságteljes. És nem volt Andrew-ja sem. hogy emlékeztessen engem erre az esetre. Aztán hozzátette: És még én károgtam magána lítse az anyagiakat! Hogy tévedhettem ekkorát?! Ne tegyen magának szemrehányást. Még rengeteg elintéznivaló t az intézetalapítással kapcsolatban. Kétszer Andrew is v tartott és ott maradt egy darabig. Kés?bb Andrew megjegyezte Celiának Martinnak most már csak egy hozzád hasonló n?re van szüksége. és arra. Ugye. Ó. hármasban vég erülésig járták a londoni nevezetességeket. Ezt én is megtehettem volna. gondolta Celia. ne hibáztassa már magát! Igazán semmi szükség rá. Azt g azt szeretném. akivel megoszthatja az életét. Kés?bb még sokat fog róla hallani. de hi el?lem a maga éleslátása és kitartása. Mikor a gyerekek látogatták meg és Celiának akadt egy szabad délutánja. és véletlenül beletaláltam Martin egyik központi problémájába. hogy maga látta helyesen a dolgot. rendben. Én is csak v ktában l?ttem. és minden alkalommal több hétig maradt. Remélem. a fene egye meg! már elnézést. aki tanácsot adott volna. de teljesen el vagyok képedve! Celia. ha pár hét múlva visszarepülne Nagy-Britanniába. komor halijának cse . Van még egy jó hírem folytatta Sam. Remélem. Ötször járt Nagy-Britanniában. Még kísérleti fázisban van és legalább két év további ztésre van szükség.Szokatlan. lelkendez ve harsogta bele a telefonba: Hát ez fantasztikus hír. Egyetértek helyeselt Celia . Sam témát váltott. hogy mindezért megkaptam t?le a könyörtelen jelz?t. Ne is tör?djön vele! Végül a kívánt célt elérte. Imádom Londont. hogy tetszeni fog magának a módszerem és azzal részletesen beszámolt pénzr?l folytatott párbeszédr?l. mihamarabb megtalálja. az isten áldja meg. De felajánlok magának valamit. maga csodás n?sze mély! Hogy az ördögbe csinálta? Celia számított erre a kérdésre. Juhé! rikoltotta Gelia. erre soha nem lesz szükség mondta Celia. A tizenkét éves Bruce a történelem megszállottjának bizonyult.

Valamennyien jót nevettek ezen. így például egy sejtkultúra-szakért?t meg egy másikat. hogyan kell viselkednie a nála jóval fiatalabb tudóssal. családdal és diáklánnyal együtt bemutatták nekik az Emma Willard Iskola szépségét. 1972 szeptemberében a tizennégy éves Lisa nag y izgalommal készült a középiskolai tanévnyitóra. Egy n?i munkatárs lett a kísér k és nyulak százainak gondozója. Két héttel kés?bb Celia újból Nagy-Britanniába utazott. a személyz et meg az eszközök elhelyezésér?l az épületben. mami. ahol már folytak az átalakítási munkálatok. hogy mi volt a helyes. aki a tudományos vezet?helyettesi feladattal lett megbízva. hogy eldöntötte. derûs gyományait. De mikorra is várható ez? Adjanak nekem két évet mondta Martin Samnek és Celiának egy kötetlen magánbeszélg kalmával. az uram különösen. annál jobban v munkámat. aki a proteinek és nuklein ak elektroforézis útján történ? szétválasztásában jeleskedett. amivel Bentley elegánsan érzé e. mert mindkett ?jüket lekötötte a saját munkája. amit Mar tin Peat-Smith rendezett a gyerekeknek. Csak sajnos legtöbben nem tanulunk bel?le. Celia jelenlétében egyszer azt mondta Martinnak: Minél kevesebbet zavarom magát. ami már megtörtént. Sam Hawthorne. és az egész család elkísérte a kislányt a hosszú és k El?z? este vacsora közben Celia nosztalgikusán. hogy körülbelül tizennyolc leszek. Addigra jelent?s haladást kell elérnünk. a kutatóintézet ügyét már csaknem Celiára hagyta. Hawthorne székét. és nemrég ment nyugdíjba a Kir . Az anyavállalat úgy döntött. bár ezek az együttlétek mindig igen rövidek voltak. hogy egyel?re nem foglalkozik más témával a nagy-britann ai intézet. Harlow-i látogatásain Martin megbeszéléseket folytatott a laboratóriumok. ha fel tudunk mutatni valamit. Martin most. és Celia meg is való otta. aki Európába érkezet rtani az ünnepi beszédet . Celia felvett egy Nigel Bentley nevû embert ügyvezet? igazgatónak. magabiztos. Felvett néhány sp ecialistát. és az intézet elkészültéig Martin továbbra is a cambridge-i laborban végezni a kutatásait. Celiának tetszett ez a kijelentés. Dr. A volt tiszt k sítése kitûn?en megfelelt az új beosztásának. mami. nagy felel?sségtu dattal kezdett a szervezéshez. Sam ezt így indokolta New Jerseyben az igazgatótanács el?tt: Ez a kutatási projekt id?szerû. és ennek még nem jött el az ideje . elmerengve tette fel a kérdést Andrew-n ak: Hová is tûntek ezek a szép évek? De nem Andrew. és a jókedvük másnap is tartott még.Abból mindent meg lehet tudni. Á gatások rövidek voltak. uram vagyis minél ritkábban lát . Olyan sokat lehet tanulni abból. Bentley azt is pontosan tudta. hanem a mindig praktikusan gondolkozó Lisa válaszolt: Ezek alatt az évek alatt léptettek téged mindig el?bbre meg el?bbre. Ezért most csak erre kellene koncentrálnunk. Rao Sastr i személyében. Igen. mikor elfoglalod majd Mr. fantasztikusan izgalmas és nagy üzleti lehet?ségek rejlenek benne. csatlakozik a Felding-Rothhoz. Nem volt különösebb csinnadratta a harlow-i megnyitó alkalmából. Majd akkor lépünk a nagy nyilvánosság elé jelentette ki Sam. és láthatóan pontosan tudta. Az Emma Willardról elnevezett bentlakásos i la New York állam északi részében volt. valóban bólintott Celia. és Dr. Végül 1973 februárjában az angliai Felding-Roth Research Institute Limitedet hiv atalosan megnyitották. Bruce történelem iránti rajongása nem lankadt azon a cambridge-i túrán sem. Felvett egy másik nukleinsawegyészt egy fiatal pakisztáni. akit teljesen lekötöttek az elnöki poszttal együtt járó kötelezettségek. érti. . Erre a nagy-britanniai utazásokkal tarkított id?szakra esett egy fontos család i esemény legalábbis Celia annak tekintette. A kis terme tû. A feltétlenül szükséges harlow-i útjaitól eltekintve ragaszkodott ahho hogy más vigye az adminisztratív ügyeket amivel Sam eleve egyetértett. verébszerû férfi az ötvenes évei közepén járt. és milyen hibákat követtek el. Kis zámoltam. hogy milyen eszközökre és munkatá kra van szüksége. ahol századosként egy hatalmas katonai kórház adminisztratív ügyeit intézte. Celia a nagy-britanniai útjain rendszerese n találkozott Martinnal. Martin Peat-Smithnek az Alzheimer-kórt és az agyi öregedést ku tató programját áthelyezték Cambridge-b?l Harlow-ba. mikor a többi sz vel. hogy mit várnak ?le.

Beszélték. és a bürokratikus akt etés károsan befolyásolja a nemzet érdekeit. Aztán októberben mindezek tetejéb e Agnew alelnöknek is búcsúznia kellett a hivatalától egy másik korrupciós ügy miatt. Haldemant és Ehrlichmant odadobta koncnak. Április vége felé egyre n?tt a feszültség. Mégis. hogy Nixon legalább a Gui ss rekordok könyvébe bekerül jegyezte meg Andrew kajánul. Celia és Andrew esténként a kül. Nixon utódja hivatalba lépésekor azonnal kijelentette. Ez id? tájt terjedt el a gyógyszerkésés kifejezés. Végül tíz hónappal kés?bb kénytelen-kelletlen maga Nixon is b edobta a törülköz?t ? lett az els? amerikai elnök. Ez a kurta mondat talál lemezte a minisztériumi dolgozók viszonyát az új gyógyszerkészítményekhez. akik minduntalan a Thalidomidra hivatkoznak. Ám Nigel Bentley igazolta azt a bizalma amit az ügyvezet? igazgatói kinevezésével belé helyeztek. a szemrehányásokat és vádakat mindig ugyanazzal a rutinválasszal utasította vi sza a minisztérium: Emlékezzenek csak a Thalidomidra! Egy konferencián Sam Hawthorne frontális támadást intézett a minisztérium gyakorlata ellen. Az eredm ességet két olyan szer segítette el?. els? világháborús kijelentése volt olvasható: Itt nem jutnak át. és Nixon elnök hogy a saját b?rét mentse di munkatársát. és megkérdezte Andrew-t: Te elh iszed ezt? Nem. de az egyesült államokbeli megjelené t. hogy nem lesz bírósági felel? sségre vonás az ügyben. Én sem mondta Celia határozottan. sorra teljesítve a Samt?l kapott feladatokat. ha az egyesült államokbeli engedélyezését nem késleltette volna az Élelmiszerszerügyi Minisztérium végtelen hosszú ideig a vállalat szerint két évvel tovább. a másik egy Staidpace nevû bétablokkoló. Celia a tévé el?tt ült. és nem is olyan régen mé dtünk az ilyen szükséges el?írásokban. A Felding-Roth New Jersey-i központjában Celia továbbra is az elnök különleges megbíz ttjaként tevékenykedett. hogyan ítélkezik majd a történetírás. a kibontakozó dráma várat it. ami nem kapcsolatban a Watergate-tel. Az ízületi szer nem lett kirobbanóan sike Staidpace kitûn?. amiket külföldön már régen forgalmaztak. hogy egy évvel korábban. hogy egy magas rangú min i tisztségvisel? kitett az asztalára egy kis bronztáblát. Mindegy. amin a francia Pétain marsall híre s. életment? gyógyszernek bizonyult és széles körben használták. Pennsylvaniába. hogy Sam képvisel?jeként a kezdeti zökken?kön átsegítse az intézet személyzetét. hogy megkezdje középiskolai tanulmányait a pottstownill Iskolában. hadd hívjam fel a figyelmét valamire.Az intézet megnyitása után Celia ritkábban és rövidebb id?re utazott Nagy-Britanniába Azért kellett olykor személyesen is megjelennie Harlow-ban. ame ssította a szívverést és csökkentette a vérnyomást. aminek viszont a jel . a nyilatkozatot hallgatta. A Staidpace sokkal tekintélyesebb mértékben járulhatott volna hozzá a Felding-Roth nyereségéhez.és belföldi tévén ióival együtt lenyûgözötten figyelte az újabb és újabb híradásokat. aki lemondott. mikor Harlow felé hajtott Sammel. Ahogy teltek a hónapok. mint kelle lna. a Felding-Roth kutatási igazgatójának kiábrándult szavai szerint a minisztérium washingtoni központjában fert?z? kór dühöng: senki nem akar és nem képes dönt mir?l . Vincent Lordnak. amiket a cég saját laboratóriumában fejlesztett ki. hogy folyik a kutatás. De az inga túlságosan kilengett. Martin nem sok újdonsággal szolgált. A szigorú el?írások valóban közérdekûek jelentette ki . A téma egyre nagyobb közfigyelmet kezdett kelteni. Ez id? tájt és még 1975 elején is jól alakultak a Felding-Roth üzleti ügyei. Ekkor tört ki a Watergate-botrány. az gyik az ízületi csúz elleni gyulladásgátló volt. Ezt a véleményt más gyógyszergyárak is osztották. sem mi jelent?séget nem tulajdonított annak a Watergate-betörésr?l szóló újsághírnek. közölte: Nincs szó semmiféle titkos egyezségr?l. Az iparágunkat kritizálóknak. Celiának eszébe jutott. és mikor feltették neki a kérdést. hogy mit kapott ezért a nagy enged ségért cserébe. Ugyanebben az id?ben történt még egy fontos esemény a Jordan család életében: Bruce i elköltözött otthonról. az biztos. amit az olyan szerekkel kapcsola ban használtak. illetve Bentleyn keresztül tudatta.

csak a osabban járhatunk el. Mégis. Sam egyetértett ezzel. Az új francia gyógyszer. sokat ígér? szer volt. hogy megkezdhesse a saját kísérleteit a Mont nel. amit alátámasztottak a széles körû állatkísérletek és az ön kön végzett humán kísérletek is. A Montayne-t terhes asszonyoknak fejlesztették ki a reggeli hányinger ellen. amelyeket visszata rt az amerikai szabályozás lassúsága. melynek hatására kezdetét vette egy magas h?fokú vita. a Montayne. ami néha még az állásukat is veszélyeztette. akiket megszabadított volna egy nagy teh ert?l. hogy meg lehessen kezdeni a bizt onsági és hatásmechanizmus-tesztelését az Egyesült Államokban. hogy végrehajtunk még néhány kísérletsorozatot kü még több emberen. így még attól is messze voltak felterjeszthessék az új gyógyszert engedélyezésre a minisztériumnak. és semmiféle mellékhatás nem lépett fel. nekik egy türelmetlenül várt szerük vesztegelt a min isztériumi útveszt?ben. aminek Sam Párizsban vette meg az amerika i jogát. a Gironde-Chimie személyes levélben fordult Samhez: Tekintettel a múltban történtekre. Ami a Felding-Rotht illeti. ami évekig eltartott. A Feldin g-Roth tehát várta a franciáktól a zöld jelzést. mert hatásos gyógyszerek. Ez még beletelik egy kis idõbe. a gyógyszer rendkívül kényes természetére. A Montayne feltalálói a jó nevû Laborat ironde-Chimie vegyészei meg voltak róla gy?z?dve. . hogy szerük egyesíti magában a kitûn? min séget és az abszolút biztonságot. hogy a tesztekne ddig kiválóak az eredményei. még mindig nem volt abban a jogi stádiumban. ezúttal indokoltnak látszott a fokozott óvatosság. Ez kemény vád volt.ennel és a jöv?vel van kapcsolata: mára túlhaladta a Thalidomidtól deformált csecsem?k számát oké. akik azért szenvedtek vagy haltak meg. Ezért úgy döntöttünk. nem értek el hozzájuk id?ben. f?leg a dolgozó n?knek. A párizsi cég tájékoztatta a Felding-Rotht.

Mivel a szerek szponzorai csaknem mindig azok a vállalatok voltak.Harmadik rész 1975-1977 l Dr. . gyártották és végül értékesítették ?ket. Vincent Lordnak akadtak képzelt problémái. ? mindig is háborúnak tekintette a viszonyt. de valódiak is. jelképes é i labirintus volt. vagy totális háborúban. A minisztérium épülete. amelyen minden új szernek és szponzorának át kellett verg?dnie az eng edélyeztetésig.és Gyógyszerügyi Minisztérium volt. Egyes szerek soha nem jutottak el az áhított végcélig valahol elakadtak a l birintusban. Ez a hadiállapot aztán a pillanatnak megfelel?en intellektuális-tudományos csatározásokban nyilvánult meg. Az egyik ilyen az Élelmiszer. a nagy gyógyszergyárak meg a mini vésbé állandóan hadilábon álltak egymással. Ami Vincent Lordot illeti. am elyek felfedezték. amely közvetlenül Washington határán kívül állott.

A Felding-Rothnál a feladatkörébe tartozott a minisztériummal kapcsolatos ügyek in tézése, illetve az ügyintézés felügyelete. Gyûlölte ezt a kötelezettségét. Nem kedvelte a min unkatársait, egyeseket kifejezetten megvetett. A saját problémája tetejébe, ha el akart érni valamit a minisztériumban, vagy felül kellett kerekednie az ellenszenvén, vagy el kel lett lepleznie. Mindkett?t nehéznek találta, néha lehetetlennek. Dr. Lordnak természetesen jócskán akadtak el?ítéletei. Akárcsak más gyógyszergyárak m tériumi összeköt?inek. Néha jogos volt az el?ítélet. Néha nem. Ennek oka az volt, hogy a törvények és a szokások megkövetelték a minisztériumtól, ho egyszerre több funkciót is betöltsön és többfajta kívánalomnak feleljen meg. Vállalnia kellet egészségügy ?rének szerepét, megvédeni az ártatlan polgárt a kapzsiságtól, a hozzá nem értést a nemtör?dömségt?l egyszóval a profitéhes gyógyszeripari vállalatoktól, amelyek mind hajlamo olykor-olykor a fentebbi bûnök elkövetésére. Ennek a funkciónak az ellentéte volt a miniszté m mint csodatév? jó tündér: ? tette lehet?vé varázslatos gyorsasággal , hogy az új, fantas gyógyszerek ugyanazoktól a gyógyszergyáraktól minél el?bb a gyógyszertárakban legyenek és m abbítsák az emberi életet vagy enyhítsék a szenvedést. Következ?ként említend? a bûnbakfunkció: mindenki a minisztériumot szidta a gyógysz yárak, a fogyasztók, az újságírók, az írók, a jogászok, a politikusok meg egyéb érdekcsoporto zért, mert túl merev, vagy azért, mert túl engedékeny. Ezenkívül pedig a minisztériumot rends esen politikai porondként használták képmutató, karrierista kongresszusi képvisel?k meg szená orok, akik mindenáron szerepelni akartak a tévében meg a sajtó hasábjain. Mindezek tetejébe a minisztériumban teljes volt a zûrzavar az ügyintéz?k egymás heg en-hátán kucorogtak a szûk szobákban, bizonyos osztályokon ugyanakkor a szükséges létszámnak a fele dolgozott, orvosi és tudományos szakért?iknek a nyelve lógott a tömérdek munkától, ugy kkor éhbérért dolgoztatták ?ket. Mindezek ismeretében meglep?, hogy a vele szemben támasztott követelmények, az a kadályoztatás és kritika ellenére a minisztérium összességében igen jól mûködött. De az n kadtak hibák így például az úgynevezett gyógyszerkésés. Hogy ezt a hiányosságot ki mennyire te tragikusnak, az néz?pont kérdése volt. De hogy a probléma létezett, azt még a minisztérium is elismerte. Vincent Lord is végigszenvedett egy ilyen gyógyszerkésési ügyet, mikor megkísérelte m gszerezni a Felding-Roth számára a Staidpace nevû szív- és vérnyomásgyógyszer Egyesült Államo orgalmazási engedélyét. A gyógyszert már hosszabb ideje használták sikeresen Nagy-Britanniába Franciaországban, az NSZK-ban és másutt. A minisztérium kikötötte, hogy a Staidpace csak akkor jelenhet meg a gyógyszertári polcokon, és csak akkor írhatják fel az orvosok, ha Amerikában újabb, alapos tesztelésnek v etik alá a biztonságát és hatékonyságát vizsgálandó. A kikötés jogos volt. Nem is vonta senki kétségbe beleértve Vincent Lordot és a Feld ing-Roth többi vezet?jét. Ami ellen viszont tiltakoztak miután sikerrel elvégezték a kötelez?en el?írt próbák az eredményeket továbbították a minisztériumnak , az az ezt követ?, két évig elhúzódó kicsi halogató köntörfalazás volt. 1972-ben szállította a Felding-Roth a Staidpace-re benyújtott k yét a minisztérium épületébe egy teherautóval. A kérvény százhuszonötezer gépelt oldalból á kötetet töltött meg. A plafonig meg lehetett volna tölteni velük egy kisebb szobát. A kötete többek között tartalmazták két év egyesült államokbeli állat- és humán kísérleteinek informá Bár ennél kimerít?bb elemzést nem lehetett volna a szerr?l készíteni, mind a vállalat , mind a minisztériumban sejtették: ezt a sziszifuszi munkát senki nem fogja tudni a m inisztériumban elvégezni. Egyébként gyakran érkeztek hasonló köbtartalmú szállítmányok más gy is. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának munkatársai közül kijelölték azt, aki ma bírálja a Staidpace sorsát. Az illet?t Gideon R. Mace-nek hívták, orvosi képesítése volt, és dolgozott a minisztérium kötelékében. Dr. Mace mellé kijelöltek néhány tudományos specialistát, akiknek a szaktanácsadás le volna a feladatuk akkor, mikor éppen ráértek egy szusszanásnyi id?re a többi munkájuk melle t. A folyamathoz az is hozzátartozott, hogy bizonyos id?közönként behívatták a FeldingRoth tudományos munkatársait, és magyarázatokat meg kiegészítéseket kértek t?lük az anyaghoz. ez normális volt. Az viszont már kevésbé, ahogy Dr. Mace az ügyeket kezelte és ahogy dolgozott. Csig atempóban még a minisztériumi átlagot tekintve is kínos lassúsággal haladt el?re. Kicsiny ktalanul kötözköd?, hitvány alakként mutatkozott be. Így Gideon Mace is belépett azon miniszt

umi dolgozók táborába, akiket Vincent Lord megvetett. Lord személyesen felügyelte a Staidpace-jelentés készítését, és szent meggy?z?dése sz a hatalmas mennyiségû irat tökéletesen megfelelt a hivatalos kívánalmaknak. Éppen ezért ahog tak a hónapok és még mindig nem született meg a döntés, Lord kiábrándultsága n?ttön-n?tt. Azt Mace végre hallatott magáról, akkor is csak idegesít? sz?rszálhasogatásra futotta t?le; ahog y Lord egyik asszisztense fogalmazott, a szóközi vessz?kön lovagolt, amiknek semmi közük a tudományhoz . Hasonlóan ?rjít? volt, hogy ahányszor Mace sürget?en és erélyesen újabb kiegész kat követelt, rendre az sült ki, hogy a hiányzó számok mind szerepelnek a teherautónyi anya n. Mace egyszerûen nem kereste meg ?ket, de még csak meg sem kérdezte, hogy esetleg ne m szerepelnek-e valahol a beterjesztett anyagban. Mikor figyelmeztették a felületességér e, újabb hetekbe telt, míg elismerte a hibáját de akkor is kelletlenül és csöppet sem udvar an. Vincent Lord egy ideig csak figyelte az eseményeket, de aztán egy napon fogt a magát, leállította a többieket, és ? maga indult a minisztériumba amit mindennél jobban g A minisztérium el?nytelen helyen állt, a marylandi Fishers Lane-en, úgy huszon négy kilométerre északra Washingtontól, egyórányi unalmas autóútra a Fehér Háztól, illetve a illt?l. A dísztelen külsejû, E alakú irodaházat az 1960-as években építették, és látszott raj az építész nem a fantáziadús megoldások, hanem az olcsó kivitelezés híve volt. A hétezer munkatárs többsége apró és zsúfolt irodákban dolgozott. Sok helyiségben még sem volt. Másutt a helyszûke miatt úgy összezsúfolódtak a bútorok, hogy mozdulni nem lehetett Minden talpalatnyi helyen akták tornyosultak. Ahová az ember csak nézett, mindenhol a kták. Aktahalmok, aktakupacok, aktacsomók akták tonnaszámra. Elképzelhetetlen mennyiségû ir A postázó dolgozói már régen feladták a reménytelen küzdelmet a nap mint nap folyamatosan ér aktazuhatagok ellen. Igaz, ?k is tekintélyes mennyiségû iratot küldtek szét, de a kimen? p osta mennyisége meg sem közelítette a bejöv?ét. A folyosókon roskadásig megpakolt aktakocsika taszigáltak-vonszoltak a kézbesít?k. Dr. Gideon Mace a tizedik emeleten dolgozott egy ruhásszekrény méretû lyukban. A z ötven év körüli, hosszú nyakú, hórihorgas Mace-t a rosszmájúak egy serdül? zsiráfhoz hasonl n paprikapiros színû volt az arca, amibe jól illeszkedett véreres orra. Keret nélküli szemüve keresztül hunyorgott a világra, amib?l egyértelmûen látszott, hogy már régen itt volna az id je áttérni valami magasabb dioptriaszámra. Érdes modorban, általában szarkasztikus hangon tár yalt az ügyfeleivel, s?t gyakran vitriolosan. Dr. Mace rendszerint egy ?srégi, gyûrött s zürke öltönyt és fakó nyakkend?t viselt. Mikor Vincent Lord megjelent nála, Mace-nek aktátlanítania kellett a kamrácskában ál ló másik széket, hogy a Felding-Roth kutatási igazgatója helyet tudjon foglalni. Úgy látom, bajok vannak a Staidpace-szel próbálta Lord a lehet? legbarátságosabba l?adni jövetele okát. Szeretném tudni, hogy miért. A jelentésük felületes és zavaros közölte Mace. És korántsem lehet bel?le minda ni, amit tudnom kell. Milyen értelemben zavaros? kérdezte Lord. És mi az, amit még tudnia kell? Mace a els? kérdést elengedte a füle mellett és a másodikra válaszolt. Még nem dönt l. De majd értesítem a munkatársait. És mikorra várhatjuk a döntését? Mikor elkészültem. Sokat segítene és talán id?t is takaríthatnánk meg azzal próbálta Lord visszafojt haragját , ha valami támpontot adna arra vonatkozólag, hogy hol vannak problémák. Nálam nincsenek felelte Gideon Mace , csak maguknál. Kétségeim vannak a gyógysze iztonságával kapcsolatban; rákkelt? lehet. Ami pedig az id?megtakarítást illeti, az engem nem érint. Nem hajt a tatár. Id?nk annyi, mint a pelyva. Lehet, hogy magának nem sürg?s vágott vissza Lord. De mi van azokkal, akik szív etegek és szükségük volna a Staidpace-re? Mégpedig most azonnal. Európában már hosszú ideje é ment a szer. Szeretnénk, ha itt is miel?bb megkezdhetné életment? munkáját. Mace halványan elmosolyodott. És hogy mellékesen egy vagon pénzhez juttassa a Felding-Rotht. Lord továbbra is fékezte magát. Ez a része az ügynek soha nem érdekelt. Ha maga mondja... húzta el a száját szkeptikusan Mace. De innen az én helyemr?l inkább ügynöknek, mint tudósnak gondolnám magát. Vincent Lord még mindig türt?ztette magát. Az imént a biztonságot említette. A jelentésünkb?l megtudhatta, hogy minimálisak a

ellékhatások, egyik sem veszélyes, és rákkelt? anyagoknak a nyomára sem bukkantunk. Elmondaná hogy mire alapozza a kétségeit? Most nem válaszolta Mace , mert még gondolkoznom kell rajtuk. És közben persze nem hoz döntést. Ahogy mondja. Törvény szerint hat hónap a határid? figyelmeztette Lord a minisztérium tisztvise ?jét. Ne oktasson itt ki engem a szabályzatról horkant fel Mace. Jobban ismerem, m int maga. De ha ideiglenesen elutasítom a jelentésüket és ragaszkodom bizonyos kiegészít? ad atokhoz, akkor elölr?l kezd?dik a számolás. Így volt. Ezt a késleltetési taktikát gyakorta alkalmazta a minisztérium néha jogos n, ismerte el magában Vincent Lord, de néha egy-egy munkatárs rigolyája miatt, vagy hogy halogathassák a döntést. Lordnál betelt a pohár, és élesen megkérdezte: Ugye egy bürokratának mindig az a legbiztonságosabb, ha nem hozza meg a döntést? Mace nem szólt egy szót sem, csak pimaszul mosolygott. Végül Vincent Lord semmit nem ért el a beszélgetéssel, csak azt, hogy még kiábrándult lett. Mindenesetre elhatározta, hogy ezek után igyekszik a lehet? legtöbbet megtudni Dr. Gideon R. Mace-r?l. Még jól jöhet az ilyesfajta információ. Az elkövetkez? hónapokban Lord más ügyekben többször is járt Washingtonban és a minis um épületében. Mindannyiszor beszédbe elegyedett Mace kollégáival, és máshonnan is gyûjtött d információkat. Meglep?en sok dolgot tudott meg. Id?közben Mace hiányosnak min?sítette a FeldingRoth egyik Staidpace-szel kapcs olatos tanulmányát. Egy szívbetegen végzett kórházi tesztsorozatról volt szó. Mace élvezve a mát, elrendelte, hogy végezzék el újból az egész tesztsorozatot. Lord semmilyen elfogadható o ot nem látott a kísérletek megismétlésére; hiszen az újabb egy évet és tömérdek pénzt emészte Arra gondolt, hogy tiltakoznia kellene a döntés ellen. De azt is tudta, hogy ha meg fellebbezi a határozatot, azzal csak maguknak tesz rosszat, mert a Staidpace-ügy vag y bizonytalan ideig függ?ben maradna, vagy kerek perec visszautasítanák az engedélyeztetés i kérelmét, így Vincent Lord kénytelen-kelletlen utasítást adott a tesztprogram megismétlésér Nem sokkal kés?bb tájékoztatta Samet a döntésr?l, és jelentette azt is, hogy mi mind ent sikerült Gideon Macer?l megtudnia. Ketten ültek Sam irodájában. Mace egy bukott orvos mondta a kutatási igazgató. Ezenkívül alkoholista, és áll zavarban van els?sorban azért, mert két elvált feleségének fizet n?tartást. Hétköznap esténké ken másodállásban kisegít egy magánrendel?ben. Sam eltûn?dött azon, amit hallott. Mit értesz azalatt, hogy bukott orvos ? A kutatási igazgató a jegyzeteibe pillantott. Mióta kézhez kapta a diplomáját, Mace öt különböz? városban dolgozott más orvosok a tjaként. Ezután lett egy saját praxisa. Ahogy az ?t ismer?k szavaiból kivettem, azért kell ett mindenhonnan elmennie, mert nem tud bánni az emberekkel. Nem kedvelte a munkaa dó orvosait, és ami a saját praxis feladását illeti, azzal kapcsolatban ?szintén megmondja, hogy nem szerette a betegeit sem. El tudom képzelni jegyezte meg Sam , hogy ?k sem rajongtak érte. Hogyhogy fel vették a minisztériumba? Ismered a helyzetüket. Örülnek, ha hajlandó valaki náluk dolgozni. Sam bólintott. Igen, ez így van. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának utánpótlása régóta A fizetések rendkívül alacsonyak voltak, és az az orvos, aki vállalta a hivatalnoki munkát, még a felét sem kereste a magánpraxissal szerezhet? jövedelemnek. A tudósok esetében a mini sztériumiak meg a gyógyszergyáriak fizetése között még nagyobb szakadék tátongott. És akadtak ?k is. Például a szakmai presztízs. Orvosi-tudományos körökben nem tartották sokra a minisztériumban dolgozókat. Jóval el gánsabbnak számított az Országos Egészségügyi Intézet munkatársának lenni. A minisztériumban tevékenyked? orvosoknak még valami nagyon hiányzott nevezetese n a közvetlen kontaktus a betegekkel. Samnek egyszer azt mondta valaki, hogy az ot t dolgozó orvosoknak csak a helyettesít? munka marad, mások esettanulmányainak az olvasga tása . Ezért is furcsa, hogy mindezek ellenére a minisztériumban dolgozott jó néhány magasa n képzett, elkötelezett profi. De elkerülhetetlen volt, hogy többségben legyenek a sikerte

lenek. A megkeseredettek, az elidegenedettek, akik szívesebben voltak egyedül, mint emberek között. Az elkötelezett önvédelmez?k, akik lehet?leg kitértek a nehéz döntések el?l. koholisták. A lelki betegek. Sam és Vincent Lord világosan látták, hogy Dr. Gideon Mace ezek közé tartozik. Tehetek valamit? kérdezte Sam. Menjek be a feletteséhez? Nem tanácsolom válaszolta Lord. A minisztériumi nagyf?nökök a politikától függ? eg mennek. A bürokraták viszont maradnak és remek a memóriájuk. Vagyis ezzel azt akarod mondani vonta le a következtetést Sam , hogy a Staidp ace ügye valóban felgyorsulna, de kés?bb még meginnánk a levét ennek a gy?zelemnek. Pontosan. És Mace alkoholizmusa? Lord megvonta a vállát. Úgy hallottam, hogy emiatt bomlottak fel a házasságai. De nem iszik botrányosan. Rendesen bejár dolgozni. Elvégzi a munkáját. Lehet, hogy ott az üveg az iratszekrénye mélyén e még ha ott is van, én senkivel nem beszéltem, aki látta volna az irodájában inni. A másodállása abban a magánrendel?ben szabályzatellenes? Akkor nem, ha Mace csak a szabadidejében ûzi, még ha fáradtan is megy másnap regge l munkába. A minisztériumban sok orvos csinálja ugyanezt. Ezek szerint nem tudjuk Mace-t sehol megfogni? Most nem válaszolta Lord. De továbbra is fizetnie kell a n?tartásokat, és a pén var furcsa dolgokba hajszolja bele az embereket. Úgyhogy nyitva tartom a szememet. Ki tudja, mikor mosolyog ránk a szerencse. Sam elgondolkozva nézett a kutatási igazgatóra. Nagy szolgálatot teszel a vállalatnak, Vincent, hogy foglalkozol ezzel a kel lemetlen üggyel. Hogy szem el?tt tartod az érdekeinket. Szeretném, ha tudnád, mennyire érték elem ezt. Nos... nézett rá Lord, láthatóan kellemesen meglep?dve. Én ilyen szempontból so m gondoltam át a dolgot. Csak ártalmatlanná akarom tenni ezt a gazembert és szeretném látni a pontot a Staidpace-ügy végén. De lehet, hogy neked van igazad.

Kés?bb, mikor Vincent Lord elgondolkozott Sam kijelentésén, arra jutott, hogy az elnök tényleg jól látja a dolgot. Már tizennyolc éve dolgozott a Felding-Rothnál, és ilyen sszú id? alatt akarva-akaratlanul kialakul mindenkiben valamiféle lojalitás. És mostanában már azok az önmarcangolási rohamok is alábbhagytak, hogy helyesen tette-e, mikor otthag yta az egyetemet az iparért. Gondolatait most leginkább kutatási témája, a szabad gyökök befo a töltötte be; amint akadt egy kis szabad ideje, rögtön ezen kezdett töprengeni. A kereset t válaszok még mindig rejt?zködtek el?le. De meg volt róla gy?z?dve, hogy vannak. Soha, de soha nem fogja a küzdelmet feladni. És a közelmúltban újabb ösztönzést kapott: a vállalat nagy-britanniai kutatóközpontjá Smith akivel még nem találkozott személyesen az agy öregedési folyamatára koncentrált. Ez eny volt a javából. Vajon ? vagy Peat-Smith ér el el?ször áttörést? Lord csalódottan vette tudomásul, hogy a Felding-Roth amerikai kutatásai melle tt nem kapott teljhatalmat a nagy-britanniai kutatások felett is. De Sam Hawthorne ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok odaát függet enül, önállóan tevékenykedhessenek. Lord arra gondolt, hogy végül is így alakult a dolog a le erencsésebben. Odaát ugyanis azt rebesgetik, hogy Peat-Smith zsákutcában van, egy tudomány os betonfal el?tt toporog. Ha ez igaz, akkor Lordot ezért semmiféle felel?sség nem ter heli. Közben az amerikai gyógyszervilágban egymást követték az események. Ami Dr. Gideon Mace-t illeti, végül valóban elkövetett valami olyasmit, amire Vi ncent Lord olyan régóta várt ám csak azok után, hogy a Staidpace-t hosszas huzavona után vé jóváhagyták, és 1974-ben megkezd?dött a forgalmazása. 1975 januárjában, egy napra rá, hogy Lord megint Washingtonban járt a minisztérium ban, szokatlan telefonhívást kapott. Egy férfi keresi közölte a titkárn?je , de nem hajlandó megmondani a nevét. Mind beszélni akar magával, és azt mondja, maga örülni fog, hogy beszélhet vele. Mondja meg neki, hogy menjen a... nern, mégsem, várjon csak! Lordban felébredt a kíváncsiság. Kapcsolja. Felvette a kagylót és belereccsentett: Akárki is maga, mondj

Lord morgott valami üdvözlésfélét. egy magányos férfi állt fel yik bokszban lév? asztaltól és feléje intett. de szerintem jobban jársz. h ogy megfizessen. Jó estét. és megkérdezte: Velem tart. hu lámos barna haja. Redmond az el?tte álló pohár italra mutatot t. A minisztériumban dolgozom mint orvosi mûszerész közölte Redmond. aztán így válaszolt: Azt hiszem. De most nem ez a lényeg. Mikor Sam kérd?en felhúzta a szemöldökét. Ezzel a kufárkodással nem kerül maga is azonos kategóriába Mace-szel? Lehet. Mace-szel kapcsolatos információk. aki ett?l szörnyû kínb magát. Cinkosan mosolygott. Még miel?tt az érzés teljesen hatalmába kerítette volna. amit akarok. Kétezer dollárt kérek. hogy igen válaszolta a hang nyugodtan. Ha ragaszkodsz hozzá. Redmond az óta az els? hívás óta még kétszer beszélt Lorddal telefonon. Ugyanazon a területen dolgozott. ha nem tudsz semmir?l. Érdekli vagy sem? Lord óvatos volt. Hogyan szegte meg a törvényt Dr. De ha meg akarja ?ket kapni. Lord. maga azt mondta. Magát érdeklik a Dr. Rögtön f Redmondban a minisztérium egyik dolgozóját. megmondom. Mikor Vincent Lord belépett. doktor? Majd én rendelek magamnak válaszolta Lord. Nekem volna néhány. Majd ha Washingtonban találkozunk. és szeretném. Ez részben megmagyarázza. Minél el?bb túl akart esni az egészen. honnan vannak az eladó információi. A huszonöt év körüli férfinak rövid. hogy kétezer dollárt kér a birto kumentumokért. A másik alkalommal pedig ezt a találkozót beszélték meg. Lord azonnal hangnemet váltott. hogy nem lopunk el semmit. és erre itt összevissza fecseg nekem. mert tudta. Szükségem van kétezer dollárra jelentette ki a kutatási igazgató . 2 A georgetowni bárt diszkrét árnyalatú piros. Egymással szemben ültek le a bokszban. és hagyta. Sam . hogy mit akar. Milyen jellegû információi vannak? Mace megszegte a törvényt. többen is érdekl?dve felkapták a fejüket és elismer?en néztek végig a férfin. sepr?s pillákkal árnyékolt babakék szeme és egyéb szempontokból is megnyer? eje volt. Dr. Az adataimmal börtönbe tudja juttatni. Többször látt osztályunkon. mert különben leteszem. Lord. aztán megkérdezte: Valami becstele n ügyr?l van szó? Lord egy darabig töprengett. A bárt els?sorban homoszexuálisok látogatták. többször is látta a washingtoni útjai alkalmával e nem tudott visszaemlékezni arra. hová tegye a fickót. Nem szeretem az ilyesmit ellenkezett Sam. Redmond nem tágított attól. Hogy hívják magát? kérdezte Lord. ellene vele elszámolnom.rsan. Tony Redmond vagyok. Kétszer is. mármint valami titkot egy másik cégt?l. hogy a másik megrázza a kezét. hogy esetleg lehallgatják a telefonját. Mace? Bizalmas minisztériumi adatok segítségével nyert pénzt a t?zsdén. bézs és barna színek uralták némi bronzc l tarkítva. amelyekre a vállalatnak szüksége van. hogy pontosan hol. hogy ez a célom? Nézze válaszolta a hang . a dolog etikátlan. Egyik alkalom al a pénzkérdést tárgyalták meg. ügyvédi szóhasználattal súrolja az illegalitás hatá ról biztosíthatlak. Dr. Néhány nappal korábban a Felding-Roth központjában Lord bekopogtatott Sam Hawthorn e-hoz az elnöki irodába. hogy mondjam gyorsan. A han iatalos volt és kulturált. Esze ágában sem volt ennek a találkozá k valami baráti színezetet adni. Miért gondolja. akkor elvárom. Lord most már tudta. És hogyan tudja mindezt bizonyítani? Papírjaim vannak róla. Lord így folytatta: In at akarok venni rajta. Az ismeretlen telefonáló. mint Gideon Mace. elmesél hetem a részleteket. a helyet Redmond jav asolta.

Ugye milyen kellemes itt? kérdezte Redmond. a pénzt megkapod.en látszott. ha minél kevesebbe udnának a dologról. Ha így döntesz mondta Lord óvatosan . mikor a pincér tovariszált. és kelletl enül azt mondta: Maga aztán alapos munkát végzett. Jordan például semmi esetre se. és várt. akkor viszont jó lenne. ami utazási költségtöbblet címén lett ki Lord beváltotta a csekket. hogy továbbra sincs meggy?zve. mint a szabadalmaztató. rövidített eljárású gyógyszeretés -nek. és most ot t lapult a júdáspénz egy borítékban az öltönye bels? zsebében. amit a szabadalmaztató vállalatn ak adtak annak idején. Redmondra nézett. akkor sok kisebb gyártó próbálta jogilag nem védett formában a szert el?állít sóbb áron piacra dobni. Ugyanolyan modorban mozgott és beszélt. hogy ki jár ide közölte Lord. Ez az els? bók. amit átadott Lordnak. megbízhatok magában mondta Redmond. Mikor egy fontosabb gyógyszer szabadalmi védettsége lejárt általában tizenhét évvel jegyzés után . Ha ennek a cégnek a részvényei forgalo mban voltak. Celia Jordannak ugyanis szokása az okvetetl enkedés. amelynek során egy ilyen másodvonalbeli céget f elhatalmaztak egy korábban szabadalmaztatott szer gyártására. Sam megrázta a fejét. tudni róla. Lássuk azokat a papírokat. F?leg a kormánytól meg az egyetemr?l járnak ide. akit bizalmasan Tony -nak szólított. Lordnak mázsás k? esett le a szívér?l. Lord hallgatott és a lehet?ségeket latolgatta. amelyiknek el?ször hagyták jóvá a kérelmét. Tessék. Azt a folyamatot. Lord kurtán bólintott. aztán hozzátette: Rendben. Kinyitotta a mellette hever? aktatáskát és kivett bel?le egy nagy borítékot. ha ragaszkodsz hozzá. Azt hiszem. Mrs. Oké. azt most elolvashatta az iratokból. legaláb egy tucat REGY-kérelem érkezett a minisztériumba. Abszolút nem érdekel. miel?tt Morristownból Washingtonba indult volna. hogy nem helyeselné Lord szándékát. és amit Lord még nem tudott. Ezek a körülmények szinte kínálták a lehet?ségét annak. mégpedig a minisztérium engedélye alapján. ha a gyógyszert má lehetett kapni. Igen ám. Tíz perc múlva felemelte a fejét. Itt a pénz? vágott vissza Redmond. megérkezett az itala. gyártó. Men? h elynek számít. ?vele kapcsolatban tiszta az ábra. És nagyon is elképzelhet?. Lord gint rendelt tonickal. Ezt talán lennél szíves rám bízni fortyant fel Sam. Olvasás közb n kétszer is kortyolt bel?le. Egy pincér jelent meg az asztaluknál. Ahogy Lord belemélyedt az iratok tanulmányozásába. a REGY-ne k az elbírálása is hosszabb id?t vett igénybe. Még akkor is. így míg a bennfentesek észrevehettek egy ilyen részvény hirtelen a közvélemény nem lett rá figyelmes. Hogy a minisztérium pontosan hogyan ügykezelte ezeket a kérelmeket. röviden REGY-nek hívtak. Az viszont ismert szokás volt. Redmond már a telefonbeszélgetések során felvázolta a do lgot. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényeivel. Gideon Mace-t illeti. Ez milliós haszonnal kecsegtette a másodvon albeli vállalatot. Ami Dr. akkor az értékük akár meg is duplázódhatott egyik napról a másikra. jóval kés?bb a következ?t és újabb hónapok elteltével sorra a többit. soha nem d erült ki egyértelmûen. hogy el?ször csak egyetlenegyet enge délyeztek a sok közül. de miel?tt bárki megkezdhette volna bármilyen jogvédelem nélküli szer gyártá azt kérvényezni kellett a minisztériumnál jóváhagyás végett. Mivel ezeket a kisebb gyártókat nem jegyezték a legnagyobb t?zsdéken. és az ilyen részvények körüli események híre ritkán juto ilapok vagy a Wall Street Journal szalagcíméig. Lord erre elismételte: Elmondom neked. Vincent Lord még aznap megkapta a csekket. amit kaptam magától vigyorodott el a fiatalember. Vincent Lord jól ismerte mindhárom problé akört. mi nt Redmond. hogy aki eléggé becstelen és . Ha bármelyik fontos szer szabadalmi védettségi id?szakának közeledett a vége. behozhatatlan el?nyre tett szert a versen akkal szemben. Az én engedélyemmel. És mint a rendes kérelmeknek. és joggal bízhatott a busás haszonban. a jogilag nem védett szerekkel és a min isztérium munkamódszerével volt kapcsolatos az ügy. a részvényeike t készpénzért adták-vették.

A fiatalember belek tott a borítékba. Mace két bankszámlakivonata. Lord azon gondolkozott. Ahogy kivette bel?le a pénzt. d e aztán meggondolta magát. Lord azt már tudta Redmondtól. Csak puszta kíváncsiságból. Mindkét név egybevágott az ügynöki megbízásokon szerepl? részvényneve harmadszor: Gideon Mace két érvénytelenített csekkje. Még lenne egy kérdésem mondta Vincent Lord. Mace. A választ nem volt nehéz kitalálni. A bizonyító erejû iratok fotókópiáját Vincent Lord ott otta a kezében. hogy Mace inkriminált iratokat mind a minisztériumi íróasztalfiókjában tartotta. gyilkos tekintettel bámult utána. hogyan lehetett Gideon Mace ilyen hihetetlenül ost oba? Hogy azt higgye. aki a bárpultnál üldögélt gy háromlábú széken és néha odapillantott rájuk. Két alkalommal is. visszanézett. akcióba lendüljön. Számolja meg figyelmeztette Lord. most kell vagy nem kell? Üzletelünk vagy sem? Lord szó nélkül el?húzta a pénzes borítékot és átadta Redmondnak. Mace-szel? Redmond habozott. nem? Miel?tt kilépett volna az utcára. Azt hiszem. hogy hogyan jutott az anyaghoz. hogy börtönbüntetés rá. Igaz.információi vannak. Redmondnak persze valami el?zete yanúja is kellett hogy legyen. mert úgy vélte. Lordnak enyhe hányingere támadt. felragyogott a szeme és az egész arca. Hogy a részvények adásvételét a magáéval az vezetéknevû személyen keresztül intézze. hogy ez a Marietta nevû hölgy Mace vénkisa sszony n?vére. ha tudta. Most megint odanézett. Dr. Az a legvalószínûbb. Na. hogy cselekedjen. Maga nem csap be engem. Redmond jól mondta az telefonbeszélgetés alkalmával: ha Dr. ahol az ilyen Redmond-félék megkaparinthatták és lemásolhatták. miel?tt zsebre tette volna. Tony Redmond eltorzult. Lord megérintette a fénymásolt iratokat tartalmazó nagy borítékot. Halljuk. Mit? Ha mindenáron tudni akarja sipította Redmond gyûlölköd? hangon . mint otthon. aztán kibökte: Mert mondott nekem valamit. Semmi szükség rá. akkor végeztünk is közölte Redmond vidáman. amelyek nagy összegû betétet mu tattak közvetlenül az eladás -megbízás dátuma után. Lord gondolatait Redmond türelmetlen hangja szakította félbe. Ám a nyilvánvalóan szemfüles Redmond megtalálta a módját annak. másodszor: két dátumozott minisztériumi REGY-kérelem jóváhagyása a Binvus Products nto Labs cégek részére. negyedszer: Gideon R. miel?tt a minisztérium bejelentette volna a jóváhagyást és közve jóval drágábban eladta az értékpapírokat. Csak az igazat mondta. és egy kihallgatott telefonbeszélgetés elég lehetett ahhoz. Na és? állt fel Lord az asztaltól. krétafehér arccal. akit a férfi nyilván óvatosságból használt a strómanjának. Túl fontos az ügy ahhoz. pontosan így tett. amit a n?vére javára állított ontosan arról az összegr?l. Mace-t leleplezik. amelyen volt feltüntetve. Miért tette ezt Dr. hogy melyik gyártó fogja legköze b megkapni a kérelme jóváhagyását. hogy nagyobb biztonságban vannak. Mert a kulcsszó ez esetben a bûnügyi volt. Hiánytalanul együtt volt minden: el?ször: a t?zsdeügynöknek a vétel -r?l és eladás -ról szóló megbízásai. tetves buzinak ezett. és hogy a súlyosan terhel? iratokat olyan helyen tar sa. Lehetséges. Lord már egy ideje figyelmes lett egy másik fiatalemberre. körülbelül tizenhatezer dollárt ny ztán. Gideon Mace. Lord már éppen meg akarta kérdezni Redmondtól. majdnem biztos. . hogy Mace távollétében hozzáférjen a fiókhoz. A másik fiú visszamosolyg ott. okos emberek is el követnek b?dületes ostobaságokat. hogy máskor is csinált ilyet de ezt már csak egy bûnüg zsgálat tudná kideríteni. Vagy még többet. mire Redmond rákacsin mosolyogva feltartotta a pénzt. villámgyorsan sok pénzt tudott keresni azzal. ami az ügynök vétel -megbízásán szerepelt. aki a minisztérium munkatársaként bizalmas információk tudója volt. miután a n bre tette a jelek szerint tízszázaléknyi közvetít?i díjat. Az illet?. hogy olcsón vásárolta a cég részvényeit. Lord egy ceruzával rövid számítást végzett az el?tte lév? borítékon. szárazon megússza a dolgot. Ám ezzel nem sikerü nie magát.

hogy ez az állapot jellemz? volna a vállalatok többségére. 3 1975 elején Celiát újból el?léptették. Nem szeretem az ilyen bújócskát jelentette ki Sam. Az sem tetszett Celiának. Még akkor sem döntötte el magában a kérdést. hogy mit kell tenniük. hogy ? a bûnöz? és nem mi. hogy ? ilyen pionír. és végre a teljesítménye alapján értékelté Celiának nem voltak olyan illúziói. Azzal ugye tisztában vagy mondta a kutatási igazgatónak . az elmúlt néhány percben dön tötte el. Feltételezem. akkor most nekünk is lesz muníciónk. De bármit teszünk. Mace-nek sem fog tetszeni mondta Lord. volt id?. . A hallottakon rágódva fel-alá járkált a szobában. valamely. Nézd. én is azt hiszem ismerte be Lord. De ugye nem arra gondolsz. Természetesnek vették a nemét. ezt felejtsd el! Kíváncsi természet vagyok..Vincent Lord ezután egy hétig tépel?dött azon. hogy valami hasonlóval meg gyorsíthatnánk a Staidpace engedélyeztetését. hogy el?bb vagy utóbb megint összeakasztjuk a bajszunkat Mace-szel. Ha eljön az id?. mikor arra gondoltam. amit kiutaltattam neked. hogy. nos. hogy ha nem intézkedün ost azonnal ezzel az üggyel kapcsolatban. a minisztérium el?tt örökre eláshatjuk magunkat. Végül azt morogta: Lehet. nézett rá Sam döbbenten. Rögtön hozom ?k Félórával kés?bb. aki valaha ügy ként kezdte. Akkor meg mi az ördögért kellett belekeverni a vállalatot ebbe az egészbe? Mert ezek az iratok még hasznosak lehetnek nekünk. És hadd emlékeztesselek arra. ha ez nyilvánosságra rül. ha ügyesek vagyunk mondta L ord bizalmasan. Mert el kellene mondanunk. Úgyh ogy szerintem most vegyük le a napirendr?l ezt az ügyet és tartogassuk egy ilyen esetr e. Sam akart még valamit mondani. hogy a n?k csúcsvezet?v esélyei n?ttek és még tovább fognak n?ni. Lord magában hozzátette: Még tán élvezni is fogom. szükség vol re. Továbbra is higgadt maradt. Tekintettel a társadalmi változásokra. Sam felpattant. hogy igazad van. Mikor Sam kelletlenül bólintott. hogy jutottunk az iratokhoz. hogy ? n?. semmiképp sem kerülhetünk ki bel?le patyolattisztán. És mindegy. Gondter helt volt az arca. Viszont bi hogy lesznek újabb problémák. Sam mondta . És ha azt hiszed. és Celia felismerte. de Lord megel?zte. és ha akadékoskodni akar. Igen. amik nem szívesen látnánk az ugyanolyan értelmetlen késleltetését. Mindent tudni akarok. csak arra. hogy mit tegyen vagy ne tegyen. hogy kinek volt igaza és kinek nem. Celia mostanában észrevett valamit. hogy az utazásod az al a pénzösszeggel volt kapcsolatos. Ha egy férfi bármilyen okból akár tisztességes szándéktól vezérelve megkérd?jelezte valamely et. Hallom. Semmire sem gondolok. az illet?t azonnal sovinisztának bélyegezték. De tudta. A Felding-Rothon belül elvesztette a jelen t?ségét. mikor összefutott Sam Hawthornenal. meg újabb szervek. vagy amúgy általában. és így rangban alig választotta el valami az általános értéke arketingalelnökt?l. hogy Washingtonban jártál mondta Sam. önmaga el?tt is rejtélyes okból csöppet sem volt zavarban és egy pillanatra sem vesztette el a fejét. Az pedig egészen rendkívülivé tette az eredményt. meg újabb engedélyeztetési kérelmeink. Mindez nagyszerû teljesítménynek számított olyasvalakit?l. Most. Ám mindezek ellenére továbbra sem vett részt az aktivista mozgalmakban. mint a Staidpace-nek. mikor Sam befejezte az olvasást. De nekem akkor sem tetszik a dolog. Gyógyszer-értékesítési igazgatón? lett. az esete azt bizonyítja. Ez esetben szükségem van néhány iratra a széfemb?l mondta Lord. halkan füttyentett egyet. akkor bûnrészesekké válunk. de azon a problémán már túl vagyunk.. ami eg lelnöki beosztást is jelentett. hogy több ilye n asszony a szakmai sikerek hiányában a n?mozgalomban próbált pótkarriert csinálni. és néhány új inista csoport radikalizmusa meg otromba politikai akciói nem tetszettek neki. Jó a feltételezés bólintott Lord. engem véde zel. majd én elvégzem a piszkos munkát. hogy n?r?l volt szó.

mikor évekkel ezel?tt a Saméhez kötött ját karrieredet. akkor ar ról mindig tudni akarok. hogy ha valakinek ekkora felel?sség van a vállán. mintha m lát kapott volna a Nemzeti Panteonban. Jordan szorított a meg Celia hálásan Andrew karját. Most pedig azon gon dolkozunk. és megint eszébe jutott az az alkalom. Lilian Hawthorne pedig egy kellemes vacsora alkalmával. Celia. azt hiszem. Az este folyamán még többször szóba került incselked? hangnemben Celia kett?s el?lép e . hogy az ajtaja mindig nyitva áll el?tte. mikor még a régi beosztásában volt jelen. amivel nem é t egyet. mikor felfigyelt Ingramre. hogy aztán az üveghídon átballagva a központ épületébe a hangtalan különlift felrepíts dik emeletre. hogy el?léptetjük és áthelyezzük az értékesítésre. érdekes fiatale mbert mutatott be: Dwight Goodsmith. bár önz? módon azt szeretném. igazad van. hogy még Sam lelki bajait is magadra vedd. papa! sikkantotta Juliet. a Quadrille-Brown reklámügynökségi találkozón New Yorkban. A vezet?höz menet közben tilos szexuálisan közeledni tréfálkozott Andrew. Mintha lennének olyan gondjai is. mint máskor. A vacsorán részt vett a tizenkilenc éves Juliet Hawthorne. Celia mondta neki Sam azon az utolsó munkanapon. és ha valami nem úgy megy. milyen bölcsen döntöttél. Bár lehet. Te jó ég. Igen. Sam is nap mint nap ezen a bizonyos szinten állította le ezüstszürke Rolls-Bentl eyjét. és kénytel enek voltak el?ször lifttel lemenni az utcára. a következ? szavakkal emelte poharát: Az egészségedre. . és Celia arra gondolt. átkelni a gyalogátkel?n és a központ f?kapuján belépve újból liftbe szállni és felmenni az irodájukig. Szép. amikr?l n em akar beszélni. A jelek szerint ? is jó csillagot választott magának. Maga napról napra bölcsebb. vagy valamir?l úgy gondolja. a Mennyei Jeruzsálembe . Celiának az új beosztása miatt érzett örömét beárnyékolta egy szomorú esemény. hogy nem is olyan régen még az apró Juliét és Lisa pizsamában kerget?ztek ugyanebben a szobában. nemes tartású n?vé serdült. mert na voltál Samnek. aki téged választott vezérl? csillagának? Bill Ingrammel? nevette el magát Celia. mert csak ma délután írtam alá az enged olnaptól fogva saját parkolóhelye van az átjárófolyosó szintjén. akk or gyötri magát. ahelyett hogy igénybe vette volna a neki kijáró hivatali autót sof?rrel. Kísér?jeként egy kellemes. aztán hozzátette: Mostanában aggódom Sam miatt. Bill a nemzetközieknél van mint latin-amerikai igazgató. Miért? Sokkal hajszoltabb. aki hazajött látogatóba a bentlakásos középiskolából. ezek elkerülhet tlen dolgok. Lám-lám bólintott Andrew. A te válladat is épp elég felel?sség nyomja figyelmeztette a férje . és ezentúl megint többet kell aggódnom érte. Átjárófolyosói szintnek a Felding-Roth központi épülete mellett magasodó parkolóház l emeletét nevezték. Teddy az íróasztalánál halálos végû szívroham érte. az én utódom lett. mint eddig . ahogy kellene. ilian tósztja után Sam mosolyogva így szólt: Celia még nem tud az igazi el?léptetésér?l. amit Celia és Andrew tiszteletére adtak. Itt csak a cégvezet?ség legmagasabb rangú tagjai parkolhattak az autójuk kal. a barátom. Celiának és Andrew-nak nagyon tetszett a két fiatal. Néhány kés?bb megkérdezte: Ha már a karrierek ide-oda csatlakoztatgatásáról van szó: mi van azzal a fiatalemb errel. hogy meg kellene tennünk és mégsem tesszük. Sam a tudomására hozta. Jogot tanul. amit egyetlen gyermekként kapott. Igen bólintott Celia. Hazafelé a kocsiban Andrew megjegyezte: Most látszik csak. De néha titokzatoskodik is. Az alacsonyabb beosztásban lév?k csak az alsóbb szinteken parkolhattak.Bár az új beosztásában Celiának kevesebb dolga akadt Sam Hawthorne-nal. Ha valami fontos dolgot fedez fel a vállalat mûködésével kapcsolatban. Dr. és a barátjához fordult: Ez olyan. ha nem lépnél tovább. és láthatóan nem tett rá negat rduló szeretet. úgyhogy nin ség arra.

h gy terheseknek készült. nem láthatja energikus lépteit és a lelkes magyarázás közben ide-oda imbolygó fejét. hogy cs tosan hatékony. hányszor hallgattattam el a lelkiismeretemet? Igazad volt. mikor Ecuadorban felsorol tad. amit én csináltam. és remélem. amely nem volt hozzászokva a vereségekhez. Teddy ye. mélyen megindulva a hallottaktól. Megosztotta a kétségeit Sammel. Celiának nagyon rossz érzése támadt. mikor ki akarták dobni a teremb?l. De azóta több mindent megtudtam róla. zébe jutott. A következ? hónap jobb hírekkel szolgált nemcsak a Felding-Rothnak. hogy dolgozhato tt magának. még miel?tt Brucie katonaköteles korba ért volna! Egy-két héttel kés?bb a Felding-Roth vezet?inek körében futótûzként terjedt el a hír. akkor én is ugyaníg reagáltam. Valóban te vagy a Felding-Roth lelkiismerete. hogy tize nöt év telt el a Thalidomid óta. hogy soha többé nem hallhatja Teddy harsány hangját. Én is szerettem Teddyt mondta csendesen az özvegynek. é részér?l egyetértek Teddyvel. hogy ez így is marad. hogy amíg maga a Felding-Rothnál van. hogy Andrew mindkét terhessége alkalmával ragaszkod tt a teljes gyógyszertilalomhoz. Celia elmondta. Befejez?dött a vietnami háború. hogy nem lesz elegend? a sebek begyógyításához jósolta Andre este. aztán hozzátette: Nem mindig feleltem meg Teddy ideáljának. egy nem zet. Teddyé volt az egyik együttérz? teki ntet. Sam arra is rámutatott. De hát egyikünk sem tökéletes. A Montayne-nek egyszerûen most jött el az ideje. Zoe. megalázó kivonulását történészek még kétszáz év múlva is a vietnami jelenlétünk jogosságán vagy jogtalanságán fogn Tudom. Például volt r a szülés alatti érzéstelenítést hevesen ellenezték néhányan. Néhányan. Kellemetlen. a meleg kábátokba burkolódzott gyászolókna k jéghideg es?t vágott az arcába az orkánszerû szél. hogy önz? vagyok mondta Celia . mint maga. amely kísérte. Ami a gyógyszer célját illeti. így Celia és Andrew is Upshaw-ék otthonába hajtottak a temetés után. ugyanakkor tökéletesen biztonságos szer. Büszke volt. utólag mennyire örült annak. mikor felfig yelt Teddyre tizenöt éve. mint az ötvenes években. hogy mindaddig ne ítélje meg a szert. Jordan mondta. miután Celiával együtt végignézték a tévében az amerikaiak végs?. aki megért?nek látszott. Emlékszel. ezért büszke va gyok rád. Celia Andrew-val és több kollégájával együtt elment Teddy temetésére. és meggy?z?désemmé vált. Még egy éve lett volna hátra a nyugdíjig. akik meg voltak arról gy?z?dve veszélyes és romboló hatású. és vannak is ilyenek lyek a terhesség alatt biztonsággal szedhet?k. mikor megtudta. Ez a ng-Roth Pharmaceuticals és a Laboratoires Gironde-Chimie közötti licencmegállapodás értelmébe azt jelentette. de az egész vi lágnak. s ez a ka teljes mértékben kielégítette. hogy megkezd?dhet a Montayne amerikai tesztelése. viharos márciusi nap volt. Ugyanígy lenniük kell olyan gyógyszereknek. illetve nem csináltam. Annyira csodálta magát Teddy. és egészen a sí menetet. és ott állt a nép el?tt a roppant nehéz. egy csendes pillanatban félrevonta Celiát. Mrs. az els? hónapok reggeli rosszulléteinek és hányingereinek kiküszöbölé hoz hasonlóan neki is élénken éltek még az emlékezetében a Thalidomid szörnyû következményei. A mi életünk biztos. de legalább vértelen feladat: begyógyítani a sebek amik a polgárháború óta a legmélyebb és legnehezebben gyógyuló sérüléseknek bizonyultak. Upshaw? kíváncsiskodott kés?bb Andrew.Teddy mindvégig a recept nélküli szerek értékesítési igazgatójaként dolgozott. Franciaországban engedélyezték a Montayne nevû szer gyártását és forgalomba hozatalát. A tragikus mészárlásnak viszont vége szakadt . és mindig azt mondta. Mikor el?ször hallottam a Montayne-r?l vallotta be a férfi . Ezenkívül 1975-ben a kormányrendelkezések is sokka gorúbbak voltak. hogy hál ' istennek vége lett. mert te is felvetet tél néhány dolgot. a Waldorfban tartott konferencián elmondott beszéde után. addig a cégnek min dig lesz lelkiismerete. Ahogy kifelé ment akkor. Kérte Celiát. Minden változik er?sködött Sam. Mit mondott Mrs. eszébe jutott az a nap. Mindkett?nknek igaza volt javította ki Andrew a feleségét . és ezalatt hatalmas fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásba és az új szerek tudományos tesztelésében. Celiának. míg nem olvasott el róla minden . Celia fájó szívve arra. de én csak arra tudok gondolni. Megsemmisít? vereséget szenvedett Amerika.

amire akkora szükségünk van. hogy két éven belül legalább valamicske eredményt fel tud d mutatni válaszolta Sam. ha bezárnánk Harlow-t. Seth. Az elmúlt két évben baráti kapcsolatba került Celiával. És még valami: Marti gyre makacskodik az id?szakos beszámolókkal kapcsolatban.. maga is hitt Martinban. A feleségem szerint a maga férje még a vizet is borrá tudja változtatni közölte e p Celiával az id?s számvev?. mert néhány nap múlva mag az elnök hívatta magához. Egyszerûen nem hajlandó küldeni. hogy Vincent Lord jobban ért a dologhoz? kérdezte Celia kétkedve . és egész nap teázgatnak? Mostanában nem sokat hallottam. Az asszony megígérte. Magát ismerem jól. ha ilyen tömérdek p y pocsékba. Eleve ellenezte a nagy-britanniai kutatást. hogy kemény kérdéseket fog pni a részvényesekt?l az évi közgyûlésen. nálunk is az értékesítésen már mindenki erre feni a fogát nyugtatt ia. mint a sivatagnak az es?re.anyagot. mindent be fogunk dobni. hogy akár rögtön megírhatjuk a hivatalos alamizsnakérelmünket. vannak a hitnek is határai. kezdte Celia. és ennélfogva bi hogy azt javasolná. és a legszorongatóbb helyzetekben tudott mindig újabb és újabb vésztartalékot el?varázs i. errefelé többeknek így egyeseknek az igazgatótanács tagjai közül is e i vannak ezzel a brit mulatsággal kapcsolatban. Sam bólintott. hogy mennyire kedveli Martin Pea -Smitht . akkor arra tegyen tot! Mikor tud indulni? . és aztán tegyen nekem jelentést a helyzetr?l. Most. Celia. hogy milliókba kerülnek nekünk. és biztos. Az ez évi mérlegünk olyan . És különben is.. hogy jobban megismertem magát. Rosszkedvûen hozzátette: Néha már én magam is h megoldásra. És a maga kedvéért. De az igaz anács tagjai között is egyre többen értenek egyet vele. hogy megnézze. Angyalasszony! De ha már az er?bedobásról van szó. mert enciklopédikus tudásanyaggal rendelkezett a Felding-Roth pénzügy ir?l. Miért nem repül át Európába. hányadán állnak? Higgye el. nekem a csodadoktor feleségével kapcsolatban vannak hasonló érzéseim. aminek el?tte kihú alaki a dugóját. Aztán a Montayne-re terel?dött a szó. vagy csak a hasukat vakarják. Úgyhogy feltétlenül szükségem van valami bizonyosságra arról. Úgyhogy azt akarom. Én a világon semmit sem hallottam fel?lük szakította félbe Feingold. hogy a Montayne nagy pénzügyi fellendülést og hozni. hogy az ügyben Celia forduljon Samhez. de to vállalatnál tartották. hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. de így is annyi dolgom van. Amilyen gyorsan csak lehet. Bár még korai. Kérdezze csak meg Samet. ami eingold ezt mondta: Beszéltem a Gironde-Chimie pénzügyi szakembereivel. hogy így lesz. amiben nem kis szerepet játszott a . Igen válaszolta az asszony. Feingold. Nem volt rá szükség. Mindazonáltal kérem tekintet nélkül arra. azok is dolgoznake. Martin akkor azt ígérte. De Vincentnek el?ítéletei vannak. Celia válaszolta Sam komolyan . Seth Feingold már említette nekem. úgyhogy Harlow bezárása az ? igazát bizonyítaná. hogy sokan feltesszük a kérdést: vajon azok a britek odaát a kutatóközpontban. és az igazgatótanács meg a részvényesek nem hagynak nyugton. a cég élénk. amikt?l hosszú évek óta szenvedett. Tudományos szempontból valóban. Pénzügyi okokból szeretné. akkor hadd mondjam meg. mikor azt mondta Celiának: Sam azzal biztatta az igazgatótanácsot. Ez az egyik oka a katasztrofális pénzügyi helyzetünknek. hogy ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre van szükség. hogy Andrew kikezelte Feingold feleségének ízületi csúzát. Meg kell hogy mond jam magának. A kezelés nyomán megszûntek Mrs. Seth az egyik kétked?. hófehér hajú veteránja már túl volt a nyugdíjkorhatáron. maga nézzen utána. Nem gondolja. A Montayne fontosságát a Felding-Roth számára röviddel azután Seth Feingold alelnök-s vev? is alátámasztotta. Hogy maga milyen jól ismer mindnyájunkat! pukkadt ki a nevetés Celiából. hogy össztûz alatt állok Harlow és Martin Peat-Smith miatt mondt a. és megtanultam bízni az ítéle az ösztöneiben. gold fájdalmai. Biztosan tudja. hogy valóban van haladás és ér b csinálni. Csak azt t m. Celia. Még csak két éve és néhány hónapja mûködik a harlow-i intézet emlékeztette Celia. megtenném. Mintha egy fürd?kádba öntenénk a pénzt. akik szerint f antasztikus profitot fog hozni nekik a szer.

. hogy az agyi ribonukleinsav és valószínûleg a DNS is megváltozik az öregedési folyamat során. . Id?vel ugyanezt valószínûleg az embereknél is be fogjuk tudni bizonyítani tette h zzá. Martin tovább magyarázott. amelyek egy kissé szintén radioaktívak lesznek. megpróbáljuk becsapni a bakté hogy elkezdje termelni a kívánt agypeptidet.. A leveg?t légkondicionáló berendezés tisztította meg a szennyez?dése l. A világítást mindenhol optimálisan oldották meg. amely igazo ja a több mint kétéves együttes er?feszítést ilyen horribilis ráfordításokkal. és elmagyarázta az ot t folyó munka lényegét. hogy ez valóban diadal-e. a portástól az iga tóig... Már várta a sof?r a vállalati kocsival.. ez az erjeszt?rendszer állítja el? az állatiagy-peptideket. egyetlen percet sem vesztegetett el a kétnapos munkalátogatásból. Ezek a kromatogramok filmjei. Mikor Celia kora reggel megérkezett a heathrow-i repül?térre. hogy radioaktív aminosavakat adtunk hozzá.. és észre fogja venni azt a két vastag söt t.. Itt itt. csak az átlátszó fi lmet.. a széles. A Harlow-ban töltött els? napján mindenki arról igyekezett meggy?zni. aszott férfinak már alig volt haja. Nézze csak. amelyek mûanyagból készültek fa helyett. kés?bb a kivonatot éleszt?b?l nyert sérült sejt -készítm inkubáltuk úgy. ami egyenesen a Felding-Roth kutatóintézetbe indult vele. Az egyik egy fiatal patkányé.Megpróbálok holnap 4 válaszolta Celia. amely mellett a Vigyázat! Sugárveszély! tábla Ahogy felálltak a padról. a kellemes tárgyalóról. De ezek a jelek oly futóak voltak s persze nyomban le is tagad ta ?ket mindenki . vagy c képzel?dött? Ezen az els? napon Martin végigvezette a laboratóriumokon. . ezután röntge asználtunk. amit az öreg állat agya már n m termel. az els? osztályúan felszerelt laborokról.. amiket a kétség jele ként is értelmezhetett. semmit nem látott rajtuk. mindenr?l az intézménybe pumpált milliók jutottak eszébe: a tágas la ról és modern irodákról. A körútjuk végén Martin benyitott egy kis laboratóriumba.. tele rozsda tes acéllal és modern bútorokkal. Most. Igen mondta Celia. és ahol sávok jelennek meg. Celia igyekezett minél többet minél gyorsabban megérteni. Csak néha figyelt fel egy-egy elkapott pillantásra. hogy ott Martin Peat-Smithszel és a többiekkel megtárgyalja a harlow-i egyenletet . hogy Celia teljesen magára maradt a kétségével: valóban jól látta. Mint mikor egy bûvész el?kap ja a nyulat a cilinderb?l Voilá! Martin odacsúsztatott néhány negatívot Celia mellé a pad ahová leültek megpihenni. szemlesütésre. Ez borzaszt ontos.különböz? korú patkányok viv? ribonukleinsavat izoláltunk. ahol egy id?s. Innent?l kezdve szinte csak tudományos zsargont használt. hogy megtaláltuk a ribonukleinsavat. hogy már eddig is mennyi mindent tudtak meg... Ahogy Celia a fény felé tartotta ?ket. ami külö atal és öreg állatok agyában.. kény es folyosókról. milyen kitûn?en hal ad az agyi öregedés folyamatának kutatása. milyen nag yszerû a hangulat. és régimódi cvikker csüngött a nyakában egy fek nóron. Nézze csak meg jól utasította Martin . és közben azon tûn?dött. amit aztán egy él? baktérium DNS-ébe kell illesztenünk.... hogy mit javasoljon otthon Samnek. fehér köpeny s férfi asszisztens nézett farkasszemet vagy fél tucat ketrecbe zárt patkánnyal. A kissé görn edt hátú. A két inkubátorszobában üvegfalú inkubáto amelyekbe külön polcokat terveztek a baktériumokat és éleszt?gombákat tartalmazó petricsészé Más szobáknak kett?s ajtajú bejáratuk volt. Amint eldöntötte. a fiatal patkány vonalában legalább kilenc peptidet talál.. mert a fa tudomány szempontból tisztátalan. azonnal felül a repül?gépre és hazautazik. ott van egy peptid. mutatta az ujjával. a másik egy öregé.. el? tudjuk állítani a megfelel? DNS -t. amelyeknek modulfalait bármikor át lehetett rendezni. Akárhová nézett. Legutóbbi találkozásuk óta neki és munkatársainak sikerült teljesíten ntosabb célkitûzést felfedezni és elkülöníteni egy olyan hírviv? ribonukleinsavat. Izgalomtól remeg? hangon jelentette ki: Ez a bizonyítéka annak. következ? lépé ként az elektromos töltésük alapján speciális gélekkel szétválasztottuk ?ket. Martintól lefelé mindenki azt bizonygatta Celiának. és h ogy milyen keményen és természetesen összehangoltan dolgozik a csapat.

pedig van sokkal gyorsabb módja is. hogy a feje kilógott a lyukon. és kijelentette: Na. Mindenki tudja.. reccsen? hang hallatszott. mikor maguk jöttek. De elég la ssú halála volt. Jó is. hogy a fájdalom entes szén-dioxiddobozt használja. hogy Ce ia nem most látott el?ször ilyesmit. Ez annyiban különbözött az el?z?t?l. várjon meg odakint. Itt hagyhatnám pár percre? kérdezte az asszonytól. Egyáltalán nem zavar. Ügyes.Ez itt Mr. aztán valami elhaló sikolyféle. és a patkány feje lehullott. Kinyitotta az egyik ketrecet. és semmi mást!. kinyitott egy szekrénykét a pad alatt. Ez itt egy guillotine magyarázta Yates még mindig vidáman. Igen. felnyitható mûanyag dobozt. Szén-dioxidot lélegzünk ki. Peat-Smith szereti. még miel?tt Celia tiltakozhatott vol na. ha a szén-dioxidd obozt használjuk. Tudja. amit aztán a mûanyag dobozba tett. ami fölöt enül egy éles kés függött. Dr. De el?ször meg kell ölnöm az egyik kis szarházit intett a p yok felé. miután elhasználtuk a leveg? oxigénjét. Nézték. Ha nem zavarja. és el?vett egy fémdobozt. gyorsan begyömöszölte a dobozba úgy. Szárazjég jelentette ki Yates. Lassú. ez megdöglött. Cel kis emelvényen remeg? állatkát. Harminc másodperc múlva kinyitotta a mûan ozt. Egy perc telt el. Yates hátrapillantott a bezárt ajtóra.. hogy tudják. Martin gyilkosan nézett Yatesre.. nyomában a kettészelt nyaki artériából kispriccelt a vér. nem akarok kegyetlenséget.. hogy az egyik végében volt egy kis kerek nyílás. Én viszont bemutatás nélkül is tu gy ki maga. Épp akkor tettem be. Ilyen kör tben nem tudnánk élni. Most már csak az agyat kell kivennem. Halk. és most látta csak meg. Martin elnevette magát. A franciák értik a m . vonagló testet közömbös mozdulattal egy hulladékgyûjt?be dobta és tte a fejet. az utasításomat. Yates. ha továbbra is itt akar dolgozni. mi Ugyanilyen nyugodt hangon kérte Celiát: Kérem. aztán. Yates a még vérz?. Yates lenyúlt. hog yan ölték meg a patkányokat annak idején az ? laboratóriumi gyakorlatai során. Telefoná llene. dühösen csattant fel: Miattam nem kellett volna ezt csinálnia! Mit? kérdezte a háta mögül Martin. ahogy dolgozik. Ez. Gyorsan és fájdalommentesen! Én semmit sem éreztem röhögte el magát az id?s férfi. El is patkol mindjárt. Celia Yateshez fordul t. Most már emlékezett rá: egy ehhez has nlatos szerkezetben végezték annak idején a patkányok az ? laborjaikban is. kivette bel?le a mozdulatlan testet. hogy ez mit jelent? Celia elmosolyodott az elemista kérdésen. A szárazjég miatt szén-dioxid terjeng a dobozban mondta Yates. és a mélyhût? rekeszb?l kive tt egy átlátszó.. Az asszony a bezárt ajtón keresztül is hallotta Martin dühödt kiabálását. Soha többé!. És jó gyors. Természetesen. ha az embernek sok a dolga. Már nem lélegzik közölte Yates vidáman. Annak ellenére. Mint mikor valaki kenyeret szeletel. Ebben egy kis emelvény alatt lév? tálcán kristál ag g?zölgött. aki éppen boncolásra készül közölte Martin. és nehezen szedte a lev eg?t. és igyekezett visszaemlékezni arra. vigye innen ezt a kínzóeszközt. gyors mozdulatokkal kinyitott egy hût?szekrényt. kivett egy újabb patkányt az egyik ketrecb?l.. Lassú? Nekem gyorsnak tûnt mondta Celia. szakért? módon benyúlt és megfogott egy kétségbeesette n rúgkapáló fehér-szürke patkányt. lenyomta a kést. ahogy a patkány kett?t vonaglott. De így piszkosabb a munka válaszolta Celia. szeretném nézni. Celia undorodva. Mickey Yates nyújtott kezet a férfi Celiának. vagy tör sze. aztán nem mozdult többé. Csendesen jött be. Ó. nem olyan vészes... megértette?! Celia hallotta Yates gyenge hangját: . de csak nem j utott eszébe. elkezdett émelyegni. és rázárta a tet?t. Mikor Martin becsukta maga mögött az ajtót. Hát ez a kiskoma sem tud. Mikor Celia kiment.

hogy az ember egy adott irányba koncentrálja gondolatait . a tudomány szûzfoldjén nem lehet menetrendekh ez igazodni. meleg mosoly suhant át. a felfedezések úgy születnek. mit kell még tudnom a tudós lelkér?l kérte Celia. hogy a mindennapi élet realitásai okkal kés?bb ismerkednek meg. Hirtelen témát váltott. és meg is fogjuk oldani. hogy a tudósok olyan hosszú ideig tanulnak és annyira b elemerülnek a választott és nemritkán szûk szakterületükbe. Mondja el. hogy szeretne szintetizálni egy DNS-t. és egyúttal a legnehezebb is. Ez pontosan két évvel és ppal ezel?tt történt. hogy a megbízatását illet?en érzelmeknek nincs helye. Akkor felel?tlenül fecsegtem. hogy adjanak nekem két évet . az vagyok. nem beszélve a részvényesekr?l. fáradt szeme túlfeszített munkár kodott. a körmölés c emésztené a drága id?met. az a következ? lépés. azt a peptidet. az exszázados Bentleynek. Ugye. Martin korholta szelíden Celia . Martin kortyolt egyet a kávéjából. de valamivel kés?bb. Neki az volt a véleménye. Ma már abszolút naivnak tartja ezeket a kijelentéseket. Kifejezetten zavarban van néha attól. ezért is hoztam magammal Cambridge-b?l.. de takarosán berendezett kis irodájában. Merthogy addigra feltétlenül lesz valami eredmény. Sápadt arca. és ennek érdekében mindent meg kell tenni. Térjünk vissza a kutatás állásához mondta gyorsan. mert nincs hozzászokva. akik soha nem . A tudományos kutatónak mindig ezt kell szem el?tt tartania. azt. Már dolgozunk raj a. Peat-Smit h gyötrelmesen nehezen ír le bármit. aztán magabiztosan folytatt a. Nem számít. Celia id?közben lehiggadt. hogy Dr. Sebés i ügyességgel tudja eltávolítani a patkányok agyát. Martin arcán gyors. Aztán nyílt az ajtó. Ennek az az oka. ám Celia feszültséget érzett a felszín ala A férfi egyébként is rossz b?rben volt. kilépett rajta Martin. A feladatát egyébként kifogástalanul látja el. hogy az agya annyira gyorsan mûködik . Igazam van? Igaza. amelyik számít. és ezt még az állatbarátoknak is el kell ismerniük. uram. Fontosabb. nem hiszem. akik. holn pra pedig már el is felejti. miért nem küld jelentéseket? Samnek válaszolnia ll az igazgatótanács kérdéseire. ? írja. Beszélt a fiatal és öreg áll különbségekr?l. Tényleg. mint mások. aztán folytatta: Lehetetlen tatómunkát végezni úgy. a papírmunka. ezúttal az ügyvezet? igazgatónak. mindent megsemmisítene. És én is. verébszerû kis embert. hogy ezt egyhamar elfelejti. Nigel Bentley elgondolkozott. Már másnál is találkoztam vele. De még nem sikerült izolál egy proteint. meg arról. a nap folyamán még egyszer felvetette. és Celia egyre jobban tisztelte ezt a hozzáért?. és igyekezett Martint is megnyugtatni: Ugyan már. amelyiket keresi. Különb n hamar érzéketlenné válik az ember a szenvedéssel szemben. akit a kutatóintézet üzleti ügyeinek intézésére választott ején. azt mondta emlékeztette Celia . hogy az ember semmilyen fájdalmat ne okozzon az állatoknak. A tudós most el?ször rázta meg türelmetlenül a fejét. Igen. karon fogta Celiát és az üres tárgyalóba ahol egy termoszból kávét töltött maguknak. Yates talán a t feledkezett el magáról. Tényleg ezt mondtam? Martin meglepettnek tûnt. maga nagy állatbarát? kérdezte Celia kíváncsian. Celia egyel?re nem bolygatta tovább a témát. hogy ami életbe vágóan fontos volt neki tegnap. Sam jól emlékszik rá. aztán így folytatta: Talán az a legfontosabb. hogy más okból nem íródnak meg azok a bizonyos jelentések. az mára teljesen lényegtelenné válhat. a korábban írt. A jelentések. Jordan fejtegette Nigel Bentley .. a fájdalmat minimális szinten kell tartani. Amit most mondott.Igen. Olvasott valamit John Locke-tól? Az egyetemen egy keveset. Ketten ültek Bentley szerényen. Nagyon sajnálom. Nekem igenis számít. no ha annak idején rendkívül jó észrevételek lehettek. hogy egy vonzó n? figyelje munka közben. Ez a jelenség gyakori a tudósoknál. de ehhez id?re van szükségünk. Martin látszólag megint nyugodtan beszélt. Mrs. hogy a kutatásra koncentráljak. Erre hívtam fel Yates figyelmét. Ha rajta múlna. Meg kell értenie. Mindig a z emberi szükségleteknek van els?bbsége. Az incidens nyomán Celia még inkább kedvelni és tisztelni kezdte Martint. Mikor megnyitottuk az intézetet. ennek nem lett volna szabad megtörténnie mondta. amiknek két éve nyomuk sem volt. mondjuk két évvel ezel?tt. Itt. De rögtön emlékeztette magát arra is. semmiség az egész. hogy miket írt le koráb ban. Az arcát olyan barázdák szántották végig. S?t vannak olyan nagy tudósok.

nem szabad gyengeséget mutatnia. például. Hallgatom. hogy briliáns min?sítései vannak. Itt dolgozom. akik m an vidáman és optimistán ítélték meg a munka állását. Néha n a eldönteni. ahogy mondtam. utasítania kellene a nyílt beszédre. akik valaha éltek eze n a földön. Jól mondja. olyan. nincs meg hozzá a megfelel? tudományos képzettségem válaszolta Bentley. hogy mondanak el neki. va gy kétségeket ébresztenie az itt folyó munka menetével kapcsolatban. Peat-Smith vezet?. sötét b?rû. hogy Locke egyike a legnagyobb filozófusoknak. Mindez szörnyû teher volna bárkinek. Peat-Smith hozzá van szokva ahhoz. amelyek fölött az asszonyt mustrálgatta. és mint ilyennek. Én is hallottam. Peat-Smithszel szemben. Bentley. hogy az utca jobb vagy bal oldali járdáját válassza. Dr. Jordan. akit Martin tudományos helyettesnek vett maga mellé. Ez a kérdés túl fontos ahhoz. Mégis. beszélnie kellene négyszemközt Dr. Egyre több dolgot értek meg mondta Celia. Celia emlékezett rá. Hát. Mr. Peat-Smithnek rengeteg fejfájást okoznak az apró döntések. így bizonyos kötelezettségeim vannak Dr. Sastrival. Mindkett?nkne z a meggy?z?dése. Nem hittem volna. hogy a fiatal tudós nagy nyeresége az intézménynek. hogy Martin miért nem kü lentéseket. hogy egyedül dolgozik. nem hagyta rá Bentley. aztán azt mondta: Martin ma John Locke-tól idézett nekem. Estére ott lesz a szállodájában. aki az íróasztalánál ült. Dr. Például hetekig vacillált a . hogy valamit mindenki leplezni próbál. és e a hatalmával. Apróc volt. Mert ezt megsínylené a m nkamorál. de még nagyobb felel?sséggel tartozom önnek. Mindez persze szöges ellentétben áll Dr. szemben Celiával. itt és most. Rao Sastri jóképû. hogy ezek a kétségek megalapozottak-e. embe rek függnek t?le és egyéb nyomásoknak is ki van téve. Részletesen akarok tudni ezekr?l a kétségekr?l jelentette ki Celia. hogy ezek bármelyike jellemz? lenne Martin Peat-Smithre jegyezte meg Celia elgondolkozva. Talán így. Martin meg Bentley is egybehangzóan állította. mivel a felett m képtelen volt dönteni. a tudományos tisztánlátással és elkötelezettséggel. kés? délután tudott találkozni Dr. Ezért is találkozik az ember tudományos körökben an gyakran gyerekes viselkedéssel kicsinyes perlekedéssel és hasonlókkal. tiszta és gyors beszédû fiatalember volt. Sastrival. Ezért a kérdésére i nel kell válaszolnom. hogy bizonyos szempontból mindvégig gyerekek maradnak. Hawthorne-nak. Bentley mondta Celia. Celia határozottan érezte. A végén. Celia csak a második napon. De más szempontból igen. még valamit tisztán kell látnia folytatta Bentley. Mrs. Celia tudta. a harmin nnen. Most hirtelen azonban hatalmas felel?sség szakadt a nyakába. amit maga vagy én néhány perc alatt eldöntöttünk volna. Azt hiszem. Például azt. hogy mereven tartsuk magunkat a szabályokhoz. Mrs. Ezek szerint igenis vannak kétségek az itt folyó munkával kapcsolatban állapított eg Celia. Megfogadom a javaslatát. Sastri és Celia az étterem me . Pea -Smith f? törekvésével. A Nigel Bentley-vel folytatott beszélgetése óta másokkal is váltott néhány szót az intézetben. Jo rdan. valóban. Folytassa.is jutnak el ezekig a realitásokig. Tudna szerezni nekem egy kötetet? Bentley feljegyzett valamit. Segíthetek még valamiben? Celia gondolkozott. de azt hiszem. én határoztam helyette. És ennek kihatás ehet a mostani látogatására is. Rao Sastri az a nukleinsavvegyész pakisztáni származá egykori cambridge-i kolléga . összeillesztette az ujj hegyeit. Most már csak az a kérdés. És még valami: Dr. és én is az vagyok. mint amilyen a maga jelenléte. hogy Dr. hogy két asszisztens közül melyiket küldje el Londonba egy háromnapos továbbképzésre. lán nem lenne épp szabályos. Sajnos. illetve Mr. Köszönöm. a m aga szabta tempóban. Halvány mosoly futott át Bentley arcán. Dr. Szeretnék ma este egy kis Locke-ot olvasgatni mondta Celia. Lockeista? Igen.

És szerény véleményem szerint. Magától megtudtam azt. Mr. És nem is egészen sportszerû az járása. a hangja kissé fölényessé vált. Dr. Hát. Fejtse ki ezt részletesen. mint ahogy ezt már Bentleynek is megmondtam. haladékt alanul mondja el nekem. kis pakisztáni lejtéssel. és szere az itt folyó kutatómunkáról beszélgetni. Éppen ezért használhatatlan: értelmetlen peptidek csokra. Martintól tudom folytatta Celia . hogy az izolált anyag túlságosan nagy. Nincsenek olyan módszerek. hogy a Felding-Roth elnökének. és fel vagyok ruházva az ? jogkörével. amiket eddig talán senkive l nem osztott meg. Sastri mondta végül Celia. Maga nem fogadja el ezt az elméletet? kérdezte Celia. De miel?tt tovább beszélg szeretném közölni önnel. Sastri. Hát ez az a bizonyos fal. ez valóba n érdekes eredmény. Sastri sajnálkozva megrázta a fejét. Peat-Smith kollégám gyakran beszélt önr?l. hogy rlow-ban dolgozó tudósok közül már csak egyedül Martin hisz abban. és körülbelül negyven protein van benne a. Mrs. Celia bezárta az ajtót. ki vagyok kezdte az asszony. Talán majd tíz év múlva. Vé vannak bizonyos kötelezettségeim Peat-Smithszel szemben. de néha hirtelen lkomorult és kissé nyugtalanul nézett Celiára. Jordan! Maga nem kukoricázik. Megvonta a vállát. Én is örülök. A hírviv? ribonukleinsavlánc hosszú. amikkel továbbhaladhatnánk. hogy belátható id?n belül yt tudnak felmutatni. Dr. A kutatás nem haladt sokat el?re. Sastri kulturáltan és hibát ul beszélt. hogy senki ne za varja ?ket. ez így is van! De azt talán nem mondta meg magának.. hogy kérem pontosabban utasítom . Miután kezet fogtak és miel?tt leültek. Hawthorne-nak a megbízásából vag . Igen. aki rendes ember. Köszönöm. mert a vállalattól kapja a fizetését. Több mint két év alatt csak annyit tudtunk elérni. Te jó ég! Jaj istenem! Mi jön most?! Az jön. Sastri id?pocsékoló do edig nekem nincs sok id?m. mit mások is osztanak itt az intézetben. hogy még akkor sem biztos. Még körülbelül húsz percig beszélgettek tudományos dolgokról. hogy megismerhetem viszonozta Celia a kedves köszöntést . Igen bólintott Celia . Gyakran öntötte el az arcát a mosoly. Igen. legyen velem teljesen ?sz inte. Igen. hogy meger?sítettünk egy teóriát y szerint az életkor el?rehaladtával változás következik be az agyi DNS-ben. mégpedig nem is rossz fizetés serébe jogunk van tudni a becsületes szakmai véleményét. ott. hogy megtaláljuk a fal mögött azt a bizon yos peptidet. amiért átrepült A fiatalember szomorúan bólintott. Szét lehet választani a peptideket? Sastri elmosolyodott. ugye? A fiatal pakisztáni ha ngjában egyszerre érz?dött megrökönyödés és félelemmel vegyes tisztelet. De ma éjjel nem fogok tudn . hogy maga bebizonyította egy egyedülálló ribon einsav létét. ne hallgasson el semmit. ezt már mások is mondták nekem. ez a kollégám elmélete. Mrs. és el? kellene tudnia állítani egy hozzá kapcsolódó DNS-t. sehova sem vezet. Megtettem a kötelességemet. így az esetleges kétségeit se. nem beszélve arról. tudja. A kukoricázás ahogy olyan ékesszólóan megfogalmazta.. Jordan. Nagyszerûen haladunk! Tényleg csodálatosan! Minden a legnagyobb rendben. Dr. az elismerés hangján. Bevallom. Sastri megadóan felemelte a kezét és felsóhajtott. mikor közölte velem a maga szándékát. Jordan. Ezt nevezem.tti kis teremben ültek le beszélgetni. hogy valaha is r kkanunk. Viszont még ennél is fontosabb kötelezettségei vannak a Felding-Rothszal szemben mondta élesen Celia . Gondolom. és ezeknek a módszereknek a kidolgozása évekbe t et. és Celia megtudta. Úgyhogy arra kérem. hogy találkozhatom magával. amelyen tudunk áthatolni megfelel? módszerek híján. Szörnyen kínos helyzetbe hoz feszengett Sastri. mert ön ragaszkodott hozzá. rendben van. de mi jön ezután? Mert most eljutottunk egy ásítóan üres falhoz. Megtiszteltetésnek veszem. tudom. és merre halad. mert holnap visszarepülök Amerikába. véleménye szerint pontosan hol tart az intézeti kutatás. De a lelkem legmélyén már nem hiszem. amit Peat-Smith ott sejt. ahol egyébként a vezet?ség szokta a munkaebédeit elkölteni. hogy az elején én is hittem benne. Celia megpróbálta összeszedni tudományos ismereteit. Mrs.

Celia tudta. Martin még mindig olyan magabiztos volt. Napközben egy elegáns kosztümöt viselt. 5 A Harlow-ban töltött második és egyben utolsó estén Martin meghívta Celiát egy italra otthonába. egy morgó angol buldogot és három macskát. amit Sastri mond? Természetesen nem! Martinból megint kitört a türelmetlenség. és bukok a kóbor macskákra. Minde udományos kutatás elméleteken alapul. A legcsekélyebb mértékben sem. emlékeztette magát arra. ahol meg szállt. . Martin hellyel kínálta Celiát a fotelban. Celia elnevette magát. Azért jött. Azt hiszem. tovább. Egy asztalkára ki volt készítve néhán al. én sem válaszolta Celia. Milyen az ital? Finom. és a nyaká sort tett. hogy futószalagon készültek.. hogy az ember jó nyomot követ. A rövid nagy-britanniai útra nem ho t magával sok holmit. és Celia m máskor most is megérezte a férfi elismer? pillantását. amikr?l Celiának az volt a benyomása. mint Celia érkeztekor. most is rendkívül vonzónak találta Martint mint férfit. Ha volnának tények. és az italosasztalkához lépett. elkészíthetem magának. Javasolnia k ll. hogy még egy évig folytassuk a jelenlegi kutatást. tu mit mondott magának ma délután. Id? és rengeteg pénz kérdése helyesbített Celia. Az el?szobából befelé menet Celia sorra átlépett vagy kikerült öt állatot egy barát ettert. azt hiszem. hogy Martin egyedül él. néhányan tudományos arroganciána ek keverékét. mert itt megvannak a hozzávalók. Rao nagyon becsületes ember. és y csak id? kérdése ez esetben rövid id?é a cél elérése. hogy vajon a mai este végén is ilyen oldott. A nappaliban egy szabadon lév? rúdon papa gáj gubbasztott. Martin odanyújtotta a daiquirit Celiának. Celia valamivel kés?bbre asztalt foglalt a Churchgate Hotelban. akkor nem lenne szükség a kutatásra egalapozott szakmai ítéletekre és jó ösztönökre van szükség. amit Sam Hawthorne búcsúzóu mondott neki: Mindegy.! Holnapután találkozom Sammel mondta Celia. három kilométernyire a Felding-Roth intézett?l. álomszép barna-fehér mintás ruhakölteménybe burkolódzott. Sastri ilyen? Sajnos igen. telezsúfolva tudományos kötetekkel. És a többi kétked?nek sem. De min dig is voltak és lesznek rövidlátó emberek. Mi sem egyszerûbb ennél. hogy mennyire kedveli Martint. Mint korábban. hogy v maga ítélete vagy pedig Sastrié meg a többieké a helyes. mert úgy érezte. Nagyon köszönöm válaszolta Celia . Meg tudja tényszerûen cáfolni. És? Nincs igaza. mert rabszolgahûséggel követték. Hát maga tényleg állatbarát! Igen. Martin bekísérte az apró nappaliba. és szeretném tudni a maga véleményét err?l a kérdésr?l. mint tegnap. ám m el?tt elindult volna erre a találkozóra. ha valóban kemény és könyörtelen i ntézkedésre van szükség.i aludni. A modern és praktikusan berendezett ház megszólalásig hasonlított a környez? épü re. A nappaliban csak a legszükségesebb berendezés volt: egy b?rfotel olvasólámpával meg három könyvespolc. hogy emlékezik a kedvenc i Elgondolkozott azon. Igen. A macskák láthatóan tudták ezt. ha állatok vesznek körül.. Ezt tudnia kell. baráti hangu latban lesznek-e. az vagyok bólogatott Martin mosolyogva. hogy ott lehetnek. vagy ha kell. ma estére viszont egy Diana vo n Fürstenberg-tervezésû. Puha barna haját divatosan rövidre nyíratta. mixerek és jég. Mikor taxival odaérkezett a ház elé. akik nem látják a fától az erd?t. ahol vannak. mi t maga meg én cserébe azért. Rao itt járt egy órával ezel?tt közölte Martin. Nagyon szeretem. Martin egy kis ikerház egyik felében lakott. De ezt az árat fizetik néha az olyanok. és igazán megható.. Mindenesetre arról a meggy?z?désr?l van szó. Dr. és egy bejárón? jön naponta takarítani meg rende rakni. Javaslatot kell tennem a harlow-i intézet jöv?jével kapcsolatban. Vannak. Ha daiquirihez van kedve. Meg annak a kérdése is. akik ellenzik a projekt folytatását..

Maguk ugyan azt hiszik. gy id? után már csak piszkálgatta a tányérján tornyosuló maradékot . Ahogy ezt kimondta. hog nap este olvasott könyv segítségével kísérli meg kiugratni a nyulat a bokorból Nigel Bentle gyanis betartotta az ígéretét és küldött neki Locke-ot. Celiának egy romantikus fülkeülés jutott. Miért len t ezzel a mostani fogadkozással? kérdezte magában. Nem minth a érdekelne az ügy üzleti oldala. és azt mondta: Egy órával ezel?tt. hog dégek el?ször a hallban foglaltak helyet. Nem tudom. hogy megtaláljuk a módját az öregedési fo z agy leépülése lassításának. miként tudhatná ezt meg. amit kés?bb. Peat-Smith vezet?. úgyhogy megmon véleményemet. a mégis tudom. ami gyógyszerek eladásából származik. Felhajtotta az italá ra csapta a poharat. ezen a ny omon indult tovább. és várta. Celia figyelmesen hallg tta a magabiztos tudományos beszámolót. Dr. hogy a Felding-Roth nagy bajban van. mint ami t Martin az els? találkozásukkor mondott a cambridge-i laborban. Egy csöppet sem érdekel. miel?tt folytatta. a piros-fehér terítékek és a kellemes kiszolgálás. de Celiának túlságosan sok. másrészt Sammel. Végül úgy döntött. A Churchgate Hotel helyén hat évszázaddal ezel?tt egy parókia állott. Celiának tetszett a terem atmoszférája az alacsony mennyezet. mint amennyit muszáj. a kárpitozott fali fülkeülések. hogy én egy fellegekben járó tudósféle vagyok kezdte .. Akkor Samet is ugya nígy meggy?zte. mit gondoljak. és csak néha szakította félbe egy-egy kérdéssel. Azt hiszem. mikor a lakásán beszélgettünk. én tudom. Tén nem tudom. vagy nevezze. ott rendelték meg a fogásokat az étlapról. De a több mint két évvel ezel?tt tett ígéretet nem váltotta valóra. A kutatómunkám eredménye ugyanis gyon fontos gyógyszer lesz. hogy megértessem magamat egyrészt magáv l. Bár nem volt egészen biztos a dolgában. Mert most minden szavát nagyon meg kell gondolnia. Ez az arrogancia a tudás. Vajon van-e a rendíthetetlen küls? magabiztosság ellenére Martinban is valami be ls? bizonytalanság? Celia azon törte a fejét. hogy ez a tudományos arrogancia. aztán megrázta a fejét. Én viszont ha kapok még egy kis id?t. Végül így szól A pénzzel nem szeretek többet foglalkozni. Nagy lélegzetet vett. mert muszáj. hogy van magában ném ományos arrogancia. akkor a vállalat tönkremegy. Étkezés közben folytatták a Martinnál elkezdett beszélgetést. hogy mit fog hallani. De ha elérem a célomat. Martin vágott egy grimaszt. Az igazat megvallva most is csa k azért beszélek róla. J akab király idejében lakóháznak használtak. De maga hozta el? a témát. és talán az Alzheimer-kór megel?zésének. Ezt ne értse félre tiltakozott azonnal Martin. Nemcsak hogy megmentem.Martin kortyolt egyet a whiskyjéb?l. saját munkánk kritikus szemlélésének hajlandósága. f?leg azzal a pénzzel nem. akkor egyúttal maguk is célt érne Celia arra gondolt. hogy én ítélem meg helyesen a dolgot! Martin felemel a hangját. hogy ez most pont olyan meggy?z?en hangzik. ünnepeltté és dúsgazdaggá teszem. Én ezt pozitív és nem negatív ér n mondtam. és m int ilyennek. Jól mondom? kérdezte élesen. mert talán ez az egyetlen módja annak. és azon törte a fejét. amin . valam a meggy?z?dés keveréke enélkül nem lehet valaki sikeres tudós.. Celia rögtön észrevette az els? hajszálrepedést a büszke homlokz aton. Ezért habozott és mérlegelte a m ondandóját. Az étterem egyike volt a megö nek. Közel vagyunk nagyon közel! ahhoz. Ha néhány éven belül nem fordulnak jobbr a a dolgok. De a ezetében mindvégig ott voltak Nigel Bentley tegnapi szavai. vagy kétségeket ébresztenie. egyenesen Martin szemébe nézett. mikor az étel már ott volt az asztalon. A környezet és a légkör mindenesetre kellemes volt. a világháború után építettek. Jól válaszolta Celia némi habozás után. jon. Lehetséges makacskodott . Az ördög vigye el. és csak kkor tessékelték ?ket asztalhoz. menn A Churchgate Hotel éttermében feltálalt étel finom volt. nem szabad gyengeséget mutatnia. és elgondolkozva maga elé nézett. azt mondta. mikor Harlow faluból várossá lett. Martin vele szemben foglalt helyet. Celia minden idegszálával Martinra koncentrált. meg tudom menteni a céget. az els? alig észlelhet? megingást. Hogy az ördögbe tudnám meggy?zni magát? Még megkísérelheti vacsora közben pillantott Celia az órájára. illetve a magukhoz hasonlókkal. A régi épületet belefoglalták az új szállodába. aminek az volt a lényege. de produktívvá.

találkákról. de talán nem n?ttem fel a feladathoz. és odaszólt neki: Írja a vacsorát a számlámhoz. hogy maga nem mérlegeli megfel l?en azokat az ellentétes értékû bizonyítékokat.. halálokról. Leírtam. az álla megereszkedett. De nem ebben az esetben. Én ig nis hiszek benne. már nyoma sem volt benne az iménti meggy?z?désnek. A n? segített arrébb húzni az asztalt. betegségekr?l.. A bálványától. hogy most minek kell következnie. El?vette a kulcsát. k?párkányos kandallója és tölgyfa borítású falai voltak. Ezeknek a vereséget kifejez? szófoszlányoknak a hallatán Celiában legy?zhetetlen vág y támadt. hogy a több mint két év alatt felgyülemlett feszültség. ami nem valószínû... mi mindent tudnának mesélni az ?si falak. és a hall felé t gatta. amit hinni AKAR. Celia tudta. Ezzel karon fogta Martint. egyedül nem megy.. köszönöm.. hogy kényelmesen felá lhasson a férfi is. aminek Értekezés az emberi értelemr?l a címe. amit Celia ellene fordított.. azt meg fogják találni. De még ennél is súlyosabb dolog történt: mint mikor egy gép hirt romlik. hogy könyörtelen. bár szerintem maga is ismeri ezt az idézetet.. és furcsa pillantást vetett rájuk. és végül Celia szólalt meg. és felolvasta. túlságosan messzire viszi. Az ember írta. és már nem kell sok ahhoz. A hatalmas baldachinos ágyat vacsoraid?ben megvetették. Onnan vezetett fel a lépcs?sor a vendégszobákhoz.. de majd m ol. Celia szobája egészen közel volt a feljárathoz... Igenis.mondja meg azoknak odaát. gondolta.. szerelmekr?l. az egyedül hordozott s lel?sség most törte át az elviselhet?ség határát. . kinyílt a szája. A táskájából el?vett egy papírlapot. veszekedésekr?l. befelé kezd mûködni és tönkreteszi saját magát. mert meg fogják találni. az olyat. ör tról.. hogy a karjába vegye a férfit és megvigasztalja.. Egy pincérn? ment el az asztal mellett. A négyszögletes hálószobának al y.. szükség esetén sokkolással.. és bementek. Hát nem lehetséges er?szakoskodott tovább Celia . mert úgy érezte. Ráébredt. Akik nem képesek következe ondolkozni.. zárják be az intézetet... feladom. Mit tett ezzel az emberrel?! Valóban rá akarta ébreszteni a v alóságra Martint. Sajnálom. Martin megtört. hogy megtalálta. ha beszélni tudnán ak: az itt élt családokban történt születésekr?l. t kegyetlen volt.. hallatszott megint Martin hangja. ami nem valószínû . hogy a tizenhetedik században az üveg luxusnak számított . zíve kell?s közepébe talált. hogy. Martin mondta határozottan . szólalt meg a férfi elcsukló. szerintem így mondta csendesen az asszony. ah a? Martin némán. egészen idegen hangon. de fel sem merült benne. Celia felállt. kétségbeesett kifejezéssel nézett Celiára. összefüggéstelen szavakat mo yogott. szalagdíszes plafonja. és nem képesek pontosan mérlegelni az ellentétes értékû bizonyítékok súlyát. annyira fáradt vagyok.. amit keresett. Amit ker esünk. A barátom rosszul van. Na. hogy ilyen messzire me jen. Mrs.. és Celia hálóingét kiterített a párnára. Elboldogulok magam is. és maga állít olyat.. tudom mondta a férfi. . Maga szerint így van? Igen. hogy vessenek véget. Olvastam valamit tegnap este folytatta Celia.... menjünk innen. hogy eljöjjön az iga zság pillanata. hogy ezt a vágyálmot tekinti megingathatatlan valóságnak. Locke-tól lopott idézet.. Jordan. Aztán hirtelen pontosan tudta. a férfi hirtelen elvesztette az önura amuszürke lett az arca.. John Locke egy esszéjéb?l idéztem. Van szüksége segítségre? Nem. Az ólomüve kicsiny mérete arra emlékeztetett. Minden lehetséges válaszolta Martin.. Celia arra gondolt. Az épületnek ez a része is a Jakab-korból maradt meg. Mindketten hallgattak. Celia elborzadt. meg kell hogy találják. ami rajta állt dés nem a tudás hiányossága. . A hangja megvál ozott.fáradt. Er?tlenül te hozzá: Akkor. hanem a megitélésünk helytelensége. akiben maga hisz és akit tisztel. talán annyira meggy?z?désévé válik az.ek akarja. Megtalálta a gyenge pontot. Igen.. kinyitotta az ajtót. ma éjszaka eggyel több eseménnyel gazdagodi falak történettára.

hogy mint egy fuldokló kapaszkodott küls? se és vigaszért. az féltve ?rzött titok. Ce lia tudta. semmisítsd meg ezt az üzenetet. Mindjárt jövök én is.megtegy hanem csupán a mikor tegyük meg? . jutok-e valami reménykeltõ eredményre. Tu gy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. Ma hajnalban te még aludtál. de végül mindig elvetette a gondolatot. hogy má em sok idõm maradt. hogy ez mindkett?jük számára a lehet? legrosszabb megoldás volna t Sam alkalmankénti próbálkozásait udvariasan. és addig a percig dolgozom. Bújj az ágyba. Hogy a beteljesülés itt és most következik be. Celia nem sokkal kés?bb megtalálta az üzenetet. és megérezte a combján a merev férfiasságát. Ne aggódj. és elkezdett csomagolni. hogy el?bb vagy utóbb szembe kell néznie bizonyo s erkölcsi kérdésekkel és következményekkel. amely egybeolvadt a Martinéval. Sam Hawthorne nemegyszer célzott rá. mély álmot alszik. a llanat tört része alatt átvillant az agyán. hozzásimult. De nem sokáig. Pár pillanattal kés?bb egyszerre sikoltottak a gyönyör csúcspontján végtelen boldogsá l. vagy lojalitásból Andrew iránt. Martin eltûnt. csak arra. De nem most! Celiának már semmire sem maradt ereje. csodás emlék marad. Drágám! Mindig is inspiráló hatással voltál rám. Utána elaludtak. hogy ? ugyanúgy vágyott erre a pillanatra. Az Andrew-val eltöltött tizennyolc év alatt a tegnapi éjszakáig soha nem volt sze uális kapcsolata más férfival. De ? már réges-régen eldöntötte. hogy kihasználja a kínálkozó alkalmat. Néha er?s csábítást tt arra. és Celia elkezdte vigasztalni Martint. míg meg nem érkezi k a határozat az intézet bezárásáról. Ha ma éjjel nem történne meg. ami most megtörténik. A Te Martinod Celia lezuhanyzott. Ahogy Martin heves csókját viszonozta. Most azonnal a laborba megyek. és újból szeretkeztek ezúttal gyengédebben. Hajnalban fe lébredtek. hogy a nagy kérdés Martin és ?közötte nem a. mert üzleti szempontból nem lett volna bölcs do og. hát persze! Átölelték egymást. de ugyanolyan élvezettel. a fürd?szoba felé indult. 6 Miután a British Airways légitársaság Concorde gépén összegyûjtötték az üres étkez?tá rad?lt az ülésen. A mindent elborító. El?ször is a magánügyek. vagy pedig azért. és gyengéden azt mondta a férfi Vetk?zz le. akkor megtörténne máskor. félig nyögés. Lehet?sége persze akadt volna. hogyan lobban fel a férfiban a szenvedély. nem is egy. A n? felkapta a hálóingét. . és azt suttogta: Ugye te is akarod? A férfi teste megvonaglott. és hatalmas. hogy Martin nyugodt. mikor el?ször találkoztak Cambridge-ben és egymás szemébe néztek. mint valami gyereket. puszta véletlen. Néha mindkett? miatt. már nappali fény ömlött be az ódon ablakokon. lehunyta a szemét és igyekezett rendezni a gondolatait. Miután Martin nem mozdult. láthatóan nagyon szenvedett és bizonytalanul pislogott Celiára. félig sóhaj tört fel bel?le: Jaj istenem. abb találkozásukkal közelebb kerülnének a sorsszerû pillanathoz. megrendelte a reggelit. Azt javaslom. Celia ett elé. Mindenképpen megtartom a hitemet.. mégis szeretném látni.Martin csak állt kábultan. ég?. Celia úgy érezte. és milyen gyönyörûségesen! eszembe jutott egy hátha a kutatási zsákutcából való kijutásra. hogy kielégítse a lüktet? vágyát. Ami kettõnk között történt. hogy szívesen kezdene viszonyt vele. A közvetlen kiváltó o artin hirtelen összeomlása és kétségbeesése. Az akkori szerû borzongásból Celia azonnal tudta. A sorsuk már akkor megpecsétel?dött. Mikor Celia másodszor felébredt. mert bár tudom. Érezte. Az. de határozottan visszautasította. mint Martin... és egyidejûleg ?benne is. üdvözült vágyát.

azt meg fogják talál i. zerint akkor nem. Gyorsan le kell írni a veszteségeket. mint valami magnóbeszélgetést: Amit keresünk. Celia azt kérdezte magától. hogy kitámogatta a Churchgate Hotel étterméb?l. ha tják a munkát. hiszen a n?k többsége nagyon vonzónak találta. végigviszi a sikeres végkifejletig. nagy hasznot hozó gyógyszer lesz? Mert ugyanezzel a programmal más országokban is foglalkoznak. Ugyanakkor az ilyen kijelentéseknek van némi valóságalapjuk. De most valahogy más jelent ?séget kapott a kicsit összefüggéstelen kijelentés.. Valószínûleg igen. amiket Harlow-ban látott és hallott. az féltve ?rzött titok. Neki is ny dódott alkalma. és néha a saját szemével látta. mert meg fogják találni. aki húszévi házasság után azt állítja. hogy Németországban. Be kell ismerni. és ezt Celia is így látta. és most már bevallhatta önmagának testileg is kívánta. Sok mindent csináltak végig együtt. ami Harlow-ban is sikerült volna. Ez persze így nem igaz. ami történ t. és megkockáztatná az elidegenedést a gyerekeit?l. hogy ha a Felding-Roth lemond Martin kutatási programjáról.. Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni. amir?l nem tudott biztosat. hogy bármit csinált vagy nem csinált Andrew az ? háta mögött. hogy más körülmények között sorsdönt? következményei lehetnének egy ilyen gyönyör Ám Martin bölcsen felismerte. ami ebben az esetben egy fon tos. de majd máshol. De valóban csak ez jöhet szóba? Ez az egyetlen megoldás? Celia még most sem volt s záz százalékig biztos a dolgában. hogy egyesek szerint most szégyellnie kellene magát azért. hogy nekik sincsenek jobb eredményeik. Amit Martin motyogott. azok után sem. Mit fog javasolni holnap Samnek? Persze csak egy dolog jöhet szóba: be kell zárni az intézetet. hogy nem dugott félre. Így hát Martinnak tökéletesen igaza volt. El?z? este nem sokat tör?dött ezekkel a szavakkal. hogy a harlow-i kutatás leállítása után nem sokkal az egyik külföldi tudó telen áttörést ér el. Celia egy morristowni koktélpartin véletlenül elkapott egyszer egy cinikus meg jegyzést: Egy normális férfi. Sok férfinak soha nem kínálkozik alkalma. hogy mégis Martinnak van igaza. sok házasság bomlik fel szükségtelenül azért. hogy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. Ha így történne. hogy a szerelmüknek nincs jöv?je. hogy mindig meggondoltan és diszkréten tette. ez a kívánsága teljesült.. mint senki más még Martin sem. mert a házastársak prûdek. A következ? pont Harlow. udik. hogy egy-egy félrelépés árt-e a jó házasságnak. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott. mégpedig több mint kielégít? t is tudta. gy mindkett? egy ártalmatlan szexuális kaland miatt.. ha a szenvedély lángja nem csap túl magasra. Martin két évvel e zel?tt mondta. Amib?l pedig az a kérdés következik. csodás emlék m Tudom. gyengéd. Ennyit a magánszféráról. Na. Lehet. és mindenki más téved? És mit jelent ez a majd máshol ? Egy másik országban? Egy másik gyógysze ehetséges. Márpedig egyiket sem fogja soha megtenni. Celia tudta. akkor egy másik cég gy versenytárs átveszi. mikor reggel inkább költ?höz. Végül arra gondolt. hogy azokban az országokban folytatják a t annak ellenére.Martin azonban más volt. és kész. Celia többször is visszajátsz ndolatban Martin szavait. az tos. hogy Martin agyi öregedést kut ató projektje kiábrándító kudarc. milyen féktelen keresztbe-kasul szexelések folynak orvosi é yógyszeripari körökben egyaránt. ami a repül?térre vitte. és Andrew olyan bölcs. Hát ? épp az ellenkez?jét érzi. Celia is hasonlóan diszkrét akart len ni. vagy beteg. Tegyük fel. lélegzetelállító felfedezést tesz. Ma reggel. ezért fogadta el. és mit gond . hogy nem találkozik többé titokban Martinnal. Andrew-ra gondolt. pár pillanatt al azel?tt. Úgy vélte. Franciaországban és Új-Zélandon is dolgoznak tudósok a pr bléma megoldásán. Másfel?l viszont soha nem tépel?dött ol yasmin. ha felébredt volna benne a gyanú. hogy hiba volt egyáltalán me gnyitni. Celia már érdekl?dött. Azon töprengett. er?s . mert ilyen ügyekben szi nte lehetetlen dolog hideg fejjel gondolkozni. meg kell hogy találják. azóta. illetve a tûz nem ég túl hoss zú ideig. Celia pletykákból tudta . ha elhagyná Andrew-t. semmint tudós ill? szavakkal azt írta: Ami kett?nk között történt. mások p edig szabad elhatározásukból maradnak monogámok. hogy kilépet t a szálló ajtaján és beült a kocsiba. mint a harlow-iaknak. hogy a férjének voltak-e félrelépései. így tudta. Mert nagyo n szereti Andrew-t. Celia kezdett?l fogva csodálta. Elfogadni. hogy ? hogyan reagált volna erre? Nem örült volna. persze. vajon hogy érezne a Felding-Roth? És hogy érezne ? maga.

ami annyit jelent . Igen válaszolta határozottan. Úgy tudja. Nos kezdte Sam. ?k sem tudják. Elbírok velük. ki a feladó. hogy ki küldte. miután Celia leült vele s zemben az elnöki irodában . Celia végül csak egy nappal kés?bb tudott Sam Hawthorne-nal beszélni. és Celia soha nem futamodott meg. Mérlegelve minden körülményt. Sam fáradtan elmosolyodott. hogy nem zárjuk be az intézetet? Celia megrázta a fejét. 1975 második felében kevesebbet kellett utaznia. és tárgyilagos hangon azt mondta: Rendben. és mikor érdekl?dtem a virág . amit felhasználhatok. hanem várjuk ki. elfogadták. Mármint hogy folyjon tovább a kutatás annak reményében. hogy milyen döntés született m Sam. Ám a kemény döntések részét képezik egy csúcsvezet? fel . Talán találok benne néhány ötletet. mell?zve az udvariaskodó formaságokat. nagy megkönnyebbülésére. ha majd az igazgatótanács tagjai faggatni kezdenek. Nem. Celia felsóhajtott. A férfi hanyagul bedobta a jelentést az egyik irattartó tálcába. Jordan mondta a titkárn? . ami alatt dolgozik. Nincs hozzá kártya. érvelt magában Celia. hogy a beszélgetést a részér?l befejezettnek tekinti. menn feszült attól a szinte elviselhetetlen nyomástól. mert a táviratban.lnának róla a többiek a cégnél. Ez esetben nagy örömmel fogom neki még ma megírni. de többnyire csak Morristownban. ha most az intézet bezárását javasolná? Több dolog is arra csábította. Ekkorra viszont az álláspontja a harlow-i intézettel kapcsolatban már egyértelmû volt és határozott. véleményem szerint cselekedet volna bezárni a harlow-i intézetet. Mert most ezt kívánta. Egy héttel kés?bb nagy csokor rózsa érkezett Celia irodájába. Közölte Martinnal. van valami javaslata? A nekiszegezett kérdésb?l és a férfi hangulatából Celia egyértelmûen arra következtet hogy Samnek most semmi kedve részleteket hallani az utazásáról. hogy mégis fel tudnak majd mutatni valami eredményt. Megpróbáljam kinyomozni. ami annyit jelentett. másnap mit fog javasolni. azt válaszolták. csak az ál lt. Folytatnunk kell Martin agyi öregedést k utató programját. De mikor a Concorde New Yorkban földet ért. és Celia megérezte. Az érzelmi reakciók és kérdések hiányából Celia világosan látta. hogy ne tegyen semmit. Ám egy ilyen döntés vagy inkább döntésképtelenség . hogy kit?l jött? Hagyja csak mosolyodon el Celia. Azt hiszem. mert azt a választ kapta. De ne aggódjon tett hozzá a férfi. Ami viszont visszavitte gond olatban Sam indulás el?tti instrukciójához: Ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre va kor arra tegyen javaslatot. amit remélt. Köszönöm. tudom. annyira el foglalt volt az elnök. Kurtán bólintott. hogy a javaslatát úg lt. 7 Celiának. most sem fog. Kemény összecsapás lesz? Minden valószínûség szerint. nem a le bb megoldást jelenti-e a maga számára? De igen! Pontosan az a most ne csináljunk semmit. Írtam egy jelentést tette le Celia a négyoldalas összefoglalót Sam asztalára. T vábbra is megfeszítetten dolgozott. Majd valamikor elolvasom. de talán még tovább. Sam megkönnyebbült. Úgy érezte. hogy a napjai meg vannak számlálva. amit kaptak. Celia. hogy hozzák el a rózsát önnek. Mrs. amit Sam Hawthorne és Vincent Lord is maró gúnnyal a washingtoni minisztérium módszereként emlegetett. még mindig bizonytalan volt. Nincs értelme azt kívánni. mi lesz"-filozófia volt ez. Sam bólintott. hogy bárcsak ne ezt a kemény döntést k ene meghoznia. egy évig még biztosan.

hogy nagyon jól tanult. hogy Lisa levelet írt New York ál lam kormányzójának abban a meggy?z?désében. i tárgyból gyakran épphogy csak átcsusszant egyik félévb?l a másikba. rengeteg közösségi munkát is végzett. hogy ha az ember akar valamit. Egyetlen dolog árnyékolta be Winnie boldogságát: még mindig nem született gyereke. és véletlenül éppen Sacramen an volt. A pszichiát kalmazták emlékezetkiesés ellen. Amit a kengurupásztorok elvesztettek. az Emma Willard Iskola végz?s növendékét megválasztották a fels?sök diákbizalm és így. mikor az egész család együtt volt. Lisát. Jól van sóhajtotta Winnie. Állandóan rajta vagyunk Hankkel vallotta meg egyszer bizalmasan Celiának. akkor rögtön a leg agasabb fórumhoz kell fordulni. mikor történelmi tárgyú publikációk alatt fogunk Bruce nevével találk i. hogy a fels?bb osztályosok hetente egyszer fél napot az Albanyban lév? állami kormányhi vatalok egyikében dolgozhassanak. miel?tt vallási jellegû terrorisztikus cselekményeket követtek volna el. gy egy dolgozó anyának is lehetnek sikeres. hogy egyre durvulunk. Bruce osztályf?nöke meg ondta Celiának meg Andrew-nak az egyik látogatásukkor: Nem arról van szó. honnan származik az ilyen gyilkosságok ö A kérdésre nem várt választ. de els?sorban Stanfordba akart be jutni. mikor há l kés?bb hírét vette az újabb merényletkísérletnek. vagyis hasisev? -b?l származik. mikor merényletet követtek el Ford elnök ellen. hogy nem tudod: a gyökerek a gyógyszerekhez nyúlnak vissza. és elvetették. sem pedig Hanknek magyarázta egy este Andrew a konyháb an Winnie-nek. Tovább kell próbálkozniuk. amiben viszont segíthet a n?gy meg hát a szerencse is. Winnie alkalmazásának t egybeesett harmincnegyedik születésnapjával. Mert szeretnék re egy éccakát nyugodtan végigaludni. A novemberi hálaadó ünnepen. Jordanék megnyerték jegyezte meg. Celia kijelentette: Néha arra gondolok. míg Lisa félelemmel vegyes tisztelettel bámult . mert a hasist nem használják gyógyszerként fortyan el Celia. Dr. de aztán nem érték el vele a várt eredményt. Err?l nyilván azért nem tudok. bá mennyire is szerettek volna a férjével. hogy Bruce rossz tanuló volna. De csak nem akar összejönni. Aztán feltette a szónoki kérdést: Egyáltalán. A teszt mindkett?jükné nyugtató eredményt hozott. Jordan. A kormányzó kézhez kapta a levelet. kiváló eredményei lehetnének mind ?l. Megszervezte l. hogy mással is foglalkozzon. A tizenegyedik-tizenharmadik században volt egy iszlám szekta. és mindenki legnagyobb meglepetésére kivéve persze Lisát. hogy egy jövend? történésszel van dolgunk. ami ezúttal San Franciscóban történt. hogy több ideje maradt Andrew-ra és meg tudta látogatni Lisát meg Bruce-t is. de még mennyire! Néha már teljesen kivagyok. Az assassin . jókedvûen és abszolút megbízhatóan. hogy melyik üzletágban dolgozol. amelynek tagjai hasist szívtak. hogy nem bb történelmi tragédia. Bár Celia mindig is óvakodott az önelégültségt?l. A jelek szerint Lisa olyan természetességgel végezte a szervez?munkát. hogy Ausztráliába megy. Bruce-tól mégis megkapta. ahelyett hogy civilizáltabbak lennén k. hogy Winnie meg Hank March vezet ték a háztartást hosszú évek óta. Csak jó id?zítés kérdése. Használták válaszolta Bruce nyugodtan. aki mit sem vett magától értet?d?bbnek személyesen válaszolt a kislánynak. Méghozzá nem is olyan régen. megjegyezte Celiának: Ez tényleg a te lányod. De holnapig nem szólok róla Hanknek. Csak a merényl?n? ügyetlenségének köszönhet? nem tudta kezelni a fegyverét .ett. Az ünnepen Andrew-nak eszébe jutott Winnie-ne k az a rég ejtett terve. azaz orgyilkos szavunk a arab hasisi -b?l. kiegyensúlyozott gyerekei. Celia szeptemberben tett egy rövid utazást Kaliforniába. Az a véleményem. Nem telik bele sok id?. mama. Celiát egészen összetörte az eset. A dolog úgy kezd?dött. és még jobban megrettent. Celia jelenlétében. és támogatásáról biztosított ikor Andrew megtudta a dolgot. tetszett neki a talp raesett fogalmazvány. most megkönnyebbülten gondolt arra. Csakhogy minduntalan ki kell tépnünk a kezéb?l a történelmi olvasmányokat. csodálkozom. Tekintettel arra. a Nizari Iszmailisz. amellett. A középiskola második osztályába járó Bruce id?közben akkora történelemrajongó lett. Ráadásul nem is állt messze az elnök ?l. Ebben persze fontos szerepe volt annak. mint ahog y lélegzett. Több egyetemre is beadta a felvételi kérelmét. A mindenit! rikkantotta Andrew. Jaj istenem. Celia kérésére Andrew megvizsgáltatta Winnie-t és a férjét is. Semmi baja sem magának. és Mrs.

Egyetértek azzal. hogy mikor tizenhárom évvel korábban elküldte neki annak a feminist a kiadványnak egy példányát. természetes modorú pár egészen lenyûgözte. a férfi visszaküldte. és amit krit elding-Rothnál. Az elegáns esküv?n óriási felhajtás volt. az entebbe-i repül?téren . hogy a húszév es Juliet két év után abbahagyja az egyetemet. Vagy netán ordulás. mert éppen azt a szégyenletes tényt tárgyalta. de azt megjósolhatom. gondolta Celia. Köszönöm a könyvet. ak y reagáltak. hogy szükség van változásokra. Vett a könyvb?l vagy hat példányt. a Gyógyszerek az amerikai kon tinensen címmel. A fiatalembert Andrew és Celia egy évvel korábban ismerte meg egy vacsorán Hawthorne-ék nál. Ám az esküv? n pján Samr?l és Lilianr?l úgy sugárzott a boldogság.az öccsére. nytársakkal szemben Celia számára Sam érvelése különösen veszélyesnek. Ahogy elnézte Julietet és Dwightot. háromszázö gel. Mindig számíthat rám. Végül is indokolta a fényes ünnepséget Lilian Hawthorne Celiának . Ez a jóslata csaknem azonnal megcáfolódott. mer t felvették a Stanford Egyetemre. a jelenlegi kényes pénzügyi helyzetünkben. de megjósolhatom a fõmuftijaink kézzel-lábbal fognak tiltakozni minden módosítás ellen. Eszébe jutott. kurtán szemét -nek titulálva. és csak akkor lesznek ajlandóak beadni a derekukat. és ilyen fiatalon férjhez megy. Dr. mégis szerény. Celia arra gondolt. Silverman nem sokkal a könyv megjelenése e l?tt vallomást tett egy kongresszusi bizottság el?tt. mert Ugandában. A tudós gyógyszerész a San Francisco-i University of California oktatója volt. Egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. Celia szerint ez újabb int? jel volt arra. 1976 februárjának kellemes közjátéka volt Juliet Hawthorne és Dwight Goodsmith esküv? e. de nem folytatta vele mert tudta. ha pisztolyt nyomnak a hátukba. Dr. Ami a könyvet megkülönböztette a gyógyszeripart a szokásos élességgel támadó többi ki a szerz?. New York Cityben kapott állást. nem mellékelnek használa ti utasítást a gyógyszereik mellé a lehetséges mellékhatásokról. ami örökké tartani fog. hogy ezekr?l a gondolatokról nyilvánvalóa egfeledkeztek mégpedig teljes joggal. ami igencsak felkeltette Celia érdekl?dését. Alaposan meglepte viszont Vincent Lord válasza. Ám a változásnak széles körû mege kell alapulnia. mert most már ? is elég magas beosztásban van ahhoz. hogy Vincent L ord lehetséges szövetségest lásson benne? Áprilisban Lisa izgatottan hazatelefonált. De azért maga ne adja f el. mennyire fájlalja. hogy ez lesz az ldog házasság. Korábban Lilian bizalmasan panaszkodott Celiának. hogy ?sszel indul Kaliforniába. megtéveszt?nek tûnt. Dwight. ez az egyetle ?. hogy úgysem gy?zhet. Tipikus volt Sam Hawthorne kézzel írott üzenete: Alapjában véve osztom Silverman és a maga nézeteit. ahogy várható volt. Ugyanabban az évben. amely nagy tisztelettel hallga tta végig. ez az intelligens. Júniusban volt a ballagás az Emma Willard Iskolában. ahol én vagyok a menyasszony anyja legalábbis remélem. és elküldte néhány vezet?nek a Felding-Rothnál. hogy hátrányba kerüljön a verse fõleg mi nem. és mély meggy?z?déssel hitt abban. Pontosan olyan eseteket sorolt fel a könyv. A könyv nagy visszhangot válto tt ki. tûn?dött Celia. így a fiatal pár ott keresett lakást magának. hogy az utóbbi id?ben mintha lehiggadt volna a kutatási igazgató. hogy a gyógyszeriparnak el kell fogadnia bizonyos erkölcsi és jogi obligókat. hogy a világpolitika unalm as második félévnek néz elébe. aki barátságos üzenetet küldött. amilyeneke t Celia a nemzetközi értékesítésen töltött évei alatt személyesen is tapasztalt. hogy olyan egyesült államokbeli és más szervállalatok. májusban megjelent egy könyv. amelyek latin-amerikai országokkal kereskednek. vagyis nem figyelmeztetik a nútlan betegeket és orvosaikat. Milton Silverman alapossága volt. tehetséges. Este egy albanyi étteremben vacsora közben Andrew megjegyezte: Ma ugyan rendkívüli napunk van. amin az egész Jordan család m egjelent. aki frissen végzett a Harvard jogi karán.

mikor a New York-i demokrata párti konvención egy ismeretlen. . ami épp engedélyeztetés el?tt t. aztán Dániában. Mindenki az új. Annak ellenére. majd Fordból is kiábrándult. A háromnapos tanácskozást a N rmont Hotelben tartották. mert több mint egy évtizeddel azel?tt egy más k gyógyszer alkalmazásának tragikus következményei lettek. de egyenesen elrag adtatással vélekedett arról. és nem szabad a terhes asszony októl megtagadni egy jótékony szert csak azért. Celia el je. Már csaknem két év telt el azóta. Nagy-Britanniában. akiket az álnok Ugandai elnök. és nem akar behatóbban foglalkozni a Montayne-problémával. 8 Nekünk. A férfinak mindig sikerült másra terelnie a szót. mert az illet? éjjel-nappal arról beszé hogy ? hithû déli baptista . az értékesítésben dolgozóknak a legfontosabb érvünk a Montayne mellett az l mondta bele Celia a pódium mikrofonjába . Georgia állambeli popu listát választottak elnökjelöltnek. hogy e akarja kerülni a vitát. amit egy kolléga tett fel az asztaltársaságának: Elképzelhet?. hogy a világ legels? politikai posztját olyasvalaki töltse be. és megváltoztatni Andrew álláspontj esség alatti gyógyszerszedésr?l. fényesebbé. aki Jimmynek nevezi magát? Ám a gyógyszergyár morristowni központjában nem sok ideje maradt a munkatársaknak a politizálgatásra. A Felding-Roth Montayne-lázban égett. de a férfi kérésére igyekezett el?ítéletek nélkül tanulm utatási és teszteredmények leírását. aho nnan a gépet eltérítették. Id?közben az anyag többkötetnyire duzzadt. 1976 októberében volt ez. Ilyen el?zménye k után Celia nemcsak hogy meg volt gy?z?dve a Montayne biztonságáról. n volt valószínû. Tudta. hogy lesz még épp elég lehet?sége a véleménye harcos kif e. amib?l világosan látszott. hogy Samnek igaza van: tizen alatt bámulatos fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásban. hajdanán Celia tanonca a rec ept nélküli szerek részlegénél. közöttük Alaszka és Hawaii Felding-Roth ei és ügynökn?i. és ezzel a terhesség minden napját jobbá. aki a terhesség alatt hányinger és rosszullét kínoz és most megkapják. Ausztráliában és most az Egyesült Államo yan óvatosan és körültekint?en zajlott. amennyire emberileg lehetséges volt. és a továbbiakban nem lelkendezett az szerr?l Andrew jelenlétében.egy vakmer? izraeli légikommandó kiszabadított több mint száz túszt. De Celia ezúttal Andrew-t mintha kicserélték volna süket e talált. S ami ugyanilyen fontos volt: a Montayne tesztelése el?ször Franciaországban. A végén Celia feladta a kilátástalan küzdelmet. amit megérdemelnek. A teremben ott ültek kilenc nyugati állam. hogy az amerikai közvélemény Nixonból. hogy ez a terhes asszonyoknak készült szer töké esen biztonságos. ha komolyan beindul a Felding-Roth értékesítési kampánya. Celia és a legfels?bb vezetés többi tagja az utca túloldalán lév? e egáns Stanford Courtban lakott. S?t: örömteli gyógyszer! A Montayne-t századok óta várták az asszonyok. a Felding-Roth San Francisco-i regionális értékesítési konf renciáján. lding-Roth munkatársai vagyunk az emancipátorok. Az unalom azonban hamar visszatért mint ahogy Andrew sietett is hangsúlyozni . A szabad nyugati világ ujjongása közepette az izraeliek a kiszabadított túszokat biztonságban visszavitték oda. izgalmas szerre koncentrált. ma pedig a gyógyszer-értékesítés igazgatóhelyettese. boldogabbá tesszük! Mer etett a szer. Idi Amin által támogatott arab terroristák tartottak fogva. értékesítési felügyel?i meg körzeti igazgatói. els?sorban azért. Spanyolországban. A Felding-Roth éttermében Celia elkapott egy . aminek legnagyobb részét Celia elolvast a. akik megszabadítjuk az amerikai n?ket az ?si igától. hogy Celia megosztotta Sammel a Montayne-nel k apcsolatos kétségeit és aggodalmait. ami örökre véget vet a reggeli rosszulléteknek! És ez a szer a miénk! Óriási tapsvihar tört ki a teremben. Köztük volt Bill Ingram is. milyen hasznos és hogy milyen üzleti lehet?ségek rejlenek benne . Minél többet olvasott. annál szilárdabbá vált a meggy?z?dése. Mi. Otthon többször is megkísérelte el?hozni a témát. hogy az új jövevény fog gy?zni.

Minden oly egyszerû. Ez a remény azonban. míg meg nem érkezik az engedély. Ezek a jó eredmények nem sokban különböztek azoknak az országoknak az eredményeit?l. boldog-boldogtalannak ismertették az álláspontjukat és ennélfogva gyakran bukkantak fel a rádióban. Stavely keresztes hadjárata során egy polgári perre kozott. Egy huszonhárom éves n?. A reggel is de más! Montayne. a lehet? legtöbbet megtudják róla. A legváltozatosabb helyeken és id?kben. A gyógyszergyár központjában ugyanakkor lehetetlennek tartották. ami óriási anyagi veszteséget jelentene. mikor más országokban sikerrel és biztonsággal használják? Az amerikai gyóg egint szállóigévé vált. harsogva énekelték az összegyûltek a tanácskozás mindhárom napján töb Celiának személy szerint voltak fenntartásai a nótával kapcsolatban. hogy az e ngedélyezés már csak napok. te csodálatos! dalla Ó. azzal érvelve. amit néhány hónappal korábban tárgyaltak Ausztráliában. hol a Montayne már forgalomban volt.A Montayne marketingtervei teljes g?zzel készültek. olyanokat. Úgyhogy megszületett a dön yártás és a reklámkampány el?készítésére. boldog. hogy a tömegkommun ing-Roth malmára hajtja a vizet. nyugodt. Sam Hawthorne. sajnos. Anyai álmodozás. h ogy négy hónapon belül. A szert a kísérleti állatokon kívül ötszáz önként jelentkez? emberen is kipróbálták. február környékén piacra dobhatja a szert. Káros mellékhatása nincs. aki rendes körülmények között id?r?l id?re a gyógyszeriparra rohant kivont karddal. hogy a gyógyszer esetleg veszélyes le het. a gyo válasz reményében. és jóval hosszabb ideig kellene tesztelni. h zok. aki egy isten háta mögötti helyen lakott. ahol elsöpr? népszerûségnek örvendett.és tévéállomás a kérdést: mit totojázik annyit a minisztérium? Miért tagadják meg az amerikai n?kt?l ezt a jótékony szert. hogy addig várjanak a gyártás-el?készítéssel. Vincent Lord meg a többiek biztosak voltak abban. hogy a minisztériumi engedély még a kritikus határid? el?tt megérkezik. de miután az értékesíté gozó kollégák annyira lelkesedtek érte. mint rt feltételezték. Ez a n? és az általa vezetett tömörülés a zte a Montayne amerikai engedélyezését. és a Felding-Roth remélte. ez esetben ugyanis legalább hat h hátránnyal indulhatnának. amelyek orvosi szempontból nem voltak jel ent?sek. Az egyesült államokbeli tesztelés befejeztével a szokásos mennyiségû iratanyagot az e gedélyeztetési kérelemmel együtt átszállították a minisztérium washingtoni központjába. most taktikát váltott. látva. és egyértelmûen a minisztériumot okolták érte. Montayne! Montayne. legfeljebb néhány hét kérdése. Donahue kijelentését nagy Felding-Rothnál. r forduló mellékhatásokat tapasztalták. és dicshimnuszoka zengtek róla nemcsak az orvosok. Maud Stavely egy New York-i központú fogyasztói érdekvédelmi csoport. Ügynöki körökben a lelkesedés lángja a Montayne perspektívájával kapcsolatban magasra ott. egy asszony s r. és ez sötét felh?ként árnyékolta be a Felding-Roth fényes marketinghaditervét. A szer egyesült államokbeli tesztelése során másfél év alatt csak a legenyhébb. gondtalan napok. Egyike volt az els? terheseknek. Legfõbb jótétemény! A dalt vidáman. tévében meg a sajtó hasábjain. és valaki még egy ideill? dalszöveget is írt a közismert Amerika. hogy ezúttal a minisztérium bírálatával rezhet népszerûségi pontokat. Egy riporter kérdésére válaszolva a minisztérium id?húzását ny etséges magatartás -nak min?sítette az ismert körülmények között . Dennis Donahue szenátor. A minisztériumi engedély egyre cs ak késett. a Polgárok a Bizton ságosabb Egészségügyért elnöki tisztét töltötte be. hozzájárult a bels? használatához . Addig is szükséges volt. Montayne! Terhesség esetén. de a páciensek is. Alice Springs köz elében. akik a kilenc hónap során Mon . és az olyan bemelegít? események tartására. rádió. Látták ugyanis. hiúnak bizonyult. mert nem akarta kedvüket. A minisztérium halogató taktikáján kívül volt még egy zavaró körülmény. A Montayne tengerentúli sikereire hivatkozva egyre több újság. szült egy kislányt. akik árulni fogják a Montayne-t.

A rossz hírû anya. Hadd érzékeltessem egy példával. hogy még azt sem tudja biztosan. és kiderült. aki az asszonyt terhesgon dozta. amelyek mindegyi gorú törvények szabályozzák a gyógyszeripar tevékenységét. Elképzelhet?. Általános altatónyugtató t hozták forgalomba. Mindkét jogi eljárás során számtalan bizonyíték vott arra. mégpedig öt különböz? országban. A hallgatóközönség továbbra is lankadatlan figyelme köze te folytatta: Ezzel szemben a Montayne-t a lehet? legszélesebb körben kipróbálták. aki hallott az esetr?l. hogy találkoznak majd aggodalmaskodókkal is figyelmeztette a hal lgatóságot . amely szörnyû deformációkat okozo atokon. Stavely. . A keresetet a bíróság elutasította. mikor a gyógyszerkutatás még nem volt ennyire fejlet biztonsági el?írások is jóval lazábban kötötték csak a gyógyszergyárakat. amit mo dott. és soha nem fog tudni önállóan járni vagy akár felülni. hogy valamennyien felkészülten fogadhassuk a Montay ne-nel kapcsolatos kérdéseket. és közeli ismeretségben. ? és más orvosszakért?k is kizártnak tartották. b elismerték. A többi szakért?i vélemény mellett elsikka omása. alátámasztva a ok ítéletét. Így a Maud Stavely-féle kampányt nem értékelték nagy problémának a Felding-Rothnál. ki a kislány apja. és válaszoltak az ügynökök kérdéseire. mely szerint a Montayne biztonságos. hogy az teljesen üres .állt a marihuánával. azért. El?ször is a Thalido ot körülbelül húsz éve fejlesztették ki. Az amerikai Dr. mint ahogy azt a franc yek megkövetelik. Nem sokkal ezután újabb vizsgálat következett. A Thalidomid és a Montayne között alapvet? különbségek vannak. ? is a Montayne-t okolta. Igaz. csak egy állati er?s spuri -ja. amiket különös gonddal készített mai és az ehhez hasonló alkalmakra. az. és folytatta a beszédét. és aminek során újabb tudományos szakért?k tettek hitet a Montayne mellett. a Montayne francia f eltalálójának döntését arról. Csak a helyi repül? doktor mert tudniillik repül?vel járta a hatalmas körzet en elszórtan fekv? településeket tanúskodott a n? mellett. Nem vetette meg az italt sem. miel?tt megjelent volna a gyógyszertárak polcain. aps. aki megvallotta. hogy például egyes nyúlfajták ugyanolyan deformált utódokat hoznak mint az emberek. A teremben mindenki csendben ült. hogy nincsenek bizonyítékai alátámasztására. pedig már egyéves is elmúlt. egyrészt többf aton. A San Franciscó-i értékesítési konferencián a szónoki emelvényen álló Celia megvárta. amit az ausztrál kormány finanszírozot . és feszülten figyelte Celia szavait. elvégezték az álla kísérleteket. és rábeszélte. hogy a gyermek fogyatékosságát a Montayn kozta volna. hogy a gyermek egész életé en csak vegetálni fog. hogy mindenképpen kellemetlen. veszélytelen gyógyszer. és az orvosok úgy jel lemezték az agyát. hogy száz százalékig biztosak legyenek a tökéletes megbízhatóságában Talán még soha nem vizsgáltak meg gyógyszert ilyen intenzíven a biztonságosság szem tjából tette hozzá. Az orvosok egyetértettek abban. semmi biz onyítékot nem tudott felhozni a Montayne ellen. Továbbá ezen országok legtöbbjében szedi a Montayne-t egy évnél hosszabb ideje. aho het. Miután betiltották. hogy szellemi fogyatékos. egyik cigaret táról gyújtott a másikra. hogy a Montayne nem felel? a gyermek állapotáért. A baba képtelen volt bármilyen rendes mozdulatot enni. hogy ha lelkiismeretesen elvégezték volna az áll atkísérleteket. akiknek még él az emlékezetében a Thalidomid. Ezt azért hoztam most el?. Celia ismertette a Laboratoires Gironde-Chimie-nek. És még valami: a k ellentétben. más szereket is szedett a terhessége alatt. akkor nem történhettek volna meg az emberi tragédiák. Celia beszéde után a Felding-Roth tudományos szóviv?i is alátámasztották azt. és így bebizonyosodott. Visszatérve a kutatásra: a Thalidomidot nem próbálták ki széles körben á kon. hogy milyen al apossággal végezték és végzik a kutatást és tesztelést. diazepamot (Valium) és egyebeket. kés?bb a keresztkérdések össztüzében elismerte. A csecsem?r?l kiderült. és jóváhagyta az els?fokú ítéletet. amit maga írt fel a k ismamának. hogy egy évvel tovább tesztelik a szert. így methaqualont (Quaalu de). másrészt önként jelentkez? embereken. ogy perelje be a Montayne ausztráliai forgalmazóját. Celia szünetet tartott és a jegyzeteibe pillantott.tayne-t szedtek. Egy ügyvéd. A fe lebbviteli bíróság is a panaszos ellen döntött. aki megszállottan kereste a nyilvánosságot. és a gyermeket világra segítette. Egy orvosszakért? a tá t tanúvallomásában a n? testét ellentétes hatású vegyszerek szörnyû katlanának nevezte. a Thalidomidot soha nem szánták kifejezetten a n?knek. megkereste a szerencsétlen anyát.

Tudod. A kurva életbe. aki els?éves volt a Stanford Egyetemen. Szerintük a Montayne-nel minden rendben. Az ügynökeink már alig várják. de biztosra tudom ígérni magának. Már megmondtam. amivel. vagyis minden egyes el?adással jobbak leszünk. mikor megszólalt a telefon. amit Samt?l hallott. Visszatért a jó hangulata. bár nem értette. hogy Andrew dühösen felcsattant. Boontonból. hogy kettejük között mi szükség van erre. mit?l ilyen biztos a dolgában? Nem. aztán Sam azt mondta: Ez maradjon szigorúan kett?nk között. Szeretném tudni. amit Celia érkezéséig olvasott sítésem arra. Mrs. Jordan? érdekl?dött egy n?i hang. De te felírnád egy betegednek? Nekem nem kell felírnom. Nem lehetséges folytatta Celia . Szerencsére nem vagyok n?gyógyász vagy szülész. De a St. hogy elkísérhesse Celiát a nyugati p egyúttal meglátogassa Lisát. akik egyenként is sokkal többet tudnak ná . bizonytalan csönd támadt a vonal túlsó végén. és azóta sok minden meg liának eszébe jutott valami. Err?l akarok beszélni. Még mindig ez az álláspontod? Ha már így rákérdeztél: igen. Celia! Semmi közöm a Montayneedhez. Oké. amit életemben nem alkalmaztam. a nézet d mára elavult? Végül is régen kezdted az orvosi pályát húsz éve . hogy árulhassák a Montayne-t. Azt hiszem. Hogy állnak a dolgok? Prímán. hogy minden rendben Juliet és Dwight Goodsmith három hónappal azel?tt jelentették be boldogan. hogy így van. ugye? Nézd sóhajtotta Andrew. Fáradtan elnyúlt és felr lábát a díványra. elég jól mondta Celia. Úgyhogy. és felvette a kagylót. hogy még mindig vannak fennt artásaid. Minde megy. hogy nincs meg az a tudásom. Te is jól tudod. gondolta Celia. és nincs szükség arra. akkor csak tegye. Kíváncsian nézett a fé . Már beismertem. Minden rendben Juliett dezte Samt?l. Örömmel közölhetem. hogy közöm le yen hozzá. Nagyszerû! Persze valamennyien feltesszük a kérdést. Azonnal kapcsolom Mr. Meg a jövend? unokámmal? kuncogott Sam. amelyben otthagyta a fairmont-i ülést. Ez nem igaz ingatta a fejét Celia.és külföldi tudósra hivatkozol. A lányá . Megkérdezhetem. hogy most el?ször kérdeztél t?lem olyasmit. miért. Halló.. Az az igazság. m orcirkuszi produkció. akik ellenezték a fájdalomcsillapítást a szülésnél. Bede's-ben van befolyásod. Talán azért. ami a Montayne-ügy fejleményeivel kap csolatos? Tényleg? Andrew igyekezett meglepettnek látszani. Szerencsére? Nyelvbotlás volt fakadt ki Andrew türelmetlenül. Amit semmi esetre sem fogok felhasználni sem így.. Kis. hogy bár valamikor tényleg igazad volt. és félretette az újságot. mint gondolná. Nem beszélnénk már végre valam Nem vágott vissza Celia élesen. Dühödten meredtek egymásra. Igen. Ha Sam titokzatoskodni akar. Hawthorne-t. hogy januárra gyermeket várnak.Hogy sikerült a beszéded? kérdezte Andrew egy órával kés?bb a Stanford Court luxu kosztályának kényelmében. Bizonyos szempontból olyanok ezek a körzeti értékesítési tanácskozások. és lerúgta a cip?jét. Te mindig azt mondtad. hogy megítéljek egy olyan gyógyszert. Celia hallatszott Sam hangja. joga v an hozzá. Itt a Felding-Roth. Celia letette a lábát a sz?n yegre.. hogy kérdez?sköd . sem úgy a Montayne mellett. mert azt állították. megvonta a vállát. hogy nem akarok err?l beszélni! De én igen! vágott vissza az asszony. Kivett néhány nap szabadságot. Adja át Liliannek és Julietnek a legmelegebb üdvözletemet mondta Celia. Te viszo nt egész horda bel. Nem ugyanez volt a helyzet azokkal az orvosokkal. hogy az eng délyt hamarabb meg fogjuk kapni. és nem is akarom. mert a téma mindkett?nk zámára fontos.. hogy terhesség alatt ne szedjenek semmit a n?k. hogy mikor érkezik meg a minisztériumi jó agyás. mert mindig elmondasz mindent.

Köszönöm. Sam éppen egy ilyen döntést hozott egy órával korábban. El?ször hûvös hangulatban ültek egymás mellett. hogy a Montayne engedélyeztetési kérelme Dr. ahol se bels?. és még a gondolattól i lborzadt. hogy soha többé nem említi meg a férjének a M zajló eseményeket. ahol Lisával és néhány újdonsü fordi barátjával volt megbeszélve egy éttermi találkozó. el?írásos amatnak láttassa. de aztán lassan fel ldódtak. Gideon Mace-t a leleplezéssel. akkoriban Sam dühödten elítélte Vincentet. sem pedig Celia nem ho l? a hotelbeli vitájukat. a büntet?jo . en a kérdésben ilyen. és bár ez elég nagy csalódás volt a számára úgy látszott. ha kiderül a döntésük úgyhogy soha nem szabad k ie. hogy még mindig erkölcsi fenntartásai legyenek. Ezentúl sokkal el?vigyázatosabbnak kell lennie. amit tenni kell. Andrew a fürd?szobába ment. amit Mace lding-Rothnak okozott és okoz. elviselhete len. akkor néha kénytelen nagyot nyelni és tenni. 9 Mikor Sam Hawthorne lerakta a telefont. hogy a Montayne minisztériumi jóváhagyását természetes. Celiában megérlel?dött az elhatározás. Buta és in dolog volt. lezuhanyozott és felöltözött. Átadom. Sam Hawthorne életében nem találkozott Mace-szel. a vezet? kollégáké. Az úton és az oldott. Vincent Lor d ugyanis el?relátó módon már gondoskodott róla. amik etikátlannak ítélne és nem értene velük egyet. Mace bûnös üzelmeinek bizonyítékait. és miért kell eltûrniük az ilyeneket a ti sztességes üzletembereknek. hogy fenyegessék meg Dr. már azt kívánta. a dolog túlságosan fontos ahhoz. ha nincs ott az az arrogáns. Igazság szerint nem is kellett túl sokat gondolkozni a megoldáson. Mace rendíthetetlenül ült a Montayne kérelmén. Hogy tehetett ilyet? Talán már megint ki akarta vívni valakinek a csodálatát e zúttal Celiáét. gengszter bürokrata! Szörnyû balszerencse volt. és nem is állt szándékában találkoz le. El?ször a két évvel ezel?tti oktalan viselkedésével a Staidpa ce-ügyben. az a büntetése. De mikor ekkora felel?sség nyomja a vállát. Éppen ezért meg k lálni a módját annak. pontosabb a megvette kifejezés Dr . hogy ssen vághassanak neki a hatvan kilométernyi útnak Palo Altóba.azt üzenem. se küls? ell rá nem bukkanhatott. bárcsak ne tette volna azt az ösztönös kijelentést Celiának a Montayne minisztériumi engedélyeztetésér?l. Most viszont másként állt a dolog. Ez eggyel több ok arra. ahogyan Vincent javasolta. hogy bizonyos dolgokban érthetetlen módo n mindvégig hajthatatlan marad.. hogy eze knek a Mace-féléknek hogyan lehet ekkora hatalmuk. Annak idején. err? meg volt gy?z?dve. Míg Celia telefonált. De akkor is ott vannak. szívélyes légkörû találkozón sem Andrew. hogy kínos döntésekkel jóvá kell hagynia bizonyos akciókat. mikor áldását adta Vincent Lo arra a javaslatára. e ember sorsa van a kezében a részvényeseké. a vásárlóké . Sam azon füstölgött magában. Eleget hallott már róla Vincent Lordtól meg másoktól. Gideon Mac e asztalára került. akik önvédelemb?l kénytelenek ugyanazt az alantas taktikát használni. akik semmi mást nem akarnak ennek a világnak a Mace-eit?l. A Montayne helyzete igen kritikus. aminek ut yen eltemetve rejt?zött az utazási költségek elszámoláskötegében. Celia ezzel Sam letette a kagylót. az igazgatóké. hogy kinevezték egy nagyvá lalat élére. Hogy az ilyen Mace-féle bûnöz?k másokat is bûnözésre kényszerítenek ez esetben Samet és Lordot . c sak becsületességet és tisztességet?! Szerencsére ezek a Mace-félék kisebbségben vannak a minisztériumban különösen. az alkalmazot eresked?cégeké.. nos. Végül is mindenkivel el?fordul. és minden ren delkezésére álló legális eszközzel igyekezett késleltetni az engedélyezést. És ez különösen felb te. A jó édes any nnek a Mace-nek! Sam tovább monologizálgatott az irodája csendjében: azért. tûn?dött magában. A valóságban így is történt volna. most pedig itt ez az eset a Montayne-nel. és arról a sok kárról is. hogy a következ? terhessége alatt már szedheti a Montayne-t. aminek során ? és Vincent Lord közös elhatározásra jutotta nis katasztrofális következményei lehetnek. Különösen az egy ór rábban lezajlott beszélgetés után. méghozzá a Felding-Roth kétezer dollárjával. kellemetlen vagy undorító is a dolog. mikor Vincent megszerezte nem. hogyan lehet túljárni Gideon Mace eszén. hogy az anyagot valaha is úgy használják fel.

Ezeknek a változásoknak az egyik oka az lehetett Lord ez a minisztériumi ismer?seit?l tudta . Köszönöm mondta Sam. és még mindig reménykedett. akkor azzal magamat is inkriminálnám. hogyan késleltette Mace a Staidpace engedélyezését több mint egy évig. akkor letagadhatod. Az ócska öltönye helyett vett egy új zemüveget is váltott. Csak meg akartam köszönni. a hivatalnok alig látszott ki a papírtengerb?l. mire kell az a kétezer ollár. Nincs mit szépítgetni rajta. hogy én nem les z ügybe belekeverve. Lord elhallgatott. amit Mace tett. Ha kiderül a dolog. ahol Mace székelt. több irat zsúfolódott össze. ami n em kevésbé büntetend? cselekedet. Egyébként a minisztériumban semmi nem változott. ugyanakkor meglep? módon mégis jobban nézett ki. emiatt jött Igen bólintott Lord. Sam ekkor jött rá. mikor elmondta. én fogok beszélni Mace-szel. Most már csak várni kell. mint az. amelyek a lábához tett aktatáskában lapultak. Kockázatot vállalok. Az exorvossal szemben ült. hogy még hosszabbról. Gideon ace-szel. Tréfásan hozzátette: Remélem.. és ezzel már nem bandzsított annyira. A kutatási igazgató már az ajtónál volt. Zsarolás. ne legyen egye dül. hogy emlékszik-e Sam. Ha volna válaszolta Lord . ne ? tudjon egyes-egyedül arról. mikor Sam utánaszólt: Vincent! Igen? fordult vissza Lord. Valamikor arról volt szó emlékeztette Sam a kutatási igazgatót . Vincentnek a szeme sem rebbent. nincs a kabáthajtókád alatt rejtett m . Vágj bele d. hogy Mace abbahagyta az ivást. és belépett egy klub ba. hogy a legutóbbi találkozásuk óta történt valami Dr. Az íróasztalt is csak fáradságos aktakupac-kerülgetés árán tt megközelíteni. A szekrény méretû kis lyukban. és hagyd jóvá.. Még így is enyém a piszkos munka. akkor lemondhatsz a Montayne februári piacra dobásáról. ahol hajdani alkoholisták találkoztak rendszeresen. és nem gyakorolunk nyomást Mace-re. amire készül. és az orra sem kéklett. mint valaha. Igen bólintott Lord . a nyers modorán és az agres szivitásán határozottan enyhített. de aztán mindenáron tudni akartad. Rendben sóhajtotta Sam. ha nem intézi el a Montayne engedélyezését. és emiatt meggondoltam magamat. Ha jól sejtem. Zsarolásra adott hivatalos engedélyt. annak biztos tu datában. és bár m mindig messze volt attól. Oldottabban viselkedett. Sam ezt megértette. és határozottan öregebbnek látszott. és azt kérdezte: Valahol itt van a mi Montayne-ünk engedélyeztetési kérelme is? Egy része válaszolta Mace. miért kéne egyed alnom. ami a kezünkben van. hogy ezt írásban is rögzítsük? Lord megrázta a fejét. hogy em lesz szükség azokra a fénymásolatokra. Az egész nem fért be ide. hogy a Montayne minisztériumi engedélyezése most már minden kétséget kizáróan a küsz Vincent Lord észrevette. mi a terve. De azt akarom. miután Sam leintette. Mace-nek csak kérnie kell azoknak a tesztek nek a megismétlését. gondolta Sam. Õszintén aggódom az ausztráliai eset miatt. A minisztériumi tisztvisel? fölött nem múltak el nyomtalanul az eltelt hónapok.gi felel?sségre vonással. Lord körbemutatott. Ellentétben a korábbiakkal. és legalább egy évre a hidegre tehetj az egész ügyet. kopott méhkas maradt. Bármennyire is utálom magam érte. Pléhpofával hozzát ette: Ha nem használjuk fel. Mace hang . hogy barátságosnak lehessen nevezni. hogy val aha is beszéltél velem err?l a dologról. hogy Vincent tulajdonképpen csak azt akarja. Az ar már nem volt olyan paprikavörös. Könnyen lehet. A legfels? vezet?k m agányosak. jóváhagyom. hogy te is tudjál róla. amelyek. Még egy rövid ideig várni. Ezt a kockázatot is vállalom. és így azt a fölösleges kérdést sem volt alk lma feltenni. s?t ha lehet. és nem látom be. De ugye nem arra gondolsz. amit tennünk kell. A washingtoni épület továbbra is az a személytelen. Tényleg ilyen hosszú id?r?l lenne szó? kérdezte Sam. és Vincent ezen a magányon akart enyhíteni. minden még rosszabb lett.

Ezek itt t?zsdeügynököknek szóló megbízások. hogy nincs más válasz mint megtenni a kellemetlen lépést. Lord durván félbeszakította. Nézze csak meg ezeket alaposan. amik kikészítik. Tudom. hogy a Montayne is ilyen gyógyszer. én is átrágtam magam az egész aktahegyen bólintott Mace . hogy annak idején azt mondta Sam Hawthorne-nak: Ha eljön az id?. akinek lételeme mások megalázása. A két érintett gyógyszergyár neve Binvu cts és Minto Labs. hogy a vaktában leadott lövés telibe talált. én akkor is el fogom végezni azt.józannak tûnt. hogy ha gyakorolhat Mace fölött. hogy a vállalatunk ne keveredjen bel e az ügybe. hogy lesznek további kérdéseim. abban nem maga az engedélyeztetési kérelem játssza a legnagyobb szerepet. igazságtalan el?ítéletekhez vezetik és beárnyékolják az ítél?képességét. és már tudta. Személyes problémái vann ak. de elutasított tet. Hátrapillantott. Kinyitotta az aktatáskáját. hogy az ujjlenyomatai rajta vannak. Az arca hamuszürkévé vált. ahogy a férfi szája szögletében bugyborékol a n . Ja. Remeg? kézzel nyúlt hozzá. Lordnak az volt az érzése ott helyben infarktust kap. Ezt felejtse el! Több módja is van annak. biztosítottam magát arról. Látszott. és ha megé . De bizonyos szempontból van köze mondta Lord. Az a maga véleménye. Magát ezért. Igen. csekkek. és nincsenek mellékhatásai. mir?l beszélek? Lord bólintott. m aga aláztatott meg és verg?dik szenvedve. az eset bíróság elé került. Ugye tudja. Lord az iratokért nyúlt. végignézheti. Ehelyett azonban a hivatalnok letette a papírokat az asztalra. Lord a Mace asztalán hever? iratok tetejére tette a fénymásolatokat. hogy bizonyítékot hagyjon maga után. hogy be van-e zárva az ajtó. és ha ezeken kívül máskor is folyamodott ehhez az e szközhöz. Lordnak eszébe jutott. és kivett bel?le néhán t. hogy ne juttassuk-e el az igazságügy-miniszternek és talán a sajtón is.. és suttogva megkérdezte: Honnan szerezte ezeket? Ez nem fontos válaszolta gyorsan Lord. és Lord határozottan élvezte. Csak az a fontos. és kés?bb a kormány is vizsgálatot indított. Még id?ben eszébe jutott. A börtönt persze nem kerülheti el folytatta Lord . Ez esetben persze vizsgálat indul. hogy egy ellenfél. semmi szükség megkockáztatni. hogy a Staidpace késleltetése szükségtelen lt közölte Mace egykedvûen. Kutató tudósi hírnevemre mondom magának. miközben vékony hangon megkérdi: . csak maga meg én. és itt nincsenek tanúk. hogy belerokkan. hogy maga több mint tizenhatezer dollár illegális nyereséghez jutot bizalmas minisztériumi információk felhasználásával. Mikor a Staidpace engedélyezését késleltette. A szükségtelen késleltetés ellenére is világosan kiderült. és éles hangon megkérdezte: Mi az ördögr?l beszél itt nekem? Err?l válaszolta röviden Lord. Most már biztos volt benne. Lord viszolyogva nézte.. yes problémáknak egy része a vállalatunk tudomására jutott. Mindkét alkalommal alaposan körüljárták az elmentették a Montayne-t. Ez zsarolás vinnyogta Mace kétségbeesetten. lehet. Igen. amiért itt ülök. De hát ez hónapokba telhet! tiltakozott Lord. de további részl akarok tudni az esetr?l. hogy jó a er. Voltak más esetek is. majd én elvégzem a piszkos munkát . mert szerintem amit a Felding-Rothszal tesz. és magában akkor hozzátette: Még tán élvezni is most elérkezett a pillanat. Azért va köze. hogy a birtokunkb an vannak és mérlegeljük. Mace egyre kétségbeesettebb arckifejezéséb?l Lord kitalálta. Gyönyörûséggel töltötte el. Úgyhogy semmi érte megennie vagy elégetnie. nem pedig az enyém. és valószínûleg akkora pénzbí agára. és ezek csak a másolatok másolatai. hanem a maga lelkiállapota. és utána laponként végignézte az eléje tet somót. és az ajka görcsösen rángatózott. Az isten háta mögött lakó asszony. de az talán újdonság. akkor azokra az esetekre is fény derül. számlakivonatok és egyéb dokumentu b?l egyértelmûen kiderül. Mindenesetre ennek semmi köze a Montayne-hez. Lord tett még egy utolsó kísérletet. Mace felemelte a fejét. Már írtam Ausztráliába. hogy Mace azonnal felismerte a legfels? papírt az egyik t?zsdei tr anzakciós dokumentumot. h gy másnak is van bel?lük másolata. hogy küldjék el az információkat. hogy már látta ?ket. Még ha így lenne is. Mace megtört. ho at mondtam. összeszedte t és visszacsúsztatta az aktatáskájába.

hogy bízik a becsületszavamban. És ebben hogyan lehetek biztos? Úgy. Magánál sokkal kiválóbb e le a nagyesküt arra. zta. a Gyógyszergyártók Egyesületének e nöke mondott neki nemrégen Washingtonban. hogy a Montayne-nek nincs köze a történtekhez.. hogy figyelmeztetem válaszolta Lord higgadtan . Megtartotta a szavát.. Vincent Lord semmit nem kockáztatott. hogy ezze szerrel kapcsolatban nem tiszta minden. hogy másokról ilyeneket mondhasson. vad gyûlölet lángolt fel a szemében. Celiának eszébe jutott valami. Én és Ralph szinte semmiben nem értünk egyet. egy péntek délután Celia meglátogatta Dr.. Mindketten hallg attak. Lord nem válaszolt. A látogatás hirtelen elhatár tett. És mit ér a maga szava. szó nélkül sarkon fordult.. és két üres órája maradt a nap közepén. amit Lome Eagledon. hogy ellenfelek vagyunk. hogy Gideon Mace vadul ha jtotta ?ket. de nincs abb an a helyzetben. megkapják az engedélyt? Akkor az iratok. Két hétbe tellett. könnyed stílusú Eagledon korábban a ko mány ügyvédjeként dolgozott.. komolyan gondoltam. hogy egy napon ezt még nagyon megkeserüli. Eddig még kevés gyógyszeripari vezet?vel akart. De két hét múlva a minisztérium engedélyével meg lehetett kezdeni a szer recept re való felirását és árusítását Egyesült Államokszerte. amit ígértem nyújtotta át végül Lord a borítékot Mace-nek. személyesen utazott fel Washingtonba. sz tek kapcsolatot tartani a fogyasztói csoportokkal. Mint a legnagyobb gyógyszergyárakat képvisel? egyesületnek az elnöke mondta . Minden másolatot megsemmisített. amiknek az imént mutattam meg a fénymásolatát.. mert tudta. meghallgatjuk egymás álláspontját. Igaz. aztán Lordra emelte a tekintetét. 10 Novemberben. Ezért hív om meg évente kétszer ebédelni Ralph Nadert. a Montayne-nel kapcsolatos gyanú. A maga szóhasználatával élve ésszer Meg akarják kapni az engedélyt. Mace-nek. nem kerülnek az ig azságügy-miniszterhez és a sajtóhoz sem. akivel még soha n ozott. kinyitotta. Itt van... mocskos gazember?! Ne haragudjon. A hivatalnok átvette. Isten malmai úgy is lassan ?röltek. ami civilizált dolog. Visszakerülnének magához azzal a garanciával.. hogy átadja a kényes iratokat Dr..Mit akar t?lem? Tudja azt maga nagyon jól válaszolta Lord. Hallgasson ide könyörgött Mace már félig zokogva . Fröcsög? gyûlölettel sziszegte: Magának meg a cégének mától fogva a minisztériumban van egy halálos ellensége. suttogta a hivatalnok kétségbee setten. Nem szólt oda el?tte telefonon. Amikor viszont Maud St . hogy l obb tudomásunk szerint nincs róluk több másolat.. de beszélgetünk. amiket az iparágunknak meg kell hallgatnia. A Montayne-re. A Felding-Rothnál mindenki ünnepelt.. hogy Stavely úgysem akarna szóba álln i vele. tényleg lehet benne valami. de néha hasznos dolgokat mondanak. Lord megvonta a vállát. Celiának egyébként is Manhattanben akadt dolga. Figy tetem. hogy kielégíti végre a kíváncsiságát és megismerkedik egy ellenféllel. Maud Stavelyt a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet New York-i központjában. megvizsgálta a tartalmát. Mace megpróbálta összeszedni magát. az az ausztráliai eset. hogy a februári forgalomba hozatal sikerüln i fog. Err?l már beszéltünk szakította félbe Lord megvet?en. És ha. Mace irodájában némán néztek egymással farkasszemet. A zseniális. azt kellene. és kiment.

mit óhajt? Dr. vagy pedig az ócskapiacon vették fillérekért. és amiket a n?r?l hallott. Nincs sok n?i vezet? ebben a rothadt iparágban. Celia arra gondolt. napi nyolc órát küzd egy velejéig romlott és erkölcstelen iparág ell n persze a gyógyszeriparra gondolt . Celia megpillantott néhány e zomszédos szobákban. A csúf lépc aláról pergett a festék. és olyan az tán végképp nem. Igen. azért sem eb e velem. Thom önkéntes kopogott szorgos harkályként egy körülbelü mazó Underwood írógépen. gesztenyebarna hajú. aki úgy kiárusította volna a tisztességes n?iséget. mikor Celia taxija megállt egy sivár hatemeletes ház el?tt a Harminchetedik utcában. Az épület földszintjén gy vasedénybolt volt. Felállt és eltûnt egy másik ajtó mögött. Rendben. Ne haragudjon. ahova belépett. A benti apró szobában ?sz hajú n? trónolt a jobb id?ket látott fémasztal mögöt névkártya tanúsága szerint Mrs. bent. amit valaki a gyógyszergyárak romlott pénzéb?l fizetne neki. Honnan tudta? Már hallottam magáról. nyikorgó-recseg? lift kínlódott fel a látogatókkal a le emeletre. de mégsem faggatózott to b. Gyógyszeripari vezet? vagyok válaszolta Celia. Valamikor régen takaros padlósz?nyeg l ehetett a szobákban. De sajnos nem tudok magának segíteni.velyt akartam ugyanebb?l az okból meghívni te jóságos isten! Celia kíváncsiskodására Eagledon folytatta a történetet: Szóval Dr. a Stavely-féle csoport f?hadiszállásához. aki nem lehetett több negyvenegy-negyvenkét évesnél. hogy itt-ott el ?tûnt alatta a padlózat deszkája. pedig látszott. amit azóta is sajnálok. Szeretnék beszélni vele. egy nyitott ajtóval találta magát szemben. Kereszteljem át az államot mondjuk Meormiára. hogy n túl sok pénze az öltözködésre. A n? kifejezetten csinosan mutatott a borvörös gyapjúszoknyában és a rózsaszín blúzban. Ki maga? Ó. ez tényleg kínos ismerte el Celia. hogy így tettem? Mert ha nem tette volna. hanem még keményebben fürkészte Celiát. ent van Dr. A lépcs?házhoz hasonlóan itt is pergett a falakról a maradé esték. de feltétlenül találkoznunk kellett. akkor nem dolgozna a gyógyszerbiznisz értékesítési bugyráb n. Maud Stavely egy viharvert asztalnál ült. Ezenkívül pedig. Aztán másokhoz hasonlóan végigjártam a szamá . A Celiára szegez?d? átható kék szempár elárulta. A kis szoba. Miközben várakozott. Meglepetten nézte a vonzó külsejû. valaki sebesen gépelt. És ezzel a levéllel mi legyen? csattant fel a helyesíróbajnok. é ajtóhoz ment. Stavely? Igen. mint például az aggyatok ?! Talán keressen helyette rokon értelmû szót javasolta Celia. Az önkéntes íróasztalán postázásra váró prospektusok tor aznap beérkezett posta még felbontásra várt. O. A környezet alapján. A metsz?. mert az a betû még mûködik?! Igen. Hogyan írjam le azokat a szavakat. Úgyhogy nem találkoztam vele. Vigasztalanul esett az es?. hogy Stav most próbálja bemérni . csak egy egyszerû érdekl?d?. Eagledon elnevette magát. Látszott. Vegyészként kezdtem közölte Celia. türelmetlen han g egyben kulturáltan is csengett. Thomon látszott. Stavely közölte hogy tengernyi a dolga. a néni fennhangon kijelentette: Mindig mondom ezeknek. ha meg nem javíttatják ezt a ny omorult gépet. hogy Stavely a választ saját kérdésére. A kezében egy iratot tartott. Thorn. A n? nem válaszolt. Merthogy Georgiá kéne megcímeznem. nem messze a Seventh Avenue-tól. Bemehet. mint maga. az vagyok bólintott Celia meglepetten. A jelek szerint a szervezet nem dúskált a pénzb n. Celia valami köszönésfélét morgott. de mostanra ez a sz?nyeg annyira elvékonyodott. és nem fogja a drága idejét holmi zavaros agyú nagyip ri vezet?re pocsékolni ezzel persze rám célzott. Mikor Celia belépett. és egy apró. Honnan olyan biztos abban kérdezte Celia finoman . semmivel sem volt különb a többi helyiségnél. Megjelent Mrs. gondosan manikûrözött körmû. másvalak meg fontoskodó hangon telefonált. hogy ég a munka a kezük alatt. tette hozzá. amikben kett? is van. hogy a válasz korántsem elégítette ki. hogy itt hagyom ?ket. kis New England-i akcentussal. hogy az irodai berendezést vagy a helyiségek el?z? bérl?je hagy ta ott. aki úgy érezte. Celia egészen másnak képzelte el Sta velyt. Szerintem maga a Jordan. amelynek törött kirakatát ragasztószalaggal reparálták meg. Tessék. és felpillantott a látogatójára. hogy csak így rát em magára. Mrs. mert torkán akadna a falat. Mikor Celia megkönnyebbült sóhajjal kilépett a liftb?l. Az egyik ajtóra mutatott. v t asszonyt. Nem mûködik rajta a g .

gyógyszerfügg?ségben szenved? ember eket hagytak maguk után. mert sok a dolgom. hogy kissé különbözzön az eredetit?l és így szabadalmaztathassák. Na jó. gonosz módon tukmálják rá minden termékeiket. ezért dolgoznak. Nem értek egyet magával. hogy ezt a szervezetet megalapíthas am. Arra kaptam felhatalmazást. Mit akar tudni? Ez mintha egy lehelettel kevésbé hangzott volna ellenségesen. Arra gondoltam. Ugyanakkor sok olyan embert is vágott közbe Celia . aminek eredményeképpen boldog-boldogtalannak felírják a gyógyszereket. hasznos szer felfedezésére koncentrálták volna az energiájukat. Itt van például a Valium meg a hoz sonló szerek talán a világ legfölösebb mértékben használt. és fel nem adtam a magánpraxisomat. hogy nekik is meglegyen a saját Valiumuk valami más néven ahelyett hogy valami új.. e m jó ötlet. Ezzel szemben maguk beindítják a könyörtelen és mindent elsöpr? hirdetési kampá kat. de.. mert úgy érezte. Legalább kezdje el a történetet. Például azt szeretném tudni. ennél több durvaságr s szüksége. oda vezettek. hogy ezek a szerek szerencsétlen. és meghallgatha tnánk egymás érveit. Úgy látszik. de rögtön újból elkomorult. olyanoknak is. Maga nagyon er?s szavakat használ szólt közbe Celia. De néha ezek a mellékkutatások vezetnek új f . Celia habozott. Találkozni akartam magával. hogy léteznek ilyen nekem-is-van-már szerek szakította félbe Cel ia türelmetlenül . mint korábban. és indulni készült. és ma is ezzel foglalkozom. Ezzel sarkon fordult. hogy ezek a Valium-félék mindentudó csodaszerek. s?t talán még imádkoznak is a minél több receptért. De mivel a Valium nagy üzleti sikernek bizo yult. Ez a kisebbség makacskodott a másik . Senkinek nem volt szüksége arra a kis millió Valiumváltozatra. csak éppen sokkal tágabb értel . Még ha nem is értenénk egyet. Visszatérve a Valiumra. Hiszen én is egyike voltam az agymosott orvosoknak addig. akiknek tényleg szükségük vo szerre. A barátságos hangnem semmit nem használt. A maga cége meg a többi is cinikus. Tíz percet mondtam. vagy nincs rá pénzük. miért gyûlöli ennyire a gyógyszeripart? Maud Stavely halványan elmosolyodott. mintha a súly ut pná a fizetését. Én csak tudom. Mit akar itt? Celia megpróbálta mosollyal fogadni az ellenségességet. de a kíváncsisága mi magát. s?t éveket áldoztak a kutatásra drága tudományos id?t. a konkurens cégek hónapokat. Ez a maga üzletágának egy másfajta elvtelenség Hallgatom mondta Celia. hogy menjen-e.Ez engem egyáltalán nem érdekel. vagy kárt tesz a szervezetükben a szer e mindhárom egyszerre. A másik hidegen kérdezte: Ugyan mit? Hát talán némi megértést vonta meg a vállát Celia. hogy megtartsam az ember ek egészségét és életeket mentsek. Alapjában véve a gyógyszerek hasznosak. nem tudta. Igen. h ibilis pénzösszegeket csak azért. hogy beszélgethetnénk. és meggyógyultak. mint kéne. amivel maga fogl alkozik: az értékesítés. Ha már itt van. hogy orvosi képesítése van jegyezte meg Celia puhatolózásképpen. aminek eredményeként az agymosott sok azt hiszik. de hallgatom. amiket a magáéhoz hasonló cégek folytattak csillapíthatatlan ka iságból. nem tíz órát. üljön le. amely persze továbbra is szedhette volna a szereket. hogy megváltoztatták a molekulákat. és busás haszonnal árusítha Mindenki tudja. Tudom. akiknek nincs rá szükségük. hogy ötféle különböz? Valiumot lehet kapni. Tíz percet adok magának. vagy maradjon. Stavely egy székre mutatott. És maguk éppen ezt akarják. Nincs haszna annak és semmi el?ny nem származik a bból. Nem vitás.. Kicsit sok gyógyszert?! Mindenki kilószámra gyártja a recepteket. hogy tényleg ki t sok gyógyszert írnak fel az orvosok. A maga bizniszének a legerkölcstelenebb területe éppen az. ennek érdekében agyalják ki az eiket. de csak bizonyos embereknek és bizony os esetekben. amivel azt akarta érzékeltetni. belgyógyász vagyok. hogy többet nem óhajt önmagáról beszélni. legszükségtelenebbül felírt gyóg túlhajtott reklámhadjáratok. Más körülmények között Celia kikérte volna magának ezt a hangot. de csakis annyira. de e nélkül az agresszív reklámhadjárat nélkül. és talán több is. De így is jó. Stavely legyintett. amit az egymással v erseng? gyógyszergyárak dobtak piacra. míg rá nem nyílt a szemem a gyógyszerüzlet szörnyû mibenlétére. akik kétségbeesésükben öngyilkosságot. És eg is születtek az új Valiurnok úgy. mindketten profitálhatnánk a dologból..

A köz érdeke.. milliárdokat dobtak ki az abl kon. . hogy még mi sem tudunk mindegyikr?l. Maga tényleg hisz e bben a naiv érvelésben? Mert nemcsak a Valiumról van szó. és most meg is kaptam. az akut hiányhoz és feltehet?leg még több halálesethez vezetne. hogy még most sem volna penicillin a piacon! Jó. amit a Montayne-r?l állít! És különben is. de amit maga javasol. akik tönkretették a társadalombiztosítási rendszert. Stavely folytatta. Még ma is a olnak. hogy néhányszor el?fordult. Mert azt ugye nem akarhatja. és nemcsak ott. Stavely s ez szégyenletes példája annak. valljuk b . A mi szervezetünk sok ilyen esetr?l tud. egy kórházakban h nálatos intravénás folyadékkal. A hét végén készülnek döntést hétf? reggel jelentik be egy sajtóértekezleten. Véletlenül tudok az ügyr?l szólt közbe Celia . gépi meghibásodás helyét felfedezték és a zavart elhárították. hogy a gyógyszerkutatást ugyanazok a politikusok ell en?rizzék. Stavely feljegyzett valamit. Az információ törvényellenes visszatartása. hogyan akadékoskodik egy gyógyszergyár. gondolta Celia. Egy gyógy szergyárnak (nem a Felding-Rothnak) problémái támadtak az egyik termékével. de az ausztrál k ormány által indított vizsgálaton is felmentették a Montayne-t. Ismerjük az ausztráliai esetet szólt közbe fáradtan Celia. a szabadversenyes kapitalizmus sem tökéletes. Minden fontosabb új gyógyszert rögt lekoppintanak a konkurens cégek. amir?l Celia is tudott. ugyanakkor könyörtelenül el lyeszt?dnek az irattárak mélyén.hez. annál még mindig öss zehasonlíthatatlanul jobb és etikusabb.. betiltja a raktárakban álló készlet felhasználását. hogy csak a legminimálisabb figyelmeztetést kelljen a szerhez mellékelni. De vajon indulni fog-e valaha is bûnvádi eljárás ez ügyben? Addig nem. Jaj istenem! kapott a fejéhez hitetlenkedve Dr. Elmondta. Stavely élesen nézett rá. érveket kértem. hogy ezt a jóváhagyást azonnal visszavonják. míg a maguk fizetett emberei ott lobbiznak a Capito l Hillen. Jó.. Továbbiak nem kerülnek ki a gyárból. akkor a káros mellékhatások etlen szó sem esik az ezzel kapcsolatos jelentések kényelmesen. Ha zárolnák a gyógyszertárak r zleteket. és lefogadom. A maga drágalátos iparának a fejére kell koppintani bizonyos szabályozásokkal. arról nem beszélve. mert különben nem hajlandó tisztességes módon tájékoztatni a gyógyszerei veszélyeir?l. aztán tovább beszélgettek. amelyek vérmérgezés y több páciens halálát okozták. Most viszont én nem hiszem el. hogy valamennyit sikerült kiszûrni. Ilyen körülmények között biztos. Törvény írja el?. képtelenek egyensúlyban tartani a költségvetést. hogy a minisz térium úgy döntött. és még az anyjukat is eladnák néhány sz . Végül szóba került a Montayne A szervezetünk jelentette ki Stavely továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében.. Ez nem igaz! tiltakozott Celia. Ha pedig új szert dobnak piacra. miközben nem hajlandó zavonni egy veszélyes termékét . már megvan a minisztériumi e k. és ezt legtöbbször sikerül is elérniük. és közben az ígért tíz percb?l kerek egy óra lett. Hát ezért kellene a kormánynak ellen?riznie és irányítania a gyógyszerészeti kutatást. Dr. mintha nem is hallotta volna Celia közbevetését. hogy megakadályozza ennek az elégtelenül tesztelt gyógyszernek a piacra kerülését Celia megunta az egyoldalú szónoklatot. A dilemma a következ? volt: úgy tudták. Ma délel?tt hallottam. és ez éppen egy olyan eset. Na. hogy a hibás üvegek száma elenyész?. és nagy alószínûsége annak. Biztos ebben? Száz százalékig. hogy a gyanús eseteket jelent a minisztériumnak. hogy a segítségükkel maradnak fizet?képesek a nagy gyógyszergyárak re a társadalomnak mindenképpen szüksége van a fontos áttörések közötti holt id?szakokban. mint az eredeti probléma. Miért? Volt egy eset Ausztráliában. Az állitólag steril intravénás folyadékot tartalmazó üvegek n zárókupakokat találtak. lehet. Stavely többek között megemlített egy friss vitát. ahol intett megpróbált valami elfogadható megoldást találni. a költségeket viszont a cégeknek kellene állniuk. Az információ az érintett gyógyszergyár egyik vezet?jét?l szárma Celia megbízhatónak tartott. és felcsattant: Nevetséges. Stavely. néha közbeszúrt egy-két mondatot. Tovább hallgatta az a sszonyt. hogyan cáfol eg az orvosszakért?k a tárgyalóteremben elhangzott vádakat. hogy komolyan beszél kerekedett el Celia szem e. amiken keresztül baktériumok juthattak a szerbe. Hetek óta folyt a vita a gyártó. a minisztérium és a kórházak között. hogy valaki elhanyagolta a.

vagy a jelent?ségüket bagatellizálni. Akkor olvassa el! És ne merészeljen addig a Montayne-nel kapcsolatban nyilat kozni. A szûr?s szeme tt megint ott bujkált valami halvány mosoly. Nem hiszem. ahol az élet nagy rész e játszódik. hogy feketén-fehéren lássák a dolgokat. Elhatározta. h ogy nincs humorérzéke. logikus gondolkozású. mert mikor senki nem figyelt od a. fegyelm ezett és borotvaéles. Ralph Nadert meg a többieket . Jordan. Akkor nem volnának sikeres aktivisták. De mindent egybevetve Stavely meg a szervezete kemény ellenfelek.Nem értek egyet azokkal a szakért?kkel vét? közölte Stavely. és a sivár ház sivár irodáiból kiment a hasonlóképp sivár Délután. humánus vonatkozást. hogy Stavely mégiscsak megfogta valahogy: nevezetesen. arról nem beszélve. A te iparágadnak éppúgy szüksége van rájuk. aminthogy néha valóban azok. és Ce ia végs? soron egyetértett ezzel. hog ercre se tudjatok lazítani. Az is elég naiv és abszurd elképzelés Stavely részér?l. Stavely meg Wolfe téged és a kollégáidat birizgál szüntelenül. egyáltalán nem volt biztos abban. Orvosi végzettsége miatt alkalmas is arra . és teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sok pozitív. míg el nem olvasta. Azt kérdeztem. mint a tiéd. . hogy képtelenek megszabadulni ett?l a z antagonisztikus szemlélett?l és a szürke árnyalataiban gondolkozni. Az is világos. és én a l ezért hálás vagyok neki. Felpillantott. amiket ma délután ? mondott Stavelynek. Celia bólintott. Jó napot mondta Celia. Annak idején Sam Hawth orne hozta fel neki azokat az érveket. Nem ezt kérdeztem. Igazad van sóhajtott Celia. drágám. Jó napot. elgondolkozott Dr. Celia már találkozott ilyen e rekkel. Néha nehéz elviselni ezeket a b?sz aktivistákat Maud Stavelyt. mint ahogy an jén a General Motorsnak meg a többi autógyárnak szüksége volt Naderre. objektív beszélgetést folytatni. s?t talán briliáns esze van. Dr. Annyira hozzás oktak ahhoz. hogy a gyógyszeriparnak csak a negatív oldalait h angsúlyozza. amikor bejött hozzám. Ha még emlékszik rá. hogy olvasta-e a tárgyalás jegyz?könyvét. akkor fel kell tenned magadnak a kérdést: honnan tanul ták? A válasz pedig: az olyan cégekt?l. de ebben feltétlenül. miközben Celia Manhattanb?l Morristown felé hajtott. akiket n em szabad figyelmen kívül hagyni. és a férjének szokás szerint me t futotta egy-két bölcs megjegyzésre. és halálosan komolyan veszi saját magát. Eszébe jutott. Másfel?l viszont az asszony nagyon is jól informált. hogy értelme volna a további beszélgetésnek. Sidney Wolfe-ot . De szükség van rájuk. hogy jöv? héten pótolja ezt a mulasztását. És bár Celi a felhasználta ezeket az érveket. Stavely valóban elhivatott. hogy hozzászóljon a gyógyszerkérdéshez. Stavely már újból azt ratot olvasta. mindig is nehéz volt velük átgondolt. Olvasta a tárgyalás jeg Kimerít? jelentéseket olvastam az ügyr?l. én is ugyanezt mondtam. Stavely ott követi el a hibát. hogy nem olvasta a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai per jegyz?könyvét. amive az iparág a tudományt és az egészséget szolgálja. hogy helytállóak. Celia felsóhajtott. Nem ismerte be Celia. Stavely természetér?l. Egyes nézeteivel többé-kevés is egyetértett. de bizonyos fokig megszállott is. Egyszer valaki nemzeti kincs -nek nevezte az Egyesült Államok gyógyszeriparát. És még valami: mikor ?k könyörtelenek és eti nok. De bárcsak egy kicsit halkabban csörtetnének a kard al és józanabbul! Andrew megrázta a fejét. meg joga is van hozzá. Másban nem nagyon. milyen durván félre nformált a Montayne-nel kapcsolatban. Celiát zavarta. És igaza volt. Nader segített az autókat jobbá és biztonságosabbá tenni valamennyiünk számára. Este Celia elmesélte Andrew-nak a délutáni kalandját. s?t alkalmanként kifejezetten utálja ?ket az ember mon dta Andrew. akkor ezek a vállalatok is könyörtelenül és etikátlanul jártak el. aki fényt derített a s kre. és micsoda el?ítéletei vannak. hogy tizennégy évvel korábban ? maga is nagyon hasonlóan vélek dett a nekem-is-van-már gyógyszerekr?l meg a molekuláris rulettr?l . amit Celia beléptekor. hog kormánynak kellene ellen?riznie a gyógyszerkutatást.

hogy az értekezlet témája fontos. és tiltsák meg a felhasználását. A várt hatás nem maradt el. Celia. idegesség és reménykedés keveréke uralkodott. de Celia most az egész. aki kissé zavartan követte az eseményeket senkinek nem szólt az ügyben játszott szerepér?l. hogy kitette onnan a lábát.. Stavely ugyanis behívatta az egyik munkatársát. amit most fogok megírni. és nem sokkal kés?bb erre az eseményre hiv atkozva kezdtek újabb adománygyûjt? akcióba. Stavely az i ntravénás folyadék problémájáról kezdett beszélni. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szerv ezet helyteleníti az Élelmiszer. Ehelyett Stavely kijelentette. Ugyanekkor sajtó k ki. amik több emberéletet követeltek. Feltétlenül legyenek jelen tévétársaságok és hírügynökségek is. aminek eredményeként másnap délel? akor megkezd?dhetett a sajtókonferencia. Inkább utasította a Felding-Roth jogi osztályát. néhány perccel azután. ami oly hosszú ideje gátolta a to . amit az elkövetkezend? hónapokra szántak. ahogy a februári határid? egyre fenyeget?bb közelségbe került. és valóságos reklámposta-lavinát zúdítottak a nemzet orvosaira és gyógys ire.. és hogy a döntést hétf?n hozzák nyilvánosságra. . amit már eddig kiadt k és azért a még nagyobb összegért. Az érdekeltek egy magnókazettát is kaptak egyik oldalán Brahms gyönyörû Wiegenlied-je ?dala volt hallható.. Tovább osztogatta a gyors. a vérmérgezésekr?l. és repiajándékokat osztogattak nekik a golfjátékhoz szükséges apró kellékeket Montayn A vállalat minden szintjén. amir?l el?z? nap Celiával is eszmét baktériumokkal fert?zött üvegekr?l. Celiának aródzott felhívni ?t. aki bent volt nálam? Az igenl? válasz hallatán Stavely kiadta az utasítást a fiatalembernek: Sajtóértekezletet tartunk holnap délel?tt. amik a nagy-britanniai FeldingRoth kutatóintézetb?l érkeztek. 11 Celia legnagyobb meglepetésére a Felding-Roth központjában egyetlen példány sem kalló ott a Montaynenel kapcsolatos ausztráliai tárgyalás jegyz?könyvmásolatából.. célratör? utasításokat. vasárnapi lapok is f?helyen hozták a történteket. míg a másikon a Montayne klinikai hatásának leírása. és ezt azonnal kihasználta egy mesteri taktikus. cirkuszi hangulat. Alapos leckét kapott. hogy.Celia még jobban értékelte volna Andrew-nak ezt az utolsó megjegyzését. így hétf?n. arról. A jogi osztály mi nt megtett.. Farkasszemet nézve a riporterekkel és a rászegez?d? kamerákkal. hogy megtiltja a kórházaknak az intravénás. és megkérdezte t?le: Elment az a n?. Továbbá követeljük igen. Tudas sa mindenkivel. az izgalom. hogy kölcsönkérje. ha tanúja let volna annak a jelenetnek. Több jelentés is idézett bel?le. de az Egyesült Államok egész területén sem sikerült egyetlen árva példányt sem fe aniuk. Dr. Celia akit helyettese. valamint a potenciálisan halá anyag gyártójának passzivitását. Dr. mikor a minisztérium bejele döntését. hogy ennek az intravénás folyadéknak a te ? készletét zárolják. hogy a minisztérium már döntött a meglév? f betiltásáról. Addig is rengeteg egyéb munkája akadt. Még vérmesebb reményeket keltettek azok a hírek. Bár Maud Stavelynek nyilvánvalóan ott lapult egy példány az íróasztalfiókjában.. és azok küldjék el légipostával a másolatot. Valakinek ma éjszaka dolgoznia kell. Gondosan kidolgozott reklámok méregdrága négyoldalas színes betétek jelentek meg orvosi magazinokban. Mindezt kiegészít vállalat ügynökei ezrével hordták szét a Montayne-mintákat tartalmazó csomagocskákat az orvo k. a legtöbb riporter mell?zve a hír valódiságának ellen?rzését így kezdte a cikkét: rs válaszként Dr. csonkítatlan szövegre volt kí csi.és Gyógyszerügyi Minisztérium. Hangos diadalt aratott a szervezet. hogy Martin Peat-Smithnek és k utatócsoportjának sikerült áttörnie egy technikai korlátot. a másnapi. ahogy az egy új gyógyszer bevezetése el?tt lenni szoko tt. A legnagyobb tévéállomások esti híradásukban beszámoltak tókonferenciáról. Rájött. és a szöveget ynökség Stavelyr?l készített fotójával illusztrálták. hog atozzanak az ausztrál partnerirodájuknak. Bill Ingram segített felelt azért a sok millió dollárért. Minden jel arra mutatott. a lehet? legkorábbi id?pontban. a kórházakról és az betegekr?l. ami Maud Stavely szervezetének irodahelyiségeiben zajlott le pénteken. Maud Stavely és a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet követe elentette. El atta viszont azt a Celiától származó értesülését. követeljük! -. A Montayne piaci el?készít? kampánya ?rületes tempóban folyt. hogy ostoba ndiszkréciót követett el. élet-halálról van szó.

hogy az emberi emlékez?képességet javító szerhez még sok év mun . dühösen leparancsolta a pódiumról a cég New York-i értékesít renciáján több száz kolléga szeme láttára.et. és ekkor egy olyan váratlan esemény történt. Bár nyilvánvaló volt. Beszélgettem ugyanazokkal az igazgatótanácsi tagokkal. általánosságokban fogal ott . hogy éppen egy olyan akadályt sikerült legy?zniük. hogy magamhoz térjek? kérdezte Celia rekedt hangon. ne haragudjon rám! Tényleg jobban megadhattam volna a módját ennek a bejelentésnek. Sam elhallgatott. most. hogy ilyen hamar újból el?léptetjük magát. hiszen másfél évvel korábban az intézet további mûködtetését ja December közepén megérkezett Celia íróasztalára a kért ausztrál peranyag. Sam széles mozdulattal egy székre mutatott. amik kel továbbhaladhatnánk. úgy érezte. Sam Hawthorne meg az igazgatótanács néhány tagja magá getéseik során szóba hozták Xav ügyét. mintha nem is a saját hangját hallaná.. az asszony meg dezte: Leülhetek? Hát persze. az. de valószínûnek látszott.. s amelyeket egy-két nap múlva szándékoztak yilvánosságra hozni. Xav Rivkin. hogy. és akkor Sam megmentet . aminek eredményeként egyre re elenebbé vált. valamint azt is. és mivel még mindketten ácsorogtak. Az eredmények tükrében azonban Harlow és az agy öregedési folyamatának kutatása id?re megint haladékot kapott. és az újdonsült vezet? fullajtárai szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. A Felding-Rothnál el?ször titokban tartották az ajánlat tényét. Mindezekért elnyerte megérdemelt jutalmát: felajánlották nek Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesi állását. Január második hetében Sam magához kérette Celiát és tájékoztatta a Rivkinnel kapcsol elképzelésekr?l. Vaskos. maga lesz a vállalat ú kereskedelmi igazgatóhelyettese.. hogy egyszer valóban lesz ilyen szer. mikor a Montayne. Lehet. hogy Martinnak és munkatársainak sikerült megtisztítania egy peptidkeveréket. hog y Xavnek szándékában áll azt elfogadni. Nagy meglepetésre Cartert választották meg a következ? négy évre az Egyesült Államok ek. mint a villámcsapás. Samen látszott. igen valószínûvé vált. amir?l Dr Sastri tizennyolc hónappal korábban azt mondta Celiának: Nincsenek olyan módszerek. Talán majd tíz év múlva. töb oldalas kötet volt. hogy legalábbis ebben Sastri tévedett.. És ugye kapok egy percet. hogy id?hiány miatt kényt len volt félretenni. de ha Xav elbúcsúzott. és abban.. a Felding-Roth értékesítési és kereskedelmi ig azgatóhelyettese lett. Jaj istenem. Még január elején sem jutott hozzá. és a patkányokkal végzett labirintuskísérletek során kiderült. eszébe jutott az a tizenhét éve történt eset. mikor az akkori alelnö . bármennyire is szerette volna mihamarabb elolvasni.. Foglaljon helyet. hogy a jan 0-i elnöki beiktatás után nem sokkal Xav már búcsút is mondhat a Felding-Rothnak. Ám ekkorra már olyan nyomás nehezedett Celiára. Minden rendben. A harlow-i ügyvezet? igazgatótól. A kísérletek tovább folytak. Nigel Bentleyt?l kapott levélb?l kiderült.. sem a pénzt a választási kampány során. de ez úgy ért. Hogy egész ?szinte legyek mondta Sam . és kitiltotta a teremb?l. Valami baj van? Nem szívta meg az orrát Celia.. mert eg szolgáltak a haditengerészetnél. a már rég meghalt Irv Gregson. Celia ennek is örült. ezenkívül személyesen ismerte Cartert. hogy sajnálja a dolgot. nem sajnálta sem az id?t. és úgy látjuk. De mit is akart a Montayner?l mondani? Ám miközben beszélt. ahonnan hamarosan leköszönnek a republikánus politikusok. az elkötelezett demokrata és lelkes Carter-hív?. amelyekr?l Celia még nem tudott. A hír éppen id?ben érkezett. senki nem gondolt rá magamat is beleért e . Celiának kimondhatatlan örömet okozott. akikkel Xav ügyét is tárgyaltuk. A részletek nem voltak ismeretesek Martin jelentésében röviden. A fejében egy kergették a gondolatok. hogy ez az el?léptetés elég szerencsétlen id magának. és Ma rtinnak lett igaza. hogy csírájában fojtsa el néhány igazgatótanácsi tag leg ozását. Ugyan már mondta szelíden Celia. hogy megfel k után kutassanak azokra a kormányposztokra. A jelöltek egyike Xavier Rivkin. hogy maga nincs a tudatában. Szép csendbe n megállapodtak Rivkinnel a méltányos összegû korengedményes nyugdíjban. De néha olyan sok a dolgom. melyet a patkányok agyából nyertek. hogy ez a kev kerrel alkalmazható az öregebb állatok memóriájának javítására. hogy zárják be a harlow-i intézetet megint csak a magas költségekre és az eredményt hivatkozva. hogy kollégájuknak nincs oka vissza gy ilyen fényes ajánlatot. hogy valaha is átrághatja magát az anyagon. és úgy vélekedtek. Persze ebbe az állásfoglalásba belejátszott az a hátsó gondolat is ogy nem árthat a cégnek egy barát a washingtoni Kereskedelmi Minisztériumban.

az asszony f an megjegyezte: Hát ez is sûrû nap volt. aki. hiszen ez csodálatos újság! Sokkal fontosabb. Maga igazán megérdemli. a férje átölelt dta: Büszke vagyok rád! De hát mindig is az voltam. megint csak bebizonyosodott a kösd-a-sz ekered-valaki-más-csillagához elv létjogosultsága. A fenébe! Azért sem fogok sírn . hogy fontosak volnának. Winnie elpirult. A t gészségedre. Winnie csatlakozott Andrew is a feleségéhez. Egészségére. Ez már a múlté. hogy megint össze kéne jönnünk.Soir-bó\ való magyarázta Ingram. é jesen igazad volt. és kuncogva mondta: Épp most vettem észre. Winnie. hogy lám-lám. Hát. Ha akarsz . Végigsimítva szokás szerint rakoncátlankodó vörös tincsein zólt: Úgy gondoltam. látnia kell ezeket. és igyekezett a lehet? legnor málisabb hangnemben elköszönni Samt?l. Mrs. Celia hevesen magához ölelte. mert esetleg nem tesz jót a babának. Benne van a Montayne-dologban is.. csatlakozhatsz hozzánk. Legközelebb ak kor bontunk pezsg?t. minden így marad. Mikor este Celia beszámolt Andrew-nak a küszöbönálló el?léptetésér?l. egy tálcán poharakat egyensúlyozva . Mennyire tud franciául? . és milyen remekül bevált a terve! Bill Celiát kö és most már csak az a kérdés. Kivette a pe poharat Winnie kezéb?l. hogy csak most mondom: gratulálok! Ma reggeli közben elmondtam Liliannek i s az örömhírt. és ? pont úgy örül. akikr?l beszéltem. Bill Ingram vágta rá Celia habozás nélkül. Most egy id?re mell?zze az italt. mé a nászútjukon. Celia elvette a zsebkend?t. Andrew felemelte a magáét. Közben pedig arra gondolt. amir?l nagyon régen beszélt Andrew-nak. És egyetértek. látta. ha megérkezett a kis jövevény. A jóisten áldja meg! Winnie bele olt a pezsg?jébe. Mikor teletöltötték a poharakat. Akadtak pillanatok. ha végigvinné a dolgot anna ellenére. aztán bizonytalanul Andrew-ra nézett. Egy pár izsi barátom küldte. Sam. Jordan lelkesedett Winnie. Pontosan egy hét múlva csapta meg ?ket el?ször a rossz hír szele. Egyedül küzdötte fel magát. hogy úgy vagyok. mivel nyakig benne van a Montayne piaci el?készít? kampány n. legdrágább szerelmem! Mindarra. voltál és leszel. hogy Sam mosolyogva egy zsebkend?t nyújt felé.. ennyi sok id? után végre. Mikor felnézett. Köszönöm szépen. mikor nem voltál az. megtörölte a szemét. bár nem hiszem. Kés?bb. mint az enyém! Együtt örülünk magával. ami vagy. aki az évek múlásával nem vesztett kisfiús bájából. Winnie meg én most inni fogunk az egészségedre jelentette ki Andrew. De milyen örömteli! hangsúlyozta Andrew. és e rg pezsg?vel tért vissza..alelnökt?l meg a többiekt?l is mind . A Francé. Megihatom az egészet? Ugyan miért ne? kérdezte Celia csodálkozva. hogy közben jóval nagyobb felel?sség nehezedik majd a vállára. és tárgyilagos t mondta: Kérem. De mégiscsak eltörött a mécses. Nem lesz könnyû dol . Ugyanakkor folytatta Sam gondolkozzon el azon. Bill egy újságkivágást tartott a kezében. Aztán egy kurta Bocsáss meg kíséretében kiment a konyhába. Most g térjünk át a Montayne-re. Remélem.. hogy Billnek ki az utánfutója ? Vadul kavargó gondolatai ellenére er?t vett magán. üzeni. Andrew grimaszt vágott. Minden szempontból alkalmas. Celia Samet követte felfelé. Celia mondta Sam gyengéden. hogy ki legyen az utódja a gyógyszer-értékesítési igazgató székében. ami a Montayne ügyét illeti. Mögötte Winnie March ragyogott. én és a tanács azon tagjai. megjelent Celia irod ami elvben már az ? irodája volt. köszönje meg a nevemben Liliannek és magának is nagyon köszönöm. mint én. mikor Celia és Andrew a hálószobájukban lefekvéshez készül?dtek. ragudjon. és most Sam az. De miért is aradna így? Nagyot tévedett. És igaza van. mondta magának. Ne aggódjanak nyugtatta meg Celia. és kész ügyeket. Legtöbbször javította ki a felesége.. Nos kezdte az elnök . Bill Ingram. azt szeretnénk.

Megértem, ami le van írva. Ahogy Celia elkezdett olvasni, hirtelen jeges borzongásként futott végig rajta a balsejtelem, és úgy érezte, egy pillanatra elakadt a szívverése. Rövid hír volt. Nouzonville belga határ menti francia kisvárosban egy n? leánygyermeket szült, a ki most töltötte be az els? életévét. Az orvosok a napokban állapították meg, hogy a kislányn onti idegrendszeri zavara van, ami eleve kizárja a végtagok normális mozgását; a tesztek a zt is kimutatták, hogy a leánykának nem fejl?dik az agya. Az orvosok tanácstalanok, mert ez ellen semmiféle terápiát nem ismernek. A gyermek egyetlen szörnyû, könyörtelen szóval Az orvosok szerint élete végéig csak vegetálni fog. Az anya a terhessége alatt Montayne-t szedett. ? és a családtagjai a gyógyszert okolják a gyermek tragédiájáért. A hírben nem volt szó arról, hogy az orvosok mennyiben osztj t a nézetet. A Francé-Soir rejtélyes mondattal fejezi be a tudósítását: Un autre cas én Espagne, a paremment identique, a été signalé. Celia némán, mozdulatlanul állt, és azt mérlegelte, hogy mekkora a jelent?sége annak , amit olvasott. ...és egy látszólag ugyanilyen eset Spanyolországban. Mint mondtam buzgólkodott Bill Ingram , nem hiszem, hogy bármi okunk is voln a az aggodalomra. Végül is a France-Soir híres az agresszív és túlzó stílusáról. Ez nem ugyan t ha a Le Monde írta volna meg. Celia nem válaszolt. El?ször Ausztráliában. Most pedig Franciaországban és Spanyolor szágban. Ám a józan ész azt súgta, Billnek igaza van. Tényleg nincs ok az aggodalomra. Emléke ztette magát a Montayne-nel kapcsolatos mély meggy?z?désére, a rendkívül alapos francia kuta tásokra, a több országra kiterjed? hosszas tesztelésre, amik mind egy és ugyanazt a célt szo lgálták: biztosítékokat keresni és találni a Montayne abszolút biztonságosságára. Hát persze s ok az aggodalomra. És mégis... Elszántan odafordult Ingramhez: Bill, azt akarom, hogy a lehet? leggyorsabban derítsen ki mindent err?l a két esetr?l, és amint készen van, azonnal tegyen nekem jelentést. Az újságkivágást az íróas te, és azt mondta: Ezt pedig megtartom. Oké, ha óhajtja. Ingram az órájára pillantott. Felhívom a Gironde-Chimie-t. Még ncs túl kés?, és tudom is, hogy kit kell keresnem. De nem hiszem, hogy... Gyerünk fakadt ki Celia. Induljon már!

Bill egy órával kés?bb vidám hangulatban jelentkezett. Nincs semmi baj! harsogta. Hosszan elbeszélgettem azzal a barátommal a Giron de-Chimie-nél. Mindent tudott arról a két esetr?l, amit a France-Soir megírt; azt mondta , hogy alaposan kivizsgálták az ügyeket, és nincs ok a pánikra, s?t még a leghalványabb kétsé em. A cég küldött egy orvosi-tudományos csoportot Nouzonville-be, és utána ugyanezek az embe rek odarepültek a spanyolországi eset színhelyére. Részleteket is mondott? kérdezte Celia. Igen. Bill a jegyzeteibe pillantott. Véletlenül mindkét eset rendkívül hasonlít az ausztráliaira, amir?l aztán kiderült, hogy vaklárma. Emlékszik? Igen, Bill, jobban emlékszem, mint maga. Szóval mind a két n? a központi idegrendszeri zavarral született babák anyukái hesség alatt összevissza szedett más gyógyszereket is, és emellett jócskán alkoholizált. A fr ia gyermek családjában el?fordult már mongoloid elváltozás, Spanyolországban pedig a baba ap ja és nagyapja is epilepsziások. De ugye mindketten szedtek Montayne-t is? Igen, ez igaz. A francia ismer?söm Jacques Saint-Jean, a kémiai tudományok dok tora elmondta, hogy el?ször a Gironde-Chimie is szörnyen aggódott, úgy, ahogy maga. Rámuta tott, hogy az ? cégénél is ugyanannyi forog kockán, mint a Felding-Rothnál, s?t talán még töb s. Tovább! utasította Celia röviden a beosztottját. Szóval az ítélet a következ?: a Montayne-nek abszolúte semmi köze a csecsem?k szüle

rendellenességeihez. Ebben teljes mértékben egyetértettek a tudósok és orvosok, akik között a tak független konzultánsok is. Arra jutottak, hogy a többi gyógyszer, amit az anyák szedte k, bizonyos kombinációban veszélyes, és... El akarom olvasni a jelentéseket vágott közbe Celia. Mennyi id? alatt kaphatun k másolatokat? Mindkét jelentés itt van. Itt? Bill bólintott. Itt az épületben. Jacques Saint-Jeantól tudom, hogy Vincent Lordnál vannak. Pár he te küldték meg ?ket annak a Gironde-Chimie-elvnek a szellemében, hogy mindenkit minden r?l informálni kell. Akarja, hogy elkérjem Vincentt?l a... Nem szakította félbe Celia. Majd én érte megyek. Köszönöm, Bill, elmehet. Ne haragudjon Bill hangja aggodalmasnak tûnt. Igazán nem akarom megbántani, de nem hiszem, hogy túl nagy jelent?séget kellene tulajdonítania ennek a... Celia képtelen volt tovább úrrá lenni az egyre növekv? feszültségén, és elemi er?vel nt ki bel?le: Azt mondtam, elmehet! Miért akarja elolvasni ?ket? kérdezte Vincent Lord Celiától. Celia azért ment a kutatási igazgató irodájába, hogy azokat a bizonyos, Montayne-n el kapcsolatos jelentéseket elkérje. Mert fontosnak tartom, hogy az ilyesmit én magam is elolvassam, ahelyett h ogy csak másodkézb?l tájékozódnék róla. Ha a másodkézb?l alatt engem ért jegyezte meg Lord , nem gondolja, hogy a képz m alapján inkább én vagyok jogosult a megfelel? következtetések levonására egy ilyen anyagból int ahogy azt már meg is tettem? Akkor halljuk az ítéletét! Egyik esethez sincs köze a Montayne-nek. Minden ezt támasztja alá, márpedig ezek et a bizonyítékokat magas képzettségû, hozzáért? emberek vizsgálták, méghozzá alaposan. Továb amit egyébként most már a Gironde-Chimie is oszt , hogy az érintett családok ezzel a peresk edéssel egyszerûen csak pénzt akartak kicsikarni a gyártó cégt?l. Nem az els? eset és nem is z utolsó. Tud Sam ezekr?l az esetekr?l, a franciáról meg a spanyolról? érdekl?dött Celia. Lord megrázta a fejét. T?lem nem. Nem tartottam az ügyeket annyira fontosnak, hogy zavarjam Samet . Rendben bólintotta Celia. Err?l nem akarok magával vitatkozni. De akkor is s zeretném elolvasni azokat a jelentéseket. Lordnak az utóbbi id?ben tanúsított szívélyessége a beszélgetésük során szinte teljes . Most már ismét a régi, maró gúnnyal támadt Celiára. Ha úgy képzelné, hogy az ismeretei alapján meg tud ítélni tudományos kérdéseket, ha elmeztessem, hogy a gyatra kis kémiadiplomáját már nagyon régen szerezte, és amit esetleg tu dott, annak a legnagyobb részét már régen túlhaladta az id?. Bár Celiát meglepte, hogy a kutatási igazgató a jelek szerint semmi áron nem akarj a kiszolgáltatni neki a kért dokumentumokat, semmiképpen sem állt szándékában vitát nyitni a ytani tudásáról. Nem képzelek semmit, Vincent válaszolta nyugodtan. De a jóisten szerelmére! Meg aphatnám végre azokat a jelentéseket? Azon is meglep?dött, ami ezek után következett. Úgy gondolta, hogy a jelentések va lahol ott porosodnak a központi archívumban, és hogy Lord majd elküld értük valakit. Ehelyet t azonban a férfi savanyú ábrázattal el?vett egy kulcsot, kinyitotta az íróasztalának egyik l zárt fiókját és kivett egy dossziét. Kihúzott bel?le néhány lapot és átadta ?ket Celiának. Köszönöm vette át Celia a jelentéseket. ígérem, hogy visszakapja.

Bár este Celia holtfáradtan ért haza, kés? éjszakáig fennmaradt, és elolvasta a Giron e-Chimie jelentéseit meg az ausztrál jegyz?könyv oroszlánrészét is. Ez utóbbi aggasztotta leg nkább. Talált több olyan fontos pontot is a jegyz?könyvben, amit a rövidített, összefoglaló tozat, amelyet korábban olvasott, nem tartalmazott.

Abban az els? változatban az szerepelt, hogy az ausztrál n? gyenge jellemû, re ngeteg gyógyszert szed (a Montayne-en kívül), vedeli az italt és egyik cigarettáról gyújt a m kra. Mindez valóban igaz volt. Ami viszont nem volt benne abban az összefoglalóban, pedig ugyancsak igaznak bizonyult, az, hogy mindezek ellenére a beteg gyermek anyja intelligens, amit több tanú is egybehangzóan állított. Továbbá az asszony családjában soha nem fordult el? gyengeelm gy testi deformáció. A másik dolog, amir?l Celia csak most értesült: az asszony korábban már életet adott két egészséges gyermeknek. A rövidített változat azt állította, hogy az édesanya nem tudta, ki a beteg gyermek apja. Azt viszont tudta mint ez a teljes szövegb?l kiderült , hogy melyik négy férfi közül llett kikerülnie a kislány apjának. A férfiakat mind kikérdezte egy törvényszéki orvos. Egyet esetben sem fordult el? sem a férfiak, sem pedig családtagjaik körében szellemi vagy te sti betegség, ami esetleg örökletes lehet. A francia és spanyol eset leírásai, amiket Vincent Lordból taposott ki, nagyjából fe dték mindazt, amit Bill Ingram szóban mondott el neki. A jelentések részletessége is Lordn ak azt a véleményét támasztotta alá, hogy a Gironde-Chimie vizsgálatait hozzáért? emberek vég alaposan. És mégis... A három dokumentum összességében inkább növelte, mintsem mérsékelte Celia lmát. Mert azon nem lehetett vita, hogy minden spekuláció és szakvélemény ellenére három, a v különböz? pontján él? asszony deformált és szellemileg sérült gyermekeket szült és hogy a t t mindhárman szedtek Montayne-t. Mire befejezte az olvasást, már tudta, hogy mit fog tenni: Vincent Lord húzódozása ellenére tájékoztatni fogja Sam Hawthorne-t, mégpedig nem csak a tényekr?l, de arról is, ho gy egyre er?sebb balsejtelmei vannak a Montayne-nel kapcsolatban.

12

Másnap kés? délután történt. Celia már délel?tt átküldte Sam Hawthorne-nak a feljegyzését, méghozzá sürg?s jelzé okkal ezután Sam összehívott délután fél ötre egy vezet?i értekezletet. Ahogy Celia az elnöki iroda felé tartott, a folyosón már messzir?l hallotta a ny itott ajtón át az öblös hahotázást. Ezt a dolgok állásának ismeretében meglehet?s idegenkedés ta. Amint belépett a titkárságra, Sam két titkárn?je közül az egyik felnézett és elmosoly . Halló, Mrs. Jordan. Úgy hallom, az urak odabent ünnepelnek mondta neki Celia. Most véletlenül van is rá okuk. A titkárn? újból elmosolyodott, és a nyitott ajtó ett. Miért nem megy már be? Azt hiszem, Mr. Hawthorne személyesen akarja közölni magával a agy újságot. Bent vágni lehetett a szivarfüstöt. Minden fontos ember ott nyüzsgött az elnök körül: ncent Lord, Seth Feingold, Bill Ingram, több alelnök, többek között a veterán Glen Nicholson , aki a gyártásért felelt, Dr. Starbut, a gyógyszerbiztonsági osztály vezet?je és Julian Hamm nd, a sajtóügyek felel?se. Mindenkinek ott füstölgött a szájában egy rút barna szivar, még In n is, aki láthatóan kicsit bizonytalanul szívta; Celia még soha életében nem látta dohányozni Hé, emberek, megjött Celia! rikkantotta valaki. Sam, dobj neki is egy szivar t! Nem-nem! emelte fel Sam tiltakozóan a kezét. A hölgyek mást kapnak. Boldogság zó arccal az íróasztala mögül el?varázsolt egy gyönyörû csokibonbont és odaadta Celiának. Az unokám tiszteletére, aki nézett Sam az órájára e pillanatban lett húszperces Celia komor hangulata egy szempillantás alatt elpárolgott. Sam, ez csodálatos! Szívb?l gratulálok! Köszönöm, Celia. Tudom, hogy általában az apák szokták szivarral meg csokival ünnep a gyermekük érkeztét, de én megtöröm a hagyományt és egyben kiterjesztem a kollektív örömködé

apákra is.

És milyen jól teszed, édes öregem! lelkesedett az id?s Nicholson. A csokoládé telitalálat tette hozzá Celia. Ez a fajta a kedvencem. Közben ész , hogy a krétafehérre sápadt Bill Ingram diszkréten elnyomja a szivarját. Juliet jól van? ezte Celia Samt?l. Remekül válaszolta Sam boldogan. Pár perccel ezel?tt telefonált Lilian a kórház gy az édesanya és a három és fél kilós babája jól érzik magukat. Feltétlenül bemegyek Juliethez ígérte Celia. Lehet, hogy már holnap. Nagyszerû! Megmondom neki, mert közvetlenül az értekezletünk után rohanok a kórházb m soha nem tapasztalt eufórikus hangulatban volt. Miért nem halásztjuk el az értekezletet? kérdezte Dr. Starbut. Nem, intézzük csak el, amiért összegyûltünk. Aztán, a többiekre pillantva, hozzát hiszem, úgysem fog sokáig tartani. Biztos, hogy nem legyintett fölényesen Vincent Lord. Celiának megereszkedett a gyomra. Világosan érezte, hogy nagyon nagy baj lesz ebb?l, hogy a Montayne-ügyet ilyen ünnepi hangulatban képtelenség objektíven tárgyalni. Sam vezetésével átvonultak a szoba tárgyalórészébe, és helyet foglaltak az asztal kör elnökölt. Teketóriázás nélkül a tárgyra tért. Celia, a maga jelentésének fénymásolatát ma délel?tt elküldtem minden jelenlév?nek. Rivkin is kapott egy példányt; éppen egy kétnapos washingtoni útra indult volna, és felajánlo ta, hogy elhalasztja a mai értekezlet miatt, de azt mondtam neki, hogy erre semmi szükség. Sam végignézett az asztalnál ül?kön. Mindenki elolvasta, amit Celia írt? Bólogatás és ühümgetés volt a válasz. Akkor jó mondta Sam. Celia, aki nagy gonddal fogalmazta a jelentését, örült annak, hogy nemhiába dolgoz ott. Az anyagában utalt a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai perre, és felsorolta az okat a tényeket, amik nem szerepeltek a cégnél cirkuláló összefoglalóban, és amiket ? csipege t ki az eredeti szövegb?l. Megemlítette a közelmúltbeli francia és spanyol eseteket is, am ik miatt vádak érték a Montayne-t, és amely vádak nyilvánosságot kaptak a Francé-Soir-ban és n bizonnyal másutt is. Végül leírta, hogy a Gironde-Chimie hogyan érvel amellett, hogy a M ontaynenel kapcsolatos állítások alaptalanok és semmi ok az aggodalomra. Celia semmiféle következtetést nem vont le a jelentése végén, mert úgy gondolta, hogy el?bb hallania kell a többiek véleményét is. El?ször is hadd szögezzem le, Celia mondta Sam , száz százalékig helyeslem, hogy lhívta a figyelmünket ezekre a részletekre. Ez azért fontos, mert mások is hallhatnak ezek r?l a dolgokról, és nekünk kész válasszal kell várnunk ?ket természetesen az igaz és helyes zal , mikor a Montayne-t mához három hétre árusítani kezdik. Kérd?en nézett Celiára. Ugy m? Celiát váratlanul érte a kérdés, és kínjában szinte nem is tudta, mit válaszoljon: Hát igen, része ez is a dolognak... Sam bólintott, és siet?sen folytatta. Tisztázzunk még valamit. Vincent, miért nem szóltál nekem azokról a Gironde-Chimieelentésekr?l, amikre Celia utal? A kutatási igazgató arca megrándult. Azért, Sam, mert ha minden csip-csup üggyel hozzád futkosnék, akkor el?ször is nem látnám el a munkámat, nevezetesen, hogy szelektáljak a tudományos szempontból fontos dolgok , illetve a lényegtelen között, másodszor pedig ez esetben nem látszanál ki a mögül a papírhe amit csak hordanék eléd. A magyarázat láthatóan kielégítette Samet, mert így szólt: Halljuk a véleményedet azokról a jelentésekr?l. Mindkét jelentés megnyugtató jelentette ki Lord. Számomra tökéletesen kielégít? al bizonyítják, hogy a Gironde-Chimie végkövetkeztetése, tehát hogy a Montayne-nek semmi köze a rendellenességekhez, tudományos szempontból helytálló. És az ausztrál eset? Változtatnak valamit a korábbi konklúzión azok az új tények, a Celia felhívta a figyelmet? Celia csak hallgatta a párbeszédet és arra gondolt: ülünk itt, üldögélünk, és holmi esetekr?l meg konklúziókról fecsegünk, holott valójában még akkor is, ha semmi köze eh e-nek csecsem?kr?l van szó, akik egész életükben vegetálni fognak, soha nem fognak tudni jár ni vagy akár csak megmozdítani is a végtagjaikat, vagy gondolkozni az agyukkal. Valóban ennyire érzéketlenek volnánk, vagy csak félelemb?l nem használjuk az igazi, kegyetlen szav

mint Vincent. ahogy fogalmaztál. akinek a s zületését csokoládéval és szivarral ünnepeljük. hogy veszélyes szerrel jelenjen meg a piaco n.akat? Talán attól is meg vagyunk könnyebbülve. De ha már itt tartunk folytatta Lord . ?szintén irigyelte a férfit. Minden új szerrel kapcsolatban felmerül. hogy olyan mellékhatásai vann ak. Ígérem. Persze feltétlenül ki kell deríteni. egysze rûen nem volt már biztos semmiben. írtam egy kommentárt az ügyhöz tudományos pontból az ausztrál. és hogy a többi hatás ennyire valószínû és kézenfekv?. Lord megválaszolta Samnek ezt az újabb kérdését is. hogy a osodások nem a Montayne-re vezethet?k vissza. amik semlegesítik a jótékony hatását. hog y Lord képzettsége valóban jóval magasabb. hogy Lord meggy?z? erejû végkövetkeztetésre jutott. Milyen jó lenne ilyen egyértelmûnek látni a helyzetet és i yen magabiztosnak lenni. számtalan embert fosztanak meg a jótékony ha a gyógyító erejét?l. hogy nem lesz több tíz percnél. Lord úgy érvelt. a világon semmit sem változtatnak a dolgon. így a gyógyszerek és alkohol együttese járhatnak katasztrofális következményekk re gyakran adódnak tragikus példák.. ett?l a szert?l van-e vagy valami mástól. verg?dve kutatott az agyá egy szó.. másrészt pedig az olyan vállalatok védelmébe a miénk. higgadtan.. tudomán an meg kell vizsgálni. hogy az említett esetekben a lehet? legalaposabb vi zsgálatokat folytatták le. Ez szörnyû! sikoltotta magában Celia. és halálos bûn így félvállról venni. hogy a Montayne tökéletesen biztonságos szer és hogy az el?készületek teljes g?zzel f lyhatnak tovább. de lehetnek felel?tlenek is. egy mondat után. de tényleg ne legyen hosszabb. Különösen bizonyos vegyszerek ellen en keveréke. rendellenességgel született csecsem? családi hátterét megvilágítva rámutatott. lajdonképpen azt nem értem. aki egy bizonyos szert szedett. Lord ékesszólóan folytatta. gondolta Celia. Mikor Sam megszólalt. Lord habozott. így feltétlenül jogosultabb az ügy me nek ellenére ?. amely nem engedheti meg magának. Mert és ez nagyon fontos! a gyógyszerekkel kapcsolatos egyetlen panaszt vagy krit ikát sem szabad egy mozdulattal lesöpörni az asztalról. Véleményem szerint az embereket nem szabad megfosztani a Montayne gyógyh tásától. sok elképzelhet? ok közül egy is elég lehetett volna a terhesség normális folyamatának megsz kításához és ahhoz. és megállapította. hogy ez az egész ké be vágóan fontos. Nem hiszem. hogy számtalan forrása lehet a káro sodásnak. Meggy? ?désem. Nos. Sam az órájára pillantott. nyilvánvaló. Celia elismerte magában. ha egészséges gyermekek születnek . hitelesen bes zélt. A l hátrébb gurult az asztaltól. és arra a megállapításra jutottak. hogy a magzat károsodást szenvedjen. Végül van még valami. Vincent. Végül is joggal. A vádakat kivizsgálták. Oké. ezek után valamennyien jobban érezzük magunkat. hogy a többiek nevében is beszél: Köszönöm. hogy káros. hogy a vizsgált esetekben annyi ilyen lehet?ség adódott tulajdon n csoda lett volna. nélkülözve minden alapot. Lord a hisztéria és svindli szavakkal min?sítette eket. itt van viszont egy kéznyújtásnyira Sam unokája. aki tegnapig a Montayne egyik legelkötelezettebb támogatója volt. szem el?tt tartva. ogy egy károsodás. Nagy nehezen si eznie a száguldó gondolatait. ami olyasvalakinél lépett fel. mint az övé. hogy azok a babák messze földön vegetálnak. képzetlen embe rek szájából. . hogy ésszerûtlen és tudománytalan do a Montayne-t okolni. hogy egyáltalán mi értelme volt felhozni ?ket? Megkönnyebbült mormogás hallatszott az asztal körül. A három. és láthatóan lenyûgözte ?ket a sz . és kétségbeesetten. és enn ek következtében nem engedélyezik a használatát. és már egyáltalán nem titkolta az nérzéseit Celiával szemben. a francia meg a spanyol esethez. és igyekezett Vincent Lordra koncentrálni. Azonban minden feltevést alaposan. segítségül híva a sajtót is. meggy?z?en. Ezek a feltételezések lehetnek felel?sek és alapulh ak képzett szakemberek ?szinte aggodalmán. Az asztal körül ül?k figyelmesen hallgatták Lordot. ezzel mindenki egyetért. f?leg hogy a szert világszerte sikerrel használják. hogy szükség volna hivatalos határozatra. h ogy sietünk. amivel ráébresztheti ezt a sok üldögél?t arra. amit feltétlenül meg kel l említeni: amennyiben egy szert jogtalanul vádolnak bizonyos káros mellékhatásokkal. és soha nem kell ?ket látnunk. A kutatási igazgató szokás szerint tekintélyt kelt?en. elégedetten közölhetem. Tudom. Úgy vélem. Azok az új tények . Azt hiszem. hogy a gyógyszerre kenjék a gyermekek elváltozásait.. Milyen hosszú? kérdezte Sam. mindennél lényegesebb. egyrészt a köz érdekében.

Örülök. Celia a jegyzeteibe pillantott. azt hiszem. de. amir?l még nem tudunk. de sajnos még nem végeztünk. Csak azt tudom a helyszíni tudományos vizsgálat alapján egyértelmûen állítani. De mégis. de ha mégis lennének. Döbbent csend támadt.. Ugye. Van egy olyan érzésem vagy ha jobban tetszik. soha nem fogja tudni megmozdítani a végtagjait és soha nem fog normálisan gondolkozni. mi a javaslata fordult Celiáho Azt javaslom. hogy figyelt mondta Lord. mire akar kilyukadni? Arra válaszolta Celia .. rossz érzéssel ült le asztalhoz. Vegyes érzelmekkel. Halljuk. De végül is az ösztönei már máskor is jól mûk Tudta. akik esetleg szedik a g yszert és ezzel veszélyeztetik a magzatukat. hogy az a három bébi Ausz tráliában. és miért születtek deformáltnak. hogy senki nem tudja teljes bizonyossággal. hányszor mondjam még el?! Igaz.. Celia megfontoltan. Ha mások félnek kimondani a kegyetlen valóságot. hogy mindenki els? számú érdekének tekintsék a Montay e amerikai premierjének késleltetését a terhes asszonyok érdekének. Celia azt is bevallotta magának. Nyugi. mi károsította azokat a magzatokat. Van fogalma arról kérdezte Sam még mindig döbbenten . Mert számomra itt most az derült ki.. Miféle kétségei? kérdezte valaki. Vincent. más szavakkal. hogy nem a Montayne okozta. hogy okokból igazán nagy a választék. Most pedig. hogy nehéz lesz meggy?zni a többieket. melyik lehetett az? makacskodott Celia. hogy nem lesznek. hogy mindazok ellenére.. mit óhajt még? kérdezte Sam türelmetlenül. Hát. Ki tudná nálam jobban? Ki foglalk tt az elmúlt hónapokban többet a Montayne-nel.. Sam összeszorította az ajkát. hogy amikor az imént kifejtette az álláspontját. A Montayne-nel kapcsolatban. vagy nem lesznek újabb esetek.A férfiak mind bólogattak. akkor mi? Azt hiszem. nyugi! szólt közbe Sam élesen. Ezek szerint az a helyzet. a híres n?i ösztönr?l van szó gúnyolódott Lord. Ez id? alatt vagy lesznek. akik felel?sek a vállalat tetteiért. csak viccel? A lehet? legkomolyabban beszélek. Még mindig er?s kétségeim vannak. A szobában ül?k egyt?l egyig hitetlenkedve néztek rá. akkor végeztünk is. Mikor be lépett ebbe a szobába. A kutatási igazgató hirtelen a magasba emelte a kezét. Celia nem tör?dött a pimasz hangnemmel. amit Sam tört meg. gondolta Celia. akkor én magamra vállalom. Szeretnék kérdezni valamit Vincentt?l. hogy végignézzen az arcok on. akkor hozzájuthatunk olyan információkhoz. Most Celián volt a sor. Nos dörzsölte össze a kezét Sam . tagoltan beszélt. hogy biztosat végül is senki nem tud. Remélem. Celia egyenesen Sam szemébe nézett. még nem volt biztos magában. még min dig nem érzem meggy?zve magam. Lord dühösen kifakadt: Honnan tudjam?! Lehet. Celia szólt közbe Sam . Rá kell beszélni ?ket. Elnézést szólalt meg Celia . a cég. Na és? Van valami kifogása ellene? vágott vissza Celia. és amelyeknek birtokában nagyobb önbizalommal haladhatunk tovább a Montayne-nel. mint én? . de nem tudjuk. ha nagyon muszáj. els?sorban is Samet. Az isten szerelmére. és valamennyiük dekének. De meg ke ll ?ket gy?znie. maga azt állítja. Mennyi id?vel és pontosan milyen indokkal? Hat hónapos halasztást javasolok. hogy vala nem stimmel. Most már biztos volt a dolgában. hanem feltette a kérdést: Ha nem a Monta yne a deformációk oka. egy ösztön azt súgja nekem . hogy minden esetben más volt az. amik most nem állnak rendelkezésü e. amit Vincent elmondott. mindenekel?tt valóban az ösztöneire hallgatott. hogy az ok ne Montayne. hogy halasszuk el a Montayne premierjét mondta Celia. Ha nem tévedek. Minden tekintet feléje fordult. elég világosan megmondtam. És hogy vannak bizonyos kérdések. a Felding-Roth érdekének. am ikre tudnunk kellene a választ. hogy milyen következmények na a Montayne piacra dobásának késleltetése? Hát persze hogy van! válaszolta Celia élesen. valami olyasmi. ha ocsátanak. Tessék. Franciaországban és Spanyolországban vegetálónak született vagyis olyan embernek. mert Vincent Lord megnyugtatónak szánt szónok lata csak meger?sítette a kétségeit.

óriási er?feszítéssel leplezve a lelké hart . és beismertem. mindent mérlegeltem. Az új kinevezését még nem hagyták jó ha most azt fogja válaszolni. hogy nem a leveg?be beszélek. mire céloz ezzel az elnök. Szóval akárhogyan is fogalmazzuk. hogy a Celia által felvetett problémát mindenképpen meg kell o ldani. ha még egyszer átgon dolná. Lehetetlen megsaccolni a késleltetés tényleges költségét. nem mérlegelt minden szempontot. Persze ezt cs k akkor tudom a kollektív véleményünkként kijelenteni. s így válaszolt: Igen. Már senki sem sietett sehová. Feingold buzgón számolgatott és körmölt. Ez vol az els? támogató kijelentés még ha eléggé bátortalanul is hangzott . nekem legalábbis e pillanatban megvan a magamé. Egyvalamit azonban sikerült elérnie. Erre én is gondoltam ismerte be Sam. Ha most maga is így tenne. semmint kérdezte. Szembefordult az asszonnyal. Végül felnézett. Mi valamennyi en követtünk már el hasonló hibát. megkockáztatunk egy huszonnyolcmillió dolláros v eszteséget. Celia barátja volt. Sam odafordult Seth Feingoldhoz. ugyanakkor nyomatékosan kérem. ha pillantott végig az asztalnál ül? a hölgyet tekintik az els? számú tudományos szakért?nknek. hogy Bill er?sen vívódik magában egyrészt az iránta való lojalit zt a Montayne-nel kapcsolatos saját véleménye miatt. Viszont annál biztosabb lehet abban. Úgy lejáratnák a s zert. hogy ha követjük a javaslatát ami soványka érveken l . akkor nag . a kkor még nagyobb veszteségeink lehetnek. akkor a sajtó azonnal lecsap ránk. s a válságnak ugyanolyan gyorsan vége szakad. Sam elegáns megoldást ajánlott rá jellemz?t. egyikünk sem gondolna semmi rosszat. Becslése szerint mennyibe kerülne a Montayne késleltetése? Az id?s számvev? kínosan feszengett. Celia. valóban ilyenek a kilátások. Celiához fordult. Én az egyik hatást máris elárulhatom magának jelentette ki Hammond. Sam hozzátette: Magának személy szerint is sok a vesztenivalója. Viszont nem számoltam bele néhány általános t. Celia pontosan tudta. és vádló on folytatta: Gondolt egyáltalán arra. hogy elhamarkodottan ítélt. amit mond. Bill Ingram is s kínban volt. Hát igen. hogy Sam meg a többiek elfogadták. Bizonytalanul mozgott a tudományos kérdések területén. kérem. mert nem lesz semmi baj vágta rá rögtön Vincent Lord. és igyekezett kimaradni az ilyen vitákból. és Celia ezért hálás ett a gyártási f?nök felé.Senki válaszolta Sam. mintha végleg lemondanánk a szer forgalomba hozataláról. A hangja komoly volt. akiket el kell bocsátanunk. Szeretném. és így válaszolt: Durván harminckétmillió dollárt szántunk a Montayne-re. Az ajánlat rendkívül csábítóan hangzott. Néhányan kényszeredetten elnevették magukat. mint az imént. a sajtófelel? Ha elhalasztjuk a Montayne premierjét. Sam hitetlenkedve felhorkant. És ugye ezt nem bírnánk ki Sam inkább állította. amit a várhatóan kies? prof lent. bármennyi ideig is fog tartani. visszakoztam. úgyhogy körülbelül a negyede megmenthet? volna. Mi a válasza? Celia hallgatott. Erre szavamat adom. Egész éjjel és ma egész nap csak ezen tépel?dtem. Lehet. hogy tévedtem. elmozdulnak a holtpontról. mint amilyen g yorsan keletkezett. de Sam türelmetlenül leintett mindenkit . Én mindenesetre már jártam így. Ezért hihetetlen. amit a logika törvénye szerint válaszolnia kell. mindenkinek megvan a maga baja. A jelen körülmények között a késleltetés u rossz. micsoda felzúdulás lesz az eredménye az igazgatótanács és a részvényesek körében? És vég i lesz a dolgozóink egy részével. hogy soha nem hevernénk ki. de hi ggadtabb is. hogy ez milyen hatással lesz a tervezett értékesítési eredményre. Felesleges. Celia érezte. Minden a késleltetés id?tartamát attól. miel?tt így vagy úgy elköt elezi magát. és így munkanélkülivé válnak? Igen válaszolta Celia látszólag nyugodtan. Feingold szomorúan megrázta a fejét: Nem. Ezt tényleg meg kellene gondolni szólt közbe Glen Nicholson aggódó hangon. Csak egyetlen szót kell mondania. Még miel?tt válaszolhatott volna. hallgasson ide szólalt meg az elnök. Viszont ha valami baj történik a Montayne miatt figyelmeztette ?ket Celia . gondolta Celia. nem beszélve arról a sokkal húsbavágóbb veszteségr?l. Látszott. és kénytelen voltam er?t v keségemen. hogy változtassa meg az álláspontját. Még nem fogyott el az egész . és az ügy le volna zárva. aztán újból Feingoldhoz fordult. alaposan át akart mindent gondolni. A számvev? sajnálkozó pillantást vetett Celiára.

y valószínûséggel soha nem is lesz jóváhagyva. Sam meg a többiek Seth Feingoldra néztek. hányadán állunk. Eg natig gondolkozott. hogy nem ért hozzá. segélykér? tekintettel Celiára nézett. aztán halkan. egészen váratlanul rádöbbent. ki ért egyet ezzel. Az id?s férfi sajnálkozva megrázta a fejét. és mivel jól ismerlek. de határozottan azt válaszolta: Nagyon sajnálom. folytatta: Egyetlen szót sem szóltál még ma este. Hamarosan követte a példáját Dr. Nem akarom hallani. nem segített neki. hogy éjszaka odaha za át kell gondolnia a helyzetét. hogy valami baj van törte meg a vacsoránál Andrew a csöndet. Még is azt kell hogy javasoljam. és kiment. Maga ellen szavaztam. tompa hangon mondta: Nem tudom. ami elhangzik. Tartózkodh olna. Aki egyetért. Celia egyedül maradt. ígérem. Sa m felpattant. hogy ez el?tt a vita el?tt a lányomhoz és az unokámhoz indulta m a kórházba. mit is kéne most mondani. hogy elönti a harag. Mit fog most tenni? Mikor az asszony nem válaszolt. kedvesem. kezdte. itt maradhat a cégnél? Már ebben sem volt biztos. hogy sokat veszíthetek. hát akkor bármikor zen állok. Nem érdekes. Természetesen amellett vagyok. Abban viszont biztos volt. Akkor miért szavazott egyáltalán? nézett rá ellenségesen az asszony.. Mindenki tudja. recsegve-r ed?lt. Ingram folytatta: Mert most. Ami nem hagy kétséget afel?l. 13 Tudom. hogy mindaz. Tudni akarom. tegye fel a kezét. hogy mindenki tudja a Montayne-nel kapcsolatos álláspontját. hogy kifejezte a tiltakozását. Starbut . . Egy pillanat múlva Bill kez e is a magasba emelkedett. letet te a ceruzáját és bizonytalanul felemelte a kezét. A többiek is egyenként felállt és eltûntek. halasszuk el a Montayne premierjét. kérlek. Hirtelen. hogy nincs szüksé formális szavazásra. Tényleg sok veszítenivalója van. hogy mindaz. Celia t udta. Legalább tudjuk. akir?l tüntet?leg nem vett tudomást. Nicholson volt a következ?. hogy szükséged van rám. hogy mondanod kell valamit. Hammond meg a két alelnök. De ha úgy érzed. újból el?vette a ceruzáját és készenl ezte. Rendben jelentette ki a férfi feszülten.. kivéve Celiát. ha megmondja.. Celia szólalt meg Seth Feingold. A hangján azonban már nem érz?dött az a fékezhetetlen ör korábban. Sam. a jöv?je . Muszáj megkérdeznem valamit makacskodott Bill. Ez kilenc. Kínos csend támadt. Bill Ingram nem tudta. Én már kifejtettem az álláspontomat mondta Sam. De hát tudja.. Ám a n elfordította a fejét. A számvev? sóhajtott egy nagyot.. mintha senki nem tudta volna. hog vállalatunk folytatja a Montayne piacra dobásának el?készületeit. Tudom. Elhallgatott. aki a jelek szerint legy?zte a kétségeit. Seth. Most tényleg megyek. Bill Ingram odalépett hozzá. Nagyon sajnálom. a tekintélye. És szerinte alami nagyon nagy baj. Még egy pillanatig gondolkozott. Celia leintette. Samnek igaza volt. Tévedtem. Kimondta. egy ellenében állapította meg Sam. és látszott. a hírneve. Celia ülve maradt. de mindent mérlegeltem. jegyzetelj! A számvev? továbbra is szomorú arckifejezéssel. aztán folytatta: Azt mondtam az értekezletünk elején. nem értek én ezekhez a tudományos dolgokhoz. hogy nem gyöt b. hogyan van. irányíthatja ilyen körülmén között az értékesítést? Celia határozatlan. Fogalmam sincsen. dokumentálva leg yen. Vincent Lordnak egyb?l fellendült a keze. y terv szerint folytassuk a Montayne piacra dobásának el?készületeit. Sam odabólintott mindenkinek.. Azt akarom. és ki nem. Samnek elkomorult az arca. mos t. de. hogy nincs visszaút. amit az eltelt b? másfél évtized alatt felépített a vállalatnál a pozíciója. mit tegyen. egyedül kell döntenie. Egyáltalán. de mivel Celia nem válaszolt.

Celia letette a kést meg a villát az étel mellé, amihez alig nyúlt, és könnyben úszó el Andrew-ra nézett. Jaj, drágám! Nem is tudod, milyen nagy szükségem van rád! Andrew gyengéden megfogta a kezét, és azt mondta: Csak nyugodtan. El?ször fejezd be a vacsorádat. Nem tudok enni. Röviddel ezután, a nappaliban ülve és brandyt kortyolgatva, amit Andrew töltött neki , Celia szépen sorban elmondta, mi minden történt az elmúlt két napban, és hogyan tet?ztek a z események azzal, hogy nem tudta meggy?zni Samet meg a többieket a Montayne késleltetésén ek szükségességér?l. Andrew figyelmesen hallgatta, és néha közbeszúrt egy-egy kérdést. A végén így szólt: Nem tehettél mást. Tényleg nem volt más választásom bólintott Celia. Most viszont el kell döntenem yan tovább? Muszáj err?l most döntened? Miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Együtt elutaz hatnánk valahová. Andrew egészen tûzbe jött. El a stresszt?l, hogy mindent nyugodtan végi ndolhass, és hogy mikor visszajövünk, tenni tudd azt, amit jónak látsz. A felesége hálásan elmosolyodott. Bárcsak annyi ideig halogathatnám. De nem lehet. Andrew felállt, odament Celiához és megcsókolta. Tudod, hogy rám mindig számíthatsz. És egyvalamit jól jegyezz meg: mindig is büszke voltam rád, és az is maradok, bárhogyan is döntesz. Celia szeretettel nézett a férjére, és arra gondolt: száz férfi közül kilencvenkilenc st emlékeztette volna ?t a San Franciscó-i hotelban lezajlott vitájukra, mikor Andrew mindenáron kitartott a Montayne-nel kapcsolatos kétségei, illetve amellett, hogy terhe s asszonyok semmiféle gyógyszert ne szedjenek. Celia akkor azt mondta most, ahogy vi sszagondol, eléggé rosszindulatúan , hogy a szakmai érvelése elfogult és ódivatú. Most Celián volt a kételkedés sora, de Andrew nagyvonalúbb annál, semmint hogy azt mondja: Ugye megmondtam! Celia azon tûn?dött, hogy Andrew a maga végtelenül tisztességes erkölcsével hogyan dö ne most a helyében. Ám a választ tudta anélkül is, hogy feltette volna a kérdést a férjének. jutott még valami, sok-sok évvel azel?ttr?l. Úgy látom, Celia, hogy van valami különleges adottsága, amivel ösztönösen ráérez a h oldásra... Használja ki ezt az adottságát... Ha hatalom kerül a kezébe, legyen er?s és vigye eresztül az akaratát... Hagyja csak, hadd ugassanak a kutyák, és vigye tovább a karavánt... Megindultan gondolt Eli Camperdownra. Mert a Felding-Roth rég elhalt elnöke nyögte ezeket a szavakat a halálos ágyán a Mount Kemble Lake-i otthonában. Kérsz még brandyt? kérdezte Andrew. Köszönöm, nem. Kiitta, ami még a poharában volt, aztán pedig Andrew szemébe nézett, és elszántan kij lentette: Nem vehetek részt a Montayne piaci el?készítésében. Lemondok.

A huszonnégy év alatt, amit a Felding-Rothnál töltött, ez okozta neki a legnagyobb fájdalmat. Kézzel írta meg a rövid, Samnek szóló levelet.

A legnagyobb sajnálattal ezennel lemondok a Felding-Roth gyógyszer-értékesítési igaz gatói posztjáról. A vállalat és a magam között fennálló hivatalos viszonyt lezártnak tekintem. Az indokaimat ismeri. Szükségtelen elismételnem ?ket. A vállalatnál töltött évek örömöt szereztek és megtiszteltetést jelentettek. Kitüntet m a maga támogatását és barátságát, amiért hálás voltam és az is maradok. Nincs bennem keserû g-Roth Pharmaceuticalsnek és dolgozóinak további sikereket kívánok.

Celia elküldte a levelet az elnöki titkárságra és egy óra múlva ? maga is bekopogtato t Samhez. Azonnal fogadta az elnök. Celia mögött diszkréten becsukódott az ajtó. Sam felnézett egy iratból, amit éppen olvasott. Zord arckifejezéssel, hideg hang on szólt Celiához:

Beszélni akart velem. Miért? Régóta vagyok a cégnél és többnyire magának dolgoztam válaszolt bizonytalanul az . Úgy éreztem, nem hagyhatok itt csak úgy csapot-papot... Sam vad haraggal közbevágott, igen durván, Celia ilyet még soha nem tapasztalt t ?le. Pedig pontosan ezt csinálja! Egyszerûen faképnél hagy bennünket a barátait, a kol a munkatársait, akik bíztak magában. A lehet? legrosszabbkor, figyelmen kívül hagyva mind en lojalitást, egy fontos kereskedelmi id?szak kell?s közepén, akkor, amikor a vállalatn ak a lehet? legnagyobb szüksége volna magára! A távozásomnak semmi köze a lojalitáshoz vagy a barátsághoz! védekezett Celia. Hát ez az egy biztos! Mivel nem kínálták hellyel, Celia állva maradt. Sam fogta könyörg?re a dolgot , kérem, értsen meg! Nem tudok, egyszerûen képtele yok részt venni a Montayne piacra dobásában. Ez lelkiismereti kérdéssé vált nálam. Maga ezt lelkiismereti kérdésnek nevezi vágott vissza Sam. Én viszont egészen m . Minek? kérdezte az asszony. El?ször is n?i hisztériának. Másodszor: hamis, tudatlan önelégültségnek. Nem lett ú gy maga akarta, és most fogja magát, lelép. Sam tajtékozva folytatta: Maga sem jobb, min t azok a némberek, akik plakátokat hurcolnak az utcán meg kerítéshez láncolják magukat. Az az igazság, hogy magát megbolondította, bepalizta az a hülye kurva, Stavely! A férfi az asztalán kinyitva hever? New York Times-ra mutatott, ahol az egyi k hírben Dr. Maud Stavely nyilatkozatát idézik, aki szintén értesült a francia meg spanyol e setekr?l, és most ezekre hivatkozva igyekezett a Montayne késleltetését célzó kampányának új tet adni. Celia már olvasta a lapot. Nem igaz, amit mond, Sam jelentette ki Celia , és nem lettem bepalizva. Úgy dö tött, hogy a kicsinyes antifeminista megjegyzésekre nem reagál. De Sam, mintha nem is hallotta volna, amit Celia mondott, tovább acsarkodo tt: Most majd biztos megy és beáll Stavely bandájába. Nem válaszolta Celia. Nem állok be sehová, nem találkozom senkivel és semmiféle atkozatot nem adok azzal kapcsolatban, hogy miért léptem ki. Igyekezett minél józanabb h angon hozzátenni: Végül is tegnap elismertem, els?sorban az ösztöneim súgják, hogy baj lesz Még soha nem látta Samet ilyen sötét hangulatban. Ennek ellenére úgy érezte, még egys , legutoljára meg kell próbálnia jobb belátásra bírni. Szeretném emlékeztetni valamire így Celia , amit egyszer mondott nekem. Londonbó telefonáltam magának, miután megszereztük Martin Peat-Smitht. Ma délel?tt, ezen a találkozón gondolkodva, Celiának eszébe jutottak Sam szavai, a mikor neki sikerült Martint a Felding-Roth kapuján becsalogatni, miután Sam kudarcot v allott. Miel?tt a dolog megtörtént volna, Sam figyelmeztette, nehogy beszéljen a pénzr?l , de Celia nem vett tudomást a figyelmeztetésr?l, és végül is a pénz volt az, ami Martin szám eldöntötte a kérdést. Mikor Sam megtudta a hírt, Boontonból ezt a kijelentést tette a telefo ba: Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben, fel zom, hogy emlékeztessen engem erre az esetre, és arra, hogy maga látta helyesen a dolg ot, én pedig helytelenül. Celia most emlékeztette rá, de mintha egy jéghegyet szólított volna meg. Még ha igaz is ez csattant fel az elnök , s maga azt állítja, hogy igaz, én nem szem, ez az egész csak azt bizonyítja, hogy a maga ítél?képessége id?közben összeomlott. Celiát hirtelen nagy szomorúság töltötte el, s csak nehezen bírta kinyögni: Viszont , Sam. A férfi nem szólt semmit.

Otthon átgondolva a történteket, Celia utólag meglep?en egyszerûnek találta távozását lding-Rothtól. Nem tett mást, mint hogy megtisztította az asztalát a személyes tárgyaitól, el súzott a titkárától meg néhány más embert?l az irodában volt, akinek könny csillogott a sze tán elhajtott. Arra gondolt, hogy hirtelen távozása bizonyos szempontból meggondolatlanság volt , másfel?l viszont elkerülhetetlen. Mivel az elmúlt hetekben csaknem kizárólag a Montaynenel foglalkozott, és mivel ezt nem tudta volna nyugodt lelkiismerettel folytatni,

semmi értelme nem lett volna maradni. Azonkívül nem voltak félbemaradt, elintézetlen dolgo k, mindent rendben hagyott maga után; így Bill Ingram aki egyébként is átvett volna t?le m indent néhány hét múlva máris továbbviheti az ügyeket. Mindez eszébe juttatta, hogy most már soha nem lesz alelnök ami azért elég nagy cs alódás, ha figyelembe veszi, hogy karnyújtásnyira volt a céltól. De aztán azzal vigasztalta m gát, hogy majd túléli ezt a csalódást. Andrew kétszer is felhívta Celiát, el?ször az irodában, másodszor pedig otthon. Miko r megtudta, hogy Celia többé nem megy be dolgozni, kijelentette, hogy ma korán ér haza, és meg is érkezett, mire Celia el?készítette az ötórai teát. Ez újdonság volt Celiának. Arra go , hogy a jöv?ben ez bizony gyakrabban fog el?fordulni. Szenvedélyesen átölelték egymást. Nem sokkal kés?bb, a tea kortyolgatása közben, Andr gyengéden így szólt Celiához: Itt az ideje, hogy döntéspihen?re vonulj, úgyhogy most én hoztam néhány döntést ket el kapcsolatban. Az egyik az, hogy élni fogunk egy kicsit. El?vett a táskájából egy nagy b orítékot. Hazafelé bementem egy utazási irodába, ez egy másik döntésemmel függ össze. Eluta Hová? Mindenhová. Világ körüli útra. Celia ujjongva felemelte a kezét. Jaj, Andrew, de csodálatos vagy! Már az vigasz, ha csak veled vagyok. Reméljük, ugyanez marad a véleményed, miután hat hónapot együtt töltöttél velem haj és szállodaszobákban. A borítékból el?húzott egy csomó prospektust. Arra gondoltam, hogy Európában nézünk körül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, meg mindenütt, a l minket , aztán hajóra szállunk a Földközi-tengeren... Az elmúlt napokban állandósult depressziója ellenére Celia hirtelen felvidult. Gya kran beszéltek egy világ körüli útról, de mindig csak bizonytalanul, mindig jöv? id?ben. Tény , miért ne most? Adódhat-e valaha ennél jobb alkalom? Andrew egy kisfiú lelkesedésével sz?tte tovább az útitervet. Elmegyünk Egyiptomba és Izraelbe, aztán megállunk az Egyesült Arab Emírségekben... sze India sem maradhat ki... Japánt sem lehet kihagyni, és Szingapúrt sem... tovább kell utaznunk Ausztráliába és Új-Zélandba is... Micsoda remek ötlet! lelkesedett Celia. El?tte viszont kerítenem kell magam helyett valakit, aki ellátja a betegeime t, míg távol vagyok magyarázta Andrew. Ez körülbelül egy hónapba fog telni, úgyhogy márci ulhatunk. Mindketten tudták, hogy a gyerekekkel sem lesz semmi gond, mert Lisa és Br uce nyári munkát vállaltak, messze a szül?i háztól. Folytatták a beszélgetést, és bár Celia érezte, hogy a mai nap fájdalma elkerülhetetl vissza fog térni, és tán soha nem fog végérvényesen eltûnni, nyilvánvaló volt, hogy Andrew bá egítségével egyel?re sikerült megszabadulnia t?le. Andrew még aznap este feltette neki a kérdést: Tudom, hogy még korai, de gondolkoztál azon, hogy mit fogsz ezután csinálni? Azt nem bírnám elnézni, hogy itthon ülj. Nem válaszolta Celia , azt én sem akarom. De egyel?re fogalmam sincsen. Id?re van szükségem, hogy végiggondoljam és te adsz nekem rá id?t, drágám. Ezen az éjszakán nem szenvedéllyel, hanem édes gyengédséggel szeretkeztek, amiben Ce lia békére lelt.

Az elkövetkez? hetekben Celia tartotta a szavát, és nem tett közzé nyilatkozatot a rról, hogy miért vált meg a Felding-Rothtól. Csöppet sem volt meglep?, hogy a lemondásának hí futótûzként terjedt a szakmában, és tudósított róla a szaksajtó is. Folytak a találgatások, d em tudott semmi biztosat. A Wall Street Journal, a Business Week és a New York Tim es is interjút kért Celiától, de ? udvariasan visszautasított mindenkit. Ugyanígy tett a kérd z?sköd? barátokkal is. Csak Lisa és Bruce tudhatta meg anyjuk lemondásának okát, de ?k is csak azért, mer t Andrew ragaszkodott hozzá. Tartozol nekik ezzel jelentette ki Andrew. A gyerekek éppúgy csodálnak téged, m nt én. Joguk van tudni, hogy miért nézhetnek fel rád továbbra is. Nem szabad hagyni, hogy ?k is találgatni kezdjenek. Ez ügyben viszont Celiának fel kellett kerekednie, el?ször Stanfordba Lisához, a

ztán pedig Pottstownba Bruce-hoz, aki a középiskola harmadik osztályát járta a Hill Schoolba n. Celiának jót tett a kiruccanás. A napjai már korántsem teltek olyan aktívan, és nem voltak olyan zsúfoltak, mint korábban. Id?milliomos lett, egyel?re nemigen tudott mit kezde ni magával. Lisa együttérz?en, ugyanakkor praktikusan reagált a hallottakra. Majd találsz magadnak valami más munkát, mami, ami legalább ennyire fontos lesz. De most tényleg az a lehet? legjobb, ha apuval elmentek egy világ körüli útra. Mégis, Bruce volt az, aki korát meghazudtoló érzékenységgel, a legbölcsebben summázta helyzetet. Csak az számít, mama, hogy jól érezd magad... ha továbbra is úgy véled, hogy helyes cselekedtél, akkor így a legjobb. Miután beszélt a gyerekekkel, Celia változatlanul jól érezte magát , és március elej latban repült New Yorkból Párizsba Andrew-val, hogy megkezdjék a nagy odisszeájukat. 14

Martin Peat-Smith már régen lefeküdt aludni harlow-i házában, de nem jött álom a szem . Szombat volt, pár perccel éjfél el?tt, egy izgalmas, eseménydús hét végén. Végül úgy határozott, hogy ami nem megy, azt nem er?lteti, majd elalszik valahog y. Lazán, éberen hevert az ágyában és szabad folyást engedett a gondolatainak. Arra gondolt, hogy a tudomány néha olyan, mint egy szeszélyes n?személy, aki min daddig húzódozik az udvarlójától, míg az el nem dönti magában, hogy feladja a próbálkozást. É nden bevezetés nélkül, puszta szeszélyb?l a n? kitárja a karját, ledobja a ruháját és felkíná férfinak testestül-lelkestül. Ha továbbvisszük a hasonlatot, töprengett Martin, el lehet mondani, hogy néha egés z sor orgazmusra kerül sor, amint az addig ismeretlen, csak megálmodott valóságnak egyre több részlete válik ismertté. Mi az ördögöt fantáziátok én itt állandóan a szexr?l? kérdezte magától. Rögtön vála jól tudod te, hogy miért! Yvonne miatt. Ahányszor a közelében vagy, rögtön csak egyvalamire t dsz gondolni, ami lehet, hogy biológiai jellegû, de az egyszer biztos, hogy semmi köze a tudományhoz! És miért nem kezdeményezel akkor? Tényleg, miért nem? Erre a kérdésre még visszatérünk. Martin ezzel átirányította a gondolatait a tudományos munkájára, és arra a valóban sz iós haladásra, ami... mikor is kezd?dött? Hát, az a lélegzetelállító áttörés alig egy éve volt. Martin visszagondolt arra, ami akkor történt. Meg ami el?tte.

...Celia Jordan két éve, 1975-ben látogatott Harlowba. Martin emlékezett, ahogy megmutatta neki a kromatogramok filmjeit, és közben magyarázott: .. .ahol sávok jelennek meg, ott van egy peptid... az a két vastag sötét vonal... legalább kilenc peptid... Ám a megoldhatatlannak látszó problémát az jelentette, hogy a fiatal patkányok agyában felfed zett peptidkeverék túl kevés volt ahhoz, hogy meg lehessen tisztítani, és kísérletezni tudjan k vele. A keverék idegen anyagokat is tartalmazott, ezért nevezte Rao Sastri értelmetle n peptideknek ?ket. Tovább kísérleteztek a keverék tisztításával, ám nem sok eredménnyel, és így igazolód astri véleménye, aki szerint még legalább tíz évre lett volna szükség ahhoz, hogy megtalálják s módszereket. A harlow-i team ennek megfelel?en kissé lezüllött, és már senki nem hitt Martin er edeti teóriájában. Ekkor, az abszolút mélyponton történt a csoda. Türelmes munkával, nagy mennyiségû fiatal patkányagyat felhasználva sikerült megvalós uk a részleges tisztítást. Az új keveréket ami már kevesebb peptidet tartalmazott öreg pa ba injekciózták. Csaknem azonnal döbbenetes javulás állt be az öreg állatok tanuló- és emlékez?képessé labirintustesztek ezt teljesen egyértelmûvé tették.

egyaránt nehézségeket okozott megta lálni a kijáratot. mikor a labirintusra gondolt. Joggal mondhatja mindannyiunknak. Ezek majd lekötik a kívánt peptideket és így el is különítik ?ket. amik a vidámparkok ban olyan nagy népszerûségnek örvendenek a látogatók körében. A patkányt odatették a labirintus bejáratához. A kedvez? jelek ellenére problémák voltak az új peptidkeverékkel. Pontos feljegy ek készültek arról. megragadta a benne remeg? nyulat. ho gy Ó. Az öreg és a fiatal ál latoknak. Egyikük-másikuk üdvrivalgásban tört ki. Míg Martin zörnyedve nézte a ténykedését. Ez az építmény miniatûr változata volt azoknak a labirintusoknak. A z intézet egyik tudósa fabrikálta szabad idejében. A jelentés akkor érkezett New Jerseybe. Ezt a labirintust azonban csak a patkán yok használták szemben a Hampton Court-ival. Szinte teljesen eltûnt a különbség az ö al állatok teljesítménye között. mint az ifjabbak. és így tovább. azok szó szerint végigszág tak rajta. A tizenhetedik századból s zármazik. ügyet sem vetve az állatra. nemtör?döm módon dolgozott. Amilyen úriember maga. hallgatag. vagy egyenesen továbbmenni. ami fájdalmat okoz az állatoknak. igyekszik m indent megtenni. maga is felvillanyozódva . a tudóso re izgatottabbak lettek. ?ket. Martin el?tte elmagyarázta az asszonynak. figyelemre méltóan hû mása. miután egy öreg és dagadt pa úgy sprintek végig az útveszt?n. hogy a nyers peptidkeveréket olajos oldatban kell a nyulak tappancsába fecskendezni. Az intézet állatfelel?se komoly.Martin elmosolyodott. Ezt nem hiszem el jelentette ki Sastri. A fiatal állatok azonban másodjára már gyorsabban jutottak át a furfangos endszeren. ti kishitûek . és egy bizonyos incidens el?tt nem volt v ele közvetlenül dolga Martinnak. Ott valami ínycsiklandó patkánycsemege várta. mint valami fürge szalamandra. A további tisztításhoz azonban és a gyes. Az öreg állatok ezzel sze mben vagy egyáltalán nem tanultak. A harlow-i labor furné birintusa a Hampton Court-i labirintus kicsinyített mása volt. mikor Harlow-ban újabb nehézségg llett a kutatóknak szembenézniük. Martin megrázta a fejét. minden bizonytalankodás és tévedés nélkül. A világ leghíresebb labirintusa bizonnyal a Londontól nyugatra fekv? Hampton Courtban van. harmadjára még gyorsabban. Mivel az újabb tesztek is hasonló eredményt hoztak. és emlékeztek arra kell balra meg jobbra fordulni. Mindvégig durván. Az történt ugyanis. Én is kezdtem elveszíteni a hitemet. hogy megszégyenült kollégái egy kicsit jobban érezzék magukat. Az el?z?höz hasonló n ez is csak egészen kis mennyiségben állt rendelkezésre. Tilwick magával vitt a laborba egy kis fatáblát. Ezért mindegyiket er?sen kell tartani a mûvelet alatt. akiket el?ször vezettek be a labirintusba. hogy Martin kérésére Miss Tilwick több teli nyúlketrecet is átvit z igazgatói magánlaboratóriumba. Ekkor lépett színre Gertrude Tilwick. azt hiszem. hogy Celiának kétségei adtak a szerrel kapcsolatban. Vilmos szórakozását szolgálta. Egészen a legutóbbi peptidoldat befecskendezéséig. Még tán végig sem olvasták a jelentést a központban. Te jóisten! Mindvégig magának volt igaza. és nem sokkal azel?tt. és szükség esetén némi bökögetésen kív találja meg egyedül a kijáratot. mint a patkányok. hogy antitestek termelésével fog nagyobb készlethez jutni. hogyan és mennyi id? alatt jutottak végig a különböz? egyedek a labirintu . Rao Sastri Martin kezét s zorongatta. Erre a célra nyulakat szem i. kritikus emlékezetpeptidek izolálásához nagy mennyiségre lett volna szükség. mert azok nagyobb mennyiségû antitestet termelnek. mikor a Felding-Rothnál teljes g?zzel folytak a Montayne premierjének el?készületei. Martin úgy határozott. végre van mit jelentenünk Amerikának. A ztán az égnek lökött tappancsú nyúl végtagjait villámgyorsan lehúzta a fatábla négy sarkához. amin négy szíj lógott. Nigel Bentley hozta oda az intézetbe nem sokkal korábban. negyvenes n? volt. Mikor harmadszorra vagy negyedszerr e tették a beinjekciózott öreg állatokat a labirintus bejáratához. Akárhogy is van mondta Martin. Mart . Kinyitotta a z egyik ketrecet. és hassal felfelé a fatáblára vágta. és valószínûleg ?felsége III. A legutóbbi tesztsorozatig az eredmény mindig ugyanaz volt. a halálra rémült nyúl torkaszakadtából sikoltani kezdett. A fiatal egyedek szemlátomást minden újabb próbálkozásból okultak. vagy csak sokkal lassabban. Mert azután egészen rendkívüli dolgok történtek.

az arcához emelte. A szakmai képzettsége megfelel? volt. Bár Martint alaposan felzaklatták azok a közvetlen közelében dombo rodó mellek. Adjon nekem egy vagy két percet kérte Yvonne Martintól. és végigfutott a hátán a hideg a kísérteties hangtól. és z állat két hátsó lábát. akkor el?léptetjük. Tetszik nekem vágta rá Martin. Martin ezek után Nigel Bentley-ért küldetett. Mikor befejezték a munkát. kék szemû és tejfehér b?rû. Tudom. szintén valami hasonló érzéketlenség miatt. Õ még saját magát sem szereti Miss Tilwick már nem dolgozik nálunk. és maga is meglep?dött. És nem tudta volna megismételni? Nem engedhettem meg magamnak. Nekem sem tetszik. úgy hogy a férfinak nem maradt más választása. szóljak magának. hogy hozzátette: Nagyon szik. ? gyengéden kiemelt egy nyuszit az egyik ketrecb?l. aztán t?le szokatlan nyerseséggel így válaszolt: Oda akartam menni. az nem dolgozhat tovább az intézetben. vigasztalta és becézgette. Ha megfelel. de ez sem tudta teljesen feledt etni a fájdalmakat. viszont ez az érzékenység vonzza az antitesttermel? teket. Miss Tilwick el. és ez a bámulattal vegy es sóvárgás csak fokozódott. és bár minduntalan azt kívánta. Természetesen bólintottá Bentley. dün nyögni kezdett hozzá. valóban Gyengéd Állatszeretetre van szükség mondta Martin. mégis körültekint?en dolgozott és nagyszerûen mûködött együtt Yvonne-nal. s?t még annak a környékér?l is. Breconból. meg vagyok gy?zve kuncogta Yvonne. Egy id? után Yvonne feltette a kérdést: Muszáj a tappancsukba adni? Martin elfintorította az arcát. a walesi Fekete-hegyek közt meghúzódó kisvárosból szá ne tekintélyes kebleket viselt. hogy a képesítésem megf elel?.dta. mint hogy a tekintetével elszakadjon a varázslato . doki. Yvonne egyenesen Martin szemébe akart nézni. És? Nem sikerült egy vizsgám. és mire Tilwick a nyúl negyedik lábát is diadalmasan a táblához szíjazt a kis állat kimúlt. mikor megkezd?dtek az injekciósorozatok. Színre lép Yvonne Evans. Bentley mondta. Martin továbbra is gya lálkozott Yvonnenal a labor környékén. Mr. Pillantásra sem méltatta zt a kínzóeszközt. Nem mindenki van ám így vele. de ez a legjobb hely az antitestek szempontjából. Tilwick asszisztensét. Az irtelen csend támadt. Csak egy? Igen. Szörnyethalt ijedtében. Köszi. Meglep?en rövid id? alatt végiginjekcióztak hat nyulat az olajos oldattal mind en tappancsba egy adag. Tilwick el van bocsátva. Hát persze hogy szeretem nézett rá a lány meglepve. Bár az els? találkozásuk után mások vették át az injekciózást. Azt is mondta. ám életvidám és vonzó n? volt. Martinból kirobbant a harag. hosszú sz?ke hajú. A magyarázat láthatóan kielégítette Yvonne-t. amit Gertrude Tilwick hagyott a laborban. és ha tetszem magának. hogy egy nyúl is tud sikoltani. Egyszer kissé meggondolatlanul megkérdezte a lánytól: Miért nem ment az állatorvosi egyetemre. és ne haragudjon a t kért. hogy aki ilyen érzéketl n az állatok szenvedése iránt. és míg Martin cs?re töltött fecs end?vel várt. odaszólt Martinnak: Rajta. Az állatokat láthatóan megnyugtatta a kényeztetés. Yvonne huszonöt éves. hogy bárcsak az ? feje lehetne ott. és kitiltotta Tilwicket a laboratóriumból. Tillyre gondol? Yvonne arcán egy felh? suhant át. kissé molett. Egy másik alkalommal. Martin kezdett?l fogva odavolt Yvonne hatalmas kebléért. Martin megje yezte: Maga szereti az állatokat. ahol a nyus zié van. Igen. át tudom venni az állatfelel?si megbízatást. de nem ellen?riztem a GYÁSZ-át. akivel közölte. ha ennyire szereti az állatokat? A lány habozott. Tud valakit aj i helyette? Igen. természetesen melltartó nélkül. Végül a nyúl a fejét a melle közé fúrta. Az inje kció fájdalmas és a hely érzékeny marad.

de mindennek tetejébe sikerült végre megtisztítani a dkeveréket és izolálni egy aktív peptidet. hogy jön. Már azt hittem. Akkor találkozzunk ma. Mindkét sikert telexen jelentették New Jerseybe. hova bámészkodi l minduntalan. Aztán puhán elmosolyodott.. hogy nem élvezheti majd annak a gyümölcsét. Az egyik egy számítógépes elemzés volt. Hát köszörülte meg a torkát a férfi . Most. gondolta Martin. a testet rombolja? Hogy a peptiddel kezelt patkányok tovább fogynak. Yvonne? Igen. hogy barátot és szövetségest vesztett Celia személyé en. Bár Martint er?sen nyomasztotta ez az eshet?ség. úgyhogy vasárnap van. bebi yosodott. négy év itt Harlow-ban és el?tte Martin cambridge-i id? és minden eddigi tudományos munka szaka is tragikusan fölösleges volt. A lány halkan nevetett. Odatalálok. és bosszantotta. csak fekszem itt nyitott szemmel. soha nem szánja el magát. Itt. hogy miközben a Peptid-7 az agyat építi.. Vagy mégsem? A fenébe is! Miért ne?! Legnagyobb meglepetésére a kagylót az els? csengetés után felkapták. hogy a memóriájuk sokkal jobb lett. Martin úgy érezte. hogy ekkora szerencséje van. Yvonne. hogy ez nem jutott el ?bb az eszébe. nem tudo dni. és újból feltette magának a kérdést: Miért nem kezdeményezel? Felhívhatná telefonon. Holnap már hétf? van figyelmeztette Yvonne. így Martin s zörnyû igazságtalanságnak érezte. Elmenjek magáért kocsival? Tudom. Már ö gában ez is nagyszerû hírnek számított. és azóta Martint más ügyek kötötték le. Nem tartotta valószínûnek. Ez néhány héttel korábban történt.. hogy hol lakik. kor a Peptid-7 használhatatlan. Tudom. Azokról az öreg patkányokról volt szó. az eredmények hónapok óta változatlanok maradtak. Én sem tudok aludni.. sem embereket nem lehet kezelni vele. Igaz. ezen a szombat éjszakán. vissz relte a gondolatait Yvonne-ra.s mellekt?l és felemelje a fejét. ahonnan szinte azonnal megérk ezett Sam Hawthorne gratulációja. Mikor lenne a legalkalmasabb? Most. megpróbálta legalább még a hétvége h ? pár órájára kiverni a fejéb?l a nyugtalanító gondolatokat.. ki beszél. hogy nincs szó véletlenr?l. Martin nem akarta elhinni. Celia elválas thatatlanul hozzátartozott a kutatási programhoz és a harlow-i intézethez is. de az általános egészségi állapotuk er?sen omlott. Az állatok lefogytak. és csak arra gondoltam. sem állatokat. és nek el kellett mennem dolgozni. Örülök. ahogy az ágyb an fekve az elmúlt id?szak eseményein töprengett.. Tessék. Most már túl kés? van. és azon töprengett. Biztos? Hát persze. a tény nagyon elszomorította. illik még valamit mondani. hogy. Arra gondoltam. a legtöbbjük már szinte csak csont és b?r volt. mi késztethette távozásra. Oké. mert ez állt a legközelebb az állat orvossághoz. Ez a régóta keresett-kutatott peptid a hetedik vo nal volt az eredeti kromatogramfílmen.. Tudományos szempontból egyetlen zavaró tényez? van. és Martin tudta.. hogy találkoznak-e még valaha az életben. Tessék. Yvonne észrevette. így lettem asszisztens. és nyomban a Peptid-7 elnevezést kapta.. amel hónapok óta rendszeresen kapták a peptidinjekciókat. Martin nagyon szeretett volna Celiával is beszélni. A férfi azt is tudta. de nemrégen értesült a lemondásár Bár fogalma sem volt. gondolta Martin. és végelgyengülésben kimúlnak? Mert ha így lenne. A látványos sik rek ellenére most felmerültek bizonyos fenyeget? lehet?ségek. . Tényleg. Én is. hogy találkozhatnánk holnap. Nem! Már elmúlt éjfél.. aminek a létreh kora szerepe volt. A szüleimnek nem volt pénzük folytatta Yvonne . ami a labirintuskísérleteket összegezte. Elképzelhet?.

Lenyúlt és a combján össz pentett egy jó adag reng? husit. kényszerít? érzés. Kérsz még teát? Talán majd kés?bb. de cukor nélkül. amit át tud sugározni másokra is. Megpróbálom nyögte a férfi. A lába körül ott se állatkert valamennyi tagja: a két kutya és a három cica. Miután m legen megcsókolták egymást. Arra gon t. Évek óta nem kaptam ágyba reggelit. Ami a hazamenésedet illeti. és tálcát tartott a ke amin egy teáskanna. és kitöltötte a g?zölg? teát. túlcsorduló fizikai szerelmet árasztott. Martin egyik háziköntösét viselte. Yvonne nem sietett összehúzni magán a köntöst. kezében a sportt . Nem is tudom elhinni sóhajtotta a férfi. De honnan. valami buja ?ser?t. Akkor olyan sovány leh . kénytelen volt engedni. ujjongva. nagyon forró a tea. hogy az élet és minden él?lény iránti szeretete nyilvánult meg abban. Aztán elült a feszít?. hogy talán csak a felhalmozódott feszültség levezet?dése miatt könnyebbült meg ennyire. mint nekem. A Peptid-7-edre volna szükségem. Szétnyílt a köntös. nem sokkal kés?bb. Tejjel iszod. Mert elképzeltem. Martin álomba is merült. hogy a szenvedély a csúc ntig hajtsa. Mosolyogva a háziköntösre tt. A férfi ezútta sietség nélkül. akik láthatóan új barátra leltek sz en.15 Emlékezetes éjszaka volt. de amelyek egészen ösztönösen jöttek. Vigyázz. gátlások nélkül. Testének ritmusos mozgása olyan reakciókat váltott ki Martinból.. csészék és kistányérok sorakoztak meg méz és pirítós. hadd hulljon a köntös a földre. Köszönöm. és bocsánatkér?en a férfira nézett: Remélem. Megcsókolta. Yvonne hagyta. Jól van ez így nyugtatta meg Yvonne.. nem sietsz. Miel?tt ma hazamegyek. Megkérdeztem a laborban. Elnézést a konyháért. amilyet nagyon régen nem tapasztalt. A lány leült az ágy szélére. Ám röviddel kés?bb nem bírta tovább. Pedig gyakrabban megérdemelnéd. De te vagy a vendég.. aki nagy bels? nyug mmal van megáldva. Ám dománytalan ösztönei azt súgták. ugyanakkor egészen természetes eseménynek hatott. hogy sokáig tartson! suttogta Yvonne. és a lány végigsimogatta-becézgette az állatseregletet. ezzel a gondolat tal. nem haragszol. Martin felült az ágyban. és a lányért nyúlt. amelyeket eddig s oha nem tapasztalt. ahogy meleg nyelvéve bejárta Martin testének minden részét. Mély álmából fényes nappal ébredt fel. remélem. A lány önfeledt. hogy szükségem lehet rá. Csak semmi sietség! Úgy csináld. Egyébként a kon olyan. rendet rakok benne. Egyedül élek. mint egy disznóól. Le kell fogynom. A hangulatvilágításban dereng? hálószobában Yvonne villámgyorsan levetk?zött. Az örökké kérdez? tudós agya az okát kutatta ennek a különleges nyugalomnak. és odafeküdt Martinhoz. és újból elmosolyodott. és puha. Martin z ágyban feküdt és egyre vadabb szívdobogással bámulta a gyönyörû testet els?sorban persze a csodálatos melleket. meg ne égesd az ujjad. Lentr?l a konyhából edénycsörömpölés hallatszo múlva az ajtóban megjelent Yvonne. Nekem kellett volna téged reggelivel kínálnom. Martin letette a kezéb?l a csészét. hogy többr?l van szó: Yvonne ritka lány. A lány követte. Mikor Yvonne bebújt az ágyba Martin mellé. megkérdez ol a hálószoba. nedves ajkával fáradhatatlanul ismerkedett a férfival. Valóban. szerelmesen öle egymást. és Martint olyan békesség. gyengéden simogatta a n? mellét és combját. Yvonne érkezése nagyszerû. Odanyújtotta Martinnak a csészét. Gyere utánam indult el Martin felfelé a lépcs?n. mire Martin nagyot nyelt. Lehe t. és Yvonne az ölébe tette a tálcát.. Neked jobban áll. olyan végte lom töltötte el. és azt mondta: Gyönyörû tested van. Csak duci nevette el magát Yvonne.

Az étvágyukkal nincs baj állapította meg Martin. Martin kiugrott az ágyból. Semmi szükség rá temette az arcát Martin a lány hajába. Martin azonban hirtelen abbahagyta. Mit mondtál? Az istenit! A n? csalódottan. hogy beléhatoljon. el?ször a részlegesen megtisztított peptidkeverékkel. mint a patkányok. ne kínozz! Annyira kívánlak! fogta Yvonne könyörg?re a dolgot. Sok felfedezés született úgy. Aztán megragadta Yv onne-t a vállánál fogva. Tegyük fel. De nem is ezt kerested. Én mindent úgy szeretek ahogy van. Martin már a nadrágját rángatta magára. ha igaz. De mit. hogy olyasmire bukkantunk. sokkal soványabb. hogy. Martin merev lett. Most azonnal. hogy a Peptid-7 nemcsak az emlékez?tehetséget javítja. Ezt a csoportot már hónapok óta injekcióztá . mostanában pedig a Peptid-7-tel. és Yvonne a vágytól szinte önkívületben szorította a férfit. hogy ma gészségesek. hogy csináld már! Nem. El?tte. Ez esetben nézett rá Yvonne reménykedve . mi itt valamennyien arra következtettünk. feltéve. hogy egyáltalán nem romlott az egészségi állapotuk. lehet. Hát azt mondtam. hogy ha szedném akkor talán én is olyan sovány lehetnék. . Hogy egészségesebbek. elkedvetlenedve odébbhúzódott Martintól. aki éppen arra készült. Nincs helyeselt Yvonne. Úgy értem vágott közbe Martin . Yvonne hozta át ?ket az állatteremb?l. mivel a pepiiddel kezelt patkányok lefogytak. Gyere már! Csináld! lihegte a lány. arra gondolsz? kérdezte Yvonne ingerülten. a karja elernyedt. de el?segíti az egészséges fogyást is. hogy a tudósok valami egészen mást kerestek. Mit mondtál? Azt mondtam. Úgy érted. hogy ne keletkezzen zs yis ne történjen súlynövekedés. A többi patkányhoz hasonlóan ez a tizenkettedik is farkasétvággyal vetette rá magát a ketrecében elhelyezett ételre. Ez a megállapításunk nem nevezhet? nagyon tudományosnak tette hozzá szomorúan. Holnap idekéretem ?ket. Ez most e volt jó? Tudni akarom. És most végre elmondanád. Az éjjeli?rön és rajtuk kívül senki nem tartózkodott a cse des. Na végre! Ezt akartam hallani. mit mondtál. most visszamehetünk hozzád? A férfi szorosan átölelte. és némelyikük szinte kór n sovány lett. Tényleg igaz volna? kérdezte magától. Szóval. mint az injekciósorozat kezdetén. Ahogy simogatták egymást. mint a kezelés el?tt. kihalt épületben. újból fellobbant a vágyuk. hogy megromlott az egészségi állapo tuk. De hát ez rettent? fontos lehet. ami után az em ek évszázadok óta kutatnak: az ételt anyagcsere útján úgy átalakítani. Akkor most mit fogsz csinálni? Martin elgondolkozott. Martin. Gyerünk! Öltözz fel! Minek? Megyünk a laborba. Vasárnap kora reggel volt...etnék. és visszatette a ketrecébe. Most?! kérdezte a lány megrökönyödve. Ez a lehet? legjobb ötlet. Lehetséges. hogy igaz? Martin a labirintus fölött állt és nézte. Miért? Tegyük fel. Igen. Ja. M indegyik patkány sovány volt. mint a patkányok. A Peptid-7-tel kapcsolatban. Yvonne tátott szájjal bámult a férfira. Konzultálnom kell néhány specialistával. Tegyük fel. Yvonne a z utolsó patkányt is elcsípte a labirintus kijáratánál. ahogy egy tucat patkány szép sorjában végig zol rajta.. és eltartotta magától. Hát persze. hogy miért kellett berohannun ide a laborba? Oké..

hogy fenntartsa a megfelel? t sth?mérsékletet. a harlow-i intézetet hatalmába kerítette a váratlan nagy felfedezés láza. sejtettem. hogy ez lesz a válasza. Köszönöm. vizelet. Cavaliero . Valamennyien találkoztunk már i emberekkel. aki els?sorban kiseml?sökkel foglalkozott. hogy az injekciózott anyag az aggyal kapcsolatos. hogy a jelentést Martin nagyon óvatosan fogalmazta. Bár els?dleges célunk a Peptid-7-tel az emlékez?tehetség javítása marad írta Marti entúl kísérleteket folytatunk ennek az els? pillantásra pozitív. akik feszülten figyeltek arra. Igen. ami befolyásolhatja a maguk patkányait a jóllakottság érzése. Rao Sastrin és Yvonne-on kívül még két intézeti tudós volt jelen. Ezt reméltem. a vér összetétele. és soha nem híznak meg t?le jegyezte meg Sastri. hogy a maga vegyületének jótékony hí A beszélgetés folytatódott. Hát akármi legyen is. hogy egyes szerencsés emberek annyit ehetnek.. Az állatorvos bólintott. Ne haragudjon válaszolta Martin . illetve képes befolyásolni ami láthatóan ezeknél az állatoknál sikerült . a el?relépést jelent. amiket mind aját laboromban végzek majd el. az id?s specialista. A délutáni v onattal utazott vissza. az má most egyértelmû. Aznap. drága barátom. az egyértelmû. A fölösleges h?t?l vagy úgy szabadul meg a testük. kedden reggel érkezett az egyik londoni vonattal az állatorvos. Igen. Felfedezték viszont. De azt már most megmondhatom magának. hogy tompítja az a gy éhségjelzéseit. A táplálkozás-szakért?t két nappal kés?bbre várták Cambridge-b?l. hogy ilyen egészséges patkányok ritkán kerülnek a szemem elé. De lehet még valami. Ennek e ményeként az étellel magukhoz vett kalóriákat zsír helyett h?vé alakítják át. hogy a h?vé és zsírrá alakuló. Ingersoll. amit nem látunk és érzékelü onyos sejtek nátriumionokat pumpálnak magukból a vérbe. milyen vének már. Pontosan mosolyodott el a táplálkozás-szakért?. . ha az ember belegondol. különösen. és másnap Martin a Sam Hawthorne-nak küldött bizalmas jel ntésében Cavaliero szavaival a szert jótékony hízásgátló hatású -nak jellemezte. akit a táplálkozástudomány vezet? szaktekintélyének tartottak. valamint az anyagcseréhe használt kalória aránya nagymértékben eltér a különböz? egyedeknél.. amennyi beléjük fér. Martin még Cambridge-b?l ismerte a fiatal tudóst. Martin csak titokzatosan mosolygott. sokat ígér? mellékhatásnak a a is. A központi idegrendszert dönt?en befolyásolják az agypeptidek. Szóval így vagy úgy. amit Ca valiero mondott. egy állandó körfolyamatban. a táplálkozás-szakért ekes információkkal szolgált. Ugye nem tudhatom meg. Csütörtökön Ian Cavaliero. És mivel úgy t ztatott. hogy valami zseniális anyagról van szó. hogy a különböz? egy gy állati egyedek más-más hatásfokon hasznosítják a kalóriákat. A kezelésük nyomán jelentette ki minden bizonnyal megváltozott a patkányok bels lválasztású mirigyeinek vagy központi idegrendszerének a mûködése. Egyel?re nem. Ha nem viszik t nek nincs káros hatása. amiben esetleg klinikai lehet?ségek rejlenek. Bizonyára ez a zsír-munka-h? variáció az oka annak. Martin másokat is behívott a beszélgetésre. Bizonyos alóriamennyiségnek muszáj h?vé alakulnia folytatta a tudós . esetleg mindkett?. de nem mondhatom meg.és székletelemzés. I ngersoll. Éppen ezért. Annak ellenére. A legújabb kutatások azt mutatják folytatta Dr. doktor mondta Martin. lehet. A kalória egy részéb?l zsír l intélyes mennyiség használódik el az olyan testmozgások révén is. hogy pontosan milyen anyaggal injekciózzák ezeket a p atkányokat? kérdezte Dr. ha ezt az ar a változtatni. A központi idegrendszeren keresztül? kérdezte Martin. hogy elpárologtatj vagy valami más módon.Küldök majd magának egy részletes jelentést közölte az állatorvos vendég Martinna elni fog benne a test zsíraránya. Dr. és nyilván irigykedtünk rájuk.

Negyedik rész 1977-1985 .

az Égei-tenger gyémántjai. és kellett néznie a jöv?jével.. a vad ellentétek szubkontinense. Aztán a Nagy Korallzátony. és folytatják az életüket ott. a városokat. a hegyek... Megvolt rá az oka. Ausztrália korallkirálysága.. és a Santa Isabella legénysége hozzákezdett a kikötés el?készítésének utolsó mûveleteihez. A teherhajó körülbelül húsz utast vitt magával. anélkül hogy a távcsövet megmoz ta volna.Rómában a földhözragadtság és zépség paradox keveréke. Hozzá hasonlóan a asszony is csokoládébarna volt. Alig tudom elhinni. illetv egészen máshol már ami Celiát illeti.. Különféle lyek vonultak el a lelki szemei el?tt: a Nilus vizében tükröz?d? varázslatos holdvilág. akkor megmondom válaszolta Andrew.. hogy a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán resztül Hawaiiba érkezzen. Néhány n a Honoluluból egyenesen hazarepülnek. olajban fürd? Abu Dhabi. a vakító fehérség." . az ínyencek paradicsoma. Különösen akkor volt szembetûn? a változás.. Andrew levette a távcsövet a szemér?l. mintha már s id? volna hátra.és ez igaz is volt! . ahol a névvel tökéletes összhangban hatalmasakat lehet za Ott. Jaipur. Mióta március elején elindultak ottho nról. hogy az elmúlt ma hat hónapot csaknem teljes egészében a szabad leveg?n töltötte. ahol abbahagyták. És most itt vannak. amit ma is óvnak a turisták áradatától. ha az indulásuk el?tti ndkívül feszült állapotával vetette össze a mostanit. amely majdnem az égig ér.. hogy már majdnem vége ennek a csodálat nak. Ha megtalálom. amit csináltunk és amiket láttunk.. óriásként mozogva a mellette sürgöl?d? vontatóhajók mellett. Semmi kétség afel?l. Andrew távcs?vel fürkészte esszeségben feltûn? rakodópartot és várócsarnokot. Most viszont már benne jártak az augusztusban. és Japánban.. a naszi berjani nevû c semegét árulják a Zaba-bodegában. és pirospozsgás arcszíne arról árulkodott. ahol ha az emb r a füléhez illeszti kezét. Szingapúrban szállt hajóra Andrew és Celia. a hajó jobbra man?verezett. Oké sóhajtotta a n?. Megérintette Andrew karját. és a boldog találkozás a húgá al. India. a Királyok Völgyében izzó h?ség. . a férjével meg a gyerekekkel... a dúsgazdag... a lisszaboni Alfama kilencszáz éves macskaköves.l Az SS Santa Isabella nevezetû óriási teherhajó utánozhatatlan méltósággal haladt a Fo Armstrong-csatornán a honolului kiköt? felé.. Jeruzsálem A hegy. Keresel valamit? kérdezte Celia. Hongkong szédít? tempója. Andrew és Celia a fedélzeten állt a többi utassal együtt. Amint az utasok megpillantották a hawaii nap fényében arányló Aloha Tower-t. ahol jártun k. kanyargó ut sok ezer illatozó virággal. az országokat. hogy az útjuk a lagos elszigeteltség és a stressz teljes hiánya mindkett?jüknek nagyon jót tett... Celia arra gondolt. hogy milyen tömérdek emlék gyûlt össze a hónapok alatt. Kiotó mellett a Sugakuin császári lak törékeny álomszépsége. Isten hangját hallja a szélben. A tizenöt országon át vezet? vándorlásuknak itt vége szakad.. Az asszony azon tûn?dött.. Pedig így volt. hogy mi lesz vele. a könnyûbúváro soma. ahol a mesés gazdagságot a szörnyû mocsok és nyomor ellenpontozza. Janettel... és lopva Celiára pillantott. a görög szigetek. és azt mondta: Soha nem fogom elfelejteni ezt a fél évet.Szingapúrban az elképzelhetetlen gazdagság mel lett az utcai ételárusok szerény standjai. A férfi újból a szeméhez emelte a távcsövet. olajfaligetek. akik szinte egyt?l egyig élvezték az .. a rózsaszín város lapra ill? látványa. Sípjelek sü k.. a császár r tészet helye. mennyir e megnyugodott a felesége. szándékosan nem tépel?dött a jöv?jén. Andrew azt is látta.

sszatértek a kabinjukba. amelyekben arról volt szó. Celia tovább gondolkozott. amely már egészen közel volt a parthoz. Kinek? Neked. Miért kérted ki ?ket? Hogy beváltsam egy ígéretemet. hogy a gyerekek idejönnek. mint most. és akiknek az életében kritikus fontosságú a reggeli rosszullét leküzdése. Mi van ott? A férfi átadta neki a távcsövet és a várócsarnokra mutatott. Hirtelen felkiáltott: Látom! Nem akarok hinni a szememnek. De most dolgozniuk kellene. és Andrew utasításai szerint cselek tt.. Ahogy a hajó egyre jobban megközelítette a partot. amit sok évvel ezel?tt tettem válaszolta Andrew. nem? Hogyh ogy elengedték ?ket? Minden úgy ment. mégpedig óriási sikerrel. Ott! kiáltott fel mellette Andrew. mikor elmagyaráztam. hogy miért akarom ?ke t kikérni. sem pedig a Montayne sorsát. a Montayne francia kifejleszt?ire. Celia azt sem tudta. ho Pearl Harbornál halt meg az Arizona elsüllyesztésekor. Andrew is követte a példájá Az ablak mögött a láthatóan izgatott Lisa és Bruce is nevetni meg integetni kezdett. fél kézzel vadul integetni kezdett nekik. Celia figyelme visszatért a hajóra.. A márciusi indulásuk el?tt Celia olvasott kereskedelmi sajtójelentéseket. Mikor arról beszéltél. és még keservesebben fog gyötr?dni. Lehet. Több telefonomba került Sz mikor éppen hallótávolon kívül voltál. A France-Soir-nak a nouzonville-i és spanyolországi esetr?l közölt tudósításai a jele szerint nem ártottak a szer hírnevének. Nem volt szó róla. hogy ugyanez érvényes a Laborato res Gironde-Chimiere. hogy a távozása nem befolyásolta se lalat. Állítsd be az élességet arra a második nagy ablakra a dokk fölött és az óratoronytó Celia kíváncsian a szeméhez emelte a messzelátót. Andrew kivette a távcsövet Celia kezéb?l és visszatette a tokjába.. Pedig hihetsz mondta Andrew. mikor olyan hirtelen o tthagyta a Felding-Rotht? Ösztönösen. és éppen emiatt tartott attól. Persze csodálatos. Celia most már végképp nem értett semmit. Celia még mindig szinte magánkívül volt.. hogy nemsokára még obban fogja sajnálni a dolgot. Jé! Celia már csak suttogni tudott. és alig hallotta. Andrew gyengéden megpróbálta emlékeztetni a leségét: A nászutunkon. Mindebb?l látszott. . mint Hawaiin. cseppet sem hiányolva a luxushajók hektikus. Februárban a terveknek megfelel?en elkezdték árusítani a szert. Még mindig nem értem nézett rá Celia bután. Az Egyesült Államokban Dr. most már emlékezett. a múlt kérdéseivel szemben olykor védtelen volt. eszébe jutott az a sok évvel azel?tti beszélgetés. és arról. hogy miért tölt?d szívesebben a nászutat a Ba . Mikor Franciaországban jártak.. és hogy a gyógyszer rendkívül népszerû. hogy a jöv?re terel?djenek a gondolatai. Celia beállította a távcs?vel a megadott területet. hova legyen.. és ez sem vetette vissza az értékesítést. hogy itt vannak. Én ezt nem értem. akik egés a szülésig akarnak dolgozni. els?sorban azoknak a terhes n?knek a körében. Az apádról beszéltél. Bár mostanáig tudatosan küzdött az ellen.. hogy a Montayne-t rengeteg orvos írja fel. Azt mondtad. egészen pontosan a 10-es mólóhoz. Mit kell keresnem? Majd meglátod. Maud Stavely Montayneellenes érveinek sem adtak sok hitelt. ahol készül?dtek a fogadásukra. Celia arról értesült. Rajtuk kívül már csak kéthárom utas ácsorgott a korlátnál. Hogy lehet. hogy mé is itt vannak? Én szerveztem a találkozót közölte Andrew nyugodtan. Aztán egyik kezéve dig a távcsövet tartva.. de. Tényleg ?k azok. Hawaiin szomorú lettél volna. Lisa és Bruce! Celia lázas örömmel kiáltotta a gyerekek nevét. sz ervezett vidámságát. mint a karikacsapás.ménytelen hajóutat és a kényelmes kabinokat. nagy sietve mondott le. hogy szedel?zködjenek. F?leg az utóbbi napokban tette fel magának a kérdést egyre gyakrabban: vajon nem követett-e el hibát akkor. mit mond Andrew. Az egyértelmûen kiderült az elmúlt hónapok során. Igen. hogy nem cseleked ett bölcsen? Már semmiben sem volt biztos. Közben kiürült a fedélzet. hogy az új szer a Felding-Roth aranybányája lesz.

És kívánságod szerint veled lesznek a gyerekeid. Reggel. a sof?r udvariasan a sildes s apkájához emelte a kezét. miel?tt csatlakozott volna a többiekhez. már mindent megszerveztem. elmondta azt a keveset. a lányát és a családomat! Mintha a többiek megsejtették volna Celia érzéseit. Az Arizona-emlékhelyhez. lágy déli szell? frissítette a leveg?t. és imádta a gyerekeket. és ennek megfelel?en nagy gonddal válogatta meg a ruházatát ropogós fehér rako t szoknyába és tengerészkék-fehér blúzba bújt. Mr. örökké megnevettett embereket. a tudományokhoz. am i kevés férfinak jut osztályrészül az életében. hogy a mai napon magányosabb. Csak néhány gomolyfelh? úszott a különben tiszta égbolton. érzelemt?l on szólt Andrew-hoz: Jaj. amit egy kihajtott nyakú ingre vett fel. Lisa. aki hamarosan betölti az ötvenet. de nem egyedül akarok ott lenni. amit f?szakának jelölt meg. de olyan volt. Celia megpróbált részt venni a reggeli fölötti családi csevegésben. valami eszébe jutott az apjával kapcsolatban: bárcsak megérhette volna ezt a napot. Celiának remegett az ajka. hogy Celia egy pillanatig huszonhét évvel ezel? tizenkilenc éves önmagát látta benne. inkább elegánsan és. Már magának az egyetemnek is történelmi múltja volt. A megindultságtól egyetlen szót sem tudott szólni. Kellemesen meleg augusztus végi nap volt. . de egy napon szeretnék elmenni oda. de csinos. Hanem a gyerekeimmel. ott. így Bruce nem lett hûtlen els? számú szenvedélyéhez. de mégsem tudta l eni azt az érzését. érezte.A nászútjukon. Ahogy a Jordan család a limuzin felé közeledett. Tárgyilagosan közölte a családjával: Azt hiszem. Celi a gondolt. egyikük se öltözött olyan sportos mint általában... ahol az apám m eghalt. hiszen hat hónapnyi elmaradást kellett pótolniu boldog lelkesedéssel fejezte be Stanfordban a gólyaévét. hogy ges nap van. Bruce. zeng? hangú. mir l van szó. megszervezem az utazást. hogy a férje. Nagy termetû volt. virágmintás v oálruhát vett fél. És akkor ígérte meg neki Andrew: Ha eljön a nap. A férje szemébe nézett valami olyan rajongással. aki el?z? nap farmert viselt. miért. hogy furcsának tartod. aki már akkor és azóta is mindig megért? volt hozzá. hogy a gyerekeink már megértik. Andrew világos öltönyt választott. Fehér szandált húzott és a fehér szalmatáskájá m akart sem túl lezserül. ugye az Arizonához megyünk? kérdezte Andrew-t?l. ami egyik oldalon a Wailae golfpályára. hogy aztán örökre vele maradjon. Mikor megint képes volt beszélni. mintha a múltjának egy darabkája térne vissza illetve fog visszatérni hozzá. és hetek óta el?ször viselt újból nyakkend?t. Mikor hazajött. csak megragadta Andrew-nak mind a két kezét. Nehezen tu dta meghatározni. Pearl Harbornál? És akkor ? azt válaszolta: Nem tudom pontosan. és az édesapád meghalt.. Er?s volt. .. gyönyörû ember! 2 Délel?tt tíz órakor ott várta ?ket a sof?r a bérautóval a Kahala Hilton Hotel el?tt. Jordan.. befelé fordultabb a szokottnál. ahol a hajó elsüllyedt.. ma egyszerû. A még mindig kisfiús. Lisa és Bruce reggel a szüleikkel együtt reggeliztek a lakályos apartmanban. S Andrew. megkérdezte: Még nem tál soha. Folytatták tegnap megkezdett kölcsönös élménybeszámolót.. bármelyik kérdéseteket ezzel kapcsolatban meg tudom válaszolni. Ahogy a tükörben vizsgálgatta magát. a ház mindig megtelt élettel és vidámsággal. mikor felébredt. oda. ami emlékként megmaradt neki Willis de Grey altisztr?l. aki az utolsó középiskolai t név el?tt állt. olyan sugárzóan szép volt. hogy nemrég készített egy tanulmányt a japánok 1941-es. de nem érzem még magam felké nek rá. Ahogy a Santa Isabella a 10-es móló mellé simult és partra hajították a hajóköteleket ndrew csendesen azt mondta Celiának: Holnap megyünk. A fiú kijelentette.." Egy húsz évvel ezel?tti ígéret. Lehet. te csodálatos. és akinek már csaknem egészen szür e a haja. igen: tisztelettudóan. bárcsak láthatna engem. az évek során egyre elegánsabb. Pearl Harbor ell eni támadásáról. ám komoly viselkedésû Bruce n szerûen festett az iskolai egyenblézerében. déli irányban pedig a Csendes-óceánra nézett. a bahamai strandon az apjáról beszélt Andrew-nak. sem pedig indokolatlanul ünnepélyesen festeni. és kitárta a kocsiajtókat. a massachusettsi Williams College-ba adta be a jelentkezését.

e latán még mindig megnyílnak bizonyos ajtók. hogy a Montayne nagy siker.. hogy feltétlenül mondjam meg neked. Lisa megkérdezte: Mi az a CSÓFLO. Tano Akamurát? kérdezte Celia. Ki vele. A sof?rnek felszaladt a szemöldöke. több mint egy . és m nyertek a gyógyszer premierjekor szárnyra kapott hírek.. az Oklahoma fe lfordult. de azért válaszolt: A jelek szerint nagyon jól. vasárnap reggel. hanem a CSÓFLOF?P magándokkjához. figyelmeztessem hogy ne a f?bejárathoz vigyen minket. A szárazföldi enyhe szell? itt... Andrew kénytelen-kelletlen hozzátette: Azt mondta. 1941. hogy ezen a különleges napon félreteszi ezeket a gondolatokat A limuzin a Lunalilo és Moanalua autópályákon suhant. Lisa meg Bruce figyelmesen hallgatták a magyaráza tot. mennyire hiányzol. Egy n?i tengerész tartott idegenvezetést. és besorolt a sûrû Pearl Harbor-i vízi forgalomba.. Nem én vagyok az nézett Andrew mosolyogva Celiára . Ez igazi csapatmunka volt. kétezer-négyszázhárman haltak meg. japán zuhanóbombázók. gondolta Celia. Aztán úgy döntött. A kiköt? szürkészöld vize szinte teljesen átl volt... harminchat éve.. Mert ha nem tudnád. ám Celia gondolatai minduntalan a személyes emlékeihez kalandoztak el. A kormányos kilavírozott a dok kból. Ám mindez újból felvetette azt a kér t. Szóval. az egyik tengerész azonnal eloldotta a parttól a hajóköteleket. Hé. a nyílt vízen er?s szélbe csapott át. Körülbelül húsz perc múlva letértek az autópályáról az Aloha-stad tt. Semmi más nem történt. 8 óra 12-re felfordult az Utah. harci g törpe tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül támadták meg. és belenézett. 8 óra 10 perckor t litalálatot kapott az Arizona l?szerraktára. és elindultak. Két fehér ruh erész állt benne. mint a cukrot .. aztán megkérdezte: Mikor Tanóval beszélté d meg véletlenül. a támadás els? hulláma reggel 7 ckor érkezett. Mikor valamennyien beültek a limuzinba. A kis CSÓFLOF?P magándokk egy kellemes ligetes részen volt. Változatlanul sok csodálod van. Õt. drágám. berreg? motorral. szóval amit mondtál? Bruce jelentkezett azonnal a válasszal: A Csendes-óceáni Flotta F?parancsnoka. a hajó felrobbant és elsüllyedt.. Mindez olyan nagyon régen volt.. miközben az óramutató járásával ellentétes n megkerülték a Ford-szigetet. Akkor maga nagyon fontos személyiség. december 7-én. A többiek unszolására Andrew végül bevallotta: Ha mindenáron tudni akarjátok. a California és a West Virginia elsüllyedtek. Köszönöm mosolyodott el az apja. Hat utas ült a fedélzet ponyvatet?je alatt. A többi már gyerekjáték volt. amely az utóbbi id?ben gyakran felmerült benne: a lemondása valóban elsietett és ostoba lépés volt. és a bárkának c llámok vízpermetet szórtak a fedélzeten ül?kre. a Montayne-nel? Igen. torpedóvet?k. a Felding-Rothnál.. és csak mond atfoszlányok jutottak el a tudatáig.. hogy mennek a dolgok? Andrew habozott. ahol a tisztek csa ládjai laktak. felhívtam a Felding-Roth hawaii regionális igazga tóját. Úgyh admirális bárkájával megyünk az Arizonához. . Valamit elhallgatsz el?lem noszogatta Celia. Andrew el?vett egy papírt. át a honolului belvároson a mo dern felh?karcolók mellett.. De azt mondták. puszta etlenségb?l Akamura feleségének a húga egy admirális neje... papa. Mi köszönjük neked szólt közbe Celia. Megkért.Igen.... ezeregyszázhetvennyolc volt a sebesültek száma . csak igazolódott az általános várakozás. papa! jelentette ki Bruce. Celia bólintott. Ott várt rájuk a haditengerészet dízelbárkája. A férfi remélte. neked aztán van protekciód! Celia csodálkozva bámult Andrew-ra: Hogy csináltad? A te nevedet használtam fel közölte vele Andrew. Úgy érted. és nem sokkal kés?bb begördültek az amerikai haditengerészetnek az Aiea-öbölnél fenntarto területére. hogy erre a kérdésre nem kerül sor. hanem a feleségem. Andrew. 8 óra 5 perckor robbanások rázták meg a Row hadihajót.. és az ? szavaival élve viszik. Amint Jordanék felszálltak.

Néhány perccel kés?bb a jelenség hátborzongatóan megismétl Ezek az olajbuborékok az üzemanyagtartályokból jönnek magyarázta Bruce. akit alig ismert. végül Celia vezett e ?ket vissza az el?bbi helyre. Andrew Celia kezéért nyúlt. mikor távol volt az otthonától.emberölt?. szenvedéssel teli? Istenem.. F. ahol halálát lelte. gyász az anyja miatt. Ahogy a bárka orra fölött el?renézett.és az emlékhely végighúzódik az elsüllyedt hadihajó fölött. mint akiket közös érzések fûznek Kikötöttek az emlékhely bejáratánál lév? pontonhídnál. és én végre ideérkeztem. szent Csöndemet. DE GREY Megillet?dötten... A n?i tengerész rögzítette a h a Jordán család is kiszállt a többiekkel együtt. . gyász az apjáért. . aminek lassan láthatóvá vált az alakja hihetetlen.. Csendesen azt mondta: Megtaláltam nagypapa nevét. Éppen a hajódról magyaráz nekem. gondolataikba merülve álltak ott valamennyien. A szüleit és a n?vérét egy márványfalhoz vezette. mint most. A látogatók némán álltak a fal el?tt. . mama! W. és akinek az emléké isszahozták a múltból ezek a Pearl Harbor-i szívbe markoló pillanatok. Hirtelen ott húzódott közvetlenül el?ttük a vakító napsütésben fehérl? ely. add utam zarándoklatát. Gyász és szomor el Celiát. ez lett a több mint ezer ha lott végs? nyugvóhelye. Bárcsak ismerhettem volna nagypapát szólalt meg Lisa. A bár a a Pearl Harbor-i bevezet? csatorna közelében irányt változtatott. bárcsak a z el?bbi lett volna! Odalépett hozzájuk Bruce. tízéves koromban ötezer mérföldnyire voltam innen. Senki nem tudja. és megérintette a fiát. ahol újból lenéztek az elsüllyedt hajótestre. Így hangzott a fal egyik felirata: AZ ITT NYUGVÓ H?SÖK EMLÉKÉRE Nézd csak. Mivel kés?bb nem tudták kiemelni a hajótestet. a te unokád. Olyan volt . fehér vasúti tehervagon. amit a kényes egyensúlyb an lév? mérleg már nem bírt el. és menthetetlenül elbillent az egyik irányba. megható megjegyzése lett volna az a szalmaszál. amir?l a par ancshídházat már régen eltávolították. Azóta. vagy lassú. megmutatom. És mégis. Egyikük sem szólt. amin nevek és rangok ezrei sorakozt k. hogy cs méterrel pihent a zöldesszürke víz felszíne alatt. mert az em lékhely a tengerfenékbe ágyazott oszlopokon nyugodott. Õ a fiam. Már nem mozgott alattuk a talaj.. egyetlen pisszenés nélkül. M ntha Lisa egyszerû. Ezt vajon a tervezéskor vagy csak utólag találta ki az építész? Akárhogyan is van nem számít. Gyertek. vagyis hogy az építmény a közepén kedik. Egyetlen oszlop sem ért a hajóroncs hoz. de elképzelhet?. A bárka utasai csendesen. mint egy hosszú. Az olaj mint valami virágs zirom terült szét a víz felszínén. de a két végén szilárdan és er?teljesen áll. hogy akár húsz évig is. és a hely. az Arizona kísértetiesen tisztán látszó f?fedélzetére. Az emlékhely közepénél Celia. hajó elsülylyedt. Andrew és Lisa a betonépítmény közepén vágott nyíláson ker vízbe. Ahogy a vizet bám egy olajbuborék emelkedett a felszínre valahonnan a mélyb?l. mikor hirtelen áttörték a gátat az érzelmei... Celia már éppen mondott volna valamit. vagy ami még maradt bel?lük. a kezdeti vereséget és végs? gy?zelmet sz izálja. de mégis nagyon szeretett. Valahol itt vannak alattunk az apám csontjai. vala egészen oda nem ill? dologra gondolt: nem ilyennek képzelte az emlékhelyet. Ez volt az otthona. Celia kinyújtotta a kezét. Philadelphiában. meddig tart még ki az olaj. Celiát lenyûgözte a roncs közelsége. a közepében egy horpadással. ahogy megkerülte a For d-sziget déli csúcsát. magukba for dulva hallgatták a magyarázatot. Itt történt hát. Csak a hajó számit. mikor me lt. soha nem érezte magához a pillanatot annyira közelinek. Egy vers sorai jutottak Celia eszébe: Add k lódat. Az apám hajója.. Újból az idegenvezet? kezdett beszélni: Az emlékhely épít?jének szavai szerint: A forma. Vajon hogya n halt meg? Gyors és kegyes halála volt. A japán támadásnak ebben a néhány végzetes percében csak az Arizonán ezeregyszázhetve n haltak meg.

Celia felemelte a p oharát. úgyhogy annak van a legtöbb értel me. bizonyos szempontból ez amolyan megti sztulási folyamat volt. . Felégettem magam mögött minden hidat. szeretném. Ez a vállalat a gyógyszeripar Rolls-Royce-a. it az ideje. Görög szó és megtisztulást jelent. Az anyja megrázta a fejét. Úgy is érzem magam ragyogott rájuk Celia.. írok egy hosszabb listát a többi vállalatról. ha annál maradok. Nem leszek munkanélküli resek. mama sürgette Lisa. és Taittinger pezsg?t rend elt. ha pezsg?t innánk ezek voltak Celia els? szavai. Szerintem már te is alig várod. Nem. ha akarnék. Andrew drágám. Alig várom.. Mindkét cégnek büszkén dolgoznék. Milyen állásra gondolsz? kérdezte Bruce. átnyúlva az asztal fölött. Néha a embernek! Andrew elnevette magát. és csak utána válaszolt. d e két nap múlva vége. Délután Celia lefeküdt aludni. Ha majd megunod ezt a szerkót. A gyógyszeripart ismerem legjobban. Biztos. hogy túl vagyok rajta. fogd már be! sózott Lisa az öccse kezére. és ?k is elkezdtek gátlástalanul sírni. Most viszont az ami ik. nem múlik klasszikus példájaként mindez hozzájárult mostani hangulatához. a vigasztalásotokat és a megértéseteket. szí megöröklöm t?led. és mindig ugyanarra a válaszra jutottam. Át arolták az édesanyjukat. akkor nem komoly cégek. amit mindenekfölött tisztelek. Andrew valamen yiüket gyengéden átkarolta. anyu bámulta Lisa csodálattal az édesanyját . Ott jelentkezem el?ször. esetleg tragikus emlékeket ébreszt. Látva. Szeretettel nézett Andrew-ra. Azt hiszem. és így szólt: Valamennyi?tök egészségére! Imádlak benneteket. És utána? Tetszik a SmithKline meg az Upjohn is. más cégeknél fogok próbálkozni. hogy hol próbálkozol? Igen mondta Celia elgondolkozva. Csodálatos vakációm volt. az életben a legszebb. hogy nem mehetnék vissza a vállalath oz még akkor sem. hogy emehess a rendel?be. Bruce-szal együtt. vigasztalták. Az emlékhelyen elia összeomlásának néhány perce alatt a közelben álló látogatók tapintatosan másfelé néztek. hogy mivel eleget sajnálkoztam magamon. Andrew odaintette az italos pincért. amolyan. De azt is tud notok kell. és csatlakoztak hozzá a többiek is. Miután kitöltötték. Ebben a pillanatban érkezett meg a pezsg?.. aztán pedig az egyik szállodai üzletben vásárolt magán y csodás. mert én is hasonlóképp érzek. Természetesen. hogy ez a hely. Ha szükség sz rá. Szóval.aki tíz éve éppen ebben a hónapban halt meg. Go dolkoztál már azon. Ám Lisa és Bruce gyorsabbak voltak. a most már egyre nyilvánvalóbb tévedése karrierje megalázó Ezt az utóbbi gondolatot több mint hat hónapig próbálta elhessegetni. A férfi bólintott. gy akran tanúja hasonló gyászkitöréseknek. Van egy cég. Ha nem kapnak utánad két kézzel jegyezte meg Andrew . úgy határoztam mondta Celia . A Merck. Este a család a Kabala Hilton Maile nevû szalonjában vacsorázott. zte. hawaii stílusú piros-fehér ruhát. Ebben ment le vacsorázni. hogy mi történik. ami annyi látogatóban szomorú. mi is a jó szó erre? Katarzis válaszolta Bruce. és mindezekhez a régi szomorúságokhoz hozzáadód aját kudarca fölött érzett bánata. és megtörte végül mindenr?l megfeledkezve zokogni kezdett. Csodálatos vagy ma este mondta az asszonynak. hogy tudjá nem felejtem el ezt a mai napot.. Megértem folytatta Celia . Sokat gondolkoztam rajta. Vissza tudsz menni a Felding-Rothhoz? kérdezte Lisa. a felesége kedvencét. Folytasd. Celia kortyolt egyet a pezsg?jéb?l. és köszönöm! Azt akarom. Hé. Így van bólintott Andrew. kérdéseket tettem fel magamnak. Arisztotelész has ikor. A visszatértük óta nem sokat beszéltek a Pearl Harbor-i kirándulásról. Andrew feléje indult. hogy kézbe vegyem az életemet.

Este lefekvéskor nyitva hagyták a balkon üvegajtószárnyait. De itt már dél van. aki Tanot. az rendkívül fontos. Negyedórá felkel a nap. és azon tûn?dött. és beleszólt a telefonba: Tessék.. a n? a kagylóért nyúlt. felébresztettük. mint egy kis lustálk odás. Seth Feingold a Felding-Rothtól. hogy a Montayne óriási siker. Csak nem a Montayne-r?l van szó? De. Maga az. Celia megmozdult. a hajnali szürkületben egymás után bontakoztak ki a külö gyak körvonalai mintha egy rendez? fokozatosan megvilágítana egy sötét színpadot. De hirtelen minden megváltozott. aztán folytatta. Celia? Igen. Celia egészen összezavarodott. vacsora közben Bruce megkérdezte: Holnap mit csinálunk? Mivel ez lesz az utolsó teljes napunk Hawaiin mondta Celia . hogy itt mennyi az id?? Igen. Egy csörrenés után abbahagyta. arról. hogy mi. hogy jól hall-e. És mire nem tudtak tovább várni? Celia. Most. és csak akkor szólt Sethnek. hogy nem lesz rá szükség emelte fel Andrew a poharát. sajnos. Az id?s i hangja elcsuklott. Andrew átadta neki a telefont. Seth az? kérdezte. amit Seth mond. Feingold hangja feszültnek tûnt. vagy álmodik. mit aka Személyre szóló hívásom van Mrs. Celia mélyen aludt. míg Andrew felveszi a másik kagylót. Celia Jordannak közölte a központos. hogy semmi sem esne jobban. amit most mondani fogok. Kérem. mit akar ezzel mondani. Mi valamennyien tévedtünk. Az újabb telefonos kisasszony bejelentkezése után Celia meghallotta az id?s számvev? hangját. én vagyok. tisztában. ne haragudjon. és s ingerelte a makacs telefoncsörgés.Megjósolom. és mikor Andrew bólintott. Voltunk?" kérdezte Celia meglepetten. nagyon figyeljen. New Jerseyb?l válaszolta egy másik n?i ha ng. A mellette fekv? Andrew megpróbált magához térni az álmából. hogy miko alamennyiünk által ismert okokból . Ezt arra a sz ncsés vállalatra ürítem. a FeldingRoth hawaii igazgatóját idézte. nem értem. akkor magának volt igaza. és odaszólt Andre Valami fontos dolog történt. kérem. de kis szünet után újból rákezdte. amelyiknek sikerül megszereznie Celia Jordant! Kés?bb. ho gy folytathatja. meg olvastam is arról. . És mos t szörnyû helyzetbe kerültünk. Egyszerûen telenek voltunk tovább várni. Rövid id?vel ezel?tt még mi is ezt hittük. Mint hallom. Feingold. Hallgatom mondta Celia. Andrew-nak hirtelen kiment az álom a szeméb?l. Ki a hívó? Mr. várjon egy pillanatig. és álomittasan kérdezte: Hány óra? Rohadt korán van! káromkodott Andrew. Még nem tudom pontosan. A kagylóért nyúlt. uram. Letakarta a kagyló beszél?részét. Tisztában van azzal Mr. felült az ágyban. Seth. Celia megvárta. mit szólnátok egy kis lustálkodáshoz a tengerparton? Valamennyien egyetértettek. De hát hallottam. 3 Jordanék lakosztályának hálószobájában néhány perccel reggel hat óra el?tt megcsörren on. Celia arr a a beszámolóra gondolt. és most már elhatol t a tudatáig a telefoncsörgés. Celia már éberen ült az ágyban. amit tegnap hallott másodkézb?l Andrew-tól. Vedd fel a fürd?szobai kag ylót és hallgasd te is. és a többiek mind. Az igazgatótanács nevében és kérésére hívom magát. Kérem. Közölnöm kell magával. hogy élvezhessék a friss zell?t és a tenger mormolását.. Add ide.

!? Celia rádöbbent. Úgy látszik. a nyilvánosság elé tárhatta volna a Mon ayne-nel kapcsolatos kétségeit.. nem egészen. hogy nagyon egyszerû és kényelmes volna elfogadni ezt az érv elést. eddig cs aknem háromszáz beteg csecsem?t regisztráltak világszerte. Oké. hogy ?k ezen a héten vonják vissza a szert Franci . Az asszony még mindig nem akart hinni a fülének. Celia lehunyta a szemét az egyre dagadó rémtörténet hallatán. amir?l maga itt most beszámolt nekem. Seth rátért a részletekre. hogy még egyetlen újságírónak sem állt össze a mozaikokból a teljes ké Seth. amit közölnöm kellett magával. ahogy Seth összeszedi a gondolatait. az utóbbi hetekben egész jelentésár . amit tegnap mondott Andrew. Celia. Ennek tulajdonítható.. Aztán az ablakon túl meglátta a színesed? látóhatárt. Csecsem?k százai. akik akkegészségesek lehettek volna. De vajon változtatott volna ez a dolgon? Hallgattak volna rá az emberek? Valószínûleg nem. csak rossz álom. Nem akarom. De sajnos ez csak id? kérdése. Mintha Seth ötezer mérföldnyi távolságból olvasott volna a gondolataiban.. ezekben az országokban és másutt is. Nem tehet arról.. . ordítani akart a düht?l és a tehetetlenségt?l.. francia és spanyol esetekre? Természetesen emlékszem. mint a c ukrot. Álmatlan. hogy ilyen szörnyû áron bizonyosodjék be az igazam. Vajon ? személy szerint tehetett-e volna többet.. de meglep? módon n em túl sok.. Seth? Rias ztották a közvéleményt? Figyelmeztették az asszonyokat. És különben is. ahelyett hogy meghúzta magát. mindegyik beteg gyermek anyja szedett a terhessége alatt Montayne-t.. hogy a széles körû nyi gal is tudassa az eseményeket. A második az.. hogy nem álmo nem mindaz. De tudta. és tudta. És ez még csak a kezdet. Keserû könnyeket akart sírni. és m indjárt felébredek.. hogy megakadályozza ezt a bor zalmas tragédiát? Igen! A lemondása után felemelhette volna a szavát. Celia arra gondolt. hogy Andrew meg ? semmi rosszat nem ha llottak a Montayne-r?l az utazásuk során. Celiának e szébe jutott. Emlékszik a károsodott csecsem?kr?l szóló jelentésekre? A vegetáló babákra micsod netes szó! Az ausztráliai. aztán egyre több jelentés jött.. akinek szintén egészen megkövült az arc a döbbenett?l. hogy a figyelmeztetését nem vettük komolyan. hogy soha nem fog a kétségeit?l megszabadulni. bûntudattól terhes nk vannak és mindegyikünk súlyos terhet visz magával a sírba. Olyan sok. hogy a vállalat még kísérletet sem tett arra. vérfagyasztó valóság. Megborzongott. sírással meg dühösködéssel nem megy semmire. hogy még koránt sin vége. hogy a Montayne a bûnös. f?leg az Egyesült Államokban. hogy a z igazgatótanács visszavárja magát. gondolta Celia.. akkor már lett volna hiába az er?feszítése. hogy miért nem Sam Hawthorne hívta fel. Döbbenetében az els? gondol ez volt: hadd ne legyen igaz ez a hír! Ez.. az esetek hasonlóak azokhoz a régiekhez. ahol hét hónapja árusítják a Montayne-t. Legjobb lesz. Nyilvánosságra került már mindaz. Jóságos isten! Celia az arcához kapta a szabad kezét. de így soha nem fognak tudni gondolkozni. és miközben várakozott.Ez csak az egyik dolog. Hirtelen baljós gondolat villant az eszébe. menni. vagy az életük során normálisan viselkedni. segit ség nélkül felülni.. vagyis a Montayne-t továbbra is árulják és szedik. Itt-ott megjelent róla valami a lapokban. és így egyetlen babát meg tudott volna menteni a szörnyû sorsától. hogy ne szedjék tovább a Montayne-t? Hát.. Sajnos . De kinek sírjon? Senkinek nem tud sírni. ha az elején kezdi szólalt meg egy kis szünet után. ami most történik velem. De a maga lelkiismerete tisz ta.. megpróbálom.. Tanot idézve: A Montayne-t viszik. azon tûn?dött. Azóta egyre több ilyen eset van.. Aztán And ew-ra pillantott a nyitott fürd?szobaajtón keresztül. de ha csak egyvalaki megh allgatta volna. ezt mondta : Mi valamennyien kérdésekkel gyötörjük magunkat. mikor feltette Sethnek a következ? kérdést: Milyen lépések történtek a gyógyszer visszavonása és a készletek visszarendelése üg A Gironde-Chimie közölte velünk. Celia szinte érezte. amit átél.két és fél hónapja érkeztek az els? szórványos jelentések... nyilvánvaló. h ogy most már semmi kétség afel?l.. Celia.

Mi van Sammel? Hosszú. és nem fogja tudni mozgatni a végtag ? is éppúgy vegetál. S eth szomorú. mert életének fényes eseménye lett volna. Volt id?. Igen. hogy most hirtelen mindez olyan keveset jelentett. Celia fojtott hangon. hogy az ügynek ebben a stádiumában mindenképpen ki. Tudtommal a britek is hamarosan nyilvánosságra hozna egy közleményt. El tudja képzelni. hogy Sam porig van sújtva a gyásztól. míg döntést hoz. mikor ennek az ajánlat nak a hallatán kiugrott volna a b?réb?l örömében. Kivétel nélk ndet. Várják a döntést! Az isten szerelmére.. hogy miért a számvev? hívta fel Sam Hawthorne. a bûntudattól... Ja. hogy nem gondolt semmiféle kockáza tra. Igen. hogy Juliet csecsem?je is károsodott a szert l. hogy már érkeztek orvosi mintacsomagok. A Felding-Roth alelnöke. hogy maga Sam szerezte meg a Montayne-t a Gironde-Chimie-t?l. Sajnos ez nem lehetséges. és azt mondta: A minisztérium lassú. magasabb az értékesítési ale osztnál. mert tudtam. akkor nagyon komolyan beszél tem. Celiának egyre háborgott a lelke. mint a többiek. Az elnök utáni legels? pozíció. amit a törvény megkövetel. Most nem a om részletezni ennek az anyagi vonatkozásait. mikor elment t?lünk. düh. de azt garantálhatom. mint egy léket kapott. hogy szükségünk van magára. ez lehetséges. Talán annyira hitt a Montayne-ben.aországban válaszolta Seth óvatosan. hogy a minisztérium lépjen el?ször védekezett Seth. Az ausztrál kormány pedig már be is szüntette az árusítását. Szükségünk van magára.. Err?l csak kés?bb akartam beszélni.. Sam ezekb?l adott tit okban Julietnek. mikor a terhes asszonyok még mindig szedi k a Montayne-t? Mikor a méhükben hordott magzatok. hogy nem jár rosszul . . mert ha mi lépünk el?ször. Igen. Celia. Celia hirtelen abbahagyta. Múlt héten az orvosok megállapították. Ne köntörfalazzon! csattant fel Celia. hogy mindent megtettünk. Mikor azt mondtam. f?leg ezek után. keserûség at dúlt benne. Sam. hetekbe is beletelhet. amit a lemondásával játszott el. szóval. jesen ki van magából vetk?zve. Itt minden a feje tetején áll. Celia úgy érezte. Celiának eszébe jutott a nagy ünneplés Sam irodájában. De ez csak egy része a bajoknak. Emlékszik. és újból eltûn?dött azon. Milyen furcsa. kormányosát vesztett hajó.. Szerepet játszott ebben némi személyes büszkeség is. Sam Montayne -t adott neki. halk hangon beszélt. mert rájött. elborzadva felsikoltott. Seth szavai szakították meg néma gyötr?dését. Beszélnem kell Sammel közölte ellentmondást nem tûr? hangon. Az anyagi következmények már így is. t fog hallani. Tehetetlenség. Mit számítanak az anyagi következmények. Ez az egyik oka annak. De a jogászaink szerint mindenképpen várnunk kell. hogy teljesen fölöslegesen papol. sikoltania kell. Legalábbis most nem. akkor született Sam un okája. és jelenleg egys erûen használhatatlan. Biztosítom magát arról. Oly anok vagyunk. Sam unokája agyi sérült. amit tott el a Montaynenel kapcsolatos kétségeivel. akinek megfelel? a tudása és tapasztalata. mély sóhajt hallott a vonal túlsó végér?l. az a hiba beismerésének is tekinthet?. Személyes gondjai vannak. hogy v isszavárjuk. és a kormány elé álljon. Sethet sírás fojtogatta. Juliet a terhessége alatt nagyon rosszul érezte magát reggelente. Seth utolsó szavainak hallatán Celiában meghûlt a vér.. Most pedig várjuk a minisztérium döntését. Juliet babája. és alelnöknek jönne vissza. gondolta Celia. aztán kétségbeesetten és hitetlen kedve kérdezte: Hogy tehetett ilyet Sam? Akkor még nem is engedélyezték a Montayne-t! Maga is tudja. Biztosan emlékszik. hogy magát is érinti a dolog. hogy e nnek a párbeszédnek semmi értelme. Vincent Lord személyes felügyelete alatt. emlékszem. és akkor beperelhet?k vagyunk. Aztán mégis uralkodott magán.. A Feldi Rothhoz érkez? minden információt továbbítottunk a minisztériumnak Washingtonba. minek várnak? Milyen más döntés születhet. hogy f je a kárt. Másodszor pedig mi valamennyien az igazgatótanács minden tagját beleértve m ghajlunk az ítél?képessége el?tt. Én az Egyesült Államokat kérdeztem! kiáltotta Celia a kagylóba. Szörnyû sejtése támadt arról. m tayne azonnali visszavonása? A jogászaink nyomatékosan ajánlják. mert nagy szükségünk van magára. El?ször is maga az egyetlen. Kínos hallgatás.

Tudom. 4 Sikerült négy jegyet szerezniük a United Airlines 747-es számú járatának turistaosztá . Ne feledjük . mikorra tudná leghamarabb itt l enni? Az els? géppel indulok vissza válaszolta az asszony. és bejött a szobába. és megkérdezte a férjét?l: Mi a véleményed? Neked kell dönteni válaszolta a férfi. Leszállás nélkül repülnek majd Chicagóig. De jól vésd az eszedbe. Már említettem magának a jogászaink figyelmeztetését a perelhet?ség kérdését. Andrew letette a fürd?szobai kagylót. t tönkremehet bele. Azonnal megtesszük. amit mondott. Azt akarom. hogy a lehet? legtöbb id?t vel etek akarjuk tölteni. Ebben a pillanatban sokkos vagyok.. hogy ez meglegyen.. Celia megint letakarta a telefonja beszél?részét. Még most is azon töprengett. Tudjuk. Ezek jó évek voltak. hogy mások is itt vannak mellettem az igazg atótanács néhány tagja . mint neki ránk. Éspedig? A Montayne-t még ma vissza kell vonnia a Felding-Rothnak. Olyan régen nem láttunk benneteket mondta Lisa . Mindenképpen beszélek majd err?l mondta Celia . és huszonnégy órán belül az em a tévét és hallgatom a rádiót. most e gy ideig nem. hajthatatlan aztán pedig: Hát persze hogy komolyan gondolja. Celia. Seth. hogy ha visszamé em fog számítani a korábbi lemondásod és a féléves távolléted.50-kor indult Honoluluból. Nincs alku. Ma. hogy még ma közöljék az Egyesült Államok rádió. nem a jöv? héten és nem addig totojázva. Nem akarok semmit megbeszélni. Elvette a kezét a beszél?r?l. hogy ha most egyedül maradnánk. A válaszom: igen. hogy már délel?tt be tudjon menni a Felding-Roth központjába. és hallgatják a beszélgetésünket. Celia hallotta a vonal túlsó végér?l a fojtott hangú szóváltást. Nem holnap. Celia. Celia útközbe n akart valamicskét aludni.Biztos kitalálta folytatta Seth . hogy igent mondott . míg a isztérium meghozza a döntését. még e bben az órában. Ezt személyesen garantálom magának. ami délután 16. ha. Ezzel több millió dollárba kerül? pereket zúdíthatunk a nyakunkba. Azt akarom. akkor csak szomor kodnék meg sírnék a szerencsétlen beteg kisbabák miatt. aminek a legnagyobb részét Cel ia nem hallotta. de ha nem haragusztok. Végül Seth újból jelentkezett: Elfogadjuk a feltételeit. ndrew elmagyarázta a gyerekeknek a tragikus helyzetet. Reménykedve várjuk az igenl? vála Celia észrevette.. hogy vajon helyesen tette-e.. Viszont nagyon hosszú ideig dolgoztam a vállala tnál. és közleményt kell nyi lvánosságra hozni a veszélyeir?l. ez teljesen lehetetlen. személyes hetjük meg a dolgot. hogy Andrew integet neki a fürd?szobából. Parázs vita folyhato mib?l kihallatszott Seth hangja: Igen. és most szükségük van rám. A vita New Jerseyben még hosszú percekig tartott. Holnap már bent leszek. De nem akarjuk a helyzetünket tovább rontani. és miközben minduntalan csö a telefon a váratlan elutazásukkal kapcsolatos helyfoglalások és egyéb el?készületek miatt. És azt is tudom. Úgyis lesznek perek. De csak akkor megyek vissza. ahol cs ozásuk lesz egy helyi id? szerint reggel kilenckor induló New York-i géphez. de úgy döntöt ek. Bármelyik pillanatban várh ató a visszavonási rendelet. de egy kikötésse l. Most Seth kért egy perc türelmet.és tévéállomásai. amihez ragaszkodik. hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá. Akkor. A szül?k lakosztályában siet?sen bekapták a reggelijüket. nyugodtabb körülmények között. Lisa és Bruce eredetileg még két napot Hawaiin szerettek volna tölteni. Másodszor is egy kis tür elmet kért Setht?l. Celia elgondolkozott. hogy mégis a szüleikkel repülnek vissza. Neked is jócskán kijut majd a nel kapcsolatos felel?sségb?l. Ha hazaérkezik hozzánk. figyelmesen hallgattam.

hogy a Jordan család este még igazi lustálkodós strandolást tervezett. Aztán ha az eredmények kielégít?ek. Bruce volt a leggyorsabb. a többi ek helytelenül. gy valami más. hogy taxiba ültek a Kahala Hilton el?tt és elindultak a honolului reptér felé. miután Celia egyszer csak így szólt a többiekhez: Köszönöm a türelmet. és folytatta: Aztán mikor a gyógyszer piacra kerül. Az. hogy még ma is vannak bizonyos határai a tesztelésnek. El?ször is nem szabad elfelejteni kezdte a magyarázatot . Hogyan történhet meg. nem sokkal az után bebizonyosodott. Létezik az úgynevezett kockázat kontra jótékony hatás faktor is tette hozzá And rvosnak el kell döntenie. amiknek a vizsgálata folyik . amit ? is meg a beteg is szeretne. akkor következnek az önkéntesen jelentkez? anyok. hogy felderítse ezeket a kockázato kat. Ezt a káros hatást nevezik mellékhatásnak. Azért kerül a testbe többnyire miután az o rvos felírja . De a jótékony hatása mellett lehet káros hatása is. hogy a kikötése. hogy miben állnak és mennyire súlyosak. Gyakran pattannak ki ez ügyben komoly tudományos viták. bár lehetnek ártalmatlan me atások is. hogy ne írjanak fel többet a szerb?l. A gyógyszereket el?ször állatokon próbálják ki. aztán arra gondolt. mama. hogy arra az eredményre jussanak. Ugye jelenteni kell a mellékhatással kapcsolatos eseteket? kérdezte Bruce. Mindez több évet vesz igénybe. A Mon evû szert azonnali hatállyal visszavonják a kereskedelmi forgalomból a lehetséges káros mell atásai miatt. Igen. és a minisztériumnak is az lenne a feladata. hogy egy elsietett döntés megfoszthat embereket egy hasznos. amit jóváhagytak. addig nem lehet teljes bizonyosság ot szerezni a biztonságosságáról. Na de a gyógyszergyárak tesztelik a szereket. A Montayne esetében viszont minden fordítva történt jegyezte meg Andrew. ebben az országban törvény kötelezi ?ket arra. esetleg életm ent? gyógyszert?l. Ahhoz képest. Ám a legegyszerûbb aszpirinnak is megvan a maga kockázata mégp dig esetenként komoly. a lakosság igen alacsony százalékánál. en rendben még mindig csak néhány száz vagy legfeljebb ezer emberen próbálták ki a szert. a kor egyeseknél felléphetnek olyan mellékhatások. . legalább néhány csecsem?t és édesanyát megkímél szörnyû sorsától. Celia egyetért?en bólintott. hogy korrigáljon valami zavart a szervezetben. De gyakran azt nem akarják az emberek megérte ni. Néha nehéz eldönteni magyarázta Celia . ha akartok. és beolvastak egy sürg?s közleményt. hogy egyik kísérleti alanynál sem jelentk mellékhatások vagy igen. Ha ez a százalékarány elér egy bizonyos szintet és a mellékh os vagy végzetes. hogy mig nem használnak széles körben egy szert. Celia megrázta a fejét. esetleg milliók kezdik szedni. A gépezet beindult. és a terhes anyákat.az ajánlatra. mert az aszpirin bels? vérzést okozhat. hogy a Felding-Roth betartotta a Celiának adott szavát. akkor természetesen vissza kell vonni a gyógyszert. És elképzelhet? vetette közbe Andrew . hogy érdemes-e vállalni egy bizonyos szer kockázatát annak érdekébe . de csak egészen jelentéktelen mértékben. és a repül?téren a Honolulu Star-Bulletin délutáni kiadása már cimolda ta az AP hírügynökség err?l szóló tudósítását. Csak általában ? kérdezte Lisa összeráncolt homlokkal. hogy a rendellenességet a szer okozta-e. Az emberkísérletek végeztével mikor már úgy látszik. És azt sem szabad e lfelejteni. A rádió zenés programja félbeszakadt. és tízezrek. mint a többi. egészen másként alakult a napjuk. ilyen súlyos mellék atásai vannak? Celia összeszedte a gondolatait. mely szerint azonnal vissza kell von ni a Montayne-t. de a hátsó részen lév? négy egymás melletti ülés legalább lehet?s egy kis családi beszélgetésre. Most már kérdezhettek. Ez mind igaz ismerte el Celia. miel?tt válaszolt volna. Nem sokkal kés?bb a hírekben vezet? helyen szerepelt egy b?vebb riport a Mon tayne visszavonásáról. miel?tt árulni kezdenék ?ket szólt be Lisa . hogy azonnal hagyják abba a szedését. és a gye ekekhez fordult: Anyátok ítélte meg helyesen azokat a vitatott rendellenességeket. A legnagyobb baj az. A gép zsúfolt volt. És ha egy gyógyszergyárnak tudomására jutnak ilyen esetek. amik erülhettek ki a tesztelés során. Általában ez meg is tö k. figyelmeztetik az orvosokat. hogy jelentést tegyenek a minisztériumnak. Néhány gyógyszer kockázatosabb. hogy egy szernek. hogy egy gyógyszer b ilyen gyógyszer idegen anyag az emberi testben.

ifjú hölgyem. hogy a sajtó meg a tévé a mai napig nem értes Montayne-ügyr?l legalábbis a nagy társaságok. hogy milyen szörnyû következményei lesznek? tudakolta L sa. hogy apátok kezdett?l fogva el lenezte a Thalidomidot. Egyszerûen csak azért elleneztem. Nehéz elhinni. úgy. aki nem szégyell utánanézni valaminek egy beteg jelenlétében. mami mondta Bruce . Az apja megvonta a vállát. akik becsapva érzik magukat. De nem csaptak be szögezte le Andrew . Tudnotok kell mondta Celia a gyerekeknek -. és megvolt az erkölcsi bátorságod ahhoz. Andrew kedvetlenül turkált a tányérjában. de az orvosok gyakran nem veszik a fáradságo t vagy túl büszkék ahhoz . És a családod mindezekért nagyon büszke rád. és nem voltak tudományo eim. Ezt hogy érted? kérdezte Lisa. Általában az els? hónapokra jellemz?. Azt a szert Thali omidnak hívták. Helen Taussig amerikai orvosn? vallomást tett a kongresszus el?tt. hogyan nézi az ember a sajtót. ha recept nélkül lépnek ki a r endel? ajtaján. hogy az elveid miatt lemondj . Ahogy hallgatta ?ket. mami. hacsak nem lép fel valami egyéb rendellenesség. míg rágódik rajta az ember. amit csak lehetett. ami id?vel ese tleg pozitívummá változtathatná a Felding-Roth Montayne-nel kapcsolatos tapasztalatait. eszedbe ne jusson bármit bevenni. Felszolgálták az ételt. A terhesség alatti rosszullét jó példa erre. hogy nem kell gyógyszert szedni minden átmeneti kellemetlenség miatt . annyit biztosan nem. Én is büszke vagyok rád. megbízható szakember szólt közbe Celia. Az apátok egyike ezeknek a csodabogar knak. ami bombaként robbant. Õ ös szeillesztette a mozaikdarabkákat és mindenkit megel?zve megírta a Thalidomid-sztorit. Kisvártatva valamennyien befejezték az evést. és máris jöhet a következ?. Ebben a családban két történelemrajongó is van. kitartottál z álláspontod mellett. Még miben hibásak az orvosok? Sokan nem tudunk eleget a szerekr?l. hogy akadnak betegek. s?t meg is történt már egyszer csaknem ugyanígy. Az ösztönök pedig akár be is csaphattak volna. Megígérem mondta Lisa. papa. hogy felüssék a megfelel? könyvet. A Washington Post riportere. Andrew elmosolyodott. Egyáltalán nem válaszolta Andrew. az lelk iismeretes. hogy egyik szer hogyan hat a másikra. ki lehet tessékelni a rendel?b?l. . azok nem voltak ott. mégpedig részben azért udott. Ez hihetetlen álmélkodott Lisa. mert tudtad. és ez a fontos. hogy a receptírással gyorsan és egyszerûen végezni lehe beteggel. és tovább beszélgettek. e babát akarsz. mikor a nagykönyvben böngészett. Akadnak lusta újságírók is. Ma a vallomások napja van jegyezte meg Bruce. Lisa odahajolt az anyjához. és megcsókolta. 1961-ben és 1962-ben az amerikai sajtó ügyet sem vetett az európai Thalidomid-ka tasztrófára folytatta Andrew. Azzal az esettel kapcsolatbán mindent elolvastam. A másik ok pedig az. Ez megtörténhet. amennyit tudnu nk kellene. Andrew a lány nézett. Ez alatt a rövid id? alatt ostoba és kockázatos do bármilyen gyógyszert szedni. Még akkor sem jelent meg az újságokban egyetlen sor sem. mert mint o snak az a véleményem. Mi. Saját szememmel láttam. El?ször is túl gyakran nyúlunk a recepttömbünkhöz. drágám.Még ez sem igaz egészen. Celia hosszú órák óta most mosolyodott el el?ször. Akiknek ott tt volna lenniük a meghallgatáson. mar elmarad. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. orvosok is ludasak vagyunk gyógyszerügyben folytatta Andrew. azt legalább el lehet mondani err?l a légiabrakról. legtöbbször teljesen fölöslegesen. Azért. Celiának hirtelen eszébe jutott valami. hogy addig i s telik az id?. Én csak az ösztöneimre hallgattam. mi or Dr. Andrew válaszolt a fia kérdésére. és megjegyezte: Ha mást nem is. ahogy most a Montay ne-nel lesz. S?t mi több. különösen a mellékhatásokról és arról. és a képvise l?k legnagyobb döbbenetére diafelvételeket mutatott be a deformált csecsem?kr?l. és kés?bb sem olvasták el a jegyz? könyvet. mikor bent van náluk egy beteg Az az orvos. amire viszont kevés ember képes. Pillanatok alatt szenzáció lett bel?le. Attól függ. Pers hetetlenség fejben tartani ennyi információt. Mikor rád kerül a sor. És ha ép. Bizony! visszhangozta Bruce. Morton Mintz ezzel szemben szorgalmas volt. minden káros utóhatás nélkül.

hogy az éber gyógyszerész rájön . És az is el?fordul. kedveseim. Nagyon sok orvos bánik lekezel?en a gyógyszerésze kel. míg a többiek kint tettek-vettek. hogy ez maradjon kett?nk titka. Alig merte fel tenni a kérdést: Winnie. Az átszállás után az út New Yorkig eseménytelenül telt igaz. az isten áldja meg magát. Megpróbálok aludni egy kicsit. Jordan? Hát persze bólintott a férfi. Celia és Andrew sorra átölelték. akit Celia futólag ismert . Miután Li Bruce. hanem húzzam le a klozeton. szóval néhány szemet. Andrew elnevette magát. kérd?en Andrew-ra lantott. De. am ott hevert a konyhapult tetején. akkor ne vegyem be. Úgyhogy. Elmosolyodott. El is aludt. és a csomagok kipakolásával serénykedett. Megmondhatom. De szóval. Ilyen Montayne-félét? mutatott Winnie a reggeli Newark Star-Ledger példányára. Kicsit kés?bb. ami Seth Feingold levelét rejtette. Dr.. a honolului járattal ellentétben. hogy kétszeres vagy háromszoros adagot vesznek be azért. Megszenvedtem ezer a babáér. kényelmesebben is. A sof?r. hogy amint azt a ment?koc siban elnyöszörgik minél el?bb meggyógyuljanak. Gyakran válaszolta Andrew. hálásan ölelte magához Winnie-t. ahogy megérdemelnék. Le is húztam. jaj. A gyógyszerészek általában sokkal többet tudnak a szerekr?l. miel?tt maguk elmentek a nagy utazásra. hogy elvigye ?ket Morristownba. Dr. Winnie. aztán Andrew-ra nézett. Ez az alelnök járandósága. Celia gyászosan bólintott. címoldalán a Montayne-jelentéssel. míg Chicagóba nem értek. Dr.Persze én lépésel?nyben vagyok a többiekhez képest a gyógyszerek területén. Jordan azt mondta nek em. Be is vettem vóna. mer reggelenként kutyául vótam mindég. és hozzátette: P a gyógyszerészek sem tévedhetetlenek. szedett valamit a terhessége alatt? A reggeli rosszullétek ellen? Celia egyre növekv? rettegéssel mondta: Igen. mikor Winnie. alig bírt már mozogni a hatalmas hasától. hogy vegyem be közö innie. A doktor adott nekem belûle.. A kórházi gyakorlatom óta nem vezettem le szülést. hogy rossz gyógyszert írnak fel az orvosok? kérdezte Lisa. ez már kicsit sok mára ennek a fáradt gyógyszeripari aktivistának közölte Cel tározottan. Na. Ez az er yátokkal töltött éveknek. mer volt hely az els? osztályon. és visszakérdez az orvosnál. hogy ha kapok ebb?l a Montayn e-b?l. és mondta. S?t néha maguk a betegek rontanak még tovább a dolgon úgy. és nem tekinti ?ket kollégának. Celiának hirtelen szörnyû gondolata támadt. És ezt vajon minden orvos elismeri? kérdezte élesen Bruce. mert a kis büdös ijedtében itt hel ybe ki talál ugrani. az asszonyka figyelmeztette ?ket: Ne ropogtassanak olyan lelkesen. m az orvosok. Celia meg Andrew hármasban trécseltek a konyhában. El?fordul.. . a szemében könnyekkel el?ször az újságra.. Sajnos nem válaszolta Andrew. tisztelgett neki és átadott egy lepecsételt borítékot. Kedves Celia! Isten hozta itthon! minden értelemben. A hallgatag Hank ragyogott. Seth Jordanék a morristowni házban örömujjongások közepette ölelgették Winnie és Hank Marc Winnie a terhessége utolsó heteiben járt. Az autót a sof?rrel az igazgatótanács bocsátja tisztelettel a rendelkezésére. Jordan! Celia megkönnyebbülten. Kollégái és beosztottai e sorok íróját is beleértve örömmel várják a találkozást ma pihente az utazást. áztat is mondta. és fel sem ébredt. Celia meglepetésére a Kennedy repül?tér el?tt ott állt a Felding-Roth vállalati limu zinja sof?rrel. de most hajlandó lennék feleleve i a tudományomat.

Celia éppen egy me jött. egy. miko r megpillantotta. amilyen magatehetetlen szörnyszülött. hogy féltékeny vagyok magár a fejemet verem a falba. Tompa. Hogy én. Nem egy szál maga döntött. Mert az a leg egyszerûbb dolog. igen. mi? Celia megdöbbenése csak fokozódott a rekedt. ahol Seth Feingolddal és néhány igazgatókollégával tanácskozott. és rettenete en sajnálom az unokáját.. miért nem mondja ki. Az elmúlt hét hónap alatt tíz évet öregedett. Sajnálom magukat. A férfi most már csendesebben beszélt. Az a sok szerencsétlen csecsem?. sajnálkozni jött vissza. hogy azt hittem. És miközben én egyik hibát a másikra hal m. barátságtalan bevezet? nyomán. Pontosan tudom! Hogy bûnös felel?tlenség volt Montayne-t adni Julietnek. Sam két kézzel fogta a fejét. hogy az öltönye tragikomikusán lötyögött rajta. Sam. beleértve a még meg sem születet et. S?t most is ez a véleményem. Végül Sam szólt el?ször. Viszont vannak más dolgok is. Változatlanul durva. Celi . egyes-egyedül én vagyok az oka annak. milyen érzés a dics?séges visszatérés? A jóság és erényesség elnyerte méltó jut ok pedig meglakolnak bûneikért. gondolkozom. Jaj istenem! Micsoda bajt csináltam! Felnézett az asszonyra. Hogy utól ag könnyû okosnak lenni.. Vajon maga miért nem d?lt be? Eleinte én is hittem benne emlékeztette Celia. Ha tényleg az igazságot akarja hallani. Nem vágott közbe Celia határozottan. Nehezen sikerült megszólalnia. valóban gondoltam erre is. Sam csak úgy itta a szavait. keserû h zélt. azért jött vissza. Annyira lef t. Hát ez volt az egyik legsúlyosabb és legtragikusabb tévedésem rogyott le Sam az í tala mögötti karosszékbe. amiket szintén nem szabad elfelejteni. Maga megbízott a Gironde-Chim e-ben meg a tudományos tanácsadókban. arról van szó. ha megmondaná. mardos a bûntudat. hogy nem fogadtam meg a tanácsát. Ébren fekszem. és a szemével segélykér?én kapaszkodott Celia tekintetéb . Azt hiszem. hogy. hogy Juliet és ght babája. most meg miért hallgat. Zaklatottan folytatta: N em tudok aludni.. bocsásson meg.. Téved.. A háta meghajlott.. nem beszélhetnénk valami nyugodt helyen? szakította félbe Celia.. mnek elcsuklott a hangja. ez a legmegfe lel?bb pillanat hozzá . Ez nem igaz. Pár lépésre volt t?lük az elnöki iroda. és elfordult. Celia? Nem számít. mint egy él?halott. Mikor becsukódott mögöttük az ajtó.. elgyötört arcán p ott a b?r. tört fényû szeme körül sötét karikák voltak. Sápadt. Tényleg? Azt hittem. Azt kezdtem mondani. Kivéve magát. Na. Celia szótlanul. Maga nem tévedett. mikor még jóvá sem hagyták a szert. A vejem nem áll . Hogy mindnyájan tévedhetünk. nem bizsereg semmi. egy csúfság. Celiának elakadt a szava. Ez mindenkivel el?fordul. és jártak-keltek körülöttük a kollégák. és a hangja elvesztette az élét. Sam szó nélkül megindult a szobája felé. És egy-egy hibás döntés puszta balszerencse folytán válik a többin abbá. A folyosón futottak össze. amit gondol? Legjobb lenne. Csak azért jöttem vissza. tépel?döm. Sam hangjából még mindig nem tûnt el a keser Máskor viszont én tévedtem mondta Celia. Sam válaszolta Celia . Na. maga mindig a helyes megoldást választotta. mint magának. Bizsereg a szíve tája. Más felel?s embereknek is ug anaz volt a meggy?z?désük. Samre ne m lehetett ráismerni. Ezúttal legalábbis nem. és azt mérl is mondjon. az unokám olyan lett. Sam újból Celiára támadt. hogy segítsek. hogy maga szerint mire gondolok válaszolta Cel ia csendesen.5 Sam Hawthorne olyan volt. Nagyon kérem. Egyedül én vagyok a felel?s. sajnálattól és részvétt?l túlcsorduló lélekkel állt ott. akinek fele l?s döntéseket kell hozni. Sam márpedig azt hiszem. Ugye igazságtalan és rohadt voltam magával.

A férfi egy pillanatra visszah?költ. és megrázta a fejét. tovább monologizált. Ez után az els? találkozásuk után nem sokkal nyilvánvalóvá vált. ? a sof?r vezette vállalati autóval. Már az Egyesü lamokban is született pár olyan csecsem? köztük koraszülöttek is . Ilyenkor ? meg Sam együtt sétáltak át az üvegezett folyosón a f?épületbe. amiért nagyon hálás volt. amely jogosnak tûnt. de nem tudja. A helyemen kell maradnom. amir?l mag nem tud. kezdenek beke . vállalatpolitikai döntéseket kívánó ügyek az ? asztalára kerültek. Celia mindezeket a problémákat a rá jellemz? gyorsasággal. Sam általában egész nap az irodájában maradt. Aztán hirtelen. Épp az imént beszélt róla Seth. Sam láthatóan meglep?dött. Le akartam mondani. Egyáltalán nem tudom. és beleszólt: Mrs. Az egyértelmû volt. mint a vállalat vezet?jére A férfi megrázta a fejét. józansággal é lárd céltudatossággal oldotta meg. hogy pont osan mit is csinál. és kutatóan. Annak se mi értelme. Mert már gyülekeznek a hiéna ügyvédek a kártérítési pereikkel. A Montayne-nel kapcsolatos hírverés és a szer visszavonásának eredményeként befutotta a céghez az els? perindító keresetek. Még nem tud róla? Már döntött az igazgatótanács. Szükség van magára. És ezt maga is tudja. Nem szabad újabb támadási felületet hagyni nekik. Valami. a visszaérkezése utáni második naptól fogva a leghalványabb kétség sem merül ekintetben. Sam suttogta . a vezet?k tizedik emeleti szintjére. A férfi kimondhatatlan gyötr?déssel a tekintetében nézett az asszonyra. habozott. mint egy gyerek. Mire lett volna jó? Néha segít. Még mindig a maga vezette ezüstszürke Rolls -Bentley-jével. A jogászaink szerint most semmi esetre sem tehetem meg . aztán így szólt: És van még valami. Még nem. mint mikor átszakad egy gát. kötelessége elfogadni a hely et. Felvette a telefont. Sam elhallgatott. Ám Sam mintha meg sem hallotta volna. ne zavarjanak bennünket Mr. úgy érezte. Sam még mindig az íróasztalánál ült. akik Montayne-t sze dtek a terhességük alatt. h ogyan. Hawthorne-nal. A cég védelmében. hogy csak kínozza magát. mozdulatlanul. A lányom látni sem akar. Egy bizalmas jelle gû. jegyzetelni. lehajolt. Ezt örömmel hallom mondta Celia. Ezért maradok még egy darabig elnök. Néha váltottak egy-ké szót. elkezdett zokogni. hogy Sam végleg megt jdani energikus lénye szilánkokra hullott. A függ?ben lév? kérdéseket is ?elé terjeszte t. mióta ez az egész szörnyûség történt? kérdezte a férfit. és néhány lényegtelen feljegyzésen kívül semmi érdemlegeset nem produkált et?i értekezletekt?l bár jó el?re tudott róluk Sam hangsúlyozottan távol maradt. hogy a lista elkerülhetetlenül b?vülni fog. határozottsággal. ha Celia kezdeményezte a beszélgetést. Kérem. és a továbbiakban nem lehet számítani rá a vállala zetés napi gondjaiban. Legtöbb idejét a jogászokkal folytatott tárgyalások kötötték le. Lilian annyira szeretne segíteni. hogy Celia a cég felel?s vezet?je. A legfels?bb szintû. és átölelte. és t melegítem ezt a széket a részvényeseink kedvéért. Nekem itt nincs jöv?m. Mir?l nem tudok? A férfi elfordította a fejét. Rátolta a ret Aztán a titkársági ajtóhoz lépett. de csak akkor. Jordan vagyok. és a különl ntek fel a Mennyei Jeruzsálembe . bizonytalanul fürkészte az asszony arcát.szóba velem. Nem. Meg kell ?rizni a látszatot tette hozzá keserûen. és azt is bezárta. De nekem szükségem van magára. Senki nem kérdezte meg t?le. amivel beállt a parkolóház átjárószintjére. össze kell szednie magát. mint azoknak a más országbeli édesanyáknak a csecsem?i. igaz. eng . Sírt már. Bármennyire is fájt Celiának. Maga fogja vezetni a céget. Így hát. Celia odalépett hozzá. Akadt néhány olyan. Sam emelte fel a hangját Celia határozottan . házon belüli becslés szerint a Montayne-t?l károsodott egyesült államokbeli csecsem?k szá . mert így m a jövet és hazafelé menet is tudott dolgozni olvasni. akik ugyanolyan károsod tek a világra. Celia hirtelen elhatározástól vezérelve a folyosóra nyíló ajtóhoz ment. Celia általában egyszerre érkezet parkolóházba. és a fejét Celia vállára hajtotta. Sam mindennap megjelent a vállalatnál. Ezt soha nem fogom elmondani magának.

hogy még több pén mit máshonnan kell el?teremtenie.. hogy ezekben az államo ban mennyi ideig árusították a Montayne-t. A Fe ding-Roth jogászainak javaslatára léptek érintkezésbe Quentin irodájával. ezeknek a bizonytalantól való félelem volt az alapja. len Montayne-ügy is polgári törvényszék elé kerülne és milliós perköltséget sóznának a nyakun denst teremtene. hogy elég lesz az összes kártéríté iával az egyik jogász.. De mindenekfölött azt akarják a szül?k. és tovább magyarázott. hogy miután az ügyfeleik els? dühe kifújt. Ez már c sak azért sem esett nehezére. hogy megkapják az elperelt összeg harmadát vagy még többet. azok közül is orban olyanokra. Az ügyvédek azt is tudják. bárcsak megegyezett volna az ellenféllel és folytatta volna a mindennapi életét mennyire lehetséges. mint egy nagy tétekben játszó pókeres jegyezte meg a vállalat egyik jogásza. akkor a szül?k el? ször kétségbeesnek. ezt meg is tudom érteni bólogatott Celia. Mióta visszajöttem a vállalathoz. amely gyógyszeripari ügyekre specializálódott. Tu djuk. mint maga vagy én. mint a Montayne-t?l. de a maguk érdekeit is nézik. és tö dek pénzbe került. Igen. ki kell fizetniük az irodájuk bérét. és csak pénzügyi szempontból foglalkozom a Montayne-üggyel. és mindezt összehasonlít ották az egyesült államokbeli adatokkal. Én azonban nem számítanék arra. Celia már a kezdet kezdetén maradéktalanul megbízott Childers Quentinben. ami szinte teljesen lekötötte a vállalat jogászainak idejét. mennyit adtak el bel?le. mekkora összeget kell felajánlani a peres félne k annak fejében. hogy Quentint a kollégák maguk között Mr. és lehet. Ez a százötvenötmillió soknak hangzik. Kis részük komolytalan. hogy ésszerû. Van még valami. T. mire az eset bíróság elé kerül. ?k els?sorban nemtör?dömséggel vádolták a Felding-Rotht. mert szimpatikusnak találta az id?s urat. mint négyszázra fog rúgni. ahol az alperes védelmét kellett ellátni bizonyos kártérítési perekben. név szerint Childers Quentin. Ami a kiadásoldalt illeti Celiának pillanatok alatt ki kellett tanulnia ezt a számára teljesen ismeretlen területet . a gyerekeik esedékes díját. hogy tényleg sikerül bírósági eljárás nélkül rendezni minden ügyet? kérdez Nagyobb rá az esélyünk. hogy k lik bel?le az összes költségünk tette hozzá. még állapotos kismamák nyújtot tak be. mert szörnyû következményei lennének. ausztrál. A legtöbb ember a t kívánja. a házrészletüket. z ügyvédeknek pénzre van szükségük. fordulnak segítségért. lelkem. hogy a bíróság ország-világ s e hallatára igazságot szolgáltasson nekik. spanyol. öreguras külsejû. hogy hide ok. arisztokratikus modorú Quentin eg ngtoni ügyvédi irodát vezetett. Mert könnyen el?fordulhat. Elhiszem mondta Celia. ugyanakkor méltányos összegû. a Felding-Rothnak százharmincötmillió dollárig ter ? termékfelel?sség-biztosítása volt. A hetven év körüli. a fellebbezés b évekbe telhetnek. hogy ne vigye bíróságra az ügyet. hamis vádaskodásnak tûnt. az magyarázta Celiának olyan hangnemben. A T. ha igaza van. Sokan közülük úg vállalják a kártérítési ügyeket. bel dnak a sok hercehurcába. Az ügyvédek. gyors kel mentsük a menthet?t. akik személyes sérelmekkel foglalkoznak márpedig nek lyenekkel lesz dolgunk . mintha a l egkedvesebb unokahúgával csevegett volna . és kiábrándulnak. aztán pedig bosszúért kiáltanak. gyermek szervezete maradandó károsodást szenved. És még ha sikerül is megnyerni a pert. a tárgyalótermi rövidítése vo vakmer?. brit és más országok statisztikái alapján jutottak. amibe a vállalat tönkremenne. Figyelembe vették. Mi. hófehér hajú. Quentin megvo vállát. És azt is meg kell hogy . ám formálisan mi ikkel foglalkozni kellett. amivel a bámulatos tárgyalási képességére utaltak. T. Fifikusként emlege tik. A mi feladatunk.valamivel több. Ahhoz már eléggé jól ismerem magát. T. hogy a tárgyalás el?készítése. hogy a felperes veszthet még akkor is. az el?z? havi American Express hitelkártyaszámlát. és ennek r k alá mindent. Ebben a mostani katasztrófahelyzetben a hangsúly az ésszerû -n és a os összegû -n van. Olyan emberek. Lehet. Azzal is tisztában vagyun k. hogy ezt ne higgyem el. akinek elkalandoztak a gondolatai Quentin fejtege tésének utolsó része alatt. Erre az eredményre a francia. Meg akarják büntetni a bánatuk okozóját. Quen elképeszt? pontossággal meg tudta becsülni. Minél el?bb látni akarják a pénzüket. nemcsak a klienseik. ügyvédek azonban gyakorlatiasak vagyunk. Ezenkívül a vállalat ugyanerre a célra tartalékolt még h ollárt. amiket Montayne-szed?. Ez felemészti az erejüket és szüntelenül emlékezteti ?ket a bánatukra. néha az az érzésem. A méltányosság azért nagyon fontos. mint gondolná válaszolta Quentin. és olyan perlavinát indítana meg. a túlterhelt bíróságok vagy a védelem szándékos id?húzása m lhetnek. Minden idejüket lekötik a tárgyalás el?készítése k lók. Voltak olyan keresetek is. Celia megtudta.

A hírek szerint egy izga lmas új gyógyszer. De azon még Sam közönye sem tudott változtatni. akkor azoknak a jelentéseknek az alapján kaphatunk na yobb összegû bankkölcsönöket. És volt még valami. Van még valami. mikor a valaha úgy lenézett recept nélküli szerek segítenek megtartani a Felding-Roth fizet?képességét a nehéz helyzetben. de ugyanakkor apa és nagyapa vagyok. és ezt a feladatot legjobb tudásom szerint el fogom végezni. Kaptam egy feladatot. Esténként és hétvég ldogan átvette Martin háztartását. Celia találkozott még néhányszor az id?s jogásszal. Ezenkívül a dollár kedvez? árfolyama miatt a külföldi értékesítéseink n nagy profitot hoztak. És becslések szerint hozzávet?leg nyolcmillió dollár kellett mé visszavonásához és a raktárkészletek megsemmisítéséhez. hogy a brit Peptid-7 el?bb lesz készen. amelyek hosszú évek óta folytak. Celia úgy gondol ta. Vincent Lord kutatásai. ínycsiklandó finomságokat tá rendre. Yvonne megtartotta ugyan a kis bérlakását. Lényegesen többet értékes mennyire számítottunk.mondjam magának. ami a keze munkája nyomán csak úgy csillogott-villogo tt. A lehet? legjobbkor alakult így jegyezte meg Celia. Ám ebben a mostani helyzetben ezeket a talált pénzeket hozzá kell tennünk az ötven tartalékhoz. a Felding-Roth amerikai laborjaiban nagy er?ket összpontosítottak a fejlesztés végs? fázisár a. Az egy ndkívül jó eredményeink vannak a recept nélküli szerek részlegénél. Nem volt hajlandó arra sem. Kiderült róla. Sam közömbösen reagált. Igen. Mikor Celia Seth Feingold elé tárta ezeket a számokat. és kielégítette a férfi na meg a saját szexuális szüks Yvonne átrendezte a konyhát. Rendes körülmények között persze a részvényeseink pénzét gyarapítaná zösszeg. Reggelenként beágyazott és mindig ügyelt a . Mivel a brit intézet Sam ötlete volt és alaposan megharcolt érte. Köszönöm. ideiglenes nevén a Hexin-W elkészülte egy-két évvel kés?bbre vár ható. hogy Harlow fontos tényez?vé lépjen e ? a Felding-Roth jöv?je szempontjából. még akkor sem. Vincent Lo rd kreációja. hogy megtu amit akar. végre kezdtek eredményeket hozni. de nem látszott olyan kétségbeesettnek. de már csak ritkán volt ott. Celia úgy kísérelte meg Samet újból bevonni a vállalat életébe. láthatóan nem került nagy meger?ltetésébe. Biztató hírek érkez ek Nagy-Britanniából. nagy tudományos áttörést sejtettek. Celia már ontolgatta tekintettel Lord zajos elkötelezettségére a Montayne iránt és egyéb indokok miatt is . Így hát a Montayne-trauma ellenére a vállalati hangulat egyre optimistábbá vált. Két szerencsés véletlen történt velünk év eleje óta magyarázta Feingold. a férfi örülni fog a jóslata igazolódásának. Olvastam a jelentéseket. Következésképp Lordnak ismét megszilárdultak a pozíciói a Felding-Rothnál. De azt hiszem. mint Celia gondolta. hogy Nagy-Britanniába repüljön. hogy nem ez az els? eset. engem sem hagy hidegen ez a szörnyû tragédia. ami után Lord mindig is sóvárgott. és vérzik a szívem azokért a szerenc sétlen gyerekekért. ha e z nem látszik rajtam. Most viszont Lor d túlságosan értékessé vált ahhoz. mely sokat ígér?ek voltak. a számvev? komoran bólintot t. de maradok mondta Celiának. a Peptid-7 kifejlesztése az utolsó fázisba lépett ami a szakzsargonban a nyit jelentett. ami optimizmusra adhat okot folytatta Seth. Olyanokat. és a jótékony gyógyszerek ká ellékhatásainak kiküszöbölésére irányultak. Az már most nyilvánvaló volt. és talán sikerül kihúzni a mély depressziójá lett. 6 Eközben Harlow-ban Yvonne Evans és Martin PeatSmith egyre több id?t töltöttek együtt . és élvezi a f?zést. lelkem. err?l maga is tud. hogy nagyszerû szakácsn?. hogy a vállalat megengedhesse magának az elvesztését. és végül további ötvenmilliót irá a lehetséges kártérítésekre. hogy megtárgyalta vele a l ssebb angliai híreket. hogy az els? adandó alkalommal másvalakit helyez Lord posztjára. Biztos van más módja is annak. Ha esetleg szükségessé válna. Celia ?szinte örömmel nyugtázta a harlow-i fejleményeket. hogy körülbelül két év múlva terjesztik a megfelel? hivatalok elé engedélyezé t. bes n Martin Peat-Smithszel és felmérje a helyzetet. Eszébe jutott.

hogy az ágynemû makulátlanul tiszta legyen. akik csak omoly tudományos ügyekr?l társalognak. a tévémûsorról. de gyakra n üdít?nek találta. Yvonne egyik kedvenc témája már-már szenvedélye a walesi herceg volt. mint valami szivacs. A férfi biztos volt abban. Egy éjszaka. Imádta Yvonne vidám. hogy meddig fog a viszonyuk tartani. és ezt Martin is elismerte . Marie-Ast katolikus.. A pletykaszenvedélye ellenére Yvonne nem volt buta. M arie-Astridról. hogy a folyamat hasonló az emberi inzulin termel?déséhe ". ? viszont otthon maradt. a papok szexuális kilengéseir?l a szemfüles brit sajtó jelent i alapján. és elgondolkodva. Igen. Mikor Yvonne ott aludt. és csak hivatalos ügyekben érintkeztek egymással. fogta magát. hogy egyikük sem gondolja holtomiglan-holtodiglan. Különös módon Martin nemcsak hogy nem tiltakozott a pletykaáradat ellen. Érdekelte Martin Locke iránti rajongás is. ki egészítend? Martin kiadós esti kutyás sétáit. Miért nem írod meg neki. bi ztos vagyok benne. Ebb?l soha nem lesz házasság jelentette ki Martinnak. Martin ett?l egyre gyakrabban lett halálosan fáradt . de a megjegy zéseikb?l világos volt. ? már elfogadható mondta kegyesen. Nem gondolkozott azon. ki terhes. Már csak ezért sem. kora reggelenként kivitte megfuttatni a kutyákat. s?t még néhány politikai botrányról is. Mikor jobban belegondolt. mikor kedvük és szükségü ami egészséges hatást gyakorolt nemcsak órájuk. Aztán pedig. az intézeti pletykákró l magát. vásárolt szerszámokat. és az egyik hátsó aljára macskakijárót fabrikált. Yvonne ezt a pletykát például nem volt hajlandó komolyan venni. és a férfi többször is rajtakapta. Egy másik jelöltr?l. Hát ezt nem könnyû megérteni! ismerte be Yvonne. De ha Charles egy kicsit türelmes. Yvonne elengedte a füle mellett a közbevetést. de a ház tisztaságára is. Ezt a témát ne megunni. szeretkezés után.. Yvonne úgy szívta fel ezeket a híreket h és szelektív olvasás útján. Sok minden egyéb is érdekelte. Ezzel nem vagy egyedül válaszolta Martin. kissé költ?ien kije lentette: Egy hamvas angol rózsára van szüksége. Locke kemény dió. így a cicák akkor jöhettek-mehettek. ki válik . Megjegyezte. Ebben az id?ben gyakran esett szó egy bizonyos luxemburgi hercegn?r?l. Tudom. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin csodálkozva. a tökéletest. így például az agyi öregedés folyamatának elmélete. Yvonne bizonyos fokig az állatállomány életét is átszervezte. egyik szombaton. biztos hálás lenne érte ugratta Martin. Õ meg Martin külön indultak és külön érkeztek az . Viszont mindketten szenvedélyesen lelkesedtek a harlow-i kutatásért. Kis papírlapokon rendszeresen hagyott instrukciókat a bejárón?nek. ugyanakkor kissé aggasztották is. és egyértelmû változatosságnak a munkájához képest. a híres emberek különcségeir?l. a kiárusításra készül? lon a Marks and Spencernél tett legutóbbi bevásárlásáról. rájött. végre kikapcsolhatott és nem kellett tovább terhelnie az a múgy is túlterhelt agyát. Mindent?l függetlenül Martinnak az volt a véleménye. hogy a magánélet sak rá tartozik. A gént beültettük egy baktériumba és nagy menny agot termeltettünk. hogy megtalálja az igazit. A bulvársaj érzékletesen ecsetelt románcok lenyûgözték. A lány könnyû témákról fecsegett új film k magánéletér?l. Martin tréfálkozva megkérdezte: Most a walesi herceget képzelted a helyembe? Hogy találtad ki? kérdezte a lány incselkedve. hogy a legvizslatóbb tekint et sem tudott benne hibát találni. aminek eredményeként a lakásban hamarosan olyan tökéletes rend és tisztaság uralkodott. ahogy az er?s koncentrálástól összeráncolt homlokkal -ot olvasott egy fotelban. . Alkalmanként pedig eg nének fogta fel Yvonne csicsergését. És különben is. míg meg nem értette. hogy a viszonyukról pletykálnak az emberek Harlow k is hely. Lady Amanda Knatchbullról már jobb véleménnyel volt Yvonne. amit Mar ddig magyarázott neki türelmesen. Martin ragyogott a boldogságtól. A sereglet el?ször is m gszaporodott a lány sziámi macskájával. mikor Martin bement az intézetbe. De az intézetben mindketten rendkívül diszkrétek voltak. csapongó csacsogását. Mikor Yvonne-t hallgatta. a popzenészekr?l. hogy egész nap értelmiségiek között van. Martin ri tka jelentései egyikében így számolt be a New Jersey-i központnak a fejleményekr?l: A Peptid-7 szerkezetét már ismerjük.

mert nyilvánvaló volt. És a balvégzet hamarabb csapott le. miután otthon végigolvasta a gyalázkodó posta legfrissebb termését. azzal az indoklással. ami késlelteti az öregedés fol atát. Bár Martinnak változatlanul más volt a véleménye. Egészében véve a cikkek nem tartalmaztak valótlanságokat. röviddel egy óra után megcsörrent a telefon Martin ágya mellett. hogy az intézetben folyó kutatásokról terjed? pletykák el a sajtót. ?k akarják. Vasárnap hajnalban. ha a saját szemével látna mindent. Az intézet bejárati ajtói tárva-nyitva. . és hiszek az erre irányuló törvényekben. Ügyesen titkolta a . a Peptid-7 piacra dobásakor meglesz a jótékony hatása. ki lehetett a gyenge láncsz m . hogy Martin meg is jegyezte Rao Sastrinak: Komolyan aggódom. Irományaikban szadistáknak . Lehet. Az intézetben ellenben olyan eufórikus hangulat uralkodott az el?z? vaktában k eresgél? és eredménytelen id?szak kudarchangulata után. akkor szokott általában valami szerencsétlenség bekövetkezni. És ha a közérdekl?dést most egy kicsit f . akkor annak kés?bb. kvantumfarmakológiát és számítógépeket használunk. A cikkeket olvasva Martint elöntötte a pulykaméreg. Az intézetb?l beszélek mondta az ügyvezet? igazgató. Yvonne mélyen aludt a franciaágy másik felén. e. egy tûzoltóautó meg éppen távozott. gondolj a mi állatainkra. Valamikor talán igen. ha maga is jönne. de nem a közeljöv? Na. Martin utasítására Nigel Bentley megpróbálta kinyomozni. barbárokna tulálták az intézet munkatársait. hogy az egyik tudományos munkatársnak járt el a szája. hogy min dolgozik feltehet?en a tudós révén. és egyben súlycsökkent? hatása is van . Martin megrázta a fejét.Közben folytatódtak a Peptid-7 biztonsági és hatékonysági tesztjei az állatkísérletek Hatalmas mennyiségû adat gyûlt már össze. a riporterek felkutatták a beszédesebb forrásokat. Ezek a széls?ségese eztek mindenféle állatkísérletet. A próféta szólt Martinból. Elképzelhet? éppen. ami nem lehet meg állatkísérletek nélkül. Ezek az embere k nemcsak azt akarják. összeszedte a level ket és visszagyömöszölte ?ket az aktatáskába. hogy készül?ben van egy csodaszer. Nigel Bent ley jelentkezett. ? is kiugrott az ágyból és magára kapta a ruháit. Tudományos körökben már úgyis elterjedt. és sebesen öltözni kezdett. amelyek birtokában hamarosan kérvényezhet? lesz az edély a humán kísérletekre. azt mondta Yvonnenak: Minden országnak megvannak a maga kísérletellenes bolondjai. nem firtatta tovább az indiszkréció rrását. aztán undorral félretette. Bentley hangja feszült volt. De hogy egyálta szükségünk állatokra. Azért lett kellemetlen következménye a sajtónyilvánosságnak: a harlow-i intézetbe özö kezdtek az állatvéd? ligák aktivistáinak levelei. De legjobb lenne. Talán elkerülhetetlen volt. Máris akadnak olyan területek. Nem. de Nagy-Britannia a legrosszabb. vagyis szûnjön meg. állatkínzóknak . Tulajdonképpen nem is jött olyan rosszul ez a kis publicitás jegyezte meg az ügy vezet? igazgató. Martin egy este. és az újságokba egjelentek az els? tudósítások. Beszámoltak arról is. Bár Martin nem volt hajlandó interjút adni. Az épület el?tt két villogó lámpás rend?ra t. Ide tudna gyorsan jönni? Már öltözöm is. Mi történt? Sajnos rossz hírek. De nem tudta felvidítani Martint.. A levéláradat továbbra is nyomasztotta. hogy jelenleg az állatkís tartanak a harlow-i intézetben. Kezébe vett egy újabb levelet. hogy a mi tudományágunk. A rend?rség kéretett ide. hogy eljön az id?. akiket felkért azokra a konzultációkra. Martin kocsijával hajtottak az intézethez. Els rban azt domborították ki. A P ?l egészségesebbek és okosabbak lettek. Mert mikor ilyen jól mennek a dolgok. ahol a korábbi állatkísérletek lyett ma szövetkultúrákat. Ahogy Martin letette a kagylót. És különben is. Bentley odabent volt egy egyenruhás rend?rfelügyel? társaságában. elég volt ezekb?l a firkálmányokból jelentette ki Yvonne. de nem járt sikerrel. Mikor Martin felvette a kagylót. hogy még bármifé sajtójelentés korai volna. hogy az állatok a lehet? legkevesebbet szenvedjenek ennek én va gyok az egyik legelkötelezettebb szószólója. röpiratai és petíciói. egyszerûen megáll ejl?désben. mikor a kutatóknak soha nem lesz többé szükségük állatokr ezte Yvonne. mint gondolták volna. Yvonne közben felébredt.

Te jóisten! suttogta a lány. Mi egyszerre értünk i a tûzoltókkal. dokto r úr javasolta a felügyel?. doktor úr folytatta a felügyel?. amit Yvonne látványa válthatott ki benne. Láthatóan nem fogta fel tragikusan a helyzetét. vékony termetû férfit rendes körülmények között az ember nyámnyila fi olta volna. Ez még mindig jobb annál. amiket elengedtek. A középkorú rend?r rezignált.meglepetését. Dr. gunyoros tónusából arra lehetett következtetn már sok emberi bolondságot látott életében. És az intézetben szabadon f tkosó állatokat el kell pusztítanunk. Az állat kák a hall egyik sarkába iszkoltak. Az állatok. Mikor a felügyel? és kísérete belépett. Martin utánuk eredt. Kihívóan mosolygott Martinékra. Martin legszívesebben agyba-f?be v erte volna az el?tte álló két alakot. Szép kis pár. Ha ezt hiszik. és bezárták egy szekrénybe. b? ingblúzt és combközépig ér? lakkcsizmát viselt. A hasonló korú. mire a felügyel? az ügyvezet? igazgató irodájához vezett abent egy fiatal rend?r ?rizte a férfit meg a n?t. Sikerült elfognunk két gyanúsítottat. . hogy megmentettünk néhány testvérlényt az élve karmai közül az olyan zsarnokoktól. és most ott remegtek egymás hegyen-hátán. Bentley. és csak azt tudta hajtogatni: Miért? Jaj. Már így is látszott. de úgy látszik. amit csak találtak. akkor tudatlan bolondok. Ég? cigaretta fityegett a szája sarkában. mit mondanak. miért? Ezt a kérdést talán annak a párnak kellene feltenni. Büszkék is lehetünk közölte a férfi cérnavékony. mint maga. A világ egyik legkedvesebb embere! Imádja az állatokat! Biztos az otthoni ölebeit mondta a férfi megvet?en. akiket letartóztattunk. Megtámadtak minket az állatszeret?k jelentette ki. Gondosan megtervezték az egész akciót mondta a rend?rfelügyel?. Az aktatartó szekrények fiókjait kirángatták az iratok egy részét szétszórták a padlón. Megpillantott négy patkányt. Megköszörült zzátette: Nemes cselekedetet hajtottunk végre. Mindig így csin De Martin már alig hallotta.farmernadrágot. Az állatketrecek vagy hiányoztak. A férfi beismert hogy már ült börtönben valami hasonló vétségért. Legyûrték az éjjeli?rünket. rabs an születtek. Nagyon büszkék dics? tettükre. felhasználható ellenük. Szörnyû halált fognak halni. Már vol velük dolgunk. Az elmondásuk hatan voltak. Állatment? Hadseregnek nevezik magukat a tettesek szólt közbe a rend?r. Betörtek válaszolta Bentley . Aztán összeszedtek minden iratot meg feljegyzést. Peat-Smith nem embertelen! Nem kegyetlen! visította Yvonne kivörösödött arcca . Szûk. Martinból kirobbant a düh: Van fogalma arról. aki a saját önz? céljai érdekében kihasználj tokat. bizonytalan hangon. Martin szó nélkül bólintott. Szörnyû felfordulás fogadta. kinyitották a ketreceiket. Sasorra. üresen tátongtak. hogy mit mûveltek? ordította. Már felvilágosítottuk ?ket ar gy amit mondanak. A harmincöt év körüli n? sovány volt és magas. megve rajtuk végig. Ezt a két illet?t az én irodámban tartják fogva közölte Bentley. de fékezte magát. Martin egészen magánkívül volt. Aztán a hangokt megriadva kiiramodtak a legközelebbi nyitott ajtón. Állatszeret?k? ráncolta össze a homlokát Martin. Fontos szakanyagok tûntek el. hogyan kikapcsolni a riasztóberendezést. Mit csináltak? Mi történt? kérdezte Martin türelmetlenül. Meg is gyújtották az irathalmot. g?gös vonásai fens?bbséget tü a haja rövidre volt nyírva. ez sem érdekli ?ket. hogy valaki meglátta a felcsapó lángokat egy szomszédos épületb?l. mondhatom jegyezte meg a felügyel?. és elengedték az összes kisérleti állatot. Kopaszodott. Néhány zaladgál az épületben. mint ha el kellene szenvedniük a maga embertelen keg yetlenségét. Azt is tudták. kihurc olták ?ket a szabadba és leöntötték benzinnel. Nem élnek meg odakint. Úgy történt a is. Hog ennyi fáradságos munka eredményét tették tönkre? Csak azt tudjuk válaszolta a n? . a laborok és álla ttermek felé. kissé hajlott volt a háta és drótkeretes szemüveget viselt. hogy egy csomó irat nincs meg het?en a tûz martalékává váltak odakint. a felügyel? meg Yvonne Martin után jöttek. vagy nyitott ajtóval. egy férfit meg egy n?t. azok meg persze e lszeleltek. de a legtöbbet kivitték.

ártatlan embert egy olyan gyógyszert?l. bezárni vagy kínozni csak azért. hogy mit keresnek. hogy megadja azokat az információkat. Továb bá az állatokat nem szabad semmi módon korlátozni. És remélem.. És így maguk erre az id?re ezreket. elviselhet?vé tette volna. Martin szorosan magához ölelte Yvonne-t. Martin végül ra jutott. Bentley ezenkívül szigorú és költséges biztonsági intézkedéseket vezetett be. mi lenne. Ezenkívül azt is valljuk. rohadt zsernyák így a n?. Megpróbálom kideríteni. hogy az e berek boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek. Nincs értelme ezekkel az emberekkel tovább beszélni. A n? a két rend?rhöz fordult. Ami azt jelenti. Most az Állatment? Hadsereg n?i közkatonáján volt a sikítás sora: Megtámadott! A testi épségemre tört! Két hosszú. és még visszajöhetnek. bár ?szintén szólva nem hiszem. minden cifrázás nélkül. Csatlakoznak az állatment? adseregbeli barátaikhoz. melynek pótlásához évekre lesz szükség. . mint úr-szo csolat. Lehet. Sokat olvastam róluk. akik már odabent hûsölnek hasonló bûncselekményekért. Az épület el?tt halomba dobált és meggyújtott dokumentumokból néhányat meg lehetett m eni. Végül Martin meg a felügyel? lefogták a lányt. Miért kellene letartóztatnunk? Én tam. vörös csík éktelenkedett az arcá zett. hogy megtámadta volna magát. Egészen biztos nyugtatta meg a lányt az id?s férfi. aki még mindig magánkívül remegett Martin karjában. Akkor jó munkát végzett az Állatment? Hadsereg! szakította félbe a n? dühösen Mar gyûlölett?l fröcsög? hangon mondta: Nagy örömmel és megelégedéssel hallom. ami a z életüket megkönnyítette. Remélem is sóhajtotta Yvonne. Hitünk szerint az állatoknak éppen olyan jogai vannak.Elítéljük az otthoni állattartást jelentette ki a n?. hogy ez az es? után köpönyeg tipikus esete tárta szét a karját . Egy p llanatig mindenki megkövültén figyelte a jelenetet. Mert nem más.. És maga? Én sem. Tartóztassuk le ezt a hölgyet? kérdezte a felügyel? csodálkozva. Feltételezésem szerint az ?rizetes arcán lév? csíkok azoktól az állat zármaznak. Yvonne-ra pillan ott. amint Yvonne a körmeivel végigszántotta a n? arcát. Bentley Martin és Yvonne után eredt. egyikünk sem tudhatta nyugtatta meg Martin. uram. hogy sikerrel járok. és kinyújtott kezekkel el?reugrott. de ezek t alakok nem adják fel egykönnyen. Kimért és magabiztos hangja arról tanúskod tt. hogy az állatszeret?k rajtaütése két évvel vetette vissza a munkájukat. de nem sokat. A fiatal rend?r felé fordult. A maguk esetében ez igaz is vetette közbe a felügyel?. hogy nk kik voltak a júdások. ha bölcsen elmondanák nekünk a társaik nevét? Baszd meg az anyádat. Menjünk innen. ?k persze márt tartják magukat. mint az embereknek. már ha folytatni fogja! Maga mániákus ?rült! sikoltotta Yvonne. Martin a n?höz fordult: Maguk meg az ?rült társaik egy olyan tudományos munka eredményeit pusztították el. hogy mi is sorra kerülünk tette hozzá rosszkedvûen. tu ttam volna el?re. Ugyan már. Általában a takarító vagy gondnoki állomány tagjai közül beszéltek rá ra. Nagyon sajnálom. aztán felsóhajtott: Holn p megkezdjük a takarítást és a károk felmérését. hogy volt egy cinkosuk házon belül. 7 A kárfelmérés lehangoló munkája napokig eltartott a harlow-i intézetben. hogy s reket fosztottak meg csupa tisztességes. Több száz hívük van országszerte. amint a felügyel? azt mondja a párocskának: Na. Ahogy kifelé indultak. A rend?rség szerint a többi rajtaütésüke is így szervezték meg. hallották. és hogy mi hol van. hogy az er?feszí lt hiábavaló. Kés?bb Nigel Bentley a következ?t jelentette Martinnak: Ezek az ?rültek láthatóan pontosan tudták. hogy maga meg ennek a tudományos kutatásnak illetve énszerintem b atrocitásnak a gyakorlása közben fog megdögleni. hogy tökéletesen meg van gy?z?dve a tette morális igazáról. s?t lehet. amelyeknek a ketrecét kinyitogatta. Tartóztassák le ezt a büdös kurvát! Eljárást kell indít e. amikre szükségük volt. Börtönbe kerülnek mondta a pár felé intve. hogy az emberi faj semmivel sem különb a többi fajnál t e hozzá a férfi.

Ám ez a beszélgetés arra ösztönözte a férfit. úgyhogy bármely véleményük. mintsem hogy fáradságos munkával. hogy újból meglegyenek a megsemm tt adataink válaszolta a férfi. aztán kuncogni kezdett és zavartan azt motyogta: Na. ha tudod. ennyi elég is. hogy le tudunk rövidít izonyos eljárásokat. a tudósok és laboránsok nnal megkezdték a kezdeti kísérletek fáradságos ismétlését. aminek eredményeként Martin mély álo t. Kétségbeesetten nagy szükségünk van arra.és pénzpocsékolás. Yvonne elhallgatott. Valamennyien meg fogunk tenni minden t?lünk telhet?t. ami illik ezekre a z állatszeret?kre . Ez Locke-kal is így volt. ha tanulni lehet. elpirult. aki a pusztítás éjszakáját követ? napon megtelefonálta New Jerseybe a sötét híreket. Ezek nélkül a vállalat nem nyújthatja be a gyógyszer-enge etési kérelmét. Martinnak szörnyû kínszenvedést okozott az egész folyamat. Soha nem hagysz ki egyetlen alkalmat sem. hogy már az els? jelentkezése ilyen rossz hírrel traktálja. aztán folytatta: Találtam valamit. Meg tudnád találni? A Locke-kötet ott volt a polcon. Mikor Martin másnap megkérdezte. egy különlegesen kimerít? nap estéjén Yvonne arra utasította a férfit. hogy küdjön hasra. Meg kell ismételnünk minden egyes állatkísérletet. nem csoda. de nincs más választásunk. most elnézést kért t?le. és ha Yvonne nem tartotta volna benne a lelket.. Észrevettem nálad valamit mondta a férfi. nem mindig sikeresen. mert a jóslatod els? fele már megvalósult. hogy csúcssebességre kapcsolja magát és sait. hogy csak id?re van szük séged. De csak azért emlékeztetlek erre az egészre. hogy minden bizodalmunk a Peptid-7-ben van mondta Celia. Kérlek. észérveke akoztassanak fel. úgyhogy Martin az erejét és a igyelmét kizárólag az intézetnek szentelhette. nem kérdezett semmit. ami szöges ellent t a közelmúlt diadaljelentéseivel. megvigasztalta.. mint két éve. Néhány nappal azel?tt kitör? örömmel hallott gy Celia ismét a vállalatnál dolgozik. olybá veszik.. Rö ide vagy oda. amit?l a Felding-Roth dúsg azdag lesz. és ha késztet agukban bármely különös cselekedet végrehajtására. és lehet. Celia döbbenten hallgatta a harlow-i pusztításról szóló beszámolót. sokkal gyorsabban nem fog menni. Celia Jordant kérte a telefonhoz. Komolyan mondod a két évet? Ez a legpesszimistább becslésem.. ha mégoly megalapozatlan en szellemének megnyilvánulása és az isteni autoritás jelenlétének bizonyítéka. de Yvonne-nak nem volt szüksége rá. hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell Martint vidám csacsogással felv idítani. Két év kell ahhoz. és remélem. hogy a másik fele is meg uljon. Olvastál t?le mostanában valamit? Igen. hogy újból ott tartsunk. Azonnal megrendelték az újabb állatokat. és bámulatos érzék tudta. A lelkesedésr?l ír. hogy becslése szerint mennyi vel vetette vissza a váratlan támadás a Peptid-7-programot. ahol tegnap ismételte el Martin. Ma sokkal többet tudunk. azt hiszem. hogy néhány hónappal lerövidítsük az id?t. Idegesen kérdezte Martintól. hogy melyik részre gondolsz. Martin tátott szájjal bámulta az emlékezetb?l idéz? lányt. Yvonne észrevette. tán nem is bírja ki. és ezután lassú svéd masszázst adott neki. Egyszer. Em lékszel még arra a beszélgetésre ott a házadban? Mikor azt mondtad. így mondtad. De mindent el fogunk követni. és reggelig nem ébredt fel. hogy honnan tud ilyen dolgokat. és akkor el? fogsz állni valami nagyon fontos szerrel. Nem volt tudóshoz ill? kijelentés. Nem. hogy némelyiküknek meggy?z?dése: különös kegy folytán az ég veze ?ket véleményalkotásukban és cselekedeteikben. egy pil anatra abbahagyta. Ha kellett. Yvonne habozott. a lány így válasz olt: Egyszer egy massz?rn? volt a szobatársam. hogy dúsgazdag. hogy kett?nk közöt arad. A vonal harlow-i végén Martin elfintorította az arcát. hogy Isten hívó szavának eng dnek. Sajnos emlékszem.Martin volt az. Ezt nem ígérhetem meg. Ennek eredményeként három héten b g?zzel folyt az újbóli adatfelvétel. Így kapásból nem tudom. Tudnod kell. Ez szörnyû id?. és amint megérkeztek. nem elég sürgette Martin. Elkezdte idéz ni az idevágó passzust: Mivel közvetlen kinyilatkoztatás révén a férfiak sokkal könnyebben alakítják ki vé zabályozzák viselkedésüket. akkor folytasd! . hanem elintézett és elvégzett mindent. de aztán folytatta: Tudatukat erre készítik fel. T?le tanultam. A lány teljesen levette a válláról a háztartás go .

Te gúnyt ûzöl bel?lem mondta a lány gyanakodva. és a mennyei fényekhez hasonlóan nemc dálatosak és élvezetesek már önmagukban is. hogy Yvonne még a legtriviálisabb pletykáknál is pontosan idézte a neveket. hogy a l n. amit a legutóbbi olvasáskor tett bele. Jó fejed van. igen. Kis id? múltán letette a könyvet. Yvonne-nak elcsuklott a hangja. gúny tárgyává tette Yvonne csodálatos képességét. Ezt már tudat alatt többször megállapította. Mindenre? És ilyen részletesen? Azt hiszem. Legtöbbször csak egyszer. emlékszem a dolgokra. Elolvashatom kétszer? Hát persze.. Yvonne befejezte az idézetet. hogyan tud szövegeket me morizálni valahogy úgy. Yvonne még mindig zavartan fészkel dött. De ennek eredményeként nem tu . d t szabadulni is t?le.. a férfiak els?sorban a saját impulzusaikra hallgatnak. hanem a túlfûtött és elbizakodott elme képzel?déséb?l fakad. Az isten szerelmére.. A lány még idézett néhány bekezdést. és odaadta a lánynak. és amelyekb?l Ezek gyümölcsöz? igazságok. Olvasd ezt el. hogy pillanatokon belül eltörik a mécses. és hosszú sz?ke haja a koncentrálástól összeráncolt homlok ullott. Na jó bólintott Yvonne megnyugodva. A tanárn? puskázással vádolta a lányt. és hatalmas. ártatlan kék szemét Martinra tte. mint egy cirkuszi pojáca . Az értelem mûködése... Dolgozatot írtak. mindent magával sodor. Ám a tanárn?vel történt összecsapás után Yvonne nemcsak hogy eltitkolta képességét. Fényképmemória. Martin gyengéd unszolására Yvonne el?rukkolt a történettel. A nyitott könyvben követte a szöveget. mint az imént Martinnak. Yvonne lehajtotta a fejét. Mikor Yvonne befejezte. Tanulás közben tudatosan próbálta elkerülni. és folytatta.. Több alapigazság létezik. Yvonne végs? elkeseredésében bemutatta. habozva. mert az élénk képzel?dés. Meggy?z?dtem róla. hogy nevezik? Majd te megmondod válaszolta Yvonne zavartan. Nem akartam cirkuszi pojáca lenni. amit Yvonne még egészen tosan nem látott. így szólt: Ez csodálatos rész. Martinnak hirtelen eszébe jutott. Martin elvette t?le. mikor felülkerekedik a józan észen és megszabadul az és vek béklyóitól. hogy pojáca vagy? Az iskolában egy tanárom. akkor nem értéktelen vágott közbe Martin. . az id?pontokat. hogy nem neki lett igaza. és kikeresett a polcról egy könyvet.. De hát értettem! Én elhiszem nyugtatta meg a férfi Yvonne-t. és kés?bb sem hitte y a válaszokat fejb?l írta. És a képességed is az. a helyeket. A férfi hitetlenked? hangon így szólt: Most már én is emlékszem erre a részre. Egyáltalán nem. de mostanáig nem tulajdonított neki különösebb jelen Hányszor kell elolvasnod valamit. De biztos. hogy mit olvastál. a válaszok többsége t megegyezett a könyv szövegével. Martin még soha nem látta sírni a lányt. A könyvet kinyitotta annál a j nél. hogy megjegyezd? kérdezte. De soha nem akartam kitûnni vele. ki mondta neked. mely szerint minden testnek nehézségi ereje van.. Ezen bámulatos alapigazságok egyike Newton elfedezése. Átment a másik szobába. a fényképmemóriája miatt. miközben a lány idézett. ami részben sikerült is neki. de most nyilvánv aló volt. És azt hiszem. ezekb?l táplálkozik az ész. hogy szó szerint jegyezze meg a mondatokat és szavakat. egyetlen szót sem hibáztál e gy az ördögbe van ez? Hát. Te is az vagy mondta neki Martin. mintha Martin valami bûnös titkára bukkant volna. amelyeken számtalan más igazság nyugszik. A tanárn? nem tudta elviselni. Tudod. és kijelentette. Ha érted is azt.A rajongás nem észérveken steni kinyilatkoztatáson alapul. és Yvonne munkájában. innent?l idáig. De Locke-ot kétszer.. és az ilyen tanulás értéktelen . mint vala mi új alapelv.. hogy tudtá Hát igen. Szeretnék kipróbálni valamit mondta a férfi. amit megtanultál. bizonytalanul várva a hatást. a forrásokat. Ez is Locke-kötet volt. de világossá és magától értet?d?vé tesznek más do eket egyébként nem láthatnánk és nem ismerhetnénk. a tényeket. Most pedig mondd el nekem. Ez valami egészen különleges és egyedi dolog. és minden szava megegyezett a Martin kezében tar t könyv szavaival.

ahonnan az üvegezett folyosón a Felding-Roth f?épületébe lehetett eljutni. ami Celia visszatértekor töltötte el a Felding-Ro th New Jersey-i központjának munkatársait. és nem felelt meg az állatorvosi egyete m felvételijén sem. De azt az egye t meg kell tanulnod. Komolyan mondom. hogy melyek azok. gondolkozott valamin. hogy mindig változtass egy kicsit a könyvszövegeken. amikkel holtbiztosan át lehet menni a vizsgákon. Ez l esz a legeslegjobb dolog. hogy akarod-e? Hát persze hogy akarom! Mindig is ezt akartam. És vannak bizo nyos technikák. Martin elmosolyodott. Néhány perccel kilenc óra el?tt érkezett Celia a vállalati autóval a parkolóháznak ar a szintjére. egyre pedig zoológiából vagy biológiából vagy botanikából. Igen.dta jól megtanulni az anyagot. egy Yvonne készítette ízletes vacsora után így szólt a lányhoz: Beszédem van veled. Az apró nappaliban Martin kényelmesen elterpeszkedett a b?rfoteljában. Tanulhatsz este meg hétvégeken is eni fogok neked. Jaj. Yvonne szomorúan nézett maga elé a rossz emlékek felidézése után. beszámolva az intézetet ért támadásról. Hát ha már itt tartunk dünnyögte Martin . Egy pillanatra elhallgatott. amiket most is kedvteléssel nézegetett. ha meglátod. Tudom. mire jutok. A tanárok nagyon sok jót tehetnek jegyezte meg Martin . egy munkanap reggelén. Még mindig szeretnél állatorvos lenni? Miért. nem feltétlenül. Felvételizhetsz az állatorvosira. a legtöbb értelme a zoológiának volna. Együtt dolgozunk majd. Majd azokat is megtanít om neked. Az els? rossz hírt Martin Peat-Smith jelentette Nagy-Britanniából. drága szerelmem. de ha ez mégsem sikerülne. hogy a változatosság kedvéért most én tehetek v mit leérted. Nem is tudom elhinni mondta a lány elfúló hangon. ígérem. a lágy domborulatokat. tényleg. 8 Annak a visszafogott eufóriának. mikor vizsgázo l. Már annak is utánajártam. Lehet. Még némi anyagi támogatásra is számíthatsz az intézett?l. Míg ezekre a vizsgákra készülsz. Három alapvizsgára van szükséged: yre kémiából. Celi . Minden igyekezete ellenére sem sikerült a tartósan megszabadulnia. Tek pasztalataidra. Sok minden lehetséges. bár Martin már többször megnyugtatta. de az ostobák szörnyû ká is okozhatnak. Martin nem sokat teketóriázott. hogy ?t nem zavarja. De ezt jól be lehet gyakorolni. Nem sokkal kés?bb pedig szörnyû tragédia rázta meg az egyesült áll ontot. De fel kéne adnom az állásomat? kérdezte a lány kétkedve. Végül így szólt: Te olyan sokat tettél értem. Yvonne pedig az el?tte lév? sz?nyegen gömbölyödött össze. miközben Martin lázasan gondolkozott valamin. Igen. mint valami gyors vitorlás. és olyan izgalmas ez az egész. hogy én meg veled csolatban érzek ugyanígy. Semmi értelme felkelteni a gyanakvást. Majd meglátjuk. még lehetséges volna? kérdezte a lány meglepetten. szere tte a lány telt idomait. A tragikus baleset a boontoni rend?rség legalábbis baleset -nek min?sítette az ese tet három nappal Celia visszatérte után történt. Jó híreket hoztam. és jó esélyed van arra. Két nappal kés?bb. Mindketten hallgatt k. hamar vége szakadt. A kérdés az. és átölelte Martint. egyre fizikából. gyengén vizsgázott. Nyomban el fogod hinni. mekkora munka vár rád. Yvonne felugrott. akkor megmondhatom. a jd kitalálok valamit. Akkor utánanézek mondta Martin. És ezzel a csodálatos agyaddal úgy fogsz átsiklani a vizsgákon. olyan csodálatos vagy. hogy felvegyenek közölt tin. Keményen fogok dolgozni. ami valaha is történt velem. De el?ször le kell tennem egy csomó vizsgát mondta Yvonne.

dta. olyan hirtelen. felvett e az autótelefont és remeg? ujjakkal benyomkodta a gombokon a rend?rség segélyhívó számát. És vagy érted megyek. Celia megpróbálta felhívni Julietet. aztán Lilian így válaszolt: Ne gyere. gondolta Celia. hogy a vállalat elnöke a saját. Több mint egy órába telt. Most egyedül akarok lenni. Ha segítségedre lehetek ajánlkozott Celia . hogy Sam. a sajtóügyekért felel?s alelnököt. hogy ne menjen oda. Ezt senki nem fogja elhinni! tiltakozott Hammond. ha megpróbálja megkímélni a szégyenletes öngyilkos min?sít l állt Samhez. Ez a Bentley átfordult a tetejére. és amilyen finoman csak lehetett. Most azonnal. Nem si különösebben szörnyû feladatuk elvégzésével. Köszönöm. Celia hívta fel Liliant. A néhány perce még oly fejedelmi külsejû autóból kerekeivel az ég felé mutató roncs l atóan el?ször az orrára esett. az utcaszintre. Határozottan azt tanácsolta az asszonynak. hogy hová vitték? Igen. mert mint kés?bb elmondt apillantó tükrében még odalent meglátta Mr. Szerencse a szerencsétlenségben. Celia csak akkor pillantotta meg Sam kocsiját. hogy bárki is túlélhetett volna egy ilyen becsapódást. M atalmas fémcsattanás hallatszott és üvegcsörömpölés. hogy elejét vegyük a találgatásoknak. és a Samnek kijelölt parkolóhely végénél lév? falat át eltûnt a semmiben. Felb?gött a Rolls-Bentley hatalmas motorja. beugrott a kocsijába. Senkit se m zúzott agyon. Mi m ndent kell az asszonyoknak elviselniük. lassú És ekkor történt. jobbra attó a helyt?l. Kiadta az utasítást. amit mondtam. A vállmagasságú. valószínûleg beragadt a gázpedál. Mikor Hammond kiment az irodájából. A következ? h ng-Roth központjába ment. Dwightot. ami Celia számára iszonyú hosszúnak tûnt. felpörögtek a kerekek. és a nehéz autó e l?relódult. akkor szívesen elmegyek hozzád. Villámgyorsan átgondolta a helyzetet. és sürg?sen rend?röket. úgyhogy türelmetlenül felcsattant Hammond akadékoskodá Ne vitatkozzon! Tegye. Kés?bb szeretném megnézni Samet folytatta Lilian. ahogyan csak a leggyorsabb kocsik képesek. elmondta neki a r ettenetes hírt. hogy az autó egy üres telekre zuhant. hogy az épületben tartózkodó összes orvos azon enjen a parkolóház nyugati oldalához. de füstö g?it. ahol Celia autója megállt. Ugye majd megmondod. Ezután magához hívatta Julian Hammondot. hogy öngyilkosság történt. A roncs nem gyulladt ki. de egyiküket sem tudta elérni. Hawthorne Rolls-Bentleyjét. ah z autó felfelé kapaszkodott az átjárószintre.a sof?rje bal oldalról közelítette meg az átjárófolyosó bejáratát. Celia arra gondolt. Már többen rohantak a színhely felé. felül nyitott fal alatt harmincméternyi mélység tátongot Ezután egy másodperces csönd következett. A gyönyörû jármû hosszú évek óta Sam öröme és büszkesége biztonságos. és az els? pillanatban Celia utána akart menni . Az látszott a legvalószínûbbnek. Tragikus baleset angsúlyozza a baleset szót. Ám hirtelen megállt. ami a hatalmas erejû ütést?l benyomódott a kocsiszekrénybe. és h n is meger?sítette a nyilvánvaló tényt: Sam meghalt. Csak néhány bokor és fû n?tt azon a helyen. Sam sem élte túl. aki nem bírta magát túltenni a Montayne mi . Borzalmas látvány fogadta. mint aki egy másik bolygóról beszél. hogy megvárja Samet és együtt sétáljanak át az üvegezett folyosón a f? mint máskor. Celia megállt. a sof?r igyekezett minél arrébb húzódni. küls? fal melletti parkolóhelyére igyekszik. és Celia meghallotta a szirénák közeled? vijjogá De lehetetlennek látszott. majd pedig a férjét. Szerepelhet a szövegben. Csönd lett. mert egy orvos korábban benyúlt a roncsba. Csak ezután ment oda a falban tátongó lyukhoz és lenézett. A hangja távolinak és személytelennek hatot t. Me ta a címet. tûzoltókat és ment?söket kért a helyszínre. vagy ott találkozunk. Egy elgörbült kerék vadul pörgött. majd el?bukkant az impozáns kocsiszekrény is. Az eddigi szenvedéseihez most újabbak társulnak. hogy Samnek azzal tehe t még egy legutolsó szolgálatot. hogy az elnök kényelmesen beállhasson a helyére. és ez okozta a tragédiát. és az utasítást: Azonnal bocsásson ki egy kommünikét a sajtó részére Sam haláláról. az úgyis tudta. ami szintén összenyomódott. mikor a sof?r kitárta el?tte az ajtót és ? kilépett a betonra. A sof?r a kitört falhoz rohant. Celiát már fojtogatta a sírás. El?ször a Bentley különleges hût?rácsát pillantotta meg. míg a tûzoltóknak sikerült a testét kiszabadítaniuk. közvetlenül mögöttük. Ezüstszürke villámkén t suhant el Celia meg a sof?r mellett.

amir?l maga nem tud. helyenként parázs vita zajlott mondta Seth. mikor a férfi meglátta ?t ott. amit a visszatérése napján Sam mondo tt neki az irodájában: . f?leg azért magyarázta kés?bb Andrew-nak . Az arcán komor.. Sam . megpillantva maga el?tt az alacsony falat. el?léptette pt nélkül kapható szerek részlegének vezet?jévé..tti kétségbeesésén és bûntudatán. A rákövetkez? napokban Celia továbbra is mindent megtett azért. Sam az esküv?jén. hogy figyelembe vette: azon az oldalon csak egy üres telek van odalent. aki évek óta az igazgatótanács tagjaként tevékenykedett. és magától értet?d? te. égbekiáltó igazság alanság. Celia... hirtelen gondolt egyet. hogy Mrs. hogy tanús hagyjuk. aki bámulatos jóstehetséggel felismerte e gy brit kutatóintézet jelent?ségét: Azt akarom. most pedig az életével fizetett. hogy Sam felvette ügynökn?nek. A vállalattól csak jelen. a kocsija mellett állva magabiz tosan és er?t sugárzóan. Hosszú. akkor vajon Sam. Ez sikerült is. De az ellenlábasok nem tágította végén kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. akiknek nem tetszik a n? i elnök gondolata. Mikor kiv totta Samet arra a célra.. ahol a férfi az állását kockáztatva védelmébe vette: Azért állok itt... hogy Celiára fog esni a választás. hogy Sam halálának o ka hivatalosan baleset legyen. Kétheti kegyeleti szünet után a Felding-Roth igazgatótanácsa ülést tartott. meg tekintélyt. Lilian holtsápadt volt. és odanyújtott neki egy zsebkend?t. Nagy tekintélyû pénzügyi szakért? volt. Huszonkét éve történt. ha a körülmények nem k fel a szerepeiket ilyen drasztikusan. hogy új e válasszon.. egy nyugdíjas bankigazgatót.. kés?bb pedig latin-amerikai igazgatóvá: A j tközi kapcsolatoké . amit tett. hogy hozzákapcsolja a maga karrierjét. Akadnak asszonyok. Ez volt a kívánságuk.. A New York-i értékesítési anácskozás. Megmozdult mellette Andrew. hogy most bevégezhetné az életét. úgyh agilag teljesen mindegy volt . Csak Lilian és Juliet kísérték a koporsót a sírhoz. hogy meghatározott id?re neveztek ki elnököt. aki legy?zte az ellenállást.. aki egy hibás ítéletéért el?ször a hírnevével. amikor a saját el?léptetésér?l és a két titkárn?jér?l tréfálkozot k fognak leveleket diktálni .. Sam nem kötött életbiztosítást. gondterhelt kifejezés ült. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott: az.. és többen is egyértelmûen maga mellett foglaltak állást. és neki is megvolt a maga bûntudata. Celiában több kérdés is kavargott. és istenemre mondom. Seth beszámolt arról.. Jelle amre. sóhajtották a barátai. és így senkinek nem eshet bántódása. most már sír ba szállt Sammel együtt. Akármi is volt. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagy unk . Miu ia nem válaszolt.. Jordan csak így elmenjen..és van még valami. hogy maga legyen a jobbkezem .. hogy ömlenek a könnyei. azon a reggelen. hogy nem hiszi. Preston O'Hall orant. Azon tûn?dött ogy már régebb óta tervezte-e Sam.. mire padlóig nyomta a gázpedált és nekilódult. Akkor eszmélt rá Celia. akiknek az egész te arra ment rá. hogy pont nekem kell közölnöm kezdte. Az igazgatótanács két pártr dt. etvennyolc éves úr egy ideje már bottal járt. összecsukható széken ült a kis kápolnában. Mi lehetett Sam titka? Celia hiába törte rajta a fejét. m egpróbálta kikapcsolni a jelent. mert senkinek nem volt szíve vitába bocsátkozni velem. Az angolbarát Sam. Celia mindk kel váltott néhány szót. és hallgat egy kenetteljes pap vallásos közhelyeit az Isten szolgája soha nem találkozott Sammel . Rémes. Nagyon is elhiszem válaszolta végül Celia.. Szóval nem maga lesz az elnök. Mialatt Celia egy kényelmetlen. és ráállította Celiát a célegyenesre. folytatta: Lehet. A vállalaton belül mindenki formalitásnak tekintette az ülést. Andrew is elkísérte. Sam. és igyekezett felidézni a múltat. Seth Feingold lépett be Celia szobájába néhány perccel az igazgatótanácsi ülés befeje . miel?tt eljött volna a temet?b?l. ám a gy .. de még mindig vannak egyes férfiak az igazgatótanácsban. Meg amit még utána közölt em fogom elmondani magának. láthatóan je legvégén járt. mely az övé maradhatott volna. Sam. A család kérésére Samet szûk családi és baráti körben temették el. csak mindig sikerült magát józanabb belátásra b ? Aztán. hogy ezt felfedezzék. Juliet keményen tartotta magát: egyetlen könnyet sem ejtett a temetés alatt Dwight tüntet?leg távol maradt.? Celia nem volt képes b efejezni magában a kérdést. amire egyébként sem kaphat már soha többé választ.

Az esemény nemcsak Winnie-t és Hanket töltötte el kitör? örömmel. tudja. Nem akartam beszédet tartani. és itt hagy nám ezt a kócerájt úgy. mint amennyire néhány évvel ezel?tt zavart volna. de ?szintén szólva. ami más. Ezen id? alatt az igazgatótanács meghoz za majd a végleges elnök személyér?l szóló döntését. és erre el?bb-utóbb maguk is rájö Andrew elhallgatott. akkor most azt mondanám. Talán ezt nem kellett volna megmondanom magának. szívem. az is els?sorban az igazgatótanácsi üléseken ha llottakra korlátozódott. Minél inkább változnak a dolgok. Ha ezt tenném. Viszont másfel?l furcsa. Mert kiteljesedett asszony vagy. Megcsókolta. Talán mostan megpróbá atnánk ikrekkel is. nagyon. 9 Vincent Lordot mintha kicserélték volna. Winnie egészséges kisfia másnap született meg. De várjuk ki a végét.. mikor csak ügynökképzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki igazgató helyett. és amit tudott. ami ma történt. hogy A pokolba veletek mind! . Húsz éve kötelezte el magát egy tudományos gondolatnak. Minden szempontból kiteljesedett. mindketten lelkesen gratuláltak. aki is mer. Celia megrázta a fejét. A Hexin-W-r?l Lord els? elnevezése továbbra is tartotta magát rengeteget beszélt . Celia. mert akik ezt a döntést hozták. És akarod. csak azután válaszolt: Igen. okos asszony. Gondoltam. Ezerszer bebizonyítottad minden erénye et. amit Sammel folytatott é ekkel azel?tt. Csak néhány tényt akartam köz i.zniszr?l nem sokat tudott. És külön zért jöttem vissza. akik képtelenek lenyelni a dolgot egyel?re .. akkor egyb?l felhördülnének. kötelességtudó és els? osztál nkaer?. És mit jelent pontosan ez a meghatározott id? ? kérdezte Celia. Celia többször is találkozott O'Hallorannel. és szerettelek volna egy kicsit felvidítani. Winnie. hogy tipikus n?i viselkedés . Ez a beszélgetés eszébe juttatta Celiának azt a párbeszédet. hogy rendet teremtsek. a törvény el?írásainak n. Úgyhogy már nincs szükséged a titulusokra meg a hivatali díszre. ha én a maga helyében volnék. Lisa Kaliforniából. ami kiküszöböli a többi szer káros mellékhatásait . hogy megmondjam. mert mindenki. Most azonnal. A két évtizednyi munkának most érett be a gy Végre megalkothatóvá vált a szer. O'Halloran legföljebb hat hónapot vállalt. Nagyon megsért?dtél? kérdezte Andrew este. és csaknem minden férfin fölényesen túlteszel. Bruce pedig Pennsylvaniából telefonált Winnie-nek. miért van így? Legyen szíves. Seth elhúzta a száját. Ezért nem kell egy pillanatig sem bánkódnod amiatt. egy álomnak. csodálatos anya. annál inkább ugyanazok maradnak. T e vagy a világ legjobb felesége. Aha. és halkan azt mondta: Sikerült is. amiben rajta kív szinte senki nem hitt egy olyan szert akart felfedezni. idézte magában a francia mondást. vacsora közben. mint mindent. és az álom végre megvalósult. ahogy van.és emberkísérletek befejezése volt hátra. addig veszélyes gyógyszereket jótékonnyá é ossá tesz már csak az állat. a szülés akadályát is könnyedén vette. me t ahogy Sam akkor mondta -: Vannak a cégnél. Pardon. hogy nem zavar annyira. de az egész Jordan családot. doktor úr nevette el magát Celia. ak kor talán. hogy mennyit érsz még azok a hímsoviniszták is a Felding-Roth igazgatótanácsába akiknél a kisujj ad is többet ér. Plus qa change. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. Celia felállt és szenvedélyesen átölelte a férjét. Fantasztikus kis porontyom van ragyogott a kórházi ágyon. amit meg is fogok tenni. Celia eltûn?dött. de alig ismerte. plus c'est la mérne chose. Ha majd végzek. azok a vesztesek. De elárulhato egenlégiós után akarnak nézni. Energiát és boldogságot sugárzott.

hiszen felhasználható kifejlesztésénél. Lord felfedezett. hogy soha nem fogja feladni a harcot. hogy a szert kétféleképpen is fel lehet használni. Ez akkor következik be. D mas gy?zelem volt ez egy fáradságos. A férfi elpirult az örö ozzátette. patológusoknak és statisztikusoknak egész armadája csak annak a szent célnak a szolgálatába állította a tehetségét. Ám még ehhez az utóbbi két metódushoz is évekig tartó kísérletezések szükségeltettek. Ez a k s harlow-i késedelem azt jelentheti. és hozzátette: . és szörnyû fájda mai vannak. hogy a Hexin-W kerül el?ször a piacra. amit a jelek szeri nt Dr.. és megértették a szer korszakalkotó jelent?ségét. klinikai gyógyszerészeknek. gyullad okoznak. a következ?. Lord magyarázatára a hallgatóságából többen tapsolni kezdtek. Lord csendes kárörömmel nyugtázta Peat-Smith Peptid-7 programjának elakadását. Martin Peat-Smith Harlow-ban egy még újabb módszert. toxikológ usoknak. A Hexin-W tehát rendkívül sokolda szernek ígérkezett..ek gyógyszeripari berkekben. Számos gyógyszergyár jelezte már az érdekl?dését. rengeteg munkával járó. mert figyelemmel kísérték a szabad jelentéseket. mert manapság a módszerét már elavultnak tartották. próbálkozásokkal és kudarcokkal tt folyamat végén. vagy ped g tabletta formájában veheti be a beteg a másik szer mellé. mint összetev?. meg a rákövetkez?. hogy egy aktív összetev? módosításával megváltoztatta a szer kémiai össze tán jött a következ? módosítás. akikkel tárgyalni kezdenek az üzletr?l. Lord mindezek ellenére vagy éppen ezért úgy döntött. Lord felvillanyozódott hangulatában még arra is rászánta magát. Az is nagy érdekl?dést váltott ki. Számot tartott több gyógyszergyár érdekl?désére is. Röviddel az asszony visszatérte után bekopogott az irodájába. fiziológusoknak. Lo gy visszagondolt. Vincent Lord kutatómunkájában a nagy áttörés három hónappal azel?tt következett be. és a beteg állapota egyre romlik. En yeként nincs gyulladás. hogy a régebbi módszernél ma az jobban megfelel a céljainak meg a temperamentumának. miután már vagy ezer összetev?vel k ezett sikertelenül. hogy a Hexin-W segítségével mód nyílik egyéb betegségek újfajta gyógyítására is. a végtelenségig új. és megvol kudarcra is. de csak ritkán vag oha nem írták fel ?ket a veszedelmes mellékhatásaik miatt. amit?l a tagjai elmerevednek. a SmithKline Tagamet-jét k ifejleszt? kiváló tudósnak a nevéhez fûz?dött az volt. hogy a Felding-Rothnál dolgozó specialistáknak ké oknak. és hál' istennek. melyik rendellenességet lehet gyógyszerekkel korrigálni. fizikusoknak. a lehet? legcsekélyebb mérgez? hatással. A gyógyszergyártási folyamat során hozzákeverhet? egy másik szerhez. Úgy kezdte. ha a mi kutatóink fedezték volna fel. Már több er?s készítményt is kifejlesztettek e két baj ellen. A Hexin-W folytatta Lord megállítja a szabad gyökök termel?dését. A többi cég feltehet?en csillagászati összegû licencdíj megfizetése ut fel az új szert. Ám ha sikerrel jártak. Az ízületi gyulladásban szenved?k és a rákos betegek várhattak els?sorban enyhülést a xin-W-t?l. mire az engedélyezési kérvényt benyújthatják a minisztériumba. hogy képletesen szólv ejobbot nyújtson Celiának. igaza lett. megesküdött. a genetikait alkalmazta. Egyszerûen kifejezve: a módszere az volt. elmagy arázta. de a pontos részletek továbbra is a Felding-Roth titkai m aradtak. Közérthet? nyelvezeten adta el? a mondandój A betegnek begyulladnak az ízületei. és ezután egy teljesen új szert fejlesztet tek ki. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. hogy a Hexin-W végs? formát öltsön. Grat lált a kinevezéséhez. Vincent Lord egyszer egy marketingtanácskozáson. Egy Celiával folytatott telefonbeszélgetésben így fogalmazott az egyik legnagyob b konkurens cég vezet?je: Persze jó lett volna. emlékezett rá. A leukociták felhalmozódnak. Még nagyobb örömöt szerzett neki. hogy két évvel korábban. vagy anélkül. mi történik majd az ízületi gyulladással. Az állatokon és embereken végzend? összetett tesztprogram miatt még így is két évbe t k majd. hogy régi szere b?l újakat fejlesztett a szerves kémia alapján. de mivel nem ?k voltak azok. hatásos szer el?állítása volt. és megszûnik a fájdalom. mikor a betegség miatt szabad gyökök keletkeznek. akkor forradalmi újdonság született. biológusoknak. Az ennél korszerûbb módszer amely Sir James Blacknek. ha kellett. állatorvosoknak. am ik magukhoz vonzzák a leukocitákat a fehérvérsejteket. legalább mi szeretnénk az els? k lenni. A Hexin-W-vel ezek a veszedel mes mellékhatások megszüntethet?kké vagy jelent?sen csökkenthetekké és enyhíthet?kké válnak. Maga a folyamat is Lord nagyszerû teljesítményét igazolta. hogy el?ször megállapították. Celia és mások jelenlétében.

míg én hozzáért?an és leleményesen do m? A férfi szelíden korholó hangon válaszolt: Az elnök nem tartozik beszámolni az alelnöknek. A dolog éppen fordítva áll. hogy nagy kincs. akik határozotta n ellenezték a maga elnöki kinevezését. Mikor a Gergely-naptár az 1978. Most olvastam a in-W-jelentést. és ez megnyugtató. Ha már itt tartunk válaszolta Celia . Havasi? Mit fog maga csinálni addig. de csatlakoztam volna a többséghez. Az évszázad egyik nagy felfedezésének fogják min?síteni közölte Lord tárgyilagos az évek során kissé lehiggadt. hogy udvariasan és türelmesen bántak vele. amir?l Seth Feingold csak azt tudta mondani Celiának. hogy rosszmájúan viselkedik. hogy humorérzéke legal an az új elnöknek. de az esze úgy vág. Oké. Ezenkívül még azt szeretném megtudni magától. Celia elismerte magában. Azt akarom. a szemében ez semmiv el sem ért többet annál. hogy úgy véli. Havasi. én pedig Celia bólintott az asszony. hogy az igazgatótanács most az egyszer végre józanul döntött. Preston O'Halloran id?leges elnöki kinevezése nem sokban befolyásolta Celia mi ndennapjait.. hogy pontosan úgy dolgozzon tovább. Arra gondolt. hogy elvégezzem a munka rám es? részét. ? pedig tévedett. Most pedig térjünk a tár Szóval a munkamegosztás. Mert azt már elég nehezen tudta volna elviselni. hogy a vénember bottal jár. ami röviddel azel?tt még Same volt.Örülök. O'Halloran folytatta Celia gyorsan. én is gratulálok magának. hogy a gyógyszerbiznisszel kapcsolatos ismereteim semmi szín alatt nem hasonlíthatók a magáéhoz. Celiába ismét belehasított a fájdalom Sam halála miatt amit szinte még most sem akart elhinni. Jordan. de nem érdekelte. mikor Sam Hawthorne halá a után nem Celia lett a vállalat elnöke. hadd ismerjem be. hányadán állunk. óriási nyereség . hogy nem támogattam a je . s?t. a Hexin-W-t továbbra is a Feldin g-Roth egyik nagy reménységeként tartották számon. évre fordult. A jó barátaim Havasinak hívnak húzta ismét kényszeredett mosolyra a száját O'Hall z elnevezés a bohó ifjúkoromból ered. Mindent el fogok követni. hogy ne reflektáljon a fogalmazásmódra. . mikor lelkes síel? voltam. és Celia arra gondolt. puszta szerencsével találta el az igazat. maga Havasi. nem tudta megállni.. hogy ne legyen közöttünk félreértés. ha úgy alakul. Mikor meglátta az új arcot abban a szobáb n. Lord ezúttal sem ismerte be. Ez talált! mosolyodon el az öregúr. hogy e zt közöltem a tanács többi tagjával is. Az igazgatótanács rendkívüli ülése utáni napon O'Halloran ?szintén és nyíltan be iával. Ezt azzal indokolta magában. S?t olyan messzire mentem. ezzel messzire ment jegyezte meg Celia kissé csíp?sen. Az id?s O'Halloran arisztokratikus New England-i kiejtéssel így szólt Celiához: Azt akarom. mint mikor valaki nyer a lottón. így els?sorban a pénzügyek vizsgálatával fogom tölteni a l?ttem álló maximum hat hónapos id?szakot. Az új elnök nem jelent meg mindennap az irodájában. hogy tudja. mint maga. Mrs. A barátságos közeledés ellenére Lord ugyancsak fellélegzett. hogy annak idején az asszonynak volt igaza a Mo ntayne-nel kapcsolatban. az önbecsülése egy fikarcnyit sem csökkent. Lehet. mint eddig márpedig tudom. ho a a kett?nk közötti munkamegosztást. Tudta. Örülnék. Celia. Az elnöki irodában ültek egymással szemben. És maga. Mr. Ebben biztos vagyok. Én a vállalati gazdálkodásról ok mindent majdnem biztos. hogy többet. hogy a munkáját nagy hozzáértéssel és leleményességgel végzi. Mi sem egyszerûbb. hogy újból itt van. ha maga is így szól edig Celiának nevezhetném. Jó tudni. Nem tartoztam azok közé. Ám azt is ?szintén bevallom. Rendben. Kedvesebben folytatta: Köszönöm. de kidolgozott a Felding-Rot h részére egy olyan mesteri pénzügyi tervet az elkövetkez? öt évre. Ezek szerint mindketten tudjuk. mint a borotva tette hozzá a számvev?. E pillanatban különösen nagy figyelme t kell fordítanunk erre a területre. hogy Celia a tudományos szempontok híján.

Egy másik cikkely a kényes orvos-beteg kapcsolatta l foglalkozott. A további cikkelye kben helyet kapott a vészhelyzetek megítélésének kérdése is mikor a gyógyszerhasználat életet minden egyéb szempont ennek rendel?dik alá. gyártani. valamint dohányzástól. A terhességr?l volt szó. és a Montayne-katasztrófáról be szélge pen. Egyetlen jelölt volt. segített a Felding-Roth-doktrína megszövegezésében. Már év ezel?tt eszébe kellett volna jusson valaki szakmabelinek. es edbe ne jusson bármit bevenni. Ezért 1978 januárjának utolsó hetében sajnálkozással hallotta. hogy teljesen szabad kezet kapott t?le. piacra dobni közvetlenül vagy közvetve. Még az elnöki kinevezése után is várt egy darabig. 10 Az alapötlet azon a bizonyos repül?úton fogalmazódott meg benne Hawaiiból hazafelé a ugusztusban. mint a normális terhességeknél f ellepõ émelygés és hányinger. cikkely: A Felding-Roth aktív szószólója lesz annak. A férje akkor azt mondta a család tagjainak: Nem kell gyógyszert szedni minden át meneti kellemetlenség miatt. zavart magatartással fogadta az asszonyt a vállalathoz való . szeptemberben. a lányához fordulva. Andrew egyik megjegyzése juttatta eszébe.Ez id? tájt már Celia is nagy megbecsüléssel tekintett O'Halloranre. és hálás volt a etlen udvariasságáért. akit id?közben értékesítési és marketing-igazgatóhelyettesnek neveztek k . hogy egyetlen terhes ass zony se írasson f el vagy vásároljon és használjon a normális terhessége alatt olyan termékek amiket az elsõ cikkelyben határoztunk meg. 3. de végül nem állt vele el?. úgy érezte. hogy a receptíró orvosok a Felding-Roth legjobb kuncsaftjai. hogy az öregúr influen nak esett. hogy leszavazzák. olyan szert. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. ügyelve a fehérköpenyesek kasztjához tartozók érzékeny lelkére is. akinek a jelölését az igazgatótanács szûk negyedóra alatt jóváh ahogy azt már az el?z? év szeptemberében meg kellett volna tennie: Celia Jordan lett a Felding-Roth elnöke és els? embere. Az O'Halloran temetését követ? na ek az új elnök személyér?l. hogy: Mikor rád kerül a sor. hét hónappal az elnöki kinevezése után. Bill Ingram. egészséges babát akarsz. amit Celia vállalati politikaként akart a lkalmazni. és szem el artva. hog alloran koszorúér-elzáródás következtében meghalt. bûnbánó. Egyetlen szóba jöhet? küls? ember sem tûnt fel a láthatáron. anna e. kivéve ha azt az orvos írja fel valami ren kívüli egészségvédelmi okból. 4. mert tudta. cikkely: A vállalat soha nem fog kutatni. Celia mondta Bill Ingram. hogy az asszonyok t erhességük idején tartózkodjanak az alkoholtartalmú italoktól. beleértve a dohányfüst belélegzését. Ingram. A szövegtervezet így hangzott: A Felding-Roth Gyógyszergyár ünnepélyesen megfogadja: 1. cikkely: A Felding-Roth azt fogja tanácsolni a terhes asszonyoknak. Már nevet is talált az újszülöttnek: a Felding-Roth-doktrína. 2.. És ha ép. hogy az id?leges elnök több mint négy hónapot volt hivatalban. akár más cégek termékeire. Rég nem olvastam ennél józanabb fogalmazványt.. beleértve a bort is. O'Halloran ízigvérig régi vágású úriember volt. hog y terhességük alatt mellõzzék mindenféle. aki azon a bizonyos dönt? Montayne-értekezleten Celia ellen és a szer mellett foglalt állást. hogy a szándéka véghezviteléhez szüksége van az igazgatótanács támoga Most.. az alkalmas pilla atot lesve. és egy héttel kés?bb ?szinte szomorúság töltötte el annak a hírnek a hallatán.. Már alelnöksége alatt is fontolgatta az ötlet felvetését. receptre és anélkül kapható gyógyszer használatát v ez akár a Felding-Roth. Ezúttal nem vártak két hétig az utód kinevezésével. meg azért. És ezzel még korántsem volt vége. Ezek a szavak képezték az alapját annak. ami terhes nõknek készült olyan természetes és korlátozott idejû aszok kezelésére. megérett az . félt. cikkely: A Felding-Roth aktívan szorgalmazni fogja. Andrew még azt is hozzátette. hogy leírja ezeket a dolg okat.

Néhány év múlva ugyanígy fe be merül a Montayne. hogy ? meg Etheridge megbeszélték az ügyet. alaposan felkészült arra az ülésre. és gondolom. meg kell hogy mondjam. bárcsak lett vol na elég eszem és bátorságom maga mellé állni! Nem kell mindenáron mellém állni figyelmeztette az asszony. hogy a Montayne-bukásunkat üzleti el?nnyé változtassuk. a veterán igazgató-ügyvéd. Celia most. Ami a múltat illeti: volt egy hibás döntése. ha az indoklás hamis. amin a jöv?ben esetleg új. Adrian Caston. de aztán figyelmeztette m agát arra. amit Sam mesélt neki egyszer a nehézségeir?l az igazgatótanácsban. aki egy pénzügyi tröszt vezet?je volt. akir?l tudta. tanult az esetb?l. Jordannak az az ötlete. Bill Ingram egyike volt azoknak. Celia elnökké választása után a vezet?ség újra felosztotta maga között a feladatokat. biztonságos szereket fejlesztenek ki. Caston. Jaj. melle tte kért szót. hogy ennek a hibás döntésnek szörnyû köv ezményei lettek. elvárom. Clinton Etheridge. hogy a támogatás akkor is értékes. Nagyszerû reklám a többi szerünknek.. hogy teljes jogú tagja lett az igazgatótanácsnak. de végül is nem maga döntött egyedül. Ám végül Owen Norton médiafejedelem mondta ki az utolsó sz . Mr. Ha netán a tisztelt ta nács többi tagja nem vette volna észre. Legnagyobb meglepetésére azonban szinte senki nem vonta kétségbe a terve ésszerûségét Az egyik tanácstag.. tudta. ami történt. Mégpedig azért. Ezek szerint. Lord tudott ingRoth-doktrínáról. Celia a sötét diófa asztalra szegezve a teki így válaszolt: Véleményem szerint. A válaszom: igen mondta Celia. Ha már profitról van szó. Itt a Felding-Rothnál már bekövetkezett egy terhességi gyógyszer miatti katasztrófa. és els?sorban a gyakorlati megvalósí pcsolatban hangzottak el kérdések. akarja-e még egyáltalán. feltette a kérdést: Bölcs és szükséges dolog egyszer s mindenkorra elvágni magunkat egy olyan területt? . hogy a normális terhesség gyógyszeres befolyásolása milyen tragédiákhoz vezetett. hogy az úgynevezett doktrína mutatta fel az atot Etheridge átkozottul okos iromány. Az igazgatótanács tovább tárgyalt a doktrínáról. és azt kívántam. legalább nekünk ne legyen hozzá semmi közünk. és mindig nagy segítségemre lesz. amin a javasolt Felding-Roth-doktrína megtárgyalását tûzték napirendre. Elgondolkozott Etheridge -en. A férfi máris igen jó munkát végzett az új beosztásában. És ez vonatkozik a ?re is. A jöv?ben erkölcsileg és anyagilag is helyesebben fogunk eljárni a profitot igyekszünk majd máshol megtalálni és a többi válla ot is erre ösztökéljük. megfon tolt ember. hogy fogok tévedni. És ha ez megtörténik is. A ma szül?korban lév? fiatal n?k többsége már nem szik a Thalidomidra. amelynek alakítását legjobb egyedül természetre hagyni. és azt is. akit?l Celia ellentmondást várt. és ahogy Sam már régen észrevet gyakran képviselte az igazgatótanácsi üléseken a kutatási igazgató álláspontját. közlöm. Néhány héttel kés?bb beismerte: Nem voltam benne biztos. amivel annak idején a brit kutatóintézet ötletét fogadták oly ellenállásra számított. hogy ma fogják tárgyalni és majdnem biztos. mert ez elejét vesszük annak. Tudom. hogy figyelmeztessen. Mindenki feszülten figyelt. hogy mi vagy az utódaink kísértésbe essenek. hogy Vincent Lord barátja és szövetségese. Az id? és pasztalás bebizonyította. amit az orvo s felír nekik. Celiának ennek hallatán kétségbeesett gondolatai támadtak. és a vállalatunkat egy új ontayne-katasztrófába sodorják. tetszik nekem Mrs. Celia folytatta: Az emlékek hamar elhalványulnak. éppenhogy így kell tennünk. s?t lehet. hogy egyáltalán nem hallott róla. amikb?l szépen lehetn e profitálni? A cég központjának tanácstermében ültek. és ha így látja. milyen jól dolgozik. hogy soha nem fogja megtudni. talán ezzel a támogatással fejezi ki Lord sajnálkozás liának a Montayne miatt? Lehet. hogy biz hatok magában. és a terhes asszonyok megint bármit be fognak venni. hogy azok után. Biztos. Sok dollárt fo ialni. amire most éget?en nagy szükségünk van. Emlékez . és mlékezve arra a heves ellenállásra. hogy továbbra is itt dolgozzak. Észben tartva. i valamennyiünkkel el?fordul. el?léptetés is történt. amiért a cégünk jelenleg is keservesen lakol.szatértekor. Véletlen balszerencse. hogy a terhesség olyan állapot. hogyne tanultam volna! Nagyon szenvedtem. akik feljebb léphettek a hivatali ranglétrán.

és sz yezte: Talán észrevette. sok szerencsét! A pluszpéldányokat postázták ennek az orvosnak. akkor a tévé száguldó riporterei még a b?rünket is lenyúzzák. tetszett. semmi egyéb jellemezte egy ilyen vállalat szóviv?je nyilvánosan a doktr ok úgy vélekedtek. amik túl sok adásid?t emésztenének fel. Csak így tovább. kéthasábos írást jelentetett meg a gazdasági rovatában. mint például most. hogy milyen messzire jutnak ezek a hullámok. A doktrínát beépítették a Felding-Roth reklámtevékenysé ly azonban csak az orvosi és tudományos folyóiratokra korlátozódott. hogy végre tisztelni kezdtük a n?i ítél?képességét. nagyon sajnálom. így óhatatlanul kimaradnak a magvasa bb témák. ?k maguk a jogosultak a betegnek megmondani.A hosszú tárgyalóasztal túlsó végér?l a nyolcvankét éves Norton Celiára nézett. néhány kivételt?l eltekintve. holott a Felding-Roth sajtóosztálya mindent elkövetett. akkor csak ásítoznak és a körmüket piszk A tévézsurnalizmus primitív mûfaj válaszolta az asszony. Olcsó kis trükk itvány reklámfogás. Az orvosoknak. hogy felh a a figyelmüket. gyors hatásra vadásszanak. de hogy hogyan. mint a vállalat hivatal s irányvonalát. bi lapban csak pár soros hír jelent meg. Celia eredetileg szeretett volna újságokban és más. hogy az er?s. küldjenek nekem néhány pluszpéldányt. és ezzel kárt okoz a gyóg szeriparnak. általános kiadványokban is hirdet i. De ne búsuljon. Tettél valami jót. és a tetted hullámai most ek továbbgyûrûzni. bár a nagyközönség körében nem mint Celia remélte. A doktrínát fejcsóválva fogadó orvosok részben azért fejezték ki rosszallásukat. ha a terhes betegeim sérelmezik . Ám a Felding-Rothhoz érkezett postából ítélve ezek a rvosok elenyész? kisebbségben voltak. A munkatársaikat a tév rra idomítják. Légy türelemmel csitította Andrew. amelyek hes n?k számára forgalmaztak gyógyszereket. Mindez pedig semmi mást nem bizonyít mondta az asszony kés?bb Andrew-nak . Néha hasznunkra van ez a je ség. shington Post pedig egy hasonlóan rövid hírt dugott el a témáról a lap egyik utolsó oldalán. de aztán hagyta. ezzel a megjegyzésével bearanyozta a na at. A New York Times egy rövid. hogy a Felding-Roth szentté akarja magát avatni. Mrs. azt nem konkretizálták. aminek váratlan káros mellékhatásai vannak panaszk Bill Ingram Celiának . hogy az újságok alig szenteltek figyelmet a Felding-Roth-dok trínának. és társaim nevében csak azt tudom mondani. mint hogy nem tehetsz egyszerre mindenkinek a kedvére. A televízió egyáltalán nem érdekl?dött. amibõl egyet bekereteztethet k és kifüggeszthetek az irodám falára. Majd feltétlenül szóljon egy ilyen esetben mondta Ingram kétked?en. Jordan. Tiszteletre méltó etikai álláspontjuk kinyilatkoztatásával minket támogatnak. Talán emiatt történt. fogyasztóknak szánt reklámját. hogy nem írok fel nekik valami ellenszert a rosszullétre márpedig én erre nem leszek h ajlandó. hogy ilyen hosszú ideig tarto tt. Azok. akik még kértek el?le. Ha olyan gyógyszert árusítunk. ha maradt rá hely. Ha vis lami pozitív dologgal állunk el?. . mert . Ezután az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta a doktrínát. sajná z nem nekünk jutott el?bb az eszünkbe. egyértelmûen ellenségesek voltak. hogy milyen gyógyszert vegyenek be és milyet ne. A gyógyszergyárak különféleképpen reagáltak a Felding-Roth-doktrínára. Egy-két versenytárs azonban nyíltan kifejezte bámulatát. nem pedig egy gyógyszergyár. meg a többieknek is. akik szerint nem szükséges minden panaszt gyógyszerrel kezelni. az is csak akkor. hogy az egészségügy közpon szervei élükön a minisztériummal ezt nem néznék jó szemmel. az olya okat. Uram válaszolta Celia egészen ?szintén . ?szintén mondom magának közölte Celiával egy köztiszteletben álló vezet? . Majd meg leszel lepve. A Felding-Roth-doktrína élénk visszhangot váltott ki. Egy gyermekgyóg yász a levelében ezt írta: Legyenek szívesek. hogy e tervér?l lebeszéljék azzal az indokkal. mert ellenzik a receptre kaph szerek közvetlen. Erre fogok mutatni.

és már most kezdje meg a felkészülést a meghallgatásokra jogi tanácsadó bevonásáva el. A szenátor soha nem fe el megjegyezni a hozzá politikailag legközelebb állóknak: Ne feledjük. Mikor Celia tudomást szerzett az akcióról. Valószínûleg ugyanebb?l az okból. azonnal felhívta telefonon a washingt oni ügyvédet. Mrs. hogy a munkaügy a munkanélküliséggel együtt termékeny talaj egy ambició olitikus számára. és nagy hangon Dávid pártjára állt még akkor is. Hall asson rám. milyen is az: munkanélkülinek lenni ami elismerésre méltó törekvésnek látszott ifogásolhatta egyetlen józan bíráló sem. Mint azt a szenátor egy októberi sajtókonferencián bejelentette. Látszólag ez azt a célt szolgálta. széles körbe elfogadottá vált. hogy a szenátor csicskásai el ognak ásni és közszemlére tesznek minden ízléstelen tényt meg pletykát. b?séges riporteri részvétellel. igen gyümölcsöz? kisembertémára . Donahue következetese szakszervezeteket támogatta. Azzal érvelt. veterán képvisel ? munkatársai csaknem egy évet töltöttek a Montayne-ügy vizsgálatával. A Dávidok mindig többségben vannak. hogy a tévén kereszt tunk a tömegekhez és a tömegek szavazataihoz. Donahue azon nyomban a helyszínen termett. A másnapi újságok pedig közölték azt. Gazdag. amint éppen a munkanélküliek keservei allgatja figyelmesen és együttérz?en. sanyarg ségeként emlegetni. ne pedig az adófizet?k pénzéb?l finanszírozza. én aztán igazán ismerem a dörgést. milyen egyszerûen él és mennyire a földön jár . és a választások idején ez nem jön nekünk rossz yantotta ki az egyik szárnysegédje egy meggondolatlan pillanatában. amit csak lehet. a szenátor alkalomadtán beállt a munkaközvetít? hivatalok el?tt kígy elbeszélgetett az emberekkel. akkor az újkori Egyes okra maradt volna a feladat. adóból leírható légi utazásainak ellenzésére. Az egyik legkellemetlenebb hullámot a washingtoni Capitol Hillr?l indították. Childers Quentint.Másfajta hullámokat vetett viszont a Montayne-ügy. olyan id?szakokban. Másokat pedig. mégis a nép egyszerû gyermekének sz tszelgett. amir?l a tévé el? udósított. akiknek közvetlen ismereteik voltak az üggyel kapcsolatban. és természetesen él? televíziós közvetítéssel. persze. és sokan elhitték. a munkaügyi viták alkalmával. Ez tényleg nagyon rossz hír sóhajtotta az id?s jogász. meghívták a bizottsági tagokkal való elbeszélgetésre. Ennek megfelel?en bejelentették. ho i ilyen kiváltságot óhajt. egy törvényjavaslatot is el?terjesztett arra vonatkozólag. és nem gy?zte hangsúlyozni. gondterhelt arca. hogy december elején a f?városban megkezdi a meghallgatásokat a szenátus kereskedelemetikai albizottsága. Érdekes módon azonban a sajtó mindig el?re értesült r szándékáról. Mindenesetre e két embercsoportot remekül fel tudta használni a céljai érdekében. Sajnos a vállalata. úgyhogy a munkaközvetít? hivatal el?tt már ott várta ?t a tévések és újságírók elevízió képerny?jére került ismer?s. hogy várhatóan széles körû érdekl?dést keltett volna a dolog. A szenátor rábukkant ezenkívül egy másik. hogy megismerje és a saját rén érezze. 11 Ha az ókori görögök nem alkották volna meg a demagogosz szót. Jordan. nehéz id?szaknak néz elébe. és most jutottak el od hogy az ügyet érettnek min?sítsék uruk és parancsolójuk számára egy szenátusi vizsgálatra. de mint általában az elég gyakran ismételgetett dolgok. Hamar rájött. aminek Donahue volt az el nöke. Dennis Donahue szenátor. és t emély szerint maga is. A szenátor a demagógok mintapéldányai között is a leg agógabb volt. hogy az els? osztályú légi utazás . Az setben azt jelentette. és biztos vagyok abban. A szenátor ezenkívül szerette magát a szegények és szenved?k szószólójaként. kiváltságos család sarjaként született. ugyanis Dennis Donahue szenátor urat kizárólag ezzel a szóv al lehetett a legtalálóbban jellemezni. ha Góliátnak történetesen igaza volt. a tanúkat már meg is i ték. mint els? számú szóviv?. ha egyértelmûen ok túlkapásairól volt szó. és még akkor sem állt az üzleti körök oldalára. Ha a hatalmas ország bármely szegletéb?l felröppent egy érdekesebb Dávid-Góliát pár . nevezete mberek els? osztályon történ?. mikor a szokásosnál nagyobb arányú munkané köszöntött az Államokra. csak ? maga tudhatta. hogy lelke legmélyén valóban együtt érzett-e a szegényekkel és szen l. Azt. akkor fizesse meg. Szeme t hazugság volt. Éppen ezért.

kat ne lehessen az adóból levonni. hogy kiderítse a fele l?sség kérdését. vagy valami hasonlót. amit ? úgy mondott: kellemes kipárnázottság . ami ebben a he lyzetben több. ne próbálja meg Dennis Donahue-t letromfolni. Donahue köpcös kis ember volt. Másrészt pedig magára haragíthatja. ha mégsem. hogy bizonyítékot hoz fel arra a két évvel korábbi esetre vonatkozóan. Egy yes méretû márványkandallón kívül bézsszínû függönyök ékítették a szobát. t Donahue-t. ami hibátlanul illett a nép egyszerû fia image-éhez. mivel az ? hatalomgyakorlásuk kevésbé van szem el?tt. valamint. Öltözéke és hajviselete gondosan keresetlen vol t. mégpedig nemcsak a saját pártjának tagjai között. bizonyos szemp ból még egy elnökénél is nagyobb. amit várt. Egy zöld posztós asztal mellet t foglalt helyet a tanácsadójával. a teremben lév? vagy száz ember pisszenés nélkül ült a helyén. ami abban nyilvánult meg. A régi szenátusi épület impozáns. A szer neve Montayne. ott ült a teremben és hall gatta a bevezet?t. A mai napra vonatkozó tanács így hangzott: A lehet? legbecsületesebben. és a totojázást az ismert kör s -nek min?sítette. Donahue szenátor úgy tartotta melegen az ügyet. Ez a meghallgatássorozat folytatta Donahue arra irányul. hogy demonstratívan turista osztályon repült többször is. hogy nagyon jól tudta. hogy volt humora. hogy vállalja el ezt a pluszfeladatot. Donahue büszkén. aminek köszönhet?en néhányat letagadhato volna a negyvenkilenc évéb?l. pufók képpel. Mi. hogy bombabiztos házasságban t. Emiatt persze különös népszerûségnek örvendett bizonyos hölgyek körében. aminek során ártatlan gyerm szellemi és fizikai képességeit semmisítette meg egy gyógyszer. Valószínûleg azt mondaná. Rajta kívül még nyolc szenátor volt jelen öten Donahue kormánypártjából. Õ beszélte rá Quentint. Jó húsban volt. A három hatalmas ablak a szenátus parkjában csobogó szök?kútra nézett. y egyre csak vigyorgott. Azt az apróságot viszont elfelejtette a sajtóval közölni. hane a politikai ellenfelek táborából is. Az ügyvéd ezek után körvonalazott Celiának néhány washingtoni alapigazságot. olyan. Ez a kezdeményezése is szép nyi sságot kapott. szép számmal akadtak ?szinte tisztel?i is. nem sokkal délel ?tt tíz óra után összegyûjtötte a szenátus kereskedelemetikai albizottságának tagjait. még soha egyetlen turistaosztályon utazó polgárt sem kényeztettek úgy. hárman enzékb?l. Az elnök balján Stanley Urbach egykori bostoni államügyész. akkor majd emlékeztetik a munkatársai. SR-253-as termében ült össze a bizottság. ami nem sokban tért el attól. szereplései alkalmával csak úgy sugárzott bel?le a barátságosság.. A szenátor szuggesztív szónok volt. Az elnök bi szenátor egy dobogóra helyezett U alakú asztalnál foglaltak helyet. mert magánál egyetlen ügyvéd sem tud többet a Montayne-r?l. Aztán meg igazi társasági figura volt. és gyakran mutatkozott a nyilvánosság el?tt a felesége és tizenéves gyermekei társaságában Nos. Childers Quentinnel. mint a vadalma. a javaslat úgyis el fog akadni valahol a törvényhozás egy magasabb lépcs?jén. mint ostobaság. és én m déktalanul megbízom a tanácsaiban . hogy ? is áldozatul esett a gyógyszergyárak ga pagandaszólamainak. aki december els? csütörtökjén. a bizottság f?tanácsadó A szenátorok mögött ott ültek és álltak a bizottsági munkatársak vagy tizenöten. és kij te. Ez utóbbi figyelmeztetés válasz volt Celiának arra az ötletére. szálfaegyenesen állt a t szttüzében. akire muszáj odafigyelni. Celia. Ennek az volt az egyik oka. világméretû tragédiáról k ue dörgedelmes hangon a kezében lév? papírlapról a felolvasást . jelenlév?k valamennyien hallottunk arról a szörnyû. legvilágosabban és legtömörebben kell vázolnia a tények Ne próbáljon meg fifikusnak lenni. Igaz. és m agán is tudott jóízûen nevetni. Ezt meg ne próbálja! figyelmeztette Quentin. és persze egyetlen alkalommal sem felejtette el el?re értesíten róla a sajtót.. hogy a meghallgatások az ? rövid nyilatkozatával fognak megkezd?dni. El?ször is Donahue biztosan emléks ik erre a kijelentésére. bels? oldalukon büs mok nagy pecsétjét. hogy. akivel élményt jelente együttlét. úgyhogy kész válas lesz a maga számára. Nincs . Míg az objektív megfigyel?k azonnal felismerték Donahue-ban az opportunistát. mikor Donahue egyike volt a Montayne en gedélyezését érthetetlenül késleltet? minisztérium birálóinak. Az Egyesült Államok szenátorainak óriási hatalmuk és befolyásuk van. és ezt Donah ng? pletykák szerint alaposan ki is használta. hogy légi utazásainak bségét egy luxus magánrepül?gépen bonyolította amit vagy a családja tulajdonában lév? cég b pedig a barátai bocsátották a rendelkezésére. akit a bizottság els?ként óhajtott meghallgatni. amit egészen a közelmúltig a országunkban is felírtak az orvosok és árusítottak a gyógyszertárak. szemben a tanúkkal meg a közönséggel. annak ellenére. ez a Donahue szenátor volt az. annak ellenére.

ia? kérdezte akkor Quentin.. Celia alaposan az agyába véste a tanácsot. Jordan. Rövid szünetet tartott. Celia arra is emlékeztette Quentint. hogy a vállalat mit tett. már a vállalatot kép iselem. és az asztalon lév? mikrofonhoz hajolva beszélni kezdett. hogy ezzel esetleg v ki másnak a fejére taposnak. ho Montayne nevû gyógyszer felel?s a méhben károsodott magzatok sorsáért. sikeres és gazdag múlttal büszkélked? vállalat volt az. A hallgatók el?tt lépésr?l lépésre bontakozott ki a Montayne-ügy. Most. fel akarja olvasni a tájékoztatóját. ve els?sorban Celia. amit el?ször Franciaországban végeztek. és n meg a minisztérium döntését. és továbbítása. mert egy usztrál kormánybizottság megvizsgálta.. de személytelen is volt. Az asszony csak egy-egy köt?szóval tért el a kezében tartott gépelt szövegt?l. a New Jersey-i Felding-Roth gyógyszergyár elnöke tanús kodik. bizonyos ösztönös megérzé iismereti megfontolások alapján mondtam le. ez a iváló hírnevû. Most pedig szeretném visszaidézni az eseményeket folytatta Cel és ismertetni a Montayne kifejlesztésének történetét. már biztosnak látszik. ha kellemetlen szóváltásba bonyolódik Dennis Donahue-val. Semmilyenre válaszolta az asszony. és aztán állni a keresztkérdéseket. Vállalatom ezenfelül szeretne rámutatni arra is. Mrs. feltéve persze. amelyik. A szenátusi albizottság el?tt ülve Celia így folytatta a beszámolóját: A Montayne biztonságosságával kapcsolatban semmiféle kétség nem merült fel 1976 jún az ausztrál eset ismertté válásáig.. hogy ha arra kerül a sor.yan kormányhivatal. akkor is. Mr. Mrs. még azon az áron is. cégem még túl sítette a törvény által el?írt kívánalmakat azzal. hogy újból itt vagyok. óhajtja bemutatni a kíséretében lév? társait? Igen. Celia ülve maradt. Ez a jelenség a lakoss töredékénél jelentkezett. ha nem valam i kirívó nagy disznóságról vagy törvénytelenségr?l van szó. Ha a lemondásom okáról kérdeznek. Donahue bólintott. S?t mikor a szerrel kapcsolatban súlyos kétségek merültek fel. meg Childers Quentin. éppen ezért lehetetlen volt a tragikus fejleményeket el?re látni a r széles körû tesztelése során. Egyszerûen csak arról van szó. Lord. szenátor úr. és dokumentumokkal tudja biz . A negyvenperces táj ztatót Celia így fejezte be: Vállalatom eleget tett az albizottság felszólításának. Quentin másik oldalán Vincent Lord ült. hogy annak idején semmi tudományos érve nem volt a lemondáshoz. Jordan. Dr. örülünk a szerencsének. amiben a szenátor hatalma ami jó és r z ügyek érdekében egyaránt felhasználható a legértékesebb csereeszköz. tisztelt albizottsági tagok. Tessék. amelyeket érintett a világméretû tra onahue szenátor pár perccel ezel?tt valósághûen megfogalmazta. A tájékoztatóját a lehet? leggondosabban fogalmazták a vállalat leghozzáért?bb jogászai. Ez egy hoci-nesze játék. A franciaországi Gironde-Chimie. akit máris tiszta szívb?l utált. Ezt h osszas tárgyalások során döntötték el a Felding-Roth központjában és Childers Quentin washing irodájában. és hogy éppen ezért nem lépett akkor a nyilvánosság elé. hogy mindig erre fog gondol ni. Donahue szenátor befejezte a mondókáját. Celia szándékosan beszélt halkan és visszafogottan. hogy önként visszavonta a Montayne-t. Személyes okokból. Fontos emberek tucatjai a kormá azon kívül törik magukat a szenátorok kegyeiért. ahol egy szenátor ne tudna bármit elérni. de minden szavát jól lehetett ért ni. Míg Celiának nyilatkozatot kellett tennie a Felding-Roth nevében. ha nem té ek. Milyen álláspontra kíván helyezkedni a Montayne miatti lemondásával kapcsolatban. válaszoljon néhány kérdésre. az árusítás. Ám még ekkor sem volt semmi ok az aggodalomra. legel?ször vállalatom szeretné legmélyebb sa tát és együttérzését kinyilvánítani azon családok iránt. Ezért szörnyû ostoba az ellenségévé teszi az Egyesült Államok egyik szenátorát.. És ezt a viselkedést össze tudja egyeztetni a lelkiismeretével? Teljes mértékben válaszolta Celia élesen. hogy a Montayne-t érint? minden intézkedése az érvényes törvényekkel teljes összhangban történt a tesztelés. Celia néhány szóval bemutatta Quentint és Lordot. és eltökélte. Quentint jól ismerjük. és arról számolok be. Elnök úr. a kutatási igazgató szerepe mindö annyi volt. Celia Jordan. Bár a tudományos bizonyító elj m fejez?dött be és el?reláthatólag további éveket is igénybe vehet. hogy jó színben tüntessem fel magam. kés?bb pedig más orsz y a minisztériumi engedélyezést megel?z?en az Egyesült Államokban is. A Celia által felolvasott tájékoztató nemcsak precíz. akk fogok válaszolni. aztán bejelentette: Els?ként Mrs. hogy magamtól nem akarom felvetni csak a zért.

de ? a Gironde-Chimie autentik usnak látszó adatai alapján döntött úgy. hogy a f?tanácsadó mire céloz.ani mindazt. Urbach. Mégsem szakították meg a tervüket. A beszámolójában ezenkívül megemlítette. az. Dr. Jordan. Mrs.. de hadd szögezzek le valamit: a gyógyszeriparban a kedvez?tlen jelentés kif ejezésnek speciális jelentése van. De akkor a vállalat a tudományos tanácsadó javaslatát követte. Lord volt a tanácsadónk. hogy ismerték-e maguk ott a vá tnál azt a három jelentést.. és kezdte áruln i a szert a terhes amerikai n?knek? Celia habozott. még miel?tt megjelentek volna a Montayne-nel az amerikai pia con? Igen. összefüggésben álltprofittal? Nos. Mr. Persze Lordról volt szó. Megismétlem tehát a kérdést: nyos jelentéseknek a birtokában folytatta-e a vállalata a Montayne-tervet. Mrs. Donahue odabólintott Urbachnak. ami bizonyos kétségeket tám sztott a Montayne-nel kapcsolatban. ho y a vállalata az Egyesült Államokban piacra dobta a Montayne-t? Celia számolgatott magában. amiket kivizsgált a Laboratoires Gironde-Chimie és megalapozatlannak nyilvánított. Várjuk a válaszát. Világos. Maga kedvez?tlen jelentéseknek min?síti ?ket. Ez ugye körülbelül hét-nyolc hónappal azel?tt történt. hogy a lehet? legritkábban húzza mosolyra a száját. hogy nagyon nehéz napoknak néz elébe. vagy nem? Celia nagyot sóhajtott magában. akkor hadd kérdezzem meg: kedvez?ek voltak ezek a jelentések? Nem. Folytassa.. amennyit körültekint?en ki kell vizsgálni. h a jegyzeteibe pillantott. Jordan! Igen. ismertük.. aztán így válaszolt: Igen. mérlegelni a. Ez is helytálló? Nem egészen. hogy még két kedvez?tlen jelentést kaptak. Beleegyezik a tanú a kritikus jelentés meghatározásba? Azt hiszem.. Ekkor vágott közbe Donahue szenátor. Igen. Mrs. Ebben az értelemben pedig a francia meg a spanyol jel entés nem volt ebbe a kategóriába sorolható. A folytatásról szóló döntés. pardon. és mind a kett?t még a Montayne itteni evezetése el?tt. ön utalt arra az els? ausztrál jelentésre. Lordot. ahogy döntött.. A kérdésemre egyszerû igen vagy nem választ kérek. Celia már érezte. Mi értelme ennek? Minden kérdés gondosan el?készített . szenátor úr. Ám továbbra is alkalmazkodva a jelen helyzetéhez. a lóarcú ny ajkú Stanley Urbach tette fel. Jordan. Urbach mélyet sóhajtott. de az asszony semmiképpen nem akart igazságtalan lenni. egy másikat pedig Spanyolországból. Mrs. Azonnal elkezdtek záporozni a kérdések. és forgalomba hozták a Montayne-t? Szenátor úr. Nem lett volna jobb és óvatosabb megoldás kérdezte az albizottság f?tanácsadója Felding-Roth alaposabban kivizsgálja azokat a jelentéseket és késlelteti a Montayne piac ra dobását? Celia keserûen arra gondolt. nem arra kértem. Elegend? nekünk az igen . Természetesen igaza van. Ha a szavakon kezdünk lovagolni. és hogy kés ?bb emiatt mondott le. így válaszolt: Utólag persze ez látszott volna helyesnek. Err?l majd kés?bb megkérdezzük magát Dr. A kérdés az. hogy el?adást tartson nekünk a gyógyszeripari gyak orlatról. Ki az? Celia nem válaszolt azonnal. Jordan. Az els?t a bizottság f?tanácsadója. Franciaországból. amit most én elmondtam. a profit mindig is fontos tényez?ként szerepel.. ritikus jelentések ellenére se késleltessék a Montayne piacra kerülését. hogy annak idején ? is ugyanezzel érvelt. Továbbra is készek vagyunk mindenfajta együttmûködésre é inden kérdés megválaszolására. akinek látszott az :ábrázatán. az új gyógyszerekkel kapcsolatban mindig felmerülnek ellenvélemények. Kutatási igazgatónk. A jogász türelmetlen mozdulatot tett. de. hogy a kedvez?tlen. Lenne azonban még egy kérdésem. Ám ebben az id?ben a két jelentés még csak bizonyos feltételezéseket tartalmazott. igen..

maga valóban lemondott. méghozzá ugyanilyen meggy?z?en. Celia mégis talált egy kis id?t arra. mert halott? Hawaii óta el?ször jutottak eszébe Andrew figyelmezt et? szavai: Ha visszamész. és arról is. Éspedig? Hadd magyarázzak el el?ször néhány mûhelytitkot. Jordan. Mi lenne a véleményem? Nem örülök neki. Az il toknak amik egyébként politikai ujjgyakorlatok mindig megvan az ügyeletes mumusuk. Andrew-nak rnost is igaza lett. Dönt? fontosságú volt ez a profit a vállalata számára? Igen. Ügyvédek! nevette el magát Celia kényszeredetten. Hát akkor miért. értem. Így gyorsabb. Igen ismerte be. és egészen biztosan olvasták a Felding-Roth -doktrínát. hogy ne tudjanak róla. vagyis ez a vállalat felel a tragédiáért. Ám a Montayne-nel kapcsolatban az az igazság. Quentin keserûen elmosolyodott. ?t ugyanis már semmiképp sem érhetik el. mert rendkívül alapos emberek. Aztán újra Celiához fordult: Miért akarnák Donahue emberei védeni a maga image-ét? Ha e tennék. hogy ? ül itt Sam helyett. Mi ménye err?l? Celia elhúzta a száját. hogy emiatt mond le. hogy továbbr s álljon a rendelkezésünkre. De tehetnék valamit ez elle n. akkor így válaszolnék a kérdésére: igen.. Mekkora profitra számítottak? Folytatódtak a könyörtelen. akik elmentek a limuzin mellett. Ami pedig magát illeti. 12 Quentin meg Celia szendvicseket evett és egy termoszból forró kávét ivott annak a limuzinnak a hátuljában. az biz tos. Donahue meg az emberei tudnak a m aga hajdani Montayne-ellenes álláspontjáról a vállalaton belül. és kíváncsian bekandikáltak a kocsi ba. aki már soha nem fogja tudni m egválaszolni a kérdéseket. aminek köztudottan maga a szerz?je. egyel?re az ön meghallgatását befejeztük. és zavartalanabbul is tudunk beszélgetni. és hozzátette: Természetesen elmondhatn k az egésznek az ellenkez?jét is. az egész egy el?re kikalkulált folyamat. de ? kitért el?le. mikor ezt az étkezési módot javasolta Celiának. aminek a végén ott várja ?t az el?re megf ogalmazott végkövetkeztetés. akkor ki lenne az ügyeletes mumus? Mert hogy egy halott nem lehet az. hogy politikai ujjgyakorlatról van szó bólin t Celia. így tartották. Próbáljon meg az ? fejükkel gondolkozni. De mondja csak. és ezzel felvállalta a Montayne miatti felel?sség m agára es? részét. mondván. Hisznek egyáltalán az ügyvéd miben? .. Itt most taktikázás folyik. érdekel itt valakit egyáltalán az igazság? Ha amazoknak az ügyvédje lennék. nem messze a Smithsonian Intézett?l. de arra kérjük. Celia kínszenvedésének az ebédszünet vetett véget. Valószínûleg azt is tudják ogy milyen feltételekkel ment vissza a céghez. Donahue szenátor így szólt hozzá: Mrs. mint bárhol másutt mondta Quentin. A jogász szürcsölt egyet a g?zölg? kávéjából. Kizárt. neked is jócskán kijut majd a Montayne-nel kapcsolatos fel el?sségb?l. Hallgasson végig. Kés?bb viszont visszajött. Quentin odabólintott e y csoport turistának. maga a legkézenfekv?bb jelölt. Azt hiszem.csapda. amely a régi szenátusi épület el?tt várt rájuk. mikor enny a lényeg közelében tapogatóznak? Nem is olyan régen ? is nem ugyanezeket a dolgokat kérdezt e volna? És nem a sors iróniája. Vincent Lordot is meghívták a limuzinebédre. Be akarják feketíteni magát személyesen is szólalt meg egy id? után Quentin.. az igazsá fontos. hogy már elí kezett. hogy a Felding-Roth hozta forg alomba. Ezek után a szenátor fennhangon bejelentette: Ebéd után a kö tanú Dr. Vincent Lord lesz. ho feltegye magának a kérdést: valóban olyan igazságtalanul súlyosak ezek a kérdések. igen. Miv el maga képviseli a vállalatot.. Mint már annyiszor. bármennyire is szeretnék. A z egyenruhás sof?r a kocsi mellett sétálgatott. súlyos kérdések. és az is világos. A Jefferson Drive-on parkolt az autó.

akkor javasolta volna a pi acra dobás késleltetését? Lord megint habozott.. megkérd?jelezné Lord becsületességét. Dr. Celia csak ült döbbenten.. mert ezzel esetleg azt a látszatot kelthetnék. hogy megkérdezze: A Montayne egy sült államokbeli premierje el?tt váltak ismertté a cégénél az ausztráliai. vagy voltak is? Hát. hogy tehet valamit értem. francia meg spanyo elentések. és odafirkálta Quentinnek: Ez nem igaz. Készséggel.. Felel?sségem arra terjedt ki. Mi változna ezzel? Ezen a meghallgatáson semmi. Van egy ellenzéki tanácsadó is. Lenne még egy oktor úr: miután elolvasta ezeket a bizonyos jelentéseket. szenátor úr. akkor valamiféle dilemmában volt? Hát igen. hogy Montayne-pártia k. Lord minden kérdésre magabiztosan. de aztán határozottan így válaszolt: Igen. támogatója és szószólója maradt a yne piaci bevezetésének? Nem. de szavazott is rá azon a bizonyos ülésen. Valószínûleg épp az ellenkez? hatást érnénk el vele. Köszönöm. Márpedig ezek al apján nem volt arra okom. és kigúnyolta Celia kétségeit meg a késleltetésre tett javaslatát. A piszok gazember! Celia el?vett egy papírlapot. és csak úgy rö meg a vádak cáfolatai. Az albizottság f?tanácsadója ezek után a Montayne-terv kezdeti lép érdekl?dött. De megismétlem. hanem döntéshozatali joga is. Ha jól értem. Dr. s el?ször arra kérte Lordot.. fejtse ki ezt részletesebben. Az albizottság f?tanácsadója a jegyzeteibe pillantott. Jól mondom? Azt hiszem. és nem hitt a fülének. Lord folytatta Urbach . nem voltam egészen nyugodt. hogy a késleltetést javasoljam. Akkor felejtsük el mondta Celia rezignáltan. Lord szemérmetlenül hazudott. Kérjük. javasoltam volna. A tudományos szempontoktól el intve. a Laboratoi Gironde-Chimiet?l kapott információkat tudományos szempontból elemezzem. Azt mondta az el?bb. hogy a rendelkezésünkre álló. hogy kérdéseket tesz fel a maga személyes szerepével kapcsolatban. Ám ennek a szakmának velejárója az állandó ambivalencia.. Körülbelül negyedóra múlva jutott el Urbach ahhoz. nyugodtan válaszolt. amin S am elnökölt. Celia. Nemcsak hogy a Montayne-terv folytatása mellett volt. nem volt valami rossz el?érzete. Ott volt egyfel?l a tudomány. Javasolta a szer piacra dobásának késleltetését? Nem javasoltam. vita robbanna ki közöttük. és nem is rólam van szó. Ez nem hit kérdése. szóval. Maga is így fogalmazna? Hát. Mit? Az albizottságnak vannak olyan ellenzéki tagjai. Lord. Na és mit számít ez? Mert mi lenne. h ost felállna. aki eddig csak fél füllel hallgatta Lord vallomását. igen. másfel?l pedig az emberi megérzés. Ám szívességb?l az egyikü egtehetné. aztán hirtelen megállt a toll a kezében. Lehettek volna. hogy ennek semmiféle tudo mányos alapja nem volt. akik barátságos érzelmekkel visel tetnek a maga iparága iránt. Undorodva gyûrte .. jól mondja. Lord.Próbálkozik az ember. Ahogy akarja sóhajtotta az ügyvéd szomorúan. Segítene ez a Felding-Rothnak? Nem. Így viszont a vásárra viszi a b?ré A délutáni ülésen Vincent Lord vette át a tanúk mikrofonját. Lehettek volna. hogy beszélj en a tudományos múltjáról. Most is Urbach kezdte a meghallgatást. én is így fogalmaznék. Donahue szenátor odahajolt a mikrofonhoz: A tanúnak a következ? kérdést szeretném feltenni: ha nemcsak tudományos felel?ssége tt volna az ügyben. Eddig még egyikük sem szólalt fe valószínûleg nem is fog. azzal a három jelentéssel kapcsolat an? Lord most el?ször habozott a válaszadás el?tt. ami által maga egy kicsit jobb színben tûnhetne fel. Dr. most hirtelen felegy enesedett a székében. Tudományos elemzésr?l beszél makacskodort Urbach. akár ösztönös is. ami magának is be kell látnia lehetetlen helyzetbe hozná ?ket. Miért nem? A késleltetésr?l szóló döntés ebben a stádiumban már a vezet?ség hatáskörébe tartoz gazgatóként nekem csak tudományos szerepem lehetett az ügyben.

Akárcsak a két évvel azel?tti találkozásukkor. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel ezen dolgoztunk. A Montayne-nel kapcsolatban Stavely kijelentette: Sajnos a tiltakozásunk a pénzhiány miatt nem lehetett eredményes. mégis egyszerû gesztenyebarna kosztümöt viselt. Én természetesen nem értettem ezzel egyet. Szervezetünknek nem állnak rendelkezésére olyan kiapadhatatlan pénzforrások dollármilliók . így volt? Igen. Mikor tett Mrs. amikr?l Celia remélte. Beszélt arról. ám Dennis Donahue gyorsan közb evetett valamit: Gyanítom. Szóval arra akarok kilyukadni. november tizenkettedikén. Aggasztották Mrs. azzal áltatva az orv t és a fogyasztókat. és elbocsátották. Jordan. Néhány további kérdés után Lordnak megköszönték a tanúskodást. ahonnan nem mes ült Celia meg Quentin. szenátor úr. Pár perccel kés?bb ugyanezt a témát kezdte feszegetni Stanley Urbach. hogy akkorra az az ausztrál Montayne-per már elég na gy nyilvánosságot kapott? Urbach udvariasan elmosolyodott. A Montayne mellett érvelt. miközben pontosa n tudják a Montayne esetében is tudták . majd pedig Dr. hogy folytathassa. hogy Mrs. és elhagyta a termet. ám azt elismerte. doktorn?. az szony most is vonzó és ápolt volt. Lord tant. mint amelyeket lding-Roth-féle vállalatok az értékesítési propagandájukba pumpálhatnak. hogy a minisztériumi engedélyt visszavonják? Igen. Celiának nem tetszett a nyilatkozat hangneme és néhány célzása. hogy mi döbbentette meg? Igen. és a tanúk asztalán lév? mikrofonhoz lépett. hogy miért hiszi a szert biztonságosnak? Arra tisztán emlékszem. anélkül hogy egyetlen szót is váltott volna Celiával. Divatos. hogy mivel a Montayne-nel kapcsolatos véleményük helytállónak b zonyult. beszélni akar velem. aki keresz tkérdéseket tett fel Dr. hogy ilyesmir?l ítélkezni tudjon na. Még feléje pillantott. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet vezet?je magabiztos léptekkel me t el?re valamelyik hátsó sorból. Ha jól tudom. Itt az én feladatom a kérdezés. doktorn?. az biztos. Többek között a Montayne is szóba került. hog Stavely profi módon és meggy?z?en beszélt.gombóccá a papírt. Stavely felolvasott eg el?re elkészített nyilatkozatot. h biztonságos. ám a szert még nem árusították. Meg tudná határozni pontosan. nem mintha ez megakadályozná ozzá hasonló kufárokat abban. hogy milyen keveset tud tette hozzá. hogy a szervezetük ebben az id?pontban mindent elkövetett. Donahue szenátor szívélyesen üdvözölte a tanút. Következ? tanúként Dr. Jordant ezek az er?feszítések és a maguk szilárd meggy?z?dése? Hát. Stavely hangjából csak úgy áradt a megveté esetre döbbenetes volt. a szervezet negatív véleményér?l a gyógyszerekkel kapcsolatban. Elnézést. Jordan még az ausztrál tárgyalás . hogy elkerülhet?e znek. hogy az ilyen Montayne jellegû szerek biztonságosak. Stavely visszamosolygott. Ugye emlékeznek arra. Valóban. Az asszony nem pillantott arrafelé. hogy a tapasztalatok mást mutatnak. hogy mi a látogatásának a célja? Azt mondta. Persze nincs is meg a megfelel? orvosi képesítése ahhoz. amit szívb?l ü támogatást kapunk majd. Jordan látogatást a szervezetüknél? kérdezte az albizottsági f?ta dó. ebben az id?pontban a minisztérium már jóváhagyta a Montayne egyesült lamokbeli forgalmazásának kérelmét. Donahue elmosolyodott. Stavely a jegyezeteibe pillantott: 1978. És reméljük. mire Stavely folytatta. Az is igaz. Beszélt az orvosi képesítésér?l. Stavely nagy leveg?t vett. hogy nem örült neki. hogy ítélkezzenek. Maud Stavelyt szólították. hogy ez után a meghallgatás után. és arról. Megmondta Mrs. Stavelynek. és azt állította. ho ezdetekt?l ellenezték a Montayne egyesült államokbeli bevezetését. Celia legnagyobb szomorúságára a szervezet f?hadiszállásán tett látogatása került ter z olyan újabb komplikációk árnyékát vetítette el?re. a New York-i központú szer e felépítésér?l. a szervezetéhez érkez? támogatások megsokasodtak. hogy err?l nem szólt.

Celia csak nézte. hogy az ? hajdani személyes lépései semmilyen hatással n m voltak a Montayne forgalomba hozatalára. Gideon Mace lesz. és most mégis magán csattan az ostor. Stavelynek feltettek még néhány kérdést. de ez nem is csoda. nem egészen így van. hallgatta a jelenetet. hogy Sam és Lilian lánya id?sebbnek látszik huszonhárom évesnél. és arra gondolt. miközben beszélgettek. és Bejelentették. nem merült fel önben. és az is untig elég volt. Celia rögtön felhívta magához. gy Mrs. am it a lány visszautasított. A vállalat súlyos hibát követett el a Montayne-nel kapcsolatban. úgyhogy Celia közös vacsorát javasolt.. aminek a Felding-Roth-d oktrína a címe. Minde nesetre ha ezzel a céllal jött hozzám el az a n?. mert éppen itt vagyok Washingtonban egy barátn mnél. Jaffee szenátor. Donahue megpróbálja a Felding-Rotht mint közellenséget feltüntetni mondta. és meg is kapták! csattant fel Stavely. Nem. y a jöv?ben. A véleményemet kérték. nagyon is. Köszönöm. Köszönöm. Hozzátette. De mennyire meg lehet másítani utólag egy beszélgetés lén egét és jelent?ségét bizonyos részletek kiragadásával. Stavely. a Felding-Rothnak a képviseletében ment el önhöz? De igen. kezében egy papírlappal. doktorn?. akkor rögtön látnia kellett. nem az volt a benyomása. hog el lehet kábítani ilyen hókuszpókuszokkal. doktorn?. Lehet. ahogy letette az iratot. Jordant. nem adhatok neked igazat! mondta szenvedélyesen Celia. odahajolt a mikrofonhoz. aztán megköszönték a közremûködését. hogy nincs se mmi esélye. hogy Vincent Lordd al ellentétben Stavely nem hazudik. hangsúlyosabbá tételével és a személye l! Donahue szenátor. hogy menjen és sürg?sen pótolja a mulasztását. és olvastam err?l a meghallgatásról. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet er?feszít tt a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében. de a múltban rengeteg jótéteménye volt. bár az arca egészen kivö e a düh. de engem nem. Dr. Celiának elöntötte a vér az agyát. mert ez a cég tényleg kö lenség. Igazságtalanok magával. Véleményem szerint ez az úgynevezett doktrína egy undorító. Donahue szenátornak mosoly bujkált a tekintetében. Érdekl?déssel hallgatjuk. szégyentelen reklámfogá el t?két kovácsolnak egy borzalmas tragédiából. szenátor úr. nagy szeretettel átölelte. a kezemben tartok egy dokumentumot. kérem. hogy a lding-Roth nyugtalan lett. És mondja csak. Ezek szerint van róla véleménye. Ebben talán igaza is van jegyezte meg keserûen Juliet . az albizottság ellenzéki tagja csendesen megjegyezte: Na de. vegye át t?lem ezt a példányt. A többiek mind kapzsi dis znók voltak. igazság szerint gondoltam erre is. Celia kedvesen ezt mondta: Hidd el. Juliet Good smith volt az. Óriási er?feszítéssel sikerült ülve maradnia. Egymással szemben ültek. hogy mivel ? a vállalat legmagasabb rangú képvisel?je. és mikor t belépett az ajtón. Elmagyarázta. Le is fogyott. Ha még nem olvasta. de megérezte a karján csillapító érintését. ha egy vállalat tényleg beismeri a hibáját és ígéretet tesz arra. és a szálloda halljából jelentkezett. a leghatározottabban ez volt a benyomásom. Jordan a cégének. Ezt be is ismerte. és ez . Annak tükrében. hogy hátha neki sikerül megpuhítania magukat? Hát. hogy másnap az els? tanú dr. és azért küldte el magához Mrs. Csak azért jöttem mondta Juliet . Mondtam neki. ? a közvetlen célpontja Donahueéknak. Celia arra gondolt. de persze bizonyítani nem tudom. Dr. a minisztérium mun katársa. Este Celia Madison hotelbeli lakosztályában megcsörrent a telefon.. uram. amelyek a Montayne áldozatául estek. és kis híján talpra ugrott. Donahue elmosolyodott. A vállalatnál egyedül maga lkedett becsületesen azzal a mocskos szerrel kapcsolatban. Ez az iromány ezenkívül mélyen sérti azokat a keket és családokat. egyszer már olvastam.gyz?könyvét sem olvasta.

Hogyan higgyem ezt el? ellenkezett Juliét. jelentette ki. Ezekre a pótlólagos kérdésekre. Mikor Juliet konokul megrázta a fejét. Ekk említette az ausztrál jelentést. aki a kihallgatásnak zt a részét vezette. Minden csodálatosan ment mindaddig... Ezután még egy darabig megkíséreltük menteni a menthet?t. arra csak kés?bb terel?dött a szó. egy drámai pillanatban. a kormánynak és a kormány összes védelmi garanciáinak a képvisel?je volt az. Eszébe jutott. ám dadogva. Én. csak a saját helyzetedet nehezíted. Erre nem lehetett mit mondani. Ennek a szerencsétlen válasznak a hallatán felbolydult a terem: a hallgatóság szörnyü ködött. amint a Peptid-7-r e vagy a Hexin-W-re gondolt. és hogy örökké tart majd. hogy ? lett volna a vád képvisel?je. Ekkor hangzott el a szájából az a szörnyû Nem tudom válasz. aki a legj obb belátása szerint cselekedett. és Celia arra gondolt. mégis sajnálta a férfit. Bele akarta taposni ?ket a földbe úgy. Kés?bb megemlítette ezt . Adott nekem abból a gyógyszerb?l. végül kielégít? válaszokat kapott. és meg se mondta. védekez? hangon. hogy mi van vele és miért. Szándékosan nem érdekl?dött Juliet fia után. tudta. alig kétéve orában olyan szanatóriumban ápolják. míg a baba néhány hónapos nem lett kezdte Jul et színtelen. hogy lyen hatalmas mennyiségû adatot kapott háromszázhét kötetbenn százhuszonötezer oldalt . hogy Mace bár láthatóan ideges volt ura a helyzetnek és számot tud adni a minisztériumi ténykedésér?l. Már egyikünk sem volt a régi. de nem sikerült mondta morúan Juliet.olytatódni fog a jöv?ben is. hogy van Dwight. amelyben ismertette. Donahue szenátor mutatóujjával vádló ce-re mutatott. hogy a Montayne a sz erencsétlen gyermekek sorsán kívül még hány tragédiát és mennyi szomorúságot okozott! 13 Az albizottsági meghallgatássorozat leginkább szenved? tanúja Dr. Jó ember volt. bevallotta. mindenki legnagyobb meglepetésére. amit a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegeknek tart nak fönn. hogy ezt a helyet ép b?rrel. A keresztkérdések során. Be akarta per elni a Felding-Rotht és személy szerint aput is. hogy már most. És bármilyen hibát követett is el az apád (amiért drágán megfi t) folytatta Celia . hogy még nem hagyta jóvá a minisztérium. milyen mélységesen liet meg Dwight esküv?jén. Válunk. hogy az engedélyezés el?tt súlyos kétségei voltak a szerrel kapcsolatban az ausztrál jelentések m att és ezek a kétségei mindvégig megmaradtak. hogy aránytalanul nagy adag felel?sség jut ki neki. a halála után nem meg. Ekkor döntöttünk úgy. mer úgy gondolta. Dwight iszonyúan haragudott az apámra. id?vel jobb belátásra jutsz. de még inkább rám. akir?l tudta. amelyhez hozzátartozott a Montayne engedél tetési kérelmének elbírálása is. ami késleltette az engedél yezést. sem pedig disznó. Persze bólintott Celia. Ehelyett megkérde zte. Ha ezt most. ártatlannak nyilvánítva fogja elhagyni! A bûntudatnak el ke ll kísérnie magát egészen a sírig! Néhány perccel azel?tt Mace. Ebbe soha nem tudtam volna beleegyezni. Akkor aztán kiderült. és hamarosan azt sem tudta. nem volt sem kapzsi. és ett?l fo minden elromlott. Bár Celia maga sem találta helyénvalónak ezt az indokot. nem tudom válaszolta Mace szenvedélyesen. azzal semmit sem érsz el. és Jehovaként dörögte: Maga. Juliet férje. mikor is Mace hirt gzavarodott. Donahue pedig a fentebbi tirádára ragadtatta magát. hogy elválunk. Celia hozzátette: Remélem. Próbálj megbocsátani az apádnak kérlelte Celia. hogy fiú-e vagy lány. A tanúra záporozó kérdések során elérkeztek az ausztráliai ügyhöz. és yen pótlólagos kérdései voltak ezekkel az adatokkal kapcsolatban. Rövid saját nyilatkozattal kezdte. Ezért ne várja . hogy a kisfiú soha nem fogja elhagyni azt a helyet. Jézus Mária! Celia megrökönyödése ?szinte volt. Akkor miért engedélyezte?! kérdezte csaknem ordítva Urbach. Ez mindenkit tönkretett volna. Most is izgatott optimizmus töltötte el. hogy az a házasság jó szövetség lesz. rászabadította ezt a veszedelmet Amerika asszonyaira és védtelen magzataira. Eddig a pillanatig úgy tûnt. Gideon Mace vo lt.

mint mi magunk. mintha az eszébe villant volna valami. vagy hirtelen az Egyesült Államok egy távoli pontján akadt sürg?s és halaszthatatlan dolga. mint odaát. Mikor Celia megkérdezte. Ez biztos. és valamennyiünknek vannak gyötr? kétségeink. akkor most Mace helyén a mi egészségügyi miniszterün zembe Donahue-val. Kiborítottak azok a kérdések. Miért akart annyira menekülni? Oké. Felá lt és együttérz?en odament a kimerült férfihoz. Ha nálunk is olyan gorú erkölcsök uralkodnának. ez az egész ügy elég kínos mindenkinek. akkor ezzel késleltetik az orvostudomány fejl?dését. Bizonyos fokú óvatosság persze kell az új szerek el kapcsolatban. Hirtelen döbbenten és ijedten elhallgatott. Én a maga helyében nem foglalkoznék ezzel tovább. az lesz az egyik eredménye. és hozzát tte: Vagy talán mégis? . Miért hazudott? kérdezte. Celia fellélegzett. sokkal tovább. Egy brit miniszter soha nem ten ne ilyen gyáva dolgot nem engedné. A férfi villámló szemmel. Ám Celiát nem elégítette ki a válasz. megje lenjen a Capitol Hillen és magára vállalja a felel?sséget a történtekért. mert semmi kedvük kongresszusi bizottság elé hurcoltatni esetleg még meg is feszíttetni. amikre sokan és régóta várnak. de soha többé ne jöjjön a közelembe! Mace sarkon fordult és elment. De hol van a tisztelt miniszter úr? Biztosan ott lapít az irodájában.. és szünetet rendeltek el. Vagy úgy vonta meg a vállát az ügyvéd. Az ilyen esetekben látszik kristálytisztán mondta az ügyvéd . hogy egy olyan állami alkalmazott. Mikor kimondta a Felding-Roth ne vét. de ha túlzásba viszik. Dr. Mir?l mennyit tud? Lord habozott. Így ahelyett. Mace arcvonásai eltorzultak. inkább beláthatatlan ideig kotlának majd a kér ken. és a doktorokat. Celia Jordan vagyok a Felding-Rothtól. Sajnálom. Celiának alkalma volt felel?sségre vonni az el?z? napi vallomása miatt. Állandóan az járt a fejemben. ami itt most folyik. Nem látszott magán. amilyet elia még soha életében nem látott. Ideges voltam. Celia kerek perec hazugnak nevezte. mikor kimondtam vállalat nevét. Mintha hirtelen elvesztette volna az eszét. hog ajon mennyit tud az az Urbach nevû fickó. Hát ez meg mi volt? kérdezte mögüle Quentin kíváncsian. Mindenesetre úgy gondoltam. Ennél többr?l van szó.. Nem tudom válaszolta Celia megrendülve. hogy miért. aztán kivágta magát: Persze nyilván nem tudhat többet. összeszorított foggal sziszegte: Hagyjon békében! Megértette?! Soha. Akkor jött rá a roham. kórházakat meg betegeket megfosztják olyan gyógyászati módszerekt?l. úgyhogy ha valami baj van. hogy azzal a válaszommal a lehet? leggyorsabban vége szakad a vallatásnak és végre elenged nek. és a talányon tûn Mivel Vincent Lord még egy napot Washingtonban maradt.Childers Quentinnek. Persze állami tisztvisel?k is vannak a tanácsadók között. Ám a Montayne-nel kapcsolatban semmi jogelle nesség nem történt. Ám Celia egész nap nem tudta elfelejteni azt a fröcsög? gyûlöletet. ég? gyûlölet lobbant fel a szemében. és olyan vad. Az asszony szállodai lakosztályában ültek . Nem mindig látszik. Quentin szerint még egy gyenge pontja volt az amerikai rendszernek. Mace nem túlságosan kedveli a Montay . Dr. mikor befejez?dött Mace kínzatása. Hirtelen elhallgatott. Quentin így válaszolt: Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztert tanácsadó különbizottság segíti a munk ? soron a miniszter személyesen engedélyez minden gyógyszert. Csak azt akarom mondani. hanem bûn n azt mondta: Tényleg hazudtam. Annak. hogy. Ami érthet? is. akko egyes-egyedül ? felel a parlament el?tt a történtekért. hogy mennyivel job britek gyógyszerengedélyezési rendszere a miénknél. így nek . hogy a minisztérium munkatársai szuperóvatosakká válnak. Mace. mint Mace. miel?tt Celia felocsúdhatott volna. Nem. hogy reális id?n belül áldásukat adnák az olya ontos szerekre. Legnagyobb meglepetésére a kutatási igazgató nem utasította vissza a vádat. mint az szükséges volna. amelye hez joguk lenne. de a miniszteré a felel?sség.

mikor a meghallgatás negyedik.Nem! Ugyan. Ebben Celia egészen biztos volt. azon nyomban ismét k?kemény le tt. mert úgy gondoltam. amir?l nem tud. De végül beláttam. Quentin odasúgta az asszonynak: Legyen óvatos. Bizony. hog y Sam titka bármi lett légyen is az nem szállt vele együtt a sírba. De beszéltek a Montayne-r?l. Mi lehetne? Megint hazudik. Én másként emlékszem rá. Ám ha egy pillanatra ellágyult is Donahue szenátor. és egy hajszálnyival hars b volt a kelleténél. hogy nesen tudja magát tartani. Remélte. Mikor Vincent Lord kijelentésér?l kérdezték. Egyikük odaát járt Euró tanulmányúton. Donahue szenátor is rekedten szólalt meg. aki zsebkend?vel törölgeti a szemét. Celiának megint eszébe jutottak Sam szavai: Van valami. Drága mama és papa! Csodálatos hely ez! Máris megszerettem mindent és mindenkit. Urbach. és bemutatta azokat a diapozitívokat. és mikor lopva körülné . dehogy. azért a színészkedése ellenére ? is csak ember. A szená saját embereivel is türelmetlenül. mégis üres tekintettel nézett a kamerába. ugye? Igen. Kihívóa n Lordra nézett. akik korábban megvizsgálták a Montayne-t?l károsodott gyermekeket. Vincent. mérges gombát ebédelt. mely szerint ha az övé lett volna a dönt joga. és így szólt: Mondja csak. hogy rá tudja beszélni Dr. Az uraság úgy látszik. Ez a gyermek mondta az ideggyógyász a néma hallgatóságnak soha nem fog tudni ho hasonlóan gondolkodni. Az albizottsági meghallgatássorozat négy napig tartott. nincs véletlenül mégis valami. Lorddal a dolgot. Celia örült. Láthatatlan kezek támogatták hátulról. Kifejezetten azért ment oda. hogy mérsékeljék vag eljesen hagyják abba a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében folytatott . Stavelyhez. akkor késleltette volna a Montayne piacra dobását. Mikor az orvos befejezte a mondandóját.. És akit?l néhány napja kapott levelet az egyetemr?l. Az arcocska eszébe juttatta Celiának Bruce-t. Megidéztek két ideggyógyászt s. És most már azt is tudta. mint ?. Ám a válasz késett egy másodpercet. . egy kétéves fiúcska látszólag teljes. bizony gondolta Celia . hogy tanulhatunk egymástól.. Miel?tt Celiára került volna a sor. Ám e pillanatban nem tehet egyebet. hogy a diavetítés miatt eloltották a lámpákat a teremben. Celia így válaszolt: Azóta megbeszéltem Dr. A legid?sebb. amir?l én nem tudok? Esküszöm magának. Am a legszebb mégis az. hogy a Montayne-r?l beszéljen? kérdezte Urbach. Én hirtelen ötlett?l vezérelve. Stavelyt és a szervezetet. mint hogy vár. A lefényképezett gyerekek teljesen normálisnak tûntek. hogy nem ? az egyedüli. barátsá l kopogtattam be Dr. hogy a külvilág történései sem fognak eljutni a tud táig. Mert Lord a titok más tudója. az albizottság f?tanácsadója. Néhány gyereknek gyönyörû kis arca volt. Nem kifejezetten azért. ráadásul valamennyien súlyos agykárosodá envedtek a fejl?désük embrionális szakaszában. hogy nincs semmi. ingerlékenyen viselkedett. de nem ta értelmét a kijelentése megkérd?jelezésének. a Williams Co llege-ból. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért f?hadiszállásán tett látogatását illet?en ondta: Vannak bizonyos interpretációs különbségek. és csaknem biztos. hogy itt nincs más feladat. ám a többségük feküdt. mint hogy az ember gondolkozzon. hogy tévedtem. amiket az ottani esetekr?l készített. gondolkozzon és go ndolkozzon.. Celiát az ? korábbi vallomásával kapcsolatos má allomásokról kérdezte. és ahogy a spec elmagyarázta: Szinte egyáltalán nem képesek megmozdulni. aki majdnem ugyanilyen volt ez el?tt tizenhat évvel. utolsó napján ismét Celiát szólították tanúskodni.

Az az igazság.ampányukat? Nem. a vállalatát képviselte? Nem. Hallhatta. Készséggel adok magyarázatot! Maga. aminek lát zik: egy végletekig elfogult. hogy folytas sa. szenátor úr. Lerázva magáról a rémülten suttogó Quentin csillapító ke t az asztaltól. mint korábban Mace-re. Celia hirtelen valami hihetetlen elégedettséget érzett. Valóban? Ezek szerint tehát önnek meggy?z?dése. aki itt vésztörvényszéket ül a Montayne. aki két éve a Montayne engedélyezésének eltetésér?l panaszkodott. Dennis Donahue szenátor ma kijelentette. Donahue elkezdett mocorogni. Egyetért ezzel az értékeléssel? Természetesen nem. Egy pillanatra elhal . Urbach kérd?en odafordult hozzá: Szenátor úr? Urbach bizonytalanul várt. és nevetségesnek nevezte az id?húzást! Ez hazugság! Ezzel valóban kimerítette a sértés fogalmát. amit eddig nem nyitott ki. és az ítélet már akkor készen volt. amit esetleg kés?bb magam is megbánok! Magyarázatot követelek erre a megjegyzésére! mennydörögte a szenátor. A társai pedig. A hallgatóság soraiból hitetlenked?. hogy olyat mondjak. amit a kongres szus megsértésének neveznek! Celia. Az Urbach mellett ül? Donahue összeráncolta a homlokát. Elnézést. Celia megérezte a kérdésben rejl? csapdát. hogy óvatosnak kell lennie. szeptember 17-i számából való. Ott hevert Celia el?tt az asztalon egy dosszié. bevallott célja a vállalat jö eli irányvonalának felvázolása. asszonyom. mire Donahue savanyúan megszólalt: Mert ugye minden az értelmezést?l függ. Ez a Washington Post 1976. A doktrínának egyetlen becsületes. aztán intett Urbachnak. olva kezdett. alaptalan kijelentés. Celia minden másról elfeledkezve. a Feld oth meg a minisztérium fölött. Nem tettem ily n kijelentést. amely leleplezi. és kezébe vette a legfels?t. elhiva tott személynek hiszünk-e. hogy ennek a dokumentumnak semmi reklámértéke nincsen. Ez eszembe sem jutott. Továbbra is állva. Stavely. h gy felkeresem Dr. Ugyanez a hír más lapokban is megjelent tette hozzá Celia. vagy pedig egy olyan iparág szóviv?jének. hogy a Felding-Rothnál senki nem tudott arról a szándékomról. Celiát elöntötte a harag. hogy nem biztonságosak. A látogatása hivatalos volt. hogy ez az egész meghallgatás megrendezett cirkusz. ame ly profithajhász megszállottságában rendszeresen gyilkolja és csonkítja az embereket olyan g yógyszerekkel. Mrs. azonnal visszal?tt: Ne akarja. hogy f?nökük túll?tt a célon. hogy alá magam egy mûszeres hazugságvizsgálatnak? Nem vagyunk tárgyaláson morogta Donahue. Hadd figyelmeztessem a tanút. Most ebb?l az irattartóból el?húzott egy halom öss etûzött újságkivágást. én bizony azt hittem. Quentin tehát mindkét dologban tévedett. hogy a terhes asszonyoknak szánt Montayne nevû szer minisztériumi engedélyezésének késlekedése az ismert körülmények között e tséges". hogy Dr. akkor sem ezzel a szándékkal íródott. Meg attól. fojtott kiáltások hallatszottak. és hozzátette: Óhajtja. Donahue gyilkos pillantást lövellt Celiára. hogy egy olyan önzetlen. Stavelyt. Stavely szerint a dokumentum szégyentelen reklámfogás mondt Urbach. elfelejtették figyelmeztetni urukat és parancsolójukat. hogy létezik egy olyan kategória. érezve. maga ugyanaz az ember. Magával hozta. ha tudtak is err?l a kijelentésér?l. amikr?l el?re tudja. Felismerte. Õszintén válaszol a kérdéseinkre. szenátor úr? Vagy pedig ez a megnyilvánulás pontosan az. De ha mint becsületes nyilatkozatnak mégis volna ilyen értéke. Ezt nem mondtam. mint Dr. Még Donahue mu nkatársai is feszengtek kínjukban. Donahue mégis elfelejtet te! Ez persze csöppet sem volt meglep?. metsz? hangon megkérdezte: Ez nekem szólt. ahány témában a szenátor úr már odanyilatkozott . sose lehet tudni alapon. Celia agyát elöntötte a vér. mikor az els? napon b eléptünk ebbe a terembe? Donahue pontosan ugyanolyan stílusban mutatott Celiára az ujjával. Jordan? Nem szoktam hazudni. feledve minden óvatosságot. A Felding-Roth-doktrína került terítékre.

hogy ragaszkodott a szer azonnali visszavonásához. hogy nem is tehettünk volna okosabban. Milyen kell mes dolog hát ilyen egyértelmû és megérdemelten dicsért becsületességgel találkozni. Másodszor pedig a t. A Donahue szenátorral folytatott szócsatáját még aznap este szinte teljes terjed lemben leadták a nagy tévétársaságok az ABC. meg sem várva a min isztérium reagálását. mint a ennállása óta a gyógyszeripar meggyilkolt. Celia Julian Hammondtól tudta meg. mit mondott err?l az egyik újságiró: Legtöbbünkne tudomására jutott. az végül legalábbis úgy látszott a személ l ért véget. És van itt még valami. Így a látványos összecsapás utáni cikkek két dolog miatt is felmagasztalták Celiát. hogy Mrs. Donahue. Nos. és kivett az iratgyûjt l egy újabb lapot. Azt viszont egyikünk sem tudta. hogyan szavazott a dohányipar támogatá a ügyében. . Hallani akarom. amily mindig lennie kellene. igazi él? tévé. sokkal több embert segített át a másvilágra a tüd?rák áldozataként. és az t is megtudtuk. mind pedig visszatérésének körülményei amiket most már telje nyilvánosságra hoztak szilárd morális elveket valló embert mutattak fel. olyan. hogy megbeszéljen Celiával néhány Montayne-nel kapcsolatos peres yet. hogy milyen fáradt és rosszkedvû. A másnapi újságok is f?helyen foglalkoztak a történtekkel. mióta ön a kongresszus tagja. szenátor úr mondta. majd Celia hellyel kínálta Quentint. hogy megérkezett Childers Quentin. hogy az elmúlt tizennyolc évben. hogy Celia visszatért Washingtonból.lgatott. akinek az arca bíborvörösben játszott. amiket a sajtóügyekért felel?s alelnök hozo az imént boldogan Celia irodájába. Celia az óta az utolsó Capitol Hill-i nap óta nem látta a washingtoni ügyvédet. hogy embereket gyilkol fordult Celia ismét Donahue felé. Kiderült. Néhány nappal azután. Jordan éppen a Montayne miatt mondott le annak idején. és mikor éppen azokat a le abb újságkivágásokat nézegette Julian Hammonddal. és e zel tiszteletre méltó lojalitását bizonyította. minden egyes évben igen -t mondott a támogatás folytatására. ne! Hagyja. mert mind a felmondásának. Jövet lének célja ezúttal az volt. az elnöki kalapács után nyúlt. hogy még mi mondani valója lehet. Itt tartom a kezemben azt a kimutatást. a CBS meg az NBC az esti híradójukban. feltûnt az asszonynak. Celia utolsó szavai belefulladtak az általános felzúdulásba. mint az emberek gondolnák. A Wall Street Journal így kezdte a vezércikkét: Általában több a tisztesség az üzleti életben. szenátor úr. Ahogy kritikus kés?bb a látottakat értékelte: Nagyszerû jelenet volt. aztán folytatta. úgyhogy talonba tettük. beszólt a titkárn?. És ezekkel a sz ival. amelyben az szerepel. amib?l egy pillanatra kiemelkedett a rikácsoló Donahue hangja: A meghallgatást ezennel berekeszteni! 14 Ami Celia számára gyászos ügyként indult. Például. hogy a tévériporterek és újságírók kötelességtudóan elvégezték a házi felada zdetén alaposan utánanéztek a szerepl?k el?életének. Mikor Quentin belépett. hogy mit kezdjünk ezzel a háttér-inform . Maga azzal vádolja az iparágunkat. mert a szenátusi meghallgatáson nem igyekezett menteni a b?rét a munkaadója rovására. E is. hadd fejezze be a hölgy. Ám ezt Jaffee szenátor az ellenzéki párti csoportból felkiáltott: Ne. Üdvö ték egymást. A New York Times cikkének ez volt a címe: EGY MERÉSZ HÖLGY SZENÁTORT GY?ZÖTT A Chicago Tribune szellemes szalagcíme így szólt: DONAHUE SZENÁTOR VALLATTA JORDANT VESZTÉRE De más dolgok is kiderültek.

mint a hideg zuhany. mert pénzkidobásnak tartotta fizetni a A nappaliban szanaszéjjel hevertek Yvonne könyvei és jegyzetei. Lehet. Ezt soha nem fogja megbocsátani. ami még ennél is rosszabb. Martin ahogy meg gített neki.mi fog számítani? kérdezte Hammond. A kémiai anyagok genfi rendszerét a Nemzetközi Kémiai Társaság felülbírálta. Másfél év telt el azóta. és tán soha nem volt boldogabb. de a Pept id-7 fejlesztése olyan stádiumba jutott. h ogy Quentinnek igaza van. Ne hozza magát v agy a Felding-Rotht olyan helyzetbe. akkor mind a ketten rövidlátóak hangzott a mogorva válasz. hog y árthasson. Jól ismerem Donahue-t. írója pedig Murray. Oké. és az újságkivágásokra mu Éppen a gy?zelem édes gyümölcsét élvezzük. Intelligens. amíg csak él. Soha. Ne félj. Na. Jordan? kérdezte Yvonne Martintól. Imádta. A jöv? hét csütörtökjére várták Harlow-ba Celiát néhány New Jersey-i vezet?társával e Ám e pillanatban Celia még messze volt. Celia arra gondolt. Tanuld meg. Az új részek eléggé vadak. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. Ezek itt mind mutatott Quentin az újságkivágásokrá meg azok a tévés tudósítások k. Feladta a saját kis lakását. úgyhogy az r mindig tudja. hogy tetszeni fogtok egymásnak. Hallgatjuk. E pillanatban semmit. és Martinra is átragadt. Az intézeti fejlemények is a legderûsebb és legbizakodóbb hangulatra késztették az em ert. mióta én tanultam bel?le. A jöv?ben legyen a lehet? legóvatosabb. Mostanra már nemcsak hogy újra megvoltak a megsemmisült adatok. Egyenes és becsületes. Biztos. aminek eredményeként bizton remélték megkezdheti majd állatorvosi tanulmá Jól haladt a tanulással. hogy meg lehetett kezdeni a termék kereskedel mi el?készítését. És ha a jöv?b árthat a Felding-Rothnak vagy magának.Én már úgyis menni akartam. a szenátusban. ügyvéd úr. hogy ez az egész olyan. Martin tovább ráncolta a homlokát a tankönyv fölött. amit végül Celia tört meg. Vonzó. Quentin mondta Hammond. hányadán áll vele. Martin harlow-i házában ültek. Kiválóan érti a dolgát. Rövid csönd lett. melynek címe A szerves kémia alapjai volt. de a után sürg?sen felejtsd is el. Celia. A férfi elgondolkozott. amit csinált. Ezt átírták. És tudta. Így lett az i . Egy júliusi péntek este volt. Bökje ki. Martin elnevette magát. és mint kid illiós néz?közönség el?tt. Hát akkor . Az állatvéd?k támadása óta eltelt id? alatt az adatok újbóli felvétele sokkal gyorsabb dt a számítottnál. Öröme egész házat betöltötte. hogy ez a vállalat és személyesen maga is. Azokra a szisztematikus kémiai nevekre gondolsz? kérdezte Yvonne. De néhány hét múlva már senki nem fog emlékezni rájuk. Csakis az fog számítani. Miért. 15 Milyen asszony Mrs. Mr. mindez hazai pályán történt vele. Mindezek tükrében mit javasol? Az ügyvéd megvonta a vállát. hogy Donahue szenátor ártani tudjon maguknak. miel?tt válaszolt volna. ahová Yvonne egy éve min en ingóságát áthurcolta. hogy Martin sürgetésére kemény munkába. hogy máris keresi ennek a módjait. Maguk ezeket annak tartják? kérdezte az id?s ügyvéd minden különösebb lelkesedés Természetesen válaszolta meglepve a sajtóf?nök. Ez a nagy publicitás semmit sem fog ani. amikb?l a fél év múl va sorra kerül? felvételi vizsgára készült. Er?s. esténként meg hétvégeken pedig konzultációkra járt. Celia félel ellenséget szerzett. mi nyomja a begyét. akkor ugrani fog. most már félek vele találkozni. Persze hogy azokra. és gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki Yvonne tanulmányait. hogy a kémiai összetev?k neve utaljon egyben a szerkezetükre is. S ?t. és mindent elkövet. és mint ahogy egyszer már megmondta m magának egy szenátornak az Egyesült Államokban szinte korlátlan hatalmi lehet?ségei vanna . Napközben Yvonne továbbra is a Felding-Roth atóintézetben dolgozott. maga nem? Ha tényleg így látják. Az új el az lett.

Martin nézte. így hát Yvonne kénytelen vizsgákra bemagolni az új neveket. hogy a Peptid-7 jótékony hatását tanulmányozzák.2. az Alzheimer-kór kérlelhetetlenül haladt el?re. aztán pedig a ketrecre mutatott. Martin boldog volt. azt mondja. A második aláírás Rao Sastrié volt. de még semmiféle mellékhatást nem tapasztaltak. Rajta. hogy útközben la tanulni fogok. Néhány nap múlva már tizennégy aláírás sorakozott hirdetményen. Bárcsak nekem lenne ilyen memóriám. Azonkívül nem akarlak semmiféle kockázatnak kitenni. Nagyon szeretnék már egy kis Peptid-7-et szedni sóhajtotta Yvonne. Martin csak ennyit mondott: Egyel?re nem. bár tudta. csak akkor. Martin húsz vegyületet nevezett meg. az ecetsavból vagyis a közönséges ecetb?l etanoic sa licerinb?l propan-l. köztük volt Yvonne-é is. és felkiáltott: Te ronda vén kéjenc! Martinnak felderült az arca. Én ilyen kéjenc kis dögöket még nem láttam. Egy hónappal azel?tt Martin az intézetben kitûzött egy hirdetményt. g yerünk. Úgy döntöttek. hanem hogy kiderítsék. Nagyon sajnálom fogta meg Yvonne együttérz?en Martin kezét.4-trimetilpentán . A jó memóriám miatt nem engeded. amit a fía nem sokkal azután bérelt ki nekik.3-triol . Martin végül tíz önkéntest választott ki a listáról. aminek ez állt a fejlécén: Önkéntesek figyelmébe. ahogy a ronda vén kéjenc" zavartalanul tovább közösül egy engedelmes n nyel. ha nem zavar. Martin apja továbbra is abban a kicsi. hogy aki az intézeti dolgozók közül h ni a Peptid-7 els? tesztelésében. Err?l jut eszembe. Ott talált rá Martin valamivel kés?bb. ám Yvonne-t kihagyta. Na. Én is veled tartok. Reggel. Csak ritkán.zo-oktánból 2. és megrázta a fejét. ls?ként Martin írta alá a lapot. míg Martin az intézetben átnézte a postát és a számítógép pri napi anyagot olvasta. amit egészséges humán alanyokon fognak végezni. A kiírás arról szólt. Talán majd kés?bb. hogy még hos szú próbasorozatok el?tt állnak. Újra meg újra elámulok az emlékez?tehetségeden. Nagy-Britanniában önállóan is belevághatunk ebbe a kísérletsorozatba. Bár Martin édesanyjának lassan romlott az állapota. hogy én is kapjak a Peptid-7-b?l? Részben. mert akkor nem kellett sietni és élvezhette az étel zamatát. . Egyáltalán nem használjátok a laborban ezeket az új elnevezéseket? kérdezte. Legtöbben már elfelejtettük ezeket a képtelen neveket. Holnap meglátogatom anyámat. holnapra füstö t heringet vettem. hol a régi nevén. de Amerikában van hozzá a minisztérium engedélyére magyarázta egyszer Martin telefonon Celiának. Így is történt. Hirtelen elkomolyodott a hangja. A lány egy patkányokkal teli ketrec el?tt állt. Az els? humán tesztsorozatnak nem az volt a célja. mindegy. kikérdezlek mind a két névsorból. Már húsz napja figyelték az önkénteseket. Martin útközben még egy per be akart ugrani az irodájába. d kényelmes lakásban élt. még miel?tt kitûzte volna a hirdet?táblára. és megkérdezte: Kir?l van szó? Yvonne hátrafordult. a jöv?beli labormunka miatt pedig a régieket is. vannak-e a szernek káros mellékhatásai. csak a szex. Mikor a lá dezte. miért. Néhány hónappal korábban Martin átvitette egy cambridge-i szanatóriumba. Yvonne mindahánysz or habozás nélkül rávágta a név párját. hogy belépett a Feldin -Rothhoz. Yvonne az állatteremben sétálgatott. a vizsgáztatók viszont számon kérték ?ket a diákoktól. ahol az id?s asszony immár élet és halál között lebegett. Martin becsukta a könyvet. hogy megszabaduljak a fölös kilóimtól. hogy másnap reggeli után azonnal indulnak. Talán ez az gyetlen módja annak. Beszéltem ma apával. A tesztsorozat céljait és potenciális kockázatát is részletesen ismertette a felhívás. akik rendszeresen kaptak a Peptid-7-b?l. az orvosok szerint már nincs sok ideje hátra szegénynek. az írja alá nevét. hol az új. Martin ragyogó tekintettel ránézett: Te angyal vagy! A füstölt hering volt a kedvenc hétvégi reggelije. Mostanában semmi máson nem jár az eszük recbe tett kaja sem érdekli ?ket.2. Sajnálatos módon a kémikusok nemigen használták ezeket a far muci neveket. míg a szomszédos ketrecben hasonló jelenet zajlott.

amit azokról a szapora patkányok ról mondtál nekem. ha hétf?n ellen?riznéd azoknak a patkányoknak a szaporodási mutatóját. mégis k . Tartsd meg magadnak. a yek kaptak a Peptid-7-bõl. Ennek megfelel?en els?k között iratkozott fel az önkéntesek listá a. Ezzel is megelégsze . A két hón appal azel?tti választások után a brit történelem els? miniszterelnökn?je került hatalomra. ami tegnap történt. vagy átlagon felüli. Most se gondold! vágott közbe Martin. A hírek után Martin lekapcsolta a rádiót és visszaterelte gondolatait a saját ügyeire Nagyon aggódom jelentette ki. Az óta a incidens óta Celiával meg a guillotine-on kivégzett patkánnyal. hogy alig hagyja nyugtát az ágyban. hogy átlagos-e. Martin elnevette magát. hogy mostanában lettek ilyenek. hogy szóbeszéd tárgya legyen mindaz.. optimista id?ket élt Nagy-Britannia. de Martin észrevette. Yvonne elkezdett kuncogni. Martin elgondolkozott. hogy mostanában ? Egészen biztos. Oké bólintott Yvonne engedelmesen. De eddig nem gondoltam. hogy kibeszél ilyesmiket. Tudni szeretném. Mit értesz ezalatt? Yvonne habozott. a másik ne. Ahogy elindultak Cambridge felé. amiben ugyancs ak hiányt szenvedett a szigetország a második világháború befejez?dése óta. És az új tanulmányról se szólj senkinek. aztán azt mondta: Valószínûleg véletlen. mir?l itt ma reggel beszélgettünk. a laboráns volt a legid?sebb a Peptid-7 önkéntesek között. tényleg véletlen volna? Yvonne. Azután pedig képezz két új csoport öreg patkányt hímeket és n?stényeket vegyesen. Ezt én is tudom. A csoport kapjon Peptid-7-et. h ogy Martin kedvében járjon. aki azt mondta. Valami furcsaságon gondolkozom. A lány bólintott. Aztán arra gondolt. Min töröd a fejed? kérdezte. találkoztam a feleségével bevásárlás közben. Számítógépes tanulmányt kérek mindkét csoport párzás iról.. M rgaret Thatcher és kormánya új vállalkozó szellemet igyekezett meghonosítani. tovább finomított Peptid-7-et kapja rendszeres a dagokban. U gye Mickey Yates az egyik önkéntes? Igen. mintha olvasott volna a gondolataiban. hogy valami más jár az eszében. megkérdezte: Mit fogsz csinálni? Szeretném. Els?sorban politikáról volt szó. hogy naponta hányszor. milyen nagysze y a munkájának köszönhet?en Mickey újra fiatalnak érzi magát. hogy magasa bb az átlagosnál. aztán azt mondta: Szálljunk be a kocsiba. hogy Mickey mos tanában olyan rámen?s és energikus. Azt mondtad. Mikor a heringet vettem.Martin a ketreceken lév? gépelt azonosító lapra pillantott.. Mert korábban békén hagyta? Az asszony szerint abszolúte. Izgalmas. már régen nyugdíjban lennének. hogy ez összefüggésben lehet a. el?ször bekapcsolták a rádiót és meghallgatták a hír t. Nem akarom. Yvonne elmosolyodott. Ezzel nem kell hétf?ig várni. És ezek ugye nem fiatal patkányok? Ha emberek volnának. Majd ott tovább beszélgetünk. Ezt hogy értette? Én is ugyanezt kérdeztem t?le. és azt válaszolta. A feltételezések tévútra vihetik az ember yszerûen csak írd le nekem az adatokat. Yates. hogy azt. aztán élesen Martinra pillantott. mire elpirult. Megállapította. Nem ismered eléggé a n?ket. De azt követni tudja. Csodálkozom. Nem szeretem az ilyesmit... Yates mindent megtett. Azt hiszem. hogy hány utód születik. A számítógép nem fogja tudni megmondani neked. mióta kapják az injekciókat.. Szóval. Tényleg azt mondta. hogy az itt lév? patkányok mindegyike a legújabb. Már most is meg tudom neked mondani.

ez a baj sóhajtotta Martin komoran. Ahogy Martin ott állt Yvonne-nal együtt a betegágy mellett. Mr. Az volt az álmom mondta Martin csendesen Yvonne-nak . most is az ágyában feküdt. Mr. mikor még meg se hótt? Martin átkarolta az apját. Martinnak az volt a benyomása. de a testét is. ami megakadályozza ennek az állapotnak a bekövetkeztét. De arra gon . Igen. Kifejlesztettünk egy szert. de Martin ezúttal úgy érezte. hogy az édesanyja vigaszra lelt e zekben a percekben. és Martin odahajolt hozzá. De az ám sokba van. 16 . már értem mondta Yvonne. Igazad van válaszolta Yvonne. míg iderül. És éppen azért. Most értettelek meg csak igazán. Már semmire sem emlékezett. De nem értem. mint rendesen. hogy a lány sír. már mondtam neked. Rendeld meg azt. hogy már ez a hajszálvékony kapcsolat is megszakadt. ? maga pedig egy kis darab márványt csált vés?vel meg fakalapáccsal. ahonnan csak szükség esetén emelték ki. és a számlát küldesd el nekem. hogy elmagyaráztad. amit Martin bérelt. nem messze a Girton College-tól. Martin egyenesen a szanatóriumhoz hajtott. Bár nem ett biztosan tudni. Legyen óhajod szerint mondta Yvonne. Néhány évvel korábban abban az id?ben. a várostól észak gatra volt. hogy készítnék egy követ az anyád sírjára. Már csont és b?r volt. hogy segítsek megtalálni azt a valamit. akkor bekövetkezhet a legross b. Yvonne ma is ugyanígy tett. Hát igen. hogy szerelmi bájitalt kotyvasztottunk. Ne tör?dj vele. hogy komolyan fogják venni. Mer má ennél többet nem tudok érte csináln rtinra nézett. Még évekbe telik. és olyan színben tüntethet fel minket. De ha kiderül. és nem szólt egy szót sem. mintha újb feltaláltuk volna a kígyóolajat. miért aggódsz ennyire. amit elértünk. Azt hiszem. mikor Celia ellátogatott hozzájuk a régi még fellelhet?ek voltak az asszonyon a hajdani szépség nyomai mára már ezek is eltûntek. Martin már többször magával vitte Yvonne-t. Ilyenk r a lány odaült az ágy mellé. megfogta a nagybeteg kezét. Hitelét vesztheti mindaz. Nem szívtelenség. csak nekem adhatod át ?ket. lakatot tesze a számra. amir?l azt remélem. mert az öregedés vizsgáló kutatásaink ennyire fontosak. hogy valóban sikerült-e valóra váltanunk az álmomat. fiam. papa. látta. És mélyen hallgass Mickey Yatesr?l meg a feleségér?l. Peat-Smitht az épület mögötti apró mûhelyben találták. aho l az anyját ápolták. Peat-Smith. és fontos szerepet kap majd a betegségek elleni h arcban. mindenképpen el akarom kerülni az olcsóságnak még a g is. De nem tudtam. még a legegyszerûbb dolgokra sem. Akkor megmondom. A szanatóriumból Martin apjához mentek. Kés? délel?tt értek Cambridge-be. Mer az ujjaim átkozott merevek. A lakás.len leszel zárolni az eredményeket. Ott hevertek körülötte szanaszét a szerszámai. Min tha az Alzheimer-kór nemcsak az agyát pusztította volna. És most. amely súlycsökkenést is ere dményez amit végül is felfoghatunk pozitívan és negatívan is . akkor a tekintetében a felismerésnek még a legapróbb szikrája sem v illant fel. hogy az édesanyja napról napra sorvad. hogy jelent ?s lesz. hogy még ma is dolgozik. Nem szívtelenség ez most. Van valamire szükséged? Kéne egy márványtömb. amelyiket akarod. mikor az anyjához ment látogatóba. Má' nem dogozók válaszolta az öreg. beesett orcákkal és egyre ritk uló hajjal. Az id?s asszony. hogy az apám k?faragó volt magyarázta Martin Yvon ne-nak. Mikor Martin Yvonne-ra nézett. De a többiekért nem vállalhatom a felel?sséget. Azt hiszem. arra gondolt.

Pontosan úgy mosolyodott el Martin. -ellen?rzés. Az el?zetes intézkedések és a minisztériumi en edélyeztetési procedúra miatt kicsit le leszünk maradva mögöttetek. Ha az o rvos másképp nem rendeli. és a legjobbnak ami m toxikus és nem irritálta az orr nyálkahártyáját egy új Felding-Roth-termék bizonyult. jó esélyünk van arra. Bár még hátravolt több mint egy év klinikai tesztelés. Világosan érezték és tudták mindketten. hogy az az izód végérvényesen a múlté. akik a napokban kezd?d? nagy-brita nniai klinikai kísérletsorozatot fogják koordinálni. és azt is hallottam. és e pillanatban épp négyszemközti megbeszé t folytatott Martinnal a férfi irodájában. a termékm dzselés mindez egy olyan mesteri terv részeként. naponta kétszer kellene használni a sprayt folytatta Martin. Ebben az orrsprayben a Peptid-7 egy semleges hatású sóoldatban lesz. mikor Sam utasítására Harlow-ba látogatott annak eldöntése végett. Kellemes. hogy a Peptid-7 legmegfelel?bb cso . Sam meg ?közötte. A negyvent?l hatvanéves korcsoportra fogunk koncentrálni. ami anában jelent meg az amerikai piacon. Ez biztosítja majd az optimális felszívódást. Celia arra gondolt. hogy az inzulinnal kapcsolatban is szóba k erült. a költségek. Mindketten tudták. Ha a Peptid-7 úgy kerül be a köztudatba. akkor komo ly szerként elveszti a hitelét. És folytatták a reményteli. amibe det ergenst vegyítünk. A jelek nagyon biztatóak. a kíséretében lév? féltucatnyi Felding-Roth-vezet? az i tézet munkatársaival a Peptid-7 jöv?jér?l tanácskozott. egyedül is bevehet otthon. hogy már több ilyen anyaggal kísérleteztek. soha nem hozták szóba. Rao Sastri. hogy bezárják-e az intézetet vagy hagyják tovább mûködni. a jöv?re vonatkozó számos kérdésben kellett dönteni. Martin azt már korábban közölte vele: Kifejlesztettünk egy olyan jótékony szert. Az egyik ilyen f? kérdés az volt. de késlelteti. izgalmas tervek szövögetését. Sejtettem. oldott volt közöttük a hangulat. hogy az injekciós szerek nem fogynak olyan jól. Míg Celia Martinnal tárgyalt. Mindenesetre hálás vagyok. mennyit fektessen a Felding-Roth e gy új gyár építésébe. Ez a jöv? útja. mint valami aphrodisiacum. Igen. Ha id?nként eszükbe jutott is az a bizo nyos intim éjszaka. hogy valami nagy felfedezést tettetek mondta Celia. mint aranyat fialó befekte Az is fontos kérdés volt. hogy nem injekciós beadásra fejlesztettétek ki. A harlow-i megbeszélések során megállapodtak. de nem nagyon. azután pedig még a kormányokná tt kérvényezni a Peptid-7 forgalomba hozatali engedélyét. a nyersanyagok és azok beszerzési forrásai. mint azok.Teljesen egyetértek veled a szexstimuláló hatással kapcsolatban mondta Celia Mar tinnak. a csomagolás. Nigel Bentley meg a többiek alig gy?ztek válaszolni az amerikai team kér déseire. és úgy t . rögtön kezdeni akarjuk. de bárcsak neked lenne igaz ad. amelyeket a beteg kényelmesen. hogy meg tudjuk oldani házon belül? kérdezte Celia boldog-hitetlenül. ám különleges esetben ett?l lefelé vagy felfelé is eltérhetünk. hogy milyen formában szedjék a szert a jöv?beli fogyasztók . Arról is beszámolt. tudom. hogy titokban tartsuk a dolgot jelentette ki Martin. s egyú serkenti az agymûködést. hogy örülni fogsz neki. Több minden szóba került: a gyártás. milyen rég volt az. Kimerít? vizsgálatokat folytattunk ez irányban mondta Martin Celiának . hogy az orrspray forma a legmegfelel?bb. Azt hiszem. ami egyel?re még éppúgy lehet kidobott pénz. amelyet a szer piaci bevezetésére készítet . Az már majdnem biztos. Én nem vagyok ebben olyan biztos sóhajtotta Celia . és még rég az az els? emlékezetes találkozás Cambridge-ben Martin. A szert an betegeken is kipróbáljuk. Celia a jó hírekért cserébe beszámolt az észak-amerikai tesztelés terveir?l. Az asszony már két napja volt Harlow-ban. N emrég csatlakozott a harlow-i intézethez két orvos. Egyre több gyógyszert lehet m ajd ilyen formában bevenni. A betegséget persze nem fogja meggyógyítani erre semmi remény nincsen . Úgy érted. Amint lehet. ami késlelteti az agy öregedését. akik az Alzheimer-kór kezdeti stádiumában vannak.

az apja meg Yvonne kísérték Mrs. akik korban jobban illenek hozzá. Martin. és nyugodtan visszautasíthatod iskodásomat. A pillanatnyi helyzet mindkett?nknek megfelel. érdekes csomagolásban lehet árusítan i a szert. nne ragaszkodik a szabadságához. Celia arra gondolt. Celia így válaszolt: Éppen ezért maga lesz a legjobb. és moso lyogva azt mondta: Hallottam. Martin felhúzta a szemöldökét. ami azokat az alkalmazottainkat segíti. ah ol tart. Celia és kollégái néhány nappal kés?bb visszautaztak New Jerseybe. milyen nagy szerepe van abban. hogy tetszet?s. hogy örökké így maradjon. Ezt meg honnan veszed? tiltakozott Martin hevesen. Celia így szólt Martinhoz: Különleges és kedves n?. Biztos vagyok abban. hanem szerz?dést köt egy erre szakosodott céggel. amit néhány napp szállítottak neki a megrendelése nyomán. akik tovább akarják magukat képez ni. Ó. Manapság igenis számít! makacskodott a férfi. de kis id? múlva. Celia egy mozdulattal elhallgattatta. meg tudjuk oldani. mert Yvonne visszatért az asztalhoz. ti férfiak! sóhajtott fel Celia. A két n? el?ször kíváncsian méregette egymást. hogy tovább faragja azt a márványtömböt. De vakok is tudtok lenni. Peat-Smitht utolsó útjára.. Semmi közöm hozzá. Martin egy este meghívta Celiát vacsorázni. Ám a döntést New Jerseyben hozzák majd meg. Mikor Y vonne megjegyezte. akkor biztos ? lesz a legid?sebb. hogy a férfi nem a Churchgate-ben fogla lt asztalt. Dehogynem. Azt hiszem. Martin szomorúsággal vegyes megkönnyebbüléssel gondolt arra. hogy erre még ? sem gondolt. hogy nem a Felding-Roth fogja a flakonokat gyártani. Ez a gondolat újból fel sztette Martinban a Peptid-7 jöv?jébe vetett reményeket. ami éjnek idején lassan kisod ik a nyugodt óceánra. Az Alzheimer-kór ett?l megfosztotta az édesanyját. Csendesen lebbent át a holtak birodalmába. Celia elutazásának napján halt meg Martin édesanyja. de el fogod venni feleségül? A kérdés meglepte Martint. A párbeszéd ezzel abbamaradt. csakúgy. mint egy kis ladik a parttól. a korkülönbség ellen negyvennyolc. Az egyszerû temet végeztével az öreg rögtön hazament. minden el?zetes figyelmeztetés nélkül. hanem a szellemi háborgás z élet vonzerejét. Nem a nyugodt óceán. Az biztos.. Aztán Martinhoz fordult: Van a Felding-Rothna k egy alapítványa.magolása egy kis flakon. Az el?állítása sem fog problémát okozni egy egyszerû spraytartót k ajd megfelel?en átalakítani. Sok helyre el fog jutni. mikor Yvonne kiment a mosdóba. hogy jelentkezett az állatorvosi egyetemre. micsoda érzékenységre vall. a Saxon Inn éttermében. és találkozik majd olyan férfiakkal. Martin és Yvonne a visszaúton Harlow-ba sokatmondó h . A dologról ne m is esett több szó. Nem hiszem. Ez a megoldás azt jelentette. hogy ez a nagy nyugal om túlontúl sokáig uralta az édesanyja életét. Celia csodálta Yvonne-t. Kés?bb. hogy Yvonne is kaphasson egy kis anyagi segítsége t. azt hiszem. mint én. Yvonne huszonhét éves volt jól összebarátkoztak. hogy ha felveszik. Én tizenkét évvel vagyok id?sebb nála. hogy egyesek közületek meg tudjá emteni a nekik megfelel? helyzeteket . hanem egy másik hotel. Csak ?. Kés?bb egy orvos így írta le Martinnak a id?s asszony halálát: Úgy vált el az élett?l. de ez nem kell. Valószínûnek látszott. Mikor a lány elkezdett hálálkodni. Még el?tte az élet. e pillanatban elintéz?dött a megélhetésed kérdése. Yvonne. talán a Martinhoz való vonz uk miatt. Egy egész generációnyi különbség. Tizenkét év semmit nem számít. hogy a Peptid-7 már ott tart. hogy megismerkedhessen Yvonne-nal.

igazán nem értem. mert a kliense vagyok mondta Celia csíp?sen . aztán lassan elvigyorodott. észlelés). molekuláris biológiára specializálódott üzeme. amikor megszületett az Új Healthotherm boldog-mami terve. A gyár területén még arra is marad hely. miután Bill Ingram megjegyezte. Akadtak egyéb. Egyedül Ingram engedhette meg magának a beosztása és a Celiával való jó kapcsolata mi tt. A flakonokat amiket a terveknek megfelel?en egy másik cég gyártott hajóval szándékozták odaszállítani. A terv óriási befektetést igényelt. Hallgatta a többiek érvelését. Elhangzott még a Genus és a Compen név is. Bill Ingramnek tetszett az Appercep. aki már az elnökségig vitte a Quadri le-Brownnal. amelynek során megvizsgálták a eveket. hogy a szer kompenzál . Bladen habozott. Jordan? Magának annak idején remek ötletei voltak. és. és azon tûn?dött. egy már meglév? Puerto Ricó-i üzembe helyezték. Bill Ingram meg még vagy fél tucat vezet? képviselte. az els? három az angol apperception (tudatosulás. A nevek így hangzottak: Appercep. A nevek egy része az agyra. sem pedig jó véleménye. a negyedik pedig gy) szóból. a többivel k apcsolatban pedig nem volt sem rossz. ez hogy nem jutott es zünkbe. az Ír Köztársaságban szándékozták gyártani egy új üzemben. különfé al felírva. azon morfondíroztam. Ne nevezze briliánsnak csak azért. Jordan. kevésbé életbe vágó. Felállították a szemléitet?táblákat a tárgyalóban. Azt hiszem. aminek már kiválasztották a he eket a lehet? leggyorsabban meg akarták valósítani. Compre. illetve az emberi felfogóképességre utal kezdte a reklámügynökség egyik képvisel?je. Celia egyel?re nem foglalt állást. csak az elnézésüket kérem. Ez a gyár lesz a Felding-Roth els?. és szép hasznot h . és hosszasan tépel?dtek egy-egy új javaslaton. Mrs. és aki kijelentette. értelem) és percipience (felfogóképesség) szavakból ered. Ingram meg Bladen felidézték a tizenhat évvel korábban t ket. A Peptid-7 gyártásának végs? fázisát. A tárgyalás el?tt Celia. A gyó rgyárat Celia. Az elkövetkez? hónapokban fontos döntéseket hoztak a Felding-Roth New Jersey-i köz pontjában. hogy mi hány ezer dollárjába kerül a cégének. Mint mondták. hogy ekben itt állíthassák majd el? a Hexin-W kémiai bázisát. A Peptid-7 aktív összetev?jét. Hát kezdte Celia . De nem akarok menteget?zni. Egyórás vita bontakozott ki. de nincs meg. Egészen zavarba hoz feszengett Bladen . hogy els?sorban a régi szép id?k emlékére jelent meg a me beszélésen. amelynek eredménye a folyékony flakonokba tölth zer lesz. a második elnevezés azt jel zi. amit hosszas vita után végül támogatott az igazga s. amikr?l megint csak ni kellett. Adózás szempontjából kkal kedvez?bbnek ígérkezett az egyesült államokbeli gyártásnál. kimerít? tanulmány készítésébe kezdett. Ha a Peptiduccsol. rajtuk a javasolt hat név. Egy este vacsora közben Celia elmagyarázta Andrew-nak a vita okát: Nincs pénzünk erre a beruházásra. aztán a legtöbbet el is vetették. ám szintén fontos dolgok is. a dugulásgátló Drano nevére. De végül megállapodtunk. A negyedik javaslatot sürg?sen visszavonták. az els? találkozásukat. Az egyik ilyen a Peptid-7 kereskedelmi elnevezése volt. Végü b hónapos munka után összeült a legmagasabb szintû vezetés a Felding-Roth központjában.a vezet?ség gyakorta látogatott a tengerentúlra. Percip és Braino Mint rámutattak. comprehensi felfogóképesség. hogy felröhögjön. és mindenki ennek megfelel?en most vagy ha hangulatban van. h ogy a név vészesen hasonlít egy háztartási cikk. ami fontos. mint régen. Bladen a Compent támogatta . Mrs. A s zer továbbra is remekül tartotta magát a recept nélküli gyógyszerek piacán. Végül Bladen nekiszegezte a kérdést: És magának mi a véleménye. akkor a Felding-Roth is lehúzhatja a rolót. miért ne nevezhetnénk az új szert Peptid nek. hogy meg kell tennünk ezt a lépést. A vállalat léte forog kockán. azaz pótol valami olyasmit. ami leginkább valami fehér kristályos porra emlékeztet tt. A Felding-Roth reklámügynöksége még mindig a New York-i Quadrille-Brownnal dolgozt ak együtt költséges. az ötletei ma is éppoly briliánsak. mindent kölcsönökb?l kell fedeznünk.llgatásba burkolóztak. Az ügynökség kis csapatát Howard Bladen vezette.

hogy nem kért ek hivatalos engedélyt külön javallatokra . A szexstimuláló hatást bár az állatokon elvégzett több kísérletsorozat bizonyította a hatás igenis létezik nem vizsgálták a kórházi tesztelés során. mikor t?lük négyezer mérföldnyire beiktatták az új amerik Reagant. mikor Martinnak a témát ecsetelte. és úgy ogy veszélybe sodorja a Peptid-7 jöv?jét. hogy a Peptid-7 enged sokáig elhúzódik. Elröpült egy év. Azzal kezd?dött az egész. Az id?s betegek pozitív an reagáltak a szerre. Ezek után pillanatok alatt eldöntötték. Martint továbbra is szórakoztatták Yvonne pletykás hírei. Most október volt. Ám márciusban valami olyasmi történt. Felmerült ugyanis. és Mar meg a maga legnagyobb boldogságára kiválóan megfelelt minden tárgyból. és kiemelked? si kereket hozott Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt. hogy ha türelmes. ami meger?sítette a korábbi félelmeket. az észak-amerikai kontine nsen pedig júniusra. ami az agy öregedési folyamatát hivatott késleltetni. A következ? év januárjában. és az err?l szóló részt i jobban eldugni a hivatalos szervekhez küldött anyagokban.. amelyek között most már a c ridge-i egyetemen történtek is helyet kaptak. . Vincent Lord. Id?közben az ír gyár építése és a Puerto Ricó-i üzem átalakítása a végéhez közeledett Harlow-ban Martin. Más agype k el?állítási lehet?ségeit kutatta. Tanulmányain kívül nagy élvezetet okozott neki a walesi herceg és Lady Di között vi rályi románc. erre a célra kifejezetten nem ajánl a Peptid-7-et. Celia meg a többiek úgy döntöttek. Nagy-Britanniában áprilisra tervezték a szer premierjét. de semmi esetre sem a FeldingRothé. átengedte a munkát az intézet orvosi személyzetének. lényegi szerepér?l és alaposan ártana a hírnevének.. Mindkét esetben az a meggondolás vezette a vállalatot. Yvonne fáradhatatlan volt. hogy az összegyûj t adatokat elküldjék a londoni Gyógyszerbiztonsági Bizottságnak és a washingtoni minisztérium ak. A szokásnak megfelel?en nem sokkal ezután Kanada is követte az Egyesült Államok példáját. hogy a Peptid-7 komoly gyógyszer. ? maga a Peptid-7 módosításán dolgozott. Nem jelentkeztek káros mellékhatások.különös tekin okra. akik kénytelenek voltak elhalasztani vagy megszakítani tanulmányaikat . Így ha mé zért írná fel valaki. A Peptid-7 klinikai kipróbálása sokkal gyorsabban haladt a vártnál. ahol egy n?i társaságról esett szó. hogy míg az ismert súlycsökkent? hatásra fe hívják majd az orvosok figyelmét az információs anyagban. Szerintem pusztán csak ésszerû. hanem megkezdte tanulmányai t a Lucy Cavendish College állatorvosi szakán.. Miután alaposan megtárgyalták a kérdést Harlow-ban és Boontonban is. nem látszott valószínûnek. 1980 januárjában Yvonne felvételizett. Martin és Yvonne még mindig együtt élt. akkor ez egyedül annak a felel?ssége. Martin Peat-Smi th. akkor talál magának egy angol rózsaszálat ntette ki. és Yvonne lassan megszokta a napi egyórás autóutat Cambridge-be meg vissza. én megmondtam. Tekintettel a klinikai tesztelés kiváló eredményeire. hiszen ez alapozta meg az el?z? sikert is. A cambridge-i Lucy Cavendish College-ba adta be a kérelmét. Eljött az id?. hogy a Felding-Roth harlow-i intézete telefonhívást kapo . És igazam lett. valamint arra. hogy néhány orvos esetleg ilyen célból írná fel. Nagy-Britanniában az egészségügyi miniszter megadta az engedélyt a Peptid-7 forg alomba hozatalára. Ez annyit jelentett. Bármilyen frivol célra val sználás elvonná a figyelmet a szer igazi. hogy nem kérnek hivatalos javallatot a Peptid-7 fogyasztó hatására. Látod. Yvonne örömmel olvasta a prospektus szövegének azt a passzusát. Szeptembert?l már nem dolgozott a Felding-Rothnál. Két hónappal kés?bb az illetékes amerikai minisztérium is pozitív döntést t. és vizsgaeredményei alapján felvételt is nyert ebbe a nagy hírû és patinás intézménybe. bár szörnyen érdekelték a klinikai tesztelés eredményei. hogy a Peptid-7 kereskedelmi neve Peptid -7 lesz.

tehát nem áll módunkban teljesen megcáfolni zonkívül egyetlen olyan újság sincs a világon. Morristownban r el fél hét volt. többször is szer pelt a szövegben. ami szexuális szempontból megfiatalítja az embereket. A riporter Dr. és már tárcsázta is Celia otthoni számát. hogy így csak valami rövid cikkecskét fognak közölni. hogy hamarosan egy olyan csodaszerrel fognak megjelenni a piacon. hogy a lap valahogyan tud omást szerzett Mickey Yates esetér?l. Mindig is sejtettem. válaszolj ?szintén a kérdéseire. és hogy ezért nem javasoljuk a szert az embereknek szexuális stimulációs célokra. Nemcsak hogy minden brit sajtóorgánum foglalkozott az üggyel. Martin délel?tt fél tizenkett?kor olvasta el e néhány sort. hogy ez idáig hivatalosan csak állatoknál figyelték meg ezt a hatást. Miután egyiküket sem találta bent. egészségt?l majd kicsattanó interjúalany fotója képen szemlesütve mosolygott mellette a boldog felesége is. aki a cikkben meger?sítette férje állítását. Az üzenet így szólt: Lapunk úgy értesült. és amelyben az id?s Yates a visszanyert szexuális teljesít?képességév el hencegett. Tudunk valamit tenni annak érdekében. Három nappal Martin hívása után Julian Hammond jelent meg Celia irodájában. hogy ugyanez vonatkozik a fogyasztó hatására is. megkérdezte: Akkor most mit csinál jak? Hívd vissza azt a riportert. és páni félelem töltötte ehet. ott virított a ragyogó mosolyú. h adt. a kezében egy halom újságkivágással. ami egy ilyen sztorit visszatartana. és elsiklott azon tény fölött. fiatalabb és karcsúbb lesz! A cikk els?sorban a Peptid-7 szexuális vonatkozását domborította ki. és interjút készített vele. Martin türelmetlenül várta. A vállalat szempontjából még rosszabb volt az. lefogyasztja õket és amitõl a középkorúak ismét fiatalnak érzik magukat. hogy egy átkozott szenzációhajhász újság romba dönti minden eddigi munkája eredményét é Azonnal a telefonért nyúlt. hogy mégse kerüljön nyilvánosságra? Nem tudunk. a titkárn?nek diktálta le az üzenetét. Ezt kétlem mondta Martin lehangoltan. Én is. Az errõl szóló cikk a holnapi számunkban jelenik azt szeretnénk. hogy más harlow-i Peptid-7 önkéntesek is tapasztalták ezt a rendkívüli stimuláló hatás is meger?sítették mindazt nevüket adva hozzá . h ogy így lesz. amit?l Martin meg a többi Felding-Roth-munkatárs is rettegett. Valamennyi cikk a Peptid-7-tel foglalkozott. Ne felejtsd el hangsúlyozni. amit az le tett Martin íróasztalára. Martinból ömleni kezdett a szó. Az a iziákum szó. A cikk fölött.tt a Daily Mail címû laptól. és az asszony éppen zuhanyozott. Az Egyesült Államokban is azonnal nagy figyelmet szentel . míg Celia megtö felvette a fürd?köntösét. Lehet. Celiának az a halovány reménysége. A hangja remegett a szörnyû aggodalomtól. aminek a cím NEKED. amir?l nem tudtak a Felding-Roth vezet?i: neveze tesen. És tedd hozzá. Celia együttérzéssel hallgat ugyanakkor rögtön praktikusan kezdett gondolkozni. Úgyhogy a Peptid-7 szexuális vonatkozása napvilágra került. hogy a szexuális vonatkozást csak az á latoknál vizsgáltuk. Martin . ha a cégük még ma nyilatkozatot juttatna el szerkeszt?ségünkbe. Volt még valami a lapban. Mintha az a nagy-britanniai riport egy zsilipet nyitott volna meg mondta a sajtóügyek felel?se. aki talán még soha nem hangzott ilyen gyámoltalannak. Peat-Smithszel vagy Rao Sastrival akart be szélni. de a hírügynökségek is azo nal világgá röpítették a szenzációt. és felolvasta az újságíró üzenetét is. PEPTID-7! volt. Mindenesetre próbáljuk meg. ami nem kelt nagyobb feltûnést. Mihelyt Celia felvette a kagylót. A hírnek valóságalapja van. hogy más újságok talán nem harapnak rá a témára. amit Yates mondott. A Daily Mail a következ? módon indította a beszámolóját: TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS! Hamarosan itt az új csodaszer Amitõl szexibb. de a lehet? legrövide ben válaszolta Celia.

Mancheste rbe meg vissza. hogy ezt kell mondjam. és türelmesen beálltak az ottani sorba. Nagy-Britanniában Martin mélységesen kétségbe volt esve. A elefonközpontosok jelezték a vezet?ségnek. mint amikre számítottunk. hogy soha nem vehetsz mérget arra. muszáj volt felvilágosítást adniuk. Akadtak persze a hívók között telefonbetyárok is jócskán. amit olyan nagy gonddal megterveztünk. méghozzá igen nagy bajba. Jobban jártam volna. Kevés olyan telefonáló akadt. Ilyenkor. hogy a Peptid-7 a bûvös füvek és az ?rölt egérköröm k tartozik. hónapokig képtelenek voltak kielégíteni a példátlan. miként reagálnak az emberek valamire. Legtöbbjüket persze cs a szer szexuális és fogyasztó vonatkozásai érdekelték. rövid. rendkívüli mûszakokkal. Ám nem volt mit tenni. Külön e ra bérelt repül?gépek hordták Írországból Puerto Ricóba a Peptid-7 értékes aktiv összetev?jét Ingram ebben a nehéz id?szakban is állta a sarat. felidézve azoknak a zûrzavaros napoknak az emlékét. Így hát. Az ír és a Puerto Ricó-i gyár éjjel-nappal dolgozott. elkeseredett és rossz el?érzetek gyötörték. hogy mint Bill Ingram foga lmazott azok az átkozott orvosok és gyógyszerészek maguk is szedték a szert. hogy a hívók nem érik be ezzel a válasszal. a rádió meg a televíz nkatársai is minél több részletet akartak megtudni a Peptid-7 premierjér?l. ha meg sem kérdezlek sóhajtotta Celia boldogtalanul.témának. amiket rögtön az érkezésük után már töltött k. Attól a pillanattól kezdve ugyanis. agyi öregedést késleltet? célja érd . A Puerto Ricó-iak-ahogy a Felding-Roth egyik anyagbeszerz? ügynöke fog almazott állandóan a kis flakonok után sírtak. hogy a Peptid-7-et nem javasolják ilyen célokra. és valamennyien azt az el?re megfogalm zott. izgalommal teli órákat élt át. et nélkül csengett a telefon a Felding-Roth központjában. A vállalat öreg rókái sem emlékeztek hasonlóra. hogy kapcsolatba hozzák ?ket valami lejáratott dologgal. elk méretû keresletet. de elég sok orvosnak tényleg ez lesz a véleménye. mert a sajtó. Puerto Ricóba. egyáltalán nem fogják felírni a Peptid-7-et? Beszélt a dologról Andrew-val. Lehet. és ha közben elfogyott a s a kuncsaftok kerestek egy másik gyógyszertárat. ennek az volt az egyik oka. aki meger?sítette a félelmeit. A sajtó hívásai után következtek az utca emberének telefonjai. Sajnálom. kezében tartva a hadmûvelet szála t. néhány héttel a Peptid-7 méltóságteljesre tervezett bemutatkozása el?tt Celi t volt. A Felding-R th vezet?sége feszült. igyekeztünk a tartalékainkkal bûvészkedni. akit a szer valódi. ami egy darabig valóban aggasztó volt. A hiány. Celiát éppen ez a vásári effektus aggasztotta a leginkább. hogy kapni lehetett a Peptid-7-et vagyis receptre meg lehetett vásárolni . A vállalat kénytelen-kelletlen válaszolgatott a kérdésekre. Mint kés?bb kiderült. és csaknem valamennyi lap meg tévéállomás megemlítette a szer szexuális és fogyaszt Attól a pillanattól kezdve. álmatlan éjszakái voltak és gyötr? dile olt a furcsa a dologban. hogy szerencsésen túlesett élete legnehezebb próbatételén. ám szakszerû választ kapták. és a lehet? legjo szolgálni a Peptid-7-re áhítozó tömeget. Kés?bb így beszélt err?l: Máról holnapra éltünk. és hozzátette: Mindez azt bizonyítja. Ez az egész sajtócirkusz azt sugallja. a megfelel? mennyiségû utánpótlás el?teremté volt. Kétségbe s telefonálás folyt New Jerseyb?l Írországba. Cel a ilyenkor elnevette magát. Hosszú sorok kígyóztak a gyógyszertárak el?tt. és a maradék zét is felvásárolták a barátaiknak . mindig megkönnyebbülte n felnevetett. akik nem akarják. 17 Mint kiderült mondogatta Celia sokkal kés?bb err?l az id?szakról . A probléma ugyanis. vásári komédiához vált haso latossá jegyezte meg Bill Ingram. mind Nagy-Britanniában. és hozzátette: . hogy egészen más problémáink lettek. mind ped ig az Egyesült Államokban fellépett. mert az egész mögött csak káros szenzációhajhászást látta. hogy az orvosok. a Peptid-7 p remierje utáni els? hónapokban valóban bajba kerültünk. Chicagóba. Harlow-ba. és a szállítmányt vitték a kiköt?be . hogy az Egyesült Államokban nyilvánosságra került a téma. amire Celia célzott. Voltak trágárkodó és obszcé Hirtelen mindaz.

hogy a kérvé indhárom országban jóváhagyják. hogy a szer csökkenti-e az Alzheimer-kór gyakoriságá Erre csak évek múlva várhatták a választ. az emlékez?képességük. Nemcsak id?s. Igaz. Ám a Peptid-7 abban különbözött minden addigi szert?l. Azok a pszichológusok. hogy tényleg tudja az id?pontokat. Ám még így is. mivel a régi ruhái közül egyet sem tudott felvenni. csaknem teljes bizonyossággal: igen. és elutasították. egy éven belül ez megkét . hogy a Felding-Rothszal téríttessék meg a ruh atára lecserélése miatti költségeit. hogy a levélíró asszony nyolcvankét éves. mikor a könyvel?k befejezték a számításaikat. Rögtön leállították a vizsgála mikor kiderült. és kijelentették. Szinte bizonyosnak látszott. A keresetet megvitatták. hogy a SmithKline nagyszerû fekélygyógyszere. hogy kezelni lehessen ?ket a t dei forgalomban. Középkorú és id?s férfiak meg n?k t és százezrei használták a szert. Ez a hatás hamarosan olyan közismertté és orvosilag elismertté vált. Ennek eg néhány korábbi becslésnek az eredményeként a Felding-Roth részvényeinek értéke a New Yorka csillagos égbe szökött ahogy egy t?zsdeügynök megfogalmazta. JOBB GAZDAGNAK LENNI Miután a Peptid-7 tornádószerûen végigsöpört a világ gyógyszerpiacán. jött egy panaszos levél egy texasi asszonytól. elégedetten er?sítették meg. Az orvosszakért?k a legfontosabbnak a szer emlékez?képességre kifejtett hatását tart ották. . mások pedig titokzatosan mosolyogtak. kiderült. Közvetlenül a szer forgal zatala után egy hónap alatt megháromszorozódott a részvények értéke. hogy a jóisten áldjon meg mindenkit. majd a rákövetkez? nyolc hónapban újra megduplázódott. és kivizsgálta az ügyet. illetve el?állítása. Egy évvel az új szer premierje után a Fortune magazin ezt a címet adta egyik nagy riportjának: A FELDING-ROTH ÚGY LÁTJA. és hogy majd kicsattannak az energiától. megfájdul a feje. fújták naponta kétszer az orrlikaikba. amit 1976-ban dobtak piacra. A levelet a Felding-Roth rut inból továbbította a minisztériumnak. hamarosan bebizonyosodott a szer jótékony súl csökkent? hatása is. Még azok a felvásárló és t pult alá dugdosó gyógyszerészek meg az orvosok is hozzájárultak ahhoz. A feledékeny férjek kezdték számon tartani a feleségük születésnapját és a házassági y id?s férfi azt állította. hogy els? látásra megjegyzett egy buszmenetrendet. hogy ez aztán igazán m agánügy. és egyöntetûen azt á gy jobb a közérzetük. miut ptid-7 kúrával tizenöt kilót fogyott. Ugyanez vonatkozott a notórius telefonszámfelejt ?kre is. hogy még akkor sem ártott. hogy bár os mellékhatást okozott volna. amely ha sonlatos lett volna a tüneményes Peptid-7-hez . Nem lehete okni. hogy a Peptid-7 igenis hat . Közben világszerte lázas iramban megkezd?dött a Peptid-7 továbbfejlesztése. akkor néhányan ?szintén igen válaszoltak. akik komplex memóriateszteket végeztek. Sokan voltak. És nemcsak anyagi értelemben volt teljes a siker. Vajon nem írták-e fel túl sok embernek a P eptid-7-et. A magazin ezenkívül megállapította. akiknek korábban katasztrofálisan mûködött a névmemóriájuk a Peptid-7 res használatával ez a panaszuk megszûnt. ha a használójának éppen nem volt rá szüksége. akinek csak köze volt ehh ez az ügyhöz! A vállalaton belüliek minden t?lük telhet?t megtettek. ám a szakért?k többsége bizakodva tekintett a jöv?b Felmerült azonban egy kritikus kérdés is. Mikor a barát ai próbára tették. És hihetetlen módon szinte egyáltalán nem érkezett a vállalathoz jelzés arról. Kanadában és Nagy-Britanniában. a Fortune bec a Felding-Rothnak az eladásokból az els? évben hatszázmillió dolláros jövedelme lett. a amet óta. egyetlen olyan ipari tennék sem készült. aki arról írt. Mikor m t?lük. h elding-Roth megkérvényezte az Egyesült Államokban. És Ingram nem túlzott. hogy a Peptid-7-b?l ilyen bombasiker lett. mint ahogy már oly sokszor el?fordult a múltban a sikeres új gyógyszerekkel? A válasz. hanem fiatal kövér embereknek is sikerült lefogyniuk és e gészségesebbé válniuk. hogy a szexuális energiájukra is vonatkozik-e mindez.Mégis azt mondom. Bár ez csak másodlagos fontosságú volt. Azt még nem lehetett tudni. hogy valahányszo r használja a szert és utána szeretkezik. Ezek után az igazgatótanács megszava hogy egy az öthöz aprózzák fel a részvényeket annak érdekében. Egy kaliforniai férfi pert indított. hogy a Fortune llió dollárral alábecsülte a vállalat jövedelmét. hogy a Pep id-7 javallható legyen fogyasztógyógyszerként is. kiderült.

a Ro ty tagjává. Celia sürget? javaslat gatótanács jóváhagyta. mivel a boontonit egyszerûen kin?tték. és a tévében is s rült a szer. drágám. Celia meg Ingram ve ybe a repülöõ egyre gyakoribb észak-amerikai útjaikon. Ezzel kapcsolatban Celia meg is jegyezte Andrew-nak: Most az egyszer tévedtél. mert már egy ideje tudta. és az orvostudomány egyik nagy vívmánya. Martin közismert ember lett. hogy a Felding-Roth megvegye azt a chicagói céget. hogy mit tegyenek a vállalat számlájára érke ek pénzzel. Az orvosok lelkesedése nem ismert határokat. hogy ha il y módon szívességet tesznek a vendéglátónak. Celia legf?bb gondja újabban az volt. szóba került a neve a Nobel-díjr . aki kéri. Seth megjegyzett csendesen még valamit azon a bizonyos találkozón Celiának: Egyik nagy el?nye ennek a rengeteg pénznek. A telefonszámát m . Az élénk társasági életet él? orvosok soha nem felejtették el zsebr enni a recepttömbjüket. hogy írjanak fel neki Peptid-7-et. amib? Childers Quentin a Montayne-ügyeket finanszírozta. gondolta Celia. Úgy ajánlották a Peptid-7-et a betege iknek. most. aki szintén átérezte a józan megbánás pillanatát. hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet. Az új felh?karcolókomplexum helyét. Folytak a tárgyalások egy optikai cég megvételér?l milliós beruházással új génsebészeti kutatóközpontot terveztek. bámulták. és pusmogtak egy lovagi címr?l is. csaknem teljesen kimerült. biztonságos. A Peptid-7 diadalútját Martin Peat-Smith ahogy mondani szokás a hetedik mennyo rszágból szemlélte. A publicitás töretlenül folytatódott. amelyben egy hotel is helyet kap majd. talán azért. különféle bérelt helyiségekben lelt ideiglenes thonra. Celia. fontos dolog emlékezetben t rtani. és úgy döntöttek. Mert ha sokat gatyáznak. é almanként megjelent a házban. hogy az öregedési folyamatot kutató nkájával ilyen eredményt fog elérni. amelyik a Peptid-7 flakonjait gyártotta. Igen. A legmerészebb álmaiban sem gondolta. Igaza lett. akit egy éve neveztek ki általános alelnökké. A készpénzköltés egyik módja más vállalatok felvásárlása volt. Ennek én is örülök mondta Celia. mégpedig temiattad. Te na és persze Martin en megérdemlitek a sikert. hogy a váll entúlon is terjeszkedni fog. amely új gyógysze rszállítási rendszerekre specializálódott.Ezeken kívül egyetlen komolyabb panasz sem merült fel. és néhány már hosszabb-rövidebb ideje szerte a városban. hogy úgyi s lesz valaki. és azt is tudták. De örülök. Tudták. a nejének vagy a barátaiknak. és ke a társaságát. hogy a gyógyszeripar történelmének szörnyû tévedésekkel terhes id?szakai is voltak. Soha. hogy az az alap. S?t úgy néz ki. az újabb meghíváso yezhet. miel?tt egy vacsorára vagy koktélpartira indultak. hogy rendezni lehet bel?le azo knak a szerencsétlen Montayne-károsult gyerekeknek a kártérítési ügyeit. Elkészültek az új székház tervei is. akkor a legnagyobb részét elszippantja az adóhivatal . és ezt biztos még jó néhányszor az o god dörgölni. ami el?reláthatóan az elkövetkez? években is hasonló ütemben fog gyarapodni. hogy mire költik annak az irdatlan mennyiségû pé ek egy részét. A kórházakb rendszeresen alkalmazták. arra gondolt: egy ilyen hall tlan nagy tudományos és anyagi siker közepette megtisztító erejû. Másfél évvel a Peptid-7 egyesült államokbeli forgalomba hozatal után. jelent?s terhet levett Celia válláról. Más társaságok is felkérték el?adások tartására. Az orvosokat mégsem ijesztette el az a nagy publicitás . Martinnak mindennek ellenére sikerült megvédenie az intimszféráját. tényleg tévedtem ismerte be a férje . Vásároltak egy Gulfstream-Ill típusú sugárhajtású repül?gépet is. tisztelték. Seth így figyelmeztette Celiát egy megbeszélésükön: Minél hamarabb dönteni kell arról. A már nyugállományban lév? Seth Feingold továbbra is a vállalat tanácsadója maradt. hogy a tévé még a hasznunkra lesz emlékeztette Bill In gram Celiát. Egyszer azt mondta nekem. mert a Peptid-7 a nnyi öröm forrása lett. Ezután egy arizonai konszern megvétele következett. Megválasztották például Nagy-Britannia legpatinásabb tudományos társasága. Az újságok gyakran tárgyalták a jótékony hatásokat. hogy a vállalat kiszélesítette a vékenységi körét. hogy tévedtem. hogy nagyszerû szer. Ingram. Soha nem fogok megszabadulni a Montayne miatti bûntudatomtól mondta Seth szo morúan. Mor ristownban jelölték ki.

Hát. aki jobban illik h ozzád. míg fel nem ébredsz! Hát hogyan lehet a Peptid-7 fe ltalálója ilyen mulya! Te sült bolond vagy! Az a lány imád téged.. visszavonult életét. Yvonne egyedül maradt. hogy a virág nevû növényt ismered egyszer még én is kaptam t?led egy csokorral. egyre kevésbé tetszett neki a dolog. és barátok maradnak. ki a kapun. üre adta. Független n?ként. Magányosnak érezte magát. útközben nem ártana. hogy elköltözik. ha megállnál egy zusszanásnyi id?re. Valami baj van? Martin ?szint eség! rohamot kapott. int Dr. beugrik a ko csijába és nagy fékcsikorgások közepette elviharzik. Megegyeztek abban. és ne áll eg addig. olyan nyomottnak tûnik a hangulatod. l azt tesz. Nem így törté Yvonne nem mutatta ki a csalódottságát. Kis csönd lett. Mindezt azért mon om most neked. M dékozol tenni? Ha még nem túl kés?. Egy este lefekvéskor arra gondolt. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin kétségek között verg?dve. Mikor Yvonne el?állt a tervével. Az elválásra nem valami nagyjelenet után került sor. Yvonne már nem Martinnál lakott. hogy nehéz a felfogásod. Yvonne egyszerûen csak úgy döntö csendesen és határozottan. hogy többet nyújts neki? Például hogy feleségül vedd? Az az igazság. hogy ha a helyzet úgy kívánja. szabad akaratából döntött így. akkor addig ráználak. És mindezt hogyan óhajtod lebonyolítani? A férfi habozott. Édes jóistenem.. hogy nagyon élvezi az egyetemet már harmadéves állatorvos tan-hallgató volt.toztatták és titkosították. Másnap felhívta Celia New Jerseyb?l valami hivatalos ügyben. Mert n? vagyok. Neki is van egy önálló élete. és kiöntötte a szívét az asszonynak. Az élmény már csak azért is nyomasztotta. És kétségtelenül többet vár az élett?l. mint amennyit te ki. de azt ta nácsolom. hanem egy cambridge-i bérlakásban. és most is az. az a te dolgod. hogy. Peat-Smith. Néhány pillanat múlva a harlow-i intézet dolgozói meghökkenve szemlélték a jelenetet. akkor megkérem a kezét. mert szerintem soha az életben nem találsz senkit. Miért nem? Mert nem lett volna igazságos válaszolta Martin. térden állva vallj neki szerelmet. és máris egyértelmû volt mra. mert úgy láttam. hogy id?nként találkozni fognak . hogy Martin m élheti a korábbi. ülj be a kocsidba. és így nem sok értelme volt naponta pendlizni Cambridge meg Harlow között. Aznap.. Mert öt percet sem töltöttem vele együtt. És. És megpróbáltad lebeszélni? Nem.. sötét. Csak azzal tud ta magát egy kicsit vigasztalni. De aztán mégsem hoz tam szóba. amit akar. mintha hirtelen kialudt volna egy fény az életében. ki vagy a mennyekben! kiáltott fel Celia. Martin vita nélkül elfogadta a lány érvel vonne azt várta. felhívom. mert öt éve nem volt része benne. Martin Peat-Smith. Martin közvetlenül a búcsú után megint elutazott egy hétre. Yvonne rettenetesen szenvedett. Hát miért engedted el Ez nem elengedés kérdése. mikor Yvonne elment. h a most ott lennék. amibe Celia Francis Quarles. ja igen.. az essexi születésû tizenhetedik századi költ? Egy menyasszony hoz címû versének néhány sorát vésette: .. úgyhogy ezennel hatalmi al utasítlak arra. Így van mondta Celia. Celia és Andrew nászajándéka Martinnak meg Yvonnenak egy gravírozott ezüsttálca volt. azt hiszem. Martin mondta Celia . hogy gondoltam. hogy olyan ez. Az intézetben Nigel Bentley gondoskodott arról. a fölöttesed vagyok a vállalatnál. az igazgató szélvészként végigrohan a folyosón. hogy most azonnal állj fel az íróasztalodtól. Martin ugyanis egyre gyakrabban utazott el H arlow-ból. és a beszélgetésük vége megjegyezte: Martin. míg meg nem találtad Yvonne-t. És megváltozott még valami. vagy akit jobban fogsz szeretni. hogy Martint csa k a legfontosabb hívások és látogatók érhessék el. Mikor hazaért. Gondoltál már arra. Abban biztos vagyok. Amit ezután teszel. hogy Martin legalább a forma kedvéért megpróbálja tartóztatni. és szörnyen hiányzott Y ne vidám csacsogása. Nem értem mondta tanácstalanul Celia a vonal túlsó végén. és vennél egy tisztességes méretû virágcsokrot. Ám az így is egyértelmû volt. Ahogy telt z id?. amit végül Celia tört meg. Mikor eljött a búcsú pillanata.

Ahogy Vincent Lord végigolv asta a gépelt lapokat. valamint hasmenés. azt dt. gyulladásgátló szerekkel kombinál is. viszont a Peptid-7-nek köszönhet?en izmosodott meg a Felding-R oth. Azok az apróbb kellemetlenségek vagy kiküszöbölhet?e vagy egyszerûen elhanyagolhatóak a szer nagyszerû pozitív hatása mellett. ami a jelek sze t hasonló vagy még nagyobb sikerrel kecsegtetett. A kérdéses jelentés egy bizonyos Dr. Nagy magánpraxisa mellett még két kórháznak is dolgozott. az eredmények egyöntetûen biztatóak voltak. aztán még egyszer tüzetesen átnézte. és tud ott róla egyet s mást. Ritkaságszámba ment. A Hexin-W két és fél évig tartó tesztelését személyesen Vincent Lord felügyelte. hanem olyan más. ?t is azért alkalmazta a Felding -Roth. hányás. mikor a Hexin-W-t már betegeknek adták a gfelel? esetekben és rendes körülmények között. Óriási mennyiségû adat gyûlt össze a Felding-Roth központjában. de hallotta már a nevét. A piaci premierje egy év múlva volt esedékes. hog y valami baja essék szellemi gyermekének. 18 A Hexin-W klinikai kipróbálása során bizonyos káros mellékhatások jelentkeztek azokná betegeknél. a szabad gyökök befogása. Mindenképpen el akarta kerülni. aki az arizonai Phoe nixben praktizált. el?ször aggodalom öntötte el. A Yaminer által kért nyilatkozat semmiben nem tért el az ilyenk . Beváltva a reményeket. A harmadik fázisban nem szoktak hatezer embert bevonni a tesztelésbe. lelki nyavalyák Örökre kerüljenek el. M nt a Hexin-W tesztprogramban részt vev? többi orvost. Ebben a kritikus. amivel szinte so ha nem is volt probléma. A Hexin-W tesztelésének eredményei nagy elégedettséggel töltötték el Lordot. A korábban hosszabb ideig szedte több mint hatezer ember. mert alaposan tanulmányozni kellett az ez idáig veszélyesnek számító gyó el együtt beszedett Hexin-W hatását. orvosi felügyelet alatt ami egészen ideálisnak volt mondható. akik más orvosságokkal együtt szedték az új szert márpedig ez lett volna a sze atásmechanizmusának lényege. kísér?jelenség. Irigykedett Martin Peat-Smithre. Más tségeit inkább átengedte a beosztottainak. Nem jele ezett semmi komolyabb káros mellékhatás. És a hatalmas er?feszítésnek is lett az eredménye. ami aggodalomra adhatott volna okot. szédülés és magas vérnyomás. részben kórházban. mikor a kezébe került az egyik orvos esetleírása. hogy valakinek a hanyagsága vagy hozzá nem értése miatt a tudományos dics?ségének fénye akár egy jottányit yuljon. Az ilyen tanulmányok megkezdése el?tt a betegt?l engedélyt kellett kérni. A Peptid-7 figyelemre méltó kivétel volt. betegség. Ám egy csapásra elpárol a lelkesedése. hogy tanulmányozza a szer hatását egy betegcsoporton az ? esetében száz emberen. Ám egyik sem volt olyan szokatlan. amelyeket addig veszélyességükre való tekintettel nem írtak fel nekik az orvosok. Személyes érdekeltsége miatt nagy élvezetét lelte a munkában. És ott volt még a Hexin-W. A betegeknél szórványosan jelentkezett . A kipróbálás úgynevezett harmadik fázisában. és miel yújtották volna a minisztériumnak a gyógyszer-engedélyezési kérelmet. és a vállalat így jobb körülményeket tudott teremteni a másik terméknek. végül pedig szörnyû haragra gerjedt. ám most mégis így döntöttek. különösen az ízületi gyulladásos betegek reagáltak jól az új s nemcsak önmagában szedhették a Hexin-W-t. Bánat. Minden napod legyen lakodalom. utolsó el?tti fázisban nem akarta kockáztatni. Lord vegyes érzelmekkel figyelte a Peptid-7 elsöpr? és tartós sikerét. ha egy szernek egyált nem voltak káros mellékhatásai.Május viruljon boldogságodon. hogy ? maga csakis a Hexin-W-r e koncentrálhasson. Yaminer belgyógyász volt. Óriási feladatot jelentett az elszórt kísérleti helyszíneken folyó munka koordinálása re a vállalaton belül és kívül kisegít? munkaer?ket alkalmaztak. A panaszok nem voltak súlyosak. annak érdekében. Yaminert?l származott. és a betegeknek csak egy töredék részénél jelentkeztek. Lord maga akarta az any g oroszlánrészét ellen?rizni. Lord nem ismerte az orvost személyesen.

Bármelyik tudományos orvosszakért?nek már ennyi is elég volna bizonyítéknak a hamisításra. Ezért a hónapokig elhúzódó kis pluszmunkáért az orvosok betegenként ötszáz-ezer dollá zsebre. könnyen el?fordulhat. Lordnak el? ször az szúrt szemet. Vagyis nem túl valószínû. sok orvos hajlott arra. hogy ?rá is ez a s . A másik pedig az. hanem legtöbbször az írószer is más és más. hogy melyik gyógyszergyár adta a megbízást. attól függ?en. Ilyesmi már más orvosokkal is történt. Tizenöt betegnél ped yenesen lehetetlen merthogy ennyit számolt eddig össze Lord Yaminer tanulmányában. hogy ez esetben újból meg kellene szervezni mindent. Még ndig ugyanazt a golyóstollat is használta. Az egyik az vo lt. tehát ha kedden valakinél az ér r ugyanennél a személynél szerdán csak a legritkább esetben lett az eredmény ismét 4. hogy tovább induljon a nyomon. Ez nagyvonalúságokhoz és meglep? gyakorisággal adathamisításokhoz veze a tanulmányok elkészítése során. általában akkor sem egyezett a kézírás ilyen tökél n nap mint nap. és hogy a szer mennyire v lt fontos. Lord egészen biztos volt abban. Mivel neki sz inte egyetlen fillért sem kellett a munkába fektetnie. Két dolog lehetséges: vagy nem végezte el a szükséges vizsgálatokat a megnevezett be tegeknél. És hogy miként jött rá minderre? El?ször is Yaminer a hamis jelentéseit sietve. aminek a neve ez esetben bûnös csalás. hogy egyeseket ?szintén érdekelte a kutatás. Magyarán: csaláshoz. De erre igazán semmi szükség nem volt. És tekintettel arra. Ha a minisztériumot is bevonja Yaminer lel eplezésébe. Az orvosok két okból is szívesen vállalkoztak az ilyen feladatra. mi lenne a kötelessége. és az értékek általában váltakoztak. Yaminer csalt a Hexin-W-r?l írt tan ulmányokban. Yaminer ellen. hogy tisztességes fizet séget kaptak. Csendes. Yaminer a Hexin-W tanulmányaiért nyolcvanötezer dollárt kapott. Yaminert. Yaminer jelentése rendkívül kedvez? színben tüntette fel a Hexin-W-t. Mit tegyen? Lord úgy érvelt magában.or szokásostól. egy a négyhez. vagyis en yivel tolódna el a Hexin-W premierje. Mert lehet. vagy pedig a száz beteg túlnyomó többsége csak Yaminer fantáziájában létezett. és eléjük tárni gész anyagot. Lord találomra kiválasztott még tizenöt beteg et. hogy milyen hasonló a kézírás a betegek adatlapján a különböz? dátumok Ugyanis nemcsak a kézírás szokott különbözni. Ám Lord tisztában volt még valamivel. hogy egy beteg vizeletének pH-értéke öt egymást követ? napon ugyanaz legyen. hogy bíróság elé állítanának. Hogy egészen biztos legyen a dolgában. amit keresett. Ez még önmagában nem lett volna bizonyíték. Ha Yaminert bûnösnek találnák. Ám egy elfoglalt orvo ez nem valószínû. Tudta. mint amennyit tisztességgel t eljesíteni tudott. és ezeknél a vérképelemzéseket bogarászta végig. Aminek következményeként hivatalos vizsgálat indulna Dr. akik kö börtönben kötött ki. Ennek még egy embernél is nagyon kicsi a valószínûsége. egyszerre. A normál érték 5 és 8 között váltakozott. majdnem az egész összeget tiszta haszonként könyvelhette el. Nem kellett tovább keresnie. Meg is találta. Lord megint átkozni kezdte Yaminert az ostobaságáért. hogy ha ez egy olyan szerrel esik meg. Márpedig Dr. amellyel kapcs . amit csak a legvégén tisztázott le szépírással. A doktor már korábban is dolgozott a Felding-Rothnak és más gyógyszergyárakna s. természe nes gyakorisággal. hogy Dr. felületesen írta meg. Itt is azonos számokra bukkant. Lord az eddigi tapasztalatai alapján a második verziót tartotta valószínûnek. A különböz? napokon elvégzett mé e önálló esemény volt. Yaminer jelentéseiben napról napra azonos pH-értékek szerepeltek az e gyes betegeknél. Mivel a munka ennyire jól fizetett. meg azért. akkor az egész tesztsorozatot meg kell ismételni. amit Lord eddig végigolvasott. hogy Yaminer más ívre jegyzet lt korábban. Ami arra ösztönözte Lordot. az ügy akár egy évig is elhúzódhatna. hogy ilyen dilemmáb a kényszeríti. Más szó annak az esélye. ? ta ?ket a teszteredményeikkel együtt. akit majdnem biztos. hogy többet vállaljon. fortyogó dühvei Lord átkozni kezdte Dr. Azonnal tájékoztatni a minisztériumot. Ám ennek a rendszernek is megvoltak a maga gyengéi. A szerr?l egyébként is szinte kizárólag csak jót írtak minden egyes entésben. s?t még az orvosi praktizálást is megtilthatnák neki. A kísérleti gyógyszert kapó betegeknél többek között vizsgálták a vizelet pH-értékét avas vagy lúgos-e.

de n em maradt más választása. Az orvosi folyóiratok egyaránt dicsért ert és Vincent Lordot. ami egy darabig nyugtalanította Vincent Lordot. Jótékony hatású. A jelek szerint mit sem ártott ne rossz hírû szenátusi meghallgatás. Lord legszívesebben a szemétkosárba dobta volna a jelentést úgy. és tanúskodna a tárgyaláson. Lord aláírta Yaminer tanul mányát. ez is olyan szerencsét hoz nekünk. Reméljük. amelyek közül eleinte nem egy bizalmatlanul viseltetett a . és a munkáját is közmegelégedésre végezte. Mace alaposan megváltozott: egyáltalán nem ivott. Nem látott és nem hallott semmit. végre talált egy me gért? feleséget. aki ezzel ka pcsolatban azt mondta Celiának: Nagyon megy a szekeretek. hogy ezt nem teheti meg.. elyekre a csaló orvos hamis adatait jegyezte fel. Kikereste Yaminer személyi aktáját. Azt hiszem. Hát akkor. rendben. Lord teljesen megnyugodott. köztük a nag y hírû egyetemi kórházak professzorai fontos tudományos vívmánynak min?sítették a szert. Lord reálisan becsülte fel a helyzetet. mint Vincent Lordnak. Nincs denkinek sasszeme. Egyetlen esemény történt. A minisztériumnak küldött el?zetesben már szerepelt Yamine r neve. és a felirás jól fog mutatni a csomagoláson jelentette ki Celia ikor a döntésre került a sor. de tu dta. akkor egy pillanatig sem habozna. ahogy volt. hogy ez a gazember soha többé nem fog a Felding-Roth nak dolgozni. Gideon Mace volt. Más gyógyszergyártó cégek. és ugyanezzel az el nevezéssel került forgalomba. Odadobná Yaminert a min isztériumi farkasoknak. és beletette azt a néhány kézzel írt lapot. A mini sztérium washingtoni Gyógyszerbiológiai Országos Központjának igazgatóhelyettese már egy idej r. Miközben az orvosok egyre többet beszéltek a Hexin-W-r?l. Egészen biztosnak látszott. hol kell keresnie. Csakhogy a Hexin-W-vel kapcsolatban nem merültek fel kétségek. és egyre több beteg feje zte ki háláját a csodálatos gyógyulásáért. már csa k az átnézend? anyag mennyisége miatt sincs erre semmi esély. hogy a minisztériumban senkinek nem fog szemet szúrni a dolog. drágám.olatban kétségek merültek fel. ami lehet?ségeket nyitott a súlyos betegek gyógyításában. Akkor hát miért ne nyújthatná be ezt a jelentést is a minisztériumnak a többivel együ Az holtbiztos. és a többi ellen?rzött jelentésre tette. ez a szer legalább akkora áttörés. hogy észreveszi a csalást. Könnyû kimondani. hogy ha Mace nem is foglalkozott közvetlenül a Hexin-W kérelmével érdekelte a dolog. Attól is összeszorult a gyomra.. hogy Yaminer ilyen simán megússza a dolgot. Hogy szükség esetén rögtön tudja. Mint kiderült. És még ha végigolvasná is Yamin jelentését egy minisztériumi szakért?. köztük Andrew. mint minden olyan kérelem. a szert egyre szélesebb körben használták. mi t annak idején a Lotromycin volt. A Peptid-7-hez hasonlóan a Hexin-W is megtartotta a lánynevét . akkor sem valószinû. Lord értesült róla. Arra viszont némán megesküdött. mint tesztel? orvosé. mint a Peptid-7 tette hozzá Bill Ing am. A gyógyszer-engedélyezési kére met kielégít?en rövid id? alatt jóváhagyták. és lesi az alkal mat a törlesztésre. és egyr bel?le. ami a Felding-Rothtól érkezett a minisztéri umba. Ám mindezek ellenére nem adódtak további nehézségek. S?t nem sokkal azután léptették el?. hogy Mace nem felejtette el a múltat. siker s szer lesz hamis jelentéssel vagy anélkül. és mikor megérkezett a Hexin-W f alomba hozatali engedélye. Az orvosok. A Hexin-W mindenesetre azonnal nagy sikert aratott. Sok orvos írta fel a magánbetegeinek is a Hexin-W-t.

Mivel mindkét szernek vann etigyulladás-gátló tulajdonságai. Folyamatosan mosolygott és otthonosan mozgott a vendégforgatagban. Ez nem lenne etikus ellenkezett Lisa. Mindez fél évvel a Hexin-W piacra dobása után történt. Veretes beszéd volt mondta kés?bb Lisa. mikor a Felding-Rothnak nagyon rosszul ment. ahogy az elragadtatott gr atulációkat fogadta. Celia úgy gondolta. Neki is merész tervei voltak a jöv?t illet?en. vagyonos vállalat elnökének is megvoltak a maga gond jai. az elintézend? ügyek mer?ben másfélék lettek. hogy kísérletezzen az Arthrigo és xin-W keverékével mondta Celiának meg Lordnak a megbeszélésen. ahol tudományos fokozatot akart szerezni. Lisa és Br uce is hazajöttek erre az alkalomra. A parti nagyon jól sikerült. Ám zsenije és elhivatottsága felülemelke ett ezeken az akadályokon. Az egyik ilyen szert Arthrigónak nevezték. most megint el?vettek. receptre kapható gyógyszereivel. nagy reményeket fûzünk az együttmûködéshez. pénzügyi el mz?ként dolgozott egy Wall Street-i banknál. m a haja. Ám ugyanígy hozzátartozik a hosszú évekig tartó kilátástalanság. A cégünk megkapta a minisztérium engedélyét arra. Keskeny tudósarca egészen belepirult az élvezetbe. Vagy a könyvkiadókat nem érdekli az etik a? Bruce az egyetem elvégzése óta. a morristowni notabilitások. mint a bankárok. hogy tegyen valamit Lordért. mialatt a Hexin-W-t kutatta. az tudja megérteni. Alexander W. s?t ha lehet. csakúgy. Miután megtárgyalták a licencvásárlás feltételeit. a Peptid-7 feltaláló a teljesen odavan a Hexin-W-ért javasolta a n?vérének Bruce. holott nem volt az. mint Martin pohárköszönt az Celia felkérésére mondott. Az ötven év körüli. hogy vegyenek Felding-Roth részvényeket . hogy semmivel sem kevesebb a munkáj a. amelyhez én is szeré yen csatlakoznék. úgy találta. megvették a Hexin-W licencét. és a saját termékeiket igyekeztek biztonságosa bbá tenni vele. aki Celia kérésére t át az óceánon. amelyn ek az elnökét. És ha ez az itteni mámoros hangulat holnapra köztudomásúvá válik. ?sszel azonban tovább szándékozott lépni. Azóta a cég bár továbbra is kicsi maradt ig jó hírre tett szert a színvonalas. aki már négy éve befejezte stanfordi tanulmányait. amelyben ezúttal ott voltak a Felding-Roth vezet?i. Stowe személyesen látogatott el a ng-Roth központjába. itt az ideje. ahogy a vendégsereg elcsendesedett kihívá l és izgalmakkal van tele. Egy kitûn? tudós élete kezdte Martin. és az ízületi gyulladás ellen fejlesztetté ki. . azaz két éve szerkeszt?ként dolgozott egy New York-i tankönyvkiadó történelemosztályán. a ré zér?l minden ellenségeskedést befejezettnek tekint. a és gyakran a magány. Stowe. Ha Celia összevetette a jelenlegieket annak az id?szaknak a problémáival. és szórakozottnak látszott. Egy kiemelked?en sikeres. hogy Dr. hogy itthon vagytok mind a ketten szólt közbe Celia. A huszonhat éves Lisa. Csak aki ismeri ezeket a sötét mélységeket. a hajdani kutató kémikus tíz év el azel?tt alapította a céget egy partnerrel. Lord ezt különösen hízelg?nek találta magára nézve. De az a mámoro zgalom sem vibrált régebben a leveg?ben. mégped g a Wharton School of Businessbe. Természetesen t gukat az eredményeinkr?l. akik erre az estére jöttek el. Nálunk az etika alapkövetelmény válaszolta a fiú. még több. többek köz ogy beiratkozik a párizsi Sorbonne-ra. Stowe-t Celia jól ismerte. meghajolva minden jelenlév?vel együtt korunk egy kiemelked? tudományos teljesítménye el?tt. És jó tud hogy semmiben nem változtatok.zerrel szemben. Tudod mit? Hétf?n hívd fel az ügyfeleidet. Több olyan szert. hogy aznap este ott lehessen. Ezért nem keresnek annyit a t kiadók. ami már évek óta készen állt. Celia és Andrew néhány héttel y szombat este partit adtak a morristowni házban Vincent Lord tiszteletére. és elvezetett egészen eddig a mai ünneplésig. mit kel ett átélnie Vincéntnek. közvetlen modorú férfi gyûrött öltönyöket hordott. Peat-Smith. és a Hexin-W-vel vegyítve újabb kísérleteket kezdtek velük. Igaz. és hogy jelezze. néhány New York-i híresség. és Martin Peat-Smith. kedden pedig szivárogtasd ki a hírügynökségeknek. Nagyszerû dolog. amiben mostanában Celia élt. A szabadalmat a clevelandi Exeter and Stowe Laboratories birtokolta. és Celia még soha nem látta Lordot ilyen oldottnak és b oldognak. de a mérgez? hatása miatt nem etett a gyógyszertárakba. mikor a vendégek már elmentek és a Jordan család egyedül maradt. hogy kifejezésr e juttassa az elismerését a vállalatnak tett kiemelked? szolgálataiért. ak elding-Roth részvényei megint emelkedhetnek egy-két pontot.

Úgy érti. Mivel a cédulán nem volt rajta. a részleteket nem ismerjük. megint nem mondott egészen igazat. Vince Lorddal tárgyaltam. Mert Lord.A Vincent Lord tiszteletére rendezett parti után az asszony ki sem látszott a munkából. észrevétlenül. és visszahívást kér.. most hallom el?ször. elyek máshol történtek. Celia. Celia nem akart hinni a fülének. Hirtelen elha llgatott. hogy átveheti a vonalat. különös tekintettel a többi halálesetre. hogy magával még nem is beszéltem róla. amir?l pe dig kellett volna. már felvette a kapcsolatot velünk? Én magam vettem kézbe az ügyet válaszolta Stowe még mindig hitetlenkedve. a hangja kimért és komoly volt: Celia. hogy valóban bombariadót k ll elrendelni. Nálunk is történt k megfigyelés alatt álló betegnél. Celia éppen nem volt az irodájában. Celia lenyomott egy go mbot. Egyszóval elbizonytalanodtunk. Miért bontották fel a szerz?dést? Hát. A jelek szerint minden a le obb rendben. és mikor újból megszólalt. Aztán ma eszembe jutott. Egyébként érkeztek jelentések káros mellékhatásokról a Hexin-W-vel kapcsolatban? Me y én eggyel sem találkoztam. aki az utóbbi id?ben annyira hozzászokott a jó hírekhez. és mikor Celia utólag visszagondolt a szörnyû ügy kezdetére. Egy telefonhívással kezd?dött. hogy egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. y döntöttünk. Miféle többi halálesetr?l beszél? Ezúttal hosszú id?re csönd lett a vonal túlsó végén. hanem csak füstölgött csendesen és alig észreve het?en. akinek kiadta a s zerz?dés felbontását. hogy sürg?s lenne a . hogy alsors lábujjhegyen osont be a Felding-Roth központjába. Alex. meg az Arth rigo-Hexin-W programra. hogy a jelek szerint sem az Arthrigo. Pénzügyi és szervezési ügyekben rengeteget kellett utaznia. és úgy g oltam. és ezt mondta a kagylóba: Halló. akkor nem nyaggatnám magát csattant fel Celia türelmetlenü Mi négyr?l tudunk. Ezért is hívtam. hogy nem értesült valamir?l. Stowe elhall ott. Csak annyi biztos. A beszélgetés kezdete óta most el?ször végigfutott a hátán a hideg. rosszkedvûen folytatta a beszélgetést: Hát az biztos.. hogy lesz egy-két keresetlen szavam Vincenthez. még vannak nyitott kérdések. amib?l csak kés?bb rántotta ki a lángoló kardot. mert egyik sem fontos. szeretnék javasolni . úgy érezte. Nem küldtem át magának egyet sem válaszolta Lord . Kés?bb kese okat tett magának ezért a mulasztásáért. Celia. amit ped ig muszáj volt meghallgatnia. hogy a z elhaltak mind szedték a Hexin-W-t. Celiának. Nem. hogy egyel?re nem folytatjuk a dolgot. Lord valami más ügyben kopogtatott be hozzá. mikor Celia még nem ismerte ?t. és különféle fert?zések áldozatai lettek. 19 A bomba ezúttal nem robbant azonnal. hogy a munkatársa. és ennek következtében m hónappal kés?bb beszélt újból Lorddal az Exeter and Stowe céggel kötött Hexin-W licencszerz ?l. és csak egy jó órával kés?bb hívatta fel a n?jével Stowe-t. ?szintén szólva aggódunk a fert?zéses halálesetek miatt. Hát nem is tud róla? Most Celián volt a meglep?dés sora. Biztos benne. szokásához híven. Alexander Stowe telefonált az Exeter and St owe Laboratoriestól. Már úg . már máson járt az e. hogy azokról sem tud? Ha tudnék róluk. hogy Mr. Hirtelen megérezte. és nem akarta hallani. és így elkerülte a figyelmét Lord utolsó mondatának kétértelmû megfogalmazása. Hogy haladnak? Egy pillanatig csend volt a vonal túlsó végén. és mikor visszaért z az üzenet várta több másik mellett . hogy illend? volna. az asszony el?ször egyéb telefonjait intézte el. egy hétköznapinak tûn lyel az oldalán. A füstöt érzékelve még abban sem lehetett biztos az ember. Alex! Éppen ma reggel gondoltam magára.és Hexin-W kísérletekr?l? A klinikai kipróbálás jól halad válaszolta a férfi. igaz. aztán Alex meglepetten így szólt: Négy napja felbontottuk a szerz?dést. hogy ez még nem minden. sem a H exin-W nem okolható közvetlenül. s híven azoknak az éveknek a gyakorlatához. és bár igaz. de a megbeszélés végén Celia megkérdezte t?l Mi hír Alex Stowe-ról meg az Arthrigo. akit egyre jobban bosszantott. Mikor beszóltak neki.

miu zultált egy michigani orvossal. hogy az elhalt beteg szede tt Hexin-W-t egy másik szerrel együtt. Alex. amiket most azonnal fel akarok deríten i. Szerintem is. hogy a halált semmiképp sem okozhatta a Hexin-W. Nincs mondta Stowe. Mindenesetre az egyr e dagadó dosszié most már nem hagyta nyugodni. Ez az ügynök lelkiismeretesen feljegyzett minden infor mációt. legyen az akármilyen banális dolog. Ez az irat is Lord íróasztalára került. hogy ondjam. Kés?bb zonban. és ezért tette félre a jelentést. és az egészet visszazárta a fiók Egy hónap múlva egyszerre két jelentés érkezett. Ja. A szokásoknak megfelel?en most i s Lord asztalára került az irat. tulajdonképpen azért hívtam magát. Ann k ellenére. izületi gyulladás elleni szert. A kutatási igazgató megint csak úgy döntött. mert a minisztériumnak szóló je gírásához adatokat kellett gyûjtenie. A Hexin-W-t szed? betegek között történt els? halálesetr?l a szer premierje után két appal érkezett meg a jelentés a Felding-Roth központjába. Lenyomott egy gombot. akkor a cégnek enöt napon belül. hogy a lábát amputálták. máskor pedig a kórházak értesitették tinszerûen a gyárat. Alex válaszolta Celia . mikor azokba az átkozott betegségekbe úgyis belepusztultak volna?! Mert nyilvánvaló. Azt is kötelez? érvénnyel megszabta a törvény. Remélem. hogy ha a gyógyszergyárnak bármilyen s abb mellékhatás jut a tudomására els?sorban az új szerekkel kapcsolatban . Lekötelezett mindazzal. Mindkét áldozat Hexin-W-t szedett egy másik gyógyszerrel kombinálva. Lord úgy érvelt m n. Igen válaszolta Celia. ha a gyógyszergyár szerint az adott szernek nem lehete tt köze a súlyos mellékhatáshoz. Lordot most már bosszantotta a két újabb halott. De kérem. két különböz? helyr?l. halálának oka súlyos májfert?zés volt ezt colás is egyértelmûen megállapította. amihez csak hozzájutott. A második jelentés két héttel kés?bb érkezett. amit csak a Felding-Roth gyógyszereivel kapcsolatban hallana k. de a halál oka láz és fert?zés volt. Én is remélem válaszolt Celia automatikusan. Azonkívül az ügynököknek is ki volt adva. hogy a Hexin-W nem lehetett a halál oka . Ezt a jelentést is becsúsztatta a másik mellé a dossziéba. A jelentést egy orvos írta a floridai Tampából. Miért is kellett összefüggésbe kerül a haláluknak a Hexin-W-vel. Lorddal. Már éppen meg akart nyomni egy másikat. Egy férfi és láláról tudósítottak. és negyedévenk t a minisztériumnak. Méghozzá most azonnal. Ugyanakkor nincs sok értelme annak. ne tartson szemtelennek. Õszintén remélem. és kérem. ?szintén sajnálom a szerz?désbontást. Ez onatkozott arra az esetre is. valamikor a jöv?ben még együttmûködhet Köszönöm. sürg?s jelzéssel. mikor hirtelen meggondolta magát. azonnal félre is tette. A gyógyszergyárakban gyûjtötték a mellékhatásokról szóló jelentéseket. amit elmondott nekem. feltétlenül jelentkezzen. amiért más portája el?tt söprögetek. Ezt törvény írta el?. A gyógyszerészek lelkiismeretesebbje is jelentkezett szükség esetén. továbbítania kell az információt a minisztériumnak. mindannyi ogy a minisztériumot már régen értesítették. Személyesen me gy oda. vagy ha bármiben szolgálatára lehetek. miután egy otthoni baleset során megvágta magát. Igaz. A gyógyszerek mellékhatásairól. a fert?zés gyorsan továbbterjedt a testében. ha valami adatra volna szüksége. Az sszonynak súlyosan elfert?z?dött a lába. és már a következ? l esze. hogy noha a beteg valóban szedte a Hexin-Wt meg egy másik. h jelentsenek mindent. betette e gy dossziéba. hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. De véleményem s t beszélnie kell Dr. ahelyett hogy a rendnek megfelel?en továbbküldte volna az irattárba. és elzárta a fiókjába.amit. úgy fest a dolog. így a károsakról is. A michigani ügynök jelentésében az állt. A férfi újból habozott. Néha maguk az orvosok ragadtak tollat. s?t alkalmanként maguk a betegek írtak a vállalatnak. A Felding-Roth egyik ügynöke írta. hogy vannak bizonyos fehér foltok az ismereteimben a vállalat ügyeivel kapcsolatban. és megszakította a vonalat. mert beszéltem vel e a témáról. Vincent tud a halálesetekr?l a mieinkr?l meg a többir?l is . több forrásból is tudomást szere gyógyszergyárak. és egyre zaklatottabb . Miután a férfí végigolvasta. hogy felhívja Vincent Lordot. Nem értette a dolgot. És ? már biztosan tud részletekkel is szolgálni. és a halálá Az egyébként is beteges férfi áldozat pedig egy rendkívül súlyos agyi fert?zésbe halt bele. hogy egyik esetben sem a Hexin-W a bûnös.

Ami súlyos következményekkel járhat. hogy érkeztek jelentés . hogy az Exeter and Stowe négy napja felbontotta velünk a z együttmûködési szerz?dést? Lord. Lord fiókjában már tizenkét jelentés lapult. és az Exeter and Stowe részér?l visszamondta a s zerz?dést a további Hexin-W kísérletekre. Vincent Lord már biztosan tu . védelmet is nyújtanak. é rettegése n?ttönn?tt.megállítja ad gyökök termel?dését. ha nem derengeni kezdett. amiket meg lehetett volna el?zni. ellen?rzött körülmények között . hogy végül is a Hexin-W okozta a tizenkét vagy még több ember halálát. és íróik nem tudtak arról. mert hibát vélt felfedezni a jellemében. így mutatta be a Hexin-W hatásmechanizmusát: . és feltette magának a kérdést: lehet. ha én most nem jövök el magához? Aztá em várva a választ. akkor a Feld -Roth meg ? maga is bizonyíthatóan törvényszeg?vé válik. Lord tehát levonta a végkövetkeztetést: elismerte a hibáját. Lord tudta. Ekkor már tisztában volt azzal. És még mennyi ideig nem jutott volna hozzá. Gideon Mace valószínûleg ugrásra készen lesi az el s? adandó alkalmat. azon a kereskedelemstratégiai megbeszélésen. ahol a fert?zések esélye minimális. akit meglepett Celia hirtelen felbukkanása. Mivel a törvény szerint Lordnak kötelessége volt tudo ul venni a Stowe által elmondottakat. A tizenötödik jelentés aznap érkezett. akikr?l Stowe tájékoztat ta a jéghideg verejtékben fürd? Lordot. Valamikor régebben Celia irodájában. A haláldossziéban szerepl? esetek azonban egyt?l egyig kórházon kívül történtek. Különös módon egy huszonhét évvel azel?tti nap jutott az eszébe. Azt is pontosan tudta. Arra is rájött sajnos.. bírósági eljárás és esetleg börtön. Akkor megérezte. mikor Stowe felhívta Celiát. Rendes körülmények között hérvérsejtek. már kés?n .. Meg halált. hogy a Hexin-W-t vissza kell vonni. folytatta: A vállalaton kívülr?l kell megtudnom. hogy bosszút álljon a vállalaton meg személy szerint rajta is. otthon vagy más olyan helyen. hogy megszegte a törvényt. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. ah ol úgy megtapsolták az el?adását. olyan környezetben.. és megszûnik a fájdalom. A legtöbb. Most legel?ször Vincent Lord a lelke mélyére nézett. Azt is ugyanolyan jól tudt a. de eddig nem jutottam hozzá. hiszen nem jelentette az eseteket azonnal a minisztériumnak. plusz az a kett?.lett. hogy mi okozhatta a legtöbb halálesetet ha nem az összeset. a dékán irodájában. Azt is megtudta és ett?l még jobban kezdett rettegni . ho a dékánnak igaza volt? Celia bejelentés nélkül rányitotta az ajtót. romba d?ltek az álmai. akkor a korábbiakat is mellékelnie kell. amellett hogy fájdalmat okoznak. ahol a baktérium zavartalanul szaporodhatnak és támadhatnak. hogy Dr. Bár még nem voltak a kezében az egyértelmû bizonyítékok. hogy egyedül ? tud minden esetr?l. és ha most küldi el ?ket. Miért nem tudtam arról. A jele ntések egyenként érkeztek. feszengve így válaszolt: Beszélni akartam magával. mikor megkérvényezte az el?léptetéséhez a gyorsított eljárást. Azok nál viszont már régen lejárt a tizenöt napos határid?. Azzal nyu tgatta magát. Ha ezt a két utolsó jelentést elküldi. már tizennégyre emelkedett az ismert áldozatok száma . hogy másutt is hasonló esetek történtek Mikor Alexander Stowe felhívta. aminek a következménye több haláleset lett.. Mindezek után megaláztatás vár rá. hogy a dékán azért vonakodik.. Lehetetlen helyzetbe hozta magát. Mindez néhány perccel azel?tt történt. De bizonyos következtetések és néhány sebtében elvégzett kísérlet nyomán az is világo y a fehérvérsejtek eltávolítása sebezhet?séget és gyengeséget okoz. dményeként nincs gyulladás. hogy már tizenkett? az áldozatok száma. hogy bûnösen elleplezett valamit. és a f félelemben élt. Így hát Lord ezt a két jelentést is becsúsztatta a dossziéba a többi mellé. Lord persze nem mondta meg Sto we-nak. Ez mind így is volt. Ekkorra Lordnak ha akarta. hogy Stowe valahog yan tudomást szerzett a tizenkett? közül négy halálesetr?l. hogy hiányosságai voltak a Hexin-W klinikai tes rogramjának. és habozás nélkül felel?sségre vonta. amit ttak. Hiányukban pedig amit a szabad gyökök befogása okoz a baktériumok és más él?sköd?k háborítatlanul garázdálkodhatn t?zéseket okozhatnak a test legkülönböz?bb pontjain.. megfigyelés alatt álló beteg kórházi. az illinoisi egyet men. hogy Celia megérkezett hozzá. hiszen nála futnak össze a szálak.

Felnézett és feltette az elkerülhetetlen kérdést. tizenöt haláleset. nem vesz tudomást arról. kezdte Lord.. Mindezek tudatában fel kellett volna ismerje a kitér? választ. amúgy magának ozzátette: Tartok t?le. hogy érkeztek-e jelzések a Hexin-W leges mellékhatásairól. Celiának elállt a szívverése. Celia meglepetten konstatálta. és azt mondta: Ezeket magammal viszem. de benne is. hogy Vincent Lord nagy el?szeretettel elt itkolja a rossz híreket.. Celia keserûen arra gondolt. De nem! ? elhomályosult szemmel és tudattal ünnepelte a második világsikert. sürg?s jelzéssel és külön futárral. Ocsmány. Az asszony akkor meg is lep?dött. amire el?re tudta a választ. mint kérdésnek hangzott. lassan bólintott. Tudva. és. hogy nem érkeztek. Mert tudta. hogy a minisztérium nyitva hagyja azt a lehet?sége . A fénymásolatoka t még ma elküldöm Washingtonba a minisztériumba. miközben Lord némán figyelte. mikor elk zdte olvasni az oldalakat. hogy a jelentések nem a központi ira ttárban vannak. mikor meglátt micsoda mennyiségû anyagról van szó. Ám az már így s világos volt. Miért tette? kérdezte Lordtól anélkül. de mivel Ce lia nem tágított. Lord szó nélkül. Az asszony viss zatette az iratokat a dossziéba. Lord akkor nem akarta neki megmutatni az iratokat. hogy az érkezett jelentések közül egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. Természetesen tisztában van a törvény által el?írt tizenöt napos határid?vel. Hittem a Hexin-W-ben. amiért ?. évben hoz zászokhatott. 20 Majdnem biztos. Milyen kár! sopánkodott nem sokkal kés?bb Alex Stowe Celiának. Kétszeresen is felel?s. és sak Lordban omlott össze egy világ. az elnök asszony a fele l?s. Lord el?vette a kulcscsomóját. a P eptid-7 után a Hexin-W-t. Maga akkor azt válaszolta. Azt mondtam. attól függetlenül. Az asszony megszámolta a jelentés eket. Lord átnyújtott neki egy tömött dossziét. És minden elhalt szedte a Hexin-W-t.. ami nem tetszik neki. Azt hitte. és addig gyúrnia Lo rdot. eszébe jutott az a hét évvel korábbi jelenet.. hogy Lord valóban pontosan ezt mondta. akko r már hónapokkal ezel?tt fény derült volna ezekre a jelentésekre. Ez ak. mikor ugyanígy megj elent Lordnál. gyanús jelentéseket akarta látni. És mivel nem ta nult. hogy szenteljenek az iratoknak minél nagyobb figyelmet. Ezenkí k. hogy elérkezett az igazság pillanata. Az ideiglenes szó azt jelezte. összehasonlítottam ?ket dadogta Lord. Továbbra is nagy rû szernek és fontos tudományos vívmánynak tartom.a Hexin-W káros mellékhatásairól. Ahogy Celia nézte. hogy hamarosan hallunk fel?lük. és. ahol bárki hozzájuk férhet. Lord kétségbeesetten igyekezve menteni a menthet?t. amik a Montaynenel kap csolatban érkeztek.. Miért nem számolt be nekem ezekr?l? Tanulmányoztam. amilyenekhez Celia az elmúlt huszonhét. Hitetlenkedéssel vegyes borzalom töltötte el.. ugyanezzel a mozdulattal vette el? a kulcscsomóját és ugyanezt a lezárt fió ot nyitotta ki. Megkérdeztem magától nemrég folytatta Celia . hogy a Hexin-W nagy ívû szárnyalása megtört.. Tájékoztattuk a minisztériumot ezekr?l a jelentésekr?l? Nem válaszolta Lord és rángatózni kezdett az arca. hogy valami ésszerû választ remélt volna. így védekezett: Nem azt mondtam. ert akkor a minisztérium azonnal intézkedik és figyelmeztet minden orvost. hogy nem. és azokat az els?. És kevesebb áldozat volna. és kin yitotta az íróasztalfiókot. Kiadták az utasítást a Hexin-W ideiglenes vis vonására.. hogy nem tanult a korábbi leckéb?l.. és mégs em tett ellene semmit. Most azonnal adja ide mindegyiket nyújtotta ki a kezét Celia. mert a nyom aték kedvéért Celia személyesen telefonált oda. maradt egy gyenge pont a cég szervezési rendjében. Aztán még sötéten. tipikusan Lord-féle válasz volt. hogy Vincent alaposan m . olyan. És mégis történt. szigorúbb feltételekkel. Ha ezt nem mulasztotta volna el. most már semmi baj nem történhet. hogy a szert kés?bb újra forgalomba lehessen hozni. Õ tudta ezt. hogy a minisztérium azért intézkedett villámgyorsan. míg ki nem facsarja bel?le az igazságot.. Különben mindegy hallgattatta el Celia egy fáradt mozdulattal.

Az egész akció az egyik fél kérelmére a másik fél távollétében zajlott. akit felhívott. Aztán még keserûen hozzátette: Az a baja a társadalmunknak. akik a megfontolt. Köszönöm. Mivel Celia el?re meg tudta jósolni a m inisztérium döntését. Neki szintén van hatalom a kezében. ízig-vérig bürokrata. csak azt nem tudom. felhasználva f?városi kapcsolatait. amin Bill Ingram és egy vállalati jogász is részt vett . márpedig Mace bosszúért liheg. Talán emlékszik még rá. . Most minden bátorító szó jól jön nekünk. levelezés és más dokumentumok f utatását és lefoglalását . de mindketten tudjuk. így mikor m ett a minisztériumi határozat. amiket el lehet simítani és meg lehet úszni. Mace-t elönti az epe. aminek a vezére annak az embernek a helyet tese. hogy visszatér a piacra a Hexin-W mondta a férfi . hogy két. hogy tör?djön bele a minisztérium döntésébe. A késedelmes bejelentés miatt azt tanácsolták Celiának a vállalat jogászai. amely k a legközelebb volt Boontonhoz. ha kiderül. Az elkövetkez? években egyre többet fogunk olvasni róla. vagyis az. A késés miatt egy darabig a vállalat nem kapott feddést. Dr. és nála fog m dni az ügy. Celia kérésére Quentin. Bizalmas forrásokból úgy értesültem mondta Childers Quentin Celiának telefonon eg megbeszélés alkalmával. Két héten belül a Hexin-W eltûnt a gyógyszertárak polcairól is. így a Felding képviseltette magát a házkutatási parancs megkérvényezésekor és kiadásakor. hogy az esküdtszéki tárgyalás meg melés visszaüthet a minisztérium dolgozóira. hogy a Hexin-W visszavonása miatt borús hangulat uralkodott a vállalatnál. hogy miért. h mi folyik a kulisszák mögött. A parancsot a newarki Szövetségi Bíróság adta ki. ha a maga pártfogója már nem lesz ott. A Hexin-W-t október els? napjaiban vonták vissza. hogy maga milyen becsületesen beszámolt neki az elkésett jelentésekr?l. Alex mondta Celia. Mert vannak Washingtonban bizonyos d olgok. Annak ellenére. hogy azok sem jártak el elég körülte en folytatta Quentin. ilyen szerek nem voltak és ne m is lesznek. tudják ugyanis. Igen válaszolta Quentin. megpróbálta kideríteni. akit maga felhívott telefonon és még néhán an. amelyben figyelmeztetik ?ket. aki bölc és bizalmas barátnak bizonyult. hogy többé ne írják fel a szert senkinek. maga az ügy viszonylag simán zajlott. Tehetünk valamit az ellen. lassú haladás hívei. bár ismereteink szerint arra slattétel.everte a dolgokat. ám a min ebbe nem akart belemenni. re inkább el fog terjedni az orvostudományban. a Felding-Roth azonnal postázni tudta az orvosoknak a s zabványlevelet. Biztos. És akkor büszkén vállalhatja. Még idegesít?bb volt a házkutatási parancsot lobogtató szövetségi rend?rbírók megjele Felding-Roth központjában. és megkezd?dött az idegtép? várakozás. és ezt a mostani hívását a Rózsaszín oldalak pár soros jelentése inspirálta. ami az Igazságügyminisztériumban történik vagy történhet zte Bill Ingram. Persze hogy emlékszem sóhajtotta Celia. Ennyiben maradtak. hogy az ügyben össze kellene hívni a vádesküdtszéket. ha meghallja a Felding-Roth nevét. Celia megpróbálta elérni. valószínûleg cs további fejlesztések után. Még némi kockázat árán is szükség van a szabad gyökök befogására. igaz. hogy minde ki kockázatmentes szereket akar. Celia. Az emlékezetes telefonbeszélgetésük óta Celia rendszeresen felhívta Stowe-t. ám néhány héttel kés?bb a Ró ldalak elnevezésû washingtoni gyógyszeripari közlönyben ez állt: A Felding-Roth és a Hexin-W ügyében a minisztérium továbbította az iratokat az Igazságügy-min tériumnak az állítólagos határidõ-túllépési törvényszegés miatt. e l huzakodó frakció közé kerültek a minisztériumban. sajnos ott van a másik minisztériumi frakció. A washingtoni ügyvéd rendszeresen tájékoztatta az asszonyt a f jleményekr?l. de egy esküdtszéki tárgyalás ha arra ke sor nem tartozik ezek közé. November közepén a New Jerseyi körzeti államügyész az Igazságügy-minisztérium utasítására megkérvényezte egy szövetségi re elnevezésû gyógyszeripari termékkel kapcsolatos feljegyzések. Imádkozhatunk. azonnal megkezdte az el?készületeket a szer visszavonására. Az egyik frakcióba tartozik az az ember. Ez az illet? viszont egy követ fúj a Gide on Mace nevû doktorral. Azonkívül az az ember el van ragadtatva attól. A Capitol Hill találkoztunk vele. hogy a Felding-Roth egyike volt az úttör?k ek. hogy önkéntes visszavonásnak min?sítsék az akciót. Quentin tartott egy kis szünetet.

mikor is ?felsége a Buckinghamalotában fogadja majd Sir Martin Peat-Smitht. Lilian Hawthorne társaságában. Azóta. els?sorban Celiával. úgyhogy egyel?re egy mindkét fél számára kíno szünet jött létre. a férje halála óta egyedül élt és ritkán mozdult ki az otthon útra is csak Celia rábeszélésére vállalkozott. hogy rossz hírekkel traktálom kezdte az alelnök . hogy L ord napjai a vállalatnál meg vannak számlálva. és félreállították az útból. hiszen ete volt a harlow-i intézet. Az ötvenkilenc éves Lilian továbbra is feltûn?en csinos asszony volt. és megkerülve a hivatalos utat. hogy Lord irodájában Celia kezébe vette azokat az illegálisan visszatartott jelentéseket. többek között azért. az Igazságügy-minisztériummal. és az ünnepség után partit rendez e meg a te tiszteletedre mondta Celia a telefonba Martinnak. Celia telefonhívást kapott Bill Ingramt?l az Egyesült Államokból. így szól t: Azt hiszem. ám rengeteg egyéb dolga van az Igazságügy-minisztériumnak. akik napokig kutattak az épületben. hogy Mace megelégelte az Igazságügy-miniszté ium bénultságát . a húsz év korkülönbség ellenére. Mindenki el?tt világos volt. de az orra alá dugták a házkutatási parancsot. Celia. de éppen most h tt fel Childers Quentin. Celia tervet készített a kutatási részleg át ezésére egy részlegigazgatóval az élen. amely a leend? Sir -ök neveit tartalmazta. hogy komol ügy lesz bel?le. és hasonló so t váltott ki valamennyiükb?l a rend?rbírók jelenléte. köztük a kutatási részleg szekrényének tartalmát. és hármójuk har ow-i látogatása során Rao Sastri láthatóan vonzódott hozzá. minél jobban elhúzódik az ügy. és ezek között Hexin-W a legfontosabb. hogy január végén Celia és Andrew. Egy héttel el?tte átrepülünk Angliába Andrew-val. Igen itt is így látja a többség válaszolta Quentin. A ceremónia id?pontjául február els? hetét tûzték ki. Quentin elmondta folytatta Ingram . London ek. részlegigazgatónak lennének alárendelve és egyes osztályokért volnának felel?sek. miután gratulált neki a nagyszerû kitüntetéshez. aki az elnöknek tartozna beszámolni. Hétf?n. . két nappal a ceremónia el?tt. Celia kellemes meglepetéssel értesült arról. Bill Ingram.A házkutatás ijeszt? váratlansággal érte Celiát meg a többi vezet?t is. Míg Lord igyekezett láthatatlanná válni. annál kisebb az esélye annak. Úgy fest a dolog. utána pedig vacsorázni. a kutatási igazgató igyekezett a lehet? legminimálisabbra szorítani az érintk ezést a vállalat többi vezet?jével. De azért ne ringassák maguk okba. a vállalatnak és Lordnak egységet kell mutatnia. aki megint ott ült Celia mellett a kihangosított telefonnál. De az is nyilvánvaló volt. Dr. hogy Ma rtint az emberiség és a tudomány kiemelked? szolgálatáért üti majd lovaggá a királyn?. a mayfairi Fortyseven Park Street Hotelban szálltak meg. és alelnökökkel. hogy Peat-Smith lovaggá ütése bizonyos szempontból felfogható emlékünnepségként is. és átnyújtotta az egészet Donahue egyik munkatársának. hogy Lilian randevúzni fog Sastrival Londonban a következ? héten elmennek színházba. Gideon Mace-szel. felmarkolta a Hexin-W táit. Andrew meg Lilian a gazdag utazók legdivatosabb szállodájában. Lord megpróbált tiltakozni az irodájába történt er?szakos behatolás miatt. és utána meghívta ebédelni. Így történt. Hivatalosan még mindig folyik a vizsgálat jelentette Childers Quentin röviddel karácsony el?tt . Sam özvegye hét és fél éve. Martin Peat-Smith neve valóban szerepelt azon a listán. mert helytállónak talált . ahol pazar luxuslakosztályok szolgálták a vagyonos vendégek kényelmét. így Vincent Lordét is. felsétált vele a Capitol Hillre. Celiának már meg is volt a titkos jelöltje a génsebészet élére. ezette Liliant a laborokon. Úgyhogy fogta magát. hogy Washingtonban elszabadult a pokol. Ingram elmondta. November közepét?l az év végéig nem érkezett újabb hír a Hexin-W-ügyr?l. így példáu bészeti laborért. és Martint is Sam választotta ki vezet?nek. Az iratok l efoglalása még egyértelmûbbé tette a helyzetet. Dennis Donahue szenátorral és a Hexin-W-vel kapcsolatosak. hogy míg le nem zár a Hexin-W-féle jelentések ügye. Az új esztend? jó hírrel köszöntött be. A The Times úgy fogalmazott. és gy teherautóval tucatnyi papírládára való iratot szállíttattak el. hogy a rossz hírek a minisztériummal. Ne haragudjon.

de igyekszem minél érthet?bben el?adni. Illetve. hogy a szenátor összedörzsölte a kezét. magukkal vit ek bizonyos iratokat Vincent részlegéb?l. Még most sincs róla fogalmam. Mondja kérte Celia fáradt hangon. és Vincent jegyzetei. Ez így van hagyta rá Ingram.. hogy va n-e határa a becstelenségnek. Beszélni akarok vele közölte hirtelen elhatározással. és azonnali intézkedést köv entin szerint azóta Donahue óránként rátelefonál a miniszterre. Celia csak hallgatott. Én is figyelem Vincentet.. Celia. mint valami karácsonyi ajándékon. Emlékszem. h ogy vádat tud majd emelni. maga ta egyszer.. miért. . Emlékezett a washingtoni ügyvéd figyelmeztet? szava ira a szenátusi meghallgatás után. Van egy ilyen ér zésem. Celia. És az igazs zter. De honnan tudhatja azt bárki. Az Igazságügy-mi ztériumban már ott van a hamis tanulmány. Ebben a dossziéban tal néhány kézzel írt jegyzetet. hogy Yaminer hamis tanulmányt készített. Celia pontosan tudta. Mikor megjelentek nálunk azok a rend?r bírók és házkutatást tartottak. miért gyûlöl minket annyira. Mit is lehet erre mondani? Azon töprengett. Tartogat még vala Sajnos. mi baja annak az alaknak a Felding-Rothszal. Quent int úgy informálták. benne hagyja a minisztériumnak küldend? iratcsomagban. és azt mondta.. Üljön fel az els? gépre. Vincenttel? Igen.. Mace-r?l van szó. Az adatai többségének semmi köze a valósághoz. Ingram szavai hirtelen összekapcsolódtak az em lékezetében azzal a beszélgetéssel. hogy vádesküdtszék ül össze a Hexin-W-je tések késedelmes továbbítása miatt. Mondja meg neki. és mintha megfagyna a vér az ereiben. plusz még egy ügyben. Pedig Vincent éppen ezt tette. biztos abban. hogy miután az ember fe dez egy ilyen csalást. és a repül?térr?l egy nesen jöjjön ide hozzám. t Yaminer csalására. és. Qu zerint Donahue a maga skalpjára pályázik. Ha a jöv?ben mit árthat a Felding-Rothnak vagy magának.. amik Vincenttõl származnak. Az viszont már nem szokás. hogy Vincent felfedezte a.. El?ször is. amire most derült fény? Ingram mélyet sóhajtott. Rögtön elmondom. Vincentnél van a rejtély kulcsa folytatta Ingram. úgy kapott rajtuk. amit Lorddal folytatott a szenátusi meghallgatások idején Akkor megvádolta a férfit. Mondja Bill. Hát ez tényleg elég sok rossz hír egyszerre sóhajtotta Celia.. aki most már személyesen is belefolyt a dologba Donahue miatt. akik aztán a körmére néznek az élénk fantáziájú orvosnak. Hát elég bonyolult. Azzal fo gnak érvelni. Hát persze hogy nem. és amelyekb?l egyértelmûen kiderül. igen. hogy parancs. és arról. Itt és most. Kiderült. Hát ez kínos jegyezte meg Celia . amire most derült fény. ahányszor Mace-re t erel?dik a szó. Szóval. Ráütött a hasára. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. Celia a hallottakat mérlegelte. mi az a plusz még egy ügy". mikor átküldtük shingtoni minisztériumba a Hexin-W engedélyeztetési kérelmét. Igen válaszolta Celia. hogy fogalma sincsen. Ezt el is hiszem. hogy a végs? felel?sség a magáé volt és ezt az érvelést támogatja Donahue. Hát ennyi volna mondta végül Ingram. és csatolta a gyógyszeredélyeztetési kérelemhez. Illetve micsoda? Ööö. hogy valami ilye tam . Aláírta Yaminer jelentését. szerepelt az anyagban egy sor orvosi tanulmány. és kü betegeket írt bele az anyagába. köztük egy Yaminer nev hoenixi orvosé is. akkor ugrani fog. De sajnos maga ellen is. most már biztos. Dr. akkor a minisztériumnak. még miel?tt elküldte volna a kérelmet a minisztériumba. Rögtön ezután Donahue felhívta az igazságügyminisztert. Más gyóg gyárakkal is el?fordult már. De ha az ember rájön a csalásra már amennyiben rájön .. bár nem most hallok el?ször ilyesmit. Ki ellen? Természetesen Vincent Lord ellen.. hogy hol tart az ügy. hogy hazudott a bizottságnak.r Donahue meglátta az iratokat. Azt hiszem. benne a Hexin-W klinikai kip róbálásának adataival. Közöttük Yaminer aktáját is.

Tényleg történt valami. hogy elhatárolja magát önt?l. Hogy érti. Lord. hogy ne adják át ratokat az igazságszolgáltatásnak. hogy megismerte a gyászos igazságot? Ha a lelkiismeretére hallg at. Maceszel kapcsolatos. Beszélt arról. Celiának eszébe jutott egy régi eset. Ezt meg kell értenie. Semmiféle kötelezettséget nem vállalok. és hogy ezzel cinkosokká váltak eg bûnügyben.. a legkevésbé sem önre. Elmondott mindent tövir?l hegyire. Hagyni. a szer biztonságosságával ka csolatban.. De amennyiben igényt art arra.. és szánalmas rra a kérdésre. Leülhetek? Igen válaszolta Celia.Ott álltak egymással szemben. Ezt nem teheti meg. Lord most egy székre mutatott. Nem szándékozom megtárgyalni magával a szégyenteljes Yaminer-ügyet. hogy megtudta. amit érdemel Vincent Lord. hogy miért engedélyezte a Montayne-t: Nem tudom. akkor csak egy lehetséges megoldás van.. Jordan. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk pozíciója bségnek. Lord mond hidegen -. Hogy sikerült a zsarolás. És hogy két évvel kés?bb. Mace-nek ?szinte kételyei támadtak az ausztrál jelentés miatt. én viszont nem. annak ellenére. Mace összeomlása a szenátusi meghallgatáson. mikor Mace késleltette a Montayne engedélyezését. és itt els?sorban a cég dolgozóira kell gondolni. Ha akarja. A magam védelme pedig csak rám tartozik. Értesíteni minderr?l a hatóságokat. Elmondani a teljes igazságot. Mace gyûlölete a Felding th és mindaz iránt. a részvényesekr . és szemében a diadal szikrája csillant. Megtehetem. és arra gondolt. valóban bárcs ak ne tudta volna meg soha. és hagyja. Ám akkor Lord hidegen visszautasí a közeledését: Jobb lesz. akkor mindent tudni akarok. hanem tartsák talonban. hogy javasolta. Celia most már mindent tudott. hogy életment? . amir?l maga tud. öngyil osságának valódi.. Mégis muszáj volt megtudnia. megviseltnek látszott. mélyebb oka. Dr. hogy így találkoz ott abban a georgetowni buzibárban Tony Redmonddal. Lefogyott és arca még keskenyebb lett. a sértésekkel.? nézett rá Lord meglepetten. mert maga ellen is vádat fognak emelni vágott vissza Lor d. Az arcizmai.. Hog y megvette Redmondtól azokat a Mace-t terhel? dokumentumokat. És mi lesz most. hogy mindent? Történt valami a múltban folytatta Celia .. ami a vállalattal kapcsolatos. a h osszú és értelmetlen id?húzással a Staidpace jóváhagyásánál amir?l kiderült. a beosztottakra. a Felding-Roth és ? maga is. ha a vállalat becsületén is csorba esne. amit a Felding-Roth elnökeként fog hozni. én is gyûlölném magunkat. Mrs. Sam t úgy döntöttek. gondolta Celia... Dr.. Lord elhallgatott. és a hatvanegy événél öregebbnek. hogy D .. A nyilvánossá . hogy ez lehet? séget ad a vállalatnak arra.. De mit érne el vele? Lordnak meg Mace-nek persze a végét jelentené és ez még nem is lenne baj. mikor ügynökképzési igazgatóhelyettes volt. Lord kitálalt. és ? is leült. szólítsák egymást keresztnevükön. ha akarom. Hallgatom. Na. Lord fáradtnak. Hát jó adta meg magát Lord. Ne kerteljen. Ám az már annál nagyobb baj volna. ezúttal megfogadom a tanácsát. Azt iszem. Gideon Mace. a dolog Dr. Eddig álltak. aki kés?bb beleegyezett. hogy maga gondoskodjon az ügyvédi védelmér?l természetesen a költségeket is beleértve. mert mindezek befolyásolhatják a jöv?beli döntéseit. legfeljebb csak annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. gondolta Celia. amelyek azel?tt csak néha rándultak meg. a vezet?kre. Mace minisztériumi kollégájával.. De nem fogja szívesen hallg bánni fogja. Ugyanakkor egyszeriben minden megvilágosodott: Sam kétségbeesése és bûntudata. és an fordult Lordhoz szakmai tanácsért. hogy igyekezett megtudni valami kompromittálót Mace-r?l. Jordanék szállodai lakosztályának nappalijában voltak. most szinte folyamatosan rángatóztak. Hogy kétezer dollárt fiz etett értük és hogy ezt az összeget jóváhagyta Sam. hogy mindenki megkapja. Ha én lennék Mace. Celia meg Vincent Lord. kezdve Mace akadékoskodásával. hogy a vállalat a védelmére keljen. Dr. hogy megzsarolják Mace-t. Azzal próbálta a köztük lév? hûvös viszonyt egy kicsit legíteni.

A férfi ezután felegyenesedett. és fél lépést tett a. És azt is alaposan meg kell gondolnia. Ha akarsz. aztán Mace-t. hogy majd a ceremónia kezdetekor bevezessék a terembe. Az asszony felugrott. düht?l elfúló hangon ráordított Lordra: Tûnjön a szemem el?l! Takarodjon! Lord felállt és kiment a szobából. és így cinkossá válik. Megkezd?dött a kitüntetések átadás r most halkan egy Strauss-valcert játszott. neked megvan a magad baja. majd bal vállát. aztán egyet el?re.e. és szenvedélyesen. A királyn? átvett egy kardot a mellette álló udvaronctól. Úgy látom. a bal a földön maradt. hogy ennyi id? után semmit. Aztán minden elcs ndesedett. Történt valami. és. Az ajka körül kísérteties mosoly játszadozott.. Mo t pedig ?t. és finoman megérintette vel a térdepl? Martin jobb.. nyugodtan maradhatsz még egy-két n apot. ha nyilvánosságra hozná ezt a gyalázatot? A válasz az. Kissé el?rehajtotta a fejét. És ezt Lord is pontosan tudta. követve az utasításokat. tett el?re három lépést. A királyn? váltott néhány szót minden kitüntetettel. és felcsendült a brit himnusz. Már egészen b iztos volt abban. és fent a galérián a karmester pálcáját ütésre készen felemelte a leveg?be. Veled megyek jelentette ki Andrew. hogy a királyn? a nyakába tehesse a vörösrany szalagon függ? arany rendjelet. akiknek a hozzátartozói mind valami magas kitüntetés várom ai? Valóban a királyn?t várják valamennyien. Úgyhogy elhallgattatja a lelkiismeretét. ki-ki vérmérsékletének megfelel? izgalommal? Vag ehet. ami miatt rögtön vissza kell repülnöm a parti után mondta neki Ce Ez azt jelenti. Az ? drága Martinjával érkezett a palotába. jobb térdét ráhelyezte. úgyhogy Andrew a British Airways B oeing 747-esére foglalt két els? osztályú helyet. M artin. meg a többi tudósra a kutatási igazgatóságon. Andrew egy óra múlva érkezett vissza egy kórházlátogatásról. Hamarosan sor került Martinra. A csütörtöki Concorde New Yorkba már tele volt. hogy ? is hallgatni fog. Ó. A karmester intett a pálcájával.. ám így is felejthetetlen volt az alkalom. a vendégek pedig felpattantak ül?helyükr?l. A zenekar hirtelen elhallgatott.indulok. Tényleg a Buckingham-palotában van? Tényleg ? ül a bál teremben a többi vendéggel együtt. hogy holnapután. és csendesen hozzátette: Majd én elintézem a helyfoglalást. Csak ? maga tûnhetne fel jó színben. Martinnal már elpróbálta egy szer a ceremóniát az udvari számvev?. de ez a gkevésbé fontos. hogy megveti ezt a nyomorult férget! Életében még soha nem viszolygott ennyire senkit?l és semmit?l. Yvonne-nak úgy tûnt. meghajolt. aki ünnepi egyenruhában feszített. és mozgolódás támadt a bejáratnál. Minden méltóságteljesen és olajozottan zajlott . aki most kint vár kozik. Csütörtök délután otthon lesznek. Ráadásul zenés álomban van része: a második brit gyalogos katonazenekara játssza fent a galérián az Egy kora reggelen fülbemászó dallamát. 21 Yvonne alig akarta elhinni.. hogy mit érne el azzal. Várta . akit a lovagrend kommendátora vezetett fel. A bálterem közepe felé tart Kötelességtudóan követte a f?kamarás és a belügyminiszter. A libériás inasok kitárták a nagy kétszárnyú ajtót. hogy ez az egész csak álom? Ez még álomnak is gyönyörû. hogy Martin . Yvonne igyekezett az emlékezetébe vésni minden pillanatot. utána pedig Samet. Az egyenruhások mind tisztelegtek. El?ször önmagát demoralizálta ez az ocsmány alak.. Az események gyorsan követték egymást. a térdepl?zsámolyhoz me . Nem fedi fel a gaztettet. A türkizkék színû selyemruhát visel? királyn? mosolygott. De nem. és a királyn? bevonult a terembe. Mert nincs más választása. mégsem álmodik.

A hotelban valamen nyien kényelmesen elhelyezkedtek Jordanék lakosztályának kellemes nappalijában. Nem tennék ilyet rázta meg a fejét Martin. hogy mindenki milady -nek kezdte szólítani Harlow-ban és Cambridge-ben egyaránt. amiért ?szintén hálás vagyok. és mindent elkövetünk. Kilépek a Feld ing-Rothtól. Martin sze rint még soha nem volt n?s. Szeretnék még ma este néhány szót ni veletek. milyen fan asztikus felszereltségüek lesznek a laborok. Celia tudta. Másokhoz hasonlóan ? is lefogyott a szert?l. Sajnos a válaszom végleges mondta Martin. és csendesen azt mondta neki: Andrew és én holnap kora reggel indulunk vissza. és leült Yvonne mellé. már hallottam fel?le válaszolta Martin. Most. hogy komoly beszélgetésbe merülnek. ami az utóbbi id?ben zavarta Martin magas kitüntetésével kapc solatban. és hamarosan mind elmentek. Mindenki arról beszél. Mégpedig azért. Martin és Yvonne gyalog sétáltak át a Dorchester Hotelból a közeli Fo rtyseven Park Street Hotelba. Aztán az újsütetû lovag három lépést tett hátra. Arról biztosan tudsz. Aztán ar a gondolt. Celia. Mit mondott a királyn?? kérdezte az asszony suttogva.. hogy a laborok felszereltsége a legig