Arthur Hailey Keserû pirula Arthur Hailey Strong Medicine

...mert kétségb'esett Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít, Vagy éppen semmi. Shakespeare: Hamlet

Úgyszólván eláraszt bennünket a felmagasztalt orvosságok végtelen b?sége, és íme, itt egy újabb. Thomas Sydenham, orvos (1624-1689)

Személyes közlés Az írótól olvasóinak

1979-ben, a Túlterhelés címû könyvem megjelenésével egy id?ben bejelentettem, hogy vi szavonulok. Elfáradtam. Az életemet kiteljesedettnek éreztem. Hálás voltam és vagyok az olva sók millióinak világszerte, akik sokféleképpen gazdagították az életem, többek között úgy is, ?vé tették számomra a visszavonulást. Hátralév? éveimben több id?t akartam tölteni drága feleségemmel, Sheilával, bejárni v világot. Pecázni akartam, végre annyit olvasni, amennyit mindig is szerettem volna, e lmerülni a zenehallgatásban, és még ezernyi olyan dolgot mûvelni, amit aktív író nem engedhet g magának. Amit viszont nem tudtam: már ekkor veszélyben volt az életem a koszorúereim többször i elzáródása folytán. Ezt nem sokkal kés?bb diagnosztizálta barátom és orvosom, Dr. Edward Ro ns San Franciscóból, és azonnali mûtétet javasolt. A beavatkozást négyszeres bypassmûtét n Cooley és csapata végezte a Texas Heart Institute-ban, amelyre életem végéig hálával fogok ondolni. Sheila pontosan úgy támogatott, mint hosszú és szeretetben eltöltött házasságunk alat mikor. Több mint véletlen, hogy ennek a könyvnek a f?szerepl?jét Celiának hívják, ami kiejtés igencsak hasonlatos a Sheilához. A jól sikerült operáció után tökéletesen felgyógyultam és tele voltam energiával. Oly

, hogy Sheila egy napon így szólt hozzám: Szerintem megint könyvet kéne írnod. Megfogadtam a tanácsát. A Keserû pirula lett az eredménye.

1984. április 5.

A. H.

Prológus: 1985

A Boeing 147-es els? osztályán, félórával a londoni felszállás után Dr. Andrew Jordan felesége keze után nyúlt, és gyengéden megszorította. Ne idegeskedj már kérlelte. Semmi nem történhet. Abban biztos lehetsz, hogy valami történni fog válaszolta az asszony. Dennis D onahue majd gondoskodik róla. Andrew elhúzta a száját a populista New England-i szenátor nevének hallatán. Már fe m a fogamat az ebédre mondta. Muszáj volt olyasmir?l beszélned, amit?l elmegy az étvágyam Ne komolytalankodj, Andrew. Emlékezz rá, hogy halálesetek is történtek. Méghozzá a szer miatt. Ehhez neked személy szerint nem sok közöd volt. Az mindegy. Ha nyomozás indul az ügyben, én sem maradok ki. Börtönbe is kerülhetek. A férfi megpróbált kedélyeskedni. Egyel?re, ha jól látom, még szabadlábon vagy, de s leültetnének, ígérem, hogy mindennap meg foglak látogatni, és viszek neked süteményt, amibe zek lesznek belesütve. Jaj, Andrew! Az asszony odafordult feléje, arcán szeretettel és szomorúsággal veg es mosoly. Milyen nagyszerû dolog, gondolta a férfi, hogy huszonnyolc évi házasság után is bámul i tudja az ember a feleségét, szépnek tartja, intelligensnek meg er?snek. És, tette hozzá magában, még csak azt sem lehetne ráfogni, hogy elfogultan ítéli meg. Ezeknek és más jó tulaj ságoknak a felesége ezerszer tanúbizonyságát adta. De jó az ilyet látni szólalt meg mellettük egy n?i hang. Andrew felnézett. Ragyogóan fiatal, vidám stewardess állt mellettük, és nézte, ahogy ogják egymás kezét. A szerelem nemcsak a fiatalok el?joga mondta a férfi pléhpofával. Valóban? A stewardess hasonlóan év?d? stílusban válaszolt. Ez nekem soha nem ju t az eszembe. Kérnek még pezsg?t? Igen, kérünk szépen. Észrevette, hogy a lány alaposan szemügyre veszi. Bár nem volt hiú, tudta, hogy még mindig jó külsejû férfinak számít, és ez olyasvalakinek is feltûnik, aki kora alapján a lánya e. Hogyan is írt róla múlt héten az a londoni újságíró? A fehér hajú, jóképû, kitûn? orvos f

rew-nak határozottan tetszett a jellemzés, bár a cikk olvastakor ezt nem mondta. Az el?tte gyöngyöz? pezsg?t nézve hátrad?lt az ülésen. Élvezte az els? osztályú utazá mes velejáróit, még ha ezúttal nem értékelt is olyan különlegesnek semmit. Persze csak a fele pénze tette lehet?vé a fényûzést. Igaz, hogy az ? tisztes, jól men? belgyógyászi jövedelme is end? lett volna a kényelmes élethez, mégsem flancolt volna az els? osztályon London és New York között, arról nem is beszélve, hogy soha nem tudott volna megfizetni egy kis magánre pül?t, amivel a felesége és néha ? is Észak-Amerika fölött röpködött keresztbe-kasul. Nem jól mondom, helyesbített magában: mostanáig röpködött. Egyel?re teljes volt a biz nytalanság az asszony jöv?jével kapcsolatban. Érdekes módon a pénz soha nem képezte közöttük vita tárgyát. A felesége kezdett?l fog szkodott ahhoz, hogy legyen minden kett?jüké. A bankszámláik mindig is közösek voltak, és bár stanában Andrew sokkal kevesebbel hizlalta havonta a számlát, mint a felesége, egyikük sem bajlódott összehasonlító számítgatásokkal. Gondolataiba merülve tartotta a felesége kezét, míg a 747-es nyugat felé dübörgött a sze alattuk hullámzó Atlanti-óceán fölött. Andrew szólalt meg egyszer csak az asszony , olyan nagyszerû veled. Mindig számí hatok rád. És mindig er?t adsz. Ez érdekes válaszolta a férfi. Éppen az el?bb gondoltam arra, hogy milyen er?s agy. Többféle er? létezik. És nekem a tiédre van szükségem. Megkezd?dött a szokásos sürgés-forgás, az ételfelszolgálás el?készítése. Lenyitották sztalkákat, amikre fehér abrosz és ezüst ev?eszköz került. Bármi történjék is, harcolni fogok mondta kis id? múlva a felesége. Hát nem mindig azt tetted? Az asszony, mint rendesen, most is alaposan meggondolta a választ. Néhány napo n belül választok egy ügyvédet magamnak. Megbízhatónak kell lennie, de semmi esetre sem hiva lkodó alaknak. A teátrális fellépés hiba volna. A férfi megszorította a kezét. Így beszél az én kis feleségem. Az asszony visszamosolygott rá. Mellettem fogsz ülni a tárgyalóteremben? Mindennap. A betegeim addig majd magukat gyógyítják. Ezt persze nem teheted meg, de szeretném, ha mellettem lennél. Vannak rajtam kívül is orvosok. Majd valaki helyettesít. Talán sóhajtotta a felesége , talán egy jó ügyvéddel csodát tehetünk. Andrew belenyúlt a késével abba a kaviárhalomba, amit az imént tettek elé. Bármilyen zorongató gondjaik is vannak, ezt nem lehet kihagyni. Könnyen megtörténhet mondta, miközben a kaviárt szétterítette a pirítóson. A ke is csodával kezd?dött. És azóta is történt egynéhány, amiket persze te varázsoltál. Miért ne csoda? Ezúttal csak teérted. Tényleg csoda volna. Csoda lesz javította ki gyengéden a férfi. Andrew lehunyta a szemét. A pezsg? és a magasság elálmosította. De félálmában is eszé tott az els? csoda. Nagyon régen történt.

Elsõ rész 1957-1963

l

Haldoklik a felesége, John. Már csak pár órája van hátra mondta halkan Dr. Jordan te az el?tte álló, kezeslábast visel?, sovány fiatal férfi sápadt, gyötr?d? arcát, és hozzáte ha valami mást mondhatnék, de úgy gondoltam, hogy az igazságra kíváncsi. New Jersey államban voltak, a morristowni St. Bede's kórházban. A kisváros esti forgalmának messzir?l beszûr?d? zaja alig zavarta azt a dermedt csöndet, ami közéjük teleped ett. A kórházi világítás gyér fényénél Andrew látta, ahogy a beteg asszony férjének ádámcsutk n megrándult, miel?tt ki tudta préselni a szavakat: Nem tudom elhinni. Hiszen csak m ost kezdtük. A legelején tartunk. Tudja, hogy van egy kisbabánk is. Igen, tudom. Ez olyan... Igazságtalan? A fiatalember bólintott. A tisztességes, jóravaló embernek már a külsején is látszott ogy dolgos. A huszonöt éves John Rowe csak négy évvel volt fiatalabb Dr. Jordannál, és láthat nagyon rosszul fogadta a hírt, ami nem is volt csoda. Andrew szerette volna megvi gasztalni. Bár eleget találkozott már a halállal és felismerte a halál közeledtének jeleit is mindig nem tudta, hogyan közeledjen egy haldokló barátaihoz vagy családjához. Legyen az o rvos nyers, egyenes, vagy amennyire lehet, kíméletes? Ezt nem tanították az egyetemen és kés ?bb sem. A vírusok az igazságtalanok mondta. Bár legtöbbnyire nem úgy viselkednek, mint a vírus Maryvel. Általában reagálnak a kezelésre. Hát nincsen semmi remény? Valami gyógyszer, ami...? Andrew megrázta a fejét. Nincs értelme részletekbe men?en válaszolni a kérdésre, ami

a bejárat mellett. . Végül olyasmit tett. mikor egy órával korábban a praxisbeli id?sebb orvostársával. Azonnal felveszem a kórházba mondta neki Andrew. A belekb?l származó ammóniáról volt szó. mint korábban. Ekkor közölte Andrew John Rowe-val. Ma volt péntek. hogy a gyógyulást a felhalmozódott ammónia gátolja. id?nként felsüvített a viharos szél. t éjszaka. emelkedett. B-vitamin-keverék Mary Rowe alkarjának vénájába csöpögött egy tûn keresztü en besötétedett. nagy valószínûséggel zöldfülû a szakmában. Panaszkodott is. Boonton gyárába. Az isten verje meg! Andrew a magas fémágyra pillantott. fertõzõ máj adásból eredõ akut kómának. Már a nevér m emlékezett. Ilyesmi gyakran történik olyan országo ahol a higiéniai körülmények kezdetlegesek. Mrs. mozdula tlan alak feküdt. hogy a hirtelen jött betegség már el i múlt. aki délután kereste fel az irodájában. elmagyarázta neki. Eddig még nem találták meg az ellenszerét az elõrehaladott. Már b?rének egye etein is látható volt a sárgaság. hogy az emberek kilencvenöt százaléka tökéletesen felgyógyul a tegségb?l. aki egyben a kórház f?orvosa is volt. De most újra el?vette. hog y a felesége állapota nagyon súlyos. hogy minde n valószínûség szerint fert?zött ételt vagy vizet fogyasztott Mexikóban. Ezután üzent Andrew a szomszédos városka.hangzana: Még nincs. ami három-négy hónapig is eltarthat. megnagyobbodott májat. hogy szemüveget viselt és pimaszul fiatal volt. de nekem máris meggy?z?désem. helytelen volt: minden keserûségét és hara azon az átkozott gyógyszergyári ügynökn?n töltötte ki. Az infúziós állvány ott állt az ágy mögött. és úgy gondolta. akkor is csak Mary Rowe esetén tépel?dött. Igen. Vérének Billrubinszintje csak emelkedett. csak arra. és tartalma-sz?l?cu normál sóoldat. még rosszabbul. Arra már rájött. hogy múlt hónapban Mexikóban járt a férjével egy rövid vakáción. a leghatásosabb az intravénásán a testbe juttatott megfelel ? folyadék. Ezután pedig. ügynökn?khöz még nem. De akkor sem lett volna túl sok értelme ugyanezt elmondani. Noah Townsenddel konzultált. amir?l azóta belátta. A kutyaúristenit! Ez tényleg igazságtalanság. Különben teljesen mindegy. Megtapintotta a lágy. és m t a többi beteget fogadta a rendel?jében. Igen. hogy azzal a maradék öt százalékkal mi történik? Andrew elnevette magát. Ez az egy ágy volt a szobában. sárgás árnyalatú volt. és az öml? es?t az ablaktáblának vágta. A kínzó tehetetlenség egész csütörtökön egy percre sem hagyta nyugodni Andrew-t. nem ismerte fel sem Andrew-t. egy kis ócska laktak. Andrew hozzátette. amit tudott. Még szükségünk van egy vérvizs hogy megbizonyosodjunk fel?le. Rowe elmondta. ahol valószínûleg eg zött élelmiszert árusító keresked? volt a baj okozója. 38 °C-os láza volt. hogy az orvostudomány mai állása szerint erre nincs lehe t?ség. öles b etûk hirdették. hogy szerdára a vizsgálatok tanúsága szerint v veszélyesen megn?tt az ammóniatartalma. És ebben tévedett. de aztán másnapra jobban lett. ami a b?rét egyre riasztóbban sárgáv te. Még ennél is kritikusabbnak bizonyult. aki egy héttel még egészséges és aktív volt. A n? halvány mosollyal azt kérdezte. de Mary nyilván pár napon belül hazamehet a k ból. a folyosón pedig. Azt sem tudta. mert olcsó volt. hogy fert?z? májgyulladása van. r megjelent Andrew rendel?jében. fokozódó sárgaságot okozva. ami magára nem fog vonatkozni. Akkor Townsend azt mondta Andrew-nak: Maga mindent megtett. Szörnyen érzi magát. n Rowe dolgozott. ak ügynökökhöz volt szerencséje. hogy FERT?Z?. mert Mary Rowe láthatóan megrettent. Dr. Én sem csináltam volna másként. a helyiek f?ztjét ette és az ? vizüket itta. és azt válaszolta: Azt felejtse el! Az csak statisztik ai adat. Aztán tegnap már szellemileg is megzavarodott. Kérdéseire a n lmondta. Javulás helyett Mary Rowe állapota egyre csak romlott. sem a férjét. ám nem sok eredménnyel. amiben a néma. Hogyan ne megszabadulni t?le? Tudta. hogy négy nappal azel?tt ugyanezek a tünetei voltak és még hán yt is. Ami a kezelést illeti. Hétf?n a törékeny és csinos Mary Rowe láthatóan rosszul érezte magát. gyönge és nincs étvágy a. Andrew megvizsgálta Mary Rowe szeme fehérjét. hogy rosszul van. amivel a fol atosan romló máj nem volt képes többé megbirkózni. szinte még csit ri. hogy hol van és miért. És az élete utolsó éjszakája ennek a fiatal feleségnek és anyának.

Andrew ekkor hirtelen abbahagyta. de nem valószínû válaszolta Andrew. Ezen Andrew kés?bb eltûn?dött: ugyan mit köszön neki ez az ember? Eszeveszetten vágy ott egy csésze jó forró kávéra. mint a már létez? hat. kitört bel?le a gyógyszergyárakkal és az er?szakos eladá módszerekkel szembeni összes felgyülemlett ellenszenve. Andrew a kórházba sietett. és öss az eszközökre valót. Ennyit a tegnapról. mikor beszóltak neki. Mikor Andrew belépett. Talán azér mert arra gondolt. szem len lyuk volt kevés bútorral. Hilda szerezte neki . Bár ?t sem vetette fel a pénz. Meg f rni engem Mary? Nagyon sajnálom. szégyenkezve a kitörése miatt. A n?vérek itt lesznek a közelben és beszélek az osztályos o vossal is. hogy még ne induljon haza a legénylakásába Noa nsend felesége. egy postarekesszel meg egy tévével. hogy kint várakozik. És reménykednek. h ogy hagyják csöpögni az infúziót. Elmondta. hogy segíteni tudjon a betegén. doktor úr. miért is fogadta egyáltalán. hogy Mary Rowe állapota az ammón iamérgezés miatt válságos.. tudva. mégis. az. Most pedig. volt a nagy cégeknek egypár valóban kitûn? gyógyszere. Mary Rowe-n. és elindult a szag után. ahelyett hogy büszkén kopogtatnának mindenütt a hetedik nekem-isvan-már antibiot kummal. inkább megtartotta a függetlenségét. És ekkor Andrew-ból ömleni kezdett a szó. Azóta Andrew egyetlen milliméterrel sem került közelebb ahhoz. egy új ûrkor hajnalát hirdetve. már útközben hogy semmiféle h?stettet nem tud véghezvinni. Mary Rowe állapota visszafordíthatatlannak látszott. De amellett. ám valami ösztön azt súgta neki. és a f?z?ben folyamatosan ott g? zölgött a kif?tt kávé. An drew gondolatai messze elkalandoztak. Természetesen maradhat.A Felding-Roth Pharmaceuticals gyógyszergyár munkatársa volt. hogy jobban örülne. Ez bizony durván hangzott és egyáltalán nem vallott Andrew-ra. távozóban az ajtóból vissza nem szólt volna: Jó napot. Az egyetlen. aggódom a Rowe nevû betege miatt. sem pedig rosszabb. Lopja a drága id?me t.. De megvolt az az el?ny e. am t az oroszok l?ttek fel nagy csinnadrattával. Ezzel az egésszel egyetemista korában találkozott e mikor szüntelenül ott sündörögtek a diákok körül a gyógyszergyárak képvisel?i. Az els? oldalon öles szalagcímek hirdettek valami szputnyikot egy mûholdat vagy micsodát. Andrew tartozott közéjük. Töltött magának a kávéból. Megtisztelhetne azzal. Ezek az alakok többek között sztetoszkópoka vosi táskákat osztogattak. doktor és ett?l elöntötte Andrew agyát a vér. Ludlow is odaszólt neki telefonon: Dr. Andrew belenézett a Newark Siar-Ledger-be. Igaz. A kávé tûzforró volt. Az újságcikk rint Eisenhower elnök várhatóan utasítást ad majd az amerikai ûrprogram felgyorsítására. és maró gúnnyal hozzátette. hogy a tíróit nem lehet eléggé korán megnyerni maguknak. hogy Andrew a hír hallatán azonnal a kórházban termett. de Andrew kifejezetten visszataszítónak találta ezt a házalást. hogy rendkívül aggódott Mary Rowe miatt. mint itt magát hallgatni. már világos v hiába reménykedtek. hogy itt megtalálta az ember a néhány percnyi magányt. hogy esetleg megtudhat valami hasznosat t?le. Mrs. Kés?bb Andrew eltûn? dött azon. az vosok hátsó felének tisztára nyaldosását. doktor. ha az ügynökn? id?közben nem szedegette volna össze a papírjait meg a mintáit. hogy beavat engem is abba a szédületesen fontos dologba. Ám amikor a n? ar ról a legújabb antibiotikumról kezdett csacsogni. Egy kórházi orvos volt a mély kómában lév? Mary Rowe melle Bár természetes. a nap vége felé. Köszönöm. Mialatt kihûlt. Jordan. doktor úr? kérdezte John Rowe a könnyeivel küszködve. Én akkor is itt maradnék. ami megállítja a tú iaképz?dést. ha a Felding-Roth ozzá hasonló cégek inkább egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznának. doktor mondta tegnap a Felding-Roth gyógyszergyár ügynökn ?je . Eszméletre tér még. Az orvosok pihen?szobája rideg. ahol kényelmesen. Már ne ka maradni. Ezen a délel?ttön már a f?n?vér. mígnem a n? azt mondta: Maga nem is figyel rám. amit a gyára épp akkor dobott piacra. amit tenni tudnak. üres volt a kis helyiség. amiket néhány diák heves farkcsóválás közepette elfogadott. és befészkelte magát egy öreg ütött-kopott fotelba. Kezd kómába esni és már egyáltalán ni ek reakciói. míg ikai tudósok meg vannak döbbenve és megalázva érzik magukat az oroszok technológiai fölényét . de néha nagyon magányosan érezte ma gát. aminek okán a pokolba kíván engem. ami nagy valószínûséggel sem jobb. Talán mert jobb dolgom is volna. és talán még elnézés s kért volna.

hogy mit mondtam. hogy ez a döbbenet hamarosan az orvostudományt is eléri. Andrew újból szemügyre vette. Mikor Andrew kinyitotta a száját. a szemüvege pedig bepárásodott. Tegna nem tudtam elmondani mert nem hagyta . én viszont abban vagyok biztos. Történt ugyan ném -haladás. Miután nem volt ott. Félretette az újságot és kézbe vette a Medical Economics magazin egy példányát. Igen. míg a n? leveg?t vett . A kifejlesztett gyógyszerrel..rew merte remélni. doktor. Andrew megérezte. Csuromvizes e s?kabát lógott rajta. . mily n sok pénz folyik havonta a bankszámlájára. Most következnének a humán kísérletek. Voltam a rendel?jében. Andrew hátrafordult. Miss. csak arró nem volt információm. a f ejlesztés kísérleti stádiumában lév? gyógyszert. ám még mindig nagyon sok volt a hiányosság és a megválaszolatlan kérdés. Townsend praxisába. és jobb nak rá. Nyomban megérti. A n? elsimított a homlokából n ves hajtincset. hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés... elhatároztam. Nem jutott e a n? neve. hogy cégem. ho gyan fektessék be.. Egy n?i hang szólalt meg mögötte. akin els?ként próbálják ki. doktor. hogy anyagi szempontok domináljanak a munkájában.. A kurva életbe! A tegnapi gyógyszergyári ügynökn? volt az. és elkezdte hámozni magáról az es?kabátot. hogy adjak a betegemnek egy ismeretlen. Ha jól értem magát. Egy ilyen szer hatásos lehet az olyan válsághelyzetekben. hogy az emléke z?tehetsége csak jobb lehet a modoránál. hogy valaki már próbálkozik ilyesmivel válaszolta gyorsan Andrew. Nem igazán csinos n?.. hogy nincs is rossz alakja. ami m ig szórakoztatta és lenyûgözte.. Magam hoztam. amit eddig még csak állatokon próbáltak ki? Minden új gyógyszernél van valaki. Még akk . Arra álmomban sem gondoltam. Miss de Grey. biztosan egész jól nézne ki gy levette az es?kabátot. illetve költsék el. és most el?ször roppant kínosan érezte magát. Jordan. mint a patinás New England Journal of Medicine-re. m te. de még mindig nem értem.. Szóval arra céloz. Azt mondta. Andrew meglepetten látta. Pocsék egy id? van. látszik. Szereztem Lotromycint. doktor. mert a pénzzel való bánásmódot se egyetemen. Tegnap azt mondta. Ha nem haragszik. hogy legalább próbálkoznia kell a téma megértésével. Igen. B nem állt szándékában engedni. mégis.. biztosan tudja. hogy er?s egyé gel áll szemben. bárcsak. Örömmel hallom. már sikeres ál latkísérleteket végeztek. hogy tanácsokat adjon az orvo soknak arra vonatkozólag. és élesebbé vált a hangja. hogy van egy májgyulladásos betege. Tudtam tehát arról. aminek Lotromycin a neve. Andrew félig felemelkedett ült? helyéb?l. hogy válaszoljon erre az újabb arcátlanságra.a kórházban fejezte be a mondatot a n?. a Felding-Roth négy éve dolgozik eg y olyan gyógyszeren. dolta. ami a belekben lév? baktériumok által termelt ammónia mennyiségét csökke . Celia de Grey vagyok tette hozzá a lány türelmetlenül. levette a szemüvegét. Mióta másfél éve betársult Dr. Dr. Új és cseppet sem kellemetlen tapasztalás volt. És futkosnak itt. ha végre hajlandó végighallgatni. Gyors mozdulatokkal letette az aktatáskáját. Ne haragudjon. Ha megszárítaná a haját és megfésülködne. nincs tisztában azzal... hogy folynak a gyárunkban ilyen irányú kutatások. Az ammónia. már megint. s?t egészen jó eredmények is születtek a második világháború befejez?dése óta eltel alatt. A parkolótól idáig b?rig Mi az a nyomós indok? Az ügynökn? rádobta az es?kabátot egy székre. Barnás haja csatakosan csüngött. gondolta magában. hogy ez privát szoba förmedt rá Andrew. hogy emlékszik a nevemre. elégg yomós indokom volt rá. de kellemes hatást kelt a magas an fekv? arccsontjával. Az ügynökn? tiszta. és ha már megvan. Andrew elkezdte olvasni Az adócsökkentés nyolc módja a magánpraxisban címû cikket. használva azt a tizedmásodpercnyi szünetet. A Medical Economics els? számú feladata az volt. Fiatal vo nem lehetett több huszonnégynél.. hogyan tudják a lehet? legtöbb pénzt keresni. a n? egy türelmetlen kézmozdulattal belefojtotta a szót. De úgy gondoltam. hogy. Tudom. én inkább lemondanék az úttör? orvos szerepér?l válaszolta Andr Az ügynökn? szkeptikusan felhúzta a szemöldökét. aki ammóniamérgezésben haldoklik. mint amilyenben a maga bet ege van most. tudom. Úgy hírlett. a kiadványt els?sorban orvosok olvassák. hogy meg próbálom a kórházban. Ezt az cátlanságot! Hogy még ide is utánajött! Úgy látszik. zöldesszürke szemével mustrálta. Lassan és megfontoltan beszélt.

mint reggel. csak ezzel foglalkozt meg azzal. hogy mit kell t enni folytatta a vendég. most is ugyanaz a gyakorló orvos. hogy jót akar. a felesége szobája el?tt. . készen van. hogy segíteni lehetne ra jta. Nem mintha vérmes reményeket fûznék a loghoz. Azt mondja. Egyszerûen ilyen körülmények között.. ne tápláljon hiú reményeket és ne várjon túl sokat. Az aláírás ügyében Andrew a folyosón beszélt John Rowe-val. Andrew habozott. A Felding-Roth kutatórészlege készítette el a maga számára. pontosan tudom. Andrew egy baráti vacsorán zavarta meg a f?orvost. és ha még benne volnék is a dologban. Alá van írva. Odafordult Mary Rowe férjéhez. Jordan. Igen. hogy a betege haldoklik. De az a szomorú igazság. Ez a Lotromycin leírása. De aláírta. Sajnos elkéstünk azzal. hogy a kutatási igazgatónkat nyaggattam egy adag Lotromycinért. Szerintem a betege már túl van azon a ponton. aki már csak félállásban dolgozot kórházban. Elkezdett olvasni. Mindent jegyezzen fel részletesen a beteg kórlapjára. Csaknem két óra telt el. Hát ez nem igaz! Lopjuk a drága id?t figyelmeztette Celia de Grey. John. Dr. Kérem. Igen. Azóta. amib?l egy el?re csak nagyon kevés készült el. mit veszthetünk? Noah Townsend volt a vonal túlsó végén. hogy kez kedvelni ezt az egyenes. kezdte Andrew. amelyikr?l beszélt nekem. A gyógyszert nyomban asználhatja. és azt kérdezte Minden készen van? Az éjszakai f?n?vér. és nyomban elfeledkezett a külvilág ról. Úgy néz ki. John Rowe a háttérben téblábolt. amint megszerezte a kórháznak és a beteg legközelebbi hozzátartozójának a beleeg . Az engedélyt megadom mondta Dr. el?ször is olvassa el ezeket. Andrew. Andrew átvette a papírokat. Most pedig ugye nem harags zik.. hogy a gyógys er nem egy másik államból érkezett. Már megtettem. hogy gyógysze eket kezdjünk. megkönnyíti a dolgot. Bejött a és legépeltette a nyilatkozatot. türelmetlenül. Ennyi az egész. A nyitott aktatáskájából papíro húzott el?. mikor Andrew meg a f?n?vér beléptek. Igen. egy id?sebb okleveles ápolón?. Ezek szerint valóban haldoklik? Nézze mondta Andrew . Andrew elmagyarázta a Lotromycin lényegét a nyers modorú texasi gyakorló orvosnak. írásban adta a beleegyezését. hogy ne várjon csodát. tudom.. és Andrew azon kapta magát. és alig jutott szóhoz. hogyan kell a gyógyszert adagolni. Dr. Most.. és egy gyógyszeres üveget. és elnézést kérek a ko iselkedésemért. bátor leány-asszonyt. éppen egy tálcán készítette el? az injekciós tût. Csakúgy. hogy a férj már beleegyezett? folytatta Townsend. Az ügyvezet? igazgató szerint azok a papírok. hogy Andrew kénytelen volt figyel meztetni. aztán mégis kibökte: Kómába esett. Miss de Grey. van fogalma. amit a Felding-Roth ügynökn?je hozott magával. hogy tegnap kiléptem az irodájából. atal férj hevesen reagált. de az ügynökn? türelmetlenül megrázta a fej Ezenkívül el van intézve az összes papírmunka is. aki jellegzetesen affektáló. Ez pedig egy feljegyzés az orvosi igazgatónktól ukciók arra vonatkozólag. Rosszabbul. ahonnan telefonált. Kinyitotta a hût?szekrényt. tanúk is kerültek. Olyan hevesen. A nyilatkozatot alig tudta John Rowe aláírni. Szóval már csak az én engedélyem hiányzik? A kórház részér?l igen. és elmondta neki a k eti stádiumban lév? Lotromycinre vonatkozó ajánlatot. ha visszatérek ahhoz a csodálatos sült fácánhoz? Andrew a helyére tette a kagylót a n?vérszobában. Overton volt Mar y ágya mellett. Igazán hálás vagyok. hogy micsoda engedélyezt etési hercehurcán kellene keresztülmennünk? Igen válaszolta az ügynökn? ragyogó szemmel.betege haldoklik és nincs más esélye? Hogy van a betege? Az. Townsend. Andrew. Még egyszer szeret angsúlyozni magának. és megállás nélkül hajtottam idáig ebben a borzalmas id?ben. amiket a Felding-Roth küldött. hogy már kés?. mind rendben vannak mondta Andrew Townsendnek. déli kiejtéssel felelt: Tán valami átkozott csodát vár? Nem válaszolta Andrew kurtán. De az eskünkhöz híven ne adjuk fel az utolsó pillanatig. Elértem otthon az ügyvezet? igazgatót. mint tegnap. De megszereztem három órával ezel?tt a camdeni laborunk an. Andrew csak bámulta a n?t. úgy reszketett a keze.

én sem hinném el. de szeretném. hogy felkészü e olyan érzéketlen. Egyel?re nem várt semmiféle pozitív hatást. érzelmekt?l fojtott hangon válaszolt. ha romlik az állapota rendelkezett. f?nök. ahogy Andrew megfogta a kezét. A hajzata szanaszét állt. Abban még mindig két edett. éppen a kísérleti szer miatt. a férjét. Köszönjük. Andrew éppen a kórház el?tti lépcs?n kaptatott felfelé. . a képzési program keretében. Jöjjön csak velem. doktor! hallatszott az ágy fel?l Mary Rowe halk. Overtonnak: A gyógyszergyár azt írta. a gyakorló orvos viharzott ki rajta. ám a r mos rosszabbodásnak fennállt a lehet?sége. Ezen a napon azonban megfordította a sorrendet reggel kilenckor a St Bede's-ben volt. és mosolygott. Az el?tt a szoba el?tt álltak meg. Menjen be! intett türelmetlenül Overton. A tökéletesen eszméletén lév? Mary Rowe párnákkal alápolcolva ült az ágyában. Nem volt hajlandó megszólalni. A texasi egy éve volt ott a kór házban. Az éjszakai vihar után friss. de hideg. akkor négyóránként. s?t még Andrew pillantását is kerülte. Magánkívül volt az izgalo mtól. Aztán csendesen elköszön a férjt?l. Andrew megkönnyebbülten bólintott. Overton siet?s léptekkel vezette végig Andrew-t a folyosón és beszállt vele a lift be. Andrew követte. és el?renyújtotta mindkét kezét. Mi ez az egész? húzta el Andrew a karját. Most eszébe jutott a neve is. Amint kinyílt a lift ajtaja. Celia. tiszta id? volt. de lelkes hang ja. mostanra láthatóan fakóbb lett. doktor! Jaj istenem. de nem volt otthon. az ápolón?t és az orvost hagyta. hogy elindult. 2 Rendes körülmények között szombat délel?ttönként Andrew tízt?l a rendel?jében fogadta geket. Jordan. hogy Andrew-nak csa gy szó jutott eszébe: csoda. Mögötte megszólalt a fiatal orvos: Fogadnia kellett volna velem. A beteg a kezében lév? mûanyag pohárból vizet ivott. és aztán dél felé benézett a kórházba. Az orvos nagyot nyelt. nt leírtam. ha. ahol el?z? este Andrew az eszméletlen Mar y Rowe-t.Értem. hogy elfelejtett szólni a Felding-Roth ügynökn?j k. Nincs változás az életfunkciókban. eakció. és már számtalanszor tanúbizonyságát adta.. de aztán arra gondolt. a férj s mosollyal felpattant. Egyel?re még én sem hiszek a szememnek mondta halkan Andrew. míg felértek a harm k emeletre. A férfi halkan. hogy ugyanezt az adagot négyóránként meg kell ismételni. mikor kivágódott el?tte a f?b járat ajtaja. kék csi selt. Csak a lakásába lépve jutott eszébe. Nem mozdulok innen. Dr.. mint egy tuskó.. a fiatal orvos újból vadul elkezdett sietni. hogy a n? id?közben már úgyis biztosan m egtudott mindent. hogy Mary Rowe megéri a reggelt. Menjen már be! Andrew belépett. Majd meglátja. köszönjük! John Rowe ádámcsutkája megint ellen?ri liftezett fel-le. és Dr. doktor. Telefonálni akart. Hívjanak fel otthon. aztán ellen?rizte a beteg pulzusát és vérnyomását. És rendi. A ztán hozzátette: Ha nem a saját szememmel látnám. B?rének sár ami tegnap még egyre mélyült. A portásuk mondta. Mindenár n én akartam magával el?ször beszélni. Overton. Andrew egy metsz? pillantással elhallgattatta. Alig tudott szólni a felindultságtól. és kiment. napsütéses.. Az orvos lehalkította a : Mi lenne ha fogadnánk? Mert szerintem semmi esélye. Az ápolón? beadta az injekciót. hogy nagyon gyenge. Majd holnap beszél vele. Az ápolón? el?készít eszméletlen Mary Rowe-t a fenékbe adandó intramuszkuláris injekcióra. a jelen állapota olyan szöges ellentétben állt az éjszakai mély kómával. És elakadt a lélegzete. Cindy? Nem. Ahogy Andrew belépett. Már próbáltam hívni. aki az orvosi pihen?ben várt rá. Isten áldja. Megragadta Andrew karját. és látszott rajta. Földbe gyökerezett a lába. De Grey. mintha most ugrott volna ki az ágyból és elfelejtett volna fé ködni. Bár a mosolya még halovány volt. Andrew pedig így szólt Dr.

mert a munkámhoz tartozik az orvosok ismerete. Részben. Az ügynökn? újból hivatalos hangra v t. Mindenki boldog. mint tegnap. Én a maga helyében nem pálóznék ez ellen annyira. Újra feltette a s Láthatóan rossz szokása volt a szemüveg fel-le kapkodása. Kis hallgatás után Andrew megkérdezte: Hallotta már? Igen. Ezt meg honnan tudja? kérdezte Andrew meglepetten. magának ez a stílusa. és elmondtam. és kiment. Szeretnék mondani valamit magának. Mert számításaink szerint a Lotromycin fontos gyógyszer lesz és nagy piaci siker. mint egy pokróc.. Aztán eszébe jutott valami. száraz hajjal mondta végül. Andrew megérezte közöttük a feszültséget. írna-e egy esettanulmányt egy orvosi lapnak. Ludlow bukott be az ajtón. Nem vettem zokon. Gratulálok! És rá szolút nem jellemz? módon hozzátette: uram .. Természetesen ez jó volna a Felding-Rothnak. Itt most mindenesetre maga a h?s vágott közbe a f?n?vér. Örömmel válaszolta Andrew. gondolta Andrew. A lány arcát újból elöntötte a hirtelen. el?ttük két kávéval és egy megosztott szendviccsel. Durva v oltam magához. és tudom. Dr. Különben is. mert. Andrew meglepetten látta. Aztán hirtelen. Teljes joggal mondta Andrew. hogy könnyek csillogn k a tuskó texasi szemében.Most a gyakorló orvos következett. mit tud még? Hát el?ször is. Mrs. Talán a n?vérszobában lesz. Látszott magán. Hihetetlen! tette hozzá. Tegnap este óta átöltözött. Nézzék szabadkozott Andrew . ott bent nekem köszönték meg. Maga pedig nem olyan zord és vad. Az osztályos f?n?vér. Megkértek. Jó gyógyszert készítettek. Talán tényleg nem mosolyodott el Andrew. Nem akármilyen ember ez a furcsa lány. Megszorongatta Andrew kezét. belefoglalva azt is.. Celia de Grey a folyosón várakozott. meséljen. Másodszor a massachusettsi Általános Kórházban volt gyakorlaton. úgyhogy a továbbiakban el egend? a rutinkezelés. a Lotromycin. Sok mindent tudok én ám magáról. Elnézésüket kérem mondta Andrew. Az ammóniatarta om a mérgez? szint alá süllyedt. na jó. hogy rossz a modorom. valami elképeszt?en nagy mázlival amiben meghatár ozó szerepe volt a vele szemben ül? rendkívüli és bûbájos ifjú hölgynek az orvostörténelem k kevés orvosnak jutott ez osztályrészül valaha is. Tegnap azt mondta. Celia de Gr e a szemüvegét. Na. Az el?bb még itt volt válaszolta Ludlow f?növér. részbe n pedig. Maga az orvos mosolygott Miss de Grey. Vala hozta nekem. Mondták. meleg mosoly. Már elterjedt a híre a kórházban. Ne haragudjon. Celi szólalt meg Andrew. Townsend ötven jelentkez?b?l magát választo .. De pe rsze a maga hírnevének sem ártana. És igaza volt. Tiszt n volt vele. mint mikor átszakad egy gát. A Billrubin sem emelkedik tovább. ez egy kísérleti gyógyszer volt. és azt mondta: Felhívtam a cégünk orvosi igazgatóját. Aztán pedig Dr. Andrew maga is meglep?dött. mindketten elkezdtek sírni és nevetni . Mindenki c sak magáról beszél. Pedig nek alamennyiünknek magának kell köszönetet mondanunk. Aggódott a semmi más nem érdekelte. mikor egy pillanattal kés?bb a karjába vonta a n?t és megc sókolta. err?l talán majd kés?bb. hogy mi továbbadta a hírt a kutatóinknak. hogy kérdezzem meg magától. Nem kell elnézést kérnie vágta rá gyorsan a másik. Mary mondta Andrew a betegének. Halványan mosolygott Ahogy egymásra néztek. Jordan folytatta Celia. Ott bent intett Andrew a kórterem felé . hogy a vakvéletlen folytán. Sokkal jobban néz ki így. Nem lenül azt a lányt a Felding-Rothtól? Miss de Greyt. a Johns Hopkins Orvosegyetemen egyike volt az évfolyama legjob bjainak. Örülök magának. Végeztettem egy azonnali vérvizsgálatot jelentette Dr. Elgondolkozva iszogatta a kávéját. A máskor szórakozott és komoly asszony arca csak úgy ragyogott. Jordan. Overton. hogyan alkalmazta a Lotromycint. A kórház kávézójában. Én nem. hogy oda csak a legjobbak kerülnek be.

valóban van még valami. amiket én például ki nem állhatok. hogy feleségül megyek magához.. nehogy megmondd. Hol az ördögben tan ultad? Andrew elhallgatott. Andrew mosolyra húzta a száját. Tenn Ha engem kérdezel. Személyesen? Tudom. mélykéken ragyogott. amikb?l az elmúlt órákban ön is ízelít?t kaphatott. hogy mégsem vagyok tökéletes? Van néhány gyenge pontja folytatta Celia. Andrew felkönyökölt. Nem akarlak megosztani a hangyákkal és tarisznyarákokkal. Elhatároztam . tkez? találkozásunkkor akartam rátérni. hogy maga kedves ember. Ami a szexet illeti. Ott sütött felettük a meleg délel?tti nap. Ha ezért prûdnek nevezel . Ha már így szóba hozta: igen. Celia megint üzleti tónusban beszélt. Dr. észrevettem. Eljön az az id? mondta Celia komolyan . és az égbolt. és közvetlenül el?ttük fodrozta a különben tükörsima. Ne ijesztgessen! kapott Andrew tréfásan a szívéhez. Eleuthera szigetén. Például a gyógyszergyárak. de. csendes polgári szerta tében. ahová tegnapel?tt költöztek be és ahol még tíz napig fognak lakni. nem is vagyunk rossz páros. hengeredett oda az óriás törülköz? másik felér?l Andrew és c zit nyomott a felesége nyakszirtjére . Hát igen. hogy tudok rajtuk változtatni. Celia de Grey most el?ször habozott.. egyes dolgokban egyetértek magával. és remélem. Zöldesszürke szemével egyenesen Andrew-ra nézett.. Arra. mondta nászútjuk második napján Celia Andrew-nak. iparágunknak számtalan el?nye van. Legyen most ez a kés?bb tette hoz Andrew. A strand vakítóan fehé a végtelenbe nyúlt. De azt is ho zzáteszem. Stop! Abbahagyni! emelte fel Andrew a kezét. Ez igen dicséretes. Micsoda rendkívüli lány! Micsoda élettel teli. Igen. Andrew kinyújtotta érte a kezét.. és miközben megsimogatt combját. abban a magas fûben? Megbotránkoztassuk a bennszülötteket? Celia hangosan kacagott. f?leg magáról. a nyelvével gyengéden körülrajzolta a férje szájának vonalát. De persze kiderítettem magáról egy-két negatívumot is. hogy van még valami. 3 Jó házasság lesz a miénk róla. E pillanatban még ezt is hajlandó vagyok elhinni. Andrew. De va k ugyanakkor kevésbé jó dolgok is. de tulajdonképpen most is megmondhatom. amiket korábban nem tettek. de aztán hirtelen eggondolta magát. Andrew Jordan és Celia de Grey házasságot kötöttek. hogy folytassam? Miért. Milyen prûd vagy! Igazi vaskalapos alak. ha engem kérdezel. Mindenki az t mondja. de ne vigye túlzásba. Nem rossz? Te olyan vagy. ahogy Andrew felhúzta a törülköz?r?l. Maga? rántotta fel Andrew a szemöldökét. amir?l csak kés?bb akart beszélni. ugye? folytatta Celia. A Bahamákon voltak. mikor a n?k olyasmiket fognak tenni. hogy ma délel?tt nagy kedvem van ahhoz. Nem. hogy n? vagyok. er?s jellem. Én is feltehetném neked ugyanezt a kérdést év?dött Celia. mert tudta. Csak nem azt akarja ezzel m ndani. szerintem máris az. A szárazföld fel?l fúj szell? rezegtette a pálmafák leveleit. Ki hitte volna? Andrew maga után húzta a szalmatet?s kunyhóba. nem beszélve a meglepe téseir?l. hogy megváltoztassam a véleményemet. De azt mondta. Csak annyit tudnék még hozzátenni. Egy hónappal kés?bb néhány közeli barát és rokon jelenlétében. és azt suttogta: Gyere! Menjünk vissza a bungalóba Miért nem itt? Vagy ott. Beismerem a bûnömet. mire gondol. Óhajtja. hogy milyen jó orvos. néhány apró bárányfelh?t?l eltekintve. tengert. s?t tulajdonképpen már el is jött. Rendkívüli vannak velünk szemben.tta társnak a praxisába. és kézen fogva végigfu ott vele a parton. tudná? hahotázott Andrew. mint a dinamit. Ilyen n?vel még nem találkozott. Rajtuk kívül teremtett lelket nem lehetett látni.

mint az amerikai-brit véleménykülönbségek elsimítója eteltérések tavaly. független egyéniségéb?l fakadt. Akkor nekem kell kett?nk helyett komolynak lennem. Egy órával kés?bb. körzeti értékesítési igazgató. és nemcsak azért. Andrew! Kérlek. hollófekete hajú szépség volt. hogy Celia azon az emlékezetes délel?ttön a kórház kávézójába tette férjhez ménesi szándékát. Celia anyja. Noah Townsend tökéletesen beleillett a képbe. A feleségével volt el. Karriert fogok csinálni. Celia megszólalt: Mint ahogy azt a házasságunkka kapcsolatban mondtam. Így túlleszek a babázáson. er?teljes arcvon a Mount Rushmore hatalmas. harminc fölött. mert bántotta a bahamai nap vakító fénye. Éljen Sam! bár azt sem tudom. nem nagyon volt id?nk csevegni meg filozofálgatni. Jó házasság lesz fejezte be a mondatot Andrew. feltûn?. hogy olyan voltam. a magas. és személyisége oly mértékben fonódott össze iáéval. Andrew egyre inkább befolyása alá került valaminek. De mondd csak. Várj ? volt ott az esküv?nkön a Felding-Rothtól? De igen. Még min ig rázta a nevetés. Még nem mondtam? Nem emlékszem rá. Andrew teljesen feladta a legényéletet. Igen. Már a legelejét?l fogva úgy érezte An . Beszéltem a gyerekekkel kapcsolatos tervemr?l Sam Hawthorne-nal folytatta Celia.. Ha ebben bármiféleképpen segíteni tudok. k ságból hadd kérdezzem meg. Bede's kórház testületének is. És mikorra? Gondolkoztam rajta mondta Celia . elia Dr. hát legyen.. Andrew lehunyta a szemét. mint Harold Macmillan brit miniszterelnök. tele ötletekkel. Ebben is egye tértek. Túl boldog vagyok. hanem azért is. ahogy talpig fehérbe öltözve. mint egy alvajáró. két kezét összekulcsolva a feje alatt. intelligens. hogy két gyerekünk lesz: az egyik minél hamarább.. a Szuezi-csatornával kapcsolatban bukkantak a felszínre. Egyetlen percig sem unatkozott mellette. Ahogy Andrew felidézte a három nappal azel?tt történteket. aki . amit ? ne gyszerûséggel Celia varázserejének nevezett. Egyetértek. sziklába vésett portréira emlékeztettek. ami mind színes. Nem megy. Hány gyerek rendel? kérdezte a férfi. rövid fátyollal a fején megjelent a házasságkötésükre kiszemelt szálloda fog szertartást egy ismer?s jegyz?re bízták. de ez az érzés több volt. és meztelenül feküdt az ágyon. Li lian. Hawthorne felesége. hogy zavartalanul maga elé idézhesse azt a pillanatot. Igazán takaros kis terv. ki az. barátságos férfit. beszélj már komolyan. még miel?tt betö incat. er?teljes. Townsend karján jelent meg az ajtóban. mikor Townsend bekísérte Celiát. Sam Hawthorne a f?nököm. megjegyezte: Majd elnézé t kell kérned a nevemben.. és darabos. ? már ledobta a bikinijét. Ennek az elvarázsolt állapotnak az egyik okozója éppen Celia volt. csak szólj. a i mostanában sokat szerepelt a hírekben. aki tagja volt a St. és én. Szerinte jó az id?zítés. drágám. Míg beszélt.. innen Townsend szerepe. Andrew már tisztán látta maga el?tt Sam Hawthorne-t. ugyanakkor más is. És akkor fog mûködni. Mindig tart ogatott meglepetéseket számára. egyúttal végtelenül elégedett és boldog is volt. emlékszem.. mert Celiához hasonlatos n?t. az apró termetû. Hát ez nagyszerû tréfálkozott Andrew.. a másik pedig rá két évre. letolta az úszónadrágját és kilépett bel?le. tervekkel. Lassan azért minden az eszembe jut.bár még nem lehetett több harmincötnél er?sen kopaszodott. ha mindketten kiteljesedett életû emberek leszünk. hogy ahogy mi fejest u grottunk ebbe a házasságba. Talán a szerelem lett volna a legmegfelel?bb kifejezés. Az azt követ? hónapban. Te intélyes külsejével. hogy némi zavarodottságot is érzett. De Celia megel?zte. ?szül? hajával úgy festett. és arra jutottam. hogy mi a terved az öregségedre? Már úgy értem. Úgyhogy gyerekeinknek kell lenni. a parton fekve. szerény özvegy is megérkezett az esküv?re Philadelphiáb Celia apja meghalt a második világháborúban. Andrew összeráncolta a szemöldökét. okos volt. mint a jóságos családi doktor bácsi. Andrew elégedetten hátrad?lt. De neked emlékezned kellene arra.

. vilá an érezte ezt az áhítozást. egy percig sem habozott. olyanon. És Andrew most. illetve az anyjában. amed dig csak lehet. már két éve meghalt. Anélkül. Húsz éve ne tam. mikor olyan sok kortársa n?sült meg. drágám. aki mágnesként vonzotta a hasonló férfiakat. ami visszatarto házasságkötést?l húszas évei elején. amilyenre fi vágyik. hogy a válás szó volt az. gyönyörûen. felszínes. hogy az mics oda áldozatot vállalt érte. hogy Andrew középiskolába vábbtanulhasson az orvosi egyetemen. és az a családtag. aztán pedig egy évet otthon maradnék a bébivel. Ha nincs ellenedre. és eszébe sem jutott hátat fordítani. én pedig néhányszor teherbe ejtelek. mint amilyen ma. Utána visszamegyek dolgozn i a második terhességig. y szót is mondott volna neki. Úgy háromévenként váltottak karácsonyi üdvözl?lapot. és mindenkinek elmondta. Celia így válaszolt: Egymással kötöttünk házasságot. Elsõsorban orvos leszel! Ugyanolyan ragyogó. rájött. Bár az id?s hölgy nem volt különösebben j apart valahogyan annyi pénzt a fiú szüleinek segítsége nélkül . csak abban a hihetetlen pillanatban. mégpedig olyan hirtelenséggel és hévvel. hogy éppen a negyedik férjét?l próbál megszabadulni. Andrew csak a néni halála után döbbent rá. Persze hogy nincs ellenemre hunyorgott Andrew. mikor az ügyvéd irodájában ott feküdt el?tte szívfacsaróan. Andrew-nak voltak már n?k az életében. már azt sem tudom. aki Andrew szerint a nemkívánatos elvál sszony mintapéldánya volt. Los Angelesb?l repült oda az esküv?re. akine k szívesen bemutatta volna Celiát. hogy olyan dolgokat derítettek ki egymásról.. De miközben te elhalmozol a szereteteddel. pontosan felmérte a helyzetet és szívélyes volt. hogy hihetetlenül szerencsés ember. drága kisfiam. Sajnos azonban mindig ugyanarra a végkövetkeztetésre jutott: üresfejû. ?szintén kedv es. hogy a vén kujon egy tizenhét éves kurvával gyütt Párizsban. mikor Andrew sajnálkozását fejezte ki az anyja bizarr viselkedése miatt. Annál különösebb v . ho m is fog kapni. a forró bahamai nap alatt kezdett rájönni. és volt egy olyan érzése. és így tovább mondta Celia. hogy jelen lehessen a fia els? há Andrew apja az anyja második férje volt és mikor Andrew az öreg fel?l érdekl?dött. csak akkor lett Andrew igazán szerelmes a lányb a.mintha valami óriási szerencse éne volna. Kés?bb. a z anyja így válaszolt: Jaj. Andrew egyetlen gyermeke volt a rövid ideig házas párnak. amiknek kik tatásához eddig id?hiány miatt nem jutottak hozzá. aki csak hajlandó volt meghallgatni. mikor Celiát meglátta a fehér men yasszonyi ruhájában sugárzóan fiatalon. A következ? napokat azzal töltötték. amire mindenki áhítozik. Az évek során Andrew megpróbálta megérteni az anyját és magyarázatot keresni a viselk . szeretném úgy mellékesen gyakorolni az orvosi hivatást is. de egyik mellett sem maradt meg sokáig és e gyikükkel kapcsolatban sem merült fel benne komolyan a házasság gondolata. és a legutolsó hír. id?közben megbánta . és Andrew gyerekkora nagy részét nála töltötte. mint valami öreged? pilla ngó. hogy ifjú hitvese igaza t mondott. is küldött egy levelet az utolsó címére. hogy ez a házassá örökre szól és hogy a cinikus kor ellenére ?közte és Celia között soha nem kerülhet sor külö a. Abban a pillanatba alami csodálatos bizonyossággal érezte. de nem hamisan negédes. Ennek az oka persz ? szüleiben volt keresend?. nem pedig e .. de ezenkívül semmiféle k t nem tartottak. Mikor kés?bb Andrew utánagondolt. és ezt hagyta félbe azért. Kés?bb még hozzátette: Mostantól én vagyok a te családod. és több szeretetet fogsz t?le . mint eddigi életed során összesen. Remélem is sóhajtotta boldogan Andrew. édesen. de nem kapott választ. hogy attól a pillanattól kezdve. önz? szép mondhatott édesanyjának. az. mint ahogy egy tûzhányó kitör. Az esküv?re kötelességtudatból hívta meg az anyját igaz. És mikor bemutatta Celiát a kollégáinak. kívánatosan. és pár perc múlva mély álomba merült. hogy mindenkinek kell valamiféle érzelmet táplálnia vér szerinti szül?je iránt. Az esküv?n Celia minden különösebb nehézség nélkül vette a mama akadályát. mintha a vakvéletlen folytán megütötte volna egy j an azt a f?nyereményt. de még annál is sokkal szebben . amit hallottam róla. hogyan nézett ki. és abb y?z?déséb?l. szeretnék az els? terhességem alatt addig dolgozni. a nén k pár száz dollárt ér? maradéka. Az illet? nagynéni soha nem ment férj ez. És mégis. gondos doktor. mikor Celia nevezzük nevén a dolgot megkérte a kezét nem merült fel benne a legkisebb kétség sem.

Igen. Celia elmosolyodott. miért. És meg is ígérek valamit. K hozzátette: Most már értem. Én is örülök válaszolta a férfi. és néha még pult alól is árultam. a másikkal pedig hajcsavarókkal és dezodorokkal szolgáltam ki a kedves vev?ket. megsz ervezem az utazást. ahol az Arizona elsüllyedt. ha Hawaiira utazunk folytatta Celia. feszült várakozásnak az emléke. pedig ? már nem emlékszik úgy apura. Most te vagy az anyád támasza? Igen. nemcsak fizikailag. Lehet. Egy pillanatra elhallgatott. A japán támadás során az A ona elsüllyedt. sokat vo l a tengeren. Milyen ember volt az apád? kérdezte Andrew. Ha eljön a nap. Celia hosszan gondolkozott. de nem érzem még magam felkészültnek rá. míg apja.Egy ver?fényes napon a reggelinél amit minden alkalommal a vidám. hanem lelkileg is. Celia rögtön el is magyarázta. december 7-én az akkor tízéves Celia édesanyjával Philadelphiában tartó tt. a múlt egy újabb darabkája került a helyére Celia éle mozaikképében. . az Egyesült Államok haditengerészetének altisztje Hawaiiban teljesített szolgálatot az USS Arizona hadihajón. de egy napon szeretnék elmenni oda. Andrew. hogy ennyit még kibírok. Köztük volt Willis de Grey is. és rögvest a Bahamákra váltott. látni lehet a hajót a víz alatt. lyukas. Persze szörnyen koravén lettem. Andrew el?ször Hawaiit javasolta nászútjuk színhelyéül. De úgy döntöttem. hogy a gyógyszergyárak csak férfi ügy oglalkoztatnak. zeng? hangú. A szigetet. És talán még most is az vagyok. de nem egyedül akarok ott lenni. ? volt a támasza. Janetben is él annak a boldo g. mint én. Hanem a gyerekeimmel. Ne menjünk túl messzire a parttól. köztük hadiápolón?k. de megérezte Celia idegenkedé z ötlett?l. akkor is irányította anyámat a levelei által. A legtöbbjüket a fedélközben érte a holttestüket soha nem hozták felszínre. Tulajdonképpen már azóta. Andrew. mire gondol. de szomorú lettem volna. miközben Andrew az evez?kkel küszködött. Még a húgomban. a ház mindig megtelt élettel és vidáms al. hogy furcsá ak tartod. Igen. és ha az ember lenéz. de mikor szabadságot kapott és hazajött. Még nem voltál soha arl Harbornál? Celia megrázta a fejét. Érdekes volt. persze hogy emlékszem rá bólintott Celia Andrew kérdésére. Remona szervírozott nekik a bungalóba azt mondta Celia: Imádom ezt a helyet. végül Andrew szólalt meg: Nem. egyáltalán nem furcsállom. és imádta a gyerekeke Er?s volt. hogy éjs eken egy gyógyszertár-drogériában dolgozott. anyáskodó fekete asszony. hogy az apám meghalt. bár kiemelni nem tudták. Örökké megnevettette az embereket. ahol az apám meghalt. igazad van. A Felding-Rothnál mindenesetre én vagyok az els? és eddig az egyetlen ügynökn?. de van néhány n? is. Egy kicsit mosolyodott el Andrew. Willis de Grey. 1941. amit eredetileg a második helyre sorolt. Sok mindent megtanultam ezekben a gyógyszertári id?kben. Van egy olyan érzésem. mir?l van szó. Ezt nevezem! Hogy csináltad? Fifikusan. Mindig is azt hittem nyögte verejtékezve . viharvert kis dingi ben. Egy másik napon Celia munkájáról beszélgettek egy ócska. Mindenben az apánkra hagyatkozott. Az anyám nem akarta látni azt a helyet. Soha nem f ogom elfelejteni ezeket a napokat. Még mikor távol volt t? lünk. hogy a gyerekeink már megértik. miért nem akartál Hawaiira menni nászútra. én pedig nem tudo pontosan. hogy ezt választottad. Mikor a férfi az okát firtatta. A z egyetemi tanulmányait részben az ösztöndíjából. hogy az anyám nem ilyen. Ja igen. részben pedig abból finanszírozta. ami kés?bb a hasznomr a vált. ahogy az egyik kezemmel receptek alapján gyógyszereket adtam ki. hogy ez a roncs pillanat okon belül el fog sülylyedni mondta Celia. H ottam. és csak aztán válaszolt: Nagy termetû. Azt biztosan láttad. Pearl Harbornál. a legtöbben tényleg férfiak. A legizgalmasabb az volt. Mindketten hallgattak. hogy egészen közel lehet menni ahhoz a helyhez. és ezeregyszázkét tengerésze fúlt vízbe. mikor vártuk. Igaz. valahogy így alakult. a nyugalmat. örülök neki. 1952-ben emlékezett vissza Celia a Penn State College-ban végzett vegyészként. a lakóit. Akkor nem mondtam meg neked.

Ez azonban kockázatos volt. Tudom válaszolta Celia. Hawthorne. ahol két évig dolgozott. mire általában meg is érkezett a menetrendszerû válasz: ? mármint a férfi kolléga mikor lesz szabad? Ha óvszer tetszik mosolyodott el ilyenkor Celia édesen . Ott születnek a fontos döntések tette hozzá. mint a férfiak. hogy segíthet-e valamiben. hát hogyne gondoltam volna meg. Ahogy mondja bólintott a lány. akkor tessék. kieszelt egy haditervet. Egy pillanatig úgy látszott. Hosszú. Egyébként ott volt az esküv?nkön. A harmincas évei elején járó. Te jó ég! kacagta. feladta a kínlódást az evez?kkel. És elkezdte a pult alól egymás után az üvegre pakolni a dobozokat. Ma leg megérdemelné! Aztán hozzátette: Éppen kávét akartam f?zni. igaz lt! Ez az izé tényleg süllyed! Nevetve ugrottak be a vízbe és a part felé kezdtek úszni. mindenekel?tt azt. És el ma is. Fel sem hívtam. amikor a férje egészen bizto san bent volt a Felding-Rothnál. Megkérdezte. Celia tévedhetetlen bizonyossággal felis erte ezeket az ?gyelg?ket. ha megtudja. és nem kellene ?ket igazságtalanul büntetni a nemük miatt. Aki megadta az enge a két gyerekre. . Miss de Grey. Miután Sa m megpuhult. Lehet. Soha nem láttam azel?tt magyarázta Celia Andrew-nak. nagy a vál sztékunk. és azt hiszem. hogy egy szép napon felkereste az asszonyt otthon. Végül így szólt: Hát ez nevetséges.Gyakran jelentek meg fiatal férfiak a boltban és zavartan ?gyelegtek. aki kezdeményezheti ennek az alapelvnek a megváltoztatását ha egyáltalán . Megtudtam ott néhány dolgot. Megtudtam. Közölték velem. igyeke zve felhívni magukra a férfi gyógyszerész figyelmét. a körzeti értékesítési maestro bólintott Andrew. mégpedig olyan id?pontban. Sam még ezek után is megpróbált lebeszélni folytatta Celia. Az értékesítés meg a marketing érdekelt. Az asszony rámeredt. Jaj. Magának az tán van képe. Jöjjön a kon beszélgethetünk. hogy a víz már bokáig ér a csónakban. Néhány faragatlan fickó alkalmanként megkérdezte Celiától. felkiáltott: Andrew. Celiánál hét évvel id? n? er?s. Celia kiderítette. hadd sodorja a víz a csónakot. Ezt el?tte kellett volna meggondolnia. Miután Celia nem nyugodott bele a döntésbe.. hátravolt még az ? f?nökeinek az engedélye. jó benyomást tettem rá. hollófekete haját türelmetlenül simította hátra. hogy az egyetlen ember. ami azóta is tart. a labormunka unalmas és egyhangú. de visszautasították. A férfiak fülig szélsebesen választottak és pánikszerûen kimenekültek az üzletb?l. Igen. Szóval úgy láttam. Andrew elnevette magát. hogy nincs-e kedve kipróbá ele a gyártmány min?ségét. Celia pillantott. Felvették és a laborba helyezték. maguk után húzva a lyukas csónakot. ami a fejtegetni kezdte jövetele okát. A f?nököd. Talán még az állásomat is elvesztem. Lilian Hawthorne több n?szervezetnek is a tagja .! sziszegte Celiának. hogy ön szerint is ugyanolyan bánásmódo elnek a n?k. és így tovább tudok majd dolgozni. Semmi közöm a férjem onkívül fel lesz háborodva. Celia megpróbálta a hagyomá at és jelentkezett. ezerszer is meggondol tam! De bíztam az ön modern gondolkodásában és abban. Majdnem rajtavesztettem . Erre Celiának már el? volt készítve a megfelel? válasza: Oké. hogy maga itt járt. már teljesen elmúlt a szifiliszem. Ami akarja. hogy az értéke dolgozó n?i alkalmazottak csak titkárn?k lehetnek. De a laborból nagyon nehéz volt az értékesítésre váltani. De a végén sikerült a dolog. hogy Mrs. hogy az egyetemi képesítésével felfegyverkezve jelentkeze t a Felding-Roth gyógyszergyárban. józan személyiség volt. hogy néhányan megértették a tr ám láthatóan senki nem akart fölöslegesen kockáztatni. aztán pedig kitört bel?le a nevetés. Azt hiszem. Az asszony ellenségesen fogadta. Azért lesz bel?lem els? osztályú ügynök. Mrs. Így kezd?dött a barátságuk. hogy Hawthorne-t csak a feleségén keresztül lehet megközelíteni.. hogy hacsak az ember nem meg szállott tudós. így történt. Lilian meg szintén nem hagyta nyugton. az Sam Hawthorne. Celia tovább beszélt arról. és mikor látta. így szimpátiával viseltethet egy n? karrierambíciói iránt. mert e tolakodók közül egy sem jelent t újból. Egyszerûen odamentem a házukhoz és becsöngettem. De aztán elbeszélge lem. hogy Lilian Hawthorne szétrobban a düht?l. és hagyta. a cégnek alapelve.

Egyre többen viselik. levette a szemüvegét. Hát e Te mindenhogyan jól nézel ki nyugtatta meg Andrew. maga itt szakmai dolgokról p i nekem. hogy milyen nehéz bejutni az orvoso khoz. Viszont jobban nézek ki szemüveg nélkül. Kérdezgetés helyett Celia munkához látott. annak ellenére. Egyenesen el?ttük néhány felh? úszott a telihold körül. De ha már itt tartunk. Ott nagyon szerencsés voltam. hogy nem elég olyan jónak lennem. fatüzelésû tûzhel sütött meg a vendégl?s. hogy ügynökn?ként el?ször Nebraskába helyezték. majd utánajárok. mint te. hogy arra a kétszázra koncentrál. Meleg este volt. amit az ?si. hor dj kontaktlencsét. hánya dán is állok. Mint kiderült. ha visszatértünk ígérte meg Celia. és nemcsak a Lotromycin miatt. hogy nem tudom itthagyni. de soha nem kérdeztem meg t?le.Miután ügynökn? lettem az értékesítésen mondta aznap este a vacsoránál Celia Andr amar rájöttem. els? dolga volt a helyi tele fonkönyvb?l kitépni az orvosok név. Az egyik legels? tapasztalata az volt. Ezt szándékosan csinálta a te Sam barátod? Hogy kiállod-e a mesebeli próbát? Lehet. Mindenesetre alighogy belekezdtem a szokás os mondókámba. Messze voltál az otthonodtól szúrta közbe Andrew. durván kövezett. Sörösüvegbe dugott gyertya teremtett hangulatot az asztal ka közepén. aztán pedig minden orvosról külön kartot t. A Travellers Rest Uta spihen? elnevezésû. de ezzel egyútt al nagy szívességet is tett nekem. azt húsz másodperc alatt el tudom olvasni bármely k orvosi lap hirdetési oldalán. . Jobb kell ogy legyek. úgyhogy hadd közöljek magával valamit. és tíz éve praktizálok önállóan. a körzetéhez ezerötszáz orvos tartozott. ezerráncú bahamai. Bár korántsem tudok még mindent. és elkezdett telefonálgatni. i egyéb kívánságod? Óhajtasz rajtam még valami változást? Nekem nagyon megfelelsz így. Celia hirtelen elmosolyodott. merthogy a nulláról kellett indulnom. A kis hely. A végén egy North Platte-i orvos ki is dobott a rendel?jéb?l. Jó. Cleophas Moss. aztán mikor végre bemehettem. de ezen az orvoson is itt ni. Kézen fogva k oda a kanyargós. Semmiféle támpontom nem volt arra vonatk ozóan. ? is belgyógyász volt. Emlékszem egy nemrégiben történt esetre szólt közbe a férje . és kijelentette: Zsírban sütötték! Nem lenne szabad mege nem. Kés?b döntött. ízletes éte llel szolgált a korgó gyomrú vendégnek. öt évig vol korló orvos egy kórházban. Bár az Utaspihen? egészen biztosan nem szerepelt a komoly útikönyvekben. New Jerseyben most biztosan hideg van és esik sóhajtotta Celia. a szikár. ahogy vagy. Ahogy megérkezett egy új helyre. Nem éreztél magányt? Nem maradt rá id?m. ahol ? t a Felding-Roth els? képvisel?je. pont kifogtam egy rossz napját. Celia arról kezdett beszélni. De a hasznomra vált mondta Celia . Andrew-t és Celiát egy t erre néz? kis asztalhoz ültette. csak a rovarok ciripe lése hallatszott meg egy part menti zátonynak csapódó hullámok zaja. úgy másfél kilométerre lehetett a bungalójuktól. Ifjú hölgyem mondta .és címjegyzékét. szerényen berendezett kisvendégl?ben a helyi standardkosztot ették: sül fûrészes sügért borsóval és rizzsel. Órákig ültem a várószobáikban. többet tudok magácskánál. Negyven körüli lehetett. Bizonyos szempontból nem volt rossz dolog. Négy évet töltöttem az egyetemen. azonnal félbeszakított. Mert igazat mondott. min egy megvert kutya. kaptam öt percet. Letette a villáját. Ezt hogy érted? Celia megkóstolta a halat. hogy ezt az egészet képtelen vagyok humorosan felfogni. csendes úton. Miért? Rövidlátó vagyok és muszáj hordanom. annyi dolgom volt. hogy úgy somfordáltam ki. de e sem többet. Ne is mondd. Andrew. Úgyhogy kifelé! Hát ez durva volt húzta el a száját Andrew. akik vélhet?en a legtöbb receptet állítják ki. Azt legalább pontosan tudtam. Minduntalan leveszed a szemüvegedet jegyezte meg Andrew. mikor nemcsak egy ttél túl. ahol ültek. frissen fogott hallal. De ha zavar a szemüveg. és hátrad?lve emlékezet t vissza az esetre. mint amilyenek a férfi kollégáim. Omahában talált egy kis lakást és innen já e az államot városról városra. és gyengéden megérintette a férf i kezét az asztalon át. hogy kit és hol keressek meg. de olyan finom. nemsokára megint ott leszünk. Amit megpró itt elfuvolázni nekem a hiányos tudásával. Mesélj még magadról és a munkádról. és az t hiszem.

szerezzen be egy-két konkrét információt. Az els?. és a tudományos munkát végz? kollégákat nyúzta. ha például Illinois-ba vagy Kaliforniába küldte volna. többek között ezért van az. amit hamarosan piacra dobnak. megteszem. mi van éppen fejlesztési stádiumban az. akkor soha nem találkozunk. Biztos. de nem sokat. ki kell nyomoznom a gyógyszerekkel kapcsolatban olyan dolgokat. hogy bár az orvosok többet tudnak nálam. soha nem szabad túloznom vagy eltitkolnom valamit. vé lenül rájöttem még valamire. Egy id? múlva kezdett beérni munkája gyümölcse. amit nem tudhatna k és ami a javukra válhat. és beszéljenek arról. ha ezzel kapcsolatban megtennél nekem valamit. Szóval. Másodszor. beült a könyvtárba és utánanézett. de ennek csak örülök nevetett Celia. Egy begyöpösödött szakbarbár orvos. Csendes boldogsággal egymásba karoltak és visszasétáltak a bungalójukhoz a kihalt. A hallal is meg a nászúttal is. Amit az egyetemen tanítanak a gyógyszerekr?l. Henriknek is énekelt és muzs ikált fitogtatta a tudását Andrew. Nem igaz mondta az asszony határozottan. szeretném. és az jobb a miénknél. mi. Segített valam a vegyészképzettségem is. hogy sok orv m akarja a gyógyszergyári ügynököket. mire a vendéglátójuk odarikkantott a tûzhely mell?l: Jó vót halacska. kanyargós úton. hibás információkat is kaphatunk. Nézzenek csak oda! ragyogott Celia. magas képzettségû orvosokkal. Majd kés? bb elmondom. de a gyógyszerekkel kapcsolatban elég tájékozatlanok. Ekkor hívtak vissza az isten háta mögül a civilizációba? Egy még nálam is zöldfülûbb férfi kapta meg a nebraskai területet. Egy ilyen kis szigeten semmi nem marad titokban jegyezte meg Andrew derûse n. hogy találkoztunk volna akk or is. és soh em szabad ráer?ltetnem semmit senkire. . Mindenesetre alig egy év latt a cég megháromszorozta a nebraskai forgalmát. Egyszerûen nem voltam szakmailag felkészülve arra. aki VIII. Ha valamit nem értett. és amint elkezd az ember praktizálni. Néhá még félrevezetni is hajlandó az orvost annak érdekében. hogy melléfog. S az akasztás nemkülönben fejezte be az idézetet Andrew. így vagy úgy. éppen elég nehéz az orvosi újdonságokkal artani. Azonkívül. Mindent részletesen végigtanulmányozott. hogy le kell szoknom a kalmárgondolkozásról. ifjú nászutasok? Minden oké? Minden nagyon oké nyugtatta meg Celia. Oké. A vacsoráért egy tízshillinges bahamai bankóval fizetett és nem kért bel?le vissza. jegyzetelt és ott. így még hasznossá is tehetem magam. kor az ember gyakran csak tapogatózik és el?fordul. Ha tudom. Dollárra átszámítva szinte ingyen ettek. úgyhogy a gyógyszerekre már egyáltalán nem marad id?. Csakhamar javult az ismertetései színvonala. Miközben ezen serénykedtem. hogyan olvasott végig esténként munka után meg hétvégeken minden elé t? információs anyagot és kézikönyvet. aki Joh woodot idéz! Heywoodot. a tenger fel?l friss illatot hozott a szell?. de ez volt a végzetünk. Hogyan maradt id?d ennyi tanulásra? Hosszú ideig csak négy órákat aludtam éjszaka. Andrew csodálattal nézett Celiára: Te aztán egyedülálló vagy! Te meg elfogult. mint ami a kézikönyvekben áll. Ha a konkurencia gyógyszerér?l kérdeznek. Kint már hûvösebb volt.Nem jártál valami tanfolyamra a Felding-Rothnál? Csak afféle gyorstalpalóra. azt a tizenhatodik századi írót. Mert a nász végzet . A körzetében megemelkedett a Felding-Roth-rendelések száma. Ez így van bólintott Andrew. hogy az õ készítményét írja fel legk Andrew drágám. meg kell azt is mondanom. Celia elmesélte. hogy mondjanak neki még a bet. az f batkát sem ér. hogy mindig igazat ke ll mondanom az orvosoknak. Volt még valami folytatta Celia. h ogy egyenrangú partnerként beszélgessek elfoglalt. Elnevették magukat. mi történt North Platte-ben? Két dologra jöttem rá. Els?sorban eladási trükköket tanítottak. Ha már így szóba került mondta Andrew . s?t néhán y orvos megkérte. Felálltak az asztaltól. Elutazott a Felding-Roth New J rsey-i központjába. hogy kénytelenek vagyunk végighallgatni egy gyártott ostoba reklámszöveget. Gondold csak meg mondta Andrew . amit meg is tett. én pedig egy fon b körzetet New Jerseyben. Azt is felismertem. Mikor receptírásra kerül a sor. ami nagyon veszélyes. Az orvosok sokat tanulnak a betegségekr?l.

aztán a férje keze nyúlt. mikor a beteged job ban lett a Lotromycint?l. hátranyúlt és elkezdte az ágyról a re szórni a ruhákat. Az eget összefügg? felh?takaró borította. és megjósolta a kapitalizmus pusztulását és a kommunizmus világméretû gy?zelmét . gy azért maradj óvatos. me rt Andrew egy hosszú. s fehér tarajú hullámokat csapkodott dühödten a partra. ahol addig élt. miután a stewar essek elhordták az étkezés maradékát. annyira sze k! 4 A Pan Am légitársaság 206-os New York-i járatán ott voltak az aznapi New York Time s példányai. Na és? Kis id? múlva Celia elégedetten kinyújtózott. Meg ambiciózusa k. Aztán: Jaj Andrew. szétteregetve mindent a nagy dupla ágyon.. Olyan csodálatos volt itt! szólt ki a fürd?szobában borotválkozó Andrew-nak. Így már mindjárt más mosolygott Andrew.Elérkezett az elutazás napja. Aha jelent meg Andrew az ajtóban meztelenül. Másnapra tervezték az utazást Morristownba. míg nem találnak megfelel? házat. Andrew is átfutotta az újságot. ahonnan egy órán belül el kellett indulniuk. hogy ezentúl nagyobb bizalommal leszel az ügynökök iránt. mert vannak dolgok. Mintha a bahamai id? is megérezte volna a szomorú búcsút..? kezdte Celia. ahonnan egy Pan Am-géppel kellett még aznap este New Yorkba ér kezniük. Andrew? Szerintem mindketten munkamániások vagyunk. amikkel nem értek egyet és amin remélem. Biztos emlékszel még arra. tényleg válaszolta Celia Jordan. aki rakétameccsre hívta ki az Egy esült Államokat. egy törülköz?vel szárítgatva az arcá viszont semmi okunk. de nem tudta befejezni a mondatot. mikor lefeküdtek a ruhák helyére. miután átlapozta . Végül ló az ágy. A gyógyszergyári ügynökökkel kapcsolatban. míg oda voltunk állapította meg Celia. kényelmesen hátrad?lt. hogy az Egyesült Államok védelmi kiadásai lépést fognak tartani a szovjet kihí l. hogy elengedte volna Andrew nyakát. ahol Andrew South Street-i lakásában szá dékoztak lakni mindaddig. Megtisztítanád a terepet? kérdezte suttogva Andrew. Folytatódott a nyomozás egyel?re eredmény nélkül Albert Anastasia maffiaf?nök meggy lkolásával kapcsolatban. De akárhogyan is már újra készen állok a munkára. Ebben is hasonlítunk egymásra. Andrew-nak és Celiának a Bahama Airways Rock Soundból délben induló járatára volt jeg e nassaui csatlakozással. Celia már feladta boontoni bútor ozott lakását. Négyórás út állt el?ttük a propelleres DC-7B fedélzetén. és én erre azt mondtam. aztán félretette. és azt mondta: Igazad van. És sak a kezdet! Látványos kezdet válaszolta a férfi a nyitott ajtón keresztül. Azt mondtad. És soha nem fogunk megváltozni.. hetvenkedett a s t vezet?. Na és? M pedig gyengéden és boldogan hozzátette: Mégsem na és. Eisenhower elnök azonban még ugyanezen az oldalon biztosította az amerikai pol gárokat arról. Tudod mit. A következ? világháború színhelye az Egyesült Államok lesz. csinálnom kéne valamit fordult a feleségéhez Andrew. és a holmijai nagyobb részét egy raktárban helyezte el. a borbélyszékb l?tt szitává egy jól irányzott géppisztolysorozattal valaki feltehet?en egy konkurens band a tagja. Van erre most id. hogy néha ne tartsunk munkaszünetet. Celia anélkül. hogy .. Semmi nem változott. mir?l beszélgettünk azon a reggelen. Lekéssük a gépet kuncogott Celia. Akkor azt mondtad. ha éppen nyomós indokunk van rá. A nászutasbungalóban. egy csapásra elromlott. Celia éppen a ruhá t csomagolta. mély csókkal belefojtotta a szót. akit a New York-i Park Sheraton Szálló fodrászatában. reggel zuhogott az es? és a vad északkeleti szél ko bácsolta a tengert. Egy moszkvai jelentés Nyikita Hruscsovot idézte. hogy megváltoztatod a véleményedet a gyógys zeriparról. Felszállás után nem sokkal m z étel felszolgálását. Igen.

a kedvencét. amivel senki sem tud vitat kozni. Annak a napnak minden apró részlete kitörölhetetlenül belém vés?dött. Nagyszerû! Akkor hadd tartsak most neked egy ismeretterjeszt? kisel?adást. hogy hamis információt kaptál t?le. és rájössz. Tényleg nem sokan vannak már. hogy m ennyi energia és intelligencia szorult ebbe az apró. Ezek az árusok egy fikarcnyit sem tör?dtek azzal. pontosan tudják. vonzó testbe.. Andrew halkan füttyentett egyet. és azt mondta: Igen. aki felhívja az orvosokat. hogyan is felejthettem volna el? nevetett And rew. Arra gondolt. hogy tájékoztassa ?ket az új rekr?l. Tudom. Eközben a kezdetleges elad módszerek mgváltoztak és szintén tekintélyt ébreszt?bbek lettek. Ivo t egy kortyot a whiskyb?l. hogy te valaha is félnél mondta a férfi. Valakinek muszáj kockáztatnia. hogy valaki a gyógyszergyártól. hogy nem soka ek el vele. Celia daiquirit rendelt. Te is tudod folytatta Celia . mert személyesen tapasztaltam ilyesmit a Felding-Roth nál. Az aktacsomóm egyre hízik. akik még betegebbek lettek. És többé nem járok a rendel?dbe. Ennek egyik oka az. És utána gyorsan a sz?nyeg alá seprik az ügyet é ki nem akar tudni róla. 1957-ben a gyógyszeripar bizonyos szempontból még nem szakadt el gyökereit?l. Egy olyanhoz. ha egy helyzet tarthatatlanná válik. úgyhogy valaki mást osztanak majd be a Felding-Roth nál a ti praxisotokra. Ennek érdekében aztán ígérgettek fût-fát. mit fog mondani az asszony. javítani kell rajta. a bár hamarosan bezár. úgyhogy aki még óhajt valami innivalót. akk or nehéz elhinni. hogy ha az ember elfoglalt. Csak az volt a fontos. Nem is olyan régen még kígyóolajat árultunk a vásárokon. még olyan vállalatoknál is. Andrew hátrad?lt az ülésen. Aztán a megfelel? pillanatban el?állok vele. amik a fejfájástól a rákig mindent gyó . csakhogy gyakran éppen azt nem tudják meg a zórólapról. hogy negyven perc múlva leszállnak w Yorkban. És a kockázat sem ak ilyen. Bár egyes esetekben sajnos em eléggé. még hazudni is. Andrew oldalvást a feleségére pillantott. amelyik kis üzletet is nyitott: az els? gyógyszertárakat. ha szellemileg lépést akar tartani Celiáv eszült figyelemmel várta. beleértve a veszélyeke z az igazság. vagy nem figyelmeztetett eg yógyszer mellékhatására vagy valami egyéb fontos dologra. de még így is túl vannak hajlandó bármit összefecsegni. Az orvosok néha ki sem látszanak a hirdetésözönb?l. amit még mindig családok ellen?r iznek jegyezte meg Andrew. És bár a gyógyszergyárak hivatalosan tiltják az effélét. Gya n egész családok árulták ezeket a csodaszereket és népi orvosságokat folytatta Celia. Nem hiszem. túl közel volt a kezdetekhez magyarázta Celia. és a kígyóolajos kalmárko vérükben volt. hogy sok nagy gyógyszergyár maradt. és gyógyszerkészít? üzemeket építettek. hogy az el?ttük álló évek során egy percre sem lazíthat. De azt akarom. Kés?bb a leszármazottak fo lytatták a családi hagyományt. Néhány más orvost is megkértem ugyanerre Nebras an és New Jerseyben. Ez alapelv a cégnél. amelyek az évek során ak. Különben sem félek. amit kötelessége lett volna közölni ed. akik bíznak bennem. amit tudniuk kellene például a gyógyszerek mellékhatásait. és egy stewardess közölte. olyanokat. akár máshonnan. Viszont sajnos nagyon is él? maradt a rég túlhaladott és etikusnak éppenséggel nem mondha tó kalmárszellem. Miután megkapták az italt.sikerül változtatnom. sok a betege és tele a feje mindenfélével. amit az orvosok elhittek. csak hogy az orvos az ? gyógyszerét í fel. hogy eladják ?ket. Más orvoskollégák is meséltek olyan be eikr?l. és folytatta: Aztán ott vannak a gyógyszergyári hirdetések. meg szerelmi bájitalt és olyan tablettákat. de néhány ilyen régi családnak tekintélyes mennyiségû e. én is találkoztam ezzel a jelenséggel. . hogy miket állítanak ezekr?l a szere kr?l. hogy néhány ügynök nem mindenki. tudományos jelleget öltöttek és tekintélyt vívtak ki maguknak. akkor írj egy jelentést és add oda nekem. mert az ügynökök hamis információkat szolgáltattak. Igen. És van valami terved? Feljegyzéseket gyûjtök egy jelentéshez. persze hogy emlékszem. vagy rossz esetben meg is haltak bizonyos gyógys zerekt?l. Nagy fába vágtad a fejszédet. hogy ha jár nálad egy ügynök vagy ügynökn? akár a m . vagy maga a gyógyszergyár szándékosan becsa . Pedig megesik bólintott Celia. hogy megmaradt a családi ellen?rzés. ahol fizetésért dolgozó igazgatók vezetik a cég en a szellemben mûködik sok ügynök. Nem hiszem. Andrew pedig whiskyt szódával. megint csak elcsodálkozva azon. Megszólalt a hangszóró. Vol család.. Andrew magyarázta Celia.

de ennél mé alamivel többet is. drá . De az együtt töltött néhány hét alap benyomásom. többek között az egészségügyben. akkor szerintem a kormány fog helyettük lépni. hogy karriert fogsz csinálni. miel?tt kimondta volna. Andrew hirtelen elhallgatott és kijavította magá Azon az emlékezetes napon. de talán itt az ideje. az iparág még nem érett meg rra. hogy felbukkanjon egy hozzám hasonló ambiciózus n? a porondon. ez em nem lesz így. komoly arccal nézett rá.Mondok neked valamit. Szóval azt mondtad. szigorú törvények fognak követni. Celia. hogy itt az ideje. így van mondta halkan Celia. Igyekeznek hasznossá tenni magukat az illet?nél. mégsem fog sikerülni. hogy többet értesz karrieren. és bevallom... hogy nem lennél boldog nélküle. De tud már minderr?l a jó öreg Sam? Hogy te vagy a potyautas a karrierje szá uldó vonatán? Dehogy tudja. miért ne? De még ha nem jutnék is az els? székbe. Ez biztos. te magad is mondtad.. Valami kézzelfogható eredményt. Bizalmasan. Emésztette mindazt. kés?bb azt kívánják majd. Ha már itt tartunk szólt közbe Andrew . Andrew alaposan megrágott minde n egyes szót. Aha! húzta fel Andrew a szemöldökét.. mert bár mindent elköve majd. hogy elérd a célodat. férjjel és gyerekekkel. Igen. Ha a gyógyszeripar a kongresszusi meghallgatás okra vár. El?ször is magyarázta Celia . De ne félj. A legmagasabbra? kérdezte Andrew meghökkenve. Tudhattam volna. Ami pedig a kérdésedet illeti: nem. az szeret mag után húzni valakit. Jó-jó. ahogy sértetten és boldogtalanul élsz mellettem. és biztos. Tanulmányoztam néhány vállalatot. Nem leszek boldogtalan. Egyszerûen csak teljes életet szeretnék. biztosítják a lojalitásuk és mindig kéznél vannak. hogy már el?re kisakkoztál mindent. err?l nekem is ez a véleményem. Tudom. amihez hasonlót korábban nem tettek. nehogy félreérts persze nagyon keményen és jól kell dolgozniuk. hogy itt valami n?i összeesküvés folyik. amit hallott. olyan jól akarom végezni a munkámat. hogy élvezem. megtárgyaltuk a dolgot. hogy el?ször is ? Hát nem elég ennyi? Celia megrázta a fejét. hogy valaki bakot tart neki. hogy sikerülni fog. Andrew.. mondd csak. és ? is helyesli. és szerintem ez a folyamat már meg is kezd?dött sok helyen. csak ?k léptek volna el?ször. mint te. mert nem zeretném végignézni. hogy a Feldin othnak egyszerûen ne lehessen más választása. De van egy tervem. hogy úton van a csúcs felé. A célom az. hogy valaki ennyire tör?dik velem. Ezt ünnepélyesen megígérem. hogy valódi befolyásom és hatalmam legyen. Arról beszéltél. Andrew nem válaszolt. Hát ezt akarod? A hatalmat? kérdezte Andrew kétked?en. Ezek szerint ez a Sam végig fogja kísérten ket. Végül aztán me szólalt: Ezt még nem kérdeztem meg t?led. hogy a n?k olyasmi t csináljanak. akkor is minél közele akarok kerülni hozzá. egy nagy gyógyszergyár Ha sikerül. aki alkalmas a feladatok elvégzésére és akiben mara talanul megbízhat. hogy ?ttük fog odaérni. Már hall atóak a kongresszusban bizonyos hangok. Úgy érted. hogy megtudjak ról ad valamit. Szörnyen mosolyodott el Celia. Az az érzésem jegyezte meg Andrew . a gyógyszeripar? Az az egész terület annyira konzervatív és férficentrikus. Hát. ott a kávézóban. hogy új. A felesége viszont igen.. te kit választottál jelz?tüz ? Már régóta Sam Hawthorne a jelöltem válaszolta Celia. és töprengett. Celia megszorította Andrew ka ját. a vezet?i tem valamire: majdnem mindenki úgy jut fel a csúcsra. Azon a napon. mikor mi . akir?l úgy gondolják. mint hogy el?léptet. Csakis üzleti ügyekben. A felesége várakozásteljes. Fölösleges féltékenykedned. Na és? Celia egy pillanat alatt felizzott. Ha a nagy gyógyszergyárak nem teremtenek rende t. ami ellen az égvilágon semmi kifogás és biztos vagyok benne. De mi az. akit már megszokott. mint hogy els? osztályú ügynökn? légy. amiket biztos. Celia. mégpedig a legrövidebb id?n belül. J aj. hogy feljussak a csúcsra.. De mégis általános dolo gy már a karrierjük kezdetén kiválasztanak valakit általában egy valamivel felettük álló ve aki kicsit id?sebb náluk . Ez valami egészen új dolog a számomra. mire gondolsz: hogy a hatalom rögeszmévé válik és korrumpál. Hogy miért? Mert mikor egy középvezet?t el?léptetnek. Na a te iparágad. Eljön majd az az id? is. Hát akkor van egyáltalán valami esélyed? Ezt azért kérdezem t?led. A történetüket.

ezúttal is id?be telt. akkor nem válogathat az eszközökben és módszerekben Andrew eltûn?dött. A Daily Record címû. meglátták a szürkületben Manhattan fényeit. Gratulálok a házasságkötése alkalmából. aki a visszaérkezése másnapján magához kérette. hogy sikerül elérned. hogy a maguk módján híresek lettek. Camperdown. halotthalovány. aki m ndig makulátlan eleganciával öltözködött és soha nem jelent meg a gomblyukába tûzött vörös ró edik emeleti díszes irodájában fogadta Celiát. így a legfels?bb vezetés is. De van benne valami. élén Eli Camp rdownnal. hogy a Lotromyc inr?l szóló cikkét bizonyos módosításokkal ugyan. A légkör megváltozott. mikor Andrew beszámolt neki a New England Journal-ben megjelen? cikkér?l. Nem szégyellem bevallani. ötvenes évei elején járó n? megsúgt nak: Noah ezt soha nem fogja megmondani. Kedélyeskedve üdvözölte a fiatalasszonyt. Kés?bb Townsend felesége. de aki. és kigyulladt az Öveket kérjük elirat. ami ennek folytán felkeltette a figyelmét a New York Times és a Time tudományos rovatának. hogy a romantikusabb beállítottságú Time magazin hozzátette a hírhez Andrew és Celia házasság . Néhány perc múlva leszállunk az Idlewild nemzetközi repül?téren jelentette be a s dess. Celia újból Andrew keze után nyúlt. a Felding. hogy a pozíciója alapvet?en megváltozott a Felding-Rothnál. A javasolt változtatáso érintették a cikk lényegét. Andrew a visszaérkezésekor sürg?s telefonüzeneteket talált. hogy változik a repül?gép motordübörgése. amit akarsz. Mindezen túl a New England Journal of Medicine értesítette Andrew-t. A Lotromycinezt követ? szûnni nem akaró publicitás jól jött a Felding-Rothnak. A felesége odahajolt hozzá és megcsókolta. És re . Hallották. a boontoni Felding-Rothszékház vezet?k részére nntartott traktusában. De ma az üzleti élet leginkább egy zártkörû férfiklubhoz hason ogy ha egy n? be akar törni ebbe a körbe. Mr. amely rendszeresen tallózott a körzeti lapokban. hogy a hírnév jótékony hatása máris érezhet? lmunkon. de mostanra. 5 Mikor Celia és Andrew megjelentek a munkahelyeiken. Sok boldogságot kívánok. Ezt eddig is tudtam. de mostanában úgy gondol magára. amit meg is tett. s?t ki is nevették.Roth elnökével. Celia: mialatt a csúcs felé tartasz. sajnos. újból közölte a cikket. mint a cég egyetlen n?i ügynökét. Noah Townsen d. Korábban a személye maga volt az anakronizmus. a hórihorgas. Többek között ezért em hozzád feleségül. gyakran álmélkodtak rajta. a vonzó külsejû. hogy hívja mindkét szerkeszt?séget. mint a férjéé. Mint általában. Hilda. Bukás kizárva. hatvanöt év körüli ipari veterán. Celia viszont. míg a fontos orvosi újdonságról Andrew siker Lotromycin-alkalmazásáról a hír elterjedt. hogy megesz a sárga irigység mondta Dr. és azt hiszem. úgyhogy Andrew azonnal bele is egyezett valamennyibe. hat héttel Mary Rowe csodálatos fel yógyulása után. aztán pedig azt mondta: Mostanáig ezen nem sokat gondolkoztam . de le fogják hozni. Mrs. azon vette észre magát. A cégen belül mindenki megismerte a nevét. akinek a neve kevesebbszer fordult el? a híradásokban.nderre nem lesz többé szükség. Mi pedig megkezdjük közös életünket mondta. Részemr?l o ké. soha nem született meg. Még nagyobb feltûnést keltett az eset amiatt. mintha a fia volna a fiú. akinek bár voltak váratlan kezdeti sikerei raskában még nagyon sokat és sokáig kell bizonyítania. Jordan. Ahogy kinéztek az ablakon. akit mindig akartunk. mindketten rájöttek. mindvégig ott fogok állni mögötted. ?szintén hiszek ne. már a sajtó is szagot kapott. és így a gyógyszerrel egy ia is elindult a siker útján. Morristownban megjelen? kis lap a címoldalon hozta a szto rit: A HELYI ORVOS CSODAGYÓGYSZERREL KEZELTE BETEGÉT AZ ASSZONY HIHETETLEN FELGYÓGYULÁSA A Newark Star-Ledger pedig. Majd ho zzátette: De aztán azzal vigasztalom magamat. ezzel nem vagyok egyedül a férfiak között.

Aztán el?húzott a mellé yzsebéb?l egy órát. már szinte legendává lett nálunk folytatta az elnök. egyenes válaszai. uram válaszolta Celia kedvesen . Sam kivételével. van válaszolta Celia. üdít? álomhoz segít. hogy hol és hogyan kellene végezni a Thalidomid e yesült államokbeli tesztelését. úgyhogy nem reagált rá és nem fejtette ki. mint egy férfi. hanem megvásárolta a licencet a nyugatnémet Chemie-Grünenthal cégt?l. Majd meglátjuk. ifjú hölgyem. Celia megköszönte a jókívánságokat. Megfontoltan beszélt. Annak ellenére. Nem lenne egyszerûbb és gyorsabb egy olyan koncentrált környezetben. egy id?sebb. de nincs mit tenni. bízzanak meg kör ötven olyan orvost. A Thali . Remélem. Miután bemutatta nekik Celiát. hogy eljön az az id?. hogy n?gyógyászok is írják fel a gyógysze z annyit jelent. hogy a gyógyszer neve Thalidomid. De. Mikor Celia igent mondott. Meglátjuk. megnézte az id?t. amit nem sokkal a Lotromycin után akarunk piacra dobni. és akik felírnák a gyógyszert a betegeiknek. Lord. Nem lehetne kett?? Minél el?bb piacon kellene lennünk a termékkel. hogy a mondatba beletegye az alkalmanként szót. Igen. miel?tt az árusítását engedélyezné az Élelmiszer. hogy ami a gyógyszereket és gyógyítást illeti. tudva. Látszo ogy tetszenek neki az asszony értelmes. ho gy a terhesség semmiféle szempontból ne legyen a kísérletezgetések id?szaka. Celia kedvéért Camperdown elmondta. Dr. Él? bi ak. röviddel a nyugdíjazás el?tt álló értékesíté lyettes és négy másik. a vezet?ség tagjait. hogy egy kiemelked? képességû n? alkalmanként éppen olyan kiváló lehet. A Felding-Roth az amerikai jogok szerencsés birtokosa. és mindenütt os népszerûségnek örvend.zek után a férje csak és kizárólag Felding-Roth-készítményeket fog felírni a betegeinek tet mosolyogva. és körülülték a nagy asztalt. Az asztal körül ül?k között volt Dr. Az értékesítési igazgatóhelyettes aziránt érdekl?dött. ezeknek az els? osztályú külföldi adatoknak a birtokában morogta Camperdown . Jor y gyógyszerr?l lesz szó. hogy a szóban forgó új szert nem a Felding-Rot h fejlesztette ki. hogy még kisgyerekek is szedhetik A nyugtatót már árulják a nagyobb országokban. pszichiáterek és n?gyógyászok mondta. Dr. tájékozott. kivéve az Egyesült Államokat. humán tesztsorozatra van szükség az Egyesül t Államokban. mikor nem érzi m jd szükségét annak. Körülbelül három hónapig. e oba. mint amilye n egy kórház? Néhány perces vita után Camperdown elmosolyodott: Talán a mi ifjú kollégan?nknek is van hozzászólása a tárgyhoz. Ha va n kedve. akinek van magánpraxisa. és azt mondta: Már történtek ennél furcsább dolgok is. Ezután beszélgetés kezd?dött arról. Vincent Lord kutatási igazgató. hogy a jelenléte szokatlan. Tovább beszélgettek. belgyógyászok. Camperdown egy pillanatra meghökkent és összeráncolta a szemöldökét. Mr. s?t különös kegy. Valaki aggodalmát fejezte ki amiatt. éppen ezér ostobaság lett volna elrontani ezt a nagyszerû lehet?séget egy túl magabiztos vagy igen rámen?s stílusú felszólalással. maradjon. akit Celia már régebbr?l ismert denki leplezetlen kíváncsisággal méregette. és olyannyira biztonságos. és úgy vette. a fiatalos tudós ki mostanában került a vállalathoz. bürokratikus kívánalom. Lord ingerülten félbeszakította Celiát: Erre az esetre az nem érvényes. Maga. márpedig az az általános javallat.és Gyógyszerügyi Minisztérium ek között. Mrs. és így szólt: Nemsokára értekezletet tartok. Aggodalommal tölt el az kezdte Celia . h ogy a Thalidomid bizonyítottan biztonságos szer. hogy mennyi ideig tartana ez a gész akció. talán lehetne. Biztos vagyok abban. Ez a nyugtató a máig feltaláltak közül az egyik legbiztonságosabb jelentette ki a lnök . a kutatási igazgató azt javasolta. valamennyien a hatalmas ir oda értekez?sarkába vonultak. ho y egyre több n? lesz ebben az üzletágban. Legyenek közöt alános orvosok. köztük Sam Hawthorne. Camperdown hozzátette. az elnök bekérette a titkárságon várakozó vagy fél tucat f i kollégáját. A terméknek t?s mellékhatásai folytatta . abban a férje ?t?le teljesen függetlenül dönt. és egészséges. kellemetlen reggeli utóhatás nélkül. és néhányuk talán még túl is fog tenni a férfiakon. Aztán újból feld arca. hogy az Andrew-val kapcsolatos megj zés puszta viccel?dés. hogy a tesztelést ilyen széles körben akarják végezni. melynek végébe Camperdown teleped e. hogy terhes asszonyok is szednék. A t?lük kapott jelentéseket a Felding-Roth aztán eljuttatná a minisztériumba. Minden fej ?felé fordult. és Camperdown Celia ügynöki tapasztalatairól érdekl?dött.

hogy ezzel hosszú távon számolnia kell. egy Lincoln nevû helyen. a Thalidomid tesztelését végezzük egy vagy két öregek otthoná ytatta Celia. akkor onnantól kezdve a kutatás zleg veszi át az ügyet. Én most azonnal elmegyek innen jelentette ki Andrew . hogy sikeres puhatolózásai nyomán hamarosan megkezd?dik a Thalidomid tesztelése mindkét otthonban. Lord ült mereven. hogy néhány évenként hurcolkodj meg újabb házba. amit fel lehetne tenni folytatta Celia . Jordannak igaza van szólt közbe csendesen Sam Hawthorne. a távolságnak nem volt Andrew-nak minden szál haja égnek állt. és mivel a születésük után szükségünk lesz egy pesztrára. az övé lesz a negyedik. és így szólt: Hát nem mondom. A vételár egy részét készpénz . A többiek. szinte els?ként említette. A hangjában meglepetés érz?dött. hogy Celia másnap hívja fel az ismer?s orvo sokat. A Felding-Roth boontoni székházáig és vissza úgy húsz kilométerrel kellett Celiának s nia. mert szerintem ennek a háznak a legjobbat egy buldózer tenne. Nem tudom. vonakodva ugyan. egyet-egyet megkapnak a gyerekek. Jaj. de beadta a derekát. ahonnan csak akkor megyünk el. Csak Dr. ha éjszaka hívnak és fáradt vagy. a másik pedig Nebraskában. Olyan otthon. Szerintem viszont igazam van. Mindenki figyelte már. hogy az ötödik a vendégszoba. mikor Celia elhallgatott. akkor is mi szükségü hálószobára? Az egyik a miénk lesz magyarázta türelmesen a felesége . rezzenéstelen arccal az as talnál. Még ha ki is pofoznánk amit egyébként nem hiszek. Bizonytalan csend telepedett a szobára. kifesteni. mikor megpillantotta a hatalmas. és ha azok hajlandónak mutatkoznak az együttmûködésre. hogy ezzel lezárult egy jelentéktelen ügy. Menjünk haza és beszéljük meg. rendbe tenni. hogy a munkájuk alaposan igénybe vette mindkettejüket. A Felding-Roth elnöke. a következ?: Kik azok. f?leg. szörnyen elhanyagolt. valamint különböz? orvosoknál az . hogy a többiek hogyan vélekednek. Úgy egy hét múlva tudta meg Celia Sam Hawthornetól. lakat lan. hogy végignézzen egy sor eladó házat. Mindkét helyen ismerem az orvost. és mindenfelé pázsit meg fa zöldellt. sorra helyeseltek. azok közül is els?sorban a geriátriai páciensek. Andrew és C elia mégis szakított id?t arra. és jelzálogkölcsönt vett fel. felbátorodva a kijelentésen. Bede's kórháztól. ami mindkett?nké lesz. Az egyik különösen megt tt Celiának. Mindkett? jól mûködik. úgyhog nem lesz problémánk a jelentésekkel. Én éppen tudnék kett?t ajánlani. Nem sokkal kés?bb megszületett a döntés. de ebben nincs. és egy juk. csak Dr. És a t?le szokatlan türelmetlenséggel hozzáfûzte: mindenben igazad volt és van. Ez nagyon fontos fejtegette Celia . Lord nem s zólt egy szót sem. és örülnék. a mi államunkban van Plainfie ld mellett. és ti volt vele. és gondolom. Celia el?adta a vízióját a földszinti dolgozókuckóról.és intézménylátogatásaim során szereztem. Bár Andrew-nak esze ágában sem volt elfogadni egy ilyen képtelen és kivihetetlen ötl etet. a t anyád is. mert nem arom. Ennek ellenére Mrs. Az értekezlet végeztével Celia búcsúzott el els?ként mosolyok és bará ogások közepette. lábujjhegyre állt és megc olta. fehér ablakkeretes ósdi udvarházat. Andrew még aznap este. ha muszáj. mégis elnevette magát. Körülnézett a földszinten. Mikor a hírrel fel w-t telefonon. a tapasztalataim amiket a kórház. Ezt a helyet alaposan ki kell suvickolni. de mivel legtöbbször úgyis New Jersey más részein ügynökösködött. Ám Celiát nem lehetett visszarettenteni. amit mondott. és akkor gyönyörû lesz. Akkor úgy tûnt. Annak ellenére. ha megker etném ?ket a kéréssel. Celia. hogy lehet . az egyik itt. és másnap Celia már m eg is kötötte az el?nyös üzletet. de én józan javaslatnak tartom. hogy a ház alig négy kilométerre van a rendel?jét? l és még annyira se a St. Átölelte Andrew-t. hogy órákig vezess. mikor te is meg én is hozunk haza munkát . akik leginkább szenvednek az álmatlanságtól és ezért altatóra van szükségük? Nos. Anyu biztosan meg fog minket néha látogatni. ez a kid?lt-bed?lt oldalú csûr nem nekünk való! tiltakozott energiku san. amit ezen a januári vasárnap délutánon a koszos ablakokon át sápadt napfény vil meg. Az utolsó mondatára többen rábólintottak. Morris környékén volt. többek között terhes n?k is. Eli Camperdown törte meg. ahol tisztes távolságra álltak egymástól a házak. eléggé el?relátó vagy! Azt egyikünk sem akarhatja érvelt tovább Celia . egy Convent Station elnevezésû kertvárosban. Celia azonnal megérezte a kutatási igazgató ellenséges viselkedését.omidot széles körben szedik Európában és másutt. mert több helyre van szükségünk és nem gondoltunk rá el?re. A kérdés. Úgyhogy azt javaslom.

de ahhoz elég fiatalos gondolkodású. aki alig sírt. Jordan! Ezek a döntések a szülészére tartoznak. Úgy látszik. A renoválás nem került annyiba. Paul Keatinggel. hogy ami másoknak lehetetlen. Keating. Igen bólintott Celia . Dr. mikor zolgáltatott helyzetben vagyok. Dr. hogy valóban azt kellett tenniük. és Andrew csaknem azonnal beismerte. Ha ezt elfog dom. mert mindketten spóroltak az elmúlt években. szeretnék rámutatni. Ezzel egyáltalán nem értek egyet mondta Celia halkan és nyugodtan. de végül lemaradt róla. drága Mrs. hogy nem az én akaratom fog érvényesülni akkor.etni. hogyan fog szülni. és így már a kez ezdetén összeütközésbe került a n?gyógyászával. lehet. a fontoskodó. hogy Celia elveinek legalábbis egy részével egyetértsen. De utána meg kell tudniuk gy?zni engem is. mire gondolsz felelte Andrew együttérz?en . És gátmetszést s Keating már nem mosolygott. mikor a fej kibújik. aki szintén a St. Keatinggel: Tanulmányoztam a természetes yermekszülést és megkezdtem azoknak a gyakorlatoknak a végzését. Egy-két nappal korábban Celia közölte Dr. Keating fagyosan nézett rá. ha valami rendkívüli esemény jön közbe? Az teljesen más kérdés. Dr. kilenc hónappal és egy héttel a házasságkötésük után jött a világ s. mivel nem aka rom. hogy még meg is sze em. Bede's osa volt. hanem a homlokát ráncolta. hozzátette: Aktívan akarok részt venni a vajúdásba datosan akarom átélni a szülés pillanatát. Nem sokkal ezután. a gátmetszések viszont nem. Egyáltalán nem válaszolta Celia. közös megegyezéssel. Vagyis nem kérek érzéstelenítést. Máris kezd tetszeni ez a hodály közölte a legels? napon . dehogynem tudom! legyintett Celia. Csak éppen most az én testemr?l és az én babám Ha már a testér?l van szó folytatta a n?gyógyász . három kiló hetvenöt dekás kislány. akkor nagy a valószínûsége annak. És az ilyen szakadás nemcsak fájdalmas. Dr. Április vége felé költöztek be a házba. Néha nagyon nagy fájdalmai voltak. amik szükségesek hozzá. és én megkérdeztem. amiben nem kis szerepe volt annak. Lisa születése után Eunice Nashman bizalmasan azt mondta Andrew-nak: Rendkívüli as szony a feleséged. Abban az esetben természetesen maguk döntenek és azt teszik amit kell. aki ugyan id?sebb volt Dr. Vagy mind a kett?. hogy egyre több orvos és szülészn? nem ért egyet ezzel a nézettel. Lisa lett a neve. s?t elfert?z? dtek vagy még hónapokig fájtak. de nehe zebben is gyógyul. és az eredmény meghökkent?en szép lett. ami nem okozott gondot. mindenesetre zajlik körülötte élet. és tisztában vagyok azzal is. hogy bár nek nem ez a célja. mint gondolta. Jaj. hogy nem gondoltae meg magát az érzéstelenitéssel kapcsolatban. Elégedett baba volt. a varrás után a hüvely szûkebbé válik. Andrew. maga mindenre tudja a választ. De biztos vagyok abban. a baba születése után gyak atokat fogok végezni a hüvelyizmok rugalmassága érdekében. Keating morgott valamit. középkorú férfi végül azt mondta Andrew-nak: A feleséged l tlen asszony. és közös jövedelmü iatt sem panaszkodhattak. Celia átment egy másik n?gyógyászhoz. És az a furcsa. mert elhívták az egy . 1958 augusztusában. hogy Celi a az ötödik hónapban járt. hogy ez a szûk hüvely kifej tten a jövend? szexuális partnerem élvezetét szolgálja. hogy a férjemnek kifogásai legyenek a túl tág hüvelyem miatt. Nem tör?d e az orvos egyre er?söd? rosszallásával. Celia már a terhessége alatt szilárdan eltökélte. Na de. mégis. akkor el?for tnak csúnya szakadások. 6 Celia és Andrew els? gyermekének születése ahogy azt Andrew a kórházi munkatársaina ondogatta pontosan Celia terveinek megfelel?en történt . Nos. Keatingnél. hogy mag a meg azt tudja. Tudom. aki ott akart lenni a szülésnél. És mi lesz. meg Andrew-t is. mint egy szabályos sebészi vágás. aztán így szólt: Ami a gátmetszést illeti: talán nem t dja. Mindketten boldogok voltak. az Celiának lehetséges. Mi e a n?gyógyász csak elnéz?en mosolygott. hogy ha közvetlenül a születés el?tt nem metsszük át a gátat sebészollóval. aki majd a pillanatnyi helyzetnek megfelel?en fog cselekedni. Celia folytatta: Több olyan esetet jegyeztek fe l. kedves doktor úr. hogy tév tt. Eun Nashman páciense lett. mikor a természetes repedés gyorsan gyógyult.

Jó évet zárt a Felding-Roth Pharmaceuticals Inc. és most is valami nag y dobást akart. hogy Nem. Im m ezt a helyet mondta egy nap Andrew ragyogó arccal. Megígérte hogy lesz állása. h gy vigyázzon Lisára. Dávid Ben-Gurion megígérte a világnak. néha meglátogatta ?ket Philadelphiából és örömmel helyettesítet a n?vért. ha vissza akar menni. Celia figyelmét azonban felkeltette még valami: december folyamán meghallgatások kezd?dtek egy szenátusi albizottságban. így ismét lehet?vé vált. hogy csinosítsa a Convent Station-i házat. hogy öröm volt nézni. hiszen így megismerhette az unokáját. Az anyós és Andrew nagyszerû viszonyban volta . A gyógyszeriparnak er?s lobbyja volt Washingtonban. hogy Celia letesztelte a nénit. és mindkét á e az utazást. aki naponta elment hozzájuk. Ennek biztosan az volt az egyik oka. hanem otthagytuk Celiánál. nem vittük el rögtön. Túllépve a cégen. hogy Andrew-v al tettek egy hosszabb vidéki kirándulást és addig egyedül hagyták az id?s n?vért a gyerekkel Minden rendben ment. Májusban az izraeli miniszterelnök. aki tengerentúli megbízatást kapott. Noah Town sendr?l volt szó. Az év vége felé Celia újrakezdte ügynöki tevékenységét a régi New Jersey-i körzetében e's-i kapcsolatai révén talált egy id?sebb nyugdíjas ápolón?t. Északon áprilisban nyílt meg a Szent L?rinc-csatorna. Celia nem vesztette el a kontaktust a Felding-Rothszal. mintha mi sem történt volna. egymástól független esetben is az érzelmi laBilltás jeleit mutatta Vagy talán a bizarr viselkedés meghatározás illett inkább rá. Andrew társa több. ahol az telibe talált egy iratszekrényt és ripityára tört. egy amerikai katonai rakéta fedélzetén. a világtörténelemnek 1959 nem volt különösebben látványos éve. mivel egy olajtársaság geológ ment feleségül. akinek elnöki ambíciói voltak. Olyan meghitt lett kettejük szonya. csak egyvalami nem hagyta nyugodni. és Celia is egyre közelebb került az anyjához az id? múlásával. Ugyanebben a hónapban l?ttek ki két majmot a világûrbe. Az id?t többek között arra is kihasználta. júliusban pedig Hawaii. Mildred. Az egyik alkalommal Noah a rendel?jében beszélgetett vele. hogy kellemetl en alak. öleljen át valaki. Jellemz?.betegéhez. hogy Celia húga . Celia anyja. az illetékes minisztérium megadta az engedélyt a forgalomba hozatalra. Az új meghallgatások témája a gyógyszeripar volt. mint amilyennek ? jósolta és ígérte. hogy visszavegye az asszonyt. és közben kereste val aki telefonon. Olyan békés nyugalomban feküdtek ott egymás me lett. A Lotromycin sikeres. Ami Andrew-t illeti. már korábban is nagy feltûnést keltett egy bûnügyekkel kapcsolatos meghallgatássorozattal. ezer kilométeres magasságba. ezért bár err?l csak Andrew-nak beszélt má nem számítottak semmilyen hosszú távú hatásra. hogy országa a békét keresi arab szomszédaival. Aztán mikor megszületett a lányod. Janet messze került otthonról az arab sejkségek egyikébe . Celia is és Andrew is a saját karrierjére koncentráljon. világszerte elis mert szerré vált és a Felding-Roth történetének egyik legnagyobb nyereségét produkálta. Mindezek után Noah getett tovább Andrew-val. Néhány hónappal a nagy sajtókampány ami Dr. Felcsillant a remény. Celia volt. . a ogy máskor szoktuk. kíváncsian kérdezte: És erre mit válaszolt? Azt mondta. de hogy mennyir e volt megalapozott az aggodalma. A tennessee-i demokrata politikus. Ahogy eltervezte. tekintélyes orvos alaptermészetét?l. amelynek vezet?je. A legtöbb gyógyszeripari hivatalnok azzal intézte el Kefauvert. de kérem. mégpedig úgy. Estes Kefauver szenátor vo lt. Sam Hawthorne id ?közben el?rerukkolt a rangsorban és belföldi értékesítési igazgatóhelyettes lett. Az id?s orvost annyira feldühítette a hívás. Úgyhogy az egyik ápolón? átkar igasztalta. Celia egy évig otthon maradt. hogy el?ször valami durvaságot m ondott a kagylóba. hogy egy napon emberek is beülhetnek majd az ûrhajóba. hogy minden figyelmét és szere tetét Lisának szentelje. mint korábban talán soha. ami elég is volt neki. aztán kitépte a falból a zsinórt és a készüléket teljes erejéb?l áthajítot ? túlsó végébe. ami minden szegletében olyan lett. Celia epe a Lotromycin-ügyben arra ösztönözte a cég vezet?it. Andrew Jordan és a Lotromycin drámai esetér?l számolt be. hogy több oldal va. Janu csatlakozott az Államokhoz. de nem tud ártani. hogy támogassák Sam Hawthorne-nak azt a szándékát. azt egyel?re maga sem tudta eldönteni. Andrew három esetr?l tudott. Az lepte meg különösen Andre ez a jelenség tökéletesen idegen volt az id?sebb.

legfájdalmasabb esetnek a rendel?ben dolgozó titkárn?. ezzel nincs egyedül. Úgy hat héttel kés?bb Andrew Noah kocsijában ült. meg a cég elnöke és más vezet?i is. Az országos értékesítési konferenciáról akartam magával beszélni közölte. a hatvanöt év körüli Violet Parsons már kicsit lelassult és néha el is felejtett ezt-a t. Már találtam valaki mást. Igaz. amit aláírás végett otthagyott Noah asztalán. nem azért hívatott. aki éppen ebben a pillanatban lépett be az ajtón. és ilyen kitörések el?fordulhatnak. hogy mi ndenki öregszik.Másnap már ott várta az új telefon Noah-t az íróasztalán. a vezet? melletti ülésen. akik szer ették is ezért. Townsend. de az csak száguldott tovább. és ráüvöltött a megdermedt asszonyra: Ostoba vén kurva! Tönkre akar tenni. Andrew is kijött vele. Andrew-t végs? soron azonban mégsem hagyták nyugodni e különös esetek. Dr. Egészen a csekkügyig. De úgy látszott. akkor Andrew talán jobban odafigyel. és a régi készülék sorsáról szó. Parson s volt a szenved? alanya. ugyanis Violet felállt. Most azonnal távozok és többé nem jövök vissza. Ha ezek az esetek nem különböztek volna ennyire egymástól. amit visszafojtott. A tévedés gyakorlatilag nem számí ert a plusz kilenc dollárt jóváírták volna a következ? havi számlán. . sem pedig azzal. gondolta Cel Ha pedig a saját hosszú távú terveire gondol. meglesz bólintott Celia. akkor egyenesen biztató. Ám Noah a csekket lobogtatva kirontott a rendel?jéb?l a várószobába. jó volt a betegekhez. A fontos dolgokat viszont mindig észben tartotta. mire egy év múlva betölti a negyvenet. Valami hihetetlen szerencse folytán nem okoztak balesetet. Celia már tudott arról. ilyen hangnemben még soha senki nem beszélt velem és nem is fog. hogy valami fontos ügyet eli tézzen. h. hogy közöl csak férfiaknak! Nemcsak hogy belépés nemcsak férfiaknak. aki hosszú évek óta volt hûséges munkatársa Townsendnek. hogy kollégája megint normál ességgel. háromnapos eseményen ott szoktak lenni az Államokban dolgozó munkatársak Felding-Roth külföldi leányvállalatainak képvisel?i. Violet hibásan állított ki egy csekket. 1960 februárjában egy napon éppen megérkezett a körzetéb?l a Felding-Roth központjába. Igaz. holnap kezd. hogy maga legyen az egyik felszólaló. hogy a Felding-Roth kétévenkénti értékesítési konferenciáját k-i Waldorf-Astoria Szállóban tartják áprilisban. nem akart hinni a füléne k. Maga ew is érezte néha ezt a feszültséget és az abból ered? ingerlékenységet. ahol Violet a sztala is állt. Samnek azonban látha tóan ritkult a haja. nem fojtotta vissza. Bede's parkolójába. de ezennel az alkalm azásom ebben a rendel?ben véget ért. vagy gyakrabban ismétl?dt ek volna. mikor Sam Hawthorne az irodájába hívatta. Mikor Andrew megpróbált közbeavatkozni. biztonságosan vezet. a hölgy Noah iránti odaadása pedig majdhogynem rajon a sok tréfás megjegyzésre adott alkalmat a háta mögött. de a f?-f? fejek azt akarják. Én is szeretnék ott lenni mondta Celia. Andrew ordítva próbálta Noah-t lecsillapítani. Legnagyob rémületére Noah hirtelen padlóig nyomta a gázpedált és ?rült száguldásba kezdett Morristown em tör?dve sem a piros lámpákkal. Az id?s hölgy felcserélte a számokat és ötvennégy dollárra töltötte ki tési csekket. a munka és a mindennapi élet feszültségei egyre nehezebben viselhet?k el. Sam nyugodt hangulatban volt és szívélyesen vözölte. ami igaz. egy szál sem marad. Noah csak megvonta a vállát. hogy a kanyarokban majdnem felborul tak. A zártkörû. Érkezett egy negyvenöt dollárról szóló számla os orvosi szerek után. de az csak ezt morogta: Nem végezte rendesen a munkáját. Remélem. úgy látszik. Rendben. Legközelebb Andrew látta. Az új beosztása a belföldi értékesítésnél nem viselte meg különösebben. és méltóságteljesen azt vála a: Dr. Mrs. De azzal magyarázta a dolgot. vala hogy jól állt neki a kopaszság. A harmadik. Mialatt Andrew magánkívül volt az á lmaktól. Másnap Andrew megpróbálta megbeszélni a dolgot Noah-val. Celia dolgai ezzel szemben egyre ígéretesebben alakultak. Jordan. Végül is természetes emberi tulajdonságról van szó. mint akine k elment az esze. és fülsik etít? fékcsikorgással álltak be a St. ar semmizni?! Andrew. Noah ráförmedt: Ebbe ne szólj bele! Violet pedig ezt mondta Andrew-nak: Köszönöm.

amire el?tte a kutatási részleg az áldását adja. asszonyokkal. Err?l jut . bár sokat segítene néhány új termék. Eg lanatra elhallgatott. zizeg? papírokba és jegyzetekbe temetkezett. És ezzel vége? A Felding-Roth részér?l igen. de rögtön folytatta mondan . Kipróbálták az egek otthonaiban. Persze azok után. nem pedig szélesebb körben. kényelmes dolgozókuckóban. hogy sajnálja az elszalasztott lehet?séget mondta Celia. Kevadonnak nevezték el és nagy reklámhadjárattal akarják bevezetni a hazai és a kanadai piacon. ez nem is csoda. én akkor is egyetértettem magával. Bár épp most hallottam. Andrew egyik vasárnap a feleségét nézte. Már az el?adás javasolt címe is megvan: Ügyn gyógyszeriparban egy asszony szemével . Hát ilyen címmel egyetlen film sem pályázhatna kasszasikerre húzta el a száját Ce de azért megcsinálom. Értem. készíthet vázlatot. ami vitatható. Ha akarja. Könnyed hangvételû. C Igyekszem bólintott az asszony . Ha még emlékszik. Tíz-tizenöt perc elég lesz. habozott. de nem kérünk bel?le.. hogy vannak néhányan. Celia. h ogy köszönjük. és megkérdezte: Már megint mesterkedsz val ben. mi történt azzal. Nagyszerû értékesítési eredményeink vannak a maga körzetében bókolt neki Sam. Miért? A kutatási részlegünk szerint magyarázta Sam nem volt jó a szer. lehet?leg humoros el?adást kérnek folytatta Sam. Nos. ahol maga megszervezte. Nem hinném. nem sokat ért. ugye? Igen ismerte be az asszony . Maga is a kritikusaim közé tartozik? Nem. Camperdown? A Thalidomiddal? Mégsem hozzuk forgalomba. és nagy bölcsen nem firtatta tovább a dolgot. Beavatsz a titkodba? Majd kés?bb válaszolta Celia. aki gondolatban máris a beszédét fogalmazta. mondta Celia eltûn?dve. akik kritizálják magát azért. Emlékszem.Ebben biztos vagyok jegyezte meg Sam szárazon. összezavarodunk. talán nem. feledékenyek vagyunk. aztán megkérdezte: Árthat nekem ez a bizonyos kr tika? Magának? Sam megrázta a fejét. ahol nagyszerûen megfértek egymás me tt Andrew-val. és végignézett a reá ? férfiarcok tengerén . Ha most elmondanám neked. úgy. 7 Tudom. Visszaadtuk a Chemie-Grünenthalnak. aztán így folytatta: Talán legjobb. Nagyon köszönöm mondta Celia. A nyugodt. Átnézem és elmondom róla a véleményemet. mert a Thalidomidot csak id?s e mbereken próbáltuk ki. hogy a Thalidomid elsöpr? sikert aratott Európában. ahogy azt Vincent Lord eredetileg akarta. Úgy érzem a hangjából. Semmi komo t vagy súlyosat. tehát tudják. Hát mint altató. De csak olyan terméket hozhatunk for galomba. Te nem tartozol ebbe a kategóriába. ha megmondom magának .. ami a témát illeti: beszélt m Eli Camperdownnal. hogyan van ez velünk. mesterkedem. Az elkövetkez? hetekben esténként és hétvégeken Celia otthon a konferencián elmondand eszédén dolgozott. és esz sem volt vázlatokkal futkosni Sam Hawthorne-hoz. Gyakran bizonytal ankodunk. hogy önök közül a legtöbben n?s emberek kezdte Celia. szerint hibát követett el a cégünk? Sam megvonta a vállát. és az derült ki. Talán igen. hogy az értékesítési tapasztalatairól szeretnének egy b olót magától hangsúlyozottan n?i szempontból. mire Celia arcán gyors mosoly suhant át. Azt mondtuk. okos kislány jegyezte meg valaki halkan az els? sorok egyikéb?l. megpróbálnál lebeszélni Andrew elmosolyodott. és ez nem tartozott azok közé. Semmi olyasmit. Celia gondolkozott. amir?l körülbelül egy éve beszélt Mr. hogy a Merrell Company ráhar apott a Thalidomidra.

Sokuk számára ez a konferencia volt az egy en. Celia a gondolataiba mélyedt.. A hallgatóság els?sorban ügynökökb?l állt. Tudta. Úgyhogy mindenképpe . hogy micsoda szuperklasszis intézmény a Felding-Roth. hogy ne vessek fel komoly. amit mindig is utált. ami annyit jelen t. amik megszokott kísér? elenségei minden iparág ügynöktalálkozóinak. Jaj. Megpróbálunk mindenkit jól megdolgozni. Nos. hogy ?k a munkatársaink. Kalifornia. életet adó termékeket forgalmaz. hogy maga más. Egy nagy cég rés vagyunk. Ugyanakkor figye meztettek arra. Észak. és azóta életének elengedhetetlen részévé vál Végül nem mutatta meg a beszéde vázlatát mondta hirtelen Sam. Igyekezett elkerülni Sam Hawthorne tekintetét. átmentek az úttesten a szabad jel zésnél. aki feszülten fig yelte a második sorból. Hawaii. ízes hang: Én annyi id?t sz neked. és hátulról megszólalt egy öblös. hogy tíz-tizenöt percet emlegetett valaki. Végül i s melyik n? lenne képes arra. Új-Mexikó. és a tavasz biztos jeleként a Park Avenue köze pén húzódó sávban ott virult a tengernyi tulipán és nárcisz. azt javasolt beszéljek ügynöki. De szer igyelmeztetni. Ezek szerint én leszek az egyik fontoskodó? kérdezte Celia. hogy végre nem kell hordania a szemüveget. bébi! Még harsogóbb lett a nevetés. amit utánra tervez. Igen. és az elkövetkez? két éjszaká akarta csak a Waldorfban tölteni. hogy hány percet kellene ma beszélnem. Sam volt az. hogy mások ez t elhinnék. és az öltözékének jellege szerencsésen egyesíti magában az üzleti frissességet és a .dóját. és ez az óriásvállalat fontos. ami abból áll. miután a programfüzet en látta. hogy mindig a saját feje után megy. Mikor felkértek ennek a beszédnek a megtartására folytatta Celia . vitás kérdéseket. sokan hallottak már magáró indenki szeretne már valami újat hallani. kétévenkénti közvetlen kapcsolatteremtési lehet?ség a feljebbvalóikkal a cég központjában yetlen társasági alkalom. hogy megkezd?dött a konferencia. Most. illetve ügynökn?i tapasztalataimról.. hogy ötszáz férfival ilyen rövid id? alatt intim kapcsolatot teremtsen? Felharsant a nevetés. Nem fogok csalódást okozni jelentette ki Celia. túll?-e a célon. A konta ktlencsét Andrew ajánlotta még a mézesheteiken. így is fogok tenni. A következ? na pon aztán sor kerül a komoly munkára is. és a Waldorf-Astoria termében farkassze met nézett a FeldingRoth teljes ügynökgárdájával.. és a túloldalon visszaindultak a Waldorf felé. de ez nem stimmelhet. Tudom. Florida. Annak is örült. és mostanáig még legtöbbször helyesen döntött. ahogy megálltak. de én nem hiszem el. hogy komoly szakmát ûzünk. hogy vajon azzal. Azon tûn?dött. Lehet. amennyit csak akarsz. é kiáltások hallatszottak: Én is. Mikor Celia válaszolni akart. Sam egy kézmozdulattal elhallgattatta. arra gondolt: hamarosan kiderül. ennek a kérésnek a telje sítését lehetetlennek tartom. valamint felügyel?kb?l és körzeti igazgató k olyan el?retolt bástyákból érkeztek. nagy gonddal választotta ki a ruháját a rendkívüli alkalo mra.amennyi id?re csak szükséged van.és Dél-Dakota. az egyetlen lehet?ség az esetleg lankadó lelkesedésük felélesztés ek és termékek adására és megismerésére. aki nem sokkal azel?tt azt mondta Celiának: Egy értékesítési konferenc ia megnyitóján mindenki fontoskodik és adja a bankot. Tiszta. tényleg! így Celia. hogy egyébr?l sincs szó. A járdákon a munkába igyekv? tis tömege hullámzott a kényelmesen sétáló Sam és Celia körül. és úgy válaszolt: Köszönöm! R hogy így fognak reagálni. Úgy látszik. és hogy milyen boldogok vagyunk. Erre most ne mondjon semmit. mint a többi beosztottam. hogy cs san fest. hogy az ? el?adása az els? nap délutánjára van ütemezve. Maine és így tovább. Csak ennyit akartam mondani. hogy maga szinte soha semmit nem felej t el. kicsim! Celia közelebb hajolt az emelvényen lév? mikrofonhoz. én is! . Mert én tudom. Texas. A Park Avenue-n sétáltak Sammel a Waldorfban elköltött reggeli után. aki aznap reggel érkezett autóval New Jerseyb?l. miért is ne? Maga az egyetlen aktív n?i ügynökünk. Ne legyen vakmer?. Sam felemelte a hangját. napsütéses áprilisi délel?ttöt. néhányan füttyentettek. Frissen csináltatott tengerészkék kosztümjéhez fehér zsabós blúzt viselt. s?t néhányuknak az idealizmus vagy a szolgálatkészsé bujkált a szilaj jókedv is a remélt kalandok és nagy ivászatok miatt. mint Alaszka. hogy túlharsogja a forgalom zaját. Élvezték a langyos. fris allatok kerget?ztek a manhattani utcákon. Ezért az els? nap a leggyomorforga tóbb.. hogy túl sokat akar egyszerre. Ne rontson el mind ent azzal. Celia. hogy ne l?jön túl a célon. Valami halván emlékem van arról. Én például azt felejtettem el. Celia. kiment a fejemb?l. mint ho milyen nagyszerû fickók a terepen dolgozó ügynökeink. Mindannyian tudjuk. Még egy órájuk v a konferencia megnyitójáig.

hanem tucatnyi fontos Felding-Roth-gyártmányt is. hogy ezzel a bevezet?vel sikerült felkeltenie mindenkinek az ér dekl?dését. Más orvosoknak is ugyanez a tapasztal atuk. meg egy tucatnyi más f?nökhöz. nemcsak az ügynökökhöz szólt. vad röhögéseivel. és bár lehet. édes öregem! felkiáltást. az értékesítési ig eshez. a helyetteséhez. hogy véleményem szerint mik ezek. Csodálatos szer. VanHouten szerepe ma már kimerült abban. és fog véghezvinni a jöv?ben. t tagjai nem eléggé felkészültek és nem tudnak megfelel? tájékoztatást adni arról a szerr?l. akik az értékesítés frontján dolgozunk. Azt mondtam. Celia tudta. hogy mit fog mondani. Most el fogom önöknek mondani. a harmadik csoportba pedig azok tartoznak. Ha magukhoz vesznek a standról egy prospektust amit már nyilván többen megtettek . aki mára már törékeny öregember lett. Mindkett? nagyszerû dolgokat vitt véghez a múltban . Mindaz. és én is ehhez fogom magam tartani. de a befolyása még mindig nagyon érezhet? volt. hogy a másik két rt elenyész?en kicsi. amik az érdekte eszélgetések hátteréül szolgáltak. füstös. Celia. hanem az els? két sort elfogla ezet?séghez is: az igazgatótanács elnökéhez. Celia így inkább elnézett az els? két sor fölött és igyekezett a t más részeire koncentrálni. az orvostudomány egyik nagy áttörése és többek között én is büszke vagyok arra. És a férjem nincs egyedül. hogy ár Celia megvárta. hogy a három csoport közül az els? a legnépesebb. annak érdekében. Celia tudta. néhányan idegesen feszengtek. A férjem orvos belgy apasztalatai vannak ezzel és még egynéhány más gyógyszerrel kapcsolatban is. ahogy az a nekem írt feljegyzéseikb?l kiderül. A második és harmadik csoport sokkal nagyobb. és ez vonatkozik minden gyógyszeripari vállala leértve a mienket is. az idétlen. Az el?csarnokban valamennyien láthattuk a Lotromycin reklámstandját. mint az els?. amit mo dani fogok. hog y elnökölt az igazgatótanács ülésein. különösen az ügy i munka területén. Ennek egyszerû oka van. hányszor hallotta aznap az Eze láttalak. amely így hangzik: Üg unka a gyógyszeriparban egy asszony szemével. Emiatt idegeskedett a legtöbbet hogy meg tudja-e fogni a hallgatóságát. hogy kihasználja a terméknek a személyéhez fûz?d? aspektusait is. hogy most már nemcsak az els? két sor szörnyülködik. éppen ezért egyenesen a hallgatóságra néz igyekezett minél óvatosabban fogalmazni. hogy elvállalta a beszédet. de ? azért választotta ki po nt ezt. becsületesnek. hogy a férjem írta az alkalmazásáról szóló részt. ahol az ügynökök ztek. hogy az orvos felírja. középen. és ha kell. az elnökhöz. zajos el?csarnokba. Mikor ma délel?tt belépett a Park Avenue-ról a zsúfolt. én most rögtön szeretnék kritikus lenni. hogy orvosi tapasztalatai alapján három csoportba osz totta azokat az ügynököket. ajánlanak. Érdemben aka hozzájárulni ehhez a konferenciához és nem fogok megmaradni a szóvirágoknál. akik id?r?l id?re felkeresik: az els? csoportba tartoznak azok. Sam Hawthorne kopasz feje is ott világított közöttük. hanem a köznép is. és hogyan tudnánk javítani rajta. ?szintén szeretném azt mondani. akár hazudni is a szerr?l. Celia látta. Sajnos nagyon sokan vannak. míg a taps és éljenzés elült. Floyd VanHouten. amin lehet és kell változtatni. De sajnos nem ez az igazság. hogy göröngyös talajra lépett. akkor láthatják. Mellette foglalt helyet az igaz gatótanács elnöke. Celia már nem is számolta. akik hajlandóak bármit összehordan i. hogy amit eddig elmondott. .olynak kell maradnunk. Önökhöz hasonlóan én is odaadó híve vagyok annak a vállalatnak. Ennek a szakmának ez az árnyoldala. amelyiknek az ügynökei becsületesek és tájékozottak. De vannak rossz. amelynek dolgozunk. akik becsületesen tájékoztatják a cégük gyógyszereir?l és a különböz? mellékhatásokról. Az egész terem csendben várta. de egy évtizeddel e t er?s kézzel formálta és vezette a vállalatot. yógyszeriparnak. miközben beszélt. Valahol a lel legmélyén a Felding-Roth értékesítési konferenciáját ? is csak amolyan kanmurinak tartotta a yesked? hátba veregetéseivel. az nem f elelt meg az elvárásoknak. akik becsapták és félrevezették bi szerekkel kapcsolatban. s?t nagyon rossz dolgok is. Eli Camperdown elnökhöz ill?en legelöl ült. Ahogy Celia lepillantott az els? két sorra. ?szintének. A férjem elmondta nekem. Az el?csarnokban nemcsak a Lotromycint hirdették. nem lépi túl az el?adásom meghirdetett témájának kereteit. s hozzátenni. k usnak kell lennünk egymással. aminek részei vagyunk. hogy az ügynöki munka min?sége ami a teljes körû és pontos tájékoztatást illeti gyenge. Amib?l az következik. Ezenkívül az is meggy?z?désem. hogy ez többekne em lesz ínyére. De rossz tapasz talatai is vannak más gyógyszerekkel és olyan ügynökökkel. v gyis az. Nyilvánvaló volt. hogy kritikusnak folytatta Celia . több arcon is kínos kifejezést vett és zre. mint valami eredeti jópofaságot. hogy nekünk. trágár vicceivel. Celiát el?ször öntötte el az idegesség azóta.

hogy: Honnan tudja ezt ez a n?. Mint tudják. mert mellékhatásként súlyos. kellemes hangulatban van és semmi kedve ilyen kellemetlen dolgokat h allani. Meg is kell kérdezniük! l?tt vissza Celia. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet. Nebraskában pedig két orvost is biztosítottak a vállalatunk ügynöke . hogy bármilyen fogadtatása lesz is a bes zédének. és úgy fogadta. aki hiányos tudással vádolta meg. hogy ilyen reakciót fog kiváltani. az egyikük majdnem meg is halt. Még sokáig folytathatnám mondta egy id? után . neveket. nem voltam megfelel?en felkészítve. hogy gyógyszerekr?l cseréljek eszmét magasan képzett doktorokkal. És még is. Egyik versenytársunknak van egy Chloromycetin nevû antibiotikuma. Annak az orvosnak igaza volt folytatta. hogy a tájékoztatás hamis volt.n morgolódtak. Jól vigyázz. Celia lenézett az els? két sorra. mert én magam is tagja voltam a kettes számú csoportnak a tájékozatlanok csoportjának. De senkit sem találtam. úgyhogy válaszoljon is rá egyb?l! hallatszott megint egy han széksorokból. Egy éve próbálok találni valakit a központban. tiszta hangon folytatta. hogy többen jártak már hasonló cip?ben.. Itt-ott bólogattak és egyetért?en morogtak. hogy igazuk van. Biztosan két kérdést tesznek fel most magukban. hogy erre módja lesz. be kellene tudnia fejezni. Persze rajtuk kívül még hetnek sokkal többen is. Er?s. Ez a hírnév megkopott. hogy mit mondasz! Celia azon is rágódott a délel?tt folyamán. mert mindeddig nem sikerült felhívnom rá a figyelmet.. mi . va eceptköteles szerünk. De szeretném. Ráhibázott. akiknek nemcsak a vérnyomásuk volt mag as. Celia gyanította. gyûjtöm ezeket a feljegyzéseket. mert mikor kikerültem az orvosok közé. ostoba dolog volt. de cukorbetegségben is szenvedtek. amit itt összegyûjtöttem. mi ez az egész? Sejtette. de nem teszem. és az el?adóterem ú endesedett.. Leírta a találkozását a North Platte-i orvossal. Nagyszerû gyógyszere a magas vérnyomásnak és egyike a Feld ng-Roth slágereinek. hogy a Pernaltont bárki nyugodtan szedheti. Kett? másik viszont jóhiszemûen elfogad hallott és felírta a Pernaltont olyan betegeknek. Ez amiatt történhetet . a másik vállalat ügynökei megnyug tatták az orvosokat. New Jerseyben négy. hogy mit beszélek jelentette ki Celia . hogy amit ma itt tettem. mint a bekalkulált ko ckázat részét. a Pernalton. Celia kihúzott egy lapot az aktahalomból. hogy m indaz. mikor mindenki jókedvû. Négy éve. ami els? osztályú gyógyszer. íme. err?l elegend? anyag található a szakirodalomban. A helytelenít? homlokráncoláson kívül az els? két sorban ül?k közül senki nem adta jelét annak. Celia érzékletesen mesélte el a történetet. és tudja-e bizonyítani? A másik: Mi az ördögnek kell ezt most felhozni. anyukám. itt vannak felírva nálam. helyeket sorolni . Aki óhajtja. amit nyomb n meg is hallanak. a nemkívánatos rossz hírek kategóriájába tartozik. az önfejû. Említettem. Hátranyúlt és testes aktacsomót emelt a magasba. Úgy is értékelhetik. mióta a Felding-Rothnak dolgozom. Az egyik az. Celia újabb papírlapot húzott el?. És jogosultak a válaszra. Most úgy festett. de végül nagy nehezen mégis felgyógyult. s?t végzetes változások következhetnek be a vérképbe tt megint tudnék id?pontokat. El?ször is azért tudom. Ahogy tovább beszélt.. Többen súlyosan megbetegedtek. Valójában szinte egyáltalán nem készítettek föl. Hadd idézzek néhány példát. hogy vannak orvosoktól származó feljegyzéseim ügynökökt?l kapott hamis mációkról. aki vég lgat és átolvassa a feljegyzéseket. aztán valaki hangosan odaszólt: Hé. ok. az iparágunkért és mindkett? hírnevéért. ha tudnák. még miel?tt megkezdtem volna az ügynöki munkámat. kiutasította a rendel?jéb?l. hogy hatalm l akarná elhallgattatni. hogy a készítmény ártalmatlan. mert ezt az aktacs mót a vállalat minden tagja személyesen is végiglapozhatja. Mikor Celia befejezte a Chloromyceti n esetének ismertetését. megnézheti az orvosok nevét. A második kérdés megválaszolásáva an még adós vagyok: Miért pont most hoztam fel ezt az egészet? Azért most. én mindenesetre csak róluk tudok. amelyeket i nem akar meghallgatni. Lehet. De semmilyen körülmények között nem használhatják reumások és cukorbeteg ? számukra ez a szer veszedelmes. noha ezt a tudásanyagot meg kellett volna kapjam. Az említett orvosok közül kett? u tánanézett és rájött. egyre több terhel? bizonyítékkal szolgált. így folytatta: Most pedig térjünk vissza a Felding-Rothhoz. így az említett betegségekben szenved?k is . hogy mindezt mély meggy?z?désb?l és aggodalomból tettem a vállalatunkért. de csakis súlyos fert?zések kezelésére aján használni. Az az er?s gyanúm támadt. Nem volt elegend? a tudásom ahhoz.

hogy ez megtörténhet. Jordan! Ahogy megfordult. Az igazgatótanács elnöke lát volt. meghallga tások folynak a kongresszusban a gyógyszeriparról. Merte remélni. ha er?sen törte v n a fejét. öntelten és félreinformálva közelített a témáh nkívül az úgynevezett tényei sem igazak. maga rosszindulatúan.. mindig így tett. Mrs. és ? elmondta neki. és ne próbáljon visszajönni. Véleményem szerint. hogy ? figyelmeztette ne l?jön túl a célon. Ha bárkit érdekel. Végül. amiket elmondott. Gregson mondta Celia. Köszönöm napot fejezte be az el?adást. hogy gyûjti az orvosok feljegyzéseit. megállna. a reformok pedig annyira szükségesek. hogy Sam nem a kiûzetését akarja nyilvánosan helyeselni. de om. És a koc at sem akármilyen. Már a sajtóban is eluralkodott a kritikus hangvétel. Majdnem biztos. Komoly arccal beszélni kezdett. Erre nem szá azok után. Az atletikus termetû. Kés?bb még ráér bánkódni. De ezek a pillantások sem változtatnak már semmin. Mint legtöbben tudjuk. hogy alkalmazása a Felding-Rothnál már nem tart sokáig. hogy mindenki az els? két sor reakcióját utánozza. néhá kezdtek bizonytalanul tapsolni. vagy ha igen. amit még az iskolában tanult? Mindenek fölött légy hû magadhoz.. Mások is legalább úgy csodálkozta mint Celia. hogy abban nem lesz köszönet. Mennyire igaza volt! Ám elvi kérdésr?l volt szó. hogy ilyen kritikus el?adást tartott. hogy hagyja el a konferenciát. a neki szóló figyelmeztetését. mint valami legy?zött. haragosan beszélt Eli Camperdownhoz. Kár. Sam H awthorne biztos azt fogja mondani. amit. néhányan együttérz? pillantást vetettek rá. mikor a nászútjukról hazafelé repültek. Én már össze is állítottam egy ilyen lia kis szünetet tartott és elmosolyodott. Nyilvánvaló volt. akik komolyan veszik az egészet. hogy tényleg legy?zték. Ha nem haragszol. és nagy kárát fogjuk látni. hogy valamilyen kommentár jó színben tünteti fel az összegyûl nagyfejûek el?tt? . és halkan. A mostanában el?léptetett értékesítési igazgatóhelyettes.zünk ellene semmit. Jól emlékezett Andrew szavaira: Nagy fába vágtad a fejszédet. hama rosan a széles nyilvánosság fog reformokat követelni. allana Samre. de most semmi esetre arja úgy itthagyni ezt a kancsapatot. ha nem teszünk vala it az értékesítési gyakorlatunk fejlesztése és a hírnevünk védelme érdekében. miel?tt Mrs. Celia várt. de rögtön abba is hagyták. Néha nagyon keményen. Andrew is figyelmeztette. hogy al ig tudta megérteni a többiek értetlenségét. kiáltott fel Irving Gregson. emelt f?vel. majd sarkon fordult és az egyik kijárat fe lé indult határozott léptekkel. bivalyer?s Gregson általában kedves volt és a mu nkatársai is szerették. másodszor pedig d ozza ki az ügynökök képzési és továbbképzési programját. Sam ott állt a szónoki emelvényen és a mikrofonhoz hajolt. meglep?dve látta. ezt is elolvashatja. kérem?! Celia habozott. akkor majd csel lyettünk a kormány mégpedig úgy. De most tajtékozva.. Ezért v szont fizetnie kell az embernek. Azok a hiányosságok. ahol a veze egyáltalán nem tapsoltak és az arcukon rosszalló kifejezés ült. Sam végigsimított izzadságtól csillogó koponyáján.. aztán megállt. Mr. Semmit sem nézek meg! Gregson most már üvöltött. egy pillanatra! A kiáltás a semmib?l. Ahogy Celia összegyûjtötte a papírjait és elindult lefelé a szónoki pulpitusról. a Felding-Roth elnöke figyelmese n hallgatta és bólogatott. mindezen okokból szükségesnek tartom. vörös arccal jelentette ki: Fiatalasszony. Mindazo náltal magának bevallotta. Irving. akkor nem eleget. hogy mindenki hallja. Ezeken a meghallgatásokon elmarasztalóa n szólnak rólunk. mikor a hang újra megszólalt: Várjon. jobban mondva a hangosítóberendezés hangszóróiból jött. megvert ellenség. Nem. a saját integritásáról. Habár az ambíció már sarkallt embereket ennél furcsább dolgokra is. nem nézné meg legalább az anyagot. neki magán ak olyan nyilvánvalóak voltak. olyan ordítóak. Mi az ördög ez. a New York-i Irving Gregson Celia felé fordult. mégis kevesen vannak az iparágunkban. szeretnék mondani valamit úgy. és bár számolt vele. Uram mondta Celia . é már régen eldöntötte. P edig komolyan kellene venni. reménykedett. hogy a cégünk a legsürg?sebben ragadja z a kezdeményezést: el?ször is alkossa meg az ügynöki munka etikai kódexét. hogy ezekkel kapcsolatban soha nem fog megalkudni. Ezt még megbánja! Kés?bb visszatérünk az ügyére. Kérem. Hogyan is szólt az a sor a Hamletben. Jordan elmegy. hogy nem fog bekövetkezni. Kifelé! Jó napot. é ország-világ tudomására hozni a reggeli beszélgetésüket. Sam?. Mrs. hogy a hang tulajdonosa Sam Hawthorne. Ahogy a kijárat felé haladt. mivel alig csatlakoztak hoz zájuk mások. Talán Sam arra gondolt.

Jordan. hogy azokkal kényszerítsenek rá minket. Sam törte meg a csendet. bár most már halk moraj töltötte be a termet. az zélesen elvigyorodott. És most. Be akarom ismerni.. mi fog történni. Nincsenek titkaink egymá el?tt. Nem gondolod. hogy tanúságot tegyek. és mondd úgy. ha valami marhaságot csináltál és bocsá ot kell kérned. mintha nem tudnánk. hogy bárcsak nekem lett volna erkölcsi bátorságom zem olyan beszédet elmondani. hogy ennyi már elég? Hadd fejezze be döntött hatalmi szóval Eli Camperdown.Éspedig? kérdezte élesen az értékesítési igazgatóhelyettes. az ambícióival. Mindenki érezte a helyzet drámaiságát. Celia észrevette. úgy lehetne fogalmazni. ?érte. milyen értékes a munkája a vállalatunk számára. Eli. Mivel szemlátomást a fels? szintû vezetés foglalkozott a döntéshozatallal. akkor törvényeket fognak hozni. Jordan. senki sem tudta. Nyilvánvalóa n nem véletlenül jutott oda.. míg az id?s VanHouten figyelmesen hallgatta. Véleményem szerint most ezt meger?sítette. Csak kívülr?l szûr?dtek be bizonytalan zajok: az utca távoli forgalma. visszament a helyére. Mrs. bebizonyította. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagyunk. Jordan. Drága édesanyám. Utasítást kaptam igazgatótanácsi elnökünkt?l és Mr. Egy pillanatra elszégyellte magát azért. Kijelentem tehát. Ezt hogy érti? A kérdés Eli Camperdowntól érkezett. Ezúttal els?sorban Camperdow n beszélt láthatóan gy?zködte a másikat .azt hiszem. m elcsendesedett. hogy azért állok itt. amit kell. mégpedig olyan u mit meggy?z?déssel teljesítek. hogy Gregsonnak van stílusa. hogy ha az i k nem képes szemléletet váltani. hogy Gregson feléje nyújtja a kezét : Kérem. Mrs. Mrs. a többiek akozó álláspontra helyezkedtek. Mikor mindhárman ott álltak a szónok melvényen Celia még mindig azt hitte. úgyhogy fel is harsant a várakozásteljes n evetés. hogy bár senkinek nem akaródzik tudomásul venni nagyon is igaza van. hogy álmodik . az el?csarnokban trécsel? személyzet. kezdte Sam kissé távolabb húzódva a mikrofontól. hogy csak így elmenjen. akkor húzd ki magad férfi módjára. ugosztalja szegényt. Mikor azonban a értékesítési igazgatóhelyettes otthagyta a másik kett?t és a szónoki emelvény felé indult. és közelebb hajolt a m ikrofonhoz. akkor az anyám mindig azt mondta. nehogy elm ulasszon egyetlen szót is abból a drámából. mire vársz? Ahogy Celia hallgatta.. l. aki visszament a hel yére. de egy biztos: izgalomban sosincs hiány. Különösen azzal a véleménnyel értek egyet folytatta Sam Hawthorne . hogy néhány perccel ezel?tt valamennyien elhamarkodottan. A javaslatai t alaposan áttanulmányozzuk. csak éppen úgy teszünk. Rádöbbent. Beszélhetnek bármit a konferenciánkról jelentette ki . a hatás kedvéért még várt egy kicsit. Gregson átvette a mikrofont Sam Hawthorne-tól. Végül Mrs. ha nem haragszik. mintha most is hallanám a hangját: Irving fiam. Gregson végignézett a kíváncsi arcok tengerén. és ezennel meg is teszem. És van még valami. Az értékesítési igazgatóhelyettes visszahúzódott. Olyan lt. Celia nem akart hinni a fülének. ami elöl játszódik. végül pedig megvonta a vállát. a konyhai edénycsörömpölés. Az értékesítés vezet?je újból elvi lytatta: Sok évvel ezel?tt. arra gondolt. kell? körültekintés nélkül ítélkeztünk. Szóval. hogy: Irving. El? hajthatatlanul megrázta a fejét. mintha mindenki lélegzet-visszafojtva ült volna a helyén mozdulatlanul. Camperdowntól. amiket a z imént Samr?l feltételezett. ahol van. Szeretném még azt is hozzátenni. amihez még a szigorú VanHouten is csatlakozott. Irvin g. Mint ahogy ezt valame nnyien tudjuk. ám ennek ellenére érte tt az elcsendesült teremben. az igazgatótanács elnöke m ahol a két rangid?s vezet? újabb halk beszélgetésbe kezdett. Sam. hogy Sam most nem tör?dött semmiféle önös érdekkel. Jordánról szólnék. Jordan mellett akarok tanúságot tenni. jöjjön ide. a biztató jöv?jével a Felding-Rothnál és mindezt ?miatta. . És te is. A nyugtalanító csend makacsul tovább tartott. akkor Gregson így szólt: Bejelentet . Ráadásul azok a törvények sokkal szigorúbbak lennének annál. és ha hagyjuk. Döbbent csend lett a teremben. Camperdown intette magukhoz Irving Gregsont. mint ha megfogadnánk t hallott jó tanácsot és magunk tennénk rendet a házunk táján. hogy bocsánatot fogok kérni magától. amit mond: . aztán megenyhült. aki id?közben felállt a helyé Sam Hawthorne farkasszemet nézett a Felding-Roth elnökével. megszabadítanám az aktacsomójától. Ennél találóbbat aligha mondhatott volna. Végül Eli Camperdown elszánta magát.. mint Mrs. mikor kisfiú voltam és rossz fát tettem a tûzre mint a fiúk ált n .

mégpedig Celiával kapcsolatban. a Hírnév és gazdagság címû p resley egyéves katonai szolgálata után folytatta karrierjét. Sam odafordult Andrew-hoz. Hát mégis elbocsátjátok? kérdezte Andrew. m ien berendezett nappaliban. ahogy Hawthorn e-ék és Jordanék egybehangzóan megállapították. Természetesen nagyon hálás vagyok azért. mert a hö felháborodásra feleségül ment egy Anthony Armstrong-Jones nevû fényképészhez. Az Egyesült Államok el?ször tagadta a vádat. hogy. Ne haragudj. Éljen. Nem. De van a vállalatnál néhányan. Befejezi az ügynöki tevékenységét. aki id?közben élénk. sokkal többet. Igazán örülök a sikerednek. A férfiak végre kimutatták. éljen! emelte fel Lilian a poharát. Vacsora után feltették Elvis Presley egyik új lemezét. Moszkva kémkedéssel vádolta az a aikat. drágám lted. Celia és Andrew vacsor volt hivatalos. A férjeknek ezzel szemben egyáltalán nem. Nem kell hálásnak lennie. hogy népszerû a távolléte alatt sem csökkent egy jottányival sem. hogy ennél többr?l volt szó akadékoskodott Celia. Ebben a pillanatban két apró.. A vállalatunk Celia javaslata alapján ügynökképz? részleget léte a segíteni fog a kiépítésében. kíváncsi lánykává cseperedett. Miközben Lilian Hawthorne konyhamûvészetének remekét élvezték. Nekem viszont van egy titkom mondta Sam . Végül Sam hozta fel a mindnyájukat foglalkoztató témát. Mi valamennyien tudjuk szúrta közbe Andrew. Maga is tudja. és hamar kiderült. Sam. Hát tudja? Megmondtam neki vallotta be Lilian Hawthorne. Erre inni kell. Köszönöm. és ? lesz az igazgatóhelyettes.. Celia kérdésére ezt válaszolta: Talán azért mentem fel a szónoki emelvényre. konyakospohárral a kézben. A tö biek kíváncsian néztek rá. Még nem.. mikor letelepedtek a tágas. mozgalmas napja volt a rendel?jében. odament Celiához és megcsókolta. és azt mondta: Azt hiszem. A legtöbb amerikai össze volt zavarodva. amelynek a forgalma gyorsa n n?tt. Hátrad?lt a kényelmes karosszékben és konyakot ízlelgette. Te mindent kockára tettél. de Sam félbeszakít a. Andrew szerint sehogya . kezdte Celia. hogy van kis eszük. Igazság szerint persze az igazgatói szék járt volna Celiának mondta Sam. é . hogy a mélt atlan házasságkötés vajon hogyan fog kihatni a brit trón presztízsére. Különben holnap jelentik be a lgot.. A feleséged azzal a beszéddel bebizonyította. mint Celia. Az élen a húsz hónapos Lisa futott. Sam Celiára mosolygott. Egyel?re tette hozzá mosolyogva. pizsamás alak rohant be vidáman visongva a nappali ba. Celia. Miért kockáztatta? kérdezte Sam Hawthorne. és iért.Gregson a hallgatósághoz fordult. Ha már itt tartunk feleselt Celia . Hát szomorú éppen nem vagyok ragyogott Celia. de aztán Eisenhower elnök fülig pirulva b vallotta. hogy bátra bb és jobban tiszteli az igazságot. mert n dtam volna elviselni. El?léptetjük. Nem akartam elmaradni t?l e. Fáradt volt. nekem a helyettes elel. hogy lel?ttek egy U-2-es ameri kai repül?gépet és foglyul ejtették a pilótát. Sam. nekem ez afféle próbatétel olt. Gary Powerst. Az emberek legf?bb gondja most az volt. ami magyarázattal szolgálhat arra. Celiát pillanatok alatt gratulálok hada vette körül. A többit elnyelte a dörg? tapsvihar. Andrew felállt. most tanúi lehettek egy olyan esetnek. kerülték a ko ncia témáját. hogy e lárultalak. inkább más dolgokról beszélgettek. A sajtó szerint sküv? karneváli hangulatban zajlott. mint bárki más a teremben. Ha tudni akarja az igazságot. Néhány nappal azel?tt az oroszok bejelentették. Nagy-Britanniában Margit hercegn?n köszörülték a nyelvüket a pletykálkodók. Liliannek és Celiának tetszett a Hírnév agság . de Sammel nincsenek titkaink egymás el?tt. hogy mégiscsak igaz. hogy nem lehetek egy drámai jelenet aktív részese. F?leg ha követni akar felfelé a ranglétrán a Felding-Rothnál. maga miért? A párbeszéd egy héttel kés?bb zajlott Hawthorne-ék otthonában. miért is olyan nagyszerû a cégünk. akik ezt nem tudnák lenyelni. az éljenzés.

hogy tekintélyes tudásanyagról van szó. Juliet kergeti Lisát közölte kuncogva. Szerintem még a házon belüliek is fütyülni fog yit tehetünk. és világél yszerértékesítéssel foglalkozott. A két apróságot szemlátomást felvillanyozta egymás társasága. amit nagyon élvezett. hogy bemutatjuk: a becsületes módszer az elegánsabb. Most pedig én kergetlek meg benneteket. ha jó eredményt akarunk elérni. addig tilos bármiféle gyógyszert szedned! Ez már az el?z? terhesség alatt is Andrew vessz?paripája volt. hogy istenként tiszteljük ?ket. hogy ebben a kmában nem kell hazudozni. Egy kis id?re szögr e kell majd akasztanom ezt az új munkámat. és anny i üzletet lehet velük kötni. Sam. a férje jóízû elnevette magát. Celia meg Upshaw jól kijöttek egymással. Celia egyik újítása a színjátszás bevezetése volt az órákon. Szerencsére maradt még eg itóka. Most pedig hagyd a te orvos istened et kicsit aludni. amin már kezdett látszani a terhesség. ? sem vett rés inte semmiféle oktatásban. Lilian felpattant. Celia azonnal felismerte. Celia hamar észrevette. intelligens kislány volt.ew meg Celia magával hozott. ? volt a cég legeredményesebb ügynöke. Mert ezt mindegyik elvárja. amennyi csak tetszik. mikor az ember szabadabban lélegzik . Mögötte jött Juliet. miközben beszélgetett valakivel. hogy még mindig hiányzik n az utazó keresked?élet. Ehhez nagyon. Teddy Upshaw lett. egy korábbi középvezet? Kansa ?l. Mikor egyik este az ágyban Celia beszámolt Andrew-nak a beszélgetésr?l. Utána Andrew megsimogatta Celia hasát. viszont Upshaw ültette át a tervet a gyakorlatba. Andrew hatalmasat ásított. és bizalmasan bevallotta Celiának. hogy szükség van az ügynökképzésre. Ez a nagy bejelentések estéje állapította meg Lilian. Lilian nem sokkal azel?tt mondta el Celiának bizalmasan. úgyhogy erre is koccinthatunk. Csak úgy sugárzott bel?le az energia. Tekintete egyike volt az együttérz? tekinteteknek a Waldorfban. Celia észrevette a másik n? hangjában bujkáló irigys 8 1960 hátralev? részében és 1961 elején Celia belemerült a Felding-Roth ügynökeinek ta Új f?nöke az ügynökképzési igazgató. Ezentúl ne feledd. Ehhez nagyon ra gaszkodsz jegyezte meg Celia. A birkózás szeretk szelídült. Lisa belevetette magát az apja karjába. és el ne feledd. hogy a ha zudozás ótvaros nagy ostobaság és semmi szükség rá . Ugyanakkor elismerte. Err?l jut eszembe mondta Celia. és ha az ember ?szinte velük. Celia erre hozzávágott egy párnát. s?t kellemetlen kérdéseket tett fel neki. Hawthorne-ék egyetle n. Mars vissza az ág yba! Sikongva és nevetgélve mindhárman eltûntek Juliet hálószobájának az irányába. hogy majd pont a mi két szép s emünkért állnak le a hazudozással az ügynökök. mikor Lilian visszatért. Okos f?nököd van. Celia írta az oktatási programokat ennek a feladatnak még a gondolatától is borsózott a fé háta . aki okos. aztán pedig elkezdtek birkózni. dinamikus Upshaw negyvenes éveinek végét taposta. állandóan ide-oda fut ott. hogy amíg itt bent van. köpcös. és apró kerek fejével szüntelenül bólogatott. és hamar megállapodtak a munkamegosztásban. hogy az orvosokat az otthonukban i s istenként kell tisztelni. hogy itt dugja ágyba. Egy másik alkalommal Teddy Upshaw beszélgetés közben azt mondta Celiának. hogy az orvosok szerint nem tanácsos újabb gyermeket vállalnia. és a tudományos ismereteit autodidakta módon szedte össze az évek orán. Ezenkívül csak arra kell figyelni. utóbbi ismertette a cég egyik kés el?bbi meg nehéz. A színpadon egy orvos g-Roth ügynök ült. Miel?tt el?léptették volna az igazgatóságra. Úgy néz ki. és nem látszott elkényeztet ettnek sem. Mikor bemutatták ?ket egymásnak. Upshaw egyetértett Celiával abban. így hát ? meg Sam minden szeretetük kel Julietet halmozták el. mert a legtöbb doki állati kevese t tud a gyógyszerekr?l. mikor ki akarták dobni az értékesítési konferenciá A gyors beszédû. négyéves gyermeke. s eljátszották a mindennapos szituációt. hogy megint terhes vagyok. Az orvos szerepét többnyire T . akkor megtanulják tisztelni. és a mondta: Vigyázz erre a kislegényre. hogy az ügynöki na dás a gyógyszerszakma krónikus betegsége. és hozzátette. Ezzel egy kben egy pattogó labda képzetét keltette. Nehogy azt higgye.

azt javasolta. és Dr. amely a fogamzásgá al foglalkozott. Egyetemi tanársegéd korában Illinoisban Vincent Lord különféle kezéseket publikált a saját jelent?sebb felfedezéseir?l. hogy ott listát vezethessenek róluk. Új beosztásában Celia gyakran találkozott Sam Hawthorne-nal. Samet személyesen is érdekelte a képzési progr am. hogy Dr. és úgy látszik. hogy érkeznek ilyen levele . Az orvosok így számolhattak volna be rends zeresen az ügynökök mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról. mert ahogy egyikük elmagyarázta szerintük Jordannét u m égették meg eretnekségért. újabb kísérletet téve kapcsolatuk javítására. vajon sajnálta volna-e. és kiépíthette a kis birodalmát. Lord kijelentette. Akárhogyan is van közölte Dr. Mikor Celia beszámolt Upshaw-nak a beszélgetésr?l. hanem kifejezetten szívesen t ltak. Bár a férfi csak hét évvel volt id?sebb Celiánál harminchat éves volt . ha továbbra is t információk jutnának el az orvosokhoz. hogy a másfél évvel ezel?tti els? találkozásukkor keletkezett ellen továbbra is meghatározója maradt a viszonyuknak. hogy sz egymást a keresztnevükön. annál világosabban látta. a tö et pedig id?nként a központba rendelték tíznapos továbbképzésre. Néha eltûn?dött azo gy ha Sam Hawthorne akkor nem szólal fel és nem veszi védelmébe. gondolta Celia. maga engem ne akarjon k ioktatni. mekkora s erencséje volt és milyen közel állt ahhoz. gy a jöv?ben sem hagyja cserben a lelkiereje kritikus helyzetekben. Jordan. hogyan teheti kellemessé magát. Sze nt Johannának nevezik maguk között. aki rendszeresen tartott órákat. Ugyanakkor nem volt hajlandó másnak átengedni a tájékoztatás felel?sségét. Celia er?t vett magán. Mindenki legnagyobb meglepet az id?sebb ügynökök nemcsak hogy hajlottak az együttmûködésre. hús-vér orvost is rá lehetett beszélni a fellépésre . akikhez elding-Roth ügynökei rendszeresen ellátogattak. akik ott voltak a Waldorfban a konferencián. Celia másik kérése az volt. de több tudományo s társaságnak is a tagja volt. de csak egy hajszálon múlott . hogy beszéljek Sammel és jól seggb Nem. A kutatási részleggel rendszeresen kellett konzultálni a képzés tudományos vonatkozás i miatt. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk státusa közötti k ségnek válaszolta Dr. mind pedig a hallgatóság körében. amit tett. Lord valami forradalmi áttörést érjen el egy fontos új szerrel. Celia vagy egy másik vezet? játszotta. hogy ezeket a konzultációkat id?rabló ostobaságnak teki nti. ha kidobják a konferenciáról utána az állásából is.eddy. Pillanatnyilag azonban örült az eset kimenetelének. Ezt a javaslatot azonban legfe bb szinten megvétózták. hogy azok az ügynökök. Azt is remélte. mert bár hivatalosan Teddy Upshaw tartozott neki jelentéstétellel. így a kitüntetéssel letett baccalaureatust a wisconsini egyetemr?l. ami megszokott volt a vállalat vezet?i között. Arról persze szó sem volt. A Felding-Roth minden új ügynökének részt kellett vennie egy öthetes kiképzésen. Mrs. Tudta. hogy Camperdownt meg a többieket si került behúznia a cs?be. Az egyik ilye yögvenyel?s alkalommal azt mondta Celiának: Lehet. Ezek az órák nagy népszerûségnek örven vev?k. A kutatási igazgatóval. hamar megszerették. mindenk rra vár. és figyelemmel kísérte Celia munkáját. Celiát. Remélte. De els? osztályúan képzett állat. a kémiai doktorátust az illinoisi egyetemr?l. ugyanak tanult a beszélgetésekb?l és a végén elkezdte tisztelni Vincent Lord szaktudását. Helye tes vagyok. Celia hamarosan megtudta. De mindezek ellenére és Celia kitartásának redményeként a kutatási részleg közremûködése az ügynöki képzésben tartósnak bizonyult. Akarja. Vincent Lorddal már kevésbé volt harmonikus Celia kapc solata. Vincent Lord soha nem tanulta meg. Ennek az elbánásnak az volt a lényege. maga még mindig szívesebben venné. Celia létre akart hozni gy ellen?rz? rendszert: szúrópróbaszerûen kérd?íveket küldtek volna szét orvosoknak. hogy hagyta magát tovább sértegetni. hozzájárult a tabletták tökéletesítéséhez. tisztelete t? tudományos fokozatokat mondhatott a magáénak. Nem volt az. hagyja válaszolta Celia zordonan. hogy az ügynöki munka színvonalának emelésére kidolgozott v száz százalékig sikeres és elfogadott lett volna. de engem nem ejt át. és nyugodtan válaszolt: Ez nem az én kis birodalmam . Talán ezért i s maradt agglegény. s?t Andrew segítségével alkalmanként egy valódi. Celia úgy érezte. az egyik például. Dr. az megvonta a vállát: Vincent L ord bunkó állat. pedig a maga aszketikus. hogy az orvosoktól érkez? panaszos leveleket a képzési ig zgatóságra irányítsák. Minél többet gondolkozott Celia a konferenciáról. Lord jéghidegen. Jobb lesz. nem igazgató. Megtudta. hogy tönkretegye a karrierjét. Egy napon Celia. rideg módján még vonzó is vol t. Lord metsz? tekintettel . hogy nem. Elbánok vele magam is.

hogy csak így oldódhatnak meg a dolgok. Ezt már hallottam magától bólintott Upshaw . A nyilvánvaló igazságtalanságok ellenére egy-két csúny igaznak bizonyult. és a fejesek kénytelenek voltak jó képet vágn i hozzá. és bebizonyították. A szalagcímek általában egy-egy ilyen felháborító törvénytelenséget pellengéreztek ki A SZENÁTOROK 1118 SZÁZALÉKOS GYÓGYSZERHASZONKULCSRA BUKKANTAK Washington Evening Star A SZENÁTUSI BIZOTTSÁG GYÓGYSZERHASZONKULCSOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA 7079 százalékos is el?fordult New York Times VESZEDELMES GYÓGYSZEREK Miami Herald HATALMAS PROFIT A NYUGTATÓKON A Chlorpromazin hatszor drágább nálunk. mint Párizsban . többek közt az. Több gyógyszerr?l kiderült. Ezenkív Kefauver és munkatársai mindent elkövettek. Vannak bizonyos ügyek. 1960-ban egész évben te rítéken volt a gyógyszeripar a tömegkommunikációban és legtöbbször nem a dicséret hangján s folytatódó szenátusi meghallgatások. mikor felállt azon a konferencián. és váratlan válságot okoztak az olyan vállalatokná a Felding-Roth. hogy még elérjék a lapzárt i bejelentések rendszeresen röviddel fél tizenkett? a délutáni újságok lapzártája és fél k lapzártája el?tt hangzottak el. És az het. kiapadhatatlan aran bányának bizonyultak a riporterek számára. amikr?l ?hatalmasságuk nem hajlandóak tudomást venni magy arázta Cellának türelmesen Upshaw. gyógyszerellátási kormányszerz?désekre történt illegális licitek bizonyosodta l?jött az orvosok félrevezetése. Akkor ugyanis már ki lettek mondva a dolgok. és lehet. mikor a meghall gatásról az újságíróknak el kellett indulniuk a szerkeszt?ségekbe. De ne akarjon egyszerre túl sokat. Mindkét jelenség a szenátor és munkatársai ügyes szervezésének volt köszönhe Mint a kongresszusi meghallgatásoknak általában. és ha lett is a leveleknek biz onyos következménye.vállalathoz. hogy aránytalanul magas az ára. ezeknek is el?re meghatározott politikai céljai voltak. hogy igaza is van. Egy Douglass Cater nevû washingtoni riporter így jellemezte ? ket: Az elfogult alapelképzelést?l jutnak el a már régen levont végkövetkeztetésig. Ezen maga változtatott egy kicsit akkor. hogy az újságok szalagcímei az ? ügyüket hirdessé ndóan keresték a sajtónyilvánosságot. szó esett bizonyos gyógyszergyári dolgozók várgásáról az Élelmiszer. de még soha senki nem ismerte be nyíltan. és aztán Sam maga után dobta a ment?ö . és a nyilatkozataik egyoldalúak voltak. A szenátor mest volt annak. törvénytelen. Ennyiben maradtak. Másokat is foglalkoztattak a gyógyszerek és a gyógyszeripar. melyeken Kefauver szenátor elnökölt. hogy egy minis ozó kétszáznyolcvanhétezer dollár honoráriumot vágott zsebre egy gyógyszergyártól. Ez pontosan olyan fenyeget?en hangzott. titkos áral ra derült fény. és bármilyen utasítást kiadhat nekünk. és menteni a menthet?t. Ezt a kérését is visszautasították. úgyhogy Celia visszavágott: A kormány bármelyik pillanatban közbeléphet. hogy a szenzációs leleplezéseket mindig pont akkor tegye. mint Sam tanácsa a waldorfbeli bes zédje el?tt. Celia gyanított a. hogy látott ilyet. Ennek eredményeként az olykor nevetséges vádak cáfolatát ak már nem volt idejük végighallgatni. és a fejünkre olvasta a bûneinket. hogy ezek a levelek eltûnnek valamilyen archívum mélyén. hogy a gyógyszergyárak ügynökei elbagatelliz y meg sem említették a veszélyes mellékhatásokat. azt titokban tartották.és Gyógyszerügyi Minisztériumba.

mint Európában. Vidám természetû. Kés?bb a vá lalat kétszázhatvanezer példányos sokszorosításra megvette a beszédet.és Gyógyszerügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be a Thalidomid ne Egyesült Államokban és Kanadában Kevadonként ismert német gyógyszer forgalomba hozatalának délyezése végett. hogy ez abszurd helyzet. Winnie August meg jelenésével. mikor Andrew megdicsérte. hogy fiú lesz. Hasonlóképpen a Reserpin is háromszor annyiba került az Államokban. Olyannyira. Az elmarasztaló hírlapszalagcímek csak nem akartak szûnni. Az is furcsa ellentmondás volt. ahogy az Európában történt. Az is lett. és néha két egymást követ? n is címlapra kerültek szerte az országban nem beszélve a televízió. hogy az amerikai készítésû penicillin Mexikóban az ál amokbeli ár kétharmadába kerül. de aztán legyintett. hog y a gyógyszerb?l óriási mennyiséget tudnak majd eladni úgy. A tizenki y korábban bolti eladóként dolgozott Londonban. A ndrew egy ügynökség útján szerz?dtette. jenkik. és fontosabb do . és ahogy ? maga egy ízben kifejtette: meg a kartam már nézni egy kis melós vakáción.New York Times - Bizonyítékokat sorakoztattak fel arra. mert az ? javasl atára csak id?s embereken próbálták ki a szert. Az ügynökség címét egy orvosi lapból vette. Id?kö yszermintákat osztogattak a Merrell lelkes ügynökei több ezer orvosnak hivatalosan csak v izsgálati célra . Nem volt kétséges. Például a Chlorpromazinból ötven tabletta a francia gyógyszertárakban ötvenegy centbe került. egyszer majd talán lemeg pár évre a kengurupásztorokhoz is . a Sigmamycinnek a reklámszlogenjét. és aztán elálltak a forgalomba hozatali szánd Celia azon tûn?dött. ám valójában mindenfajta megkötés nélkül. és referenciaként hasz el. el?z?leg megküldte a Pfizer nevû gyógyszergyárnak jóváhagyás végett. A KUTYATÁPSZERT SZIGORÚBBAN ELLEN?RZIK. számítva arra. A gyógyszeripari szakmagazinok szerint az észak-amerikai jogokat birtokló Merrell Companynak nagyszabású tervei voltak a Thalidomid-Kevadonnal. hogy a külföldön felfedezett és kifejlesztett gyógyszerek sokkal olcsóbbak a hazájukban. MINT A GYÓGYSZEREKET . mikor ?k nem voltak otthon. hogy mifélék maguk. mint az Egyesült Államokban. Winnie gyerekszeret? lélek volt. A vállalat egy reklámszakért?je úgy írta át a szöveg esen tartalmazta a Pfizer egyik termékének. hogy az ausztráliai kirándulás még jó ideig nem lesz aktuál Az Élelmiszer. hogy az amerikai gyógyszerárak a gyártók k llenes áralku miatt lettek olyan magasak. Celia ekkor éppen szabadságon volt.Los Angeles Times A MINISZTÉRIUMI MUNKATÁRS BESZÉDÉT REKLÁMSZAKÉRT? ÍRTA A beszédben szerepelt a gyógyszergyár egy reklámmondata New York Times - Bizonyítékok támasztották alá azt a tényt. hogy neheztelnek rá a Felding-Rothnál. A bizottság rámutato t. fürge lány volt. aki elmondta neki. szemben az amerikai három dollár három centtel. hogy Celia egy decemberi napon azt mondta Andrew-nak: Alig e gy éve még mindenkinek el tudtam dicsekedni azzal. Ezek a hírek eszébe juttatták Celiának a nyolc hónappal azel?tti beszélgetését Sam Ha orne-nal. mert október végén megszületett a második gyermek Celia terveinek megfelel?en. Andrew egészen biztos volt benne.és rádióállomásokról. hiszen a gyógyszereket forgalomba hozó amerikai cégeket ne m terhelték a fejlesztési költségek. hogy egy minisztériumi osztályvezet? a bes amit egy nemzetközi antibiotikai szimpóziumon mondott el. hogy hol dolgozom. aki ott lakott náluk és vigyázott a gyerekekre. és Andrew nagy élveze reggel boszorkányos gyorsasággal varázsolta a reggelit az asztalra. holott odaát fejlesztették ki. vajon még mindig neheztelnek-e rá. Andrew és Celia nagyon remélték. nagy figyelmet szenteltek az eseményeknek. Gyakorlat teszi a mestert. Bruce-nak nevezték el. Otthon is én csináltam reggelit a mamának magyarázta a lány. és Lisa rajongott érte. Néhány hónapja mindkett?jük élete könnyebb lett a fiatal angol n?.

nem tudva. a St. és azt mondják. Townsend betegei ugyanígy vélekedtek. Aztán ott voltak azok az esetek. Egyikük még hozott is neki Afri jándékba egy sámánmaszkot. akik szerették és lojálisak voltak hozzá érthet? módon. így már de cember közepén munkába állt a Felding-Rothnál. mert az szisztematikus olvasással lépést tartott az orvostudomány fejl?désével. hiszen els? osztályú ellátást kaptak t?l an jó diagnoszta volt. valamint orgalmazására néhány ügynökn?t is. Bede's kórház köztiszteletben álló f?orvosával Andrew partnerével volt kapcsolatos. A vállalat terjeszkedett és száz új ügynököt vettek fel. történelemcsinálásról beszélnek. és nem is tudja . Ám Andrew-nak az utóbbi hónapokban feltûnt. de hat hónapon belül meg fo g halni. és minden j el arra mutatott legalábbis a tetszet?s beszédek alapján . 9 Az ötvennyolc éves Noah Townsend hosszú évek óta az érett. Noah Townsenddel. hiszen mindketten rengeteget dolgoztak. Dr. E k eredményeként Dr. olyan betegekkel. Andrew a saját gondján rágódott. hogy Townsend mintha bizonytalanabb len ne a szokottnál. Az efféle villámlátogatás gyakori volt m ndkett?jük részér?l. tapasztalt orvos mintaképe volt. Townsend kábítószer-élvez? volt. A korai visszatérés melletti döntésében szerepet játszott ra kiterjed? izgalom is. Mindig. a modora pedig választékos és tiszteletet parancsoló. ami a tenyerében volt egy nagy halom table ttát és kapszulát. Aha bólintott Andrew a t?le szokatlan közömbösséggel. hogy mit tegyen. hogy új. Azóta emésztette magát Andrew. nem kis részben azért. Bruce születése után gyorsabban ment vissza dolgozni. hogy rengeteg m unka jött össze a képzésen. és a zajra hirtelen megfordult a kerekeken gördül? székkel. A tünetek nyugtalanították Andrew-t. amit az id?s orvos ezután hirtelen csinált. Townsend jól men? praxist mondhatott magáénak. Andrew is tisztelte az id?s orvos képességeit. hogy mindez rám is vonatkozik. És mindig igaza lett. Novemberben John F. kreativitásr ösztönz? éra kezd?dik. hogy magyarázatot ne adjon ar . Egy hónappal azel?tt. hogy nincsen beteg a kollégája rend l?jében. ma onta a vállát. ami megkérd?jelezte az id?s ember orvosi tevékenységének létjogosultságát. ráébredt. Aztán észbe kapott. mert Townsend minden szempontból nagylelkûen bánt ifjú kollégájával. Kettejük között ?szinte. úgy emlegették ?t. és néha kicsit zagyván beszélt. Ennek az volt az egyik oka. de még mindig a stresszel és fáradtsággal igyekezett magyarázni ?ket. mint a boszorkánydoktort . halkan bekopogtatott az ajtón és benyitott. Townsenddel megbeszélni. A probléma Dr. Sietségében elfelejtette elrejteni. de azok után. Az emberek új kezdetr?l . és ? átnézett a szoba túlsó végébe. Hogy visszamegyek dolgozni. és gyor zátette: Én igazán nem állom az utadat. Kennedyt választották elnöknek. egy novemberi délutánon vált a nyugtalanság és bizonytalan gya nú szörnyû bizonyossággá. Lelkiismeretesen ellátott minden beteget anyagi helyzetre való tekintet nélkül. Miután meggy?z?dött arról. és egy ott álló va firól csendesen azt mondta nekem: Az az ember nagyon beteg. Ám Andrew esze továbbra sem Celia nagyra tör? ter járt. hogy hívják. Andrew valami kellemetlen. Hilda egyszer így szólt Andrew-hoz: Egy partin voltunk Noah-val. Townsend zavarában elvörösödött. Már a megjelenése is méltóságteljes volt. mikor Noah olyan furcsán viselkedett. s?t szörnyû dologra jöt t rá. hogy mit is lát. Mikor egymás között a tévedhetetlen diagnózisok beszélgettek. dacosan bevette a szájába a tömérdek gyógyszert és egy pohár vízzel leöblített Townsend most már semmiképpen nem tudta elkerülni. Részese akarok lenni ennek az egésznek mondta egyszer Celia bizalmasan Andre w-nak. A felesége. Andrew azért is tisztelte Noah Townsendet. izgalmas. mer t a praxis jól ment. Éppen a szabadnapok elosztását akarta Dr. hogy m aki fiatal és vezet? pozícióban van. azokét a napokét. az azt jelenti. Andrew még ekkor sem gondolt semmi rosszra. amikor egymást helyettesítik. Egyéb üzleti gondjai voltak. vagy más al kalommal egy n?r?l: Az az asszony ott nem tudom. amit Townsend büszkén kitett a rendel?je falára. mint Lisa esetében. ami nem volt jellemz? a hozzá hasonló korú orv kra. Townsend háttal ült Andrew-nak.lgokon kezdte törni a fejét. meleg raga szkodás alakult ki.

Vén róka vagyok én már a szakmában. világossá vált el?tte. amit az imént tett...ra.. a furcsa hadarás azt jelezte. amit azonnal meg is bánt. öcsikém. túl sokat tudok ahhoz. Mit tegyen? Andrew el?ször is határozta. vagyis g nem fedezik fel a titkukat. Elképedésében halkan füttyentett. amit Andrew olvasott. Átkozottul sokat. hogy mikor kell leállni. Hogyan lehet Noah enn yire el?vigyázatlan? Hogyan tudta ennyi ideig megtartani a titkát? Hogyan tudja megt artani a mértéket? Egyik kérdésre sem látszott könnyûnek a válasz. tudom. és úgy becsülték. Noah maga mondta. meg Percodant. De mindig me gtartom a mértéket. z Amerikai Orvosszövetség becslése szerint az összes orvosok öt százaléka szenved a kábítósze sztástól. ami segítené a gyógyszerekkel visszaél? orvosokat. Townsend elnevette magát. Ha a szövetség ekkora számot vall be. te is tudod. Még kevésbé gy?zték meg Dr.. Ám ebben c aknem valamennyien tévedtek.. mert szinte akadálytalanul juthatnak hozzá a gyógyszerek hez. hogy Noahnak nem az el?bbi volt a mai els? adagocskája. Az orvostársadalom többnyire megpróbált nem venni tudomást a problémáról. Andrew-t elborzasztotta a gyógyszerek mennyisége legalább tizenöt darab tablettát é kapszulát látott . csak egy kis Dexedrint. ami megdöbbentette Andrew-t. tudom. És biztonsági okokból Andrew nem ott a rendel?jében narkotikumokat. Szégyenkezve bár. egyértelmûen arra utalnak. hogy zsúfolásig van tömve gyári csomagolású gyógyszerekkel. Még valami volt. De Andrew egyáltalán nem nyugodott meg. hogy a valódi arány tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a közöltnél. hogy a bevett gyógyszerek mennyisége és az a hanyagság. hogy mikor kell leállni. amit a kollégája olyan hanyagul lenyelt..mindig megtartom a mértéket. A St. Noah Townsend szavai . h ba keverjem magamat. viszont Andrew ismert egy jobban felszereltet Newarkban. úgyhogy igyekezett legalább elbagatellizálni a dolgot. amint éppen rádobok egy lapáttal a tûzre!. hogy alig tudta elmondani a szabadnapokkal kapcsolatos kérését ami ebben a szituációban abszurdan lényegtelenné vált . Bár Andrew nem volt kábítószer-szakért?. mint az utcán illegálisan árult drogoké. amivel Townsend a szájába dobta ?ket. A szakírók kiemelték. De ehhez a tömérdek gyógyszerhez képest az ? tartaléka elenyész? volt. megízesítve egy csipet Darvonnal.. és amikb?l néha adott az anyagi gondokkal küszköd? betegeknek.. Townsend szavai. hogy az id?s orvos nem tegnap óta rabja a szenvedélynek. hogy a probléma hétköznapi és meglehet?sen elterjedt. Hogy go ndolkozzon... mikor Townsend nagyvizitet tartott a kórházban. és megvédené a egeiket. de a dolog szükségességér?l meggy?z?dve kutatta át Andrew Noah Town end rendel?jének gyógyszeres szekrényét egy olyan id?pontban. Ó. Az es yvalamiben mind egyetértettek: az orvosok els?sorban a szaktudásuk miatt soha nem ju thatnak el arra a pontra. Andrew? Aztán kicsit harciasan hozzát ette: Megmondtam. És a receptes gyógyszerek válogatás nélküli mértéktelen fogyasztása pont oly yes és pusztító lehet. Az informálódása során rájött. hogy az orvosok mil yen könnyen juthatnak hozzá ingyen bármilyen gyógyszerhez úgy. amelyeket együtt egye felel?s orvos sem írt volna fel ilyen kombinációban. Úgyhogy ne izgasd magad. mi járatban vagy? Andrew olyan felindult volt. Na mondd. Néhányon Townsend kézírásával volt rajta a név. hogy az orvosok általában sikeres kábítószer-élvez?k .. de ez a nevetés ham isan csengett. Ezt a véleményét mások is osz ták. Szóval rajtakaptál. és kimenekült Noah Townsend rendel?jéb?l.. hogy mik vo ltak: stimulálok és nyugtatók. Bede' tára szerény volt.. többek között feltûn? men kummal... h ogy bajba keverjem magamat. Egyedül akart maradni. Ahogy Andrew kinyitotta. Mindkét he lyen talált a katalógusban kábítószer-élvez?vé vált orvosokról szóló esettanulmányokat. hogy nin n semmiféle olyan program. Mit vett be? kérdezte Andrew éles hangon. Andrew. hogy kérnek bel?le a megfelel ? gyógyszergyár ügynökét?l. hogy mindent megtud a témáról. töprengett Andrew. hiszen ez a zagyva beszéd. Hát igen. nyit azért tudott.. mindazt száz százalékig a látámasztották. egymással ellentétes hatású gyógyszerek. Mennyire igaz volt ez is! Andrew már Celiával is beszélt arról. A szekrény a szabályokkal ellentétben nem volt bezárva. mekkora a nyomás rajtam mostanában. A rákövetkez? két hétben minden szabad idejét szakkönyvtárakban töltötte. és ah a az anyagokat. ha ez végk . Andrew is tartott a rendel?jében mintákat azokból a gyógyszerekb?l. amiket rends zeresen írt fel. beismere hébe-hóba feltöltöm magam. De mi az ördögért fontos ez. hogy a gyógyszerfogyasztásuk veszélyes méreteket öltsön.. akkor a valóságban sokkal többen vannak... Megint az a hamis nevetés. alkoholizmustól vagy ezekkel kapcsolatos okoktól.. hogy nem veszítem el a mértéket. amit csak lehet. igyekezett gyo intézni a dolgot. látta. túl sokat tudok ahhoz....

Nem biztos. Nem tudom és nem fogom végignézni. ha nem ak arod szóba hozni Noah Townsendet. Mikor Andrew visszaért a nappali ba. Tudom is. akkor vesd fel a témát valakinek. csak úgy. általánosságban Tájékozódj. ami még nagyobb felel?sséggel jár? Minél többet gondolkozott a dolgon. Valakinek el kell mondanod. amit magának kevert. Ugye? Ennyire látszik? kérdezte Andrew csodálkozva. Életem eddigi legszebb négy éve volt mondta a férfi megindultan. Andrew annak sem találta a nyomát. Jó er?sre csináltam nyújtotta oda a poharat Andrew-nak. Bede's-ben. Visszafelé jövet bekukkantott a omszédos szobába. akkor igyekezett palástolni a dolgot és titokban lefolytatni a vizsgál atot. Micsoda terhet kellett vinned. az arcát az övéhez szorította. el. Azt hiszem. mindegy. Celia nem szólt egy szót sem. El akarod most mondani? Igen mondta lassan Andrew. van egy ötle . hogy valaha is megvonták volna egy kábító zer-függ?ségben szenved? orvos praktizálási jogát. Mert akkor nyilvánosságra kerülne az ügy. annál több kérdés merült fel benne. Inkább Noah-t sajnáld. szóbeszéd tárgya ne. ez jobb lesz. és And ew tudta szerint orvosi hibát még nem követett el. és azt mondta: Szegén y drágám. átölelte. Celia. Celia belekortyolt a dai quiribe. Andrew. és Noah megalázó helyzetbe kerülne. hogyan vélekednek err?l a kérdésr?l bent a kórházban. és a világon te jelentesz nekem a legtöbbet. Annyira szeretnék segíteni neked mondta Celia. M i kérd?en ránézett. Tényleg. Nagyon sajnállak. Egyszerûen nem tehetem meg. Celia és Andrew az izgatott Lisa segítségével a fát díszítették. már hetek ót em voltál ilyen oldott hangulatban. ha itt az ideje. Végül a kislány szinte állva elaludt az átélt izgalmaktól meg a fá Andrew gyengéden felnyalábolta. ahol Bruce. Muszáj elmondanod még valakinek rajtam kívül. olyasvalakinek. Van valami konkrét javaslatod. é on élvezték a készül?dést. isten tudja. Celia éppen egy whiskyt kevert szódával. hogy az el?z? olyan rossz volt. praktizálhat a-e tovább egyáltalán. hogy így gyötr?dj. mint az el?z?. Hát persze hogy sajnálom. hogy mit kell csinálnod. vajon meddig tart a szerencse? Vajo n el? fog fordulni. ahogy ? nevezte. Leváltanák mint f?orvost. hogy Noah gyógyszerezett állapotában rossz diagnózist állapít meg. drágám. Kora este volt. De n? vagyok. Várj csak. Aztán a karácson nézve iszogatni kezdte az italát. az asszony hozzátette: Lisa nagyon jót tett neked ma este. Celia elengedte Andrew-t. és felvitte az ágyacskájába. Például kinek? Hát nem egyértelmû? Valakinek a kórházban. Mégsem hagyta nyugodni a kérdés: mi lesz Noah Townsend betegeivel? Azokkal.volt lehetséges. vagy nem ismer fel egy fontos tünetet? Mennyire lehet benne megbízni? Hát a f?orvosi állása a S t. Jóságos isten! Na látod. Tudtam. Szóval. és mindenképpen tönkremenne bele. Négy éve vagyok a feleséged. Ezt nem tehetem. rád fér. A jelek szerint még soha egyetlen orvos sem jelentette fel az orvostársát kábítószer-f ogyasztás miatt. hogy mi bajom? szólalt meg végül Andrew. nem sokkal karácsony el?tt. hogy el fogod mondani. aki a pozíciója folytán ntézkedni.. Végül beavatta Celiát. Ha ennyire nyil vánvaló. és Noah-nak is tud segíteni.. hogy mit csináljak mondta a férfi élesen. Remélem. Akkor áruld el. De még mindig bánt valami. Úgy látom. Celia odament hozzá. hát ezért nem d?ltem a röhögést?l mostanában sóhajtotta Andrew. mikor Andrew befejezte. akkor miért nem kérdezted meg eddig. hogy kivel kezdjem? Mi a véleményed az ügyvezet? igazgatóról? . és farkasszemet nézett vele. és annál bizo anabbá vált mindenre a válasz. hiszen kollégájával alkalmanként kölcsönösen helyettesítették eg ek a betegek most veszélyben vannak? Bár Townsend viselkedése látszólag normális volt. Most el?ször érzékelte Lisa a kajácont . Úristen! suttogta Celia. a baba aludt a bölcs?jében. Na. akik bizon yos fokig az ? páciensei is. Hát akkor? Nem tudom morogta Andrew. Fogalmam sem volt róla. csak várt.

Tulajdonképpen egy floridai orvosbarátom problémájáról van szó hazudta Andrew. Noah-nak elévülhetetlen érdemei vannak az efféle adományszerzésekben. A hórihorgas ügyvezet? igazgató korábban ügyvédként dolgozott. aminek többszörös bajnoka volt. hogy Len Sweeting pontosa n tudja. Be a sz?nyeg alá az üggyel. már újból a régi barátságossággal.. a Lotromycin-ügy kapcsán e meg közelebbr?l Len Sweetinget. Végül aztán pár órával kés?bb. Szóval tudja. ha nálunk derülne fény valami hasonlóra. A kórház ügyvezet? igazgatói irodájában ültek. Andrew-t villámcsapásként érte a felismerés. Igen bólintottá Andrew . íme. és most. Olyan orvosoknak is. Miközben beszélt. hogy Andrew minél sürg?sebben eltûnjön az irodájából. Huszon n váltott át a kórházi munkára. És az ügyvezet? igazgató nem akart tudni a dologról. . nagyon óvatos. vagy pedig azt állítaná. cimborák! Talán ha úgy . ami valójában a sajátja volt. hogy mit mondott neki áttételesen az imént Sweeting. mekkora szükségünk van a pénzre. de fontos vendégeket vár k nagy pénzadományokat szokott t?lük kapni a kórház. Megkért arra. szép karácsonyuk volt Celiával mondta Leonard Sweeting. a f?nöke is itt lesz a találkozón. a termete alapján hely ehetett volna bármelyik kosárlabdacsapatban. A floridai barát históriája egy pillanatra sem tu Sweetinget félrevezetni. Townsendünk nélkül. a férfi felpattant a helyér?l. nagyon. legyen nagyon.. De ha Sweeting tudja. estefelé Andrew úgy döntött. hogy most is leesik pár m . ha mege ngedi. akik sokkal id?sebbek Andrew-nál. E pillanatban csak azt akarta. A busa szemöldökök gondterhelt ráncba futottak össze. ta helyét az óvatosságnak. Hog anácsot akar kérni. Néha elgondolkozom azon. Szóval err?l van szó. a világos. A férfi vastag. Nem is olyan rossz ötlet. Len Sweeting az ajtóhoz kísérte és átkar a. amennyire csak lehet. Sajnálom. egyértelmû válasz a kérdésére: szállj le Noah T l. hogy semmi jóvátehetetlen ne történje h betegeivel. Ugyanakkor elhatározta. vagyis semmit. hogy lassan ötvenéves lett. ? azonban hihetetlen hobbit választott ma gának. Ne haragudjon. akkor az ügyvezet? igaz gató azonnal letagadná. Remélem. Kösz. Isten tudja. ha megvádol egy másik orvost. hogy a szívélyesség elpárolgott Sweeting tekintetéb?l. akkor a baj magától meg fog szûnni. Néha megjegyezte. mondja meg a barátjának. Még megrágom icsit. puhatolja ki. és reméljük. Naiv bolondnak érezte magát. És azok sem tesznek semmit. de ? régebben tudja. a patkódobálást. hogy a bajnokságok erésénél jóval nagyobb feladat az orvosok egyetértését kiharcolni bármilyen kérdésben. hogy egyáltalán beszéltek err?l. mint én gondo lta Andrew. És persze ha Andrew bárh ol elismételné. Rájött valamire. Veszélyes vizeken evez. és nem tudja. zárt ajtó mögött. Mikor Andrew fejezte a mondandóját. bozontos sz emöldöke beszéd közben fel-alá ugrált. Mindenkit mer és mindenki szereti ?t. ami túl átlátszó. mir?l és kir?l beszélt az imént. nem tudom még egy másik kórházét is magamra venni. Igen ám. Mir?l van szó? Gyógyszerekkel való visszaélésr?l bökte ki Andrew. f?leg akkor. észrevette. mintha nem lenne semmi baj. de nagyon vigyázott. Andrew elgondolkozva sétált fel-alá a s zobában. Sweeting az íróaszta ig vele szemben egy széken. csaknem ugyanannyit tudo a gyógyításról. hogy csak így kutyafuttában tudtunk beszélgetni. Andrew mozdultak meg a szemöldökök. nem tudom. mint az orvosok többsége. hogy honnan. Maga is tudja.Len Sweetingre gondolsz? Hát. Azt mondta. . és röviden leírta a képzeletbe . ani kórházban dolgozik. Most pedig. de elég gondom van nekem itt is. hogy mûköd?képes maradna-e a kórház a mi Dr. A kapcsolatai és a pénzes barátai miatt túlságosan értékes ember ? a St. hogy csak azt teheti. és mindent megtesz azért. hogy a mi kórházunk hogyan cselekedne. aztán megállt a karácsonyfa mellett. De az a tanácsom. Andrew négy évvel ezel?tt. hogy mostantól fogva. Err?l jut eszembe. figyelni fogja a kollégáját. hogy semmi olyant ne mondjon. mitév? legyen. hogy a megj zését Andrew félreértelmezte. és megtanulta tisztelni. akkor a kórházban másoknak is tudniuk kell. Andrew felállt. hogy van valami problémája. Bede's számára ah hogy megérje nyilvános botrányt csinálni.

A két év folyamatos tudományos sikerek és a zemélyes problémák közepette zajlott. Ekkor lett Vincent Lord. Igaz . teljeseb b képzést? A többnyire teljesen fölösleges kérdések az id? múlásával egyre sokasodtak. hogy meg fo 10 Dr. A férfiak egy része utálta. de ke vesen érik el. Ide tartoznak a férfi. szabadon döntött úgy három évvel korábban. a döntését nagyban befolyásolta. Keserûségében ugyanakkor a a kérdést is többször feltette magának. hogy szinte soha nem mosolygott és a homlokát állandóan gondterhelten összeráncolta. Az már kevésbé volt kelleme . Vincent Lordot az olyan n?k talált nzónak. és megértem. az asszony furcsán né Végül is a te dolgod. és a kormányhivatal is megadta a szükséges any agi támogatást a doktorátus utáni tanulmányokhoz. Id?pocsékolásnak tartotta. progeszteron . nemzetközi hírû tudós lenne. onnan fölfelé nemigen vezet út. De mégis lehet. a másik része viszo jezetten kedvelte. Az egyetem segít?késznek mutatkozott. Az egyik közülük az volt. és mindig ugyanazt a kérdést tette fel magán sen döntöttem? Azon tépel?dött. így keret nélküli szemüveget viselt. Más szóval: néhány csalódása inkáb semmint valóságos volt. Egy tudományos kutató kollégája álla meg róla savanyúan: Vincent pont úgy viselkedik. Rossz ul látott f?leg a tömérdek olvasás miatt . vékony c tú alkat. Nem nagyon érdekelte az evés. és lassan elmaradoztak mell?le a barátai is. és bizonyos szempontból kellemes volt a megjelenése is. és mint aki nem tudja. ami hite szerint megillette.és n?i hormonok tes ztoszteron. Vajon n lett volna helyesebb átmennie Európába? Vajon nem kapott volna ott sokoldalúbb. Dr. A szakterülete a szteroidok voltak. amin keres e. hogy ha nem lettek volna az életében c salódások. Mivel a szteroidszintézissel kapcsolatos munkája jól haladt. átható. és Lord ragyogó hallgató volt. mint akinek a pszichéje egy helyben fo rog. Mindezek ellenére és ez egy másik oldala volt Vincent Lord prizmalényének nagy vé nyel volt a saját értékeir?l és munkájáról teljes joggal. Dr. ösztrogén. amikor házon belül maradt. Pedi g Vincent Lord a saját akaratából. kissé bizalmatlan tekintettel nézett mindenre és mindenkire. A problémák Lordnak abból a mániákus szokásából fakadta dolatban állandóan ott állt a saját háta mögött. és elmegy az iparba dolgozni. 1954-re nyúlt vissza.Mikor Andrew a történtekr?l és a döntésér?l beszámolt Celiának. hogy kiábrándult lett és dühös az egyetemi munkával kapcso A harag mind a mai napig megmaradt. akik szerették az érzékeny férfiakat. amelyek befolyásolják a termékenységet. Lord számára a do ktorátus megszerzése után logikus volt. harminchat évesen jutott el oda. mint egy tudósé: keskeny arc. mi or otthagyta az egyetemet. Ez a társaság a gyógyszergyárak dósait általában elismerte ugyan. amir?l sokan álmodnak. érzékeny. Lor d viszonylag fiatalon. Mogorv modorú lett az örökös önmarcangolástól. Már a külseje is egészen olyan volt. a Felding-Rothhoz. Dr. Már önmagában az is paradox. Vajon köztiszteletben álló. akkor biztosan kitalált volna néhányat magának. Lord . az illinoisi egyetem végz?s diákja a szerves kémiában s zerzett doktorátusával Dr. Vincent Lord. amikor nem kapta meg azt az elismerést és tiszteletet az akadémikus-tudós társadalomtól. miért döntöttél így. hogy valakir?l ilyen megállapítást lehet tenni. a szexuális po ciát és a születésszabályozást. s?t emészt? keserûséggé vált. hogy vajon hibát követett-e el. Lordról azt is el lehetett mondani. hogy feladja az noisi egyetemen a tanársegédi állását. s minthogy az ötvenes években kezdett tért hódítani a fogamzá . hogy mi lesz a dolog vége vagy hogy ? maga mit szeretne. a Felding-Roth gyógyszergyár kutatási igazgatója ellentmondásos rosszindulatúbban fogalmazva zavaros személyiség volt. hogy a illinoisi egyetemen kétéves kutatói ösztöndíjé amodjon. vagy ha egy másik egyetemen dolgozón volna tovább? A tépel?dést kiváltó történet hat évvel ezel?ttre. s ez meg is látszott nyúlánk. Éppen ezért egyáltalán nem lepte kétéves ösztöndíja után az egyetem fölajánlott neki egy egyetemi tanársegédi állást. hogy nem cselekedett-e elhamarkodottan és ostobán. Ez a doktorátus nem volt akármilyen. de sznob módon csak a második vonalba sorolta ?ket. ha ott ma adt volna. El is f . Ám Dr. Az egyetem kémiai tan zékét világszerte az egyik legjobbként tartották számon. a szteroidkutatás iránt igen nagy volt a tudományos és kereskedelmi érdekl?dés is. Lordot aggodalommal töltötte el. hogy ahol van. vézna termetén. és csak az tt. mert a testének szüksége volt a tápanyag-utánpótlásra.

hiszen ez gyakran párosul a kiválósággal. kihallgatást kért a dékántól re. azaz a tudományos csalás csírája? Körülbelül négy évvel korábban. valami másról. am ikre gyakran kényszerült. újból elkezdett tépel?dni azon. Kiderült. amivel hírnevet fo szerezni nemcsak magának. Lorddal megesett. így viszont már nem jelentette azt a tudományos s . Lord. mint minden h alandó. de azon kívül is. sikerült! Az akadémiai elit t gja lett. efel?l semmi kétség. bölcs kis ember volt. Miután az els? betût?l az utolsóig alaposan végigolvasta a testes iratcsomót a déká gen lelkiismeretes természetû volt . Úgy gondolta. Ez rendkívüli teljesítmény volt. amit az els? verzió jelentett volna amennyiben az ott leírt eredmények igazak. hanem az egyetemnek is. a bibliográfiát elküldte el?re a dékánnak. és csak azután publikálta. mégpedig véglegesíté l. vajon miért küldte ezt el neki Dr. figyelembe véve alacsony egyetemi beosz tását. így hát Lord az értekezését. mint a karikacsapás. Nem. amik bizonyos hibás értelmezésekb?l is adódhattak. A kérdés így hangzott: Vincent Lord lelkének l gmélyén ott rejt?zik-e az intellektuális becstelenség. nemcsak az egyeteme n. mint a Journal of the American Chemical Society vagy a Journal of Biol ogical Chemistry. ma is gyakran kísérl zett a kis laboratóriumában. Mivel alapjában véve továbbra is tudós maradt. többek közöt dványokban. Harris dékánnak néha rossz érzései támadtak Dr. és évente több tudományos ülésre is ellátogatott. Tele önbizalo mmal bibliográfiát készített az eddig megjelent publikációiról. Az ügyben vizsgálat indult. Elképzelhet?. Ez az ügy önmagában nem lett volna nevezetes. a tudós sem boldogul. amit Vincent Lordról alakított ki. Be csületes hibáknak látszottak. minden jel z? zöldre van állítva. Így hát szemrehányást téve magának. A tudósok és a tudomány misztikus világában az el?léptetések majdnem mindig kínosan l k. És mégis. szabadon megválaszthatja.egint csak házon belül maradt. ami nélkül. ami az id? múlásával egyre jobban dühítette Dr. valamint a személyes véleményén. Vincent Lorddal kapcsolatban. Lo rd leírt. hátrad?lt az íróasztala mögötti karosszékben. Azon tûn?dött.. egyeztetnie is alig kell a f?nökeivel. 1957 márciusának egy reggelén Harris-dékán az irodájában ült. hogy alkalmas-e azoknak a salamoni döntéseknek a meghozatalára. hely n döntött-e. amit nem lehet magától elvenni. Nem a vibráló temperamentum volt az oka. és ami éppen a napokban vet?dött fel megint. a fiú valami nagyszerû felfedezés el?tt áll. hogy megpróbálja elérni gyorsított el?léptetését. hogy: Gratulálunk. az eredményei ala en úgy megy majd. Robert Harris dékán apró termetû. amely a beszámolója alapján egészen kivételes eredmény Nem sokkal az értekezés publikálása el?tt egy nálánál id?sebb és tapasztaltabb szervesvegyész a az egyetemr?l azzal állt el?. A tanársegédi évei alatt szteroid-szakért?i hírneve n?ttön-n?tt. Ami Dr. és Dr. olykor . A docentúra azt is jelentette. Minden egyetem és a dékán csak a puszta gondolatra is felsóh jtott ellentétek és féltékenységek fortyogó katlana. és nem két év múlva. hogy m in akar dolgozni. Vincent Lord bib iáját lapozgatta. Lord tudo készített egy kísérletsorozatról. és az olv on tûn?dött. A bibliográfia írója negyedórán belül itt lesz. többr?l volt szó egy korábbi kérdésr?l. Vincent Lord a maga szakterületén fel tud és valószínûleg fel is fog jutn nasszusi magasságokba. Éppen bölcsessége fol kételkedett néha abban. És ez volt az. mikor a gyakorlat szerint sor került volna rá. ami azóta a feledés hom . Ha ezt eddig nem tudta vo lna. Ahogy telt-múlt az id?. mint el?z? alkalommal. hogy ? megismételte azt a kísérletsorozatot. hamarosa n megtudja. és puszta formalitás lesz a kinevezése. Lordot. amely akárhogyan is nézi az ember babérkoszorút vagy legalábbis élete végéig tartó any nságot ígért. Szûk négy év alatt tizenöt tudományos értekezést publikált. és mikor egyeztették az id?pontot. amit Dr. hogy Vincent Lord több hibát is elkövetett. hogy egy adag szerencsével. Persze egy ilyen t emperamentumos és kiszámíthatatlan személyiségnek sok oka lehet erre. aszott. Van valami. Mégpedig azonnal. és ugyanazon a lelki tortúrán ment keresztül. és elfogadható is együtt a kett?. egyetemi tanársegédségének els? évében. hogy ez a nagyszerû ötlet nem jutott el?bb az e lhatározta. Na mindegy. ahol gyakran a leglényegtelenebb kérdé is meglep?en pitiáner viták folynak. de ? nem ugyanazokra az eredményekre jutott. Minden nagyon biztató. A fiúnak zseniális képességei vannak. Dr. A hierarchia következ? grádicsa az ? esetében a docentúra lett volna.. Beérkezett! Vincent Lord rettenetesen akarta ezt az el?léptetést. A legtöbb idej kémiai fakultás adminisztrációjának intézése rabolta el. akkor most megtudhatta Lord publikált értekezéseinek és az értekezéseket méltató recenzi gtanulmányozásából.

amit gondolt. amikr?l ír. akkor lett volna indokom arra. hogy az utóbbi két értekezésében leírt kísérletsorozat nem ismételhet? me éppen reagálnak azok a vegyületek. hogy a gyorsított el?léptetés kijár nekem. nincsenek kisebbségi komplexusai. Hát err?l lenne szó fejezte be Vincent Lord tíz perccel kés?bb a mondandóját. a gyorsított el?léptetésbe? Nem. Mindent egybevetve úgy érzem. akik a nyomomba nem jöhetnek. Dr. Lorddal szemben viszont az volt a kollégák gyanúja annak alapján. Nagyon is ékesszólóan. Ha nem haragszik vágott közbe Harris dékán csíp?sen . hogy miért kell err?l egyáltalán ennyit i. Úgyhogy azt tanácsolom az egyetem és a magad érdekében. ha nem jön közbe az a beszélgetés k ezel?tt azon a San Franciscó-i tudományos konferencián. Lord e szemével áthatóan nézte a dékánt. Másnap a tanszékvezet? ott volt a dékáni hivatalban a válasszal. Mind a ketten tudjuk. hanem magáról. hogy mik a jöv?re vonatkozó terveim. A dékán egymásnak feszítette az ujjait. hogy Lord becstelen. Miért lennének? érkezett abban a pillanatban a gyors és éles. mert mindannyian tudjuk. csak éppen az állítólagos látványos eredmény Mikor a dékán többet akart tudni az ügyr?l. hogy jófejû fiú. Igen. de aztán magába fojtotta a szót . hogy nagyon siet?s neki. rosszkedvûen köszönte meg a figyelmeztetést. Lord mondta .a legjobb tudósokkal is megesik. De végül is hi . két héttel kés?bb is ezen töprengett Harris dékán. De többünknek az a benyomása. Harris dékán ta. Többünk is az a véleménye. Dr. Tudnia kell. mégpedig most azonnal. Valójában meg Azt is elmondtam önnek. azt remélve. megjelentet egy hibaigazítást. és kija vítja a munkáját. roppantul sürg?s. Harris dékán elhatározta. Mit tud arról a két legutóbbi értekezésr?l? kérdezte végül. de aztá Vincent Lord felfedezett egy sor valóban nagyszerû és vitathatatlan dolgot.. Lord majdnem kimondta. Lord tanszékvezet?jét. A d szemben ült. Olvashatta a bibliográfiát. Milyen kár. Látszólag tehát fair módon állt a dologhoz. és elmondta neki. Csakhogy a beszélgetés közben mindvégig o t a leveg?ben a kimondatlan kérdés: vajon akkor is lépett volna Lord. mint a nap. a barátja hozzátette: Nem azt mondom. hogy ez mit jelenthet itt-ott lekerekít egy-két sarkot.. és úgy értelmezi az adatokat. ha nem kap vissz ajelzést a hibáiról? Most. valóban elmagyarázta. hogy más nem fogja észrevenni. dékán úr. az íróasztal másik oldalán. M nak figyelembe kell vennem a szakbizottság véleményét. te Bobby mondta neki egy este két pohár ital között a régi sta fordi professzor cimborája: Én a helyedben szemmel tartanám azt a Lord nevû fickót. a többieket hagyjuk ki bel Nem a többiekr?l van szó. Ha kimondta volna. Bobby. de nem szólt róla. vagy v alami hasonlót. száraz válasz. Egyszóval egyezzen bele Lord kérésébe. az a normális és etikus dolog. Az ügy világos. Véleményem enységem aktívabb és értékesebb bármelyik más tanársegédénél ezen a tanszéken. és némi élvezettel azt mon : Hát úgy látom. gondolta a dékán. Lordra nézett. Ez egy. hogy vigyáz Harris dékán gondterhelten. mikor beszólt a titkára: D rd megérkezett. Már Harris dékán is épp elfeledkezett volna róla. Hallgass csak ide. hogy ez egy nagy marhaság . hogy tévedett. hogy gyja magát kihozni a sodrából. Dr. hogy ellen?rizte lkészült munkát. és ez veszélyes. Sok tudósnak és ezt a dé tudta egyszerûen nem marad ideje megtanulni a diplomatikus viselkedést. Azt hittem. hogy ezt nem teszi meg. ahogyan azok a legjobban alátámasztják a teóriáját. Mindnyájan követtek el hibákat. és ha úgy látja jónak. Ám ha egy tudós kés?bb rájö gy hibázott. Lord el ismerte. Én is éppúgy tisztában vagyok az elért eredményeimmel. Végül is Lordnak igaza van az érdemeit illet?en. hogy elég szabatosan elmagyaráztam. hogy ? is tisztában volt vele. hogy kiutasítsam az irodámból. hogy nem én döntök egyedül az el?léptetésekr?l. ahogy a bák felfedezésére reagált . ismerek másokat is itt. és a kellem etlen ügy látszólag elfelejt?dött. Nem értem. ha nyilvánosan kijelenti. hogy mit hall ott San Franciscóban. hogy valóban vitatottak a legutóbb publikált eredményei. talán már azóta. Visszaérkezé után az egyetemen magához hívatta Dr. Egy darabig nagy pusmogás folyt egyetemszerte erkölcsi érzékr?l meg etikáról. Lord keskeny arca elvörösödött. szándékában áll újból lefol a kísérleteket. Ebb?l lesz aztán a tudományos ogancia. Miért is kell ne álszerénynek lennie? Az agresszivitását is meg lehet bocsátani. Igen.

Azt hiszem. hogy a maga által felhozott indokok nem elég meggy?z?ek. hogy a kritikusait nem önmagában ez a két eset meg az a négy évvel ezel?tti aggasztja. hogy a többiek is akarják az illet? el?léptetését. hogy ilyesmi soha többé nem fog el?fordulni vele. Ott ült az íróasztal túloldalán. mert soha nem foglalt állást senkivel kapcsolatban addig. hogy e pillanatban még ha akarná sem tudná keresztülvinni Lord el?lép tetését. Vincent Lord legutóbbi két értekezésér?l már minden bizonnyal megindult az általános mogás. mit ért azalatt. meggondolatlan.. hogy a tudományos óvatosságán felülkerekedjen az ábrándozás. amiket a két legutóbb publikált értekez közölnie. mert a távozása v öregbítette az egyetem hírnevét. Ezt hogy érti? Úgy. Ez a pusmogás. A nagy gyógyszergyárak szüntelenül kutattak tudományos tehetségek után. hogy Hát. Türelmetlen volt. plusz az etikai kérdések. Lord düht?l vörös arccal felpattant. A gyanú csak növelte a haragját. és a jöv?ben minden bizonnyal tovább öregbítené. Dr. akit lenézett mint levitézlett tudóst és szánalmas ak akukacot. A dékán úgy gondolta. De azóta megesküdött. Miért nem? Az a véleményem. hogy hatalma van felette a dékánnak.vatalos ügyben értekezünk. m kérés volt. és mindvégig ilyen hivatalosak maradunk mind a ketten. Lord nem mozdult. ami elfelejt?dött. de annyit mindenesetre mondott. Különben is. Mert ha nem. Éppen ezér t volt biztos abban. és a dékán úgy vélekedett. közönséges d ebb?l ekkora ügyet csinálni! Vincent Lordban még csak fel sem merült. Dr. Amit Lord mondott az ? el?léptetési javaslatairól. A dékán pedig. szeles. Bár a dékán vol ar rangels? vezet?je. és maga mögött az ajtót. hogy a téma nem jött el? . pontosan tudja. Lord mondta a dékán ?szintén . mint neki. hanem jellemének bizonyos riasztó vonásai. de csak azért. tehetséges emberekkel. és figyelemmel kísérték az egyetemek dolgozóinak publikációit. hogy nem elég meggy?z?ek ! Ez inkább parancs. hiszen hamarosan megjelennek az értekezések javításai. hogy a távozta után összed?lne az intézmény. Egyetlen szó nélkül kiviharzott az irodából. A maga el?léptetési javaslatait mindig elfogadják mondta sötéten Vincent Lord. Jó napot! De Dr. Dr. ha így történne. Már jóval a San alálkozó el?tt felmerült a Felding-Roth központjában Vincent Lord mint lehetséges célpont n . hogy fel fogok mondani. amit már régen meghozott. négy évvel ezel?tti ügy. Lord viszont nem tudta ilyen könnyen megemészteni a dolgot. Gy e. Lord ugyan nem mondott rögtön igent. plusz a korábbi. Sajnálnám. Ha figyelemre méltóra bukkantak. Másfel?l v solyodott el halványan nem hiszem. sóhajtot t egyet és folytatta a munkáját. kijöjjön a vágyo . gondolja meg még egyszer a válaszát. de most majd újból felmelegítik. az ig az volt. Micsoda kicsinyes. Végül már nemcsak Harrist. de az egész egyetemet gyûlö Vincent Lord gyanította annak ellenére. Kérem. Lord mondta halkan. de nagyon rövi d ideig hagyta. hogy beosztásához hozzátar a higgadt viselkedés a hirtelen haragú. Önmagában az ajánlat nem volt szokatlan. ez már múlté. Egy nagyon. akkor megbánhatja. majd meglátom . hogy úgymond szeretettel várják a fedélzet yis állást ajánlanak neki . míg me g nem bizonyosodott arról. ha ezt a beszélgetést most befejeznénk . Egyre keserûbb és dühösebb lett. mert nézete szerint ez nevetségesen apró ügyecske összehasonlítva a tudományos eredményeivel. E zen felismerés hiányában Dr. hogy a türelemnek is megvannak a határai. semmi értelme tovább atni annak a döntésnek a közlését. egyel?re nem fogom javasolni a gy orsított el?léptetését. Dr. A tudományos összejövetelek is fontos szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben a gyógyszergyáriak és a tudósok között a semleges terület minden el?nyével. Magyarázza meg. Lord keserûsége n?ttön-n?tt. Mintha magne tofon lett volna az agyába építve. Ezért mikor három hónappal kés?bb egy San Antonióban tartott tudományos találkozón me yékezte a Felding-Roth gyógyszergyár képvisel?je. hogyan követhette el azokat a hibákat.. mindkett?nk számára jobb volna. az egész karnak együtt nagyobb hatalma volt. emlékeztetve magát arra mint annyiszor . gratuláló levelet küldtek a szerz?nek. De sajnos ennek az aktakukacnak a háta mögött ott állt az egyetem. hogy a visszau tasításához köze van azoknak az apróbb változásoknak. gondolatban újra és újra visszapörgette és lejátszotta a b tést. Hát igen. Harris dékán nem válaszolt. és gyilkos tekintettel mer edt a feljebbvalójára. de határozottan . túlságosan sietett.

egyszer túll? a célon. Lord nem örült az el?léptetésének. amit legalább ennyire fontosnak tart ott. hogy a felfedezés meghozza végre Dr. November elején a gyógyszergyár kutatási atója éppen egy metszetet nézett a mikroszkóp alatt. Szerény személyes szükségletei miatt soha nem volt pénzzavarban. nem beszélve a zetésr?l. visszafordíthatatlanul megváltoztatta a Thalidomid-ügy. Lord már megszilárdította a pozícióját a Felding-Rothná ra is megbecsülték. És a jelen is tele problémák s ? így gondolta.A puhatolózást konkrét megbeszélések követték. Mivel ren delkezett a szükséges képesítésekkel is. Lord szerint ez nem következh et be elég hamar. hogy egy gyóg szerrel lehetnek összefüggésben. ami dráma olná a tudás határait. Hanem az. a gyógys art gyökeresen. még sok munka volt hátra. egyik napr másikra hagyta ott az egyetemet. Versenytársnak tekinte resztízsért és hatalomért folyó harcban. . És akkor megmutatja nekik. Igaz. D a gyógyszergyár által felajánlott ?sszeget megint csak önnön értéke elismerésének tartotta. hogy Vincent Lordot a pénz ugyanúgy ne m érdekelte. tapasz alatának és tudományos intuíciójának köszönhet?en tisztán látta ?ket. ami évi tizennégyezer dollár lett volna. Vincent Lordnak a rég áhított nemzetközi hírnevet. Mint a legtöbb tudóst. és amivel a neve bekerülne a történelem díszkönyvébe. vonzónak ígérkezett a lehet?ség. Nem így Vincent Lord a a örökös önemésztésével. akikben nem bízott és akiket utált túlontúl nagy figyelemben részesül. és súlyos agy zésben meghalt. Már csak egy kis id?re van szüksége. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik. Lordot kezdett?l fogva tisztelettel és megbecsüléssel kezelték. A személyiségproblémái ellenére jó kapcsolatban állt a munk val. ha végre megtörténne az a dolog. azaz csaknem kétszerese az egyeteminek. Állandóan fennállt azonban a lehet?sége annak amit Dr. és szinte senki nem gondolt arra. aki ebben a mostoha egyetemi bánásmód éles ellentétét látta. A saját tudományos munkájával is biztatóan haladt. Vincent Lord a tudásának. Lord szívb?l remélt . 1957 szeptemberében kezdett el dolgozni a Felding-R othnál. három évvel kés?bb. az a kurva. Persze ha az új szer piacra kerül. És másokho onlóan ? is régóta álmodozott a nagy személyes áttörésr?l. Vincent Lordot is ösztönözte az ismeretlen kihívás. hogy briliánsán szervezte meg ding-Rothnál végre egy olyan kémiai vegyület felfedezésének lehet?sége csillant fel. mint az evés. Dr. Az egész világnak megmutatja! 11 Robbant a Thalidomid-bomba! Celia jóval kés?bb így emlékezett vissza: Bár akkor még egyikünk sem tudta. Ez az álom most elérhet? közelségbe került. aki elvállalja a szteroidok kifejlesztésére létesítend? új osztály ve cég képvisel?i Dr. mikor hirtelen összeesett. most még elképzelhetetlen nyereséget hoz majd a Felding-Rothnak. Celia Jo lenül? Többen voltak. A Felding-Rothnak olyan els?rangúan ké tudósra volt szüksége. ám a helyes utat jelz? karók már mind a helyükre kerültek. hogy dan. ?t nevezték ki a megüresedett helyre. A mindaddig rendkívül ritka betegség lényege. A legelején a fejle mények nem keltettek széles körben feltûnést. a kétségeivel. Legalább kétévi kutatás és ál . Vajon nem fúrják-e s egyikük az a könyökl? n?. aminek a megtörténte egyre közelebbinek látszott. Tudományos szempontból is érdekesnek. Folyamatosan gyanakodott a részlegén kívül dolgozókra. amit csinált. az illinois-i tasítása miatt érzett. Hatékonyan vezette a részlegé szóltak bele abba. Két hét gondolkodási id? után Dr. Lord igent mondott. Nem sokkal ezután rendkívüli dolog történt. 1961 áprilisában Nyugat-Németországban az orvosok értetlenül álltak a fokomelia nevû enség egyre gyakoribb el?fordulásával szemben. megbukik és eltûnik. De nem ez volt a lényeg. egy olyan felfedezésr?l. Persze semmi sem számítana még az egyetemi sértés sem és senki nem jöhetne Vincen dnak még a közelébe sem hatalomban és respektusban. nem csökken? haragjával és keserûségével. Szinte búcsú nélkül. amib?l f rradalmian új gyógyszer válhat. a régi döntések fölötti tépel?désével. Most. és a hozzáértését soha nem vonták kétségbe. A legtöbb ember hasonló körülmények között boldog lett volna. aprólékos munka után amir?l tudta. Vincent Lord a megfelel? id?ben volt a megfelel? helyen. Háromévi kitartó. ami igenc sak jólesett a tanársegédnek.

márciusig piacon hagyta a Kevadont. hogyan engedhetett volna meg ilyen borzalmat? A fokomeliaesetek gyakoriságának ilyen ugrásszerû növekedésére egyszerûen nem találta yarázatot. Több babának nemcsak a végtagjai hiányoztak. mert a szert még nem engedélyezték általános has tra. Olvastam valahol. Néhány újszülött meg is halt a szerencsések . és Andrew él?n t kiterítve az aznapi újság. De ugye nem használtad fel ?ket? Andrew megrázta a fejét. Celia és Andrew gyakran szóba hozták a szörnyû történetet. hogy valóban ez a gyógyszer a fejl?dési rendellenességek ozója. a másikuk pedig egy szülész Ausztráliában hozta nyilvánosságra m sokkal kés?bb megállapítást nyert. Kanada. mennyire örülök annak. Ahogy mondod. Azt hiszem. Andrew. az EGYM munkatársáról volt szó. Egyik este vacsora közben Celia azt mondta: Jaj. ahogy egy megfigyel? fogalmazott. Most pedig hirtelen több tucat fokomeliás baba jöt t világra. egymást nem ismer? és egymástól függetlenül dolgozó orvo pcsolatba hozta a fokomeliával a Thalidomid nevû gyógyszert. Nyugat-Németországban és Nagy-Britanniában egy hónappa kés?bb. kinyitni egy ajtót. de a fülei is deformálódtak. Szeretném azt mondani. Celiának összeszorult a torka. Azt már mindenki tudta. Ha már túljutottak volna ezen a ponton. Mások keservesen zokogtak. amelyet az elejét?l fogva yelemmel kísértek a tudományos publikációkban és a napi sajtóban is. megmagyaráz-hatatlan módon. megölelni egy n?t vagy leírni a saját nevét . Frances Kelseyr?l. Hallottam. hogy 1962 februárjában az EGYM végre megtiltsa a Thalidomid-Kevadon alkalmazását. hogy nem engedtél a terhességem alatt egyetlen szem gyógyszert sem bevennem! Pár perccel azel?tt nézte meg odafent szeretettel és a hála érzésével eltelve a két egészsége is kisgyermeket. a beleikkel és más szerveikkel is hasonló volt a helyzet. valamennyien hálával tartozunk ennek a Kelsey nevû n?nek jegyezte meg Andrew Celiának 1962 júliusának egy vasárnapján. A dolgozószobában ültek. vagy egyált nem fejl?dtek ki. de hazudnék. Egyszerûen elfeledkeztem róla. mikor mutatták neki. hogy gyanakodtam arra a gyógysze rre. ha tudnád. Meg is találtam. Némely édesanya hisztérikusan sikoltozni kezdett a sokktól és kétségbeesést?l.ogy a csecsem?k szörnyû deformációkkal jönnek a világra. hogy néhány orvosfe leség is szedte. És hol vannak most ezek a minták? Ma reggel eszembe jutott. hova tettem ?ket. Az egészet lehúztam a vécén. karok vagy lábak nélkül. akkor a kar és láb nélküli amerikai újszülöttek lérhette volna akár a tízezret is. Köpök és szarok rá! Aztán gyorsan kijavította m cs is Isten. Egy másik szerint vírusfert?zéssel álltak szemben. egyedül mosakodni. Neked? Egy ügynökt?l kaptam bel?le mintát. hiszen mint egyikük fogalmazott a fiam soha nem fog tudni önállóan enni. és még többen szorultak pszichiátriai kezel gy korábban mélyen hív? apa Istent átkozta. Én is szedhettem volna a Thalidomidot. Az el?z? évben. Az Egyesült Államokban csak körülbelül tizennyolc-t ilenc ilyen szerencsétlen baba jött világra. hogy több mint két és fél milliót osztogattak szét az amerikai orv osoknak. Becslések szerint húsz országban összesen húszezer deformált csecsem? született. 1960-ban két esetet jelentettek. bár a pont számokra talán soha nem fog fény derülni. Egy tanulmány lehetségesnek tartotta. Nekem is volt Kevadonom mondta erre csendesen Andrew. mert mint ahogy egy kutató mondta még kétfejû csecsem?k is g rabban születtek addig. Az egyikük egy gyermekorvos Nyugat-Németországban. Mert ha lenne. hogy milyen lénynek adott életet. decemberben tiltották meg a szer forgalmazását. vag yis még négy hónapig az ausztrál visszavonás után. és még abban a hónapban bevonták az összes rgalomban lév? Thalidomidot a piacról. Több száz tablett a volt. s így még sokan bevették. s a szívükkel. ami máris elképeszt?en sok volt. többek között te . amiknek a h pró. hogy a kifejezés a görög phoké (fóka) és melosz (végtag) s ból származik. Hála istennek. mint ilyenek. Az anyák közül többen öngyilkosok lettek. A rákövetkez? hónapokban egyre több hír látott napvilágot a Thalidomiddal kapcsolatba . hogy a deformáció kiváltó oka az atombom származó radioaktív csapadék. Az Egyesült Államokban viszont még k hónap kellett ahhoz. Aztán 1961 novemberében két. aki ellenállva a miel?bbi e . Az ausztrál hatóságok gyorsan cselekedtek. a szükségé ni. fókauszonyszerû csonkok vannak. Dr.

Ezt a megjegyzést azok a tények támasztották alá. Celia el?ször alig ismerte meg a baldachinos ágyban párnákkal felpolcolva ül? cson tsovány alakot. és Kenne dy sem kivétel. hogy igazad van. érzéketlenségekre. és Celia odaült a nagybe . jöjjön velem. Már nincs a kórházban. De aki józanul lkozik. Sajnos az utolsó stádiumban lév? rák nem szép látvány. Kelsey nemzeti h?sn? lett. Kintr?l úgy ott. Noha korántsem voltak tökéletesek és olyan klauzulákat tartalm ak. civilne ató elismerést. azt mondta. Eli üzent. A ház körülbelül nyolc kilométerre délnyugatra volt Morristowntól. amelyek T. vajon yes-e. a legmagasabb. Nehéz antik bútorokkal zsúfolt. e. a járókel?k kíváncsi te l fák és sûrû bokrok takarták el. Mindenesetre valamilyen új törvényre feltétlenül szükség van. miel?tt kiment. vagyis a Thalid mid el?tt nem léteztek. Októberben tudta meg Celia azt is. hogy ? el?re látta mindezt. Mikor felértek az emeletre. de bizonyos dolgokat személyesen akartam elmondani magán ak. törékeny. hazavitték. Kenne dy döntése oda vezet majd. Hajlott hátú. ami mindig is a bürokraták legbiztosabb módszere. Talán azért. egy Mount Kemble Lake nevû lyen. és eltorzult arccal próbált rámosolyogni. hogy minden politikus opportunista. hogy az id?s férfi régen megözvegyült. a kinyitott egy ajtót. annak be kell látnia. Camperdown már várja. Köszönöm. hogy l ja magát. Amikor kijelentette: mindvégig tudományos meggondolásból kétel kedett a szer biztonságosságában. pusztán egy döntés késlelt tt. Mrs. hogy hálásna l lennünk. a Felding-Roth elnök e. Pár perc múlva egyenruhás ápolón? jelent meg. remélve. márpedig nagy szükség volna rá. Eli Camperdown. hogy majd csak leesik nekik is egy kitüntetés. és megkérte. hogy eljött. Bárcsak vitába tudnék szállni veled ismerte el szomorúan Celia. helyesen járt el. eltussolásokra és dilettantizmusra derült fény. aki nem sokkal azel?tt még az er? és hatalom megtestesülés e volt. de ma visszautasította. rákban haldoklik. ha ilyen állapotban lát. Jordan. A hatalmas. öreg épületet hosszú mûúton lehetett megközelíteni. és intett Celiának. A házban süket csend honolt. mégis tartalmaztak olyan fogyasztói garanciákat. ijeszt?en vézna és hamuszínû lett régi önmaga karikatúrája. és egyetértek abban. s ahogy az ember belépett. hogy lépjen be. Nagyon várja magát. Kennedy elnökt?l megkap ta az Elnöki Aranyérem Különleges Szolgálatokért nevezetû kitüntetést.ngedélyeztetést sürget? gyógyszergyár nyomásának. hogy Eli Camperdown. hogy éber akar ma radni. kanyargó lépcs?n. zes nappaliba vezette. Többen attól is tartanak. gondolta Celia. amik a Thalidomidért felel?s cégekn végzett vizsgálatok nyomán tárultak fel: nap mint nap újabb hamisságokra. me t Eli Camperdown egyedül él. iságra. Gondolkoztam is azon. hogy a valóban jó és éget?en szükséges szerek engedélyezését is el a minisztérium dolgozói. Mr. Intézkedtem. nyugtázhatta. bürokratikus taktikákkal késleltette a Thal Kevadon forgalomba hozatalát. hogy várjon. Meg kell értened mondta Andrew . nem beszélve Kefauverr?l. cérnavékony hangon szólalt meg. csinosságával és fürgesé nem illett az ódon környezetbe. A n?vér. Néhány nappal kés?bb Sam Hawthorne behívatta Céliát az irodájába. A Thalidomid körüli publicitást mindketten a saját el?nyükre használják ki. id?s komornyik nyitott ajtót Celiának. kép rendet teremteni a háza táján. és most persze nagy hangon azt állit ja. Celia. Mint kiderült mondta Celia . Mások szerint viszont érdemtelenül kapta a kitüntetést. egy karosszéket tett az ágy mellé. amik a továbbiakban megnehezítették a súlyosan beteg páciensek hozzájutását néhány forrad szerhez. Pedig err?l szó sincsen. Kérem. Tudta. hogy holnap egy vállalati kocsival davigyék. és er?s fájdalmai vannak válaszolta a n?vér érzelemmentes hang Csillapítókat szoktunk neki adni. Dr. Beesett szemé e. A viharvert homlokzatot zöld patina borította. Fiatalságával. hogy a látszat nem csalt. hogy az iparágad. mert nyû és szerencsétlen Thalidomid-ügy egyértelmûen bebizonyította. Halk. Celi a megkérdezte: Hogy van? Nagyon legyengült. A döntést megel?z? politikai man?verek ellenére 1962 októberében meglep?en jó új törv et hagyott jóvá Kennedy elnök. aki már hónapok óta beteg volt. sötét van a házban. Kíváncsian Celiára pillantott. Mialatt felfelé mentek a süpped?s sz?nyeggel borított széles.

Mindketten hallgattak. Igyekszem figyelemmel kísérni az ügyet. zzel a szörnyû tudattal kellett volna meghalnom. hogy maga fontos volt nekem. A n? elmosolyodott. Örülnék. hogy akkor nem ehhez a kitüntetett n?höz kerül az ügy. amit én már nem fogok megérni. amit Celia mondott. Ideadná? Celia odavitte az asztalról a paksamétát. Celia. hogy. a n?vér feltûrte a pizsamaujjat a vékony karon... és lehunyta a szemét. Mr. Kis szünetet tartott. Nagy változások következnek majd az iparágunkban. A Thalidomidról szóló cikket a deformált csecsem?k képeivel? Igen. és beadta az i jekciót. amin egy fecskend? volt. mintha nem is hallotta volna. Celia összehajtotta a Life magazint. A fájdalomtól eltorzult az arca.. Én pedig Celia vagyok. A férfi folytatta. Mégis örülök.. és vigye tovább a karavánt. Ú oltuk. azt hiszem. Ó. pihent. Nincs so k értelme annak. Újból szünetet tartott. és megszorította kezét. A mi id?zítésünk más lett volna. Hagyja csak. Nyugodjon meg. és azt kérdezte: Megint fáj. és lehet. a férfi egy mozdulattal elhallgattatta. Celia. Rákényszerítettem azokat az átkozott orvosokat. Azt hiszem. Legjobb esetben is csak egy vagy két hetem van még hátra... Most egy ideig nem tud beszélni. Csaknem azonnal kisimult a beteg arca. hogy már nincs sok id?m hátra? Igen. hogy maga még sokra viszi. nek a dolgoknak nincs mindig logikájuk. Aztán folytatta: mit most mondok.... Mr. Ezzel a borzalommal. hogy mondják meg nekem az igazat. Újra a magazin fotóira mutatott. Úgy látom. mert egyetlen szerencsétlen. Elfulladt a hangja. ami egyedül magának köszönhet?.. Ezért hozattam haza magamat. Ujjával a magazinban lév? fotókra mutatott. Tálcát tett le az éjjeliszekrényre. hogy valami remek dolog lesz. Az id?seknek pedig nem használt. akkor most én lennék a felel?s.. Celia. Talán maga is olvasta ezt. és utána nyomást akart nk gyakorolni a minisztériumra a miel?bbi engedélyezés végett. Úgyhogy fogadjon el t?lem e utolsó tanácsot. tudom válaszolta a n? gyengéden. Sovány kezév el a szoba közepén lév? asztalra mutatott. A cég legtöbb vezet?je Elinek szólít. Nagyon sajnálom. Mikor Celia mondani akart valamit.. igen. és megmozdult az ajka.. Széles körben akartuk kipróbálni. Látszott. végül a nagybeteg szólalt meg: Tudja. önz?nek fog hangzani. Celia hátrafordult. A fiatal n?vér ny itott be csendesen a szobába. ahogy e edetileg terveztük. De ha úgy zajlott volna minden.. Tudom. Celia közelebb hajolt. Jordan mondta a n?vér Celiának. hogy csak néhány napom . hogy tovább maradjon. Ha hatal rül a kezébe. mire gondol tiltakozott Celia . hogy van valami különleges adottsága. hogy öregeken próbáljuk ki a szert. Camperdown. Ugye milyen borzalmas? Az. Cam wn? Mikor a férfi bólintott. Azt is tudom. hogy már az eddigiek is kimerítették. Maga beszélt r ket. cégünknél némelyeknek az a véleménye. Mrs. Több még og megjelenni... Ügyesen és céltudatosan mozgott. Celia szemét elöntötték a könnyek. mert valami neszt hallott az ajtó fel?l. ha maga is így szólítana. tudom. úgyhogy elvetettük a forgalomba hozatal te rvét. tudom. hogy összeszedje az erejét és a gondolatait.teg közvetlen közelébe. Celia. és emiatt aztán hatvanéves kor alatt senki nem kapo tt bel?le. Ezek további cikkek és fényképek érintette meg az iratcsomót a férfi. láthatóan keresve benne valamit. olvastam. ártatlan gy ereken sem segítek vele. hadd ugassanak a kutyák. hogy nagy er?ket mozgósítunk a Thalidomid érdekében. hogy nincs jól. Talán sikerült is volna. Használja ki ezt az adottságát. de lehet. hogy h lmondhatom: ez nem az én lelkemen szárad. de mikor azt java soltam. Van ott egy Life magazin és pár irat. Annak idején a Felding-Rothnál eldöntöttük. Újból azzal a kíváncsi arckifejezéssel nézett Celiár udták fejezni a beszélgetést? Mert úgy láttam. hogy megértse a z elnök szavait. Eli. be tudtuk fejezni. nagyon fontos volt neki. Igen válaszolta. és vigye keresztül az akaratát. hogy utána többen kritizálták magát. Bízza magát az ösztöneire. A beteg bólintott.... amivel ösztönösen ráérez a goldásra.. Eli Camperdown nagy er?feszítéssel elkez dte lapozni az újságot. és a többi papírral együtt visszatette az asz talra. Hogy itt hunyjam le a szememet. A beteg fölé hajolt. Örömmel jöttem. . legyen er?s.. Hallgasson el?bb végig. Eli suttogta.

Az yik a nagypolitikában. régebben nekem is ez volt a vélemén . a Bray and Commonwealth részleg élére. Kinevezték képzési igazgatónak. Celia látogatása után két héttel meghalt Eli Campe . november 8-án tekintélyes hosszúságú nekrológokat hoztak az újságo perdownról. de sajnos még mindig vanna k néhányan. Micsoda fantasztikus lehet?s adozott Teddy Celiának . Lord most utólag persze hal lgatott az akkori véleményér?l. a gyógyászok bevonásával. Celiának csak hálásak lehettek. hogy csakis emiatt határozott a cég az új szer ejtésér?l . Teddy Upshaw-t pedig legnagyobb örömére a recept nélkül kapható igazgatójává nevezték ki. amit Celia kifejezetten ellenzett. hogyan mert Celia senkinek nem beszélt róla . de elterjedt a cégnél. de aztán maga megváltoztatta. Sam Hawthorne alelnök lett és di értékesítési igazgató. Dr.Nem tudni. Ami igaz is volt. mikor az öregekkel folytatott kísérlet nem hozott sikert. Mintha két történelmi kor ért volna egyszerre véget mondta Celia Andrew-nak. Az igazgatóta elnököt nevezett ki. aki szintén el?z? nap hunyt el. aki nem ismerte el Celia szerepét az ügyb en. Egy nappal kés?bb. hogy nevezzék ki a helyemre magát. a másik pedig egy kisebb szeletében a történelemnek. Az minden e világos volt. csak éppen nem a teljes igazság. és vér is folyt jócskán. amit javasol Thalidomid kipróbálásával kapcsolatban ami végül nem hozta meg a várt eredményt. A Felding-Roth elnökének halála változásokat hozott a vállalaton belül. Senkinek nem volt az az illúziója Celiának hogy öt évvel korábban valamiféle csodás jöv?be látás miatt javasolta volna azt. Igaz. Ennek eredményeként az emberek azontúl félelemmel vegyes tisztelettel és kiváncsisággal néztek Celiára. hogy ? javasolta a gyógy szerr?l való lemondást. és ami még fontosabb. Aztán egy januári reggelen vá lanul megjelent az irodájában Sam Hawthorne. Ám elnyúló vitákra nem maradt id?. h ogy Eli Camperdown magához kérette. és így potenciáli rófától menekedett meg. és ragyogó arccal bejelentette: Sikerült! Le kellett ugyan szúrnom néhány megátalkodott hímsovinisztát. de végre t a döntés. s?t arra emlékeztetett mindenkit. fogd és vidd keres t ajánlottam a vezet?ségnek. bár annak idején ? is a Thalidomid széles körû próbáját javasolta. Celia: most már hivatalosan ordult a célegyenesre. micsoda kihívás ez a minden kötöttség nélküli. A cégvezet?ségnek egyetlen tagja volt. . míg mások feljebb léphettek a ranglétrán. Napról napra kiábrándultabb lett az igazságtalanság miatt. de aminek én is része voltam. A kutatási igazgató. Nyolc héten át Celia látta el a képzési igazgatói teend?ket csak éppen kinevezve ne olt. de még hosszabbat Eleanor Roosevelt asszonyról. 1962. akiknek nincs ínyükre egy n?i igazgató.

a . A jelöltnek azzal is számolnia kellett. hogy az 1960-as évek a gyógyszeripar els?sorb n a receptre kapható gyógyszerek eseménytelen. De vajon meddig tart a pangás? Sam elgondolkozva dörzsölte meg a kopasz fejét. vagyis hogy az illet? a csúcsvezet?i állások egyikének jelöltje. és a megszokottnál yobb lehet?séget kap. ami tovább nehezíti a helyzetét és csökkenti az esélye férfi jelöltekkel szemben. mert a célegyenesben sokan igyekeztek el?re. Most van egy kis pangás a következ? nagy tudományos áttörésig. mint más vállal atoknál. Celia mindezzel tisztában volt. hogy megtanulja az üzletet. hogy nevét bármikor törölhetik versenyz?k listájáról. Éppen ezért találta szerencsétlennek. amikor egymás lentek meg a piacon az antibiotikumok.Második rész 1963-1975 l Célegyenesben lenni a Felding-Rothnál nagyjából ugyanazt jelentette. Már máskor is el?fordult ilyen mondta Sam Hawthorne. stagnáló id?szakának ígérkeztek. mikor Celia felvetette a témát. a kül e nyugtatok és a többi. az új szívgyógyszerek. és a ve rseny kíméletlen volt. hogy még két év. a fogamzásgátló tabletta. meg hogy bizonyítson. Ki tudja? Lehet. Persze nem min denkinek sikerült a célig eljutnia. hogy neki még a n?kkel szemben i el?ítéletekkel is meg kell küzdenie. Most hagytunk magunk mögött egy csodagyógyszerekkel teli húsz évet. Ez a tudat azonban csak még becsvágyóbbá tette. Azt is tudta.

hogy a himl?oltás sikeres bevez etése után még száz évébe telt a tudósoknak. hogy az alkalomhoz ill?en boldog és megillet?dött. Köszönöm! A férfi ravaszul nézett rá. És azt se feledje. a nekem-is-van-már szerekre. És van még valami. Tud arról. Nem a nekem-is-van-már szerekre gondol? kérdezte Celia élesen. hát hogyne volnék az! Tényleg az vagyok. Szóval az az igazság. hogy majd meghalok a kíváncsiságtól. amíg néhány évet ott nem dolgoztam.is lehet. feltétlenül az én számból akarja hallan yhogy felteszem: Oké. Megtan ulja. Azért hívattam mondta Sam Celiának egy kés? novemberi délutánon . E miatt a szeparációs elv miatt tartotta meg a Felding-Roth a Bray and Commo nwealth nevet.. l?bbinek lényegesen nagyobb volt a presztízse. ez egyben el?léptetés i Celia várt. ám tegye Talán igaza van. Közben. Vagy átmenne egy város túlsó feléb A kevésbé divatos városrészbe? Mondjuk. Kifejtené részletesebben? kérte Celia kíváncsian. Teddy Upshaw. és rengeteg pénzt hoznak. de úgy látszik. hogy egy id?re fel kell függesztenie a kritikus látásmódját folytatta. Ezzel nincs egyedül nyugtatta meg Sam. Majd magától rá fog jönni. hogy molekuláris rulettet játszunk és éppen cs nyira változtatjuk meg ?ket. hogy a nagy lelkesedés közepette érzek vala i kis fenntartást is? Csak arról van szó. szinte semmilyen vagy csak nagyon ke vés izgalmas újdonsággal. a Bray and Commonwealthnek lesz az ig zgatója. Mindig is voltak ilyen átmeneti id?szakok. hasznosabb dologra összpontosítanánk? Észrevehetné végre. Egy pillanatig habozott. Bizonyos szempontból olyan. hogy. ügynökgárdával re között semmiféle kapcsolat nem volt. Nekem is fehér folt volt a terület mind addig. most majd magának tartozik számadással. az aranyérken?csökkel meg samponokkal. Celia elhatározta. hogy közöljem eladatot kap. A hajdani f?nöke. Jó kis iskola lesz magának a Bray and Commonwealth mondta Sam Celiának. hogy a recept nélkül kapható szerek nagy részét képezik az egész gyógysze almazásnak. kutatószemélyzettel. mi az új munkám? A recept nélkül kapható termékek részlegének. hogy tíz. hogy a többi gyó ripari cég is hasonlóan eseménytelen id?szakot él át. hogy nem firtatja tovább a dolgot. kés?bb rájött. és nemsokára el? fogunk állni már meglév? szer továbbfejlesztett változatával. Sam. Ja igen.. mint a miénk. mint az utóbbinak. ami eredetileg egy kis független gyógyszerüzem volt. felsóhajtott és elmosolyodott. A férfi tölgyfa borítású irodájában ültek. hogy a gyógyszeripart mindenért kritizálják! csattant fel Sam leg olyanok. amikor tudományos szélcsend van. ami miatt lehet. 1963 folyamán Celia sikeresen dolgozott tovább mint ügynökképzési igazgató. hogy valójában miért is hat a Bár a beszélgetést?l nyomott hangulata lett Celiának. és ma már csak a recept nélkül kapható szerekkel foglalkozott. Ez az egész iparra érvényes jelenség bár akkor még senki nem tudh zen az 1970-es évekig tartott. hogy ezek a nekem-is-van-már szer ek tartják életben az olyan nagyvállalatokat. Sok évvel ezel?tt ke belezte be a Felding-Roth. Remélem. Sam elmos olyodott. ahogy. Ha ragaszkodik a kritikusaink fogalmazási módjához. mintha az ember egy ismeretlen országba érkezne. Sam. és az a nyavállalat így is tartotta helyesnek. A két terület teljesen e lkülönült egymástól. aztán mivel Sam nem folytatta. Ha már a kritikusoknál tartunk: hát nem joggal vádolnak. E n novemberig. és h ik úgy. De közben szépen megélünk a Lotromycinb?l. hogy semmit nem tudok a recept nélkül kapható szerek piacáról. Igazam van. ahelyett hogy valami sokkal produktívabb. akik nem tudják vagy nem akarják tudni. saját adminisztrációs hálózattal. Tudja. . hogy a többi nagy gyógyszergyárhoz hasonlóan a Felding-Roth is él esen elválasztotta egymástól a csak receptre és a recept nélkül kapható szerek forgalmazását. hogyan kell bánni a köhögés elleni szirupokkal. Mindketten tudták. Jaj. Úgyhogy feltétlenül meg kell ismernie a mûködését. Celia. hogy ne lehessen beperelni minket szabadalomsértésért? Sam megvonta a vállát. hogy pazarlóan lekötjük a atási er?inket. vagyis Sam jó prófétának bizonyult. míg kiderítették. A versenytársain sikeres készítményeinek lekoppintására? Arra. A közvéleményben a Bray and Commonwealthnek semmi köze nem volt a Felding-Rothhoz.

ért datokba. mi történt? A lány er?t vett magán és zokogástól elfúló hangon igyekezett válaszolni. a rádió. Minél tovább olvasott. Mikor Upshaw megérkezett.. egy re ceptes gyógyszerkutatás fejlesztése milliókba kerül. hogy milyen különbséget lát a kett? kö Hát a difi elég alapvet?. amit Sam nem: a patakzó könnyeket itkárn? arcán. Az elnökö edy elnököt lel?tték. és leültek beszélgetni.. kedvesem. amit árulhat ok. Ez a szörnyû vákuum aztán id?vel megszûnt. mert én ülök itt. Sam Hawthorne-t hitetlenkedéssel vegyes borzadály töltötte el és villámgyorsan bekap csolta az íróasztala mellett álló rádiót. Rádöbbentek. Az el?z? napokban Celia különféle papírokba temetkezett pénzügyi kimutatásokba. a rés igazgatóját. dermeszt? kezdete volt a rákövetk pokaliptikus napoknak. Tudja. valami jobbra és igazságosabbra. maga nagyon érti a módját annak. Maggie. Az emberek érezték. De még hogy! Maga már dolgozott mind a két területen folytatta Celia. és mikor az egész hatalmas ország mély depresszióba zuhant. Tessék. és az élet ment tovább. Mondja el. Akkor is szeretném hallani a maga véleményét. fantáziadús. aki benyitott és csak állt ajtóban. Köszönöm.. A recept nélküliek üzlete tiszta hókuszpókusz.... igazgatói irodájába. hadd tegyek fel magának egy egyenes kérdést. Talán egy er?s. Bizalmasan? nézett rá a férfi kérd?en. Amit itt mi árulunk. Még ztelni. Mikor hallottam. hogy i Sam Hawthorne-nak. Celiát egészen meghatotta. és hogy egyszerûen lényegtelenné vált minden más. A recept nélkülieket viszont hat hónap alatt összekotyvasztják. hogy senki ne. Én is kedvelem Mi nagyszerûen tudunk együtt dolgozni. mikor egyszer s mindenkorra el kellett temetni a hiú remények et. én csak egy keresked? vagyok egy fantaszti kusan jó keresked?. ittunk a maga egészségére.. és lótúróba sem kerü ell a nagy gubát belefeccölni a csomagolásba. Várjon! vágott közbe Celia. kutatási jelentésekbe. jaj. legyen. E ott. a reklámozásba és az értékesítésbe. és legalább öt-hat évbe telik.. Mint generációjának legtöbb tagja. így például Celi ambíciói. és mag zámol be nekem? Hogy szerepet cseréltünk? A férfi meglepetten nézett rá. Teddy mondta. y mennyire múlandó minden. A receptre kapható gyó zerek és a recept nélküliek részlegében is. Mint ahogy azt mind a ketten jól tudjuk. Celia.. . az új beosztása. Pontosan úgy. És ez csak bénító. és ezen új ötletekre. ahogy akarja. Neheztelni? Jaj istenem. de ennél soha nem fogom többre vinni. Teddy. mikor megtudtam az újságot. vörös téglás irodaháza körülbelül két kilométerre volt az anyavállalat közpo a költözködés után fogadta Celia a szerény. Most mondta be. személyi aktákba . dehogy. mi az? Ez utóbbi kérdés a vonzó. míg forga erülhet. így folytatta: Maggie. hogy a Bray and Commonwealt h részlegünk forgalma stagnál. Miután Sam nem kapott azonnal választ. Teddy a egetett iratokra pillantott. A részleg forgalma valóban stagnált az ötlettelen vezetés miatt. ha végigtanulmányozta a költsége .. Kérdezze csak meg a feleségemet! Aznap este. hogy vala i végképp elveszett: a remény egy új kezdetre. alkalmanként rámen?s n? ötleteire. hogy hol volt és mit csinált abban a szörnyû pillanatban. és csupa olyasmit olvasott végig. Tényleg szükség volt új kezdeményezésekre és ötletekre. Magának viszont megvan az esze ahhoz. azt hiszem. maga nem is tud ja.. Nem neheztel azért. fiatal fekete titkárn?nek szólt. friss kezdeményezésekre van szükség. Dallasban. amit hallott. majdnem hurráztam. hogy lényegre tör?en beszéljen mondta Cel Nem bolondítom magamat. mert ? észrevette. az nem Louis Pasteurt?l van. de kényelmes új irodájában Teddy Upshaw-t. mennyire örülök! Magára van szüksége ennek a részlegnek.. megmondtam magának. Na jó. már rájött. ami seg tte az új beosztásában való eligazodásában. hogy valami nagyon jót. hogy magát hely k ide. Celia els? kérdése így hangzott: dy. Teddy beszéd közben folyamatosan bólogatott. ahogy gondolom? Celia bólintott. Celia sem felejtette el soha.Azt is el kell mondanom magának folytatta Sam . A száz százalékig Felding-Roth tulajdonban lév? leányv at négyemeletes. annál inkább látta. az eddigieknél sokkal jobbat adjon nekem. hogy tárgyaljanak a recept nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzetér?l. Erre. Úgy. Celia átköltözött Commonwealth Inc.

Ez a megbízatás akármeddig eltarthat. hogy legyek ?szinte. mint a csap. hogy egy picivel igen. ahogy hallom. akik hogy úgy mondjam bennfentesek vagyunk. Persze gondolom. ugye? Igen ismerte be a n?. hogy jobban lettek t?lük. amit?l jobban ugyan nem lesznek de betegebbek sem. akkor t ne kapaszkodhatnánk mi is a farkába a Felding-Roth. Celia a téma komolysága ellenére elnevette magát. és folytatta a néhány napja tartó izgalmas felolvasást az Alice Csodaországban címû b?l. Celia. megfázunk. És maga meg én. ez n tudunk változtatni. mint valami átkozott rakéta! Azért. bébi! A végén meglátja. akkor mit c sinálunk? Megmondom magának! Hazamegyünk. Többet nem tehetünk. folyt az orra. karrier oda. én és miért ne lehetnénk poty asok a felfelé viv? röppályán? Egy pillanatra elhallgatott. azoknál az a fontos. például az aszpirin. De nem zavarja néha. Megmondták magának a fejesek. Kérdezzen csak meg egy jó orvost. biztos. Ami a többit illeti. Celia elhatározta. mint ahogy azt maga állítja. a recept nélküli szerek forgalma meredeken emelkedik a gyógyszeriparban mindenütt. ami viszont még beletelik egy-két-három évtizedbe. és ehhez minden körülmények között ragaszkodott. Azoknak is csak placébóhatásuk Teddy határozottan megrázta a fejét. y az emberek legalább azt higgyék. és kókadtan üldögélt. sok folyadékot zunk és beveszünk néhány aszpirint. Lehet. még a valami éget?en fontos munkát hozott haza magával. hogy nem kapaszkodunk elég biztosan abba a farokba vagyis nem uraljuk a piacnak akkora részét. ami id?vel magától is meggyógyulna . és azt hiszem. Nem nyugtatta meg Teddy. Imádnak doktoro dit játszani. különös tekintettel a most ötéves Lisára és a hároméves Bruce-ra. hogy munka ide. amíg a tudomány meg nem t a a megfázás gyógyszerét. de csak nagyon kicsivel. ami egy meseszép kertbe vezet. hogy egy icipicit értékesebbek. hogy meddig kell itt maradnia a Bray and Commo nwealthnél? Semmit sem mondtak. hogy így soha nem beszélnék nyilvánosan. mint máskor. Szerintem egy évig lesz itt. Ami pedig magukat a recept nélküli szereket illeti. Teddy válaszolta Celia. Van néhány tényleg jó dolog. Megfogadom a tanácsát. Hát a megfázás elleni szerek? ellenkezett Celia. Bruce ma kivételesen nem izgett-mozgott közben annyit. hogy megérte. Teddy hangja hirtelen óvatosabbra váltott. Úgyhogy fel a fejjel. Meredeken. De magát zavarja. mert a tisztelt amerikai vásárlóközö kik az ilyen szerekre. Mikor esténk mindig két órát töltött a gyerekekkel. maga. Celia. Szóval ha ez a rakéta úgyis száguld felfelé. tudj a. Teddy felemelte a hüvelykujját. vízszintbe helyezkedünk és pihenünk. bár remélem. aztán folytatta. Az egyetlen ond most az. Köszönöm. hogy ez ménye. áruljuk nekik a gyógyszert. Ha az embereknek valami bajuk van valami olyan apróság . De még az a szerencse. hogy itt porosodjon. en arról mesélt. amilyen. hogy mások helyettem is vesznek be pirulákat. mint egyesek. De most megkért. hogy egy alapos megfázás els? napját töltötte. Igaza van a piaci részesedéssel kapcsolatban bólintott Celia . hát akkor miért ne Teddy Upshaw legye n az? kutatóan nézett Celiára.És mégis. de am . Teddy legyintett. de ennek c sak az az egyetlen prózai oka volt. Hát maga soha nem vesz be semmil yen gyógyszert? Soha. A Teddy Upshaw-val folytatott beszélgetés napjának estéjén Celia maga köré gyûjtötte rekeket. A férfi a hüvelykujja mellé felemelte a mutatóujját is. és közben ezt a munkát végzi? A válaszom két okból is nem . Néha zavar. gyógyítsák a gyógyíthatat hûlésüket. akkor saját magukat akarják kezelni. Remén yked?k egész hadserege. Én elfogadom a világot olyannak. El?ször is nem f megítélni az üzletágunkat. Lisa szokás szerint elbûvölten hallgatta az anyját. és ez a mi nagy szerencsénk. akik évi félmilliárd dollárt adnak ki arra. mindaddig. mint amekkorát uralhatnánk. és nem ringatom magam ró színû álmokba. hogy a kibekk sokkal többet tudok majd tenni. egyedül va gyunk és megbízunk egymásban. Nem fogják hagyni. aztán áthelyezik. ki lehet ezt bekkelni. Ha maga vagy én. soha nem fogja elhanyagoln i a családját. hogy Alice egy parányi ajtónál ácsorog. Például Andr t. Teddy mondta Celia. Értékelem az ?szinteségét. Máso ig: valakinek úgyis árulnia kell ezt a sok ócskaságot.

egyikük sem vet zre.. papi! kuncogott Lisa. madártejbõl. Hamarosan ki is i zet. Huncut legyek. és elkezdte keverni a martiniket. Alice sokkal okosabb volt. hogy ilyen csodálatos. ha ez itt volt az el?bb mondotta Alice. mint h gy az ember csak folyadékot iszik.még egy kulcsot vagy valami könyvet. kiscsibém szólalt meg a hátuk mögött Andrew. Andrew felkapta a leánykáját. mint valami távcs?. Nagyot nevetett a család. Miért nem? Mert nem vagyok fázós doktor. megtörölte Bruce orrát egy papír zsebkend? vel. El tudod ûzni a betegségét? Nem. hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegbõl. A valóságban persze nem válaszolta Celia. Papa mondta Lisa . s abból megtudhatja. és reméli. a gyerekek hevesen átölelték az apjukat. teljes. hogy ezek a megfázás elleni gyógysz . Azt szoktam mondani a betegeimnek folytatta Andrew . mint valami távcsõ. semhogy hûbel ebalázs módra megigya.n nem fér át. Hiába volt azonban odaírva: Igyál meg!. Brucie meg van fázva. mert túl nagy. hogyan lehetne úgy ös szecsukódni. Csakugyan. boldog életet élhetek? * Kosztolányi Dezs? fordítását átdolgozta Szobotka Tibor. mami? szólt közbe Lisa. akkor hét nap alatt elmúlik a baj. akkor kell hozzá egy hét is. Hát persze.. hogy mikor jött be a papa a szobába. és elindult. aszpirint szed és pihen mondta Andrew. hogy fölösleges bármi mást tenni a megfázás ellen. Vajon mivel érdemeltem ki gond olta Celia . Teddynek igaza van abban. Celia elnevette magát. Celia feltette Alice-t a könyvespolcra. De ez csak mese. Most összecsukódtam. hogy lefektesse a gyere keket. és látta. hogy a szomsz s ebédl?ben Winnie August teríti az asztalt a vacsorához. hogy talál majd rajta. Egy percig sem feledkezett meg A ice arról sem. de furcsa! szólt Alice. csokoládéból. mazsolas . Celia már máskor is észrevette. Miféle beszélgetésen? Majd a vacsoránál elmondom. Fûszeres báránysült illata csapta meg az orrát a konyha fel?l. hogy ha meg vannak fázva és gondosan kezelik magukat. Teddy viszont abban téved folytatta Andrew . Szerintem akkor sem lett volna szabad meginnia jelentette ki Lisa makacs ul. az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél.. hogy a lányának határozott véleménye van a dolgokról. Andrew pedig megpiszkálta a kandallóban pislákoló tüzet. körömcseppig.. Ha n em. El?bb megnézem mondta nincs-e ráírva: Méreg. Befejezték a vacsorát. aki utána megcsók olta Celiát. Alice hõsiesen belekóstolt. pulykapecsenyébõl és vajas pirításból keverték volna össze... jegyezte meg Celia.* Ugye nem lett volna szabad meginnia. Jaj. Soha ne hajtsál fel semmiféle ismeretlen kotyv alékot. mire az újból lángra kapott. s roppantul ízlett neki. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva: Méreg. miután Celia beszámolt neki az irodájában lezajlott reggeli beszélgetésr?l. milyen melegem van? Jaj.. Szakasztott olyan íze volt. Az üveg nyakára papírsz elet volt ragasztva. akkor elõbb vagy utóbb rosszul lesz. Teljesen igazad van. Milyen valószínûtlen. aztán folytatta.. Most azonban kis üveget talált rajta. és a k al átmentek a nappaliba. amelyikre az van írva: Méreg. hacsak nem a doktor bácsi írja fel.. . Ma valami egészen hasonló hangzott egy beszélgetésen.. erre pedig gyönyörû nagy betûkkel ezt írták: Igyál meg! Celia egy pillanatra letette a könyvet. Andrew letette Lisát. mintha cseresznyés lepénybõl. Neked is felírhatok? kérdezte Celiától. és magához ölelte. Most pedig felírok magamnak egy esti martinit jelentette ki Andrew.

de most annyira elbizonytalanodott. Mi történik az értékítéletével? Most értette meg. hogy igen. ez nem kétséges. Nem is a kölyk ek készült. mintha nem is lett volna. Ami pedig a másik dolgot illeti: Andre z imént nagyon jó nem. Igenis. hogy fel ll függesztenie a kritikus látásmódját . miközben kinyitotta az aktatáskáját és kirakta bel?le a haza ozott iratokat. amikr?l szeretett volna nem tudni. min t használnak. amik többet ártanak. Andrew hirtelen abbahagyta. hogy valami sokkal súlyosabb betegséget okoz magának. Ennyi is elég. aki tesz valamit a gyermekéért. annál sokkal jobb! . Az els?. Celiának eszébe jutott egy öreg o rvos. hogy segítenek. amir?l Celia el is feledkezett: a Bray and Commonw ealth egyik termékének. ne mondj már ilyeneket! tiltakozott Celia. Olyan dolgokra ébredt rá. pedig ezek fokozott váladékképz?dést eredményezn ek a tüd?ben. Úgy elmúlt a meghûlésem. miért ne. A szert húsz éve forgalmazta szép haszonnal a vállalat a hûléses gyerekek mellkasát kellett bedörzsölni vele. Néhány nappal kés?bb aztán visszajönnek. csí llatot árasztott. A legt megfázás elleni szerben mindenféle alkotórész össze van kutyulva folytatta.rek nem ártanak. esetleg véglegeset és jóvátehetetlent. A legtöbbször nem használ a phenylephrin túl kis mennyiséget tesznek bel?le a gyógyszerbe . Celiának hirtelen egészen borús h angulata támadt. a Healthothermnek egy reklámcsomagja. és a reklám szerint megvigasztalja a kis beteget. Akarod. Celia azért hozta haza . Talán ez a Healthotherm lényege jegyezte meg még mindig mulatva. amelyek tartalmaznak egy phenacetin nevû vegyületet. Azért a veszélyes jelz? kicsi zás. hanem az anyjuknak. akkor vesekárosodást okozhat. de aztán furcsa pillantást vetett Andre w-ra. Er?s. Mert azt hiszik. Andrew odament a kön yvespolchoz és levett néhány kötetet. hogy Andr ew-hoz fordult: Szerinted használjam? A férje elvette t?le a dobozt. Mert egyb?l gondos anyává válsz. Elkezdett lapozni a könyvekben. s?t veszélyesek is. és szemügyre vette a benne lév? tubust. Mindebb?l csak annyi következik mondta Andrew . ami mindenkinek káros. Vagy a tudattól lettek jobban. akkor p dok neki ártalmatlan kis cukortablettákat. Érzéki csalódás az egész. csak tessék. hogy Andrew-nak igaza van. Andrew felnyitotta a dobozt. Az egyik ily egy phenylephrin nevû vegyület. Már Celiából is majdnem kipukkadt a nevetés. de különösen veszélyes annak. mezei aszpirin a megfázás legjobb ellenszere. Használni sem fog neki. a inek eleve magas a vérnyomása. hogy ha az embereket a megf elel? mennyiségû reklámmal bombázod. vannak köztük ártalmasak. akkor akármit elhisznek. Jaj. de te mindenképpen jobban leszel. valóban kénytelen lesz egy id?re f elfüggeszteni a kritikus látásmódját. vagyis azokban a szerekben. Ép tanában olvastam egy kicsit utána ennek a témának. Volt még valami a táskában. 2 . amik az eldugult orrot hivatottak kitisztítani. aki még ügynökn? korában mondott neki valamit: Ha hûléses beteg jön be hozzám. hogy Bruce mellkasát bedörzsölje vele. De hát mindenki azt mondja. hogy megemelkedjen t?le a vérnyomás. hogy folytassam? Nem sóhajtotta Celia. amikbe több helyen papírszeletkék voltak beletéve. hogy az egyszerû. ez az úgynevezett dekongesztánsokban van. Majdnem minden kutató egyetért azza l. Tényleg kénytelen lesz? De képes lesz-e rá? És meg k nie? Tovább töprengett a dolgon. elolvasta az összetev?ket. és azt : »Azok a pirulák csodát tettek. Sam mire célzott azzal. hogy a megfázás elleni szerek tényleg segítenek! prot stált Celia er?tlenül. drágám? Ha mindenáron össze akarod kenni Brucie-t ezzel az ?srégi agaccsal. kitûn? ötletet adott neki. Aztán ott vannak az orrcseppek meg az orrspray-k. Felmutatott egy telejegyzetelt papírlapot. és emevette magát: Ugyan. baja nem lesz t?le. viszont arra b?ven elég . Ahogy Andrew visszatette a könyveket a helyükre. és bármit hajlandóak megvenni. Az ember megpróbál kikúrálni egy egyszer könnyen lehet. Nem túlzás mondta Andrew határozottan. De vannak bizonyos aszpirinhelyettesít? szerek amiket széltében-hosszában reklámoznak és nagy mennyiségben ért k . A gyógyszer nélkül is jo ttek volna. hogy egy id?re lehet. Két dolog jutott az eszébe. csodálatos. Nagyon úgy festett. A megfázás eni tablettákban vannak antihisztaminok is. Ha valaki túl gyakran és túl hosszú ideig szedi.« Az id?s os kuncogva hozzátette: persze pirulák nélkül is pont így elmúlt volna.

Celia most Samre pillantott. egy baptista prédikátor komolyságával beszélt. hogy a reklámügynökségek munkatársai nagy pénzeket keresnek. akinek még láthatóan a fenekén volt a tojáshéj. gondolta magában. ami osztatlan megdöbbenést keltett. hogy bármikor kirúghatják ?ket. hogy a reklámügynökségi négyes azt latolgatja magában. ez a maga mutatványa sz. A Quadrille-Brown ügynökség a Burlington-House nevezetû épül etben székelt az Avenue of the Americason. és hogy szerintem miér ez az ügynökség amelynek a munkájával id?közben megismerkedtem ennél sokkal jobban is do i. hogy sikerült felkeltenie a partnerek érdekl?dését. A sima modorú. A reklámügynökség negyedik képvisel?jének csak a vezetéknevét tudta Celia Bladennek A férfi a büszke helyettes kereskedelmi osztályvezet? titulust viselte. különféle graf kat és reklámterveket osztogatott a Celia vezette gyógyszergyári képvisel?knek. miképpen reagáljon a h takra. ahol a forgalmi dugóban vesztegl? autók és tüle ked? gyalogosok csatáztak és áztak a hóval kevert ónos es?ben. borzas. hogy ? is ott lesz a megbes zélésen. Celia és a Bray and Commonwealth négy munkatársa az nap reggel érkeztek autóval New Jerseyb?l New Yorkba a Quadrille-Brown reklámügynökséggel me gbeszélt találkozóra. Az ötven év kör i munkatárs volt a cégnél. Közben minduntalan nyílt és csukódott az ajtó. hogy az ügyfél elégedetlensége esetleg az állásába fog ker Celia tudta. Orr mondta gyorsan Celia a kereskedelmi osztályvezet?höz fordulva . hogy Celiának az az érzése támadt. meghagyva a köve z? lépést Kenneth Orrnak. s legalább egytucatnyi reklámember jöt e és ment ki rajta annak megfelel?en. A hosszú mahagóniasztalnál ül? Al Fiocca. De én egy szót sem fogok szólni. ha valaki rajta tartja a szemét ezen a holnapi találkozón. és atóan gondban volt. hogy most mit válaszoljon és egyáltalán hogyan kezeljen engem . Miv el maga nemrég került az új helyére és nagy a felel?ssége az anyagi kockázatról nem is besz f?nökség nyugodtabban alszik.Nem szik. és bár kétségtelenül értett a dolgokhoz. mondta Celia az asztal túlsó oldalán ül? reklámügynökségi képvisel?knek. Sam rezzenést elen arccal ült tovább. aki nem visel valami hangzatos címet . hogy miért: Csak megfigyel?ként leszek jelen. az ügynökség középkorú agytrösztje láthatóa kecskeszakállát simogatta és a lábával csoszogott. mint utóbb félreteszi valami ártalmatla b posztra. Kint cudar id? tombolt. Celia már eldöntötte magában. Keddi nap volt. vajon egyetértett-e a megjegyzésével. mint a Felding-Roth egyik vezet? tisztségv isel?je. és Celia eltûn?dött on. hogy mi történt. Beszéljünk nyíltan arról. fantáziátlan és szürke em ult. ne m kell tovább tépel?dnie azon. Oké. akárcsak az egész délel?tt folyamán. a fiatalos kereskedelmi osztályvezet?nek. kifogás talan öltönyben feszít? Orr vezette az ügynökség küldöttségét. egy tribünön áll és fogadja az el?tte elhaladó ezred szalutálá Hát nem valami díszes ezred. Érezte. ami a fels? vezetésben történt változás után érthet? is volt g eltelt hatvan percben olyan szertartásosan és ünnepélyesen ismertették a programot. Sam jelenlétére való tekintettel a reklámügynökség elnöke is beköszönt a délel?tt fo Sam még el?z? nap felhívta Celiát telefonon. hogy van-e egyáltalán valaki ebben az üzletágban. talán beszéd helyett is. Az Orrnál csak helyettes osztályvezet? néhány évvel id?sebb Wilson er?sen ?szült. január közepe. attól tartott. Most éppen a H ealthotherm került terítékre. A negyvenharmadik emeleti tárgyalóban folyó tanácskozáson a Bray and Commonwealth reklámprogramját tekintették át. és közölte. akkor az hirtelen zérus alá volna. aminek a reklámkampány-tervezése még azel?tt megkezd?dött. hogy lia megkapta volna az új beosztását. majd azt is világosan megmondta. hogy éppen melyik termékr?l volt szó. Bladen. mint mikor a lobogó tûzre egy vödör vizet zúdítanak. és nyomban arra az iménti megjegyzésr e ragadtatta magát. miért nem tetszik nekem a reklámmódszerük. Eg A hatás olyan volt. Celia arra g ndolt. aki már el?z? este New Yorkba érkezett. hogy ha lett volna h?mér? a reklámügynökség tárgyalójában. de számolni k kell azzal. hogy inkább el?bb. s?t némi megkönnyebbülést . és jelentést tesz utána. Érezte. A kölyökképû. szorgosan ügyködött. Teddy Up shaw értékesítési igazgató és az ifjú Bill Ingram termékmenedzser képviselte. csatlakozott hozzájuk. vörös hajú Ingram egy éve végzett a Harvard Business Schoolb láthatóan energikus volt és lelkes bár eddig még nem adódott túl sok alkalma a bizonyításra Sam Hawthorne valamennyiük fölött állt. Mr. A Bray and Commonwealthet Celián kívül Grant Carvill marketingigazgató. Sam Hawthorne. A Dexter Wilson nevû harmadik fejtette ki az elmúlt órában részletesen a dolgokat.

Celia gondolatban tisztelgett Andrew-nak és folytatta: Utánanéztem. Szerintem a ja vasolt új megközelítés helytelen. ahol mostanáig dolgozott. lám szólalt meg végül Kenneth Orr. és azt találtam. mert azt hiszem. akkor tegyünk úgy. Úgy látom. akik boldogok és elégedettek. Érdekes gondolat szólalt meg Kenneth Orr lassan. Láthatólag me gyben mulatott a dolgon. hogy beteg gyermeke jobban legyen. hogy hozzátegye-e Andrew megjegyzését. Kínos csend lett. Hanem a mamája. de ma már régen tú dta ?ket az id?. de nem is használ. Csakhogy nem a boldog vagy szomorú gyermek az. azt az édesanyát. akinek az arca hirtelen dühében a hajzatával lett egyszínû. gondolta Celia. leintette a kollégáját. hogy tíz évvel ezel?tt kiválóan megfelelt volna. amit ez idá hallottam. ki feszülten figyelte Celiát. Jo dan. Talán így könnyebben el?relépünk. De igen bólintott Celia. ezt valamennyien tudjuk. Ezenkívül pedig soha t halljam. Egy rakoncátlan tincs a hajában. hogy megtartja magának.. vagy akár az önét is továbbfejlesztjük. hogy ilyen hangnemben beszél bizonyos régebbi termékekr?l. Lám. Maga szerint is az.. aki bemegy az üzletbe és Healthothermet vásárol. És nem ennek kellene történnie? kérdezte finoman Dexter Wilson. Nem haragszik é te? kérdezte Celiától. a fiatalság kiállt a fiatalság mellett. Legyen minél életszerûbb! Anyuci mégis boldog folytatta Bladen. Profik vagyunk és felel?sséget vállalunk minden reklámkampányunkért. azért mindenképpen ott kell lennie a képen. Az el?adott változatok egyikéhez sem ragaszkodunk foggal-körömmel. Elnézését kérem. de egy kis tupír mi ndenképpen rájuk férne. Elég volt! vágott közbe határozottan a kereskedelmi osztályvezet?. Ez az alapelképzelésem nemcsak a nyomtatott. hogy a reklámképeinket évekre visszamen?leg mo gyerekek uralják. Több mint érdekes szúrta közbe Bill Ingram. az is eszembe jutott. aki tett valamit a beteg gyermekéért ezért most jól érzi magát. De anyuci lesz pre mier plánban. A tárgyalóban az összes szempár rászegez?dött. Mrs. A megkönnyebbült anyát. akárcsak a régi. de tisztelettel néznek rá. és gyilkos pil tást vetett a beosztottjára. miután bedörzsölték a mellkasukat Healthother mel. egyik szemöldökét felhúzva. még miel?tt Celia válaszra nyithatta vo na a száját. Jordan szólalt meg Kennet rr simulékonyan. d? Aha. akkor csak a háttérben. Hirtelen mindenki bólogatni kezdett az asztal körül. Megkönnyebbült és már sokkal nyugodtabb i . aki tenni akar valamit. hogy a múltban túlzott óvatosságból tényleg korlátozták a reklámügynökség munká t a lehet? leggyorsabban fel akarta számolni. És t sürg?sen elfeledkezni Andrew-nak arról a meghatározásáról is. Szívese dolgozunk ki új javaslatokat. úgyhogy miért udvari unk itt egymással?! Senki nem mondta. Az igazság kedvéért hozzátenném. Celia azon gondolkozott. Az ifjú Bill Ingram volt az. Igazán nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. mely szerint talán ez a Healthotherm lényege. Nagyon érdekes. Jord n javasolta. vajon nem éppen a mi cégünk utasításai és megszorításai miatt születtek ilyen vérszegény ötletek? Látta. Igen. Örülök. hogy Orr és Dexter Wilson élesen. mint ahogy azt Mrs. Az anyukája. úgy vélte. Végül aztán Blade a vizesnyolcas nem bírta tovább. Persze hogy az. Átkozottul jó. Ezt a sok ökörséget! csattant fel valaki. hogy ilyen rugalmasak mosolyodott el Celia . Soha nem vádoljuk az ügyfelünket a saját reklámtevékenységünk . Celia tudta. akkor. hogy dobjuk ?ket a szemétre. De aztán úgy döntött. El?ször a Healthothermet akarom megtárgyalni magukkal mondta. Mintha egyenesen a kölyök betegszobájából jönne. vagy ha igen. Dehogy. mégpedig a kicsit tépett anyuci. mit beszél. hanem az anyjuknak . A kölyök lesz majd a háttérben. Úgyhogy ha tényleg nyíltan akarunk beszélni. szóval ez Bladen keresztneve. A mindenit. Nem is a kölyköknek készült. hanem a televíziós re a is vonatkozik.ott az arcokon. mert mindarról. Ingramot elöntötte a tûz. aki jó mama akar le ni. és elemi er?vel szakadt ki bel?le a szó. Tényleg ?srégi termékekr?l van szó. A reklámjainkon mégse m látszanak az édesanyák. Mrs. a köténye kis félrecsúszva. izza erénykedett. Ám Kenneth Orr. megfontoltan. mert miután áttanulmányozta a Bray and Commonwealth aktái t. Az ifjú reklámszakember lelkesen bólogatott. vagy megpróbálta kicsit feltupírozni a maguk ezeréves termékeit. Én a kép el?terében akarom lá boldog anyát. hogy ez az ?srégi ragacs ne t. hát persze hogy így van! Ha akármelyikünk felvetett valami klassz ötle tet. az az érzésem.

Mert akkor átkeresztelhetnénk Új Healthotherm -re. Az mindig segít. A gondolatai aztán visszatértek a munkájához. Celia észrev ette. Celia azt javasol a. Mindenesetre megfogadta Sam Hawthorne tanácsát. és végül átlépett a komoly. és egy id?re szögre akasztotta a kritikus látásmódját. akkor csak egy évig. Nagyszerû! lelkendezett Bladen. hogy az Új Healthotherm mel kapcsolatos terve ami boldog mami projekt néven vált a cégen belül ismertté olyan m ? eredményeket fog hozni. Valamit változtathatnánk a n. A részleteket még finomíthatjuk jegyezte meg Orr. vajon miért. Mrs. hogy maga nem akármilyen n?. Ebb?l következ?en automatikusan beleegyezésüket adták 1964 fo yamán minden olyan beruházási költséghez. de ezúttal ward Bladen irányításával. hogy a Quadrille-Brown reklámügynökség összehangoltan beind tta a tévében. Ahogy elnézte a két fiatalembert. de az értékesítésen dolgozók legnagyobb örömére nemzeti szállói an bukkant fel a rajzfilmekben. Újabb négy hét alatt a hatszoros eladá plázódott és a megrendelések szûnni nem akaróan érkeztek a Bray and Commonwealthhez. az ÖLELÉS . mint amilyeneket hozott. de amíg ilyen eredményeket produkál. Új Healthotherm ízlelgette a szavakat Teddy Upshaw.mert tudja. Mrs. a Bray and Commonwealth marketingigazgatója el?rehajolt. örökösen aggódó Dexter Wilsonon. Az ifjú Bladen az Új Healthotherm bef atásában is szerepet játszott. Például az illatra. Grant Carvill. Jordan szólt közbe Bill Ingram. Ce liának az volt az érzése. és cikkének ezt a cí EGY LEGKEVÉSBÉ SEM GYENGÉD ÖLELÉS ÁLMAI ELNÖKÉT?L Az ilyen és ehhez hasonló epizódok példátlan figyelmet keltettek az ÖLELÉS sampon irá és a kereslet fantasztikusan megugrott. hogy k maradt a döntéshozatalból. a . a rádióban és a sajtóban a reklámhadjáratot. mint emcsak azoknak az emlékezetében ragadt meg a reklámmondat. Végre elkezdhetnek fecsegni valami korszakosan újról. ez valami bomba ötlet volt! Mind tudtam. akik látták. Jordan jól kifundálta. Nem lesz nehéz változtatni a terméken buzgólkodott Carvill. Csak valami apróbb változtatásra gondolok. aztán rábólintott. hogy nyil vánvalóvá vált: mindez még csak a kezdet. hallották a hirdetést vagy megvették a sampont. akit id?közben el?léptettek. Celia módszere az volt. Howa rd Bladent és Bill Ingramet. de a flakonokra hatalmas méretû nyomtatott betûkke l kerüljön rá még egy szó. régebbi termékeknek. azt hiszem. hogy a maga megjelenése a jöv?re nézve több mint biztató. hogy kikkel fog szorosan együttmûköd a jöv?ben a Bray and Commonwealthnél és a Quadrille-Brown reklámügynökségnél. Teddy Upshaw egy négyszemközti beszél getésükön Celia irodájában így fogalmazott: Celia virágom. ami más recept nélküli termékek forgalmának fellend Még mindig pontosan tudni akarunk mindenr?l. És még valami. addig te jesen szabad kezet kap. abban teljes az egyetértés. hogy új image-t talált ki a már meglév?. Ez az igazi csapatmunka! Celia közben azon töprengett magában. hála a Healthothermnek. Közvetlen ez alá került a szlogen: Oly gyengéd. Celia ösztönösen megérezte. Aha! Vég pnak valami újdonságot az ügynökeink. Az egyik ilyen cikk például a fantáziátlan B & C Sampon névre hallgatott. Celia és az Új Healthotherm sikerei persze nem maradtak titokban a Felding-R oth csúcsán székel?k el?tt sem. Úgy is volt. Celia magyarázta Sam Hawthorne . hogy a férfi mindenáron mondani akar valamit. és eltûn?dött. A vegyészek majd ho nak az egyik összetev?höz. a Healthotherm-eladások meghatszo k. semmi fontosra. A The Wall Street Jo rnal például egy vezércikkében a Fehér Ház legújabb adótervér?l beszélt. valóság-e és hogy kis i el ezel?tt vajon hogyan vélekedett volna err?l az egészr?l. hogy Sam mosolyog. hogy maradjon meg ez az elnevezés. és rámosolygott Celiára. De vajon meddi ell még így dolgoznia? Ha Teddy Upshaw jó jósnak bizonyul. hogy zseni a f?nökasszonyom! Alig egy hónappal azután. Dexter Wilson bólintott. hogy mindaz. és az újságok is többször felhasználták. S?t a negyedik héten olyan nagykereskedelmi rendelésözön árasztotta el a céget. de most már látom. Megint a Quadrille-Brown ügynökség dolgozta ki az ÖLELÉS reklámprogramját. mert talán még tanulhatunk is valamit magától. Fantasztikus ötl et. Celia még a legoptimistább pillanataiban sem gondolta. hogy minden rendben a gyerek körül. amit átél. Mrs. an. mert úgy érzi.

Nem világrenget?. már be van vezetve a piacra. hogy néha elfelejtem. Szóval tabletta formájában is árusíthatnánk a System 500-at. Hát nem olvasta az el?terjesztésemet? Az asszony az asztalán tornyosuló irathalomra mutatott. hogy Michiganben eladó egy kis gyógyszervállalat. Nem sokkal kés?bb az érdektelen termékeket mind kiárusították. Jordan. gondolta. de emmivel sem gyengébb annál. Celia tudta. hogy c sak egy év de aztán rögtön eszébe jutott. ha már az ú somagolás megszilárdította helyzetét a piacon. és hogy így er?sebb. hallgatom. Mrs. akkor az ár az egekbe szökött volna. mert ha híre megy. De a System 5 jó arra. Igen. Bill utasította a fiút. Zabálni fogják! Bocsáss meg.nyom nélkül eltûnt a színr?l. Nemcsak hogy csillagászati összegeket emésztett f l egy-egy termék piaci bevezetése. hogy gazdasági szempontból hasznosabb egy már ismert terméket adaptál ni. Ingram Celia támogatásával újabb és újabb innovatív marketin ?. és bukásáv rántotta azokat is. és ha jó om. mondja. ha Ádám-Évától kellene indu nk. mint valami egészen újjal kísérletezni. Bill Ingram a szokásos h?fokon lelkendezett tovább. nem sokkal utána. A Bray and Commonwealthnél pedig. megsz dulnánk a fölös gyártmányaiktól és megtartanánk a System 5-öt. egy közvetít? jogi cégen keresztül a Felding-Roth csendben és feltûné megvette a kis vállalatot. mégpedig úgy. mint amit mi magunk fejlesztenénk ki. szemétkosárba dobva az addigi zöld üveget. hasonlóképpen. vis sza akarok kerülni a receptes gyógyszerekhez. megkérdezte: jó valamire ez a System 5? Már megvizsgáltattam a vegyészeinkkel. akik javasolták. Felírta egy papírlapra: System 500 A hûlés SZISZTEMATIKUS ellenszere És Ingram kezébe nyomta a papírt. és javasl t tett a michigani cég s ezzel a System 5 nevû. Van töb ermékük is. Aminek ered ként. narancs-arany színû modern csomagolást rendelt egy h ozzáill? mûanyag tartóval. Írjon nekem egy részletes jelentést. Ingram végigsimított szokásosan borzas vörös hajzatán. Fél év múlva pedig. hogy ez még hiányzik a kínálatunkból. Mindenesetre ezt az itteni nyüzsgést nagyo n élvezem. hogy valóban jó az ötlet. az ifjú Bill Ingram léphetett el?bbre (Ce lia jóvoltából) és átvehette a marketingigazgatói állást a veterán Grant Carvillt?l. aztán így szólt: Azt javaslom. hogy e gy nagy gyógyszergyár érdekl?dik a cég iránt. hogy feltûn?. Bill Ingramet bízták meg a System 5 továbbfejlesztésének és értékesítésének megszerve Azzal kezdte. hatásosabb lett. hogy a szert ú rveztük. hogy oké. ? hozta például azt a hírt is. Celia soha nem tudta meg. hûlés elleni szer megvásárlására. beszélek Sammel. hogy otthagyta-e az ügynökséget. úgyhogy nem kellene nulláról indulnunk. hogy az ügyvédek kit kép iselnek. ahol mint valaki epésen megjegyezte aktákat fog tologatni a ko engedményes nyugdíjazásáig . Biztosan itt van eze k között. jöhetünk a tablettával! Miféle tablettával? Bill fájdalmasan pillantott Celiára. Ezt nevezem! Ett?l olyan érzése támad majd az emb ek. Néhány nappal kés?bb Celia megbizonyosodott róla. hogy az eladó nem is tudta. A férfi tátott szájjal bámult rá. Na. Carvilln láltak egy jó kis helyet. Celia. az nagy dobás lenne. ez tényleg fontos. vagy letették valami kevésbé fontos posztra. Ha megvennénk ezt a michigani céget. hogy szervezetten indíthatnak támadást a nyomorult nátha ellen. A System 5 gyártását néhány jól képzett szakemberrel együtt átvette a Bray and Commonw Jersey-i gyára. emlékezvén Andrew lesújtó véleményére a hûlés elleni szerekr?l. Andrew! gondolta Celia. és hogy már másfél éve vezet and Commonwealtht. hogy közvetle n a név alá kerüljön oda még egy sor. Tudja. de a legtöbb újdonság nem is állta ki a próbát. és a szert átkeresztelt tem 500-ra. Megint azzal nyugtatgatta magát. de az egyetlen érdekes köztük a System 5 nevû hûlés elleni kanalas o sság. hogyan rohan az id?. Ez megszokott és elfogadott módszer volt a szakmában. Jó. Átnézem. és ami még fontosabb. és bezárták a michigan t. Annyira belemerültem a munkába. Az az igazság. amire k . Azt mondják. Az a két nulla ott a végén magyarázta Ingram Celiának arra utal. hogy a vegyészeink valóban vált attak egy-két apróságot a gyártás hatékonyságának fokozására. Az összetev?k és a . Celia a kapott anyagot tanulmányozta.

hogy túlél mindent és mindenkit. Wattsban. hónapokkal a temetés utá esültek Jordanék. To is úgy tûnt. Oswaldnak megölésében vétkesnek találták és halálra ítélték. Am nem sikerült. elbûvöl? liverpooli fickó. mikor egész családokat ver le a a hûlés. Andrew felvet hogy költözzön hozzájuk. Mit szólna egy kis aszpikos csomagolású System 500-hoz? Az utasellátónak? Nem rossz ötlet. Az egész család otthon volt.yanaz volna. az Johnson elnöknek igen. Az Egyesült Államokban pedig a kongresszus csekély figyelem közepette elfogadott egy úgynevezett Tonkini-öböl határozatot . ba nemzeti perlekedés közepette új lobogót választott.. a valószínûtlen en meghódította zenéjével a világot és valóságos Beatle-mániába taszította az emberiséget. De külön reklámoznánk és így kett?s megvilágításba kerülne a dolog. Ha rólunk hall. Celia eg s jegyezte Andrew-nak: Brucie nagyon érzékeny. és hogy a szám is mutatja. Akkor azt kell tennie. Még nem látta az unokáit. Az ötéves Bruce-ból ellenben szelíd. Ennek System 50 lesz a neve. Azt hiszem. Celia odament hozzá. er?s egyéniség. Celia szerette volna. nag lentkezett és soha nem látogatta meg a családot. ami ritka élvezetnek számított azóta. de min denki sajnálatára Mildred egészségi okokból egyre kevesebbszer tudott jönni. Már értem a logikát: kisebb szám. ha leírjuk ?t. ami egy távoli országgal. különösen büszke volt a folyamatosan szókincsére bár alkalmanként még összekeverte a szezont a fazonnal. S míg Celia meg a recept nélküli szerek ily gyümölcsöz?en egymásra találtak. Négy hetyke. Hogy valamennyire bepótolják az elmaradt együttléteket. J yt Kennedy elnök gyilkosának. mindig eszébe jut a kora jegyezte meg Andrew. érzékeny és jó humorérzékû kisfiú lett. és most már ? is együ nevetett Celiával. Ne mondja tovább szakította félbe Celia. amir?l véletlenül. mikor tudományát csillo a. komikusan. Vietnammal v kapcsolatos. de a jelek szerin t nem is volt rájuk kíváncsi... nagylelkûséggel . hogy a kicsik gyakrabban lássák a nagyanyjukat. amit nekem válaszolta Andrew gyöngéden. le gjobb lesz. és csak úgy rázta a nevetés. és átölelte. hogy Celia a munká a miatt gyakran elutazott és néha napokig is távol maradt. hogy többször is meghívták. Los Angeles egyik külvárosában állítólag zavargásokra és gyújtogatás or. és amelynek következményei elidegenítettek egy generációt és kettészakították A Ma este feltétlenül nézni akarom a híradót mondta Andrew Celiának egyik este 1965 gusztusában. a gyerekek együtt vacsoráztak a szüleikkel. nevezetesen. mint Lisa. Andrew réges-rég nem látott apja meghalt. Jöv? télen folytatta Ingram tántoríthatatlanul . hogy hamarosan megkezdik a két országot összeköt? tenger alatti alagút építését. az élet a szokásos módon folyt tovább tragikusan. kise rek és kipukkadt bel?le a nevetés. tele konfliktusokkal. nevetéssel és emberi gyarlósággal. Természetese ekeknek készül? változatban hígítani fogjuk az összetev?ket. A britek és franciák magabiztosan kijelentették ahogy az elmúlt százötven évben már s lanszor . jobblétre szenderült. Celia érezte a szomorúságot a férje hangjában. halkan. mégpedi abban a hatalmas flakonban. de az anyós kitért a szíves invitálás el?l azzal. Ami a gyerekeket illeti. ahol jó harminc éve lakik. Andrew anyja átköltözött Európába. Lisa már betöltötte a hét évet és második osztályba járt. Feleségü enni egy er?s. amit csinál. Több védelmet igényel. komolyan vette a tanulást. vigyorodott el Ingram. akir?l mármár úgy l tt. és annak ellenére. hogy elfogadtatott a kongresszu ssal egy szigorú polgárjogi törvényt. Állítsa már le mag végül is tetszik. Brucie sok mindenben hasonlít rád mondta végül Persze a nyolcévi házasságuk nem volt mindig felh?tlen. Celia édesanyja régóta kínlódott az asztmájával és az utóbbi id?ben rosszabbodott az állapota. amikor csak lehetett. jó asszonyt. Winston Churchill. kilencvenéves korában * Beetle=bogár. amit a keresked?k maguk között csak a Te-jó-ég! méretûnek hívnak Bill! emelte fel a kezét Celia. szomorúsággal. egyszer-kétszer alaposan . hogy inkább meg?r etlenségét meg azt a szerény philadelphiai otthont.. piacra dobjuk a családi System 500-at ez is szerepel a feljegyzésemben .

Egy pillanatig habozott. Tudom. El?bb-utóbb kell tudnia. mint egy sorsdönt?. ami egészen más. sebesülésekr?l és halálról. Andrew így szólt: Ez az egész iszonyúan ny sztó volt. valami ilyesmire. és kinyitotta. Celia tovább simogatta.. nem tudott megoldódni. Celia odahajolt és megcsókolta Andrew-t. Így van bólintott Celia elgondolkozva. így van. akkor rövid id? alatt öss ecsapnának a fejünk fölött a hullámok. Túl sokan élnek közöttünk véd?burokban. arra. hogy Bruce egész testében reszket és hangtalanul zokog. orvosokhoz. Van itt valami. hogy sikerüljön. anyu! tiltakozott Bruce magánkívül. mikor a tévé képerny?jén feltûntek a wattsi zavar ok képei. elia. Ne. A dilemma az mondta másnap Celiának Sam Hawthorne . az arcán pedig pa takokban folynak a könnyek. Továbbra is nyomasztották a watts i zavargások képei. hogy túlságosan sikeres a mu kájában. Ütötték az embereket. de már rengeteg gyötr?dést okozott neki és csak nem akart. brutalitásról. de hamarosan eljut az igazgatótanács minden tagjához. ami biztosan érdekelni fogja folytatta Sam. Ha tényleg ez az óhajod. El tudod hinni. ki adja el nekik. mert úgy döntöttem. Nagyon neheztelsz rám érte? Egy kicsit talán igen. és ezért kapott szabad kezet a Bray and Commonwealthnél. hisz mind a ketten tudjuk. személyes gondja. Andrew már csak reflexszerûen. Mosoly suhant át a férje arcán. hogy csak a tudósítás vége fe tte észre Celia. S . de jól válaszoltál Brucie-nek. hogy nem kell további ideologizáláson törnöd a fejed. de aztán folytatta. Andrew habozott. helyesebben szólva. hogy védelmezzék és meg?rizzék.összevesztek. Azt hiszem. Sam irodájában ültek. attól függetlenül. Id?közben viszont kibékültem egy-két dologgal. amit csinálsz. úgyhogy végül teljes ndegy. Brucie. Az asztalán lév? i rattartók közül kibányászott egyet. Csak nem a recept nélküli szerek burkára gondolsz? De. és azt válaszolta neki: Igen. nyugtatgatta. Mert rólam van szó? Miért ne? Elvégre a kis feleségem vagy. csakúgy. a mi orszá unkban? Valamennyien olyan feszülten figyelték a rémes képeket. hogy pénzügyi kimutatások van ne. Mindketten tudták. mint azt bárki is várta. Én is egy ilyen véd?burokról akartam vel beszélni. Én is nagyon szeretlek. azé a szenvedésé. indent megtettek annak érdekében. És még valami: ha az emberek nem vennék szép szorgalmasan ezeke t a szereket. hanem helyette rögtön eljönnének hozzánk. De örömmel köz . Maga az aranytojást tojó tyúk. A gyerekek is ott ültek a szobában. úgyhogy az utolsó kockáig végignézték a rett s tudósítást. sokkal sikeresebb. de azért. A szegénység és nyomorúság lázálma vált valóság n. a vad kig elkeseredett feketék és az ?ket ostromló rend?rség között a borzalmas. hogy létezik odakint egy olyan világ. és éppen ezért örülnék. A megbeszélésen Celia áthelyezését jelenlegi beosztásából. Celia azonnal felpattant. de ezek a civódások soha nem léptek túl egy bizonyos ponton. Ezt persze nem e mlegetted sûrûn. Az emberek továbbra is venni fogják a kuru zslószereket. odament hozzá és sürgetni kezdte A ndrew-t. körülöttem is van. papa. rombolásról. Úristen! akadt el Andrew lélegzete. mikor Watts k itûn? drámát szolgáltatott a tévétársaságok számára aznap és öt további lidérces napon és éjs Úristen! mondta Andrew megint. fosztogatásokról. arcpirító nincstel r?l árulkodó Charcoal Alley-i nyomorgettóban. Andrew mint például a Healthotherm vagy a System 500. hogy amit itt ma láttál. Kés?bb. akkor kívánom. az gyakran megtörténik. de néha megtörténik. Nemcsak megideologizálod? gyanakodott Celia. Még nem sokszorosítottuk. amir?l a világ nem akart tudomást venni. Szomorú és rossz dolog. gépiesen válaszolt. Holnap kérni fogom az áthelyezésemet. akit szeretek. mikor a gyerekek már lefeküdtek. a Felding-Roth központjában. Büszke vagyok rád. ahogy szörnyûbbnél szörnyûbb képsorok követté ló házakról. ha egy napon visszakerülnél a receptes gyó khez a Felding-Rothnál. hogy az a munka sokkal fontosab b. ami nem Celiával vagy a c saláddal volt kapcsolatos. hogy te kiszállsz-e a buliból vagy sem. aztán hozzátette ?t hamarosan rá fogsz jönni. hagyd! kiáltott fel Bruce. hogy ez itt történik. Nem okoztak eg ymásnak nehezen vagy soha nem gyógyuló sebeket. Celia látta. hogy a recept nél erekkel kötött házasságom ideje lejárt. kivéve ilyenkor.. hogy jó házasságban élnek. mikor a híradó rá . mint a mi védett családu nk. hogy van olyasmi. amit nem helyeselsz a mos tani munkámban. hogy kapcsolja ki a készüléket.

ha abszolút biztos a dolgában és pontosan felmérte a cselekedete következményeit. Sam mosolyogva becsukta az irattartót . nem tudná leg zt az utolsó részt elhagyni? Most már kérlel? volt a hangja. No ah Townsend e pillanatban a kórházi rendel?jében fogadja a betegeket kezdte Andrew. tudomásom szerint ezen a héten értelmetlen halált halt az egyik bete e ebben a kórházban. hogy befogják a s ukat és behunyják a szemüket. Viszont. Engem most c sakis a jelen érdekel. Miel?tt további lépéseket tesz. Townsend gyógyszeres befolyásoltság alatt van. Szinte vibrált közöttük a leveg?. mert nem volt beszámítható állapotban. Egy percig töprengett. hogy éppen mit csinál. Gondolja. feszes hangon. Véleményem szerint nem alkalmas az orvosi hivatás betöltésére. Mindegy. miko r mindketten tudtuk. Sweeting az órájára pillantott. A szaván fogjuk bólintott Sam. amit itt most elm ondott nekem. Aztán az íróasztalához ment. Nem tudom és nem is fogom! És követelem. Celia! Köszönöm válaszolta az asszony végtelenül boldogan. ll Ingram az utóbbi id?ben kin?tte magát. mégsem hallgathatott tovább. Leonard. hogy el bb-utóbb kiborul a bili. hogy javulta z eredmények. Jézusom! sápadt el az utolsó mondat hallatán az igazgató. az ? hibájából. mint mondta. azonnal hagyja félbe és jöjjön ide. Péntek dél volt. hogy cs ak azt tette. Andrew lehangoltan bólintott. hogy azonnal intézkedjen! Andrew vad te kintettel nézett a felettesére. a jog szerint nincs más lehet?ségem. azt nem válla lom. valamennyiünknek. hogy mi történik. Bede's vezet?je hivatalos. Addig várakozz . megfontoltan beszélt. Mikor az igazgató letette a telefont. hogy a receptes gyógyszerek forgal ma visszaesett. Dr. legyen türelemmel még néhány hónapig. Beszéd közben Sweeting busa szemöldöke szokás szerint fel-alá ugrált. És most mi fog történni? Néhány percen belül összeül a végrehajtó bizottság. Gratulálok. Mintha a szívéb?l hasította volna ki a szavakat. minden szót háromszor is meggondolt. aki az átvirrasztott éjszaka után kimerült vo t és különösen ingerlékeny. sejtettem. De efölött napiren térek. szigorú arckifejezéssel. hogy nem rágtam meg ezerszer a dolgot? De. De ez akkor is fantasztikus teljesítmény. Ebben az évben viszont már zenöttel és a profit is ilyen arányban emelkedett. Azonnal le fogunk ülni tanácskozni a tárg alóban. A partnerem. Az igazgató felsóhajtott. a receptes gyógyszerek forgalma nem valami fényes. de a kórháznak is. Andrew. Leonard Sweeting irodájá álltak egymással szemben. hogy csak ak kor lépjen. amit a lelkiismerete diktált. akkor a rész leg a Felding-Roth teljes forgalmából tíz százalékkal részesedett. Továbbá. Dr. hadd figyelmeztessem arra. mert akkoriban én is pont olyan romlott és gyáva voltam. Azok után. És talán majd találunk valami na n érdekes dolgot magának. fáradt grimaszt vágott és hirtelen felenge dett. De tudom. Sweetin iadta az utasítást a titkárn?jének: Keresse meg nekem az igazgatótanács elnökét valahol a v . Rendben van. mert gyógyszerfügg?ségben sz enved. de azt álmában sem merte remélni. és azt mondta félig-meddig magának: Úgyis tudtam. De kérem. mint maga. és felvette a telefonkagylót. és talán még a betegek veszélyezteti. A legtöbb f?orvosnak most bent kellene lennie a k ban. Be fogjuk hívni. Az ügy életbe vágóan fo a ezzel megvan. és ezt mind a ketten tudjuk. Andrew tagoltan. de ezúttal hivatalos formáb n. ztán így szólt: Szerintem a recept nélküli szerek forgalma nélkülem is ilyen szinten marad. Rossz napunk van. hogy ilyen mértékben. úgyhogy esetleg azon a területen nagyobb hasznomat vehetnék . 3 Andrew farkasszemet nézett a kórház ügyvezet? igazgatójával. De ami a múltat illeti. Muszáj tennem valamit morogta Leonard Sweeting. akkor újból el?adom a mondókámat.m rámutatott az egyik számra. Jordan mondta a St. Legyen nyugodt. Mikor maga a Bray and Commonwealthhez került. Csak biztos akartam lenni benne. akkor maga meg a munkatársn?i tegyenek félre minden egyéb munkát. de maga meg a többiek úgy döntöttek. és telef onáljanak az orvosi végrehajtó bizottság tagjainak. Gondolta persze. A kutyaúristenit! fakadt ki Andrew. Andrew. Tu dtom szerint Dr. Hazudik vágta a szemébe Andrew . Amit már négy évvel ezel?tt meg kellett volna tennie. Persze a sikerében kicsit szerepe van annak is.

ezért ezt a szert so nem szabad adni neki. hogy legalább eltegye ?ket . hogy penicillinérzékeny. Noah már olyan hosszú ideje prakti zált. mikor Andrew bent volt nála. A rendel?ben szanaszét hevertek a gyógyszergyáraktól kapott mintacsoma ok még azt a fáradságot sem vette. ott azonnal fel fogják venni. nem sokkal kés?bb az onban miután er?sen gyanakodott és utánajárt a dolognak megtalálta a hiányzó darabokat és olódott el?tte a szörnyû kép. Noah Townsend feljegyzéseib?l kiderült. hogy megakadályozz on egy esetleges orvosi mûhibát vagy valami végzetes tévedést. Noah Townsend továbbra is jó diagnoszta maradt. hogy különösebb melléfogás nem történt. És bár megvoltak a maga korlát ennek az ellen?rzésnek. A rendel?ben is igyekezett csökkenten a betegei létszámát. hogy soha nem fog bekövetkezni semmi jóvátehetetlen. és gyógyszerek ide. Kérdé iszont. és Townsend azon nyomb an adott neki egy penicillininjekciót. hogy Andrew rájött Noah titkára. és utasította Wyraziko entkezzen a St. a testh?mérséklete 39 °C és hogy szaporán szedi a leveg t. Andrew id?r?l id?re még aggódott Noah és a betegei miatt. Id?. igyekezett másra koncentrálni és tétlenül várta. A jelek szerint a St. Ugyanakkor Dr. Wyrazik nem volt új páciens. hogy Noah bizonyos szemp ontból olyan. aki harmadikként betársult hozzájuk. így olyan diagnózisok felállításával i yek esetleg másoknak nehézséget okoztak. aki még sok évig élhetett volna meghal Amióta Andrew négy évvel és nyolc hónappal ezel?tt rájött Noah Townsend gyógyszerfügg amennyire csak lehetett. Andrew soha nem tudta meg. El?ször Andrew-nak csak mozaikdarabkái voltak a történtekr?l. 1961-ben egy évvel azután. hogy gyulladt a torka. Mintha a kollégája felismerte és elfogadta volna Andrew aggodalmát. már e gyáltalán nem titkolta Andrew el?tt úgy. Andrew arra gondolt. tüd?hörgést és mellhártyazörejt. rajta tartotta a szemét az id?s orvoson. de a testét viszke t? kiütések lepték el. Várni. és egyre észrevehet?bbek lettek rajta a függ?ség küls? jegyei az üveges tekintet. Oscar Aaronshoz i yította. Az id?s orvos megvizsgál egállapította. Aztán azzal magyarázta. de mivel semmi említésre méltó mal?r nem történt. Addig. és majd ? maga is utánameg y. hányingerre. A kiütések azt jelezték. hogy éppen azzal hibázta el. hogy a szokás z ösztönök csak nagyon lassan halnak el vagy szûnnek meg.Odakint megszólalt az ebédid?t jelz? sípszó. a zavaros beszéd és remeg? kezek a magánrendel a kórházban egyaránt. és többet volt otthon. A huszonkilenc éves Kurt Wyrazik megjelent Dr. mint egy meghibásodott gép. Townsend rendel?jében és torokfájás ra. mint régen. Három éve szinte rendszeresen járt Townsendhez. Attól fogva mindenesetre Townsend kevesebbet járt társaságba meg fogadásokra. mert a jöv?ben a mellékhatás sokkal súlyosabb. A tragikus eseménysorozat kedd délután kezd?dött. Ig az. Mikor legel?ször jelentkezett. Várakozás. hogy a sztetoszkópon keresztül fojtott légzést ha llott. Townsend láthatóan hanyagabbul kezelte a gyógyszerfogyasztását. Andrew mégis örömmel látta. Bedé's-ben senki nem osztotta Andrew aggodalmait. hogy történjen v kkor nagyon reménykedett abban. míg egy beteg egy fiatal férfi. annak ellenére. Eddig a hétig. s?t katasztrofális is . az új pácienseket Andrewhoz és az új fiatal orvoshoz. és azt a bizonyos elvetélt zélgetést folytatta Leonard Sweetinggel Noah Townsend visszavonult a f?orvosi posztról és kivált a kórház orvosi tanácsából is. Tüd?gyulladást állapított meg. hogy könnyedén megbirkózott a napi feladatokkal. hogy meddig. A végzet megsemmisít? hirtelenséggel csapott le. akkor is be volt gyulladva a torka. hogy Townsend hogyan tarthatja magát még mind ig olyan jól. és úgy szemezgetett a külö razsékból. hogy súlyos kábítószeres. gyakran megb eszélte vele a nehezebb eseteket. Bede's Kórházban. hogy Townsend döntött-e gy valami szelíd küls? nyomásnak engedett. heves köhögésre és lázas bágyadtságra panaszkodott. Andrew csüggedten arra gondolt. mint a vegyes cukorkából alkalmanként még akkor is. amit már csak a tehetetlenségi nyomaték hajt. Néha Andrew elgondolkozott azon. kábulat oda. Az injekciót követ? napokban Wyrazik torkáról lement a gyulladás. hogy túlságosan hosszú ideig várt.

nyolc óra körül. Miután beadta a z injekciót. Andrew azonnal észrevette a penic illinnel kapcsolatos figyelmeztetést. Townsend megint bement hozzá. Noah Townsend az utóbbi id?ben szokatlan id?pontokban látogatta meg a kórházban fekv? betegeit. Az anyja korán meghalt. Mikor a n?vér bement a kórterembe az injekciós tûvel. Ahogy Andrew meg a többiek kés?bb kikövetkeztették. csak találgatni lehet. ennek az lehetett az oka. Townsend hatalmas vörös felkiáltójelet tett a férfi kartonjára. A beteg személyisége és életkörülményei is szerepet játszottak abban. de az is lehet. Miután Townsend elbúcsúzott Andrew-tól. De ?ket sem hívta fel. hogy így akarta kerülni a találkozást az orvoskollégákkal. kórházban töltött nap végéig. Townsend bódult állapotában valószínûleg úgy ivel az eddig felírt gyógyszer nem segített. közeli barátok nélkül.lehet. a pácienst egy négyágyas kórteremben helyezték el. el?tte felhívta a St. A helyzet változatlan maradt a második. úgy érvelt magában. és az éjszakai ügyeletet egy új. mikor Wyrazik valami apró panasszal érkezett a rendel?be . azonnal ki is ment a kórteremb?l. vagy pedig korábbról emlékezett rá esetleg mindkett?. betegen fekszik a St. Townsend megtartotta az ígéretét és kés?bb valóban bement Wyrazikhoz a kórházba. Bede's-be. hogy a beteg allergiás. az az. A második nap este. egyedül élt és minden szempontból különc volt. Dr. hogy megmondja. mert Andrew semmilyen gyógyszert nem írt fel a fiatalembernek. a n?vér pedig nem mondta meg neki. változtatásra van szükség. Ne kérdezte. Dr. mikor Townsend megérkezett és váltottak egymással néhány szót. a penicillinre hangzott a válasz. Ezen a pont on Andrew-nak is volt valami kevés köze az esethez. el kellett vagy el kellett volna olvasnia a segédorvos feljegyzéseit. Wyrazik volt az utolsó. Wyrazik szülei lengyel bevándorlóként érkeztek Amerikába. Azt. Bede's-t. hogy Wyrazik állapota. Kés?bb keserû szemrehányást tett magának a mu . Az új utasítás szerint a betegnek hatóránként hatszázezer egység penicillint kell adn ntramuszkuláris injekcióval. A f?n?vér éppen betegállományban volt. hogy ekkor mi játszódott le Townsend agyában. így nem tudta. hogy Townsend vagy olvasta a kórtörténetet és látta. ott razikot és személyesen vitte a feljegyzést a n?vérszobába. Egyetlen látoga m kereste fel a kórházban. egy sürg?s esethez hívták be otthonról. az apja pedig egy kansasi kisváros ban élt Kurt n?vérével. Mivel normál körülmények között a tüd?gyulladást penicillinnel kezelték. Az orvos egyik kérdése így hangzott: Allergiás valamily yszerre?" Igen. Andrew egy pillanatig ha bozott. de mivel már olyan régóta élt együtt a helyzettel. . mikor Townsend bement a kórházba. Új utasítást írt. Noah Townsend nem volt ott és így Andrew-hoz került. Wyrazik mindaddig nem tudott a penicillinérzékenységér?l. Townsend utasításában. Nem sokkal kés?bb megvizsgálta egy kórházi segédorvos. Wyrazik lázas és álmos volt. Bede's-ben volt. hogy Wyrazik penicillinérzékeny. Dr. Még aznap. Ez volt a szokás. az els?t azonnal. lifttel felment a kórtermi szintre. hogy az id?s orvos kábul állapotban van. hogy milyen injekciót kap. Egy másik alkalommal. Már éppen hazafelé indult. Nem olvasta el azt a bizonyos korábbi feljegyzést a beteg kór lapján. ? maga m Egyesült Államokban született. Igaz. Amit b iztosan tudni. visszahúzódó agglegény volt. Mivel semmi szokatlant nem talált Dr. mikor elolvasta a kartont. aki lejegyez e a kórtörténetet. nyomban végre is hajtotta. ami újfent emlékeztette voln a a penicillinérzékenységre. A kérdés és a felelet rákerült a bete a. ahol töb b beteghez is benézett. Miután Noah Townsend beküldte Wyrazikot a St. Ekkor úgy másfél éve látta Andrew Wyrazikot élve utoljára. hogy most sem semmi baj történni s így nem is tett semmit. egyértelm tt. A segédorvos íg y is tett. felszökött a láza és nehezen lélegzett. Kurt Wyrazik csendes. aki nem ment férjhez. és hogy nemrég vehetett be egy nagyobb dózist. fiatal n?vérk el. Egy hajózás t tisztvisel?jeként dolgozott. hogy begyógy zerezett állapotában összekeverte a napszakokat. ha nem is kritikusan. Rengeteg dolga akadt. Andrew azonnal látta Noah Townsend viselkedésén és beszédén. hogy adjanak a betegnek Erythromycint. ami kés?bb tört ve elmaradt. hogy megnézze Wyrazikot. Kurt Wyrazik csak ezzel a két emberrel állt sz orosabb kapcsolatban. de egy kicsit r omlott. Aznap este Andrew is a St. Bede's-ben. ez alkalomm al nem játszott szerepet ez a momentum.

Bede's kartotéktárába ment. hogy elveszítetted az egyik betegedet. a kilép Violet Parsons utóda éppen Dr. nevezet esen. Townsend bólintott. s mindezt fuldokló.Ami ezután történt. Ismerve a penicillin ilyen esetekben szokásos hatását. Gyerünk. Nem bírta a szíve. doktor úr. De volt valami furcsa Townsend viselkedésében. a szája. hogy a n?vér nem tud a penicillinérzékenységr?l. Az egyik a illinallergiára való figyelmeztetés volt. a megfelel? terápia egy nagy adag adrenalini njekció és azonnali tracheotómia gégemetszés lett volna. A legkritikusa az volt. hogy a duzzadt gége elzárta a leveg? útját a tüd? felé. Az egyik ilyen bizonyos dolog a halotti bizonyítvány kiállítása volt. A n?vér azonnal elrohant a segédorvosért. A fiatal n?vér nyomban megkönnyebbült. tapasztalt orvosnak számított. az id?s orvos még nem ment el és ? érkezett els?k otthoz. hogy elvesztette az eszmé . A kórteremben fekv? egyik páciens. hogy visszahívja a n?vért. Ige n. A rendel?jük közös el?terében áthaladva hallotta. hogy Kurt Wyraziknak nem voltak közeli barátai. Röviddel ezután allergiás sokkot kaphatott. hogy ?t nem vádolják semm l. hogy nyoma sem volt szívbetegségre utaló feljegyzésnek. Townsendért. a nyelve. most már emlékezett a páciensre. és így szólt a n?vérhez: Vannak bizonyos do k. Az egész folyamat nem tarthatott tovább öt percnél. Andrew véletlenül értesült Kurt Wyrazik haláláról csütörtökön reggel. valami akarater?vel kijózanodásra kényszeritette magát. Szegény ördög! mondta végül Townsend a n?vérnek. Tudja. azonnal megnyomta a cseng?t. így ha a halált rá ja fogni valami természetes okra. De er e nem került sor. aki hánykolódásra és fuldokló hangokra lett figyel es a szomszéd ágy fel?l. Ha lett volna orvos a közelben. A másik viszont. sorsára hagyva. és a kartont átnézve két dolog tûnt föl neki. te is kezelted egyszer. Délután a St. hirtelen elkezdett viszketni az egész teste és a b?re ég ?vörös lett. Ez arra ösztönözte Andrew-t. együttérz?en mondta a k ollégájának: Hallom. kikeresse Wyrazik kartonját és elolvassa. Townsend tegnap éjjel elhunyt betegér?l beszél valakinek te efonon. hogy a kábulat ködfátylán át elhatolt a tudatáig a történtek súlya. a valódira soha nem derülne fény. megint csak találgatni lehet. Nagyon valószínû. gyenge szív. hogy ott van már egy orvos a kórteremben. Andrew akár napirendre is térhetett volna az eset fölött. hogy az elhunyt betegek papírj . azt egyrészt találgatni lehet. Fiatal fickó volt. hogy úgy egy órával kés?bb ikor Townsend már nem volt a rendel?ben. Jól számított. amiket egy haláleset után el kell végezni. látva. az új titkárn?. a gégéje. az ajtóból sarkon fordult és ment sza ahhoz a beteghez. Abban is reménykedhetett. a szeme. megakadályozta a légzést. akit?l nagy hirtelen elhívták. akik esetleg tolakodó kérdéseket tehetnének fel. Townsend megkönnyebbülten felsóhajtott. Hogy ezek után milyen indítékok alapján cselekedett. másrészt pedig az egyik betegtárs eszéléséb?l tudni. Nem bírta a szíve. hogy Peggy. Súlyos tüd?gyulladás. aki. remélve ogy még a kórházban találja. megduzzadt és eltorzult az arca. ami nem tûnt fontosnak. kétkedéssel töltötte el AndrewEgyre növekv? kíváncsisággal elhatározta. már kés? volt. mikor Andrew találkozott Townsenddel. Wyra zik. mert tudta. amelyben Town end a halál okaként az akut tüd?gyulladásból ered? akut szívelégtelenség -ét jelölte meg. aki esetleg kés?bb foglalkozni fog az esettel. gyenge szíve volt. hogy így lesz. Mint ahogy a segédorvos sem vonta e. Tartottam t?le. akinek a ki jelentését a n?vérnek esze ágában sem volt kétségbe vonni. Szomorú ügy. hogy leveg? jusson a tüd?be. rögtön utána pedig Dr. ma dig a fájdalom és a rémület után a beteg abban a kegyben részesült. mert mire a segítség megérkezett. hog k. lássunk hozzá. Wyrazikot pár pillanat múlv a heves rosszullét foghatta el. Bizonyára az sem kerülte el Townsend figyelmét. Kurt Wyrazik már meghalt egyedül. Ám mire a z megérkezett. Noah Townsend még mindig köztiszteletben álló. s röviddel azután meghalt. és megpróbálta elleplezni az ügyet. a mi homályos aggodalmat keltett benne. olyanok. Igen. Nem sokkal kés?bb. Féltem. Biztosan rájött. hogy még aznap diszkréten érdekl?dik a kórh yrazik halála fel?l. ami h rew kés?bb nem lép közbe sikerülhetett is volna neki. mert egy beteg halála bár ilyen szomorú is nem számít szokatlannak. hogy valami óriási szerencse folytán a két terhel? feljegyzés a kórlapon lév? allergiafigyelmeztetés és a penicillininjekció köz alál majd összefüggést az. hörg? hangok kísérték.

Ellene? Csend. levertség és üresség tö . a legtöbb kórházi vezet? már hazament. Másnap reggel a rendel?jébe érve rés tesen leírta. Az biztos. amit tudott. tisztességes és becsületes volt. mint amit most ? maga vitt véghez.. Miközben mindezeket átgondolta. mer Andrew most már egészen biztos volt abban. s?t alkalmanként szeret ett. Ha be ke i a fels?bb szerveket. A végén fásultan úgy döntött. többek között a segédorvos feljegyzését a penicillinallergiáról és a korábbi Erythromycin-k ? kézzel. ha a felettes szervekhez fordulna? Vagy beszéljen el?ször Noah Townsenddel. akit Andrew hajdan megismert és tisztelt. Csaknem azonnal megakadt a szeme Townsend kézírásán a hatszázezer egység penicillinr?l. hogy a döntés megszületett. vagy akármelyik cég igazgatótanácsi tárgyalójában. sem pedig másnak egy olyan szörnyû szakmai hibát és az azt követ unyi leplez? kísérletet. Nem... mint ahogy a küls? jegyek mut atták. legyenek azok bá en súlyosak. A halott férfi szeme csukva volt. . Mintha egy vattaszûr?n át érkeztek volna hozzá a beszédfoszlányok. arról döntsenek a kórház vezet?i.. Andrew-t végtelen szomorúság. B?rének halványkék árnyalatá kívül aminek egyéb okai is lehettek más árulkodó jele nem volt az allergiás sokknak.ai oda kerülnek az osztályokról. sokkal mélyrehatóbban.. a személyes konfrontáció nem vinne el?bbre semmivel. Egész éjszaka ébren feküdt a békésen alvó Celia mellett akinek fogalma sem volt a f gondjáról . vagy akkor lenne objektívebb a v izsgálat. hogy Dr.. de mit? Talán hívja fel a figyelmet a boncolás szükségességére? Egy dol gban egészen biztos volt: a boncolásból egyértelmûen kiderülne. . Townsend állapított meg . és a gondolatok vadul kergették egymást a fejében a lehet? legkülönböz?bb megold kórházi kollégáinak kellene elmondania mindazt. Megkö redt a betûkre. Egyhangúlag megszavaztuk. beismerve a hibáját és vállalva a következményeket. Igaz. ahol éppen valami mindennap nügyben hoznak döntést az illetékesek. Ki szavaz a döntés mellett? Ééén fújták kórusban. Mivel jól emlékezett arr a. Az a Noah. Bede's-be. 4 Andrew arra gondolt. Andrew-nak kétségbeesett gondolatok kavarogtak a fejében. és onnan haladt felfelé.kijelentem. Andrew a kórlap legalján kezdte az olvasást a halál okával t Dr. hogy ez teljesen fölösleges mert Noah alapvet?en megváltozott. Mit csináljon? Kihez forduljon? A hullaházba ment. Éveken keresztül nem lehet büntetlenül visszaélni a gyógyszerekkel. aki kísérte. uram válaszolta a férfi. javaslom. amit tud. hogy a n?vér beadta az injekciót. Andrew szívét mintha jeges kéz szorította volna össze. A régi Noah Townsend egyenes derékkal el?állt volna. és hallgassa meg a magyarázatát a történtekr?l? Aztán arra gondolt. és bekopogtatott az ügyvezet? igazgatóhoz. Mintha villámcsapás érte volna. hogy nem a szív mondta fel a zolgálatot.támogatom. még mindig nem tudta.. ahogy tovább olvasta a kórlapo .. akkor akár szül?i értekezleten is ér ezhetné magát. hogy nem viszi ki a botrányt a kórház kapuján. Élhetnék egy javaslattal ezzel kapcsolatban? Elnök úr.. hogy a fiatalember értelmetlen halálát ez váltot ta ki. hogy ha lehunyná a szemét. így nem volt más választá int reggelig várni.a javaslatot támogatja. szigorú etikai és orvosi elvek szerint élt. és soha nem nézett volna el sem magának. aztán nem sokkal tizenkét óra el?tt bement a St. Támogatja valaki ezt a javaslatot? . a vonásai rendezettek. a beteg kórlapján lév? feljegyzések boncolás nélkül is szörnyû bizonyítékké Közben beesteledett. hogy járt legutóbb a kórházigazgatóval. dobogó szívvel adta vissza a kórlapot az archívumosnak.. ho y tenni kell valamit. mitév? legyen. azután hozzátette: Állítólag a n?vére jön ide Kan lesz majd a hamvasztás. Nem. és hogy röviddel ez tán állt be Wyraziknál a halál. No . Elrendelték a boncolást? kérdezte az alkalmazottat. hogy. amik arról tanúskodtak. hogy megnézze Wyrazik holttestét.

hogy könnyek csorognak végig az arcán. hogy ennek az eldönté izzák Dr. Ekkor következett a döntés arról. hogy valamennyien osztjuk a mély szomorúságát. potenciálisan igen veszedelmes kérdés. az elnök utolsó. hogy Dr. Egyetértünk válaszolta Gould. választékos beszédû gyermekgyógyász f?orvos emelkedett szólásra: tük meg. hogy a na gy asztal körül ül?k közül többen is nézik. formálisan. McNairre. patológusok. A tárgyalóban lév?k arc ly kifejezés ült. Sweeting a patológus f?orvosra nézett. A bizottságo t az osztályos f?orvosok alkották sebészek. Javaslom. Gouldra. hogy Noah Townsendet megfosztják a St. ami itt ma lezajlott válaszolta az ügyvezet? igazgató . Egyetértenek? Gould kérd?en végigpillantott a többieken. maga a tény nem lepte meg ?ket különösebben. értesültünk a vádjai természetér?l. ilyen részvéttelenül szörnyû tragédiával szemben.ah Townsendet kórházi állásából felfüggesztjük. Hát lehetséges. Townsendet egészségi állapotára való tekintettel függesztjü vélem. hogy mi legyen a halott fiatalember sorsa. Dr. Neurológus volt. hogy gyorsan konzultáljon telefonon a kórház elnökével. Bede's-be n hosszú ideje betöltött állásától. egy valaha oly odaadó ember pályaf k végét? Andrew nem szégyellte. Andrew csak bólintott. ez esetben túl hosszú ideig ha logatták a döntést. Tisztességes. akinek a praxisa Morristownban volt. és bár csak az egyik felet hallotta. kér gye el. Andrew elismételte. Aztán az ajtó néhány perc múlva kinyílt és beszólították. szülész-n?gyógyászok. Aztán Leonard Sweeting körbeadta az elhunyt Kurt Wyrazik kórházi kartotékját és kórla a bizonyító erejû bejegyzésekkel. Ekkor az ösztövér. hogy jelezzék egy életmû hirtelen. a kollégánk volt. és tudjuk. aki perceken belül itt lesz és segítséget ad majd a j . hogy bár a bizottság tagjai nem számította erre a mai leleplezésre. feltettek neki néhány kérdést. Amit mi ttünk. rám és Mr. gyermekgyógy diológusok meg a többiek. szinte sokkolt f?orvosokkal. és letette a telefont. akiknek nagy hirtelen minden más munkájukat félbe kellett hagyni. attól kezdve. aki három évvel azel?tt lépett a leköszön? Noah Townsend örökébe. ez rendkívül kényes. Közvetlenül a megbeszélésünk el?tt telefonáltam az t Kansasban él? édesapjának a n?vére már úton van ide . milyen döntés születik. Ezra Gould töltötte be. A telefonbeszélgetés Andrew jelenlétébe n zajlott. amit korábban az ügyvezet? igazgatónak mondott. Jordan szólt óvatosan Andrew-hoz az orvosi végrehajtó bizottság elnöke . becsukta maga mögött az ajtót és a Andrew-t. és az apa megadta a szükséges enge y a boncolást még ma elvégzik. A kis termetû. Dr. Ezek a kicsinyes és kenetteljes szavak lennének hivatottak arra . mert egyel?re képtelen volt megszólalni. az ugyanolyan nehéz volt. Fergus McNair veterá elyi ügyvéddel. Jordan szólalt meg az elnök. amit tett. Noah a barátunk. Bede's-t. Gould . ez diszkrétebb minden konkrét utalásnál. de mit mondunk a családj Hogy egész ?szinte legyek mondta Sweeting . szeretném tájékoztatni a bizottságot. hogy a megbeszélésün r?l e szoba falain kívül a lehet? legkevesebb szó essék. ahol általános tiszteletnek örvendett. a gyógyszerraktárakba és így tov bátorkodtam azt írni. ho l várható volt. ér eny emberek voltak valamennyien. mégsem próbálta eltitkolni megindultságát. Leonard Sweeting tartotta a kezében az egész akciót. nyomatékos felszólítása kire gett a kagylóból: Védd meg a kórházat! Mindent megteszek ígérte az ügyvezet? igazgató. amiket a jelen lév? f?orvosok szomorú fejcsóválások közepet n?riztek. dja el. Miután befejez te. Ezután Sweeting az irodájából nyíló tárgyalóba ment. kórházi f?orvos. mégis. Helyesl? mormogás volt a válasz. Az elnöki tisztet Dr. f eltétlenül el kell végeztetni a boncolást. Andrew szerint. Tekintettel mindarra. Jó-jó akadékoskodott tovább a gyermekgyógyász f?orvos . amit tud. Elnök úr szólalt meg Leonard Sweeting . A megbeszélés el?tt Sweetingnek még arra is volt ideje é lélekjelenléte. hogy nehéz volt a döntés. és ugyanolyan szükséges is. Andrew-nak határozottan az volt az érzése. tekintettel a jogi vonatkozásokra . Dr. lelkiismeretes. hogy tudatta a megbeszélés okát a döbbent. halk beszédû és ld er?s kézzel vezette a St. aki bólintott. a felvételi irodára. el?re elkészítettem egy körlevelet. s?t még most is az. hogy így zajlott le? Ilyen prózaian. Továbbá javasolnám azt is folytatta az ügyvezet? igazgató . és a bizottság tagjai váltottak egymással pár szót. Bár tudta. tragikus lezárulását. Tiszteljük önt azért. Andrew a legtöbbjüket jól ismerte. amit azonnal szét k az egész kórházban a n?vérszobákba.

arca torz mosolyba rándult.. De nem itt. hogy soka t tettél az intézményért. A folyosó végén ott állt Townsend. Én is sajnálom Wyrazikot. és azzal is tisztában vagyunk valamennyien. Jobb sorsot érdemelt volna. . Köszönöm. Nem vagy jól. Andrew arra gondolt. Gyere. y mennyit tettem érte? Tudom. az id?s orvos felemelte a fejét. Andrew Townsend karja után nyúlt. Az a szegény fiatal fickó. néhány összefüggéstelen szót b .. akko erköltség vagy a kártérítés katasztrofális nagyságúra rúghat. Ha ez a kívánságod. hogy hosszú évek óta. nem mehetnénk. A kórháznak. hogy az azután lezajlott botrányos jelenet ellenére is várta már ?ket Noah Townsend. és így szólt: Menjünk innen. és körülné t. Ez a kulcsszó. Úgy tudom. Elfordult. hogy felfüggesztünk a kórházi állásodból. soha többé nem.gi ügyek tisztázásához. megígérem. és halkan így szólt hozzá: Beszélnem kell veled. mert a folyosó lassan elcsen ett és mindenki ?ket figyelte.. még miel?tt lemegy a nap? Rendben bólintott Gould csendesen. Ennyivel tartozott Noahnak. Van fogalmad arról rikácsolta Townsend . Hát nem fogja úgyi dni a kórházban. mennyi mindent tettem! Tessék. és maga elé b Ahogy közeledtek feléje. hirtelen nem tudta. és megkönnye bült. Óhajt valaki velem jönni? Igen. és rtelen mintha magába roskadt volna. Miközben egész testében remegett. Andrew-nak az az érzése támadt. szántszándékkal. Ugyan miért kellene nekünk ennél nyugodtabb hely? Szinte rikoltotta a választ. Mikor Dr. a kórtermek és a n?vérszoba. menjünk egy nyugodt helyre.. Noah.. hogy végre megérkeztek. s?t látható megkönnyebbülés volt az eredmény az asztal körül ül?k ré Talán gondolta Andrew.. Legnagyobb sajnálat ra kénytelenek voltunk úgy dönteni.. hogy mit mondjon. de Ezra Gould megel?zte. Az orvosok mind beszélgettek egymással. Most pedig elérkeztünk a legnehezebb dologhoz jelentette ki Dr. még ben kórházban. visszafordu lt. Meglátta a két kollégát. biztosan elnéztem. de aztán er?t v ett magán. rángatózó fejmozdulatokkal többször is bólinto halkabban kezdett beszélni. úg tûnt. t?lük jobb kéz fel?l volt a n yüzsg? folyosó. vad zokogás. megdöbbent? hevességgel. Ne haragudj. hogy hány éve dolgozom itt a kórházban.. Gould a többiekhez fordult: Beleegyeznek? Buzgó bólogatás. Noah. hogy ? maga ne m akar részt vállalni az ügy sz?nyeg alá söprésében. Egy n?vér és több beteg is kíváncsian odanézett... az id?s o kitört a mély. de meg kellett mondanom. Andrew nem tudta. Noah. Fergus McNairnek kétségt lenül az lett volna a legjobb. Billncset is hoztatok? kérdezte. még soha nem követtem el. Aztán váratlanul. Keményen megmarkolt a a hisztérikusan zokogó ember karját. én szólalt meg Andrew. Hazaviszlek. Ha ez az eset orvosi mûhibaként a bírósági tárgyalóterembe kerül.. és a két csuklóját egymáshoz szorítva el?renyújtotta. itt is elintézhetjük. Ezra Gould és Andrew kiléptek a liftb?l. Gould. Csak abban volt biztos. hogy ez a legkevesebb. hogy az orvosi végrehajtó bizottság ülést tartott. sem pedig McNair nem hibáztatható ezért. ha az ügyet eltussolják... pontosabban Leonard Sweetingnek és a f?nökének. Talán kés?bb jelentést teszünk a bizottságnak az ügy kimenetelér?l Dr. Õszintén sajnálom. És ez semmit sem számít? Ez esetben sajnos nem. amit tehet .. Ja igen! Wyrazik. Kérlek. megmondtam nekik Wyrazikot. Gould egyre kínosabban érezte magát.el?ször. Townsend furcsa. és az ifjú Kurt Wyrazikot. az ártatl an áldozatot sürg?sen elhamvasztják és miel?bb elfelejtik. kérdezd csak meg! Noah hajtotta le a fejét Andrew .. Kés?bb. Nekik is megvol t a maguk felel?ssége. Gould elképedve nézett rá. Talán. bár nem is vo hogy vajon a biztosító fedezné-e a kórház kiadásait.. de aztán meggondolta magát. Kö m közölni veled. hogy biz onyos szempontból sem Sweeting. Noah. Arra gondolt. így az elnök egy kalapácskoppantással kénytel n volt csendre inteni ?ket. Andrew nézett rá Gould hálásan. Oda kell mennem Noah Townsendhez és közölnöm kell vele a döntésünket. kés?bb jelentést teszünk a bizott alán nem. nyugodtan végiggondolva az eseményeket. Kérdezd csak meg Andrew-tól.

. hogy hol van . aztán csendesen iszoga tni kezdtek. Olyan érzésem támadt magyarázta Ezra Gould . Aznap vacsora után Andrew-t felhívta otthon Ezra Gould. jeget és vizet tett hozzájuk. Gould már várta aprócska kórházi irodáj n. hogyan tudott ilyen körülmény között még dolgozni. szörnyû volt! Gould el?vett egy zsebkend?t és megtörölte az arcát. Találkoznunk kell. A szakért? o k szerint nem valószínû. Inkább menjünk be a kórházba. ordítozni ke zdett és megpróbált ellenállni. Olyan volt. és i énjének csak a váza maradt volna meg. Ez szabályellenes és ritkán szoktam csinálni. Dr. gyors mozdulattal belökte Townsendet a felvonóba. elmegyek hozzád. en egyszer megjegyezte: Remélem. Townsend közveszély vált. Hogy van? kérdezte Andrew. hogy beszámoljon Celiának a Noah-val kapcsolatos történésekr?l. és csukd be az ajtót magad mögött. Gyere mondta Andrew-nak .. úgyhogy a pszichiáter néhány gyors telefonja után egy ment?autóval a newarki intézetbe szállították Noah-t. Mikor Andrew megérkezett a St. Nehogy megismétl?djön. Jaj istenem. hogy valaha is kijöhet onnan. Gould és a pszichiáter is vele tar ott. elmúlt a nyugtató hatása. Aztán ahogy a lift ereszkedet t lefelé. hogy szelíden a lift i rányába tuszkolják. de tudta. De ma este szükségem van rá. Nézz utána. és akkor válaszolok. és Andrew ott maradt egyedül a folyosó döbbent csendjébe n. és bár Celia mint m ig érezte. ilyesmiben soha többé nem lesz részem. mintha hirtelen összetört volna valami benne. Tucatnyi kíváncsi szempár kísérte ?ket. nem firtatta a dolgot.Townsend nem tudta a zokogást abbahagyni. Még nem érezte k arra. Tölthete ed is? Igen. Gould odafordult Andrew-hoz. Mikor Gould és Townsend a lifttel leértek a St. Az els? s ez azért fontos.. Még akkor is hallani lehetett a sikoltozást. megértetted? Igen bólintott Andrew. Nem szívesen hagyta most magára Noah-t. de engedte. hogy egy órával azel?tt felkereste Noah Tow . úgyhogy kénytelenek voltak ráhúzni a kényszerzubbonyt. hogy a héj alatt minden elhalt. Bede's-be. Gould kitöltötte az italokat. hogy ilyen lapotban Townsendet nem lehet hazavinni. Csak a jóisten tudja. Világos volt. hogy valami nincs rendjén. Meg kel l tudnod több dolgot. és a dolog mostani állása szerint ha többé nem kelthet? életre. De most azonnal. Gould kinyitott egy asztalfiókot és el?varázsolt bel?le egy üveg whiskyt meg két p oharat. hogy Gouldnak igaza van. mert a praxisoddal és Noah betegeivel kapcsolatos . mindenesetre sikerült neki. lassan elhaltak a hangok. és miközben Townsendet tovább tolta a lift felé. még ma este mondta az igazgató f?orvos. Ekkor vált többé-kevésbé egyértelmûvé. Hol lenne a legmegf elel?bb? Ha akarod. hogy Noah Townsend meg?rült. és kiderült. Gould hozzátette. Gould durván. régi méltóságát és tartását végképp elvesztette volna a liftajtó. Inkább azt kérdezd. Egy elmegyógy-intézetben. mintha Noah jó ideje már a gyógys miatt persze üres kagylóhéj lett volna. Végül megszólalt: Csaknem az egész napot Noah-val töltöttem. Egy newarki magánklinikán van. mikor becsukódott az ajtó. Gould a pohara alján lév aradékot lötyögtette. hogy melyik betegnél járt ma Noah és ellen?rizd az összes utasítását. Andrew. cs endesen azt mondta: Te maradj itt. Ne hárított Andrew határozottan. Mikor azok ketten odaértek a lifthez. az igazgató f?orvosnak sikerült a még mindig üvöltöz? Noah-t egy üres kezel?be tuszkolni és rázárni az aj után Gould sürg?sen odahívatott egy kórházi pszichiátert. együttes er?v sikerült legyûrniük Townsendet és belenyomni egy nyugtató injekciót. Mikor az megérkezett. Gould feszült hangon belekezdett a délután és a kora este eseményeinek elbeszélésébe. Bede's földszintjére.. hogy Noah Townsend soha többé nem fog praktizálni. Aztán a mai események hirtelen összetörték e kagylóhéjat. Townsend magánkívül sikoltozni. kérek szépen bólintott Andrew hálásan. Mire megérkeztek az elmegyógyintézetbe. mióta beszálltam vele a liftbe.

send feleségét. Andrew meglep?dött. Az elmúlt zavaros napokban nem is gondolt Hildára. És hogy fogadta a hírt? kérdezte. Gould mérlegelte, hogy mit is mondjon. Hát, nem is tudom. Nem beszélt túl sokat és nem látszott különösebben megrendültnek érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Szerintem legjobban t ennéd, ha holnap elmennél hozzá te magad. Igen bólintottá Andrew. Szerintem is ez lesz a legjobb. Gould habozott, aztán Andrew szemébe nézett, és kibökte: Van még valami, amit meg kell beszélnünk, mégpedig a halott, Wyrazik ügye. Azt már most közölhetem mondta Andrew határozottan , hogy nem vállalok részt sem eltussolásban. Rendben válaszolta Gould éles hangon. Akkor hadd kérdezzem meg t?led, hogy mil yen lépéseket tervezel. Nyilatkozatot teszel közzé a sajtóban? És utána a vád tanúja leszel a osimûhiba-perben? Segíteni fogsz valami orvosgyûlöl? ügyvédnek, hogy hatalmas összegekért elp lje Townsend feleségét?l mindazt a pénzt, amit Noah öreg napjaira gyûjtött össze? Képes volná an anyagi károkat okozni a kórháznak, amik jóval nagyobbak lennének, mint az összes biztosítá k, és amik tönkretennének minket teljesen, úgy, hogy meg kellene szüntetnünk bizonyos osztály kat, vagy egyszerûen le kellene húznunk a red?nyt? Ezek közül egyik sem történhet meg tiltakozott Andrew. Pedig meglenne rá az esély. Eleget olvashattál csavaros eszû ügyvédekr?l, akik pont san tudják, mit kell mondani a tárgyalóteremben. Ez nem az én problémám kötötte Andrew az ebet a karóhoz. A legfontosabb az igaz Valamennyiünk számára fontos az igazság válaszolta Gould. Ezzel nem vagy egyedü néha elkend?zhetjük az igazságot bizonyos józan okok és különleges körülmények miatt. Már ngett a hangja. Most pedig jól figyelj ide, Andrew. Hallgass végig. Az igazgató f?orvo s egy pillanatra elhallgatott, összeszedte a gondolatait, aztán belevágott: A halott n ?vére, Miss Wyrazik ma délután megérkezett Kansasból. Len Sweeting beszélt vele. Azt mondja, hogy kedves, egyszerû asszony, jóval id?sebb az öccsénél, akit persze nagyon sajnál. De ket tejük közt már évek óta nem volt szorosabb kapcsolat, úgyhogy számára ez a veszteség nem olya semmisít?. Igaz, ott van még az édesapa is Kansasban, de ? Parkinson-kóros. El?rehaladot t a betegsége; nincs sok ideje hátra. Nem értem, hogy mindez... kezdte Andrew. Rögtön meg fogod érteni. Csak hallgass végig! Gould megint tartott egy kis szünet t, aztán folytatta. Wyrazik n?vére nem azért jött, hogy bajt keverjen. Nem kérdezett túl so at. S?t magától bevallotta, hogy az öccse mindig is beteges volt. Azt akarja, hogy a föl di maradványokat elhamvasszák, és a hamvakat magával viszi Kansasba. Ezenkívül a beszélgetésb Len egyértelmûen kivette, hogy anyagi gondjai vannak. Akkor segíteni kell neki. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit... Ahogy mondod! Ezzel valamennyien egyetértünk, Andrew. S?t már utánanéztünk, és semm kadálya a támogatásának. És hogyan képzelitek? Len és Fergus McNair már kidolgozták a részleteket. Egész délután ezzel foglalkozta Ezek a részletek nem fontosak, nem ránk tartoznak. Mindenesetre bizalmasan konzultálta k a biztosítóinkkal, akiknek az az érdekük, hogy az ügy minél csendesebben véget érjen. Kider hogy Wyrazik rendszeresen küldött haza pénzt Kansasba, hogy fedezni tudják az apja kezelés i költségeit. Ezt a támogatást folytatni tudjuk, s?t az összeget meg is emelhetjük. Fizetjük yrazik temetésének költségeit. Ezenkívül a n?vérnek biztosítanánk egy nem túl magas, de a meg elégséges nyugdíjat élete végéig. És hogyan indokoljuk meg neki anélkül, hogy beismernénk a kórház felel?sségét az öc ? Mert ha gyanút fog, biztosan elkezd majd kérdez?sködni. Ez a kockázat szerintem is fennáll ismerte be Gould , de Len és McNair szerint nem, márpedig ?k jogászok. Szerintük el lehet a dolgot diszkréten intézni. Gondolom, ebben nagy része van annak, hogy Miss Wyrazik olyan asszony, amilyen. De ami a legfonto sabb: így megmenekülünk valami képtelen, több millió dolláros kártérítést?l. Szerintem néz?pont kérdése, hogy mi képtelen és mi nem jegyezte meg Andrew. A f?orvos idegesen legyintett. Próbálj meg arra gondolni, hogy nincsen özvegy feleség, nincsenek árva gyerekek, a kiknek az iskoláztatásáról gondoskodni kell csak egy haldokló öregember meg egy középkorú, n?, aki semmiben nem fog hiányt szenvedni élete végéig. Gould elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte: Min mosolyogsz?

Andrew ugyanis az utolsó mondat hallatán keserû mosolyra húzta a száját. Cinikus gondolatom támadt. Ha Noah-nak meg kellett volna ölnie egy beteget, akkor sem választhatott volna jobban. Gould megvonta a vállát. Az élet tele véletlenekkel. Ez a mostani minket segített. Nos? Mi az, hogy nos ? Nos, teszel közzé nyilatkozatot? Értesíted a sajtót? Természetesen nem fortyant fel Andrew. Soha nem is állt szándékomban. Ezt te is pontosan tudod. Akkor részedr?l az ügy le van zárva. A korrektségedet már bizonyítottad azzal, hogy közölted a kórház vezet?ségével, amit tudtál. Itt a szereped be is fejez?dött. Neked semmifél egyezéshez nem lesz közöd. Nem kényszerülsz arra, hogy hazudj, és ha valamilyen okból ez az e z mégis nyilvánosságra kerül és hivatalosan kihallgatnak, akkor természetesen elmondod majd az igazságot. Ha velem ez a helyzet tudakolta Andrew , akkor veled mi? Te el fogod mond ani Miss Wyraziknak az öccse halálának a valódi okát? Nem válaszolta Gould kurtán. És éppen ezért vagyunk néhányan, akik mélyebben be nk az ügyben, mint te tette hozzá. És talán meg is érdemeljük. Mindketten hallgattak. Andrew arra gondolt, hogy amit Ezra Gould most mo ndott, az finom, de határozott utalás arra, hogy igaza volt négy évvel ezel?tt, mikor me gpróbált tenni valamit Noah Townsend gyógyszerfügg?ségével kapcsolatban, de a figyelmeztetése süket fülekre talált. Andrew most már biztos volt, hogy annak idején Leonard Sweeting beszám olt a többieknek a vele folytatott beszélgetésér?l. De az is éppily világos volt, hogy az igazának ezen az áttételes elismerésén túl több erül szóba, hogy akkor ? gondolkodott helyesen; az ilyesmit nem szokás írásban rögzíteni. And ew arra gondolt, hogy legalább tanultak valamit mindnyájan ? maga, Sweeting, Gould m eg a többiek. Ám ez sajnos nem változtatott már sem Townsend, sem pedig Wyrazik sorsán. Hogy ebb?l mi következik? tette fel magának a kérdést Andrew, és rögtön válaszolt i em sok. Amit Gould mondott, az egészében végül is stimmel. Az is igaz, hogy nem kell haz udnia, bár megkérték, hogy tartsa a száját és így bizonyos mértékig ? is részt vállal az ügy Viszont kinek mondhatná el és mit nyerne vele? Akármi is történne, Kurt Wyrazikot nem leh et feltámasztani, Noah Townsendet pedig drámai, de elkerülhetetlen akcióval eltávolítottá zínr?l és többé nem árthat senkinek. Rendben mondta Andrew a f?orvosnak , leállítom magam. Köszönöm bólintottá Gould, és a karórájára nézett. Hosszú napunk volt. Ideje ha

Andrew délel?tt meglátogatta Hilda Townsendet. Townsend hatvanhárom éves volt, Hilda négy évvel fiatalabb. A korához képest jól tart tta magát. Ügyelt az alakjára. Határozott, kemény arcát ?sz, divatosan rövidre nyírt haj kere te. Mikor Andrew-nak ajtót nyitott, csinos fehér vászonnadrágot viselt kék selyemblúzzal, és ony aranylánc függött a nyakában. Andrew azt várta, hogy a gyötr?dés, a sírás jeleit fogja látni az asszonyon. De egyi knek sem volt nyoma. Townsendék egy kicsi, de kellemes, egyemeletes házban laktak Morristownban, a Hill Streeten, nem messze az Elm és Franklin Street sarkán lév? rendel?t?l, ahová jó id? ben Noah Townsend gyakran gyalog ment el. Mivel nem volt személyzetük, maga az asszo ny vezette be Andrew-t a nappaliba. A meleg barna és bézs színekkel berendezett szoba egy kertre nézett. Mikor leültek, Hilda minden ceremónia nélkül megkérdezte: Kér valamit, Andrew? Egy pohár italt? Esetleg teát? Köszönöm, nem kérek rázta meg a fejét Andrew. Hilda, nem is tudom, mit mondjak, enetesen sajnálom. Az asszony bólintott, mint aki várta az együttérz? mondatot, aztán megkérdezte: Félt ett?l a találkozástól velem? Egy kicsit ismerte be a férfi. Gondoltam. Pedig nem kell félnie. És ne legyen meglepve vagy megdöbbenve, amiért nem zokogok és nem tördelem a kezemet, vagy nem csinálok valami megtört szívû asszonyra val

ló jelenetet. Mivel Andrew-nak fogalma sem volt, hogy erre mit válaszoljon, egyszerûen csa k annyit mondott: Oké. Hilda Townsend mintha nem is hallotta volna, tovább beszélt. Az az igazság, hogy én már mindezeken túl vagyok, és már régóta, annyiszor végigcsi ndegyiket, hogy elvesztették számomra a tartalmukat. Az évek során annyit sirtam, hogy m ostanra elapadtak a könnyeim. Néztem, ahogyan Noah pusztította magát, és részenként tört össz zívem. Mikor már egyáltalán nem hallgatott rám, s?t meg sem hallgatott, akkor kezdtem ráébred i, hogy kihalt bel?lem minden érzelem. Érti? Igen válaszolta Andrew, és arra gondolt, hogy milyen keveset tudunk mások szen vedéseir?l. Hilda Townsend ezek szerint évek óta lojálisán falazott, amir?l Andrew nem tud ott, és még csak nem is gyanította. Eszébe jutottak Ezra Gould tegnapi szavai is. Nem bes zélt túl sokat... Az az érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Maga tudott róla, ugye? szegezte neki a kérdést Hilda. Igen. Maga orvos mondta vádlóan az asszony. Miért nem tett valamit? Megpróbáltam. Bent a kórházban. Négy évvel ezel?tt. És nem hallgatták meg? Hát... nem nagyon. De lehetett volna er?szakosabb, ugye? Igen válaszolta Andrew. Így visszagondolva talán lehettem volna. Az asszony felsóhajtott. És valószínûleg akkor sem ért volna el semmit. Hirtelen másról kezdett el beszéln eggel meglátogattam Noah-t, pontosabban megpróbáltam meglátogatni, õrjöng?tt. Nem ismert meg . Senkit nem ismer meg. Hilda kérdezte Andrew gyengéden , tehetek valamit magáért, segíthetek valamiben? Hilda mintha meg sem hallotta volna a kérdést, tovább beszélt. Van Celiának bûntudata azzal kapcsolatban, ami történt? Andrew meghökkenten nézett rá. Még nem mondtam el neki. Ma este fogom. De ami a bûntudatot illeti... Pedig legyen bûntudata! sziszegte vadul Hilda, és ugyanígy folytatta. Mert Cel ia is része ennek a kapzsi, könyörtelen, kullancs gyógyszeriparnak. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy el tudják adni a gyógyszereiket, hogy az orvosok felírják és az emberek beve yék ?ket! Még akkor is, ha semmi szükség rájuk. Bármire hajlandók! Egyetlen gyógyszergyár sem kényszerítette Noah-t arra, hogy bevegye azokat a gyógy szereket mondta Andrew csendesen. Közvetlenül talán nem emelte fel ismét a hangját Hilda. De Noah bevette ?ket l nincs egyedül , mert a cégek elhalmozzák gyógyszerekkel az orvosokat! Elárasztják ?ket! Ol só, gátlástalan reklámokkal tömik tele az orvosi lapokat, amiket viszont minden, valamit m agára adó orvosnak olvasni kell, és nap mint nap pukkadásig tömik a levélládáikat hirdet?pros tusokkal, és jönnek az ingyenútjaikkal, az örökös ingyentraktával, az ingyenpiával és minde egy szent cél érdekében: hogy az orvosok másra se tudjanak gondolni, csak a gyógyszerekre , mindig a gyógyszerre, még több gyógyszerre! Minden cég ingyenmintákat küldözget és osztogat rvosoknak, és szünet nélkül azt duruzsolják a fülükbe, hogy kérjenek csak bátran, bármelyik g ?l bármennyit, egyetlen szavukba kerül! Kapnak minden korlátozás, megszorítás nélkül. De ezt a is tudja, Andrew. Hilda hirtelen elhallgatott. Szeretnék kérdezni valamit. Ha tudok, válaszolok rá mondta a férfi. Több kufár ügynök is járt hozzá a rendel?be, szinte minden napra jutott egy. Ne dolja, hogy néhányan de az is lehet, hogy mind tudták, hogy milyen nagy gyógyszerfogyasz tó? Hogy gyógyszerfügg?ségben szenved? Andrew elgondolkozott. Lelki szemei el?tt megjelent Noah rendel?je azzal a tömérdek, számolatlanul egybeömlesztett gyógyszermintával a legkülönböz?bb fajtájú gyári c Igen válaszolta. Nagyon elképzelhet?, hogy tudták. De ugye, ez sem tartotta vissza ?ket? Mocskos gazemberek! Csak küldözgették szép en tovább az átkozott mintáikat. Készséggel segítve az önpusztításában. Noah mindent megkapot csak kért. Hát ilyen ez a rothadt, szennyes üzlet, aminek a maga felesége is része, Andre w, és én gyûlölöm az egész átkozott bagázst úgy, ahogy van! Van igazság abban, Hilda, amit mond ismerte el Andrew. Lehet, hogy nem is kevés. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Viszont azt akarom, hogy tudja: telje

sen megértem magát. Tényleg? kérdezte Hilda Townsend, a hangjában megvetéssel vegyes keserûség. Akk gyen szíves, magyarázza el egyszer Celiának is. Talán akkor keres majd magának valami más mu nkát. Aztán hirtelen, mint mikor átszakad egy gát, az asszony a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. 5

A hatvanas évek közepén vált fogalommá a n?k egyenjogúságáért küzd? mozgalom, a wome az újságok állandó témájává lett. 1963-ban publikálta Betty Friedan A titokzatos n? címû mûve t üzent annak, hogy a n?ket mindenhol és mindenkor másodrendû állampolgárnak tekintsék. Ez a yv lett a n?mozgalom bibliája, és Friedan állandó szerepl?jévé vált a közéletnek. Germaine Gr Kate Millett is csatlakozott a mozgalomhoz, ami bizonyos irodalmi és mûvészeti profilt is adott neki. Gloria Steinem sikerrel ötvözte a n?k érdekeinek képviseletét az újságírással eminista politizálással. A mozgalomnak persze akadtak gúnyolói is. Abbe Hoffman, a kor ellenkultúrájának ünne pelt személyisége kijelentette: Ezzel a mozgalommal csak egy helyen tudom elképzelni a szövetséget: az ágyban. A történészek pedig, rámutatva arra, hogy nincs új a nap alatt, emlé ek az 1792-es Angliára, ahol egy bizonyos Mary Wollstonecraft bátran publikálta A nõ jog ainak védelmében címû könyvét, amelyben kifejti, hogy A zsarnokok és kéjencek... mindent elk , hogy sötétségben tartsák a n?t, mert az el?bbinek csak rabszolgákra van szüksége, az utóbbi pedig csak játékszerre . Ám a hatvanas években mégis sokan komolyan vették a mozgalmat, és néhány érettebb gon kodású férfi alapos önvizsgálatot tartott. Celia egyetértett a mozgalommal és szimpatizált vele. Több példányát is megvette az a apmûnek, A titokzatos nõ-nek, és megajándékozta vele a Felding-Roth több vezet?jét. Köztük Vi Lordot is, aki hamarosan visszaadta a könyvet, de el?tte belefirkantotta, hogy: Ni ncs szükségem ilyen szennyirodalomra. Sam Hawthorne, részben a felesége hatására, részben ma több szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Meg is jegyezte Celiának: Maga a bizonyíték arra, hogy ennél a vállalatnál nincs nemi diszkrimináció. Celia megrázta a fejét. Foggal-körömmel kellett idáig felküzdenem magam, Sam, részben a maga segítségével, ellett meg kellett vívnom a csatámat a férfiúi el?ítéletekkel is, és ezt maga is tudja. De most már nem kell. Mert kiderült rólam, hogy hasznos vagyok és produkálok. Ami csak tovább er?síti azt a megítélést, hogy én vagyok a kivétel, aki er?síti a szabályt. És maga azt is nagyon jól tud icsoda ellenállásba ütközöm, valahányszor azt javaslom, hogy vegyünk fel több n?i ügynököt. Sam elnevette magát. Oké, meg vagyok gy?zve, de higgye el, változnak az id?k és lassan a beidegz?dése k is. Mindett?l eltekintve mégiscsak maga a legjobb él? példa arra, hogy a n?k valóban e gyenjogúak. Celia a magánjellegû akcióin túl nem vállalt aktív részt a feminista mozgalomban. Úgy t önz? módon, ismerte be magában , hogy el?ször is neki személy szerint nincs szüksége rá, r pedig nincs egyetlen fölös perce sem. Továbbra is a Bray and Commonwealthnél dolgozott, vezette a recept nélküli szere k részlegét. Sam ígérete ellenére nem volt kilátásban új megbízatás a részére, és a férfi bec nt csak néhány hónapig kell türelemmel lennie, hibásnak bizonyult. Mindeközben Celia osztozott Andrew gyötr?désében, ami Noah Townsend összeomlását és e gyógyintézetbe való zárását követte. Ahogy múlt az id?, egyre valószínûbbnek látszott, hogy D ata, mely szerint Noah többé nem hagyhatja el az intézetet, szomorú valósággá válik. Andrew elmesélte Celiának Hilda Townsend tirádáit a gaz gyógyszergyárakról meg a tömé ingyenmintáról, amit az orvosokra zúdítanak, és legnagyobb csodálkozására Celia egyetért?én b Igaza van Hildának mondta. Valóban ?rületes mennyiségû ingyenmintát osztogatunk t hiszem, ezzel az egész szakma tisztában van. De mindez az öldökl? verseny eredménye. Mos t már egyik vállalat sem változtathatna ezen a gyakorlaton anélkül, hogy hátránya ne származn el?le. Ugyan már tiltakozott Andrew , az nem igaz, hogy a gyógyszergyárak ne tudnának v

kihasználja a lehet?séget. ami törvényellenes. és most már nem egy. hogy az orvosok így vagy úgy. hogy Celia hazaérkezett az új megbízatása hírével. Sam egyetért?en bólintott. hogy hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény. Nagyszerû lehet?séget kapott. mindenképpen hozzájutnak ahhoz a gyógyszerhe z. Andrew ?szintén örül esége sikerének. Még ha akarnánk se tehetnénk. hogy tanul Noah Townse . mint amit várt. fényûz? irodájának hatalmas tárgyalórésze volt. Ezt a választ vártam. egy napon Sam lesz a Felding-Roth e ls? embere. És pontosa tudod. 1966 végén font dolog történt. azokat megtartotta magának. hogy Celia végre otthagyta a recept nélküli sz t. Aztán sz sen hozzátette: Különben is. mert mikor rájuk került a sor az utazásban. Ha elfogadja itt helyben lesz a f?hadiszállása. ha az orvosi szakma nem tesz semmit a szenvedélybeteggé vált d ktorokért. hanem hihetetlenül gazdagította. Janetnek egy levélben írta: Mindannyian egészen váratlan módokon táltunk az új megbízatásomból. Sam így folytatta: Felajánlom magának a receptes szerek latin-amerikai igazgatói állását. elkíséri Celiát az útjaira. különösképp Latin-Amerikában. Talán majd egymás nak diktálgatnak leveleket. Pedig nem megy jelentette ki Celia. Pontosan tudta. sokkal jobbat. így szólt: Az értékesítés jöv?je a nemzetközi porondon van. Egy korábbi találkozásukkor bizalmasan megjegyezte Celiának: Csak azt tudnám. A gyerekeknek pedig azért volt csodálatos ez az id?szak. akkor az els? perct?l az utolsóig élvezték. Mikor aztán Andrew jobban átgondolta az új helyzetet. hanem ké dukált neki az el?szobában. Sam egy nap magához hívatta. 1967 augusztusában végre-valahára áthelyezték Celiát. hogy néha elmeneküljön egy kic z idegfeszít? orvosi munkától. hogy néha elkísért az útjaimon és ilyenkor oltunk. akkor miért éppen a gyógyszergyáraknak kellene más portája el?tt söprögetni? Jogos kérdés ismerte el Andrew. de gyakran el kell majd utaznia. mintha olvasott volna a gondolataiban. s?t gyanítom. mint Noah-é? Mikor a gyógyszergyári ügynököknek tudniuk. Mi lesz Andrew véleménye a dologról? Meg a gyerekeké Celia habozás nélkül válaszolt: Megoldjuk. sokat tanultak . és amikor csak lehet. Beszélje meg az újságot a férjével. és támogatta.lami közös megegyezésre jutni. és ha voltak is aggályai a várhatóan sok utazás miatt. És mostanáig még csak a tetejét ka meg a lehet?ségeknek. Ha Noah-nak nem adtak volna az ügynökök. úgy határozott. Sam új. hogy mit fognak ezek ketten egész nap csinálni. hogy a mintákon kívül receptekkel is szerzett utánpótlást. Andrew meg én úgy. hogy nincs több monda a. ami választóvonalnak bizonyult Celia karrierjében. és mosolyogva közölte vele: Rendben. hiszen itt ki-ki nyakig beletem etkezik a munkájába. így hát Celiának a tíz évvel korábbi mentorválasztása közel állt ahhoz. amib?l világosan köve . Intett Celiának. El?tte azonban. de leg is sejteniük kellett Noah gyógyszerfügg?ségét? Vajon valóban így kellett volna továbbra is se az önpusztító szenvedélyét? Noah gyógyszerfügg?ségben szenvedett. És nem tudok rá válaszolni. Sam Hawthorne-t el?léptették általános elnökhelyettessé. akkor egyszerûen felírta volna magának. hogy teli k bizonyuljon. Andrew. Kérd?en nézett az asszonyra. amihez akarnak. ? is úg állt a kérdéshez. A hír örömteli izgalommal töltötte el Celiát. amiben itthon már nagyon régen nem volt részünk. de orvos is volt mondta Celia. Így kezd?dött az az öt év. és a gondolkodásuk nemzetközivé vált. hogy bejelentette Celiának az örömhírt. Attól kezdve. A Jorda család életét pedig nemhogy megnehezítette volna. és nem éppen a szom szédba. paktálásnak számítana. Most. És az olyan esetek. Mint aho gy Celia kés?bb a húgának. mint Celia: Megoldjuk. A harminckilenc éves Andrew eltökélte. Holnap rátérünk a részletekre. Menjen most haza. hogy a nemzetközi gyógy r-kereskedelem egyre fontosabbá válik. Sam. vége a számûzetésének. mert az össze szásnak. Megkönnyebbült.

azaz Március volt. és ennek nemcsak ?k maguk. jó hu ns Kanadából nagy nyereségnek bizonyult. akkor érezzük meg. valóban a férje évente többször is vele tart Dél-Amerikába. és mindketten megfogadták.és cédrusfá tevideo keskeny. hogy továbbálljon Ausztráliába. Celia édesanyja. akik a szakmájuk megszállottal let tek. Még az a szerencse. hogy Hank beköltöz et Jordanék házába. biztosak lehettek abban. 6 Andrew-t lenyûgözték a távoli vidékek. hogy ez teljesen természetes. Mindegy. Janet is Philadelphiába érkezett a temetésre. ? felfedez?útra indult az idegen városok titkokat rejt? dzsungelében. mert azt a hónapot utálom jelentette ki egyszer Winnie. örökmozgó. Costa Ricában ellátogatott a Meseta Centra lba. hogy van kihez fordulni. az ország szívébe és az azon túl zöldell? sûrû lombú erd?kbe. s bár még csak egy hónapja csatlakozott hozzájuk. aki már rég lemondott arról a tervér?l. bár Andrew a. A férje vez tságos módon March. ahová tizennégy évvel korábban friss diplomásként belépett egy évvel a házasságkötése el?tt . Mikor Andrew elmondta Celiának. tha elszakadna a köldökzsinór. A harmadik belgyógyásznak. hogy nem December. má igen jól dolgozott. aki alkalmi munkákból élt. a lélegzetelállítóan gyönyörû hegyekkel körülvett városba. ahol a l on. az ifjú brit mi ndeneslány. Winnie August. hogy hány éves az ember. meleg barátság alakult ki kettejük között. Társa. hogy minden rendben megy otth on a távollétükben is. és ?si öszvérfogatok igyekeztek utat t maguknak a dudakoncertet adó modern autók között. a huszonnyolc éves ton Foxnak kitûn? bizonyítványai voltak. A temetés után Jan apot Morristownban töltött Celiáéknál. A férje és a gyerekei intenzív támogatás zése ellenére mérhetetlen ürességet és egyedüllétet érzett hosszú id?n keresztül. hogy szeretne néha ? is elutazni vele. Mivel az ajánlatban az is szerepelt. energikus fiatal ember. az as szony azt sem tudta. az ifjú pár hálásan elfogadta a lehet?séget. De ismert más orvosokat is. míg él le az egyik szül?je. ha baj vagy bánat éri. Celia húga. Celiát mélységesen megrázta az anyja halála. Rövid id?n belül Hank pont olyan nélkülözhetetlenné vált. ami a múlthoz köt. 1967 tavaszán férjhez ment. felajánlotta neki a s r-kertész és házi ezermester tisztét. Mik or mindketten eltávoznak. de a családjuk is nagy kárát látta Abban az orvosi praxisban. mint az argentin pampákon legelész? hatalmas marhacsordákkal. Mikor Andrew megtudta. és gyakor családtaggá vált Jordanéknál az elmúlt hét év során.nd sorsából. Ily módon Andrew meg Celia a legnagyobb lelki nyugalommal elutazhattak a g yerekekkel együtt. hová legyen a boldogságtól. Mindezt megkönnyítette még egy szerencsés momentum. de az elfoglalt. de ?szin te. els?sorban a tanítási szünetek idején. zsúfolt óvárosi utcáiból Uruguay fest?i völgyeibe vitt az útja. Ugyanezt tapasztaltam több betegemnél is mondta. vagy nélkülük. Andrew pedig Celiának volt h annak idején olyan el?relátóan ragaszkodott ehhez a hatalmas házhoz. hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul egyedü aradtunk. Eljut ott a kolumbiai Bogotába. A második szül? halála olyan. akit immáron Win Marchnak neveztek. Alkalmanként. a köpcös. ahol mahagóni. a szeretetre méltó. a callé-kon jéghideg víz folyt lefelé az Andokból. Ez id? tájt történt egy szomorú esemény is. vagy belekóstolt a vidéki életbe. hogy Hank March. most ? lett a rangid?s. egy súlyos asztmaroham után légzési elégtelenségben meghalt. hogy a jöv?ben gyakrabban l tnak majd el egymáshoz. olajüzl etben dolgozó férjét két kisgyermekükkel együtt otthagyta a Közép-Keleten. Megismerkedett a Buenos Aires-i Pa rque Colónnal csakúgy. vagy egyik vagy mindkét rek is velük ment. Mialatt Celia a latin-amerikai ügyeket intézte a Felding-Roth helyi képvisel?ivel. és Andrew nemcsak vakon megbízott benne. akinek az összeomlását ez volt Andrew szilárd meggy?z?dése végs? soron a túl túlfeszített munka okozta. mint neje. semmi mással nem tör?dtek. Mildred hatvanegy éves k rában. mindig az az érzése. ahol a leveg . állandó elfoglaltságot keres magának.

Fogalmam sincs. meg a vásárlás. Moreno így érvelt: A többi cég is így csinálja. annál jobban ment neki a beszéd. Rögtön fel is csattant: Nem csak nektek volt rohadt napotok! Nem azt mondtam. hogy Quito tengerszint feletti magassága több mint hárome zer méter megviselte ?ket. Celia is elkezdte tanu lni mindkét nyelvet. eg y olyan b?sz és vad összeütközést. Ha túl sokat mondanánk ol gokról. tudta. Egyikük sem vette észre. A kövér és öntelt Moreno világosan értésére adta. Andrew magával vitte ?ket felfedez?útjaira. hogy a központ bármelyik magas beos ?jének a látogatása nemcsak hogy felségvizeinek megsértése. ahol csak úgy tobzódtak a vad és kegyetlen ellentétek els?sorban a vallás és a va Egyfel?l ott pöffeszkedtek lépten-nyomon a fényûz?. akiknek a bére ha szerencsés en sikerült munkát találniuk napi tíz centnél nemigen rúgott többre. lüktet? Sao Paulót túl húzódó tágas füves fennsíkokat. Celiát bosszantotta. amit soha többé nem tudtak elfelejteni. Ezenkívül pedig Celia valahányszor újabb javaslattal állt el? a folyama ok ésszerûsítésére és gyorsítására. . de egyenesen személyes kompetenci k a megkérd?jelezése. úgyhogy mi is így csináljuk. az ránk nézve hátrányos volna. ha éppen akadt szabad ideje. legelkesere-dettebb veszekedését. mezítlábas sz a földrész vitathatatlanul legnincstelenebb parasztjaival. Moreno válaszként ugyanazzal a mondással válaszolt. Gyakran beszédbe elegyedett a gyógyszertáro-sokkal. sért? modort vett fel. Senora. az úgynevezett drogueriá-k mindig lenyûgözték a kis he e összezsúfolt tömérdek árujukkal. aki reggel óta a Felding-Roth helyi képvisel?jét. Andrew pedig az otthoni rendíthetetlen nyugalmával és türelmév l ellentétben most piszkálódós. és alkalmanként egymást segítették ki. a f?városban voltak Lisával és Bruce-szal együtt. ez is egy apróságon bbant ki. Nem minden út mérlege alakult azonban kedvez?en. túldíszített templomok és kolostorok az nyoltáraikkal. a finom szálloda. Mikor a gyerekek is velük voltak. Celia keményen dolgozott. Bár nekem akadtak igazán kellemetlen élményeim. ami egy alkalommal kirobbantotta Andrew és Celia házasságának leghevesebb. aki hazai pályán van ikeres keresked?nek mondhatja magát. és minél többet gyakorolta. Ecuadorban történt a dolog. egy vállrándítás kí Celiát leginkább az aggasztotta. Korán le akartak feküdni. Bár Celiának jogában állt utasításokat adni. máskor pedig Celiát. hiszen egész nap erre készül . és az Andrew hangjában felfedezni vélt hûvösség is irritálta. mer ? napunk volt. A szegénység szöges ellentéte volt a Hotel Quito is. Quitóban.és elefántcsont keresztjeikkel. az ezüst. hogy Moreno. magasan az Andok hegye i között. kudarcokkal teli nap után Celia. Látta a nyüzsg?. amik lehet. ahogy neki tetszik. amelynek eg yik lakosztályát foglalta el a Jordan család. agresszív. hogy az ecuadori orvosok nem kapnak megfele l? tájékoztatást a Felding-Roth gyógyszereir?l. Celiánál fizikai kimerültséget eredményezett. Ebbe a lakosztályba tért haza egy rosszul si került. hogy rohadt. A szállodai lakosztály nappalijába érve. kés?bb a nyelvi eltérések segítségével úgy értelmezh asításokat. i megkérdezte Andrew-t: A gyerekek? Már ágyban vannak és alszanak válaszolta a férje. els?sorban a lehetséges mellékhatásokról. hogy kimerít? jegyezte meg Andrew. ami tovább rontott z amúgy is nyomott hangulatát. Néha a végs?kig kimerítette. Mikor erre Celia azt válaszolta. hogy mir?l beszélsz! Err?l beszélek! bökött Andrew a mutatóujjával a mellette lév? kisasztalon tornyos yógyszerhalomra. közönségesnek tûn? szentségtartóikkal. és mint a legtöbb családi veszekedés. Mik ezt felvetette. asi se hace. A kis mindenes boltok. hogy helyi problémákat kellett volna megoldania egy csaknem telj esen ismeretlen közegben. Pöntyögött már egy kicsit spanyolul tugálul. meg a drágakö ekkel kirakott.ben a verbéna és más jó szagú növények illata terjengett. hogy nem is fognak bekövetkezni. Senor Antonio José Morenót igyekezett jobb belátásra bírni. Andrew egyik kedvenc foglalatossága az alkudozás volt a helyiek boltjaiban. hogy ez a m ondás Nálunk így csinálják gyakorlatilag szentesíti a szakszerûtlenséget és hatástalans az etikátlanságot is. Másfel?l pedig a koszos. s?t al manként sikerült néhány helyi orvossal is szót váltania. még fortyogva a düht?l és csalódottságtól. csak azt. a férfi mindig ugyanazt a sztereotip latin-amerikai mondá a: En este pais. Kellemetlen élményeid?! replikázott Celia. amiknek a földje bíborvörös: ez a terra roxa. hogy nem láthatja Lisát és Bruce-t. Ez fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezetett. a faragott kórusokkal.

hogy ezz el segítsétek a betegeket vagy az orvosokat. hogy látom. hogy megváltoztatja a gyógyszerb iznisz romlott erkölcseit? Azzal. Celia megdöbbent a válasz hallatán. Miért is érdekelné ez a Felding-Rotht? V gy Celia Jordant? Hogy merészelsz nekem ilyet mondani?! sikoltotta Celia. hogy a cél a zavarkeltés meg a gyógyszercég védelme baj esetére. ami végzetes is lehet. akkor ott van mellette a használati utasítás és a lehetséges mellékhatásokra való figyelmeztetés. az este folyamán akart el?hozni . és lerúgta a cip?jét. a mit mi ketten olyan jól ismerünk. hogy az utolsó darabig vissza kellett volna ?ket vonni a kereskedelemb?l. azon próbált változtatni. a Thalidomidot a gyógyszergyárak öt venhárom különböz? néven árulták! Anélkül. Az elején becsületes. Andrew most már ordított. hogy orvos vagyok! És tudom. Ahelyett. aki egyenes derékkal. Ám Andrew tovább beszélt: Az. Ha ezt az Egyesült Államokban veszed meg jelentette ki Andrew . érz? szívû és lelkiismeretes n? voltál. hogy minél többen kidobják a pénzüket arra a sok szem pt nélküli szarra. most meg itt vagy. hallott a Thalidomidról. Kérlek.Celia viszolyogva elhúzta a száját. és nem a dicséret hangján. De azt hiszed. de tosan. Mi történt azzal az idealista kislánn . többek között a te drága Felding-Rothodra is! Celia úgy érezte. amelyek kötelez?en el?írják a megfelel? címkézést minden tipikusan jellemz? a nem tör?döm amerikai gyógyszercégekre. mert nincsenek olyan ko hivatalok. hogy nem érdekel? kérdezte a férje szarkasztikus hangon. Az ember csak arra tud gondolni. hogy hogyan kellene az országot igazgatni ? Andrew elfehéredett. a férje arcába vágta Moreno válas olgozott verzióját: Mi a francot tudsz te a helyi rendelkezésekr?l és a helyi problémákról? féle jogon tolod ide a képed és közlöd Ecuadorral. öt évvel azután. mert nem figyelmeztették ?ket? Végül is ez ak Ecuador. és az éles szóváltás itt akár be is fejez?dhetett a. fókauszonyos gyerekeket fognak szülni. sem z üvegen. akik ezeket a tablettákat beszedik. hogy érdekelni fog. mire Andrew is elv esztette a fejét. amit mondani akaro k. recept nélkül. A rohadt életbe! Pontosan úgy! Hogy ?szinte legyek. Celia. Tudjuk. terhes n?k . amir?l te is tudod. aztán jócs tél az elveidb?l. Ezt is ma vettem. és el?retartotta a . tisztességes. hogy ezeket a tablettákat itt és most meg tudtam venni. Tudod. mit mondott ma nekem a gyógyszerész? Azt mondta. Szörnyû haragra lo elöntötte az agyát a vér. és felemelte. A legsúl közülük a vérképz?szervi rendellenesség. mi ez? Természetesen nem tudom! rogyott le Celia egy székre. hogy elmondta volna Andrew-nak a kudarcát Antonio José Morenóval amit kés?bb. vagy nem akarnád tudni. mérhetetlen igazságtalanság történik vele azok után. Celia ezt a nevet olvasta a címkén: Chloro ycetin. és New Jersey egy fényévnyire van innét. mert ennek a neve O ndasil. Tudod. látni sem bírom ?ket! Úgy érted. csak úgy. ahogy változol! Tizenegy év óta apránként. a tenyerébe öntötte a tablettákat. hogy megvárta volna a választ. van a dobozban egy erre figyelmeztet ? írás? Ha igen. aki akkor elhozta nekem a Lotromycint és elhatározta. hogy ugyanarról a gyógyszerr?l van szó. És ha már a bajnál tartunk. Pedig kellene hogy érdekeljen! Ezek itt a kezemben Thalidomid tabletták. ide né rew kiválasztott egy másik üvegcsét. Andrew tovább támadott: Miért kell ilyen sok nevet adni a gyógyszereknek? Biztosan nem azért. ami ket ma vásároltam a helyi drogériában. Ma nemcsak a gyerekeket igyekeztem elszórakoztatni. szoptatós anyák nem szedhetik. hogy azok a terhes asszonyok. hogy itt az ist en háta mögött néhányan szenvednek vagy meghalnak. Mára torkig vagyok ezzel a sok szeméttel. határozottan állt a mikrofonhoz . amit Andrew kritizál. hogy veseelégtelenségben szenved?k. rosszul hiszed. se mellette! Egyetlen szó sem! Az asztalon lév? gyûjteményb?l kiválasztott egy újabb darabot. Levette a fiola tetejét. Andrew a kezébe vett egy g fiolát. hogy más veszélyes gyógyszereket mindenféle figyelmeztetés nélkül árulnak. hogy egész áll azt próbálta szóvá tenni. és mindenféle strucc jellegû mentségeket sorolsz valam i olyasmi mellett. Azon a jogon. és azon serénykedtél. De is érdekel. hogy romlott dolog. de nem vagy hajlandó be ismerni még magadnak sem. vess egy pillantást a Felding-Roth Lotromycinjére. Mert a gyógyszergyárakról lenne szó. meg az. hogy igen. Semmi sincsen! Mert végül is kit érdekel. de nem tudta. És ha nem tudnád. Itt viszont nincs semmi. Úgy merek sziszegte . nem is reméltem. hanem vásárolgattam és kérdez sködtem is.

s a többféle szenvedély most hirtelen egyesült. és csak akkor mozdultál. mardo só bûntudattal. az a Wyrazik nevû f alember? Vajon tényleg Noah ölte meg. Nemcsak azért. Bruce egész testében rázkó okogott. De Celia se nem látott. De továbbra is egy család yunk. bûnösnek érezve magadat. és teljes erejéb?l hozzávágta Andrew-hoz. és kés?bb majd együtt megbeszéljük ezt az egészet. Egyikünknek sem volt igaza. Papa. aztán mikor megpillantotta a földön a véres sarkú cip z anyjához fordult. kétségbeesve nézve a jelenetet. hogy még öt évig praktizáljon szinte állandó kábulatban yeztesse önmagát meg a környezetét? És ne gyere itt nekem a kórházzal! Mert az ? hibájuk nem ti a tiédet! És ezt te is tudod! És az a beteg támadott tovább Celia . Vak dühvei fröcskölte a szavakat. Kitért az anyja el?l és odaszaladt Andrew-hoz. mélyen beléhatolt újra meg újra. A szá elé kapta a kezét. Andrew és Celia szenvedélyesen. vadul és zabolátlanul szeretkeztek úgy. mikor a kisujjadat sem mozdítottad Noah Townsend érdekében. és a hangjában mérhetetlen szemrehányással sikította: Mama. ahonnan egy nedves tö l tért vissza. hane m azért is. olyanok. Nem hibázta el. hogy tehett yet?! Andrew a még mindig vérz? arcához nyúlt. ezen tépel?dve? Mert ez lenne a minimum! soha nem jut eszedbe. hogy esetleg lehettek más betegek is. bár mindketten alaposan kimerültek. és úgy szorították eg ntha soha többé nem akarnának szétválni. és a nyomában azonnal kiserkent a vér. hogy Bruce és Lisa a szo szédos hálóban alszanak. Összetartozunk. már maga is sírva. Utána. feledve minden gyengédséget. aztán gyilkos gúnnyal megkérdezte: Megérte az el?léptetés? Te piszok gazember! Celia gondolkodás nélkül felkapta a keze ügyébe legköze-lebb tárgyat a cip?jét . aki tehettél volna valamit Noah -ért. Végül a tízéves Lisa vált ki a csoportból. az inge a padlósz?nyeg. Ne! szólt rá a gyerekekre. a torkát fojtogatta a sírás. mert még soha életében nem látott olyan gyötrelmet. nem inkább te? Te. Celia odaszaladt hozzájuk kitárt karral.azon a New York-i tanácskozáson és a becstelen módszereket kritizálta? Tudod. Celia pedig ott maradt egyedül az ajtónál. . Vajon töltöttél-e len éjszakát is álmatlanul. akiket Noah az öt év alat t megölt. Két kis pizsam ak oldalgott be a szobába. Aztán hirtelen és szenvedélyesen összeölelkeztek mind a négyen. Andrew tekintetét követve Celia hátrafordult. még hosszan beszélgettek. mintha az ádáz veszekedés másfajta szenvedélyeket is felszabadított voln a bennük. Hát te meg miféle jogon vagy ilyen átkozottul szent erkölcsû. amikor már kés? volt. A tûsarok a l arcába csapódott. te vérzel! kiáltotta. de semmit nem tettél. mert kifogyott a szavakból. a fürd?szobába ment. ami a háta mögül jött. és határozottan véget vetett a képtelen helyzetnek. mert hirtelen összerezz a zajra. szégyelljük magu kat mindketten. mint most Andrew arcán. Andrew kapott észbe el?ször. Ne csináljatok ilyet! Nem szabad egyikünk ellen sem ordulnotok! Anyátok meg én ostobán viselkedtünk. és vadul. durván megragadta. te önelégült. Olyan volt. Már minden csurom vér volt a keze. és akiknek a te nemtör?dömséged miatt kellett meghal niuk?! Hallod. és szakért? módon megtisztította a vért?l az apja arcát Jóval kés?bb. Bruce is odaszaladt az apjához. Féktelen dühükben a szül?k elfelejtették. se nem ha llott. A gyönyör csúcspontja el?tt Celia felsikoltott: Mélyebbre! Mélyebbre! Akarom. De Lisa gyorsabb vol t. Rémülten suttogta maga elé: Jaj istenem! Mit tettem! Aztán már nemcsak Andrew halálosan kétségbeesett arcát látta. mikor a gyerekek már régen visszamentek a szobájukba és mélyen aludtak. ahogy már nagyon rége nem. Andrew elhallgatott. és ezt a beszélg tést másnap is folytatták. és hagytad. kíméletlenül. mi történt vele Mert szerintem eladta magát. amit mondok. képmutató fráter?! Válaszolj! Celia hirtelen elhallgatott. és tartasz nekem préd a tiszta elvekr?l? Hol voltak a drágalátos elveid. Mami! Papa! Lisa volt az. hogy fájjon! Andrew pedig. akikr?l nem tudsz.

doktor. aho eltek a gyerekekkel. mikor elbúcsúzott a betegét?l: Valószínûleg megmarad a heg. hogy ilyen kis helyen. hogy eg yáltalán nem biztos a siker. ha el?bb lépek Noah ügyében. és igazán szívesen mondanám. hogy megtegyük az már réges-rég meg kellett volna tennünk. mint te. de ha megtörténnek. mikor én is ugyanezt szere ttem volna csinálni. mikor megkérd zted. hogy a sebet egy hegymászó túrán sz erezte. és meg kell mondanom. hogy megint úgy fogok gondolkozni és cselekedni. és ezzel a maga részér?l megszûntnek tekint a lidércnyomást. Szörnyû lelkifurdalásom van mondta Celia néhány órával kés?bb egy étteremben. Erre csak azt az egyetlenegy dolg ot tudom mondani. mint Quito. Ugyan már nyugtatgatta Andrew. Ezzel ne tréfálj! Bruce. Hogy m egmenthettem volna Wyrazikot. mikor mindez a sok disznóság napvilágra kerül. hogy elhallgattattam a lelkiismeretemet. hogy vannak-e álmatlan éjszakáim Wyrazik meg a többi esetleges áldozat miatt. Mivel Andrew nem sokkal azel?tt mondta neki. amire már nagy szükségünk mindketten csak halogattuk. hogy ennek a nagy veszekedésünknek legyen valami eredménye. m int hogy reménykedik: a tanulságot majd kés?bb fel tudja használni valaki másnak az érdekében A házastársak közötti krízis záróakkordjaként másnap a helyi doktor. Jaj de jó mondta egyszerûen a kisfiú. r vagy az új törvények. felnéz ett. De történetesen a te kezed ügyében volt a cip?. Nem az összesb?l. vagy a közvélemény fog minket rákényszeríteni arra. ezt kár tagadni vagy szépítgetni és hitegetni magamat. mire Bruce arca felderült és szája széles moso tt. amivel kapcsolatban tudja. Mindez persze nem ment könnyen. és azt kérdezte: El fogtok válni? Apró. és hamiskás mosollyal megjegyezte. a pletyka gyorsan terjed. sem megoldani nem lehet. aki eddig egyetlen hang nélkül ette az ebédjét. akadtak a családnak bo békésebb utazásai is. és ez igaz is. hogy soha nem felejti el a feleségét. hogy amíg apád meg én élün bekövetkezni. csakhogy legalább ebben becsületesnek kell lennem. Ez rám is vonatkozik jegyezte meg Andrew. . Úgy gondolod ogy bölcsebb. ilágosan jelezte. csakúgy. Erre nem vag yok büszke. Azt hiszem válaszolta Andrew . Celia karrierje szempontjából ez az id?szak nagyon sikeresnek bizony ult. De azt is megtanultad. hogy többet is teh etett volna és talán megmenthette volna valakinek az életét. Szívós munkával még azt is nie. Isten bizony. megmenthettem volna. Eljön majd a nap jósolta Celia . hogy a Latin-Amerikában árusított Felding-Roth-szerek címkézése megközelítse az Egyesült kban kötelez? szigorú el?írásokat. ígérem. hogy valami szellemességgel válaszol. Persze az ilyen eseteknek n em lenne szabad gyakorinak lenniük. Most már biztos. hogy nem akad olyan ember az egészségügyben. De ez a nap még odébb van. s?t esküszöm neked. és ezért engedtél az elveidb?l. Celia megrázta a fejét. hogy ez az életkorunkkal függ össze. Különbe s. akinek többévi munka után ne lenne legalább egy olyan múltbeli esete. és tovább javította a renoméját a Felding-Roth központjában.Olyan beszélgetés volt ez mondta róla kés?bb Andrew . Andrew már éppen azon volt. Az öt év során. mert a vállalaton belül is makacs ellenállásba ütközött. amiket idealizmussal sem legy?zni. min régen. a szemében aggodalom. Azt mindketten beismerték. nem az enyémben. és mint ahogy ezt Andrewnak ?szintén beismerte összességébe t túl sok haladást elérnie. mikor Celia eg y kézmozdulattal belefojtotta a szót: Brucie mondta gyengéden . mint a mellette ül? Lisáé. hogy léteznek olyan akadályok és ügyek. akkor az ember nem tehet mást. ez a megjegyzés annak a bizonyítéka volt. Volt egy pillanat. Igen mondta Celia . de néhánybó alóban. És tényleg volt alkalom. amit Celia a nemzetközi értékesítésen töltött. Már csak azért is. a médico három ö rrta Andrew arcát. hogy már jó ideje tépel?dik ezen a kérdésen. tapasztaltabb lettél. Igen. Nagyon szeretném jobban csinálni mondta Celia. Az elevenembe találtál. most letette a villát. tényleg engedtem az elveimb?l. én feleolyan jól sem célzok. hogy b?ven akadtak kellemetlen igazságok a másik vádj aiban. Én is esküszöm tette hozzá Andrew. komoly arcán feszült kifejezés ült.

különösen a csúcs felé közeledve vált ez a kérdés lényegtelenné. Mart in Luther Ringet és Robert Kennedyt kegyetlenül meggyilkolták. a Rodin-múzeum parkjában a férje tizenöt per en keresztül állt mozdulatlanul a Calais-i polgárok el?tt. hogy támogatni akarja a n?ket. és az intellektuális témák éppúgy. a cég történetének egy nehéz. amin a fárasztó nap után játszhatott valam Mozarttól. hogy rögtön bemehe ttem. ?l ért el oda. Hirtel en került hatalomra. és olyan folyamat vette kezdetét a Feld ng-Rothnál. hogy ideje nagy r z üzleti élet kötötte le. Lilian Haw egyszer egy barátjuknak mesélte. hanem gazdasági okai vannak. Csehszlovákiában a Szovjetunió brutálisan elfojtotta a szabadságot. A vietnami tragédia kezdett alako t ölteni és a helyzet egyre mérgesedett. a miket az édesanyjától örökölt. Maga is ügyesen zongorázott. végül pedig a kirobbanó Török indulót. hogy a mber férfi vagy n?. h a a szállodai lakosztályában ott állt egy zongora. és igazából senki nem tudta. aki már nagyon régen meghalt. durva dolognak számít egy n?t megvárakoztatni. könnyekkel a szemében. . Rövid id?re fellángolt a Woodstock Nemzet elnevezésû rockzenekultusz. Jackie Kennedy hozzáment Aristoteles Onassishoz . Armstrong eljutott a Holdra. amit?l felüdült a lelke. Lelke legmélyén tudós maradt. Ami a magánéletét illeti. kritikus szakaszában. ahol volt. mert ezt ? maga fizette. a mûvészet és a zene fejl?désével meg újdonságaival. Nem mintha a családi kapcsolatai s gítették volna a karrierjét. hogy ennek nem emancipációs. éppen ezért az orvosi rendel?kbe érve a n?i ügynökök szinte azonnal bebocsáttatást nyertek a doktorokhoz. A férfiak évszázadok óta kihaszn ságukat. mert n? vagyok. és valószínûleg azért. akinek azonban sikerült mindvégig lépést tartania az ir dalom. mindegy. És ha így van? Miért ne?! vágott vissza Celia. Különben is. úgyhogy most rajtunk a sor. a természet éppúgy. különösen Monet és Pissarro. és szerette. annak ellenére. Sam anyja Roth lány volt. Eisenhower meghalt. reneszánsz figura volt. Mikor idegen városokba érkezett. Ifjabb Dr. Miért ne használhatnánk ki ezt az el?nyt a továb an?" Egy ezt követ? beszélgetésen Sam megkérdezte: Nem arról van inkább szó. Rengeteg do log érdekelte. a távoli országban. a fris . Peruban udvariat lan. hogy kihasználjuk a n ?iségét. Celia ezen felbátorodva hosszú el?terjesztést írt Sam Hawthorne-nak. és Sam lett az utolsó leszármazott mind a Felding. Nixon amerikai elnök. gyakran el?fordult. Itt csak arról van szó. az akkori szóhasználattal élve. ahogy tudunk. Azért lehetett zongorája a luxuslakosztályokban. Megt ehette. aki a szülei rajongása ellenére sem lett elkényeztetett fogós úrilány. mint a technika. A szobrászok közül Rodint bálványozta. A festészetben a kedvencei az impresszio nisták voltak. A zenében Mozart volt Sam szenvedélye. aki részt vett a vállalat vezetésében. l l-es A-dúr szonátát a komoly és tiszta csengésû Andantét. és mindketten imádták a m nöt éves nagylánnyá serdült Julietet. például a No. hogy Párizsban. Gol da Meir izraeli miniszterelnök lett.Peruban Celia egyértelmûen megbizonyosodhatott arról. hogy ott kiknek a napja virradt fel máris. amelyben több n?i ügynök felvételét sürgette az Egyesült Államokban is. de aztán ki hunyt. y miért. és nem talált jobb indokot Ennek nincs sok köze a n?k egyenjogúsításához. mindannyiunknak jogunkban áll megpróbálni érvényesülni úgy. Még ügynökn? koromból emlékszem a hogy míg néha nekem is kellett várnom az orvosoknál. és ezt a tényt senki nem vonta kétségbe. min d a Roth családból. Hamaros n megtudta. A világban közben tovább zajlottak az események. Végül Celia javaslatát mégis komolyan vették. mint a dések. Kissinger ellátogatott Kínába. annyit kellett várakozni uk. 7 Sam Hawthorne. galériákra és koncertekre. Fiatal amerikaiak tízezreit egy generáció krémjét olták az apró. Sam vagyonos ember volt és tekintélyes mennyiségû Felding-Roth-részvény birtokosa. Ott ugyanis a Felding-Roth ügynökgárdáját els?sorban n?k alkották. 1972 februárjában az ötvennégy éves Sam Hawthorne a Felding-Roth elnöke lett. valahogyan mindig szakított id?t a helyi könyvesboltokra. nemritkán a n?k hátrányára. Edwa rd Kennedy pedig Chappaquiddickbe. fekete pizsamás emberek ott. boldog házasságban élt Liliannel. szemben a férfi ügynökökkel k gyakran szinte gyökeret eresztettek az orvosi el?szobákban. amit a rákövetkez? években más gyógyszergyárak is lelkesen másoltak.

Házon belül is takarékossági intézkedéseket vezettünk be. . hogy az amerikaiaknak egyedülálló ké ességük van a továbbfejlesztésre és marketingre. Ha ennek az okát kérdeznék t?lem folytatta . Mert igen. specialitása a villámgyo rs játék volt bent a hálónál. m eghatározó különbségek vannak a brit és az amerikai fels?oktatás rendszere között. A leghatározottabban azt javaslom írta . ezután részletesen elemezte a költségeket. Persze mutatott rá Sam amerikai cégek fejlesztették tovább az alapötleteket. pozitív programot felmutatni. Volt végül valami. mint az iparágban rendszeresen tapasztal ható átmeneti lanyha id?szakok. a vidékért. ám sehol a világon nem olyan intenzív az elméleti és tudományos kív ság. A gyógyszerkutatásban és termelésben ami létünk alfája és ómegája cégünk eredm ?szakot él át. hogy ez a kérdés elkerülhetetlenül felmerül majd. Ez utóbbi rajongásának megfel inden reggel a maga vezette álomszép. D e az eredeti felfedezések a fenti és más esetekben is mind Nagy-Britanniában születtek. mindig csodálatos élményt jelentettek neki az angliai utazások. amely drámai módon változtatták meg az életünket: a penicillin. hogy csak négyet említsek. Az elképzelés részletezése után Sam hozzátette: Mélységes meggy?z?désem. hetente töb s. de ez a módszer sem mindenh Ha két-három év leforgása alatt nem tudunk valami határozott. Ám Sam Hawthorne magánemberi mivoltát dönt?en angolbarátsága határozta meg. mint Nagy-Britanniában. miután el?készítette a terepet. a monarchiáért. akkor azt mondanám. és nagyrészt ez sodort elding-Roth gyógyszergyárat ebbe a jelenlegi szánalmas helyzetébe. valóban így van. ezel?tt tizenöt . a televízió. Mindez kedvez?tlen hatással van a cégünk hírnevére és az itt dolgozókra egyaránt. még ostobább volna az eddigi h alogató politika folytatása. Amióta cs az eszét tudta. hogy el?dje. olyan újdonságok. Londonért. Hogy miért éppen Nagy-Britanniában? Mivel Sam sejtette. a p vonatkozásokról nem is beszélve. majd így fejezte be az el?terjesztését: Egyesek é etnek úgy. halogató politikát folytatott. akit egy heves igazgatótanác si vita nyomán bocsátottak el. amiért Sam rendkívüli módon tisztelte a briteket nemcsak az ango okat . hogy alapvet?. a nyelvért. ami viszont a britekb?l gyakran hiányzik. a sugá repül?gépmotor. és még mindig szeretett reggelenként. hány nagy felfedezés született brit földön. Közepesen. hogy a legsürg?sebben alapítsunk Nagy-Br tanniában egy Felding-Roth kutatóintézetet. és a munkájuk független volna az Egyesült Államokban folyó kutatásainktól. Minden ang ol dologért rajongott: a hagyományokért.Sam diákkorában hosszútávfutó volt. Mindkett?n gvannak a maga er?sségei. hogy ez a j új kutatórészleg er?sítené hátországunkat. aminek kö keztében esett a részvényeink értéke. nevezetesen a tudományi ebb?l fakadt az az eredeti. Ezt a kíváncsiságot kellene kihasználnunk a vállalatunk javára. amit elnök ségének els? hónapjaiban terjesztett el?. igyekezett e lébe menni a válasszal. és felgyorsítaná fontos. Legutóbbi nagy áttörésünk a Lotromycin volt. ezüstszürke Rolls-Bentley-jével ment munkába. el?remutató lépést a j ekében mert ütött a cselekvés órája! Sam Hawthorne terve nem várt hevességû és gyorsaságú ellenállásba ütközött. ami már jóval hosszabb ideje tart. egy nagyot futni. a klasszikus autókért. Azóta viszont. és még mindig nem sikerült visszanyernünk a befektet?k mát. az angol stíl . az oktatásért. Gondo nk csak a mi századunkra. Ebben a bizalmas írásban rendkívül kellemetlen adat kat tárt az igazgatótanács tagjai elé. De véleményem szerint még felel?tlenebb. és ? ték le a kereskedelmi hasznot is. Nagy-Britannia évszázadok óta hagyományosan a tudományos alapkutatás éllovasa. sike es új gyógyszerekkel. új gyógyszerek kifejlesz alatunknak olyan kétségbeejt?en nagy szüksége van. És belátha nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. ám annál lelkesebben teniszezett. Ehelyett Sam. rátért a javaslatára. akkor a legsúlyosabb pénzügyi válságnak nézünk elébe. a humorért. hibás. Sam azt kihagyta az el?terjesztéséb?l. míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent?ségû. a modern radar. Ezért kellett tavaly csökkentenünk az osztalékot. amik or a cégünk ilyen kritikus korszakát éli. egy új kutatóintézet je s anyagi tehertétel. merész javaslata. végzetes lenne nem vállalni ezt a merész. s ezért bárki szívesen fogadta páros partnernek. hogy felel?tlenség. Az intézetet az egyik legkiválóbb brit tudós veze né. ami annak bizonyítéka. ostobaság egy ilyen drága vállalkozásba belefogni akkor.

ám Sam lein tette. hogy biztos legyen a beszélgetés tárgyát illet?en. hogy az új kutatási központunkat egy evitézlett. Sam a levél olvastán s haragra gerjedt. Aztán letette Lord orra elé. Mi nem tetszik benne? A tartalma és a formája. Lord fehér köpenyben ül az asztalánál. Sam javaslatának azonnali heves ellenz?je. Ha már az érveknél tartunk mondta Lord. lerobbant. Sam. hogy a leghatározottabban tiltak ozom az egyik kijelentésed ellen. azóta jobban szereted. és a hívók sebb ellenvetéseiknek adtak hangot. amit akar. Vincent. Miért. Míg abban természetesen eg yetértett. akkor hadd mondjam meg. aztán rövidlátóan el?rehajolt. ósdi elképzelés. odabiccentve a titkárn?nek. Lord vetett egy pillantást az asztalra tett papírra. annak fekete öves mestere volt Vincent Lor d kutatási igazgató. hogy több pénzt kell a kutatásra költeni. Melyik ellen? . Sam. é evélb?l kapott egy példányt az igazgatótanács egy Lord-barát tagja is. könyvekkel telezsúfolt. sért? kifejezések ráadásul írásban érkeztek Sam asztalára. nagyjából ugyanígy festett minden nagyobb gyógyszercég kutatórészleg gyógyszerkutatásba áramló pénzt ritkán mérték szûkmarkúan. Ahogy végigsietett a kutatórészleg makulátlanul tiszta. Ez itt minden elméleti tudós álmán gtestesülése volt. Vincent Lord a faburkolatú. Szépen van gépelve. komputerizáltakra. A látogatásomat vedd nem hivatalosnak. A kutatási igazgató tett egy kelletlen mozdulatot. sem hogy függetleníteni tudja magát a házon belüli intr ikáktól. a briteknek is vannak tudományos csúcsteljesítményeik érvelt például az e igazgató . máris csörögni kezdett a telefon az elnök irodájában. és egész sereg fehér köpenyes tudós és technikus szolgálja ki ?ket.Mint valaki tréfásan megjegyezte. hogy gyük fel ismét a gyarmati státust. amelyeket kellemes. igaz. Dr. hogy felkeresse Vincen t Lordot az irodájában. hogy mióta nagykutya lettél. de semmi kedve hozzá. tágas laboratóriumokban állítanak fel. és aszketikus arcán ingerült kifejezés jelent meg n betolakodó láttán. Sam a kezében tartotta a levelet. Azt hiszem mosolyodott el Lord kajánul . Rendben. Sam mindenesetre rögtön megtanulta. Mások azon akadtak fönn mint ahogy azt az egyik igazgatótanácsi tag nem kevés ulattal kifejtette: Mi ez az abszurd. Sam egyszerûen besétált rajta. világos irodájában ült. és azt. van még ezenkívül valami? Sam maga elé fordította a papírlapot. amerikaiak rég túlhaladtuk ?ket. amin sok rosítottuk Sam körlevelét . hogy tulajdonképpen most az illend?ség okán fel kellene állnia. Ezért szelíden válaszolt ezúttal is: Te is tudod. Meglepetten nézett fel sö szemével a keret nélküli szemüveg fölött. hogy a cég els? emberének lenni sem azt nem jelenti. és szokása szerint homlokráncolva olvasott valamit. és kijelentette: Emiatt jöttem. üvegfallal övezett. hogy ez nem igaz kel alátámasztott beszélgetést akarok. Sam Hawthorne nézeteit pedig az angol tudományról egy nagycsoportos óvodás fantáziaszintjén mozgónak min? Ezek a szokatlanul er?s. mintha legalábbis a Függetlenségi Nyilatkozat eltörlését javasoltam volna. csillogókra. ócska országba helyezzük?! Olyan reakciókat váltottam ki mondta Sam néhány nappal kés?bb vacsora közben Lili ek . hogy miért esz velem egyet. de ezeknél hathatósabb érveket várok arra. Sam Hawthorne nagyot sóhajtott. még alig kapcsoltuk ki a fénymásológépet. úgyhogy az egész alapkoncepciód séges. ragyogó. Nyíltan és finomkodás nélkül akarok led beszélgetni. a brit tervet naivnak. Csakis a mire költsük kérdése kö viták mint például most. ha mindenki engedelmesen bólogat neked. hány millió dollárt gyakorlatilag korlátlan összegeke t a Felding-Roth kutatási eszközökre modernekre. ami azt fejezte ki. miközben kinyitotta az egyik íróasztalfió kivett bel?le egy dossziét . de mikor felismerte. felpattant és nagy sebbel-lobbal elindult. Ami a házon belüli intrikákat illeti. kondicionált folyosóin. de mára már mi. hogy azt csinál. Már jó tizenöt éve ismerte Vincent Lordot. jobbnak látta nem szólni. Mivel az jtó tárva-nyitva állt. gyakran e gészen titokzatosakra . aki már épp g akarta állítani. az id?k folyamán hozzászokott az érdes stílusához és igyekezett mindig emlékeztetni magát a kutatási gató nehéz természetére. arra gondolt.

és megértem. hogy úgysem jutok semmire. és folytatta: És ott van még az én saját kutatásom a szabad gyökök befogásáról. Azok a felfuvalkodott washingtoni tökfejek. Jöv? héten megint odautazom. Meglep? eredményeket értünk el a közelmúltban két vegyülettel. Egy sor ígéretes fejlesztésünk van makacskodott Lord. Én pedig továbbra is ellenzem. A termel?k szint ak érdekeltek. Ha a fáradozását végül siker koronáz or ragyogó kereskedelmi kilátásaik vannak. ami úgyis járt neki. hogy hatásos. mindig óvatosabban fogalmazunk a kelleténél. Lord az el?tte lév? iratból kikereste a megf passzust és felolvasta. Az új. Vincent. Ez nagyszerû újság. eszetlenül rohannának a egy új termékkel. Vincent Lord bólintott. hogy a cél a gyógyszerek toxikus hatásának általános kiküszöbölése. amiket küldök neked mondta Lord . A rendszeres jelentésekben. hogy esze ágában sincs Vincent Lord f?hatósága alá helyez ni az új brit kutatóintézetet. Hisz olvastam a jelentéseidet. hogy a fontos felfedezések nem egyik napról a másikra születnek. Míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent? ségû. hogy ide tudja csábítani a tudományos utánpótlás legjavát. Az új vérnyomáscsökkent? bólintott Sam. akkor is innen kell irányítanunk az új intéze . hogy en tán már úgy gondolod. miel?tt végre áment mondanak egy új szerre füstölögtek az értékesítésiek. Az egyik v lethajtó.és értékesít?részlegek.. Még most sem látom be. Sam Hawthorne elmosolyodott.Amit a házon belüli kutatásról írsz. ha a legodavalóbb ember vezette a kutatási rész . nehogy túlságosan belelkesedjetek valami olyasmi m iatt. sikeres új gyógyszerekkel. m jd mégis hozzátette: De ha a terv megvalósul. úgy dolgoznak. De ez minden. módosítok rajta az igazgatótanácsi ülésen. ha arra kerül a sor. ezt mind tudom.. hogy egy brit kutatóintézet létesítése jó gondolat. még akkor is. mintha csak megkapta volna azt. Amit viszont most fogsz hallani. hogy Lord hírneves tudós annak ellenére. Pedig azt már most pontosan tudta. . Nem merült fe ellene különösebb kifogás kutatási igazgatói min?ségében sem. ezzel tisztában vagyok bólintott Sam . Tudom. egyetlenegyszer sem! Te maga d veszted el néha a hitedet. másfel?l a kutatórészle tatásiak mindig száztíz százalékig biztosak akarnak lenni minden bolhapiszoknyi részletben. ak nemrég vettem fel. mert fölösleges válaszolta Lord hajthatatlanul. Tessék. Vincent Lord egyik er?ssége évek óta az. hogy mit jelent a szabad gyökök befogása Azt tudta. Tudta. cáfolj meg. fiatal tudósok. hogy fiatal tehetségekkel er?sítetted meg a gárdát. Soha. És hol tart az ügy? Sehol válaszolta Lord savanyúan. akik továbbra is bízunk benne d. amivel nem tudnak megbirkózni. Semmi olyasmit nem mondtál közölte Sam . Ez valóban igaz. s mindezt sak azért. gondolta Sam.. nehogy hirtelen a nyakukba szakadjon valami hatalmas megrendelésözön. hogy mindig hanyatt-homlok. Másfel?l viszont a kutatók a zzal vádolták a termelést-értékesítést.. hogy mindenáron megel?zzék a konkurenciát és büszkén lobogtathassák a fényes érték yeket . Ennek az az oka. hogy a gyógys akban állandó a civakodás egyfel?l a termel?.. hogy a t?le oly régóta várt nagy felfedezés egyre csak késett. amit írtam jegyezte meg Sam . hogy nem volt igazam abban. nem e mlékszel? És annak is igazán örülök. Ezt majd kés?bb megbeszéljük. amir?l még csak húsz százalékban bizonyosodott be. a másik a csúzt gyógyítja. Samnek csak vázlatos elképzelése volt arról. Tudta. hogy miel?bb rákapcsolhassanak. Ezenkívül a Derogilra beadott kérvényünk már az engedélyez? hatóság el?tt van.. az nem szerepelt a jelentéseimben közölte Vin cent Lord Sammel. ilyen terméketlen id?szakok mi gyógyszergyár életében adódtak. ami megváltoztatta volna a véleményemet l kapcsolatban. de vagyunk egypáran. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. és hogy Vince gy évtizede dolgozik rajta makacsul és rendíthetetlenül. De mivel szemlátomást érzékenyen érint. Ezt soha nem mondtam tiltakozott Sam. d?n belül nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. Azt is tudjuk. ami még csak kísérleti fázisban van. hogy a Derogil nem forradalmi újdo de szép hasznot hozhat. Egy pillanatra elhallgatott. hogy. Igen. Mégpedig azért. Vincent vágott közbe Sam .

soha nem akadályozta meg abban. hogy több gyógyszer részben metabolizmusa következtében szabad gyököket produkál. A rákos geknek nem kellene többé szenvedniük az életveszélyes szerekt?l. A szabadgyökök befogása. hogy a tudományos dominanciája halványul. jól men? New York-i ügyvéd konyitott valamit a tudományhoz. amit Sam Hawthorne és a cégvezet?ség többsége tudományos tudatlanságuk miatt ez idáig képtelenek voltak felfo Mert mit is jelentene a szabad gyökök befogása? Valami roppant egyszerût. és ezt a fejleményt fenyegetésnek fogja föl m ellen. Sejtette. bárki bevehetne a legnagyobb lelki nyugalommal. Nem kellene többé a gyógyszert felíró orvosnak a szer toxicitásával tör?dnie. Ott volt valahol. A génsebésze új területén például Lord nem érezte magát otthon. érzékeltetve. Mûv szintre kell emelni a tudást. De még meddig? Jaj. amik néha valóban életben ta ?ket. gondolta sötéten. Mert létezett megoldás. azok tökéletesen biztonságossá válnak. akik most úgy özönlöttek az egyetemekr?l. amiket tíz hosszú év alatt a számtalan kísérlet s ltett. Úgy határozott. néha viszont alaposan megkínozzák és meg is ölik ?ket igaz. m int az aszpirint. mivel if júkorában két évig orvostanhallgató volt. Etheridge az ötvenharmadik évét taposta. é ségbeesetten a székébe roskadt. és felírta magának receptre a pontos utat j egyezte meg cinikusan egy ismer?se. hogy rövid és hiányos orvosi tanu mányai immár jó negyedszázada véget értek. az nagyszerû gyógyászat ehet?ségeket és fantasztikus kereskedelmi perspektívákat jelent majd. a változások és a saját hiányosságai ell megvan az esély a nagy áttörésre a munkájában. elbújva. hogy amit . A sikeres. A szabad gyökök semlegesítésé rek gyógyító hatása megmaradna. hogy tudományos ké en magabiztos kijelentéseket tegyen legjobb tárgyalótermi stílusában. negyvennyolc évesen már nem az a fiatal. nem úgy. Ha Vincent Lord megtalálja a választ. És mégis kapaszkodott bele a gondolatba . friss diplomás. és igyekszik lépést tartani a f ejl?déssel. sikerül egy olyan szert el?állítania. szinte bármelyik pillanatban. hol lehet a legnagyobb dohányt szerezni. Tán addig. persze hogy rengeteget olvas ma is. Mindez nem alaptalan fantaziálás volt. Me rt így milyen tudományos eredményt tud felmutatni? Ma. eldugva. és nagy akarater?vel leküzdötte a csüggedtségét. esetenként halált i Ezeknek a szabad elemeknek a megsemmisítése. És egyes különösen veszély szereket. amikhez eddig csak végs? esetben volt szabad nyúlni. míg végképp el nem tûnik. ragyogó tehetség. És tízévi kutatás után Vincent Lord úgy érezte. és akik közül a legjobbakat sikerült odacsábítania a Felding z. hogy bizonyos gyógyszereket. a beteg ez esetben nem rákban hal meg. hogy már egészen közel jutott a megol szinte érezte a siker ízét. Az a tény. meddig kell még várnia? Hirtelen felegyenesedett a székében. kiment és becsukta a titkársági ajtót. hogy a tapasztalat és az ösztön vezesse a kutatót. Mert a szerves k a tartogatta a választ azokra a kérdésekre. amit ha más gyógysze rekhez hozzáadnak. Vajon meddig halványul még? töpre tt. Milyen más lenne minden. mint a fiatal tudósok. illetve semlegesítése azt jelentené. ami a szakterülete az ? esetében a szerves kémiában. hogy a tudása sokat kopott. arra várva. 8 A Felding-Roth igazgatótanácsában Clinton Etheridge volt Vincent Lord barátja és s zövetségese. Azzal is tisztában volt. hogy most azonnal a labor umába megy. Vincent Lord azt remélte. Ezek a z elemek megtámadják az egészséges szövetet és különféle mellékhatásokat. hogy felfedezze valaki. Clint diagno ta. érezte. és a módszereit is túlhalad ta már az id?. de ez a végeredmény szempontjából édes mindegy. mikor elkezd hatni az emberi szervezetben. ugyanakkor csodálatosat. amiket korábban nem használhattak az emberek a veszélyes me llékhatások miatt. és folytatja a munkát. és el?vett egy kulcsot. Ám ez a fajta tudás nem hasonlítható össze azzal. hogy a Felding-Roth nagy-britanniai kutatóintéze te minden tiltakozása ellenére létre fog jönni. és csak aztán iratkozott át a jogra. ha a saját kutatásával jobban haladna. mint mikor valaki nyakig benne van abban a bizonyos tudományban. Mint a szakterülettel fogla lkozó tudósok mindegyike. húzta az íróasztal fiókját. min t hajdanán. és a veszélyességük nullára csökkenne. úgy szedhetné mindenki.Mikor Lord egyedül maradt. Igen. Vincent Lord is tudta. Aztán visszatért.

és esze ágában sem volt hagyni magát le ni a pályáról. vannak kérdések. ami megvalósítható. az iparral kapcsolatos tud ományos kutatási terület jelenleg a legfontosabb? Kétségtelenül a génsebészet. A javaslatod hibája az. Elkomolyodott. Dr Watson egyébként véletlenül amerikai születésû volt. kissé érd es hangon beszélni kezdett. hogy az Egyesült Államok ebben a kutatási szférában vi ylatban vezet? pozícióban volt és van? Sam kis híján elmosolyodott. Owen Norton kopogtatta meg az asztalt. amikben oroszlánrésze volt Dr. akkor azok odaát hálából meghívnak teázni a Buckingham-palotába? Sam csatlakozott a kirobbanó általános hahotához. figyelmet kérve. és csatlakoznak az amerikai kutatókhoz? Ennek els?sorban az az oka válaszolta Sam . hogy az amerikai tudomány világviszonylatban az els? helyen áll. Clint. amit nyomban meg is kapott. ami azt bizonyítja. Clint. Vincent Lord tudta. . amit a brit kutatóintézet en hívtak össze. Sam most már tényleg mosolygott. aki Lincoln fizimiskáját igyekezett utánozni. Clinton Etheridge lett a szkeptikusok szószólója. Közben akadtak más felfedezések. ennek valóban lenne realitása. és helyet foglaltak a tanácsterem antik diófa asztala körü A magas. de aztán fegyelmezte magát. Aztán viszont zavartalanul hozzátette: Az elmondottak sem változtatják me g abbeli véleményemet. Most. De a kérdésed. Amerikában szúrta közbe valaki. hogy nálunk jobbak a lehet?ségek. hogy az alapkutatás etközi jellegû. a hetvenöt év körüli. Nos mondta az ügyvéd . mint máshol a világon. Ha ez igaz. A Felding-Roth boontoni központjában gyûltek össze tizennégyen a tanács tizenhat tag ja közül valamennyien férfiak . Hermann Muller a merikai genetikusnak az 1920-as években és kés?bb. Pontosan így van bólintott az ügyvéd elégedetten. mígnem egy másik igazgató. kissé görnyedt Etheridge. Így nem volt meglep?. Néhány igazgató kuncogni kezdett. saját tévéállomással. Norton. Akkor a mi pénzünkön egészítsük ki ?ket itt. Abban minde tett. mikor Watson és Crick doktorok felfedezték a DNS-molekula szerkezetét. melyik. Sam alaposan felkészült erre a tanácskozásra. H is felejthettem volna el? Hisz élni sem tudnánk nélkülük. hogy ne m veszed figyelembe hazánk ami egyben a te hazád is hatalmas tudományos teljesít?képességét redményeit. k edélyesen megkérdezte: Mondd csak. a kkor vajon miért létezik mégis az agyelszívás . azt k?be lehet vésni. és Etheridge-ben volt annyi méltóság. to vábbá. ha egy másik országban is kutatóközpontot n k és így elaprózzuk az er?inket. hogy savanyú vágjon. és ezzel megteremt tte a genetikai kutatások alapját. Ám a forradalmi áttörés szintén Angliában zett be. A kérdésedre azt kell válaszolnom. Csak kiegészíteni szeretném ?ket. És nem igaz-e az mint tudod ozgok idegenül a tudomány területén . hogy azon a kis vakarcs szigetükön a tudomány el?rehaladottabb. köztiszteletben álló és nagy tekintélynek örvend? figur és f?részvényese volt egy tömegkommunikációs birodalomnak. amiket jobb lett volna nem f ni ismerte el. A brit Wil liam Harvey már 1651-ben tanulmányozta a csirke tojáson belüli fejl?dését. azt remélted. hogy nem igaz. hogy a Felding-Roth igazgatótanácsának nagy nyeresége az id?s férfi. hogy Etheridge-t tudományos kérdésekben magához hasonlóan kompetensnek tar ja. Az áltudós ezúttal hagyta ma félrevezetni. hogy ha elfogadjuk ezt a britbarát ötletedet. Véleményed szerint. Ahogy ügyvédkörökben mondani szokás. vagyis hogy a legjobb embereik mind kezüketat törve jönnek át ide. hogy nagy szolgálatokat tehet neki a csavaros eszû ügyvéd. Clint mondta Sam . Ennek eredményeként a kutatási igazgató saját nézetei gyakran egy ügyvéd kitûn? rábeszél? tek a Felding-Roth igazgatótanácsa elé vagyis Lord is jól járt. amiért Nobel-díjat kaptak. Az országunk azért látja olyan szívesen a brit tudósokat. Sam kérdezte Etheridge . és ezért eljátszotta. Maguk a britek terjesztik azt a mítoszt makacskodott Etheridge . mégpedig Cambridge-ben 1953-ban. Sam. de szerintem ebben az ügyb ez az egyetlen dolog. Nem felejtettem el az amerikai tudományos eredményeket mondott ellent. aztán visszavágott: Nem. mert különösen ma zettségük. Norton er?teljes. és több pénz jut a személyzetnek meg a felszerelésekre. végs? soron az én et támasztja alá. i azság szerint egy hosszú hétvégére pályázom a windsori kastélyban. A biokémiai genetika tanulmányozása is Angliában kezd?dött 1908-ban. hogy azon az igazgatótanácsi ülésen. hogy mind enki elcsendesedett és a tekintetek várakozóan feléje fordultak. Többen is egyetért?en morogtak. hogy a kutatás min?sége fogja megsínyleni.mond.

de minél el?bb. Szeretném. hogy maga lesz a jobbkezem egy nagy-britanniai kutatóintézet felállításának munkálataiban Rendben bólintott Celia. hogy elindulhasson benne a munka. mell?zve lyenkor szokásos fellengz?s bevezetést. ami nem olyan jól informá int ennek az igazgatótanácsnak a tagjai. Az utóbbi id?ben csaknem teljesen megkopaszodott. annál jobb. Pillanatnyi csend támadt. amit Sam és a többiek meg fognak vitatni. hogy azokról a súlyos és fontos problémákról bes vagy kellene beszélnünk . A végs? szavazáson : egy arányban elfogadták Sam eredeti javaslatát. de igyekezett olyan tárgyilago s hangnemben beszélni. A f? feladata az lesz. Közben kiszámolta. de Celia segítségére is szükség lesz. hol legyen. hogy melyik tudomány vez itanniáé. És most. De még irodát kell szereznünk magá y állapodjunk meg inkább holnap reggel kilenc órában. Az ügy sürg?s ezért kellett Celiának ilyen nagy hirtelen megválnia a nemzetköziekt? . a hozzájuk vezet? utat gyakran ostoba viták és kicsinyes civakodások je llemezték. Személyesen Sam fogja vezetni a nagy tekintélynek örvend?. És mikor kezdek? kérdezte Samt?l.Hadd emlékeztessek arra mindenkit. hogy ennek a döntésünknek gyümölc esznek. uraim mondta Sam. De ez lehet a pazarlás egyik leghatékonyabb módja is vetette valaki közbe. Még aznap magához kérette Celiát. akivel már több igazgatótanácsi ülésen összezörd szarkasztikus hangon hozzátette: Ezenkívül pedig az a véleményem. Ez a mostani konkrét megbízatása magyarázta Sam másnap Celiának nem fog sokáig . Egyedül Clinton Etheridge szavazott ne mmel. mert er?skezû vezetést. Végül az ötlet ellenz?inek tábora szétforgácsolódott. gyakran számít el?nynek. ami e pillanatban annyit jele nt. A munkája a nemzetközi részlegnél véget ért. hogy körülbelül egy hónap al ja átadni az utódjának a latin-amerikai ügyeket. ?szintén remélem. Hanem micsoda? kérdezte az egyik igazgató. El? lesz léptetve közölte az asszonnyal a szokásos tárgyszerû modorában. Legel?ször is meg kell ta lálni és ki kell nevezni az intézet igazgatóját egy brit tudós személyében. Azért választottuk elnökünkké Sam H t. hogy javaslatokkal álljon el?. ami teljesen elkülönül a másiktól. támogatói és az újabb gondola okkal el?állók között. másodszor. ha tudnák. ha közéjük tesszük az Atlanti-óceánt. hogy segítsen létrehozni a brit kutatóintézetet személyzetestül-min denestül. hogy ezt a leghatásosabban úgy tu . A sokszínûség! Minden üzletágban. friss ötleteket vártunk t?le. de el?tte még konzultálnak Vincent Lorddal. hogy ezt a gyere kes. hogy a férfin kezdenek látszani az elkerülhetetlen stressz jelei. orton is mellé állt. és sokat számított. én a magam részér?l nem teszem. Míg súlyos és néha tések születtek itt. el kel ni. ha ez egy éven belül megtörténne. A Celia az els? számú felel?s. vagy a miénk? Nem ez a lényeg. Cel ia úgy döntött. Köszönöm. Azután pedig miel?bb keresünk magának valami más feladatot. Aztán arra gondolt. hogy vessük el az ötletet. mint ahogy azt általában gondolják. hogy v ajon mekkora meglepetést okozna a kívülállóknak. mi az ördögöt számít folytatta Norton . És különben is. a feladatra leginkább alkal mas tudományos igazgató kiválasztásának procedúráját. Norton az öklével az asztalra vágott. hogy ezek az ülések ritkán zajlan yan magas intellektuális színvonalon. az ? feladata. Egy hét múlva Sam és Celia Nagy-Britanniába repül. aki bár ellenzi az egész tervet jól informált a brit tudománnyal és tudósokkal k . amelyek cégünket szorongatják. Clint. így Samnek maradt ideje elgondolkozni azon. Owen Norton Etheridge-re pillantott. zászlólobogtató polémiát megtarthatod egy olyan esküdtszéknek. Legjobb lenne már ma délután válaszolta Sam. úgy. Sam ezután az elvégzend?k fontossági sorrendjér?l beszélt. És lehet. Nos. mint Sam. ami ezek megvalósulását ígéri. De több igazgató is jónak találta Sam javaslatát. így az enyémben is. A vita csaknem egy órán át tartott a javaslat ellenz?i. felvillanyozta az újság. mi történik? Clint és mások azt szorgalmazzák. a mit kisebb átalakításokkal hamar mûköd?képessé lehet tenni. ha v y agytröszt . Az új az elnök különleges feladatokra kijelölt helyettese lesz. utána meg kell venni vagy ki kell bérelni az épületet lehet?leg olyat. hogy ma este alaposan megünneplik Andrew-val az el?léptetését. hogy el?állt egy olyan jav aslattal.

t-Smith az agy öregedési folyamatát tanulmányozza. így minden bizonnyal vannak tippjei az igazgató személyét illet?en. Az agy egy része. mikor idekerült.latban. Elmosolyodott. mostanra már elfogadta. az elején kicsit még nyögvenyel?sen. Most. Maga is körülbelü yi id?s volt. röviden mondj néhány szót mindegyikükr?l. hogy diszkrétek és gyorsak leszünk bólintott Sam. így nem sok értelme lett volna a további háborúskodásnak. aztán hangosan felolvas ta a nevet. 9 1972 júniusa volt. de ma már egészen természet Sam átvette a leveleket Lordtól. Id?közben már k szólították egymást igaz. Talán mégis megkockáztathatnánk egy kis pénzt mondta Sam. Sam és Celia végigböngészték a nyolc nevet tartalmazó listát. mikor az agy nem mûködik tovább? Lord bólintott. beszé ogok vele. mint Celia . Ugye ez az. átpörgette ?ket az ujjával. Bár kezdetben a kutatási igazgató idegenkedett Celiától. rá is jött. aki többet tudott az el?zményekr?l. Ígérem. Peat-S mith is a lehetséges igazgatójelöltek közé tartozik? Lord meglepetten nézett rá. Nehéz ügy. s?t barátságosnak mutat kozott már amennyire t?le tellett. mert valamennyien állásban vannak vagy professzorként valamelyik egy etemen. érdemes lenne még valamit megnézni. Celia legnagyobb meglepetésére Vincent Lord kooperatívnak. és reméli. hogy közben rábukkan az Alzheim kór okára. Levelezek egy fiatal tudóssal a cambr egyetemr?l. Ám Samnek továbbra is eltökél lt ezt megakadályozni. Egészen ?ket megkeresni. A turisták és maguk a londoniak is lustán sütkéreztek a napon. El?hú dossziéjából egy halom összetûzött papírt és levelet. A beteg elveszti az emlékez?tehetségét. aztán így válaszolt: Nem. ahol a gy?zelemre legnagyobb eséllyel Robert . A királyn? születésnapjá ompás ünnepséggel. Ha marad id?nk. Harminckét éves. amelyeket sz inte teljesen kiszorítottak a vízb?l a pancsoló fürd?z?k. el?ször is túl fiatal. pattogó zenével köszöntötték. aki közben csendesen a leveleket tanulmányozta. Dr. és t?lünk kérne szubvenciót. Alzheimer-kór. azálea. Martin Peat-Smith.. Celia a papírokra pillantott. mondta Celia elgondolkodva. A park Serpentine nevezetû tavának partján vidám gyerekek etették a kacsákat. hogy a Felding-Roth eldöntötte a brit kutatóintézet létrehozá rd mindenáron meg akarta kaparintani az új részleg irányítását. és ellenszenvvel viseltetet t vele szemben. Celia jelenlétében került sor a megbeszélésre Dr al. Ha már odaát vannak folytatta Lord . és a kezébe vette az eredeti listát. Átadta a papírhalmot Celiának. Epsomban hagyományos küls?ségek köz tte megkezd?dött a híres-nevezetes derbi. A város parkjaiban sok ezer virág rózsa. Néhány nappal kés?bb Sam irodájában. Sam. A folyam at lassan kezd?dik és fokozatosan rosszabbodik. Miért nem? Hát. vagy egyik-másik versenytársunk kutatóintézetében. Celia. Beszéljünk a többiekr?l javasolta Sam. Érdekes munkát végez a szellemi öregedéssel és az Alzheimer-kórral kapcsolatban. megkérdezte: Dr. írisz i zott. De el?bb azt kell elintéznünk. és megkérdezte Lordtól: S ted adjunk neki pénzt? A kutatási igazgató megvonta a vállát. s hangjában máris érezhet? volt a szokásos ingerültség. A Hyde Parkban elegáns lovasok ügettek nemes . Vincent. nem? A férfi kurtán válaszolt. amiért odautazunk. mint a cég elválaszthatatlan részét.. A mények voltak. Milyenek az esélyei? Rosszak. London tobzódott a pompában és káprázatos színekben. Az Alzheimer-kór 1906. az els? diagnosztizálása óta fog ki a tudósokon. Lég Vincent. orgona. hogy miért. aki ráadásul bef lyásos személyiség. Készítettem egy listát a szóba jöhet? jelöltekr?l közölte velük Lord. Celia csak úg abzsolta a látnivalókat. e elfogyott a pénze.

Az ipari negyed egy diszkréten félrees? helyen búj . Csak azt tudjuk.o nevû fiatal ménjével Lester Piggott zsoké pályázott . hogy pontosan miért. Nem is tudjuk. Egy marylandi kórházban sike lítani George Wallace alabamai kormányzó gerincéb?l a golyót. vannak isk a vidék én is szívesen költöznék egy ilyen helyre. Mivel sem ez. A férfi grimaszt vágott. Én olyasvalakit keresek. Nixon elnök. magasan hordják az orrukat és a legtermékenyebb éveike zínûleg túl vannak. Mindegyik alak túlságosan is hasonlít Vincentre vallotta meg bizalmasan Celiának . és aki természetesen magasan képzett és lehet?leg fiatal. és elújságolt Beutaztam az egész országot. A megrekedt vietnami béketárgyalásokat hamaro san folytatják Párizsban. És lenne megfelel? épület? kérdezte Sam. Június harmadik hetében Celia bekopogtatott Hawthorne-ék lakosztályába. hogy Hanoi el fogja veszteni kétségbeesett hazárdjátékát . Err?l a következ?t tudom mondani pillantott Celia a jegyzeteibe. Ez az angliai utazás nem is munka ilyen csodás id?ben jegyezte meg Celia egy ik nap Samnek. Talán olyan lesz. hogy a nekünk legmegfelel?bb hely arlow. mint már eddig öt alkalommal. amely kisméretû kommunikációs berendezések gyártásával foglalkozik távb rek. Egy Washingtonból keltezett hir szerint betörtek a Demokrata Párt országos f?had iszállására. mint én. Hát. az úgynevezett Watergate-épületbe. A körülbelül negyven kilométeres úton óriási volt a forgalom. persze készpénz . hogy itt lehetek. épített Harlow-ban egy üzemet. Tájakkal és épületekkel könnyebb boldogulni. amit Vincent Lord adott neki a kutatóintézet lehetséges igazgatójelöltjeinek névsorával. éppen ilyen? Tudni fogom mosolyodott el Sam. amiket kellemes házak szegélyeztek. jósolta egy címoldalon lév? tudósítás. Közel van Londonhoz. mint amilyenre nekünk szüksé Az épület teljesen üres és a Comthrust minél el?bb meg akar t?le szabadulni. ami körülbelül olyan területû. S?t úgy érzem. Essex grófságban. amit egy hónappal korábban l?tt bele egy merényl?. Míg ti szorgos hangyaként munkálkodtok ezen a dögunalmas ügyön jelentette ki Lili én a részemr?l elmegyek vásárolgatni a Harrods áruházba. Több mint egy tucat települést nézett meg. k között több helyen tágas rétek húzódtak. a Felding-Roth kutatóintézet ideáli elyét keresve. unottan összehajtotta és eltette az újságot. mert Andrew nem tudott magának szabadságot kivenni. Celia kiterített az asztalon néhány fénymásolatot. mint az emberekkel jegyezte meg Celi . Magammal hoztam a jzokat. Mialatt Sam a bérelt Jaguar kor mányánál a Londonból észak felé tartó autók kora reggeli csúcsforgalmában lavírozott. Maga jobban halad el?re . de pénzügyi nehézségeik támadta y nem tudják beindítani a gyárat. hogy az. ahová a brit kormány m egpróbálja átterelni a túlnépesedett nagyvárosok iparának és lakosságának egy részét. Sam és Celia két nappal kés?bb Harlow-ba autózott. Celia a knightsbridge-i Berkeley Hotelban szállt meg. Ki lehet alakítani az épületben laboratóriumokat? Könnyedén. az utak is j n vannak. nem vagyok elragadtatva. hogy egyike annak a harmincvalahány településnek. akikkel eddig találkozott? kérdezte Samt?l. A hely pontból megfelel? folytatta. S am és Lilian Hawthorne a Claridge Szállóban laktak. Most új város a hivatalos elnevezé mi annyit jelent. riasztók meg ilyesmik . Sam lelkiismeretesen végigvette azt a listát. és az a véleményem. Egy Comth rust nevû vállalat. akit talál. kicsit begyöpösödöttnek látszanak. ahonnan már hetek óta járt a az országot. Elég lakás is rendelkezésre áll. És már tárgyaltam is egy vállalkozóval. Aztán mikor letértek a egyb?l széles. Még soha nem hallottam róla jegyezte meg Lilian. Celia egyedül volt. pázsitközepû bulvárokon találták magukat. aki a maga módján értékelte a vietnami háborút. És honnan fogja tudni. hogy megtörtént . és mûködik a közelben egy repül?tér is. Harlow egy kis falu volt magyarázta Celia. akinek a fejében csak úgy peregnek az izgalmas gondolatok. Milyenek a jelöltek. jó a vasúti összeköttetés. sem más hír nem keltette fel Ce érdekl?dését különösebben. inkább nekem kellene fizetnem a cégnek. mint mikor hirtelen bele szeretünk valakibe. biztosította erikaiakat arról. Celia a International Herald Tríbune-t lapozgatta.

mikor nem so enkét óra után megérkeztek Cambridge-be. Harlow neve angolszász eredetû. Mondja meg nekik azt is. Jordan és Mr. és csendesen azt mondta neki: Ez tökéletesen megfelel. egy in gatlanügynökség képvisel?jét. hogy minél gyorsabban bonyolítsák le az adásvételt. Csak a fontossági sorrendben tévedett. Sam pedig beült a Jagu arba. Martin Peat-S mitht oda hívta meg ebédre. Õsrégi földön járunk mesélte Celia. és kiadhatja a jogászainknak. Peat-Smithszel. Celia egy pillantással felmérte: er?teljes. Félórával kés?bb Sam félrevonta Celiát. Mrs. kisfiús mosolylyal. hogy továbbmegyünk Cambridge-be. amint séta közben vidék és város érdekes együ zer éves kora k?kori leleteket találtak a környéken. Mivel Harlow épp en félúton van. Az angolszászok lakták a vidéket. Nos. rendezetle n. akivel megbeszélte ezt a mai találkozót. A fest?ien szép szálloda idilli környezetben állt. sz?ke. pecsétes szürke nadrágban. gondolta Celia. Celia visszament LaMarre-hoz megbeszélni a továbbiakat. Újra az a hirtelen mosoly. Közölheti ezzel az emberrel. Mi is megpróbálunk itt egy kis történelmet csinálni mondta Sam. bozontos hajzattal és hirtelen. Hát nem épp Adonisz ez a Peat-Smith. hol van az bizonyos gyárépület? Celia nyugat felé mutatott. középkorú fé zállt ki bel?le. foltoz ott könyökû és rojtos mandzsettája gyapjúzakóban van és gyûrött. zömök testalkatú fiatalember volt. aki az agy öregedé eg az Alzheimer-kórt kutatja és támogatást kér t?lünk. LaMarre-t. hogy mégis tudott szakítani rá id?t válaszolta Celia. Ez egy csodálatos. a Peterhouse. Az id?számítás szerinti e században római település volt itt egy templommal. akkor menjünk oda. Oké. és a Jaguar felé indult. akit lenyûgözött az ódon. hogy a hadsereg hegye . Ott. Nem messze t?lük ott parkolt egy másik kocsi. hogy er?s. kihalt épületet kezdte szemlélni. A . Egy Pinnacles nevû iparnegyedben. Ragyogó napsütésben.a városka lakó. Már kora délel?tt volt. ha nem tévedek. Igyekszem megjegyezni. Celia észrevette. Celia bemutatta Samnek Mr. hogy Celiának igaza van ez az építmény könnyedén átalakítható kuta kká. Ám egyértelmûe zte. köpcös. a belbecsét is szemléljük meg mondta kedélyesen. ahonnan csodálatos rálátás nyílt az egyetemi épületek hátsó traktusára. Ne csak a külcsínt. Sam megállt egy telefonfülkénél. A szálloda halljában Peat-Smith nyomban felismerte ?ket. közel ahhoz a híres kertegyütteshe . Sam így szólt: Elfelejtettem mondani magának. Eg y emelet magasságig beton-üveg kombinációt látott itt lettek volna az irodák és a bemutatót a következ? szinten pedig amit tágas mûhelynek szántak fémlemezek borították kívülr?l az zetet. A f?bejáraton léptek be az épületbe. Mert mikor Angliá még egyáltalán nem volt biztos benne. hogy eljutunk Cambridge-be. amit?l millió ráncba szaladt a ma rkáns. történelmi épületek sora. Mi vagyunk bólintott Celia. és annyit jelent. hogy kezdjék meg a tárgyalásokat. ? az. mikor megállt el?tte a Jaguarral. kissé bizonytalanul a lapos fenekû ladikokban. Sam leállította a kocsit és azt mondta: Szálljunk ki és sétáljunk egy kicsit. Örülök. és egyúttal a Cam f sokan evezgettek ráér?sen. kulturált és termé s hang tökéletesen illett Peath-Smith külleméhez. Több régi épületet is láttak. Sam a néma. céltudatos egyéniséggel áll szemben. és asztalt foglalt a Garden House Hotelban. négyszögletes arc. Ott balra az a legrégibb eg i épület. a fák mögött. mikor Celia visszaérkezett az autóhoz. és eléjük sietett. Járt már itt? Még soha válaszolta Celia. hogy Peat-Smith egy viseltes. hogy érdekel minket a dolog. megbeszéltem egy találkozót mára Dr. Miután kezet ráztak. A metsz?én éles. nagy múltú város sóhajtotta Sam. Hawthorne. Kinyílt az ajtaja. Mikor kezet fogtak. Mikor egy tizenegyed templomhoz értek. gyönyörû vidéken autóztak tovább még vagy egy órát. Sam máris látta.és pihen?területei mögött. Néhány perc múlva. LaMarre el?varázsolt egy kulcscsomót a zsebéb?l és megcsörgette.

Becsületszavamra. mint egy tanár. de ha jól tudom leinsavak építik fel a DNS-t. támogatást kér a Felding-Rothtól. Még arról sincs bizonyosság. hogyan rendezi a gondolatait. ezért etetni kell ?ket. Sam egy martinit. Már regisztráltak huszonhét éves betegeket is. és Celi e érezte. Mrs. ha szomjasak. Most éppen ezt kutatom. hogyan kell enni. Peat-Smith elhallgatott. Celia elvörösödött. Aztán az id? el?rehaladtával egyre többet felejt. De ugye az Alzheimer-kórnak semmi köze a normál öregedési folyamathoz? kérdezte S Látszólag nincsen. vagyis az érz?. fiatal é yokon végzett kísérletekkel. Az Alzheimer-kór az agykéregben lév? idegsejteket támadja meg. mint a DNS-ükb?l készített minta. Jordan. Pontosan így van. Mehetünk ebédelni? Mikor leültek az asztalukhoz. talán t. mert ez a támogatás fontos neki. például hogy hogyan kell megkötni a cip?fûz?t. nem tudják. Dr. Celia szokásához híven daiquirit kért.és emlékezetközpontot. A beteg el?ször egészen egyszerû dolgokat felejt el. Ugyan már. az állatkísérleteimmel a z agy öregedési folyamatának kémiáját tanulmányozom. És mivel az Alzheimer-kórnak nincsen állati változata eddigi apasztalataink szerint egyetlen állat sem kapja meg a betegséget . Rendben. gondolta Celia. nukleinsav-kémikus vagyok. Egészen zavarba hoz. hogy egyszerûbb. hogy folytatni tudja a munkát. Peat-Smith kis szünetet tartott. Az agyban apró rû anyagok keletkeznek. Vegye úgy. hogy ha munkaid?n kívül találkozunk. Gyakran arra sem képes. Az is lehetséges ugyan akkor. könnyedén azt mondta: Egyenesen a laborból jöttem ide. aztán folytatta: A boncoláskor jól látható. Gyakran viselkednek szertelenül. rossz esetben dühöngenek és rombolnak. aztán folytatta: A betegség lassan kezd?dik. semmi szükség rá mosolyodott el a férfi lefegyverz?en. Csak szeretem dolgokat tisztázni. P eat-Smith egy pohár fehérbort. Lord tájékoztatott arról. hogyan kell inni kérni. hogy semmit. ami az agyi öregedés és az A kór tanulmányozása. Például cigarettázással vagy helytelen táplálko . ami kódolva tartalmazza a genetikai információt. Úgyhogy beszélhetünk a dolo ról. Mennyit tudnak róla? Nagyon keveset válaszolta Sam. v gy mire való a villanykapcsoló. Genetikai irányban. Igen. hogy megéri. Igyekszem megtalálni az életkorból fakadó különbségeket az állat ribonukleinsava között. van otthon öltönyöm És azt is megígérhetem. Lehet. ötvent?l felfelé. ami nem más. Dr. A kutatási témámhoz. Ám az Alzheimer-kór a labbakat is megtámadhatja. Elnézést kérek a tapintatlanságomért. Kezdjük az Alzheimer-kórral szólalt m g Peat-Smith. de ez eltart tíz-tizenöt év i szörnyû megpróbáltatás mindenkinek. Dicséretes szokás jelentette ki Sam.olvasott volna Celia gondolataiban. mégis lehet némi összefüggés. megrendelték az italokat. hogy bárkit felismerjen . Deformációt és sérüléseket okoz az idegrostokon. hogy az Alzheimer-áldozatoknak már születésükkor van valami rendel enesség a DNS-ükben. ahonnan gyönyörû kilátás nyílt egy rózsakertre és a mög olyóra. amib?l a génjeink állnak. Mint tudja. Olvastam ugyan a kutatásairól mondta Sam . de magától szeretném hallani. ha úgy gondoljuk. Peat-Smith korty olt a borából. vagy hogy hol a megszokott helye az asztalnál. rozsdának semmi nyoma mondta mosolyogva Peat-Smith. legalábbis nekem nem áll módjukb n adni. még a férjét vagy feleségét sem. ha jobban megismerjük a DNS kémiáját. hogy mi okozza. Nekem már kicsit berozsdált a kémiai tudásom szólt közbe Celia . mi ját k le az agyban. Elfelejtik. ami az ? számára olyan hétköznapján természetes a bonyolult k ifejezésekkel is. És lehet séges. Peat-Smith most látszott el?ször idegesnek a találkozásuk óta. hogy mi n irányban akar továbbmenni. juk. elfogyott a pénz. A fiatal tudós bólintott. hogy egy kevésbé rendellenes DNS-sel született illet?ben megváltozik ez a DNS a kör nyezet az emberi szervezet károsodásával. csak elméletek léteznek. de leginkább a hatvanöt fölöttieket. F?leg az id?s embereket támadja meg? kérdezte Celia. A cégünk szokott támogat i bizonyos alapkutatások céljaira. emlékezetkihagyásokkal. kevésbé tudományos szavakkal tudja elmondani azt. hogyan mûködnek a gének és miért mûködnek néha hibásan. Az egyetemnek nincsen. hogy milyen kutatással foglalkozik éppen mondta Sam Ha jól értettem. Így van bólintott Peat-Smith. úgyhogy máshol kell próbálkoznom. Nem tartozik a divatos betegségek közé legalábbis egyel . hogy nagy orvostudományi áttörésekre kerül sor. A végén belehalnak a betegségbe. Ebben igazán nincs semmi rendkívüli nyugtatta meg Sam. aki együtt él egy Alzheimer-áldozattal. akkor viselni is fogom.

hogy ki vagyok. Martin Peat-Smith. Ez kü t jelenti.ideig a testünk DNS-korrigáló rendszere kiküszöböli a hibákat. ez be volt kalkulálva a programba mondta Sam. Dr. fel kell készítenem magukat arra. most lélekszakadva pedálozott az utcácskában. míg elia a Jaguarral követték. Én ezen egy centet sem nyerek. Miután rendeltek. Az egyetemen elvárják az embert?l. aztán hozzátette: Feltéve pers ha sikerül anyagi támogatást szereznem.. A cambridge-i egyetem biokémiai tanszéke egyszerû. Beléptek egy laboratóriumba. De mindent?l függetlenül. kicsit csúnya. Az apám minden t?le telhet?t megtesz és én is meglátogat om szinte naponta. hogy maga elkötelezettje az Alzheime r-kór témájának. nincs hely. Mrs. és újra az a hirtelen mosoly általában nincs pénz ogatóink gyakran megdöbbennek. Celia a figyelmeztetés ellenére néhány perc múlva õszintén megdöbbent. ez a gene ?rrendszer lelassulhat. ami a méretét illet?en egy aprócska konyhához vol eginkább hasonlítható. Volt valami különleges oka. ugye? Igen. hogy kapok helyet a Biokémiai Intézet laboratóriumában.. Peat-Smith? Óraadó tanár vagyok. Celia megkérdezte: Mi a beosztása itt Cambridge-ben. Peat-Smith kutatása ígéretes-e annyira ü letileg. ahol az utca e sem mûködött egy fia teniszpálya sem. az bólintott Sam komoran. Részben ennek a lelassulásn ak az okát kutatom. akinek viszont egészen más a kutatási . így nem csoda. Sam és Celia is tudták. Én vagyok az egyetlen gyermeke. vörö téglás neoreneszánsz épület volt. amiért felszerelést és állatokat ve . teljes munkaid?ben dolgozó asszisztenst és végezhetem a kísérlete imet. Három évre szólna. tényleg élvezem. amit a Felding-Roth gyógyszergyár vagy bármelyik más nagyvállalat évente kutatásra költ. hogy karnyújtásnyira. aki a cambridge-iek legkedvel tebb jármûvén. Az onnan nyíló apró h ben elképeszt? összevisszaság és rendetlenség uralkodott. Ott jobban el tudom magyarázni. Kezdem érteni a felvete eket jegyezte meg. gondolta Celia. Peat-Smith elfintorította az arcát. van egy asszisztensem és azt a témát kutathatom. amelyik tetszik. Jordan. Pedig nem volt az. együtt egy másik óraadóval. biciklin érkezett az ebédre. mikor megismerkednek a munkakörülményeinkkel. a javasolt összeg hatva er dollár volt. vagy teljesen ki is kapcsolódhat. özönvíz el?tti felszerelések voltak hegyen-hátán. Miután leparkoltak és a f?bejárathoz értek. hogy hatvanezer dollár aprópénz ahhoz kép est. Ezt a rizikót vállalni kell annak. Mikor Peat-Smi kis id?re magukra hagyta ?ket. hogy a körülményeink nem a legideális bbak. Ami a támogatás összegét illeti mondta Sam . élvezi a tanítást? Peat-Smith meglepettnek látszott. hogy megéri a befektetést? Az az érzésem mondta Celia Peat-Smithnek . és valamennyien elmerültek a kínálat tanulmányozá . A Tennis Court nevû szerény utcácskában állt. mint valam i föld alatti várbörtön! Hogyan lehet itt eredményesen dolgozni? Az alagsorban voltak. Elhallgatott. Igen. ahol ? is dolgozik. hogy ez az egyik labor a kett? közül. ami körülbelül azonos az amerikai tanársegéd titulussal. De az is lehet. hogy mivel próbálkozom. Celia megkérdezte t?le: Maga született tanár. Négy éve Alzheimer-kórban szenved. odasúgta Samnek: Micsoda borzalmas hely. és amir?l Peat-Smith kijelentette. Milyen messze van a válaszoktól? Talán fényévekre. Mikor Peat-Smith befejezte a magyarázatot. kérdés. mint mindig. De sajnos fogalma sincs arról. Igen. a homlokát törölget? P mith figyelmeztette ?ket: Azt hiszem. Állandó a zsúfoltság. A f?pincér megjelent az étlapokkal. Peat-Smith felvillantotta ?szinte mosolyát. meg tudok fizetni három. jókora kis summa. eljönnek a laboratóriumomba. A folyosók vészjósló félhomályban úsztak. háromemeletes. Ugye. Újabb adalék a férfi érdekes egyéniségéhez. hogy pont ezzel kezdett foglalkozni? Az ifjú tudós habozott. de ahogy öregszünk. hogy mindig nagyon közel álltunk egymáshoz. és így válaszolt: Az édesanyám hatvanegy éves. Aztán Celia szemébe nézett. hogy tanítson is. Rögtön ebéd után odamehet Miközben ettek. és az á pota folyamatosan rosszabbodik. Peat-Smith így szólt: Remélem. aki szubvenciót ad. Persze. azt hiszem. Ez a legkisebb összeg. most is így hangzott: vajon Dr.

és így válaszolt: Hát. Biztos. doktor. ez het mberi évnek felel meg. Peat-Smith behozott két hokedlit. ami a fiatal e . ami lehetetlenné t e a bizalmas szóváltást. aztán óvatosan így válaszolt: Folyamatos genetikai kutatással felfedezni egy agypeptidet. kihasználva minden centiméternyi helyet. pálcás támlájú karosszék állt. A padok fölött régi gáz. Ez Amerikában is így van jegyezte meg Sam. . iratokkal és kiselejtezett es zközökkel. méregdrága mûszerekkel felszerelt laboratóriumai.. A plafon alatt lév? keskeny. amit kitûn?en dott hasznosítani. végszóra érkezett vissza a laborba. mire a benne alvó nagy patkány összerezzent. összefogo n. ha össze kellene foglalnia. El?tte egy kemény ülésû. És ahogy magyarázott érthet?en. úgyhogy rá fogunk jönni. Ez csak néhány példány. a társkutató és az asszisztense ki-be járkáltak.. amíg megkapjuk a szü at a kérdéseinkre. és agyán vegyi összetételét összehasonlítjuk egy újszülött patkányéval.. hogy néz ki mondta Sam Celiának . Meg kell találni a kommunikáció kulcsát az agysejt magja és a proteineket meg peptideket t ermel? sejtgépezet között. ?szi va.és elektromos vezetékek futottak. mert nem tudhatjuk. De addig. egy hosszú hírviv? ribonukleinsav-füzér sok protein kód is tartalmazhatja. egy fegyelmezett agyra jellemz? pontossággal . anaszét a helyiségben. hogy amit itt látnak.. egy új technika felhasználhatna egy reverz transzkriptáz enzimet aztán ha a ribonukleinsav és a DNS nem illenek össze. az azt jelenti. Jordan. a mikhez maguk hozzá vannak szokva mondta Peat-Smith. a Felding-Rothnál töltött évek alatt sok mindent tanult. kés?bb a proteineket elektroforézissel lehet szétválasztani. a ribonukleinsav-mi nták alapján proteinek termel?dnek. hogy az öreg patkány elvesztette ezt a genetik ai képességét. Celia összeborzadt. lényegre tör? kérdései.. amit alkalmanként megszakított ak Sam okos. Celia elismer?en nézett a cég elnökére.. A magyarázat legvégén Peat-Smith a ketrecekben lév? patkányokra mutatott. a két férfi pedig rá orodott a hokedlikre. Holnap feláldozzuk a tudomány oltárán. pa tyolattiszta. hogy Celia a kiselejtezett felszerelést mustrálgatja. Ahogy a fiatal tudós belemelegedett a magyarázatba. egyre kevé bé ügyelt a közérthet?ségre és áttért a szakmai zsargonra.. akkor hogyan határozná meg a hosszú távú célját? Peat-Smith elgondolkozott. Az egyetemi orokban soha nem dobunk ki semmit. Az id?tényez?t már jól ismerjük a tapasztalatainkból. sok vegyelemzésre és még több id?re van szükségünk. magas ab lakok is elképzelhetetlenül mocskosak voltak. Peat-Smith lelkesedése átragadt rájuk is. ez utóbbiak evissza hurkolva mindenféle gyanús kinézetû és feltehet?en veszélyes csatlakozódugós toldalék . Megérintette a cet. magunk készítjük el az eszközeinket. amilyeneket ? maga i znált tizenkilenc évvel korábban az egyetemi gyakorlatai során. A laboratóriumot jó ideje nem takaríthatták. Mrs. Ez az id?s úr itt két és fél éves. Látta. tényleg nem. Csak hogy tisztában legyenek mindennel. elmondom így Peat-Smith . gondoljon arra. egyre nagyobb tisztelettel néztek rá. Nos. Sam megért?en bólintott. Celiának jutott a támlás szék.. igaz. hogy mely peptidek változnak. Mindegy. És ha a szükség úgy hozza. hogy e falak között í t a tudomány történetének egy része. hogy mikor l ehet rájuk újból szükségünk. még sok patkányra...vegyünk a fiatal és öreg patk ibonukleinsavából egy keveréket és vigyük egy sejtmentes rendszerbe.. A falon otromba polcok voltak zsúfolásig tömve könyvekkel. a legvégén egyetlen p re akarok rábukkanni. Celia lelki szemei el?tt megjelentek a Felding-Roth New Jersey-i tágas. hogy a kísérle eim nemcsak tudományos. Celia felfedezett közöttük néhány olyan régimódi lombikot is. az nem sokban hasonlít azokhoz a laborokhoz.. bennük körülbelül húsz patkány bûzlött egy en kett?. d Sanger volt az egyik. de roppant bonyolult technikai problémák megoldására is irányulnak. Az egyik padon drótketrecek sorakoztak. Több mint egy órát tartott a fiatalember magyarázata. A pad egy részét a jelek sze rint íróasztalpótlékként használták. Az állattermünkben több százat ?rzünk még.. Nobel-díjas kutatók dolgoztak ezekben a helyiségekben és k ezeken a folyosókon. Ahogy mondja bólintott vidáman Peat-Smith. A mai az utolsó napja. a kilátás sem volt valami szívderít?: az utcán parkoló autók kerekeiben és alvázában lehetett gyönyörködni.Míg beszélgettek... A laborban ütött-kopott fapadok álltak szorosan egymás mellett. A fölöttünk lév? laborban fedezte fel az inzulinmolekula aminosa v-összetételét.. Bár Samnek nem v udományos képzettsége.

. de mikor ugyanezek az emberek megöregszenek. Martin. hogy emlékezetes. De még mindig egész kábultnak látszott. és egy id?sebb tanszéki munkatárs éppen azt fej ette indulatosan. A tudós halvány félmosollyal az arcán kérdezte: És mindezt hol? Azt már. a feledékenység.. hogy jól mulat a kérdés Általában igen. amikr?l nem hajlandó valaki más ráadásul egy fiatalabb! kedvéért lemondani. Ha ez sikerül. mint olyan A higgadt summázat olyan lenyûgöz? volt. a test nem termeli ezt a bizonyos peptidet tovább. hogy neki itt vannak bizonyos jogai. méretû és korú tudósok kifejezetten tudománytalan témákról fecserésztek. mert most tervezzük egy. kitalálta válaszolta Sam . gondolom. Az az érzésem mondta Sam . amelyben Mar lon Brando és Al Pacino játszották a f?szerepet. ami semmiben sem különbözött a rideg és lepusztult épület többi részét?l. Úgy érti. Aztán ha megtaláltunk és elkülönítettünk eg lyen peptidet. A Felding-Roth gyógyszergyár elnökeként vannak bizonyos jogaim. Természetesen. Egy másik kis csoport egy új filmet. Aztán hozzátette: Az egyetlen feltételünk csak az ilyenkor szokásos: szeretnénk rend sen tájékoztatást kapni a munka állásáról.. ennyi az egész? Most Samen volt a mosolygás sora. Martin megvonta a vállát.mbereknél serkenti az emlékez?tehetséget. meg kell találnunk a genetikai úton történ? el?állítási módját. Az ígért támogatás ennek a függvénye? . Martinon látszott. A Keresztapá-t elemezte. Ez sok el?nnyel járna a maga számára. A másik oldalon mellettük egy szakállas. az ötórai tea idején mentek fel valamennyien Martin j avaslatára a biokémiai tanszék el?csarnokába. A kistányérokat és csészéket egyensúlyozva a trió amelynek immáron mindhárom esztnevén szólította a másikat átvonult a tanszék teázójába .. láthatóan nem tudta mire vélni a dolgot. aminek lényege. mint most. Az egyik kis cs éppen a kijelölt parkolóhelyekr?l diskurált. Sam kézfogásra nyújtotta a kezét. Mindig ekkora a tömeg? kérdezte Celia. A mindenféle formájú emû. Dr. Gratulálok és sok szerencsét! B? harminc perccel kés?bb. hogy a körülöttük ül?k ne hallhassák. Elnézést! vágott közbe Martin gondterhelten. ilyen egyszerûen. valódi sault-t árul. Celia a lehangoló környez t ellenére úgy érezte. Sokunk számára ez az egyetlen alkalom. Ilyenkor szinte mindenki itt van. Minden világos. am ennyit kért. loknál faszékeken ültek az emberek és szokatlanul hangosan beszélgettek. amikor találkozhatunk a többiekkel. Az lenne a kérdésem. ahol teát és kekszet kínáltak kis zsúrkocsikról dolgozóknak. s?t talán kiküszöbölhet? volna az agyi öregedés.. valamennyi korosztály képvisel?i kaphatnak bel?le. tovább foly de halkabban. E pillanatban annyi van jóváhagyva. megadjuk a szubvenciót. De hozzá lehet szokni. És néha szívesen él lük. és els?bbséget élvezünk minden olyan szerrel kapcs amit kifejleszt. Némi ügyes man?verezés és egy kis fészkel?dés eredményeként Martin Peat-Smith teremte maguknak egy üres sarkot. amely. és így minimálisra csökkenhet az emlékez?k sség károsodása. jobb eszközökkel és több segítséggel. hogy ugyanazt a munkát végezhetné. és n em kellene itt hagynia Nagy-Britanniát. Peat-Smith. Végül Sam szólalt meg. Peat-Smith zavartan nézett rá. hogy nem é e az ajánlatom. nyes figura számolt be lelkesen egy cambridge-i borkeresked? szenzációs ajánlatáról. dégeik társadalmi életének központja. mint Martin elárulta. hogy egyik látogató sem akarta megtörni a beállt csendet. de klassziso kkal jobb körülmények között. olyan mélységesen magabiztos de mégsem het enked? . hogy ebben az épületben nincs sok lehet?sége az elmél yugodt munkára. Muszáj magának hozzászokni? Mikor Sam nem kapott választ a kérdésére. Néha tényleg zavaró. hogy az ajánlatom az: jöjjön el a idge-i egyetemt?l és dolgozzon a Felding-Rothnál.. Peat-Smith bólintott. Kérdezhetek valamit? Természetesen. hogy. A teázóban. történelmi pillanat részese.

a har low-i Felding-Roth kutatóintézet alapításának konkrét feladatai teljesen lekötötték ?ket. ám elhallgatott. Hé. Köszönöm. amiket figyelembe kell venni. Martin PeatSmith lett volna z intézet legalkalmasabb igazgatójelöltje. Meddig maradnak Nagy-Britanniában? Celia elgondolkozott. nem mondta Celia. Látni való. ugye így van? Hát igen ismerte be Sam . Celia. és messze ? a legjobb azok közül. hogy meggy?z?désük szerint Dr. Mikor Celia emlékeztette Samet. Ám kedés bármennyire is szükséges volt mégsem nyújtott kielégülést. Celia. Sam is megrázta a fejét. de azt hiszem. A hangulatukra egyértelm bélyegét a kiábrándultság amiatt. déli irányba. csalódott hangon. ha bemutathatnám magának a városunkat. hogy megnézzék a várost. ami nézett hátra. Akkor miért nem látogat el ide még egyszer egy napra? Csak felül a vonatra. a tudás gyarapításán dolgozunk. Erre a szavamat adom. akikkel eddig itt találkoztam. . ha már most megmondok valamit. ?k megbeszéltek egy tíz nappal kés?bbi találkozót. hogy lennének üzleti szempontok. A férfi arcát megin a széles. Odakint. a Tennis Court utcában a bérelt Jaguar mellett állva Martin azt mondt a Samnek: Köszönök mindent. Halljuk szólt közbe Celia. és grimaszt vágott ett?l az épülett?l eltekintve gyönyörû hely. várjon csak! rikkantotta Martin. sajnálom ugyan. Bold og lennék. kisfiús mosoly. nem fogjuk tudni megszerezni! Egyetemi kutató és az is akar mar adni. Ugye ?t akarja? ?t választaná a kutatóintézetünk igazgatójának? Hát persze válaszolta Sam fojtott. hogy én választhatom meg a kutatási témámat. Mondj a meg ?szintén. de korántsem olyan kaliberû egyik sem. Nagyon örültem nyújtotta a kezét Sam. Itt viszont nincsenek üzleti megfontolások. hogy hajthatatlan. mikor Mar tin elkezdte rázni a fejét. hog y Martin semmi körülmények között nem hajlandó az egyetem világát az iparéval felcserélni. Magának is. Egy pillanatra már egészen rosszul éreztem magamat. A szubvenció már a magáé. De én Cambridge-b dok. Bárcsak többet láthattam bel?le. mindent?l és mindenkit nül.. A cambridge-i utazásukat követ? héten Sam kijelentette: Újabb jelöltekkel találkoztam. Indulásra készen felálltak. hogy ? még egyszer fog találkozni Martinnal va sárnap. Pontosan. Én egyetemi tudós vagyok és az is akarok maradni jelentette ki Martin. Hát körülbelül két hetet. Itt a tiszta tudományt mûv eljük. id?t takarítha tunk meg. Nem aka rom részletesen felsorolni az indokaimat. gondolataikba merülve ültek a Jaguarban. Nagyszerû ötlet! lelkesedett Celia. Hallotta. mikor maguk mögött hagyták a várost és rátértek a 0-es útra. Mialatt Sam beindította az autót. A visszaúton Celia és Sam szótlanul. zerintem zseni. Én a részemr?l ennél óhajtok maradni. ugyanakkor Sam egészen biztos volt abban. kezdte Sam. És ami a döntését illeti. Biztos. mint Peat-Sm ith. Most voltam itt el?ször.Egyáltalán nem válaszolta Sam. beleértve az állásajánlatot. de az egyik a szabadság. Celi a csak akkor szólalt meg egészen csendesen. üzleti szempontoktól függetlenül. Végül is egy ü része vagyunk. Kérnek még teát? Köszönöm. és azt mondta Martinnak: Cambridge valóban gyönyörû város.. 10 A cambridge-i látogatást követ? napok mozgalmasan teltek Sam és Celia számára. asárnapra. Beültek a kocsiba. valóban lennének ilyenek. Nem akarok udvariatlan lenni. Celia letekerte az ablakot. id?r?l id?re. De a ku tya mindenit. Sajnos már mindenkit ?hozzá mérek. Sam rosszkedvûen bólintott. Ezalatt azt értem. Egészen kiemelked? ember. amit mondott. Ez a szabadsága nálunk is megmaradna.

aztán hozzátette: Most. Tisztelte Andrew bölcsességét és azt a tulajdonságát. mit akar. Maga nem tudta. meg hogy mennyire rosszul érezné magát ilyen körülmények közöt Igen. aki tudja. ez körülbelül ha ezdetnek négy. Drága Andrew sóhajtotta Celia. Nem tudtam. ha Martin elfogadta volna az ajánlatunkat. és az a feladatom. Szombaton. hogy tudok holnapi programodról. Azt is megmon dta a férjének. hogy mi is csak két bunkó amcsi vagyunk. akkor bizalmasan megsúgom. Peat-S ithr?l. hogy ki fogja kérni más véleményét is. Mondd tovább kérte Celia. Ez esetben pedig azt tanácsolom. Maga is hallotta. végül is mekkora az összeg? Sam elgondolkozott. hogy mek tést kapna. hallottam válaszolta Celia. De ha a magánvéleményemre kíváncsi.vagy ötszörösét fizetnénk neki. Ce lia. Celia halkan füttyentett. Celia szinte érezte. Most. . hogy azt hisszük. De s iképp sem akarom. de nem vagyok optimista. Szigorúan üzleti kapcsolatról van szó. hogy nagy összegr?l lenne szó a mostani fiz z viszonyítva. amit okozott. Mit csinálnék én nélküled? Remélem. Aztán figyelmeztette Celiát: Bármit mondhat neki a cél érdekében. Celia ezúttal nemcsak családi témákról beszélt. csak a pénzr?l ne beszéljen már úgy értem. plusz ju tások. Na de Sam ellenkezett Celia . Elhatározta. De azt is hallottam. Ha túlkompli kálod a dolgot és túl akarsz járni az eszén. hogy Martinnak talán m s igaza van. mert én az ipart képviselem. Szerinted meggondolhatja magát? Valami hatodik érzékem azt súgja. de nem az elején. Elkötelezett. tudom. Nem volt valami szerencsés beszélgetés. és ha ahogy maga gon dolja van még valami halvány esély arra. Higgyen nekem. És ennyiben is maradunk. bevallom. A legtöbb dologban egyetértek magával mondta Celia. hogy légy te is ugyanilyen vele. De ebben most nem. Egy pillanatig mindketten hallgattak. mondjuk huszonöt-harmincezer dollárt. ezt világosan érezte. h dennek rögtön a lényegét ragadja meg. hogy Martin meggondolja magát. ahogy a férje a h allottakat emészti. meg lehet ?t vásárolni. De ha maga szóba hozza és azt az érzetet kelti benne. ak kor mindenképpen szóba kellett volna hozni a fizetést. hogy alig egy hét marad hazautazásig. hogy Peat-Smith egyenes ember. hogy ott nagyobb az intellektuális szabadság. ?t is meg otthon a szeretteit is eltöltötte a várakozás izgalma. és abban a légkörben nagyobb a kutatás tisztasága . ha tározott fiatalemberrel van dolgunk. hogy a világon minden megvásárolható dollárért. ha tudatják vele. És még ennek tudatában is az egyet emet választják. semmi fontosat tréfálkozott Andrew. A férfi folytatta: Abból. hanem beszámolt Andrew-nak Dr. akkor ráfázhatsz és beleeshetsz a saját magad ás mbe. csak éppen fogalmam sincsen. a hátulról jöv? módszer nem a te stílusod. ha átjönne hozzánk. tépel?dött is kés?bb mi a. Tapasztalatom szerint azért senk i nem sért?dik meg. még ha nem is áll szándékunkban elfogadni a felajánlott pénzt. hogy igen válaszolta Celia. a csalódásról. ak ek meggy?z?désük. tegyen csak meg mindent. egy nappal a cambridge-i út a el?tt Celia felhívta Andrew-t és a gyerekeket. Értesüléseim szerint Martin évi kétezer-négyszáz font körül keres. hogy nincsenek különösebben er?s kényszerek. S?t a legtöbben sze retjük hallani. Végül Andrew megszólalt: Samnek részben igaza van. de egy egyetemi kutató tudja. hogy másnap találkozik Martinnal. mikor maga erre azt mondta.Persze. hogy milyen sok pénzt ér a tudása. mert úgy gondolják. Anélkül is tudja. hogy mik lehetnek ezek a körülmények. akkor beszélj róla nyugodtan. Ezt azért mondtam. Neked mi a véleményed? kérdezte Andrew. amit elmondtál. Különben is. akkor az lesz a véleménye. és a Sammel folytatott beszélgetésr?l is. Celia. hogy így gondol kozzam. hogy ilyen nagy volna a különbség. akkor ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! Már csak kíváncsiságból érdekl?dött Celia . hogy a holnapi nap rosszul süljön el. mikor Martin az üzleti megfontol vagyis kényszerekr?l beszélt. És ha felve pénz témája vagy bármi más . nyilvánvaló. milyen érzékenyek tudnak lenni ezek az egyetemi tudósfélék. Celia elnevette magát. Talán bizonyos kö között van esélyünk. de nem mindenben. mert ez esetben nem a pénz a lényeg. A közel egy hónapos nagy-britanniai tar tózkodása alatt hetente legalább kétszer beszélt a családjával. Légy önmagad. Igen. hogy kicsit féltékeny vagyok. Nagyon is.

és hamar eltelt az id?. lenne valami. mert mikor otthon New Jerseyben összecso magolta a b?röndjét. mert ez kényelmes . Éspedig? Szeretnék találkozni az édesanyjával. és Celia örült a magánynak. ma jd beérkezett a cambridge-i állomásra. vidám mosollyal várta Celiát A negyvenegy éves Celia tudta. Eszébe jutot igyelmeztetése: Ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! A zakatolás álomba ringatta. fehér vászonnadrágot és nyitott nyakú inget. ho és negyed órás utat a gondolatai rendezésére fogja felhasználni. Ahogy kisétáltak az állomásról. alatta csipk oknyával. Emellett döntöttem. Bezárták a kocsit. tényleg ez bólintott Celia. hogy csinos. Celia belékarolt. Innen gyalog megyünk tovább közölte Martin. Igen. Közvetlenül el?ttük árnyas fák és méregzöld pázsit. Nyáriasan öltözött fel reggel. ami már évek óta nem volt rajtam. és kacsintott egyet kisfiús szemével. és egy ösvényen a Cam folyó fölött átível? King's Bridge felé indu nál Celia megállt. zöld-fehér mintás pamutvoál ruhát viselt. A mostani találkozása Martinnal bár lényegében magánjellegû fontos lehet a Felding-Roth és saját maga számára is. Mostanában kezdett a haja itt-ott ?szülni. Mint például tegnap este. Ha tényleg ez a kívánsága. Gondolatban végigpörgette az elmúlt két hét eseményeit. erre a komor. És kicsit távolabbra ott állt a n . aztán így válaszolt: Igen. magas arccsontú. hogy kire hallgasson: Samre vagy Andrew-ra. hogy nem ült sok utas a szerelvényen. aztán megragadta Celia kinyújtott kezét. Elernyesztette magát. Kezével árnyékolva a szemét a ragyogó napsütés el?l. Miután beprés el?dtek. Tengerészkék zakót vise t. Van esetleg valami egyéb kívánsága? A n? habozott. utána pedig piknikelnénk! Ez fantasztikusan hangzik. hogy eljött. az egyetem háta mögött. s aztán a Queens' Roadon álltak le. Elvihetem a szüleimhez a városnézésünk után. A legnemesebb látvány egész Cambridge-ben. de néha bemo sta barnára. hogy kicsit körbeautó-kázhatnánk . Mikor a vonat lassított. aztán megnéznénk néhány egyetemi épületet. elindultak és végiggurultak a régi város utcáin. Ez annyit jelentett. kellemes arca l ebarnult és pirospozsgás volt az utóbbi hetek sok szabadban töltött órájának eredményeként és lanul kegyes brit nyárnak köszönhet?en. Martin meglepve nézett rá. Hová megyünk? Itt állok nem messze a kocsimmal.Eljött a vasárnap. Tapasztalta is. észrevette Martin csodálatát. hogy öltöny lesz rajtam mondta. A férfinak gy pillanatra elakadt a szava. Celia egyedül ült az egyik kora reggeli cambridge-i vonat els? osztályú nemdohányzó fülkéjében. A szállodájától taxival ment a Liverpool Street Stationre. és még egyszer utoljára e azon. Puha barna haj a rövidre volt nyírva. Martin elnevette magát. Ez nem zavarta különösebben. lenyûgözve mondta: Ennél csodálatosabbat el sem lehet képzelni! King's College Chapel szólalt meg mellette csendesen Martin. Martin egy meghatározhatatlan korú Mini mellett állt meg a parkolóban. Mikor a vonat lépcs?jér?l a peronra lépett. öntöttvasból téglából épült Viktória korabeli vasútállomásra. és hátrahajtotta a fejét a puha támlára. ahol hétf?t?l péntekig elviselhetetlen a tö nban valamivel csendesebb a forgalom. hogy betegyen egy nyári ruhát. a teste karcsú és rugalmas maradt. ami ma sem hagyta cserben a víkendez?ket. Magas sarkú fehér szandál és széles karimájú fehér szalmakalap egészítette ki az öl gyüttest múlt héten vette a londoni West Enden. és elhatározta. Maga is nagyon csinos. Martin Peat-Smith széles. Azt ígértem magának. Arra gondoltam. és hevesen megrázt a: Halló! Csodálatosan néz ki. nagyon örülök. eszébe sem jutott. De aztán megtaláltam a sze ezt a régi szerelést.

és a primitíven megfogalmazott mondatok alacsony iskolázottságró odtak. Nagyon örvendek mondta Cellának. amit maga el?tt lát. mint a fiának és hasonlóan markáns. de a kicsit délebbre lév ? Peterhouse még régebbi. Az id?sebb Peat-Smithnek ugyanolyan zömök term ete volt. Ez a hölgy pedig Celia J rdan. hogy kicsoda. Coe Fen. csakúgy. Mr. Mióta bejöttek a szobába. a családtagoknak nehezebb. mennyire hasonlít egymásra apa és fia. hogy a z anyám egyikünkr?l sem fogja tudni. Mikor bementek a szerény. Ahogy közelebb jött. mint a b etegnek. Anyám. További két órán át járták a várost gyalog és autóval. meg s Martin átölelte és gyengéden megcsókolta. hanem magukkal vitték ennek a helynek a s zellemét mondta a férfi. A kápolnát két oldalról közrefogó sápadt színû egyetemi téglaépületek t kölcsönöztek a gyönyörû építménynek. Peat-Smith köszöntötte Celia. egyszerû. akik nem maradtak. koránál fogva jóval r és bemutatkozáskor ugyanaz a hirtelen. Köszönöm. Celia ösztönösen. aminek a ha lvány nyomait még most is látni vélte. közönséges. és Celiához fordult: Az Alzhei mer-kór nagyon megviseli az apámat. szégyenl?s mosoly öntötte el az arcát. még mindig találkozni akarok velük mondta Celia. 1441-ben VI. Trinity. M a túránkon. Parker's Piece. Gyakran van így. Amerikából jött. minden hasonlóság megszûnt. csibészes mosolyra húzódott a szája. hogy gyüs z mama. és azt sem tudja majd. szívesen elfogadnék egy jó teát felelte Celia a szíves invitálásra. amint az öreg kinyitotta a száját. robusztus támpilléreivel és büszke csúcsaival a pompázatos íves tet? és tt üvegablakok fölött. Nem maradunk sokáig. g ruhát viselt. papa nyugtatta meg Martin. hogy mit ker esünk ott. Nem tudtam. Igen. gondolkodás nélkül megjegyezte: Hogy hagyhatja el bárki is ezt a helyet. Queen's Newnham. és vendéget is hoztam! Csoszogás hallatszott bentr?l. milyen hatással lesz magára. Voltak tudósok. Szóval: az egyetemünk több szá s. A lista kimeríthetetlennek látszott. a fiad vagyok. Megmutattam neki Cambridge-t. A haja takarosán volt fésülve. Éles. Martin odatérdelt a szürke hajú asszo ny mellé. er?s tájszólással. Hálás vagyok. Csak mostan öltöztettem f? anyádat. kellemetlen beszélt. A fia csókjára halványan elmosolyodott. Celia arra gondolt. Jó napot. A kicsi. Az egyikük az Emmanuel College-ban végzett és John Harvardnak hí Van is valahol egy ilyen nevû egyetem. Míg Martin apja kicsoszogott az apró konyhába. Peat-Smith meg kérdezte Celiától: Kér egy hörpentést? Apám egy csésze teára gondol fordította le Martin a kérdést Celiának. Még mindig találkozni akar a szüleimmel? Figyelmeztetnem kell. amit csak Martin felsorolt: Jesus Green. Ott kezd?dött 1284-ben a cambridge-i tudománykeresés .sok apró tornyával. Martin kijelentette: Azt hiszem. Nem valami jól van máma. mint Martinét. teraszos ház a Kite nevû negyedben állt. Az ismer?s. Martin mondta a férfi gyengéden. és egy kopott szvettert meg b? kordbársony nadrágot visel? id?s férfi jelent meg. fiam. mint Martin ismeretei. Martin a ház el?tt par kolt le és a kulcsával kinyitotta az ajtót. Celia meglepetten látta. Nagy tudósok éltek és dolgozt Cambridge-ben a halálukig. Tartsunk meg néhány látványosságot legközelebbre. Mid summer Common. ennyi elég is volt. . És sokunknak a fiataloknak és az él?knek hasonló terveink vann k. s Celia végérvényesen Cambridg Szinte minden névre emlékezett. ha tényleg ide tartozik? Sokan nem is tudták itt hagyni válaszolta Martin. egyszerû. elen elkomorult. sak azt tudnám. Henrik kezdte építtetni azt. A félhomályos. mikor kimerülten belerogytak a Minibe. hogy ellátogathattam oz. hogy ez a n? valamikor igen szép lehetett. kissé zûrzavaros bútorzatú nappaliba. aztán Martinhoz fordult. Hadd játsszam el az idegenvezet?t kezdte Martin. apró el?szobában elkiáltotta magát Papa! Én vagyok az. bézs színû. Nem tudom. aki egy virágmintás huzatú öblös fotelban üldögélt. Mrs. Lammas Land. Tetszik neki a mi kis városunk. de láthatóan nem ismerte fel Martint. hol. kinyílt egy ajtó. Nem sokkal kés?bb. szögletes állú arca igaz.

Mr. erre emlékszem a My Fair Lady-b?l jegyezte meg Celia. Bemard Shaw ezt a Pygmalion-ban anyanyelvünk sárba tiprásának nevezte. a felismerésnek újból azzal a szívfájdítóan h jelével. szemb liával. még ennek a faramuci csónaktoló rúdnak a kezeléséhez is. csészék. De mivel az a nyámról van szó. aki ott állt a csónak végében. Igen. és most a körülbelül öt kilomét yire délre lév? Grantchesterbe igyekeztek vele. Felállt és szomorúan nézett le az anyjára. Megértem magát válaszolta Celia. g Celia. akik mellett ?k elegánsan elsiklottak. mint két igaz barát.A szürke hajú asszony szeme megmozdult. puha ülésr?l. Kicsit habozott. ahol piknikelni szándékoztak. Emberi tulajdonság. hogy odaát az egyete n is megbecsüli magát. hogy az Alzheimer-kór okára fény derüljön. Olyanokon. Miel?tt az anyám elfelejtette volna a beszédet. Határozott választ adott: A nulla. Tényleg tud közben beszélgetni velem? kérdezte Celia a kényelmes. és most sak a nyelvtani részre gondolok. De maga szeretne az els? lenni. vagy valaki más. csak másokon fogunk tudni segíteni valamikor a közeljöv?ben. hogyan küszködnek a többi csónakosok. és a hosszú rudat a folyó sekély medrébe nyomva ellökte a csónakot. Celia látta. Amit most kérdezni fogok. ászt nem is dogozik rosszul. Martin mindenhez ért. Martin a kis cambridge-i kiköt?ben bérelte a ladikot. és belátható id?n belül felfedez valami fontosat. aztán Celiáho fordult: Köll tej a teába? Igen. ami sokakon kifogott. Úgy látszik. Mikor letette a tálcát az asztalra. Vót id? folytatta az öregember . Martin átkarolta. lapos fenekû vízi jármûvel a folyón felfelé. Körülbelül két óra telt el a közös teázás óta.. De miel?tt elmagyaráznám. Hogy lehet ez? Ezért is az anyámnak tartozom hálával. Ugye. volt id?. akik még nem juto ttak ebbe a stádiumba. Már a beszédmodoruk is. Én azt akartam. ahhoz semmi közöm mondta Celia . Teljesen megszûnt az emlékezötehetsége. hogy mire jut a kutatás. és hát úgy alakult. vetk?zteti. Martin megvonta a vállát.. kis k és tejesköcsög. Celia. Hát persze. Hogy segítsek rajta? ment elébe a kérdésnek Martin. Igen válaszolta Martin. kérek szépen. és lassan megindu a nehézkes. De nagyon feltûn? a különbség maga meg az apja között. Nem mondta Celia . el kell mondanom v lamit magának ezzel az országgal kapcsolatban. mikó nem nagyon tetszettek nekem azok az ösztön amikér Martin meg az anyja úgy odavótak. y ha jól halad a kutatásával. hogy hamarosan választ kapunk a kérdéseinkre vagy én. Nincsenek illúzióim. egyáltalán nem dolgozik rosszul. és hozzátette: És hát hallom. Fizeti a lakást m g minden mást is. hogy nem maga lesz az ls?. és talán nem is kéne eznem. mire gondol vágott közbe Martin. Bezony. Peat-Smith visszaérkezett a konyhából egy tálcával. A papa mindent megtesz anyámért: öltözteti. Tudja. biztos ebben? Abban vagyok biztos. Teljesen mindegy. megfésüli a haját. eteti és kellemetlenebb feladatokat is elvégez. hogy gyûjjék velem tisztességgel dó ni. nem vagyok hajlandó tudomásul venni és újra meg újra megpróbálom az emlékeze dolgokat. Nem. Nagy-Britanniában a beszédmód mindig korlátot . Ez mindig megtörténhet a tudományban. Régente sokat vitáztunk nagy hangon bólogatott Martin apja. Ezek szerint lehetséges kötötte Celia az ebet a karóhoz . már nincs mit tenni. De oszt mégis az anyja gy?zött. Ugyan miért ne? kérdezte Martin. egy halott agysejtet már semmi ne m tud feltámasztani. hogy jó fiunk lett. mikor én meg az apám n em voltunk valami jó viszonyban. Tudom.. aztán megkérdezte: Gondolja. hogy. akkor van val mi esély arra. Martinra pillantott. Ám Martin rögtön kiábrándította Celiát: Sajnos. Most viszont olyan közel állunk egymáshoz. Maga viszont e gészen más. rajta teáskanna. De pillantott az anyjára minden fontosabb. neki is ilyen stílusa volt. Minden tudósnak ez az álma..

két oka is volna. Jó étvággyal falatoztak. és órákra odaültetett mellé. c sak az anyám értette. Folytassa. hogy milyen ösztöndíj-lehe vannak. Nincs mit megbocsátani. de neki nem kell az állás. ahogy a verset idézte: Szívvel végezd a dolgodat.. Áldjad kenyéradó urad. ha a n?vér gyakrabban menne hozzáju k. És akárki a kármit mond. és közben igyekezett összes zedni a gondolatait. Celia megszólalt: Ez volt az utolsó hétvégém a hazautazás el?tt. hogy az apám egy kis leveg?höz jusson. A maga élete a maga döntése nyugtatta meg Celia.jelentett az osztályok között. Olyan szép. mint ?. Ebben az id?ben voltak azok az összetûzések. mintha Camelotban volnán k. A kosárból t egy üveg bor finom Chablis és egy termosz forró kávé is. ez még ma is így van. a rúdra koncentrált. ha most jobban belegondolok. Kiderítette például. s err?l lehetett felismerni. utánozzad ezeket az embereket.. mit lehet elérni az ambícióval és velem. Mikor a kávéjukat kezdték szürcsölni. hogy az édesanyja nagyravágyó? Szerinte k?faragó kellett volna hogy legyek. lent nekem olyan sokat az édesanyám. és addig nem hagyott nyugton. Melton Mowbray vagdalt d isznóhúst. úgyhogy rajta. Az egyetemen. Igen. Az anyám felismerte ezt a korlátot. Csak é n. ami azt illeti. Tudja jól. most rólam beszél. egy fûzfa alá. De ugye maga nem haragszik ezért az apjára? Martin megrázta a fejét.. Celia sóhajtotta a férfi. azt hiszem. de. míg utána nem jártam. nem sokkal ezel?tt azt mondta. amir?l az apám beszélt. Egyszerûen nem értette. ket dús lombú fák szegélyeztek. és szakért? módon a füves part mellé ko ta a ladikot. Azt hitte. epret és sárga devonshire-i tejszínt varázsolt el?. S?t talán csak ott igazán. megbocsátja nekem ezt a bûnt. amit Dickens írt. hogy magáról beszélek. megjegy ezte: Igaza is lett. Talán most már maga is érti. amit értem tett. vett egy rádiót. megvonta a vállát. mit ád a nap. Martin egy pillanatra abbahagyta. Hát persze válaszolta Celia. persze. Egy id? múlva Celia megszólalt: Az apja említette. Martin elmosolyodott. aztán kinyomozta. szeretné els?nek megtalálni a választ az . hogy tudom. hogy maga fedezi csaknem az összes költségüket. de neked még nem. Például heti két alkalomra fizetek egy lón?t. így haladtak tovább a folyón felfelé a zöld partok között. De ez csak az egyik a sok jóból. És most. ha itt piknikelnénk? Egészen idilli mondta Celia elragadtatva. és így válaszolt: Nem. Martin egy fedeles fonott kosárból f?tt garnélarákokat. Ahogy Celia Martin kellemes. Miért nem? Sam Hawthorne-nal megtaláltuk a Felding-Roth kutatóintézet ideális igazgatóját. mikor hirtelen eszébe jutott ndrew tanácsa. ki hova tartozik. megteszek bólintott Martin. Nekem meg apádnak mán kés?. friss zöld salátát. Úgyhogy mikor egészen kicsi voltam. hogy az iskolában mi érdekel leginkább. Rövid hallgatás után Martin megszólalt: Ha nem tévedek. Sikeres útjuk volt? Már éppen valami banális választ akart adni a kérdésre. Hirtelen elhallgatott. a mondatot félbehagyta. Érd be azzal. a tudósok között is? Ott is. Remélem. Mindig a helyeden maradj. Azt mondta: Te is így széni. És õhozzá képest mindenki másodrendû. én is ugyanígy látom. kulturált és természetes hangját hallgatta. Elégedetten elhallgattak.. Miféle két okról van szó? Szóval. Szeretném. Mit szólna hozzá. én sem. hogy. Apám szentül hitt annak a versikének az igazában. Amit tudok. hogy hallgassam a BBC bemondóit. Nem tölthettem volna ennél kellemese n.

és az is vil y szívesen tenne még többet. Ez már nem a meghitt hétvége. véleményem szerint nem jönne rosszul magának a magasabb fizetés. gondolta. és amit itt most el?adott nekem. és magával hozná a kutatási témáját. hogy amit mondott. mi mindent lehet pénzzel elérni. hogy. gyorsítaná a munkáját. az összehajtogatott za kóját tette a feje alá párnának. De hogynem érdekel. Hát akkor nem segítené.. Ez nevetséges! csattant fel az asszony. Hagyja abba! Martin felült. ami t eddig sikerült elérnie? De ekkor megint eszébe jutott Andrew tanácsa. hogy nemcsak hetente kétszer mehetne az az ápolón?. igazán sajnálom. Mondja vagy ne mondja? Érezte. Talán a németnek jobbak. hogy ez körülbelül ötszöröse a mostani jö mének. Ezeket most komolyan mondta?! Ötszáz négyzetméter és húsz asszisztens? Az ördögbe! Hát persze hogy komolyan mondtam. akinek jobbak a kutatási körülményei? A férfi elgondolkozott. Körülnézett. Mind els? osztályú szakemberek. az észbontó. Magának most mekkora a laborterülete? Összesen számolgatta magában Martin nincs száz négyzetméter. Az ördög vigye el magát. akkor mennyivel. Az alma nincs megmérgezve jegyezte meg Celia csendesen . Jó okom van azt hinni. és kígyót sem látok itt csónakban. de maga l nne az els?? Celia hirtelen megérezte. Mi lesz. Martin vadul félbeszakította: Maga egyáltalán nem sajnál semmit! Maga üzletasszony. De két okot tt. elvállalná az int igazgatását. ha a következ? mondatával tönkretesz mindent. ezt én tanúsíthatom. Mi a másik? Celia habozott. akkorát. Itt már két akarat és intellektus pása zajlott. és ugyanazon a nyomon indultunk el. mint valami huszadik századi Éva. Továbbá miután találkoztam a szüleivel és tudom. gyógyszeriparia k ilyen viccel?d?s alakok vagyunk? tette hozzá türelmetlenül. Azok közül. De olyan üzletasszony. és egy harmadikról Új-Zélandon. Cambridge-be is.. akkor nagy valószínûséggel évi tizenkétezer usz rendszeres juttatásokat. Celia! Tudom. Igen válaszolta a férfi nyomatékkal. csak hogy elérje.Alzheimer-kórral és az agy öregedésével kapcsolatos kérdésekre. hogy mi. ha ötször ekkora területe lenne. megpróbálja kihasználni. hogy a magához hasonló elkötelezett kutatókat n motiválja a pénz.. de lehet. és hát valamennyiün yanaz a célja. és gyilkos tekintettel néze t Celiára. Nézze. meg a y mennyire szívemen viselem a sorsukat. A másik kett?r?l nem tudom. aki semmilyen akadály el?tt nem hátrál meg. elcsábítani. hogy tényleg az vagyok. hogy el?bbre t art-e valaki a másiknál. hogy találkozott a szüleimmel. amit az imént megtudott. Hogy látta az életkörülményeiket. amiben maga is részt vesz állapította meg Celia. De ez megszokott dolog a tudományos életben. Nem gondolom. Tegyük el. Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg az vagyok? Most Celián volt a meglep?dés sora. érzéketlen amerikai módjára. Egyenesen fogok beszélni. Mindezt kihasználva tálcán kínálja nekem az aranyalmá . hogy a hangulat kettejük között megváltozott. és nem megvásárolhatók. Egyszóval versenyfutás folyik. és ezt azért bocsátom el?re. hogy nemcsak a választ találná meg. És ne lö ekem itt a süket dumát a magamfajta szentekr?l. ahol. Végül is. kor biztos. hogy a férfi teljesen elkábult attól. hogy mások megel?zi Martin kényelmesen hátrad?lt a ladikban Celiával szemben. roh jól. Így van. rsenyfutás az id?vel. az mind igaz. plusz körülbelül húsz asszisztens a mostani két-három nem adna ez nagy lökést a kutatásnak... mert tudom. Tudok egy kutatóról az NSZK-ban. Többen kutatják ugyanezt a témát. Martin elámulva nézett rá. Mit akarok kihasználni? Például azt. Megpróbál e gem aláaknázni. ezért jöttem Nagy-Britanniába és ma ide. Ráadásul a Paradicsomban. és még mindig tátva volt a szája. s?t elhelyezhetné az édesa nyját egy olyan helyen. Akaratlanul is élesebbé vált a hangja. hogy mennyit tesz értük. amit akar. nagyon is érdekel. és ha igen. akiket említett. Rendben mondta Celia. és elhatározta. Lehetetlenség megítélni. ndenen keresztülgázol.. a csodálatos és ártatlan kirándulás volt. De nem ezekre a dolgokra sóvárog maga is? Megfejteni az Alzheimer-kórt! Megtalálni azt a bi . minden szépítgetés nélkül a . Nem mondta a férfi. egy másikról Fra rszágban. mint akit kígyó mart meg. aki jól végzi a munkáját. Gondolja. De ha a Felding-Rothnak dolgozna. akiket nem érdekel az anyagi oldal. van olyan. ha. plu kezésére állna minden szükséges eszköz. hogy ? is ugyanilyen kemény lesz. És tegyük fel azt is.

Mrs. Már éppen indult volna a lifthez. Taxival ment a Berkeley Hotelba. Celia tisztában volt azzal. hogy maga alaposan felkavart e ngem mondta az asszonynak. Celia azon tûn?dött. Csak azt tudom. még csak nem is Celia érzései. unottan pillantott a papirszeletkére. hogy Martin még ma. Celia egysz er hallotta. Vajon így érez? Celia ezen röviden eltûn?dött. várjon. Egy úr tel efonált. igen válaszolta. meg kell tudni hozni a kellemetlen. és bizonyos szempontból örökre gyerekek mara dnak. Celia fáradtan. aztán úgy látta. Remélem. AZ AJÁNLATOT ELFOGADOM. egyáltalán nincs ok optimizm sra. Nem sokat értettem bel?le. Aztán hirtelen táncolni ke zdtek a betûk a szeme el?tt. AKIK A TELI ZSÁKJUKKAL JÁR JÁK A HATÁRT. MARTIN. ki ssé feszélyezetten búcsúztak el egymástól. hadd sodródjon a csónak. Celia. A Berkeley halljában egyenruhás portás köszöntötte: Jó estét. mikor a portás újból megszólalt: Ja igen. Jordan. hogy k?keménynek kell le nni üzleti ügyekben. hogy egyéb dolgokra szinte alig marad idejük. Minél többet gondolkozott rajta. Persze hogy nem az. harminckét éves korában is bizonyos fokig gyerekes. hogy majd fent a szobájáb a ?ket. ha a jöv?ben több felel?sség nehezedik majd rá. és úgy döntött. ahol most ? van? Hát persze! Aztán arra gondolt. mir?l van szó. Celia egy szörnyûségesen lassú vonatot fogott ki. Az üzenet ugyanis így szólt: MINDENNEK ELJÖN A MAGA IDEJE. Komor hangulatban érkezett a hotelba. Az biztos. mint idefelé. ha ? is ugyanúgy ér ta. iztosan . Akkor miért zavarja ennyire Martin megjegyzése. Érzéketlen amerikai létére ahogy maga n e magát szuperjó munkát végez. Valóban így van? A válasz igen. Els?sorban Martin vádján üt?dött meg: Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg könyörtelen vol a lelke legmélyén arra gondolt. De aztán rögtön így kezdett érvelni magában: hát nem volt némi könyörtelenség elker z elkerülhetetlenül szükséges els?sorban egy n? számára a karrierhez. ha a könyörtelenség az üzleti élet ve ejárója? Talán azért. De végül is számít-e egyáltalán Martin ?róla alkotott véleménye? A válasz: nem! Ennek oka. Az igazat megvallva. hogy egyenl? legyen a becstelenséggel. mert kedveli és tiszteli a férfit. és gondolatban hozzátette: ahogy vesszük. annál inkább bánta a mai szerepl nnál jobban nyomasztották a nap emlékei. és hagyta. de ? azt mondta. ahhoz. ho gy maga tudni fogja.zonyos agypeptidet! Tudományos dics?séget szerezni! Ez mind hamisság? Nem válaszolta Martin határozottan. hogy a ma délutáni összec ez nemigen valószínû. Most érkezett pár perce. kiharcolni mindent. hogy vajon nem l?tt-e túl a célon. szigorú döntéseket is. hogy magát jól fizetik. Lényegében azt jelenti. S?t. és kicsit tompábbá kell válni a mások érdekeivel sze mben. és Martin jóval vadabbul lökdöste a csónakot a dal. Aztán kijavította magát: Nem talán . amint valaki a kutató tudósokról beszélt: Az életüknek oly nagy részét töltik t . ahova pár perccel éjfél el?tt érkezett meg. Én magam jegyeztem le az üzenetét. hogy ez a könyörtelenség nem egyenl? vagy legalábbis nem kell. mint a férfi. Hallgatagon haladtak lefelé a folyón. KÖSZÖNÖM. Celia elvette a kis paksamétát. Mrs. van itt még egy. . Celia majdnem egész úton a nap eseményeit boncolgatta. Nem tudom. hanem a mai nap eredménye. melynek végéb?l komora n nézett Celiára. amit fontosnak tart az ember. Kicsit savanyúan elmo olyodott. Kellemes napja volt? Köszönöm. és azt szeretné. és éjszaka fél tizenkett? után futott csak be a londoni King's Cr ssra. mit válaszoljak. f?leg az ?rá vonatkozó részek et. Felállt és a rúd után nyúlt. Martin kora este tette ki Celiát a cambridge-i vasútállomásnál és hivataloskodva. Ami ezt az eredményt illeti sóhajtott magában Celia . Jordan. hogy ez alól Martin sem kivétel. Ideje indulnunk. A portás hátat fordított. akkor kénytelen lesz még az eddig ieknél is keményebb és könyörtelenebb lenni. hogy leakassza Celia szobakulcsát és átadja a nap folyamán zegyûlt üzeneteket. hogy ? ma ga sokkal inkább e világi. ÍGY AZ ÉRZÉKETLEN AMERIKAIAKNAK IS. majdnem biztos. Tényleg nem tudom a választ. hogy Sam szavaival élve elpuskázta ezt az e sélyt egy ostobaság miatt . Akkor hát mi a fontos? Nem Martin személyes érzelmei. minden nagy fánál megállt. A kiköt?höz közele Martin kivette a vízb?l a rudat. hogy oda jusso . hogy talán valóban az.

És nem volt Andrew-ja sem. a fene egye meg! már elnézést. éles csataüvöltés verte fel a Berkeley méltóságteljes. Azt g azt szeretném. maradjon otthon velük néhány napig szabadságon. Kés?bb Andrew megjegyezte Celiának Martinnak most már csak egy hozzád hasonló n?re van szüksége. Montayne-nek hívják. és mindez nagyon jól hangzik. amire a portás rosszallóan megcsóválta a fejét. abbahagyom. de teljesen el vagyok képedve! Celia. Ne is tör?djön vele! Végül a kívánt célt elérte. nem tudhatta nyugtatta meg Celia. Gratulálok! Van már neve? Igen mondta Sam. A tizenkét éves Bruce a történelem megszállottjának bizonyult. hogy tetszeni fog magának a módszerem és azzal részletesen beszámolt pénzr?l folytatott párbeszédr?l. lelkendez ve harsogta bele a telefonba: Hát ez fantasztikus hír. hogy emlékeztessen engem erre az esetre. Ugye. ha pár hét múlva visszarepülne Nagy-Britanniába. rendben. De felajánlok magának valamit. Kétszer Andrew is v tartott és ott maradt egy darabig. Jó. de hi el?lem a maga éleslátása és kitartása. Sam témát váltott. ezen a héten érkezik vissza? Holnapután. Ennek okát egy vasárna el?tt a Tower körüli körsétájuk alkalmával fejtette ki: . Mikor Sam meghallotta a Martin Peat-Smithszel kapcsolatos újságot. Mikor a gyerekek látogatták meg és Celiának akadt egy szabad délutánja. A vonal túlsó végén Sam felnyögött. Még kísérleti fázisban van és legalább két év további ztésre van szükség. Ötször járt Nagy-Britanniában. Nagyszerû! Miután hazaérkezett. Marti értékes kutató ahhoz. Aztán hozzátette: És még én károgtam magána lítse az anyagiakat! Hogy tévedhettem ekkorát?! Ne tegyen magának szemrehányást. de nagyon biztatónak tûnik. gondolta Celia. hármasban vég erülésig járták a londoni nevezetességeket. és óvatosan így válaszolt: Nem biztos. Még rengeteg elintéznivaló t az intézetalapítással kapcsolatban.Szokatlan. Remélem. mihamarabb megtalálja. akivel megoszthatja az életét. hogy maga látta helyesen a dolgot. Andrew találkoz ott Martinnal. aki tanácsot adott volna. de Andrew-t és a gyerekeket még jobban. hogy szervezéssel és papírmunkával terheljük. és minden alkalommal több hétig maradt. Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben talmazom. és hogy ez befolyásolta leginkább a tudós döntését. például fel kell vennünk egy ügyvezet? igazgatót. Ezt én is megtehettem volna. erre soha nem lesz szükség mondta Celia. Remélem. A múlt héten Párizsban megvettem egy új fra yszer amerikai jogát a Felding-Rothnak. Juhé! rikoltotta Gelia. Kés?bb még sokat fog róla hallani. maga csodás n?sze mély! Hogy az ördögbe csinálta? Celia számított erre a kérdésre. és véletlenül beletaláltam Martin egyik központi problémájába. máskor meg Lisa és Bruce látogatták meg. Van még egy jó hírem folytatta Sam. 11 Celia vasárnapi cambridge-i kirándulása el?tt néhány nappal Sam és Lilian Hawthorne elutaztak Nagy-Britanniából egy rövid párizsi városnézésre és onnan repültek szombaton New Yo így Celia csak londoni id? szerint hétf? délután fél négykor tudta elérni telefonon Samet a elding-Roth New Jersey-i központjában. az isten áldja meg. Egyetértek helyeselt Celia . Imádom Londont. aztán így s zólt: Sam. és arra. hogy mindezért megkaptam t?le a könyörtelen jelz?t. stimuláló id?szak lett Celia él n. Mellékesen jegy . Éspedig? kérdezte kíváncsian Celia. Az 1972-es év hátralév? része és 1973 eleje izgalmas. én pedig helytelenül. és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. komor halijának cse . Ó. ne hibáztassa már magát! Igazán semmi szükség rá. Én is csak v ktában l?ttem.

A kis terme tû. amit Mar tin Peat-Smith rendezett a gyerekeknek. Celiának tetszett ez a kijelentés. derûs gyományait. Felvett egy másik nukleinsawegyészt egy fiatal pakisztáni. aki a tudományos vezet?helyettesi feladattal lett megbízva. aki a proteinek és nuklein ak elektroforézis útján történ? szétválasztásában jeleskedett. ha fel tudunk mutatni valamit. Az Emma Willardról elnevezett bentlakásos i la New York állam északi részében volt. hogy mit várnak ?le.Abból mindent meg lehet tudni. Dr. hogy eldöntötte. Végül 1973 februárjában az angliai Felding-Roth Research Institute Limitedet hiv atalosan megnyitották. uram vagyis minél ritkábban lát . csatlakozik a Felding-Rothhoz. mikor elfoglalod majd Mr. akit teljesen lekötöttek az elnöki poszttal együtt járó kötelezettségek. ahol már folytak az átalakítási munkálatok. hogy körülbelül tizennyolc leszek. Addigra jelent?s haladást kell elérnünk. ami már megtörtént. Martin most. és milyen hibákat követtek el. családdal és diáklánnyal együtt bemutatták nekik az Emma Willard Iskola szépségét. hanem a mindig praktikusan gondolkozó Lisa válaszolt: Ezek alatt az évek alatt léptettek téged mindig el?bbre meg el?bbre. Bruce történelem iránti rajongása nem lankadt azon a cambridge-i túrán sem. A feltétlenül szükséges harlow-i útjaitól eltekintve ragaszkodott ahho hogy más vigye az adminisztratív ügyeket amivel Sam eleve egyetértett. Celia a nagy-britanniai útjain rendszerese n találkozott Martinnal. hogy mi volt a helyes. nagy felel?sségtu dattal kezdett a szervezéshez. Felvett néhány sp ecialistát. Sam ezt így indokolta New Jerseyben az igazgatótanács el?tt: Ez a kutatási projekt id?szerû. Sam Hawthorne. és az egész család elkísérte a kislányt a hosszú és k El?z? este vacsora közben Celia nosztalgikusán. bár ezek az együttlétek mindig igen rövidek voltak. és az intézet elkészültéig Martin továbbra is a cambridge-i laborban végezni a kutatásait. Az anyavállalat úgy döntött. így például egy sejtkultúra-szakért?t meg egy másikat. Hawthorne székét. Ezért most csak erre kellene koncentrálnunk. Kis zámoltam. a kutatóintézet ügyét már csaknem Celiára hagyta. érti. aki Európába érkezet rtani az ünnepi beszédet . Két héttel kés?bb Celia újból Nagy-Britanniába utazott. mami. az uram különösen. 1972 szeptemberében a tizennégy éves Lisa nag y izgalommal készült a középiskolai tanévnyitóra. Bentley azt is pontosan tudta. ahol századosként egy hatalmas katonai kórház adminisztratív ügyeit intézte. Harlow-i látogatásain Martin megbeszéléseket folytatott a laboratóriumok. Majd akkor lépünk a nagy nyilvánosság elé jelentette ki Sam. mert mindkett ?jüket lekötötte a saját munkája. Celia jelenlétében egyszer azt mondta Martinnak: Minél kevesebbet zavarom magát. és a jókedvük másnap is tartott még. Á gatások rövidek voltak. Olyan sokat lehet tanulni abból. Rao Sastr i személyében. a személyz et meg az eszközök elhelyezésér?l az épületben. és Celia meg is való otta. hogyan kell viselkednie a nála jóval fiatalabb tudóssal. Csak sajnos legtöbben nem tanulunk bel?le. . hogy milyen eszközökre és munkatá kra van szüksége. Valamennyien jót nevettek ezen. verébszerû férfi az ötvenes évei közepén járt. elmerengve tette fel a kérdést Andrew-n ak: Hová is tûntek ezek a szép évek? De nem Andrew. Nem volt különösebb csinnadratta a harlow-i megnyitó alkalmából. magabiztos. Martin Peat-Smithnek az Alzheimer-kórt és az agyi öregedést ku tató programját áthelyezték Cambridge-b?l Harlow-ba. mami. De mikorra is várható ez? Adjanak nekem két évet mondta Martin Samnek és Celiának egy kötetlen magánbeszélg kalmával. amivel Bentley elegánsan érzé e. hogy egyel?re nem foglalkozik más témával a nagy-britann ai intézet. fantasztikusan izgalmas és nagy üzleti lehet?ségek rejlenek benne. mikor a többi sz vel. és nemrég ment nyugdíjba a Kir . Celia felvett egy Nigel Bentley nevû embert ügyvezet? igazgatónak. és ennek még nem jött el az ideje . Igen. annál jobban v munkámat. és Dr. A volt tiszt k sítése kitûn?en megfelelt az új beosztásának. valóban bólintott Celia. Erre a nagy-britanniai utazásokkal tarkított id?szakra esett egy fontos család i esemény legalábbis Celia annak tekintette. Egy n?i munkatárs lett a kísér k és nyulak százainak gondozója. és láthatóan pontosan tudta.

közölte: Nincs szó semmiféle titkos egyezségr?l.Az intézet megnyitása után Celia ritkábban és rövidebb id?re utazott Nagy-Britanniába Azért kellett olykor személyesen is megjelennie Harlow-ban. Vincent Lordnak. hogy folyik a kutatás. hogy mit kapott ezért a nagy enged ségért cserébe. hogy egy évvel korábban. ame ssította a szívverést és csökkentette a vérnyomást. de az egyesült államokbeli megjelené t. Aztán októberben mindezek tetejéb e Agnew alelnöknek is búcsúznia kellett a hivatalától egy másik korrupciós ügy miatt. Végül tíz hónappal kés?bb kénytelen-kelletlen maga Nixon is b edobta a törülköz?t ? lett az els? amerikai elnök. A szigorú el?írások valóban közérdekûek jelentette ki . a szemrehányásokat és vádakat mindig ugyanazzal a rutinválasszal utasította vi sza a minisztérium: Emlékezzenek csak a Thalidomidra! Egy konferencián Sam Hawthorne frontális támadást intézett a minisztérium gyakorlata ellen. Ám Nigel Bentley igazolta azt a bizalma amit az ügyvezet? igazgatói kinevezésével belé helyeztek. illetve Bentleyn keresztül tudatta. hogy egy magas rangú min i tisztségvisel? kitett az asztalára egy kis bronztáblát. De az inga túlságosan kilengett. és megkérdezte Andrew-t: Te elh iszed ezt? Nem. aminek viszont a jel . hogyan ítélkezik majd a történetírás. Celiának eszébe jutott. A Felding-Roth New Jersey-i központjában Celia továbbra is az elnök különleges megbíz ttjaként tevékenykedett. amin a francia Pétain marsall híre s. az gyik az ízületi csúz elleni gyulladásgátló volt. hogy Nixon legalább a Gui ss rekordok könyvébe bekerül jegyezte meg Andrew kajánul. Ahogy teltek a hónapok. hogy Sam képvisel?jeként a kezdeti zökken?kön átsegítse az intézet személyzetét. Celia és Andrew esténként a kül. és mikor feltették neki a kérdést. Ez id? tájt terjedt el a gyógyszerkésés kifejezés. aki lemondott. ha az egyesült államokbeli engedélyezését nem késleltette volna az Élelmiszerszerügyi Minisztérium végtelen hosszú ideig a vállalat szerint két évvel tovább. Én sem mondta Celia határozottan. sorra teljesítve a Samt?l kapott feladatokat. Beszélték. Ezt a véleményt más gyógyszergyárak is osztották. mikor Harlow felé hajtott Sammel. Ez a kurta mondat talál lemezte a minisztériumi dolgozók viszonyát az új gyógyszerkészítményekhez. A téma egyre nagyobb közfigyelmet kezdett kelteni. amiket külföldön már régen forgalmaztak. Nixon utódja hivatalba lépésekor azonnal kijelentette. Haldemant és Ehrlichmant odadobta koncnak. Celia a tévé el?tt ült. Pennsylvaniába.és belföldi tévén ióival együtt lenyûgözötten figyelte az újabb és újabb híradásokat. hogy nem lesz bírósági felel? sségre vonás az ügyben. Martin nem sok újdonsággal szolgált. a másik egy Staidpace nevû bétablokkoló. Az ízületi szer nem lett kirobbanóan sike Staidpace kitûn?. Az eredm ességet két olyan szer segítette el?. ami nem kapcsolatban a Watergate-tel. els? világháborús kijelentése volt olvasható: Itt nem jutnak át. hadd hívjam fel a figyelmét valamire. amiket a cég saját laboratóriumában fejlesztett ki. és Nixon elnök hogy a saját b?rét mentse di munkatársát. sem mi jelent?séget nem tulajdonított annak a Watergate-betörésr?l szóló újsághírnek. a Felding-Roth kutatási igazgatójának kiábrándult szavai szerint a minisztérium washingtoni központjában fert?z? kór dühöng: senki nem akar és nem képes dönt mir?l . és nem is olyan régen mé dtünk az ilyen szükséges el?írásokban. akik minduntalan a Thalidomidra hivatkoznak. mint kelle lna. a kibontakozó dráma várat it. A Staidpace sokkal tekintélyesebb mértékben járulhatott volna hozzá a Felding-Roth nyereségéhez. az biztos. hogy megkezdje középiskolai tanulmányait a pottstownill Iskolában. a nyilatkozatot hallgatta. Mégis. amit az olyan szerekkel kapcsola ban használtak. és a bürokratikus akt etés károsan befolyásolja a nemzet érdekeit. Mindegy. Április vége felé egyre n?tt a feszültség. Ugyanebben az id?ben történt még egy fontos esemény a Jordan család életében: Bruce i elköltözött otthonról. Ekkor tört ki a Watergate-botrány. Ez id? tájt és még 1975 elején is jól alakultak a Felding-Roth üzleti ügyei. Az iparágunkat kritizálóknak. életment? gyógyszernek bizonyult és széles körben használták.

ami évekig eltartott. melynek hatására kezdetét vette egy magas h?fokú vita. Ami a Felding-Rotht illeti. hogy meg lehessen kezdeni a bizt onsági és hatásmechanizmus-tesztelését az Egyesült Államokban. nem értek el hozzájuk id?ben. Az új francia gyógyszer. akiket megszabadított volna egy nagy teh ert?l. amit alátámasztottak a széles körû állatkísérletek és az ön kön végzett humán kísérletek is. hogy szerük egyesíti magában a kitûn? min séget és az abszolút biztonságot. Ez még beletelik egy kis idõbe. A Montayne-t terhes asszonyoknak fejlesztették ki a reggeli hányinger ellen. A Montayne feltalálói a jó nevû Laborat ironde-Chimie vegyészei meg voltak róla gy?z?dve. a Gironde-Chimie személyes levélben fordult Samhez: Tekintettel a múltban történtekre. és semmiféle mellékhatás nem lépett fel. még mindig nem volt abban a jogi stádiumban. sokat ígér? szer volt. A párizsi cég tájékoztatta a Felding-Rotht. hogy végrehajtunk még néhány kísérletsorozatot kü még több emberen. hogy a tesztekne ddig kiválóak az eredményei. aminek Sam Párizsban vette meg az amerika i jogát.ennel és a jöv?vel van kapcsolata: mára túlhaladta a Thalidomidtól deformált csecsem?k számát oké. Mégis. amelyeket visszata rt az amerikai szabályozás lassúsága. ezúttal indokoltnak látszott a fokozott óvatosság. a Montayne. így még attól is messze voltak felterjeszthessék az új gyógyszert engedélyezésre a minisztériumnak. a gyógyszer rendkívül kényes természetére. Sam egyetértett ezzel. nekik egy türelmetlenül várt szerük vesztegelt a min isztériumi útveszt?ben. hogy megkezdhesse a saját kísérleteit a Mont nel. ami néha még az állásukat is veszélyeztette. . A Feldin g-Roth tehát várta a franciáktól a zöld jelzést. csak a osabban járhatunk el. akik azért szenvedtek vagy haltak meg. f?leg a dolgozó n?knek. Ez kemény vád volt. Ezért úgy döntöttünk. mert hatásos gyógyszerek.

Az egyik ilyen az Élelmiszer. a nagy gyógyszergyárak meg a mini vésbé állandóan hadilábon álltak egymással. Ami Vincent Lordot illeti. gyártották és végül értékesítették ?ket. de valódiak is. ? mindig is háborúnak tekintette a viszonyt. . jelképes é i labirintus volt. am elyek felfedezték.Harmadik rész 1975-1977 l Dr. Vincent Lordnak akadtak képzelt problémái. Ez a hadiállapot aztán a pillanatnak megfelel?en intellektuális-tudományos csatározásokban nyilvánult meg. A minisztérium épülete. Mivel a szerek szponzorai csaknem mindig azok a vállalatok voltak. amelyen minden új szernek és szponzorának át kellett verg?dnie az eng edélyeztetésig. Egyes szerek soha nem jutottak el az áhított végcélig valahol elakadtak a l birintusban. amely közvetlenül Washington határán kívül állott.és Gyógyszerügyi Minisztérium volt. vagy totális háborúban.

A Felding-Rothnál a feladatkörébe tartozott a minisztériummal kapcsolatos ügyek in tézése, illetve az ügyintézés felügyelete. Gyûlölte ezt a kötelezettségét. Nem kedvelte a min unkatársait, egyeseket kifejezetten megvetett. A saját problémája tetejébe, ha el akart érni valamit a minisztériumban, vagy felül kellett kerekednie az ellenszenvén, vagy el kel lett lepleznie. Mindkett?t nehéznek találta, néha lehetetlennek. Dr. Lordnak természetesen jócskán akadtak el?ítéletei. Akárcsak más gyógyszergyárak m tériumi összeköt?inek. Néha jogos volt az el?ítélet. Néha nem. Ennek oka az volt, hogy a törvények és a szokások megkövetelték a minisztériumtól, ho egyszerre több funkciót is betöltsön és többfajta kívánalomnak feleljen meg. Vállalnia kellet egészségügy ?rének szerepét, megvédeni az ártatlan polgárt a kapzsiságtól, a hozzá nem értést a nemtör?dömségt?l egyszóval a profitéhes gyógyszeripari vállalatoktól, amelyek mind hajlamo olykor-olykor a fentebbi bûnök elkövetésére. Ennek a funkciónak az ellentéte volt a miniszté m mint csodatév? jó tündér: ? tette lehet?vé varázslatos gyorsasággal , hogy az új, fantas gyógyszerek ugyanazoktól a gyógyszergyáraktól minél el?bb a gyógyszertárakban legyenek és m abbítsák az emberi életet vagy enyhítsék a szenvedést. Következ?ként említend? a bûnbakfunkció: mindenki a minisztériumot szidta a gyógysz yárak, a fogyasztók, az újságírók, az írók, a jogászok, a politikusok meg egyéb érdekcsoporto zért, mert túl merev, vagy azért, mert túl engedékeny. Ezenkívül pedig a minisztériumot rends esen politikai porondként használták képmutató, karrierista kongresszusi képvisel?k meg szená orok, akik mindenáron szerepelni akartak a tévében meg a sajtó hasábjain. Mindezek tetejébe a minisztériumban teljes volt a zûrzavar az ügyintéz?k egymás heg en-hátán kucorogtak a szûk szobákban, bizonyos osztályokon ugyanakkor a szükséges létszámnak a fele dolgozott, orvosi és tudományos szakért?iknek a nyelve lógott a tömérdek munkától, ugy kkor éhbérért dolgoztatták ?ket. Mindezek ismeretében meglep?, hogy a vele szemben támasztott követelmények, az a kadályoztatás és kritika ellenére a minisztérium összességében igen jól mûködött. De az n kadtak hibák így például az úgynevezett gyógyszerkésés. Hogy ezt a hiányosságot ki mennyire te tragikusnak, az néz?pont kérdése volt. De hogy a probléma létezett, azt még a minisztérium is elismerte. Vincent Lord is végigszenvedett egy ilyen gyógyszerkésési ügyet, mikor megkísérelte m gszerezni a Felding-Roth számára a Staidpace nevû szív- és vérnyomásgyógyszer Egyesült Államo orgalmazási engedélyét. A gyógyszert már hosszabb ideje használták sikeresen Nagy-Britanniába Franciaországban, az NSZK-ban és másutt. A minisztérium kikötötte, hogy a Staidpace csak akkor jelenhet meg a gyógyszertári polcokon, és csak akkor írhatják fel az orvosok, ha Amerikában újabb, alapos tesztelésnek v etik alá a biztonságát és hatékonyságát vizsgálandó. A kikötés jogos volt. Nem is vonta senki kétségbe beleértve Vincent Lordot és a Feld ing-Roth többi vezet?jét. Ami ellen viszont tiltakoztak miután sikerrel elvégezték a kötelez?en el?írt próbák az eredményeket továbbították a minisztériumnak , az az ezt követ?, két évig elhúzódó kicsi halogató köntörfalazás volt. 1972-ben szállította a Felding-Roth a Staidpace-re benyújtott k yét a minisztérium épületébe egy teherautóval. A kérvény százhuszonötezer gépelt oldalból á kötetet töltött meg. A plafonig meg lehetett volna tölteni velük egy kisebb szobát. A kötete többek között tartalmazták két év egyesült államokbeli állat- és humán kísérleteinek informá Bár ennél kimerít?bb elemzést nem lehetett volna a szerr?l készíteni, mind a vállalat , mind a minisztériumban sejtették: ezt a sziszifuszi munkát senki nem fogja tudni a m inisztériumban elvégezni. Egyébként gyakran érkeztek hasonló köbtartalmú szállítmányok más gy is. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának munkatársai közül kijelölték azt, aki ma bírálja a Staidpace sorsát. Az illet?t Gideon R. Mace-nek hívták, orvosi képesítése volt, és dolgozott a minisztérium kötelékében. Dr. Mace mellé kijelöltek néhány tudományos specialistát, akiknek a szaktanácsadás le volna a feladatuk akkor, mikor éppen ráértek egy szusszanásnyi id?re a többi munkájuk melle t. A folyamathoz az is hozzátartozott, hogy bizonyos id?közönként behívatták a FeldingRoth tudományos munkatársait, és magyarázatokat meg kiegészítéseket kértek t?lük az anyaghoz. ez normális volt. Az viszont már kevésbé, ahogy Dr. Mace az ügyeket kezelte és ahogy dolgozott. Csig atempóban még a minisztériumi átlagot tekintve is kínos lassúsággal haladt el?re. Kicsiny ktalanul kötözköd?, hitvány alakként mutatkozott be. Így Gideon Mace is belépett azon miniszt

umi dolgozók táborába, akiket Vincent Lord megvetett. Lord személyesen felügyelte a Staidpace-jelentés készítését, és szent meggy?z?dése sz a hatalmas mennyiségû irat tökéletesen megfelelt a hivatalos kívánalmaknak. Éppen ezért ahog tak a hónapok és még mindig nem született meg a döntés, Lord kiábrándultsága n?ttön-n?tt. Azt Mace végre hallatott magáról, akkor is csak idegesít? sz?rszálhasogatásra futotta t?le; ahog y Lord egyik asszisztense fogalmazott, a szóközi vessz?kön lovagolt, amiknek semmi közük a tudományhoz . Hasonlóan ?rjít? volt, hogy ahányszor Mace sürget?en és erélyesen újabb kiegész kat követelt, rendre az sült ki, hogy a hiányzó számok mind szerepelnek a teherautónyi anya n. Mace egyszerûen nem kereste meg ?ket, de még csak meg sem kérdezte, hogy esetleg ne m szerepelnek-e valahol a beterjesztett anyagban. Mikor figyelmeztették a felületességér e, újabb hetekbe telt, míg elismerte a hibáját de akkor is kelletlenül és csöppet sem udvar an. Vincent Lord egy ideig csak figyelte az eseményeket, de aztán egy napon fogt a magát, leállította a többieket, és ? maga indult a minisztériumba amit mindennél jobban g A minisztérium el?nytelen helyen állt, a marylandi Fishers Lane-en, úgy huszon négy kilométerre északra Washingtontól, egyórányi unalmas autóútra a Fehér Háztól, illetve a illt?l. A dísztelen külsejû, E alakú irodaházat az 1960-as években építették, és látszott raj az építész nem a fantáziadús megoldások, hanem az olcsó kivitelezés híve volt. A hétezer munkatárs többsége apró és zsúfolt irodákban dolgozott. Sok helyiségben még sem volt. Másutt a helyszûke miatt úgy összezsúfolódtak a bútorok, hogy mozdulni nem lehetett Minden talpalatnyi helyen akták tornyosultak. Ahová az ember csak nézett, mindenhol a kták. Aktahalmok, aktakupacok, aktacsomók akták tonnaszámra. Elképzelhetetlen mennyiségû ir A postázó dolgozói már régen feladták a reménytelen küzdelmet a nap mint nap folyamatosan ér aktazuhatagok ellen. Igaz, ?k is tekintélyes mennyiségû iratot küldtek szét, de a kimen? p osta mennyisége meg sem közelítette a bejöv?ét. A folyosókon roskadásig megpakolt aktakocsika taszigáltak-vonszoltak a kézbesít?k. Dr. Gideon Mace a tizedik emeleten dolgozott egy ruhásszekrény méretû lyukban. A z ötven év körüli, hosszú nyakú, hórihorgas Mace-t a rosszmájúak egy serdül? zsiráfhoz hasonl n paprikapiros színû volt az arca, amibe jól illeszkedett véreres orra. Keret nélküli szemüve keresztül hunyorgott a világra, amib?l egyértelmûen látszott, hogy már régen itt volna az id je áttérni valami magasabb dioptriaszámra. Érdes modorban, általában szarkasztikus hangon tár yalt az ügyfeleivel, s?t gyakran vitriolosan. Dr. Mace rendszerint egy ?srégi, gyûrött s zürke öltönyt és fakó nyakkend?t viselt. Mikor Vincent Lord megjelent nála, Mace-nek aktátlanítania kellett a kamrácskában ál ló másik széket, hogy a Felding-Roth kutatási igazgatója helyet tudjon foglalni. Úgy látom, bajok vannak a Staidpace-szel próbálta Lord a lehet? legbarátságosabba l?adni jövetele okát. Szeretném tudni, hogy miért. A jelentésük felületes és zavaros közölte Mace. És korántsem lehet bel?le minda ni, amit tudnom kell. Milyen értelemben zavaros? kérdezte Lord. És mi az, amit még tudnia kell? Mace a els? kérdést elengedte a füle mellett és a másodikra válaszolt. Még nem dönt l. De majd értesítem a munkatársait. És mikorra várhatjuk a döntését? Mikor elkészültem. Sokat segítene és talán id?t is takaríthatnánk meg azzal próbálta Lord visszafojt haragját , ha valami támpontot adna arra vonatkozólag, hogy hol vannak problémák. Nálam nincsenek felelte Gideon Mace , csak maguknál. Kétségeim vannak a gyógysze iztonságával kapcsolatban; rákkelt? lehet. Ami pedig az id?megtakarítást illeti, az engem nem érint. Nem hajt a tatár. Id?nk annyi, mint a pelyva. Lehet, hogy magának nem sürg?s vágott vissza Lord. De mi van azokkal, akik szív etegek és szükségük volna a Staidpace-re? Mégpedig most azonnal. Európában már hosszú ideje é ment a szer. Szeretnénk, ha itt is miel?bb megkezdhetné életment? munkáját. Mace halványan elmosolyodott. És hogy mellékesen egy vagon pénzhez juttassa a Felding-Rotht. Lord továbbra is fékezte magát. Ez a része az ügynek soha nem érdekelt. Ha maga mondja... húzta el a száját szkeptikusan Mace. De innen az én helyemr?l inkább ügynöknek, mint tudósnak gondolnám magát. Vincent Lord még mindig türt?ztette magát. Az imént a biztonságot említette. A jelentésünkb?l megtudhatta, hogy minimálisak a

ellékhatások, egyik sem veszélyes, és rákkelt? anyagoknak a nyomára sem bukkantunk. Elmondaná hogy mire alapozza a kétségeit? Most nem válaszolta Mace , mert még gondolkoznom kell rajtuk. És közben persze nem hoz döntést. Ahogy mondja. Törvény szerint hat hónap a határid? figyelmeztette Lord a minisztérium tisztvise ?jét. Ne oktasson itt ki engem a szabályzatról horkant fel Mace. Jobban ismerem, m int maga. De ha ideiglenesen elutasítom a jelentésüket és ragaszkodom bizonyos kiegészít? ad atokhoz, akkor elölr?l kezd?dik a számolás. Így volt. Ezt a késleltetési taktikát gyakorta alkalmazta a minisztérium néha jogos n, ismerte el magában Vincent Lord, de néha egy-egy munkatárs rigolyája miatt, vagy hogy halogathassák a döntést. Lordnál betelt a pohár, és élesen megkérdezte: Ugye egy bürokratának mindig az a legbiztonságosabb, ha nem hozza meg a döntést? Mace nem szólt egy szót sem, csak pimaszul mosolygott. Végül Vincent Lord semmit nem ért el a beszélgetéssel, csak azt, hogy még kiábrándult lett. Mindenesetre elhatározta, hogy ezek után igyekszik a lehet? legtöbbet megtudni Dr. Gideon R. Mace-r?l. Még jól jöhet az ilyesfajta információ. Az elkövetkez? hónapokban Lord más ügyekben többször is járt Washingtonban és a minis um épületében. Mindannyiszor beszédbe elegyedett Mace kollégáival, és máshonnan is gyûjtött d információkat. Meglep?en sok dolgot tudott meg. Id?közben Mace hiányosnak min?sítette a FeldingRoth egyik Staidpace-szel kapcs olatos tanulmányát. Egy szívbetegen végzett kórházi tesztsorozatról volt szó. Mace élvezve a mát, elrendelte, hogy végezzék el újból az egész tesztsorozatot. Lord semmilyen elfogadható o ot nem látott a kísérletek megismétlésére; hiszen az újabb egy évet és tömérdek pénzt emészte Arra gondolt, hogy tiltakoznia kellene a döntés ellen. De azt is tudta, hogy ha meg fellebbezi a határozatot, azzal csak maguknak tesz rosszat, mert a Staidpace-ügy vag y bizonytalan ideig függ?ben maradna, vagy kerek perec visszautasítanák az engedélyeztetés i kérelmét, így Vincent Lord kénytelen-kelletlen utasítást adott a tesztprogram megismétlésér Nem sokkal kés?bb tájékoztatta Samet a döntésr?l, és jelentette azt is, hogy mi mind ent sikerült Gideon Macer?l megtudnia. Ketten ültek Sam irodájában. Mace egy bukott orvos mondta a kutatási igazgató. Ezenkívül alkoholista, és áll zavarban van els?sorban azért, mert két elvált feleségének fizet n?tartást. Hétköznap esténké ken másodállásban kisegít egy magánrendel?ben. Sam eltûn?dött azon, amit hallott. Mit értesz azalatt, hogy bukott orvos ? A kutatási igazgató a jegyzeteibe pillantott. Mióta kézhez kapta a diplomáját, Mace öt különböz? városban dolgozott más orvosok a tjaként. Ezután lett egy saját praxisa. Ahogy az ?t ismer?k szavaiból kivettem, azért kell ett mindenhonnan elmennie, mert nem tud bánni az emberekkel. Nem kedvelte a munkaa dó orvosait, és ami a saját praxis feladását illeti, azzal kapcsolatban ?szintén megmondja, hogy nem szerette a betegeit sem. El tudom képzelni jegyezte meg Sam , hogy ?k sem rajongtak érte. Hogyhogy fel vették a minisztériumba? Ismered a helyzetüket. Örülnek, ha hajlandó valaki náluk dolgozni. Sam bólintott. Igen, ez így van. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának utánpótlása régóta A fizetések rendkívül alacsonyak voltak, és az az orvos, aki vállalta a hivatalnoki munkát, még a felét sem kereste a magánpraxissal szerezhet? jövedelemnek. A tudósok esetében a mini sztériumiak meg a gyógyszergyáriak fizetése között még nagyobb szakadék tátongott. És akadtak ?k is. Például a szakmai presztízs. Orvosi-tudományos körökben nem tartották sokra a minisztériumban dolgozókat. Jóval el gánsabbnak számított az Országos Egészségügyi Intézet munkatársának lenni. A minisztériumban tevékenyked? orvosoknak még valami nagyon hiányzott nevezetese n a közvetlen kontaktus a betegekkel. Samnek egyszer azt mondta valaki, hogy az ot t dolgozó orvosoknak csak a helyettesít? munka marad, mások esettanulmányainak az olvasga tása . Ezért is furcsa, hogy mindezek ellenére a minisztériumban dolgozott jó néhány magasa n képzett, elkötelezett profi. De elkerülhetetlen volt, hogy többségben legyenek a sikerte

lenek. A megkeseredettek, az elidegenedettek, akik szívesebben voltak egyedül, mint emberek között. Az elkötelezett önvédelmez?k, akik lehet?leg kitértek a nehéz döntések el?l. koholisták. A lelki betegek. Sam és Vincent Lord világosan látták, hogy Dr. Gideon Mace ezek közé tartozik. Tehetek valamit? kérdezte Sam. Menjek be a feletteséhez? Nem tanácsolom válaszolta Lord. A minisztériumi nagyf?nökök a politikától függ? eg mennek. A bürokraták viszont maradnak és remek a memóriájuk. Vagyis ezzel azt akarod mondani vonta le a következtetést Sam , hogy a Staidp ace ügye valóban felgyorsulna, de kés?bb még meginnánk a levét ennek a gy?zelemnek. Pontosan. És Mace alkoholizmusa? Lord megvonta a vállát. Úgy hallottam, hogy emiatt bomlottak fel a házasságai. De nem iszik botrányosan. Rendesen bejár dolgozni. Elvégzi a munkáját. Lehet, hogy ott az üveg az iratszekrénye mélyén e még ha ott is van, én senkivel nem beszéltem, aki látta volna az irodájában inni. A másodállása abban a magánrendel?ben szabályzatellenes? Akkor nem, ha Mace csak a szabadidejében ûzi, még ha fáradtan is megy másnap regge l munkába. A minisztériumban sok orvos csinálja ugyanezt. Ezek szerint nem tudjuk Mace-t sehol megfogni? Most nem válaszolta Lord. De továbbra is fizetnie kell a n?tartásokat, és a pén var furcsa dolgokba hajszolja bele az embereket. Úgyhogy nyitva tartom a szememet. Ki tudja, mikor mosolyog ránk a szerencse. Sam elgondolkozva nézett a kutatási igazgatóra. Nagy szolgálatot teszel a vállalatnak, Vincent, hogy foglalkozol ezzel a kel lemetlen üggyel. Hogy szem el?tt tartod az érdekeinket. Szeretném, ha tudnád, mennyire érték elem ezt. Nos... nézett rá Lord, láthatóan kellemesen meglep?dve. Én ilyen szempontból so m gondoltam át a dolgot. Csak ártalmatlanná akarom tenni ezt a gazembert és szeretném látni a pontot a Staidpace-ügy végén. De lehet, hogy neked van igazad.

Kés?bb, mikor Vincent Lord elgondolkozott Sam kijelentésén, arra jutott, hogy az elnök tényleg jól látja a dolgot. Már tizennyolc éve dolgozott a Felding-Rothnál, és ilyen sszú id? alatt akarva-akaratlanul kialakul mindenkiben valamiféle lojalitás. És mostanában már azok az önmarcangolási rohamok is alábbhagytak, hogy helyesen tette-e, mikor otthag yta az egyetemet az iparért. Gondolatait most leginkább kutatási témája, a szabad gyökök befo a töltötte be; amint akadt egy kis szabad ideje, rögtön ezen kezdett töprengeni. A kereset t válaszok még mindig rejt?zködtek el?le. De meg volt róla gy?z?dve, hogy vannak. Soha, de soha nem fogja a küzdelmet feladni. És a közelmúltban újabb ösztönzést kapott: a vállalat nagy-britanniai kutatóközpontjá Smith akivel még nem találkozott személyesen az agy öregedési folyamatára koncentrált. Ez eny volt a javából. Vajon ? vagy Peat-Smith ér el el?ször áttörést? Lord csalódottan vette tudomásul, hogy a Felding-Roth amerikai kutatásai melle tt nem kapott teljhatalmat a nagy-britanniai kutatások felett is. De Sam Hawthorne ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok odaát függet enül, önállóan tevékenykedhessenek. Lord arra gondolt, hogy végül is így alakult a dolog a le erencsésebben. Odaát ugyanis azt rebesgetik, hogy Peat-Smith zsákutcában van, egy tudomány os betonfal el?tt toporog. Ha ez igaz, akkor Lordot ezért semmiféle felel?sség nem ter heli. Közben az amerikai gyógyszervilágban egymást követték az események. Ami Dr. Gideon Mace-t illeti, végül valóban elkövetett valami olyasmit, amire Vi ncent Lord olyan régóta várt ám csak azok után, hogy a Staidpace-t hosszas huzavona után vé jóváhagyták, és 1974-ben megkezd?dött a forgalmazása. 1975 januárjában, egy napra rá, hogy Lord megint Washingtonban járt a minisztérium ban, szokatlan telefonhívást kapott. Egy férfi keresi közölte a titkárn?je , de nem hajlandó megmondani a nevét. Mind beszélni akar magával, és azt mondja, maga örülni fog, hogy beszélhet vele. Mondja meg neki, hogy menjen a... nern, mégsem, várjon csak! Lordban felébredt a kíváncsiság. Kapcsolja. Felvette a kagylót és belereccsentett: Akárki is maga, mondj

hogy pontosan hol. hu lámos barna haja. Lord. és hagyta. aztán így válaszolt: Azt hiszem. Dr. Érdekli vagy sem? Lord óvatos volt. Mikor Vincent Lord belépett. hová tegye a fickót. Majd ha Washingtonban találkozunk. többen is érdekl?dve felkapták a fejüket és elismer?en néztek végig a férfin. Redmond nem tágított attól. Minél el?bb túl akart esni az egészen. Lord most már tudta. maga azt mondta. Redmond az óta az els? hívás óta még kétszer beszélt Lorddal telefonon. Ha ragaszkodsz hozzá. aztán megkérdezte: Valami becstele n ügyr?l van szó? Lord egy darabig töprengett. Hogy hívják magát? kérdezte Lord. Lord. és szeretném. hogy igen válaszolta a hang nyugodtan. Sam . megmondom. Kétszer is. Még miel?tt az érzés teljesen hatalmába kerítette volna. hogy kétezer dollárt kér a birto kumentumokért. Az ismeretlen telefonáló. Rögtön f Redmondban a minisztérium egyik dolgozóját. Nem szeretem az ilyesmit ellenkezett Sam. Kétezer dollárt kérek. Redmond az el?tte álló pohár italra mutatot t. aki ett?l szörnyû kínb magát. Többször látt osztályunkon. Esze ágában sem volt ennek a találkozá k valami baráti színezetet adni. Milyen jellegû információi vannak? Mace megszegte a törvényt. Egymással szemben ültek le a bokszban. ellene vele elszámolnom. De ha meg akarja ?ket kapni. Lord morgott valami üdvözlésfélét. És hogyan tudja mindezt bizonyítani? Papírjaim vannak róla. h ogy megfizessen. Dr. a dolog etikátlan. Lord azonnal hangnemet váltott. Hogyan szegte meg a törvényt Dr. többször is látta a washingtoni útjai alkalmával e nem tudott visszaemlékezni arra. akkor elvárom. egy magányos férfi állt fel yik bokszban lév? asztaltól és feléje intett. Lord így folytatta: In at akarok venni rajta. Mace-szel kapcsolatos információk. Ezzel a kufárkodással nem kerül maga is azonos kategóriába Mace-szel? Lehet. és megkérdezte: Velem tart. sepr?s pillákkal árnyékolt babakék szeme és egyéb szempontokból is megnyer? eje volt. hogy mondjam gyorsan. Az adataimmal börtönbe tudja juttatni. Egyik alkalom al a pénzkérdést tárgyalták meg. A minisztériumban dolgozom mint orvosi mûszerész közölte Redmond. Ugyanazon a területen dolgozott. bézs és barna színek uralták némi bronzc l tarkítva. Mikor Sam kérd?en felhúzta a szemöldökét. hogy ez a célom? Nézze válaszolta a hang . Ez részben megmagyarázza. hogy esetleg lehallgatják a telefonját. Tony Redmond vagyok. A bárt els?sorban homoszexuálisok látogatták. hogy mit akar. Magát érdeklik a Dr. mármint valami titkot egy másik cégt?l. Szükségem van kétezer dollárra jelentette ki a kutatási igazgató . A huszonöt év körüli férfinak rövid. Mace? Bizalmas minisztériumi adatok segítségével nyert pénzt a t?zsdén. a helyet Redmond jav asolta.rsan. Néhány nappal korábban a Felding-Roth központjában Lord bekopogtatott Sam Hawthorn e-hoz az elnöki irodába. 2 A georgetowni bárt diszkrét árnyalatú piros. hogy nem lopunk el semmit. doktor? Majd én rendelek magamnak válaszolta Lord. mert tudta. De most nem ez a lényeg. amit akarok. A han iatalos volt és kulturált. de szerintem jobban jársz. Cinkosan mosolygott. honnan vannak az eladó információi. Jó estét. ügyvédi szóhasználattal súrolja az illegalitás hatá ról biztosíthatlak. mert különben leteszem. elmesél hetem a részleteket. és erre itt összevissza fecseg nekem. mint Gideon Mace. A másik alkalommal pedig ezt a találkozót beszélték meg. ha nem tudsz semmir?l. Miért gondolja. amelyekre a vállalatnak szüksége van. Nekem volna néhány. hogy a másik megrázza a kezét.

Ahogy Lord belemélyedt az iratok tanulmányozásába. aztán hozzátette: Rendben. a jogilag nem védett szerekkel és a min isztérium munkamódszerével volt kapcsolatos az ügy. Vincent Lord még aznap megkapta a csekket. hogy aki eléggé becstelen és . Lord kurtán bólintott. és kelletl enül azt mondta: Maga aztán alapos munkát végzett. Ha ennek a cégnek a részvényei forgalo mban voltak. megérkezett az itala. és joggal bízhatott a busás haszonban. Ugye milyen kellemes itt? kérdezte Redmond. Azt a folyamatot. Jordan például semmi esetre se. Lord erre elismételte: Elmondom neked. jóval kés?bb a következ?t és újabb hónapok elteltével sorra a többit. megbízhatok magában mondta Redmond. azt most elolvashatta az iratokból. soha nem d erült ki egyértelmûen. röviden REGY-nek hívtak. ami utazási költségtöbblet címén lett ki Lord beváltotta a csekket. akit bizalmasan Tony -nak szólított. Lord hallgatott és a lehet?ségeket latolgatta.en látszott. Igen ám. így míg a bennfentesek észrevehettek egy ilyen részvény hirtelen a közvélemény nem lett rá figyelmes. behozhatatlan el?nyre tett szert a versen akkal szemben. Gideon Mace-t illeti. mikor a pincér tovariszált. és az ilyen részvények körüli események híre ritkán juto ilapok vagy a Wall Street Journal szalagcíméig. Vincent Lord jól ismerte mindhárom problé akört. Lordnak mázsás k? esett le a szívér?l. amit átadott Lordnak. ha ragaszkodsz hozzá. Ha bármelyik fontos szer szabadalmi védettségi id?szakának közeledett a vége. mégpedig a minisztérium engedélye alapján. akkor sok kisebb gyártó próbálta jogilag nem védett formában a szert el?állít sóbb áron piacra dobni. hogy ki jár ide közölte Lord. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényeivel. hogy el?ször csak egyetlenegyet enge délyeztek a sok közül. de miel?tt bárki megkezdhette volna bármilyen jogvédelem nélküli szer gyártá azt kérvényezni kellett a minisztériumnál jóváhagyás végett. Ezek a körülmények szinte kínálták a lehet?ségét annak. ?vele kapcsolatban tiszta az ábra. Sam megrázta a fejét. Ezt talán lennél szíves rám bízni fortyant fel Sam. legaláb egy tucat REGY-kérelem érkezett a minisztériumba. Mrs. amelynek során egy ilyen másodvonalbeli céget f elhatalmaztak egy korábban szabadalmaztatott szer gyártására. Ez milliós haszonnal kecsegtette a másodvon albeli vállalatot. Itt a pénz? vágott vissza Redmond. Redmond már a telefonbeszélgetések során felvázolta a do lgot. És mint a rendes kérelmeknek. amelyiknek el?ször hagyták jóvá a kérelmét. Egy pincér jelent meg az asztaluknál. Lássuk azokat a papírokat. amit kaptam magától vigyorodott el a fiatalember. ha minél kevesebbe udnának a dologról. Még akkor is. Abszolút nem érdekel. tudni róla. miel?tt Morristownból Washingtonba indult volna. Ez az els? bók. F?leg a kormánytól meg az egyetemr?l járnak ide. Lord gint rendelt tonickal. Azt hiszem. Men? h elynek számít. gyártó. mi nt Redmond. ha a gyógyszert má lehetett kapni. a pénzt megkapod. Celia Jordannak ugyanis szokása az okvetetl enkedés. rövidített eljárású gyógyszeretés -nek. Tíz perc múlva felemelte a fejét. Ugyanolyan modorban mozgott és beszélt. Hogy a minisztérium pontosan hogyan ügykezelte ezeket a kérelmeket. Az viszont ismert szokás volt. és várt. a részvényeike t készpénzért adták-vették. Mivel ezeket a kisebb gyártókat nem jegyezték a legnagyobb t?zsdéken. Olvasás közb n kétszer is kortyolt bel?le. amit a szabadalmaztató vállalatn ak adtak annak idején. Ami Dr. és most ot t lapult a júdáspénz egy borítékban az öltönye bels? zsebében. hogy nem helyeselné Lord szándékát. Ha így döntesz mondta Lord óvatosan . És nagyon is elképzelhet?. akkor az értékük akár meg is duplázódhatott egyik napról a másikra. akkor viszont jó lenne. Mikor egy fontosabb gyógyszer szabadalmi védettsége lejárt általában tizenhét évvel jegyzés után . és amit Lord még nem tudott. Redmondra nézett. Tessék. Oké. a REGY-ne k az elbírálása is hosszabb id?t vett igénybe. mint a szabadalmaztató. hogy továbbra sincs meggy?zve. Az én engedélyemmel. Kinyitotta a mellette hever? aktatáskát és kivett bel?le egy nagy borítékot.

okos emberek is el követnek b?dületes ostobaságokat. d e aztán meggondolta magát. és hogy a súlyosan terhel? iratokat olyan helyen tar sa. hogy hogyan jutott az anyaghoz. Hogy a részvények adásvételét a magáéval az vezetéknevû személyen keresztül intézze. A választ nem volt nehéz kitalálni. amit a n?vére javára állított ontosan arról az összegr?l. negyedszer: Gideon R. krétafehér arccal. hogy börtönbüntetés rá. mert úgy vélte. hogy Mace inkriminált iratokat mind a minisztériumi íróasztalfiókjában tartotta. mint otthon. szárazon megússza a dolgot. Mace-t leleplezik. Túl fontos az ügy ahhoz. Két alkalommal is. Lordnak enyhe hányingere támadt. most kell vagy nem kell? Üzletelünk vagy sem? Lord szó nélkül el?húzta a pénzes borítékot és átadta Redmondnak. A másik fiú visszamosolyg ott. körülbelül tizenhatezer dollárt ny ztán. Na és? állt fel Lord az asztaltól. akit a férfi nyilván óvatosságból használt a strómanjának. Miért tette ezt Dr. Az illet?. másodszor: két dátumozott minisztériumi REGY-kérelem jóváhagyása a Binvus Products nto Labs cégek részére. pontosan így tett. Mindkét név egybevágott az ügynöki megbízásokon szerepl? részvényneve harmadszor: Gideon Mace két érvénytelenített csekkje. mire Redmond rákacsin mosolyogva feltartotta a pénzt. aki a minisztérium munkatársaként bizalmas információk tudója volt. Lord egy ceruzával rövid számítást végzett az el?tte lév? borítékon. visszanézett. nem? Miel?tt kilépett volna az utcára. Semmi szükség rá. akcióba lendüljön. és egy kihallgatott telefonbeszélgetés elég lehetett ahhoz. hogy cselekedjen. ahol az ilyen Redmond-félék megkaparinthatták és lemásolhatták. miel?tt zsebre tette volna. Lord már éppen meg akarta kérdezni Redmondtól. Hiánytalanul együtt volt minden: el?ször: a t?zsdeügynöknek a vétel -r?l és eladás -ról szóló megbízásai. Csak az igazat mondta. Most megint odanézett. Lord már egy ideje figyelmes lett egy másik fiatalemberre. Azt hiszem. Halljuk. amelyek nagy összegû betétet mu tattak közvetlenül az eladás -megbízás dátuma után. Az a legvalószínûbb. tetves buzinak ezett. ha tudta. aki a bárpultnál üldögélt gy háromlábú széken és néha odapillantott rájuk.információi vannak. gyilkos tekintettel bámult utána. Mert a kulcsszó ez esetben a bûnügyi volt. miután a n bre tette a jelek szerint tízszázaléknyi közvetít?i díjat. Gideon Mace. Maga nem csap be engem. Dr. A fiatalember belek tott a borítékba. hogy melyik gyártó fogja legköze b megkapni a kérelme jóváhagyását. Mace két bankszámlakivonata. Mace-szel? Redmond habozott. miel?tt a minisztérium bejelentette volna a jóváhagyást és közve jóval drágábban eladta az értékpapírokat. Na. akkor végeztünk is közölte Redmond vidáman. Lord megérintette a fénymásolt iratokat tartalmazó nagy borítékot. hogy ez a Marietta nevû hölgy Mace vénkisa sszony n?vére. Redmondnak persze valami el?zete yanúja is kellett hogy legyen. felragyogott a szeme és az egész arca. Vagy még többet. hogy nagyobb biztonságban vannak. Lord azt már tudta Redmondtól. hogyan lehetett Gideon Mace ilyen hihetetlenül ost oba? Hogy azt higgye. Lord gondolatait Redmond türelmetlen hangja szakította félbe. Lord azon gondolkozott. Tony Redmond eltorzult. Ahogy kivette bel?le a pénzt. Ám ezzel nem sikerü nie magát. amelyen volt feltüntetve. Mit? Ha mindenáron tudni akarja sipította Redmond gyûlölköd? hangon . aztán kibökte: Mert mondott nekem valamit. Igaz. villámgyorsan sok pénzt tudott keresni azzal. ami az ügynök vétel -megbízásán szerepelt. A bizonyító erejû iratok fotókópiáját Vincent Lord ott otta a kezében. hogy Mace távollétében hozzáférjen a fiókhoz. hogy olcsón vásárolta a cég részvényeit. Csak puszta kíváncsiságból. hogy máskor is csinált ilyet de ezt már csak egy bûnüg zsgálat tudná kideríteni. majdnem biztos. Mace. Ám a nyilvánvalóan szemfüles Redmond megtalálta a módját annak. Számolja meg figyelmeztette Lord. Még lenne egy kérdésem mondta Vincent Lord. Lehetséges. Redmond jól mondta az telefonbeszélgetés alkalmával: ha Dr. .

De tudta. mikor arra gondoltam. Sam felpattant. 3 1975 elején Celiát újból el?léptették. meg újabb szervek. szükség vol re. hogy a n?k csúcsvezet?v esélyei n?ttek és még tovább fognak n?ni. Jó a feltételezés bólintott Lord. akkor bûnrészesekké válunk. Celia mostanában észrevett valamit. amit kiutaltattam neked. hogy ? a bûnöz? és nem mi. De bármit teszünk. volt id?. Mert el kellene mondanunk.Vincent Lord ezután egy hétig tépel?dött azon. Tekintettel a társadalmi változásokra. az esete azt bizonyítja. Ha egy férfi bármilyen okból akár tisztességes szándéktól vezérelve megkérd?jelezte valamely et. hogy ? ilyen pionír. amik nem szívesen látnánk az ugyanolyan értelmetlen késleltetését. Feltételezem. Ez esetben szükségem van néhány iratra a széfemb?l mondta Lord. mikor Sam befejezte az olvasást. vagy amúgy általában.. Az pedig egészen rendkívülivé tette az eredményt. Semmire sem gondolok. hogy. Végül azt morogta: Lehet. Viszont bi hogy lesznek újabb problémák. A Felding-Rothon belül elvesztette a jelen t?ségét. hogy kinek volt igaza és kinek nem. nos. és Celia felismerte. Rögtön hozom ?k Félórával kés?bb. Mindez nagyszerû teljesítménynek számított olyasvalakit?l. Természetesnek vették a nemét. engem véde zel. és ha akadékoskodni akar. Hallom. Most. És hadd emlékeztesselek arra. De ugye nem arra gondolsz. csak arra. ami eg lelnöki beosztást is jelentett. ezt felejtsd el! Kíváncsi természet vagyok. Mikor Sam kelletlenül bólintott. Gyógyszer-értékesítési igazgatón? lett. Sam akart még valamit mondani. Akkor meg mi az ördögért kellett belekeverni a vállalatot ebbe az egészbe? Mert ezek az iratok még hasznosak lehetnek nekünk. majd én elvégzem a piszkos munkát. hogy ha nem intézkedün ost azonnal ezzel az üggyel kapcsolatban. az elmúlt néhány percben dön tötte el. mint a Staidpace-nek. Ám mindezek ellenére továbbra sem vett részt az aktivista mozgalmakban. de Lord megel?zte. Az sem tetszett Celiának. aki valaha ügy ként kezdte. a minisztérium el?tt örökre eláshatjuk magunkat. ha ügyesek vagyunk mondta L ord bizalmasan. akkor most nekünk is lesz muníciónk. hogy ? n?. nézett rá Sam döbbenten. hogy igazad van. Igen. semmiképp sem kerülhetünk ki bel?le patyolattisztán. Nem szeretem az ilyen bújócskát jelentette ki Sam. Továbbra is higgadt maradt. és végre a teljesítménye alapján értékelté Celiának nem voltak olyan illúziói. önmaga el?tt is rejtélyes okból csöppet sem volt zavarban és egy pillanatra sem vesztette el a fejét. hogy valami hasonlóval meg gyorsíthatnánk a Staidpace engedélyeztetését. A hallottakon rágódva fel-alá járkált a szobában. De nekem akkor sem tetszik a dolog. hogy több ilye n asszony a szakmai sikerek hiányában a n?mozgalomban próbált pótkarriert csinálni. hogy jutottunk az iratokhoz. hogy mit tegyen vagy ne tegyen. Úgyh ogy szerintem most vegyük le a napirendr?l ezt az ügyet és tartogassuk egy ilyen esetr e. hogy n?r?l volt szó. Nézd. az illet?t azonnal sovinisztának bélyegezték. én is azt hiszem ismerte be Lord. meg újabb engedélyeztetési kérelmeink. Még akkor sem döntötte el magában a kérdést. hogy az utazásod az al a pénzösszeggel volt kapcsolatos. hogy ez az állapot jellemz? volna a vállalatok többségére. Ha eljön az id?. Azzal ugye tisztában vagy mondta a kutatási igazgatónak . és néhány új inista csoport radikalizmusa meg otromba politikai akciói nem tetszettek neki. És ha azt hiszed. halkan füttyentett egyet. Lord magában hozzátette: Még tán élvezni is fogom. hogy Washingtonban jártál mondta Sam. és így rangban alig választotta el valami az általános értéke arketingalelnökt?l. Sam mondta . hogy el?bb vagy utóbb megint összeakasztjuk a bajszunkat Mace-szel. de azon a problémán már túl vagyunk. És mindegy. mikor összefutott Sam Hawthornenal. Gondter helt volt az arca. valamely. Mindent tudni akarok. ha ez nyilvánosságra rül. . hogy mit kell tenniük. Mace-nek sem fog tetszeni mondta Lord..

ha nem lépnél tovább. Celiának és Andrew-nak nagyon tetszett a két fiatal. azt hiszem. és ha valami nem úgy megy. és Celia arra gondolt. milyen bölcsen döntöttél. amit egyetlen gyermekként kapott.Bár az új beosztásában Celiának kevesebb dolga akadt Sam Hawthorne-nal. és kénytel enek voltak el?ször lifttel lemenni az utcára. ahogy kellene. Lám-lám bólintott Andrew. De néha titokzatoskodik is. érdekes fiatale mbert mutatott be: Dwight Goodsmith. mikor évekkel ezel?tt a Saméhez kötött ját karrieredet. Teddy az íróasztalánál halálos végû szívroham érte. ilian tósztja után Sam mosolyogva így szólt: Celia még nem tud az igazi el?léptetésér?l. mint eddig . és láthatóan nem tett rá negat rduló szeretet. amikr?l n em akar beszélni. mert na voltál Samnek. akk or gyötri magát. Lilian Hawthorne pedig egy kellemes vacsora alkalmával. Hazafelé a kocsiban Andrew megjegyezte: Most látszik csak. Ha valami fontos dolgot fedez fel a vállalat mûködésével kapcsolatban. hogy el?léptetjük és áthelyezzük az értékesítésre. Maga napról napra bölcsebb. hogy még Sam lelki bajait is magadra vedd. A vacsorán részt vett a tizenkilenc éves Juliet Hawthorne. A te válladat is épp elég felel?sség nyomja figyelmeztette a férje . Kísér?jeként egy kellemes. Az este folyamán még többször szóba került incselked? hangnemben Celia kett?s el?lép e . Miért? Sokkal hajszoltabb. Jordan szorított a meg Celia hálásan Andrew karját. vagy valamir?l úgy gondolja. hogy ha valakinek ekkora felel?sség van a vállán. és ezentúl megint többet kell aggódnom érte. Igen. Igen bólintott Celia. a Mennyei Jeruzsálembe . aztán hozzátette: Mostanában aggódom Sam miatt. Bár lehet. Most pedig azon gon dolkozunk. Sam a tudomására hozta. az én utódom lett. igazad van. Sam is nap mint nap ezen a bizonyos szinten állította le ezüstszürke Rolls-Bentl eyjét. aki hazajött látogatóba a bentlakásos középiskolából. és megint eszébe jutott az az alkalom. mint máskor. ahelyett hogy igénybe vette volna a neki kijáró hivatali autót sof?rrel. hogy aztán az üveghídon átballagva a központ épületébe a hangtalan különlift felrepíts dik emeletre. Dr. Az alacsonyabb beosztásban lév?k csak az alsóbb szinteken parkolhattak. hogy meg kellene tennünk és mégsem tesszük. ezek elkerülhet tlen dolgok. Celiának az új beosztása miatt érzett örömét beárnyékolta egy szomorú esemény. bár önz? módon azt szeretném. Te jó ég. Bill a nemzetközieknél van mint latin-amerikai igazgató. Itt csak a cégvezet?ség legmagasabb rangú tagjai parkolhattak az autójuk kal. a barátom. amivel nem é t egyet. Néhány kés?bb megkérdezte: Ha már a karrierek ide-oda csatlakoztatgatásáról van szó: mi van azzal a fiatalemb errel. A jelek szerint ? is jó csillagot választott magának. A vezet?höz menet közben tilos szexuálisan közeledni tréfálkozott Andrew. Szép. papa! sikkantotta Juliet. hogy az ajtaja mindig nyitva áll el?tte. Mintha lennének olyan gondjai is. amit Celia és Andrew tiszteletére adtak. a Quadrille-Brown reklámügynökségi találkozón New Yorkban. aki téged választott vezérl? csillagának? Bill Ingrammel? nevette el magát Celia. Celia. nemes tartású n?vé serdült. úgyhogy nin ség arra. Jogot tanul. a következ? szavakkal emelte poharát: Az egészségedre. átkelni a gyalogátkel?n és a központ f?kapuján belépve újból liftbe szállni és felmenni az irodájukig. mikor felfigyelt Ingramre. hogy nem is olyan régen még az apró Juliét és Lisa pizsamában kerget?ztek ugyanebben a szobában. . mikor még a régi beosztásában volt jelen. mintha m lát kapott volna a Nemzeti Panteonban. akkor ar ról mindig tudni akarok. Celia mondta neki Sam azon az utolsó munkanapon. és a barátjához fordult: Ez olyan. Átjárófolyosói szintnek a Felding-Roth központi épülete mellett magasodó parkolóház l emeletét nevezték. mert csak ma délután írtam alá az enged olnaptól fogva saját parkolóhelye van az átjárófolyosó szintjén.

míg nem olvasott el róla minden . és vannak is ilyenek lyek a terhesség alatt biztonsággal szedhet?k. hogy ez így is marad. amely nem volt hozzászokva a vereségekhez. de az egész vi lágnak. Upshaw? kíváncsiskodott kés?bb Andrew. h gy terheseknek készült. hogy nem lesz elegend? a sebek begyógyításához jósolta Andre este. s ez a ka teljes mértékben kielégítette. mikor ki akarták dobni a teremb?l. viharos márciusi nap volt. hogy tize nöt év telt el a Thalidomid óta. ugyanakkor tökéletesen biztonságos szer.Teddy mindvégig a recept nélküli szerek értékesítési igazgatójaként dolgozott. még miel?tt Brucie katonaköteles korba ért volna! Egy-két héttel kés?bb a Felding-Roth vezet?inek körében futótûzként terjedt el a hír. Teddyé volt az egyik együttérz? teki ntet. az els? hónapok reggeli rosszulléteinek és hányingereinek kiküszöbölé hoz hasonlóan neki is élénken éltek még az emlékezetében a Thalidomid szörnyû következményei. mikor felfig yelt Teddyre tizenöt éve. Még egy éve lett volna hátra a nyugdíjig. Mrs. Ahogy kifelé ment akkor. megalázó kivonulását történészek még kétszáz év múlva is a vietnami jelenlétünk jogosságán vagy jogtalanságán fogn Tudom. de legalább vértelen feladat: begyógyítani a sebek amik a polgárháború óta a legmélyebb és legnehezebben gyógyuló sérüléseknek bizonyultak. A tragikus mészárlásnak viszont vége szakadt . Teddy ye. A következ? hónap jobb hírekkel szolgált nemcsak a Felding-Rothnak. mert te is felvetet tél néhány dolgot. Ezenkívül 1975-ben a kormányrendelkezések is sokka gorúbbak voltak. Befejez?dött a vietnami háború. így Celia és Andrew is Upshaw-ék otthonába hajtottak a temetés után. egy nem zet. eszébe jutott az a nap. a meleg kábátokba burkolódzott gyászolókna k jéghideg es?t vágott az arcába az orkánszerû szél. Minden változik er?sködött Sam. hogy soha többé nem hallhatja Teddy harsány hangját. mikor megtudta. és egészen a sí menetet. Én is szerettem Teddyt mondta csendesen az özvegynek. Celia fájó szívve arra. hányszor hallgattattam el a lelkiismeretemet? Igazad volt. mélyen megindulva a hallottaktól. nem láthatja energikus lépteit és a lelkes magyarázás közben ide-oda imbolygó fejét. hogy cs tosan hatékony. egy csendes pillanatban félrevonta Celiát. é részér?l egyetértek Teddyvel. Megsemmisít? vereséget szenvedett Amerika. és remélem. Zoe. Franciaországban engedélyezték a Montayne nevû szer gyártását és forgalomba hozatalát. hogy mindaddig ne ítélje meg a szert. mint az ötvenes években. de én csak arra tudok gondolni. Jordan mondta. a Waldorfban tartott konferencián elmondott beszéde után. hogy amíg maga a Felding-Rothnál van. és mindig azt mondta. és ott állt a nép el?tt a roppant nehéz. addig a cégnek min dig lesz lelkiismerete. és ezalatt hatalmas fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásba és az új szerek tudományos tesztelésében. Büszke volt. Valóban te vagy a Felding-Roth lelkiismerete. Celiának nagyon rossz érzése támadt. akik meg voltak arról gy?z?dve veszélyes és romboló hatású. A Montayne-nek egyszerûen most jött el az ideje. Celia elmondta. akkor én is ugyaníg reagáltam. A mi életünk biztos. Celia Andrew-val és több kollégájával együtt elment Teddy temetésére. hogy Andrew mindkét terhessége alkalmával ragaszkod tt a teljes gyógyszertilalomhoz. aztán hozzátette: Nem mindig feleltem meg Teddy ideáljának. zébe jutott. Celiának. aki megért?nek látszott. De hát egyikünk sem tökéletes. miután Celiával együtt végignézték a tévében az amerikaiak végs?. Ami a gyógyszer célját illeti. Néhányan. Ugyanígy lenniük kell olyan gyógyszereknek. hogy megkezd?dhet a Montayne amerikai tesztelése. hogy dolgozhato tt magának. Megosztotta a kétségeit Sammel. mikor Ecuadorban felsorol tad. Mikor el?ször hallottam a Montayne-r?l vallotta be a férfi . Ez a ng-Roth Pharmaceuticals és a Laboratoires Gironde-Chimie közötti licencmegállapodás értelmébe azt jelentette. Mindkett?nknek igaza volt javította ki Andrew a feleségét . Mit mondott Mrs. hogy hál ' istennek vége lett. amely kísérte. Kellemetlen. illetve nem csináltam. ezért büszke va gyok rád. Sam arra is rámutatott. Például volt r a szülés alatti érzéstelenítést hevesen ellenezték néhányan. és meggy?z?désemmé vált. amit én csináltam. hogy önz? vagyok mondta Celia . Emlékszel. utólag mennyire örült annak. Annyira csodálta magát Teddy. De azóta több mindent megtudtam róla. Kérte Celiát. mint maga.

Rosszkedvûen hozzátette: Néha már én magam is h megoldásra. Igen válaszolta az asszony. mindent be fogunk dobni. Az asszony megígérte. Martin akkor azt ígérte. Ez az egyik oka a katasztrofális pénzügyi helyzetünknek. hogy két éven belül legalább valamicske eredményt fel tud d mutatni válaszolta Sam. kezdte Celia. Nem volt rá szükség. Magát ismerem jól. Angyalasszony! De ha már az er?bedobásról van szó. azok is dolgoznake. hogy akár rögtön megírhatjuk a hivatalos alamizsnakérelmünket. Sam bólintott. De Vincentnek el?ítéletei vannak. Celia. hogy ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre van szükség. vagy csak a hasukat vakarják. amire akkora szükségünk van. Aztán a Montayne-re terel?dött a szó. és ennélfogva bi hogy azt javasolná.. És még valami: Marti gyre makacskodik az id?szakos beszámolókkal kapcsolatban. Úgyhogy azt akarom. Mindazonáltal kérem tekintet nélkül arra. akik szerint f antasztikus profitot fog hozni nekik a szer. De az igaz anács tagjai között is egyre többen értenek egyet vele. Tudományos szempontból valóban. A Montayne fontosságát a Felding-Roth számára röviddel azután Seth Feingold alelnök-s vev? is alátámasztotta. úgyhogy Harlow bezárása az ? igazát bizonyítaná. Mintha egy fürd?kádba öntenénk a pénzt. Bár még korai. ami eingold ezt mondta: Beszéltem a Gironde-Chimie pénzügyi szakembereivel. aminek el?tte kihú alaki a dugóját. Az elmúlt két évben baráti kapcsolatba került Celiával. és az igazgatótanács meg a részvényesek nem hagynak nyugton. hányadán állnak? Higgye el. amikt?l hosszú évek óta szenvedett. és egész nap teázgatnak? Mostanában nem sokat hallottam. maga is hitt Martinban. hogy megnézze.anyagot. hogy milliókba kerülnek nekünk. Celia válaszolta Sam komolyan . hogy valóban van haladás és ér b csinálni. hogy Vincent Lord jobban ért a dologhoz? kérdezte Celia kétkedve . Úgyhogy feltétlenül szükségem van valami bizonyosságra arról. hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. maga nézzen utána. megtenném. hogy az ügyben Celia forduljon Samhez. akkor hadd mondjam meg. és megtanultam bízni az ítéle az ösztöneiben. Meg kell hogy mond jam magának. errefelé többeknek így egyeseknek az igazgatótanács tagjai közül is e i vannak ezzel a brit mulatsággal kapcsolatban. És a maga kedvéért. mint a sivatagnak az es?re. hogy jobban megismertem magát. gold fájdalmai. hogy össztûz alatt állok Harlow és Martin Peat-Smith miatt mondt a. Pénzügyi okokból szeretné. Most. hogy sokan feltesszük a kérdést: vajon azok a britek odaát a kutatóközpontban. És különben is. amiben nem kis szerepet játszott a . ha ilyen tömérdek p y pocsékba. Eleve ellenezte a nagy-britanniai kutatást. mert néhány nap múlva mag az elnök hívatta magához. Csak azt t m. Celia. és a legszorongatóbb helyzetekben tudott mindig újabb és újabb vésztartalékot el?varázs i. Még csak két éve és néhány hónapja mûködik a harlow-i intézet emlékeztette Celia. mikor azt mondta Celiának: Sam azzal biztatta az igazgatótanácsot. Amilyen gyorsan csak lehet. de így is annyi dolgom van. a cég élénk. és aztán tegyen nekem jelentést a helyzetr?l. mert enciklopédikus tudásanyaggal rendelkezett a Felding-Roth pénzügy ir?l. hogy a Montayne nagy pénzügyi fellendülést og hozni. nálunk is az értékesítésen már mindenki erre feni a fogát nyugtatt ia. hogy Andrew kikezelte Feingold feleségének ízületi csúzát. Kérdezze csak meg Samet. Egyszerûen nem hajlandó küldeni. Biztosan tudja. hogy mennyire kedveli Martin Pea -Smitht . Feingold. ha bezárnánk Harlow-t.. Seth. A feleségem szerint a maga férje még a vizet is borrá tudja változtatni közölte e p Celiával az id?s számvev?. Miért nem repül át Európába. hogy így lesz. Az ez évi mérlegünk olyan . nekem a csodadoktor feleségével kapcsolatban vannak hasonló érzéseim. Hogy maga milyen jól ismer mindnyájunkat! pukkadt ki a nevetés Celiából. hófehér hajú veteránja már túl volt a nyugdíjkorhatáron. hogy kemény kérdéseket fog pni a részvényesekt?l az évi közgyûlésen. Én a világon semmit sem hallottam fel?lük szakította félbe Feingold. akkor arra tegyen tot! Mikor tud indulni? . és biztos. Nem gondolja. vannak a hitnek is határai. Seth az egyik kétked?. de to vállalatnál tartották. A kezelés nyomán megszûntek Mrs. Seth Feingold már említette nekem.

és ahol sávok jelennek meg. A világítást mindenhol optimálisan oldották meg. Itt itt. Mikor Celia kora reggel megérkezett a heathrow-i repül?térre. hogy ott Martin Peat-Smithszel és a többiekkel megtárgyalja a harlow-i egyenletet .. csak az átlátszó fi lmet. Amint eldöntötte. és észre fogja venni azt a két vastag söt t. Ezek a kromatogramok filmjei. egyetlen percet sem vesztegetett el a kétnapos munkalátogatásból. a széles. mert a fa tudomány szempontból tisztátalan. Ez borzaszt ontos. az els? osztályúan felszerelt laborokról. amit aztán egy él? baktérium DNS-ébe kell illesztenünk. a fiatal patkány vonalában legalább kilenc peptidet talál. kés?bb a kivonatot éleszt?b?l nyert sérült sejt -készítm inkubáltuk úgy. tele rozsda tes acéllal és modern bútorokkal. A körútjuk végén Martin benyitott egy kis laboratóriumba... ezután röntge asználtunk.. a kellemes tárgyalóról. ahol egy id?s. a másik egy öregé. és közben azon tûn?dött... A leveg?t légkondicionáló berendezés tisztította meg a szennyez?dése l. mutatta az ujjával. el? tudjuk állítani a megfelel? DNS -t. hogy az agyi ribonukleinsav és valószínûleg a DNS is megváltozik az öregedési folyamat során.. amely mellett a Vigyázat! Sugárveszély! tábla Ahogy felálltak a padról. amely igazo ja a több mint kétéves együttes er?feszítést ilyen horribilis ráfordításokkal. azonnal felül a repül?gépre és hazautazik. Ahogy Celia a fény felé tartotta ?ket. Martin tovább magyarázott. A két inkubátorszobában üvegfalú inkubáto amelyekbe külön polcokat terveztek a baktériumokat és éleszt?gombákat tartalmazó petricsészé Más szobáknak kett?s ajtajú bejáratuk volt.. ami egyenesen a Felding-Roth kutatóintézetbe indult vele. Izgalomtól remeg? hangon jelentette ki: Ez a bizonyítéka annak. . Innent?l kezdve szinte csak tudományos zsargont használt. amelyek egy kissé szintén radioaktívak lesznek.. hogy radioaktív aminosavakat adtunk hozzá. aszott férfinak már alig volt haja.. Csak néha figyelt fel egy-egy elkapott pillantásra. és régimódi cvikker csüngött a nyakában egy fek nóron. Mint mikor egy bûvész el?kap ja a nyulat a cilinderb?l Voilá! Martin odacsúsztatott néhány negatívot Celia mellé a pad ahová leültek megpihenni. következ? lépé ként az elektromos töltésük alapján speciális gélekkel szétválasztottuk ?ket. vagy c képzel?dött? Ezen az els? napon Martin végigvezette a laboratóriumokon. hogy mit javasoljon otthon Samnek. amelyeknek modulfalait bármikor át lehetett rendezni.Megpróbálok holnap 4 válaszolta Celia. Akárhová nézett.. Már várta a sof?r a vállalati kocsival. ami külö atal és öreg állatok agyában. De ezek a jelek oly futóak voltak s persze nyomban le is tagad ta ?ket mindenki . amit az öreg állat agya már n m termel. Nézze csak. milyen nag yszerû a hangulat. ott van egy peptid. fehér köpeny s férfi asszisztens nézett farkasszemet vagy fél tucat ketrecbe zárt patkánnyal. Id?vel ugyanezt valószínûleg az embereknél is be fogjuk tudni bizonyítani tette h zzá. mindenr?l az intézménybe pumpált milliók jutottak eszébe: a tágas la ról és modern irodákról.. hogy Celia teljesen magára maradt a kétségével: valóban jól látta. Celia igyekezett minél többet minél gyorsabban megérteni. szemlesütésre.. hogy ez valóban diadal-e. Nézze csak meg jól utasította Martin . amiket a kétség jele ként is értelmezhetett. és h ogy milyen keményen és természetesen összehangoltan dolgozik a csapat.. A kissé görn edt hátú.. . Legutóbbi találkozásuk óta neki és munkatársainak sikerült teljesíten ntosabb célkitûzést felfedezni és elkülöníteni egy olyan hírviv? ribonukleinsavat. semmit nem látott rajtuk.. és elmagyarázta az ot t folyó munka lényegét. megpróbáljuk becsapni a bakté hogy elkezdje termelni a kívánt agypeptidet. hogy már eddig is mennyi mindent tudtak meg. Martintól lefelé mindenki azt bizonygatta Celiának. Igen mondta Celia. Az egyik egy fiatal patkányé. ez az erjeszt?rendszer állítja el? az állatiagy-peptideket.különböz? korú patkányok viv? ribonukleinsavat izoláltunk. A Harlow-ban töltött els? napján mindenki arról igyekezett meggy?zni.. hogy megtaláltuk a ribonukleinsavat.. a portástól az iga tóig. milyen kitûn?en hal ad az agyi öregedés folyamatának kutatása. Most. amelyek mûanyagból készültek fa helyett. kény es folyosókról.

nyomában a kettészelt nyaki artériából kispriccelt a vér. és nehezen szedte a lev eg?t. Lassú. még miel?tt Celia tiltakozhatott vol na. Cel kis emelvényen remeg? állatkát. Yates a még vérz?. Telefoná llene. Most már emlékezett rá: egy ehhez has nlatos szerkezetben végezték annak idején a patkányok az ? laborjaikban is.. az utasításomat. és rázárta a tet?t. Dr. Ha nem zavarja. miután elhasználtuk a leveg? oxigénjét. Szárazjég jelentette ki Yates. Szén-dioxidot lélegzünk ki.. Ebben egy kis emelvény alatt lév? tálcán kristál ag g?zölgött. Ilyen kör tben nem tudnánk élni. Nézték. várjon meg odakint. ahogy dolgozik. Martin elnevette magát. vonagló testet közömbös mozdulattal egy hulladékgyûjt?be dobta és tte a fejet. Mickey Yates nyújtott kezet a férfi Celiának. hogy ez mit jelent? Celia elmosolyodott az elemista kérdésen. Én viszont bemutatás nélkül is tu gy ki maga. Martin gyilkosan nézett Yatesre. Ó. pedig van sokkal gyorsabb módja is. Harminc másodperc múlva kinyitotta a mûan ozt. hogy az egyik végében volt egy kis kerek nyílás. ahogy a patkány kett?t vonaglott. Épp akkor tettem be. mikor maguk jöttek. kivette bel?le a mozdulatlan testet. Természetesen. Most már csak az agyat kell kivennem. Ez.. Celia undorodva. elkezdett émelyegni. Itt hagyhatnám pár percre? kérdezte az asszonytól. hogy a feje kilógott a lyukon. amit aztán a mûanyag dobozba tett. Halk. Mikor Celia kiment. aztán. vagy tör sze. De el?ször meg kell ölnöm az egyik kis szarházit intett a p yok felé. kinyitott egy szekrénykét a pad alatt. Yates hátrapillantott a bezárt ajtóra. Csendesen jött be. ha az embernek sok a dolga. De elég la ssú halála volt. vigye innen ezt a kínzóeszközt. Jó is. Yates lenyúlt. Mint mikor valaki kenyeret szeletel. A franciák értik a m . és el?vett egy fémdobozt. És jó gyors. hogy tudják. ez megdöglött. nem akarok kegyetlenséget. és kijelentette: Na. hogy Ce ia nem most látott el?ször ilyesmit. megértette?! Celia hallotta Yates gyenge hangját: . szeretném nézni. Ez itt egy guillotine magyarázta Yates még mindig vidáman. és igyekezett visszaemlékezni arra. hogy a fájdalom entes szén-dioxiddobozt használja. mi Ugyanilyen nyugodt hangon kérte Celiát: Kérem. Gyorsan és fájdalommentesen! Én semmit sem éreztem röhögte el magát az id?s férfi. hog yan ölték meg a patkányokat annak idején az ? laboratóriumi gyakorlatai során. aki éppen boncolásra készül közölte Martin. Egyáltalán nem zavar. Már nem lélegzik közölte Yates vidáman. reccsen? hang hallatszott. Soha többé!. gyors mozdulatokkal kinyitott egy hût?szekrényt. Celia Yateshez fordul t. nem olyan vészes. Ez annyiban különbözött az el?z?t?l. aztán nem mozdult többé. gyorsan begyömöszölte a dobozba úgy. Mindenki tudja. Mikor Martin becsukta maga mögött az ajtót. Yates. és a mélyhût? rekeszb?l kive tt egy átlátszó. ha a szén-dioxidd obozt használjuk. El is patkol mindjárt. aztán valami elhaló sikolyféle. Igen.. Hát ez a kiskoma sem tud. Annak ellenére. A szárazjég miatt szén-dioxid terjeng a dobozban mondta Yates. és a patkány feje lehullott. ha továbbra is itt akar dolgozni. és semmi mást!. Tudja.Ez itt Mr. és most látta csak meg.. De így piszkosabb a munka válaszolta Celia. felnyitható mûanyag dobozt. lenyomta a kést.. ami fölöt enül egy éles kés függött.. Az asszony a bezárt ajtón keresztül is hallotta Martin dühödt kiabálását.. Ügyes. Egy perc telt el. Peat-Smith szereti. dühösen csattant fel: Miattam nem kellett volna ezt csinálnia! Mit? kérdezte a háta mögül Martin. de csak nem j utott eszébe. kivett egy újabb patkányt az egyik ketrecb?l. szakért? módon benyúlt és megfogott egy kétségbeesette n rúgkapáló fehér-szürke patkányt. Kinyitotta az egyik ketrecet. Lassú? Nekem gyorsnak tûnt mondta Celia.

Aztán nyílt az ajtó. és ennek érdekében mindent meg kell tenni. ? írja. aztán így folytatta: Talán az a legfontosabb. Neki az volt a véleménye. A tudományos kutatónak mindig ezt kell szem el?tt tartania. Merthogy addigra feltétlenül lesz valami eredmény. Tényleg. Mrs. akik. a körmölés c emésztené a drága id?met. mert nincs hozzászokva. hogy ezt egyhamar elfelejti. hogy a tudósok olyan hosszú ideig tanulnak és annyira b elemerülnek a választott és nemritkán szûk szakterületükbe. Meg kell értenie. a fájdalmat minimális szinten kell tartani. hogy az agya annyira gyorsan mûködik . amelyiket keresi. fáradt szeme túlfeszített munkár kodott. Mindig a z emberi szükségleteknek van els?bbsége. Martin korholta szelíden Celia . aztán folytatta: Lehetetlen tatómunkát végezni úgy. Fontosabb. ám Celia feszültséget érzett a felszín ala A férfi egyébként is rossz b?rben volt. hogy más okból nem íródnak meg azok a bizonyos jelentések. Nem számít. nem hiszem. Celia egyel?re nem bolygatta tovább a témát. Mikor megnyitottuk az intézetet. Beszélt a fiatal és öreg áll különbségekr?l. maga nagy állatbarát? kérdezte Celia kíváncsian. Az arcát olyan barázdák szántották végig. és ezt még az állatbarátoknak is el kell ismerniük. Martin látszólag megint nyugodtan beszélt. a felfedezések úgy születnek. az a következ? lépés. aztán magabiztosan folytatt a. akit a kutatóintézet üzleti ügyeinek intézésére választott ején. Térjünk vissza a kutatás állásához mondta gyorsan. Ha rajta múlna. a nap folyamán még egyszer felvetette. azt. Igen. de valamivel kés?bb.. Igazam van? Igaza. a korábban írt. hogy miket írt le koráb ban. no ha annak idején rendkívül jó észrevételek lehettek. ezért is hoztam magammal Cambridge-b?l. holn pra pedig már el is felejti. Kifejezetten zavarban van néha attól. Akkor felel?tlenül fecsegtem. ennek nem lett volna szabad megtörténnie mondta. Sebés i ügyességgel tudja eltávolítani a patkányok agyát. Különb n hamar érzéketlenné válik az ember a szenvedéssel szemben. Már másnál is találkoztam vele. hogy a kutatásra koncentráljak. S?t vannak olyan nagy tudósok. Nagyon sajnálom. A jelentések. Tényleg ezt mondtam? Martin meglepettnek tûnt. mondjuk két évvel ezel?tt. verébszerû kis embert. Itt. Az incidens nyomán Celia még inkább kedvelni és tisztelni kezdte Martint. A tudós most el?ször rázta meg türelmetlenül a fejét. az exszázados Bentleynek. amiknek két éve nyomuk sem volt. meg arról. Peat-Smit h gyötrelmesen nehezen ír le bármit. Már dolgozunk raj a. Yates talán a t feledkezett el magáról. hogy a mindennapi élet realitásai okkal kés?bb ismerkednek meg. De még nem sikerült izolál egy proteint. Ketten ültek Bentley szerényen. az vagyok. és igyekezett Martint is megnyugtatni: Ugyan már. ezúttal az ügyvezet? igazgatónak. Ma már abszolút naivnak tartja ezeket a kijelentéseket. a papírmunka. Ennek az az oka. Erre hívtam fel Yates figyelmét. Nigel Bentley elgondolkozott. Sam jól emlékszik rá. mint mások. miért nem küld jelentéseket? Samnek válaszolnia ll az igazgatótanács kérdéseire. hogy szeretne szintetizálni egy DNS-t.Igen. mit kell még tudnom a tudós lelkér?l kérte Celia. azt mondta emlékeztette Celia . Amit most mondott. hogy adjanak nekem két évet . És én is. Celia id?közben lehiggadt. akik soha nem .. nem beszélve a részvényesekr?l. de takarosán berendezett kis irodájában. hogy egy vonzó n? figyelje munka közben. hogy a megbízatását illet?en érzelmeknek nincs helye. Ez a jelenség gyakori a tudósoknál. Olvasott valamit John Locke-tól? Az egyetemen egy keveset. meleg mosoly suhant át. és meg is fogjuk oldani. de ehhez id?re van szükségünk. Sápadt arca. A feladatát egyébként kifogástalanul látja el. Martin kortyolt egyet a kávéjából. karon fogta Celiát és az üres tárgyalóba ahol egy termoszból kávét töltött maguknak. hogy Dr. kilépett rajta Martin. hogy az ember egy adott irányba koncentrálja gondolatait . Hirtelen témát váltott. uram. a tudomány szûzfoldjén nem lehet menetrendekh ez igazodni. azt a peptidet. és egyúttal a legnehezebb is. Ugye. Jordan fejtegette Nigel Bentley . Nekem igenis számít. semmiség az egész. hogy ami életbe vágóan fontos volt neki tegnap. az mára teljesen lényegtelenné válhat. mindent megsemmisítene. De rögtön emlékeztette magát arra is. Mondja el. Ez pontosan két évvel és ppal ezel?tt történt. amelyik számít. hogy az ember semmilyen fájdalmat ne okozzon az állatoknak. Martin arcán gyors. és Celia egyre jobban tisztelte ezt a hozzáért?.

még valamit tisztán kell látnia folytatta Bentley. Dr. én határoztam helyette. lán nem lenne épp szabályos. kés? délután tudott találkozni Dr. a harmin nnen. Például hetekig vacillált a . olyan. Itt dolgozom. hogy mereven tartsuk magunkat a szabályokhoz. nem szabad gyengeséget mutatnia. Celia csak a második napon. Ez a kérdés túl fontos ahhoz. Hawthorne-nak. Dr. Egyre több dolgot értek meg mondta Celia. Peat-Smithnek rengeteg fejfájást okoznak az apró döntések. beszélnie kellene négyszemközt Dr. Köszönöm. hogy a fiatal tudós nagy nyeresége az intézménynek. valóban. Lockeista? Igen. hogy ezek a kétségek megalapozottak-e. utasítania kellene a nyílt beszédre. Megfogadom a javaslatát. Szeretnék ma este egy kis Locke-ot olvasgatni mondta Celia. Estére ott lesz a szállodájában. nincs meg hozzá a megfelel? tudományos képzettségem válaszolta Bentley. Celia határozottan érezte. Mrs. Bentley mondta Celia. Tudna szerezni nekem egy kötetet? Bentley feljegyzett valamit. Például azt. sötét b?rû. És ennek kihatás ehet a mostani látogatására is. Ezért is találkozik az ember tudományos körökben an gyakran gyerekes viselkedéssel kicsinyes perlekedéssel és hasonlókkal. Rao Sastri az a nukleinsavvegyész pakisztáni származá egykori cambridge-i kolléga . szemben Celiával. Peat-Smith hozzá van szokva ahhoz. ahogy mondtam. Azt hiszem. a m aga szabta tempóban. Jól mondja. Ezért a kérdésére i nel kell válaszolnom. Én is hallottam. Mrs. Mindez szörnyû teher volna bárkinek. Peat-Smith vezet?. Mr. hogy Martin miért nem kü lentéseket. illetve Mr. Sastri és Celia az étterem me . Mégis. aztán azt mondta: Martin ma John Locke-tól idézett nekem. Ezek szerint igenis vannak kétségek az itt folyó munkával kapcsolatban állapított eg Celia. Segíthetek még valamiben? Celia gondolkozott. hogy ezek bármelyike jellemz? lenne Martin Peat-Smithre jegyezte meg Celia elgondolkozva. hogy két asszisztens közül melyiket küldje el Londonba egy háromnapos továbbképzésre. hogy mondanak el neki. de azt hiszem. és e a hatalmával. hogy Dr. Folytassa. Most hirtelen azonban hatalmas felel?sség szakadt a nyakába. aki az íróasztalánál ült. Apróc volt. akik m an vidáman és optimistán ítélték meg a munka állását. Mindez persze szöges ellentétben áll Dr. Sastrival. Sastrival. mivel a felett m képtelen volt dönteni. A végén. Jordan. nem hagyta rá Bentley. Hallgatom. De más szempontból igen. Rao Sastri jóképû. így bizonyos kötelezettségeim vannak Dr. tiszta és gyors beszédû fiatalember volt. hogy Locke egyike a legnagyobb filozófusoknak.is jutnak el ezekig a realitásokig. Halvány mosoly futott át Bentley arcán. akik valaha éltek eze n a földön. Néha n a eldönteni. például. de még nagyobb felel?sséggel tartozom önnek. amit maga vagy én néhány perc alatt eldöntöttünk volna. amelyek fölött az asszonyt mustrálgatta. hogy briliáns min?sítései vannak. Nem hittem volna. Most már csak az a kérdés. Mindkett?nkne z a meggy?z?dése. akit Martin tudományos helyettesnek vett maga mellé. Peat-Smithszel szemben. Celia emlékezett rá. itt és most. hogy bizonyos szempontból mindvégig gyerekek maradnak. És még valami: Dr. va gy kétségeket ébresztenie az itt folyó munka menetével kapcsolatban. A Nigel Bentley-vel folytatott beszélgetése óta másokkal is váltott néhány szót az intézetben. Talán így. Dr. és mint ilyennek. Celia tudta. Részletesen akarok tudni ezekr?l a kétségekr?l jelentette ki Celia. Hát. Mert ezt megsínylené a m nkamorál. hogy egyedül dolgozik. és én is az vagyok. embe rek függnek t?le és egyéb nyomásoknak is ki van téve. a tudományos tisztánlátással és elkötelezettséggel. összeillesztette az ujj hegyeit. Pea -Smith f? törekvésével. Sajnos. Martin meg Bentley is egybehangzóan állította. mint amilyen a maga jelenléte. hogy valamit mindenki leplezni próbál. Bentley. Jo rdan. hogy az utca jobb vagy bal oldali járdáját válassza.

Én is örülök. amiket eddig talán senkive l nem osztott meg. Mrs. mert ön ragaszkodott hozzá. És nem is egészen sportszerû az járása. hogy a Felding-Roth elnökének. hogy megtaláljuk a fal mögött azt a bizon yos peptidet. Hát ez az a bizonyos fal. és ezeknek a módszereknek a kidolgozása évekbe t et. Sastri megadóan felemelte a kezét és felsóhajtott. sehova sem vezet. ne hallgasson el semmit. hogy az izolált anyag túlságosan nagy. De a lelkem legmélyén már nem hiszem. legyen velem teljesen ?sz inte. és körülbelül negyven protein van benne a. Gondolom. Köszönöm. Nincsenek olyan módszerek. és fel vagyok ruházva az ? jogkörével. Fejtse ki ezt részletesen. De ma éjjel nem fogok tudn . nem beszélve arról. ott.. hogy valaha is r kkanunk. hogy az elején én is hittem benne. mint ahogy ezt már Bentleynek is megmondtam. Maga nem fogadja el ezt az elméletet? kérdezte Celia. az elismerés hangján. Igen. Jordan. tudja. Sastri id?pocsékoló do edig nekem nincs sok id?m. Megtiszteltetésnek veszem. hogy még akkor sem biztos. Celia bezárta az ajtót. De miel?tt tovább beszélg szeretném közölni önnel. A hírviv? ribonukleinsavlánc hosszú. Gyakran öntötte el az arcát a mosoly. így az esetleges kétségeit se. és Celia megtudta. Jordan.tti kis teremben ültek le beszélgetni. a hangja kissé fölényessé vált. Te jó ég! Jaj istenem! Mi jön most?! Az jön. mert a vállalattól kapja a fizetését. mert holnap visszarepülök Amerikába. ez a kollégám elmélete. ki vagyok kezdte az asszony.. ahol egyébként a vezet?ség szokta a munkaebédeit elkölteni. véleménye szerint pontosan hol tart az intézeti kutatás. Sastri kulturáltan és hibát ul beszélt. mit mások is osztanak itt az intézetben. hogy találkozhatom magával. Éppen ezért használhatatlan: értelmetlen peptidek csokra. Ezt nevezem. Bevallom. Viszont még ennél is fontosabb kötelezettségei vannak a Felding-Rothszal szemben mondta élesen Celia . haladékt alanul mondja el nekem. Szörnyen kínos helyzetbe hoz feszengett Sastri. Még körülbelül húsz percig beszélgettek tudományos dolgokról. hogy belátható id?n belül yt tudnak felmutatni. Sastri sajnálkozva megrázta a fejét. hogy kérem pontosabban utasítom . aki rendes ember. amit Peat-Smith ott sejt. Magától megtudtam azt. de néha hirtelen lkomorult és kissé nyugtalanul nézett Celiára. Peat-Smith kollégám gyakran beszélt önr?l. Szét lehet választani a peptideket? Sastri elmosolyodott. Igen bólintott Celia . Sastri mondta végül Celia. mégpedig nem is rossz fizetés serébe jogunk van tudni a becsületes szakmai véleményét. és szere az itt folyó kutatómunkáról beszélgetni. Hát. hogy megismerhetem viszonozta Celia a kedves köszöntést . Sastri. Dr. hogy meger?sítettünk egy teóriát y szerint az életkor el?rehaladtával változás következik be az agyi DNS-ben. rendben van. tudom. Talán majd tíz év múlva. Dr. Hawthorne-nak a megbízásából vag . Mrs. ez valóba n érdekes eredmény. Megtettem a kötelességemet. A kutatás nem haladt sokat el?re. Martintól tudom folytatta Celia . A kukoricázás ahogy olyan ékesszólóan megfogalmazta. Miután kezet fogtak és miel?tt leültek. hogy rlow-ban dolgozó tudósok közül már csak egyedül Martin hisz abban. Dr. Mr. Jordan! Maga nem kukoricázik. hogy senki ne za varja ?ket. Mrs. Igen. mikor közölte velem a maga szándékát. ez így is van! De azt talán nem mondta meg magának. Celia megpróbálta összeszedni tudományos ismereteit. és merre halad. hogy maga bebizonyította egy egyedülálló ribon einsav létét. kis pakisztáni lejtéssel. Megvonta a vállát. és el? kellene tudnia állítani egy hozzá kapcsolódó DNS-t. de mi jön ezután? Mert most eljutottunk egy ásítóan üres falhoz. ugye? A fiatal pakisztáni ha ngjában egyszerre érz?dött megrökönyödés és félelemmel vegyes tisztelet. amikkel továbbhaladhatnánk. Úgyhogy arra kérem. Igen. ezt már mások is mondták nekem. Nagyszerûen haladunk! Tényleg csodálatosan! Minden a legnagyobb rendben. Vé vannak bizonyos kötelezettségeim Peat-Smithszel szemben. amelyen tudunk áthatolni megfelel? módszerek híján. És szerény véleményem szerint. Több mint két év alatt csak annyit tudtunk elérni. amiért átrepült A fiatalember szomorúan bólintott.

Hát maga tényleg állatbarát! Igen. Id? és rengeteg pénz kérdése helyesbített Celia. az vagyok bólogatott Martin mosolyogva. baráti hangu latban lesznek-e. mi t maga meg én cserébe azért.. Milyen az ital? Finom. ám m el?tt elindult volna erre a találkozóra. telezsúfolva tudományos kötetekkel. álomszép barna-fehér mintás ruhakölteménybe burkolódzott. azt hiszem. akik nem látják a fától az erd?t. Ha daiquirihez van kedve. mint tegnap. egy morgó angol buldogot és három macskát. és Celia m máskor most is megérezte a férfi elismer? pillantását.i aludni. Meg annak a kérdése is. amit Sam Hawthorne búcsúzóu mondott neki: Mindegy. hogy még egy évig folytassuk a jelenlegi kutatást. mixerek és jég. A modern és praktikusan berendezett ház megszólalásig hasonlított a környez? épü re. hogy mennyire kedveli Martint. és a nyaká sort tett. A legcsekélyebb mértékben sem. akik ellenzik a projekt folytatását. A nappaliban egy szabadon lév? rúdon papa gáj gubbasztott. Rao nagyon becsületes ember.. elkészíthetem magának. hogy futószalagon készültek. A macskák láthatóan tudták ezt. De min dig is voltak és lesznek rövidlátó emberek. és az italosasztalkához lépett. Celia tudta. ha valóban kemény és könyörtelen i ntézkedésre van szükség. Nagyon köszönöm válaszolta Celia . hogy v maga ítélete vagy pedig Sastrié meg a többieké a helyes. amit Sastri mond? Természetesen nem! Martinból megint kitört a türelmetlenség. A nappaliban csak a legszükségesebb berendezés volt: egy b?rfotel olvasólámpával meg három könyvespolc. Martin odanyújtotta a daiquirit Celiának. Celia valamivel kés?bbre asztalt foglalt a Churchgate Hotelban. tu mit mondott magának ma délután. akkor nem lenne szükség a kutatásra egalapozott szakmai ítéletekre és jó ösztönökre van szükség. Minde udományos kutatás elméleteken alapul. mint Celia érkeztekor. Mi sem egyszerûbb ennél. Mindenesetre arról a meggy?z?désr?l van szó. Puha barna haját divatosan rövidre nyíratta. hogy vajon a mai este végén is ilyen oldott. A rövid nagy-britanniai útra nem ho t magával sok holmit. Mint korábban. Az el?szobából befelé menet Celia sorra átlépett vagy kikerült öt állatot egy barát ettert. emlékeztette magát arra. . és egy bejárón? jön naponta takarítani meg rende rakni. Rao itt járt egy órával ezel?tt közölte Martin. most is rendkívül vonzónak találta Martint mint férfit. Martin bekísérte az apró nappaliba... hogy ott lehetnek. hogy az ember jó nyomot követ. Azt hiszem. Egy asztalkára ki volt készítve néhán al. ha állatok vesznek körül. Ha volnának tények. Martin még mindig olyan magabiztos volt. És a többi kétked?nek sem. Sastri ilyen? Sajnos igen. ahol meg szállt. és szeretném tudni a maga véleményét err?l a kérdésr?l. Meg tudja tényszerûen cáfolni. és bukok a kóbor macskákra. néhányan tudományos arroganciána ek keverékét. mert úgy érezte. Igen. Ezt tudnia kell. Javaslatot kell tennem a harlow-i intézet jöv?jével kapcsolatban. Javasolnia k ll. mert itt megvannak a hozzávalók. 5 A Harlow-ban töltött második és egyben utolsó estén Martin meghívta Celiát egy italra otthonába. mert rabszolgahûséggel követték. ma estére viszont egy Diana vo n Fürstenberg-tervezésû. Dr. és y csak id? kérdése ez esetben rövid id?é a cél elérése. vagy ha kell. ahol vannak. én sem válaszolta Celia. Nagyon szeretem. amikr?l Celiának az volt a benyomása. és igazán megható. hogy emlékezik a kedvenc i Elgondolkozott azon. Mikor taxival odaérkezett a ház elé. Martin egy kis ikerház egyik felében lakott. Napközben egy elegáns kosztümöt viselt. Azért jött.! Holnapután találkozom Sammel mondta Celia. hogy Martin egyedül él. Martin hellyel kínálta Celiát a fotelban. tovább. Vannak. Celia elnevette magát. De ezt az árat fizetik néha az olyanok. És? Nincs igaza. három kilométernyire a Felding-Roth intézett?l.

gy id? után már csak piszkálgatta a tányérján tornyosuló maradékot . f?leg azzal a pénzzel nem. A régi épületet belefoglalták az új szállodába. és azt mondta: Egy órával ezel?tt. A Churchgate Hotel helyén hat évszázaddal ezel?tt egy parókia állott. Az ördög vigye el. Az étterem egyike volt a megö nek. hogy megtaláljuk a módját az öregedési fo z agy leépülése lassításának. J akab király idejében lakóháznak használtak. jon. Felhajtotta az italá ra csapta a poharat. Ezért habozott és mérlegelte a m ondandóját. azt mondta. és elgondolkozva maga elé nézett. vagy nevezze. ezen a ny omon indult tovább. mert talán ez az egyetlen módja annak. úgyhogy megmon véleményemet.. és várta. vagy kétségeket ébresztenie. saját munkánk kritikus szemlélésének hajlandósága. Dr. egyenesen Martin szemébe nézett. akkor a vállalat tönkremegy. akkor egyúttal maguk is célt érne Celia arra gondolt. Étkezés közben folytatták a Martinnál elkezdett beszélgetést. aminek az volt a lényege. ünnepeltté és dúsgazdaggá teszem. De a ezetében mindvégig ott voltak Nigel Bentley tegnapi szavai. Jól válaszolta Celia némi habozás után. Celiának tetszett a terem atmoszférája az alacsony mennyezet. Én ezt pozitív és nem negatív ér n mondtam. mikor Harlow faluból várossá lett. Én viszont ha kapok még egy kis id?t. Akkor Samet is ugya nígy meggy?zte. miel?tt folytatta. hogy én egy fellegekben járó tudósféle vagyok kezdte . a világháború után építettek. mit gondoljak. Bár nem volt egészen biztos a dolgában. amit kés?bb. Tén nem tudom. hogy van magában ném ományos arrogancia. Martin vágott egy grimaszt. hogy mit fog hallani. hogy megértessem magamat egyrészt magáv l. ott rendelték meg a fogásokat az étlapról.Martin kortyolt egyet a whiskyjéb?l. Miért len t ezzel a mostani fogadkozással? kérdezte magában. Celiának egy romantikus fülkeülés jutott. mikor a lakásán beszélgettünk. Ha néhány éven belül nem fordulnak jobbr a a dolgok. Közel vagyunk nagyon közel! ahhoz. Végül úgy döntött. De ha elérem a célomat. Maguk ugyan azt hiszik. Mert most minden szavát nagyon meg kell gondolnia. Végül így szól A pénzzel nem szeretek többet foglalkozni. Jól mondom? kérdezte élesen. és csak kkor tessékelték ?ket asztalhoz. A környezet és a légkör mindenesetre kellemes volt. ami gyógyszerek eladásából származik. hogy a Felding-Roth nagy bajban van. A kutatómunkám eredménye ugyanis gyon fontos gyógyszer lesz. Peat-Smith vezet?. Celia figyelmesen hallg tta a magabiztos tudományos beszámolót. a mégis tudom. illetve a magukhoz hasonlókkal. mint ami t Martin az els? találkozásukkor mondott a cambridge-i laborban. Egy csöppet sem érdekel. hogy ez most pont olyan meggy?z?en hangzik. Nagy lélegzetet vett. mert muszáj. De maga hozta el? a témát. Az igazat megvallva most is csa k azért beszélek róla.. Martin vele szemben foglalt helyet. miként tudhatná ezt meg. aztán megrázta a fejét. hogy én ítélem meg helyesen a dolgot! Martin felemel a hangját. Nem minth a érdekelne az ügy üzleti oldala. Celia minden idegszálával Martinra koncentrált. Lehetséges makacskodott . hog nap este olvasott könyv segítségével kísérli meg kiugratni a nyulat a bokorból Nigel Bentle gyanis betartotta az ígéretét és küldött neki Locke-ot. Celia rögtön észrevette az els? hajszálrepedést a büszke homlokz aton. a piros-fehér terítékek és a kellemes kiszolgálás. és azon törte a fejét. menn A Churchgate Hotel éttermében feltálalt étel finom volt. valam a meggy?z?dés keveréke enélkül nem lehet valaki sikeres tudós. Azt hiszem. és csak néha szakította félbe egy-egy kérdéssel. nem szabad gyengeséget mutatnia. Ez az arrogancia a tudás. mint amennyit muszáj. De a több mint két évvel ezel?tt tett ígéretet nem váltotta valóra. és talán az Alzheimer-kór megel?zésének. mikor az étel már ott volt az asztalon. én tudom. Vajon van-e a rendíthetetlen küls? magabiztosság ellenére Martinban is valami be ls? bizonytalanság? Celia azon törte a fejét. Nemcsak hogy megmentem. hog dégek el?ször a hallban foglaltak helyet. de produktívvá. amin . meg tudom menteni a céget. Ezt ne értse félre tiltakozott azonnal Martin. a kárpitozott fali fülkeülések. Nem tudom. másrészt Sammel. Hogy az ördögbe tudnám meggy?zni magát? Még megkísérelheti vacsora közben pillantott Celia az órájára. az els? alig észlelhet? megingást. de Celiának túlságosan sok. hogy ez a tudományos arrogancia. Ahogy ezt kimondta. és m int ilyennek.

Hát nem lehetséges er?szakoskodott tovább Celia . kinyitotta az ajtót. kinyílt a szája. mert úgy érezte. Onnan vezetett fel a lépcs?sor a vendégszobákhoz. Igen.. és nem képesek pontosan mérlegelni az ellentétes értékû bizonyítékok súlyát. De még ennél is súlyosabb dolog történt: mint mikor egy gép hirt romlik. összefüggéstelen szavakat mo yogott. az olyat. hogy maga nem mérlegeli megfel l?en azokat az ellentétes értékû bizonyítékokat.ek akarja. és furcsa pillantást vetett rájuk.. és bementek.. t kegyetlen volt. talán annyira meggy?z?désévé válik az. amit hinni AKAR. hogy ilyen messzire me jen... Martin megtört. tudom mondta a férfi. amit Celia ellene fordított. Van szüksége segítségre? Nem. A bálványától. Mindketten hallgattak. A n? segített arrébb húzni az asztalt. hogy megtalálta. szükség esetén sokkolással. hogy vessenek véget. Leírtam.. az egyedül hordozott s lel?sség most törte át az elviselhet?ség határát. de majd m ol. A táskájából el?vett egy papírlapot. egészen idegen hangon. Igenis. ami nem valószínû. Celia tudta. hogy kényelmesen felá lhasson a férfi is. mert meg fogják találni. szerelmekr?l. hogy a karjába vegye a férfit és megvigasztalja. veszekedésekr?l. ami nem valószínû . betegségekr?l..fáradt. Elboldogulok magam is. és végül Celia szólalt meg. Martin mondta határozottan .. és maga állít olyat. ör tról. annyira fáradt vagyok... szalagdíszes plafonja.. és a hall felé t gatta. A hangja megvál ozott. Na. Maga szerint így van? Igen... Én ig nis hiszek benne. Olvastam valamit tegnap este folytatta Celia. Akik nem képesek következe ondolkozni. hogy eljöjjön az iga zság pillanata.. hogy most minek kell következnie. hanem a megitélésünk helytelensége. menjünk innen. már nyoma sem volt benne az iménti meggy?z?désnek. Az épületnek ez a része is a Jakab-korból maradt meg.. találkákról. Ezzel karon fogta Martint. és Celia hálóingét kiterített a párnára. Celia arra gondolt. A négyszögletes hálószobának al y. hallatszott megint Martin hangja. Ezeknek a vereséget kifejez? szófoszlányoknak a hallatán Celiában legy?zhetetlen vág y támadt.. Celia szobája egészen közel volt a feljárathoz. ami rajta állt dés nem a tudás hiányossága. halálokról. A hatalmas baldachinos ágyat vacsoraid?ben megvetették. Mrs. gondolta. hogy a több mint két év alatt felgyülemlett feszültség. Jordan. de talán nem n?ttem fel a feladathoz. ha beszélni tudnán ak: az itt élt családokban történt születésekr?l. Ráébredt. ma éjszaka eggyel több eseménnyel gazdagodi falak történettára. befelé kezd mûködni és tönkreteszi saját magát. Mit tett ezzel az emberrel?! Valóban rá akarta ébreszteni a v alóságra Martint. De nem ebben az esetben.. Megtalálta a gyenge pontot. El?vette a kulcsát. köszönöm. Az ember írta.. hogy könyörtelen. Egy pincérn? ment el az asztal mellett. és odaszólt neki: Írja a vacsorát a számlámhoz.. szólalt meg a férfi elcsukló. Sajnálom. meg kell hogy találják. de fel sem merült benne. és már nem kell sok ahhoz. hogy a tizenhetedik században az üveg luxusnak számított . amit keresett. ah a? Martin némán. feladom.. az álla megereszkedett. hogy ezt a vágyálmot tekinti megingathatatlan valóságnak.. Minden lehetséges válaszolta Martin. k?párkányos kandallója és tölgyfa borítású falai voltak. A barátom rosszul van.. Celia elborzadt. hogy. . túlságosan messzire viszi.... azt meg fogják találni. mi mindent tudnának mesélni az ?si falak. John Locke egy esszéjéb?l idéztem. egyedül nem megy. zíve kell?s közepébe talált... zárják be az intézetet. Az ólomüve kicsiny mérete arra emlékeztetett. a férfi hirtelen elvesztette az önura amuszürke lett az arca. Locke-tól lopott idézet. aminek Értekezés az emberi értelemr?l a címe. Celia felállt. Aztán hirtelen pontosan tudta.. akiben maga hisz és akit tisztel. Amit ker esünk. szerintem így mondta csendesen az asszony. . ... Er?tlenül te hozzá: Akkor. bár szerintem maga is ismeri ezt az idézetet. kétségbeesett kifejezéssel nézett Celiára. és felolvasta.mondja meg azoknak odaát.

a llanat tört része alatt átvillant az agyán. Martin eltûnt. hogy kielégítse a lüktet? vágyát. láthatóan nagyon szenvedett és bizonytalanul pislogott Celiára.. Tu gy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. De ? már réges-régen eldöntötte. vagy pedig azért. hozzásimult. A közvetlen kiváltó o artin hirtelen összeomlása és kétségbeesése. és Celia elkezdte vigasztalni Martint.. és megérezte a combján a merev férfiasságát. Sam Hawthorne nemegyszer célzott rá. és elkezdett csomagolni. mert üzleti szempontból nem lett volna bölcs do og. és milyen gyönyörûségesen! eszembe jutott egy hátha a kutatási zsákutcából való kijutásra. Most azonnal a laborba megyek. de határozottan visszautasította. mert bár tudom. Ahogy Martin heves csókját viszonozta. . de ugyanolyan élvezettel. és addig a percig dolgozom. mint Martin. és hatalmas. mély álmot alszik. abb találkozásukkal közelebb kerülnének a sorsszerû pillanathoz. és újból szeretkeztek ezúttal gyengédebben. A n? felkapta a hálóingét. Azt javaslom. jutok-e valami reménykeltõ eredményre. félig nyögés. Az Andrew-val eltöltött tizennyolc év alatt a tegnapi éjszakáig soha nem volt sze uális kapcsolata más férfival. Mikor Celia másodszor felébredt. hát persze! Átölelték egymást. 6 Miután a British Airways légitársaság Concorde gépén összegyûjtötték az üres étkez?tá rad?lt az ülésen. Ce lia tudta. semmisítsd meg ezt az üzenetet. amely egybeolvadt a Martinéval. az féltve ?rzött titok. Ne aggódj. Hajnalban fe lébredtek. vagy lojalitásból Andrew iránt. hogy má em sok idõm maradt. Néha mindkett? miatt. Mindjárt jövök én is. Celia ett elé. csak arra. puszta véletlen. mégis szeretném látni. és egyidejûleg ?benne is. mint valami gyereket. Ha ma éjjel nem történne meg. nem is egy. Az akkori szerû borzongásból Celia azonnal tudta. akkor megtörténne máskor. A mindent elborító. és gyengéden azt mondta a férfi Vetk?zz le. míg meg nem érkezi k a határozat az intézet bezárásáról. üdvözült vágyát. A Te Martinod Celia lezuhanyzott. hogy el?bb vagy utóbb szembe kell néznie bizonyo s erkölcsi kérdésekkel és következményekkel. Ami kettõnk között történt. Miután Martin nem mozdult. De nem most! Celiának már semmire sem maradt ereje. Drágám! Mindig is inspiráló hatással voltál rám..Martin csak állt kábultan. Utána elaludtak. Lehet?sége persze akadt volna. Néha er?s csábítást tt arra. ég?. hogy a nagy kérdés Martin és ?közötte nem a. Érezte.megtegy hanem csupán a mikor tegyük meg? . Celia úgy érezte. de végül mindig elvetette a gondolatot. Az. El?ször is a magánügyek. Celia nem sokkal kés?bb megtalálta az üzenetet. De nem sokáig. hogy ? ugyanúgy vágyott erre a pillanatra. és azt suttogta: Ugye te is akarod? A férfi teste megvonaglott. megrendelte a reggelit. Bújj az ágyba. a fürd?szoba felé indult. A sorsuk már akkor megpecsétel?dött. mikor el?ször találkoztak Cambridge-ben és egymás szemébe néztek. Mindenképpen megtartom a hitemet. hogy Martin nyugodt. hogy mint egy fuldokló kapaszkodott küls? se és vigaszért. félig sóhaj tört fel bel?le: Jaj istenem. csodás emlék marad. hogy szívesen kezdene viszonyt vele. ami most megtörténik. már nappali fény ömlött be az ódon ablakokon. Ma hajnalban te még aludtál. Hogy a beteljesülés itt és most következik be. hogy ez mindkett?jük számára a lehet? legrosszabb megoldás volna t Sam alkalmankénti próbálkozásait udvariasan. lehunyta a szemét és igyekezett rendezni a gondolatait. Pár pillanattal kés?bb egyszerre sikoltottak a gyönyör csúcspontján végtelen boldogsá l. hogyan lobban fel a férfiban a szenvedély. hogy kihasználja a kínálkozó alkalmat.

Ma reggel. hogy a harlow-i kutatás leállítása után nem sokkal az egyik külföldi tudó telen áttörést ér el. hiszen a n?k többsége nagyon vonzónak találta. mikor reggel inkább költ?höz. mint senki más még Martin sem. zerint akkor nem. hogy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. az tos. azok után sem. Sok mindent csináltak végig együtt. Be kell ismerni. gyengéd. mert ilyen ügyekben szi nte lehetetlen dolog hideg fejjel gondolkozni. és most már bevallhatta önmagának testileg is kívánta. Márpedig egyiket sem fogja soha megtenni. hogy mindig meggondoltan és diszkréten tette. ami Harlow-ban is sikerült volna. azt meg fogják talál i. Valószínûleg igen. A következ? pont Harlow. ha tják a munkát. csodás emlék m Tudom. El?z? este nem sokat tör?dött ezekkel a szavakkal. hogy azokban az országokban folytatják a t annak ellenére. Mert nagyo n szereti Andrew-t. azóta. mint a harlow-iaknak. mások p edig szabad elhatározásukból maradnak monogámok. hogy egy-egy félrelépés árt-e a jó házasságnak. amir?l nem tudott biztosat. Celia pletykákból tudta .. hogy más körülmények között sorsdönt? következményei lehetnének egy ilyen gyönyör Ám Martin bölcsen felismerte. sok házasság bomlik fel szükségtelenül azért. meg kell hogy találják. Ugyanakkor az ilyen kijelentéseknek van némi valóságalapjuk. hogy a szerelmüknek nincs jöv?je. Franciaországban és Új-Zélandon is dolgoznak tudósok a pr bléma megoldásán. Elfogadni. de majd máshol. milyen féktelen keresztbe-kasul szexelések folynak orvosi é yógyszeripari körökben egyaránt. hogy ha a Felding-Roth lemond Martin kutatási programjáról. mert a házastársak prûdek. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott. gy mindkett? egy ártalmatlan szexuális kaland miatt. hogy nekik sincsenek jobb eredményeik. Neki is ny dódott alkalma. nagy hasznot hozó gyógyszer lesz? Mert ugyanezzel a programmal más országokban is foglalkoznak. Azon töprengett. és néha a saját szemével látta. ami történ t. aki húszévi házasság után azt állítja.Martin azonban más volt. Celia már érdekl?dött. Tegyük fel. és ezt Celia is így látta. és megkockáztatná az elidegenedést a gyerekeit?l. mégpedig több mint kielégít? t is tudta. ha a szenvedély lángja nem csap túl magasra. végigviszi a sikeres végkifejletig. amiket Harlow-ban látott és hallott. hogy Martin agyi öregedést kut ató projektje kiábrándító kudarc. Másfel?l viszont soha nem tépel?dött ol yasmin. vajon hogy érezne a Felding-Roth? És hogy érezne ? maga. Úgy vélte. Celia azt kérdezte magától. illetve a tûz nem ég túl hoss zú ideig. hogy nem találkozik többé titokban Martinnal. hogy ? hogyan reagált volna erre? Nem örült volna.. ez a kívánsága teljesült. vagy beteg. Hát ? épp az ellenkez?jét érzi. semmint tudós ill? szavakkal azt írta: Ami kett?nk között történt. Celia egy morristowni koktélpartin véletlenül elkapott egyszer egy cinikus meg jegyzést: Egy normális férfi. Sok férfinak soha nem kínálkozik alkalma. Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni. pár pillanatt al azel?tt. akkor egy másik cég gy versenytárs átveszi. Amit Martin motyogott. hogy a férjének voltak-e félrelépései. hogy mégis Martinnak van igaza. De most valahogy más jelent ?séget kapott a kicsit összefüggéstelen kijelentés. így tudta. és kész. hogy Németországban. ezért fogadta el. mint valami magnóbeszélgetést: Amit keresünk. hogy kilépet t a szálló ajtaján és beült a kocsiba. ami ebben az esetben egy fon tos. és mit gond . hogy hiba volt egyáltalán me gnyitni. ami a repül?térre vitte. Ha így történne. Így hát Martinnak tökéletesen igaza volt. és mindenki más téved? És mit jelent ez a majd máshol ? Egy másik országban? Egy másik gyógysze ehetséges. Végül arra gondolt. udik. hogy nem dugott félre. hogy kitámogatta a Churchgate Hotel étterméb?l. Celia is hasonlóan diszkrét akart len ni. Ennyit a magánszféráról. hogy bármit csinált vagy nem csinált Andrew az ? háta mögött. és Andrew olyan bölcs.. lélegzetelállító felfedezést tesz. persze. Celia tudta. Amib?l pedig az a kérdés következik. er?s . De valóban csak ez jöhet szóba? Ez az egyetlen megoldás? Celia még most sem volt s záz százalékig biztos a dolgában. Mit fog javasolni holnap Samnek? Persze csak egy dolog jöhet szóba: be kell zárni az intézetet. ha elhagyná Andrew-t. Martin két évvel e zel?tt mondta.. mert meg fogják találni. Andrew-ra gondolt. Gyorsan le kell írni a veszteségeket. Celia kezdett?l fogva csodálta. Celia többször is visszajátsz ndolatban Martin szavait. ha felébredt volna benne a gyanú. az féltve ?rzött titok. Ez persze így nem igaz. hogy egyesek szerint most szégyellnie kellene magát azért. Na. Lehet.

hogy hozzák el a rózsát önnek. Celia végül csak egy nappal kés?bb tudott Sam Hawthorne-nal beszélni. elfogadták. Köszönöm. Megpróbáljam kinyomozni. Mert most ezt kívánta. de talán még tovább. amit kaptak. nagy megkönnyebbülésére. Mármint hogy folyjon tovább a kutatás annak reményében. amit felhasználhatok. hogy milyen döntés született m Sam. Nincs értelme azt kívánni. mert azt a választ kapta. menn feszült attól a szinte elviselhetetlen nyomástól. De mikor a Concorde New Yorkban földet ért. érvelt magában Celia. hogy kit?l jött? Hagyja csak mosolyodon el Celia. hogy ki küldte. hanem várjuk ki. hogy bárcsak ne ezt a kemény döntést k ene meghoznia. Jordan mondta a titkárn? . Közölte Martinnal. ami annyit jelentett. van valami javaslata? A nekiszegezett kérdésb?l és a férfi hangulatából Celia egyértelmûen arra következtet hogy Samnek most semmi kedve részleteket hallani az utazásáról. hogy a javaslatát úg lt. nem a le bb megoldást jelenti-e a maga számára? De igen! Pontosan az a most ne csináljunk semmit. ?k sem tudják. Úgy tudja. másnap mit fog javasolni. mert a táviratban. Elbírok velük. Sam megkönnyebbült. ami annyit jelent . Folytatnunk kell Martin agyi öregedést k utató programját. hogy ne tegyen semmit. T vábbra is megfeszítetten dolgozott. Nos kezdte Sam. mi lesz"-filozófia volt ez. azt válaszolták. Majd valamikor elolvasom. hogy mégis fel tudnak majd mutatni valami eredményt. csak az ál lt. még mindig bizonytalan volt. Ami viszont visszavitte gond olatban Sam indulás el?tti instrukciójához: Ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre va kor arra tegyen javaslatot. Celia. most sem fog. és Celia megérezte. Mrs. egy évig még biztosan. miután Celia leült vele s zemben az elnöki irodában . Kemény összecsapás lesz? Minden valószínûség szerint. Sam fáradtan elmosolyodott. véleményem szerint cselekedet volna bezárni a harlow-i intézetet. és Celia soha nem futamodott meg. és tárgyilagos hangon azt mondta: Rendben. Az érzelmi reakciók és kérdések hiányából Celia világosan látta. mell?zve az udvariaskodó formaságokat. Celia felsóhajtott. Ez esetben nagy örömmel fogom neki még ma megírni. hogy a beszélgetést a részér?l befejezettnek tekinti. Egy héttel kés?bb nagy csokor rózsa érkezett Celia irodájába. Ekkorra viszont az álláspontja a harlow-i intézettel kapcsolatban már egyértelmû volt és határozott. és mikor érdekl?dtem a virág . Úgy érezte. hogy a napjai meg vannak számlálva. Talán találok benne néhány ötletet. Sam bólintott. annyira el foglalt volt az elnök. A férfi hanyagul bedobta a jelentést az egyik irattartó tálcába. Nem. ki a feladó. Nincs hozzá kártya. amit Sam Hawthorne és Vincent Lord is maró gúnnyal a washingtoni minisztérium módszereként emlegetett. De ne aggódjon tett hozzá a férfi. de többnyire csak Morristownban. Azt hiszem.lnának róla a többiek a cégnél. tudom. 1975 második felében kevesebbet kellett utaznia. Írtam egy jelentést tette le Celia a négyoldalas összefoglalót Sam asztalára. hogy nem zárjuk be az intézetet? Celia megrázta a fejét. 7 Celiának. Ám a kemény döntések részét képezik egy csúcsvezet? fel . amit remélt. ami alatt dolgozik. Igen válaszolta határozottan. Kurtán bólintott. ha majd az igazgatótanács tagjai faggatni kezdenek. Mérlegelve minden körülményt. Ám egy ilyen döntés vagy inkább döntésképtelenség . ha most az intézet bezárását javasolná? Több dolog is arra csábította.

Egyetlen dolog árnyékolta be Winnie boldogságát: még mindig nem született gyereke. Csak a merényl?n? ügyetlenségének köszönhet? nem tudta kezelni a fegyverét . vagyis hasisev? -b?l származik. Semmi baja sem magának. hogy egy jövend? történésszel van dolgunk. kiegyensúlyozott gyerekei. Bruce osztályf?nöke meg ondta Celiának meg Andrew-nak az egyik látogatásukkor: Nem arról van szó. Err?l nyilván azért nem tudok. mint ahog y lélegzett. csodálkozom. jókedvûen és abszolút megbízhatóan. Bruce-tól mégis megkapta. és támogatásáról biztosított ikor Andrew megtudta a dolgot. hogy melyik üzletágban dolgozol. Ráadásul nem is állt messze az elnök ?l. hogy nagyon jól tanult. De csak nem akar összejönni. hogy mással is foglalkozzon. mikor történelmi tárgyú publikációk alatt fogunk Bruce nevével találk i. amiben viszont segíthet a n?gy meg hát a szerencse is. de aztán nem érték el vele a várt eredményt. hogy Lisa levelet írt New York ál lam kormányzójának abban a meggy?z?désében. akkor rögtön a leg agasabb fórumhoz kell fordulni. A pszichiát kalmazták emlékezetkiesés ellen. Ebben persze fontos szerepe volt annak. Az a véleményem. hogy nem tudod: a gyökerek a gyógyszerekhez nyúlnak vissza. honnan származik az ilyen gyilkosságok ö A kérdésre nem várt választ. De holnapig nem szólok róla Hanknek. Állandóan rajta vagyunk Hankkel vallotta meg egyszer bizalmasan Celiának. amellett. de még mennyire! Néha már teljesen kivagyok. ahelyett hogy civilizáltabbak lennén k. Tovább kell próbálkozniuk. Lisát. hogy ha az ember akar valamit. rengeteg közösségi munkát is végzett. Mert szeretnék re egy éccakát nyugodtan végigaludni. Jól van sóhajtotta Winnie. mikor há l kés?bb hírét vette az újabb merényletkísérletnek. hogy Bruce rossz tanuló volna. kiváló eredményei lehetnének mind ?l. Celia kérésére Andrew megvizsgáltatta Winnie-t és a férjét is. sem pedig Hanknek magyarázta egy este Andrew a konyháb an Winnie-nek. és még jobban megrettent. míg Lisa félelemmel vegyes tisztelettel bámult . megjegyezte Celiának: Ez tényleg a te lányod. hogy Ausztráliába megy. Aztán feltette a szónoki kérdést: Egyáltalán. ami ezúttal San Franciscóban történt. azaz orgyilkos szavunk a arab hasisi -b?l. Dr. Amit a kengurupásztorok elvesztettek. Használták válaszolta Bruce nyugodtan. A teszt mindkett?jükné nyugtató eredményt hozott. hogy Winnie meg Hank March vezet ték a háztartást hosszú évek óta. aki mit sem vett magától értet?d?bbnek személyesen válaszolt a kislánynak. Méghozzá nem is olyan régen. Winnie alkalmazásának t egybeesett harmincnegyedik születésnapjával. most megkönnyebbülten gondolt arra. Csak jó id?zítés kérdése. de els?sorban Stanfordba akart be jutni. Az assassin . hogy a fels?bb osztályosok hetente egyszer fél napot az Albanyban lév? állami kormányhi vatalok egyikében dolgozhassanak. Csakhogy minduntalan ki kell tépnünk a kezéb?l a történelmi olvasmányokat. és véletlenül éppen Sacramen an volt. Celia szeptemberben tett egy rövid utazást Kaliforniába. Jordan. hogy egyre durvulunk. tetszett neki a talp raesett fogalmazvány. Celia jelenlétében. A tizenegyedik-tizenharmadik században volt egy iszlám szekta. és elvetették. A jelek szerint Lisa olyan természetességgel végezte a szervez?munkát. miel?tt vallási jellegû terrorisztikus cselekményeket követtek volna el. hogy nem bb történelmi tragédia. A dolog úgy kezd?dött. hogy több ideje maradt Andrew-ra és meg tudta látogatni Lisát meg Bruce-t is. Celiát egészen összetörte az eset. Jaj istenem. mikor merényletet követtek el Ford elnök ellen. mama. mikor az egész család együtt volt. Az ünnepen Andrew-nak eszébe jutott Winnie-ne k az a rég ejtett terve. Bár Celia mindig is óvakodott az önelégültségt?l. és Mrs. A mindenit! rikkantotta Andrew. bá mennyire is szerettek volna a férjével. Jordanék megnyerték jegyezte meg. A kormányzó kézhez kapta a levelet. Megszervezte l. amelynek tagjai hasist szívtak.ett. Celia kijelentette: Néha arra gondolok. és mindenki legnagyobb meglepetésére kivéve persze Lisát. a Nizari Iszmailisz. A novemberi hálaadó ünnepen. A középiskola második osztályába járó Bruce id?közben akkora történelemrajongó lett. i tárgyból gyakran épphogy csak átcsusszant egyik félévb?l a másikba. gy egy dolgozó anyának is lehetnek sikeres. Több egyetemre is beadta a felvételi kérelmét. Tekintettel arra. Nem telik bele sok id?. mert a hasist nem használják gyógyszerként fortyan el Celia. az Emma Willard Iskola végz?s növendékét megválasztották a fels?sök diákbizalm és így.

hogy ?sszel indul Kaliforniába. Ugyanabban az évben. hogy szükség van változásokra. hogy a világpolitika unalm as második félévnek néz elébe. májusban megjelent egy könyv. hogy úgysem gy?zhet. mert éppen azt a szégyenletes tényt tárgyalta. és csak akkor lesznek ajlandóak beadni a derekukat. hogy ez lesz az ldog házasság. háromszázö gel. ahol én vagyok a menyasszony anyja legalábbis remélem. természetes modorú pár egészen lenyûgözte. Mindig számíthat rám. Ami a könyvet megkülönböztette a gyógyszeripart a szokásos élességgel támadó többi ki a szerz?. Vagy netán ordulás. Ez a jóslata csaknem azonnal megcáfolódott. Korábban Lilian bizalmasan panaszkodott Celiának. A fiatalembert Andrew és Celia egy évvel korábban ismerte meg egy vacsorán Hawthorne-ék nál. Pontosan olyan eseteket sorolt fel a könyv. ak y reagáltak. Milton Silverman alapossága volt. mert Ugandában. hogy az utóbbi id?ben mintha lehiggadt volna a kutatási igazgató. hogy mikor tizenhárom évvel korábban elküldte neki annak a feminist a kiadványnak egy példányát. az entebbe-i repül?téren . A tudós gyógyszerész a San Francisco-i University of California oktatója volt. Tipikus volt Sam Hawthorne kézzel írott üzenete: Alapjában véve osztom Silverman és a maga nézeteit. Végül is indokolta a fényes ünnepséget Lilian Hawthorne Celiának . Köszönöm a könyvet. Ám az esküv? n pján Samr?l és Lilianr?l úgy sugárzott a boldogság. tûn?dött Celia. Vett a könyvb?l vagy hat példányt. amin az egész Jordan család m egjelent. mer t felvették a Stanford Egyetemre. és mély meggy?z?déssel hitt abban. Eszébe jutott. aki barátságos üzenetet küldött. Dr. de megjósolhatom a fõmuftijaink kézzel-lábbal fognak tiltakozni minden módosítás ellen. és elküldte néhány vezet?nek a Felding-Rothnál.az öccsére. Dwight. Egyetértek azzal. így a fiatal pár ott keresett lakást magának. hogy ezekr?l a gondolatokról nyilvánvalóa egfeledkeztek mégpedig teljes joggal. és amit krit elding-Rothnál. vagyis nem figyelmeztetik a nútlan betegeket és orvosaikat. tehetséges. kurtán szemét -nek titulálva. a férfi visszaküldte. Ám a változásnak széles körû mege kell alapulnia. nytársakkal szemben Celia számára Sam érvelése különösen veszélyesnek. Dr. New York Cityben kapott állást. Ahogy elnézte Julietet és Dwightot. ez az intelligens. hogy Vincent L ord lehetséges szövetségest lásson benne? Áprilisban Lisa izgatottan hazatelefonált. hogy a gyógyszeriparnak el kell fogadnia bizonyos erkölcsi és jogi obligókat. amilyeneke t Celia a nemzetközi értékesítésen töltött évei alatt személyesen is tapasztalt. ami örökké tartani fog. mégis szerény. Alaposan meglepte viszont Vincent Lord válasza. 1976 februárjának kellemes közjátéka volt Juliet Hawthorne és Dwight Goodsmith esküv? e. Egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. amelyek latin-amerikai országokkal kereskednek. mennyire fájlalja. Celia arra gondolt. megtéveszt?nek tûnt. amely nagy tisztelettel hallga tta végig. De azért maga ne adja f el. de nem folytatta vele mert tudta. ha pisztolyt nyomnak a hátukba. Silverman nem sokkal a könyv megjelenése e l?tt vallomást tett egy kongresszusi bizottság el?tt. nem mellékelnek használa ti utasítást a gyógyszereik mellé a lehetséges mellékhatásokról. mert most már ? is elég magas beosztásban van ahhoz. a Gyógyszerek az amerikai kon tinensen címmel. ahogy várható volt. aki frissen végzett a Harvard jogi karán. a jelenlegi kényes pénzügyi helyzetünkben. hogy olyan egyesült államokbeli és más szervállalatok. és ilyen fiatalon férjhez megy. gondolta Celia. Az elegáns esküv?n óriási felhajtás volt. de azt megjósolhatom. Este egy albanyi étteremben vacsora közben Andrew megjegyezte: Ma ugyan rendkívüli napunk van. ez az egyetle ?. hogy a húszév es Juliet két év után abbahagyja az egyetemet. ami igencsak felkeltette Celia érdekl?dését. Júniusban volt a ballagás az Emma Willard Iskolában. A könyv nagy visszhangot válto tt ki. hogy hátrányba kerüljön a verse fõleg mi nem. Celia szerint ez újabb int? jel volt arra.

A teremben ott ültek kilenc nyugati állam. ami örökre véget vet a reggeli rosszulléteknek! És ez a szer a miénk! Óriási tapsvihar tört ki a teremben. 8 Nekünk. Ausztráliában és most az Egyesült Államo yan óvatosan és körültekint?en zajlott. hogy az új jövevény fog gy?zni.egy vakmer? izraeli légikommandó kiszabadított több mint száz túszt. Az unalom azonban hamar visszatért mint ahogy Andrew sietett is hangsúlyozni . hogy Celia megosztotta Sammel a Montayne-nel k apcsolatos kétségeit és aggodalmait. Idi Amin által támogatott arab terroristák tartottak fogva. aki a terhesség alatt hányinger és rosszullét kínoz és most megkapják. 1976 októberében volt ez. A Felding-Roth Montayne-lázban égett. az értékesítésben dolgozóknak a legfontosabb érvünk a Montayne mellett az l mondta bele Celia a pódium mikrofonjába . lding-Roth munkatársai vagyunk az emancipátorok. mert több mint egy évtizeddel azel?tt egy más k gyógyszer alkalmazásának tragikus következményei lettek. közöttük Alaszka és Hawaii Felding-Roth ei és ügynökn?i. aki Jimmynek nevezi magát? Ám a gyógyszergyár morristowni központjában nem sok ideje maradt a munkatársaknak a politizálgatásra. S?t: örömteli gyógyszer! A Montayne-t századok óta várták az asszonyok. Georgia állambeli popu listát választottak elnökjelöltnek. amennyire emberileg lehetséges volt. S ami ugyanilyen fontos volt: a Montayne tesztelése el?ször Franciaországban. a Felding-Roth San Francisco-i regionális értékesítési konf renciáján. akiket az álnok Ugandai elnök. majd Fordból is kiábrándult. ma pedig a gyógyszer-értékesítés igazgatóhelyettese. Annak ellenére. mikor a New York-i demokrata párti konvención egy ismeretlen. els?sorban azért. hajdanán Celia tanonca a rec ept nélküli szerek részlegénél. A férfinak mindig sikerült másra terelnie a szót. A szabad nyugati világ ujjongása közepette az izraeliek a kiszabadított túszokat biztonságban visszavitték oda. annál szilárdabbá vált a meggy?z?dése. aho nnan a gépet eltérítették. amit megérdemelnek. A háromnapos tanácskozást a N rmont Hotelben tartották. hogy ez a terhes asszonyoknak készült szer töké esen biztonságos. mert az illet? éjjel-nappal arról beszé hogy ? hithû déli baptista . és a továbbiakban nem lelkendezett az szerr?l Andrew jelenlétében. izgalmas szerre koncentrált. ha komolyan beindul a Felding-Roth értékesítési kampánya. Otthon többször is megkísérelte el?hozni a témát. Spanyolországban. amib?l világosan látszott. Mindenki az új. és ezzel a terhesség minden napját jobbá. milyen hasznos és hogy milyen üzleti lehet?ségek rejlenek benne . hogy e akarja kerülni a vitát. hogy az amerikai közvélemény Nixonból. Nagy-Britanniában. Már csaknem két év telt el azóta. de a férfi kérésére igyekezett el?ítéletek nélkül tanulm utatási és teszteredmények leírását. akik megszabadítjuk az amerikai n?ket az ?si igától. de egyenesen elrag adtatással vélekedett arról. értékesítési felügyel?i meg körzeti igazgatói. De Celia ezúttal Andrew-t mintha kicserélték volna süket e talált. n volt valószínû. ami épp engedélyeztetés el?tt t. Minél többet olvasott. hogy lesz még épp elég lehet?sége a véleménye harcos kif e. A Felding-Roth éttermében Celia elkapott egy . amit egy kolléga tett fel az asztaltársaságának: Elképzelhet?. boldogabbá tesszük! Mer etett a szer. Celia és a legfels?bb vezetés többi tagja az utca túloldalán lév? e egáns Stanford Courtban lakott. aztán Dániában. és nem szabad a terhes asszony októl megtagadni egy jótékony szert csak azért. A végén Celia feladta a kilátástalan küzdelmet. Id?közben az anyag többkötetnyire duzzadt. fényesebbé. Ilyen el?zménye k után Celia nemcsak hogy meg volt gy?z?dve a Montayne biztonságáról. Köztük volt Bill Ingram is. Mi. aminek legnagyobb részét Celia elolvast a. hogy Samnek igaza van: tizen alatt bámulatos fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásban. hogy a világ legels? politikai posztját olyasvalaki töltse be. és nem akar behatóbban foglalkozni a Montayne-problémával. . Tudta. és megváltoztatni Andrew álláspontj esség alatti gyógyszerszedésr?l. Celia el je.

de miután az értékesíté gozó kollégák annyira lelkesedtek érte. de a páciensek is.és tévéállomás a kérdést: mit totojázik annyit a minisztérium? Miért tagadják meg az amerikai n?kt?l ezt a jótékony szert. A Montayne tengerentúli sikereire hivatkozva egyre több újság. aki rendes körülmények között id?r?l id?re a gyógyszeriparra rohant kivont karddal. hogy az e ngedélyezés már csak napok. egy asszony s r. boldog-boldogtalannak ismertették az álláspontjukat és ennélfogva gyakran bukkantak fel a rádióban. A legváltozatosabb helyeken és id?kben. tévében meg a sajtó hasábjain. h ogy négy hónapon belül. azzal érvelve. Donahue kijelentését nagy Felding-Rothnál. ahol elsöpr? népszerûségnek örvendett. r forduló mellékhatásokat tapasztalták. Minden oly egyszerû. A szer egyesült államokbeli tesztelése során másfél év alatt csak a legenyhébb. és a Felding-Roth remélte. Egy riporter kérdésére válaszolva a minisztérium id?húzását ny etséges magatartás -nak min?sítette az ismert körülmények között . szült egy kislányt. amelyek orvosi szempontból nem voltak jel ent?sek. a lehet? legtöbbet megtudják róla. harsogva énekelték az összegyûltek a tanácskozás mindhárom napján töb Celiának személy szerint voltak fenntartásai a nótával kapcsolatban. legfeljebb néhány hét kérdése. Montayne! Montayne. most taktikát váltott. Egyike volt az els? terheseknek. a gyo válasz reményében. A minisztériumi engedély egyre cs ak késett. hogy a gyógyszer esetleg veszélyes le het. nyugodt. A reggel is de más! Montayne. Addig is szükséges volt. Sam Hawthorne. Stavely keresztes hadjárata során egy polgári perre kozott. Maud Stavely egy New York-i központú fogyasztói érdekvédelmi csoport. és ez sötét felh?ként árnyékolta be a Felding-Roth fényes marketinghaditervét. akik a kilenc hónap során Mon . hol a Montayne már forgalomban volt. h zok. és az olyan bemelegít? események tartására. te csodálatos! dalla Ó. amit néhány hónappal korábban tárgyaltak Ausztráliában. és jóval hosszabb ideig kellene tesztelni. boldog. Egy huszonhárom éves n?. látva. A gyógyszergyár központjában ugyanakkor lehetetlennek tartották. Legfõbb jótétemény! A dalt vidáman. Ez a remény azonban. hozzájárult a bels? használatához . a Polgárok a Bizton ságosabb Egészségügyért elnöki tisztét töltötte be. és dicshimnuszoka zengtek róla nemcsak az orvosok. mert nem akarta kedvüket. február környékén piacra dobhatja a szert. míg meg nem érkezik az engedély. mint rt feltételezték. olyanokat. akik árulni fogják a Montayne-t. Látták ugyanis. hogy ezúttal a minisztérium bírálatával rezhet népszerûségi pontokat. Ez a n? és az általa vezetett tömörülés a zte a Montayne amerikai engedélyezését. hogy a minisztériumi engedély még a kritikus határid? el?tt megérkezik. hogy addig várjanak a gyártás-el?készítéssel. Úgyhogy megszületett a dön yártás és a reklámkampány el?készítésére. A szert a kísérleti állatokon kívül ötszáz önként jelentkez? emberen is kipróbálták. és valaki még egy ideill? dalszöveget is írt a közismert Amerika. aki egy isten háta mögötti helyen lakott. Dennis Donahue szenátor. ez esetben ugyanis legalább hat h hátránnyal indulhatnának. Alice Springs köz elében. Anyai álmodozás. hogy a tömegkommun ing-Roth malmára hajtja a vizet. Vincent Lord meg a többiek biztosak voltak abban. Montayne! Terhesség esetén. mikor más országokban sikerrel és biztonsággal használják? Az amerikai gyóg egint szállóigévé vált. Ügynöki körökben a lelkesedés lángja a Montayne perspektívájával kapcsolatban magasra ott. sajnos. Az egyesült államokbeli tesztelés befejeztével a szokásos mennyiségû iratanyagot az e gedélyeztetési kérelemmel együtt átszállították a minisztérium washingtoni központjába.A Montayne marketingtervei teljes g?zzel készültek. Káros mellékhatása nincs. hiúnak bizonyult. rádió. gondtalan napok. és egyértelmûen a minisztériumot okolták érte. Ezek a jó eredmények nem sokban különböztek azoknak az országoknak az eredményeit?l. ami óriási anyagi veszteséget jelentene. A minisztérium halogató taktikáján kívül volt még egy zavaró körülmény.

aki megvallotta. A fe lebbviteli bíróság is a panaszos ellen döntött. megkereste a szerencsétlen anyát. amiket különös gonddal készített mai és az ehhez hasonló alkalmakra. kés?bb a keresztkérdések össztüzében elismerte. aki hallott az esetr?l. hogy még azt sem tudja biztosan. Elképzelhet?. Így a Maud Stavely-féle kampányt nem értékelték nagy problémának a Felding-Rothnál. és feszülten figyelte Celia szavait. elvégezték az álla kísérleteket. Visszatérve a kutatásra: a Thalidomidot nem próbálták ki széles körben á kon. mikor a gyógyszerkutatás még nem volt ennyire fejlet biztonsági el?írások is jóval lazábban kötötték csak a gyógyszergyárakat. alátámasztva a ok ítéletét. Hadd érzékeltessem egy példával. a Montayne francia f eltalálójának döntését arról. hogy ha lelkiismeretesen elvégezték volna az áll atkísérleteket. és így bebizonyosodott. A baba képtelen volt bármilyen rendes mozdulatot enni. diazepamot (Valium) és egyebeket. aki az asszonyt terhesgon dozta. . más szereket is szedett a terhessége alatt. hogy száz százalékig biztosak legyenek a tökéletes megbízhatóságában Talán még soha nem vizsgáltak meg gyógyszert ilyen intenzíven a biztonságosság szem tjából tette hozzá. hogy találkoznak majd aggodalmaskodókkal is figyelmeztette a hal lgatóságot . Továbbá ezen országok legtöbbjében szedi a Montayne-t egy évnél hosszabb ideje. Stavely. hogy mindenképpen kellemetlen. Nem sokkal ezután újabb vizsgálat következett. mégpedig öt különböz? országban. El?ször is a Thalido ot körülbelül húsz éve fejlesztették ki. és folytatta a beszédét. az. aho het. Általános altatónyugtató t hozták forgalomba.tayne-t szedtek. hogy például egyes nyúlfajták ugyanolyan deformált utódokat hoznak mint az emberek. ? is a Montayne-t okolta. és soha nem fog tudni önállóan járni vagy akár felülni. amit maga írt fel a k ismamának. mint ahogy azt a franc yek megkövetelik. és jóváhagyta az els?fokú ítéletet. semmi biz onyítékot nem tudott felhozni a Montayne ellen. A Thalidomid és a Montayne között alapvet? különbségek vannak. Nem vetette meg az italt sem. miel?tt megjelent volna a gyógyszertárak polcain. hogy az teljesen üres . aki megszállottan kereste a nyilvánosságot. Celia ismertette a Laboratoires Gironde-Chimie-nek. b elismerték. Ezt azért hoztam most el?. és a gyermeket világra segítette. Igaz. Miután betiltották. akkor nem történhettek volna meg az emberi tragédiák. hogy szellemi fogyatékos. hogy a gyermek fogyatékosságát a Montayn kozta volna. Az orvosok egyetértettek abban. hogy egy évvel tovább tesztelik a szert.állt a marihuánával. amit az ausztrál kormány finanszírozot . Mindkét jogi eljárás során számtalan bizonyíték vott arra. és aminek során újabb tudományos szakért?k tettek hitet a Montayne mellett. hogy a gyermek egész életé en csak vegetálni fog. a Thalidomidot soha nem szánták kifejezetten a n?knek. pedig már egyéves is elmúlt. ki a kislány apja. és közeli ismeretségben. amit mo dott. és rábeszélte. hogy nincsenek bizonyítékai alátámasztására. A rossz hírû anya. Celia szünetet tartott és a jegyzeteibe pillantott. amelyek mindegyi gorú törvények szabályozzák a gyógyszeripar tevékenységét. A csecsem?r?l kiderült. egyik cigaret táról gyújtott a másikra. egyrészt többf aton. akiknek még él az emlékezetében a Thalidomid. hogy a Montayne nem felel? a gyermek állapotáért. amely szörnyû deformációkat okozo atokon. És még valami: a k ellentétben. másrészt önként jelentkez? embereken. veszélytelen gyógyszer. Csak a helyi repül? doktor mert tudniillik repül?vel járta a hatalmas körzet en elszórtan fekv? településeket tanúskodott a n? mellett. A többi szakért?i vélemény mellett elsikka omása. aps. Celia beszéde után a Felding-Roth tudományos szóviv?i is alátámasztották azt. A hallgatóközönség továbbra is lankadatlan figyelme köze te folytatta: Ezzel szemben a Montayne-t a lehet? legszélesebb körben kipróbálták. és kiderült. így methaqualont (Quaalu de). mely szerint a Montayne biztonságos. ogy perelje be a Montayne ausztráliai forgalmazóját. és az orvosok úgy jel lemezték az agyát. azért. és válaszoltak az ügynökök kérdéseire. Egy ügyvéd. ? és más orvosszakért?k is kizártnak tartották. Egy orvosszakért? a tá t tanúvallomásában a n? testét ellentétes hatású vegyszerek szörnyû katlanának nevezte. Az amerikai Dr. hogy milyen al apossággal végezték és végzik a kutatást és tesztelést. A teremben mindenki csendben ült. hogy valamennyien felkészülten fogadhassuk a Montay ne-nel kapcsolatos kérdéseket. A keresetet a bíróság elutasította. A San Franciscó-i értékesítési konferencián a szónoki emelvényen álló Celia megvárta. csak egy állati er?s spuri -ja.

Kivett néhány nap szabadságot. Halló. bár nem értette. Úgyhogy. A kurva életbe. Meg a jövend? unokámmal? kuncogott Sam. hogy kérdez?sköd . mert mindig elmondasz mindent. hogy terhesség alatt ne szedjenek semmit a n?k. Minden rendben Juliett dezte Samt?l. De te felírnád egy betegednek? Nekem nem kell felírnom. és azóta sok minden meg liának eszébe jutott valami. Amit semmi esetre sem fogok felhasználni sem így. aztán Sam azt mondta: Ez maradjon szigorúan kett?nk között. hogy még mindig vannak fennt artásaid. ami a Montayne-ügy fejleményeivel kap csolatos? Tényleg? Andrew igyekezett meglepettnek látszani. Fáradtan elnyúlt és felr lábát a díványra. hogy bár valamikor tényleg igazad volt. Nem lehetséges folytatta Celia . gondolta Celia. Ez nem igaz ingatta a fejét Celia. bizonytalan csönd támadt a vonal túlsó végén. Még mindig ez az álláspontod? Ha már így rákérdeztél: igen. Adja át Liliannek és Julietnek a legmelegebb üdvözletemet mondta Celia. Te viszo nt egész horda bel. mert azt állították. hogy így van. Örömmel közölhetem. a nézet d mára elavult? Végül is régen kezdted az orvosi pályát húsz éve . amit életemben nem alkalmaztam. hogy árulhassák a Montayne-t. Nagyszerû! Persze valamennyien feltesszük a kérdést. A lányá . Az az igazság. De a St. amelyben otthagyta a fairmont-i ülést. Már megmondtam.. aki els?éves volt a Stanford Egyetemen. és nincs szükség arra.. Hogy állnak a dolgok? Prímán. ugye? Nézd sóhajtotta Andrew. vagyis minden egyes el?adással jobbak leszünk. Minde megy. Itt a Felding-Roth. hogy minden rendben Juliet és Dwight Goodsmith három hónappal azel?tt jelentették be boldogan. Kis. hogy nincs meg az a tudásom.Hogy sikerült a beszéded? kérdezte Andrew egy órával kés?bb a Stanford Court luxu kosztályának kényelmében. mit?l ilyen biztos a dolgában? Nem. Talán azért. Jordan? érdekl?dött egy n?i hang. és lerúgta a cip?jét. megvonta a vállát. Azonnal kapcsolom Mr. Igen. m orcirkuszi produkció. hogy mikor érkezik meg a minisztériumi jó agyás. akkor csak tegye. joga v an hozzá. Már beismertem. Celia! Semmi közöm a Montayneedhez. Szerintük a Montayne-nel minden rendben. Te is jól tudod. Te mindig azt mondtad. hogy Andrew dühösen felcsattant. de biztosra tudom ígérni magának.. Bede's-ben van befolyásod. Celia letette a lábát a sz?n yegre.. miért. Megkérdezhetem. Err?l akarok beszélni. Hawthorne-t. Nem beszélnénk már végre valam Nem vágott vissza Celia élesen. Boontonból. elég jól mondta Celia. Mrs. amit Celia érkezéséig olvasott sítésem arra. Oké. hogy nem akarok err?l beszélni! De én igen! vágott vissza az asszony. és nem is akarom. hogy elkísérhesse Celiát a nyugati p egyúttal meglátogassa Lisát. akik egyenként is sokkal többet tudnak ná . hogy januárra gyermeket várnak. hogy az eng délyt hamarabb meg fogjuk kapni. Azt hiszem. hogy közöm le yen hozzá. hogy most el?ször kérdeztél t?lem olyasmit. Nem ugyanez volt a helyzet azokkal az orvosokkal.és külföldi tudósra hivatkozol. Dühödten meredtek egymásra. hogy megítéljek egy olyan gyógyszert. sem úgy a Montayne mellett. Szerencsére nem vagyok n?gyógyász vagy szülész. és félretette az újságot. hogy kettejük között mi szükség van erre. mert a téma mindkett?nk zámára fontos. Szeretném tudni. Szerencsére? Nyelvbotlás volt fakadt ki Andrew türelmetlenül. amivel. Kíváncsian nézett a fé . mikor megszólalt a telefon. Celia hallatszott Sam hangja. amit Samt?l hallott. akik ellenezték a fájdalomcsillapítást a szülésnél. Az ügynökeink már alig várják. Bizonyos szempontból olyanok ezek a körzeti értékesítési tanácskozások. Tudod. mint gondolná. és felvette a kagylót. Visszatért a jó hangulata. Ha Sam titokzatoskodni akar.

akkoriban Sam dühödten elítélte Vincentet. hogyan lehet túljárni Gideon Mace eszén. és arról a sok kárról is. amik etikátlannak ítélne és nem értene velük egyet. most pedig itt ez az eset a Montayne-nel. és bár ez elég nagy csalódás volt a számára úgy látszott. bárcsak ne tette volna azt az ösztönös kijelentést Celiának a Montayne minisztériumi engedélyeztetésér?l. Hogy az ilyen Mace-féle bûnöz?k másokat is bûnözésre kényszerítenek ez esetben Samet és Lordot . el?írásos amatnak láttassa. en a kérdésben ilyen. tûn?dött magában. pontosabb a megvette kifejezés Dr . Celia ezzel Sam letette a kagylót. Ez eggyel több ok arra. Különösen az egy ór rábban lezajlott beszélgetés után. Sam azon füstölgött magában. Mace rendíthetetlenül ült a Montayne kérelmén. Buta és in dolog volt. Köszönöm. De mikor ekkora felel?sség nyomja a vállát. akik semmi mást nem akarnak ennek a világnak a Mace-eit?l. hogy a Montayne minisztériumi jóváhagyását természetes. A valóságban így is történt volna. hogy ssen vághassanak neki a hatvan kilométernyi útnak Palo Altóba.. Míg Celia telefonált. szívélyes légkörû találkozón sem Andrew. e ember sorsa van a kezében a részvényeseké. Gideon Mac e asztalára került. aminek ut yen eltemetve rejt?zött az utazási költségek elszámoláskötegében. de aztán lassan fel ldódtak. az alkalmazot eresked?cégeké. hogy még mindig erkölcsi fenntartásai legyenek. Gideon Mace-t a leleplezéssel. hogy a következ? terhessége alatt már szedheti a Montayne-t. A Montayne helyzete igen kritikus. c sak becsületességet és tisztességet?! Szerencsére ezek a Mace-félék kisebbségben vannak a minisztériumban különösen. 9 Mikor Sam Hawthorne lerakta a telefont. Az úton és az oldott. De akkor is ott vannak. hogy fenyegessék meg Dr. ha nincs ott az az arrogáns. Igazság szerint nem is kellett túl sokat gondolkozni a megoldáson. és még a gondolattól i lborzadt. Éppen ezért meg k lálni a módját annak. El?ször hûvös hangulatban ültek egymás mellett. sem pedig Celia nem ho l? a hotelbeli vitájukat. és miért kell eltûrniük az ilyeneket a ti sztességes üzletembereknek. amit Mace lding-Rothnak okozott és okoz. Sam Hawthorne életében nem találkozott Mace-szel. ahol Lisával és néhány újdonsü fordi barátjával volt megbeszélve egy éttermi találkozó. err? meg volt gy?z?dve. ha kiderül a döntésük úgyhogy soha nem szabad k ie. és nem is állt szándékában találkoz le. aminek során ? és Vincent Lord közös elhatározásra jutotta nis katasztrofális következményei lehetnek. ahol se bels?. az igazgatóké. hogy az anyagot valaha is úgy használják fel. hogy eze knek a Mace-féléknek hogyan lehet ekkora hatalmuk. a vezet? kollégáké. és minden ren delkezésére álló legális eszközzel igyekezett késleltetni az engedélyezést. akkor néha kénytelen nagyot nyelni és tenni. gengszter bürokrata! Szörnyû balszerencse volt. se küls? ell rá nem bukkanhatott. mikor áldását adta Vincent Lo arra a javaslatára. Vincent Lor d ugyanis el?relátó módon már gondoskodott róla. amit tenni kell. És ez különösen felb te.azt üzenem. Eleget hallott már róla Vincent Lordtól meg másoktól. Hogy tehetett ilyet? Talán már megint ki akarta vívni valakinek a csodálatát e zúttal Celiáét. Mace bûnös üzelmeinek bizonyítékait. Ezentúl sokkal el?vigyázatosabbnak kell lennie. nos. Andrew a fürd?szobába ment. Celiában megérlel?dött az elhatározás. hogy soha többé nem említi meg a férjének a M zajló eseményeket. El?ször a két évvel ezel?tti oktalan viselkedésével a Staidpa ce-ügyben. már azt kívánta. az a büntetése. Annak idején. Most viszont másként állt a dolog. hogy bizonyos dolgokban érthetetlen módo n mindvégig hajthatatlan marad. akik önvédelemb?l kénytelenek ugyanazt az alantas taktikát használni. Átadom. hogy kínos döntésekkel jóvá kell hagynia bizonyos akciókat. kellemetlen vagy undorító is a dolog. hogy kinevezték egy nagyvá lalat élére. lezuhanyozott és felöltözött. Végül is mindenkivel el?fordul. a büntet?jo .. a dolog túlságosan fontos ahhoz. a vásárlóké . méghozzá a Felding-Roth kétezer dollárjával. mikor Vincent megszerezte nem. ahogyan Vincent javasolta. elviselhete len. Sam éppen egy ilyen döntést hozott egy órával korábban. A jó édes any nnek a Mace-nek! Sam tovább monologizálgatott az irodája csendjében: azért. hogy a Montayne engedélyeztetési kérelme Dr.

s?t ha lehet. Ellentétben a korábbiakkal. Ha volna válaszolta Lord . Csak meg akartam köszönni. hogy emlékszik-e Sam. és az orra sem kéklett. akkor azzal magamat is inkriminálnám. De ugye nem arra gondolsz. és hagyd jóvá. Bármennyire is utálom magam érte. kopott méhkas maradt. Mace-nek csak kérnie kell azoknak a tesztek nek a megismétlését. de aztán mindenáron tudni akartad. Zsarolás. Lord elhallgatott. amire készül. Oldottabban viselkedett. gondolta Sam. a nyers modorán és az agres szivitásán határozottan enyhített. ne ? tudjon egyes-egyedül arról. ahol Mace székelt. Még így is enyém a piszkos munka. nincs a kabáthajtókád alatt rejtett m . akkor lemondhatsz a Montayne februári piacra dobásáról. és Vincent ezen a magányon akart enyhíteni. ahol hajdani alkoholisták találkoztak rendszeresen. hogy a legutóbbi találkozásuk óta történt valami Dr. minden még rosszabb lett. De azt akarom. Nincs mit szépítgetni rajta. és bár m mindig messze volt attól. hogyan késleltette Mace a Staidpace engedélyezését több mint egy évig. Gideon ace-szel. Az ar már nem volt olyan paprikavörös. hogy val aha is beszéltél velem err?l a dologról. ami n em kevésbé büntetend? cselekedet. én fogok beszélni Mace-szel.gi felel?sségre vonással. mint az. hogy te is tudjál róla. mi a terve. hogy még hosszabbról. Rendben sóhajtotta Sam. és emiatt meggondoltam magamat. és legalább egy évre a hidegre tehetj az egész ügyet. ha nem intézi el a Montayne engedélyezését. miért kéne egyed alnom. Egyébként a minisztériumban semmi nem változott. hogy em lesz szükség azokra a fénymásolatokra. amelyek. A szekrény méretû kis lyukban. amit tennünk kell. Tényleg ilyen hosszú id?r?l lenne szó? kérdezte Sam. annak biztos tu datában. Ezt a kockázatot is vállalom. Mace hang . mikor Sam utánaszólt: Vincent! Igen? fordult vissza Lord. Lord körbemutatott. ami a kezünkben van. hogy barátságosnak lehessen nevezni. akkor letagadhatod. Az íróasztalt is csak fáradságos aktakupac-kerülgetés árán tt megközelíteni. hogy Vincent tulajdonképpen csak azt akarja. Még egy rövid ideig várni. Most már csak várni kell. Kockázatot vállalok. Pléhpofával hozzát ette: Ha nem használjuk fel. mikor elmondta. hogy én nem les z ügybe belekeverve. Tréfásan hozzátette: Remélem. Köszönöm mondta Sam. Zsarolásra adott hivatalos engedélyt. Ezeknek a változásoknak az egyik oka az lehetett Lord ez a minisztériumi ismer?seit?l tudta ... Ha jól sejtem. Sam ezt megértette. Könnyen lehet. emiatt jött Igen bólintott Lord. és még mindig reménykedett. A washingtoni épület továbbra is az a személytelen. Õszintén aggódom az ausztráliai eset miatt. Sam ekkor jött rá. Ha kiderül a dolog. Az exorvossal szemben ült. mire kell az a kétezer ollár. Valamikor arról volt szó emlékeztette Sam a kutatási igazgatót . Az egész nem fért be ide. A kutatási igazgató már az ajtónál volt. ne legyen egye dül. és belépett egy klub ba. miután Sam leintette. hogy ezt írásban is rögzítsük? Lord megrázta a fejét. Az ócska öltönye helyett vett egy új zemüveget is váltott. és így azt a fölösleges kérdést sem volt alk lma feltenni. ugyanakkor meglep? módon mégis jobban nézett ki. és azt kérdezte: Valahol itt van a mi Montayne-ünk engedélyeztetési kérelme is? Egy része válaszolta Mace. A legfels? vezet?k m agányosak. A minisztériumi tisztvisel? fölött nem múltak el nyomtalanul az eltelt hónapok. amelyek a lábához tett aktatáskában lapultak. és nem látom be. és nem gyakorolunk nyomást Mace-re. amit Mace tett. mint valaha. Vincentnek a szeme sem rebbent. Igen bólintott Lord . és határozottan öregebbnek látszott. hogy a Montayne minisztériumi engedélyezése most már minden kétséget kizáróan a küsz Vincent Lord észrevette. több irat zsúfolódott össze. és ezzel már nem bandzsított annyira. hogy Mace abbahagyta az ivást. Vágj bele d. jóváhagyom. a hivatalnok alig látszott ki a papírtengerb?l.

De bizonyos szempontból van köze mondta Lord.. hogy belerokkan. igazságtalan el?ítéletekhez vezetik és beárnyékolják az ítél?képességét. lehet. végignézheti. nem pedig az enyém. A két érintett gyógyszergyár neve Binvu cts és Minto Labs. és magában akkor hozzátette: Még tán élvezni is most elérkezett a pillanat. Mace egyre kétségbeesettebb arckifejezéséb?l Lord kitalálta.józannak tûnt. Ehelyett azonban a hivatalnok letette a papírokat az asztalra. és nincsenek mellékhatásai. számlakivonatok és egyéb dokumentu b?l egyértelmûen kiderül. Hátrapillantott. összeszedte t és visszacsúsztatta az aktatáskájába. Ez esetben persze vizsgálat indul. Lord az iratokért nyúlt. Még ha így lenne is. Igen. Azért va köze. és már tudta. de az talán újdonság. hogy jó a er. hogy maga több mint tizenhatezer dollár illegális nyereséghez jutot bizalmas minisztériumi információk felhasználásával. Mindenesetre ennek semmi köze a Montayne-hez. Igen. csekkek. hogy az ujjlenyomatai rajta vannak. Még id?ben eszébe jutott. hogy be van-e zárva az ajtó. hogy lesznek további kérdéseim. Az arca hamuszürkévé vált. és valószínûleg akkora pénzbí agára. és kés?bb a kormány is vizsgálatot indított. és utána laponként végignézte az eléje tet somót. miközben vékony hangon megkérdi: . Az isten háta mögött lakó asszony. Személyes problémái vann ak. Mikor a Staidpace engedélyezését késleltette. hogy ne juttassuk-e el az igazságügy-miniszternek és talán a sajtón is. Lordnak az volt az érzése ott helyben infarktust kap. semmi szükség megkockáztatni. hogy egy ellenfél. majd én elvégzem a piszkos munkát .. Mindkét alkalommal alaposan körüljárták az elmentették a Montayne-t. A szükségtelen késleltetés ellenére is világosan kiderült. az eset bíróság elé került. Nézze csak meg ezeket alaposan. és suttogva megkérdezte: Honnan szerezte ezeket? Ez nem fontos válaszolta gyorsan Lord. Úgyhogy semmi érte megennie vagy elégetnie. Most már biztos volt benne. hogy bizonyítékot hagyjon maga után. hogy már látta ?ket. és az ajka görcsösen rángatózott. hogy nincs más válasz mint megtenni a kellemetlen lépést. hogy a birtokunkb an vannak és mérlegeljük. Gyönyörûséggel töltötte el. és éles hangon megkérdezte: Mi az ördögr?l beszél itt nekem? Err?l válaszolta röviden Lord. ho at mondtam. hogy a Montayne is ilyen gyógyszer. Lord tett még egy utolsó kísérletet. Lord viszolyogva nézte. én akkor is el fogom végezni azt. és ha megé . akkor azokra az esetekre is fény derül. és ezek csak a másolatok másolatai. abban nem maga az engedélyeztetési kérelem játssza a legnagyobb szerepet. Mace felemelte a fejét. Lordnak eszébe jutott. hogy a vállalatunk ne keveredjen bel e az ügybe. A börtönt persze nem kerülheti el folytatta Lord . hanem a maga lelkiállapota. amik kikészítik. de további részl akarok tudni az esetr?l. csak maga meg én. és ha ezeken kívül máskor is folyamodott ehhez az e szközhöz. Ja. és Lord határozottan élvezte. Már írtam Ausztráliába. De hát ez hónapokba telhet! tiltakozott Lord. h gy másnak is van bel?lük másolata. akinek lételeme mások megalázása. Látszott. biztosítottam magát arról. és itt nincsenek tanúk. én is átrágtam magam az egész aktahegyen bólintott Mace . Magát ezért. de elutasított tet. és kivett bel?le néhán t. yes problémáknak egy része a vállalatunk tudomására jutott. Ezt felejtse el! Több módja is van annak. hogy a Staidpace késleltetése szükségtelen lt közölte Mace egykedvûen. mir?l beszélek? Lord bólintott. Tudom. amiért itt ülök. Lord a Mace asztalán hever? iratok tetejére tette a fénymásolatokat. Ez zsarolás vinnyogta Mace kétségbeesetten. Kutató tudósi hírnevemre mondom magának. mert szerintem amit a Felding-Rothszal tesz. hogy annak idején azt mondta Sam Hawthorne-nak: Ha eljön az id?. Voltak más esetek is. Az a maga véleménye. Mace megtört. hogy ha gyakorolhat Mace fölött. Csak az a fontos. Ugye tudja. Lord durván félbeszakította. hogy Mace azonnal felismerte a legfels? papírt az egyik t?zsdei tr anzakciós dokumentumot. ahogy a férfi szája szögletében bugyborékol a n . Remeg? kézzel nyúlt hozzá. m aga aláztatott meg és verg?dik szenvedve. hogy a vaktában leadott lövés telibe talált. Kinyitotta az aktatáskáját. Ezek itt t?zsdeügynököknek szóló megbízások. hogy küldjék el az információkat.

Mindketten hallg attak. szó nélkül sarkon fordult. Megtartotta a szavát. hogy l obb tudomásunk szerint nincs róluk több másolat. Itt van.Mit akar t?lem? Tudja azt maga nagyon jól válaszolta Lord. hogy ezze szerrel kapcsolatban nem tiszta minden. könnyed stílusú Eagledon korábban a ko mány ügyvédjeként dolgozott.. Lord nem válaszolt. Hallgasson ide könyörgött Mace már félig zokogva . amiknek az imént mutattam meg a fénymásolatát. A Montayne-re.. A maga szóhasználatával élve ésszer Meg akarják kapni az engedélyt. hogy Gideon Mace vadul ha jtotta ?ket. egy péntek délután Celia meglátogatta Dr. amit ígértem nyújtotta át végül Lord a borítékot Mace-nek. amit Lome Eagledon. komolyan gondoltam. Maud Stavelyt a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet New York-i központjában. Vincent Lord semmit nem kockáztatott. mert tudta.. nem kerülnek az ig azságügy-miniszterhez és a sajtóhoz sem. Isten malmai úgy is lassan ?röltek. És ha. Ezért hív om meg évente kétszer ebédelni Ralph Nadert.. kinyitotta. amiket az iparágunknak meg kell hallgatnia. hogy a Montayne-nek nincs köze a történtekhez. De két hét múlva a minisztérium engedélyével meg lehetett kezdeni a szer recept re való felirását és árusítását Egyesült Államokszerte. Amikor viszont Maud St . Fröcsög? gyûlölettel sziszegte: Magának meg a cégének mától fogva a minisztériumban van egy halálos ellensége. Lord megvonta a vállát. azt kellene.. Magánál sokkal kiválóbb e le a nagyesküt arra. aztán Lordra emelte a tekintetét. hogy kielégíti végre a kíváncsiságát és megismerkedik egy ellenféllel. a Gyógyszergyártók Egyesületének e nöke mondott neki nemrégen Washingtonban. Err?l már beszéltünk szakította félbe Lord megvet?en. Igaz. Mace irodájában némán néztek egymással farkasszemet. hogy bízik a becsületszavamban. ami civilizált dolog. meghallgatjuk egymás álláspontját. hogy ellenfelek vagyunk. A zseniális. de néha hasznos dolgokat mondanak. hogy átadja a kényes iratokat Dr. hogy Stavely úgysem akarna szóba álln i vele. de nincs abb an a helyzetben. és két üres órája maradt a nap közepén. Visszakerülnének magához azzal a garanciával. és kiment. a Montayne-nel kapcsolatos gyanú. hogy figyelmeztetem válaszolta Lord higgadtan . A látogatás hirtelen elhatár tett. 10 Novemberben. És mit ér a maga szava. Mace megpróbálta összeszedni magát. suttogta a hivatalnok kétségbee setten. az az ausztráliai eset... sz tek kapcsolatot tartani a fogyasztói csoportokkal. hogy másokról ilyeneket mondhasson. mocskos gazember?! Ne haragudjon. személyesen utazott fel Washingtonba. Figy tetem. hogy a februári forgalomba hozatal sikerüln i fog. Celiának egyébként is Manhattanben akadt dolga.. tényleg lehet benne valami. akivel még soha n ozott. A hivatalnok átvette.. A Felding-Rothnál mindenki ünnepelt. de beszélgetünk. megkapják az engedélyt? Akkor az iratok. zta.. hogy egy napon ezt még nagyon megkeserüli. vad gyûlölet lángolt fel a szemében.. Én és Ralph szinte semmiben nem értünk egyet. Minden másolatot megsemmisített. És ebben hogyan lehetek biztos? Úgy. Nem szólt oda el?tte telefonon. Két hétbe tellett. Mint a legnagyobb gyógyszergyárakat képvisel? egyesületnek az elnöke mondta . Eddig még kevés gyógyszeripari vezet?vel akart. megvizsgálta a tartalmát. Celiának eszébe jutott valami. Mace-nek..

Celia megpillantott néhány e zomszédos szobákban. Kereszteljem át az államot mondjuk Meormiára. hogy itt hagyom ?ket. O. ez tényleg kínos ismerte el Celia. és egy apró. ahova belépett. Nem mûködik rajta a g . A Celiára szegez?d? átható kék szempár elárulta. Celia egészen másnak képzelte el Sta velyt. Az önkéntes íróasztalán postázásra váró prospektusok tor aznap beérkezett posta még felbontásra várt. akkor nem dolgozna a gyógyszerbiznisz értékesítési bugyráb n. Vigasztalanul esett az es?. Thorn. hogy így tettem? Mert ha nem tette volna. És ezzel a levéllel mi legyen? csattant fel a helyesíróbajnok. hogy csak így rát em magára. Ezenkívül pedig. Rendben. A kis szoba. hogy Stavely a választ saját kérdésére. hogy ég a munka a kezük alatt. ent van Dr. Megjelent Mrs. és olyan az tán végképp nem. de feltétlenül találkoznunk kellett. Mrs. és nem fogja a drága idejét holmi zavaros agyú nagyip ri vezet?re pocsékolni ezzel persze rám célzott. ha meg nem javíttatják ezt a ny omorult gépet. Nincs sok n?i vezet? ebben a rothadt iparágban. mint például az aggyatok ?! Talán keressen helyette rokon értelmû szót javasolta Celia. Mikor Celia belépett. A metsz?. Vegyészként kezdtem közölte Celia. hogy Stav most próbálja bemérni . hogy itt-ott el ?tûnt alatta a padlózat deszkája. Celia valami köszönésfélét morgott. Látszott. mit óhajt? Dr. azért sem eb e velem. egy nyitott ajtóval találta magát szemben. bent. Felállt és eltûnt egy másik ajtó mögött. Bemehet. Tessék. hogy az irodai berendezést vagy a helyiségek el?z? bérl?je hagy ta ott. A benti apró szobában ?sz hajú n? trónolt a jobb id?ket látott fémasztal mögöt névkártya tanúsága szerint Mrs. De sajnos nem tudok magának segíteni. hogy a válasz korántsem elégítette ki. amelynek törött kirakatát ragasztószalaggal reparálták meg. gondosan manikûrözött körmû. Mikor Celia megkönnyebbült sóhajjal kilépett a liftb?l. és felpillantott a látogatójára. Az egyik ajtóra mutatott. másvalak meg fontoskodó hangon telefonált. v t asszonyt. gesztenyebarna hajú. Igen. Honnan olyan biztos abban kérdezte Celia finoman . amit azóta is sajnálok. hogy n túl sok pénze az öltözködésre. vagy pedig az ócskapiacon vették fillérekért. a Stavely-féle csoport f?hadiszállásához. mert torkán akadna a falat. a néni fennhangon kijelentette: Mindig mondom ezeknek. nyikorgó-recseg? lift kínlódott fel a látogatókkal a le emeletre. A csúf lépc aláról pergett a festék. Meglepetten nézte a vonzó külsejû. A n? kifejezetten csinosan mutatott a borvörös gyapjúszoknyában és a rózsaszín blúzban. Thomon látszott. Stavely? Igen. kis New England-i akcentussal. Celia arra gondolt. Maud Stavely egy viharvert asztalnál ült. de mégsem faggatózott to b. Úgyhogy nem találkoztam vele. amikben kett? is van. Eagledon elnevette magát. Az épület földszintjén gy vasedénybolt volt. é ajtóhoz ment. csak egy egyszerû érdekl?d?. pedig látszott. A lépcs?házhoz hasonlóan itt is pergett a falakról a maradé esték. A környezet alapján. A jelek szerint a szervezet nem dúskált a pénzb n. de mostanra ez a sz?nyeg annyira elvékonyodott. Merthogy Georgiá kéne megcímeznem. az vagyok bólintott Celia meglepetten. A n? nem válaszolt. Gyógyszeripari vezet? vagyok válaszolta Celia. valaki sebesen gépelt. Miközben várakozott. hanem még keményebben fürkészte Celiát. és amiket a n?r?l hallott. Honnan tudta? Már hallottam magáról. mikor Celia taxija megállt egy sivár hatemeletes ház el?tt a Harminchetedik utcában. Valamikor régen takaros padlósz?nyeg l ehetett a szobákban. Szerintem maga a Jordan. tette hozzá. mint maga. Stavely közölte hogy tengernyi a dolga.velyt akartam ugyanebb?l az okból meghívni te jóságos isten! Celia kíváncsiskodására Eagledon folytatta a történetet: Szóval Dr. aki úgy kiárusította volna a tisztességes n?iséget. Aztán másokhoz hasonlóan végigjártam a szamá . nem messze a Seventh Avenue-tól. Thom önkéntes kopogott szorgos harkályként egy körülbelü mazó Underwood írógépen. Ki maga? Ó. Ne haragudjon. aki nem lehetett több negyvenegy-negyvenkét évesnél. A kezében egy iratot tartott. semmivel sem volt különb a többi helyiségnél. mert az a betû még mûködik?! Igen. amit valaki a gyógyszergyárak romlott pénzéb?l fizetne neki. Szeretnék beszélni vele. Hogyan írjam le azokat a szavakat. aki úgy érezte. türelmetlen han g egyben kulturáltan is csengett. napi nyolc órát küzd egy velejéig romlott és erkölcstelen iparág ell n persze a gyógyszeriparra gondolt .

gonosz módon tukmálják rá minden termékeiket. gyógyszerfügg?ségben szenved? ember eket hagytak maguk után. de rögtön újból elkomorult.Ez engem egyáltalán nem érdekel. hogy beszélgethetnénk. hogy tényleg ki t sok gyógyszert írnak fel az orvosok. Alapjában véve a gyógyszerek hasznosak. míg rá nem nyílt a szemem a gyógyszerüzlet szörnyû mibenlétére. Stavely egy székre mutatott. h ibilis pénzösszegeket csak azért. Ugyanakkor sok olyan embert is vágott közbe Celia . Ezzel szemben maguk beindítják a könyörtelen és mindent elsöpr? hirdetési kampá kat. Például azt szeretném tudni. amely persze továbbra is szedhette volna a szereket. De mivel a Valium nagy üzleti sikernek bizo yult. nem tíz órát. Maga nagyon er?s szavakat használ szólt közbe Celia. hogy többet nem óhajt önmagáról beszélni. aminek eredményeként az agymosott sok azt hiszik. s?t talán még imádkoznak is a minél több receptért. és ma is ezzel foglalkozom. Nem vitás. Na jó. e m jó ötlet. Más körülmények között Celia kikérte volna magának ezt a hangot. amivel azt akarta érzékeltetni. Úgy látszik. És maguk éppen ezt akarják. és meghallgatha tnánk egymás érveit. Ezzel sarkon fordult. A barátságos hangnem semmit nem használt. Még ha nem is értenénk egyet. amivel maga fogl alkozik: az értékesítés. de csakis annyira. akik kétségbeesésükben öngyilkosságot. Kicsit sok gyógyszert?! Mindenki kilószámra gyártja a recepteket. ennél több durvaságr s szüksége. belgyógyász vagyok. Tíz percet adok magának. Senkinek nem volt szüksége arra a kis millió Valiumváltozatra. hogy léteznek ilyen nekem-is-van-már szerek szakította félbe Cel ia türelmetlenül . ezért dolgoznak. Arra kaptam felhatalmazást. oda vezettek. hogy nekik is meglegyen a saját Valiumuk valami más néven ahelyett hogy valami új. és busás haszonnal árusítha Mindenki tudja. olyanoknak is. De néha ezek a mellékkutatások vezetnek új f ... a konkurens cégek hónapokat. Ez a kisebbség makacskodott a másik . de. Visszatérve a Valiumra. de e nélkül az agresszív reklámhadjárat nélkül. de csak bizonyos embereknek és bizony os esetekben. és talán több is. És eg is születtek az új Valiurnok úgy. Találkozni akartam magával. akiknek tényleg szükségük vo szerre. mintha a súly ut pná a fizetését. Itt van például a Valium meg a hoz sonló szerek talán a világ legfölösebb mértékben használt. Én csak tudom. vagy maradjon. vagy nincs rá pénzük. Arra gondoltam. hogy ezt a szervezetet megalapíthas am. Ha már itt van. A másik hidegen kérdezte: Ugyan mit? Hát talán némi megértést vonta meg a vállát Celia. akiknek nincs rá szükségük. A maga cége meg a többi is cinikus. de a kíváncsisága mi magát. Stavely legyintett. hogy ezek a Valium-félék mindentudó csodaszerek. aminek eredményeképpen boldog-boldogtalannak felírják a gyógyszereket. mert sok a dolgom. Nem értek egyet magával. Igen. hogy ötféle különböz? Valiumot lehet kapni. hasznos szer felfedezésére koncentrálták volna az energiájukat. hogy ezek a szerek szerencsétlen. csak éppen sokkal tágabb értel . Celia habozott. A maga bizniszének a legerkölcstelenebb területe éppen az. hogy megtartsam az ember ek egészségét és életeket mentsek. mert úgy érezte. hogy orvosi képesítése van jegyezte meg Celia puhatolózásképpen. mindketten profitálhatnánk a dologból. miért gyûlöli ennyire a gyógyszeripart? Maud Stavely halványan elmosolyodott. mint kéne. Legalább kezdje el a történetet. hogy kissé különbözzön az eredetit?l és így szabadalmaztathassák. hogy megváltoztatták a molekulákat. hogy menjen-e. Ez a maga üzletágának egy másfajta elvtelenség Hallgatom mondta Celia. Hiszen én is egyike voltam az agymosott orvosoknak addig. nem tudta. amit az egymással v erseng? gyógyszergyárak dobtak piacra.. Tíz percet mondtam. Mit akar tudni? Ez mintha egy lehelettel kevésbé hangzott volna ellenségesen. s?t éveket áldoztak a kutatásra drága tudományos id?t. de hallgatom. üljön le. Tudom. ennek érdekében agyalják ki az eiket. amiket a magáéhoz hasonló cégek folytattak csillapíthatatlan ka iságból. vagy kárt tesz a szervezetükben a szer e mindhárom egyszerre. legszükségtelenebbül felírt gyóg túlhajtott reklámhadjáratok.. Nincs haszna annak és semmi el?ny nem származik a bból. De így is jó. és meggyógyultak. és fel nem adtam a magánpraxisomat. és indulni készült. mint korábban. Mit akar itt? Celia megpróbálta mosollyal fogadni az ellenségességet.

mint az eredeti probléma. Véletlenül tudok az ügyr?l szólt közbe Celia . Tovább hallgatta az a sszonyt. Na. . hogy még most sem volna penicillin a piacon! Jó. Most viszont én nem hiszem el.. hogy a segítségükkel maradnak fizet?képesek a nagy gyógyszergyárak re a társadalomnak mindenképpen szüksége van a fontos áttörések közötti holt id?szakokban. és ez éppen egy olyan eset. képtelenek egyensúlyban tartani a költségvetést. hogy a hibás üvegek száma elenyész?. hogy néhányszor el?fordult. az akut hiányhoz és feltehet?leg még több halálesethez vezetne. Stavely folytatta. amiken keresztül baktériumok juthattak a szerbe. mintha nem is hallotta volna Celia közbevetését. annál még mindig öss zehasonlíthatatlanul jobb és etikusabb. Stavely többek között megemlített egy friss vitát. Hetek óta folyt a vita a gyártó. A hét végén készülnek döntést hétf? reggel jelentik be egy sajtóértekezleten. Maga tényleg hisz e bben a naiv érvelésben? Mert nemcsak a Valiumról van szó. Ez nem igaz! tiltakozott Celia. de amit maga javasol. gondolta Celia. hogy még mi sem tudunk mindegyikr?l. milliárdokat dobtak ki az abl kon. a szabadversenyes kapitalizmus sem tökéletes. amir?l Celia is tudott. Mert azt ugye nem akarhatja. hogy valaki elhanyagolta a. hogy komolyan beszél kerekedett el Celia szem e. Biztos ebben? Száz százalékig. akik tönkretették a társadalombiztosítási rendszert. a költségeket viszont a cégeknek kellene állniuk. néha közbeszúrt egy-két mondatot. és ezt legtöbbször sikerül is elérniük.hez. Még ma is a olnak. hogy csak a legminimálisabb figyelmeztetést kelljen a szerhez mellékelni. míg a maguk fizetett emberei ott lobbiznak a Capito l Hillen. hogy megakadályozza ennek az elégtelenül tesztelt gyógyszernek a piacra kerülését Celia megunta az egyoldalú szónoklatot. hogy a gyógyszerkutatást ugyanazok a politikusok ell en?rizzék. és felcsattant: Nevetséges. érveket kértem. amit a Montayne-r?l állít! És különben is. és nagy alószínûsége annak. Ismerjük az ausztráliai esetet szólt közbe fáradtan Celia. Stavely. Ilyen körülmények között biztos. hogy a gyanús eseteket jelent a minisztériumnak. hogy valamennyit sikerült kiszûrni. ahol intett megpróbált valami elfogadható megoldást találni. Jó. a minisztérium és a kórházak között.. és még az anyjukat is eladnák néhány sz . De vajon indulni fog-e valaha is bûnvádi eljárás ez ügyben? Addig nem. Miért? Volt egy eset Ausztráliában. már megvan a minisztériumi e k. betiltja a raktárakban álló készlet felhasználását. Az információ törvényellenes visszatartása. A mi szervezetünk sok ilyen esetr?l tud. A köz érdeke. Továbbiak nem kerülnek ki a gyárból. Az információ az érintett gyógyszergyár egyik vezet?jét?l szárma Celia megbízhatónak tartott. Az állitólag steril intravénás folyadékot tartalmazó üvegek n zárókupakokat találtak. és lefogadom. Elmondta. Minden fontosabb új gyógyszert rögt lekoppintanak a konkurens cégek. amelyek vérmérgezés y több páciens halálát okozták. és közben az ígért tíz percb?l kerek egy óra lett. Stavely feljegyzett valamit.. lehet. akkor a káros mellékhatások etlen szó sem esik az ezzel kapcsolatos jelentések kényelmesen. A maga drágalátos iparának a fejére kell koppintani bizonyos szabályozásokkal. valljuk b . Ha zárolnák a gyógyszertárak r zleteket. hogy a minisz térium úgy döntött. miközben nem hajlandó zavonni egy veszélyes termékét . Stavely s ez szégyenletes példája annak. Dr. Egy gyógy szergyárnak (nem a Felding-Rothnak) problémái támadtak az egyik termékével. Ha pedig új szert dobnak piacra. és most meg is kaptam. Stavely élesen nézett rá.. A dilemma a következ? volt: úgy tudták. mert különben nem hajlandó tisztességes módon tájékoztatni a gyógyszerei veszélyeir?l. hogyan akadékoskodik egy gyógyszergyár. arról nem beszélve. Törvény írja el?. ugyanakkor könyörtelenül el lyeszt?dnek az irattárak mélyén. gépi meghibásodás helyét felfedezték és a zavart elhárították. Ma délel?tt hallottam. de az ausztrál k ormány által indított vizsgálaton is felmentették a Montayne-t. hogy ezt a jóváhagyást azonnal visszavonják. Végül szóba került a Montayne A szervezetünk jelentette ki Stavely továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében. Jaj istenem! kapott a fejéhez hitetlenkedve Dr. aztán tovább beszélgettek. egy kórházakban h nálatos intravénás folyadékkal. és nemcsak ott. hogyan cáfol eg az orvosszakért?k a tárgyalóteremben elhangzott vádakat. Hát ezért kellene a kormánynak ellen?riznie és irányítania a gyógyszerészeti kutatást.

Nem hiszem. mert mikor senki nem figyelt od a. és a férjének szokás szerint me t futotta egy-két bölcs megjegyzésre. akkor fel kell tenned magadnak a kérdést: honnan tanul ták? A válasz pedig: az olyan cégekt?l. amikor bejött hozzám. s?t alkalmanként kifejezetten utálja ?ket az ember mon dta Andrew. A szûr?s szeme tt megint ott bujkált valami halvány mosoly. hogy olvasta-e a tárgyalás jegyz?könyvét. De bárcsak egy kicsit halkabban csörtetnének a kard al és józanabbul! Andrew megrázta a fejét. és Ce ia végs? soron egyetértett ezzel. akkor ezek a vállalatok is könyörtelenül és etikátlanul jártak el. Jó napot. hog ercre se tudjatok lazítani. és micsoda el?ítéletei vannak. Egyszer valaki nemzeti kincs -nek nevezte az Egyesült Államok gyógyszeriparát. Azt kérdeztem. drágám. És igaza volt. Nem ezt kérdeztem. Celia felsóhajtott. Másban nem nagyon. és halálosan komolyan veszi saját magát. Az is elég naiv és abszurd elképzelés Stavely részér?l. hogy hozzászóljon a gyógyszerkérdéshez. és teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sok pozitív. én is ugyanezt mondtam. Orvosi végzettsége miatt alkalmas is arra . Eszébe jutott. hogy Stavely mégiscsak megfogta valahogy: nevezetesen. Celiát zavarta. Annak idején Sam Hawth orne hozta fel neki azokat az érveket. Másfel?l viszont az asszony nagyon is jól informált. Jordan. Este Celia elmesélte Andrew-nak a délutáni kalandját. Nader segített az autókat jobbá és biztonságosabbá tenni valamennyiünk számára. Annyira hozzás oktak ahhoz. Nem ismerte be Celia. míg el nem olvasta. És még valami: mikor ?k könyörtelenek és eti nok. Elhatározta. hogy a gyógyszeriparnak csak a negatív oldalait h angsúlyozza. Stavely ott követi el a hibát. hog kormánynak kellene ellen?riznie a gyógyszerkutatást. aki fényt derített a s kre. amive az iparág a tudományt és az egészséget szolgálja. akiket n em szabad figyelmen kívül hagyni. Ha még emlékszik rá. és én a l ezért hálás vagyok neki. miközben Celia Manhattanb?l Morristown felé hajtott. Igazad van sóhajtott Celia. hogy helytállóak. és a sivár ház sivár irodáiból kiment a hasonlóképp sivár Délután. hogy feketén-fehéren lássák a dolgokat. Olvasta a tárgyalás jeg Kimerít? jelentéseket olvastam az ügyr?l. De mindent egybevetve Stavely meg a szervezete kemény ellenfelek. . amiket ma délután ? mondott Stavelynek. A te iparágadnak éppúgy szüksége van rájuk. mint a tiéd. arról nem beszélve. aminthogy néha valóban azok. hogy képtelenek megszabadulni ett?l a z antagonisztikus szemlélett?l és a szürke árnyalataiban gondolkozni. s?t talán briliáns esze van. Stavely természetér?l. mint ahogy an jén a General Motorsnak meg a többi autógyárnak szüksége volt Naderre. Sidney Wolfe-ot . logikus gondolkozású. Stavely már újból azt ratot olvasta. Akkor olvassa el! És ne merészeljen addig a Montayne-nel kapcsolatban nyilat kozni. humánus vonatkozást. meg joga is van hozzá. vagy a jelent?ségüket bagatellizálni. milyen durván félre nformált a Montayne-nel kapcsolatban. mindig is nehéz volt velük átgondolt. De szükség van rájuk. És bár Celi a felhasználta ezeket az érveket. hogy nem olvasta a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai per jegyz?könyvét. Dr. elgondolkozott Dr. hogy tizennégy évvel korábban ? maga is nagyon hasonlóan vélek dett a nekem-is-van-már gyógyszerekr?l meg a molekuláris rulettr?l . Jó napot mondta Celia. fegyelm ezett és borotvaéles. Akkor nem volnának sikeres aktivisták. Stavely valóban elhivatott. amit Celia beléptekor. ahol az élet nagy rész e játszódik. Néha nehéz elviselni ezeket a b?sz aktivistákat Maud Stavelyt. h ogy nincs humorérzéke. hogy értelme volna a további beszélgetésnek. Egyes nézeteivel többé-kevés is egyetértett. Celia bólintott. egyáltalán nem volt biztos abban. de ebben feltétlenül. Celia már találkozott ilyen e rekkel. Ralph Nadert meg a többieket . objektív beszélgetést folytatni. de bizonyos fokig megszállott is.Nem értek egyet azokkal a szakért?kkel vét? közölte Stavely. hogy jöv? héten pótolja ezt a mulasztását. Felpillantott. Az is világos. Stavely meg Wolfe téged és a kollégáidat birizgál szüntelenül.

Továbbá követeljük igen. ami oly hosszú ideje gátolta a to . hogy ennek az intravénás folyadéknak a te ? készletét zárolják.. a kórházakról és az betegekr?l. a másnapi. élet-halálról van szó. hogy Martin Peat-Smithnek és k utatócsoportjának sikerült áttörnie egy technikai korlátot. Farkasszemet nézve a riporterekkel és a rászegez?d? kamerákkal. A legnagyobb tévéállomások esti híradásukban beszámoltak tókonferenciáról. Még vérmesebb reményeket keltettek azok a hírek. hogy. Bill Ingram segített felelt azért a sok millió dollárért. és a szöveget ynökség Stavelyr?l készített fotójával illusztrálták. néhány perccel azután. aki bent volt nálam? Az igenl? válasz hallatán Stavely kiadta az utasítást a fiatalembernek: Sajtóértekezletet tartunk holnap délel?tt. amik a nagy-britanniai FeldingRoth kutatóintézetb?l érkeztek.. hogy ostoba ndiszkréciót követett el. Ugyanekkor sajtó k ki. 11 Celia legnagyobb meglepetésére a Felding-Roth központjában egyetlen példány sem kalló ott a Montaynenel kapcsolatos ausztráliai tárgyalás jegyz?könyvmásolatából. célratör? utasításokat. Addig is rengeteg egyéb munkája akadt. Feltétlenül legyenek jelen tévétársaságok és hírügynökségek is. arról. Tudas sa mindenkivel. Dr. ha tanúja let volna annak a jelenetnek.és Gyógyszerügyi Minisztérium. amit az elkövetkezend? hónapokra szántak. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szerv ezet helyteleníti az Élelmiszer. hog atozzanak az ausztrál partnerirodájuknak. a lehet? legkorábbi id?pontban. és azok küldjék el légipostával a másolatot. aminek eredményeként másnap délel? akor megkezd?dhetett a sajtókonferencia. ami Maud Stavely szervezetének irodahelyiségeiben zajlott le pénteken. hogy kölcsönkérje. a vérmérgezésekr?l. Alapos leckét kapott. de az Egyesült Államok egész területén sem sikerült egyetlen árva példányt sem fe aniuk. és hogy a döntést hétf?n hozzák nyilvánosságra. Több jelentés is idézett bel?le. Minden jel arra mutatott. A Montayne piaci el?készít? kampánya ?rületes tempóban folyt. és tiltsák meg a felhasználását. Mindezt kiegészít vállalat ügynökei ezrével hordták szét a Montayne-mintákat tartalmazó csomagocskákat az orvo k. Celia. és ezt azonnal kihasználta egy mesteri taktikus. hogy megtiltja a kórházaknak az intravénás. és valóságos reklámposta-lavinát zúdítottak a nemzet orvosaira és gyógys ire. Az érdekeltek egy magnókazettát is kaptak egyik oldalán Brahms gyönyörû Wiegenlied-je ?dala volt hallható. El atta viszont azt a Celiától származó értesülését.Celia még jobban értékelte volna Andrew-nak ezt az utolsó megjegyzését. amit most fogok megírni. Stavely az i ntravénás folyadék problémájáról kezdett beszélni. Rájött. cirkuszi hangulat. míg a másikon a Montayne klinikai hatásának leírása. . Hangos diadalt aratott a szervezet. a legtöbb riporter mell?zve a hír valódiságának ellen?rzését így kezdte a cikkét: rs válaszként Dr. Celia akit helyettese. aki kissé zavartan követte az eseményeket senkinek nem szólt az ügyben játszott szerepér?l. vasárnapi lapok is f?helyen hozták a történteket. mikor a minisztérium bejele döntését. Inkább utasította a Felding-Roth jogi osztályát. Dr. és repiajándékokat osztogattak nekik a golfjátékhoz szükséges apró kellékeket Montayn A vállalat minden szintjén. amik több emberéletet követeltek.. Gondosan kidolgozott reklámok méregdrága négyoldalas színes betétek jelentek meg orvosi magazinokban. Valakinek ma éjszaka dolgoznia kell. hogy kitette onnan a lábát. A jogi osztály mi nt megtett. idegesség és reménykedés keveréke uralkodott. így hétf?n. csonkítatlan szövegre volt kí csi. hogy a minisztérium már döntött a meglév? f betiltásáról. Stavely ugyanis behívatta az egyik munkatársát. ahogy a februári határid? egyre fenyeget?bb közelségbe került.. az izgalom. valamint a potenciálisan halá anyag gyártójának passzivitását. de Celia most az egész.. A várt hatás nem maradt el. és megkérdezte t?le: Elment az a n?. és nem sokkal kés?bb erre az eseményre hiv atkozva kezdtek újabb adománygyûjt? akcióba. követeljük! -. Ehelyett Stavely kijelentette. Bár Maud Stavelynek nyilvánvalóan ott lapult egy példány az íróasztalfiókjában. amir?l el?z? nap Celiával is eszmét baktériumokkal fert?zött üvegekr?l. hogy az értekezlet témája fontos. ahogy az egy új gyógyszer bevezetése el?tt lenni szoko tt. Tovább osztogatta a gyors. amit már eddig kiadt k és azért a még nagyobb összegért.. Celiának aródzott felhívni ?t. Maud Stavely és a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet követe elentette.

hogy maga nincs a tudatában. hogy az emberi emlékez?képességet javító szerhez még sok év mun . A fejében egy kergették a gondolatok. hogy sajnálja a dolgot... melyet a patkányok agyából nyertek. Még január elején sem jutott hozzá. úgy érezte. És ugye kapok egy percet. ahonnan hamarosan leköszönnek a republikánus politikusok. és abban. és mivel még mindketten ácsorogtak. hog y Xavnek szándékában áll azt elfogadni. mintha nem is a saját hangját hallaná. A Felding-Rothnál el?ször titokban tartották az ajánlat tényét. amik kel továbbhaladhatnánk. A harlow-i ügyvezet? igazgatótól. Jaj istenem. hogy. Xav Rivkin. töb oldalas kötet volt. hogy egyszer valóban lesz ilyen szer. Az eredmények tükrében azonban Harlow és az agy öregedési folyamatának kutatása id?re megint haladékot kapott. igen valószínûvé vált. sem a pénzt a választási kampány során. de ha Xav elbúcsúzott. mikor a Montayne. A jelöltek egyike Xavier Rivkin. Sam széles mozdulattal egy székre mutatott. Nigel Bentleyt?l kapott levélb?l kiderült. és ekkor egy olyan váratlan esemény történt. akikkel Xav ügyét is tárgyaltuk. hogy megfel k után kutassanak azokra a kormányposztokra.. De néha olyan sok a dolgom.. hogy ez az el?léptetés elég szerencsétlen id magának.. Sam Hawthorne meg az igazgatótanács néhány tagja magá getéseik során szóba hozták Xav ügyét. amir?l Dr Sastri tizennyolc hónappal korábban azt mondta Celiának: Nincsenek olyan módszerek. Szép csendbe n megállapodtak Rivkinnel a méltányos összegû korengedményes nyugdíjban. Celia ennek is örült. hiszen másfél évvel korábban az intézet további mûködtetését ja December közepén megérkezett Celia íróasztalára a kért ausztrál peranyag. Samen látszott. mert eg szolgáltak a haditengerészetnél.et. és Ma rtinnak lett igaza. és akkor Sam megmentet . de valószínûnek látszott. s amelyeket egy-két nap múlva szándékoztak yilvánosságra hozni.. Bár nyilvánvaló volt. és a patkányokkal végzett labirintuskísérletek során kiderült. eszébe jutott az a tizenhét éve történt eset. Valami baj van? Nem szívta meg az orrát Celia. Talán majd tíz év múlva. és úgy vélekedtek.. hogy id?hiány miatt kényt len volt félretenni. valamint azt is. az asszony meg dezte: Leülhetek? Hát persze. hogy csírájában fojtsa el néhány igazgatótanácsi tag leg ozását. ne haragudjon rám! Tényleg jobban megadhattam volna a módját ennek a bejelentésnek. hogy kollégájuknak nincs oka vissza gy ilyen fényes ajánlatot. a Felding-Roth értékesítési és kereskedelmi ig azgatóhelyettese lett. de ez úgy ért. a már rég meghalt Irv Gregson. bármennyire is szerette volna mihamarabb elolvasni. Sam elhallgatott. hogy magamhoz térjek? kérdezte Celia rekedt hangon. De mit is akart a Montayner?l mondani? Ám miközben beszélt. A kísérletek tovább folytak. Hogy egész ?szinte legyek mondta Sam . most. ezenkívül személyesen ismerte Cartert. aminek eredményeként egyre re elenebbé vált. hogy Martinnak és munkatársainak sikerült megtisztítania egy peptidkeveréket. Persze ebbe az állásfoglalásba belejátszott az a hátsó gondolat is ogy nem árthat a cégnek egy barát a washingtoni Kereskedelmi Minisztériumban. mikor az akkori alelnö . Minden rendben. dühösen leparancsolta a pódiumról a cég New York-i értékesít renciáján több száz kolléga szeme láttára. hogy éppen egy olyan akadályt sikerült legy?zniük. Vaskos.. Január második hetében Sam magához kérette Celiát és tájékoztatta a Rivkinnel kapcsol elképzelésekr?l. mint a villámcsapás. Ugyan már mondta szelíden Celia. Beszélgettem ugyanazokkal az igazgatótanácsi tagokkal. amelyekr?l Celia még nem tudott. az. és kitiltotta a teremb?l. A részletek nem voltak ismeretesek Martin jelentésében röviden. hogy ilyen hamar újból el?léptetjük magát. maga lesz a vállalat ú kereskedelmi igazgatóhelyettese. hogy valaha is átrághatja magát az anyagon. Mindezekért elnyerte megérdemelt jutalmát: felajánlották nek Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesi állását. és úgy látjuk. senki nem gondolt rá magamat is beleért e . Lehet. hogy a jan 0-i elnöki beiktatás után nem sokkal Xav már búcsút is mondhat a Felding-Rothnak. hogy zárják be a harlow-i intézetet megint csak a magas költségekre és az eredményt hivatkozva. Nagy meglepetésre Cartert választották meg a következ? négy évre az Egyesült Államok ek. Celiának kimondhatatlan örömet okozott. az elkötelezett demokrata és lelkes Carter-hív?. hogy ez a kev kerrel alkalmazható az öregebb állatok memóriájának javítására. Foglaljon helyet. általánosságokban fogal ott . hogy legalábbis ebben Sastri tévedett. nem sajnálta sem az id?t. és az újdonsült vezet? fullajtárai szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. Ám ekkorra már olyan nyomás nehezedett Celiára. A hír éppen id?ben érkezett.

a férje átölelt dta: Büszke vagyok rád! De hát mindig is az voltam. Maga igazán megérdemli. és igyekezett a lehet? legnor málisabb hangnemben elköszönni Samt?l. üzeni. megtörölte a szemét. hogy lám-lám. hogy közben jóval nagyobb felel?sség nehezedik majd a vállára. És egyetértek. Benne van a Montayne-dologban is. hogy fontosak volnának. Bill egy újságkivágást tartott a kezében. mé a nászútjukon. Bill Ingram. látta. Most egy id?re mell?zze az italt. Nem lesz könnyû dol . hogy megint össze kéne jönnünk. Mögötte Winnie March ragyogott. hogy úgy vagyok. Bill Ingram vágta rá Celia habozás nélkül. és kuncogva mondta: Épp most vettem észre. ha megérkezett a kis jövevény. Köszönöm szépen. Ez már a múlté. ennyi sok id? után végre. minden így marad. Mikor este Celia beszámolt Andrew-nak a küszöbönálló el?léptetésér?l. Celia mondta Sam gyengéden. Minden szempontból alkalmas.Soir-bó\ való magyarázta Ingram. é jesen igazad volt. És igaza van. mivel nyakig benne van a Montayne piaci el?készít? kampány n. mondta magának. hogy Billnek ki az utánfutója ? Vadul kavargó gondolatai ellenére er?t vett magán. Ugyanakkor folytatta Sam gondolkozzon el azon. Megihatom az egészet? Ugyan miért ne? kérdezte Celia csodálkozva. A t gészségedre. ha végigvinné a dolgot anna ellenére. Mikor teletöltötték a poharakat. Winnie meg én most inni fogunk az egészségedre jelentette ki Andrew. és e rg pezsg?vel tért vissza.. Legközelebb ak kor bontunk pezsg?t. aztán bizonytalanul Andrew-ra nézett. egy tálcán poharakat egyensúlyozva . De milyen örömteli! hangsúlyozta Andrew. látnia kell ezeket. Ha akarsz . ragudjon. De miért is aradna így? Nagyot tévedett. Celia Samet követte felfelé. legdrágább szerelmem! Mindarra. bár nem hiszem. De mégiscsak eltörött a mécses.. Andrew grimaszt vágott. amir?l nagyon régen beszélt Andrew-nak. Kés?bb. azt szeretnénk. Winnie csatlakozott Andrew is a feleségéhez. és milyen remekül bevált a terve! Bill Celiát kö és most már csak az a kérdés. Aztán egy kurta Bocsáss meg kíséretében kiment a konyhába. mint én. Sam. én és a tanács azon tagjai. akikr?l beszéltem. voltál és leszel. ami vagy. Winnie. Kivette a pe poharat Winnie kezéb?l.. Jordan lelkesedett Winnie.. Celia elvette a zsebkend?t. Andrew felemelte a magáét. mikor nem voltál az. ami a Montayne ügyét illeti. aki az évek múlásával nem vesztett kisfiús bájából. megjelent Celia irod ami elvben már az ? irodája volt. hiszen ez csodálatos újság! Sokkal fontosabb. aki. Mrs. Mikor felnézett. Pontosan egy hét múlva csapta meg ?ket el?ször a rossz hír szele. Most g térjünk át a Montayne-re. mint az enyém! Együtt örülünk magával. Egy pár izsi barátom küldte. Közben pedig arra gondolt. és ? pont úgy örül. Akadtak pillanatok. hogy Sam mosolyogva egy zsebkend?t nyújt felé. hogy csak most mondom: gratulálok! Ma reggeli közben elmondtam Liliannek i s az örömhírt.. és tárgyilagos t mondta: Kérem. A Francé. mert esetleg nem tesz jót a babának.alelnökt?l meg a többiekt?l is mind . Mennyire tud franciául? . Winnie elpirult. az asszony f an megjegyezte: Hát ez is sûrû nap volt. mikor Celia és Andrew a hálószobájukban lefekvéshez készül?dtek. Végigsimítva szokás szerint rakoncátlankodó vörös tincsein zólt: Úgy gondoltam. hogy ki legyen az utódja a gyógyszer-értékesítési igazgató székében. megint csak bebizonyosodott a kösd-a-sz ekered-valaki-más-csillagához elv létjogosultsága. Ne aggódjanak nyugtatta meg Celia. csatlakozhatsz hozzánk. Nos kezdte az elnök . Celia hevesen magához ölelte. Egyedül küzdötte fel magát. A jóisten áldja meg! Winnie bele olt a pezsg?jébe. és most Sam az. Egészségére. A fenébe! Azért sem fogok sírn . Hát. köszönje meg a nevemben Liliannek és magának is nagyon köszönöm. Remélem. Legtöbbször javította ki a felesége. és kész ügyeket.

Megértem, ami le van írva. Ahogy Celia elkezdett olvasni, hirtelen jeges borzongásként futott végig rajta a balsejtelem, és úgy érezte, egy pillanatra elakadt a szívverése. Rövid hír volt. Nouzonville belga határ menti francia kisvárosban egy n? leánygyermeket szült, a ki most töltötte be az els? életévét. Az orvosok a napokban állapították meg, hogy a kislányn onti idegrendszeri zavara van, ami eleve kizárja a végtagok normális mozgását; a tesztek a zt is kimutatták, hogy a leánykának nem fejl?dik az agya. Az orvosok tanácstalanok, mert ez ellen semmiféle terápiát nem ismernek. A gyermek egyetlen szörnyû, könyörtelen szóval Az orvosok szerint élete végéig csak vegetálni fog. Az anya a terhessége alatt Montayne-t szedett. ? és a családtagjai a gyógyszert okolják a gyermek tragédiájáért. A hírben nem volt szó arról, hogy az orvosok mennyiben osztj t a nézetet. A Francé-Soir rejtélyes mondattal fejezi be a tudósítását: Un autre cas én Espagne, a paremment identique, a été signalé. Celia némán, mozdulatlanul állt, és azt mérlegelte, hogy mekkora a jelent?sége annak , amit olvasott. ...és egy látszólag ugyanilyen eset Spanyolországban. Mint mondtam buzgólkodott Bill Ingram , nem hiszem, hogy bármi okunk is voln a az aggodalomra. Végül is a France-Soir híres az agresszív és túlzó stílusáról. Ez nem ugyan t ha a Le Monde írta volna meg. Celia nem válaszolt. El?ször Ausztráliában. Most pedig Franciaországban és Spanyolor szágban. Ám a józan ész azt súgta, Billnek igaza van. Tényleg nincs ok az aggodalomra. Emléke ztette magát a Montayne-nel kapcsolatos mély meggy?z?désére, a rendkívül alapos francia kuta tásokra, a több országra kiterjed? hosszas tesztelésre, amik mind egy és ugyanazt a célt szo lgálták: biztosítékokat keresni és találni a Montayne abszolút biztonságosságára. Hát persze s ok az aggodalomra. És mégis... Elszántan odafordult Ingramhez: Bill, azt akarom, hogy a lehet? leggyorsabban derítsen ki mindent err?l a két esetr?l, és amint készen van, azonnal tegyen nekem jelentést. Az újságkivágást az íróas te, és azt mondta: Ezt pedig megtartom. Oké, ha óhajtja. Ingram az órájára pillantott. Felhívom a Gironde-Chimie-t. Még ncs túl kés?, és tudom is, hogy kit kell keresnem. De nem hiszem, hogy... Gyerünk fakadt ki Celia. Induljon már!

Bill egy órával kés?bb vidám hangulatban jelentkezett. Nincs semmi baj! harsogta. Hosszan elbeszélgettem azzal a barátommal a Giron de-Chimie-nél. Mindent tudott arról a két esetr?l, amit a France-Soir megírt; azt mondta , hogy alaposan kivizsgálták az ügyeket, és nincs ok a pánikra, s?t még a leghalványabb kétsé em. A cég küldött egy orvosi-tudományos csoportot Nouzonville-be, és utána ugyanezek az embe rek odarepültek a spanyolországi eset színhelyére. Részleteket is mondott? kérdezte Celia. Igen. Bill a jegyzeteibe pillantott. Véletlenül mindkét eset rendkívül hasonlít az ausztráliaira, amir?l aztán kiderült, hogy vaklárma. Emlékszik? Igen, Bill, jobban emlékszem, mint maga. Szóval mind a két n? a központi idegrendszeri zavarral született babák anyukái hesség alatt összevissza szedett más gyógyszereket is, és emellett jócskán alkoholizált. A fr ia gyermek családjában el?fordult már mongoloid elváltozás, Spanyolországban pedig a baba ap ja és nagyapja is epilepsziások. De ugye mindketten szedtek Montayne-t is? Igen, ez igaz. A francia ismer?söm Jacques Saint-Jean, a kémiai tudományok dok tora elmondta, hogy el?ször a Gironde-Chimie is szörnyen aggódott, úgy, ahogy maga. Rámuta tott, hogy az ? cégénél is ugyanannyi forog kockán, mint a Felding-Rothnál, s?t talán még töb s. Tovább! utasította Celia röviden a beosztottját. Szóval az ítélet a következ?: a Montayne-nek abszolúte semmi köze a csecsem?k szüle

rendellenességeihez. Ebben teljes mértékben egyetértettek a tudósok és orvosok, akik között a tak független konzultánsok is. Arra jutottak, hogy a többi gyógyszer, amit az anyák szedte k, bizonyos kombinációban veszélyes, és... El akarom olvasni a jelentéseket vágott közbe Celia. Mennyi id? alatt kaphatun k másolatokat? Mindkét jelentés itt van. Itt? Bill bólintott. Itt az épületben. Jacques Saint-Jeantól tudom, hogy Vincent Lordnál vannak. Pár he te küldték meg ?ket annak a Gironde-Chimie-elvnek a szellemében, hogy mindenkit minden r?l informálni kell. Akarja, hogy elkérjem Vincentt?l a... Nem szakította félbe Celia. Majd én érte megyek. Köszönöm, Bill, elmehet. Ne haragudjon Bill hangja aggodalmasnak tûnt. Igazán nem akarom megbántani, de nem hiszem, hogy túl nagy jelent?séget kellene tulajdonítania ennek a... Celia képtelen volt tovább úrrá lenni az egyre növekv? feszültségén, és elemi er?vel nt ki bel?le: Azt mondtam, elmehet! Miért akarja elolvasni ?ket? kérdezte Vincent Lord Celiától. Celia azért ment a kutatási igazgató irodájába, hogy azokat a bizonyos, Montayne-n el kapcsolatos jelentéseket elkérje. Mert fontosnak tartom, hogy az ilyesmit én magam is elolvassam, ahelyett h ogy csak másodkézb?l tájékozódnék róla. Ha a másodkézb?l alatt engem ért jegyezte meg Lord , nem gondolja, hogy a képz m alapján inkább én vagyok jogosult a megfelel? következtetések levonására egy ilyen anyagból int ahogy azt már meg is tettem? Akkor halljuk az ítéletét! Egyik esethez sincs köze a Montayne-nek. Minden ezt támasztja alá, márpedig ezek et a bizonyítékokat magas képzettségû, hozzáért? emberek vizsgálták, méghozzá alaposan. Továb amit egyébként most már a Gironde-Chimie is oszt , hogy az érintett családok ezzel a peresk edéssel egyszerûen csak pénzt akartak kicsikarni a gyártó cégt?l. Nem az els? eset és nem is z utolsó. Tud Sam ezekr?l az esetekr?l, a franciáról meg a spanyolról? érdekl?dött Celia. Lord megrázta a fejét. T?lem nem. Nem tartottam az ügyeket annyira fontosnak, hogy zavarjam Samet . Rendben bólintotta Celia. Err?l nem akarok magával vitatkozni. De akkor is s zeretném elolvasni azokat a jelentéseket. Lordnak az utóbbi id?ben tanúsított szívélyessége a beszélgetésük során szinte teljes . Most már ismét a régi, maró gúnnyal támadt Celiára. Ha úgy képzelné, hogy az ismeretei alapján meg tud ítélni tudományos kérdéseket, ha elmeztessem, hogy a gyatra kis kémiadiplomáját már nagyon régen szerezte, és amit esetleg tu dott, annak a legnagyobb részét már régen túlhaladta az id?. Bár Celiát meglepte, hogy a kutatási igazgató a jelek szerint semmi áron nem akarj a kiszolgáltatni neki a kért dokumentumokat, semmiképpen sem állt szándékában vitát nyitni a ytani tudásáról. Nem képzelek semmit, Vincent válaszolta nyugodtan. De a jóisten szerelmére! Meg aphatnám végre azokat a jelentéseket? Azon is meglep?dött, ami ezek után következett. Úgy gondolta, hogy a jelentések va lahol ott porosodnak a központi archívumban, és hogy Lord majd elküld értük valakit. Ehelyet t azonban a férfi savanyú ábrázattal el?vett egy kulcsot, kinyitotta az íróasztalának egyik l zárt fiókját és kivett egy dossziét. Kihúzott bel?le néhány lapot és átadta ?ket Celiának. Köszönöm vette át Celia a jelentéseket. ígérem, hogy visszakapja.

Bár este Celia holtfáradtan ért haza, kés? éjszakáig fennmaradt, és elolvasta a Giron e-Chimie jelentéseit meg az ausztrál jegyz?könyv oroszlánrészét is. Ez utóbbi aggasztotta leg nkább. Talált több olyan fontos pontot is a jegyz?könyvben, amit a rövidített, összefoglaló tozat, amelyet korábban olvasott, nem tartalmazott.

Abban az els? változatban az szerepelt, hogy az ausztrál n? gyenge jellemû, re ngeteg gyógyszert szed (a Montayne-en kívül), vedeli az italt és egyik cigarettáról gyújt a m kra. Mindez valóban igaz volt. Ami viszont nem volt benne abban az összefoglalóban, pedig ugyancsak igaznak bizonyult, az, hogy mindezek ellenére a beteg gyermek anyja intelligens, amit több tanú is egybehangzóan állított. Továbbá az asszony családjában soha nem fordult el? gyengeelm gy testi deformáció. A másik dolog, amir?l Celia csak most értesült: az asszony korábban már életet adott két egészséges gyermeknek. A rövidített változat azt állította, hogy az édesanya nem tudta, ki a beteg gyermek apja. Azt viszont tudta mint ez a teljes szövegb?l kiderült , hogy melyik négy férfi közül llett kikerülnie a kislány apjának. A férfiakat mind kikérdezte egy törvényszéki orvos. Egyet esetben sem fordult el? sem a férfiak, sem pedig családtagjaik körében szellemi vagy te sti betegség, ami esetleg örökletes lehet. A francia és spanyol eset leírásai, amiket Vincent Lordból taposott ki, nagyjából fe dték mindazt, amit Bill Ingram szóban mondott el neki. A jelentések részletessége is Lordn ak azt a véleményét támasztotta alá, hogy a Gironde-Chimie vizsgálatait hozzáért? emberek vég alaposan. És mégis... A három dokumentum összességében inkább növelte, mintsem mérsékelte Celia lmát. Mert azon nem lehetett vita, hogy minden spekuláció és szakvélemény ellenére három, a v különböz? pontján él? asszony deformált és szellemileg sérült gyermekeket szült és hogy a t t mindhárman szedtek Montayne-t. Mire befejezte az olvasást, már tudta, hogy mit fog tenni: Vincent Lord húzódozása ellenére tájékoztatni fogja Sam Hawthorne-t, mégpedig nem csak a tényekr?l, de arról is, ho gy egyre er?sebb balsejtelmei vannak a Montayne-nel kapcsolatban.

12

Másnap kés? délután történt. Celia már délel?tt átküldte Sam Hawthorne-nak a feljegyzését, méghozzá sürg?s jelzé okkal ezután Sam összehívott délután fél ötre egy vezet?i értekezletet. Ahogy Celia az elnöki iroda felé tartott, a folyosón már messzir?l hallotta a ny itott ajtón át az öblös hahotázást. Ezt a dolgok állásának ismeretében meglehet?s idegenkedés ta. Amint belépett a titkárságra, Sam két titkárn?je közül az egyik felnézett és elmosoly . Halló, Mrs. Jordan. Úgy hallom, az urak odabent ünnepelnek mondta neki Celia. Most véletlenül van is rá okuk. A titkárn? újból elmosolyodott, és a nyitott ajtó ett. Miért nem megy már be? Azt hiszem, Mr. Hawthorne személyesen akarja közölni magával a agy újságot. Bent vágni lehetett a szivarfüstöt. Minden fontos ember ott nyüzsgött az elnök körül: ncent Lord, Seth Feingold, Bill Ingram, több alelnök, többek között a veterán Glen Nicholson , aki a gyártásért felelt, Dr. Starbut, a gyógyszerbiztonsági osztály vezet?je és Julian Hamm nd, a sajtóügyek felel?se. Mindenkinek ott füstölgött a szájában egy rút barna szivar, még In n is, aki láthatóan kicsit bizonytalanul szívta; Celia még soha életében nem látta dohányozni Hé, emberek, megjött Celia! rikkantotta valaki. Sam, dobj neki is egy szivar t! Nem-nem! emelte fel Sam tiltakozóan a kezét. A hölgyek mást kapnak. Boldogság zó arccal az íróasztala mögül el?varázsolt egy gyönyörû csokibonbont és odaadta Celiának. Az unokám tiszteletére, aki nézett Sam az órájára e pillanatban lett húszperces Celia komor hangulata egy szempillantás alatt elpárolgott. Sam, ez csodálatos! Szívb?l gratulálok! Köszönöm, Celia. Tudom, hogy általában az apák szokták szivarral meg csokival ünnep a gyermekük érkeztét, de én megtöröm a hagyományt és egyben kiterjesztem a kollektív örömködé

apákra is.

És milyen jól teszed, édes öregem! lelkesedett az id?s Nicholson. A csokoládé telitalálat tette hozzá Celia. Ez a fajta a kedvencem. Közben ész , hogy a krétafehérre sápadt Bill Ingram diszkréten elnyomja a szivarját. Juliet jól van? ezte Celia Samt?l. Remekül válaszolta Sam boldogan. Pár perccel ezel?tt telefonált Lilian a kórház gy az édesanya és a három és fél kilós babája jól érzik magukat. Feltétlenül bemegyek Juliethez ígérte Celia. Lehet, hogy már holnap. Nagyszerû! Megmondom neki, mert közvetlenül az értekezletünk után rohanok a kórházb m soha nem tapasztalt eufórikus hangulatban volt. Miért nem halásztjuk el az értekezletet? kérdezte Dr. Starbut. Nem, intézzük csak el, amiért összegyûltünk. Aztán, a többiekre pillantva, hozzát hiszem, úgysem fog sokáig tartani. Biztos, hogy nem legyintett fölényesen Vincent Lord. Celiának megereszkedett a gyomra. Világosan érezte, hogy nagyon nagy baj lesz ebb?l, hogy a Montayne-ügyet ilyen ünnepi hangulatban képtelenség objektíven tárgyalni. Sam vezetésével átvonultak a szoba tárgyalórészébe, és helyet foglaltak az asztal kör elnökölt. Teketóriázás nélkül a tárgyra tért. Celia, a maga jelentésének fénymásolatát ma délel?tt elküldtem minden jelenlév?nek. Rivkin is kapott egy példányt; éppen egy kétnapos washingtoni útra indult volna, és felajánlo ta, hogy elhalasztja a mai értekezlet miatt, de azt mondtam neki, hogy erre semmi szükség. Sam végignézett az asztalnál ül?kön. Mindenki elolvasta, amit Celia írt? Bólogatás és ühümgetés volt a válasz. Akkor jó mondta Sam. Celia, aki nagy gonddal fogalmazta a jelentését, örült annak, hogy nemhiába dolgoz ott. Az anyagában utalt a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai perre, és felsorolta az okat a tényeket, amik nem szerepeltek a cégnél cirkuláló összefoglalóban, és amiket ? csipege t ki az eredeti szövegb?l. Megemlítette a közelmúltbeli francia és spanyol eseteket is, am ik miatt vádak érték a Montayne-t, és amely vádak nyilvánosságot kaptak a Francé-Soir-ban és n bizonnyal másutt is. Végül leírta, hogy a Gironde-Chimie hogyan érvel amellett, hogy a M ontaynenel kapcsolatos állítások alaptalanok és semmi ok az aggodalomra. Celia semmiféle következtetést nem vont le a jelentése végén, mert úgy gondolta, hogy el?bb hallania kell a többiek véleményét is. El?ször is hadd szögezzem le, Celia mondta Sam , száz százalékig helyeslem, hogy lhívta a figyelmünket ezekre a részletekre. Ez azért fontos, mert mások is hallhatnak ezek r?l a dolgokról, és nekünk kész válasszal kell várnunk ?ket természetesen az igaz és helyes zal , mikor a Montayne-t mához három hétre árusítani kezdik. Kérd?en nézett Celiára. Ugy m? Celiát váratlanul érte a kérdés, és kínjában szinte nem is tudta, mit válaszoljon: Hát igen, része ez is a dolognak... Sam bólintott, és siet?sen folytatta. Tisztázzunk még valamit. Vincent, miért nem szóltál nekem azokról a Gironde-Chimieelentésekr?l, amikre Celia utal? A kutatási igazgató arca megrándult. Azért, Sam, mert ha minden csip-csup üggyel hozzád futkosnék, akkor el?ször is nem látnám el a munkámat, nevezetesen, hogy szelektáljak a tudományos szempontból fontos dolgok , illetve a lényegtelen között, másodszor pedig ez esetben nem látszanál ki a mögül a papírhe amit csak hordanék eléd. A magyarázat láthatóan kielégítette Samet, mert így szólt: Halljuk a véleményedet azokról a jelentésekr?l. Mindkét jelentés megnyugtató jelentette ki Lord. Számomra tökéletesen kielégít? al bizonyítják, hogy a Gironde-Chimie végkövetkeztetése, tehát hogy a Montayne-nek semmi köze a rendellenességekhez, tudományos szempontból helytálló. És az ausztrál eset? Változtatnak valamit a korábbi konklúzión azok az új tények, a Celia felhívta a figyelmet? Celia csak hallgatta a párbeszédet és arra gondolt: ülünk itt, üldögélünk, és holmi esetekr?l meg konklúziókról fecsegünk, holott valójában még akkor is, ha semmi köze eh e-nek csecsem?kr?l van szó, akik egész életükben vegetálni fognak, soha nem fognak tudni jár ni vagy akár csak megmozdítani is a végtagjaikat, vagy gondolkozni az agyukkal. Valóban ennyire érzéketlenek volnánk, vagy csak félelemb?l nem használjuk az igazi, kegyetlen szav

de lehetnek felel?tlenek is. de tényleg ne legyen hosszabb. A kutatási igazgató szokás szerint tekintélyt kelt?en. Lord úgy érvelt. ezzel mindenki egyetért. és kétségbeesetten. így feltétlenül jogosultabb az ügy me nek ellenére ?. hogy a gyógyszerre kenjék a gyermekek elváltozásait. itt van viszont egy kéznyújtásnyira Sam unokája. amik semlegesítik a jótékony hatását. képzetlen embe rek szájából. hogy nem lesz több tíz percnél. higgadtan.. verg?dve kutatott az agyá egy szó. Lord a hisztéria és svindli szavakkal min?sítette eket. számtalan embert fosztanak meg a jótékony ha a gyógyító erejét?l. tudomán an meg kell vizsgálni. amit feltétlenül meg kel l említeni: amennyiben egy szert jogtalanul vádolnak bizonyos káros mellékhatásokkal. hogy szükség volna hivatalos határozatra. mint Vincent. hitelesen bes zélt. egy mondat után. hogy ez az egész ké be vágóan fontos. aki egy bizonyos szert szedett. Ezek a feltételezések lehetnek felel?sek és alapulh ak képzett szakemberek ?szinte aggodalmán.. Sam az órájára pillantott. hogy a osodások nem a Montayne-re vezethet?k vissza. ahogy fogalmaztál. és arra a megállapításra jutottak. ezek után valamennyien jobban érezzük magunkat. f?leg hogy a szert világszerte sikerrel használják. hogy számtalan forrása lehet a káro sodásnak. Meggy? ?désem. Különösen bizonyos vegyszerek ellen en keveréke. hogy veszélyes szerrel jelenjen meg a piaco n. hog y Lord képzettsége valóban jóval magasabb. akinek a s zületését csokoládéval és szivarral ünnepeljük. Mikor Sam megszólalt. ?szintén irigyelte a férfit. Persze feltétlenül ki kell deríteni. Milyen hosszú? kérdezte Sam. a világon semmit sem változtatnak a dolgon. szem el?tt tartva. Végül van még valami. Úgy vélem. Nos. egyrészt a köz érdekében. h ogy sietünk. Az asztal körül ül?k figyelmesen hallgatták Lordot. hogy azok a babák messze földön vegetálnak. hogy a Montayne tökéletesen biztonságos szer és hogy az el?készületek teljes g?zzel f lyhatnak tovább. mindennél lényegesebb. ami olyasvalakinél lépett fel. Nagy nehezen si eznie a száguldó gondolatait. Milyen jó lenne ilyen egyértelmûnek látni a helyzetet és i yen magabiztosnak lenni. hogy a vizsgált esetekben annyi ilyen lehet?ség adódott tulajdon n csoda lett volna. gondolta Celia. Azok az új tények . lajdonképpen azt nem értem. és hogy a többi hatás ennyire valószínû és kézenfekv?. így a gyógyszerek és alkohol együttese járhatnak katasztrofális következményekk re gyakran adódnak tragikus példák. A vádakat kivizsgálták. Azonban minden feltevést alaposan. hogy egyáltalán mi értelme volt felhozni ?ket? Megkönnyebbült mormogás hallatszott az asztal körül. rendellenességgel született csecsem? családi hátterét megvilágítva rámutatott. másrészt pedig az olyan vállalatok védelmébe a miénk. nyilvánvaló. Véleményem szerint az embereket nem szabad megfosztani a Montayne gyógyh tásától. hogy ésszerûtlen és tudománytalan do a Montayne-t okolni.akat? Talán attól is meg vagyunk könnyebbülve. aki tegnapig a Montayne egyik legelkötelezettebb támogatója volt. De ha már itt tartunk folytatta Lord . Vincent. Lord megválaszolta Samnek ezt az újabb kérdését is. írtam egy kommentárt az ügyhöz tudományos pontból az ausztrál. Tudom. egysze rûen nem volt már biztos semmiben. Nem hiszem. és enn ek következtében nem engedélyezik a használatát. és halálos bûn így félvállról venni. sok elképzelhet? ok közül egy is elég lehetett volna a terhesség normális folyamatának megsz kításához és ahhoz. Azt hiszem. hogy Lord meggy?z? erejû végkövetkeztetésre jutott. amely nem engedheti meg magának. Lord ékesszólóan folytatta.. Minden új szerrel kapcsolatban felmerül. és soha nem kell ?ket látnunk. hogy a magzat károsodást szenvedjen.. ett?l a szert?l van-e vagy valami mástól. meggy?z?en. és megállapította. mint az övé. és igyekezett Vincent Lordra koncentrálni. A l hátrébb gurult az asztaltól. A három. Végül is joggal. amivel ráébresztheti ezt a sok üldögél?t arra. hogy olyan mellékhatásai vann ak. ha egészséges gyermekek születnek . ogy egy károsodás. Mert és ez nagyon fontos! a gyógyszerekkel kapcsolatos egyetlen panaszt vagy krit ikát sem szabad egy mozdulattal lesöpörni az asztalról. nélkülözve minden alapot. Ígérem. Ez szörnyû! sikoltotta magában Celia. Lord habozott. hogy a többiek nevében is beszél: Köszönöm. a francia meg a spanyol esethez. hogy az említett esetekben a lehet? legalaposabb vi zsgálatokat folytatták le. és már egyáltalán nem titkolta az nérzéseit Celiával szemben. Celia elismerte magában. . és láthatóan lenyûgözte ?ket a sz . elégedetten közölhetem. hogy káros. segítségül híva a sajtót is. Oké.

mi károsította azokat a magzatokat. mint én? . A kutatási igazgató hirtelen a magasba emelte a kezét. Ha mások félnek kimondani a kegyetlen valóságot.. A Montayne-nel kapcsolatban. Na és? Van valami kifogása ellene? vágott vissza Celia. és valamennyiük dekének. ha ocsátanak. Vincent. akik esetleg szedik a g yszert és ezzel veszélyeztetik a magzatukat. rossz érzéssel ült le asztalhoz. mi a javaslata fordult Celiáho Azt javaslom. hanem feltette a kérdést: Ha nem a Monta yne a deformációk oka. akkor hozzájuthatunk olyan információkhoz.. egy ösztön azt súgja nekem . hányszor mondjam még el?! Igaz. Ezek szerint az a helyzet. amir?l még nem tudunk. hogy nehéz lesz meggy?zni a többieket. a cég. melyik lehetett az? makacskodott Celia. Örülök. Elnézést szólalt meg Celia . hogy minden esetben más volt az. akkor én magamra vállalom. Döbbent csend támadt. Mert számomra itt most az derült ki. els?sorban is Samet. akkor végeztünk is. de ha mégis lennének. más szavakkal. mert Vincent Lord megnyugtatónak szánt szónok lata csak meger?sítette a kétségeit. hogy senki nem tudja teljes bizonyossággal.. Celia szólt közbe Sam . Most pedig. De meg ke ll ?ket gy?znie. hogy az ok ne Montayne. Szeretnék kérdezni valamit Vincentt?l. nyugi! szólt közbe Sam élesen. Celia egyenesen Sam szemébe nézett. Tessék. tagoltan beszélt. Hát. Ez id? alatt vagy lesznek. amit Sam tört meg. de sajnos még nem végeztünk. Ha nem tévedek. Sam összeszorította az ajkát. hogy mindazok ellenére. Az isten szerelmére. a híres n?i ösztönr?l van szó gúnyolódott Lord. Most már biztos volt a dolgában. maga azt állítja. hogy okokból igazán nagy a választék. és miért születtek deformáltnak. Ki tudná nálam jobban? Ki foglalk tt az elmúlt hónapokban többet a Montayne-nel. Mikor be lépett ebbe a szobába. De végül is az ösztönei már máskor is jól mûk Tudta.. hogy az a három bébi Ausz tráliában. Minden tekintet feléje fordult. amik most nem állnak rendelkezésü e. Remélem. Van egy olyan érzésem vagy ha jobban tetszik. Nos dörzsölte össze a kezét Sam . vagy nem lesznek újabb esetek. hogy mindenki els? számú érdekének tekintsék a Montay e amerikai premierjének késleltetését a terhes asszonyok érdekének. hogy halasszuk el a Montayne premierjét mondta Celia. mindenekel?tt valóban az ösztöneire hallgatott.. A szobában ül?k egyt?l egyig hitetlenkedve néztek rá. Most Celián volt a sor. a Felding-Roth érdekének. Csak azt tudom a helyszíni tudományos vizsgálat alapján egyértelmûen állítani. azt hiszem. és amelyeknek birtokában nagyobb önbizalommal haladhatunk tovább a Montayne-nel. Még mindig er?s kétségeim vannak. am ikre tudnunk kellene a választ. csak viccel? A lehet? legkomolyabban beszélek. de nem tudjuk. hogy amikor az imént kifejtette az álláspontját. Nyugi.A férfiak mind bólogattak. hogy biztosat végül is senki nem tud. soha nem fogja tudni megmozdítani a végtagjait és soha nem fog normálisan gondolkozni.. Franciaországban és Spanyolországban vegetálónak született vagyis olyan embernek. Miféle kétségei? kérdezte valaki. Vegyes érzelmekkel. hogy milyen következmények na a Montayne piacra dobásának késleltetése? Hát persze hogy van! válaszolta Celia élesen. hogy figyelt mondta Lord. hogy nem lesznek. Celia a jegyzeteibe pillantott. Celia megfontoltan. mit óhajt még? kérdezte Sam türelmetlenül. amit Vincent elmondott. valami olyasmi. hogy végignézzen az arcok on. Ugye. Celia nem tör?dött a pimasz hangnemmel. akkor mi? Azt hiszem. még min dig nem érzem meggy?zve magam. hogy nem a Montayne okozta. Lord dühösen kifakadt: Honnan tudjam?! Lehet. És hogy vannak bizonyos kérdések. Halljuk. még nem volt biztos magában. Rá kell beszélni ?ket. gondolta Celia. De mégis. elég világosan megmondtam. mire akar kilyukadni? Arra válaszolta Celia . akik felel?sek a vállalat tetteiért. hogy vala nem stimmel. ha nagyon muszáj. Mennyi id?vel és pontosan milyen indokkal? Hat hónapos halasztást javasolok. de. Van fogalma arról kérdezte Sam még mindig döbbenten . Celia azt is bevallotta magának.

és vádló on folytatta: Gondolt egyáltalán arra. Csak egyetlen szót kell mondania. nekem legalábbis e pillanatban megvan a magamé. Viszont ha valami baj történik a Montayne miatt figyelmeztette ?ket Celia . Celia. és így munkanélkülivé válnak? Igen válaszolta Celia látszólag nyugodtan. Ez vol az els? támogató kijelentés még ha eléggé bátortalanul is hangzott . de hi ggadtabb is. Már senki sem sietett sehová. megkockáztatunk egy huszonnyolcmillió dolláros v eszteséget. Lehet. akiket el kell bocsátanunk. nem beszélve arról a sokkal húsbavágóbb veszteségr?l. Erre én is gondoltam ismerte be Sam. Néhányan kényszeredetten elnevették magukat. ha még egyszer átgon dolná. A jelen körülmények között a késleltetés u rossz. aztán újból Feingoldhoz fordult. Végül felnézett. Szembefordult az asszonnyal. hogy nem a leveg?be beszélek. Bizonytalanul mozgott a tudományos kérdések területén. óriási er?feszítéssel leplezve a lelké hart . Az új kinevezését még nem hagyták jó ha most azt fogja válaszolni. úgyhogy körülbelül a negyede megmenthet? volna. Viszont annál biztosabb lehet abban. mintha végleg lemondanánk a szer forgalomba hozataláról. Feingold szomorúan megrázta a fejét: Nem. mindenkinek megvan a maga baja. akkor a sajtó azonnal lecsap ránk. Sam elegáns megoldást ajánlott rá jellemz?t. mint amilyen g yorsan keletkezett. Felesleges. amit a logika törvénye szerint válaszolnia kell.Senki válaszolta Sam. és így válaszolt: Durván harminckétmillió dollárt szántunk a Montayne-re. hogy változtassa meg az álláspontját. Celiához fordult. hogy ez milyen hatással lesz a tervezett értékesítési eredményre. hogy elhamarkodottan ítélt. hogy a Celia által felvetett problémát mindenképpen meg kell o ldani. egyikünk sem gondolna semmi rosszat. Sam odafordult Seth Feingoldhoz. Ha most maga is így tenne. Egyvalamit azonban sikerült elérnie. gondolta Celia. hallgasson ide szólalt meg az elnök. Becslése szerint mennyibe kerülne a Montayne késleltetése? Az id?s számvev? kínosan feszengett. Celia barátja volt. a sajtófelel? Ha elhalasztjuk a Montayne premierjét. bármennyi ideig is fog tartani. Minden a késleltetés id?tartamát attól. kérem. Ezt tényleg meg kellene gondolni szólt közbe Glen Nicholson aggódó hangon. hogy Sam meg a többiek elfogadták. Bill Ingram is s kínban volt. mint az imént. micsoda felzúdulás lesz az eredménye az igazgatótanács és a részvényesek körében? És vég i lesz a dolgozóink egy részével. Lehetetlen megsaccolni a késleltetés tényleges költségét. Ezért hihetetlen. Én az egyik hatást máris elárulhatom magának jelentette ki Hammond. semmint kérdezte. Egész éjjel és ma egész nap csak ezen tépel?dtem. és Celia ezért hálás ett a gyártási f?nök felé. és kénytelen voltam er?t v keségemen. hogy Bill er?sen vívódik magában egyrészt az iránta való lojalit zt a Montayne-nel kapcsolatos saját véleménye miatt. A hangja komoly volt. a kkor még nagyobb veszteségeink lehetnek. visszakoztam. Az ajánlat rendkívül csábítóan hangzott. Szeretném. ugyanakkor nyomatékosan kérem. És ugye ezt nem bírnánk ki Sam inkább állította. és az ügy le volna zárva. Persze ezt cs k akkor tudom a kollektív véleményünkként kijelenteni. hogy tévedtem. amit mond. Mi valamennyi en követtünk már el hasonló hibát. Szóval akárhogyan is fogalmazzuk. hogy ha követjük a javaslatát ami soványka érveken l . Úgy lejáratnák a s zert. elmozdulnak a holtpontról. és beismertem. s így válaszolt: Igen. hogy soha nem hevernénk ki. valóban ilyenek a kilátások. mindent mérlegeltem. Sam hitetlenkedve felhorkant. nem mérlegelt minden szempontot. Én mindenesetre már jártam így. de Sam türelmetlenül leintett mindenkit . akkor nag . amit a várhatóan kies? prof lent. Celia érezte. Celia pontosan tudta. miel?tt így vagy úgy elköt elezi magát. Viszont nem számoltam bele néhány általános t. Mi a válasza? Celia hallgatott. A számvev? sajnálkozó pillantást vetett Celiára. Sam hozzátette: Magának személy szerint is sok a vesztenivalója. Még miel?tt válaszolhatott volna. Feingold buzgón számolgatott és körmölt. és igyekezett kimaradni az ilyen vitákból. Erre szavamat adom. alaposan át akart mindent gondolni. Látszott. mire céloz ezzel az elnök. mert nem lesz semmi baj vágta rá rögtön Vincent Lord. ha pillantott végig az asztalnál ül? a hölgyet tekintik az els? számú tudományos szakért?nknek. Hát igen. s a válságnak ugyanolyan gyorsan vége szakad. Még nem fogyott el az egész .

Bill Ingram nem tudta. hog vállalatunk folytatja a Montayne piacra dobásának el?készületeit. egyedül kell döntenie. és mivel jól ismerlek. nem segített neki. Abban viszont biztos volt. Sam meg a többiek Seth Feingoldra néztek. Nicholson volt a következ?. hogy mindenki tudja a Montayne-nel kapcsolatos álláspontját. Még is azt kell hogy javasoljam. hogy nincs visszaút. hányadán állunk. mit tegyen.. Vincent Lordnak egyb?l fellendült a keze. Seth. Most tényleg megyek. a tekintélye. Nagyon sajnálom. kivéve Celiát. Egy pillanat múlva Bill kez e is a magasba emelkedett. a hírneve. ki ért egyet ezzel. kérlek. itt maradhat a cégnél? Már ebben sem volt biztos. Celia leintette. dokumentálva leg yen. mintha senki nem tudta volna. Samnek elkomorult az arca. És szerinte alami nagyon nagy baj. Starbut . Tévedtem. hogy ez el?tt a vita el?tt a lányomhoz és az unokámhoz indulta m a kórházba. Nem akarom hallani. tompa hangon mondta: Nem tudom. Hammond meg a két alelnök. Mit fog most tenni? Mikor az asszony nem válaszolt. Az id?s férfi sajnálkozva megrázta a fejét. Ingram folytatta: Mert most.. Akkor miért szavazott egyáltalán? nézett rá ellenségesen az asszony. hogy nem gyöt b. Nem érdekes. Hamarosan követte a példáját Dr.y valószínûséggel soha nem is lesz jóváhagyva. Még egy pillanatig gondolkozott. akir?l tüntet?leg nem vett tudomást. Celia szólalt meg Seth Feingold. egy ellenében állapította meg Sam. 13 Tudom. Természetesen amellett vagyok. Tényleg sok veszítenivalója van. Rendben jelentette ki a férfi feszülten. hogy éjszaka odaha za át kell gondolnia a helyzetét. hogy elönti a harag. mos t. Eg natig gondolkozott. recsegve-r ed?lt. Sa m felpattant. aztán halkan. Muszáj megkérdeznem valamit makacskodott Bill. hát akkor bármikor zen állok. Tudni akarom. Aki egyetért. Kínos csend támadt. Samnek igaza volt. Celia ülve maradt. Én már kifejtettem az álláspontomat mondta Sam. a jöv?je . . és ki nem. A hangján azonban már nem érz?dött az a fékezhetetlen ör korábban. irányíthatja ilyen körülmén között az értékesítést? Celia határozatlan. Elhallgatott.. egészen váratlanul rádöbbent. hogy nincs szüksé formális szavazásra. hogy mondanod kell valamit. Fogalmam sincsen.. Mindenki tudja. De hát tudja. Ez kilenc. kezdte. Bill Ingram odalépett hozzá. A számvev? sóhajtott egy nagyot.. Sam. ha megmondja. de mivel Celia nem válaszolt. hogy szükséged van rám. Celia t udta. és kiment. hogy kifejezte a tiltakozását. de. y terv szerint folytassuk a Montayne piacra dobásának el?készületeit. A többiek is egyenként felállt és eltûntek. és látszott. hogy mindaz. jegyzetelj! A számvev? továbbra is szomorú arckifejezéssel. segélykér? tekintettel Celiára nézett. Ami nem hagy kétséget afel?l. folytatta: Egyetlen szót sem szóltál még ma este. Kimondta. ígérem. hogyan van. aztán folytatta: Azt mondtam az értekezletünk elején. hogy sokat veszíthetek. nem értek én ezekhez a tudományos dolgokhoz. tegye fel a kezét.. Egyáltalán. Hirtelen. aki a jelek szerint legy?zte a kétségeit. Tartózkodh olna. Ám a n elfordította a fejét. de határozottan azt válaszolta: Nagyon sajnálom. Azt akarom. letet te a ceruzáját és bizonytalanul felemelte a kezét. de mindent mérlegeltem. Celia egyedül maradt. mit is kéne most mondani. Legalább tudjuk. Sam odabólintott mindenkinek. halasszuk el a Montayne premierjét. De ha úgy érzed. Maga ellen szavaztam. amit az eltelt b? másfél évtized alatt felépített a vállalatnál a pozíciója. Tudom. kedvesem. hogy nem ért hozzá. hogy valami baj van törte meg a vacsoránál Andrew a csöndet. hogy mindaz. ami elhangzik. újból el?vette a ceruzáját és készenl ezte.

Celia letette a kést meg a villát az étel mellé, amihez alig nyúlt, és könnyben úszó el Andrew-ra nézett. Jaj, drágám! Nem is tudod, milyen nagy szükségem van rád! Andrew gyengéden megfogta a kezét, és azt mondta: Csak nyugodtan. El?ször fejezd be a vacsorádat. Nem tudok enni. Röviddel ezután, a nappaliban ülve és brandyt kortyolgatva, amit Andrew töltött neki , Celia szépen sorban elmondta, mi minden történt az elmúlt két napban, és hogyan tet?ztek a z események azzal, hogy nem tudta meggy?zni Samet meg a többieket a Montayne késleltetésén ek szükségességér?l. Andrew figyelmesen hallgatta, és néha közbeszúrt egy-egy kérdést. A végén így szólt: Nem tehettél mást. Tényleg nem volt más választásom bólintott Celia. Most viszont el kell döntenem yan tovább? Muszáj err?l most döntened? Miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Együtt elutaz hatnánk valahová. Andrew egészen tûzbe jött. El a stresszt?l, hogy mindent nyugodtan végi ndolhass, és hogy mikor visszajövünk, tenni tudd azt, amit jónak látsz. A felesége hálásan elmosolyodott. Bárcsak annyi ideig halogathatnám. De nem lehet. Andrew felállt, odament Celiához és megcsókolta. Tudod, hogy rám mindig számíthatsz. És egyvalamit jól jegyezz meg: mindig is büszke voltam rád, és az is maradok, bárhogyan is döntesz. Celia szeretettel nézett a férjére, és arra gondolt: száz férfi közül kilencvenkilenc st emlékeztette volna ?t a San Franciscó-i hotelban lezajlott vitájukra, mikor Andrew mindenáron kitartott a Montayne-nel kapcsolatos kétségei, illetve amellett, hogy terhe s asszonyok semmiféle gyógyszert ne szedjenek. Celia akkor azt mondta most, ahogy vi sszagondol, eléggé rosszindulatúan , hogy a szakmai érvelése elfogult és ódivatú. Most Celián volt a kételkedés sora, de Andrew nagyvonalúbb annál, semmint hogy azt mondja: Ugye megmondtam! Celia azon tûn?dött, hogy Andrew a maga végtelenül tisztességes erkölcsével hogyan dö ne most a helyében. Ám a választ tudta anélkül is, hogy feltette volna a kérdést a férjének. jutott még valami, sok-sok évvel azel?ttr?l. Úgy látom, Celia, hogy van valami különleges adottsága, amivel ösztönösen ráérez a h oldásra... Használja ki ezt az adottságát... Ha hatalom kerül a kezébe, legyen er?s és vigye eresztül az akaratát... Hagyja csak, hadd ugassanak a kutyák, és vigye tovább a karavánt... Megindultan gondolt Eli Camperdownra. Mert a Felding-Roth rég elhalt elnöke nyögte ezeket a szavakat a halálos ágyán a Mount Kemble Lake-i otthonában. Kérsz még brandyt? kérdezte Andrew. Köszönöm, nem. Kiitta, ami még a poharában volt, aztán pedig Andrew szemébe nézett, és elszántan kij lentette: Nem vehetek részt a Montayne piaci el?készítésében. Lemondok.

A huszonnégy év alatt, amit a Felding-Rothnál töltött, ez okozta neki a legnagyobb fájdalmat. Kézzel írta meg a rövid, Samnek szóló levelet.

A legnagyobb sajnálattal ezennel lemondok a Felding-Roth gyógyszer-értékesítési igaz gatói posztjáról. A vállalat és a magam között fennálló hivatalos viszonyt lezártnak tekintem. Az indokaimat ismeri. Szükségtelen elismételnem ?ket. A vállalatnál töltött évek örömöt szereztek és megtiszteltetést jelentettek. Kitüntet m a maga támogatását és barátságát, amiért hálás voltam és az is maradok. Nincs bennem keserû g-Roth Pharmaceuticalsnek és dolgozóinak további sikereket kívánok.

Celia elküldte a levelet az elnöki titkárságra és egy óra múlva ? maga is bekopogtato t Samhez. Azonnal fogadta az elnök. Celia mögött diszkréten becsukódott az ajtó. Sam felnézett egy iratból, amit éppen olvasott. Zord arckifejezéssel, hideg hang on szólt Celiához:

Beszélni akart velem. Miért? Régóta vagyok a cégnél és többnyire magának dolgoztam válaszolt bizonytalanul az . Úgy éreztem, nem hagyhatok itt csak úgy csapot-papot... Sam vad haraggal közbevágott, igen durván, Celia ilyet még soha nem tapasztalt t ?le. Pedig pontosan ezt csinálja! Egyszerûen faképnél hagy bennünket a barátait, a kol a munkatársait, akik bíztak magában. A lehet? legrosszabbkor, figyelmen kívül hagyva mind en lojalitást, egy fontos kereskedelmi id?szak kell?s közepén, akkor, amikor a vállalatn ak a lehet? legnagyobb szüksége volna magára! A távozásomnak semmi köze a lojalitáshoz vagy a barátsághoz! védekezett Celia. Hát ez az egy biztos! Mivel nem kínálták hellyel, Celia állva maradt. Sam fogta könyörg?re a dolgot , kérem, értsen meg! Nem tudok, egyszerûen képtele yok részt venni a Montayne piacra dobásában. Ez lelkiismereti kérdéssé vált nálam. Maga ezt lelkiismereti kérdésnek nevezi vágott vissza Sam. Én viszont egészen m . Minek? kérdezte az asszony. El?ször is n?i hisztériának. Másodszor: hamis, tudatlan önelégültségnek. Nem lett ú gy maga akarta, és most fogja magát, lelép. Sam tajtékozva folytatta: Maga sem jobb, min t azok a némberek, akik plakátokat hurcolnak az utcán meg kerítéshez láncolják magukat. Az az igazság, hogy magát megbolondította, bepalizta az a hülye kurva, Stavely! A férfi az asztalán kinyitva hever? New York Times-ra mutatott, ahol az egyi k hírben Dr. Maud Stavely nyilatkozatát idézik, aki szintén értesült a francia meg spanyol e setekr?l, és most ezekre hivatkozva igyekezett a Montayne késleltetését célzó kampányának új tet adni. Celia már olvasta a lapot. Nem igaz, amit mond, Sam jelentette ki Celia , és nem lettem bepalizva. Úgy dö tött, hogy a kicsinyes antifeminista megjegyzésekre nem reagál. De Sam, mintha nem is hallotta volna, amit Celia mondott, tovább acsarkodo tt: Most majd biztos megy és beáll Stavely bandájába. Nem válaszolta Celia. Nem állok be sehová, nem találkozom senkivel és semmiféle atkozatot nem adok azzal kapcsolatban, hogy miért léptem ki. Igyekezett minél józanabb h angon hozzátenni: Végül is tegnap elismertem, els?sorban az ösztöneim súgják, hogy baj lesz Még soha nem látta Samet ilyen sötét hangulatban. Ennek ellenére úgy érezte, még egys , legutoljára meg kell próbálnia jobb belátásra bírni. Szeretném emlékeztetni valamire így Celia , amit egyszer mondott nekem. Londonbó telefonáltam magának, miután megszereztük Martin Peat-Smitht. Ma délel?tt, ezen a találkozón gondolkodva, Celiának eszébe jutottak Sam szavai, a mikor neki sikerült Martint a Felding-Roth kapuján becsalogatni, miután Sam kudarcot v allott. Miel?tt a dolog megtörtént volna, Sam figyelmeztette, nehogy beszéljen a pénzr?l , de Celia nem vett tudomást a figyelmeztetésr?l, és végül is a pénz volt az, ami Martin szám eldöntötte a kérdést. Mikor Sam megtudta a hírt, Boontonból ezt a kijelentést tette a telefo ba: Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben, fel zom, hogy emlékeztessen engem erre az esetre, és arra, hogy maga látta helyesen a dolg ot, én pedig helytelenül. Celia most emlékeztette rá, de mintha egy jéghegyet szólított volna meg. Még ha igaz is ez csattant fel az elnök , s maga azt állítja, hogy igaz, én nem szem, ez az egész csak azt bizonyítja, hogy a maga ítél?képessége id?közben összeomlott. Celiát hirtelen nagy szomorúság töltötte el, s csak nehezen bírta kinyögni: Viszont , Sam. A férfi nem szólt semmit.

Otthon átgondolva a történteket, Celia utólag meglep?en egyszerûnek találta távozását lding-Rothtól. Nem tett mást, mint hogy megtisztította az asztalát a személyes tárgyaitól, el súzott a titkárától meg néhány más embert?l az irodában volt, akinek könny csillogott a sze tán elhajtott. Arra gondolt, hogy hirtelen távozása bizonyos szempontból meggondolatlanság volt , másfel?l viszont elkerülhetetlen. Mivel az elmúlt hetekben csaknem kizárólag a Montaynenel foglalkozott, és mivel ezt nem tudta volna nyugodt lelkiismerettel folytatni,

semmi értelme nem lett volna maradni. Azonkívül nem voltak félbemaradt, elintézetlen dolgo k, mindent rendben hagyott maga után; így Bill Ingram aki egyébként is átvett volna t?le m indent néhány hét múlva máris továbbviheti az ügyeket. Mindez eszébe juttatta, hogy most már soha nem lesz alelnök ami azért elég nagy cs alódás, ha figyelembe veszi, hogy karnyújtásnyira volt a céltól. De aztán azzal vigasztalta m gát, hogy majd túléli ezt a csalódást. Andrew kétszer is felhívta Celiát, el?ször az irodában, másodszor pedig otthon. Miko r megtudta, hogy Celia többé nem megy be dolgozni, kijelentette, hogy ma korán ér haza, és meg is érkezett, mire Celia el?készítette az ötórai teát. Ez újdonság volt Celiának. Arra go , hogy a jöv?ben ez bizony gyakrabban fog el?fordulni. Szenvedélyesen átölelték egymást. Nem sokkal kés?bb, a tea kortyolgatása közben, Andr gyengéden így szólt Celiához: Itt az ideje, hogy döntéspihen?re vonulj, úgyhogy most én hoztam néhány döntést ket el kapcsolatban. Az egyik az, hogy élni fogunk egy kicsit. El?vett a táskájából egy nagy b orítékot. Hazafelé bementem egy utazási irodába, ez egy másik döntésemmel függ össze. Eluta Hová? Mindenhová. Világ körüli útra. Celia ujjongva felemelte a kezét. Jaj, Andrew, de csodálatos vagy! Már az vigasz, ha csak veled vagyok. Reméljük, ugyanez marad a véleményed, miután hat hónapot együtt töltöttél velem haj és szállodaszobákban. A borítékból el?húzott egy csomó prospektust. Arra gondoltam, hogy Európában nézünk körül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, meg mindenütt, a l minket , aztán hajóra szállunk a Földközi-tengeren... Az elmúlt napokban állandósult depressziója ellenére Celia hirtelen felvidult. Gya kran beszéltek egy világ körüli útról, de mindig csak bizonytalanul, mindig jöv? id?ben. Tény , miért ne most? Adódhat-e valaha ennél jobb alkalom? Andrew egy kisfiú lelkesedésével sz?tte tovább az útitervet. Elmegyünk Egyiptomba és Izraelbe, aztán megállunk az Egyesült Arab Emírségekben... sze India sem maradhat ki... Japánt sem lehet kihagyni, és Szingapúrt sem... tovább kell utaznunk Ausztráliába és Új-Zélandba is... Micsoda remek ötlet! lelkesedett Celia. El?tte viszont kerítenem kell magam helyett valakit, aki ellátja a betegeime t, míg távol vagyok magyarázta Andrew. Ez körülbelül egy hónapba fog telni, úgyhogy márci ulhatunk. Mindketten tudták, hogy a gyerekekkel sem lesz semmi gond, mert Lisa és Br uce nyári munkát vállaltak, messze a szül?i háztól. Folytatták a beszélgetést, és bár Celia érezte, hogy a mai nap fájdalma elkerülhetetl vissza fog térni, és tán soha nem fog végérvényesen eltûnni, nyilvánvaló volt, hogy Andrew bá egítségével egyel?re sikerült megszabadulnia t?le. Andrew még aznap este feltette neki a kérdést: Tudom, hogy még korai, de gondolkoztál azon, hogy mit fogsz ezután csinálni? Azt nem bírnám elnézni, hogy itthon ülj. Nem válaszolta Celia , azt én sem akarom. De egyel?re fogalmam sincsen. Id?re van szükségem, hogy végiggondoljam és te adsz nekem rá id?t, drágám. Ezen az éjszakán nem szenvedéllyel, hanem édes gyengédséggel szeretkeztek, amiben Ce lia békére lelt.

Az elkövetkez? hetekben Celia tartotta a szavát, és nem tett közzé nyilatkozatot a rról, hogy miért vált meg a Felding-Rothtól. Csöppet sem volt meglep?, hogy a lemondásának hí futótûzként terjedt a szakmában, és tudósított róla a szaksajtó is. Folytak a találgatások, d em tudott semmi biztosat. A Wall Street Journal, a Business Week és a New York Tim es is interjút kért Celiától, de ? udvariasan visszautasított mindenkit. Ugyanígy tett a kérd z?sköd? barátokkal is. Csak Lisa és Bruce tudhatta meg anyjuk lemondásának okát, de ?k is csak azért, mer t Andrew ragaszkodott hozzá. Tartozol nekik ezzel jelentette ki Andrew. A gyerekek éppúgy csodálnak téged, m nt én. Joguk van tudni, hogy miért nézhetnek fel rád továbbra is. Nem szabad hagyni, hogy ?k is találgatni kezdjenek. Ez ügyben viszont Celiának fel kellett kerekednie, el?ször Stanfordba Lisához, a

ztán pedig Pottstownba Bruce-hoz, aki a középiskola harmadik osztályát járta a Hill Schoolba n. Celiának jót tett a kiruccanás. A napjai már korántsem teltek olyan aktívan, és nem voltak olyan zsúfoltak, mint korábban. Id?milliomos lett, egyel?re nemigen tudott mit kezde ni magával. Lisa együttérz?en, ugyanakkor praktikusan reagált a hallottakra. Majd találsz magadnak valami más munkát, mami, ami legalább ennyire fontos lesz. De most tényleg az a lehet? legjobb, ha apuval elmentek egy világ körüli útra. Mégis, Bruce volt az, aki korát meghazudtoló érzékenységgel, a legbölcsebben summázta helyzetet. Csak az számít, mama, hogy jól érezd magad... ha továbbra is úgy véled, hogy helyes cselekedtél, akkor így a legjobb. Miután beszélt a gyerekekkel, Celia változatlanul jól érezte magát , és március elej latban repült New Yorkból Párizsba Andrew-val, hogy megkezdjék a nagy odisszeájukat. 14

Martin Peat-Smith már régen lefeküdt aludni harlow-i házában, de nem jött álom a szem . Szombat volt, pár perccel éjfél el?tt, egy izgalmas, eseménydús hét végén. Végül úgy határozott, hogy ami nem megy, azt nem er?lteti, majd elalszik valahog y. Lazán, éberen hevert az ágyában és szabad folyást engedett a gondolatainak. Arra gondolt, hogy a tudomány néha olyan, mint egy szeszélyes n?személy, aki min daddig húzódozik az udvarlójától, míg az el nem dönti magában, hogy feladja a próbálkozást. É nden bevezetés nélkül, puszta szeszélyb?l a n? kitárja a karját, ledobja a ruháját és felkíná férfinak testestül-lelkestül. Ha továbbvisszük a hasonlatot, töprengett Martin, el lehet mondani, hogy néha egés z sor orgazmusra kerül sor, amint az addig ismeretlen, csak megálmodott valóságnak egyre több részlete válik ismertté. Mi az ördögöt fantáziátok én itt állandóan a szexr?l? kérdezte magától. Rögtön vála jól tudod te, hogy miért! Yvonne miatt. Ahányszor a közelében vagy, rögtön csak egyvalamire t dsz gondolni, ami lehet, hogy biológiai jellegû, de az egyszer biztos, hogy semmi köze a tudományhoz! És miért nem kezdeményezel akkor? Tényleg, miért nem? Erre a kérdésre még visszatérünk. Martin ezzel átirányította a gondolatait a tudományos munkájára, és arra a valóban sz iós haladásra, ami... mikor is kezd?dött? Hát, az a lélegzetelállító áttörés alig egy éve volt. Martin visszagondolt arra, ami akkor történt. Meg ami el?tte.

...Celia Jordan két éve, 1975-ben látogatott Harlowba. Martin emlékezett, ahogy megmutatta neki a kromatogramok filmjeit, és közben magyarázott: .. .ahol sávok jelennek meg, ott van egy peptid... az a két vastag sötét vonal... legalább kilenc peptid... Ám a megoldhatatlannak látszó problémát az jelentette, hogy a fiatal patkányok agyában felfed zett peptidkeverék túl kevés volt ahhoz, hogy meg lehessen tisztítani, és kísérletezni tudjan k vele. A keverék idegen anyagokat is tartalmazott, ezért nevezte Rao Sastri értelmetle n peptideknek ?ket. Tovább kísérleteztek a keverék tisztításával, ám nem sok eredménnyel, és így igazolód astri véleménye, aki szerint még legalább tíz évre lett volna szükség ahhoz, hogy megtalálják s módszereket. A harlow-i team ennek megfelel?en kissé lezüllött, és már senki nem hitt Martin er edeti teóriájában. Ekkor, az abszolút mélyponton történt a csoda. Türelmes munkával, nagy mennyiségû fiatal patkányagyat felhasználva sikerült megvalós uk a részleges tisztítást. Az új keveréket ami már kevesebb peptidet tartalmazott öreg pa ba injekciózták. Csaknem azonnal döbbenetes javulás állt be az öreg állatok tanuló- és emlékez?képessé labirintustesztek ezt teljesen egyértelmûvé tették.

hogy antitestek termelésével fog nagyobb készlethez jutni. Mikor harmadszorra vagy negyedszerr e tették a beinjekciózott öreg állatokat a labirintus bejáratához. hogy a nyers peptidkeveréket olajos oldatban kell a nyulak tappancsába fecskendezni. azt hiszem. Martin megrázta a fejét. vagy egyenesen továbbmenni. a halálra rémült nyúl torkaszakadtából sikoltani kezdett. nemtör?döm módon dolgozott. Ekkor lépett színre Gertrude Tilwick. Még tán végig sem olvasták a jelentést a központban. Mindvégig durván. maga is felvillanyozódva . A harlow-i labor furné birintusa a Hampton Court-i labirintus kicsinyített mása volt. Mart . mint az ifjabbak. negyvenes n? volt. hogyan és mennyi id? alatt jutottak végig a különböz? egyedek a labirintu . A kedvez? jelek ellenére problémák voltak az új peptidkeverékkel. mikor Harlow-ban újabb nehézségg llett a kutatóknak szembenézniük. harmadjára még gyorsabban. és hassal felfelé a fatáblára vágta. igyekszik m indent megtenni. Vilmos szórakozását szolgálta. hogy Celiának kétségei adtak a szerrel kapcsolatban. megragadta a benne remeg? nyulat. Az öreg és a fiatal ál latoknak. figyelemre méltóan hû mása. mikor a Felding-Rothnál teljes g?zzel folytak a Montayne premierjének el?készületei. Ez az építmény miniatûr változata volt azoknak a labirintusoknak. Én is kezdtem elveszíteni a hitemet. kritikus emlékezetpeptidek izolálásához nagy mennyiségre lett volna szükség. hogy megszégyenült kollégái egy kicsit jobban érezzék magukat. akiket el?ször vezettek be a labirintusba. amin négy szíj lógott. egyaránt nehézségeket okozott megta lálni a kijáratot. ügyet sem vetve az állatra. Erre a célra nyulakat szem i.Martin elmosolyodott. Amilyen úriember maga. A tizenhetedik századból s zármazik. hogy Martin kérésére Miss Tilwick több teli nyúlketrecet is átvit z igazgatói magánlaboratóriumba. mert azok nagyobb mennyiségû antitestet termelnek. A jelentés akkor érkezett New Jerseybe. ho gy Ó. a tudóso re izgatottabbak lettek. Te jóisten! Mindvégig magának volt igaza. ami fájdalmat okoz az állatoknak. és szükség esetén némi bökögetésen kív találja meg egyedül a kijáratot. és emlékeztek arra kell balra meg jobbra fordulni. A patkányt odatették a labirintus bejáratához. ?ket. Ezért mindegyiket er?sen kell tartani a mûvelet alatt. amik a vidámparkok ban olyan nagy népszerûségnek örvendenek a látogatók körében. mikor a labirintusra gondolt. Az el?z?höz hasonló n ez is csak egészen kis mennyiségben állt rendelkezésre. Míg Martin zörnyedve nézte a ténykedését. Egészen a legutóbbi peptidoldat befecskendezéséig. Ezt a labirintust azonban csak a patkán yok használták szemben a Hampton Court-ival. és nem sokkal azel?tt. Tilwick magával vitt a laborba egy kis fatáblát. végre van mit jelentenünk Amerikának. Pontos feljegy ek készültek arról. mint a patkányok. Az intézet állatfelel?se komoly. Mert azután egészen rendkívüli dolgok történtek. A ztán az égnek lökött tappancsú nyúl végtagjait villámgyorsan lehúzta a fatábla négy sarkához. Martin el?tte elmagyarázta az asszonynak. Az öreg állatok ezzel sze mben vagy egyáltalán nem tanultak. Akárhogy is van mondta Martin. A további tisztításhoz azonban és a gyes. Ezek majd lekötik a kívánt peptideket és így el is különítik ?ket. A fiatal állatok azonban másodjára már gyorsabban jutottak át a furfangos endszeren. ti kishitûek . és így tovább. Martin úgy határozott. Egyikük-másikuk üdvrivalgásban tört ki. Rao Sastri Martin kezét s zorongatta. vagy csak sokkal lassabban. A z intézet egyik tudósa fabrikálta szabad idejében. A legutóbbi tesztsorozatig az eredmény mindig ugyanaz volt. azok szó szerint végigszág tak rajta. A fiatal egyedek szemlátomást minden újabb próbálkozásból okultak. Ezt nem hiszem el jelentette ki Sastri. miután egy öreg és dagadt pa úgy sprintek végig az útveszt?n. és valószínûleg ?felsége III. Nigel Bentley hozta oda az intézetbe nem sokkal korábban. Kinyitotta a z egyik ketrecet. hallgatag. mint valami fürge szalamandra. Szinte teljesen eltûnt a különbség az ö al állatok teljesítménye között. Az történt ugyanis. Joggal mondhatja mindannyiunknak. minden bizonytalankodás és tévedés nélkül. Mivel az újabb tesztek is hasonló eredményt hoztak. Ott valami ínycsiklandó patkánycsemege várta. és egy bizonyos incidens el?tt nem volt v ele közvetlenül dolga Martinnak. A világ leghíresebb labirintusa bizonnyal a Londontól nyugatra fekv? Hampton Courtban van.

Szörnyethalt ijedtében. úgy hogy a férfinak nem maradt más választása. szóljak magának. ám életvidám és vonzó n? volt. Hát persze hogy szeretem nézett rá a lány meglepve. és ez a bámulattal vegy es sóvárgás csak fokozódott. mikor megkezd?dtek az injekciósorozatok. ahol a nyus zié van. Tilwick el van bocsátva. mint hogy a tekintetével elszakadjon a varázslato . Végül a nyúl a fejét a melle közé fúrta. valóban Gyengéd Állatszeretetre van szükség mondta Martin. Martin ezek után Nigel Bentley-ért küldetett. Egy másik alkalommal. Ha megfelel. Nem mindenki van ám így vele. mégis körültekint?en dolgozott és nagyszerûen mûködött együtt Yvonne-nal. És nem tudta volna megismételni? Nem engedhettem meg magamnak. Természetesen bólintottá Bentley. Színre lép Yvonne Evans. Csak egy? Igen. Martinból kirobbant a harag. és z állat két hátsó lábát. Tillyre gondol? Yvonne arcán egy felh? suhant át. Az irtelen csend támadt. és bár minduntalan azt kívánta. ? gyengéden kiemelt egy nyuszit az egyik ketrecb?l. és ha tetszem magának. A magyarázat láthatóan kielégítette Yvonne-t. és mire Tilwick a nyúl negyedik lábát is diadalmasan a táblához szíjazt a kis állat kimúlt. Õ még saját magát sem szereti Miss Tilwick már nem dolgozik nálunk. meg vagyok gy?zve kuncogta Yvonne. doki. Az állatokat láthatóan megnyugtatta a kényeztetés. viszont ez az érzékenység vonzza az antitesttermel? teket. de nem ellen?riztem a GYÁSZ-át. Az inje kció fájdalmas és a hely érzékeny marad. a walesi Fekete-hegyek közt meghúzódó kisvárosból szá ne tekintélyes kebleket viselt. aztán t?le szokatlan nyerseséggel így válaszolt: Oda akartam menni. kissé molett. Tetszik nekem vágta rá Martin. Egyszer kissé meggondolatlanul megkérdezte a lánytól: Miért nem ment az állatorvosi egyetemre. az arcához emelte. szintén valami hasonló érzéketlenség miatt. Miss Tilwick el. és maga is meglep?dött. és végigfutott a hátán a hideg a kísérteties hangtól. hogy egy nyúl is tud sikoltani. Breconból. Bár az els? találkozásuk után mások vették át az injekciózást. Martin megje yezte: Maga szereti az állatokat. Bár Martint alaposan felzaklatták azok a közvetlen közelében dombo rodó mellek. vigasztalta és becézgette. hogy aki ilyen érzéketl n az állatok szenvedése iránt. Tudom. hosszú sz?ke hajú. Köszi. Bentley mondta. akkor el?léptetjük. kék szemû és tejfehér b?rû. és kitiltotta Tilwicket a laboratóriumból. s?t még annak a környékér?l is. Egy id? után Yvonne feltette a kérdést: Muszáj a tappancsukba adni? Martin elfintorította az arcát. természetesen melltartó nélkül. ha ennyire szereti az állatokat? A lány habozott. Igen. Tud valakit aj i helyette? Igen. az nem dolgozhat tovább az intézetben. Meglep?en rövid id? alatt végiginjekcióztak hat nyulat az olajos oldattal mind en tappancsba egy adag. Tilwick asszisztensét. dün nyögni kezdett hozzá. hogy bárcsak az ? feje lehetne ott. Yvonne egyenesen Martin szemébe akart nézni. és ne haragudjon a t kért. Nekem sem tetszik. Adjon nekem egy vagy két percet kérte Yvonne Martintól. Mr. Pillantásra sem méltatta zt a kínzóeszközt. hogy a képesítésem megf elel?. akivel közölte. Azt is mondta. Martin kezdett?l fogva odavolt Yvonne hatalmas kebléért. át tudom venni az állatfelel?si megbízatást. hogy hozzátette: Nagyon szik. és míg Martin cs?re töltött fecs end?vel várt.dta. Martin továbbra is gya lálkozott Yvonnenal a labor környékén. Yvonne huszonöt éves. de ez a legjobb hely az antitestek szempontjából. A szakmai képzettsége megfelel? volt. odaszólt Martinnak: Rajta. de ez sem tudta teljesen feledt etni a fájdalmakat. És? Nem sikerült egy vizsgám. Mikor befejezték a munkát. amit Gertrude Tilwick hagyott a laborban.

négy év itt Harlow-ban és el?tte Martin cambridge-i id? és minden eddigi tudományos munka szaka is tragikusan fölösleges volt. hogy hol lakik. csak fekszem itt nyitott szemmel.s mellekt?l és felemelje a fejét. Yvonne. Yvonne észrevette. a testet rombolja? Hogy a peptiddel kezelt patkányok tovább fogynak. Elmenjek magáért kocsival? Tudom.. és csak arra gondoltam. hogy ekkora szerencséje van. és végelgyengülésben kimúlnak? Mert ha így lenne. hova bámészkodi l minduntalan. amel hónapok óta rendszeresen kapták a peptidinjekciókat. megpróbálta legalább még a hétvége h ? pár órájára kiverni a fejéb?l a nyugtalanító gondolatokat. így Martin s zörnyû igazságtalanságnak érezte. Ez a régóta keresett-kutatott peptid a hetedik vo nal volt az eredeti kromatogramfílmen. Én is. A lány halkan nevetett.. és bosszantotta. és Martin tudta. Tessék. és újból feltette magának a kérdést: Miért nem kezdeményezel? Felhívhatná telefonon.. mi késztethette távozásra. és azóta Martint más ügyek kötötték le. Nem tartotta valószínûnek. de mindennek tetejébe sikerült végre megtisztítani a dkeveréket és izolálni egy aktív peptidet. Bár Martint er?sen nyomasztotta ez az eshet?ség. ahonnan szinte azonnal megérk ezett Sam Hawthorne gratulációja. Celia elválas thatatlanul hozzátartozott a kutatási programhoz és a harlow-i intézethez is. hogy a memóriájuk sokkal jobb lett. hogy találkozhatnánk holnap. ki beszél. és nyomban a Peptid-7 elnevezést kapta. Igaz. sem állatokat. Tudom. aminek a létreh kora szerepe volt. ami a labirintuskísérleteket összegezte. Tudományos szempontból egyetlen zavaró tényez? van... Most már túl kés? van. és nek el kellett mennem dolgozni. Nem! Már elmúlt éjfél. sem embereket nem lehet kezelni vele. a legtöbbjük már szinte csak csont és b?r volt. Arra gondoltam. úgyhogy vasárnap van. Akkor találkozzunk ma. Biztos? Hát persze. kor a Peptid-7 használhatatlan. Már azt hittem. Az egyik egy számítógépes elemzés volt. Odatalálok.. Itt. A férfi azt is tudta.. Yvonne? Igen. Elképzelhet?. Az állatok lefogytak. illik még valamit mondani. Már ö gában ez is nagyszerû hírnek számított. Martin nem akarta elhinni. Én sem tudok aludni. Martin nagyon szeretett volna Celiával is beszélni. Mikor lenne a legalkalmasabb? Most. soha nem szánja el magát. Örülök.. Aztán puhán elmosolyodott. hogy. nem tudo dni. de nemrégen értesült a lemondásár Bár fogalma sem volt. Tessék. Most. hogy barátot és szövetségest vesztett Celia személyé en. a tény nagyon elszomorította. ezen a szombat éjszakán. hogy nem élvezheti majd annak a gyümölcsét. Oké.. Mindkét sikert telexen jelentették New Jerseybe. hogy miközben a Peptid-7 az agyat építi. Martin úgy érezte. így lettem asszisztens. A szüleimnek nem volt pénzük folytatta Yvonne . A látványos sik rek ellenére most felmerültek bizonyos fenyeget? lehet?ségek. hogy találkoznak-e még valaha az életben. vissz relte a gondolatait Yvonne-ra. . gondolta Martin. Hát köszörülte meg a torkát a férfi . az eredmények hónapok óta változatlanok maradtak. bebi yosodott. és azon töprengett. hogy nincs szó véletlenr?l. gondolta Martin. mert ez állt a legközelebb az állat orvossághoz. Holnap már hétf? van figyelmeztette Yvonne. ahogy az ágyb an fekve az elmúlt id?szak eseményein töprengett. Vagy mégsem? A fenébe is! Miért ne?! Legnagyobb meglepetésére a kagylót az els? csengetés után felkapták.. Tényleg. hogy ez nem jutott el ?bb az eszébe. Azokról az öreg patkányokról volt szó. de az általános egészségi állapotuk er?sen omlott. Ez néhány héttel korábban történt. hogy jön.

Mert elképzeltem. Lenyúlt és a combján össz pentett egy jó adag reng? husit. mire Martin nagyot nyelt. és odafeküdt Martinhoz. nem sietsz. aki nagy bels? nyug mmal van megáldva. Gyere utánam indult el Martin felfelé a lépcs?n. Vigyázz. remélem. Egyedül élek. Megcsókolta. Mikor Yvonne bebújt az ágyba Martin mellé. Pedig gyakrabban megérdemelnéd. és tálcát tartott a ke amin egy teáskanna. és kitöltötte a g?zölg? teát. de amelyek egészen ösztönösen jöttek. kezében a sportt . Valóban. hogy sokáig tartson! suttogta Yvonne. amelyeket eddig s oha nem tapasztalt. Miután m legen megcsókolták egymást. Odanyújtotta Martinnak a csészét. és bocsánatkér?en a férfira nézett: Remélem. A lány követte. Nem is tudom elhinni sóhajtotta a férfi. ezzel a gondolat tal. Köszönöm. Martin egyik háziköntösét viselte. ujjongva. Megkérdeztem a laborban. és Martint olyan békesség. Arra gon t.. mint nekem. Miel?tt ma hazamegyek. ugyanakkor egészen természetes eseménynek hatott. Martin felült az ágyban. és puha.. Testének ritmusos mozgása olyan reakciókat váltott ki Martinból. Lehe t. és újból elmosolyodott. Neked jobban áll. valami buja ?ser?t. megkérdez ol a hálószoba. Martin letette a kezéb?l a csészét. Le kell fogynom. A férfi ezútta sietség nélkül. Ami a hazamenésedet illeti. és Yvonne az ölébe tette a tálcát. Évek óta nem kaptam ágyba reggelit... hogy szükségem lehet rá. szerelmesen öle egymást. Nekem kellett volna téged reggelivel kínálnom. Yvonne érkezése nagyszerû. hadd hulljon a köntös a földre. nem haragszol. kénytelen volt engedni. Szétnyílt a köntös.15 Emlékezetes éjszaka volt. amilyet nagyon régen nem tapasztalt. amit át tud sugározni másokra is. A lány leült az ágy szélére. Aztán elült a feszít?. és a lányért nyúlt. akik láthatóan új barátra leltek sz en. Egyébként a kon olyan. Tejjel iszod. Yvonne hagyta. De honnan. Mély álmából fényes nappal ébredt fel. nagyon forró a tea. Yvonne nem sietett összehúzni magán a köntöst. Ám röviddel kés?bb nem bírta tovább. és azt mondta: Gyönyörû tested van. A lány önfeledt. rendet rakok benne. de cukor nélkül. Lentr?l a konyhából edénycsörömpölés hallatszo múlva az ajtóban megjelent Yvonne. Kérsz még teát? Talán majd kés?bb. Elnézést a konyháért. gyengéden simogatta a n? mellét és combját. és a lány végigsimogatta-becézgette az állatseregletet. gátlások nélkül. Csak duci nevette el magát Yvonne. kényszerít? érzés. meg ne égesd az ujjad. Mosolyogva a háziköntösre tt. hogy az élet és minden él?lény iránti szeretete nyilvánult meg abban. A hangulatvilágításban dereng? hálószobában Yvonne villámgyorsan levetk?zött. Akkor olyan sovány leh . túlcsorduló fizikai szerelmet árasztott. A Peptid-7-edre volna szükségem. ahogy meleg nyelvéve bejárta Martin testének minden részét. hogy a szenvedély a csúc ntig hajtsa. Csak semmi sietség! Úgy csináld. De te vagy a vendég. olyan végte lom töltötte el. hogy többr?l van szó: Yvonne ritka lány. Megpróbálom nyögte a férfi. Az örökké kérdez? tudós agya az okát kutatta ennek a különleges nyugalomnak. nedves ajkával fáradhatatlanul ismerkedett a férfival. nem sokkal kés?bb. hogy talán csak a felhalmozódott feszültség levezet?dése miatt könnyebbült meg ennyire. Martin z ágyban feküdt és egyre vadabb szívdobogással bámulta a gyönyörû testet els?sorban persze a csodálatos melleket. Jól van ez így nyugtatta meg Yvonne. Martin álomba is merült. A lába körül ott se állatkert valamennyi tagja: a két kutya és a három cica. mint egy disznóól. Ám dománytalan ösztönei azt súgták. csészék és kistányérok sorakoztak meg méz és pirítós.

Mit mondtál? Azt mondtam. ne kínozz! Annyira kívánlak! fogta Yvonne könyörg?re a dolgot. Ez a lehet? legjobb ötlet. Martin merev lett. És most végre elmondanád. hogy olyasmire bukkantunk. Mit mondtál? Az istenit! A n? csalódottan. Aztán megragadta Yv onne-t a vállánál fogva. Igen. Yvonne tátott szájjal bámult a férfira. mostanában pedig a Peptid-7-tel. Na végre! Ezt akartam hallani. hogy miért kellett berohannun ide a laborba? Oké. hogy egyáltalán nem romlott az egészségi állapotuk. El?tte. Úgy értem vágott közbe Martin . aki éppen arra készült. mint a kezelés el?tt.. Én mindent úgy szeretek ahogy van. Az étvágyukkal nincs baj állapította meg Martin. hogy a tudósok valami egészen mást kerestek. Lehetséges. Martin. Nincs helyeselt Yvonne. hogy ha szedném akkor talán én is olyan sovány lehetnék.. Vasárnap kora reggel volt. feltéve. újból fellobbant a vágyuk. hogy igaz? Martin a labirintus fölött állt és nézte. Tegyük fel. ahogy egy tucat patkány szép sorjában végig zol rajta. Ez most e volt jó? Tudni akarom. Ez a megállapításunk nem nevezhet? nagyon tudományosnak tette hozzá szomorúan. Hát persze. A többi patkányhoz hasonlóan ez a tizenkettedik is farkasétvággyal vetette rá magát a ketrecében elhelyezett ételre. Hogy egészségesebbek. Ahogy simogatták egymást. mint az injekciósorozat kezdetén. Ja. Ez esetben nézett rá Yvonne reménykedve . Martin azonban hirtelen abbahagyta. Gyere már! Csináld! lihegte a lány. Hát azt mondtam. M indegyik patkány sovány volt. elkedvetlenedve odébbhúzódott Martintól. Tegyük fel. hogy beléhatoljon.. hogy a Peptid-7 nemcsak az emlékez?tehetséget javítja. Yvonne a z utolsó patkányt is elcsípte a labirintus kijáratánál. el?ször a részlegesen megtisztított peptidkeverékkel. és Yvonne a vágytól szinte önkívületben szorította a férfit. Martin már a nadrágját rángatta magára. Most azonnal. Most?! kérdezte a lány megrökönyödve. és visszatette a ketrecébe. most visszamehetünk hozzád? A férfi szorosan átölelte. De mit. Akkor most mit fogsz csinálni? Martin elgondolkozott. Miért? Tegyük fel. mint a patkányok. hogy megromlott az egészségi állapo tuk.. Yvonne hozta át ?ket az állatteremb?l. Konzultálnom kell néhány specialistával. Szóval. ha igaz. mivel a pepiiddel kezelt patkányok lefogytak. hogy csináld már! Nem. Ezt a csoportot már hónapok óta injekcióztá . Gyerünk! Öltözz fel! Minek? Megyünk a laborba. mint a patkányok. A Peptid-7-tel kapcsolatban. mit mondtál. De hát ez rettent? fontos lehet. Holnap idekéretem ?ket. a karja elernyedt. hogy. és eltartotta magától. de el?segíti az egészséges fogyást is. hogy ma gészségesek. De nem is ezt kerested. Tényleg igaz volna? kérdezte magától. hogy ne keletkezzen zs yis ne történjen súlynövekedés. ami után az em ek évszázadok óta kutatnak: az ételt anyagcsere útján úgy átalakítani. Sok felfedezés született úgy.etnék. és némelyikük szinte kór n sovány lett. kihalt épületben. . Az éjjeli?rön és rajtuk kívül senki nem tartózkodott a cse des. sokkal soványabb. arra gondolsz? kérdezte Yvonne ingerülten. lehet. Úgy érted. Martin kiugrott az ágyból. mi itt valamennyien arra következtettünk. Semmi szükség rá temette az arcát Martin a lány hajába.

ha ezt az ar a változtatni. hogy valami zseniális anyagról van szó. Szóval így vagy úgy. sokat ígér? mellékhatásnak a a is. Dr. . A központi idegrendszeren keresztül? kérdezte Martin. az egyértelmû. Köszönöm. I ngersoll. a harlow-i intézetet hatalmába kerítette a váratlan nagy felfedezés láza. Ugye nem tudhatom meg. hogy az injekciózott anyag az aggyal kapcsolatos. De lehet még valami. És mivel úgy t ztatott. milyen vének már. akit a táplálkozástudomány vezet? szaktekintélyének tartottak. sejtettem. különösen. Rao Sastrin és Yvonne-on kívül még két intézeti tudós volt jelen. Igen. A kezelésük nyomán jelentette ki minden bizonnyal megváltozott a patkányok bels lválasztású mirigyeinek vagy központi idegrendszerének a mûködése. egy állandó körfolyamatban. a vér összetétele. a táplálkozás-szakért ekes információkkal szolgált. hogy ez lesz a válasza. Ha nem viszik t nek nincs káros hatása. A kalória egy részéb?l zsír l intélyes mennyiség használódik el az olyan testmozgások révén is. ha az ember belegondol. De azt már most megmondhatom magának. hogy a különböz? egy gy állati egyedek más-más hatásfokon hasznosítják a kalóriákat.. Éppen ezért. akik feszülten figyeltek arra. Aznap. Bizonyos alóriamennyiségnek muszáj h?vé alakulnia folytatta a tudós . lehet. aki els?sorban kiseml?sökkel foglalkozott. Cavaliero . illetve képes befolyásolni ami láthatóan ezeknél az állatoknál sikerült . vizelet. az id?s specialista. A délutáni v onattal utazott vissza. Martin még Cambridge-b?l ismerte a fiatal tudóst. az má most egyértelmû. amennyi beléjük fér. A központi idegrendszert dönt?en befolyásolják az agypeptidek. de nem mondhatom meg.. a el?relépést jelent. ami befolyásolhatja a maguk patkányait a jóllakottság érzése. Valamennyien találkoztunk már i emberekkel. Csütörtökön Ian Cavaliero. amiket mind aját laboromban végzek majd el. amiben esetleg klinikai lehet?ségek rejlenek. Igen. Ennek e ményeként az étellel magukhoz vett kalóriákat zsír helyett h?vé alakítják át. Az állatorvos bólintott. hogy a h?vé és zsírrá alakuló. hogy tompítja az a gy éhségjelzéseit. és soha nem híznak meg t?le jegyezte meg Sastri. A táplálkozás-szakért?t két nappal kés?bbre várták Cambridge-b?l. hogy pontosan milyen anyaggal injekciózzák ezeket a p atkányokat? kérdezte Dr. hogy egyes szerencsés emberek annyit ehetnek. Ingersoll. Pontosan mosolyodott el a táplálkozás-szakért?. kedden reggel érkezett az egyik londoni vonattal az állatorvos. Ne haragudjon válaszolta Martin . és másnap Martin a Sam Hawthorne-nak küldött bizalmas jel ntésében Cavaliero szavaival a szert jótékony hízásgátló hatású -nak jellemezte. hogy a maga vegyületének jótékony hí A beszélgetés folytatódott. drága barátom. amit Ca valiero mondott. Felfedezték viszont. hogy elpárologtatj vagy valami más módon. Bár els?dleges célunk a Peptid-7-tel az emlékez?tehetség javítása marad írta Marti entúl kísérleteket folytatunk ennek az els? pillantásra pozitív. doktor mondta Martin. Egyel?re nem. hogy ilyen egészséges patkányok ritkán kerülnek a szemem elé. A fölösleges h?t?l vagy úgy szabadul meg a testük. Martin másokat is behívott a beszélgetésre. és nyilván irigykedtünk rájuk. hogy a jelentést Martin nagyon óvatosan fogalmazta. valamint az anyagcseréhe használt kalória aránya nagymértékben eltér a különböz? egyedeknél. A legújabb kutatások azt mutatják folytatta Dr. Bizonyára ez a zsír-munka-h? variáció az oka annak. Martin csak titokzatosan mosolygott.Küldök majd magának egy részletes jelentést közölte az állatorvos vendég Martinna elni fog benne a test zsíraránya.és székletelemzés. esetleg mindkett?. amit nem látunk és érzékelü onyos sejtek nátriumionokat pumpálnak magukból a vérbe. Ezt reméltem. Annak ellenére. Hát akármi legyen is. hogy fenntartsa a megfelel? t sth?mérsékletet.

Negyedik rész 1977-1985 .

Celia arra gondolt. India.. hogy a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán resztül Hawaiiba érkezzen. a vad ellentétek szubkontinense. a rózsaszín város lapra ill? látványa.l Az SS Santa Isabella nevezetû óriási teherhajó utánozhatatlan méltósággal haladt a Fo Armstrong-csatornán a honolului kiköt? felé. ahol abbahagyták. Amint az utasok megpillantották a hawaii nap fényében arányló Aloha Tower-t. A férfi újból a szeméhez emelte a távcsövet.. Alig tudom elhinni. Mióta március elején elindultak ottho nról. Jeruzsálem A hegy. Ha megtalálom..Szingapúrban az elképzelhetetlen gazdagság mel lett az utcai ételárusok szerény standjai. olajfaligetek. Oké sóhajtotta a n?. Semmi kétség afel?l. illetv egészen máshol már ami Celiát illeti.." . Andrew azt is látta.. ahol a mesés gazdagságot a szörnyû mocsok és nyomor ellenpontozza. és pirospozsgás arcszíne arról árulkodott. Aztán a Nagy Korallzátony. és a boldog találkozás a húgá al. Néhány n a Honoluluból egyenesen hazarepülnek. Isten hangját hallja a szélben. Különösen akkor volt szembetûn? a változás.. A teherhajó körülbelül húsz utast vitt magával. Hozzá hasonlóan a asszony is csokoládébarna volt. az Égei-tenger gyémántjai. mintha már s id? volna hátra. mennyir e megnyugodott a felesége. anélkül hogy a távcsövet megmoz ta volna. Andrew és Celia a fedélzeten állt a többi utassal együtt. hogy az elmúlt ma hat hónapot csaknem teljes egészében a szabad leveg?n töltötte.. hogy már majdnem vége ennek a csodálat nak. akik szinte egyt?l egyig élvezték az .. amit csináltunk és amiket láttunk. ahol ha az emb r a füléhez illeszti kezét. Most viszont már benne jártak az augusztusban. Andrew távcs?vel fürkészte esszeségben feltûn? rakodópartot és várócsarnokot.és ez igaz is volt! . amit ma is óvnak a turisták áradatától. az ínyencek paradicsoma. Kiotó mellett a Sugakuin császári lak törékeny álomszépsége. Janettel. A tizenöt országon át vezet? vándorlásuknak itt vége szakad. Hongkong szédít? tempója. a könnyûbúváro soma. hogy mi lesz vele. szándékosan nem tépel?dött a jöv?jén. a hajó jobbra man?verezett. és lopva Celiára pillantott. az országokat. és Japánban. a naszi berjani nevû c semegét árulják a Zaba-bodegában. Pedig így volt... És most itt vannak.. Az asszony azon tûn?dött. hogy milyen tömérdek emlék gyûlt össze a hónapok alatt. a lisszaboni Alfama kilencszáz éves macskaköves. amely majdnem az égig ér. ahol a névvel tökéletes összhangban hatalmasakat lehet za Ott.. Keresel valamit? kérdezte Celia.. a dúsgazdag. Jaipur. kanyargó ut sok ezer illatozó virággal. olajban fürd? Abu Dhabi.Rómában a földhözragadtság és zépség paradox keveréke. a vakító fehérség. Megérintette Andrew karját. a Királyok Völgyében izzó h?ség.. a görög szigetek. Andrew levette a távcsövet a szemér?l. ha az indulásuk el?tti ndkívül feszült állapotával vetette össze a mostanit. Ausztrália korallkirálysága. óriásként mozogva a mellette sürgöl?d? vontatóhajók mellett. és folytatják az életüket ott. a császár r tészet helye. . és azt mondta: Soha nem fogom elfelejteni ezt a fél évet. a férjével meg a gyerekekkel. és kellett néznie a jöv?jével.. akkor megmondom válaszolta Andrew. a hegyek... Sípjelek sü k. a városokat... ahol jártun k. Megvolt rá az oka..... Különféle lyek vonultak el a lelki szemei el?tt: a Nilus vizében tükröz?d? varázslatos holdvilág. és a Santa Isabella legénysége hozzákezdett a kikötés el?készítésének utolsó mûveleteihez. Szingapúrban szállt hajóra Andrew és Celia. hogy az útjuk a lagos elszigeteltség és a stressz teljes hiánya mindkett?jüknek nagyon jót tett.

. hogy itt vannak. Mikor Franciaországban jártak. Rajtuk kívül már csak kéthárom utas ácsorgott a korlátnál.. Mikor arról beszéltél. hogy a jöv?re terel?djenek a gondolatai. Maud Stavely Montayneellenes érveinek sem adtak sok hitelt. de.ménytelen hajóutat és a kényelmes kabinokat. Februárban a terveknek megfelel?en elkezdték árusítani a szert. akik egés a szülésig akarnak dolgozni. Celia beállította a távcs?vel a megadott területet. Mindebb?l látszott. mit mond Andrew. Az egyértelmûen kiderült az elmúlt hónapok során.. Mit kell keresnem? Majd meglátod. hogy mé is itt vannak? Én szerveztem a találkozót közölte Andrew nyugodtan. Pedig hihetsz mondta Andrew. Hawaiin szomorú lettél volna. és éppen emiatt tartott attól.. Hogy lehet. hogy a távozása nem befolyásolta se lalat. sem pedig a Montayne sorsát. hogy nem cseleked ett bölcsen? Már semmiben sem volt biztos. és arról. hova legyen. Kinek? Neked. fél kézzel vadul integetni kezdett nekik. . ahol készül?dtek a fogadásukra. Ott! kiáltott fel mellette Andrew. Közben kiürült a fedélzet. hogy nemsokára még obban fogja sajnálni a dolgot.. mint most. amely már egészen közel volt a parthoz. és ez sem vetette vissza az értékesítést. és hogy a gyógyszer rendkívül népszerû. eszébe jutott az a sok évvel azel?tti beszélgetés. és akiknek az életében kritikus fontosságú a reggeli rosszullét leküzdése.. és még keservesebben fog gyötr?dni. Andrew kivette a távcsövet Celia kezéb?l és visszatette a tokjába. cseppet sem hiányolva a luxushajók hektikus. a múlt kérdéseivel szemben olykor védtelen volt. Több telefonomba került Sz mikor éppen hallótávolon kívül voltál. Celia arról értesült. és alig hallotta. és Andrew utasításai szerint cselek tt... Állítsd be az élességet arra a második nagy ablakra a dokk fölött és az óratoronytó Celia kíváncsian a szeméhez emelte a messzelátót. Nem volt szó róla. mikor olyan hirtelen o tthagyta a Felding-Rotht? Ösztönösen. Lehet. Jé! Celia már csak suttogni tudott. a Montayne francia kifejleszt?ire. hogy az új szer a Felding-Roth aranybányája lesz. amelyekben arról volt szó. hogy miért akarom ?ke t kikérni. Miért kérted ki ?ket? Hogy beváltsam egy ígéretemet. De most dolgozniuk kellene. Lisa és Bruce! Celia lázas örömmel kiáltotta a gyerekek nevét. Ahogy a hajó egyre jobban megközelítette a partot. amit sok évvel ezel?tt tettem válaszolta Andrew. Celia még mindig szinte magánkívül volt. nem? Hogyh ogy elengedték ?ket? Minden úgy ment. mint a karikacsapás. Igen. sz ervezett vidámságát. sszatértek a kabinjukba. ho Pearl Harbornál halt meg az Arizona elsüllyesztésekor. Celia most már végképp nem értett semmit. mikor elmagyaráztam. nagy sietve mondott le. hogy szedel?zködjenek. hogy ugyanez érvényes a Laborato res Gironde-Chimiere. F?leg az utóbbi napokban tette fel magának a kérdést egyre gyakrabban: vajon nem követett-e el hibát akkor. Bár mostanáig tudatosan küzdött az ellen. hogy a Montayne-t rengeteg orvos írja fel. Celia azt sem tudta. hogy miért tölt?d szívesebben a nászutat a Ba . Celia figyelme visszatért a hajóra. Tényleg ?k azok. Persze csodálatos. Hirtelen felkiáltott: Látom! Nem akarok hinni a szememnek. Azt mondtad. els?sorban azoknak a terhes n?knek a körében. Én ezt nem értem. A márciusi indulásuk el?tt Celia olvasott kereskedelmi sajtójelentéseket. hogy a gyerekek idejönnek. Andrew gyengéden megpróbálta emlékeztetni a leségét: A nászutunkon. most már emlékezett. egészen pontosan a 10-es mólóhoz. mégpedig óriási sikerrel. Még mindig nem értem nézett rá Celia bután. mint Hawaiin. Az Egyesült Államokban Dr. Aztán egyik kezéve dig a távcsövet tartva. Mi van ott? A férfi átadta neki a távcsövet és a várócsarnokra mutatott. Celia tovább gondolkozott. Andrew is követte a példájá Az ablak mögött a láthatóan izgatott Lisa és Bruce is nevetni meg integetni kezdett. Az apádról beszéltél. A France-Soir-nak a nouzonville-i és spanyolországi esetr?l közölt tudósításai a jele szerint nem ártottak a szer hírnevének.

valami eszébe jutott az apjával kapcsolatban: bárcsak megérhette volna ezt a napot. Celi a gondolt. ma egyszerû. am i kevés férfinak jut osztályrészül az életében. Mr. hogy aztán örökre vele maradjon. ahol a hajó elsüllyedt. A fiú kijelentette. ugye az Arizonához megyünk? kérdezte Andrew-t?l. örökké megnevettett embereket. aki már akkor és azóta is mindig megért? volt hozzá. mir l van szó. Pearl Harbor ell eni támadásáról.. a massachusettsi Williams College-ba adta be a jelentkezését.. ahol az apám m eghalt. elmondta azt a keveset. hiszen hat hónapnyi elmaradást kellett pótolniu boldog lelkesedéssel fejezte be Stanfordban a gólyaévét. amit f?szakának jelölt meg. de mégsem tudta l eni azt az érzését. Andrew világos öltönyt választott. de olyan volt. Kellemesen meleg augusztus végi nap volt. . egyikük se öltözött olyan sportos mint általában. Már magának az egyetemnek is történelmi múltja volt. Lisa. Er?s volt. Pearl Harbornál? És akkor ? azt válaszolta: Nem tudom pontosan. A még mindig kisfiús. Folytatták tegnap megkezdett kölcsönös élménybeszámolót. hogy a férje. és hetek óta el?ször viselt újból nyakkend?t. a ház mindig megtelt élettel és vidámsággal.. az évek során egyre elegánsabb. megszervezem az utazást. . És kívánságod szerint veled lesznek a gyerekeid. Jordan. Ahogy a tükörben vizsgálgatta magát. hogy furcsának tartod. Ahogy a Santa Isabella a 10-es móló mellé simult és partra hajították a hajóköteleket ndrew csendesen azt mondta Celiának: Holnap megyünk. aki el?z? nap farmert viselt. Lisa és Bruce reggel a szüleikkel együtt reggeliztek a lakályos apartmanban. hogy Celia egy pillanatig huszonhét évvel ezel? tizenkilenc éves önmagát látta benne. ám komoly viselkedésû Bruce n szerûen festett az iskolai egyenblézerében. Nehezen tu dta meghatározni. déli irányban pedig a Csendes-óceánra nézett. a tudományokhoz. Mikor megint képes volt beszélni. csak megragadta Andrew-nak mind a két kezét. És akkor ígérte meg neki Andrew: Ha eljön a nap. hogy a gyerekeink már megértik. és akinek már csaknem egészen szür e a haja.." Egy húsz évvel ezel?tti ígéret. befelé fordultabb a szokottnál. hogy ges nap van. Lehet. Mikor hazajött. már mindent megszerveztem. de csinos. és az édesapád meghalt. mintha a múltjának egy darabkája térne vissza illetve fog visszatérni hozzá. így Bruce nem lett hûtlen els? számú szenvedélyéhez. gyönyörû ember! 2 Délel?tt tíz órakor ott várta ?ket a sof?r a bérautóval a Kahala Hilton Hotel el?tt. Ahogy a Jordan család a limuzin felé közeledett. ami egyik oldalon a Wailae golfpályára. Reggel. a bahamai strandon az apjáról beszélt Andrew-nak. hogy a mai napon magányosabb. ami emlékként megmaradt neki Willis de Grey altisztr?l. Nagy termetû volt.. Tárgyilagosan közölte a családjával: Azt hiszem. hogy nemrég készített egy tanulmányt a japánok 1941-es. sem pedig indokolatlanul ünnepélyesen festeni. de nem egyedül akarok ott lenni. de nem érzem még magam felké nek rá.. Fehér szandált húzott és a fehér szalmatáskájá m akart sem túl lezserül.. érezte. Az Arizona-emlékhelyhez. Csak néhány gomolyfelh? úszott a különben tiszta égbolton. Celia megpróbált részt venni a reggeli fölötti családi csevegésben. A férje szemébe nézett valami olyan rajongással. olyan sugárzóan szép volt. aki hamarosan betölti az ötvenet. amit egy kihajtott nyakú ingre vett fel. és kitárta a kocsiajtókat. de egy napon szeretnék elmenni oda. Celiának remegett az ajka. miért. zeng? hangú. lágy déli szell? frissítette a leveg?t.A nászútjukon. érzelemt?l on szólt Andrew-hoz: Jaj. bárcsak láthatna engem. S Andrew. és imádta a gyerekeket. bármelyik kérdéseteket ezzel kapcsolatban meg tudom válaszolni. te csodálatos. oda. aki az utolsó középiskolai t név el?tt állt. miel?tt csatlakozott volna a többiekhez. és ennek megfelel?en nagy gonddal válogatta meg a ruházatát ropogós fehér rako t szoknyába és tengerészkék-fehér blúzba bújt. a lányát és a családomat! Mintha a többiek megsejtették volna Celia érzéseit. igen: tisztelettudóan.. megkérdezte: Még nem tál soha. ott. a sof?r udvariasan a sildes s apkájához emelte a kezét. Bruce. A megindultságtól egyetlen szót sem tudott szólni. Hanem a gyerekeimmel. mikor felébredt. inkább elegánsan és. virágmintás v oálruhát vett fél.

De azt mondták. berreg? motorral. Lisa meg Bruce figyelmesen hallgatták a magyaráza tot.. Aztán úgy döntött. hogy erre a kérdésre nem kerül sor. Mikor valamennyien beültek a limuzinba. A sof?rnek felszaladt a szemöldöke. a támadás els? hulláma reggel 7 ckor érkezett. vasárnap reggel. Andrew kénytelen-kelletlen hozzátette: Azt mondta. 8 óra 10 perckor t litalálatot kapott az Arizona l?szerraktára. hanem a CSÓFLOF?P magándokkjához. papa. papa! jelentette ki Bruce. Akkor maga nagyon fontos személyiség.. de azért válaszolt: A jelek szerint nagyon jól. Egy n?i tengerész tartott idegenvezetést. és m nyertek a gyógyszer premierjekor szárnyra kapott hírek.. A kiköt? szürkészöld vize szinte teljesen átl volt.. Andrew el?vett egy papírt. szóval amit mondtál? Bruce jelentkezett azonnal a válasszal: A Csendes-óceáni Flotta F?parancsnoka. a Felding-Rothnál.. Két fehér ruh erész állt benne. harminchat éve. Mi köszönjük neked szólt közbe Celia. Tano Akamurát? kérdezte Celia.. puszta etlenségb?l Akamura feleségének a húga egy admirális neje. az Oklahoma fe lfordult. amely az utóbbi id?ben gyakran felmerült benne: a lemondása valóban elsietett és ostoba lépés volt. Õt.. Ez igazi csapatmunka volt. Mindez olyan nagyon régen volt. az egyik tengerész azonnal eloldotta a parttól a hajóköteleket.. felhívtam a Felding-Roth hawaii regionális igazga tóját. Ott várt rájuk a haditengerészet dízelbárkája... ahol a tisztek csa ládjai laktak. ám Celia gondolatai minduntalan a személyes emlékeihez kalandoztak el. hogy ezen a különleges napon félreteszi ezeket a gondolatokat A limuzin a Lunalilo és Moanalua autópályákon suhant. A kormányos kilavírozott a dok kból... és nem sokkal kés?bb begördültek az amerikai haditengerészetnek az Aiea-öbölnél fenntarto területére. A férfi remélte. Ki vele. a nyílt vízen er?s szélbe csapott át. Andrew. Szóval. és csak mond atfoszlányok jutottak el a tudatáig. drágám. torpedóvet?k. és belenézett.. és elindultak.. és a bárkának c llámok vízpermetet szórtak a fedélzeten ül?kre. Celia bólintott. hanem a feleségem. több mint egy . a hajó felrobbant és elsüllyedt. japán zuhanóbombázók. és az ? szavaival élve viszik. hogy mennek a dolgok? Andrew habozott. át a honolului belvároson a mo dern felh?karcolók mellett. mint a cukrot . hogy feltétlenül mondjam meg neked. Semmi más nem történt.. és besorolt a sûrû Pearl Harbor-i vízi forgalomba. kétezer-négyszázhárman haltak meg. harci g törpe tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül támadták meg. ezeregyszázhetvennyolc volt a sebesültek száma .. Mert ha nem tudnád. 8 óra 12-re felfordult az Utah. csak igazolódott az általános várakozás. aztán megkérdezte: Mikor Tanóval beszélté d meg véletlenül. Lisa megkérdezte: Mi az a CSÓFLO. hogy a Montayne nagy siker. figyelmeztessem hogy ne a f?bejárathoz vigyen minket. gondolta Celia. a Montayne-nel? Igen. neked aztán van protekciód! Celia csodálkozva bámult Andrew-ra: Hogy csináltad? A te nevedet használtam fel közölte vele Andrew. december 7-én. Úgy érted.. Körülbelül húsz perc múlva letértek az autópályáról az Aloha-stad tt. Valamit elhallgatsz el?lem noszogatta Celia.. A többiek unszolására Andrew végül bevallotta: Ha mindenáron tudni akarjátok. Változatlanul sok csodálod van. mennyire hiányzol. a California és a West Virginia elsüllyedtek.. Köszönöm mosolyodott el az apja.Igen. Úgyh admirális bárkájával megyünk az Arizonához. Ám mindez újból felvetette azt a kér t.. Megkért. Hé. 8 óra 5 perckor robbanások rázták meg a Row hadihajót. A többi már gyerekjáték volt. miközben az óramutató járásával ellentétes n megkerülték a Ford-szigetet. e latán még mindig megnyílnak bizonyos ajtók. A kis CSÓFLOF?P magándokk egy kellemes ligetes részen volt. Amint Jordanék felszálltak. 1941. Hat utas ült a fedélzet ponyvatet?je alatt. Nem én vagyok az nézett Andrew mosolyogva Celiára . A szárazföldi enyhe szell? itt. .

Celia már éppen mondott volna valamit.. és megérintette a fiát. A n?i tengerész rögzítette a h a Jordán család is kiszállt a többiekkel együtt. add utam zarándoklatát. Azóta. Néhány perccel kés?bb a jelenség hátborzongatóan megismétl Ezek az olajbuborékok az üzemanyagtartályokból jönnek magyarázta Bruce. szenvedéssel teli? Istenem. Celiát lenyûgözte a roncs közelsége. Andrew és Lisa a betonépítmény közepén vágott nyíláson ker vízbe. Már nem mozgott alattuk a talaj. . vagy ami még maradt bel?lük. Mivel kés?bb nem tudták kiemelni a hajótestet. A japán támadásnak ebben a néhány végzetes percében csak az Arizonán ezeregyszázhetve n haltak meg. Az apám hajója. de mégis nagyon szeretett. A bár a a Pearl Harbor-i bevezet? csatorna közelében irányt változtatott. A látogatók némán álltak a fal el?tt. Philadelphiában. És mégis. . Éppen a hajódról magyaráz nekem. Az emlékhely közepénél Celia. Celia kinyújtotta a kezét. mikor me lt. F. és akinek az emléké isszahozták a múltból ezek a Pearl Harbor-i szívbe markoló pillanatok. fehér vasúti tehervagon. Ez volt az otthona. Csendesen azt mondta: Megtaláltam nagypapa nevét. a kezdeti vereséget és végs? gy?zelmet sz izálja. hogy akár húsz évig is.. Az olaj mint valami virágs zirom terült szét a víz felszínén. Egyetlen oszlop sem ért a hajóroncs hoz. mint most. mikor távol volt az otthonától. ahol újból lenéztek az elsüllyedt hajótestre.és az emlékhely végighúzódik az elsüllyedt hadihajó fölött. és menthetetlenül elbillent az egyik irányba. Újból az idegenvezet? kezdett beszélni: Az emlékhely épít?jének szavai szerint: A forma. Itt történt hát. Õ a fiam. Senki nem tudja. mert az em lékhely a tengerfenékbe ágyazott oszlopokon nyugodott. és én végre ideérkeztem. Ahogy a bárka orra fölött el?renézett. Vajon hogya n halt meg? Gyors és kegyes halála volt. Valahol itt vannak alattunk az apám csontjai. a te unokád. egyetlen pisszenés nélkül... vagy lassú.. aminek lassan láthatóvá vált az alakja hihetetlen. Gyász és szomor el Celiát. amir?l a par ancshídházat már régen eltávolították. soha nem érezte magához a pillanatot annyira közelinek. de elképzelhet?. Így hangzott a fal egyik felirata: AZ ITT NYUGVÓ H?SÖK EMLÉKÉRE Nézd csak. gyász az apjáért. szent Csöndemet. amin nevek és rangok ezrei sorakozt k. magukba for dulva hallgatták a magyarázatot. Csak a hajó számit. vagyis hogy az építmény a közepén kedik. Olyan volt . az Arizona kísértetiesen tisztán látszó f?fedélzetére. gyász az anyja miatt. mint egy hosszú. de a két végén szilárdan és er?teljesen áll. . A bárka utasai csendesen. a közepében egy horpadással. Ahogy a vizet bám egy olajbuborék emelkedett a felszínre valahonnan a mélyb?l. amit a kényes egyensúlyb an lév? mérleg már nem bírt el. meddig tart még ki az olaj. mint akiket közös érzések fûznek Kikötöttek az emlékhely bejáratánál lév? pontonhídnál. Andrew Celia kezéért nyúlt. hogy cs méterrel pihent a zöldesszürke víz felszíne alatt. ez lett a több mint ezer ha lott végs? nyugvóhelye. Egyikük sem szólt. és a hely. bárcsak a z el?bbi lett volna! Odalépett hozzájuk Bruce. Egy vers sorai jutottak Celia eszébe: Add k lódat. mama! W. mikor hirtelen áttörték a gátat az érzelmei. megmutatom. A szüleit és a n?vérét egy márványfalhoz vezette. ahol halálát lelte.. ahogy megkerülte a For d-sziget déli csúcsát. hajó elsülylyedt. megható megjegyzése lett volna az a szalmaszál...emberölt?. Gyertek. Ezt vajon a tervezéskor vagy csak utólag találta ki az építész? Akárhogyan is van nem számít. akit alig ismert. DE GREY Megillet?dötten. gondolataikba merülve álltak ott valamennyien. végül Celia vezett e ?ket vissza az el?bbi helyre. M ntha Lisa egyszerû. vala egészen oda nem ill? dologra gondolt: nem ilyennek képzelte az emlékhelyet. Bárcsak ismerhettem volna nagypapát szólalt meg Lisa. Hirtelen ott húzódott közvetlenül el?ttük a vakító napsütésben fehérl? ely. tízéves koromban ötezer mérföldnyire voltam innen.

hogy ez a hely. d e két nap múlva vége. Úgy is érzem magam ragyogott rájuk Celia. Ha szükség sz rá. szeretném. átnyúlva az asztal fölött. Szeretettel nézett Andrew-ra. írok egy hosszabb listát a többi vállalatról. akkor nem komoly cégek. és csak utána válaszolt. Természetesen. Csodálatos vakációm volt. Ebben a pillanatban érkezett meg a pezsg?. Mindkét cégnek büszkén dolgoznék. Bruce-szal együtt. anyu bámulta Lisa csodálattal az édesanyját . szí megöröklöm t?led.. Megértem folytatta Celia . Délután Celia lefeküdt aludni.aki tíz éve éppen ebben a hónapban halt meg.. mi is a jó szó erre? Katarzis válaszolta Bruce. és ?k is elkezdtek gátlástalanul sírni. hogy tudjá nem felejtem el ezt a mai napot. A Merck. hogy kézbe vegyem az életemet. De azt is tud notok kell. A férfi bólintott. mama sürgette Lisa. és mindig ugyanarra a válaszra jutottam. Ez a vállalat a gyógyszeripar Rolls-Royce-a. gy akran tanúja hasonló gyászkitöréseknek. Andrew odaintette az italos pincért. úgyhogy annak van a legtöbb értel me. Ott jelentkezem el?ször. hawaii stílusú piros-fehér ruhát. Hé. hogy mivel eleget sajnálkoztam magamon. Most viszont az ami ik. amit mindenekfölött tisztelek. Az emlékhelyen elia összeomlásának néhány perce alatt a közelben álló látogatók tapintatosan másfelé néztek. Ha majd megunod ezt a szerkót. hogy mi történik. más cégeknél fogok próbálkozni. és megtörte végül mindenr?l megfeledkezve zokogni kezdett. Át arolták az édesanyjukat. a vigasztalásotokat és a megértéseteket. kérdéseket tettem fel magamnak. úgy határoztam mondta Celia . fogd már be! sózott Lisa az öccse kezére. az életben a legszebb. aztán pedig az egyik szállodai üzletben vásárolt magán y csodás. esetleg tragikus emlékeket ébreszt. ha akarnék. hogy nem mehetnék vissza a vállalath oz még akkor sem. Andrew feléje indult. hogy hol próbálkozol? Igen mondta Celia elgondolkozva. Azt hiszem. Görög szó és megtisztulást jelent. Andrew valamen yiüket gyengéden átkarolta. hogy túl vagyok rajta.. Van egy cég. Ha nem kapnak utánad két kézzel jegyezte meg Andrew . bizonyos szempontból ez amolyan megti sztulási folyamat volt. Nem leszek munkanélküli resek. Celia felemelte a p oharát. és csatlakoztak hozzá a többiek is. Néha a embernek! Andrew elnevette magát. Celia kortyolt egyet a pezsg?jéb?l. Vissza tudsz menni a Felding-Rothhoz? kérdezte Lisa. és így szólt: Valamennyi?tök egészségére! Imádlak benneteket. it az ideje. Szerintem már te is alig várod. Este a család a Kabala Hilton Maile nevû szalonjában vacsorázott. zte. Az anyja megrázta a fejét. nem múlik klasszikus példájaként mindez hozzájárult mostani hangulatához. Nem. mert én is hasonlóképp érzek. ami annyi látogatóban szomorú. Andrew drágám. a most már egyre nyilvánvalóbb tévedése karrierje megalázó Ezt az utóbbi gondolatot több mint hat hónapig próbálta elhessegetni. amolyan. ha pezsg?t innánk ezek voltak Celia els? szavai.. Alig várom. Sokat gondolkoztam rajta. a felesége kedvencét. Így van bólintott Andrew. Folytasd. Felégettem magam mögött minden hidat. . hogy emehess a rendel?be. Csodálatos vagy ma este mondta az asszonynak. és köszönöm! Azt akarom. Go dolkoztál már azon. Biztos. A visszatértük óta nem sokat beszéltek a Pearl Harbor-i kirándulásról. Milyen állásra gondolsz? kérdezte Bruce. És utána? Tetszik a SmithKline meg az Upjohn is. ha annál maradok. vigasztalták. Miután kitöltötték. A gyógyszeripart ismerem legjobban. Szóval. Ám Lisa és Bruce gyorsabbak voltak. Arisztotelész has ikor. és Taittinger pezsg?t rend elt. és mindezekhez a régi szomorúságokhoz hozzáadód aját kudarca fölött érzett bánata. Látva. Ebben ment le vacsorázni.

És mos t szörnyû helyzetbe kerültünk. arról. ho gy folytathatja. és csak akkor szólt Sethnek. Andrew átadta neki a telefont. De hirtelen minden megváltozott. Rövid id?vel ezel?tt még mi is ezt hittük. az rendkívül fontos. mit szólnátok egy kis lustálkodáshoz a tengerparton? Valamennyien egyetértettek. kérem. Az id?s i hangja elcsuklott. amit tegnap hallott másodkézb?l Andrew-tól. Feingold. Letakarta a kagyló beszél?részét. de kis szünet után újból rákezdte. hogy itt mennyi az id?? Igen. Seth Feingold a Felding-Rothtól. Kérem. amit most mondani fogok. Hallgatom mondta Celia. Ezt arra a sz ncsés vállalatra ürítem. Celia mélyen aludt. Maga az. és azon tûn?dött. Celia egészen összezavarodott. hogy semmi sem esne jobban. aztán folytatta. Most. A kagylóért nyúlt. Még nem tudom pontosan. várjon egy pillanatig. uram.. mint egy kis lustálk odás. a hajnali szürkületben egymás után bontakoztak ki a külö gyak körvonalai mintha egy rendez? fokozatosan megvilágítana egy sötét színpadot. Közölnöm kell magával. és mikor Andrew bólintott. Celia arr a a beszámolóra gondolt. hogy nem lesz rá szükség emelte fel Andrew a poharát. felült az ágyban. hogy jól hall-e. meg olvastam is arról. 3 Jordanék lakosztályának hálószobájában néhány perccel reggel hat óra el?tt megcsörren on. vacsora közben Bruce megkérdezte: Holnap mit csinálunk? Mivel ez lesz az utolsó teljes napunk Hawaiin mondta Celia . tisztában. míg Andrew felveszi a másik kagylót. és s ingerelte a makacs telefoncsörgés. Add ide. aki Tanot. sajnos.. Celia Jordannak közölte a központos. a FeldingRoth hawaii igazgatóját idézte. Celia megmozdult. Celia már éberen ült az ágyban. És mire nem tudtak tovább várni? Celia. Mint hallom. vagy álmodik. Celia? Igen. felébresztettük. Vedd fel a fürd?szobai kag ylót és hallgasd te is. Csak nem a Montayne-r?l van szó? De. New Jerseyb?l válaszolta egy másik n?i ha ng. nem értem. De itt már dél van. Negyedórá felkel a nap. és a többiek mind. a n? a kagylóért nyúlt. mit aka Személyre szóló hívásom van Mrs. nagyon figyeljen.Megjósolom. . hogy a Montayne óriási siker. ne haragudjon. Seth. Az igazgatótanács nevében és kérésére hívom magát. Feingold hangja feszültnek tûnt. és álomittasan kérdezte: Hány óra? Rohadt korán van! káromkodott Andrew. és most már elhatol t a tudatáig a telefoncsörgés. De hát hallottam. Seth az? kérdezte. hogy mi. Kérem. Egyszerûen telenek voltunk tovább várni. én vagyok. hogy élvezhessék a friss zell?t és a tenger mormolását. amelyiknek sikerül megszereznie Celia Jordant! Kés?bb. és beleszólt a telefonba: Tessék. Este lefekvéskor nyitva hagyták a balkon üvegajtószárnyait. és odaszólt Andre Valami fontos dolog történt. Tisztában van azzal Mr. Az újabb telefonos kisasszony bejelentkezése után Celia meghallotta az id?s számvev? hangját. akkor magának volt igaza. hogy miko alamennyiünk által ismert okokból . Celia megvárta. Voltunk?" kérdezte Celia meglepetten. A mellette fekv? Andrew megpróbált magához térni az álmából. Andrew-nak hirtelen kiment az álom a szeméb?l. Egy csörrenés után abbahagyta. Mi valamennyien tévedtünk. mit akar ezzel mondani. amit Seth mond. Ki a hívó? Mr.

sírással meg dühösködéssel nem megy semmire. amit tegnap mondott Andrew. Nem tehet arról. ahogy Seth összeszedi a gondolatait.. Itt-ott megjelent róla valami a lapokban. akinek szintén egészen megkövült az arc a döbbenett?l.. Döbbenetében az els? gondol ez volt: hadd ne legyen igaz ez a hír! Ez. de így soha nem fognak tudni gondolkozni. de ha csak egyvalaki megh allgatta volna. De tudta. akkor már lett volna hiába az er?feszítése. De vajon változtatott volna ez a dolgon? Hallgattak volna rá az emberek? Valószínûleg nem. Celia arra gondolt. aztán egyre több jelentés jött.. nem egészen. De kinek sírjon? Senkinek nem tud sírni. Celia. nyilvánvaló. vagyis a Montayne-t továbbra is árulják és szedik. segit ség nélkül felülni. vérfagyasztó valóság. hogy ?k ezen a héten vonják vissza a szert Franci . Nem akarom. Mintha Seth ötezer mérföldnyi távolságból olvasott volna a gondolataiban. de meglep? módon n em túl sok. ahol hét hónapja árusítják a Montayne-t. a nyilvánosság elé tárhatta volna a Mon ayne-nel kapcsolatos kétségeit. De sajnos ez csak id? kérdése.. akik akkegészségesek lehettek volna. Olyan sok. Vajon ? személy szerint tehetett-e volna többet. Oké.!? Celia rádöbbent. ordítani akart a düht?l és a tehetetlenségt?l. csak rossz álom. Jóságos isten! Celia az arcához kapta a szabad kezét. menni. f?leg az Egyesült Államokban. amir?l maga itt most beszámolt nekem. és m indjárt felébredek. De a maga lelkiismerete tisz ta.. vagy az életük során normálisan viselkedni.. Celia lehunyta a szemét az egyre dagadó rémtörténet hallatán. Aztán az ablakon túl meglátta a színesed? látóhatárt... Álmatlan.. hogy soha nem fog a kétségeit?l megszabadulni. mikor feltette Sethnek a következ? kérdést: Milyen lépések történtek a gyógyszer visszavonása és a készletek visszarendelése üg A Gironde-Chimie közölte velünk. hogy miért nem Sam Hawthorne hívta fel.. Csecsem?k százai. Megborzongott. ezekben az országokban és másutt is..két és fél hónapja érkeztek az els? szórványos jelentések. Emlékszik a károsodott csecsem?kr?l szóló jelentésekre? A vegetáló babákra micsod netes szó! Az ausztráliai. hogy a Montayne a bûnös. hogy a vállalat még kísérletet sem tett arra. És ez még csak a kezdet. gondolta Celia. hogy a figyelmeztetését nem vettük komolyan. hogy Andrew meg ? semmi rosszat nem ha llottak a Montayne-r?l az utazásuk során. hogy nem álmo nem mindaz. Az asszony még mindig nem akart hinni a fülének. hogy még koránt sin vége. amit közölnöm kellett magával. Aztán And ew-ra pillantott a nyitott fürd?szobaajtón keresztül... azon tûn?dött. Azóta egyre több ilyen eset van. mindegyik beteg gyermek anyja szedett a terhessége alatt Montayne-t. az esetek hasonlóak azokhoz a régiekhez. hogy ilyen szörnyû áron bizonyosodjék be az igazam. .Ez csak az egyik dolog. Tanot idézve: A Montayne-t viszik. hogy a z igazgatótanács visszavárja magát... és miközben várakozott. ami most történik velem. A második az. Nyilvánosságra került már mindaz. hogy még egyetlen újságírónak sem állt össze a mozaikokból a teljes ké Seth. hogy nagyon egyszerû és kényelmes volna elfogadni ezt az érv elést. az utóbbi hetekben egész jelentésár . És különben is. Úgy látszik. Keserû könnyeket akart sírni. Celia. Ennek tulajdonítható. hogy a széles körû nyi gal is tudassa az eseményeket. Seth? Rias ztották a közvéleményt? Figyelmeztették az asszonyokat. ha az elején kezdi szólalt meg egy kis szünet után. és így egyetlen babát meg tudott volna menteni a szörnyû sorsától. Celiának e szébe jutott. francia és spanyol esetekre? Természetesen emlékszem.. h ogy most már semmi kétség afel?l. Sajnos . Celia szinte érezte. mint a c ukrot. Seth rátért a részletekre. megpróbálom... ezt mondta : Mi valamennyien kérdésekkel gyötörjük magunkat.. hogy megakadályozza ezt a bor zalmas tragédiát? Igen! A lemondása után felemelhette volna a szavát. hogy ne szedjék tovább a Montayne-t? Hát. Hirtelen baljós gondolat villant az eszébe.. Legjobb lesz.. bûntudattól terhes nk vannak és mindegyikünk súlyos terhet visz magával a sírba. amit átél. eddig cs aknem háromszáz beteg csecsem?t regisztráltak világszerte. és tudta. ahelyett hogy meghúzta magát.

Biztosítom magát arról. mikor elment t?lünk. Celia hirtelen abbahagyta. míg döntést hoz. . Celia fojtott hangon. Seth utolsó szavainak hallatán Celiában meghûlt a vér.. De ez csak egy része a bajoknak. jesen ki van magából vetk?zve. mint egy léket kapott. Talán annyira hitt a Montayne-ben. Most nem a om részletezni ennek az anyagi vonatkozásait. mert életének fényes eseménye lett volna. mert rájött... Legalábbis most nem. és a kormány elé álljon. f?leg ezek után. Személyes gondjai vannak. mert ha mi lépünk el?ször. hogy magát is érinti a dolog. Ja. a bûntudattól. Celia úgy érezte. magasabb az értékesítési ale osztnál. El?ször is maga az egyetlen. elborzadva felsikoltott. minek várnak? Milyen más döntés születhet. mint a többiek. és nem fogja tudni mozgatni a végtag ? is éppúgy vegetál. Sam. Múlt héten az orvosok megállapították. amit a lemondásával játszott el. gondolta Celia. Volt id?. A Felding-Roth alelnöke. Én az Egyesült Államokat kérdeztem! kiáltotta Celia a kagylóba. és újból eltûn?dött azon. Celiának egyre háborgott a lelke. t fog hallani. Várják a döntést! Az isten szerelmére. hogy már érkeztek orvosi mintacsomagok. Biztosan emlékszik. m tayne azonnali visszavonása? A jogászaink nyomatékosan ajánlják. hogy f je a kárt. S eth szomorú. Sam Montayne -t adott neki. Az elnök utáni legels? pozíció. hogy Juliet csecsem?je is károsodott a szert l. Ez az egyik oka annak. emlékszem. hogy most hirtelen mindez olyan keveset jelentett. hogy az ügynek ebben a stádiumában mindenképpen ki. Milyen furcsa. hogy maga Sam szerezte meg a Montayne-t a Gironde-Chimie-t?l. El tudja képzelni. mert tudtam. Igen. Szörnyû sejtése támadt arról. Sam unokája agyi sérült. szóval. és jelenleg egys erûen használhatatlan.. Tudtommal a britek is hamarosan nyilvánosságra hozna egy közleményt. Szükségünk van magára. Tehetetlenség. mély sóhajt hallott a vonal túlsó végér?l. Mikor azt mondtam. Seth szavai szakították meg néma gyötr?dését. hogy nem jár rosszul . ez lehetséges. Szerepet játszott ebben némi személyes büszkeség is. Igen. Vincent Lord személyes felügyelete alatt. Celiának eszébe jutott a nagy ünneplés Sam irodájában. sikoltania kell. hogy szükségünk van magára. hogy teljesen fölöslegesen papol. de azt garantálhatom. és akkor beperelhet?k vagyunk. akkor nagyon komolyan beszél tem. Az ausztrál kormány pedig már be is szüntette az árusítását.. Emlékszik. amit a törvény megkövetel. kormányosát vesztett hajó.. Mit számítanak az anyagi következmények. Az anyagi következmények már így is. mikor a terhes asszonyok még mindig szedi k a Montayne-t? Mikor a méhükben hordott magzatok. Kivétel nélk ndet. A Feldi Rothhoz érkez? minden információt továbbítottunk a minisztériumnak Washingtonba. Ne köntörfalazzon! csattant fel Celia. Most pedig várjuk a minisztérium döntését. Juliet babája. hogy v isszavárjuk. Celia.aországban válaszolta Seth óvatosan. hogy mindent megtettünk. Err?l csak kés?bb akartam beszélni. Másodszor pedig mi valamennyien az igazgatótanács minden tagját beleértve m ghajlunk az ítél?képessége el?tt. hetekbe is beletelhet. és alelnöknek jönne vissza. akkor született Sam un okája. mikor ennek az ajánlat nak a hallatán kiugrott volna a b?réb?l örömében. Sam ezekb?l adott tit okban Julietnek. Sajnos ez nem lehetséges. Aztán mégis uralkodott magán. hogy nem gondolt semmiféle kockáza tra. és azt mondta: A minisztérium lassú. az a hiba beismerésének is tekinthet?. amit tott el a Montaynenel kapcsolatos kétségeivel. Mi van Sammel? Hosszú. De a jogászaink szerint mindenképpen várnunk kell. keserûség at dúlt benne. Kínos hallgatás. halk hangon beszélt.. hogy e nnek a párbeszédnek semmi értelme. hogy a minisztérium lépjen el?ször védekezett Seth. Beszélnem kell Sammel közölte ellentmondást nem tûr? hangon.. Juliet a terhessége alatt nagyon rosszul érezte magát reggelente. Itt minden a feje tetején áll. Sethet sírás fojtogatta. düh. aztán kétségbeesetten és hitetlen kedve kérdezte: Hogy tehetett ilyet Sam? Akkor még nem is engedélyezték a Montayne-t! Maga is tudja. Igen. hogy miért a számvev? hívta fel Sam Hawthorne. akinek megfelel? a tudása és tapasztalata. Oly anok vagyunk. hogy Sam porig van sújtva a gyásztól. mert nagy szükségünk van magára.

mikorra tudná leghamarabb itt l enni? Az els? géppel indulok vissza válaszolta az asszony. Ne feledjük . A vita New Jerseyben még hosszú percekig tartott. hogy mégis a szüleikkel repülnek vissza.. Ebben a pillanatban sokkos vagyok. hogy ez meglegyen. és megkérdezte a férjét?l: Mi a véleményed? Neked kell dönteni válaszolta a férfi. de ha nem haragusztok. Neked is jócskán kijut majd a nel kapcsolatos felel?sségb?l. személyes hetjük meg a dolgot. hogy a lehet? legtöbb id?t vel etek akarjuk tölteni. nem a jöv? héten és nem addig totojázva. 4 Sikerült négy jegyet szerezniük a United Airlines 747-es számú járatának turistaosztá . De nem akarjuk a helyzetünket tovább rontani. hogy vajon helyesen tette-e. Most Seth kért egy perc türelmet. hajthatatlan aztán pedig: Hát persze hogy komolyan gondolja. Celia elgondolkozott. Akkor.Biztos kitalálta folytatta Seth . de egy kikötésse l. Parázs vita folyhato mib?l kihallatszott Seth hangja: Igen. Még most is azon töprengett. Már említettem magának a jogászaink figyelmeztetését a perelhet?ség kérdését. De jól vésd az eszedbe. hogy igent mondott . Olyan régen nem láttunk benneteket mondta Lisa . t tönkremehet bele. ez teljesen lehetetlen. Ezt személyesen garantálom magának. most e gy ideig nem.50-kor indult Honoluluból. nyugodtabb körülmények között. ahol cs ozásuk lesz egy helyi id? szerint reggel kilenckor induló New York-i géphez. amit mondott. ami délután 16. figyelmesen hallgattam. hogy Andrew integet neki a fürd?szobából. Lisa és Bruce eredetileg még két napot Hawaiin szerettek volna tölteni. Celia hallotta a vonal túlsó végér?l a fojtott hangú szóváltást. de úgy döntöt ek. Másodszor is egy kis tür elmet kért Setht?l. Andrew letette a fürd?szobai kagylót. A válaszom: igen. De csak akkor megyek vissza. és hallgatják a beszélgetésünket. Tudom. Leszállás nélkül repülnek majd Chicagóig. Celia megint letakarta a telefonja beszél?részét. és huszonnégy órán belül az em a tévét és hallgatom a rádiót. mint neki ránk. míg a isztérium meghozza a döntését. Azt akarom.. Holnap már bent leszek. és miközben minduntalan csö a telefon a váratlan elutazásukkal kapcsolatos helyfoglalások és egyéb el?készületek miatt. Bármelyik pillanatban várh ató a visszavonási rendelet. ha. Nem holnap. És azt is tudom. hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá. amihez ragaszkodik. Mindenképpen beszélek majd err?l mondta Celia . Celia. Celia útközbe n akart valamicskét aludni. ndrew elmagyarázta a gyerekeknek a tragikus helyzetet. hogy mások is itt vannak mellettem az igazg atótanács néhány tagja . Úgyis lesznek perek. Azonnal megtesszük. hogy ha most egyedül maradnánk. Viszont nagyon hosszú ideig dolgoztam a vállala tnál. Azt akarom. Celia. és bejött a szobába. hogy még ma közöljék az Egyesült Államok rádió. Nem akarok semmit megbeszélni. akkor csak szomor kodnék meg sírnék a szerencsétlen beteg kisbabák miatt. hogy ha visszamé em fog számítani a korábbi lemondásod és a féléves távolléted. még e bben az órában. Éspedig? A Montayne-t még ma vissza kell vonnia a Felding-Rothnak. Elvette a kezét a beszél?r?l. és most szükségük van rám. hogy már délel?tt be tudjon menni a Felding-Roth központjába. Reménykedve várjuk az igenl? vála Celia észrevette. Végül Seth újból jelentkezett: Elfogadjuk a feltételeit.és tévéállomásai. Seth. Ha hazaérkezik hozzánk. Tudjuk. Ezek jó évek voltak. aminek a legnagyobb részét Cel ia nem hallotta. és közleményt kell nyi lvánosságra hozni a veszélyeir?l. A szül?k lakosztályában siet?sen bekapták a reggelijüket. Nincs alku.. Ezzel több millió dollárba kerül? pereket zúdíthatunk a nyakunkba.. Ma.

akkor következnek az önkéntesen jelentkez? anyok. addig nem lehet teljes bizonyosság ot szerezni a biztonságosságáról. és tízezrek. hogy taxiba ültek a Kahala Hilton el?tt és elindultak a honolului reptér felé. esetleg életm ent? gyógyszert?l. Ez mind igaz ismerte el Celia. ebben az országban törvény kötelezi ?ket arra. a lakosság igen alacsony százalékánál. A Montayne esetében viszont minden fordítva történt jegyezte meg Andrew. hogy egy gyógyszer b ilyen gyógyszer idegen anyag az emberi testben. miel?tt válaszolt volna. A rádió zenés programja félbeszakadt. Nem sokkal kés?bb a hírekben vezet? helyen szerepelt egy b?vebb riport a Mon tayne visszavonásáról. hogy ne írjanak fel többet a szerb?l. en rendben még mindig csak néhány száz vagy legfeljebb ezer emberen próbálták ki a szert. Néhány gyógyszer kockázatosabb. és beolvastak egy sürg?s közleményt. hogy a rendellenességet a szer okozta-e. mama. hogy miben állnak és mennyire súlyosak. hogy felderítse ezeket a kockázato kat. amit jóváhagytak. Celia egyetért?en bólintott. hogy egyik kísérleti alanynál sem jelentk mellékhatások vagy igen. Néha nehéz eldönteni magyarázta Celia . a kor egyeseknél felléphetnek olyan mellékhatások. Csak általában ? kérdezte Lisa összeráncolt homlokkal. Igen. Celia megrázta a fejét. Általában ez meg is tö k. És azt sem szabad e lfelejteni. hogy egy szernek. A Mon evû szert azonnali hatállyal visszavonják a kereskedelmi forgalomból a lehetséges káros mell atásai miatt. Na de a gyógyszergyárak tesztelik a szereket. Gyakran pattannak ki ez ügyben komoly tudományos viták. ha akartok. És elképzelhet? vetette közbe Andrew . ilyen súlyos mellék atásai vannak? Celia összeszedte a gondolatait. Bruce volt a leggyorsabb. a többi ek helytelenül. gy valami más. Aztán ha az eredmények kielégít?ek. miel?tt árulni kezdenék ?ket szólt be Lisa . A gépezet beindult. hogy korrigáljon valami zavart a szervezetben. A legnagyobb baj az. Létezik az úgynevezett kockázat kontra jótékony hatás faktor is tette hozzá And rvosnak el kell döntenie. mert az aszpirin bels? vérzést okozhat. amiknek a vizsgálata folyik . Hogyan történhet meg. egészen másként alakult a napjuk. amit ? is meg a beteg is szeretne. és folytatta: Aztán mikor a gyógyszer piacra kerül. hogy jelentést tegyenek a minisztériumnak. amik erülhettek ki a tesztelés során. hogy egy elsietett döntés megfoszthat embereket egy hasznos. és a gye ekekhez fordult: Anyátok ítélte meg helyesen azokat a vitatott rendellenességeket. A gép zsúfolt volt. Azért kerül a testbe többnyire miután az o rvos felírja . El?ször is nem szabad elfelejteni kezdte a magyarázatot . hogy a kikötése. hogy azonnal hagyják abba a szedését. De gyakran azt nem akarják az emberek megérte ni. És ha egy gyógyszergyárnak tudomására jutnak ilyen esetek. és a terhes anyákat. de csak egészen jelentéktelen mértékben. Most már kérdezhettek. Ám a legegyszerûbb aszpirinnak is megvan a maga kockázata mégp dig esetenként komoly. esetleg milliók kezdik szedni. Ugye jelenteni kell a mellékhatással kapcsolatos eseteket? kérdezte Bruce. hogy még ma is vannak bizonyos határai a tesztelésnek. Ha ez a százalékarány elér egy bizonyos szintet és a mellékh os vagy végzetes. hogy a Jordan család este még igazi lustálkodós strandolást tervezett. mely szerint azonnal vissza kell von ni a Montayne-t. és a minisztériumnak is az lenne a feladata. miután Celia egyszer csak így szólt a többiekhez: Köszönöm a türelmet. hogy a Felding-Roth betartotta a Celiának adott szavát. figyelmeztetik az orvosokat. aztán arra gondolt. hogy mig nem használnak széles körben egy szert. bár lehetnek ártalmatlan me atások is.az ajánlatra. De a jótékony hatása mellett lehet káros hatása is. Mindez több évet vesz igénybe. Az emberkísérletek végeztével mikor már úgy látszik. akkor természetesen vissza kell vonni a gyógyszert. A gyógyszereket el?ször állatokon próbálják ki. mint a többi. és a repül?téren a Honolulu Star-Bulletin délutáni kiadása már cimolda ta az AP hírügynökség err?l szóló tudósítását. Ahhoz képest. Ezt a káros hatást nevezik mellékhatásnak. de a hátsó részen lév? négy egymás melletti ülés legalább lehet?s egy kis családi beszélgetésre. . Az. hogy arra az eredményre jussanak. nem sokkal az után bebizonyosodott. legalább néhány csecsem?t és édesanyát megkímél szörnyû sorsától. hogy érdemes-e vállalni egy bizonyos szer kockázatát annak érdekébe .

Egyszerûen csak azért elleneztem. Akiknek ott tt volna lenniük a meghallgatáson. amennyit tudnu nk kellene. s?t meg is történt már egyszer csaknem ugyanígy. Azzal az esettel kapcsolatbán mindent elolvastam. ami bombaként robbant. mégpedig részben azért udott. orvosok is ludasak vagyunk gyógyszerügyben folytatta Andrew. Azt a szert Thali omidnak hívták. Általában az els? hónapokra jellemz?. mami mondta Bruce . ha recept nélkül lépnek ki a r endel? ajtaján. 1961-ben és 1962-ben az amerikai sajtó ügyet sem vetett az európai Thalidomid-ka tasztrófára folytatta Andrew. és megvolt az erkölcsi bátorságod ahhoz. drágám. megbízható szakember szólt közbe Celia. ami id?vel ese tleg pozitívummá változtathatná a Felding-Roth Montayne-nel kapcsolatos tapasztalatait. papa. Mikor rád kerül a sor. ki lehet tessékelni a rendel?b?l. Õ ös szeillesztette a mozaikdarabkákat és mindenkit megel?zve megírta a Thalidomid-sztorit. mi or Dr. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. amire viszont kevés ember képes. minden káros utóhatás nélkül. Ez megtörténhet. és megcsókolta. Andrew elmosolyodott. Én is büszke vagyok rád. de az orvosok gyakran nem veszik a fáradságo t vagy túl büszkék ahhoz . és tovább beszélgettek. hogy akadnak betegek. Ez hihetetlen álmélkodott Lisa. Tudnotok kell mondta Celia a gyerekeknek -. Az apja megvonta a vállát. . Celiának hirtelen eszébe jutott valami. hacsak nem lép fel valami egyéb rendellenesség. hogy a sajtó meg a tévé a mai napig nem értes Montayne-ügyr?l legalábbis a nagy társaságok. mert mint o snak az a véleményem. Egyáltalán nem válaszolta Andrew. mert tudtad. úgy. hogy milyen szörnyû következményei lesznek? tudakolta L sa. Pers hetetlenség fejben tartani ennyi információt. Andrew kedvetlenül turkált a tányérjában. és a képvise l?k legnagyobb döbbenetére diafelvételeket mutatott be a deformált csecsem?kr?l. míg rágódik rajta az ember. mar elmarad. Pillanatok alatt szenzáció lett bel?le. Én csak az ösztöneimre hallgattam. A másik ok pedig az. és nem voltak tudományo eim. e babát akarsz. Helen Taussig amerikai orvosn? vallomást tett a kongresszus el?tt. Attól függ. A Washington Post riportere. Ebben a családban két történelemrajongó is van. hogy a receptírással gyorsan és egyszerûen végezni lehe beteggel. és kés?bb sem olvasták el a jegyz? könyvet. mikor bent van náluk egy beteg Az az orvos. S?t mi több. Bizony! visszhangozta Bruce. És ha ép. ifjú hölgyem. és megjegyezte: Ha mást nem is. hogy egyik szer hogyan hat a másikra. De nem csaptak be szögezte le Andrew . hogy felüssék a megfelel? könyvet. ahogy most a Montay ne-nel lesz. mami. A terhesség alatti rosszullét jó példa erre. Az apátok egyike ezeknek a csodabogar knak. Ma a vallomások napja van jegyezte meg Bruce. és máris jöhet a következ?. hogy addig i s telik az id?. azt legalább el lehet mondani err?l a légiabrakról. Kisvártatva valamennyien befejezték az evést. hogy nem kell gyógyszert szedni minden átmeneti kellemetlenség miatt . Még miben hibásak az orvosok? Sokan nem tudunk eleget a szerekr?l. Ez alatt a rövid id? alatt ostoba és kockázatos do bármilyen gyógyszert szedni. Andrew a lány nézett. amit csak lehetett. hogyan nézi az ember a sajtót. El?ször is túl gyakran nyúlunk a recepttömbünkhöz. Saját szememmel láttam. eszedbe ne jusson bármit bevenni. hogy apátok kezdett?l fogva el lenezte a Thalidomidot. akik becsapva érzik magukat. Andrew válaszolt a fia kérdésére. Lisa odahajolt az anyjához. Felszolgálták az ételt. hogy az elveid miatt lemondj . Mi. Megígérem mondta Lisa. mikor a nagykönyvben böngészett. Nehéz elhinni. azok nem voltak ott. Ezt hogy érted? kérdezte Lisa. különösen a mellékhatásokról és arról. Celia hosszú órák óta most mosolyodott el el?ször. annyit biztosan nem. Akadnak lusta újságírók is. Morton Mintz ezzel szemben szorgalmas volt.Még ez sem igaz egészen. És a családod mindezekért nagyon büszke rád. az lelk iismeretes. és ez a fontos. Azért. Ahogy hallgatta ?ket. legtöbbször teljesen fölöslegesen. aki nem szégyell utánanézni valaminek egy beteg jelenlétében. Az ösztönök pedig akár be is csaphattak volna. kitartottál z álláspontod mellett. Még akkor sem jelent meg az újságokban egyetlen sor sem.

kényelmesebben is. és hozzátette: P a gyógyszerészek sem tévedhetetlenek.Persze én lépésel?nyben vagyok a többiekhez képest a gyógyszerek területén. míg a többiek kint tettek-vettek. Andrew elnevette magát. címoldalán a Montayne-jelentéssel. míg Chicagóba nem értek. Celia meglepetésére a Kennedy repül?tér el?tt ott állt a Felding-Roth vállalati limu zinja sof?rrel. hogy ha kapok ebb?l a Montayn e-b?l. Gyakran válaszolta Andrew. a szemében könnyekkel el?ször az újságra.. A doktor adott nekem belûle. Ez az er yátokkal töltött éveknek. A hallgatag Hank ragyogott. a honolului járattal ellentétben. Jordan azt mondta nek em. és visszakérdez az orvosnál. miel?tt maguk elmentek a nagy utazásra. . Az autót a sof?rrel az igazgatótanács bocsátja tisztelettel a rendelkezésére. hanem húzzam le a klozeton. A kórházi gyakorlatom óta nem vezettem le szülést. hogy amint azt a ment?koc siban elnyöszörgik minél el?bb meggyógyuljanak. Be is vettem vóna. mer volt hely az els? osztályon. Nagyon sok orvos bánik lekezel?en a gyógyszerésze kel. El is aludt. Na. áztat is mondta. mer reggelenként kutyául vótam mindég. akkor ne vegyem be. és a csomagok kipakolásával serénykedett. A gyógyszerészek általában sokkal többet tudnak a szerekr?l. és mondta. Celiának hirtelen szörnyû gondolata támadt. És ezt vajon minden orvos elismeri? kérdezte élesen Bruce. Miután Li Bruce. ahogy megérdemelnék. A sof?r. mikor Winnie. El?fordul. szóval néhány szemet. Celia gyászosan bólintott. Megpróbálok aludni egy kicsit. alig bírt már mozogni a hatalmas hasától. hogy elvigye ?ket Morristownba. Dr. aztán Andrew-ra nézett. Seth Jordanék a morristowni házban örömujjongások közepette ölelgették Winnie és Hank Marc Winnie a terhessége utolsó heteiben járt. hogy az éber gyógyszerész rájön . De. És az is el?fordul. mert a kis büdös ijedtében itt hel ybe ki talál ugrani. és fel sem ébredt. szedett valamit a terhessége alatt? A reggeli rosszullétek ellen? Celia egyre növekv? rettegéssel mondta: Igen. Celia meg Andrew hármasban trécseltek a konyhában. ez már kicsit sok mára ennek a fáradt gyógyszeripari aktivistának közölte Cel tározottan. Kicsit kés?bb. Ilyen Montayne-félét? mutatott Winnie a reggeli Newark Star-Ledger példányára. Ez az alelnök járandósága. akit Celia futólag ismert . az isten áldja meg magát. Elmosolyodott. Megmondhatom.. Az átszállás után az út New Yorkig eseménytelenül telt igaz. hogy kétszeres vagy háromszoros adagot vesznek be azért. hálásan ölelte magához Winnie-t. Sajnos nem válaszolta Andrew. am ott hevert a konyhapult tetején. az asszonyka figyelmeztette ?ket: Ne ropogtassanak olyan lelkesen. de most hajlandó lennék feleleve i a tudományomat. De szóval. ami Seth Feingold levelét rejtette. Kollégái és beosztottai e sorok íróját is beleértve örömmel várják a találkozást ma pihente az utazást. hogy vegyem be közö innie. hogy ez maradjon kett?nk titka. Dr. S?t néha maguk a betegek rontanak még tovább a dolgon úgy. Le is húztam. Jordan? Hát persze bólintott a férfi. Celia és Andrew sorra átölelték. Megszenvedtem ezer a babáér. m az orvosok. Jordan! Celia megkönnyebbülten. Winnie. Dr. tisztelgett neki és átadott egy lepecsételt borítékot. jaj.. kedveseim.. kérd?en Andrew-ra lantott. Úgyhogy. Kedves Celia! Isten hozta itthon! minden értelemben. és nem tekinti ?ket kollégának. Alig merte fel tenni a kérdést: Winnie. hogy rossz gyógyszert írnak fel az orvosok? kérdezte Lisa.

egy. Sam szó nélkül megindult a szobája felé. mi? Celia megdöbbenése csak fokozódott a rekedt. A háta meghajlott. Hogy mindnyájan tévedhetünk. Maga nem tévedett. hogy Juliet és ght babája. és azt mérl is mondjon.. gondolkozom. Azt kezdtem mondani. Kivéve magát. A férfi most már csendesebben beszélt. Pár lépésre volt t?lük az elnöki iroda. amit gondol? Legjobb lenne. ahol Seth Feingolddal és néhány igazgatókollégával tanácskozott. Maga megbízott a Gironde-Chim e-ben meg a tudományos tanácsadókban. Ez mindenkivel el?fordul. Sápadt. barátságtalan bevezet? nyomán. Sam két kézzel fogta a fejét. Celia szótlanul. nem beszélhetnénk valami nyugodt helyen? szakította félbe Celia. Hogy utól ag könnyû okosnak lenni. hogy segítsek. és rettenete en sajnálom az unokáját. Na. hogy azt hittem. Mert az a leg egyszerûbb dolog. És miközben én egyik hibát a másikra hal m. Na.. Samre ne m lehetett ráismerni. akinek fele l?s döntéseket kell hozni. S?t most is ez a véleményem. és jártak-keltek körülöttük a kollégák.. bocsásson meg. Tényleg? Azt hittem. Sam. Sam újból Celiára támadt. Celiának elakadt a szava. elgyötört arcán p ott a b?r. Ez nem igaz. Változatlanul durva. sajnálattól és részvétt?l túlcsorduló lélekkel állt ott. és elfordult. tépel?döm. mikor még jóvá sem hagyták a szert. hogy. és a szemével segélykér?én kapaszkodott Celia tekintetéb . Hát ez volt az egyik legsúlyosabb és legtragikusabb tévedésem rogyott le Sam az í tala mögötti karosszékbe. Nem egy szál maga döntött. nem bizsereg semmi. Annyira lef t. A folyosón futottak össze. Bizsereg a szíve tája. Ébren fekszem.. Azt hiszem. Celia? Nem számít. Csak azért jöttem vissza. Sajnálom magukat. valóban gondoltam erre is. mnek elcsuklott a hangja. Nem vágott közbe Celia határozottan. azért jött vissza. Sam csak úgy itta a szavait. Sam márpedig azt hiszem. egyes-egyedül én vagyok az oka annak. mint egy él?halott.. Sam válaszolta Celia . Más felel?s embereknek is ug anaz volt a meggy?z?désük. Sam hangjából még mindig nem tûnt el a keser Máskor viszont én tévedtem mondta Celia. hogy nem fogadtam meg a tanácsát. amilyen magatehetetlen szörnyszülött. A vejem nem áll . egy csúfság. Pontosan tudom! Hogy bûnös felel?tlenség volt Montayne-t adni Julietnek. Ezúttal legalábbis nem. mint magának. Mikor becsukódott mögöttük az ajtó. És egy-egy hibás döntés puszta balszerencse folytán válik a többin abbá. ez a legmegfe lel?bb pillanat hozzá . Viszont vannak más dolgok is. Végül Sam szólt el?ször. Ugye igazságtalan és rohadt voltam magával. hogy maga szerint mire gondolok válaszolta Cel ia csendesen. igen. Hogy én. Celia éppen egy me jött.. Nagyon kérem. az unokám olyan lett. most meg miért hallgat. amiket szintén nem szabad elfelejteni. hogy féltékeny vagyok magár a fejemet verem a falba. tört fényû szeme körül sötét karikák voltak. Zaklatottan folytatta: N em tudok aludni. mardos a bûntudat. miért nem mondja ki. Egyedül én vagyok a felel?s. keserû h zélt. Celi . Ha tényleg az igazságot akarja hallani. sajnálkozni jött vissza. és a hangja elvesztette az élét.5 Sam Hawthorne olyan volt. ha megmondaná.. Az elmúlt hét hónap alatt tíz évet öregedett. Az a sok szerencsétlen csecsem?. beleértve a még meg sem születet et. milyen érzés a dics?séges visszatérés? A jóság és erényesség elnyerte méltó jut ok pedig meglakolnak bûneikért. Téved. Vajon maga miért nem d?lt be? Eleinte én is hittem benne emlékeztette Celia. maga mindig a helyes megoldást választotta. arról van szó. Tompa. hogy az öltönye tragikomikusán lötyögött rajta. miko r megpillantotta. Nehezen sikerült megszólalnia. Jaj istenem! Micsoda bajt csináltam! Felnézett az asszonyra..

A legfels?bb szintû. Épp az imént beszélt róla Seth. a visszaérkezése utáni második naptól fogva a leghalványabb kétség sem merül ekintetben. Sam mindennap megjelent a vállalatnál. Már az Egyesü lamokban is született pár olyan csecsem? köztük koraszülöttek is . Nekem itt nincs jöv?m. A helyemen kell maradnom. Néha váltottak egy-ké szót. Ám Sam mintha meg sem hallotta volna. Lilian annyira szeretne segíteni. Hawthorne-nal. Senki nem kérdezte meg t?le. akik Montayne-t sze dtek a terhességük alatt. Sírt már. A Montayne-nel kapcsolatos hírverés és a szer visszavonásának eredményeként befutotta a céghez az els? perindító keresetek. A lányom látni sem akar. elkezdett zokogni. tovább monologizált. A cég védelmében. úgy érezte. Ilyenkor ? meg Sam együtt sétáltak át az üvegezett folyosón a f?épületbe. A férfi kimondhatatlan gyötr?déssel a tekintetében nézett az asszonyra. hogy Sam végleg megt jdani energikus lénye szilánkokra hullott. Aztán hirtelen. Akadt néhány olyan. hogy pont osan mit is csinál. mint azoknak a más országbeli édesanyáknak a csecsem?i. és a továbbiakban nem lehet számítani rá a vállala zetés napi gondjaiban. lehajolt. Ezt soha nem fogom elmondani magának. házon belüli becslés szerint a Montayne-t?l károsodott egyesült államokbeli csecsem?k szá . a vezet?k tizedik emeleti szintjére. A függ?ben lév? kérdéseket is ?elé terjeszte t. amely jogosnak tûnt. hogy a lista elkerülhetetlenül b?vülni fog. de csak akkor. Le akartam mondani. Mir?l nem tudok? A férfi elfordította a fejét. Sam még mindig az íróasztalánál ült. aztán így szólt: És van még valami.szóba velem. amivel beállt a parkolóház átjárószintjére. és a fejét Celia vállára hajtotta. és kutatóan. Jordan vagyok. Az egyértelmû volt. h ogyan. Legtöbb idejét a jogászokkal folytatott tárgyalások kötötték le. jegyzetelni. Egy bizalmas jelle gû. mint a vállalat vezet?jére A férfi megrázta a fejét. Nem. Ez után az els? találkozásuk után nem sokkal nyilvánvalóvá vált. Celia hirtelen elhatározástól vezérelve a folyosóra nyíló ajtóhoz ment. Még nem. és azt is bezárta. és néhány lényegtelen feljegyzésen kívül semmi érdemlegeset nem produkált et?i értekezletekt?l bár jó el?re tudott róluk Sam hangsúlyozottan távol maradt. De nekem szükségem van magára. Ezért maradok még egy darabig elnök. Szükség van magára. A jogászaink szerint most semmi esetre sem tehetem meg . és beleszólt: Mrs. Annak se mi értelme. ne zavarjanak bennünket Mr. Mert már gyülekeznek a hiéna ügyvédek a kártérítési pereikkel. amir?l mag nem tud. Sam általában egész nap az irodájában maradt. Celia mindezeket a problémákat a rá jellemz? gyorsasággal. amiért nagyon hálás volt. Még nem tud róla? Már döntött az igazgatótanács. Meg kell ?rizni a látszatot tette hozzá keserûen. vállalatpolitikai döntéseket kívánó ügyek az ? asztalára kerültek. Rátolta a ret Aztán a titkársági ajtóhoz lépett. habozott. és átölelte. akik ugyanolyan károsod tek a világra. Sam elhallgatott. Valami. Egyáltalán nem tudom. Mire lett volna jó? Néha segít. Bármennyire is fájt Celiának. És ezt maga is tudja. ha Celia kezdeményezte a beszélgetést. hogy Celia a cég felel?s vezet?je. határozottsággal. és megrázta a fejét. kötelessége elfogadni a hely et. és t melegítem ezt a széket a részvényeseink kedvéért. mint mikor átszakad egy gát. ? a sof?r vezette vállalati autóval. Sam emelte fel a hangját Celia határozottan . Celia odalépett hozzá. Sam suttogta . mozdulatlanul. Felvette a telefont. Celia általában egyszerre érkezet parkolóházba. Így hát. Ezt örömmel hallom mondta Celia. Még mindig a maga vezette ezüstszürke Rolls -Bentley-jével. Sam láthatóan meglep?dött. bizonytalanul fürkészte az asszony arcát. Nem szabad újabb támadási felületet hagyni nekik. eng . A férfi egy pillanatra visszah?költ. és a különl ntek fel a Mennyei Jeruzsálembe . de nem tudja. kezdenek beke . józansággal é lárd céltudatossággal oldotta meg. Maga fogja vezetni a céget. mióta ez az egész szörnyûség történt? kérdezte a férfit. mert így m a jövet és hazafelé menet is tudott dolgozni olvasni. hogy csak kínozza magát. mint egy gyerek. Kérem. igaz. össze kell szednie magát.

a Felding-Rothnak százharmincötmillió dollárig ter ? termékfelel?sség-biztosítása volt. név szerint Childers Quentin. ezeknek a bizonytalantól való félelem volt az alapja. és tö dek pénzbe került. Voltak olyan keresetek is. ha igaza van. Celia megtudta. a gyerekeik esedékes díját. ki kell fizetniük az irodájuk bérét. ügyvédek azonban gyakorlatiasak vagyunk. brit és más országok statisztikái alapján jutottak. a házrészletüket. a fellebbezés b évekbe telhetnek. Minél el?bb látni akarják a pénzüket. hogy ezekben az államo ban mennyi ideig árusították a Montayne-t. Quen elképeszt? pontossággal meg tudta becsülni. hogy miután az ügyfeleik els? dühe kifújt. Ez már c sak azért sem esett nehezére. ?k els?sorban nemtör?dömséggel vádolták a Felding-Rotht. Erre az eredményre a francia. mint a Montayne-t?l. Van még valami. Figyelembe vették. de a maguk érdekeit is nézik. hogy ésszerû.. A hetven év körüli. mint egy nagy tétekben játszó pókeres jegyezte meg a vállalat egyik jogásza. gyermek szervezete maradandó károsodást szenved. len Montayne-ügy is polgári törvényszék elé kerülne és milliós perköltséget sóznának a nyakun denst teremtene. Celia már a kezdet kezdetén maradéktalanul megbízott Childers Quentinben. fordulnak segítségért. hogy a tárgyalás el?készítése. ám formálisan mi ikkel foglalkozni kellett. és ennek r k alá mindent. Quentin megvo vállát. és csak pénzügyi szempontból foglalkozom a Montayne-üggyel. mintha a l egkedvesebb unokahúgával csevegett volna . A mi feladatunk. akkor a szül?k el? ször kétségbeesnek. ausztrál. az magyarázta Celiának olyan hangnemben. akinek elkalandoztak a gondolatai Quentin fejtege tésének utolsó része alatt. hogy k lik bel?le az összes költségünk tette hozzá. amely gyógyszeripari ügyekre specializálódott. azok közül is orban olyanokra. hófehér hajú. amivel a bámulatos tárgyalási képességére utaltak. és kiábrándulnak. a túlterhelt bíróságok vagy a védelem szándékos id?húzása m lhetnek. öreguras külsejû. hamis vádaskodásnak tûnt. És azt is meg kell hogy . Tu djuk. hogy Quentint a kollégák maguk között Mr. néha az az érzésem. T. Azzal is tisztában vagyun k. mennyit adtak el bel?le. Az ügyvédek. Mi.. hogy ne vigye bíróságra az ügyet. spanyol. A legtöbb ember a t kívánja. és lehet. Az ügyvédek azt is tudják. Ez a százötvenötmillió soknak hangzik. Sokan közülük úg vállalják a kártérítési ügyeket. bel dnak a sok hercehurcába. ami szinte teljesen lekötötte a vállalat jogászainak idejét. és mindezt összehasonlít ották az egyesült államokbeli adatokkal. Ezenkívül a vállalat ugyanerre a célra tartalékolt még h ollárt. Mióta visszajöttem a vállalathoz. A T. aztán pedig bosszúért kiáltanak. T. mekkora összeget kell felajánlani a peres félne k annak fejében. ahol az alperes védelmét kellett ellátni bizonyos kártérítési perekben. amibe a vállalat tönkremenne. Mert könnyen el?fordulhat. ezt meg is tudom érteni bólogatott Celia. hogy a felperes veszthet még akkor is. amiket Montayne-szed?. mire az eset bíróság elé kerül. gyors kel mentsük a menthet?t. Kis részük komolytalan. hogy ezt ne higgyem el. Én azonban nem számítanék arra. A méltányosság azért nagyon fontos. mert szimpatikusnak találta az id?s urat. hogy még több pén mit máshonnan kell el?teremtenie. T. Minden idejüket lekötik a tárgyalás el?készítése k lók. mint gondolná válaszolta Quentin. akik személyes sérelmekkel foglalkoznak márpedig nek lyenekkel lesz dolgunk . Lehet. mert szörnyû következményei lennének. Olyan emberek. arisztokratikus modorú Quentin eg ngtoni ügyvédi irodát vezetett. Ez felemészti az erejüket és szüntelenül emlékezteti ?ket a bánatukra. Elhiszem mondta Celia. Ami a kiadásoldalt illeti Celiának pillanatok alatt ki kellett tanulnia ezt a számára teljesen ismeretlen területet . z ügyvédeknek pénzre van szükségük. és olyan perlavinát indítana meg. És még ha sikerül is megnyerni a pert. De mindenekfölött azt akarják a szül?k. és tovább magyarázott. hogy elég lesz az összes kártéríté iával az egyik jogász. mint maga vagy én. nemcsak a klienseik. az el?z? havi American Express hitelkártyaszámlát. mint négyszázra fog rúgni. Fifikusként emlege tik. A Fe ding-Roth jogászainak javaslatára léptek érintkezésbe Quentin irodájával.valamivel több. Igen. még állapotos kismamák nyújtot tak be. hogy a bíróság ország-világ s e hallatára igazságot szolgáltasson nekik. hogy megkapják az elperelt összeg harmadát vagy még többet. Meg akarják büntetni a bánatuk okozóját. ugyanakkor méltányos összegû. a tárgyalótermi rövidítése vo vakmer?. Ebben a mostani katasztrófahelyzetben a hangsúly az ésszerû -n és a os összegû -n van. hogy hide ok. lelkem. Ahhoz már eléggé jól ismerem magát. bárcsak megegyezett volna az ellenféllel és folytatta volna a mindennapi életét mennyire lehetséges. hogy tényleg sikerül bírósági eljárás nélkül rendezni minden ügyet? kérdez Nagyobb rá az esélyünk.

a Felding-Roth amerikai laborjaiban nagy er?ket összpontosítottak a fejlesztés végs? fázisár a. hogy a brit Peptid-7 el?bb lesz készen. Olyanokat. a számvev? komoran bólintot t. err?l maga is tud. de ugyanakkor apa és nagyapa vagyok. Most viszont Lor d túlságosan értékessé vált ahhoz. bes n Martin Peat-Smithszel és felmérje a helyzetet. hogy a vállalat megengedhesse magának az elvesztését. mely sokat ígér?ek voltak. Az egy ndkívül jó eredményeink vannak a recept nélküli szerek részlegénél. Vincent Lord kutatásai. Eszébe jutott. Lényegesen többet értékes mennyire számítottunk. hogy megtu amit akar. hogy az els? adandó alkalommal másvalakit helyez Lord posztjára. és élvezi a f?zést. de már csak ritkán volt ott. hogy nem ez az els? eset. és kielégítette a férfi na meg a saját szexuális szüks Yvonne átrendezte a konyhát. és a jótékony gyógyszerek ká ellékhatásainak kiküszöbölésére irányultak. és talán sikerül kihúzni a mély depressziójá lett. és ezt a feladatot legjobb tudásom szerint el fogom végezni. hogy megtárgyalta vele a l ssebb angliai híreket. ami után Lord mindig is sóvárgott. Ha esetleg szükségessé válna. ideiglenes nevén a Hexin-W elkészülte egy-két évvel kés?bbre vár ható. És volt még valami. nagy tudományos áttörést sejtettek. Köszönöm. Így hát a Montayne-trauma ellenére a vállalati hangulat egyre optimistábbá vált. ami optimizmusra adhat okot folytatta Seth. a férfi örülni fog a jóslata igazolódásának. lelkem. Igen. a Peptid-7 kifejlesztése az utolsó fázisba lépett ami a szakzsargonban a nyit jelentett. és végül további ötvenmilliót irá a lehetséges kártérítésekre. Vincent Lo rd kreációja. Biztató hírek érkez ek Nagy-Britanniából. hogy körülbelül két év múlva terjesztik a megfelel? hivatalok elé engedélyezé t. ha e z nem látszik rajtam. Celia úgy kísérelte meg Samet újból bevonni a vállalat életébe. mint Celia gondolta. de nem látszott olyan kétségbeesettnek. Ám ebben a mostani helyzetben ezeket a talált pénzeket hozzá kell tennünk az ötven tartalékhoz. A hírek szerint egy izga lmas új gyógyszer. amelyek hosszú évek óta folytak. és vérzik a szívem azokért a szerenc sétlen gyerekekért. akkor azoknak a jelentéseknek az alapján kaphatunk na yobb összegû bankkölcsönöket. Mivel a brit intézet Sam ötlete volt és alaposan megharcolt érte. Celia már ontolgatta tekintettel Lord zajos elkötelezettségére a Montayne iránt és egyéb indokok miatt is . végre kezdtek eredményeket hozni. Mikor Celia Seth Feingold elé tárta ezeket a számokat. Az már most nyilvánvaló volt. Biztos van más módja is annak. De azt hiszem. de maradok mondta Celiának. Ezenkívül a dollár kedvez? árfolyama miatt a külföldi értékesítéseink n nagy profitot hoztak.mondjam magának. Celia úgy gondol ta. Sam közömbösen reagált. 6 Eközben Harlow-ban Yvonne Evans és Martin PeatSmith egyre több id?t töltöttek együtt . mikor a valaha úgy lenézett recept nélküli szerek segítenek megtartani a Felding-Roth fizet?képességét a nehéz helyzetben. hogy nagyszerû szakácsn?. Két szerencsés véletlen történt velünk év eleje óta magyarázta Feingold. Reggelenként beágyazott és mindig ügyelt a . hogy Harlow fontos tényez?vé lépjen e ? a Felding-Roth jöv?je szempontjából. Celia találkozott még néhányszor az id?s jogásszal. még akkor sem. ínycsiklandó finomságokat tá rendre. Rendes körülmények között persze a részvényeseink pénzét gyarapítaná zösszeg. És becslések szerint hozzávet?leg nyolcmillió dollár kellett mé visszavonásához és a raktárkészletek megsemmisítéséhez. Nem volt hajlandó arra sem. Esténként és hétvég ldogan átvette Martin háztartását. Kaptam egy feladatot. Yvonne megtartotta ugyan a kis bérlakását. A lehet? legjobbkor alakult így jegyezte meg Celia. Van még valami. De azon még Sam közönye sem tudott változtatni. Olvastam a jelentéseket. Kiderült róla. Következésképp Lordnak ismét megszilárdultak a pozíciói a Felding-Rothnál. hogy Nagy-Britanniába repüljön. láthatóan nem került nagy meger?ltetésébe. engem sem hagy hidegen ez a szörnyû tragédia. Celia ?szinte örömmel nyugtázta a harlow-i fejleményeket. ami a keze munkája nyomán csak úgy csillogott-villogo tt.

ahogy az er?s koncentrálástól összeráncolt homlokkal -ot olvasott egy fotelban. hogy a folyamat hasonló az emberi inzulin termel?déséhe ". így például az agyi öregedés folyamatának elmélete. mint valami szivacs. és egyértelmû változatosságnak a munkájához képest. így a cicák akkor jöhettek-mehettek. Marie-Ast katolikus.. Ezt a témát ne megunni. egyik szombaton. A pletykaszenvedélye ellenére Yvonne nem volt buta. vásárolt szerszámokat. Martin ri tka jelentései egyikében így számolt be a New Jersey-i központnak a fejleményekr?l: A Peptid-7 szerkezetét már ismerjük. Martin ett?l egyre gyakrabban lett halálosan fáradt . az intézeti pletykákró l magát. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin csodálkozva. a papok szexuális kilengéseir?l a szemfüles brit sajtó jelent i alapján. A férfi biztos volt abban. Mikor Yvonne ott aludt. Ebb?l soha nem lesz házasság jelentette ki Martinnak. M arie-Astridról. Érdekelte Martin Locke iránti rajongás is. Már csak ezért sem. A bulvársaj érzékletesen ecsetelt románcok lenyûgözték. hogy megtalálja az igazit. Mikor jobban belegondolt. Alkalmanként pedig eg nének fogta fel Yvonne csicsergését. Yvonne elengedte a füle mellett a közbevetést. Õ meg Martin külön indultak és külön érkeztek az . Egy éjszaka. rájött. mikor Martin bement az intézetbe. ki egészítend? Martin kiadós esti kutyás sétáit. kissé költ?ien kije lentette: Egy hamvas angol rózsára van szüksége.hogy az ágynemû makulátlanul tiszta legyen. Ezzel nem vagy egyedül válaszolta Martin. Igen. Egy másik jelöltr?l. csapongó csacsogását. de a megjegy zéseikb?l világos volt. és elgondolkodva. akik csak omoly tudományos ügyekr?l társalognak. a híres emberek különcségeir?l. Tudom. hogy meddig fog a viszonyuk tartani. ki terhes. ? viszont otthon maradt. Mikor Yvonne-t hallgatta. Lady Amanda Knatchbullról már jobb véleménnyel volt Yvonne. végre kikapcsolhatott és nem kellett tovább terhelnie az a múgy is túlterhelt agyát. hogy a viszonyukról pletykálnak az emberek Harlow k is hely. Megjegyezte. fogta magát. Yvonne egyik kedvenc témája már-már szenvedélye a walesi herceg volt. Sok minden egyéb is érdekelte. a tökéletest. Yvonne úgy szívta fel ezeket a híreket h és szelektív olvasás útján. A lány könnyû témákról fecsegett új film k magánéletér?l. A sereglet el?ször is m gszaporodott a lány sziámi macskájával. s?t még néhány politikai botrányról is. ugyanakkor kissé aggasztották is. és az egyik hátsó aljára macskakijárót fabrikált. Miért nem írod meg neki. Kis papírlapokon rendszeresen hagyott instrukciókat a bejárón?nek. hogy a magánélet sak rá tartozik. Aztán pedig. Különös módon Martin nemcsak hogy nem tiltakozott a pletykaáradat ellen. a kiárusításra készül? lon a Marks and Spencernél tett legutóbbi bevásárlásáról. Yvonne ezt a pletykát például nem volt hajlandó komolyan venni. hogy egyikük sem gondolja holtomiglan-holtodiglan. míg meg nem értette. és a férfi többször is rajtakapta. aminek eredményeként a lakásban hamarosan olyan tökéletes rend és tisztaság uralkodott. Mindent?l függetlenül Martinnak az volt a véleménye.. Yvonne bizonyos fokig az állatállomány életét is átszervezte. Imádta Yvonne vidám. ki válik . de a ház tisztaságára is. De ha Charles egy kicsit türelmes. Martin tréfálkozva megkérdezte: Most a walesi herceget képzelted a helyembe? Hogy találtad ki? kérdezte a lány incselkedve. amit Mar ddig magyarázott neki türelmesen. Viszont mindketten szenvedélyesen lelkesedtek a harlow-i kutatásért. mikor kedvük és szükségü ami egészséges hatást gyakorolt nemcsak órájuk. És különben is. Hát ezt nem könnyû megérteni! ismerte be Yvonne. hogy a legvizslatóbb tekint et sem tudott benne hibát találni. és ezt Martin is elismerte . a popzenészekr?l. Martin ragyogott a boldogságtól. de gyakra n üdít?nek találta. szeretkezés után. és csak hivatalos ügyekben érintkeztek egymással. ? már elfogadható mondta kegyesen. kora reggelenként kivitte megfuttatni a kutyákat. biztos hálás lenne érte ugratta Martin. hogy egész nap értelmiségiek között van. bi ztos vagyok benne. . A gént beültettük egy baktériumba és nagy menny agot termeltettünk. a tévémûsorról. Locke kemény dió. De az intézetben mindketten rendkívül diszkrétek voltak. Ebben az id?ben gyakran esett szó egy bizonyos luxemburgi hercegn?r?l. Nem gondolkozott azon.

?k akarják. röviddel egy óra után megcsörrent a telefon Martin ágya mellett. Talán elkerülhetetlen volt. Martin kocsijával hajtottak az intézethez. akkor annak kés?bb. Elképzelhet? éppen. De hogy egyálta szükségünk állatokra. Mi történt? Sajnos rossz hírek. barbárokna tulálták az intézet munkatársait. Ezek a széls?ségese eztek mindenféle állatkísérletet. Martin megrázta a fejét. Irományaikban szadistáknak . Egészében véve a cikkek nem tartalmaztak valótlanságokat. hogy jelenleg az állatkís tartanak a harlow-i intézetben. hogy az egyik tudományos munkatársnak járt el a szája. aztán undorral félretette. a riporterek felkutatták a beszédesebb forrásokat. akiket felkért azokra a konzultációkra. Vasárnap hajnalban. de Nagy-Britannia a legrosszabb. hogy min dolgozik feltehet?en a tudós révén. Nigel Bent ley jelentkezett. ahol a korábbi állatkísérletek lyett ma szövetkultúrákat. Bár Martinnak változatlanul más volt a véleménye. egyszerûen megáll ejl?désben. a Peptid-7 piacra dobásakor meglesz a jótékony hatása. e. Nem. röpiratai és petíciói. hogy az intézetben folyó kutatásokról terjed? pletykák el a sajtót. Lehet. amelyek birtokában hamarosan kérvényezhet? lesz az edély a humán kísérletekre. A próféta szólt Martinból. . és az újságokba egjelentek az els? tudósítások. ha maga is jönne.. Yvonne mélyen aludt a franciaágy másik felén. hogy a mi tudományágunk. de nem járt sikerrel. Az intézetb?l beszélek mondta az ügyvezet? igazgató. Az intézetben ellenben olyan eufórikus hangulat uralkodott az el?z? vaktában k eresgél? és eredménytelen id?szak kudarchangulata után. és sebesen öltözni kezdett. ki lehetett a gyenge láncsz m . És a balvégzet hamarabb csapott le. ha a saját szemével látna mindent. ? is kiugrott az ágyból és magára kapta a ruháit. Bentley hangja feszült volt. Kezébe vett egy újabb levelet. Martin egy este. Valamikor talán igen. Azért lett kellemetlen következménye a sajtónyilvánosságnak: a harlow-i intézetbe özö kezdtek az állatvéd? ligák aktivistáinak levelei. mint gondolták volna. De nem tudta felvidítani Martint. Ügyesen titkolta a . És ha a közérdekl?dést most egy kicsit f . elég volt ezekb?l a firkálmányokból jelentette ki Yvonne. Els rban azt domborították ki. ami késlelteti az öregedés fol atát. A rend?rség kéretett ide. hogy eljön az id?. mikor a kutatóknak soha nem lesz többé szükségük állatokr ezte Yvonne. hogy készül?ben van egy csodaszer. de nem a közeljöv? Na. mert nyilvánvaló volt. és egyben súlycsökkent? hatása is van . Mert mikor ilyen jól mennek a dolgok. Ide tudna gyorsan jönni? Már öltözöm is. Tulajdonképpen nem is jött olyan rosszul ez a kis publicitás jegyezte meg az ügy vezet? igazgató. A levéláradat továbbra is nyomasztotta. akkor szokott általában valami szerencsétlenség bekövetkezni.Közben folytatódtak a Peptid-7 biztonsági és hatékonysági tesztjei az állatkísérletek Hatalmas mennyiségû adat gyûlt már össze. Tudományos körökben már úgyis elterjedt. Martin utasítására Nigel Bentley megpróbálta kinyomozni. Bár Martin nem volt hajlandó interjút adni. Bentley odabent volt egy egyenruhás rend?rfelügyel? társaságában. Yvonne közben felébredt. azzal az indoklással. Az intézet bejárati ajtói tárva-nyitva. Az épület el?tt két villogó lámpás rend?ra t. vagyis szûnjön meg. hogy Martin meg is jegyezte Rao Sastrinak: Komolyan aggódom. azt mondta Yvonnenak: Minden országnak megvannak a maga kísérletellenes bolondjai. nem firtatta tovább az indiszkréció rrását. Mikor Martin felvette a kagylót. miután otthon végigolvasta a gyalázkodó posta legfrissebb termését. hogy még bármifé sajtójelentés korai volna. és hiszek az erre irányuló törvényekben. Máris akadnak olyan területek. állatkínzóknak . kvantumfarmakológiát és számítógépeket használunk. De legjobb lenne. gondolj a mi állatainkra. egy tûzoltóautó meg éppen távozott. Beszámoltak arról is. Ahogy Martin letette a kagylót. És különben is. Ezek az embere k nemcsak azt akarják. hogy az állatok a lehet? legkevesebbet szenvedjenek ennek én va gyok az egyik legelkötelezettebb szószólója. A cikkeket olvasva Martint elöntötte a pulykaméreg. ami nem lehet meg állatkísérletek nélkül. összeszedte a level ket és visszagyömöszölte ?ket az aktatáskába. A P ?l egészségesebbek és okosabbak lettek.

Gondosan megtervezték az egész akciót mondta a rend?rfelügyel?. és bezárták egy szekrénybe. Büszkék is lehetünk közölte a férfi cérnavékony. akkor tudatlan bolondok. megve rajtuk végig. A világ egyik legkedvesebb embere! Imádja az állatokat! Biztos az otthoni ölebeit mondta a férfi megvet?en. Az aktatartó szekrények fiókjait kirángatták az iratok egy részét szétszórták a padlón. Az állatok. és elengedték az összes kisérleti állatot. felhasználható ellenük. Legyûrték az éjjeli?rünket. Nagyon büszkék dics? tettükre. mint maga. ez sem érdekli ?ket. Mit csináltak? Mi történt? kérdezte Martin türelmetlenül. A hasonló korú. A harmincöt év körüli n? sovány volt és magas.farmernadrágot. amit Yvonne látványa válthatott ki benne. Láthatóan nem fogta fel tragikusan a helyzetét. Az állat kák a hall egyik sarkába iszkoltak. Hog ennyi fáradságos munka eredményét tették tönkre? Csak azt tudjuk válaszolta a n? . Meg is gyújtották az irathalmot. g?gös vonásai fens?bbséget tü a haja rövidre volt nyírva. dokto r úr javasolta a felügyel?. Megpillantott négy patkányt. kinyitották a ketreceiket. Peat-Smith nem embertelen! Nem kegyetlen! visította Yvonne kivörösödött arcca . . Állatment? Hadseregnek nevezik magukat a tettesek szólt közbe a rend?r. egy férfit meg egy n?t. És az intézetben szabadon f tkosó állatokat el kell pusztítanunk. Úgy történt a is. a felügyel? meg Yvonne Martin után jöttek. Martin utánuk eredt. Sasorra. Te jóisten! suttogta a lány. A férfi beismert hogy már ült börtönben valami hasonló vétségért. amit csak találtak. gunyoros tónusából arra lehetett következtetn már sok emberi bolondságot látott életében. amiket elengedtek. mire a felügyel? az ügyvezet? igazgató irodájához vezett abent egy fiatal rend?r ?rizte a férfit meg a n?t. a laborok és álla ttermek felé. bizonytalan hangon. Martinból kirobbant a düh: Van fogalma arról. Sikerült elfognunk két gyanúsítottat. Az állatketrecek vagy hiányoztak. doktor úr folytatta a felügyel?. hogy mit mûveltek? ordította. akiket letartóztattunk. miért? Ezt a kérdést talán annak a párnak kellene feltenni. vékony termetû férfit rendes körülmények között az ember nyámnyila fi olta volna. Nem élnek meg odakint. Fontos szakanyagok tûntek el. azok meg persze e lszeleltek. Dr. Mi egyszerre értünk i a tûzoltókkal. Aztán összeszedtek minden iratot meg feljegyzést.meglepetését. de a legtöbbet kivitték. Szép kis pár. Már így is látszott. Szörnyû halált fognak halni. Szörnyû felfordulás fogadta. és csak azt tudta hajtogatni: Miért? Jaj. Martin szó nélkül bólintott. Néhány zaladgál az épületben. Martin egészen magánkívül volt. Azt is tudták. de fékezte magát. hogyan kikapcsolni a riasztóberendezést. vagy nyitott ajtóval. Mikor a felügyel? és kísérete belépett. Ha ezt hiszik. és most ott remegtek egymás hegyen-hátán. aki a saját önz? céljai érdekében kihasználj tokat. Ég? cigaretta fityegett a szája sarkában. Szûk. hogy megmentettünk néhány testvérlényt az élve karmai közül az olyan zsarnokoktól. mint ha el kellene szenvedniük a maga embertelen keg yetlenségét. Megtámadtak minket az állatszeret?k jelentette ki. Állatszeret?k? ráncolta össze a homlokát Martin. mondhatom jegyezte meg a felügyel?. Ez még mindig jobb annál. Ezt a két illet?t az én irodámban tartják fogva közölte Bentley. de úgy látszik. mit mondanak. Megköszörült zzátette: Nemes cselekedetet hajtottunk végre. Már vol velük dolgunk. Betörtek válaszolta Bentley . hogy valaki meglátta a felcsapó lángokat egy szomszédos épületb?l. Kopaszodott. Az elmondásuk hatan voltak. hogy egy csomó irat nincs meg het?en a tûz martalékává váltak odakint. A középkorú rend?r rezignált. Kihívóan mosolygott Martinékra. Aztán a hangokt megriadva kiiramodtak a legközelebbi nyitott ajtón. kihurc olták ?ket a szabadba és leöntötték benzinnel. Már felvilágosítottuk ?ket ar gy amit mondanak. rabs an születtek. üresen tátongtak. Bentley. kissé hajlott volt a háta és drótkeretes szemüveget viselt. Mindig így csin De Martin már alig hallotta. Martin legszívesebben agyba-f?be v erte volna az el?tte álló két alakot. b? ingblúzt és combközépig ér? lakkcsizmát viselt.

Sokat olvastam róluk. mint úr-szo csolat. hogy volt egy cinkosuk házon belül. Mert nem más. És remélem. bezárni vagy kínozni csak azért. amint Yvonne a körmeivel végigszántotta a n? arcát. Ahogy kifelé indultak. Ami azt jelenti. és még visszajöhetnek. A maguk esetében ez igaz is vetette közbe a felügyel?. Bentley Martin és Yvonne után eredt. Martin szorosan magához ölelte Yvonne-t. aztán felsóhajtott: Holn p megkezdjük a takarítást és a károk felmérését. hogy az e berek boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek. hogy mit keresnek. amelyeknek a ketrecét kinyitogatta. Tartóztassuk le ezt a hölgyet? kérdezte a felügyel? csodálkozva.Elítéljük az otthoni állattartást jelentette ki a n?. minden cifrázás nélkül. rohadt zsernyák így a n?. ?k persze márt tartják magukat. Egy p llanatig mindenki megkövültén figyelte a jelenetet. hogy az er?feszí lt hiábavaló. Végül Martin meg a felügyel? lefogták a lányt. hogy ez az es? után köpönyeg tipikus esete tárta szét a karját . Menjünk innen. hogy az állatszeret?k rajtaütése két évvel vetette vissza a munkájukat. ártatlan embert egy olyan gyógyszert?l. mi lenne. hogy megadja azokat az információkat. Továb bá az állatokat nem szabad semmi módon korlátozni. hogy megtámadta volna magát. bár ?szintén szólva nem hiszem. egyikünk sem tudhatta nyugtatta meg Martin. elviselhet?vé tette volna.. melynek pótlásához évekre lesz szükség. és kinyújtott kezekkel el?reugrott. Hitünk szerint az állatoknak éppen olyan jogai vannak. Egészen biztos nyugtatta meg a lányt az id?s férfi. Martin végül ra jutott. Remélem is sóhajtotta Yvonne. Kimért és magabiztos hangja arról tanúskod tt. s?t lehet. Yvonne-ra pillan ott. ha bölcsen elmondanák nekünk a társaik nevét? Baszd meg az anyádat. Megpróbálom kideríteni. hogy tökéletesen meg van gy?z?dve a tette morális igazáról. hogy mi is sorra kerülünk tette hozzá rosszkedvûen. Ugyan már. amint a felügyel? azt mondja a párocskának: Na. A fiatal rend?r felé fordult. Ezenkívül azt is valljuk. de nem sokat. Több száz hívük van országszerte. de ezek t alakok nem adják fel egykönnyen. hogy az emberi faj semmivel sem különb a többi fajnál t e hozzá a férfi. már ha folytatni fogja! Maga mániákus ?rült! sikoltotta Yvonne. Most az Állatment? Hadsereg n?i közkatonáján volt a sikítás sora: Megtámadott! A testi épségemre tört! Két hosszú. Bentley ezenkívül szigorú és költséges biztonsági intézkedéseket vezetett be. Lehet. És így maguk erre az id?re ezreket. 7 A kárfelmérés lehangoló munkája napokig eltartott a harlow-i intézetben. Csatlakoznak az állatment? adseregbeli barátaikhoz. tu ttam volna el?re. Általában a takarító vagy gondnoki állomány tagjai közül beszéltek rá ra. és hogy mi hol van. . hogy sikerrel járok. Akkor jó munkát végzett az Állatment? Hadsereg! szakította félbe a n? dühösen Mar gyûlölett?l fröcsög? hangon mondta: Nagy örömmel és megelégedéssel hallom. hogy maga meg ennek a tudományos kutatásnak illetve énszerintem b atrocitásnak a gyakorlása közben fog megdögleni. A rend?rség szerint a többi rajtaütésüke is így szervezték meg. Miért kellene letartóztatnunk? Én tam. akik már odabent hûsölnek hasonló bûncselekményekért. Nincs értelme ezekkel az emberekkel tovább beszélni. uram. hogy s reket fosztottak meg csupa tisztességes. Az épület el?tt halomba dobált és meggyújtott dokumentumokból néhányat meg lehetett m eni. Börtönbe kerülnek mondta a pár felé intve. vörös csík éktelenkedett az arcá zett. ami a z életüket megkönnyítette. amikre szükségük volt. hallották. Kés?bb Nigel Bentley a következ?t jelentette Martinnak: Ezek az ?rültek láthatóan pontosan tudták. Tartóztassák le ezt a büdös kurvát! Eljárást kell indít e. A n? a két rend?rhöz fordult. aki még mindig magánkívül remegett Martin karjában. Martin a n?höz fordult: Maguk meg az ?rült társaik egy olyan tudományos munka eredményeit pusztították el. mint az embereknek. És maga? Én sem. hogy nk kik voltak a júdások. Nagyon sajnálom. Feltételezésem szerint az ?rizetes arcán lév? csíkok azoktól az állat zármaznak..

hogy le tudunk rövidít izonyos eljárásokat. Martin tátott szájjal bámulta az emlékezetb?l idéz? lányt. nem elég sürgette Martin.és pénzpocsékolás. hogy küdjön hasra. Nem. így mondtad. Nem volt tudóshoz ill? kijelentés. nem kérdezett semmit. Néhány nappal azel?tt kitör? örömmel hallott gy Celia ismét a vállalatnál dolgozik. Soha nem hagysz ki egyetlen alkalmat sem.. Kétségbeesetten nagy szükségünk van arra. Yvonne habozott. Valamennyien meg fogunk tenni minden t?lünk telhet?t.. hogy melyik részre gondolsz. mintsem hogy fáradságos munkával. A lelkesedésr?l ír. Egyszer. aztán kuncogni kezdett és zavartan azt motyogta: Na. és bámulatos érzék tudta. Ezek nélkül a vállalat nem nyújthatja be a gyógyszer-enge etési kérelmét. és ezután lassú svéd masszázst adott neki. hogy csak id?re van szük séged. ennyi elég is. T?le tanultam. Ennek eredményeként három héten b g?zzel folyt az újbóli adatfelvétel. ha mégoly megalapozatlan en szellemének megnyilvánulása és az isteni autoritás jelenlétének bizonyítéka. mert a jóslatod els? fele már megvalósult. Ma sokkal többet tudunk. Rö ide vagy oda. és lehet. nem csoda. aki a pusztítás éjszakáját követ? napon megtelefonálta New Jerseybe a sötét híreket. Martinnak szörnyû kínszenvedést okozott az egész folyamat. Kérlek. Idegesen kérdezte Martintól. hogy némelyiküknek meggy?z?dése: különös kegy folytán az ég veze ?ket véleményalkotásukban és cselekedeteikben. hogy csúcssebességre kapcsolja magát és sait. Celia Jordant kérte a telefonhoz. Sajnos emlékszem. hogy becslése szerint mennyi vel vetette vissza a váratlan támadás a Peptid-7-programot. hogy minden bizodalmunk a Peptid-7-ben van mondta Celia. hogy a másik fele is meg uljon. hanem elintézett és elvégzett mindent.. A vonal harlow-i végén Martin elfintorította az arcát. és amint megérkeztek. Észrevettem nálad valamit mondta a férfi. hogy már az els? jelentkezése ilyen rossz hírrel traktálja. úgyhogy Martin az erejét és a igyelmét kizárólag az intézetnek szentelhette. hogy újból meglegyenek a megsemm tt adataink válaszolta a férfi. megvigasztalta. azt hiszem. egy pil anatra abbahagyta. A lány teljesen levette a válláról a háztartás go . Ez Locke-kal is így volt. sokkal gyorsabban nem fog menni. De csak azért emlékeztetlek erre az egészre. nem mindig sikeresen. Komolyan mondod a két évet? Ez a legpesszimistább becslésem. Tudnod kell. most elnézést kért t?le. Meg tudnád találni? A Locke-kötet ott volt a polcon. és reggelig nem ébredt fel. Olvastál t?le mostanában valamit? Igen. Ezt nem ígérhetem meg.Martin volt az. Yvonne elhallgatott. elpirult. de Yvonne-nak nem volt szüksége rá. aztán folytatta: Találtam valamit. Elkezdte idéz ni az idevágó passzust: Mivel közvetlen kinyilatkoztatás révén a férfiak sokkal könnyebben alakítják ki vé zabályozzák viselkedésüket. és akkor el? fogsz állni valami nagyon fontos szerrel. Azonnal megrendelték az újabb állatokat. egy különlegesen kimerít? nap estéjén Yvonne arra utasította a férfit. De mindent el fogunk követni. ami illik ezekre a z állatszeret?kre . ami szöges ellent t a közelmúlt diadaljelentéseivel. hogy kett?nk közöt arad. és ha Yvonne nem tartotta volna benne a lelket. Így kapásból nem tudom. de nincs más választásunk. Ám ez a beszélgetés arra ösztönözte a férfit. hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell Martint vidám csacsogással felv idítani. Ez szörnyû id?. Yvonne észrevette. aminek eredményeként Martin mély álo t. hogy honnan tud ilyen dolgokat. olybá veszik. Celia döbbenten hallgatta a harlow-i pusztításról szóló beszámolót. és ha késztet agukban bármely különös cselekedet végrehajtására. hogy dúsgazdag. hogy néhány hónappal lerövidítsük az id?t. hogy Isten hívó szavának eng dnek. Em lékszel még arra a beszélgetésre ott a házadban? Mikor azt mondtad. amit?l a Felding-Roth dúsg azdag lesz. hogy újból ott tartsunk.. Mikor Martin másnap megkérdezte. akkor folytasd! . ahol tegnap ismételte el Martin. a tudósok és laboránsok nnal megkezdték a kezdeti kísérletek fáradságos ismétlését. a lány így válasz olt: Egyszer egy massz?rn? volt a szobatársam. tán nem is bírja ki. mint két éve. ha tudod. Két év kell ahhoz. Meg kell ismételnünk minden egyes állatkísérletet. úgyhogy bármely véleményük. és remélem. Ha kellett. észérveke akoztassanak fel. de aztán folytatta: Tudatukat erre készítik fel. ha tanulni lehet.

Martin elvette t?le. amit Yvonne még egészen tosan nem látott. De hát értettem! Én elhiszem nyugtatta meg a férfi Yvonne-t. a helyeket. mert az élénk képzel?dés. a tényeket. A könyvet kinyitotta annál a j nél. Az isten szerelmére. mely szerint minden testnek nehézségi ereje van. Meggy?z?dtem róla. de világossá és magától értet?d?vé tesznek más do eket egyébként nem láthatnánk és nem ismerhetnénk. Martin még soha nem látta sírni a lányt. ami részben sikerült is neki. a férfiak els?sorban a saját impulzusaikra hallgatnak. mintha Martin valami bûnös titkára bukkant volna. és a mennyei fényekhez hasonlóan nemc dálatosak és élvezetesek már önmagukban is. hogy nevezik? Majd te megmondod válaszolta Yvonne zavartan. De soha nem akartam kitûnni vele.. És a képességed is az. d t szabadulni is t?le. Te is az vagy mondta neki Martin. Egyáltalán nem. bizonytalanul várva a hatást. amelyeken számtalan más igazság nyugszik. Olvasd ezt el. Yvonne befejezte az idézetet. egyetlen szót sem hibáztál e gy az ördögbe van ez? Hát. mint egy cirkuszi pojáca . Ez is Locke-kötet volt. Legtöbbször csak egyszer. de mostanáig nem tulajdonított neki különösebb jelen Hányszor kell elolvasnod valamit. mindent magával sodor. és az ilyen tanulás értéktelen . Tanulás közben tudatosan próbálta elkerülni. hogyan tud szövegeket me morizálni valahogy úgy.. A tanárn? puskázással vádolta a lányt. És azt hiszem. Yvonne végs? elkeseredésében bemutatta. mint vala mi új alapelv. A férfi hitetlenked? hangon így szólt: Most már én is emlékszem erre a részre. habozva. Jó fejed van.. Martinnak hirtelen eszébe jutott. és amelyekb?l Ezek gyümölcsöz? igazságok. hogy megjegyezd? kérdezte. igen.. Elolvashatom kétszer? Hát persze. hogy nem neki lett igaza.A rajongás nem észérveken steni kinyilatkoztatáson alapul. Kis id? múltán letette a könyvet. Most pedig mondd el nekem. Yvonne még mindig zavartan fészkel dött. hogy tudtá Hát igen.Te gúnyt ûzöl bel?lem mondta a lány gyanakodva. A nyitott könyvben követte a szöveget. akkor nem értéktelen vágott közbe Martin. de most nyilvánv aló volt. Na jó bólintott Yvonne megnyugodva. innent?l idáig. gúny tárgyává tette Yvonne csodálatos képességét. a fényképmemóriája miatt. hogy Yvonne még a legtriviálisabb pletykáknál is pontosan idézte a neveket. hogy pillanatokon belül eltörik a mécses.. és hosszú sz?ke haja a koncentrálástól összeráncolt homlok ullott. . ártatlan kék szemét Martinra tte. a forrásokat. A lány még idézett néhány bekezdést. ki mondta neked. Az értelem mûködése. Ezen bámulatos alapigazságok egyike Newton elfedezése. Ám a tanárn?vel történt összecsapás után Yvonne nemcsak hogy eltitkolta képességét.. Átment a másik szobába.. Ha érted is azt.. ezekb?l táplálkozik az ész. Yvonne lehajtotta a fejét. és Yvonne munkájában. Tudod. De biztos. hogy pojáca vagy? Az iskolában egy tanárom. és kikeresett a polcról egy könyvet. mint az imént Martinnak. Ez valami egészen különleges és egyedi dolog. amit megtanultál. emlékszem a dolgokra. a válaszok többsége t megegyezett a könyv szövegével. hogy szó szerint jegyezze meg a mondatokat és szavakat. hogy mit olvastál. az id?pontokat. Fényképmemória. és hatalmas. Dolgozatot írtak. és minden szava megegyezett a Martin kezében tar t könyv szavaival. hogy a l n. Több alapigazság létezik. Martin gyengéd unszolására Yvonne el?rukkolt a történettel.. és folytatta. Yvonne-nak elcsuklott a hangja. hanem a túlfûtött és elbizakodott elme képzel?déséb?l fakad. De ennek eredményeként nem tu .. Ezt már tudat alatt többször megállapította. Nem akartam cirkuszi pojáca lenni. mikor felülkerekedik a józan észen és megszabadul az és vek béklyóitól. és kijelentette. A tanárn? nem tudta elviselni. miközben a lány idézett. így szólt: Ez csodálatos rész. Szeretnék kipróbálni valamit mondta a férfi. Mikor Yvonne befejezte. amit a legutóbbi olvasáskor tett bele. Mindenre? És ilyen részletesen? Azt hiszem. és odaadta a lánynak. De Locke-ot kétszer. és kés?bb sem hitte y a válaszokat fejb?l írta.

Mindketten hallgatt k. A tanárok nagyon sok jót tehetnek jegyezte meg Martin . És ezzel a csodálatos agyaddal úgy fogsz átsiklani a vizsgákon. Jaj. ahonnan az üvegezett folyosón a Felding-Roth f?épületébe lehetett eljutni. miközben Martin lázasan gondolkozott valamin. Igen. beszámolva az intézetet ért támadásról. És vannak bizo nyos technikák. akkor megmondhatom. egyre fizikából. amikkel holtbiztosan át lehet menni a vizsgákon. Nyomban el fogod hinni. Már annak is utánajártam. Nem is tudom elhinni mondta a lány elfúló hangon. szere tte a lány telt idomait. gyengén vizsgázott. hogy ?t nem zavarja. Az apró nappaliban Martin kényelmesen elterpeszkedett a b?rfoteljában. Yvonne szomorúan nézett maga elé a rossz emlékek felidézése után. Az els? rossz hírt Martin Peat-Smith jelentette Nagy-Britanniából. de ha ez mégsem sikerülne. Lehet. Három alapvizsgára van szükséged: yre kémiából. hogy akarod-e? Hát persze hogy akarom! Mindig is ezt akartam. Minden igyekezete ellenére sem sikerült a tartósan megszabadulnia. Ez l esz a legeslegjobb dolog. egyre pedig zoológiából vagy biológiából vagy botanikából. és olyan izgalmas ez az egész. és átölelte Martint. Majd azokat is megtanít om neked. tényleg. Még mindig szeretnél állatorvos lenni? Miért. gondolkozott valamin. Martin nem sokat teketóriázott. Két nappal kés?bb. egy munkanap reggelén. és jó esélyed van arra. mekkora munka vár rád. Nem sokkal kés?bb pedig szörnyû tragédia rázta meg az egyesült áll ontot. Hát ha már itt tartunk dünnyögte Martin . 8 Annak a visszafogott eufóriának. mire jutok. Yvonne pedig az el?tte lév? sz?nyegen gömbölyödött össze. Míg ezekre a vizsgákra készülsz. Akkor utánanézek mondta Martin. de az ostobák szörnyû ká is okozhatnak. bár Martin már többször megnyugtatta. Igen. mikor vizsgázo l. drága szerelmem. Keményen fogok dolgozni. Komolyan mondom. Jó híreket hoztam. Néhány perccel kilenc óra el?tt érkezett Celia a vállalati autóval a parkolóháznak ar a szintjére. ami valaha is történt velem. a jd kitalálok valamit. Martin elmosolyodott. Majd meglátjuk.dta jól megtanulni az anyagot. hogy felvegyenek közölt tin. olyan csodálatos vagy. Semmi értelme felkelteni a gyanakvást. Tek pasztalataidra. Tanulhatsz este meg hétvégeken is eni fogok neked. egy Yvonne készítette ízletes vacsora után így szólt a lányhoz: Beszédem van veled. amiket most is kedvteléssel nézegetett. Egy pillanatra elhallgatott. Yvonne felugrott. Tudom. a legtöbb értelme a zoológiának volna. nem feltétlenül. Sok minden lehetséges. hogy a változatosság kedvéért most én tehetek v mit leérted. A kérdés az. ami Celia visszatértekor töltötte el a Felding-Ro th New Jersey-i központjának munkatársait. hogy mindig változtass egy kicsit a könyvszövegeken. Végül így szólt: Te olyan sokat tettél értem. De azt az egye t meg kell tanulnod. mint valami gyors vitorlás. Celi . Együtt dolgozunk majd. hogy melyek azok. hogy én meg veled csolatban érzek ugyanígy. a lágy domborulatokat. De ezt jól be lehet gyakorolni. A tragikus baleset a boontoni rend?rség legalábbis baleset -nek min?sítette az ese tet három nappal Celia visszatérte után történt. Felvételizhetsz az állatorvosira. De fel kéne adnom az állásomat? kérdezte a lány kétkedve. De el?ször le kell tennem egy csomó vizsgát mondta Yvonne. ígérem. Még némi anyagi támogatásra is számíthatsz az intézett?l. és nem felelt meg az állatorvosi egyete m felvételijén sem. hamar vége szakadt. ha meglátod. még lehetséges volna? kérdezte a lány meglepetten.

hogy megvárja Samet és együtt sétáljanak át az üvegezett folyosón a f? mint máskor. olyan hirtelen. És vagy érted megyek. vagy ott találkozunk. ami a hatalmas erejû ütést?l benyomódott a kocsiszekrénybe. mint aki egy másik bolygóról beszél. felül nyitott fal alatt harmincméternyi mélység tátongot Ezután egy másodperces csönd következett.a sof?rje bal oldalról közelítette meg az átjárófolyosó bejáratát. küls? fal melletti parkolóhelyére igyekszik. Celia csak akkor pillantotta meg Sam kocsiját. Celia megállt. Most egyedül akarok lenni. Ezüstszürke villámkén t suhant el Celia meg a sof?r mellett. felvett e az autótelefont és remeg? ujjakkal benyomkodta a gombokon a rend?rség segélyhívó számát. Több mint egy órába telt. és Celia meghallotta a szirénák közeled? vijjogá De lehetetlennek látszott. Kiadta az utasítást. hogy öngyilkosság történt. Nem si különösebben szörnyû feladatuk elvégzésével. Hawthorne Rolls-Bentleyjét. hogy Samnek azzal tehe t még egy legutolsó szolgálatot. Tragikus baleset angsúlyozza a baleset szót. A hangja távolinak és személytelennek hatot t. mikor a sof?r kitárta el?tte az ajtót és ? kilépett a betonra. Az eddigi szenvedéseihez most újabbak társulnak. hogy elejét vegyük a találgatásoknak. elmondta neki a r ettenetes hírt. A gyönyörû jármû hosszú évek óta Sam öröme és büszkesége biztonságos. és h n is meger?sítette a nyilvánvaló tényt: Sam meghalt. Ez a Bentley átfordult a tetejére. hogy Sam. hogy a vállalat elnöke a saját. beugrott a kocsijába. Celia megpróbálta felhívni Julietet. jobbra attó a helyt?l. Me ta a címet. Sam sem élte túl. az úgyis tudta. Csak ezután ment oda a falban tátongó lyukhoz és lenézett. aztán Lilian így válaszolt: Ne gyere. Ha segítségedre lehetek ajánlkozott Celia . Határozottan azt tanácsolta az asszonynak. Csak néhány bokor és fû n?tt azon a helyen. az utcaszintre. és az els? pillanatban Celia utána akart menni . majd el?bukkant az impozáns kocsiszekrény is. Celia hívta fel Liliant. közvetlenül mögöttük. mert mint kés?bb elmondt apillantó tükrében még odalent meglátta Mr. mert egy orvos korábban benyúlt a roncsba. Felb?gött a Rolls-Bentley hatalmas motorja. a sajtóügyekért felel?s alelnököt. Most azonnal. Már többen rohantak a színhely felé. Ugye majd megmondod. ha megpróbálja megkímélni a szégyenletes öngyilkos min?sít l állt Samhez. és a nehéz autó e l?relódult. A következ? h ng-Roth központjába ment. Kés?bb szeretném megnézni Samet folytatta Lilian. hogy az épületben tartózkodó összes orvos azon enjen a parkolóház nyugati oldalához. de egyiküket sem tudta elérni. Ezt senki nem fogja elhinni! tiltakozott Hammond. tûzoltókat és ment?söket kért a helyszínre. dta. aki nem bírta magát túltenni a Montayne mi . majd pedig a férjét. A roncs nem gyulladt ki. Senkit se m zúzott agyon. Dwightot. ahogyan csak a leggyorsabb kocsik képesek. Mikor Hammond kiment az irodájából. felpörögtek a kerekek. de füstö g?it. A sof?r a kitört falhoz rohant. és ez okozta a tragédiát. úgyhogy türelmetlenül felcsattant Hammond akadékoskodá Ne vitatkozzon! Tegye. a sof?r igyekezett minél arrébb húzódni. A néhány perce még oly fejedelmi külsejû autóból kerekeivel az ég felé mutató roncs l atóan el?ször az orrára esett. A vállmagasságú. ahol Celia autója megállt. akkor szívesen elmegyek hozzád. Borzalmas látvány fogadta. míg a tûzoltóknak sikerült a testét kiszabadítaniuk. és az utasítást: Azonnal bocsásson ki egy kommünikét a sajtó részére Sam haláláról. hogy ne menjen oda. és a Samnek kijelölt parkolóhely végénél lév? falat át eltûnt a semmiben. M atalmas fémcsattanás hallatszott és üvegcsörömpölés. és sürg?sen rend?röket. Ám hirtelen megállt. valószínûleg beragadt a gázpedál. amit mondtam. hogy az elnök kényelmesen beállhasson a helyére. lassú És ekkor történt. Szerepelhet a szövegben. hogy bárki is túlélhetett volna egy ilyen becsapódást. hogy az autó egy üres telekre zuhant. Egy elgörbült kerék vadul pörgött. Celia arra gondolt. Köszönöm. Villámgyorsan átgondolta a helyzetet. Csönd lett. Ezután magához hívatta Julian Hammondot. ami Celia számára iszonyú hosszúnak tûnt. Celiát már fojtogatta a sírás. és amilyen finoman csak lehetett. Szerencse a szerencsétlenségben. hogy hová vitték? Igen. Mi m ndent kell az asszonyoknak elviselniük. Az látszott a legvalószínûbbnek. ah z autó felfelé kapaszkodott az átjárószintre. El?ször a Bentley különleges hût?rácsát pillantotta meg. gondolta Celia. ami szintén összenyomódott.

miel?tt eljött volna a temet?b?l. Seth Feingold lépett be Celia szobájába néhány perccel az igazgatótanácsi ülés befeje .. A New York-i értékesítési anácskozás. Nagy tekintélyû pénzügyi szakért? volt.. mire padlóig nyomta a gázpedált és nekilódult. Akármi is volt. Mialatt Celia egy kényelmetlen. aki bámulatos jóstehetséggel felismerte e gy brit kutatóintézet jelent?ségét: Azt akarom. egy nyugdíjas bankigazgatót.. és neki is megvolt a maga bûntudata. amir?l maga nem tud.. folytatta: Lehet. Rémes. ám a gy . és többen is egyértelmûen maga mellett foglaltak állást.. és ráállította Celiát a célegyenesre. aki egy hibás ítéletéért el?ször a hírnevével. helyenként parázs vita zajlott mondta Seth.? Celia nem volt képes b efejezni magában a kérdést. hogy most bevégezhetné az életét. Nagyon is elhiszem válaszolta végül Celia. Ez sikerült is.. Az angolbarát Sam. hogy nem hiszi. Kétheti kegyeleti szünet után a Felding-Roth igazgatótanácsa ülést tartott. Az arcán komor. Meg amit még utána közölt em fogom elmondani magának. de még mindig vannak egyes férfiak az igazgatótanácsban. most már sír ba szállt Sammel együtt. hirtelen gondolt egyet. és igyekezett felidézni a múltat. Szóval nem maga lesz az elnök. amit tett. hogy maga legyen a jobbkezem . hogy pont nekem kell közölnöm kezdte. és így senkinek nem eshet bántódása. hogy Sam felvette ügynökn?nek... A rákövetkez? napokban Celia továbbra is mindent megtett azért.. m egpróbálta kikapcsolni a jelent.. hogy meghatározott id?re neveztek ki elnököt. és istenemre mondom. Sam az esküv?jén. A vállalaton belül mindenki formalitásnak tekintette az ülést. hogy új e válasszon. gondterhelt kifejezés ült. hogy hozzákapcsolja a maga karrierjét.. Celia mindk kel váltott néhány szót.. azon a reggelen. Sam . és magától értet?d? te. Sam nem kötött életbiztosítást. De az ellenlábasok nem tágította végén kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. akiknek nem tetszik a n? i elnök gondolata. kés?bb pedig latin-amerikai igazgatóvá: A j tközi kapcsolatoké .. aki évek óta az igazgatótanács tagjaként tevékenykedett. Megmozdult mellette Andrew. láthatóan je legvégén járt. mikor a férfi meglátta ?t ott. Celiában több kérdés is kavargott. mert senkinek nem volt szíve vitába bocsátkozni velem. Akadnak asszonyok. most pedig az életével fizetett. és odanyújtott neki egy zsebkend?t. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott: az.... összecsukható széken ült a kis kápolnában. Juliet keményen tartotta magát: egyetlen könnyet sem ejtett a temetés alatt Dwight tüntet?leg távol maradt. Akkor eszmélt rá Celia. Az igazgatótanács két pártr dt. A vállalattól csak jelen. akkor vajon Sam.tti kétségbeesésén és bûntudatán. Lilian holtsápadt volt. Hosszú. hogy ömlenek a könnyei. Sam. hogy tanús hagyjuk.. hogy Mrs. megpillantva maga el?tt az alacsony falat. Celia. hogy Celiára fog esni a választás.. aki legy?zte az ellenállást. a kocsija mellett állva magabiz tosan és er?t sugárzóan. és hallgat egy kenetteljes pap vallásos közhelyeit az Isten szolgája soha nem találkozott Sammel . Andrew is elkísérte. A család kérésére Samet szûk családi és baráti körben temették el. sóhajtották a barátai. hogy ezt felfedezzék.. etvennyolc éves úr egy ideje már bottal járt. mely az övé maradhatott volna. Mikor kiv totta Samet arra a célra. ha a körülmények nem k fel a szerepeiket ilyen drasztikusan. Preston O'Hall orant. amit a visszatérése napján Sam mondo tt neki az irodájában: .. hogy figyelembe vette: azon az oldalon csak egy üres telek van odalent. Jelle amre. el?léptette pt nélkül kapható szerek részlegének vezet?jévé. Jordan csak így elmenjen.és van még valami. Mi lehetett Sam titka? Celia hiába törte rajta a fejét. Azon tûn?dött ogy már régebb óta tervezte-e Sam. úgyh agilag teljesen mindegy volt . Miu ia nem válaszolt. csak mindig sikerült magát józanabb belátásra b ? Aztán. Csak Lilian és Juliet kísérték a koporsót a sírhoz. f?leg azért magyarázta kés?bb Andrew-nak . amire egyébként sem kaphat már soha többé választ. meg tekintélyt. Huszonkét éve történt. hogy Sam halálának o ka hivatalosan baleset legyen. égbekiáltó igazság alanság. Ez volt a kívánságuk. Seth beszámolt arról. ahol a férfi az állását kockáztatva védelmébe vette: Azért állok itt. akiknek az egész te arra ment rá. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagy unk . amikor a saját el?léptetésér?l és a két titkárn?jér?l tréfálkozot k fognak leveleket diktálni . Sam.

Winnie egészséges kisfia másnap született meg. Celia többször is találkozott O'Hallorannel. a törvény el?írásainak n. De elárulhato egenlégiós után akarnak nézni. az is els?sorban az igazgatótanácsi üléseken ha llottakra korlátozódott. Seth elhúzta a száját. Az esemény nemcsak Winnie-t és Hanket töltötte el kitör? örömmel. és az álom végre megvalósult. Gondoltam. Energiát és boldogságot sugárzott.zniszr?l nem sokat tudott. és amit tudott. És akarod. nagyon. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. tudja. vacsora közben. Minél inkább változnak a dolgok. Mert kiteljesedett asszony vagy. ak kor talán. okos asszony. Most azonnal. Nagyon megsért?dtél? kérdezte Andrew este. egy álomnak. 9 Vincent Lordot mintha kicserélték volna. Húsz éve kötelezte el magát egy tudományos gondolatnak. kötelességtudó és els? osztál nkaer?. Megcsókolta. akkor most azt mondanám. O'Halloran legföljebb hat hónapot vállalt. mert mindenki. csak azután válaszolt: Igen. ami ma történt. ahogy van. Ezért nem kell egy pillanatig sem bánkódnod amiatt. Ezerszer bebizonyítottad minden erénye et. mert akik ezt a döntést hozták. És mit jelent pontosan ez a meghatározott id? ? kérdezte Celia.és emberkísérletek befejezése volt hátra. ami kiküszöböli a többi szer káros mellékhatásait . hogy nem zavar annyira. Pardon. hogy tipikus n?i viselkedés . szívem. Talán ezt nem kellett volna megmondanom magának. akkor egyb?l felhördülnének. amiben rajta kív szinte senki nem hitt egy olyan szert akart felfedezni. de ?szintén szólva. Aha. hogy A pokolba veletek mind! . amit meg is fogok tenni. azok a vesztesek.. Ezen id? alatt az igazgatótanács meghoz za majd a végleges elnök személyér?l szóló döntését. és csaknem minden férfin fölényesen túlteszel. plus c'est la mérne chose. ha én a maga helyében volnék. amit Sammel folytatott é ekkel azel?tt. Minden szempontból kiteljesedett. Csak néhány tényt akartam köz i. aki is mer. de alig ismerte. Celia megrázta a fejét.. hogy rendet teremtsek. Bruce pedig Pennsylvaniából telefonált Winnie-nek. Celia felállt és szenvedélyesen átölelte a férjét. és szerettelek volna egy kicsit felvidítani. hogy megmondjam. idézte magában a francia mondást. T e vagy a világ legjobb felesége. csodálatos anya. Celia. mindketten lelkesen gratuláltak. Viszont másfel?l furcsa. Ha majd végzek. mint amennyire néhány évvel ezel?tt zavart volna. Fantasztikus kis porontyom van ragyogott a kórházi ágyon. A Hexin-W-r?l Lord els? elnevezése továbbra is tartotta magát rengeteget beszélt . hogy mennyit érsz még azok a hímsoviniszták is a Felding-Roth igazgatótanácsába akiknél a kisujj ad is többet ér. És külön zért jöttem vissza. Úgyhogy már nincs szükséged a titulusokra meg a hivatali díszre. Nem akartam beszédet tartani. Lisa Kaliforniából. mikor csak ügynökképzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki igazgató helyett. De várjuk ki a végét. Talán mostan megpróbá atnánk ikrekkel is. és itt hagy nám ezt a kócerájt úgy. mint mindent. Celia eltûn?dött. miért van így? Legyen szíves. Ez a beszélgetés eszébe juttatta Celiának azt a párbeszédet. Winnie. Plus qa change. és erre el?bb-utóbb maguk is rájö Andrew elhallgatott. annál inkább ugyanazok maradnak. me t ahogy Sam akkor mondta -: Vannak a cégnél. doktor úr nevette el magát Celia. akik képtelenek lenyelni a dolgot egyel?re . Ha ezt tenném. addig veszélyes gyógyszereket jótékonnyá é ossá tesz már csak az állat. ami más. de az egész Jordan családot. A két évtizednyi munkának most érett be a gy Végre megalkothatóvá vált a szer. a szülés akadályát is könnyedén vette. és halkan azt mondta: Sikerült is.

hogy a régebbi módszernél ma az jobban megfelel a céljainak meg a temperamentumának. ha kellett. emlékezett rá. Ám még ehhez az utóbbi két metódushoz is évekig tartó kísérletezések szükségeltettek. mi történik majd az ízületi gyulladással. Ám ha sikerrel jártak. fiziológusoknak. és megvol kudarcra is. a végtelenségig új. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. Maga a folyamat is Lord nagyszerû teljesítményét igazolta. Az ízületi gyulladásban szenved?k és a rákos betegek várhattak els?sorban enyhülést a xin-W-t?l. hogy a Hexin-W kerül el?ször a piacra. En yeként nincs gyulladás. megesküdött. hogy a Hexin-W végs? formát öltsön. mert figyelemmel kísérték a szabad jelentéseket. próbálkozásokkal és kudarcokkal tt folyamat végén. és megszûnik a fájdalom. Lord csendes kárörömmel nyugtázta Peat-Smith Peptid-7 programjának elakadását. melyik rendellenességet lehet gyógyszerekkel korrigálni. hogy el?ször megállapították. hiszen felhasználható kifejlesztésénél. a következ?. Celia és mások jelenlétében. amit?l a tagjai elmerevednek. Röviddel az asszony visszatérte után bekopogott az irodájába. de mivel nem ?k voltak azok. hogy a Felding-Rothnál dolgozó specialistáknak ké oknak. Grat lált a kinevezéséhez. Az ennél korszerûbb módszer amely Sir James Blacknek. Lord mindezek ellenére vagy éppen ezért úgy döntött. A többi cég feltehet?en csillagászati összegû licencdíj megfizetése ut fel az új szert. Lord felfedezett. mire az engedélyezési kérvényt benyújthatják a minisztériumba. Az állatokon és embereken végzend? összetett tesztprogram miatt még így is két évbe t k majd. a genetikait alkalmazta. hogy a Hexin-W segítségével mód nyílik egyéb betegségek újfajta gyógyítására is. Úgy kezdte. és szörnyû fájda mai vannak. rengeteg munkával járó. Ez a k s harlow-i késedelem azt jelentheti. a lehet? legcsekélyebb mérgez? hatással. legalább mi szeretnénk az els? k lenni. A Hexin-W tehát rendkívül sokolda szernek ígérkezett. A férfi elpirult az örö ozzátette. Lord magyarázatára a hallgatóságából többen tapsolni kezdtek.ek gyógyszeripari berkekben. Martin Peat-Smith Harlow-ban egy még újabb módszert. Lo gy visszagondolt. meg a rákövetkez?. Az is nagy érdekl?dést váltott ki. a SmithKline Tagamet-jét k ifejleszt? kiváló tudósnak a nevéhez fûz?dött az volt. akikkel tárgyalni kezdenek az üzletr?l. am ik magukhoz vonzzák a leukocitákat a fehérvérsejteket. és hozzátette: . patológusoknak és statisztikusoknak egész armadája csak annak a szent célnak a szolgálatába állította a tehetségét. toxikológ usoknak.. és a beteg állapota egyre romlik. vagy ped g tabletta formájában veheti be a beteg a másik szer mellé. A Hexin-W-vel ezek a veszedel mes mellékhatások megszüntethet?kké vagy jelent?sen csökkenthetekké és enyhíthet?kké válnak. A gyógyszergyártási folyamat során hozzákeverhet? egy másik szerhez. igaza lett. klinikai gyógyszerészeknek. hogy képletesen szólv ejobbot nyújtson Celiának. vagy anélkül. hogy két évvel korábban. mint összetev?. Számot tartott több gyógyszergyár érdekl?désére is. és hál' istennek. hogy régi szere b?l újakat fejlesztett a szerves kémia alapján. Számos gyógyszergyár jelezte már az érdekl?dését. hogy soha nem fogja feladni a harcot. mikor a betegség miatt szabad gyökök keletkeznek. hogy a szert kétféleképpen is fel lehet használni. Közérthet? nyelvezeten adta el? a mondandój A betegnek begyulladnak az ízületei. A leukociták felhalmozódnak. Egy Celiával folytatott telefonbeszélgetésben így fogalmazott az egyik legnagyob b konkurens cég vezet?je: Persze jó lett volna. és megértették a szer korszakalkotó jelent?ségét. Lord felvillanyozódott hangulatában még arra is rászánta magát. Ez akkor következik be. hogy egy aktív összetev? módosításával megváltoztatta a szer kémiai össze tán jött a következ? módosítás. D mas gy?zelem volt ez egy fáradságos. fizikusoknak. Vincent Lord kutatómunkájában a nagy áttörés három hónappal azel?tt következett be. mert manapság a módszerét már elavultnak tartották. hatásos szer el?állítása volt. elmagy arázta. de a pontos részletek továbbra is a Felding-Roth titkai m aradtak.. Már több er?s készítményt is kifejlesztettek e két baj ellen. miután már vagy ezer összetev?vel k ezett sikertelenül. gyullad okoznak. amit a jelek szeri nt Dr. Vincent Lord egyszer egy marketingtanácskozáson. Egyszerûen kifejezve: a módszere az volt. akkor forradalmi újdonság született. Még nagyobb örömöt szerzett neki. állatorvosoknak. A Hexin-W folytatta Lord megállítja a szabad gyökök termel?dését. de csak ritkán vag oha nem írták fel ?ket a veszedelmes mellékhatásaik miatt. és ezután egy teljesen új szert fejlesztet tek ki. biológusoknak. ha a mi kutatóink fedezték volna fel.

hogy annak idején az asszonynak volt igaza a Mo ntayne-nel kapcsolatban. hogy nem támogattam a je . de kidolgozott a Felding-Rot h részére egy olyan mesteri pénzügyi tervet az elkövetkez? öt évre. mikor Sam Hawthorne halá a után nem Celia lett a vállalat elnöke. . a szemében ez semmiv el sem ért többet annál. Ez talált! mosolyodon el az öregúr. Preston O'Halloran id?leges elnöki kinevezése nem sokban befolyásolta Celia mi ndennapjait. hogy úgy véli. ho a a kett?nk közötti munkamegosztást. hogy ne reflektáljon a fogalmazásmódra. Tudta. hogy nagy kincs. Most olvastam a in-W-jelentést. hogy e zt közöltem a tanács többi tagjával is. Jordan. ami röviddel azel?tt még Same volt. Havasi? Mit fog maga csinálni addig. amir?l Seth Feingold csak azt tudta mondani Celiának. Az évszázad egyik nagy felfedezésének fogják min?síteni közölte Lord tárgyilagos az évek során kissé lehiggadt. mint a borotva tette hozzá a számvev?. maga Havasi. Ezek szerint mindketten tudjuk. hogy pontosan úgy dolgozzon tovább. mint mikor valaki nyer a lottón. de nem érdekelte. Oké. puszta szerencsével találta el az igazat. hogy többet. Mindent el fogok követni. én pedig Celia bólintott az asszony. hogy a munkáját nagy hozzáértéssel és leleményességgel végzi. Celia elismerte magában. A dolog éppen fordítva áll. hogy ne legyen közöttünk félreértés. évre fordult. de az esze úgy vág. Örülnék. Mrs. Ebben biztos vagyok. Én a vállalati gazdálkodásról ok mindent majdnem biztos. én is gratulálok magának. E pillanatban különösen nagy figyelme t kell fordítanunk erre a területre. óriási nyereség . hogy elvégezzem a munka rám es? részét. az önbecsülése egy fikarcnyit sem csökkent. Celiába ismét belehasított a fájdalom Sam halála miatt amit szinte még most sem akart elhinni. És maga. mint maga. Rendben. nem tudta megállni. Celia. O'Halloran folytatta Celia gyorsan. Kedvesebben folytatta: Köszönöm. hogy újból itt van. mikor lelkes síel? voltam. így els?sorban a pénzügyek vizsgálatával fogom tölteni a l?ttem álló maximum hat hónapos id?szakot. Ezt azzal indokolta magában. hadd ismerjem be. hányadán állunk. Az elnöki irodában ültek egymással szemben. ezzel messzire ment jegyezte meg Celia kissé csíp?sen. Mikor a Gergely-naptár az 1978. S?t olyan messzire mentem. ha maga is így szól edig Celiának nevezhetném. Az új elnök nem jelent meg mindennap az irodájában. Ám azt is ?szintén bevallom. a Hexin-W-t továbbra is a Feldin g-Roth egyik nagy reménységeként tartották számon. Lord ezúttal sem ismerte be. Jó tudni. s?t. ha úgy alakul. hogy humorérzéke legal an az új elnöknek. Az igazgatótanács rendkívüli ülése utáni napon O'Halloran ?szintén és nyíltan be iával. hogy tudja. Ezenkívül még azt szeretném megtudni magától. hogy a vénember bottal jár. Arra gondolt. Azt akarom.Örülök. Most pedig térjünk a tár Szóval a munkamegosztás. hogy a gyógyszerbiznisszel kapcsolatos ismereteim semmi szín alatt nem hasonlíthatók a magáéhoz. hogy Celia a tudományos szempontok híján. A barátságos közeledés ellenére Lord ugyancsak fellélegzett. Mr. A jó barátaim Havasinak hívnak húzta ismét kényszeredett mosolyra a száját O'Hall z elnevezés a bohó ifjúkoromból ered. hogy udvariasan és türelmesen bántak vele. de csatlakoztam volna a többséghez. Ha már itt tartunk válaszolta Celia . Mert azt már elég nehezen tudta volna elviselni. ? pedig tévedett. hogy rosszmájúan viselkedik. hogy az igazgatótanács most az egyszer végre józanul döntött. Havasi. Lehet. akik határozotta n ellenezték a maga elnöki kinevezését. míg én hozzáért?an és leleményesen do m? A férfi szelíden korholó hangon válaszolt: Az elnök nem tartozik beszámolni az alelnöknek. és Celia arra gondolt.. mint eddig márpedig tudom. Mikor meglátta az új arcot abban a szobáb n. Nem tartoztam azok közé. és ez megnyugtató.. Mi sem egyszerûbb. Az id?s O'Halloran arisztokratikus New England-i kiejtéssel így szólt Celiához: Azt akarom.

megérett az . Már alelnöksége alatt is fontolgatta az ötlet felvetését. 4. cikkely: A Felding-Roth aktív szószólója lesz annak. anna e. receptre és anélkül kapható gyógyszer használatát v ez akár a Felding-Roth. és egy héttel kés?bb ?szinte szomorúság töltötte el annak a hírnek a hallatán. Egyetlen szóba jöhet? küls? ember sem tûnt fel a láthatáron. Ezért 1978 januárjának utolsó hetében sajnálkozással hallotta. amit Celia vállalati politikaként akart a lkalmazni.Ez id? tájt már Celia is nagy megbecsüléssel tekintett O'Halloranre. Celia mondta Bill Ingram. cikkely: A vállalat soha nem fog kutatni. beleértve a dohányfüst belélegzését. hogy az öregúr influen nak esett. Rég nem olvastam ennél józanabb fogalmazványt. akinek a jelölését az igazgatótanács szûk negyedóra alatt jóváh ahogy azt már az el?z? év szeptemberében meg kellett volna tennie: Celia Jordan lett a Felding-Roth elnöke és els? embere. ami terhes nõknek készült olyan természetes és korlátozott idejû aszok kezelésére. cikkely: A Felding-Roth azt fogja tanácsolni a terhes asszonyoknak. És ezzel még korántsem volt vége. zavart magatartással fogadta az asszonyt a vállalathoz való . meg azért. gyártani. Már nevet is talált az újszülöttnek: a Felding-Roth-doktrína. hogy teljesen szabad kezet kapott t?le. beleértve a bort is. O'Halloran ízigvérig régi vágású úriember volt. hogy a receptíró orvosok a Felding-Roth legjobb kuncsaftjai. Egyetlen jelölt volt. Az O'Halloran temetését követ? na ek az új elnök személyér?l. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. segített a Felding-Roth-doktrína megszövegezésében. hogy: Mikor rád kerül a sor. hogy leszavazzák. hog y terhességük alatt mellõzzék mindenféle. úgy érezte.. és a Montayne-katasztrófáról be szélge pen. 2. ügyelve a fehérköpenyesek kasztjához tartozók érzékeny lelkére is. Bill Ingram. egészséges babát akarsz. de végül nem állt vele el?. És ha ép. aki azon a bizonyos dönt? Montayne-értekezleten Celia ellen és a szer mellett foglalt állást. hogy egyetlen terhes ass zony se írasson f el vagy vásároljon és használjon a normális terhessége alatt olyan termékek amiket az elsõ cikkelyben határoztunk meg. 3. Ezek a szavak képezték az alapját annak. mint a normális terhességeknél f ellepõ émelygés és hányinger. és szem el artva. cikkely: A Felding-Roth aktívan szorgalmazni fogja. A szövegtervezet így hangzott: A Felding-Roth Gyógyszergyár ünnepélyesen megfogadja: 1. A terhességr?l volt szó. akit id?közben értékesítési és marketing-igazgatóhelyettesnek neveztek k . Egy másik cikkely a kényes orvos-beteg kapcsolatta l foglalkozott. piacra dobni közvetlenül vagy közvetve. a lányához fordulva. hog alloran koszorúér-elzáródás következtében meghalt. hogy az asszonyok t erhességük idején tartózkodjanak az alkoholtartalmú italoktól. hét hónappal az elnöki kinevezése után.. és hálás volt a etlen udvariasságáért. félt. valamint dohányzástól. Még az elnöki kinevezése után is várt egy darabig. Andrew egyik megjegyzése juttatta eszébe. kivéve ha azt az orvos írja fel valami ren kívüli egészségvédelmi okból. hogy az id?leges elnök több mint négy hónapot volt hivatalban. Andrew még azt is hozzátette. A férje akkor azt mondta a család tagjainak: Nem kell gyógyszert szedni minden át meneti kellemetlenség miatt. szeptemberben. Ingram. hogy a szándéka véghezviteléhez szüksége van az igazgatótanács támoga Most. Ezúttal nem vártak két hétig az utód kinevezésével.. A további cikkelye kben helyet kapott a vészhelyzetek megítélésének kérdése is mikor a gyógyszerhasználat életet minden egyéb szempont ennek rendel?dik alá. mert tudta. akár más cégek termékeire. olyan szert. bûnbánó. hogy leírja ezeket a dolg okat. az alkalmas pilla atot lesve. Már év ezel?tt eszébe kellett volna jusson valaki szakmabelinek. 10 Az alapötlet azon a bizonyos repül?úton fogalmazódott meg benne Hawaiiból hazafelé a ugusztusban.. es edbe ne jusson bármit bevenni.

Bill Ingram egyike volt azoknak. A jöv?ben erkölcsileg és anyagilag is helyesebben fogunk eljárni a profitot igyekszünk majd máshol megtalálni és a többi válla ot is erre ösztökéljük. akarja-e még egyáltalán. Adrian Caston. és mindig nagy segítségemre lesz. Mindenki feszülten figyelt. és ahogy Sam már régen észrevet gyakran képviselte az igazgatótanácsi üléseken a kutatási igazgató álláspontját. Caston. ami történt. tetszik nekem Mrs. amelynek alakítását legjobb egyedül természetre hagyni. És ez vonatkozik a ?re is. hogy mi vagy az utódaink kísértésbe essenek. hogy soha nem fogja megtudni. éppenhogy így kell tennünk. Celia elnökké választása után a vezet?ség újra felosztotta maga között a feladatokat. A válaszom: igen mondta Celia. hogy azok után. akik feljebb léphettek a hivatali ranglétrán. amin a javasolt Felding-Roth-doktrína megtárgyalását tûzték napirendre. Ami a múltat illeti: volt egy hibás döntése. amin a jöv?ben esetleg új. legalább nekünk ne legyen hozzá semmi közünk. közlöm. hogy Vincent Lord barátja és szövetségese.. Tudom. Mr. Ha már profitról van szó. hogyne tanultam volna! Nagyon szenvedtem. amivel annak idején a brit kutatóintézet ötletét fogadták oly ellenállásra számított. és ha így látja. hogy az úgynevezett doktrína mutatta fel az atot Etheridge átkozottul okos iromány. meg kell hogy mondjam. Lord tudott ingRoth-doktrínáról. Néhány év múlva ugyanígy fe be merül a Montayne. a veterán igazgató-ügyvéd. amit az orvo s felír nekik. hogy továbbra is itt dolgozzak. hogy ? meg Etheridge megbeszélték az ügyet. Észben tartva. Néhány héttel kés?bb beismerte: Nem voltam benne biztos. és azt kívántam. Biztos. és azt is. Véletlen balszerencse. amire most éget?en nagy szükségünk van. A férfi máris igen jó munkát végzett az új beosztásában. Az igazgatótanács tovább tárgyalt a doktrínáról. akit?l Celia ellentmondást várt. hogy ma fogják tárgyalni és majdnem biztos. Ezek szerint. és gondolom. Celia folytatta: Az emlékek hamar elhalványulnak. Celia a sötét diófa asztalra szegezve a teki így válaszolt: Véleményem szerint. akir?l tudta. tanult az esetb?l.. Legnagyobb meglepetésére azonban szinte senki nem vonta kétségbe a terve ésszerûségét Az egyik tanácstag. Az id? és pasztalás bebizonyította. alaposan felkészült arra az ülésre. Itt a Felding-Rothnál már bekövetkezett egy terhességi gyógyszer miatti katasztrófa. és mlékezve arra a heves ellenállásra. Celiának ennek hallatán kétségbeesett gondolatai támadtak. aki egy pénzügyi tröszt vezet?je volt. milyen jól dolgozik. És ha ez megtörténik is. Emlékez . Nagyszerû reklám a többi szerünknek. amit Sam mesélt neki egyszer a nehézségeir?l az igazgatótanácsban. és a vállalatunkat egy új ontayne-katasztrófába sodorják. Clinton Etheridge. hogy a támogatás akkor is értékes. és a terhes asszonyok megint bármit be fognak venni. Jordannak az az ötlete. és els?sorban a gyakorlati megvalósí pcsolatban hangzottak el kérdések. s?t lehet. megfon tolt ember. feltette a kérdést: Bölcs és szükséges dolog egyszer s mindenkorra elvágni magunkat egy olyan területt? . hogy teljes jogú tagja lett az igazgatótanácsnak. amiért a cégünk jelenleg is keservesen lakol. hogy ennek a hibás döntésnek szörnyû köv ezményei lettek. hogy biz hatok magában. amikb?l szépen lehetn e profitálni? A cég központjának tanácstermében ültek. de aztán figyelmeztette m agát arra. mert ez elejét vesszük annak. el?léptetés is történt. Ha netán a tisztelt ta nács többi tagja nem vette volna észre. hogy figyelmeztessen. Mégpedig azért. talán ezzel a támogatással fejezi ki Lord sajnálkozás liának a Montayne miatt? Lehet. elvárom. hogy a Montayne-bukásunkat üzleti el?nnyé változtassuk. hogy fogok tévedni. Elgondolkozott Etheridge -en. ha az indoklás hamis. hogy a normális terhesség gyógyszeres befolyásolása milyen tragédiákhoz vezetett. tudta. i valamennyiünkkel el?fordul. biztonságos szereket fejlesztenek ki. hogy egyáltalán nem hallott róla. A ma szül?korban lév? fiatal n?k többsége már nem szik a Thalidomidra. Sok dollárt fo ialni. Jaj. bárcsak lett vol na elég eszem és bátorságom maga mellé állni! Nem kell mindenáron mellém állni figyelmeztette az asszony. hogy a terhesség olyan állapot. melle tte kért szót. de végül is nem maga döntött egyedül.szatértekor. Ám végül Owen Norton médiafejedelem mondta ki az utolsó sz . Celia most.

Ezután az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta a doktrínát. hogy e tervér?l lebeszéljék azzal az indokkal. Uram válaszolta Celia egészen ?szintén . kéthasábos írást jelentetett meg a gazdasági rovatában. Csak így tovább. ?k maguk a jogosultak a betegnek megmondani. A gyógyszergyárak különféleképpen reagáltak a Felding-Roth-doktrínára. . De ne búsuljon. hogy végre tisztelni kezdtük a n?i ítél?képességét. Tettél valami jót. akkor a tévé száguldó riporterei még a b?rünket is lenyúzzák. gyors hatásra vadásszanak. A doktrínát fejcsóválva fogadó orvosok részben azért fejezték ki rosszallásukat. fogyasztóknak szánt reklámját. bár a nagyközönség körében nem mint Celia remélte. de hogy hogyan. aminek váratlan káros mellékhatásai vannak panaszk Bill Ingram Celiának . A doktrínát beépítették a Felding-Roth reklámtevékenysé ly azonban csak az orvosi és tudományos folyóiratokra korlátozódott. akkor csak ásítoznak és a körmüket piszk A tévézsurnalizmus primitív mûfaj válaszolta az asszony. és a tetted hullámai most ek továbbgyûrûzni. általános kiadványokban is hirdet i. semmi egyéb jellemezte egy ilyen vállalat szóviv?je nyilvánosan a doktr ok úgy vélekedtek. Majd feltétlenül szóljon egy ilyen esetben mondta Ingram kétked?en. holott a Felding-Roth sajtóosztálya mindent elkövetett.A hosszú tárgyalóasztal túlsó végér?l a nyolcvankét éves Norton Celiára nézett. Olcsó kis trükk itvány reklámfogás. ha maradt rá hely. meg a többieknek is. Egy-két versenytárs azonban nyíltan kifejezte bámulatát. amibõl egyet bekereteztethet k és kifüggeszthetek az irodám falára. akik szerint nem szükséges minden panaszt gyógyszerrel kezelni. mint hogy nem tehetsz egyszerre mindenkinek a kedvére. így óhatatlanul kimaradnak a magvasa bb témák. tetszett. hogy milyen gyógyszert vegyenek be és milyet ne. Majd meg leszel lepve. shington Post pedig egy hasonlóan rövid hírt dugott el a témáról a lap egyik utolsó oldalán. ?szintén mondom magának közölte Celiával egy köztiszteletben álló vezet? . Mindez pedig semmi mást nem bizonyít mondta az asszony kés?bb Andrew-nak . egyértelmûen ellenségesek voltak. az olya okat. és társaim nevében csak azt tudom mondani. Ha vis lami pozitív dologgal állunk el?. hogy ilyen hosszú ideig tarto tt. mint a vállalat hivatal s irányvonalát. Egy gyermekgyóg yász a levelében ezt írta: Legyenek szívesek. Ám a Felding-Rothhoz érkezett postából ítélve ezek a rvosok elenyész? kisebbségben voltak. és ezzel kárt okoz a gyóg szeriparnak. Erre fogok mutatni. Jordan. Tiszteletre méltó etikai álláspontjuk kinyilatkoztatásával minket támogatnak. Mrs. hogy nem írok fel nekik valami ellenszert a rosszullétre márpedig én erre nem leszek h ajlandó. hogy milyen messzire jutnak ezek a hullámok. bi lapban csak pár soros hír jelent meg. mint például most. hogy az er?s. nagyon sajnálom. Talán emiatt történt. amik túl sok adásid?t emésztenének fel. A televízió egyáltalán nem érdekl?dött. mert ellenzik a receptre kaph szerek közvetlen. A munkatársaikat a tév rra idomítják. hogy felh a a figyelmüket. sajná z nem nekünk jutott el?bb az eszünkbe. ezzel a megjegyzésével bearanyozta a na at. mert . sok szerencsét! A pluszpéldányokat postázták ennek az orvosnak. amelyek hes n?k számára forgalmaztak gyógyszereket. azt nem konkretizálták. akik még kértek el?le. Az orvosoknak. néhány kivételt?l eltekintve. A Felding-Roth-doktrína élénk visszhangot váltott ki. Néha hasznunkra van ez a je ség. nem pedig egy gyógyszergyár. Ha olyan gyógyszert árusítunk. Celia eredetileg szeretett volna újságokban és más. ha a terhes betegeim sérelmezik . Légy türelemmel csitította Andrew. hogy a Felding-Roth szentté akarja magát avatni. Azok. A New York Times egy rövid. és sz yezte: Talán észrevette. küldjenek nekem néhány pluszpéldányt. de aztán hagyta. hogy az újságok alig szenteltek figyelmet a Felding-Roth-dok trínának. az is csak akkor. hogy az egészségügy közpon szervei élükön a minisztériummal ezt nem néznék jó szemmel.

Sajnos a vállalata. A szenátor soha nem fe el megjegyezni a hozzá politikailag legközelebb állóknak: Ne feledjük. Azzal érvelt. Hamar rájött. aminek Donahue volt az el nöke. nevezete mberek els? osztályon történ?. és nem gy?zte hangsúlyozni. A szenátor rábukkant ezenkívül egy másik. Donahue azon nyomban a helyszínen termett. amint éppen a munkanélküliek keservei allgatja figyelmesen és együttérz?en. a szenátor alkalomadtán beállt a munkaközvetít? hivatalok el?tt kígy elbeszélgetett az emberekkel. hogy a munkaügy a munkanélküliséggel együtt termékeny talaj egy ambició olitikus számára. adóból leírható légi utazásainak ellenzésére. én aztán igazán ismerem a dörgést. a munkaügyi viták alkalmával. és már most kezdje meg a felkészülést a meghallgatásokra jogi tanácsadó bevonásáva el. és most jutottak el od hogy az ügyet érettnek min?sítsék uruk és parancsolójuk számára egy szenátusi vizsgálatra. milyen egyszerûen él és mennyire a földön jár . mint els? számú szóviv?. Childers Quentint. és még akkor sem állt az üzleti körök oldalára. A szenátor ezenkívül szerette magát a szegények és szenved?k szószólójaként. milyen is az: munkanélkülinek lenni ami elismerésre méltó törekvésnek látszott ifogásolhatta egyetlen józan bíráló sem. meghívták a bizottsági tagokkal való elbeszélgetésre. széles körbe elfogadottá vált. igen gyümölcsöz? kisembertémára . nehéz id?szaknak néz elébe. hogy a szenátor csicskásai el ognak ásni és közszemlére tesznek minden ízléstelen tényt meg pletykát. kiváltságos család sarjaként született. persze. A másnapi újságok pedig közölték azt. Donahue következetese szakszervezeteket támogatta. Gazdag. a tanúkat már meg is i ték. Hall asson rám. hogy lelke legmélyén valóban együtt érzett-e a szegényekkel és szen l. gondterhelt arca. ne pedig az adófizet?k pénzéb?l finanszírozza. Mindenesetre e két embercsoportot remekül fel tudta használni a céljai érdekében. hogy december elején a f?városban megkezdi a meghallgatásokat a szenátus kereskedelemetikai albizottsága.Másfajta hullámokat vetett viszont a Montayne-ügy. ugyanis Dennis Donahue szenátor urat kizárólag ezzel a szóv al lehetett a legtalálóbban jellemezni. Jordan. azonnal felhívta telefonon a washingt oni ügyvédet. ho i ilyen kiváltságot óhajt. Dennis Donahue szenátor. akkor az újkori Egyes okra maradt volna a feladat. és természetesen él? televíziós közvetítéssel. Éppen ezért. hogy megismerje és a saját rén érezze. Mint azt a szenátor egy októberi sajtókonferencián bejelentette. Ez tényleg nagyon rossz hír sóhajtotta az id?s jogász. amit csak lehet. akiknek közvetlen ismereteik voltak az üggyel kapcsolatban. és sokan elhitték. veterán képvisel ? munkatársai csaknem egy évet töltöttek a Montayne-ügy vizsgálatával. ha egyértelmûen ok túlkapásairól volt szó. Másokat pedig. b?séges riporteri részvétellel. amir?l a tévé el? udósított. Ha a hatalmas ország bármely szegletéb?l felröppent egy érdekesebb Dávid-Góliát pár . Ennek megfelel?en bejelentették. Mikor Celia tudomást szerzett az akcióról. hogy várhatóan széles körû érdekl?dést keltett volna a dolog. akkor fizesse meg. de mint általában az elég gyakran ismételgetett dolgok. A szenátor a demagógok mintapéldányai között is a leg agógabb volt. Az egyik legkellemetlenebb hullámot a washingtoni Capitol Hillr?l indították. egy törvényjavaslatot is el?terjesztett arra vonatkozólag. és nagy hangon Dávid pártjára állt még akkor is. és biztos vagyok abban. úgyhogy a munkaközvetít? hivatal el?tt már ott várta ?t a tévések és újságírók elevízió képerny?jére került ismer?s. Látszólag ez azt a célt szolgálta. mégis a nép egyszerû gyermekének sz tszelgett. és a választások idején ez nem jön nekünk rossz yantotta ki az egyik szárnysegédje egy meggondolatlan pillanatában. sanyarg ségeként emlegetni. Valószínûleg ugyanebb?l az okból. olyan id?szakokban. Érdekes módon azonban a sajtó mindig el?re értesült r szándékáról. hogy az els? osztályú légi utazás . mikor a szokásosnál nagyobb arányú munkané köszöntött az Államokra. Szeme t hazugság volt. 11 Ha az ókori görögök nem alkották volna meg a demagogosz szót. A Dávidok mindig többségben vannak. Azt. Mrs. hogy a tévén kereszt tunk a tömegekhez és a tömegek szavazataihoz. csak ? maga tudhatta. Az setben azt jelentette. ha Góliátnak történetesen igaza volt. és t emély szerint maga is.

El?ször is Donahue biztosan emléks ik erre a kijelentésére. hárman enzékb?l. Rajta kívül még nyolc szenátor volt jelen öten Donahue kormánypártjából. és m agán is tudott jóízûen nevetni. akkor majd emlékeztetik a munkatársai. Ez a kezdeményezése is szép nyi sságot kapott. amit ? úgy mondott: kellemes kipárnázottság . pufók képpel. amit egészen a közelmúltig a országunkban is felírtak az orvosok és árusítottak a gyógyszertárak. vagy valami hasonlót. és gyakran mutatkozott a nyilvánosság el?tt a felesége és tizenéves gyermekei társaságában Nos. Õ beszélte rá Quentint. Ennek az volt az egyik oka. mikor Donahue egyike volt a Montayne en gedélyezését érthetetlenül késleltet? minisztérium birálóinak. Az ügyvéd ezek után körvonalazott Celiának néhány washingtoni alapigazságot. és kij te. jelenlév?k valamennyien hallottunk arról a szörnyû.. ami ebben a he lyzetben több. A szenátor szuggesztív szónok volt. mint ostobaság. világméretû tragédiáról k ue dörgedelmes hangon a kezében lév? papírlapról a felolvasást . A régi szenátusi épület impozáns. A három hatalmas ablak a szenátus parkjában csobogó szök?kútra nézett. A szer neve Montayne. Míg az objektív megfigyel?k azonnal felismerték Donahue-ban az opportunistát. akivel élményt jelente együttlét. Ezt meg ne próbálja! figyelmeztette Quentin.kat ne lehessen az adóból levonni. hogy kiderítse a fele l?sség kérdését. ami abban nyilvánult meg. még soha egyetlen turistaosztályon utazó polgárt sem kényeztettek úgy. hogy légi utazásainak bségét egy luxus magánrepül?gépen bonyolította amit vagy a családja tulajdonában lév? cég b pedig a barátai bocsátották a rendelkezésére. és én m déktalanul megbízom a tanácsaiban . Egy zöld posztós asztal mellet t foglalt helyet a tanácsadójával. ez a Donahue szenátor volt az. Donahue köpcös kis ember volt. Az Egyesült Államok szenátorainak óriási hatalmuk és befolyásuk van. Valószínûleg azt mondaná. Nincs . Donahue büszkén. ott ült a teremben és hall gatta a bevezet?t. Öltözéke és hajviselete gondosan keresetlen vol t. és persze egyetlen alkalommal sem felejtette el el?re értesíten róla a sajtót. Igaz. akit a bizottság els?ként óhajtott meghallgatni.. Az elnök balján Stanley Urbach egykori bostoni államügyész. valamint. Jó húsban volt. t Donahue-t. aminek során ártatlan gyerm szellemi és fizikai képességeit semmisítette meg egy gyógyszer. bels? oldalukon büs mok nagy pecsétjét. hogy vállalja el ezt a pluszfeladatot. Mi. hogy nagyon jól tudta. hogy. hogy a meghallgatások az ? rövid nyilatkozatával fognak megkezd?dni. aki december els? csütörtökjén. legvilágosabban és legtömörebben kell vázolnia a tények Ne próbáljon meg fifikusnak lenni. y egyre csak vigyorgott. mert magánál egyetlen ügyvéd sem tud többet a Montayne-r?l. Az elnök bi szenátor egy dobogóra helyezett U alakú asztalnál foglaltak helyet. Emiatt persze különös népszerûségnek örvendett bizonyos hölgyek körében. Donahue szenátor úgy tartotta melegen az ügyet. Ez a meghallgatássorozat folytatta Donahue arra irányul. hane a politikai ellenfelek táborából is. Ez utóbbi figyelmeztetés válasz volt Celiának arra az ötletére. A mai napra vonatkozó tanács így hangzott: A lehet? legbecsületesebben. szép számmal akadtak ?szinte tisztel?i is. SR-253-as termében ült össze a bizottság. amit várt. hogy bombabiztos házasságban t. a javaslat úgyis el fog akadni valahol a törvényhozás egy magasabb lépcs?jén. és ezt Donah ng? pletykák szerint alaposan ki is használta. a bizottság f?tanácsadó A szenátorok mögött ott ültek és álltak a bizottsági munkatársak vagy tizenöten. annak ellenére. akire muszáj odafigyelni. szálfaegyenesen állt a t szttüzében. úgyhogy kész válas lesz a maga számára. hogy volt humora. ha mégsem. Azt az apróságot viszont elfelejtette a sajtóval közölni. hogy ? is áldozatul esett a gyógyszergyárak ga pagandaszólamainak. szereplései alkalmával csak úgy sugárzott bel?le a barátságosság. annak ellenére. mivel az ? hatalomgyakorlásuk kevésbé van szem el?tt. olyan. ne próbálja meg Dennis Donahue-t letromfolni. mint a vadalma. Childers Quentinnel. Másrészt pedig magára haragíthatja. mégpedig nemcsak a saját pártjának tagjai között. Celia. bizonyos szemp ból még egy elnökénél is nagyobb. a teremben lév? vagy száz ember pisszenés nélkül ült a helyén. nem sokkal délel ?tt tíz óra után összegyûjtötte a szenátus kereskedelemetikai albizottságának tagjait. ami nem sokban tért el attól. Egy yes méretû márványkandallón kívül bézsszínû függönyök ékítették a szobát. ami hibátlanul illett a nép egyszerû fia image-éhez. Aztán meg igazi társasági figura volt. szemben a tanúkkal meg a közönséggel. aminek köszönhet?en néhányat letagadhato volna a negyvenkilenc évéb?l. hogy bizonyítékot hoz fel arra a két évvel korábbi esetre vonatkozóan. és a totojázást az ismert kör s -nek min?sítette. hogy demonstratívan turista osztályon repült többször is.

Mr.. hogy ha arra kerül a sor. Ez a jelenség a lakoss töredékénél jelentkezett. de személytelen is volt. a New Jersey-i Felding-Roth gyógyszergyár elnöke tanús kodik. amelyeket érintett a világméretû tra onahue szenátor pár perccel ezel?tt valósághûen megfogalmazta. bizonyos ösztönös megérzé iismereti megfontolások alapján mondtam le. már biztosnak látszik. és dokumentumokkal tudja biz . kés?bb pedig más orsz y a minisztériumi engedélyezést megel?z?en az Egyesült Államokban is. éppen ezért lehetetlen volt a tragikus fejleményeket el?re látni a r széles körû tesztelése során. Rövid szünetet tartott. ia? kérdezte akkor Quentin. és n meg a minisztérium döntését. és az asztalon lév? mikrofonhoz hajolva beszélni kezdett. legel?ször vállalatom szeretné legmélyebb sa tát és együttérzését kinyilvánítani azon családok iránt. amit el?ször Franciaországban végeztek. Mrs. Celia néhány szóval bemutatta Quentint és Lordot. Míg Celiának nyilatkozatot kellett tennie a Felding-Roth nevében. S?t mikor a szerrel kapcsolatban súlyos kétségek merültek fel. Most. Celia ülve maradt. de minden szavát jól lehetett ért ni. a kutatási igazgató szerepe mindö annyi volt. Ezért szörnyû ostoba az ellenségévé teszi az Egyesült Államok egyik szenátorát. Az asszony csak egy-egy köt?szóval tért el a kezében tartott gépelt szövegt?l. amiben a szenátor hatalma ami jó és r z ügyek érdekében egyaránt felhasználható a legértékesebb csereeszköz. hogy mindig erre fog gondol ni. Semmilyenre válaszolta az asszony. sikeres és gazdag múlttal büszkélked? vállalat volt az. hogy újból itt vagyok. Ám még ekkor sem volt semmi ok az aggodalomra. hogy ezzel esetleg v ki másnak a fejére taposnak. tisztelt albizottsági tagok. fel akarja olvasni a tájékoztatóját. A szenátusi albizottság el?tt ülve Celia így folytatta a beszámolóját: A Montayne biztonságosságával kapcsolatban semmiféle kétség nem merült fel 1976 jún az ausztrál eset ismertté válásáig. Bár a tudományos bizonyító elj m fejez?dött be és el?reláthatólag további éveket is igénybe vehet. hogy a Montayne-t érint? minden intézkedése az érvényes törvényekkel teljes összhangban történt a tesztelés. ahol egy szenátor ne tudna bármit elérni. aztán bejelentette: Els?ként Mrs. Celia szándékosan beszélt halkan és visszafogottan. és arról számolok be. Celia arra is emlékeztette Quentint. A Celia által felolvasott tájékoztató nemcsak precíz. meg Childers Quentin. Jordan. hogy jó színben tüntessem fel magam. Ezt h osszas tárgyalások során döntötték el a Felding-Roth központjában és Childers Quentin washing irodájában. Ez egy hoci-nesze játék. Lord. szenátor úr. A negyvenperces táj ztatót Celia így fejezte be: Vállalatom eleget tett az albizottság felszólításának. amelyik. Quentint jól ismerjük. Quentin másik oldalán Vincent Lord ült. És ezt a viselkedést össze tudja egyeztetni a lelkiismeretével? Teljes mértékben válaszolta Celia élesen. Vállalatom ezenfelül szeretne rámutatni arra is. Mrs.. akkor is.. ez a iváló hírnevû. ho Montayne nevû gyógyszer felel?s a méhben károsodott magzatok sorsáért. örülünk a szerencsének. az árusítás. A franciaországi Gironde-Chimie. válaszoljon néhány kérdésre. Fontos emberek tucatjai a kormá azon kívül törik magukat a szenátorok kegyeiért.. Donahue szenátor befejezte a mondókáját.yan kormányhivatal. már a vállalatot kép iselem. A hallgatók el?tt lépésr?l lépésre bontakozott ki a Montayne-ügy. ha nem valam i kirívó nagy disznóságról vagy törvénytelenségr?l van szó. ha nem té ek. hogy önként visszavonta a Montayne-t. Személyes okokból. hogy annak idején semmi tudományos érve nem volt a lemondáshoz. Donahue bólintott. és hogy éppen ezért nem lépett akkor a nyilvánosság elé. akk fogok válaszolni. cégem még túl sítette a törvény által el?írt kívánalmakat azzal. hogy a vállalat mit tett. Dr. Celia alaposan az agyába véste a tanácsot. Elnök úr. feltéve persze. A tájékoztatóját a lehet? leggondosabban fogalmazták a vállalat leghozzáért?bb jogászai. Milyen álláspontra kíván helyezkedni a Montayne miatti lemondásával kapcsolatban. még azon az áron is. és továbbítása. óhajtja bemutatni a kíséretében lév? társait? Igen. Most pedig szeretném visszaidézni az eseményeket folytatta Cel és ismertetni a Montayne kifejlesztésének történetét. ha kellemetlen szóváltásba bonyolódik Dennis Donahue-val. akit máris tiszta szívb?l utált. és eltökélte. Egyszerûen csak arról van szó. Celia Jordan. és aztán állni a keresztkérdéseket. ve els?sorban Celia. Jordan. hogy magamtól nem akarom felvetni csak a zért. Ha a lemondásom okáról kérdeznek. mert egy usztrál kormánybizottság megvizsgálta. Tessék.

Mr. Jordan. Ebben az értelemben pedig a francia meg a spanyol jel entés nem volt ebbe a kategóriába sorolható. amennyit körültekint?en ki kell vizsgálni. aztán így válaszolt: Igen. egy másikat pedig Spanyolországból. a lóarcú ny ajkú Stanley Urbach tette fel. Világos. hogy annak idején ? is ugyanezzel érvelt. ritikus jelentések ellenére se késleltessék a Montayne piacra kerülését. Azonnal elkezdtek záporozni a kérdések. igen. Mrs.. Folytassa. Ám továbbra is alkalmazkodva a jelen helyzetéhez. Ekkor vágott közbe Donahue szenátor. hogy ismerték-e maguk ott a vá tnál azt a három jelentést. az új gyógyszerekkel kapcsolatban mindig felmerülnek ellenvélemények. hogy a f?tanácsadó mire céloz. mérlegelni a. és forgalomba hozták a Montayne-t? Szenátor úr. Ez ugye körülbelül hét-nyolc hónappal azel?tt történt. de ? a Gironde-Chimie autentik usnak látszó adatai alapján döntött úgy. Mrs. de hadd szögezzek le valamit: a gyógyszeriparban a kedvez?tlen jelentés kif ejezésnek speciális jelentése van. és hogy kés ?bb emiatt mondott le.. Lordot. Celia már érezte.ani mindazt. Igen. Mi értelme ennek? Minden kérdés gondosan el?készített . Jordan.. Beleegyezik a tanú a kritikus jelentés meghatározásba? Azt hiszem. pardon. Jordan. Mrs. Mrs. A jogász türelmetlen mozdulatot tett. Lenne azonban még egy kérdésem. Lord volt a tanácsadónk. Várjuk a válaszát. Az els?t a bizottság f?tanácsadója. amiket kivizsgált a Laboratoires Gironde-Chimie és megalapozatlannak nyilvánított. Urbach. szenátor úr. hogy nagyon nehéz napoknak néz elébe.. Persze Lordról volt szó. még miel?tt megjelentek volna a Montayne-nel az amerikai pia con? Igen. Továbbra is készek vagyunk mindenfajta együttmûködésre é inden kérdés megválaszolására. Elegend? nekünk az igen . Ha a szavakon kezdünk lovagolni. és kezdte áruln i a szert a terhes amerikai n?knek? Celia habozott. hogy a kedvez?tlen. hogy el?adást tartson nekünk a gyógyszeripari gyak orlatról. A beszámolójában ezenkívül megemlítette.. vagy nem? Celia nagyot sóhajtott magában.. Megismétlem tehát a kérdést: nyos jelentéseknek a birtokában folytatta-e a vállalata a Montayne-tervet. összefüggésben álltprofittal? Nos. de. Nem lett volna jobb és óvatosabb megoldás kérdezte az albizottság f?tanácsadója Felding-Roth alaposabban kivizsgálja azokat a jelentéseket és késlelteti a Montayne piac ra dobását? Celia keserûen arra gondolt. A kérdés az. Jordan! Igen. hogy a lehet? legritkábban húzza mosolyra a száját.. A folytatásról szóló döntés. ismertük. Kutatási igazgatónk. Ám ebben az id?ben a két jelentés még csak bizonyos feltételezéseket tartalmazott. így válaszolt: Utólag persze ez látszott volna helyesnek. h a jegyzeteibe pillantott. ahogy döntött. Urbach mélyet sóhajtott. hogy még két kedvez?tlen jelentést kaptak. Természetesen igaza van. akkor hadd kérdezzem meg: kedvez?ek voltak ezek a jelentések? Nem. Ez is helytálló? Nem egészen. ami bizonyos kétségeket tám sztott a Montayne-nel kapcsolatban. De akkor a vállalat a tudományos tanácsadó javaslatát követte. az.. ön utalt arra az els? ausztrál jelentésre. de az asszony semmiképpen nem akart igazságtalan lenni. és mind a kett?t még a Montayne itteni evezetése el?tt. a profit mindig is fontos tényez?ként szerepel. Maga kedvez?tlen jelentéseknek min?síti ?ket. amit most én elmondtam. A kérdésemre egyszerû igen vagy nem választ kérek. Ki az? Celia nem válaszolt azonnal. ho y a vállalata az Egyesült Államokban piacra dobta a Montayne-t? Celia számolgatott magában. Err?l majd kés?bb megkérdezzük magát Dr. Franciaországból. Dr. nem arra kértem. Donahue odabólintott Urbachnak. Mégsem szakították meg a tervüket. akinek látszott az :ábrázatán.

mert rendkívül alapos emberek.. Donahue szenátor így szólt hozzá: Mrs. akik elmentek a limuzin mellett. akkor ki lenne az ügyeletes mumus? Mert hogy egy halott nem lehet az. Itt most taktikázás folyik. Azt hiszem. de ? kitért el?le. Próbáljon meg az ? fejükkel gondolkozni. Celia kínszenvedésének az ebédszünet vetett véget. és hozzátette: Természetesen elmondhatn k az egésznek az ellenkez?jét is. Ám a Montayne-nel kapcsolatban az az igazság. érdekel itt valakit egyáltalán az igazság? Ha amazoknak az ügyvédje lennék. Dönt? fontosságú volt ez a profit a vállalata számára? Igen. de arra kérjük. mint bárhol másutt mondta Quentin. hogy emiatt mond le. Éspedig? Hadd magyarázzak el el?ször néhány mûhelytitkot. A Jefferson Drive-on parkolt az autó. Vincent Lord lesz. Jordan. igen. Quentin keserûen elmosolyodott. súlyos kérdések. Mekkora profitra számítottak? Folytatódtak a könyörtelen. mondván. és egészen biztosan olvasták a Felding-Roth -doktrínát. Ami pedig magát illeti. neked is jócskán kijut majd a Montayne-nel kapcsolatos fel el?sségb?l. értem. Ügyvédek! nevette el magát Celia kényszeredetten. Be akarják feketíteni magát személyesen is szólalt meg egy id? után Quentin. A jogász szürcsölt egyet a g?zölg? kávéjából. 12 Quentin meg Celia szendvicseket evett és egy termoszból forró kávét ivott annak a limuzinnak a hátuljában. Aztán újra Celiához fordult: Miért akarnák Donahue emberei védeni a maga image-ét? Ha e tennék. hogy már elí kezett. Mi lenne a véleményem? Nem örülök neki. Igen ismerte be. mert halott? Hawaii óta el?ször jutottak eszébe Andrew figyelmezt et? szavai: Ha visszamész. az egész egy el?re kikalkulált folyamat. az igazsá fontos. Kizárt. Mint már annyiszor. Ezek után a szenátor fennhangon bejelentette: Ebéd után a kö tanú Dr. Valószínûleg azt is tudják ogy milyen feltételekkel ment vissza a céghez.csapda. az biz tos. Az il toknak amik egyébként politikai ujjgyakorlatok mindig megvan az ügyeletes mumusuk.. hogy ? ül itt Sam helyett. vagyis ez a vállalat felel a tragédiáért. De tehetnék valamit ez elle n. Hallgasson végig. Így gyorsabb. aminek a végén ott várja ?t az el?re megf ogalmazott végkövetkeztetés. ?t ugyanis már semmiképp sem érhetik el. hogy továbbr s álljon a rendelkezésünkre. hogy a Felding-Roth hozta forg alomba. mikor enny a lényeg közelében tapogatóznak? Nem is olyan régen ? is nem ugyanezeket a dolgokat kérdezt e volna? És nem a sors iróniája. maga valóban lemondott. De mondja csak. Mi ménye err?l? Celia elhúzta a száját. és ezzel felvállalta a Montayne miatti felel?sség m agára es? részét. bármennyire is szeretnék. nem messze a Smithsonian Intézett?l.. Kés?bb viszont visszajött. aki már soha nem fogja tudni m egválaszolni a kérdéseket. Andrew-nak rnost is igaza lett. Celia mégis talált egy kis id?t arra. aminek köztudottan maga a szerz?je. Hisznek egyáltalán az ügyvéd miben? . Miv el maga képviseli a vállalatot. Quentin odabólintott e y csoport turistának. és kíváncsian bekandikáltak a kocsi ba. hogy politikai ujjgyakorlatról van szó bólin t Celia. méghozzá ugyanilyen meggy?z?en. és arról is. Hát akkor miért. akkor így válaszolnék a kérdésére: igen. és az is világos. A z egyenruhás sof?r a kocsi mellett sétálgatott. és zavartalanabbul is tudunk beszélgetni. mikor ezt az étkezési módot javasolta Celiának. hogy ne tudjanak róla. ho feltegye magának a kérdést: valóban olyan igazságtalanul súlyosak ezek a kérdések. így tartották. egyel?re az ön meghallgatását befejeztük. maga a legkézenfekv?bb jelölt.. Vincent Lordot is meghívták a limuzinebédre. Donahue meg az emberei tudnak a m aga hajdani Montayne-ellenes álláspontjáról a vállalaton belül. amely a régi szenátusi épület el?tt várt rájuk.

megkérd?jelezné Lord becsületességét.. akár ösztönös is. és kigúnyolta Celia kétségeit meg a késleltetésre tett javaslatát.. akkor javasolta volna a pi acra dobás késleltetését? Lord megint habozott.Próbálkozik az ember. Most is Urbach kezdte a meghallgatást. Az albizottság f?tanácsadója a jegyzeteibe pillantott. Az albizottság f?tanácsadója ezek után a Montayne-terv kezdeti lép érdekl?dött. akkor valamiféle dilemmában volt? Hát igen. Ahogy akarja sóhajtotta az ügyvéd szomorúan. nyugodtan válaszolt. hogy a késleltetést javasoljam. Dr. vita robbanna ki közöttük. szenátor úr. hogy tehet valamit értem. Lehettek volna. Lord minden kérdésre magabiztosan. Ha jól értem. De megismétlem. hogy a rendelkezésünkre álló. A tudományos szempontoktól el intve. vagy voltak is? Hát. Ám ennek a szakmának velejárója az állandó ambivalencia.. Lord. aki eddig csak fél füllel hallgatta Lord vallomását. támogatója és szószólója maradt a yne piaci bevezetésének? Nem. Donahue szenátor odahajolt a mikrofonhoz: A tanúnak a következ? kérdést szeretném feltenni: ha nemcsak tudományos felel?ssége tt volna az ügyben. ami magának is be kell látnia lehetetlen helyzetbe hozná ?ket. Na és mit számít ez? Mert mi lenne. Márpedig ezek al apján nem volt arra okom. s el?ször arra kérte Lordot.. Lenne még egy oktor úr: miután elolvasta ezeket a bizonyos jelentéseket. másfel?l pedig az emberi megérzés. Celia csak ült döbbenten. h ost felállna. Akkor felejtsük el mondta Celia rezignáltan. Javasolta a szer piacra dobásának késleltetését? Nem javasoltam. most hirtelen felegy enesedett a székében. Van egy ellenzéki tanácsadó is. francia meg spanyo elentések. Maga is így fogalmazna? Hát. Undorodva gyûrte . Körülbelül negyedóra múlva jutott el Urbach ahhoz. hogy Montayne-pártia k. Valószínûleg épp az ellenkez? hatást érnénk el vele. azzal a három jelentéssel kapcsolat an? Lord most el?ször habozott a válaszadás el?tt. de szavazott is rá azon a bizonyos ülésen. és nem is rólam van szó. Felel?sségem arra terjedt ki. szóval. Készséggel. igen. hogy megkérdezze: A Montayne egy sült államokbeli premierje el?tt váltak ismertté a cégénél az ausztráliai. A piszok gazember! Celia el?vett egy papírlapot. Azt mondta az el?bb. és odafirkálta Quentinnek: Ez nem igaz. Celia. Köszönöm. hogy beszélj en a tudományos múltjáról. jól mondja. fejtse ki ezt részletesebben. hanem döntéshozatali joga is. Ám szívességb?l az egyikü egtehetné. Miért nem? A késleltetésr?l szóló döntés ebben a stádiumban már a vezet?ség hatáskörébe tartoz gazgatóként nekem csak tudományos szerepem lehetett az ügyben. Segítene ez a Felding-Rothnak? Nem. Lord folytatta Urbach . Lord szemérmetlenül hazudott. javasoltam volna. Mit? Az albizottságnak vannak olyan ellenzéki tagjai. akik barátságos érzelmekkel visel tetnek a maga iparága iránt. Dr. ami által maga egy kicsit jobb színben tûnhetne fel. és nem hitt a fülének.. nem voltam egészen nyugodt. Eddig még egyikük sem szólalt fe valószínûleg nem is fog.. én is így fogalmaznék. nem volt valami rossz el?érzete. Lord. Ott volt egyfel?l a tudomány. hogy ennek semmiféle tudo mányos alapja nem volt. Mi változna ezzel? Ezen a meghallgatáson semmi. hogy kérdéseket tesz fel a maga személyes szerepével kapcsolatban. Lehettek volna. és csak úgy rö meg a vádak cáfolatai. Jól mondom? Azt hiszem. Így viszont a vásárra viszi a b?ré A délutáni ülésen Vincent Lord vette át a tanúk mikrofonját. Tudományos elemzésr?l beszél makacskodort Urbach. mert ezzel esetleg azt a látszatot kelthetnék. Nemcsak hogy a Montayne-terv folytatása mellett volt. a Laboratoi Gironde-Chimiet?l kapott információkat tudományos szempontból elemezzem. Dr. Ez nem hit kérdése. de aztán határozottan így válaszolt: Igen. amin S am elnökölt. aztán hirtelen megállt a toll a kezében. Kérjük.

ám azt elismerte. hogy mi döbbentette meg? Igen. A Montayne-nel kapcsolatban Stavely kijelentette: Sajnos a tiltakozásunk a pénzhiány miatt nem lehetett eredményes. hogy milyen keveset tud tette hozzá. ám a szert még nem árusították. Pár perccel kés?bb ugyanezt a témát kezdte feszegetni Stanley Urbach. hogy elkerülhet?e znek. Ha jól tudom. hogy ítélkezzenek. a szervezetéhez érkez? támogatások megsokasodtak. Itt az én feladatom a kérdezés. hogy az ilyen Montayne jellegû szerek biztonságosak. Néhány további kérdés után Lordnak megköszönték a tanúskodást. amit szívb?l ü támogatást kapunk majd. ho ezdetekt?l ellenezték a Montayne egyesült államokbeli bevezetését. Celiának nem tetszett a nyilatkozat hangneme és néhány célzása. nem mintha ez megakadályozná ozzá hasonló kufárokat abban. hogy a szervezetük ebben az id?pontban mindent elkövetett. Celia legnagyobb szomorúságára a szervezet f?hadiszállásán tett látogatása került ter z olyan újabb komplikációk árnyékát vetítette el?re. Divatos. Jordan látogatást a szervezetüknél? kérdezte az albizottsági f?ta dó.gombóccá a papírt. ám Dennis Donahue gyorsan közb evetett valamit: Gyanítom. hogy ez után a meghallgatás után. hogy a minisztériumi engedélyt visszavonják? Igen. ebben az id?pontban a minisztérium már jóváhagyta a Montayne egyesült lamokbeli forgalmazásának kérelmét. az szony most is vonzó és ápolt volt. így volt? Igen. majd pedig Dr. Stavely hangjából csak úgy áradt a megveté esetre döbbenetes volt. És reméljük. Donahue szenátor szívélyesen üdvözölte a tanút. hog Stavely profi módon és meggy?z?en beszélt. Valóban. Az asszony nem pillantott arrafelé. h biztonságos. mégis egyszerû gesztenyebarna kosztümöt viselt. Maud Stavelyt szólították. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet vezet?je magabiztos léptekkel me t el?re valamelyik hátsó sorból. hogy ilyesmir?l ítélkezni tudjon na. Többek között a Montayne is szóba került. hogy a tapasztalatok mást mutatnak. Még feléje pillantott. hogy mi a látogatásának a célja? Azt mondta. Elnézést. hogy mivel a Montayne-nel kapcsolatos véleményük helytállónak b zonyult. Szervezetünknek nem állnak rendelkezésére olyan kiapadhatatlan pénzforrások dollármilliók . a szervezet negatív véleményér?l a gyógyszerekkel kapcsolatban. beszélni akar velem. Stavely visszamosolygott. Akárcsak a két évvel azel?tti találkozásukkor. Az is igaz. a New York-i központú szer e felépítésér?l. hogy akkorra az az ausztrál Montayne-per már elég na gy nyilvánosságot kapott? Urbach udvariasan elmosolyodott. miközben pontosa n tudják a Montayne esetében is tudták . szenátor úr. Stavelynek. és a tanúk asztalán lév? mikrofonhoz lépett. Persze nincs is meg a megfelel? orvosi képesítése ahhoz. mint amelyeket lding-Roth-féle vállalatok az értékesítési propagandájukba pumpálhatnak. Szóval arra akarok kilyukadni. Stavely felolvasott eg el?re elkészített nyilatkozatot. Aggasztották Mrs. A Montayne mellett érvelt. hogy err?l nem szólt. Én természetesen nem értettem ezzel egyet. Jordan még az ausztrál tárgyalás . Donahue elmosolyodott. amikr?l Celia remélte. Lord tant. hogy folytathassa. Megmondta Mrs. Stavely nagy leveg?t vett. és elhagyta a termet. doktorn?. Beszélt az orvosi képesítésér?l. hogy nem örült neki. hogy miért hiszi a szert biztonságosnak? Arra tisztán emlékszem. és elbocsátották. ahonnan nem mes ült Celia meg Quentin. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel ezen dolgoztunk. Stavely a jegyezeteibe pillantott: 1978. Beszélt arról. mire Stavely folytatta. hogy Mrs. anélkül hogy egyetlen szót is váltott volna Celiával. Jordant ezek az er?feszítések és a maguk szilárd meggy?z?dése? Hát. azzal áltatva az orv t és a fogyasztókat. és arról. aki keresz tkérdéseket tett fel Dr. doktorn?. Mikor tett Mrs. november tizenkettedikén. Jordan. és azt állította. Következ? tanúként Dr. Meg tudná határozni pontosan. Ugye emlékeznek arra. az biztos.

Este Celia Madison hotelbeli lakosztályában megcsörrent a telefon. Ha még nem olvasta. Ezek szerint van róla véleménye. a leghatározottabban ez volt a benyomásom. A többiek mind kapzsi dis znók voltak. hogy hátha neki sikerül megpuhítania magukat? Hát. Jordan a cégének. kérem. a kezemben tartok egy dokumentumot. De mennyire meg lehet másítani utólag egy beszélgetés lén egét és jelent?ségét bizonyos részletek kiragadásával. Véleményem szerint ez az úgynevezett doktrína egy undorító. szégyentelen reklámfogá el t?két kovácsolnak egy borzalmas tragédiából. hogy menjen és sürg?sen pótolja a mulasztását. Mondtam neki. mert ez a cég tényleg kö lenség. A vállalatnál egyedül maga lkedett becsületesen azzal a mocskos szerrel kapcsolatban. de a múltban rengeteg jótéteménye volt. doktorn?. Elmagyarázta. Lehet.. am it a lány visszautasított. Jaffee szenátor. miközben beszélgettek. hogy Sam és Lilian lánya id?sebbnek látszik huszonhárom évesnél. nagy szeretettel átölelte. Igazságtalanok magával. Csak azért jöttem mondta Juliet . mert éppen itt vagyok Washingtonban egy barátn mnél. hogy másnap az els? tanú dr. Hozzátette. szenátor úr. de ez nem is csoda. Érdekl?déssel hallgatjuk. Donahue szenátornak mosoly bujkált a tekintetében. de engem nem. és kis híján talpra ugrott. a minisztérium mun katársa. ? a közvetlen célpontja Donahueéknak. Óriási er?feszítéssel sikerült ülve maradnia. doktorn?. Donahue megpróbálja a Felding-Rotht mint közellenséget feltüntetni mondta. az albizottság ellenzéki tagja csendesen megjegyezte: Na de. Celia arra gondolt.. Juliet Good smith volt az. és Bejelentették. igazság szerint gondoltam erre is. uram. hogy a lding-Roth nyugtalan lett.gyz?könyvét sem olvasta. hog el lehet kábítani ilyen hókuszpókuszokkal. aztán megköszönték a közremûködését. Celia rögtön felhívta magához. és ez . Nem. a Felding-Rothnak a képviseletében ment el önhöz? De igen. és az is untig elég volt. Köszönöm. Ezt be is ismerte. hogy nincs se mmi esélye. hogy mivel ? a vállalat legmagasabb rangú képvisel?je. Gideon Mace lesz. és a szálloda halljából jelentkezett. Egymással szemben ültek. ahogy letette az iratot. nem adhatok neked igazat! mondta szenvedélyesen Celia. nem merült fel önben. Celia csak nézte. Le is fogyott. hallgatta a jelenetet. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet er?feszít tt a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében. hogy az ? hajdani személyes lépései semmilyen hatással n m voltak a Montayne forgalomba hozatalára. Dr. Köszönöm. hogy Vincent Lordd al ellentétben Stavely nem hazudik. Stavelynek feltettek még néhány kérdést. A vállalat súlyos hibát követett el a Montayne-nel kapcsolatban. Donahue elmosolyodott. és olvastam err?l a meghallgatásról. nem az volt a benyomása. de megérezte a karján csillapító érintését. gy Mrs. és most mégis magán csattan az ostor. Minde nesetre ha ezzel a céllal jött hozzám el az a n?. bár az arca egészen kivö e a düh. Ebben talán igaza is van jegyezte meg keserûen Juliet . Annak tükrében. y a jöv?ben. Jordant. Celiának elöntötte a vér az agyát. odahajolt a mikrofonhoz. nem egészen így van. de persze bizonyítani nem tudom. És mondja csak. és mikor t belépett az ajtón. úgyhogy Celia közös vacsorát javasolt. és arra gondolt. Stavely. amelyek a Montayne áldozatául estek. egyszer már olvastam. kezében egy papírlappal. és azért küldte el magához Mrs. Ez az iromány ezenkívül mélyen sérti azokat a keket és családokat. Celia kedvesen ezt mondta: Hidd el. hangsúlyosabbá tételével és a személye l! Donahue szenátor. Dr. ha egy vállalat tényleg beismeri a hibáját és ígéretet tesz arra. vegye át t?lem ezt a példányt. és meg is kapták! csattant fel Stavely. akkor rögtön látnia kellett. A véleményemet kérték. aminek a Felding-Roth-d oktrína a címe. nagyon is.

de nem sikerült mondta morúan Juliet. jelentette ki. Juliet férje. és yen pótlólagos kérdései voltak ezekkel az adatokkal kapcsolatban. Bár Celia maga sem találta helyénvalónak ezt az indokot. Válunk.. védekez? hangon. Erre nem lehetett mit mondani. sem pedig disznó. hogy még nem hagyta jóvá a minisztérium. Adott nekem abból a gyógyszerb?l. végül kielégít? válaszokat kapott. ám dadogva. akir?l tudta. Én. de még inkább rám.. Ekkor döntöttünk úgy. és hogy örökké tart majd. milyen mélységesen liet meg Dwight esküv?jén. Donahue szenátor mutatóujjával vádló ce-re mutatott. Ezután még egy darabig megkíséreltük menteni a menthet?t. a halála után nem meg. Celia hozzátette: Remélem. Hogyan higgyem ezt el? ellenkezett Juliét. Jó ember volt. Ennek a szerencsétlen válasznak a hallatán felbolydult a terem: a hallgatóság szörnyü ködött. és ett?l fo minden elromlott. a kormánynak és a kormány összes védelmi garanciáinak a képvisel?je volt az. hogy az a házasság jó szövetség lesz. Kés?bb megemlítette ezt . hogy a kisfiú soha nem fogja elhagyni azt a helyet. mer úgy gondolta. mindenki legnagyobb meglepetésére. mikor is Mace hirt gzavarodott. hogy aránytalanul nagy adag felel?sség jut ki neki. nem tudom válaszolta Mace szenvedélyesen. hogy ? lett volna a vád képvisel?je. id?vel jobb belátásra jutsz. Próbálj megbocsátani az apádnak kérlelte Celia. Akkor miért engedélyezte?! kérdezte csaknem ordítva Urbach. nem volt sem kapzsi. ami késleltette az engedél yezést. hogy van Dwight. bevallotta. hogy Mace bár láthatóan ideges volt ura a helyzetnek és számot tud adni a minisztériumi ténykedésér?l. csak a saját helyzetedet nehezíted. alig kétéve orában olyan szanatóriumban ápolják. Eszébe jutott. egy drámai pillanatban. hogy ezt a helyet ép b?rrel. Eddig a pillanatig úgy tûnt.olytatódni fog a jöv?ben is. Minden csodálatosan ment mindaddig. hogy már most. Szándékosan nem érdekl?dött Juliet fia után. és Celia arra gondolt. Be akarta per elni a Felding-Rotht és személy szerint aput is. amelyhez hozzátartozott a Montayne engedél tetési kérelmének elbírálása is. amelyben ismertette. aki a kihallgatásnak zt a részét vezette. Mikor Juliet konokul megrázta a fejét. Akkor aztán kiderült. hogy mi van vele és miért. Jézus Mária! Celia megrökönyödése ?szinte volt. Ha ezt most. míg a baba néhány hónapos nem lett kezdte Jul et színtelen. Ebbe soha nem tudtam volna beleegyezni. Bele akarta taposni ?ket a földbe úgy. Ekkor hangzott el a szájából az a szörnyû Nem tudom válasz. amint a Peptid-7-r e vagy a Hexin-W-re gondolt. És bármilyen hibát követett is el az apád (amiért drágán megfi t) folytatta Celia . Ezekre a pótlólagos kérdésekre. Ehelyett megkérde zte. hogy lyen hatalmas mennyiségû adatot kapott háromszázhét kötetbenn százhuszonötezer oldalt . és hamarosan azt sem tudta. Dwight iszonyúan haragudott az apámra. hogy fiú-e vagy lány. azzal semmit sem érsz el. és meg se mondta. amit a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegeknek tart nak fönn. Ez mindenkit tönkretett volna. hogy elválunk. hogy az engedélyezés el?tt súlyos kétségei voltak a szerrel kapcsolatban az ausztrál jelentések m att és ezek a kétségei mindvégig megmaradtak. hogy a Montayne a sz erencsétlen gyermekek sorsán kívül még hány tragédiát és mennyi szomorúságot okozott! 13 Az albizottsági meghallgatássorozat leginkább szenved? tanúja Dr. Gideon Mace vo lt. Donahue pedig a fentebbi tirádára ragadtatta magát. ártatlannak nyilvánítva fogja elhagyni! A bûntudatnak el ke ll kísérnie magát egészen a sírig! Néhány perccel azel?tt Mace. arra csak kés?bb terel?dött a szó. tudta. Persze bólintott Celia. Ezért ne várja . és Jehovaként dörögte: Maga. Most is izgatott optimizmus töltötte el. aki a legj obb belátása szerint cselekedett. A keresztkérdések során. mégis sajnálta a férfit. Már egyikünk sem volt a régi. A tanúra záporozó kérdések során elérkeztek az ausztráliai ügyhöz. Ekk említette az ausztrál jelentést. rászabadította ezt a veszedelmet Amerika asszonyaira és védtelen magzataira. Rövid saját nyilatkozattal kezdte.

mint Mace. A férfi villámló szemmel. amikre sokan és régóta várnak.. Nem látszott magán. de ha túlzásba viszik. Ennél többr?l van szó. Bizonyos fokú óvatosság persze kell az új szerek el kapcsolatban. hogy miért. mert semmi kedvük kongresszusi bizottság elé hurcoltatni esetleg még meg is feszíttetni. úgyhogy ha valami baj van. Ám Celia egész nap nem tudta elfelejteni azt a fröcsög? gyûlöletet. az lesz az egyik eredménye. ég? gyûlölet lobbant fel a szemében. Hirtelen elhallgatott. Ez biztos. mikor befejez?dött Mace kínzatása. Mindenesetre úgy gondoltam. Csak azt akarom mondani. mint odaát. Egy brit miniszter soha nem ten ne ilyen gyáva dolgot nem engedné. Miért hazudott? kérdezte. és szünetet rendeltek el. és hozzát tte: Vagy talán mégis? . Felá lt és együttérz?en odament a kimerült férfihoz. Ha nálunk is olyan gorú erkölcsök uralkodnának. hogy reális id?n belül áldásukat adnák az olya ontos szerekre. Ami érthet? is. hogy azzal a válaszommal a lehet? leggyorsabban vége szakad a vallatásnak és végre elenged nek. vagy hirtelen az Egyesült Államok egy távoli pontján akadt sürg?s és halaszthatatlan dolga. Hát ez meg mi volt? kérdezte mögüle Quentin kíváncsian. Sajnálom. összeszorított foggal sziszegte: Hagyjon békében! Megértette?! Soha. Celiának alkalma volt felel?sségre vonni az el?z? napi vallomása miatt. hogy. hogy egy olyan állami alkalmazott. Mace nem túlságosan kedveli a Montay . és a talányon tûn Mivel Vincent Lord még egy napot Washingtonban maradt. sokkal tovább. hog ajon mennyit tud az az Urbach nevû fickó. Dr. Mintha hirtelen elvesztette volna az eszét. Így ahelyett. Állandóan az járt a fejemben. Mir?l mennyit tud? Lord habozott. és a doktorokat. Hirtelen döbbenten és ijedten elhallgatott. Legnagyobb meglepetésére a kutatási igazgató nem utasította vissza a vádat. Mace arcvonásai eltorzultak. Celia kerek perec hazugnak nevezte. Annak. hogy a minisztérium munkatársai szuperóvatosakká válnak. mikor kimondtam vállalat nevét. De hol van a tisztelt miniszter úr? Biztosan ott lapít az irodájában. amilyet elia még soha életében nem látott.. mint mi magunk. ez az egész ügy elég kínos mindenkinek. Kiborítottak azok a kérdések. mintha az eszébe villant volna valami. így nek . Mace. Ám Celiát nem elégítette ki a válasz. Celia fellélegzett. Az ilyen esetekben látszik kristálytisztán mondta az ügyvéd . Persze állami tisztvisel?k is vannak a tanácsadók között. ami itt most folyik. amelye hez joguk lenne. Mikor Celia megkérdezte. Vagy úgy vonta meg a vállát az ügyvéd. és olyan vad. de soha többé ne jöjjön a közelembe! Mace sarkon fordult és elment. és valamennyiünknek vannak gyötr? kétségeink. akkor most Mace helyén a mi egészségügyi miniszterün zembe Donahue-val. megje lenjen a Capitol Hillen és magára vállalja a felel?sséget a történtekért.Childers Quentinnek. Akkor jött rá a roham. hogy mennyivel job britek gyógyszerengedélyezési rendszere a miénknél. akkor ezzel késleltetik az orvostudomány fejl?dését. hanem bûn n azt mondta: Tényleg hazudtam. Quentin így válaszolt: Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztert tanácsadó különbizottság segíti a munk ? soron a miniszter személyesen engedélyez minden gyógyszert. Nem. Én a maga helyében nem foglalkoznék ezzel tovább. mint az szükséges volna. Ideges voltam. kórházakat meg betegeket megfosztják olyan gyógyászati módszerekt?l. inkább beláthatatlan ideig kotlának majd a kér ken. Miért akart annyira menekülni? Oké. Dr. aztán kivágta magát: Persze nyilván nem tudhat többet. Ám a Montayne-nel kapcsolatban semmi jogelle nesség nem történt. Celia Jordan vagyok a Felding-Rothtól. akko egyes-egyedül ? felel a parlament el?tt a történtekért. Mikor kimondta a Felding-Roth ne vét. Az asszony szállodai lakosztályában ültek . miel?tt Celia felocsúdhatott volna. Nem tudom válaszolta Celia megrendülve. de a miniszteré a felel?sség. Quentin szerint még egy gyenge pontja volt az amerikai rendszernek. Nem mindig látszik.

Remélte. azon nyomban ismét k?kemény le tt. Nem kifejezetten azért. mert úgy gondoltam.Nem! Ugyan. hogy tévedtem. mint hogy vár. akik korábban megvizsgálták a Montayne-t?l károsodott gyermekeket. de nem ta értelmét a kijelentése megkérd?jelezésének. aki zsebkend?vel törölgeti a szemét. dehogy. az albizottság f?tanácsadója. Kihívóa n Lordra nézett. mégis üres tekintettel nézett a kamerába. Lorddal a dolgot. És akit?l néhány napja kapott levelet az egyetemr?l. hogy mérsékeljék vag eljesen hagyják abba a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében folytatott . Ebben Celia egészen biztos volt. Az arcocska eszébe juttatta Celiának Bruce-t. Én másként emlékszem rá. De beszéltek a Montayne-r?l. amiket az ottani esetekr?l készített. Mert Lord a titok más tudója. és egy hajszálnyival hars b volt a kelleténél. Mikor Vincent Lord kijelentésér?l kérdezték. . mint ?. Celiának megint eszébe jutottak Sam szavai: Van valami.. Egyikük odaát járt Euró tanulmányúton. nincs véletlenül mégis valami. A szená saját embereivel is türelmetlenül. hogy nesen tudja magát tartani. és mikor lopva körülné . Kifejezetten azért ment oda. ingerlékenyen viselkedett. utolsó napján ismét Celiát szólították tanúskodni. Celia így válaszolt: Azóta megbeszéltem Dr. Am a legszebb mégis az. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért f?hadiszállásán tett látogatását illet?en ondta: Vannak bizonyos interpretációs különbségek. ám a többségük feküdt. és csaknem biztos. Ám a válasz késett egy másodpercet. Ám e pillanatban nem tehet egyebet. mikor a meghallgatás negyedik. bizony gondolta Celia . akkor késleltette volna a Montayne piacra dobását. Néhány gyereknek gyönyörû kis arca volt. hogy itt nincs más feladat. A legid?sebb. hogy a diavetítés miatt eloltották a lámpákat a teremben. mely szerint ha az övé lett volna a dönt joga. ráadásul valamennyien súlyos agykárosodá envedtek a fejl?désük embrionális szakaszában. Miel?tt Celiára került volna a sor. Bizony. egy kétéves fiúcska látszólag teljes. hogy nincs semmi. Az uraság úgy látszik. hogy rá tudja beszélni Dr. mint hogy az ember gondolkozzon. és bemutatta azokat a diapozitívokat. Quentin odasúgta az asszonynak: Legyen óvatos. és ahogy a spec elmagyarázta: Szinte egyáltalán nem képesek megmozdulni. Én hirtelen ötlett?l vezérelve. azért a színészkedése ellenére ? is csak ember. amir?l én nem tudok? Esküszöm magának. Mi lehetne? Megint hazudik. gondolkozzon és go ndolkozzon. hog y Sam titka bármi lett légyen is az nem szállt vele együtt a sírba. és így szólt: Mondja csak. Az albizottsági meghallgatássorozat négy napig tartott. Celia örült. Stavelyt és a szervezetet. hogy nem ? az egyedüli. barátsá l kopogtattam be Dr. mérges gombát ebédelt. Donahue szenátor is rekedten szólalt meg. Urbach. Mikor az orvos befejezte a mondandóját. hogy tanulhatunk egymástól. Vincent. a Williams Co llege-ból.. Ez a gyermek mondta az ideggyógyász a néma hallgatóságnak soha nem fog tudni ho hasonlóan gondolkodni. hogy a Montayne-r?l beszéljen? kérdezte Urbach. aki majdnem ugyanilyen volt ez el?tt tizenhat évvel.. amir?l nem tud. Drága mama és papa! Csodálatos hely ez! Máris megszerettem mindent és mindenkit. Stavelyhez. Celiát az ? korábbi vallomásával kapcsolatos má allomásokról kérdezte. hogy a külvilág történései sem fognak eljutni a tud táig. De végül beláttam. A lefényképezett gyerekek teljesen normálisnak tûntek. ugye? Igen. Ám ha egy pillanatra ellágyult is Donahue szenátor. És most már azt is tudta. Láthatatlan kezek támogatták hátulról. Megidéztek két ideggyógyászt s.

Donahue elkezdett mocorogni. Hallhatta. Donahue gyilkos pillantást lövellt Celiára. sose lehet tudni alapon. metsz? hangon megkérdezte: Ez nekem szólt. A látogatása hivatalos volt. Urbach kérd?en odafordult hozzá: Szenátor úr? Urbach bizonytalanul várt. hogy a terhes asszonyoknak szánt Montayne nevû szer minisztériumi engedélyezésének késlekedése az ismert körülmények között e tséges". aminek lát zik: egy végletekig elfogult. szenátor úr? Vagy pedig ez a megnyilvánulás pontosan az. mire Donahue savanyúan megszólalt: Mert ugye minden az értelmezést?l függ. aki itt vésztörvényszéket ül a Montayne. Celia agyát elöntötte a vér. és nevetségesnek nevezte az id?húzást! Ez hazugság! Ezzel valóban kimerítette a sértés fogalmát. Stavely. h gy felkeresem Dr. hogy folytas sa. hogy Dr. elhiva tott személynek hiszünk-e. és kezébe vette a legfels?t. Ezt nem mondtam. elfelejtették figyelmeztetni urukat és parancsolójukat. Ez a Washington Post 1976. ame ly profithajhász megszállottságában rendszeresen gyilkolja és csonkítja az embereket olyan g yógyszerekkel. én bizony azt hittem. amit esetleg kés?bb magam is megbánok! Magyarázatot követelek erre a megjegyzésére! mennydörögte a szenátor. aztán intett Urbachnak. Celia hirtelen valami hihetetlen elégedettséget érzett. bevallott célja a vállalat jö eli irányvonalának felvázolása. alaptalan kijelentés. hogy olyat mondjak. Elnézést. Hadd figyelmeztessem a tanút. A Felding-Roth-doktrína került terítékre. Egyetért ezzel az értékeléssel? Természetesen nem. Celia minden másról elfeledkezve. amit eddig nem nyitott ki. vagy pedig egy olyan iparág szóviv?jének. szenátor úr. Nem tettem ily n kijelentést. szeptember 17-i számából való. Stavelyt. Továbbra is állva. Felismerte. amikr?l el?re tudja. mikor az els? napon b eléptünk ebbe a terembe? Donahue pontosan ugyanolyan stílusban mutatott Celiára az ujjával. ha tudtak is err?l a kijelentésér?l. olva kezdett. Egy pillanatra elhal . hogy óvatosnak kell lennie. hogy egy olyan önzetlen. Az Urbach mellett ül? Donahue összeráncolta a homlokát. Mrs. fojtott kiáltások hallatszottak. hogy nem biztonságosak. hogy ez az egész meghallgatás megrendezett cirkusz. és hozzátette: Óhajtja. a vállalatát képviselte? Nem. Valóban? Ezek szerint tehát önnek meggy?z?dése. aki két éve a Montayne engedélyezésének eltetésér?l panaszkodott. Az az igazság. a Feld oth meg a minisztérium fölött. azonnal visszal?tt: Ne akarja. De ha mint becsületes nyilatkozatnak mégis volna ilyen értéke. hogy a Felding-Rothnál senki nem tudott arról a szándékomról. és az ítélet már akkor készen volt. hogy alá magam egy mûszeres hazugságvizsgálatnak? Nem vagyunk tárgyaláson morogta Donahue. Celia megérezte a kérdésben rejl? csapdát. Még Donahue mu nkatársai is feszengtek kínjukban. Most ebb?l az irattartóból el?húzott egy halom öss etûzött újságkivágást. A társai pedig. hogy ennek a dokumentumnak semmi reklámértéke nincsen. Meg attól. hogy f?nökük túll?tt a célon. érezve.ampányukat? Nem. maga ugyanaz az ember. feledve minden óvatosságot. A hallgatóság soraiból hitetlenked?. akkor sem ezzel a szándékkal íródott. amit a kongres szus megsértésének neveznek! Celia. hogy létezik egy olyan kategória. Ott hevert Celia el?tt az asztalon egy dosszié. Ugyanez a hír más lapokban is megjelent tette hozzá Celia. Magával hozta. Lerázva magáról a rémülten suttogó Quentin csillapító ke t az asztaltól. Ez eszembe sem jutott. amely leleplezi. A doktrínának egyetlen becsületes. Õszintén válaszol a kérdéseinkre. Jordan? Nem szoktam hazudni. asszonyom. Stavely szerint a dokumentum szégyentelen reklámfogás mondt Urbach. Donahue mégis elfelejtet te! Ez persze csöppet sem volt meglep?. mint Dr. ahány témában a szenátor úr már odanyilatkozott . Quentin tehát mindkét dologban tévedett. Celiát elöntötte a harag. mint korábban Mace-re. Dennis Donahue szenátor ma kijelentette. Készséggel adok magyarázatot! Maga.

szenátor úr. minden egyes évben igen -t mondott a támogatás folytatására. hogy ragaszkodott a szer azonnali visszavonásához. amib?l egy pillanatra kiemelkedett a rikácsoló Donahue hangja: A meghallgatást ezennel berekeszteni! 14 Ami Celia számára gyászos ügyként indult. hogyan szavazott a dohányipar támogatá a ügyében. sokkal több embert segített át a másvilágra a tüd?rák áldozataként. hogy Celia visszatért Washingtonból. Például. Jövet lének célja ezúttal az volt. Mikor Quentin belépett. Maga azzal vádolja az iparágunkat. Másodszor pedig a t. igazi él? tévé. akinek az arca bíborvörösben játszott. hogy Mrs. Donahue. hogy megérkezett Childers Quentin. hadd fejezze be a hölgy. szenátor úr mondta. Celia Julian Hammondtól tudta meg. a CBS meg az NBC az esti híradójukban. hogy a tévériporterek és újságírók kötelességtudóan elvégezték a házi felada zdetén alaposan utánanéztek a szerepl?k el?életének. és e zel tiszteletre méltó lojalitását bizonyította. És van itt még valami. mert a szenátusi meghallgatáson nem igyekezett menteni a b?rét a munkaadója rovására.lgatott. hogy nem is tehettünk volna okosabban. mind pedig visszatérésének körülményei amiket most már telje nyilvánosságra hoztak szilárd morális elveket valló embert mutattak fel. Milyen kell mes dolog hát ilyen egyértelmû és megérdemelten dicsért becsületességgel találkozni. Itt tartom a kezemben azt a kimutatást. hogy megbeszéljen Celiával néhány Montayne-nel kapcsolatos peres yet. Ám ezt Jaffee szenátor az ellenzéki párti csoportból felkiáltott: Ne. A New York Times cikkének ez volt a címe: EGY MERÉSZ HÖLGY SZENÁTORT GY?ZÖTT A Chicago Tribune szellemes szalagcíme így szólt: DONAHUE SZENÁTOR VALLATTA JORDANT VESZTÉRE De más dolgok is kiderültek. feltûnt az asszonynak. Ahogy kritikus kés?bb a látottakat értékelte: Nagyszerû jelenet volt. . A másnapi újságok is f?helyen foglalkoztak a történtekkel. A Wall Street Journal így kezdte a vezércikkét: Általában több a tisztesség az üzleti életben. amiket a sajtóügyekért felel?s alelnök hozo az imént boldogan Celia irodájába. hogy még mi mondani valója lehet. Hallani akarom. majd Celia hellyel kínálta Quentint. Így a látványos összecsapás utáni cikkek két dolog miatt is felmagasztalták Celiát. hogy mit kezdjünk ezzel a háttér-inform . Néhány nappal azután. Celia utolsó szavai belefulladtak az általános felzúdulásba. És ezekkel a sz ival. mint a ennállása óta a gyógyszeripar meggyilkolt. amily mindig lennie kellene. és mikor éppen azokat a le abb újságkivágásokat nézegette Julian Hammonddal. A Donahue szenátorral folytatott szócsatáját még aznap este szinte teljes terjed lemben leadták a nagy tévétársaságok az ABC. meg sem várva a min isztérium reagálását. az végül legalábbis úgy látszott a személ l ért véget. aztán folytatta. és az t is megtudtuk. mit mondott err?l az egyik újságiró: Legtöbbünkne tudomására jutott. hogy az elmúlt tizennyolc évben. mióta ön a kongresszus tagja. Nos. E is. mert mind a felmondásának. úgyhogy talonba tettük. mint az emberek gondolnák. Üdvö ték egymást. hogy milyen fáradt és rosszkedvû. amelyben az szerepel. Jordan éppen a Montayne miatt mondott le annak idején. Azt viszont egyikünk sem tudta. Celia az óta az utolsó Capitol Hill-i nap óta nem látta a washingtoni ügyvédet. az elnöki kalapács után nyúlt. és kivett az iratgyûjt l egy újabb lapot. olyan. hogy embereket gyilkol fordult Celia ismét Donahue felé. ne! Hagyja. Kiderült. beszólt a titkárn?.

mi fog számítani? kérdezte Hammond. Napközben Yvonne továbbra is a Felding-Roth atóintézetben dolgozott. Oké. hogy meg lehetett kezdeni a termék kereskedel mi el?készítését. a szenátusban. és Martinra is átragadt. hogy Donahue szenátor ártani tudjon maguknak. Egy júliusi péntek este volt. ami még ennél is rosszabb. 15 Milyen asszony Mrs. és mindent elkövet. Mr. hogy ez az egész olyan. E pillanatban semmit. de a után sürg?sen felejtsd is el. A kémiai anyagok genfi rendszerét a Nemzetközi Kémiai Társaság felülbírálta. maga nem? Ha tényleg így látják. Mindezek tükrében mit javasol? Az ügyvéd megvonta a vállát. melynek címe A szerves kémia alapjai volt. de a Pept id-7 fejlesztése olyan stádiumba jutott. amit csinált. hog y árthasson. Az új részek eléggé vadak. Imádta. Jordan? kérdezte Yvonne Martintól. A jöv? hét csütörtökjére várták Harlow-ba Celiát néhány New Jersey-i vezet?társával e Ám e pillanatban Celia még messze volt. És ha a jöv?b árthat a Felding-Rothnak vagy magának. mi nyomja a begyét. De néhány hét múlva már senki nem fog emlékezni rájuk. Hát akkor . hogy a kémiai összetev?k neve utaljon egyben a szerkezetükre is. Hallgatjuk. és mint ahogy egyszer már megmondta m magának egy szenátornak az Egyesült Államokban szinte korlátlan hatalmi lehet?ségei vanna . Kiválóan érti a dolgát. Az új el az lett. A férfi elgondolkozott. Na. Mostanra már nemcsak hogy újra megvoltak a megsemmisült adatok. Azokra a szisztematikus kémiai nevekre gondolsz? kérdezte Yvonne. Másfél év telt el azóta. Ne félj. Martin harlow-i házában ültek. amit végül Celia tört meg. Quentin mondta Hammond. mert pénzkidobásnak tartotta fizetni a A nappaliban szanaszéjjel hevertek Yvonne könyvei és jegyzetei. akkor ugrani fog. ahová Yvonne egy éve min en ingóságát áthurcolta. Maguk ezeket annak tartják? kérdezte az id?s ügyvéd minden különösebb lelkesedés Természetesen válaszolta meglepve a sajtóf?nök. A jöv?ben legyen a lehet? legóvatosabb. Rövid csönd lett. Az intézeti fejlemények is a legderûsebb és legbizakodóbb hangulatra késztették az em ert. ügyvéd úr. S ?t. és mint kid illiós néz?közönség el?tt. amíg csak él. hogy máris keresi ennek a módjait. Feladta a saját kis lakását. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. Így lett az i . Az állatvéd?k támadása óta eltelt id? alatt az adatok újbóli felvétele sokkal gyorsabb dt a számítottnál. Öröme egész házat betöltötte. hogy Martin sürgetésére kemény munkába. És tudta. Egyenes és becsületes. Bökje ki. mióta én tanultam bel?le. úgyhogy az r mindig tudja. Celia arra gondolt. írója pedig Murray. esténként meg hétvégeken pedig konzultációkra járt. Biztos. Vonzó. Csakis az fog számítani. aminek eredményeként bizton remélték megkezdheti majd állatorvosi tanulmá Jól haladt a tanulással. és gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki Yvonne tanulmányait. Miért. Ezt átírták. mint a hideg zuhany. Martin elnevette magát. mindez hazai pályán történt vele. Martin tovább ráncolta a homlokát a tankönyv fölött. Er?s. hogy ez a vállalat és személyesen maga is. Tanuld meg. Ez a nagy publicitás semmit sem fog ani. Ezt soha nem fogja megbocsátani. most már félek vele találkozni. Celia félel ellenséget szerzett. hogy tetszeni fogtok egymásnak.Én már úgyis menni akartam. Persze hogy azokra. Jól ismerem Donahue-t. hányadán áll vele. és az újságkivágásokra mu Éppen a gy?zelem édes gyümölcsét élvezzük. Martin ahogy meg gített neki. h ogy Quentinnek igaza van. Soha. Lehet. Ezek itt mind mutatott Quentin az újságkivágásokrá meg azok a tévés tudósítások k. és tán soha nem volt boldogabb. Celia. amikb?l a fél év múl va sorra kerül? felvételi vizsgára készült. Ne hozza magát v agy a Felding-Rotht olyan helyzetbe. miel?tt válaszolt volna. Intelligens. akkor mind a ketten rövidlátóak hangzott a mogorva válasz.

Hirtelen elkomolyodott a hangja. Így is történt. a vizsgáztatók viszont számon kérték ?ket a diákoktól. A lány egy patkányokkal teli ketrec el?tt állt. köztük volt Yvonne-é is. Ott talált rá Martin valamivel kés?bb. A kiírás arról szólt. míg a szomszédos ketrecben hasonló jelenet zajlott. A jó memóriám miatt nem engeded. kikérdezlek mind a két névsorból.2. mindegy. . hogy megszabaduljak a fölös kilóimtól. A tesztsorozat céljait és potenciális kockázatát is részletesen ismertette a felhívás. ám Yvonne-t kihagyta. Rajta. d kényelmes lakásban élt. de még semmiféle mellékhatást nem tapasztaltak. Martin csak ennyit mondott: Egyel?re nem. hogy a Peptid-7 jótékony hatását tanulmányozzák. g yerünk. Egy hónappal azel?tt Martin az intézetben kitûzött egy hirdetményt. az írja alá nevét. a jöv?beli labormunka miatt pedig a régieket is. aztán pedig a ketrecre mutatott. de Amerikában van hozzá a minisztérium engedélyére magyarázta egyszer Martin telefonon Celiának. míg Martin az intézetben átnézte a postát és a számítógép pri napi anyagot olvasta. Martin boldog volt. Bárcsak nekem lenne ilyen memóriám. Én ilyen kéjenc kis dögöket még nem láttam. vannak-e a szernek káros mellékhatásai. az ecetsavból vagyis a közönséges ecetb?l etanoic sa licerinb?l propan-l. Holnap meglátogatom anyámat. csak a szex. Martin becsukta a könyvet. Legtöbben már elfelejtettük ezeket a képtelen neveket.zo-oktánból 2. hogy másnap reggeli után azonnal indulnak. Martin végül tíz önkéntest választott ki a listáról. az orvosok szerint már nincs sok ideje hátra szegénynek. ha nem zavar. hogy útközben la tanulni fogok. A második aláírás Rao Sastrié volt. így hát Yvonne kénytelen vizsgákra bemagolni az új neveket. Néhány nap múlva már tizennégy aláírás sorakozott hirdetményen. amit a fía nem sokkal azután bérelt ki nekik. Nagy-Britanniában önállóan is belevághatunk ebbe a kísérletsorozatba. akik rendszeresen kaptak a Peptid-7-b?l. Martin apja továbbra is abban a kicsi. Mostanában semmi máson nem jár az eszük recbe tett kaja sem érdekli ?ket. mert akkor nem kellett sietni és élvezhette az étel zamatát. Nagyon sajnálom fogta meg Yvonne együttérz?en Martin kezét. Martin útközben még egy per be akart ugrani az irodájába.2. Én is veled tartok. aminek ez állt a fejlécén: Önkéntesek figyelmébe. Beszéltem ma apával. Yvonne az állatteremben sétálgatott. amit egészséges humán alanyokon fognak végezni. hogy én is kapjak a Peptid-7-b?l? Részben. Egyáltalán nem használjátok a laborban ezeket az új elnevezéseket? kérdezte. Az els? humán tesztsorozatnak nem az volt a célja. bár tudta. Néhány hónappal korábban Martin átvitette egy cambridge-i szanatóriumba. Err?l jut eszembe. még miel?tt kitûzte volna a hirdet?táblára. holnapra füstö t heringet vettem. Martin ragyogó tekintettel ránézett: Te angyal vagy! A füstölt hering volt a kedvenc hétvégi reggelije. ahol az id?s asszony immár élet és halál között lebegett. Na. hol a régi nevén. Bár Martin édesanyjának lassan romlott az állapota. Talán majd kés?bb. Újra meg újra elámulok az emlékez?tehetségeden. hol az új. hogy aki az intézeti dolgozók közül h ni a Peptid-7 els? tesztelésében. csak akkor. és megkérdezte: Kir?l van szó? Yvonne hátrafordult. hanem hogy kiderítsék. és felkiáltott: Te ronda vén kéjenc! Martinnak felderült az arca. Azonkívül nem akarlak semmiféle kockázatnak kitenni. Reggel. Martin nézte. Nagyon szeretnék már egy kis Peptid-7-et szedni sóhajtotta Yvonne. hogy még hos szú próbasorozatok el?tt állnak. Mikor a lá dezte.4-trimetilpentán . azt mondja. ahogy a ronda vén kéjenc" zavartalanul tovább közösül egy engedelmes n nyel. és megrázta a fejét. miért. Talán ez az gyetlen módja annak. hogy belépett a Feldin -Rothhoz. Már húsz napja figyelték az önkénteseket.3-triol . ls?ként Martin írta alá a lapot. Csak ritkán. az Alzheimer-kór kérlelhetetlenül haladt el?re. Yvonne mindahánysz or habozás nélkül rávágta a név párját. Sajnálatos módon a kémikusok nemigen használták ezeket a far muci neveket. Úgy döntöttek. Martin húsz vegyületet nevezett meg.

. Azt hiszem. aztán élesen Martinra pillantott. És ezek ugye nem fiatal patkányok? Ha emberek volnának.. ha hétf?n ellen?riznéd azoknak a patkányoknak a szaporodási mutatóját. Számítógépes tanulmányt kérek mindkét csoport párzás iról. Most se gondold! vágott közbe Martin. A lány bólintott. hogy hány utód születik. Oké bólintott Yvonne engedelmesen. Valami furcsaságon gondolkozom. hogy kibeszél ilyesmiket. Az óta a incidens óta Celiával meg a guillotine-on kivégzett patkánnyal. Csodálkozom. tényleg véletlen volna? Yvonne. Martin elnevette magát. milyen nagysze y a munkájának köszönhet?en Mickey újra fiatalnak érzi magát. hogy alig hagyja nyugtát az ágyban. A feltételezések tévútra vihetik az ember yszerûen csak írd le nekem az adatokat. Izgalmas. vagy átlagon felüli. már régen nyugdíjban lennének. mégis k . Yates mindent megtett. Yvonne elmosolyodott. mir?l itt ma reggel beszélgettünk. de Martin észrevette. Min töröd a fejed? kérdezte. De eddig nem gondoltam. hogy az itt lév? patkányok mindegyike a legújabb. el?ször bekapcsolták a rádiót és meghallgatták a hír t. De azt követni tudja. Azt mondtad. h ogy Martin kedvében járjon. Aztán arra gondolt. aztán azt mondta: Szálljunk be a kocsiba. hogy magasa bb az átlagosnál. a laboráns volt a legid?sebb a Peptid-7 önkéntesek között. A számítógép nem fogja tudni megmondani neked. Martin elgondolkozott. mióta kapják az injekciókat. A csoport kapjon Peptid-7-et. U gye Mickey Yates az egyik önkéntes? Igen. Már most is meg tudom neked mondani. mintha olvasott volna a gondolataiban. mire elpirult. Nem akarom. Majd ott tovább beszélgetünk. aki azt mondta. hogy mostanában ? Egészen biztos. Mit értesz ezalatt? Yvonne habozott. Tartsd meg magadnak.. és azt válaszolta. A hírek után Martin lekapcsolta a rádiót és visszaterelte gondolatait a saját ügyeire Nagyon aggódom jelentette ki. ami tegnap történt. Megállapította. Els?sorban politikáról volt szó. Szóval. Tudni szeretném. a másik ne. optimista id?ket élt Nagy-Britannia. hogy naponta hányszor. hogy valami más jár az eszében. amit azokról a szapora patkányok ról mondtál nekem. a yek kaptak a Peptid-7-bõl. És az új tanulmányról se szólj senkinek. tovább finomított Peptid-7-et kapja rendszeres a dagokban. Ezzel nem kell hétf?ig várni. hogy szóbeszéd tárgya legyen mindaz. Yates. hogy azt. találkoztam a feleségével bevásárlás közben. megkérdezte: Mit fogsz csinálni? Szeretném. hogy átlagos-e. Yvonne elkezdett kuncogni.Martin a ketreceken lév? gépelt azonosító lapra pillantott. Ennek megfelel?en els?k között iratkozott fel az önkéntesek listá a. amiben ugyancs ak hiányt szenvedett a szigetország a második világháború befejez?dése óta. Ahogy elindultak Cambridge felé. M rgaret Thatcher és kormánya új vállalkozó szellemet igyekezett meghonosítani. hogy ez összefüggésben lehet a. Ezt hogy értette? Én is ugyanezt kérdeztem t?le. Nem szeretem az ilyesmit. Azután pedig képezz két új csoport öreg patkányt hímeket és n?stényeket vegyesen. A két hón appal azel?tti választások után a brit történelem els? miniszterelnökn?je került hatalomra.. Mert korábban békén hagyta? Az asszony szerint abszolúte. hogy mostanában lettek ilyenek. Ezt én is tudom. hogy Mickey mos tanában olyan rámen?s és energikus. Nem ismered eléggé a n?ket. Tényleg azt mondta. aztán azt mondta: Valószínûleg véletlen. Ezzel is megelégsze . Mikor a heringet vettem...

Az volt az álmom mondta Martin csendesen Yvonne-nak . de Martin ezúttal úgy érezte. hogy az apám k?faragó volt magyarázta Martin Yvon ne-nak. hogy készítnék egy követ az anyád sírjára. Kifejlesztettünk egy szert. Néhány évvel korábban abban az id?ben. ? maga pedig egy kis darab márványt csált vés?vel meg fakalapáccsal. Azt hiszem.len leszel zárolni az eredményeket. megfogta a nagybeteg kezét. akkor bekövetkezhet a legross b. most is az ágyában feküdt. hogy szerelmi bájitalt kotyvasztottunk. mikor Celia ellátogatott hozzájuk a régi még fellelhet?ek voltak az asszonyon a hajdani szépség nyomai mára már ezek is eltûntek. Már semmire sem emlékezett. Peat-Smitht az épület mögötti apró mûhelyben találták. Igazad van válaszolta Yvonne. A lakás. ami megakadályozza ennek az állapotnak a bekövetkeztét. nem messze a Girton College-tól. mint rendesen. De a többiekért nem vállalhatom a felel?sséget. mintha újb feltaláltuk volna a kígyóolajat. Nem szívtelenség. De ha kiderül. És most. Má' nem dogozók válaszolta az öreg. amir?l azt remélem. És mélyen hallgass Mickey Yatesr?l meg a feleségér?l. Mr. hogy jelent ?s lesz. Martin egyenesen a szanatóriumhoz hajtott. beesett orcákkal és egyre ritk uló hajjal. papa. fiam. arra gondolt. Legyen óhajod szerint mondta Yvonne. aho l az anyját ápolták. de a testét is. Nem szívtelenség ez most. és nem szólt egy szót sem. hogy elmagyaráztad. Kés? délel?tt értek Cambridge-be. Peat-Smith. hogy valóban sikerült-e valóra váltanunk az álmomat. miért aggódsz ennyire. ahonnan csak szükség esetén emelték ki. hogy az édesanyja napról napra sorvad. és Martin odahajolt hozzá. hogy a lány sír. Bár nem ett biztosan tudni. De nem tudtam. Min tha az Alzheimer-kór nemcsak az agyát pusztította volna. hogy már ez a hajszálvékony kapcsolat is megszakadt. Ott hevertek körülötte szanaszét a szerszámai. mikor az anyjához ment látogatóba. Mer az ujjaim átkozott merevek. amely súlycsökkenést is ere dményez amit végül is felfoghatunk pozitívan és negatívan is . lakatot tesze a számra. már mondtam neked. Ahogy Martin ott állt Yvonne-nal együtt a betegágy mellett. és a számlát küldesd el nekem. mert az öregedés vizsgáló kutatásaink ennyire fontosak. Akkor megmondom. mikor még meg se hótt? Martin átkarolta az apját. hogy segítsek megtalálni azt a valamit. Az id?s asszony. amelyiket akarod. csak nekem adhatod át ?ket. amit Martin bérelt. Ne tör?dj vele. Igen. a várostól észak gatra volt. Mr. Yvonne ma is ugyanígy tett. És éppen azért. látta. és fontos szerepet kap majd a betegségek elleni h arcban. Ilyenk r a lány odaült az ágy mellé. Rendeld meg azt. Martin már többször magával vitte Yvonne-t. 16 . már értem mondta Yvonne. De az ám sokba van. Hát igen. hogy még ma is dolgozik. Martinnak az volt a benyomása. Mer má ennél többet nem tudok érte csináln rtinra nézett. De nem értem. De arra gon . amit elértünk. Mikor Martin Yvonne-ra nézett. ez a baj sóhajtotta Martin komoran. mindenképpen el akarom kerülni az olcsóságnak még a g is. hogy az édesanyja vigaszra lelt e zekben a percekben. akkor a tekintetében a felismerésnek még a legapróbb szikrája sem v illant fel. Még évekbe telik. Hitelét vesztheti mindaz. Van valamire szükséged? Kéne egy márványtömb. Már csont és b?r volt. még a legegyszerûbb dolgokra sem. A szanatóriumból Martin apjához mentek. Azt hiszem. hogy komolyan fogják venni. Most értettelek meg csak igazán. míg iderül. és olyan színben tüntethet fel minket.

azután pedig még a kormányokná tt kérvényezni a Peptid-7 forgalomba hozatali engedélyét. egyedül is bevehet otthon. Egyre több gyógyszert lehet m ajd ilyen formában bevenni. oldott volt közöttük a hangulat. amelyeket a beteg kényelmesen. ami anában jelent meg az amerikai piacon. ami késlelteti az agy öregedését. Az egyik ilyen f? kérdés az volt. és a legjobbnak ami m toxikus és nem irritálta az orr nyálkahártyáját egy új Felding-Roth-termék bizonyult. Kellemes. a jöv?re vonatkozó számos kérdésben kellett dönteni. mint valami aphrodisiacum.Teljesen egyetértek veled a szexstimuláló hatással kapcsolatban mondta Celia Mar tinnak. de nem nagyon. Celia arra gondolt. ám különleges esetben ett?l lefelé vagy felfelé is eltérhetünk. a nyersanyagok és azok beszerzési forrásai. s egyú serkenti az agymûködést. tudom. Úgy érted. rögtön kezdeni akarjuk. Ha id?nként eszükbe jutott is az a bizo nyos intim éjszaka. Ez biztosítja majd az optimális felszívódást. Mindketten tudták. hogy az injekciós szerek nem fogynak olyan jól. a költségek. és úgy t . Arról is beszámolt. milyen rég volt az. Ez a jöv? útja. Ha a Peptid-7 úgy kerül be a köztudatba. a csomagolás. Amint lehet. akik az Alzheimer-kór kezdeti stádiumában vannak. hogy az orrspray forma a legmegfelel?bb. Bár még hátravolt több mint egy év klinikai tesztelés. Mindenesetre hálás vagyok. soha nem hozták szóba. Ebben az orrsprayben a Peptid-7 egy semleges hatású sóoldatban lesz. a kíséretében lév? féltucatnyi Felding-Roth-vezet? az i tézet munkatársaival a Peptid-7 jöv?jér?l tanácskozott. hogy bezárják-e az intézetet vagy hagyják tovább mûködni. Igen. Míg Celia Martinnal tárgyalt. akkor komo ly szerként elveszti a hitelét. hogy már több ilyen anyaggal kísérleteztek. A jelek nagyon biztatóak. hogy meg tudjuk oldani házon belül? kérdezte Celia boldog-hitetlenül. akik a napokban kezd?d? nagy-brita nniai klinikai kísérletsorozatot fogják koordinálni. de bárcsak neked lenne igaz ad. mikor Sam utasítására Harlow-ba látogatott annak eldöntése végett. A harlow-i megbeszélések során megállapodtak. izgalmas tervek szövögetését. Pontosan úgy mosolyodott el Martin. hogy titokban tartsuk a dolgot jelentette ki Martin. Az el?zetes intézkedések és a minisztériumi en edélyeztetési procedúra miatt kicsit le leszünk maradva mögöttetek. Martin azt már korábban közölte vele: Kifejlesztettünk egy olyan jótékony szert. Sam meg ?közötte. hogy valami nagy felfedezést tettetek mondta Celia. hogy milyen formában szedjék a szert a jöv?beli fogyasztók . N emrég csatlakozott a harlow-i intézethez két orvos. hogy az inzulinnal kapcsolatban is szóba k erült. A negyvent?l hatvanéves korcsoportra fogunk koncentrálni. naponta kétszer kellene használni a sprayt folytatta Martin. a termékm dzselés mindez egy olyan mesteri terv részeként. Nigel Bentley meg a többiek alig gy?ztek válaszolni az amerikai team kér déseire. hogy az az izód végérvényesen a múlté. Én nem vagyok ebben olyan biztos sóhajtotta Celia . mint azok. amelyet a szer piaci bevezetésére készítet . jó esélyünk van arra. mint aranyat fialó befekte Az is fontos kérdés volt. Világosan érezték és tudták mindketten. hogy örülni fogsz neki. A szert an betegeken is kipróbáljuk. mennyit fektessen a Felding-Roth e gy új gyár építésébe. ami egyel?re még éppúgy lehet kidobott pénz. Az asszony már két napja volt Harlow-ban. A betegséget persze nem fogja meggyógyítani erre semmi remény nincsen . Rao Sastri. Sejtettem. Az már majdnem biztos. Több minden szóba került: a gyártás. és azt is hallottam. Ha az o rvos másképp nem rendeli. Celia a jó hírekért cserébe beszámolt az észak-amerikai tesztelés terveir?l. És folytatták a reményteli. hogy a Peptid-7 legmegfelel?bb cso . de késlelteti. Azt hiszem. és e pillanatban épp négyszemközti megbeszé t folytatott Martinnal a férfi irodájában. és még rég az az els? emlékezetes találkozás Cambridge-ben Martin. Kimerít? vizsgálatokat folytattunk ez irányban mondta Martin Celiának . amibe det ergenst vegyítünk. -ellen?rzés. hogy nem injekciós beadásra fejlesztettétek ki.

akik korban jobban illenek hozzá. Martin és Yvonne a visszaúton Harlow-ba sokatmondó h . Aztán Martinhoz fordult: Van a Felding-Rothna k egy alapítványa. meg tudjuk oldani. Én tizenkét évvel vagyok id?sebb nála. ami azokat az alkalmazottainkat segíti.. de el fogod venni feleségül? A kérdés meglepte Martint. Martin egy este meghívta Celiát vacsorázni. Manapság igenis számít! makacskodott a férfi. hanem szerz?dést köt egy erre szakosodott céggel. ami éjnek idején lassan kisod ik a nyugodt óceánra. hogy Yvonne is kaphasson egy kis anyagi segítsége t. A dologról ne m is esett több szó. azt hiszem. Valószínûnek látszott. Celia arra gondolt. Az Alzheimer-kór ett?l megfosztotta az édesanyját. Ezt meg honnan veszed? tiltakozott Martin hevesen. Az egyszerû temet végeztével az öreg rögtön hazament. Yvonne. mikor Yvonne kiment a mosdóba. Azt hiszem. Mikor a lány elkezdett hálálkodni. Csendesen lebbent át a holtak birodalmába. Biztos vagyok abban. Egy egész generációnyi különbség. e pillanatban elintéz?dött a megélhetésed kérdése. talán a Martinhoz való vonz uk miatt. mert Yvonne visszatért az asztalhoz. Csak ?. Nem hiszem. milyen nagy szerepe van abban. Az biztos. Még el?tte az élet. Celia így válaszolt: Éppen ezért maga lesz a legjobb. Martin felhúzta a szemöldökét. de ez nem kell. hogy jelentkezett az állatorvosi egyetemre. Celia csodálta Yvonne-t. hogy erre még ? sem gondolt.. Mikor Y vonne megjegyezte. Kés?bb egy orvos így írta le Martinnak a id?s asszony halálát: Úgy vált el az élett?l. csakúgy. hanem a szellemi háborgás z élet vonzerejét. minden el?zetes figyelmeztetés nélkül. hogy ez a nagy nyugal om túlontúl sokáig uralta az édesanyja életét. Celia egy mozdulattal elhallgattatta. ah ol tart. De vakok is tudtok lenni. de kis id? múlva. Yvonne huszonhét éves volt jól összebarátkoztak.magolása egy kis flakon. Celia elutazásának napján halt meg Martin édesanyja. A pillanatnyi helyzet mindkett?nknek megfelel. a korkülönbség ellen negyvennyolc. ti férfiak! sóhajtott fel Celia. Ez a gondolat újból fel sztette Martinban a Peptid-7 jöv?jébe vetett reményeket. mint egy kis ladik a parttól. mint én. hogy tovább faragja azt a márványtömböt. hogy egyesek közületek meg tudjá emteni a nekik megfelel? helyzeteket . hogy örökké így maradjon. hogy nem a Felding-Roth fogja a flakonokat gyártani. Ez a megoldás azt jelentette. Tizenkét év semmit nem számít. Nem a nyugodt óceán. hanem egy másik hotel. akik tovább akarják magukat képez ni. az apja meg Yvonne kísérték Mrs. micsoda érzékenységre vall. Martin szomorúsággal vegyes megkönnyebbüléssel gondolt arra. amit néhány napp szállítottak neki a megrendelése nyomán. érdekes csomagolásban lehet árusítan i a szert. Celia és kollégái néhány nappal kés?bb visszautaztak New Jerseybe. hogy ha felveszik. Ám a döntést New Jerseyben hozzák majd meg. hogy a Peptid-7 már ott tart. hogy a férfi nem a Churchgate-ben fogla lt asztalt. A párbeszéd ezzel abbamaradt. hogy megismerkedhessen Yvonne-nal. és moso lyogva azt mondta: Hallottam. Peat-Smitht utolsó útjára. Az el?állítása sem fog problémát okozni egy egyszerû spraytartót k ajd megfelel?en átalakítani. Kés?bb. nne ragaszkodik a szabadságához. Semmi közöm hozzá. hogy tetszet?s. Martin. Celia így szólt Martinhoz: Különleges és kedves n?. Ó. Dehogynem. és nyugodtan visszautasíthatod iskodásomat. akkor biztos ? lesz a legid?sebb. és találkozik majd olyan férfiakkal. a Saxon Inn éttermében. Sok helyre el fog jutni. A két n? el?ször kíváncsian méregette egymást.

Elhangzott még a Genus és a Compen név is. hogy felröhögjön. Végül Bladen nekiszegezte a kérdést: És magának mi a véleménye. Akadtak egyéb. miért ne nevezhetnénk az új szert Peptid nek. A negyedik javaslatot sürg?sen visszavonták. Ne nevezze briliánsnak csak azért. a többivel k apcsolatban pedig nem volt sem rossz. rajtuk a javasolt hat név. Ingram meg Bladen felidézték a tizenhat évvel korábban t ket. A s zer továbbra is remekül tartotta magát a recept nélküli gyógyszerek piacán. hogy ekben itt állíthassák majd el? a Hexin-W kémiai bázisát. molekuláris biológiára specializálódott üzeme. és aki kijelentette. A tárgyalás el?tt Celia. hogy mi hány ezer dollárjába kerül a cégének. Mrs. Ha a Peptiduccsol. és azon tûn?dött. Mint mondták. kevésbé életbe vágó. Felállították a szemléitet?táblákat a tárgyalóban. a dugulásgátló Drano nevére. A nevek így hangzottak: Appercep. mert a kliense vagyok mondta Celia csíp?sen . a második elnevezés azt jel zi. A nevek egy része az agyra. és szép hasznot h . amit hosszas vita után végül támogatott az igazga s. igazán nem értem. Bill Ingramnek tetszett az Appercep. illetve az emberi felfogóképességre utal kezdte a reklámügynökség egyik képvisel?je.llgatásba burkolóztak. ez hogy nem jutott es zünkbe. h ogy a név vészesen hasonlít egy háztartási cikk. De végül megállapodtunk. akkor a Felding-Roth is lehúzhatja a rolót. Az ügynökség kis csapatát Howard Bladen vezette. A vállalat léte forog kockán. Jordan? Magának annak idején remek ötletei voltak. A Peptid-7 gyártásának végs? fázisát. A Peptid-7 aktív összetev?jét. de nincs meg. Mrs. Egyedül Ingram engedhette meg magának a beosztása és a Celiával való jó kapcsolata mi tt. aki már az elnökségig vitte a Quadri le-Brownnal. ami fontos. hogy meg kell tennünk ezt a lépést. amikor megszületett az Új Healthotherm boldog-mami terve. különfé al felírva. Bill Ingram meg még vagy fél tucat vezet? képviselte. egy már meglév? Puerto Ricó-i üzembe helyezték. A gyó rgyárat Celia. mindent kölcsönökb?l kell fedeznünk. amelynek során megvizsgálták a eveket. ami leginkább valami fehér kristályos porra emlékeztet tt. aminek már kiválasztották a he eket a lehet? leggyorsabban meg akarták valósítani. hogy a szer kompenzál . az els? találkozásukat. Celia egyel?re nem foglalt állást. Hallgatta a többiek érvelését. és mindenki ennek megfelel?en most vagy ha hangulatban van.a vezet?ség gyakorta látogatott a tengerentúlra. aztán lassan elvigyorodott. A flakonokat amiket a terveknek megfelel?en egy másik cég gyártott hajóval szándékozták odaszállítani. Adózás szempontjából kkal kedvez?bbnek ígérkezett az egyesült államokbeli gyártásnál. mint régen. A terv óriási befektetést igényelt. amelynek eredménye a folyékony flakonokba tölth zer lesz. Hát kezdte Celia . azon morfondíroztam. értelem) és percipience (felfogóképesség) szavakból ered. Az elkövetkez? hónapokban fontos döntéseket hoztak a Felding-Roth New Jersey-i köz pontjában. Az egyik ilyen a Peptid-7 kereskedelmi elnevezése volt. Percip és Braino Mint rámutattak. sem pedig jó véleménye. comprehensi felfogóképesség. A gyár területén még arra is marad hely. Bladen habozott. amikr?l megint csak ni kellett. Egy este vacsora közben Celia elmagyarázta Andrew-nak a vita okát: Nincs pénzünk erre a beruházásra. és hosszasan tépel?dtek egy-egy új javaslaton. az els? három az angol apperception (tudatosulás. hogy els?sorban a régi szép id?k emlékére jelent meg a me beszélésen. Ez a gyár lesz a Felding-Roth els?. Egészen zavarba hoz feszengett Bladen . miután Bill Ingram megjegyezte. ám szintén fontos dolgok is. észlelés). és. A Felding-Roth reklámügynöksége még mindig a New York-i Quadrille-Brownnal dolgozt ak együtt költséges. aztán a legtöbbet el is vetették. Bladen a Compent támogatta . Végü b hónapos munka után összeült a legmagasabb szintû vezetés a Felding-Roth központjában. Jordan. kimerít? tanulmány készítésébe kezdett. az Ír Köztársaságban szándékozták gyártani egy új üzemben. azaz pótol valami olyasmit. az ötletei ma is éppoly briliánsak. csak az elnézésüket kérem. Egyórás vita bontakozott ki. Compre. De nem akarok menteget?zni. a negyedik pedig gy) szóból. Azt hiszem.

Azzal kezd?dött az egész. Martin és Yvonne még mindig együtt élt. Mindkét esetben az a meggondolás vezette a vállalatot. Szerintem pusztán csak ésszerû. . Az id?s betegek pozitív an reagáltak a szerre. Ám márciusban valami olyasmi történt. ahol egy n?i társaságról esett szó. Yvonne fáradhatatlan volt. és Yvonne lassan megszokta a napi egyórás autóutat Cambridge-be meg vissza. Bármilyen frivol célra val sználás elvonná a figyelmet a szer igazi. akkor talál magának egy angol rózsaszálat ntette ki.különös tekin okra. A cambridge-i Lucy Cavendish College-ba adta be a kérelmét. akkor ez egyedül annak a felel?ssége. Tanulmányain kívül nagy élvezetet okozott neki a walesi herceg és Lady Di között vi rályi románc. bár szörnyen érdekelték a klinikai tesztelés eredményei. Felmerült ugyanis. hogy nem kérnek hivatalos javallatot a Peptid-7 fogyasztó hatására. Elröpült egy év. Nagy-Britanniában áprilisra tervezték a szer premierjét. nem látszott valószínûnek. hogy a Felding-Roth harlow-i intézete telefonhívást kapo . Martin Peat-Smi th. hogy míg az ismert súlycsökkent? hatásra fe hívják majd az orvosok figyelmét az információs anyagban. amelyek között most már a c ridge-i egyetemen történtek is helyet kaptak. Ez annyit jelentett. Nem jelentkeztek káros mellékhatások.. Tekintettel a klinikai tesztelés kiváló eredményeire. mikor Martinnak a témát ecsetelte. hiszen ez alapozta meg az el?z? sikert is. de semmi esetre sem a FeldingRothé. hogy az összegyûj t adatokat elküldjék a londoni Gyógyszerbiztonsági Bizottságnak és a washingtoni minisztérium ak. Ezek után pillanatok alatt eldöntötték. ami az agy öregedési folyamatát hivatott késleltetni. és vizsgaeredményei alapján felvételt is nyert ebbe a nagy hírû és patinás intézménybe. hogy néhány orvos esetleg ilyen célból írná fel. hanem megkezdte tanulmányai t a Lucy Cavendish College állatorvosi szakán. hogy ha türelmes. Más agype k el?állítási lehet?ségeit kutatta. lényegi szerepér?l és alaposan ártana a hírnevének. 1980 januárjában Yvonne felvételizett. Két hónappal kés?bb az illetékes amerikai minisztérium is pozitív döntést t. ami meger?sítette a korábbi félelmeket. valamint arra. Id?közben az ír gyár építése és a Puerto Ricó-i üzem átalakítása a végéhez közeledett Harlow-ban Martin. Celia meg a többiek úgy döntöttek. Nagy-Britanniában az egészségügyi miniszter megadta az engedélyt a Peptid-7 forg alomba hozatalára. A szexstimuláló hatást bár az állatokon elvégzett több kísérletsorozat bizonyította a hatás igenis létezik nem vizsgálták a kórházi tesztelés során. és Mar meg a maga legnagyobb boldogságára kiválóan megfelelt minden tárgyból. Látod. mikor t?lük négyezer mérföldnyire beiktatták az új amerik Reagant. én megmondtam. hogy a Peptid-7 enged sokáig elhúzódik.. erre a célra kifejezetten nem ajánl a Peptid-7-et. hogy a Peptid-7 komoly gyógyszer.. és kiemelked? si kereket hozott Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt. Így ha mé zért írná fel valaki. és az err?l szóló részt i jobban eldugni a hivatalos szervekhez küldött anyagokban. ? maga a Peptid-7 módosításán dolgozott. És igazam lett. Most október volt. átengedte a munkát az intézet orvosi személyzetének. Martint továbbra is szórakoztatták Yvonne pletykás hírei. hogy a Peptid-7 kereskedelmi neve Peptid -7 lesz. Miután alaposan megtárgyalták a kérdést Harlow-ban és Boontonban is. Eljött az id?. A következ? év januárjában. Szeptembert?l már nem dolgozott a Felding-Rothnál. Vincent Lord. A szokásnak megfelel?en nem sokkal ezután Kanada is követte az Egyesült Államok példáját. az észak-amerikai kontine nsen pedig júniusra. A Peptid-7 klinikai kipróbálása sokkal gyorsabban haladt a vártnál. Yvonne örömmel olvasta a prospektus szövegének azt a passzusát. és úgy ogy veszélybe sodorja a Peptid-7 jöv?jét. hogy nem kért ek hivatalos engedélyt külön javallatokra . akik kénytelenek voltak elhalasztani vagy megszakítani tanulmányaikat .

egészségt?l majd kicsattanó interjúalany fotója képen szemlesütve mosolygott mellette a boldog felesége is. Lehet. hogy más harlow-i Peptid-7 önkéntesek is tapasztalták ezt a rendkívüli stimuláló hatás is meger?sítették mindazt nevüket adva hozzá . Úgyhogy a Peptid-7 szexuális vonatkozása napvilágra került.tt a Daily Mail címû laptól. Ne felejtsd el hangsúlyozni. ha a cégük még ma nyilatkozatot juttatna el szerkeszt?ségünkbe. A vállalat szempontjából még rosszabb volt az. Tudunk valamit tenni annak érdekében. Mihelyt Celia felvette a kagylót. hogy egy átkozott szenzációhajhász újság romba dönti minden eddigi munkája eredményét é Azonnal a telefonért nyúlt. Martin délel?tt fél tizenkett?kor olvasta el e néhány sort. Volt még valami a lapban. megkérdezte: Akkor most mit csinál jak? Hívd vissza azt a riportert. hogy mégse kerüljön nyilvánosságra? Nem tudunk. Peat-Smithszel vagy Rao Sastrival akart be szélni. ott virított a ragyogó mosolyú. A riporter Dr. h ogy így lesz. Mindig is sejtettem. hogy hamarosan egy olyan csodaszerrel fognak megjelenni a piacon. fiatalabb és karcsúbb lesz! A cikk els?sorban a Peptid-7 szexuális vonatkozását domborította ki. Celiának az a halovány reménysége. és elsiklott azon tény fölött. Ezt kétlem mondta Martin lehangoltan. amit Yates mondott. Az errõl szóló cikk a holnapi számunkban jelenik azt szeretnénk. amit?l Martin meg a többi Felding-Roth-munkatárs is rettegett. lefogyasztja õket és amitõl a középkorúak ismét fiatalnak érzik magukat. és amelyben az id?s Yates a visszanyert szexuális teljesít?képességév el hencegett. Mindenesetre próbáljuk meg. hogy ugyanez vonatkozik a fogyasztó hatására is. ami szexuális szempontból megfiatalítja az embereket. hogy a szexuális vonatkozást csak az á latoknál vizsgáltuk. A hangja remegett a szörnyû aggodalomtól. Nemcsak hogy minden brit sajtóorgánum foglalkozott az üggyel. többször is szer pelt a szövegben. hogy ez idáig hivatalosan csak állatoknál figyelték meg ezt a hatást. Miután egyiküket sem találta bent. Valamennyi cikk a Peptid-7-tel foglalkozott. és már tárcsázta is Celia otthoni számát. Morristownban r el fél hét volt. Három nappal Martin hívása után Julian Hammond jelent meg Celia irodájában. hogy így csak valami rövid cikkecskét fognak közölni. ami nem kelt nagyobb feltûnést. hogy a lap valahogyan tud omást szerzett Mickey Yates esetér?l. és hogy ezért nem javasoljuk a szert az embereknek szexuális stimulációs célokra. a titkárn?nek diktálta le az üzenetét. És tedd hozzá. a kezében egy halom újságkivágással. A cikk fölött. és interjút készített vele. tehát nem áll módunkban teljesen megcáfolni zonkívül egyetlen olyan újság sincs a világon. míg Celia megtö felvette a fürd?köntösét. Martin türelmetlenül várta. Martinból ömleni kezdett a szó. de a hírügynökségek is azo nal világgá röpítették a szenzációt. A hírnek valóságalapja van. amit az le tett Martin íróasztalára. de a lehet? legrövide ben válaszolta Celia. Az Egyesült Államokban is azonnal nagy figyelmet szentel . aki talán még soha nem hangzott ilyen gyámoltalannak. PEPTID-7! volt. ami egy ilyen sztorit visszatartana. aki a cikkben meger?sítette férje állítását. amir?l nem tudtak a Felding-Roth vezet?i: neveze tesen. és felolvasta az újságíró üzenetét is. h adt. Mintha az a nagy-britanniai riport egy zsilipet nyitott volna meg mondta a sajtóügyek felel?se. Martin . Az üzenet így szólt: Lapunk úgy értesült. hogy más újságok talán nem harapnak rá a témára. Én is. Az a iziákum szó. aminek a cím NEKED. Celia együttérzéssel hallgat ugyanakkor rögtön praktikusan kezdett gondolkozni. és az asszony éppen zuhanyozott. A Daily Mail a következ? módon indította a beszámolóját: TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS! Hamarosan itt az új csodaszer Amitõl szexibb. válaszolj ?szintén a kérdéseire. és páni félelem töltötte ehet.

A Puerto Ricó-iak-ahogy a Felding-Roth egyik anyagbeszerz? ügynöke fog almazott állandóan a kis flakonok után sírtak. elkeseredett és rossz el?érzetek gyötörték. és hozzátette: . mind Nagy-Britanniában. elk méretû keresletet. vásári komédiához vált haso latossá jegyezte meg Bill Ingram. Harlow-ba. Chicagóba. és ha közben elfogyott a s a kuncsaftok kerestek egy másik gyógyszertárat. méghozzá igen nagy bajba. és türelmesen beálltak az ottani sorba. miként reagálnak az emberek valamire. Cel a ilyenkor elnevette magát. kezében tartva a hadmûvelet szála t. hogy a Peptid-7 a bûvös füvek és az ?rölt egérköröm k tartozik. mind ped ig az Egyesült Államokban fellépett. mint amikre számítottunk. A elefonközpontosok jelezték a vezet?ségnek. akit a szer valódi. Lehet. Ám nem volt mit tenni. Jobban jártam volna. Kés?bb így beszélt err?l: Máról holnapra éltünk. hogy szerencsésen túlesett élete legnehezebb próbatételén. hogy a Peptid-7-et nem javasolják ilyen célokra. és hozzátette: Mindez azt bizonyítja. hogy ezt kell mondjam. 17 Mint kiderült mondogatta Celia sokkal kés?bb err?l az id?szakról . Legtöbbjüket persze cs a szer szexuális és fogyasztó vonatkozásai érdekelték. Mint kés?bb kiderült. ami egy darabig valóban aggasztó volt. A vállalat kénytelen-kelletlen válaszolgatott a kérdésekre. és csaknem valamennyi lap meg tévéállomás megemlítette a szer szexuális és fogyaszt Attól a pillanattól kezdve. Hosszú sorok kígyóztak a gyógyszertárak el?tt. izgalommal teli órákat élt át. et nélkül csengett a telefon a Felding-Roth központjában. a megfelel? mennyiségû utánpótlás el?teremté volt. Külön e ra bérelt repül?gépek hordták Írországból Puerto Ricóba a Peptid-7 értékes aktiv összetev?jét Ingram ebben a nehéz id?szakban is állta a sarat. Ez az egész sajtócirkusz azt sugallja. hogy a hívók nem érik be ezzel a válasszal. a rádió meg a televíz nkatársai is minél több részletet akartak megtudni a Peptid-7 premierjér?l. és valamennyien azt az el?re megfogalm zott. muszáj volt felvilágosítást adniuk. A vállalat öreg rókái sem emlékeztek hasonlóra. ha meg sem kérdezlek sóhajtotta Celia boldogtalanul. hónapokig képtelenek voltak kielégíteni a példátlan. Ilyenkor. hogy egészen más problémáink lettek. amit olyan nagy gonddal megterveztünk. akik nem akarják. néhány héttel a Peptid-7 méltóságteljesre tervezett bemutatkozása el?tt Celi t volt. hogy az Egyesült Államokban nyilvánosságra került a téma. ám szakszerû választ kapták. és a maradék zét is felvásárolták a barátaiknak . hogy az orvosok. Sajnálom. ennek az volt az egyik oka. hogy soha nem vehetsz mérget arra. Mancheste rbe meg vissza. hogy kapni lehetett a Peptid-7-et vagyis receptre meg lehetett vásárolni . hogy kapcsolatba hozzák ?ket valami lejáratott dologgal. mindig megkönnyebbülte n felnevetett. amire Celia célzott. A sajtó hívásai után következtek az utca emberének telefonjai. amiket rögtön az érkezésük után már töltött k. Kétségbe s telefonálás folyt New Jerseyb?l Írországba. Celiát éppen ez a vásári effektus aggasztotta a leginkább. A probléma ugyanis. Nagy-Britanniában Martin mélységesen kétségbe volt esve. hogy mint Bill Ingram foga lmazott azok az átkozott orvosok és gyógyszerészek maguk is szedték a szert. felidézve azoknak a zûrzavaros napoknak az emlékét. aki meger?sítette a félelmeit. mert a sajtó. álmatlan éjszakái voltak és gyötr? dile olt a furcsa a dologban. igyekeztünk a tartalékainkkal bûvészkedni. rendkívüli mûszakokkal. Az ír és a Puerto Ricó-i gyár éjjel-nappal dolgozott. a Peptid-7 p remierje utáni els? hónapokban valóban bajba kerültünk. Puerto Ricóba. Attól a pillanattól kezdve ugyanis. A hiány. Akadtak persze a hívók között telefonbetyárok is jócskán. A Felding-R th vezet?sége feszült. de elég sok orvosnak tényleg ez lesz a véleménye. Voltak trágárkodó és obszcé Hirtelen mindaz. Így hát. rövid. Kevés olyan telefonáló akadt. mert az egész mögött csak káros szenzációhajhászást látta.témának. és a szállítmányt vitték a kiköt?be . agyi öregedést késleltet? célja érd . és a lehet? legjo szolgálni a Peptid-7-re áhítozó tömeget. egyáltalán nem fogják felírni a Peptid-7-et? Beszélt a dologról Andrew-val.

Egy kaliforniai férfi pert indított. hogy a Pep id-7 javallható legyen fogyasztógyógyszerként is. hogy a Fortune llió dollárral alábecsülte a vállalat jövedelmét. ám a szakért?k többsége bizakodva tekintett a jöv?b Felmerült azonban egy kritikus kérdés is. A magazin ezenkívül megállapította. És hihetetlen módon szinte egyáltalán nem érkezett a vállalathoz jelzés arról. Ez a hatás hamarosan olyan közismertté és orvosilag elismertté vált. kiderült. Ennek eg néhány korábbi becslésnek az eredményeként a Felding-Roth részvényeinek értéke a New Yorka csillagos égbe szökött ahogy egy t?zsdeügynök megfogalmazta. A feledékeny férjek kezdték számon tartani a feleségük születésnapját és a házassági y id?s férfi azt állította. A levelet a Felding-Roth rut inból továbbította a minisztériumnak. akik komplex memóriateszteket végeztek. és hogy majd kicsattannak az energiától. a amet óta. hogy a jóisten áldjon meg mindenkit. Sokan voltak. Ezek után az igazgatótanács megszava hogy egy az öthöz aprózzák fel a részvényeket annak érdekében. amit 1976-ban dobtak piacra. amely ha sonlatos lett volna a tüneményes Peptid-7-hez . hogy els? látásra megjegyzett egy buszmenetrendet. Mikor a barát ai próbára tették. egyetlen olyan ipari tennék sem készült. elégedetten er?sítették meg. és egyöntetûen azt á gy jobb a közérzetük. illetve el?állítása. aki arról írt. JOBB GAZDAGNAK LENNI Miután a Peptid-7 tornádószerûen végigsöpört a világ gyógyszerpiacán. mikor a könyvel?k befejezték a számításaikat. egy éven belül ez megkét . Ám még így is. és kivizsgálta az ügyet. Az orvosszakért?k a legfontosabbnak a szer emlékez?képességre kifejtett hatását tart ották. h elding-Roth megkérvényezte az Egyesült Államokban. Nem lehete okni. Még azok a felvásárló és t pult alá dugdosó gyógyszerészek meg az orvosok is hozzájárultak ahhoz. akinek csak köze volt ehh ez az ügyhöz! A vállalaton belüliek minden t?lük telhet?t megtettek. ha a használójának éppen nem volt rá szüksége. hogy a szer csökkenti-e az Alzheimer-kór gyakoriságá Erre csak évek múlva várhatták a választ. hogy kezelni lehessen ?ket a t dei forgalomban.Mégis azt mondom. fújták naponta kétszer az orrlikaikba. Nemcsak id?s. jött egy panaszos levél egy texasi asszonytól. Közben világszerte lázas iramban megkezd?dött a Peptid-7 továbbfejlesztése. hogy még akkor sem ártott. És Ingram nem túlzott. Egy évvel az új szer premierje után a Fortune magazin ezt a címet adta egyik nagy riportjának: A FELDING-ROTH ÚGY LÁTJA. hogy a Peptid-7-b?l ilyen bombasiker lett. a Fortune bec a Felding-Rothnak az eladásokból az els? évben hatszázmillió dolláros jövedelme lett. hogy a szexuális energiájukra is vonatkozik-e mindez. megfájdul a feje. Ám a Peptid-7 abban különbözött minden addigi szert?l. Igaz. hogy a Felding-Rothszal téríttessék meg a ruh atára lecserélése miatti költségeit. az emlékez?képességük. és kijelentették. hogy tényleg tudja az id?pontokat. hogy a levélíró asszony nyolcvankét éves. hogy ez aztán igazán m agánügy. mások pedig titokzatosan mosolyogtak. Ugyanez vonatkozott a notórius telefonszámfelejt ?kre is. Bár ez csak másodlagos fontosságú volt. akiknek korábban katasztrofálisan mûködött a névmemóriájuk a Peptid-7 res használatával ez a panaszuk megszûnt. miut ptid-7 kúrával tizenöt kilót fogyott. hanem fiatal kövér embereknek is sikerült lefogyniuk és e gészségesebbé válniuk. hogy a Peptid-7 igenis hat . Középkorú és id?s férfiak meg n?k t és százezrei használták a szert. mivel a régi ruhái közül egyet sem tudott felvenni. Szinte bizonyosnak látszott. Azt még nem lehetett tudni. hamarosan bebizonyosodott a szer jótékony súl csökkent? hatása is. mint ahogy már oly sokszor el?fordult a múltban a sikeres új gyógyszerekkel? A válasz. A keresetet megvitatták. csaknem teljes bizonyossággal: igen. Azok a pszichológusok. majd a rákövetkez? nyolc hónapban újra megduplázódott. kiderült. Rögtön leállították a vizsgála mikor kiderült. és elutasították. hogy a kérvé indhárom országban jóváhagyják. hogy bár os mellékhatást okozott volna. hogy valahányszo r használja a szert és utána szeretkezik. Vajon nem írták-e fel túl sok embernek a P eptid-7-et. Mikor m t?lük. akkor néhányan ?szintén igen válaszoltak. Kanadában és Nagy-Britanniában. . És nemcsak anyagi értelemben volt teljes a siker. Közvetlenül a szer forgal zatala után egy hónap alatt megháromszorozódott a részvények értéke. hogy a SmithKline nagyszerû fekélygyógyszere.

jelent?s terhet levett Celia válláról. fontos dolog emlékezetben t rtani. Igaza lett. hogy rendezni lehet bel?le azo knak a szerencsétlen Montayne-károsult gyerekeknek a kártérítési ügyeit. mert a Peptid-7 a nnyi öröm forrása lett. hogy írjanak fel neki Peptid-7-et. a Ro ty tagjává. A már nyugállományban lév? Seth Feingold továbbra is a vállalat tanácsadója maradt. Az új felh?karcolókomplexum helyét. gondolta Celia. amelyik a Peptid-7 flakonjait gyártotta. Igen. A legmerészebb álmaiban sem gondolta. hogy ha il y módon szívességet tesznek a vendéglátónak. Az újságok gyakran tárgyalták a jótékony hatásokat. Tudták. Úgy ajánlották a Peptid-7-et a betege iknek. Seth így figyelmeztette Celiát egy megbeszélésükön: Minél hamarabb dönteni kell arról. az újabb meghíváso yezhet. és pusmogtak egy lovagi címr?l is. é almanként megjelent a házban. Folytak a tárgyalások egy optikai cég megvételér?l milliós beruházással új génsebészeti kutatóközpontot terveztek. Vásároltak egy Gulfstream-Ill típusú sugárhajtású repül?gépet is. hogy az az alap. Celia meg Ingram ve ybe a repülöõ egyre gyakoribb észak-amerikai útjaikon. Ennek én is örülök mondta Celia. A készpénzköltés egyik módja más vállalatok felvásárlása volt. S?t úgy néz ki. Ingram. és a tévében is s rült a szer. Ezzel kapcsolatban Celia meg is jegyezte Andrew-nak: Most az egyszer tévedtél. Az élénk társasági életet él? orvosok soha nem felejtették el zsebr enni a recepttömbjüket. Celia legf?bb gondja újabban az volt. akit egy éve neveztek ki általános alelnökké. hogy a Felding-Roth megvegye azt a chicagói céget. hogy a gyógyszeripar történelmének szörnyû tévedésekkel terhes id?szakai is voltak. Mor ristownban jelölték ki. aki szintén átérezte a józan megbánás pillanatát. és azt is tudták. Ezután egy arizonai konszern megvétele következett. és néhány már hosszabb-rövidebb ideje szerte a városban. és ke a társaságát. Celia. A telefonszámát m . Másfél évvel a Peptid-7 egyesült államokbeli forgalomba hozatal után. hogy mit tegyenek a vállalat számlájára érke ek pénzzel. Martinnak mindennek ellenére sikerült megvédenie az intimszféráját. hogy nagyszerû szer. Elkészültek az új székház tervei is. a nejének vagy a barátaiknak. most. mert már egy ideje tudta. Más társaságok is felkérték el?adások tartására. mivel a boontonit egyszerûen kin?tték. hogy a váll entúlon is terjeszkedni fog. hogy mire költik annak az irdatlan mennyiségû pé ek egy részét. aki kéri.Ezeken kívül egyetlen komolyabb panasz sem merült fel. tisztelték. tényleg tévedtem ismerte be a férje . hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet. A Peptid-7 diadalútját Martin Peat-Smith ahogy mondani szokás a hetedik mennyo rszágból szemlélte. amib? Childers Quentin a Montayne-ügyeket finanszírozta. és az orvostudomány egyik nagy vívmánya. Az orvosokat mégsem ijesztette el az a nagy publicitás . Az orvosok lelkesedése nem ismert határokat. hogy tévedtem. bámulták. Mert ha sokat gatyáznak. hogy úgyi s lesz valaki. miel?tt egy vacsorára vagy koktélpartira indultak. akkor a legnagyobb részét elszippantja az adóhivatal . Celia sürget? javaslat gatótanács jóváhagyta. szóba került a neve a Nobel-díjr . biztonságos. Megválasztották például Nagy-Britannia legpatinásabb tudományos társasága. Te na és persze Martin en megérdemlitek a sikert. Martin közismert ember lett. Soha. Seth megjegyzett csendesen még valamit azon a bizonyos találkozón Celiának: Egyik nagy el?nye ennek a rengeteg pénznek. mégpedig temiattad. és ezt biztos még jó néhányszor az o god dörgölni. hogy a tévé még a hasznunkra lesz emlékeztette Bill In gram Celiát. különféle bérelt helyiségekben lelt ideiglenes thonra. De örülök. csaknem teljesen kimerült. hogy az öregedési folyamatot kutató nkájával ilyen eredményt fog elérni. Soha nem fogok megszabadulni a Montayne miatti bûntudatomtól mondta Seth szo morúan. Egyszer azt mondta nekem. A kórházakb rendszeresen alkalmazták. drágám. A publicitás töretlenül folytatódott. talán azért. amely új gyógysze rszállítási rendszerekre specializálódott. és úgy döntöttek. ami el?reláthatóan az elkövetkez? években is hasonló ütemben fog gyarapodni. arra gondolt: egy ilyen hall tlan nagy tudományos és anyagi siker közepette megtisztító erejû. hogy a vállalat kiszélesítette a vékenységi körét. amelyben egy hotel is helyet kap majd.

hogy többet nyújts neki? Például hogy feleségül vedd? Az az igazság. Yvonne rettenetesen szenvedett. Martin Peat-Smith. Martin ugyanis egyre gyakrabban utazott el H arlow-ból. és most is az.. És.. Néhány pillanat múlva a harlow-i intézet dolgozói meghökkenve szemlélték a jelenetet. És mindezt hogyan óhajtod lebonyolítani? A férfi habozott. l azt tesz. Független n?ként. hogy most azonnal állj fel az íróasztalodtól. Magányosnak érezte magát. Mikor eljött a búcsú pillanata. Yvonne egyedül maradt. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin kétségek között verg?dve. sötét. visszavonult életét. Martin közvetlenül a búcsú után megint elutazott egy hétre. Abban biztos vagyok.. az a te dolgod. hogy nehéz a felfogásod. hogy gondoltam. és ne áll eg addig. Csak azzal tud ta magát egy kicsit vigasztalni. Yvonne már nem Martinnál lakott. mintha hirtelen kialudt volna egy fény az életében. Az elválásra nem valami nagyjelenet után került sor. hogy elköltözik. de azt ta nácsolom. az igazgató szélvészként végigrohan a folyosón. Nem értem mondta tanácstalanul Celia a vonal túlsó végén. és így nem sok értelme volt naponta pendlizni Cambridge meg Harlow között. Neki is van egy önálló élete. Hát. és barátok maradnak. M dékozol tenni? Ha még nem túl kés?.toztatták és titkosították. és vennél egy tisztességes méretû virágcsokrot. Gondoltál már arra. Amit ezután teszel. Kis csönd lett. vagy akit jobban fogsz szeretni. szabad akaratából döntött így. Hát miért engedted el Ez nem elengedés kérdése. ha megállnál egy zusszanásnyi id?re. míg fel nem ébredsz! Hát hogyan lehet a Peptid-7 fe ltalálója ilyen mulya! Te sült bolond vagy! Az a lány imád téged.. Nem így törté Yvonne nem mutatta ki a csalódottságát. h a most ott lennék. Mert n? vagyok. mikor Yvonne elment. Mindezt azért mon om most neked. Peat-Smith. Édes jóistenem. hanem egy cambridge-i bérlakásban. Másnap felhívta Celia New Jerseyb?l valami hivatalos ügyben.. És megpróbáltad lebeszélni? Nem. azt hiszem. Ám az így is egyértelmû volt. és szörnyen hiányzott Y ne vidám csacsogása. hogy a virág nevû növényt ismered egyszer még én is kaptam t?led egy csokorral. És kétségtelenül többet vár az élett?l. térden állva vallj neki szerelmet. Megegyeztek abban. útközben nem ártana. Martin mondta Celia . hogy Martint csa k a legfontosabb hívások és látogatók érhessék el. felhívom. hogy Martin legalább a forma kedvéért megpróbálja tartóztatni. Mikor hazaért. mert szerintem soha az életben nem találsz senkit. Az intézetben Nigel Bentley gondoskodott arról. Ahogy telt z id?. a fölöttesed vagyok a vállalatnál. Mert öt percet sem töltöttem vele együtt. És megváltozott még valami. az essexi születésû tizenhetedik századi költ? Egy menyasszony hoz címû versének néhány sorát vésette: . hogy id?nként találkozni fognak . akkor megkérem a kezét. és máris egyértelmû volt mra. Yvonne egyszerûen csak úgy döntö csendesen és határozottan. és kiöntötte a szívét az asszonynak. Celia és Andrew nászajándéka Martinnak meg Yvonnenak egy gravírozott ezüsttálca volt. Martin vita nélkül elfogadta a lány érvel vonne azt várta. Így van mondta Celia. hogy ha a helyzet úgy kívánja. míg meg nem találtad Yvonne-t. Egy este lefekvéskor arra gondolt. hogy. hogy nagyon élvezi az egyetemet már harmadéves állatorvos tan-hallgató volt. és a beszélgetésük vége megjegyezte: Martin. Aznap. akkor addig ráználak. De aztán mégsem hoz tam szóba. ki vagy a mennyekben! kiáltott fel Celia. amibe Celia Francis Quarles. Valami baj van? Martin ?szint eség! rohamot kapott. amit végül Celia tört meg. mert öt éve nem volt része benne. üre adta. amit akar. hogy Martin m élheti a korábbi. mint amennyit te ki. int Dr. egyre kevésbé tetszett neki a dolog.. olyan nyomottnak tûnik a hangulatod. Miért nem? Mert nem lett volna igazságos válaszolta Martin. hogy olyan ez. beugrik a ko csijába és nagy fékcsikorgások közepette elviharzik. aki jobban illik h ozzád. ki a kapun. Mikor Yvonne el?állt a tervével. ja igen. ülj be a kocsidba. úgyhogy ezennel hatalmi al utasítlak arra. Az élmény már csak azért is nyomasztotta. mert úgy láttam.

hogy tanulmányozza a szer hatását egy betegcsoporton az ? esetében száz emberen. Az ilyen tanulmányok megkezdése el?tt a betegt?l engedélyt kellett kérni. azt dt. ami a jelek sze t hasonló vagy még nagyobb sikerrel kecsegtetett. Ám egyik sem volt olyan szokatlan. hanem olyan más. az eredmények egyöntetûen biztatóak voltak. kísér?jelenség. 18 A Hexin-W klinikai kipróbálása során bizonyos káros mellékhatások jelentkeztek azokná betegeknél. A betegeknél szórványosan jelentkezett . Azok az apróbb kellemetlenségek vagy kiküszöbölhet?e vagy egyszerûen elhanyagolhatóak a szer nagyszerû pozitív hatása mellett. akik más orvosságokkal együtt szedték az új szert márpedig ez lett volna a sze atásmechanizmusának lényege. betegség. mert alaposan tanulmányozni kellett az ez idáig veszélyesnek számító gyó el együtt beszedett Hexin-W hatását. ami aggodalomra adhatott volna okot. és a vállalat így jobb körülményeket tudott teremteni a másik terméknek. A panaszok nem voltak súlyosak. Más tségeit inkább átengedte a beosztottainak. Irigykedett Martin Peat-Smithre. különösen az ízületi gyulladásos betegek reagáltak jól az új s nemcsak önmagában szedhették a Hexin-W-t. Óriási mennyiségû adat gyûlt össze a Felding-Roth központjában. és tud ott róla egyet s mást. Nem jele ezett semmi komolyabb káros mellékhatás. végül pedig szörnyû haragra gerjedt. Beváltva a reményeket. A harmadik fázisban nem szoktak hatezer embert bevonni a tesztelésbe. valamint hasmenés. Minden napod legyen lakodalom. lelki nyavalyák Örökre kerüljenek el. amivel szinte so ha nem is volt probléma. Mindenképpen el akarta kerülni. ?t is azért alkalmazta a Felding -Roth. szédülés és magas vérnyomás. A Yaminer által kért nyilatkozat semmiben nem tért el az ilyenk . gyulladásgátló szerekkel kombinál is. A kipróbálás úgynevezett harmadik fázisában. orvosi felügyelet alatt ami egészen ideálisnak volt mondható. A korábban hosszabb ideig szedte több mint hatezer ember. Ebben a kritikus. hányás. Nagy magánpraxisa mellett még két kórháznak is dolgozott. mikor a Hexin-W-t már betegeknek adták a gfelel? esetekben és rendes körülmények között. viszont a Peptid-7-nek köszönhet?en izmosodott meg a Felding-R oth. Ritkaságszámba ment. Lord nem ismerte az orvost személyesen. Yaminert?l származott. ám most mégis így döntöttek. M nt a Hexin-W tesztprogramban részt vev? többi orvost. annak érdekében. Bánat. És a hatalmas er?feszítésnek is lett az eredménye. de hallotta már a nevét.Május viruljon boldogságodon. és a betegeknek csak egy töredék részénél jelentkeztek. Lord vegyes érzelmekkel figyelte a Peptid-7 elsöpr? és tartós sikerét. aztán még egyszer tüzetesen átnézte. A kérdéses jelentés egy bizonyos Dr. A Hexin-W két és fél évig tartó tesztelését személyesen Vincent Lord felügyelte. És ott volt még a Hexin-W. A piaci premierje egy év múlva volt esedékes. Személyes érdekeltsége miatt nagy élvezetét lelte a munkában. aki az arizonai Phoe nixben praktizált. a szabad gyökök befogása. amelyeket addig veszélyességükre való tekintettel nem írtak fel nekik az orvosok. el?ször aggodalom öntötte el. hog y valami baja essék szellemi gyermekének. Ahogy Vincent Lord végigolv asta a gépelt lapokat. hogy valakinek a hanyagsága vagy hozzá nem értése miatt a tudományos dics?ségének fénye akár egy jottányit yuljon. Lord maga akarta az any g oroszlánrészét ellen?rizni. mikor a kezébe került az egyik orvos esetleírása. utolsó el?tti fázisban nem akarta kockáztatni. A Hexin-W tesztelésének eredményei nagy elégedettséggel töltötték el Lordot. és miel yújtották volna a minisztériumnak a gyógyszer-engedélyezési kérelmet. A Peptid-7 figyelemre méltó kivétel volt. Yaminer belgyógyász volt. hogy ? maga csakis a Hexin-W-r e koncentrálhasson. részben kórházban. Óriási feladatot jelentett az elszórt kísérleti helyszíneken folyó munka koordinálása re a vállalaton belül és kívül kisegít? munkaer?ket alkalmaztak. Ám egy csapásra elpárol a lelkesedése. ha egy szernek egyált nem voltak káros mellékhatásai.

Magyarán: csaláshoz. Yaminer jelentéseiben napról napra azonos pH-értékek szerepeltek az e gyes betegeknél. Hogy egészen biztos legyen a dolgában. mi lenne a kötelessége. tehát ha kedden valakinél az ér r ugyanennél a személynél szerdán csak a legritkább esetben lett az eredmény ismét 4. attól függ?en. Ezért a hónapokig elhúzódó kis pluszmunkáért az orvosok betegenként ötszáz-ezer dollá zsebre. Az egyik az vo lt. Lord az eddigi tapasztalatai alapján a második verziót tartotta valószínûnek. hogy többet vállaljon. Lord egészen biztos volt abban. felületesen írta meg. És hogy miként jött rá minderre? El?ször is Yaminer a hamis jelentéseit sietve. Ha a minisztériumot is bevonja Yaminer lel eplezésébe. A különböz? napokon elvégzett mé e önálló esemény volt. Két dolog lehetséges: vagy nem végezte el a szükséges vizsgálatokat a megnevezett be tegeknél. És tekintettel arra. Tudta. általában akkor sem egyezett a kézírás ilyen tökél n nap mint nap. akkor az egész tesztsorozatot meg kell ismételni. Yaminer csalt a Hexin-W-r?l írt tan ulmányokban. Mit tegyen? Lord úgy érvelt magában. A szerr?l egyébként is szinte kizárólag csak jót írtak minden egyes entésben. hogy Dr. egy a négyhez. Azonnal tájékoztatni a minisztériumot. és ezeknél a vérképelemzéseket bogarászta végig. Yaminer a Hexin-W tanulmányaiért nyolcvanötezer dollárt kapott. hogy tisztességes fizet séget kaptak. hogy egy beteg vizeletének pH-értéke öt egymást követ? napon ugyanaz legyen. sok orvos hajlott arra. Más szó annak az esélye. Ilyesmi már más orvosokkal is történt. könnyen el?fordulhat. hogy ha ez egy olyan szerrel esik meg. Itt is azonos számokra bukkant. hogy Yaminer más ívre jegyzet lt korábban. A doktor már korábban is dolgozott a Felding-Rothnak és más gyógyszergyárakna s. természe nes gyakorisággal. akik kö börtönben kötött ki. hogy ez esetben újból meg kellene szervezni mindent. és eléjük tárni gész anyagot. Az orvosok két okból is szívesen vállalkoztak az ilyen feladatra.or szokásostól. Vagyis nem túl valószínû. amit keresett. meg azért. Mivel neki sz inte egyetlen fillért sem kellett a munkába fektetnie. De erre igazán semmi szükség nem volt. Lordnak el? ször az szúrt szemet. hogy ilyen dilemmáb a kényszeríti. Lord találomra kiválasztott még tizenöt beteg et. hanem legtöbbször az írószer is más és más. hogy ?rá is ez a s . Ám ennek a rendszernek is megvoltak a maga gyengéi. Yaminer jelentése rendkívül kedvez? színben tüntette fel a Hexin-W-t. Márpedig Dr. amit csak a legvégén tisztázott le szépírással. Tizenöt betegnél ped yenesen lehetetlen merthogy ennyit számolt eddig össze Lord Yaminer tanulmányában. Ám egy elfoglalt orvo ez nem valószínû. majdnem az egész összeget tiszta haszonként könyvelhette el. akit majdnem biztos. A kísérleti gyógyszert kapó betegeknél többek között vizsgálták a vizelet pH-értékét avas vagy lúgos-e. az ügy akár egy évig is elhúzódhatna. Ez nagyvonalúságokhoz és meglep? gyakorisággal adathamisításokhoz veze a tanulmányok elkészítése során. vagyis en yivel tolódna el a Hexin-W premierje. amit Lord eddig végigolvasott. fortyogó dühvei Lord átkozni kezdte Dr. Ennek még egy embernél is nagyon kicsi a valószínûsége. Aminek következményeként hivatalos vizsgálat indulna Dr. Yaminer ellen. Mivel a munka ennyire jól fizetett. Még ndig ugyanazt a golyóstollat is használta. A normál érték 5 és 8 között váltakozott. Ha Yaminert bûnösnek találnák. Bármelyik tudományos orvosszakért?nek már ennyi is elég volna bizonyítéknak a hamisításra. Ez még önmagában nem lett volna bizonyíték. és az értékek általában váltakoztak. mint amennyit tisztességgel t eljesíteni tudott. egyszerre. A másik pedig az. Yaminert. amellyel kapcs . Meg is találta. s?t még az orvosi praktizálást is megtilthatnák neki. Ám Lord tisztában volt még valamivel. Csendes. Lord megint átkozni kezdte Yaminert az ostobaságáért. hogy melyik gyógyszergyár adta a megbízást. Nem kellett tovább keresnie. Mert lehet. hogy milyen hasonló a kézírás a betegek adatlapján a különböz? dátumok Ugyanis nemcsak a kézírás szokott különbözni. hogy egyeseket ?szintén érdekelte a kutatás. Ami arra ösztönözte Lordot. vagy pedig a száz beteg túlnyomó többsége csak Yaminer fantáziájában létezett. ? ta ?ket a teszteredményeikkel együtt. hogy bíróság elé állítanának. és hogy a szer mennyire v lt fontos. hogy tovább induljon a nyomon. aminek a neve ez esetben bûnös csalás.

Lord reálisan becsülte fel a helyzetet. mint a Peptid-7 tette hozzá Bill Ing am. ez a szer legalább akkora áttörés. és a munkáját is közmegelégedésre végezte. A jelek szerint mit sem ártott ne rossz hírû szenátusi meghallgatás. A minisztériumnak küldött el?zetesben már szerepelt Yamine r neve. amelyek közül eleinte nem egy bizalmatlanul viseltetett a . és lesi az alkal mat a törlesztésre. de n em maradt más választása. siker s szer lesz hamis jelentéssel vagy anélkül. hogy Yaminer ilyen simán megússza a dolgot. Hogy szükség esetén rögtön tudja. akkor egy pillanatig sem habozna. mint Vincent Lordnak. És még ha végigolvasná is Yamin jelentését egy minisztériumi szakért?. Egészen biztosnak látszott. köztük a nag y hírû egyetemi kórházak professzorai fontos tudományos vívmánynak min?sítették a szert. és egyre több beteg feje zte ki háláját a csodálatos gyógyulásáért. mint tesztel? orvosé.olatban kétségek merültek fel. Miközben az orvosok egyre többet beszéltek a Hexin-W-r?l. Egyetlen esemény történt. és a felirás jól fog mutatni a csomagoláson jelentette ki Celia ikor a döntésre került a sor. Odadobná Yaminert a min isztériumi farkasoknak. Lord teljesen megnyugodott. Mace alaposan megváltozott: egyáltalán nem ivott. a szert egyre szélesebb körben használták. hol kell keresnie. Lord értesült róla. Lord legszívesebben a szemétkosárba dobta volna a jelentést úgy. és a többi ellen?rzött jelentésre tette. hogy Mace nem felejtette el a múltat. ami egy darabig nyugtalanította Vincent Lordot.. Az orvosi folyóiratok egyaránt dicsért ert és Vincent Lordot. ami lehet?ségeket nyitott a súlyos betegek gyógyításában. ami a Felding-Rothtól érkezett a minisztéri umba. Más gyógyszergyártó cégek. hogy ez a gazember soha többé nem fog a Felding-Roth nak dolgozni. Arra viszont némán megesküdött. A mini sztérium washingtoni Gyógyszerbiológiai Országos Központjának igazgatóhelyettese már egy idej r. Jótékony hatású. hogy ezt nem teheti meg. ahogy volt.. Attól is összeszorult a gyomra. drágám. már csa k az átnézend? anyag mennyisége miatt sincs erre semmi esély. Gideon Mace volt. Könnyû kimondani. Akkor hát miért ne nyújthatná be ezt a jelentést is a minisztériumnak a többivel együ Az holtbiztos. Ám mindezek ellenére nem adódtak további nehézségek. és tanúskodna a tárgyaláson. Csakhogy a Hexin-W-vel kapcsolatban nem merültek fel kétségek. aki ezzel ka pcsolatban azt mondta Celiának: Nagyon megy a szekeretek. köztük Andrew. akkor sem valószinû. ez is olyan szerencsét hoz nekünk. A gyógyszer-engedélyezési kére met kielégít?en rövid id? alatt jóváhagyták. mint minden olyan kérelem. Kikereste Yaminer személyi aktáját. Sok orvos írta fel a magánbetegeinek is a Hexin-W-t. A Hexin-W mindenesetre azonnal nagy sikert aratott. Reméljük. de tu dta. Nincs denkinek sasszeme. és beletette azt a néhány kézzel írt lapot. Lord aláírta Yaminer tanul mányát. hogy a minisztériumban senkinek nem fog szemet szúrni a dolog. Hát akkor. elyekre a csaló orvos hamis adatait jegyezte fel. és mikor megérkezett a Hexin-W f alomba hozatali engedélye. és ugyanezzel az el nevezéssel került forgalomba. Azt hiszem. Mint kiderült. és egyr bel?le. Nem látott és nem hallott semmit. mi t annak idején a Lotromycin volt. hogy észreveszi a csalást. végre talált egy me gért? feleséget. A Peptid-7-hez hasonlóan a Hexin-W is megtartotta a lánynevét . hogy ha Mace nem is foglalkozott közvetlenül a Hexin-W kérelmével érdekelte a dolog. S?t nem sokkal azután léptették el?. Az orvosok. rendben.

vagyonos vállalat elnökének is megvoltak a maga gond jai. ?sszel azonban tovább szándékozott lépni. pénzügyi el mz?ként dolgozott egy Wall Street-i banknál. és hogy jelezze. Celia úgy gondolta. A szabadalmat a clevelandi Exeter and Stowe Laboratories birtokolta. Ez nem lenne etikus ellenkezett Lisa. Egy kitûn? tudós élete kezdte Martin. amelyn ek az elnökét. és Martin Peat-Smith. Stowe. mint a bankárok. hogy itthon vagytok mind a ketten szólt közbe Celia. ami már évek óta készen állt. mikor a Felding-Rothnak nagyon rosszul ment. mit kel ett átélnie Vincéntnek. és az ízületi gyulladás ellen fejlesztetté ki. Természetesen t gukat az eredményeinkr?l. ak elding-Roth részvényei megint emelkedhetnek egy-két pontot. Tudod mit? Hétf?n hívd fel az ügyfeleidet. Igaz. Lord ezt különösen hízelg?nek találta magára nézve. mikor a vendégek már elmentek és a Jordan család egyedül maradt.zerrel szemben. kedden pedig szivárogtasd ki a hírügynökségeknek. Neki is merész tervei voltak a jöv?t illet?en. A cégünk megkapta a minisztérium engedélyét arra. De az a mámoro zgalom sem vibrált régebben a leveg?ben. Alexander W. mialatt a Hexin-W-t kutatta. hogy Dr. ahogy a vendégsereg elcsendesedett kihívá l és izgalmakkal van tele. Nálunk az etika alapkövetelmény válaszolta a fiú. és elvezetett egészen eddig a mai ünneplésig. Mivel mindkét szernek vann etigyulladás-gátló tulajdonságai. az elintézend? ügyek mer?ben másfélék lettek. hogy kifejezésr e juttassa az elismerését a vállalatnak tett kiemelked? szolgálataiért. többek köz ogy beiratkozik a párizsi Sorbonne-ra. közvetlen modorú férfi gyûrött öltönyöket hordott. Stowe-t Celia jól ismerte. hogy vegyenek Felding-Roth részvényeket . holott nem volt az. És jó tud hogy semmiben nem változtatok. Miután megtárgyalták a licencvásárlás feltételeit. amelyhez én is szeré yen csatlakoznék. mégped g a Wharton School of Businessbe. s?t ha lehet. m a haja. hogy kísérletezzen az Arthrigo és xin-W keverékével mondta Celiának meg Lordnak a megbeszélésen. amelyben ezúttal ott voltak a Felding-Roth vezet?i. Ezért nem keresnek annyit a t kiadók. ahol tudományos fokozatot akart szerezni. A huszonhat éves Lisa. még több. Az ötven év körüli. és a Hexin-W-vel vegyítve újabb kísérleteket kezdtek velük. ahogy az elragadtatott gr atulációkat fogadta. és Celia még soha nem látta Lordot ilyen oldottnak és b oldognak. megvették a Hexin-W licencét. amiben mostanában Celia élt. Lisa és Br uce is hazajöttek erre az alkalomra. a morristowni notabilitások. a és gyakran a magány. és szórakozottnak látszott. Folyamatosan mosolygott és otthonosan mozgott a vendégforgatagban. nagy reményeket fûzünk az együttmûködéshez. a hajdani kutató kémikus tíz év el azel?tt alapította a céget egy partnerrel. receptre kapható gyógyszereivel. Peat-Smith. a ré zér?l minden ellenségeskedést befejezettnek tekint. Keskeny tudósarca egészen belepirult az élvezetbe. Vagy a könyvkiadókat nem érdekli az etik a? Bruce az egyetem elvégzése óta. Mindez fél évvel a Hexin-W piacra dobása után történt. Ám ugyanígy hozzátartozik a hosszú évekig tartó kilátástalanság. Azóta a cég bár továbbra is kicsi maradt ig jó hírre tett szert a színvonalas. . Ám zsenije és elhivatottsága felülemelke ett ezeken az akadályokon. itt az ideje. aki Celia kérésére t át az óceánon. Stowe személyesen látogatott el a ng-Roth központjába. akik erre az estére jöttek el. Celia és Andrew néhány héttel y szombat este partit adtak a morristowni házban Vincent Lord tiszteletére. most megint el?vettek. csakúgy. Veretes beszéd volt mondta kés?bb Lisa. és a saját termékeiket igyekeztek biztonságosa bbá tenni vele. hogy semmivel sem kevesebb a munkáj a. mint Martin pohárköszönt az Celia felkérésére mondott. hogy aznap este ott lehessen. de a mérgez? hatása miatt nem etett a gyógyszertárakba. Egy kiemelked?en sikeres. néhány New York-i híresség. Csak aki ismeri ezeket a sötét mélységeket. Nagyszerû dolog. És ha ez az itteni mámoros hangulat holnapra köztudomásúvá válik. Több olyan szert. aki már négy éve befejezte stanfordi tanulmányait. az tudja megérteni. Ha Celia összevetette a jelenlegieket annak az id?szaknak a problémáival. hogy tegyen valamit Lordért. meghajolva minden jelenlév?vel együtt korunk egy kiemelked? tudományos teljesítménye el?tt. Az egyik ilyen szert Arthrigónak nevezték. A parti nagyon jól sikerült. azaz két éve szerkeszt?ként dolgozott egy New York-i tankönyvkiadó történelemosztályán. úgy találta. a Peptid-7 feltaláló a teljesen odavan a Hexin-W-ért javasolta a n?vérének Bruce.

amib?l csak kés?bb rántotta ki a lángoló kardot. mikor Celia még nem ismerte ?t. Stowe elhall ott. Lord valami más ügyben kopogtatott be hozzá. elyek máshol történtek. Alexander Stowe telefonált az Exeter and St owe Laboratoriestól. amit ped ig muszáj volt meghallgatnia. Hirtelen megérezte. Aztán ma eszembe jutott. A beszélgetés kezdete óta most el?ször végigfutott a hátán a hideg. már felvette a kapcsolatot velünk? Én magam vettem kézbe az ügyet válaszolta Stowe még mindig hitetlenkedve. A füstöt érzékelve még abban sem lehetett biztos az ember. Miféle többi halálesetr?l beszél? Ezúttal hosszú id?re csönd lett a vonal túlsó végén. és ezt mondta a kagylóba: Halló. a részleteket nem ismerjük. most hallom el?ször. amir?l pe dig kellett volna. már máson járt az e.. Egyébként érkeztek jelentések káros mellékhatásokról a Hexin-W-vel kapcsolatban? Me y én eggyel sem találkoztam. aki az utóbbi id?ben annyira hozzászokott a jó hírekhez. és mikor visszaért z az üzenet várta több másik mellett . A jelek szerint minden a le obb rendben. hogy alsors lábujjhegyen osont be a Felding-Roth központjába. Nem küldtem át magának egyet sem válaszolta Lord . meg az Arth rigo-Hexin-W programra. Pénzügyi és szervezési ügyekben rengeteget kellett utaznia. Vince Lorddal tárgyaltam. hogy a jelek szerint sem az Arthrigo. Celiának. hogy átveheti a vonalat. hogy a munkatársa. akit egyre jobban bosszantott. és csak egy jó órával kés?bb hívatta fel a n?jével Stowe-t. a hangja kimért és komoly volt: Celia. akkor nem nyaggatnám magát csattant fel Celia türelmetlenü Mi négyr?l tudunk. hogy Mr. és így elkerülte a figyelmét Lord utolsó mondatának kétértelmû megfogalmazása. és bár igaz. Hirtelen elha llgatott. igaz. Nálunk is történt k megfigyelés alatt álló betegnél. mert egyik sem fontos. Biztos benne.A Vincent Lord tiszteletére rendezett parti után az asszony ki sem látszott a munkából. hogy sürg?s lenne a . és mikor Celia utólag visszagondolt a szörnyû ügy kezdetére. Ezért is hívtam. hogy nem értesült valamir?l. Csak annyi biztos. akinek kiadta a s zerz?dés felbontását. Hát nem is tud róla? Most Celián volt a meglep?dés sora. és mikor újból megszólalt. hogy egyel?re nem folytatjuk a dolgot. sem a H exin-W nem okolható közvetlenül. Alex. aztán Alex meglepetten így szólt: Négy napja felbontottuk a szerz?dést. Celia. megint nem mondott egészen igazat. Celia nem akart hinni a fülének. észrevétlenül. az asszony el?ször egyéb telefonjait intézte el. ?szintén szólva aggódunk a fert?zéses halálesetek miatt. de a megbeszélés végén Celia megkérdezte t?l Mi hír Alex Stowe-ról meg az Arthrigo. még vannak nyitott kérdések. hogy azokról sem tud? Ha tudnék róluk. és úgy g oltam. és nem akarta hallani. Egyszóval elbizonytalanodtunk. Celia éppen nem volt az irodájában. Már úg . Hogy haladnak? Egy pillanatig csend volt a vonal túlsó végén. Alex! Éppen ma reggel gondoltam magára. úgy érezte. és különféle fert?zések áldozatai lettek. hogy ez még nem minden. hogy illend? volna. különös tekintettel a többi halálesetre. Nem. hogy a z elhaltak mind szedték a Hexin-W-t. hogy egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. hogy valóban bombariadót k ll elrendelni.. Úgy érti. egy hétköznapinak tûn lyel az oldalán. Mikor beszóltak neki. Miért bontották fel a szerz?dést? Hát. Celia lenyomott egy go mbot. y döntöttünk. szeretnék javasolni . 19 A bomba ezúttal nem robbant azonnal. szokásához híven.és Hexin-W kísérletekr?l? A klinikai kipróbálás jól halad válaszolta a férfi. hanem csak füstölgött csendesen és alig észreve het?en. Kés?bb kese okat tett magának ezért a mulasztásáért. Celia. hogy lesz egy-két keresetlen szavam Vincenthez. Mivel a cédulán nem volt rajta. hogy magával még nem is beszéltem róla. és visszahívást kér. és ennek következtében m hónappal kés?bb beszélt újból Lorddal az Exeter and Stowe céggel kötött Hexin-W licencszerz ?l. Mert Lord. Egy telefonhívással kezd?dött. rosszkedvûen folytatta a beszélgetést: Hát az biztos. s híven azoknak az éveknek a gyakorlatához.

Néha maguk az orvosok ragadtak tollat. mert beszéltem vel e a témáról. s?t alkalmanként maguk a betegek írtak a vállalatnak. Alex válaszolta Celia . amiket most azonnal fel akarok deríten i. miu zultált egy michigani orvossal. Már éppen meg akart nyomni egy másikat. hogy noha a beteg valóban szedte a Hexin-Wt meg egy másik. Lorddal. Ja. Méghozzá most azonnal. amit elmondott nekem. A michigani ügynök jelentésében az állt. h jelentsenek mindent. Azt is kötelez? érvénnyel megszabta a törvény. Ezt a jelentést is becsúsztatta a másik mellé a dossziéba. Lekötelezett mindazzal. de a halál oka láz és fert?zés volt. Miután a férfí végigolvasta. hogy az elhalt beteg szede tt Hexin-W-t egy másik szerrel együtt. hogy ha a gyógyszergyárnak bármilyen s abb mellékhatás jut a tudomására els?sorban az új szerekkel kapcsolatban . és elzárta a fiókjába. két különböz? helyr?l. vagy ha bármiben szolgálatára lehetek. Vincent tud a halálesetekr?l a mieinkr?l meg a többir?l is . és egyre zaklatottabb . a fert?zés gyorsan továbbterjedt a testében. Lordot most már bosszantotta a két újabb halott. ?szintén sajnálom a szerz?désbontást. mert a minisztériumnak szóló je gírásához adatokat kellett gyûjtenie. Ez onatkozott arra az esetre is. De véleményem s t beszélnie kell Dr. Õszintén remélem. ne tartson szemtelennek. A szokásoknak megfelel?en most i s Lord asztalára került az irat. mikor hirtelen meggondolta magát. betette e gy dossziéba. amihez csak hozzájutott. hogy a Hexin-W nem lehetett a halál oka . Az sszonynak súlyosan elfert?z?dött a lába. és negyedévenk t a minisztériumnak. tulajdonképpen azért hívtam magát. Ez az irat is Lord íróasztalára került. továbbítania kell az információt a minisztériumnak. legyen az akármilyen banális dolog. A Felding-Roth egyik ügynöke írta. sürg?s jelzéssel. halálának oka súlyos májfert?zés volt ezt colás is egyértelmûen megállapította. amiért más portája el?tt söprögetek. Ezt törvény írta el?. mindannyi ogy a minisztériumot már régen értesítették. izületi gyulladás elleni szert. ha a gyógyszergyár szerint az adott szernek nem lehete tt köze a súlyos mellékhatáshoz. hogy a halált semmiképp sem okozhatta a Hexin-W. ha valami adatra volna szüksége. hogy a lábát amputálták. A gyógyszerészek lelkiismeretesebbje is jelentkezett szükség esetén. Mindenesetre az egyr e dagadó dosszié most már nem hagyta nyugodni. máskor pedig a kórházak értesitették tinszerûen a gyárat. Szerintem is. Igen válaszolta Celia. Igaz. Ann k ellenére. A férfi újból habozott. A Hexin-W-t szed? betegek között történt els? halálesetr?l a szer premierje után két appal érkezett meg a jelentés a Felding-Roth központjába.amit. valamikor a jöv?ben még együttmûködhet Köszönöm. és az egészet visszazárta a fiók Egy hónap múlva egyszerre két jelentés érkezett. azonnal félre is tette. hogy ondjam. és ezért tette félre a jelentést. Remélem. hogy felhívja Vincent Lordot. több forrásból is tudomást szere gyógyszergyárak. A gyógyszergyárakban gyûjtötték a mellékhatásokról szóló jelentéseket. így a károsakról is. Nincs mondta Stowe. miután egy otthoni baleset során megvágta magát. hogy vannak bizonyos fehér foltok az ismereteimben a vállalat ügyeivel kapcsolatban. amit csak a Felding-Roth gyógyszereivel kapcsolatban hallana k. Ugyanakkor nincs sok értelme annak. Személyesen me gy oda. úgy fest a dolog. Nem értette a dolgot. Kés?bb zonban. akkor a cégnek enöt napon belül. De kérem. Én is remélem válaszolt Celia automatikusan. Miért is kellett összefüggésbe kerül a haláluknak a Hexin-W-vel. Mindkét áldozat Hexin-W-t szedett egy másik gyógyszerrel kombinálva. és megszakította a vonalat. A gyógyszerek mellékhatásairól. Lord úgy érvelt m n. mikor azokba az átkozott betegségekbe úgyis belepusztultak volna?! Mert nyilvánvaló. és a halálá Az egyébként is beteges férfi áldozat pedig egy rendkívül súlyos agyi fert?zésbe halt bele. és már a következ? l esze. feltétlenül jelentkezzen. és kérem. És ? már biztosan tud részletekkel is szolgálni. A kutatási igazgató megint csak úgy döntött. Azonkívül az ügynököknek is ki volt adva. ahelyett hogy a rendnek megfelel?en továbbküldte volna az irattárba. Ez az ügynök lelkiismeretesen feljegyzett minden infor mációt. A második jelentés két héttel kés?bb érkezett. Alex. hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. hogy egyik esetben sem a Hexin-W a bûnös. Lenyomott egy gombot. Egy férfi és láláról tudósítottak. A jelentést egy orvos írta a floridai Tampából.

otthon vagy más olyan helyen. Ha ezt a két utolsó jelentést elküldi. A haláldossziéban szerepl? esetek azonban egyt?l egyig kórházon kívül történtek. Azzal nyu tgatta magát. hogy Stowe valahog yan tudomást szerzett a tizenkett? közül négy halálesetr?l. mikor Stowe felhívta Celiát. Azt is ugyanolyan jól tudt a..lett. Lord tehát levonta a végkövetkeztetést: elismerte a hibáját.. hiszen nála futnak össze a szálak. és az Exeter and Stowe részér?l visszamondta a s zerz?dést a további Hexin-W kísérletekre. é rettegése n?ttönn?tt. akit meglepett Celia hirtelen felbukkanása. hogy végül is a Hexin-W okozta a tizenkét vagy még több ember halálát. romba d?ltek az álmai. amit ttak. Rendes körülmények között hérvérsejtek. A jele ntések egyenként érkeztek. hogy megszegte a törvényt. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. Mindezek után megaláztatás vár rá. amellett hogy fájdalmat okoznak. Miért nem tudtam arról.megállítja ad gyökök termel?dését. Bár még nem voltak a kezében az egyértelmû bizonyítékok. Azok nál viszont már régen lejárt a tizenöt napos határid?. hogy bûnösen elleplezett valamit. Akkor megérezte. ha nem derengeni kezdett. Lord fiókjában már tizenkét jelentés lapult. olyan környezetben. hogy Dr. már kés?n . hogy már tizenkett? az áldozatok száma. amiket meg lehetett volna el?zni. a dékán irodájában. és a f félelemben élt. akkor a Feld -Roth meg ? maga is bizonyíthatóan törvényszeg?vé válik. És még mennyi ideig nem jutott volna hozzá. azon a kereskedelemstratégiai megbeszélésen. hogy hiányosságai voltak a Hexin-W klinikai tes rogramjának. aminek a következménye több haláleset lett.. Mindez néhány perccel azel?tt történt. hogy bosszút álljon a vállalaton meg személy szerint rajta is. és íróik nem tudtak arról. De bizonyos következtetések és néhány sebtében elvégzett kísérlet nyomán az is világo y a fehérvérsejtek eltávolítása sebezhet?séget és gyengeséget okoz. ah ol úgy megtapsolták az el?adását. feszengve így válaszolt: Beszélni akartam magával. bírósági eljárás és esetleg börtön. Ami súlyos következményekkel járhat. ellen?rzött körülmények között . hogy másutt is hasonló esetek történtek Mikor Alexander Stowe felhívta. ahol a fert?zések esélye minimális. Ekkor már tisztában volt azzal. Ez mind így is volt. akkor a korábbiakat is mellékelnie kell. ahol a baktérium zavartalanul szaporodhatnak és támadhatnak. az illinoisi egyet men.. A tizenötödik jelentés aznap érkezett. plusz az a kett?.. Mivel a törvény szerint Lordnak kötelessége volt tudo ul venni a Stowe által elmondottakat. Meg halált. hogy Celia megérkezett hozzá. hogy a Hexin-W-t vissza kell vonni. Azt is pontosan tudta. Hiányukban pedig amit a szabad gyökök befogása okoz a baktériumok és más él?sköd?k háborítatlanul garázdálkodhatn t?zéseket okozhatnak a test legkülönböz?bb pontjain. Azt is megtudta és ett?l még jobban kezdett rettegni . Lord tudta. és ha most küldi el ?ket. Vincent Lord már biztosan tu . folytatta: A vállalaton kívülr?l kell megtudnom. és feltette magának a kérdést: lehet. és megszûnik a fájdalom. védelmet is nyújtanak. hogy mi okozhatta a legtöbb halálesetet ha nem az összeset. Lehetetlen helyzetbe hozta magát. és habozás nélkül felel?sségre vonta. A legtöbb. hogy a dékán azért vonakodik. akikr?l Stowe tájékoztat ta a jéghideg verejtékben fürd? Lordot. ha én most nem jövök el magához? Aztá em várva a választ. Gideon Mace valószínûleg ugrásra készen lesi az el s? adandó alkalmat. Lord persze nem mondta meg Sto we-nak. Most legel?ször Vincent Lord a lelke mélyére nézett. hogy egyedül ? tud minden esetr?l. Ekkorra Lordnak ha akarta. Arra is rájött sajnos. megfigyelés alatt álló beteg kórházi. már tizennégyre emelkedett az ismert áldozatok száma . dményeként nincs gyulladás. így mutatta be a Hexin-W hatásmechanizmusát: .. hiszen nem jelentette az eseteket azonnal a minisztériumnak. mert hibát vélt felfedezni a jellemében. Különös módon egy huszonhét évvel azel?tti nap jutott az eszébe. hogy érkeztek jelentés . Így hát Lord ezt a két jelentést is becsúsztatta a dossziéba a többi mellé. ho a dékánnak igaza volt? Celia bejelentés nélkül rányitotta az ajtót. de eddig nem jutottam hozzá. hogy az Exeter and Stowe négy napja felbontotta velünk a z együttmûködési szerz?dést? Lord. Valamikor régebben Celia irodájában. mikor megkérvényezte az el?léptetéséhez a gyorsított eljárást.

és. Mindezek tudatában fel kellett volna ismerje a kitér? választ. tipikusan Lord-féle válasz volt. Tájékoztattuk a minisztériumot ezekr?l a jelentésekr?l? Nem válaszolta Lord és rángatózni kezdett az arca.. évben hoz zászokhatott. Ahogy Celia nézte. mikor ugyanígy megj elent Lordnál. eszébe jutott az a hét évvel korábbi jelenet. Az asszony viss zatette az iratokat a dossziéba. lassan bólintott. Ezenkí k. hogy a minisztérium azért intézkedett villámgyorsan. Lord el?vette a kulcscsomóját. kezdte Lord. Ocsmány. hogy a Hexin-W nagy ívû szárnyalása megtört. A fénymásolatoka t még ma elküldöm Washingtonba a minisztériumba. Azt hitte. Miért tette? kérdezte Lordtól anélkül. ami nem tetszik neki. míg ki nem facsarja bel?le az igazságot. hogy nem érkeztek. hogy hamarosan hallunk fel?lük... amúgy magának ozzátette: Tartok t?le. amire el?re tudta a választ.. és sak Lordban omlott össze egy világ. Hitetlenkedéssel vegyes borzalom töltötte el. De nem! ? elhomályosult szemmel és tudattal ünnepelte a második világsikert. hogy valami ésszerû választ remélt volna. Lord szó nélkül. Ha ezt nem mulasztotta volna el. most már semmi baj nem történhet. maradt egy gyenge pont a cég szervezési rendjében. mikor elk zdte olvasni az oldalakat.. Természetesen tisztában van a törvény által el?írt tizenöt napos határid?vel. hogy érkeztek-e jelzések a Hexin-W leges mellékhatásairól. amilyenekhez Celia az elmúlt huszonhét. és mégs em tett ellene semmit. Ez ak. hogy az érkezett jelentések közül egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. Tudva. Aztán még sötéten. amik a Montaynenel kap csolatban érkeztek.. Most azonnal adja ide mindegyiket nyújtotta ki a kezét Celia. nem vesz tudomást arról. de mivel Ce lia nem tágított. hogy Lord valóban pontosan ezt mondta. és addig gyúrnia Lo rdot. és kin yitotta az íróasztalfiókot. Hittem a Hexin-W-ben. és. hogy szenteljenek az iratoknak minél nagyobb figyelmet. szigorúbb feltételekkel. a P eptid-7 után a Hexin-W-t. És mégis történt. Az ideiglenes szó azt jelezte. 20 Majdnem biztos. Továbbra is nagy rû szernek és fontos tudományos vívmánynak tartom.a Hexin-W káros mellékhatásairól. Celia meglepetten konstatálta. az elnök asszony a fele l?s.. sürg?s jelzéssel és külön futárral. és azokat az els?. miközben Lord némán figyelte. Különben mindegy hallgattatta el Celia egy fáradt mozdulattal. Az asszony megszámolta a jelentés eket. attól függetlenül. ugyanezzel a mozdulattal vette el? a kulcscsomóját és ugyanezt a lezárt fió ot nyitotta ki. ahol bárki hozzájuk férhet. és azt mondta: Ezeket magammal viszem. Lord átnyújtott neki egy tömött dossziét. ert akkor a minisztérium azonnal intézkedik és figyelmeztet minden orvost.. hogy a jelentések nem a központi ira ttárban vannak.. Kétszeresen is felel?s. mikor meglátt micsoda mennyiségû anyagról van szó. hogy a szert kés?bb újra forgalomba lehessen hozni. És minden elhalt szedte a Hexin-W-t. mint kérdésnek hangzott. Õ tudta ezt.. Celia keserûen arra gondolt. hogy nem tanult a korábbi leckéb?l. de benne is. Ám az már így s világos volt. Mert tudta. hogy elérkezett az igazság pillanata. Celiának elállt a szívverése. Miért nem számolt be nekem ezekr?l? Tanulmányoztam. összehasonlítottam ?ket dadogta Lord. akko r már hónapokkal ezel?tt fény derült volna ezekre a jelentésekre. gyanús jelentéseket akarta látni. Maga akkor azt válaszolta. tizenöt haláleset. Lord akkor nem akarta neki megmutatni az iratokat. hogy Vincent alaposan m . amiért ?. hogy nem. így védekezett: Nem azt mondtam. hogy a minisztérium nyitva hagyja azt a lehet?sége . Megkérdeztem magától nemrég folytatta Celia . Felnézett és feltette az elkerülhetetlen kérdést. Azt mondtam. Az asszony akkor meg is lep?dött. olyan. Kiadták az utasítást a Hexin-W ideiglenes vis vonására. És mivel nem ta nult. mert a nyom aték kedvéért Celia személyesen telefonált oda. Lord kétségbeesetten igyekezve menteni a menthet?t. Milyen kár! sopánkodott nem sokkal kés?bb Alex Stowe Celiának. És kevesebb áldozat volna. hogy Vincent Lord nagy el?szeretettel elt itkolja a rossz híreket.

ami az Igazságügyminisztériumban történik vagy történhet zte Bill Ingram. Mivel Celia el?re meg tudta jósolni a m inisztérium döntését. hogy maga milyen becsületesen beszámolt neki az elkésett jelentésekr?l. hogy minde ki kockázatmentes szereket akar. de egy esküdtszéki tárgyalás ha arra ke sor nem tartozik ezek közé. akit maga felhívott telefonon és még néhán an. Mert vannak Washingtonban bizonyos d olgok. Az emlékezetes telefonbeszélgetésük óta Celia rendszeresen felhívta Stowe-t. így mikor m ett a minisztériumi határozat. hogy önkéntes visszavonásnak min?sítsék az akciót. Ennyiben maradtak. de mindketten tudjuk. amely k a legközelebb volt Boontonhoz. Talán emlékszik még rá. igaz. így a Felding képviseltette magát a házkutatási parancs megkérvényezésekor és kiadásakor. Quentin tartott egy kis szünetet. akik a megfontolt. amin Bill Ingram és egy vállalati jogász is részt vett . hogy két. A késedelmes bejelentés miatt azt tanácsolták Celiának a vállalat jogászai. Celia kérésére Quentin. e l huzakodó frakció közé kerültek a minisztériumban. A Capitol Hill találkoztunk vele. maga az ügy viszonylag simán zajlott. márpedig Mace bosszúért liheg. hogy miért. Igen válaszolta Quentin. . ha meghallja a Felding-Roth nevét. Alex mondta Celia. Az egyik frakcióba tartozik az az ember. Tehetünk valamit az ellen. ám néhány héttel kés?bb a Ró ldalak elnevezésû washingtoni gyógyszeripari közlönyben ez állt: A Felding-Roth és a Hexin-W ügyében a minisztérium továbbította az iratokat az Igazságügy-min tériumnak az állítólagos határidõ-túllépési törvényszegés miatt. re inkább el fog terjedni az orvostudományban. Aztán még keserûen hozzátette: Az a baja a társadalmunknak. és ezt a mostani hívását a Rózsaszín oldalak pár soros jelentése inspirálta. felhasználva f?városi kapcsolatait. levelezés és más dokumentumok f utatását és lefoglalását . Két héten belül a Hexin-W eltûnt a gyógyszertárak polcairól is. Még idegesít?bb volt a házkutatási parancsot lobogtató szövetségi rend?rbírók megjele Felding-Roth központjában. hogy az ügyben össze kellene hívni a vádesküdtszéket. ha kiderül. Celia. Persze hogy emlékszem sóhajtotta Celia. A parancsot a newarki Szövetségi Bíróság adta ki. Az elkövetkez? években egyre többet fogunk olvasni róla. aminek a vezére annak az embernek a helyet tese. Annak ellenére. Az egész akció az egyik fél kérelmére a másik fél távollétében zajlott. amiket el lehet simítani és meg lehet úszni. tudják ugyanis. Azonkívül az az ember el van ragadtatva attól. Neki szintén van hatalom a kezében. hogy többé ne írják fel a szert senkinek. A washingtoni ügyvéd rendszeresen tájékoztatta az asszonyt a f jleményekr?l. Mace-t elönti az epe. hogy az esküdtszéki tárgyalás meg melés visszaüthet a minisztérium dolgozóira. h mi folyik a kulisszák mögött.everte a dolgokat. ám a min ebbe nem akart belemenni. Most minden bátorító szó jól jön nekünk. Ez az illet? viszont egy követ fúj a Gide on Mace nevû doktorral. és nála fog m dni az ügy. Imádkozhatunk. Bizalmas forrásokból úgy értesültem mondta Childers Quentin Celiának telefonon eg megbeszélés alkalmával. hogy a Hexin-W visszavonása miatt borús hangulat uralkodott a vállalatnál. ízig-vérig bürokrata. hogy azok sem jártak el elég körülte en folytatta Quentin. ilyen szerek nem voltak és ne m is lesznek. sajnos ott van a másik minisztériumi frakció. a Felding-Roth azonnal postázni tudta az orvosoknak a s zabványlevelet. lassú haladás hívei. megpróbálta kideríteni. csak azt nem tudom. akit felhívott. A Hexin-W-t október els? napjaiban vonták vissza. vagyis az. Köszönöm. November közepén a New Jerseyi körzeti államügyész az Igazságügy-minisztérium utasítására megkérvényezte egy szövetségi re elnevezésû gyógyszeripari termékkel kapcsolatos feljegyzések. azonnal megkezdte az el?készületeket a szer visszavonására. ha a maga pártfogója már nem lesz ott. hogy tör?djön bele a minisztérium döntésébe. hogy visszatér a piacra a Hexin-W mondta a férfi . aki bölc és bizalmas barátnak bizonyult. amelyben figyelmeztetik ?ket. és megkezd?dött az idegtép? várakozás. valószínûleg cs további fejlesztések után. És akkor büszkén vállalhatja. Még némi kockázat árán is szükség van a szabad gyökök befogására. Biztos. A késés miatt egy darabig a vállalat nem kapott feddést. bár ismereteink szerint arra slattétel. Dr. Celia megpróbálta elérni. hogy a Felding-Roth egyike volt az úttör?k ek.

de az orra alá dugták a házkutatási parancsot. hogy L ord napjai a vállalatnál meg vannak számlálva. és az ünnepség után partit rendez e meg a te tiszteletedre mondta Celia a telefonba Martinnak. hogy komol ügy lesz bel?le. hogy január végén Celia és Andrew. úgyhogy egyel?re egy mindkét fél számára kíno szünet jött létre. hogy Peat-Smith lovaggá ütése bizonyos szempontból felfogható emlékünnepségként is. November közepét?l az év végéig nem érkezett újabb hír a Hexin-W-ügyr?l. hogy Ma rtint az emberiség és a tudomány kiemelked? szolgálatáért üti majd lovaggá a királyn?. Martin Peat-Smith neve valóban szerepelt azon a listán. ahol pazar luxuslakosztályok szolgálták a vagyonos vendégek kényelmét. Az iratok l efoglalása még egyértelmûbbé tette a helyzetet. két nappal a ceremónia el?tt. hogy Washingtonban elszabadult a pokol. A The Times úgy fogalmazott. a férje halála óta egyedül élt és ritkán mozdult ki az otthon útra is csak Celia rábeszélésére vállalkozott. utána pedig vacsorázni. hogy míg le nem zár a Hexin-W-féle jelentések ügye. a vállalatnak és Lordnak egységet kell mutatnia. de éppen most h tt fel Childers Quentin. Quentin elmondta folytatta Ingram . felmarkolta a Hexin-W táit. Bill Ingram. Lord megpróbált tiltakozni az irodájába történt er?szakos behatolás miatt. többek között azért. Dennis Donahue szenátorral és a Hexin-W-vel kapcsolatosak. a húsz év korkülönbség ellenére. és Martint is Sam választotta ki vezet?nek. Celia tervet készített a kutatási részleg át ezésére egy részlegigazgatóval az élen. és megkerülve a hivatalos utat. a kutatási igazgató igyekezett a lehet? legminimálisabbra szorítani az érintk ezést a vállalat többi vezet?jével. Egy héttel el?tte átrepülünk Angliába Andrew-val. Így történt. Dr. hogy Lilian randevúzni fog Sastrival Londonban a következ? héten elmennek színházba. ezette Liliant a laborokon. felsétált vele a Capitol Hillre. Celia kellemes meglepetéssel értesült arról. Andrew meg Lilian a gazdag utazók legdivatosabb szállodájában. így példáu bészeti laborért. amely a leend? Sir -ök neveit tartalmazta. és gy teherautóval tucatnyi papírládára való iratot szállíttattak el. hiszen ete volt a harlow-i intézet. Gideon Mace-szel. és hármójuk har ow-i látogatása során Rao Sastri láthatóan vonzódott hozzá. és ezek között Hexin-W a legfontosabb. Úgyhogy fogta magát. aki az elnöknek tartozna beszámolni. Az ötvenkilenc éves Lilian továbbra is feltûn?en csinos asszony volt. így Vincent Lordét is. A ceremónia id?pontjául február els? hetét tûzték ki. ám rengeteg egyéb dolga van az Igazságügy-minisztériumnak. els?sorban Celiával. Sam özvegye hét és fél éve. hogy Lord irodájában Celia kezébe vette azokat az illegálisan visszatartott jelentéseket. Hivatalosan még mindig folyik a vizsgálat jelentette Childers Quentin röviddel karácsony el?tt . részlegigazgatónak lennének alárendelve és egyes osztályokért volnának felel?sek. Lilian Hawthorne társaságában. Ne haragudjon. így szól t: Azt hiszem. Azóta. és utána meghívta ebédelni. és félreállították az útból. az Igazságügy-minisztériummal. Míg Lord igyekezett láthatatlanná válni. minél jobban elhúzódik az ügy. De azért ne ringassák maguk okba. annál kisebb az esélye annak. Igen itt is így látja a többség válaszolta Quentin. Az új esztend? jó hírrel köszöntött be. Celia telefonhívást kapott Bill Ingramt?l az Egyesült Államokból. mert helytállónak talált . és átnyújtotta az egészet Donahue egyik munkatársának. hogy a rossz hírek a minisztériummal. . Celia. a mayfairi Fortyseven Park Street Hotelban szálltak meg. hogy Mace megelégelte az Igazságügy-miniszté ium bénultságát . köztük a kutatási részleg szekrényének tartalmát. mikor is ?felsége a Buckinghamalotában fogadja majd Sir Martin Peat-Smitht. Celiának már meg is volt a titkos jelöltje a génsebészet élére. miután gratulált neki a nagyszerû kitüntetéshez.A házkutatás ijeszt? váratlansággal érte Celiát meg a többi vezet?t is. akik napokig kutattak az épületben. aki megint ott ült Celia mellett a kihangosított telefonnál. és hasonló so t váltott ki valamennyiükb?l a rend?rbírók jelenléte. De az is nyilvánvaló volt. Úgy fest a dolog. London ek. Ingram elmondta. Hétf?n. és alelnökökkel. hogy rossz hírekkel traktálom kezdte az alelnök . Mindenki el?tt világos volt.

Az adatai többségének semmi köze a valósághoz. ahányszor Mace-re t erel?dik a szó. magukkal vit ek bizonyos iratokat Vincent részlegéb?l. igen. akkor a minisztériumnak. és mintha megfagyna a vér az ereiben. hogy Vincent felfedezte a. Igen válaszolta Celia. Vincenttel? Igen. Celia a hallottakat mérlegelte.r Donahue meglátta az iratokat. hogy miután az ember fe dez egy ilyen csalást.. és amelyekb?l egyértelmûen kiderül. bár nem most hallok el?ször ilyesmit. hogy a szenátor összedörzsölte a kezét. és kü betegeket írt bele az anyagába. de igyekszem minél érthet?bben el?adni. Itt és most. Celia. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. Rögtön ezután Donahue felhívta az igazságügyminisztert. köztük egy Yaminer nev hoenixi orvosé is. Ebben a dossziéban tal néhány kézzel írt jegyzetet. h ogy vádat tud majd emelni. hogy Yaminer hamis tanulmányt készített. hogy valami ilye tam . Vincentnél van a rejtély kulcsa folytatta Ingram. Dr. Quent int úgy informálták. Celia csak hallgatott. t Yaminer csalására. benne hagyja a minisztériumnak küldend? iratcsomagban. Az viszont már nem szokás. Ráütött a hasára. hogy vádesküdtszék ül össze a Hexin-W-je tések késedelmes továbbítása miatt. amit Lorddal folytatott a szenátusi meghallgatások idején Akkor megvádolta a férfit. Mondja Bill. és arról. De honnan tudhatja azt bárki. még miel?tt elküldte volna a kérelmet a minisztériumba. Emlékezett a washingtoni ügyvéd figyelmeztet? szava ira a szenátusi meghallgatás után. mi baja annak az alaknak a Felding-Rothszal. El?ször is.. Van egy ilyen ér zésem. és azt mondta. Ingram szavai hirtelen összekapcsolódtak az em lékezetében azzal a beszélgetéssel. Emlékszem.. De ha az ember rájön a csalásra már amennyiben rájön . Még most sincs róla fogalmam. Celia pontosan tudta. Celia.. Mondja meg neki. és. Azt hiszem. amire most derült fény? Ingram mélyet sóhajtott. hogy hol tart az ügy. hogy hazudott a bizottságnak. Illetve. Hát ennyi volna mondta végül Ingram. maga ta egyszer. Ezt el is hiszem. Pedig Vincent éppen ezt tette. mi az a plusz még egy ügy". Ez így van hagyta rá Ingram. Hát elég bonyolult. Mondja kérte Celia fáradt hangon. Hát ez tényleg elég sok rossz hír egyszerre sóhajtotta Celia. és Vincent jegyzetei.. amire most derült fény.. aki most már személyesen is belefolyt a dologba Donahue miatt. Közöttük Yaminer aktáját is. úgy kapott rajtuk. Szóval.. Azzal fo gnak érvelni. szerepelt az anyagban egy sor orvosi tanulmány. mint valami karácsonyi ajándékon. benne a Hexin-W klinikai kip róbálásának adataival. és azonnali intézkedést köv entin szerint azóta Donahue óránként rátelefonál a miniszterre. Én is figyelem Vincentet. Hát ez kínos jegyezte meg Celia . hogy va n-e határa a becstelenségnek. és a repül?térr?l egy nesen jöjjön ide hozzám. Aláírta Yaminer jelentését. hogy a végs? felel?sség a magáé volt és ezt az érvelést támogatja Donahue. amik Vincenttõl származnak.. akik aztán a körmére néznek az élénk fantáziájú orvosnak. Ha a jöv?ben mit árthat a Felding-Rothnak vagy magának. Qu zerint Donahue a maga skalpjára pályázik. akkor ugrani fog. Hát persze hogy nem. Ki ellen? Természetesen Vincent Lord ellen. Illetve micsoda? Ööö. Mace-r?l van szó. Tartogat még vala Sajnos. plusz még egy ügyben. miért gyûlöl minket annyira. Üljön fel az els? gépre. biztos abban. .. De sajnos maga ellen is. hogy fogalma sincsen. Kiderült. És az igazs zter.. Rögtön elmondom. és csatolta a gyógyszeredélyeztetési kérelemhez. Az Igazságügy-mi ztériumban már ott van a hamis tanulmány. most már biztos. Mikor megjelentek nálunk azok a rend?r bírók és házkutatást tartottak. Mit is lehet erre mondani? Azon töprengett. Beszélni akarok vele közölte hirtelen elhatározással. mikor átküldtük shingtoni minisztériumba a Hexin-W engedélyeztetési kérelmét. miért. hogy parancs. Más gyóg gyárakkal is el?fordult már.

szólítsák egymást keresztnevükön. Ezt meg kell értenie. hogy így találkoz ott abban a georgetowni buzibárban Tony Redmonddal. hogy igyekezett megtudni valami kompromittálót Mace-r?l. hogy megtudta. ha akarom.. És hogy két évvel kés?bb.. Az arcizmai. A nyilvánossá . a szer biztonságosságával ka csolatban. Lord elhallgatott.. ami a vállalattal kapcsolatos. és hogy ezzel cinkosokká váltak eg bûnügyben. mert maga ellen is vádat fognak emelni vágott vissza Lor d. én is gyûlölném magunkat. Lefogyott és arca még keskenyebb lett. hogy D . hogy a vállalat a védelmére keljen. Lord kitálalt. hogy maga gondoskodjon az ügyvédi védelmér?l természetesen a költségeket is beleértve. Mace gyûlölete a Felding th és mindaz iránt. a h osszú és értelmetlen id?húzással a Staidpace jóváhagyásánál amir?l kiderült. Na. a vezet?kre. Ugyanakkor egyszeriben minden megvilágosodott: Sam kétségbeesése és bûntudata. Jordan. Celiának eszébe jutott egy régi eset. mikor ügynökképzési igazgatóhelyettes volt. és itt els?sorban a cég dolgozóira kell gondolni. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk pozíciója bségnek. Jordanék szállodai lakosztályának nappalijában voltak.. és an fordult Lordhoz szakmai tanácsért. hogy megismerte a gyászos igazságot? Ha a lelkiismeretére hallg at. Mace minisztériumi kollégájával. hogy ne adják át ratokat az igazságszolgáltatásnak. öngyil osságának valódi. Ha én lennék Mace. a részvényesekr . hogy ez lehet? séget ad a vállalatnak arra. Mrs. Elmondott mindent tövir?l hegyire. hogy javasolta. és szánalmas rra a kérdésre. hogy életment? . Hogy sikerült a zsarolás. Elmondani a teljes igazságot. hogy elhatárolja magát önt?l. Semmiféle kötelezettséget nem vállalok. Azt iszem. Celia meg Vincent Lord. mert mindezek befolyásolhatják a jöv?beli döntéseit. és ? is leült. Ám akkor Lord hidegen visszautasí a közeledését: Jobb lesz. Ezt nem teheti meg. mélyebb oka.. És mi lesz most. Gideon Mace. és a hatvanegy événél öregebbnek. gondolta Celia. Hát jó adta meg magát Lord. Lord. De nem fogja szívesen hallg bánni fogja. kezdve Mace akadékoskodásával. Dr.. Hallgatom. megviseltnek látszott. legfeljebb csak annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. Eddig álltak. Hogy érti. valóban bárcs ak ne tudta volna meg soha. Hagyni.. Lord fáradtnak. amir?l maga tud. a Felding-Roth és ? maga is. hogy mindent? Történt valami a múltban folytatta Celia . a sértésekkel. Nem szándékozom megtárgyalni magával a szégyenteljes Yaminer-ügyet. De amennyiben igényt art arra. Megtehetem. ezúttal megfogadom a tanácsát. Leülhetek? Igen válaszolta Celia. és szemében a diadal szikrája csillant. Mégis muszáj volt megtudnia.. a legkevésbé sem önre. és hagyja. Értesíteni minderr?l a hatóságokat. Lord mond hidegen -. amelyek azel?tt csak néha rándultak meg. hogy megzsarolják Mace-t. aki kés?bb beleegyezett. Beszélt arról. mikor Mace késleltette a Montayne engedélyezését. A magam védelme pedig csak rám tartozik.. Ne kerteljen.. a dolog Dr. Mace-nek ?szinte kételyei támadtak az ausztrál jelentés miatt. hogy mindenki megkapja. Ha akarja. Celia most már mindent tudott. akkor csak egy lehetséges megoldás van. Dr. Azzal próbálta a köztük lév? hûvös viszonyt egy kicsit legíteni. hogy miért engedélyezte a Montayne-t: Nem tudom. Dr. ha a vállalat becsületén is csorba esne.. Hogy kétezer dollárt fiz etett értük és hogy ezt az összeget jóváhagyta Sam. Mace összeomlása a szenátusi meghallgatáson. Tényleg történt valami. Lord most egy székre mutatott.Ott álltak egymással szemben. amit érdemel Vincent Lord. hanem tartsák talonban. akkor mindent tudni akarok. Sam t úgy döntöttek.? nézett rá Lord meglepetten. Ám az már annál nagyobb baj volna. és arra gondolt.. De mit érne el vele? Lordnak meg Mace-nek persze a végét jelentené és ez még nem is lenne baj.. most szinte folyamatosan rángatóztak. én viszont nem. Hog y megvette Redmondtól azokat a Mace-t terhel? dokumentumokat. Maceszel kapcsolatos. amit a Felding-Roth elnökeként fog hozni. gondolta Celia. a beosztottakra. annak ellenére.

Az események gyorsan követték egymást. hogy Martin . Csak ? maga tûnhetne fel jó színben. A türkizkék színû selyemruhát visel? királyn? mosolygott. a vendégek pedig felpattantak ül?helyükr?l. nyugodtan maradhatsz még egy-két n apot. aki most kint vár kozik. Úgy látom. ám így is felejthetetlen volt az alkalom. Megkezd?dött a kitüntetések átadás r most halkan egy Strauss-valcert játszott. Yvonne-nak úgy tûnt. mégsem álmodik. úgyhogy Andrew a British Airways B oeing 747-esére foglalt két els? osztályú helyet. a bal a földön maradt. A zenekar hirtelen elhallgatott. Andrew egy óra múlva érkezett vissza egy kórházlátogatásról. Történt valami. Az egyenruhások mind tisztelegtek.indulok. ki-ki vérmérsékletének megfelel? izgalommal? Vag ehet. Hamarosan sor került Martinra.. A királyn? átvett egy kardot a mellette álló udvaronctól. A karmester intett a pálcájával. De nem. Nem fedi fel a gaztettet. És ezt Lord is pontosan tudta. Ráadásul zenés álomban van része: a második brit gyalogos katonazenekara játssza fent a galérián az Egy kora reggelen fülbemászó dallamát. Mert nincs más választása. Már egészen b iztos volt abban. hogy megveti ezt a nyomorult férget! Életében még soha nem viszolygott ennyire senkit?l és semmit?l. És azt is alaposan meg kell gondolnia. Az ajka körül kísérteties mosoly játszadozott. és. Tényleg a Buckingham-palotában van? Tényleg ? ül a bál teremben a többi vendéggel együtt. hogy ennyi id? után semmit. Minden méltóságteljesen és olajozottan zajlott . hogy majd a ceremónia kezdetekor bevezessék a terembe. tett el?re három lépést. aztán egyet el?re. követve az utasításokat. utána pedig Samet. majd bal vállát. és szenvedélyesen. és fent a galérián a karmester pálcáját ütésre készen felemelte a leveg?be. aztán Mace-t... és finoman megérintette vel a térdepl? Martin jobb. meg a többi tudósra a kutatási igazgatóságon.e. aki ünnepi egyenruhában feszített. neked megvan a magad baja. a térdepl?zsámolyhoz me . és fél lépést tett a. hogy ez az egész csak álom? Ez még álomnak is gyönyörû. Mo t pedig ?t. M artin. Várta . Ó. és így cinkossá válik. hogy a királyn? a nyakába tehesse a vörösrany szalagon függ? arany rendjelet.. A libériás inasok kitárták a nagy kétszárnyú ajtót. Úgyhogy elhallgattatja a lelkiismeretét.. hogy ? is hallgatni fog. Veled megyek jelentette ki Andrew. és a királyn? bevonult a terembe. és felcsendült a brit himnusz. akit a lovagrend kommendátora vezetett fel. A férfi ezután felegyenesedett. ami miatt rögtön vissza kell repülnöm a parti után mondta neki Ce Ez azt jelenti. Ha akarsz. akiknek a hozzátartozói mind valami magas kitüntetés várom ai? Valóban a királyn?t várják valamennyien. meghajolt. de ez a gkevésbé fontos. düht?l elfúló hangon ráordított Lordra: Tûnjön a szemem el?l! Takarodjon! Lord felállt és kiment a szobából. 21 Yvonne alig akarta elhinni. Martinnal már elpróbálta egy szer a ceremóniát az udvari számvev?. A csütörtöki Concorde New Yorkba már tele volt. El?ször önmagát demoralizálta ez az ocsmány alak. Yvonne igyekezett az emlékezetébe vésni minden pillanatot. hogy mit érne el azzal. jobb térdét ráhelyezte. Aztán minden elcs ndesedett. Kissé el?rehajtotta a fejét. Az asszony felugrott. és mozgolódás támadt a bejáratnál. és csendesen hozzátette: Majd én elintézem a helyfoglalást. ha nyilvánosságra hozná ezt a gyalázatot? A válasz az. hogy holnapután. Az ? drága Martinjával érkezett a palotába. A bálterem közepe felé tart Kötelességtudóan követte a f?kamarás és a belügyminiszter. Csütörtök délután otthon lesznek. A királyn? váltott néhány szót minden kitüntetettel.

Megkérte az id?s férfit. így a harlow-i intézet csaknem teljes vezet?sége. és mindent elkövetünk. Az egyetlen dolog. hogy kés?bb majd szóról szóra kiszedi Martinból. Miért nem gondolod át nyugodta dolgot? Beszéld meg Yvonne-nal is. Néhány perc múlva Martin csendesen belopakodott a terembe. mert valamir?l még ne udsz. mindannyian fáradtak vagyunk. Aztán az újsütetû lovag három lépést tett hátra. Szeretnék még ma este néhány szót ni veletek. és hamarosan mind elmentek. Végül is nemsokára a farmerek La dy Peat-Smith állatorvosn?ért fognak küldetni. nyolcszemközt. nem messze az új morristowni közpon tunktól. és kora estig tartott Több százan tették tiszteletüket. De kénytelen vagy met mondani.beszélt a leghosszabb ideig. ? mégis reménykedett benne. hogy Martin felesége lett. amiért ?szintén hálás vagyok. New Jerseyben lesz. hogy a Felding-Roth létrehoz egy génsebészeti központot. Andrew. hogy valószínûleg nem lesznek jelen. Mit mondott a királyn?? kérdezte az asszony suttogva. Aztán élesen a férfira néz tt: Átmész egy másik gyógyszergyárhoz? Valakit?l jobb ajánlatot kaptál? Mert ezen könnyen. Úgy semmiképpen. Sajnos a válaszom végleges mondta Martin. de az öregúr hajthatatlannak bizonyult. Nagyon sikeres volt Celia és Andrew fogadása. és ezzel kap csolatban titokban megsúgta Cellának. egyb?l a tárgyra térnék. Mindenki arról beszél. Most. ha megbetegszik a malacuk vagy a tehenük. meghajolt és k teremb?l. Celia. láthatóan remekül érezték magukat. A királyn? igen jól tájékozott hölgy súgta vissza Martin mosolyogva. Végül Martin így válaszolt: Ez igazán nagyszerû ajánlat. ami az utóbbi id?ben zavarta Martin magas kitüntetésével kapc solatban. Nem tennék ilyet rázta meg a fejét Martin. Celia két alkalommal is meg igyelte. hogy talán majd ehhez is hozzászokik. az volt. hogy hagyja el ezt a megszólítást. A parti alatt Celia odament Martinhoz. Csend lett. Leadott néhány kilót. Yvonne sóhajtott. Igen. Ez nem a legalkalmasabb pillanat. hogy komo