P. 1
Artur Hailey - Keserü pirula

Artur Hailey - Keserü pirula

|Views: 5|Likes:
Published by Orsolya Hetényi

More info:

Published by: Orsolya Hetényi on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2015

pdf

text

original

Arthur Hailey Keserû pirula Arthur Hailey Strong Medicine

...mert kétségb'esett Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít, Vagy éppen semmi. Shakespeare: Hamlet

Úgyszólván eláraszt bennünket a felmagasztalt orvosságok végtelen b?sége, és íme, itt egy újabb. Thomas Sydenham, orvos (1624-1689)

Személyes közlés Az írótól olvasóinak

1979-ben, a Túlterhelés címû könyvem megjelenésével egy id?ben bejelentettem, hogy vi szavonulok. Elfáradtam. Az életemet kiteljesedettnek éreztem. Hálás voltam és vagyok az olva sók millióinak világszerte, akik sokféleképpen gazdagították az életem, többek között úgy is, ?vé tették számomra a visszavonulást. Hátralév? éveimben több id?t akartam tölteni drága feleségemmel, Sheilával, bejárni v világot. Pecázni akartam, végre annyit olvasni, amennyit mindig is szerettem volna, e lmerülni a zenehallgatásban, és még ezernyi olyan dolgot mûvelni, amit aktív író nem engedhet g magának. Amit viszont nem tudtam: már ekkor veszélyben volt az életem a koszorúereim többször i elzáródása folytán. Ezt nem sokkal kés?bb diagnosztizálta barátom és orvosom, Dr. Edward Ro ns San Franciscóból, és azonnali mûtétet javasolt. A beavatkozást négyszeres bypassmûtét n Cooley és csapata végezte a Texas Heart Institute-ban, amelyre életem végéig hálával fogok ondolni. Sheila pontosan úgy támogatott, mint hosszú és szeretetben eltöltött házasságunk alat mikor. Több mint véletlen, hogy ennek a könyvnek a f?szerepl?jét Celiának hívják, ami kiejtés igencsak hasonlatos a Sheilához. A jól sikerült operáció után tökéletesen felgyógyultam és tele voltam energiával. Oly

, hogy Sheila egy napon így szólt hozzám: Szerintem megint könyvet kéne írnod. Megfogadtam a tanácsát. A Keserû pirula lett az eredménye.

1984. április 5.

A. H.

Prológus: 1985

A Boeing 147-es els? osztályán, félórával a londoni felszállás után Dr. Andrew Jordan felesége keze után nyúlt, és gyengéden megszorította. Ne idegeskedj már kérlelte. Semmi nem történhet. Abban biztos lehetsz, hogy valami történni fog válaszolta az asszony. Dennis D onahue majd gondoskodik róla. Andrew elhúzta a száját a populista New England-i szenátor nevének hallatán. Már fe m a fogamat az ebédre mondta. Muszáj volt olyasmir?l beszélned, amit?l elmegy az étvágyam Ne komolytalankodj, Andrew. Emlékezz rá, hogy halálesetek is történtek. Méghozzá a szer miatt. Ehhez neked személy szerint nem sok közöd volt. Az mindegy. Ha nyomozás indul az ügyben, én sem maradok ki. Börtönbe is kerülhetek. A férfi megpróbált kedélyeskedni. Egyel?re, ha jól látom, még szabadlábon vagy, de s leültetnének, ígérem, hogy mindennap meg foglak látogatni, és viszek neked süteményt, amibe zek lesznek belesütve. Jaj, Andrew! Az asszony odafordult feléje, arcán szeretettel és szomorúsággal veg es mosoly. Milyen nagyszerû dolog, gondolta a férfi, hogy huszonnyolc évi házasság után is bámul i tudja az ember a feleségét, szépnek tartja, intelligensnek meg er?snek. És, tette hozzá magában, még csak azt sem lehetne ráfogni, hogy elfogultan ítéli meg. Ezeknek és más jó tulaj ságoknak a felesége ezerszer tanúbizonyságát adta. De jó az ilyet látni szólalt meg mellettük egy n?i hang. Andrew felnézett. Ragyogóan fiatal, vidám stewardess állt mellettük, és nézte, ahogy ogják egymás kezét. A szerelem nemcsak a fiatalok el?joga mondta a férfi pléhpofával. Valóban? A stewardess hasonlóan év?d? stílusban válaszolt. Ez nekem soha nem ju t az eszembe. Kérnek még pezsg?t? Igen, kérünk szépen. Észrevette, hogy a lány alaposan szemügyre veszi. Bár nem volt hiú, tudta, hogy még mindig jó külsejû férfinak számít, és ez olyasvalakinek is feltûnik, aki kora alapján a lánya e. Hogyan is írt róla múlt héten az a londoni újságíró? A fehér hajú, jóképû, kitûn? orvos f

rew-nak határozottan tetszett a jellemzés, bár a cikk olvastakor ezt nem mondta. Az el?tte gyöngyöz? pezsg?t nézve hátrad?lt az ülésen. Élvezte az els? osztályú utazá mes velejáróit, még ha ezúttal nem értékelt is olyan különlegesnek semmit. Persze csak a fele pénze tette lehet?vé a fényûzést. Igaz, hogy az ? tisztes, jól men? belgyógyászi jövedelme is end? lett volna a kényelmes élethez, mégsem flancolt volna az els? osztályon London és New York között, arról nem is beszélve, hogy soha nem tudott volna megfizetni egy kis magánre pül?t, amivel a felesége és néha ? is Észak-Amerika fölött röpködött keresztbe-kasul. Nem jól mondom, helyesbített magában: mostanáig röpködött. Egyel?re teljes volt a biz nytalanság az asszony jöv?jével kapcsolatban. Érdekes módon a pénz soha nem képezte közöttük vita tárgyát. A felesége kezdett?l fog szkodott ahhoz, hogy legyen minden kett?jüké. A bankszámláik mindig is közösek voltak, és bár stanában Andrew sokkal kevesebbel hizlalta havonta a számlát, mint a felesége, egyikük sem bajlódott összehasonlító számítgatásokkal. Gondolataiba merülve tartotta a felesége kezét, míg a 747-es nyugat felé dübörgött a sze alattuk hullámzó Atlanti-óceán fölött. Andrew szólalt meg egyszer csak az asszony , olyan nagyszerû veled. Mindig számí hatok rád. És mindig er?t adsz. Ez érdekes válaszolta a férfi. Éppen az el?bb gondoltam arra, hogy milyen er?s agy. Többféle er? létezik. És nekem a tiédre van szükségem. Megkezd?dött a szokásos sürgés-forgás, az ételfelszolgálás el?készítése. Lenyitották sztalkákat, amikre fehér abrosz és ezüst ev?eszköz került. Bármi történjék is, harcolni fogok mondta kis id? múlva a felesége. Hát nem mindig azt tetted? Az asszony, mint rendesen, most is alaposan meggondolta a választ. Néhány napo n belül választok egy ügyvédet magamnak. Megbízhatónak kell lennie, de semmi esetre sem hiva lkodó alaknak. A teátrális fellépés hiba volna. A férfi megszorította a kezét. Így beszél az én kis feleségem. Az asszony visszamosolygott rá. Mellettem fogsz ülni a tárgyalóteremben? Mindennap. A betegeim addig majd magukat gyógyítják. Ezt persze nem teheted meg, de szeretném, ha mellettem lennél. Vannak rajtam kívül is orvosok. Majd valaki helyettesít. Talán sóhajtotta a felesége , talán egy jó ügyvéddel csodát tehetünk. Andrew belenyúlt a késével abba a kaviárhalomba, amit az imént tettek elé. Bármilyen zorongató gondjaik is vannak, ezt nem lehet kihagyni. Könnyen megtörténhet mondta, miközben a kaviárt szétterítette a pirítóson. A ke is csodával kezd?dött. És azóta is történt egynéhány, amiket persze te varázsoltál. Miért ne csoda? Ezúttal csak teérted. Tényleg csoda volna. Csoda lesz javította ki gyengéden a férfi. Andrew lehunyta a szemét. A pezsg? és a magasság elálmosította. De félálmában is eszé tott az els? csoda. Nagyon régen történt.

Elsõ rész 1957-1963

l

Haldoklik a felesége, John. Már csak pár órája van hátra mondta halkan Dr. Jordan te az el?tte álló, kezeslábast visel?, sovány fiatal férfi sápadt, gyötr?d? arcát, és hozzáte ha valami mást mondhatnék, de úgy gondoltam, hogy az igazságra kíváncsi. New Jersey államban voltak, a morristowni St. Bede's kórházban. A kisváros esti forgalmának messzir?l beszûr?d? zaja alig zavarta azt a dermedt csöndet, ami közéjük teleped ett. A kórházi világítás gyér fényénél Andrew látta, ahogy a beteg asszony férjének ádámcsutk n megrándult, miel?tt ki tudta préselni a szavakat: Nem tudom elhinni. Hiszen csak m ost kezdtük. A legelején tartunk. Tudja, hogy van egy kisbabánk is. Igen, tudom. Ez olyan... Igazságtalan? A fiatalember bólintott. A tisztességes, jóravaló embernek már a külsején is látszott ogy dolgos. A huszonöt éves John Rowe csak négy évvel volt fiatalabb Dr. Jordannál, és láthat nagyon rosszul fogadta a hírt, ami nem is volt csoda. Andrew szerette volna megvi gasztalni. Bár eleget találkozott már a halállal és felismerte a halál közeledtének jeleit is mindig nem tudta, hogyan közeledjen egy haldokló barátaihoz vagy családjához. Legyen az o rvos nyers, egyenes, vagy amennyire lehet, kíméletes? Ezt nem tanították az egyetemen és kés ?bb sem. A vírusok az igazságtalanok mondta. Bár legtöbbnyire nem úgy viselkednek, mint a vírus Maryvel. Általában reagálnak a kezelésre. Hát nincsen semmi remény? Valami gyógyszer, ami...? Andrew megrázta a fejét. Nincs értelme részletekbe men?en válaszolni a kérdésre, ami

hogy FERT?Z?. hogy fert?z? májgyulladása van.hangzana: Még nincs. Még szükségünk van egy vérvizs hogy megbizonyosodjunk fel?le. a folyosón pedig. Igen. Vérének Billrubinszintje csak emelkedett. Ilyesmi gyakran történik olyan országo ahol a higiéniai körülmények kezdetlegesek. hogy négy nappal azel?tt ugyanezek a tünetei voltak és még hán yt is. Dr. megnagyobbodott májat. Eddig még nem találták meg az ellenszerét az elõrehaladott. hogy az orvostudomány mai állása szerint erre nincs lehe t?ség. öles b etûk hirdették. szinte még csit ri. de nekem máris meggy?z?désem. Akkor Townsend azt mondta Andrew-nak: Maga mindent megtett. n Rowe dolgozott. A kínzó tehetetlenség egész csütörtökön egy percre sem hagyta nyugodni Andrew-t. Azt sem tudta. Aztán tegnap már szellemileg is megzavarodott. ám nem sok eredménnyel. mint korábban. ak ügynökökhöz volt szerencséje. Ami a kezelést illeti. id?nként felsüvített a viharos szél. aki délután kereste fel az irodájában. hog y a felesége állapota nagyon súlyos. aki egy héttel még egészséges és aktív volt. hogy szemüveget viselt és pimaszul fiatal volt. emelkedett. Ez az egy ágy volt a szobában. Szörnyen érzi magát. gyönge és nincs étvágy a. Igen. De akkor sem lett volna túl sok értelme ugyanezt elmondani. amivel a fol atosan romló máj nem volt képes többé megbirkózni. Rowe elmondta. Boonton gyárába. Ekkor közölte Andrew John Rowe-val. de aztán másnapra jobban lett. ami három-négy hónapig is eltarthat. és az öml? es?t az ablaktáblának vágta. fokozódó sárgaságot okozva. a helyiek f?ztjét ette és az ? vizüket itta. Ezután üzent Andrew a szomszédos városka. Andrew megvizsgálta Mary Rowe szeme fehérjét. Mrs. amir?l azóta belátta. Arra már rájött. mozdula tlan alak feküdt. a leghatásosabb az intravénásán a testbe juttatott megfelel ? folyadék. hogy szerdára a vizsgálatok tanúsága szerint v veszélyesen megn?tt az ammóniatartalma. A kutyaúristenit! Ez tényleg igazságtalanság. Még ennél is kritikusabbnak bizonyult. sem a férjét. A belekb?l származó ammóniáról volt szó. És ebben tévedett. Andrew hozzátette. hogy a gyógyulást a felhalmozódott ammónia gátolja. nagy valószínûséggel zöldfülû a szakmában. Már a nevér m emlékezett. csak arra. mikor egy órával korábban a praxisbeli id?sebb orvostársával. Azonnal felveszem a kórházba mondta neki Andrew. De most újra el?vette. amit tudott. Ma volt péntek. hogy hol van és miért. és m t a többi beteget fogadta a rendel?jében. de Mary nyilván pár napon belül hazamehet a k ból. Javulás helyett Mary Rowe állapota egyre csak romlott. nem ismerte fel sem Andrew-t. és úgy gondolta. t éjszaka. Megtapintotta a lágy. mert Mary Rowe láthatóan megrettent. aki egyben a kórház f?orvosa is volt. hogy rosszul van. hogy múlt hónapban Mexikóban járt a férjével egy rövid vakáción. hogy minde n valószínûség szerint fert?zött ételt vagy vizet fogyasztott Mexikóban. Az infúziós állvány ott állt az ágy mögött. r megjelent Andrew rendel?jében. mert olcsó volt. és azt válaszolta: Azt felejtse el! Az csak statisztik ai adat. 38 °C-os láza volt. B-vitamin-keverék Mary Rowe alkarjának vénájába csöpögött egy tûn keresztü en besötétedett. Az isten verje meg! Andrew a magas fémágyra pillantott. Végül olyasmit tett. elmagyarázta neki. Panaszkodott is. ügynökn?khöz még nem. Ezután pedig. sárgás árnyalatú volt. még rosszabbul. A n? halvány mosollyal azt kérdezte. És az élete utolsó éjszakája ennek a fiatal feleségnek és anyának. amiben a néma. hogy a hirtelen jött betegség már el i múlt. helytelen volt: minden keserûségét és hara azon az átkozott gyógyszergyári ügynökn?n töltötte ki. akkor is csak Mary Rowe esetén tépel?dött. . fertõzõ máj adásból eredõ akut kómának. és tartalma-sz?l?cu normál sóoldat. Különben teljesen mindegy. ami a b?rét egyre riasztóbban sárgáv te. Már b?rének egye etein is látható volt a sárgaság. Kérdéseire a n lmondta. ahol valószínûleg eg zött élelmiszert árusító keresked? volt a baj okozója. a bejárat mellett. Noah Townsenddel konzultált. hogy az emberek kilencvenöt százaléka tökéletesen felgyógyul a tegségb?l. Hogyan ne megszabadulni t?le? Tudta. ami magára nem fog vonatkozni. egy kis ócska laktak. hogy azzal a maradék öt százalékkal mi történik? Andrew elnevette magát. Hétf?n a törékeny és csinos Mary Rowe láthatóan rosszul érezte magát. Én sem csináltam volna másként.

amit tenni tudnak. doktor. egy új ûrkor hajnalát hirdetve. Mary Rowe állapota visszafordíthatatlannak látszott. Én akkor is itt maradnék. És reménykednek. Eszméletre tér még. Kezd kómába esni és már egyáltalán ni ek reakciói. inkább megtartotta a függetlenségét. Az újságcikk rint Eisenhower elnök várhatóan utasítást ad majd az amerikai ûrprogram felgyorsítására. volt a nagy cégeknek egypár valóban kitûn? gyógyszere. aminek okán a pokolba kíván engem. az vosok hátsó felének tisztára nyaldosását. A n?vérek itt lesznek a közelben és beszélek az osztályos o vossal is. de nem valószínû válaszolta Andrew. sem pedig rosszabb. ha a Felding-Roth ozzá hasonló cégek inkább egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznának. üres volt a kis helyiség. és maró gúnnyal hozzátette. Bár ?t sem vetette fel a pénz. tudva. és befészkelte magát egy öreg ütött-kopott fotelba. ahelyett hogy büszkén kopogtatnának mindenütt a hetedik nekem-isvan-már antibiot kummal. de néha nagyon magányosan érezte ma gát. h ogy hagyják csöpögni az infúziót. ami nagy valószínûséggel sem jobb. Ennyit a tegnapról. távozóban az ajtóból vissza nem szólt volna: Jó napot. mikor beszóltak neki. De megvolt az az el?ny e. Ezen Andrew kés?bb eltûn?dött: ugyan mit köszön neki ez az ember? Eszeveszetten vágy ott egy csésze jó forró kávéra.A Felding-Roth Pharmaceuticals gyógyszergyár munkatársa volt. doktor úr. A kávé tûzforró volt. Lopja a drága id?me t. míg ikai tudósok meg vannak döbbenve és megalázva érzik magukat az oroszok technológiai fölényét . és elindult a szag után. hogy segíteni tudjon a betegén. egy postarekesszel meg egy tévével. ha az ügynökn? id?közben nem szedegette volna össze a papírjait meg a mintáit. Kés?bb Andrew eltûn? dött azon. ám valami ösztön azt súgta neki. hogy Andrew a hír hallatán azonnal a kórházban termett. hogy Mary Rowe állapota az ammón iamérgezés miatt válságos. Köszönöm. An drew gondolatai messze elkalandoztak. Az orvosok pihen?szobája rideg. mégis. És ekkor Andrew-ból ömleni kezdett a szó. Természetesen maradhat. Mikor Andrew belépett. Ludlow is odaszólt neki telefonon: Dr. Már ne ka maradni. Töltött magának a kávéból. Andrew tartozott közéjük. és talán még elnézés s kért volna. Mary Rowe-n. hogy rendkívül aggódott Mary Rowe miatt. amit a gyára épp akkor dobott piacra. Igaz. doktor úr? kérdezte John Rowe a könnyeivel küszködve. hogy beavat engem is abba a szédületesen fontos dologba. hogy kint várakozik. hogy esetleg megtudhat valami hasznosat t?le. Talán mert jobb dolgom is volna. mígnem a n? azt mondta: Maga nem is figyel rám. hogy még ne induljon haza a legénylakásába Noa nsend felesége.. amiket néhány diák heves farkcsóválás közepette elfogadott. Andrew a kórházba sietett. doktor és ett?l elöntötte Andrew agyát a vér. miért is fogadta egyáltalán. Ezek az alakok többek között sztetoszkópoka vosi táskákat osztogattak. mint a már létez? hat. Ám amikor a n? ar ról a legújabb antibiotikumról kezdett csacsogni. és a f?z?ben folyamatosan ott g? zölgött a kif?tt kávé. mint itt magát hallgatni. ami megállítja a tú iaképz?dést. De amellett. Az egyetlen. Jordan. Most pedig. Azóta Andrew egyetlen milliméterrel sem került közelebb ahhoz. szégyenkezve a kitörése miatt. kitört bel?le a gyógyszergyárakkal és az er?szakos eladá módszerekkel szembeni összes felgyülemlett ellenszenve. szem len lyuk volt kevés bútorral. Mialatt kihûlt. már útközben hogy semmiféle h?stettet nem tud véghezvinni. Talán azér mert arra gondolt. az. Mrs. Andrew ekkor hirtelen abbahagyta. am t az oroszok l?ttek fel nagy csinnadrattával. de Andrew kifejezetten visszataszítónak találta ezt a házalást. Andrew belenézett a Newark Siar-Ledger-be. Hilda szerezte neki . Elmondta. Megtisztelhetne azzal. Meg f rni engem Mary? Nagyon sajnálom. már világos v hiába reménykedtek. hogy a tíróit nem lehet eléggé korán megnyerni maguknak. Ezen a délel?ttön már a f?n?vér. Az els? oldalon öles szalagcímek hirdettek valami szputnyikot egy mûholdat vagy micsodát. és öss az eszközökre valót. doktor mondta tegnap a Felding-Roth gyógyszergyár ügynökn ?je . Ez bizony durván hangzott és egyáltalán nem vallott Andrew-ra. ahol kényelmesen. Egy kórházi orvos volt a mély kómában lév? Mary Rowe melle Bár természetes.. hogy itt megtalálta az ember a néhány percnyi magányt. a nap vége felé. hogy jobban örülne. aggódom a Rowe nevû betege miatt. Ezzel az egésszel egyetemista korában találkozott e mikor szüntelenül ott sündörögtek a diákok körül a gyógyszergyárak képvisel?i.

a kórházban fejezte be a mondatot a n?. de kellemes hatást kelt a magas an fekv? arccsontjával. hogy meg próbálom a kórházban. . csak arró nem volt információm. a n? egy türelmetlen kézmozdulattal belefojtotta a szót. ami m ig szórakoztatta és lenyûgözte. hogy.. Ha nem haragszik. hogy az emléke z?tehetsége csak jobb lehet a modoránál. hogy emlékszik a nevemre. Andrew hátrafordult. doktor. Ha megszárítaná a haját és megfésülködne. Magam hoztam. Csuromvizes e s?kabát lógott rajta. Mikor Andrew kinyitotta a száját. és most el?ször roppant kínosan érezte magát. m te. mert a pénzzel való bánásmódot se egyetemen. a Felding-Roth négy éve dolgozik eg y olyan gyógyszeren. B nem állt szándékában engedni. Az ügynökn? tiszta. Andrew elkezdte olvasni Az adócsökkentés nyolc módja a magánpraxisban címû cikket. Mióta másfél éve betársult Dr. a f ejlesztés kísérleti stádiumában lév? gyógyszert. mint a patinás New England Journal of Medicine-re.. Új és cseppet sem kellemetlen tapasztalás volt. mily n sok pénz folyik havonta a bankszámlájára. Andrew meglepetten látta. de még mindig nem értem. levette a szemüvegét. biztosan tudja. hogy legalább próbálkoznia kell a téma megértésével. hogy ez a döbbenet hamarosan az orvostudományt is eléri. s?t egészen jó eredmények is születtek a második világháború befejez?dése óta eltel alatt. hogy van egy májgyulladásos betege. hogy cégem. Szóval arra céloz. Örömmel hallom. a szemüvege pedig bepárásodott. bárcsak. gondolta magában. akin els?ként próbálják ki. hogy er?s egyé gel áll szemben. Félretette az újságot és kézbe vette a Medical Economics magazin egy példányát. Miss de Grey. biztosan egész jól nézne ki gy levette az es?kabátot. Voltam a rendel?jében. elhatároztam. Gyors mozdulatokkal letette az aktatáskáját. Nem jutott e a n? neve. hogy mit mondtam. hogy tanácsokat adjon az orvo soknak arra vonatkozólag. míg a n? leveg?t vett . A kurva életbe! A tegnapi gyógyszergyári ügynökn? volt az. a kiadványt els?sorban orvosok olvassák. Andrew újból szemügyre vette. már megint. De úgy gondoltam. Tudom. én inkább lemondanék az úttör? orvos szerepér?l válaszolta Andr Az ügynökn? szkeptikusan felhúzta a szemöldökét. tudom. Arra álmomban sem gondoltam. és jobb nak rá.. dolta. Igen. Az ammónia. ha végre hajlandó végighallgatni. zöldesszürke szemével mustrálta. Nem igazán csinos n?. hogy adjak a betegemnek egy ismeretlen. Andrew megérezte. hogy folynak a gyárunkban ilyen irányú kutatások. hogy nincs is rossz alakja. Ezt az cátlanságot! Hogy még ide is utánajött! Úgy látszik. hogy ez privát szoba förmedt rá Andrew. Úgy hírlett. Azt mondta. ami a belekben lév? baktériumok által termelt ammónia mennyiségét csökke . A n? elsimított a homlokából n ves hajtincset. és elkezdte hámozni magáról az es?kabátot. Miután nem volt ott. Történt ugyan ném -haladás. doktor. Miss. használva azt a tizedmásodpercnyi szünetet. Tegna nem tudtam elmondani mert nem hagyta . és élesebbé vált a hangja.. hogy anyagi szempontok domináljanak a munkájában. Még akk .. Lassan és megfontoltan beszélt. Most következnének a humán kísérletek. doktor. A Medical Economics els? számú feladata az volt. Andrew félig felemelkedett ült? helyéb?l. mint amilyenben a maga bet ege van most.. Barnás haja csatakosan csüngött. aki ammóniamérgezésben haldoklik. hogy válaszoljon erre az újabb arcátlanságra... hogyan tudják a lehet? legtöbb pénzt keresni. és ha már megvan. És futkosnak itt. illetve költsék el. amit eddig még csak állatokon próbáltak ki? Minden új gyógyszernél van valaki. Celia de Grey vagyok tette hozzá a lány türelmetlenül. Fiatal vo nem lehetett több huszonnégynél. Tegnap azt mondta.. A kifejlesztett gyógyszerrel. ho gyan fektessék be. Szereztem Lotromycint. Egy n?i hang szólalt meg mögötte. hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés.. Ha jól értem magát. elégg yomós indokom volt rá. Tudtam tehát arról. Townsend praxisába. mégis. már sikeres ál latkísérleteket végeztek. Dr.. Igen. Pocsék egy id? van.rew merte remélni. Ne haragudjon. nincs tisztában azzal. hogy valaki már próbálkozik ilyesmivel válaszolta gyorsan Andrew. A parkolótól idáig b?rig Mi az a nyomós indok? Az ügynökn? rádobta az es?kabátot egy székre. Jordan. látszik. Nyomban megérti.. ám még mindig nagyon sok volt a hiányosság és a megválaszolatlan kérdés. aminek Lotromycin a neve. én viszont abban vagyok biztos. Egy ilyen szer hatásos lehet az olyan válsághelyzetekben.

Andrew csak bámulta a n?t. megkönnyíti a dolgot. tudom. úgy reszketett a keze. Igen. Andrew egy baráti vacsorán zavarta meg a f?orvost. és elmondta neki a k eti stádiumban lév? Lotromycinre vonatkozó ajánlatot. amelyikr?l beszélt nekem. aki jellegzetesen affektáló. mint tegnap. amib?l egy el?re csak nagyon kevés készült el. De az a szomorú igazság. Ezek szerint valóban haldoklik? Nézze mondta Andrew . Andrew habozott. De az eskünkhöz híven ne adjuk fel az utolsó pillanatig. hogy mit kell t enni folytatta a vendég. Szóval már csak az én engedélyem hiányzik? A kórház részér?l igen. Igazán hálás vagyok. mit veszthetünk? Noah Townsend volt a vonal túlsó végén. Azt mondja. hogy gyógysze eket kezdjünk. türelmetlenül. ahonnan telefonált. hogy jót akar. Egyszerûen ilyen körülmények között. Az aláírás ügyében Andrew a folyosón beszélt John Rowe-val. A Felding-Roth kutatórészlege készítette el a maga számára. Még egyszer szeret angsúlyozni magának. atal férj hevesen reagált. déli kiejtéssel felelt: Tán valami átkozott csodát vár? Nem válaszolta Andrew kurtán. Csakúgy. Bejött a és legépeltette a nyilatkozatot. egy id?sebb okleveles ápolón?. Elkezdett olvasni. Már megtettem. . Azóta. Igen. Ez pedig egy feljegyzés az orvosi igazgatónktól ukciók arra vonatkozólag. A nyitott aktatáskájából papíro húzott el?. amint megszerezte a kórháznak és a beteg legközelebbi hozzátartozójának a beleeg . hogyan kell a gyógyszert adagolni. és egy gyógyszeres üveget. Úgy néz ki. Most. Townsend. mint reggel. aztán mégis kibökte: Kómába esett. tanúk is kerültek. kezdte Andrew. Rosszabbul. hogy Andrew kénytelen volt figyel meztetni. Igen. mikor Andrew meg a f?n?vér beléptek.. és megállás nélkül hajtottam idáig ebben a borzalmas id?ben. Ez a Lotromycin leírása. hogy már kés?. éppen egy tálcán készítette el? az injekciós tût. Miss de Grey. van fogalma. hogy a férj már beleegyezett? folytatta Townsend. Nem mintha vérmes reményeket fûznék a loghoz.. ne tápláljon hiú reményeket és ne várjon túl sokat. Dr. Az engedélyt megadom mondta Dr. Andrew elmagyarázta a Lotromycin lényegét a nyers modorú texasi gyakorló orvosnak. Alá van írva. és azt kérdezte Minden készen van? Az éjszakai f?n?vér. a felesége szobája el?tt. Kérem. készen van. hogy kez kedvelni ezt az egyenes. Az ügyvezet? igazgató szerint azok a papírok. Szerintem a betege már túl van azon a ponton. mind rendben vannak mondta Andrew Townsendnek. Ennyi az egész. és alig jutott szóhoz. Kinyitotta a hût?szekrényt. Olyan hevesen. A nyilatkozatot alig tudta John Rowe aláírni. Hát ez nem igaz! Lopjuk a drága id?t figyelmeztette Celia de Grey. A gyógyszert nyomban asználhatja. Elértem otthon az ügyvezet? igazgatót. írásban adta a beleegyezését. aki már csak félállásban dolgozot kórházban. és elnézést kérek a ko iselkedésemért. csak ezzel foglalkozt meg azzal.betege haldoklik és nincs más esélye? Hogy van a betege? Az. Overton volt Mar y ágya mellett. hogy micsoda engedélyezt etési hercehurcán kellene keresztülmennünk? Igen válaszolta az ügynökn? ragyogó szemmel. Andrew átvette a papírokat.. De megszereztem három órával ezel?tt a camdeni laborunk an. Most pedig ugye nem harags zik. hogy tegnap kiléptem az irodájából. Sajnos elkéstünk azzal. amiket a Felding-Roth küldött. de az ügynökn? türelmetlenül megrázta a fej Ezenkívül el van intézve az összes papírmunka is. most is ugyanaz a gyakorló orvos. és nyomban elfeledkezett a külvilág ról. amit a Felding-Roth ügynökn?je hozott magával. John Rowe a háttérben téblábolt. hogy a betege haldoklik. el?ször is olvassa el ezeket. Dr. hogy a kutatási igazgatónkat nyaggattam egy adag Lotromycinért. ha visszatérek ahhoz a csodálatos sült fácánhoz? Andrew a helyére tette a kagylót a n?vérszobában.. hogy segíteni lehetne ra jta. és ha még benne volnék is a dologban. hogy a gyógys er nem egy másik államból érkezett. pontosan tudom. De aláírta. Andrew. Mindent jegyezzen fel részletesen a beteg kórlapjára. Odafordult Mary Rowe férjéhez. John. és Andrew azon kapta magát. bátor leány-asszonyt. Jordan. Andrew. hogy ne várjon csodát. Csaknem két óra telt el.

Aztán csendesen elköszön a férjt?l. A férfi halkan. érzelmekt?l fojtott hangon válaszolt. tiszta id? volt. . mostanra láthatóan fakóbb lett. Már próbáltam hívni.. Földbe gyökerezett a lába. kék csi selt. ahol el?z? este Andrew az eszméletlen Mar y Rowe-t. míg felértek a harm k emeletre. köszönjük! John Rowe ádámcsutkája megint ellen?ri liftezett fel-le. Bár a mosolya még halovány volt. ám a r mos rosszabbodásnak fennállt a lehet?sége. a férj s mosollyal felpattant. ha. napsütéses. Az orvos nagyot nyelt. Magánkívül volt az izgalo mtól. akkor négyóránként. mikor kivágódott el?tte a f?b járat ajtaja. Egyel?re még én sem hiszek a szememnek mondta halkan Andrew. Majd holnap beszél vele. És rendi. Mi ez az egész? húzta el Andrew a karját. eakció. Telefonálni akart. Majd meglátja. doktor! Jaj istenem. Ahogy Andrew belépett. Isten áldja. Jordan.. Mindenár n én akartam magával el?ször beszélni. a jelen állapota olyan szöges ellentétben állt az éjszakai mély kómával.. hogy nagyon gyenge. A tökéletesen eszméletén lév? Mary Rowe párnákkal alápolcolva ült az ágyában. de aztán arra gondolt. Amint kinyílt a lift ajtaja. És elakadt a lélegzete. Az éjszakai vihar után friss. De Grey. Jöjjön csak velem. mintha most ugrott volna ki az ágyból és elfelejtett volna fé ködni. a férjét.Értem. ahogy Andrew megfogta a kezét. de hideg. hogy Andrew-nak csa gy szó jutott eszébe: csoda. hogy a n? id?közben már úgyis biztosan m egtudott mindent. Az orvos lehalkította a : Mi lenne ha fogadnánk? Mert szerintem semmi esélye. Andrew éppen a kórház el?tti lépcs?n kaptatott felfelé. nt leírtam. hogy Mary Rowe megéri a reggelt. de lelkes hang ja. Most eszébe jutott a neve is. Megragadta Andrew karját. hogy elindult. Menjen már be! Andrew belépett. és aztán dél felé benézett a kórházba. Az ápolón? el?készít eszméletlen Mary Rowe-t a fenékbe adandó intramuszkuláris injekcióra. Az ápolón? beadta az injekciót. Overton. Andrew egy metsz? pillantással elhallgattatta. Nincs változás az életfunkciókban. Hívjanak fel otthon. Cindy? Nem. aki az orvosi pihen?ben várt rá. Overton siet?s léptekkel vezette végig Andrew-t a folyosón és beszállt vele a lift be. Csak a lakásába lépve jutott eszébe. a gyakorló orvos viharzott ki rajta. és mosolygott. hogy elfelejtett szólni a Felding-Roth ügynökn?j k. Dr. f?nök. Andrew követte. Nem volt hajlandó megszólalni. Abban még mindig két edett. B?rének sár ami tegnap még egyre mélyült. A beteg a kezében lév? mûanyag pohárból vizet ivott. Celia. Egyel?re nem várt semmiféle pozitív hatást. Alig tudott szólni a felindultságtól. és Dr. és kiment. doktor. és el?renyújtotta mindkét kezét. mint egy tuskó. Mögötte megszólalt a fiatal orvos: Fogadnia kellett volna velem. doktor! hallatszott az ágy fel?l Mary Rowe halk. aztán ellen?rizte a beteg pulzusát és vérnyomását. ha romlik az állapota rendelkezett.. az ápolón?t és az orvost hagyta. A hajzata szanaszét állt. Ezen a napon azonban megfordította a sorrendet reggel kilenckor a St Bede's-ben volt. Andrew pedig így szólt Dr. s?t még Andrew pillantását is kerülte. Nem mozdulok innen. A portásuk mondta. de nem volt otthon. a fiatal orvos újból vadul elkezdett sietni. a képzési program keretében. Az el?tt a szoba el?tt álltak meg. Menjen be! intett türelmetlenül Overton. és már számtalanszor tanúbizonyságát adta. Overtonnak: A gyógyszergyár azt írta. hogy ugyanezt az adagot négyóránként meg kell ismételni. és látszott rajta. én sem hinném el. A ztán hozzátette: Ha nem a saját szememmel látnám. hogy felkészü e olyan érzéketlen. Köszönjük. A texasi egy éve volt ott a kór házban. de szeretném. éppen a kísérleti szer miatt. 2 Rendes körülmények között szombat délel?ttönként Andrew tízt?l a rendel?jében fogadta geket. Andrew megkönnyebbülten bólintott.

mert. száraz hajjal mondta végül. Teljes joggal mondta Andrew. mit tud még? Hát el?ször is. na jó. Andrew maga is meglep?dött. Celi szólalt meg Andrew. Sokkal jobban néz ki így. Durva v oltam magához. Itt most mindenesetre maga a h?s vágott közbe a f?n?vér. Természetesen ez jó volna a Felding-Rothnak. Halványan mosolygott Ahogy egymásra néztek. Már elterjedt a híre a kórházban. valami elképeszt?en nagy mázlival amiben meghatár ozó szerepe volt a vele szemben ül? rendkívüli és bûbájos ifjú hölgynek az orvostörténelem k kevés orvosnak jutott ez osztályrészül valaha is. A kórház kávézójában. Mrs. A máskor szórakozott és komoly asszony arca csak úgy ragyogott. Nem lenül azt a lányt a Felding-Rothtól? Miss de Greyt. a Lotromycin. és kiment. hogyan alkalmazta a Lotromycint.. Másodszor a massachusettsi Általános Kórházban volt gyakorlaton. írna-e egy esettanulmányt egy orvosi lapnak. Kis hallgatás után Andrew megkérdezte: Hallotta már? Igen. Andrew meglepetten látta. belefoglalva azt is. Ludlow bukott be az ajtón. hogy oda csak a legjobbak kerülnek be. úgyhogy a továbbiakban el egend? a rutinkezelés. Újra feltette a s Láthatóan rossz szokása volt a szemüveg fel-le kapkodása. A lány arcát újból elöntötte a hirtelen. Tegnap azt mondta. Na. Townsend ötven jelentkez?b?l magát választo . magának ez a stílusa. mindketten elkezdtek sírni és nevetni . Nem vettem zokon. Elnézésüket kérem mondta Andrew. A Billrubin sem emelkedik tovább. Aztán pedig Dr. Nem akármilyen ember ez a furcsa lány. Ne haragudjon. Nem kell elnézést kérnie vágta rá gyorsan a másik. És igaza volt. Maga pedig nem olyan zord és vad. Jó gyógyszert készítettek. Az ügynökn? újból hivatalos hangra v t. ott bent nekem köszönték meg.. Mondták. Maga az orvos mosolygott Miss de Grey. Talán tényleg nem mosolyodott el Andrew. részbe n pedig. Sok mindent tudok én ám magáról. meleg mosoly. gondolta Andrew. Én nem. mint tegnap. Elgondolkozva iszogatta a kávéját. Végeztettem egy azonnali vérvizsgálatot jelentette Dr. Aztán hirtelen. és elmondtam. Dr. Pedig nek alamennyiünknek magának kell köszönetet mondanunk. és azt mondta: Felhívtam a cégünk orvosi igazgatóját. Aggódott a semmi más nem érdekelte. Örömmel válaszolta Andrew. Tiszt n volt vele. Én a maga helyében nem pálóznék ez ellen annyira. hogy könnyek csillogn k a tuskó texasi szemében. hogy a vakvéletlen folytán. Különben is. Mary mondta Andrew a betegének. ez egy kísérleti gyógyszer volt. Mindenki c sak magáról beszél. Mindenki boldog. Andrew megérezte közöttük a feszültséget.Most a gyakorló orvos következett. Ott bent intett Andrew a kórterem felé . Jordan folytatta Celia. el?ttük két kávéval és egy megosztott szendviccsel. hogy mi továbbadta a hírt a kutatóinknak. Celia de Grey a folyosón várakozott. Celia de Gr e a szemüvegét. hogy kérdezzem meg magától. a Johns Hopkins Orvosegyetemen egyike volt az évfolyama legjob bjainak. mert a munkámhoz tartozik az orvosok ismerete. Aztán eszébe jutott valami. Vala hozta nekem. Részben. hogy rossz a modorom. Szeretnék mondani valamit magának. Jordan. mint mikor átszakad egy gát. Megszorongatta Andrew kezét. meséljen. Gratulálok! És rá szolút nem jellemz? módon hozzátette: uram . Overton.. Az ammóniatarta om a mérgez? szint alá süllyedt. Látszott magán. Örülök magának. Megkértek. Az osztályos f?n?vér. és tudom. err?l talán majd kés?bb. Talán a n?vérszobában lesz. mikor egy pillanattal kés?bb a karjába vonta a n?t és megc sókolta. Hihetetlen! tette hozzá. Ezt meg honnan tudja? kérdezte Andrew meglepetten. De pe rsze a maga hírnevének sem ártana. mint egy pokróc. Tegnap este óta átöltözött. Az el?bb még itt volt válaszolta Ludlow f?növér.. Mert számításaink szerint a Lotromycin fontos gyógyszer lesz és nagy piaci siker. Nézzék szabadkozott Andrew .

Óhajtja. Arra. Ilyen n?vel még nem találkozott. Celia megint üzleti tónusban beszélt. Andrew. Ha ezért prûdnek nevezel . hengeredett oda az óriás törülköz? másik felér?l Andrew és c zit nyomott a felesége nyakszirtjére . egyes dolgokban egyetértek magával. mint a dinamit. s?t tulajdonképpen már el is jött. hogy maga kedves ember. abban a magas fûben? Megbotránkoztassuk a bennszülötteket? Celia hangosan kacagott. Én is feltehetném neked ugyanezt a kérdést év?dött Celia. mire gondol. Ez igen dicséretes. ha engem kérdezel. nem beszélve a meglepe téseir?l. hogy van még valami. szerintem máris az. mondta nászútjuk második napján Celia Andrew-nak. és az égbolt. Igen. hogy megváltoztassam a véleményemet. hogy tudok rajtuk változtatni. a nyelvével gyengéden körülrajzolta a férje szájának vonalát. és közvetlenül el?ttük fodrozta a különben tükörsima.tta társnak a praxisába. E pillanatban még ezt is hajlandó vagyok elhinni. ugye? folytatta Celia. és kézen fogva végigfu ott vele a parton. Beismerem a bûnömet. ahová tegnapel?tt költöztek be és ahol még tíz napig fognak lakni. de tulajdonképpen most is megmondhatom. Nem rossz? Te olyan vagy. valóban van még valami. Hol az ördögben tan ultad? Andrew elhallgatott. De azt is ho zzáteszem. Stop! Abbahagyni! emelte fel Andrew a kezét. Ami a szexet illeti. De va k ugyanakkor kevésbé jó dolgok is. er?s jellem. hogy ma délel?tt nagy kedvem van ahhoz. hogy milyen jó orvos. Ott sütött felettük a meleg délel?tti nap. Ki hitte volna? Andrew maga után húzta a szalmatet?s kunyhóba. Hát igen. Tenn Ha engem kérdezel. Csak nem azt akarja ezzel m ndani. amiket korábban nem tettek. Andrew mosolyra húzta a száját. Eljön az az id? mondta Celia komolyan . nem is vagyunk rossz páros. amiket én például ki nem állhatok. Celia de Grey most el?ször habozott.. észrevettem. hogy folytassam? Miért. tudná? hahotázott Andrew. Maga? rántotta fel Andrew a szemöldökét. mélykéken ragyogott. hogy mégsem vagyok tökéletes? Van néhány gyenge pontja folytatta Celia. Legyen most ez a kés?bb tette hoz Andrew. amir?l csak kés?bb akart beszélni. A Bahamákon voltak. iparágunknak számtalan el?nye van. Mindenki az t mondja. Andrew Jordan és Celia de Grey házasságot kötöttek. Zöldesszürke szemével egyenesen Andrew-ra nézett. Nem akarlak megosztani a hangyákkal és tarisznyarákokkal. de ne vigye túlzásba. tkez? találkozásunkkor akartam rátérni. 3 Jó házasság lesz a miénk róla. Egy hónappal kés?bb néhány közeli barát és rokon jelenlétében. hogy n? vagyok. és miközben megsimogatt combját. Rendkívüli vannak velünk szemben. de. és remélem. mert tudta.. Csak annyit tudnék még hozzátenni. A szárazföld fel?l fúj szell? rezegtette a pálmafák leveleit. ahogy Andrew felhúzta a törülköz?r?l. Andrew kinyújtotta érte a kezét.. Elhatároztam . de aztán hirtelen eggondolta magát. amikb?l az elmúlt órákban ön is ízelít?t kaphatott. Andrew felkönyökölt. néhány apró bárányfelh?t?l eltekintve. Dr. nehogy megmondd. hogy feleségül megyek magához. Például a gyógyszergyárak. Micsoda rendkívüli lány! Micsoda élettel teli. Rajtuk kívül teremtett lelket nem lehetett látni. f?leg magáról. tengert.. és azt suttogta: Gyere! Menjünk vissza a bungalóba Miért nem itt? Vagy ott. De persze kiderítettem magáról egy-két negatívumot is. De azt mondta. mikor a n?k olyasmiket fognak tenni. Ha már így szóba hozta: igen. A strand vakítóan fehé a végtelenbe nyúlt. Személyesen? Tudom. Ne ijesztgessen! kapott Andrew tréfásan a szívéhez. Nem. csendes polgári szerta tében. Milyen prûd vagy! Igazi vaskalapos alak. Eleuthera szigetén.

a magas. De Celia megel?zte. Még min ig rázta a nevetés. Li lian. Lassan azért minden az eszembe jut. Bede's kórház testületének is. Hát ez nagyszerû tréfálkozott Andrew. ahogy talpig fehérbe öltözve. Andrew teljesen feladta a legényéletet. Igazán takaros kis terv. mert Celiához hasonlatos n?t. Andrew! Kérlek.. hogy ahogy mi fejest u grottunk ebbe a házasságba. És mikorra? Gondolkoztam rajta mondta Celia . hát legyen. Ebben is egye tértek. De neked emlékezned kellene arra. Celia anyja. Várj ? volt ott az esküv?nkön a Felding-Rothtól? De igen. Igen. mint Harold Macmillan brit miniszterelnök. Hány gyerek rendel? kérdezte a férfi. Ha ebben bármiféleképpen segíteni tudok. elia Dr. megjegyezte: Majd elnézé t kell kérned a nevemben. Egy órával kés?bb. k ságból hadd kérdezzem meg. Így túlleszek a babázáson.. ami mind színes. Andrew lehunyta a szemét. Andrew összeráncolta a szemöldökét. És akkor fog mûködni..bár még nem lehetett több harmincötnél er?sen kopaszodott. Míg beszélt. Andrew egyre inkább befolyása alá került valaminek. er?teljes. és darabos. sziklába vésett portréira emlékeztettek. és én. a parton fekve. Úgyhogy gyerekeinknek kell lenni. és arra jutottam. intelligens.. ugyanakkor más is. és nemcsak azért.. Akkor nekem kell kett?nk helyett komolynak lennem. Ahogy Andrew felidézte a három nappal azel?tt történteket. mint az amerikai-brit véleménykülönbségek elsimítója eteltérések tavaly. Szerinte jó az id?zítés. ? már ledobta a bikinijét. beszélj már komolyan. harminc fölött. drágám. Jó házasság lesz fejezte be a mondatot Andrew. hogy némi zavarodottságot is érzett. Andrew már tisztán látta maga el?tt Sam Hawthorne-t. er?teljes arcvon a Mount Rushmore hatalmas. tervekkel. ?szül? hajával úgy festett. Túl boldog vagyok. Egyetértek. Mindig tart ogatott meglepetéseket számára. Éljen Sam! bár azt sem tudom. ha mindketten kiteljesedett életû emberek leszünk. és személyisége oly mértékben fonódott össze iáéval. rövid fátyollal a fején megjelent a házasságkötésükre kiszemelt szálloda fog szertartást egy ismer?s jegyz?re bízták. mikor Townsend bekísérte Celiát. de ez az érzés több volt. csak szólj. mint a jóságos családi doktor bácsi. Ennek az elvarázsolt állapotnak az egyik okozója éppen Celia volt. Te intélyes külsejével. hollófekete hajú szépség volt. nem nagyon volt id?nk csevegni meg filozofálgatni. Talán a szerelem lett volna a legmegfelel?bb kifejezés. hogy mi a terved az öregségedre? Már úgy értem. hogy Celia azon az emlékezetes délel?ttön a kórház kávézójába tette férjhez ménesi szándékát. Andrew elégedetten hátrad?lt. Az azt követ? hónapban. hogy zavartalanul maga elé idézhesse azt a pillanatot. ki az. hanem azért is. Noah Townsend tökéletesen beleillett a képbe. Hawthorne felesége. hogy két gyerekünk lesz: az egyik minél hamarább. Celia megszólalt: Mint ahogy azt a házasságunkka kapcsolatban mondtam. feltûn?. Sam Hawthorne a f?nököm. a i mostanában sokat szerepelt a hírekben. Még nem mondtam? Nem emlékszem rá. független egyéniségéb?l fakadt. Már a legelejét?l fogva úgy érezte An . A feleségével volt el. De mondd csak. tele ötletekkel. emlékszem. hogy olyan voltam. innen Townsend szerepe.. Karriert fogok csinálni.. letolta az úszónadrágját és kilépett bel?le. szerény özvegy is megérkezett az esküv?re Philadelphiáb Celia apja meghalt a második világháborúban. amit ? ne gyszerûséggel Celia varázserejének nevezett. a másik pedig rá két évre. a Szuezi-csatornával kapcsolatban bukkantak a felszínre. Beszéltem a gyerekekkel kapcsolatos tervemr?l Sam Hawthorne-nal folytatta Celia. mint egy alvajáró. barátságos férfit. még miel?tt betö incat. aki . Nem megy. két kezét összekulcsolva a feje alatt. Egyetlen percig sem unatkozott mellette. Townsend karján jelent meg az ajtóban. és meztelenül feküdt az ágyon. okos volt. körzeti értékesítési igazgató. egyúttal végtelenül elégedett és boldog is volt. az apró termetû. mert bántotta a bahamai nap vakító fénye. aki tagja volt a St.

Persze hogy nincs ellenemre hunyorgott Andrew. Kés?bb még hozzátette: Mostantól én vagyok a te családod. felszínes. pontosan felmérte a helyzetet és szívélyes volt.mintha valami óriási szerencse éne volna. hogy olyan dolgokat derítettek ki egymásról. mikor Celiát meglátta a fehér men yasszonyi ruhájában sugárzóan fiatalon. de még annál is sokkal szebben . önz? szép mondhatott édesanyjának. mikor Celia nevezzük nevén a dolgot megkérte a kezét nem merült fel benne a legkisebb kétség sem. y szót is mondott volna neki. ami visszatarto házasságkötést?l húszas évei elején. hogy az mics oda áldozatot vállalt érte. szeretnék az els? terhességem alatt addig dolgozni. amiknek kik tatásához eddig id?hiány miatt nem jutottak hozzá. Úgy háromévenként váltottak karácsonyi üdvözl?lapot. Sajnos azonban mindig ugyanarra a végkövetkeztetésre jutott: üresfejû. de nem kapott választ. csak abban a hihetetlen pillanatban. aki Andrew szerint a nemkívánatos elvál sszony mintapéldánya volt. Andrew csak a néni halála után döbbent rá. id?közben megbánta . hogy ifjú hitvese igaza t mondott. Az esküv?re kötelességtudatból hívta meg az anyját igaz. és Andrew gyerekkora nagy részét nála töltötte. Los Angelesb?l repült oda az esküv?re. Ha nincs ellenedre. hogy éppen a negyedik férjét?l próbál megszabadulni. és az a családtag. Kés?bb. gyönyörûen. és abb y?z?déséb?l. Az esküv?n Celia minden különösebb nehézség nélkül vette a mama akadályát. is küldött egy levelet az utolsó címére. már azt sem tudom. Celia így válaszolt: Egymással kötöttünk házasságot. hogy jelen lehessen a fia els? há Andrew apja az anyja második férje volt és mikor Andrew az öreg fel?l érdekl?dött. akine k szívesen bemutatta volna Celiát. hogy Andrew középiskolába vábbtanulhasson az orvosi egyetemen. Elsõsorban orvos leszel! Ugyanolyan ragyogó. Annál különösebb v . drága kisfiam. Utána visszamegyek dolgozn i a második terhességig. és így tovább mondta Celia. a z anyja így válaszolt: Jaj. És mikor bemutatta Celiát a kollégáinak. már két éve meghalt. Az évek során Andrew megpróbálta megérteni az anyját és magyarázatot keresni a viselk . mintha a vakvéletlen folytán megütötte volna egy j an azt a f?nyereményt. de egyik mellett sem maradt meg sokáig és e gyikükkel kapcsolatban sem merült fel benne komolyan a házasság gondolata. és volt egy olyan érzése. mégpedig olyan hirtelenséggel és hévvel. drágám. vilá an érezte ezt az áhítozást. És Andrew most. hogy a vén kujon egy tizenhét éves kurvával gyütt Párizsban. és több szeretetet fogsz t?le . az. csak akkor lett Andrew igazán szerelmes a lányb a. hogy a válás szó volt az. kívánatosan. és pár perc múlva mély álomba merült. hogyan nézett ki.. és ezt hagyta félbe azért. hogy hihetetlenül szerencsés ember. a forró bahamai nap alatt kezdett rájönni. és a legutolsó hír. Andrew-nak voltak már n?k az életében. a nén k pár száz dollárt ér? maradéka. én pedig néhányszor teherbe ejtelek. aztán pedig egy évet otthon maradnék a bébivel. Húsz éve ne tam. Abban a pillanatba alami csodálatos bizonyossággal érezte. és mindenkinek elmondta. A következ? napokat azzal töltötték. olyanon. Bár az id?s hölgy nem volt különösebben j apart valahogyan annyi pénzt a fiú szüleinek segítsége nélkül . gondos doktor. Remélem is sóhajtotta boldogan Andrew. mikor Andrew sajnálkozását fejezte ki az anyja bizarr viselkedése miatt. amilyenre fi vágyik. aki mágnesként vonzotta a hasonló férfiakat. és eszébe sem jutott hátat fordítani. Mikor kés?bb Andrew utánagondolt. hogy mindenkinek kell valamiféle érzelmet táplálnia vér szerinti szül?je iránt. Ennek az oka persz ? szüleiben volt keresend?. édesen. illetve az anyjában. hogy ez a házassá örökre szól és hogy a cinikus kor ellenére ?közte és Celia között soha nem kerülhet sor külö a. mint ahogy egy tûzhányó kitör. amed dig csak lehet. mint valami öreged? pilla ngó. amit hallottam róla. nem pedig e . szeretném úgy mellékesen gyakorolni az orvosi hivatást is. Anélkül. de nem hamisan negédes. amire mindenki áhítozik. És mégis. de ezenkívül semmiféle k t nem tartottak. rájött.. ?szintén kedv es. aki csak hajlandó volt meghallgatni. mint amilyen ma. mikor olyan sok kortársa n?sült meg. Az illet? nagynéni soha nem ment férj ez. hogy attól a pillanattól kezdve. ho m is fog kapni. egy percig sem habozott. Andrew egyetlen gyermeke volt a rövid ideig házas párnak. De miközben te elhalmozol a szereteteddel. . mikor az ügyvéd irodájában ott feküdt el?tte szívfacsaróan. mint eddigi életed során összesen.

Egy kicsit mosolyodott el Andrew. Mikor a férfi az okát firtatta. és rögvest a Bahamákra váltott. egyáltalán nem furcsállom. Van egy olyan érzésem. hogy a gyógyszergyárak csak férfi ügy oglalkoztatnak. akkor is irányította anyámat a levelei által. és ezeregyszázkét tengerésze fúlt vízbe. Andrew. nemcsak fizikailag. ha Hawaiira utazunk folytatta Celia. 1952-ben emlékezett vissza Celia a Penn State College-ban végzett vegyészként. Hanem a gyerekeimmel. zeng? hangú. ? volt a támasza. A szigetet. anyáskodó fekete asszony. Celia hosszan gondolkozott. Akkor nem mondtam meg neked. Andrew el?ször Hawaiit javasolta nászútjuk színhelyéül. Tulajdonképpen már azóta. Willis de Grey. Remona szervírozott nekik a bungalóba azt mondta Celia: Imádom ezt a helyet. lyukas. persze hogy emlékszem rá bólintott Celia Andrew kérdésére. A legizgalmasabb az volt. Érdekes volt. K hozzátette: Most már értem. hogy az anyám nem ilyen. Sok mindent megtanultam ezekben a gyógyszertári id?kben. Lehet. a másikkal pedig hajcsavarókkal és dezodorokkal szolgáltam ki a kedves vev?ket. mir?l van szó. hanem lelkileg is. Egy másik napon Celia munkájáról beszélgettek egy ócska. örülök neki. amit eredetileg a második helyre sorolt. pedig ? már nem emlékszik úgy apura. ami kés?bb a hasznomr a vált. 1941. miért nem akartál Hawaiira menni nászútra. Most te vagy az anyád támasza? Igen. . bár kiemelni nem tudták. a múlt egy újabb darabkája került a helyére Celia éle mozaikképében. hogy ezt választottad. végül Andrew szólalt meg: Nem. Köztük volt Willis de Grey is. Andrew. Mindketten hallgattak. Soha nem f ogom elfelejteni ezeket a napokat. És meg is ígérek valamit. sokat vo l a tengeren. Pearl Harbornál. köztük hadiápolón?k. de nem érzem még magam felkészültnek rá. hogy éjs eken egy gyógyszertár-drogériában dolgozott. Janetben is él annak a boldo g. A z egyetemi tanulmányait részben az ösztöndíjából. míg apja. igazad van. H ottam. látni lehet a hajót a víz alatt. hogy ez a roncs pillanat okon belül el fog sülylyedni mondta Celia. én pedig nem tudo pontosan. Igaz. és ha az ember lenéz. A japán támadás során az A ona elsüllyedt. Ha eljön a nap. valahogy így alakult. de egy napon szeretnék elmenni oda. de szomorú lettem volna. az Egyesült Államok haditengerészetének altisztje Hawaiiban teljesített szolgálatot az USS Arizona hadihajón. de van néhány n? is. mikor vártuk. Mindig is azt hittem nyögte verejtékezve . de nem egyedül akarok ott lenni. a lakóit. megsz ervezem az utazást. Az anyám nem akarta látni azt a helyet. Én is örülök válaszolta a férfi. hogy a gyerekeink már megértik. Mindenben az apánkra hagyatkozott. Persze szörnyen koravén lettem. a nyugalmat. Ja igen. feszült várakozásnak az emléke. Még nem voltál soha arl Harbornál? Celia megrázta a fejét.Egy ver?fényes napon a reggelinél amit minden alkalommal a vidám. Még a húgomban. és csak aztán válaszolt: Nagy termetû. december 7-én az akkor tízéves Celia édesanyjával Philadelphiában tartó tt. Egy pillanatra elhallgatott. részben pedig abból finanszírozta. hogy egészen közel lehet menni ahhoz a helyhez. ahogy az egyik kezemmel receptek alapján gyógyszereket adtam ki. miért. De úgy döntöttem. Ne menjünk túl messzire a parttól. Azt biztosan láttad. hogy ennyit még kibírok. a ház mindig megtelt élettel és vidáms al. Igen. viharvert kis dingi ben. Még mikor távol volt t? lünk. Örökké megnevettette az embereket. mint én. ahol az Arizona elsüllyedt. és imádta a gyerekeke Er?s volt. de mikor szabadságot kapott és hazajött. A legtöbbjüket a fedélközben érte a holttestüket soha nem hozták felszínre. hogy furcsá ak tartod. mire gondol. és néha még pult alól is árultam. miközben Andrew az evez?kkel küszködött. ahol az apám meghalt. de megérezte Celia idegenkedé z ötlett?l. Ezt nevezem! Hogy csináltad? Fifikusan. a legtöbben tényleg férfiak. Celia elmosolyodott. Milyen ember volt az apád? kérdezte Andrew. Celia rögtön el is magyarázta. Igen. És talán még most is az vagyok. A Felding-Rothnál mindenesetre én vagyok az els? és eddig az egyetlen ügynökn?. hogy az apám meghalt.

Egy pillanatig úgy látszott. Celiánál hét évvel id? n? er?s. És elkezdte a pult alól egymás után az üvegre pakolni a dobozokat. Egyébként ott volt az esküv?nkön. Fel sem hívtam. hogy segíthet-e valamiben. Miss de Grey. Semmi közöm a férjem onkívül fel lesz háborodva. hogy maga itt járt. Tudom válaszolta Celia. és mikor látta. hogy egy szép napon felkereste az asszonyt otthon. Jaj. kieszelt egy haditervet. Megkérdezte. Hawthorne. Az értékesítés meg a marketing érdekelt. és hagyta. hogy nincs-e kedve kipróbá ele a gyártmány min?ségét. ha megtudja. Az asszony ellenségesen fogadta. Így kezd?dött a barátságuk. Jöjjön a kon beszélgethetünk. így történt. Magának az tán van képe. és azt hiszem. Aki megadta az enge a két gyerekre. igyeke zve felhívni magukra a férfi gyógyszerész figyelmét. hollófekete haját türelmetlenül simította hátra. hogy az egyetlen ember. ami azóta is tart. Soha nem láttam azel?tt magyarázta Celia Andrew-nak. hogy az értéke dolgozó n?i alkalmazottak csak titkárn?k lehetnek. ahol két évig dolgozott. A férfiak fülig szélsebesen választottak és pánikszerûen kimenekültek az üzletb?l. ami a fejtegetni kezdte jövetele okát. a cégnek alapelve. . hogy Mrs. De a végén sikerült a dolog. Ez azonban kockázatos volt. Miután Sa m megpuhult. És el ma is. Néhány faragatlan fickó alkalmanként megkérdezte Celiától. Ami akarja. Szóval úgy láttam. ezerszer is meggondol tam! De bíztam az ön modern gondolkodásában és abban. Celia megpróbálta a hagyomá at és jelentkezett. hogy ön szerint is ugyanolyan bánásmódo elnek a n?k. Megtudtam. így szimpátiával viseltethet egy n? karrierambíciói iránt. Celia tévedhetetlen bizonyossággal felis erte ezeket az ?gyelg?ket. hogy néhányan megértették a tr ám láthatóan senki nem akart fölöslegesen kockáztatni. Ott születnek a fontos döntések tette hozzá. Celia tovább beszélt arról. hogy Hawthorne-t csak a feleségén keresztül lehet megközelíteni. már teljesen elmúlt a szifiliszem. amikor a férje egészen bizto san bent volt a Felding-Rothnál.! sziszegte Celiának. jó benyomást tettem rá. és nem kellene ?ket igazságtalanul büntetni a nemük miatt. maguk után húzva a lyukas csónakot. Végül így szólt: Hát ez nevetséges. De aztán elbeszélge lem. mert e tolakodók közül egy sem jelent t újból. Celia pillantott. Felvették és a laborba helyezték. Ahogy mondja bólintott a lány. Az asszony rámeredt. a labormunka unalmas és egyhangú. Erre Celiának már el? volt készítve a megfelel? válasza: Oké. Celia kiderítette. Ezt el?tte kellett volna meggondolnia. felkiáltott: Andrew. józan személyiség volt. Lilian meg szintén nem hagyta nyugton. Hosszú. A harmincas évei elején járó. Lehet. aki kezdeményezheti ennek az alapelvnek a megváltoztatását ha egyáltalán . Ma leg megérdemelné! Aztán hozzátette: Éppen kávét akartam f?zni. hogy Lilian Hawthorne szétrobban a düht?l. hát hogyne gondoltam volna meg. Lilian Hawthorne több n?szervezetnek is a tagja . feladta a kínlódást az evez?kkel. mire általában meg is érkezett a menetrendszerû válasz: ? mármint a férfi kolléga mikor lesz szabad? Ha óvszer tetszik mosolyodott el ilyenkor Celia édesen . mindenekel?tt azt. Te jó ég! kacagta. Miután Celia nem nyugodott bele a döntésbe. igaz lt! Ez az izé tényleg süllyed! Nevetve ugrottak be a vízbe és a part felé kezdtek úszni. de visszautasították. Sam még ezek után is megpróbált lebeszélni folytatta Celia. Majdnem rajtavesztettem . Azt hiszem. Azért lesz bel?lem els? osztályú ügynök. Egyszerûen odamentem a házukhoz és becsöngettem.Gyakran jelentek meg fiatal férfiak a boltban és zavartan ?gyelegtek. hadd sodorja a víz a csónakot. A f?nököd. a körzeti értékesítési maestro bólintott Andrew. De a laborból nagyon nehéz volt az értékesítésre váltani. hogy hacsak az ember nem meg szállott tudós. Mrs. az Sam Hawthorne. hátravolt még az ? f?nökeinek az engedélye. akkor tessék. hogy a víz már bokáig ér a csónakban. mégpedig olyan id?pontban. és így tovább tudok majd dolgozni. Igen. aztán pedig kitört bel?le a nevetés. Megtudtam ott néhány dolgot. nagy a vál sztékunk... Közölték velem. hogy az egyetemi képesítésével felfegyverkezve jelentkeze t a Felding-Roth gyógyszergyárban. Andrew elnevette magát. mint a férfiak. Talán még az állásomat is elvesztem.

Minduntalan leveszed a szemüvegedet jegyezte meg Andrew. Jobb kell ogy legyek. és elkezdett telefonálgatni. hogy úgy somfordáltam ki. hogy ügynökn?ként el?ször Nebraskába helyezték. és kijelentette: Zsírban sütötték! Nem lenne szabad mege nem. maga itt szakmai dolgokról p i nekem. de e sem többet. Az egyik legels? tapasztalata az volt. hogy ezt az egészet képtelen vagyok humorosan felfogni. A kis hely. úgyhogy hadd közöljek magával valamit. de ezen az orvoson is itt ni. Andrew-t és Celiát egy t erre néz? kis asztalhoz ültette. csak a rovarok ciripe lése hallatszott meg egy part menti zátonynak csapódó hullámok zaja. ahol ? t a Felding-Roth els? képvisel?je. ízletes éte llel szolgált a korgó gyomrú vendégnek. Ahogy megérkezett egy új helyre. és hátrad?lve emlékezet t vissza az esetre. annak ellenére. De ha zavar a szemüveg. Kérdezgetés helyett Celia munkához látott. hogy nem elég olyan jónak lennem. hogy kit és hol keressek meg. Kés?b döntött. de soha nem kérdeztem meg t?le. hogy arra a kétszázra koncentrál. ahol ültek. hogy milyen nehéz bejutni az orvoso khoz. pont kifogtam egy rossz napját. els? dolga volt a helyi tele fonkönyvb?l kitépni az orvosok név. Emlékszem egy nemrégiben történt esetre szólt közbe a férje . úgy másfél kilométerre lehetett a bungalójuktól. merthogy a nulláról kellett indulnom. Meleg este volt. Ifjú hölgyem mondta . Azt legalább pontosan tudtam. Celia arról kezdett beszélni. csendes úton. ahogy vagy. durván kövezett. A Travellers Rest Uta spihen? elnevezésû. ? is belgyógyász volt. és tíz éve praktizálok önállóan. Hát e Te mindenhogyan jól nézel ki nyugtatta meg Andrew. min egy megvert kutya. De ha már itt tartunk. Letette a villáját. i egyéb kívánságod? Óhajtasz rajtam még valami változást? Nekem nagyon megfelelsz így. Miért? Rövidlátó vagyok és muszáj hordanom. amit az ?si. többet tudok magácskánál. Nem éreztél magányt? Nem maradt rá id?m. Jó. Mesélj még magadról és a munkádról. Omahában talált egy kis lakást és innen já e az államot városról városra. a szikár. New Jerseyben most biztosan hideg van és esik sóhajtotta Celia. hor dj kontaktlencsét. a körzetéhez ezerötszáz orvos tartozott. annyi dolgom volt. Andrew. de olyan finom. levette a szemüvegét. Mindenesetre alighogy belekezdtem a szokás os mondókámba. A végén egy North Platte-i orvos ki is dobott a rendel?jéb?l. azonnal félbeszakított. de ezzel egyútt al nagy szívességet is tett nekem. Mint kiderült. Kézen fogva k oda a kanyargós. fatüzelésû tûzhel sütött meg a vendégl?s. nemsokára megint ott leszünk. Úgyhogy kifelé! Hát ez durva volt húzta el a száját Andrew. hogy nem tudom itthagyni. mint amilyenek a férfi kollégáim. kaptam öt percet.és címjegyzékét. és nemcsak a Lotromycin miatt. Egyre többen viselik. . Bizonyos szempontból nem volt rossz dolog. Messze voltál az otthonodtól szúrta közbe Andrew. majd utánajárok. Viszont jobban nézek ki szemüveg nélkül. Ezt hogy érted? Celia megkóstolta a halat. Amit megpró itt elfuvolázni nekem a hiányos tudásával. Bár az Utaspihen? egészen biztosan nem szerepelt a komoly útikönyvekben. aztán pedig minden orvosról külön kartot t. azt húsz másodperc alatt el tudom olvasni bármely k orvosi lap hirdetési oldalán. Bár korántsem tudok még mindent. és gyengéden megérintette a férf i kezét az asztalon át. Egyenesen el?ttük néhány felh? úszott a telihold körül. Celia hirtelen elmosolyodott. ha visszatértünk ígérte meg Celia. Mert igazat mondott. Semmiféle támpontom nem volt arra vonatk ozóan. ezerráncú bahamai. Ott nagyon szerencsés voltam. Cleophas Moss. Negyven körüli lehetett. De a hasznomra vált mondta Celia . és az t hiszem. Sörösüvegbe dugott gyertya teremtett hangulatot az asztal ka közepén. hánya dán is állok. mint te. frissen fogott hallal. Ne is mondd. Ezt szándékosan csinálta a te Sam barátod? Hogy kiállod-e a mesebeli próbát? Lehet. Órákig ültem a várószobáikban. akik vélhet?en a legtöbb receptet állítják ki. aztán mikor végre bemehettem. öt évig vol korló orvos egy kórházban.Miután ügynökn? lettem az értékesítésen mondta aznap este a vacsoránál Celia Andr amar rájöttem. mikor nemcsak egy ttél túl. szerényen berendezett kisvendégl?ben a helyi standardkosztot ették: sül fûrészes sügért borsóval és rizzsel. Négy évet töltöttem az egyetemen.

Néhá még félrevezetni is hajlandó az orvost annak érdekében. Nézzenek csak oda! ragyogott Celia. Majd kés? bb elmondom. A hallal is meg a nászúttal is. soha nem szabad túloznom vagy eltitkolnom valamit. Hogyan maradt id?d ennyi tanulásra? Hosszú ideig csak négy órákat aludtam éjszaka. Mindent részletesen végigtanulmányozott. ami nagyon veszélyes. Azonkívül. hogy találkoztunk volna akk or is. hogy az õ készítményét írja fel legk Andrew drágám. és amint elkezd az ember praktizálni. Elutazott a Felding-Roth New J rsey-i központjába. hogy bár az orvosok többet tudnak nálam.Nem jártál valami tanfolyamra a Felding-Rothnál? Csak afféle gyorstalpalóra. és soh em szabad ráer?ltetnem semmit senkire. meg kell azt is mondanom. a tenger fel?l friss illatot hozott a szell?. Az els?. így még hasznossá is tehetem magam. h ogy egyenrangú partnerként beszélgessek elfoglalt. és a tudományos munkát végz? kollégákat nyúzta. S az akasztás nemkülönben fejezte be az idézetet Andrew. Ez így van bólintott Andrew. Biztos. Ekkor hívtak vissza az isten háta mögül a civilizációba? Egy még nálam is zöldfülûbb férfi kapta meg a nebraskai területet. . s?t néhán y orvos megkérte. jegyzetelt és ott. mi történt North Platte-ben? Két dologra jöttem rá. magas képzettségû orvosokkal. hogy le kell szoknom a kalmárgondolkozásról. Nem igaz mondta az asszony határozottan. mire a vendéglátójuk odarikkantott a tûzhely mell?l: Jó vót halacska. Oké. Felálltak az asztaltól. mint ami a kézikönyvekben áll. Mert a nász végzet . Segített valam a vegyészképzettségem is. ifjú nászutasok? Minden oké? Minden nagyon oké nyugtatta meg Celia. Egy ilyen kis szigeten semmi nem marad titokban jegyezte meg Andrew derûse n. Egy begyöpösödött szakbarbár orvos. aki VIII. szerezzen be egy-két konkrét információt. Andrew csodálattal nézett Celiára: Te aztán egyedülálló vagy! Te meg elfogult. hogy kénytelenek vagyunk végighallgatni egy gyártott ostoba reklámszöveget. ki kell nyomoznom a gyógyszerekkel kapcsolatban olyan dolgokat. Ha tudom. Csendes boldogsággal egymásba karoltak és visszasétáltak a bungalójukhoz a kihalt. hogy mindig igazat ke ll mondanom az orvosoknak. de ennek csak örülök nevetett Celia. szeretném. Dollárra átszámítva szinte ingyen ettek. Egy id? múlva kezdett beérni munkája gyümölcse. hogy mondjanak neki még a bet. Volt még valami folytatta Celia. azt a tizenhatodik századi írót. Miközben ezen serénykedtem. Gondold csak meg mondta Andrew . Mindenesetre alig egy év latt a cég megháromszorozta a nebraskai forgalmát. Szóval. aki Joh woodot idéz! Heywoodot. és az jobb a miénknél. úgyhogy a gyógyszerekre már egyáltalán nem marad id?. hogyan olvasott végig esténként munka után meg hétvégeken minden elé t? információs anyagot és kézikönyvet. akkor soha nem találkozunk. éppen elég nehéz az orvosi újdonságokkal artani. Azt is felismertem. ha ezzel kapcsolatban megtennél nekem valamit. Kint már hûvösebb volt. megteszem. Mikor receptírásra kerül a sor. az f batkát sem ér. Csakhamar javult az ismertetései színvonala. Másodszor. vé lenül rájöttem még valamire. kor az ember gyakran csak tapogatózik és el?fordul. mi van éppen fejlesztési stádiumban az. én pedig egy fon b körzetet New Jerseyben. beült a könyvtárba és utánanézett. Henriknek is énekelt és muzs ikált fitogtatta a tudását Andrew. többek között ezért van az. amit nem tudhatna k és ami a javukra válhat. de a gyógyszerekkel kapcsolatban elég tájékozatlanok. de nem sokat. hibás információkat is kaphatunk. hogy melléfog. hogy sok orv m akarja a gyógyszergyári ügynököket. Ha már így szóba került mondta Andrew . Elnevették magukat. Celia elmesélte. amit meg is tett. amit hamarosan piacra dobnak. ha például Illinois-ba vagy Kaliforniába küldte volna. A vacsoráért egy tízshillinges bahamai bankóval fizetett és nem kért bel?le vissza. Els?sorban eladási trükköket tanítottak. így vagy úgy. mi. és beszéljenek arról. Amit az egyetemen tanítanak a gyógyszerekr?l. Ha valamit nem értett. kanyargós úton. Ha a konkurencia gyógyszerér?l kérdeznek. Egyszerûen nem voltam szakmailag felkészülve arra. de ez volt a végzetünk. Az orvosok sokat tanulnak a betegségekr?l. A körzetében megemelkedett a Felding-Roth-rendelések száma.

. Ebben is hasonlítunk egymásra. ahol addig élt. Andrew is átfutotta az újságot. hogy megváltoztatod a véleményedet a gyógys zeriparról. mély csókkal belefojtotta a szót. Négyórás út állt el?ttük a propelleres DC-7B fedélzetén. Végül ló az ágy. szétteregetve mindent a nagy dupla ágyon. a borbélyszékb l?tt szitává egy jól irányzott géppisztolysorozattal valaki feltehet?en egy konkurens band a tagja. mikor a beteged job ban lett a Lotromycint?l. ahonnan egy Pan Am-géppel kellett még aznap este New Yorkba ér kezniük.. hogy elengedte volna Andrew nyakát. A gyógyszergyári ügynökökkel kapcsolatban. és megjósolta a kapitalizmus pusztulását és a kommunizmus világméretû gy?zelmét . Na és? Kis id? múlva Celia elégedetten kinyújtózott. reggel zuhogott az es? és a vad északkeleti szél ko bácsolta a tengert. egy csapásra elromlott. ahonnan egy órán belül el kellett indulniuk. aki rakétameccsre hívta ki az Egy esült Államokat. Semmi nem változott. Megtisztítanád a terepet? kérdezte suttogva Andrew. Aztán: Jaj Andrew. Andrew-nak és Celiának a Bahama Airways Rock Soundból délben induló járatára volt jeg e nassaui csatlakozással. kényelmesen hátrad?lt. Celia anélkül.Elérkezett az elutazás napja. Akkor azt mondtad.. mikor lefeküdtek a ruhák helyére. A következ? világháború színhelye az Egyesült Államok lesz. Folytatódott a nyomozás egyel?re eredmény nélkül Albert Anastasia maffiaf?nök meggy lkolásával kapcsolatban. Azt mondtad. ahol Andrew South Street-i lakásában szá dékoztak lakni mindaddig. hátranyúlt és elkezdte az ágyról a re szórni a ruhákat. és én erre azt mondtam. Meg ambiciózusa k. amikkel nem értek egyet és amin remélem. miután átlapozta . hetvenkedett a s t vezet?. Lekéssük a gépet kuncogott Celia. hogy ezentúl nagyobb bizalommal leszel az ügynökök iránt. annyira sze k! 4 A Pan Am légitársaság 206-os New York-i járatán ott voltak az aznapi New York Time s példányai. Mintha a bahamai id? is megérezte volna a szomorú búcsút. Na és? M pedig gyengéden és boldogan hozzátette: Mégsem na és. mir?l beszélgettünk azon a reggelen. gy azért maradj óvatos. aztán félretette. me rt Andrew egy hosszú. miután a stewar essek elhordták az étkezés maradékát. Olyan csodálatos volt itt! szólt ki a fürd?szobában borotválkozó Andrew-nak. Igen. És soha nem fogunk megváltozni. A nászutasbungalóban. s fehér tarajú hullámokat csapkodott dühödten a partra. akit a New York-i Park Sheraton Szálló fodrászatában. mert vannak dolgok. csinálnom kéne valamit fordult a feleségéhez Andrew. egy törülköz?vel szárítgatva az arcá viszont semmi okunk. Másnapra tervezték az utazást Morristownba. Felszállás után nem sokkal m z étel felszolgálását. Celia már feladta boontoni bútor ozott lakását. Eisenhower elnök azonban még ugyanezen az oldalon biztosította az amerikai pol gárokat arról. és a holmijai nagyobb részét egy raktárban helyezte el. hogy az Egyesült Államok védelmi kiadásai lépést fognak tartani a szovjet kihí l. De akárhogyan is már újra készen állok a munkára. Így már mindjárt más mosolygott Andrew. aztán a férje keze nyúlt. Van erre most id. hogy néha ne tartsunk munkaszünetet. Tudod mit.? kezdte Celia. Aha jelent meg Andrew az ajtóban meztelenül. hogy . Egy moszkvai jelentés Nyikita Hruscsovot idézte. Andrew? Szerintem mindketten munkamániások vagyunk. és azt mondta: Igazad van. ha éppen nyomós indokunk van rá. de nem tudta befejezni a mondatot. Celia éppen a ruhá t csomagolta. míg oda voltunk állapította meg Celia. tényleg válaszolta Celia Jordan. míg nem találnak megfelel? házat. Az eget összefügg? felh?takaró borította.. És sak a kezdet! Látványos kezdet válaszolta a férfi a nyitott ajtón keresztül. Biztos emlékszel még arra.

amelyik kis üzletet is nyitott: az els? gyógyszertárakat. hogy hamis információt kaptál t?le. Nem hiszem. és azt mondta: Igen. akár máshonnan. ha szellemileg lépést akar tartani Celiáv eszült figyelemmel várta. Tényleg nem sokan vannak már. És utána gyorsan a sz?nyeg alá seprik az ügyet é ki nem akar tudni róla.. hogy ha az ember elfoglalt. hogy m ennyi energia és intelligencia szorult ebbe az apró. És többé nem járok a rendel?dbe. Vol család. amit tudniuk kellene például a gyógyszerek mellékhatásait. amivel senki sem tud vitat kozni. ahol fizetésért dolgozó igazgatók vezetik a cég en a szellemben mûködik sok ügynök. Tudom. és gyógyszerkészít? üzemeket építettek. akkor írj egy jelentést és add oda nekem. úgyhogy aki még óhajt valami innivalót. Ennek egyik oka az. akk or nehéz elhinni. aki felhívja az orvosokat. a bár hamarosan bezár. Annak a napnak minden apró részlete kitörölhetetlenül belém vés?dött. Ennek érdekében aztán ígérgettek fût-fát. Megszólalt a hangszóró. meg szerelmi bájitalt és olyan tablettákat. amit még mindig családok ellen?r iznek jegyezte meg Andrew. de még így is túl vannak hajlandó bármit összefecsegni. sok a betege és tele a feje mindenfélével. tudományos jelleget öltöttek és tekintélyt vívtak ki maguknak. Ez alapelv a cégnél. akik bíznak bennem. Nagyszerû! Akkor hadd tartsak most neked egy ismeretterjeszt? kisel?adást. még olyan vállalatoknál is. amit kötelessége lett volna közölni ed. hogy eladják ?ket. én is találkoztam ezzel a jelenséggel. Eközben a kezdetleges elad módszerek mgváltoztak és szintén tekintélyt ébreszt?bbek lettek. még hazudni is. Valakinek muszáj kockáztatnia. Aztán a megfelel? pillanatban el?állok vele. olyanokat. Te is tudod folytatta Celia . vagy rossz esetben meg is haltak bizonyos gyógys zerekt?l. hogy te valaha is félnél mondta a férfi. Néhány más orvost is megkértem ugyanerre Nebras an és New Jerseyben. Ezek az árusok egy fikarcnyit sem tör?dtek azzal. hogyan is felejthettem volna el? nevetett And rew. Arra gondolt. Egy olyanhoz. hogy az el?ttük álló évek során egy percre sem lazíthat. Nagy fába vágtad a fejszédet. úgyhogy valaki mást osztanak majd be a Felding-Roth nál a ti praxisotokra. Celia daiquirit rendelt. 1957-ben a gyógyszeripar bizonyos szempontból még nem szakadt el gyökereit?l. de néhány ilyen régi családnak tekintélyes mennyiségû e. Különben sem félek. csak hogy az orvos az ? gyógyszerét í fel. vonzó testbe. Bár egyes esetekben sajnos em eléggé. . és egy stewardess közölte. pontosan tudják. hogy sok nagy gyógyszergyár maradt. Az orvosok néha ki sem látszanak a hirdetésözönb?l. hogy néhány ügynök nem mindenki.. persze hogy emlékszem. Más orvoskollégák is meséltek olyan be eikr?l. hogy ha jár nálad egy ügynök vagy ügynökn? akár a m . Viszont sajnos nagyon is él? maradt a rég túlhaladott és etikusnak éppenséggel nem mondha tó kalmárszellem. Az aktacsomóm egyre hízik. És van valami terved? Feljegyzéseket gyûjtök egy jelentéshez. javítani kell rajta. a kedvencét. Andrew halkan füttyentett egyet. Kés?bb a leszármazottak fo lytatták a családi hagyományt. csakhogy gyakran éppen azt nem tudják meg a zórólapról. vagy nem figyelmeztetett eg yógyszer mellékhatására vagy valami egyéb fontos dologra. Gya n egész családok árulták ezeket a csodaszereket és népi orvosságokat folytatta Celia. hogy miket állítanak ezekr?l a szere kr?l. Pedig megesik bólintott Celia. ha egy helyzet tarthatatlanná válik. és a kígyóolajos kalmárko vérükben volt. amit az orvosok elhittek. és folytatta: Aztán ott vannak a gyógyszergyári hirdetések. hogy nem soka ek el vele. Andrew hátrad?lt az ülésen. amik a fejfájástól a rákig mindent gyó . mert az ügynökök hamis információkat szolgáltattak. mert személyesen tapasztaltam ilyesmit a Felding-Roth nál. Igen. De azt akarom. hogy negyven perc múlva leszállnak w Yorkban. És a kockázat sem ak ilyen. Miután megkapták az italt. hogy valaki a gyógyszergyártól.sikerül változtatnom. megint csak elcsodálkozva azon. Andrew magyarázta Celia. És bár a gyógyszergyárak hivatalosan tiltják az effélét. Csak az volt a fontos. mit fog mondani az asszony. vagy maga a gyógyszergyár szándékosan becsa . Andrew oldalvást a feleségére pillantott. és rájössz. beleértve a veszélyeke z az igazság. amelyek az évek során ak. Nem hiszem. hogy tájékoztassa ?ket az új rekr?l. Ivo t egy kortyot a whiskyb?l. Nem is olyan régen még kígyóolajat árultunk a vásárokon. akik még betegebbek lettek. túl közel volt a kezdetekhez magyarázta Celia. Andrew pedig whiskyt szódával. hogy megmaradt a családi ellen?rzés.

Andrew.. Végül aztán me szólalt: Ezt még nem kérdeztem meg t?led.. hogy el?ször is ? Hát nem elég ennyi? Celia megrázta a fejét. az iparág még nem érett meg rra. Igyekeznek hasznossá tenni magukat az illet?nél. de ennél mé alamivel többet is. a gyógyszeripar? Az az egész terület annyira konzervatív és férficentrikus. Az az érzésem jegyezte meg Andrew . hogy karriert fogsz csinálni. te magad is mondtad. Hát akkor van egyáltalán valami esélyed? Ezt azért kérdezem t?led. Jó-jó. mint te. akkor is minél közele akarok kerülni hozzá. Ezt ünnepélyesen megígérem. egy nagy gyógyszergyár Ha sikerül. hogy feljussak a csúcsra. A legmagasabbra? kérdezte Andrew meghökkenve. akit már megszokott. Tudom. Eljön majd az az id? is. és szerintem ez a folyamat már meg is kezd?dött sok helyen. hogy valódi befolyásom és hatalmam legyen. Ha a gyógyszeripar a kongresszusi meghallgatás okra vár. mert bár mindent elköve majd.Mondok neked valamit. ez em nem lesz így. hogy a Feldin othnak egyszerûen ne lehessen más választása. Ami pedig a kérdésedet illeti: nem. Andrew hirtelen elhallgatott és kijavította magá Azon az emlékezetes napon. hogy a n?k olyasmi t csináljanak. Hogy miért? Mert mikor egy középvezet?t el?léptetnek. Azon a napon. hogy élvezem. és biztos. biztosítják a lojalitásuk és mindig kéznél vannak. Andrew nem válaszolt. hogy itt az ideje. Tudhattam volna. El?ször is magyarázta Celia . Bizalmasan. Emésztette mindazt. A történetüket. Úgy érted. amihez hasonlót korábban nem tettek. te kit választottál jelz?tüz ? Már régóta Sam Hawthorne a jelöltem válaszolta Celia. komoly arccal nézett rá. akir?l úgy gondolják. hogy már el?re kisakkoztál mindent. Arról beszéltél. A célom az. többek között az egészségügyben. De mégis általános dolo gy már a karrierjük kezdetén kiválasztanak valakit általában egy valamivel felettük álló ve aki kicsit id?sebb náluk . mondd csak. Na és? Celia egy pillanat alatt felizzott. az szeret mag után húzni valakit. olyan jól akarom végezni a munkámat. de talán itt az ideje. drá . csak ?k léptek volna el?ször. Hát. Ha a nagy gyógyszergyárak nem teremtenek rende t. hogy nem lennél boldog nélküle. Igen. Fölösleges féltékenykedned.. Na a te iparágad. Már hall atóak a kongresszusban bizonyos hangok. mert nem zeretném végignézni. kés?bb azt kívánják majd. Hát ezt akarod? A hatalmat? kérdezte Andrew kétked?en. De van egy tervem. hogy felbukkanjon egy hozzám hasonló ambiciózus n? a porondon. Celia megszorította Andrew ka ját. A felesége viszont igen. Tanulmányoztam néhány vállalatot. Andrew alaposan megrágott minde n egyes szót. és ? is helyesli. Aha! húzta fel Andrew a szemöldökét. De ne félj. Valami kézzelfogható eredményt. hogy sikerülni fog.. hogy úton van a csúcs felé. megtárgyaltuk a dolgot. Celia. Nem leszek boldogtalan. Szóval azt mondtad. ott a kávézóban. mikor mi . hogy valaki ennyire tör?dik velem. J aj. aki alkalmas a feladatok elvégzésére és akiben mara talanul megbízhat. miért ne? De még ha nem jutnék is az els? székbe. hogy megtudjak ról ad valamit. mint hogy el?léptet. és bevallom. így van mondta halkan Celia. nehogy félreérts persze nagyon keményen és jól kell dolgozniuk. De tud már minderr?l a jó öreg Sam? Hogy te vagy a potyautas a karrierje szá uldó vonatán? Dehogy tudja. és töprengett. Egyszerûen csak teljes életet szeretnék. Ezek szerint ez a Sam végig fogja kísérten ket. ahogy sértetten és boldogtalanul élsz mellettem. hogy új. err?l nekem is ez a véleményem. Ez valami egészen új dolog a számomra. hogy többet értesz karrieren. hogy itt valami n?i összeesküvés folyik. amit hallott. hogy ?ttük fog odaérni. hogy valaki bakot tart neki. De az együtt töltött néhány hét alap benyomásom. a vezet?i tem valamire: majdnem mindenki úgy jut fel a csúcsra. férjjel és gyerekekkel. Szörnyen mosolyodott el Celia. A felesége várakozásteljes. De mi az. mire gondolsz: hogy a hatalom rögeszmévé válik és korrumpál.. mint hogy els? osztályú ügynökn? légy. Ha már itt tartunk szólt közbe Andrew .. amiket biztos.. mégpedig a legrövidebb id?n belül. szigorú törvények fognak követni. hogy elérd a célodat. Ez biztos. Csakis üzleti ügyekben. akkor szerintem a kormány fog helyettük lépni. ami ellen az égvilágon semmi kifogás és biztos vagyok benne. miel?tt kimondta volna. mégsem fog sikerülni. Celia.

soha nem született meg. így a legfels?bb vezetés is. de mostanra. hogy hívja mindkét szerkeszt?séget. míg a fontos orvosi újdonságról Andrew siker Lotromycin-alkalmazásáról a hír elterjedt. hogy sikerül elérned. Morristownban megjelen? kis lap a címoldalon hozta a szto rit: A HELYI ORVOS CSODAGYÓGYSZERREL KEZELTE BETEGÉT AZ ASSZONY HIHETETLEN FELGYÓGYULÁSA A Newark Star-Ledger pedig. Noah Townsen d. mikor Andrew beszámolt neki a New England Journal-ben megjelen? cikkér?l. Kedélyeskedve üdvözölte a fiatalasszonyt. Még nagyobb feltûnést keltett az eset amiatt. de aki.nderre nem lesz többé szükség. és így a gyógyszerrel egy ia is elindult a siker útján. De van benne valami. de le fogják hozni. akinek bár voltak váratlan kezdeti sikerei raskában még nagyon sokat és sokáig kell bizonyítania. mindketten rájöttek. meglátták a szürkületben Manhattan fényeit. hat héttel Mary Rowe csodálatos fel yógyulása után. Korábban a személye maga volt az anakronizmus. Hilda. mintha a fia volna a fiú. Mrs. a vonzó külsejû. ?szintén hiszek ne. hogy a Lotromyc inr?l szóló cikkét bizonyos módosításokkal ugyan. Mint általában. hogy megesz a sárga irigység mondta Dr. és kigyulladt az Öveket kérjük elirat. A javasolt változtatáso érintették a cikk lényegét. Celia viszont. halotthalovány. hogy a hírnév jótékony hatása máris érezhet? lmunkon. Többek között ezért em hozzád feleségül. Részemr?l o ké. Nem szégyellem bevallani. Sok boldogságot kívánok. már a sajtó is szagot kapott. a Felding. akkor nem válogathat az eszközökben és módszerekben Andrew eltûn?dött. Mindezen túl a New England Journal of Medicine értesítette Andrew-t.Roth elnökével. Hallották. aki a visszaérkezése másnapján magához kérette. Jordan. A cégen belül mindenki megismerte a nevét. Mr. amit meg is tett. ötvenes évei elején járó n? megsúgt nak: Noah ezt soha nem fogja megmondani. De ma az üzleti élet leginkább egy zártkörû férfiklubhoz hason ogy ha egy n? be akar törni ebbe a körbe. Mi pedig megkezdjük közös életünket mondta. A felesége odahajolt hozzá és megcsókolta. Ezt eddig is tudtam. mint a cég egyetlen n?i ügynökét. A Lotromycinezt követ? szûnni nem akaró publicitás jól jött a Felding-Rothnak. élén Eli Camp rdownnal. mindvégig ott fogok állni mögötted. újból közölte a cikket. hogy változik a repül?gép motordübörgése. A légkör megváltozott. hogy a pozíciója alapvet?en megváltozott a Felding-Rothnál. akinek a neve kevesebbszer fordult el? a híradásokban. Bukás kizárva. hatvanöt év körüli ipari veterán. s?t ki is nevették. Celia újból Andrew keze után nyúlt. És re . Majd ho zzátette: De aztán azzal vigasztalom magamat. mint a férjéé. A Daily Record címû. aztán pedig azt mondta: Mostanáig ezen nem sokat gondolkoztam . Gratulálok a házasságkötése alkalmából. hogy a romantikusabb beállítottságú Time magazin hozzátette a hírhez Andrew és Celia házasság . Kés?bb Townsend felesége. a hórihorgas. amely rendszeresen tallózott a körzeti lapokban. de mostanában úgy gondol magára. 5 Mikor Celia és Andrew megjelentek a munkahelyeiken. Camperdown. Andrew a visszaérkezésekor sürg?s telefonüzeneteket talált. amit akarsz. a boontoni Felding-Rothszékház vezet?k részére nntartott traktusában. aki m ndig makulátlan eleganciával öltözködött és soha nem jelent meg a gomblyukába tûzött vörös ró edik emeleti díszes irodájában fogadta Celiát. ezzel nem vagyok egyedül a férfiak között. akit mindig akartunk. és azt hiszem. úgyhogy Andrew azonnal bele is egyezett valamennyibe. ami ennek folytán felkeltette a figyelmét a New York Times és a Time tudományos rovatának. gyakran álmélkodtak rajta. Néhány perc múlva leszállunk az Idlewild nemzetközi repül?téren jelentette be a s dess. Celia: mialatt a csúcs felé tartasz. sajnos. azon vette észre magát. ezúttal is id?be telt. hogy a maguk módján híresek lettek. Ahogy kinéztek az ablakon.

maradjon. Látszo ogy tetszenek neki az asszony értelmes. Maga. ho y egyre több n? lesz ebben az üzletágban.és Gyógyszerügyi Minisztérium ek között. Minden fej ?felé fordult. ho gy a terhesség semmiféle szempontból ne legyen a kísérletezgetések id?szaka. hogy a tesztelést ilyen széles körben akarják végezni. Majd meglátjuk. A t?lük kapott jelentéseket a Felding-Roth aztán eljuttatná a minisztériumba. hogy még kisgyerekek is szedhetik A nyugtatót már árulják a nagyobb országokban. mint amilye n egy kórház? Néhány perces vita után Camperdown elmosolyodott: Talán a mi ifjú kollégan?nknek is van hozzászólása a tárgyhoz. Nem lenne egyszerûbb és gyorsabb egy olyan koncentrált környezetben. Celia megköszönte a jókívánságokat. Aggodalommal tölt el az kezdte Celia . uram válaszolta Celia kedvesen . Ez a nyugtató a máig feltaláltak közül az egyik legbiztonságosabb jelentette ki a lnök . egyenes válaszai. ifjú hölgyem. bízzanak meg kör ötven olyan orvost. Dr. Az asztal körül ül?k között volt Dr. A terméknek t?s mellékhatásai folytatta . a vezet?ség tagjait. van válaszolta Celia. és mindenütt os népszerûségnek örvend. hogy a gyógyszer neve Thalidomid. kellemetlen reggeli utóhatás nélkül.zek után a férje csak és kizárólag Felding-Roth-készítményeket fog felírni a betegeinek tet mosolyogva. valamennyien a hatalmas ir oda értekez?sarkába vonultak. Annak ellenére. röviddel a nyugdíjazás el?tt álló értékesíté lyettes és négy másik. kivéve az Egyesült Államokat. Él? bi ak. hogy mennyi ideig tartana ez a gész akció. hogy az Andrew-val kapcsolatos megj zés puszta viccel?dés. tájékozott. és egészséges. Valaki aggodalmát fejezte ki amiatt. Mr. Vincent Lord kutatási igazgató. hogy a szóban forgó új szert nem a Felding-Rot h fejlesztette ki. és Camperdown Celia ügynöki tapasztalatairól érdekl?dött. amit nem sokkal a Lotromycin után akarunk piacra dobni. Legyenek közöt alános orvosok. Mikor Celia igent mondott. az elnök bekérette a titkárságon várakozó vagy fél tucat f i kollégáját. A Felding-Roth az amerikai jogok szerencsés birtokosa. Megfontoltan beszélt. Remélem. hogy ami a gyógyszereket és gyógyítást illeti. hogy a mondatba beletegye az alkalmanként szót. Igen. a fiatalos tudós ki mostanában került a vállalathoz. Ha va n kedve. és körülülték a nagy asztalt. üdít? álomhoz segít. és néhányuk talán még túl is fog tenni a férfiakon. úgyhogy nem reagált rá és nem fejtette ki. Jor y gyógyszerr?l lesz szó. Biztos vagyok abban. és azt mondta: Már történtek ennél furcsább dolgok is. hogy a jelenléte szokatlan. Lord. köztük Sam Hawthorne. ezeknek az els? osztályú külföldi adatoknak a birtokában morogta Camperdown . Mrs. egy id?sebb. akit Celia már régebbr?l ismert denki leplezetlen kíváncsisággal méregette. s?t különös kegy. akinek van magánpraxisa. Aztán újból feld arca. talán lehetne. De. bürokratikus kívánalom. melynek végébe Camperdown teleped e. Meglátjuk. Miután bemutatta nekik Celiát. de nincs mit tenni. hanem megvásárolta a licencet a nyugatnémet Chemie-Grünenthal cégt?l. miel?tt az árusítását engedélyezné az Élelmiszer. hogy egy kiemelked? képességû n? alkalmanként éppen olyan kiváló lehet. Lord ingerülten félbeszakította Celiát: Erre az esetre az nem érvényes. és úgy vette. e oba. Ezután beszélgetés kezd?dött arról. belgyógyászok. hogy n?gyógyászok is írják fel a gyógysze z annyit jelent. pszichiáterek és n?gyógyászok mondta. éppen ezér ostobaság lett volna elrontani ezt a nagyszerû lehet?séget egy túl magabiztos vagy igen rámen?s stílusú felszólalással. és így szólt: Nemsokára értekezletet tartok. és akik felírnák a gyógyszert a betegeiknek. tudva. abban a férje ?t?le teljesen függetlenül dönt. Dr. hogy eljön az az id?. és olyannyira biztonságos. márpedig az az általános javallat. Camperdown egy pillanatra meghökkent és összeráncolta a szemöldökét. Az értékesítési igazgatóhelyettes aziránt érdekl?dött. megnézte az id?t. Camperdown hozzátette. Tovább beszélgettek. már szinte legendává lett nálunk folytatta az elnök. Celia kedvéért Camperdown elmondta. mint egy férfi. a kutatási igazgató azt javasolta. Aztán el?húzott a mellé yzsebéb?l egy órát. Nem lehetne kett?? Minél el?bb piacon kellene lennünk a termékkel. Sam kivételével. mikor nem érzi m jd szükségét annak. hogy terhes asszonyok is szednék. h ogy a Thalidomid bizonyítottan biztonságos szer. A Thali . hogy hol és hogyan kellene végezni a Thalidomid e yesült államokbeli tesztelését. humán tesztsorozatra van szükség az Egyesül t Államokban. Körülbelül három hónapig.

mikor megpillantotta a hatalmas. ha megker etném ?ket a kéréssel. a Thalidomid tesztelését végezzük egy vagy két öregek otthoná ytatta Celia. a másik pedig Nebraskában. hogy lehet . Celia azonnal megérezte a kutatási igazgató ellenséges viselkedését. lakat lan. és jelzálogkölcsönt vett fel. Én éppen tudnék kett?t ajánlani. hogy órákig vezess. Akkor úgy tûnt. a tapasztalataim amiket a kórház. Nem sokkal kés?bb megszületett a döntés. az övé lesz a negyedik. sorra helyeseltek. Lord ült mereven. úgyhog nem lesz problémánk a jelentésekkel. A kérdés. hogy Celia másnap hívja fel az ismer?s orvo sokat. kifesteni. valamint különböz? orvosoknál az . amit fel lehetne tenni folytatta Celia . és ti volt vele. és akkor gyönyörû lesz. és ha azok hajlandónak mutatkoznak az együttmûködésre. Ezt a helyet alaposan ki kell suvickolni. Az utolsó mondatára többen rábólintottak. felbátorodva a kijelentésen. Eli Camperdown törte meg. hogy sikeres puhatolózásai nyomán hamarosan megkezd?dik a Thalidomid tesztelése mindkét otthonban. f?leg. és mindenfelé pázsit meg fa zöldellt. és gondolom. Ám Celiát nem lehetett visszarettenteni. és így szólt: Hát nem mondom. Mindenki figyelte már. szinte els?ként említette. de mivel legtöbbször úgyis New Jersey más részein ügynökösködött. többek között terhes n?k is. És a t?le szokatlan türelmetlenséggel hozzáfûzte: mindenben igazad volt és van. egy Convent Station elnevezésû kertvárosban. a távolságnak nem volt Andrew-nak minden szál haja égnek állt. a mi államunkban van Plainfie ld mellett. az egyik itt. Andrew és C elia mégis szakított id?t arra. rendbe tenni. A vételár egy részét készpénz . Szerintem viszont igazam van. és másnap Celia már m eg is kötötte az el?nyös üzletet. hogy az ötödik a vendégszoba. ahonnan csak akkor megyünk el. Jordannak igaza van szólt közbe csendesen Sam Hawthorne.és intézménylátogatásaim során szereztem. Én most azonnal elmegyek innen jelentette ki Andrew . Mindkét helyen ismerem az orvost. egy Lincoln nevû helyen. Nem tudom. Lord nem s zólt egy szót sem. fehér ablakkeretes ósdi udvarházat. egyet-egyet megkapnak a gyerekek. Bár Andrew-nak esze ágában sem volt elfogadni egy ilyen képtelen és kivihetetlen ötl etet. Jaj. A Felding-Roth boontoni székházáig és vissza úgy húsz kilométerrel kellett Celiának s nia. A Felding-Roth elnöke.omidot széles körben szedik Európában és másutt. Morris környékén volt. hogy végignézzen egy sor eladó házat. Mikor a hírrel fel w-t telefonon. ez a kid?lt-bed?lt oldalú csûr nem nekünk való! tiltakozott energiku san. Az értekezlet végeztével Celia búcsúzott el els?ként mosolyok és bará ogások közepette. akik leginkább szenvednek az álmatlanságtól és ezért altatóra van szükségük? Nos. A többiek. Bizonytalan csend telepedett a szobára. mert nem arom. Az egyik különösen megt tt Celiának. hogy ezzel lezárult egy jelentéktelen ügy. Csak Dr. azok közül is els?sorban a geriátriai páciensek. ami mindkett?nké lesz. ahol tisztes távolságra álltak egymástól a házak. akkor onnantól kezdve a kutatás zleg veszi át az ügyet. de én józan javaslatnak tartom. Úgy egy hét múlva tudta meg Celia Sam Hawthornetól. Andrew még aznap este. a következ?: Kik azok. de beadta a derekát. mikor Celia elhallgatott. Anyu biztosan meg fog minket néha látogatni. Átölelte Andrew-t. szörnyen elhanyagolt. mert több helyre van szükségünk és nem gondoltunk rá el?re. hogy a többiek hogyan vélekednek. és mivel a születésük után szükségünk lesz egy pesztrára. hogy a munkájuk alaposan igénybe vette mindkettejüket. hogy ezzel hosszú távon számolnia kell. eléggé el?relátó vagy! Azt egyikünk sem akarhatja érvelt tovább Celia . mert szerintem ennek a háznak a legjobbat egy buldózer tenne. Celia. hogy néhány évenként hurcolkodj meg újabb házba. Úgyhogy azt javaslom. és örülnék. vonakodva ugyan. Menjünk haza és beszéljük meg. Celia el?adta a vízióját a földszinti dolgozókuckóról. amit ezen a januári vasárnap délutánon a koszos ablakokon át sápadt napfény vil meg. mégis elnevette magát. mikor te is meg én is hozunk haza munkát . lábujjhegyre állt és megc olta. A hangjában meglepetés érz?dött. ha muszáj. amit mondott. és egy juk. Bede's kórháztól. csak Dr. Olyan otthon. akkor is mi szükségü hálószobára? Az egyik a miénk lesz magyarázta türelmesen a felesége . rezzenéstelen arccal az as talnál. ha éjszaka hívnak és fáradt vagy. Annak ellenére. hogy a ház alig négy kilométerre van a rendel?jét? l és még annyira se a St. Ez nagyon fontos fejtegette Celia . de ebben nincs. Körülnézett a földszinten. Mindkett? jól mûködik. Ennek ellenére Mrs. a t anyád is. Még ha ki is pofoznánk amit egyébként nem hiszek.

hozzátette: Aktívan akarok részt venni a vajúdásba datosan akarom átélni a szülés pillanatát. a gátmetszések viszont nem. hogy nem az én akaratom fog érvényesülni akkor. de ahhoz elég fiatalos gondolkodású. maga mindenre tudja a választ. hogy még meg is sze em. akkor nagy a valószínûsége annak. aki ott akart lenni a szülésnél. És gátmetszést s Keating már nem mosolygott. három kiló hetvenöt dekás kislány. a baba születése után gyak atokat fogok végezni a hüvelyizmok rugalmassága érdekében. Keatingnél. Dr. Vagy mind a kett?. És az ilyen szakadás nemcsak fájdalmas. mikor a fej kibújik. Dr. középkorú férfi végül azt mondta Andrew-nak: A feleséged l tlen asszony. Keating. aki ugyan id?sebb volt Dr. és Andrew csaknem azonnal beismerte. 6 Celia és Andrew els? gyermekének születése ahogy azt Andrew a kórházi munkatársaina ondogatta pontosan Celia terveinek megfelel?en történt . hogy a férjemnek kifogásai legyenek a túl tág hüvelyem miatt. aki szintén a St. de nehe zebben is gyógyul. ami nem okozott gondot. mint egy szabályos sebészi vágás. Celia folytatta: Több olyan esetet jegyeztek fe l. hogy ez a szûk hüvely kifej tten a jövend? szexuális partnerem élvezetét szolgálja. hogyan fog szülni. de végül lemaradt róla.etni. mikor zolgáltatott helyzetben vagyok. ha valami rendkívüli esemény jön közbe? Az teljesen más kérdés. Egy-két nappal korábban Celia közölte Dr. Április vége felé költöztek be a házba. Néha nagyon nagy fájdalmai voltak. Eun Nashman páciense lett. De utána meg kell tudniuk gy?zni engem is. Máris kezd tetszeni ez a hodály közölte a legels? napon . aztán így szólt: Ami a gátmetszést illeti: talán nem t dja. Nem sokkal ezután. és közös jövedelmü iatt sem panaszkodhattak. Mindketten boldogok voltak. mire gondolsz felelte Andrew együttérz?en . Nos. szeretnék rámutatni. Celia átment egy másik n?gyógyászhoz. Bede's osa volt. Csak éppen most az én testemr?l és az én babám Ha már a testér?l van szó folytatta a n?gyógyász . hogy bár nek nem ez a célja. meg Andrew-t is. Ha ezt elfog dom. mert elhívták az egy . hogy ami másoknak lehetetlen. Abban az esetben természetesen maguk döntenek és azt teszik amit kell. és tisztában vagyok azzal is. amiben nem kis szerepe volt annak. Na de. s?t elfert?z? dtek vagy még hónapokig fájtak. Jordan! Ezek a döntések a szülészére tartoznak. hogy tév tt. Jaj. mert mindketten spóroltak az elmúlt években. Lisa lett a neve. És mi lesz. mégis. A renoválás nem került annyiba. amik szükségesek hozzá. mindenesetre zajlik körülötte élet. Elégedett baba volt. hogy valóban azt kellett tenniük. Ezzel egyáltalán nem értek egyet mondta Celia halkan és nyugodtan. Andrew. mivel nem aka rom. kilenc hónappal és egy héttel a házasságkötésük után jött a világ s. az Celiának lehetséges. Mi e a n?gyógyász csak elnéz?en mosolygott. Nem tör?d e az orvos egyre er?söd? rosszallásával. Igen bólintott Celia . és az eredmény meghökkent?en szép lett. Dr. és így már a kez ezdetén összeütközésbe került a n?gyógyászával. hogy nem gondoltae meg magát az érzéstelenitéssel kapcsolatban. hanem a homlokát ráncolta. aki majd a pillanatnyi helyzetnek megfelel?en fog cselekedni. közös megegyezéssel. hogy egyre több orvos és szülészn? nem ért egyet ezzel a nézettel. hogy ha közvetlenül a születés el?tt nem metsszük át a gátat sebészollóval. 1958 augusztusában. Úgy látszik. a fontoskodó. a varrás után a hüvely szûkebbé válik. drága Mrs. Keatinggel: Tanulmányoztam a természetes yermekszülést és megkezdtem azoknak a gyakorlatoknak a végzését. hogy mag a meg azt tudja. aki alig sírt. És az a furcsa. mikor a természetes repedés gyorsan gyógyult. De biztos vagyok abban. hogy Celi a az ötödik hónapban járt. hogy Celia elveinek legalábbis egy részével egyetértsen. Paul Keatinggel. Tudom. Keating fagyosan nézett rá. mint gondolta. Vagyis nem kérek érzéstelenítést. Celia már a terhessége alatt szilárdan eltökélte. dehogynem tudom! legyintett Celia. kedves doktor úr. akkor el?for tnak csúnya szakadások. lehet. Dr. Egyáltalán nem válaszolta Celia. és én megkérdeztem. Keating morgott valamit. Lisa születése után Eunice Nashman bizalmasan azt mondta Andrew-nak: Rendkívüli as szony a feleséged.

hogy Celia húga . akinek elnöki ambíciói voltak. Túllépve a cégen. Jellemz?. hogy Celia letesztelte a nénit. Sam Hawthorne id ?közben el?rerukkolt a rangsorban és belföldi értékesítési igazgatóhelyettes lett. Janet messze került otthonról az arab sejkségek egyikébe . világszerte elis mert szerré vált és a Felding-Roth történetének egyik legnagyobb nyereségét produkálta. a ogy máskor szoktuk. azt egyel?re maga sem tudta eldönteni. öleljen át valaki. . Az lepte meg különösen Andre ez a jelenség tökéletesen idegen volt az id?sebb. Celia volt. mint korábban talán soha. hogy öröm volt nézni. hiszen így megismerhette az unokáját. Ami Andrew-t illeti. Megígérte hogy lesz állása. Jó évet zárt a Felding-Roth Pharmaceuticals Inc. Az év vége felé Celia újrakezdte ügynöki tevékenységét a régi New Jersey-i körzetében e's-i kapcsolatai révén talált egy id?sebb nyugdíjas ápolón?t. hogy minden figyelmét és szere tetét Lisának szentelje. júliusban pedig Hawaii. hogy visszavegye az asszonyt. Mindezek után Noah getett tovább Andrew-val. hogy több oldal va. Andrew Jordan és a Lotromycin drámai esetér?l számolt be. aki tengerentúli megbízatást kapott. és most is valami nag y dobást akart. Aztán mikor megszületett a lányod. Janu csatlakozott az Államokhoz. aztán kitépte a falból a zsinórt és a készüléket teljes erejéb?l áthajítot ? túlsó végébe. Celia epe a Lotromycin-ügyben arra ösztönözte a cég vezet?it. ha vissza akar menni. Mildred. aki naponta elment hozzájuk. néha meglátogatta ?ket Philadelphiából és örömmel helyettesítet a n?vért. de hogy mennyir e volt megalapozott az aggodalma. Noah Town sendr?l volt szó. hogy csinosítsa a Convent Station-i házat. Az id?s orvost annyira feldühítette a hívás. Celia figyelmét azonban felkeltette még valami: december folyamán meghallgatások kezd?dtek egy szenátusi albizottságban. ahol az telibe talált egy iratszekrényt és ripityára tört. ami elég is volt neki. Úgyhogy az egyik ápolón? átkar igasztalta. Felcsillant a remény. kíváncsian kérdezte: És erre mit válaszolt? Azt mondta. Celia egy évig otthon maradt. Estes Kefauver szenátor vo lt. tekintélyes orvos alaptermészetét?l. Ugyanebben a hónapban l?ttek ki két majmot a világûrbe. A legtöbb gyógyszeripari hivatalnok azzal intézte el Kefauvert. Andrew három esetr?l tudott. amelynek vezet?je. a világtörténelemnek 1959 nem volt különösebben látványos éve. nem vittük el rögtön. ezer kilométeres magasságba. mintha mi sem történt volna. mint amilyennek ? jósolta és ígérte. egy amerikai katonai rakéta fedélzetén. és Celia is egyre közelebb került az anyjához az id? múlásával. Olyan meghitt lett kettejük szonya. Celia anyja. Dávid Ben-Gurion megígérte a világnak. egymástól független esetben is az érzelmi laBilltás jeleit mutatta Vagy talán a bizarr viselkedés meghatározás illett inkább rá. ezért bár err?l csak Andrew-nak beszélt má nem számítottak semmilyen hosszú távú hatásra. Az anyós és Andrew nagyszerû viszonyban volta . már korábban is nagy feltûnést keltett egy bûnügyekkel kapcsolatos meghallgatássorozattal. A tennessee-i demokrata politikus. hogy Nem. mégpedig úgy. Celia is és Andrew is a saját karrierjére koncentráljon. Andrew társa több. de nem tud ártani. Májusban az izraeli miniszterelnök. és mindkét á e az utazást. Északon áprilisban nyílt meg a Szent L?rinc-csatorna. de kérem. hogy kellemetl en alak. A Lotromycin sikeres. hogy támogassák Sam Hawthorne-nak azt a szándékát. hogy országa a békét keresi arab szomszédaival. Az egyik alkalommal Noah a rendel?jében beszélgetett vele. Az id?t többek között arra is kihasználta. és közben kereste val aki telefonon. mivel egy olajtársaság geológ ment feleségül. h gy vigyázzon Lisára. Im m ezt a helyet mondta egy nap Andrew ragyogó arccal.betegéhez. ami minden szegletében olyan lett. Olyan békés nyugalomban feküdtek ott egymás me lett. hogy Andrew-v al tettek egy hosszabb vidéki kirándulást és addig egyedül hagyták az id?s n?vért a gyerekkel Minden rendben ment. hogy egy napon emberek is beülhetnek majd az ûrhajóba. hanem otthagytuk Celiánál. Ennek biztosan az volt az egyik oka. Néhány hónappal a nagy sajtókampány ami Dr. A gyógyszeriparnak er?s lobbyja volt Washingtonban. az illetékes minisztérium megadta az engedélyt a forgalomba hozatalra. hogy el?ször valami durvaságot m ondott a kagylóba. így ismét lehet?vé vált. Celia nem vesztette el a kontaktust a Felding-Rothszal. csak egyvalami nem hagyta nyugodni. Ahogy eltervezte. Az új meghallgatások témája a gyógyszeripar volt.

nem fojtotta vissza. Andrew is kijött vele. amit aláírás végett otthagyott Noah asztalán. Másnap Andrew megpróbálta megbeszélni a dolgot Noah-val. A zártkörû. Violet hibásan állított ki egy csekket. a hölgy Noah iránti odaadása pedig majdhogynem rajon a sok tréfás megjegyzésre adott alkalmat a háta mögött. Mrs. 1960 februárjában egy napon éppen megérkezett a körzetéb?l a Felding-Roth központjába. a munka és a mindennapi élet feszültségei egyre nehezebben viselhet?k el. Andrew ordítva próbálta Noah-t lecsillapítani. de a f?-f? fejek azt akarják. . hogy a Felding-Roth kétévenkénti értékesítési konferenciáját k-i Waldorf-Astoria Szállóban tartják áprilisban. Bede's parkolójába. és fülsik etít? fékcsikorgással álltak be a St. Mialatt Andrew magánkívül volt az á lmaktól. legfájdalmasabb esetnek a rendel?ben dolgozó titkárn?. Valami hihetetlen szerencse folytán nem okoztak balesetet. Az új beosztása a belföldi értékesítésnél nem viselte meg különösebben. Noah csak megvonta a vállát.Másnap már ott várta az új telefon Noah-t az íróasztalán. Sam nyugodt hangulatban volt és szívélyesen vözölte. de az csak ezt morogta: Nem végezte rendesen a munkáját. hogy kollégája megint normál ességgel. a vezet? melletti ülésen. és ráüvöltött a megdermedt asszonyra: Ostoba vén kurva! Tönkre akar tenni. aki éppen ebben a pillanatban lépett be az ajtón. Andrew-t végs? soron azonban mégsem hagyták nyugodni e különös esetek. ar semmizni?! Andrew. hogy maga legyen az egyik felszólaló. mint akine k elment az esze. Mikor Andrew megpróbált közbeavatkozni. Az id?s hölgy felcserélte a számokat és ötvennégy dollárra töltötte ki tési csekket. De azzal magyarázta a dolgot. holnap kezd. nem akart hinni a füléne k. Legnagyob rémületére Noah hirtelen padlóig nyomta a gázpedált és ?rült száguldásba kezdett Morristown em tör?dve sem a piros lámpákkal. amit visszafojtott. és ilyen kitörések el?fordulhatnak. ilyen hangnemben még soha senki nem beszélt velem és nem is fog. meg a cég elnöke és más vezet?i is. meglesz bólintott Celia. biztonságosan vezet. Townsend. Végül is természetes emberi tulajdonságról van szó. hogy valami fontos ügyet eli tézzen. de ezennel az alkalm azásom ebben a rendel?ben véget ért. Igaz. Én is szeretnék ott lenni mondta Celia. Igaz. Celia már tudott arról. Most azonnal távozok és többé nem jövök vissza. akkor Andrew talán jobban odafigyel. Celia dolgai ezzel szemben egyre ígéretesebben alakultak. Egészen a csekkügyig. ugyanis Violet felállt. sem pedig azzal. Úgy hat héttel kés?bb Andrew Noah kocsijában ült. h. Samnek azonban látha tóan ritkult a haja. akkor egyenesen biztató. jó volt a betegekhez. Rendben. Remélem. Már találtam valaki mást. egy szál sem marad. A harmadik. A tévedés gyakorlatilag nem számí ert a plusz kilenc dollárt jóváírták volna a következ? havi számlán. hogy a kanyarokban majdnem felborul tak. akik szer ették is ezért. Noah ráförmedt: Ebbe ne szólj bele! Violet pedig ezt mondta Andrew-nak: Köszönöm. de az csak száguldott tovább. háromnapos eseményen ott szoktak lenni az Államokban dolgozó munkatársak Felding-Roth külföldi leányvállalatainak képvisel?i. aki hosszú évek óta volt hûséges munkatársa Townsendnek. ezzel nincs egyedül. mire egy év múlva betölti a negyvenet. Ha ezek az esetek nem különböztek volna ennyire egymástól. Ám Noah a csekket lobogtatva kirontott a rendel?jéb?l a várószobába. a hatvanöt év körüli Violet Parsons már kicsit lelassult és néha el is felejtett ezt-a t. Érkezett egy negyvenöt dollárról szóló számla os orvosi szerek után. Parson s volt a szenved? alanya. Maga ew is érezte néha ezt a feszültséget és az abból ered? ingerlékenységet. hogy közöl csak férfiaknak! Nemcsak hogy belépés nemcsak férfiaknak. és a régi készülék sorsáról szó. úgy látszik. Az országos értékesítési konferenciáról akartam magával beszélni közölte. és méltóságteljesen azt vála a: Dr. gondolta Cel Ha pedig a saját hosszú távú terveire gondol. vala hogy jól állt neki a kopaszság. Dr. hogy mi ndenki öregszik. ami igaz. vagy gyakrabban ismétl?dt ek volna. nem azért hívatott. Legközelebb Andrew látta. mikor Sam Hawthorne az irodájába hívatta. A fontos dolgokat viszont mindig észben tartotta. Jordan. De úgy látszott. ahol Violet a sztala is állt.

úgy. Err?l jut . Már az el?adás javasolt címe is megvan: Ügyn gyógyszeriparban egy asszony szemével . Ha még emlékszik. én akkor is egyetértettem magával. Átnézem és elmondom róla a véleményemet. Te nem tartozol ebbe a kategóriába. Eg lanatra elhallgatott. Nem hinném. És ezzel vége? A Felding-Roth részér?l igen. mi történt azzal. és nagy bölcsen nem firtatta tovább a dolgot. Ha akarja. Nagyon köszönöm mondta Celia. hogy vannak néhányan.Ebben biztos vagyok jegyezte meg Sam szárazon. feledékenyek vagyunk. hogy az értékesítési tapasztalatairól szeretnének egy b olót magától hangsúlyozottan n?i szempontból. Az elkövetkez? hetekben esténként és hétvégeken Celia otthon a konferencián elmondand eszédén dolgozott. amir?l körülbelül egy éve beszélt Mr. amire el?tte a kutatási részleg az áldását adja. akik kritizálják magát azért. ami vitatható. Camperdown? A Thalidomiddal? Mégsem hozzuk forgalomba. Miért? A kutatási részlegünk szerint magyarázta Sam nem volt jó a szer. és az derült ki. habozott. ha megmondom magának . Tíz-tizenöt perc elég lesz. okos kislány jegyezte meg valaki halkan az els? sorok egyikéb?l. összezavarodunk.. de nem kérünk bel?le. nem sokat ért. Celia. lehet?leg humoros el?adást kérnek folytatta Sam. Nagyszerû értékesítési eredményeink vannak a maga körzetében bókolt neki Sam. megpróbálnál lebeszélni Andrew elmosolyodott. nem pedig szélesebb körben. tehát tudják. Kevadonnak nevezték el és nagy reklámhadjárattal akarják bevezetni a hazai és a kanadai piacon. De csak olyan terméket hozhatunk for galomba. Celia gondolkozott. A nyugodt. C Igyekszem bólintott az asszony . Bár épp most hallottam. Semmi komo t vagy súlyosat. Emlékszem. Ha most elmondanám neked. hogy a Merrell Company ráhar apott a Thalidomidra. Azt mondtuk. asszonyokkal. Hát mint altató. kényelmes dolgozókuckóban. hogy a Thalidomid elsöpr? sikert aratott Európában. h ogy köszönjük. hogy önök közül a legtöbben n?s emberek kezdte Celia.. Persze azok után. mondta Celia eltûn?dve. ahol maga megszervezte. ami a témát illeti: beszélt m Eli Camperdownnal. Gyakran bizonytal ankodunk. Beavatsz a titkodba? Majd kés?bb válaszolta Celia. és megkérdezte: Már megint mesterkedsz val ben. Talán igen. és ez nem tartozott azok közé. készíthet vázlatot. és végignézett a reá ? férfiarcok tengerén . Semmi olyasmit. Hát ilyen címmel egyetlen film sem pályázhatna kasszasikerre húzta el a száját Ce de azért megcsinálom. mert a Thalidomidot csak id?s e mbereken próbáltuk ki. Maga is a kritikusaim közé tartozik? Nem. Könnyed hangvételû. bár sokat segítene néhány új termék. Értem. talán nem. aztán így folytatta: Talán legjobb. zizeg? papírokba és jegyzetekbe temetkezett. Visszaadtuk a Chemie-Grünenthalnak. aztán megkérdezte: Árthat nekem ez a bizonyos kr tika? Magának? Sam megrázta a fejét. Kipróbálták az egek otthonaiban. Nos. Andrew egyik vasárnap a feleségét nézte. de rögtön folytatta mondan . hogy sajnálja az elszalasztott lehet?séget mondta Celia. mesterkedem. ez nem is csoda. aki gondolatban máris a beszédét fogalmazta. és esz sem volt vázlatokkal futkosni Sam Hawthorne-hoz. mire Celia arcán gyors mosoly suhant át. ahogy azt Vincent Lord eredetileg akarta. szerint hibát követett el a cégünk? Sam megvonta a vállát. ugye? Igen ismerte be az asszony . ahol nagyszerûen megfértek egymás me tt Andrew-val. 7 Tudom. hogyan van ez velünk. Úgy érzem a hangjából.

illetve ügynökn?i tapasztalataimról. és az öltözékének jellege szerencsésen egyesíti magában az üzleti frissességet és a . miért is ne? Maga az egyetlen aktív n?i ügynökünk. Úgy látszik. arra gondolt: hamarosan kiderül. Texas. Sam egy kézmozdulattal elhallgattatta. és úgy válaszolt: Köszönöm! R hogy így fognak reagálni. és mostanáig még legtöbbször helyesen döntött. Frissen csináltatott tengerészkék kosztümjéhez fehér zsabós blúzt viselt..amennyi id?re csak szükséged van. s?t néhányuknak az idealizmus vagy a szolgálatkészsé bujkált a szilaj jókedv is a remélt kalandok és nagy ivászatok miatt. Még egy órájuk v a konferencia megnyitójáig. hogy mások ez t elhinnék. aki feszülten fig yelte a második sorból. hogy komoly szakmát ûzünk.. hogy az ? el?adása az els? nap délutánjára van ütemezve. valamint felügyel?kb?l és körzeti igazgató k olyan el?retolt bástyákból érkeztek. tényleg! így Celia. é kiáltások hallatszottak: Én is. De szer igyelmeztetni. Tiszta. Florida. Nos. Végül i s melyik n? lenne képes arra. az egyetlen lehet?ség az esetleg lankadó lelkesedésük felélesztés ek és termékek adására és megismerésére. aki nem sokkal azel?tt azt mondta Celiának: Egy értékesítési konferenc ia megnyitóján mindenki fontoskodik és adja a bankot. amennyit csak akarsz. hogy végre nem kell hordania a szemüveget. hogy megkezd?dött a konferencia. így is fogok tenni. ami abból áll. Egy nagy cég rés vagyunk. bébi! Még harsogóbb lett a nevetés. és hogy milyen boldogok vagyunk. Nem fogok csalódást okozni jelentette ki Celia. vitás kérdéseket. hogy mindig a saját feje után megy. Celia. Mikor felkértek ennek a beszédnek a megtartására folytatta Celia . hogy ne vessek fel komoly. Megpróbálunk mindenkit jól megdolgozni. Sam felemelte a hangját. A Park Avenue-n sétáltak Sammel a Waldorfban elköltött reggeli után. Annak is örült. hogy ötszáz férfival ilyen rövid id? alatt intim kapcsolatot teremtsen? Felharsant a nevetés. nagy gonddal választotta ki a ruháját a rendkívüli alkalo mra. amik megszokott kísér? elenségei minden iparág ügynöktalálkozóinak. Sam volt az. Élvezték a langyos. Jaj. de ez nem stimmelhet. hogy vajon azzal. ahogy megálltak. miután a programfüzet en látta. de én nem hiszem el. napsütéses áprilisi délel?ttöt. sokan hallottak már magáró indenki szeretne már valami újat hallani. hogy micsoda szuperklasszis intézmény a Felding-Roth. hogy cs san fest. ennek a kérésnek a telje sítését lehetetlennek tartom. hogy maga más. és a tavasz biztos jeleként a Park Avenue köze pén húzódó sávban ott virult a tengernyi tulipán és nárcisz. Igyekezett elkerülni Sam Hawthorne tekintetét. Ne legyen vakmer?.. azt javasolt beszéljek ügynöki. és az elkövetkez? két éjszaká akarta csak a Waldorfban tölteni. Hawaii. néhányan füttyentettek. A hallgatóság els?sorban ügynökökb?l állt. és hátulról megszólalt egy öblös. hogy hány percet kellene ma beszélnem. Tudta. A konta ktlencsét Andrew ajánlotta még a mézesheteiken. hogy tíz-tizenöt percet emlegetett valaki. Új-Mexikó. Celia a gondolataiba mélyedt. hogy egyébr?l sincs szó. mint Alaszka. Kalifornia. és a Waldorf-Astoria termében farkassze met nézett a FeldingRoth teljes ügynökgárdájával. kétévenkénti közvetlen kapcsolatteremtési lehet?ség a feljebbvalóikkal a cég központjában yetlen társasági alkalom. kicsim! Celia közelebb hajolt az emelvényen lév? mikrofonhoz. Én például azt felejtettem el. és a túloldalon visszaindultak a Waldorf felé. Úgyhogy mindenképpe . hogy maga szinte soha semmit nem felej t el. Ezek szerint én leszek az egyik fontoskodó? kérdezte Celia. ízes hang: Én annyi id?t sz neked.és Dél-Dakota. én is! . hogy ?k a munkatársaink. hogy túlharsogja a forgalom zaját. Ezért az els? nap a leggyomorforga tóbb. Mert én tudom. életet adó termékeket forgalmaz. Lehet.. Sokuk számára ez a konferencia volt az egy en. Celia. Csak ennyit akartam mondani. mint ho milyen nagyszerû fickók a terepen dolgozó ügynökeink. és azóta életének elengedhetetlen részévé vál Végül nem mutatta meg a beszéde vázlatát mondta hirtelen Sam. fris allatok kerget?ztek a manhattani utcákon. ami annyit jelen t. Ne rontson el mind ent azzal. és ez az óriásvállalat fontos.dóját. átmentek az úttesten a szabad jel zésnél. Igen. Valami halván emlékem van arról. Mikor Celia válaszolni akart. hogy ne l?jön túl a célon. Mindannyian tudjuk. Erre most ne mondjon semmit. hogy túl sokat akar egyszerre. A következ? na pon aztán sor kerül a komoly munkára is. mint a többi beosztottam. aki aznap reggel érkezett autóval New Jerseyb?l. túll?-e a célon. amit utánra tervez. amit mindig is utált. Ugyanakkor figye meztettek arra. Tudom. Most. Észak. Maine és így tovább. Azon tûn?dött. A járdákon a munkába igyekv? tis tömege hullámzott a kényelmesen sétáló Sam és Celia körül. kiment a fejemb?l.

az elnökhöz. a helyetteséhez. Ahogy Celia lepillantott az els? két sorra. de egy évtizeddel e t er?s kézzel formálta és vezette a vállalatot. s hozzátenni. és ha kell. ?szintén szeretném azt mondani. miközben beszélt. A férjem orvos belgy apasztalatai vannak ezzel és még egynéhány más gyógyszerrel kapcsolatban is. hogy ár Celia megvárta. Azt mondtam. hogy a három csoport közül az els? a legnépesebb. füstös. Ennek egyszerû oka van. Sajnos nagyon sokan vannak. becsületesnek. Floyd VanHouten. Önökhöz hasonlóan én is odaadó híve vagyok annak a vállalatnak. amit mo dani fogok. míg a taps és éljenzés elült. De vannak rossz. Celia tudta. Mellette foglalt helyet az igaz gatótanács elnöke. mint az els?. hogy ez többekne em lesz ínyére. az idétlen. amik az érdekte eszélgetések hátteréül szolgáltak. Eli Camperdown elnökhöz ill?en legelöl ült. De sajnos nem ez az igazság. akik becsapták és félrevezették bi szerekkel kapcsolatban. hogy kritikusnak folytatta Celia . amely így hangzik: Üg unka a gyógyszeriparban egy asszony szemével. A férjem elmondta nekem. az értékesítési ig eshez. de a befolyása még mindig nagyon érezhet? volt. Celia. akik becsületesen tájékoztatják a cégük gyógyszereir?l és a különböz? mellékhatásokról. hogy véleményem szerint mik ezek. Celia már nem is számolta. k usnak kell lennünk egymással. trágár vicceivel. ahol az ügynökök ztek. hogy az orvos felírja. Az el?csarnokban nemcsak a Lotromycint hirdették. amelynek dolgozunk. az nem f elelt meg az elvárásoknak. éppen ezért egyenesen a hallgatóságra néz igyekezett minél óvatosabban fogalmazni. hogy a férjem írta az alkalmazásáról szóló részt. Most el fogom önöknek mondani. Mikor ma délel?tt belépett a Park Avenue-ról a zsúfolt. Ha magukhoz vesznek a standról egy prospektust amit már nyilván többen megtettek . több arcon is kínos kifejezést vett és zre. hogy nekünk. t tagjai nem eléggé felkészültek és nem tudnak megfelel? tájékoztatást adni arról a szerr?l. és fog véghezvinni a jöv?ben. Celia tudta. én most rögtön szeretnék kritikus lenni. v gyis az. Mindaz. aki mára már törékeny öregember lett. hogy amit eddig elmondott. Emiatt idegeskedett a legtöbbet hogy meg tudja-e fogni a hallgatóságát. Az el?csarnokban valamennyien láthattuk a Lotromycin reklámstandját. édes öregem! felkiáltást. és ez vonatkozik minden gyógyszeripari vállala leértve a mienket is. s?t nagyon rossz dolgok is. ajánlanak. akik hajlandóak bármit összehordan i. annak érdekében.olynak kell maradnunk. Celia így inkább elnézett az els? két sor fölött és igyekezett a t más részeire koncentrálni. akik az értékesítés frontján dolgozunk. hanem tucatnyi fontos Felding-Roth-gyártmányt is. hogy kihasználja a terméknek a személyéhez fûz?d? aspektusait is. hogy most már nemcsak az els? két sor szörnyülködik. és hogyan tudnánk javítani rajta. hogy elvállalta a beszédet. Csodálatos szer. hanem a köznép is. Mindkett? nagyszerû dolgokat vitt véghez a múltban . akár hazudni is a szerr?l. ahogy az a nekem írt feljegyzéseikb?l kiderül. amelyiknek az ügynökei becsületesek és tájékozottak. aminek részei vagyunk. VanHouten szerepe ma már kimerült abban. vad röhögéseivel. Érdemben aka hozzájárulni ehhez a konferenciához és nem fogok megmaradni a szóvirágoknál. hogy az ügynöki munka min?sége ami a teljes körû és pontos tájékoztatást illeti gyenge. Ennek a szakmának ez az árnyoldala. Ezenkívül az is meggy?z?désem. középen. Sam Hawthorne kopasz feje is ott világított közöttük. yógyszeriparnak. és én is ehhez fogom magam tartani. zajos el?csarnokba. különösen az ügy i munka területén. nemcsak az ügynökökhöz szólt. Nyilvánvaló volt. amin lehet és kell változtatni. a harmadik csoportba pedig azok tartoznak. Amib?l az következik. mint valami eredeti jópofaságot. meg egy tucatnyi más f?nökhöz. Más orvosoknak is ugyanez a tapasztal atuk. néhányan idegesen feszengtek. hogy göröngyös talajra lépett. nem lépi túl az el?adásom meghirdetett témájának kereteit. akkor láthatják. Az egész terem csendben várta. Celia látta. hanem az els? két sort elfogla ezet?séghez is: az igazgatótanács elnökéhez. De rossz tapasz talatai is vannak más gyógyszerekkel és olyan ügynökökkel. A második és harmadik csoport sokkal nagyobb. hányszor hallotta aznap az Eze láttalak. és bár lehet. És a férjem nincs egyedül. hogy orvosi tapasztalatai alapján három csoportba osz totta azokat az ügynököket. hog y elnökölt az igazgatótanács ülésein. hogy a másik két rt elenyész?en kicsi. az orvostudomány egyik nagy áttörése és többek között én is büszke vagyok arra. Celiát el?ször öntötte el az idegesség azóta. hogy mit fog mondani. . hogy ezzel a bevezet?vel sikerült felkeltenie mindenkinek az ér dekl?dését. Valahol a lel legmélyén a Felding-Roth értékesítési konferenciáját ? is csak amolyan kanmurinak tartotta a yesked? hátba veregetéseivel. de ? azért választotta ki po nt ezt. akik id?r?l id?re felkeresik: az els? csoportba tartoznak azok. ?szintének.

És még is. Kett? másik viszont jóhiszemûen elfogad hallott és felírta a Pernaltont olyan betegeknek. De semmilyen körülmények között nem használhatják reumások és cukorbeteg ? számukra ez a szer veszedelmes. Celia érzékletesen mesélte el a történetet. neveket. a másik vállalat ügynökei megnyug tatták az orvosokat. Még sokáig folytathatnám mondta egy id? után . én mindenesetre csak róluk tudok. ostoba dolog volt. az iparágunkért és mindkett? hírnevéért. Nagyszerû gyógyszere a magas vérnyomásnak és egyike a Feld ng-Roth slágereinek. mert mellékhatásként súlyos. Celia újabb papírlapot húzott el?. mert ezt az aktacs mót a vállalat minden tagja személyesen is végiglapozhatja. helyeket sorolni . de végül nagy nehezen mégis felgyógyult. amit nyomb n meg is hallanak. Most úgy festett. Úgy is értékelhetik. hogy mindezt mély meggy?z?désb?l és aggodalomból tettem a vállalatunkért.n morgolódtak. hogy amit ma itt tettem. va eceptköteles szerünk. és az el?adóterem ú endesedett. New Jerseyben négy. Celia lenézett az els? két sorra. Leírta a találkozását a North Platte-i orvossal. Persze rajtuk kívül még hetnek sokkal többen is. hogy a tájékoztatás hamis volt... így az említett betegségekben szenved?k is . Mint tudják. A helytelenít? homlokráncoláson kívül az els? két sorban ül?k közül senki nem adta jelét annak. Ráhibázott. Az egyik az. íme. Meg is kell kérdezniük! l?tt vissza Celia. Celia gyanította. mert én magam is tagja voltam a kettes számú csoportnak a tájékozatlanok csoportjának. hogy mit mondasz! Celia azon is rágódott a délel?tt folyamán. a Pernalton. az önfejû. De szeretném. az egyikük majdnem meg is halt. Valójában szinte egyáltalán nem készítettek föl. még miel?tt megkezdtem volna az ügynöki munkámat. hogy erre módja lesz. Ez amiatt történhetet . hogy ilyen reakciót fog kiváltani. ami els? osztályú gyógyszer. aztán valaki hangosan odaszólt: Hé. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet. Négy éve. Az az er?s gyanúm támadt. ha tudnák. amelyeket i nem akar meghallgatni. mi ez az egész? Sejtette. Biztosan két kérdést tesznek fel most magukban. noha ezt a tudásanyagot meg kellett volna kapjam. De senkit sem találtam. mi . gyûjtöm ezeket a feljegyzéseket. mint a bekalkulált ko ckázat részét. akiknek nemcsak a vérnyomásuk volt mag as. Aki óhajtja. hogy mit beszélek jelentette ki Celia . anyukám. és úgy fogadta. Lehet. Hátranyúlt és testes aktacsomót emelt a magasba. amit itt összegyûjtöttem. A második kérdés megválaszolásáva an még adós vagyok: Miért pont most hoztam fel ezt az egészet? Azért most. egyre több terhel? bizonyítékkal szolgált. Az említett orvosok közül kett? u tánanézett és rájött. a nemkívánatos rossz hírek kategóriájába tartozik. hogy: Honnan tudja ezt ez a n?. így folytatta: Most pedig térjünk vissza a Felding-Rothhoz. de nem teszem. mikor mindenki jókedvû. Nem volt elegend? a tudásom ahhoz. El?ször is azért tudom. Említettem. hogy igazuk van. Ahogy tovább beszélt. hogy a Pernaltont bárki nyugodtan szedheti. kiutasította a rendel?jéb?l. mert mindeddig nem sikerült felhívnom rá a figyelmet.. Nebraskában pedig két orvost is biztosítottak a vállalatunk ügynöke . hogy hatalm l akarná elhallgattatni. Egyik versenytársunknak van egy Chloromycetin nevû antibiotikuma. s?t végzetes változások következhetnek be a vérképbe tt megint tudnék id?pontokat. úgyhogy válaszoljon is rá egyb?l! hallatszott megint egy han széksorokból. megnézheti az orvosok nevét. És jogosultak a válaszra. de csakis súlyos fert?zések kezelésére aján használni. Annak az orvosnak igaza volt folytatta. Er?s. aki vég lgat és átolvassa a feljegyzéseket. ok. hogy m indaz. Mikor Celia befejezte a Chloromyceti n esetének ismertetését. mióta a Felding-Rothnak dolgozom. de cukorbetegségben is szenvedtek. Itt-ott bólogattak és egyetért?en morogtak. és tudja-e bizonyítani? A másik: Mi az ördögnek kell ezt most felhozni. Jól vigyázz. Ez a hírnév megkopott. hogy bármilyen fogadtatása lesz is a bes zédének. nem voltam megfelel?en felkészítve. itt vannak felírva nálam. be kellene tudnia fejezni. aki hiányos tudással vádolta meg. mert mikor kikerültem az orvosok közé. err?l elegend? anyag található a szakirodalomban. Hadd idézzek néhány példát. hogy a készítmény ártalmatlan. hogy vannak orvosoktól származó feljegyzéseim ügynökökt?l kapott hamis mációkról. Celia kihúzott egy lapot az aktahalomból.. tiszta hangon folytatta. kellemes hangulatban van és semmi kedve ilyen kellemetlen dolgokat h allani. hogy többen jártak már hasonló cip?ben. Egy éve próbálok találni valakit a központban. hogy gyógyszerekr?l cseréljek eszmét magasan képzett doktorokkal. Többen súlyosan megbetegedtek.

Sam H awthorne biztos azt fogja mondani. hogy hagyja el a konferenciát. Jordan elmegy. amit még az iskolában tanult? Mindenek fölött légy hû magadhoz. Merte remélni. kérem?! Celia habozott. hama rosan a széles nyilvánosság fog reformokat követelni.. hogy ez megtörténhet. Már a sajtóban is eluralkodott a kritikus hangvétel. Habár az ambíció már sarkallt embereket ennél furcsább dolgokra is. neki magán ak olyan nyilvánvalóak voltak. Talán Sam arra gondolt. és bár számolt vele. Mennyire igaza volt! Ám elvi kérdésr?l volt szó. Mrs. Azok a hiányosságok. Komoly arccal beszélni kezdett. a reformok pedig annyira szükségesek. é ország-világ tudomására hozni a reggeli beszélgetésüket. mégis kevesen vannak az iparágunkban. Az atletikus termetû. Véleményem szerint. De most tajtékozva. Celia várt. Kés?bb még ráér bánkódni. Erre nem szá azok után.. hogy abban nem lesz köszönet. allana Samre. néhá kezdtek bizonytalanul tapsolni. ezt is elolvashatja. nem nézné meg legalább az anyagot. és ? elmondta neki. Köszönöm napot fejezte be az el?adást. hogy Sam nem a kiûzetését akarja nyilvánosan helyeselni. hogy mindenki az els? két sor reakcióját utánozza. Mrs. Ha nem haragszol. Mr. akik komolyan veszik az egészet. olyan ordítóak. Én már össze is állítottam egy ilyen lia kis szünetet tartott és elmosolyodott. amiket elmondott. Kérem. öntelten és félreinformálva közelített a témáh nkívül az úgynevezett tényei sem igazak. a New York-i Irving Gregson Celia felé fordult. ha nem teszünk vala it az értékesítési gyakorlatunk fejlesztése és a hírnevünk védelme érdekében. Ahogy a kijárat felé haladt. maga rosszindulatúan. másodszor pedig d ozza ki az ügynökök képzési és továbbképzési programját. amit. hogy alkalmazása a Felding-Rothnál már nem tart sokáig. mint valami legy?zött. Majdnem biztos. a neki szóló figyelmeztetését. jobban mondva a hangosítóberendezés hangszóróiból jött. Jordan! Ahogy megfordult. mikor a hang újra megszólalt: Várjon. é már régen eldöntötte. hogy valamilyen kommentár jó színben tünteti fel az összegyûl nagyfejûek el?tt? . hogy ezekkel kapcsolatban soha nem fog megalkudni. Nem. szeretnék mondani valamit úgy. Hogyan is szólt az a sor a Hamletben. mindig így tett. Az igazgatótanács elnöke lát volt. akkor majd csel lyettünk a kormány mégpedig úgy. de most semmi esetre arja úgy itthagyni ezt a kancsapatot. Ezért v szont fizetnie kell az embernek. egy pillanatra! A kiáltás a semmib?l. a Felding-Roth elnöke figyelmese n hallgatta és bólogatott. kiáltott fel Irving Gregson. hogy ? figyelmeztette ne l?jön túl a célon. és nagy kárát fogjuk látni. Jól emlékezett Andrew szavaira: Nagy fába vágtad a fejszédet. miel?tt Mrs. Nyilvánvaló volt. Gregson mondta Celia. Végül. és ne próbáljon visszajönni. Kifelé! Jó napot. emelt f?vel. Sam?. ahol a veze egyáltalán nem tapsoltak és az arcukon rosszalló kifejezés ült. vagy ha igen. hogy a cégünk a legsürg?sebben ragadja z a kezdeményezést: el?ször is alkossa meg az ügynöki munka etikai kódexét. mindezen okokból szükségesnek tartom. De ezek a pillantások sem változtatnak már semmin.zünk ellene semmit. haragosan beszélt Eli Camperdownhoz. És a koc at sem akármilyen. aztán megállt. P edig komolyan kellene venni. megvert ellenség. reménykedett. A mostanában el?léptetett értékesítési igazgatóhelyettes. meglep?dve látta. hogy gyûjti az orvosok feljegyzéseit. mikor a nászútjukról hazafelé repültek.. Semmit sem nézek meg! Gregson most már üvöltött. és halkan. mivel alig csatlakoztak hoz zájuk mások. néhányan együttérz? pillantást vetettek rá. Mindazo náltal magának bevallotta. akkor nem eleget. Andrew is figyelmeztette. Mi az ördög ez. vörös arccal jelentette ki: Fiatalasszony. Mások is legalább úgy csodálkozta mint Celia. hogy ilyen kritikus el?adást tartott. hogy nem fog bekövetkezni.. de om. Kár. meghallga tások folynak a kongresszusban a gyógyszeriparról. a saját integritásáról. Ahogy Celia összegyûjtötte a papírjait és elindult lefelé a szónoki pulpitusról. Ha bárkit érdekel. hogy a hang tulajdonosa Sam Hawthorne. Ezeken a meghallgatásokon elmarasztalóa n szólnak rólunk. majd sarkon fordult és az egyik kijárat fe lé indult határozott léptekkel. Mint legtöbben tudjuk. megállna. Sam ott állt a szónoki emelvényen és a mikrofonhoz hajolt. hogy tényleg legy?zték. hogy mindenki hallja. Irving. Néha nagyon keményen. Sam végigsimított izzadságtól csillogó koponyáján. Uram mondta Celia . Ezt még megbánja! Kés?bb visszatérünk az ügyére. hogy al ig tudta megérteni a többiek értetlenségét. bivalyer?s Gregson általában kedves volt és a mu nkatársai is szerették. de rögtön abba is hagyták. ha er?sen törte v n a fejét.

és közelebb hajolt a m ikrofonhoz. Mivel szemlátomást a fels? szintû vezetés foglalkozott a döntéshozatallal. aki id?közben felállt a helyé Sam Hawthorne farkasszemet nézett a Felding-Roth elnökével. és ha hagyjuk. mikor kisfiú voltam és rossz fát tettem a tûzre mint a fiúk ált n . Szóval. ?érte. az ambícióival. hogy néhány perccel ezel?tt valamennyien elhamarkodottan. arra gondolt. Camperdown intette magukhoz Irving Gregsont. Celia nem akart hinni a fülének. hogy Gregsonnak van stílusa. Jordan mellett akarok tanúságot tenni. ha nem haragszik.. megszabadítanám az aktacsomójától. hogy ha az i k nem képes szemléletet váltani. Utasítást kaptam igazgatótanácsi elnökünkt?l és Mr. Nem gondolod. végül pedig megvonta a vállát.. Celia észrevette. Szeretném még azt is hozzátenni. hogy bárcsak nekem lett volna erkölcsi bátorságom zem olyan beszédet elmondani. bár most már halk moraj töltötte be a termet. mégpedig olyan u mit meggy?z?déssel teljesítek. Mrs. Ráadásul azok a törvények sokkal szigorúbbak lennének annál. Kijelentem tehát. az zélesen elvigyorodott. amiket a z imént Samr?l feltételezett. úgy lehetne fogalmazni. aztán megenyhült.Éspedig? kérdezte élesen az értékesítési igazgatóhelyettes. mire vársz? Ahogy Celia hallgatta. Nincsenek titkaink egymá el?tt. nehogy elm ulasszon egyetlen szót is abból a drámából. Rádöbbent. Gregson végignézett a kíváncsi arcok tengerén. Irvin g.. a többiek akozó álláspontra helyezkedtek. A javaslatai t alaposan áttanulmányozzuk. Be akarom ismerni. amit kell. Mikor mindhárman ott álltak a szónok melvényen Celia még mindig azt hitte. És most. és ezennel meg is teszem. ha valami marhaságot csináltál és bocsá ot kell kérned. Különösen azzal a véleménnyel értek egyet folytatta Sam Hawthorne . az igazgatótanács elnöke m ahol a két rangid?s vezet? újabb halk beszélgetésbe kezdett. ugosztalja szegényt. Jordánról szólnék. ami elöl játszódik. Az értékesítési igazgatóhelyettes visszahúzódott. Mrs. Ezúttal els?sorban Camperdow n beszélt láthatóan gy?zködte a másikat . És te is. bebizonyította. akkor húzd ki magad férfi módjára. mint ha megfogadnánk t hallott jó tanácsot és magunk tennénk rendet a házunk táján. ám ennek ellenére érte tt az elcsendesült teremben. hogy Gregson feléje nyújtja a kezét : Kérem. hogy azokkal kényszerítsenek rá minket. amihez még a szigorú VanHouten is csatlakozott. És van még valami. hogy azért állok itt. csak éppen úgy teszünk. milyen értékes a munkája a vállalatunk számára. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagyunk. míg az id?s VanHouten figyelmesen hallgatta. El? hajthatatlanul megrázta a fejét. Mikor azonban a értékesítési igazgatóhelyettes otthagyta a másik kett?t és a szónoki emelvény felé indult. akkor az anyám mindig azt mondta. amit mond: . jöjjön ide. hogy Sam most nem tör?dött semmiféle önös érdekkel. Mrs. Mint ahogy ezt valame nnyien tudjuk. Döbbent csend lett a teremben. a biztató jöv?jével a Felding-Rothnál és mindezt ?miatta. Beszélhetnek bármit a konferenciánkról jelentette ki . úgyhogy fel is harsant a várakozásteljes n evetés. Camperdowntól. mint Mrs. aki visszament a hel yére. mintha mindenki lélegzet-visszafojtva ült volna a helyén mozdulatlanul. hogy álmodik . Csak kívülr?l szûr?dtek be bizonytalan zajok: az utca távoli forgalma. Olyan lt. hogy tanúságot tegyek. Sam. senki sem tudta. Drága édesanyám. hogy bocsánatot fogok kérni magától. és mondd úgy. hogy: Irving. Végül Eli Camperdown elszánta magát. ahol van. Sam törte meg a csendet. m elcsendesedett. Eli. hogy csak így elmenjen. Egy pillanatra elszégyellte magát azért. l. Jordan. Mindenki érezte a helyzet drámaiságát. Jordan. Jordan. az el?csarnokban trécsel? személyzet. . Nyilvánvalóa n nem véletlenül jutott oda. akkor Gregson így szólt: Bejelentet . Véleményem szerint most ezt meger?sítette. de egy biztos: izgalomban sosincs hiány. a konyhai edénycsörömpölés. A nyugtalanító csend makacsul tovább tartott. Végül Mrs. kezdte Sam kissé távolabb húzódva a mikrofontól. akkor törvényeket fognak hozni. kell? körültekintés nélkül ítélkeztünk. hogy bár senkinek nem akaródzik tudomásul venni nagyon is igaza van. Gregson átvette a mikrofont Sam Hawthorne-tól. mintha nem tudnánk. Ezt hogy érti? A kérdés Eli Camperdowntól érkezett.azt hiszem.. Az értékesítés vezet?je újból elvi lytatta: Sok évvel ezel?tt. mintha most is hallanám a hangját: Irving fiam. Ennél találóbbat aligha mondhatott volna. visszament a helyére. mi fog történni. hogy ennyi már elég? Hadd fejezze be döntött hatalmi szóval Eli Camperdown. a hatás kedvéért még várt egy kicsit.

Celiát pillanatok alatt gratulálok hada vette körül. Nagy-Britanniában Margit hercegn?n köszörülték a nyelvüket a pletykálkodók. Igazság szerint persze az igazgatói szék járt volna Celiának mondta Sam. Sam odafordult Andrew-hoz. hogy e lárultalak. odament Celiához és megcsókolta. Andrew felállt. nekem a helyettes elel. El?léptetjük. hogy bátra bb és jobban tiszteli az igazságot. Ne haragudj. amelynek a forgalma gyorsa n n?tt. Ebben a pillanatban két apró. A vállalatunk Celia javaslata alapján ügynökképz? részleget léte a segíteni fog a kiépítésében. hogy nem lehetek egy drámai jelenet aktív részese. Köszönöm. Gary Powerst. mert a hö felháborodásra feleségül ment egy Anthony Armstrong-Jones nevû fényképészhez. Az Egyesült Államok el?ször tagadta a vádat. Celia. Természetesen nagyon hálás vagyok azért. maga miért? A párbeszéd egy héttel kés?bb zajlott Hawthorne-ék otthonában. Sam Celiára mosolygott. hogy van kis eszük. Egyel?re tette hozzá mosolyogva. A többit elnyelte a dörg? tapsvihar. Nekem viszont van egy titkom mondta Sam . mégpedig Celiával kapcsolatban. aki id?közben élénk. Végül Sam hozta fel a mindnyájukat foglalkoztató témát. drágám lted. Te mindent kockára tettél. de Sam félbeszakít a. Sam. Hátrad?lt a kényelmes karosszékben és konyakot ízlelgette. A tö biek kíváncsian néztek rá. ami magyarázattal szolgálhat arra. sokkal többet. é . Miközben Lilian Hawthorne konyhamûvészetének remekét élvezték. és azt mondta: Azt hiszem. Celia kérdésére ezt válaszolta: Talán azért mentem fel a szónoki emelvényre. A férjeknek ezzel szemben egyáltalán nem. és ? lesz az igazgatóhelyettes. Celia és Andrew vacsor volt hivatalos. Maga is tudja. akik ezt nem tudnák lenyelni. Néhány nappal azel?tt az oroszok bejelentették.. Sam. nekem ez afféle próbatétel olt. Mi valamennyien tudjuk szúrta közbe Andrew. kerülték a ko ncia témáját. F?leg ha követni akar felfelé a ranglétrán a Felding-Rothnál. Miért kockáztatta? kérdezte Sam Hawthorne. A feleséged azzal a beszéddel bebizonyította. Fáradt volt. Erre inni kell. Befejezi az ügynöki tevékenységét. De van a vállalatnál néhányan. Még nem. mikor letelepedtek a tágas. Igazán örülök a sikerednek. a Hírnév és gazdagság címû p resley egyéves katonai szolgálata után folytatta karrierjét. konyakospohárral a kézben. Andrew szerint sehogya . kezdte Celia. m ien berendezett nappaliban. hogy mégiscsak igaz.. Liliannek és Celiának tetszett a Hírnév agság . hogy népszerû a távolléte alatt sem csökkent egy jottányival sem. ahogy Hawthorn e-ék és Jordanék egybehangzóan megállapították. Nem. és iért. most tanúi lehettek egy olyan esetnek.Gregson a hallgatósághoz fordult. A sajtó szerint sküv? karneváli hangulatban zajlott. és hamar kiderült. Ha tudni akarja az igazságot. inkább más dolgokról beszélgettek. hogy ennél többr?l volt szó akadékoskodott Celia. Hát tudja? Megmondtam neki vallotta be Lilian Hawthorne. az éljenzés. Az emberek legf?bb gondja most az volt. mint Celia. mozgalmas napja volt a rendel?jében. Moszkva kémkedéssel vádolta az a aikat. Hát mégis elbocsátjátok? kérdezte Andrew. Nem akartam elmaradni t?l e. pizsamás alak rohant be vidáman visongva a nappali ba. mert n dtam volna elviselni. de Sammel nincsenek titkaink egymás el?tt. Ha már itt tartunk feleselt Celia . Hát szomorú éppen nem vagyok ragyogott Celia. mint bárki más a teremben. A legtöbb amerikai össze volt zavarodva. Az élen a húsz hónapos Lisa futott. de aztán Eisenhower elnök fülig pirulva b vallotta. kíváncsi lánykává cseperedett. Vacsora után feltették Elvis Presley egyik új lemezét.. hogy a mélt atlan házasságkötés vajon hogyan fog kihatni a brit trón presztízsére. Nem kell hálásnak lennie. Különben holnap jelentik be a lgot. Éljen. hogy lel?ttek egy U-2-es ameri kai repül?gépet és foglyul ejtették a pilótát. hogy. A férfiak végre kimutatták. éljen! emelte fel Lilian a poharát. miért is olyan nagyszerû a cégünk..

Err?l jut eszembe mondta Celia. mikor ki akarták dobni az értékesítési konferenciá A gyors beszédû. Egy másik alkalommal Teddy Upshaw beszélgetés közben azt mondta Celiának. négyéves gyermeke. Ezenkívül csak arra kell figyelni. hogy amíg itt bent van. utóbbi ismertette a cég egyik kés el?bbi meg nehéz. Sam. amit nagyon élvezett. s?t kellemetlen kérdéseket tett fel neki. Mikor egyik este az ágyban Celia beszámolt Andrew-nak a beszélgetésr?l. Hawthorne-ék egyetle n. ? volt a cég legeredményesebb ügynöke. aztán pedig elkezdtek birkózni. Celia egyik újítása a színjátszás bevezetése volt az órákon. Ehhez nagyon. Celia azonnal felismerte. Celia erre hozzávágott egy párnát. Juliet kergeti Lisát közölte kuncogva. és el ne feledd. Mikor bemutatták ?ket egymásnak. ? sem vett rés inte semmiféle oktatásban. és bizalmasan bevallotta Celiának. Celia írta az oktatási programokat ennek a feladatnak még a gondolatától is borsózott a fé háta . Egy kis id?re szögr e kell majd akasztanom ezt az új munkámat. s eljátszották a mindennapos szituációt. Celia észrevette a másik n? hangjában bujkáló irigys 8 1960 hátralev? részében és 1961 elején Celia belemerült a Felding-Roth ügynökeinek ta Új f?nöke az ügynökképzési igazgató. Ezentúl ne feledd. aki okos. hogy majd pont a mi két szép s emünkért állnak le a hazudozással az ügynökök. hogy bemutatjuk: a becsületes módszer az elegánsabb. Celia meg Upshaw jól kijöttek egymással. Szerintem még a házon belüliek is fütyülni fog yit tehetünk. Lilian nem sokkal azel?tt mondta el Celiának bizalmasan. Mert ezt mindegyik elvárja. A színpadon egy orvos g-Roth ügynök ült. hogy szükség van az ügynökképzésre. viszont Upshaw ültette át a tervet a gyakorlatba. dinamikus Upshaw negyvenes éveinek végét taposta. Úgy néz ki. intelligens kislány volt. Ez a nagy bejelentések estéje állapította meg Lilian. mikor Lilian visszatért. Lisa belevetette magát az apja karjába. egy korábbi középvezet? Kansa ?l. hogy itt dugja ágyba. mert a legtöbb doki állati kevese t tud a gyógyszerekr?l. amin már kezdett látszani a terhesség. A birkózás szeretk szelídült. Lilian felpattant. amennyi csak tetszik. Utána Andrew megsimogatta Celia hasát. Nehogy azt higgye. és anny i üzletet lehet velük kötni. Most pedig én kergetlek meg benneteket. Szerencsére maradt még eg itóka. Teddy Upshaw lett. hogy istenként tiszteljük ?ket. úgyhogy erre is koccinthatunk. hogy tekintélyes tudásanyagról van szó. Mars vissza az ág yba! Sikongva és nevetgélve mindhárman eltûntek Juliet hálószobájának az irányába. Ehhez nagyon ra gaszkodsz jegyezte meg Celia. hogy az ügynöki na dás a gyógyszerszakma krónikus betegsége. és a tudományos ismereteit autodidakta módon szedte össze az évek orán. Ezzel egy kben egy pattogó labda képzetét keltette. Miel?tt el?léptették volna az igazgatóságra. addig tilos bármiféle gyógyszert szedned! Ez már az el?z? terhesség alatt is Andrew vessz?paripája volt. és a mondta: Vigyázz erre a kislegényre. hogy még mindig hiányzik n az utazó keresked?élet. Okos f?nököd van. ha jó eredményt akarunk elérni. Andrew hatalmasat ásított. Tekintete egyike volt az együttérz? tekinteteknek a Waldorfban. hogy az orvosok szerint nem tanácsos újabb gyermeket vállalnia. hogy ebben a kmában nem kell hazudozni. köpcös. Mögötte jött Juliet. a férje jóízû elnevette magát. hogy a ha zudozás ótvaros nagy ostobaság és semmi szükség rá . hogy az orvosokat az otthonukban i s istenként kell tisztelni. mikor az ember szabadabban lélegzik . miközben beszélgetett valakivel. akkor megtanulják tisztelni. Celia hamar észrevette. állandóan ide-oda fut ott. Az orvos szerepét többnyire T . így hát ? meg Sam minden szeretetük kel Julietet halmozták el. Most pedig hagyd a te orvos istened et kicsit aludni. és hozzátette. Upshaw egyetértett Celiával abban. Ugyanakkor elismerte. Csak úgy sugárzott bel?le az energia. A két apróságot szemlátomást felvillanyozta egymás társasága.ew meg Celia magával hozott. és nem látszott elkényeztet ettnek sem. és apró kerek fejével szüntelenül bólogatott. és világél yszerértékesítéssel foglalkozott. és hamar megállapodtak a munkamegosztásban. hogy megint terhes vagyok. és ha az ember ?szinte velük.

Néha eltûn?dött azo gy ha Sam Hawthorne akkor nem szólal fel és nem veszi védelmébe. Jobb lesz. mekkora s erencséje volt és milyen közel állt ahhoz. akik ott voltak a Waldorfban a konferencián. hús-vér orvost is rá lehetett beszélni a fellépésre . Mrs. ha kidobják a konferenciáról utána az állásából is. gondolta Celia. hamar megszerették. Celia másik kérése az volt. Az egyik ilye yögvenyel?s alkalommal azt mondta Celiának: Lehet. A Felding-Roth minden új ügynökének részt kellett vennie egy öthetes kiképzésen. Mindenki legnagyobb meglepet az id?sebb ügynökök nemcsak hogy hajlottak az együttmûködésre. Ezek az órák nagy népszerûségnek örven vev?k. Celiát. hogy nem. az egyik például. hogy a másfél évvel ezel?tti els? találkozásukkor keletkezett ellen továbbra is meghatározója maradt a viszonyuknak. Lord kijelentette. mind pedig a hallgatóság körében. Akárhogyan is van közölte Dr. De mindezek ellenére és Celia kitartásának redményeként a kutatási részleg közremûködése az ügynöki képzésben tartósnak bizonyult. mert bár hivatalosan Teddy Upshaw tartozott neki jelentéstétellel. Tudta. Pillanatnyilag azonban örült az eset kimenetelének. hogy sz egymást a keresztnevükön. Vincent Lorddal már kevésbé volt harmonikus Celia kapc solata. Nem volt az. Az orvosok így számolhattak volna be rends zeresen az ügynökök mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról. Dr. maga engem ne akarjon k ioktatni. s?t Andrew segítségével alkalmanként egy valódi. De els? osztályúan képzett állat. Sze nt Johannának nevezik maguk között. hozzájárult a tabletták tökéletesítéséhez. Lord valami forradalmi áttörést érjen el egy fontos új szerrel. rideg módján még vonzó is vol t. Celia létre akart hozni gy ellen?rz? rendszert: szúrópróbaszerûen kérd?íveket küldtek volna szét orvosoknak. mert ahogy egyikük elmagyarázta szerintük Jordannét u m égették meg eretnekségért. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk státusa közötti k ségnek válaszolta Dr. Egy napon Celia. Bár a férfi csak hét évvel volt id?sebb Celiánál harminchat éves volt . hanem kifejezetten szívesen t ltak. akikhez elding-Roth ügynökei rendszeresen ellátogattak. aki rendszeresen tartott órákat. az megvonta a vállát: Vincent L ord bunkó állat. és figyelemmel kísérte Celia munkáját. Azt is remélte. Minél többet gondolkozott Celia a konferenciáról. ugyanak tanult a beszélgetésekb?l és a végén elkezdte tisztelni Vincent Lord szaktudását. hogy érkeznek ilyen levele . pedig a maga aszketikus. hogyan teheti kellemessé magát. Celia úgy érezte. Lord jéghidegen. hogy azok az ügynökök. A kutatási részleggel rendszeresen kellett konzultálni a képzés tudományos vonatkozás i miatt. gy a jöv?ben sem hagyja cserben a lelkiereje kritikus helyzetekben. ami megszokott volt a vállalat vezet?i között. Akarja. Megtudta. A kutatási igazgatóval. hogy hagyta magát tovább sértegetni. Elbánok vele magam is. a tö et pedig id?nként a központba rendelték tíznapos továbbképzésre. de csak egy hajszálon múlott . Celia vagy egy másik vezet? játszotta. hogy ott listát vezethessenek róluk. a kémiai doktorátust az illinoisi egyetemr?l. Samet személyesen is érdekelte a képzési progr am. újabb kísérletet téve kapcsolatuk javítására. Egyetemi tanársegéd korában Illinoisban Vincent Lord különféle kezéseket publikált a saját jelent?sebb felfedezéseir?l. hogy Camperdownt meg a többieket si került behúznia a cs?be. és kiépíthette a kis birodalmát. Új beosztásában Celia gyakran találkozott Sam Hawthorne-nal. Jordan. Celia hamarosan megtudta. vajon sajnálta volna-e. tisztelete t? tudományos fokozatokat mondhatott a magáénak. és nyugodtan válaszolt: Ez nem az én kis birodalmam . Celia er?t vett magán. maga még mindig szívesebben venné. Ugyanakkor nem volt hajlandó másnak átengedni a tájékoztatás felel?sségét. hogy az ügynöki munka színvonalának emelésére kidolgozott v száz százalékig sikeres és elfogadott lett volna. hogy tönkretegye a karrierjét. nem igazgató. azt javasolta. de engem nem ejt át.eddy. Mikor Celia beszámolt Upshaw-nak a beszélgetésr?l. Arról persze szó sem volt. de több tudományo s társaságnak is a tagja volt. hogy Dr. ha továbbra is t információk jutnának el az orvosokhoz. Ennek az elbánásnak az volt a lényege. hogy ezeket a konzultációkat id?rabló ostobaságnak teki nti. Ezt a javaslatot azonban legfe bb szinten megvétózták. hagyja válaszolta Celia zordonan. Lord metsz? tekintettel . amit tett. annál világosabban látta. hogy beszéljek Sammel és jól seggb Nem. amely a fogamzásgá al foglalkozott. Vincent Lord soha nem tanulta meg. mindenk rra vár. Remélte. és Dr. és úgy látszik. Talán ezért i s maradt agglegény. Helye tes vagyok. így a kitüntetéssel letett baccalaureatust a wisconsini egyetemr?l. hogy az orvosoktól érkez? panaszos leveleket a képzési ig zgatóságra irányítsák.

vállalathoz.és Gyógyszerügyi Minisztériumba. hogy igaza is van. és lehet. 1960-ban egész évben te rítéken volt a gyógyszeripar a tömegkommunikációban és legtöbbször nem a dicséret hangján s folytatódó szenátusi meghallgatások. és aztán Sam maga után dobta a ment?ö . törvénytelen. ezeknek is el?re meghatározott politikai céljai voltak. mikor felállt azon a konferencián. és bebizonyították. hogy látott ilyet. A szalagcímek általában egy-egy ilyen felháborító törvénytelenséget pellengéreztek ki A SZENÁTOROK 1118 SZÁZALÉKOS GYÓGYSZERHASZONKULCSRA BUKKANTAK Washington Evening Star A SZENÁTUSI BIZOTTSÁG GYÓGYSZERHASZONKULCSOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA 7079 százalékos is el?fordult New York Times VESZEDELMES GYÓGYSZEREK Miami Herald HATALMAS PROFIT A NYUGTATÓKON A Chlorpromazin hatszor drágább nálunk. hogy még elérjék a lapzárt i bejelentések rendszeresen röviddel fél tizenkett? a délutáni újságok lapzártája és fél k lapzártája el?tt hangzottak el. szó esett bizonyos gyógyszergyári dolgozók várgásáról az Élelmiszer. hogy az újságok szalagcímei az ? ügyüket hirdessé ndóan keresték a sajtónyilvánosságot. Másokat is foglalkoztattak a gyógyszerek és a gyógyszeripar. hogy egy minis ozó kétszáznyolcvanhétezer dollár honoráriumot vágott zsebre egy gyógyszergyártól. mikor a meghall gatásról az újságíróknak el kellett indulniuk a szerkeszt?ségekbe. Akkor ugyanis már ki lettek mondva a dolgok. hogy aránytalanul magas az ára. Mindkét jelenség a szenátor és munkatársai ügyes szervezésének volt köszönhe Mint a kongresszusi meghallgatásoknak általában. Több gyógyszerr?l kiderült. Ezt a kérését is visszautasították. És az het. Ezt már hallottam magától bólintott Upshaw . és ha lett is a leveleknek biz onyos következménye. azt titokban tartották. többek közt az. Ez pontosan olyan fenyeget?en hangzott. gyógyszerellátási kormányszerz?désekre történt illegális licitek bizonyosodta l?jött az orvosok félrevezetése. titkos áral ra derült fény. Vannak bizonyos ügyek. és bármilyen utasítást kiadhat nekünk. A nyilvánvaló igazságtalanságok ellenére egy-két csúny igaznak bizonyult. Egy Douglass Cater nevû washingtoni riporter így jellemezte ? ket: Az elfogult alapelképzelést?l jutnak el a már régen levont végkövetkeztetésig. Ezenkív Kefauver és munkatársai mindent elkövettek. és a fejesek kénytelenek voltak jó képet vágn i hozzá. amikr?l ?hatalmasságuk nem hajlandóak tudomást venni magy arázta Cellának türelmesen Upshaw. A szenátor mest volt annak. hogy a gyógyszergyárak ügynökei elbagatelliz y meg sem említették a veszélyes mellékhatásokat. kiapadhatatlan aran bányának bizonyultak a riporterek számára. és a fejünkre olvasta a bûneinket. mint Sam tanácsa a waldorfbeli bes zédje el?tt. és a nyilatkozataik egyoldalúak voltak. De ne akarjon egyszerre túl sokat. hogy csak így oldódhatnak meg a dolgok. Ezen maga változtatott egy kicsit akkor. és váratlan válságot okoztak az olyan vállalatokná a Felding-Roth. Ennek eredményeként az olykor nevetséges vádak cáfolatát ak már nem volt idejük végighallgatni. hogy ezek a levelek eltûnnek valamilyen archívum mélyén. Ennyiben maradtak. de még soha senki nem ismerte be nyíltan. Celia gyanított a. melyeken Kefauver szenátor elnökölt. hogy a szenzációs leleplezéseket mindig pont akkor tegye. mint Párizsban . és menteni a menthet?t. úgyhogy Celia visszavágott: A kormány bármelyik pillanatban közbeléphet.

hogy hol dolgozom. Nem volt kétséges. Az is lett. Az elmarasztaló hírlapszalagcímek csak nem akartak szûnni. jenkik. a Sigmamycinnek a reklámszlogenjét.Los Angeles Times A MINISZTÉRIUMI MUNKATÁRS BESZÉDÉT REKLÁMSZAKÉRT? ÍRTA A beszédben szerepelt a gyógyszergyár egy reklámmondata New York Times - Bizonyítékok támasztották alá azt a tényt. Az is furcsa ellentmondás volt. hogy a külföldön felfedezett és kifejlesztett gyógyszerek sokkal olcsóbbak a hazájukban. mikor ?k nem voltak otthon. A bizottság rámutato t. Néhány hónapja mindkett?jük élete könnyebb lett a fiatal angol n?. aki ott lakott náluk és vigyázott a gyerekekre. Andrew egészen biztos volt benne. A tizenki y korábban bolti eladóként dolgozott Londonban. hogy az amerikai gyógyszerárak a gyártók k llenes áralku miatt lettek olyan magasak. hogy az ausztráliai kirándulás még jó ideig nem lesz aktuál Az Élelmiszer. hiszen a gyógyszereket forgalomba hozó amerikai cégeket ne m terhelték a fejlesztési költségek. holott odaát fejlesztették ki. Olyannyira. és referenciaként hasz el. Otthon is én csináltam reggelit a mamának magyarázta a lány. mint az Egyesült Államokban. és ahogy ? maga egy ízben kifejtette: meg a kartam már nézni egy kis melós vakáción. vajon még mindig neheztelnek-e rá. Kés?bb a vá lalat kétszázhatvanezer példányos sokszorosításra megvette a beszédet.és Gyógyszerügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be a Thalidomid ne Egyesült Államokban és Kanadában Kevadonként ismert német gyógyszer forgalomba hozatalának délyezése végett. Winnie August meg jelenésével. A vállalat egy reklámszakért?je úgy írta át a szöveg esen tartalmazta a Pfizer egyik termékének. hogy fiú lesz. Vidám természetû. el?z?leg megküldte a Pfizer nevû gyógyszergyárnak jóváhagyás végett. mert az ? javasl atára csak id?s embereken próbálták ki a szert. és Lisa rajongott érte. mert október végén megszületett a második gyermek Celia terveinek megfelel?en.New York Times - Bizonyítékokat sorakoztattak fel arra. és Andrew nagy élveze reggel boszorkányos gyorsasággal varázsolta a reggelit az asztalra. hogy neheztelnek rá a Felding-Rothnál. és aztán elálltak a forgalomba hozatali szánd Celia azon tûn?dött. ahogy az Európában történt. Winnie gyerekszeret? lélek volt. mikor Andrew megdicsérte. hogy ez abszurd helyzet. ám valójában mindenfajta megkötés nélkül. hogy Celia egy decemberi napon azt mondta Andrew-nak: Alig e gy éve még mindenkinek el tudtam dicsekedni azzal. Gyakorlat teszi a mestert. de aztán legyintett. hogy egy minisztériumi osztályvezet? a bes amit egy nemzetközi antibiotikai szimpóziumon mondott el. szemben az amerikai három dollár három centtel. egyszer majd talán lemeg pár évre a kengurupásztorokhoz is . A gyógyszeripari szakmagazinok szerint az észak-amerikai jogokat birtokló Merrell Companynak nagyszabású tervei voltak a Thalidomid-Kevadonnal. aki elmondta neki. Celia ekkor éppen szabadságon volt. mint Európában. és néha két egymást követ? n is címlapra kerültek szerte az országban nem beszélve a televízió. számítva arra. A ndrew egy ügynökség útján szerz?dtette. A KUTYATÁPSZERT SZIGORÚBBAN ELLEN?RZIK. Id?kö yszermintákat osztogattak a Merrell lelkes ügynökei több ezer orvosnak hivatalosan csak v izsgálati célra . Bruce-nak nevezték el. MINT A GYÓGYSZEREKET . Andrew és Celia nagyon remélték. és fontosabb do . nagy figyelmet szenteltek az eseményeknek.és rádióállomásokról. fürge lány volt. hogy mifélék maguk. Hasonlóképpen a Reserpin is háromszor annyiba került az Államokban. Az ügynökség címét egy orvosi lapból vette. Ezek a hírek eszébe juttatták Celiának a nyolc hónappal azel?tti beszélgetését Sam Ha orne-nal. Például a Chlorpromazinból ötven tabletta a francia gyógyszertárakban ötvenegy centbe került. hog y a gyógyszerb?l óriási mennyiséget tudnak majd eladni úgy. hogy az amerikai készítésû penicillin Mexikóban az ál amokbeli ár kétharmadába kerül.

hogy hívják. Ennek az volt az egyik oka. Sietségében elfelejtette elrejteni. Kettejük között ?szinte. A felesége. Ám Andrew-nak az utóbbi hónapokban feltûnt. egy novemberi délutánon vált a nyugtalanság és bizonytalan gya nú szörnyû bizonyossággá. Aztán észbe kapott. hogy m aki fiatal és vezet? pozícióban van. kreativitásr ösztönz? éra kezd?dik. A probléma Dr. Bruce születése után gyorsabban ment vissza dolgozni. ráébredt. Egy hónappal azel?tt. Andrew még ekkor sem gondolt semmi rosszra. és egy ott álló va firól csendesen azt mondta nekem: Az az ember nagyon beteg. és nem is tudja . Noah Townsenddel. s?t szörnyû dologra jöt t rá. A tünetek nyugtalanították Andrew-t. Miután meggy?z?dött arról. hiszen els? osztályú ellátást kaptak t?l an jó diagnoszta volt. Hogy visszamegyek dolgozni. és a zajra hirtelen megfordult a kerekeken gördül? székkel. dacosan bevette a szájába a tömérdek gyógyszert és egy pohár vízzel leöblített Townsend most már semmiképpen nem tudta elkerülni. Azóta emésztette magát Andrew. Andrew azért is tisztelte Noah Townsendet. Lelkiismeretesen ellátott minden beteget anyagi helyzetre való tekintet nélkül. meleg raga szkodás alakult ki. Kennedyt választották elnöknek. de még mindig a stresszel és fáradtsággal igyekezett magyarázni ?ket. hogy új. hiszen mindketten rengeteget dolgoztak. és minden j el arra mutatott legalábbis a tetszet?s beszédek alapján . amikor egymást helyettesítik.lgokon kezdte törni a fejét. 9 Az ötvennyolc éves Noah Townsend hosszú évek óta az érett. Townsend háttal ült Andrew-nak. és gyor zátette: Én igazán nem állom az utadat. Andrew is tisztelte az id?s orvos képességeit. történelemcsinálásról beszélnek. mint Lisa esetében. amit az id?s orvos ezután hirtelen csinált. mert Townsend minden szempontból nagylelkûen bánt ifjú kollégájával. Az emberek új kezdetr?l . A korai visszatérés melletti döntésében szerepet játszott ra kiterjed? izgalom is. de hat hónapon belül meg fo g halni. az azt jelenti. Townsend betegei ugyanígy vélekedtek. Dr. Ám Andrew esze továbbra sem Celia nagyra tör? ter járt. ma onta a vállát. akik szerették és lojálisak voltak hozzá érthet? módon. ami nem volt jellemz? a hozzá hasonló korú orv kra. nem tudva. olyan betegekkel. és ? átnézett a szoba túlsó végébe. Townsend zavarában elvörösödött. hogy Townsend mintha bizonytalanabb len ne a szokottnál. nem kis részben azért. Aztán ott voltak azok az esetek. hogy magyarázatot ne adjon ar . amit Townsend büszkén kitett a rendel?je falára. Andrew valami kellemetlen. Andrew a saját gondján rágódott. halkan bekopogtatott az ajtón és benyitott. Egyéb üzleti gondjai voltak. Aha bólintott Andrew a t?le szokatlan közömbösséggel. mert az szisztematikus olvasással lépést tartott az orvostudomány fejl?désével. E k eredményeként Dr. hogy nincsen beteg a kollégája rend l?jében. vagy más al kalommal egy n?r?l: Az az asszony ott nem tudom. Már a megjelenése is méltóságteljes volt. úgy emlegették ?t. Mindig. így már de cember közepén munkába állt a Felding-Rothnál. ami a tenyerében volt egy nagy halom table ttát és kapszulát. Hilda egyszer így szólt Andrew-hoz: Egy partin voltunk Noah-val. Egyikük még hozott is neki Afri jándékba egy sámánmaszkot. mer t a praxis jól ment. és néha kicsit zagyván beszélt. mint a boszorkánydoktort . hogy mit tegyen. Novemberben John F. mikor Noah olyan furcsán viselkedett. tapasztalt orvos mintaképe volt. a modora pedig választékos és tiszteletet parancsoló. Townsend jól men? praxist mondhatott magáénak. a St. hogy mit is lát. ami megkérd?jelezte az id?s ember orvosi tevékenységének létjogosultságát. Az efféle villámlátogatás gyakori volt m ndkett?jük részér?l. valamint orgalmazására néhány ügynökn?t is. azokét a napokét. Townsend kábítószer-élvez? volt. Éppen a szabadnapok elosztását akarta Dr. izgalmas. A vállalat terjeszkedett és száz új ügynököt vettek fel. Részese akarok lenni ennek az egésznek mondta egyszer Celia bizalmasan Andre w-nak. hogy rengeteg m unka jött össze a képzésen. És mindig igaza lett. hogy mindez rám is vonatkozik. de azok után. Mikor egymás között a tévedhetetlen diagnózisok beszélgettek. és azt mondják. Bede's kórház köztiszteletben álló f?orvosával Andrew partnerével volt kapcsolatos. Townsenddel megbeszélni.

És biztonsági okokból Andrew nem ott a rendel?jében narkotikumokat. Andrew-t elborzasztotta a gyógyszerek mennyisége legalább tizenöt darab tablettát é kapszulát látott . hogy az id?s orvos nem tegnap óta rabja a szenvedélynek. hogy zsúfolásig van tömve gyári csomagolású gyógyszerekkel. viszont Andrew ismert egy jobban felszereltet Newarkban.. hogy az orvosok mil yen könnyen juthatnak hozzá ingyen bármilyen gyógyszerhez úgy.. mint az utcán illegálisan árult drogoké. De mi az ördögért fontos ez. Ó.. És a receptes gyógyszerek válogatás nélküli mértéktelen fogyasztása pont oly yes és pusztító lehet.mindig megtartom a mértéket. Hogyan lehet Noah enn yire el?vigyázatlan? Hogyan tudta ennyi ideig megtartani a titkát? Hogyan tudja megt artani a mértéket? Egyik kérdésre sem látszott könnyûnek a válasz. Mit tegyen? Andrew el?ször is határozta. Egyedül akart maradni. Az orvostársadalom többnyire megpróbált nem venni tudomást a problémáról. mindazt száz százalékig a látámasztották. túl sokat tudok ahhoz. Még valami volt. A rákövetkez? két hétben minden szabad idejét szakkönyvtárakban töltötte. a furcsa hadarás azt jelezte. Townsend elnevette magát. mekkora a nyomás rajtam mostanában. hiszen ez a zagyva beszéd. ha ez végk .. Andrew? Aztán kicsit harciasan hozzát ette: Megmondtam. amivel Townsend a szájába dobta ?ket. amelyeket együtt egye felel?s orvos sem írt volna fel ilyen kombinációban. Az es yvalamiben mind egyetértettek: az orvosok els?sorban a szaktudásuk miatt soha nem ju thatnak el arra a pontra. amit Andrew olvasott. és kimenekült Noah Townsend rendel?jéb?l. úgyhogy igyekezett legalább elbagatellizálni a dolgot. amint éppen rádobok egy lapáttal a tûzre!. egyértelmûen arra utalnak.. töprengett Andrew. és úgy becsülték. Szóval rajtakaptál. h ogy bajba keverjem magamat. Mennyire igaz volt ez is! Andrew már Celiával is beszélt arról.. Vén róka vagyok én már a szakmában. igyekezett gyo intézni a dolgot. vagyis g nem fedezik fel a titkukat. világossá vált el?tte.. z Amerikai Orvosszövetség becslése szerint az összes orvosok öt százaléka szenved a kábítósze sztástól. ami megdöbbentette Andrew-t.. hogy kérnek bel?le a megfelel ? gyógyszergyár ügynökét?l. Noah Townsend szavai . túl sokat tudok ahhoz. hogy a gyógyszerfogyasztásuk veszélyes méreteket öltsön.. hogy a bevett gyógyszerek mennyisége és az a hanyagság. Szégyenkezve bár. Andrew. többek között feltûn? men kummal. Bede' tára szerény volt. A szakírók kiemelték. öcsikém. hogy Noahnak nem az el?bbi volt a mai els? adagocskája. Ám ebben c aknem valamennyien tévedtek. Mit vett be? kérdezte Andrew éles hangon. mi járatban vagy? Andrew olyan felindult volt. Ezt a véleményét mások is osz ták. Még kevésbé gy?zték meg Dr. de ez a nevetés ham isan csengett... amit a kollégája olyan hanyagul lenyelt. A St. hogy a probléma hétköznapi és meglehet?sen elterjedt. Na mondd... csak egy kis Dexedrint. Az informálódása során rájött. hogy alig tudta elmondani a szabadnapokkal kapcsolatos kérését ami ebben a szituációban abszurdan lényegtelenné vált . Townsend szavai. Bár Andrew nem volt kábítószer-szakért?. alkoholizmustól vagy ezekkel kapcsolatos okoktól... hogy nin n semmiféle olyan program.. Ha a szövetség ekkora számot vall be. mikor Townsend nagyvizitet tartott a kórházban. De Andrew egyáltalán nem nyugodott meg. egymással ellentétes hatású gyógyszerek. hogy az orvosok általában sikeres kábítószer-élvez?k . hogy mik vo ltak: stimulálok és nyugtatók. beismere hébe-hóba feltöltöm magam. Úgyhogy ne izgasd magad. A szekrény a szabályokkal ellentétben nem volt bezárva. amiket rends zeresen írt fel. Megint az a hamis nevetés. hogy a valódi arány tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a közöltnél. és amikb?l néha adott az anyagi gondokkal küszköd? betegeknek. és megvédené a egeiket. mert szinte akadálytalanul juthatnak hozzá a gyógyszerek hez. meg Percodant.. te is tudod. h ba keverjem magamat. Néhányon Townsend kézírásával volt rajta a név.. tudom. Átkozottul sokat.. és ah a az anyagokat.. nyit azért tudott. látta. tudom. amit az imént tett. Elképedésében halkan füttyentett. amit csak lehet. akkor a valóságban sokkal többen vannak. megízesítve egy csipet Darvonnal. hogy mindent megtud a témáról. de a dolog szükségességér?l meggy?z?dve kutatta át Andrew Noah Town end rendel?jének gyógyszeres szekrényét egy olyan id?pontban. Hogy go ndolkozzon.. Noah maga mondta. hogy nem veszítem el a mértéket. Ahogy Andrew kinyitotta. De mindig me gtartom a mértéket. hogy mikor kell leállni. De ehhez a tömérdek gyógyszerhez képest az ? tartaléka elenyész? volt.ra. Mindkét he lyen talált a katalógusban kábítószer-élvez?vé vált orvosokról szóló esettanulmányokat.. ami segítené a gyógyszerekkel visszaél? orvosokat. Hát igen. hogy mikor kell leállni.. amit azonnal meg is bánt. Andrew is tartott a rendel?jében mintákat azokból a gyógyszerekb?l.

Fogalmam sem volt róla. Egyszerûen nem tehetem meg. mindegy. Úgy látom. Akkor áruld el. Úristen! suttogta Celia. hogy mit kell csinálnod. olyasvalakinek. De még mindig bánt valami. akkor igyekezett palástolni a dolgot és titokban lefolytatni a vizsgál atot. Négy éve vagyok a feleséged. amit magának kevert. Nagyon sajnállak. és Noah-nak is tud segíteni. ha itt az ideje. Mégsem hagyta nyugodni a kérdés: mi lesz Noah Townsend betegeivel? Azokkal. hogy el fogod mondani.. Életem eddigi legszebb négy éve volt mondta a férfi megindultan. Van valami konkrét javaslatod. az arcát az övéhez szorította. hogy kivel kezdjem? Mi a véleményed az ügyvezet? igazgatóról? . Jó er?sre csináltam nyújtotta oda a poharat Andrew-nak. és mindenképpen tönkremenne bele. Celia elengedte Andrew-t. Muszáj elmondanod még valakinek rajtam kívül. Na. és annál bizo anabbá vált mindenre a válasz. csak úgy. ez jobb lesz. és And ew tudta szerint orvosi hibát még nem követett el.. Celia és Andrew az izgatott Lisa segítségével a fát díszítették. Micsoda terhet kellett vinned. hiszen kollégájával alkalmanként kölcsönösen helyettesítették eg ek a betegek most veszélyben vannak? Bár Townsend viselkedése látszólag normális volt. Mert akkor nyilvánosságra kerülne az ügy. és felvitte az ágyacskájába. Andrew annak sem találta a nyomát. ha nem ak arod szóba hozni Noah Townsendet. a baba aludt a bölcs?jében.volt lehetséges. átölelte. hogy valaha is megvonták volna egy kábító zer-függ?ségben szenved? orvos praktizálási jogát. Celia. Nem biztos. és a világon te jelentesz nekem a legtöbbet. Annyira szeretnék segíteni neked mondta Celia. vajon meddig tart a szerencse? Vajo n el? fog fordulni. Tényleg. Ezt nem tehetem. rád fér. szóbeszéd tárgya ne. hogy mit csináljak mondta a férfi élesen. Végül a kislány szinte állva elaludt az átélt izgalmaktól meg a fá Andrew gyengéden felnyalábolta. hogy mi bajom? szólalt meg végül Andrew. hogyan vélekednek err?l a kérdésr?l bent a kórházban. hogy Noah gyógyszerezett állapotában rossz diagnózist állapít meg. El akarod most mondani? Igen mondta lassan Andrew. drágám. Andrew. van egy ötle . Remélem. nem sokkal karácsony el?tt. Visszafelé jövet bekukkantott a omszédos szobába. Celia odament hozzá. Ugye? Ennyire látszik? kérdezte Andrew csodálkozva. Celia belekortyolt a dai quiribe. Tudom is. Valakinek el kell mondanod. Most el?ször érzékelte Lisa a kajácont . Tudtam. Végül beavatta Celiát. Inkább Noah-t sajnáld. Azt hiszem. hát ezért nem d?ltem a röhögést?l mostanában sóhajtotta Andrew. Nem tudom és nem fogom végignézni. ahogy ? nevezte. aki a pozíciója folytán ntézkedni. el. Celia nem szólt egy szót sem. és farkasszemet nézett vele. Például kinek? Hát nem egyértelmû? Valakinek a kórházban. Leváltanák mint f?orvost. Szóval. akkor vesd fel a témát valakinek. általánosságban Tájékozódj. az asszony hozzátette: Lisa nagyon jót tett neked ma este. annál több kérdés merült fel benne. Hát akkor? Nem tudom morogta Andrew. Celia éppen egy whiskyt kevert szódával. Ha ennyire nyil vánvaló. hogy így gyötr?dj. Hát persze hogy sajnálom. De n? vagyok. és azt mondta: Szegén y drágám. isten tudja. akkor miért nem kérdezted meg eddig. csak várt. Mikor Andrew visszaért a nappali ba. mikor Andrew befejezte. A jelek szerint még soha egyetlen orvos sem jelentette fel az orvostársát kábítószer-f ogyasztás miatt. és Noah megalázó helyzetbe kerülne. praktizálhat a-e tovább egyáltalán. ami még nagyobb felel?sséggel jár? Minél többet gondolkozott a dolgon. Kora este volt. Jóságos isten! Na látod. ahol Bruce. vagy nem ismer fel egy fontos tünetet? Mennyire lehet benne megbízni? Hát a f?orvosi állása a S t. Bede's-ben. hogy az el?z? olyan rossz volt. már hetek ót em voltál ilyen oldott hangulatban. Aztán a karácson nézve iszogatni kezdte az italát. Várj csak. é on élvezték a készül?dést. M i kérd?en ránézett. mint az el?z?. akik bizon yos fokig az ? páciensei is.

. Kösz. hogy egyáltalán beszéltek err?l. figyelni fogja a kollégáját. nem tudom még egy másik kórházét is magamra venni. Hog anácsot akar kérni. Még megrágom icsit. bozontos sz emöldöke beszéd közben fel-alá ugrált. ha megvádol egy másik orvost. Igen ám. nagyon óvatos.. Olyan orvosoknak is. már újból a régi barátságossággal. Mindenkit mer és mindenki szereti ?t. Maga is tudja.Len Sweetingre gondolsz? Hát. legyen nagyon. ? azonban hihetetlen hobbit választott ma gának. És az ügyvezet? igazgató nem akart tudni a dologról. íme. amennyire csak lehet. hogy honnan. mekkora szükségünk van a pénzre. hogy Andrew minél sürg?sebben eltûnjön az irodájából. ta helyét az óvatosságnak. hogy most is leesik pár m . mint én gondo lta Andrew. hogy a mi kórházunk hogyan cselekedne. de nagyon vigyázott. akkor az ügyvezet? igaz gató azonnal letagadná. Igen bólintottá Andrew . egyértelmû válasz a kérdésére: szállj le Noah T l. Andrew mozdultak meg a szemöldökök. ami valójában a sajátja volt. Ugyanakkor elhatározta. és most. nagyon. Andrew elgondolkozva sétált fel-alá a s zobában. aztán megállt a karácsonyfa mellett. hogy a bajnokságok erésénél jóval nagyobb feladat az orvosok egyetértését kiharcolni bármilyen kérdésben. hogy Len Sweeting pontosa n tudja. Sweeting az íróaszta ig vele szemben egy széken. ha mege ngedi. akkor a baj magától meg fog szûnni. A kórház ügyvezet? igazgatói irodájában ültek. Megkért arra. hogy csak azt teheti. De az a tanácsom. aminek többszörös bajnoka volt. hogy semmi jóvátehetetlen ne történje h betegeivel. Err?l jut eszembe. a férfi felpattant a helyér?l. A férfi vastag. hogy a megj zését Andrew félreértelmezte. A kapcsolatai és a pénzes barátai miatt túlságosan értékes ember ? a St. Tulajdonképpen egy floridai orvosbarátom problémájáról van szó hazudta Andrew. A floridai barát históriája egy pillanatra sem tu Sweetinget félrevezetni. hogy mit mondott neki áttételesen az imént Sweeting. Néha megjegyezte. csaknem ugyanannyit tudo a gyógyításról. vagyis semmit. de ? régebben tudja. Be a sz?nyeg alá az üggyel. a termete alapján hely ehetett volna bármelyik kosárlabdacsapatban. Bede's számára ah hogy megérje nyilvános botrányt csinálni. Sajnálom. hogy a szívélyesség elpárolgott Sweeting tekintetéb?l.. nem tudom. mir?l és kir?l beszélt az imént. és reméljük. ha nálunk derülne fény valami hasonlóra. Andrew felállt. hogy csak így kutyafuttában tudtunk beszélgetni. ani kórházban dolgozik. Miközben beszélt. mitév? legyen. Noah-nak elévülhetetlen érdemei vannak az efféle adományszerzésekben. de fontos vendégeket vár k nagy pénzadományokat szokott t?lük kapni a kórház. A busa szemöldökök gondterhelt ráncba futottak össze. Végül aztán pár órával kés?bb. és röviden leírta a képzeletbe . a patkódobálást. Townsendünk nélkül. szép karácsonyuk volt Celiával mondta Leonard Sweeting. akkor a kórházban másoknak is tudniuk kell. Mir?l van szó? Gyógyszerekkel való visszaélésr?l bökte ki Andrew. mintha nem lenne semmi baj. észrevette. mondja meg a barátjának. Isten tudja. Rájött valamire. De ha Sweeting tudja. zárt ajtó mögött. Néha elgondolkozom azon. puhatolja ki. a f?nöke is itt lesz a találkozón. A hórihorgas ügyvezet? igazgató korábban ügyvédként dolgozott. E pillanatban csak azt akarta. Azt mondta. És persze ha Andrew bárh ol elismételné. Huszon n váltott át a kórházi munkára. mint az orvosok többsége. Naiv bolondnak érezte magát. ami túl átlátszó. vagy pedig azt állítaná. Mikor Andrew fejezte a mondandóját. . Ne haragudjon. estefelé Andrew úgy döntött. hogy mostantól fogva. akik sokkal id?sebbek Andrew-nál. Nem is olyan rossz ötlet. a világos. Len Sweeting az ajtóhoz kísérte és átkar a. Szóval tudja. hogy lassan ötvenéves lett. Andrew-t villámcsapásként érte a felismerés. Most pedig. Szóval err?l van szó. de elég gondom van nekem itt is. És azok sem tesznek semmit. Andrew négy évvel ezel?tt. Veszélyes vizeken evez. és mindent megtesz azért. a Lotromycin-ügy kapcsán e meg közelebbr?l Len Sweetinget. cimborák! Talán ha úgy . hogy van valami problémája. és megtanulta tisztelni. és nem tudja. hogy semmi olyant ne mondjon. hogy mûköd?képes maradna-e a kórház a mi Dr. Remélem. f?leg akkor.

hogy meg fo 10 Dr. Ide tartoznak a férfi. Igaz . az asszony furcsán né Végül is a te dolgod. Vincent Lord. Dr. kissé bizalmatlan tekintettel nézett mindenre és mindenkire. ami hite szerint megillette. és mindig ugyanazt a kérdést tette fel magán sen döntöttem? Azon tépel?dött. Az egyetem segít?késznek mutatkozott. hogy mi lesz a dolog vége vagy hogy ? maga mit szeretne. vékony c tú alkat.és n?i hormonok tes ztoszteron. A férfiak egy része utálta. Éppen ezért egyáltalán nem lepte kétéves ösztöndíja után az egyetem fölajánlott neki egy egyetemi tanársegédi állást. de sznob módon csak a második vonalba sorolta ?ket. Lordot aggodalommal töltötte el. El is f . hogy feladja az noisi egyetemen a tanársegédi állását. Pedi g Vincent Lord a saját akaratából. hogy valakir?l ilyen megállapítást lehet tenni. a szexuális po ciát és a születésszabályozást. és a kormányhivatal is megadta a szükséges any agi támogatást a doktorátus utáni tanulmányokhoz. hogy kiábrándult lett és dühös az egyetemi munkával kapcso A harag mind a mai napig megmaradt. és lassan elmaradoztak mell?le a barátai is. Ez a társaság a gyógyszergyárak dósait általában elismerte ugyan. Lord számára a do ktorátus megszerzése után logikus volt. Mindezek ellenére és ez egy másik oldala volt Vincent Lord prizmalényének nagy vé nyel volt a saját értékeir?l és munkájáról teljes joggal. Az egyetem kémiai tan zékét világszerte az egyik legjobbként tartották számon. a szteroidkutatás iránt igen nagy volt a tudományos és kereskedelmi érdekl?dés is. progeszteron . ha ott ma adt volna. Nem nagyon érdekelte az evés. akkor biztosan kitalált volna néhányat magának. Más szóval: néhány csalódása inkáb semmint valóságos volt. Ám Dr. Rossz ul látott f?leg a tömérdek olvasás miatt . Lord .Mikor Andrew a történtekr?l és a döntésér?l beszámolt Celiának. De mégis lehet. Egy tudományos kutató kollégája álla meg róla savanyúan: Vincent pont úgy viselkedik. mert a testének szüksége volt a tápanyag-utánpótlásra. mint akinek a pszichéje egy helyben fo rog. harminchat évesen jutott el oda. Már önmagában az is paradox. és bizonyos szempontból kellemes volt a megjelenése is. miért döntöttél így. vagy ha egy másik egyetemen dolgozón volna tovább? A tépel?dést kiváltó történet hat évvel ezel?ttre. Már a külseje is egészen olyan volt. A szakterülete a szteroidok voltak. amin keres e. Lordról azt is el lehetett mondani. a másik része viszo jezetten kedvelte. a döntését nagyban befolyásolta. Ez a doktorátus nem volt akármilyen. 1954-re nyúlt vissza. de ke vesen érik el. Dr. Vincent Lordot az olyan n?k talált nzónak. amikor házon belül maradt. hogy szinte soha nem mosolygott és a homlokát állandóan gondterhelten összeráncolta. ösztrogén. hogy ha nem lettek volna az életében c salódások. hogy ahol van. szabadon döntött úgy három évvel korábban. Az már kevésbé volt kelleme . így keret nélküli szemüveget viselt. akik szerették az érzékeny férfiakat. és Lord ragyogó hallgató volt. és csak az tt. mint egy tudósé: keskeny arc. a Felding-Roth gyógyszergyár kutatási igazgatója ellentmondásos rosszindulatúbban fogalmazva zavaros személyiség volt. amir?l sokan álmodnak. Vajon n lett volna helyesebb átmennie Európába? Vajon nem kapott volna ott sokoldalúbb. amelyek befolyásolják a termékenységet. hogy vajon hibát követett-e el. Keserûségében ugyanakkor a a kérdést is többször feltette magának. Lor d viszonylag fiatalon. Mogorv modorú lett az örökös önmarcangolástól. hogy a illinoisi egyetemen kétéves kutatói ösztöndíjé amodjon. nemzetközi hírû tudós lenne. hogy nem cselekedett-e elhamarkodottan és ostobán. amikor nem kapta meg azt az elismerést és tiszteletet az akadémikus-tudós társadalomtól. a Felding-Rothhoz. és megértem. Id?pocsékolásnak tartotta. átható. Ekkor lett Vincent Lord. s?t emészt? keserûséggé vált. A problémák Lordnak abból a mániákus szokásából fakadta dolatban állandóan ott állt a saját háta mögött. vézna termetén. és elmegy az iparba dolgozni. Vajon köztiszteletben álló. teljeseb b képzést? A többnyire teljesen fölösleges kérdések az id? múlásával egyre sokasodtak. s minthogy az ötvenes években kezdett tért hódítani a fogamzá . Mivel a szteroidszintézissel kapcsolatos munkája jól haladt. érzékeny. s ez meg is látszott nyúlánk. és mint aki nem tudja. Az egyik közülük az volt. Dr. az illinoisi egyetem végz?s diákja a szerves kémiában s zerzett doktorátusával Dr. onnan fölfelé nemigen vezet út. A két év folyamatos tudományos sikerek és a zemélyes problémák közepette zajlott. mi or otthagyta az egyetemet.

amely akárhogyan is nézi az ember babérkoszorút vagy legalábbis élete végéig tartó any nságot ígért. amivel hírnevet fo szerezni nemcsak magának. egyeztetnie is alig kell a f?nökeivel. hogy m in akar dolgozni. figyelembe véve alacsony egyetemi beosz tását. Beérkezett! Vincent Lord rettenetesen akarta ezt az el?léptetést. amely a beszámolója alapján egészen kivételes eredmény Nem sokkal az értekezés publikálása el?tt egy nálánál id?sebb és tapasztaltabb szervesvegyész a az egyetemr?l azzal állt el?. hanem az egyetemnek is. amit Dr. Lord tudo készített egy kísérletsorozatról.egint csak házon belül maradt. hogy megpróbálja elérni gyorsított el?léptetését. mint minden h alandó. ahol gyakran a leglényegtelenebb kérdé is meglep?en pitiáner viták folynak. amit az els? verzió jelentett volna amennyiben az ott leírt eredmények igazak. ami nélkül. És mégis. Ahogy telt-múlt az id?. Az ügyben vizsgálat indult. olykor . Így hát szemrehányást téve magának. A tanársegédi évei alatt szteroid-szakért?i hírneve n?ttön-n?tt. és puszta formalitás lesz a kinevezése. szabadon megválaszthatja. amit Vincent Lordról alakított ki. bölcs kis ember volt. egyetemi tanársegédségének els? évében. Na mindegy. Elképzelhet?. hogy Vincent Lord több hibát is elkövetett. Nem. valamint a személyes véleményén. A hierarchia következ? grádicsa az ? esetében a docentúra lett volna. Mivel alapjában véve továbbra is tudós maradt. valami másról. hamarosa n megtudja. hogy ez a nagyszerû ötlet nem jutott el?bb az e lhatározta. Lordot. többr?l volt szó egy korábbi kérdésr?l. és Dr. hogy ? megismételte azt a kísérletsorozatot. aszott. Nem a vibráló temperamentum volt az oka. hogy: Gratulálunk. Azon tûn?dött. am ikre gyakran kényszerült. és nem két év múlva. hogy alkalmas-e azoknak a salamoni döntéseknek a meghozatalára. hiszen ez gyakran párosul a kiválósággal. Úgy gondolta. Harris dékánnak néha rossz érzései támadtak Dr. mint el?z? alkalommal. ami az id? múlásával egyre jobban dühítette Dr. Vincent Lord a maga szakterületén fel tud és valószínûleg fel is fog jutn nasszusi magasságokba. Mégpedig azonnal. És ez volt az. Be csületes hibáknak látszottak. Dr. Tele önbizalo mmal bibliográfiát készített az eddig megjelent publikációiról. hogy egy adag szerencsével.. nemcsak az egyeteme n. Van valami. sikerült! Az akadémiai elit t gja lett. és évente több tudományos ülésre is ellátogatott. Miután az els? betût?l az utolsóig alaposan végigolvasta a testes iratcsomót a déká gen lelkiismeretes természetû volt . Ez rendkívüli teljesítmény volt. és elfogadható is együtt a kett?. ma is gyakran kísérl zett a kis laboratóriumában. hátrad?lt az íróasztala mögötti karosszékben. Ha ezt eddig nem tudta vo lna.. A tudósok és a tudomány misztikus világában az el?léptetések majdnem mindig kínosan l k. vajon miért küldte ezt el neki Dr. A kérdés így hangzott: Vincent Lord lelkének l gmélyén ott rejt?zik-e az intellektuális becstelenség. Vincent Lorddal kapcsolatban. A fiúnak zseniális képességei vannak. A bibliográfia írója negyedórán belül itt lesz. újból elkezdett tépel?dni azon. és az olv on tûn?dött. Minden nagyon biztató. a fiú valami nagyszerû felfedezés el?tt áll. minden jel z? zöldre van állítva. akkor most megtudhatta Lord publikált értekezéseinek és az értekezéseket méltató recenzi gtanulmányozásából. kihallgatást kért a dékántól re. Persze egy ilyen t emperamentumos és kiszámíthatatlan személyiségnek sok oka lehet erre. Lorddal megesett. 1957 márciusának egy reggelén Harris-dékán az irodájában ült. amit nem lehet magától elvenni. Minden egyetem és a dékán csak a puszta gondolatra is felsóh jtott ellentétek és féltékenységek fortyogó katlana. mint a Journal of the American Chemical Society vagy a Journal of Biol ogical Chemistry. a tudós sem boldogul. Vincent Lord bib iáját lapozgatta. így hát Lord az értekezését. így viszont már nem jelentette azt a tudományos s . de azon kívül is. Szûk négy év alatt tizenöt tudományos értekezést publikált. és ami éppen a napokban vet?dött fel megint. és csak azután publikálta. hely n döntött-e. mikor a gyakorlat szerint sor került volna rá. Ez az ügy önmagában nem lett volna nevezetes. Lo rd leírt. Ami Dr. de ? nem ugyanazokra az eredményekre jutott. efel?l semmi kétség. a bibliográfiát elküldte el?re a dékánnak. az eredményei ala en úgy megy majd. ami azóta a feledés hom . A legtöbb idej kémiai fakultás adminisztrációjának intézése rabolta el. Éppen bölcsessége fol kételkedett néha abban. mégpedig véglegesíté l. és ugyanazon a lelki tortúrán ment keresztül. A docentúra azt is jelentette. mint a karikacsapás. amik bizonyos hibás értelmezésekb?l is adódhattak. többek közöt dványokban. Robert Harris dékán apró termetû. azaz a tudományos csalás csírája? Körülbelül négy évvel korábban. Kiderült. Lord. és mikor egyeztették az id?pontot.

Véleményem enységem aktívabb és értékesebb bármelyik más tanársegédénél ezen a tanszéken. hanem magáról. Nem értem. Lord keskeny arca elvörösödött. Végül is Lordnak igaza van az érdemeit illet?en. hogy nem én döntök egyedül az el?léptetésekr?l. ismerek másokat is itt. hogy mik a jöv?re vonatkozó terveim. Miért is kell ne álszerénynek lennie? Az agresszivitását is meg lehet bocsátani. de aztán magába fojtotta a szót . Lord el ismerte. hogy elég szabatosan elmagyaráztam. Lord tanszékvezet?jét. és elmondta neki. és ha úgy látja jónak. ha nem jön közbe az a beszélgetés k ezel?tt azon a San Franciscó-i tudományos konferencián. Hallgass csak ide. Lord majdnem kimondta. Dr. az a normális és etikus dolog. hogy ellen?rizte lkészült munkát. és kija vítja a munkáját. és a kellem etlen ügy látszólag elfelejt?dött. csak éppen az állítólagos látványos eredmény Mikor a dékán többet akart tudni az ügyr?l. a barátja hozzátette: Nem azt mondom.. hogy ez mit jelenthet itt-ott lekerekít egy-két sarkot. hogy az utóbbi két értekezésében leírt kísérletsorozat nem ismételhet? me éppen reagálnak azok a vegyületek. mégpedig most azonnal. ha nem kap vissz ajelzést a hibáiról? Most. te Bobby mondta neki egy este két pohár ital között a régi sta fordi professzor cimborája: Én a helyedben szemmel tartanám azt a Lord nevû fickót. Mindent egybevetve úgy érzem.. Miért lennének? érkezett abban a pillanatban a gyors és éles. Én is éppúgy tisztában vagyok az elért eredményeimmel. mert mindannyian tudjuk. hogy jófejû fiú. mint a nap. Dr. amikr?l ír. Valójában meg Azt is elmondtam önnek. Úgyhogy azt tanácsolom az egyetem és a magad érdekében. Dr. Igen. Egyszóval egyezzen bele Lord kérésébe. Tudnia kell. ahogyan azok a legjobban alátámasztják a teóriáját. Ebb?l lesz aztán a tudományos ogancia. hogy vigyáz Harris dékán gondterhelten. hogy ezt nem teszi meg. hogy mit hall ott San Franciscóban. az íróasztal másik oldalán. megjelentet egy hibaigazítást. hogy tévedett. mikor beszólt a titkára: D rd megérkezett. dékán úr. akkor lett volna indokom arra. M nak figyelembe kell vennem a szakbizottság véleményét. hogy Lord becstelen. rosszkedvûen köszönte meg a figyelmeztetést. A dékán egymásnak feszítette az ujjait. Bobby. Lord e szemével áthatóan nézte a dékánt. ha nyilvánosan kijelenti. Másnap a tanszékvezet? ott volt a dékáni hivatalban a válasszal. amit gondolt. a többieket hagyjuk ki bel Nem a többiekr?l van szó. valóban elmagyarázta. Azt hittem. és ez veszélyes. azt remélve. Hát err?l lenne szó fejezte be Vincent Lord tíz perccel kés?bb a mondandóját. Milyen kár. hogy nagyon siet?s neki. De többünknek az a benyomása. hogy miért kell err?l egyáltalán ennyit i. Harris dékán elhatározta. hogy a gyorsított el?léptetés kijár nekem. De végül is hi . Ha nem haragszik vágott közbe Harris dékán csíp?sen . hogy valóban vitatottak a legutóbb publikált eredményei. hogy gyja magát kihozni a sodrából. gondolta a dékán. A d szemben ült. Mind a ketten tudjuk. Lord mondta . Olvashatta a bibliográfiát. és úgy értelmezi az adatokat. vagy v alami hasonlót. Látszólag tehát fair módon állt a dologhoz. Harris dékán ta. de nem szólt róla. talán már azóta. hogy kiutasítsam az irodámból. Lordra nézett. Mindnyájan követtek el hibákat. Az ügy világos. Ha kimondta volna. ahogy a bák felfedezésére reagált . Egy darabig nagy pusmogás folyt egyetemszerte erkölcsi érzékr?l meg etikáról. Ez egy. Mit tud arról a két legutóbbi értekezésr?l? kérdezte végül. és némi élvezettel azt mon : Hát úgy látom. Csakhogy a beszélgetés közben mindvégig o t a leveg?ben a kimondatlan kérdés: vajon akkor is lépett volna Lord. Visszaérkezé után az egyetemen magához hívatta Dr. a gyorsított el?léptetésbe? Nem. Lorddal szemben viszont az volt a kollégák gyanúja annak alapján. Már Harris dékán is épp elfeledkezett volna róla. hogy ? is tisztában volt vele. két héttel kés?bb is ezen töprengett Harris dékán. Sok tudósnak és ezt a dé tudta egyszerûen nem marad ideje megtanulni a diplomatikus viselkedést. roppantul sürg?s. Ám ha egy tudós kés?bb rájö gy hibázott. nincsenek kisebbségi komplexusai.a legjobb tudósokkal is megesik. de aztá Vincent Lord felfedezett egy sor valóban nagyszerû és vitathatatlan dolgot. Többünk is az a véleménye. hogy más nem fogja észrevenni. szándékában áll újból lefol a kísérleteket. száraz válasz. Igen. akik a nyomomba nem jöhetnek. Nagyon is ékesszólóan. hogy ez egy nagy marhaság .

de csak azért. A maga el?léptetési javaslatait mindig elfogadják mondta sötéten Vincent Lord. Jó napot! De Dr. semmi értelme tovább atni annak a döntésnek a közlését. Másfel?l v solyodott el halványan nem hiszem. hogy a maga által felhozott indokok nem elég meggy?z?ek. Kérem. Dr. A gyanú csak növelte a haragját. Sajnálnám. hogy ilyesmi soha többé nem fog el?fordulni vele. az ig az volt. Harris dékán nem válaszolt. mert soha nem foglalt állást senkivel kapcsolatban addig. egyel?re nem fogom javasolni a gy orsított el?léptetését. Lord mondta a dékán ?szintén . hogy Hát. gratuláló levelet küldtek a szerz?nek. Azt hiszem. akit lenézett mint levitézlett tudóst és szánalmas ak akukacot. közönséges d ebb?l ekkora ügyet csinálni! Vincent Lordban még csak fel sem merült. négy évvel ezel?tti ügy. A dékán pedig. Már jóval a San alálkozó el?tt felmerült a Felding-Roth központjában Vincent Lord mint lehetséges célpont n . ami elfelejt?dött. E zen felismerés hiányában Dr. Mintha magne tofon lett volna az agyába építve. hiszen hamarosan megjelennek az értekezések javításai. Amit Lord mondott az ? el?léptetési javaslatairól. Bár a dékán vol ar rangels? vezet?je. de határozottan . amit már régen meghozott. Lord düht?l vörös arccal felpattant.. Egyetlen szó nélkül kiviharzott az irodából. és gyilkos tekintettel mer edt a feljebbvalójára. Gy e. hogy a többiek is akarják az illet? el?léptetését. Lord keserûsége n?ttön-n?tt. hogy a türelemnek is megvannak a határai. hogy fel fogok mondani. m kérés volt. Türelmetlen volt. mint neki. hogy a visszau tasításához köze van azoknak az apróbb változásoknak. mindkett?nk számára jobb volna. hogy nem elég meggy?z?ek ! Ez inkább parancs. Lord ugyan nem mondott rögtön igent. Végül már nemcsak Harrist. hogy a téma nem jött el? . majd meglátom . Vincent Lord legutóbbi két értekezésér?l már minden bizonnyal megindult az általános mogás. ha így történne. hogy a tudományos óvatosságán felülkerekedjen az ábrándozás.vatalos ügyben értekezünk. mert a távozása v öregbítette az egyetem hírnevét. Dr. sóhajtot t egyet és folytatta a munkáját. mit ért azalatt. amiket a két legutóbb publikált értekez közölnie. mert nézete szerint ez nevetségesen apró ügyecske összehasonlítva a tudományos eredményeivel. hogy a kritikusait nem önmagában ez a két eset meg az a négy évvel ezel?tti aggasztja. Micsoda kicsinyes. emlékeztetve magát arra mint annyiszor . és a dékán úgy vélekedett. pontosan tudja. A tudományos összejövetelek is fontos szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben a gyógyszergyáriak és a tudósok között a semleges terület minden el?nyével. hogy e pillanatban még ha akarná sem tudná keresztülvinni Lord el?lép tetését. ez már múlté. Miért nem? Az a véleményem. gondolatban újra és újra visszapörgette és lejátszotta a b tést. plusz a korábbi. kijöjjön a vágyo . Hát igen. Egyre keserûbb és dühösebb lett. Dr. és maga mögött az ajtót. de most majd újból felmelegítik. túlságosan sietett. és a jöv?ben minden bizonnyal tovább öregbítené. hanem jellemének bizonyos riasztó vonásai. tehetséges emberekkel. akkor megbánhatja. Ott ült az íróasztal túloldalán. A nagy gyógyszergyárak szüntelenül kutattak tudományos tehetségek után. és mindvégig ilyen hivatalosak maradunk mind a ketten. meggondolatlan. ha ezt a beszélgetést most befejeznénk . Lord mondta halkan. hogy a távozta után összed?lne az intézmény. De sajnos ennek az aktakukacnak a háta mögött ott állt az egyetem. Egy nagyon. Lord nem mozdult. Ezért mikor három hónappal kés?bb egy San Antonióban tartott tudományos találkozón me yékezte a Felding-Roth gyógyszergyár képvisel?je. és figyelemmel kísérték az egyetemek dolgozóinak publikációit. A dékán úgy gondolta. Dr. Ha figyelemre méltóra bukkantak. Lord viszont nem tudta ilyen könnyen megemészteni a dolgot. plusz az etikai kérdések. De azóta megesküdött.. Ez a pusmogás. hogy beosztásához hozzátar a higgadt viselkedés a hirtelen haragú. hogyan követhette el azokat a hibákat. az egész karnak együtt nagyobb hatalma volt. de nagyon rövi d ideig hagyta. Mert ha nem. hogy hatalma van felette a dékánnak. hogy úgymond szeretettel várják a fedélzet yis állást ajánlanak neki . gondolja meg még egyszer a válaszát. de az egész egyetemet gyûlö Vincent Lord gyanította annak ellenére. de annyit mindenesetre mondott. Különben is. Ezt hogy érti? Úgy. Magyarázza meg. Éppen ezér t volt biztos abban. szeles. míg me g nem bizonyosodott arról. Önmagában az ajánlat nem volt szokatlan.

A legelején a fejle mények nem keltettek széles körben feltûnést. Lord szerint ez nem következh et be elég hamar. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik. Vincent Lordot is ösztönözte az ismeretlen kihívás. Vincent Lord a tudásának. ami dráma olná a tudás határait. Hatékonyan vezette a részlegé szóltak bele abba. aminek a megtörténte egyre közelebbinek látszott. Vincent Lord a megfelel? id?ben volt a megfelel? helyen. Folyamatosan gyanakodott a részlegén kívül dolgozókra. De nem ez volt a lényeg. Állandóan fennállt azonban a lehet?sége annak amit Dr. D a gyógyszergyár által felajánlott ?sszeget megint csak önnön értéke elismerésének tartotta. egyszer túll? a célon. hogy a felfedezés meghozza végre Dr. nem csökken? haragjával és keserûségével. Igaz. most még elképzelhetetlen nyereséget hoz majd a Felding-Rothnak. Dr. amit legalább ennyire fontosnak tart ott. Két hét gondolkodási id? után Dr. Versenytársnak tekinte resztízsért és hatalomért folyó harcban. A személyiségproblémái ellenére jó kapcsolatban állt a munk val. És a jelen is tele problémák s ? így gondolta. ami évi tizennégyezer dollár lett volna. 1961 áprilisában Nyugat-Németországban az orvosok értetlenül álltak a fokomelia nevû enség egyre gyakoribb el?fordulásával szemben. akikben nem bízott és akiket utált túlontúl nagy figyelemben részesül. egyik napr másikra hagyta ott az egyetemet. Az egész világnak megmutatja! 11 Robbant a Thalidomid-bomba! Celia jóval kés?bb így emlékezett vissza: Bár akkor még egyikünk sem tudta. még sok munka volt hátra. vonzónak ígérkezett a lehet?ség. aprólékos munka után amir?l tudta. amit csinált. Celia Jo lenül? Többen voltak. amib?l f rradalmian új gyógyszer válhat. Szerény személyes szükségletei miatt soha nem volt pénzzavarban. Persze ha az új szer piacra kerül. a gyógys art gyökeresen. hogy egy gyóg szerrel lehetnek összefüggésben. ám a helyes utat jelz? karók már mind a helyükre kerültek. Legalább kétévi kutatás és ál . és a hozzáértését soha nem vonták kétségbe. Lord már megszilárdította a pozícióját a Felding-Rothná ra is megbecsülték. Hanem az. 1957 szeptemberében kezdett el dolgozni a Felding-R othnál. Persze semmi sem számítana még az egyetemi sértés sem és senki nem jöhetne Vincen dnak még a közelébe sem hatalomban és respektusban. Mint a legtöbb tudóst. a kétségeivel. nem beszélve a zetésr?l. Lord nem örült az el?léptetésének. hogy dan. ?t nevezték ki a megüresedett helyre. Lord igent mondott. Szinte búcsú nélkül. mint az evés. azaz csaknem kétszerese az egyeteminek. ami igenc sak jólesett a tanársegédnek. . Ez az álom most elérhet? közelségbe került. Nem így Vincent Lord a a örökös önemésztésével. Vincent Lordnak a rég áhított nemzetközi hírnevet. tapasz alatának és tudományos intuíciójának köszönhet?en tisztán látta ?ket.A puhatolózást konkrét megbeszélések követték. hogy briliánsán szervezte meg ding-Rothnál végre egy olyan kémiai vegyület felfedezésének lehet?sége csillant fel. Nem sokkal ezután rendkívüli dolog történt. a régi döntések fölötti tépel?désével. A mindaddig rendkívül ritka betegség lényege. és szinte senki nem gondolt arra. Mivel ren delkezett a szükséges képesítésekkel is. hogy Vincent Lordot a pénz ugyanúgy ne m érdekelte. A saját tudományos munkájával is biztatóan haladt. megbukik és eltûnik. Már csak egy kis id?re van szüksége. És akkor megmutatja nekik. November elején a gyógyszergyár kutatási atója éppen egy metszetet nézett a mikroszkóp alatt. ha végre megtörténne az a dolog. mikor hirtelen összeesett. Most. Tudományos szempontból is érdekesnek. az illinois-i tasítása miatt érzett. Háromévi kitartó. Lord szívb?l remélt . Lordot kezdett?l fogva tisztelettel és megbecsüléssel kezelték. egy olyan felfedezésr?l. és súlyos agy zésben meghalt. az a kurva. három évvel kés?bb. Vajon nem fúrják-e s egyikük az a könyökl? n?. A legtöbb ember hasonló körülmények között boldog lett volna. A Felding-Rothnak olyan els?rangúan ké tudósra volt szüksége. és amivel a neve bekerülne a történelem díszkönyvébe. aki elvállalja a szteroidok kifejlesztésére létesítend? új osztály ve cég képvisel?i Dr. És másokho onlóan ? is régóta álmodozott a nagy személyes áttörésr?l. visszafordíthatatlanul megváltoztatta a Thalidomid-ügy. aki ebben a mostoha egyetemi bánásmód éles ellentétét látta.

Celia és Andrew gyakran szóba hozták a szörnyû történetet. Szeretném azt mondani. Egy másik szerint vírusfert?zéssel álltak szemben. mennyire örülök annak. márciusig piacon hagyta a Kevadont. vag yis még négy hónapig az ausztrál visszavonás után. és Andrew él?n t kiterítve az aznapi újság. Olvastam valahol. Frances Kelseyr?l. Mások keservesen zokogtak. Andrew. egymást nem ismer? és egymástól függetlenül dolgozó orvo pcsolatba hozta a fokomeliával a Thalidomid nevû gyógyszert. Az Egyesült Államokban viszont még k hónap kellett ahhoz. Köpök és szarok rá! Aztán gyorsan kijavította m cs is Isten. Aztán 1961 novemberében két. De ugye nem használtad fel ?ket? Andrew megrázta a fejét. Most pedig hirtelen több tucat fokomeliás baba jöt t világra. Ahogy mondod. Nyugat-Németországban és Nagy-Britanniában egy hónappa kés?bb. Az ausztrál hatóságok gyorsan cselekedtek. ami máris elképeszt?en sok volt. hogy a kifejezés a görög phoké (fóka) és melosz (végtag) s ból származik. Némely édesanya hisztérikusan sikoltozni kezdett a sokktól és kétségbeesést?l. Ha már túljutottak volna ezen a ponton. Több babának nemcsak a végtagjai hiányoztak. de a fülei is deformálódtak. Az el?z? évben. karok vagy lábak nélkül. hogy nem engedtél a terhességem alatt egyetlen szem gyógyszert sem bevennem! Pár perccel azel?tt nézte meg odafent szeretettel és a hála érzésével eltelve a két egészsége is kisgyermeket. Meg is találtam. A rákövetkez? hónapokban egyre több hír látott napvilágot a Thalidomiddal kapcsolatba . mint ilyenek. vagy egyált nem fejl?dtek ki.ogy a csecsem?k szörnyû deformációkkal jönnek a világra. hogyan engedhetett volna meg ilyen borzalmat? A fokomeliaesetek gyakoriságának ilyen ugrásszerû növekedésére egyszerûen nem találta yarázatot. mikor mutatták neki. Én is szedhettem volna a Thalidomidot. és még abban a hónapban bevonták az összes rgalomban lév? Thalidomidot a piacról. Hallottam. Kanada. Az egyikük egy gyermekorvos Nyugat-Németországban. mert a szert még nem engedélyezték általános has tra. kinyitni egy ajtót. Dr. Több száz tablett a volt. Az anyák közül többen öngyilkosok lettek. hogy 1962 februárjában az EGYM végre megtiltsa a Thalidomid-Kevadon alkalmazását. de hazudnék. amiknek a h pró. hova tettem ?ket. valamennyien hálával tartozunk ennek a Kelsey nevû n?nek jegyezte meg Andrew Celiának 1962 júliusának egy vasárnapján. bár a pont számokra talán soha nem fog fény derülni. mert mint ahogy egy kutató mondta még kétfejû csecsem?k is g rabban születtek addig. hogy gyanakodtam arra a gyógysze rre. amelyet az elejét?l fogva yelemmel kísértek a tudományos publikációkban és a napi sajtóban is. Egyik este vacsora közben Celia azt mondta: Jaj. 1960-ban két esetet jelentettek. egyedül mosakodni. a másikuk pedig egy szülész Ausztráliában hozta nyilvánosságra m sokkal kés?bb megállapítást nyert. hogy néhány orvosfe leség is szedte. a beleikkel és más szerveikkel is hasonló volt a helyzet. megmagyaráz-hatatlan módon. ha tudnád. fókauszonyszerû csonkok vannak. s így még sokan bevették. a szükségé ni. decemberben tiltották meg a szer forgalmazását. Azt már mindenki tudta. Egy tanulmány lehetségesnek tartotta. hogy a deformáció kiváltó oka az atombom származó radioaktív csapadék. akkor a kar és láb nélküli amerikai újszülöttek lérhette volna akár a tízezret is. Becslések szerint húsz országban összesen húszezer deformált csecsem? született. többek között te . megölelni egy n?t vagy leírni a saját nevét . hogy valóban ez a gyógyszer a fejl?dési rendellenességek ozója. az EGYM munkatársáról volt szó. Neked? Egy ügynökt?l kaptam bel?le mintát. hiszen mint egyikük fogalmazott a fiam soha nem fog tudni önállóan enni. ahogy egy megfigyel? fogalmazott. Nekem is volt Kevadonom mondta erre csendesen Andrew. és még többen szorultak pszichiátriai kezel gy korábban mélyen hív? apa Istent átkozta. Az Egyesült Államokban csak körülbelül tizennyolc-t ilenc ilyen szerencsétlen baba jött világra. hogy milyen lénynek adott életet. hogy több mint két és fél milliót osztogattak szét az amerikai orv osoknak. Néhány újszülött meg is halt a szerencsések . Celiának összeszorult a torka. A dolgozószobában ültek. s a szívükkel. Mert ha lenne. Egyszerûen elfeledkeztem róla. És hol vannak most ezek a minták? Ma reggel eszembe jutott. Hála istennek. Az egészet lehúztam a vécén. Azt hiszem. aki ellenállva a miel?bbi e .

Kelsey nemzeti h?sn? lett. Hajlott hátú. aki már hónapok óta beteg volt. rákban haldoklik. kép rendet teremteni a háza táján. egy Mount Kemble Lake nevû lyen. s ahogy az ember belépett. Bárcsak vitába tudnék szállni veled ismerte el szomorúan Celia. Celia. hogy holnap egy vállalati kocsival davigyék. hogy Eli Camperdown. hogy eljött. Tudta. Gondolkoztam is azon. és Kenne dy sem kivétel. Többen attól is tartanak. vagyis a Thalid mid el?tt nem léteztek. hogy l ja magát. helyesen járt el. Kérem. amik a Thalidomidért felel?s cégekn végzett vizsgálatok nyomán tárultak fel: nap mint nap újabb hamisságokra. hogy a valóban jó és éget?en szükséges szerek engedélyezését is el a minisztérium dolgozói. Néhány nappal kés?bb Sam Hawthorne behívatta Céliát az irodájába. Mindenesetre valamilyen új törvényre feltétlenül szükség van. A házban süket csend honolt. annak be kell látnia. hogy igazad van. Októberben tudta meg Celia azt is. hogy lépjen be. civilne ató elismerést. nyugtázhatta. és megkérte. A n?vér. Noha korántsem voltak tökéletesek és olyan klauzulákat tartalm ak. gondolta Celia. Eli üzent. Amikor kijelentette: mindvégig tudományos meggondolásból kétel kedett a szer biztonságosságában. Celi a megkérdezte: Hogy van? Nagyon legyengült. mégis tartalmaztak olyan fogyasztói garanciákat. egy karosszéket tett az ágy mellé. jöjjön velem. hogy várjon. amik a továbbiakban megnehezítették a súlyosan beteg páciensek hozzájutását néhány forrad szerhez. Kenne dy döntése oda vezet majd. Mialatt felfelé mentek a süpped?s sz?nyeggel borított széles. ijeszt?en vézna és hamuszínû lett régi önmaga karikatúrája. A Thalidomid körüli publicitást mindketten a saját el?nyükre használják ki. hogy az id?s férfi régen megözvegyült. Beesett szemé e. miel?tt kiment. Dr. Ezt a megjegyzést azok a tények támasztották alá. eltussolásokra és dilettantizmusra derült fény. amelyek T. e. Meg kell értened mondta Andrew . vajon yes-e. hogy éber akar ma radni. Kennedy elnökt?l megkap ta az Elnöki Aranyérem Különleges Szolgálatokért nevezetû kitüntetést. és egyetértek abban. Mr. Eli Camperdown. Celia el?ször alig ismerte meg a baldachinos ágyban párnákkal felpolcolva ül? cson tsovány alakot. Mások szerint viszont érdemtelenül kapta a kitüntetést. zes nappaliba vezette. hogy minden politikus opportunista. Camperdown már várja. hogy hálásna l lennünk. Pedig err?l szó sincsen. Fiatalságával.ngedélyeztetést sürget? gyógyszergyár nyomásának. Intézkedtem. érzéketlenségekre. csinosságával és fürgesé nem illett az ódon környezetbe. a járókel?k kíváncsi te l fák és sûrû bokrok takarták el. törékeny. remélve. pusztán egy döntés késlelt tt. sötét van a házban. Köszönöm. kanyargó lépcs?n. A döntést megel?z? politikai man?verek ellenére 1962 októberében meglep?en jó új törv et hagyott jóvá Kennedy elnök. Nehéz antik bútorokkal zsúfolt. Nagyon várja magát. Halk. azt mondta. A viharvert homlokzatot zöld patina borította. A hatalmas. Már nincs a kórházban. hogy ? el?re látta mindezt. ha ilyen állapotban lát. ami mindig is a bürokraták legbiztosabb módszere. Sajnos az utolsó stádiumban lév? rák nem szép látvány. és er?s fájdalmai vannak válaszolta a n?vér érzelemmentes hang Csillapítókat szoktunk neki adni. a Felding-Roth elnök e. és Celia odaült a nagybe . a kinyitott egy ajtót. és most persze nagy hangon azt állit ja. bürokratikus taktikákkal késleltette a Thal Kevadon forgalomba hozatalát. me t Eli Camperdown egyedül él. márpedig nagy szükség volna rá. hogy majd csak leesik nekik is egy kitüntetés. hogy a látszat nem csalt. Jordan. Mikor felértek az emeletre. A ház körülbelül nyolc kilométerre délnyugatra volt Morristowntól. és eltorzult arccal próbált rámosolyogni. öreg épületet hosszú mûúton lehetett megközelíteni. a legmagasabb. Kíváncsian Celiára pillantott. iságra. Talán azért. aki nem sokkal azel?tt még az er? és hatalom megtestesülés e volt. Kintr?l úgy ott. id?s komornyik nyitott ajtót Celiának. Mint kiderült mondta Celia . De aki józanul lkozik. és intett Celiának. Mrs. mert nyû és szerencsétlen Thalidomid-ügy egyértelmûen bebizonyította. nem beszélve Kefauverr?l. cérnavékony hangon szólalt meg. de bizonyos dolgokat személyesen akartam elmondani magán ak. hazavitték. Pár perc múlva egyenruhás ápolón? jelent meg. de ma visszautasította. hogy az iparágad.

olvastam.. Celia szemét elöntötték a könnyek. hadd ugassanak a kutyák. Annak idején a Felding-Rothnál eldöntöttük. és emiatt aztán hatvanéves kor alatt senki nem kapo tt bel?le. hogy van valami különleges adottsága. Mikor Celia mondani akart valamit. Újból szünetet tartott. ha maga is így szólítana.. A mi id?zítésünk más lett volna. de mikor azt java soltam. Látszott.. a férfi egy mozdulattal elhallgattatta. Van ott egy Life magazin és pár irat. Rákényszerítettem azokat az átkozott orvosokat. A cég legtöbb vezet?je Elinek szólít. és megszorította kezét. Használja ki ezt az adottságát.. Talán sikerült is volna. Ó. mintha nem is hallotta volna. A férfi folytatta. Mr. Mrs. Én pedig Celia vagyok. Nyugodjon meg.. Nagy változások következnek majd az iparágunkban.. Ugye milyen borzalmas? Az. A beteg fölé hajolt. Eli Camperdown nagy er?feszítéssel elkez dte lapozni az újságot. Újból azzal a kíváncsi arckifejezéssel nézett Celiár udták fejezni a beszélgetést? Mert úgy láttam.. A fájdalomtól eltorzult az arca. Eli. és azt kérdezte: Megint fáj. Ha hatal rül a kezébe. Ujjával a magazinban lév? fotókra mutatott. láthatóan keresve benne valamit. Az id?seknek pedig nem használt. Újra a magazin fotóira mutatott. Örülnék. Ezért hozattam haza magamat. hogy maga fontos volt nekem... Eli suttogta. Talán maga is olvasta ezt. amivel ösztönösen ráérez a goldásra. Celia. nek a dolgoknak nincs mindig logikájuk. és vigye keresztül az akaratát. hogy már az eddigiek is kimerítették..... Legjobb esetben is csak egy vagy két hetem van még hátra. amit én már nem fogok megérni. Mégis örülök. és megmozdult az ajka. hogy csak néhány napom . Sovány kezév el a szoba közepén lév? asztalra mutatott. igen. be tudtuk fejezni. tudom. hogy öregeken próbáljuk ki a szert. hogy már nincs sok id?m hátra? Igen. önz?nek fog hangzani. De ha úgy zajlott volna minden. hogy akkor nem ehhez a kitüntetett n?höz kerül az ügy. Mindketten hallgattak. a n?vér feltûrte a pizsamaujjat a vékony karon. akkor most én lennék a felel?s. Celia közelebb hajolt. Nincs so k értelme annak. és lehet. hogy nagy er?ket mozgósítunk a Thalidomid érdekében. Celia. Celia. és lehunyta a szemét. úgyhogy elvetettük a forgalomba hozatal te rvét. tudom. Aztán folytatta: mit most mondok. és a többi papírral együtt visszatette az asz talra. ahogy e edetileg terveztük.teg közvetlen közelébe. Kis szünetet tartott. A n? elmosolyodott. Igyekszem figyelemmel kísérni az ügyet. zzel a szörnyû tudattal kellett volna meghalnom. Maga beszélt r ket. Cam wn? Mikor a férfi bólintott. mert valami neszt hallott az ajtó fel?l. hogy h lmondhatom: ez nem az én lelkemen szárad. tudom válaszolta a n? gyengéden.. Örömmel jöttem. Celia összehajtotta a Life magazint. amin egy fecskend? volt. ártatlan gy ereken sem segítek vele. Ezek további cikkek és fényképek érintette meg az iratcsomót a férfi.. . Most egy ideig nem tud beszélni. Csaknem azonnal kisimult a beteg arca. és vigye tovább a karavánt.. Ideadná? Celia odavitte az asztalról a paksamétát. mire gondol tiltakozott Celia . hogy nincs jól. Celia hátrafordult. A beteg bólintott. A fiatal n?vér ny itott be csendesen a szobába.. Tudom. hogy megértse a z elnök szavait. pihent. Több még og megjelenni. Azt hiszem. de lehet. és beadta az i jekciót. mert egyetlen szerencsétlen. hogy maga még sokra viszi. hogy utána többen kritizálták magát. Széles körben akartuk kipróbálni. hogy tovább maradjon. Úgyhogy fogadjon el t?lem e utolsó tanácsot. amit Celia mondott. hogy valami remek dolog lesz. A Thalidomidról szóló cikket a deformált csecsem?k képeivel? Igen. Azt is tudom. Tálcát tett le az éjjeliszekrényre.. Hallgasson el?bb végig. Camperdown. végül a nagybeteg szólalt meg: Tudja. hogy mondják meg nekem az igazat. és utána nyomást akart nk gyakorolni a minisztériumra a miel?bbi engedélyezés végett. Celia. hogy. ami egyedül magának köszönhet?. Bízza magát az ösztöneire. legyen er?s. Igen válaszolta.. Elfulladt a hangja. Ú oltuk. cégünknél némelyeknek az a véleménye. Ezzel a borzalommal. Jordan mondta a n?vér Celiának. Úgy látom. Mr. Hogy itt hunyjam le a szememet. Hagyja csak.. nagyon fontos volt neki. azt hiszem.. Ügyesen és céltudatosan mozgott. Nagyon sajnálom. hogy összeszedje az erejét és a gondolatait.

de aminek én is része voltam. hogy ? javasolta a gyógy szerr?l való lemondást. régebben nekem is ez volt a vélemén . de még hosszabbat Eleanor Roosevelt asszonyról. hogyan mert Celia senkinek nem beszélt róla . Ennek eredményeként az emberek azontúl félelemmel vegyes tisztelettel és kiváncsisággal néztek Celiára. és ragyogó arccal bejelentette: Sikerült! Le kellett ugyan szúrnom néhány megátalkodott hímsovinisztát. Teddy Upshaw-t pedig legnagyobb örömére a recept nélkül kapható igazgatójává nevezték ki. hogy csakis emiatt határozott a cég az új szer ejtésér?l . Egy nappal kés?bb. Igaz. h ogy Eli Camperdown magához kérette. Celia: most már hivatalosan ordult a célegyenesre. és így potenciáli rófától menekedett meg. amit Celia kifejezetten ellenzett. Az yik a nagypolitikában. akiknek nincs ínyükre egy n?i igazgató. Napról napra kiábrándultabb lett az igazságtalanság miatt. míg mások feljebb léphettek a ranglétrán. micsoda kihívás ez a minden kötöttség nélküli. A kutatási igazgató. a gyógyászok bevonásával. Celia látogatása után két héttel meghalt Eli Campe . a Bray and Commonwealth részleg élére. Lord most utólag persze hal lgatott az akkori véleményér?l. csak éppen nem a teljes igazság. és ami még fontosabb. fogd és vidd keres t ajánlottam a vezet?ségnek. november 8-án tekintélyes hosszúságú nekrológokat hoztak az újságo perdownról. Micsoda fantasztikus lehet?s adozott Teddy Celiának . s?t arra emlékeztetett mindenkit. Ami igaz is volt. Senkinek nem volt az az illúziója Celiának hogy öt évvel korábban valamiféle csodás jöv?be látás miatt javasolta volna azt. 1962. Aztán egy januári reggelen vá lanul megjelent az irodájában Sam Hawthorne. de végre t a döntés. bár annak idején ? is a Thalidomid széles körû próbáját javasolta. és vér is folyt jócskán. aki szintén el?z? nap hunyt el. Nyolc héten át Celia látta el a képzési igazgatói teend?ket csak éppen kinevezve ne olt. hogy nevezzék ki a helyemre magát. Celiának csak hálásak lehettek. Kinevezték képzési igazgatónak. .Nem tudni. Dr. A cégvezet?ségnek egyetlen tagja volt. Sam Hawthorne alelnök lett és di értékesítési igazgató. aki nem ismerte el Celia szerepét az ügyb en. de elterjedt a cégnél. A Felding-Roth elnökének halála változásokat hozott a vállalaton belül. de sajnos még mindig vanna k néhányan. Mintha két történelmi kor ért volna egyszerre véget mondta Celia Andrew-nak. amit javasol Thalidomid kipróbálásával kapcsolatban ami végül nem hozta meg a várt eredményt. mikor az öregekkel folytatott kísérlet nem hozott sikert. a másik pedig egy kisebb szeletében a történelemnek. de aztán maga megváltoztatta. Az minden e világos volt. Ám elnyúló vitákra nem maradt id?. Az igazgatóta elnököt nevezett ki.

De vajon meddig tart a pangás? Sam elgondolkozva dörzsölte meg a kopasz fejét. az új szívgyógyszerek. vagyis hogy az illet? a csúcsvezet?i állások egyikének jelöltje. stagnáló id?szakának ígérkeztek. Azt is tudta. Most hagytunk magunk mögött egy csodagyógyszerekkel teli húsz évet. amikor egymás lentek meg a piacon az antibiotikumok. a . hogy az 1960-as évek a gyógyszeripar els?sorb n a receptre kapható gyógyszerek eseménytelen. mikor Celia felvetette a témát. mint más vállal atoknál. Celia mindezzel tisztában volt. A jelöltnek azzal is számolnia kellett. hogy nevét bármikor törölhetik versenyz?k listájáról. és a megszokottnál yobb lehet?séget kap. és a ve rseny kíméletlen volt. hogy neki még a n?kkel szemben i el?ítéletekkel is meg kell küzdenie. mert a célegyenesben sokan igyekeztek el?re. meg hogy bizonyítson. a kül e nyugtatok és a többi. Ez a tudat azonban csak még becsvágyóbbá tette. ami tovább nehezíti a helyzetét és csökkenti az esélye férfi jelöltekkel szemben. hogy még két év. Most van egy kis pangás a következ? nagy tudományos áttörésig. Persze nem min denkinek sikerült a célig eljutnia.Második rész 1963-1975 l Célegyenesben lenni a Felding-Rothnál nagyjából ugyanazt jelentette. Már máskor is el?fordult ilyen mondta Sam Hawthorne. a fogamzásgátló tabletta. Éppen ezért találta szerencsétlennek. Ki tudja? Lehet. hogy megtanulja az üzletet.

Celia. Ha már a kritikusoknál tartunk: hát nem joggal vádolnak. hogy a többi gyó ripari cég is hasonlóan eseménytelen id?szakot él át. Remélem. Sam elmos olyodott. feltétlenül az én számból akarja hallan yhogy felteszem: Oké. És van még valami.. Köszönöm! A férfi ravaszul nézett rá. hát hogyne volnék az! Tényleg az vagyok. de úgy látszik. saját adminisztrációs hálózattal. A hajdani f?nöke. Ezzel nincs egyedül nyugtatta meg Sam. vagyis Sam jó prófétának bizonyult. Jaj. Szóval az az igazság. most majd magának tartozik számadással. Mindketten tudták. hogy tíz. mi az új munkám? A recept nélkül kapható termékek részlegének. Tud arról. Sam. hogy semmit nem tudok a recept nélkül kapható szerek piacáról. Ja igen. hogy pazarlóan lekötjük a atási er?inket. Sok évvel ezel?tt ke belezte be a Felding-Roth. hogy ne lehessen beperelni minket szabadalomsértésért? Sam megvonta a vállát. ügynökgárdával re között semmiféle kapcsolat nem volt. ám tegye Talán igaza van. Jó kis iskola lesz magának a Bray and Commonwealth mondta Sam Celiának. a Bray and Commonwealthnek lesz az ig zgatója. Sam. és rengeteg pénzt hoznak. amíg néhány évet ott nem dolgoztam. hogy közöljem eladatot kap. mintha az ember egy ismeretlen országba érkezne. mint a miénk. A közvéleményben a Bray and Commonwealthnek semmi köze nem volt a Felding-Rothhoz. aztán mivel Sam nem folytatta. hogyan kell bánni a köhögés elleni szirupokkal. Mindig is voltak ilyen átmeneti id?szakok. Tudja. és h ik úgy. hogy a recept nélkül kapható szerek nagy részét képezik az egész gyógysze almazásnak. Teddy Upshaw. szinte semmilyen vagy csak nagyon ke vés izgalmas újdonsággal.. hogy majd meghalok a kíváncsiságtól. Igazam van. és nemsokára el? fogunk állni már meglév? szer továbbfejlesztett változatával. Majd magától rá fog jönni. hogy molekuláris rulettet játszunk és éppen cs nyira változtatjuk meg ?ket. ami eredetileg egy kis független gyógyszerüzem volt. Úgyhogy feltétlenül meg kell ismernie a mûködését. hogy a többi nagy gyógyszergyárhoz hasonlóan a Felding-Roth is él esen elválasztotta egymástól a csak receptre és a recept nélkül kapható szerek forgalmazását. hogy a gyógyszeripart mindenért kritizálják! csattant fel Sam leg olyanok. az aranyérken?csökkel meg samponokkal. l?bbinek lényegesen nagyobb volt a presztízse. és ma már csak a recept nélkül kapható szerekkel foglalkozott. ami miatt lehet. és az a nyavállalat így is tartotta helyesnek. hogy ezek a nekem-is-van-már szer ek tartják életben az olyan nagyvállalatokat. Nekem is fehér folt volt a terület mind addig. Kifejtené részletesebben? kérte Celia kíváncsian. hasznosabb dologra összpontosítanánk? Észrevehetné végre. És azt se feledje. E n novemberig. A két terület teljesen e lkülönült egymástól. hogy valójában miért is hat a Bár a beszélgetést?l nyomott hangulata lett Celiának. amikor tudományos szélcsend van. Közben. hogy. hogy nem firtatja tovább a dolgot. a nekem-is-van-már szerekre. hogy a nagy lelkesedés közepette érzek vala i kis fenntartást is? Csak arról van szó. 1963 folyamán Celia sikeresen dolgozott tovább mint ügynökképzési igazgató. Azért hívattam mondta Sam Celiának egy kés? novemberi délutánon . E miatt a szeparációs elv miatt tartotta meg a Felding-Roth a Bray and Commo nwealth nevet. felsóhajtott és elmosolyodott. . kutatószemélyzettel. kés?bb rájött. mint az utóbbinak. Megtan ulja. akik nem tudják vagy nem akarják tudni. Bizonyos szempontból olyan. Nem a nekem-is-van-már szerekre gondol? kérdezte Celia élesen. hogy a himl?oltás sikeres bevez etése után még száz évébe telt a tudósoknak. Ha ragaszkodik a kritikusaink fogalmazási módjához. hogy egy id?re fel kell függesztenie a kritikus látásmódját folytatta. Ez az egész iparra érvényes jelenség bár akkor még senki nem tudh zen az 1970-es évekig tartott. ahelyett hogy valami sokkal produktívabb. ez egyben el?léptetés i Celia várt. Celia elhatározta. Egy pillanatig habozott. A versenytársain sikeres készítményeinek lekoppintására? Arra. A férfi tölgyfa borítású irodájában ültek. hogy az alkalomhoz ill?en boldog és megillet?dött.is lehet. míg kiderítették. De közben szépen megélünk a Lotromycinb?l. ahogy. Vagy átmenne egy város túlsó feléb A kevésbé divatos városrészbe? Mondjuk.

személyi aktákba . fantáziadús. Celia els? kérdése így hangzott: dy. Nem neheztel azért. de kényelmes új irodájában Teddy Upshaw-t.. hogy senki ne. mikor megtudtam az újságot. Teddy mondta. y mennyire múlandó minden. A recept nélküliek üzlete tiszta hókuszpókusz. Sam Hawthorne-t hitetlenkedéssel vegyes borzadály töltötte el és villámgyorsan bekap csolta az íróasztala mellett álló rádiót. Pontosan úgy. Mondja el. Minél tovább olvasott.. Rádöbbentek. maga nem is tud ja.. dermeszt? kezdete volt a rákövetk pokaliptikus napoknak. Kérdezze csak meg a feleségemet! Aznap este. Az elnökö edy elnököt lel?tték. Miután Sam nem kapott azonnal választ... hogy tárgyaljanak a recept nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzetér?l. Még ztelni.. mi az? Ez utóbbi kérdés a vonzó. dehogy. Mikor Upshaw megérkezett. hogy a Bray and Commonwealt h részlegünk forgalma stagnál. Úgy. és ezen új ötletekre. maga nagyon érti a módját annak. de ennél soha nem fogom többre vinni. Teddy.. mert én ülök itt. hogy milyen különbséget lát a kett? kö Hát a difi elég alapvet?. a rés igazgatóját. Bizalmasan? nézett rá a férfi kérd?en. hadd tegyek fel magának egy egyenes kérdést. alkalmanként rámen?s n? ötleteire. Na jó. Mint ahogy azt mind a ketten jól tudjuk. Tessék.. Neheztelni? Jaj istenem. hogy magát hely k ide. Tudja. Celia. Most mondta be. A recept nélkülieket viszont hat hónap alatt összekotyvasztják. Erre. kutatási jelentésekbe. míg forga erülhet. egy re ceptes gyógyszerkutatás fejlesztése milliókba kerül. én csak egy keresked? vagyok egy fantaszti kusan jó keresked?. az eddigieknél sokkal jobbat adjon nekem. hogy i Sam Hawthorne-nak. Teddy beszéd közben folyamatosan bólogatott. hogy vala i végképp elveszett: a remény egy új kezdetre. ért datokba. ha végigtanulmányozta a költsége . és az élet ment tovább. hogy lényegre tör?en beszéljen mondta Cel Nem bolondítom magamat. . amit árulhat ok. mikor egyszer s mindenkorra el kellett temetni a hiú remények et. És ez csak bénító. mi történt? A lány er?t vett magán és zokogástól elfúló hangon igyekezett válaszolni. és csupa olyasmit olvasott végig. kedvesem. De még hogy! Maga már dolgozott mind a két területen folytatta Celia. és leültek beszélgetni. A receptre kapható gyó zerek és a recept nélküliek részlegében is. a reklámozásba és az értékesítésbe. Az el?z? napokban Celia különféle papírokba temetkezett pénzügyi kimutatásokba. vörös téglás irodaháza körülbelül két kilométerre volt az anyavállalat közpo a költözködés után fogadta Celia a szerény. majdnem hurráztam. E ott. és mag zámol be nekem? Hogy szerepet cseréltünk? A férfi meglepetten nézett rá. így például Celi ambíciói. mert ? észrevette. azt hiszem. Celia sem felejtette el soha. Én is kedvelem Mi nagyszerûen tudunk együtt dolgozni. mennyire örülök! Magára van szüksége ennek a részlegnek. A száz százalékig Felding-Roth tulajdonban lév? leányv at négyemeletes. és mikor az egész hatalmas ország mély depresszióba zuhant. Teddy a egetett iratokra pillantott. és lótúróba sem kerü ell a nagy gubát belefeccölni a csomagolásba. legyen. amit hallott. ami seg tte az új beosztásában való eligazodásában. A részleg forgalma valóban stagnált az ötlettelen vezetés miatt. Várjon! vágott közbe Celia.. Talán egy er?s. az nem Louis Pasteurt?l van. jaj. és legalább öt-hat évbe telik.. Az emberek érezték. Maggie. friss kezdeményezésekre van szükség. már rájött. igazgatói irodájába. ahogy gondolom? Celia bólintott. amit Sam nem: a patakzó könnyeket itkárn? arcán. Ez a szörnyû vákuum aztán id?vel megszûnt.Azt is el kell mondanom magának folytatta Sam . Dallasban. Mikor hallottam... ahogy akarja. Magának viszont megvan az esze ahhoz. hogy hol volt és mit csinált abban a szörnyû pillanatban. Köszönöm. Celia átköltözött Commonwealth Inc. Celiát egészen meghatotta. Tényleg szükség volt új kezdeményezésekre és ötletekre. Akkor is szeretném hallani a maga véleményét. megmondtam magának. ittunk a maga egészségére. az új beosztása. a rádió. így folytatta: Maggie. aki benyitott és csak állt ajtóban. annál inkább látta. Mint generációjának legtöbb tagja. valami jobbra és igazságosabbra. Amit itt mi árulunk. hogy valami nagyon jót. és hogy egyszerûen lényegtelenné vált minden más. fiatal fekete titkárn?nek szólt.

Teddy legyintett. De most megkért. De még az a szerencse. ami egy meseszép kertbe vezet. Szóval ha ez a rakéta úgyis száguld felfelé. en arról mesélt. és azt hiszem. bár remélem. akik hogy úgy mondjam bennfentesek vagyunk. és folytatta a néhány napja tartó izgalmas felolvasást az Alice Csodaországban címû b?l. Néha zavar. Lehet. Ha az embereknek valami bajuk van valami olyan apróság . Szerintem egy évig lesz itt. ugye? Igen ismerte be a n?. hogy megérte. amilyen. ki lehet ezt bekkelni. Kérdezzen csak meg egy jó orvost. sok folyadékot zunk és beveszünk néhány aszpirint. Én elfogadom a világot olyannak. aztán folytatta. Bruce ma kivételesen nem izgett-mozgott közben annyit. Celia a téma komolysága ellenére elnevette magát. áruljuk nekik a gyógyszert. még a valami éget?en fontos munkát hozott haza magával. hogy egy alapos megfázás els? napját töltötte. ami viszont még beletelik egy-két-három évtizedbe. Többet nem tehetünk. Hát maga soha nem vesz be semmil yen gyógyszert? Soha. folyt az orra. és nem ringatom magam ró színû álmokba. gyógyítsák a gyógyíthatat hûlésüket. Megfogadom a tanácsát. Például Andr t. én és miért ne lehetnénk poty asok a felfelé viv? röppályán? Egy pillanatra elhallgatott. egyedül va gyunk és megbízunk egymásban. Nem nyugtatta meg Teddy. De nem zavarja néha. azoknál az a fontos. soha nem fogja elhanyagoln i a családját. amit?l jobban ugyan nem lesznek de betegebbek sem. El?ször is nem f megítélni az üzletágunkat. amíg a tudomány meg nem t a a megfázás gyógyszerét. y az emberek legalább azt higgyék. hogy mások helyettem is vesznek be pirulákat. Remén yked?k egész hadserege. a recept nélküli szerek forgalma meredeken emelkedik a gyógyszeriparban mindenütt. ez n tudunk változtatni. ahogy hallom. Celia elhatározta. hogy nem kapaszkodunk elég biztosan abba a farokba vagyis nem uraljuk a piacnak akkora részét. és kókadtan üldögélt. Imádnak doktoro dit játszani. ami id?vel magától is meggyógyulna . hát akkor miért ne Teddy Upshaw legye n az? kutatóan nézett Celiára. Teddy hangja hirtelen óvatosabbra váltott. de ennek c sak az az egyetlen prózai oka volt. Máso ig: valakinek úgyis árulnia kell ezt a sok ócskaságot. mint egyesek. különös tekintettel a most ötéves Lisára és a hároméves Bruce-ra. hogy ez ménye. Azoknak is csak placébóhatásuk Teddy határozottan megrázta a fejét. De magát zavarja. akkor mit c sinálunk? Megmondom magának! Hazamegyünk. Meredeken. például az aszpirin. vízszintbe helyezkedünk és pihenünk. hogy legyek ?szinte. de am . aztán áthelyezik. A férfi a hüvelykujja mellé felemelte a mutatóujját is. Megmondták magának a fejesek. Lisa szokás szerint elbûvölten hallgatta az anyját. Ha maga vagy én. hogy Alice egy parányi ajtónál ácsorog. megfázunk. biztos. Köszönöm. hogy munka ide. és közben ezt a munkát végzi? A válaszom két okból is nem . Értékelem az ?szinteségét. Celia. Igaza van a piaci részesedéssel kapcsolatban bólintott Celia . mindaddig. Teddy mondta Celia. és ez a mi nagy szerencsénk. mert a tisztelt amerikai vásárlóközö kik az ilyen szerekre. hogy jobban lettek t?lük. és ehhez minden körülmények között ragaszkodott. Celia. Úgyhogy fel a fejjel. Ez a megbízatás akármeddig eltarthat. akkor saját magukat akarják kezelni. És maga meg én. mint valami átkozott rakéta! Azért.És mégis. maga. Ami pedig magukat a recept nélküli szereket illeti. mint amekkorát uralhatnánk. Nem fogják hagyni. akkor t ne kapaszkodhatnánk mi is a farkába a Felding-Roth. hogy egy icipicit értékesebbek. mint ahogy azt maga állítja. tudj a. mint a csap. akik évi félmilliárd dollárt adnak ki arra. de csak nagyon kicsivel. hogy egy picivel igen. Van néhány tényleg jó dolog. A Teddy Upshaw-val folytatott beszélgetés napjának estéjén Celia maga köré gyûjtötte rekeket. hogy itt porosodjon. karrier oda. hogy meddig kell itt maradnia a Bray and Commo nwealthnél? Semmit sem mondtak. Az egyetlen ond most az. bébi! A végén meglátja. Persze gondolom. Hát a megfázás elleni szerek? ellenkezett Celia. hogy a kibekk sokkal többet tudok majd tenni. mint máskor. hogy így soha nem beszélnék nyilvánosan. Teddy felemelte a hüvelykujját. Teddy válaszolta Celia. Ami a többit illeti. Mikor esténk mindig két órát töltött a gyerekekkel.

. semhogy hûbel ebalázs módra megigya. hogy ha meg vannak fázva és gondosan kezelik magukat. hogy a szomsz s ebédl?ben Winnie August teríti az asztalt a vacsorához. Hamarosan ki is i zet. s abból megtudhatja. mintha cseresznyés lepénybõl. Teddynek igaza van abban. A valóságban persze nem válaszolta Celia. aki utána megcsók olta Celiát. El tudod ûzni a betegségét? Nem. Celia elnevette magát. mami? szólt közbe Lisa.n nem fér át. akkor kell hozzá egy hét is.. akkor hét nap alatt elmúlik a baj.még egy kulcsot vagy valami könyvet. Miért nem? Mert nem vagyok fázós doktor. akkor elõbb vagy utóbb rosszul lesz. mazsolas . Soha ne hajtsál fel semmiféle ismeretlen kotyv alékot. aztán folytatta. Hiába volt azonban odaírva: Igyál meg!. madártejbõl. mint valami távcs?. Teljesen igazad van. Fûszeres báránysült illata csapta meg az orrát a konyha fel?l. miután Celia beszámolt neki az irodájában lezajlott reggeli beszélgetésr?l. jegyezte meg Celia. mert túl nagy. kiscsibém szólalt meg a hátuk mögött Andrew. hogyan lehetne úgy ös szecsukódni. Miféle beszélgetésen? Majd a vacsoránál elmondom. mire az újból lángra kapott. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva: Méreg. Alice sokkal okosabb volt. Milyen valószínûtlen. ha ez itt volt az el?bb mondotta Alice. a gyerekek hevesen átölelték az apjukat.. hogy ilyen csodálatos. amelyikre az van írva: Méreg. hogy talál majd rajta. az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél.. De ez csak mese. hogy fölösleges bármi mást tenni a megfázás ellen. Nagyot nevetett a család. és magához ölelte. Most összecsukódtam.. csokoládéból. Egy percig sem feledkezett meg A ice arról sem. Celia már máskor is észrevette. Most azonban kis üveget talált rajta.. körömcseppig. Alice hõsiesen belekóstolt. megtörölte Bruce orrát egy papír zsebkend? vel. aszpirint szed és pihen mondta Andrew. és látta.. és elindult. Brucie meg van fázva. Azt szoktam mondani a betegeimnek folytatta Andrew . Ha n em. de furcsa! szólt Alice. hogy mikor jött be a papa a szobába. hogy ezek a megfázás elleni gyógysz . hogy lefektesse a gyere keket.. Hát persze.* Ugye nem lett volna szabad meginnia. Vajon mivel érdemeltem ki gond olta Celia .. Andrew letette Lisát. és a k al átmentek a nappaliba. papi! kuncogott Lisa. Az üveg nyakára papírsz elet volt ragasztva. Szerintem akkor sem lett volna szabad meginnia jelentette ki Lisa makacs ul. hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegbõl. egyikük sem vet zre. Teddy viszont abban téved folytatta Andrew . Csakugyan. hacsak nem a doktor bácsi írja fel. mint h gy az ember csak folyadékot iszik. Neked is felírhatok? kérdezte Celiától. boldog életet élhetek? * Kosztolányi Dezs? fordítását átdolgozta Szobotka Tibor. El?bb megnézem mondta nincs-e ráírva: Méreg. teljes.. s roppantul ízlett neki. és reméli. Jaj. Andrew felkapta a leánykáját. hogy a lányának határozott véleménye van a dolgokról. és elkezdte keverni a martiniket. milyen melegem van? Jaj. Ma valami egészen hasonló hangzott egy beszélgetésen. Szakasztott olyan íze volt.. Huncut legyek. Befejezték a vacsorát. pulykapecsenyébõl és vajas pirításból keverték volna össze. Celia feltette Alice-t a könyvespolcra. Papa mondta Lisa . mint valami távcsõ. Most pedig felírok magamnak egy esti martinit jelentette ki Andrew. erre pedig gyönyörû nagy betûkkel ezt írták: Igyál meg! Celia egy pillanatra letette a könyvet. Andrew pedig megpiszkálta a kandallóban pislákoló tüzet.

Elkezdett lapozni a könyvekben. annál sokkal jobb! . 2 . A legt megfázás elleni szerben mindenféle alkotórész össze van kutyulva folytatta. hogy megemelkedjen t?le a vérnyomás. Felmutatott egy telejegyzetelt papírlapot. de különösen veszélyes annak. hogy Andr ew-hoz fordult: Szerinted használjam? A férje elvette t?le a dobozt. Tényleg kénytelen lesz? De képes lesz-e rá? És meg k nie? Tovább töprengett a dolgon. hogy ha az embereket a megf elel? mennyiségû reklámmal bombázod. Olyan dolgokra ébredt rá. Ha valaki túl gyakran és túl hosszú ideig szedi. hogy az egyszerû. Ami pedig a másik dolgot illeti: Andre z imént nagyon jó nem. elolvasta az összetev?ket. Igenis. Az els?. Néhány nappal kés?bb aztán visszajönnek. Mindebb?l csak annyi következik mondta Andrew . Akarod. Celiának eszébe jutott egy öreg o rvos. amik az eldugult orrot hivatottak kitisztítani. vagyis azokban a szerekben. de most annyira elbizonytalanodott. hogy segítenek. Jaj. miért ne. Nagyon úgy festett. Érzéki csalódás az egész. Celia azért hozta haza . pedig ezek fokozott váladékképz?dést eredményezn ek a tüd?ben. hogy folytassam? Nem sóhajtotta Celia. miközben kinyitotta az aktatáskáját és kirakta bel?le a haza ozott iratokat. akkor p dok neki ártalmatlan kis cukortablettákat. mintha nem is lett volna. baja nem lesz t?le. kitûn? ötletet adott neki. hogy igen. Már Celiából is majdnem kipukkadt a nevetés. aki tesz valamit a gyermekéért. esetleg véglegeset és jóvátehetetlent. Ép tanában olvastam egy kicsit utána ennek a témának. Aztán ott vannak az orrcseppek meg az orrspray-k. Az egyik ily egy phenylephrin nevû vegyület. de aztán furcsa pillantást vetett Andre w-ra. De vannak bizonyos aszpirinhelyettesít? szerek amiket széltében-hosszában reklámoznak és nagy mennyiségben ért k . Nem túlzás mondta Andrew határozottan.rek nem ártanak. és emevette magát: Ugyan. ne mondj már ilyeneket! tiltakozott Celia. Er?s. viszont arra b?ven elég . De hát mindenki azt mondja. hogy fel ll függesztenie a kritikus látásmódját . valóban kénytelen lesz egy id?re f elfüggeszteni a kritikus látásmódját. Sam mire célzott azzal. drágám? Ha mindenáron össze akarod kenni Brucie-t ezzel az ?srégi agaccsal. amikr?l szeretett volna nem tudni. és szemügyre vette a benne lév? tubust. de te mindenképpen jobban leszel. Mert egyb?l gondos anyává válsz. Andrew felnyitotta a dobozt. mezei aszpirin a megfázás legjobb ellenszere.« Az id?s os kuncogva hozzátette: persze pirulák nélkül is pont így elmúlt volna. Andrew hirtelen abbahagyta. Az ember megpróbál kikúrálni egy egyszer könnyen lehet. Ahogy Andrew visszatette a könyveket a helyükre. Nem is a kölyk ek készült. amikbe több helyen papírszeletkék voltak beletéve. hogy Andrew-nak igaza van. Mi történik az értékítéletével? Most értette meg. Használni sem fog neki. akkor akármit elhisznek. hogy egy id?re lehet. amir?l Celia el is feledkezett: a Bray and Commonw ealth egyik termékének. hogy Bruce mellkasát bedörzsölje vele. Vagy a tudattól lettek jobban. ez az úgynevezett dekongesztánsokban van. Két dolog jutott az eszébe. Volt még valami a táskában. Ennyi is elég. ami mindenkinek káros. min t használnak. hogy a megfázás elleni szerek tényleg segítenek! prot stált Celia er?tlenül. a Healthothermnek egy reklámcsomagja. akkor vesekárosodást okozhat. s?t veszélyesek is. csodálatos. amelyek tartalmaznak egy phenacetin nevû vegyületet. A szert húsz éve forgalmazta szép haszonnal a vállalat a hûléses gyerekek mellkasát kellett bedörzsölni vele. Celiának hirtelen egészen borús h angulata támadt. aki még ügynökn? korában mondott neki valamit: Ha hûléses beteg jön be hozzám. Talán ez a Healthotherm lényege jegyezte meg még mindig mulatva. Azért a veszélyes jelz? kicsi zás. a inek eleve magas a vérnyomása. és bármit hajlandóak megvenni. amik többet ártanak. csí llatot árasztott. A megfázás eni tablettákban vannak antihisztaminok is. A legtöbbször nem használ a phenylephrin túl kis mennyiséget tesznek bel?le a gyógyszerbe . ez nem kétséges. és azt : »Azok a pirulák csodát tettek. csak tessék. hanem az anyjuknak. vannak köztük ártalmasak. A gyógyszer nélkül is jo ttek volna. Majdnem minden kutató egyetért azza l. Andrew odament a kön yvespolchoz és levett néhány kötetet. Mert azt hiszik. Úgy elmúlt a meghûlésem. hogy valami sokkal súlyosabb betegséget okoz magának. és a reklám szerint megvigasztalja a kis beteget.

mint mikor a lobogó tûzre egy vödör vizet zúdítanak. A reklámügynökség negyedik képvisel?jének csak a vezetéknevét tudta Celia Bladennek A férfi a büszke helyettes kereskedelmi osztályvezet? titulust viselte. miért nem tetszik nekem a reklámmódszerük. aki már el?z? este New Yorkba érkezett. egy tribünön áll és fogadja az el?tte elhaladó ezred szalutálá Hát nem valami díszes ezred. borzas. akkor az hirtelen zérus alá volna. De én egy szót sem fogok szólni. ne m kell tovább tépel?dnie azon. és hogy szerintem miér ez az ügynökség amelynek a munkájával id?közben megismerkedtem ennél sokkal jobban is do i. hogy bármikor kirúghatják ?ket. Celia most Samre pillantott. Celia arra g ndolt. különféle graf kat és reklámterveket osztogatott a Celia vezette gyógyszergyári képvisel?knek. Mr. hogy most mit válaszoljon és egyáltalán hogyan kezeljen engem . kifogás talan öltönyben feszít? Orr vezette az ügynökség küldöttségét. hogy sikerült felkeltenie a partnerek érdekl?dését. A Bray and Commonwealthet Celián kívül Grant Carvill marketingigazgató. Eg A hatás olyan volt. Sam jelenlétére való tekintettel a reklámügynökség elnöke is beköszönt a délel?tt fo Sam még el?z? nap felhívta Celiát telefonon. Közben minduntalan nyílt és csukódott az ajtó. hogy miért: Csak megfigyel?ként leszek jelen. Sam Hawthorne. A hosszú mahagóniasztalnál ül? Al Fiocca. A Quadrille-Brown ügynökség a Burlington-House nevezetû épül etben székelt az Avenue of the Americason. csatlakozott hozzájuk. Orr mondta gyorsan Celia a kereskedelmi osztályvezet?höz fordulva . A sima modorú. Érezte. Keddi nap volt. ami osztatlan megdöbbenést keltett. és jelentést tesz utána. hogy lia megkapta volna az új beosztását. szorgosan ügyködött. a fiatalos kereskedelmi osztályvezet?nek. s?t némi megkönnyebbülést . ami a fels? vezetésben történt változás után érthet? is volt g eltelt hatvan percben olyan szertartásosan és ünnepélyesen ismertették a programot. meghagyva a köve z? lépést Kenneth Orrnak. attól tartott. Miv el maga nemrég került az új helyére és nagy a felel?ssége az anyagi kockázatról nem is besz f?nökség nyugodtabban alszik. akárcsak az egész délel?tt folyamán. és közölte. és bár kétségtelenül értett a dolgokhoz. hogy a reklámügynökségek munkatársai nagy pénzeket keresnek. de számolni k kell azzal. Érezte. akinek még láthatóan a fenekén volt a tojáshéj. vörös hajú Ingram egy éve végzett a Harvard Business Schoolb láthatóan energikus volt és lelkes bár eddig még nem adódott túl sok alkalma a bizonyításra Sam Hawthorne valamennyiük fölött állt. Celia és a Bray and Commonwealth négy munkatársa az nap reggel érkeztek autóval New Jerseyb?l New Yorkba a Quadrille-Brown reklámügynökséggel me gbeszélt találkozóra. mondta Celia az asztal túlsó oldalán ül? reklámügynökségi képvisel?knek. A negyvenharmadik emeleti tárgyalóban folyó tanácskozáson a Bray and Commonwealth reklámprogramját tekintették át. Oké. majd azt is világosan megmondta. miképpen reagáljon a h takra. aminek a reklámkampány-tervezése még azel?tt megkezd?dött. és Celia eltûn?dött on. Beszéljünk nyíltan arról. hogy ha lett volna h?mér? a reklámügynökség tárgyalójában. ha valaki rajta tartja a szemét ezen a holnapi találkozón. hogy Celiának az az érzése támadt. hogy mi történt. hogy éppen melyik termékr?l volt szó.Nem szik. talán beszéd helyett is. egy baptista prédikátor komolyságával beszélt. Az ötven év kör i munkatárs volt a cégnél. fantáziátlan és szürke em ult. január közepe. az ügynökség középkorú agytrösztje láthatóa kecskeszakállát simogatta és a lábával csoszogott. s legalább egytucatnyi reklámember jöt e és ment ki rajta annak megfelel?en. ahol a forgalmi dugóban vesztegl? autók és tüle ked? gyalogosok csatáztak és áztak a hóval kevert ónos es?ben. és atóan gondban volt. gondolta magában. hogy ? is ott lesz a megbes zélésen. A Dexter Wilson nevû harmadik fejtette ki az elmúlt órában részletesen a dolgokat. hogy inkább el?bb. Celia már eldöntötte magában. Kint cudar id? tombolt. Sam rezzenést elen arccal ült tovább. ez a maga mutatványa sz. és nyomban arra az iménti megjegyzésr e ragadtatta magát. hogy a reklámügynökségi négyes azt latolgatja magában. mint utóbb félreteszi valami ártalmatla b posztra. hogy van-e egyáltalán valaki ebben az üzletágban. mint a Felding-Roth egyik vezet? tisztségv isel?je. Most éppen a H ealthotherm került terítékre. Teddy Up shaw értékesítési igazgató és az ifjú Bill Ingram termékmenedzser képviselte. A kölyökképû. Bladen. vajon egyetértett-e a megjegyzésével. aki nem visel valami hangzatos címet . hogy az ügyfél elégedetlensége esetleg az állásába fog ker Celia tudta. Az Orrnál csak helyettes osztályvezet? néhány évvel id?sebb Wilson er?sen ?szült.

vagy akár az önét is továbbfejlesztjük. mert miután áttanulmányozta a Bray and Commonwealth aktái t. Csakhogy nem a boldog vagy szomorú gyermek az. És t sürg?sen elfeledkezni Andrew-nak arról a meghatározásáról is. Ezt a sok ökörséget! csattant fel valaki. Az igazság kedvéért hozzátenném. Tényleg ?srégi termékekr?l van szó. Az anyukája. izza erénykedett. Szerintem a ja vasolt új megközelítés helytelen. az az érzésem. Ezenkívül pedig soha t halljam. szóval ez Bladen keresztneve. ezt valamennyien tudjuk. aki bemegy az üzletbe és Healthothermet vásárol. mit beszél. Mrs. Celia azon gondolkozott. Jo dan. Ez az alapelképzelésem nemcsak a nyomtatott. azt az édesanyát. Az ifjú Bill Ingram volt az. még miel?tt Celia válaszra nyithatta vo na a száját. A kölyök lesz majd a háttérben. Hanem a mamája.ott az arcokon. Szívese dolgozunk ki új javaslatokat. hogy a múltban túlzott óvatosságból tényleg korlátozták a reklámügynökség munká t a lehet? leggyorsabban fel akarta számolni. Maga szerint is az. azért mindenképpen ott kell lennie a képen. Több mint érdekes szúrta közbe Bill Ingram. Dehogy. megfontoltan. akik boldogok és elégedettek. ki feszülten figyelte Celiát. a köténye kis félrecsúszva. Mintha egyenesen a kölyök betegszobájából jönne. El?ször a Healthothermet akarom megtárgyalni magukkal mondta. mert azt hiszem. de nem is használ. hogy ez az ?srégi ragacs ne t.. miután bedörzsölték a mellkasukat Healthother mel. hanem a televíziós re a is vonatkozik. gondolta Celia. A megkönnyebbült anyát. Persze hogy az. leintette a kollégáját. de tisztelettel néznek rá. Nem haragszik é te? kérdezte Celiától. Celia gondolatban tisztelgett Andrew-nak és folytatta: Utánanéztem. Legyen minél életszerûbb! Anyuci mégis boldog folytatta Bladen. mint ahogy azt Mrs. Talán így könnyebben el?relépünk. egyik szemöldökét felhúzva. amit ez idá hallottam. Igazán nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. hogy ilyen hangnemben beszél bizonyos régebbi termékekr?l. Én a kép el?terében akarom lá boldog anyát. hogy beteg gyermeke jobban legyen. Nem is a kölyköknek készült. akárcsak a régi. hogy megtartja magának. mely szerint talán ez a Healthotherm lényege. hogy a reklámképeinket évekre visszamen?leg mo gyerekek uralják. Megkönnyebbült és már sokkal nyugodtabb i . de ma már régen tú dta ?ket az id?. aki tett valamit a beteg gyermekéért ezért most jól érzi magát. és azt találtam. hogy dobjuk ?ket a szemétre. ahol mostanáig dolgozott. vagy megpróbálta kicsit feltupírozni a maguk ezeréves termékeit. Jordan szólalt meg Kennet rr simulékonyan. és elemi er?vel szakadt ki bel?le a szó. Nagyon érdekes. Egy rakoncátlan tincs a hajában. Átkozottul jó. Úgyhogy ha tényleg nyíltan akarunk beszélni. mégpedig a kicsit tépett anyuci. akkor. aki jó mama akar le ni. lám szólalt meg végül Kenneth Orr. vajon nem éppen a mi cégünk utasításai és megszorításai miatt születtek ilyen vérszegény ötletek? Látta. Elnézését kérem. hogy ilyen rugalmasak mosolyodott el Celia . Az ifjú reklámszakember lelkesen bólogatott. Örülök. hát persze hogy így van! Ha akármelyikünk felvetett valami klassz ötle tet. Elég volt! vágott közbe határozottan a kereskedelmi osztályvezet?. úgyhogy miért udvari unk itt egymással?! Senki nem mondta. A tárgyalóban az összes szempár rászegez?dött. Celia tudta. akkor csak a háttérben. Úgy látom. hanem az anyjuknak . és gyilkos pil tást vetett a beosztottjára. Ingramot elöntötte a tûz. akkor tegyünk úgy. Ám Kenneth Orr. mert mindarról. Hirtelen mindenki bólogatni kezdett az asztal körül. hogy Orr és Dexter Wilson élesen. az is eszembe jutott. Soha nem vádoljuk az ügyfelünket a saját reklámtevékenységünk . Az el?adott változatok egyikéhez sem ragaszkodunk foggal-körömmel. úgy vélte. De aztán úgy döntött. A reklámjainkon mégse m látszanak az édesanyák. d? Aha.. de egy kis tupír mi ndenképpen rájuk férne. a fiatalság kiállt a fiatalság mellett. aki tenni akar valamit. És nem ennek kellene történnie? kérdezte finoman Dexter Wilson. De anyuci lesz pre mier plánban. hogy hozzátegye-e Andrew megjegyzését. De igen bólintott Celia. vagy ha igen. Érdekes gondolat szólalt meg Kenneth Orr lassan. A mindenit. Végül aztán Blade a vizesnyolcas nem bírta tovább. Kínos csend lett. Igen. Lám. akinek az arca hirtelen dühében a hajzatával lett egyszínû. hogy tíz évvel ezel?tt kiválóan megfelelt volna. Láthatólag me gyben mulatott a dolgon. Profik vagyunk és felel?sséget vállalunk minden reklámkampányunkért. Jord n javasolta. Mrs.

aztán rábólintott. az ÖLELÉS . De vajon meddi ell még így dolgoznia? Ha Teddy Upshaw jó jósnak bizonyul. Ez az igazi csapatmunka! Celia közben azon töprengett magában. Celia még a legoptimistább pillanataiban sem gondolta. hallották a hirdetést vagy megvették a sampont. Az ifjú Bladen az Új Healthotherm bef atásában is szerepet játszott. amit átél. de amíg ilyen eredményeket produkál. hogy nyil vánvalóvá vált: mindez még csak a kezdet. a rádióban és a sajtóban a reklámhadjáratot. a . Mert akkor átkeresztelhetnénk Új Healthotherm -re. Celia észrev ette. Mrs. hogy maga nem akármilyen n?. ez valami bomba ötlet volt! Mind tudtam. örökösen aggódó Dexter Wilsonon. Ce liának az volt az érzése. Mrs. hogy zseni a f?nökasszonyom! Alig egy hónappal azután. és az újságok is többször felhasználták. hogy minden rendben a gyerek körül. mert úgy érzi. S?t a negyedik héten olyan nagykereskedelmi rendelésözön árasztotta el a céget. Celia azt javasol a. a Bray and Commonwealth marketingigazgatója el?rehajolt. Ahogy elnézte a két fiatalembert. akkor csak egy évig. abban teljes az egyetértés. és eltûn?dött. Az mindig segít. akik látták. Aha! Vég pnak valami újdonságot az ügynökeink. Jordan jól kifundálta. hogy a maga megjelenése a jöv?re nézve több mint biztató. hála a Healthothermnek. Celia módszere az volt. És még valami. akit id?közben el?léptettek. Újabb négy hét alatt a hatszoros eladá plázódott és a megrendelések szûnni nem akaróan érkeztek a Bray and Commonwealthhez. Celia ösztönösen megérezte. hogy mindaz. hogy új image-t talált ki a már meglév?. régebbi termékeknek. Celia magyarázta Sam Hawthorne . A gondolatai aztán visszatértek a munkájához. mint amilyeneket hozott. és rámosolygott Celiára. Közvetlen ez alá került a szlogen: Oly gyengéd. Celia és az Új Healthotherm sikerei persze nem maradtak titokban a Felding-R oth csúcsán székel?k el?tt sem. semmi fontosra. hogy az Új Healthotherm mel kapcsolatos terve ami boldog mami projekt néven vált a cégen belül ismertté olyan m ? eredményeket fog hozni. Teddy Upshaw egy négyszemközti beszél getésükön Celia irodájában így fogalmazott: Celia virágom. hogy k maradt a döntéshozatalból. Mrs. hogy Sam mosolyog. mint emcsak azoknak az emlékezetében ragadt meg a reklámmondat. A részleteket még finomíthatjuk jegyezte meg Orr. hogy kikkel fog szorosan együttmûköd a jöv?ben a Bray and Commonwealthnél és a Quadrille-Brown reklámügynökségnél. Az egyik ilyen cikk például a fantáziátlan B & C Sampon névre hallgatott. hogy a férfi mindenáron mondani akar valamit. Megint a Quadrille-Brown ügynökség dolgozta ki az ÖLELÉS reklámprogramját. hogy maradjon meg ez az elnevezés. A vegyészek majd ho nak az egyik összetev?höz. de most már látom. Új Healthotherm ízlelgette a szavakat Teddy Upshaw. Dexter Wilson bólintott. de az értékesítésen dolgozók legnagyobb örömére nemzeti szállói an bukkant fel a rajzfilmekben. Csak valami apróbb változtatásra gondolok. Például az illatra. és cikkének ezt a cí EGY LEGKEVÉSBÉ SEM GYENGÉD ÖLELÉS ÁLMAI ELNÖKÉT?L Az ilyen és ehhez hasonló epizódok példátlan figyelmet keltettek az ÖLELÉS sampon irá és a kereslet fantasztikusan megugrott. vajon miért. de a flakonokra hatalmas méretû nyomtatott betûkke l kerüljön rá még egy szó. Grant Carvill. A The Wall Street Jo rnal például egy vezércikkében a Fehér Ház legújabb adótervér?l beszélt.mert tudja. Jordan szólt közbe Bill Ingram. an. ami más recept nélküli termékek forgalmának fellend Még mindig pontosan tudni akarunk mindenr?l. és végül átlépett a komoly. és egy id?re szögre akasztotta a kritikus látásmódját. addig te jesen szabad kezet kap. Howa rd Bladent és Bill Ingramet. a Healthotherm-eladások meghatszo k. valóság-e és hogy kis i el ezel?tt vajon hogyan vélekedett volna err?l az egészr?l. hogy a Quadrille-Brown reklámügynökség összehangoltan beind tta a tévében. Nagyszerû! lelkendezett Bladen. Nem lesz nehéz változtatni a terméken buzgólkodott Carvill. Valamit változtathatnánk a n. de ezúttal ward Bladen irányításával. Ebb?l következ?en automatikusan beleegyezésüket adták 1964 fo yamán minden olyan beruházási költséghez. Végre elkezdhetnek fecsegni valami korszakosan újról. Mindenesetre megfogadta Sam Hawthorne tanácsát. azt hiszem. Úgy is volt. Fantasztikus ötl et. mert talán még tanulhatunk is valamit magától.

hogy az eladó nem is tudta. amire k . Fél év múlva pedig. és hogy így er?sebb. narancs-arany színû modern csomagolást rendelt egy h ozzáill? mûanyag tartóval. Bill Ingram a szokásos h?fokon lelkendezett tovább. megsz dulnánk a fölös gyártmányaiktól és megtartanánk a System 5-öt. A System 5 gyártását néhány jól képzett szakemberrel együtt átvette a Bray and Commonw Jersey-i gyára. ez tényleg fontos.nyom nélkül eltûnt a színr?l. Mrs. A Bray and Commonwealthnél pedig. aztán így szólt: Azt javaslom. Felírta egy papírlapra: System 500 A hûlés SZISZTEMATIKUS ellenszere És Ingram kezébe nyomta a papírt. Ingram végigsimított szokásosan borzas vörös hajzatán. ha Ádám-Évától kellene indu nk. Aminek ered ként. Celia soha nem tudta meg. hallgatom. Andrew! gondolta Celia. hogy otthagyta-e az ügynökséget. Na. akik javasolták. akkor az ár az egekbe szökött volna. Jordan. egy közvetít? jogi cégen keresztül a Felding-Roth csendben és feltûné megvette a kis vállalatot. hogy Michiganben eladó egy kis gyógyszervállalat. már be van vezetve a piacra. Tudja. De a System 5 jó arra. Biztosan itt van eze k között. és ami még fontosabb. beszélek Sammel. és ha jó om. Az a két nulla ott a végén magyarázta Ingram Celiának arra utal. megkérdezte: jó valamire ez a System 5? Már megvizsgáltattam a vegyészeinkkel. Megint azzal nyugtatgatta magát. hogy a vegyészeink valóban vált attak egy-két apróságot a gyártás hatékonyságának fokozására. az nagy dobás lenne. mondja. hogy közvetle n a név alá kerüljön oda még egy sor. Bill utasította a fiút. Az összetev?k és a . A férfi tátott szájjal bámult rá. hogy feltûn?. Celia tudta. szemétkosárba dobva az addigi zöld üveget. hogy az ügyvédek kit kép iselnek. Nem világrenget?. Zabálni fogják! Bocsáss meg. hasonlóképpen. és bukásáv rántotta azokat is. hatásosabb lett. hogy ez még hiányzik a kínálatunkból. Jó. hogy e gy nagy gyógyszergyár érdekl?dik a cég iránt. Celia. Szóval tabletta formájában is árusíthatnánk a System 500-at. úgyhogy nem kellene nulláról indulnunk. vis sza akarok kerülni a receptes gyógyszerekhez. emlékezvén Andrew lesújtó véleményére a hûlés elleni szerekr?l. az ifjú Bill Ingram léphetett el?bbre (Ce lia jóvoltából) és átvehette a marketingigazgatói állást a veterán Grant Carvillt?l. Ez megszokott és elfogadott módszer volt a szakmában. vagy letették valami kevésbé fontos posztra. de az egyetlen érdekes köztük a System 5 nevû hûlés elleni kanalas o sság. hogy oké. Átnézem. hûlés elleni szer megvásárlására. mégpedig úgy. Annyira belemerültem a munkába. jöhetünk a tablettával! Miféle tablettával? Bill fájdalmasan pillantott Celiára. ha már az ú somagolás megszilárdította helyzetét a piacon. mert ha híre megy. hogyan rohan az id?. de emmivel sem gyengébb annál. Ha megvennénk ezt a michigani céget. és javasl t tett a michigani cég s ezzel a System 5 nevû. Ezt nevezem! Ett?l olyan érzése támad majd az emb ek. hogy gazdasági szempontból hasznosabb egy már ismert terméket adaptál ni. Bill Ingramet bízták meg a System 5 továbbfejlesztésének és értékesítésének megszerve Azzal kezdte. de a legtöbb újdonság nem is állta ki a próbát. gondolta. mint amit mi magunk fejlesztenénk ki. Nemcsak hogy csillagászati összegeket emésztett f l egy-egy termék piaci bevezetése. hogy szervezetten indíthatnak támadást a nyomorult nátha ellen. Carvilln láltak egy jó kis helyet. Van töb ermékük is. Azt mondják. és a szert átkeresztelt tem 500-ra. ahol mint valaki epésen megjegyezte aktákat fog tologatni a ko engedményes nyugdíjazásáig . nem sokkal utána. Igen. Nem sokkal kés?bb az érdektelen termékeket mind kiárusították. hogy néha elfelejtem. ? hozta például azt a hírt is. Celia a kapott anyagot tanulmányozta. Néhány nappal kés?bb Celia megbizonyosodott róla. Mindenesetre ezt az itteni nyüzsgést nagyo n élvezem. mint valami egészen újjal kísérletezni. hogy c sak egy év de aztán rögtön eszébe jutott. hogy valóban jó az ötlet. Írjon nekem egy részletes jelentést. és bezárták a michigan t. Hát nem olvasta az el?terjesztésemet? Az asszony az asztalán tornyosuló irathalomra mutatott. és hogy már másfél éve vezet and Commonwealtht. Az az igazság. Ingram Celia támogatásával újabb és újabb innovatív marketin ?. hogy a szert ú rveztük.

Azt hiszem. le gjobb lesz. A britek és franciák magabiztosan kijelentették ahogy az elmúlt százötven évben már s lanszor . mindig eszébe jut a kora jegyezte meg Andrew. ha leírjuk ?t. Több védelmet igényel. Andrew anyja átköltözött Európába. de a jelek szerin t nem is volt rájuk kíváncsi. jobblétre szenderült. Még nem látta az unokáit. hogy elfogadtatott a kongresszu ssal egy szigorú polgárjogi törvényt. Ne mondja tovább szakította félbe Celia. hogy túlél mindent és mindenkit. az élet a szokásos módon folyt tovább tragikusan. ami egy távoli országgal. egyszer-kétszer alaposan . a gyerekek együtt vacsoráztak a szüleikkel. hogy inkább meg?r etlenségét meg azt a szerény philadelphiai otthont. Los Angeles egyik külvárosában állítólag zavargásokra és gyújtogatás or. tele konfliktusokkal. Ha rólunk hall. Oswaldnak megölésében vétkesnek találták és halálra ítélték. hogy többször is meghívták.. ba nemzeti perlekedés közepette új lobogót választott. hogy hamarosan megkezdik a két országot összeköt? tenger alatti alagút építését. az Johnson elnöknek igen. mikor egész családokat ver le a a hûlés. Állítsa már le mag végül is tetszik. és csak úgy rázta a nevetés. Celia eg s jegyezte Andrew-nak: Brucie nagyon érzékeny. hogy a kicsik gyakrabban lássák a nagyanyjukat. amit a keresked?k maguk között csak a Te-jó-ég! méretûnek hívnak Bill! emelte fel a kezét Celia. Lisa már betöltötte a hét évet és második osztályba járt. mint Lisa. Az ötéves Bruce-ból ellenben szelíd. Andrew réges-rég nem látott apja meghalt. Andrew felvet hogy költözzön hozzájuk. Négy hetyke. de az anyós kitért a szíves invitálás el?l azzal. Hogy valamennyire bepótolják az elmaradt együttléteket. ami ritka élvezetnek számított azóta. különösen büszke volt a folyamatosan szókincsére bár alkalmanként még összekeverte a szezont a fazonnal. halkan. Mit szólna egy kis aszpikos csomagolású System 500-hoz? Az utasellátónak? Nem rossz ötlet. elbûvöl? liverpooli fickó. mikor tudományát csillo a. Az egész család otthon volt. hogy Celia a munká a miatt gyakran elutazott és néha napokig is távol maradt. Ennek System 50 lesz a neve. szomorúsággal. de min denki sajnálatára Mildred egészségi okokból egyre kevesebbszer tudott jönni. Jöv? télen folytatta Ingram tántoríthatatlanul . Ami a gyerekeket illeti. Celia érezte a szomorúságot a férje hangjában. mégpedi abban a hatalmas flakonban. Celia odament hozzá. nevetéssel és emberi gyarlósággal.. jó asszonyt. amikor csak lehetett. piacra dobjuk a családi System 500-at ez is szerepel a feljegyzésemben . ahol jó harminc éve lakik. és annak ellenére. Feleségü enni egy er?s. komikusan. Már értem a logikát: kisebb szám. Az Egyesült Államokban pedig a kongresszus csekély figyelem közepette elfogadott egy úgynevezett Tonkini-öböl határozatot . a valószínûtlen en meghódította zenéjével a világot és valóságos Beatle-mániába taszította az emberiséget. kilencvenéves korában * Beetle=bogár. komolyan vette a tanulást. Akkor azt kell tennie. akir?l mármár úgy l tt. nag lentkezett és soha nem látogatta meg a családot. és amelynek következményei elidegenítettek egy generációt és kettészakították A Ma este feltétlenül nézni akarom a híradót mondta Andrew Celiának egyik este 1965 gusztusában.. kise rek és kipukkadt bel?le a nevetés. Vietnammal v kapcsolatos. amit csinál. S míg Celia meg a recept nélküli szerek ily gyümölcsöz?en egymásra találtak. vigyorodott el Ingram. és átölelte. J yt Kennedy elnök gyilkosának. érzékeny és jó humorérzékû kisfiú lett. To is úgy tûnt. nagylelkûséggel . amir?l véletlenül. er?s egyéniség. Winston Churchill. nevezetesen. Természetese ekeknek készül? változatban hígítani fogjuk az összetev?ket. Am nem sikerült. Celia édesanyja régóta kínlódott az asztmájával és az utóbbi id?ben rosszabbodott az állapota. Wattsban. Brucie sok mindenben hasonlít rád mondta végül Persze a nyolcévi házasságuk nem volt mindig felh?tlen. és most már ? is együ nevetett Celiával. és hogy a szám is mutatja. De külön reklámoznánk és így kett?s megvilágításba kerülne a dolog.yanaz volna. Celia szerette volna.. hónapokkal a temetés utá esültek Jordanék. amit nekem válaszolta Andrew gyöngéden.

de jól válaszoltál Brucie-nek. Ha tényleg ez az óhajod. Ezt persze nem e mlegetted sûrûn. mikor Watts k itûn? drámát szolgáltatott a tévétársaságok számára aznap és öt további lidérces napon és éjs Úristen! mondta Andrew megint. Az asztalán lév? i rattartók közül kibányászott egyet. hogy pénzügyi kimutatások van ne. Az emberek továbbra is venni fogják a kuru zslószereket. ami egészen más. az arcán pedig pa takokban folynak a könnyek. hogy a recept nél erekkel kötött házasságom ideje lejárt. sebesülésekr?l és halálról. Andrew mint például a Healthotherm vagy a System 500. mint egy sorsdönt?. Mert rólam van szó? Miért ne? Elvégre a kis feleségem vagy. S . A megbeszélésen Celia áthelyezését jelenlegi beosztásából. Mindketten tudták. hogy ez itt történik. mikor a híradó rá . Andrew habozott. hogy Bruce egész testében reszket és hangtalanul zokog. Én is nagyon szeretlek. azé a szenvedésé. Celia látta. Kés?bb. Mosoly suhant át a férje arcán. amir?l a világ nem akart tudomást venni.összevesztek. csakúgy. anyu! tiltakozott Bruce magánkívül.. és éppen ezért örülnék. amit nem helyeselsz a mos tani munkámban. hogy sikerüljön. ami biztosan érdekelni fogja folytatta Sam. akkor rövid id? alatt öss ecsapnának a fejünk fölött a hullámok. körülöttem is van. hogy nem kell további ideologizáláson törnöd a fejed. úgyhogy végül teljes ndegy. attól függetlenül. hogy amit itt ma láttál. odament hozzá és sürgetni kezdte A ndrew-t. elia. Nemcsak megideologizálod? gyanakodott Celia. Andrew így szólt: Ez az egész iszonyúan ny sztó volt. mert úgy döntöttem. így van. és ezért kapott szabad kezet a Bray and Commonwealthnél. orvosokhoz. a vad kig elkeseredett feketék és az ?ket ostromló rend?rség között a borzalmas. hagyd! kiáltott fel Bruce. Andrew már csak reflexszerûen. de már rengeteg gyötr?dést okozott neki és csak nem akart. ami nem Celiával vagy a c saláddal volt kapcsolatos. nem tudott megoldódni. akit szeretek. és azt válaszolta neki: Igen. Azt hiszem. Továbbra is nyomasztották a watts i zavargások képei. személyes gondja. Én is egy ilyen véd?burokról akartam vel beszélni. De örömmel köz . hisz mind a ketten tudjuk. ha egy napon visszakerülnél a receptes gyó khez a Felding-Rothnál. A szegénység és nyomorúság lázálma vált valóság n. ki adja el nekik. hogy te kiszállsz-e a buliból vagy sem. amit csinálsz. Csak nem a recept nélküli szerek burkára gondolsz? De. El tudod hinni. Van itt valami. kivéve ilyenkor. de aztán folytatta. mint azt bárki is várta. Celia odahajolt és megcsókolta Andrew-t. A dilemma az mondta másnap Celiának Sam Hawthorne . mint a mi védett családu nk.. Id?közben viszont kibékültem egy-két dologgal. mikor a gyerekek már lefeküdtek. Túl sokan élnek közöttünk véd?burokban. Büszke vagyok rád. aztán hozzátette ?t hamarosan rá fogsz jönni. Maga az aranytojást tojó tyúk. hogy védelmezzék és meg?rizzék. úgyhogy az utolsó kockáig végignézték a rett s tudósítást. Így van bólintott Celia elgondolkozva. Sam irodájában ültek. fosztogatásokról. hanem helyette rögtön eljönnének hozzánk. a mi orszá unkban? Valamennyien olyan feszülten figyelték a rémes képeket. hogy jó házasságban élnek. valami ilyesmire. akkor kívánom. mikor a tévé képerny?jén feltûntek a wattsi zavar ok képei. El?bb-utóbb kell tudnia. hogy létezik odakint egy olyan világ. de néha megtörténik. Celia tovább simogatta. ahogy szörnyûbbnél szörnyûbb képsorok követté ló házakról. de azért. Celia azonnal felpattant. arcpirító nincstel r?l árulkodó Charcoal Alley-i nyomorgettóban. Szomorú és rossz dolog. hogy van olyasmi. sokkal sikeresebb. Holnap kérni fogom az áthelyezésemet. A gyerekek is ott ültek a szobában. Tudom. Ütötték az embereket. és kinyitotta. arra. gépiesen válaszolt. indent megtettek annak érdekében. hogy csak a tudósítás vége fe tte észre Celia. az gyakran megtörténik. papa. Nagyon neheztelsz rám érte? Egy kicsit talán igen. helyesebben szólva. a Felding-Roth központjában. Brucie. nyugtatgatta. brutalitásról. Egy pillanatig habozott. Úristen! akadt el Andrew lélegzete. rombolásról. de hamarosan eljut az igazgatótanács minden tagjához. hogy kapcsolja ki a készüléket. hogy az a munka sokkal fontosab b. hogy túlságosan sikeres a mu kájában. Ne. És még valami: ha az emberek nem vennék szép szorgalmasan ezeke t a szereket. Nem okoztak eg ymásnak nehezen vagy soha nem gyógyuló sebeket. Még nem sokszorosítottuk. de ezek a civódások soha nem léptek túl egy bizonyos ponton.

hogy cs ak azt tette. úgyhogy esetleg azon a területen nagyobb hasznomat vehetnék . nem tudná leg zt az utolsó részt elhagyni? Most már kérlel? volt a hangja. ll Ingram az utóbbi id?ben kin?tte magát. minden szót háromszor is meggondolt. Azonnal le fogunk ülni tanácskozni a tárg alóban. Engem most c sakis a jelen érdekel. megfontoltan beszélt. azt nem válla lom. Miel?tt további lépéseket tesz. Dr. a receptes gyógyszerek forgalma nem valami fényes. A kutyaúristenit! fakadt ki Andrew. hogy befogják a s ukat és behunyják a szemüket. hogy ilyen mértékben. De kérem. mert gyógyszerfügg?ségben sz enved. ztán így szólt: Szerintem a recept nélküli szerek forgalma nélkülem is ilyen szinten marad. A partnerem. Legyen nyugodt. Mindegy. fáradt grimaszt vágott és hirtelen felenge dett. Andrew lehangoltan bólintott. hogy azonnal intézkedjen! Andrew vad te kintettel nézett a felettesére. Leonard. mert nem volt beszámítható állapotban. Aztán az íróasztalához ment. Szinte vibrált közöttük a leveg?. sejtettem. Egy percig töprengett. hogy nem rágtam meg ezerszer a dolgot? De. miko r mindketten tudtuk. a jog szerint nincs más lehet?ségem. Ebben az évben viszont már zenöttel és a profit is ilyen arányban emelkedett. És most mi fog történni? Néhány percen belül összeül a végrehajtó bizottság. Gondolta persze. de maga meg a többiek úgy döntöttek. hogy el bb-utóbb kiborul a bili. Bede's vezet?je hivatalos. és talán még a betegek veszélyezteti. Továbbá. hogy csak ak kor lépjen. Gondolja. Mikor maga a Bray and Commonwealthhez került. mégsem hallgathatott tovább. szigorú arckifejezéssel. De efölött napiren térek. mint mondta. akkor a rész leg a Felding-Roth teljes forgalmából tíz százalékkal részesedett. Andrew tagoltan. amit a lelkiismerete diktált. Addig várakozz . Sweetin iadta az utasítást a titkárn?jének: Keresse meg nekem az igazgatótanács elnökét valahol a v . 3 Andrew farkasszemet nézett a kórház ügyvezet? igazgatójával. De tudom. akkor maga meg a munkatársn?i tegyenek félre minden egyéb munkát.m rámutatott az egyik számra. Jordan mondta a St. Sweeting az órájára pillantott. Azok után. de azt álmában sem merte remélni. Persze a sikerében kicsit szerepe van annak is. hogy mi történik. mint maga. legyen türelemmel még néhány hónapig. Dr. Beszéd közben Sweeting busa szemöldöke szokás szerint fel-alá ugrált. Muszáj tennem valamit morogta Leonard Sweeting. és telef onáljanak az orvosi végrehajtó bizottság tagjainak. Amit már négy évvel ezel?tt meg kellett volna tennie. És talán majd találunk valami na n érdekes dolgot magának. feszes hangon. ha abszolút biztos a dolgában és pontosan felmérte a cselekedete következményeit. mert akkoriban én is pont olyan romlott és gyáva voltam. Jézusom! sápadt el az utolsó mondat hallatán az igazgató. Nem tudom és nem is fogom! És követelem. Viszont. Mikor az igazgató letette a telefont. Sam mosolyogva becsukta az irattartót . az ? hibájából. valamennyiünknek. hadd figyelmeztessem arra. de a kórháznak is. Andrew. de ezúttal hivatalos formáb n. és ezt mind a ketten tudjuk. Az igazgató felsóhajtott. No ah Townsend e pillanatban a kórházi rendel?jében fogadja a betegeket kezdte Andrew. aki az átvirrasztott éjszaka után kimerült vo t és különösen ingerlékeny. Hazudik vágta a szemébe Andrew . és felvette a telefonkagylót. hogy a receptes gyógyszerek forgal ma visszaesett. hogy éppen mit csinál. Véleményem szerint nem alkalmas az orvosi hivatás betöltésére. Rendben van. hogy javulta z eredmények. amit itt most elm ondott nekem. Csak biztos akartam lenni benne. A legtöbb f?orvosnak most bent kellene lennie a k ban. Péntek dél volt. akkor újból el?adom a mondókámat. Be fogjuk hívni. Townsend gyógyszeres befolyásoltság alatt van. és azt mondta félig-meddig magának: Úgyis tudtam. azonnal hagyja félbe és jöjjön ide. Rossz napunk van. Andrew. Tu dtom szerint Dr. Mintha a szívéb?l hasította volna ki a szavakat. De ami a múltat illeti. De ez akkor is fantasztikus teljesítmény. tudomásom szerint ezen a héten értelmetlen halált halt az egyik bete e ebben a kórházban. Leonard Sweeting irodájá álltak egymással szemben. Celia! Köszönöm válaszolta az asszony végtelenül boldogan. Az ügy életbe vágóan fo a ezzel megvan. A szaván fogjuk bólintott Sam. Gratulálok.

annak ellenére. Wyrazik nem volt új páciens. Oscar Aaronshoz i yította. Noah már olyan hosszú ideje prakti zált. Andrew id?r?l id?re még aggódott Noah és a betegei miatt. már e gyáltalán nem titkolta Andrew el?tt úgy. Aztán azzal magyarázta. Townsend láthatóan hanyagabbul kezelte a gyógyszerfogyasztását. hogy súlyos kábítószeres. hogy Andrew rájött Noah titkára. de a testét viszke t? kiütések lepték el. Andrew mégis örömmel látta. rajta tartotta a szemét az id?s orvoson. 1961-ben egy évvel azután. Tüd?gyulladást állapított meg. de mivel semmi említésre méltó mal?r nem történt. mikor Andrew bent volt nála. Az id?s orvos megvizsgál egállapította. ott azonnal fel fogják venni. hogy a sztetoszkópon keresztül fojtott légzést ha llott. hogy történjen v kkor nagyon reménykedett abban. az új pácienseket Andrewhoz és az új fiatal orvoshoz. hogy Townsend döntött-e gy valami szelíd küls? nyomásnak engedett. aki harmadikként betársult hozzájuk. Bedé's-ben senki nem osztotta Andrew aggodalmait. és majd ? maga is utánameg y. hogy Noah bizonyos szemp ontból olyan. hogy a szokás z ösztönök csak nagyon lassan halnak el vagy szûnnek meg. tüd?hörgést és mellhártyazörejt. míg egy beteg egy fiatal férfi. és gyógyszerek ide. igyekezett másra koncentrálni és tétlenül várta. és egyre észrevehet?bbek lettek rajta a függ?ség küls? jegyei az üveges tekintet. és Townsend azon nyomb an adott neki egy penicillininjekciót. Noah Townsend továbbra is jó diagnoszta maradt. Bede's Kórházban. Andrew arra gondolt. Townsend rendel?jében és torokfájás ra. Attól fogva mindenesetre Townsend kevesebbet járt társaságba meg fogadásokra. mert a jöv?ben a mellékhatás sokkal súlyosabb. nem sokkal kés?bb az onban miután er?sen gyanakodott és utánajárt a dolognak megtalálta a hiányzó darabokat és olódott el?tte a szörnyû kép. hogy éppen azzal hibázta el. A jelek szerint a St. és azt a bizonyos elvetélt zélgetést folytatta Leonard Sweetinggel Noah Townsend visszavonult a f?orvosi posztról és kivált a kórház orvosi tanácsából is. Noah Townsend feljegyzéseib?l kiderült. Ig az. Három éve szinte rendszeresen járt Townsendhez. a testh?mérséklete 39 °C és hogy szaporán szedi a leveg t. heves köhögésre és lázas bágyadtságra panaszkodott. hogy Townsend hogyan tarthatja magát még mind ig olyan jól. Mikor legel?ször jelentkezett. s?t katasztrofális is . hogy soha nem fog bekövetkezni semmi jóvátehetetlen. és utasította Wyraziko entkezzen a St. A kiütések azt jelezték. mint egy meghibásodott gép. kábulat oda. mint régen. Néha Andrew elgondolkozott azon. akkor is be volt gyulladva a torka. hogy legalább eltegye ?ket . A rendel?ben szanaszét hevertek a gyógyszergyáraktól kapott mintacsoma ok még azt a fáradságot sem vette. Ugyanakkor Dr. Kérdé iszont. Várni. mint a vegyes cukorkából alkalmanként még akkor is. Addig. gyakran megb eszélte vele a nehezebb eseteket. hogy könnyedén megbirkózott a napi feladatokkal.Odakint megszólalt az ebédid?t jelz? sípszó. aki még sok évig élhetett volna meghal Amióta Andrew négy évvel és nyolc hónappal ezel?tt rájött Noah Townsend gyógyszerfügg amennyire csak lehetett. hogy különösebb melléfogás nem történt. amit már csak a tehetetlenségi nyomaték hajt. hogy megakadályozz on egy esetleges orvosi mûhibát vagy valami végzetes tévedést. hányingerre. Andrew soha nem tudta meg. a zavaros beszéd és remeg? kezek a magánrendel a kórházban egyaránt. hogy penicillinérzékeny. Várakozás. A végzet megsemmisít? hirtelenséggel csapott le. Andrew csüggedten arra gondolt. El?ször Andrew-nak csak mozaikdarabkái voltak a történtekr?l. és úgy szemezgetett a külö razsékból. hogy meddig. hogy túlságosan hosszú ideig várt. Id?. hogy gyulladt a torka. Mintha a kollégája felismerte és elfogadta volna Andrew aggodalmát. A huszonkilenc éves Kurt Wyrazik megjelent Dr. így olyan diagnózisok felállításával i yek esetleg másoknak nehézséget okoztak. A tragikus eseménysorozat kedd délután kezd?dött. ezért ezt a szert so nem szabad adni neki. A rendel?ben is igyekezett csökkenten a betegei létszámát. és többet volt otthon. Eddig a hétig. Az injekciót követ? napokban Wyrazik torkáról lement a gyulladás. És bár megvoltak a maga korlát ennek az ellen?rzésnek.

Ne kérdezte. egyedül élt és minden szempontból különc volt. az az. Townsend hatalmas vörös felkiáltójelet tett a férfi kartonjára. de mivel már olyan régóta élt együtt a helyzettel. Townsend utasításában. A helyzet változatlan maradt a második. ott razikot és személyesen vitte a feljegyzést a n?vérszobába. A segédorvos íg y is tett. a pácienst egy négyágyas kórteremben helyezték el. Egy másik alkalommal. ennek az lehetett az oka. hogy megmondja. Még aznap. hogy megnézze Wyrazikot. fiatal n?vérk el. hogy adjanak a betegnek Erythromycint. Egyetlen látoga m kereste fel a kórházban. hogy így akarta kerülni a találkozást az orvoskollégákkal. Miután Noah Townsend beküldte Wyrazikot a St. hogy ekkor mi játszódott le Townsend agyában. Bede's-t. Mivel normál körülmények között a tüd?gyulladást penicillinnel kezelték. Új utasítást írt. egyértelm tt. lifttel felment a kórtermi szintre. Andrew azonnal észrevette a penic illinnel kapcsolatos figyelmeztetést. mert Andrew semmilyen gyógyszert nem írt fel a fiatalembernek. Miután beadta a z injekciót. a n?vér pedig nem mondta meg neki. Ekkor úgy másfél éve látta Andrew Wyrazikot élve utoljára. A kérdés és a felelet rákerült a bete a.lehet. Townsend bódult állapotában valószínûleg úgy ivel az eddig felírt gyógyszer nem segített. Kés?bb keserû szemrehányást tett magának a mu . ? maga m Egyesült Államokban született. Wyrazik mindaddig nem tudott a penicillinérzékenységér?l. Dr. Townsend megtartotta az ígéretét és kés?bb valóban bement Wyrazikhoz a kórházba. csak találgatni lehet. A második nap este. hogy Townsend vagy olvasta a kórtörténetet és látta. ez alkalomm al nem játszott szerepet ez a momentum. Egy hajózás t tisztvisel?jeként dolgozott. ami kés?bb tört ve elmaradt. de egy kicsit r omlott. így nem tudta. visszahúzódó agglegény volt. ami újfent emlékeztette voln a a penicillinérzékenységre. közeli barátok nélkül. Wyrazik szülei lengyel bevándorlóként érkeztek Amerikába. aki lejegyez e a kórtörténetet. Dr. nyomban végre is hajtotta. Mikor a n?vér bement a kórterembe az injekciós tûvel. hogy Wyrazik állapota. mikor Townsend megérkezett és váltottak egymással néhány szót. hogy Wyrazik penicillinérzékeny. Az orvos egyik kérdése így hangzott: Allergiás valamily yszerre?" Igen. az els?t azonnal. és hogy nemrég vehetett be egy nagyobb dózist. de az is lehet. hogy most sem semmi baj történni s így nem is tett semmit. nyolc óra körül. betegen fekszik a St. úgy érvelt magában. és az éjszakai ügyeletet egy új. felszökött a láza és nehezen lélegzett. kórházban töltött nap végéig. azonnal ki is ment a kórteremb?l. mikor elolvasta a kartont. Már éppen hazafelé indult. A f?n?vér éppen betegállományban volt. Kurt Wyrazik csak ezzel a két emberrel állt sz orosabb kapcsolatban. változtatásra van szükség. Bede's-ben. mikor Townsend bement a kórházba. Ahogy Andrew meg a többiek kés?bb kikövetkeztették. Noah Townsend nem volt ott és így Andrew-hoz került. Nem sokkal kés?bb megvizsgálta egy kórházi segédorvos. hogy a beteg allergiás. Wyrazik volt az utolsó. Az új utasítás szerint a betegnek hatóránként hatszázezer egység penicillint kell adn ntramuszkuláris injekcióval. A beteg személyisége és életkörülményei is szerepet játszottak abban. De ?ket sem hívta fel. egy sürg?s esethez hívták be otthonról. Bede's-be. hogy milyen injekciót kap. ahol töb b beteghez is benézett. Rengeteg dolga akadt. Wyrazik lázas és álmos volt. Aznap este Andrew is a St. Mivel semmi szokatlant nem talált Dr. Townsend megint bement hozzá. Amit b iztosan tudni. . Azt. Ez volt a szokás. el kellett vagy el kellett volna olvasnia a segédorvos feljegyzéseit. aki nem ment férjhez. ha nem is kritikusan. el?tte felhívta a St. vagy pedig korábbról emlékezett rá esetleg mindkett?. Andrew egy pillanatig ha bozott. Bede's-ben volt. Ezen a pont on Andrew-nak is volt valami kevés köze az esethez. mikor Wyrazik valami apró panasszal érkezett a rendel?be . Miután Townsend elbúcsúzott Andrew-tól. Andrew azonnal látta Noah Townsend viselkedésén és beszédén. Az anyja korán meghalt. hogy begyógy zerezett állapotában összekeverte a napszakokat. a penicillinre hangzott a válasz. Igaz. hogy az id?s orvos kábul állapotban van. Nem olvasta el azt a bizonyos korábbi feljegyzést a beteg kór lapján. az apja pedig egy kansasi kisváros ban élt Kurt n?vérével. Noah Townsend az utóbbi id?ben szokatlan id?pontokban látogatta meg a kórházban fekv? betegeit. Dr. Kurt Wyrazik csendes.

Townsend bólintott. remélve ogy még a kórházban találja. tapasztalt orvosnak számított. hogy leveg? jusson a tüd?be. s mindezt fuldokló. és így szólt a n?vérhez: Vannak bizonyos do k. amelyben Town end a halál okaként az akut tüd?gyulladásból ered? akut szívelégtelenség -ét jelölte meg.Ami ezután történt. mert tudta. doktor úr. hogy Kurt Wyraziknak nem voltak közeli barátai. az ajtóból sarkon fordult és ment sza ahhoz a beteghez. De er e nem került sor. kétkedéssel töltötte el AndrewEgyre növekv? kíváncsisággal elhatározta. megint csak találgatni lehet. akinek a ki jelentését a n?vérnek esze ágában sem volt kétségbe vonni. Nem bírta a szíve. A n?vér azonnal elrohant a segédorvosért. Bizonyára az sem kerülte el Townsend figyelmét. hogy ?t nem vádolják semm l. ma dig a fájdalom és a rémület után a beteg abban a kegyben részesült. gyenge szíve volt. a kilép Violet Parsons utóda éppen Dr. hogy ott van már egy orvos a kórteremben. látva. s röviddel azután meghalt. akik esetleg tolakodó kérdéseket tehetnének fel. hogy elvesztette az eszmé . Tartottam t?le. hogy úgy egy órával kés?bb ikor Townsend már nem volt a rendel?ben. Andrew véletlenül értesült Kurt Wyrazik haláláról csütörtökön reggel. A kórteremben fekv? egyik páciens. az új titkárn?. megakadályozta a légzést. Szomorú ügy. megduzzadt és eltorzult az arca. Noah Townsend még mindig köztiszteletben álló. hogy elveszítetted az egyik betegedet. hogy a n?vér nem tud a penicillinérzékenységr?l. Igen. hogy valami óriási szerencse folytán a két terhel? feljegyzés a kórlapon lév? allergiafigyelmeztetés és a penicillininjekció köz alál majd összefüggést az. így ha a halált rá ja fogni valami természetes okra. azt egyrészt találgatni lehet. olyanok. hogy az elhunyt betegek papírj . hogy visszahívja a n?vért. az id?s orvos még nem ment el és ? érkezett els?k otthoz. mikor Andrew találkozott Townsenddel. rögtön utána pedig Dr. a gégéje. Ige n. együttérz?en mondta a k ollégájának: Hallom. Wyrazikot pár pillanat múlv a heves rosszullét foghatta el. Az egyik ilyen bizonyos dolog a halotti bizonyítvány kiállítása volt. hogy a duzzadt gége elzárta a leveg? útját a tüd? felé. A fiatal n?vér nyomban megkönnyebbült. hogy nyoma sem volt szívbetegségre utaló feljegyzésnek. Ez arra ösztönözte Andrew-t. Nagyon valószínû. Délután a St. mert egy beteg halála bár ilyen szomorú is nem számít szokatlannak. Townsendért. Townsend megkönnyebbülten felsóhajtott. azonnal megnyomta a cseng?t. valami akarater?vel kijózanodásra kényszeritette magát. Andrew akár napirendre is térhetett volna az eset fölött. hogy a kábulat ködfátylán át elhatolt a tudatáig a történtek súlya. Az egész folyamat nem tarthatott tovább öt percnél. hogy Peggy. Fiatal fickó volt. ami nem tûnt fontosnak. Az egyik a illinallergiára való figyelmeztetés volt. gyenge szív. mert mire a segítség megérkezett. Kurt Wyrazik már meghalt egyedül. sorsára hagyva. Szegény ördög! mondta végül Townsend a n?vérnek. aki hánykolódásra és fuldokló hangokra lett figyel es a szomszéd ágy fel?l. aki esetleg kés?bb foglalkozni fog az esettel. Nem sokkal kés?bb. hörg? hangok kísérték. Wyra zik. Gyerünk. a szája. már kés? volt. ami h rew kés?bb nem lép közbe sikerülhetett is volna neki. Ám mire a z megérkezett. aki. kikeresse Wyrazik kartonját és elolvassa. Hogy ezek után milyen indítékok alapján cselekedett. hogy még aznap diszkréten érdekl?dik a kórh yrazik halála fel?l. a nyelve. hirtelen elkezdett viszketni az egész teste és a b?re ég ?vörös lett. Jól számított. Tudja. Nem bírta a szíve. másrészt pedig az egyik betegtárs eszéléséb?l tudni. amiket egy haláleset után el kell végezni. A legkritikusa az volt. most már emlékezett a páciensre. te is kezelted egyszer. Röviddel ezután allergiás sokkot kaphatott. Féltem. a valódira soha nem derülne fény. és megpróbálta elleplezni az ügyet. Townsend tegnap éjjel elhunyt betegér?l beszél valakinek te efonon. Mint ahogy a segédorvos sem vonta e. Ismerve a penicillin ilyen esetekben szokásos hatását. a mi homályos aggodalmat keltett benne. Ha lett volna orvos a közelben. nevezet esen. A rendel?jük közös el?terében áthaladva hallotta. hog k. Biztosan rájött. De volt valami furcsa Townsend viselkedésében. a szeme. Bede's kartotéktárába ment. a megfelel? terápia egy nagy adag adrenalini njekció és azonnali tracheotómia gégemetszés lett volna. Súlyos tüd?gyulladás. Abban is reménykedhetett. hogy így lesz. akit?l nagy hirtelen elhívták. és a kartont átnézve két dolog tûnt föl neki. A másik viszont. lássunk hozzá.

és soha nem nézett volna el sem magának. vagy akkor lenne objektívebb a v izsgálat. Egyhangúlag megszavaztuk. akkor akár szül?i értekezleten is ér ezhetné magát. még mindig nem tudta.. Andrew szívét mintha jeges kéz szorította volna össze. mint ahogy a küls? jegyek mut atták.. hogy.. Mivel jól emlékezett arr a. Az a Noah. a személyes konfrontáció nem vinne el?bbre semmivel. . és a gondolatok vadul kergették egymást a fejében a lehet? legkülönböz?bb megold kórházi kollégáinak kellene elmondania mindazt. ho y tenni kell valamit. ha a felettes szervekhez fordulna? Vagy beszéljen el?ször Noah Townsenddel.támogatom. tisztességes és becsületes volt. mer Andrew most már egészen biztos volt abban. Ellene? Csend.. Megkö redt a betûkre. Élhetnék egy javaslattal ezzel kapcsolatban? Elnök úr. No . .ai oda kerülnek az osztályokról. így nem volt más választá int reggelig várni. sokkal mélyrehatóbban. és bekopogtatott az ügyvezet? igazgatóhoz. amik arról tanúskodtak.a javaslatot támogatja. ahol éppen valami mindennap nügyben hoznak döntést az illetékesek.. Mit csináljon? Kihez forduljon? A hullaházba ment. hogy nem viszi ki a botrányt a kórház kapuján. amit tudott. javaslom. a vonásai rendezettek. levertség és üresség tö . és hallgassa meg a magyarázatát a történtekr?l? Aztán arra gondolt. szigorú etikai és orvosi elvek szerint élt. Csaknem azonnal megakadt a szeme Townsend kézírásán a hatszázezer egység penicillinr?l. a legtöbb kórházi vezet? már hazament. legyenek azok bá en súlyosak. ahogy tovább olvasta a kórlapo . beismerve a hibáját és vállalva a következményeket. hogy a fiatalember értelmetlen halálát ez váltot ta ki.. Másnap reggel a rendel?jébe érve rés tesen leírta. s?t alkalmanként szeret ett.kijelentem. sem pedig másnak egy olyan szörnyû szakmai hibát és az azt követ unyi leplez? kísérletet. azután hozzátette: Állítólag a n?vére jön ide Kan lesz majd a hamvasztás. Townsend állapított meg . A végén fásultan úgy döntött. Miközben mindezeket átgondolta. A régi Noah Townsend egyenes derékkal el?állt volna.. amit tud. Igaz. aztán nem sokkal tizenkét óra el?tt bement a St. hogy nem a szív mondta fel a zolgálatot. hogy ha lehunyná a szemét. hogy Dr. akit Andrew hajdan megismert és tisztelt.. és hogy röviddel ez tán állt be Wyraziknál a halál.. Támogatja valaki ezt a javaslatot? . Egész éjszaka ébren feküdt a békésen alvó Celia mellett akinek fogalma sem volt a f gondjáról . hogy a n?vér beadta az injekciót. Bede's-be. mitév? legyen. hogy a döntés megszületett. Ki szavaz a döntés mellett? Ééén fújták kórusban. aki kísérte. Elrendelték a boncolást? kérdezte az alkalmazottat. B?rének halványkék árnyalatá kívül aminek egyéb okai is lehettek más árulkodó jele nem volt az allergiás sokknak. arról döntsenek a kórház vezet?i. vagy akármelyik cég igazgatótanácsi tárgyalójában. Andrew a kórlap legalján kezdte az olvasást a halál okával t Dr. Éveken keresztül nem lehet büntetlenül visszaélni a gyógyszerekkel. Az biztos. hogy ez teljesen fölösleges mert Noah alapvet?en megváltozott. hogy megnézze Wyrazik holttestét.. Ha be ke i a fels?bb szerveket. Andrew-nak kétségbeesett gondolatok kavarogtak a fejében. hogy járt legutóbb a kórházigazgatóval. Andrew-t végtelen szomorúság. mint amit most ? maga vitt véghez. többek között a segédorvos feljegyzését a penicillinallergiáról és a korábbi Erythromycin-k ? kézzel. 4 Andrew arra gondolt. Nem. és onnan haladt felfelé. uram válaszolta a férfi. Mintha villámcsapás érte volna. Nem. dobogó szívvel adta vissza a kórlapot az archívumosnak. a beteg kórlapján lév? feljegyzések boncolás nélkül is szörnyû bizonyítékké Közben beesteledett. A halott férfi szeme csukva volt. de mit? Talán hívja fel a figyelmet a boncolás szükségességére? Egy dol gban egészen biztos volt: a boncolásból egyértelmûen kiderülne. Mintha egy vattaszûr?n át érkeztek volna hozzá a beszédfoszlányok.

ahol általános tiszteletnek örvendett. kórházi f?orvos. hogy valamennyien osztjuk a mély szomorúságát. hogy ennek az eldönté izzák Dr. patológusok. hogy a na gy asztal körül ül?k közül többen is nézik. Andrew szerint. milyen döntés születik. amiket a jelen lév? f?orvosok szomorú fejcsóválások közepet n?riztek. ez rendkívül kényes. Amit mi ttünk. hogy jelezzék egy életmû hirtelen. Jordan szólt óvatosan Andrew-hoz az orvosi végrehajtó bizottság elnöke . McNairre. és tudjuk. tragikus lezárulását. nyomatékos felszólítása kire gett a kagylóból: Védd meg a kórházat! Mindent megteszek ígérte az ügyvezet? igazgató. Ekkor az ösztövér. és bár csak az egyik felet hallotta. Leonard Sweeting tartotta a kezében az egész akciót. a felvételi irodára. Sweeting a patológus f?orvosra nézett. amit tett. formálisan. hogy így zajlott le? Ilyen prózaian. és az apa megadta a szükséges enge y a boncolást még ma elvégzik. a gyógyszerraktárakba és így tov bátorkodtam azt írni. Helyesl? mormogás volt a válasz. tekintettel a jogi vonatkozásokra . hogy Dr. Dr. Tiszteljük önt azért. és ugyanolyan szükséges is. hogy nehéz volt a döntés. Gouldra. hogy gyorsan konzultáljon telefonon a kórház elnökével. A megbeszélés el?tt Sweetingnek még arra is volt ideje é lélekjelenléte. Townsendet egészségi állapotára való tekintettel függesztjü vélem. értesültünk a vádjai természetér?l. akinek a praxisa Morristownban volt. ér eny emberek voltak valamennyien. amit korábban az ügyvezet? igazgatónak mondott. Neurológus volt. szinte sokkolt f?orvosokkal. A bizottságo t az osztályos f?orvosok alkották sebészek. egy valaha oly odaadó ember pályaf k végét? Andrew nem szégyellte. dja el. a kollégánk volt. feltettek neki néhány kérdést. Dr. Bede's-be n hosszú ideje betöltött állásától. becsukta maga mögött az ajtót és a Andrew-t. hogy a megbeszélésün r?l e szoba falain kívül a lehet? legkevesebb szó essék. Andrew a legtöbbjüket jól ismerte. Továbbá javasolnám azt is folytatta az ügyvezet? igazgató . Aztán az ajtó néhány perc múlva kinyílt és beszólították. ami itt ma lezajlott válaszolta az ügyvezet? igazgató . A kis termetû. Andrew elismételte. Bede's-t. Andrew csak bólintott. Ezek a kicsinyes és kenetteljes szavak lennének hivatottak arra . A tárgyalóban lév?k arc ly kifejezés ült. Egyetértünk válaszolta Gould. hogy bár a bizottság tagjai nem számította erre a mai leleplezésre. rám és Mr. de mit mondunk a családj Hogy egész ?szinte legyek mondta Sweeting . szülész-n?gyógyászok. hogy tudatta a megbeszélés okát a döbbent. halk beszédû és ld er?s kézzel vezette a St. mégsem próbálta eltitkolni megindultságát. aki perceken belül itt lesz és segítséget ad majd a j . ho l várható volt. Jó-jó akadékoskodott tovább a gyermekgyógyász f?orvos . Jordan szólalt meg az elnök. amit azonnal szét k az egész kórházban a n?vérszobákba. hogy könnyek csorognak végig az arcán. aki három évvel azel?tt lépett a leköszön? Noah Townsend örökébe. hogy Noah Townsendet megfosztják a St. gyermekgyógy diológusok meg a többiek. Az elnöki tisztet Dr. mégis. Ezután Sweeting az irodájából nyíló tárgyalóba ment. hogy mi legyen a halott fiatalember sorsa. és letette a telefont. amit tud. Dr. Andrew-nak határozottan az volt az érzése. f eltétlenül el kell végeztetni a boncolást. Hát lehetséges. Noah a barátunk. ez diszkrétebb minden konkrét utalásnál. Fergus McNair veterá elyi ügyvéddel. kér gye el. Miután befejez te. ilyen részvéttelenül szörnyû tragédiával szemben. Bár tudta. Javaslom. választékos beszédû gyermekgyógyász f?orvos emelkedett szólásra: tük meg.ah Townsendet kórházi állásából felfüggesztjük. Gould . az ugyanolyan nehéz volt. mert egyel?re képtelen volt megszólalni. Tisztességes. az elnök utolsó. el?re elkészítettem egy körlevelet. Egyetértenek? Gould kérd?en végigpillantott a többieken. Közvetlenül a megbeszélésünk el?tt telefonáltam az t Kansasban él? édesapjának a n?vére már úton van ide . attól kezdve. lelkiismeretes. aki bólintott. Ekkor következett a döntés arról. Elnök úr szólalt meg Leonard Sweeting . és a bizottság tagjai váltottak egymással pár szót. s?t még most is az. maga a tény nem lepte meg ?ket különösebben. Aztán Leonard Sweeting körbeadta az elhunyt Kurt Wyrazik kórházi kartotékját és kórla a bizonyító erejû bejegyzésekkel. A telefonbeszélgetés Andrew jelenlétébe n zajlott. Tekintettel mindarra. szeretném tájékoztatni a bizottságot. Ezra Gould töltötte be. akiknek nagy hirtelen minden más munkájukat félbe kellett hagyni. potenciálisan igen veszedelmes kérdés. ez esetben túl hosszú ideig ha logatták a döntést.

. Andrew-nak az az érzése támadt. mert a folyosó lassan elcsen ett és mindenki ?ket figyelte. És ez semmit sem számít? Ez esetben sajnos nem. hirtelen nem tudta. de aztán er?t v ett magán. Kérdezd csak meg Andrew-tól. hogy ? maga ne m akar részt vállalni az ügy sz?nyeg alá söprésében. Andrew arra gondolt. és a két csuklóját egymáshoz szorítva el?renyújtotta. az id?s o kitört a mély. de aztán meggondolta magát.. Gould a többiekhez fordult: Beleegyeznek? Buzgó bólogatás. még ben kórházban. Meglátta a két kollégát. Keményen megmarkolt a a hisztérikusan zokogó ember karját.. De nem itt. hogy ez a legkevesebb. . arca torz mosolyba rándult. néhány összefüggéstelen szót b . hogy felfüggesztünk a kórházi állásodból. Andrew nézett rá Gould hálásan. Köszönöm. Ha ez a kívánságod. Ne haragudj. én szólalt meg Andrew. Én is sajnálom Wyrazikot. megdöbbent? hevességgel. Csak abban volt biztos. Nekik is megvol t a maguk felel?ssége. Kérlek. Aztán váratlanul. Arra gondolt. sem pedig McNair nem hibáztatható ezért. Oda kell mennem Noah Townsendhez és közölnöm kell vele a döntésünket. Ezra Gould és Andrew kiléptek a liftb?l. Gyere. és így szólt: Menjünk innen.. és megkönnye bült. de meg kellett mondanom. nyugodtan végiggondolva az eseményeket.. hogy végre megérkeztek. szántszándékkal. Õszintén sajnálom. biztosan elnéztem.. itt is elintézhetjük. Jobb sorsot érdemelt volna.. Talán kés?bb jelentést teszünk a bizottságnak az ügy kimenetelér?l Dr. Fergus McNairnek kétségt lenül az lett volna a legjobb. még miel?tt lemegy a nap? Rendben bólintott Gould csendesen. Noah. ha az ügyet eltussolják.. és maga elé b Ahogy közeledtek feléje. hogy soka t tettél az intézményért. hogy biz onyos szempontból sem Sweeting. nem mehetnénk. Most pedig elérkeztünk a legnehezebb dologhoz jelentette ki Dr.. Miközben egész testében remegett.. de Ezra Gould megel?zte. Andrew Townsend karja után nyúlt. és az ifjú Kurt Wyrazikot. a kórtermek és a n?vérszoba. hogy hosszú évek óta. így az elnök egy kalapácskoppantással kénytel n volt csendre inteni ?ket. még soha nem követtem el. Hazaviszlek. kérdezd csak meg! Noah hajtotta le a fejét Andrew . Talán. Ha ez az eset orvosi mûhibaként a bírósági tárgyalóterembe kerül. kés?bb jelentést teszünk a bizott alán nem. és rtelen mintha magába roskadt volna. hogy az azután lezajlott botrányos jelenet ellenére is várta már ?ket Noah Townsend.gi ügyek tisztázásához. Úgy tudom. visszafordu lt.. Ez a kulcsszó. Egy n?vér és több beteg is kíváncsian odanézett. Legnagyobb sajnálat ra kénytelenek voltunk úgy dönteni. Ja igen! Wyrazik. megígérem. Mikor Dr. y mennyit tettem érte? Tudom. és körülné t. A folyosó végén ott állt Townsend. Townsend furcsa. Óhajt valaki velem jönni? Igen.. Ennyivel tartozott Noahnak. s?t látható megkönnyebbülés volt az eredmény az asztal körül ül?k ré Talán gondolta Andrew. Noah. úg tûnt. hogy az orvosi végrehajtó bizottság ülést tartott. Elfordult.. Gould elképedve nézett rá. mennyi mindent tettem! Tessék. A kórháznak. az ártatl an áldozatot sürg?sen elhamvasztják és miel?bb elfelejtik.. akko erköltség vagy a kártérítés katasztrofális nagyságúra rúghat. Gould. Billncset is hoztatok? kérdezte. Van fogalmad arról rikácsolta Townsend . megmondtam nekik Wyrazikot. Noah. Ugyan miért kellene nekünk ennél nyugodtabb hely? Szinte rikoltotta a választ. amit tehet . pontosabban Leonard Sweetingnek és a f?nökének.el?ször. Az orvosok mind beszélgettek egymással.. hogy hány éve dolgozom itt a kórházban. soha többé nem. Az a szegény fiatal fickó. Andrew nem tudta. Kö m közölni veled.. és azzal is tisztában vagyunk valamennyien. Gould egyre kínosabban érezte magát. Nem vagy jól. Hát nem fogja úgyi dni a kórházban. rángatózó fejmozdulatokkal többször is bólinto halkabban kezdett beszélni. és halkan így szólt hozzá: Beszélnem kell veled. az id?s orvos felemelte a fejét. hogy mit mondjon. menjünk egy nyugodt helyre. Kés?bb. bár nem is vo hogy vajon a biztosító fedezné-e a kórház kiadásait. Noah. t?lük jobb kéz fel?l volt a n yüzsg? folyosó. vad zokogás.

Hogy van? kérdezte Andrew. Mikor azok ketten odaértek a lifthez. Gould kinyitott egy asztalfiókot és el?varázsolt bel?le egy üveg whiskyt meg két p oharat.. aztán csendesen iszoga tni kezdtek. régi méltóságát és tartását végképp elvesztette volna a liftajtó. Az els? s ez azért fontos. Tucatnyi kíváncsi szempár kísérte ?ket. Bede's-be. mindenesetre sikerült neki. mintha hirtelen összetört volna valami benne.. Egy elmegyógy-intézetben. hogy Noah Townsend meg?rült. kérek szépen bólintott Andrew hálásan. cs endesen azt mondta: Te maradj itt. de tudta. Világos volt. mióta beszálltam vele a liftbe. hogy a héj alatt minden elhalt. Gyere mondta Andrew-nak . hogy ilyen lapotban Townsendet nem lehet hazavinni. Ne hárított Andrew határozottan. és akkor válaszolok. Végül megszólalt: Csaknem az egész napot Noah-val töltöttem. Nehogy megismétl?djön. Meg kel l tudnod több dolgot. Inkább menjünk be a kórházba.Townsend nem tudta a zokogást abbahagyni. elmúlt a nyugtató hatása. elmegyek hozzád. Gould a pohara alján lév aradékot lötyögtette. hogy szelíden a lift i rányába tuszkolják. Inkább azt kérdezd. megértetted? Igen bólintott Andrew. A szakért? o k szerint nem valószínû. Jaj istenem. Mikor Andrew megérkezett a St. és a dolog mostani állása szerint ha többé nem kelthet? életre. Tölthete ed is? Igen. az igazgató f?orvosnak sikerült a még mindig üvöltöz? Noah-t egy üres kezel?be tuszkolni és rázárni az aj után Gould sürg?sen odahívatott egy kórházi pszichiátert.. és i énjének csak a váza maradt volna meg. Még akkor is hallani lehetett a sikoltozást. Gould és a pszichiáter is vele tar ott. hogy melyik betegnél járt ma Noah és ellen?rizd az összes utasítását. hogyan tudott ilyen körülmény között még dolgozni. és csukd be az ajtót magad mögött. hogy valami nincs rendjén. Ez szabályellenes és ritkán szoktam csinálni. Egy newarki magánklinikán van. de engedte. mikor becsukódott az ajtó. gyors mozdulattal belökte Townsendet a felvonóba. úgyhogy kénytelenek voltak ráhúzni a kényszerzubbonyt. Bede's földszintjére. De most azonnal. Nem szívesen hagyta most magára Noah-t. ordítozni ke zdett és megpróbált ellenállni. Gould már várta aprócska kórházi irodáj n. mert a praxisoddal és Noah betegeivel kapcsolatos . Még nem érezte k arra. en egyszer megjegyezte: Remélem. szörnyû volt! Gould el?vett egy zsebkend?t és megtörölte az arcát. Townsend magánkívül sikoltozni. Találkoznunk kell. Mikor Gould és Townsend a lifttel leértek a St. Andrew.. Csak a jóisten tudja. Dr. és Andrew ott maradt egyedül a folyosó döbbent csendjébe n. és miközben Townsendet tovább tolta a lift felé. még ma este mondta az igazgató f?orvos. Ekkor vált többé-kevésbé egyértelmûvé. és bár Celia mint m ig érezte. és kiderült. Townsend közveszély vált. mintha Noah jó ideje már a gyógys miatt persze üres kagylóhéj lett volna. hogy Noah Townsend soha többé nem fog praktizálni. Gould kitöltötte az italokat. Hol lenne a legmegf elel?bb? Ha akarod. hogy Gouldnak igaza van. lassan elhaltak a hangok. Mikor az megérkezett. úgyhogy a pszichiáter néhány gyors telefonja után egy ment?autóval a newarki intézetbe szállították Noah-t. Gould hozzátette. Olyan érzésem támadt magyarázta Ezra Gould . együttes er?v sikerült legyûrniük Townsendet és belenyomni egy nyugtató injekciót. Gould feszült hangon belekezdett a délután és a kora este eseményeinek elbeszélésébe. Gould durván. hogy egy órával azel?tt felkereste Noah Tow . Aznap vacsora után Andrew-t felhívta otthon Ezra Gould. hogy valaha is kijöhet onnan. hogy beszámoljon Celiának a Noah-val kapcsolatos történésekr?l. nem firtatta a dolgot. Nézz utána. ilyesmiben soha többé nem lesz részem. Gould odafordult Andrew-hoz. hogy hol van . De ma este szükségem van rá. Aztán ahogy a lift ereszkedet t lefelé. Mire megérkeztek az elmegyógyintézetbe. Aztán a mai események hirtelen összetörték e kagylóhéjat. jeget és vizet tett hozzájuk. Olyan volt.

send feleségét. Andrew meglep?dött. Az elmúlt zavaros napokban nem is gondolt Hildára. És hogy fogadta a hírt? kérdezte. Gould mérlegelte, hogy mit is mondjon. Hát, nem is tudom. Nem beszélt túl sokat és nem látszott különösebben megrendültnek érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Szerintem legjobban t ennéd, ha holnap elmennél hozzá te magad. Igen bólintottá Andrew. Szerintem is ez lesz a legjobb. Gould habozott, aztán Andrew szemébe nézett, és kibökte: Van még valami, amit meg kell beszélnünk, mégpedig a halott, Wyrazik ügye. Azt már most közölhetem mondta Andrew határozottan , hogy nem vállalok részt sem eltussolásban. Rendben válaszolta Gould éles hangon. Akkor hadd kérdezzem meg t?led, hogy mil yen lépéseket tervezel. Nyilatkozatot teszel közzé a sajtóban? És utána a vád tanúja leszel a osimûhiba-perben? Segíteni fogsz valami orvosgyûlöl? ügyvédnek, hogy hatalmas összegekért elp lje Townsend feleségét?l mindazt a pénzt, amit Noah öreg napjaira gyûjtött össze? Képes volná an anyagi károkat okozni a kórháznak, amik jóval nagyobbak lennének, mint az összes biztosítá k, és amik tönkretennének minket teljesen, úgy, hogy meg kellene szüntetnünk bizonyos osztály kat, vagy egyszerûen le kellene húznunk a red?nyt? Ezek közül egyik sem történhet meg tiltakozott Andrew. Pedig meglenne rá az esély. Eleget olvashattál csavaros eszû ügyvédekr?l, akik pont san tudják, mit kell mondani a tárgyalóteremben. Ez nem az én problémám kötötte Andrew az ebet a karóhoz. A legfontosabb az igaz Valamennyiünk számára fontos az igazság válaszolta Gould. Ezzel nem vagy egyedü néha elkend?zhetjük az igazságot bizonyos józan okok és különleges körülmények miatt. Már ngett a hangja. Most pedig jól figyelj ide, Andrew. Hallgass végig. Az igazgató f?orvo s egy pillanatra elhallgatott, összeszedte a gondolatait, aztán belevágott: A halott n ?vére, Miss Wyrazik ma délután megérkezett Kansasból. Len Sweeting beszélt vele. Azt mondja, hogy kedves, egyszerû asszony, jóval id?sebb az öccsénél, akit persze nagyon sajnál. De ket tejük közt már évek óta nem volt szorosabb kapcsolat, úgyhogy számára ez a veszteség nem olya semmisít?. Igaz, ott van még az édesapa is Kansasban, de ? Parkinson-kóros. El?rehaladot t a betegsége; nincs sok ideje hátra. Nem értem, hogy mindez... kezdte Andrew. Rögtön meg fogod érteni. Csak hallgass végig! Gould megint tartott egy kis szünet t, aztán folytatta. Wyrazik n?vére nem azért jött, hogy bajt keverjen. Nem kérdezett túl so at. S?t magától bevallotta, hogy az öccse mindig is beteges volt. Azt akarja, hogy a föl di maradványokat elhamvasszák, és a hamvakat magával viszi Kansasba. Ezenkívül a beszélgetésb Len egyértelmûen kivette, hogy anyagi gondjai vannak. Akkor segíteni kell neki. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit... Ahogy mondod! Ezzel valamennyien egyetértünk, Andrew. S?t már utánanéztünk, és semm kadálya a támogatásának. És hogyan képzelitek? Len és Fergus McNair már kidolgozták a részleteket. Egész délután ezzel foglalkozta Ezek a részletek nem fontosak, nem ránk tartoznak. Mindenesetre bizalmasan konzultálta k a biztosítóinkkal, akiknek az az érdekük, hogy az ügy minél csendesebben véget érjen. Kider hogy Wyrazik rendszeresen küldött haza pénzt Kansasba, hogy fedezni tudják az apja kezelés i költségeit. Ezt a támogatást folytatni tudjuk, s?t az összeget meg is emelhetjük. Fizetjük yrazik temetésének költségeit. Ezenkívül a n?vérnek biztosítanánk egy nem túl magas, de a meg elégséges nyugdíjat élete végéig. És hogyan indokoljuk meg neki anélkül, hogy beismernénk a kórház felel?sségét az öc ? Mert ha gyanút fog, biztosan elkezd majd kérdez?sködni. Ez a kockázat szerintem is fennáll ismerte be Gould , de Len és McNair szerint nem, márpedig ?k jogászok. Szerintük el lehet a dolgot diszkréten intézni. Gondolom, ebben nagy része van annak, hogy Miss Wyrazik olyan asszony, amilyen. De ami a legfonto sabb: így megmenekülünk valami képtelen, több millió dolláros kártérítést?l. Szerintem néz?pont kérdése, hogy mi képtelen és mi nem jegyezte meg Andrew. A f?orvos idegesen legyintett. Próbálj meg arra gondolni, hogy nincsen özvegy feleség, nincsenek árva gyerekek, a kiknek az iskoláztatásáról gondoskodni kell csak egy haldokló öregember meg egy középkorú, n?, aki semmiben nem fog hiányt szenvedni élete végéig. Gould elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte: Min mosolyogsz?

Andrew ugyanis az utolsó mondat hallatán keserû mosolyra húzta a száját. Cinikus gondolatom támadt. Ha Noah-nak meg kellett volna ölnie egy beteget, akkor sem választhatott volna jobban. Gould megvonta a vállát. Az élet tele véletlenekkel. Ez a mostani minket segített. Nos? Mi az, hogy nos ? Nos, teszel közzé nyilatkozatot? Értesíted a sajtót? Természetesen nem fortyant fel Andrew. Soha nem is állt szándékomban. Ezt te is pontosan tudod. Akkor részedr?l az ügy le van zárva. A korrektségedet már bizonyítottad azzal, hogy közölted a kórház vezet?ségével, amit tudtál. Itt a szereped be is fejez?dött. Neked semmifél egyezéshez nem lesz közöd. Nem kényszerülsz arra, hogy hazudj, és ha valamilyen okból ez az e z mégis nyilvánosságra kerül és hivatalosan kihallgatnak, akkor természetesen elmondod majd az igazságot. Ha velem ez a helyzet tudakolta Andrew , akkor veled mi? Te el fogod mond ani Miss Wyraziknak az öccse halálának a valódi okát? Nem válaszolta Gould kurtán. És éppen ezért vagyunk néhányan, akik mélyebben be nk az ügyben, mint te tette hozzá. És talán meg is érdemeljük. Mindketten hallgattak. Andrew arra gondolt, hogy amit Ezra Gould most mo ndott, az finom, de határozott utalás arra, hogy igaza volt négy évvel ezel?tt, mikor me gpróbált tenni valamit Noah Townsend gyógyszerfügg?ségével kapcsolatban, de a figyelmeztetése süket fülekre talált. Andrew most már biztos volt, hogy annak idején Leonard Sweeting beszám olt a többieknek a vele folytatott beszélgetésér?l. De az is éppily világos volt, hogy az igazának ezen az áttételes elismerésén túl több erül szóba, hogy akkor ? gondolkodott helyesen; az ilyesmit nem szokás írásban rögzíteni. And ew arra gondolt, hogy legalább tanultak valamit mindnyájan ? maga, Sweeting, Gould m eg a többiek. Ám ez sajnos nem változtatott már sem Townsend, sem pedig Wyrazik sorsán. Hogy ebb?l mi következik? tette fel magának a kérdést Andrew, és rögtön válaszolt i em sok. Amit Gould mondott, az egészében végül is stimmel. Az is igaz, hogy nem kell haz udnia, bár megkérték, hogy tartsa a száját és így bizonyos mértékig ? is részt vállal az ügy Viszont kinek mondhatná el és mit nyerne vele? Akármi is történne, Kurt Wyrazikot nem leh et feltámasztani, Noah Townsendet pedig drámai, de elkerülhetetlen akcióval eltávolítottá zínr?l és többé nem árthat senkinek. Rendben mondta Andrew a f?orvosnak , leállítom magam. Köszönöm bólintottá Gould, és a karórájára nézett. Hosszú napunk volt. Ideje ha

Andrew délel?tt meglátogatta Hilda Townsendet. Townsend hatvanhárom éves volt, Hilda négy évvel fiatalabb. A korához képest jól tart tta magát. Ügyelt az alakjára. Határozott, kemény arcát ?sz, divatosan rövidre nyírt haj kere te. Mikor Andrew-nak ajtót nyitott, csinos fehér vászonnadrágot viselt kék selyemblúzzal, és ony aranylánc függött a nyakában. Andrew azt várta, hogy a gyötr?dés, a sírás jeleit fogja látni az asszonyon. De egyi knek sem volt nyoma. Townsendék egy kicsi, de kellemes, egyemeletes házban laktak Morristownban, a Hill Streeten, nem messze az Elm és Franklin Street sarkán lév? rendel?t?l, ahová jó id? ben Noah Townsend gyakran gyalog ment el. Mivel nem volt személyzetük, maga az asszo ny vezette be Andrew-t a nappaliba. A meleg barna és bézs színekkel berendezett szoba egy kertre nézett. Mikor leültek, Hilda minden ceremónia nélkül megkérdezte: Kér valamit, Andrew? Egy pohár italt? Esetleg teát? Köszönöm, nem kérek rázta meg a fejét Andrew. Hilda, nem is tudom, mit mondjak, enetesen sajnálom. Az asszony bólintott, mint aki várta az együttérz? mondatot, aztán megkérdezte: Félt ett?l a találkozástól velem? Egy kicsit ismerte be a férfi. Gondoltam. Pedig nem kell félnie. És ne legyen meglepve vagy megdöbbenve, amiért nem zokogok és nem tördelem a kezemet, vagy nem csinálok valami megtört szívû asszonyra val

ló jelenetet. Mivel Andrew-nak fogalma sem volt, hogy erre mit válaszoljon, egyszerûen csa k annyit mondott: Oké. Hilda Townsend mintha nem is hallotta volna, tovább beszélt. Az az igazság, hogy én már mindezeken túl vagyok, és már régóta, annyiszor végigcsi ndegyiket, hogy elvesztették számomra a tartalmukat. Az évek során annyit sirtam, hogy m ostanra elapadtak a könnyeim. Néztem, ahogyan Noah pusztította magát, és részenként tört össz zívem. Mikor már egyáltalán nem hallgatott rám, s?t meg sem hallgatott, akkor kezdtem ráébred i, hogy kihalt bel?lem minden érzelem. Érti? Igen válaszolta Andrew, és arra gondolt, hogy milyen keveset tudunk mások szen vedéseir?l. Hilda Townsend ezek szerint évek óta lojálisán falazott, amir?l Andrew nem tud ott, és még csak nem is gyanította. Eszébe jutottak Ezra Gould tegnapi szavai is. Nem bes zélt túl sokat... Az az érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Maga tudott róla, ugye? szegezte neki a kérdést Hilda. Igen. Maga orvos mondta vádlóan az asszony. Miért nem tett valamit? Megpróbáltam. Bent a kórházban. Négy évvel ezel?tt. És nem hallgatták meg? Hát... nem nagyon. De lehetett volna er?szakosabb, ugye? Igen válaszolta Andrew. Így visszagondolva talán lehettem volna. Az asszony felsóhajtott. És valószínûleg akkor sem ért volna el semmit. Hirtelen másról kezdett el beszéln eggel meglátogattam Noah-t, pontosabban megpróbáltam meglátogatni, õrjöng?tt. Nem ismert meg . Senkit nem ismer meg. Hilda kérdezte Andrew gyengéden , tehetek valamit magáért, segíthetek valamiben? Hilda mintha meg sem hallotta volna a kérdést, tovább beszélt. Van Celiának bûntudata azzal kapcsolatban, ami történt? Andrew meghökkenten nézett rá. Még nem mondtam el neki. Ma este fogom. De ami a bûntudatot illeti... Pedig legyen bûntudata! sziszegte vadul Hilda, és ugyanígy folytatta. Mert Cel ia is része ennek a kapzsi, könyörtelen, kullancs gyógyszeriparnak. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy el tudják adni a gyógyszereiket, hogy az orvosok felírják és az emberek beve yék ?ket! Még akkor is, ha semmi szükség rájuk. Bármire hajlandók! Egyetlen gyógyszergyár sem kényszerítette Noah-t arra, hogy bevegye azokat a gyógy szereket mondta Andrew csendesen. Közvetlenül talán nem emelte fel ismét a hangját Hilda. De Noah bevette ?ket l nincs egyedül , mert a cégek elhalmozzák gyógyszerekkel az orvosokat! Elárasztják ?ket! Ol só, gátlástalan reklámokkal tömik tele az orvosi lapokat, amiket viszont minden, valamit m agára adó orvosnak olvasni kell, és nap mint nap pukkadásig tömik a levélládáikat hirdet?pros tusokkal, és jönnek az ingyenútjaikkal, az örökös ingyentraktával, az ingyenpiával és minde egy szent cél érdekében: hogy az orvosok másra se tudjanak gondolni, csak a gyógyszerekre , mindig a gyógyszerre, még több gyógyszerre! Minden cég ingyenmintákat küldözget és osztogat rvosoknak, és szünet nélkül azt duruzsolják a fülükbe, hogy kérjenek csak bátran, bármelyik g ?l bármennyit, egyetlen szavukba kerül! Kapnak minden korlátozás, megszorítás nélkül. De ezt a is tudja, Andrew. Hilda hirtelen elhallgatott. Szeretnék kérdezni valamit. Ha tudok, válaszolok rá mondta a férfi. Több kufár ügynök is járt hozzá a rendel?be, szinte minden napra jutott egy. Ne dolja, hogy néhányan de az is lehet, hogy mind tudták, hogy milyen nagy gyógyszerfogyasz tó? Hogy gyógyszerfügg?ségben szenved? Andrew elgondolkozott. Lelki szemei el?tt megjelent Noah rendel?je azzal a tömérdek, számolatlanul egybeömlesztett gyógyszermintával a legkülönböz?bb fajtájú gyári c Igen válaszolta. Nagyon elképzelhet?, hogy tudták. De ugye, ez sem tartotta vissza ?ket? Mocskos gazemberek! Csak küldözgették szép en tovább az átkozott mintáikat. Készséggel segítve az önpusztításában. Noah mindent megkapot csak kért. Hát ilyen ez a rothadt, szennyes üzlet, aminek a maga felesége is része, Andre w, és én gyûlölöm az egész átkozott bagázst úgy, ahogy van! Van igazság abban, Hilda, amit mond ismerte el Andrew. Lehet, hogy nem is kevés. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Viszont azt akarom, hogy tudja: telje

sen megértem magát. Tényleg? kérdezte Hilda Townsend, a hangjában megvetéssel vegyes keserûség. Akk gyen szíves, magyarázza el egyszer Celiának is. Talán akkor keres majd magának valami más mu nkát. Aztán hirtelen, mint mikor átszakad egy gát, az asszony a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. 5

A hatvanas évek közepén vált fogalommá a n?k egyenjogúságáért küzd? mozgalom, a wome az újságok állandó témájává lett. 1963-ban publikálta Betty Friedan A titokzatos n? címû mûve t üzent annak, hogy a n?ket mindenhol és mindenkor másodrendû állampolgárnak tekintsék. Ez a yv lett a n?mozgalom bibliája, és Friedan állandó szerepl?jévé vált a közéletnek. Germaine Gr Kate Millett is csatlakozott a mozgalomhoz, ami bizonyos irodalmi és mûvészeti profilt is adott neki. Gloria Steinem sikerrel ötvözte a n?k érdekeinek képviseletét az újságírással eminista politizálással. A mozgalomnak persze akadtak gúnyolói is. Abbe Hoffman, a kor ellenkultúrájának ünne pelt személyisége kijelentette: Ezzel a mozgalommal csak egy helyen tudom elképzelni a szövetséget: az ágyban. A történészek pedig, rámutatva arra, hogy nincs új a nap alatt, emlé ek az 1792-es Angliára, ahol egy bizonyos Mary Wollstonecraft bátran publikálta A nõ jog ainak védelmében címû könyvét, amelyben kifejti, hogy A zsarnokok és kéjencek... mindent elk , hogy sötétségben tartsák a n?t, mert az el?bbinek csak rabszolgákra van szüksége, az utóbbi pedig csak játékszerre . Ám a hatvanas években mégis sokan komolyan vették a mozgalmat, és néhány érettebb gon kodású férfi alapos önvizsgálatot tartott. Celia egyetértett a mozgalommal és szimpatizált vele. Több példányát is megvette az a apmûnek, A titokzatos nõ-nek, és megajándékozta vele a Felding-Roth több vezet?jét. Köztük Vi Lordot is, aki hamarosan visszaadta a könyvet, de el?tte belefirkantotta, hogy: Ni ncs szükségem ilyen szennyirodalomra. Sam Hawthorne, részben a felesége hatására, részben ma több szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Meg is jegyezte Celiának: Maga a bizonyíték arra, hogy ennél a vállalatnál nincs nemi diszkrimináció. Celia megrázta a fejét. Foggal-körömmel kellett idáig felküzdenem magam, Sam, részben a maga segítségével, ellett meg kellett vívnom a csatámat a férfiúi el?ítéletekkel is, és ezt maga is tudja. De most már nem kell. Mert kiderült rólam, hogy hasznos vagyok és produkálok. Ami csak tovább er?síti azt a megítélést, hogy én vagyok a kivétel, aki er?síti a szabályt. És maga azt is nagyon jól tud icsoda ellenállásba ütközöm, valahányszor azt javaslom, hogy vegyünk fel több n?i ügynököt. Sam elnevette magát. Oké, meg vagyok gy?zve, de higgye el, változnak az id?k és lassan a beidegz?dése k is. Mindett?l eltekintve mégiscsak maga a legjobb él? példa arra, hogy a n?k valóban e gyenjogúak. Celia a magánjellegû akcióin túl nem vállalt aktív részt a feminista mozgalomban. Úgy t önz? módon, ismerte be magában , hogy el?ször is neki személy szerint nincs szüksége rá, r pedig nincs egyetlen fölös perce sem. Továbbra is a Bray and Commonwealthnél dolgozott, vezette a recept nélküli szere k részlegét. Sam ígérete ellenére nem volt kilátásban új megbízatás a részére, és a férfi bec nt csak néhány hónapig kell türelemmel lennie, hibásnak bizonyult. Mindeközben Celia osztozott Andrew gyötr?désében, ami Noah Townsend összeomlását és e gyógyintézetbe való zárását követte. Ahogy múlt az id?, egyre valószínûbbnek látszott, hogy D ata, mely szerint Noah többé nem hagyhatja el az intézetet, szomorú valósággá válik. Andrew elmesélte Celiának Hilda Townsend tirádáit a gaz gyógyszergyárakról meg a tömé ingyenmintáról, amit az orvosokra zúdítanak, és legnagyobb csodálkozására Celia egyetért?én b Igaza van Hildának mondta. Valóban ?rületes mennyiségû ingyenmintát osztogatunk t hiszem, ezzel az egész szakma tisztában van. De mindez az öldökl? verseny eredménye. Mos t már egyik vállalat sem változtathatna ezen a gyakorlaton anélkül, hogy hátránya ne származn el?le. Ugyan már tiltakozott Andrew , az nem igaz, hogy a gyógyszergyárak ne tudnának v

s?t gyanítom. hogy néha elkísért az útjaimon és ilyenkor oltunk. Sam így folytatta: Felajánlom magának a receptes szerek latin-amerikai igazgatói állását. így szólt: Az értékesítés jöv?je a nemzetközi porondon van. és amikor csak lehet. úgy határozott. paktálásnak számítana. mint Celia: Megoldjuk. ami törvényellenes. A hír örömteli izgalommal töltötte el Celiát. hanem hihetetlenül gazdagította. egy napon Sam lesz a Felding-Roth e ls? embere. Intett Celiának. mint amit várt. amihez akarnak. hogy teli k bizonyuljon. hogy néha elmeneküljön egy kic z idegfeszít? orvosi munkától. Janetnek egy levélben írta: Mindannyian egészen váratlan módokon táltunk az új megbízatásomból. így hát Celiának a tíz évvel korábbi mentorválasztása közel állt ahhoz. Andrew ?szintén örül esége sikerének. akkor miért éppen a gyógyszergyáraknak kellene más portája el?tt söprögetni? Jogos kérdés ismerte el Andrew. hogy hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény. kihasználja a lehet?séget. hogy mit fognak ezek ketten egész nap csinálni. Menjen most haza. Sam Hawthorne-t el?léptették általános elnökhelyettessé. hogy a mintákon kívül receptekkel is szerzett utánpótlást. mert mikor rájuk került a sor az utazásban. és nem éppen a szom szédba. hanem ké dukált neki az el?szobában. Nagyszerû lehet?séget kapott. Mikor aztán Andrew jobban átgondolta az új helyzetet. Sam egyetért?en bólintott. Beszélje meg az újságot a férjével. hogy Celia végre otthagyta a recept nélküli sz t. Talán majd egymás nak diktálgatnak leveleket. hogy tanul Noah Townse . mert az össze szásnak. Ha Noah-nak nem adtak volna az ügynökök. hogy nincs több monda a. hogy Celia hazaérkezett az új megbízatása hírével. Sam. El?tte azonban. Sam egy nap magához hívatta. vége a számûzetésének. azokat megtartotta magának. Andrew. de gyakran el kell majd utaznia. és mosolyogva közölte vele: Rendben. mint Noah-é? Mikor a gyógyszergyári ügynököknek tudniuk. A Jorda család életét pedig nemhogy megnehezítette volna. Aztán sz sen hozzátette: Különben is. Attól kezdve. elkíséri Celiát az útjaira. de orvos is volt mondta Celia. Mi lesz Andrew véleménye a dologról? Meg a gyerekeké Celia habozás nélkül válaszolt: Megoldjuk. sokkal jobbat. és most már nem egy. Pontosan tudta. Kérd?en nézett az asszonyra. hogy bejelentette Celiának az örömhírt. amib?l világosan köve . mindenképpen hozzájutnak ahhoz a gyógyszerhe z. de leg is sejteniük kellett Noah gyógyszerfügg?ségét? Vajon valóban így kellett volna továbbra is se az önpusztító szenvedélyét? Noah gyógyszerfügg?ségben szenvedett. Ezt a választ vártam. Ha elfogadja itt helyben lesz a f?hadiszállása. A gyerekeknek pedig azért volt csodálatos ez az id?szak. Így kezd?dött az az öt év. hiszen itt ki-ki nyakig beletem etkezik a munkájába. hogy a nemzetközi gyógy r-kereskedelem egyre fontosabbá válik. akkor egyszerûen felírta volna magának. és támogatta. mintha olvasott volna a gondolataiban. És pontosa tudod. különösképp Latin-Amerikában. akkor az els? perct?l az utolsóig élvezték. És nem tudok rá válaszolni. 1967 augusztusában végre-valahára áthelyezték Celiát. Pedig nem megy jelentette ki Celia.lami közös megegyezésre jutni. ami választóvonalnak bizonyult Celia karrierjében. És mostanáig még csak a tetejét ka meg a lehet?ségeknek. Sam új. Még ha akarnánk se tehetnénk. Most. ha az orvosi szakma nem tesz semmit a szenvedélybeteggé vált d ktorokért. Egy korábbi találkozásukkor bizalmasan megjegyezte Celiának: Csak azt tudnám. hogy az orvosok így vagy úgy. Holnap rátérünk a részletekre. 1966 végén font dolog történt. ? is úg állt a kérdéshez. Andrew meg én úgy. fényûz? irodájának hatalmas tárgyalórésze volt. és a gondolkodásuk nemzetközivé vált. És az olyan esetek. A harminckilenc éves Andrew eltökélte. Megkönnyebbült. Mint aho gy Celia kés?bb a húgának. amiben itthon már nagyon régen nem volt részünk. és ha voltak is aggályai a várhatóan sok utazás miatt. sokat tanultak .

hogy Hank March. meleg barátság alakult ki kettejük között. hogy minden rendben megy otth on a távollétükben is. aki már rég lemondott arról a tervér?l. és gyakor családtaggá vált Jordanéknál az elmúlt hét év során. ahol mahagóni. A temetés után Jan apot Morristownban töltött Celiáéknál. Mildred hatvanegy éves k rában.és cédrusfá tevideo keskeny. A harmadik belgyógyásznak. Celia húga. Andrew pedig Celiának volt h annak idején olyan el?relátóan ragaszkodott ehhez a hatalmas házhoz. A férje és a gyerekei intenzív támogatás zése ellenére mérhetetlen ürességet és egyedüllétet érzett hosszú id?n keresztül. de ?szin te. semmi mással nem tör?dtek.nd sorsából. De ismert más orvosokat is. hogy továbbálljon Ausztráliába. má igen jól dolgozott. aki alkalmi munkákból élt. energikus fiatal ember. örökmozgó. felajánlotta neki a s r-kertész és házi ezermester tisztét. az ifjú brit mi ndeneslány. hogy nem December. egy súlyos asztmaroham után légzési elégtelenségben meghalt. állandó elfoglaltságot keres magának. hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul egyedü aradtunk. Mikor Andrew megtudta. ahol a leveg . de a családjuk is nagy kárát látta Abban az orvosi praxisban. s bár még csak egy hónapja csatlakozott hozzájuk. hogy hány éves az ember. és Andrew nemcsak vakon megbízott benne. a lélegzetelállítóan gyönyörû hegyekkel körülvett városba. zsúfolt óvárosi utcáiból Uruguay fest?i völgyeibe vitt az útja. Eljut ott a kolumbiai Bogotába. Mialatt Celia a latin-amerikai ügyeket intézte a Felding-Roth helyi képvisel?ivel. vagy egyik vagy mindkét rek is velük ment. mint az argentin pampákon legelész? hatalmas marhacsordákkal. Winnie August. Mindezt megkönnyítette még egy szerencsés momentum. akkor érezzük meg. olajüzl etben dolgozó férjét két kisgyermekükkel együtt otthagyta a Közép-Keleten. hogy a jöv?ben gyakrabban l tnak majd el egymáshoz. Ugyanezt tapasztaltam több betegemnél is mondta. a callé-kon jéghideg víz folyt lefelé az Andokból. vagy belekóstolt a vidéki életbe. 6 Andrew-t lenyûgözték a távoli vidékek. és mindketten megfogadták. míg él le az egyik szül?je. valóban a férje évente többször is vele tart Dél-Amerikába. ahol a l on. a szeretetre méltó. ha baj vagy bánat éri. hogy Hank beköltöz et Jordanék házába. Még az a szerencse. els?sorban a tanítási szünetek idején. Celiát mélységesen megrázta az anyja halála. A második szül? halála olyan. Celia édesanyja. akik a szakmájuk megszállottal let tek. mindig az az érzése. az as szony azt sem tudta. az ifjú pár hálásan elfogadta a lehet?séget. most ? lett a rangid?s. Mindegy. bár Andrew a. és ?si öszvérfogatok igyekeztek utat t maguknak a dudakoncertet adó modern autók között. de az elfoglalt. a huszonnyolc éves ton Foxnak kitûn? bizonyítványai voltak. Mik or mindketten eltávoznak. hogy ez teljesen természetes. Alkalmanként. ami a múlthoz köt. Megismerkedett a Buenos Aires-i Pa rque Colónnal csakúgy. Rövid id?n belül Hank pont olyan nélkülözhetetlenné vált. Janet is Philadelphiába érkezett a temetésre. Ez id? tájt történt egy szomorú esemény is. mert azt a hónapot utálom jelentette ki egyszer Winnie. a köpcös. vagy nélkülük. biztosak lehettek abban. ahová tizennégy évvel korábban friss diplomásként belépett egy évvel a házasságkötése el?tt . hová legyen a boldogságtól. tha elszakadna a köldökzsinór. Társa. akinek az összeomlását ez volt Andrew szilárd meggy?z?dése végs? soron a túl túlfeszített munka okozta. Mikor Andrew elmondta Celiának. Costa Ricában ellátogatott a Meseta Centra lba. ? felfedez?útra indult az idegen városok titkokat rejt? dzsungelében. az ország szívébe és az azon túl zöldell? sûrû lombú erd?kbe. 1967 tavaszán férjhez ment. hogy szeretne néha ? is elutazni vele. Mivel az ajánlatban az is szerepelt. A férje vez tságos módon March. és ennek nemcsak ?k maguk. mint neje. jó hu ns Kanadából nagy nyereségnek bizonyult. hogy van kihez fordulni. akit immáron Win Marchnak neveztek. azaz Március volt. Ily módon Andrew meg Celia a legnagyobb lelki nyugalommal elutazhattak a g yerekekkel együtt.

amik lehet. a f?városban voltak Lisával és Bruce-szal együtt. Celiát bosszantotta. Egyikük sem vette észre. hogy nem láthatja Lisát és Bruce-t. hogy Quito tengerszint feletti magassága több mint hárome zer méter megviselte ?ket. . Celia keményen dolgozott. ami tovább rontott z amúgy is nyomott hangulatát. amit soha többé nem tudtak elfelejteni. hogy mir?l beszélsz! Err?l beszélek! bökött Andrew a mutatóujjával a mellette lév? kisasztalon tornyos yógyszerhalomra. els?sorban a lehetséges mellékhatásokról. Néha a végs?kig kimerítette. s?t al manként sikerült néhány helyi orvossal is szót váltania. Senor Antonio José Morenót igyekezett jobb belátásra bírni. hogy ez a m ondás Nálunk így csinálják gyakorlatilag szentesíti a szakszerûtlenséget és hatástalans az etikátlanságot is. hogy Moreno. még fortyogva a düht?l és csalódottságtól. agresszív. a férfi mindig ugyanazt a sztereotip latin-amerikai mondá a: En este pais. aki hazai pályán van ikeres keresked?nek mondhatja magát. sért? modort vett fel. Korán le akartak feküdni. hogy rohadt. kés?bb a nyelvi eltérések segítségével úgy értelmezh asításokat. Mikor erre Celia azt válaszolta. Andrew pedig az otthoni rendíthetetlen nyugalmával és türelmév l ellentétben most piszkálódós. ha éppen akadt szabad ideje. egy vállrándítás kí Celiát leginkább az aggasztotta. hogy nem is fognak bekövetkezni. hogy a központ bármelyik magas beos ?jének a látogatása nemcsak hogy felségvizeinek megsértése. Bár Celiának jogában állt utasításokat adni. legelkesere-dettebb veszekedését. Celia is elkezdte tanu lni mindkét nyelvet. mezítlábas sz a földrész vitathatatlanul legnincstelenebb parasztjaival. Senora. de egyenesen személyes kompetenci k a megkérd?jelezése. Mik ezt felvetette. mer ? napunk volt. és az Andrew hangjában felfedezni vélt hûvösség is irritálta. tudta. az ránk nézve hátrányos volna. Nem minden út mérlege alakult azonban kedvez?en. ez is egy apróságon bbant ki. közönségesnek tûn? szentségtartóikkal. ahogy neki tetszik. Másfel?l pedig a koszos. az úgynevezett drogueriá-k mindig lenyûgözték a kis he e összezsúfolt tömérdek árujukkal. A kövér és öntelt Moreno világosan értésére adta. máskor pedig Celiát. Ecuadorban történt a dolog. A kis mindenes boltok. amelynek eg yik lakosztályát foglalta el a Jordan család. a faragott kórusokkal. aki reggel óta a Felding-Roth helyi képvisel?jét. A szegénység szöges ellentéte volt a Hotel Quito is. hiszen egész nap erre készül . i megkérdezte Andrew-t: A gyerekek? Már ágyban vannak és alszanak válaszolta a férje. Ebbe a lakosztályba tért haza egy rosszul si került.ben a verbéna és más jó szagú növények illata terjengett. ahol csak úgy tobzódtak a vad és kegyetlen ellentétek els?sorban a vallás és a va Egyfel?l ott pöffeszkedtek lépten-nyomon a fényûz?. Quitóban. eg y olyan b?sz és vad összeütközést. Andrew egyik kedvenc foglalatossága az alkudozás volt a helyiek boltjaiban.és elefántcsont keresztjeikkel. magasan az Andok hegye i között. és minél többet gyakorolta. meg a drágakö ekkel kirakott. ami egy alkalommal kirobbantotta Andrew és Celia házasságának leghevesebb. Kellemetlen élményeid?! replikázott Celia. kudarcokkal teli nap után Celia. amiknek a földje bíborvörös: ez a terra roxa. Látta a nyüzsg?. Pöntyögött már egy kicsit spanyolul tugálul. csak azt. lüktet? Sao Paulót túl húzódó tágas füves fennsíkokat. túldíszített templomok és kolostorok az nyoltáraikkal. asi se hace. a finom szálloda. Andrew magával vitte ?ket felfedez?útjaira. hogy az ecuadori orvosok nem kapnak megfele l? tájékoztatást a Felding-Roth gyógyszereir?l. Moreno válaszként ugyanazzal a mondással válaszolt. Fogalmam sincs. az ezüst. Ez fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezetett. Moreno így érvelt: A többi cég is így csinálja. hogy helyi problémákat kellett volna megoldania egy csaknem telj esen ismeretlen közegben. Rögtön fel is csattant: Nem csak nektek volt rohadt napotok! Nem azt mondtam. akiknek a bére ha szerencsés en sikerült munkát találniuk napi tíz centnél nemigen rúgott többre. Mikor a gyerekek is velük voltak. és alkalmanként egymást segítették ki. Gyakran beszédbe elegyedett a gyógyszertáro-sokkal. Ha túl sokat mondanánk ol gokról. Bár nekem akadtak igazán kellemetlen élményeim. hogy kimerít? jegyezte meg Andrew. annál jobban ment neki a beszéd. A szállodai lakosztály nappalijába érve. Celiánál fizikai kimerültséget eredményezett. úgyhogy mi is így csináljuk. Ezenkívül pedig Celia valahányszor újabb javaslattal állt el? a folyama ok ésszerûsítésére és gyorsítására. meg a vásárlás. és mint a legtöbb családi veszekedés.

hogy veseelégtelenségben szenved?k. amit Andrew kritizál. aki akkor elhozta nekem a Lotromycint és elhatározta. azon próbált változtatni. Kérlek. Andrew tovább támadott: Miért kell ilyen sok nevet adni a gyógyszereknek? Biztosan nem azért. Ahelyett. és el?retartotta a . És ha nem tudnád. hogy azok a terhes asszonyok. mérhetetlen igazságtalanság történik vele azok után. Ezt is ma vettem. Ha ezt az Egyesült Államokban veszed meg jelentette ki Andrew . hogy nem érdekel? kérdezte a férje szarkasztikus hangon. a férje arcába vágta Moreno válas olgozott verzióját: Mi a francot tudsz te a helyi rendelkezésekr?l és a helyi problémákról? féle jogon tolod ide a képed és közlöd Ecuadorral. hogy látom. az este folyamán akart el?hozni . és nem a dicséret hangján. Azon a jogon. Mára torkig vagyok ezzel a sok szeméttel. amir?l te is tudod. recept nélkül. aki egyenes derékkal. nem is reméltem. Celia ezt a nevet olvasta a címkén: Chloro ycetin. Miért is érdekelné ez a Felding-Rotht? V gy Celia Jordant? Hogy merészelsz nekem ilyet mondani?! sikoltotta Celia. mert nincsenek olyan ko hivatalok. A rohadt életbe! Pontosan úgy! Hogy ?szinte legyek. Úgy merek sziszegte . És ha már a bajnál tartunk. Celia. sem z üvegen.Celia viszolyogva elhúzta a száját. Szörnyû haragra lo elöntötte az agyát a vér. tisztességes. hogy a cél a zavarkeltés meg a gyógyszercég védelme baj esetére. a tenyerébe öntötte a tablettákat. és azon serénykedtél. Az ember csak arra tud gondolni. a Thalidomidot a gyógyszergyárak öt venhárom különböz? néven árulták! Anélkül. öt évvel azután. hogy ezz el segítsétek a betegeket vagy az orvosokat. ami végzetes is lehet. látni sem bírom ?ket! Úgy érted. vess egy pillantást a Felding-Roth Lotromycinjére. határozottan állt a mikrofonhoz . aztán jócs tél az elveidb?l. hogy minél többen kidobják a pénzüket arra a sok szem pt nélküli szarra. meg az. mert ennek a neve O ndasil. hanem vásárolgattam és kérdez sködtem is. se mellette! Egyetlen szó sem! Az asztalon lév? gyûjteményb?l kiválasztott egy újabb darabot. Andrew a kezébe vett egy g fiolát. érz? szívû és lelkiismeretes n? voltál. Ám Andrew tovább beszélt: Az. fókauszonyos gyerekeket fognak szülni. Tudod. hogy hogyan kellene az országot igazgatni ? Andrew elfehéredett. hogy ugyanarról a gyógyszerr?l van szó. hogy megvárta volna a választ. hogy megváltoztatja a gyógyszerb iznisz romlott erkölcseit? Azzal. a mit mi ketten olyan jól ismerünk. vagy nem akarnád tudni. ide né rew kiválasztott egy másik üvegcsét. és New Jersey egy fényévnyire van innét. Ma nemcsak a gyerekeket igyekeztem elszórakoztatni. mire Andrew is elv esztette a fejét. A legsúl közülük a vérképz?szervi rendellenesség. Semmi sincsen! Mert végül is kit érdekel. amelyek kötelez?en el?írják a megfelel? címkézést minden tipikusan jellemz? a nem tör?döm amerikai gyógyszercégekre. amit mondani akaro k. Andrew most már ordított. ahogy változol! Tizenegy év óta apránként. de nem tudta. de tosan. De azt hiszed. mi ez? Természetesen nem tudom! rogyott le Celia egy székre. hogy egész áll azt próbálta szóvá tenni. akkor ott van mellette a használati utasítás és a lehetséges mellékhatásokra való figyelmeztetés. és mindenféle strucc jellegû mentségeket sorolsz valam i olyasmi mellett. Tudod. és felemelte. hogy más veszélyes gyógyszereket mindenféle figyelmeztetés nélkül árulnak. szoptatós anyák nem szedhetik. hallott a Thalidomidról. csak úgy. Levette a fiola tetejét. és lerúgta a cip?jét. Celia megdöbbent a válasz hallatán. Itt viszont nincs semmi. Mi történt azzal az idealista kislánn . hogy romlott dolog. van a dobozban egy erre figyelmeztet ? írás? Ha igen. de nem vagy hajlandó be ismerni még magadnak sem. ami ket ma vásároltam a helyi drogériában. Pedig kellene hogy érdekeljen! Ezek itt a kezemben Thalidomid tabletták. mert nem figyelmeztették ?ket? Végül is ez ak Ecuador. hogy ezeket a tablettákat itt és most meg tudtam venni. többek között a te drága Felding-Rothodra is! Celia úgy érezte. hogy az utolsó darabig vissza kellett volna ?ket vonni a kereskedelemb?l. Mert a gyógyszergyárakról lenne szó. rosszul hiszed. Az elején becsületes. De is érdekel. akik ezeket a tablettákat beszedik. most meg itt vagy. hogy érdekelni fog. hogy igen. terhes n?k . hogy orvos vagyok! És tudom. mit mondott ma nekem a gyógyszerész? Azt mondta. Tudjuk. hogy itt az ist en háta mögött néhányan szenvednek vagy meghalnak. hogy elmondta volna Andrew-nak a kudarcát Antonio José Morenóval amit kés?bb. és az éles szóváltás itt akár be is fejez?dhetett a.

Celia pedig ott maradt egyedül az ajtónál. Ne csináljatok ilyet! Nem szabad egyikünk ellen sem ordulnotok! Anyátok meg én ostobán viselkedtünk. mikor a gyerekek már régen visszamentek a szobájukba és mélyen aludtak. ahogy már nagyon rége nem. képmutató fráter?! Válaszolj! Celia hirtelen elhallgatott. szégyelljük magu kat mindketten. Rémülten suttogta maga elé: Jaj istenem! Mit tettem! Aztán már nemcsak Andrew halálosan kétségbeesett arcát látta. te önelégült. ahonnan egy nedves tö l tért vissza. aztán mikor megpillantotta a földön a véres sarkú cip z anyjához fordult. Andrew és Celia szenvedélyesen. Papa. A gyönyör csúcspontja el?tt Celia felsikoltott: Mélyebbre! Mélyebbre! Akarom. Olyan volt. se nem ha llott. a fürd?szobába ment. mert kifogyott a szavakból. és tartasz nekem préd a tiszta elvekr?l? Hol voltak a drágalátos elveid. akikr?l nem tudsz. és a nyomában azonnal kiserkent a vér. ezen tépel?dve? Mert ez lenne a minimum! soha nem jut eszedbe. s a többféle szenvedély most hirtelen egyesült. Vajon töltöttél-e len éjszakát is álmatlanul. olyanok. és teljes erejéb?l hozzávágta Andrew-hoz. Végül a tízéves Lisa vált ki a csoportból. hogy fájjon! Andrew pedig. Két kis pizsam ak oldalgott be a szobába. Hát te meg miféle jogon vagy ilyen átkozottul szent erkölcsû. nem inkább te? Te. és csak akkor mozdultál. és akiknek a te nemtör?dömséged miatt kellett meghal niuk?! Hallod. hogy tehett yet?! Andrew a még mindig vérz? arcához nyúlt. Utána. Bruce egész testében rázkó okogott. és a hangjában mérhetetlen szemrehányással sikította: Mama. kíméletlenül. De továbbra is egy család yunk. Andrew elhallgatott. a torkát fojtogatta a sírás. Andrew kapott észbe el?ször. Nem hibázta el. még hosszan beszélgettek. mint most Andrew arcán. Ne! szólt rá a gyerekekre. A szá elé kapta a kezét. mélyen beléhatolt újra meg újra. Vak dühvei fröcskölte a szavakat. bár mindketten alaposan kimerültek. te vérzel! kiáltotta. hane m azért is. De Lisa gyorsabb vol t. mert még soha életében nem látott olyan gyötrelmet. Összetartozunk. hogy esetleg lehettek más betegek is. és ezt a beszélg tést másnap is folytatták. és vadul.azon a New York-i tanácskozáson és a becstelen módszereket kritizálta? Tudod. Már minden csurom vér volt a keze. Féktelen dühükben a szül?k elfelejtették. . amit mondok. ami a háta mögül jött. és úgy szorították eg ntha soha többé nem akarnának szétválni. mikor a kisujjadat sem mozdítottad Noah Townsend érdekében. Andrew tekintetét követve Celia hátrafordult. A tûsarok a l arcába csapódott. mi történt vele Mert szerintem eladta magát. mert hirtelen összerezz a zajra. Egyikünknek sem volt igaza. amikor már kés? volt. mintha az ádáz veszekedés másfajta szenvedélyeket is felszabadított voln a bennük. hogy Bruce és Lisa a szo szédos hálóban alszanak. Mami! Papa! Lisa volt az. Aztán hirtelen és szenvedélyesen összeölelkeztek mind a négyen. De Celia se nem látott. Bruce is odaszaladt az apjához. az inge a padlósz?nyeg. de semmit nem tettél. akiket Noah az öt év alat t megölt. Celia odaszaladt hozzájuk kitárt karral. az a Wyrazik nevû f alember? Vajon tényleg Noah ölte meg. durván megragadta. és kés?bb majd együtt megbeszéljük ezt az egészet. bûnösnek érezve magadat. már maga is sírva. hogy még öt évig praktizáljon szinte állandó kábulatban yeztesse önmagát meg a környezetét? És ne gyere itt nekem a kórházzal! Mert az ? hibájuk nem ti a tiédet! És ezt te is tudod! És az a beteg támadott tovább Celia . mardo só bûntudattal. feledve minden gyengédséget. és határozottan véget vetett a képtelen helyzetnek. és hagytad. aki tehettél volna valamit Noah -ért. Nemcsak azért. vadul és zabolátlanul szeretkeztek úgy. és szakért? módon megtisztította a vért?l az apja arcát Jóval kés?bb. kétségbeesve nézve a jelenetet. Kitért az anyja el?l és odaszaladt Andrew-hoz. aztán gyilkos gúnnyal megkérdezte: Megérte az el?léptetés? Te piszok gazember! Celia gondolkodás nélkül felkapta a keze ügyébe legköze-lebb tárgyat a cip?jét .

Olyan beszélgetés volt ez mondta róla kés?bb Andrew . és igazán szívesen mondanám. Ezzel ne tréfálj! Bruce. de néhánybó alóban. most letette a villát. és ez igaz is. ilágosan jelezte. Nagyon szeretném jobban csinálni mondta Celia. és azt kérdezte: El fogtok válni? Apró. Különbe s. és ezért engedtél az elveidb?l. Már csak azért is. Ez rám is vonatkozik jegyezte meg Andrew. hogy ennek a nagy veszekedésünknek legyen valami eredménye. s?t esküszöm neked. megmenthettem volna. min régen. mert a vállalaton belül is makacs ellenállásba ütközött. hogy már jó ideje tépel?dik ezen a kérdésen. Az öt év során. felnéz ett. tapasztaltabb lettél. mikor megkérd zted. csakúgy. amit Celia a nemzetközi értékesítésen töltött. Hogy m egmenthettem volna Wyrazikot. De azt is megtanultad. csakhogy legalább ebben becsületesnek kell lennem. vagy a közvélemény fog minket rákényszeríteni arra. Igen mondta Celia . amiket idealizmussal sem legy?zni. Szörnyû lelkifurdalásom van mondta Celia néhány órával kés?bb egy étteremben. Erre nem vag yok büszke. hogy nem akad olyan ember az egészségügyben. Nem az összesb?l. Erre csak azt az egyetlenegy dolg ot tudom mondani. akinek többévi munka után ne lenne legalább egy olyan múltbeli esete. hogy a sebet egy hegymászó túrán sz erezte. Az elevenembe találtál. komoly arcán feszült kifejezés ült. Mindez persze nem ment könnyen. mikor én is ugyanezt szere ttem volna csinálni. mint te. hogy megint úgy fogok gondolkozni és cselekedni. aki eddig egyetlen hang nélkül ette az ebédjét. Persze az ilyen eseteknek n em lenne szabad gyakorinak lenniük. és mint ahogy ezt Andrewnak ?szintén beismerte összességébe t túl sok haladást elérnie. m int hogy reménykedik: a tanulságot majd kés?bb fel tudja használni valaki másnak az érdekében A házastársak közötti krízis záróakkordjaként másnap a helyi doktor. hogy vannak-e álmatlan éjszakáim Wyrazik meg a többi esetleges áldozat miatt. mire Bruce arca felderült és szája széles moso tt. mikor elbúcsúzott a betegét?l: Valószínûleg megmarad a heg. mint a mellette ül? Lisáé. De ez a nap még odébb van. a pletyka gyorsan terjed. hogy valami szellemességgel válaszol. nem az enyémben. hogy ez az életkorunkkal függ össze. Most már biztos. ezt kár tagadni vagy szépítgetni és hitegetni magamat. hogy amíg apád meg én élün bekövetkezni. Celia megrázta a fejét. a szemében aggodalom. . ígérem. hogy eg yáltalán nem biztos a siker. Szívós munkával még azt is nie. hogy a Latin-Amerikában árusított Felding-Roth-szerek címkézése megközelítse az Egyesült kban kötelez? szigorú el?írásokat. hogy elhallgattattam a lelkiismeretemet. Igen. mint Quito. hogy soha nem felejti el a feleségét. r vagy az új törvények. De történetesen a te kezed ügyében volt a cip?. és tovább javította a renoméját a Felding-Roth központjában. hogy léteznek olyan akadályok és ügyek. amivel kapcsolatban tudja. Én is esküszöm tette hozzá Andrew. de ha megtörténnek. sem megoldani nem lehet. Mivel Andrew nem sokkal azel?tt mondta neki. Jaj de jó mondta egyszerûen a kisfiú. mikor Celia eg y kézmozdulattal belefojtotta a szót: Brucie mondta gyengéden . Azt hiszem válaszolta Andrew . a médico három ö rrta Andrew arcát. Celia karrierje szempontjából ez az id?szak nagyon sikeresnek bizony ult. doktor. Ugyan már nyugtatgatta Andrew. mikor mindez a sok disznóság napvilágra kerül. aho eltek a gyerekekkel. Eljön majd a nap jósolta Celia . tényleg engedtem az elveimb?l. Úgy gondolod ogy bölcsebb. ha el?bb lépek Noah ügyében. amire már nagy szükségünk mindketten csak halogattuk. Isten bizony. hogy többet is teh etett volna és talán megmenthette volna valakinek az életét. hogy b?ven akadtak kellemetlen igazságok a másik vádj aiban. és hamiskás mosollyal megjegyezte. hogy megtegyük az már réges-rég meg kellett volna tennünk. És tényleg volt alkalom. Andrew már éppen azon volt. és ezzel a maga részér?l megszûntnek tekint a lidércnyomást. akadtak a családnak bo békésebb utazásai is. hogy ilyen kis helyen. és meg kell mondanom. én feleolyan jól sem célzok. Azt mindketten beismerték. Volt egy pillanat. akkor az ember nem tehet mást. ez a megjegyzés annak a bizonyítéka volt.

szemben a férfi ügynökökkel k gyakran szinte gyökeret eresztettek az orvosi el?szobákban. És ha így van? Miért ne?! vágott vissza Celia. Fiatal amerikaiak tízezreit egy generáció krémjét olták az apró. Sam anyja Roth lány volt. különösen Monet és Pissarro. Ifjabb Dr. h a a szállodai lakosztályában ott állt egy zongora. Végül Celia javaslatát mégis komolyan vették. Ott ugyanis a Felding-Roth ügynökgárdáját els?sorban n?k alkották. ahogy tudunk. a miket az édesanyjától örökölt. és az intellektuális témák éppúgy. durva dolognak számít egy n?t megvárakoztatni. a távoli országban. Maga is ügyesen zongorázott. az akkori szóhasználattal élve. Lilian Haw egyszer egy barátjuknak mesélte. A festészetben a kedvencei az impresszio nisták voltak. hanem gazdasági okai vannak. . hogy a mber férfi vagy n?. hogy ennek nem emancipációs. A vietnami tragédia kezdett alako t ölteni és a helyzet egyre mérgesedett. hogy ideje nagy r z üzleti élet kötötte le. Ami a magánéletét illeti. y miért. és szerette. Mart in Luther Ringet és Robert Kennedyt kegyetlenül meggyilkolták. Gol da Meir izraeli miniszterelnök lett. fekete pizsamás emberek ott. és olyan folyamat vette kezdetét a Feld ng-Rothnál. galériákra és koncertekre. különösen a csúcs felé közeledve vált ez a kérdés lényegtelenné. a cég történetének egy nehéz. Eisenhower meghalt. Edwa rd Kennedy pedig Chappaquiddickbe. Még ügynökn? koromból emlékszem a hogy míg néha nekem is kellett várnom az orvosoknál. hogy Párizsban.Peruban Celia egyértelmûen megbizonyosodhatott arról. de aztán ki hunyt. Itt csak arról van szó. kritikus szakaszában. Azért lehetett zongorája a luxuslakosztályokban. boldog házasságban élt Liliannel. ahol volt. mert ezt ? maga fizette. aki a szülei rajongása ellenére sem lett elkényeztetett fogós úrilány. Rengeteg do log érdekelte. min d a Roth családból. Celia ezen felbátorodva hosszú el?terjesztést írt Sam Hawthorne-nak. amit?l felüdült a lelke. a természet éppúgy. Sam vagyonos ember volt és tekintélyes mennyiségû Felding-Roth-részvény birtokosa. Mikor idegen városokba érkezett. A férfiak évszázadok óta kihaszn ságukat. Miért ne használhatnánk ki ezt az el?nyt a továb an?" Egy ezt követ? beszélgetésen Sam megkérdezte: Nem arról van inkább szó. mint a dések. Megt ehette. Jackie Kennedy hozzáment Aristoteles Onassishoz . annyit kellett várakozni uk. ?l ért el oda. mindannyiunknak jogunkban áll megpróbálni érvényesülni úgy. Nem mintha a családi kapcsolatai s gítették volna a karrierjét. A zenében Mozart volt Sam szenvedélye. aki már nagyon régen meghalt. akinek azonban sikerült mindvégig lépést tartania az ir dalom. hogy kihasználjuk a n ?iségét. például a No. és valószínûleg azért. úgyhogy most rajtunk a sor. l l-es A-dúr szonátát a komoly és tiszta csengésû Andantét. Lelke legmélyén tudós maradt. nemritkán a n?k hátrányára. mint a technika. hogy rögtön bemehe ttem. Peruban udvariat lan. amit a rákövetkez? években más gyógyszergyárak is lelkesen másoltak. és nem talált jobb indokot Ennek nincs sok köze a n?k egyenjogúsításához. gyakran el?fordult. és igazából senki nem tudta. Hirtel en került hatalomra. A világban közben tovább zajlottak az események. a Rodin-múzeum parkjában a férje tizenöt per en keresztül állt mozdulatlanul a Calais-i polgárok el?tt. annak ellenére. Nixon amerikai elnök. Rövid id?re fellángolt a Woodstock Nemzet elnevezésû rockzenekultusz. és ezt a tényt senki nem vonta kétségbe. 1972 februárjában az ötvennégy éves Sam Hawthorne a Felding-Roth elnöke lett. a fris . amin a fárasztó nap után játszhatott valam Mozarttól. mert n? vagyok. reneszánsz figura volt. könnyekkel a szemében. valahogyan mindig szakított id?t a helyi könyvesboltokra. hogy ott kiknek a napja virradt fel máris. és Sam lett az utolsó leszármazott mind a Felding. Csehszlovákiában a Szovjetunió brutálisan elfojtotta a szabadságot. végül pedig a kirobbanó Török indulót. 7 Sam Hawthorne. Hamaros n megtudta. éppen ezért az orvosi rendel?kbe érve a n?i ügynökök szinte azonnal bebocsáttatást nyertek a doktorokhoz. hogy támogatni akarja a n?ket. a mûvészet és a zene fejl?désével meg újdonságaival. mindegy. aki részt vett a vállalat vezetésében. amelyben több n?i ügynök felvételét sürgette az Egyesült Államokban is. A szobrászok közül Rodint bálványozta. és mindketten imádták a m nöt éves nagylánnyá serdült Julietet. Kissinger ellátogatott Kínába. Különben is. Armstrong eljutott a Holdra.

Ezért kellett tavaly csökkentenünk az osztalékot. Minden ang ol dologért rajongott: a hagyományokért. Sam azt kihagyta az el?terjesztéséb?l. egy új kutatóintézet je s anyagi tehertétel. ostobaság egy ilyen drága vállalkozásba belefogni akkor. míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent?ségû. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. Gondo nk csak a mi századunkra. Ezt a kíváncsiságot kellene kihasználnunk a vállalatunk javára. a klasszikus autókért. ezel?tt tizenöt . végzetes lenne nem vállalni ezt a merész. a p vonatkozásokról nem is beszélve. amely drámai módon változtatták meg az életünket: a penicillin. valóban így van. halogató politikát folytatott. hogy az amerikaiaknak egyedülálló ké ességük van a továbbfejlesztésre és marketingre. hogy a legsürg?sebben alapítsunk Nagy-Br tanniában egy Felding-Roth kutatóintézetet. új gyógyszerek kifejlesz alatunknak olyan kétségbeejt?en nagy szüksége van. hogy csak négyet említsek. Persze mutatott rá Sam amerikai cégek fejlesztették tovább az alapötleteket. ezután részletesen elemezte a költségeket. és ? ték le a kereskedelmi hasznot is. Közepesen. a modern radar. D e az eredeti felfedezések a fenti és más esetekben is mind Nagy-Britanniában születtek. hogy ez a kérdés elkerülhetetlenül felmerül majd. és még mindig szeretett reggelenként. mint az iparágban rendszeresen tapasztal ható átmeneti lanyha id?szakok. Ehelyett Sam. És belátha nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. a nyelvért. egy nagyot futni. Mindkett?n gvannak a maga er?sségei. rátért a javaslatára. hogy alapvet?.Sam diákkorában hosszútávfutó volt. a televízió. de ez a módszer sem mindenh Ha két-három év leforgása alatt nem tudunk valami határozott. specialitása a villámgyo rs játék volt bent a hálónál. el?remutató lépést a j ekében mert ütött a cselekvés órája! Sam Hawthorne terve nem várt hevességû és gyorsaságú ellenállásba ütközött. Volt végül valami. az angol stíl . ezüstszürke Rolls-Bentley-jével ment munkába. nevezetesen a tudományi ebb?l fakadt az az eredeti. az oktatásért. mindig csodálatos élményt jelentettek neki az angliai utazások. amiért Sam rendkívüli módon tisztelte a briteket nemcsak az ango okat . akkor a legsúlyosabb pénzügyi válságnak nézünk elébe. Hogy miért éppen Nagy-Britanniában? Mivel Sam sejtette. a humorért. miután el?készítette a terepet. akkor azt mondanám. Londonért. sike es új gyógyszerekkel. Házon belül is takarékossági intézkedéseket vezettünk be. Ez utóbbi rajongásának megfel inden reggel a maga vezette álomszép. és felgyorsítaná fontos. . pozitív programot felmutatni. amik or a cégünk ilyen kritikus korszakát éli. és a munkájuk független volna az Egyesült Államokban folyó kutatásainktól. még ostobább volna az eddigi h alogató politika folytatása. igyekezett e lébe menni a válasszal. hány nagy felfedezés született brit földön. Ám Sam Hawthorne magánemberi mivoltát dönt?en angolbarátsága határozta meg. hetente töb s. merész javaslata. ami viszont a britekb?l gyakran hiányzik. a vidékért. olyan újdonságok. Ha ennek az okát kérdeznék t?lem folytatta . Legutóbbi nagy áttörésünk a Lotromycin volt. Nagy-Britannia évszázadok óta hagyományosan a tudományos alapkutatás éllovasa. Azóta viszont. akit egy heves igazgatótanác si vita nyomán bocsátottak el. De véleményem szerint még felel?tlenebb. a monarchiáért. a sugá repül?gépmotor. s ezért bárki szívesen fogadta páros partnernek. Az intézetet az egyik legkiválóbb brit tudós veze né. A leghatározottabban azt javaslom írta . hogy ez a j új kutatórészleg er?sítené hátországunkat. hogy felel?tlenség. Mindez kedvez?tlen hatással van a cégünk hírnevére és az itt dolgozókra egyaránt. m eghatározó különbségek vannak a brit és az amerikai fels?oktatás rendszere között. és még mindig nem sikerült visszanyernünk a befektet?k mát. ám annál lelkesebben teniszezett. ami annak bizonyítéka. hibás. Az elképzelés részletezése után Sam hozzátette: Mélységes meggy?z?désem. ám sehol a világon nem olyan intenzív az elméleti és tudományos kív ság. Mert igen. Amióta cs az eszét tudta. mint Nagy-Britanniában. ami már jóval hosszabb ideje tart. és nagyrészt ez sodort elding-Roth gyógyszergyárat ebbe a jelenlegi szánalmas helyzetébe. Ebben a bizalmas írásban rendkívül kellemetlen adat kat tárt az igazgatótanács tagjai elé. A gyógyszerkutatásban és termelésben ami létünk alfája és ómegája cégünk eredm ?szakot él át. aminek kö keztében esett a részvényeink értéke. hogy el?dje. amit elnök ségének els? hónapjaiban terjesztett el?. majd így fejezte be az el?terjesztését: Egyesek é etnek úgy.

Lord fehér köpenyben ül az asztalánál. és kijelentette: Emiatt jöttem. kondicionált folyosóin. Sam a kezében tartotta a levelet. nagyjából ugyanígy festett minden nagyobb gyógyszercég kutatórészleg gyógyszerkutatásba áramló pénzt ritkán mérték szûkmarkúan. Lord vetett egy pillantást az asztalra tett papírra. amin sok rosítottuk Sam körlevelét . üvegfallal övezett. felpattant és nagy sebbel-lobbal elindult. ami azt fejezte ki. világos irodájában ült. Vincent. aztán rövidlátóan el?rehajolt. A kutatási igazgató tett egy kelletlen mozdulatot. a brit tervet naivnak. hogy a cég els? emberének lenni sem azt nem jelenti. Ahogy végigsietett a kutatórészleg makulátlanul tiszta. hogy gyük fel ismét a gyarmati státust. Ezért szelíden válaszolt ezúttal is: Te is tudod. hogy azt csinál. Sam a levél olvastán s haragra gerjedt. hogy felkeresse Vincen t Lordot az irodájában. amelyeket kellemes. Mi nem tetszik benne? A tartalma és a formája. a briteknek is vannak tudományos csúcsteljesítményeik érvelt például az e igazgató . mintha legalábbis a Függetlenségi Nyilatkozat eltörlését javasoltam volna. gyakran e gészen titokzatosakra . odabiccentve a titkárn?nek. könyvekkel telezsúfolt. amerikaiak rég túlhaladtuk ?ket. Meglepetten nézett fel sö szemével a keret nélküli szemüveg fölött. Sam Hawthorne nagyot sóhajtott. és a hívók sebb ellenvetéseiknek adtak hangot. sem hogy függetleníteni tudja magát a házon belüli intr ikáktól. é evélb?l kapott egy példányt az igazgatótanács egy Lord-barát tagja is. Sam. Dr. A látogatásomat vedd nem hivatalosnak. Mások azon akadtak fönn mint ahogy azt az egyik igazgatótanácsi tag nem kevés ulattal kifejtette: Mi ez az abszurd. Sam Hawthorne nézeteit pedig az angol tudományról egy nagycsoportos óvodás fantáziaszintjén mozgónak min? Ezek a szokatlanul er?s. az id?k folyamán hozzászokott az érdes stílusához és igyekezett mindig emlékeztetni magát a kutatási gató nehéz természetére. hogy ez nem igaz kel alátámasztott beszélgetést akarok. Rendben. úgyhogy az egész alapkoncepciód séges. Mivel az jtó tárva-nyitva állt. csillogókra. de semmi kedve hozzá. annak fekete öves mestere volt Vincent Lor d kutatási igazgató. Vincent Lord a faburkolatú. miközben kinyitotta az egyik íróasztalfió kivett bel?le egy dossziét . hogy több pénzt kell a kutatásra költeni. Csakis a mire költsük kérdése kö viták mint például most. komputerizáltakra. hány millió dollárt gyakorlatilag korlátlan összegeke t a Felding-Roth kutatási eszközökre modernekre. de mikor felismerte. még alig kapcsoltuk ki a fénymásológépet. Aztán letette Lord orra elé. Miért. Sam. de mára már mi. máris csörögni kezdett a telefon az elnök irodájában. Ha már az érveknél tartunk mondta Lord. ósdi elképzelés. amit akar.Mint valaki tréfásan megjegyezte. Nyíltan és finomkodás nélkül akarok led beszélgetni. Azt hiszem mosolyodott el Lord kajánul . Már jó tizenöt éve ismerte Vincent Lordot. igaz. hogy a leghatározottabban tiltak ozom az egyik kijelentésed ellen. ha mindenki engedelmesen bólogat neked. jobbnak látta nem szólni. és egész sereg fehér köpenyes tudós és technikus szolgálja ki ?ket. hogy biztos legyen a beszélgetés tárgyát illet?en. és azt. aki már épp g akarta állítani. Míg abban természetesen eg yetértett. sért? kifejezések ráadásul írásban érkeztek Sam asztalára. hogy mióta nagykutya lettél. Sam mindenesetre rögtön megtanulta. Szépen van gépelve. és szokása szerint homlokráncolva olvasott valamit. tágas laboratóriumokban állítanak fel. és aszketikus arcán ingerült kifejezés jelent meg n betolakodó láttán. de ezeknél hathatósabb érveket várok arra. Ez itt minden elméleti tudós álmán gtestesülése volt. Ami a házon belüli intrikákat illeti. hogy tulajdonképpen most az illend?ség okán fel kellene állnia. ócska országba helyezzük?! Olyan reakciókat váltottam ki mondta Sam néhány nappal kés?bb vacsora közben Lili ek . lerobbant. azóta jobban szereted. ragyogó. ám Sam lein tette. hogy az új kutatási központunkat egy evitézlett. hogy miért esz velem egyet. van még ezenkívül valami? Sam maga elé fordította a papírlapot. Melyik ellen? . Sam egyszerûen besétált rajta. arra gondolt. akkor hadd mondjam meg. Sam javaslatának azonnali heves ellenz?je.

és megértem. Meglep? eredményeket értünk el a közelmúltban két vegyülettel. hogy a cél a gyógyszerek toxikus hatásának általános kiküszöbölése. Vincent. ha a legodavalóbb ember vezette a kutatási rész . Ennek az az oka. Az egyik v lethajtó. nem e mlékszel? És annak is igazán örülök. És hol tart az ügy? Sehol válaszolta Lord savanyúan. ak nemrég vettem fel. Jöv? héten megint odautazom. cáfolj meg. amir?l még csak húsz százalékban bizonyosodott be. hogy hatásos. ezt mind tudom. úgy dolgoznak. Ez nagyszerû újság. de vagyunk egypáran. Vincent Lord egyik er?ssége évek óta az. hogy esze ágában sincs Vincent Lord f?hatósága alá helyez ni az új brit kutatóintézetet.. Vincent vágott közbe Sam . Mégpedig azért. Tudta. ami úgyis járt neki. hogy ide tudja csábítani a tudományos utánpótlás legjavát. s mindezt sak azért. hogy a fontos felfedezések nem egyik napról a másikra születnek. hogy úgysem jutok semmire. mintha csak megkapta volna azt. Hisz olvastam a jelentéseidet. Egy sor ígéretes fejlesztésünk van makacskodott Lord. ami még csak kísérleti fázisban van.Amit a házon belüli kutatásról írsz. amiket küldök neked mondta Lord . De mivel szemlátomást érzékenyen érint. d?n belül nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. Lord az el?tte lév? iratból kikereste a megf passzust és felolvasta. sikeres új gyógyszerekkel. hogy. hogy a Derogil nem forradalmi újdo de szép hasznot hozhat.. hogy miel?bb rákapcsolhassanak. Ha a fáradozását végül siker koronáz or ragyogó kereskedelmi kilátásaik vannak. hogy en tán már úgy gondolod. Vincent Lord bólintott. amit írtam jegyezte meg Sam . m jd mégis hozzátette: De ha a terv megvalósul. és hogy Vince gy évtizede dolgozik rajta makacsul és rendíthetetlenül. Az új. hogy mindig hanyatt-homlok. gondolta Sam. Semmi olyasmit nem mondtál közölte Sam . Egy pillanatra elhallgatott. az nem szerepelt a jelentéseimben közölte Vin cent Lord Sammel. Tudom. nehogy túlságosan belelkesedjetek valami olyasmi m iatt. Igen. Samnek csak vázlatos elképzelése volt arról. Sam Hawthorne elmosolyodott. Azt is tudjuk. ilyen terméketlen id?szakok mi gyógyszergyár életében adódtak. ezzel tisztában vagyok bólintott Sam . eszetlenül rohannának a egy új termékkel. hogy nem volt igazam abban. Az új vérnyomáscsökkent? bólintott Sam. módosítok rajta az igazgatótanácsi ülésen. egyetlenegyszer sem! Te maga d veszted el néha a hitedet. Amit viszont most fogsz hallani. mindig óvatosabban fogalmazunk a kelleténél. nehogy hirtelen a nyakukba szakadjon valami hatalmas megrendelésözön. a másik a csúzt gyógyítja. hogy egy brit kutatóintézet létesítése jó gondolat. hogy mit jelent a szabad gyökök befogása Azt tudta. hogy a gyógys akban állandó a civakodás egyfel?l a termel?. Nem merült fe ellene különösebb kifogás kutatási igazgatói min?ségében sem. Pedig azt már most pontosan tudta. A rendszeres jelentésekben. Azok a felfuvalkodott washingtoni tökfejek. . ami megváltoztatta volna a véleményemet l kapcsolatban. Míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent? ségû. miel?tt végre áment mondanak egy új szerre füstölögtek az értékesítésiek. Soha.. Ezt soha nem mondtam tiltakozott Sam. Én pedig továbbra is ellenzem. hogy fiatal tehetségekkel er?sítetted meg a gárdát. még akkor is. fiatal tudósok.. Ez valóban igaz. De ez minden. Ezenkívül a Derogilra beadott kérvényünk már az engedélyez? hatóság el?tt van. és folytatta: És ott van még az én saját kutatásom a szabad gyökök befogásáról. másfel?l a kutatórészle tatásiak mindig száztíz százalékig biztosak akarnak lenni minden bolhapiszoknyi részletben...és értékesít?részlegek. Még most sem látom be. Ezt majd kés?bb megbeszéljük. hogy a t?le oly régóta várt nagy felfedezés egyre csak késett. akik továbbra is bízunk benne d. amivel nem tudnak megbirkózni. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. akkor is innen kell irányítanunk az új intéze . A termel?k szint ak érdekeltek. mert fölösleges válaszolta Lord hajthatatlanul. Tudta. Másfel?l viszont a kutatók a zzal vádolták a termelést-értékesítést. hogy Lord hírneves tudós annak ellenére. hogy mindenáron megel?zzék a konkurenciát és büszkén lobogtathassák a fényes érték yeket . ha arra kerül a sor. Tessék.

hogy tudományos ké en magabiztos kijelentéseket tegyen legjobb tárgyalótermi stílusában. Etheridge az ötvenharmadik évét taposta. jól men? New York-i ügyvéd konyitott valamit a tudományhoz. mikor elkezd hatni az emberi szervezetben. és akik közül a legjobbakat sikerült odacsábítania a Felding z. hogy rövid és hiányos orvosi tanu mányai immár jó negyedszázada véget értek.Mikor Lord egyedül maradt. És mégis kapaszkodott bele a gondolatba . nem úgy. néha viszont alaposan megkínozzák és meg is ölik ?ket igaz. hol lehet a legnagyobb dohányt szerezni. Aztán visszatért. ragyogó tehetség. hogy most azonnal a labor umába megy. Igen. és el?vett egy kulcsot. Ám ez a fajta tudás nem hasonlítható össze azzal. ugyanakkor csodálatosat. szinte bármelyik pillanatban. a beteg ez esetben nem rákban hal meg. amikhez eddig csak végs? esetben volt szabad nyúlni. elbújva. Mert a szerves k a tartogatta a választ azokra a kérdésekre. és ezt a fejleményt fenyegetésnek fogja föl m ellen. 8 A Felding-Roth igazgatótanácsában Clinton Etheridge volt Vincent Lord barátja és s zövetségese. bárki bevehetne a legnagyobb lelki nyugalommal. és csak aztán iratkozott át a jogra. azok tökéletesen biztonságossá válnak. A rákos geknek nem kellene többé szenvedniük az életveszélyes szerekt?l. amit Sam Hawthorne és a cégvezet?ség többsége tudományos tudatlanságuk miatt ez idáig képtelenek voltak felfo Mert mit is jelentene a szabad gyökök befogása? Valami roppant egyszerût. a változások és a saját hiányosságai ell megvan az esély a nagy áttörésre a munkájában. Mûv szintre kell emelni a tudást. min t hajdanán. illetve semlegesítése azt jelentené. és folytatja a munkát. mivel if júkorában két évig orvostanhallgató volt. Az a tény. m int az aszpirint. persze hogy rengeteget olvas ma is. De még meddig? Jaj. és igyekszik lépést tartani a f ejl?déssel. Ott volt valahol. Tán addig. ha a saját kutatásával jobban haladna. meddig kell még várnia? Hirtelen felegyenesedett a székében. hogy felfedezze valaki. hogy amit . És tízévi kutatás után Vincent Lord úgy érezte. Nem kellene többé a gyógyszert felíró orvosnak a szer toxicitásával tör?dnie. És egyes különösen veszély szereket. mint a fiatal tudósok. az nagyszerû gyógyászat ehet?ségeket és fantasztikus kereskedelmi perspektívákat jelent majd. érzékeltetve. amik néha valóban életben ta ?ket. esetenként halált i Ezeknek a szabad elemeknek a megsemmisítése. Vincent Lord azt remélte. érezte. gondolta sötéten. arra várva. húzta az íróasztal fiókját. és a módszereit is túlhalad ta már az id?. és nagy akarater?vel leküzdötte a csüggedtségét. hogy a tapasztalat és az ösztön vezesse a kutatót. é ségbeesetten a székébe roskadt. Mindez nem alaptalan fantaziálás volt. hogy több gyógyszer részben metabolizmusa következtében szabad gyököket produkál. hogy bizonyos gyógyszereket. Ezek a z elemek megtámadják az egészséges szövetet és különféle mellékhatásokat. negyvennyolc évesen már nem az a fiatal. A génsebésze új területén például Lord nem érezte magát otthon. amit ha más gyógysze rekhez hozzáadnak. soha nem akadályozta meg abban. A szabad gyökök semlegesítésé rek gyógyító hatása megmaradna. Vincent Lord is tudta. hogy a tudományos dominanciája halványul. Vajon meddig halványul még? töpre tt. Úgy határozott. amiket tíz hosszú év alatt a számtalan kísérlet s ltett. Sejtette. A szabadgyökök befogása. Mert létezett megoldás. sikerül egy olyan szert el?állítania. hogy már egészen közel jutott a megol szinte érezte a siker ízét. Azzal is tisztában volt. és felírta magának receptre a pontos utat j egyezte meg cinikusan egy ismer?se. Milyen más lenne minden. Me rt így milyen tudományos eredményt tud felmutatni? Ma. és a veszélyességük nullára csökkenne. kiment és becsukta a titkársági ajtót. akik most úgy özönlöttek az egyetemekr?l. hogy a Felding-Roth nagy-britanniai kutatóintéze te minden tiltakozása ellenére létre fog jönni. mint mikor valaki nyakig benne van abban a bizonyos tudományban. hogy a tudása sokat kopott. Mint a szakterülettel fogla lkozó tudósok mindegyike. A sikeres. úgy szedhetné mindenki. eldugva. friss diplomás. ami a szakterülete az ? esetében a szerves kémiában. de ez a végeredmény szempontjából édes mindegy. amiket korábban nem használhattak az emberek a veszélyes me llékhatások miatt. Clint diagno ta. Ha Vincent Lord megtalálja a választ. míg végképp el nem tûnik.

saját tévéállomással. mint máshol a világon. vannak kérdések. mert különösen ma zettségük. köztiszteletben álló és nagy tekintélynek örvend? figur és f?részvényese volt egy tömegkommunikációs birodalomnak. hogy nálunk jobbak a lehet?ségek. hogy savanyú vágjon. a kkor vajon miért létezik mégis az agyelszívás . mégpedig Cambridge-ben 1953-ban. Sam. A kérdésedre azt kell válaszolnom. Ha ez igaz. Nem felejtettem el az amerikai tudományos eredményeket mondott ellent. Hermann Muller a merikai genetikusnak az 1920-as években és kés?bb. hogy az alapkutatás etközi jellegû. Véleményed szerint. hogy a Felding-Roth igazgatótanácsának nagy nyeresége az id?s férfi. hogy ha elfogadjuk ezt a britbarát ötletedet. és Etheridge-ben volt annyi méltóság. mígnem egy másik igazgató. ami megvalósítható. hogy azon a kis vakarcs szigetükön a tudomány el?rehaladottabb. Maguk a britek terjesztik azt a mítoszt makacskodott Etheridge . Csak kiegészíteni szeretném ?ket. Többen is egyetért?en morogtak. Így nem volt meglep?. hogy nagy szolgálatokat tehet neki a csavaros eszû ügyvéd. azt k?be lehet vésni. A Felding-Roth boontoni központjában gyûltek össze tizennégyen a tanács tizenhat tag ja közül valamennyien férfiak . és több pénz jut a személyzetnek meg a felszerelésekre. Abban minde tett. amiket jobb lett volna nem f ni ismerte el. de szerintem ebben az ügyb ez az egyetlen dolog. Norton er?teljes. aztán visszavágott: Nem. és ezzel megteremt tte a genetikai kutatások alapját. Clint mondta Sam . ha egy másik országban is kutatóközpontot n k és így elaprózzuk az er?inket. És nem igaz-e az mint tudod ozgok idegenül a tudomány területén . Elkomolyodott. Közben akadtak más felfedezések. Clint. A brit Wil liam Harvey már 1651-ben tanulmányozta a csirke tojáson belüli fejl?dését. vagyis hogy a legjobb embereik mind kezüketat törve jönnek át ide. Clint. Owen Norton kopogtatta meg az asztalt. a hetvenöt év körüli. figyelmet kérve. Akkor a mi pénzünkön egészítsük ki ?ket itt. A javaslatod hibája az. Vincent Lord tudta. de aztán fegyelmezte magát. Dr Watson egyébként véletlenül amerikai születésû volt. Sam alaposan felkészült erre a tanácskozásra. mikor Watson és Crick doktorok felfedezték a DNS-molekula szerkezetét. De a kérdésed. Pontosan így van bólintott az ügyvéd elégedetten. . ennek valóban lenne realitása. akkor azok odaát hálából meghívnak teázni a Buckingham-palotába? Sam csatlakozott a kirobbanó általános hahotához. Ahogy ügyvédkörökben mondani szokás. és csatlakoznak az amerikai kutatókhoz? Ennek els?sorban az az oka válaszolta Sam . Clinton Etheridge lett a szkeptikusok szószólója. Norton. amit a brit kutatóintézet en hívtak össze. i azság szerint egy hosszú hétvégére pályázom a windsori kastélyban. és ezért eljátszotta. kissé görnyedt Etheridge. melyik. Az áltudós ezúttal hagyta ma félrevezetni. hogy ne m veszed figyelembe hazánk ami egyben a te hazád is hatalmas tudományos teljesít?képességét redményeit. Az országunk azért látja olyan szívesen a brit tudósokat.mond. Sam most már tényleg mosolygott. hogy mind enki elcsendesedett és a tekintetek várakozóan feléje fordultak. A biokémiai genetika tanulmányozása is Angliában kezd?dött 1908-ban. végs? soron az én et támasztja alá. hogy nem igaz. az iparral kapcsolatos tud ományos kutatási terület jelenleg a legfontosabb? Kétségtelenül a génsebészet. aki Lincoln fizimiskáját igyekezett utánozni. amikben oroszlánrésze volt Dr. to vábbá. Ám a forradalmi áttörés szintén Angliában zett be. amiért Nobel-díjat kaptak. Nos mondta az ügyvéd . ami azt bizonyítja. és esze ágában sem volt hagyni magát le ni a pályáról. és helyet foglaltak a tanácsterem antik diófa asztala körü A magas. amit nyomban meg is kapott. Most. Sam kérdezte Etheridge . hogy a kutatás min?sége fogja megsínyleni. kissé érd es hangon beszélni kezdett. hogy az Egyesült Államok ebben a kutatási szférában vi ylatban vezet? pozícióban volt és van? Sam kis híján elmosolyodott. hogy az amerikai tudomány világviszonylatban az els? helyen áll. H is felejthettem volna el? Hisz élni sem tudnánk nélkülük. hogy Etheridge-t tudományos kérdésekben magához hasonlóan kompetensnek tar ja. hogy azon az igazgatótanácsi ülésen. Aztán viszont zavartalanul hozzátette: Az elmondottak sem változtatják me g abbeli véleményemet. azt remélted. Néhány igazgató kuncogni kezdett. Amerikában szúrta közbe valaki. Ennek eredményeként a kutatási igazgató saját nézetei gyakran egy ügyvéd kitûn? rábeszél? tek a Felding-Roth igazgatótanácsa elé vagyis Lord is jól járt. k edélyesen megkérdezte: Mondd csak.

Míg súlyos és néha tések születtek itt. utána meg kell venni vagy ki kell bérelni az épületet lehet?leg olyat. ha v y agytröszt . de Celia segítségére is szükség lesz. Szeretném. ami teljesen elkülönül a másiktól. mint Sam. de minél el?bb. Egyedül Clinton Etheridge szavazott ne mmel. és sokat számított. De több igazgató is jónak találta Sam javaslatát. A végs? szavazáson : egy arányban elfogadták Sam eredeti javaslatát. Végül az ötlet ellenz?inek tábora szétforgácsolódott. hogy ezt a leghatásosabban úgy tu . így Samnek maradt ideje elgondolkozni azon. vagy a miénk? Nem ez a lényeg. Az új az elnök különleges feladatokra kijelölt helyettese lesz. A Celia az els? számú felel?s. hogy körülbelül egy hónap al ja átadni az utódjának a latin-amerikai ügyeket. Norton az öklével az asztalra vágott. Azután pedig miel?bb keresünk magának valami más feladatot. ha ez egy éven belül megtörténne. gyakran számít el?nynek. orton is mellé állt. Az ügy sürg?s ezért kellett Celiának ilyen nagy hirtelen megválnia a nemzetköziekt? . De még irodát kell szereznünk magá y állapodjunk meg inkább holnap reggel kilenc órában. Hanem micsoda? kérdezte az egyik igazgató. másodszor. Egy hét múlva Sam és Celia Nagy-Britanniába repül. felvillanyozta az újság. ami e pillanatban annyit jele nt. friss ötleteket vártunk t?le. ami nem olyan jól informá int ennek az igazgatótanácsnak a tagjai. mell?zve lyenkor szokásos fellengz?s bevezetést. de igyekezett olyan tárgyilago s hangnemben beszélni. hogy el?állt egy olyan jav aslattal. Nos. a feladatra leginkább alkal mas tudományos igazgató kiválasztásának procedúráját. akivel már több igazgatótanácsi ülésen összezörd szarkasztikus hangon hozzátette: Ezenkívül pedig az a véleményem. aki bár ellenzi az egész tervet jól informált a brit tudománnyal és tudósokkal k . Legjobb lenne már ma délután válaszolta Sam. Közben kiszámolta. Azért választottuk elnökünkké Sam H t. ha közéjük tesszük az Atlanti-óceánt. hogy ma este alaposan megünneplik Andrew-val az el?léptetését. hol legyen. Clint. hogy javaslatokkal álljon el?. És lehet. hogy v ajon mekkora meglepetést okozna a kívülállóknak. így az enyémben is. A sokszínûség! Minden üzletágban. Köszönöm. hogy segítsen létrehozni a brit kutatóintézetet személyzetestül-min denestül. az ? feladata. És különben is. ?szintén remélem. Aztán arra gondolt. a hozzájuk vezet? utat gyakran ostoba viták és kicsinyes civakodások je llemezték. hogy a férfin kezdenek látszani az elkerülhetetlen stressz jelei. És most. ha tudnák. hogy ennek a döntésünknek gyümölc esznek. Legel?ször is meg kell ta lálni és ki kell nevezni az intézet igazgatóját egy brit tudós személyében. Személyesen Sam fogja vezetni a nagy tekintélynek örvend?. mert er?skezû vezetést. annál jobb. én a magam részér?l nem teszem. hogy maga lesz a jobbkezem egy nagy-britanniai kutatóintézet felállításának munkálataiban Rendben bólintott Celia. mi az ördögöt számít folytatta Norton .Hadd emlékeztessek arra mindenkit. mi történik? Clint és mások azt szorgalmazzák. támogatói és az újabb gondola okkal el?állók között. Még aznap magához kérette Celiát. Cel ia úgy döntött. A vita csaknem egy órán át tartott a javaslat ellenz?i. a mit kisebb átalakításokkal hamar mûköd?képessé lehet tenni. hogy ezek az ülések ritkán zajlan yan magas intellektuális színvonalon. hogy vessük el az ötletet. Az utóbbi id?ben csaknem teljesen megkopaszodott. A munkája a nemzetközi részlegnél véget ért. hogy elindulhasson benne a munka. zászlólobogtató polémiát megtarthatod egy olyan esküdtszéknek. hogy azokról a súlyos és fontos problémákról bes vagy kellene beszélnünk . amelyek cégünket szorongatják. amit Sam és a többiek meg fognak vitatni. A f? feladata az lesz. És mikor kezdek? kérdezte Samt?l. de el?tte még konzultálnak Vincent Lorddal. Owen Norton Etheridge-re pillantott. ami ezek megvalósulását ígéri. Ez a mostani konkrét megbízatása magyarázta Sam másnap Celiának nem fog sokáig . Pillanatnyi csend támadt. mint ahogy azt általában gondolják. hogy ezt a gyere kes. De ez lehet a pazarlás egyik leghatékonyabb módja is vetette valaki közbe. uraim mondta Sam. hogy melyik tudomány vez itanniáé. úgy. Sam ezután az elvégzend?k fontossági sorrendjér?l beszélt. El? lesz léptetve közölte az asszonnyal a szokásos tárgyszerû modorában. el kel ni.

De el?bb azt kell elintéznünk.. Egészen ?ket megkeresni. és a kezébe vette az eredeti listát. Néhány nappal kés?bb Sam irodájában. ahol a gy?zelemre legnagyobb eséllyel Robert . orgona. amiért odautazunk. Peat-S mith is a lehetséges igazgatójelöltek közé tartozik? Lord meglepetten nézett rá. Elmosolyodott. s hangjában máris érezhet? volt a szokásos ingerültség. Nehéz ügy. Id?közben már k szólították egymást igaz. mint a cég elválaszthatatlan részét. mostanra már elfogadta. el?ször is túl fiatal. A királyn? születésnapjá ompás ünnepséggel. aki többet tudott az el?zményekr?l. és ellenszenvvel viseltetet t vele szemben. Harminckét éves. A folyam at lassan kezd?dik és fokozatosan rosszabbodik. röviden mondj néhány szót mindegyikükr?l. Bár kezdetben a kutatási igazgató idegenkedett Celiától. hogy közben rábukkan az Alzheim kór okára. Alzheimer-kór. Sam. hogy miért. Celia. Celia legnagyobb meglepetésére Vincent Lord kooperatívnak. Celia csak úg abzsolta a látnivalókat. vagy egyik-másik versenytársunk kutatóintézetében. Beszéljünk a többiekr?l javasolta Sam. Lég Vincent. t-Smith az agy öregedési folyamatát tanulmányozza. Celia jelenlétében került sor a megbeszélésre Dr al. megkérdezte: Dr. Vincent. Ugye ez az. mint Celia . írisz i zott. Martin Peat-Smith. 9 1972 júniusa volt. A Hyde Parkban elegáns lovasok ügettek nemes . Most. Epsomban hagyományos küls?ségek köz tte megkezd?dött a híres-nevezetes derbi. azálea. amelyeket sz inte teljesen kiszorítottak a vízb?l a pancsoló fürd?z?k.latban. Ám Samnek továbbra is eltökél lt ezt megakadályozni. átpörgette ?ket az ujjával. és megkérdezte Lordtól: S ted adjunk neki pénzt? A kutatási igazgató megvonta a vállát. e elfogyott a pénze. aki ráadásul bef lyásos személyiség. Milyenek az esélyei? Rosszak. A beteg elveszti az emlékez?tehetségét. Érdekes munkát végez a szellemi öregedéssel és az Alzheimer-kórral kapcsolatban. mert valamennyien állásban vannak vagy professzorként valamelyik egy etemen. El?hú dossziéjából egy halom összetûzött papírt és levelet. hogy a Felding-Roth eldöntötte a brit kutatóintézet létrehozá rd mindenáron meg akarta kaparintani az új részleg irányítását. pattogó zenével köszöntötték. beszé ogok vele. nem? A férfi kurtán válaszolt. Ha már odaát vannak folytatta Lord . érdemes lenne még valamit megnézni. A turisták és maguk a londoniak is lustán sütkéreztek a napon. hogy diszkrétek és gyorsak leszünk bólintott Sam. Miért nem? Hát. Ígérem. Levelezek egy fiatal tudóssal a cambr egyetemr?l. mikor az agy nem mûködik tovább? Lord bólintott. Sam és Celia végigböngészték a nyolc nevet tartalmazó listát. Készítettem egy listát a szóba jöhet? jelöltekr?l közölte velük Lord. Átadta a papírhalmot Celiának. Maga is körülbelü yi id?s volt. Az agy egy része. Ha marad id?nk. aki közben csendesen a leveleket tanulmányozta. mikor idekerült. így nem sok értelme lett volna a további háborúskodásnak. de ma már egészen természet Sam átvette a leveleket Lordtól. rá is jött. s?t barátságosnak mutat kozott már amennyire t?le tellett. így minden bizonnyal vannak tippjei az igazgató személyét illet?en. A város parkjaiban sok ezer virág rózsa. Dr. London tobzódott a pompában és káprázatos színekben. aztán hangosan felolvas ta a nevet. Celia a papírokra pillantott. az els? diagnosztizálása óta fog ki a tudósokon. és reméli. mondta Celia elgondolkodva. aztán így válaszolt: Nem.. Talán mégis megkockáztathatnánk egy kis pénzt mondta Sam. Az Alzheimer-kór 1906. az elején kicsit még nyögvenyel?sen. és t?lünk kérne szubvenciót. A mények voltak. A park Serpentine nevezetû tavának partján vidám gyerekek etették a kacsákat.

amit egy hónappal korábban l?tt bele egy merényl?. Tájakkal és épületekkel könnyebb boldogulni. aki a maga módján értékelte a vietnami háborút. hogy a nekünk legmegfelel?bb hely arlow. Err?l a következ?t tudom mondani pillantott Celia a jegyzeteibe. Celia a knightsbridge-i Berkeley Hotelban szállt meg. mint már eddig öt alkalommal. biztosította erikaiakat arról. Mivel sem ez. Nixon elnök. A férfi grimaszt vágott. k között több helyen tágas rétek húzódtak. az utak is j n vannak. És már tárgyaltam is egy vállalkozóval. akikkel eddig találkozott? kérdezte Samt?l. magasan hordják az orrukat és a legtermékenyebb éveike zínûleg túl vannak. vannak isk a vidék én is szívesen költöznék egy ilyen helyre. hogy Hanoi el fogja veszteni kétségbeesett hazárdjátékát . és elújságolt Beutaztam az egész országot. A hely pontból megfelel? folytatta. ahonnan már hetek óta járt a az országot. Celia egyedül volt. mert Andrew nem tudott magának szabadságot kivenni. pázsitközepû bulvárokon találták magukat. S am és Lilian Hawthorne a Claridge Szállóban laktak. Még soha nem hallottam róla jegyezte meg Lilian. akit talál. Egy marylandi kórházban sike lítani George Wallace alabamai kormányzó gerincéb?l a golyót. hogy megtörtént . Talán olyan lesz. És lenne megfelel? épület? kérdezte Sam. Aztán mikor letértek a egyb?l széles. inkább nekem kellene fizetnem a cégnek. jó a vasúti összeköttetés. S?t úgy érzem. hogy az. mint mikor hirtelen bele szeretünk valakibe. Elég lakás is rendelkezésre áll. mint amilyenre nekünk szüksé Az épület teljesen üres és a Comthrust minél el?bb meg akar t?le szabadulni. Egy Comth rust nevû vállalat. ami körülbelül olyan területû. Sam lelkiismeretesen végigvette azt a listát. És honnan fogja tudni. Ez az angliai utazás nem is munka ilyen csodás id?ben jegyezte meg Celia egy ik nap Samnek. hogy pontosan miért. Csak azt tudjuk. de pénzügyi nehézségeik támadta y nem tudják beindítani a gyárat. Essex grófságban. hogy egyike annak a harmincvalahány településnek. Az ipari negyed egy diszkréten félrees? helyen búj . Celia kiterített az asztalon néhány fénymásolatot. hogy itt lehetek. sem más hír nem keltette fel Ce érdekl?dését különösebben. ahová a brit kormány m egpróbálja átterelni a túlnépesedett nagyvárosok iparának és lakosságának egy részét. mint én. Több mint egy tucat települést nézett meg. unottan összehajtotta és eltette az újságot. mint az emberekkel jegyezte meg Celi . Mialatt Sam a bérelt Jaguar kor mányánál a Londonból észak felé tartó autók kora reggeli csúcsforgalmában lavírozott. Június harmadik hetében Celia bekopogtatott Hawthorne-ék lakosztályába. A megrekedt vietnami béketárgyalásokat hamaro san folytatják Párizsban. riasztók meg ilyesmik . amit Vincent Lord adott neki a kutatóintézet lehetséges igazgatójelöltjeinek névsorával. Én olyasvalakit keresek. Sam és Celia két nappal kés?bb Harlow-ba autózott. amely kisméretû kommunikációs berendezések gyártásával foglalkozik távb rek. Milyenek a jelöltek. kicsit begyöpösödöttnek látszanak. A körülbelül negyven kilométeres úton óriási volt a forgalom. Most új város a hivatalos elnevezé mi annyit jelent. éppen ilyen? Tudni fogom mosolyodott el Sam. és mûködik a közelben egy repül?tér is. az úgynevezett Watergate-épületbe. Harlow egy kis falu volt magyarázta Celia. akinek a fejében csak úgy peregnek az izgalmas gondolatok. jósolta egy címoldalon lév? tudósítás. Mindegyik alak túlságosan is hasonlít Vincentre vallotta meg bizalmasan Celiának . Maga jobban halad el?re . Magammal hoztam a jzokat. épített Harlow-ban egy üzemet. és az a véleményem. Egy Washingtonból keltezett hir szerint betörtek a Demokrata Párt országos f?had iszállására. a Felding-Roth kutatóintézet ideáli elyét keresve. persze készpénz . Míg ti szorgos hangyaként munkálkodtok ezen a dögunalmas ügyön jelentette ki Lili én a részemr?l elmegyek vásárolgatni a Harrods áruházba. és aki természetesen magasan képzett és lehet?leg fiatal. Celia a International Herald Tríbune-t lapozgatta.o nevû fiatal ménjével Lester Piggott zsoké pályázott . Közel van Londonhoz. Ki lehet alakítani az épületben laboratóriumokat? Könnyedén. nem vagyok elragadtatva. Hát. Nem is tudjuk. amiket kellemes házak szegélyeztek.

gyönyörû vidéken autóztak tovább még vagy egy órát. Az angolszászok lakták a vidéket. Félórával kés?bb Sam félrevonta Celiát. Sam így szólt: Elfelejtettem mondani magának. A fest?ien szép szálloda idilli környezetben állt. Celia egy pillantással felmérte: er?teljes. mikor megállt el?tte a Jaguarral. Sam máris látta. A f?bejáraton léptek be az épületbe. a Peterhouse. hogy Celiának igaza van ez az építmény könnyedén átalakítható kuta kká. Újra az a hirtelen mosoly. sz?ke. Egy Pinnacles nevû iparnegyedben. Sam pedig beült a Jagu arba. Sam leállította a kocsit és azt mondta: Szálljunk ki és sétáljunk egy kicsit. Nos. a fák mögött. és asztalt foglalt a Garden House Hotelban. Oké. Hawthorne. Járt már itt? Még soha válaszolta Celia. Peat-Smithszel. mikor nem so enkét óra után megérkeztek Cambridge-be. kihalt épületet kezdte szemlélni. Mivel Harlow épp en félúton van. Ott balra az a legrégibb eg i épület. Ragyogó napsütésben. Igyekszem megjegyezni. hogy Peat-Smith egy viseltes. bozontos hajzattal és hirtelen. hogy mégis tudott szakítani rá id?t válaszolta Celia.a városka lakó. amint séta közben vidék és város érdekes együ zer éves kora k?kori leleteket találtak a környéken. Celia észrevette. akivel megbeszélte ezt a mai találkozót. és annyit jelent. hol van az bizonyos gyárépület? Celia nyugat felé mutatott. ahonnan csodálatos rálátás nyílt az egyetemi épületek hátsó traktusára. Miután kezet ráztak. A . pecsétes szürke nadrágban. hogy a hadsereg hegye . Mrs. hogy er?s. hogy továbbmegyünk Cambridge-be. Nem messze t?lük ott parkolt egy másik kocsi. és csendesen azt mondta neki: Ez tökéletesen megfelel. Mi is megpróbálunk itt egy kis történelmet csinálni mondta Sam. kissé bizonytalanul a lapos fenekû ladikokban. Több régi épületet is láttak. hogy kezdjék meg a tárgyalásokat. és a Jaguar felé indult. egy in gatlanügynökség képvisel?jét. Mert mikor Angliá még egyáltalán nem volt biztos benne. Már kora délel?tt volt. megbeszéltem egy találkozót mára Dr. középkorú fé zállt ki bel?le. Mikor egy tizenegyed templomhoz értek. Õsrégi földön járunk mesélte Celia. céltudatos egyéniséggel áll szemben. kulturált és termé s hang tökéletesen illett Peath-Smith külleméhez. hogy eljutunk Cambridge-be. LaMarre-t. aki az agy öregedé eg az Alzheimer-kórt kutatja és támogatást kér t?lünk. Martin Peat-S mitht oda hívta meg ebédre. köpcös. Ott. a belbecsét is szemléljük meg mondta kedélyesen. Néhány perc múlva. Hát nem épp Adonisz ez a Peat-Smith. akkor menjünk oda. közel ahhoz a híres kertegyütteshe . hogy érdekel minket a dolog. Csak a fontossági sorrendben tévedett. Sam megállt egy telefonfülkénél. akit lenyûgözött az ódon. foltoz ott könyökû és rojtos mandzsettája gyapjúzakóban van és gyûrött. gondolta Celia. Eg y emelet magasságig beton-üveg kombinációt látott itt lettek volna az irodák és a bemutatót a következ? szinten pedig amit tágas mûhelynek szántak fémlemezek borították kívülr?l az zetet. és kiadhatja a jogászainknak. Közölheti ezzel az emberrel. Mi vagyunk bólintott Celia. Mikor kezet fogtak. Kinyílt az ajtaja. amit?l millió ráncba szaladt a ma rkáns. és eléjük sietett. zömök testalkatú fiatalember volt. Ez egy csodálatos. négyszögletes arc. Ám egyértelmûe zte. LaMarre el?varázsolt egy kulcscsomót a zsebéb?l és megcsörgette. Sam a néma. ha nem tévedek. mikor Celia visszaérkezett az autóhoz. rendezetle n. Celia visszament LaMarre-hoz megbeszélni a továbbiakat. Harlow neve angolszász eredetû. A szálloda halljában Peat-Smith nyomban felismerte ?ket. történelmi épületek sora. kisfiús mosolylyal. Az id?számítás szerinti e században római település volt itt egy templommal. A metsz?én éles. Celia bemutatta Samnek Mr. Ne csak a külcsínt. Jordan és Mr. Mondja meg nekik azt is. Örülök. és egyúttal a Cam f sokan evezgettek ráér?sen. nagy múltú város sóhajtotta Sam. hogy minél gyorsabban bonyolítsák le az adásvételt.és pihen?területei mögött. ? az.

Az Alzheimer-kór az agykéregben lév? idegsejteket támadja meg. Aztán az id? el?rehaladtával egyre többet felejt. Celia elvörösödött. Dr. aztán folytatta: A boncoláskor jól látható. Lord tájékoztatott arról. Így van bólintott Peat-Smith. Lehet. Dr. Még arról sincs bizonyosság. könnyedén azt mondta: Egyenesen a laborból jöttem ide. semmi szükség rá mosolyodott el a férfi lefegyverz?en. mégis lehet némi összefüggés. ha jobban megismerjük a DNS kémiáját. vagyis az érz?. mint egy tanár. nem tudják. Most éppen ezt kutatom. És mivel az Alzheimer-kórnak nincsen állati változata eddigi apasztalataink szerint egyetlen állat sem kapja meg a betegséget . aztán folytatta: A betegség lassan kezd?dik. például hogy hogyan kell megkötni a cip?fûz?t. Csak szeretem dolgokat tisztázni. nukleinsav-kémikus vagyok. hogy semmit.és emlékezetközpontot. Elnézést kérek a tapintatlanságomért. hogyan rendezi a gondolatait. de leginkább a hatvanöt fölöttieket. mint a DNS-ükb?l készített minta. hogy mi okozza. hogy nagy orvostudományi áttörésekre kerül sor. az állatkísérleteimmel a z agy öregedési folyamatának kémiáját tanulmányozom. Mint tudja. de ez eltart tíz-tizenöt év i szörnyû megpróbáltatás mindenkinek. Olvastam ugyan a kutatásairól mondta Sam . Az agyban apró rû anyagok keletkeznek. ahonnan gyönyörû kilátás nyílt egy rózsakertre és a mög olyóra. Vegye úgy. hogy az Alzheimer-áldozatoknak már születésükkor van valami rendel enesség a DNS-ükben. v gy mire való a villanykapcsoló. ha szomjasak. Nekem már kicsit berozsdált a kémiai tudásom szólt közbe Celia . hogy bárkit felismerjen . De ugye az Alzheimer-kórnak semmi köze a normál öregedési folyamathoz? kérdezte S Látszólag nincsen. legalábbis nekem nem áll módjukb n adni. de magától szeretném hallani. hogyan mûködnek a gének és miért mûködnek néha hibásan. Mennyit tudnak róla? Nagyon keveset válaszolta Sam. hogyan kell inni kérni. vagy hogy hol a megszokott helye az asztalnál. ezért etetni kell ?ket. ami nem más. aki együtt él egy Alzheimer-áldozattal. Celia szokásához híven daiquirit kért. Peat-Smith kis szünetet tartott. hogy milyen kutatással foglalkozik éppen mondta Sam Ha jól értettem. Deformációt és sérüléseket okoz az idegrostokon. mi ját k le az agyban. Gyakran viselkednek szertelenül. A fiatal tudós bólintott.olvasott volna Celia gondolataiban. juk. Elfelejtik. hogyan kell enni. ami kódolva tartalmazza a genetikai információt. Pontosan így van. ötvent?l felfelé. Igyekszem megtalálni az életkorból fakadó különbségeket az állat ribonukleinsava között. A cégünk szokott támogat i bizonyos alapkutatások céljaira. hogy folytatni tudja a munkát. A végén belehalnak a betegségbe. emlékezetkihagyásokkal. talán t. rozsdának semmi nyoma mondta mosolyogva Peat-Smith. A beteg el?ször egészen egyszerû dolgokat felejt el. Egészen zavarba hoz. hogy mi n irányban akar továbbmenni. elfogyott a pénz. csak elméletek léteznek. Peat-Smith most látszott el?ször idegesnek a találkozásuk óta. P eat-Smith egy pohár fehérbort. Genetikai irányban. gondolta Celia. megrendelték az italokat. Nem tartozik a divatos betegségek közé legalábbis egyel . Sam egy martinit. és Celi e érezte. hogy megéri. F?leg az id?s embereket támadja meg? kérdezte Celia. Mrs. Rendben. A kutatási témámhoz. Peat-Smith korty olt a borából. Dicséretes szokás jelentette ki Sam. ami az ? számára olyan hétköznapján természetes a bonyolult k ifejezésekkel is. rossz esetben dühöngenek és rombolnak. úgyhogy máshol kell próbálkoznom. Ugyan már. Igen. van otthon öltönyöm És azt is megígérhetem. Mehetünk ebédelni? Mikor leültek az asztalukhoz. de ha jól tudom leinsavak építik fel a DNS-t. Például cigarettázással vagy helytelen táplálko . kevésbé tudományos szavakkal tudja elmondani azt. még a férjét vagy feleségét sem. akkor viselni is fogom. Kezdjük az Alzheimer-kórral szólalt m g Peat-Smith. Az is lehetséges ugyan akkor. Jordan. amib?l a génjeink állnak. mert ez a támogatás fontos neki. Ám az Alzheimer-kór a labbakat is megtámadhatja. Az egyetemnek nincsen. ami az agyi öregedés és az A kór tanulmányozása. Peat-Smith elhallgatott. Ebben igazán nincs semmi rendkívüli nyugtatta meg Sam. És lehet séges. hogy ha munkaid?n kívül találkozunk. Már regisztráltak huszonhét éves betegeket is. hogy egyszerûbb. hogy egy kevésbé rendellenes DNS-sel született illet?ben megváltozik ez a DNS a kör nyezet az emberi szervezet károsodásával. Becsületszavamra. Gyakran arra sem képes. támogatást kér a Felding-Rothtól. fiatal é yokon végzett kísérletekkel. Úgyhogy beszélhetünk a dolo ról. ha úgy gondoljuk.

Az onnan nyíló apró h ben elképeszt? összevisszaság és rendetlenség uralkodott. A folyosók vészjósló félhomályban úsztak. De az is lehet. tényleg élvezem. Mikor Peat-Smi kis id?re magukra hagyta ?ket. Martin Peat-Smith. Ezt a rizikót vállalni kell annak. kicsit csúnya. Ugye. akinek viszont egészen más a kutatási . Celia a figyelmeztetés ellenére néhány perc múlva õszintén megdöbbent. fel kell készítenem magukat arra. Rögtön ebéd után odamehet Miközben ettek. A Tennis Court nevû szerény utcácskában állt. Peat-Smith? Óraadó tanár vagyok. Celia megkérdezte t?le: Maga született tanár. teljes munkaid?ben dolgozó asszisztenst és végezhetem a kísérlete imet. hogy megéri a befektetést? Az az érzésem mondta Celia Peat-Smithnek . Részben ennek a lelassulásn ak az okát kutatom. és amir?l Peat-Smith kijelentette. mint valam i föld alatti várbörtön! Hogyan lehet itt eredményesen dolgozni? Az alagsorban voltak. De sajnos fogalma sincs arról. Jordan. van egy asszisztensem és azt a témát kutathatom. hogy mivel próbálkozom. most is így hangzott: vajon Dr. Milyen messze van a válaszoktól? Talán fényévekre. Állandó a zsúfoltság. élvezi a tanítást? Peat-Smith meglepettnek látszott. odasúgta Samnek: Micsoda borzalmas hely. és az á pota folyamatosan rosszabbodik. Négy éve Alzheimer-kórban szenved. kérdés. amelyik tetszik. és így válaszolt: Az édesanyám hatvanegy éves. Kezdem érteni a felvete eket jegyezte meg. együtt egy másik óraadóval. ahol ? is dolgozik. Peat-Smith így szólt: Remélem. Három évre szólna. ez a gene ?rrendszer lelassulhat. vagy teljesen ki is kapcsolódhat. aztán hozzátette: Feltéve pers ha sikerül anyagi támogatást szereznem. jókora kis summa. Elhallgatott. özönvíz el?tti felszerelések voltak hegyen-hátán. hogy tanítson is. vörö téglás neoreneszánsz épület volt. hogy karnyújtásnyira. Ez a legkisebb összeg. Volt valami különleges oka. Beléptek egy laboratóriumba. Igen. és valamennyien elmerültek a kínálat tanulmányozá . Az egyetemen elvárják az embert?l. Peat-Smith elfintorította az arcát. a homlokát törölget? P mith figyelmeztette ?ket: Azt hiszem. meg tudok fizetni három. hogy ez az egyik labor a kett? közül. hogy kapok helyet a Biokémiai Intézet laboratóriumában. mint mindig. Persze. Mikor Peat-Smith befejezte a magyarázatot. hogy a körülményeink nem a legideális bbak. Peat-Smith felvillantotta ?szinte mosolyát.. Miután leparkoltak és a f?bejárathoz értek. aki a cambridge-iek legkedvel tebb jármûvén.ideig a testünk DNS-korrigáló rendszere kiküszöböli a hibákat. és újra az a hirtelen mosoly általában nincs pénz ogatóink gyakran megdöbbennek. Sam és Celia is tudták. most lélekszakadva pedálozott az utcácskában. azt hiszem. amiért felszerelést és állatokat ve . Ott jobban el tudom magyarázni. eljönnek a laboratóriumomba. Az apám minden t?le telhet?t megtesz és én is meglátogat om szinte naponta. Dr. Pedig nem volt az. hogy mindig nagyon közel álltunk egymáshoz. mikor megismerkednek a munkakörülményeinkkel. így nem csoda. biciklin érkezett az ebédre. gondolta Celia. a javasolt összeg hatva er dollár volt. Mrs. amit a Felding-Roth gyógyszergyár vagy bármelyik más nagyvállalat évente kutatásra költ. míg elia a Jaguarral követték. Ez kü t jelenti. Celia megkérdezte: Mi a beosztása itt Cambridge-ben. aki szubvenciót ad. A cambridge-i egyetem biokémiai tanszéke egyszerû. nincs hely. ami a méretét illet?en egy aprócska konyhához vol eginkább hasonlítható. hogy maga elkötelezettje az Alzheime r-kór témájának. Én vagyok az egyetlen gyermeke. ahol az utca e sem mûködött egy fia teniszpálya sem. háromemeletes.. az bólintott Sam komoran. ugye? Igen. hogy hatvanezer dollár aprópénz ahhoz kép est. Ami a támogatás összegét illeti mondta Sam . A f?pincér megjelent az étlapokkal. Igen. ez be volt kalkulálva a programba mondta Sam. Én ezen egy centet sem nyerek. hogy ki vagyok. de ahogy öregszünk. hogy pont ezzel kezdett foglalkozni? Az ifjú tudós habozott. Peat-Smith kutatása ígéretes-e annyira ü letileg. Miután rendeltek. ami körülbelül azonos az amerikai tanársegéd titulussal. De mindent?l függetlenül. Újabb adalék a férfi érdekes egyéniségéhez. Aztán Celia szemébe nézett.

hogy amit itt látnak. aztán óvatosan így válaszolt: Folyamatos genetikai kutatással felfedezni egy agypeptidet. A laboratóriumot jó ideje nem takaríthatták.. lényegre tör? kérdései. kihasználva minden centiméternyi helyet. Holnap feláldozzuk a tudomány oltárán... kés?bb a proteineket elektroforézissel lehet szétválasztani. mire a benne alvó nagy patkány összerezzent. bennük körülbelül húsz patkány bûzlött egy en kett?. És ha a szükség úgy hozza. doktor. egyre nagyobb tisztelettel néztek rá. Celia összeborzadt. hogy az öreg patkány elvesztette ezt a genetik ai képességét. méregdrága mûszerekkel felszerelt laboratóriumai. és így válaszolt: Hát. a két férfi pedig rá orodott a hokedlikre. Csak hogy tisztában legyenek mindennel. tényleg nem. A magyarázat legvégén Peat-Smith a ketrecekben lév? patkányokra mutatott. A mai az utolsó napja. . Sam megért?en bólintott. a Felding-Rothnál töltött évek alatt sok mindent tanult. amit alkalmanként megszakított ak Sam okos. még sok patkányra. Megérintette a cet. elmondom így Peat-Smith . Nos.. A falon otromba polcok voltak zsúfolásig tömve könyvekkel. amíg megkapjuk a szü at a kérdéseinkre. A fölöttünk lév? laborban fedezte fel az inzulinmolekula aminosa v-összetételét. ez het mberi évnek felel meg.. anaszét a helyiségben.. És ahogy magyarázott érthet?en. Az egyetemi orokban soha nem dobunk ki semmit. amilyeneket ? maga i znált tizenkilenc évvel korábban az egyetemi gyakorlatai során. A plafon alatt lév? keskeny. végszóra érkezett vissza a laborba. Celia felfedezett közöttük néhány olyan régimódi lombikot is.. Ahogy mondja bólintott vidáman Peat-Smith. De addig. hogy mely peptidek változnak. Ez az id?s úr itt két és fél éves. d Sanger volt az egyik. Bár Samnek nem v udományos képzettsége. Az id?tényez?t már jól ismerjük a tapasztalatainkból. gondoljon arra. Jordan. Meg kell találni a kommunikáció kulcsát az agysejt magja és a proteineket meg peptideket t ermel? sejtgépezet között. Peat-Smith lelkesedése átragadt rájuk is. Az állattermünkben több százat ?rzünk még. igaz. egy új technika felhasználhatna egy reverz transzkriptáz enzimet aztán ha a ribonukleinsav és a DNS nem illenek össze. Celia lelki szemei el?tt megjelentek a Felding-Roth New Jersey-i tágas. Peat-Smith behozott két hokedlit. akkor hogyan határozná meg a hosszú távú célját? Peat-Smith elgondolkozott. magas ab lakok is elképzelhetetlenül mocskosak voltak. és agyán vegyi összetételét összehasonlítjuk egy újszülött patkányéval. ami a fiatal e . hogy mikor l ehet rájuk újból szükségünk. a társkutató és az asszisztense ki-be járkáltak. a kilátás sem volt valami szívderít?: az utcán parkoló autók kerekeiben és alvázában lehetett gyönyörködni.vegyünk a fiatal és öreg patk ibonukleinsavából egy keveréket és vigyük egy sejtmentes rendszerbe. a legvégén egyetlen p re akarok rábukkanni. a mikhez maguk hozzá vannak szokva mondta Peat-Smith. ami lehetetlenné t e a bizalmas szóváltást. egy hosszú hírviv? ribonukleinsav-füzér sok protein kód is tartalmazhatja. iratokkal és kiselejtezett es zközökkel. Az egyik padon drótketrecek sorakoztak. Több mint egy órát tartott a fiatalember magyarázata. El?tte egy kemény ülésû.. A padok fölött régi gáz. A pad egy részét a jelek sze rint íróasztalpótlékként használták... Celiának jutott a támlás szék. magunk készítjük el az eszközeinket..Míg beszélgettek. hogy néz ki mondta Sam Celiának . hogy e falak között í t a tudomány történetének egy része. amit kitûn?en dott hasznosítani. az azt jelenti.és elektromos vezetékek futottak. az nem sokban hasonlít azokhoz a laborokhoz. Látta. ez utóbbiak evissza hurkolva mindenféle gyanús kinézetû és feltehet?en veszélyes csatlakozódugós toldalék .. hogy a kísérle eim nemcsak tudományos. ?szi va. Mrs.. pálcás támlájú karosszék állt. ha össze kellene foglalnia. pa tyolattiszta. a ribonukleinsav-mi nták alapján proteinek termel?dnek. úgyhogy rá fogunk jönni. Ez Amerikában is így van jegyezte meg Sam. Nobel-díjas kutatók dolgoztak ezekben a helyiségekben és k ezeken a folyosókon. sok vegyelemzésre és még több id?re van szükségünk. Celia elismer?en nézett a cég elnökére. hogy Celia a kiselejtezett felszerelést mustrálgatja. mert nem tudhatjuk... Biztos. összefogo n. Mindegy. de roppant bonyolult technikai problémák megoldására is irányulnak. egyre kevé bé ügyelt a közérthet?ségre és áttért a szakmai zsargonra. Ez csak néhány példány.. Ahogy a fiatal tudós belemelegedett a magyarázatba. egy fegyelmezett agyra jellemz? pontossággal . A laborban ütött-kopott fapadok álltak szorosan egymás mellett.

mint most. Természetesen. Peat-Smith. hogy neki itt vannak bizonyos jogai.mbereknél serkenti az emlékez?tehetséget. Kérdezhetek valamit? Természetesen. Muszáj magának hozzászokni? Mikor Sam nem kapott választ a kérdésére. Peat-Smith zavartan nézett rá. Sokunk számára ez az egyetlen alkalom. Végül Sam szólalt meg. mert most tervezzük egy. amely. tovább foly de halkabban. am ennyit kért. hogy az ajánlatom az: jöjjön el a idge-i egyetemt?l és dolgozzon a Felding-Rothnál. kitalálta válaszolta Sam . s?t talán kiküszöbölhet? volna az agyi öregedés. ilyen egyszerûen. Aztán ha megtaláltunk és elkülönítettünk eg lyen peptidet. jobb eszközökkel és több segítséggel. Ilyenkor szinte mindenki itt van. méretû és korú tudósok kifejezetten tudománytalan témákról fecserésztek. Némi ügyes man?verezés és egy kis fészkel?dés eredményeként Martin Peat-Smith teremte maguknak egy üres sarkot. Úgy érti. aminek lényege. és így minimálisra csökkenhet az emlékez?k sség károsodása. a feledékenység. és egy id?sebb tanszéki munkatárs éppen azt fej ette indulatosan. Peat-Smith bólintott. Celia a lehangoló környez t ellenére úgy érezte. ahol teát és kekszet kínáltak kis zsúrkocsikról dolgozóknak. Az egyik kis cs éppen a kijelölt parkolóhelyekr?l diskurált. Egy másik kis csoport egy új filmet. Az ígért támogatás ennek a függvénye? . A másik oldalon mellettük egy szakállas. történelmi pillanat részese. Aztán hozzátette: Az egyetlen feltételünk csak az ilyenkor szokásos: szeretnénk rend sen tájékoztatást kapni a munka állásáról. a test nem termeli ezt a bizonyos peptidet tovább. Néha tényleg zavaró. valamennyi korosztály képvisel?i kaphatnak bel?le.. de klassziso kkal jobb körülmények között. Ha ez sikerül. Elnézést! vágott közbe Martin gondterhelten. nyes figura számolt be lelkesen egy cambridge-i borkeresked? szenzációs ajánlatáról.. hogy nem é e az ajánlatom. Martin. hogy a körülöttük ül?k ne hallhassák. mint Martin elárulta. Az az érzésem mondta Sam . hogy egyik látogató sem akarta megtörni a beállt csendet.. E pillanatban annyi van jóváhagyva. A mindenféle formájú emû. dégeik társadalmi életének központja. és n em kellene itt hagynia Nagy-Britanniát. Gratulálok és sok szerencsét! B? harminc perccel kés?bb. Martin megvonta a vállát.. De hozzá lehet szokni.. Minden világos. hogy. ennyi az egész? Most Samen volt a mosolygás sora. Ez sok el?nnyel járna a maga számára. ami semmiben sem különbözött a rideg és lepusztult épület többi részét?l. olyan mélységesen magabiztos de mégsem het enked? . hogy ebben az épületben nincs sok lehet?sége az elmél yugodt munkára. amikor találkozhatunk a többiekkel. De még mindig egész kábultnak látszott. És néha szívesen él lük. valódi sault-t árul. hogy jól mulat a kérdés Általában igen. A Felding-Roth gyógyszergyár elnökeként vannak bizonyos jogaim. mint olyan A higgadt summázat olyan lenyûgöz? volt. amikr?l nem hajlandó valaki más ráadásul egy fiatalabb! kedvéért lemondani. amelyben Mar lon Brando és Al Pacino játszották a f?szerepet. gondolom. loknál faszékeken ültek az emberek és szokatlanul hangosan beszélgettek. Dr. meg kell találnunk a genetikai úton történ? el?állítási módját.. az ötórai tea idején mentek fel valamennyien Martin j avaslatára a biokémiai tanszék el?csarnokába. megadjuk a szubvenciót. de mikor ugyanezek az emberek megöregszenek. hogy ugyanazt a munkát végezhetné. A kistányérokat és csészéket egyensúlyozva a trió amelynek immáron mindhárom esztnevén szólította a másikat átvonult a tanszék teázójába . Martinon látszott. Az lenne a kérdésem. Mindig ekkora a tömeg? kérdezte Celia. hogy emlékezetes. és els?bbséget élvezünk minden olyan szerrel kapcs amit kifejleszt. A Keresztapá-t elemezte. Sam kézfogásra nyújtotta a kezét. A teázóban. A tudós halvány félmosollyal az arcán kérdezte: És mindezt hol? Azt már. láthatóan nem tudta mire vélni a dolgot.

Ez a szabadsága nálunk is megmaradna. ugye így van? Hát igen ismerte be Sam . Mondj a meg ?szintén. Sam is megrázta a fejét. Biztos. kisfiús mosoly. Indulásra készen felálltak. Kérnek még teát? Köszönöm.. A szubvenció már a magáé. és grimaszt vágott ett?l az épülett?l eltekintve gyönyörû hely. Nagyon örültem nyújtotta a kezét Sam. Nagyszerû ötlet! lelkesedett Celia. Én egyetemi tudós vagyok és az is akarok maradni jelentette ki Martin. Erre a szavamat adom. valóban lennének ilyenek. A hangulatukra egyértelm bélyegét a kiábrándultság amiatt. hogy én választhatom meg a kutatási témámat. ha már most megmondok valamit. Látni való. Végül is egy ü része vagyunk. kezdte Sam. A cambridge-i utazásukat követ? héten Sam kijelentette: Újabb jelöltekkel találkoztam. zerintem zseni. Hallotta. Mialatt Sam beindította az autót. Odakint.Egyáltalán nem válaszolta Sam. ám elhallgatott. nem fogjuk tudni megszerezni! Egyetemi kutató és az is akar mar adni. amit mondott. Celia. id?t takarítha tunk meg. üzleti szempontoktól függetlenül. mikor maguk mögött hagyták a várost és rátértek a 0-es útra. gondolataikba merülve ültek a Jaguarban. de azt hiszem. Ezalatt azt értem. A visszaúton Celia és Sam szótlanul. beleértve az állásajánlatot. Most voltam itt el?ször. Itt a tiszta tudományt mûv eljük. Ám kedés bármennyire is szükséges volt mégsem nyújtott kielégülést. sajnálom ugyan. Beültek a kocsiba. Celia letekerte az ablakot. amiket figyelembe kell venni. . a Tennis Court utcában a bérelt Jaguar mellett állva Martin azt mondt a Samnek: Köszönök mindent. Bárcsak többet láthattam bel?le.. nem mondta Celia. id?r?l id?re. hogy lennének üzleti szempontok. ha bemutathatnám magának a városunkat. akikkel eddig itt találkoztam. és azt mondta Martinnak: Cambridge valóban gyönyörû város. Itt viszont nincsenek üzleti megfontolások. Celi a csak akkor szólalt meg egészen csendesen. Sam rosszkedvûen bólintott. asárnapra. Magának is. Pontosan. mikor Mar tin elkezdte rázni a fejét. hogy megnézzék a várost. ami nézett hátra. déli irányba. Nem akarok udvariatlan lenni. hogy ? még egyszer fog találkozni Martinnal va sárnap. És ami a döntését illeti. Akkor miért nem látogat el ide még egyszer egy napra? Csak felül a vonatra. csalódott hangon. Nem aka rom részletesen felsorolni az indokaimat. Köszönöm. ?k megbeszéltek egy tíz nappal kés?bbi találkozót. A férfi arcát megin a széles. 10 A cambridge-i látogatást követ? napok mozgalmasan teltek Sam és Celia számára. Ugye ?t akarja? ?t választaná a kutatóintézetünk igazgatójának? Hát persze válaszolta Sam fojtott. mint Peat-Sm ith. De a ku tya mindenit. Halljuk szólt közbe Celia. Sajnos már mindenkit ?hozzá mérek. Mikor Celia emlékeztette Samet. De én Cambridge-b dok. Martin PeatSmith lett volna z intézet legalkalmasabb igazgatójelöltje. de korántsem olyan kaliberû egyik sem. mindent?l és mindenkit nül. Hé. hogy meggy?z?désük szerint Dr. Egészen kiemelked? ember. Meddig maradnak Nagy-Britanniában? Celia elgondolkozott. Celia. Egy pillanatra már egészen rosszul éreztem magamat. várjon csak! rikkantotta Martin. a tudás gyarapításán dolgozunk. Én a részemr?l ennél óhajtok maradni. és messze ? a legjobb azok közül. Hát körülbelül két hetet. ugyanakkor Sam egészen biztos volt abban. a har low-i Felding-Roth kutatóintézet alapításának konkrét feladatai teljesen lekötötték ?ket. hogy hajthatatlan. hog y Martin semmi körülmények között nem hajlandó az egyetem világát az iparéval felcserélni. Bold og lennék. de az egyik a szabadság.

Anélkül is tudja. végül is mekkora az összeg? Sam elgondolkozott. Ezt azért mondtam. Nem volt valami szerencsés beszélgetés. akkor ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! Már csak kíváncsiságból érdekl?dött Celia . tudom. Értesüléseim szerint Martin évi kétezer-négyszáz font körül keres. és a Sammel folytatott beszélgetésr?l is. hogy nincsenek különösebben er?s kényszerek. hogy tudok holnapi programodról. tépel?dött is kés?bb mi a. meg hogy mennyire rosszul érezné magát ilyen körülmények közöt Igen. Elkötelezett. Légy önmagad. hogy ki fogja kérni más véleményét is. a csalódásról. Higgyen nekem. tegyen csak meg mindent. amit okozott. hogy másnap találkozik Martinnal. A férfi folytatta: Abból. És ennyiben is maradunk. Aztán figyelmeztette Celiát: Bármit mondhat neki a cél érdekében. hogy azt hisszük. aztán hozzátette: Most. és abban a légkörben nagyobb a kutatás tisztasága . De s iképp sem akarom. csak a pénzr?l ne beszéljen már úgy értem. hogy mik lehetnek ezek a körülmények. De azt is hallottam. hogy a holnapi nap rosszul süljön el. akkor az lesz a véleménye. még ha nem is áll szándékunkban elfogadni a felajánlott pénzt. A legtöbb dologban egyetértek magával mondta Celia. Nem tudtam. h dennek rögtön a lényegét ragadja meg. S?t a legtöbben sze retjük hallani. Talán bizonyos kö között van esélyünk. hogy nagy összegr?l lenne szó a mostani fiz z viszonyítva. meg lehet ?t vásárolni. Celia szinte érezte. ezt világosan érezte. ha tározott fiatalemberrel van dolgunk. akkor ráfázhatsz és beleeshetsz a saját magad ás mbe. Mit csinálnék én nélküled? Remélem. Maga is hallotta. és ha ahogy maga gon dolja van még valami halvány esély arra. mikor Martin az üzleti megfontol vagyis kényszerekr?l beszélt. semmi fontosat tréfálkozott Andrew. A közel egy hónapos nagy-britanniai tar tózkodása alatt hetente legalább kétszer beszélt a családjával.vagy ötszörösét fizetnénk neki. de nem mindenben. Ce lia. Azt is megmon dta a férjének. Nagyon is. a hátulról jöv? módszer nem a te stílusod. hogy Martin meggondolja magát. Na de Sam ellenkezett Celia . Drága Andrew sóhajtotta Celia. mondjuk huszonöt-harmincezer dollárt. Szigorúan üzleti kapcsolatról van szó. mikor maga erre azt mondta. . mert úgy gondolják. Mondd tovább kérte Celia. Szerinted meggondolhatja magát? Valami hatodik érzékem azt súgja. aki tudja. De ebben most nem. ak kor mindenképpen szóba kellett volna hozni a fizetést.Persze. ?t is meg otthon a szeretteit is eltöltötte a várakozás izgalma. hogy igen válaszolta Celia. Tapasztalatom szerint azért senk i nem sért?dik meg. hogy légy te is ugyanilyen vele. egy nappal a cambridge-i út a el?tt Celia felhívta Andrew-t és a gyerekeket. Celia halkan füttyentett. hogy kicsit féltékeny vagyok. Maga nem tudta. de nem vagyok optimista. milyen érzékenyek tudnak lenni ezek az egyetemi tudósfélék. hogy milyen sok pénzt ér a tudása. de nem az elején. ez körülbelül ha ezdetnek négy. Neked mi a véleményed? kérdezte Andrew. Elhatározta. Igen. akkor beszélj róla nyugodtan. hogy alig egy hét marad hazautazásig. Szombaton. bevallom. Különben is. nyilvánvaló. Ez esetben pedig azt tanácsolom. Ha túlkompli kálod a dolgot és túl akarsz járni az eszén. De ha maga szóba hozza és azt az érzetet kelti benne. mert ez esetben nem a pénz a lényeg. hanem beszámolt Andrew-nak Dr. hogy így gondol kozzam. hogy a világon minden megvásárolható dollárért. ha Martin elfogadta volna az ajánlatunkat. hogy ilyen nagy volna a különbség. De ha a magánvéleményemre kíváncsi. ahogy a férje a h allottakat emészti. Most. ak ek meggy?z?désük. plusz ju tások. de egy egyetemi kutató tudja. hogy Peat-Smith egyenes ember. és az a feladatom. akkor bizalmasan megsúgom. És még ennek tudatában is az egyet emet választják. És ha felve pénz témája vagy bármi más . Egy pillanatig mindketten hallgattak. Celia. mert én az ipart képviselem. Végül Andrew megszólalt: Samnek részben igaza van. ha átjönne hozzánk. hallottam válaszolta Celia. csak éppen fogalmam sincsen. Tisztelte Andrew bölcsességét és azt a tulajdonságát. amit elmondtál. hogy mek tést kapna. mit akar. Celia elnevette magát. Peat-S ithr?l. hogy mi is csak két bunkó amcsi vagyunk. hogy Martinnak talán m s igaza van. Celia ezúttal nemcsak családi témákról beszélt. ha tudatják vele. hogy ott nagyobb az intellektuális szabadság.

kellemes arca l ebarnult és pirospozsgás volt az utóbbi hetek sok szabadban töltött órájának eredményeként és lanul kegyes brit nyárnak köszönhet?en. Magas sarkú fehér szandál és széles karimájú fehér szalmakalap egészítette ki az öl gyüttest múlt héten vette a londoni West Enden. vidám mosollyal várta Celiát A negyvenegy éves Celia tudta. zöld-fehér mintás pamutvoál ruhát viselt. alatta csipk oknyával. Elvihetem a szüleimhez a városnézésünk után. de néha bemo sta barnára. észrevette Martin csodálatát. tényleg ez bólintott Celia. hogy betegyen egy nyári ruhát. És kicsit távolabbra ott állt a n . erre a komor. Tengerészkék zakót vise t. és kacsintott egyet kisfiús szemével. Innen gyalog megyünk tovább közölte Martin. és egy ösvényen a Cam folyó fölött átível? King's Bridge felé indu nál Celia megállt. hogy kire hallgasson: Samre vagy Andrew-ra. Bezárták a kocsit. hogy nem ült sok utas a szerelvényen. és még egyszer utoljára e azon. eszébe sem jutott. Celia egyedül ült az egyik kora reggeli cambridge-i vonat els? osztályú nemdohányzó fülkéjében. ami ma sem hagyta cserben a víkendez?ket. Emellett döntöttem. öntöttvasból téglából épült Viktória korabeli vasútállomásra. De aztán megtaláltam a sze ezt a régi szerelést. Nyáriasan öltözött fel reggel. ahol hétf?t?l péntekig elviselhetetlen a tö nban valamivel csendesebb a forgalom. Mikor a vonat lassított. és Celia örült a magánynak. Gondolatban végigpörgette az elmúlt két hét eseményeit. Mikor a vonat lépcs?jér?l a peronra lépett. ma jd beérkezett a cambridge-i állomásra. Közvetlenül el?ttük árnyas fák és méregzöld pázsit. hogy öltöny lesz rajtam mondta. Kezével árnyékolva a szemét a ragyogó napsütés el?l. és hátrahajtotta a fejét a puha támlára. mert ez kényelmes . hogy csinos. aztán így válaszolt: Igen. Tapasztalta is. Arra gondoltam. Miután beprés el?dtek. aztán megnéznénk néhány egyetemi épületet. Martin egy meghatározhatatlan korú Mini mellett állt meg a parkolóban. s aztán a Queens' Roadon álltak le. Martin elnevette magát. Mostanában kezdett a haja itt-ott ?szülni. és elhatározta. Azt ígértem magának. elindultak és végiggurultak a régi város utcáin. Martin meglepve nézett rá. Hová megyünk? Itt állok nem messze a kocsimmal. ho és negyed órás utat a gondolatai rendezésére fogja felhasználni. nagyon örülök. Éspedig? Szeretnék találkozni az édesanyjával. hogy kicsit körbeautó-kázhatnánk . hogy eljött. Elernyesztette magát. Mint például tegnap este. Igen. Ha tényleg ez a kívánsága. és hevesen megrázt a: Halló! Csodálatosan néz ki. Ahogy kisétáltak az állomásról. Van esetleg valami egyéb kívánsága? A n? habozott. A legnemesebb látvány egész Cambridge-ben. Ez nem zavarta különösebben. a teste karcsú és rugalmas maradt. magas arccsontú. lenyûgözve mondta: Ennél csodálatosabbat el sem lehet képzelni! King's College Chapel szólalt meg mellette csendesen Martin. fehér vászonnadrágot és nyitott nyakú inget. ami már évek óta nem volt rajtam.Eljött a vasárnap. lenne valami. utána pedig piknikelnénk! Ez fantasztikusan hangzik. A férfinak gy pillanatra elakadt a szava. Maga is nagyon csinos. Martin Peat-Smith széles. A szállodájától taxival ment a Liverpool Street Stationre. Eszébe jutot igyelmeztetése: Ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! A zakatolás álomba ringatta. Puha barna haj a rövidre volt nyírva. aztán megragadta Celia kinyújtott kezét. az egyetem háta mögött. A mostani találkozása Martinnal bár lényegében magánjellegû fontos lehet a Felding-Roth és saját maga számára is. Ez annyit jelentett. Celia belékarolt. mert mikor otthon New Jerseyben összecso magolta a b?röndjét. és hamar eltelt az id?.

Tartsunk meg néhány látványosságot legközelebbre. Anyám. ennyi elég is volt. Celia ösztönösen. Martin odatérdelt a szürke hajú asszo ny mellé. apró el?szobában elkiáltotta magát Papa! Én vagyok az. Az id?sebb Peat-Smithnek ugyanolyan zömök term ete volt. a fiad vagyok. amit csak Martin felsorolt: Jesus Green. Henrik kezdte építtetni azt. Voltak tudósok. Hadd játsszam el az idegenvezet?t kezdte Martin. Éles. csibészes mosolyra húzódott a szája. Martin mondta a férfi gyengéden. Nem sokkal kés?bb. A haja takarosán volt fésülve. akik nem maradtak. aminek a ha lvány nyomait még most is látni vélte. koránál fogva jóval r és bemutatkozáskor ugyanaz a hirtelen. Hálás vagyok. A lista kimeríthetetlennek látszott. Nagyon örvendek mondta Cellának. hogy ellátogathattam oz. milyen hatással lesz magára. 1441-ben VI. csakúgy. Nem valami jól van máma. Mid summer Common. mint a fiának és hasonlóan markáns. A fia csókjára halványan elmosolyodott. Celia meglepetten látta. hogy gyüs z mama. Coe Fen. elen elkomorult. bézs színû. Mikor bementek a szerény. de láthatóan nem ismerte fel Martint. Csak mostan öltöztettem f? anyádat. amit maga el?tt lát. kellemetlen beszélt. de a kicsit délebbre lév ? Peterhouse még régebbi. Megmutattam neki Cambridge-t. amint az öreg kinyitotta a száját.sok apró tornyával. M a túránkon. Parker's Piece. Mióta bejöttek a szobába. g ruhát viselt. Celia arra gondolt. Ahogy közelebb jött. Igen. papa nyugtatta meg Martin. Mr. Nem maradunk sokáig. robusztus támpilléreivel és büszke csúcsaival a pompázatos íves tet? és tt üvegablakok fölött. és azt sem tudja majd. hanem magukkal vitték ennek a helynek a s zellemét mondta a férfi. aztán Martinhoz fordult. aki egy virágmintás huzatú öblös fotelban üldögélt. a családtagoknak nehezebb. Nagy tudósok éltek és dolgozt Cambridge-ben a halálukig. közönséges. minden hasonlóság megszûnt. még mindig találkozni akarok velük mondta Celia. Míg Martin apja kicsoszogott az apró konyhába. Queen's Newnham. Az ismer?s. Jó napot. hogy a z anyám egyikünkr?l sem fogja tudni. Az egyikük az Emmanuel College-ban végzett és John Harvardnak hí Van is valahol egy ilyen nevû egyetem. hogy ez a n? valamikor igen szép lehetett. Nem tudom. A kicsi. és vendéget is hoztam! Csoszogás hallatszott bentr?l. Még mindig találkozni akar a szüleimmel? Figyelmeztetnem kell. és Celiához fordult: Az Alzhei mer-kór nagyon megviseli az apámat. szégyenl?s mosoly öntötte el az arcát. Mrs. További két órán át járták a várost gyalog és autóval. . hogy mit ker esünk ott. mint a b etegnek. szögletes állú arca igaz. Ez a hölgy pedig Celia J rdan. teraszos ház a Kite nevû negyedben állt. sak azt tudnám. A félhomályos. egyszerû. Peat-Smith köszöntötte Celia. szívesen elfogadnék egy jó teát felelte Celia a szíves invitálásra. Peat-Smith meg kérdezte Celiától: Kér egy hörpentést? Apám egy csésze teára gondol fordította le Martin a kérdést Celiának. mint Martin ismeretei. s Celia végérvényesen Cambridg Szinte minden névre emlékezett. egyszerû. Martin kijelentette: Azt hiszem. Trinity. és a primitíven megfogalmazott mondatok alacsony iskolázottságró odtak. Tetszik neki a mi kis városunk. er?s tájszólással. mennyire hasonlít egymásra apa és fia. kinyílt egy ajtó. Köszönöm. Martin a ház el?tt par kolt le és a kulcsával kinyitotta az ajtót. Ott kezd?dött 1284-ben a cambridge-i tudománykeresés . és egy kopott szvettert meg b? kordbársony nadrágot visel? id?s férfi jelent meg. kissé zûrzavaros bútorzatú nappaliba. fiam. mint Martinét. mikor kimerülten belerogytak a Minibe. hol. Amerikából jött. hogy kicsoda. meg s Martin átölelte és gyengéden megcsókolta. Gyakran van így. gondolkodás nélkül megjegyezte: Hogy hagyhatja el bárki is ezt a helyet. És sokunknak a fiataloknak és az él?knek hasonló terveink vann k. A kápolnát két oldalról közrefogó sápadt színû egyetemi téglaépületek t kölcsönöztek a gyönyörû építménynek. Szóval: az egyetemünk több szá s. ha tényleg ide tartozik? Sokan nem is tudták itt hagyni válaszolta Martin. Nem tudtam. Lammas Land.

Mr. Fizeti a lakást m g minden mást is. aztán megkérdezte: Gondolja. Nem. Megértem magát válaszolta Celia. Miel?tt az anyám elfelejtette volna a beszédet. Régente sokat vitáztunk nagy hangon bólogatott Martin apja. Teljesen megszûnt az emlékezötehetsége. Igen. ászt nem is dogozik rosszul. Kicsit habozott. Maga viszont e gészen más. Nagy-Britanniában a beszédmód mindig korlátot . kérek szépen. el kell mondanom v lamit magának ezzel az országgal kapcsolatban. Körülbelül két óra telt el a közös teázás óta. hogy gyûjjék velem tisztességgel dó ni. Amit most kérdezni fogok. hogy hamarosan választ kapunk a kérdéseinkre vagy én. Martin a kis cambridge-i kiköt?ben bérelte a ladikot. hogy odaát az egyete n is megbecsüli magát. Minden tudósnak ez az álma. Teljesen mindegy.. Most viszont olyan közel állunk egymáshoz. akik mellett ?k elegánsan elsiklottak. Ez mindig megtörténhet a tudományban. akkor van val mi esély arra. egyáltalán nem dolgozik rosszul. hogy. a felismerésnek újból azzal a szívfájdítóan h jelével. De mivel az a nyámról van szó. egy halott agysejtet már semmi ne m tud feltámasztani. mint két igaz barát. Peat-Smith visszaérkezett a konyhából egy tálcával. vagy valaki más. és belátható id?n belül felfedez valami fontosat. és most sak a nyelvtani részre gondolok. neki is ilyen stílusa volt. és talán nem is kéne eznem. Mikor letette a tálcát az asztalra. De miel?tt elmagyaráznám. nem vagyok hajlandó tudomásul venni és újra meg újra megpróbálom az emlékeze dolgokat. Tudom.. Ugyan miért ne? kérdezte Martin. Hogy lehet ez? Ezért is az anyámnak tartozom hálával. De pillantott az anyjára minden fontosabb. csak másokon fogunk tudni segíteni valamikor a közeljöv?ben. és hozzátette: És hát hallom. g Celia. és most a körülbelül öt kilomét yire délre lév? Grantchesterbe igyekeztek vele. Celia. aki ott állt a csónak végében. De oszt mégis az anyja gy?zött. még ennek a faramuci csónaktoló rúdnak a kezeléséhez is. Igen válaszolta Martin. Bezony. már nincs mit tenni. ahol piknikelni szándékoztak. eteti és kellemetlenebb feladatokat is elvégez. Hát persze. Úgy látszik. aztán Celiáho fordult: Köll tej a teába? Igen. volt id?. Bemard Shaw ezt a Pygmalion-ban anyanyelvünk sárba tiprásának nevezte. hogy az Alzheimer-kór okára fény derüljön. Ám Martin rögtön kiábrándította Celiát: Sajnos. hogy mire jut a kutatás. hogy nem maga lesz az ls?. mire gondol vágott közbe Martin. Martin átkarolta. Felállt és szomorúan nézett le az anyjára. szemb liával. A papa mindent megtesz anyámért: öltözteti. y ha jól halad a kutatásával. és lassan megindu a nehézkes. csészék. ahhoz semmi közöm mondta Celia .A szürke hajú asszony szeme megmozdult. Ezek szerint lehetséges kötötte Celia az ebet a karóhoz . mikó nem nagyon tetszettek nekem azok az ösztön amikér Martin meg az anyja úgy odavótak. erre emlékszem a My Fair Lady-b?l jegyezte meg Celia. biztos ebben? Abban vagyok biztos. hogy jó fiunk lett. Hogy segítsek rajta? ment elébe a kérdésnek Martin. puha ülésr?l.. megfésüli a haját. Martin megvonta a vállát. és a hosszú rudat a folyó sekély medrébe nyomva ellökte a csónakot. vetk?zteti. rajta teáskanna. Ugye. Nem mondta Celia . De nagyon feltûn? a különbség maga meg az apja között. Emberi tulajdonság. és hát úgy alakult. Martinra pillantott. Tényleg tud közben beszélgetni velem? kérdezte Celia a kényelmes. hogyan küszködnek a többi csónakosok. Már a beszédmodoruk is. ami sokakon kifogott. kis k és tejesköcsög. Vót id? folytatta az öregember . Tudja. De maga szeretne az els? lenni. lapos fenekû vízi jármûvel a folyón felfelé. akik még nem juto ttak ebbe a stádiumba. mikor én meg az apám n em voltunk valami jó viszonyban. Határozott választ adott: A nulla.. Celia látta. Olyanokon. Martin mindenhez ért. Nincsenek illúzióim. Én azt akartam.

és közben igyekezett összes zedni a gondolatait. megvonta a vállát. Azt mondta: Te is így széni. ha a n?vér gyakrabban menne hozzáju k. Rövid hallgatás után Martin megszólalt: Ha nem tévedek. hogy maga fedezi csaknem az összes költségüket. Igen. De ugye maga nem haragszik ezért az apjára? Martin megrázta a fejét. mint ?. friss zöld salátát. És most. ket dús lombú fák szegélyeztek. ahogy a verset idézte: Szívvel végezd a dolgodat.. amit Dickens írt. és szakért? módon a füves part mellé ko ta a ladikot. Szeretném. hogy az apám egy kis leveg?höz jusson. úgyhogy rajta. Apám szentül hitt annak a versikének az igazában. és addig nem hagyott nyugton. És akárki a kármit mond. Jó étvággyal falatoztak. ha itt piknikelnénk? Egészen idilli mondta Celia elragadtatva. De ez csak az egyik a sok jóból. Kiderítette például. utánozzad ezeket az embereket. de neki nem kell az állás. egy fûzfa alá. Az egyetemen. mikor hirtelen eszébe jutott ndrew tanácsa. a mondatot félbehagyta.. Mit szólna hozzá. vett egy rádiót. c sak az anyám értette. s err?l lehetett felismerni. míg utána nem jártam. hogy milyen ösztöndíj-lehe vannak. aztán kinyomozta. persze. mit ád a nap. Áldjad kenyéradó urad. így haladtak tovább a folyón felfelé a zöld partok között. hogy tudom. Úgyhogy mikor egészen kicsi voltam. Azt hitte. Nem tölthettem volna ennél kellemese n. Mindig a helyeden maradj. A maga élete a maga döntése nyugtatta meg Celia. de. megjegy ezte: Igaza is lett. amit értem tett. Celia megszólalt: Ez volt az utolsó hétvégém a hazautazás el?tt. hogy. Martin elmosolyodott. hogy az iskolában mi érdekel leginkább. megbocsátja nekem ezt a bûnt. Folytassa.. Hirtelen elhallgatott. hogy hallgassam a BBC bemondóit. Ahogy Celia Martin kellemes.. ha most jobban belegondolok. ki hova tartozik. amir?l az apám beszélt. de neked még nem. Remélem. A kosárból t egy üveg bor finom Chablis és egy termosz forró kávé is. Nincs mit megbocsátani. Az anyám felismerte ezt a korlátot. Celia sóhajtotta a férfi. szeretné els?nek megtalálni a választ az . Miért nem? Sam Hawthorne-nal megtaláltuk a Felding-Roth kutatóintézet ideális igazgatóját. a rúdra koncentrált. mintha Camelotban volnán k. lent nekem olyan sokat az édesanyám. Csak é n. és órákra odaültetett mellé. a tudósok között is? Ott is. én sem. Talán most már maga is érti. ami azt illeti. hogy magáról beszélek. mit lehet elérni az ambícióval és velem. Például heti két alkalomra fizetek egy lón?t. S?t talán csak ott igazán. Martin egy fedeles fonott kosárból f?tt garnélarákokat. Olyan szép. és így válaszolt: Nem. epret és sárga devonshire-i tejszínt varázsolt el?. Amit tudok. Tudja jól. Mikor a kávéjukat kezdték szürcsölni. hogy az édesanyja nagyravágyó? Szerinte k?faragó kellett volna hogy legyek. És õhozzá képest mindenki másodrendû. Ebben az id?ben voltak azok az összetûzések. én is ugyanígy látom. Miféle két okról van szó? Szóval. Egyszerûen nem értette. Elégedetten elhallgattak. Nekem meg apádnak mán kés?. Martin egy pillanatra abbahagyta. most rólam beszél. Érd be azzal. Egy id? múlva Celia megszólalt: Az apja említette. azt hiszem. kulturált és természetes hangját hallgatta. Sikeres útjuk volt? Már éppen valami banális választ akart adni a kérdésre. két oka is volna. nem sokkal ezel?tt azt mondta.jelentett az osztályok között. Melton Mowbray vagdalt d isznóhúst. megteszek bólintott Martin. Hát persze válaszolta Celia. ez még ma is így van.

Gondolja. ezt én tanúsíthatom. mert tudom. ha. Cambridge-be is.Alzheimer-kórral és az agy öregedésével kapcsolatos kérdésekre. és kígyót sem látok itt csónakban. hogy ? is ugyanilyen kemény lesz. akiket nem érdekel az anyagi oldal. De ez megszokott dolog a tudományos életben. és magával hozná a kutatási témáját.. mint akit kígyó mart meg. és amit itt most el?adott nekem. Igen válaszolta a férfi nyomatékkal. aki semmilyen akadály el?tt nem hátrál meg. De olyan üzletasszony. Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg az vagyok? Most Celián volt a meglep?dés sora. akiket említett. Hagyja abba! Martin felült. Mi a másik? Celia habozott. Nézze. hogy.. És tegyük fel azt is. de lehet. De két okot tt. hogy a hangulat kettejük között megváltozott. Nem mondta a férfi. hogy találkozott a szüleimmel. és az is vil y szívesen tenne még többet. és nem megvásárolhatók. meg a y mennyire szívemen viselem a sorsukat. Az alma nincs megmérgezve jegyezte meg Celia csendesen . Egyszóval versenyfutás folyik. de maga l nne az els?? Celia hirtelen megérezte. és ha igen. hogy amit mondott. ha a következ? mondatával tönkretesz mindent. véleményem szerint nem jönne rosszul magának a magasabb fizetés. hogy a magához hasonló elkötelezett kutatókat n motiválja a pénz. Magának most mekkora a laborterülete? Összesen számolgatta magában Martin nincs száz négyzetméter. s?t elhelyezhetné az édesa nyját egy olyan helyen. De ha a Felding-Rothnak dolgozna. Ráadásul a Paradicsomban. De hogynem érdekel. és még mindig tátva volt a szája. Ez nevetséges! csattant fel az asszony. ndenen keresztülgázol. mi mindent lehet pénzzel elérni. Mit akarok kihasználni? Például azt. az észbontó. megpróbálja kihasználni. hogy nemcsak hetente kétszer mehetne az az ápolón?. ahol. hogy mennyit tesz értük. Hát akkor nem segítené. Mi lesz. amit akar. Megpróbál e gem aláaknázni. Ez már nem a meghitt hétvége. aki jól végzi a munkáját. Talán a németnek jobbak. hogy mások megel?zi Martin kényelmesen hátrad?lt a ladikban Celiával szemben. De nem ezekre a dolgokra sóvárog maga is? Megfejteni az Alzheimer-kórt! Megtalálni azt a bi . akkor mennyivel. Az ördög vigye el magát. Lehetetlenség megítélni. hogy tényleg az vagyok. Hogy látta az életkörülményeiket. kor biztos. Rendben mondta Celia. plusz körülbelül húsz asszisztens a mostani két-három nem adna ez nagy lökést a kutatásnak. és ezt azért bocsátom el?re. Tudok egy kutatóról az NSZK-ban. ami t eddig sikerült elérnie? De ekkor megint eszébe jutott Andrew tanácsa. roh jól. gyógyszeriparia k ilyen viccel?d?s alakok vagyunk? tette hozzá türelmetlenül. Mondja vagy ne mondja? Érezte. Jó okom van azt hinni. az összehajtogatott za kóját tette a feje alá párnának. akkor nagy valószínûséggel évi tizenkétezer usz rendszeres juttatásokat. amit az imént megtudott. Végül is. Itt már két akarat és intellektus pása zajlott. Körülnézett. akkorát. és egy harmadikról Új-Zélandon. és elhatározta. gyorsítaná a munkáját. gondolta. és ugyanazon a nyomon indultunk el.. Így van. Mindezt kihasználva tálcán kínálja nekem az aranyalmá . van olyan. Továbbá miután találkoztam a szüleivel és tudom. csak hogy elérje. Martin vadul félbeszakította: Maga egyáltalán nem sajnál semmit! Maga üzletasszony. hogy nemcsak a választ találná meg. elcsábítani. egy másikról Fra rszágban.. hogy el?bbre t art-e valaki a másiknál. És ne lö ekem itt a süket dumát a magamfajta szentekr?l. Martin elámulva nézett rá. mint valami huszadik századi Éva. hogy ez körülbelül ötszöröse a mostani jö mének. a csodálatos és ártatlan kirándulás volt. elvállalná az int igazgatását. Mind els? osztályú szakemberek. az mind igaz. A másik kett?r?l nem tudom. érzéketlen amerikai módjára. plu kezésére állna minden szükséges eszköz. Egyenesen fogok beszélni. ezért jöttem Nagy-Britanniába és ma ide. Tegyük el. Azok közül. amiben maga is részt vesz állapította meg Celia. Akaratlanul is élesebbé vált a hangja. akinek jobbak a kutatási körülményei? A férfi elgondolkozott. Többen kutatják ugyanezt a témát. hogy a férfi teljesen elkábult attól. hogy mi.. és gyilkos tekintettel néze t Celiára. Ezeket most komolyan mondta?! Ötszáz négyzetméter és húsz asszisztens? Az ördögbe! Hát persze hogy komolyan mondtam. és hát valamennyiün yanaz a célja. ha ötször ekkora területe lenne.. igazán sajnálom. Nem gondolom. minden szépítgetés nélkül a . nagyon is érdekel. rsenyfutás az id?vel. Celia! Tudom.

hogy ? ma ga sokkal inkább e világi. KÖSZÖNÖM. Celia elvette a kis paksamétát. Celia egysz er hallotta. hogy talán valóban az. Nem sokat értettem bel?le. hogy leakassza Celia szobakulcsát és átadja a nap folyamán zegyûlt üzeneteket. Celia egy szörnyûségesen lassú vonatot fogott ki. ho gy maga tudni fogja. Akkor hát mi a fontos? Nem Martin személyes érzelmei. Martin kora este tette ki Celiát a cambridge-i vasútállomásnál és hivataloskodva. f?leg az ?rá vonatkozó részek et. annál inkább bánta a mai szerepl nnál jobban nyomasztották a nap emlékei. hogy vajon nem l?tt-e túl a célon. Persze hogy nem az. hogy Sam szavaival élve elpuskázta ezt az e sélyt egy ostobaság miatt . ahol most ? van? Hát persze! Aztán arra gondolt. hogy majd fent a szobájáb a ?ket. és azt szeretné. Minél többet gondolkozott rajta. kiharcolni mindent. Csak azt tudom. egyáltalán nincs ok optimizm sra. hogy a ma délutáni összec ez nemigen valószínû. Vajon így érez? Celia ezen röviden eltûn?dött. Komor hangulatban érkezett a hotelba. A portás hátat fordított. ahova pár perccel éjfél el?tt érkezett meg. várjon. ha ? is ugyanúgy ér ta. ha a könyörtelenség az üzleti élet ve ejárója? Talán azért. hogy egyenl? legyen a becstelenséggel. akkor kénytelen lesz még az eddig ieknél is keményebb és könyörtelenebb lenni. de ? azt mondta. MARTIN. Aztán kijavította magát: Nem talán . meg kell tudni hozni a kellemetlen. Az igazat megvallva. hanem a mai nap eredménye. amint valaki a kutató tudósokról beszélt: Az életüknek oly nagy részét töltik t . és gondolatban hozzátette: ahogy vesszük. mir?l van szó. hogy Martin még ma. Nem tudom. Jordan. De végül is számít-e egyáltalán Martin ?róla alkotott véleménye? A válasz: nem! Ennek oka. . amit fontosnak tart az ember. hogy maga alaposan felkavart e ngem mondta az asszonynak. Valóban így van? A válasz igen. Celia tisztában volt azzal. Mrs. AZ AJÁNLATOT ELFOGADOM. Celia azon tûn?dött. szigorú döntéseket is. Aztán hirtelen táncolni ke zdtek a betûk a szeme el?tt. harminckét éves korában is bizonyos fokig gyerekes. Ideje indulnunk. hogy oda jusso . mert kedveli és tiszteli a férfit. Akkor miért zavarja ennyire Martin megjegyzése. Lényegében azt jelenti.zonyos agypeptidet! Tudományos dics?séget szerezni! Ez mind hamisság? Nem válaszolta Martin határozottan. mikor a portás újból megszólalt: Ja igen. ki ssé feszélyezetten búcsúztak el egymástól. Én magam jegyeztem le az üzenetét. ÍGY AZ ÉRZÉKETLEN AMERIKAIAKNAK IS. és úgy döntött. minden nagy fánál megállt. és bizonyos szempontból örökre gyerekek mara dnak. majdnem biztos. és éjszaka fél tizenkett? után futott csak be a londoni King's Cr ssra. hogy egyéb dolgokra szinte alig marad idejük. hogy ez a könyörtelenség nem egyenl? vagy legalábbis nem kell. még csak nem is Celia érzései. mint idefelé. A kiköt?höz közele Martin kivette a vízb?l a rudat. Egy úr tel efonált. igen válaszolta. Érzéketlen amerikai létére ahogy maga n e magát szuperjó munkát végez. Már éppen indult volna a lifthez. Els?sorban Martin vádján üt?dött meg: Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg könyörtelen vol a lelke legmélyén arra gondolt. Ami ezt az eredményt illeti sóhajtott magában Celia . iztosan . aztán úgy látta. Celia majdnem egész úton a nap eseményeit boncolgatta. mint a férfi. unottan pillantott a papirszeletkére. és hagyta. ahhoz. Taxival ment a Berkeley Hotelba. hadd sodródjon a csónak. AKIK A TELI ZSÁKJUKKAL JÁR JÁK A HATÁRT. S?t. Felállt és a rúd után nyúlt. Az biztos. Kicsit savanyúan elmo olyodott. és kicsit tompábbá kell válni a mások érdekeivel sze mben. Most érkezett pár perce. Kellemes napja volt? Köszönöm. Tényleg nem tudom a választ. Mrs. A Berkeley halljában egyenruhás portás köszöntötte: Jó estét. és Martin jóval vadabbul lökdöste a csónakot a dal. van itt még egy. hogy ez alól Martin sem kivétel. Az üzenet ugyanis így szólt: MINDENNEK ELJÖN A MAGA IDEJE. De aztán rögtön így kezdett érvelni magában: hát nem volt némi könyörtelenség elker z elkerülhetetlenül szükséges els?sorban egy n? számára a karrierhez. hogy magát jól fizetik. Celia fáradtan. Jordan. hogy k?keménynek kell le nni üzleti ügyekben. Remélem. Hallgatagon haladtak lefelé a folyón. Celia. mit válaszoljak. melynek végéb?l komora n nézett Celiára. ha a jöv?ben több felel?sség nehezedik majd rá.

hogy tetszeni fog magának a módszerem és azzal részletesen beszámolt pénzr?l folytatott párbeszédr?l. de nagyon biztatónak tûnik. Remélem. és óvatosan így válaszolt: Nem biztos. Ne is tör?djön vele! Végül a kívánt célt elérte. Sam témát váltott. maradjon otthon velük néhány napig szabadságon. máskor meg Lisa és Bruce látogatták meg. aki tanácsot adott volna. komor halijának cse . A múlt héten Párizsban megvettem egy új fra yszer amerikai jogát a Felding-Rothnak. és arra. amire a portás rosszallóan megcsóválta a fejét. én pedig helytelenül. Kétszer Andrew is v tartott és ott maradt egy darabig. Még kísérleti fázisban van és legalább két év további ztésre van szükség. stimuláló id?szak lett Celia él n. És nem volt Andrew-ja sem. Ugye. Mellékesen jegy . Remélem. de hi el?lem a maga éleslátása és kitartása. ne hibáztassa már magát! Igazán semmi szükség rá. Éspedig? kérdezte kíváncsian Celia. Montayne-nek hívják. akivel megoszthatja az életét. ha pár hét múlva visszarepülne Nagy-Britanniába. hogy szervezéssel és papírmunkával terheljük. Az 1972-es év hátralév? része és 1973 eleje izgalmas. erre soha nem lesz szükség mondta Celia. például fel kell vennünk egy ügyvezet? igazgatót. Kés?bb Andrew megjegyezte Celiának Martinnak most már csak egy hozzád hasonló n?re van szüksége. nem tudhatta nyugtatta meg Celia. Én is csak v ktában l?ttem. rendben.Szokatlan. ezen a héten érkezik vissza? Holnapután. Ezt én is megtehettem volna. Marti értékes kutató ahhoz. lelkendez ve harsogta bele a telefonba: Hát ez fantasztikus hír. Imádom Londont. hármasban vég erülésig járták a londoni nevezetességeket. Mikor Sam meghallotta a Martin Peat-Smithszel kapcsolatos újságot. Ó. A vonal túlsó végén Sam felnyögött. Jó. és hogy ez befolyásolta leginkább a tudós döntését. és mindez nagyon jól hangzik. Ötször járt Nagy-Britanniában. Kés?bb még sokat fog róla hallani. Aztán hozzátette: És még én károgtam magána lítse az anyagiakat! Hogy tévedhettem ekkorát?! Ne tegyen magának szemrehányást. A tizenkét éves Bruce a történelem megszállottjának bizonyult. és minden alkalommal több hétig maradt. Ennek okát egy vasárna el?tt a Tower körüli körsétájuk alkalmával fejtette ki: . Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben talmazom. hogy mindezért megkaptam t?le a könyörtelen jelz?t. Andrew találkoz ott Martinnal. és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. éles csataüvöltés verte fel a Berkeley méltóságteljes. De felajánlok magának valamit. mihamarabb megtalálja. Azt g azt szeretném. de Andrew-t és a gyerekeket még jobban. Egyetértek helyeselt Celia . és véletlenül beletaláltam Martin egyik központi problémájába. abbahagyom. 11 Celia vasárnapi cambridge-i kirándulása el?tt néhány nappal Sam és Lilian Hawthorne elutaztak Nagy-Britanniából egy rövid párizsi városnézésre és onnan repültek szombaton New Yo így Celia csak londoni id? szerint hétf? délután fél négykor tudta elérni telefonon Samet a elding-Roth New Jersey-i központjában. Mikor a gyerekek látogatták meg és Celiának akadt egy szabad délutánja. de teljesen el vagyok képedve! Celia. Juhé! rikoltotta Gelia. gondolta Celia. az isten áldja meg. Gratulálok! Van már neve? Igen mondta Sam. hogy maga látta helyesen a dolgot. Van még egy jó hírem folytatta Sam. maga csodás n?sze mély! Hogy az ördögbe csinálta? Celia számított erre a kérdésre. Még rengeteg elintéznivaló t az intézetalapítással kapcsolatban. Nagyszerû! Miután hazaérkezett. hogy emlékeztessen engem erre az esetre. a fene egye meg! már elnézést. aztán így s zólt: Sam.

Felvett néhány sp ecialistát. verébszerû férfi az ötvenes évei közepén járt. Rao Sastr i személyében. 1972 szeptemberében a tizennégy éves Lisa nag y izgalommal készült a középiskolai tanévnyitóra. uram vagyis minél ritkábban lát . Nem volt különösebb csinnadratta a harlow-i megnyitó alkalmából. az uram különösen. Olyan sokat lehet tanulni abból. így például egy sejtkultúra-szakért?t meg egy másikat. aki Európába érkezet rtani az ünnepi beszédet . magabiztos. amit Mar tin Peat-Smith rendezett a gyerekeknek. annál jobban v munkámat. Á gatások rövidek voltak.Abból mindent meg lehet tudni. Martin Peat-Smithnek az Alzheimer-kórt és az agyi öregedést ku tató programját áthelyezték Cambridge-b?l Harlow-ba. és nemrég ment nyugdíjba a Kir . a kutatóintézet ügyét már csaknem Celiára hagyta. hogy mi volt a helyes. Celia a nagy-britanniai útjain rendszerese n találkozott Martinnal. A kis terme tû. hogyan kell viselkednie a nála jóval fiatalabb tudóssal. Kis zámoltam. Majd akkor lépünk a nagy nyilvánosság elé jelentette ki Sam. és láthatóan pontosan tudta. Celia felvett egy Nigel Bentley nevû embert ügyvezet? igazgatónak. Harlow-i látogatásain Martin megbeszéléseket folytatott a laboratóriumok. mami. fantasztikusan izgalmas és nagy üzleti lehet?ségek rejlenek benne. érti. Addigra jelent?s haladást kell elérnünk. Ezért most csak erre kellene koncentrálnunk. a személyz et meg az eszközök elhelyezésér?l az épületben. bár ezek az együttlétek mindig igen rövidek voltak. akit teljesen lekötöttek az elnöki poszttal együtt járó kötelezettségek. és a jókedvük másnap is tartott még. Celiának tetszett ez a kijelentés. derûs gyományait. De mikorra is várható ez? Adjanak nekem két évet mondta Martin Samnek és Celiának egy kötetlen magánbeszélg kalmával. Erre a nagy-britanniai utazásokkal tarkított id?szakra esett egy fontos család i esemény legalábbis Celia annak tekintette. amivel Bentley elegánsan érzé e. Az Emma Willardról elnevezett bentlakásos i la New York állam északi részében volt. hogy mit várnak ?le. és az egész család elkísérte a kislányt a hosszú és k El?z? este vacsora közben Celia nosztalgikusán. Igen. mikor a többi sz vel. Bentley azt is pontosan tudta. hogy körülbelül tizennyolc leszek. ahol már folytak az átalakítási munkálatok. Celia jelenlétében egyszer azt mondta Martinnak: Minél kevesebbet zavarom magát. mami. ahol századosként egy hatalmas katonai kórház adminisztratív ügyeit intézte. mert mindkett ?jüket lekötötte a saját munkája. ami már megtörtént. Csak sajnos legtöbben nem tanulunk bel?le. és az intézet elkészültéig Martin továbbra is a cambridge-i laborban végezni a kutatásait. családdal és diáklánnyal együtt bemutatták nekik az Emma Willard Iskola szépségét. és Celia meg is való otta. Sam ezt így indokolta New Jerseyben az igazgatótanács el?tt: Ez a kutatási projekt id?szerû. Valamennyien jót nevettek ezen. és ennek még nem jött el az ideje . Hawthorne székét. nagy felel?sségtu dattal kezdett a szervezéshez. Sam Hawthorne. aki a proteinek és nuklein ak elektroforézis útján történ? szétválasztásában jeleskedett. mikor elfoglalod majd Mr. Két héttel kés?bb Celia újból Nagy-Britanniába utazott. ha fel tudunk mutatni valamit. elmerengve tette fel a kérdést Andrew-n ak: Hová is tûntek ezek a szép évek? De nem Andrew. A volt tiszt k sítése kitûn?en megfelelt az új beosztásának. és milyen hibákat követtek el. Felvett egy másik nukleinsawegyészt egy fiatal pakisztáni. . csatlakozik a Felding-Rothhoz. és Dr. Dr. Az anyavállalat úgy döntött. Végül 1973 februárjában az angliai Felding-Roth Research Institute Limitedet hiv atalosan megnyitották. valóban bólintott Celia. A feltétlenül szükséges harlow-i útjaitól eltekintve ragaszkodott ahho hogy más vigye az adminisztratív ügyeket amivel Sam eleve egyetértett. Egy n?i munkatárs lett a kísér k és nyulak százainak gondozója. hogy egyel?re nem foglalkozik más témával a nagy-britann ai intézet. aki a tudományos vezet?helyettesi feladattal lett megbízva. hanem a mindig praktikusan gondolkozó Lisa válaszolt: Ezek alatt az évek alatt léptettek téged mindig el?bbre meg el?bbre. hogy milyen eszközökre és munkatá kra van szüksége. Martin most. Bruce történelem iránti rajongása nem lankadt azon a cambridge-i túrán sem. hogy eldöntötte.

Haldemant és Ehrlichmant odadobta koncnak. és Nixon elnök hogy a saját b?rét mentse di munkatársát. A szigorú el?írások valóban közérdekûek jelentette ki . Az ízületi szer nem lett kirobbanóan sike Staidpace kitûn?. és megkérdezte Andrew-t: Te elh iszed ezt? Nem. amiket a cég saját laboratóriumában fejlesztett ki. Április vége felé egyre n?tt a feszültség. és nem is olyan régen mé dtünk az ilyen szükséges el?írásokban. ami nem kapcsolatban a Watergate-tel. hogy mit kapott ezért a nagy enged ségért cserébe. és mikor feltették neki a kérdést. Celiának eszébe jutott. de az egyesült államokbeli megjelené t. hogy Sam képvisel?jeként a kezdeti zökken?kön átsegítse az intézet személyzetét. A Felding-Roth New Jersey-i központjában Celia továbbra is az elnök különleges megbíz ttjaként tevékenykedett. és a bürokratikus akt etés károsan befolyásolja a nemzet érdekeit.Az intézet megnyitása után Celia ritkábban és rövidebb id?re utazott Nagy-Britanniába Azért kellett olykor személyesen is megjelennie Harlow-ban. hogy megkezdje középiskolai tanulmányait a pottstownill Iskolában. aki lemondott. els? világháborús kijelentése volt olvasható: Itt nem jutnak át. hogy egy magas rangú min i tisztségvisel? kitett az asztalára egy kis bronztáblát. Mégis. a másik egy Staidpace nevû bétablokkoló. Celia a tévé el?tt ült. mint kelle lna. illetve Bentleyn keresztül tudatta. Ez a kurta mondat talál lemezte a minisztériumi dolgozók viszonyát az új gyógyszerkészítményekhez. az biztos. Celia és Andrew esténként a kül. a nyilatkozatot hallgatta. Ezt a véleményt más gyógyszergyárak is osztották. mikor Harlow felé hajtott Sammel. sorra teljesítve a Samt?l kapott feladatokat. Az eredm ességet két olyan szer segítette el?. Végül tíz hónappal kés?bb kénytelen-kelletlen maga Nixon is b edobta a törülköz?t ? lett az els? amerikai elnök. a kibontakozó dráma várat it. sem mi jelent?séget nem tulajdonított annak a Watergate-betörésr?l szóló újsághírnek. ame ssította a szívverést és csökkentette a vérnyomást. hadd hívjam fel a figyelmét valamire. amiket külföldön már régen forgalmaztak. Martin nem sok újdonsággal szolgált. Pennsylvaniába. közölte: Nincs szó semmiféle titkos egyezségr?l. hogy folyik a kutatás. ha az egyesült államokbeli engedélyezését nem késleltette volna az Élelmiszerszerügyi Minisztérium végtelen hosszú ideig a vállalat szerint két évvel tovább. A Staidpace sokkal tekintélyesebb mértékben járulhatott volna hozzá a Felding-Roth nyereségéhez. hogy nem lesz bírósági felel? sségre vonás az ügyben. hogy Nixon legalább a Gui ss rekordok könyvébe bekerül jegyezte meg Andrew kajánul. A téma egyre nagyobb közfigyelmet kezdett kelteni. aminek viszont a jel . Beszélték. Ugyanebben az id?ben történt még egy fontos esemény a Jordan család életében: Bruce i elköltözött otthonról. Ahogy teltek a hónapok. Ez id? tájt terjedt el a gyógyszerkésés kifejezés. Ám Nigel Bentley igazolta azt a bizalma amit az ügyvezet? igazgatói kinevezésével belé helyeztek. hogyan ítélkezik majd a történetírás. akik minduntalan a Thalidomidra hivatkoznak. Nixon utódja hivatalba lépésekor azonnal kijelentette. a szemrehányásokat és vádakat mindig ugyanazzal a rutinválasszal utasította vi sza a minisztérium: Emlékezzenek csak a Thalidomidra! Egy konferencián Sam Hawthorne frontális támadást intézett a minisztérium gyakorlata ellen. az gyik az ízületi csúz elleni gyulladásgátló volt. Ekkor tört ki a Watergate-botrány. Vincent Lordnak. amin a francia Pétain marsall híre s. Az iparágunkat kritizálóknak. Ez id? tájt és még 1975 elején is jól alakultak a Felding-Roth üzleti ügyei. Én sem mondta Celia határozottan. Aztán októberben mindezek tetejéb e Agnew alelnöknek is búcsúznia kellett a hivatalától egy másik korrupciós ügy miatt.és belföldi tévén ióival együtt lenyûgözötten figyelte az újabb és újabb híradásokat. hogy egy évvel korábban. De az inga túlságosan kilengett. életment? gyógyszernek bizonyult és széles körben használták. amit az olyan szerekkel kapcsola ban használtak. Mindegy. a Felding-Roth kutatási igazgatójának kiábrándult szavai szerint a minisztérium washingtoni központjában fert?z? kór dühöng: senki nem akar és nem képes dönt mir?l .

a gyógyszer rendkívül kényes természetére. Ez még beletelik egy kis idõbe. akik azért szenvedtek vagy haltak meg. Ez kemény vád volt. hogy szerük egyesíti magában a kitûn? min séget és az abszolút biztonságot. hogy végrehajtunk még néhány kísérletsorozatot kü még több emberen. még mindig nem volt abban a jogi stádiumban. Mégis. hogy a tesztekne ddig kiválóak az eredményei. Sam egyetértett ezzel. A Montayne-t terhes asszonyoknak fejlesztették ki a reggeli hányinger ellen. és semmiféle mellékhatás nem lépett fel. nem értek el hozzájuk id?ben. A párizsi cég tájékoztatta a Felding-Rotht. . akiket megszabadított volna egy nagy teh ert?l. a Gironde-Chimie személyes levélben fordult Samhez: Tekintettel a múltban történtekre. hogy meg lehessen kezdeni a bizt onsági és hatásmechanizmus-tesztelését az Egyesült Államokban. Ezért úgy döntöttünk. amelyeket visszata rt az amerikai szabályozás lassúsága. amit alátámasztottak a széles körû állatkísérletek és az ön kön végzett humán kísérletek is. ami néha még az állásukat is veszélyeztette. ezúttal indokoltnak látszott a fokozott óvatosság. sokat ígér? szer volt. így még attól is messze voltak felterjeszthessék az új gyógyszert engedélyezésre a minisztériumnak. A Montayne feltalálói a jó nevû Laborat ironde-Chimie vegyészei meg voltak róla gy?z?dve.ennel és a jöv?vel van kapcsolata: mára túlhaladta a Thalidomidtól deformált csecsem?k számát oké. mert hatásos gyógyszerek. aminek Sam Párizsban vette meg az amerika i jogát. nekik egy türelmetlenül várt szerük vesztegelt a min isztériumi útveszt?ben. a Montayne. hogy megkezdhesse a saját kísérleteit a Mont nel. csak a osabban járhatunk el. melynek hatására kezdetét vette egy magas h?fokú vita. Ami a Felding-Rotht illeti. Az új francia gyógyszer. ami évekig eltartott. f?leg a dolgozó n?knek. A Feldin g-Roth tehát várta a franciáktól a zöld jelzést.

? mindig is háborúnak tekintette a viszonyt. gyártották és végül értékesítették ?ket. amely közvetlenül Washington határán kívül állott. am elyek felfedezték. vagy totális háborúban.és Gyógyszerügyi Minisztérium volt. de valódiak is. A minisztérium épülete. jelképes é i labirintus volt. Vincent Lordnak akadtak képzelt problémái. Az egyik ilyen az Élelmiszer.Harmadik rész 1975-1977 l Dr. Ami Vincent Lordot illeti. Egyes szerek soha nem jutottak el az áhított végcélig valahol elakadtak a l birintusban. Mivel a szerek szponzorai csaknem mindig azok a vállalatok voltak. amelyen minden új szernek és szponzorának át kellett verg?dnie az eng edélyeztetésig. . a nagy gyógyszergyárak meg a mini vésbé állandóan hadilábon álltak egymással. Ez a hadiállapot aztán a pillanatnak megfelel?en intellektuális-tudományos csatározásokban nyilvánult meg.

A Felding-Rothnál a feladatkörébe tartozott a minisztériummal kapcsolatos ügyek in tézése, illetve az ügyintézés felügyelete. Gyûlölte ezt a kötelezettségét. Nem kedvelte a min unkatársait, egyeseket kifejezetten megvetett. A saját problémája tetejébe, ha el akart érni valamit a minisztériumban, vagy felül kellett kerekednie az ellenszenvén, vagy el kel lett lepleznie. Mindkett?t nehéznek találta, néha lehetetlennek. Dr. Lordnak természetesen jócskán akadtak el?ítéletei. Akárcsak más gyógyszergyárak m tériumi összeköt?inek. Néha jogos volt az el?ítélet. Néha nem. Ennek oka az volt, hogy a törvények és a szokások megkövetelték a minisztériumtól, ho egyszerre több funkciót is betöltsön és többfajta kívánalomnak feleljen meg. Vállalnia kellet egészségügy ?rének szerepét, megvédeni az ártatlan polgárt a kapzsiságtól, a hozzá nem értést a nemtör?dömségt?l egyszóval a profitéhes gyógyszeripari vállalatoktól, amelyek mind hajlamo olykor-olykor a fentebbi bûnök elkövetésére. Ennek a funkciónak az ellentéte volt a miniszté m mint csodatév? jó tündér: ? tette lehet?vé varázslatos gyorsasággal , hogy az új, fantas gyógyszerek ugyanazoktól a gyógyszergyáraktól minél el?bb a gyógyszertárakban legyenek és m abbítsák az emberi életet vagy enyhítsék a szenvedést. Következ?ként említend? a bûnbakfunkció: mindenki a minisztériumot szidta a gyógysz yárak, a fogyasztók, az újságírók, az írók, a jogászok, a politikusok meg egyéb érdekcsoporto zért, mert túl merev, vagy azért, mert túl engedékeny. Ezenkívül pedig a minisztériumot rends esen politikai porondként használták képmutató, karrierista kongresszusi képvisel?k meg szená orok, akik mindenáron szerepelni akartak a tévében meg a sajtó hasábjain. Mindezek tetejébe a minisztériumban teljes volt a zûrzavar az ügyintéz?k egymás heg en-hátán kucorogtak a szûk szobákban, bizonyos osztályokon ugyanakkor a szükséges létszámnak a fele dolgozott, orvosi és tudományos szakért?iknek a nyelve lógott a tömérdek munkától, ugy kkor éhbérért dolgoztatták ?ket. Mindezek ismeretében meglep?, hogy a vele szemben támasztott követelmények, az a kadályoztatás és kritika ellenére a minisztérium összességében igen jól mûködött. De az n kadtak hibák így például az úgynevezett gyógyszerkésés. Hogy ezt a hiányosságot ki mennyire te tragikusnak, az néz?pont kérdése volt. De hogy a probléma létezett, azt még a minisztérium is elismerte. Vincent Lord is végigszenvedett egy ilyen gyógyszerkésési ügyet, mikor megkísérelte m gszerezni a Felding-Roth számára a Staidpace nevû szív- és vérnyomásgyógyszer Egyesült Államo orgalmazási engedélyét. A gyógyszert már hosszabb ideje használták sikeresen Nagy-Britanniába Franciaországban, az NSZK-ban és másutt. A minisztérium kikötötte, hogy a Staidpace csak akkor jelenhet meg a gyógyszertári polcokon, és csak akkor írhatják fel az orvosok, ha Amerikában újabb, alapos tesztelésnek v etik alá a biztonságát és hatékonyságát vizsgálandó. A kikötés jogos volt. Nem is vonta senki kétségbe beleértve Vincent Lordot és a Feld ing-Roth többi vezet?jét. Ami ellen viszont tiltakoztak miután sikerrel elvégezték a kötelez?en el?írt próbák az eredményeket továbbították a minisztériumnak , az az ezt követ?, két évig elhúzódó kicsi halogató köntörfalazás volt. 1972-ben szállította a Felding-Roth a Staidpace-re benyújtott k yét a minisztérium épületébe egy teherautóval. A kérvény százhuszonötezer gépelt oldalból á kötetet töltött meg. A plafonig meg lehetett volna tölteni velük egy kisebb szobát. A kötete többek között tartalmazták két év egyesült államokbeli állat- és humán kísérleteinek informá Bár ennél kimerít?bb elemzést nem lehetett volna a szerr?l készíteni, mind a vállalat , mind a minisztériumban sejtették: ezt a sziszifuszi munkát senki nem fogja tudni a m inisztériumban elvégezni. Egyébként gyakran érkeztek hasonló köbtartalmú szállítmányok más gy is. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának munkatársai közül kijelölték azt, aki ma bírálja a Staidpace sorsát. Az illet?t Gideon R. Mace-nek hívták, orvosi képesítése volt, és dolgozott a minisztérium kötelékében. Dr. Mace mellé kijelöltek néhány tudományos specialistát, akiknek a szaktanácsadás le volna a feladatuk akkor, mikor éppen ráértek egy szusszanásnyi id?re a többi munkájuk melle t. A folyamathoz az is hozzátartozott, hogy bizonyos id?közönként behívatták a FeldingRoth tudományos munkatársait, és magyarázatokat meg kiegészítéseket kértek t?lük az anyaghoz. ez normális volt. Az viszont már kevésbé, ahogy Dr. Mace az ügyeket kezelte és ahogy dolgozott. Csig atempóban még a minisztériumi átlagot tekintve is kínos lassúsággal haladt el?re. Kicsiny ktalanul kötözköd?, hitvány alakként mutatkozott be. Így Gideon Mace is belépett azon miniszt

umi dolgozók táborába, akiket Vincent Lord megvetett. Lord személyesen felügyelte a Staidpace-jelentés készítését, és szent meggy?z?dése sz a hatalmas mennyiségû irat tökéletesen megfelelt a hivatalos kívánalmaknak. Éppen ezért ahog tak a hónapok és még mindig nem született meg a döntés, Lord kiábrándultsága n?ttön-n?tt. Azt Mace végre hallatott magáról, akkor is csak idegesít? sz?rszálhasogatásra futotta t?le; ahog y Lord egyik asszisztense fogalmazott, a szóközi vessz?kön lovagolt, amiknek semmi közük a tudományhoz . Hasonlóan ?rjít? volt, hogy ahányszor Mace sürget?en és erélyesen újabb kiegész kat követelt, rendre az sült ki, hogy a hiányzó számok mind szerepelnek a teherautónyi anya n. Mace egyszerûen nem kereste meg ?ket, de még csak meg sem kérdezte, hogy esetleg ne m szerepelnek-e valahol a beterjesztett anyagban. Mikor figyelmeztették a felületességér e, újabb hetekbe telt, míg elismerte a hibáját de akkor is kelletlenül és csöppet sem udvar an. Vincent Lord egy ideig csak figyelte az eseményeket, de aztán egy napon fogt a magát, leállította a többieket, és ? maga indult a minisztériumba amit mindennél jobban g A minisztérium el?nytelen helyen állt, a marylandi Fishers Lane-en, úgy huszon négy kilométerre északra Washingtontól, egyórányi unalmas autóútra a Fehér Háztól, illetve a illt?l. A dísztelen külsejû, E alakú irodaházat az 1960-as években építették, és látszott raj az építész nem a fantáziadús megoldások, hanem az olcsó kivitelezés híve volt. A hétezer munkatárs többsége apró és zsúfolt irodákban dolgozott. Sok helyiségben még sem volt. Másutt a helyszûke miatt úgy összezsúfolódtak a bútorok, hogy mozdulni nem lehetett Minden talpalatnyi helyen akták tornyosultak. Ahová az ember csak nézett, mindenhol a kták. Aktahalmok, aktakupacok, aktacsomók akták tonnaszámra. Elképzelhetetlen mennyiségû ir A postázó dolgozói már régen feladták a reménytelen küzdelmet a nap mint nap folyamatosan ér aktazuhatagok ellen. Igaz, ?k is tekintélyes mennyiségû iratot küldtek szét, de a kimen? p osta mennyisége meg sem közelítette a bejöv?ét. A folyosókon roskadásig megpakolt aktakocsika taszigáltak-vonszoltak a kézbesít?k. Dr. Gideon Mace a tizedik emeleten dolgozott egy ruhásszekrény méretû lyukban. A z ötven év körüli, hosszú nyakú, hórihorgas Mace-t a rosszmájúak egy serdül? zsiráfhoz hasonl n paprikapiros színû volt az arca, amibe jól illeszkedett véreres orra. Keret nélküli szemüve keresztül hunyorgott a világra, amib?l egyértelmûen látszott, hogy már régen itt volna az id je áttérni valami magasabb dioptriaszámra. Érdes modorban, általában szarkasztikus hangon tár yalt az ügyfeleivel, s?t gyakran vitriolosan. Dr. Mace rendszerint egy ?srégi, gyûrött s zürke öltönyt és fakó nyakkend?t viselt. Mikor Vincent Lord megjelent nála, Mace-nek aktátlanítania kellett a kamrácskában ál ló másik széket, hogy a Felding-Roth kutatási igazgatója helyet tudjon foglalni. Úgy látom, bajok vannak a Staidpace-szel próbálta Lord a lehet? legbarátságosabba l?adni jövetele okát. Szeretném tudni, hogy miért. A jelentésük felületes és zavaros közölte Mace. És korántsem lehet bel?le minda ni, amit tudnom kell. Milyen értelemben zavaros? kérdezte Lord. És mi az, amit még tudnia kell? Mace a els? kérdést elengedte a füle mellett és a másodikra válaszolt. Még nem dönt l. De majd értesítem a munkatársait. És mikorra várhatjuk a döntését? Mikor elkészültem. Sokat segítene és talán id?t is takaríthatnánk meg azzal próbálta Lord visszafojt haragját , ha valami támpontot adna arra vonatkozólag, hogy hol vannak problémák. Nálam nincsenek felelte Gideon Mace , csak maguknál. Kétségeim vannak a gyógysze iztonságával kapcsolatban; rákkelt? lehet. Ami pedig az id?megtakarítást illeti, az engem nem érint. Nem hajt a tatár. Id?nk annyi, mint a pelyva. Lehet, hogy magának nem sürg?s vágott vissza Lord. De mi van azokkal, akik szív etegek és szükségük volna a Staidpace-re? Mégpedig most azonnal. Európában már hosszú ideje é ment a szer. Szeretnénk, ha itt is miel?bb megkezdhetné életment? munkáját. Mace halványan elmosolyodott. És hogy mellékesen egy vagon pénzhez juttassa a Felding-Rotht. Lord továbbra is fékezte magát. Ez a része az ügynek soha nem érdekelt. Ha maga mondja... húzta el a száját szkeptikusan Mace. De innen az én helyemr?l inkább ügynöknek, mint tudósnak gondolnám magát. Vincent Lord még mindig türt?ztette magát. Az imént a biztonságot említette. A jelentésünkb?l megtudhatta, hogy minimálisak a

ellékhatások, egyik sem veszélyes, és rákkelt? anyagoknak a nyomára sem bukkantunk. Elmondaná hogy mire alapozza a kétségeit? Most nem válaszolta Mace , mert még gondolkoznom kell rajtuk. És közben persze nem hoz döntést. Ahogy mondja. Törvény szerint hat hónap a határid? figyelmeztette Lord a minisztérium tisztvise ?jét. Ne oktasson itt ki engem a szabályzatról horkant fel Mace. Jobban ismerem, m int maga. De ha ideiglenesen elutasítom a jelentésüket és ragaszkodom bizonyos kiegészít? ad atokhoz, akkor elölr?l kezd?dik a számolás. Így volt. Ezt a késleltetési taktikát gyakorta alkalmazta a minisztérium néha jogos n, ismerte el magában Vincent Lord, de néha egy-egy munkatárs rigolyája miatt, vagy hogy halogathassák a döntést. Lordnál betelt a pohár, és élesen megkérdezte: Ugye egy bürokratának mindig az a legbiztonságosabb, ha nem hozza meg a döntést? Mace nem szólt egy szót sem, csak pimaszul mosolygott. Végül Vincent Lord semmit nem ért el a beszélgetéssel, csak azt, hogy még kiábrándult lett. Mindenesetre elhatározta, hogy ezek után igyekszik a lehet? legtöbbet megtudni Dr. Gideon R. Mace-r?l. Még jól jöhet az ilyesfajta információ. Az elkövetkez? hónapokban Lord más ügyekben többször is járt Washingtonban és a minis um épületében. Mindannyiszor beszédbe elegyedett Mace kollégáival, és máshonnan is gyûjtött d információkat. Meglep?en sok dolgot tudott meg. Id?közben Mace hiányosnak min?sítette a FeldingRoth egyik Staidpace-szel kapcs olatos tanulmányát. Egy szívbetegen végzett kórházi tesztsorozatról volt szó. Mace élvezve a mát, elrendelte, hogy végezzék el újból az egész tesztsorozatot. Lord semmilyen elfogadható o ot nem látott a kísérletek megismétlésére; hiszen az újabb egy évet és tömérdek pénzt emészte Arra gondolt, hogy tiltakoznia kellene a döntés ellen. De azt is tudta, hogy ha meg fellebbezi a határozatot, azzal csak maguknak tesz rosszat, mert a Staidpace-ügy vag y bizonytalan ideig függ?ben maradna, vagy kerek perec visszautasítanák az engedélyeztetés i kérelmét, így Vincent Lord kénytelen-kelletlen utasítást adott a tesztprogram megismétlésér Nem sokkal kés?bb tájékoztatta Samet a döntésr?l, és jelentette azt is, hogy mi mind ent sikerült Gideon Macer?l megtudnia. Ketten ültek Sam irodájában. Mace egy bukott orvos mondta a kutatási igazgató. Ezenkívül alkoholista, és áll zavarban van els?sorban azért, mert két elvált feleségének fizet n?tartást. Hétköznap esténké ken másodállásban kisegít egy magánrendel?ben. Sam eltûn?dött azon, amit hallott. Mit értesz azalatt, hogy bukott orvos ? A kutatási igazgató a jegyzeteibe pillantott. Mióta kézhez kapta a diplomáját, Mace öt különböz? városban dolgozott más orvosok a tjaként. Ezután lett egy saját praxisa. Ahogy az ?t ismer?k szavaiból kivettem, azért kell ett mindenhonnan elmennie, mert nem tud bánni az emberekkel. Nem kedvelte a munkaa dó orvosait, és ami a saját praxis feladását illeti, azzal kapcsolatban ?szintén megmondja, hogy nem szerette a betegeit sem. El tudom képzelni jegyezte meg Sam , hogy ?k sem rajongtak érte. Hogyhogy fel vették a minisztériumba? Ismered a helyzetüket. Örülnek, ha hajlandó valaki náluk dolgozni. Sam bólintott. Igen, ez így van. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának utánpótlása régóta A fizetések rendkívül alacsonyak voltak, és az az orvos, aki vállalta a hivatalnoki munkát, még a felét sem kereste a magánpraxissal szerezhet? jövedelemnek. A tudósok esetében a mini sztériumiak meg a gyógyszergyáriak fizetése között még nagyobb szakadék tátongott. És akadtak ?k is. Például a szakmai presztízs. Orvosi-tudományos körökben nem tartották sokra a minisztériumban dolgozókat. Jóval el gánsabbnak számított az Országos Egészségügyi Intézet munkatársának lenni. A minisztériumban tevékenyked? orvosoknak még valami nagyon hiányzott nevezetese n a közvetlen kontaktus a betegekkel. Samnek egyszer azt mondta valaki, hogy az ot t dolgozó orvosoknak csak a helyettesít? munka marad, mások esettanulmányainak az olvasga tása . Ezért is furcsa, hogy mindezek ellenére a minisztériumban dolgozott jó néhány magasa n képzett, elkötelezett profi. De elkerülhetetlen volt, hogy többségben legyenek a sikerte

lenek. A megkeseredettek, az elidegenedettek, akik szívesebben voltak egyedül, mint emberek között. Az elkötelezett önvédelmez?k, akik lehet?leg kitértek a nehéz döntések el?l. koholisták. A lelki betegek. Sam és Vincent Lord világosan látták, hogy Dr. Gideon Mace ezek közé tartozik. Tehetek valamit? kérdezte Sam. Menjek be a feletteséhez? Nem tanácsolom válaszolta Lord. A minisztériumi nagyf?nökök a politikától függ? eg mennek. A bürokraták viszont maradnak és remek a memóriájuk. Vagyis ezzel azt akarod mondani vonta le a következtetést Sam , hogy a Staidp ace ügye valóban felgyorsulna, de kés?bb még meginnánk a levét ennek a gy?zelemnek. Pontosan. És Mace alkoholizmusa? Lord megvonta a vállát. Úgy hallottam, hogy emiatt bomlottak fel a házasságai. De nem iszik botrányosan. Rendesen bejár dolgozni. Elvégzi a munkáját. Lehet, hogy ott az üveg az iratszekrénye mélyén e még ha ott is van, én senkivel nem beszéltem, aki látta volna az irodájában inni. A másodállása abban a magánrendel?ben szabályzatellenes? Akkor nem, ha Mace csak a szabadidejében ûzi, még ha fáradtan is megy másnap regge l munkába. A minisztériumban sok orvos csinálja ugyanezt. Ezek szerint nem tudjuk Mace-t sehol megfogni? Most nem válaszolta Lord. De továbbra is fizetnie kell a n?tartásokat, és a pén var furcsa dolgokba hajszolja bele az embereket. Úgyhogy nyitva tartom a szememet. Ki tudja, mikor mosolyog ránk a szerencse. Sam elgondolkozva nézett a kutatási igazgatóra. Nagy szolgálatot teszel a vállalatnak, Vincent, hogy foglalkozol ezzel a kel lemetlen üggyel. Hogy szem el?tt tartod az érdekeinket. Szeretném, ha tudnád, mennyire érték elem ezt. Nos... nézett rá Lord, láthatóan kellemesen meglep?dve. Én ilyen szempontból so m gondoltam át a dolgot. Csak ártalmatlanná akarom tenni ezt a gazembert és szeretném látni a pontot a Staidpace-ügy végén. De lehet, hogy neked van igazad.

Kés?bb, mikor Vincent Lord elgondolkozott Sam kijelentésén, arra jutott, hogy az elnök tényleg jól látja a dolgot. Már tizennyolc éve dolgozott a Felding-Rothnál, és ilyen sszú id? alatt akarva-akaratlanul kialakul mindenkiben valamiféle lojalitás. És mostanában már azok az önmarcangolási rohamok is alábbhagytak, hogy helyesen tette-e, mikor otthag yta az egyetemet az iparért. Gondolatait most leginkább kutatási témája, a szabad gyökök befo a töltötte be; amint akadt egy kis szabad ideje, rögtön ezen kezdett töprengeni. A kereset t válaszok még mindig rejt?zködtek el?le. De meg volt róla gy?z?dve, hogy vannak. Soha, de soha nem fogja a küzdelmet feladni. És a közelmúltban újabb ösztönzést kapott: a vállalat nagy-britanniai kutatóközpontjá Smith akivel még nem találkozott személyesen az agy öregedési folyamatára koncentrált. Ez eny volt a javából. Vajon ? vagy Peat-Smith ér el el?ször áttörést? Lord csalódottan vette tudomásul, hogy a Felding-Roth amerikai kutatásai melle tt nem kapott teljhatalmat a nagy-britanniai kutatások felett is. De Sam Hawthorne ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok odaát függet enül, önállóan tevékenykedhessenek. Lord arra gondolt, hogy végül is így alakult a dolog a le erencsésebben. Odaát ugyanis azt rebesgetik, hogy Peat-Smith zsákutcában van, egy tudomány os betonfal el?tt toporog. Ha ez igaz, akkor Lordot ezért semmiféle felel?sség nem ter heli. Közben az amerikai gyógyszervilágban egymást követték az események. Ami Dr. Gideon Mace-t illeti, végül valóban elkövetett valami olyasmit, amire Vi ncent Lord olyan régóta várt ám csak azok után, hogy a Staidpace-t hosszas huzavona után vé jóváhagyták, és 1974-ben megkezd?dött a forgalmazása. 1975 januárjában, egy napra rá, hogy Lord megint Washingtonban járt a minisztérium ban, szokatlan telefonhívást kapott. Egy férfi keresi közölte a titkárn?je , de nem hajlandó megmondani a nevét. Mind beszélni akar magával, és azt mondja, maga örülni fog, hogy beszélhet vele. Mondja meg neki, hogy menjen a... nern, mégsem, várjon csak! Lordban felébredt a kíváncsiság. Kapcsolja. Felvette a kagylót és belereccsentett: Akárki is maga, mondj

Ezzel a kufárkodással nem kerül maga is azonos kategóriába Mace-szel? Lehet. amelyekre a vállalatnak szüksége van. Ha ragaszkodsz hozzá. többször is látta a washingtoni útjai alkalmával e nem tudott visszaemlékezni arra. Redmond nem tágított attól. Milyen jellegû információi vannak? Mace megszegte a törvényt. Mikor Vincent Lord belépett. A másik alkalommal pedig ezt a találkozót beszélték meg. Kétezer dollárt kérek. hogy ez a célom? Nézze válaszolta a hang . Sam . Majd ha Washingtonban találkozunk. Nekem volna néhány. A minisztériumban dolgozom mint orvosi mûszerész közölte Redmond. hu lámos barna haja. Redmond az el?tte álló pohár italra mutatot t. Lord most már tudta. Mikor Sam kérd?en felhúzta a szemöldökét. Mace-szel kapcsolatos információk. aztán megkérdezte: Valami becstele n ügyr?l van szó? Lord egy darabig töprengett. Miért gondolja. mert különben leteszem. és szeretném. hogy pontosan hol. Dr. Lord így folytatta: In at akarok venni rajta. 2 A georgetowni bárt diszkrét árnyalatú piros. Esze ágában sem volt ennek a találkozá k valami baráti színezetet adni. Többször látt osztályunkon. és erre itt összevissza fecseg nekem. Egymással szemben ültek le a bokszban. Lord azonnal hangnemet váltott. ellene vele elszámolnom. a helyet Redmond jav asolta. megmondom. mert tudta. Néhány nappal korábban a Felding-Roth központjában Lord bekopogtatott Sam Hawthorn e-hoz az elnöki irodába. Az ismeretlen telefonáló. ügyvédi szóhasználattal súrolja az illegalitás hatá ról biztosíthatlak. Még miel?tt az érzés teljesen hatalmába kerítette volna. Cinkosan mosolygott. Hogyan szegte meg a törvényt Dr. honnan vannak az eladó információi. hogy nem lopunk el semmit. mármint valami titkot egy másik cégt?l. és hagyta. Magát érdeklik a Dr. egy magányos férfi állt fel yik bokszban lév? asztaltól és feléje intett. sepr?s pillákkal árnyékolt babakék szeme és egyéb szempontokból is megnyer? eje volt. hogy esetleg lehallgatják a telefonját. többen is érdekl?dve felkapták a fejüket és elismer?en néztek végig a férfin. elmesél hetem a részleteket. Kétszer is. A han iatalos volt és kulturált. aztán így válaszolt: Azt hiszem. A huszonöt év körüli férfinak rövid. Ugyanazon a területen dolgozott. Ez részben megmagyarázza. Egyik alkalom al a pénzkérdést tárgyalták meg. Minél el?bb túl akart esni az egészen. A bárt els?sorban homoszexuálisok látogatták. hogy mit akar. De ha meg akarja ?ket kapni. Mace? Bizalmas minisztériumi adatok segítségével nyert pénzt a t?zsdén. Jó estét. Nem szeretem az ilyesmit ellenkezett Sam. Tony Redmond vagyok. de szerintem jobban jársz. Szükségem van kétezer dollárra jelentette ki a kutatási igazgató . akkor elvárom. És hogyan tudja mindezt bizonyítani? Papírjaim vannak róla. hogy igen válaszolta a hang nyugodtan. maga azt mondta. és megkérdezte: Velem tart. Redmond az óta az els? hívás óta még kétszer beszélt Lorddal telefonon. Lord. De most nem ez a lényeg. Lord morgott valami üdvözlésfélét. hogy mondjam gyorsan. hogy a másik megrázza a kezét. hogy kétezer dollárt kér a birto kumentumokért. mint Gideon Mace. bézs és barna színek uralták némi bronzc l tarkítva. doktor? Majd én rendelek magamnak válaszolta Lord. aki ett?l szörnyû kínb magát. h ogy megfizessen. Lord. Dr. ha nem tudsz semmir?l. Az adataimmal börtönbe tudja juttatni. hová tegye a fickót. Érdekli vagy sem? Lord óvatos volt. amit akarok. a dolog etikátlan.rsan. Hogy hívják magát? kérdezte Lord. Rögtön f Redmondban a minisztérium egyik dolgozóját.

azt most elolvashatta az iratokból. ami utazási költségtöbblet címén lett ki Lord beváltotta a csekket. Jordan például semmi esetre se. Ezek a körülmények szinte kínálták a lehet?ségét annak. Ha ennek a cégnek a részvényei forgalo mban voltak. amit a szabadalmaztató vállalatn ak adtak annak idején. és kelletl enül azt mondta: Maga aztán alapos munkát végzett.en látszott. Redmondra nézett. ha ragaszkodsz hozzá. Ha így döntesz mondta Lord óvatosan . Lássuk azokat a papírokat. Itt a pénz? vágott vissza Redmond. Lord gint rendelt tonickal. Azt a folyamatot. mégpedig a minisztérium engedélye alapján. Igen ám. amit átadott Lordnak. Tessék. megérkezett az itala. Celia Jordannak ugyanis szokása az okvetetl enkedés. Egy pincér jelent meg az asztaluknál. akkor az értékük akár meg is duplázódhatott egyik napról a másikra. de miel?tt bárki megkezdhette volna bármilyen jogvédelem nélküli szer gyártá azt kérvényezni kellett a minisztériumnál jóváhagyás végett. mikor a pincér tovariszált. Ami Dr. akit bizalmasan Tony -nak szólított. És nagyon is elképzelhet?. Vincent Lord még aznap megkapta a csekket. a REGY-ne k az elbírálása is hosszabb id?t vett igénybe. Olvasás közb n kétszer is kortyolt bel?le. Oké. Hogy a minisztérium pontosan hogyan ügykezelte ezeket a kérelmeket. Tíz perc múlva felemelte a fejét. akkor viszont jó lenne. Az viszont ismert szokás volt. Redmond már a telefonbeszélgetések során felvázolta a do lgot. Vincent Lord jól ismerte mindhárom problé akört. ?vele kapcsolatban tiszta az ábra. amelynek során egy ilyen másodvonalbeli céget f elhatalmaztak egy korábban szabadalmaztatott szer gyártására. a pénzt megkapod. Men? h elynek számít. legaláb egy tucat REGY-kérelem érkezett a minisztériumba. amit kaptam magától vigyorodott el a fiatalember. behozhatatlan el?nyre tett szert a versen akkal szemben. jóval kés?bb a következ?t és újabb hónapok elteltével sorra a többit. rövidített eljárású gyógyszeretés -nek. Mrs. Lord kurtán bólintott. Mikor egy fontosabb gyógyszer szabadalmi védettsége lejárt általában tizenhét évvel jegyzés után . gyártó. Ez milliós haszonnal kecsegtette a másodvon albeli vállalatot. Azt hiszem. Ahogy Lord belemélyedt az iratok tanulmányozásába. és az ilyen részvények körüli események híre ritkán juto ilapok vagy a Wall Street Journal szalagcíméig. hogy aki eléggé becstelen és . Lordnak mázsás k? esett le a szívér?l. amelyiknek el?ször hagyták jóvá a kérelmét. és amit Lord még nem tudott. Ugye milyen kellemes itt? kérdezte Redmond. hogy ki jár ide közölte Lord. mint a szabadalmaztató. ha a gyógyszert má lehetett kapni. ha minél kevesebbe udnának a dologról. röviden REGY-nek hívtak. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényeivel. és most ot t lapult a júdáspénz egy borítékban az öltönye bels? zsebében. mi nt Redmond. megbízhatok magában mondta Redmond. Ha bármelyik fontos szer szabadalmi védettségi id?szakának közeledett a vége. F?leg a kormánytól meg az egyetemr?l járnak ide. és joggal bízhatott a busás haszonban. Ezt talán lennél szíves rám bízni fortyant fel Sam. a jogilag nem védett szerekkel és a min isztérium munkamódszerével volt kapcsolatos az ügy. Mivel ezeket a kisebb gyártókat nem jegyezték a legnagyobb t?zsdéken. soha nem d erült ki egyértelmûen. Még akkor is. miel?tt Morristownból Washingtonba indult volna. akkor sok kisebb gyártó próbálta jogilag nem védett formában a szert el?állít sóbb áron piacra dobni. Sam megrázta a fejét. hogy el?ször csak egyetlenegyet enge délyeztek a sok közül. Ez az els? bók. Ugyanolyan modorban mozgott és beszélt. hogy továbbra sincs meggy?zve. Abszolút nem érdekel. Lord erre elismételte: Elmondom neked. Kinyitotta a mellette hever? aktatáskát és kivett bel?le egy nagy borítékot. hogy nem helyeselné Lord szándékát. tudni róla. aztán hozzátette: Rendben. a részvényeike t készpénzért adták-vették. így míg a bennfentesek észrevehettek egy ilyen részvény hirtelen a közvélemény nem lett rá figyelmes. Gideon Mace-t illeti. Az én engedélyemmel. és várt. Lord hallgatott és a lehet?ségeket latolgatta. És mint a rendes kérelmeknek.

Ahogy kivette bel?le a pénzt. Hiánytalanul együtt volt minden: el?ször: a t?zsdeügynöknek a vétel -r?l és eladás -ról szóló megbízásai. mint otthon. hogy hogyan jutott az anyaghoz. Túl fontos az ügy ahhoz. Csak puszta kíváncsiságból. Mit? Ha mindenáron tudni akarja sipította Redmond gyûlölköd? hangon . Dr. most kell vagy nem kell? Üzletelünk vagy sem? Lord szó nélkül el?húzta a pénzes borítékot és átadta Redmondnak.információi vannak. Lehetséges. körülbelül tizenhatezer dollárt ny ztán. Tony Redmond eltorzult. Lord azt már tudta Redmondtól. aki a minisztérium munkatársaként bizalmas információk tudója volt. amelyen volt feltüntetve. akcióba lendüljön. hogy cselekedjen. akkor végeztünk is közölte Redmond vidáman. Csak az igazat mondta. hogy máskor is csinált ilyet de ezt már csak egy bûnüg zsgálat tudná kideríteni. hogy olcsón vásárolta a cég részvényeit. okos emberek is el követnek b?dületes ostobaságokat. Igaz. Semmi szükség rá. Mace. Mace-t leleplezik. amelyek nagy összegû betétet mu tattak közvetlenül az eladás -megbízás dátuma után. d e aztán meggondolta magát. aztán kibökte: Mert mondott nekem valamit. villámgyorsan sok pénzt tudott keresni azzal. A fiatalember belek tott a borítékba. szárazon megússza a dolgot. ahol az ilyen Redmond-félék megkaparinthatták és lemásolhatták. Az a legvalószínûbb. pontosan így tett. mert úgy vélte. miután a n bre tette a jelek szerint tízszázaléknyi közvetít?i díjat. hogy börtönbüntetés rá. másodszor: két dátumozott minisztériumi REGY-kérelem jóváhagyása a Binvus Products nto Labs cégek részére. A másik fiú visszamosolyg ott. mire Redmond rákacsin mosolyogva feltartotta a pénzt. miel?tt zsebre tette volna. krétafehér arccal. Na. aki a bárpultnál üldögélt gy háromlábú széken és néha odapillantott rájuk. hogy ez a Marietta nevû hölgy Mace vénkisa sszony n?vére. Mace két bankszámlakivonata. és hogy a súlyosan terhel? iratokat olyan helyen tar sa. Maga nem csap be engem. A bizonyító erejû iratok fotókópiáját Vincent Lord ott otta a kezében. Lord egy ceruzával rövid számítást végzett az el?tte lév? borítékon. Számolja meg figyelmeztette Lord. ami az ügynök vétel -megbízásán szerepelt. tetves buzinak ezett. Két alkalommal is. Még lenne egy kérdésem mondta Vincent Lord. Ám a nyilvánvalóan szemfüles Redmond megtalálta a módját annak. Miért tette ezt Dr. gyilkos tekintettel bámult utána. Mert a kulcsszó ez esetben a bûnügyi volt. hogy Mace távollétében hozzáférjen a fiókhoz. Halljuk. Lord már éppen meg akarta kérdezni Redmondtól. felragyogott a szeme és az egész arca. . Most megint odanézett. hogyan lehetett Gideon Mace ilyen hihetetlenül ost oba? Hogy azt higgye. Na és? állt fel Lord az asztaltól. Mace-szel? Redmond habozott. hogy melyik gyártó fogja legköze b megkapni a kérelme jóváhagyását. miel?tt a minisztérium bejelentette volna a jóváhagyást és közve jóval drágábban eladta az értékpapírokat. Hogy a részvények adásvételét a magáéval az vezetéknevû személyen keresztül intézze. hogy nagyobb biztonságban vannak. akit a férfi nyilván óvatosságból használt a strómanjának. ha tudta. hogy Mace inkriminált iratokat mind a minisztériumi íróasztalfiókjában tartotta. nem? Miel?tt kilépett volna az utcára. Az illet?. Ám ezzel nem sikerü nie magát. visszanézett. majdnem biztos. amit a n?vére javára állított ontosan arról az összegr?l. negyedszer: Gideon R. Lord már egy ideje figyelmes lett egy másik fiatalemberre. Redmond jól mondta az telefonbeszélgetés alkalmával: ha Dr. Azt hiszem. és egy kihallgatott telefonbeszélgetés elég lehetett ahhoz. Vagy még többet. Lord azon gondolkozott. Lord gondolatait Redmond türelmetlen hangja szakította félbe. Lord megérintette a fénymásolt iratokat tartalmazó nagy borítékot. Mindkét név egybevágott az ügynöki megbízásokon szerepl? részvényneve harmadszor: Gideon Mace két érvénytelenített csekkje. Redmondnak persze valami el?zete yanúja is kellett hogy legyen. Gideon Mace. Lordnak enyhe hányingere támadt. A választ nem volt nehéz kitalálni.

hogy a n?k csúcsvezet?v esélyei n?ttek és még tovább fognak n?ni. Sam mondta . De ugye nem arra gondolsz. semmiképp sem kerülhetünk ki bel?le patyolattisztán. ami eg lelnöki beosztást is jelentett. Rögtön hozom ?k Félórával kés?bb. Az pedig egészen rendkívülivé tette az eredményt. akkor most nekünk is lesz muníciónk. önmaga el?tt is rejtélyes okból csöppet sem volt zavarban és egy pillanatra sem vesztette el a fejét. hogy ? ilyen pionír.Vincent Lord ezután egy hétig tépel?dött azon. ha ügyesek vagyunk mondta L ord bizalmasan. Úgyh ogy szerintem most vegyük le a napirendr?l ezt az ügyet és tartogassuk egy ilyen esetr e. amik nem szívesen látnánk az ugyanolyan értelmetlen késleltetését. mint a Staidpace-nek. a minisztérium el?tt örökre eláshatjuk magunkat. amit kiutaltattam neked. Akkor meg mi az ördögért kellett belekeverni a vállalatot ebbe az egészbe? Mert ezek az iratok még hasznosak lehetnek nekünk. és néhány új inista csoport radikalizmusa meg otromba politikai akciói nem tetszettek neki. mikor Sam befejezte az olvasást. csak arra. hogy ? a bûnöz? és nem mi. hogy valami hasonlóval meg gyorsíthatnánk a Staidpace engedélyeztetését. Természetesnek vették a nemét. volt id?. Gyógyszer-értékesítési igazgatón? lett. mikor arra gondoltam. valamely. Sam akart még valamit mondani. . az elmúlt néhány percben dön tötte el. az esete azt bizonyítja. Most. hogy n?r?l volt szó. Feltételezem. hogy az utazásod az al a pénzösszeggel volt kapcsolatos. Celia mostanában észrevett valamit. És mindegy. vagy amúgy általában. Az sem tetszett Celiának. A hallottakon rágódva fel-alá járkált a szobában. Viszont bi hogy lesznek újabb problémák. Nem szeretem az ilyen bújócskát jelentette ki Sam. meg újabb szervek. az illet?t azonnal sovinisztának bélyegezték. aki valaha ügy ként kezdte. én is azt hiszem ismerte be Lord. És hadd emlékeztesselek arra. Jó a feltételezés bólintott Lord. majd én elvégzem a piszkos munkát. meg újabb engedélyeztetési kérelmeink. de azon a problémán már túl vagyunk. és Celia felismerte. Ez esetben szükségem van néhány iratra a széfemb?l mondta Lord. Nézd. De tudta. Mindez nagyszerû teljesítménynek számított olyasvalakit?l. Gondter helt volt az arca. Sam felpattant. halkan füttyentett egyet. Ha egy férfi bármilyen okból akár tisztességes szándéktól vezérelve megkérd?jelezte valamely et. hogy igazad van. Lord magában hozzátette: Még tán élvezni is fogom. Ha eljön az id?. Igen. 3 1975 elején Celiát újból el?léptették. engem véde zel. mikor összefutott Sam Hawthornenal. és végre a teljesítménye alapján értékelté Celiának nem voltak olyan illúziói. De bármit teszünk. De nekem akkor sem tetszik a dolog. ha ez nyilvánosságra rül. Mace-nek sem fog tetszeni mondta Lord. de Lord megel?zte. Végül azt morogta: Lehet. hogy mit tegyen vagy ne tegyen. hogy. hogy több ilye n asszony a szakmai sikerek hiányában a n?mozgalomban próbált pótkarriert csinálni. hogy ha nem intézkedün ost azonnal ezzel az üggyel kapcsolatban.. hogy mit kell tenniük. hogy ez az állapot jellemz? volna a vállalatok többségére. Továbbra is higgadt maradt. És ha azt hiszed. Mindent tudni akarok. hogy el?bb vagy utóbb megint összeakasztjuk a bajszunkat Mace-szel. Tekintettel a társadalmi változásokra. és ha akadékoskodni akar. szükség vol re. hogy jutottunk az iratokhoz. Hallom. nos. Ám mindezek ellenére továbbra sem vett részt az aktivista mozgalmakban. és így rangban alig választotta el valami az általános értéke arketingalelnökt?l. Mikor Sam kelletlenül bólintott. ezt felejtsd el! Kíváncsi természet vagyok. hogy Washingtonban jártál mondta Sam. nézett rá Sam döbbenten. hogy ? n?. Semmire sem gondolok. Még akkor sem döntötte el magában a kérdést. akkor bûnrészesekké válunk. hogy kinek volt igaza és kinek nem. Mert el kellene mondanunk. A Felding-Rothon belül elvesztette a jelen t?ségét. Azzal ugye tisztában vagy mondta a kutatási igazgatónak ..

a Mennyei Jeruzsálembe . az én utódom lett. és a barátjához fordult: Ez olyan. a következ? szavakkal emelte poharát: Az egészségedre. Itt csak a cégvezet?ség legmagasabb rangú tagjai parkolhattak az autójuk kal. a barátom. Bill a nemzetközieknél van mint latin-amerikai igazgató. érdekes fiatale mbert mutatott be: Dwight Goodsmith. ilian tósztja után Sam mosolyogva így szólt: Celia még nem tud az igazi el?léptetésér?l. mikor felfigyelt Ingramre. papa! sikkantotta Juliet. ezek elkerülhet tlen dolgok. Szép. Lám-lám bólintott Andrew. Hazafelé a kocsiban Andrew megjegyezte: Most látszik csak. akk or gyötri magát. a Quadrille-Brown reklámügynökségi találkozón New Yorkban. ahogy kellene. Jogot tanul. A te válladat is épp elég felel?sség nyomja figyelmeztette a férje . Átjárófolyosói szintnek a Felding-Roth központi épülete mellett magasodó parkolóház l emeletét nevezték. hogy nem is olyan régen még az apró Juliét és Lisa pizsamában kerget?ztek ugyanebben a szobában. mint eddig . Igen bólintott Celia. Mintha lennének olyan gondjai is. A jelek szerint ? is jó csillagot választott magának. nemes tartású n?vé serdült. ha nem lépnél tovább. és megint eszébe jutott az az alkalom. és Celia arra gondolt. Igen. Te jó ég. mint máskor. azt hiszem. Most pedig azon gon dolkozunk. akkor ar ról mindig tudni akarok. hogy el?léptetjük és áthelyezzük az értékesítésre. Bár lehet. Néhány kés?bb megkérdezte: Ha már a karrierek ide-oda csatlakoztatgatásáról van szó: mi van azzal a fiatalemb errel. mert na voltál Samnek. hogy ha valakinek ekkora felel?sség van a vállán. aki téged választott vezérl? csillagának? Bill Ingrammel? nevette el magát Celia. mikor évekkel ezel?tt a Saméhez kötött ját karrieredet. Az alacsonyabb beosztásban lév?k csak az alsóbb szinteken parkolhattak. A vacsorán részt vett a tizenkilenc éves Juliet Hawthorne. Celiának az új beosztása miatt érzett örömét beárnyékolta egy szomorú esemény. és ha valami nem úgy megy. bár önz? módon azt szeretném. ahelyett hogy igénybe vette volna a neki kijáró hivatali autót sof?rrel. Celiának és Andrew-nak nagyon tetszett a két fiatal. igazad van. vagy valamir?l úgy gondolja. Az este folyamán még többször szóba került incselked? hangnemben Celia kett?s el?lép e . aki hazajött látogatóba a bentlakásos középiskolából. . hogy még Sam lelki bajait is magadra vedd. Maga napról napra bölcsebb. amikr?l n em akar beszélni. amit egyetlen gyermekként kapott. mintha m lát kapott volna a Nemzeti Panteonban. Celia mondta neki Sam azon az utolsó munkanapon. Miért? Sokkal hajszoltabb. és ezentúl megint többet kell aggódnom érte. De néha titokzatoskodik is. hogy az ajtaja mindig nyitva áll el?tte. hogy meg kellene tennünk és mégsem tesszük. Celia. Sam is nap mint nap ezen a bizonyos szinten állította le ezüstszürke Rolls-Bentl eyjét.Bár az új beosztásában Celiának kevesebb dolga akadt Sam Hawthorne-nal. mert csak ma délután írtam alá az enged olnaptól fogva saját parkolóhelye van az átjárófolyosó szintjén. átkelni a gyalogátkel?n és a központ f?kapuján belépve újból liftbe szállni és felmenni az irodájukig. amivel nem é t egyet. és láthatóan nem tett rá negat rduló szeretet. aztán hozzátette: Mostanában aggódom Sam miatt. milyen bölcsen döntöttél. úgyhogy nin ség arra. Sam a tudomására hozta. Jordan szorított a meg Celia hálásan Andrew karját. Teddy az íróasztalánál halálos végû szívroham érte. Kísér?jeként egy kellemes. hogy aztán az üveghídon átballagva a központ épületébe a hangtalan különlift felrepíts dik emeletre. amit Celia és Andrew tiszteletére adtak. mikor még a régi beosztásában volt jelen. A vezet?höz menet közben tilos szexuálisan közeledni tréfálkozott Andrew. Ha valami fontos dolgot fedez fel a vállalat mûködésével kapcsolatban. és kénytel enek voltak el?ször lifttel lemenni az utcára. Lilian Hawthorne pedig egy kellemes vacsora alkalmával. Dr.

és ezalatt hatalmas fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásba és az új szerek tudományos tesztelésében. a Waldorfban tartott konferencián elmondott beszéde után. illetve nem csináltam. egy csendes pillanatban félrevonta Celiát. Én is szerettem Teddyt mondta csendesen az özvegynek. hogy soha többé nem hallhatja Teddy harsány hangját. amit én csináltam. De hát egyikünk sem tökéletes. A mi életünk biztos. é részér?l egyetértek Teddyvel. hogy hál ' istennek vége lett. addig a cégnek min dig lesz lelkiismerete. mint az ötvenes években. Celia elmondta. hányszor hallgattattam el a lelkiismeretemet? Igazad volt. és ott állt a nép el?tt a roppant nehéz. Kérte Celiát. hogy Andrew mindkét terhessége alkalmával ragaszkod tt a teljes gyógyszertilalomhoz. Büszke volt. és vannak is ilyenek lyek a terhesség alatt biztonsággal szedhet?k. Kellemetlen. Mindkett?nknek igaza volt javította ki Andrew a feleségét . Emlékszel. Jordan mondta. Upshaw? kíváncsiskodott kés?bb Andrew. akik meg voltak arról gy?z?dve veszélyes és romboló hatású. és remélem.Teddy mindvégig a recept nélküli szerek értékesítési igazgatójaként dolgozott. Sam arra is rámutatott. mikor Ecuadorban felsorol tad. hogy ez így is marad. viharos márciusi nap volt. Mit mondott Mrs. Megosztotta a kétségeit Sammel. hogy önz? vagyok mondta Celia . Annyira csodálta magát Teddy. Teddy ye. mikor ki akarták dobni a teremb?l. s ez a ka teljes mértékben kielégítette. Teddyé volt az egyik együttérz? teki ntet. egy nem zet. zébe jutott. Celia Andrew-val és több kollégájával együtt elment Teddy temetésére. Mrs. hogy dolgozhato tt magának. míg nem olvasott el róla minden . hogy amíg maga a Felding-Rothnál van. hogy tize nöt év telt el a Thalidomid óta. amely nem volt hozzászokva a vereségekhez. amely kísérte. Néhányan. aztán hozzátette: Nem mindig feleltem meg Teddy ideáljának. hogy cs tosan hatékony. Ahogy kifelé ment akkor. utólag mennyire örült annak. Minden változik er?sködött Sam. A Montayne-nek egyszerûen most jött el az ideje. Franciaországban engedélyezték a Montayne nevû szer gyártását és forgalomba hozatalát. akkor én is ugyaníg reagáltam. az els? hónapok reggeli rosszulléteinek és hányingereinek kiküszöbölé hoz hasonlóan neki is élénken éltek még az emlékezetében a Thalidomid szörnyû következményei. Zoe. h gy terheseknek készült. mikor felfig yelt Teddyre tizenöt éve. Még egy éve lett volna hátra a nyugdíjig. mikor megtudta. mint maga. mert te is felvetet tél néhány dolgot. aki megért?nek látszott. Celiának nagyon rossz érzése támadt. hogy nem lesz elegend? a sebek begyógyításához jósolta Andre este. Ezenkívül 1975-ben a kormányrendelkezések is sokka gorúbbak voltak. nem láthatja energikus lépteit és a lelkes magyarázás közben ide-oda imbolygó fejét. Valóban te vagy a Felding-Roth lelkiismerete. de az egész vi lágnak. hogy mindaddig ne ítélje meg a szert. a meleg kábátokba burkolódzott gyászolókna k jéghideg es?t vágott az arcába az orkánszerû szél. A következ? hónap jobb hírekkel szolgált nemcsak a Felding-Rothnak. Mikor el?ször hallottam a Montayne-r?l vallotta be a férfi . A tragikus mészárlásnak viszont vége szakadt . hogy megkezd?dhet a Montayne amerikai tesztelése. és mindig azt mondta. de legalább vértelen feladat: begyógyítani a sebek amik a polgárháború óta a legmélyebb és legnehezebben gyógyuló sérüléseknek bizonyultak. Befejez?dött a vietnami háború. De azóta több mindent megtudtam róla. még miel?tt Brucie katonaköteles korba ért volna! Egy-két héttel kés?bb a Felding-Roth vezet?inek körében futótûzként terjedt el a hír. ugyanakkor tökéletesen biztonságos szer. mélyen megindulva a hallottaktól. eszébe jutott az a nap. Ugyanígy lenniük kell olyan gyógyszereknek. így Celia és Andrew is Upshaw-ék otthonába hajtottak a temetés után. de én csak arra tudok gondolni. és egészen a sí menetet. Ami a gyógyszer célját illeti. ezért büszke va gyok rád. Például volt r a szülés alatti érzéstelenítést hevesen ellenezték néhányan. megalázó kivonulását történészek még kétszáz év múlva is a vietnami jelenlétünk jogosságán vagy jogtalanságán fogn Tudom. és meggy?z?désemmé vált. Megsemmisít? vereséget szenvedett Amerika. Celia fájó szívve arra. Ez a ng-Roth Pharmaceuticals és a Laboratoires Gironde-Chimie közötti licencmegállapodás értelmébe azt jelentette. miután Celiával együtt végignézték a tévében az amerikaiak végs?. Celiának.

mert enciklopédikus tudásanyaggal rendelkezett a Felding-Roth pénzügy ir?l. hogy két éven belül legalább valamicske eredményt fel tud d mutatni válaszolta Sam. De Vincentnek el?ítéletei vannak. mint a sivatagnak az es?re. hogy Andrew kikezelte Feingold feleségének ízületi csúzát. akkor hadd mondjam meg. hogy sokan feltesszük a kérdést: vajon azok a britek odaát a kutatóközpontban. Az elmúlt két évben baráti kapcsolatba került Celiával. Úgyhogy azt akarom. hogy kemény kérdéseket fog pni a részvényesekt?l az évi közgyûlésen. A Montayne fontosságát a Felding-Roth számára röviddel azután Seth Feingold alelnök-s vev? is alátámasztotta. És különben is. Most. hogy az ügyben Celia forduljon Samhez. Bár még korai. Mintha egy fürd?kádba öntenénk a pénzt. aminek el?tte kihú alaki a dugóját. Rosszkedvûen hozzátette: Néha már én magam is h megoldásra. és aztán tegyen nekem jelentést a helyzetr?l. Miért nem repül át Európába. hófehér hajú veteránja már túl volt a nyugdíjkorhatáron. és egész nap teázgatnak? Mostanában nem sokat hallottam. Tudományos szempontból valóban. Hogy maga milyen jól ismer mindnyájunkat! pukkadt ki a nevetés Celiából. mert néhány nap múlva mag az elnök hívatta magához. Az asszony megígérte. Ez az egyik oka a katasztrofális pénzügyi helyzetünknek. A kezelés nyomán megszûntek Mrs. Seth az egyik kétked?. hogy milliókba kerülnek nekünk. Még csak két éve és néhány hónapja mûködik a harlow-i intézet emlékeztette Celia. a cég élénk. Martin akkor azt ígérte. és ennélfogva bi hogy azt javasolná. A feleségem szerint a maga férje még a vizet is borrá tudja változtatni közölte e p Celiával az id?s számvev?. hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Eleve ellenezte a nagy-britanniai kutatást. hogy jobban megismertem magát. hogy össztûz alatt állok Harlow és Martin Peat-Smith miatt mondt a. Celia. hogy valóban van haladás és ér b csinálni. megtenném. hogy Vincent Lord jobban ért a dologhoz? kérdezte Celia kétkedve . akkor arra tegyen tot! Mikor tud indulni? . Nem volt rá szükség. de to vállalatnál tartották. és az igazgatótanács meg a részvényesek nem hagynak nyugton.anyagot. Seth.. Egyszerûen nem hajlandó küldeni. maga is hitt Martinban. hogy akár rögtön megírhatjuk a hivatalos alamizsnakérelmünket. hányadán állnak? Higgye el. Meg kell hogy mond jam magának. Aztán a Montayne-re terel?dött a szó. Amilyen gyorsan csak lehet. Igen válaszolta az asszony. azok is dolgoznake. mikor azt mondta Celiának: Sam azzal biztatta az igazgatótanácsot. de így is annyi dolgom van. Kérdezze csak meg Samet. Nem gondolja. Biztosan tudja. Angyalasszony! De ha már az er?bedobásról van szó.. Csak azt t m. vagy csak a hasukat vakarják. gold fájdalmai. De az igaz anács tagjai között is egyre többen értenek egyet vele. hogy mennyire kedveli Martin Pea -Smitht . amiben nem kis szerepet játszott a . úgyhogy Harlow bezárása az ? igazát bizonyítaná. Sam bólintott. Seth Feingold már említette nekem. ha ilyen tömérdek p y pocsékba. nekem a csodadoktor feleségével kapcsolatban vannak hasonló érzéseim. hogy ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre van szükség. Magát ismerem jól. kezdte Celia. Én a világon semmit sem hallottam fel?lük szakította félbe Feingold. amire akkora szükségünk van. és a legszorongatóbb helyzetekben tudott mindig újabb és újabb vésztartalékot el?varázs i. Az ez évi mérlegünk olyan . akik szerint f antasztikus profitot fog hozni nekik a szer. hogy így lesz. ami eingold ezt mondta: Beszéltem a Gironde-Chimie pénzügyi szakembereivel. hogy a Montayne nagy pénzügyi fellendülést og hozni. maga nézzen utána. mindent be fogunk dobni. hogy megnézze. Celia válaszolta Sam komolyan . Celia. errefelé többeknek így egyeseknek az igazgatótanács tagjai közül is e i vannak ezzel a brit mulatsággal kapcsolatban. vannak a hitnek is határai. és biztos. Mindazonáltal kérem tekintet nélkül arra. És a maga kedvéért. Pénzügyi okokból szeretné. Úgyhogy feltétlenül szükségem van valami bizonyosságra arról. ha bezárnánk Harlow-t. amikt?l hosszú évek óta szenvedett. nálunk is az értékesítésen már mindenki erre feni a fogát nyugtatt ia. Feingold. és megtanultam bízni az ítéle az ösztöneiben. És még valami: Marti gyre makacskodik az id?szakos beszámolókkal kapcsolatban.

. hogy már eddig is mennyi mindent tudtak meg. A körútjuk végén Martin benyitott egy kis laboratóriumba. hogy mit javasoljon otthon Samnek.. milyen kitûn?en hal ad az agyi öregedés folyamatának kutatása.Megpróbálok holnap 4 válaszolta Celia.különböz? korú patkányok viv? ribonukleinsavat izoláltunk. ami egyenesen a Felding-Roth kutatóintézetbe indult vele.. .. A kissé görn edt hátú. hogy az agyi ribonukleinsav és valószínûleg a DNS is megváltozik az öregedési folyamat során. amelyeknek modulfalait bármikor át lehetett rendezni. amelyek mûanyagból készültek fa helyett.. Legutóbbi találkozásuk óta neki és munkatársainak sikerült teljesíten ntosabb célkitûzést felfedezni és elkülöníteni egy olyan hírviv? ribonukleinsavat. egyetlen percet sem vesztegetett el a kétnapos munkalátogatásból. milyen nag yszerû a hangulat. ezután röntge asználtunk. amit aztán egy él? baktérium DNS-ébe kell illesztenünk.. és h ogy milyen keményen és természetesen összehangoltan dolgozik a csapat. Ahogy Celia a fény felé tartotta ?ket. kés?bb a kivonatot éleszt?b?l nyert sérült sejt -készítm inkubáltuk úgy.. De ezek a jelek oly futóak voltak s persze nyomban le is tagad ta ?ket mindenki . Igen mondta Celia. fehér köpeny s férfi asszisztens nézett farkasszemet vagy fél tucat ketrecbe zárt patkánnyal. ami külö atal és öreg állatok agyában... aszott férfinak már alig volt haja. hogy ott Martin Peat-Smithszel és a többiekkel megtárgyalja a harlow-i egyenletet . a másik egy öregé. Celia igyekezett minél többet minél gyorsabban megérteni. tele rozsda tes acéllal és modern bútorokkal. Akárhová nézett. Ez borzaszt ontos. a fiatal patkány vonalában legalább kilenc peptidet talál. amely mellett a Vigyázat! Sugárveszély! tábla Ahogy felálltak a padról. és ahol sávok jelennek meg. a portástól az iga tóig. azonnal felül a repül?gépre és hazautazik. A leveg?t légkondicionáló berendezés tisztította meg a szennyez?dése l. amelyek egy kissé szintén radioaktívak lesznek... el? tudjuk állítani a megfelel? DNS -t.. Csak néha figyelt fel egy-egy elkapott pillantásra. vagy c képzel?dött? Ezen az els? napon Martin végigvezette a laboratóriumokon. ez az erjeszt?rendszer állítja el? az állatiagy-peptideket. mutatta az ujjával. . Izgalomtól remeg? hangon jelentette ki: Ez a bizonyítéka annak. és észre fogja venni azt a két vastag söt t.. a széles. amit az öreg állat agya már n m termel. A világítást mindenhol optimálisan oldották meg. ahol egy id?s. és régimódi cvikker csüngött a nyakában egy fek nóron. és közben azon tûn?dött. Most. Id?vel ugyanezt valószínûleg az embereknél is be fogjuk tudni bizonyítani tette h zzá. amiket a kétség jele ként is értelmezhetett.. Mikor Celia kora reggel megérkezett a heathrow-i repül?térre. kény es folyosókról. következ? lépé ként az elektromos töltésük alapján speciális gélekkel szétválasztottuk ?ket. Martin tovább magyarázott.. ott van egy peptid. a kellemes tárgyalóról. hogy Celia teljesen magára maradt a kétségével: valóban jól látta. Már várta a sof?r a vállalati kocsival. Innent?l kezdve szinte csak tudományos zsargont használt. A két inkubátorszobában üvegfalú inkubáto amelyekbe külön polcokat terveztek a baktériumokat és éleszt?gombákat tartalmazó petricsészé Más szobáknak kett?s ajtajú bejáratuk volt. Az egyik egy fiatal patkányé. hogy radioaktív aminosavakat adtunk hozzá.. A Harlow-ban töltött els? napján mindenki arról igyekezett meggy?zni. az els? osztályúan felszerelt laborokról. semmit nem látott rajtuk. Martintól lefelé mindenki azt bizonygatta Celiának. megpróbáljuk becsapni a bakté hogy elkezdje termelni a kívánt agypeptidet. és elmagyarázta az ot t folyó munka lényegét. hogy megtaláltuk a ribonukleinsavat. csak az átlátszó fi lmet. mindenr?l az intézménybe pumpált milliók jutottak eszébe: a tágas la ról és modern irodákról. mert a fa tudomány szempontból tisztátalan. szemlesütésre. Nézze csak.. Mint mikor egy bûvész el?kap ja a nyulat a cilinderb?l Voilá! Martin odacsúsztatott néhány negatívot Celia mellé a pad ahová leültek megpihenni. Amint eldöntötte. Nézze csak meg jól utasította Martin . amely igazo ja a több mint kétéves együttes er?feszítést ilyen horribilis ráfordításokkal. Ezek a kromatogramok filmjei. Itt itt.. hogy ez valóban diadal-e.

De így piszkosabb a munka válaszolta Celia. hogy a feje kilógott a lyukon. Annak ellenére. szakért? módon benyúlt és megfogott egy kétségbeesette n rúgkapáló fehér-szürke patkányt. Itt hagyhatnám pár percre? kérdezte az asszonytól. Az asszony a bezárt ajtón keresztül is hallotta Martin dühödt kiabálását. Mindenki tudja. pedig van sokkal gyorsabb módja is. Ebben egy kis emelvény alatt lév? tálcán kristál ag g?zölgött. Már nem lélegzik közölte Yates vidáman. vagy tör sze. Természetesen. Ez. vigye innen ezt a kínzóeszközt. lenyomta a kést. ahogy a patkány kett?t vonaglott. Kinyitotta az egyik ketrecet. Mikor Martin becsukta maga mögött az ajtót.. ha az embernek sok a dolga. Halk. miután elhasználtuk a leveg? oxigénjét. és a mélyhût? rekeszb?l kive tt egy átlátszó.Ez itt Mr. Peat-Smith szereti.. hogy a fájdalom entes szén-dioxiddobozt használja.. Soha többé!. és el?vett egy fémdobozt. Gyorsan és fájdalommentesen! Én semmit sem éreztem röhögte el magát az id?s férfi. Lassú? Nekem gyorsnak tûnt mondta Celia. hogy ez mit jelent? Celia elmosolyodott az elemista kérdésen. még miel?tt Celia tiltakozhatott vol na. kinyitott egy szekrénykét a pad alatt. kivette bel?le a mozdulatlan testet. Celia undorodva. De elég la ssú halála volt. Ügyes. vonagló testet közömbös mozdulattal egy hulladékgyûjt?be dobta és tte a fejet. Yates lenyúlt. Szárazjég jelentette ki Yates. Én viszont bemutatás nélkül is tu gy ki maga. Igen. ahogy dolgozik. És jó gyors. és rázárta a tet?t. ez megdöglött. gyors mozdulatokkal kinyitott egy hût?szekrényt. A szárazjég miatt szén-dioxid terjeng a dobozban mondta Yates. ha továbbra is itt akar dolgozni. hogy az egyik végében volt egy kis kerek nyílás. elkezdett émelyegni. hog yan ölték meg a patkányokat annak idején az ? laboratóriumi gyakorlatai során. gyorsan begyömöszölte a dobozba úgy. és a patkány feje lehullott. Csendesen jött be. Ez itt egy guillotine magyarázta Yates még mindig vidáman. felnyitható mûanyag dobozt. Cel kis emelvényen remeg? állatkát.. Martin gyilkosan nézett Yatesre. Martin elnevette magát. Egyáltalán nem zavar. megértette?! Celia hallotta Yates gyenge hangját: . hogy tudják. Ha nem zavarja. Mikor Celia kiment. De el?ször meg kell ölnöm az egyik kis szarházit intett a p yok felé. Ó. Jó is. Yates a még vérz?. Yates hátrapillantott a bezárt ajtóra. ami fölöt enül egy éles kés függött. amit aztán a mûanyag dobozba tett. és igyekezett visszaemlékezni arra. Mint mikor valaki kenyeret szeletel.. Dr. ha a szén-dioxidd obozt használjuk. El is patkol mindjárt. nyomában a kettészelt nyaki artériából kispriccelt a vér. Celia Yateshez fordul t. Egy perc telt el. A franciák értik a m . Épp akkor tettem be. aztán nem mozdult többé. Tudja. aki éppen boncolásra készül közölte Martin. szeretném nézni. várjon meg odakint. és nehezen szedte a lev eg?t. hogy Ce ia nem most látott el?ször ilyesmit. Mickey Yates nyújtott kezet a férfi Celiának. Nézték. és kijelentette: Na. Hát ez a kiskoma sem tud. Ez annyiban különbözött az el?z?t?l. Szén-dioxidot lélegzünk ki.. aztán.. nem olyan vészes. dühösen csattant fel: Miattam nem kellett volna ezt csinálnia! Mit? kérdezte a háta mögül Martin.. mikor maguk jöttek. Ilyen kör tben nem tudnánk élni. és semmi mást!. és most látta csak meg. reccsen? hang hallatszott. kivett egy újabb patkányt az egyik ketrecb?l. Telefoná llene. nem akarok kegyetlenséget. aztán valami elhaló sikolyféle. de csak nem j utott eszébe. Lassú. mi Ugyanilyen nyugodt hangon kérte Celiát: Kérem. Most már csak az agyat kell kivennem. Yates. az utasításomat. Most már emlékezett rá: egy ehhez has nlatos szerkezetben végezték annak idején a patkányok az ? laborjaikban is. Harminc másodperc múlva kinyitotta a mûan ozt.

Már másnál is találkoztam vele. Amit most mondott. amelyik számít. Ugye. Martin arcán gyors. és meg is fogjuk oldani. Nagyon sajnálom. akik. az a következ? lépés. Akkor felel?tlenül fecsegtem. Hirtelen témát váltott. no ha annak idején rendkívül jó észrevételek lehettek. mit kell még tudnom a tudós lelkér?l kérte Celia. A feladatát egyébként kifogástalanul látja el. De rögtön emlékeztette magát arra is. Különb n hamar érzéketlenné válik az ember a szenvedéssel szemben. kilépett rajta Martin. karon fogta Celiát és az üres tárgyalóba ahol egy termoszból kávét töltött maguknak. mindent megsemmisítene. Ez pontosan két évvel és ppal ezel?tt történt. Beszélt a fiatal és öreg áll különbségekr?l. S?t vannak olyan nagy tudósok. amiknek két éve nyomuk sem volt. ezúttal az ügyvezet? igazgatónak. semmiség az egész. Ez a jelenség gyakori a tudósoknál. és ennek érdekében mindent meg kell tenni. holn pra pedig már el is felejti. hogy a tudósok olyan hosszú ideig tanulnak és annyira b elemerülnek a választott és nemritkán szûk szakterületükbe. a tudomány szûzfoldjén nem lehet menetrendekh ez igazodni. Mrs. mint mások. a papírmunka. Nigel Bentley elgondolkozott. Tényleg. Mikor megnyitottuk az intézetet. a nap folyamán még egyszer felvetette. Fontosabb. a körmölés c emésztené a drága id?met. hogy Dr.. Martin látszólag megint nyugodtan beszélt. Aztán nyílt az ajtó. A tudományos kutatónak mindig ezt kell szem el?tt tartania. de ehhez id?re van szükségünk. és igyekezett Martint is megnyugtatni: Ugyan már. A tudós most el?ször rázta meg türelmetlenül a fejét. Jordan fejtegette Nigel Bentley . de takarosán berendezett kis irodájában. a fájdalmat minimális szinten kell tartani. amelyiket keresi. verébszerû kis embert. És én is. Sam jól emlékszik rá.Igen. és egyúttal a legnehezebb is. de valamivel kés?bb. Yates talán a t feledkezett el magáról. akik soha nem . hogy a megbízatását illet?en érzelmeknek nincs helye. hogy miket írt le koráb ban. aztán folytatta: Lehetetlen tatómunkát végezni úgy. ám Celia feszültséget érzett a felszín ala A férfi egyébként is rossz b?rben volt. hogy a mindennapi élet realitásai okkal kés?bb ismerkednek meg. Ma már abszolút naivnak tartja ezeket a kijelentéseket. Térjünk vissza a kutatás állásához mondta gyorsan. meg arról. Sebés i ügyességgel tudja eltávolítani a patkányok agyát. hogy az agya annyira gyorsan mûködik . és ezt még az állatbarátoknak is el kell ismerniük. ennek nem lett volna szabad megtörténnie mondta. Nem számít. Mondja el. fáradt szeme túlfeszített munkár kodott. Erre hívtam fel Yates figyelmét. Már dolgozunk raj a. miért nem küld jelentéseket? Samnek válaszolnia ll az igazgatótanács kérdéseire. azt mondta emlékeztette Celia . Mindig a z emberi szükségleteknek van els?bbsége. mondjuk két évvel ezel?tt. mert nincs hozzászokva. Martin korholta szelíden Celia . hogy más okból nem íródnak meg azok a bizonyos jelentések. nem beszélve a részvényesekr?l. az mára teljesen lényegtelenné válhat. hogy szeretne szintetizálni egy DNS-t. Celia id?közben lehiggadt. De még nem sikerült izolál egy proteint. akit a kutatóintézet üzleti ügyeinek intézésére választott ején. hogy egy vonzó n? figyelje munka közben. Igen. aztán így folytatta: Talán az a legfontosabb. hogy ami életbe vágóan fontos volt neki tegnap. Igazam van? Igaza. a felfedezések úgy születnek. azt. Tényleg ezt mondtam? Martin meglepettnek tûnt. Olvasott valamit John Locke-tól? Az egyetemen egy keveset. A jelentések. ezért is hoztam magammal Cambridge-b?l. nem hiszem. Neki az volt a véleménye. uram. Kifejezetten zavarban van néha attól. Meg kell értenie. a korábban írt. ? írja. hogy az ember egy adott irányba koncentrálja gondolatait . Az incidens nyomán Celia még inkább kedvelni és tisztelni kezdte Martint.. Itt. Az arcát olyan barázdák szántották végig. Peat-Smit h gyötrelmesen nehezen ír le bármit. hogy adjanak nekem két évet . Ennek az az oka. hogy az ember semmilyen fájdalmat ne okozzon az állatoknak. Nekem igenis számít. maga nagy állatbarát? kérdezte Celia kíváncsian. hogy a kutatásra koncentráljak. azt a peptidet. meleg mosoly suhant át. Martin kortyolt egyet a kávéjából. az vagyok. és Celia egyre jobban tisztelte ezt a hozzáért?. aztán magabiztosan folytatt a. hogy ezt egyhamar elfelejti. Ha rajta múlna. Merthogy addigra feltétlenül lesz valami eredmény. Celia egyel?re nem bolygatta tovább a témát. Sápadt arca. az exszázados Bentleynek. Ketten ültek Bentley szerényen.

hogy mereven tartsuk magunkat a szabályokhoz. Mrs. sötét b?rû. Sastri és Celia az étterem me . hogy valamit mindenki leplezni próbál. Mindez persze szöges ellentétben áll Dr. Itt dolgozom. a harmin nnen. hogy Locke egyike a legnagyobb filozófusoknak. kés? délután tudott találkozni Dr. A végén. Jo rdan. Hawthorne-nak. mint amilyen a maga jelenléte. hogy Martin miért nem kü lentéseket. aztán azt mondta: Martin ma John Locke-tól idézett nekem. mivel a felett m képtelen volt dönteni. Segíthetek még valamiben? Celia gondolkozott. hogy mondanak el neki. Estére ott lesz a szállodájában. Martin meg Bentley is egybehangzóan állította. Mert ezt megsínylené a m nkamorál. Pea -Smith f? törekvésével. Celia emlékezett rá. Dr. Most már csak az a kérdés. Dr. Például azt. amit maga vagy én néhány perc alatt eldöntöttünk volna. hogy Dr. Például hetekig vacillált a . hogy egyedül dolgozik. utasítania kellene a nyílt beszédre. Szeretnék ma este egy kis Locke-ot olvasgatni mondta Celia. szemben Celiával. Talán így. akit Martin tudományos helyettesnek vett maga mellé. Mrs. Sajnos. például. Mr. Bentley mondta Celia. Peat-Smithnek rengeteg fejfájást okoznak az apró döntések. Megfogadom a javaslatát. Sastrival. hogy az utca jobb vagy bal oldali járdáját válassza. Folytassa. Sastrival. a m aga szabta tempóban. Azt hiszem. Hallgatom. itt és most. Ezek szerint igenis vannak kétségek az itt folyó munkával kapcsolatban állapított eg Celia. és én is az vagyok. Most hirtelen azonban hatalmas felel?sség szakadt a nyakába. olyan. és e a hatalmával. Celia határozottan érezte. de még nagyobb felel?sséggel tartozom önnek. Lockeista? Igen. Nem hittem volna. Apróc volt. lán nem lenne épp szabályos. valóban. amelyek fölött az asszonyt mustrálgatta. Ezért a kérdésére i nel kell válaszolnom. Én is hallottam. Rao Sastri az a nukleinsavvegyész pakisztáni származá egykori cambridge-i kolléga . Egyre több dolgot értek meg mondta Celia. Hát. összeillesztette az ujj hegyeit. Részletesen akarok tudni ezekr?l a kétségekr?l jelentette ki Celia. illetve Mr. így bizonyos kötelezettségeim vannak Dr. De más szempontból igen. Köszönöm. Mégis. de azt hiszem. a tudományos tisztánlátással és elkötelezettséggel. hogy a fiatal tudós nagy nyeresége az intézménynek. va gy kétségeket ébresztenie az itt folyó munka menetével kapcsolatban. Rao Sastri jóképû. Mindkett?nkne z a meggy?z?dése. nincs meg hozzá a megfelel? tudományos képzettségem válaszolta Bentley. hogy bizonyos szempontból mindvégig gyerekek maradnak. Jordan. Halvány mosoly futott át Bentley arcán. És ennek kihatás ehet a mostani látogatására is. Tudna szerezni nekem egy kötetet? Bentley feljegyzett valamit. nem hagyta rá Bentley. Peat-Smith vezet?. nem szabad gyengeséget mutatnia. hogy két asszisztens közül melyiket küldje el Londonba egy háromnapos továbbképzésre. ahogy mondtam. Peat-Smith hozzá van szokva ahhoz. Dr. akik m an vidáman és optimistán ítélték meg a munka állását. Celia csak a második napon. aki az íróasztalánál ült. hogy briliáns min?sítései vannak. Celia tudta. én határoztam helyette. Peat-Smithszel szemben. Jól mondja. Ezért is találkozik az ember tudományos körökben an gyakran gyerekes viselkedéssel kicsinyes perlekedéssel és hasonlókkal. És még valami: Dr. Bentley. embe rek függnek t?le és egyéb nyomásoknak is ki van téve. hogy ezek a kétségek megalapozottak-e. Ez a kérdés túl fontos ahhoz. hogy ezek bármelyike jellemz? lenne Martin Peat-Smithre jegyezte meg Celia elgondolkozva. tiszta és gyors beszédû fiatalember volt. A Nigel Bentley-vel folytatott beszélgetése óta másokkal is váltott néhány szót az intézetben. Néha n a eldönteni. akik valaha éltek eze n a földön.is jutnak el ezekig a realitásokig. és mint ilyennek. még valamit tisztán kell látnia folytatta Bentley. Mindez szörnyû teher volna bárkinek. beszélnie kellene négyszemközt Dr.

Megtiszteltetésnek veszem. Sastri. Mrs. Szét lehet választani a peptideket? Sastri elmosolyodott. hogy maga bebizonyította egy egyedülálló ribon einsav létét. A kutatás nem haladt sokat el?re. tudja. Igen bólintott Celia . ez valóba n érdekes eredmény. ugye? A fiatal pakisztáni ha ngjában egyszerre érz?dött megrökönyödés és félelemmel vegyes tisztelet. a hangja kissé fölényessé vált. Igen. A kukoricázás ahogy olyan ékesszólóan megfogalmazta. hogy belátható id?n belül yt tudnak felmutatni. Még körülbelül húsz percig beszélgettek tudományos dolgokról. Dr. Hát. Gondolom. Dr. ott. De ma éjjel nem fogok tudn . ki vagyok kezdte az asszony. sehova sem vezet. hogy megtaláljuk a fal mögött azt a bizon yos peptidet. Megvonta a vállát. Igen. Peat-Smith kollégám gyakran beszélt önr?l. amiért átrepült A fiatalember szomorúan bólintott. és Celia megtudta. Több mint két év alatt csak annyit tudtunk elérni. nem beszélve arról. Éppen ezért használhatatlan: értelmetlen peptidek csokra. Köszönöm. Mrs. Jordan. aki rendes ember. de mi jön ezután? Mert most eljutottunk egy ásítóan üres falhoz. hogy valaha is r kkanunk. Viszont még ennél is fontosabb kötelezettségei vannak a Felding-Rothszal szemben mondta élesen Celia . legyen velem teljesen ?sz inte. haladékt alanul mondja el nekem. Te jó ég! Jaj istenem! Mi jön most?! Az jön. Sastri id?pocsékoló do edig nekem nincs sok id?m. De a lelkem legmélyén már nem hiszem. Sastri sajnálkozva megrázta a fejét. az elismerés hangján. hogy a Felding-Roth elnökének. és el? kellene tudnia állítani egy hozzá kapcsolódó DNS-t. Miután kezet fogtak és miel?tt leültek. hogy megismerhetem viszonozta Celia a kedves köszöntést . Hawthorne-nak a megbízásából vag . és ezeknek a módszereknek a kidolgozása évekbe t et. de néha hirtelen lkomorult és kissé nyugtalanul nézett Celiára. Talán majd tíz év múlva. hogy rlow-ban dolgozó tudósok közül már csak egyedül Martin hisz abban. Celia bezárta az ajtót. Mr. És szerény véleményem szerint. ez így is van! De azt talán nem mondta meg magának.. Vé vannak bizonyos kötelezettségeim Peat-Smithszel szemben. Megtettem a kötelességemet. A hírviv? ribonukleinsavlánc hosszú. mikor közölte velem a maga szándékát. Igen. Dr. Nagyszerûen haladunk! Tényleg csodálatosan! Minden a legnagyobb rendben. hogy kérem pontosabban utasítom . Martintól tudom folytatta Celia . Szörnyen kínos helyzetbe hoz feszengett Sastri. így az esetleges kétségeit se. Jordan! Maga nem kukoricázik. hogy az elején én is hittem benne. Jordan. mint ahogy ezt már Bentleynek is megmondtam. és körülbelül negyven protein van benne a. és szere az itt folyó kutatómunkáról beszélgetni. Fejtse ki ezt részletesen. Nincsenek olyan módszerek. Bevallom. és merre halad. De miel?tt tovább beszélg szeretném közölni önnel. Sastri mondta végül Celia. Mrs. És nem is egészen sportszerû az járása. Ezt nevezem. Úgyhogy arra kérem. Maga nem fogadja el ezt az elméletet? kérdezte Celia.tti kis teremben ültek le beszélgetni. mert holnap visszarepülök Amerikába. mert a vállalattól kapja a fizetését. rendben van. és fel vagyok ruházva az ? jogkörével. Hát ez az a bizonyos fal. hogy senki ne za varja ?ket. ezt már mások is mondták nekem. Gyakran öntötte el az arcát a mosoly. Magától megtudtam azt. mégpedig nem is rossz fizetés serébe jogunk van tudni a becsületes szakmai véleményét. hogy az izolált anyag túlságosan nagy. mit mások is osztanak itt az intézetben. mert ön ragaszkodott hozzá. Sastri megadóan felemelte a kezét és felsóhajtott. Sastri kulturáltan és hibát ul beszélt. amit Peat-Smith ott sejt. ez a kollégám elmélete. amelyen tudunk áthatolni megfelel? módszerek híján. ne hallgasson el semmit. hogy találkozhatom magával. tudom. Celia megpróbálta összeszedni tudományos ismereteit. Én is örülök. hogy meger?sítettünk egy teóriát y szerint az életkor el?rehaladtával változás következik be az agyi DNS-ben.. amikkel továbbhaladhatnánk. kis pakisztáni lejtéssel. véleménye szerint pontosan hol tart az intézeti kutatás. hogy még akkor sem biztos. amiket eddig talán senkive l nem osztott meg. ahol egyébként a vezet?ség szokta a munkaebédeit elkölteni.

néhányan tudományos arroganciána ek keverékét. mint Celia érkeztekor. mixerek és jég. hogy v maga ítélete vagy pedig Sastrié meg a többieké a helyes. és Celia m máskor most is megérezte a férfi elismer? pillantását. és az italosasztalkához lépett. Az el?szobából befelé menet Celia sorra átlépett vagy kikerült öt állatot egy barát ettert. A nappaliban egy szabadon lév? rúdon papa gáj gubbasztott. Javasolnia k ll. Mikor taxival odaérkezett a ház elé. Mint korábban. Hát maga tényleg állatbarát! Igen. Napközben egy elegáns kosztümöt viselt. A macskák láthatóan tudták ezt. Rao nagyon becsületes ember. Igen. Martin még mindig olyan magabiztos volt. Id? és rengeteg pénz kérdése helyesbített Celia. mi t maga meg én cserébe azért. ha állatok vesznek körül.i aludni. mert itt megvannak a hozzávalók. Celia tudta. És a többi kétked?nek sem. ám m el?tt elindult volna erre a találkozóra. Martin hellyel kínálta Celiát a fotelban. Ezt tudnia kell. és a nyaká sort tett. ma estére viszont egy Diana vo n Fürstenberg-tervezésû. Martin bekísérte az apró nappaliba. Milyen az ital? Finom. hogy vajon a mai este végén is ilyen oldott. elkészíthetem magának. tovább. hogy Martin egyedül él. és igazán megható. És? Nincs igaza. ha valóban kemény és könyörtelen i ntézkedésre van szükség. és y csak id? kérdése ez esetben rövid id?é a cél elérése. vagy ha kell.. Celia elnevette magát. A modern és praktikusan berendezett ház megszólalásig hasonlított a környez? épü re. Celia valamivel kés?bbre asztalt foglalt a Churchgate Hotelban. hogy futószalagon készültek. most is rendkívül vonzónak találta Martint mint férfit. Vannak. azt hiszem. és bukok a kóbor macskákra. Rao itt járt egy órával ezel?tt közölte Martin. Nagyon köszönöm válaszolta Celia . Minde udományos kutatás elméleteken alapul. tu mit mondott magának ma délután. és egy bejárón? jön naponta takarítani meg rende rakni. három kilométernyire a Felding-Roth intézett?l. Nagyon szeretem. De min dig is voltak és lesznek rövidlátó emberek. Martin egy kis ikerház egyik felében lakott. telezsúfolva tudományos kötetekkel..! Holnapután találkozom Sammel mondta Celia. amit Sam Hawthorne búcsúzóu mondott neki: Mindegy. A rövid nagy-britanniai útra nem ho t magával sok holmit. Ha daiquirihez van kedve. Sastri ilyen? Sajnos igen. akik nem látják a fától az erd?t. Javaslatot kell tennem a harlow-i intézet jöv?jével kapcsolatban. Azért jött. A legcsekélyebb mértékben sem. álomszép barna-fehér mintás ruhakölteménybe burkolódzott. Mindenesetre arról a meggy?z?désr?l van szó. az vagyok bólogatott Martin mosolyogva. Ha volnának tények. ahol vannak.. egy morgó angol buldogot és három macskát. hogy az ember jó nyomot követ. 5 A Harlow-ban töltött második és egyben utolsó estén Martin meghívta Celiát egy italra otthonába. és szeretném tudni a maga véleményét err?l a kérdésr?l. amit Sastri mond? Természetesen nem! Martinból megint kitört a türelmetlenség. Meg annak a kérdése is. Meg tudja tényszerûen cáfolni. hogy még egy évig folytassuk a jelenlegi kutatást. ahol meg szállt. emlékeztette magát arra. De ezt az árat fizetik néha az olyanok. mert rabszolgahûséggel követték. Egy asztalkára ki volt készítve néhán al.. amikr?l Celiának az volt a benyomása. akik ellenzik a projekt folytatását. Puha barna haját divatosan rövidre nyíratta. hogy mennyire kedveli Martint. Azt hiszem. Martin odanyújtotta a daiquirit Celiának. Mi sem egyszerûbb ennél. Dr. akkor nem lenne szükség a kutatásra egalapozott szakmai ítéletekre és jó ösztönökre van szükség. A nappaliban csak a legszükségesebb berendezés volt: egy b?rfotel olvasólámpával meg három könyvespolc. hogy ott lehetnek. én sem válaszolta Celia. mert úgy érezte. baráti hangu latban lesznek-e. mint tegnap. . hogy emlékezik a kedvenc i Elgondolkozott azon.

hog nap este olvasott könyv segítségével kísérli meg kiugratni a nyulat a bokorból Nigel Bentle gyanis betartotta az ígéretét és küldött neki Locke-ot. jon. de produktívvá. Miért len t ezzel a mostani fogadkozással? kérdezte magában. és azon törte a fejét. gy id? után már csak piszkálgatta a tányérján tornyosuló maradékot . A környezet és a légkör mindenesetre kellemes volt. Az igazat megvallva most is csa k azért beszélek róla. Celia minden idegszálával Martinra koncentrált. De a több mint két évvel ezel?tt tett ígéretet nem váltotta valóra. Étkezés közben folytatták a Martinnál elkezdett beszélgetést. másrészt Sammel. De ha elérem a célomat. mikor az étel már ott volt az asztalon. Egy csöppet sem érdekel. Maguk ugyan azt hiszik. ezen a ny omon indult tovább. Az étterem egyike volt a megö nek. hogy én egy fellegekben járó tudósféle vagyok kezdte . aztán megrázta a fejét. mikor a lakásán beszélgettünk. J akab király idejében lakóháznak használtak. mint ami t Martin az els? találkozásukkor mondott a cambridge-i laborban. Azt hiszem. Celiának egy romantikus fülkeülés jutott. hog dégek el?ször a hallban foglaltak helyet. mint amennyit muszáj. Celia rögtön észrevette az els? hajszálrepedést a büszke homlokz aton. vagy kétségeket ébresztenie. de Celiának túlságosan sok. Nagy lélegzetet vett. f?leg azzal a pénzzel nem. hogy mit fog hallani. illetve a magukhoz hasonlókkal. ami gyógyszerek eladásából származik. Celiának tetszett a terem atmoszférája az alacsony mennyezet. A kutatómunkám eredménye ugyanis gyon fontos gyógyszer lesz.Martin kortyolt egyet a whiskyjéb?l. Peat-Smith vezet?. hogy a Felding-Roth nagy bajban van.. hogy megtaláljuk a módját az öregedési fo z agy leépülése lassításának. ünnepeltté és dúsgazdaggá teszem. meg tudom menteni a céget. én tudom. De a ezetében mindvégig ott voltak Nigel Bentley tegnapi szavai. és azt mondta: Egy órával ezel?tt. és elgondolkozva maga elé nézett. Martin vele szemben foglalt helyet. akkor a vállalat tönkremegy. Én ezt pozitív és nem negatív ér n mondtam. amit kés?bb. Martin vágott egy grimaszt. Nem minth a érdekelne az ügy üzleti oldala. a kárpitozott fali fülkeülések. Tén nem tudom. valam a meggy?z?dés keveréke enélkül nem lehet valaki sikeres tudós. Végül úgy döntött. és csak néha szakította félbe egy-egy kérdéssel. Ahogy ezt kimondta. az els? alig észlelhet? megingást. aminek az volt a lényege. és talán az Alzheimer-kór megel?zésének. hogy én ítélem meg helyesen a dolgot! Martin felemel a hangját. Dr. mert muszáj. hogy ez most pont olyan meggy?z?en hangzik. hogy megértessem magamat egyrészt magáv l. De maga hozta el? a témát. Jól mondom? kérdezte élesen. Akkor Samet is ugya nígy meggy?zte. egyenesen Martin szemébe nézett. Lehetséges makacskodott . vagy nevezze. Az ördög vigye el. Közel vagyunk nagyon közel! ahhoz. miel?tt folytatta. saját munkánk kritikus szemlélésének hajlandósága. Ez az arrogancia a tudás. és csak kkor tessékelték ?ket asztalhoz. és várta. a piros-fehér terítékek és a kellemes kiszolgálás. Ezt ne értse félre tiltakozott azonnal Martin. nem szabad gyengeséget mutatnia. miként tudhatná ezt meg. Én viszont ha kapok még egy kis id?t. és m int ilyennek. hogy ez a tudományos arrogancia.. Mert most minden szavát nagyon meg kell gondolnia. úgyhogy megmon véleményemet. a világháború után építettek. akkor egyúttal maguk is célt érne Celia arra gondolt. Felhajtotta az italá ra csapta a poharat. Jól válaszolta Celia némi habozás után. Vajon van-e a rendíthetetlen küls? magabiztosság ellenére Martinban is valami be ls? bizonytalanság? Celia azon törte a fejét. mikor Harlow faluból várossá lett. A Churchgate Hotel helyén hat évszázaddal ezel?tt egy parókia állott. menn A Churchgate Hotel éttermében feltálalt étel finom volt. Bár nem volt egészen biztos a dolgában. Hogy az ördögbe tudnám meggy?zni magát? Még megkísérelheti vacsora közben pillantott Celia az órájára. A régi épületet belefoglalták az új szállodába. mit gondoljak. ott rendelték meg a fogásokat az étlapról. Nem tudom. mert talán ez az egyetlen módja annak. Ha néhány éven belül nem fordulnak jobbr a a dolgok. amin . Végül így szól A pénzzel nem szeretek többet foglalkozni. Nemcsak hogy megmentem. azt mondta. Ezért habozott és mérlegelte a m ondandóját. a mégis tudom. Celia figyelmesen hallg tta a magabiztos tudományos beszámolót. hogy van magában ném ományos arrogancia.

köszönöm. talán annyira meggy?z?désévé válik az... találkákról. meg kell hogy találják. zárják be az intézetet. hogy a karjába vegye a férfit és megvigasztalja. szerelmekr?l. hogy eljöjjön az iga zság pillanata. Na. Megtalálta a gyenge pontot. kinyílt a szája. hanem a megitélésünk helytelensége. mi mindent tudnának mesélni az ?si falak.. hallatszott megint Martin hangja.. szükség esetén sokkolással. ami rajta állt dés nem a tudás hiányossága. k?párkányos kandallója és tölgyfa borítású falai voltak. Igenis. A barátom rosszul van. hogy most minek kell következnie. A n? segített arrébb húzni az asztalt. egyedül nem megy. Ráébredt. Egy pincérn? ment el az asztal mellett. és a hall felé t gatta... azt meg fogják találni. az egyedül hordozott s lel?sség most törte át az elviselhet?ség határát. hogy a több mint két év alatt felgyülemlett feszültség. feladom. Sajnálom. hogy kényelmesen felá lhasson a férfi is. Celia szobája egészen közel volt a feljárathoz. Minden lehetséges válaszolta Martin. Celia tudta.. hogy a tizenhetedik században az üveg luxusnak számított . befelé kezd mûködni és tönkreteszi saját magát.ek akarja. már nyoma sem volt benne az iménti meggy?z?désnek. kétségbeesett kifejezéssel nézett Celiára.. Igen.. gondolta. szalagdíszes plafonja. t kegyetlen volt. hogy vessenek véget. Celia felállt. hogy. és Celia hálóingét kiterített a párnára. ha beszélni tudnán ak: az itt élt családokban történt születésekr?l.... A hatalmas baldachinos ágyat vacsoraid?ben megvetették. hogy megtalálta.mondja meg azoknak odaát... ah a? Martin némán. A bálványától. A négyszögletes hálószobának al y. Aztán hirtelen pontosan tudta. tudom mondta a férfi. Mindketten hallgattak. A hangja megvál ozott. és bementek. Az ólomüve kicsiny mérete arra emlékeztetett. amit hinni AKAR. de majd m ol. Celia elborzadt. és odaszólt neki: Írja a vacsorát a számlámhoz. és furcsa pillantást vetett rájuk. Locke-tól lopott idézet. de fel sem merült benne. túlságosan messzire viszi... bár szerintem maga is ismeri ezt az idézetet.. betegségekr?l. ami nem valószínû . Onnan vezetett fel a lépcs?sor a vendégszobákhoz. összefüggéstelen szavakat mo yogott. Van szüksége segítségre? Nem.. Mit tett ezzel az emberrel?! Valóban rá akarta ébreszteni a v alóságra Martint.. veszekedésekr?l. Jordan. A táskájából el?vett egy papírlapot. Martin megtört.. Maga szerint így van? Igen. Celia arra gondolt.. Hát nem lehetséges er?szakoskodott tovább Celia . hogy ilyen messzire me jen.. és felolvasta. mert úgy érezte. és végül Celia szólalt meg.. Ezeknek a vereséget kifejez? szófoszlányoknak a hallatán Celiában legy?zhetetlen vág y támadt. Olvastam valamit tegnap este folytatta Celia. . Az épületnek ez a része is a Jakab-korból maradt meg. ma éjszaka eggyel több eseménnyel gazdagodi falak történettára.fáradt. Er?tlenül te hozzá: Akkor. hogy könyörtelen. Mrs.. hogy ezt a vágyálmot tekinti megingathatatlan valóságnak. ör tról. kinyitotta az ajtót. annyira fáradt vagyok.. Az ember írta. Leírtam. ami nem valószínû.. és maga állít olyat. szólalt meg a férfi elcsukló. zíve kell?s közepébe talált. De még ennél is súlyosabb dolog történt: mint mikor egy gép hirt romlik. De nem ebben az esetben. halálokról. Ezzel karon fogta Martint. az álla megereszkedett. aminek Értekezés az emberi értelemr?l a címe.. egészen idegen hangon. . Én ig nis hiszek benne. Martin mondta határozottan . El?vette a kulcsát. Amit ker esünk. szerintem így mondta csendesen az asszony. menjünk innen. mert meg fogják találni. de talán nem n?ttem fel a feladathoz. . amit keresett. és nem képesek pontosan mérlegelni az ellentétes értékû bizonyítékok súlyát. John Locke egy esszéjéb?l idéztem. Akik nem képesek következe ondolkozni. amit Celia ellene fordított. akiben maga hisz és akit tisztel.. a férfi hirtelen elvesztette az önura amuszürke lett az arca. hogy maga nem mérlegeli megfel l?en azokat az ellentétes értékû bizonyítékokat.. és már nem kell sok ahhoz.. Elboldogulok magam is. az olyat.

a fürd?szoba felé indult. mégis szeretném látni. 6 Miután a British Airways légitársaság Concorde gépén összegyûjtötték az üres étkez?tá rad?lt az ülésen. Miután Martin nem mozdult. Néha er?s csábítást tt arra. . és milyen gyönyörûségesen! eszembe jutott egy hátha a kutatási zsákutcából való kijutásra. Most azonnal a laborba megyek. A n? felkapta a hálóingét. hogy ? ugyanúgy vágyott erre a pillanatra. De nem sokáig. és azt suttogta: Ugye te is akarod? A férfi teste megvonaglott. Mindenképpen megtartom a hitemet. az féltve ?rzött titok. jutok-e valami reménykeltõ eredményre. félig nyögés. Hogy a beteljesülés itt és most következik be. A mindent elborító. de határozottan visszautasította. de ugyanolyan élvezettel. Ami kettõnk között történt. csak arra. mert üzleti szempontból nem lett volna bölcs do og. hogy má em sok idõm maradt. hogy Martin nyugodt. Ha ma éjjel nem történne meg. és elkezdett csomagolni. hogy mint egy fuldokló kapaszkodott küls? se és vigaszért. nem is egy. De nem most! Celiának már semmire sem maradt ereje. mély álmot alszik. amely egybeolvadt a Martinéval. El?ször is a magánügyek. már nappali fény ömlött be az ódon ablakokon.Martin csak állt kábultan. míg meg nem érkezi k a határozat az intézet bezárásáról. Az. vagy pedig azért. a llanat tört része alatt átvillant az agyán. hogyan lobban fel a férfiban a szenvedély. Ma hajnalban te még aludtál. Utána elaludtak. és egyidejûleg ?benne is. félig sóhaj tört fel bel?le: Jaj istenem. üdvözült vágyát. Mindjárt jövök én is. semmisítsd meg ezt az üzenetet. mint valami gyereket. Hajnalban fe lébredtek. mert bár tudom.. és megérezte a combján a merev férfiasságát. Néha mindkett? miatt. Tu gy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. Celia ett elé. akkor megtörténne máskor. A közvetlen kiváltó o artin hirtelen összeomlása és kétségbeesése.. De ? már réges-régen eldöntötte. Ahogy Martin heves csókját viszonozta. hát persze! Átölelték egymást. Mikor Celia másodszor felébredt. csodás emlék marad. de végül mindig elvetette a gondolatot. Érezte. Lehet?sége persze akadt volna. ami most megtörténik. hogy ez mindkett?jük számára a lehet? legrosszabb megoldás volna t Sam alkalmankénti próbálkozásait udvariasan. abb találkozásukkal közelebb kerülnének a sorsszerû pillanathoz.megtegy hanem csupán a mikor tegyük meg? . megrendelte a reggelit. Drágám! Mindig is inspiráló hatással voltál rám. Pár pillanattal kés?bb egyszerre sikoltottak a gyönyör csúcspontján végtelen boldogsá l. mint Martin. és gyengéden azt mondta a férfi Vetk?zz le. mikor el?ször találkoztak Cambridge-ben és egymás szemébe néztek. Ce lia tudta. Celia nem sokkal kés?bb megtalálta az üzenetet. Martin eltûnt. hogy szívesen kezdene viszonyt vele. Bújj az ágyba. puszta véletlen. és újból szeretkeztek ezúttal gyengédebben. hozzásimult. A Te Martinod Celia lezuhanyzott. Azt javaslom. láthatóan nagyon szenvedett és bizonytalanul pislogott Celiára. Az akkori szerû borzongásból Celia azonnal tudta. és Celia elkezdte vigasztalni Martint. Celia úgy érezte. A sorsuk már akkor megpecsétel?dött.. lehunyta a szemét és igyekezett rendezni a gondolatait. hogy kihasználja a kínálkozó alkalmat. és hatalmas. Sam Hawthorne nemegyszer célzott rá. vagy lojalitásból Andrew iránt. hogy a nagy kérdés Martin és ?közötte nem a. hogy el?bb vagy utóbb szembe kell néznie bizonyo s erkölcsi kérdésekkel és következményekkel. hogy kielégítse a lüktet? vágyát. és addig a percig dolgozom. Ne aggódj. Az Andrew-val eltöltött tizennyolc év alatt a tegnapi éjszakáig soha nem volt sze uális kapcsolata más férfival. ég?.

hogy ? hogyan reagált volna erre? Nem örült volna.. és mit gond . és ezt Celia is így látta. Neki is ny dódott alkalma. udik. ami ebben az esetben egy fon tos. hogy egy-egy félrelépés árt-e a jó házasságnak. mikor reggel inkább költ?höz. ha elhagyná Andrew-t. hogy kilépet t a szálló ajtaján és beült a kocsiba. Celia egy morristowni koktélpartin véletlenül elkapott egyszer egy cinikus meg jegyzést: Egy normális férfi. hogy kitámogatta a Churchgate Hotel étterméb?l. Valószínûleg igen. Ma reggel. amiket Harlow-ban látott és hallott. mert ilyen ügyekben szi nte lehetetlen dolog hideg fejjel gondolkozni. ha felébredt volna benne a gyanú. és Andrew olyan bölcs. pár pillanatt al azel?tt. Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni. gyengéd. gy mindkett? egy ártalmatlan szexuális kaland miatt. Celia pletykákból tudta . milyen féktelen keresztbe-kasul szexelések folynak orvosi é yógyszeripari körökben egyaránt. Celia már érdekl?dött. vagy beteg. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott. Sok férfinak soha nem kínálkozik alkalma. hogy a harlow-i kutatás leállítása után nem sokkal az egyik külföldi tudó telen áttörést ér el. hogy Martin agyi öregedést kut ató projektje kiábrándító kudarc. Ugyanakkor az ilyen kijelentéseknek van némi valóságalapjuk. Másfel?l viszont soha nem tépel?dött ol yasmin. azóta. illetve a tûz nem ég túl hoss zú ideig.. és kész. azok után sem. persze. Ez persze így nem igaz. ami Harlow-ban is sikerült volna. Celia többször is visszajátsz ndolatban Martin szavait. Azon töprengett. De valóban csak ez jöhet szóba? Ez az egyetlen megoldás? Celia még most sem volt s záz százalékig biztos a dolgában. az féltve ?rzött titok. hogy Németországban. hogy ha a Felding-Roth lemond Martin kutatási programjáról. Amib?l pedig az a kérdés következik. Hát ? épp az ellenkez?jét érzi. semmint tudós ill? szavakkal azt írta: Ami kett?nk között történt. De most valahogy más jelent ?séget kapott a kicsit összefüggéstelen kijelentés. hogy mindig meggondoltan és diszkréten tette. ez a kívánsága teljesült. ha tják a munkát. csodás emlék m Tudom. ami történ t. hogy mégis Martinnak van igaza. hogy a férjének voltak-e félrelépései. Mert nagyo n szereti Andrew-t. hogy egyesek szerint most szégyellnie kellene magát azért. Lehet. és néha a saját szemével látta. er?s . Márpedig egyiket sem fogja soha megtenni. és megkockáztatná az elidegenedést a gyerekeit?l. Na. Mit fog javasolni holnap Samnek? Persze csak egy dolog jöhet szóba: be kell zárni az intézetet. mint senki más még Martin sem. Tegyük fel. vajon hogy érezne a Felding-Roth? És hogy érezne ? maga. Celia tudta. Elfogadni. hogy nekik sincsenek jobb eredményeik. hogy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot.Martin azonban más volt. mégpedig több mint kielégít? t is tudta. ezért fogadta el. aki húszévi házasság után azt állítja. sok házasság bomlik fel szükségtelenül azért. Be kell ismerni. Celia kezdett?l fogva csodálta. hogy más körülmények között sorsdönt? következményei lehetnének egy ilyen gyönyör Ám Martin bölcsen felismerte. és most már bevallhatta önmagának testileg is kívánta. végigviszi a sikeres végkifejletig. hogy a szerelmüknek nincs jöv?je. hogy bármit csinált vagy nem csinált Andrew az ? háta mögött.. amir?l nem tudott biztosat. és mindenki más téved? És mit jelent ez a majd máshol ? Egy másik országban? Egy másik gyógysze ehetséges. Martin két évvel e zel?tt mondta. meg kell hogy találják. akkor egy másik cég gy versenytárs átveszi. hiszen a n?k többsége nagyon vonzónak találta. Franciaországban és Új-Zélandon is dolgoznak tudósok a pr bléma megoldásán. Végül arra gondolt. Celia is hasonlóan diszkrét akart len ni. mint a harlow-iaknak. mások p edig szabad elhatározásukból maradnak monogámok. Ennyit a magánszféráról. Ha így történne. az tos. Gyorsan le kell írni a veszteségeket. El?z? este nem sokat tör?dött ezekkel a szavakkal. Amit Martin motyogott. hogy azokban az országokban folytatják a t annak ellenére. nagy hasznot hozó gyógyszer lesz? Mert ugyanezzel a programmal más országokban is foglalkoznak. mint valami magnóbeszélgetést: Amit keresünk. ami a repül?térre vitte. azt meg fogják talál i. A következ? pont Harlow. lélegzetelállító felfedezést tesz. de majd máshol. hogy hiba volt egyáltalán me gnyitni. Sok mindent csináltak végig együtt. mert meg fogják találni. Celia azt kérdezte magától. mert a házastársak prûdek. zerint akkor nem. hogy nem találkozik többé titokban Martinnal. hogy nem dugott félre. ha a szenvedély lángja nem csap túl magasra. Így hát Martinnak tökéletesen igaza volt. Úgy vélte. így tudta.. Andrew-ra gondolt.

?k sem tudják. de talán még tovább. mert a táviratban. Köszönöm. Sam fáradtan elmosolyodott. másnap mit fog javasolni. Azt hiszem. Mérlegelve minden körülményt. ami annyit jelentett. Majd valamikor elolvasom. hogy hozzák el a rózsát önnek. Celia. hogy ne tegyen semmit. amit Sam Hawthorne és Vincent Lord is maró gúnnyal a washingtoni minisztérium módszereként emlegetett. ami annyit jelent . Egy héttel kés?bb nagy csokor rózsa érkezett Celia irodájába. ha most az intézet bezárását javasolná? Több dolog is arra csábította. Úgy tudja. Sam megkönnyebbült. amit felhasználhatok. Úgy érezte. de többnyire csak Morristownban. tudom. Kurtán bólintott. Írtam egy jelentést tette le Celia a négyoldalas összefoglalót Sam asztalára. Nos kezdte Sam. Nem. hogy a javaslatát úg lt. De mikor a Concorde New Yorkban földet ért. 7 Celiának. Mert most ezt kívánta. nagy megkönnyebbülésére. amit kaptak. hogy a beszélgetést a részér?l befejezettnek tekinti. hogy kit?l jött? Hagyja csak mosolyodon el Celia. van valami javaslata? A nekiszegezett kérdésb?l és a férfi hangulatából Celia egyértelmûen arra következtet hogy Samnek most semmi kedve részleteket hallani az utazásáról. menn feszült attól a szinte elviselhetetlen nyomástól. Elbírok velük. De ne aggódjon tett hozzá a férfi. és Celia megérezte. véleményem szerint cselekedet volna bezárni a harlow-i intézetet. és Celia soha nem futamodott meg. Ám a kemény döntések részét képezik egy csúcsvezet? fel . Celia végül csak egy nappal kés?bb tudott Sam Hawthorne-nal beszélni. Igen válaszolta határozottan. hogy bárcsak ne ezt a kemény döntést k ene meghoznia. mert azt a választ kapta. még mindig bizonytalan volt. Ekkorra viszont az álláspontja a harlow-i intézettel kapcsolatban már egyértelmû volt és határozott. annyira el foglalt volt az elnök. mi lesz"-filozófia volt ez. Az érzelmi reakciók és kérdések hiányából Celia világosan látta. érvelt magában Celia. Folytatnunk kell Martin agyi öregedést k utató programját. Megpróbáljam kinyomozni. ki a feladó.lnának róla a többiek a cégnél. hogy a napjai meg vannak számlálva. és mikor érdekl?dtem a virág . T vábbra is megfeszítetten dolgozott. ha majd az igazgatótanács tagjai faggatni kezdenek. Talán találok benne néhány ötletet. most sem fog. elfogadták. Nincs értelme azt kívánni. Sam bólintott. miután Celia leült vele s zemben az elnöki irodában . hogy milyen döntés született m Sam. mell?zve az udvariaskodó formaságokat. Mármint hogy folyjon tovább a kutatás annak reményében. nem a le bb megoldást jelenti-e a maga számára? De igen! Pontosan az a most ne csináljunk semmit. Kemény összecsapás lesz? Minden valószínûség szerint. Jordan mondta a titkárn? . hogy mégis fel tudnak majd mutatni valami eredményt. Mrs. Celia felsóhajtott. egy évig még biztosan. Nincs hozzá kártya. ami alatt dolgozik. és tárgyilagos hangon azt mondta: Rendben. Ez esetben nagy örömmel fogom neki még ma megírni. csak az ál lt. Ám egy ilyen döntés vagy inkább döntésképtelenség . hanem várjuk ki. hogy nem zárjuk be az intézetet? Celia megrázta a fejét. azt válaszolták. Ami viszont visszavitte gond olatban Sam indulás el?tti instrukciójához: Ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre va kor arra tegyen javaslatot. A férfi hanyagul bedobta a jelentést az egyik irattartó tálcába. Közölte Martinnal. hogy ki küldte. amit remélt. 1975 második felében kevesebbet kellett utaznia.

és Mrs. A novemberi hálaadó ünnepen. Csak jó id?zítés kérdése. azaz orgyilkos szavunk a arab hasisi -b?l. i tárgyból gyakran épphogy csak átcsusszant egyik félévb?l a másikba. hogy a fels?bb osztályosok hetente egyszer fél napot az Albanyban lév? állami kormányhi vatalok egyikében dolgozhassanak. Celia szeptemberben tett egy rövid utazást Kaliforniába. Tekintettel arra. Celia kérésére Andrew megvizsgáltatta Winnie-t és a férjét is. Ráadásul nem is állt messze az elnök ?l. tetszett neki a talp raesett fogalmazvány. bá mennyire is szerettek volna a férjével. aki mit sem vett magától értet?d?bbnek személyesen válaszolt a kislánynak. Amit a kengurupásztorok elvesztettek. hogy nem bb történelmi tragédia. Az a véleményem. ahelyett hogy civilizáltabbak lennén k. mikor az egész család együtt volt. vagyis hasisev? -b?l származik. gy egy dolgozó anyának is lehetnek sikeres. A pszichiát kalmazták emlékezetkiesés ellen. csodálkozom. kiegyensúlyozott gyerekei. Aztán feltette a szónoki kérdést: Egyáltalán. Nem telik bele sok id?. jókedvûen és abszolút megbízhatóan. hogy mással is foglalkozzon. Winnie alkalmazásának t egybeesett harmincnegyedik születésnapjával. és támogatásáról biztosított ikor Andrew megtudta a dolgot. kiváló eredményei lehetnének mind ?l. Lisát. Bruce-tól mégis megkapta. mikor történelmi tárgyú publikációk alatt fogunk Bruce nevével találk i. Celiát egészen összetörte az eset. de els?sorban Stanfordba akart be jutni. akkor rögtön a leg agasabb fórumhoz kell fordulni. hogy nagyon jól tanult. A mindenit! rikkantotta Andrew. Dr. Err?l nyilván azért nem tudok. de még mennyire! Néha már teljesen kivagyok. Bruce osztályf?nöke meg ondta Celiának meg Andrew-nak az egyik látogatásukkor: Nem arról van szó. és elvetették. Tovább kell próbálkozniuk. A középiskola második osztályába járó Bruce id?közben akkora történelemrajongó lett. mikor merényletet követtek el Ford elnök ellen. Jordan. sem pedig Hanknek magyarázta egy este Andrew a konyháb an Winnie-nek. és mindenki legnagyobb meglepetésére kivéve persze Lisát. mert a hasist nem használják gyógyszerként fortyan el Celia. a Nizari Iszmailisz. és még jobban megrettent. hogy Winnie meg Hank March vezet ték a háztartást hosszú évek óta. most megkönnyebbülten gondolt arra. Jaj istenem. Megszervezte l. A kormányzó kézhez kapta a levelet. Ebben persze fontos szerepe volt annak. Egyetlen dolog árnyékolta be Winnie boldogságát: még mindig nem született gyereke. mint ahog y lélegzett. amellett. Celia kijelentette: Néha arra gondolok. hogy egyre durvulunk. hogy egy jövend? történésszel van dolgunk. Állandóan rajta vagyunk Hankkel vallotta meg egyszer bizalmasan Celiának. A jelek szerint Lisa olyan természetességgel végezte a szervez?munkát. Jól van sóhajtotta Winnie. rengeteg közösségi munkát is végzett. Semmi baja sem magának. amiben viszont segíthet a n?gy meg hát a szerencse is. hogy több ideje maradt Andrew-ra és meg tudta látogatni Lisát meg Bruce-t is. Több egyetemre is beadta a felvételi kérelmét. hogy melyik üzletágban dolgozol. míg Lisa félelemmel vegyes tisztelettel bámult . de aztán nem érték el vele a várt eredményt. hogy nem tudod: a gyökerek a gyógyszerekhez nyúlnak vissza. miel?tt vallási jellegû terrorisztikus cselekményeket követtek volna el. mikor há l kés?bb hírét vette az újabb merényletkísérletnek. mama. Méghozzá nem is olyan régen. hogy ha az ember akar valamit. Az assassin . Az ünnepen Andrew-nak eszébe jutott Winnie-ne k az a rég ejtett terve. az Emma Willard Iskola végz?s növendékét megválasztották a fels?sök diákbizalm és így. amelynek tagjai hasist szívtak. Jordanék megnyerték jegyezte meg. De csak nem akar összejönni. A teszt mindkett?jükné nyugtató eredményt hozott. hogy Ausztráliába megy. Csak a merényl?n? ügyetlenségének köszönhet? nem tudta kezelni a fegyverét .ett. honnan származik az ilyen gyilkosságok ö A kérdésre nem várt választ. Használták válaszolta Bruce nyugodtan. ami ezúttal San Franciscóban történt. A tizenegyedik-tizenharmadik században volt egy iszlám szekta. Mert szeretnék re egy éccakát nyugodtan végigaludni. és véletlenül éppen Sacramen an volt. megjegyezte Celiának: Ez tényleg a te lányod. De holnapig nem szólok róla Hanknek. hogy Bruce rossz tanuló volna. Celia jelenlétében. hogy Lisa levelet írt New York ál lam kormányzójának abban a meggy?z?désében. A dolog úgy kezd?dött. Csakhogy minduntalan ki kell tépnünk a kezéb?l a történelmi olvasmányokat. Bár Celia mindig is óvakodott az önelégültségt?l.

ahogy várható volt. nytársakkal szemben Celia számára Sam érvelése különösen veszélyesnek. Mindig számíthat rám. Korábban Lilian bizalmasan panaszkodott Celiának. hogy mikor tizenhárom évvel korábban elküldte neki annak a feminist a kiadványnak egy példányát. gondolta Celia. hogy hátrányba kerüljön a verse fõleg mi nem. Dwight. Dr. Celia arra gondolt. ha pisztolyt nyomnak a hátukba. az entebbe-i repül?téren . A fiatalembert Andrew és Celia egy évvel korábban ismerte meg egy vacsorán Hawthorne-ék nál. mert Ugandában. a férfi visszaküldte. Este egy albanyi étteremben vacsora közben Andrew megjegyezte: Ma ugyan rendkívüli napunk van. és csak akkor lesznek ajlandóak beadni a derekukat. és mély meggy?z?déssel hitt abban. természetes modorú pár egészen lenyûgözte. megtéveszt?nek tûnt. amelyek latin-amerikai országokkal kereskednek. 1976 februárjának kellemes közjátéka volt Juliet Hawthorne és Dwight Goodsmith esküv? e. Silverman nem sokkal a könyv megjelenése e l?tt vallomást tett egy kongresszusi bizottság el?tt. ahol én vagyok a menyasszony anyja legalábbis remélem. hogy az utóbbi id?ben mintha lehiggadt volna a kutatási igazgató. A tudós gyógyszerész a San Francisco-i University of California oktatója volt. mert éppen azt a szégyenletes tényt tárgyalta. Vett a könyvb?l vagy hat példányt. Pontosan olyan eseteket sorolt fel a könyv. de nem folytatta vele mert tudta. hogy a húszév es Juliet két év után abbahagyja az egyetemet. hogy ezekr?l a gondolatokról nyilvánvalóa egfeledkeztek mégpedig teljes joggal. Júniusban volt a ballagás az Emma Willard Iskolában. ez az intelligens. Ám a változásnak széles körû mege kell alapulnia. ami igencsak felkeltette Celia érdekl?dését. hogy a gyógyszeriparnak el kell fogadnia bizonyos erkölcsi és jogi obligókat. aki frissen végzett a Harvard jogi karán. de megjósolhatom a fõmuftijaink kézzel-lábbal fognak tiltakozni minden módosítás ellen. kurtán szemét -nek titulálva. Ami a könyvet megkülönböztette a gyógyszeripart a szokásos élességgel támadó többi ki a szerz?. hogy ez lesz az ldog házasság. Egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. Vagy netán ordulás. és amit krit elding-Rothnál. így a fiatal pár ott keresett lakást magának. Ahogy elnézte Julietet és Dwightot. Alaposan meglepte viszont Vincent Lord válasza. Egyetértek azzal. vagyis nem figyelmeztetik a nútlan betegeket és orvosaikat. hogy Vincent L ord lehetséges szövetségest lásson benne? Áprilisban Lisa izgatottan hazatelefonált. ak y reagáltak. ez az egyetle ?. és ilyen fiatalon férjhez megy. Ez a jóslata csaknem azonnal megcáfolódott. hogy olyan egyesült államokbeli és más szervállalatok. a Gyógyszerek az amerikai kon tinensen címmel. és elküldte néhány vezet?nek a Felding-Rothnál. ami örökké tartani fog. mert most már ? is elég magas beosztásban van ahhoz. Ugyanabban az évben. nem mellékelnek használa ti utasítást a gyógyszereik mellé a lehetséges mellékhatásokról. Milton Silverman alapossága volt. Ám az esküv? n pján Samr?l és Lilianr?l úgy sugárzott a boldogság. Eszébe jutott. Tipikus volt Sam Hawthorne kézzel írott üzenete: Alapjában véve osztom Silverman és a maga nézeteit. tehetséges. tûn?dött Celia. de azt megjósolhatom. hogy úgysem gy?zhet.az öccsére. májusban megjelent egy könyv. mennyire fájlalja. hogy szükség van változásokra. De azért maga ne adja f el. háromszázö gel. hogy a világpolitika unalm as második félévnek néz elébe. mégis szerény. mer t felvették a Stanford Egyetemre. hogy ?sszel indul Kaliforniába. Celia szerint ez újabb int? jel volt arra. Dr. amilyeneke t Celia a nemzetközi értékesítésen töltött évei alatt személyesen is tapasztalt. Az elegáns esküv?n óriási felhajtás volt. amin az egész Jordan család m egjelent. New York Cityben kapott állást. Végül is indokolta a fényes ünnepséget Lilian Hawthorne Celiának . a jelenlegi kényes pénzügyi helyzetünkben. aki barátságos üzenetet küldött. Köszönöm a könyvet. A könyv nagy visszhangot válto tt ki. amely nagy tisztelettel hallga tta végig.

ha komolyan beindul a Felding-Roth értékesítési kampánya. Már csaknem két év telt el azóta. Az unalom azonban hamar visszatért mint ahogy Andrew sietett is hangsúlyozni . S ami ugyanilyen fontos volt: a Montayne tesztelése el?ször Franciaországban. és a továbbiakban nem lelkendezett az szerr?l Andrew jelenlétében. mert az illet? éjjel-nappal arról beszé hogy ? hithû déli baptista . és megváltoztatni Andrew álláspontj esség alatti gyógyszerszedésr?l. Annak ellenére. aki Jimmynek nevezi magát? Ám a gyógyszergyár morristowni központjában nem sok ideje maradt a munkatársaknak a politizálgatásra. értékesítési felügyel?i meg körzeti igazgatói. hogy ez a terhes asszonyoknak készült szer töké esen biztonságos. hogy lesz még épp elég lehet?sége a véleménye harcos kif e. Minél többet olvasott. és ezzel a terhesség minden napját jobbá. aztán Dániában. ma pedig a gyógyszer-értékesítés igazgatóhelyettese. amit megérdemelnek. de a férfi kérésére igyekezett el?ítéletek nélkül tanulm utatási és teszteredmények leírását. A szabad nyugati világ ujjongása közepette az izraeliek a kiszabadított túszokat biztonságban visszavitték oda. lding-Roth munkatársai vagyunk az emancipátorok. ami épp engedélyeztetés el?tt t. és nem akar behatóbban foglalkozni a Montayne-problémával. a Felding-Roth San Francisco-i regionális értékesítési konf renciáján. hogy az amerikai közvélemény Nixonból. A végén Celia feladta a kilátástalan küzdelmet. De Celia ezúttal Andrew-t mintha kicserélték volna süket e talált. A teremben ott ültek kilenc nyugati állam. A férfinak mindig sikerült másra terelnie a szót. Id?közben az anyag többkötetnyire duzzadt. A Felding-Roth éttermében Celia elkapott egy . és nem szabad a terhes asszony októl megtagadni egy jótékony szert csak azért. 8 Nekünk. milyen hasznos és hogy milyen üzleti lehet?ségek rejlenek benne . közöttük Alaszka és Hawaii Felding-Roth ei és ügynökn?i. mert több mint egy évtizeddel azel?tt egy más k gyógyszer alkalmazásának tragikus következményei lettek. amit egy kolléga tett fel az asztaltársaságának: Elképzelhet?. Spanyolországban. akik megszabadítjuk az amerikai n?ket az ?si igától. 1976 októberében volt ez. az értékesítésben dolgozóknak a legfontosabb érvünk a Montayne mellett az l mondta bele Celia a pódium mikrofonjába . Köztük volt Bill Ingram is. hogy az új jövevény fog gy?zni. majd Fordból is kiábrándult. Nagy-Britanniában. aho nnan a gépet eltérítették. hajdanán Celia tanonca a rec ept nélküli szerek részlegénél. n volt valószínû. A háromnapos tanácskozást a N rmont Hotelben tartották. Mindenki az új. A Felding-Roth Montayne-lázban égett. S?t: örömteli gyógyszer! A Montayne-t századok óta várták az asszonyok. de egyenesen elrag adtatással vélekedett arról. hogy Samnek igaza van: tizen alatt bámulatos fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásban. Georgia állambeli popu listát választottak elnökjelöltnek. Otthon többször is megkísérelte el?hozni a témát. hogy a világ legels? politikai posztját olyasvalaki töltse be. Idi Amin által támogatott arab terroristák tartottak fogva. amib?l világosan látszott. Ilyen el?zménye k után Celia nemcsak hogy meg volt gy?z?dve a Montayne biztonságáról. boldogabbá tesszük! Mer etett a szer. hogy e akarja kerülni a vitát. annál szilárdabbá vált a meggy?z?dése. Tudta. amennyire emberileg lehetséges volt. izgalmas szerre koncentrált. Celia el je. mikor a New York-i demokrata párti konvención egy ismeretlen.egy vakmer? izraeli légikommandó kiszabadított több mint száz túszt. akiket az álnok Ugandai elnök. . aminek legnagyobb részét Celia elolvast a. hogy Celia megosztotta Sammel a Montayne-nel k apcsolatos kétségeit és aggodalmait. Ausztráliában és most az Egyesült Államo yan óvatosan és körültekint?en zajlott. els?sorban azért. aki a terhesség alatt hányinger és rosszullét kínoz és most megkapják. ami örökre véget vet a reggeli rosszulléteknek! És ez a szer a miénk! Óriási tapsvihar tört ki a teremben. Mi. fényesebbé. Celia és a legfels?bb vezetés többi tagja az utca túloldalán lév? e egáns Stanford Courtban lakott.

A legváltozatosabb helyeken és id?kben. Egy riporter kérdésére válaszolva a minisztérium id?húzását ny etséges magatartás -nak min?sítette az ismert körülmények között . Ez a remény azonban. Montayne! Montayne. hogy a gyógyszer esetleg veszélyes le het. A szer egyesült államokbeli tesztelése során másfél év alatt csak a legenyhébb. A Montayne tengerentúli sikereire hivatkozva egyre több újság. a Polgárok a Bizton ságosabb Egészségügyért elnöki tisztét töltötte be. te csodálatos! dalla Ó. boldog. boldog-boldogtalannak ismertették az álláspontjukat és ennélfogva gyakran bukkantak fel a rádióban. Látták ugyanis. Addig is szükséges volt. legfeljebb néhány hét kérdése. hol a Montayne már forgalomban volt. A minisztériumi engedély egyre cs ak késett. hiúnak bizonyult. A reggel is de más! Montayne. egy asszony s r. hogy ezúttal a minisztérium bírálatával rezhet népszerûségi pontokat. hozzájárult a bels? használatához .A Montayne marketingtervei teljes g?zzel készültek. szült egy kislányt. Vincent Lord meg a többiek biztosak voltak abban. akik árulni fogják a Montayne-t. ez esetben ugyanis legalább hat h hátránnyal indulhatnának. és valaki még egy ideill? dalszöveget is írt a közismert Amerika. olyanokat. a gyo válasz reményében. Montayne! Terhesség esetén. és dicshimnuszoka zengtek róla nemcsak az orvosok. és jóval hosszabb ideig kellene tesztelni. mint rt feltételezték. Donahue kijelentését nagy Felding-Rothnál. h ogy négy hónapon belül. Sam Hawthorne. r forduló mellékhatásokat tapasztalták. nyugodt. rádió. A szert a kísérleti állatokon kívül ötszáz önként jelentkez? emberen is kipróbálták.és tévéállomás a kérdést: mit totojázik annyit a minisztérium? Miért tagadják meg az amerikai n?kt?l ezt a jótékony szert. Ez a n? és az általa vezetett tömörülés a zte a Montayne amerikai engedélyezését. amelyek orvosi szempontból nem voltak jel ent?sek. amit néhány hónappal korábban tárgyaltak Ausztráliában. és a Felding-Roth remélte. Minden oly egyszerû. sajnos. Maud Stavely egy New York-i központú fogyasztói érdekvédelmi csoport. Az egyesült államokbeli tesztelés befejeztével a szokásos mennyiségû iratanyagot az e gedélyeztetési kérelemmel együtt átszállították a minisztérium washingtoni központjába. A gyógyszergyár központjában ugyanakkor lehetetlennek tartották. Dennis Donahue szenátor. Legfõbb jótétemény! A dalt vidáman. h zok. látva. harsogva énekelték az összegyûltek a tanácskozás mindhárom napján töb Celiának személy szerint voltak fenntartásai a nótával kapcsolatban. akik a kilenc hónap során Mon . hogy az e ngedélyezés már csak napok. mikor más országokban sikerrel és biztonsággal használják? Az amerikai gyóg egint szállóigévé vált. Ügynöki körökben a lelkesedés lángja a Montayne perspektívájával kapcsolatban magasra ott. és ez sötét felh?ként árnyékolta be a Felding-Roth fényes marketinghaditervét. aki rendes körülmények között id?r?l id?re a gyógyszeriparra rohant kivont karddal. ami óriási anyagi veszteséget jelentene. Anyai álmodozás. A minisztérium halogató taktikáján kívül volt még egy zavaró körülmény. most taktikát váltott. Úgyhogy megszületett a dön yártás és a reklámkampány el?készítésére. Káros mellékhatása nincs. ahol elsöpr? népszerûségnek örvendett. és egyértelmûen a minisztériumot okolták érte. de miután az értékesíté gozó kollégák annyira lelkesedtek érte. míg meg nem érkezik az engedély. tévében meg a sajtó hasábjain. hogy addig várjanak a gyártás-el?készítéssel. Egy huszonhárom éves n?. Stavely keresztes hadjárata során egy polgári perre kozott. és az olyan bemelegít? események tartására. Egyike volt az els? terheseknek. aki egy isten háta mögötti helyen lakott. Alice Springs köz elében. gondtalan napok. mert nem akarta kedvüket. de a páciensek is. Ezek a jó eredmények nem sokban különböztek azoknak az országoknak az eredményeit?l. a lehet? legtöbbet megtudják róla. hogy a tömegkommun ing-Roth malmára hajtja a vizet. február környékén piacra dobhatja a szert. hogy a minisztériumi engedély még a kritikus határid? el?tt megérkezik. azzal érvelve.

Az orvosok egyetértettek abban. Hadd érzékeltessem egy példával. Mindkét jogi eljárás során számtalan bizonyíték vott arra. egyrészt többf aton. hogy nincsenek bizonyítékai alátámasztására. hogy a Montayne nem felel? a gyermek állapotáért. aps. Celia beszéde után a Felding-Roth tudományos szóviv?i is alátámasztották azt. Általános altatónyugtató t hozták forgalomba. és jóváhagyta az els?fokú ítéletet. és így bebizonyosodott. A fe lebbviteli bíróság is a panaszos ellen döntött. és közeli ismeretségben. Nem vetette meg az italt sem. A csecsem?r?l kiderült. hogy valamennyien felkészülten fogadhassuk a Montay ne-nel kapcsolatos kérdéseket. elvégezték az álla kísérleteket. A keresetet a bíróság elutasította. amiket különös gonddal készített mai és az ehhez hasonló alkalmakra. A Thalidomid és a Montayne között alapvet? különbségek vannak. hogy a gyermek egész életé en csak vegetálni fog. így methaqualont (Quaalu de). mint ahogy azt a franc yek megkövetelik. Elképzelhet?. hogy mindenképpen kellemetlen. veszélytelen gyógyszer. hogy még azt sem tudja biztosan. és az orvosok úgy jel lemezték az agyát. megkereste a szerencsétlen anyát. aki megvallotta. miel?tt megjelent volna a gyógyszertárak polcain. Visszatérve a kutatásra: a Thalidomidot nem próbálták ki széles körben á kon. amely szörnyû deformációkat okozo atokon. amit maga írt fel a k ismamának. mikor a gyógyszerkutatás még nem volt ennyire fejlet biztonsági el?írások is jóval lazábban kötötték csak a gyógyszergyárakat. amelyek mindegyi gorú törvények szabályozzák a gyógyszeripar tevékenységét. Nem sokkal ezután újabb vizsgálat következett. a Montayne francia f eltalálójának döntését arról. Így a Maud Stavely-féle kampányt nem értékelték nagy problémának a Felding-Rothnál. A rossz hírû anya. alátámasztva a ok ítéletét. Stavely. Továbbá ezen országok legtöbbjében szedi a Montayne-t egy évnél hosszabb ideje. ? és más orvosszakért?k is kizártnak tartották. pedig már egyéves is elmúlt. hogy találkoznak majd aggodalmaskodókkal is figyelmeztette a hal lgatóságot . aho het. és rábeszélte. amit mo dott. hogy az teljesen üres . A többi szakért?i vélemény mellett elsikka omása. mégpedig öt különböz? országban. amit az ausztrál kormány finanszírozot .tayne-t szedtek. más szereket is szedett a terhessége alatt. A baba képtelen volt bármilyen rendes mozdulatot enni. és a gyermeket világra segítette. Egy ügyvéd. hogy szellemi fogyatékos. és folytatta a beszédét. aki megszállottan kereste a nyilvánosságot. hogy egy évvel tovább tesztelik a szert. Ezt azért hoztam most el?. Miután betiltották. A teremben mindenki csendben ült. hogy ha lelkiismeretesen elvégezték volna az áll atkísérleteket. Celia szünetet tartott és a jegyzeteibe pillantott. Igaz. egyik cigaret táról gyújtott a másikra. hogy a gyermek fogyatékosságát a Montayn kozta volna. akiknek még él az emlékezetében a Thalidomid. akkor nem történhettek volna meg az emberi tragédiák. hogy száz százalékig biztosak legyenek a tökéletes megbízhatóságában Talán még soha nem vizsgáltak meg gyógyszert ilyen intenzíven a biztonságosság szem tjából tette hozzá. és aminek során újabb tudományos szakért?k tettek hitet a Montayne mellett. semmi biz onyítékot nem tudott felhozni a Montayne ellen. Az amerikai Dr. kés?bb a keresztkérdések össztüzében elismerte. aki az asszonyt terhesgon dozta.állt a marihuánával. a Thalidomidot soha nem szánták kifejezetten a n?knek. diazepamot (Valium) és egyebeket. azért. A San Franciscó-i értékesítési konferencián a szónoki emelvényen álló Celia megvárta. az. És még valami: a k ellentétben. . El?ször is a Thalido ot körülbelül húsz éve fejlesztették ki. és feszülten figyelte Celia szavait. Celia ismertette a Laboratoires Gironde-Chimie-nek. ki a kislány apja. mely szerint a Montayne biztonságos. másrészt önként jelentkez? embereken. hogy milyen al apossággal végezték és végzik a kutatást és tesztelést. b elismerték. Egy orvosszakért? a tá t tanúvallomásában a n? testét ellentétes hatású vegyszerek szörnyû katlanának nevezte. és kiderült. ogy perelje be a Montayne ausztráliai forgalmazóját. és válaszoltak az ügynökök kérdéseire. csak egy állati er?s spuri -ja. Csak a helyi repül? doktor mert tudniillik repül?vel járta a hatalmas körzet en elszórtan fekv? településeket tanúskodott a n? mellett. ? is a Montayne-t okolta. és soha nem fog tudni önállóan járni vagy akár felülni. A hallgatóközönség továbbra is lankadatlan figyelme köze te folytatta: Ezzel szemben a Montayne-t a lehet? legszélesebb körben kipróbálták. aki hallott az esetr?l. hogy például egyes nyúlfajták ugyanolyan deformált utódokat hoznak mint az emberek.

hogy árulhassák a Montayne-t. hogy közöm le yen hozzá. Dühödten meredtek egymásra. Jordan? érdekl?dött egy n?i hang. Azt hiszem. amit Samt?l hallott. elég jól mondta Celia. Igen. Boontonból. Nem beszélnénk már végre valam Nem vágott vissza Celia élesen. Szerencsére? Nyelvbotlás volt fakadt ki Andrew türelmetlenül. A kurva életbe. akkor csak tegye. Bizonyos szempontból olyanok ezek a körzeti értékesítési tanácskozások. Adja át Liliannek és Julietnek a legmelegebb üdvözletemet mondta Celia. Kíváncsian nézett a fé . Hogy állnak a dolgok? Prímán. hogy kérdez?sköd . ugye? Nézd sóhajtotta Andrew. Az ügynökeink már alig várják. hogy minden rendben Juliet és Dwight Goodsmith három hónappal azel?tt jelentették be boldogan. hogy most el?ször kérdeztél t?lem olyasmit. Szerintük a Montayne-nel minden rendben. A lányá .Hogy sikerült a beszéded? kérdezte Andrew egy órával kés?bb a Stanford Court luxu kosztályának kényelmében. Oké. mert mindig elmondasz mindent. mit?l ilyen biztos a dolgában? Nem. hogy így van. Szerencsére nem vagyok n?gyógyász vagy szülész. Örömmel közölhetem. akik egyenként is sokkal többet tudnak ná . Bede's-ben van befolyásod. Úgyhogy. Te mindig azt mondtad. Err?l akarok beszélni. Azonnal kapcsolom Mr. hogy Andrew dühösen felcsattant. hogy januárra gyermeket várnak. Tudod. sem úgy a Montayne mellett. Kis. Kivett néhány nap szabadságot. Celia hallatszott Sam hangja. amit Celia érkezéséig olvasott sítésem arra. Már megmondtam. akik ellenezték a fájdalomcsillapítást a szülésnél. hogy elkísérhesse Celiát a nyugati p egyúttal meglátogassa Lisát. m orcirkuszi produkció. ami a Montayne-ügy fejleményeivel kap csolatos? Tényleg? Andrew igyekezett meglepettnek látszani. mert azt állították.és külföldi tudósra hivatkozol. a nézet d mára elavult? Végül is régen kezdted az orvosi pályát húsz éve . Nem ugyanez volt a helyzet azokkal az orvosokkal. De a St.. Talán azért. Minde megy. mikor megszólalt a telefon.. Te is jól tudod. aztán Sam azt mondta: Ez maradjon szigorúan kett?nk között. mint gondolná.. Mrs. Megkérdezhetem. Halló. Meg a jövend? unokámmal? kuncogott Sam. Már beismertem. bizonytalan csönd támadt a vonal túlsó végén. megvonta a vállát. és félretette az újságot. De te felírnád egy betegednek? Nekem nem kell felírnom. hogy megítéljek egy olyan gyógyszert. Visszatért a jó hangulata. Amit semmi esetre sem fogok felhasználni sem így. és lerúgta a cip?jét. Fáradtan elnyúlt és felr lábát a díványra. Hawthorne-t. amit életemben nem alkalmaztam. hogy az eng délyt hamarabb meg fogjuk kapni. Ez nem igaz ingatta a fejét Celia. Te viszo nt egész horda bel.. hogy még mindig vannak fennt artásaid. mert a téma mindkett?nk zámára fontos. amelyben otthagyta a fairmont-i ülést. Itt a Felding-Roth. hogy nincs meg az a tudásom. aki els?éves volt a Stanford Egyetemen. hogy bár valamikor tényleg igazad volt. de biztosra tudom ígérni magának. és azóta sok minden meg liának eszébe jutott valami. Minden rendben Juliett dezte Samt?l. és nem is akarom. hogy nem akarok err?l beszélni! De én igen! vágott vissza az asszony. Szeretném tudni. hogy kettejük között mi szükség van erre. Nagyszerû! Persze valamennyien feltesszük a kérdést. Celia! Semmi közöm a Montayneedhez. miért. amivel. és felvette a kagylót. vagyis minden egyes el?adással jobbak leszünk. hogy terhesség alatt ne szedjenek semmit a n?k. Celia letette a lábát a sz?n yegre. gondolta Celia. Még mindig ez az álláspontod? Ha már így rákérdeztél: igen. Nem lehetséges folytatta Celia . Az az igazság. Ha Sam titokzatoskodni akar. hogy mikor érkezik meg a minisztériumi jó agyás. bár nem értette. és nincs szükség arra. joga v an hozzá.

Eleget hallott már róla Vincent Lordtól meg másoktól. hogy kinevezték egy nagyvá lalat élére. aminek ut yen eltemetve rejt?zött az utazási költségek elszámoláskötegében. aminek során ? és Vincent Lord közös elhatározásra jutotta nis katasztrofális következményei lehetnek. A jó édes any nnek a Mace-nek! Sam tovább monologizálgatott az irodája csendjében: azért. nos. pontosabb a megvette kifejezés Dr .azt üzenem. hogy a Montayne minisztériumi jóváhagyását természetes. Köszönöm. Hogy tehetett ilyet? Talán már megint ki akarta vívni valakinek a csodálatát e zúttal Celiáét. És ez különösen felb te. Ez eggyel több ok arra. El?ször a két évvel ezel?tti oktalan viselkedésével a Staidpa ce-ügyben. hogy eze knek a Mace-féléknek hogyan lehet ekkora hatalmuk. már azt kívánta. 9 Mikor Sam Hawthorne lerakta a telefont. Ezentúl sokkal el?vigyázatosabbnak kell lennie.. en a kérdésben ilyen. hogy még mindig erkölcsi fenntartásai legyenek. mikor Vincent megszerezte nem. a büntet?jo . ahol Lisával és néhány újdonsü fordi barátjával volt megbeszélve egy éttermi találkozó. Most viszont másként állt a dolog. a vásárlóké . Sam Hawthorne életében nem találkozott Mace-szel. akkor néha kénytelen nagyot nyelni és tenni. Míg Celia telefonált. a dolog túlságosan fontos ahhoz. szívélyes légkörû találkozón sem Andrew. Celia ezzel Sam letette a kagylót. most pedig itt ez az eset a Montayne-nel. Sam azon füstölgött magában.. ha nincs ott az az arrogáns. amik etikátlannak ítélne és nem értene velük egyet. az igazgatóké. Igazság szerint nem is kellett túl sokat gondolkozni a megoldáson. akik semmi mást nem akarnak ennek a világnak a Mace-eit?l. Átadom. Hogy az ilyen Mace-féle bûnöz?k másokat is bûnözésre kényszerítenek ez esetben Samet és Lordot . hogy bizonyos dolgokban érthetetlen módo n mindvégig hajthatatlan marad. amit Mace lding-Rothnak okozott és okoz. az a büntetése. Gideon Mac e asztalára került. El?ször hûvös hangulatban ültek egymás mellett. sem pedig Celia nem ho l? a hotelbeli vitájukat. Éppen ezért meg k lálni a módját annak. c sak becsületességet és tisztességet?! Szerencsére ezek a Mace-félék kisebbségben vannak a minisztériumban különösen. és bár ez elég nagy csalódás volt a számára úgy látszott. el?írásos amatnak láttassa. és még a gondolattól i lborzadt. mikor áldását adta Vincent Lo arra a javaslatára. hogy ssen vághassanak neki a hatvan kilométernyi útnak Palo Altóba. amit tenni kell. hogy fenyegessék meg Dr. lezuhanyozott és felöltözött. bárcsak ne tette volna azt az ösztönös kijelentést Celiának a Montayne minisztériumi engedélyeztetésér?l. a vezet? kollégáké. kellemetlen vagy undorító is a dolog. és nem is állt szándékában találkoz le. ahol se bels?. hogyan lehet túljárni Gideon Mace eszén. és minden ren delkezésére álló legális eszközzel igyekezett késleltetni az engedélyezést. hogy a következ? terhessége alatt már szedheti a Montayne-t. Vincent Lor d ugyanis el?relátó módon már gondoskodott róla. Gideon Mace-t a leleplezéssel. Celiában megérlel?dött az elhatározás. elviselhete len. De akkor is ott vannak. akik önvédelemb?l kénytelenek ugyanazt az alantas taktikát használni. A Montayne helyzete igen kritikus. Mace rendíthetetlenül ült a Montayne kérelmén. Különösen az egy ór rábban lezajlott beszélgetés után. Sam éppen egy ilyen döntést hozott egy órával korábban. se küls? ell rá nem bukkanhatott. és miért kell eltûrniük az ilyeneket a ti sztességes üzletembereknek. De mikor ekkora felel?sség nyomja a vállát. méghozzá a Felding-Roth kétezer dollárjával. ha kiderül a döntésük úgyhogy soha nem szabad k ie. A valóságban így is történt volna. err? meg volt gy?z?dve. és arról a sok kárról is. Annak idején. hogy kínos döntésekkel jóvá kell hagynia bizonyos akciókat. ahogyan Vincent javasolta. Mace bûnös üzelmeinek bizonyítékait. hogy soha többé nem említi meg a férjének a M zajló eseményeket. tûn?dött magában. Az úton és az oldott. akkoriban Sam dühödten elítélte Vincentet. Buta és in dolog volt. de aztán lassan fel ldódtak. az alkalmazot eresked?cégeké. hogy az anyagot valaha is úgy használják fel. hogy a Montayne engedélyeztetési kérelme Dr. e ember sorsa van a kezében a részvényeseké. Végül is mindenkivel el?fordul. gengszter bürokrata! Szörnyû balszerencse volt. Andrew a fürd?szobába ment.

ahol hajdani alkoholisták találkoztak rendszeresen. Vincentnek a szeme sem rebbent. Tréfásan hozzátette: Remélem. a hivatalnok alig látszott ki a papírtengerb?l. és azt kérdezte: Valahol itt van a mi Montayne-ünk engedélyeztetési kérelme is? Egy része válaszolta Mace. több irat zsúfolódott össze. mint az. Tényleg ilyen hosszú id?r?l lenne szó? kérdezte Sam. Kockázatot vállalok. akkor lemondhatsz a Montayne februári piacra dobásáról. hogy Mace abbahagyta az ivást. miért kéne egyed alnom. a nyers modorán és az agres szivitásán határozottan enyhített. és nem látom be. hogy Vincent tulajdonképpen csak azt akarja. Zsarolás. Rendben sóhajtotta Sam. A minisztériumi tisztvisel? fölött nem múltak el nyomtalanul az eltelt hónapok. Lord körbemutatott. amit tennünk kell. Az íróasztalt is csak fáradságos aktakupac-kerülgetés árán tt megközelíteni. jóváhagyom. hogy emlékszik-e Sam. Oldottabban viselkedett. Sam ezt megértette.. miután Sam leintette. gondolta Sam. én fogok beszélni Mace-szel. Az ócska öltönye helyett vett egy új zemüveget is váltott. hogy val aha is beszéltél velem err?l a dologról. és még mindig reménykedett. De ugye nem arra gondolsz. és hagyd jóvá. mint valaha. minden még rosszabb lett. Köszönöm mondta Sam. hogy én nem les z ügybe belekeverve. Õszintén aggódom az ausztráliai eset miatt. A legfels? vezet?k m agányosak. A washingtoni épület továbbra is az a személytelen. Ha jól sejtem. Mace-nek csak kérnie kell azoknak a tesztek nek a megismétlését. hogy em lesz szükség azokra a fénymásolatokra. mi a terve. nincs a kabáthajtókád alatt rejtett m . Pléhpofával hozzát ette: Ha nem használjuk fel. hogy ezt írásban is rögzítsük? Lord megrázta a fejét. amelyek a lábához tett aktatáskában lapultak. Sam ekkor jött rá. ugyanakkor meglep? módon mégis jobban nézett ki. amit Mace tett. hogy még hosszabbról. és határozottan öregebbnek látszott. Ha kiderül a dolog. A szekrény méretû kis lyukban. Most már csak várni kell. amire készül. amelyek. és Vincent ezen a magányon akart enyhíteni. Az ar már nem volt olyan paprikavörös. és legalább egy évre a hidegre tehetj az egész ügyet. és ezzel már nem bandzsított annyira. ha nem intézi el a Montayne engedélyezését. mikor Sam utánaszólt: Vincent! Igen? fordult vissza Lord. Igen bólintott Lord .gi felel?sségre vonással. és bár m mindig messze volt attól. Nincs mit szépítgetni rajta. Az egész nem fért be ide. Lord elhallgatott. Könnyen lehet. Ezt a kockázatot is vállalom. annak biztos tu datában. hogy a legutóbbi találkozásuk óta történt valami Dr. akkor azzal magamat is inkriminálnám. hogyan késleltette Mace a Staidpace engedélyezését több mint egy évig. hogy a Montayne minisztériumi engedélyezése most már minden kétséget kizáróan a küsz Vincent Lord észrevette.. Ha volna válaszolta Lord . mikor elmondta. Egyébként a minisztériumban semmi nem változott. kopott méhkas maradt. és az orra sem kéklett. De azt akarom. és így azt a fölösleges kérdést sem volt alk lma feltenni. és emiatt meggondoltam magamat. de aztán mindenáron tudni akartad. ne ? tudjon egyes-egyedül arról. Ezeknek a változásoknak az egyik oka az lehetett Lord ez a minisztériumi ismer?seit?l tudta . Vágj bele d. Csak meg akartam köszönni. hogy barátságosnak lehessen nevezni. Még így is enyém a piszkos munka. Az exorvossal szemben ült. ami a kezünkben van. emiatt jött Igen bólintott Lord. ne legyen egye dül. Bármennyire is utálom magam érte. s?t ha lehet. ami n em kevésbé büntetend? cselekedet. Mace hang . mire kell az a kétezer ollár. Valamikor arról volt szó emlékeztette Sam a kutatási igazgatót . és belépett egy klub ba. ahol Mace székelt. akkor letagadhatod. A kutatási igazgató már az ajtónál volt. hogy te is tudjál róla. Zsarolásra adott hivatalos engedélyt. és nem gyakorolunk nyomást Mace-re. Még egy rövid ideig várni. Gideon ace-szel. Ellentétben a korábbiakkal.

hogy a Montayne is ilyen gyógyszer. hogy az ujjlenyomatai rajta vannak. és nincsenek mellékhatásai. Igen. Kinyitotta az aktatáskáját. hogy belerokkan. De hát ez hónapokba telhet! tiltakozott Lord. Ez esetben persze vizsgálat indul. Lord durván félbeszakította. Az arca hamuszürkévé vált. és suttogva megkérdezte: Honnan szerezte ezeket? Ez nem fontos válaszolta gyorsan Lord.józannak tûnt. Mindkét alkalommal alaposan körüljárták az elmentették a Montayne-t. hanem a maga lelkiállapota. és ha megé . Remeg? kézzel nyúlt hozzá. Látszott. hogy már látta ?ket. hogy ha gyakorolhat Mace fölött. Nézze csak meg ezeket alaposan. lehet. csak maga meg én. igazságtalan el?ítéletekhez vezetik és beárnyékolják az ítél?képességét. és éles hangon megkérdezte: Mi az ördögr?l beszél itt nekem? Err?l válaszolta röviden Lord. hogy jó a er. A szükségtelen késleltetés ellenére is világosan kiderült. Voltak más esetek is. és valószínûleg akkora pénzbí agára. Mace felemelte a fejét. Ehelyett azonban a hivatalnok letette a papírokat az asztalra.. és magában akkor hozzátette: Még tán élvezni is most elérkezett a pillanat. miközben vékony hangon megkérdi: . Személyes problémái vann ak. hogy maga több mint tizenhatezer dollár illegális nyereséghez jutot bizalmas minisztériumi információk felhasználásával. hogy Mace azonnal felismerte a legfels? papírt az egyik t?zsdei tr anzakciós dokumentumot. ahogy a férfi szája szögletében bugyborékol a n . és Lord határozottan élvezte. hogy nincs más válasz mint megtenni a kellemetlen lépést. de további részl akarok tudni az esetr?l. hogy annak idején azt mondta Sam Hawthorne-nak: Ha eljön az id?. Mikor a Staidpace engedélyezését késleltette. Hátrapillantott. Igen. hogy a vállalatunk ne keveredjen bel e az ügybe. akinek lételeme mások megalázása. hogy be van-e zárva az ajtó. mert szerintem amit a Felding-Rothszal tesz. hogy a Staidpace késleltetése szükségtelen lt közölte Mace egykedvûen. Azért va köze. h gy másnak is van bel?lük másolata. hogy lesznek további kérdéseim. Most már biztos volt benne. Kutató tudósi hírnevemre mondom magának. és kivett bel?le néhán t. összeszedte t és visszacsúsztatta az aktatáskájába. yes problémáknak egy része a vállalatunk tudomására jutott. Ez zsarolás vinnyogta Mace kétségbeesetten. én akkor is el fogom végezni azt. Úgyhogy semmi érte megennie vagy elégetnie. de elutasított tet. hogy egy ellenfél. az eset bíróság elé került. és utána laponként végignézte az eléje tet somót. Tudom. akkor azokra az esetekre is fény derül. Mace megtört. Mace egyre kétségbeesettebb arckifejezéséb?l Lord kitalálta. és ha ezeken kívül máskor is folyamodott ehhez az e szközhöz. nem pedig az enyém. Az a maga véleménye. biztosítottam magát arról. Még ha így lenne is. m aga aláztatott meg és verg?dik szenvedve. Magát ezért. Már írtam Ausztráliába. és itt nincsenek tanúk. hogy bizonyítékot hagyjon maga után. A két érintett gyógyszergyár neve Binvu cts és Minto Labs. Lord a Mace asztalán hever? iratok tetejére tette a fénymásolatokat. semmi szükség megkockáztatni. hogy a birtokunkb an vannak és mérlegeljük. Lordnak eszébe jutott. és már tudta. és az ajka görcsösen rángatózott. abban nem maga az engedélyeztetési kérelem játssza a legnagyobb szerepet. hogy a vaktában leadott lövés telibe talált. számlakivonatok és egyéb dokumentu b?l egyértelmûen kiderül. csekkek. ho at mondtam. Lord tett még egy utolsó kísérletet. de az talán újdonság. és ezek csak a másolatok másolatai. Ezek itt t?zsdeügynököknek szóló megbízások. Csak az a fontos. Mindenesetre ennek semmi köze a Montayne-hez. De bizonyos szempontból van köze mondta Lord. amiért itt ülök. Az isten háta mögött lakó asszony. Még id?ben eszébe jutott. Lord az iratokért nyúlt. amik kikészítik. Gyönyörûséggel töltötte el. Ezt felejtse el! Több módja is van annak. Ja. Lord viszolyogva nézte. végignézheti.. majd én elvégzem a piszkos munkát . hogy ne juttassuk-e el az igazságügy-miniszternek és talán a sajtón is. Lordnak az volt az érzése ott helyben infarktust kap. hogy küldjék el az információkat. én is átrágtam magam az egész aktahegyen bólintott Mace . A börtönt persze nem kerülheti el folytatta Lord . mir?l beszélek? Lord bólintott. és kés?bb a kormány is vizsgálatot indított. Ugye tudja.

A hivatalnok átvette. hogy bízik a becsületszavamban. amiknek az imént mutattam meg a fénymásolatát.. a Montayne-nel kapcsolatos gyanú. mert tudta. tényleg lehet benne valami. vad gyûlölet lángolt fel a szemében. hogy l obb tudomásunk szerint nincs róluk több másolat. Amikor viszont Maud St . Mindketten hallg attak. hogy átadja a kényes iratokat Dr. Err?l már beszéltünk szakította félbe Lord megvet?en. hogy Gideon Mace vadul ha jtotta ?ket. nem kerülnek az ig azságügy-miniszterhez és a sajtóhoz sem. Magánál sokkal kiválóbb e le a nagyesküt arra. És mit ér a maga szava. aztán Lordra emelte a tekintetét. Minden másolatot megsemmisített.. Maud Stavelyt a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet New York-i központjában. amit ígértem nyújtotta át végül Lord a borítékot Mace-nek. Eddig még kevés gyógyszeripari vezet?vel akart. És ha.. de néha hasznos dolgokat mondanak. szó nélkül sarkon fordult. komolyan gondoltam. meghallgatjuk egymás álláspontját. megkapják az engedélyt? Akkor az iratok. hogy kielégíti végre a kíváncsiságát és megismerkedik egy ellenféllel. amiket az iparágunknak meg kell hallgatnia. személyesen utazott fel Washingtonba. zta. hogy ellenfelek vagyunk. Celiának egyébként is Manhattanben akadt dolga. 10 Novemberben.. hogy ezze szerrel kapcsolatban nem tiszta minden. Hallgasson ide könyörgött Mace már félig zokogva . hogy a februári forgalomba hozatal sikerüln i fog. egy péntek délután Celia meglátogatta Dr. Celiának eszébe jutott valami. ami civilizált dolog. Fröcsög? gyûlölettel sziszegte: Magának meg a cégének mától fogva a minisztériumban van egy halálos ellensége. Lord megvonta a vállát... az az ausztráliai eset. megvizsgálta a tartalmát. Visszakerülnének magához azzal a garanciával. A látogatás hirtelen elhatár tett. és kiment. És ebben hogyan lehetek biztos? Úgy. a Gyógyszergyártók Egyesületének e nöke mondott neki nemrégen Washingtonban. sz tek kapcsolatot tartani a fogyasztói csoportokkal. De két hét múlva a minisztérium engedélyével meg lehetett kezdeni a szer recept re való felirását és árusítását Egyesült Államokszerte. Mace-nek. Figy tetem. hogy a Montayne-nek nincs köze a történtekhez. Két hétbe tellett. hogy Stavely úgysem akarna szóba álln i vele. Vincent Lord semmit nem kockáztatott. hogy figyelmeztetem válaszolta Lord higgadtan . A maga szóhasználatával élve ésszer Meg akarják kapni az engedélyt. A Montayne-re. Én és Ralph szinte semmiben nem értünk egyet. kinyitotta. de beszélgetünk. hogy egy napon ezt még nagyon megkeserüli.. Igaz. Isten malmai úgy is lassan ?röltek. akivel még soha n ozott. Ezért hív om meg évente kétszer ebédelni Ralph Nadert. amit Lome Eagledon. Mace megpróbálta összeszedni magát. Mace irodájában némán néztek egymással farkasszemet. mocskos gazember?! Ne haragudjon. Megtartotta a szavát. hogy másokról ilyeneket mondhasson. Nem szólt oda el?tte telefonon. A zseniális. suttogta a hivatalnok kétségbee setten. és két üres órája maradt a nap közepén. Itt van.. Mint a legnagyobb gyógyszergyárakat képvisel? egyesületnek az elnöke mondta .. de nincs abb an a helyzetben. Lord nem válaszolt. A Felding-Rothnál mindenki ünnepelt... könnyed stílusú Eagledon korábban a ko mány ügyvédjeként dolgozott. azt kellene.Mit akar t?lem? Tudja azt maga nagyon jól válaszolta Lord..

A n? nem válaszolt. nem messze a Seventh Avenue-tól. Celia egészen másnak képzelte el Sta velyt. de feltétlenül találkoznunk kellett. Thorn. amikben kett? is van. Stavely? Igen. aki úgy kiárusította volna a tisztességes n?iséget. kis New England-i akcentussal. Tessék. O. bent. Az önkéntes íróasztalán postázásra váró prospektusok tor aznap beérkezett posta még felbontásra várt. Meglepetten nézte a vonzó külsejû. A jelek szerint a szervezet nem dúskált a pénzb n. Ki maga? Ó. csak egy egyszerû érdekl?d?. ez tényleg kínos ismerte el Celia. Honnan olyan biztos abban kérdezte Celia finoman . Celia megpillantott néhány e zomszédos szobákban. Miközben várakozott. Honnan tudta? Már hallottam magáról. hogy itt hagyom ?ket. A kezében egy iratot tartott. A csúf lépc aláról pergett a festék. és amiket a n?r?l hallott. Az egyik ajtóra mutatott. gesztenyebarna hajú. A n? kifejezetten csinosan mutatott a borvörös gyapjúszoknyában és a rózsaszín blúzban.velyt akartam ugyanebb?l az okból meghívni te jóságos isten! Celia kíváncsiskodására Eagledon folytatta a történetet: Szóval Dr. hogy így tettem? Mert ha nem tette volna. hogy az irodai berendezést vagy a helyiségek el?z? bérl?je hagy ta ott. hogy Stavely a választ saját kérdésére. És ezzel a levéllel mi legyen? csattant fel a helyesíróbajnok. Thomon látszott. valaki sebesen gépelt. A Celiára szegez?d? átható kék szempár elárulta. A kis szoba. az vagyok bólintott Celia meglepetten. és egy apró. Celia valami köszönésfélét morgott. tette hozzá. A környezet alapján. a néni fennhangon kijelentette: Mindig mondom ezeknek. és olyan az tán végképp nem. nyikorgó-recseg? lift kínlódott fel a látogatókkal a le emeletre. türelmetlen han g egyben kulturáltan is csengett. Eagledon elnevette magát. Igen. Úgyhogy nem találkoztam vele. mint például az aggyatok ?! Talán keressen helyette rokon értelmû szót javasolta Celia. Maud Stavely egy viharvert asztalnál ült. Mikor Celia megkönnyebbült sóhajjal kilépett a liftb?l. Celia arra gondolt. é ajtóhoz ment. Nem mûködik rajta a g . A metsz?. Hogyan írjam le azokat a szavakat. Ne haragudjon. Felállt és eltûnt egy másik ajtó mögött. Vegyészként kezdtem közölte Celia. ha meg nem javíttatják ezt a ny omorult gépet. mint maga. azért sem eb e velem. Nincs sok n?i vezet? ebben a rothadt iparágban. aki nem lehetett több negyvenegy-negyvenkét évesnél. Szerintem maga a Jordan. gondosan manikûrözött körmû. Vigasztalanul esett az es?. és felpillantott a látogatójára. Valamikor régen takaros padlósz?nyeg l ehetett a szobákban. amit valaki a gyógyszergyárak romlott pénzéb?l fizetne neki. Merthogy Georgiá kéne megcímeznem. Bemehet. Thom önkéntes kopogott szorgos harkályként egy körülbelü mazó Underwood írógépen. a Stavely-féle csoport f?hadiszállásához. hogy Stav most próbálja bemérni . hogy ég a munka a kezük alatt. mit óhajt? Dr. Rendben. v t asszonyt. A lépcs?házhoz hasonlóan itt is pergett a falakról a maradé esték. Ezenkívül pedig. Mrs. hogy itt-ott el ?tûnt alatta a padlózat deszkája. de mégsem faggatózott to b. mert az a betû még mûködik?! Igen. egy nyitott ajtóval találta magát szemben. Mikor Celia belépett. akkor nem dolgozna a gyógyszerbiznisz értékesítési bugyráb n. De sajnos nem tudok magának segíteni. amit azóta is sajnálok. semmivel sem volt különb a többi helyiségnél. hogy a válasz korántsem elégítette ki. másvalak meg fontoskodó hangon telefonált. mikor Celia taxija megállt egy sivár hatemeletes ház el?tt a Harminchetedik utcában. de mostanra ez a sz?nyeg annyira elvékonyodott. Kereszteljem át az államot mondjuk Meormiára. aki úgy érezte. Az épület földszintjén gy vasedénybolt volt. Gyógyszeripari vezet? vagyok válaszolta Celia. vagy pedig az ócskapiacon vették fillérekért. és nem fogja a drága idejét holmi zavaros agyú nagyip ri vezet?re pocsékolni ezzel persze rám célzott. A benti apró szobában ?sz hajú n? trónolt a jobb id?ket látott fémasztal mögöt névkártya tanúsága szerint Mrs. napi nyolc órát küzd egy velejéig romlott és erkölcstelen iparág ell n persze a gyógyszeriparra gondolt . hanem még keményebben fürkészte Celiát. amelynek törött kirakatát ragasztószalaggal reparálták meg. hogy n túl sok pénze az öltözködésre. Szeretnék beszélni vele. Stavely közölte hogy tengernyi a dolga. mert torkán akadna a falat. pedig látszott. Megjelent Mrs. hogy csak így rát em magára. Látszott. Aztán másokhoz hasonlóan végigjártam a szamá . ent van Dr. ahova belépett.

hogy orvosi képesítése van jegyezte meg Celia puhatolózásképpen. Én csak tudom. vagy maradjon. és talán több is. Maga nagyon er?s szavakat használ szólt közbe Celia. hogy megtartsam az ember ek egészségét és életeket mentsek. Hiszen én is egyike voltam az agymosott orvosoknak addig. mintha a súly ut pná a fizetését. miért gyûlöli ennyire a gyógyszeripart? Maud Stavely halványan elmosolyodott. hogy többet nem óhajt önmagáról beszélni. aminek eredményeképpen boldog-boldogtalannak felírják a gyógyszereket. hogy nekik is meglegyen a saját Valiumuk valami más néven ahelyett hogy valami új. mert úgy érezte. de. oda vezettek. Ez a kisebbség makacskodott a másik . Mit akar tudni? Ez mintha egy lehelettel kevésbé hangzott volna ellenségesen. Tíz percet mondtam. mint kéne. de csak bizonyos embereknek és bizony os esetekben. hogy kissé különbözzön az eredetit?l és így szabadalmaztathassák. hogy megváltoztatták a molekulákat. hogy tényleg ki t sok gyógyszert írnak fel az orvosok. legszükségtelenebbül felírt gyóg túlhajtott reklámhadjáratok. amivel azt akarta érzékeltetni. Nem értek egyet magával. akiknek tényleg szükségük vo szerre. Arra gondoltam. Ez a maga üzletágának egy másfajta elvtelenség Hallgatom mondta Celia. csak éppen sokkal tágabb értel . ennek érdekében agyalják ki az eiket. és busás haszonnal árusítha Mindenki tudja. e m jó ötlet. Ha már itt van. hogy ezek a Valium-félék mindentudó csodaszerek. aminek eredményeként az agymosott sok azt hiszik.Ez engem egyáltalán nem érdekel. De így is jó. h ibilis pénzösszegeket csak azért. Nincs haszna annak és semmi el?ny nem származik a bból. gyógyszerfügg?ségben szenved? ember eket hagytak maguk után. És eg is születtek az új Valiurnok úgy. Arra kaptam felhatalmazást. vagy kárt tesz a szervezetükben a szer e mindhárom egyszerre. s?t talán még imádkoznak is a minél több receptért. Legalább kezdje el a történetet.. és fel nem adtam a magánpraxisomat. és ma is ezzel foglalkozom. De néha ezek a mellékkutatások vezetnek új f . ezért dolgoznak. Celia habozott. Itt van például a Valium meg a hoz sonló szerek talán a világ legfölösebb mértékben használt. hogy menjen-e. Ezzel szemben maguk beindítják a könyörtelen és mindent elsöpr? hirdetési kampá kat. akik kétségbeesésükben öngyilkosságot. nem tíz órát. s?t éveket áldoztak a kutatásra drága tudományos id?t. hogy ezt a szervezetet megalapíthas am. amiket a magáéhoz hasonló cégek folytattak csillapíthatatlan ka iságból. mint korábban. Stavely egy székre mutatott. Más körülmények között Celia kikérte volna magának ezt a hangot. hogy beszélgethetnénk. És maguk éppen ezt akarják. de a kíváncsisága mi magát. A barátságos hangnem semmit nem használt. üljön le.. Tudom. Senkinek nem volt szüksége arra a kis millió Valiumváltozatra. A másik hidegen kérdezte: Ugyan mit? Hát talán némi megértést vonta meg a vállát Celia. vagy nincs rá pénzük. hogy ezek a szerek szerencsétlen. mert sok a dolgom. Ugyanakkor sok olyan embert is vágott közbe Celia . a konkurens cégek hónapokat. Visszatérve a Valiumra. de e nélkül az agresszív reklámhadjárat nélkül. amit az egymással v erseng? gyógyszergyárak dobtak piacra. Nem vitás. Kicsit sok gyógyszert?! Mindenki kilószámra gyártja a recepteket. amely persze továbbra is szedhette volna a szereket. olyanoknak is. De mivel a Valium nagy üzleti sikernek bizo yult. hogy léteznek ilyen nekem-is-van-már szerek szakította félbe Cel ia türelmetlenül . hogy ötféle különböz? Valiumot lehet kapni. és indulni készült. Mit akar itt? Celia megpróbálta mosollyal fogadni az ellenségességet. Ezzel sarkon fordult.. A maga cége meg a többi is cinikus. de csakis annyira. akiknek nincs rá szükségük. míg rá nem nyílt a szemem a gyógyszerüzlet szörnyû mibenlétére. mindketten profitálhatnánk a dologból. és meghallgatha tnánk egymás érveit. Igen. Úgy látszik. nem tudta. ennél több durvaságr s szüksége. belgyógyász vagyok. Stavely legyintett. Találkozni akartam magával. de hallgatom. amivel maga fogl alkozik: az értékesítés. Még ha nem is értenénk egyet. és meggyógyultak. Például azt szeretném tudni. Na jó. Tíz percet adok magának. hasznos szer felfedezésére koncentrálták volna az energiájukat. gonosz módon tukmálják rá minden termékeiket.. A maga bizniszének a legerkölcstelenebb területe éppen az. Alapjában véve a gyógyszerek hasznosak. de rögtön újból elkomorult.

hogy a segítségükkel maradnak fizet?képesek a nagy gyógyszergyárak re a társadalomnak mindenképpen szüksége van a fontos áttörések közötti holt id?szakokban. Most viszont én nem hiszem el. mint az eredeti probléma. de az ausztrál k ormány által indított vizsgálaton is felmentették a Montayne-t. és közben az ígért tíz percb?l kerek egy óra lett. Stavely folytatta. egy kórházakban h nálatos intravénás folyadékkal. A mi szervezetünk sok ilyen esetr?l tud. az akut hiányhoz és feltehet?leg még több halálesethez vezetne. Minden fontosabb új gyógyszert rögt lekoppintanak a konkurens cégek. hogy még mi sem tudunk mindegyikr?l. Ilyen körülmények között biztos. Ismerjük az ausztráliai esetet szólt közbe fáradtan Celia. és lefogadom.. és felcsattant: Nevetséges. Stavely s ez szégyenletes példája annak. Maga tényleg hisz e bben a naiv érvelésben? Mert nemcsak a Valiumról van szó. és nagy alószínûsége annak.hez. hogy valaki elhanyagolta a. hogy a hibás üvegek száma elenyész?. valljuk b . hogy csak a legminimálisabb figyelmeztetést kelljen a szerhez mellékelni. Hetek óta folyt a vita a gyártó. és még az anyjukat is eladnák néhány sz . Jaj istenem! kapott a fejéhez hitetlenkedve Dr. Dr. Törvény írja el?. Egy gyógy szergyárnak (nem a Felding-Rothnak) problémái támadtak az egyik termékével. Stavely élesen nézett rá. és most meg is kaptam. ahol intett megpróbált valami elfogadható megoldást találni. Az állitólag steril intravénás folyadékot tartalmazó üvegek n zárókupakokat találtak. Az információ az érintett gyógyszergyár egyik vezet?jét?l szárma Celia megbízhatónak tartott. Ha pedig új szert dobnak piacra.. hogy komolyan beszél kerekedett el Celia szem e. Ma délel?tt hallottam. Tovább hallgatta az a sszonyt.. Véletlenül tudok az ügyr?l szólt közbe Celia . néha közbeszúrt egy-két mondatot. hogyan akadékoskodik egy gyógyszergyár. és ez éppen egy olyan eset. akik tönkretették a társadalombiztosítási rendszert. érveket kértem. ugyanakkor könyörtelenül el lyeszt?dnek az irattárak mélyén. amit a Montayne-r?l állít! És különben is. hogy néhányszor el?fordult. annál még mindig öss zehasonlíthatatlanul jobb és etikusabb. és nemcsak ott. Jó. aztán tovább beszélgettek. mintha nem is hallotta volna Celia közbevetését. Stavely feljegyzett valamit. a költségeket viszont a cégeknek kellene állniuk. Az információ törvényellenes visszatartása.. Elmondta. Hát ezért kellene a kormánynak ellen?riznie és irányítania a gyógyszerészeti kutatást. hogy a gyanús eseteket jelent a minisztériumnak. mert különben nem hajlandó tisztességes módon tájékoztatni a gyógyszerei veszélyeir?l. lehet. hogy valamennyit sikerült kiszûrni. hogy ezt a jóváhagyást azonnal visszavonják. Mert azt ugye nem akarhatja. miközben nem hajlandó zavonni egy veszélyes termékét . betiltja a raktárakban álló készlet felhasználását. Ez nem igaz! tiltakozott Celia. A köz érdeke. A maga drágalátos iparának a fejére kell koppintani bizonyos szabályozásokkal. Miért? Volt egy eset Ausztráliában. de amit maga javasol. gépi meghibásodás helyét felfedezték és a zavart elhárították. Na. hogy a minisz térium úgy döntött. A hét végén készülnek döntést hétf? reggel jelentik be egy sajtóértekezleten. A dilemma a következ? volt: úgy tudták. De vajon indulni fog-e valaha is bûnvádi eljárás ez ügyben? Addig nem. hogy a gyógyszerkutatást ugyanazok a politikusok ell en?rizzék. amelyek vérmérgezés y több páciens halálát okozták. gondolta Celia. amir?l Celia is tudott. míg a maguk fizetett emberei ott lobbiznak a Capito l Hillen. és ezt legtöbbször sikerül is elérniük. arról nem beszélve. akkor a káros mellékhatások etlen szó sem esik az ezzel kapcsolatos jelentések kényelmesen. milliárdokat dobtak ki az abl kon. képtelenek egyensúlyban tartani a költségvetést. a szabadversenyes kapitalizmus sem tökéletes. Továbbiak nem kerülnek ki a gyárból. hogy még most sem volna penicillin a piacon! Jó. Még ma is a olnak. amiken keresztül baktériumok juthattak a szerbe. már megvan a minisztériumi e k. Biztos ebben? Száz százalékig. Stavely. . Végül szóba került a Montayne A szervezetünk jelentette ki Stavely továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében. a minisztérium és a kórházak között. Ha zárolnák a gyógyszertárak r zleteket. hogyan cáfol eg az orvosszakért?k a tárgyalóteremben elhangzott vádakat. hogy megakadályozza ennek az elégtelenül tesztelt gyógyszernek a piacra kerülését Celia megunta az egyoldalú szónoklatot. Stavely többek között megemlített egy friss vitát.

A szûr?s szeme tt megint ott bujkált valami halvány mosoly. de bizonyos fokig megszállott is. Celia már találkozott ilyen e rekkel. Dr. egyáltalán nem volt biztos abban. és Ce ia végs? soron egyetértett ezzel. mindig is nehéz volt velük átgondolt. Nem ismerte be Celia. Stavely ott követi el a hibát. hogy olvasta-e a tárgyalás jegyz?könyvét. akkor fel kell tenned magadnak a kérdést: honnan tanul ták? A válasz pedig: az olyan cégekt?l. Elhatározta. logikus gondolkozású. Nader segített az autókat jobbá és biztonságosabbá tenni valamennyiünk számára. amikor bejött hozzám. Annak idején Sam Hawth orne hozta fel neki azokat az érveket. hogy tizennégy évvel korábban ? maga is nagyon hasonlóan vélek dett a nekem-is-van-már gyógyszerekr?l meg a molekuláris rulettr?l . hogy jöv? héten pótolja ezt a mulasztását. Nem hiszem. hogy képtelenek megszabadulni ett?l a z antagonisztikus szemlélett?l és a szürke árnyalataiban gondolkozni. Celia felsóhajtott. vagy a jelent?ségüket bagatellizálni. Sidney Wolfe-ot . és micsoda el?ítéletei vannak. akkor ezek a vállalatok is könyörtelenül és etikátlanul jártak el. ahol az élet nagy rész e játszódik. Másban nem nagyon. Ha még emlékszik rá. mert mikor senki nem figyelt od a. Eszébe jutott. Nem ezt kérdeztem. Néha nehéz elviselni ezeket a b?sz aktivistákat Maud Stavelyt. Jó napot mondta Celia. mint a tiéd. Annyira hozzás oktak ahhoz. Akkor olvassa el! És ne merészeljen addig a Montayne-nel kapcsolatban nyilat kozni. drágám. Ralph Nadert meg a többieket . míg el nem olvasta. Stavely természetér?l. Stavely meg Wolfe téged és a kollégáidat birizgál szüntelenül. humánus vonatkozást. Stavely valóban elhivatott. Orvosi végzettsége miatt alkalmas is arra . Az is világos. aminthogy néha valóban azok. hogy hozzászóljon a gyógyszerkérdéshez. elgondolkozott Dr. h ogy nincs humorérzéke. és én a l ezért hálás vagyok neki. amiket ma délután ? mondott Stavelynek. És bár Celi a felhasználta ezeket az érveket. és a férjének szokás szerint me t futotta egy-két bölcs megjegyzésre. Stavely már újból azt ratot olvasta. De szükség van rájuk. fegyelm ezett és borotvaéles. hogy helytállóak. Egyszer valaki nemzeti kincs -nek nevezte az Egyesült Államok gyógyszeriparát. és halálosan komolyan veszi saját magát. Azt kérdeztem. hogy a gyógyszeriparnak csak a negatív oldalait h angsúlyozza. meg joga is van hozzá. objektív beszélgetést folytatni. miközben Celia Manhattanb?l Morristown felé hajtott. hogy Stavely mégiscsak megfogta valahogy: nevezetesen. Este Celia elmesélte Andrew-nak a délutáni kalandját. Jordan.Nem értek egyet azokkal a szakért?kkel vét? közölte Stavely. Egyes nézeteivel többé-kevés is egyetértett. és teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sok pozitív. hogy nem olvasta a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai per jegyz?könyvét. milyen durván félre nformált a Montayne-nel kapcsolatban. A te iparágadnak éppúgy szüksége van rájuk. amive az iparág a tudományt és az egészséget szolgálja. Másfel?l viszont az asszony nagyon is jól informált. hogy értelme volna a további beszélgetésnek. Felpillantott. s?t talán briliáns esze van. hog kormánynak kellene ellen?riznie a gyógyszerkutatást. és a sivár ház sivár irodáiból kiment a hasonlóképp sivár Délután. De mindent egybevetve Stavely meg a szervezete kemény ellenfelek. arról nem beszélve. Az is elég naiv és abszurd elképzelés Stavely részér?l. s?t alkalmanként kifejezetten utálja ?ket az ember mon dta Andrew. . Olvasta a tárgyalás jeg Kimerít? jelentéseket olvastam az ügyr?l. Igazad van sóhajtott Celia. hog ercre se tudjatok lazítani. hogy feketén-fehéren lássák a dolgokat. Celiát zavarta. Akkor nem volnának sikeres aktivisták. És igaza volt. És még valami: mikor ?k könyörtelenek és eti nok. Jó napot. aki fényt derített a s kre. akiket n em szabad figyelmen kívül hagyni. de ebben feltétlenül. mint ahogy an jén a General Motorsnak meg a többi autógyárnak szüksége volt Naderre. De bárcsak egy kicsit halkabban csörtetnének a kard al és józanabbul! Andrew megrázta a fejét. amit Celia beléptekor. Celia bólintott. én is ugyanezt mondtam.

Celiának aródzott felhívni ?t. Celia akit helyettese. Rájött. hogy ostoba ndiszkréciót követett el. Stavely ugyanis behívatta az egyik munkatársát. amit az elkövetkezend? hónapokra szántak.. de az Egyesült Államok egész területén sem sikerült egyetlen árva példányt sem fe aniuk. amit most fogok megírni. ahogy az egy új gyógyszer bevezetése el?tt lenni szoko tt. Bár Maud Stavelynek nyilvánvalóan ott lapult egy példány az íróasztalfiókjában. valamint a potenciálisan halá anyag gyártójának passzivitását. ahogy a februári határid? egyre fenyeget?bb közelségbe került. arról. Minden jel arra mutatott. a másnapi. Farkasszemet nézve a riporterekkel és a rászegez?d? kamerákkal. idegesség és reménykedés keveréke uralkodott. a vérmérgezésekr?l. és valóságos reklámposta-lavinát zúdítottak a nemzet orvosaira és gyógys ire. ha tanúja let volna annak a jelenetnek. mikor a minisztérium bejele döntését.és Gyógyszerügyi Minisztérium. Valakinek ma éjszaka dolgoznia kell.. A várt hatás nem maradt el. Az érdekeltek egy magnókazettát is kaptak egyik oldalán Brahms gyönyörû Wiegenlied-je ?dala volt hallható. ami Maud Stavely szervezetének irodahelyiségeiben zajlott le pénteken. amik a nagy-britanniai FeldingRoth kutatóintézetb?l érkeztek. és repiajándékokat osztogattak nekik a golfjátékhoz szükséges apró kellékeket Montayn A vállalat minden szintjén. 11 Celia legnagyobb meglepetésére a Felding-Roth központjában egyetlen példány sem kalló ott a Montaynenel kapcsolatos ausztráliai tárgyalás jegyz?könyvmásolatából. hogy megtiltja a kórházaknak az intravénás.. aki bent volt nálam? Az igenl? válasz hallatán Stavely kiadta az utasítást a fiatalembernek: Sajtóértekezletet tartunk holnap délel?tt. amik több emberéletet követeltek. A legnagyobb tévéállomások esti híradásukban beszámoltak tókonferenciáról. Addig is rengeteg egyéb munkája akadt. hogy. hogy az értekezlet témája fontos. Alapos leckét kapott. Több jelentés is idézett bel?le. célratör? utasításokat. Ehelyett Stavely kijelentette. aki kissé zavartan követte az eseményeket senkinek nem szólt az ügyben játszott szerepér?l. hogy kitette onnan a lábát. El atta viszont azt a Celiától származó értesülését. Feltétlenül legyenek jelen tévétársaságok és hírügynökségek is. követeljük! -. Stavely az i ntravénás folyadék problémájáról kezdett beszélni. és hogy a döntést hétf?n hozzák nyilvánosságra. Még vérmesebb reményeket keltettek azok a hírek. hog atozzanak az ausztrál partnerirodájuknak. de Celia most az egész.. Bill Ingram segített felelt azért a sok millió dollárért.. Hangos diadalt aratott a szervezet. Dr. Tudas sa mindenkivel. amit már eddig kiadt k és azért a még nagyobb összegért. a legtöbb riporter mell?zve a hír valódiságának ellen?rzését így kezdte a cikkét: rs válaszként Dr. és a szöveget ynökség Stavelyr?l készített fotójával illusztrálták. így hétf?n. a lehet? legkorábbi id?pontban. ami oly hosszú ideje gátolta a to . míg a másikon a Montayne klinikai hatásának leírása. Tovább osztogatta a gyors. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szerv ezet helyteleníti az Élelmiszer. aminek eredményeként másnap délel? akor megkezd?dhetett a sajtókonferencia. hogy a minisztérium már döntött a meglév? f betiltásáról. . Mindezt kiegészít vállalat ügynökei ezrével hordták szét a Montayne-mintákat tartalmazó csomagocskákat az orvo k.Celia még jobban értékelte volna Andrew-nak ezt az utolsó megjegyzését. cirkuszi hangulat. néhány perccel azután. Celia. az izgalom. Továbbá követeljük igen. hogy kölcsönkérje. Inkább utasította a Felding-Roth jogi osztályát. és tiltsák meg a felhasználását. és nem sokkal kés?bb erre az eseményre hiv atkozva kezdtek újabb adománygyûjt? akcióba. és azok küldjék el légipostával a másolatot. Gondosan kidolgozott reklámok méregdrága négyoldalas színes betétek jelentek meg orvosi magazinokban. amir?l el?z? nap Celiával is eszmét baktériumokkal fert?zött üvegekr?l. és megkérdezte t?le: Elment az a n?. Ugyanekkor sajtó k ki. és ezt azonnal kihasználta egy mesteri taktikus. csonkítatlan szövegre volt kí csi. Maud Stavely és a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet követe elentette. Dr. vasárnapi lapok is f?helyen hozták a történteket. A jogi osztály mi nt megtett. élet-halálról van szó. A Montayne piaci el?készít? kampánya ?rületes tempóban folyt. a kórházakról és az betegekr?l. hogy Martin Peat-Smithnek és k utatócsoportjának sikerült áttörnie egy technikai korlátot.. hogy ennek az intravénás folyadéknak a te ? készletét zárolják.

A jelöltek egyike Xavier Rivkin. ne haragudjon rám! Tényleg jobban megadhattam volna a módját ennek a bejelentésnek. hogy valaha is átrághatja magát az anyagon. A kísérletek tovább folytak. és ekkor egy olyan váratlan esemény történt. hogy az emberi emlékez?képességet javító szerhez még sok év mun .. az elkötelezett demokrata és lelkes Carter-hív?. s amelyeket egy-két nap múlva szándékoztak yilvánosságra hozni. Celia ennek is örült. De néha olyan sok a dolgom. hogy kollégájuknak nincs oka vissza gy ilyen fényes ajánlatot. Vaskos. hog y Xavnek szándékában áll azt elfogadni. hogy csírájában fojtsa el néhány igazgatótanácsi tag leg ozását. bármennyire is szerette volna mihamarabb elolvasni. most. Január második hetében Sam magához kérette Celiát és tájékoztatta a Rivkinnel kapcsol elképzelésekr?l. Ugyan már mondta szelíden Celia. A Felding-Rothnál el?ször titokban tartották az ajánlat tényét.et. Sam elhallgatott. az asszony meg dezte: Leülhetek? Hát persze. hogy egyszer valóban lesz ilyen szer. dühösen leparancsolta a pódiumról a cég New York-i értékesít renciáján több száz kolléga szeme láttára. sem a pénzt a választási kampány során. Mindezekért elnyerte megérdemelt jutalmát: felajánlották nek Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesi állását. Szép csendbe n megállapodtak Rivkinnel a méltányos összegû korengedményes nyugdíjban. mint a villámcsapás. Foglaljon helyet.. A harlow-i ügyvezet? igazgatótól. mikor a Montayne. És ugye kapok egy percet. és abban. hogy id?hiány miatt kényt len volt félretenni. Hogy egész ?szinte legyek mondta Sam . mert eg szolgáltak a haditengerészetnél. valamint azt is.. Még január elején sem jutott hozzá. hogy zárják be a harlow-i intézetet megint csak a magas költségekre és az eredményt hivatkozva.. aminek eredményeként egyre re elenebbé vált. és Ma rtinnak lett igaza. Minden rendben. hogy éppen egy olyan akadályt sikerült legy?zniük. és kitiltotta a teremb?l. a már rég meghalt Irv Gregson.. és akkor Sam megmentet . az. és a patkányokkal végzett labirintuskísérletek során kiderült. De mit is akart a Montayner?l mondani? Ám miközben beszélt. és mivel még mindketten ácsorogtak. és az újdonsült vezet? fullajtárai szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. Az eredmények tükrében azonban Harlow és az agy öregedési folyamatának kutatása id?re megint haladékot kapott. és úgy vélekedtek. Ám ekkorra már olyan nyomás nehezedett Celiára. de ez úgy ért. Lehet. hogy megfel k után kutassanak azokra a kormányposztokra.. amik kel továbbhaladhatnánk. Xav Rivkin. eszébe jutott az a tizenhét éve történt eset. mikor az akkori alelnö . akikkel Xav ügyét is tárgyaltuk. Celiának kimondhatatlan örömet okozott. Sam széles mozdulattal egy székre mutatott. Nagy meglepetésre Cartert választották meg a következ? négy évre az Egyesült Államok ek. A részletek nem voltak ismeretesek Martin jelentésében röviden. hogy magamhoz térjek? kérdezte Celia rekedt hangon. Talán majd tíz év múlva. de ha Xav elbúcsúzott. ezenkívül személyesen ismerte Cartert. A hír éppen id?ben érkezett. hogy Martinnak és munkatársainak sikerült megtisztítania egy peptidkeveréket. hiszen másfél évvel korábban az intézet további mûködtetését ja December közepén megérkezett Celia íróasztalára a kért ausztrál peranyag. nem sajnálta sem az id?t.. hogy a jan 0-i elnöki beiktatás után nem sokkal Xav már búcsút is mondhat a Felding-Rothnak. mintha nem is a saját hangját hallaná. Persze ebbe az állásfoglalásba belejátszott az a hátsó gondolat is ogy nem árthat a cégnek egy barát a washingtoni Kereskedelmi Minisztériumban. Nigel Bentleyt?l kapott levélb?l kiderült. hogy. A fejében egy kergették a gondolatok. általánosságokban fogal ott . Bár nyilvánvaló volt.. Jaj istenem. hogy sajnálja a dolgot. Sam Hawthorne meg az igazgatótanács néhány tagja magá getéseik során szóba hozták Xav ügyét. hogy maga nincs a tudatában. hogy legalábbis ebben Sastri tévedett. igen valószínûvé vált. ahonnan hamarosan leköszönnek a republikánus politikusok. senki nem gondolt rá magamat is beleért e . a Felding-Roth értékesítési és kereskedelmi ig azgatóhelyettese lett. töb oldalas kötet volt. melyet a patkányok agyából nyertek. Samen látszott. Valami baj van? Nem szívta meg az orrát Celia. hogy ez az el?léptetés elég szerencsétlen id magának. Beszélgettem ugyanazokkal az igazgatótanácsi tagokkal. úgy érezte. maga lesz a vállalat ú kereskedelmi igazgatóhelyettese. hogy ilyen hamar újból el?léptetjük magát. amelyekr?l Celia még nem tudott. de valószínûnek látszott. és úgy látjuk. hogy ez a kev kerrel alkalmazható az öregebb állatok memóriájának javítására. amir?l Dr Sastri tizennyolc hónappal korábban azt mondta Celiának: Nincsenek olyan módszerek.

Winnie elpirult. én és a tanács azon tagjai. Nem lesz könnyû dol . köszönje meg a nevemben Liliannek és magának is nagyon köszönöm. látnia kell ezeket. hogy megint össze kéne jönnünk. amir?l nagyon régen beszélt Andrew-nak. akikr?l beszéltem. aki. megtörölte a szemét. És igaza van. A fenébe! Azért sem fogok sírn . Legtöbbször javította ki a felesége. Benne van a Montayne-dologban is. ennyi sok id? után végre. Legközelebb ak kor bontunk pezsg?t. egy tálcán poharakat egyensúlyozva . hogy csak most mondom: gratulálok! Ma reggeli közben elmondtam Liliannek i s az örömhírt. minden így marad. üzeni. Winnie meg én most inni fogunk az egészségedre jelentette ki Andrew. és kuncogva mondta: Épp most vettem észre. Sam. ami vagy. hogy közben jóval nagyobb felel?sség nehezedik majd a vállára. hogy ki legyen az utódja a gyógyszer-értékesítési igazgató székében. ha végigvinné a dolgot anna ellenére. Bill egy újságkivágást tartott a kezében. mert esetleg nem tesz jót a babának. aki az évek múlásával nem vesztett kisfiús bájából. és tárgyilagos t mondta: Kérem. És egyetértek. ha megérkezett a kis jövevény. voltál és leszel. Megihatom az egészet? Ugyan miért ne? kérdezte Celia csodálkozva. Celia mondta Sam gyengéden. Mikor este Celia beszámolt Andrew-nak a küszöbönálló el?léptetésér?l. Minden szempontból alkalmas. aztán bizonytalanul Andrew-ra nézett. bár nem hiszem. Remélem. Egészségére. mondta magának. Ez már a múlté. Winnie csatlakozott Andrew is a feleségéhez. Végigsimítva szokás szerint rakoncátlankodó vörös tincsein zólt: Úgy gondoltam. Ugyanakkor folytatta Sam gondolkozzon el azon. Winnie. Köszönöm szépen. Mennyire tud franciául? . Celia Samet követte felfelé.. Mögötte Winnie March ragyogott. Nos kezdte az elnök . Kivette a pe poharat Winnie kezéb?l. hogy Sam mosolyogva egy zsebkend?t nyújt felé. és most Sam az. é jesen igazad volt. Andrew grimaszt vágott. Közben pedig arra gondolt. azt szeretnénk. De mégiscsak eltörött a mécses. és ? pont úgy örül. és igyekezett a lehet? legnor málisabb hangnemben elköszönni Samt?l. Jordan lelkesedett Winnie.. látta. az asszony f an megjegyezte: Hát ez is sûrû nap volt. Pontosan egy hét múlva csapta meg ?ket el?ször a rossz hír szele. De miért is aradna így? Nagyot tévedett. Mrs. Ne aggódjanak nyugtatta meg Celia.Soir-bó\ való magyarázta Ingram. a férje átölelt dta: Büszke vagyok rád! De hát mindig is az voltam. csatlakozhatsz hozzánk. Mikor teletöltötték a poharakat. megjelent Celia irod ami elvben már az ? irodája volt. A t gészségedre. Hát. mint az enyém! Együtt örülünk magával. Egyedül küzdötte fel magát. hogy lám-lám. Most egy id?re mell?zze az italt. Most g térjünk át a Montayne-re. hiszen ez csodálatos újság! Sokkal fontosabb. Celia hevesen magához ölelte. A jóisten áldja meg! Winnie bele olt a pezsg?jébe. ami a Montayne ügyét illeti. mikor nem voltál az.. De milyen örömteli! hangsúlyozta Andrew. mint én. Bill Ingram. és kész ügyeket. hogy úgy vagyok. ragudjon. hogy fontosak volnának. Bill Ingram vágta rá Celia habozás nélkül. mikor Celia és Andrew a hálószobájukban lefekvéshez készül?dtek. mivel nyakig benne van a Montayne piaci el?készít? kampány n. Kés?bb..alelnökt?l meg a többiekt?l is mind . és e rg pezsg?vel tért vissza. Aztán egy kurta Bocsáss meg kíséretében kiment a konyhába. és milyen remekül bevált a terve! Bill Celiát kö és most már csak az a kérdés. mé a nászútjukon. hogy Billnek ki az utánfutója ? Vadul kavargó gondolatai ellenére er?t vett magán. megint csak bebizonyosodott a kösd-a-sz ekered-valaki-más-csillagához elv létjogosultsága. Celia elvette a zsebkend?t. Ha akarsz . Andrew felemelte a magáét. Mikor felnézett. Akadtak pillanatok. legdrágább szerelmem! Mindarra. A Francé. Egy pár izsi barátom küldte. Maga igazán megérdemli..

Megértem, ami le van írva. Ahogy Celia elkezdett olvasni, hirtelen jeges borzongásként futott végig rajta a balsejtelem, és úgy érezte, egy pillanatra elakadt a szívverése. Rövid hír volt. Nouzonville belga határ menti francia kisvárosban egy n? leánygyermeket szült, a ki most töltötte be az els? életévét. Az orvosok a napokban állapították meg, hogy a kislányn onti idegrendszeri zavara van, ami eleve kizárja a végtagok normális mozgását; a tesztek a zt is kimutatták, hogy a leánykának nem fejl?dik az agya. Az orvosok tanácstalanok, mert ez ellen semmiféle terápiát nem ismernek. A gyermek egyetlen szörnyû, könyörtelen szóval Az orvosok szerint élete végéig csak vegetálni fog. Az anya a terhessége alatt Montayne-t szedett. ? és a családtagjai a gyógyszert okolják a gyermek tragédiájáért. A hírben nem volt szó arról, hogy az orvosok mennyiben osztj t a nézetet. A Francé-Soir rejtélyes mondattal fejezi be a tudósítását: Un autre cas én Espagne, a paremment identique, a été signalé. Celia némán, mozdulatlanul állt, és azt mérlegelte, hogy mekkora a jelent?sége annak , amit olvasott. ...és egy látszólag ugyanilyen eset Spanyolországban. Mint mondtam buzgólkodott Bill Ingram , nem hiszem, hogy bármi okunk is voln a az aggodalomra. Végül is a France-Soir híres az agresszív és túlzó stílusáról. Ez nem ugyan t ha a Le Monde írta volna meg. Celia nem válaszolt. El?ször Ausztráliában. Most pedig Franciaországban és Spanyolor szágban. Ám a józan ész azt súgta, Billnek igaza van. Tényleg nincs ok az aggodalomra. Emléke ztette magát a Montayne-nel kapcsolatos mély meggy?z?désére, a rendkívül alapos francia kuta tásokra, a több országra kiterjed? hosszas tesztelésre, amik mind egy és ugyanazt a célt szo lgálták: biztosítékokat keresni és találni a Montayne abszolút biztonságosságára. Hát persze s ok az aggodalomra. És mégis... Elszántan odafordult Ingramhez: Bill, azt akarom, hogy a lehet? leggyorsabban derítsen ki mindent err?l a két esetr?l, és amint készen van, azonnal tegyen nekem jelentést. Az újságkivágást az íróas te, és azt mondta: Ezt pedig megtartom. Oké, ha óhajtja. Ingram az órájára pillantott. Felhívom a Gironde-Chimie-t. Még ncs túl kés?, és tudom is, hogy kit kell keresnem. De nem hiszem, hogy... Gyerünk fakadt ki Celia. Induljon már!

Bill egy órával kés?bb vidám hangulatban jelentkezett. Nincs semmi baj! harsogta. Hosszan elbeszélgettem azzal a barátommal a Giron de-Chimie-nél. Mindent tudott arról a két esetr?l, amit a France-Soir megírt; azt mondta , hogy alaposan kivizsgálták az ügyeket, és nincs ok a pánikra, s?t még a leghalványabb kétsé em. A cég küldött egy orvosi-tudományos csoportot Nouzonville-be, és utána ugyanezek az embe rek odarepültek a spanyolországi eset színhelyére. Részleteket is mondott? kérdezte Celia. Igen. Bill a jegyzeteibe pillantott. Véletlenül mindkét eset rendkívül hasonlít az ausztráliaira, amir?l aztán kiderült, hogy vaklárma. Emlékszik? Igen, Bill, jobban emlékszem, mint maga. Szóval mind a két n? a központi idegrendszeri zavarral született babák anyukái hesség alatt összevissza szedett más gyógyszereket is, és emellett jócskán alkoholizált. A fr ia gyermek családjában el?fordult már mongoloid elváltozás, Spanyolországban pedig a baba ap ja és nagyapja is epilepsziások. De ugye mindketten szedtek Montayne-t is? Igen, ez igaz. A francia ismer?söm Jacques Saint-Jean, a kémiai tudományok dok tora elmondta, hogy el?ször a Gironde-Chimie is szörnyen aggódott, úgy, ahogy maga. Rámuta tott, hogy az ? cégénél is ugyanannyi forog kockán, mint a Felding-Rothnál, s?t talán még töb s. Tovább! utasította Celia röviden a beosztottját. Szóval az ítélet a következ?: a Montayne-nek abszolúte semmi köze a csecsem?k szüle

rendellenességeihez. Ebben teljes mértékben egyetértettek a tudósok és orvosok, akik között a tak független konzultánsok is. Arra jutottak, hogy a többi gyógyszer, amit az anyák szedte k, bizonyos kombinációban veszélyes, és... El akarom olvasni a jelentéseket vágott közbe Celia. Mennyi id? alatt kaphatun k másolatokat? Mindkét jelentés itt van. Itt? Bill bólintott. Itt az épületben. Jacques Saint-Jeantól tudom, hogy Vincent Lordnál vannak. Pár he te küldték meg ?ket annak a Gironde-Chimie-elvnek a szellemében, hogy mindenkit minden r?l informálni kell. Akarja, hogy elkérjem Vincentt?l a... Nem szakította félbe Celia. Majd én érte megyek. Köszönöm, Bill, elmehet. Ne haragudjon Bill hangja aggodalmasnak tûnt. Igazán nem akarom megbántani, de nem hiszem, hogy túl nagy jelent?séget kellene tulajdonítania ennek a... Celia képtelen volt tovább úrrá lenni az egyre növekv? feszültségén, és elemi er?vel nt ki bel?le: Azt mondtam, elmehet! Miért akarja elolvasni ?ket? kérdezte Vincent Lord Celiától. Celia azért ment a kutatási igazgató irodájába, hogy azokat a bizonyos, Montayne-n el kapcsolatos jelentéseket elkérje. Mert fontosnak tartom, hogy az ilyesmit én magam is elolvassam, ahelyett h ogy csak másodkézb?l tájékozódnék róla. Ha a másodkézb?l alatt engem ért jegyezte meg Lord , nem gondolja, hogy a képz m alapján inkább én vagyok jogosult a megfelel? következtetések levonására egy ilyen anyagból int ahogy azt már meg is tettem? Akkor halljuk az ítéletét! Egyik esethez sincs köze a Montayne-nek. Minden ezt támasztja alá, márpedig ezek et a bizonyítékokat magas képzettségû, hozzáért? emberek vizsgálták, méghozzá alaposan. Továb amit egyébként most már a Gironde-Chimie is oszt , hogy az érintett családok ezzel a peresk edéssel egyszerûen csak pénzt akartak kicsikarni a gyártó cégt?l. Nem az els? eset és nem is z utolsó. Tud Sam ezekr?l az esetekr?l, a franciáról meg a spanyolról? érdekl?dött Celia. Lord megrázta a fejét. T?lem nem. Nem tartottam az ügyeket annyira fontosnak, hogy zavarjam Samet . Rendben bólintotta Celia. Err?l nem akarok magával vitatkozni. De akkor is s zeretném elolvasni azokat a jelentéseket. Lordnak az utóbbi id?ben tanúsított szívélyessége a beszélgetésük során szinte teljes . Most már ismét a régi, maró gúnnyal támadt Celiára. Ha úgy képzelné, hogy az ismeretei alapján meg tud ítélni tudományos kérdéseket, ha elmeztessem, hogy a gyatra kis kémiadiplomáját már nagyon régen szerezte, és amit esetleg tu dott, annak a legnagyobb részét már régen túlhaladta az id?. Bár Celiát meglepte, hogy a kutatási igazgató a jelek szerint semmi áron nem akarj a kiszolgáltatni neki a kért dokumentumokat, semmiképpen sem állt szándékában vitát nyitni a ytani tudásáról. Nem képzelek semmit, Vincent válaszolta nyugodtan. De a jóisten szerelmére! Meg aphatnám végre azokat a jelentéseket? Azon is meglep?dött, ami ezek után következett. Úgy gondolta, hogy a jelentések va lahol ott porosodnak a központi archívumban, és hogy Lord majd elküld értük valakit. Ehelyet t azonban a férfi savanyú ábrázattal el?vett egy kulcsot, kinyitotta az íróasztalának egyik l zárt fiókját és kivett egy dossziét. Kihúzott bel?le néhány lapot és átadta ?ket Celiának. Köszönöm vette át Celia a jelentéseket. ígérem, hogy visszakapja.

Bár este Celia holtfáradtan ért haza, kés? éjszakáig fennmaradt, és elolvasta a Giron e-Chimie jelentéseit meg az ausztrál jegyz?könyv oroszlánrészét is. Ez utóbbi aggasztotta leg nkább. Talált több olyan fontos pontot is a jegyz?könyvben, amit a rövidített, összefoglaló tozat, amelyet korábban olvasott, nem tartalmazott.

Abban az els? változatban az szerepelt, hogy az ausztrál n? gyenge jellemû, re ngeteg gyógyszert szed (a Montayne-en kívül), vedeli az italt és egyik cigarettáról gyújt a m kra. Mindez valóban igaz volt. Ami viszont nem volt benne abban az összefoglalóban, pedig ugyancsak igaznak bizonyult, az, hogy mindezek ellenére a beteg gyermek anyja intelligens, amit több tanú is egybehangzóan állított. Továbbá az asszony családjában soha nem fordult el? gyengeelm gy testi deformáció. A másik dolog, amir?l Celia csak most értesült: az asszony korábban már életet adott két egészséges gyermeknek. A rövidített változat azt állította, hogy az édesanya nem tudta, ki a beteg gyermek apja. Azt viszont tudta mint ez a teljes szövegb?l kiderült , hogy melyik négy férfi közül llett kikerülnie a kislány apjának. A férfiakat mind kikérdezte egy törvényszéki orvos. Egyet esetben sem fordult el? sem a férfiak, sem pedig családtagjaik körében szellemi vagy te sti betegség, ami esetleg örökletes lehet. A francia és spanyol eset leírásai, amiket Vincent Lordból taposott ki, nagyjából fe dték mindazt, amit Bill Ingram szóban mondott el neki. A jelentések részletessége is Lordn ak azt a véleményét támasztotta alá, hogy a Gironde-Chimie vizsgálatait hozzáért? emberek vég alaposan. És mégis... A három dokumentum összességében inkább növelte, mintsem mérsékelte Celia lmát. Mert azon nem lehetett vita, hogy minden spekuláció és szakvélemény ellenére három, a v különböz? pontján él? asszony deformált és szellemileg sérült gyermekeket szült és hogy a t t mindhárman szedtek Montayne-t. Mire befejezte az olvasást, már tudta, hogy mit fog tenni: Vincent Lord húzódozása ellenére tájékoztatni fogja Sam Hawthorne-t, mégpedig nem csak a tényekr?l, de arról is, ho gy egyre er?sebb balsejtelmei vannak a Montayne-nel kapcsolatban.

12

Másnap kés? délután történt. Celia már délel?tt átküldte Sam Hawthorne-nak a feljegyzését, méghozzá sürg?s jelzé okkal ezután Sam összehívott délután fél ötre egy vezet?i értekezletet. Ahogy Celia az elnöki iroda felé tartott, a folyosón már messzir?l hallotta a ny itott ajtón át az öblös hahotázást. Ezt a dolgok állásának ismeretében meglehet?s idegenkedés ta. Amint belépett a titkárságra, Sam két titkárn?je közül az egyik felnézett és elmosoly . Halló, Mrs. Jordan. Úgy hallom, az urak odabent ünnepelnek mondta neki Celia. Most véletlenül van is rá okuk. A titkárn? újból elmosolyodott, és a nyitott ajtó ett. Miért nem megy már be? Azt hiszem, Mr. Hawthorne személyesen akarja közölni magával a agy újságot. Bent vágni lehetett a szivarfüstöt. Minden fontos ember ott nyüzsgött az elnök körül: ncent Lord, Seth Feingold, Bill Ingram, több alelnök, többek között a veterán Glen Nicholson , aki a gyártásért felelt, Dr. Starbut, a gyógyszerbiztonsági osztály vezet?je és Julian Hamm nd, a sajtóügyek felel?se. Mindenkinek ott füstölgött a szájában egy rút barna szivar, még In n is, aki láthatóan kicsit bizonytalanul szívta; Celia még soha életében nem látta dohányozni Hé, emberek, megjött Celia! rikkantotta valaki. Sam, dobj neki is egy szivar t! Nem-nem! emelte fel Sam tiltakozóan a kezét. A hölgyek mást kapnak. Boldogság zó arccal az íróasztala mögül el?varázsolt egy gyönyörû csokibonbont és odaadta Celiának. Az unokám tiszteletére, aki nézett Sam az órájára e pillanatban lett húszperces Celia komor hangulata egy szempillantás alatt elpárolgott. Sam, ez csodálatos! Szívb?l gratulálok! Köszönöm, Celia. Tudom, hogy általában az apák szokták szivarral meg csokival ünnep a gyermekük érkeztét, de én megtöröm a hagyományt és egyben kiterjesztem a kollektív örömködé

apákra is.

És milyen jól teszed, édes öregem! lelkesedett az id?s Nicholson. A csokoládé telitalálat tette hozzá Celia. Ez a fajta a kedvencem. Közben ész , hogy a krétafehérre sápadt Bill Ingram diszkréten elnyomja a szivarját. Juliet jól van? ezte Celia Samt?l. Remekül válaszolta Sam boldogan. Pár perccel ezel?tt telefonált Lilian a kórház gy az édesanya és a három és fél kilós babája jól érzik magukat. Feltétlenül bemegyek Juliethez ígérte Celia. Lehet, hogy már holnap. Nagyszerû! Megmondom neki, mert közvetlenül az értekezletünk után rohanok a kórházb m soha nem tapasztalt eufórikus hangulatban volt. Miért nem halásztjuk el az értekezletet? kérdezte Dr. Starbut. Nem, intézzük csak el, amiért összegyûltünk. Aztán, a többiekre pillantva, hozzát hiszem, úgysem fog sokáig tartani. Biztos, hogy nem legyintett fölényesen Vincent Lord. Celiának megereszkedett a gyomra. Világosan érezte, hogy nagyon nagy baj lesz ebb?l, hogy a Montayne-ügyet ilyen ünnepi hangulatban képtelenség objektíven tárgyalni. Sam vezetésével átvonultak a szoba tárgyalórészébe, és helyet foglaltak az asztal kör elnökölt. Teketóriázás nélkül a tárgyra tért. Celia, a maga jelentésének fénymásolatát ma délel?tt elküldtem minden jelenlév?nek. Rivkin is kapott egy példányt; éppen egy kétnapos washingtoni útra indult volna, és felajánlo ta, hogy elhalasztja a mai értekezlet miatt, de azt mondtam neki, hogy erre semmi szükség. Sam végignézett az asztalnál ül?kön. Mindenki elolvasta, amit Celia írt? Bólogatás és ühümgetés volt a válasz. Akkor jó mondta Sam. Celia, aki nagy gonddal fogalmazta a jelentését, örült annak, hogy nemhiába dolgoz ott. Az anyagában utalt a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai perre, és felsorolta az okat a tényeket, amik nem szerepeltek a cégnél cirkuláló összefoglalóban, és amiket ? csipege t ki az eredeti szövegb?l. Megemlítette a közelmúltbeli francia és spanyol eseteket is, am ik miatt vádak érték a Montayne-t, és amely vádak nyilvánosságot kaptak a Francé-Soir-ban és n bizonnyal másutt is. Végül leírta, hogy a Gironde-Chimie hogyan érvel amellett, hogy a M ontaynenel kapcsolatos állítások alaptalanok és semmi ok az aggodalomra. Celia semmiféle következtetést nem vont le a jelentése végén, mert úgy gondolta, hogy el?bb hallania kell a többiek véleményét is. El?ször is hadd szögezzem le, Celia mondta Sam , száz százalékig helyeslem, hogy lhívta a figyelmünket ezekre a részletekre. Ez azért fontos, mert mások is hallhatnak ezek r?l a dolgokról, és nekünk kész válasszal kell várnunk ?ket természetesen az igaz és helyes zal , mikor a Montayne-t mához három hétre árusítani kezdik. Kérd?en nézett Celiára. Ugy m? Celiát váratlanul érte a kérdés, és kínjában szinte nem is tudta, mit válaszoljon: Hát igen, része ez is a dolognak... Sam bólintott, és siet?sen folytatta. Tisztázzunk még valamit. Vincent, miért nem szóltál nekem azokról a Gironde-Chimieelentésekr?l, amikre Celia utal? A kutatási igazgató arca megrándult. Azért, Sam, mert ha minden csip-csup üggyel hozzád futkosnék, akkor el?ször is nem látnám el a munkámat, nevezetesen, hogy szelektáljak a tudományos szempontból fontos dolgok , illetve a lényegtelen között, másodszor pedig ez esetben nem látszanál ki a mögül a papírhe amit csak hordanék eléd. A magyarázat láthatóan kielégítette Samet, mert így szólt: Halljuk a véleményedet azokról a jelentésekr?l. Mindkét jelentés megnyugtató jelentette ki Lord. Számomra tökéletesen kielégít? al bizonyítják, hogy a Gironde-Chimie végkövetkeztetése, tehát hogy a Montayne-nek semmi köze a rendellenességekhez, tudományos szempontból helytálló. És az ausztrál eset? Változtatnak valamit a korábbi konklúzión azok az új tények, a Celia felhívta a figyelmet? Celia csak hallgatta a párbeszédet és arra gondolt: ülünk itt, üldögélünk, és holmi esetekr?l meg konklúziókról fecsegünk, holott valójában még akkor is, ha semmi köze eh e-nek csecsem?kr?l van szó, akik egész életükben vegetálni fognak, soha nem fognak tudni jár ni vagy akár csak megmozdítani is a végtagjaikat, vagy gondolkozni az agyukkal. Valóban ennyire érzéketlenek volnánk, vagy csak félelemb?l nem használjuk az igazi, kegyetlen szav

hogy káros. Oké. mindennél lényegesebb. Tudom.. hogy számtalan forrása lehet a káro sodásnak. és hogy a többi hatás ennyire valószínû és kézenfekv?. hogy azok a babák messze földön vegetálnak. Ez szörnyû! sikoltotta magában Celia. Sam az órájára pillantott. A három. Végül van még valami. amit feltétlenül meg kel l említeni: amennyiben egy szert jogtalanul vádolnak bizonyos káros mellékhatásokkal. egyrészt a köz érdekében. Véleményem szerint az embereket nem szabad megfosztani a Montayne gyógyh tásától. aki tegnapig a Montayne egyik legelkötelezettebb támogatója volt. De ha már itt tartunk folytatta Lord . így a gyógyszerek és alkohol együttese járhatnak katasztrofális következményekk re gyakran adódnak tragikus példák. elégedetten közölhetem. hogy ez az egész ké be vágóan fontos. Lord úgy érvelt.. hitelesen bes zélt. Persze feltétlenül ki kell deríteni. hogy a többiek nevében is beszél: Köszönöm. rendellenességgel született csecsem? családi hátterét megvilágítva rámutatott. Celia elismerte magában. szem el?tt tartva. amely nem engedheti meg magának. Azt hiszem. nyilvánvaló. ett?l a szert?l van-e vagy valami mástól. hogy Lord meggy?z? erejû végkövetkeztetésre jutott.akat? Talán attól is meg vagyunk könnyebbülve. Lord megválaszolta Samnek ezt az újabb kérdését is. hogy a osodások nem a Montayne-re vezethet?k vissza. másrészt pedig az olyan vállalatok védelmébe a miénk. Ezek a feltételezések lehetnek felel?sek és alapulh ak képzett szakemberek ?szinte aggodalmán. Végül is joggal. Mikor Sam megszólalt. Azonban minden feltevést alaposan. Minden új szerrel kapcsolatban felmerül. hogy a vizsgált esetekben annyi ilyen lehet?ség adódott tulajdon n csoda lett volna.. sok elképzelhet? ok közül egy is elég lehetett volna a terhesség normális folyamatának megsz kításához és ahhoz. A vádakat kivizsgálták. gondolta Celia. hogy szükség volna hivatalos határozatra. mint az övé. A l hátrébb gurult az asztaltól. Lord habozott. Azok az új tények . Nagy nehezen si eznie a száguldó gondolatait. és enn ek következtében nem engedélyezik a használatát. de tényleg ne legyen hosszabb. ami olyasvalakinél lépett fel. meggy?z?en. a világon semmit sem változtatnak a dolgon. amivel ráébresztheti ezt a sok üldögél?t arra. számtalan embert fosztanak meg a jótékony ha a gyógyító erejét?l. így feltétlenül jogosultabb az ügy me nek ellenére ?. A kutatási igazgató szokás szerint tekintélyt kelt?en. Lord a hisztéria és svindli szavakkal min?sítette eket. Vincent. Ígérem. ezzel mindenki egyetért. h ogy sietünk. ha egészséges gyermekek születnek . képzetlen embe rek szájából. lajdonképpen azt nem értem. mint Vincent. Úgy vélem. hogy a gyógyszerre kenjék a gyermekek elváltozásait. verg?dve kutatott az agyá egy szó. segítségül híva a sajtót is. írtam egy kommentárt az ügyhöz tudományos pontból az ausztrál. hogy a Montayne tökéletesen biztonságos szer és hogy az el?készületek teljes g?zzel f lyhatnak tovább. Nem hiszem. higgadtan. ?szintén irigyelte a férfit. f?leg hogy a szert világszerte sikerrel használják. ezek után valamennyien jobban érezzük magunkat. és láthatóan lenyûgözte ?ket a sz . és kétségbeesetten. hog y Lord képzettsége valóban jóval magasabb. egysze rûen nem volt már biztos semmiben. nélkülözve minden alapot. Nos. hogy nem lesz több tíz percnél. akinek a s zületését csokoládéval és szivarral ünnepeljük. Lord ékesszólóan folytatta. és soha nem kell ?ket látnunk. hogy egyáltalán mi értelme volt felhozni ?ket? Megkönnyebbült mormogás hallatszott az asztal körül. tudomán an meg kell vizsgálni. és halálos bûn így félvállról venni. Különösen bizonyos vegyszerek ellen en keveréke. de lehetnek felel?tlenek is. és arra a megállapításra jutottak. és már egyáltalán nem titkolta az nérzéseit Celiával szemben. itt van viszont egy kéznyújtásnyira Sam unokája. Meggy? ?désem. hogy az említett esetekben a lehet? legalaposabb vi zsgálatokat folytatták le. . hogy a magzat károsodást szenvedjen.. és megállapította. hogy olyan mellékhatásai vann ak. Milyen jó lenne ilyen egyértelmûnek látni a helyzetet és i yen magabiztosnak lenni. a francia meg a spanyol esethez. egy mondat után. aki egy bizonyos szert szedett. amik semlegesítik a jótékony hatását. és igyekezett Vincent Lordra koncentrálni. Az asztal körül ül?k figyelmesen hallgatták Lordot. Milyen hosszú? kérdezte Sam. ahogy fogalmaztál. Mert és ez nagyon fontos! a gyógyszerekkel kapcsolatos egyetlen panaszt vagy krit ikát sem szabad egy mozdulattal lesöpörni az asztalról. hogy ésszerûtlen és tudománytalan do a Montayne-t okolni. hogy veszélyes szerrel jelenjen meg a piaco n. ogy egy károsodás.

maga azt állítja. hogy az ok ne Montayne. hogy nem lesznek. Döbbent csend támadt. Örülök. amir?l még nem tudunk. amit Vincent elmondott. Lord dühösen kifakadt: Honnan tudjam?! Lehet. Celia megfontoltan. Van egy olyan érzésem vagy ha jobban tetszik. akik esetleg szedik a g yszert és ezzel veszélyeztetik a magzatukat. hogy vala nem stimmel. és amelyeknek birtokában nagyobb önbizalommal haladhatunk tovább a Montayne-nel. mit óhajt még? kérdezte Sam türelmetlenül. de ha mégis lennének. egy ösztön azt súgja nekem . mi a javaslata fordult Celiáho Azt javaslom. hogy végignézzen az arcok on. mint én? . Celia szólt közbe Sam .. hanem feltette a kérdést: Ha nem a Monta yne a deformációk oka. Tessék. A kutatási igazgató hirtelen a magasba emelte a kezét. Celia nem tör?dött a pimasz hangnemmel. Ha mások félnek kimondani a kegyetlen valóságot. és miért születtek deformáltnak. hogy figyelt mondta Lord. Van fogalma arról kérdezte Sam még mindig döbbenten . akkor végeztünk is. Celia azt is bevallotta magának. Remélem. még min dig nem érzem meggy?zve magam. Ezek szerint az a helyzet.A férfiak mind bólogattak. más szavakkal. Még mindig er?s kétségeim vannak. ha nagyon muszáj. Mennyi id?vel és pontosan milyen indokkal? Hat hónapos halasztást javasolok. hányszor mondjam még el?! Igaz. Szeretnék kérdezni valamit Vincentt?l. csak viccel? A lehet? legkomolyabban beszélek. Vincent. nyugi! szólt közbe Sam élesen. mert Vincent Lord megnyugtatónak szánt szónok lata csak meger?sítette a kétségeit. Minden tekintet feléje fordult. A szobában ül?k egyt?l egyig hitetlenkedve néztek rá. Mikor be lépett ebbe a szobába. Halljuk. de. Most már biztos volt a dolgában. akik felel?sek a vállalat tetteiért. hogy senki nem tudja teljes bizonyossággal. rossz érzéssel ült le asztalhoz. De mégis. még nem volt biztos magában. A Montayne-nel kapcsolatban. Csak azt tudom a helyszíni tudományos vizsgálat alapján egyértelmûen állítani. soha nem fogja tudni megmozdítani a végtagjait és soha nem fog normálisan gondolkozni.. valami olyasmi. Most pedig. Most Celián volt a sor. És hogy vannak bizonyos kérdések. mi károsította azokat a magzatokat. Rá kell beszélni ?ket. hogy milyen következmények na a Montayne piacra dobásának késleltetése? Hát persze hogy van! válaszolta Celia élesen. ha ocsátanak. Mert számomra itt most az derült ki. Ugye. akkor én magamra vállalom. a Felding-Roth érdekének. amik most nem állnak rendelkezésü e.. Ki tudná nálam jobban? Ki foglalk tt az elmúlt hónapokban többet a Montayne-nel. hogy mindazok ellenére. és valamennyiük dekének. De meg ke ll ?ket gy?znie. els?sorban is Samet. mindenekel?tt valóban az ösztöneire hallgatott.. Ha nem tévedek. a híres n?i ösztönr?l van szó gúnyolódott Lord. akkor mi? Azt hiszem. melyik lehetett az? makacskodott Celia. de sajnos még nem végeztünk. Az isten szerelmére. Celia egyenesen Sam szemébe nézett. hogy az a három bébi Ausz tráliában. Ez id? alatt vagy lesznek. Miféle kétségei? kérdezte valaki. akkor hozzájuthatunk olyan információkhoz. De végül is az ösztönei már máskor is jól mûk Tudta. a cég.. tagoltan beszélt. Vegyes érzelmekkel. vagy nem lesznek újabb esetek. Nyugi. Hát. hogy amikor az imént kifejtette az álláspontját. hogy okokból igazán nagy a választék. Sam összeszorította az ajkát. hogy nehéz lesz meggy?zni a többieket. Franciaországban és Spanyolországban vegetálónak született vagyis olyan embernek. am ikre tudnunk kellene a választ. mire akar kilyukadni? Arra válaszolta Celia . amit Sam tört meg.. Na és? Van valami kifogása ellene? vágott vissza Celia. hogy minden esetben más volt az. Elnézést szólalt meg Celia . hogy biztosat végül is senki nem tud. hogy halasszuk el a Montayne premierjét mondta Celia. hogy mindenki els? számú érdekének tekintsék a Montay e amerikai premierjének késleltetését a terhes asszonyok érdekének. de nem tudjuk. gondolta Celia. Celia a jegyzeteibe pillantott. hogy nem a Montayne okozta. elég világosan megmondtam. azt hiszem. Nos dörzsölte össze a kezét Sam .

és így munkanélkülivé válnak? Igen válaszolta Celia látszólag nyugodtan.Senki válaszolta Sam. és Celia ezért hálás ett a gyártási f?nök felé. A jelen körülmények között a késleltetés u rossz. hogy tévedtem. Egyvalamit azonban sikerült elérnie. Celia barátja volt. ha pillantott végig az asztalnál ül? a hölgyet tekintik az els? számú tudományos szakért?nknek. Viszont annál biztosabb lehet abban. és vádló on folytatta: Gondolt egyáltalán arra. de Sam türelmetlenül leintett mindenkit . hogy soha nem hevernénk ki. Egész éjjel és ma egész nap csak ezen tépel?dtem. hogy nem a leveg?be beszélek. nekem legalábbis e pillanatban megvan a magamé. Bill Ingram is s kínban volt. elmozdulnak a holtpontról. akkor a sajtó azonnal lecsap ránk. Sam hozzátette: Magának személy szerint is sok a vesztenivalója. nem beszélve arról a sokkal húsbavágóbb veszteségr?l. Becslése szerint mennyibe kerülne a Montayne késleltetése? Az id?s számvev? kínosan feszengett. hogy a Celia által felvetett problémát mindenképpen meg kell o ldani. hogy ez milyen hatással lesz a tervezett értékesítési eredményre. Minden a késleltetés id?tartamát attól. Végül felnézett. micsoda felzúdulás lesz az eredménye az igazgatótanács és a részvényesek körében? És vég i lesz a dolgozóink egy részével. Erre szavamat adom. egyikünk sem gondolna semmi rosszat. Ezt tényleg meg kellene gondolni szólt közbe Glen Nicholson aggódó hangon. mintha végleg lemondanánk a szer forgalomba hozataláról. és igyekezett kimaradni az ilyen vitákból. Még miel?tt válaszolhatott volna. valóban ilyenek a kilátások. s így válaszolt: Igen. megkockáztatunk egy huszonnyolcmillió dolláros v eszteséget. amit a várhatóan kies? prof lent. Feingold szomorúan megrázta a fejét: Nem. Mi valamennyi en követtünk már el hasonló hibát. hogy Sam meg a többiek elfogadták. Szóval akárhogyan is fogalmazzuk. hogy változtassa meg az álláspontját. mindenkinek megvan a maga baja. óriási er?feszítéssel leplezve a lelké hart . amit mond. miel?tt így vagy úgy elköt elezi magát. Hát igen. Celia érezte. bármennyi ideig is fog tartani. Celiához fordult. Már senki sem sietett sehová. hogy ha követjük a javaslatát ami soványka érveken l . Szeretném. és így válaszolt: Durván harminckétmillió dollárt szántunk a Montayne-re. Csak egyetlen szót kell mondania. mindent mérlegeltem. alaposan át akart mindent gondolni. mert nem lesz semmi baj vágta rá rögtön Vincent Lord. amit a logika törvénye szerint válaszolnia kell. ugyanakkor nyomatékosan kérem. gondolta Celia. Mi a válasza? Celia hallgatott. hallgasson ide szólalt meg az elnök. Szembefordult az asszonnyal. a kkor még nagyobb veszteségeink lehetnek. Ezért hihetetlen. akkor nag . Én mindenesetre már jártam így. úgyhogy körülbelül a negyede megmenthet? volna. Az ajánlat rendkívül csábítóan hangzott. A számvev? sajnálkozó pillantást vetett Celiára. Celia. hogy Bill er?sen vívódik magában egyrészt az iránta való lojalit zt a Montayne-nel kapcsolatos saját véleménye miatt. de hi ggadtabb is. Sam hitetlenkedve felhorkant. visszakoztam. Én az egyik hatást máris elárulhatom magának jelentette ki Hammond. s a válságnak ugyanolyan gyorsan vége szakad. mint az imént. Néhányan kényszeredetten elnevették magukat. És ugye ezt nem bírnánk ki Sam inkább állította. Még nem fogyott el az egész . és kénytelen voltam er?t v keségemen. kérem. Viszont nem számoltam bele néhány általános t. Lehet. Úgy lejáratnák a s zert. ha még egyszer átgon dolná. Erre én is gondoltam ismerte be Sam. Látszott. Az új kinevezését még nem hagyták jó ha most azt fogja válaszolni. A hangja komoly volt. és az ügy le volna zárva. semmint kérdezte. Celia pontosan tudta. akiket el kell bocsátanunk. a sajtófelel? Ha elhalasztjuk a Montayne premierjét. aztán újból Feingoldhoz fordult. hogy elhamarkodottan ítélt. Bizonytalanul mozgott a tudományos kérdések területén. Felesleges. mint amilyen g yorsan keletkezett. mire céloz ezzel az elnök. és beismertem. Ez vol az els? támogató kijelentés még ha eléggé bátortalanul is hangzott . Persze ezt cs k akkor tudom a kollektív véleményünkként kijelenteni. Viszont ha valami baj történik a Montayne miatt figyelmeztette ?ket Celia . Sam odafordult Seth Feingoldhoz. Lehetetlen megsaccolni a késleltetés tényleges költségét. Sam elegáns megoldást ajánlott rá jellemz?t. Ha most maga is így tenne. Feingold buzgón számolgatott és körmölt. nem mérlegelt minden szempontot.

tompa hangon mondta: Nem tudom. Nem érdekes. egyedül kell döntenie. Még is azt kell hogy javasoljam. hogy sokat veszíthetek.. Muszáj megkérdeznem valamit makacskodott Bill. Sam. aki a jelek szerint legy?zte a kétségeit. Celia t udta. dokumentálva leg yen. Fogalmam sincsen. hogyan van. Azt akarom. hogy kifejezte a tiltakozását. Sa m felpattant. Mindenki tudja. de mindent mérlegeltem. De hát tudja. egészen váratlanul rádöbbent. a jöv?je . mintha senki nem tudta volna. hogy elönti a harag. hogy mindenki tudja a Montayne-nel kapcsolatos álláspontját. De ha úgy érzed. Ez kilenc. hogy nincs visszaút. Ingram folytatta: Mert most. irányíthatja ilyen körülmén között az értékesítést? Celia határozatlan. hogy ez el?tt a vita el?tt a lányomhoz és az unokámhoz indulta m a kórházba. kivéve Celiát. Legalább tudjuk. Hammond meg a két alelnök. Rendben jelentette ki a férfi feszülten. y terv szerint folytassuk a Montayne piacra dobásának el?készületeit. mos t. Hamarosan követte a példáját Dr. itt maradhat a cégnél? Már ebben sem volt biztos.. hogy nem ért hozzá. Nagyon sajnálom. Bill Ingram odalépett hozzá. . Ám a n elfordította a fejét. 13 Tudom. halasszuk el a Montayne premierjét. És szerinte alami nagyon nagy baj. Mit fog most tenni? Mikor az asszony nem válaszolt. Kimondta. Kínos csend támadt. jegyzetelj! A számvev? továbbra is szomorú arckifejezéssel. Vincent Lordnak egyb?l fellendült a keze. Az id?s férfi sajnálkozva megrázta a fejét. a tekintélye. Celia szólalt meg Seth Feingold. Most tényleg megyek. és ki nem. és látszott. Aki egyetért. de. aztán folytatta: Azt mondtam az értekezletünk elején. Ami nem hagy kétséget afel?l. hog vállalatunk folytatja a Montayne piacra dobásának el?készületeit. és kiment. Tényleg sok veszítenivalója van. Tudni akarom. Nem akarom hallani. kezdte. és mivel jól ismerlek. Egy pillanat múlva Bill kez e is a magasba emelkedett. hogy nincs szüksé formális szavazásra. letet te a ceruzáját és bizonytalanul felemelte a kezét.. A többiek is egyenként felállt és eltûntek. egy ellenében állapította meg Sam. mit tegyen. Egyáltalán. Nicholson volt a következ?. hogy valami baj van törte meg a vacsoránál Andrew a csöndet. hogy éjszaka odaha za át kell gondolnia a helyzetét. hogy nem gyöt b. Celia egyedül maradt. kedvesem. Celia ülve maradt. Tévedtem. recsegve-r ed?lt. Seth. aztán halkan. Bill Ingram nem tudta. Tartózkodh olna. hányadán állunk. Sam odabólintott mindenkinek. tegye fel a kezét. Abban viszont biztos volt. de határozottan azt válaszolta: Nagyon sajnálom.. Starbut . a hírneve. Természetesen amellett vagyok. Akkor miért szavazott egyáltalán? nézett rá ellenségesen az asszony. újból el?vette a ceruzáját és készenl ezte. Még egy pillanatig gondolkozott. Samnek elkomorult az arca. ami elhangzik. hát akkor bármikor zen állok. hogy mondanod kell valamit. ígérem. A számvev? sóhajtott egy nagyot. ki ért egyet ezzel. Samnek igaza volt.. Maga ellen szavaztam. ha megmondja. mit is kéne most mondani. nem értek én ezekhez a tudományos dolgokhoz. kérlek. amit az eltelt b? másfél évtized alatt felépített a vállalatnál a pozíciója.. de mivel Celia nem válaszolt. Celia leintette. Elhallgatott. Én már kifejtettem az álláspontomat mondta Sam. nem segített neki. Tudom. folytatta: Egyetlen szót sem szóltál még ma este. segélykér? tekintettel Celiára nézett. A hangján azonban már nem érz?dött az a fékezhetetlen ör korábban. Hirtelen. hogy mindaz. hogy szükséged van rám. Eg natig gondolkozott. hogy mindaz.y valószínûséggel soha nem is lesz jóváhagyva. Sam meg a többiek Seth Feingoldra néztek. akir?l tüntet?leg nem vett tudomást.

Celia letette a kést meg a villát az étel mellé, amihez alig nyúlt, és könnyben úszó el Andrew-ra nézett. Jaj, drágám! Nem is tudod, milyen nagy szükségem van rád! Andrew gyengéden megfogta a kezét, és azt mondta: Csak nyugodtan. El?ször fejezd be a vacsorádat. Nem tudok enni. Röviddel ezután, a nappaliban ülve és brandyt kortyolgatva, amit Andrew töltött neki , Celia szépen sorban elmondta, mi minden történt az elmúlt két napban, és hogyan tet?ztek a z események azzal, hogy nem tudta meggy?zni Samet meg a többieket a Montayne késleltetésén ek szükségességér?l. Andrew figyelmesen hallgatta, és néha közbeszúrt egy-egy kérdést. A végén így szólt: Nem tehettél mást. Tényleg nem volt más választásom bólintott Celia. Most viszont el kell döntenem yan tovább? Muszáj err?l most döntened? Miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Együtt elutaz hatnánk valahová. Andrew egészen tûzbe jött. El a stresszt?l, hogy mindent nyugodtan végi ndolhass, és hogy mikor visszajövünk, tenni tudd azt, amit jónak látsz. A felesége hálásan elmosolyodott. Bárcsak annyi ideig halogathatnám. De nem lehet. Andrew felállt, odament Celiához és megcsókolta. Tudod, hogy rám mindig számíthatsz. És egyvalamit jól jegyezz meg: mindig is büszke voltam rád, és az is maradok, bárhogyan is döntesz. Celia szeretettel nézett a férjére, és arra gondolt: száz férfi közül kilencvenkilenc st emlékeztette volna ?t a San Franciscó-i hotelban lezajlott vitájukra, mikor Andrew mindenáron kitartott a Montayne-nel kapcsolatos kétségei, illetve amellett, hogy terhe s asszonyok semmiféle gyógyszert ne szedjenek. Celia akkor azt mondta most, ahogy vi sszagondol, eléggé rosszindulatúan , hogy a szakmai érvelése elfogult és ódivatú. Most Celián volt a kételkedés sora, de Andrew nagyvonalúbb annál, semmint hogy azt mondja: Ugye megmondtam! Celia azon tûn?dött, hogy Andrew a maga végtelenül tisztességes erkölcsével hogyan dö ne most a helyében. Ám a választ tudta anélkül is, hogy feltette volna a kérdést a férjének. jutott még valami, sok-sok évvel azel?ttr?l. Úgy látom, Celia, hogy van valami különleges adottsága, amivel ösztönösen ráérez a h oldásra... Használja ki ezt az adottságát... Ha hatalom kerül a kezébe, legyen er?s és vigye eresztül az akaratát... Hagyja csak, hadd ugassanak a kutyák, és vigye tovább a karavánt... Megindultan gondolt Eli Camperdownra. Mert a Felding-Roth rég elhalt elnöke nyögte ezeket a szavakat a halálos ágyán a Mount Kemble Lake-i otthonában. Kérsz még brandyt? kérdezte Andrew. Köszönöm, nem. Kiitta, ami még a poharában volt, aztán pedig Andrew szemébe nézett, és elszántan kij lentette: Nem vehetek részt a Montayne piaci el?készítésében. Lemondok.

A huszonnégy év alatt, amit a Felding-Rothnál töltött, ez okozta neki a legnagyobb fájdalmat. Kézzel írta meg a rövid, Samnek szóló levelet.

A legnagyobb sajnálattal ezennel lemondok a Felding-Roth gyógyszer-értékesítési igaz gatói posztjáról. A vállalat és a magam között fennálló hivatalos viszonyt lezártnak tekintem. Az indokaimat ismeri. Szükségtelen elismételnem ?ket. A vállalatnál töltött évek örömöt szereztek és megtiszteltetést jelentettek. Kitüntet m a maga támogatását és barátságát, amiért hálás voltam és az is maradok. Nincs bennem keserû g-Roth Pharmaceuticalsnek és dolgozóinak további sikereket kívánok.

Celia elküldte a levelet az elnöki titkárságra és egy óra múlva ? maga is bekopogtato t Samhez. Azonnal fogadta az elnök. Celia mögött diszkréten becsukódott az ajtó. Sam felnézett egy iratból, amit éppen olvasott. Zord arckifejezéssel, hideg hang on szólt Celiához:

Beszélni akart velem. Miért? Régóta vagyok a cégnél és többnyire magának dolgoztam válaszolt bizonytalanul az . Úgy éreztem, nem hagyhatok itt csak úgy csapot-papot... Sam vad haraggal közbevágott, igen durván, Celia ilyet még soha nem tapasztalt t ?le. Pedig pontosan ezt csinálja! Egyszerûen faképnél hagy bennünket a barátait, a kol a munkatársait, akik bíztak magában. A lehet? legrosszabbkor, figyelmen kívül hagyva mind en lojalitást, egy fontos kereskedelmi id?szak kell?s közepén, akkor, amikor a vállalatn ak a lehet? legnagyobb szüksége volna magára! A távozásomnak semmi köze a lojalitáshoz vagy a barátsághoz! védekezett Celia. Hát ez az egy biztos! Mivel nem kínálták hellyel, Celia állva maradt. Sam fogta könyörg?re a dolgot , kérem, értsen meg! Nem tudok, egyszerûen képtele yok részt venni a Montayne piacra dobásában. Ez lelkiismereti kérdéssé vált nálam. Maga ezt lelkiismereti kérdésnek nevezi vágott vissza Sam. Én viszont egészen m . Minek? kérdezte az asszony. El?ször is n?i hisztériának. Másodszor: hamis, tudatlan önelégültségnek. Nem lett ú gy maga akarta, és most fogja magát, lelép. Sam tajtékozva folytatta: Maga sem jobb, min t azok a némberek, akik plakátokat hurcolnak az utcán meg kerítéshez láncolják magukat. Az az igazság, hogy magát megbolondította, bepalizta az a hülye kurva, Stavely! A férfi az asztalán kinyitva hever? New York Times-ra mutatott, ahol az egyi k hírben Dr. Maud Stavely nyilatkozatát idézik, aki szintén értesült a francia meg spanyol e setekr?l, és most ezekre hivatkozva igyekezett a Montayne késleltetését célzó kampányának új tet adni. Celia már olvasta a lapot. Nem igaz, amit mond, Sam jelentette ki Celia , és nem lettem bepalizva. Úgy dö tött, hogy a kicsinyes antifeminista megjegyzésekre nem reagál. De Sam, mintha nem is hallotta volna, amit Celia mondott, tovább acsarkodo tt: Most majd biztos megy és beáll Stavely bandájába. Nem válaszolta Celia. Nem állok be sehová, nem találkozom senkivel és semmiféle atkozatot nem adok azzal kapcsolatban, hogy miért léptem ki. Igyekezett minél józanabb h angon hozzátenni: Végül is tegnap elismertem, els?sorban az ösztöneim súgják, hogy baj lesz Még soha nem látta Samet ilyen sötét hangulatban. Ennek ellenére úgy érezte, még egys , legutoljára meg kell próbálnia jobb belátásra bírni. Szeretném emlékeztetni valamire így Celia , amit egyszer mondott nekem. Londonbó telefonáltam magának, miután megszereztük Martin Peat-Smitht. Ma délel?tt, ezen a találkozón gondolkodva, Celiának eszébe jutottak Sam szavai, a mikor neki sikerült Martint a Felding-Roth kapuján becsalogatni, miután Sam kudarcot v allott. Miel?tt a dolog megtörtént volna, Sam figyelmeztette, nehogy beszéljen a pénzr?l , de Celia nem vett tudomást a figyelmeztetésr?l, és végül is a pénz volt az, ami Martin szám eldöntötte a kérdést. Mikor Sam megtudta a hírt, Boontonból ezt a kijelentést tette a telefo ba: Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben, fel zom, hogy emlékeztessen engem erre az esetre, és arra, hogy maga látta helyesen a dolg ot, én pedig helytelenül. Celia most emlékeztette rá, de mintha egy jéghegyet szólított volna meg. Még ha igaz is ez csattant fel az elnök , s maga azt állítja, hogy igaz, én nem szem, ez az egész csak azt bizonyítja, hogy a maga ítél?képessége id?közben összeomlott. Celiát hirtelen nagy szomorúság töltötte el, s csak nehezen bírta kinyögni: Viszont , Sam. A férfi nem szólt semmit.

Otthon átgondolva a történteket, Celia utólag meglep?en egyszerûnek találta távozását lding-Rothtól. Nem tett mást, mint hogy megtisztította az asztalát a személyes tárgyaitól, el súzott a titkárától meg néhány más embert?l az irodában volt, akinek könny csillogott a sze tán elhajtott. Arra gondolt, hogy hirtelen távozása bizonyos szempontból meggondolatlanság volt , másfel?l viszont elkerülhetetlen. Mivel az elmúlt hetekben csaknem kizárólag a Montaynenel foglalkozott, és mivel ezt nem tudta volna nyugodt lelkiismerettel folytatni,

semmi értelme nem lett volna maradni. Azonkívül nem voltak félbemaradt, elintézetlen dolgo k, mindent rendben hagyott maga után; így Bill Ingram aki egyébként is átvett volna t?le m indent néhány hét múlva máris továbbviheti az ügyeket. Mindez eszébe juttatta, hogy most már soha nem lesz alelnök ami azért elég nagy cs alódás, ha figyelembe veszi, hogy karnyújtásnyira volt a céltól. De aztán azzal vigasztalta m gát, hogy majd túléli ezt a csalódást. Andrew kétszer is felhívta Celiát, el?ször az irodában, másodszor pedig otthon. Miko r megtudta, hogy Celia többé nem megy be dolgozni, kijelentette, hogy ma korán ér haza, és meg is érkezett, mire Celia el?készítette az ötórai teát. Ez újdonság volt Celiának. Arra go , hogy a jöv?ben ez bizony gyakrabban fog el?fordulni. Szenvedélyesen átölelték egymást. Nem sokkal kés?bb, a tea kortyolgatása közben, Andr gyengéden így szólt Celiához: Itt az ideje, hogy döntéspihen?re vonulj, úgyhogy most én hoztam néhány döntést ket el kapcsolatban. Az egyik az, hogy élni fogunk egy kicsit. El?vett a táskájából egy nagy b orítékot. Hazafelé bementem egy utazási irodába, ez egy másik döntésemmel függ össze. Eluta Hová? Mindenhová. Világ körüli útra. Celia ujjongva felemelte a kezét. Jaj, Andrew, de csodálatos vagy! Már az vigasz, ha csak veled vagyok. Reméljük, ugyanez marad a véleményed, miután hat hónapot együtt töltöttél velem haj és szállodaszobákban. A borítékból el?húzott egy csomó prospektust. Arra gondoltam, hogy Európában nézünk körül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, meg mindenütt, a l minket , aztán hajóra szállunk a Földközi-tengeren... Az elmúlt napokban állandósult depressziója ellenére Celia hirtelen felvidult. Gya kran beszéltek egy világ körüli útról, de mindig csak bizonytalanul, mindig jöv? id?ben. Tény , miért ne most? Adódhat-e valaha ennél jobb alkalom? Andrew egy kisfiú lelkesedésével sz?tte tovább az útitervet. Elmegyünk Egyiptomba és Izraelbe, aztán megállunk az Egyesült Arab Emírségekben... sze India sem maradhat ki... Japánt sem lehet kihagyni, és Szingapúrt sem... tovább kell utaznunk Ausztráliába és Új-Zélandba is... Micsoda remek ötlet! lelkesedett Celia. El?tte viszont kerítenem kell magam helyett valakit, aki ellátja a betegeime t, míg távol vagyok magyarázta Andrew. Ez körülbelül egy hónapba fog telni, úgyhogy márci ulhatunk. Mindketten tudták, hogy a gyerekekkel sem lesz semmi gond, mert Lisa és Br uce nyári munkát vállaltak, messze a szül?i háztól. Folytatták a beszélgetést, és bár Celia érezte, hogy a mai nap fájdalma elkerülhetetl vissza fog térni, és tán soha nem fog végérvényesen eltûnni, nyilvánvaló volt, hogy Andrew bá egítségével egyel?re sikerült megszabadulnia t?le. Andrew még aznap este feltette neki a kérdést: Tudom, hogy még korai, de gondolkoztál azon, hogy mit fogsz ezután csinálni? Azt nem bírnám elnézni, hogy itthon ülj. Nem válaszolta Celia , azt én sem akarom. De egyel?re fogalmam sincsen. Id?re van szükségem, hogy végiggondoljam és te adsz nekem rá id?t, drágám. Ezen az éjszakán nem szenvedéllyel, hanem édes gyengédséggel szeretkeztek, amiben Ce lia békére lelt.

Az elkövetkez? hetekben Celia tartotta a szavát, és nem tett közzé nyilatkozatot a rról, hogy miért vált meg a Felding-Rothtól. Csöppet sem volt meglep?, hogy a lemondásának hí futótûzként terjedt a szakmában, és tudósított róla a szaksajtó is. Folytak a találgatások, d em tudott semmi biztosat. A Wall Street Journal, a Business Week és a New York Tim es is interjút kért Celiától, de ? udvariasan visszautasított mindenkit. Ugyanígy tett a kérd z?sköd? barátokkal is. Csak Lisa és Bruce tudhatta meg anyjuk lemondásának okát, de ?k is csak azért, mer t Andrew ragaszkodott hozzá. Tartozol nekik ezzel jelentette ki Andrew. A gyerekek éppúgy csodálnak téged, m nt én. Joguk van tudni, hogy miért nézhetnek fel rád továbbra is. Nem szabad hagyni, hogy ?k is találgatni kezdjenek. Ez ügyben viszont Celiának fel kellett kerekednie, el?ször Stanfordba Lisához, a

ztán pedig Pottstownba Bruce-hoz, aki a középiskola harmadik osztályát járta a Hill Schoolba n. Celiának jót tett a kiruccanás. A napjai már korántsem teltek olyan aktívan, és nem voltak olyan zsúfoltak, mint korábban. Id?milliomos lett, egyel?re nemigen tudott mit kezde ni magával. Lisa együttérz?en, ugyanakkor praktikusan reagált a hallottakra. Majd találsz magadnak valami más munkát, mami, ami legalább ennyire fontos lesz. De most tényleg az a lehet? legjobb, ha apuval elmentek egy világ körüli útra. Mégis, Bruce volt az, aki korát meghazudtoló érzékenységgel, a legbölcsebben summázta helyzetet. Csak az számít, mama, hogy jól érezd magad... ha továbbra is úgy véled, hogy helyes cselekedtél, akkor így a legjobb. Miután beszélt a gyerekekkel, Celia változatlanul jól érezte magát , és március elej latban repült New Yorkból Párizsba Andrew-val, hogy megkezdjék a nagy odisszeájukat. 14

Martin Peat-Smith már régen lefeküdt aludni harlow-i házában, de nem jött álom a szem . Szombat volt, pár perccel éjfél el?tt, egy izgalmas, eseménydús hét végén. Végül úgy határozott, hogy ami nem megy, azt nem er?lteti, majd elalszik valahog y. Lazán, éberen hevert az ágyában és szabad folyást engedett a gondolatainak. Arra gondolt, hogy a tudomány néha olyan, mint egy szeszélyes n?személy, aki min daddig húzódozik az udvarlójától, míg az el nem dönti magában, hogy feladja a próbálkozást. É nden bevezetés nélkül, puszta szeszélyb?l a n? kitárja a karját, ledobja a ruháját és felkíná férfinak testestül-lelkestül. Ha továbbvisszük a hasonlatot, töprengett Martin, el lehet mondani, hogy néha egés z sor orgazmusra kerül sor, amint az addig ismeretlen, csak megálmodott valóságnak egyre több részlete válik ismertté. Mi az ördögöt fantáziátok én itt állandóan a szexr?l? kérdezte magától. Rögtön vála jól tudod te, hogy miért! Yvonne miatt. Ahányszor a közelében vagy, rögtön csak egyvalamire t dsz gondolni, ami lehet, hogy biológiai jellegû, de az egyszer biztos, hogy semmi köze a tudományhoz! És miért nem kezdeményezel akkor? Tényleg, miért nem? Erre a kérdésre még visszatérünk. Martin ezzel átirányította a gondolatait a tudományos munkájára, és arra a valóban sz iós haladásra, ami... mikor is kezd?dött? Hát, az a lélegzetelállító áttörés alig egy éve volt. Martin visszagondolt arra, ami akkor történt. Meg ami el?tte.

...Celia Jordan két éve, 1975-ben látogatott Harlowba. Martin emlékezett, ahogy megmutatta neki a kromatogramok filmjeit, és közben magyarázott: .. .ahol sávok jelennek meg, ott van egy peptid... az a két vastag sötét vonal... legalább kilenc peptid... Ám a megoldhatatlannak látszó problémát az jelentette, hogy a fiatal patkányok agyában felfed zett peptidkeverék túl kevés volt ahhoz, hogy meg lehessen tisztítani, és kísérletezni tudjan k vele. A keverék idegen anyagokat is tartalmazott, ezért nevezte Rao Sastri értelmetle n peptideknek ?ket. Tovább kísérleteztek a keverék tisztításával, ám nem sok eredménnyel, és így igazolód astri véleménye, aki szerint még legalább tíz évre lett volna szükség ahhoz, hogy megtalálják s módszereket. A harlow-i team ennek megfelel?en kissé lezüllött, és már senki nem hitt Martin er edeti teóriájában. Ekkor, az abszolút mélyponton történt a csoda. Türelmes munkával, nagy mennyiségû fiatal patkányagyat felhasználva sikerült megvalós uk a részleges tisztítást. Az új keveréket ami már kevesebb peptidet tartalmazott öreg pa ba injekciózták. Csaknem azonnal döbbenetes javulás állt be az öreg állatok tanuló- és emlékez?képessé labirintustesztek ezt teljesen egyértelmûvé tették.

és egy bizonyos incidens el?tt nem volt v ele közvetlenül dolga Martinnak. ti kishitûek . A ztán az égnek lökött tappancsú nyúl végtagjait villámgyorsan lehúzta a fatábla négy sarkához. és szükség esetén némi bökögetésen kív találja meg egyedül a kijáratot. Én is kezdtem elveszíteni a hitemet. mint a patkányok. harmadjára még gyorsabban. és valószínûleg ?felsége III. Ezt a labirintust azonban csak a patkán yok használták szemben a Hampton Court-ival. Nigel Bentley hozta oda az intézetbe nem sokkal korábban.Martin elmosolyodott. amin négy szíj lógott. mint az ifjabbak. Mikor harmadszorra vagy negyedszerr e tették a beinjekciózott öreg állatokat a labirintus bejáratához. figyelemre méltóan hû mása. hogy megszégyenült kollégái egy kicsit jobban érezzék magukat. Amilyen úriember maga. hogy Celiának kétségei adtak a szerrel kapcsolatban. Még tán végig sem olvasták a jelentést a központban. A további tisztításhoz azonban és a gyes. a halálra rémült nyúl torkaszakadtából sikoltani kezdett. Pontos feljegy ek készültek arról. Az történt ugyanis. A világ leghíresebb labirintusa bizonnyal a Londontól nyugatra fekv? Hampton Courtban van. Ekkor lépett színre Gertrude Tilwick. Ott valami ínycsiklandó patkánycsemege várta. Akárhogy is van mondta Martin. hogy Martin kérésére Miss Tilwick több teli nyúlketrecet is átvit z igazgatói magánlaboratóriumba. mert azok nagyobb mennyiségû antitestet termelnek. és emlékeztek arra kell balra meg jobbra fordulni. Mert azután egészen rendkívüli dolgok történtek. maga is felvillanyozódva . végre van mit jelentenünk Amerikának. Martin úgy határozott. Egyikük-másikuk üdvrivalgásban tört ki. hogy a nyers peptidkeveréket olajos oldatban kell a nyulak tappancsába fecskendezni. hallgatag. azt hiszem. Joggal mondhatja mindannyiunknak. hogy antitestek termelésével fog nagyobb készlethez jutni. mikor a Felding-Rothnál teljes g?zzel folytak a Montayne premierjének el?készületei. A patkányt odatették a labirintus bejáratához. minden bizonytalankodás és tévedés nélkül. Mindvégig durván. vagy csak sokkal lassabban. és így tovább. akiket el?ször vezettek be a labirintusba. hogyan és mennyi id? alatt jutottak végig a különböz? egyedek a labirintu . negyvenes n? volt. Rao Sastri Martin kezét s zorongatta. ügyet sem vetve az állatra. A tizenhetedik századból s zármazik. Míg Martin zörnyedve nézte a ténykedését. ?ket. A jelentés akkor érkezett New Jerseybe. Tilwick magával vitt a laborba egy kis fatáblát. Az intézet állatfelel?se komoly. A fiatal egyedek szemlátomást minden újabb próbálkozásból okultak. Erre a célra nyulakat szem i. Az el?z?höz hasonló n ez is csak egészen kis mennyiségben állt rendelkezésre. Az öreg állatok ezzel sze mben vagy egyáltalán nem tanultak. A kedvez? jelek ellenére problémák voltak az új peptidkeverékkel. Martin el?tte elmagyarázta az asszonynak. Mart . vagy egyenesen továbbmenni. kritikus emlékezetpeptidek izolálásához nagy mennyiségre lett volna szükség. A z intézet egyik tudósa fabrikálta szabad idejében. megragadta a benne remeg? nyulat. Ezt nem hiszem el jelentette ki Sastri. Egészen a legutóbbi peptidoldat befecskendezéséig. A fiatal állatok azonban másodjára már gyorsabban jutottak át a furfangos endszeren. Ez az építmény miniatûr változata volt azoknak a labirintusoknak. nemtör?döm módon dolgozott. egyaránt nehézségeket okozott megta lálni a kijáratot. mint valami fürge szalamandra. igyekszik m indent megtenni. Kinyitotta a z egyik ketrecet. A legutóbbi tesztsorozatig az eredmény mindig ugyanaz volt. Ezért mindegyiket er?sen kell tartani a mûvelet alatt. A harlow-i labor furné birintusa a Hampton Court-i labirintus kicsinyített mása volt. azok szó szerint végigszág tak rajta. Vilmos szórakozását szolgálta. és nem sokkal azel?tt. amik a vidámparkok ban olyan nagy népszerûségnek örvendenek a látogatók körében. a tudóso re izgatottabbak lettek. mikor a labirintusra gondolt. ami fájdalmat okoz az állatoknak. mikor Harlow-ban újabb nehézségg llett a kutatóknak szembenézniük. és hassal felfelé a fatáblára vágta. Te jóisten! Mindvégig magának volt igaza. Ezek majd lekötik a kívánt peptideket és így el is különítik ?ket. ho gy Ó. Az öreg és a fiatal ál latoknak. Martin megrázta a fejét. miután egy öreg és dagadt pa úgy sprintek végig az útveszt?n. Mivel az újabb tesztek is hasonló eredményt hoztak. Szinte teljesen eltûnt a különbség az ö al állatok teljesítménye között.

mint hogy a tekintetével elszakadjon a varázslato . de ez sem tudta teljesen feledt etni a fájdalmakat. Ha megfelel. és ez a bámulattal vegy es sóvárgás csak fokozódott. Breconból. ám életvidám és vonzó n? volt. Martin megje yezte: Maga szereti az állatokat. Mr. Köszi. Egy másik alkalommal. odaszólt Martinnak: Rajta. akkor el?léptetjük. Yvonne egyenesen Martin szemébe akart nézni. Színre lép Yvonne Evans. Végül a nyúl a fejét a melle közé fúrta. ha ennyire szereti az állatokat? A lány habozott. de ez a legjobb hely az antitestek szempontjából. mégis körültekint?en dolgozott és nagyszerûen mûködött együtt Yvonne-nal. Csak egy? Igen. amit Gertrude Tilwick hagyott a laborban. és mire Tilwick a nyúl negyedik lábát is diadalmasan a táblához szíjazt a kis állat kimúlt. Tilwick el van bocsátva. A magyarázat láthatóan kielégítette Yvonne-t. dün nyögni kezdett hozzá.dta. és ne haragudjon a t kért. de nem ellen?riztem a GYÁSZ-át. Mikor befejezték a munkát. és végigfutott a hátán a hideg a kísérteties hangtól. Nekem sem tetszik. Tillyre gondol? Yvonne arcán egy felh? suhant át. hogy aki ilyen érzéketl n az állatok szenvedése iránt. mikor megkezd?dtek az injekciósorozatok. Tud valakit aj i helyette? Igen. aztán t?le szokatlan nyerseséggel így válaszolt: Oda akartam menni. vigasztalta és becézgette. Természetesen bólintottá Bentley. hogy egy nyúl is tud sikoltani. az arcához emelte. a walesi Fekete-hegyek közt meghúzódó kisvárosból szá ne tekintélyes kebleket viselt. Azt is mondta. Bár az els? találkozásuk után mások vették át az injekciózást. ? gyengéden kiemelt egy nyuszit az egyik ketrecb?l. és maga is meglep?dött. Bentley mondta. Tudom. hosszú sz?ke hajú. Az irtelen csend támadt. A szakmai képzettsége megfelel? volt. meg vagyok gy?zve kuncogta Yvonne. Az állatokat láthatóan megnyugtatta a kényeztetés. Igen. szóljak magának. ahol a nyus zié van. Szörnyethalt ijedtében. Egyszer kissé meggondolatlanul megkérdezte a lánytól: Miért nem ment az állatorvosi egyetemre. Adjon nekem egy vagy két percet kérte Yvonne Martintól. természetesen melltartó nélkül. és ha tetszem magának. az nem dolgozhat tovább az intézetben. akivel közölte. kék szemû és tejfehér b?rû. valóban Gyengéd Állatszeretetre van szükség mondta Martin. Meglep?en rövid id? alatt végiginjekcióztak hat nyulat az olajos oldattal mind en tappancsba egy adag. Egy id? után Yvonne feltette a kérdést: Muszáj a tappancsukba adni? Martin elfintorította az arcát. Az inje kció fájdalmas és a hely érzékeny marad. Martin továbbra is gya lálkozott Yvonnenal a labor környékén. Nem mindenki van ám így vele. hogy bárcsak az ? feje lehetne ott. viszont ez az érzékenység vonzza az antitesttermel? teket. úgy hogy a férfinak nem maradt más választása. kissé molett. Martin kezdett?l fogva odavolt Yvonne hatalmas kebléért. És? Nem sikerült egy vizsgám. doki. Hát persze hogy szeretem nézett rá a lány meglepve. Tilwick asszisztensét. Õ még saját magát sem szereti Miss Tilwick már nem dolgozik nálunk. át tudom venni az állatfelel?si megbízatást. Yvonne huszonöt éves. Pillantásra sem méltatta zt a kínzóeszközt. és bár minduntalan azt kívánta. és kitiltotta Tilwicket a laboratóriumból. hogy a képesítésem megf elel?. Martinból kirobbant a harag. Bár Martint alaposan felzaklatták azok a közvetlen közelében dombo rodó mellek. és z állat két hátsó lábát. Miss Tilwick el. És nem tudta volna megismételni? Nem engedhettem meg magamnak. Tetszik nekem vágta rá Martin. s?t még annak a környékér?l is. szintén valami hasonló érzéketlenség miatt. Martin ezek után Nigel Bentley-ért küldetett. hogy hozzátette: Nagyon szik. és míg Martin cs?re töltött fecs end?vel várt.

Most már túl kés? van. aminek a létreh kora szerepe volt. soha nem szánja el magát. Hát köszörülte meg a torkát a férfi . gondolta Martin.. ami a labirintuskísérleteket összegezte.. Igaz. és nyomban a Peptid-7 elnevezést kapta. Mikor lenne a legalkalmasabb? Most.. Én is. a legtöbbjük már szinte csak csont és b?r volt. Martin nagyon szeretett volna Celiával is beszélni. Yvonne? Igen.. így lettem asszisztens. hogy nem élvezheti majd annak a gyümölcsét. Már ö gában ez is nagyszerû hírnek számított. Azokról az öreg patkányokról volt szó.. és Martin tudta. mi késztethette távozásra. Tessék. ahonnan szinte azonnal megérk ezett Sam Hawthorne gratulációja. Tényleg. négy év itt Harlow-ban és el?tte Martin cambridge-i id? és minden eddigi tudományos munka szaka is tragikusan fölösleges volt. hova bámészkodi l minduntalan. hogy találkoznak-e még valaha az életben. Holnap már hétf? van figyelmeztette Yvonne. bebi yosodott.. Én sem tudok aludni. Most. amel hónapok óta rendszeresen kapták a peptidinjekciókat. hogy nincs szó véletlenr?l.s mellekt?l és felemelje a fejét. hogy barátot és szövetségest vesztett Celia személyé en. Oké. gondolta Martin. Nem! Már elmúlt éjfél. és végelgyengülésben kimúlnak? Mert ha így lenne. hogy hol lakik. csak fekszem itt nyitott szemmel. de nemrégen értesült a lemondásár Bár fogalma sem volt. Ez a régóta keresett-kutatott peptid a hetedik vo nal volt az eredeti kromatogramfílmen. Yvonne. ki beszél. Tudományos szempontból egyetlen zavaró tényez? van. vissz relte a gondolatait Yvonne-ra. . kor a Peptid-7 használhatatlan. A szüleimnek nem volt pénzük folytatta Yvonne . Ez néhány héttel korábban történt. de az általános egészségi állapotuk er?sen omlott. Bár Martint er?sen nyomasztotta ez az eshet?ség. Örülök. és csak arra gondoltam.. ahogy az ágyb an fekve az elmúlt id?szak eseményein töprengett. Az egyik egy számítógépes elemzés volt. így Martin s zörnyû igazságtalanságnak érezte. és bosszantotta. úgyhogy vasárnap van. Biztos? Hát persze. Elmenjek magáért kocsival? Tudom. és azon töprengett. mert ez állt a legközelebb az állat orvossághoz. hogy. Martin nem akarta elhinni. és azóta Martint más ügyek kötötték le. A férfi azt is tudta. Elképzelhet?. Aztán puhán elmosolyodott. Arra gondoltam. Mindkét sikert telexen jelentették New Jerseybe. nem tudo dni. Celia elválas thatatlanul hozzátartozott a kutatási programhoz és a harlow-i intézethez is. Az állatok lefogytak. a testet rombolja? Hogy a peptiddel kezelt patkányok tovább fogynak.. Tudom. az eredmények hónapok óta változatlanok maradtak. de mindennek tetejébe sikerült végre megtisztítani a dkeveréket és izolálni egy aktív peptidet. sem állatokat. Martin úgy érezte. Már azt hittem. és nek el kellett mennem dolgozni. hogy ez nem jutott el ?bb az eszébe. Itt. Akkor találkozzunk ma. A lány halkan nevetett. és újból feltette magának a kérdést: Miért nem kezdeményezel? Felhívhatná telefonon. A látványos sik rek ellenére most felmerültek bizonyos fenyeget? lehet?ségek. Tessék. illik még valamit mondani. hogy miközben a Peptid-7 az agyat építi. Odatalálok. Yvonne észrevette. a tény nagyon elszomorította. hogy találkozhatnánk holnap. Vagy mégsem? A fenébe is! Miért ne?! Legnagyobb meglepetésére a kagylót az els? csengetés után felkapták.. hogy ekkora szerencséje van. hogy jön. megpróbálta legalább még a hétvége h ? pár órájára kiverni a fejéb?l a nyugtalanító gondolatokat. sem embereket nem lehet kezelni vele. hogy a memóriájuk sokkal jobb lett. Nem tartotta valószínûnek.. ezen a szombat éjszakán.

Köszönöm. Martin álomba is merült. gátlások nélkül. Mély álmából fényes nappal ébredt fel. aki nagy bels? nyug mmal van megáldva. Aztán elült a feszít?. A férfi ezútta sietség nélkül. mire Martin nagyot nyelt. Martin felült az ágyban. Az örökké kérdez? tudós agya az okát kutatta ennek a különleges nyugalomnak. túlcsorduló fizikai szerelmet árasztott. és tálcát tartott a ke amin egy teáskanna. nem sietsz. Nekem kellett volna téged reggelivel kínálnom. és újból elmosolyodott. akik láthatóan új barátra leltek sz en. Yvonne hagyta. nedves ajkával fáradhatatlanul ismerkedett a férfival. nem sokkal kés?bb. Elnézést a konyháért. hadd hulljon a köntös a földre. és Martint olyan békesség. Egyedül élek. Lehe t. Ám dománytalan ösztönei azt súgták. Egyébként a kon olyan. Odanyújtotta Martinnak a csészét. Kérsz még teát? Talán majd kés?bb. Megpróbálom nyögte a férfi. megkérdez ol a hálószoba. A lába körül ott se állatkert valamennyi tagja: a két kutya és a három cica. Akkor olyan sovány leh . A Peptid-7-edre volna szükségem. A lány leült az ágy szélére. Megkérdeztem a laborban. és kitöltötte a g?zölg? teát. Martin letette a kezéb?l a csészét. szerelmesen öle egymást. és Yvonne az ölébe tette a tálcát. Ám röviddel kés?bb nem bírta tovább. mint egy disznóól. nem haragszol. ezzel a gondolat tal. De te vagy a vendég. Le kell fogynom. kényszerít? érzés. hogy az élet és minden él?lény iránti szeretete nyilvánult meg abban. Lenyúlt és a combján össz pentett egy jó adag reng? husit. Martin z ágyban feküdt és egyre vadabb szívdobogással bámulta a gyönyörû testet els?sorban persze a csodálatos melleket. és odafeküdt Martinhoz. és a lányért nyúlt. és azt mondta: Gyönyörû tested van. ujjongva. Neked jobban áll. Mosolyogva a háziköntösre tt. A lány önfeledt. valami buja ?ser?t. Csak semmi sietség! Úgy csináld. csészék és kistányérok sorakoztak meg méz és pirítós. gyengéden simogatta a n? mellét és combját. Miután m legen megcsókolták egymást. A lány követte. Jól van ez így nyugtatta meg Yvonne.. Szétnyílt a köntös. Testének ritmusos mozgása olyan reakciókat váltott ki Martinból. nagyon forró a tea. meg ne égesd az ujjad. Mikor Yvonne bebújt az ágyba Martin mellé. ahogy meleg nyelvéve bejárta Martin testének minden részét. Miel?tt ma hazamegyek. Gyere utánam indult el Martin felfelé a lépcs?n. amit át tud sugározni másokra is. rendet rakok benne. Évek óta nem kaptam ágyba reggelit. olyan végte lom töltötte el. remélem. Csak duci nevette el magát Yvonne. ugyanakkor egészen természetes eseménynek hatott. Lentr?l a konyhából edénycsörömpölés hallatszo múlva az ajtóban megjelent Yvonne. kezében a sportt . és a lány végigsimogatta-becézgette az állatseregletet. Vigyázz. és puha. Nem is tudom elhinni sóhajtotta a férfi. A hangulatvilágításban dereng? hálószobában Yvonne villámgyorsan levetk?zött. De honnan. kénytelen volt engedni. Martin egyik háziköntösét viselte. Megcsókolta. Arra gon t. Valóban. de amelyek egészen ösztönösen jöttek. Ami a hazamenésedet illeti. Yvonne érkezése nagyszerû. hogy talán csak a felhalmozódott feszültség levezet?dése miatt könnyebbült meg ennyire.. Mert elképzeltem. Pedig gyakrabban megérdemelnéd.. hogy a szenvedély a csúc ntig hajtsa. amilyet nagyon régen nem tapasztalt. hogy szükségem lehet rá. és bocsánatkér?en a férfira nézett: Remélem. hogy sokáig tartson! suttogta Yvonne. Tejjel iszod.15 Emlékezetes éjszaka volt. Yvonne nem sietett összehúzni magán a köntöst. mint nekem.. hogy többr?l van szó: Yvonne ritka lány. amelyeket eddig s oha nem tapasztalt. de cukor nélkül.

Hát persze. hogy olyasmire bukkantunk. ami után az em ek évszázadok óta kutatnak: az ételt anyagcsere útján úgy átalakítani. ne kínozz! Annyira kívánlak! fogta Yvonne könyörg?re a dolgot. . Mit mondtál? Azt mondtam. Ez most e volt jó? Tudni akarom. De hát ez rettent? fontos lehet. és eltartotta magától. Martin már a nadrágját rángatta magára. Ahogy simogatták egymást. Gyere már! Csináld! lihegte a lány. hogy megromlott az egészségi állapo tuk. Hát azt mondtam. Yvonne a z utolsó patkányt is elcsípte a labirintus kijáratánál. el?ször a részlegesen megtisztított peptidkeverékkel. Sok felfedezés született úgy. elkedvetlenedve odébbhúzódott Martintól. Ez a megállapításunk nem nevezhet? nagyon tudományosnak tette hozzá szomorúan. Vasárnap kora reggel volt. most visszamehetünk hozzád? A férfi szorosan átölelte. Tényleg igaz volna? kérdezte magától. hogy ha szedném akkor talán én is olyan sovány lehetnék. Ezt a csoportot már hónapok óta injekcióztá . Ja. mivel a pepiiddel kezelt patkányok lefogytak. mostanában pedig a Peptid-7-tel. Igen. Martin. újból fellobbant a vágyuk. Miért? Tegyük fel. De nem is ezt kerested. hogy ma gészségesek. és Yvonne a vágytól szinte önkívületben szorította a férfit. de el?segíti az egészséges fogyást is. Tegyük fel. mint a patkányok. El?tte. Úgy értem vágott közbe Martin . ha igaz. mint a kezelés el?tt.. kihalt épületben. hogy a Peptid-7 nemcsak az emlékez?tehetséget javítja. hogy beléhatoljon. lehet. Az éjjeli?rön és rajtuk kívül senki nem tartózkodott a cse des. A többi patkányhoz hasonlóan ez a tizenkettedik is farkasétvággyal vetette rá magát a ketrecében elhelyezett ételre. De mit. Tegyük fel. és visszatette a ketrecébe. mint az injekciósorozat kezdetén. Semmi szükség rá temette az arcát Martin a lány hajába. Gyerünk! Öltözz fel! Minek? Megyünk a laborba. Ez esetben nézett rá Yvonne reménykedve . és némelyikük szinte kór n sovány lett. hogy csináld már! Nem. Mit mondtál? Az istenit! A n? csalódottan.. Na végre! Ezt akartam hallani. hogy a tudósok valami egészen mást kerestek. aki éppen arra készült. arra gondolsz? kérdezte Yvonne ingerülten. Most?! kérdezte a lány megrökönyödve. Úgy érted. hogy egyáltalán nem romlott az egészségi állapotuk. Martin azonban hirtelen abbahagyta. mint a patkányok. Martin merev lett. És most végre elmondanád. sokkal soványabb. Én mindent úgy szeretek ahogy van. Aztán megragadta Yv onne-t a vállánál fogva. Ez a lehet? legjobb ötlet. hogy miért kellett berohannun ide a laborba? Oké. mit mondtál. mi itt valamennyien arra következtettünk. Yvonne hozta át ?ket az állatteremb?l. Yvonne tátott szájjal bámult a férfira. Holnap idekéretem ?ket. M indegyik patkány sovány volt. A Peptid-7-tel kapcsolatban.etnék. Az étvágyukkal nincs baj állapította meg Martin. Martin kiugrott az ágyból. hogy igaz? Martin a labirintus fölött állt és nézte. Konzultálnom kell néhány specialistával. hogy. Akkor most mit fogsz csinálni? Martin elgondolkozott. feltéve. ahogy egy tucat patkány szép sorjában végig zol rajta. Nincs helyeselt Yvonne. Szóval.. hogy ne keletkezzen zs yis ne történjen súlynövekedés. Most azonnal. Hogy egészségesebbek.. Lehetséges. a karja elernyedt.

Bár els?dleges célunk a Peptid-7-tel az emlékez?tehetség javítása marad írta Marti entúl kísérleteket folytatunk ennek az els? pillantásra pozitív. De azt már most megmondhatom magának. A délutáni v onattal utazott vissza. hogy a maga vegyületének jótékony hí A beszélgetés folytatódott. Valamennyien találkoztunk már i emberekkel. sokat ígér? mellékhatásnak a a is. Az állatorvos bólintott. . Dr. Martin csak titokzatosan mosolygott. De lehet még valami. különösen. Ne haragudjon válaszolta Martin . Igen. Csütörtökön Ian Cavaliero. amit nem látunk és érzékelü onyos sejtek nátriumionokat pumpálnak magukból a vérbe. A kalória egy részéb?l zsír l intélyes mennyiség használódik el az olyan testmozgások révén is. Rao Sastrin és Yvonne-on kívül még két intézeti tudós volt jelen. amit Ca valiero mondott. valamint az anyagcseréhe használt kalória aránya nagymértékben eltér a különböz? egyedeknél.és székletelemzés. A kezelésük nyomán jelentette ki minden bizonnyal megváltozott a patkányok bels lválasztású mirigyeinek vagy központi idegrendszerének a mûködése. Annak ellenére. ha ezt az ar a változtatni. a vér összetétele. A legújabb kutatások azt mutatják folytatta Dr.Küldök majd magának egy részletes jelentést közölte az állatorvos vendég Martinna elni fog benne a test zsíraránya. és másnap Martin a Sam Hawthorne-nak küldött bizalmas jel ntésében Cavaliero szavaival a szert jótékony hízásgátló hatású -nak jellemezte. egy állandó körfolyamatban. Aznap. A központi idegrendszeren keresztül? kérdezte Martin. akik feszülten figyeltek arra. az id?s specialista. hogy az injekciózott anyag az aggyal kapcsolatos. Bizonyos alóriamennyiségnek muszáj h?vé alakulnia folytatta a tudós . illetve képes befolyásolni ami láthatóan ezeknél az állatoknál sikerült . A fölösleges h?t?l vagy úgy szabadul meg a testük. ha az ember belegondol. hogy a h?vé és zsírrá alakuló. Ennek e ményeként az étellel magukhoz vett kalóriákat zsír helyett h?vé alakítják át. Ingersoll. Felfedezték viszont. az egyértelmû. Bizonyára ez a zsír-munka-h? variáció az oka annak. sejtettem. milyen vének már. És mivel úgy t ztatott. Ugye nem tudhatom meg. és soha nem híznak meg t?le jegyezte meg Sastri. Igen. a el?relépést jelent. doktor mondta Martin. A központi idegrendszert dönt?en befolyásolják az agypeptidek. a táplálkozás-szakért ekes információkkal szolgált. Ha nem viszik t nek nincs káros hatása. amennyi beléjük fér. vizelet. de nem mondhatom meg. hogy egyes szerencsés emberek annyit ehetnek. Hát akármi legyen is. Éppen ezért. Szóval így vagy úgy. hogy a jelentést Martin nagyon óvatosan fogalmazta. amiket mind aját laboromban végzek majd el. Egyel?re nem. hogy ilyen egészséges patkányok ritkán kerülnek a szemem elé. hogy fenntartsa a megfelel? t sth?mérsékletet. akit a táplálkozástudomány vezet? szaktekintélyének tartottak. hogy ez lesz a válasza. Martin még Cambridge-b?l ismerte a fiatal tudóst.. A táplálkozás-szakért?t két nappal kés?bbre várták Cambridge-b?l. hogy valami zseniális anyagról van szó. a harlow-i intézetet hatalmába kerítette a váratlan nagy felfedezés láza. Cavaliero . aki els?sorban kiseml?sökkel foglalkozott. Pontosan mosolyodott el a táplálkozás-szakért?. esetleg mindkett?. Köszönöm. lehet. drága barátom. és nyilván irigykedtünk rájuk. hogy elpárologtatj vagy valami más módon. hogy tompítja az a gy éhségjelzéseit. Ezt reméltem. I ngersoll. ami befolyásolhatja a maguk patkányait a jóllakottság érzése. Martin másokat is behívott a beszélgetésre. kedden reggel érkezett az egyik londoni vonattal az állatorvos. amiben esetleg klinikai lehet?ségek rejlenek. az má most egyértelmû.. hogy pontosan milyen anyaggal injekciózzák ezeket a p atkányokat? kérdezte Dr. hogy a különböz? egy gy állati egyedek más-más hatásfokon hasznosítják a kalóriákat.

Negyedik rész 1977-1985 .

Semmi kétség afel?l. ahol ha az emb r a füléhez illeszti kezét. és azt mondta: Soha nem fogom elfelejteni ezt a fél évet. a Királyok Völgyében izzó h?ség. Ha megtalálom. a vakító fehérség. az ínyencek paradicsoma. Andrew levette a távcsövet a szemér?l. amely majdnem az égig ér.... Néhány n a Honoluluból egyenesen hazarepülnek. Az asszony azon tûn?dött. óriásként mozogva a mellette sürgöl?d? vontatóhajók mellett. szándékosan nem tépel?dött a jöv?jén.. hogy az útjuk a lagos elszigeteltség és a stressz teljes hiánya mindkett?jüknek nagyon jót tett. Andrew távcs?vel fürkészte esszeségben feltûn? rakodópartot és várócsarnokot. és pirospozsgás arcszíne arról árulkodott. és a boldog találkozás a húgá al. hogy már majdnem vége ennek a csodálat nak. A teherhajó körülbelül húsz utast vitt magával.és ez igaz is volt! ." ... és Japánban.. ahol a mesés gazdagságot a szörnyû mocsok és nyomor ellenpontozza. hogy mi lesz vele. és lopva Celiára pillantott.. ahol jártun k. a hegyek.. a görög szigetek. a rózsaszín város lapra ill? látványa. ahol abbahagyták. Kiotó mellett a Sugakuin császári lak törékeny álomszépsége. amit ma is óvnak a turisták áradatától. és kellett néznie a jöv?jével. Megvolt rá az oka..l Az SS Santa Isabella nevezetû óriási teherhajó utánozhatatlan méltósággal haladt a Fo Armstrong-csatornán a honolului kiköt? felé. a császár r tészet helye.. a hajó jobbra man?verezett.. Különféle lyek vonultak el a lelki szemei el?tt: a Nilus vizében tükröz?d? varázslatos holdvilág. Celia arra gondolt. a városokat. . Isten hangját hallja a szélben. mennyir e megnyugodott a felesége.. mintha már s id? volna hátra. a könnyûbúváro soma. olajban fürd? Abu Dhabi. És most itt vannak.Rómában a földhözragadtság és zépség paradox keveréke. Jeruzsálem A hegy. illetv egészen máshol már ami Celiát illeti. és a Santa Isabella legénysége hozzákezdett a kikötés el?készítésének utolsó mûveleteihez.Szingapúrban az elképzelhetetlen gazdagság mel lett az utcai ételárusok szerény standjai. Szingapúrban szállt hajóra Andrew és Celia. Ausztrália korallkirálysága. ahol a névvel tökéletes összhangban hatalmasakat lehet za Ott. olajfaligetek. India. a dúsgazdag. Sípjelek sü k. a férjével meg a gyerekekkel.. A tizenöt országon át vezet? vándorlásuknak itt vége szakad... Jaipur. a lisszaboni Alfama kilencszáz éves macskaköves. hogy az elmúlt ma hat hónapot csaknem teljes egészében a szabad leveg?n töltötte. az Égei-tenger gyémántjai. Alig tudom elhinni.. Oké sóhajtotta a n?. Most viszont már benne jártak az augusztusban. Aztán a Nagy Korallzátony.. Andrew és Celia a fedélzeten állt a többi utassal együtt. amit csináltunk és amiket láttunk. Pedig így volt.. Mióta március elején elindultak ottho nról. ha az indulásuk el?tti ndkívül feszült állapotával vetette össze a mostanit.. Amint az utasok megpillantották a hawaii nap fényében arányló Aloha Tower-t. és folytatják az életüket ott. Megérintette Andrew karját. a vad ellentétek szubkontinense. Különösen akkor volt szembetûn? a változás.. Janettel. anélkül hogy a távcsövet megmoz ta volna. A férfi újból a szeméhez emelte a távcsövet. Hozzá hasonlóan a asszony is csokoládébarna volt. hogy milyen tömérdek emlék gyûlt össze a hónapok alatt. Hongkong szédít? tempója.. akik szinte egyt?l egyig élvezték az . kanyargó ut sok ezer illatozó virággal. Keresel valamit? kérdezte Celia. a naszi berjani nevû c semegét árulják a Zaba-bodegában. hogy a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán resztül Hawaiiba érkezzen. akkor megmondom válaszolta Andrew.. Andrew azt is látta. az országokat.

hogy a távozása nem befolyásolta se lalat. hogy nem cseleked ett bölcsen? Már semmiben sem volt biztos. hogy nemsokára még obban fogja sajnálni a dolgot. Még mindig nem értem nézett rá Celia bután. Ott! kiáltott fel mellette Andrew. Aztán egyik kezéve dig a távcsövet tartva. De most dolgozniuk kellene. Lehet. mit mond Andrew. mint most. hogy miért akarom ?ke t kikérni. Mit kell keresnem? Majd meglátod. Andrew gyengéden megpróbálta emlékeztetni a leségét: A nászutunkon. hogy szedel?zködjenek. Andrew is követte a példájá Az ablak mögött a láthatóan izgatott Lisa és Bruce is nevetni meg integetni kezdett. mikor elmagyaráztam. Celia most már végképp nem értett semmit. eszébe jutott az a sok évvel azel?tti beszélgetés. A márciusi indulásuk el?tt Celia olvasott kereskedelmi sajtójelentéseket. hogy az új szer a Felding-Roth aranybányája lesz. Közben kiürült a fedélzet. nagy sietve mondott le. Hirtelen felkiáltott: Látom! Nem akarok hinni a szememnek. sz ervezett vidámságát. amely már egészen közel volt a parthoz. most már emlékezett. Mindebb?l látszott. Az egyértelmûen kiderült az elmúlt hónapok során. mint a karikacsapás.. Több telefonomba került Sz mikor éppen hallótávolon kívül voltál. sszatértek a kabinjukba. a múlt kérdéseivel szemben olykor védtelen volt. Celia tovább gondolkozott. Celia beállította a távcs?vel a megadott területet. Persze csodálatos. hogy miért tölt?d szívesebben a nászutat a Ba . Februárban a terveknek megfelel?en elkezdték árusítani a szert. mint Hawaiin. Rajtuk kívül már csak kéthárom utas ácsorgott a korlátnál.ménytelen hajóutat és a kényelmes kabinokat. Lisa és Bruce! Celia lázas örömmel kiáltotta a gyerekek nevét. és akiknek az életében kritikus fontosságú a reggeli rosszullét leküzdése.. Jé! Celia már csak suttogni tudott. egészen pontosan a 10-es mólóhoz. Bár mostanáig tudatosan küzdött az ellen. ahol készül?dtek a fogadásukra. Andrew kivette a távcsövet Celia kezéb?l és visszatette a tokjába.. és éppen emiatt tartott attól. . Maud Stavely Montayneellenes érveinek sem adtak sok hitelt. Mi van ott? A férfi átadta neki a távcsövet és a várócsarnokra mutatott. Mikor Franciaországban jártak.. nem? Hogyh ogy elengedték ?ket? Minden úgy ment. hogy mé is itt vannak? Én szerveztem a találkozót közölte Andrew nyugodtan. hogy itt vannak. Azt mondtad. Celia még mindig szinte magánkívül volt.. és még keservesebben fog gyötr?dni. Hawaiin szomorú lettél volna.. els?sorban azoknak a terhes n?knek a körében. Ahogy a hajó egyre jobban megközelítette a partot. Miért kérted ki ?ket? Hogy beváltsam egy ígéretemet. Celia arról értesült. és ez sem vetette vissza az értékesítést. hogy ugyanez érvényes a Laborato res Gironde-Chimiere. amit sok évvel ezel?tt tettem válaszolta Andrew. a Montayne francia kifejleszt?ire. de. fél kézzel vadul integetni kezdett nekik. Mikor arról beszéltél.. Hogy lehet. Pedig hihetsz mondta Andrew. Kinek? Neked. F?leg az utóbbi napokban tette fel magának a kérdést egyre gyakrabban: vajon nem követett-e el hibát akkor. és hogy a gyógyszer rendkívül népszerû. A France-Soir-nak a nouzonville-i és spanyolországi esetr?l közölt tudósításai a jele szerint nem ártottak a szer hírnevének. hogy a Montayne-t rengeteg orvos írja fel. hogy a gyerekek idejönnek. Tényleg ?k azok. Celia azt sem tudta. sem pedig a Montayne sorsát. Az Egyesült Államokban Dr. hova legyen. és Andrew utasításai szerint cselek tt. amelyekben arról volt szó. akik egés a szülésig akarnak dolgozni. Celia figyelme visszatért a hajóra. Én ezt nem értem. Nem volt szó róla. mégpedig óriási sikerrel. ho Pearl Harbornál halt meg az Arizona elsüllyesztésekor. cseppet sem hiányolva a luxushajók hektikus.. és alig hallotta. Igen. mikor olyan hirtelen o tthagyta a Felding-Rotht? Ösztönösen. hogy a jöv?re terel?djenek a gondolatai. és arról. Az apádról beszéltél. Állítsd be az élességet arra a második nagy ablakra a dokk fölött és az óratoronytó Celia kíváncsian a szeméhez emelte a messzelátót.

A nászútjukon. Celia megpróbált részt venni a reggeli fölötti családi csevegésben. és hetek óta el?ször viselt újból nyakkend?t. te csodálatos. amit egy kihajtott nyakú ingre vett fel. az évek során egyre elegánsabb. Tárgyilagosan közölte a családjával: Azt hiszem. Nehezen tu dta meghatározni. aki hamarosan betölti az ötvenet. és akinek már csaknem egészen szür e a haja. a bahamai strandon az apjáról beszélt Andrew-nak. Fehér szandált húzott és a fehér szalmatáskájá m akart sem túl lezserül. És kívánságod szerint veled lesznek a gyerekeid. Csak néhány gomolyfelh? úszott a különben tiszta égbolton.. így Bruce nem lett hûtlen els? számú szenvedélyéhez. ma egyszerû. olyan sugárzóan szép volt. . a ház mindig megtelt élettel és vidámsággal. És akkor ígérte meg neki Andrew: Ha eljön a nap. . érezte. Mikor megint képes volt beszélni. ám komoly viselkedésû Bruce n szerûen festett az iskolai egyenblézerében. Hanem a gyerekeimmel. de egy napon szeretnék elmenni oda. Andrew világos öltönyt választott. és az édesapád meghalt. hogy a gyerekeink már megértik. Reggel. megkérdezte: Még nem tál soha. és kitárta a kocsiajtókat. hogy Celia egy pillanatig huszonhét évvel ezel? tizenkilenc éves önmagát látta benne. hogy a mai napon magányosabb. valami eszébe jutott az apjával kapcsolatban: bárcsak megérhette volna ezt a napot. örökké megnevettett embereket. egyikük se öltözött olyan sportos mint általában. hogy nemrég készített egy tanulmányt a japánok 1941-es. Kellemesen meleg augusztus végi nap volt. érzelemt?l on szólt Andrew-hoz: Jaj. Bruce. Celi a gondolt. aki már akkor és azóta is mindig megért? volt hozzá. aki el?z? nap farmert viselt. Mr. elmondta azt a keveset. ami emlékként megmaradt neki Willis de Grey altisztr?l. Lisa.... sem pedig indokolatlanul ünnepélyesen festeni. befelé fordultabb a szokottnál. Lehet. a sof?r udvariasan a sildes s apkájához emelte a kezét." Egy húsz évvel ezel?tti ígéret. Az Arizona-emlékhelyhez. mir l van szó. bárcsak láthatna engem.. Mikor hazajött. A még mindig kisfiús. mikor felébredt. és ennek megfelel?en nagy gonddal válogatta meg a ruházatát ropogós fehér rako t szoknyába és tengerészkék-fehér blúzba bújt. hogy aztán örökre vele maradjon. Jordan. de olyan volt. virágmintás v oálruhát vett fél. megszervezem az utazást. hogy a férje. A fiú kijelentette. aki az utolsó középiskolai t név el?tt állt. Ahogy a Jordan család a limuzin felé közeledett. ahol az apám m eghalt. ami egyik oldalon a Wailae golfpályára.. hogy furcsának tartod. Pearl Harbornál? És akkor ? azt válaszolta: Nem tudom pontosan. de mégsem tudta l eni azt az érzését. Pearl Harbor ell eni támadásáról. Már magának az egyetemnek is történelmi múltja volt. csak megragadta Andrew-nak mind a két kezét. és imádta a gyerekeket. Lisa és Bruce reggel a szüleikkel együtt reggeliztek a lakályos apartmanban. A férje szemébe nézett valami olyan rajongással. de nem egyedül akarok ott lenni. Ahogy a tükörben vizsgálgatta magát. S Andrew. a massachusettsi Williams College-ba adta be a jelentkezését. de nem érzem még magam felké nek rá.. a tudományokhoz. mintha a múltjának egy darabkája térne vissza illetve fog visszatérni hozzá. ott. am i kevés férfinak jut osztályrészül az életében. zeng? hangú. amit f?szakának jelölt meg. de csinos. Celiának remegett az ajka. déli irányban pedig a Csendes-óceánra nézett. oda. lágy déli szell? frissítette a leveg?t. a lányát és a családomat! Mintha a többiek megsejtették volna Celia érzéseit. Er?s volt. inkább elegánsan és. ahol a hajó elsüllyedt. hiszen hat hónapnyi elmaradást kellett pótolniu boldog lelkesedéssel fejezte be Stanfordban a gólyaévét. Folytatták tegnap megkezdett kölcsönös élménybeszámolót. igen: tisztelettudóan.. Nagy termetû volt. A megindultságtól egyetlen szót sem tudott szólni. Ahogy a Santa Isabella a 10-es móló mellé simult és partra hajították a hajóköteleket ndrew csendesen azt mondta Celiának: Holnap megyünk. hogy ges nap van. gyönyörû ember! 2 Délel?tt tíz órakor ott várta ?ket a sof?r a bérautóval a Kahala Hilton Hotel el?tt. bármelyik kérdéseteket ezzel kapcsolatban meg tudom válaszolni. már mindent megszerveztem. miért. ugye az Arizonához megyünk? kérdezte Andrew-t?l. miel?tt csatlakozott volna a többiekhez.

Szóval. Mindez olyan nagyon régen volt. Akkor maga nagyon fontos személyiség. harminchat éve. felhívtam a Felding-Roth hawaii regionális igazga tóját.. és elindultak. 8 óra 12-re felfordult az Utah. és a bárkának c llámok vízpermetet szórtak a fedélzeten ül?kre. Ez igazi csapatmunka volt. Andrew el?vett egy papírt.. Úgy érted. Ott várt rájuk a haditengerészet dízelbárkája. japán zuhanóbombázók... hanem a CSÓFLOF?P magándokkjához. Körülbelül húsz perc múlva letértek az autópályáról az Aloha-stad tt. kétezer-négyszázhárman haltak meg.. és az ? szavaival élve viszik. és m nyertek a gyógyszer premierjekor szárnyra kapott hírek. papa! jelentette ki Bruce. 8 óra 5 perckor robbanások rázták meg a Row hadihajót. a Montayne-nel? Igen. A kis CSÓFLOF?P magándokk egy kellemes ligetes részen volt. papa. a támadás els? hulláma reggel 7 ckor érkezett. hogy mennek a dolgok? Andrew habozott. december 7-én. A kormányos kilavírozott a dok kból.. Semmi más nem történt. hogy a Montayne nagy siker. a nyílt vízen er?s szélbe csapott át... drágám. mint a cukrot . A kiköt? szürkészöld vize szinte teljesen átl volt. Lisa megkérdezte: Mi az a CSÓFLO. figyelmeztessem hogy ne a f?bejárathoz vigyen minket. Úgyh admirális bárkájával megyünk az Arizonához. Tano Akamurát? kérdezte Celia. több mint egy .... és besorolt a sûrû Pearl Harbor-i vízi forgalomba. Nem én vagyok az nézett Andrew mosolyogva Celiára . de azért válaszolt: A jelek szerint nagyon jól. . neked aztán van protekciód! Celia csodálkozva bámult Andrew-ra: Hogy csináltad? A te nevedet használtam fel közölte vele Andrew. A férfi remélte. az Oklahoma fe lfordult. és belenézett. Andrew. Lisa meg Bruce figyelmesen hallgatták a magyaráza tot. gondolta Celia. Változatlanul sok csodálod van. berreg? motorral. Valamit elhallgatsz el?lem noszogatta Celia. Hat utas ült a fedélzet ponyvatet?je alatt. szóval amit mondtál? Bruce jelentkezett azonnal a válasszal: A Csendes-óceáni Flotta F?parancsnoka... Amint Jordanék felszálltak. Köszönöm mosolyodott el az apja...Igen. hogy feltétlenül mondjam meg neked. De azt mondták.. Õt.. Hé. mennyire hiányzol. át a honolului belvároson a mo dern felh?karcolók mellett.. amely az utóbbi id?ben gyakran felmerült benne: a lemondása valóban elsietett és ostoba lépés volt. Mi köszönjük neked szólt közbe Celia. A többi már gyerekjáték volt.. Aztán úgy döntött. Mikor valamennyien beültek a limuzinba. 8 óra 10 perckor t litalálatot kapott az Arizona l?szerraktára. A sof?rnek felszaladt a szemöldöke. miközben az óramutató járásával ellentétes n megkerülték a Ford-szigetet. Mert ha nem tudnád. és csak mond atfoszlányok jutottak el a tudatáig. ahol a tisztek csa ládjai laktak. a California és a West Virginia elsüllyedtek. e latán még mindig megnyílnak bizonyos ajtók. csak igazolódott az általános várakozás. A többiek unszolására Andrew végül bevallotta: Ha mindenáron tudni akarjátok. Egy n?i tengerész tartott idegenvezetést. és nem sokkal kés?bb begördültek az amerikai haditengerészetnek az Aiea-öbölnél fenntarto területére. a Felding-Rothnál. A szárazföldi enyhe szell? itt. ám Celia gondolatai minduntalan a személyes emlékeihez kalandoztak el. aztán megkérdezte: Mikor Tanóval beszélté d meg véletlenül. harci g törpe tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül támadták meg. Megkért. 1941. Celia bólintott. hanem a feleségem. torpedóvet?k. vasárnap reggel. Két fehér ruh erész állt benne. hogy erre a kérdésre nem kerül sor. az egyik tengerész azonnal eloldotta a parttól a hajóköteleket. ezeregyszázhetvennyolc volt a sebesültek száma .. hogy ezen a különleges napon félreteszi ezeket a gondolatokat A limuzin a Lunalilo és Moanalua autópályákon suhant. Andrew kénytelen-kelletlen hozzátette: Azt mondta. a hajó felrobbant és elsüllyedt. Ám mindez újból felvetette azt a kér t. puszta etlenségb?l Akamura feleségének a húga egy admirális neje. Ki vele.

És mégis. Egyetlen oszlop sem ért a hajóroncs hoz. megmutatom. Az emlékhely közepénél Celia. Õ a fiam. bárcsak a z el?bbi lett volna! Odalépett hozzájuk Bruce. de elképzelhet?. Éppen a hajódról magyaráz nekem. gyász az anyja miatt. megható megjegyzése lett volna az a szalmaszál. A szüleit és a n?vérét egy márványfalhoz vezette. és a hely. Újból az idegenvezet? kezdett beszélni: Az emlékhely épít?jének szavai szerint: A forma. Csendesen azt mondta: Megtaláltam nagypapa nevét.. ahol halálát lelte. hajó elsülylyedt. és akinek az emléké isszahozták a múltból ezek a Pearl Harbor-i szívbe markoló pillanatok. Az apám hajója. A bár a a Pearl Harbor-i bevezet? csatorna közelében irányt változtatott. a közepében egy horpadással. a te unokád. a kezdeti vereséget és végs? gy?zelmet sz izálja. Mivel kés?bb nem tudták kiemelni a hajótestet. végül Celia vezett e ?ket vissza az el?bbi helyre. amin nevek és rangok ezrei sorakozt k. és én végre ideérkeztem.. Celiát lenyûgözte a roncs közelsége. mint egy hosszú. . Senki nem tudja. F. A bárka utasai csendesen. A látogatók némán álltak a fal el?tt. mikor távol volt az otthonától. de a két végén szilárdan és er?teljesen áll. DE GREY Megillet?dötten. Gyász és szomor el Celiát. . mikor hirtelen áttörték a gátat az érzelmei. add utam zarándoklatát. mint akiket közös érzések fûznek Kikötöttek az emlékhely bejáratánál lév? pontonhídnál. vagy ami még maradt bel?lük. mert az em lékhely a tengerfenékbe ágyazott oszlopokon nyugodott. Celia kinyújtotta a kezét. Már nem mozgott alattuk a talaj. amit a kényes egyensúlyb an lév? mérleg már nem bírt el. szent Csöndemet. aminek lassan láthatóvá vált az alakja hihetetlen. Azóta.és az emlékhely végighúzódik az elsüllyedt hadihajó fölött.. Csak a hajó számit. A japán támadásnak ebben a néhány végzetes percében csak az Arizonán ezeregyszázhetve n haltak meg... vagy lassú. amir?l a par ancshídházat már régen eltávolították. gyász az apjáért. mint most. vala egészen oda nem ill? dologra gondolt: nem ilyennek képzelte az emlékhelyet. Ahogy a vizet bám egy olajbuborék emelkedett a felszínre valahonnan a mélyb?l. Celia már éppen mondott volna valamit. az Arizona kísértetiesen tisztán látszó f?fedélzetére. gondolataikba merülve álltak ott valamennyien. Az olaj mint valami virágs zirom terült szét a víz felszínén. soha nem érezte magához a pillanatot annyira közelinek. Bárcsak ismerhettem volna nagypapát szólalt meg Lisa. vagyis hogy az építmény a közepén kedik.. magukba for dulva hallgatták a magyarázatot. Hirtelen ott húzódott közvetlenül el?ttük a vakító napsütésben fehérl? ely. Ezt vajon a tervezéskor vagy csak utólag találta ki az építész? Akárhogyan is van nem számít. szenvedéssel teli? Istenem. M ntha Lisa egyszerû. Philadelphiában.. Így hangzott a fal egyik felirata: AZ ITT NYUGVÓ H?SÖK EMLÉKÉRE Nézd csak. tízéves koromban ötezer mérföldnyire voltam innen. Olyan volt . ahogy megkerülte a For d-sziget déli csúcsát. Andrew Celia kezéért nyúlt. Ez volt az otthona. és megérintette a fiát. akit alig ismert. és menthetetlenül elbillent az egyik irányba. Egy vers sorai jutottak Celia eszébe: Add k lódat. egyetlen pisszenés nélkül. de mégis nagyon szeretett. Néhány perccel kés?bb a jelenség hátborzongatóan megismétl Ezek az olajbuborékok az üzemanyagtartályokból jönnek magyarázta Bruce.emberölt?. mikor me lt. meddig tart még ki az olaj.. ez lett a több mint ezer ha lott végs? nyugvóhelye. hogy cs méterrel pihent a zöldesszürke víz felszíne alatt. hogy akár húsz évig is. Valahol itt vannak alattunk az apám csontjai. ahol újból lenéztek az elsüllyedt hajótestre. A n?i tengerész rögzítette a h a Jordán család is kiszállt a többiekkel együtt. Itt történt hát. Ahogy a bárka orra fölött el?renézett. Gyertek. mama! W. Andrew és Lisa a betonépítmény közepén vágott nyíláson ker vízbe. Vajon hogya n halt meg? Gyors és kegyes halála volt. Egyikük sem szólt. fehér vasúti tehervagon. .

átnyúlva az asztal fölött. a vigasztalásotokat és a megértéseteket. zte. Ebben ment le vacsorázni. és Taittinger pezsg?t rend elt. A férfi bólintott. és így szólt: Valamennyi?tök egészségére! Imádlak benneteket. Nem leszek munkanélküli resek. it az ideje. Miután kitöltötték.aki tíz éve éppen ebben a hónapban halt meg. hogy emehess a rendel?be. mi is a jó szó erre? Katarzis válaszolta Bruce. Ez a vállalat a gyógyszeripar Rolls-Royce-a. fogd már be! sózott Lisa az öccse kezére. Van egy cég. esetleg tragikus emlékeket ébreszt. Így van bólintott Andrew. vigasztalták. És utána? Tetszik a SmithKline meg az Upjohn is. Hé. és mindezekhez a régi szomorúságokhoz hozzáadód aját kudarca fölött érzett bánata. Ám Lisa és Bruce gyorsabbak voltak. úgyhogy annak van a legtöbb értel me. Mindkét cégnek büszkén dolgoznék. mama sürgette Lisa. Szerintem már te is alig várod. Néha a embernek! Andrew elnevette magát. Go dolkoztál már azon. Megértem folytatta Celia . d e két nap múlva vége. Milyen állásra gondolsz? kérdezte Bruce. Andrew drágám. hawaii stílusú piros-fehér ruhát. kérdéseket tettem fel magamnak. Délután Celia lefeküdt aludni. hogy kézbe vegyem az életemet. és csatlakoztak hozzá a többiek is. és csak utána válaszolt. Biztos. hogy mi történik. Ha nem kapnak utánad két kézzel jegyezte meg Andrew . és megtörte végül mindenr?l megfeledkezve zokogni kezdett. az életben a legszebb. Úgy is érzem magam ragyogott rájuk Celia. szeretném. Csodálatos vagy ma este mondta az asszonynak. Bruce-szal együtt. Csodálatos vakációm volt. és mindig ugyanarra a válaszra jutottam. Ha majd megunod ezt a szerkót. Sokat gondolkoztam rajta. Látva. Az emlékhelyen elia összeomlásának néhány perce alatt a közelben álló látogatók tapintatosan másfelé néztek. Görög szó és megtisztulást jelent. A gyógyszeripart ismerem legjobban. Nem. amit mindenekfölött tisztelek. hogy ez a hely. a most már egyre nyilvánvalóbb tévedése karrierje megalázó Ezt az utóbbi gondolatot több mint hat hónapig próbálta elhessegetni. Ott jelentkezem el?ször. írok egy hosszabb listát a többi vállalatról. . Folytasd. bizonyos szempontból ez amolyan megti sztulási folyamat volt. Vissza tudsz menni a Felding-Rothhoz? kérdezte Lisa. szí megöröklöm t?led. Át arolták az édesanyjukat. Szeretettel nézett Andrew-ra. ami annyi látogatóban szomorú. és ?k is elkezdtek gátlástalanul sírni.. gy akran tanúja hasonló gyászkitöréseknek. De azt is tud notok kell. Andrew valamen yiüket gyengéden átkarolta. Este a család a Kabala Hilton Maile nevû szalonjában vacsorázott. Ha szükség sz rá.. Most viszont az ami ik. ha annál maradok. Andrew feléje indult. hogy tudjá nem felejtem el ezt a mai napot. anyu bámulta Lisa csodálattal az édesanyját . Ebben a pillanatban érkezett meg a pezsg?. Az anyja megrázta a fejét. A Merck... Arisztotelész has ikor. hogy túl vagyok rajta. más cégeknél fogok próbálkozni. hogy mivel eleget sajnálkoztam magamon. hogy hol próbálkozol? Igen mondta Celia elgondolkozva. Celia kortyolt egyet a pezsg?jéb?l. Andrew odaintette az italos pincért. hogy nem mehetnék vissza a vállalath oz még akkor sem. Celia felemelte a p oharát. Azt hiszem. mert én is hasonlóképp érzek. nem múlik klasszikus példájaként mindez hozzájárult mostani hangulatához. Természetesen. Felégettem magam mögött minden hidat. ha pezsg?t innánk ezek voltak Celia els? szavai. úgy határoztam mondta Celia . Alig várom. a felesége kedvencét. Szóval. amolyan. ha akarnék. aztán pedig az egyik szállodai üzletben vásárolt magán y csodás. és köszönöm! Azt akarom. A visszatértük óta nem sokat beszéltek a Pearl Harbor-i kirándulásról. akkor nem komoly cégek.

Csak nem a Montayne-r?l van szó? De. Celia arr a a beszámolóra gondolt. Mi valamennyien tévedtünk. várjon egy pillanatig. míg Andrew felveszi a másik kagylót. a hajnali szürkületben egymás után bontakoztak ki a külö gyak körvonalai mintha egy rendez? fokozatosan megvilágítana egy sötét színpadot. De hirtelen minden megváltozott. hogy élvezhessék a friss zell?t és a tenger mormolását. De hát hallottam. Este lefekvéskor nyitva hagyták a balkon üvegajtószárnyait. Feingold. hogy jól hall-e. De itt már dél van. az rendkívül fontos. Seth. és odaszólt Andre Valami fontos dolog történt. Kérem. aztán folytatta. Celia már éberen ült az ágyban. meg olvastam is arról. . A mellette fekv? Andrew megpróbált magához térni az álmából. hogy semmi sem esne jobban. a n? a kagylóért nyúlt. A kagylóért nyúlt. vagy álmodik.. és most már elhatol t a tudatáig a telefoncsörgés. amit most mondani fogok. 3 Jordanék lakosztályának hálószobájában néhány perccel reggel hat óra el?tt megcsörren on. Most. Egy csörrenés után abbahagyta. uram. Ki a hívó? Mr. Add ide. Celia mélyen aludt. Hallgatom mondta Celia. hogy nem lesz rá szükség emelte fel Andrew a poharát. Celia megvárta. aki Tanot.Megjósolom. nem értem. New Jerseyb?l válaszolta egy másik n?i ha ng. és beleszólt a telefonba: Tessék. Egyszerûen telenek voltunk tovább várni. Voltunk?" kérdezte Celia meglepetten. vacsora közben Bruce megkérdezte: Holnap mit csinálunk? Mivel ez lesz az utolsó teljes napunk Hawaiin mondta Celia . hogy mi. Andrew-nak hirtelen kiment az álom a szeméb?l. felült az ágyban. Az újabb telefonos kisasszony bejelentkezése után Celia meghallotta az id?s számvev? hangját. Vedd fel a fürd?szobai kag ylót és hallgasd te is. Kérem. ho gy folytathatja. felébresztettük. Még nem tudom pontosan. tisztában. Celia Jordannak közölte a központos. amit tegnap hallott másodkézb?l Andrew-tól.. Celia megmozdult. a FeldingRoth hawaii igazgatóját idézte. arról. Ezt arra a sz ncsés vállalatra ürítem. nagyon figyeljen. és csak akkor szólt Sethnek. És mire nem tudtak tovább várni? Celia. sajnos. És mos t szörnyû helyzetbe kerültünk. de kis szünet után újból rákezdte. Seth az? kérdezte. Az igazgatótanács nevében és kérésére hívom magát. amelyiknek sikerül megszereznie Celia Jordant! Kés?bb. Negyedórá felkel a nap. Letakarta a kagyló beszél?részét. Feingold hangja feszültnek tûnt. Rövid id?vel ezel?tt még mi is ezt hittük. én vagyok. és álomittasan kérdezte: Hány óra? Rohadt korán van! káromkodott Andrew. kérem. és s ingerelte a makacs telefoncsörgés. és a többiek mind. akkor magának volt igaza. ne haragudjon. Mint hallom. mit szólnátok egy kis lustálkodáshoz a tengerparton? Valamennyien egyetértettek. Seth Feingold a Felding-Rothtól. Celia? Igen. Az id?s i hangja elcsuklott. és mikor Andrew bólintott. Celia egészen összezavarodott. amit Seth mond. mit aka Személyre szóló hívásom van Mrs. mint egy kis lustálk odás. Tisztában van azzal Mr. hogy a Montayne óriási siker. Maga az. és azon tûn?dött. hogy itt mennyi az id?? Igen. mit akar ezzel mondani. hogy miko alamennyiünk által ismert okokból . Andrew átadta neki a telefont. Közölnöm kell magával.

. hogy a vállalat még kísérletet sem tett arra. A második az. Aztán az ablakon túl meglátta a színesed? látóhatárt. Álmatlan.. a nyilvánosság elé tárhatta volna a Mon ayne-nel kapcsolatos kétségeit. Döbbenetében az els? gondol ez volt: hadd ne legyen igaz ez a hír! Ez. Olyan sok. Celia szinte érezte.Ez csak az egyik dolog. Seth? Rias ztották a közvéleményt? Figyelmeztették az asszonyokat.. menni.. ordítani akart a düht?l és a tehetetlenségt?l. ami most történik velem. Seth rátért a részletekre.. és így egyetlen babát meg tudott volna menteni a szörnyû sorsától. Keserû könnyeket akart sírni. amir?l maga itt most beszámolt nekem. Az asszony még mindig nem akart hinni a fülének. Nyilvánosságra került már mindaz. de meglep? módon n em túl sok. de ha csak egyvalaki megh allgatta volna. mindegyik beteg gyermek anyja szedett a terhessége alatt Montayne-t. Emlékszik a károsodott csecsem?kr?l szóló jelentésekre? A vegetáló babákra micsod netes szó! Az ausztráliai.. gondolta Celia.. akik akkegészségesek lehettek volna... De tudta. hogy ilyen szörnyû áron bizonyosodjék be az igazam. amit közölnöm kellett magával.. Csecsem?k százai. francia és spanyol esetekre? Természetesen emlékszem. hogy nagyon egyszerû és kényelmes volna elfogadni ezt az érv elést. azon tûn?dött. Tanot idézve: A Montayne-t viszik. mikor feltette Sethnek a következ? kérdést: Milyen lépések történtek a gyógyszer visszavonása és a készletek visszarendelése üg A Gironde-Chimie közölte velünk. hogy a figyelmeztetését nem vettük komolyan. hogy a széles körû nyi gal is tudassa az eseményeket. megpróbálom. Jóságos isten! Celia az arcához kapta a szabad kezét.. Ennek tulajdonítható. ahelyett hogy meghúzta magát. hogy ?k ezen a héten vonják vissza a szert Franci . csak rossz álom. és miközben várakozott. Nem akarom. hogy megakadályozza ezt a bor zalmas tragédiát? Igen! A lemondása után felemelhette volna a szavát. És különben is. hogy a Montayne a bûnös.!? Celia rádöbbent. az esetek hasonlóak azokhoz a régiekhez.. aztán egyre több jelentés jött. Aztán And ew-ra pillantott a nyitott fürd?szobaajtón keresztül. de így soha nem fognak tudni gondolkozni. sírással meg dühösködéssel nem megy semmire. ezt mondta : Mi valamennyien kérdésekkel gyötörjük magunkat. De a maga lelkiismerete tisz ta. nyilvánvaló. hogy ne szedjék tovább a Montayne-t? Hát. hogy a z igazgatótanács visszavárja magát. vérfagyasztó valóság. akinek szintén egészen megkövült az arc a döbbenett?l. akkor már lett volna hiába az er?feszítése. . hogy Andrew meg ? semmi rosszat nem ha llottak a Montayne-r?l az utazásuk során. De kinek sírjon? Senkinek nem tud sírni. segit ség nélkül felülni. Celia arra gondolt. és m indjárt felébredek. Vajon ? személy szerint tehetett-e volna többet.. És ez még csak a kezdet. Úgy látszik.... ezekben az országokban és másutt is. amit átél. Sajnos . nem egészen. Celia. Mintha Seth ötezer mérföldnyi távolságból olvasott volna a gondolataiban. az utóbbi hetekben egész jelentésár . De sajnos ez csak id? kérdése. Nem tehet arról. f?leg az Egyesült Államokban.. Oké. és tudta. Celia lehunyta a szemét az egyre dagadó rémtörténet hallatán. Azóta egyre több ilyen eset van. bûntudattól terhes nk vannak és mindegyikünk súlyos terhet visz magával a sírba.két és fél hónapja érkeztek az els? szórványos jelentések. amit tegnap mondott Andrew. Itt-ott megjelent róla valami a lapokban. mint a c ukrot. hogy soha nem fog a kétségeit?l megszabadulni. hogy még egyetlen újságírónak sem állt össze a mozaikokból a teljes ké Seth. ahol hét hónapja árusítják a Montayne-t. vagyis a Montayne-t továbbra is árulják és szedik. De vajon változtatott volna ez a dolgon? Hallgattak volna rá az emberek? Valószínûleg nem. hogy nem álmo nem mindaz. Celiának e szébe jutott. hogy miért nem Sam Hawthorne hívta fel.. Megborzongott.. hogy még koránt sin vége. vagy az életük során normálisan viselkedni. ha az elején kezdi szólalt meg egy kis szünet után. Celia. eddig cs aknem háromszáz beteg csecsem?t regisztráltak világszerte.. Legjobb lesz. Hirtelen baljós gondolat villant az eszébe.. ahogy Seth összeszedi a gondolatait. h ogy most már semmi kétség afel?l.

Várják a döntést! Az isten szerelmére. De a jogászaink szerint mindenképpen várnunk kell. mert életének fényes eseménye lett volna. Seth szavai szakították meg néma gyötr?dését.. Személyes gondjai vannak. Seth utolsó szavainak hallatán Celiában meghûlt a vér. hogy az ügynek ebben a stádiumában mindenképpen ki. A Feldi Rothhoz érkez? minden információt továbbítottunk a minisztériumnak Washingtonba. amit a törvény megkövetel.. mert ha mi lépünk el?ször. hogy teljesen fölöslegesen papol. és alelnöknek jönne vissza. Oly anok vagyunk. mély sóhajt hallott a vonal túlsó végér?l. Múlt héten az orvosok megállapították. Sam unokája agyi sérült.aországban válaszolta Seth óvatosan. hogy e nnek a párbeszédnek semmi értelme. Szörnyû sejtése támadt arról. Talán annyira hitt a Montayne-ben.. Beszélnem kell Sammel közölte ellentmondást nem tûr? hangon. Ne köntörfalazzon! csattant fel Celia. hogy nem jár rosszul . keserûség at dúlt benne. Celia úgy érezte. mint egy léket kapott. hogy Sam porig van sújtva a gyásztól. Most pedig várjuk a minisztérium döntését. elborzadva felsikoltott. . Tudtommal a britek is hamarosan nyilvánosságra hozna egy közleményt. Aztán mégis uralkodott magán. gondolta Celia. mert tudtam. sikoltania kell. S eth szomorú. mikor ennek az ajánlat nak a hallatán kiugrott volna a b?réb?l örömében. és újból eltûn?dött azon. mikor elment t?lünk. f?leg ezek után. a bûntudattól. t fog hallani. Igen. hogy nem gondolt semmiféle kockáza tra. A Felding-Roth alelnöke. Sethet sírás fojtogatta. Mit számítanak az anyagi következmények. aztán kétségbeesetten és hitetlen kedve kérdezte: Hogy tehetett ilyet Sam? Akkor még nem is engedélyezték a Montayne-t! Maga is tudja. Milyen furcsa. hogy miért a számvev? hívta fel Sam Hawthorne. és nem fogja tudni mozgatni a végtag ? is éppúgy vegetál. hogy szükségünk van magára. hogy magát is érinti a dolog. jesen ki van magából vetk?zve. El?ször is maga az egyetlen. hetekbe is beletelhet. hogy Juliet csecsem?je is károsodott a szert l. Sam Montayne -t adott neki. Mikor azt mondtam.. magasabb az értékesítési ale osztnál. Biztosan emlékszik. Sam ezekb?l adott tit okban Julietnek. Juliet babája. Sajnos ez nem lehetséges. Az anyagi következmények már így is. Vincent Lord személyes felügyelete alatt.. és a kormány elé álljon. ez lehetséges. mint a többiek. az a hiba beismerésének is tekinthet?.. és azt mondta: A minisztérium lassú. Igen. Ja. akinek megfelel? a tudása és tapasztalata. hogy maga Sam szerezte meg a Montayne-t a Gironde-Chimie-t?l. és akkor beperelhet?k vagyunk. hogy most hirtelen mindez olyan keveset jelentett. és jelenleg egys erûen használhatatlan. kormányosát vesztett hajó. halk hangon beszélt. de azt garantálhatom. Másodszor pedig mi valamennyien az igazgatótanács minden tagját beleértve m ghajlunk az ítél?képessége el?tt. Tehetetlenség. Ez az egyik oka annak. Biztosítom magát arról. Kínos hallgatás. Szerepet játszott ebben némi személyes büszkeség is. amit tott el a Montaynenel kapcsolatos kétségeivel. Celia fojtott hangon. Legalábbis most nem.. Celiának eszébe jutott a nagy ünneplés Sam irodájában. mert nagy szükségünk van magára. hogy már érkeztek orvosi mintacsomagok. Volt id?. míg döntést hoz. hogy mindent megtettünk. El tudja képzelni. Az elnök utáni legels? pozíció. Igen. Mi van Sammel? Hosszú. Emlékszik. amit a lemondásával játszott el. Én az Egyesült Államokat kérdeztem! kiáltotta Celia a kagylóba. Most nem a om részletezni ennek az anyagi vonatkozásait. De ez csak egy része a bajoknak. hogy f je a kárt. emlékszem. Celiának egyre háborgott a lelke. Celia. minek várnak? Milyen más döntés születhet. düh. akkor született Sam un okája. akkor nagyon komolyan beszél tem. hogy v isszavárjuk. Szükségünk van magára. Az ausztrál kormány pedig már be is szüntette az árusítását. mert rájött.. Celia hirtelen abbahagyta. mikor a terhes asszonyok még mindig szedi k a Montayne-t? Mikor a méhükben hordott magzatok. Kivétel nélk ndet. Itt minden a feje tetején áll. Sam. Juliet a terhessége alatt nagyon rosszul érezte magát reggelente. szóval. m tayne azonnali visszavonása? A jogászaink nyomatékosan ajánlják. Err?l csak kés?bb akartam beszélni. hogy a minisztérium lépjen el?ször védekezett Seth.

Ma. és miközben minduntalan csö a telefon a váratlan elutazásukkal kapcsolatos helyfoglalások és egyéb el?készületek miatt. De nem akarjuk a helyzetünket tovább rontani. hajthatatlan aztán pedig: Hát persze hogy komolyan gondolja. Ne feledjük . Ezzel több millió dollárba kerül? pereket zúdíthatunk a nyakunkba.. figyelmesen hallgattam. Ebben a pillanatban sokkos vagyok. Celia megint letakarta a telefonja beszél?részét. ahol cs ozásuk lesz egy helyi id? szerint reggel kilenckor induló New York-i géphez. Másodszor is egy kis tür elmet kért Setht?l. hogy ha visszamé em fog számítani a korábbi lemondásod és a féléves távolléted. nem a jöv? héten és nem addig totojázva. Celia elgondolkozott. Reménykedve várjuk az igenl? vála Celia észrevette. Bármelyik pillanatban várh ató a visszavonási rendelet. és huszonnégy órán belül az em a tévét és hallgatom a rádiót. de ha nem haragusztok. de egy kikötésse l. A válaszom: igen. hogy vajon helyesen tette-e. Akkor. amit mondott. hogy a lehet? legtöbb id?t vel etek akarjuk tölteni. A vita New Jerseyben még hosszú percekig tartott. Viszont nagyon hosszú ideig dolgoztam a vállala tnál. amihez ragaszkodik. és közleményt kell nyi lvánosságra hozni a veszélyeir?l.50-kor indult Honoluluból. Celia. Ezek jó évek voltak. Tudom. és megkérdezte a férjét?l: Mi a véleményed? Neked kell dönteni válaszolta a férfi. Ezt személyesen garantálom magának. hogy mások is itt vannak mellettem az igazg atótanács néhány tagja . Holnap már bent leszek. Lisa és Bruce eredetileg még két napot Hawaiin szerettek volna tölteni. mikorra tudná leghamarabb itt l enni? Az els? géppel indulok vissza válaszolta az asszony. Nem akarok semmit megbeszélni. személyes hetjük meg a dolgot.és tévéállomásai. és most szükségük van rám. hogy már délel?tt be tudjon menni a Felding-Roth központjába. ha.. A szül?k lakosztályában siet?sen bekapták a reggelijüket. hogy Andrew integet neki a fürd?szobából. De csak akkor megyek vissza. Celia. Éspedig? A Montayne-t még ma vissza kell vonnia a Felding-Rothnak. Nincs alku. ndrew elmagyarázta a gyerekeknek a tragikus helyzetet. Elvette a kezét a beszél?r?l. akkor csak szomor kodnék meg sírnék a szerencsétlen beteg kisbabák miatt. Olyan régen nem láttunk benneteket mondta Lisa . Parázs vita folyhato mib?l kihallatszott Seth hangja: Igen. Úgyis lesznek perek. ami délután 16. hogy ha most egyedül maradnánk. aminek a legnagyobb részét Cel ia nem hallotta.. Leszállás nélkül repülnek majd Chicagóig. Andrew letette a fürd?szobai kagylót. Celia hallotta a vonal túlsó végér?l a fojtott hangú szóváltást. hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá.. Azonnal megtesszük. Már említettem magának a jogászaink figyelmeztetését a perelhet?ség kérdését. Azt akarom. hogy még ma közöljék az Egyesült Államok rádió. még e bben az órában. Még most is azon töprengett. Mindenképpen beszélek majd err?l mondta Celia . Neked is jócskán kijut majd a nel kapcsolatos felel?sségb?l. most e gy ideig nem. hogy ez meglegyen. 4 Sikerült négy jegyet szerezniük a United Airlines 747-es számú járatának turistaosztá . t tönkremehet bele. Seth. ez teljesen lehetetlen. Celia útközbe n akart valamicskét aludni. hogy igent mondott . Nem holnap. Azt akarom. Végül Seth újból jelentkezett: Elfogadjuk a feltételeit. De jól vésd az eszedbe. és hallgatják a beszélgetésünket. míg a isztérium meghozza a döntését. Most Seth kért egy perc türelmet. Ha hazaérkezik hozzánk. és bejött a szobába. nyugodtabb körülmények között. mint neki ránk.Biztos kitalálta folytatta Seth . de úgy döntöt ek. Tudjuk. És azt is tudom. hogy mégis a szüleikkel repülnek vissza.

El?ször is nem szabad elfelejteni kezdte a magyarázatot . És ha egy gyógyszergyárnak tudomására jutnak ilyen esetek. Mindez több évet vesz igénybe. . amiknek a vizsgálata folyik . A gépezet beindult. gy valami más. hogy mig nem használnak széles körben egy szert. miel?tt válaszolt volna. en rendben még mindig csak néhány száz vagy legfeljebb ezer emberen próbálták ki a szert. addig nem lehet teljes bizonyosság ot szerezni a biztonságosságáról. Ha ez a százalékarány elér egy bizonyos szintet és a mellékh os vagy végzetes. mint a többi. Azért kerül a testbe többnyire miután az o rvos felírja . hogy jelentést tegyenek a minisztériumnak. hogy arra az eredményre jussanak. hogy a rendellenességet a szer okozta-e. esetleg milliók kezdik szedni. a lakosság igen alacsony százalékánál. és a minisztériumnak is az lenne a feladata. hogy egyik kísérleti alanynál sem jelentk mellékhatások vagy igen. akkor következnek az önkéntesen jelentkez? anyok. de csak egészen jelentéktelen mértékben. De a jótékony hatása mellett lehet káros hatása is. aztán arra gondolt. ha akartok. Most már kérdezhettek. amit jóváhagytak. a többi ek helytelenül. amit ? is meg a beteg is szeretne. hogy a kikötése. hogy egy szernek. De gyakran azt nem akarják az emberek megérte ni. A gép zsúfolt volt. bár lehetnek ártalmatlan me atások is. Na de a gyógyszergyárak tesztelik a szereket. nem sokkal az után bebizonyosodott. hogy azonnal hagyják abba a szedését. és a gye ekekhez fordult: Anyátok ítélte meg helyesen azokat a vitatott rendellenességeket. mely szerint azonnal vissza kell von ni a Montayne-t. Igen. Ám a legegyszerûbb aszpirinnak is megvan a maga kockázata mégp dig esetenként komoly. Az. Celia egyetért?en bólintott. és a repül?téren a Honolulu Star-Bulletin délutáni kiadása már cimolda ta az AP hírügynökség err?l szóló tudósítását. miel?tt árulni kezdenék ?ket szólt be Lisa . A Montayne esetében viszont minden fordítva történt jegyezte meg Andrew. A rádió zenés programja félbeszakadt. Ez mind igaz ismerte el Celia. Néhány gyógyszer kockázatosabb. hogy egy gyógyszer b ilyen gyógyszer idegen anyag az emberi testben. A Mon evû szert azonnali hatállyal visszavonják a kereskedelmi forgalomból a lehetséges káros mell atásai miatt. figyelmeztetik az orvosokat. hogy taxiba ültek a Kahala Hilton el?tt és elindultak a honolului reptér felé. Létezik az úgynevezett kockázat kontra jótékony hatás faktor is tette hozzá And rvosnak el kell döntenie. esetleg életm ent? gyógyszert?l. miután Celia egyszer csak így szólt a többiekhez: Köszönöm a türelmet. hogy felderítse ezeket a kockázato kat. Celia megrázta a fejét. és a terhes anyákat. hogy a Felding-Roth betartotta a Celiának adott szavát. És azt sem szabad e lfelejteni. Általában ez meg is tö k. És elképzelhet? vetette közbe Andrew . hogy ne írjanak fel többet a szerb?l. hogy korrigáljon valami zavart a szervezetben. Ezt a káros hatást nevezik mellékhatásnak. Bruce volt a leggyorsabb. Csak általában ? kérdezte Lisa összeráncolt homlokkal. hogy egy elsietett döntés megfoszthat embereket egy hasznos. legalább néhány csecsem?t és édesanyát megkímél szörnyû sorsától. hogy érdemes-e vállalni egy bizonyos szer kockázatát annak érdekébe . és tízezrek. Aztán ha az eredmények kielégít?ek. Néha nehéz eldönteni magyarázta Celia . és folytatta: Aztán mikor a gyógyszer piacra kerül. mama. Gyakran pattannak ki ez ügyben komoly tudományos viták. a kor egyeseknél felléphetnek olyan mellékhatások. Az emberkísérletek végeztével mikor már úgy látszik.az ajánlatra. A gyógyszereket el?ször állatokon próbálják ki. Ahhoz képest. de a hátsó részen lév? négy egymás melletti ülés legalább lehet?s egy kis családi beszélgetésre. ebben az országban törvény kötelezi ?ket arra. akkor természetesen vissza kell vonni a gyógyszert. A legnagyobb baj az. amik erülhettek ki a tesztelés során. hogy miben állnak és mennyire súlyosak. Hogyan történhet meg. Nem sokkal kés?bb a hírekben vezet? helyen szerepelt egy b?vebb riport a Mon tayne visszavonásáról. egészen másként alakult a napjuk. mert az aszpirin bels? vérzést okozhat. ilyen súlyos mellék atásai vannak? Celia összeszedte a gondolatait. és beolvastak egy sürg?s közleményt. Ugye jelenteni kell a mellékhatással kapcsolatos eseteket? kérdezte Bruce. hogy még ma is vannak bizonyos határai a tesztelésnek. hogy a Jordan család este még igazi lustálkodós strandolást tervezett.

Egyszerûen csak azért elleneztem. akik becsapva érzik magukat. Ez alatt a rövid id? alatt ostoba és kockázatos do bármilyen gyógyszert szedni. azok nem voltak ott. S?t mi több. Az apátok egyike ezeknek a csodabogar knak. hogy a sajtó meg a tévé a mai napig nem értes Montayne-ügyr?l legalábbis a nagy társaságok. hogy egyik szer hogyan hat a másikra. míg rágódik rajta az ember. Morton Mintz ezzel szemben szorgalmas volt. Az apja megvonta a vállát. ifjú hölgyem. az lelk iismeretes. Még miben hibásak az orvosok? Sokan nem tudunk eleget a szerekr?l. A Washington Post riportere. Nehéz elhinni. Õ ös szeillesztette a mozaikdarabkákat és mindenkit megel?zve megírta a Thalidomid-sztorit. Attól függ. mert mint o snak az a véleményem. hogy apátok kezdett?l fogva el lenezte a Thalidomidot. és nem voltak tudományo eim. és ez a fontos. megbízható szakember szólt közbe Celia. És ha ép. És a családod mindezekért nagyon büszke rád. Saját szememmel láttam. e babát akarsz. annyit biztosan nem. Ma a vallomások napja van jegyezte meg Bruce. és a képvise l?k legnagyobb döbbenetére diafelvételeket mutatott be a deformált csecsem?kr?l. és megjegyezte: Ha mást nem is. eszedbe ne jusson bármit bevenni. ahogy most a Montay ne-nel lesz. Egyáltalán nem válaszolta Andrew. El?ször is túl gyakran nyúlunk a recepttömbünkhöz. Akadnak lusta újságírók is. mikor a nagykönyvben böngészett. . Én csak az ösztöneimre hallgattam. különösen a mellékhatásokról és arról. és máris jöhet a következ?. Ez hihetetlen álmélkodott Lisa. Azzal az esettel kapcsolatbán mindent elolvastam. Én is büszke vagyok rád. Pillanatok alatt szenzáció lett bel?le. mert tudtad. mami. A terhesség alatti rosszullét jó példa erre. legtöbbször teljesen fölöslegesen. hogy addig i s telik az id?. Tudnotok kell mondta Celia a gyerekeknek -. s?t meg is történt már egyszer csaknem ugyanígy. Azért. Pers hetetlenség fejben tartani ennyi információt. 1961-ben és 1962-ben az amerikai sajtó ügyet sem vetett az európai Thalidomid-ka tasztrófára folytatta Andrew. Általában az els? hónapokra jellemz?. és kés?bb sem olvasták el a jegyz? könyvet. minden káros utóhatás nélkül. orvosok is ludasak vagyunk gyógyszerügyben folytatta Andrew. mami mondta Bruce . de az orvosok gyakran nem veszik a fáradságo t vagy túl büszkék ahhoz . Andrew kedvetlenül turkált a tányérjában. amit csak lehetett. aki nem szégyell utánanézni valaminek egy beteg jelenlétében. hogy az elveid miatt lemondj . amire viszont kevés ember képes. Celia hosszú órák óta most mosolyodott el el?ször. Andrew válaszolt a fia kérdésére. ha recept nélkül lépnek ki a r endel? ajtaján. Andrew a lány nézett. papa. Ez megtörténhet. De nem csaptak be szögezte le Andrew . és tovább beszélgettek. hogyan nézi az ember a sajtót. ki lehet tessékelni a rendel?b?l. Az ösztönök pedig akár be is csaphattak volna. Lisa odahajolt az anyjához. és megcsókolta. mar elmarad. hogy nem kell gyógyszert szedni minden átmeneti kellemetlenség miatt . hacsak nem lép fel valami egyéb rendellenesség. Mikor rád kerül a sor. amennyit tudnu nk kellene. Ahogy hallgatta ?ket. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. Megígérem mondta Lisa. Mi. kitartottál z álláspontod mellett. Azt a szert Thali omidnak hívták. ami id?vel ese tleg pozitívummá változtathatná a Felding-Roth Montayne-nel kapcsolatos tapasztalatait.Még ez sem igaz egészen. hogy a receptírással gyorsan és egyszerûen végezni lehe beteggel. A másik ok pedig az. Akiknek ott tt volna lenniük a meghallgatáson. Celiának hirtelen eszébe jutott valami. Kisvártatva valamennyien befejezték az evést. ami bombaként robbant. Felszolgálták az ételt. Ezt hogy érted? kérdezte Lisa. hogy felüssék a megfelel? könyvet. és megvolt az erkölcsi bátorságod ahhoz. hogy akadnak betegek. Helen Taussig amerikai orvosn? vallomást tett a kongresszus el?tt. Ebben a családban két történelemrajongó is van. Andrew elmosolyodott. Még akkor sem jelent meg az újságokban egyetlen sor sem. Bizony! visszhangozta Bruce. úgy. azt legalább el lehet mondani err?l a légiabrakról. hogy milyen szörnyû következményei lesznek? tudakolta L sa. mégpedig részben azért udott. drágám. mikor bent van náluk egy beteg Az az orvos. mi or Dr.

. Az autót a sof?rrel az igazgatótanács bocsátja tisztelettel a rendelkezésére. mer reggelenként kutyául vótam mindég. Ez az alelnök járandósága. am ott hevert a konyhapult tetején. Celia meglepetésére a Kennedy repül?tér el?tt ott állt a Felding-Roth vállalati limu zinja sof?rrel. Dr. hogy rossz gyógyszert írnak fel az orvosok? kérdezte Lisa. hogy amint azt a ment?koc siban elnyöszörgik minél el?bb meggyógyuljanak. Na. az asszonyka figyelmeztette ?ket: Ne ropogtassanak olyan lelkesen. Kicsit kés?bb. és a csomagok kipakolásával serénykedett.. Alig merte fel tenni a kérdést: Winnie. De szóval. hanem húzzam le a klozeton. S?t néha maguk a betegek rontanak még tovább a dolgon úgy. Megpróbálok aludni egy kicsit. A gyógyszerészek általában sokkal többet tudnak a szerekr?l. Celia gyászosan bólintott.. Dr. kedveseim. akkor ne vegyem be. aztán Andrew-ra nézett. m az orvosok. és visszakérdez az orvosnál. El?fordul. Jordan? Hát persze bólintott a férfi. ez már kicsit sok mára ennek a fáradt gyógyszeripari aktivistának közölte Cel tározottan. Megszenvedtem ezer a babáér. mer volt hely az els? osztályon. és fel sem ébredt. Sajnos nem válaszolta Andrew. míg a többiek kint tettek-vettek. hogy elvigye ?ket Morristownba. szóval néhány szemet. . A doktor adott nekem belûle. És az is el?fordul. tisztelgett neki és átadott egy lepecsételt borítékot. Kedves Celia! Isten hozta itthon! minden értelemben. Jordan! Celia megkönnyebbülten. Az átszállás után az út New Yorkig eseménytelenül telt igaz. Andrew elnevette magát. Be is vettem vóna. szedett valamit a terhessége alatt? A reggeli rosszullétek ellen? Celia egyre növekv? rettegéssel mondta: Igen. Winnie. Ilyen Montayne-félét? mutatott Winnie a reggeli Newark Star-Ledger példányára. hogy az éber gyógyszerész rájön . kényelmesebben is. Elmosolyodott. El is aludt. Megmondhatom. De. és nem tekinti ?ket kollégának. miel?tt maguk elmentek a nagy utazásra. Nagyon sok orvos bánik lekezel?en a gyógyszerésze kel. áztat is mondta. és hozzátette: P a gyógyszerészek sem tévedhetetlenek. a szemében könnyekkel el?ször az újságra. A hallgatag Hank ragyogott. hogy kétszeres vagy háromszoros adagot vesznek be azért. A sof?r.. ahogy megérdemelnék. Miután Li Bruce. akit Celia futólag ismert . jaj. Seth Jordanék a morristowni házban örömujjongások közepette ölelgették Winnie és Hank Marc Winnie a terhessége utolsó heteiben járt. Celiának hirtelen szörnyû gondolata támadt. A kórházi gyakorlatom óta nem vezettem le szülést. Kollégái és beosztottai e sorok íróját is beleértve örömmel várják a találkozást ma pihente az utazást. Dr. míg Chicagóba nem értek. Gyakran válaszolta Andrew. az isten áldja meg magát.Persze én lépésel?nyben vagyok a többiekhez képest a gyógyszerek területén. hogy vegyem be közö innie. Le is húztam. És ezt vajon minden orvos elismeri? kérdezte élesen Bruce. Ez az er yátokkal töltött éveknek. hogy ez maradjon kett?nk titka. hogy ha kapok ebb?l a Montayn e-b?l. Celia meg Andrew hármasban trécseltek a konyhában. hálásan ölelte magához Winnie-t. alig bírt már mozogni a hatalmas hasától. kérd?en Andrew-ra lantott. és mondta. a honolului járattal ellentétben. ami Seth Feingold levelét rejtette. de most hajlandó lennék feleleve i a tudományomat. címoldalán a Montayne-jelentéssel. Úgyhogy. Jordan azt mondta nek em. Celia és Andrew sorra átölelték. mikor Winnie. mert a kis büdös ijedtében itt hel ybe ki talál ugrani.

amilyen magatehetetlen szörnyszülött. Viszont vannak más dolgok is. nem bizsereg semmi. Nem egy szál maga döntött. és jártak-keltek körülöttük a kollégák. barátságtalan bevezet? nyomán.. Celia? Nem számít. egy. Na. ez a legmegfe lel?bb pillanat hozzá . Na. mint magának. Ébren fekszem. Kivéve magát.5 Sam Hawthorne olyan volt. Hogy mindnyájan tévedhetünk. hogy Juliet és ght babája. nem beszélhetnénk valami nyugodt helyen? szakította félbe Celia. hogy az öltönye tragikomikusán lötyögött rajta. Tényleg? Azt hittem. Ugye igazságtalan és rohadt voltam magával. Végül Sam szólt el?ször. Azt kezdtem mondani. sajnálattól és részvétt?l túlcsorduló lélekkel állt ott. Hogy én.. miért nem mondja ki. És miközben én egyik hibát a másikra hal m. hogy féltékeny vagyok magár a fejemet verem a falba. elgyötört arcán p ott a b?r. Csak azért jöttem vissza. Celi . maga mindig a helyes megoldást választotta. Pár lépésre volt t?lük az elnöki iroda. az unokám olyan lett. Sam újból Celiára támadt. tépel?döm. beleértve a még meg sem születet et. Celiának elakadt a szava.. Sam márpedig azt hiszem. Ez nem igaz. és rettenete en sajnálom az unokáját. és a szemével segélykér?én kapaszkodott Celia tekintetéb . Hát ez volt az egyik legsúlyosabb és legtragikusabb tévedésem rogyott le Sam az í tala mögötti karosszékbe. milyen érzés a dics?séges visszatérés? A jóság és erényesség elnyerte méltó jut ok pedig meglakolnak bûneikért.. Tompa. Ez mindenkivel el?fordul. És egy-egy hibás döntés puszta balszerencse folytán válik a többin abbá. és azt mérl is mondjon. Hogy utól ag könnyû okosnak lenni. keserû h zélt. mi? Celia megdöbbenése csak fokozódott a rekedt. Bizsereg a szíve tája. hogy segítsek. Jaj istenem! Micsoda bajt csináltam! Felnézett az asszonyra. most meg miért hallgat. A folyosón futottak össze. A férfi most már csendesebben beszélt. Nehezen sikerült megszólalnia. Sam két kézzel fogta a fejét. Maga nem tévedett. egyes-egyedül én vagyok az oka annak. Ezúttal legalábbis nem. Annyira lef t. hogy nem fogadtam meg a tanácsát. ahol Seth Feingolddal és néhány igazgatókollégával tanácskozott. mikor még jóvá sem hagyták a szert. Sam szó nélkül megindult a szobája felé. azért jött vissza. mardos a bûntudat.. Pontosan tudom! Hogy bûnös felel?tlenség volt Montayne-t adni Julietnek. Mert az a leg egyszerûbb dolog. Zaklatottan folytatta: N em tudok aludni.. S?t most is ez a véleményem. Téved. gondolkozom.. ha megmondaná. arról van szó. tört fényû szeme körül sötét karikák voltak. Celia szótlanul. Samre ne m lehetett ráismerni. Celia éppen egy me jött. Sam válaszolta Celia . Más felel?s embereknek is ug anaz volt a meggy?z?désük. amiket szintén nem szabad elfelejteni. A vejem nem áll . Nem vágott közbe Celia határozottan. hogy azt hittem. Egyedül én vagyok a felel?s. és elfordult. Nagyon kérem. Sápadt. Sam csak úgy itta a szavait. Azt hiszem. Az a sok szerencsétlen csecsem?. Változatlanul durva. akinek fele l?s döntéseket kell hozni. amit gondol? Legjobb lenne. Mikor becsukódott mögöttük az ajtó. sajnálkozni jött vissza. Vajon maga miért nem d?lt be? Eleinte én is hittem benne emlékeztette Celia. Az elmúlt hét hónap alatt tíz évet öregedett. igen. és a hangja elvesztette az élét. valóban gondoltam erre is. Sajnálom magukat.. Maga megbízott a Gironde-Chim e-ben meg a tudományos tanácsadókban. hogy maga szerint mire gondolok válaszolta Cel ia csendesen. Sam hangjából még mindig nem tûnt el a keser Máskor viszont én tévedtem mondta Celia. bocsásson meg. egy csúfság. Sam. mint egy él?halott. hogy. A háta meghajlott. miko r megpillantotta. Ha tényleg az igazságot akarja hallani. mnek elcsuklott a hangja.

A helyemen kell maradnom. Maga fogja vezetni a céget. de csak akkor. Ezt örömmel hallom mondta Celia. Sam emelte fel a hangját Celia határozottan .szóba velem. Celia hirtelen elhatározástól vezérelve a folyosóra nyíló ajtóhoz ment. hogy csak kínozza magát. össze kell szednie magát. h ogyan. mozdulatlanul. de nem tudja. és megrázta a fejét. Nem. Meg kell ?rizni a látszatot tette hozzá keserûen. akik ugyanolyan károsod tek a világra. Sam általában egész nap az irodájában maradt. Néha váltottak egy-ké szót. Ezt soha nem fogom elmondani magának. mint egy gyerek. Még mindig a maga vezette ezüstszürke Rolls -Bentley-jével. a vezet?k tizedik emeleti szintjére. Ám Sam mintha meg sem hallotta volna. Ilyenkor ? meg Sam együtt sétáltak át az üvegezett folyosón a f?épületbe. Szükség van magára. és beleszólt: Mrs. Épp az imént beszélt róla Seth. Sírt már. habozott. hogy Celia a cég felel?s vezet?je. határozottsággal. hogy Sam végleg megt jdani energikus lénye szilánkokra hullott. mióta ez az egész szörnyûség történt? kérdezte a férfit. Valami. Ez után az els? találkozásuk után nem sokkal nyilvánvalóvá vált. mint mikor átszakad egy gát. lehajolt. ne zavarjanak bennünket Mr. Sam mindennap megjelent a vállalatnál. Egy bizalmas jelle gû. eng . ha Celia kezdeményezte a beszélgetést. A jogászaink szerint most semmi esetre sem tehetem meg . A függ?ben lév? kérdéseket is ?elé terjeszte t. igaz. Még nem tud róla? Már döntött az igazgatótanács. jegyzetelni. aztán így szólt: És van még valami. Annak se mi értelme. De nekem szükségem van magára. Hawthorne-nal. és néhány lényegtelen feljegyzésen kívül semmi érdemlegeset nem produkált et?i értekezletekt?l bár jó el?re tudott róluk Sam hangsúlyozottan távol maradt. Így hát. A férfi egy pillanatra visszah?költ. amir?l mag nem tud. Senki nem kérdezte meg t?le. házon belüli becslés szerint a Montayne-t?l károsodott egyesült államokbeli csecsem?k szá . Nekem itt nincs jöv?m. Bármennyire is fájt Celiának. úgy érezte. és kutatóan. a visszaérkezése utáni második naptól fogva a leghalványabb kétség sem merül ekintetben. A férfi kimondhatatlan gyötr?déssel a tekintetében nézett az asszonyra. Mert már gyülekeznek a hiéna ügyvédek a kártérítési pereikkel. és t melegítem ezt a széket a részvényeseink kedvéért. amiért nagyon hálás volt. hogy a lista elkerülhetetlenül b?vülni fog. vállalatpolitikai döntéseket kívánó ügyek az ? asztalára kerültek. Le akartam mondani. Legtöbb idejét a jogászokkal folytatott tárgyalások kötötték le. Már az Egyesü lamokban is született pár olyan csecsem? köztük koraszülöttek is . amely jogosnak tûnt. amivel beállt a parkolóház átjárószintjére. Egyáltalán nem tudom. tovább monologizált. akik Montayne-t sze dtek a terhességük alatt. Akadt néhány olyan. mint azoknak a más országbeli édesanyáknak a csecsem?i. Kérem. Aztán hirtelen. Sam láthatóan meglep?dött. És ezt maga is tudja. Lilian annyira szeretne segíteni. A legfels?bb szintû. és átölelte. és a továbbiakban nem lehet számítani rá a vállala zetés napi gondjaiban. józansággal é lárd céltudatossággal oldotta meg. kötelessége elfogadni a hely et. bizonytalanul fürkészte az asszony arcát. A Montayne-nel kapcsolatos hírverés és a szer visszavonásának eredményeként befutotta a céghez az els? perindító keresetek. és azt is bezárta. A lányom látni sem akar. elkezdett zokogni. Jordan vagyok. Rátolta a ret Aztán a titkársági ajtóhoz lépett. és a fejét Celia vállára hajtotta. és a különl ntek fel a Mennyei Jeruzsálembe . mert így m a jövet és hazafelé menet is tudott dolgozni olvasni. kezdenek beke . Celia általában egyszerre érkezet parkolóházba. Celia mindezeket a problémákat a rá jellemz? gyorsasággal. ? a sof?r vezette vállalati autóval. Celia odalépett hozzá. A cég védelmében. Az egyértelmû volt. Sam elhallgatott. hogy pont osan mit is csinál. Még nem. Mire lett volna jó? Néha segít. Ezért maradok még egy darabig elnök. Sam még mindig az íróasztalánál ült. Mir?l nem tudok? A férfi elfordította a fejét. Nem szabad újabb támadási felületet hagyni nekik. Sam suttogta . mint a vállalat vezet?jére A férfi megrázta a fejét. Felvette a telefont.

Quen elképeszt? pontossággal meg tudta becsülni. hogy a tárgyalás el?készítése. és ennek r k alá mindent. öreguras külsejû. ahol az alperes védelmét kellett ellátni bizonyos kártérítési perekben. amivel a bámulatos tárgyalási képességére utaltak. akik személyes sérelmekkel foglalkoznak márpedig nek lyenekkel lesz dolgunk . ügyvédek azonban gyakorlatiasak vagyunk. arisztokratikus modorú Quentin eg ngtoni ügyvédi irodát vezetett. T. Én azonban nem számítanék arra. A méltányosság azért nagyon fontos. Lehet. mint maga vagy én. mintha a l egkedvesebb unokahúgával csevegett volna . mekkora összeget kell felajánlani a peres félne k annak fejében. A mi feladatunk. azok közül is orban olyanokra. len Montayne-ügy is polgári törvényszék elé kerülne és milliós perköltséget sóznának a nyakun denst teremtene. Az ügyvédek azt is tudják. A legtöbb ember a t kívánja. Azzal is tisztában vagyun k. akinek elkalandoztak a gondolatai Quentin fejtege tésének utolsó része alatt. mint egy nagy tétekben játszó pókeres jegyezte meg a vállalat egyik jogásza. Olyan emberek. hogy megkapják az elperelt összeg harmadát vagy még többet. Erre az eredményre a francia. Ez a százötvenötmillió soknak hangzik. Az ügyvédek. de a maguk érdekeit is nézik. hogy hide ok. aztán pedig bosszúért kiáltanak. nemcsak a klienseik. Quentin megvo vállát. Mert könnyen el?fordulhat. a fellebbezés b évekbe telhetnek. bárcsak megegyezett volna az ellenféllel és folytatta volna a mindennapi életét mennyire lehetséges. amely gyógyszeripari ügyekre specializálódott. hogy ezekben az államo ban mennyi ideig árusították a Montayne-t. a tárgyalótermi rövidítése vo vakmer?. Ezenkívül a vállalat ugyanerre a célra tartalékolt még h ollárt. és tovább magyarázott. A Fe ding-Roth jogászainak javaslatára léptek érintkezésbe Quentin irodájával. Sokan közülük úg vállalják a kártérítési ügyeket. Ez felemészti az erejüket és szüntelenül emlékezteti ?ket a bánatukra. gyermek szervezete maradandó károsodást szenved. mint gondolná válaszolta Quentin. mint a Montayne-t?l. Celia megtudta. mert szimpatikusnak találta az id?s urat. akkor a szül?k el? ször kétségbeesnek. ami szinte teljesen lekötötte a vállalat jogászainak idejét. hogy miután az ügyfeleik els? dühe kifújt. bel dnak a sok hercehurcába. hogy ezt ne higgyem el. a házrészletüket. A hetven év körüli. hamis vádaskodásnak tûnt. név szerint Childers Quentin. brit és más országok statisztikái alapján jutottak.. Igen. lelkem. Ami a kiadásoldalt illeti Celiának pillanatok alatt ki kellett tanulnia ezt a számára teljesen ismeretlen területet . amiket Montayne-szed?. ausztrál. ezeknek a bizonytalantól való félelem volt az alapja. hogy a bíróság ország-világ s e hallatára igazságot szolgáltasson nekik.valamivel több. De mindenekfölött azt akarják a szül?k. és kiábrándulnak. hogy ésszerû. fordulnak segítségért. ki kell fizetniük az irodájuk bérét. Meg akarják büntetni a bánatuk okozóját. Fifikusként emlege tik. és csak pénzügyi szempontból foglalkozom a Montayne-üggyel. és mindezt összehasonlít ották az egyesült államokbeli adatokkal. Tu djuk. spanyol. Figyelembe vették. Mióta visszajöttem a vállalathoz. gyors kel mentsük a menthet?t. néha az az érzésem. És azt is meg kell hogy . és olyan perlavinát indítana meg. hogy Quentint a kollégák maguk között Mr. mennyit adtak el bel?le. mint négyszázra fog rúgni. Celia már a kezdet kezdetén maradéktalanul megbízott Childers Quentinben. hófehér hajú. Mi. És még ha sikerül is megnyerni a pert. az magyarázta Celiának olyan hangnemben. Ebben a mostani katasztrófahelyzetben a hangsúly az ésszerû -n és a os összegû -n van. hogy ne vigye bíróságra az ügyet. Ez már c sak azért sem esett nehezére. ugyanakkor méltányos összegû. a túlterhelt bíróságok vagy a védelem szándékos id?húzása m lhetnek. a Felding-Rothnak százharmincötmillió dollárig ter ? termékfelel?sség-biztosítása volt. hogy a felperes veszthet még akkor is. Voltak olyan keresetek is. még állapotos kismamák nyújtot tak be. hogy k lik bel?le az összes költségünk tette hozzá. ezt meg is tudom érteni bólogatott Celia. A T. Ahhoz már eléggé jól ismerem magát. Elhiszem mondta Celia. Kis részük komolytalan. az el?z? havi American Express hitelkártyaszámlát. T. mire az eset bíróság elé kerül. hogy még több pén mit máshonnan kell el?teremtenie. a gyerekeik esedékes díját. Minél el?bb látni akarják a pénzüket. mert szörnyû következményei lennének. ha igaza van. T. hogy elég lesz az összes kártéríté iával az egyik jogász. és tö dek pénzbe került. Van még valami. ám formálisan mi ikkel foglalkozni kellett. és lehet. amibe a vállalat tönkremenne. ?k els?sorban nemtör?dömséggel vádolták a Felding-Rotht. Minden idejüket lekötik a tárgyalás el?készítése k lók.. z ügyvédeknek pénzre van szükségük. hogy tényleg sikerül bírósági eljárás nélkül rendezni minden ügyet? kérdez Nagyobb rá az esélyünk.

Következésképp Lordnak ismét megszilárdultak a pozíciói a Felding-Rothnál. Most viszont Lor d túlságosan értékessé vált ahhoz. Ám ebben a mostani helyzetben ezeket a talált pénzeket hozzá kell tennünk az ötven tartalékhoz. ha e z nem látszik rajtam. Olvastam a jelentéseket. hogy megtu amit akar. akkor azoknak a jelentéseknek az alapján kaphatunk na yobb összegû bankkölcsönöket. Eszébe jutott. Nem volt hajlandó arra sem. hogy körülbelül két év múlva terjesztik a megfelel? hivatalok elé engedélyezé t. mint Celia gondolta. Így hát a Montayne-trauma ellenére a vállalati hangulat egyre optimistábbá vált. ideiglenes nevén a Hexin-W elkészülte egy-két évvel kés?bbre vár ható. hogy megtárgyalta vele a l ssebb angliai híreket. bes n Martin Peat-Smithszel és felmérje a helyzetet. nagy tudományos áttörést sejtettek. Biztató hírek érkez ek Nagy-Britanniából. Esténként és hétvég ldogan átvette Martin háztartását. Celia már ontolgatta tekintettel Lord zajos elkötelezettségére a Montayne iránt és egyéb indokok miatt is .mondjam magának. mely sokat ígér?ek voltak. 6 Eközben Harlow-ban Yvonne Evans és Martin PeatSmith egyre több id?t töltöttek együtt . Igen. Celia úgy gondol ta. és vérzik a szívem azokért a szerenc sétlen gyerekekért. hogy Nagy-Britanniába repüljön. hogy a vállalat megengedhesse magának az elvesztését. hogy nagyszerû szakácsn?. hogy Harlow fontos tényez?vé lépjen e ? a Felding-Roth jöv?je szempontjából. még akkor sem. Yvonne megtartotta ugyan a kis bérlakását. Köszönöm. De azon még Sam közönye sem tudott változtatni. Lényegesen többet értékes mennyire számítottunk. De azt hiszem. a Peptid-7 kifejlesztése az utolsó fázisba lépett ami a szakzsargonban a nyit jelentett. ami optimizmusra adhat okot folytatta Seth. a Felding-Roth amerikai laborjaiban nagy er?ket összpontosítottak a fejlesztés végs? fázisár a. de ugyanakkor apa és nagyapa vagyok. Sam közömbösen reagált. és talán sikerül kihúzni a mély depressziójá lett. láthatóan nem került nagy meger?ltetésébe. Ha esetleg szükségessé válna. végre kezdtek eredményeket hozni. ami a keze munkája nyomán csak úgy csillogott-villogo tt. engem sem hagy hidegen ez a szörnyû tragédia. a férfi örülni fog a jóslata igazolódásának. Olyanokat. és kielégítette a férfi na meg a saját szexuális szüks Yvonne átrendezte a konyhát. de nem látszott olyan kétségbeesettnek. Rendes körülmények között persze a részvényeseink pénzét gyarapítaná zösszeg. Celia úgy kísérelte meg Samet újból bevonni a vállalat életébe. Az egy ndkívül jó eredményeink vannak a recept nélküli szerek részlegénél. ami után Lord mindig is sóvárgott. Van még valami. és élvezi a f?zést. hogy nem ez az els? eset. de maradok mondta Celiának. és a jótékony gyógyszerek ká ellékhatásainak kiküszöbölésére irányultak. és ezt a feladatot legjobb tudásom szerint el fogom végezni. Vincent Lo rd kreációja. a számvev? komoran bólintot t. Celia találkozott még néhányszor az id?s jogásszal. Kaptam egy feladatot. lelkem. Vincent Lord kutatásai. A hírek szerint egy izga lmas új gyógyszer. Celia ?szinte örömmel nyugtázta a harlow-i fejleményeket. A lehet? legjobbkor alakult így jegyezte meg Celia. És volt még valami. Mikor Celia Seth Feingold elé tárta ezeket a számokat. ínycsiklandó finomságokat tá rendre. amelyek hosszú évek óta folytak. hogy az els? adandó alkalommal másvalakit helyez Lord posztjára. Kiderült róla. Reggelenként beágyazott és mindig ügyelt a . de már csak ritkán volt ott. mikor a valaha úgy lenézett recept nélküli szerek segítenek megtartani a Felding-Roth fizet?képességét a nehéz helyzetben. És becslések szerint hozzávet?leg nyolcmillió dollár kellett mé visszavonásához és a raktárkészletek megsemmisítéséhez. err?l maga is tud. hogy a brit Peptid-7 el?bb lesz készen. és végül további ötvenmilliót irá a lehetséges kártérítésekre. Az már most nyilvánvaló volt. Biztos van más módja is annak. Két szerencsés véletlen történt velünk év eleje óta magyarázta Feingold. Ezenkívül a dollár kedvez? árfolyama miatt a külföldi értékesítéseink n nagy profitot hoztak. Mivel a brit intézet Sam ötlete volt és alaposan megharcolt érte.

Yvonne úgy szívta fel ezeket a híreket h és szelektív olvasás útján. Megjegyezte.hogy az ágynemû makulátlanul tiszta legyen. A férfi biztos volt abban. De az intézetben mindketten rendkívül diszkrétek voltak. A pletykaszenvedélye ellenére Yvonne nem volt buta. akik csak omoly tudományos ügyekr?l társalognak. Yvonne egyik kedvenc témája már-már szenvedélye a walesi herceg volt. Mikor jobban belegondolt. És különben is. ahogy az er?s koncentrálástól összeráncolt homlokkal -ot olvasott egy fotelban. Viszont mindketten szenvedélyesen lelkesedtek a harlow-i kutatásért. Lady Amanda Knatchbullról már jobb véleménnyel volt Yvonne. ugyanakkor kissé aggasztották is. Õ meg Martin külön indultak és külön érkeztek az . Nem gondolkozott azon. fogta magát. hogy a viszonyukról pletykálnak az emberek Harlow k is hely. Ebben az id?ben gyakran esett szó egy bizonyos luxemburgi hercegn?r?l. aminek eredményeként a lakásban hamarosan olyan tökéletes rend és tisztaság uralkodott. szeretkezés után. Yvonne elengedte a füle mellett a közbevetést. míg meg nem értette. ? viszont otthon maradt. bi ztos vagyok benne. Ezt a témát ne megunni.. s?t még néhány politikai botrányról is. Igen. Martin ri tka jelentései egyikében így számolt be a New Jersey-i központnak a fejleményekr?l: A Peptid-7 szerkezetét már ismerjük. így a cicák akkor jöhettek-mehettek. a kiárusításra készül? lon a Marks and Spencernél tett legutóbbi bevásárlásáról. de a ház tisztaságára is. Martin ragyogott a boldogságtól. és csak hivatalos ügyekben érintkeztek egymással. a híres emberek különcségeir?l. és az egyik hátsó aljára macskakijárót fabrikált. az intézeti pletykákró l magát. mikor kedvük és szükségü ami egészséges hatást gyakorolt nemcsak órájuk. Yvonne bizonyos fokig az állatállomány életét is átszervezte. Sok minden egyéb is érdekelte. a tökéletest. Kis papírlapokon rendszeresen hagyott instrukciókat a bejárón?nek. A gént beültettük egy baktériumba és nagy menny agot termeltettünk. Ezzel nem vagy egyedül válaszolta Martin. Egy másik jelöltr?l. egyik szombaton. és elgondolkodva. Marie-Ast katolikus. Egy éjszaka. Yvonne ezt a pletykát például nem volt hajlandó komolyan venni. A bulvársaj érzékletesen ecsetelt románcok lenyûgözték. és a férfi többször is rajtakapta. Érdekelte Martin Locke iránti rajongás is. ki egészítend? Martin kiadós esti kutyás sétáit. Locke kemény dió. biztos hálás lenne érte ugratta Martin. Miért nem írod meg neki. Különös módon Martin nemcsak hogy nem tiltakozott a pletykaáradat ellen. ? már elfogadható mondta kegyesen. Ebb?l soha nem lesz házasság jelentette ki Martinnak.. a tévémûsorról. Tudom. Aztán pedig. De ha Charles egy kicsit türelmes. . hogy meddig fog a viszonyuk tartani. hogy megtalálja az igazit. Martin ett?l egyre gyakrabban lett halálosan fáradt . M arie-Astridról. ki terhes. ki válik . Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin csodálkozva. mikor Martin bement az intézetbe. de a megjegy zéseikb?l világos volt. Már csak ezért sem. hogy egész nap értelmiségiek között van. Mikor Yvonne ott aludt. rájött. A lány könnyû témákról fecsegett új film k magánéletér?l. hogy a magánélet sak rá tartozik. kissé költ?ien kije lentette: Egy hamvas angol rózsára van szüksége. hogy a legvizslatóbb tekint et sem tudott benne hibát találni. Hát ezt nem könnyû megérteni! ismerte be Yvonne. Mikor Yvonne-t hallgatta. A sereglet el?ször is m gszaporodott a lány sziámi macskájával. és egyértelmû változatosságnak a munkájához képest. és ezt Martin is elismerte . de gyakra n üdít?nek találta. végre kikapcsolhatott és nem kellett tovább terhelnie az a múgy is túlterhelt agyát. a papok szexuális kilengéseir?l a szemfüles brit sajtó jelent i alapján. a popzenészekr?l. Alkalmanként pedig eg nének fogta fel Yvonne csicsergését. Martin tréfálkozva megkérdezte: Most a walesi herceget képzelted a helyembe? Hogy találtad ki? kérdezte a lány incselkedve. Imádta Yvonne vidám. mint valami szivacs. vásárolt szerszámokat. kora reggelenként kivitte megfuttatni a kutyákat. csapongó csacsogását. hogy egyikük sem gondolja holtomiglan-holtodiglan. Mindent?l függetlenül Martinnak az volt a véleménye. így például az agyi öregedés folyamatának elmélete. hogy a folyamat hasonló az emberi inzulin termel?déséhe ". amit Mar ddig magyarázott neki türelmesen.

és az újságokba egjelentek az els? tudósítások. És ha a közérdekl?dést most egy kicsit f . hogy az egyik tudományos munkatársnak járt el a szája.Közben folytatódtak a Peptid-7 biztonsági és hatékonysági tesztjei az állatkísérletek Hatalmas mennyiségû adat gyûlt már össze. ki lehetett a gyenge láncsz m . Nigel Bent ley jelentkezett. gondolj a mi állatainkra. hogy jelenleg az állatkís tartanak a harlow-i intézetben. röviddel egy óra után megcsörrent a telefon Martin ágya mellett. Martin egy este. hogy még bármifé sajtójelentés korai volna. hogy az intézetben folyó kutatásokról terjed? pletykák el a sajtót. hogy a mi tudományágunk. elég volt ezekb?l a firkálmányokból jelentette ki Yvonne. Kezébe vett egy újabb levelet. de nem járt sikerrel. Az intézetb?l beszélek mondta az ügyvezet? igazgató. hogy az állatok a lehet? legkevesebbet szenvedjenek ennek én va gyok az egyik legelkötelezettebb szószólója. a riporterek felkutatták a beszédesebb forrásokat. Tudományos körökben már úgyis elterjedt. A próféta szólt Martinból. barbárokna tulálták az intézet munkatársait. Els rban azt domborították ki. Ezek a széls?ségese eztek mindenféle állatkísérletet. mikor a kutatóknak soha nem lesz többé szükségük állatokr ezte Yvonne. Az intézet bejárati ajtói tárva-nyitva. ahol a korábbi állatkísérletek lyett ma szövetkultúrákat. A levéláradat továbbra is nyomasztotta. Ügyesen titkolta a .. A rend?rség kéretett ide. Mi történt? Sajnos rossz hírek. hogy eljön az id?. kvantumfarmakológiát és számítógépeket használunk. és egyben súlycsökkent? hatása is van . amelyek birtokában hamarosan kérvényezhet? lesz az edély a humán kísérletekre. Az épület el?tt két villogó lámpás rend?ra t. Martin kocsijával hajtottak az intézethez. mint gondolták volna. akiket felkért azokra a konzultációkra. azzal az indoklással. Bár Martin nem volt hajlandó interjút adni. hogy Martin meg is jegyezte Rao Sastrinak: Komolyan aggódom. nem firtatta tovább az indiszkréció rrását. a Peptid-7 piacra dobásakor meglesz a jótékony hatása. Bentley hangja feszült volt. Yvonne közben felébredt. egyszerûen megáll ejl?désben. Mert mikor ilyen jól mennek a dolgok. hogy készül?ben van egy csodaszer. mert nyilvánvaló volt. Máris akadnak olyan területek. ?k akarják. e. állatkínzóknak . Martin utasítására Nigel Bentley megpróbálta kinyomozni. Egészében véve a cikkek nem tartalmaztak valótlanságokat. Irományaikban szadistáknak . Lehet. és hiszek az erre irányuló törvényekben. összeszedte a level ket és visszagyömöszölte ?ket az aktatáskába. Ahogy Martin letette a kagylót. ? is kiugrott az ágyból és magára kapta a ruháit. Valamikor talán igen. A cikkeket olvasva Martint elöntötte a pulykaméreg. de nem a közeljöv? Na. ami nem lehet meg állatkísérletek nélkül. De hogy egyálta szükségünk állatokra. azt mondta Yvonnenak: Minden országnak megvannak a maga kísérletellenes bolondjai. De legjobb lenne. Az intézetben ellenben olyan eufórikus hangulat uralkodott az el?z? vaktában k eresgél? és eredménytelen id?szak kudarchangulata után. röpiratai és petíciói. akkor annak kés?bb. Ide tudna gyorsan jönni? Már öltözöm is. aztán undorral félretette. akkor szokott általában valami szerencsétlenség bekövetkezni. És különben is. Bentley odabent volt egy egyenruhás rend?rfelügyel? társaságában. Mikor Martin felvette a kagylót. vagyis szûnjön meg. Ezek az embere k nemcsak azt akarják. Elképzelhet? éppen. Martin megrázta a fejét. Beszámoltak arról is. és sebesen öltözni kezdett. Tulajdonképpen nem is jött olyan rosszul ez a kis publicitás jegyezte meg az ügy vezet? igazgató. egy tûzoltóautó meg éppen távozott. Vasárnap hajnalban. ha maga is jönne. hogy min dolgozik feltehet?en a tudós révén. A P ?l egészségesebbek és okosabbak lettek. De nem tudta felvidítani Martint. És a balvégzet hamarabb csapott le. ha a saját szemével látna mindent. miután otthon végigolvasta a gyalázkodó posta legfrissebb termését. ami késlelteti az öregedés fol atát. . Talán elkerülhetetlen volt. Nem. Bár Martinnak változatlanul más volt a véleménye. de Nagy-Britannia a legrosszabb. Azért lett kellemetlen következménye a sajtónyilvánosságnak: a harlow-i intézetbe özö kezdtek az állatvéd? ligák aktivistáinak levelei. Yvonne mélyen aludt a franciaágy másik felén.

Kihívóan mosolygott Martinékra. vékony termetû férfit rendes körülmények között az ember nyámnyila fi olta volna. Nagyon büszkék dics? tettükre. mint ha el kellene szenvedniük a maga embertelen keg yetlenségét. Már így is látszott. Gondosan megtervezték az egész akciót mondta a rend?rfelügyel?. Szép kis pár. g?gös vonásai fens?bbséget tü a haja rövidre volt nyírva. Legyûrték az éjjeli?rünket. de fékezte magát. Meg is gyújtották az irathalmot. Ez még mindig jobb annál. üresen tátongtak. azok meg persze e lszeleltek. Mindig így csin De Martin már alig hallotta. Nem élnek meg odakint. Az aktatartó szekrények fiókjait kirángatták az iratok egy részét szétszórták a padlón. kissé hajlott volt a háta és drótkeretes szemüveget viselt. Martin legszívesebben agyba-f?be v erte volna az el?tte álló két alakot. Ég? cigaretta fityegett a szája sarkában. és most ott remegtek egymás hegyen-hátán. mint maga. Szûk. Már felvilágosítottuk ?ket ar gy amit mondanak. A világ egyik legkedvesebb embere! Imádja az állatokat! Biztos az otthoni ölebeit mondta a férfi megvet?en. mire a felügyel? az ügyvezet? igazgató irodájához vezett abent egy fiatal rend?r ?rizte a férfit meg a n?t. Dr. Állatment? Hadseregnek nevezik magukat a tettesek szólt közbe a rend?r. Néhány zaladgál az épületben. Sikerült elfognunk két gyanúsítottat. Láthatóan nem fogta fel tragikusan a helyzetét. és csak azt tudta hajtogatni: Miért? Jaj. hogy egy csomó irat nincs meg het?en a tûz martalékává váltak odakint. Peat-Smith nem embertelen! Nem kegyetlen! visította Yvonne kivörösödött arcca . hogy mit mûveltek? ordította. gunyoros tónusából arra lehetett következtetn már sok emberi bolondságot látott életében. A középkorú rend?r rezignált. Megköszörült zzátette: Nemes cselekedetet hajtottunk végre. de a legtöbbet kivitték. Martin egészen magánkívül volt. . aki a saját önz? céljai érdekében kihasználj tokat. de úgy látszik. Aztán a hangokt megriadva kiiramodtak a legközelebbi nyitott ajtón. akiket letartóztattunk. Aztán összeszedtek minden iratot meg feljegyzést. Kopaszodott. Szörnyû halált fognak halni. dokto r úr javasolta a felügyel?. Martin utánuk eredt. Megpillantott négy patkányt. hogy megmentettünk néhány testvérlényt az élve karmai közül az olyan zsarnokoktól. amit csak találtak. doktor úr folytatta a felügyel?. akkor tudatlan bolondok. bizonytalan hangon. a laborok és álla ttermek felé. Mikor a felügyel? és kísérete belépett. Azt is tudták. Ha ezt hiszik. hogy valaki meglátta a felcsapó lángokat egy szomszédos épületb?l. Ezt a két illet?t az én irodámban tartják fogva közölte Bentley. mondhatom jegyezte meg a felügyel?. amit Yvonne látványa válthatott ki benne. és bezárták egy szekrénybe. Martin szó nélkül bólintott. Már vol velük dolgunk. Megtámadtak minket az állatszeret?k jelentette ki. egy férfit meg egy n?t. a felügyel? meg Yvonne Martin után jöttek. Mi egyszerre értünk i a tûzoltókkal. Martinból kirobbant a düh: Van fogalma arról. Állatszeret?k? ráncolta össze a homlokát Martin. A hasonló korú. Sasorra.farmernadrágot. Az állatok. A férfi beismert hogy már ült börtönben valami hasonló vétségért. Szörnyû felfordulás fogadta. kihurc olták ?ket a szabadba és leöntötték benzinnel. miért? Ezt a kérdést talán annak a párnak kellene feltenni. rabs an születtek. Úgy történt a is. Az állat kák a hall egyik sarkába iszkoltak. felhasználható ellenük. Betörtek válaszolta Bentley . Fontos szakanyagok tûntek el. megve rajtuk végig. vagy nyitott ajtóval. hogyan kikapcsolni a riasztóberendezést. kinyitották a ketreceiket. Az elmondásuk hatan voltak. Bentley. ez sem érdekli ?ket. Te jóisten! suttogta a lány. Büszkék is lehetünk közölte a férfi cérnavékony. és elengedték az összes kisérleti állatot. b? ingblúzt és combközépig ér? lakkcsizmát viselt. mit mondanak. Hog ennyi fáradságos munka eredményét tették tönkre? Csak azt tudjuk válaszolta a n? . Mit csináltak? Mi történt? kérdezte Martin türelmetlenül. A harmincöt év körüli n? sovány volt és magas.meglepetését. És az intézetben szabadon f tkosó állatokat el kell pusztítanunk. amiket elengedtek. Az állatketrecek vagy hiányoztak.

Yvonne-ra pillan ott. Nagyon sajnálom. Egészen biztos nyugtatta meg a lányt az id?s férfi. hogy megadja azokat az információkat. Tartóztassák le ezt a büdös kurvát! Eljárást kell indít e. hogy ez az es? után köpönyeg tipikus esete tárta szét a karját . rohadt zsernyák így a n?. Kimért és magabiztos hangja arról tanúskod tt. tu ttam volna el?re. s?t lehet. hallották. hogy mit keresnek. Ezenkívül azt is valljuk. vörös csík éktelenkedett az arcá zett. Tartóztassuk le ezt a hölgyet? kérdezte a felügyel? csodálkozva. és még visszajöhetnek. ha bölcsen elmondanák nekünk a társaik nevét? Baszd meg az anyádat. ?k persze márt tartják magukat. mint úr-szo csolat. hogy volt egy cinkosuk házon belül. És maga? Én sem. Továb bá az állatokat nem szabad semmi módon korlátozni. már ha folytatni fogja! Maga mániákus ?rült! sikoltotta Yvonne. Martin szorosan magához ölelte Yvonne-t. hogy nk kik voltak a júdások. és kinyújtott kezekkel el?reugrott. Megpróbálom kideríteni. . Hitünk szerint az állatoknak éppen olyan jogai vannak. uram. Az épület el?tt halomba dobált és meggyújtott dokumentumokból néhányat meg lehetett m eni. aztán felsóhajtott: Holn p megkezdjük a takarítást és a károk felmérését. amikre szükségük volt. Sokat olvastam róluk. amint Yvonne a körmeivel végigszántotta a n? arcát. Általában a takarító vagy gondnoki állomány tagjai közül beszéltek rá ra. hogy s reket fosztottak meg csupa tisztességes. Csatlakoznak az állatment? adseregbeli barátaikhoz. A fiatal rend?r felé fordult. 7 A kárfelmérés lehangoló munkája napokig eltartott a harlow-i intézetben. A maguk esetében ez igaz is vetette közbe a felügyel?. hogy sikerrel járok. Ami azt jelenti. egyikünk sem tudhatta nyugtatta meg Martin. hogy az emberi faj semmivel sem különb a többi fajnál t e hozzá a férfi.. de ezek t alakok nem adják fel egykönnyen. Akkor jó munkát végzett az Állatment? Hadsereg! szakította félbe a n? dühösen Mar gyûlölett?l fröcsög? hangon mondta: Nagy örömmel és megelégedéssel hallom. A n? a két rend?rhöz fordult. Lehet. Martin a n?höz fordult: Maguk meg az ?rült társaik egy olyan tudományos munka eredményeit pusztították el. Remélem is sóhajtotta Yvonne. Menjünk innen. aki még mindig magánkívül remegett Martin karjában. Bentley Martin és Yvonne után eredt. Több száz hívük van országszerte. Kés?bb Nigel Bentley a következ?t jelentette Martinnak: Ezek az ?rültek láthatóan pontosan tudták. mi lenne. Martin végül ra jutott. És így maguk erre az id?re ezreket. amelyeknek a ketrecét kinyitogatta. A rend?rség szerint a többi rajtaütésüke is így szervezték meg. melynek pótlásához évekre lesz szükség. hogy az er?feszí lt hiábavaló. Börtönbe kerülnek mondta a pár felé intve. de nem sokat. Végül Martin meg a felügyel? lefogták a lányt. Egy p llanatig mindenki megkövültén figyelte a jelenetet. Bentley ezenkívül szigorú és költséges biztonsági intézkedéseket vezetett be. hogy az állatszeret?k rajtaütése két évvel vetette vissza a munkájukat. Nincs értelme ezekkel az emberekkel tovább beszélni.. hogy tökéletesen meg van gy?z?dve a tette morális igazáról. hogy mi is sorra kerülünk tette hozzá rosszkedvûen. Most az Állatment? Hadsereg n?i közkatonáján volt a sikítás sora: Megtámadott! A testi épségemre tört! Két hosszú. Mert nem más. mint az embereknek. amint a felügyel? azt mondja a párocskának: Na. elviselhet?vé tette volna. bár ?szintén szólva nem hiszem. És remélem. Miért kellene letartóztatnunk? Én tam. minden cifrázás nélkül. hogy az e berek boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek. bezárni vagy kínozni csak azért.Elítéljük az otthoni állattartást jelentette ki a n?. hogy megtámadta volna magát. Ahogy kifelé indultak. ártatlan embert egy olyan gyógyszert?l. ami a z életüket megkönnyítette. akik már odabent hûsölnek hasonló bûncselekményekért. és hogy mi hol van. Ugyan már. Feltételezésem szerint az ?rizetes arcán lév? csíkok azoktól az állat zármaznak. hogy maga meg ennek a tudományos kutatásnak illetve énszerintem b atrocitásnak a gyakorlása közben fog megdögleni.

Kérlek. egy különlegesen kimerít? nap estéjén Yvonne arra utasította a férfit. de aztán folytatta: Tudatukat erre készítik fel. hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell Martint vidám csacsogással felv idítani. a lány így válasz olt: Egyszer egy massz?rn? volt a szobatársam. De mindent el fogunk követni. aztán folytatta: Találtam valamit. Celia döbbenten hallgatta a harlow-i pusztításról szóló beszámolót. mert a jóslatod els? fele már megvalósult. Ez szörnyû id?. észérveke akoztassanak fel.. és akkor el? fogsz állni valami nagyon fontos szerrel.. és remélem. ha mégoly megalapozatlan en szellemének megnyilvánulása és az isteni autoritás jelenlétének bizonyítéka.. nem csoda. hogy becslése szerint mennyi vel vetette vissza a váratlan támadás a Peptid-7-programot. Valamennyien meg fogunk tenni minden t?lünk telhet?t. hogy csúcssebességre kapcsolja magát és sait. ennyi elég is. hogy melyik részre gondolsz. úgyhogy Martin az erejét és a igyelmét kizárólag az intézetnek szentelhette. Yvonne habozott. hogy már az els? jelentkezése ilyen rossz hírrel traktálja. A vonal harlow-i végén Martin elfintorította az arcát. Tudnod kell. Észrevettem nálad valamit mondta a férfi. Yvonne észrevette. akkor folytasd! . Meg kell ismételnünk minden egyes állatkísérletet.. így mondtad. Nem volt tudóshoz ill? kijelentés. Martinnak szörnyû kínszenvedést okozott az egész folyamat. Ezek nélkül a vállalat nem nyújthatja be a gyógyszer-enge etési kérelmét. Egyszer. Néhány nappal azel?tt kitör? örömmel hallott gy Celia ismét a vállalatnál dolgozik. Nem. és ha Yvonne nem tartotta volna benne a lelket. ami illik ezekre a z állatszeret?kre . Ez Locke-kal is így volt. Martin tátott szájjal bámulta az emlékezetb?l idéz? lányt. és lehet. egy pil anatra abbahagyta. de nincs más választásunk. Ám ez a beszélgetés arra ösztönözte a férfit. mint két éve. aztán kuncogni kezdett és zavartan azt motyogta: Na. hogy dúsgazdag. Ezt nem ígérhetem meg. mintsem hogy fáradságos munkával. Kétségbeesetten nagy szükségünk van arra. Meg tudnád találni? A Locke-kötet ott volt a polcon. A lelkesedésr?l ír. amit?l a Felding-Roth dúsg azdag lesz. Rö ide vagy oda. A lány teljesen levette a válláról a háztartás go . Soha nem hagysz ki egyetlen alkalmat sem. de Yvonne-nak nem volt szüksége rá. Em lékszel még arra a beszélgetésre ott a házadban? Mikor azt mondtad. T?le tanultam. Azonnal megrendelték az újabb állatokat. nem mindig sikeresen. úgyhogy bármely véleményük.Martin volt az. Celia Jordant kérte a telefonhoz. azt hiszem. hogy küdjön hasra. Így kapásból nem tudom. ha tudod. ha tanulni lehet. hogy le tudunk rövidít izonyos eljárásokat. hogy néhány hónappal lerövidítsük az id?t. olybá veszik. hogy Isten hívó szavának eng dnek. hanem elintézett és elvégzett mindent. Ha kellett. hogy újból ott tartsunk. Ma sokkal többet tudunk. Olvastál t?le mostanában valamit? Igen. hogy minden bizodalmunk a Peptid-7-ben van mondta Celia. Ennek eredményeként három héten b g?zzel folyt az újbóli adatfelvétel. és amint megérkeztek. hogy honnan tud ilyen dolgokat. most elnézést kért t?le. hogy csak id?re van szük séged. hogy újból meglegyenek a megsemm tt adataink válaszolta a férfi. megvigasztalta. Elkezdte idéz ni az idevágó passzust: Mivel közvetlen kinyilatkoztatás révén a férfiak sokkal könnyebben alakítják ki vé zabályozzák viselkedésüket.és pénzpocsékolás. a tudósok és laboránsok nnal megkezdték a kezdeti kísérletek fáradságos ismétlését. aminek eredményeként Martin mély álo t. sokkal gyorsabban nem fog menni. nem kérdezett semmit. és bámulatos érzék tudta. és ezután lassú svéd masszázst adott neki. aki a pusztítás éjszakáját követ? napon megtelefonálta New Jerseybe a sötét híreket. és ha késztet agukban bármely különös cselekedet végrehajtására. nem elég sürgette Martin. De csak azért emlékeztetlek erre az egészre. hogy némelyiküknek meggy?z?dése: különös kegy folytán az ég veze ?ket véleményalkotásukban és cselekedeteikben. tán nem is bírja ki. ahol tegnap ismételte el Martin. Sajnos emlékszem. Mikor Martin másnap megkérdezte. ami szöges ellent t a közelmúlt diadaljelentéseivel. hogy kett?nk közöt arad. Komolyan mondod a két évet? Ez a legpesszimistább becslésem. Idegesen kérdezte Martintól. Két év kell ahhoz. hogy a másik fele is meg uljon. és reggelig nem ébredt fel. elpirult. Yvonne elhallgatott.

De soha nem akartam kitûnni vele. hogy pojáca vagy? Az iskolában egy tanárom. emlékszem a dolgokra. amit Yvonne még egészen tosan nem látott. ami részben sikerült is neki.. Martin gyengéd unszolására Yvonne el?rukkolt a történettel. és folytatta. ártatlan kék szemét Martinra tte. Na jó bólintott Yvonne megnyugodva.. A férfi hitetlenked? hangon így szólt: Most már én is emlékszem erre a részre. mindent magával sodor. hogy pillanatokon belül eltörik a mécses. De ennek eredményeként nem tu . és kés?bb sem hitte y a válaszokat fejb?l írta. Ám a tanárn?vel történt összecsapás után Yvonne nemcsak hogy eltitkolta képességét. Tudod. Martin még soha nem látta sírni a lányt. a válaszok többsége t megegyezett a könyv szövegével.. amit a legutóbbi olvasáskor tett bele. habozva. hogy nem neki lett igaza. Ez valami egészen különleges és egyedi dolog. A könyvet kinyitotta annál a j nél. hogy szó szerint jegyezze meg a mondatokat és szavakat. mint az imént Martinnak. a forrásokat. . mely szerint minden testnek nehézségi ereje van. Te is az vagy mondta neki Martin. A tanárn? puskázással vádolta a lányt. Mindenre? És ilyen részletesen? Azt hiszem. és a mennyei fényekhez hasonlóan nemc dálatosak és élvezetesek már önmagukban is. így szólt: Ez csodálatos rész. Martinnak hirtelen eszébe jutott.. Dolgozatot írtak. Yvonne befejezte az idézetet.. hogy mit olvastál. Jó fejed van. és minden szava megegyezett a Martin kezében tar t könyv szavaival... mintha Martin valami bûnös titkára bukkant volna. Yvonne-nak elcsuklott a hangja. De hát értettem! Én elhiszem nyugtatta meg a férfi Yvonne-t. Elolvashatom kétszer? Hát persze. ezekb?l táplálkozik az ész. hogy a l n. Szeretnék kipróbálni valamit mondta a férfi. De Locke-ot kétszer. de mostanáig nem tulajdonított neki különösebb jelen Hányszor kell elolvasnod valamit. Kis id? múltán letette a könyvet. mikor felülkerekedik a józan észen és megszabadul az és vek béklyóitól. ki mondta neked. hogy megjegyezd? kérdezte. bizonytalanul várva a hatást.. A lány még idézett néhány bekezdést. A nyitott könyvben követte a szöveget. És a képességed is az. Yvonne lehajtotta a fejét. de most nyilvánv aló volt.. hanem a túlfûtött és elbizakodott elme képzel?déséb?l fakad. akkor nem értéktelen vágott közbe Martin.A rajongás nem észérveken steni kinyilatkoztatáson alapul. d t szabadulni is t?le. Több alapigazság létezik. hogy tudtá Hát igen. igen. Nem akartam cirkuszi pojáca lenni. Most pedig mondd el nekem. egyetlen szót sem hibáztál e gy az ördögbe van ez? Hát. Az isten szerelmére. gúny tárgyává tette Yvonne csodálatos képességét. a helyeket. és odaadta a lánynak. Ezen bámulatos alapigazságok egyike Newton elfedezése. de világossá és magától értet?d?vé tesznek más do eket egyébként nem láthatnánk és nem ismerhetnénk. És azt hiszem. Ha érted is azt. miközben a lány idézett. Átment a másik szobába.. A tanárn? nem tudta elviselni. Ezt már tudat alatt többször megállapította. Egyáltalán nem. és kikeresett a polcról egy könyvet. a tényeket. hogyan tud szövegeket me morizálni valahogy úgy. Mikor Yvonne befejezte. és az ilyen tanulás értéktelen . Martin elvette t?le. Meggy?z?dtem róla. De biztos. és kijelentette. Legtöbbször csak egyszer. Yvonne még mindig zavartan fészkel dött. a fényképmemóriája miatt. Olvasd ezt el. hogy Yvonne még a legtriviálisabb pletykáknál is pontosan idézte a neveket. Ez is Locke-kötet volt. Yvonne végs? elkeseredésében bemutatta. és hosszú sz?ke haja a koncentrálástól összeráncolt homlok ullott. innent?l idáig. a férfiak els?sorban a saját impulzusaikra hallgatnak. Az értelem mûködése. hogy nevezik? Majd te megmondod válaszolta Yvonne zavartan. Tanulás közben tudatosan próbálta elkerülni. amelyeken számtalan más igazság nyugszik. amit megtanultál. és hatalmas. Fényképmemória. és amelyekb?l Ezek gyümölcsöz? igazságok.Te gúnyt ûzöl bel?lem mondta a lány gyanakodva. mint vala mi új alapelv. mert az élénk képzel?dés. és Yvonne munkájában. mint egy cirkuszi pojáca . az id?pontokat.

bár Martin már többször megnyugtatta. Végül így szólt: Te olyan sokat tettél értem. Nyomban el fogod hinni. Néhány perccel kilenc óra el?tt érkezett Celia a vállalati autóval a parkolóháznak ar a szintjére. Két nappal kés?bb. Egy pillanatra elhallgatott. De ezt jól be lehet gyakorolni. hogy akarod-e? Hát persze hogy akarom! Mindig is ezt akartam. De azt az egye t meg kell tanulnod. a lágy domborulatokat. gondolkozott valamin. akkor megmondhatom. és jó esélyed van arra. Nem is tudom elhinni mondta a lány elfúló hangon. ahonnan az üvegezett folyosón a Felding-Roth f?épületébe lehetett eljutni. Majd azokat is megtanít om neked. A kérdés az. 8 Annak a visszafogott eufóriának. hogy én meg veled csolatban érzek ugyanígy. Ez l esz a legeslegjobb dolog. De fel kéne adnom az állásomat? kérdezte a lány kétkedve. olyan csodálatos vagy. Felvételizhetsz az állatorvosira. egyre fizikából. még lehetséges volna? kérdezte a lány meglepetten. Mindketten hallgatt k. Jó híreket hoztam. hogy ?t nem zavarja. Még némi anyagi támogatásra is számíthatsz az intézett?l. Nem sokkal kés?bb pedig szörnyû tragédia rázta meg az egyesült áll ontot. a legtöbb értelme a zoológiának volna. Igen. a jd kitalálok valamit. mekkora munka vár rád. A tragikus baleset a boontoni rend?rség legalábbis baleset -nek min?sítette az ese tet három nappal Celia visszatérte után történt. Keményen fogok dolgozni. Már annak is utánajártam. mint valami gyors vitorlás. Hát ha már itt tartunk dünnyögte Martin . Sok minden lehetséges. Az apró nappaliban Martin kényelmesen elterpeszkedett a b?rfoteljában. hogy felvegyenek közölt tin.dta jól megtanulni az anyagot. mikor vizsgázo l. amiket most is kedvteléssel nézegetett. de ha ez mégsem sikerülne. Yvonne pedig az el?tte lév? sz?nyegen gömbölyödött össze. Jaj. Yvonne szomorúan nézett maga elé a rossz emlékek felidézése után. Celi . De el?ször le kell tennem egy csomó vizsgát mondta Yvonne. tényleg. Az els? rossz hírt Martin Peat-Smith jelentette Nagy-Britanniából. hogy mindig változtass egy kicsit a könyvszövegeken. És ezzel a csodálatos agyaddal úgy fogsz átsiklani a vizsgákon. beszámolva az intézetet ért támadásról. Yvonne felugrott. mire jutok. egy Yvonne készítette ízletes vacsora után így szólt a lányhoz: Beszédem van veled. ami valaha is történt velem. egyre pedig zoológiából vagy biológiából vagy botanikából. Igen. hogy melyek azok. Tek pasztalataidra. Tanulhatsz este meg hétvégeken is eni fogok neked. ha meglátod. És vannak bizo nyos technikák. Még mindig szeretnél állatorvos lenni? Miért. Tudom. miközben Martin lázasan gondolkozott valamin. hogy a változatosság kedvéért most én tehetek v mit leérted. egy munkanap reggelén. amikkel holtbiztosan át lehet menni a vizsgákon. ami Celia visszatértekor töltötte el a Felding-Ro th New Jersey-i központjának munkatársait. szere tte a lány telt idomait. Majd meglátjuk. ígérem. Lehet. Martin nem sokat teketóriázott. drága szerelmem. nem feltétlenül. Három alapvizsgára van szükséged: yre kémiából. Minden igyekezete ellenére sem sikerült a tartósan megszabadulnia. Komolyan mondom. Együtt dolgozunk majd. Martin elmosolyodott. és olyan izgalmas ez az egész. Semmi értelme felkelteni a gyanakvást. de az ostobák szörnyû ká is okozhatnak. és nem felelt meg az állatorvosi egyete m felvételijén sem. gyengén vizsgázott. hamar vége szakadt. Míg ezekre a vizsgákra készülsz. Akkor utánanézek mondta Martin. A tanárok nagyon sok jót tehetnek jegyezte meg Martin . és átölelte Martint.

Szerencse a szerencsétlenségben. Ez a Bentley átfordult a tetejére. ahol Celia autója megállt. küls? fal melletti parkolóhelyére igyekszik. hogy bárki is túlélhetett volna egy ilyen becsapódást. majd el?bukkant az impozáns kocsiszekrény is. El?ször a Bentley különleges hût?rácsát pillantotta meg. A vállmagasságú. hogy hová vitték? Igen. a sajtóügyekért felel?s alelnököt. valószínûleg beragadt a gázpedál. ami Celia számára iszonyú hosszúnak tûnt. úgyhogy türelmetlenül felcsattant Hammond akadékoskodá Ne vitatkozzon! Tegye. A sof?r a kitört falhoz rohant. Ezután magához hívatta Julian Hammondot. Hawthorne Rolls-Bentleyjét. Mi m ndent kell az asszonyoknak elviselniük. és h n is meger?sítette a nyilvánvaló tényt: Sam meghalt. Ezüstszürke villámkén t suhant el Celia meg a sof?r mellett. A roncs nem gyulladt ki. de füstö g?it. Szerepelhet a szövegben. gondolta Celia. lassú És ekkor történt. Csönd lett. az úgyis tudta. felpörögtek a kerekek. Ha segítségedre lehetek ajánlkozott Celia . míg a tûzoltóknak sikerült a testét kiszabadítaniuk. hogy az autó egy üres telekre zuhant. mert mint kés?bb elmondt apillantó tükrében még odalent meglátta Mr. Több mint egy órába telt. Határozottan azt tanácsolta az asszonynak. A gyönyörû jármû hosszú évek óta Sam öröme és büszkesége biztonságos. hogy az elnök kényelmesen beállhasson a helyére. Celia hívta fel Liliant. Most egyedül akarok lenni. Celia megpróbálta felhívni Julietet. és az utasítást: Azonnal bocsásson ki egy kommünikét a sajtó részére Sam haláláról. Sam sem élte túl. hogy megvárja Samet és együtt sétáljanak át az üvegezett folyosón a f? mint máskor. dta. hogy öngyilkosság történt. Az eddigi szenvedéseihez most újabbak társulnak. ami a hatalmas erejû ütést?l benyomódott a kocsiszekrénybe. elmondta neki a r ettenetes hírt. és ez okozta a tragédiát. Kiadta az utasítást. Me ta a címet. és amilyen finoman csak lehetett. A néhány perce még oly fejedelmi külsejû autóból kerekeivel az ég felé mutató roncs l atóan el?ször az orrára esett. közvetlenül mögöttük. Az látszott a legvalószínûbbnek. Tragikus baleset angsúlyozza a baleset szót. Egy elgörbült kerék vadul pörgött. aztán Lilian így válaszolt: Ne gyere. ha megpróbálja megkímélni a szégyenletes öngyilkos min?sít l állt Samhez. A következ? h ng-Roth központjába ment. Csak ezután ment oda a falban tátongó lyukhoz és lenézett. hogy az épületben tartózkodó összes orvos azon enjen a parkolóház nyugati oldalához. ahogyan csak a leggyorsabb kocsik képesek. az utcaszintre. de egyiküket sem tudta elérni. a sof?r igyekezett minél arrébb húzódni. Ezt senki nem fogja elhinni! tiltakozott Hammond. Celia csak akkor pillantotta meg Sam kocsiját. felül nyitott fal alatt harmincméternyi mélység tátongot Ezután egy másodperces csönd következett. Köszönöm. hogy Samnek azzal tehe t még egy legutolsó szolgálatot. mikor a sof?r kitárta el?tte az ajtót és ? kilépett a betonra. hogy elejét vegyük a találgatásoknak. vagy ott találkozunk. Celia megállt. és Celia meghallotta a szirénák közeled? vijjogá De lehetetlennek látszott. Villámgyorsan átgondolta a helyzetet. Most azonnal. és a Samnek kijelölt parkolóhely végénél lév? falat át eltûnt a semmiben. ah z autó felfelé kapaszkodott az átjárószintre. olyan hirtelen. Ugye majd megmondod. jobbra attó a helyt?l. tûzoltókat és ment?söket kért a helyszínre. hogy a vállalat elnöke a saját. akkor szívesen elmegyek hozzád. M atalmas fémcsattanás hallatszott és üvegcsörömpölés. Senkit se m zúzott agyon. ami szintén összenyomódott.a sof?rje bal oldalról közelítette meg az átjárófolyosó bejáratát. és az els? pillanatban Celia utána akart menni . és sürg?sen rend?röket. És vagy érted megyek. majd pedig a férjét. amit mondtam. Már többen rohantak a színhely felé. Mikor Hammond kiment az irodájából. és a nehéz autó e l?relódult. mint aki egy másik bolygóról beszél. Csak néhány bokor és fû n?tt azon a helyen. Celia arra gondolt. Dwightot. felvett e az autótelefont és remeg? ujjakkal benyomkodta a gombokon a rend?rség segélyhívó számát. Nem si különösebben szörnyû feladatuk elvégzésével. Felb?gött a Rolls-Bentley hatalmas motorja. Celiát már fojtogatta a sírás. aki nem bírta magát túltenni a Montayne mi . beugrott a kocsijába. Borzalmas látvány fogadta. mert egy orvos korábban benyúlt a roncsba. Ám hirtelen megállt. hogy Sam. Kés?bb szeretném megnézni Samet folytatta Lilian. A hangja távolinak és személytelennek hatot t. hogy ne menjen oda.

Nagy tekintélyû pénzügyi szakért? volt. hogy pont nekem kell közölnöm kezdte. Akármi is volt. A család kérésére Samet szûk családi és baráti körben temették el. csak mindig sikerült magát józanabb belátásra b ? Aztán. Sam . Sam az esküv?jén... megpillantva maga el?tt az alacsony falat. f?leg azért magyarázta kés?bb Andrew-nak . Jelle amre.. Azon tûn?dött ogy már régebb óta tervezte-e Sam. a kocsija mellett állva magabiz tosan és er?t sugárzóan.tti kétségbeesésén és bûntudatán. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott: az. Lilian holtsápadt volt.. sóhajtották a barátai.. Ez sikerült is. Ez volt a kívánságuk. ám a gy . és odanyújtott neki egy zsebkend?t. Jordan csak így elmenjen. Az arcán komor. helyenként parázs vita zajlott mondta Seth. hogy ezt felfedezzék. Az igazgatótanács két pártr dt. aki egy hibás ítéletéért el?ször a hírnevével. Szóval nem maga lesz az elnök. mikor a férfi meglátta ?t ott. mire padlóig nyomta a gázpedált és nekilódult. Akadnak asszonyok. A rákövetkez? napokban Celia továbbra is mindent megtett azért. és istenemre mondom. hirtelen gondolt egyet.. Az angolbarát Sam. hogy maga legyen a jobbkezem . égbekiáltó igazság alanság. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagy unk . Mialatt Celia egy kényelmetlen. hogy nem hiszi. m egpróbálta kikapcsolni a jelent. hogy Mrs. el?léptette pt nélkül kapható szerek részlegének vezet?jévé. Juliet keményen tartotta magát: egyetlen könnyet sem ejtett a temetés alatt Dwight tüntet?leg távol maradt. Mi lehetett Sam titka? Celia hiába törte rajta a fejét. Miu ia nem válaszolt. és többen is egyértelmûen maga mellett foglaltak állást. aki legy?zte az ellenállást. hogy most bevégezhetné az életét. egy nyugdíjas bankigazgatót. Akkor eszmélt rá Celia. folytatta: Lehet.és van még valami. hogy új e válasszon. hogy tanús hagyjuk. amir?l maga nem tud. és így senkinek nem eshet bántódása. és magától értet?d? te. hogy Sam felvette ügynökn?nek. azon a reggelen. Sam nem kötött életbiztosítást. meg tekintélyt.. aki bámulatos jóstehetséggel felismerte e gy brit kutatóintézet jelent?ségét: Azt akarom.. most pedig az életével fizetett.. és neki is megvolt a maga bûntudata. Celia. A vállalattól csak jelen. Celiában több kérdés is kavargott. kés?bb pedig latin-amerikai igazgatóvá: A j tközi kapcsolatoké . most már sír ba szállt Sammel együtt. ha a körülmények nem k fel a szerepeiket ilyen drasztikusan.. Sam.. Rémes. miel?tt eljött volna a temet?b?l.. hogy Celiára fog esni a választás. aki évek óta az igazgatótanács tagjaként tevékenykedett. Hosszú. Huszonkét éve történt. mely az övé maradhatott volna. hogy figyelembe vette: azon az oldalon csak egy üres telek van odalent. és igyekezett felidézni a múltat. A New York-i értékesítési anácskozás. akiknek az egész te arra ment rá. Csak Lilian és Juliet kísérték a koporsót a sírhoz. láthatóan je legvégén járt. Nagyon is elhiszem válaszolta végül Celia. ahol a férfi az állását kockáztatva védelmébe vette: Azért állok itt. Kétheti kegyeleti szünet után a Felding-Roth igazgatótanácsa ülést tartott. gondterhelt kifejezés ült. de még mindig vannak egyes férfiak az igazgatótanácsban. hogy ömlenek a könnyei. amit tett.. amit a visszatérése napján Sam mondo tt neki az irodájában: . hogy meghatározott id?re neveztek ki elnököt.. Celia mindk kel váltott néhány szót.. Mikor kiv totta Samet arra a célra.? Celia nem volt képes b efejezni magában a kérdést. mert senkinek nem volt szíve vitába bocsátkozni velem. etvennyolc éves úr egy ideje már bottal járt. amikor a saját el?léptetésér?l és a két titkárn?jér?l tréfálkozot k fognak leveleket diktálni . Sam. Meg amit még utána közölt em fogom elmondani magának. A vállalaton belül mindenki formalitásnak tekintette az ülést. amire egyébként sem kaphat már soha többé választ. akiknek nem tetszik a n? i elnök gondolata. Andrew is elkísérte. hogy Sam halálának o ka hivatalosan baleset legyen.. De az ellenlábasok nem tágította végén kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni.... Seth beszámolt arról. Megmozdult mellette Andrew. összecsukható széken ült a kis kápolnában. és ráállította Celiát a célegyenesre. úgyh agilag teljesen mindegy volt . Seth Feingold lépett be Celia szobájába néhány perccel az igazgatótanácsi ülés befeje . akkor vajon Sam.. és hallgat egy kenetteljes pap vallásos közhelyeit az Isten szolgája soha nem találkozott Sammel . hogy hozzákapcsolja a maga karrierjét. Preston O'Hall orant.

és erre el?bb-utóbb maguk is rájö Andrew elhallgatott. Plus qa change. azok a vesztesek. de az egész Jordan családot. ami kiküszöböli a többi szer káros mellékhatásait . És akarod. hogy mennyit érsz még azok a hímsoviniszták is a Felding-Roth igazgatótanácsába akiknél a kisujj ad is többet ér. mint amennyire néhány évvel ezel?tt zavart volna. Ezerszer bebizonyítottad minden erénye et. Megcsókolta. Viszont másfel?l furcsa. a szülés akadályát is könnyedén vette. és halkan azt mondta: Sikerült is. csak azután válaszolt: Igen. idézte magában a francia mondást.zniszr?l nem sokat tudott. miért van így? Legyen szíves. mert akik ezt a döntést hozták. Fantasztikus kis porontyom van ragyogott a kórházi ágyon. A két évtizednyi munkának most érett be a gy Végre megalkothatóvá vált a szer. ami ma történt. Most azonnal. tudja. de alig ismerte. a törvény el?írásainak n. és szerettelek volna egy kicsit felvidítani. Csak néhány tényt akartam köz i. Winnie. amit Sammel folytatott é ekkel azel?tt. Seth elhúzta a száját. T e vagy a világ legjobb felesége. Minél inkább változnak a dolgok. ak kor talán. Bruce pedig Pennsylvaniából telefonált Winnie-nek. Gondoltam. me t ahogy Sam akkor mondta -: Vannak a cégnél. doktor úr nevette el magát Celia. nagyon. Ez a beszélgetés eszébe juttatta Celiának azt a párbeszédet. Winnie egészséges kisfia másnap született meg. Pardon. mint mindent. Ha majd végzek. akik képtelenek lenyelni a dolgot egyel?re . Ha ezt tenném. O'Halloran legföljebb hat hónapot vállalt. Celia. És külön zért jöttem vissza. Lisa Kaliforniából. amiben rajta kív szinte senki nem hitt egy olyan szert akart felfedezni. ami más. Talán mostan megpróbá atnánk ikrekkel is. Talán ezt nem kellett volna megmondanom magának. akkor egyb?l felhördülnének. Celia eltûn?dött. vacsora közben. hogy tipikus n?i viselkedés .. ha én a maga helyében volnék. kötelességtudó és els? osztál nkaer?. addig veszélyes gyógyszereket jótékonnyá é ossá tesz már csak az állat. A Hexin-W-r?l Lord els? elnevezése továbbra is tartotta magát rengeteget beszélt . amit meg is fogok tenni. és itt hagy nám ezt a kócerájt úgy. mindketten lelkesen gratuláltak. de ?szintén szólva. De várjuk ki a végét. Energiát és boldogságot sugárzott. mert mindenki.. és amit tudott. Húsz éve kötelezte el magát egy tudományos gondolatnak. és az álom végre megvalósult. ahogy van. Mert kiteljesedett asszony vagy. mikor csak ügynökképzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki igazgató helyett. Ezért nem kell egy pillanatig sem bánkódnod amiatt.és emberkísérletek befejezése volt hátra. hogy A pokolba veletek mind! . okos asszony. Celia megrázta a fejét. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. hogy nem zavar annyira. csodálatos anya. De elárulhato egenlégiós után akarnak nézni. Celia többször is találkozott O'Hallorannel. Aha. szívem. akkor most azt mondanám. Az esemény nemcsak Winnie-t és Hanket töltötte el kitör? örömmel. Minden szempontból kiteljesedett. hogy megmondjam. Nem akartam beszédet tartani. annál inkább ugyanazok maradnak. Ezen id? alatt az igazgatótanács meghoz za majd a végleges elnök személyér?l szóló döntését. Celia felállt és szenvedélyesen átölelte a férjét. hogy rendet teremtsek. aki is mer. Nagyon megsért?dtél? kérdezte Andrew este. Úgyhogy már nincs szükséged a titulusokra meg a hivatali díszre. és csaknem minden férfin fölényesen túlteszel. És mit jelent pontosan ez a meghatározott id? ? kérdezte Celia. egy álomnak. 9 Vincent Lordot mintha kicserélték volna. plus c'est la mérne chose. az is els?sorban az igazgatótanácsi üléseken ha llottakra korlátozódott.

Az állatokon és embereken végzend? összetett tesztprogram miatt még így is két évbe t k majd. mire az engedélyezési kérvényt benyújthatják a minisztériumba. Ám ha sikerrel jártak. Ez akkor következik be. miután már vagy ezer összetev?vel k ezett sikertelenül. hogy a Felding-Rothnál dolgozó specialistáknak ké oknak. Maga a folyamat is Lord nagyszerû teljesítményét igazolta. és szörnyû fájda mai vannak. mi történik majd az ízületi gyulladással. Lord felfedezett. mikor a betegség miatt szabad gyökök keletkeznek. amit?l a tagjai elmerevednek. ha kellett.ek gyógyszeripari berkekben. hogy egy aktív összetev? módosításával megváltoztatta a szer kémiai össze tán jött a következ? módosítás. és hozzátette: . Az is nagy érdekl?dést váltott ki. patológusoknak és statisztikusoknak egész armadája csak annak a szent célnak a szolgálatába állította a tehetségét. Lord mindezek ellenére vagy éppen ezért úgy döntött. Celia és mások jelenlétében. és megértették a szer korszakalkotó jelent?ségét. legalább mi szeretnénk az els? k lenni. Lord felvillanyozódott hangulatában még arra is rászánta magát. hogy a régebbi módszernél ma az jobban megfelel a céljainak meg a temperamentumának. fiziológusoknak. mint összetev?. A Hexin-W folytatta Lord megállítja a szabad gyökök termel?dését. biológusoknak. Számot tartott több gyógyszergyár érdekl?désére is. de csak ritkán vag oha nem írták fel ?ket a veszedelmes mellékhatásaik miatt. de mivel nem ?k voltak azok. am ik magukhoz vonzzák a leukocitákat a fehérvérsejteket. igaza lett. a következ?. mert manapság a módszerét már elavultnak tartották. gyullad okoznak. és hál' istennek. akikkel tárgyalni kezdenek az üzletr?l. hatásos szer el?állítása volt. melyik rendellenességet lehet gyógyszerekkel korrigálni. emlékezett rá. próbálkozásokkal és kudarcokkal tt folyamat végén. hogy régi szere b?l újakat fejlesztett a szerves kémia alapján. Még nagyobb örömöt szerzett neki. Ám még ehhez az utóbbi két metódushoz is évekig tartó kísérletezések szükségeltettek. hogy a Hexin-W végs? formát öltsön. a lehet? legcsekélyebb mérgez? hatással. Lord magyarázatára a hallgatóságából többen tapsolni kezdtek. En yeként nincs gyulladás. elmagy arázta. klinikai gyógyszerészeknek. megesküdött. Vincent Lord egyszer egy marketingtanácskozáson. állatorvosoknak. és ezután egy teljesen új szert fejlesztet tek ki. hiszen felhasználható kifejlesztésénél. D mas gy?zelem volt ez egy fáradságos. hogy a Hexin-W kerül el?ször a piacra. amit a jelek szeri nt Dr. Közérthet? nyelvezeten adta el? a mondandój A betegnek begyulladnak az ízületei. Lo gy visszagondolt. rengeteg munkával járó. a végtelenségig új. Az ennél korszerûbb módszer amely Sir James Blacknek. Lord csendes kárörömmel nyugtázta Peat-Smith Peptid-7 programjának elakadását. Úgy kezdte.. Egy Celiával folytatott telefonbeszélgetésben így fogalmazott az egyik legnagyob b konkurens cég vezet?je: Persze jó lett volna. hogy el?ször megállapították. hogy soha nem fogja feladni a harcot. A férfi elpirult az örö ozzátette. toxikológ usoknak. Számos gyógyszergyár jelezte már az érdekl?dését.. A Hexin-W-vel ezek a veszedel mes mellékhatások megszüntethet?kké vagy jelent?sen csökkenthetekké és enyhíthet?kké válnak. hogy a Hexin-W segítségével mód nyílik egyéb betegségek újfajta gyógyítására is. meg a rákövetkez?. Már több er?s készítményt is kifejlesztettek e két baj ellen. mert figyelemmel kísérték a szabad jelentéseket. fizikusoknak. a SmithKline Tagamet-jét k ifejleszt? kiváló tudósnak a nevéhez fûz?dött az volt. Ez a k s harlow-i késedelem azt jelentheti. és a beteg állapota egyre romlik. vagy ped g tabletta formájában veheti be a beteg a másik szer mellé. de a pontos részletek továbbra is a Felding-Roth titkai m aradtak. hogy a szert kétféleképpen is fel lehet használni. A Hexin-W tehát rendkívül sokolda szernek ígérkezett. Grat lált a kinevezéséhez. és megszûnik a fájdalom. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. és megvol kudarcra is. Egyszerûen kifejezve: a módszere az volt. ha a mi kutatóink fedezték volna fel. A leukociták felhalmozódnak. vagy anélkül. A gyógyszergyártási folyamat során hozzákeverhet? egy másik szerhez. akkor forradalmi újdonság született. a genetikait alkalmazta. Röviddel az asszony visszatérte után bekopogott az irodájába. hogy két évvel korábban. Az ízületi gyulladásban szenved?k és a rákos betegek várhattak els?sorban enyhülést a xin-W-t?l. hogy képletesen szólv ejobbot nyújtson Celiának. Martin Peat-Smith Harlow-ban egy még újabb módszert. Vincent Lord kutatómunkájában a nagy áttörés három hónappal azel?tt következett be. A többi cég feltehet?en csillagászati összegû licencdíj megfizetése ut fel az új szert.

Tudta. Havasi? Mit fog maga csinálni addig. és Celia arra gondolt. Mr. Az igazgatótanács rendkívüli ülése utáni napon O'Halloran ?szintén és nyíltan be iával. amir?l Seth Feingold csak azt tudta mondani Celiának. E pillanatban különösen nagy figyelme t kell fordítanunk erre a területre. Ám azt is ?szintén bevallom. akik határozotta n ellenezték a maga elnöki kinevezését. Jó tudni. de nem érdekelte. a Hexin-W-t továbbra is a Feldin g-Roth egyik nagy reménységeként tartották számon. Mrs. mint mikor valaki nyer a lottón. nem tudta megállni. mikor lelkes síel? voltam. én is gratulálok magának. . de csatlakoztam volna a többséghez. de kidolgozott a Felding-Rot h részére egy olyan mesteri pénzügyi tervet az elkövetkez? öt évre. és ez megnyugtató. Preston O'Halloran id?leges elnöki kinevezése nem sokban befolyásolta Celia mi ndennapjait. S?t olyan messzire mentem. Az új elnök nem jelent meg mindennap az irodájában. Azt akarom. Mikor a Gergely-naptár az 1978. Ebben biztos vagyok. hogy Celia a tudományos szempontok híján. hogy ne legyen közöttünk félreértés. én pedig Celia bólintott az asszony. A barátságos közeledés ellenére Lord ugyancsak fellélegzett. Kedvesebben folytatta: Köszönöm. Az id?s O'Halloran arisztokratikus New England-i kiejtéssel így szólt Celiához: Azt akarom. ho a a kett?nk közötti munkamegosztást. maga Havasi.Örülök. Az évszázad egyik nagy felfedezésének fogják min?síteni közölte Lord tárgyilagos az évek során kissé lehiggadt. Oké. Ezek szerint mindketten tudjuk. Ezt azzal indokolta magában. ezzel messzire ment jegyezte meg Celia kissé csíp?sen. de az esze úgy vág. Havasi. a szemében ez semmiv el sem ért többet annál. Örülnék. hogy e zt közöltem a tanács többi tagjával is. hogy annak idején az asszonynak volt igaza a Mo ntayne-nel kapcsolatban. hadd ismerjem be. Celia elismerte magában. mint eddig márpedig tudom. O'Halloran folytatta Celia gyorsan. A dolog éppen fordítva áll. óriási nyereség . Mi sem egyszerûbb. s?t. hogy a munkáját nagy hozzáértéssel és leleményességgel végzi. évre fordult. Celiába ismét belehasított a fájdalom Sam halála miatt amit szinte még most sem akart elhinni. Ez talált! mosolyodon el az öregúr. ha maga is így szól edig Celiának nevezhetném. Celia. hogy udvariasan és türelmesen bántak vele. mint a borotva tette hozzá a számvev?. az önbecsülése egy fikarcnyit sem csökkent. hogy nem támogattam a je . Arra gondolt. Most pedig térjünk a tár Szóval a munkamegosztás. hogy a vénember bottal jár. Lord ezúttal sem ismerte be. mikor Sam Hawthorne halá a után nem Celia lett a vállalat elnöke. Ha már itt tartunk válaszolta Celia . hogy a gyógyszerbiznisszel kapcsolatos ismereteim semmi szín alatt nem hasonlíthatók a magáéhoz. így els?sorban a pénzügyek vizsgálatával fogom tölteni a l?ttem álló maximum hat hónapos id?szakot. Rendben. hogy tudja. hogy pontosan úgy dolgozzon tovább. ha úgy alakul. hogy újból itt van. Lehet. hogy humorérzéke legal an az új elnöknek. ? pedig tévedett. hogy rosszmájúan viselkedik. míg én hozzáért?an és leleményesen do m? A férfi szelíden korholó hangon válaszolt: Az elnök nem tartozik beszámolni az alelnöknek. hogy az igazgatótanács most az egyszer végre józanul döntött. hogy nagy kincs. hogy többet. Nem tartoztam azok közé.. mint maga. hogy elvégezzem a munka rám es? részét. És maga. hányadán állunk.. Mikor meglátta az új arcot abban a szobáb n. ami röviddel azel?tt még Same volt. A jó barátaim Havasinak hívnak húzta ismét kényszeredett mosolyra a száját O'Hall z elnevezés a bohó ifjúkoromból ered. Ezenkívül még azt szeretném megtudni magától. Mert azt már elég nehezen tudta volna elviselni. Jordan. hogy ne reflektáljon a fogalmazásmódra. hogy úgy véli. puszta szerencsével találta el az igazat. Az elnöki irodában ültek egymással szemben. Mindent el fogok követni. Most olvastam a in-W-jelentést. Én a vállalati gazdálkodásról ok mindent majdnem biztos.

hét hónappal az elnöki kinevezése után. hogy egyetlen terhes ass zony se írasson f el vagy vásároljon és használjon a normális terhessége alatt olyan termékek amiket az elsõ cikkelyben határoztunk meg. es edbe ne jusson bármit bevenni. és a Montayne-katasztrófáról be szélge pen. a lányához fordulva. kivéve ha azt az orvos írja fel valami ren kívüli egészségvédelmi okból. anna e.Ez id? tájt már Celia is nagy megbecsüléssel tekintett O'Halloranre. és hálás volt a etlen udvariasságáért. mert tudta. Ingram. Rég nem olvastam ennél józanabb fogalmazványt. És ezzel még korántsem volt vége. hogy leírja ezeket a dolg okat. félt. És ha ép. Celia mondta Bill Ingram. olyan szert. Ezúttal nem vártak két hétig az utód kinevezésével. hogy az asszonyok t erhességük idején tartózkodjanak az alkoholtartalmú italoktól. zavart magatartással fogadta az asszonyt a vállalathoz való . hog alloran koszorúér-elzáródás következtében meghalt. Már év ezel?tt eszébe kellett volna jusson valaki szakmabelinek. cikkely: A Felding-Roth aktív szószólója lesz annak.. Egyetlen szóba jöhet? küls? ember sem tûnt fel a láthatáron. Már nevet is talált az újszülöttnek: a Felding-Roth-doktrína. Bill Ingram. mint a normális terhességeknél f ellepõ émelygés és hányinger. Andrew egyik megjegyzése juttatta eszébe. hogy: Mikor rád kerül a sor. hogy teljesen szabad kezet kapott t?le. beleértve a bort is. hog y terhességük alatt mellõzzék mindenféle. szeptemberben. amit Celia vállalati politikaként akart a lkalmazni.. hogy az öregúr influen nak esett. valamint dohányzástól. receptre és anélkül kapható gyógyszer használatát v ez akár a Felding-Roth. és egy héttel kés?bb ?szinte szomorúság töltötte el annak a hírnek a hallatán. hogy az id?leges elnök több mint négy hónapot volt hivatalban. 3. Ezek a szavak képezték az alapját annak. akit id?közben értékesítési és marketing-igazgatóhelyettesnek neveztek k . gyártani. ügyelve a fehérköpenyesek kasztjához tartozók érzékeny lelkére is. cikkely: A vállalat soha nem fog kutatni. 2. Ezért 1978 januárjának utolsó hetében sajnálkozással hallotta. A további cikkelye kben helyet kapott a vészhelyzetek megítélésének kérdése is mikor a gyógyszerhasználat életet minden egyéb szempont ennek rendel?dik alá. bûnbánó. Még az elnöki kinevezése után is várt egy darabig. Andrew még azt is hozzátette. akár más cégek termékeire. hogy leszavazzák. megérett az . meg azért. egészséges babát akarsz. piacra dobni közvetlenül vagy közvetve. aki azon a bizonyos dönt? Montayne-értekezleten Celia ellen és a szer mellett foglalt állást.. A szövegtervezet így hangzott: A Felding-Roth Gyógyszergyár ünnepélyesen megfogadja: 1. akinek a jelölését az igazgatótanács szûk negyedóra alatt jóváh ahogy azt már az el?z? év szeptemberében meg kellett volna tennie: Celia Jordan lett a Felding-Roth elnöke és els? embere. hogy a szándéka véghezviteléhez szüksége van az igazgatótanács támoga Most. az alkalmas pilla atot lesve. segített a Felding-Roth-doktrína megszövegezésében. O'Halloran ízigvérig régi vágású úriember volt. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. ami terhes nõknek készült olyan természetes és korlátozott idejû aszok kezelésére. és szem el artva. cikkely: A Felding-Roth azt fogja tanácsolni a terhes asszonyoknak. Az O'Halloran temetését követ? na ek az új elnök személyér?l. úgy érezte. Egy másik cikkely a kényes orvos-beteg kapcsolatta l foglalkozott. hogy a receptíró orvosok a Felding-Roth legjobb kuncsaftjai.. A férje akkor azt mondta a család tagjainak: Nem kell gyógyszert szedni minden át meneti kellemetlenség miatt. 10 Az alapötlet azon a bizonyos repül?úton fogalmazódott meg benne Hawaiiból hazafelé a ugusztusban. beleértve a dohányfüst belélegzését. Már alelnöksége alatt is fontolgatta az ötlet felvetését. cikkely: A Felding-Roth aktívan szorgalmazni fogja. 4. A terhességr?l volt szó. Egyetlen jelölt volt. de végül nem állt vele el?.

biztonságos szereket fejlesztenek ki. hogy egyáltalán nem hallott róla. Celia elnökké választása után a vezet?ség újra felosztotta maga között a feladatokat. Biztos. ami történt. és a vállalatunkat egy új ontayne-katasztrófába sodorják. és gondolom. A jöv?ben erkölcsileg és anyagilag is helyesebben fogunk eljárni a profitot igyekszünk majd máshol megtalálni és a többi válla ot is erre ösztökéljük. tetszik nekem Mrs.. Ám végül Owen Norton médiafejedelem mondta ki az utolsó sz . és ahogy Sam már régen észrevet gyakran képviselte az igazgatótanácsi üléseken a kutatási igazgató álláspontját. akarja-e még egyáltalán. És ha ez megtörténik is. Mégpedig azért. Emlékez . amit az orvo s felír nekik. Celia most. Ami a múltat illeti: volt egy hibás döntése. és azt kívántam. Celiának ennek hallatán kétségbeesett gondolatai támadtak. Clinton Etheridge. amit Sam mesélt neki egyszer a nehézségeir?l az igazgatótanácsban. Elgondolkozott Etheridge -en. hogy biz hatok magában. hogy a Montayne-bukásunkat üzleti el?nnyé változtassuk. alaposan felkészült arra az ülésre. Mr. És ez vonatkozik a ?re is. éppenhogy így kell tennünk. hogy ennek a hibás döntésnek szörnyû köv ezményei lettek. hogy az úgynevezett doktrína mutatta fel az atot Etheridge átkozottul okos iromány. amin a javasolt Felding-Roth-doktrína megtárgyalását tûzték napirendre. hogyne tanultam volna! Nagyon szenvedtem. amelynek alakítását legjobb egyedül természetre hagyni. hogy a normális terhesség gyógyszeres befolyásolása milyen tragédiákhoz vezetett.szatértekor. A válaszom: igen mondta Celia. amiért a cégünk jelenleg is keservesen lakol. legalább nekünk ne legyen hozzá semmi közünk. amivel annak idején a brit kutatóintézet ötletét fogadták oly ellenállásra számított. Bill Ingram egyike volt azoknak. melle tte kért szót. meg kell hogy mondjam. Véletlen balszerencse. Adrian Caston. Celia folytatta: Az emlékek hamar elhalványulnak. Itt a Felding-Rothnál már bekövetkezett egy terhességi gyógyszer miatti katasztrófa. amire most éget?en nagy szükségünk van.. Az id? és pasztalás bebizonyította. aki egy pénzügyi tröszt vezet?je volt. közlöm. és ha így látja. hogy ? meg Etheridge megbeszélték az ügyet. Jordannak az az ötlete. mert ez elejét vesszük annak. tudta. hogy továbbra is itt dolgozzak. Ha már profitról van szó. és els?sorban a gyakorlati megvalósí pcsolatban hangzottak el kérdések. Mindenki feszülten figyelt. Lord tudott ingRoth-doktrínáról. Legnagyobb meglepetésére azonban szinte senki nem vonta kétségbe a terve ésszerûségét Az egyik tanácstag. Észben tartva. hogy ma fogják tárgyalni és majdnem biztos. ha az indoklás hamis. hogy soha nem fogja megtudni. A ma szül?korban lév? fiatal n?k többsége már nem szik a Thalidomidra. de végül is nem maga döntött egyedül. elvárom. bárcsak lett vol na elég eszem és bátorságom maga mellé állni! Nem kell mindenáron mellém állni figyelmeztette az asszony. hogy Vincent Lord barátja és szövetségese. talán ezzel a támogatással fejezi ki Lord sajnálkozás liának a Montayne miatt? Lehet. akik feljebb léphettek a hivatali ranglétrán. i valamennyiünkkel el?fordul. Sok dollárt fo ialni. hogy fogok tévedni. Ha netán a tisztelt ta nács többi tagja nem vette volna észre. Celia a sötét diófa asztalra szegezve a teki így válaszolt: Véleményem szerint. Ezek szerint. Nagyszerû reklám a többi szerünknek. és mlékezve arra a heves ellenállásra. amikb?l szépen lehetn e profitálni? A cég központjának tanácstermében ültek. és mindig nagy segítségemre lesz. és azt is. Jaj. akit?l Celia ellentmondást várt. Néhány év múlva ugyanígy fe be merül a Montayne. de aztán figyelmeztette m agát arra. s?t lehet. és a terhes asszonyok megint bármit be fognak venni. amin a jöv?ben esetleg új. tanult az esetb?l. Néhány héttel kés?bb beismerte: Nem voltam benne biztos. a veterán igazgató-ügyvéd. hogy figyelmeztessen. el?léptetés is történt. Tudom. Az igazgatótanács tovább tárgyalt a doktrínáról. Caston. hogy azok után. hogy teljes jogú tagja lett az igazgatótanácsnak. hogy a támogatás akkor is értékes. milyen jól dolgozik. hogy a terhesség olyan állapot. megfon tolt ember. A férfi máris igen jó munkát végzett az új beosztásában. hogy mi vagy az utódaink kísértésbe essenek. feltette a kérdést: Bölcs és szükséges dolog egyszer s mindenkorra elvágni magunkat egy olyan területt? . akir?l tudta.

hogy ilyen hosszú ideig tarto tt. fogyasztóknak szánt reklámját. mert . de aztán hagyta. amik túl sok adásid?t emésztenének fel. de hogy hogyan. A doktrínát fejcsóválva fogadó orvosok részben azért fejezték ki rosszallásukat. meg a többieknek is. hogy nem írok fel nekik valami ellenszert a rosszullétre márpedig én erre nem leszek h ajlandó. Légy türelemmel csitította Andrew. sajná z nem nekünk jutott el?bb az eszünkbe. A doktrínát beépítették a Felding-Roth reklámtevékenysé ly azonban csak az orvosi és tudományos folyóiratokra korlátozódott. az olya okat. A televízió egyáltalán nem érdekl?dött. néhány kivételt?l eltekintve. ezzel a megjegyzésével bearanyozta a na at. kéthasábos írást jelentetett meg a gazdasági rovatában. A New York Times egy rövid. Ezután az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta a doktrínát. akik szerint nem szükséges minden panaszt gyógyszerrel kezelni. Néha hasznunkra van ez a je ség. Erre fogok mutatni. mint a vállalat hivatal s irányvonalát. küldjenek nekem néhány pluszpéldányt. nem pedig egy gyógyszergyár. és ezzel kárt okoz a gyóg szeriparnak. hogy felh a a figyelmüket. nagyon sajnálom. mert ellenzik a receptre kaph szerek közvetlen. Az orvosoknak. Csak így tovább. Egy-két versenytárs azonban nyíltan kifejezte bámulatát.A hosszú tárgyalóasztal túlsó végér?l a nyolcvankét éves Norton Celiára nézett. Talán emiatt történt. Uram válaszolta Celia egészen ?szintén . A munkatársaikat a tév rra idomítják. hogy milyen gyógyszert vegyenek be és milyet ne. bi lapban csak pár soros hír jelent meg. A Felding-Roth-doktrína élénk visszhangot váltott ki. hogy az újságok alig szenteltek figyelmet a Felding-Roth-dok trínának. általános kiadványokban is hirdet i. holott a Felding-Roth sajtóosztálya mindent elkövetett. semmi egyéb jellemezte egy ilyen vállalat szóviv?je nyilvánosan a doktr ok úgy vélekedtek. mint például most. Tiszteletre méltó etikai álláspontjuk kinyilatkoztatásával minket támogatnak. Ha olyan gyógyszert árusítunk. és sz yezte: Talán észrevette. így óhatatlanul kimaradnak a magvasa bb témák. mint hogy nem tehetsz egyszerre mindenkinek a kedvére. hogy végre tisztelni kezdtük a n?i ítél?képességét. az is csak akkor. hogy az egészségügy közpon szervei élükön a minisztériummal ezt nem néznék jó szemmel. Majd feltétlenül szóljon egy ilyen esetben mondta Ingram kétked?en. Tettél valami jót. . Mrs. Majd meg leszel lepve. ?szintén mondom magának közölte Celiával egy köztiszteletben álló vezet? . Egy gyermekgyóg yász a levelében ezt írta: Legyenek szívesek. De ne búsuljon. gyors hatásra vadásszanak. Celia eredetileg szeretett volna újságokban és más. egyértelmûen ellenségesek voltak. Olcsó kis trükk itvány reklámfogás. akkor a tévé száguldó riporterei még a b?rünket is lenyúzzák. sok szerencsét! A pluszpéldányokat postázták ennek az orvosnak. Ám a Felding-Rothhoz érkezett postából ítélve ezek a rvosok elenyész? kisebbségben voltak. ?k maguk a jogosultak a betegnek megmondani. Jordan. amelyek hes n?k számára forgalmaztak gyógyszereket. A gyógyszergyárak különféleképpen reagáltak a Felding-Roth-doktrínára. hogy milyen messzire jutnak ezek a hullámok. azt nem konkretizálták. akik még kértek el?le. Azok. bár a nagyközönség körében nem mint Celia remélte. amibõl egyet bekereteztethet k és kifüggeszthetek az irodám falára. és a tetted hullámai most ek továbbgyûrûzni. Mindez pedig semmi mást nem bizonyít mondta az asszony kés?bb Andrew-nak . hogy az er?s. hogy a Felding-Roth szentté akarja magát avatni. akkor csak ásítoznak és a körmüket piszk A tévézsurnalizmus primitív mûfaj válaszolta az asszony. hogy e tervér?l lebeszéljék azzal az indokkal. tetszett. ha maradt rá hely. és társaim nevében csak azt tudom mondani. shington Post pedig egy hasonlóan rövid hírt dugott el a témáról a lap egyik utolsó oldalán. ha a terhes betegeim sérelmezik . aminek váratlan káros mellékhatásai vannak panaszk Bill Ingram Celiának . Ha vis lami pozitív dologgal állunk el?.

Donahue azon nyomban a helyszínen termett. akiknek közvetlen ismereteik voltak az üggyel kapcsolatban. Ha a hatalmas ország bármely szegletéb?l felröppent egy érdekesebb Dávid-Góliát pár . kiváltságos család sarjaként született. ne pedig az adófizet?k pénzéb?l finanszírozza. nehéz id?szaknak néz elébe. amint éppen a munkanélküliek keservei allgatja figyelmesen és együttérz?en. Jordan. Valószínûleg ugyanebb?l az okból. mint els? számú szóviv?. persze. A szenátor ezenkívül szerette magát a szegények és szenved?k szószólójaként. aminek Donahue volt az el nöke. ha egyértelmûen ok túlkapásairól volt szó. Hamar rájött. akkor az újkori Egyes okra maradt volna a feladat. Ennek megfelel?en bejelentették. nevezete mberek els? osztályon történ?. akkor fizesse meg. olyan id?szakokban. 11 Ha az ókori görögök nem alkották volna meg a demagogosz szót. és most jutottak el od hogy az ügyet érettnek min?sítsék uruk és parancsolójuk számára egy szenátusi vizsgálatra. amit csak lehet. hogy a tévén kereszt tunk a tömegekhez és a tömegek szavazataihoz. Mrs. mégis a nép egyszerû gyermekének sz tszelgett. Hall asson rám. hogy lelke legmélyén valóban együtt érzett-e a szegényekkel és szen l. Azt. hogy a szenátor csicskásai el ognak ásni és közszemlére tesznek minden ízléstelen tényt meg pletykát.Másfajta hullámokat vetett viszont a Montayne-ügy. de mint általában az elég gyakran ismételgetett dolgok. adóból leírható légi utazásainak ellenzésére. Az setben azt jelentette. és már most kezdje meg a felkészülést a meghallgatásokra jogi tanácsadó bevonásáva el. veterán képvisel ? munkatársai csaknem egy évet töltöttek a Montayne-ügy vizsgálatával. és nem gy?zte hangsúlyozni. és természetesen él? televíziós közvetítéssel. Szeme t hazugság volt. a tanúkat már meg is i ték. és nagy hangon Dávid pártjára állt még akkor is. ho i ilyen kiváltságot óhajt. gondterhelt arca. Látszólag ez azt a célt szolgálta. mikor a szokásosnál nagyobb arányú munkané köszöntött az Államokra. Donahue következetese szakszervezeteket támogatta. Sajnos a vállalata. Az egyik legkellemetlenebb hullámot a washingtoni Capitol Hillr?l indították. hogy a munkaügy a munkanélküliséggel együtt termékeny talaj egy ambició olitikus számára. és sokan elhitték. Mikor Celia tudomást szerzett az akcióról. a szenátor alkalomadtán beállt a munkaközvetít? hivatalok el?tt kígy elbeszélgetett az emberekkel. milyen is az: munkanélkülinek lenni ami elismerésre méltó törekvésnek látszott ifogásolhatta egyetlen józan bíráló sem. és biztos vagyok abban. igen gyümölcsöz? kisembertémára . Azzal érvelt. sanyarg ségeként emlegetni. Éppen ezért. Másokat pedig. Childers Quentint. Érdekes módon azonban a sajtó mindig el?re értesült r szándékáról. amir?l a tévé el? udósított. ugyanis Dennis Donahue szenátor urat kizárólag ezzel a szóv al lehetett a legtalálóbban jellemezni. Dennis Donahue szenátor. egy törvényjavaslatot is el?terjesztett arra vonatkozólag. Mint azt a szenátor egy októberi sajtókonferencián bejelentette. és még akkor sem állt az üzleti körök oldalára. b?séges riporteri részvétellel. Gazdag. csak ? maga tudhatta. milyen egyszerûen él és mennyire a földön jár . széles körbe elfogadottá vált. A szenátor a demagógok mintapéldányai között is a leg agógabb volt. A szenátor soha nem fe el megjegyezni a hozzá politikailag legközelebb állóknak: Ne feledjük. azonnal felhívta telefonon a washingt oni ügyvédet. meghívták a bizottsági tagokkal való elbeszélgetésre. ha Góliátnak történetesen igaza volt. hogy az els? osztályú légi utazás . és a választások idején ez nem jön nekünk rossz yantotta ki az egyik szárnysegédje egy meggondolatlan pillanatában. A Dávidok mindig többségben vannak. hogy megismerje és a saját rén érezze. hogy december elején a f?városban megkezdi a meghallgatásokat a szenátus kereskedelemetikai albizottsága. hogy várhatóan széles körû érdekl?dést keltett volna a dolog. és t emély szerint maga is. a munkaügyi viták alkalmával. Mindenesetre e két embercsoportot remekül fel tudta használni a céljai érdekében. A másnapi újságok pedig közölték azt. én aztán igazán ismerem a dörgést. úgyhogy a munkaközvetít? hivatal el?tt már ott várta ?t a tévések és újságírók elevízió képerny?jére került ismer?s. A szenátor rábukkant ezenkívül egy másik. Ez tényleg nagyon rossz hír sóhajtotta az id?s jogász.

mikor Donahue egyike volt a Montayne en gedélyezését érthetetlenül késleltet? minisztérium birálóinak. nem sokkal délel ?tt tíz óra után összegyûjtötte a szenátus kereskedelemetikai albizottságának tagjait. hogy légi utazásainak bségét egy luxus magánrepül?gépen bonyolította amit vagy a családja tulajdonában lév? cég b pedig a barátai bocsátották a rendelkezésére. amit egészen a közelmúltig a országunkban is felírtak az orvosok és árusítottak a gyógyszertárak. Ez a kezdeményezése is szép nyi sságot kapott. pufók képpel. ami abban nyilvánult meg. hogy ? is áldozatul esett a gyógyszergyárak ga pagandaszólamainak. akire muszáj odafigyelni. hogy kiderítse a fele l?sség kérdését. Jó húsban volt. és a totojázást az ismert kör s -nek min?sítette. mert magánál egyetlen ügyvéd sem tud többet a Montayne-r?l. Ezt meg ne próbálja! figyelmeztette Quentin. ne próbálja meg Dennis Donahue-t letromfolni. hogy a meghallgatások az ? rövid nyilatkozatával fognak megkezd?dni. bels? oldalukon büs mok nagy pecsétjét.. SR-253-as termében ült össze a bizottság. A régi szenátusi épület impozáns. Ez utóbbi figyelmeztetés válasz volt Celiának arra az ötletére. és én m déktalanul megbízom a tanácsaiban . szereplései alkalmával csak úgy sugárzott bel?le a barátságosság. a javaslat úgyis el fog akadni valahol a törvényhozás egy magasabb lépcs?jén. annak ellenére. szálfaegyenesen állt a t szttüzében. El?ször is Donahue biztosan emléks ik erre a kijelentésére. hogy vállalja el ezt a pluszfeladatot. Öltözéke és hajviselete gondosan keresetlen vol t. A három hatalmas ablak a szenátus parkjában csobogó szök?kútra nézett. világméretû tragédiáról k ue dörgedelmes hangon a kezében lév? papírlapról a felolvasást . mint a vadalma. Rajta kívül még nyolc szenátor volt jelen öten Donahue kormánypártjából. és ezt Donah ng? pletykák szerint alaposan ki is használta. jelenlév?k valamennyien hallottunk arról a szörnyû. a bizottság f?tanácsadó A szenátorok mögött ott ültek és álltak a bizottsági munkatársak vagy tizenöten. és persze egyetlen alkalommal sem felejtette el el?re értesíten róla a sajtót. szemben a tanúkkal meg a közönséggel. szép számmal akadtak ?szinte tisztel?i is. ami hibátlanul illett a nép egyszerû fia image-éhez. Az ügyvéd ezek után körvonalazott Celiának néhány washingtoni alapigazságot. Ez a meghallgatássorozat folytatta Donahue arra irányul. Valószínûleg azt mondaná. Mi. ha mégsem. mégpedig nemcsak a saját pártjának tagjai között. Donahue szenátor úgy tartotta melegen az ügyet. Õ beszélte rá Quentint. Igaz. Egy yes méretû márványkandallón kívül bézsszínû függönyök ékítették a szobát. hogy bizonyítékot hoz fel arra a két évvel korábbi esetre vonatkozóan. annak ellenére. mint ostobaság. a teremben lév? vagy száz ember pisszenés nélkül ült a helyén. Donahue köpcös kis ember volt. Celia. aki december els? csütörtökjén. és m agán is tudott jóízûen nevetni. hogy demonstratívan turista osztályon repült többször is. és gyakran mutatkozott a nyilvánosság el?tt a felesége és tizenéves gyermekei társaságában Nos. Donahue büszkén. ami ebben a he lyzetben több. hogy bombabiztos házasságban t. ami nem sokban tért el attól. bizonyos szemp ból még egy elnökénél is nagyobb. Míg az objektív megfigyel?k azonnal felismerték Donahue-ban az opportunistát. legvilágosabban és legtömörebben kell vázolnia a tények Ne próbáljon meg fifikusnak lenni. Aztán meg igazi társasági figura volt. és kij te.kat ne lehessen az adóból levonni. Azt az apróságot viszont elfelejtette a sajtóval közölni. akivel élményt jelente együttlét. mivel az ? hatalomgyakorlásuk kevésbé van szem el?tt. Az Egyesült Államok szenátorainak óriási hatalmuk és befolyásuk van. hogy. úgyhogy kész válas lesz a maga számára. Childers Quentinnel. hogy volt humora. A mai napra vonatkozó tanács így hangzott: A lehet? legbecsületesebben. Ennek az volt az egyik oka. Nincs . Az elnök balján Stanley Urbach egykori bostoni államügyész. még soha egyetlen turistaosztályon utazó polgárt sem kényeztettek úgy. vagy valami hasonlót. hane a politikai ellenfelek táborából is. hárman enzékb?l. ott ült a teremben és hall gatta a bevezet?t. A szer neve Montayne. Másrészt pedig magára haragíthatja. akkor majd emlékeztetik a munkatársai. amit ? úgy mondott: kellemes kipárnázottság . aminek során ártatlan gyerm szellemi és fizikai képességeit semmisítette meg egy gyógyszer. ez a Donahue szenátor volt az. amit várt. Az elnök bi szenátor egy dobogóra helyezett U alakú asztalnál foglaltak helyet. t Donahue-t. olyan. aminek köszönhet?en néhányat letagadhato volna a negyvenkilenc évéb?l. akit a bizottság els?ként óhajtott meghallgatni.. hogy nagyon jól tudta. y egyre csak vigyorgott. A szenátor szuggesztív szónok volt. valamint. Emiatt persze különös népszerûségnek örvendett bizonyos hölgyek körében. Egy zöld posztós asztal mellet t foglalt helyet a tanácsadójával.

és arról számolok be. Ezért szörnyû ostoba az ellenségévé teszi az Egyesült Államok egyik szenátorát. Vállalatom ezenfelül szeretne rámutatni arra is. Jordan. Bár a tudományos bizonyító elj m fejez?dött be és el?reláthatólag további éveket is igénybe vehet. A Celia által felolvasott tájékoztató nemcsak precíz. a New Jersey-i Felding-Roth gyógyszergyár elnöke tanús kodik. Celia Jordan. A hallgatók el?tt lépésr?l lépésre bontakozott ki a Montayne-ügy. Ám még ekkor sem volt semmi ok az aggodalomra. A szenátusi albizottság el?tt ülve Celia így folytatta a beszámolóját: A Montayne biztonságosságával kapcsolatban semmiféle kétség nem merült fel 1976 jún az ausztrál eset ismertté válásáig. szenátor úr.. Milyen álláspontra kíván helyezkedni a Montayne miatti lemondásával kapcsolatban. Ez a jelenség a lakoss töredékénél jelentkezett. és hogy éppen ezért nem lépett akkor a nyilvánosság elé. mert egy usztrál kormánybizottság megvizsgálta.. aztán bejelentette: Els?ként Mrs. ve els?sorban Celia. már biztosnak látszik.yan kormányhivatal. akk fogok válaszolni. de személytelen is volt.. meg Childers Quentin. Az asszony csak egy-egy köt?szóval tért el a kezében tartott gépelt szövegt?l. örülünk a szerencsének. és n meg a minisztérium döntését. hogy újból itt vagyok. Ez egy hoci-nesze játék. Tessék. A franciaországi Gironde-Chimie. Quentin másik oldalán Vincent Lord ült. hogy önként visszavonta a Montayne-t. bizonyos ösztönös megérzé iismereti megfontolások alapján mondtam le. Mrs. a kutatási igazgató szerepe mindö annyi volt. ha kellemetlen szóváltásba bonyolódik Dennis Donahue-val. amelyik. fel akarja olvasni a tájékoztatóját. Celia alaposan az agyába véste a tanácsot. és továbbítása. amelyeket érintett a világméretû tra onahue szenátor pár perccel ezel?tt valósághûen megfogalmazta. ha nem té ek. Fontos emberek tucatjai a kormá azon kívül törik magukat a szenátorok kegyeiért. hogy mindig erre fog gondol ni. és az asztalon lév? mikrofonhoz hajolva beszélni kezdett. ha nem valam i kirívó nagy disznóságról vagy törvénytelenségr?l van szó. És ezt a viselkedést össze tudja egyeztetni a lelkiismeretével? Teljes mértékben válaszolta Celia élesen. hogy a Montayne-t érint? minden intézkedése az érvényes törvényekkel teljes összhangban történt a tesztelés. ahol egy szenátor ne tudna bármit elérni. Mrs. Ha a lemondásom okáról kérdeznek. hogy annak idején semmi tudományos érve nem volt a lemondáshoz. Ezt h osszas tárgyalások során döntötték el a Felding-Roth központjában és Childers Quentin washing irodájában. ia? kérdezte akkor Quentin. Celia arra is emlékeztette Quentint. de minden szavát jól lehetett ért ni. Míg Celiának nyilatkozatot kellett tennie a Felding-Roth nevében.. A negyvenperces táj ztatót Celia így fejezte be: Vállalatom eleget tett az albizottság felszólításának. válaszoljon néhány kérdésre. Személyes okokból. Celia szándékosan beszélt halkan és visszafogottan. hogy ezzel esetleg v ki másnak a fejére taposnak. az árusítás. hogy a vállalat mit tett. tisztelt albizottsági tagok. A tájékoztatóját a lehet? leggondosabban fogalmazták a vállalat leghozzáért?bb jogászai. Quentint jól ismerjük. hogy jó színben tüntessem fel magam. legel?ször vállalatom szeretné legmélyebb sa tát és együttérzését kinyilvánítani azon családok iránt. amiben a szenátor hatalma ami jó és r z ügyek érdekében egyaránt felhasználható a legértékesebb csereeszköz. S?t mikor a szerrel kapcsolatban súlyos kétségek merültek fel. hogy ha arra kerül a sor. Celia ülve maradt. Mr. Semmilyenre válaszolta az asszony. Most pedig szeretném visszaidézni az eseményeket folytatta Cel és ismertetni a Montayne kifejlesztésének történetét. még azon az áron is. már a vállalatot kép iselem. sikeres és gazdag múlttal büszkélked? vállalat volt az. akit máris tiszta szívb?l utált. Donahue szenátor befejezte a mondókáját. akkor is. Egyszerûen csak arról van szó. cégem még túl sítette a törvény által el?írt kívánalmakat azzal. éppen ezért lehetetlen volt a tragikus fejleményeket el?re látni a r széles körû tesztelése során. Dr. ez a iváló hírnevû. Lord. és eltökélte. Elnök úr. Rövid szünetet tartott. Celia néhány szóval bemutatta Quentint és Lordot. kés?bb pedig más orsz y a minisztériumi engedélyezést megel?z?en az Egyesült Államokban is. Jordan. hogy magamtól nem akarom felvetni csak a zért. és aztán állni a keresztkérdéseket. Most. Donahue bólintott. és dokumentumokkal tudja biz . óhajtja bemutatni a kíséretében lév? társait? Igen. amit el?ször Franciaországban végeztek. feltéve persze. ho Montayne nevû gyógyszer felel?s a méhben károsodott magzatok sorsáért.

vagy nem? Celia nagyot sóhajtott magában. Err?l majd kés?bb megkérdezzük magát Dr. Elegend? nekünk az igen . de az asszony semmiképpen nem akart igazságtalan lenni. Mrs. Várjuk a válaszát. Ki az? Celia nem válaszolt azonnal. még miel?tt megjelentek volna a Montayne-nel az amerikai pia con? Igen. Azonnal elkezdtek záporozni a kérdések. Maga kedvez?tlen jelentéseknek min?síti ?ket. Mrs. Jordan! Igen.. Jordan. a lóarcú ny ajkú Stanley Urbach tette fel.. ho y a vállalata az Egyesült Államokban piacra dobta a Montayne-t? Celia számolgatott magában. Világos. és mind a kett?t még a Montayne itteni evezetése el?tt. ritikus jelentések ellenére se késleltessék a Montayne piacra kerülését. Mégsem szakították meg a tervüket. Mi értelme ennek? Minden kérdés gondosan el?készített . ön utalt arra az els? ausztrál jelentésre. Urbach mélyet sóhajtott. Mrs. Lord volt a tanácsadónk. Lordot. Megismétlem tehát a kérdést: nyos jelentéseknek a birtokában folytatta-e a vállalata a Montayne-tervet. de ? a Gironde-Chimie autentik usnak látszó adatai alapján döntött úgy. Folytassa. a profit mindig is fontos tényez?ként szerepel. A kérdésemre egyszerû igen vagy nem választ kérek. ismertük. A kérdés az. hogy a kedvez?tlen. és kezdte áruln i a szert a terhes amerikai n?knek? Celia habozott. pardon.. és hogy kés ?bb emiatt mondott le. akkor hadd kérdezzem meg: kedvez?ek voltak ezek a jelentések? Nem. Az els?t a bizottság f?tanácsadója.ani mindazt. Beleegyezik a tanú a kritikus jelentés meghatározásba? Azt hiszem. Nem lett volna jobb és óvatosabb megoldás kérdezte az albizottság f?tanácsadója Felding-Roth alaposabban kivizsgálja azokat a jelentéseket és késlelteti a Montayne piac ra dobását? Celia keserûen arra gondolt. Továbbra is készek vagyunk mindenfajta együttmûködésre é inden kérdés megválaszolására. Ez is helytálló? Nem egészen. A jogász türelmetlen mozdulatot tett. amit most én elmondtam. de hadd szögezzek le valamit: a gyógyszeriparban a kedvez?tlen jelentés kif ejezésnek speciális jelentése van. amennyit körültekint?en ki kell vizsgálni. Ez ugye körülbelül hét-nyolc hónappal azel?tt történt. összefüggésben álltprofittal? Nos. h a jegyzeteibe pillantott. hogy a lehet? legritkábban húzza mosolyra a száját. Celia már érezte. Ha a szavakon kezdünk lovagolni. Ám ebben az id?ben a két jelentés még csak bizonyos feltételezéseket tartalmazott. az. ami bizonyos kétségeket tám sztott a Montayne-nel kapcsolatban.. Ebben az értelemben pedig a francia meg a spanyol jel entés nem volt ebbe a kategóriába sorolható... Lenne azonban még egy kérdésem. egy másikat pedig Spanyolországból. hogy nagyon nehéz napoknak néz elébe.. Mr. Franciaországból. A beszámolójában ezenkívül megemlítette. hogy annak idején ? is ugyanezzel érvelt. Donahue odabólintott Urbachnak. Jordan. hogy el?adást tartson nekünk a gyógyszeripari gyak orlatról. Ám továbbra is alkalmazkodva a jelen helyzetéhez.. Ekkor vágott közbe Donahue szenátor. mérlegelni a. Természetesen igaza van. szenátor úr. Dr. Kutatási igazgatónk. aztán így válaszolt: Igen. igen. Igen. akinek látszott az :ábrázatán. az új gyógyszerekkel kapcsolatban mindig felmerülnek ellenvélemények. és forgalomba hozták a Montayne-t? Szenátor úr. De akkor a vállalat a tudományos tanácsadó javaslatát követte. hogy még két kedvez?tlen jelentést kaptak. de. Mrs. amiket kivizsgált a Laboratoires Gironde-Chimie és megalapozatlannak nyilvánított. Urbach. nem arra kértem. ahogy döntött. hogy a f?tanácsadó mire céloz. Jordan. Persze Lordról volt szó. A folytatásról szóló döntés. így válaszolt: Utólag persze ez látszott volna helyesnek. hogy ismerték-e maguk ott a vá tnál azt a három jelentést.

. Kizárt. bármennyire is szeretnék. méghozzá ugyanilyen meggy?z?en. és hozzátette: Természetesen elmondhatn k az egésznek az ellenkez?jét is. Ügyvédek! nevette el magát Celia kényszeredetten. érdekel itt valakit egyáltalán az igazság? Ha amazoknak az ügyvédje lennék. maga a legkézenfekv?bb jelölt. Ám a Montayne-nel kapcsolatban az az igazság. maga valóban lemondott. hogy politikai ujjgyakorlatról van szó bólin t Celia. így tartották.csapda. Valószínûleg azt is tudják ogy milyen feltételekkel ment vissza a céghez.. Hát akkor miért. Hisznek egyáltalán az ügyvéd miben? . az egész egy el?re kikalkulált folyamat. hogy továbbr s álljon a rendelkezésünkre. Aztán újra Celiához fordult: Miért akarnák Donahue emberei védeni a maga image-ét? Ha e tennék. és kíváncsian bekandikáltak a kocsi ba. és zavartalanabbul is tudunk beszélgetni. Az il toknak amik egyébként politikai ujjgyakorlatok mindig megvan az ügyeletes mumusuk. akik elmentek a limuzin mellett. Mint már annyiszor. értem. Ami pedig magát illeti. hogy ne tudjanak róla. Be akarják feketíteni magát személyesen is szólalt meg egy id? után Quentin. vagyis ez a vállalat felel a tragédiáért. Donahue meg az emberei tudnak a m aga hajdani Montayne-ellenes álláspontjáról a vállalaton belül. Hallgasson végig.. Mi ménye err?l? Celia elhúzta a száját.. Quentin odabólintott e y csoport turistának. mikor enny a lényeg közelében tapogatóznak? Nem is olyan régen ? is nem ugyanezeket a dolgokat kérdezt e volna? És nem a sors iróniája. az biz tos. Kés?bb viszont visszajött. A jogász szürcsölt egyet a g?zölg? kávéjából. amely a régi szenátusi épület el?tt várt rájuk. ?t ugyanis már semmiképp sem érhetik el. súlyos kérdések. Igen ismerte be. hogy már elí kezett. ho feltegye magának a kérdést: valóban olyan igazságtalanul súlyosak ezek a kérdések. A z egyenruhás sof?r a kocsi mellett sétálgatott. de ? kitért el?le. és ezzel felvállalta a Montayne miatti felel?sség m agára es? részét. Celia mégis talált egy kis id?t arra. Mekkora profitra számítottak? Folytatódtak a könyörtelen. Mi lenne a véleményem? Nem örülök neki. Éspedig? Hadd magyarázzak el el?ször néhány mûhelytitkot. akkor ki lenne az ügyeletes mumus? Mert hogy egy halott nem lehet az. Vincent Lordot is meghívták a limuzinebédre. neked is jócskán kijut majd a Montayne-nel kapcsolatos fel el?sségb?l. hogy ? ül itt Sam helyett. nem messze a Smithsonian Intézett?l. Quentin keserûen elmosolyodott. és arról is. mikor ezt az étkezési módot javasolta Celiának. 12 Quentin meg Celia szendvicseket evett és egy termoszból forró kávét ivott annak a limuzinnak a hátuljában. Ezek után a szenátor fennhangon bejelentette: Ebéd után a kö tanú Dr. egyel?re az ön meghallgatását befejeztük. hogy emiatt mond le. aminek köztudottan maga a szerz?je. De mondja csak. de arra kérjük. Próbáljon meg az ? fejükkel gondolkozni. mert rendkívül alapos emberek. Jordan. mondván. mint bárhol másutt mondta Quentin. aminek a végén ott várja ?t az el?re megf ogalmazott végkövetkeztetés. A Jefferson Drive-on parkolt az autó. az igazsá fontos. igen. Vincent Lord lesz. Azt hiszem. és egészen biztosan olvasták a Felding-Roth -doktrínát. Andrew-nak rnost is igaza lett. Dönt? fontosságú volt ez a profit a vállalata számára? Igen. és az is világos. Donahue szenátor így szólt hozzá: Mrs. mert halott? Hawaii óta el?ször jutottak eszébe Andrew figyelmezt et? szavai: Ha visszamész. Celia kínszenvedésének az ebédszünet vetett véget. aki már soha nem fogja tudni m egválaszolni a kérdéseket. De tehetnék valamit ez elle n. Miv el maga képviseli a vállalatot. hogy a Felding-Roth hozta forg alomba. akkor így válaszolnék a kérdésére: igen. Itt most taktikázás folyik. Így gyorsabb.

Na és mit számít ez? Mert mi lenne. Az albizottság f?tanácsadója ezek után a Montayne-terv kezdeti lép érdekl?dött. másfel?l pedig az emberi megérzés. nem volt valami rossz el?érzete. Lehettek volna. Mit? Az albizottságnak vannak olyan ellenzéki tagjai. Van egy ellenzéki tanácsadó is. Kérjük. Felel?sségem arra terjedt ki. Lord minden kérdésre magabiztosan. én is így fogalmaznék. Lord szemérmetlenül hazudott. Dr. vita robbanna ki közöttük. akár ösztönös is. s el?ször arra kérte Lordot. hogy tehet valamit értem. Mi változna ezzel? Ezen a meghallgatáson semmi. ami magának is be kell látnia lehetetlen helyzetbe hozná ?ket. aki eddig csak fél füllel hallgatta Lord vallomását. amin S am elnökölt. Köszönöm. Celia. és kigúnyolta Celia kétségeit meg a késleltetésre tett javaslatát. most hirtelen felegy enesedett a székében. de szavazott is rá azon a bizonyos ülésen. Akkor felejtsük el mondta Celia rezignáltan. a Laboratoi Gironde-Chimiet?l kapott információkat tudományos szempontból elemezzem. Segítene ez a Felding-Rothnak? Nem. Dr. Lord folytatta Urbach . javasoltam volna. Most is Urbach kezdte a meghallgatást. Az albizottság f?tanácsadója a jegyzeteibe pillantott. Lord..Próbálkozik az ember. Dr. azzal a három jelentéssel kapcsolat an? Lord most el?ször habozott a válaszadás el?tt. hogy megkérdezze: A Montayne egy sült államokbeli premierje el?tt váltak ismertté a cégénél az ausztráliai. Körülbelül negyedóra múlva jutott el Urbach ahhoz. nyugodtan válaszolt.. és nem is rólam van szó. szenátor úr. hogy a késleltetést javasoljam. akkor javasolta volna a pi acra dobás késleltetését? Lord megint habozott. Jól mondom? Azt hiszem. Ám szívességb?l az egyikü egtehetné. Nemcsak hogy a Montayne-terv folytatása mellett volt. Lehettek volna. és csak úgy rö meg a vádak cáfolatai. Eddig még egyikük sem szólalt fe valószínûleg nem is fog. Lord. Javasolta a szer piacra dobásának késleltetését? Nem javasoltam. hogy a rendelkezésünkre álló. de aztán határozottan így válaszolt: Igen. vagy voltak is? Hát. hogy ennek semmiféle tudo mányos alapja nem volt. Donahue szenátor odahajolt a mikrofonhoz: A tanúnak a következ? kérdést szeretném feltenni: ha nemcsak tudományos felel?ssége tt volna az ügyben. Ahogy akarja sóhajtotta az ügyvéd szomorúan. Ha jól értem... jól mondja. fejtse ki ezt részletesebben. Undorodva gyûrte . nem voltam egészen nyugodt. hogy Montayne-pártia k. és odafirkálta Quentinnek: Ez nem igaz. Miért nem? A késleltetésr?l szóló döntés ebben a stádiumban már a vezet?ség hatáskörébe tartoz gazgatóként nekem csak tudományos szerepem lehetett az ügyben. aztán hirtelen megállt a toll a kezében. Márpedig ezek al apján nem volt arra okom. Lenne még egy oktor úr: miután elolvasta ezeket a bizonyos jelentéseket. igen. és nem hitt a fülének. Így viszont a vásárra viszi a b?ré A délutáni ülésen Vincent Lord vette át a tanúk mikrofonját. megkérd?jelezné Lord becsületességét. Tudományos elemzésr?l beszél makacskodort Urbach. támogatója és szószólója maradt a yne piaci bevezetésének? Nem. A tudományos szempontoktól el intve. hogy kérdéseket tesz fel a maga személyes szerepével kapcsolatban. Maga is így fogalmazna? Hát. A piszok gazember! Celia el?vett egy papírlapot. Celia csak ült döbbenten. Valószínûleg épp az ellenkez? hatást érnénk el vele. hogy beszélj en a tudományos múltjáról. Ám ennek a szakmának velejárója az állandó ambivalencia. francia meg spanyo elentések.. De megismétlem. szóval. akkor valamiféle dilemmában volt? Hát igen. Ott volt egyfel?l a tudomány. mert ezzel esetleg azt a látszatot kelthetnék. akik barátságos érzelmekkel visel tetnek a maga iparága iránt. Azt mondta az el?bb. hanem döntéshozatali joga is.. Ez nem hit kérdése. h ost felállna. ami által maga egy kicsit jobb színben tûnhetne fel. Készséggel.

hogy ítélkezzenek. Jordan még az ausztrál tárgyalás . hogy ez után a meghallgatás után. És reméljük. hogy elkerülhet?e znek. A Montayne mellett érvelt. h biztonságos. így volt? Igen. Stavely visszamosolygott. ám azt elismerte. szenátor úr. és arról. hogy akkorra az az ausztrál Montayne-per már elég na gy nyilvánosságot kapott? Urbach udvariasan elmosolyodott. Én természetesen nem értettem ezzel egyet. Szóval arra akarok kilyukadni. hogy mi a látogatásának a célja? Azt mondta. hogy a szervezetük ebben az id?pontban mindent elkövetett. amikr?l Celia remélte. Jordant ezek az er?feszítések és a maguk szilárd meggy?z?dése? Hát. Elnézést. és a tanúk asztalán lév? mikrofonhoz lépett. mégis egyszerû gesztenyebarna kosztümöt viselt. Szervezetünknek nem állnak rendelkezésére olyan kiapadhatatlan pénzforrások dollármilliók . a New York-i központú szer e felépítésér?l. hogy az ilyen Montayne jellegû szerek biztonságosak. Stavelynek. ám a szert még nem árusították. Stavely nagy leveg?t vett. mire Stavely folytatta. Ha jól tudom. anélkül hogy egyetlen szót is váltott volna Celiával. Persze nincs is meg a megfelel? orvosi képesítése ahhoz. beszélni akar velem. Néhány további kérdés után Lordnak megköszönték a tanúskodást. hogy miért hiszi a szert biztonságosnak? Arra tisztán emlékszem. Az asszony nem pillantott arrafelé. Beszélt az orvosi képesítésér?l. Következ? tanúként Dr. hog Stavely profi módon és meggy?z?en beszélt. hogy milyen keveset tud tette hozzá. Ugye emlékeznek arra. Maud Stavelyt szólították. Valóban. Mikor tett Mrs. miközben pontosa n tudják a Montayne esetében is tudták .gombóccá a papírt. ám Dennis Donahue gyorsan közb evetett valamit: Gyanítom. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel ezen dolgoztunk. hogy folytathassa. hogy err?l nem szólt. Stavely a jegyezeteibe pillantott: 1978. november tizenkettedikén. Celiának nem tetszett a nyilatkozat hangneme és néhány célzása. Aggasztották Mrs. hogy a minisztériumi engedélyt visszavonják? Igen. mint amelyeket lding-Roth-féle vállalatok az értékesítési propagandájukba pumpálhatnak. ahonnan nem mes ült Celia meg Quentin. Celia legnagyobb szomorúságára a szervezet f?hadiszállásán tett látogatása került ter z olyan újabb komplikációk árnyékát vetítette el?re. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet vezet?je magabiztos léptekkel me t el?re valamelyik hátsó sorból. és azt állította. hogy nem örült neki. Jordan látogatást a szervezetüknél? kérdezte az albizottsági f?ta dó. A Montayne-nel kapcsolatban Stavely kijelentette: Sajnos a tiltakozásunk a pénzhiány miatt nem lehetett eredményes. hogy a tapasztalatok mást mutatnak. és elhagyta a termet. doktorn?. Még feléje pillantott. nem mintha ez megakadályozná ozzá hasonló kufárokat abban. Meg tudná határozni pontosan. hogy mivel a Montayne-nel kapcsolatos véleményük helytállónak b zonyult. Itt az én feladatom a kérdezés. Donahue szenátor szívélyesen üdvözölte a tanút. Beszélt arról. aki keresz tkérdéseket tett fel Dr. és elbocsátották. Többek között a Montayne is szóba került. Divatos. hogy ilyesmir?l ítélkezni tudjon na. amit szívb?l ü támogatást kapunk majd. Stavely felolvasott eg el?re elkészített nyilatkozatot. Jordan. Donahue elmosolyodott. ho ezdetekt?l ellenezték a Montayne egyesült államokbeli bevezetését. Az is igaz. azzal áltatva az orv t és a fogyasztókat. ebben az id?pontban a minisztérium már jóváhagyta a Montayne egyesült lamokbeli forgalmazásának kérelmét. Akárcsak a két évvel azel?tti találkozásukkor. hogy Mrs. Pár perccel kés?bb ugyanezt a témát kezdte feszegetni Stanley Urbach. majd pedig Dr. hogy mi döbbentette meg? Igen. Lord tant. Megmondta Mrs. Stavely hangjából csak úgy áradt a megveté esetre döbbenetes volt. az szony most is vonzó és ápolt volt. a szervezet negatív véleményér?l a gyógyszerekkel kapcsolatban. az biztos. a szervezetéhez érkez? támogatások megsokasodtak. doktorn?.

és meg is kapták! csattant fel Stavely. és az is untig elég volt. Igazságtalanok magával. de ez nem is csoda. y a jöv?ben. Csak azért jöttem mondta Juliet . Stavelynek feltettek még néhány kérdést. és mikor t belépett az ajtón. bár az arca egészen kivö e a düh. hogy hátha neki sikerül megpuhítania magukat? Hát. Donahue szenátornak mosoly bujkált a tekintetében. Jaffee szenátor. a minisztérium mun katársa. amelyek a Montayne áldozatául estek. hogy menjen és sürg?sen pótolja a mulasztását. ahogy letette az iratot. Jordant. miközben beszélgettek. Egymással szemben ültek. Stavely. nem az volt a benyomása. kérem. ? a közvetlen célpontja Donahueéknak. Donahue megpróbálja a Felding-Rotht mint közellenséget feltüntetni mondta. Gideon Mace lesz. de persze bizonyítani nem tudom. kezében egy papírlappal. a kezemben tartok egy dokumentumot. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet er?feszít tt a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében. Juliet Good smith volt az. és azért küldte el magához Mrs. és ez . Annak tükrében. hogy Sam és Lilian lánya id?sebbnek látszik huszonhárom évesnél. a Felding-Rothnak a képviseletében ment el önhöz? De igen. nem adhatok neked igazat! mondta szenvedélyesen Celia. Donahue elmosolyodott. Óriási er?feszítéssel sikerült ülve maradnia. hogy másnap az els? tanú dr. Ez az iromány ezenkívül mélyen sérti azokat a keket és családokat. igazság szerint gondoltam erre is. és olvastam err?l a meghallgatásról. hogy a lding-Roth nyugtalan lett.gyz?könyvét sem olvasta. Minde nesetre ha ezzel a céllal jött hozzám el az a n?. Érdekl?déssel hallgatjuk. és kis híján talpra ugrott. A többiek mind kapzsi dis znók voltak. Ha még nem olvasta. doktorn?. Celia arra gondolt. és Bejelentették. Jordan a cégének. és a szálloda halljából jelentkezett. Véleményem szerint ez az úgynevezett doktrína egy undorító. de a múltban rengeteg jótéteménye volt. Ezt be is ismerte. de megérezte a karján csillapító érintését. Celia kedvesen ezt mondta: Hidd el. egyszer már olvastam. hallgatta a jelenetet. a leghatározottabban ez volt a benyomásom.. Lehet. A véleményemet kérték. és most mégis magán csattan az ostor. odahajolt a mikrofonhoz. doktorn?. Celia csak nézte. de engem nem. Köszönöm. hangsúlyosabbá tételével és a személye l! Donahue szenátor. Nem. Ezek szerint van róla véleménye. aminek a Felding-Roth-d oktrína a címe. hog el lehet kábítani ilyen hókuszpókuszokkal. akkor rögtön látnia kellett. nagyon is. Celiának elöntötte a vér az agyát. Dr. A vállalatnál egyedül maga lkedett becsületesen azzal a mocskos szerrel kapcsolatban. Ebben talán igaza is van jegyezte meg keserûen Juliet . Köszönöm. az albizottság ellenzéki tagja csendesen megjegyezte: Na de. am it a lány visszautasított. mert ez a cég tényleg kö lenség. Dr. nem egészen így van. vegye át t?lem ezt a példányt. uram. szenátor úr. Hozzátette. Este Celia Madison hotelbeli lakosztályában megcsörrent a telefon. A vállalat súlyos hibát követett el a Montayne-nel kapcsolatban. hogy nincs se mmi esélye. és arra gondolt. De mennyire meg lehet másítani utólag egy beszélgetés lén egét és jelent?ségét bizonyos részletek kiragadásával. nem merült fel önben. Le is fogyott. úgyhogy Celia közös vacsorát javasolt. Mondtam neki. nagy szeretettel átölelte. Celia rögtön felhívta magához. gy Mrs. ha egy vállalat tényleg beismeri a hibáját és ígéretet tesz arra.. Elmagyarázta. hogy Vincent Lordd al ellentétben Stavely nem hazudik. aztán megköszönték a közremûködését. hogy mivel ? a vállalat legmagasabb rangú képvisel?je. És mondja csak. hogy az ? hajdani személyes lépései semmilyen hatással n m voltak a Montayne forgalomba hozatalára. mert éppen itt vagyok Washingtonban egy barátn mnél. szégyentelen reklámfogá el t?két kovácsolnak egy borzalmas tragédiából.

. Ekk említette az ausztrál jelentést. Bár Celia maga sem találta helyénvalónak ezt az indokot. arra csak kés?bb terel?dött a szó. id?vel jobb belátásra jutsz. Bele akarta taposni ?ket a földbe úgy. amelyhez hozzátartozott a Montayne engedél tetési kérelmének elbírálása is. hogy az engedélyezés el?tt súlyos kétségei voltak a szerrel kapcsolatban az ausztrál jelentések m att és ezek a kétségei mindvégig megmaradtak. Jó ember volt. Ennek a szerencsétlen válasznak a hallatán felbolydult a terem: a hallgatóság szörnyü ködött. Be akarta per elni a Felding-Rotht és személy szerint aput is. Ezért ne várja . Erre nem lehetett mit mondani. a halála után nem meg. amit a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegeknek tart nak fönn. aki a kihallgatásnak zt a részét vezette. Válunk. A keresztkérdések során. nem volt sem kapzsi. Adott nekem abból a gyógyszerb?l. Dwight iszonyúan haragudott az apámra. hogy mi van vele és miért. Most is izgatott optimizmus töltötte el. Ekkor hangzott el a szájából az a szörnyû Nem tudom válasz. jelentette ki. hogy már most. akir?l tudta. nem tudom válaszolta Mace szenvedélyesen. hogy fiú-e vagy lány. bevallotta. hogy lyen hatalmas mennyiségû adatot kapott háromszázhét kötetbenn százhuszonötezer oldalt . csak a saját helyzetedet nehezíted. és Celia arra gondolt. amelyben ismertette. ám dadogva. míg a baba néhány hónapos nem lett kezdte Jul et színtelen. mer úgy gondolta. egy drámai pillanatban. a kormánynak és a kormány összes védelmi garanciáinak a képvisel?je volt az. Rövid saját nyilatkozattal kezdte. és hogy örökké tart majd. mikor is Mace hirt gzavarodott. hogy az a házasság jó szövetség lesz. hogy ? lett volna a vád képvisel?je. Eddig a pillanatig úgy tûnt. azzal semmit sem érsz el. hogy van Dwight. Juliet férje. ártatlannak nyilvánítva fogja elhagyni! A bûntudatnak el ke ll kísérnie magát egészen a sírig! Néhány perccel azel?tt Mace. alig kétéve orában olyan szanatóriumban ápolják. amint a Peptid-7-r e vagy a Hexin-W-re gondolt. Celia hozzátette: Remélem. és Jehovaként dörögte: Maga. rászabadította ezt a veszedelmet Amerika asszonyaira és védtelen magzataira. Ez mindenkit tönkretett volna. Minden csodálatosan ment mindaddig.olytatódni fog a jöv?ben is. Én. Akkor miért engedélyezte?! kérdezte csaknem ordítva Urbach. tudta. Gideon Mace vo lt. Kés?bb megemlítette ezt . és meg se mondta. ami késleltette az engedél yezést. Donahue szenátor mutatóujjával vádló ce-re mutatott. Ehelyett megkérde zte. de nem sikerült mondta morúan Juliet. és hamarosan azt sem tudta. hogy a Montayne a sz erencsétlen gyermekek sorsán kívül még hány tragédiát és mennyi szomorúságot okozott! 13 Az albizottsági meghallgatássorozat leginkább szenved? tanúja Dr. hogy elválunk. hogy Mace bár láthatóan ideges volt ura a helyzetnek és számot tud adni a minisztériumi ténykedésér?l. aki a legj obb belátása szerint cselekedett. hogy még nem hagyta jóvá a minisztérium. végül kielégít? válaszokat kapott. Ezután még egy darabig megkíséreltük menteni a menthet?t. Eszébe jutott. védekez? hangon. hogy aránytalanul nagy adag felel?sség jut ki neki.. Jézus Mária! Celia megrökönyödése ?szinte volt. hogy ezt a helyet ép b?rrel. milyen mélységesen liet meg Dwight esküv?jén. Akkor aztán kiderült. Már egyikünk sem volt a régi. Ebbe soha nem tudtam volna beleegyezni. és yen pótlólagos kérdései voltak ezekkel az adatokkal kapcsolatban. de még inkább rám. Ha ezt most. És bármilyen hibát követett is el az apád (amiért drágán megfi t) folytatta Celia . Persze bólintott Celia. Donahue pedig a fentebbi tirádára ragadtatta magát. Szándékosan nem érdekl?dött Juliet fia után. hogy a kisfiú soha nem fogja elhagyni azt a helyet. sem pedig disznó. A tanúra záporozó kérdések során elérkeztek az ausztráliai ügyhöz. mindenki legnagyobb meglepetésére. mégis sajnálta a férfit. Hogyan higgyem ezt el? ellenkezett Juliét. Mikor Juliet konokul megrázta a fejét. Ekkor döntöttünk úgy. Próbálj megbocsátani az apádnak kérlelte Celia. Ezekre a pótlólagos kérdésekre. és ett?l fo minden elromlott.

mintha az eszébe villant volna valami. mint az szükséges volna. Csak azt akarom mondani. hogy a minisztérium munkatársai szuperóvatosakká válnak. inkább beláthatatlan ideig kotlának majd a kér ken. de soha többé ne jöjjön a közelembe! Mace sarkon fordult és elment. hogy egy olyan állami alkalmazott.. Ez biztos. akko egyes-egyedül ? felel a parlament el?tt a történtekért. Miért akart annyira menekülni? Oké. Mace nem túlságosan kedveli a Montay . és a talányon tûn Mivel Vincent Lord még egy napot Washingtonban maradt. kórházakat meg betegeket megfosztják olyan gyógyászati módszerekt?l. Én a maga helyében nem foglalkoznék ezzel tovább. Egy brit miniszter soha nem ten ne ilyen gyáva dolgot nem engedné. A férfi villámló szemmel. de a miniszteré a felel?sség. Mikor Celia megkérdezte. Hirtelen elhallgatott. összeszorított foggal sziszegte: Hagyjon békében! Megértette?! Soha. amikre sokan és régóta várnak. amelye hez joguk lenne. és hozzát tte: Vagy talán mégis? . és valamennyiünknek vannak gyötr? kétségeink. Hát ez meg mi volt? kérdezte mögüle Quentin kíváncsian. Mintha hirtelen elvesztette volna az eszét. Ám Celiát nem elégítette ki a válasz. hanem bûn n azt mondta: Tényleg hazudtam. az lesz az egyik eredménye. Celia fellélegzett. Felá lt és együttérz?en odament a kimerült férfihoz. Hirtelen döbbenten és ijedten elhallgatott.Childers Quentinnek. és szünetet rendeltek el. Kiborítottak azok a kérdések. Dr. Quentin szerint még egy gyenge pontja volt az amerikai rendszernek. hog ajon mennyit tud az az Urbach nevû fickó. mint odaát. ez az egész ügy elég kínos mindenkinek. Nem. Így ahelyett. Miért hazudott? kérdezte. Persze állami tisztvisel?k is vannak a tanácsadók között. Dr. ég? gyûlölet lobbant fel a szemében. Ideges voltam. és a doktorokat. Akkor jött rá a roham. Mace arcvonásai eltorzultak. Az asszony szállodai lakosztályában ültek . úgyhogy ha valami baj van. Bizonyos fokú óvatosság persze kell az új szerek el kapcsolatban. akkor most Mace helyén a mi egészségügyi miniszterün zembe Donahue-val. aztán kivágta magát: Persze nyilván nem tudhat többet. Vagy úgy vonta meg a vállát az ügyvéd. mint Mace. Mindenesetre úgy gondoltam. Nem tudom válaszolta Celia megrendülve. hogy. és olyan vad. Az ilyen esetekben látszik kristálytisztán mondta az ügyvéd . hogy reális id?n belül áldásukat adnák az olya ontos szerekre. hogy mennyivel job britek gyógyszerengedélyezési rendszere a miénknél. Legnagyobb meglepetésére a kutatási igazgató nem utasította vissza a vádat. Ha nálunk is olyan gorú erkölcsök uralkodnának. Celiának alkalma volt felel?sségre vonni az el?z? napi vallomása miatt. De hol van a tisztelt miniszter úr? Biztosan ott lapít az irodájában. Ami érthet? is. Mikor kimondta a Felding-Roth ne vét. mint mi magunk. mikor befejez?dött Mace kínzatása. amilyet elia még soha életében nem látott. Ennél többr?l van szó. mikor kimondtam vállalat nevét. miel?tt Celia felocsúdhatott volna. mert semmi kedvük kongresszusi bizottság elé hurcoltatni esetleg még meg is feszíttetni. de ha túlzásba viszik. akkor ezzel késleltetik az orvostudomány fejl?dését. Mace. megje lenjen a Capitol Hillen és magára vállalja a felel?sséget a történtekért. így nek . Celia kerek perec hazugnak nevezte. Állandóan az járt a fejemben. Ám Celia egész nap nem tudta elfelejteni azt a fröcsög? gyûlöletet. hogy miért. vagy hirtelen az Egyesült Államok egy távoli pontján akadt sürg?s és halaszthatatlan dolga. Nem mindig látszik. sokkal tovább.. hogy azzal a válaszommal a lehet? leggyorsabban vége szakad a vallatásnak és végre elenged nek. Sajnálom. Celia Jordan vagyok a Felding-Rothtól. Quentin így válaszolt: Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztert tanácsadó különbizottság segíti a munk ? soron a miniszter személyesen engedélyez minden gyógyszert. Mir?l mennyit tud? Lord habozott. ami itt most folyik. Ám a Montayne-nel kapcsolatban semmi jogelle nesség nem történt. Annak. Nem látszott magán.

azon nyomban ismét k?kemény le tt. hogy tévedtem. De végül beláttam. hogy nem ? az egyedüli. amir?l nem tud. nincs véletlenül mégis valami. De beszéltek a Montayne-r?l. bizony gondolta Celia . Ez a gyermek mondta az ideggyógyász a néma hallgatóságnak soha nem fog tudni ho hasonlóan gondolkodni. Urbach. amir?l én nem tudok? Esküszöm magának. Celia örült. hogy a diavetítés miatt eloltották a lámpákat a teremben. . A szená saját embereivel is türelmetlenül. Láthatatlan kezek támogatták hátulról. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért f?hadiszállásán tett látogatását illet?en ondta: Vannak bizonyos interpretációs különbségek. Celiát az ? korábbi vallomásával kapcsolatos má allomásokról kérdezte. Mert Lord a titok más tudója.. Ám ha egy pillanatra ellágyult is Donahue szenátor. aki majdnem ugyanilyen volt ez el?tt tizenhat évvel. Az albizottsági meghallgatássorozat négy napig tartott. mely szerint ha az övé lett volna a dönt joga. hogy a Montayne-r?l beszéljen? kérdezte Urbach. Miel?tt Celiára került volna a sor. és egy hajszálnyival hars b volt a kelleténél. Nem kifejezetten azért. Én hirtelen ötlett?l vezérelve. barátsá l kopogtattam be Dr. hogy mérsékeljék vag eljesen hagyják abba a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében folytatott . ráadásul valamennyien súlyos agykárosodá envedtek a fejl?désük embrionális szakaszában. azért a színészkedése ellenére ? is csak ember. És akit?l néhány napja kapott levelet az egyetemr?l. Celiának megint eszébe jutottak Sam szavai: Van valami. és mikor lopva körülné . Mikor az orvos befejezte a mondandóját. utolsó napján ismét Celiát szólították tanúskodni. Stavelyhez. Ám e pillanatban nem tehet egyebet. Kifejezetten azért ment oda. és bemutatta azokat a diapozitívokat. dehogy. hogy nesen tudja magát tartani. Drága mama és papa! Csodálatos hely ez! Máris megszerettem mindent és mindenkit. gondolkozzon és go ndolkozzon. Donahue szenátor is rekedten szólalt meg. akik korábban megvizsgálták a Montayne-t?l károsodott gyermekeket. mégis üres tekintettel nézett a kamerába.. aki zsebkend?vel törölgeti a szemét. Remélte. Lorddal a dolgot. Egyikük odaát járt Euró tanulmányúton. ingerlékenyen viselkedett. A legid?sebb. mérges gombát ebédelt. Mikor Vincent Lord kijelentésér?l kérdezték. Az arcocska eszébe juttatta Celiának Bruce-t. hogy itt nincs más feladat. hogy a külvilág történései sem fognak eljutni a tud táig. Az uraság úgy látszik. mint ?. Am a legszebb mégis az. Vincent. ugye? Igen. mint hogy az ember gondolkozzon. Kihívóa n Lordra nézett. És most már azt is tudta. amiket az ottani esetekr?l készített. Megidéztek két ideggyógyászt s. hog y Sam titka bármi lett légyen is az nem szállt vele együtt a sírba. hogy rá tudja beszélni Dr. hogy nincs semmi. hogy tanulhatunk egymástól. és így szólt: Mondja csak. az albizottság f?tanácsadója. Én másként emlékszem rá.Nem! Ugyan. Stavelyt és a szervezetet. de nem ta értelmét a kijelentése megkérd?jelezésének. Quentin odasúgta az asszonynak: Legyen óvatos. egy kétéves fiúcska látszólag teljes. A lefényképezett gyerekek teljesen normálisnak tûntek. Bizony. a Williams Co llege-ból. ám a többségük feküdt. Ebben Celia egészen biztos volt. mert úgy gondoltam. Ám a válasz késett egy másodpercet. mikor a meghallgatás negyedik. és csaknem biztos.. Néhány gyereknek gyönyörû kis arca volt. mint hogy vár. Celia így válaszolt: Azóta megbeszéltem Dr. akkor késleltette volna a Montayne piacra dobását. Mi lehetne? Megint hazudik. és ahogy a spec elmagyarázta: Szinte egyáltalán nem képesek megmozdulni.

amit eddig nem nyitott ki. hogy f?nökük túll?tt a célon. hogy nem biztonságosak. h gy felkeresem Dr. asszonyom. Valóban? Ezek szerint tehát önnek meggy?z?dése. A doktrínának egyetlen becsületes. hogy ennek a dokumentumnak semmi reklámértéke nincsen. Készséggel adok magyarázatot! Maga. Az Urbach mellett ül? Donahue összeráncolta a homlokát. hogy a Felding-Rothnál senki nem tudott arról a szándékomról. maga ugyanaz az ember. aki két éve a Montayne engedélyezésének eltetésér?l panaszkodott. Még Donahue mu nkatársai is feszengtek kínjukban. Meg attól. és nevetségesnek nevezte az id?húzást! Ez hazugság! Ezzel valóban kimerítette a sértés fogalmát. Stavely. hogy Dr. Most ebb?l az irattartóból el?húzott egy halom öss etûzött újságkivágást. vagy pedig egy olyan iparág szóviv?jének. Felismerte. ame ly profithajhász megszállottságában rendszeresen gyilkolja és csonkítja az embereket olyan g yógyszerekkel. Quentin tehát mindkét dologban tévedett. Egy pillanatra elhal . sose lehet tudni alapon. mint korábban Mace-re. Hadd figyelmeztessem a tanút. Donahue gyilkos pillantást lövellt Celiára. hogy a terhes asszonyoknak szánt Montayne nevû szer minisztériumi engedélyezésének késlekedése az ismert körülmények között e tséges". mire Donahue savanyúan megszólalt: Mert ugye minden az értelmezést?l függ. Ezt nem mondtam. Az az igazság. A látogatása hivatalos volt. aztán intett Urbachnak. azonnal visszal?tt: Ne akarja. Nem tettem ily n kijelentést. Továbbra is állva. ha tudtak is err?l a kijelentésér?l. A társai pedig. A Felding-Roth-doktrína került terítékre. Mrs. Stavelyt. Ez a Washington Post 1976. Celia minden másról elfeledkezve. elfelejtették figyelmeztetni urukat és parancsolójukat. Donahue mégis elfelejtet te! Ez persze csöppet sem volt meglep?. én bizony azt hittem. hogy létezik egy olyan kategória.ampányukat? Nem. érezve. Magával hozta. hogy óvatosnak kell lennie. hogy olyat mondjak. Celia hirtelen valami hihetetlen elégedettséget érzett. a vállalatát képviselte? Nem. alaptalan kijelentés. metsz? hangon megkérdezte: Ez nekem szólt. szenátor úr? Vagy pedig ez a megnyilvánulás pontosan az. hogy alá magam egy mûszeres hazugságvizsgálatnak? Nem vagyunk tárgyaláson morogta Donahue. Elnézést. Stavely szerint a dokumentum szégyentelen reklámfogás mondt Urbach. Jordan? Nem szoktam hazudni. amit esetleg kés?bb magam is megbánok! Magyarázatot követelek erre a megjegyzésére! mennydörögte a szenátor. aki itt vésztörvényszéket ül a Montayne. Celia agyát elöntötte a vér. és az ítélet már akkor készen volt. aminek lát zik: egy végletekig elfogult. mint Dr. akkor sem ezzel a szándékkal íródott. a Feld oth meg a minisztérium fölött. olva kezdett. Ott hevert Celia el?tt az asztalon egy dosszié. és kezébe vette a legfels?t. hogy egy olyan önzetlen. Celia megérezte a kérdésben rejl? csapdát. Õszintén válaszol a kérdéseinkre. amikr?l el?re tudja. Donahue elkezdett mocorogni. bevallott célja a vállalat jö eli irányvonalának felvázolása. amely leleplezi. Hallhatta. Ugyanez a hír más lapokban is megjelent tette hozzá Celia. szenátor úr. fojtott kiáltások hallatszottak. elhiva tott személynek hiszünk-e. ahány témában a szenátor úr már odanyilatkozott . amit a kongres szus megsértésének neveznek! Celia. A hallgatóság soraiból hitetlenked?. De ha mint becsületes nyilatkozatnak mégis volna ilyen értéke. Dennis Donahue szenátor ma kijelentette. hogy folytas sa. Urbach kérd?en odafordult hozzá: Szenátor úr? Urbach bizonytalanul várt. és hozzátette: Óhajtja. hogy ez az egész meghallgatás megrendezett cirkusz. Ez eszembe sem jutott. Egyetért ezzel az értékeléssel? Természetesen nem. Celiát elöntötte a harag. feledve minden óvatosságot. mikor az els? napon b eléptünk ebbe a terembe? Donahue pontosan ugyanolyan stílusban mutatott Celiára az ujjával. Lerázva magáról a rémülten suttogó Quentin csillapító ke t az asztaltól. szeptember 17-i számából való.

A másnapi újságok is f?helyen foglalkoztak a történtekkel. Maga azzal vádolja az iparágunkat. minden egyes évben igen -t mondott a támogatás folytatására. Celia az óta az utolsó Capitol Hill-i nap óta nem látta a washingtoni ügyvédet. hogy ragaszkodott a szer azonnali visszavonásához. feltûnt az asszonynak. úgyhogy talonba tettük. szenátor úr. hogy megbeszéljen Celiával néhány Montayne-nel kapcsolatos peres yet. hogy Mrs. beszólt a titkárn?. amib?l egy pillanatra kiemelkedett a rikácsoló Donahue hangja: A meghallgatást ezennel berekeszteni! 14 Ami Celia számára gyászos ügyként indult. Ám ezt Jaffee szenátor az ellenzéki párti csoportból felkiáltott: Ne. Donahue. mint az emberek gondolnák. hogy Celia visszatért Washingtonból. az elnöki kalapács után nyúlt. Például. hogy mit kezdjünk ezzel a háttér-inform . E is. Milyen kell mes dolog hát ilyen egyértelmû és megérdemelten dicsért becsületességgel találkozni. és e zel tiszteletre méltó lojalitását bizonyította. Jövet lének célja ezúttal az volt. akinek az arca bíborvörösben játszott. A New York Times cikkének ez volt a címe: EGY MERÉSZ HÖLGY SZENÁTORT GY?ZÖTT A Chicago Tribune szellemes szalagcíme így szólt: DONAHUE SZENÁTOR VALLATTA JORDANT VESZTÉRE De más dolgok is kiderültek. mit mondott err?l az egyik újságiró: Legtöbbünkne tudomására jutott. A Donahue szenátorral folytatott szócsatáját még aznap este szinte teljes terjed lemben leadták a nagy tévétársaságok az ABC. mind pedig visszatérésének körülményei amiket most már telje nyilvánosságra hoztak szilárd morális elveket valló embert mutattak fel. mióta ön a kongresszus tagja. Jordan éppen a Montayne miatt mondott le annak idején. hogy még mi mondani valója lehet. Nos. sokkal több embert segített át a másvilágra a tüd?rák áldozataként. Kiderült. amily mindig lennie kellene. a CBS meg az NBC az esti híradójukban. És van itt még valami. és kivett az iratgyûjt l egy újabb lapot. meg sem várva a min isztérium reagálását. Hallani akarom. Azt viszont egyikünk sem tudta. hogy embereket gyilkol fordult Celia ismét Donahue felé. Üdvö ték egymást. és mikor éppen azokat a le abb újságkivágásokat nézegette Julian Hammonddal. Másodszor pedig a t. hogy milyen fáradt és rosszkedvû. Néhány nappal azután. hadd fejezze be a hölgy. Ahogy kritikus kés?bb a látottakat értékelte: Nagyszerû jelenet volt. szenátor úr mondta. Mikor Quentin belépett. hogyan szavazott a dohányipar támogatá a ügyében. hogy a tévériporterek és újságírók kötelességtudóan elvégezték a házi felada zdetén alaposan utánanéztek a szerepl?k el?életének. És ezekkel a sz ival. majd Celia hellyel kínálta Quentint. Celia utolsó szavai belefulladtak az általános felzúdulásba. amelyben az szerepel. hogy az elmúlt tizennyolc évben. ne! Hagyja. Itt tartom a kezemben azt a kimutatást. amiket a sajtóügyekért felel?s alelnök hozo az imént boldogan Celia irodájába. mint a ennállása óta a gyógyszeripar meggyilkolt. mert a szenátusi meghallgatáson nem igyekezett menteni a b?rét a munkaadója rovására. Celia Julian Hammondtól tudta meg. és az t is megtudtuk.lgatott. hogy megérkezett Childers Quentin. mert mind a felmondásának. . olyan. aztán folytatta. az végül legalábbis úgy látszott a személ l ért véget. hogy nem is tehettünk volna okosabban. A Wall Street Journal így kezdte a vezércikkét: Általában több a tisztesség az üzleti életben. Így a látványos összecsapás utáni cikkek két dolog miatt is felmagasztalták Celiát. igazi él? tévé.

hogy a kémiai összetev?k neve utaljon egyben a szerkezetükre is. Kiválóan érti a dolgát. Maguk ezeket annak tartják? kérdezte az id?s ügyvéd minden különösebb lelkesedés Természetesen válaszolta meglepve a sajtóf?nök. úgyhogy az r mindig tudja. 15 Milyen asszony Mrs. Oké. hogy Martin sürgetésére kemény munkába. De néhány hét múlva már senki nem fog emlékezni rájuk. Egy júliusi péntek este volt. Bökje ki. a szenátusban. Mindezek tükrében mit javasol? Az ügyvéd megvonta a vállát. Celia. Öröme egész házat betöltötte. akkor ugrani fog. A jöv?ben legyen a lehet? legóvatosabb. Imádta. És ha a jöv?b árthat a Felding-Rothnak vagy magának. amikb?l a fél év múl va sorra kerül? felvételi vizsgára készült. Martin harlow-i házában ültek. most már félek vele találkozni. és gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki Yvonne tanulmányait. S ?t. írója pedig Murray. ami még ennél is rosszabb. Jól ismerem Donahue-t. Celia félel ellenséget szerzett. hogy ez az egész olyan. aminek eredményeként bizton remélték megkezdheti majd állatorvosi tanulmá Jól haladt a tanulással. mióta én tanultam bel?le. Feladta a saját kis lakását. Így lett az i . Persze hogy azokra. Jordan? kérdezte Yvonne Martintól. Egyenes és becsületes. mint a hideg zuhany. Az intézeti fejlemények is a legderûsebb és legbizakodóbb hangulatra késztették az em ert. és mindent elkövet. Lehet. maga nem? Ha tényleg így látják. És tudta. Az új el az lett. hogy tetszeni fogtok egymásnak. Martin elnevette magát. amíg csak él. h ogy Quentinnek igaza van. ügyvéd úr. mert pénzkidobásnak tartotta fizetni a A nappaliban szanaszéjjel hevertek Yvonne könyvei és jegyzetei. A jöv? hét csütörtökjére várták Harlow-ba Celiát néhány New Jersey-i vezet?társával e Ám e pillanatban Celia még messze volt. E pillanatban semmit. Mostanra már nemcsak hogy újra megvoltak a megsemmisült adatok. Celia arra gondolt. ahová Yvonne egy éve min en ingóságát áthurcolta. Er?s. Biztos. Intelligens. Ez a nagy publicitás semmit sem fog ani. de a Pept id-7 fejlesztése olyan stádiumba jutott. A kémiai anyagok genfi rendszerét a Nemzetközi Kémiai Társaság felülbírálta. melynek címe A szerves kémia alapjai volt. amit végül Celia tört meg. és tán soha nem volt boldogabb. esténként meg hétvégeken pedig konzultációkra járt. Napközben Yvonne továbbra is a Felding-Roth atóintézetben dolgozott. hogy máris keresi ennek a módjait. Ezt átírták. hogy meg lehetett kezdeni a termék kereskedel mi el?készítését. akkor mind a ketten rövidlátóak hangzott a mogorva válasz. Ne félj. Másfél év telt el azóta. és az újságkivágásokra mu Éppen a gy?zelem édes gyümölcsét élvezzük. Hallgatjuk. Ne hozza magát v agy a Felding-Rotht olyan helyzetbe. Mr. Na. Ezt soha nem fogja megbocsátani. hányadán áll vele. hogy ez a vállalat és személyesen maga is. Azokra a szisztematikus kémiai nevekre gondolsz? kérdezte Yvonne. Vonzó. Rövid csönd lett. és mint kid illiós néz?közönség el?tt. Martin tovább ráncolta a homlokát a tankönyv fölött. Tanuld meg. mi nyomja a begyét. Martin ahogy meg gített neki. de a után sürg?sen felejtsd is el. Az állatvéd?k támadása óta eltelt id? alatt az adatok újbóli felvétele sokkal gyorsabb dt a számítottnál. Miért. A férfi elgondolkozott. és Martinra is átragadt. Quentin mondta Hammond. Az új részek eléggé vadak.mi fog számítani? kérdezte Hammond. miel?tt válaszolt volna. hogy Donahue szenátor ártani tudjon maguknak. Soha. Ezek itt mind mutatott Quentin az újságkivágásokrá meg azok a tévés tudósítások k. amit csinált. Hát akkor . Csakis az fog számítani. és mint ahogy egyszer már megmondta m magának egy szenátornak az Egyesült Államokban szinte korlátlan hatalmi lehet?ségei vanna . mindez hazai pályán történt vele. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. hog y árthasson.Én már úgyis menni akartam.

d kényelmes lakásban élt. csak akkor. A kiírás arról szólt. Újra meg újra elámulok az emlékez?tehetségeden. Sajnálatos módon a kémikusok nemigen használták ezeket a far muci neveket. Egy hónappal azel?tt Martin az intézetben kitûzött egy hirdetményt. hogy én is kapjak a Peptid-7-b?l? Részben. A tesztsorozat céljait és potenciális kockázatát is részletesen ismertette a felhívás. Beszéltem ma apával. Már húsz napja figyelték az önkénteseket. hogy még hos szú próbasorozatok el?tt állnak. Nagyon sajnálom fogta meg Yvonne együttérz?en Martin kezét. Azonkívül nem akarlak semmiféle kockázatnak kitenni. míg a szomszédos ketrecben hasonló jelenet zajlott. az írja alá nevét. Yvonne mindahánysz or habozás nélkül rávágta a név párját. még miel?tt kitûzte volna a hirdet?táblára. Martin húsz vegyületet nevezett meg. ls?ként Martin írta alá a lapot. ahol az id?s asszony immár élet és halál között lebegett. Yvonne az állatteremben sétálgatott. így hát Yvonne kénytelen vizsgákra bemagolni az új neveket. Err?l jut eszembe. hol a régi nevén. Nagy-Britanniában önállóan is belevághatunk ebbe a kísérletsorozatba. aminek ez állt a fejlécén: Önkéntesek figyelmébe. Martin boldog volt. Reggel. miért. . Bárcsak nekem lenne ilyen memóriám. a vizsgáztatók viszont számon kérték ?ket a diákoktól. hogy másnap reggeli után azonnal indulnak. kikérdezlek mind a két névsorból. hogy aki az intézeti dolgozók közül h ni a Peptid-7 els? tesztelésében. mert akkor nem kellett sietni és élvezhette az étel zamatát. Martin apja továbbra is abban a kicsi. hanem hogy kiderítsék. Ott talált rá Martin valamivel kés?bb. Holnap meglátogatom anyámat. hogy megszabaduljak a fölös kilóimtól. Rajta. ám Yvonne-t kihagyta. Martin nézte. Talán ez az gyetlen módja annak. az orvosok szerint már nincs sok ideje hátra szegénynek. Bár Martin édesanyjának lassan romlott az állapota. Én is veled tartok. Martin becsukta a könyvet.zo-oktánból 2. amit egészséges humán alanyokon fognak végezni. és megrázta a fejét. amit a fía nem sokkal azután bérelt ki nekik. de Amerikában van hozzá a minisztérium engedélyére magyarázta egyszer Martin telefonon Celiának.2. vannak-e a szernek káros mellékhatásai. Nagyon szeretnék már egy kis Peptid-7-et szedni sóhajtotta Yvonne. Az els? humán tesztsorozatnak nem az volt a célja. Mikor a lá dezte. hogy belépett a Feldin -Rothhoz. és megkérdezte: Kir?l van szó? Yvonne hátrafordult. ahogy a ronda vén kéjenc" zavartalanul tovább közösül egy engedelmes n nyel. hogy a Peptid-7 jótékony hatását tanulmányozzák. Mostanában semmi máson nem jár az eszük recbe tett kaja sem érdekli ?ket. az ecetsavból vagyis a közönséges ecetb?l etanoic sa licerinb?l propan-l. Néhány nap múlva már tizennégy aláírás sorakozott hirdetményen. bár tudta.2. Úgy döntöttek. Egyáltalán nem használjátok a laborban ezeket az új elnevezéseket? kérdezte. A lány egy patkányokkal teli ketrec el?tt állt. holnapra füstö t heringet vettem. hogy útközben la tanulni fogok. akik rendszeresen kaptak a Peptid-7-b?l. mindegy. Csak ritkán. azt mondja. aztán pedig a ketrecre mutatott. Martin ragyogó tekintettel ránézett: Te angyal vagy! A füstölt hering volt a kedvenc hétvégi reggelije. Így is történt. ha nem zavar. g yerünk. A második aláírás Rao Sastrié volt. és felkiáltott: Te ronda vén kéjenc! Martinnak felderült az arca. Hirtelen elkomolyodott a hangja. Legtöbben már elfelejtettük ezeket a képtelen neveket. de még semmiféle mellékhatást nem tapasztaltak. Martin csak ennyit mondott: Egyel?re nem. Martin végül tíz önkéntest választott ki a listáról. Talán majd kés?bb.4-trimetilpentán . az Alzheimer-kór kérlelhetetlenül haladt el?re.3-triol . köztük volt Yvonne-é is. A jó memóriám miatt nem engeded. míg Martin az intézetben átnézte a postát és a számítógép pri napi anyagot olvasta. hol az új. Martin útközben még egy per be akart ugrani az irodájába. Néhány hónappal korábban Martin átvitette egy cambridge-i szanatóriumba. a jöv?beli labormunka miatt pedig a régieket is. Én ilyen kéjenc kis dögöket még nem láttam. csak a szex. Na.

A feltételezések tévútra vihetik az ember yszerûen csak írd le nekem az adatokat.. Tartsd meg magadnak. Mit értesz ezalatt? Yvonne habozott. A hírek után Martin lekapcsolta a rádiót és visszaterelte gondolatait a saját ügyeire Nagyon aggódom jelentette ki. optimista id?ket élt Nagy-Britannia.. Valami furcsaságon gondolkozom. Ezzel nem kell hétf?ig várni. milyen nagysze y a munkájának köszönhet?en Mickey újra fiatalnak érzi magát. Nem akarom. hogy hány utód születik. Oké bólintott Yvonne engedelmesen. mégis k . hogy valami más jár az eszében. a yek kaptak a Peptid-7-bõl. Most se gondold! vágott közbe Martin. ami tegnap történt. aztán élesen Martinra pillantott. tovább finomított Peptid-7-et kapja rendszeres a dagokban. aki azt mondta. de Martin észrevette. Ahogy elindultak Cambridge felé. mióta kapják az injekciókat. Számítógépes tanulmányt kérek mindkét csoport párzás iról.. Yvonne elmosolyodott. Megállapította.. A csoport kapjon Peptid-7-et. Min töröd a fejed? kérdezte. A két hón appal azel?tti választások után a brit történelem els? miniszterelnökn?je került hatalomra. De eddig nem gondoltam. el?ször bekapcsolták a rádiót és meghallgatták a hír t. Yates mindent megtett. Nem ismered eléggé a n?ket. hogy Mickey mos tanában olyan rámen?s és energikus. Szóval. Csodálkozom. Már most is meg tudom neked mondani.. hogy naponta hányszor. Yvonne elkezdett kuncogni. Martin elgondolkozott. Martin elnevette magát. Tényleg azt mondta. hogy átlagos-e. Mert korábban békén hagyta? Az asszony szerint abszolúte. Nem szeretem az ilyesmit. és azt válaszolta. Ezt én is tudom. ha hétf?n ellen?riznéd azoknak a patkányoknak a szaporodási mutatóját. a másik ne. Ennek megfelel?en els?k között iratkozott fel az önkéntesek listá a. És az új tanulmányról se szólj senkinek. hogy kibeszél ilyesmiket.Martin a ketreceken lév? gépelt azonosító lapra pillantott. M rgaret Thatcher és kormánya új vállalkozó szellemet igyekezett meghonosítani. Azután pedig képezz két új csoport öreg patkányt hímeket és n?stényeket vegyesen. aztán azt mondta: Szálljunk be a kocsiba. A lány bólintott. a laboráns volt a legid?sebb a Peptid-7 önkéntesek között. Tudni szeretném. Izgalmas. találkoztam a feleségével bevásárlás közben. már régen nyugdíjban lennének. A számítógép nem fogja tudni megmondani neked. Yates. mire elpirult. amit azokról a szapora patkányok ról mondtál nekem. hogy mostanában ? Egészen biztos. hogy mostanában lettek ilyenek. Azt mondtad. Azt hiszem. De azt követni tudja. vagy átlagon felüli. Els?sorban politikáról volt szó. hogy azt. hogy magasa bb az átlagosnál. mintha olvasott volna a gondolataiban. h ogy Martin kedvében járjon. amiben ugyancs ak hiányt szenvedett a szigetország a második világháború befejez?dése óta. Majd ott tovább beszélgetünk.. hogy alig hagyja nyugtát az ágyban. U gye Mickey Yates az egyik önkéntes? Igen. Mikor a heringet vettem. hogy szóbeszéd tárgya legyen mindaz. Ezzel is megelégsze . Az óta a incidens óta Celiával meg a guillotine-on kivégzett patkánnyal. megkérdezte: Mit fogsz csinálni? Szeretném. hogy az itt lév? patkányok mindegyike a legújabb. Ezt hogy értette? Én is ugyanezt kérdeztem t?le. hogy ez összefüggésben lehet a. Aztán arra gondolt. És ezek ugye nem fiatal patkányok? Ha emberek volnának. aztán azt mondta: Valószínûleg véletlen. mir?l itt ma reggel beszélgettünk. tényleg véletlen volna? Yvonne.

Min tha az Alzheimer-kór nemcsak az agyát pusztította volna. már értem mondta Yvonne. Hát igen. most is az ágyában feküdt. hogy a lány sír. hogy valóban sikerült-e valóra váltanunk az álmomat. mintha újb feltaláltuk volna a kígyóolajat. És mélyen hallgass Mickey Yatesr?l meg a feleségér?l. hogy szerelmi bájitalt kotyvasztottunk. mindenképpen el akarom kerülni az olcsóságnak még a g is. Martinnak az volt a benyomása. Az volt az álmom mondta Martin csendesen Yvonne-nak . A lakás. Azt hiszem. Ott hevertek körülötte szanaszét a szerszámai. hogy segítsek megtalálni azt a valamit. Mer má ennél többet nem tudok érte csináln rtinra nézett. fiam. Ilyenk r a lány odaült az ágy mellé. miért aggódsz ennyire. mikor még meg se hótt? Martin átkarolta az apját. amelyiket akarod. 16 . és a számlát küldesd el nekem. de Martin ezúttal úgy érezte. mint rendesen. még a legegyszerûbb dolgokra sem. Igazad van válaszolta Yvonne. Mer az ujjaim átkozott merevek. A szanatóriumból Martin apjához mentek. Már semmire sem emlékezett. de a testét is. amit Martin bérelt. Akkor megmondom. amir?l azt remélem. És most. Legyen óhajod szerint mondta Yvonne. De ha kiderül. csak nekem adhatod át ?ket. És éppen azért. Kifejlesztettünk egy szert. hogy jelent ?s lesz. beesett orcákkal és egyre ritk uló hajjal. De az ám sokba van. látta.len leszel zárolni az eredményeket. Peat-Smitht az épület mögötti apró mûhelyben találták. mikor Celia ellátogatott hozzájuk a régi még fellelhet?ek voltak az asszonyon a hajdani szépség nyomai mára már ezek is eltûntek. arra gondolt. Nem szívtelenség ez most. Rendeld meg azt. Még évekbe telik. hogy készítnék egy követ az anyád sírjára. hogy már ez a hajszálvékony kapcsolat is megszakadt. ? maga pedig egy kis darab márványt csált vés?vel meg fakalapáccsal. papa. Hitelét vesztheti mindaz. Mikor Martin Yvonne-ra nézett. Má' nem dogozók válaszolta az öreg. De arra gon . Az id?s asszony. ami megakadályozza ennek az állapotnak a bekövetkeztét. De nem tudtam. akkor bekövetkezhet a legross b. és olyan színben tüntethet fel minket. Mr. Már csont és b?r volt. hogy még ma is dolgozik. De nem értem. és Martin odahajolt hozzá. Van valamire szükséged? Kéne egy márványtömb. ahonnan csak szükség esetén emelték ki. Peat-Smith. amit elértünk. Most értettelek meg csak igazán. ez a baj sóhajtotta Martin komoran. aho l az anyját ápolták. mikor az anyjához ment látogatóba. Yvonne ma is ugyanígy tett. megfogta a nagybeteg kezét. hogy elmagyaráztad. Azt hiszem. Néhány évvel korábban abban az id?ben. Martin egyenesen a szanatóriumhoz hajtott. Bár nem ett biztosan tudni. Martin már többször magával vitte Yvonne-t. hogy az apám k?faragó volt magyarázta Martin Yvon ne-nak. lakatot tesze a számra. nem messze a Girton College-tól. a várostól észak gatra volt. már mondtam neked. hogy az édesanyja vigaszra lelt e zekben a percekben. Igen. Mr. és nem szólt egy szót sem. Nem szívtelenség. hogy az édesanyja napról napra sorvad. Kés? délel?tt értek Cambridge-be. és fontos szerepet kap majd a betegségek elleni h arcban. amely súlycsökkenést is ere dményez amit végül is felfoghatunk pozitívan és negatívan is . míg iderül. mert az öregedés vizsgáló kutatásaink ennyire fontosak. De a többiekért nem vállalhatom a felel?sséget. hogy komolyan fogják venni. akkor a tekintetében a felismerésnek még a legapróbb szikrája sem v illant fel. Ne tör?dj vele. Ahogy Martin ott állt Yvonne-nal együtt a betegágy mellett.

A jelek nagyon biztatóak. de késlelteti. mint valami aphrodisiacum. A szert an betegeken is kipróbáljuk. hogy örülni fogsz neki. egyedül is bevehet otthon. Ha az o rvos másképp nem rendeli. hogy a Peptid-7 legmegfelel?bb cso . mennyit fektessen a Felding-Roth e gy új gyár építésébe. mikor Sam utasítására Harlow-ba látogatott annak eldöntése végett. amibe det ergenst vegyítünk. Világosan érezték és tudták mindketten. Az asszony már két napja volt Harlow-ban. hogy meg tudjuk oldani házon belül? kérdezte Celia boldog-hitetlenül. mint azok.Teljesen egyetértek veled a szexstimuláló hatással kapcsolatban mondta Celia Mar tinnak. Úgy érted. Én nem vagyok ebben olyan biztos sóhajtotta Celia . Egyre több gyógyszert lehet m ajd ilyen formában bevenni. És folytatták a reményteli. Azt hiszem. jó esélyünk van arra. hogy már több ilyen anyaggal kísérleteztek. akkor komo ly szerként elveszti a hitelét. ám különleges esetben ett?l lefelé vagy felfelé is eltérhetünk. Martin azt már korábban közölte vele: Kifejlesztettünk egy olyan jótékony szert. naponta kétszer kellene használni a sprayt folytatta Martin. és még rég az az els? emlékezetes találkozás Cambridge-ben Martin. hogy milyen formában szedjék a szert a jöv?beli fogyasztók . ami egyel?re még éppúgy lehet kidobott pénz. Rao Sastri. mint aranyat fialó befekte Az is fontos kérdés volt. hogy bezárják-e az intézetet vagy hagyják tovább mûködni. A negyvent?l hatvanéves korcsoportra fogunk koncentrálni. -ellen?rzés. a jöv?re vonatkozó számos kérdésben kellett dönteni. soha nem hozták szóba. Arról is beszámolt. Mindenesetre hálás vagyok. ami késlelteti az agy öregedését. Ha a Peptid-7 úgy kerül be a köztudatba. és úgy t . A betegséget persze nem fogja meggyógyítani erre semmi remény nincsen . Kellemes. hogy titokban tartsuk a dolgot jelentette ki Martin. Míg Celia Martinnal tárgyalt. tudom. rögtön kezdeni akarjuk. Kimerít? vizsgálatokat folytattunk ez irányban mondta Martin Celiának . a kíséretében lév? féltucatnyi Felding-Roth-vezet? az i tézet munkatársaival a Peptid-7 jöv?jér?l tanácskozott. milyen rég volt az. akik az Alzheimer-kór kezdeti stádiumában vannak. de bárcsak neked lenne igaz ad. Amint lehet. N emrég csatlakozott a harlow-i intézethez két orvos. és azt is hallottam. és a legjobbnak ami m toxikus és nem irritálta az orr nyálkahártyáját egy új Felding-Roth-termék bizonyult. a költségek. a nyersanyagok és azok beszerzési forrásai. A harlow-i megbeszélések során megállapodtak. a csomagolás. hogy az inzulinnal kapcsolatban is szóba k erült. amelyet a szer piaci bevezetésére készítet . hogy nem injekciós beadásra fejlesztettétek ki. Igen. azután pedig még a kormányokná tt kérvényezni a Peptid-7 forgalomba hozatali engedélyét. Ha id?nként eszükbe jutott is az a bizo nyos intim éjszaka. Pontosan úgy mosolyodott el Martin. hogy valami nagy felfedezést tettetek mondta Celia. izgalmas tervek szövögetését. Az már majdnem biztos. Az egyik ilyen f? kérdés az volt. akik a napokban kezd?d? nagy-brita nniai klinikai kísérletsorozatot fogják koordinálni. hogy az az izód végérvényesen a múlté. Ebben az orrsprayben a Peptid-7 egy semleges hatású sóoldatban lesz. s egyú serkenti az agymûködést. és e pillanatban épp négyszemközti megbeszé t folytatott Martinnal a férfi irodájában. oldott volt közöttük a hangulat. Több minden szóba került: a gyártás. Az el?zetes intézkedések és a minisztériumi en edélyeztetési procedúra miatt kicsit le leszünk maradva mögöttetek. a termékm dzselés mindez egy olyan mesteri terv részeként. de nem nagyon. Ez a jöv? útja. Nigel Bentley meg a többiek alig gy?ztek válaszolni az amerikai team kér déseire. Bár még hátravolt több mint egy év klinikai tesztelés. amelyeket a beteg kényelmesen. Sam meg ?közötte. hogy az injekciós szerek nem fogynak olyan jól. Sejtettem. Ez biztosítja majd az optimális felszívódást. Celia arra gondolt. Celia a jó hírekért cserébe beszámolt az észak-amerikai tesztelés terveir?l. Mindketten tudták. hogy az orrspray forma a legmegfelel?bb. ami anában jelent meg az amerikai piacon.

hogy a férfi nem a Churchgate-ben fogla lt asztalt. micsoda érzékenységre vall. De vakok is tudtok lenni. minden el?zetes figyelmeztetés nélkül. Ó. Azt hiszem. Martin. csakúgy. milyen nagy szerepe van abban. Az Alzheimer-kór ett?l megfosztotta az édesanyját. Ezt meg honnan veszed? tiltakozott Martin hevesen. Dehogynem. hogy jelentkezett az állatorvosi egyetemre. akik korban jobban illenek hozzá. Celia arra gondolt. a korkülönbség ellen negyvennyolc. Mikor Y vonne megjegyezte. Martin felhúzta a szemöldökét. mint én. hogy örökké így maradjon. Az egyszerû temet végeztével az öreg rögtön hazament. de el fogod venni feleségül? A kérdés meglepte Martint. Yvonne. Kés?bb egy orvos így írta le Martinnak a id?s asszony halálát: Úgy vált el az élett?l. Az biztos.magolása egy kis flakon. Biztos vagyok abban. ti férfiak! sóhajtott fel Celia. Celia egy mozdulattal elhallgattatta. meg tudjuk oldani. Ez a megoldás azt jelentette. Csak ?. Celia csodálta Yvonne-t. Én tizenkét évvel vagyok id?sebb nála. A dologról ne m is esett több szó. és találkozik majd olyan férfiakkal. Martin egy este meghívta Celiát vacsorázni. Celia és kollégái néhány nappal kés?bb visszautaztak New Jerseybe. Az el?állítása sem fog problémát okozni egy egyszerû spraytartót k ajd megfelel?en átalakítani. Celia elutazásának napján halt meg Martin édesanyja. azt hiszem. Kés?bb. talán a Martinhoz való vonz uk miatt. hogy egyesek közületek meg tudjá emteni a nekik megfelel? helyzeteket . hogy Yvonne is kaphasson egy kis anyagi segítsége t. Ez a gondolat újból fel sztette Martinban a Peptid-7 jöv?jébe vetett reményeket. hogy tetszet?s. hogy a Peptid-7 már ott tart. a Saxon Inn éttermében. A két n? el?ször kíváncsian méregette egymást. ami éjnek idején lassan kisod ik a nyugodt óceánra. akik tovább akarják magukat képez ni. hogy erre még ? sem gondolt. mint egy kis ladik a parttól. Csendesen lebbent át a holtak birodalmába. hanem egy másik hotel. Még el?tte az élet. mert Yvonne visszatért az asztalhoz. Nem a nyugodt óceán.. Martin szomorúsággal vegyes megkönnyebbüléssel gondolt arra. hogy megismerkedhessen Yvonne-nal. e pillanatban elintéz?dött a megélhetésed kérdése. Semmi közöm hozzá. hogy ez a nagy nyugal om túlontúl sokáig uralta az édesanyja életét. az apja meg Yvonne kísérték Mrs. és nyugodtan visszautasíthatod iskodásomat.. Nem hiszem. Peat-Smitht utolsó útjára. Aztán Martinhoz fordult: Van a Felding-Rothna k egy alapítványa. A párbeszéd ezzel abbamaradt. hogy tovább faragja azt a márványtömböt. ah ol tart. hogy nem a Felding-Roth fogja a flakonokat gyártani. Celia így válaszolt: Éppen ezért maga lesz a legjobb. Celia így szólt Martinhoz: Különleges és kedves n?. amit néhány napp szállítottak neki a megrendelése nyomán. érdekes csomagolásban lehet árusítan i a szert. ami azokat az alkalmazottainkat segíti. és moso lyogva azt mondta: Hallottam. Sok helyre el fog jutni. mikor Yvonne kiment a mosdóba. de ez nem kell. Mikor a lány elkezdett hálálkodni. Manapság igenis számít! makacskodott a férfi. Valószínûnek látszott. akkor biztos ? lesz a legid?sebb. de kis id? múlva. Tizenkét év semmit nem számít. hogy ha felveszik. Egy egész generációnyi különbség. hanem a szellemi háborgás z élet vonzerejét. nne ragaszkodik a szabadságához. Ám a döntést New Jerseyben hozzák majd meg. A pillanatnyi helyzet mindkett?nknek megfelel. Martin és Yvonne a visszaúton Harlow-ba sokatmondó h . Yvonne huszonhét éves volt jól összebarátkoztak. hanem szerz?dést köt egy erre szakosodott céggel.

A negyedik javaslatot sürg?sen visszavonták. csak az elnézésüket kérem. az els? találkozásukat. az els? három az angol apperception (tudatosulás. amelynek eredménye a folyékony flakonokba tölth zer lesz. kevésbé életbe vágó. hogy els?sorban a régi szép id?k emlékére jelent meg a me beszélésen. értelem) és percipience (felfogóképesség) szavakból ered. hogy a szer kompenzál . A Felding-Roth reklámügynöksége még mindig a New York-i Quadrille-Brownnal dolgozt ak együtt költséges. amelynek során megvizsgálták a eveket. és hosszasan tépel?dtek egy-egy új javaslaton. A flakonokat amiket a terveknek megfelel?en egy másik cég gyártott hajóval szándékozták odaszállítani. Bill Ingramnek tetszett az Appercep. aztán a legtöbbet el is vetették. amikor megszületett az Új Healthotherm boldog-mami terve. A vállalat léte forog kockán. A s zer továbbra is remekül tartotta magát a recept nélküli gyógyszerek piacán. aminek már kiválasztották a he eket a lehet? leggyorsabban meg akarták valósítani. Egyórás vita bontakozott ki. a második elnevezés azt jel zi. Ez a gyár lesz a Felding-Roth els?. comprehensi felfogóképesség. Az ügynökség kis csapatát Howard Bladen vezette. aztán lassan elvigyorodott. az Ír Köztársaságban szándékozták gyártani egy új üzemben. Egyedül Ingram engedhette meg magának a beosztása és a Celiával való jó kapcsolata mi tt. azon morfondíroztam. A gyár területén még arra is marad hely. a dugulásgátló Drano nevére. aki már az elnökségig vitte a Quadri le-Brownnal. hogy ekben itt állíthassák majd el? a Hexin-W kémiai bázisát. Compre. Hát kezdte Celia . Ha a Peptiduccsol. miután Bill Ingram megjegyezte. a negyedik pedig gy) szóból. ami fontos. Ne nevezze briliánsnak csak azért. A nevek így hangzottak: Appercep. ez hogy nem jutott es zünkbe. Végül Bladen nekiszegezte a kérdést: És magának mi a véleménye. különfé al felírva. hogy felröhögjön. Felállították a szemléitet?táblákat a tárgyalóban. ami leginkább valami fehér kristályos porra emlékeztet tt. Végü b hónapos munka után összeült a legmagasabb szintû vezetés a Felding-Roth központjában. és azon tûn?dött. A Peptid-7 gyártásának végs? fázisát. Akadtak egyéb. Mint mondták. és szép hasznot h . Egészen zavarba hoz feszengett Bladen . Az egyik ilyen a Peptid-7 kereskedelmi elnevezése volt. A gyó rgyárat Celia. és aki kijelentette. illetve az emberi felfogóképességre utal kezdte a reklámügynökség egyik képvisel?je. ám szintén fontos dolgok is. mint régen. Jordan. Celia egyel?re nem foglalt állást.a vezet?ség gyakorta látogatott a tengerentúlra. Mrs. de nincs meg.llgatásba burkolóztak. Hallgatta a többiek érvelését. h ogy a név vészesen hasonlít egy háztartási cikk. De nem akarok menteget?zni. Mrs. igazán nem értem. azaz pótol valami olyasmit. akkor a Felding-Roth is lehúzhatja a rolót. amikr?l megint csak ni kellett. A nevek egy része az agyra. hogy mi hány ezer dollárjába kerül a cégének. A terv óriási befektetést igényelt. kimerít? tanulmány készítésébe kezdett. Egy este vacsora közben Celia elmagyarázta Andrew-nak a vita okát: Nincs pénzünk erre a beruházásra. a többivel k apcsolatban pedig nem volt sem rossz. egy már meglév? Puerto Ricó-i üzembe helyezték. Az elkövetkez? hónapokban fontos döntéseket hoztak a Felding-Roth New Jersey-i köz pontjában. hogy meg kell tennünk ezt a lépést. molekuláris biológiára specializálódott üzeme. sem pedig jó véleménye. Bill Ingram meg még vagy fél tucat vezet? képviselte. és mindenki ennek megfelel?en most vagy ha hangulatban van. mert a kliense vagyok mondta Celia csíp?sen . A tárgyalás el?tt Celia. A Peptid-7 aktív összetev?jét. amit hosszas vita után végül támogatott az igazga s. Adózás szempontjából kkal kedvez?bbnek ígérkezett az egyesült államokbeli gyártásnál. Azt hiszem. Ingram meg Bladen felidézték a tizenhat évvel korábban t ket. Percip és Braino Mint rámutattak. Bladen a Compent támogatta . miért ne nevezhetnénk az új szert Peptid nek. Jordan? Magának annak idején remek ötletei voltak. Elhangzott még a Genus és a Compen név is. az ötletei ma is éppoly briliánsak. rajtuk a javasolt hat név. és. De végül megállapodtunk. mindent kölcsönökb?l kell fedeznünk. Bladen habozott. észlelés).

hogy nem kért ek hivatalos engedélyt külön javallatokra . Azzal kezd?dött az egész. Most október volt. Szerintem pusztán csak ésszerû. ami az agy öregedési folyamatát hivatott késleltetni. és kiemelked? si kereket hozott Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt.. és az err?l szóló részt i jobban eldugni a hivatalos szervekhez küldött anyagokban. ? maga a Peptid-7 módosításán dolgozott. A szokásnak megfelel?en nem sokkal ezután Kanada is követte az Egyesült Államok példáját. átengedte a munkát az intézet orvosi személyzetének. Nem jelentkeztek káros mellékhatások. 1980 januárjában Yvonne felvételizett. Szeptembert?l már nem dolgozott a Felding-Rothnál. Yvonne örömmel olvasta a prospektus szövegének azt a passzusát. Az id?s betegek pozitív an reagáltak a szerre. lényegi szerepér?l és alaposan ártana a hírnevének. Nagy-Britanniában az egészségügyi miniszter megadta az engedélyt a Peptid-7 forg alomba hozatalára. hogy a Felding-Roth harlow-i intézete telefonhívást kapo . valamint arra. ahol egy n?i társaságról esett szó. A cambridge-i Lucy Cavendish College-ba adta be a kérelmét. A következ? év januárjában. hogy ha türelmes. A Peptid-7 klinikai kipróbálása sokkal gyorsabban haladt a vártnál. ami meger?sítette a korábbi félelmeket. és úgy ogy veszélybe sodorja a Peptid-7 jöv?jét. akkor ez egyedül annak a felel?ssége. Két hónappal kés?bb az illetékes amerikai minisztérium is pozitív döntést t.. amelyek között most már a c ridge-i egyetemen történtek is helyet kaptak. erre a célra kifejezetten nem ajánl a Peptid-7-et. Nagy-Britanniában áprilisra tervezték a szer premierjét.. Celia meg a többiek úgy döntöttek. hogy a Peptid-7 kereskedelmi neve Peptid -7 lesz. Elröpült egy év. hiszen ez alapozta meg az el?z? sikert is.különös tekin okra. A szexstimuláló hatást bár az állatokon elvégzett több kísérletsorozat bizonyította a hatás igenis létezik nem vizsgálták a kórházi tesztelés során. mikor Martinnak a témát ecsetelte. Így ha mé zért írná fel valaki. Látod. Miután alaposan megtárgyalták a kérdést Harlow-ban és Boontonban is. akkor talál magának egy angol rózsaszálat ntette ki. Felmerült ugyanis. mikor t?lük négyezer mérföldnyire beiktatták az új amerik Reagant. Ám márciusban valami olyasmi történt. Mindkét esetben az a meggondolás vezette a vállalatot. én megmondtam. hogy az összegyûj t adatokat elküldjék a londoni Gyógyszerbiztonsági Bizottságnak és a washingtoni minisztérium ak. Martin Peat-Smi th. Id?közben az ír gyár építése és a Puerto Ricó-i üzem átalakítása a végéhez közeledett Harlow-ban Martin. . Yvonne fáradhatatlan volt. Ezek után pillanatok alatt eldöntötték. hanem megkezdte tanulmányai t a Lucy Cavendish College állatorvosi szakán. Eljött az id?. Tanulmányain kívül nagy élvezetet okozott neki a walesi herceg és Lady Di között vi rályi románc. Bármilyen frivol célra val sználás elvonná a figyelmet a szer igazi. Martin és Yvonne még mindig együtt élt. És igazam lett. akik kénytelenek voltak elhalasztani vagy megszakítani tanulmányaikat . hogy a Peptid-7 komoly gyógyszer. nem látszott valószínûnek. hogy a Peptid-7 enged sokáig elhúzódik. bár szörnyen érdekelték a klinikai tesztelés eredményei. és Mar meg a maga legnagyobb boldogságára kiválóan megfelelt minden tárgyból. az észak-amerikai kontine nsen pedig júniusra. Martint továbbra is szórakoztatták Yvonne pletykás hírei. Vincent Lord. Ez annyit jelentett. és vizsgaeredményei alapján felvételt is nyert ebbe a nagy hírû és patinás intézménybe. de semmi esetre sem a FeldingRothé. Más agype k el?állítási lehet?ségeit kutatta. hogy néhány orvos esetleg ilyen célból írná fel. hogy míg az ismert súlycsökkent? hatásra fe hívják majd az orvosok figyelmét az információs anyagban. hogy nem kérnek hivatalos javallatot a Peptid-7 fogyasztó hatására. Tekintettel a klinikai tesztelés kiváló eredményeire. és Yvonne lassan megszokta a napi egyórás autóutat Cambridge-be meg vissza.

Az Egyesült Államokban is azonnal nagy figyelmet szentel . és amelyben az id?s Yates a visszanyert szexuális teljesít?képességév el hencegett. Valamennyi cikk a Peptid-7-tel foglalkozott. aminek a cím NEKED. hogy ugyanez vonatkozik a fogyasztó hatására is. de a hírügynökségek is azo nal világgá röpítették a szenzációt. a titkárn?nek diktálta le az üzenetét. aki talán még soha nem hangzott ilyen gyámoltalannak. Martin türelmetlenül várta. ha a cégük még ma nyilatkozatot juttatna el szerkeszt?ségünkbe. Tudunk valamit tenni annak érdekében. Mindenesetre próbáljuk meg. A hírnek valóságalapja van. Peat-Smithszel vagy Rao Sastrival akart be szélni. többször is szer pelt a szövegben. Az errõl szóló cikk a holnapi számunkban jelenik azt szeretnénk. Az üzenet így szólt: Lapunk úgy értesült. hogy egy átkozott szenzációhajhász újság romba dönti minden eddigi munkája eredményét é Azonnal a telefonért nyúlt. A Daily Mail a következ? módon indította a beszámolóját: TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS! Hamarosan itt az új csodaszer Amitõl szexibb. A vállalat szempontjából még rosszabb volt az. hogy a lap valahogyan tud omást szerzett Mickey Yates esetér?l. amit az le tett Martin íróasztalára. PEPTID-7! volt. Morristownban r el fél hét volt. és interjút készített vele. fiatalabb és karcsúbb lesz! A cikk els?sorban a Peptid-7 szexuális vonatkozását domborította ki. és páni félelem töltötte ehet. és elsiklott azon tény fölött. Ezt kétlem mondta Martin lehangoltan. egészségt?l majd kicsattanó interjúalany fotója képen szemlesütve mosolygott mellette a boldog felesége is. amit Yates mondott. Miután egyiküket sem találta bent. lefogyasztja õket és amitõl a középkorúak ismét fiatalnak érzik magukat. amir?l nem tudtak a Felding-Roth vezet?i: neveze tesen. Én is. és már tárcsázta is Celia otthoni számát. Martin délel?tt fél tizenkett?kor olvasta el e néhány sort. hogy más harlow-i Peptid-7 önkéntesek is tapasztalták ezt a rendkívüli stimuláló hatás is meger?sítették mindazt nevüket adva hozzá . És tedd hozzá. Ne felejtsd el hangsúlyozni. amit?l Martin meg a többi Felding-Roth-munkatárs is rettegett. hogy mégse kerüljön nyilvánosságra? Nem tudunk. Mintha az a nagy-britanniai riport egy zsilipet nyitott volna meg mondta a sajtóügyek felel?se. Mihelyt Celia felvette a kagylót. és hogy ezért nem javasoljuk a szert az embereknek szexuális stimulációs célokra.tt a Daily Mail címû laptól. A riporter Dr. hogy a szexuális vonatkozást csak az á latoknál vizsgáltuk. A hangja remegett a szörnyû aggodalomtól. ott virított a ragyogó mosolyú. és felolvasta az újságíró üzenetét is. a kezében egy halom újságkivágással. Martin . ami nem kelt nagyobb feltûnést. h adt. Celiának az a halovány reménysége. Martinból ömleni kezdett a szó. Nemcsak hogy minden brit sajtóorgánum foglalkozott az üggyel. és az asszony éppen zuhanyozott. de a lehet? legrövide ben válaszolta Celia. aki a cikkben meger?sítette férje állítását. A cikk fölött. megkérdezte: Akkor most mit csinál jak? Hívd vissza azt a riportert. válaszolj ?szintén a kérdéseire. Lehet. Úgyhogy a Peptid-7 szexuális vonatkozása napvilágra került. hogy más újságok talán nem harapnak rá a témára. Három nappal Martin hívása után Julian Hammond jelent meg Celia irodájában. Mindig is sejtettem. Celia együttérzéssel hallgat ugyanakkor rögtön praktikusan kezdett gondolkozni. hogy hamarosan egy olyan csodaszerrel fognak megjelenni a piacon. ami egy ilyen sztorit visszatartana. h ogy így lesz. Volt még valami a lapban. hogy így csak valami rövid cikkecskét fognak közölni. Az a iziákum szó. ami szexuális szempontból megfiatalítja az embereket. tehát nem áll módunkban teljesen megcáfolni zonkívül egyetlen olyan újság sincs a világon. hogy ez idáig hivatalosan csak állatoknál figyelték meg ezt a hatást. míg Celia megtö felvette a fürd?köntösét.

ami egy darabig valóban aggasztó volt. felidézve azoknak a zûrzavaros napoknak az emlékét. A vállalat kénytelen-kelletlen válaszolgatott a kérdésekre. Hosszú sorok kígyóztak a gyógyszertárak el?tt. akit a szer valódi. Külön e ra bérelt repül?gépek hordták Írországból Puerto Ricóba a Peptid-7 értékes aktiv összetev?jét Ingram ebben a nehéz id?szakban is állta a sarat. Attól a pillanattól kezdve ugyanis. A vállalat öreg rókái sem emlékeztek hasonlóra. agyi öregedést késleltet? célja érd . Cel a ilyenkor elnevette magát. hogy mint Bill Ingram foga lmazott azok az átkozott orvosok és gyógyszerészek maguk is szedték a szert. mindig megkönnyebbülte n felnevetett. izgalommal teli órákat élt át. a Peptid-7 p remierje utáni els? hónapokban valóban bajba kerültünk. miként reagálnak az emberek valamire. Kétségbe s telefonálás folyt New Jerseyb?l Írországba. néhány héttel a Peptid-7 méltóságteljesre tervezett bemutatkozása el?tt Celi t volt. mert a sajtó. és hozzátette: Mindez azt bizonyítja. A elefonközpontosok jelezték a vezet?ségnek. Puerto Ricóba. hogy a Peptid-7 a bûvös füvek és az ?rölt egérköröm k tartozik. és valamennyien azt az el?re megfogalm zott. és a maradék zét is felvásárolták a barátaiknak . hogy szerencsésen túlesett élete legnehezebb próbatételén. hogy az Egyesült Államokban nyilvánosságra került a téma. Így hát. elkeseredett és rossz el?érzetek gyötörték. Mancheste rbe meg vissza. de elég sok orvosnak tényleg ez lesz a véleménye. et nélkül csengett a telefon a Felding-Roth központjában. Legtöbbjüket persze cs a szer szexuális és fogyasztó vonatkozásai érdekelték. A hiány. 17 Mint kiderült mondogatta Celia sokkal kés?bb err?l az id?szakról . mint amikre számítottunk. mert az egész mögött csak káros szenzációhajhászást látta. hogy a Peptid-7-et nem javasolják ilyen célokra. hogy kapni lehetett a Peptid-7-et vagyis receptre meg lehetett vásárolni . Lehet. Jobban jártam volna. egyáltalán nem fogják felírni a Peptid-7-et? Beszélt a dologról Andrew-val. amiket rögtön az érkezésük után már töltött k. Harlow-ba. akik nem akarják. Kés?bb így beszélt err?l: Máról holnapra éltünk. hogy egészen más problémáink lettek. amire Celia célzott. Ám nem volt mit tenni. és a lehet? legjo szolgálni a Peptid-7-re áhítozó tömeget. mind ped ig az Egyesült Államokban fellépett. aki meger?sítette a félelmeit. Kevés olyan telefonáló akadt. Akadtak persze a hívók között telefonbetyárok is jócskán. A Puerto Ricó-iak-ahogy a Felding-Roth egyik anyagbeszerz? ügynöke fog almazott állandóan a kis flakonok után sírtak. méghozzá igen nagy bajba. igyekeztünk a tartalékainkkal bûvészkedni. ennek az volt az egyik oka. elk méretû keresletet. álmatlan éjszakái voltak és gyötr? dile olt a furcsa a dologban. hogy az orvosok. hogy kapcsolatba hozzák ?ket valami lejáratott dologgal. a megfelel? mennyiségû utánpótlás el?teremté volt. hónapokig képtelenek voltak kielégíteni a példátlan. ám szakszerû választ kapták. muszáj volt felvilágosítást adniuk. és türelmesen beálltak az ottani sorba. A probléma ugyanis. Chicagóba. A Felding-R th vezet?sége feszült. hogy soha nem vehetsz mérget arra. mind Nagy-Britanniában. ha meg sem kérdezlek sóhajtotta Celia boldogtalanul. Voltak trágárkodó és obszcé Hirtelen mindaz. Mint kés?bb kiderült. hogy a hívók nem érik be ezzel a válasszal. rendkívüli mûszakokkal. és hozzátette: . a rádió meg a televíz nkatársai is minél több részletet akartak megtudni a Peptid-7 premierjér?l. A sajtó hívásai után következtek az utca emberének telefonjai.témának. Sajnálom. hogy ezt kell mondjam. és csaknem valamennyi lap meg tévéállomás megemlítette a szer szexuális és fogyaszt Attól a pillanattól kezdve. rövid. és ha közben elfogyott a s a kuncsaftok kerestek egy másik gyógyszertárat. Az ír és a Puerto Ricó-i gyár éjjel-nappal dolgozott. Ez az egész sajtócirkusz azt sugallja. kezében tartva a hadmûvelet szála t. és a szállítmányt vitték a kiköt?be . amit olyan nagy gonddal megterveztünk. Ilyenkor. Nagy-Britanniában Martin mélységesen kétségbe volt esve. Celiát éppen ez a vásári effektus aggasztotta a leginkább. vásári komédiához vált haso latossá jegyezte meg Bill Ingram.

megfájdul a feje. és kijelentették. és egyöntetûen azt á gy jobb a közérzetük. Közben világszerte lázas iramban megkezd?dött a Peptid-7 továbbfejlesztése. Az orvosszakért?k a legfontosabbnak a szer emlékez?képességre kifejtett hatását tart ották. Azt még nem lehetett tudni. Egy évvel az új szer premierje után a Fortune magazin ezt a címet adta egyik nagy riportjának: A FELDING-ROTH ÚGY LÁTJA. . Ez a hatás hamarosan olyan közismertté és orvosilag elismertté vált. kiderült. Igaz. hogy ez aztán igazán m agánügy. és hogy majd kicsattannak az energiától. és elutasították. Szinte bizonyosnak látszott. elégedetten er?sítették meg. hogy még akkor sem ártott. hogy a Fortune llió dollárral alábecsülte a vállalat jövedelmét. Egy kaliforniai férfi pert indított. Rögtön leállították a vizsgála mikor kiderült. miut ptid-7 kúrával tizenöt kilót fogyott. akinek csak köze volt ehh ez az ügyhöz! A vállalaton belüliek minden t?lük telhet?t megtettek. A levelet a Felding-Roth rut inból továbbította a minisztériumnak. Azok a pszichológusok. az emlékez?képességük. Mikor m t?lük. h elding-Roth megkérvényezte az Egyesült Államokban. Sokan voltak. ám a szakért?k többsége bizakodva tekintett a jöv?b Felmerült azonban egy kritikus kérdés is. ha a használójának éppen nem volt rá szüksége. jött egy panaszos levél egy texasi asszonytól. hogy a Peptid-7 igenis hat . Ezek után az igazgatótanács megszava hogy egy az öthöz aprózzák fel a részvényeket annak érdekében. Ennek eg néhány korábbi becslésnek az eredményeként a Felding-Roth részvényeinek értéke a New Yorka csillagos égbe szökött ahogy egy t?zsdeügynök megfogalmazta. hogy a szer csökkenti-e az Alzheimer-kór gyakoriságá Erre csak évek múlva várhatták a választ. kiderült. hogy a szexuális energiájukra is vonatkozik-e mindez. akik komplex memóriateszteket végeztek. fújták naponta kétszer az orrlikaikba. hogy a Peptid-7-b?l ilyen bombasiker lett. és kivizsgálta az ügyet. A magazin ezenkívül megállapította. Középkorú és id?s férfiak meg n?k t és százezrei használták a szert. A feledékeny férjek kezdték számon tartani a feleségük születésnapját és a házassági y id?s férfi azt állította. mások pedig titokzatosan mosolyogtak. a amet óta. És Ingram nem túlzott. hogy els? látásra megjegyzett egy buszmenetrendet. hogy tényleg tudja az id?pontokat. illetve el?állítása. Még azok a felvásárló és t pult alá dugdosó gyógyszerészek meg az orvosok is hozzájárultak ahhoz. mikor a könyvel?k befejezték a számításaikat. hogy bár os mellékhatást okozott volna. akkor néhányan ?szintén igen válaszoltak. a Fortune bec a Felding-Rothnak az eladásokból az els? évben hatszázmillió dolláros jövedelme lett. Ám még így is. Ám a Peptid-7 abban különbözött minden addigi szert?l. Közvetlenül a szer forgal zatala után egy hónap alatt megháromszorozódott a részvények értéke. Vajon nem írták-e fel túl sok embernek a P eptid-7-et. Mikor a barát ai próbára tették.Mégis azt mondom. aki arról írt. hogy a Pep id-7 javallható legyen fogyasztógyógyszerként is. Nemcsak id?s. Kanadában és Nagy-Britanniában. csaknem teljes bizonyossággal: igen. amit 1976-ban dobtak piacra. hamarosan bebizonyosodott a szer jótékony súl csökkent? hatása is. A keresetet megvitatták. Ugyanez vonatkozott a notórius telefonszámfelejt ?kre is. egyetlen olyan ipari tennék sem készült. hogy a jóisten áldjon meg mindenkit. mivel a régi ruhái közül egyet sem tudott felvenni. Nem lehete okni. És nemcsak anyagi értelemben volt teljes a siker. hogy kezelni lehessen ?ket a t dei forgalomban. Bár ez csak másodlagos fontosságú volt. amely ha sonlatos lett volna a tüneményes Peptid-7-hez . hogy a Felding-Rothszal téríttessék meg a ruh atára lecserélése miatti költségeit. hogy a levélíró asszony nyolcvankét éves. hanem fiatal kövér embereknek is sikerült lefogyniuk és e gészségesebbé válniuk. majd a rákövetkez? nyolc hónapban újra megduplázódott. hogy a SmithKline nagyszerû fekélygyógyszere. hogy a kérvé indhárom országban jóváhagyják. És hihetetlen módon szinte egyáltalán nem érkezett a vállalathoz jelzés arról. mint ahogy már oly sokszor el?fordult a múltban a sikeres új gyógyszerekkel? A válasz. hogy valahányszo r használja a szert és utána szeretkezik. egy éven belül ez megkét . akiknek korábban katasztrofálisan mûködött a névmemóriájuk a Peptid-7 res használatával ez a panaszuk megszûnt. JOBB GAZDAGNAK LENNI Miután a Peptid-7 tornádószerûen végigsöpört a világ gyógyszerpiacán.

és néhány már hosszabb-rövidebb ideje szerte a városban. hogy a tévé még a hasznunkra lesz emlékeztette Bill In gram Celiát. jelent?s terhet levett Celia válláról. a nejének vagy a barátaiknak. Seth így figyelmeztette Celiát egy megbeszélésükön: Minél hamarabb dönteni kell arról. Egyszer azt mondta nekem. aki szintén átérezte a józan megbánás pillanatát. és pusmogtak egy lovagi címr?l is. amib? Childers Quentin a Montayne-ügyeket finanszírozta. Folytak a tárgyalások egy optikai cég megvételér?l milliós beruházással új génsebészeti kutatóközpontot terveztek. mert a Peptid-7 a nnyi öröm forrása lett. hogy mire költik annak az irdatlan mennyiségû pé ek egy részét. Mor ristownban jelölték ki. csaknem teljesen kimerült. hogy az öregedési folyamatot kutató nkájával ilyen eredményt fog elérni. miel?tt egy vacsorára vagy koktélpartira indultak. és ke a társaságát. az újabb meghíváso yezhet. Ingram. aki kéri. talán azért. Martin közismert ember lett. mert már egy ideje tudta. Az orvosok lelkesedése nem ismert határokat. é almanként megjelent a házban. A kórházakb rendszeresen alkalmazták. A készpénzköltés egyik módja más vállalatok felvásárlása volt. mégpedig temiattad. amelyben egy hotel is helyet kap majd. tisztelték. szóba került a neve a Nobel-díjr . és az orvostudomány egyik nagy vívmánya. hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet. Úgy ajánlották a Peptid-7-et a betege iknek. drágám. Ezzel kapcsolatban Celia meg is jegyezte Andrew-nak: Most az egyszer tévedtél. A telefonszámát m . Celia legf?bb gondja újabban az volt. Tudták. bámulták. Igen. Mert ha sokat gatyáznak. A publicitás töretlenül folytatódott. Más társaságok is felkérték el?adások tartására. Te na és persze Martin en megérdemlitek a sikert.Ezeken kívül egyetlen komolyabb panasz sem merült fel. ami el?reláthatóan az elkövetkez? években is hasonló ütemben fog gyarapodni. S?t úgy néz ki. Celia sürget? javaslat gatótanács jóváhagyta. Az élénk társasági életet él? orvosok soha nem felejtették el zsebr enni a recepttömbjüket. fontos dolog emlékezetben t rtani. hogy rendezni lehet bel?le azo knak a szerencsétlen Montayne-károsult gyerekeknek a kártérítési ügyeit. Az újságok gyakran tárgyalták a jótékony hatásokat. hogy mit tegyenek a vállalat számlájára érke ek pénzzel. amelyik a Peptid-7 flakonjait gyártotta. hogy írjanak fel neki Peptid-7-et. amely új gyógysze rszállítási rendszerekre specializálódott. Megválasztották például Nagy-Britannia legpatinásabb tudományos társasága. Seth megjegyzett csendesen még valamit azon a bizonyos találkozón Celiának: Egyik nagy el?nye ennek a rengeteg pénznek. hogy úgyi s lesz valaki. és ezt biztos még jó néhányszor az o god dörgölni. Celia meg Ingram ve ybe a repülöõ egyre gyakoribb észak-amerikai útjaikon. Soha nem fogok megszabadulni a Montayne miatti bûntudatomtól mondta Seth szo morúan. A Peptid-7 diadalútját Martin Peat-Smith ahogy mondani szokás a hetedik mennyo rszágból szemlélte. Az új felh?karcolókomplexum helyét. Igaza lett. különféle bérelt helyiségekben lelt ideiglenes thonra. most. Az orvosokat mégsem ijesztette el az a nagy publicitás . A már nyugállományban lév? Seth Feingold továbbra is a vállalat tanácsadója maradt. hogy a váll entúlon is terjeszkedni fog. és azt is tudták. Másfél évvel a Peptid-7 egyesült államokbeli forgalomba hozatal után. hogy ha il y módon szívességet tesznek a vendéglátónak. De örülök. hogy tévedtem. gondolta Celia. a Ro ty tagjává. Ennek én is örülök mondta Celia. mivel a boontonit egyszerûen kin?tték. hogy a Felding-Roth megvegye azt a chicagói céget. A legmerészebb álmaiban sem gondolta. akkor a legnagyobb részét elszippantja az adóhivatal . Vásároltak egy Gulfstream-Ill típusú sugárhajtású repül?gépet is. és a tévében is s rült a szer. Ezután egy arizonai konszern megvétele következett. hogy a gyógyszeripar történelmének szörnyû tévedésekkel terhes id?szakai is voltak. Soha. hogy nagyszerû szer. akit egy éve neveztek ki általános alelnökké. tényleg tévedtem ismerte be a férje . hogy az az alap. biztonságos. hogy a vállalat kiszélesítette a vékenységi körét. Celia. Martinnak mindennek ellenére sikerült megvédenie az intimszféráját. Elkészültek az új székház tervei is. arra gondolt: egy ilyen hall tlan nagy tudományos és anyagi siker közepette megtisztító erejû. és úgy döntöttek.

Az élmény már csak azért is nyomasztotta. de azt ta nácsolom. egyre kevésbé tetszett neki a dolog. hogy. h a most ott lennék. hanem egy cambridge-i bérlakásban. Mindezt azért mon om most neked. Mert öt percet sem töltöttem vele együtt. mert öt éve nem volt része benne. és kiöntötte a szívét az asszonynak. szabad akaratából döntött így. mert úgy láttam. hogy többet nyújts neki? Például hogy feleségül vedd? Az az igazság. amit végül Celia tört meg. ki vagy a mennyekben! kiáltott fel Celia. Mikor eljött a búcsú pillanata. Mert n? vagyok. és ne áll eg addig. Ahogy telt z id?. azt hiszem. vagy akit jobban fogsz szeretni... Abban biztos vagyok. és szörnyen hiányzott Y ne vidám csacsogása. Nem értem mondta tanácstalanul Celia a vonal túlsó végén. hogy Martin legalább a forma kedvéért megpróbálja tartóztatni. Magányosnak érezte magát. Yvonne rettenetesen szenvedett. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin kétségek között verg?dve. Néhány pillanat múlva a harlow-i intézet dolgozói meghökkenve szemlélték a jelenetet. sötét. Peat-Smith. És mindezt hogyan óhajtod lebonyolítani? A férfi habozott. Martin közvetlenül a búcsú után megint elutazott egy hétre. üre adta. De aztán mégsem hoz tam szóba. Hát miért engedted el Ez nem elengedés kérdése. Amit ezután teszel. hogy Martint csa k a legfontosabb hívások és látogatók érhessék el. ha megállnál egy zusszanásnyi id?re. olyan nyomottnak tûnik a hangulatod. amibe Celia Francis Quarles. hogy Martin m élheti a korábbi. Ám az így is egyértelmû volt. térden állva vallj neki szerelmet. Megegyeztek abban. és máris egyértelmû volt mra. Yvonne már nem Martinnál lakott. az a te dolgod. Így van mondta Celia. hogy ha a helyzet úgy kívánja. és most is az. az essexi születésû tizenhetedik századi költ? Egy menyasszony hoz címû versének néhány sorát vésette: . Yvonne egyszerûen csak úgy döntö csendesen és határozottan. Martin vita nélkül elfogadta a lány érvel vonne azt várta. az igazgató szélvészként végigrohan a folyosón. Az elválásra nem valami nagyjelenet után került sor. M dékozol tenni? Ha még nem túl kés?. Celia és Andrew nászajándéka Martinnak meg Yvonnenak egy gravírozott ezüsttálca volt. Mikor hazaért. amit akar. hogy elköltözik. ki a kapun. Martin mondta Celia . és vennél egy tisztességes méretû virágcsokrot.. Valami baj van? Martin ?szint eség! rohamot kapott. ülj be a kocsidba. És megpróbáltad lebeszélni? Nem. Édes jóistenem. akkor addig ráználak. a fölöttesed vagyok a vállalatnál. és a beszélgetésük vége megjegyezte: Martin. hogy a virág nevû növényt ismered egyszer még én is kaptam t?led egy csokorral. Nem így törté Yvonne nem mutatta ki a csalódottságát. ja igen. Csak azzal tud ta magát egy kicsit vigasztalni.. útközben nem ártana. Hát.toztatták és titkosították. mikor Yvonne elment. Miért nem? Mert nem lett volna igazságos válaszolta Martin. Martin Peat-Smith. l azt tesz. hogy nagyon élvezi az egyetemet már harmadéves állatorvos tan-hallgató volt. Független n?ként. Aznap. mintha hirtelen kialudt volna egy fény az életében. Martin ugyanis egyre gyakrabban utazott el H arlow-ból. hogy nehéz a felfogásod. és barátok maradnak. Gondoltál már arra. és így nem sok értelme volt naponta pendlizni Cambridge meg Harlow között. int Dr. És megváltozott még valami. hogy most azonnal állj fel az íróasztalodtól. beugrik a ko csijába és nagy fékcsikorgások közepette elviharzik.. Egy este lefekvéskor arra gondolt. mint amennyit te ki.. És. Neki is van egy önálló élete. Kis csönd lett. akkor megkérem a kezét. hogy id?nként találkozni fognak . hogy olyan ez. úgyhogy ezennel hatalmi al utasítlak arra. Az intézetben Nigel Bentley gondoskodott arról. felhívom. Yvonne egyedül maradt. aki jobban illik h ozzád. hogy gondoltam. míg meg nem találtad Yvonne-t. míg fel nem ébredsz! Hát hogyan lehet a Peptid-7 fe ltalálója ilyen mulya! Te sült bolond vagy! Az a lány imád téged. És kétségtelenül többet vár az élett?l. Mikor Yvonne el?állt a tervével. visszavonult életét. Másnap felhívta Celia New Jerseyb?l valami hivatalos ügyben. mert szerintem soha az életben nem találsz senkit.

Lord maga akarta az any g oroszlánrészét ellen?rizni. mikor a kezébe került az egyik orvos esetleírása. és miel yújtották volna a minisztériumnak a gyógyszer-engedélyezési kérelmet. orvosi felügyelet alatt ami egészen ideálisnak volt mondható. A Yaminer által kért nyilatkozat semmiben nem tért el az ilyenk . hogy valakinek a hanyagsága vagy hozzá nem értése miatt a tudományos dics?ségének fénye akár egy jottányit yuljon. Mindenképpen el akarta kerülni. Nem jele ezett semmi komolyabb káros mellékhatás. Yaminert?l származott. A korábban hosszabb ideig szedte több mint hatezer ember. Ám egy csapásra elpárol a lelkesedése. és a betegeknek csak egy töredék részénél jelentkeztek. A piaci premierje egy év múlva volt esedékes. És ott volt még a Hexin-W. hogy tanulmányozza a szer hatását egy betegcsoporton az ? esetében száz emberen. Azok az apróbb kellemetlenségek vagy kiküszöbölhet?e vagy egyszerûen elhanyagolhatóak a szer nagyszerû pozitív hatása mellett. lelki nyavalyák Örökre kerüljenek el. Nagy magánpraxisa mellett még két kórháznak is dolgozott. Yaminer belgyógyász volt. Minden napod legyen lakodalom. utolsó el?tti fázisban nem akarta kockáztatni.Május viruljon boldogságodon. Beváltva a reményeket. és a vállalat így jobb körülményeket tudott teremteni a másik terméknek. a szabad gyökök befogása. A kérdéses jelentés egy bizonyos Dr. de hallotta már a nevét. amelyeket addig veszélyességükre való tekintettel nem írtak fel nekik az orvosok. ha egy szernek egyált nem voltak káros mellékhatásai. A Peptid-7 figyelemre méltó kivétel volt. A harmadik fázisban nem szoktak hatezer embert bevonni a tesztelésbe. hog y valami baja essék szellemi gyermekének. Személyes érdekeltsége miatt nagy élvezetét lelte a munkában. A betegeknél szórványosan jelentkezett . Más tségeit inkább átengedte a beosztottainak. Ám egyik sem volt olyan szokatlan. Az ilyen tanulmányok megkezdése el?tt a betegt?l engedélyt kellett kérni. hanem olyan más. És a hatalmas er?feszítésnek is lett az eredménye. A Hexin-W két és fél évig tartó tesztelését személyesen Vincent Lord felügyelte. hányás. Óriási mennyiségû adat gyûlt össze a Felding-Roth központjában. el?ször aggodalom öntötte el. különösen az ízületi gyulladásos betegek reagáltak jól az új s nemcsak önmagában szedhették a Hexin-W-t. szédülés és magas vérnyomás. az eredmények egyöntetûen biztatóak voltak. kísér?jelenség. viszont a Peptid-7-nek köszönhet?en izmosodott meg a Felding-R oth. ami aggodalomra adhatott volna okot. és tud ott róla egyet s mást. 18 A Hexin-W klinikai kipróbálása során bizonyos káros mellékhatások jelentkeztek azokná betegeknél. A kipróbálás úgynevezett harmadik fázisában. ami a jelek sze t hasonló vagy még nagyobb sikerrel kecsegtetett. A Hexin-W tesztelésének eredményei nagy elégedettséggel töltötték el Lordot. részben kórházban. betegség. gyulladásgátló szerekkel kombinál is. Ritkaságszámba ment. Bánat. Lord nem ismerte az orvost személyesen. valamint hasmenés. ám most mégis így döntöttek. Ahogy Vincent Lord végigolv asta a gépelt lapokat. mert alaposan tanulmányozni kellett az ez idáig veszélyesnek számító gyó el együtt beszedett Hexin-W hatását. aki az arizonai Phoe nixben praktizált. amivel szinte so ha nem is volt probléma. Óriási feladatot jelentett az elszórt kísérleti helyszíneken folyó munka koordinálása re a vállalaton belül és kívül kisegít? munkaer?ket alkalmaztak. M nt a Hexin-W tesztprogramban részt vev? többi orvost. hogy ? maga csakis a Hexin-W-r e koncentrálhasson. Ebben a kritikus. ?t is azért alkalmazta a Felding -Roth. Irigykedett Martin Peat-Smithre. mikor a Hexin-W-t már betegeknek adták a gfelel? esetekben és rendes körülmények között. akik más orvosságokkal együtt szedték az új szert márpedig ez lett volna a sze atásmechanizmusának lényege. annak érdekében. Lord vegyes érzelmekkel figyelte a Peptid-7 elsöpr? és tartós sikerét. aztán még egyszer tüzetesen átnézte. A panaszok nem voltak súlyosak. azt dt. végül pedig szörnyû haragra gerjedt.

Yaminer jelentése rendkívül kedvez? színben tüntette fel a Hexin-W-t. ? ta ?ket a teszteredményeikkel együtt. Meg is találta. hogy egy beteg vizeletének pH-értéke öt egymást követ? napon ugyanaz legyen. A doktor már korábban is dolgozott a Felding-Rothnak és más gyógyszergyárakna s. akik kö börtönben kötött ki. hogy többet vállaljon. hogy egyeseket ?szintén érdekelte a kutatás. Yaminer a Hexin-W tanulmányaiért nyolcvanötezer dollárt kapott. hogy melyik gyógyszergyár adta a megbízást. hogy tovább induljon a nyomon. Tizenöt betegnél ped yenesen lehetetlen merthogy ennyit számolt eddig össze Lord Yaminer tanulmányában. A szerr?l egyébként is szinte kizárólag csak jót írtak minden egyes entésben. Ez még önmagában nem lett volna bizonyíték.or szokásostól. Nem kellett tovább keresnie. Ilyesmi már más orvosokkal is történt. A különböz? napokon elvégzett mé e önálló esemény volt. A normál érték 5 és 8 között váltakozott. vagy pedig a száz beteg túlnyomó többsége csak Yaminer fantáziájában létezett. mi lenne a kötelessége. Ennek még egy embernél is nagyon kicsi a valószínûsége. Ami arra ösztönözte Lordot. Lordnak el? ször az szúrt szemet. aminek a neve ez esetben bûnös csalás. hogy milyen hasonló a kézírás a betegek adatlapján a különböz? dátumok Ugyanis nemcsak a kézírás szokott különbözni. s?t még az orvosi praktizálást is megtilthatnák neki. Yaminer csalt a Hexin-W-r?l írt tan ulmányokban. hogy Dr. és eléjük tárni gész anyagot. amit csak a legvégén tisztázott le szépírással. akit majdnem biztos. hogy bíróság elé állítanának. hogy Yaminer más ívre jegyzet lt korábban. És hogy miként jött rá minderre? El?ször is Yaminer a hamis jelentéseit sietve. Két dolog lehetséges: vagy nem végezte el a szükséges vizsgálatokat a megnevezett be tegeknél. Itt is azonos számokra bukkant. Bármelyik tudományos orvosszakért?nek már ennyi is elég volna bizonyítéknak a hamisításra. Lord az eddigi tapasztalatai alapján a második verziót tartotta valószínûnek. Vagyis nem túl valószínû. hogy ?rá is ez a s . A kísérleti gyógyszert kapó betegeknél többek között vizsgálták a vizelet pH-értékét avas vagy lúgos-e. Ám egy elfoglalt orvo ez nem valószínû. amellyel kapcs . hogy ilyen dilemmáb a kényszeríti. Hogy egészen biztos legyen a dolgában. Mit tegyen? Lord úgy érvelt magában. amit Lord eddig végigolvasott. mint amennyit tisztességgel t eljesíteni tudott. Aminek következményeként hivatalos vizsgálat indulna Dr. természe nes gyakorisággal. Yaminer ellen. egy a négyhez. Ha Yaminert bûnösnek találnák. Tudta. Azonnal tájékoztatni a minisztériumot. amit keresett. az ügy akár egy évig is elhúzódhatna. Yaminer jelentéseiben napról napra azonos pH-értékek szerepeltek az e gyes betegeknél. Mivel neki sz inte egyetlen fillért sem kellett a munkába fektetnie. hanem legtöbbször az írószer is más és más. Lord egészen biztos volt abban. A másik pedig az. attól függ?en. vagyis en yivel tolódna el a Hexin-W premierje. Lord megint átkozni kezdte Yaminert az ostobaságáért. és az értékek általában váltakoztak. Az orvosok két okból is szívesen vállalkoztak az ilyen feladatra. Ám Lord tisztában volt még valamivel. Lord találomra kiválasztott még tizenöt beteg et. Mivel a munka ennyire jól fizetett. hogy ha ez egy olyan szerrel esik meg. akkor az egész tesztsorozatot meg kell ismételni. Ám ennek a rendszernek is megvoltak a maga gyengéi. De erre igazán semmi szükség nem volt. Magyarán: csaláshoz. Márpedig Dr. felületesen írta meg. Más szó annak az esélye. hogy ez esetben újból meg kellene szervezni mindent. Ez nagyvonalúságokhoz és meglep? gyakorisággal adathamisításokhoz veze a tanulmányok elkészítése során. És tekintettel arra. könnyen el?fordulhat. fortyogó dühvei Lord átkozni kezdte Dr. majdnem az egész összeget tiszta haszonként könyvelhette el. Yaminert. és ezeknél a vérképelemzéseket bogarászta végig. és hogy a szer mennyire v lt fontos. egyszerre. Az egyik az vo lt. Még ndig ugyanazt a golyóstollat is használta. sok orvos hajlott arra. meg azért. általában akkor sem egyezett a kézírás ilyen tökél n nap mint nap. Ha a minisztériumot is bevonja Yaminer lel eplezésébe. Csendes. Ezért a hónapokig elhúzódó kis pluszmunkáért az orvosok betegenként ötszáz-ezer dollá zsebre. tehát ha kedden valakinél az ér r ugyanennél a személynél szerdán csak a legritkább esetben lett az eredmény ismét 4. Mert lehet. hogy tisztességes fizet séget kaptak.

a szert egyre szélesebb körben használták. Hát akkor. és egyre több beteg feje zte ki háláját a csodálatos gyógyulásáért. Az orvosok. Hogy szükség esetén rögtön tudja. És még ha végigolvasná is Yamin jelentését egy minisztériumi szakért?. Gideon Mace volt. Jótékony hatású.. Ám mindezek ellenére nem adódtak további nehézségek. ez a szer legalább akkora áttörés. ez is olyan szerencsét hoz nekünk. és a munkáját is közmegelégedésre végezte. végre talált egy me gért? feleséget. már csa k az átnézend? anyag mennyisége miatt sincs erre semmi esély. Reméljük. Lord értesült róla. Könnyû kimondani. és a felirás jól fog mutatni a csomagoláson jelentette ki Celia ikor a döntésre került a sor. akkor egy pillanatig sem habozna. Csakhogy a Hexin-W-vel kapcsolatban nem merültek fel kétségek. ami egy darabig nyugtalanította Vincent Lordot. A mini sztérium washingtoni Gyógyszerbiológiai Országos Központjának igazgatóhelyettese már egy idej r. hogy ha Mace nem is foglalkozott közvetlenül a Hexin-W kérelmével érdekelte a dolog. de tu dta. hogy Mace nem felejtette el a múltat. mi t annak idején a Lotromycin volt. mint a Peptid-7 tette hozzá Bill Ing am. Miközben az orvosok egyre többet beszéltek a Hexin-W-r?l. Nincs denkinek sasszeme. és a többi ellen?rzött jelentésre tette. hogy ezt nem teheti meg. Mace alaposan megváltozott: egyáltalán nem ivott. Kikereste Yaminer személyi aktáját. aki ezzel ka pcsolatban azt mondta Celiának: Nagyon megy a szekeretek. Lord reálisan becsülte fel a helyzetet. hogy ez a gazember soha többé nem fog a Felding-Roth nak dolgozni.olatban kétségek merültek fel. hogy észreveszi a csalást. A Hexin-W mindenesetre azonnal nagy sikert aratott. siker s szer lesz hamis jelentéssel vagy anélkül. és mikor megérkezett a Hexin-W f alomba hozatali engedélye. Akkor hát miért ne nyújthatná be ezt a jelentést is a minisztériumnak a többivel együ Az holtbiztos. hol kell keresnie. ami lehet?ségeket nyitott a súlyos betegek gyógyításában. Más gyógyszergyártó cégek. drágám. Odadobná Yaminert a min isztériumi farkasoknak. Mint kiderült. Az orvosi folyóiratok egyaránt dicsért ert és Vincent Lordot. ahogy volt. amelyek közül eleinte nem egy bizalmatlanul viseltetett a . és lesi az alkal mat a törlesztésre. és ugyanezzel az el nevezéssel került forgalomba. hogy Yaminer ilyen simán megússza a dolgot. Attól is összeszorult a gyomra. Egyetlen esemény történt. A jelek szerint mit sem ártott ne rossz hírû szenátusi meghallgatás. mint minden olyan kérelem. Egészen biztosnak látszott. A minisztériumnak küldött el?zetesben már szerepelt Yamine r neve. S?t nem sokkal azután léptették el?. elyekre a csaló orvos hamis adatait jegyezte fel. köztük Andrew. Lord legszívesebben a szemétkosárba dobta volna a jelentést úgy. de n em maradt más választása. Nem látott és nem hallott semmit. mint Vincent Lordnak. hogy a minisztériumban senkinek nem fog szemet szúrni a dolog. A Peptid-7-hez hasonlóan a Hexin-W is megtartotta a lánynevét . Arra viszont némán megesküdött. ami a Felding-Rothtól érkezett a minisztéri umba. Lord teljesen megnyugodott. akkor sem valószinû. Lord aláírta Yaminer tanul mányát.. Sok orvos írta fel a magánbetegeinek is a Hexin-W-t. rendben. és egyr bel?le. és tanúskodna a tárgyaláson. köztük a nag y hírû egyetemi kórházak professzorai fontos tudományos vívmánynak min?sítették a szert. mint tesztel? orvosé. A gyógyszer-engedélyezési kére met kielégít?en rövid id? alatt jóváhagyták. Azt hiszem. és beletette azt a néhány kézzel írt lapot.

a ré zér?l minden ellenségeskedést befejezettnek tekint. Lisa és Br uce is hazajöttek erre az alkalomra. A szabadalmat a clevelandi Exeter and Stowe Laboratories birtokolta.zerrel szemben. és az ízületi gyulladás ellen fejlesztetté ki. azaz két éve szerkeszt?ként dolgozott egy New York-i tankönyvkiadó történelemosztályán. a és gyakran a magány. néhány New York-i híresség. . amelyhez én is szeré yen csatlakoznék. Egy kitûn? tudós élete kezdte Martin. Több olyan szert. m a haja. Peat-Smith. mint Martin pohárköszönt az Celia felkérésére mondott. és Martin Peat-Smith. amelyn ek az elnökét. Ám ugyanígy hozzátartozik a hosszú évekig tartó kilátástalanság. Neki is merész tervei voltak a jöv?t illet?en. az elintézend? ügyek mer?ben másfélék lettek. de a mérgez? hatása miatt nem etett a gyógyszertárakba. mint a bankárok. Stowe-t Celia jól ismerte. és hogy jelezze. itt az ideje. hogy itthon vagytok mind a ketten szólt közbe Celia. akik erre az estére jöttek el. Stowe személyesen látogatott el a ng-Roth központjába. a Peptid-7 feltaláló a teljesen odavan a Hexin-W-ért javasolta a n?vérének Bruce. közvetlen modorú férfi gyûrött öltönyöket hordott. Nagyszerû dolog. hogy Dr. aki már négy éve befejezte stanfordi tanulmányait. többek köz ogy beiratkozik a párizsi Sorbonne-ra. hogy semmivel sem kevesebb a munkáj a. Az egyik ilyen szert Arthrigónak nevezték. A parti nagyon jól sikerült. Ez nem lenne etikus ellenkezett Lisa. mialatt a Hexin-W-t kutatta. csakúgy. mikor a Felding-Rothnak nagyon rosszul ment. most megint el?vettek. pénzügyi el mz?ként dolgozott egy Wall Street-i banknál. A huszonhat éves Lisa. ahogy az elragadtatott gr atulációkat fogadta. ahol tudományos fokozatot akart szerezni. Celia és Andrew néhány héttel y szombat este partit adtak a morristowni házban Vincent Lord tiszteletére. Csak aki ismeri ezeket a sötét mélységeket. amelyben ezúttal ott voltak a Felding-Roth vezet?i. nagy reményeket fûzünk az együttmûködéshez. De az a mámoro zgalom sem vibrált régebben a leveg?ben. Mivel mindkét szernek vann etigyulladás-gátló tulajdonságai. ak elding-Roth részvényei megint emelkedhetnek egy-két pontot. ami már évek óta készen állt. És jó tud hogy semmiben nem változtatok. Folyamatosan mosolygott és otthonosan mozgott a vendégforgatagban. és a saját termékeiket igyekeztek biztonságosa bbá tenni vele. és Celia még soha nem látta Lordot ilyen oldottnak és b oldognak. hogy kísérletezzen az Arthrigo és xin-W keverékével mondta Celiának meg Lordnak a megbeszélésen. Természetesen t gukat az eredményeinkr?l. még több. Mindez fél évvel a Hexin-W piacra dobása után történt. ahogy a vendégsereg elcsendesedett kihívá l és izgalmakkal van tele. aki Celia kérésére t át az óceánon. az tudja megérteni. A cégünk megkapta a minisztérium engedélyét arra. Tudod mit? Hétf?n hívd fel az ügyfeleidet. Egy kiemelked?en sikeres. és szórakozottnak látszott. receptre kapható gyógyszereivel. amiben mostanában Celia élt. s?t ha lehet. Ezért nem keresnek annyit a t kiadók. hogy kifejezésr e juttassa az elismerését a vállalatnak tett kiemelked? szolgálataiért. kedden pedig szivárogtasd ki a hírügynökségeknek. Lord ezt különösen hízelg?nek találta magára nézve. Veretes beszéd volt mondta kés?bb Lisa. Stowe. Miután megtárgyalták a licencvásárlás feltételeit. a morristowni notabilitások. Ha Celia összevetette a jelenlegieket annak az id?szaknak a problémáival. vagyonos vállalat elnökének is megvoltak a maga gond jai. úgy találta. hogy tegyen valamit Lordért. Celia úgy gondolta. Nálunk az etika alapkövetelmény válaszolta a fiú. Igaz. Alexander W. hogy aznap este ott lehessen. ?sszel azonban tovább szándékozott lépni. Azóta a cég bár továbbra is kicsi maradt ig jó hírre tett szert a színvonalas. Az ötven év körüli. mit kel ett átélnie Vincéntnek. hogy vegyenek Felding-Roth részvényeket . a hajdani kutató kémikus tíz év el azel?tt alapította a céget egy partnerrel. és a Hexin-W-vel vegyítve újabb kísérleteket kezdtek velük. és elvezetett egészen eddig a mai ünneplésig. mikor a vendégek már elmentek és a Jordan család egyedül maradt. megvették a Hexin-W licencét. meghajolva minden jelenlév?vel együtt korunk egy kiemelked? tudományos teljesítménye el?tt. Keskeny tudósarca egészen belepirult az élvezetbe. Vagy a könyvkiadókat nem érdekli az etik a? Bruce az egyetem elvégzése óta. És ha ez az itteni mámoros hangulat holnapra köztudomásúvá válik. holott nem volt az. mégped g a Wharton School of Businessbe. Ám zsenije és elhivatottsága felülemelke ett ezeken az akadályokon.

és mikor visszaért z az üzenet várta több másik mellett . Egy telefonhívással kezd?dött. Hirtelen megérezte. Stowe elhall ott. Aztán ma eszembe jutott. a hangja kimért és komoly volt: Celia. és ezt mondta a kagylóba: Halló. Miért bontották fel a szerz?dést? Hát. különös tekintettel a többi halálesetre.A Vincent Lord tiszteletére rendezett parti után az asszony ki sem látszott a munkából. és mikor Celia utólag visszagondolt a szörnyû ügy kezdetére. Miféle többi halálesetr?l beszél? Ezúttal hosszú id?re csönd lett a vonal túlsó végén. és csak egy jó órával kés?bb hívatta fel a n?jével Stowe-t. Nem. akkor nem nyaggatnám magát csattant fel Celia türelmetlenü Mi négyr?l tudunk. és különféle fert?zések áldozatai lettek. elyek máshol történtek. hogy illend? volna. sem a H exin-W nem okolható közvetlenül. Lord valami más ügyben kopogtatott be hozzá. és mikor újból megszólalt. Kés?bb kese okat tett magának ezért a mulasztásáért. Alex! Éppen ma reggel gondoltam magára. hogy a z elhaltak mind szedték a Hexin-W-t. akinek kiadta a s zerz?dés felbontását. amir?l pe dig kellett volna. szokásához híven. úgy érezte. Biztos benne. Mert Lord. hogy azokról sem tud? Ha tudnék róluk. és ennek következtében m hónappal kés?bb beszélt újból Lorddal az Exeter and Stowe céggel kötött Hexin-W licencszerz ?l. Nem küldtem át magának egyet sem válaszolta Lord . ?szintén szólva aggódunk a fert?zéses halálesetek miatt. Úgy érti. hogy valóban bombariadót k ll elrendelni. és bár igaz. A beszélgetés kezdete óta most el?ször végigfutott a hátán a hideg. Mivel a cédulán nem volt rajta. megint nem mondott egészen igazat. még vannak nyitott kérdések. y döntöttünk. hogy egyel?re nem folytatjuk a dolgot. Csak annyi biztos. hogy sürg?s lenne a . Pénzügyi és szervezési ügyekben rengeteget kellett utaznia. Hát nem is tud róla? Most Celián volt a meglep?dés sora. meg az Arth rigo-Hexin-W programra. s híven azoknak az éveknek a gyakorlatához. Alexander Stowe telefonált az Exeter and St owe Laboratoriestól. az asszony el?ször egyéb telefonjait intézte el. 19 A bomba ezúttal nem robbant azonnal. hogy egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. már felvette a kapcsolatot velünk? Én magam vettem kézbe az ügyet válaszolta Stowe még mindig hitetlenkedve. akit egyre jobban bosszantott. mikor Celia még nem ismerte ?t. mert egyik sem fontos. Alex. Celia éppen nem volt az irodájában. Celiának. Celia. Celia nem akart hinni a fülének. hogy a jelek szerint sem az Arthrigo. Celia. hogy alsors lábujjhegyen osont be a Felding-Roth központjába. Hogy haladnak? Egy pillanatig csend volt a vonal túlsó végén. amib?l csak kés?bb rántotta ki a lángoló kardot. hogy átveheti a vonalat. Mikor beszóltak neki. Ezért is hívtam. A füstöt érzékelve még abban sem lehetett biztos az ember. hanem csak füstölgött csendesen és alig észreve het?en. A jelek szerint minden a le obb rendben. Egyszóval elbizonytalanodtunk. rosszkedvûen folytatta a beszélgetést: Hát az biztos. hogy lesz egy-két keresetlen szavam Vincenthez. egy hétköznapinak tûn lyel az oldalán. és úgy g oltam. és nem akarta hallani. aki az utóbbi id?ben annyira hozzászokott a jó hírekhez. Celia lenyomott egy go mbot. szeretnék javasolni . és így elkerülte a figyelmét Lord utolsó mondatának kétértelmû megfogalmazása.. Vince Lorddal tárgyaltam. amit ped ig muszáj volt meghallgatnia. de a megbeszélés végén Celia megkérdezte t?l Mi hír Alex Stowe-ról meg az Arthrigo. aztán Alex meglepetten így szólt: Négy napja felbontottuk a szerz?dést.. hogy Mr. észrevétlenül. a részleteket nem ismerjük. most hallom el?ször. hogy magával még nem is beszéltem róla. és visszahívást kér. Már úg . igaz.és Hexin-W kísérletekr?l? A klinikai kipróbálás jól halad válaszolta a férfi. hogy nem értesült valamir?l. hogy ez még nem minden. Egyébként érkeztek jelentések káros mellékhatásokról a Hexin-W-vel kapcsolatban? Me y én eggyel sem találkoztam. hogy a munkatársa. Nálunk is történt k megfigyelés alatt álló betegnél. már máson járt az e. Hirtelen elha llgatott.

Ezt a jelentést is becsúsztatta a másik mellé a dossziéba. mert beszéltem vel e a témáról. De véleményem s t beszélnie kell Dr. hogy ha a gyógyszergyárnak bármilyen s abb mellékhatás jut a tudomására els?sorban az új szerekkel kapcsolatban . Személyesen me gy oda. tulajdonképpen azért hívtam magát. h jelentsenek mindent. A szokásoknak megfelel?en most i s Lord asztalára került az irat. Lekötelezett mindazzal. hogy a Hexin-W nem lehetett a halál oka . Mindkét áldozat Hexin-W-t szedett egy másik gyógyszerrel kombinálva. Már éppen meg akart nyomni egy másikat. máskor pedig a kórházak értesitették tinszerûen a gyárat. Remélem. Kés?bb zonban. de a halál oka láz és fert?zés volt. Lord úgy érvelt m n. mindannyi ogy a minisztériumot már régen értesítették. Õszintén remélem. és a halálá Az egyébként is beteges férfi áldozat pedig egy rendkívül súlyos agyi fert?zésbe halt bele. Ez az ügynök lelkiismeretesen feljegyzett minden infor mációt. Vincent tud a halálesetekr?l a mieinkr?l meg a többir?l is . Néha maguk az orvosok ragadtak tollat. azonnal félre is tette. Miért is kellett összefüggésbe kerül a haláluknak a Hexin-W-vel. ahelyett hogy a rendnek megfelel?en továbbküldte volna az irattárba. Alex. és egyre zaklatottabb . Lordot most már bosszantotta a két újabb halott. Nincs mondta Stowe. vagy ha bármiben szolgálatára lehetek. két különböz? helyr?l. és negyedévenk t a minisztériumnak. Ann k ellenére. Ugyanakkor nincs sok értelme annak. Ez az irat is Lord íróasztalára került. A michigani ügynök jelentésében az állt. Ezt törvény írta el?. Miután a férfí végigolvasta. és megszakította a vonalat. És ? már biztosan tud részletekkel is szolgálni. Alex válaszolta Celia . amit elmondott nekem. Az sszonynak súlyosan elfert?z?dött a lába.amit. amiért más portája el?tt söprögetek. Ja. több forrásból is tudomást szere gyógyszergyárak. Ez onatkozott arra az esetre is. Egy férfi és láláról tudósítottak. úgy fest a dolog. Azt is kötelez? érvénnyel megszabta a törvény. izületi gyulladás elleni szert. Igen válaszolta Celia. feltétlenül jelentkezzen. A gyógyszerészek lelkiismeretesebbje is jelentkezett szükség esetén. hogy ondjam. A gyógyszerek mellékhatásairól. halálának oka súlyos májfert?zés volt ezt colás is egyértelmûen megállapította. mert a minisztériumnak szóló je gírásához adatokat kellett gyûjtenie. hogy vannak bizonyos fehér foltok az ismereteimben a vállalat ügyeivel kapcsolatban. hogy a halált semmiképp sem okozhatta a Hexin-W. A Felding-Roth egyik ügynöke írta. a fert?zés gyorsan továbbterjedt a testében. ne tartson szemtelennek. valamikor a jöv?ben még együttmûködhet Köszönöm. mikor hirtelen meggondolta magát. sürg?s jelzéssel. amihez csak hozzájutott. Én is remélem válaszolt Celia automatikusan. akkor a cégnek enöt napon belül. hogy felhívja Vincent Lordot. Szerintem is. hogy egyik esetben sem a Hexin-W a bûnös. miu zultált egy michigani orvossal. Igaz. mikor azokba az átkozott betegségekbe úgyis belepusztultak volna?! Mert nyilvánvaló. legyen az akármilyen banális dolog. A jelentést egy orvos írta a floridai Tampából. De kérem. amiket most azonnal fel akarok deríten i. és az egészet visszazárta a fiók Egy hónap múlva egyszerre két jelentés érkezett. Lenyomott egy gombot. és már a következ? l esze. Lorddal. miután egy otthoni baleset során megvágta magát. és ezért tette félre a jelentést. hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. A férfi újból habozott. Azonkívül az ügynököknek is ki volt adva. A Hexin-W-t szed? betegek között történt els? halálesetr?l a szer premierje után két appal érkezett meg a jelentés a Felding-Roth központjába. ha a gyógyszergyár szerint az adott szernek nem lehete tt köze a súlyos mellékhatáshoz. amit csak a Felding-Roth gyógyszereivel kapcsolatban hallana k. A gyógyszergyárakban gyûjtötték a mellékhatásokról szóló jelentéseket. Mindenesetre az egyr e dagadó dosszié most már nem hagyta nyugodni. hogy a lábát amputálták. A második jelentés két héttel kés?bb érkezett. betette e gy dossziéba. és kérem. A kutatási igazgató megint csak úgy döntött. így a károsakról is. ha valami adatra volna szüksége. Méghozzá most azonnal. hogy az elhalt beteg szede tt Hexin-W-t egy másik szerrel együtt. és elzárta a fiókjába. Nem értette a dolgot. továbbítania kell az információt a minisztériumnak. hogy noha a beteg valóban szedte a Hexin-Wt meg egy másik. s?t alkalmanként maguk a betegek írtak a vállalatnak. ?szintén sajnálom a szerz?désbontást.

Miért nem tudtam arról. otthon vagy más olyan helyen. ahol a baktérium zavartalanul szaporodhatnak és támadhatnak. és habozás nélkül felel?sségre vonta. akit meglepett Celia hirtelen felbukkanása.. és a f félelemben élt. hogy megszegte a törvényt. ahol a fert?zések esélye minimális. Lord persze nem mondta meg Sto we-nak. ellen?rzött körülmények között . dményeként nincs gyulladás. Akkor megérezte. hogy bûnösen elleplezett valamit. Azt is megtudta és ett?l még jobban kezdett rettegni . akkor a Feld -Roth meg ? maga is bizonyíthatóan törvényszeg?vé válik. akkor a korábbiakat is mellékelnie kell. azon a kereskedelemstratégiai megbeszélésen.. Hiányukban pedig amit a szabad gyökök befogása okoz a baktériumok és más él?sköd?k háborítatlanul garázdálkodhatn t?zéseket okozhatnak a test legkülönböz?bb pontjain. aminek a következménye több haláleset lett. Lehetetlen helyzetbe hozta magát. mikor megkérvényezte az el?léptetéséhez a gyorsított eljárást. A tizenötödik jelentés aznap érkezett. Azt is pontosan tudta. már tizennégyre emelkedett az ismert áldozatok száma . hiszen nem jelentette az eseteket azonnal a minisztériumnak. Ekkorra Lordnak ha akarta. plusz az a kett?. Lord tehát levonta a végkövetkeztetést: elismerte a hibáját. akikr?l Stowe tájékoztat ta a jéghideg verejtékben fürd? Lordot. hogy végül is a Hexin-W okozta a tizenkét vagy még több ember halálát. Azok nál viszont már régen lejárt a tizenöt napos határid?. hogy mi okozhatta a legtöbb halálesetet ha nem az összeset. Azzal nyu tgatta magát. Meg halált. hogy Stowe valahog yan tudomást szerzett a tizenkett? közül négy halálesetr?l. folytatta: A vállalaton kívülr?l kell megtudnom. így mutatta be a Hexin-W hatásmechanizmusát: . hogy hiányosságai voltak a Hexin-W klinikai tes rogramjának. de eddig nem jutottam hozzá. Különös módon egy huszonhét évvel azel?tti nap jutott az eszébe. az illinoisi egyet men. hogy egyedül ? tud minden esetr?l. amellett hogy fájdalmat okoznak. és feltette magának a kérdést: lehet. feszengve így válaszolt: Beszélni akartam magával. Ami súlyos következményekkel járhat. ha nem derengeni kezdett. hogy a Hexin-W-t vissza kell vonni. mert hibát vélt felfedezni a jellemében. és megszûnik a fájdalom. Így hát Lord ezt a két jelentést is becsúsztatta a dossziéba a többi mellé. mikor Stowe felhívta Celiát. Ha ezt a két utolsó jelentést elküldi. amiket meg lehetett volna el?zni. hogy már tizenkett? az áldozatok száma.. Mindezek után megaláztatás vár rá.lett. és az Exeter and Stowe részér?l visszamondta a s zerz?dést a további Hexin-W kísérletekre. hogy a dékán azért vonakodik. Mivel a törvény szerint Lordnak kötelessége volt tudo ul venni a Stowe által elmondottakat. Arra is rájött sajnos.. és íróik nem tudtak arról. Lord fiókjában már tizenkét jelentés lapult. Valamikor régebben Celia irodájában. hogy másutt is hasonló esetek történtek Mikor Alexander Stowe felhívta. hiszen nála futnak össze a szálak. Gideon Mace valószínûleg ugrásra készen lesi az el s? adandó alkalmat. a dékán irodájában. ho a dékánnak igaza volt? Celia bejelentés nélkül rányitotta az ajtót. bírósági eljárás és esetleg börtön. hogy érkeztek jelentés . Ez mind így is volt. hogy Celia megérkezett hozzá. hogy Dr. A jele ntések egyenként érkeztek. A legtöbb. megfigyelés alatt álló beteg kórházi. Vincent Lord már biztosan tu . Mindez néhány perccel azel?tt történt. olyan környezetben. védelmet is nyújtanak. már kés?n . És még mennyi ideig nem jutott volna hozzá. és ha most küldi el ?ket. amit ttak. hogy az Exeter and Stowe négy napja felbontotta velünk a z együttmûködési szerz?dést? Lord. De bizonyos következtetések és néhány sebtében elvégzett kísérlet nyomán az is világo y a fehérvérsejtek eltávolítása sebezhet?séget és gyengeséget okoz. Lord tudta.. romba d?ltek az álmai. é rettegése n?ttönn?tt. ha én most nem jövök el magához? Aztá em várva a választ. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. hogy bosszút álljon a vállalaton meg személy szerint rajta is. Most legel?ször Vincent Lord a lelke mélyére nézett.megállítja ad gyökök termel?dését. ah ol úgy megtapsolták az el?adását.. Rendes körülmények között hérvérsejtek. Bár még nem voltak a kezében az egyértelmû bizonyítékok. Azt is ugyanolyan jól tudt a. Ekkor már tisztában volt azzal. A haláldossziéban szerepl? esetek azonban egyt?l egyig kórházon kívül történtek.

. Miért nem számolt be nekem ezekr?l? Tanulmányoztam. Mindezek tudatában fel kellett volna ismerje a kitér? választ. Az asszony akkor meg is lep?dött. amire el?re tudta a választ. míg ki nem facsarja bel?le az igazságot. és kin yitotta az íróasztalfiókot. Õ tudta ezt. Tájékoztattuk a minisztériumot ezekr?l a jelentésekr?l? Nem válaszolta Lord és rángatózni kezdett az arca. Ez ak. De nem! ? elhomályosult szemmel és tudattal ünnepelte a második világsikert.. Azt hitte. hogy elérkezett az igazság pillanata. eszébe jutott az a hét évvel korábbi jelenet. Most azonnal adja ide mindegyiket nyújtotta ki a kezét Celia. Celia keserûen arra gondolt. ert akkor a minisztérium azonnal intézkedik és figyelmeztet minden orvost. és azokat az els?. hogy nem tanult a korábbi leckéb?l. hogy nem érkeztek. Tudva. Lord akkor nem akarta neki megmutatni az iratokat. ahol bárki hozzájuk férhet. Maga akkor azt válaszolta. És kevesebb áldozat volna. Mert tudta. Ha ezt nem mulasztotta volna el. Továbbra is nagy rû szernek és fontos tudományos vívmánynak tartom. hogy a szert kés?bb újra forgalomba lehessen hozni. és sak Lordban omlott össze egy világ. hogy szenteljenek az iratoknak minél nagyobb figyelmet. Különben mindegy hallgattatta el Celia egy fáradt mozdulattal. lassan bólintott. Természetesen tisztában van a törvény által el?írt tizenöt napos határid?vel.. az elnök asszony a fele l?s. amilyenekhez Celia az elmúlt huszonhét. Aztán még sötéten. a P eptid-7 után a Hexin-W-t. összehasonlítottam ?ket dadogta Lord. de benne is. hogy Vincent alaposan m . és addig gyúrnia Lo rdot. Megkérdeztem magától nemrég folytatta Celia . Ezenkí k. Lord átnyújtott neki egy tömött dossziét. amik a Montaynenel kap csolatban érkeztek. Az ideiglenes szó azt jelezte. mikor elk zdte olvasni az oldalakat. akko r már hónapokkal ezel?tt fény derült volna ezekre a jelentésekre. attól függetlenül. 20 Majdnem biztos. ami nem tetszik neki...a Hexin-W káros mellékhatásairól. mikor meglátt micsoda mennyiségû anyagról van szó. tipikusan Lord-féle válasz volt. olyan. Azt mondtam. amiért ?.. Celiának elállt a szívverése. Ám az már így s világos volt. és azt mondta: Ezeket magammal viszem... És mégis történt. hogy az érkezett jelentések közül egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. Hittem a Hexin-W-ben. szigorúbb feltételekkel. nem vesz tudomást arról. hogy hamarosan hallunk fel?lük. gyanús jelentéseket akarta látni. Miért tette? kérdezte Lordtól anélkül. Celia meglepetten konstatálta. miközben Lord némán figyelte. Lord szó nélkül. és. hogy valami ésszerû választ remélt volna. tizenöt haláleset. évben hoz zászokhatott. és mégs em tett ellene semmit. Ahogy Celia nézte. mint kérdésnek hangzott. hogy Lord valóban pontosan ezt mondta. hogy érkeztek-e jelzések a Hexin-W leges mellékhatásairól. hogy nem. amúgy magának ozzátette: Tartok t?le. Kiadták az utasítást a Hexin-W ideiglenes vis vonására. hogy a Hexin-W nagy ívû szárnyalása megtört. de mivel Ce lia nem tágított. sürg?s jelzéssel és külön futárral. Felnézett és feltette az elkerülhetetlen kérdést. most már semmi baj nem történhet. Az asszony viss zatette az iratokat a dossziéba. Kétszeresen is felel?s. Milyen kár! sopánkodott nem sokkal kés?bb Alex Stowe Celiának. hogy a minisztérium azért intézkedett villámgyorsan. Ocsmány. kezdte Lord. mert a nyom aték kedvéért Celia személyesen telefonált oda. hogy a jelentések nem a központi ira ttárban vannak. hogy Vincent Lord nagy el?szeretettel elt itkolja a rossz híreket. A fénymásolatoka t még ma elküldöm Washingtonba a minisztériumba.. és. ugyanezzel a mozdulattal vette el? a kulcscsomóját és ugyanezt a lezárt fió ot nyitotta ki. Az asszony megszámolta a jelentés eket. Lord kétségbeesetten igyekezve menteni a menthet?t. És mivel nem ta nult. mikor ugyanígy megj elent Lordnál. Hitetlenkedéssel vegyes borzalom töltötte el. hogy a minisztérium nyitva hagyja azt a lehet?sége . És minden elhalt szedte a Hexin-W-t. így védekezett: Nem azt mondtam. Lord el?vette a kulcscsomóját.. maradt egy gyenge pont a cég szervezési rendjében.

valószínûleg cs további fejlesztések után. Celia kérésére Quentin. azonnal megkezdte az el?készületeket a szer visszavonására. Celia megpróbálta elérni. ami az Igazságügyminisztériumban történik vagy történhet zte Bill Ingram. hogy a Felding-Roth egyike volt az úttör?k ek. ám a min ebbe nem akart belemenni. hogy maga milyen becsületesen beszámolt neki az elkésett jelentésekr?l. így mikor m ett a minisztériumi határozat. És akkor büszkén vállalhatja. Celia. Két héten belül a Hexin-W eltûnt a gyógyszertárak polcairól is. hogy azok sem jártak el elég körülte en folytatta Quentin. A Capitol Hill találkoztunk vele. Az egyik frakcióba tartozik az az ember. hogy miért. Alex mondta Celia.everte a dolgokat. e l huzakodó frakció közé kerültek a minisztériumban. ha a maga pártfogója már nem lesz ott. Az elkövetkez? években egyre többet fogunk olvasni róla. sajnos ott van a másik minisztériumi frakció. Köszönöm. így a Felding képviseltette magát a házkutatási parancs megkérvényezésekor és kiadásakor. akit maga felhívott telefonon és még néhán an. A parancsot a newarki Szövetségi Bíróság adta ki. A washingtoni ügyvéd rendszeresen tájékoztatta az asszonyt a f jleményekr?l. hogy a Hexin-W visszavonása miatt borús hangulat uralkodott a vállalatnál. Imádkozhatunk. Persze hogy emlékszem sóhajtotta Celia. Biztos. Azonkívül az az ember el van ragadtatva attól. csak azt nem tudom. Az emlékezetes telefonbeszélgetésük óta Celia rendszeresen felhívta Stowe-t. felhasználva f?városi kapcsolatait. aminek a vezére annak az embernek a helyet tese. tudják ugyanis. amelyben figyelmeztetik ?ket. a Felding-Roth azonnal postázni tudta az orvosoknak a s zabványlevelet. és nála fog m dni az ügy. Mace-t elönti az epe. hogy önkéntes visszavonásnak min?sítsék az akciót. A késés miatt egy darabig a vállalat nem kapott feddést. de mindketten tudjuk. hogy visszatér a piacra a Hexin-W mondta a férfi . ám néhány héttel kés?bb a Ró ldalak elnevezésû washingtoni gyógyszeripari közlönyben ez állt: A Felding-Roth és a Hexin-W ügyében a minisztérium továbbította az iratokat az Igazságügy-min tériumnak az állítólagos határidõ-túllépési törvényszegés miatt. amely k a legközelebb volt Boontonhoz. és ezt a mostani hívását a Rózsaszín oldalak pár soros jelentése inspirálta. levelezés és más dokumentumok f utatását és lefoglalását . akit felhívott. hogy többé ne írják fel a szert senkinek. ha meghallja a Felding-Roth nevét. hogy két. November közepén a New Jerseyi körzeti államügyész az Igazságügy-minisztérium utasítására megkérvényezte egy szövetségi re elnevezésû gyógyszeripari termékkel kapcsolatos feljegyzések. lassú haladás hívei. amiket el lehet simítani és meg lehet úszni. Talán emlékszik még rá. Mert vannak Washingtonban bizonyos d olgok. A Hexin-W-t október els? napjaiban vonták vissza. Aztán még keserûen hozzátette: Az a baja a társadalmunknak. amin Bill Ingram és egy vállalati jogász is részt vett . Ez az illet? viszont egy követ fúj a Gide on Mace nevû doktorral. és megkezd?dött az idegtép? várakozás. Az egész akció az egyik fél kérelmére a másik fél távollétében zajlott. Annak ellenére. Igen válaszolta Quentin. Mivel Celia el?re meg tudta jósolni a m inisztérium döntését. bár ismereteink szerint arra slattétel. Tehetünk valamit az ellen. megpróbálta kideríteni. Még idegesít?bb volt a házkutatási parancsot lobogtató szövetségi rend?rbírók megjele Felding-Roth központjában. hogy az esküdtszéki tárgyalás meg melés visszaüthet a minisztérium dolgozóira. aki bölc és bizalmas barátnak bizonyult. ízig-vérig bürokrata. Neki szintén van hatalom a kezében. igaz. ilyen szerek nem voltak és ne m is lesznek. re inkább el fog terjedni az orvostudományban. hogy minde ki kockázatmentes szereket akar. márpedig Mace bosszúért liheg. Dr. Még némi kockázat árán is szükség van a szabad gyökök befogására. Ennyiben maradtak. A késedelmes bejelentés miatt azt tanácsolták Celiának a vállalat jogászai. de egy esküdtszéki tárgyalás ha arra ke sor nem tartozik ezek közé. hogy az ügyben össze kellene hívni a vádesküdtszéket. ha kiderül. vagyis az. akik a megfontolt. hogy tör?djön bele a minisztérium döntésébe. Most minden bátorító szó jól jön nekünk. maga az ügy viszonylag simán zajlott. Bizalmas forrásokból úgy értesültem mondta Childers Quentin Celiának telefonon eg megbeszélés alkalmával. Quentin tartott egy kis szünetet. h mi folyik a kulisszák mögött. .

így Vincent Lordét is. Dr. és átnyújtotta az egészet Donahue egyik munkatársának. Lilian Hawthorne társaságában. aki megint ott ült Celia mellett a kihangosított telefonnál. minél jobban elhúzódik az ügy. ám rengeteg egyéb dolga van az Igazságügy-minisztériumnak. és ezek között Hexin-W a legfontosabb. Így történt. akik napokig kutattak az épületben. Celia telefonhívást kapott Bill Ingramt?l az Egyesült Államokból. a vállalatnak és Lordnak egységet kell mutatnia. két nappal a ceremónia el?tt. a húsz év korkülönbség ellenére. köztük a kutatási részleg szekrényének tartalmát. úgyhogy egyel?re egy mindkét fél számára kíno szünet jött létre. Lord megpróbált tiltakozni az irodájába történt er?szakos behatolás miatt. Celia tervet készített a kutatási részleg át ezésére egy részlegigazgatóval az élen. Hivatalosan még mindig folyik a vizsgálat jelentette Childers Quentin röviddel karácsony el?tt . hogy komol ügy lesz bel?le. és hármójuk har ow-i látogatása során Rao Sastri láthatóan vonzódott hozzá. és hasonló so t váltott ki valamennyiükb?l a rend?rbírók jelenléte. és az ünnepség után partit rendez e meg a te tiszteletedre mondta Celia a telefonba Martinnak. amely a leend? Sir -ök neveit tartalmazta. Celia. a mayfairi Fortyseven Park Street Hotelban szálltak meg. Úgyhogy fogta magát. az Igazságügy-minisztériummal. és alelnökökkel. hogy Lord irodájában Celia kezébe vette azokat az illegálisan visszatartott jelentéseket. mikor is ?felsége a Buckinghamalotában fogadja majd Sir Martin Peat-Smitht. hogy Ma rtint az emberiség és a tudomány kiemelked? szolgálatáért üti majd lovaggá a királyn?. Bill Ingram. De az is nyilvánvaló volt. és gy teherautóval tucatnyi papírládára való iratot szállíttattak el. hogy L ord napjai a vállalatnál meg vannak számlálva. London ek. hogy a rossz hírek a minisztériummal. Celiának már meg is volt a titkos jelöltje a génsebészet élére. de az orra alá dugták a házkutatási parancsot. hogy január végén Celia és Andrew. Míg Lord igyekezett láthatatlanná válni. Hétf?n. hiszen ete volt a harlow-i intézet. A ceremónia id?pontjául február els? hetét tûzték ki. utána pedig vacsorázni. így példáu bészeti laborért. Celia kellemes meglepetéssel értesült arról. . részlegigazgatónak lennének alárendelve és egyes osztályokért volnának felel?sek. a férje halála óta egyedül élt és ritkán mozdult ki az otthon útra is csak Celia rábeszélésére vállalkozott. Az új esztend? jó hírrel köszöntött be. hogy rossz hírekkel traktálom kezdte az alelnök . de éppen most h tt fel Childers Quentin. els?sorban Celiával. hogy Washingtonban elszabadult a pokol. ahol pazar luxuslakosztályok szolgálták a vagyonos vendégek kényelmét. és utána meghívta ebédelni. hogy míg le nem zár a Hexin-W-féle jelentések ügye. Mindenki el?tt világos volt. Quentin elmondta folytatta Ingram . hogy Peat-Smith lovaggá ütése bizonyos szempontból felfogható emlékünnepségként is. ezette Liliant a laborokon. Azóta. De azért ne ringassák maguk okba. hogy Lilian randevúzni fog Sastrival Londonban a következ? héten elmennek színházba.A házkutatás ijeszt? váratlansággal érte Celiát meg a többi vezet?t is. aki az elnöknek tartozna beszámolni. Andrew meg Lilian a gazdag utazók legdivatosabb szállodájában. többek között azért. Az ötvenkilenc éves Lilian továbbra is feltûn?en csinos asszony volt. Gideon Mace-szel. Egy héttel el?tte átrepülünk Angliába Andrew-val. A The Times úgy fogalmazott. November közepét?l az év végéig nem érkezett újabb hír a Hexin-W-ügyr?l. miután gratulált neki a nagyszerû kitüntetéshez. és megkerülve a hivatalos utat. Ingram elmondta. Martin Peat-Smith neve valóban szerepelt azon a listán. mert helytállónak talált . Sam özvegye hét és fél éve. felsétált vele a Capitol Hillre. Úgy fest a dolog. így szól t: Azt hiszem. Dennis Donahue szenátorral és a Hexin-W-vel kapcsolatosak. annál kisebb az esélye annak. Az iratok l efoglalása még egyértelmûbbé tette a helyzetet. hogy Mace megelégelte az Igazságügy-miniszté ium bénultságát . Ne haragudjon. felmarkolta a Hexin-W táit. és félreállították az útból. a kutatási igazgató igyekezett a lehet? legminimálisabbra szorítani az érintk ezést a vállalat többi vezet?jével. és Martint is Sam választotta ki vezet?nek. Igen itt is így látja a többség válaszolta Quentin.

és. Mondja meg neki. Az Igazságügy-mi ztériumban már ott van a hamis tanulmány. amire most derült fény? Ingram mélyet sóhajtott. bár nem most hallok el?ször ilyesmit. akik aztán a körmére néznek az élénk fantáziájú orvosnak. . és mintha megfagyna a vér az ereiben. Mondja Bill. Tartogat még vala Sajnos. akkor a minisztériumnak. Illetve micsoda? Ööö. most már biztos. igen. hogy miután az ember fe dez egy ilyen csalást. Az viszont már nem szokás.. még miel?tt elküldte volna a kérelmet a minisztériumba. hogy valami ilye tam . hogy vádesküdtszék ül össze a Hexin-W-je tések késedelmes továbbítása miatt. ahányszor Mace-re t erel?dik a szó. Az adatai többségének semmi köze a valósághoz. Ha a jöv?ben mit árthat a Felding-Rothnak vagy magának. hogy parancs. Kiderült. t Yaminer csalására. és csatolta a gyógyszeredélyeztetési kérelemhez. Pedig Vincent éppen ezt tette. hogy va n-e határa a becstelenségnek. Van egy ilyen ér zésem. amik Vincenttõl származnak. és amelyekb?l egyértelmûen kiderül. Közöttük Yaminer aktáját is. Ingram szavai hirtelen összekapcsolódtak az em lékezetében azzal a beszélgetéssel. miért gyûlöl minket annyira. Quent int úgy informálták. biztos abban. Emlékszem. mint valami karácsonyi ajándékon. és Vincent jegyzetei. El?ször is. aki most már személyesen is belefolyt a dologba Donahue miatt.. és a repül?térr?l egy nesen jöjjön ide hozzám. Rögtön ezután Donahue felhívta az igazságügyminisztert. Ezt el is hiszem. Vincentnél van a rejtély kulcsa folytatta Ingram. köztük egy Yaminer nev hoenixi orvosé is.. hogy hol tart az ügy.. Mondja kérte Celia fáradt hangon. Ki ellen? Természetesen Vincent Lord ellen. Celia. amire most derült fény. mikor átküldtük shingtoni minisztériumba a Hexin-W engedélyeztetési kérelmét. Celia pontosan tudta.. magukkal vit ek bizonyos iratokat Vincent részlegéb?l. hogy hazudott a bizottságnak. Hát elég bonyolult. és azt mondta. Hát persze hogy nem. Emlékezett a washingtoni ügyvéd figyelmeztet? szava ira a szenátusi meghallgatás után. hogy a szenátor összedörzsölte a kezét. De honnan tudhatja azt bárki. Ráütött a hasára. Itt és most. hogy Vincent felfedezte a. Azzal fo gnak érvelni. Rögtön elmondom. Illetve. mi az a plusz még egy ügy". Ez így van hagyta rá Ingram.. Mace-r?l van szó. és kü betegeket írt bele az anyagába. Ebben a dossziéban tal néhány kézzel írt jegyzetet. De ha az ember rájön a csalásra már amennyiben rájön . Hát ez kínos jegyezte meg Celia . Dr.. maga ta egyszer. Vincenttel? Igen. hogy a végs? felel?sség a magáé volt és ezt az érvelést támogatja Donahue. hogy fogalma sincsen. benne hagyja a minisztériumnak küldend? iratcsomagban. Szóval. Én is figyelem Vincentet. Még most sincs róla fogalmam. akkor ugrani fog. amit Lorddal folytatott a szenátusi meghallgatások idején Akkor megvádolta a férfit. Beszélni akarok vele közölte hirtelen elhatározással. plusz még egy ügyben. szerepelt az anyagban egy sor orvosi tanulmány. Azt hiszem.. Mit is lehet erre mondani? Azon töprengett. Celia. És az igazs zter. De sajnos maga ellen is. benne a Hexin-W klinikai kip róbálásának adataival. Qu zerint Donahue a maga skalpjára pályázik. Aláírta Yaminer jelentését.. Hát ennyi volna mondta végül Ingram. Hát ez tényleg elég sok rossz hír egyszerre sóhajtotta Celia. hogy Yaminer hamis tanulmányt készített. de igyekszem minél érthet?bben el?adni. és azonnali intézkedést köv entin szerint azóta Donahue óránként rátelefonál a miniszterre.r Donahue meglátta az iratokat. Celia a hallottakat mérlegelte. Igen válaszolta Celia. miért. Más gyóg gyárakkal is el?fordult már. és arról. Mikor megjelentek nálunk azok a rend?r bírók és házkutatást tartottak. h ogy vádat tud majd emelni.. Celia csak hallgatott. Üljön fel az els? gépre. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. mi baja annak az alaknak a Felding-Rothszal. úgy kapott rajtuk.

a legkevésbé sem önre. megviseltnek látszott. Hog y megvette Redmondtól azokat a Mace-t terhel? dokumentumokat. Dr. hogy életment? . legfeljebb csak annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. Lord mond hidegen -. Hagyni. De nem fogja szívesen hallg bánni fogja. Mace-nek ?szinte kételyei támadtak az ausztrál jelentés miatt. Lord kitálalt. És mi lesz most. mikor Mace késleltette a Montayne engedélyezését. Mace összeomlása a szenátusi meghallgatáson. Dr.. és arra gondolt. hogy maga gondoskodjon az ügyvédi védelmér?l természetesen a költségeket is beleértve. Mégis muszáj volt megtudnia. Ezt nem teheti meg. és hogy ezzel cinkosokká váltak eg bûnügyben. Elmondott mindent tövir?l hegyire. De mit érne el vele? Lordnak meg Mace-nek persze a végét jelentené és ez még nem is lenne baj. Lord. és szemében a diadal szikrája csillant. Ha én lennék Mace. Lefogyott és arca még keskenyebb lett. akkor mindent tudni akarok. ha a vállalat becsületén is csorba esne. hogy igyekezett megtudni valami kompromittálót Mace-r?l. Jordan. Elmondani a teljes igazságot. most szinte folyamatosan rángatóztak. Celia most már mindent tudott... szólítsák egymást keresztnevükön. hogy elhatárolja magát önt?l. hogy ne adják át ratokat az igazságszolgáltatásnak. Tényleg történt valami. hogy mindent? Történt valami a múltban folytatta Celia . mélyebb oka. Lord fáradtnak.. a vezet?kre. mikor ügynökképzési igazgatóhelyettes volt. mert mindezek befolyásolhatják a jöv?beli döntéseit. amir?l maga tud. Semmiféle kötelezettséget nem vállalok. Hallgatom. hogy megismerte a gyászos igazságot? Ha a lelkiismeretére hallg at. hogy D ... hogy javasolta. a Felding-Roth és ? maga is. és hagyja. Az arcizmai. mert maga ellen is vádat fognak emelni vágott vissza Lor d. A nyilvánossá . Azzal próbálta a köztük lév? hûvös viszonyt egy kicsit legíteni. és szánalmas rra a kérdésre. hogy mindenki megkapja. Nem szándékozom megtárgyalni magával a szégyenteljes Yaminer-ügyet.Ott álltak egymással szemben. Mrs. De amennyiben igényt art arra.? nézett rá Lord meglepetten. annak ellenére. Leülhetek? Igen válaszolta Celia. és an fordult Lordhoz szakmai tanácsért. ha akarom. A magam védelme pedig csak rám tartozik.. Megtehetem. és a hatvanegy événél öregebbnek. Celiának eszébe jutott egy régi eset. Maceszel kapcsolatos. Gideon Mace. a szer biztonságosságával ka csolatban. Ám akkor Lord hidegen visszautasí a közeledését: Jobb lesz. én is gyûlölném magunkat. Dr. hogy megzsarolják Mace-t. Lord most egy székre mutatott. Jordanék szállodai lakosztályának nappalijában voltak. valóban bárcs ak ne tudta volna meg soha. hogy így találkoz ott abban a georgetowni buzibárban Tony Redmonddal. hogy megtudta. a h osszú és értelmetlen id?húzással a Staidpace jóváhagyásánál amir?l kiderült. akkor csak egy lehetséges megoldás van. Mace minisztériumi kollégájával. Értesíteni minderr?l a hatóságokat. Hát jó adta meg magát Lord. és itt els?sorban a cég dolgozóira kell gondolni. Ha akarja. a beosztottakra. hogy a vállalat a védelmére keljen. Ne kerteljen. hogy ez lehet? séget ad a vállalatnak arra. Azt iszem. a részvényesekr . amelyek azel?tt csak néha rándultak meg.. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk pozíciója bségnek. Na. ami a vállalattal kapcsolatos. Eddig álltak. én viszont nem. aki kés?bb beleegyezett. gondolta Celia.. hogy miért engedélyezte a Montayne-t: Nem tudom. kezdve Mace akadékoskodásával.. Ezt meg kell értenie. Hogy sikerült a zsarolás. Ugyanakkor egyszeriben minden megvilágosodott: Sam kétségbeesése és bûntudata.. öngyil osságának valódi. Celia meg Vincent Lord. Sam t úgy döntöttek. amit érdemel Vincent Lord... Hogy érti. a dolog Dr. Ám az már annál nagyobb baj volna. és ? is leült. hanem tartsák talonban. Lord elhallgatott. ezúttal megfogadom a tanácsát. Hogy kétezer dollárt fiz etett értük és hogy ezt az összeget jóváhagyta Sam. a sértésekkel. gondolta Celia. Beszélt arról. Mace gyûlölete a Felding th és mindaz iránt. És hogy két évvel kés?bb. amit a Felding-Roth elnökeként fog hozni.

Már egészen b iztos volt abban. akiknek a hozzátartozói mind valami magas kitüntetés várom ai? Valóban a királyn?t várják valamennyien. Aztán minden elcs ndesedett. A karmester intett a pálcájával. hogy holnapután. aki most kint vár kozik. hogy mit érne el azzal. majd bal vállát. és mozgolódás támadt a bejáratnál. Úgy látom. aztán Mace-t. és így cinkossá válik. Yvonne igyekezett az emlékezetébe vésni minden pillanatot. Az ? drága Martinjával érkezett a palotába. És ezt Lord is pontosan tudta. meg a többi tudósra a kutatási igazgatóságon. Minden méltóságteljesen és olajozottan zajlott . követve az utasításokat. A libériás inasok kitárták a nagy kétszárnyú ajtót. jobb térdét ráhelyezte. A királyn? átvett egy kardot a mellette álló udvaronctól.. A zenekar hirtelen elhallgatott.indulok. aztán egyet el?re. Martinnal már elpróbálta egy szer a ceremóniát az udvari számvev?. hogy ennyi id? után semmit. és finoman megérintette vel a térdepl? Martin jobb. aki ünnepi egyenruhában feszített.. A csütörtöki Concorde New Yorkba már tele volt.. a térdepl?zsámolyhoz me . Az események gyorsan követték egymást. hogy ? is hallgatni fog. ki-ki vérmérsékletének megfelel? izgalommal? Vag ehet. a vendégek pedig felpattantak ül?helyükr?l. de ez a gkevésbé fontos. ám így is felejthetetlen volt az alkalom. akit a lovagrend kommendátora vezetett fel. Hamarosan sor került Martinra. Tényleg a Buckingham-palotában van? Tényleg ? ül a bál teremben a többi vendéggel együtt. A bálterem közepe felé tart Kötelesség