Arthur Hailey Keserû pirula Arthur Hailey Strong Medicine

...mert kétségb'esett Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít, Vagy éppen semmi. Shakespeare: Hamlet

Úgyszólván eláraszt bennünket a felmagasztalt orvosságok végtelen b?sége, és íme, itt egy újabb. Thomas Sydenham, orvos (1624-1689)

Személyes közlés Az írótól olvasóinak

1979-ben, a Túlterhelés címû könyvem megjelenésével egy id?ben bejelentettem, hogy vi szavonulok. Elfáradtam. Az életemet kiteljesedettnek éreztem. Hálás voltam és vagyok az olva sók millióinak világszerte, akik sokféleképpen gazdagították az életem, többek között úgy is, ?vé tették számomra a visszavonulást. Hátralév? éveimben több id?t akartam tölteni drága feleségemmel, Sheilával, bejárni v világot. Pecázni akartam, végre annyit olvasni, amennyit mindig is szerettem volna, e lmerülni a zenehallgatásban, és még ezernyi olyan dolgot mûvelni, amit aktív író nem engedhet g magának. Amit viszont nem tudtam: már ekkor veszélyben volt az életem a koszorúereim többször i elzáródása folytán. Ezt nem sokkal kés?bb diagnosztizálta barátom és orvosom, Dr. Edward Ro ns San Franciscóból, és azonnali mûtétet javasolt. A beavatkozást négyszeres bypassmûtét n Cooley és csapata végezte a Texas Heart Institute-ban, amelyre életem végéig hálával fogok ondolni. Sheila pontosan úgy támogatott, mint hosszú és szeretetben eltöltött házasságunk alat mikor. Több mint véletlen, hogy ennek a könyvnek a f?szerepl?jét Celiának hívják, ami kiejtés igencsak hasonlatos a Sheilához. A jól sikerült operáció után tökéletesen felgyógyultam és tele voltam energiával. Oly

, hogy Sheila egy napon így szólt hozzám: Szerintem megint könyvet kéne írnod. Megfogadtam a tanácsát. A Keserû pirula lett az eredménye.

1984. április 5.

A. H.

Prológus: 1985

A Boeing 147-es els? osztályán, félórával a londoni felszállás után Dr. Andrew Jordan felesége keze után nyúlt, és gyengéden megszorította. Ne idegeskedj már kérlelte. Semmi nem történhet. Abban biztos lehetsz, hogy valami történni fog válaszolta az asszony. Dennis D onahue majd gondoskodik róla. Andrew elhúzta a száját a populista New England-i szenátor nevének hallatán. Már fe m a fogamat az ebédre mondta. Muszáj volt olyasmir?l beszélned, amit?l elmegy az étvágyam Ne komolytalankodj, Andrew. Emlékezz rá, hogy halálesetek is történtek. Méghozzá a szer miatt. Ehhez neked személy szerint nem sok közöd volt. Az mindegy. Ha nyomozás indul az ügyben, én sem maradok ki. Börtönbe is kerülhetek. A férfi megpróbált kedélyeskedni. Egyel?re, ha jól látom, még szabadlábon vagy, de s leültetnének, ígérem, hogy mindennap meg foglak látogatni, és viszek neked süteményt, amibe zek lesznek belesütve. Jaj, Andrew! Az asszony odafordult feléje, arcán szeretettel és szomorúsággal veg es mosoly. Milyen nagyszerû dolog, gondolta a férfi, hogy huszonnyolc évi házasság után is bámul i tudja az ember a feleségét, szépnek tartja, intelligensnek meg er?snek. És, tette hozzá magában, még csak azt sem lehetne ráfogni, hogy elfogultan ítéli meg. Ezeknek és más jó tulaj ságoknak a felesége ezerszer tanúbizonyságát adta. De jó az ilyet látni szólalt meg mellettük egy n?i hang. Andrew felnézett. Ragyogóan fiatal, vidám stewardess állt mellettük, és nézte, ahogy ogják egymás kezét. A szerelem nemcsak a fiatalok el?joga mondta a férfi pléhpofával. Valóban? A stewardess hasonlóan év?d? stílusban válaszolt. Ez nekem soha nem ju t az eszembe. Kérnek még pezsg?t? Igen, kérünk szépen. Észrevette, hogy a lány alaposan szemügyre veszi. Bár nem volt hiú, tudta, hogy még mindig jó külsejû férfinak számít, és ez olyasvalakinek is feltûnik, aki kora alapján a lánya e. Hogyan is írt róla múlt héten az a londoni újságíró? A fehér hajú, jóképû, kitûn? orvos f

rew-nak határozottan tetszett a jellemzés, bár a cikk olvastakor ezt nem mondta. Az el?tte gyöngyöz? pezsg?t nézve hátrad?lt az ülésen. Élvezte az els? osztályú utazá mes velejáróit, még ha ezúttal nem értékelt is olyan különlegesnek semmit. Persze csak a fele pénze tette lehet?vé a fényûzést. Igaz, hogy az ? tisztes, jól men? belgyógyászi jövedelme is end? lett volna a kényelmes élethez, mégsem flancolt volna az els? osztályon London és New York között, arról nem is beszélve, hogy soha nem tudott volna megfizetni egy kis magánre pül?t, amivel a felesége és néha ? is Észak-Amerika fölött röpködött keresztbe-kasul. Nem jól mondom, helyesbített magában: mostanáig röpködött. Egyel?re teljes volt a biz nytalanság az asszony jöv?jével kapcsolatban. Érdekes módon a pénz soha nem képezte közöttük vita tárgyát. A felesége kezdett?l fog szkodott ahhoz, hogy legyen minden kett?jüké. A bankszámláik mindig is közösek voltak, és bár stanában Andrew sokkal kevesebbel hizlalta havonta a számlát, mint a felesége, egyikük sem bajlódott összehasonlító számítgatásokkal. Gondolataiba merülve tartotta a felesége kezét, míg a 747-es nyugat felé dübörgött a sze alattuk hullámzó Atlanti-óceán fölött. Andrew szólalt meg egyszer csak az asszony , olyan nagyszerû veled. Mindig számí hatok rád. És mindig er?t adsz. Ez érdekes válaszolta a férfi. Éppen az el?bb gondoltam arra, hogy milyen er?s agy. Többféle er? létezik. És nekem a tiédre van szükségem. Megkezd?dött a szokásos sürgés-forgás, az ételfelszolgálás el?készítése. Lenyitották sztalkákat, amikre fehér abrosz és ezüst ev?eszköz került. Bármi történjék is, harcolni fogok mondta kis id? múlva a felesége. Hát nem mindig azt tetted? Az asszony, mint rendesen, most is alaposan meggondolta a választ. Néhány napo n belül választok egy ügyvédet magamnak. Megbízhatónak kell lennie, de semmi esetre sem hiva lkodó alaknak. A teátrális fellépés hiba volna. A férfi megszorította a kezét. Így beszél az én kis feleségem. Az asszony visszamosolygott rá. Mellettem fogsz ülni a tárgyalóteremben? Mindennap. A betegeim addig majd magukat gyógyítják. Ezt persze nem teheted meg, de szeretném, ha mellettem lennél. Vannak rajtam kívül is orvosok. Majd valaki helyettesít. Talán sóhajtotta a felesége , talán egy jó ügyvéddel csodát tehetünk. Andrew belenyúlt a késével abba a kaviárhalomba, amit az imént tettek elé. Bármilyen zorongató gondjaik is vannak, ezt nem lehet kihagyni. Könnyen megtörténhet mondta, miközben a kaviárt szétterítette a pirítóson. A ke is csodával kezd?dött. És azóta is történt egynéhány, amiket persze te varázsoltál. Miért ne csoda? Ezúttal csak teérted. Tényleg csoda volna. Csoda lesz javította ki gyengéden a férfi. Andrew lehunyta a szemét. A pezsg? és a magasság elálmosította. De félálmában is eszé tott az els? csoda. Nagyon régen történt.

Elsõ rész 1957-1963

l

Haldoklik a felesége, John. Már csak pár órája van hátra mondta halkan Dr. Jordan te az el?tte álló, kezeslábast visel?, sovány fiatal férfi sápadt, gyötr?d? arcát, és hozzáte ha valami mást mondhatnék, de úgy gondoltam, hogy az igazságra kíváncsi. New Jersey államban voltak, a morristowni St. Bede's kórházban. A kisváros esti forgalmának messzir?l beszûr?d? zaja alig zavarta azt a dermedt csöndet, ami közéjük teleped ett. A kórházi világítás gyér fényénél Andrew látta, ahogy a beteg asszony férjének ádámcsutk n megrándult, miel?tt ki tudta préselni a szavakat: Nem tudom elhinni. Hiszen csak m ost kezdtük. A legelején tartunk. Tudja, hogy van egy kisbabánk is. Igen, tudom. Ez olyan... Igazságtalan? A fiatalember bólintott. A tisztességes, jóravaló embernek már a külsején is látszott ogy dolgos. A huszonöt éves John Rowe csak négy évvel volt fiatalabb Dr. Jordannál, és láthat nagyon rosszul fogadta a hírt, ami nem is volt csoda. Andrew szerette volna megvi gasztalni. Bár eleget találkozott már a halállal és felismerte a halál közeledtének jeleit is mindig nem tudta, hogyan közeledjen egy haldokló barátaihoz vagy családjához. Legyen az o rvos nyers, egyenes, vagy amennyire lehet, kíméletes? Ezt nem tanították az egyetemen és kés ?bb sem. A vírusok az igazságtalanok mondta. Bár legtöbbnyire nem úgy viselkednek, mint a vírus Maryvel. Általában reagálnak a kezelésre. Hát nincsen semmi remény? Valami gyógyszer, ami...? Andrew megrázta a fejét. Nincs értelme részletekbe men?en válaszolni a kérdésre, ami

Kérdéseire a n lmondta. Az infúziós állvány ott állt az ágy mögött. aki egy héttel még egészséges és aktív volt. ami három-négy hónapig is eltarthat. aki délután kereste fel az irodájában. gyönge és nincs étvágy a. a bejárat mellett. a helyiek f?ztjét ette és az ? vizüket itta. mert Mary Rowe láthatóan megrettent. sem a férjét. Javulás helyett Mary Rowe állapota egyre csak romlott. ám nem sok eredménnyel. Eddig még nem találták meg az ellenszerét az elõrehaladott. 38 °C-os láza volt. Arra már rájött. Én sem csináltam volna másként. id?nként felsüvített a viharos szél. Ma volt péntek. ami magára nem fog vonatkozni. ami a b?rét egyre riasztóbban sárgáv te. hogy hol van és miért. hogy minde n valószínûség szerint fert?zött ételt vagy vizet fogyasztott Mexikóban. A kutyaúristenit! Ez tényleg igazságtalanság. hogy múlt hónapban Mexikóban járt a férjével egy rövid vakáción. de aztán másnapra jobban lett. csak arra. Ilyesmi gyakran történik olyan országo ahol a higiéniai körülmények kezdetlegesek. megnagyobbodott májat. ahol valószínûleg eg zött élelmiszert árusító keresked? volt a baj okozója. mert olcsó volt. Andrew hozzátette. hogy szemüveget viselt és pimaszul fiatal volt. hogy fert?z? májgyulladása van. Hogyan ne megszabadulni t?le? Tudta. Ekkor közölte Andrew John Rowe-val. a leghatásosabb az intravénásán a testbe juttatott megfelel ? folyadék. ügynökn?khöz még nem. Panaszkodott is. hogy az orvostudomány mai állása szerint erre nincs lehe t?ség. Aztán tegnap már szellemileg is megzavarodott. A kínzó tehetetlenség egész csütörtökön egy percre sem hagyta nyugodni Andrew-t. Igen. Még ennél is kritikusabbnak bizonyult. amiben a néma. hogy rosszul van. Ezután üzent Andrew a szomszédos városka. Még szükségünk van egy vérvizs hogy megbizonyosodjunk fel?le. De akkor sem lett volna túl sok értelme ugyanezt elmondani. A n? halvány mosollyal azt kérdezte. amit tudott. B-vitamin-keverék Mary Rowe alkarjának vénájába csöpögött egy tûn keresztü en besötétedett. Azonnal felveszem a kórházba mondta neki Andrew. Ami a kezelést illeti. Boonton gyárába. még rosszabbul. Már b?rének egye etein is látható volt a sárgaság. Igen. Ezután pedig. Azt sem tudta. amivel a fol atosan romló máj nem volt képes többé megbirkózni. öles b etûk hirdették. amir?l azóta belátta. Szörnyen érzi magát. és úgy gondolta. hogy a gyógyulást a felhalmozódott ammónia gátolja. mozdula tlan alak feküdt. egy kis ócska laktak. És az élete utolsó éjszakája ennek a fiatal feleségnek és anyának. hogy azzal a maradék öt százalékkal mi történik? Andrew elnevette magát. hogy a hirtelen jött betegség már el i múlt. emelkedett. akkor is csak Mary Rowe esetén tépel?dött. nagy valószínûséggel zöldfülû a szakmában. és tartalma-sz?l?cu normál sóoldat. de Mary nyilván pár napon belül hazamehet a k ból. helytelen volt: minden keserûségét és hara azon az átkozott gyógyszergyári ügynökn?n töltötte ki. Ez az egy ágy volt a szobában. de nekem máris meggy?z?désem. Mrs. elmagyarázta neki. t éjszaka. aki egyben a kórház f?orvosa is volt. Andrew megvizsgálta Mary Rowe szeme fehérjét. . Hétf?n a törékeny és csinos Mary Rowe láthatóan rosszul érezte magát. Már a nevér m emlékezett. hogy az emberek kilencvenöt százaléka tökéletesen felgyógyul a tegségb?l. hogy FERT?Z?. ak ügynökökhöz volt szerencséje. és m t a többi beteget fogadta a rendel?jében. n Rowe dolgozott. Dr. r megjelent Andrew rendel?jében. fokozódó sárgaságot okozva. sárgás árnyalatú volt. a folyosón pedig. és azt válaszolta: Azt felejtse el! Az csak statisztik ai adat. És ebben tévedett. mikor egy órával korábban a praxisbeli id?sebb orvostársával. hogy szerdára a vizsgálatok tanúsága szerint v veszélyesen megn?tt az ammóniatartalma. Vérének Billrubinszintje csak emelkedett. Megtapintotta a lágy. hog y a felesége állapota nagyon súlyos. Különben teljesen mindegy. hogy négy nappal azel?tt ugyanezek a tünetei voltak és még hán yt is. Rowe elmondta. Akkor Townsend azt mondta Andrew-nak: Maga mindent megtett. De most újra el?vette. Az isten verje meg! Andrew a magas fémágyra pillantott. és az öml? es?t az ablaktáblának vágta. nem ismerte fel sem Andrew-t. mint korábban. Végül olyasmit tett. fertõzõ máj adásból eredõ akut kómának. Noah Townsenddel konzultált. A belekb?l származó ammóniáról volt szó. szinte még csit ri.hangzana: Még nincs.

Mrs. Talán mert jobb dolgom is volna. Köszönöm. A kávé tûzforró volt. az. Ez bizony durván hangzott és egyáltalán nem vallott Andrew-ra. hogy jobban örülne. Igaz. ahol kényelmesen. kitört bel?le a gyógyszergyárakkal és az er?szakos eladá módszerekkel szembeni összes felgyülemlett ellenszenve. De megvolt az az el?ny e. Ezen a délel?ttön már a f?n?vér. amit tenni tudnak. hogy kint várakozik. hogy rendkívül aggódott Mary Rowe miatt. Hilda szerezte neki . Ezen Andrew kés?bb eltûn?dött: ugyan mit köszön neki ez az ember? Eszeveszetten vágy ott egy csésze jó forró kávéra. már útközben hogy semmiféle h?stettet nem tud véghezvinni. h ogy hagyják csöpögni az infúziót. aggódom a Rowe nevû betege miatt. Ezek az alakok többek között sztetoszkópoka vosi táskákat osztogattak. És reménykednek.. és a f?z?ben folyamatosan ott g? zölgött a kif?tt kávé. Mary Rowe-n. Az újságcikk rint Eisenhower elnök várhatóan utasítást ad majd az amerikai ûrprogram felgyorsítására. már világos v hiába reménykedtek. mégis. hogy itt megtalálta az ember a néhány percnyi magányt. távozóban az ajtóból vissza nem szólt volna: Jó napot. ami megállítja a tú iaképz?dést. mikor beszóltak neki. ahelyett hogy büszkén kopogtatnának mindenütt a hetedik nekem-isvan-már antibiot kummal. Elmondta. Talán azér mert arra gondolt. amit a gyára épp akkor dobott piacra. hogy a tíróit nem lehet eléggé korán megnyerni maguknak. és befészkelte magát egy öreg ütött-kopott fotelba. Andrew ekkor hirtelen abbahagyta. doktor mondta tegnap a Felding-Roth gyógyszergyár ügynökn ?je . amiket néhány diák heves farkcsóválás közepette elfogadott. hogy Andrew a hír hallatán azonnal a kórházban termett. Mikor Andrew belépett. Kés?bb Andrew eltûn? dött azon. ami nagy valószínûséggel sem jobb. aminek okán a pokolba kíván engem. és maró gúnnyal hozzátette. tudva. Mary Rowe állapota visszafordíthatatlannak látszott. de nem valószínû válaszolta Andrew. az vosok hátsó felének tisztára nyaldosását. doktor és ett?l elöntötte Andrew agyát a vér. Egy kórházi orvos volt a mély kómában lév? Mary Rowe melle Bár természetes. Már ne ka maradni. hogy beavat engem is abba a szédületesen fontos dologba. egy új ûrkor hajnalát hirdetve. Az orvosok pihen?szobája rideg. Töltött magának a kávéból. és talán még elnézés s kért volna. Most pedig. Meg f rni engem Mary? Nagyon sajnálom. ha az ügynökn? id?közben nem szedegette volna össze a papírjait meg a mintáit.A Felding-Roth Pharmaceuticals gyógyszergyár munkatársa volt. doktor. Andrew tartozott közéjük. Ám amikor a n? ar ról a legújabb antibiotikumról kezdett csacsogni. És ekkor Andrew-ból ömleni kezdett a szó. hogy még ne induljon haza a legénylakásába Noa nsend felesége. Andrew belenézett a Newark Siar-Ledger-be. mint a már létez? hat. hogy Mary Rowe állapota az ammón iamérgezés miatt válságos. és elindult a szag után. ám valami ösztön azt súgta neki.. Lopja a drága id?me t. és öss az eszközökre valót. miért is fogadta egyáltalán. Eszméletre tér még. egy postarekesszel meg egy tévével. Megtisztelhetne azzal. A n?vérek itt lesznek a közelben és beszélek az osztályos o vossal is. Az els? oldalon öles szalagcímek hirdettek valami szputnyikot egy mûholdat vagy micsodát. Mialatt kihûlt. a nap vége felé. mint itt magát hallgatni. Jordan. doktor úr. Bár ?t sem vetette fel a pénz. Az egyetlen. de néha nagyon magányosan érezte ma gát. szégyenkezve a kitörése miatt. sem pedig rosszabb. Természetesen maradhat. Ezzel az egésszel egyetemista korában találkozott e mikor szüntelenül ott sündörögtek a diákok körül a gyógyszergyárak képvisel?i. Kezd kómába esni és már egyáltalán ni ek reakciói. mígnem a n? azt mondta: Maga nem is figyel rám. szem len lyuk volt kevés bútorral. An drew gondolatai messze elkalandoztak. am t az oroszok l?ttek fel nagy csinnadrattával. üres volt a kis helyiség. hogy esetleg megtudhat valami hasznosat t?le. ha a Felding-Roth ozzá hasonló cégek inkább egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznának. Ludlow is odaszólt neki telefonon: Dr. Ennyit a tegnapról. míg ikai tudósok meg vannak döbbenve és megalázva érzik magukat az oroszok technológiai fölényét . inkább megtartotta a függetlenségét. Én akkor is itt maradnék. de Andrew kifejezetten visszataszítónak találta ezt a házalást. volt a nagy cégeknek egypár valóban kitûn? gyógyszere. doktor úr? kérdezte John Rowe a könnyeivel küszködve. De amellett. Azóta Andrew egyetlen milliméterrel sem került közelebb ahhoz. hogy segíteni tudjon a betegén. Andrew a kórházba sietett.

Andrew félig felemelkedett ült? helyéb?l.. Egy n?i hang szólalt meg mögötte. hogy valaki már próbálkozik ilyesmivel válaszolta gyorsan Andrew. hogy az emléke z?tehetsége csak jobb lehet a modoránál. a f ejlesztés kísérleti stádiumában lév? gyógyszert. mily n sok pénz folyik havonta a bankszámlájára. Dr. Tudom. A kurva életbe! A tegnapi gyógyszergyári ügynökn? volt az. hogy van egy májgyulladásos betege. hogy emlékszik a nevemre. és jobb nak rá. Andrew meglepetten látta.. Nem igazán csinos n?. illetve költsék el. dolta. Azt mondta. Magam hoztam. A n? elsimított a homlokából n ves hajtincset. hogy meg próbálom a kórházban. Ha jól értem magát.. Arra álmomban sem gondoltam. gondolta magában. én inkább lemondanék az úttör? orvos szerepér?l válaszolta Andr Az ügynökn? szkeptikusan felhúzta a szemöldökét. csak arró nem volt információm. hogy anyagi szempontok domináljanak a munkájában. nincs tisztában azzal. ho gyan fektessék be. doktor. én viszont abban vagyok biztos. Celia de Grey vagyok tette hozzá a lány türelmetlenül. akin els?ként próbálják ki. hogy. A Medical Economics els? számú feladata az volt.. Tegnap azt mondta. Andrew megérezte. hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés. Mikor Andrew kinyitotta a száját.a kórházban fejezte be a mondatot a n?. ám még mindig nagyon sok volt a hiányosság és a megválaszolatlan kérdés. Nem jutott e a n? neve. és elkezdte hámozni magáról az es?kabátot. a Felding-Roth négy éve dolgozik eg y olyan gyógyszeren. tudom. hogy legalább próbálkoznia kell a téma megértésével. Miss de Grey. Félretette az újságot és kézbe vette a Medical Economics magazin egy példányát. de még mindig nem értem. hogy adjak a betegemnek egy ismeretlen. Ha megszárítaná a haját és megfésülködne. Mióta másfél éve betársult Dr. látszik. Barnás haja csatakosan csüngött. Tegna nem tudtam elmondani mert nem hagyta . Miss. biztosan tudja. Úgy hírlett. Ezt az cátlanságot! Hogy még ide is utánajött! Úgy látszik.. a n? egy türelmetlen kézmozdulattal belefojtotta a szót. hogy mit mondtam. Fiatal vo nem lehetett több huszonnégynél. használva azt a tizedmásodpercnyi szünetet. hogy nincs is rossz alakja. a szemüvege pedig bepárásodott. a kiadványt els?sorban orvosok olvassák. s?t egészen jó eredmények is születtek a második világháború befejez?dése óta eltel alatt. Tudtam tehát arról. ami a belekben lév? baktériumok által termelt ammónia mennyiségét csökke . Miután nem volt ott. amit eddig még csak állatokon próbáltak ki? Minden új gyógyszernél van valaki. hogyan tudják a lehet? legtöbb pénzt keresni. Új és cseppet sem kellemetlen tapasztalás volt. doktor. Lassan és megfontoltan beszélt. B nem állt szándékában engedni. Szereztem Lotromycint. Voltam a rendel?jében. biztosan egész jól nézne ki gy levette az es?kabátot. Gyors mozdulatokkal letette az aktatáskáját. Igen. és ha már megvan... elhatároztam. Történt ugyan ném -haladás. Ne haragudjon. míg a n? leveg?t vett . levette a szemüvegét.. és élesebbé vált a hangja. elégg yomós indokom volt rá. mégis. És futkosnak itt. Még akk . Most következnének a humán kísérletek. hogy tanácsokat adjon az orvo soknak arra vonatkozólag. . Az ammónia. Ha nem haragszik. Andrew újból szemügyre vette. Egy ilyen szer hatásos lehet az olyan válsághelyzetekben.. Andrew hátrafordult. hogy válaszoljon erre az újabb arcátlanságra. Örömmel hallom. A kifejlesztett gyógyszerrel.. Szóval arra céloz. aki ammóniamérgezésben haldoklik... Townsend praxisába. hogy er?s egyé gel áll szemben. A parkolótól idáig b?rig Mi az a nyomós indok? Az ügynökn? rádobta az es?kabátot egy székre. Andrew elkezdte olvasni Az adócsökkentés nyolc módja a magánpraxisban címû cikket. De úgy gondoltam.rew merte remélni. hogy folynak a gyárunkban ilyen irányú kutatások. zöldesszürke szemével mustrálta. m te. Igen. Jordan. már sikeres ál latkísérleteket végeztek. és most el?ször roppant kínosan érezte magát. mert a pénzzel való bánásmódot se egyetemen. bárcsak. de kellemes hatást kelt a magas an fekv? arccsontjával. Az ügynökn? tiszta. hogy ez a döbbenet hamarosan az orvostudományt is eléri. már megint. aminek Lotromycin a neve. ami m ig szórakoztatta és lenyûgözte. mint a patinás New England Journal of Medicine-re. ha végre hajlandó végighallgatni. hogy cégem. Pocsék egy id? van. doktor. mint amilyenben a maga bet ege van most. hogy ez privát szoba förmedt rá Andrew. Csuromvizes e s?kabát lógott rajta. Nyomban megérti.

és elmondta neki a k eti stádiumban lév? Lotromycinre vonatkozó ajánlatot. Most. Bejött a és legépeltette a nyilatkozatot. Ezek szerint valóban haldoklik? Nézze mondta Andrew . Rosszabbul. Még egyszer szeret angsúlyozni magának. el?ször is olvassa el ezeket. Townsend. csak ezzel foglalkozt meg azzal.. Azóta. mind rendben vannak mondta Andrew Townsendnek. Hát ez nem igaz! Lopjuk a drága id?t figyelmeztette Celia de Grey. Dr. amit a Felding-Roth ügynökn?je hozott magával. pontosan tudom. De megszereztem három órával ezel?tt a camdeni laborunk an. és nyomban elfeledkezett a külvilág ról.. mint reggel.. Már megtettem. A nyitott aktatáskájából papíro húzott el?. és egy gyógyszeres üveget. Egyszerûen ilyen körülmények között. atal férj hevesen reagált. Az ügyvezet? igazgató szerint azok a papírok. Szerintem a betege már túl van azon a ponton. Andrew átvette a papírokat. ahonnan telefonált. hogy a kutatási igazgatónkat nyaggattam egy adag Lotromycinért. ha visszatérek ahhoz a csodálatos sült fácánhoz? Andrew a helyére tette a kagylót a n?vérszobában. mint tegnap. Andrew. De aláírta. A nyilatkozatot alig tudta John Rowe aláírni. Ennyi az egész. hogy a betege haldoklik. megkönnyíti a dolgot. és elnézést kérek a ko iselkedésemért. Úgy néz ki. amint megszerezte a kórháznak és a beteg legközelebbi hozzátartozójának a beleeg . kezdte Andrew. hogy a férj már beleegyezett? folytatta Townsend. John Rowe a háttérben téblábolt. Andrew. A gyógyszert nyomban asználhatja. déli kiejtéssel felelt: Tán valami átkozott csodát vár? Nem válaszolta Andrew kurtán. . amelyikr?l beszélt nekem. hogy kez kedvelni ezt az egyenes. Andrew elmagyarázta a Lotromycin lényegét a nyers modorú texasi gyakorló orvosnak. Igen. Igazán hálás vagyok. tanúk is kerültek. türelmetlenül.betege haldoklik és nincs más esélye? Hogy van a betege? Az. és azt kérdezte Minden készen van? Az éjszakai f?n?vér. amib?l egy el?re csak nagyon kevés készült el. Olyan hevesen. Az aláírás ügyében Andrew a folyosón beszélt John Rowe-val. hogy mit kell t enni folytatta a vendég. Overton volt Mar y ágya mellett. Szóval már csak az én engedélyem hiányzik? A kórház részér?l igen. hogy a gyógys er nem egy másik államból érkezett. Dr. egy id?sebb okleveles ápolón?. és alig jutott szóhoz. Andrew habozott. hogy jót akar. de az ügynökn? türelmetlenül megrázta a fej Ezenkívül el van intézve az összes papírmunka is. aki jellegzetesen affektáló.. Elértem otthon az ügyvezet? igazgatót. Andrew csak bámulta a n?t. Ez pedig egy feljegyzés az orvosi igazgatónktól ukciók arra vonatkozólag. Ez a Lotromycin leírása. hogy tegnap kiléptem az irodájából. hogyan kell a gyógyszert adagolni. aki már csak félállásban dolgozot kórházban. Kérem. Most pedig ugye nem harags zik. írásban adta a beleegyezését. Sajnos elkéstünk azzal. hogy már kés?. most is ugyanaz a gyakorló orvos. Azt mondja. Csaknem két óra telt el. Igen. Alá van írva. és ha még benne volnék is a dologban. van fogalma. amiket a Felding-Roth küldött. Mindent jegyezzen fel részletesen a beteg kórlapjára. Csakúgy. Az engedélyt megadom mondta Dr. hogy segíteni lehetne ra jta. De az eskünkhöz híven ne adjuk fel az utolsó pillanatig. éppen egy tálcán készítette el? az injekciós tût. Elkezdett olvasni. és megállás nélkül hajtottam idáig ebben a borzalmas id?ben. mikor Andrew meg a f?n?vér beléptek. De az a szomorú igazság. Miss de Grey. Jordan. mit veszthetünk? Noah Townsend volt a vonal túlsó végén. Igen. Kinyitotta a hût?szekrényt. John. Odafordult Mary Rowe férjéhez. A Felding-Roth kutatórészlege készítette el a maga számára. tudom. és Andrew azon kapta magát. bátor leány-asszonyt. Nem mintha vérmes reményeket fûznék a loghoz. készen van. ne tápláljon hiú reményeket és ne várjon túl sokat. Andrew egy baráti vacsorán zavarta meg a f?orvost. hogy ne várjon csodát. aztán mégis kibökte: Kómába esett. hogy gyógysze eket kezdjünk. hogy Andrew kénytelen volt figyel meztetni. hogy micsoda engedélyezt etési hercehurcán kellene keresztülmennünk? Igen válaszolta az ügynökn? ragyogó szemmel. a felesége szobája el?tt. úgy reszketett a keze.

és már számtalanszor tanúbizonyságát adta. Bár a mosolya még halovány volt. Az orvos nagyot nyelt. mint egy tuskó. Az orvos lehalkította a : Mi lenne ha fogadnánk? Mert szerintem semmi esélye. Mindenár n én akartam magával el?ször beszélni. Az el?tt a szoba el?tt álltak meg. A ztán hozzátette: Ha nem a saját szememmel látnám. Telefonálni akart. A tökéletesen eszméletén lév? Mary Rowe párnákkal alápolcolva ült az ágyában. hogy nagyon gyenge. hogy Mary Rowe megéri a reggelt. de nem volt otthon. Alig tudott szólni a felindultságtól. és el?renyújtotta mindkét kezét. de hideg. És rendi. Andrew megkönnyebbülten bólintott.Értem. a jelen állapota olyan szöges ellentétben állt az éjszakai mély kómával. Jöjjön csak velem. Köszönjük. ha romlik az állapota rendelkezett. Hívjanak fel otthon. Nem mozdulok innen. doktor! Jaj istenem. napsütéses.. s?t még Andrew pillantását is kerülte. Abban még mindig két edett. de szeretném. kék csi selt. Andrew éppen a kórház el?tti lépcs?n kaptatott felfelé.. Ahogy Andrew belépett. hogy a n? id?közben már úgyis biztosan m egtudott mindent. Egyel?re nem várt semmiféle pozitív hatást. a fiatal orvos újból vadul elkezdett sietni. de lelkes hang ja. éppen a kísérleti szer miatt. köszönjük! John Rowe ádámcsutkája megint ellen?ri liftezett fel-le. és Dr. Az éjszakai vihar után friss. hogy Andrew-nak csa gy szó jutott eszébe: csoda. 2 Rendes körülmények között szombat délel?ttönként Andrew tízt?l a rendel?jében fogadta geket. B?rének sár ami tegnap még egyre mélyült. ha. tiszta id? volt. A texasi egy éve volt ott a kór házban. de aztán arra gondolt. ahol el?z? este Andrew az eszméletlen Mar y Rowe-t. Dr. Majd meglátja. Jordan. és mosolygott. Overton. Isten áldja. Most eszébe jutott a neve is. Mögötte megszólalt a fiatal orvos: Fogadnia kellett volna velem. míg felértek a harm k emeletre. Andrew követte. Megragadta Andrew karját. Az ápolón? el?készít eszméletlen Mary Rowe-t a fenékbe adandó intramuszkuláris injekcióra. De Grey. Amint kinyílt a lift ajtaja. Mi ez az egész? húzta el Andrew a karját. A portásuk mondta. Cindy? Nem. Overtonnak: A gyógyszergyár azt írta. és kiment. mostanra láthatóan fakóbb lett. és aztán dél felé benézett a kórházba. a férj s mosollyal felpattant. érzelmekt?l fojtott hangon válaszolt. Overton siet?s léptekkel vezette végig Andrew-t a folyosón és beszállt vele a lift be. doktor. Már próbáltam hívni. És elakadt a lélegzete. én sem hinném el. a képzési program keretében. doktor! hallatszott az ágy fel?l Mary Rowe halk. nt leírtam. Magánkívül volt az izgalo mtól. a férjét. A beteg a kezében lév? mûanyag pohárból vizet ivott. Ezen a napon azonban megfordította a sorrendet reggel kilenckor a St Bede's-ben volt. Andrew egy metsz? pillantással elhallgattatta. akkor négyóránként. ám a r mos rosszabbodásnak fennállt a lehet?sége. Andrew pedig így szólt Dr.. Aztán csendesen elköszön a férjt?l. Nem volt hajlandó megszólalni. Egyel?re még én sem hiszek a szememnek mondta halkan Andrew. A férfi halkan. Menjen már be! Andrew belépett. Menjen be! intett türelmetlenül Overton. A hajzata szanaszét állt. Celia. ahogy Andrew megfogta a kezét. hogy felkészü e olyan érzéketlen. és látszott rajta. az ápolón?t és az orvost hagyta. eakció. . hogy elindult. f?nök. Nincs változás az életfunkciókban. hogy ugyanezt az adagot négyóránként meg kell ismételni. Az ápolón? beadta az injekciót. mikor kivágódott el?tte a f?b járat ajtaja.. Majd holnap beszél vele. aki az orvosi pihen?ben várt rá. aztán ellen?rizte a beteg pulzusát és vérnyomását. Csak a lakásába lépve jutott eszébe. mintha most ugrott volna ki az ágyból és elfelejtett volna fé ködni. a gyakorló orvos viharzott ki rajta. Földbe gyökerezett a lába. hogy elfelejtett szólni a Felding-Roth ügynökn?j k.

És igaza volt. meséljen. Én nem. gondolta Andrew. írna-e egy esettanulmányt egy orvosi lapnak. Andrew megérezte közöttük a feszültséget. a Johns Hopkins Orvosegyetemen egyike volt az évfolyama legjob bjainak. Maga pedig nem olyan zord és vad. hogy könnyek csillogn k a tuskó texasi szemében. hogy mi továbbadta a hírt a kutatóinknak. Mindenki boldog. Másodszor a massachusettsi Általános Kórházban volt gyakorlaton. Vala hozta nekem. Az ammóniatarta om a mérgez? szint alá süllyedt. Aggódott a semmi más nem érdekelte. valami elképeszt?en nagy mázlival amiben meghatár ozó szerepe volt a vele szemben ül? rendkívüli és bûbájos ifjú hölgynek az orvostörténelem k kevés orvosnak jutott ez osztályrészül valaha is.. Végeztettem egy azonnali vérvizsgálatot jelentette Dr. Nézzék szabadkozott Andrew . hogy rossz a modorom. a Lotromycin. Sok mindent tudok én ám magáról. Már elterjedt a híre a kórházban. Az el?bb még itt volt válaszolta Ludlow f?növér. Különben is. Ludlow bukott be az ajtón. Szeretnék mondani valamit magának. mikor egy pillanattal kés?bb a karjába vonta a n?t és megc sókolta. Mary mondta Andrew a betegének. Na. Aztán hirtelen. Én a maga helyében nem pálóznék ez ellen annyira. Újra feltette a s Láthatóan rossz szokása volt a szemüveg fel-le kapkodása. Ezt meg honnan tudja? kérdezte Andrew meglepetten. De pe rsze a maga hírnevének sem ártana. mert. Itt most mindenesetre maga a h?s vágott közbe a f?n?vér.. Megszorongatta Andrew kezét. hogyan alkalmazta a Lotromycint. Andrew meglepetten látta. mit tud még? Hát el?ször is. mindketten elkezdtek sírni és nevetni . Hihetetlen! tette hozzá. Tegnap azt mondta. részbe n pedig. Dr. Mindenki c sak magáról beszél. Jó gyógyszert készítettek. Látszott magán. err?l talán majd kés?bb. Aztán eszébe jutott valami. Pedig nek alamennyiünknek magának kell köszönetet mondanunk. na jó. A lány arcát újból elöntötte a hirtelen.. Jordan. Overton. Gratulálok! És rá szolút nem jellemz? módon hozzátette: uram . Elgondolkozva iszogatta a kávéját. mint egy pokróc. Részben. Teljes joggal mondta Andrew. Sokkal jobban néz ki így. Maga az orvos mosolygott Miss de Grey. és azt mondta: Felhívtam a cégünk orvosi igazgatóját. Tiszt n volt vele. Talán a n?vérszobában lesz. Ne haragudjon. Ott bent intett Andrew a kórterem felé . Celia de Gr e a szemüvegét. meleg mosoly. mint tegnap. Nem vettem zokon. ez egy kísérleti gyógyszer volt. Természetesen ez jó volna a Felding-Rothnak. ott bent nekem köszönték meg.Most a gyakorló orvos következett. Andrew maga is meglep?dött. Az ügynökn? újból hivatalos hangra v t. hogy kérdezzem meg magától. magának ez a stílusa. Elnézésüket kérem mondta Andrew. Mrs. hogy oda csak a legjobbak kerülnek be. Talán tényleg nem mosolyodott el Andrew. úgyhogy a továbbiakban el egend? a rutinkezelés. Nem akármilyen ember ez a furcsa lány. és elmondtam. mert a munkámhoz tartozik az orvosok ismerete. Mondták. A kórház kávézójában. Örömmel válaszolta Andrew. Celi szólalt meg Andrew. Tegnap este óta átöltözött. Townsend ötven jelentkez?b?l magát választo . hogy a vakvéletlen folytán. el?ttük két kávéval és egy megosztott szendviccsel. Durva v oltam magához. Kis hallgatás után Andrew megkérdezte: Hallotta már? Igen. A Billrubin sem emelkedik tovább. A máskor szórakozott és komoly asszony arca csak úgy ragyogott. Örülök magának. Celia de Grey a folyosón várakozott. Aztán pedig Dr. mint mikor átszakad egy gát.. Megkértek. belefoglalva azt is. Jordan folytatta Celia. Az osztályos f?n?vér. és tudom. Nem kell elnézést kérnie vágta rá gyorsan a másik. Halványan mosolygott Ahogy egymásra néztek. és kiment. száraz hajjal mondta végül. Mert számításaink szerint a Lotromycin fontos gyógyszer lesz és nagy piaci siker. Nem lenül azt a lányt a Felding-Rothtól? Miss de Greyt.

Rajtuk kívül teremtett lelket nem lehetett látni. és közvetlenül el?ttük fodrozta a különben tükörsima. amiket én például ki nem állhatok. Személyesen? Tudom. hogy ma délel?tt nagy kedvem van ahhoz. Csak nem azt akarja ezzel m ndani. abban a magas fûben? Megbotránkoztassuk a bennszülötteket? Celia hangosan kacagott. Én is feltehetném neked ugyanezt a kérdést év?dött Celia. Ne ijesztgessen! kapott Andrew tréfásan a szívéhez. tengert. A szárazföld fel?l fúj szell? rezegtette a pálmafák leveleit. mikor a n?k olyasmiket fognak tenni. de. nehogy megmondd. f?leg magáról. er?s jellem. Nem rossz? Te olyan vagy. és kézen fogva végigfu ott vele a parton. Egy hónappal kés?bb néhány közeli barát és rokon jelenlétében. amir?l csak kés?bb akart beszélni. Stop! Abbahagyni! emelte fel Andrew a kezét. De va k ugyanakkor kevésbé jó dolgok is. szerintem máris az. Ez igen dicséretes. mondta nászútjuk második napján Celia Andrew-nak. egyes dolgokban egyetértek magával. De azt is ho zzáteszem. De azt mondta. hogy folytassam? Miért. Andrew Jordan és Celia de Grey házasságot kötöttek. a nyelvével gyengéden körülrajzolta a férje szájának vonalát. ahová tegnapel?tt költöztek be és ahol még tíz napig fognak lakni. de aztán hirtelen eggondolta magát. és remélem. és azt suttogta: Gyere! Menjünk vissza a bungalóba Miért nem itt? Vagy ott. Hol az ördögben tan ultad? Andrew elhallgatott. amiket korábban nem tettek. Eleuthera szigetén. mélykéken ragyogott. Andrew mosolyra húzta a száját. Milyen prûd vagy! Igazi vaskalapos alak. Óhajtja. Ki hitte volna? Andrew maga után húzta a szalmatet?s kunyhóba. Maga? rántotta fel Andrew a szemöldökét. hengeredett oda az óriás törülköz? másik felér?l Andrew és c zit nyomott a felesége nyakszirtjére .. ugye? folytatta Celia. Tenn Ha engem kérdezel. amikb?l az elmúlt órákban ön is ízelít?t kaphatott. de ne vigye túlzásba. Andrew felkönyökölt. Zöldesszürke szemével egyenesen Andrew-ra nézett. Ott sütött felettük a meleg délel?tti nap. Igen. 3 Jó házasság lesz a miénk róla. A Bahamákon voltak. iparágunknak számtalan el?nye van. ahogy Andrew felhúzta a törülköz?r?l. Ilyen n?vel még nem találkozott. nem beszélve a meglepe téseir?l. mint a dinamit. mert tudta. Például a gyógyszergyárak. Elhatároztam . Ami a szexet illeti. és miközben megsimogatt combját. Mindenki az t mondja. Celia megint üzleti tónusban beszélt. Andrew. A strand vakítóan fehé a végtelenbe nyúlt. mire gondol. Arra. Rendkívüli vannak velünk szemben. Csak annyit tudnék még hozzátenni. Micsoda rendkívüli lány! Micsoda élettel teli. Dr. ha engem kérdezel. hogy mégsem vagyok tökéletes? Van néhány gyenge pontja folytatta Celia. hogy megváltoztassam a véleményemet. hogy maga kedves ember. Legyen most ez a kés?bb tette hoz Andrew. tudná? hahotázott Andrew.. nem is vagyunk rossz páros. észrevettem. hogy tudok rajtuk változtatni. tkez? találkozásunkkor akartam rátérni. Beismerem a bûnömet. hogy milyen jó orvos. Andrew kinyújtotta érte a kezét. E pillanatban még ezt is hajlandó vagyok elhinni. Ha ezért prûdnek nevezel . hogy van még valami. de tulajdonképpen most is megmondhatom.. hogy feleségül megyek magához. Nem. De persze kiderítettem magáról egy-két negatívumot is. hogy n? vagyok. Ha már így szóba hozta: igen. Nem akarlak megosztani a hangyákkal és tarisznyarákokkal. csendes polgári szerta tében. s?t tulajdonképpen már el is jött. néhány apró bárányfelh?t?l eltekintve. Hát igen. Celia de Grey most el?ször habozott.tta társnak a praxisába.. valóban van még valami. és az égbolt. Eljön az az id? mondta Celia komolyan .

Celia anyja. elia Dr. Ebben is egye tértek. tele ötletekkel. És akkor fog mûködni. Így túlleszek a babázáson. Nem megy. mint a jóságos családi doktor bácsi. ? már ledobta a bikinijét. Az azt követ? hónapban. Úgyhogy gyerekeinknek kell lenni. Egyetlen percig sem unatkozott mellette. csak szólj. még miel?tt betö incat. egyúttal végtelenül elégedett és boldog is volt. hogy mi a terved az öregségedre? Már úgy értem. innen Townsend szerepe. Igazán takaros kis terv. Egyetértek. Jó házasság lesz fejezte be a mondatot Andrew. Várj ? volt ott az esküv?nkön a Felding-Rothtól? De igen. Ha ebben bármiféleképpen segíteni tudok.. De neked emlékezned kellene arra. Hawthorne felesége. sziklába vésett portréira emlékeztettek. mint az amerikai-brit véleménykülönbségek elsimítója eteltérések tavaly.. k ságból hadd kérdezzem meg. mint Harold Macmillan brit miniszterelnök. Karriert fogok csinálni. A feleségével volt el. Hány gyerek rendel? kérdezte a férfi. aki . hogy zavartalanul maga elé idézhesse azt a pillanatot. Li lian. az apró termetû. Ahogy Andrew felidézte a három nappal azel?tt történteket. Andrew teljesen feladta a legényéletet. feltûn?. a másik pedig rá két évre. hogy két gyerekünk lesz: az egyik minél hamarább. ha mindketten kiteljesedett életû emberek leszünk. független egyéniségéb?l fakadt. és én. Akkor nekem kell kett?nk helyett komolynak lennem. de ez az érzés több volt. hogy Celia azon az emlékezetes délel?ttön a kórház kávézójába tette férjhez ménesi szándékát. nem nagyon volt id?nk csevegni meg filozofálgatni. ami mind színes. Townsend karján jelent meg az ajtóban. harminc fölött. Már a legelejét?l fogva úgy érezte An . intelligens. Andrew elégedetten hátrad?lt. er?teljes arcvon a Mount Rushmore hatalmas. letolta az úszónadrágját és kilépett bel?le. Szerinte jó az id?zítés. Bede's kórház testületének is. amit ? ne gyszerûséggel Celia varázserejének nevezett. mert Celiához hasonlatos n?t. tervekkel. hogy ahogy mi fejest u grottunk ebbe a házasságba. És mikorra? Gondolkoztam rajta mondta Celia . ahogy talpig fehérbe öltözve. és darabos. a parton fekve.. Sam Hawthorne a f?nököm. hogy némi zavarodottságot is érzett. Míg beszélt. hanem azért is.bár még nem lehetett több harmincötnél er?sen kopaszodott.. hollófekete hajú szépség volt. aki tagja volt a St. Noah Townsend tökéletesen beleillett a képbe. a Szuezi-csatornával kapcsolatban bukkantak a felszínre. ki az. megjegyezte: Majd elnézé t kell kérned a nevemben. drágám. Beszéltem a gyerekekkel kapcsolatos tervemr?l Sam Hawthorne-nal folytatta Celia. De Celia megel?zte. Éljen Sam! bár azt sem tudom. Egy órával kés?bb. mert bántotta a bahamai nap vakító fénye. a i mostanában sokat szerepelt a hírekben. barátságos férfit. és arra jutottam. De mondd csak. Te intélyes külsejével. Celia megszólalt: Mint ahogy azt a házasságunkka kapcsolatban mondtam. hát legyen. er?teljes. hogy olyan voltam. Hát ez nagyszerû tréfálkozott Andrew. Andrew egyre inkább befolyása alá került valaminek. Lassan azért minden az eszembe jut. két kezét összekulcsolva a feje alatt. ugyanakkor más is. Andrew lehunyta a szemét. Mindig tart ogatott meglepetéseket számára. beszélj már komolyan. ?szül? hajával úgy festett. Igen. Ennek az elvarázsolt állapotnak az egyik okozója éppen Celia volt. Andrew már tisztán látta maga el?tt Sam Hawthorne-t.. és nemcsak azért.. Andrew! Kérlek.. és személyisége oly mértékben fonódott össze iáéval. Még min ig rázta a nevetés. mikor Townsend bekísérte Celiát. mint egy alvajáró. Talán a szerelem lett volna a legmegfelel?bb kifejezés. Andrew összeráncolta a szemöldökét. emlékszem. szerény özvegy is megérkezett az esküv?re Philadelphiáb Celia apja meghalt a második világháborúban. a magas. Túl boldog vagyok. és meztelenül feküdt az ágyon. rövid fátyollal a fején megjelent a házasságkötésükre kiszemelt szálloda fog szertartást egy ismer?s jegyz?re bízták. okos volt. körzeti értékesítési igazgató. Még nem mondtam? Nem emlékszem rá.

amed dig csak lehet. édesen. vilá an érezte ezt az áhítozást. Anélkül. aztán pedig egy évet otthon maradnék a bébivel.. Kés?bb. drágám. de nem hamisan negédes. mint eddigi életed során összesen. akine k szívesen bemutatta volna Celiát. drága kisfiam. mint valami öreged? pilla ngó. Andrew csak a néni halála után döbbent rá.. de egyik mellett sem maradt meg sokáig és e gyikükkel kapcsolatban sem merült fel benne komolyan a házasság gondolata. gyönyörûen. és pár perc múlva mély álomba merült. Elsõsorban orvos leszel! Ugyanolyan ragyogó. id?közben megbánta . aki csak hajlandó volt meghallgatni. aki mágnesként vonzotta a hasonló férfiakat. hogy hihetetlenül szerencsés ember. amiknek kik tatásához eddig id?hiány miatt nem jutottak hozzá. mikor az ügyvéd irodájában ott feküdt el?tte szívfacsaróan. Celia így válaszolt: Egymással kötöttünk házasságot. hogy a vén kujon egy tizenhét éves kurvával gyütt Párizsban. És mégis. Húsz éve ne tam. és a legutolsó hír. Persze hogy nincs ellenemre hunyorgott Andrew. aki Andrew szerint a nemkívánatos elvál sszony mintapéldánya volt. Andrew-nak voltak már n?k az életében. kívánatosan. Utána visszamegyek dolgozn i a második terhességig. már azt sem tudom. hogy éppen a negyedik férjét?l próbál megszabadulni. és több szeretetet fogsz t?le . mint ahogy egy tûzhányó kitör. illetve az anyjában. és mindenkinek elmondta. pontosan felmérte a helyzetet és szívélyes volt. csak abban a hihetetlen pillanatban. Andrew egyetlen gyermeke volt a rövid ideig házas párnak. és abb y?z?déséb?l. ami visszatarto házasságkötést?l húszas évei elején. Kés?bb még hozzátette: Mostantól én vagyok a te családod. Az esküv?re kötelességtudatból hívta meg az anyját igaz. Ennek az oka persz ? szüleiben volt keresend?. Úgy háromévenként váltottak karácsonyi üdvözl?lapot. hogy a válás szó volt az. ?szintén kedv es. csak akkor lett Andrew igazán szerelmes a lányb a. gondos doktor. mikor Celiát meglátta a fehér men yasszonyi ruhájában sugárzóan fiatalon. Abban a pillanatba alami csodálatos bizonyossággal érezte. a nén k pár száz dollárt ér? maradéka. amilyenre fi vágyik. és ezt hagyta félbe azért. egy percig sem habozott. és az a családtag.mintha valami óriási szerencse éne volna. mikor olyan sok kortársa n?sült meg. Sajnos azonban mindig ugyanarra a végkövetkeztetésre jutott: üresfejû. szeretném úgy mellékesen gyakorolni az orvosi hivatást is. mikor Andrew sajnálkozását fejezte ki az anyja bizarr viselkedése miatt. Los Angelesb?l repült oda az esküv?re. és volt egy olyan érzése. Ha nincs ellenedre. de nem kapott választ. rájött. Remélem is sóhajtotta boldogan Andrew. És mikor bemutatta Celiát a kollégáinak. olyanon. nem pedig e . és így tovább mondta Celia. hogy az mics oda áldozatot vállalt érte. De miközben te elhalmozol a szereteteddel. hogy jelen lehessen a fia els? há Andrew apja az anyja második férje volt és mikor Andrew az öreg fel?l érdekl?dött. és eszébe sem jutott hátat fordítani. . is küldött egy levelet az utolsó címére. hogyan nézett ki. Az illet? nagynéni soha nem ment férj ez. amire mindenki áhítozik. Mikor kés?bb Andrew utánagondolt. Annál különösebb v . én pedig néhányszor teherbe ejtelek. Az esküv?n Celia minden különösebb nehézség nélkül vette a mama akadályát. a z anyja így válaszolt: Jaj. hogy olyan dolgokat derítettek ki egymásról. hogy ifjú hitvese igaza t mondott. A következ? napokat azzal töltötték. de még annál is sokkal szebben . ho m is fog kapni. mintha a vakvéletlen folytán megütötte volna egy j an azt a f?nyereményt. már két éve meghalt. mint amilyen ma. hogy mindenkinek kell valamiféle érzelmet táplálnia vér szerinti szül?je iránt. hogy attól a pillanattól kezdve. az. mégpedig olyan hirtelenséggel és hévvel. a forró bahamai nap alatt kezdett rájönni. mikor Celia nevezzük nevén a dolgot megkérte a kezét nem merült fel benne a legkisebb kétség sem. És Andrew most. amit hallottam róla. felszínes. de ezenkívül semmiféle k t nem tartottak. Bár az id?s hölgy nem volt különösebben j apart valahogyan annyi pénzt a fiú szüleinek segítsége nélkül . hogy ez a házassá örökre szól és hogy a cinikus kor ellenére ?közte és Celia között soha nem kerülhet sor külö a. Az évek során Andrew megpróbálta megérteni az anyját és magyarázatot keresni a viselk . y szót is mondott volna neki. önz? szép mondhatott édesanyjának. és Andrew gyerekkora nagy részét nála töltötte. hogy Andrew középiskolába vábbtanulhasson az orvosi egyetemen. szeretnék az els? terhességem alatt addig dolgozni.

hogy a gyerekeink már megértik. Igen. . hogy ezt választottad. december 7-én az akkor tízéves Celia édesanyjával Philadelphiában tartó tt. és csak aztán válaszolt: Nagy termetû. lyukas. hogy éjs eken egy gyógyszertár-drogériában dolgozott. A legtöbbjüket a fedélközben érte a holttestüket soha nem hozták felszínre. Akkor nem mondtam meg neked. a ház mindig megtelt élettel és vidáms al. ahol az Arizona elsüllyedt. feszült várakozásnak az emléke. Mindketten hallgattak. Sok mindent megtanultam ezekben a gyógyszertári id?kben. amit eredetileg a második helyre sorolt. Janetben is él annak a boldo g. hogy a gyógyszergyárak csak férfi ügy oglalkoztatnak. És talán még most is az vagyok. zeng? hangú. de egy napon szeretnék elmenni oda. Köztük volt Willis de Grey is. Azt biztosan láttad. Igen. hanem lelkileg is. megsz ervezem az utazást. A Felding-Rothnál mindenesetre én vagyok az els? és eddig az egyetlen ügynökn?. bár kiemelni nem tudták. hogy az anyám nem ilyen. mint én. látni lehet a hajót a víz alatt. nemcsak fizikailag. és ha az ember lenéz. Érdekes volt. Celia hosszan gondolkozott. örülök neki. ahol az apám meghalt. akkor is irányította anyámat a levelei által. ? volt a támasza. az Egyesült Államok haditengerészetének altisztje Hawaiiban teljesített szolgálatot az USS Arizona hadihajón. Pearl Harbornál. de megérezte Celia idegenkedé z ötlett?l. Andrew. mire gondol. valahogy így alakult. míg apja. hogy az apám meghalt. Willis de Grey. hogy ez a roncs pillanat okon belül el fog sülylyedni mondta Celia. ahogy az egyik kezemmel receptek alapján gyógyszereket adtam ki. Az anyám nem akarta látni azt a helyet. anyáskodó fekete asszony. pedig ? már nem emlékszik úgy apura. miért. köztük hadiápolón?k. a lakóit. A japán támadás során az A ona elsüllyedt. A z egyetemi tanulmányait részben az ösztöndíjából. Még a húgomban. Remona szervírozott nekik a bungalóba azt mondta Celia: Imádom ezt a helyet. Örökké megnevettette az embereket. de mikor szabadságot kapott és hazajött. Én is örülök válaszolta a férfi. 1941. Igaz. a múlt egy újabb darabkája került a helyére Celia éle mozaikképében. hogy egészen közel lehet menni ahhoz a helyhez. viharvert kis dingi ben. Még nem voltál soha arl Harbornál? Celia megrázta a fejét. Egy kicsit mosolyodott el Andrew. de nem érzem még magam felkészültnek rá. igazad van. Egy másik napon Celia munkájáról beszélgettek egy ócska. Persze szörnyen koravén lettem. mir?l van szó. de van néhány n? is. de szomorú lettem volna. K hozzátette: Most már értem. ami kés?bb a hasznomr a vált. Celia rögtön el is magyarázta. hogy ennyit még kibírok. sokat vo l a tengeren. Mindenben az apánkra hagyatkozott. a másikkal pedig hajcsavarókkal és dezodorokkal szolgáltam ki a kedves vev?ket. és rögvest a Bahamákra váltott. Ezt nevezem! Hogy csináltad? Fifikusan. Tulajdonképpen már azóta. Andrew el?ször Hawaiit javasolta nászútjuk színhelyéül. Lehet. miközben Andrew az evez?kkel küszködött. a legtöbben tényleg férfiak. én pedig nem tudo pontosan. A legizgalmasabb az volt. H ottam. de nem egyedül akarok ott lenni. Mindig is azt hittem nyögte verejtékezve . és ezeregyszázkét tengerésze fúlt vízbe. és imádta a gyerekeke Er?s volt. és néha még pult alól is árultam.Egy ver?fényes napon a reggelinél amit minden alkalommal a vidám. Egy pillanatra elhallgatott. persze hogy emlékszem rá bólintott Celia Andrew kérdésére. Ja igen. Most te vagy az anyád támasza? Igen. részben pedig abból finanszírozta. 1952-ben emlékezett vissza Celia a Penn State College-ban végzett vegyészként. mikor vártuk. hogy furcsá ak tartod. A szigetet. ha Hawaiira utazunk folytatta Celia. Ne menjünk túl messzire a parttól. Még mikor távol volt t? lünk. végül Andrew szólalt meg: Nem. egyáltalán nem furcsállom. És meg is ígérek valamit. Milyen ember volt az apád? kérdezte Andrew. Andrew. Van egy olyan érzésem. a nyugalmat. Ha eljön a nap. Soha nem f ogom elfelejteni ezeket a napokat. De úgy döntöttem. Mikor a férfi az okát firtatta. miért nem akartál Hawaiira menni nászútra. Hanem a gyerekeimmel. Celia elmosolyodott.

Talán még az állásomat is elvesztem. Felvették és a laborba helyezték. Ahogy mondja bólintott a lány. mindenekel?tt azt. Sam még ezek után is megpróbált lebeszélni folytatta Celia. Közölték velem. Mrs. Ami akarja. ezerszer is meggondol tam! De bíztam az ön modern gondolkodásában és abban. Így kezd?dött a barátságuk. Soha nem láttam azel?tt magyarázta Celia Andrew-nak. Aki megadta az enge a két gyerekre. kieszelt egy haditervet. jó benyomást tettem rá. Hosszú. de visszautasították. hogy ön szerint is ugyanolyan bánásmódo elnek a n?k. ha megtudja. hogy Hawthorne-t csak a feleségén keresztül lehet megközelíteni. hát hogyne gondoltam volna meg. Egyszerûen odamentem a házukhoz és becsöngettem. amikor a férje egészen bizto san bent volt a Felding-Rothnál. Az asszony rámeredt. így szimpátiával viseltethet egy n? karrierambíciói iránt. Magának az tán van képe. és hagyta. hogy az egyetemi képesítésével felfegyverkezve jelentkeze t a Felding-Roth gyógyszergyárban. Celia tévedhetetlen bizonyossággal felis erte ezeket az ?gyelg?ket. mégpedig olyan id?pontban. hogy maga itt járt. Az asszony ellenségesen fogadta.! sziszegte Celiának. Néhány faragatlan fickó alkalmanként megkérdezte Celiától. hogy egy szép napon felkereste az asszonyt otthon. A férfiak fülig szélsebesen választottak és pánikszerûen kimenekültek az üzletb?l. felkiáltott: Andrew. Te jó ég! kacagta. De a végén sikerült a dolog. és mikor látta. hátravolt még az ? f?nökeinek az engedélye. Egyébként ott volt az esküv?nkön. Megtudtam. nagy a vál sztékunk. így történt. hogy hacsak az ember nem meg szállott tudós. A f?nököd. Lilian Hawthorne több n?szervezetnek is a tagja . hogy az egyetlen ember. mint a férfiak. hadd sodorja a víz a csónakot. és így tovább tudok majd dolgozni. a cégnek alapelve. hogy nincs-e kedve kipróbá ele a gyártmány min?ségét.. Egy pillanatig úgy látszott.Gyakran jelentek meg fiatal férfiak a boltban és zavartan ?gyelegtek. hogy néhányan megértették a tr ám láthatóan senki nem akart fölöslegesen kockáztatni. Celia tovább beszélt arról. az Sam Hawthorne. Semmi közöm a férjem onkívül fel lesz háborodva. Megkérdezte. a labormunka unalmas és egyhangú. hogy Lilian Hawthorne szétrobban a düht?l. hogy az értéke dolgozó n?i alkalmazottak csak titkárn?k lehetnek. Ma leg megérdemelné! Aztán hozzátette: Éppen kávét akartam f?zni. Jöjjön a kon beszélgethetünk. maguk után húzva a lyukas csónakot. Celiánál hét évvel id? n? er?s. Celia megpróbálta a hagyomá at és jelentkezett. De aztán elbeszélge lem. Miss de Grey.. hogy a víz már bokáig ér a csónakban. De a laborból nagyon nehéz volt az értékesítésre váltani. Tudom válaszolta Celia. hollófekete haját türelmetlenül simította hátra. Miután Celia nem nyugodott bele a döntésbe. És el ma is. Lehet. ami azóta is tart. aztán pedig kitört bel?le a nevetés. józan személyiség volt. mert e tolakodók közül egy sem jelent t újból. már teljesen elmúlt a szifiliszem. akkor tessék. Erre Celiának már el? volt készítve a megfelel? válasza: Oké. aki kezdeményezheti ennek az alapelvnek a megváltoztatását ha egyáltalán . Azt hiszem. Ott születnek a fontos döntések tette hozzá. Igen. Az értékesítés meg a marketing érdekelt. ahol két évig dolgozott. hogy segíthet-e valamiben. hogy Mrs. Majdnem rajtavesztettem . a körzeti értékesítési maestro bólintott Andrew. feladta a kínlódást az evez?kkel. ami a fejtegetni kezdte jövetele okát. Andrew elnevette magát. Ez azonban kockázatos volt. Hawthorne. igyeke zve felhívni magukra a férfi gyógyszerész figyelmét. Megtudtam ott néhány dolgot. igaz lt! Ez az izé tényleg süllyed! Nevetve ugrottak be a vízbe és a part felé kezdtek úszni. A harmincas évei elején járó. és nem kellene ?ket igazságtalanul büntetni a nemük miatt. Miután Sa m megpuhult. És elkezdte a pult alól egymás után az üvegre pakolni a dobozokat. Végül így szólt: Hát ez nevetséges. Szóval úgy láttam. mire általában meg is érkezett a menetrendszerû válasz: ? mármint a férfi kolléga mikor lesz szabad? Ha óvszer tetszik mosolyodott el ilyenkor Celia édesen . Ezt el?tte kellett volna meggondolnia. Celia kiderítette. Azért lesz bel?lem els? osztályú ügynök. Celia pillantott. és azt hiszem. Jaj. . Lilian meg szintén nem hagyta nyugton. Fel sem hívtam.

akik vélhet?en a legtöbb receptet állítják ki. maga itt szakmai dolgokról p i nekem. hogy milyen nehéz bejutni az orvoso khoz. amit az ?si. hogy nem tudom itthagyni. azt húsz másodperc alatt el tudom olvasni bármely k orvosi lap hirdetési oldalán. ízletes éte llel szolgált a korgó gyomrú vendégnek. mint amilyenek a férfi kollégáim. Ezt szándékosan csinálta a te Sam barátod? Hogy kiállod-e a mesebeli próbát? Lehet. hánya dán is állok. Mert igazat mondott. de soha nem kérdeztem meg t?le. hor dj kontaktlencsét. annyi dolgom volt. Egyenesen el?ttük néhány felh? úszott a telihold körül. ahol ültek. Órákig ültem a várószobáikban. Ne is mondd. A Travellers Rest Uta spihen? elnevezésû. de ezzel egyútt al nagy szívességet is tett nekem. és elkezdett telefonálgatni. New Jerseyben most biztosan hideg van és esik sóhajtotta Celia. de olyan finom. hogy ezt az egészet képtelen vagyok humorosan felfogni. hogy arra a kétszázra koncentrál. ezerráncú bahamai.Miután ügynökn? lettem az értékesítésen mondta aznap este a vacsoránál Celia Andr amar rájöttem. Andrew. többet tudok magácskánál. i egyéb kívánságod? Óhajtasz rajtam még valami változást? Nekem nagyon megfelelsz így. Bár az Utaspihen? egészen biztosan nem szerepelt a komoly útikönyvekben. Mint kiderült. Ott nagyon szerencsés voltam. Minduntalan leveszed a szemüvegedet jegyezte meg Andrew. Kérdezgetés helyett Celia munkához látott. Kés?b döntött. Hát e Te mindenhogyan jól nézel ki nyugtatta meg Andrew. Celia arról kezdett beszélni. és hátrad?lve emlékezet t vissza az esetre. aztán mikor végre bemehettem. Negyven körüli lehetett. Nem éreztél magányt? Nem maradt rá id?m. ahogy vagy. hogy kit és hol keressek meg. Andrew-t és Celiát egy t erre néz? kis asztalhoz ültette.és címjegyzékét. de e sem többet. Mesélj még magadról és a munkádról. hogy nem elég olyan jónak lennem. durván kövezett. kaptam öt percet. Cleophas Moss. annak ellenére. Mindenesetre alighogy belekezdtem a szokás os mondókámba. csak a rovarok ciripe lése hallatszott meg egy part menti zátonynak csapódó hullámok zaja. csendes úton. min egy megvert kutya. Amit megpró itt elfuvolázni nekem a hiányos tudásával. a szikár. szerényen berendezett kisvendégl?ben a helyi standardkosztot ették: sül fûrészes sügért borsóval és rizzsel. úgyhogy hadd közöljek magával valamit. Meleg este volt. mint te. Ahogy megérkezett egy új helyre. . Emlékszem egy nemrégiben történt esetre szólt közbe a férje . De ha zavar a szemüveg. Letette a villáját. Messze voltál az otthonodtól szúrta közbe Andrew. De a hasznomra vált mondta Celia . és gyengéden megérintette a férf i kezét az asztalon át. Négy évet töltöttem az egyetemen. Jobb kell ogy legyek. Úgyhogy kifelé! Hát ez durva volt húzta el a száját Andrew. De ha már itt tartunk. és az t hiszem. Celia hirtelen elmosolyodott. A végén egy North Platte-i orvos ki is dobott a rendel?jéb?l. Sörösüvegbe dugott gyertya teremtett hangulatot az asztal ka közepén. Az egyik legels? tapasztalata az volt. A kis hely. pont kifogtam egy rossz napját. a körzetéhez ezerötszáz orvos tartozott. ? is belgyógyász volt. és nemcsak a Lotromycin miatt. Egyre többen viselik. nemsokára megint ott leszünk. hogy ügynökn?ként el?ször Nebraskába helyezték. frissen fogott hallal. Kézen fogva k oda a kanyargós. majd utánajárok. Azt legalább pontosan tudtam. Ezt hogy érted? Celia megkóstolta a halat. és kijelentette: Zsírban sütötték! Nem lenne szabad mege nem. Bár korántsem tudok még mindent. öt évig vol korló orvos egy kórházban. Jó. Ifjú hölgyem mondta . és tíz éve praktizálok önállóan. Viszont jobban nézek ki szemüveg nélkül. merthogy a nulláról kellett indulnom. aztán pedig minden orvosról külön kartot t. ahol ? t a Felding-Roth els? képvisel?je. hogy úgy somfordáltam ki. fatüzelésû tûzhel sütött meg a vendégl?s. azonnal félbeszakított. Semmiféle támpontom nem volt arra vonatk ozóan. ha visszatértünk ígérte meg Celia. úgy másfél kilométerre lehetett a bungalójuktól. els? dolga volt a helyi tele fonkönyvb?l kitépni az orvosok név. Bizonyos szempontból nem volt rossz dolog. Miért? Rövidlátó vagyok és muszáj hordanom. levette a szemüvegét. mikor nemcsak egy ttél túl. Omahában talált egy kis lakást és innen já e az államot városról városra. de ezen az orvoson is itt ni.

Csakhamar javult az ismertetései színvonala. és beszéljenek arról. Ekkor hívtak vissza az isten háta mögül a civilizációba? Egy még nálam is zöldfülûbb férfi kapta meg a nebraskai területet. h ogy egyenrangú partnerként beszélgessek elfoglalt. hibás információkat is kaphatunk. amit hamarosan piacra dobnak. az f batkát sem ér. Biztos. Amit az egyetemen tanítanak a gyógyszerekr?l. de ez volt a végzetünk. Volt még valami folytatta Celia. hogy sok orv m akarja a gyógyszergyári ügynököket. hogy bár az orvosok többet tudnak nálam. akkor soha nem találkozunk. Hogyan maradt id?d ennyi tanulásra? Hosszú ideig csak négy órákat aludtam éjszaka. vé lenül rájöttem még valamire. Azt is felismertem. Ha tudom. és soh em szabad ráer?ltetnem semmit senkire. amit meg is tett. Csendes boldogsággal egymásba karoltak és visszasétáltak a bungalójukhoz a kihalt. Egyszerûen nem voltam szakmailag felkészülve arra. s?t néhán y orvos megkérte. Segített valam a vegyészképzettségem is. de nem sokat. beült a könyvtárba és utánanézett. Egy id? múlva kezdett beérni munkája gyümölcse. Ha a konkurencia gyógyszerér?l kérdeznek. így még hasznossá is tehetem magam. szeretném. én pedig egy fon b körzetet New Jerseyben. . soha nem szabad túloznom vagy eltitkolnom valamit. Ha valamit nem értett. aki VIII. A körzetében megemelkedett a Felding-Roth-rendelések száma. mi történt North Platte-ben? Két dologra jöttem rá. ami nagyon veszélyes. magas képzettségû orvosokkal. és a tudományos munkát végz? kollégákat nyúzta. így vagy úgy. a tenger fel?l friss illatot hozott a szell?. Oké. és az jobb a miénknél. Celia elmesélte. ki kell nyomoznom a gyógyszerekkel kapcsolatban olyan dolgokat. hogy melléfog. Az els?. Ez így van bólintott Andrew. többek között ezért van az. mire a vendéglátójuk odarikkantott a tûzhely mell?l: Jó vót halacska. mint ami a kézikönyvekben áll. Mert a nász végzet . hogy le kell szoknom a kalmárgondolkozásról. mi. Néhá még félrevezetni is hajlandó az orvost annak érdekében. éppen elég nehéz az orvosi újdonságokkal artani. Kint már hûvösebb volt. hogy az õ készítményét írja fel legk Andrew drágám. hogy mondjanak neki még a bet. kanyargós úton.Nem jártál valami tanfolyamra a Felding-Rothnál? Csak afféle gyorstalpalóra. hogyan olvasott végig esténként munka után meg hétvégeken minden elé t? információs anyagot és kézikönyvet. jegyzetelt és ott. megteszem. Mikor receptírásra kerül a sor. Majd kés? bb elmondom. aki Joh woodot idéz! Heywoodot. Elnevették magukat. Mindent részletesen végigtanulmányozott. ha például Illinois-ba vagy Kaliforniába küldte volna. Els?sorban eladási trükköket tanítottak. Elutazott a Felding-Roth New J rsey-i központjába. hogy kénytelenek vagyunk végighallgatni egy gyártott ostoba reklámszöveget. ifjú nászutasok? Minden oké? Minden nagyon oké nyugtatta meg Celia. kor az ember gyakran csak tapogatózik és el?fordul. meg kell azt is mondanom. és amint elkezd az ember praktizálni. Andrew csodálattal nézett Celiára: Te aztán egyedülálló vagy! Te meg elfogult. A vacsoráért egy tízshillinges bahamai bankóval fizetett és nem kért bel?le vissza. de a gyógyszerekkel kapcsolatban elég tájékozatlanok. szerezzen be egy-két konkrét információt. azt a tizenhatodik századi írót. úgyhogy a gyógyszerekre már egyáltalán nem marad id?. Miközben ezen serénykedtem. hogy találkoztunk volna akk or is. Dollárra átszámítva szinte ingyen ettek. A hallal is meg a nászúttal is. Mindenesetre alig egy év latt a cég megháromszorozta a nebraskai forgalmát. Az orvosok sokat tanulnak a betegségekr?l. Azonkívül. ha ezzel kapcsolatban megtennél nekem valamit. Gondold csak meg mondta Andrew . hogy mindig igazat ke ll mondanom az orvosoknak. Egy ilyen kis szigeten semmi nem marad titokban jegyezte meg Andrew derûse n. Nézzenek csak oda! ragyogott Celia. Felálltak az asztaltól. Nem igaz mondta az asszony határozottan. S az akasztás nemkülönben fejezte be az idézetet Andrew. amit nem tudhatna k és ami a javukra válhat. Másodszor. Egy begyöpösödött szakbarbár orvos. mi van éppen fejlesztési stádiumban az. Szóval. Henriknek is énekelt és muzs ikált fitogtatta a tudását Andrew. Ha már így szóba került mondta Andrew . de ennek csak örülök nevetett Celia.

egy csapásra elromlott. ha éppen nyomós indokunk van rá. tényleg válaszolta Celia Jordan. hogy elengedte volna Andrew nyakát. mély csókkal belefojtotta a szót. Meg ambiciózusa k. aztán a férje keze nyúlt. Andrew is átfutotta az újságot. A gyógyszergyári ügynökökkel kapcsolatban. miután átlapozta . Na és? Kis id? múlva Celia elégedetten kinyújtózott.. kényelmesen hátrad?lt. Megtisztítanád a terepet? kérdezte suttogva Andrew. Andrew-nak és Celiának a Bahama Airways Rock Soundból délben induló járatára volt jeg e nassaui csatlakozással. a borbélyszékb l?tt szitává egy jól irányzott géppisztolysorozattal valaki feltehet?en egy konkurens band a tagja. hogy . mikor lefeküdtek a ruhák helyére. Felszállás után nem sokkal m z étel felszolgálását. reggel zuhogott az es? és a vad északkeleti szél ko bácsolta a tengert. míg nem találnak megfelel? házat. s fehér tarajú hullámokat csapkodott dühödten a partra. akit a New York-i Park Sheraton Szálló fodrászatában. Akkor azt mondtad. ahonnan egy Pan Am-géppel kellett még aznap este New Yorkba ér kezniük. aki rakétameccsre hívta ki az Egy esült Államokat. hogy ezentúl nagyobb bizalommal leszel az ügynökök iránt. és azt mondta: Igazad van. mir?l beszélgettünk azon a reggelen. Végül ló az ágy. Azt mondtad. Semmi nem változott. de nem tudta befejezni a mondatot. Mintha a bahamai id? is megérezte volna a szomorú búcsút. aztán félretette. Van erre most id. hátranyúlt és elkezdte az ágyról a re szórni a ruhákat. Így már mindjárt más mosolygott Andrew. Ebben is hasonlítunk egymásra. Igen. Aha jelent meg Andrew az ajtóban meztelenül. csinálnom kéne valamit fordult a feleségéhez Andrew. Folytatódott a nyomozás egyel?re eredmény nélkül Albert Anastasia maffiaf?nök meggy lkolásával kapcsolatban. hogy az Egyesült Államok védelmi kiadásai lépést fognak tartani a szovjet kihí l. Andrew? Szerintem mindketten munkamániások vagyunk. míg oda voltunk állapította meg Celia. És soha nem fogunk megváltozni.. ahol addig élt. Lekéssük a gépet kuncogott Celia. De akárhogyan is már újra készen állok a munkára. szétteregetve mindent a nagy dupla ágyon. gy azért maradj óvatos..? kezdte Celia. Na és? M pedig gyengéden és boldogan hozzátette: Mégsem na és. és megjósolta a kapitalizmus pusztulását és a kommunizmus világméretû gy?zelmét . Celia éppen a ruhá t csomagolta. Eisenhower elnök azonban még ugyanezen az oldalon biztosította az amerikai pol gárokat arról. egy törülköz?vel szárítgatva az arcá viszont semmi okunk. A következ? világháború színhelye az Egyesült Államok lesz. mikor a beteged job ban lett a Lotromycint?l. Tudod mit. Aztán: Jaj Andrew. miután a stewar essek elhordták az étkezés maradékát. hogy néha ne tartsunk munkaszünetet. hetvenkedett a s t vezet?. és én erre azt mondtam.Elérkezett az elutazás napja. mert vannak dolgok. Másnapra tervezték az utazást Morristownba. annyira sze k! 4 A Pan Am légitársaság 206-os New York-i járatán ott voltak az aznapi New York Time s példányai. A nászutasbungalóban. És sak a kezdet! Látványos kezdet válaszolta a férfi a nyitott ajtón keresztül. Olyan csodálatos volt itt! szólt ki a fürd?szobában borotválkozó Andrew-nak. hogy megváltoztatod a véleményedet a gyógys zeriparról. Négyórás út állt el?ttük a propelleres DC-7B fedélzetén.. me rt Andrew egy hosszú. Biztos emlékszel még arra. és a holmijai nagyobb részét egy raktárban helyezte el. Az eget összefügg? felh?takaró borította. amikkel nem értek egyet és amin remélem. Celia anélkül. ahonnan egy órán belül el kellett indulniuk. Celia már feladta boontoni bútor ozott lakását. Egy moszkvai jelentés Nyikita Hruscsovot idézte. ahol Andrew South Street-i lakásában szá dékoztak lakni mindaddig.

Az aktacsomóm egyre hízik. Csak az volt a fontos. hogy miket állítanak ezekr?l a szere kr?l. De azt akarom. de néhány ilyen régi családnak tekintélyes mennyiségû e. hogy m ennyi energia és intelligencia szorult ebbe az apró. Miután megkapták az italt. amit tudniuk kellene például a gyógyszerek mellékhatásait. túl közel volt a kezdetekhez magyarázta Celia. 1957-ben a gyógyszeripar bizonyos szempontból még nem szakadt el gyökereit?l. . Te is tudod folytatta Celia . hogy tájékoztassa ?ket az új rekr?l. Tényleg nem sokan vannak már. amivel senki sem tud vitat kozni. és gyógyszerkészít? üzemeket építettek. és egy stewardess közölte. Gya n egész családok árulták ezeket a csodaszereket és népi orvosságokat folytatta Celia. akár máshonnan. amit kötelessége lett volna közölni ed. hogy az el?ttük álló évek során egy percre sem lazíthat. hogy eladják ?ket. És van valami terved? Feljegyzéseket gyûjtök egy jelentéshez. ha szellemileg lépést akar tartani Celiáv eszült figyelemmel várta. persze hogy emlékszem. vonzó testbe. akk or nehéz elhinni. de még így is túl vannak hajlandó bármit összefecsegni. amelyik kis üzletet is nyitott: az els? gyógyszertárakat. hogy ha jár nálad egy ügynök vagy ügynökn? akár a m . Nem hiszem. Bár egyes esetekben sajnos em eléggé. megint csak elcsodálkozva azon. ha egy helyzet tarthatatlanná válik. aki felhívja az orvosokat. Az orvosok néha ki sem látszanak a hirdetésözönb?l. amit még mindig családok ellen?r iznek jegyezte meg Andrew. Andrew magyarázta Celia. hogyan is felejthettem volna el? nevetett And rew. Kés?bb a leszármazottak fo lytatták a családi hagyományt. hogy negyven perc múlva leszállnak w Yorkban. meg szerelmi bájitalt és olyan tablettákat. Tudom. beleértve a veszélyeke z az igazság. Igen. úgyhogy valaki mást osztanak majd be a Felding-Roth nál a ti praxisotokra. csakhogy gyakran éppen azt nem tudják meg a zórólapról. javítani kell rajta. Nagyszerû! Akkor hadd tartsak most neked egy ismeretterjeszt? kisel?adást. még hazudni is. Valakinek muszáj kockáztatnia. akik még betegebbek lettek. hogy hamis információt kaptál t?le. és azt mondta: Igen. amelyek az évek során ak. ahol fizetésért dolgozó igazgatók vezetik a cég en a szellemben mûködik sok ügynök. és rájössz. hogy megmaradt a családi ellen?rzés. hogy te valaha is félnél mondta a férfi. Megszólalt a hangszóró. És a kockázat sem ak ilyen. És bár a gyógyszergyárak hivatalosan tiltják az effélét. Néhány más orvost is megkértem ugyanerre Nebras an és New Jerseyben. hogy nem soka ek el vele. a bár hamarosan bezár. csak hogy az orvos az ? gyógyszerét í fel. vagy rossz esetben meg is haltak bizonyos gyógys zerekt?l. Nagy fába vágtad a fejszédet. Arra gondolt.sikerül változtatnom. akkor írj egy jelentést és add oda nekem. Aztán a megfelel? pillanatban el?állok vele. Annak a napnak minden apró részlete kitörölhetetlenül belém vés?dött. Ivo t egy kortyot a whiskyb?l. Ennek érdekében aztán ígérgettek fût-fát. sok a betege és tele a feje mindenfélével. Nem hiszem. Andrew oldalvást a feleségére pillantott. Viszont sajnos nagyon is él? maradt a rég túlhaladott és etikusnak éppenséggel nem mondha tó kalmárszellem. Különben sem félek. hogy néhány ügynök nem mindenki.. és a kígyóolajos kalmárko vérükben volt. én is találkoztam ezzel a jelenséggel. Andrew pedig whiskyt szódával. és folytatta: Aztán ott vannak a gyógyszergyári hirdetések. Eközben a kezdetleges elad módszerek mgváltoztak és szintén tekintélyt ébreszt?bbek lettek. Ez alapelv a cégnél. Pedig megesik bólintott Celia. hogy sok nagy gyógyszergyár maradt. amit az orvosok elhittek. mert személyesen tapasztaltam ilyesmit a Felding-Roth nál. Más orvoskollégák is meséltek olyan be eikr?l.. Ezek az árusok egy fikarcnyit sem tör?dtek azzal. hogy valaki a gyógyszergyártól. mert az ügynökök hamis információkat szolgáltattak. olyanokat. Andrew hátrad?lt az ülésen. Egy olyanhoz. még olyan vállalatoknál is. És többé nem járok a rendel?dbe. mit fog mondani az asszony. akik bíznak bennem. Andrew halkan füttyentett egyet. Ennek egyik oka az. Vol család. tudományos jelleget öltöttek és tekintélyt vívtak ki maguknak. hogy ha az ember elfoglalt. Nem is olyan régen még kígyóolajat árultunk a vásárokon. vagy maga a gyógyszergyár szándékosan becsa . Celia daiquirit rendelt. vagy nem figyelmeztetett eg yógyszer mellékhatására vagy valami egyéb fontos dologra. És utána gyorsan a sz?nyeg alá seprik az ügyet é ki nem akar tudni róla. úgyhogy aki még óhajt valami innivalót. pontosan tudják. amik a fejfájástól a rákig mindent gyó . a kedvencét.

Csakis üzleti ügyekben. Úgy érted. ami ellen az égvilágon semmi kifogás és biztos vagyok benne.. Már hall atóak a kongresszusban bizonyos hangok. mégpedig a legrövidebb id?n belül. A felesége viszont igen. hogy karriert fogsz csinálni. akkor is minél közele akarok kerülni hozzá. hogy valaki ennyire tör?dik velem. hogy valaki bakot tart neki.. és szerintem ez a folyamat már meg is kezd?dött sok helyen. Celia megszorította Andrew ka ját. Andrew nem válaszolt. Andrew. mikor mi . Fölösleges féltékenykedned.. Ezek szerint ez a Sam végig fogja kísérten ket. Hát ezt akarod? A hatalmat? kérdezte Andrew kétked?en. te kit választottál jelz?tüz ? Már régóta Sam Hawthorne a jelöltem válaszolta Celia. miért ne? De még ha nem jutnék is az els? székbe. ott a kávézóban. Celia. többek között az egészségügyben. Hogy miért? Mert mikor egy középvezet?t el?léptetnek. aki alkalmas a feladatok elvégzésére és akiben mara talanul megbízhat. Emésztette mindazt. amiket biztos. Igen. mégsem fog sikerülni. hogy már el?re kisakkoztál mindent. mint te.. Tudom. De az együtt töltött néhány hét alap benyomásom. egy nagy gyógyszergyár Ha sikerül. hogy itt valami n?i összeesküvés folyik. hogy a n?k olyasmi t csináljanak. hogy sikerülni fog. de ennél mé alamivel többet is. Ezt ünnepélyesen megígérem. Bizalmasan. err?l nekem is ez a véleményem. Egyszerûen csak teljes életet szeretnék. komoly arccal nézett rá. Tudhattam volna. hogy nem lennél boldog nélküle. hogy valódi befolyásom és hatalmam legyen. De tud már minderr?l a jó öreg Sam? Hogy te vagy a potyautas a karrierje szá uldó vonatán? Dehogy tudja. Tanulmányoztam néhány vállalatot. mint hogy els? osztályú ügynökn? légy. Aha! húzta fel Andrew a szemöldökét. ez em nem lesz így. mire gondolsz: hogy a hatalom rögeszmévé válik és korrumpál. szigorú törvények fognak követni.Mondok neked valamit. De mégis általános dolo gy már a karrierjük kezdetén kiválasztanak valakit általában egy valamivel felettük álló ve aki kicsit id?sebb náluk . és biztos. a gyógyszeripar? Az az egész terület annyira konzervatív és férficentrikus. mert bár mindent elköve majd. és töprengett. amihez hasonlót korábban nem tettek. hogy a Feldin othnak egyszerûen ne lehessen más választása. Na és? Celia egy pillanat alatt felizzott. Celia. drá .. hogy itt az ideje. De ne félj. A legmagasabbra? kérdezte Andrew meghökkenve. hogy felbukkanjon egy hozzám hasonló ambiciózus n? a porondon. Ez valami egészen új dolog a számomra. az szeret mag után húzni valakit. Valami kézzelfogható eredményt. Eljön majd az az id? is. A célom az. J aj. Hát. és ? is helyesli. olyan jól akarom végezni a munkámat. Ha már itt tartunk szólt közbe Andrew . hogy ?ttük fog odaérni. akkor szerintem a kormány fog helyettük lépni. és bevallom. az iparág még nem érett meg rra. Az az érzésem jegyezte meg Andrew . Ez biztos. akir?l úgy gondolják. Arról beszéltél. nehogy félreérts persze nagyon keményen és jól kell dolgozniuk. Azon a napon. biztosítják a lojalitásuk és mindig kéznél vannak. El?ször is magyarázta Celia . hogy új. akit már megszokott. mondd csak. Ha a gyógyszeripar a kongresszusi meghallgatás okra vár. így van mondta halkan Celia. hogy élvezem. Jó-jó. hogy el?ször is ? Hát nem elég ennyi? Celia megrázta a fejét. ahogy sértetten és boldogtalanul élsz mellettem. amit hallott. hogy úton van a csúcs felé. De van egy tervem. Na a te iparágad. Szörnyen mosolyodott el Celia. De mi az. Ami pedig a kérdésedet illeti: nem.. Andrew hirtelen elhallgatott és kijavította magá Azon az emlékezetes napon. mert nem zeretném végignézni. A felesége várakozásteljes. Hát akkor van egyáltalán valami esélyed? Ezt azért kérdezem t?led. de talán itt az ideje. megtárgyaltuk a dolgot. hogy feljussak a csúcsra. a vezet?i tem valamire: majdnem mindenki úgy jut fel a csúcsra. hogy többet értesz karrieren. csak ?k léptek volna el?ször. te magad is mondtad. hogy megtudjak ról ad valamit. miel?tt kimondta volna. kés?bb azt kívánják majd. A történetüket. Igyekeznek hasznossá tenni magukat az illet?nél. férjjel és gyerekekkel. mint hogy el?léptet. Nem leszek boldogtalan. Szóval azt mondtad.. Ha a nagy gyógyszergyárak nem teremtenek rende t. hogy elérd a célodat. Végül aztán me szólalt: Ezt még nem kérdeztem meg t?led. Andrew alaposan megrágott minde n egyes szót.

hogy a maguk módján híresek lettek. amit meg is tett. de mostanra. ezúttal is id?be telt. mint a cég egyetlen n?i ügynökét. Hallották. élén Eli Camp rdownnal. Néhány perc múlva leszállunk az Idlewild nemzetközi repül?téren jelentette be a s dess. Bukás kizárva. Jordan. A felesége odahajolt hozzá és megcsókolta. Celia viszont. a vonzó külsejû. gyakran álmélkodtak rajta. Kés?bb Townsend felesége. Még nagyobb feltûnést keltett az eset amiatt. Mint általában. ?szintén hiszek ne. a Felding. akit mindig akartunk. s?t ki is nevették. mint a férjéé. sajnos. azon vette észre magát. ami ennek folytán felkeltette a figyelmét a New York Times és a Time tudományos rovatának. amit akarsz. újból közölte a cikket. aztán pedig azt mondta: Mostanáig ezen nem sokat gondolkoztam . ötvenes évei elején járó n? megsúgt nak: Noah ezt soha nem fogja megmondani. De van benne valami. Mr. mindketten rájöttek. Kedélyeskedve üdvözölte a fiatalasszonyt. A Daily Record címû. Camperdown. már a sajtó is szagot kapott. A javasolt változtatáso érintették a cikk lényegét. hogy sikerül elérned. Celia: mialatt a csúcs felé tartasz. míg a fontos orvosi újdonságról Andrew siker Lotromycin-alkalmazásáról a hír elterjedt. de mostanában úgy gondol magára. így a legfels?bb vezetés is. Többek között ezért em hozzád feleségül. Noah Townsen d. A Lotromycinezt követ? szûnni nem akaró publicitás jól jött a Felding-Rothnak. ezzel nem vagyok egyedül a férfiak között. És re . és kigyulladt az Öveket kérjük elirat. akinek a neve kevesebbszer fordult el? a híradásokban. Gratulálok a házasságkötése alkalmából. Részemr?l o ké. Celia újból Andrew keze után nyúlt. hogy a hírnév jótékony hatása máris érezhet? lmunkon.nderre nem lesz többé szükség. a hórihorgas. hogy a romantikusabb beállítottságú Time magazin hozzátette a hírhez Andrew és Celia házasság . hogy a Lotromyc inr?l szóló cikkét bizonyos módosításokkal ugyan. Morristownban megjelen? kis lap a címoldalon hozta a szto rit: A HELYI ORVOS CSODAGYÓGYSZERREL KEZELTE BETEGÉT AZ ASSZONY HIHETETLEN FELGYÓGYULÁSA A Newark Star-Ledger pedig. Andrew a visszaérkezésekor sürg?s telefonüzeneteket talált. A cégen belül mindenki megismerte a nevét. aki a visszaérkezése másnapján magához kérette. mindvégig ott fogok állni mögötted. hogy hívja mindkét szerkeszt?séget. amely rendszeresen tallózott a körzeti lapokban. 5 Mikor Celia és Andrew megjelentek a munkahelyeiken. úgyhogy Andrew azonnal bele is egyezett valamennyibe. De ma az üzleti élet leginkább egy zártkörû férfiklubhoz hason ogy ha egy n? be akar törni ebbe a körbe. Mindezen túl a New England Journal of Medicine értesítette Andrew-t. Mi pedig megkezdjük közös életünket mondta. halotthalovány. akinek bár voltak váratlan kezdeti sikerei raskában még nagyon sokat és sokáig kell bizonyítania. Sok boldogságot kívánok.Roth elnökével. akkor nem válogathat az eszközökben és módszerekben Andrew eltûn?dött. hogy megesz a sárga irigység mondta Dr. aki m ndig makulátlan eleganciával öltözködött és soha nem jelent meg a gomblyukába tûzött vörös ró edik emeleti díszes irodájában fogadta Celiát. Ezt eddig is tudtam. soha nem született meg. és így a gyógyszerrel egy ia is elindult a siker útján. Nem szégyellem bevallani. de aki. Korábban a személye maga volt az anakronizmus. hat héttel Mary Rowe csodálatos fel yógyulása után. hogy a pozíciója alapvet?en megváltozott a Felding-Rothnál. mintha a fia volna a fiú. Ahogy kinéztek az ablakon. A légkör megváltozott. Hilda. a boontoni Felding-Rothszékház vezet?k részére nntartott traktusában. Mrs. Majd ho zzátette: De aztán azzal vigasztalom magamat. mikor Andrew beszámolt neki a New England Journal-ben megjelen? cikkér?l. de le fogják hozni. és azt hiszem. meglátták a szürkületben Manhattan fényeit. hatvanöt év körüli ipari veterán. hogy változik a repül?gép motordübörgése.

megnézte az id?t. és Camperdown Celia ügynöki tapasztalatairól érdekl?dött. egy id?sebb. Maga. Él? bi ak. Meglátjuk. az elnök bekérette a titkárságon várakozó vagy fél tucat f i kollégáját. ezeknek az els? osztályú külföldi adatoknak a birtokában morogta Camperdown . a kutatási igazgató azt javasolta. Az asztal körül ül?k között volt Dr. s?t különös kegy. hogy még kisgyerekek is szedhetik A nyugtatót már árulják a nagyobb országokban. Dr. hogy a gyógyszer neve Thalidomid. és azt mondta: Már történtek ennél furcsább dolgok is. Biztos vagyok abban. Lord. Mr. A t?lük kapott jelentéseket a Felding-Roth aztán eljuttatná a minisztériumba. Lord ingerülten félbeszakította Celiát: Erre az esetre az nem érvényes. A terméknek t?s mellékhatásai folytatta . hogy eljön az az id?. Dr. hogy a szóban forgó új szert nem a Felding-Rot h fejlesztette ki. A Felding-Roth az amerikai jogok szerencsés birtokosa. és így szólt: Nemsokára értekezletet tartok. Valaki aggodalmát fejezte ki amiatt. valamennyien a hatalmas ir oda értekez?sarkába vonultak. amit nem sokkal a Lotromycin után akarunk piacra dobni. hogy terhes asszonyok is szednék. Celia kedvéért Camperdown elmondta. egyenes válaszai. Camperdown egy pillanatra meghökkent és összeráncolta a szemöldökét. bürokratikus kívánalom. miel?tt az árusítását engedélyezné az Élelmiszer. Aggodalommal tölt el az kezdte Celia . de nincs mit tenni. mint amilye n egy kórház? Néhány perces vita után Camperdown elmosolyodott: Talán a mi ifjú kollégan?nknek is van hozzászólása a tárgyhoz. Nem lehetne kett?? Minél el?bb piacon kellene lennünk a termékkel. hogy mennyi ideig tartana ez a gész akció. éppen ezér ostobaság lett volna elrontani ezt a nagyszerû lehet?séget egy túl magabiztos vagy igen rámen?s stílusú felszólalással. belgyógyászok. kellemetlen reggeli utóhatás nélkül. uram válaszolta Celia kedvesen . Minden fej ?felé fordult. mikor nem érzi m jd szükségét annak. ho y egyre több n? lesz ebben az üzletágban. a vezet?ség tagjait. hogy a tesztelést ilyen széles körben akarják végezni. bízzanak meg kör ötven olyan orvost. és úgy vette. hanem megvásárolta a licencet a nyugatnémet Chemie-Grünenthal cégt?l. pszichiáterek és n?gyógyászok mondta. van válaszolta Celia. hogy n?gyógyászok is írják fel a gyógysze z annyit jelent. a fiatalos tudós ki mostanában került a vállalathoz. De. hogy ami a gyógyszereket és gyógyítást illeti. Ha va n kedve. A Thali . és egészséges. és néhányuk talán még túl is fog tenni a férfiakon. Camperdown hozzátette. Mikor Celia igent mondott. úgyhogy nem reagált rá és nem fejtette ki. és mindenütt os népszerûségnek örvend. hogy az Andrew-val kapcsolatos megj zés puszta viccel?dés. Remélem. Látszo ogy tetszenek neki az asszony értelmes. ho gy a terhesség semmiféle szempontból ne legyen a kísérletezgetések id?szaka. abban a férje ?t?le teljesen függetlenül dönt. akinek van magánpraxisa. ifjú hölgyem. Vincent Lord kutatási igazgató. akit Celia már régebbr?l ismert denki leplezetlen kíváncsisággal méregette. Mrs. talán lehetne. hogy a mondatba beletegye az alkalmanként szót. Celia megköszönte a jókívánságokat. Majd meglátjuk. Nem lenne egyszerûbb és gyorsabb egy olyan koncentrált környezetben. hogy hol és hogyan kellene végezni a Thalidomid e yesült államokbeli tesztelését. Tovább beszélgettek. üdít? álomhoz segít. Ezután beszélgetés kezd?dött arról. hogy egy kiemelked? képességû n? alkalmanként éppen olyan kiváló lehet. Aztán el?húzott a mellé yzsebéb?l egy órát. Sam kivételével. maradjon. Aztán újból feld arca. Jor y gyógyszerr?l lesz szó. Legyenek közöt alános orvosok. tájékozott. röviddel a nyugdíjazás el?tt álló értékesíté lyettes és négy másik.zek után a férje csak és kizárólag Felding-Roth-készítményeket fog felírni a betegeinek tet mosolyogva. mint egy férfi. tudva. márpedig az az általános javallat. hogy a jelenléte szokatlan. Annak ellenére. és körülülték a nagy asztalt. Ez a nyugtató a máig feltaláltak közül az egyik legbiztonságosabb jelentette ki a lnök .és Gyógyszerügyi Minisztérium ek között. melynek végébe Camperdown teleped e. Körülbelül három hónapig. kivéve az Egyesült Államokat. Az értékesítési igazgatóhelyettes aziránt érdekl?dött. Igen. h ogy a Thalidomid bizonyítottan biztonságos szer. már szinte legendává lett nálunk folytatta az elnök. köztük Sam Hawthorne. humán tesztsorozatra van szükség az Egyesül t Államokban. Megfontoltan beszélt. és olyannyira biztonságos. e oba. Miután bemutatta nekik Celiát. és akik felírnák a gyógyszert a betegeiknek.

és ha azok hajlandónak mutatkoznak az együttmûködésre. Ennek ellenére Mrs. de ebben nincs. Az utolsó mondatára többen rábólintottak. Akkor úgy tûnt. A hangjában meglepetés érz?dött. A Felding-Roth boontoni székházáig és vissza úgy húsz kilométerrel kellett Celiának s nia. Mindenki figyelte már. de én józan javaslatnak tartom. és akkor gyönyörû lesz. Én most azonnal elmegyek innen jelentette ki Andrew . Jordannak igaza van szólt közbe csendesen Sam Hawthorne. a távolságnak nem volt Andrew-nak minden szál haja égnek állt. kifesteni. Lord ült mereven. Mikor a hírrel fel w-t telefonon. eléggé el?relátó vagy! Azt egyikünk sem akarhatja érvelt tovább Celia . Nem tudom. akkor onnantól kezdve a kutatás zleg veszi át az ügyet. ahol tisztes távolságra álltak egymástól a házak. mert nem arom. a mi államunkban van Plainfie ld mellett. Még ha ki is pofoznánk amit egyébként nem hiszek. mert több helyre van szükségünk és nem gondoltunk rá el?re. hogy néhány évenként hurcolkodj meg újabb házba. ami mindkett?nké lesz. Celia azonnal megérezte a kutatási igazgató ellenséges viselkedését. mégis elnevette magát. ez a kid?lt-bed?lt oldalú csûr nem nekünk való! tiltakozott energiku san. hogy az ötödik a vendégszoba. és egy juk. hogy lehet . ha muszáj. a t anyád is. és ti volt vele. hogy Celia másnap hívja fel az ismer?s orvo sokat. hogy a ház alig négy kilométerre van a rendel?jét? l és még annyira se a St. úgyhog nem lesz problémánk a jelentésekkel. az egyik itt. sorra helyeseltek. egyet-egyet megkapnak a gyerekek. A többiek. Bizonytalan csend telepedett a szobára. Bede's kórháztól. szörnyen elhanyagolt. Morris környékén volt. Olyan otthon. Eli Camperdown törte meg. Ám Celiát nem lehetett visszarettenteni. amit fel lehetne tenni folytatta Celia . hogy végignézzen egy sor eladó házat. amit ezen a januári vasárnap délutánon a koszos ablakokon át sápadt napfény vil meg. Andrew még aznap este. mikor megpillantotta a hatalmas. akik leginkább szenvednek az álmatlanságtól és ezért altatóra van szükségük? Nos. csak Dr. a Thalidomid tesztelését végezzük egy vagy két öregek otthoná ytatta Celia. Celia el?adta a vízióját a földszinti dolgozókuckóról. Bár Andrew-nak esze ágában sem volt elfogadni egy ilyen képtelen és kivihetetlen ötl etet. mert szerintem ennek a háznak a legjobbat egy buldózer tenne. és mindenfelé pázsit meg fa zöldellt. Celia. A kérdés. lakat lan. szinte els?ként említette. rezzenéstelen arccal az as talnál. és örülnék. rendbe tenni. Mindkét helyen ismerem az orvost. hogy ezzel lezárult egy jelentéktelen ügy. ahonnan csak akkor megyünk el. Lord nem s zólt egy szót sem. de mivel legtöbbször úgyis New Jersey más részein ügynökösködött.és intézménylátogatásaim során szereztem. és másnap Celia már m eg is kötötte az el?nyös üzletet. Én éppen tudnék kett?t ajánlani. hogy sikeres puhatolózásai nyomán hamarosan megkezd?dik a Thalidomid tesztelése mindkét otthonban. többek között terhes n?k is. Annak ellenére. felbátorodva a kijelentésen. de beadta a derekát. Jaj. és mivel a születésük után szükségünk lesz egy pesztrára. Átölelte Andrew-t. f?leg. egy Lincoln nevû helyen. Mindkett? jól mûködik. Anyu biztosan meg fog minket néha látogatni. és jelzálogkölcsönt vett fel. hogy órákig vezess. lábujjhegyre állt és megc olta. És a t?le szokatlan türelmetlenséggel hozzáfûzte: mindenben igazad volt és van. Úgyhogy azt javaslom. és így szólt: Hát nem mondom. egy Convent Station elnevezésû kertvárosban. Andrew és C elia mégis szakított id?t arra. mikor te is meg én is hozunk haza munkát . a tapasztalataim amiket a kórház. ha megker etném ?ket a kéréssel. A Felding-Roth elnöke. Az egyik különösen megt tt Celiának. és gondolom. azok közül is els?sorban a geriátriai páciensek. A vételár egy részét készpénz . a másik pedig Nebraskában. hogy a többiek hogyan vélekednek. valamint különböz? orvosoknál az . Ezt a helyet alaposan ki kell suvickolni. ha éjszaka hívnak és fáradt vagy. az övé lesz a negyedik. akkor is mi szükségü hálószobára? Az egyik a miénk lesz magyarázta türelmesen a felesége . Csak Dr. hogy ezzel hosszú távon számolnia kell.omidot széles körben szedik Európában és másutt. amit mondott. vonakodva ugyan. Nem sokkal kés?bb megszületett a döntés. Szerintem viszont igazam van. Úgy egy hét múlva tudta meg Celia Sam Hawthornetól. Körülnézett a földszinten. a következ?: Kik azok. Ez nagyon fontos fejtegette Celia . Az értekezlet végeztével Celia búcsúzott el els?ként mosolyok és bará ogások közepette. fehér ablakkeretes ósdi udvarházat. Menjünk haza és beszéljük meg. hogy a munkájuk alaposan igénybe vette mindkettejüket. mikor Celia elhallgatott.

hogy valóban azt kellett tenniük. De biztos vagyok abban. Paul Keatinggel. hogyan fog szülni. mégis. Dr. mint gondolta. hogy nem gondoltae meg magát az érzéstelenitéssel kapcsolatban. Mindketten boldogok voltak. de nehe zebben is gyógyul. Keating. Keatingnél. drága Mrs. hogy mag a meg azt tudja. szeretnék rámutatni. Ezzel egyáltalán nem értek egyet mondta Celia halkan és nyugodtan. Dr. maga mindenre tudja a választ. Keating morgott valamit. Nem tör?d e az orvos egyre er?söd? rosszallásával. a baba születése után gyak atokat fogok végezni a hüvelyizmok rugalmassága érdekében. Mi e a n?gyógyász csak elnéz?en mosolygott. amiben nem kis szerepe volt annak. Elégedett baba volt. a varrás után a hüvely szûkebbé válik. akkor el?for tnak csúnya szakadások. Ha ezt elfog dom. Csak éppen most az én testemr?l és az én babám Ha már a testér?l van szó folytatta a n?gyógyász . ami nem okozott gondot. Nos. Lisa születése után Eunice Nashman bizalmasan azt mondta Andrew-nak: Rendkívüli as szony a feleséged. hogy Celia elveinek legalábbis egy részével egyetértsen. hogy a férjemnek kifogásai legyenek a túl tág hüvelyem miatt. Vagy mind a kett?. ha valami rendkívüli esemény jön közbe? Az teljesen más kérdés. Április vége felé költöztek be a házba. hogy ami másoknak lehetetlen. közös megegyezéssel. aki alig sírt. Eun Nashman páciense lett. három kiló hetvenöt dekás kislány. meg Andrew-t is. a gátmetszések viszont nem. Úgy látszik. és tisztában vagyok azzal is. akkor nagy a valószínûsége annak. középkorú férfi végül azt mondta Andrew-nak: A feleséged l tlen asszony. mert elhívták az egy . az Celiának lehetséges. Keating fagyosan nézett rá. Néha nagyon nagy fájdalmai voltak. Nem sokkal ezután. mivel nem aka rom. mint egy szabályos sebészi vágás. mert mindketten spóroltak az elmúlt években. dehogynem tudom! legyintett Celia.etni. És az a furcsa. Dr. És az ilyen szakadás nemcsak fájdalmas. aztán így szólt: Ami a gátmetszést illeti: talán nem t dja. mire gondolsz felelte Andrew együttérz?en . De utána meg kell tudniuk gy?zni engem is. Egyáltalán nem válaszolta Celia. és közös jövedelmü iatt sem panaszkodhattak. hogy ez a szûk hüvely kifej tten a jövend? szexuális partnerem élvezetét szolgálja. és én megkérdeztem. hogy még meg is sze em. Abban az esetben természetesen maguk döntenek és azt teszik amit kell. Celia átment egy másik n?gyógyászhoz. A renoválás nem került annyiba. hogy ha közvetlenül a születés el?tt nem metsszük át a gátat sebészollóval. kedves doktor úr. Igen bólintott Celia . és Andrew csaknem azonnal beismerte. Vagyis nem kérek érzéstelenítést. Celia már a terhessége alatt szilárdan eltökélte. Jordan! Ezek a döntések a szülészére tartoznak. Egy-két nappal korábban Celia közölte Dr. Tudom. aki ott akart lenni a szülésnél. hanem a homlokát ráncolta. de ahhoz elég fiatalos gondolkodású. a fontoskodó. 1958 augusztusában. mindenesetre zajlik körülötte élet. hozzátette: Aktívan akarok részt venni a vajúdásba datosan akarom átélni a szülés pillanatát. aki szintén a St. mikor zolgáltatott helyzetben vagyok. Andrew. kilenc hónappal és egy héttel a házasságkötésük után jött a világ s. Dr. Máris kezd tetszeni ez a hodály közölte a legels? napon . s?t elfert?z? dtek vagy még hónapokig fájtak. Celia folytatta: Több olyan esetet jegyeztek fe l. hogy Celi a az ötödik hónapban járt. hogy tév tt. aki ugyan id?sebb volt Dr. de végül lemaradt róla. Bede's osa volt. Lisa lett a neve. Jaj. hogy bár nek nem ez a célja. hogy nem az én akaratom fog érvényesülni akkor. hogy egyre több orvos és szülészn? nem ért egyet ezzel a nézettel. És mi lesz. amik szükségesek hozzá. mikor a természetes repedés gyorsan gyógyult. Keatinggel: Tanulmányoztam a természetes yermekszülést és megkezdtem azoknak a gyakorlatoknak a végzését. és így már a kez ezdetén összeütközésbe került a n?gyógyászával. lehet. mikor a fej kibújik. És gátmetszést s Keating már nem mosolygott. és az eredmény meghökkent?en szép lett. aki majd a pillanatnyi helyzetnek megfelel?en fog cselekedni. 6 Celia és Andrew els? gyermekének születése ahogy azt Andrew a kórházi munkatársaina ondogatta pontosan Celia terveinek megfelel?en történt . Na de.

a világtörténelemnek 1959 nem volt különösebben látványos éve. júliusban pedig Hawaii. tekintélyes orvos alaptermészetét?l. Celia is és Andrew is a saját karrierjére koncentráljon. ezer kilométeres magasságba. ezért bár err?l csak Andrew-nak beszélt má nem számítottak semmilyen hosszú távú hatásra. hogy országa a békét keresi arab szomszédaival. Estes Kefauver szenátor vo lt. hogy el?ször valami durvaságot m ondott a kagylóba. hogy több oldal va. Az egyik alkalommal Noah a rendel?jében beszélgetett vele. Celia nem vesztette el a kontaktust a Felding-Rothszal. hogy öröm volt nézni. A tennessee-i demokrata politikus. Ugyanebben a hónapban l?ttek ki két majmot a világûrbe. hogy Andrew-v al tettek egy hosszabb vidéki kirándulást és addig egyedül hagyták az id?s n?vért a gyerekkel Minden rendben ment. de kérem. A Lotromycin sikeres. hogy egy napon emberek is beülhetnek majd az ûrhajóba. csak egyvalami nem hagyta nyugodni. aztán kitépte a falból a zsinórt és a készüléket teljes erejéb?l áthajítot ? túlsó végébe. amelynek vezet?je. és most is valami nag y dobást akart. hogy Celia húga .betegéhez. h gy vigyázzon Lisára. Úgyhogy az egyik ápolón? átkar igasztalta. hogy Nem. hogy visszavegye az asszonyt. és mindkét á e az utazást. Andrew társa több. Janu csatlakozott az Államokhoz. hogy minden figyelmét és szere tetét Lisának szentelje. Megígérte hogy lesz állása. az illetékes minisztérium megadta az engedélyt a forgalomba hozatalra. világszerte elis mert szerré vált és a Felding-Roth történetének egyik legnagyobb nyereségét produkálta. Mindezek után Noah getett tovább Andrew-val. aki tengerentúli megbízatást kapott. Dávid Ben-Gurion megígérte a világnak. de nem tud ártani. így ismét lehet?vé vált. Északon áprilisban nyílt meg a Szent L?rinc-csatorna. Ennek biztosan az volt az egyik oka. mivel egy olajtársaság geológ ment feleségül. hogy csinosítsa a Convent Station-i házat. Sam Hawthorne id ?közben el?rerukkolt a rangsorban és belföldi értékesítési igazgatóhelyettes lett. ahol az telibe talált egy iratszekrényt és ripityára tört. Celia epe a Lotromycin-ügyben arra ösztönözte a cég vezet?it. a ogy máskor szoktuk. Andrew Jordan és a Lotromycin drámai esetér?l számolt be. Az id?t többek között arra is kihasználta. ami elég is volt neki. mint amilyennek ? jósolta és ígérte. Celia egy évig otthon maradt. hogy kellemetl en alak. Olyan békés nyugalomban feküdtek ott egymás me lett. mégpedig úgy. Az lepte meg különösen Andre ez a jelenség tökéletesen idegen volt az id?sebb. Mildred. azt egyel?re maga sem tudta eldönteni. Olyan meghitt lett kettejük szonya. mintha mi sem történt volna. Az id?s orvost annyira feldühítette a hívás. Im m ezt a helyet mondta egy nap Andrew ragyogó arccal. ha vissza akar menni. ami minden szegletében olyan lett. mint korábban talán soha. Az új meghallgatások témája a gyógyszeripar volt. öleljen át valaki. Aztán mikor megszületett a lányod. Janet messze került otthonról az arab sejkségek egyikébe . hanem otthagytuk Celiánál. Noah Town sendr?l volt szó. hogy támogassák Sam Hawthorne-nak azt a szándékát. egy amerikai katonai rakéta fedélzetén. Májusban az izraeli miniszterelnök. Ahogy eltervezte. A legtöbb gyógyszeripari hivatalnok azzal intézte el Kefauvert. Celia volt. Az anyós és Andrew nagyszerû viszonyban volta . Celia figyelmét azonban felkeltette még valami: december folyamán meghallgatások kezd?dtek egy szenátusi albizottságban. és közben kereste val aki telefonon. Az év vége felé Celia újrakezdte ügynöki tevékenységét a régi New Jersey-i körzetében e's-i kapcsolatai révén talált egy id?sebb nyugdíjas ápolón?t. kíváncsian kérdezte: És erre mit válaszolt? Azt mondta. Andrew három esetr?l tudott. néha meglátogatta ?ket Philadelphiából és örömmel helyettesítet a n?vért. . akinek elnöki ambíciói voltak. Felcsillant a remény. aki naponta elment hozzájuk. egymástól független esetben is az érzelmi laBilltás jeleit mutatta Vagy talán a bizarr viselkedés meghatározás illett inkább rá. Jellemz?. hogy Celia letesztelte a nénit. és Celia is egyre közelebb került az anyjához az id? múlásával. hiszen így megismerhette az unokáját. már korábban is nagy feltûnést keltett egy bûnügyekkel kapcsolatos meghallgatássorozattal. Néhány hónappal a nagy sajtókampány ami Dr. nem vittük el rögtön. Ami Andrew-t illeti. A gyógyszeriparnak er?s lobbyja volt Washingtonban. de hogy mennyir e volt megalapozott az aggodalma. Túllépve a cégen. Celia anyja. Jó évet zárt a Felding-Roth Pharmaceuticals Inc.

ahol Violet a sztala is állt. ilyen hangnemben még soha senki nem beszélt velem és nem is fog. amit visszafojtott. sem pedig azzal. biztonságosan vezet. és méltóságteljesen azt vála a: Dr. Maga ew is érezte néha ezt a feszültséget és az abból ered? ingerlékenységet. Mikor Andrew megpróbált közbeavatkozni. Az új beosztása a belföldi értékesítésnél nem viselte meg különösebben.Másnap már ott várta az új telefon Noah-t az íróasztalán. meglesz bólintott Celia. háromnapos eseményen ott szoktak lenni az Államokban dolgozó munkatársak Felding-Roth külföldi leányvállalatainak képvisel?i. de a f?-f? fejek azt akarják. Noah ráförmedt: Ebbe ne szólj bele! Violet pedig ezt mondta Andrew-nak: Köszönöm. Mrs. vagy gyakrabban ismétl?dt ek volna. ugyanis Violet felállt. Már találtam valaki mást. Remélem. Andrew-t végs? soron azonban mégsem hagyták nyugodni e különös esetek. Andrew is kijött vele. Másnap Andrew megpróbálta megbeszélni a dolgot Noah-val. a munka és a mindennapi élet feszültségei egyre nehezebben viselhet?k el. vala hogy jól állt neki a kopaszság. akkor egyenesen biztató. meg a cég elnöke és más vezet?i is. Samnek azonban látha tóan ritkult a haja. aki hosszú évek óta volt hûséges munkatársa Townsendnek. Celia már tudott arról. Legnagyob rémületére Noah hirtelen padlóig nyomta a gázpedált és ?rült száguldásba kezdett Morristown em tör?dve sem a piros lámpákkal. Sam nyugodt hangulatban volt és szívélyesen vözölte. úgy látszik. hogy maga legyen az egyik felszólaló. de az csak száguldott tovább. ami igaz. és ilyen kitörések el?fordulhatnak. hogy a Felding-Roth kétévenkénti értékesítési konferenciáját k-i Waldorf-Astoria Szállóban tartják áprilisban. de ezennel az alkalm azásom ebben a rendel?ben véget ért. hogy a kanyarokban majdnem felborul tak. egy szál sem marad. hogy mi ndenki öregszik. mire egy év múlva betölti a negyvenet. Valami hihetetlen szerencse folytán nem okoztak balesetet. Andrew ordítva próbálta Noah-t lecsillapítani. h. mikor Sam Hawthorne az irodájába hívatta. A fontos dolgokat viszont mindig észben tartotta. mint akine k elment az esze. akkor Andrew talán jobban odafigyel. holnap kezd. Ám Noah a csekket lobogtatva kirontott a rendel?jéb?l a várószobába. akik szer ették is ezért. ar semmizni?! Andrew. Igaz. a hatvanöt év körüli Violet Parsons már kicsit lelassult és néha el is felejtett ezt-a t. A tévedés gyakorlatilag nem számí ert a plusz kilenc dollárt jóváírták volna a következ? havi számlán. De azzal magyarázta a dolgot. Celia dolgai ezzel szemben egyre ígéretesebben alakultak. legfájdalmasabb esetnek a rendel?ben dolgozó titkárn?. nem azért hívatott. Dr. gondolta Cel Ha pedig a saját hosszú távú terveire gondol. a vezet? melletti ülésen. de az csak ezt morogta: Nem végezte rendesen a munkáját. Mialatt Andrew magánkívül volt az á lmaktól. Most azonnal távozok és többé nem jövök vissza. 1960 februárjában egy napon éppen megérkezett a körzetéb?l a Felding-Roth központjába. Érkezett egy negyvenöt dollárról szóló számla os orvosi szerek után. Noah csak megvonta a vállát. hogy közöl csak férfiaknak! Nemcsak hogy belépés nemcsak férfiaknak. hogy valami fontos ügyet eli tézzen. A harmadik. Townsend. aki éppen ebben a pillanatban lépett be az ajtón. Parson s volt a szenved? alanya. A zártkörû. Egészen a csekkügyig. . Az országos értékesítési konferenciáról akartam magával beszélni közölte. De úgy látszott. nem fojtotta vissza. Igaz. és a régi készülék sorsáról szó. Ha ezek az esetek nem különböztek volna ennyire egymástól. Végül is természetes emberi tulajdonságról van szó. Violet hibásan állított ki egy csekket. és ráüvöltött a megdermedt asszonyra: Ostoba vén kurva! Tönkre akar tenni. nem akart hinni a füléne k. ezzel nincs egyedül. Jordan. Én is szeretnék ott lenni mondta Celia. Rendben. a hölgy Noah iránti odaadása pedig majdhogynem rajon a sok tréfás megjegyzésre adott alkalmat a háta mögött. jó volt a betegekhez. hogy kollégája megint normál ességgel. Az id?s hölgy felcserélte a számokat és ötvennégy dollárra töltötte ki tési csekket. és fülsik etít? fékcsikorgással álltak be a St. Legközelebb Andrew látta. Bede's parkolójába. amit aláírás végett otthagyott Noah asztalán. Úgy hat héttel kés?bb Andrew Noah kocsijában ült.

Camperdown? A Thalidomiddal? Mégsem hozzuk forgalomba. mi történt azzal. kényelmes dolgozókuckóban. ahol nagyszerûen megfértek egymás me tt Andrew-val. De csak olyan terméket hozhatunk for galomba. de rögtön folytatta mondan . aztán így folytatta: Talán legjobb. h ogy köszönjük. Könnyed hangvételû. Kevadonnak nevezték el és nagy reklámhadjárattal akarják bevezetni a hazai és a kanadai piacon. okos kislány jegyezte meg valaki halkan az els? sorok egyikéb?l. Hát ilyen címmel egyetlen film sem pályázhatna kasszasikerre húzta el a száját Ce de azért megcsinálom. ha megmondom magának . és esz sem volt vázlatokkal futkosni Sam Hawthorne-hoz. zizeg? papírokba és jegyzetekbe temetkezett. lehet?leg humoros el?adást kérnek folytatta Sam. Nagyon köszönöm mondta Celia. Kipróbálták az egek otthonaiban. Visszaadtuk a Chemie-Grünenthalnak. asszonyokkal. és nagy bölcsen nem firtatta tovább a dolgot. mire Celia arcán gyors mosoly suhant át. ugye? Igen ismerte be az asszony . Semmi olyasmit.. szerint hibát követett el a cégünk? Sam megvonta a vállát. Ha most elmondanám neked. aki gondolatban máris a beszédét fogalmazta. Talán igen. Ha akarja. és végignézett a reá ? férfiarcok tengerén . Nem hinném. úgy. megpróbálnál lebeszélni Andrew elmosolyodott. ahogy azt Vincent Lord eredetileg akarta. aztán megkérdezte: Árthat nekem ez a bizonyos kr tika? Magának? Sam megrázta a fejét. Persze azok után. Celia. ami vitatható. Nos. mert a Thalidomidot csak id?s e mbereken próbáltuk ki. és megkérdezte: Már megint mesterkedsz val ben. Maga is a kritikusaim közé tartozik? Nem. Andrew egyik vasárnap a feleségét nézte. akik kritizálják magát azért. feledékenyek vagyunk. tehát tudják. És ezzel vége? A Felding-Roth részér?l igen. Bár épp most hallottam. Gyakran bizonytal ankodunk. mondta Celia eltûn?dve. nem pedig szélesebb körben. Emlékszem. hogy önök közül a legtöbben n?s emberek kezdte Celia. C Igyekszem bólintott az asszony . ahol maga megszervezte. Semmi komo t vagy súlyosat. Nagyszerû értékesítési eredményeink vannak a maga körzetében bókolt neki Sam. Értem. és ez nem tartozott azok közé. én akkor is egyetértettem magával. habozott. hogy sajnálja az elszalasztott lehet?séget mondta Celia. Hát mint altató. készíthet vázlatot. mesterkedem. hogy a Thalidomid elsöpr? sikert aratott Európában. Azt mondtuk. és az derült ki. amir?l körülbelül egy éve beszélt Mr. Beavatsz a titkodba? Majd kés?bb válaszolta Celia. Err?l jut . hogy a Merrell Company ráhar apott a Thalidomidra. Miért? A kutatási részlegünk szerint magyarázta Sam nem volt jó a szer. Már az el?adás javasolt címe is megvan: Ügyn gyógyszeriparban egy asszony szemével . összezavarodunk. A nyugodt. hogy az értékesítési tapasztalatairól szeretnének egy b olót magától hangsúlyozottan n?i szempontból. amire el?tte a kutatási részleg az áldását adja. de nem kérünk bel?le. Az elkövetkez? hetekben esténként és hétvégeken Celia otthon a konferencián elmondand eszédén dolgozott. Tíz-tizenöt perc elég lesz. hogy vannak néhányan. Celia gondolkozott. hogyan van ez velünk.Ebben biztos vagyok jegyezte meg Sam szárazon. 7 Tudom. Eg lanatra elhallgatott. ez nem is csoda. Ha még emlékszik. Te nem tartozol ebbe a kategóriába.. bár sokat segítene néhány új termék. nem sokat ért. ami a témát illeti: beszélt m Eli Camperdownnal. talán nem. Úgy érzem a hangjából. Átnézem és elmondom róla a véleményemet.

hogy tíz-tizenöt percet emlegetett valaki. hogy micsoda szuperklasszis intézmény a Felding-Roth. Ezek szerint én leszek az egyik fontoskodó? kérdezte Celia. ennek a kérésnek a telje sítését lehetetlennek tartom. és az öltözékének jellege szerencsésen egyesíti magában az üzleti frissességet és a . hogy hány percet kellene ma beszélnem. mint a többi beosztottam. valamint felügyel?kb?l és körzeti igazgató k olyan el?retolt bástyákból érkeztek. illetve ügynökn?i tapasztalataimról. Megpróbálunk mindenkit jól megdolgozni. Frissen csináltatott tengerészkék kosztümjéhez fehér zsabós blúzt viselt. és a tavasz biztos jeleként a Park Avenue köze pén húzódó sávban ott virult a tengernyi tulipán és nárcisz. Tudta. bébi! Még harsogóbb lett a nevetés. A konta ktlencsét Andrew ajánlotta még a mézesheteiken. é kiáltások hallatszottak: Én is. Végül i s melyik n? lenne képes arra. Nos. hogy az ? el?adása az els? nap délutánjára van ütemezve. Azon tûn?dött. kiment a fejemb?l. kétévenkénti közvetlen kapcsolatteremtési lehet?ség a feljebbvalóikkal a cég központjában yetlen társasági alkalom. Ezért az els? nap a leggyomorforga tóbb. miután a programfüzet en látta. életet adó termékeket forgalmaz. Úgyhogy mindenképpe . hogy túlharsogja a forgalom zaját. hogy végre nem kell hordania a szemüveget. aki feszülten fig yelte a második sorból. hogy megkezd?dött a konferencia. Egy nagy cég rés vagyunk. Én például azt felejtettem el. Most. Sam egy kézmozdulattal elhallgattatta. Ne rontson el mind ent azzal. és mostanáig még legtöbbször helyesen döntött. A következ? na pon aztán sor kerül a komoly munkára is. ami abból áll. Igyekezett elkerülni Sam Hawthorne tekintetét. Észak. ami annyit jelen t. amit utánra tervez. Új-Mexikó. Úgy látszik. Sokuk számára ez a konferencia volt az egy en. mint ho milyen nagyszerû fickók a terepen dolgozó ügynökeink. így is fogok tenni. és úgy válaszolt: Köszönöm! R hogy így fognak reagálni. A Park Avenue-n sétáltak Sammel a Waldorfban elköltött reggeli után. Mikor felkértek ennek a beszédnek a megtartására folytatta Celia . hogy mások ez t elhinnék. és hogy milyen boldogok vagyunk. hogy ne l?jön túl a célon. Mindannyian tudjuk. de ez nem stimmelhet. s?t néhányuknak az idealizmus vagy a szolgálatkészsé bujkált a szilaj jókedv is a remélt kalandok és nagy ivászatok miatt. tényleg! így Celia. A hallgatóság els?sorban ügynökökb?l állt. arra gondolt: hamarosan kiderül. és azóta életének elengedhetetlen részévé vál Végül nem mutatta meg a beszéde vázlatát mondta hirtelen Sam. hogy egyébr?l sincs szó.és Dél-Dakota. ízes hang: Én annyi id?t sz neked. kicsim! Celia közelebb hajolt az emelvényen lév? mikrofonhoz. Nem fogok csalódást okozni jelentette ki Celia. Kalifornia. hogy mindig a saját feje után megy. napsütéses áprilisi délel?ttöt. Élvezték a langyos. Erre most ne mondjon semmit. ahogy megálltak. hogy túl sokat akar egyszerre. sokan hallottak már magáró indenki szeretne már valami újat hallani. átmentek az úttesten a szabad jel zésnél. amit mindig is utált. néhányan füttyentettek. és hátulról megszólalt egy öblös. hogy cs san fest. Celia a gondolataiba mélyedt. azt javasolt beszéljek ügynöki.amennyi id?re csak szükséged van. Ugyanakkor figye meztettek arra. Lehet. és a túloldalon visszaindultak a Waldorf felé.. hogy ne vessek fel komoly. túll?-e a célon. hogy maga más. Mikor Celia válaszolni akart. hogy komoly szakmát ûzünk. Sam volt az. és ez az óriásvállalat fontos. Sam felemelte a hangját. Hawaii. hogy maga szinte soha semmit nem felej t el. vitás kérdéseket. Igen. Tiszta. az egyetlen lehet?ség az esetleg lankadó lelkesedésük felélesztés ek és termékek adására és megismerésére. Texas. hogy vajon azzal. Ne legyen vakmer?.. amik megszokott kísér? elenségei minden iparág ügynöktalálkozóinak. Florida. hogy ?k a munkatársaink. A járdákon a munkába igyekv? tis tömege hullámzott a kényelmesen sétáló Sam és Celia körül. Celia. aki nem sokkal azel?tt azt mondta Celiának: Egy értékesítési konferenc ia megnyitóján mindenki fontoskodik és adja a bankot. Maine és így tovább. Jaj. Tudom. Még egy órájuk v a konferencia megnyitójáig. amennyit csak akarsz.. nagy gonddal választotta ki a ruháját a rendkívüli alkalo mra. aki aznap reggel érkezett autóval New Jerseyb?l. én is! . Celia. De szer igyelmeztetni. de én nem hiszem el.dóját. Valami halván emlékem van arról. mint Alaszka. miért is ne? Maga az egyetlen aktív n?i ügynökünk. Csak ennyit akartam mondani. Annak is örült. és a Waldorf-Astoria termében farkassze met nézett a FeldingRoth teljes ügynökgárdájával.. hogy ötszáz férfival ilyen rövid id? alatt intim kapcsolatot teremtsen? Felharsant a nevetés. és az elkövetkez? két éjszaká akarta csak a Waldorfban tölteni. Mert én tudom. fris allatok kerget?ztek a manhattani utcákon.

az nem f elelt meg az elvárásoknak. hogy ár Celia megvárta. középen. és ez vonatkozik minden gyógyszeripari vállala leértve a mienket is. De rossz tapasz talatai is vannak más gyógyszerekkel és olyan ügynökökkel. Azt mondtam. Az el?csarnokban valamennyien láthattuk a Lotromycin reklámstandját. Ezenkívül az is meggy?z?désem. hogy kritikusnak folytatta Celia . Celia tudta. . aki mára már törékeny öregember lett. VanHouten szerepe ma már kimerült abban. hogy az ügynöki munka min?sége ami a teljes körû és pontos tájékoztatást illeti gyenge. Önökhöz hasonlóan én is odaadó híve vagyok annak a vállalatnak. Mellette foglalt helyet az igaz gatótanács elnöke. hogy ez többekne em lesz ínyére. Az egész terem csendben várta. mint az els?. amit mo dani fogok. trágár vicceivel. becsületesnek. füstös. akik becsapták és félrevezették bi szerekkel kapcsolatban. miközben beszélt. hogy mit fog mondani. akik az értékesítés frontján dolgozunk. meg egy tucatnyi más f?nökhöz. yógyszeriparnak. És a férjem nincs egyedül. Emiatt idegeskedett a legtöbbet hogy meg tudja-e fogni a hallgatóságát. hanem tucatnyi fontos Felding-Roth-gyártmányt is. Mikor ma délel?tt belépett a Park Avenue-ról a zsúfolt. több arcon is kínos kifejezést vett és zre. Sam Hawthorne kopasz feje is ott világított közöttük. az elnökhöz. A férjem orvos belgy apasztalatai vannak ezzel és még egynéhány más gyógyszerrel kapcsolatban is. Az el?csarnokban nemcsak a Lotromycint hirdették. Más orvosoknak is ugyanez a tapasztal atuk. ajánlanak. hogy elvállalta a beszédet. hogy az orvos felírja. s?t nagyon rossz dolgok is. és én is ehhez fogom magam tartani. v gyis az. Ennek a szakmának ez az árnyoldala. Amib?l az következik. Sajnos nagyon sokan vannak. hogy ezzel a bevezet?vel sikerült felkeltenie mindenkinek az ér dekl?dését. s hozzátenni. Érdemben aka hozzájárulni ehhez a konferenciához és nem fogok megmaradni a szóvirágoknál. hogy a három csoport közül az els? a legnépesebb. hogy amit eddig elmondott. hogy a másik két rt elenyész?en kicsi. néhányan idegesen feszengtek.olynak kell maradnunk. akik id?r?l id?re felkeresik: az els? csoportba tartoznak azok. Eli Camperdown elnökhöz ill?en legelöl ült. vad röhögéseivel. Ennek egyszerû oka van. Mindaz. a harmadik csoportba pedig azok tartoznak. amelynek dolgozunk. az idétlen. Most el fogom önöknek mondani. ahol az ügynökök ztek. Celiát el?ször öntötte el az idegesség azóta. az orvostudomány egyik nagy áttörése és többek között én is büszke vagyok arra. Ahogy Celia lepillantott az els? két sorra. különösen az ügy i munka területén. annak érdekében. Mindkett? nagyszerû dolgokat vitt véghez a múltban . én most rögtön szeretnék kritikus lenni. éppen ezért egyenesen a hallgatóságra néz igyekezett minél óvatosabban fogalmazni. De vannak rossz. Valahol a lel legmélyén a Felding-Roth értékesítési konferenciáját ? is csak amolyan kanmurinak tartotta a yesked? hátba veregetéseivel. hanem a köznép is. hogy most már nemcsak az els? két sor szörnyülködik. zajos el?csarnokba. Celia tudta. nemcsak az ügynökökhöz szólt. és ha kell. de a befolyása még mindig nagyon érezhet? volt. A második és harmadik csoport sokkal nagyobb. k usnak kell lennünk egymással. míg a taps és éljenzés elült. akár hazudni is a szerr?l. akik hajlandóak bármit összehordan i. hogy kihasználja a terméknek a személyéhez fûz?d? aspektusait is. Celia így inkább elnézett az els? két sor fölött és igyekezett a t más részeire koncentrálni. ?szintének. nem lépi túl az el?adásom meghirdetett témájának kereteit. hogy a férjem írta az alkalmazásáról szóló részt. amik az érdekte eszélgetések hátteréül szolgáltak. aminek részei vagyunk. amelyiknek az ügynökei becsületesek és tájékozottak. a helyetteséhez. hogy nekünk. hogy véleményem szerint mik ezek. akik becsületesen tájékoztatják a cégük gyógyszereir?l és a különböz? mellékhatásokról. az értékesítési ig eshez. Floyd VanHouten. hog y elnökölt az igazgatótanács ülésein. édes öregem! felkiáltást. mint valami eredeti jópofaságot. hányszor hallotta aznap az Eze láttalak. Csodálatos szer. t tagjai nem eléggé felkészültek és nem tudnak megfelel? tájékoztatást adni arról a szerr?l. és bár lehet. ?szintén szeretném azt mondani. hogy göröngyös talajra lépett. Celia. amely így hangzik: Üg unka a gyógyszeriparban egy asszony szemével. ahogy az a nekem írt feljegyzéseikb?l kiderül. de egy évtizeddel e t er?s kézzel formálta és vezette a vállalatot. de ? azért választotta ki po nt ezt. De sajnos nem ez az igazság. akkor láthatják. A férjem elmondta nekem. Ha magukhoz vesznek a standról egy prospektust amit már nyilván többen megtettek . Celia már nem is számolta. Nyilvánvaló volt. Celia látta. amin lehet és kell változtatni. és fog véghezvinni a jöv?ben. és hogyan tudnánk javítani rajta. hogy orvosi tapasztalatai alapján három csoportba osz totta azokat az ügynököket. hanem az els? két sort elfogla ezet?séghez is: az igazgatótanács elnökéhez.

hogy mit mondasz! Celia azon is rágódott a délel?tt folyamán. mert én magam is tagja voltam a kettes számú csoportnak a tájékozatlanok csoportjának... aki hiányos tudással vádolta meg. még miel?tt megkezdtem volna az ügynöki munkámat. és tudja-e bizonyítani? A másik: Mi az ördögnek kell ezt most felhozni. Mint tudják. de nem teszem. Aki óhajtja. Nebraskában pedig két orvost is biztosítottak a vállalatunk ügynöke . ok. És jogosultak a válaszra. aztán valaki hangosan odaszólt: Hé. Hátranyúlt és testes aktacsomót emelt a magasba.. hogy a készítmény ártalmatlan. Annak az orvosnak igaza volt folytatta. hogy erre módja lesz. Meg is kell kérdezniük! l?tt vissza Celia. Jól vigyázz. mint a bekalkulált ko ckázat részét. akiknek nemcsak a vérnyomásuk volt mag as. kiutasította a rendel?jéb?l. az önfejû. anyukám. ostoba dolog volt. hogy többen jártak már hasonló cip?ben. El?ször is azért tudom. Egyik versenytársunknak van egy Chloromycetin nevû antibiotikuma. Celia gyanította. mi ez az egész? Sejtette. mikor mindenki jókedvû. Négy éve. Celia kihúzott egy lapot az aktahalomból. Persze rajtuk kívül még hetnek sokkal többen is. És még is.. s?t végzetes változások következhetnek be a vérképbe tt megint tudnék id?pontokat. hogy m indaz. a nemkívánatos rossz hírek kategóriájába tartozik. be kellene tudnia fejezni. Többen súlyosan megbetegedtek. egyre több terhel? bizonyítékkal szolgált. kellemes hangulatban van és semmi kedve ilyen kellemetlen dolgokat h allani. a Pernalton. De semmilyen körülmények között nem használhatják reumások és cukorbeteg ? számukra ez a szer veszedelmes. Celia lenézett az els? két sorra.n morgolódtak. New Jerseyben négy. íme. Még sokáig folytathatnám mondta egy id? után . és úgy fogadta. megnézheti az orvosok nevét. hogy a Pernaltont bárki nyugodtan szedheti. úgyhogy válaszoljon is rá egyb?l! hallatszott megint egy han széksorokból. Az említett orvosok közül kett? u tánanézett és rájött. hogy hatalm l akarná elhallgattatni. így az említett betegségekben szenved?k is . az iparágunkért és mindkett? hírnevéért. de cukorbetegségben is szenvedtek. hogy: Honnan tudja ezt ez a n?. mi . Biztosan két kérdést tesznek fel most magukban. Mikor Celia befejezte a Chloromyceti n esetének ismertetését. itt vannak felírva nálam. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet. A helytelenít? homlokráncoláson kívül az els? két sorban ül?k közül senki nem adta jelét annak. Ez amiatt történhetet . hogy a tájékoztatás hamis volt. De senkit sem találtam. így folytatta: Most pedig térjünk vissza a Felding-Rothhoz. Celia érzékletesen mesélte el a történetet. aki vég lgat és átolvassa a feljegyzéseket. Valójában szinte egyáltalán nem készítettek föl. Most úgy festett. ami els? osztályú gyógyszer. tiszta hangon folytatta. Itt-ott bólogattak és egyetért?en morogtak. Lehet. Az egyik az. hogy gyógyszerekr?l cseréljek eszmét magasan képzett doktorokkal. Egy éve próbálok találni valakit a központban. Úgy is értékelhetik. amit itt összegyûjtöttem. Az az er?s gyanúm támadt. hogy mit beszélek jelentette ki Celia . én mindenesetre csak róluk tudok. mert mellékhatásként súlyos. ha tudnák. hogy vannak orvosoktól származó feljegyzéseim ügynökökt?l kapott hamis mációkról. Kett? másik viszont jóhiszemûen elfogad hallott és felírta a Pernaltont olyan betegeknek. mióta a Felding-Rothnak dolgozom. mert mindeddig nem sikerült felhívnom rá a figyelmet. az egyikük majdnem meg is halt. hogy igazuk van. Er?s. neveket. de csakis súlyos fert?zések kezelésére aján használni. Celia újabb papírlapot húzott el?. Említettem. hogy bármilyen fogadtatása lesz is a bes zédének. nem voltam megfelel?en felkészítve. Nem volt elegend? a tudásom ahhoz. hogy amit ma itt tettem. De szeretném. Ez a hírnév megkopott. err?l elegend? anyag található a szakirodalomban. de végül nagy nehezen mégis felgyógyult. Hadd idézzek néhány példát. Ahogy tovább beszélt. amit nyomb n meg is hallanak. hogy ilyen reakciót fog kiváltani. Leírta a találkozását a North Platte-i orvossal. amelyeket i nem akar meghallgatni. noha ezt a tudásanyagot meg kellett volna kapjam. va eceptköteles szerünk. és az el?adóterem ú endesedett. mert ezt az aktacs mót a vállalat minden tagja személyesen is végiglapozhatja. helyeket sorolni . mert mikor kikerültem az orvosok közé. Ráhibázott. a másik vállalat ügynökei megnyug tatták az orvosokat. Nagyszerû gyógyszere a magas vérnyomásnak és egyike a Feld ng-Roth slágereinek. hogy mindezt mély meggy?z?désb?l és aggodalomból tettem a vállalatunkért. A második kérdés megválaszolásáva an még adós vagyok: Miért pont most hoztam fel ezt az egészet? Azért most. gyûjtöm ezeket a feljegyzéseket.

És a koc at sem akármilyen. Jordan elmegy. Ezért v szont fizetnie kell az embernek. Kés?bb még ráér bánkódni. aztán megállt. Mások is legalább úgy csodálkozta mint Celia.. szeretnék mondani valamit úgy. mikor a hang újra megszólalt: Várjon.. hogy mindenki hallja. hogy valamilyen kommentár jó színben tünteti fel az összegyûl nagyfejûek el?tt? . De most tajtékozva. Celia várt. hogy tényleg legy?zték. é már régen eldöntötte. másodszor pedig d ozza ki az ügynökök képzési és továbbképzési programját. néhá kezdtek bizonytalanul tapsolni. Komoly arccal beszélni kezdett. Mrs. Ahogy Celia összegyûjtötte a papírjait és elindult lefelé a szónoki pulpitusról. Ha nem haragszol. Ha bárkit érdekel. Mint legtöbben tudjuk. haragosan beszélt Eli Camperdownhoz. mikor a nászútjukról hazafelé repültek. hogy mindenki az els? két sor reakcióját utánozza. a reformok pedig annyira szükségesek. de rögtön abba is hagyták. Sam ott állt a szónoki emelvényen és a mikrofonhoz hajolt. akik komolyan veszik az egészet. hogy ezekkel kapcsolatban soha nem fog megalkudni. Nyilvánvaló volt. ahol a veze egyáltalán nem tapsoltak és az arcukon rosszalló kifejezés ült. hogy a hang tulajdonosa Sam Hawthorne. Sam H awthorne biztos azt fogja mondani.. meghallga tások folynak a kongresszusban a gyógyszeriparról. Ahogy a kijárat felé haladt. ezt is elolvashatja. De ezek a pillantások sem változtatnak már semmin. Sam végigsimított izzadságtól csillogó koponyáján. öntelten és félreinformálva közelített a témáh nkívül az úgynevezett tényei sem igazak. de om. mint valami legy?zött. Az igazgatótanács elnöke lát volt. Azok a hiányosságok. és ne próbáljon visszajönni. hogy ilyen kritikus el?adást tartott. Ezeken a meghallgatásokon elmarasztalóa n szólnak rólunk. és halkan. megvert ellenség. egy pillanatra! A kiáltás a semmib?l. Semmit sem nézek meg! Gregson most már üvöltött. akkor majd csel lyettünk a kormány mégpedig úgy. amiket elmondott. amit. Néha nagyon keményen. és bár számolt vele. majd sarkon fordult és az egyik kijárat fe lé indult határozott léptekkel. és ? elmondta neki. Az atletikus termetû. A mostanában el?léptetett értékesítési igazgatóhelyettes. hogy ez megtörténhet. amit még az iskolában tanult? Mindenek fölött légy hû magadhoz. Jordan! Ahogy megfordult. hogy alkalmazása a Felding-Rothnál már nem tart sokáig. meglep?dve látta. Mr. Kár. Köszönöm napot fejezte be az el?adást. Majdnem biztos. Erre nem szá azok után. a Felding-Roth elnöke figyelmese n hallgatta és bólogatott. mivel alig csatlakoztak hoz zájuk mások. Nem. Véleményem szerint. Sam?. hogy gyûjti az orvosok feljegyzéseit. jobban mondva a hangosítóberendezés hangszóróiból jött. Irving. Ezt még megbánja! Kés?bb visszatérünk az ügyére.. Kifelé! Jó napot. Hogyan is szólt az a sor a Hamletben.zünk ellene semmit. miel?tt Mrs. hogy ? figyelmeztette ne l?jön túl a célon. de most semmi esetre arja úgy itthagyni ezt a kancsapatot. olyan ordítóak. Jól emlékezett Andrew szavaira: Nagy fába vágtad a fejszédet. a saját integritásáról. ha nem teszünk vala it az értékesítési gyakorlatunk fejlesztése és a hírnevünk védelme érdekében. emelt f?vel. mindezen okokból szükségesnek tartom. P edig komolyan kellene venni. Andrew is figyelmeztette. Habár az ambíció már sarkallt embereket ennél furcsább dolgokra is. Mi az ördög ez. hama rosan a széles nyilvánosság fog reformokat követelni. é ország-világ tudomására hozni a reggeli beszélgetésüket. mindig így tett. ha er?sen törte v n a fejét. bivalyer?s Gregson általában kedves volt és a mu nkatársai is szerették. Mennyire igaza volt! Ám elvi kérdésr?l volt szó. vagy ha igen. reménykedett. maga rosszindulatúan. hogy al ig tudta megérteni a többiek értetlenségét. Már a sajtóban is eluralkodott a kritikus hangvétel. hogy abban nem lesz köszönet. a neki szóló figyelmeztetését. és nagy kárát fogjuk látni. a New York-i Irving Gregson Celia felé fordult. akkor nem eleget. mégis kevesen vannak az iparágunkban. Merte remélni. kiáltott fel Irving Gregson. hogy nem fog bekövetkezni. Gregson mondta Celia. hogy a cégünk a legsürg?sebben ragadja z a kezdeményezést: el?ször is alkossa meg az ügynöki munka etikai kódexét. kérem?! Celia habozott. nem nézné meg legalább az anyagot. Uram mondta Celia . Talán Sam arra gondolt. néhányan együttérz? pillantást vetettek rá. Végül. Mindazo náltal magának bevallotta. hogy hagyja el a konferenciát. hogy Sam nem a kiûzetését akarja nyilvánosan helyeselni. Én már össze is állítottam egy ilyen lia kis szünetet tartott és elmosolyodott. megállna. vörös arccal jelentette ki: Fiatalasszony. Kérem. Mrs. allana Samre. neki magán ak olyan nyilvánvalóak voltak.

és mondd úgy. hogy ennyi már elég? Hadd fejezze be döntött hatalmi szóval Eli Camperdown.. visszament a helyére. a többiek akozó álláspontra helyezkedtek. mégpedig olyan u mit meggy?z?déssel teljesítek. az igazgatótanács elnöke m ahol a két rangid?s vezet? újabb halk beszélgetésbe kezdett. Különösen azzal a véleménnyel értek egyet folytatta Sam Hawthorne . és ha hagyjuk. Mindenki érezte a helyzet drámaiságát. A nyugtalanító csend makacsul tovább tartott. ám ennek ellenére érte tt az elcsendesült teremben. és ezennel meg is teszem. akkor törvényeket fognak hozni. Mrs.Éspedig? kérdezte élesen az értékesítési igazgatóhelyettes. . Szeretném még azt is hozzátenni. hogy tanúságot tegyek. l. mintha nem tudnánk. mintha mindenki lélegzet-visszafojtva ült volna a helyén mozdulatlanul. kell? körültekintés nélkül ítélkeztünk. Celia észrevette. amiket a z imént Samr?l feltételezett. Az értékesítési igazgatóhelyettes visszahúzódott. És most. mi fog történni. El? hajthatatlanul megrázta a fejét. mintha most is hallanám a hangját: Irving fiam. míg az id?s VanHouten figyelmesen hallgatta. hogy: Irving.azt hiszem. hogy Gregsonnak van stílusa. Végül Eli Camperdown elszánta magát. Ezúttal els?sorban Camperdow n beszélt láthatóan gy?zködte a másikat . ?érte. Jordan. Sam törte meg a csendet. Szóval. nehogy elm ulasszon egyetlen szót is abból a drámából. milyen értékes a munkája a vállalatunk számára. ahol van. végül pedig megvonta a vállát. mint ha megfogadnánk t hallott jó tanácsot és magunk tennénk rendet a házunk táján. Az értékesítés vezet?je újból elvi lytatta: Sok évvel ezel?tt. Nincsenek titkaink egymá el?tt. Mikor azonban a értékesítési igazgatóhelyettes otthagyta a másik kett?t és a szónoki emelvény felé indult. És te is. ugosztalja szegényt. Jordánról szólnék. a konyhai edénycsörömpölés.. mire vársz? Ahogy Celia hallgatta. jöjjön ide. aztán megenyhült. úgyhogy fel is harsant a várakozásteljes n evetés. Rádöbbent. senki sem tudta. arra gondolt. Döbbent csend lett a teremben. Eli. bebizonyította. az el?csarnokban trécsel? személyzet. Nyilvánvalóa n nem véletlenül jutott oda. az zélesen elvigyorodott. de egy biztos: izgalomban sosincs hiány. Camperdowntól. amit kell. Gregson átvette a mikrofont Sam Hawthorne-tól. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagyunk. hogy Gregson feléje nyújtja a kezét : Kérem. Mrs. mint Mrs. hogy álmodik . Olyan lt. akkor húzd ki magad férfi módjára. bár most már halk moraj töltötte be a termet. Véleményem szerint most ezt meger?sítette. És van még valami. hogy bocsánatot fogok kérni magától. a biztató jöv?jével a Felding-Rothnál és mindezt ?miatta. aki visszament a hel yére.. Mikor mindhárman ott álltak a szónok melvényen Celia még mindig azt hitte. akkor az anyám mindig azt mondta. Sam. Ráadásul azok a törvények sokkal szigorúbbak lennének annál. Egy pillanatra elszégyellte magát azért. Mivel szemlátomást a fels? szintû vezetés foglalkozott a döntéshozatallal. Beszélhetnek bármit a konferenciánkról jelentette ki . megszabadítanám az aktacsomójától. és közelebb hajolt a m ikrofonhoz. hogy Sam most nem tör?dött semmiféle önös érdekkel. kezdte Sam kissé távolabb húzódva a mikrofontól. Celia nem akart hinni a fülének. Nem gondolod. Jordan mellett akarok tanúságot tenni. Kijelentem tehát. Utasítást kaptam igazgatótanácsi elnökünkt?l és Mr. amihez még a szigorú VanHouten is csatlakozott. m elcsendesedett. Ezt hogy érti? A kérdés Eli Camperdowntól érkezett. ami elöl játszódik. az ambícióival. Csak kívülr?l szûr?dtek be bizonytalan zajok: az utca távoli forgalma. hogy bárcsak nekem lett volna erkölcsi bátorságom zem olyan beszédet elmondani. A javaslatai t alaposan áttanulmányozzuk. hogy ha az i k nem képes szemléletet váltani. Ennél találóbbat aligha mondhatott volna. hogy csak így elmenjen. csak éppen úgy teszünk. Gregson végignézett a kíváncsi arcok tengerén. hogy bár senkinek nem akaródzik tudomásul venni nagyon is igaza van. Mint ahogy ezt valame nnyien tudjuk. akkor Gregson így szólt: Bejelentet . aki id?közben felállt a helyé Sam Hawthorne farkasszemet nézett a Felding-Roth elnökével. amit mond: . Irvin g. Drága édesanyám. Be akarom ismerni. ha valami marhaságot csináltál és bocsá ot kell kérned. Jordan. hogy azokkal kényszerítsenek rá minket. Camperdown intette magukhoz Irving Gregsont. a hatás kedvéért még várt egy kicsit. mikor kisfiú voltam és rossz fát tettem a tûzre mint a fiúk ált n . úgy lehetne fogalmazni. Jordan. Mrs. hogy néhány perccel ezel?tt valamennyien elhamarkodottan. Végül Mrs. ha nem haragszik.. hogy azért állok itt.

. ami magyarázattal szolgálhat arra. A vállalatunk Celia javaslata alapján ügynökképz? részleget léte a segíteni fog a kiépítésében. Sam Celiára mosolygott. Hát szomorú éppen nem vagyok ragyogott Celia. hogy ennél többr?l volt szó akadékoskodott Celia. Celia és Andrew vacsor volt hivatalos.. Moszkva kémkedéssel vádolta az a aikat. kezdte Celia... hogy bátra bb és jobban tiszteli az igazságot. Gary Powerst. Fáradt volt. Természetesen nagyon hálás vagyok azért. Celia kérdésére ezt válaszolta: Talán azért mentem fel a szónoki emelvényre. Sam odafordult Andrew-hoz. Igazság szerint persze az igazgatói szék járt volna Celiának mondta Sam. F?leg ha követni akar felfelé a ranglétrán a Felding-Rothnál. Te mindent kockára tettél.Gregson a hallgatósághoz fordult. Ha már itt tartunk feleselt Celia . El?léptetjük. és azt mondta: Azt hiszem. éljen! emelte fel Lilian a poharát. Andrew felállt. Nem akartam elmaradni t?l e. Végül Sam hozta fel a mindnyájukat foglalkoztató témát. Nem. Maga is tudja. amelynek a forgalma gyorsa n n?tt. hogy. és iért. a Hírnév és gazdagság címû p resley egyéves katonai szolgálata után folytatta karrierjét. drágám lted. mozgalmas napja volt a rendel?jében. Ha tudni akarja az igazságot. Nem kell hálásnak lennie. Befejezi az ügynöki tevékenységét. és ? lesz az igazgatóhelyettes. az éljenzés. konyakospohárral a kézben. A legtöbb amerikai össze volt zavarodva. mert a hö felháborodásra feleségül ment egy Anthony Armstrong-Jones nevû fényképészhez. Egyel?re tette hozzá mosolyogva. most tanúi lehettek egy olyan esetnek. Sam. Andrew szerint sehogya . Az élen a húsz hónapos Lisa futott. inkább más dolgokról beszélgettek. Hát mégis elbocsátjátok? kérdezte Andrew. Hátrad?lt a kényelmes karosszékben és konyakot ízlelgette. hogy mégiscsak igaz. pizsamás alak rohant be vidáman visongva a nappali ba. A többit elnyelte a dörg? tapsvihar. de Sammel nincsenek titkaink egymás el?tt. Nagy-Britanniában Margit hercegn?n köszörülték a nyelvüket a pletykálkodók. kerülték a ko ncia témáját. A tö biek kíváncsian néztek rá. Igazán örülök a sikerednek. mégpedig Celiával kapcsolatban. miért is olyan nagyszerû a cégünk. Erre inni kell. Ebben a pillanatban két apró. hogy lel?ttek egy U-2-es ameri kai repül?gépet és foglyul ejtették a pilótát. Mi valamennyien tudjuk szúrta közbe Andrew. Az Egyesült Államok el?ször tagadta a vádat. odament Celiához és megcsókolta. A sajtó szerint sküv? karneváli hangulatban zajlott. akik ezt nem tudnák lenyelni. Miért kockáztatta? kérdezte Sam Hawthorne. és hamar kiderült. hogy van kis eszük. mint Celia. A feleséged azzal a beszéddel bebizonyította. Liliannek és Celiának tetszett a Hírnév agság . maga miért? A párbeszéd egy héttel kés?bb zajlott Hawthorne-ék otthonában. é . hogy e lárultalak. Vacsora után feltették Elvis Presley egyik új lemezét. Celia. de aztán Eisenhower elnök fülig pirulva b vallotta. Ne haragudj. De van a vállalatnál néhányan. Még nem. hogy nem lehetek egy drámai jelenet aktív részese. Éljen. Az emberek legf?bb gondja most az volt. Néhány nappal azel?tt az oroszok bejelentették. Köszönöm. Sam. A férfiak végre kimutatták. m ien berendezett nappaliban. Különben holnap jelentik be a lgot. hogy a mélt atlan házasságkötés vajon hogyan fog kihatni a brit trón presztízsére. de Sam félbeszakít a. hogy népszerû a távolléte alatt sem csökkent egy jottányival sem. nekem ez afféle próbatétel olt. Hát tudja? Megmondtam neki vallotta be Lilian Hawthorne. mikor letelepedtek a tágas. nekem a helyettes elel. A férjeknek ezzel szemben egyáltalán nem. ahogy Hawthorn e-ék és Jordanék egybehangzóan megállapították. mert n dtam volna elviselni. Miközben Lilian Hawthorne konyhamûvészetének remekét élvezték. Nekem viszont van egy titkom mondta Sam . Celiát pillanatok alatt gratulálok hada vette körül. kíváncsi lánykává cseperedett. aki id?közben élénk. sokkal többet. mint bárki más a teremben.

Celia egyik újítása a színjátszás bevezetése volt az órákon. a férje jóízû elnevette magát. Juliet kergeti Lisát közölte kuncogva. amennyi csak tetszik. Csak úgy sugárzott bel?le az energia. állandóan ide-oda fut ott. Celia azonnal felismerte. hogy az orvosokat az otthonukban i s istenként kell tisztelni. Mars vissza az ág yba! Sikongva és nevetgélve mindhárman eltûntek Juliet hálószobájának az irányába. Andrew hatalmasat ásított. addig tilos bármiféle gyógyszert szedned! Ez már az el?z? terhesség alatt is Andrew vessz?paripája volt. Ehhez nagyon ra gaszkodsz jegyezte meg Celia. miközben beszélgetett valakivel. és apró kerek fejével szüntelenül bólogatott. és a tudományos ismereteit autodidakta módon szedte össze az évek orán. köpcös. mert a legtöbb doki állati kevese t tud a gyógyszerekr?l. hogy bemutatjuk: a becsületes módszer az elegánsabb. és hozzátette. Miel?tt el?léptették volna az igazgatóságra. hogy az orvosok szerint nem tanácsos újabb gyermeket vállalnia. Mert ezt mindegyik elvárja. Az orvos szerepét többnyire T . Mikor bemutatták ?ket egymásnak. Ezenkívül csak arra kell figyelni. és anny i üzletet lehet velük kötni. Celia erre hozzávágott egy párnát. amin már kezdett látszani a terhesség. Szerencsére maradt még eg itóka. Upshaw egyetértett Celiával abban. így hát ? meg Sam minden szeretetük kel Julietet halmozták el. Celia írta az oktatási programokat ennek a feladatnak még a gondolatától is borsózott a fé háta . akkor megtanulják tisztelni. intelligens kislány volt. A birkózás szeretk szelídült. s eljátszották a mindennapos szituációt. Egy másik alkalommal Teddy Upshaw beszélgetés közben azt mondta Celiának. hogy tekintélyes tudásanyagról van szó. Sam. dinamikus Upshaw negyvenes éveinek végét taposta. Ezzel egy kben egy pattogó labda képzetét keltette. úgyhogy erre is koccinthatunk. és nem látszott elkényeztet ettnek sem. Hawthorne-ék egyetle n. Tekintete egyike volt az együttérz? tekinteteknek a Waldorfban. mikor Lilian visszatért. mikor ki akarták dobni az értékesítési konferenciá A gyors beszédû. amit nagyon élvezett. Ehhez nagyon. viszont Upshaw ültette át a tervet a gyakorlatba. hogy majd pont a mi két szép s emünkért állnak le a hazudozással az ügynökök. Lilian nem sokkal azel?tt mondta el Celiának bizalmasan. Szerintem még a házon belüliek is fütyülni fog yit tehetünk. Mikor egyik este az ágyban Celia beszámolt Andrew-nak a beszélgetésr?l. és ha az ember ?szinte velük. ha jó eredményt akarunk elérni. Most pedig hagyd a te orvos istened et kicsit aludni. hogy amíg itt bent van. Okos f?nököd van. Egy kis id?re szögr e kell majd akasztanom ezt az új munkámat. Ezentúl ne feledd.ew meg Celia magával hozott. és a mondta: Vigyázz erre a kislegényre. Ugyanakkor elismerte. hogy az ügynöki na dás a gyógyszerszakma krónikus betegsége. Celia észrevette a másik n? hangjában bujkáló irigys 8 1960 hátralev? részében és 1961 elején Celia belemerült a Felding-Roth ügynökeinek ta Új f?nöke az ügynökképzési igazgató. és hamar megállapodtak a munkamegosztásban. A két apróságot szemlátomást felvillanyozta egymás társasága. hogy ebben a kmában nem kell hazudozni. s?t kellemetlen kérdéseket tett fel neki. hogy a ha zudozás ótvaros nagy ostobaság és semmi szükség rá . hogy megint terhes vagyok. utóbbi ismertette a cég egyik kés el?bbi meg nehéz. Teddy Upshaw lett. hogy istenként tiszteljük ?ket. aztán pedig elkezdtek birkózni. Lisa belevetette magát az apja karjába. és el ne feledd. Err?l jut eszembe mondta Celia. Utána Andrew megsimogatta Celia hasát. Most pedig én kergetlek meg benneteket. egy korábbi középvezet? Kansa ?l. A színpadon egy orvos g-Roth ügynök ült. Mögötte jött Juliet. mikor az ember szabadabban lélegzik . ? volt a cég legeredményesebb ügynöke. Úgy néz ki. és bizalmasan bevallotta Celiának. Ez a nagy bejelentések estéje állapította meg Lilian. négyéves gyermeke. Lilian felpattant. hogy itt dugja ágyba. Celia meg Upshaw jól kijöttek egymással. aki okos. hogy szükség van az ügynökképzésre. Celia hamar észrevette. ? sem vett rés inte semmiféle oktatásban. Nehogy azt higgye. hogy még mindig hiányzik n az utazó keresked?élet. és világél yszerértékesítéssel foglalkozott.

mert bár hivatalosan Teddy Upshaw tartozott neki jelentéstétellel. hagyja válaszolta Celia zordonan. hogy nem. hogy Camperdownt meg a többieket si került behúznia a cs?be. hogy tönkretegye a karrierjét. hogy azok az ügynökök. Dr. s?t Andrew segítségével alkalmanként egy valódi. hogy a másfél évvel ezel?tti els? találkozásukkor keletkezett ellen továbbra is meghatározója maradt a viszonyuknak. aki rendszeresen tartott órákat. hanem kifejezetten szívesen t ltak. Talán ezért i s maradt agglegény. hogyan teheti kellemessé magát. de több tudományo s társaságnak is a tagja volt. Celiát. Lord kijelentette. ha kidobják a konferenciáról utána az állásából is. hogy az ügynöki munka színvonalának emelésére kidolgozott v száz százalékig sikeres és elfogadott lett volna. maga engem ne akarjon k ioktatni. Remélte. Helye tes vagyok. és Dr. De mindezek ellenére és Celia kitartásának redményeként a kutatási részleg közremûködése az ügynöki képzésben tartósnak bizonyult. Akarja. Ezt a javaslatot azonban legfe bb szinten megvétózták. Jobb lesz. hogy érkeznek ilyen levele . Új beosztásában Celia gyakran találkozott Sam Hawthorne-nal. annál világosabban látta. azt javasolta. Az orvosok így számolhattak volna be rends zeresen az ügynökök mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról. Egyetemi tanársegéd korában Illinoisban Vincent Lord különféle kezéseket publikált a saját jelent?sebb felfedezéseir?l. Celia hamarosan megtudta. Ezek az órák nagy népszerûségnek örven vev?k. gondolta Celia. Akárhogyan is van közölte Dr.eddy. újabb kísérletet téve kapcsolatuk javítására. gy a jöv?ben sem hagyja cserben a lelkiereje kritikus helyzetekben. amit tett. pedig a maga aszketikus. hozzájárult a tabletták tökéletesítéséhez. Bár a férfi csak hét évvel volt id?sebb Celiánál harminchat éves volt . A kutatási igazgatóval. Celia vagy egy másik vezet? játszotta. és nyugodtan válaszolt: Ez nem az én kis birodalmam . hogy ezeket a konzultációkat id?rabló ostobaságnak teki nti. Sze nt Johannának nevezik maguk között. Celia létre akart hozni gy ellen?rz? rendszert: szúrópróbaszerûen kérd?íveket küldtek volna szét orvosoknak. és kiépíthette a kis birodalmát. Mikor Celia beszámolt Upshaw-nak a beszélgetésr?l. akikhez elding-Roth ügynökei rendszeresen ellátogattak. Elbánok vele magam is. amely a fogamzásgá al foglalkozott. hogy hagyta magát tovább sértegetni. Mrs. Az egyik ilye yögvenyel?s alkalommal azt mondta Celiának: Lehet. Lord valami forradalmi áttörést érjen el egy fontos új szerrel. tisztelete t? tudományos fokozatokat mondhatott a magáénak. Egy napon Celia. mert ahogy egyikük elmagyarázta szerintük Jordannét u m égették meg eretnekségért. Arról persze szó sem volt. ha továbbra is t információk jutnának el az orvosokhoz. Ugyanakkor nem volt hajlandó másnak átengedni a tájékoztatás felel?sségét. mind pedig a hallgatóság körében. Mindenki legnagyobb meglepet az id?sebb ügynökök nemcsak hogy hajlottak az együttmûködésre. Celia úgy érezte. hogy beszéljek Sammel és jól seggb Nem. Nem volt az. hamar megszerették. A kutatási részleggel rendszeresen kellett konzultálni a képzés tudományos vonatkozás i miatt. maga még mindig szívesebben venné. ami megszokott volt a vállalat vezet?i között. Azt is remélte. nem igazgató. mekkora s erencséje volt és milyen közel állt ahhoz. De els? osztályúan képzett állat. akik ott voltak a Waldorfban a konferencián. Lord metsz? tekintettel . hogy sz egymást a keresztnevükön. Ennek az elbánásnak az volt a lényege. Megtudta. Pillanatnyilag azonban örült az eset kimenetelének. vajon sajnálta volna-e. hogy az orvosoktól érkez? panaszos leveleket a képzési ig zgatóságra irányítsák. Samet személyesen is érdekelte a képzési progr am. a kémiai doktorátust az illinoisi egyetemr?l. hogy Dr. Minél többet gondolkozott Celia a konferenciáról. ugyanak tanult a beszélgetésekb?l és a végén elkezdte tisztelni Vincent Lord szaktudását. Vincent Lorddal már kevésbé volt harmonikus Celia kapc solata. de csak egy hajszálon múlott . ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk státusa közötti k ségnek válaszolta Dr. A Felding-Roth minden új ügynökének részt kellett vennie egy öthetes kiképzésen. és úgy látszik. hogy ott listát vezethessenek róluk. Tudta. Vincent Lord soha nem tanulta meg. és figyelemmel kísérte Celia munkáját. de engem nem ejt át. mindenk rra vár. Jordan. Lord jéghidegen. hús-vér orvost is rá lehetett beszélni a fellépésre . az egyik például. Celia másik kérése az volt. a tö et pedig id?nként a központba rendelték tíznapos továbbképzésre. Néha eltûn?dött azo gy ha Sam Hawthorne akkor nem szólal fel és nem veszi védelmébe. Celia er?t vett magán. az megvonta a vállát: Vincent L ord bunkó állat. így a kitüntetéssel letett baccalaureatust a wisconsini egyetemr?l. rideg módján még vonzó is vol t.

A szenátor mest volt annak. törvénytelen. hogy még elérjék a lapzárt i bejelentések rendszeresen röviddel fél tizenkett? a délutáni újságok lapzártája és fél k lapzártája el?tt hangzottak el. és menteni a menthet?t. mint Párizsban . És az het. ezeknek is el?re meghatározott politikai céljai voltak. hogy ezek a levelek eltûnnek valamilyen archívum mélyén. Ez pontosan olyan fenyeget?en hangzott. és a fejünkre olvasta a bûneinket. és bármilyen utasítást kiadhat nekünk. Ezenkív Kefauver és munkatársai mindent elkövettek. Ennek eredményeként az olykor nevetséges vádak cáfolatát ak már nem volt idejük végighallgatni. és aztán Sam maga után dobta a ment?ö . hogy csak így oldódhatnak meg a dolgok. Ezt már hallottam magától bólintott Upshaw . azt titokban tartották. gyógyszerellátási kormányszerz?désekre történt illegális licitek bizonyosodta l?jött az orvosok félrevezetése. és a fejesek kénytelenek voltak jó képet vágn i hozzá. hogy a szenzációs leleplezéseket mindig pont akkor tegye. A szalagcímek általában egy-egy ilyen felháborító törvénytelenséget pellengéreztek ki A SZENÁTOROK 1118 SZÁZALÉKOS GYÓGYSZERHASZONKULCSRA BUKKANTAK Washington Evening Star A SZENÁTUSI BIZOTTSÁG GYÓGYSZERHASZONKULCSOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA 7079 százalékos is el?fordult New York Times VESZEDELMES GYÓGYSZEREK Miami Herald HATALMAS PROFIT A NYUGTATÓKON A Chlorpromazin hatszor drágább nálunk. mikor a meghall gatásról az újságíróknak el kellett indulniuk a szerkeszt?ségekbe. Ennyiben maradtak. Ezen maga változtatott egy kicsit akkor. Celia gyanított a. melyeken Kefauver szenátor elnökölt. többek közt az. hogy látott ilyet. és a nyilatkozataik egyoldalúak voltak. mint Sam tanácsa a waldorfbeli bes zédje el?tt. Ezt a kérését is visszautasították. Vannak bizonyos ügyek. és váratlan válságot okoztak az olyan vállalatokná a Felding-Roth. Több gyógyszerr?l kiderült. hogy egy minis ozó kétszáznyolcvanhétezer dollár honoráriumot vágott zsebre egy gyógyszergyártól. amikr?l ?hatalmasságuk nem hajlandóak tudomást venni magy arázta Cellának türelmesen Upshaw. és lehet. kiapadhatatlan aran bányának bizonyultak a riporterek számára.és Gyógyszerügyi Minisztériumba. hogy aránytalanul magas az ára. hogy igaza is van. és bebizonyították.vállalathoz. hogy a gyógyszergyárak ügynökei elbagatelliz y meg sem említették a veszélyes mellékhatásokat. Akkor ugyanis már ki lettek mondva a dolgok. Másokat is foglalkoztattak a gyógyszerek és a gyógyszeripar. és ha lett is a leveleknek biz onyos következménye. Egy Douglass Cater nevû washingtoni riporter így jellemezte ? ket: Az elfogult alapelképzelést?l jutnak el a már régen levont végkövetkeztetésig. mikor felállt azon a konferencián. de még soha senki nem ismerte be nyíltan. A nyilvánvaló igazságtalanságok ellenére egy-két csúny igaznak bizonyult. szó esett bizonyos gyógyszergyári dolgozók várgásáról az Élelmiszer. 1960-ban egész évben te rítéken volt a gyógyszeripar a tömegkommunikációban és legtöbbször nem a dicséret hangján s folytatódó szenátusi meghallgatások. úgyhogy Celia visszavágott: A kormány bármelyik pillanatban közbeléphet. Mindkét jelenség a szenátor és munkatársai ügyes szervezésének volt köszönhe Mint a kongresszusi meghallgatásoknak általában. hogy az újságok szalagcímei az ? ügyüket hirdessé ndóan keresték a sajtónyilvánosságot. De ne akarjon egyszerre túl sokat. titkos áral ra derült fény.

A gyógyszeripari szakmagazinok szerint az észak-amerikai jogokat birtokló Merrell Companynak nagyszabású tervei voltak a Thalidomid-Kevadonnal. Néhány hónapja mindkett?jük élete könnyebb lett a fiatal angol n?. Id?kö yszermintákat osztogattak a Merrell lelkes ügynökei több ezer orvosnak hivatalosan csak v izsgálati célra . aki elmondta neki.és Gyógyszerügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be a Thalidomid ne Egyesült Államokban és Kanadában Kevadonként ismert német gyógyszer forgalomba hozatalának délyezése végett. mint Európában. mert az ? javasl atára csak id?s embereken próbálták ki a szert. mikor ?k nem voltak otthon. Nem volt kétséges. egyszer majd talán lemeg pár évre a kengurupásztorokhoz is . de aztán legyintett. Az is furcsa ellentmondás volt. ahogy az Európában történt. A tizenki y korábban bolti eladóként dolgozott Londonban. hogy a külföldön felfedezett és kifejlesztett gyógyszerek sokkal olcsóbbak a hazájukban.és rádióállomásokról. Vidám természetû. mint az Egyesült Államokban. hog y a gyógyszerb?l óriási mennyiséget tudnak majd eladni úgy. A KUTYATÁPSZERT SZIGORÚBBAN ELLEN?RZIK. hogy az amerikai gyógyszerárak a gyártók k llenes áralku miatt lettek olyan magasak. és referenciaként hasz el. jenkik. A vállalat egy reklámszakért?je úgy írta át a szöveg esen tartalmazta a Pfizer egyik termékének. és aztán elálltak a forgalomba hozatali szánd Celia azon tûn?dött. Celia ekkor éppen szabadságon volt. ám valójában mindenfajta megkötés nélkül. szemben az amerikai három dollár három centtel. A bizottság rámutato t. Winnie August meg jelenésével. Az elmarasztaló hírlapszalagcímek csak nem akartak szûnni. Az is lett. nagy figyelmet szenteltek az eseményeknek. Kés?bb a vá lalat kétszázhatvanezer példányos sokszorosításra megvette a beszédet. hogy ez abszurd helyzet. aki ott lakott náluk és vigyázott a gyerekekre. hogy egy minisztériumi osztályvezet? a bes amit egy nemzetközi antibiotikai szimpóziumon mondott el. és fontosabb do . hogy hol dolgozom. vajon még mindig neheztelnek-e rá. Például a Chlorpromazinból ötven tabletta a francia gyógyszertárakban ötvenegy centbe került. MINT A GYÓGYSZEREKET . és Lisa rajongott érte. és ahogy ? maga egy ízben kifejtette: meg a kartam már nézni egy kis melós vakáción. holott odaát fejlesztették ki. Andrew és Celia nagyon remélték. Olyannyira.New York Times - Bizonyítékokat sorakoztattak fel arra. hogy mifélék maguk. hogy az ausztráliai kirándulás még jó ideig nem lesz aktuál Az Élelmiszer. Hasonlóképpen a Reserpin is háromszor annyiba került az Államokban. Az ügynökség címét egy orvosi lapból vette. és néha két egymást követ? n is címlapra kerültek szerte az országban nem beszélve a televízió. hiszen a gyógyszereket forgalomba hozó amerikai cégeket ne m terhelték a fejlesztési költségek. el?z?leg megküldte a Pfizer nevû gyógyszergyárnak jóváhagyás végett. Andrew egészen biztos volt benne. mert október végén megszületett a második gyermek Celia terveinek megfelel?en. mikor Andrew megdicsérte. a Sigmamycinnek a reklámszlogenjét. Gyakorlat teszi a mestert. Otthon is én csináltam reggelit a mamának magyarázta a lány. Bruce-nak nevezték el. hogy neheztelnek rá a Felding-Rothnál. Ezek a hírek eszébe juttatták Celiának a nyolc hónappal azel?tti beszélgetését Sam Ha orne-nal. számítva arra. fürge lány volt. hogy fiú lesz. Winnie gyerekszeret? lélek volt. hogy Celia egy decemberi napon azt mondta Andrew-nak: Alig e gy éve még mindenkinek el tudtam dicsekedni azzal.Los Angeles Times A MINISZTÉRIUMI MUNKATÁRS BESZÉDÉT REKLÁMSZAKÉRT? ÍRTA A beszédben szerepelt a gyógyszergyár egy reklámmondata New York Times - Bizonyítékok támasztották alá azt a tényt. és Andrew nagy élveze reggel boszorkányos gyorsasággal varázsolta a reggelit az asztalra. A ndrew egy ügynökség útján szerz?dtette. hogy az amerikai készítésû penicillin Mexikóban az ál amokbeli ár kétharmadába kerül.

Azóta emésztette magát Andrew. ami nem volt jellemz? a hozzá hasonló korú orv kra. és ? átnézett a szoba túlsó végébe. Egy hónappal azel?tt. hogy hívják. vagy más al kalommal egy n?r?l: Az az asszony ott nem tudom. hogy nincsen beteg a kollégája rend l?jében. valamint orgalmazására néhány ügynökn?t is. egy novemberi délutánon vált a nyugtalanság és bizonytalan gya nú szörnyû bizonyossággá. Mikor egymás között a tévedhetetlen diagnózisok beszélgettek. úgy emlegették ?t. hiszen els? osztályú ellátást kaptak t?l an jó diagnoszta volt. Noah Townsenddel. mint Lisa esetében. amit az id?s orvos ezután hirtelen csinált. és nem is tudja . 9 Az ötvennyolc éves Noah Townsend hosszú évek óta az érett. Andrew a saját gondján rágódott. A felesége. hogy rengeteg m unka jött össze a képzésen. Townsend háttal ült Andrew-nak. hogy magyarázatot ne adjon ar . Andrew azért is tisztelte Noah Townsendet. És mindig igaza lett. Townsend betegei ugyanígy vélekedtek. A korai visszatérés melletti döntésében szerepet játszott ra kiterjed? izgalom is. Townsend zavarában elvörösödött. Andrew is tisztelte az id?s orvos képességeit. olyan betegekkel. és egy ott álló va firól csendesen azt mondta nekem: Az az ember nagyon beteg. meleg raga szkodás alakult ki. s?t szörnyû dologra jöt t rá. izgalmas. Már a megjelenése is méltóságteljes volt. hogy m aki fiatal és vezet? pozícióban van. Egyéb üzleti gondjai voltak. de még mindig a stresszel és fáradtsággal igyekezett magyarázni ?ket. mert az szisztematikus olvasással lépést tartott az orvostudomány fejl?désével. Ennek az volt az egyik oka. hiszen mindketten rengeteget dolgoztak. hogy új. nem tudva. ami a tenyerében volt egy nagy halom table ttát és kapszulát. akik szerették és lojálisak voltak hozzá érthet? módon. A vállalat terjeszkedett és száz új ügynököt vettek fel. Miután meggy?z?dött arról. Townsend kábítószer-élvez? volt. Aztán ott voltak azok az esetek. történelemcsinálásról beszélnek. a St. de azok után. E k eredményeként Dr. és azt mondják. azokét a napokét. dacosan bevette a szájába a tömérdek gyógyszert és egy pohár vízzel leöblített Townsend most már semmiképpen nem tudta elkerülni. Az emberek új kezdetr?l . Andrew még ekkor sem gondolt semmi rosszra. ráébredt. Bruce születése után gyorsabban ment vissza dolgozni. A probléma Dr. a modora pedig választékos és tiszteletet parancsoló. Kennedyt választották elnöknek. nem kis részben azért. hogy Townsend mintha bizonytalanabb len ne a szokottnál. Hogy visszamegyek dolgozni. és néha kicsit zagyván beszélt. Az efféle villámlátogatás gyakori volt m ndkett?jük részér?l. mert Townsend minden szempontból nagylelkûen bánt ifjú kollégájával. mer t a praxis jól ment. amit Townsend büszkén kitett a rendel?je falára. Andrew valami kellemetlen. Townsenddel megbeszélni. Egyikük még hozott is neki Afri jándékba egy sámánmaszkot. Hilda egyszer így szólt Andrew-hoz: Egy partin voltunk Noah-val. és gyor zátette: Én igazán nem állom az utadat. Éppen a szabadnapok elosztását akarta Dr. Aztán észbe kapott. Aha bólintott Andrew a t?le szokatlan közömbösséggel. mikor Noah olyan furcsán viselkedett. amikor egymást helyettesítik. így már de cember közepén munkába állt a Felding-Rothnál. Townsend jól men? praxist mondhatott magáénak. Dr. Novemberben John F. Kettejük között ?szinte. de hat hónapon belül meg fo g halni. Bede's kórház köztiszteletben álló f?orvosával Andrew partnerével volt kapcsolatos. hogy mindez rám is vonatkozik. ma onta a vállát. az azt jelenti. Részese akarok lenni ennek az egésznek mondta egyszer Celia bizalmasan Andre w-nak. Sietségében elfelejtette elrejteni. és minden j el arra mutatott legalábbis a tetszet?s beszédek alapján . hogy mit tegyen. A tünetek nyugtalanították Andrew-t. Ám Andrew esze továbbra sem Celia nagyra tör? ter járt. Ám Andrew-nak az utóbbi hónapokban feltûnt. halkan bekopogtatott az ajtón és benyitott.lgokon kezdte törni a fejét. mint a boszorkánydoktort . és a zajra hirtelen megfordult a kerekeken gördül? székkel. Lelkiismeretesen ellátott minden beteget anyagi helyzetre való tekintet nélkül. Mindig. ami megkérd?jelezte az id?s ember orvosi tevékenységének létjogosultságát. tapasztalt orvos mintaképe volt. kreativitásr ösztönz? éra kezd?dik. hogy mit is lát.

mindazt száz százalékig a látámasztották. de ez a nevetés ham isan csengett. hogy az orvosok általában sikeres kábítószer-élvez?k . Átkozottul sokat. Hát igen.. amint éppen rádobok egy lapáttal a tûzre!. amit az imént tett. Ó. De ehhez a tömérdek gyógyszerhez képest az ? tartaléka elenyész? volt. Townsend elnevette magát. és kimenekült Noah Townsend rendel?jéb?l. túl sokat tudok ahhoz. viszont Andrew ismert egy jobban felszereltet Newarkban. Néhányon Townsend kézírásával volt rajta a név. Noah Townsend szavai . Na mondd.ra.mindig megtartom a mértéket. Az orvostársadalom többnyire megpróbált nem venni tudomást a problémáról. amelyeket együtt egye felel?s orvos sem írt volna fel ilyen kombinációban. és megvédené a egeiket... A rákövetkez? két hétben minden szabad idejét szakkönyvtárakban töltötte.. Bár Andrew nem volt kábítószer-szakért?. Szégyenkezve bár. a furcsa hadarás azt jelezte.. alkoholizmustól vagy ezekkel kapcsolatos okoktól.. Megint az a hamis nevetés. Még kevésbé gy?zték meg Dr. De mi az ördögért fontos ez. nyit azért tudott. világossá vált el?tte. hogy az orvosok mil yen könnyen juthatnak hozzá ingyen bármilyen gyógyszerhez úgy. amit csak lehet... És a receptes gyógyszerek válogatás nélküli mértéktelen fogyasztása pont oly yes és pusztító lehet. ami segítené a gyógyszerekkel visszaél? orvosokat. hogy mikor kell leállni.. Mindkét he lyen talált a katalógusban kábítószer-élvez?vé vált orvosokról szóló esettanulmányokat. hogy zsúfolásig van tömve gyári csomagolású gyógyszerekkel.. ami megdöbbentette Andrew-t. hogy mikor kell leállni. hogy a bevett gyógyszerek mennyisége és az a hanyagság. hogy kérnek bel?le a megfelel ? gyógyszergyár ügynökét?l. és ah a az anyagokat.. Ha a szövetség ekkora számot vall be.. z Amerikai Orvosszövetség becslése szerint az összes orvosok öt százaléka szenved a kábítósze sztástól. mi járatban vagy? Andrew olyan felindult volt. hogy mindent megtud a témáról. Szóval rajtakaptál. amit Andrew olvasott. megízesítve egy csipet Darvonnal. töprengett Andrew. Andrew-t elborzasztotta a gyógyszerek mennyisége legalább tizenöt darab tablettát é kapszulát látott .. úgyhogy igyekezett legalább elbagatellizálni a dolgot. Egyedül akart maradni. hogy mik vo ltak: stimulálok és nyugtatók. Ezt a véleményét mások is osz ták. de a dolog szükségességér?l meggy?z?dve kutatta át Andrew Noah Town end rendel?jének gyógyszeres szekrényét egy olyan id?pontban. túl sokat tudok ahhoz. Úgyhogy ne izgasd magad. Még valami volt. Townsend szavai. Mennyire igaz volt ez is! Andrew már Celiával is beszélt arról. De Andrew egyáltalán nem nyugodott meg. Hogyan lehet Noah enn yire el?vigyázatlan? Hogyan tudta ennyi ideig megtartani a titkát? Hogyan tudja megt artani a mértéket? Egyik kérdésre sem látszott könnyûnek a válasz. amit azonnal meg is bánt. És biztonsági okokból Andrew nem ott a rendel?jében narkotikumokat. De mindig me gtartom a mértéket. és amikb?l néha adott az anyagi gondokkal küszköd? betegeknek.. látta. amit a kollégája olyan hanyagul lenyelt. hogy Noahnak nem az el?bbi volt a mai els? adagocskája. A St. Andrew is tartott a rendel?jében mintákat azokból a gyógyszerekb?l. Ahogy Andrew kinyitotta. egymással ellentétes hatású gyógyszerek... Hogy go ndolkozzon. Andrew. csak egy kis Dexedrint. mikor Townsend nagyvizitet tartott a kórházban. hogy az id?s orvos nem tegnap óta rabja a szenvedélynek. vagyis g nem fedezik fel a titkukat. A szekrény a szabályokkal ellentétben nem volt bezárva.. tudom. A szakírók kiemelték. hogy nem veszítem el a mértéket. amivel Townsend a szájába dobta ?ket. hogy a probléma hétköznapi és meglehet?sen elterjedt. Elképedésében halkan füttyentett. egyértelmûen arra utalnak. öcsikém. Ám ebben c aknem valamennyien tévedtek.. mert szinte akadálytalanul juthatnak hozzá a gyógyszerek hez... tudom. h ogy bajba keverjem magamat. akkor a valóságban sokkal többen vannak. amiket rends zeresen írt fel. Mit vett be? kérdezte Andrew éles hangon. hiszen ez a zagyva beszéd. mekkora a nyomás rajtam mostanában. te is tudod. és úgy becsülték. h ba keverjem magamat. hogy alig tudta elmondani a szabadnapokkal kapcsolatos kérését ami ebben a szituációban abszurdan lényegtelenné vált . többek között feltûn? men kummal.. Mit tegyen? Andrew el?ször is határozta. ha ez végk .. Vén róka vagyok én már a szakmában. hogy a gyógyszerfogyasztásuk veszélyes méreteket öltsön. mint az utcán illegálisan árult drogoké.. igyekezett gyo intézni a dolgot. hogy a valódi arány tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a közöltnél. Az es yvalamiben mind egyetértettek: az orvosok els?sorban a szaktudásuk miatt soha nem ju thatnak el arra a pontra. Bede' tára szerény volt. hogy nin n semmiféle olyan program. Andrew? Aztán kicsit harciasan hozzát ette: Megmondtam. Noah maga mondta. Az informálódása során rájött. beismere hébe-hóba feltöltöm magam. meg Percodant.

Bede's-ben. az asszony hozzátette: Lisa nagyon jót tett neked ma este. rád fér. hogy mit csináljak mondta a férfi élesen. ez jobb lesz. El akarod most mondani? Igen mondta lassan Andrew. és farkasszemet nézett vele. Na. hogy el fogod mondani. Most el?ször érzékelte Lisa a kajácont . Celia belekortyolt a dai quiribe. Akkor áruld el. Szóval. Celia éppen egy whiskyt kevert szódával. hát ezért nem d?ltem a röhögést?l mostanában sóhajtotta Andrew. Életem eddigi legszebb négy éve volt mondta a férfi megindultan. Azt hiszem. mikor Andrew befejezte. hogyan vélekednek err?l a kérdésr?l bent a kórházban. Leváltanák mint f?orvost.. Nem biztos. a baba aludt a bölcs?jében. Végül beavatta Celiát. van egy ötle . olyasvalakinek. mint az el?z?. drágám. Visszafelé jövet bekukkantott a omszédos szobába. már hetek ót em voltál ilyen oldott hangulatban. Celia odament hozzá. akkor igyekezett palástolni a dolgot és titokban lefolytatni a vizsgál atot. és And ew tudta szerint orvosi hibát még nem követett el. ahol Bruce.. az arcát az övéhez szorította. hogy Noah gyógyszerezett állapotában rossz diagnózist állapít meg. Celia nem szólt egy szót sem. és felvitte az ágyacskájába. Nagyon sajnállak. akkor miért nem kérdezted meg eddig. Celia. aki a pozíciója folytán ntézkedni. amit magának kevert. ahogy ? nevezte. Muszáj elmondanod még valakinek rajtam kívül. ha itt az ideje. csak úgy. vajon meddig tart a szerencse? Vajo n el? fog fordulni. Jóságos isten! Na látod. hogy mi bajom? szólalt meg végül Andrew. hogy mit kell csinálnod. ami még nagyobb felel?sséggel jár? Minél többet gondolkozott a dolgon. csak várt. Jó er?sre csináltam nyújtotta oda a poharat Andrew-nak. Mikor Andrew visszaért a nappali ba. Ezt nem tehetem. vagy nem ismer fel egy fontos tünetet? Mennyire lehet benne megbízni? Hát a f?orvosi állása a S t. Tudtam. De n? vagyok. ha nem ak arod szóba hozni Noah Townsendet. Végül a kislány szinte állva elaludt az átélt izgalmaktól meg a fá Andrew gyengéden felnyalábolta. hogy kivel kezdjem? Mi a véleményed az ügyvezet? igazgatóról? . Úristen! suttogta Celia. és azt mondta: Szegén y drágám. Tudom is. Celia és Andrew az izgatott Lisa segítségével a fát díszítették. A jelek szerint még soha egyetlen orvos sem jelentette fel az orvostársát kábítószer-f ogyasztás miatt. Kora este volt. átölelte. Micsoda terhet kellett vinned. és a világon te jelentesz nekem a legtöbbet. isten tudja. Négy éve vagyok a feleséged. annál több kérdés merült fel benne. De még mindig bánt valami. Várj csak. Mégsem hagyta nyugodni a kérdés: mi lesz Noah Townsend betegeivel? Azokkal. Tényleg. és annál bizo anabbá vált mindenre a válasz. Ugye? Ennyire látszik? kérdezte Andrew csodálkozva. Ha ennyire nyil vánvaló. mindegy. Van valami konkrét javaslatod. Valakinek el kell mondanod. hiszen kollégájával alkalmanként kölcsönösen helyettesítették eg ek a betegek most veszélyben vannak? Bár Townsend viselkedése látszólag normális volt. Celia elengedte Andrew-t. M i kérd?en ránézett. Mert akkor nyilvánosságra kerülne az ügy. és Noah-nak is tud segíteni. Inkább Noah-t sajnáld. Andrew annak sem találta a nyomát.volt lehetséges. Hát persze hogy sajnálom. akik bizon yos fokig az ? páciensei is. hogy így gyötr?dj. hogy valaha is megvonták volna egy kábító zer-függ?ségben szenved? orvos praktizálási jogát. Úgy látom. általánosságban Tájékozódj. é on élvezték a készül?dést. és mindenképpen tönkremenne bele. akkor vesd fel a témát valakinek. Andrew. Például kinek? Hát nem egyértelmû? Valakinek a kórházban. nem sokkal karácsony el?tt. és Noah megalázó helyzetbe kerülne. Egyszerûen nem tehetem meg. Fogalmam sem volt róla. szóbeszéd tárgya ne. hogy az el?z? olyan rossz volt. Nem tudom és nem fogom végignézni. el. Hát akkor? Nem tudom morogta Andrew. praktizálhat a-e tovább egyáltalán. Annyira szeretnék segíteni neked mondta Celia. Aztán a karácson nézve iszogatni kezdte az italát. Remélem.

Rájött valamire. Ugyanakkor elhatározta. mintha nem lenne semmi baj. hogy a mi kórházunk hogyan cselekedne. Megkért arra. Kösz. ha megvádol egy másik orvost. és megtanulta tisztelni. de elég gondom van nekem itt is. és most. Sajnálom. Hog anácsot akar kérni. Naiv bolondnak érezte magát. egyértelmû válasz a kérdésére: szállj le Noah T l. nem tudom még egy másik kórházét is magamra venni. Most pedig. vagyis semmit. ? azonban hihetetlen hobbit választott ma gának. és röviden leírta a képzeletbe . Maga is tudja. A kórház ügyvezet? igazgatói irodájában ültek. ha mege ngedi. és reméljük. hogy semmi jóvátehetetlen ne történje h betegeivel. Len Sweeting az ajtóhoz kísérte és átkar a. mekkora szükségünk van a pénzre. ami túl átlátszó. szép karácsonyuk volt Celiával mondta Leonard Sweeting. hogy Len Sweeting pontosa n tudja. Andrew mozdultak meg a szemöldökök. hogy honnan. Sweeting az íróaszta ig vele szemben egy széken. Szóval err?l van szó. Andrew felállt. A floridai barát históriája egy pillanatra sem tu Sweetinget félrevezetni. ta helyét az óvatosságnak. Err?l jut eszembe. a világos. E pillanatban csak azt akarta. mitév? legyen. Azt mondta. hogy mit mondott neki áttételesen az imént Sweeting. ha nálunk derülne fény valami hasonlóra. hogy mûköd?képes maradna-e a kórház a mi Dr. Andrew-t villámcsapásként érte a felismerés. figyelni fogja a kollégáját. A kapcsolatai és a pénzes barátai miatt túlságosan értékes ember ? a St. . Remélem.. hogy mostantól fogva. Noah-nak elévülhetetlen érdemei vannak az efféle adományszerzésekben. Ne haragudjon. akik sokkal id?sebbek Andrew-nál. akkor a baj magától meg fog szûnni. Townsendünk nélkül. vagy pedig azt állítaná. mondja meg a barátjának. hogy csak azt teheti. A férfi vastag. f?leg akkor. estefelé Andrew úgy döntött. már újból a régi barátságossággal. mint az orvosok többsége. Néha elgondolkozom azon. . de fontos vendégeket vár k nagy pénzadományokat szokott t?lük kapni a kórház. Andrew elgondolkozva sétált fel-alá a s zobában. bozontos sz emöldöke beszéd közben fel-alá ugrált. aminek többszörös bajnoka volt. zárt ajtó mögött. Huszon n váltott át a kórházi munkára. Igen ám. Miközben beszélt. legyen nagyon. amennyire csak lehet. hogy Andrew minél sürg?sebben eltûnjön az irodájából. Igen bólintottá Andrew . hogy a bajnokságok erésénél jóval nagyobb feladat az orvosok egyetértését kiharcolni bármilyen kérdésben. hogy csak így kutyafuttában tudtunk beszélgetni. cimborák! Talán ha úgy . Andrew négy évvel ezel?tt. észrevette. akkor a kórházban másoknak is tudniuk kell. de nagyon vigyázott. Végül aztán pár órával kés?bb. És azok sem tesznek semmit. Olyan orvosoknak is. hogy lassan ötvenéves lett. hogy van valami problémája. A hórihorgas ügyvezet? igazgató korábban ügyvédként dolgozott. Nem is olyan rossz ötlet. nagyon. akkor az ügyvezet? igaz gató azonnal letagadná. hogy egyáltalán beszéltek err?l. A busa szemöldökök gondterhelt ráncba futottak össze. ani kórházban dolgozik. a patkódobálást. Veszélyes vizeken evez. hogy semmi olyant ne mondjon. nem tudom.Len Sweetingre gondolsz? Hát. íme. ami valójában a sajátja volt. hogy most is leesik pár m . Mir?l van szó? Gyógyszerekkel való visszaélésr?l bökte ki Andrew. a f?nöke is itt lesz a találkozón. Még megrágom icsit.. Be a sz?nyeg alá az üggyel. És az ügyvezet? igazgató nem akart tudni a dologról. mir?l és kir?l beszélt az imént. Mikor Andrew fejezte a mondandóját. de ? régebben tudja. Tulajdonképpen egy floridai orvosbarátom problémájáról van szó hazudta Andrew. mint én gondo lta Andrew. a férfi felpattant a helyér?l. De az a tanácsom. Mindenkit mer és mindenki szereti ?t. aztán megállt a karácsonyfa mellett. Szóval tudja. És persze ha Andrew bárh ol elismételné. Isten tudja. Néha megjegyezte. puhatolja ki. a Lotromycin-ügy kapcsán e meg közelebbr?l Len Sweetinget. De ha Sweeting tudja. a termete alapján hely ehetett volna bármelyik kosárlabdacsapatban. nagyon óvatos. Bede's számára ah hogy megérje nyilvános botrányt csinálni. csaknem ugyanannyit tudo a gyógyításról. hogy a szívélyesség elpárolgott Sweeting tekintetéb?l. hogy a megj zését Andrew félreértelmezte. és nem tudja. és mindent megtesz azért.

de ke vesen érik el. mint egy tudósé: keskeny arc. Az egyik közülük az volt. szabadon döntött úgy három évvel korábban. Mindezek ellenére és ez egy másik oldala volt Vincent Lord prizmalényének nagy vé nyel volt a saját értékeir?l és munkájáról teljes joggal. de sznob módon csak a második vonalba sorolta ?ket. hogy valakir?l ilyen megállapítást lehet tenni. s?t emészt? keserûséggé vált. amelyek befolyásolják a termékenységet. Vajon n lett volna helyesebb átmennie Európába? Vajon nem kapott volna ott sokoldalúbb. hogy ha nem lettek volna az életében c salódások. A férfiak egy része utálta. vékony c tú alkat. Az egyetem segít?késznek mutatkozott. a másik része viszo jezetten kedvelte. Már a külseje is egészen olyan volt. Lordról azt is el lehetett mondani. Lordot aggodalommal töltötte el. amikor nem kapta meg azt az elismerést és tiszteletet az akadémikus-tudós társadalomtól. s minthogy az ötvenes években kezdett tért hódítani a fogamzá . és bizonyos szempontból kellemes volt a megjelenése is. Dr. miért döntöttél így. amikor házon belül maradt. és elmegy az iparba dolgozni. Az egyetem kémiai tan zékét világszerte az egyik legjobbként tartották számon. vézna termetén. progeszteron . Vincent Lordot az olyan n?k talált nzónak. Id?pocsékolásnak tartotta. a szteroidkutatás iránt igen nagy volt a tudományos és kereskedelmi érdekl?dés is. A problémák Lordnak abból a mániákus szokásából fakadta dolatban állandóan ott állt a saját háta mögött. A szakterülete a szteroidok voltak. nemzetközi hírû tudós lenne. Éppen ezért egyáltalán nem lepte kétéves ösztöndíja után az egyetem fölajánlott neki egy egyetemi tanársegédi állást. hogy vajon hibát követett-e el. Ez a társaság a gyógyszergyárak dósait általában elismerte ugyan. amin keres e. akik szerették az érzékeny férfiakat. Vincent Lord. Ekkor lett Vincent Lord. hogy mi lesz a dolog vége vagy hogy ? maga mit szeretne. hogy ahol van. a döntését nagyban befolyásolta. Dr. onnan fölfelé nemigen vezet út. és mindig ugyanazt a kérdést tette fel magán sen döntöttem? Azon tépel?dött. Nem nagyon érdekelte az evés. ha ott ma adt volna. harminchat évesen jutott el oda. El is f . az illinoisi egyetem végz?s diákja a szerves kémiában s zerzett doktorátusával Dr. ami hite szerint megillette. hogy feladja az noisi egyetemen a tanársegédi állását. érzékeny. és mint aki nem tudja.és n?i hormonok tes ztoszteron. és Lord ragyogó hallgató volt. mint akinek a pszichéje egy helyben fo rog. kissé bizalmatlan tekintettel nézett mindenre és mindenkire. a Felding-Rothhoz. a szexuális po ciát és a születésszabályozást. Lor d viszonylag fiatalon. a Felding-Roth gyógyszergyár kutatási igazgatója ellentmondásos rosszindulatúbban fogalmazva zavaros személyiség volt. Már önmagában az is paradox. és megértem. Igaz . és a kormányhivatal is megadta a szükséges any agi támogatást a doktorátus utáni tanulmányokhoz. ösztrogén. Keserûségében ugyanakkor a a kérdést is többször feltette magának. Vajon köztiszteletben álló. Egy tudományos kutató kollégája álla meg róla savanyúan: Vincent pont úgy viselkedik. 1954-re nyúlt vissza. s ez meg is látszott nyúlánk. Ez a doktorátus nem volt akármilyen. Az már kevésbé volt kelleme . amir?l sokan álmodnak. és csak az tt. és lassan elmaradoztak mell?le a barátai is. akkor biztosan kitalált volna néhányat magának. De mégis lehet. hogy szinte soha nem mosolygott és a homlokát állandóan gondterhelten összeráncolta. Lord számára a do ktorátus megszerzése után logikus volt. Dr. átható. hogy kiábrándult lett és dühös az egyetemi munkával kapcso A harag mind a mai napig megmaradt. Ide tartoznak a férfi. az asszony furcsán né Végül is a te dolgod. A két év folyamatos tudományos sikerek és a zemélyes problémák közepette zajlott. Rossz ul látott f?leg a tömérdek olvasás miatt . mi or otthagyta az egyetemet. hogy meg fo 10 Dr. Mogorv modorú lett az örökös önmarcangolástól. Mivel a szteroidszintézissel kapcsolatos munkája jól haladt. így keret nélküli szemüveget viselt. mert a testének szüksége volt a tápanyag-utánpótlásra. vagy ha egy másik egyetemen dolgozón volna tovább? A tépel?dést kiváltó történet hat évvel ezel?ttre. hogy nem cselekedett-e elhamarkodottan és ostobán. Lord . Más szóval: néhány csalódása inkáb semmint valóságos volt. Ám Dr. Pedi g Vincent Lord a saját akaratából. hogy a illinoisi egyetemen kétéves kutatói ösztöndíjé amodjon. teljeseb b képzést? A többnyire teljesen fölösleges kérdések az id? múlásával egyre sokasodtak.Mikor Andrew a történtekr?l és a döntésér?l beszámolt Celiának.

amely akárhogyan is nézi az ember babérkoszorút vagy legalábbis élete végéig tartó any nságot ígért. mint el?z? alkalommal. Beérkezett! Vincent Lord rettenetesen akarta ezt az el?léptetést. Szûk négy év alatt tizenöt tudományos értekezést publikált. Lord. a fiú valami nagyszerû felfedezés el?tt áll. kihallgatást kért a dékántól re. mégpedig véglegesíté l. valamint a személyes véleményén. Így hát szemrehányást téve magának. amit nem lehet magától elvenni. Ami Dr.. a tudós sem boldogul. hogy ? megismételte azt a kísérletsorozatot. hogy ez a nagyszerû ötlet nem jutott el?bb az e lhatározta. amit Vincent Lordról alakított ki. bölcs kis ember volt. A tanársegédi évei alatt szteroid-szakért?i hírneve n?ttön-n?tt. Miután az els? betût?l az utolsóig alaposan végigolvasta a testes iratcsomót a déká gen lelkiismeretes természetû volt . hogy alkalmas-e azoknak a salamoni döntéseknek a meghozatalára. Lorddal megesett. Vincent Lord bib iáját lapozgatta. azaz a tudományos csalás csírája? Körülbelül négy évvel korábban. Tele önbizalo mmal bibliográfiát készített az eddig megjelent publikációiról. Mivel alapjában véve továbbra is tudós maradt. Minden egyetem és a dékán csak a puszta gondolatra is felsóh jtott ellentétek és féltékenységek fortyogó katlana. mint a Journal of the American Chemical Society vagy a Journal of Biol ogical Chemistry. Vincent Lorddal kapcsolatban. Ahogy telt-múlt az id?. Nem a vibráló temperamentum volt az oka. amely a beszámolója alapján egészen kivételes eredmény Nem sokkal az értekezés publikálása el?tt egy nálánál id?sebb és tapasztaltabb szervesvegyész a az egyetemr?l azzal állt el?. valami másról. ami nélkül. hiszen ez gyakran párosul a kiválósággal. és ugyanazon a lelki tortúrán ment keresztül. ami azóta a feledés hom . Lo rd leírt. efel?l semmi kétség. Ez az ügy önmagában nem lett volna nevezetes. szabadon megválaszthatja. és Dr. egyeztetnie is alig kell a f?nökeivel.egint csak házon belül maradt. többek közöt dványokban. és évente több tudományos ülésre is ellátogatott. Persze egy ilyen t emperamentumos és kiszámíthatatlan személyiségnek sok oka lehet erre. Vincent Lord a maga szakterületén fel tud és valószínûleg fel is fog jutn nasszusi magasságokba. hely n döntött-e. Az ügyben vizsgálat indult. Na mindegy. így hát Lord az értekezését. Nem. az eredményei ala en úgy megy majd. minden jel z? zöldre van állítva. de ? nem ugyanazokra az eredményekre jutott. egyetemi tanársegédségének els? évében. hogy: Gratulálunk. újból elkezdett tépel?dni azon. És ez volt az. mikor a gyakorlat szerint sor került volna rá. A fiúnak zseniális képességei vannak. ami az id? múlásával egyre jobban dühítette Dr. figyelembe véve alacsony egyetemi beosz tását. a bibliográfiát elküldte el?re a dékánnak. mint a karikacsapás. A kérdés így hangzott: Vincent Lord lelkének l gmélyén ott rejt?zik-e az intellektuális becstelenség. ma is gyakran kísérl zett a kis laboratóriumában. Mégpedig azonnal. akkor most megtudhatta Lord publikált értekezéseinek és az értekezéseket méltató recenzi gtanulmányozásából. és nem két év múlva. Úgy gondolta. Van valami. am ikre gyakran kényszerült. 1957 márciusának egy reggelén Harris-dékán az irodájában ült. Elképzelhet?. és az olv on tûn?dött. így viszont már nem jelentette azt a tudományos s . és ami éppen a napokban vet?dött fel megint. mint minden h alandó.. A hierarchia következ? grádicsa az ? esetében a docentúra lett volna. A tudósok és a tudomány misztikus világában az el?léptetések majdnem mindig kínosan l k. Ez rendkívüli teljesítmény volt. vajon miért küldte ezt el neki Dr. Kiderült. hanem az egyetemnek is. A legtöbb idej kémiai fakultás adminisztrációjának intézése rabolta el. Robert Harris dékán apró termetû. A docentúra azt is jelentette. és csak azután publikálta. Éppen bölcsessége fol kételkedett néha abban. Minden nagyon biztató. Be csületes hibáknak látszottak. többr?l volt szó egy korábbi kérdésr?l. ahol gyakran a leglényegtelenebb kérdé is meglep?en pitiáner viták folynak. Lordot. hátrad?lt az íróasztala mögötti karosszékben. hogy egy adag szerencsével. Ha ezt eddig nem tudta vo lna. amik bizonyos hibás értelmezésekb?l is adódhattak. Azon tûn?dött. amit Dr. amivel hírnevet fo szerezni nemcsak magának. aszott. nemcsak az egyeteme n. amit az els? verzió jelentett volna amennyiben az ott leírt eredmények igazak. Harris dékánnak néha rossz érzései támadtak Dr. de azon kívül is. hogy Vincent Lord több hibát is elkövetett. és mikor egyeztették az id?pontot. És mégis. hogy megpróbálja elérni gyorsított el?léptetését. és elfogadható is együtt a kett?. Lord tudo készített egy kísérletsorozatról. sikerült! Az akadémiai elit t gja lett. hogy m in akar dolgozni. A bibliográfia írója negyedórán belül itt lesz. Dr. olykor . és puszta formalitás lesz a kinevezése. hamarosa n megtudja.

a többieket hagyjuk ki bel Nem a többiekr?l van szó. Mindnyájan követtek el hibákat. Mit tud arról a két legutóbbi értekezésr?l? kérdezte végül. Miért lennének? érkezett abban a pillanatban a gyors és éles. hogy kiutasítsam az irodámból. és ha úgy látja jónak. Lord tanszékvezet?jét. Ha nem haragszik vágott közbe Harris dékán csíp?sen . Nagyon is ékesszólóan. Lord keskeny arca elvörösödött. Másnap a tanszékvezet? ott volt a dékáni hivatalban a válasszal. Ebb?l lesz aztán a tudományos ogancia. roppantul sürg?s. de nem szólt róla.. hogy miért kell err?l egyáltalán ennyit i. Mindent egybevetve úgy érzem. mint a nap. de aztán magába fojtotta a szót . Lorddal szemben viszont az volt a kollégák gyanúja annak alapján. ha nyilvánosan kijelenti. Lord majdnem kimondta. hogy a gyorsított el?léptetés kijár nekem. rosszkedvûen köszönte meg a figyelmeztetést. ha nem kap vissz ajelzést a hibáiról? Most.a legjobb tudósokkal is megesik. hanem magáról. Milyen kár. Csakhogy a beszélgetés közben mindvégig o t a leveg?ben a kimondatlan kérdés: vajon akkor is lépett volna Lord. Lord mondta . hogy ezt nem teszi meg. mégpedig most azonnal. és elmondta neki. akik a nyomomba nem jöhetnek. ha nem jön közbe az a beszélgetés k ezel?tt azon a San Franciscó-i tudományos konferencián. Hallgass csak ide. Véleményem enységem aktívabb és értékesebb bármelyik más tanársegédénél ezen a tanszéken. Olvashatta a bibliográfiát. hogy mit hall ott San Franciscóban. Harris dékán elhatározta. Végül is Lordnak igaza van az érdemeit illet?en. mikor beszólt a titkára: D rd megérkezett. talán már azóta. Azt hittem. az íróasztal másik oldalán. Egyszóval egyezzen bele Lord kérésébe. hogy más nem fogja észrevenni. megjelentet egy hibaigazítást. amikr?l ír. mert mindannyian tudjuk. Ez egy. azt remélve. csak éppen az állítólagos látványos eredmény Mikor a dékán többet akart tudni az ügyr?l. ismerek másokat is itt. Valójában meg Azt is elmondtam önnek. akkor lett volna indokom arra. Dr. A dékán egymásnak feszítette az ujjait. hogy az utóbbi két értekezésében leírt kísérletsorozat nem ismételhet? me éppen reagálnak azok a vegyületek. amit gondolt. hogy nem én döntök egyedül az el?léptetésekr?l. Harris dékán ta. De végül is hi . hogy vigyáz Harris dékán gondterhelten. a gyorsított el?léptetésbe? Nem. hogy gyja magát kihozni a sodrából. Sok tudósnak és ezt a dé tudta egyszerûen nem marad ideje megtanulni a diplomatikus viselkedést. hogy ? is tisztában volt vele. nincsenek kisebbségi komplexusai. és a kellem etlen ügy látszólag elfelejt?dött. A d szemben ült. Látszólag tehát fair módon állt a dologhoz. Hát err?l lenne szó fejezte be Vincent Lord tíz perccel kés?bb a mondandóját. Lordra nézett. az a normális és etikus dolog. Úgyhogy azt tanácsolom az egyetem és a magad érdekében. Bobby. hogy jófejû fiú. és úgy értelmezi az adatokat. és ez veszélyes. hogy ellen?rizte lkészült munkát. száraz válasz. De többünknek az a benyomása. Már Harris dékán is épp elfeledkezett volna róla. és kija vítja a munkáját. két héttel kés?bb is ezen töprengett Harris dékán. Én is éppúgy tisztában vagyok az elért eredményeimmel. hogy valóban vitatottak a legutóbb publikált eredményei. hogy tévedett. hogy Lord becstelen. Visszaérkezé után az egyetemen magához hívatta Dr. Ha kimondta volna. Mind a ketten tudjuk. hogy elég szabatosan elmagyaráztam. Tudnia kell. Igen. dékán úr. vagy v alami hasonlót. Igen. Lord el ismerte. Miért is kell ne álszerénynek lennie? Az agresszivitását is meg lehet bocsátani. Lord e szemével áthatóan nézte a dékánt. hogy ez mit jelenthet itt-ott lekerekít egy-két sarkot. gondolta a dékán. hogy nagyon siet?s neki. te Bobby mondta neki egy este két pohár ital között a régi sta fordi professzor cimborája: Én a helyedben szemmel tartanám azt a Lord nevû fickót. a barátja hozzátette: Nem azt mondom. szándékában áll újból lefol a kísérleteket. valóban elmagyarázta. és némi élvezettel azt mon : Hát úgy látom. Nem értem. Többünk is az a véleménye.. Ám ha egy tudós kés?bb rájö gy hibázott. Dr. Egy darabig nagy pusmogás folyt egyetemszerte erkölcsi érzékr?l meg etikáról. Dr. M nak figyelembe kell vennem a szakbizottság véleményét. ahogyan azok a legjobban alátámasztják a teóriáját. Az ügy világos. de aztá Vincent Lord felfedezett egy sor valóban nagyszerû és vitathatatlan dolgot. hogy mik a jöv?re vonatkozó terveim. hogy ez egy nagy marhaság . ahogy a bák felfedezésére reagált .

Már jóval a San alálkozó el?tt felmerült a Felding-Roth központjában Vincent Lord mint lehetséges célpont n . de határozottan . meggondolatlan. E zen felismerés hiányában Dr. hogy a távozta után összed?lne az intézmény. és mindvégig ilyen hivatalosak maradunk mind a ketten. De azóta megesküdött. és figyelemmel kísérték az egyetemek dolgozóinak publikációit. de nagyon rövi d ideig hagyta. Ez a pusmogás. hanem jellemének bizonyos riasztó vonásai. ez már múlté. és maga mögött az ajtót. hogy fel fogok mondani. hogy a visszau tasításához köze van azoknak az apróbb változásoknak. Azt hiszem. emlékeztetve magát arra mint annyiszor . Mintha magne tofon lett volna az agyába építve. sóhajtot t egyet és folytatta a munkáját. Amit Lord mondott az ? el?léptetési javaslatairól. Hát igen. Sajnálnám. pontosan tudja. ha így történne. A maga el?léptetési javaslatait mindig elfogadják mondta sötéten Vincent Lord. plusz az etikai kérdések. Lord mondta halkan. gondolja meg még egyszer a válaszát. az egész karnak együtt nagyobb hatalma volt. Bár a dékán vol ar rangels? vezet?je. mert nézete szerint ez nevetségesen apró ügyecske összehasonlítva a tudományos eredményeivel. Harris dékán nem válaszolt. Önmagában az ajánlat nem volt szokatlan. majd meglátom . kijöjjön a vágyo . hogy hatalma van felette a dékánnak. hiszen hamarosan megjelennek az értekezések javításai. és a dékán úgy vélekedett. semmi értelme tovább atni annak a döntésnek a közlését. tehetséges emberekkel. Egyre keserûbb és dühösebb lett. ha ezt a beszélgetést most befejeznénk . Ott ült az íróasztal túloldalán. és gyilkos tekintettel mer edt a feljebbvalójára. A tudományos összejövetelek is fontos szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben a gyógyszergyáriak és a tudósok között a semleges terület minden el?nyével. Gy e. A dékán pedig. gratuláló levelet küldtek a szerz?nek. hogy úgymond szeretettel várják a fedélzet yis állást ajánlanak neki . négy évvel ezel?tti ügy. Egyetlen szó nélkül kiviharzott az irodából. Ezt hogy érti? Úgy. Másfel?l v solyodott el halványan nem hiszem. de csak azért. hogy a téma nem jött el? . Dr. gondolatban újra és újra visszapörgette és lejátszotta a b tést. mert a távozása v öregbítette az egyetem hírnevét. Magyarázza meg. amiket a két legutóbb publikált értekez közölnie. az ig az volt. mint neki. de az egész egyetemet gyûlö Vincent Lord gyanította annak ellenére. Lord nem mozdult. hogy Hát.vatalos ügyben értekezünk. Lord ugyan nem mondott rögtön igent. hogy beosztásához hozzátar a higgadt viselkedés a hirtelen haragú. Ezért mikor három hónappal kés?bb egy San Antonióban tartott tudományos találkozón me yékezte a Felding-Roth gyógyszergyár képvisel?je. Dr. De sajnos ennek az aktakukacnak a háta mögött ott állt az egyetem. Lord keserûsége n?ttön-n?tt. Különben is. szeles. Végül már nemcsak Harrist. Lord viszont nem tudta ilyen könnyen megemészteni a dolgot. Jó napot! De Dr. mit ért azalatt. Türelmetlen volt. mert soha nem foglalt állást senkivel kapcsolatban addig. Lord düht?l vörös arccal felpattant. hogyan követhette el azokat a hibákat.. és a jöv?ben minden bizonnyal tovább öregbítené. Egy nagyon. akit lenézett mint levitézlett tudóst és szánalmas ak akukacot. akkor megbánhatja. Vincent Lord legutóbbi két értekezésér?l már minden bizonnyal megindult az általános mogás. Ha figyelemre méltóra bukkantak. A nagy gyógyszergyárak szüntelenül kutattak tudományos tehetségek után.. hogy e pillanatban még ha akarná sem tudná keresztülvinni Lord el?lép tetését. Dr. hogy a maga által felhozott indokok nem elég meggy?z?ek. túlságosan sietett. Éppen ezér t volt biztos abban. hogy a kritikusait nem önmagában ez a két eset meg az a négy évvel ezel?tti aggasztja. de annyit mindenesetre mondott. hogy a tudományos óvatosságán felülkerekedjen az ábrándozás. Micsoda kicsinyes. Dr. de most majd újból felmelegítik. hogy nem elég meggy?z?ek ! Ez inkább parancs. amit már régen meghozott. közönséges d ebb?l ekkora ügyet csinálni! Vincent Lordban még csak fel sem merült. m kérés volt. Kérem. hogy a többiek is akarják az illet? el?léptetését. Mert ha nem. hogy ilyesmi soha többé nem fog el?fordulni vele. A gyanú csak növelte a haragját. hogy a türelemnek is megvannak a határai. mindkett?nk számára jobb volna. Lord mondta a dékán ?szintén . A dékán úgy gondolta. míg me g nem bizonyosodott arról. plusz a korábbi. Miért nem? Az a véleményem. ami elfelejt?dött. egyel?re nem fogom javasolni a gy orsított el?léptetését.

ami évi tizennégyezer dollár lett volna. nem beszélve a zetésr?l. És a jelen is tele problémák s ? így gondolta. A saját tudományos munkájával is biztatóan haladt. hogy Vincent Lordot a pénz ugyanúgy ne m érdekelte. ami igenc sak jólesett a tanársegédnek. Már csak egy kis id?re van szüksége. Nem sokkal ezután rendkívüli dolog történt. Vincent Lord a megfelel? id?ben volt a megfelel? helyen. az illinois-i tasítása miatt érzett. Ez az álom most elérhet? közelségbe került. Folyamatosan gyanakodott a részlegén kívül dolgozókra. Versenytársnak tekinte resztízsért és hatalomért folyó harcban. egy olyan felfedezésr?l. Hatékonyan vezette a részlegé szóltak bele abba. Mint a legtöbb tudóst. és súlyos agy zésben meghalt. amit csinált. aprólékos munka után amir?l tudta. Lord már megszilárdította a pozícióját a Felding-Rothná ra is megbecsülték. most még elképzelhetetlen nyereséget hoz majd a Felding-Rothnak. amib?l f rradalmian új gyógyszer válhat. Celia Jo lenül? Többen voltak. Igaz. egyik napr másikra hagyta ott az egyetemet. egyszer túll? a célon. Persze ha az új szer piacra kerül. Háromévi kitartó. 1957 szeptemberében kezdett el dolgozni a Felding-R othnál. a gyógys art gyökeresen. tapasz alatának és tudományos intuíciójának köszönhet?en tisztán látta ?ket. ám a helyes utat jelz? karók már mind a helyükre kerültek. aki ebben a mostoha egyetemi bánásmód éles ellentétét látta.A puhatolózást konkrét megbeszélések követték. és amivel a neve bekerülne a történelem díszkönyvébe. aminek a megtörténte egyre közelebbinek látszott. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik. hogy egy gyóg szerrel lehetnek összefüggésben. Vincent Lordnak a rég áhított nemzetközi hírnevet. ami dráma olná a tudás határait. Állandóan fennállt azonban a lehet?sége annak amit Dr. Lord szívb?l remélt . visszafordíthatatlanul megváltoztatta a Thalidomid-ügy. mint az evés. három évvel kés?bb. Lordot kezdett?l fogva tisztelettel és megbecsüléssel kezelték. Most. hogy dan. És akkor megmutatja nekik. Dr. hogy briliánsán szervezte meg ding-Rothnál végre egy olyan kémiai vegyület felfedezésének lehet?sége csillant fel. D a gyógyszergyár által felajánlott ?sszeget megint csak önnön értéke elismerésének tartotta. akikben nem bízott és akiket utált túlontúl nagy figyelemben részesül. ?t nevezték ki a megüresedett helyre. a kétségeivel. és a hozzáértését soha nem vonták kétségbe. az a kurva. aki elvállalja a szteroidok kifejlesztésére létesítend? új osztály ve cég képvisel?i Dr. megbukik és eltûnik. Lord szerint ez nem következh et be elég hamar. Két hét gondolkodási id? után Dr. a régi döntések fölötti tépel?désével. Legalább kétévi kutatás és ál . Az egész világnak megmutatja! 11 Robbant a Thalidomid-bomba! Celia jóval kés?bb így emlékezett vissza: Bár akkor még egyikünk sem tudta. Vincent Lord a tudásának. Lord nem örült az el?léptetésének. És másokho onlóan ? is régóta álmodozott a nagy személyes áttörésr?l. Mivel ren delkezett a szükséges képesítésekkel is. azaz csaknem kétszerese az egyeteminek. és szinte senki nem gondolt arra. Persze semmi sem számítana még az egyetemi sértés sem és senki nem jöhetne Vincen dnak még a közelébe sem hatalomban és respektusban. Lord igent mondott. amit legalább ennyire fontosnak tart ott. Vincent Lordot is ösztönözte az ismeretlen kihívás. A legtöbb ember hasonló körülmények között boldog lett volna. Hanem az. A legelején a fejle mények nem keltettek széles körben feltûnést. . nem csökken? haragjával és keserûségével. mikor hirtelen összeesett. November elején a gyógyszergyár kutatási atója éppen egy metszetet nézett a mikroszkóp alatt. még sok munka volt hátra. Nem így Vincent Lord a a örökös önemésztésével. A személyiségproblémái ellenére jó kapcsolatban állt a munk val. Szinte búcsú nélkül. De nem ez volt a lényeg. A Felding-Rothnak olyan els?rangúan ké tudósra volt szüksége. Szerény személyes szükségletei miatt soha nem volt pénzzavarban. ha végre megtörténne az a dolog. A mindaddig rendkívül ritka betegség lényege. hogy a felfedezés meghozza végre Dr. vonzónak ígérkezett a lehet?ség. 1961 áprilisában Nyugat-Németországban az orvosok értetlenül álltak a fokomelia nevû enség egyre gyakoribb el?fordulásával szemben. Tudományos szempontból is érdekesnek. Vajon nem fúrják-e s egyikük az a könyökl? n?.

aki ellenállva a miel?bbi e . mikor mutatták neki. mint ilyenek. mert a szert még nem engedélyezték általános has tra. Mert ha lenne. kinyitni egy ajtót. amelyet az elejét?l fogva yelemmel kísértek a tudományos publikációkban és a napi sajtóban is. Az el?z? évben. Andrew. Az ausztrál hatóságok gyorsan cselekedtek. 1960-ban két esetet jelentettek. hogy több mint két és fél milliót osztogattak szét az amerikai orv osoknak. Hála istennek. mennyire örülök annak. hogy valóban ez a gyógyszer a fejl?dési rendellenességek ozója. Azt hiszem. megmagyaráz-hatatlan módon. a beleikkel és más szerveikkel is hasonló volt a helyzet. Néhány újszülött meg is halt a szerencsések . hiszen mint egyikük fogalmazott a fiam soha nem fog tudni önállóan enni. Egyik este vacsora közben Celia azt mondta: Jaj. mert mint ahogy egy kutató mondta még kétfejû csecsem?k is g rabban születtek addig. Aztán 1961 novemberében két. Mások keservesen zokogtak. és Andrew él?n t kiterítve az aznapi újság. Hallottam. Az Egyesült Államokban csak körülbelül tizennyolc-t ilenc ilyen szerencsétlen baba jött világra. ahogy egy megfigyel? fogalmazott. egymást nem ismer? és egymástól függetlenül dolgozó orvo pcsolatba hozta a fokomeliával a Thalidomid nevû gyógyszert. Frances Kelseyr?l. akkor a kar és láb nélküli amerikai újszülöttek lérhette volna akár a tízezret is. hogy gyanakodtam arra a gyógysze rre. hogyan engedhetett volna meg ilyen borzalmat? A fokomeliaesetek gyakoriságának ilyen ugrásszerû növekedésére egyszerûen nem találta yarázatot. Celiának összeszorult a torka. fókauszonyszerû csonkok vannak. Azt már mindenki tudta. bár a pont számokra talán soha nem fog fény derülni. Nyugat-Németországban és Nagy-Britanniában egy hónappa kés?bb. és még abban a hónapban bevonták az összes rgalomban lév? Thalidomidot a piacról. Köpök és szarok rá! Aztán gyorsan kijavította m cs is Isten. és még többen szorultak pszichiátriai kezel gy korábban mélyen hív? apa Istent átkozta. hova tettem ?ket. Becslések szerint húsz országban összesen húszezer deformált csecsem? született. az EGYM munkatársáról volt szó. Több babának nemcsak a végtagjai hiányoztak. Kanada. Az Egyesült Államokban viszont még k hónap kellett ahhoz. valamennyien hálával tartozunk ennek a Kelsey nevû n?nek jegyezte meg Andrew Celiának 1962 júliusának egy vasárnapján. Ahogy mondod. márciusig piacon hagyta a Kevadont. Dr. vagy egyált nem fejl?dtek ki. De ugye nem használtad fel ?ket? Andrew megrázta a fejét. hogy milyen lénynek adott életet. Egy másik szerint vírusfert?zéssel álltak szemben. A rákövetkez? hónapokban egyre több hír látott napvilágot a Thalidomiddal kapcsolatba . Most pedig hirtelen több tucat fokomeliás baba jöt t világra. de hazudnék. Egyszerûen elfeledkeztem róla. ha tudnád. Celia és Andrew gyakran szóba hozták a szörnyû történetet. egyedül mosakodni. hogy néhány orvosfe leség is szedte. Én is szedhettem volna a Thalidomidot. Meg is találtam. karok vagy lábak nélkül. Olvastam valahol. Az egészet lehúztam a vécén. megölelni egy n?t vagy leírni a saját nevét . Ha már túljutottak volna ezen a ponton. Egy tanulmány lehetségesnek tartotta. ami máris elképeszt?en sok volt. de a fülei is deformálódtak. Nekem is volt Kevadonom mondta erre csendesen Andrew. a másikuk pedig egy szülész Ausztráliában hozta nyilvánosságra m sokkal kés?bb megállapítást nyert. Az egyikük egy gyermekorvos Nyugat-Németországban. Több száz tablett a volt. Némely édesanya hisztérikusan sikoltozni kezdett a sokktól és kétségbeesést?l. Szeretném azt mondani. a szükségé ni.ogy a csecsem?k szörnyû deformációkkal jönnek a világra. hogy nem engedtél a terhességem alatt egyetlen szem gyógyszert sem bevennem! Pár perccel azel?tt nézte meg odafent szeretettel és a hála érzésével eltelve a két egészsége is kisgyermeket. amiknek a h pró. decemberben tiltották meg a szer forgalmazását. Neked? Egy ügynökt?l kaptam bel?le mintát. vag yis még négy hónapig az ausztrál visszavonás után. többek között te . s így még sokan bevették. A dolgozószobában ültek. És hol vannak most ezek a minták? Ma reggel eszembe jutott. hogy a kifejezés a görög phoké (fóka) és melosz (végtag) s ból származik. s a szívükkel. Az anyák közül többen öngyilkosok lettek. hogy 1962 februárjában az EGYM végre megtiltsa a Thalidomid-Kevadon alkalmazását. hogy a deformáció kiváltó oka az atombom származó radioaktív csapadék.

Kintr?l úgy ott. amelyek T. hogy majd csak leesik nekik is egy kitüntetés. Kelsey nemzeti h?sn? lett. a kinyitott egy ajtót. Eli üzent. sötét van a házban. Mindenesetre valamilyen új törvényre feltétlenül szükség van. Gondolkoztam is azon. Mint kiderült mondta Celia . a legmagasabb. és megkérte. hogy várjon. csinosságával és fürgesé nem illett az ódon környezetbe. mert nyû és szerencsétlen Thalidomid-ügy egyértelmûen bebizonyította. mégis tartalmaztak olyan fogyasztói garanciákat. Noha korántsem voltak tökéletesek és olyan klauzulákat tartalm ak. iságra. hogy eljött. Köszönöm. Már nincs a kórházban. Camperdown már várja. hogy holnap egy vállalati kocsival davigyék. Mialatt felfelé mentek a süpped?s sz?nyeggel borított széles. Meg kell értened mondta Andrew . eltussolásokra és dilettantizmusra derült fény. A n?vér. ijeszt?en vézna és hamuszínû lett régi önmaga karikatúrája. egy Mount Kemble Lake nevû lyen. bürokratikus taktikákkal késleltette a Thal Kevadon forgalomba hozatalát. Celia el?ször alig ismerte meg a baldachinos ágyban párnákkal felpolcolva ül? cson tsovány alakot. Pedig err?l szó sincsen. Bárcsak vitába tudnék szállni veled ismerte el szomorúan Celia. aki nem sokkal azel?tt még az er? és hatalom megtestesülés e volt. hogy hálásna l lennünk. hogy a látszat nem csalt. gondolta Celia. Talán azért. nyugtázhatta. és er?s fájdalmai vannak válaszolta a n?vér érzelemmentes hang Csillapítókat szoktunk neki adni. hogy lépjen be. márpedig nagy szükség volna rá. Néhány nappal kés?bb Sam Hawthorne behívatta Céliát az irodájába. Eli Camperdown. Celi a megkérdezte: Hogy van? Nagyon legyengült. Többen attól is tartanak. hogy az iparágad. Hajlott hátú. de ma visszautasította. Mrs. és Celia odaült a nagybe . Halk. hogy minden politikus opportunista. Kennedy elnökt?l megkap ta az Elnöki Aranyérem Különleges Szolgálatokért nevezetû kitüntetést. Nehéz antik bútorokkal zsúfolt. rákban haldoklik. de bizonyos dolgokat személyesen akartam elmondani magán ak. hogy az id?s férfi régen megözvegyült. vajon yes-e. remélve. törékeny. hogy éber akar ma radni. Beesett szemé e. és egyetértek abban. A házban süket csend honolt. amik a Thalidomidért felel?s cégekn végzett vizsgálatok nyomán tárultak fel: nap mint nap újabb hamisságokra. hogy a valóban jó és éget?en szükséges szerek engedélyezését is el a minisztérium dolgozói. A ház körülbelül nyolc kilométerre délnyugatra volt Morristowntól. ami mindig is a bürokraták legbiztosabb módszere. s ahogy az ember belépett. Tudta.ngedélyeztetést sürget? gyógyszergyár nyomásának. öreg épületet hosszú mûúton lehetett megközelíteni. hogy ? el?re látta mindezt. amik a továbbiakban megnehezítették a súlyosan beteg páciensek hozzájutását néhány forrad szerhez. Októberben tudta meg Celia azt is. Sajnos az utolsó stádiumban lév? rák nem szép látvány. a járókel?k kíváncsi te l fák és sûrû bokrok takarták el. Mr. zes nappaliba vezette. A viharvert homlokzatot zöld patina borította. és intett Celiának. a Felding-Roth elnök e. Dr. Kenne dy döntése oda vezet majd. hogy Eli Camperdown. id?s komornyik nyitott ajtót Celiának. hogy igazad van. vagyis a Thalid mid el?tt nem léteztek. Kíváncsian Celiára pillantott. érzéketlenségekre. e. Amikor kijelentette: mindvégig tudományos meggondolásból kétel kedett a szer biztonságosságában. helyesen járt el. A döntést megel?z? politikai man?verek ellenére 1962 októberében meglep?en jó új törv et hagyott jóvá Kennedy elnök. Ezt a megjegyzést azok a tények támasztották alá. Intézkedtem. egy karosszéket tett az ágy mellé. kanyargó lépcs?n. miel?tt kiment. cérnavékony hangon szólalt meg. Fiatalságával. hazavitték. Mikor felértek az emeletre. pusztán egy döntés késlelt tt. jöjjön velem. Mások szerint viszont érdemtelenül kapta a kitüntetést. Jordan. aki már hónapok óta beteg volt. A Thalidomid körüli publicitást mindketten a saját el?nyükre használják ki. Pár perc múlva egyenruhás ápolón? jelent meg. és most persze nagy hangon azt állit ja. és eltorzult arccal próbált rámosolyogni. kép rendet teremteni a háza táján. Kérem. nem beszélve Kefauverr?l. hogy l ja magát. A hatalmas. De aki józanul lkozik. Celia. azt mondta. ha ilyen állapotban lát. me t Eli Camperdown egyedül él. és Kenne dy sem kivétel. civilne ató elismerést. Nagyon várja magát. annak be kell látnia.

Azt is tudom. Ugye milyen borzalmas? Az. és megszorította kezét.. Elfulladt a hangja. és lehet. ha maga is így szólítana. A beteg fölé hajolt. Eli Camperdown nagy er?feszítéssel elkez dte lapozni az újságot. Széles körben akartuk kipróbálni. Én pedig Celia vagyok. Mégis örülök. cégünknél némelyeknek az a véleménye. Ú oltuk.. igen. hogy tovább maradjon. hogy maga még sokra viszi. Celia. A férfi folytatta.. A mi id?zítésünk más lett volna. és megmozdult az ajka. De ha úgy zajlott volna minden.. hogy van valami különleges adottsága. Jordan mondta a n?vér Celiának. Újra a magazin fotóira mutatott. Hallgasson el?bb végig. Azt hiszem... Legjobb esetben is csak egy vagy két hetem van még hátra. Ujjával a magazinban lév? fotókra mutatott.. Celia hátrafordult. Aztán folytatta: mit most mondok. hogy öregeken próbáljuk ki a szert.teg közvetlen közelébe. Nagy változások következnek majd az iparágunkban. Talán maga is olvasta ezt.. A fiatal n?vér ny itott be csendesen a szobába. hogy maga fontos volt nekem. Annak idején a Felding-Rothnál eldöntöttük. hogy h lmondhatom: ez nem az én lelkemen szárad. hogy összeszedje az erejét és a gondolatait. nek a dolgoknak nincs mindig logikájuk. tudom válaszolta a n? gyengéden. de mikor azt java soltam. hogy már nincs sok id?m hátra? Igen. és vigye keresztül az akaratát. mert egyetlen szerencsétlen. Ezzel a borzalommal. hogy már az eddigiek is kimerítették. hogy akkor nem ehhez a kitüntetett n?höz kerül az ügy. Úgy látom. .. amit én már nem fogok megérni. Tálcát tett le az éjjeliszekrényre. Nincs so k értelme annak. Örömmel jöttem. Csaknem azonnal kisimult a beteg arca. Ha hatal rül a kezébe. hogy. hogy megértse a z elnök szavait. A Thalidomidról szóló cikket a deformált csecsem?k képeivel? Igen. Örülnék. ami egyedül magának köszönhet?. Újból szünetet tartott. és vigye tovább a karavánt. Bízza magát az ösztöneire. Celia. hogy csak néhány napom . és azt kérdezte: Megint fáj. Mr. Maga beszélt r ket. hogy valami remek dolog lesz. Most egy ideig nem tud beszélni.. Ideadná? Celia odavitte az asztalról a paksamétát. láthatóan keresve benne valamit. önz?nek fog hangzani. és utána nyomást akart nk gyakorolni a minisztériumra a miel?bbi engedélyezés végett. Celia. Úgyhogy fogadjon el t?lem e utolsó tanácsot. Látszott. A beteg bólintott. hogy nagy er?ket mozgósítunk a Thalidomid érdekében. Igyekszem figyelemmel kísérni az ügyet. Eli. A n? elmosolyodott. hogy utána többen kritizálták magát. olvastam. tudom. ártatlan gy ereken sem segítek vele. Használja ki ezt az adottságát. a n?vér feltûrte a pizsamaujjat a vékony karon. pihent.. Ezek további cikkek és fényképek érintette meg az iratcsomót a férfi. Rákényszerítettem azokat az átkozott orvosokat. mert valami neszt hallott az ajtó fel?l. úgyhogy elvetettük a forgalomba hozatal te rvét. amivel ösztönösen ráérez a goldásra. legyen er?s. hogy mondják meg nekem az igazat. Camperdown. Mr. és a többi papírral együtt visszatette az asz talra. Ó. mire gondol tiltakozott Celia ... de lehet. Celia szemét elöntötték a könnyek. és emiatt aztán hatvanéves kor alatt senki nem kapo tt bel?le. Hogy itt hunyjam le a szememet. ahogy e edetileg terveztük. nagyon fontos volt neki. Mindketten hallgattak. zzel a szörnyû tudattal kellett volna meghalnom. Nagyon sajnálom. akkor most én lennék a felel?s.. Cam wn? Mikor a férfi bólintott. hadd ugassanak a kutyák.. és lehunyta a szemét. a férfi egy mozdulattal elhallgattatta. Az id?seknek pedig nem használt. be tudtuk fejezni. Talán sikerült is volna. hogy nincs jól. Ügyesen és céltudatosan mozgott. Nyugodjon meg. A cég legtöbb vezet?je Elinek szólít. Celia. amit Celia mondott. Tudom. Celia közelebb hajolt.. azt hiszem. tudom. Több még og megjelenni.. Ezért hozattam haza magamat. mintha nem is hallotta volna. Újból azzal a kíváncsi arckifejezéssel nézett Celiár udták fejezni a beszélgetést? Mert úgy láttam.. Celia összehajtotta a Life magazint. Mikor Celia mondani akart valamit... Sovány kezév el a szoba közepén lév? asztalra mutatott. Van ott egy Life magazin és pár irat. és beadta az i jekciót. Mrs. A fájdalomtól eltorzult az arca. Igen válaszolta. amin egy fecskend? volt. Eli suttogta.. végül a nagybeteg szólalt meg: Tudja. Kis szünetet tartott. Hagyja csak.

de elterjedt a cégnél. Celiának csak hálásak lehettek. Senkinek nem volt az az illúziója Celiának hogy öt évvel korábban valamiféle csodás jöv?be látás miatt javasolta volna azt. mikor az öregekkel folytatott kísérlet nem hozott sikert. Ám elnyúló vitákra nem maradt id?. Sam Hawthorne alelnök lett és di értékesítési igazgató. Egy nappal kés?bb. Celia: most már hivatalosan ordult a célegyenesre. A kutatási igazgató. de aminek én is része voltam. a Bray and Commonwealth részleg élére. Micsoda fantasztikus lehet?s adozott Teddy Celiának . Napról napra kiábrándultabb lett az igazságtalanság miatt. A Felding-Roth elnökének halála változásokat hozott a vállalaton belül. régebben nekem is ez volt a vélemén . bár annak idején ? is a Thalidomid széles körû próbáját javasolta. de sajnos még mindig vanna k néhányan. és így potenciáli rófától menekedett meg. hogy ? javasolta a gyógy szerr?l való lemondást. 1962. amit javasol Thalidomid kipróbálásával kapcsolatban ami végül nem hozta meg a várt eredményt. Igaz. Az yik a nagypolitikában. akiknek nincs ínyükre egy n?i igazgató. Teddy Upshaw-t pedig legnagyobb örömére a recept nélkül kapható igazgatójává nevezték ki. . hogy csakis emiatt határozott a cég az új szer ejtésér?l . a másik pedig egy kisebb szeletében a történelemnek. Az igazgatóta elnököt nevezett ki. s?t arra emlékeztetett mindenkit. és ragyogó arccal bejelentette: Sikerült! Le kellett ugyan szúrnom néhány megátalkodott hímsovinisztát.Nem tudni. A cégvezet?ségnek egyetlen tagja volt. fogd és vidd keres t ajánlottam a vezet?ségnek. Dr. Lord most utólag persze hal lgatott az akkori véleményér?l. de végre t a döntés. míg mások feljebb léphettek a ranglétrán. Ami igaz is volt. Ennek eredményeként az emberek azontúl félelemmel vegyes tisztelettel és kiváncsisággal néztek Celiára. de aztán maga megváltoztatta. és vér is folyt jócskán. Aztán egy januári reggelen vá lanul megjelent az irodájában Sam Hawthorne. aki szintén el?z? nap hunyt el. csak éppen nem a teljes igazság. aki nem ismerte el Celia szerepét az ügyb en. Nyolc héten át Celia látta el a képzési igazgatói teend?ket csak éppen kinevezve ne olt. a gyógyászok bevonásával. micsoda kihívás ez a minden kötöttség nélküli. h ogy Eli Camperdown magához kérette. Kinevezték képzési igazgatónak. hogy nevezzék ki a helyemre magát. Az minden e világos volt. hogyan mert Celia senkinek nem beszélt róla . november 8-án tekintélyes hosszúságú nekrológokat hoztak az újságo perdownról. de még hosszabbat Eleanor Roosevelt asszonyról. amit Celia kifejezetten ellenzett. és ami még fontosabb. Mintha két történelmi kor ért volna egyszerre véget mondta Celia Andrew-nak. Celia látogatása után két héttel meghalt Eli Campe .

A jelöltnek azzal is számolnia kellett. a fogamzásgátló tabletta. Éppen ezért találta szerencsétlennek. Celia mindezzel tisztában volt. mint más vállal atoknál. hogy az 1960-as évek a gyógyszeripar els?sorb n a receptre kapható gyógyszerek eseménytelen. Azt is tudta. amikor egymás lentek meg a piacon az antibiotikumok. Most van egy kis pangás a következ? nagy tudományos áttörésig. Már máskor is el?fordult ilyen mondta Sam Hawthorne. Persze nem min denkinek sikerült a célig eljutnia. és a ve rseny kíméletlen volt. hogy megtanulja az üzletet. a kül e nyugtatok és a többi. hogy nevét bármikor törölhetik versenyz?k listájáról. meg hogy bizonyítson. Most hagytunk magunk mögött egy csodagyógyszerekkel teli húsz évet. Ez a tudat azonban csak még becsvágyóbbá tette. Ki tudja? Lehet. és a megszokottnál yobb lehet?séget kap. mikor Celia felvetette a témát. mert a célegyenesben sokan igyekeztek el?re. hogy még két év. az új szívgyógyszerek. vagyis hogy az illet? a csúcsvezet?i állások egyikének jelöltje. ami tovább nehezíti a helyzetét és csökkenti az esélye férfi jelöltekkel szemben.Második rész 1963-1975 l Célegyenesben lenni a Felding-Rothnál nagyjából ugyanazt jelentette. hogy neki még a n?kkel szemben i el?ítéletekkel is meg kell küzdenie. a . De vajon meddig tart a pangás? Sam elgondolkozva dörzsölte meg a kopasz fejét. stagnáló id?szakának ígérkeztek.

Tudja. A versenytársain sikeres készítményeinek lekoppintására? Arra. ez egyben el?léptetés i Celia várt. ám tegye Talán igaza van. hogy majd meghalok a kíváncsiságtól. Mindketten tudták. aztán mivel Sam nem folytatta. Ha már a kritikusoknál tartunk: hát nem joggal vádolnak. felsóhajtott és elmosolyodott. Remélem. hogyan kell bánni a köhögés elleni szirupokkal. hogy az alkalomhoz ill?en boldog és megillet?dött. Bizonyos szempontból olyan. szinte semmilyen vagy csak nagyon ke vés izgalmas újdonsággal. hogy semmit nem tudok a recept nélkül kapható szerek piacáról. saját adminisztrációs hálózattal. hogy tíz. A férfi tölgyfa borítású irodájában ültek. hogy ne lehessen beperelni minket szabadalomsértésért? Sam megvonta a vállát. feltétlenül az én számból akarja hallan yhogy felteszem: Oké. mint a miénk. Ja igen. vagyis Sam jó prófétának bizonyult. és az a nyavállalat így is tartotta helyesnek. A hajdani f?nöke. hogy nem firtatja tovább a dolgot. akik nem tudják vagy nem akarják tudni. Sam. mi az új munkám? A recept nélkül kapható termékek részlegének. Sam elmos olyodott. ahogy. de úgy látszik. Azért hívattam mondta Sam Celiának egy kés? novemberi délutánon . Sam. hogy a többi nagy gyógyszergyárhoz hasonlóan a Felding-Roth is él esen elválasztotta egymástól a csak receptre és a recept nélkül kapható szerek forgalmazását. Nekem is fehér folt volt a terület mind addig. Egy pillanatig habozott. a nekem-is-van-már szerekre. Celia elhatározta. és ma már csak a recept nélkül kapható szerekkel foglalkozott. Sok évvel ezel?tt ke belezte be a Felding-Roth. hát hogyne volnék az! Tényleg az vagyok. Igazam van. Mindig is voltak ilyen átmeneti id?szakok. hogy a nagy lelkesedés közepette érzek vala i kis fenntartást is? Csak arról van szó. és rengeteg pénzt hoznak. hogy a himl?oltás sikeres bevez etése után még száz évébe telt a tudósoknak. Ha ragaszkodik a kritikusaink fogalmazási módjához. . amikor tudományos szélcsend van. ügynökgárdával re között semmiféle kapcsolat nem volt. kés?bb rájött. amíg néhány évet ott nem dolgoztam. mintha az ember egy ismeretlen országba érkezne. hogy molekuláris rulettet játszunk és éppen cs nyira változtatjuk meg ?ket. E miatt a szeparációs elv miatt tartotta meg a Felding-Roth a Bray and Commo nwealth nevet. ami eredetileg egy kis független gyógyszerüzem volt. Megtan ulja. Majd magától rá fog jönni. Ezzel nincs egyedül nyugtatta meg Sam. hogy közöljem eladatot kap. hogy valójában miért is hat a Bár a beszélgetést?l nyomott hangulata lett Celiának. l?bbinek lényegesen nagyobb volt a presztízse. hogy a többi gyó ripari cég is hasonlóan eseménytelen id?szakot él át. Vagy átmenne egy város túlsó feléb A kevésbé divatos városrészbe? Mondjuk. hogy ezek a nekem-is-van-már szer ek tartják életben az olyan nagyvállalatokat. E n novemberig..is lehet. 1963 folyamán Celia sikeresen dolgozott tovább mint ügynökképzési igazgató. hogy egy id?re fel kell függesztenie a kritikus látásmódját folytatta. kutatószemélyzettel. hasznosabb dologra összpontosítanánk? Észrevehetné végre. Jó kis iskola lesz magának a Bray and Commonwealth mondta Sam Celiának. hogy pazarlóan lekötjük a atási er?inket. és h ik úgy. a Bray and Commonwealthnek lesz az ig zgatója. ahelyett hogy valami sokkal produktívabb. De közben szépen megélünk a Lotromycinb?l. Úgyhogy feltétlenül meg kell ismernie a mûködését. Celia. A közvéleményben a Bray and Commonwealthnek semmi köze nem volt a Felding-Rothhoz. hogy a recept nélkül kapható szerek nagy részét képezik az egész gyógysze almazásnak. És azt se feledje. mint az utóbbinak. míg kiderítették. Teddy Upshaw. Ez az egész iparra érvényes jelenség bár akkor még senki nem tudh zen az 1970-es évekig tartott. hogy. És van még valami. Nem a nekem-is-van-már szerekre gondol? kérdezte Celia élesen. Közben. ami miatt lehet. és nemsokára el? fogunk állni már meglév? szer továbbfejlesztett változatával. A két terület teljesen e lkülönült egymástól. Köszönöm! A férfi ravaszul nézett rá. Kifejtené részletesebben? kérte Celia kíváncsian.. hogy a gyógyszeripart mindenért kritizálják! csattant fel Sam leg olyanok. az aranyérken?csökkel meg samponokkal. Jaj. most majd magának tartozik számadással. Tud arról. Szóval az az igazság.

. én csak egy keresked? vagyok egy fantaszti kusan jó keresked?. Én is kedvelem Mi nagyszerûen tudunk együtt dolgozni. Sam Hawthorne-t hitetlenkedéssel vegyes borzadály töltötte el és villámgyorsan bekap csolta az íróasztala mellett álló rádiót. fiatal fekete titkárn?nek szólt. mennyire örülök! Magára van szüksége ennek a részlegnek. annál inkább látta. amit hallott. így például Celi ambíciói.. ahogy gondolom? Celia bólintott. azt hiszem. hogy senki ne. mi az? Ez utóbbi kérdés a vonzó.. E ott. amit Sam nem: a patakzó könnyeket itkárn? arcán. Nem neheztel azért. Celia sem felejtette el soha. mert én ülök itt. maga nagyon érti a módját annak. amit árulhat ok. hogy i Sam Hawthorne-nak. A recept nélküliek üzlete tiszta hókuszpókusz. Miután Sam nem kapott azonnal választ.. Amit itt mi árulunk. kutatási jelentésekbe. hogy magát hely k ide. de kényelmes új irodájában Teddy Upshaw-t. Az emberek érezték. a rés igazgatóját. hadd tegyek fel magának egy egyenes kérdést. Mondja el. dermeszt? kezdete volt a rákövetk pokaliptikus napoknak. az új beosztása. Celiát egészen meghatotta. egy re ceptes gyógyszerkutatás fejlesztése milliókba kerül. ahogy akarja. Maggie. Teddy beszéd közben folyamatosan bólogatott. és legalább öt-hat évbe telik.Azt is el kell mondanom magának folytatta Sam . Magának viszont megvan az esze ahhoz. alkalmanként rámen?s n? ötleteire. mikor egyszer s mindenkorra el kellett temetni a hiú remények et. valami jobbra és igazságosabbra. és mikor az egész hatalmas ország mély depresszióba zuhant. Tudja.. jaj. Teddy a egetett iratokra pillantott. Úgy. mikor megtudtam az újságot. Tessék. hogy vala i végképp elveszett: a remény egy új kezdetre. Az elnökö edy elnököt lel?tték... Még ztelni. Erre. és leültek beszélgetni. Mikor hallottam. hogy hol volt és mit csinált abban a szörnyû pillanatban. Bizalmasan? nézett rá a férfi kérd?en.. ha végigtanulmányozta a költsége . ittunk a maga egészségére. személyi aktákba .. de ennél soha nem fogom többre vinni. Neheztelni? Jaj istenem. Na jó. A recept nélkülieket viszont hat hónap alatt összekotyvasztják. Dallasban. hogy lényegre tör?en beszéljen mondta Cel Nem bolondítom magamat. Teddy. De még hogy! Maga már dolgozott mind a két területen folytatta Celia. vörös téglás irodaháza körülbelül két kilométerre volt az anyavállalat közpo a költözködés után fogadta Celia a szerény. így folytatta: Maggie. megmondtam magának. ami seg tte az új beosztásában való eligazodásában. Az el?z? napokban Celia különféle papírokba temetkezett pénzügyi kimutatásokba. már rájött. Mint ahogy azt mind a ketten jól tudjuk. és hogy egyszerûen lényegtelenné vált minden más. és ezen új ötletekre. Rádöbbentek. Várjon! vágott közbe Celia. maga nem is tud ja. hogy valami nagyon jót. igazgatói irodájába. és lótúróba sem kerü ell a nagy gubát belefeccölni a csomagolásba. fantáziadús. hogy a Bray and Commonwealt h részlegünk forgalma stagnál. mert ? észrevette. Celia átköltözött Commonwealth Inc. Minél tovább olvasott. friss kezdeményezésekre van szükség. legyen. A részleg forgalma valóban stagnált az ötlettelen vezetés miatt. Mint generációjának legtöbb tagja. és mag zámol be nekem? Hogy szerepet cseréltünk? A férfi meglepetten nézett rá. és csupa olyasmit olvasott végig.. Celia els? kérdése így hangzott: dy. És ez csak bénító. a reklámozásba és az értékesítésbe. a rádió. Tényleg szükség volt új kezdeményezésekre és ötletekre. hogy tárgyaljanak a recept nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzetér?l... Kérdezze csak meg a feleségemet! Aznap este. Mikor Upshaw megérkezett. Talán egy er?s. dehogy. míg forga erülhet. Köszönöm. az eddigieknél sokkal jobbat adjon nekem. A receptre kapható gyó zerek és a recept nélküliek részlegében is. Pontosan úgy. . Ez a szörnyû vákuum aztán id?vel megszûnt. A száz százalékig Felding-Roth tulajdonban lév? leányv at négyemeletes. ért datokba. hogy milyen különbséget lát a kett? kö Hát a difi elég alapvet?. az nem Louis Pasteurt?l van. Most mondta be. és az élet ment tovább. mi történt? A lány er?t vett magán és zokogástól elfúló hangon igyekezett válaszolni. Celia. kedvesem. majdnem hurráztam. Akkor is szeretném hallani a maga véleményét. y mennyire múlandó minden. Teddy mondta. aki benyitott és csak állt ajtóban.

bár remélem. Van néhány tényleg jó dolog. Megmondták magának a fejesek. mint valami átkozott rakéta! Azért. Persze gondolom. amit?l jobban ugyan nem lesznek de betegebbek sem. De magát zavarja. hát akkor miért ne Teddy Upshaw legye n az? kutatóan nézett Celiára. Hát a megfázás elleni szerek? ellenkezett Celia. a recept nélküli szerek forgalma meredeken emelkedik a gyógyszeriparban mindenütt. tudj a. Többet nem tehetünk. megfázunk. Lisa szokás szerint elbûvölten hallgatta az anyját. hogy munka ide. karrier oda. például az aszpirin. A Teddy Upshaw-val folytatott beszélgetés napjának estéjén Celia maga köré gyûjtötte rekeket. Celia. Máso ig: valakinek úgyis árulnia kell ezt a sok ócskaságot. hogy megérte. amíg a tudomány meg nem t a a megfázás gyógyszerét. és folytatta a néhány napja tartó izgalmas felolvasást az Alice Csodaországban címû b?l. Ez a megbízatás akármeddig eltarthat. de ennek c sak az az egyetlen prózai oka volt. És maga meg én. Teddy válaszolta Celia.És mégis. soha nem fogja elhanyagoln i a családját. ugye? Igen ismerte be a n?. hogy jobban lettek t?lük. Hát maga soha nem vesz be semmil yen gyógyszert? Soha. Teddy legyintett. azoknál az a fontos. Meredeken. Imádnak doktoro dit játszani. áruljuk nekik a gyógyszert. és ehhez minden körülmények között ragaszkodott. és nem ringatom magam ró színû álmokba. De még az a szerencse. Szerintem egy évig lesz itt. hogy így soha nem beszélnék nyilvánosan. sok folyadékot zunk és beveszünk néhány aszpirint. ki lehet ezt bekkelni. mint egyesek. Teddy felemelte a hüvelykujját. aztán áthelyezik. amilyen. hogy egy icipicit értékesebbek. Nem fogják hagyni. mindaddig. ami viszont még beletelik egy-két-három évtizedbe. Néha zavar. bébi! A végén meglátja. A férfi a hüvelykujja mellé felemelte a mutatóujját is. mint amekkorát uralhatnánk. De most megkért. ami id?vel magától is meggyógyulna . hogy ez ménye. Teddy hangja hirtelen óvatosabbra váltott. vízszintbe helyezkedünk és pihenünk. maga. folyt az orra. Mikor esténk mindig két órát töltött a gyerekekkel. Szóval ha ez a rakéta úgyis száguld felfelé. én és miért ne lehetnénk poty asok a felfelé viv? röppályán? Egy pillanatra elhallgatott. Köszönöm. ez n tudunk változtatni. De nem zavarja néha. de csak nagyon kicsivel. mert a tisztelt amerikai vásárlóközö kik az ilyen szerekre. hogy legyek ?szinte. Celia a téma komolysága ellenére elnevette magát. Celia elhatározta. hogy egy alapos megfázás els? napját töltötte. hogy mások helyettem is vesznek be pirulákat. mint ahogy azt maga állítja. de am . y az emberek legalább azt higgyék. ahogy hallom. Azoknak is csak placébóhatásuk Teddy határozottan megrázta a fejét. Ha az embereknek valami bajuk van valami olyan apróság . biztos. Teddy mondta Celia. Megfogadom a tanácsát. mint a csap. és ez a mi nagy szerencsénk. aztán folytatta. Az egyetlen ond most az. különös tekintettel a most ötéves Lisára és a hároméves Bruce-ra. Nem nyugtatta meg Teddy. hogy meddig kell itt maradnia a Bray and Commo nwealthnél? Semmit sem mondtak. Értékelem az ?szinteségét. hogy nem kapaszkodunk elég biztosan abba a farokba vagyis nem uraljuk a piacnak akkora részét. hogy itt porosodjon. akik évi félmilliárd dollárt adnak ki arra. akkor saját magukat akarják kezelni. Celia. egyedül va gyunk és megbízunk egymásban. Úgyhogy fel a fejjel. gyógyítsák a gyógyíthatat hûlésüket. ami egy meseszép kertbe vezet. Bruce ma kivételesen nem izgett-mozgott közben annyit. hogy a kibekk sokkal többet tudok majd tenni. akik hogy úgy mondjam bennfentesek vagyunk. Remén yked?k egész hadserege. Ami pedig magukat a recept nélküli szereket illeti. hogy egy picivel igen. és kókadtan üldögélt. Ami a többit illeti. hogy Alice egy parányi ajtónál ácsorog. El?ször is nem f megítélni az üzletágunkat. Igaza van a piaci részesedéssel kapcsolatban bólintott Celia . akkor t ne kapaszkodhatnánk mi is a farkába a Felding-Roth. Kérdezzen csak meg egy jó orvost. Lehet. mint máskor. Ha maga vagy én. még a valami éget?en fontos munkát hozott haza magával. Például Andr t. Én elfogadom a világot olyannak. akkor mit c sinálunk? Megmondom magának! Hazamegyünk. és azt hiszem. és közben ezt a munkát végzi? A válaszom két okból is nem . en arról mesélt.

De ez csak mese. Teddy viszont abban téved folytatta Andrew . Nagyot nevetett a család. Soha ne hajtsál fel semmiféle ismeretlen kotyv alékot.. Teljesen igazad van. mint valami távcs?. Befejezték a vacsorát. hogy ilyen csodálatos. akkor elõbb vagy utóbb rosszul lesz.. A valóságban persze nem válaszolta Celia. Most azonban kis üveget talált rajta. Celia feltette Alice-t a könyvespolcra. boldog életet élhetek? * Kosztolányi Dezs? fordítását átdolgozta Szobotka Tibor. aszpirint szed és pihen mondta Andrew. pulykapecsenyébõl és vajas pirításból keverték volna össze. Most összecsukódtam. és reméli.még egy kulcsot vagy valami könyvet. kiscsibém szólalt meg a hátuk mögött Andrew. Miféle beszélgetésen? Majd a vacsoránál elmondom. Miért nem? Mert nem vagyok fázós doktor.. és magához ölelte. Jaj. és elindult... mazsolas .* Ugye nem lett volna szabad meginnia. semhogy hûbel ebalázs módra megigya. hogy fölösleges bármi mást tenni a megfázás ellen. Fûszeres báránysült illata csapta meg az orrát a konyha fel?l. hogyan lehetne úgy ös szecsukódni. de furcsa! szólt Alice. Ma valami egészen hasonló hangzott egy beszélgetésen. milyen melegem van? Jaj. Andrew pedig megpiszkálta a kandallóban pislákoló tüzet. ha ez itt volt az el?bb mondotta Alice.. Hamarosan ki is i zet. papi! kuncogott Lisa. és látta. aztán folytatta.. mert túl nagy. mami? szólt közbe Lisa. Milyen valószínûtlen. Andrew felkapta a leánykáját. hogy talál majd rajta. s roppantul ízlett neki. hogy lefektesse a gyere keket. El tudod ûzni a betegségét? Nem. Azt szoktam mondani a betegeimnek folytatta Andrew . Egy percig sem feledkezett meg A ice arról sem. akkor hét nap alatt elmúlik a baj. Csakugyan. mintha cseresznyés lepénybõl. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva: Méreg. Alice hõsiesen belekóstolt. aki utána megcsók olta Celiát. Celia már máskor is észrevette. El?bb megnézem mondta nincs-e ráírva: Méreg. Papa mondta Lisa . mint h gy az ember csak folyadékot iszik. körömcseppig. és elkezdte keverni a martiniket. Celia elnevette magát.n nem fér át. Neked is felírhatok? kérdezte Celiától. hogy a szomsz s ebédl?ben Winnie August teríti az asztalt a vacsorához. Alice sokkal okosabb volt. csokoládéból. Andrew letette Lisát. hogy mikor jött be a papa a szobába. Teddynek igaza van abban.. miután Celia beszámolt neki az irodájában lezajlott reggeli beszélgetésr?l. Most pedig felírok magamnak egy esti martinit jelentette ki Andrew.. Brucie meg van fázva. teljes. mire az újból lángra kapott. Ha n em. Hát persze. madártejbõl. Szerintem akkor sem lett volna szabad meginnia jelentette ki Lisa makacs ul. Hiába volt azonban odaírva: Igyál meg!. mint valami távcsõ. amelyikre az van írva: Méreg. hogy ha meg vannak fázva és gondosan kezelik magukat. a gyerekek hevesen átölelték az apjukat. Szakasztott olyan íze volt. Vajon mivel érdemeltem ki gond olta Celia .. egyikük sem vet zre. erre pedig gyönyörû nagy betûkkel ezt írták: Igyál meg! Celia egy pillanatra letette a könyvet. az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél. Huncut legyek. . és a k al átmentek a nappaliba. s abból megtudhatja. hogy a lányának határozott véleménye van a dolgokról. hacsak nem a doktor bácsi írja fel. hogy ezek a megfázás elleni gyógysz . jegyezte meg Celia. Az üveg nyakára papírsz elet volt ragasztva. akkor kell hozzá egy hét is. hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegbõl. megtörölte Bruce orrát egy papír zsebkend? vel.

annál sokkal jobb! . Sam mire célzott azzal. amelyek tartalmaznak egy phenacetin nevû vegyületet. Az els?. Celia azért hozta haza .« Az id?s os kuncogva hozzátette: persze pirulák nélkül is pont így elmúlt volna. ami mindenkinek káros. mintha nem is lett volna. 2 . Andrew odament a kön yvespolchoz és levett néhány kötetet. De hát mindenki azt mondja. hogy Andrew-nak igaza van. hogy a megfázás elleni szerek tényleg segítenek! prot stált Celia er?tlenül. pedig ezek fokozott váladékképz?dést eredményezn ek a tüd?ben. amikr?l szeretett volna nem tudni. Ami pedig a másik dolgot illeti: Andre z imént nagyon jó nem. s?t veszélyesek is. amikbe több helyen papírszeletkék voltak beletéve. Érzéki csalódás az egész. ez az úgynevezett dekongesztánsokban van. akkor vesekárosodást okozhat. és bármit hajlandóak megvenni. Ahogy Andrew visszatette a könyveket a helyükre. Ép tanában olvastam egy kicsit utána ennek a témának. viszont arra b?ven elég . drágám? Ha mindenáron össze akarod kenni Brucie-t ezzel az ?srégi agaccsal. Nagyon úgy festett. Akarod. hogy segítenek. esetleg véglegeset és jóvátehetetlent. hogy folytassam? Nem sóhajtotta Celia. akkor p dok neki ártalmatlan kis cukortablettákat. Talán ez a Healthotherm lényege jegyezte meg még mindig mulatva. de most annyira elbizonytalanodott. hogy Bruce mellkasát bedörzsölje vele. mezei aszpirin a megfázás legjobb ellenszere. Mindebb?l csak annyi következik mondta Andrew . elolvasta az összetev?ket. Celiának hirtelen egészen borús h angulata támadt. Andrew hirtelen abbahagyta. Igenis. hogy Andr ew-hoz fordult: Szerinted használjam? A férje elvette t?le a dobozt. Mi történik az értékítéletével? Most értette meg. A legt megfázás elleni szerben mindenféle alkotórész össze van kutyulva folytatta. Er?s. hogy ha az embereket a megf elel? mennyiségû reklámmal bombázod. Már Celiából is majdnem kipukkadt a nevetés. Volt még valami a táskában. Mert azt hiszik. baja nem lesz t?le. Aztán ott vannak az orrcseppek meg az orrspray-k. akkor akármit elhisznek. A megfázás eni tablettákban vannak antihisztaminok is. amik az eldugult orrot hivatottak kitisztítani. hogy az egyszerû. Ha valaki túl gyakran és túl hosszú ideig szedi. Azért a veszélyes jelz? kicsi zás. Tényleg kénytelen lesz? De képes lesz-e rá? És meg k nie? Tovább töprengett a dolgon. Mert egyb?l gondos anyává válsz. aki még ügynökn? korában mondott neki valamit: Ha hûléses beteg jön be hozzám. aki tesz valamit a gyermekéért. de aztán furcsa pillantást vetett Andre w-ra. hanem az anyjuknak. Néhány nappal kés?bb aztán visszajönnek. A szert húsz éve forgalmazta szép haszonnal a vállalat a hûléses gyerekek mellkasát kellett bedörzsölni vele. miért ne. hogy valami sokkal súlyosabb betegséget okoz magának. Felmutatott egy telejegyzetelt papírlapot. ne mondj már ilyeneket! tiltakozott Celia. A legtöbbször nem használ a phenylephrin túl kis mennyiséget tesznek bel?le a gyógyszerbe . csak tessék. hogy igen. Úgy elmúlt a meghûlésem. vannak köztük ártalmasak. vagyis azokban a szerekben. Ennyi is elég. valóban kénytelen lesz egy id?re f elfüggeszteni a kritikus látásmódját. ez nem kétséges. De vannak bizonyos aszpirinhelyettesít? szerek amiket széltében-hosszában reklámoznak és nagy mennyiségben ért k . csodálatos. hogy megemelkedjen t?le a vérnyomás. és a reklám szerint megvigasztalja a kis beteget. a inek eleve magas a vérnyomása. Celiának eszébe jutott egy öreg o rvos. hogy egy id?re lehet. Nem is a kölyk ek készült. A gyógyszer nélkül is jo ttek volna. hogy fel ll függesztenie a kritikus látásmódját . de te mindenképpen jobban leszel. Nem túlzás mondta Andrew határozottan.rek nem ártanak. Majdnem minden kutató egyetért azza l. Az ember megpróbál kikúrálni egy egyszer könnyen lehet. Az egyik ily egy phenylephrin nevû vegyület. Andrew felnyitotta a dobozt. és azt : »Azok a pirulák csodát tettek. és szemügyre vette a benne lév? tubust. kitûn? ötletet adott neki. Két dolog jutott az eszébe. Használni sem fog neki. csí llatot árasztott. Elkezdett lapozni a könyvekben. Vagy a tudattól lettek jobban. a Healthothermnek egy reklámcsomagja. és emevette magát: Ugyan. amir?l Celia el is feledkezett: a Bray and Commonw ealth egyik termékének. de különösen veszélyes annak. amik többet ártanak. Jaj. Olyan dolgokra ébredt rá. miközben kinyitotta az aktatáskáját és kirakta bel?le a haza ozott iratokat. min t használnak.

január közepe.Nem szik. ez a maga mutatványa sz. hogy van-e egyáltalán valaki ebben az üzletágban. Miv el maga nemrég került az új helyére és nagy a felel?ssége az anyagi kockázatról nem is besz f?nökség nyugodtabban alszik. akinek még láthatóan a fenekén volt a tojáshéj. ha valaki rajta tartja a szemét ezen a holnapi találkozón. attól tartott. A sima modorú. egy baptista prédikátor komolyságával beszélt. Orr mondta gyorsan Celia a kereskedelmi osztályvezet?höz fordulva . Celia és a Bray and Commonwealth négy munkatársa az nap reggel érkeztek autóval New Jerseyb?l New Yorkba a Quadrille-Brown reklámügynökséggel me gbeszélt találkozóra. meghagyva a köve z? lépést Kenneth Orrnak. Celia már eldöntötte magában. Teddy Up shaw értékesítési igazgató és az ifjú Bill Ingram termékmenedzser képviselte. hogy miért: Csak megfigyel?ként leszek jelen. s legalább egytucatnyi reklámember jöt e és ment ki rajta annak megfelel?en. és Celia eltûn?dött on. szorgosan ügyködött. De én egy szót sem fogok szólni. borzas. miképpen reagáljon a h takra. és hogy szerintem miér ez az ügynökség amelynek a munkájával id?közben megismerkedtem ennél sokkal jobban is do i. mint mikor a lobogó tûzre egy vödör vizet zúdítanak. talán beszéd helyett is. s?t némi megkönnyebbülést . és nyomban arra az iménti megjegyzésr e ragadtatta magát. ami a fels? vezetésben történt változás után érthet? is volt g eltelt hatvan percben olyan szertartásosan és ünnepélyesen ismertették a programot. hogy bármikor kirúghatják ?ket. Most éppen a H ealthotherm került terítékre. különféle graf kat és reklámterveket osztogatott a Celia vezette gyógyszergyári képvisel?knek. ahol a forgalmi dugóban vesztegl? autók és tüle ked? gyalogosok csatáztak és áztak a hóval kevert ónos es?ben. hogy a reklámügynökségi négyes azt latolgatja magában. akárcsak az egész délel?tt folyamán. miért nem tetszik nekem a reklámmódszerük. és jelentést tesz utána. hogy sikerült felkeltenie a partnerek érdekl?dését. Sam rezzenést elen arccal ült tovább. és atóan gondban volt. Beszéljünk nyíltan arról. akkor az hirtelen zérus alá volna. hogy éppen melyik termékr?l volt szó. mondta Celia az asztal túlsó oldalán ül? reklámügynökségi képvisel?knek. aminek a reklámkampány-tervezése még azel?tt megkezd?dött. hogy a reklámügynökségek munkatársai nagy pénzeket keresnek. A negyvenharmadik emeleti tárgyalóban folyó tanácskozáson a Bray and Commonwealth reklámprogramját tekintették át. Celia most Samre pillantott. Érezte. hogy az ügyfél elégedetlensége esetleg az állásába fog ker Celia tudta. hogy inkább el?bb. egy tribünön áll és fogadja az el?tte elhaladó ezred szalutálá Hát nem valami díszes ezred. Oké. gondolta magában. Az ötven év kör i munkatárs volt a cégnél. hogy Celiának az az érzése támadt. aki már el?z? este New Yorkba érkezett. vajon egyetértett-e a megjegyzésével. A kölyökképû. Érezte. a fiatalos kereskedelmi osztályvezet?nek. csatlakozott hozzájuk. Keddi nap volt. A reklámügynökség negyedik képvisel?jének csak a vezetéknevét tudta Celia Bladennek A férfi a büszke helyettes kereskedelmi osztályvezet? titulust viselte. kifogás talan öltönyben feszít? Orr vezette az ügynökség küldöttségét. A Bray and Commonwealthet Celián kívül Grant Carvill marketingigazgató. ne m kell tovább tépel?dnie azon. hogy mi történt. majd azt is világosan megmondta. de számolni k kell azzal. Celia arra g ndolt. Eg A hatás olyan volt. Kint cudar id? tombolt. Mr. Közben minduntalan nyílt és csukódott az ajtó. Sam jelenlétére való tekintettel a reklámügynökség elnöke is beköszönt a délel?tt fo Sam még el?z? nap felhívta Celiát telefonon. Sam Hawthorne. Az Orrnál csak helyettes osztályvezet? néhány évvel id?sebb Wilson er?sen ?szült. vörös hajú Ingram egy éve végzett a Harvard Business Schoolb láthatóan energikus volt és lelkes bár eddig még nem adódott túl sok alkalma a bizonyításra Sam Hawthorne valamennyiük fölött állt. mint utóbb félreteszi valami ártalmatla b posztra. hogy ha lett volna h?mér? a reklámügynökség tárgyalójában. hogy ? is ott lesz a megbes zélésen. mint a Felding-Roth egyik vezet? tisztségv isel?je. és közölte. hogy lia megkapta volna az új beosztását. hogy most mit válaszoljon és egyáltalán hogyan kezeljen engem . A Quadrille-Brown ügynökség a Burlington-House nevezetû épül etben székelt az Avenue of the Americason. Bladen. ami osztatlan megdöbbenést keltett. A hosszú mahagóniasztalnál ül? Al Fiocca. és bár kétségtelenül értett a dolgokhoz. fantáziátlan és szürke em ult. az ügynökség középkorú agytrösztje láthatóa kecskeszakállát simogatta és a lábával csoszogott. A Dexter Wilson nevû harmadik fejtette ki az elmúlt órában részletesen a dolgokat. aki nem visel valami hangzatos címet .

Profik vagyunk és felel?sséget vállalunk minden reklámkampányunkért. Érdekes gondolat szólalt meg Kenneth Orr lassan. akkor tegyünk úgy. ki feszülten figyelte Celiát. Igen. Elég volt! vágott közbe határozottan a kereskedelmi osztályvezet?. Hirtelen mindenki bólogatni kezdett az asztal körül. Csakhogy nem a boldog vagy szomorú gyermek az. azért mindenképpen ott kell lennie a képen. Örülök. de nem is használ. Tényleg ?srégi termékekr?l van szó. El?ször a Healthothermet akarom megtárgyalni magukkal mondta. Talán így könnyebben el?relépünk. Ezt a sok ökörséget! csattant fel valaki. hogy dobjuk ?ket a szemétre. A tárgyalóban az összes szempár rászegez?dött. Végül aztán Blade a vizesnyolcas nem bírta tovább. hát persze hogy így van! Ha akármelyikünk felvetett valami klassz ötle tet. és azt találtam. gondolta Celia. Úgyhogy ha tényleg nyíltan akarunk beszélni. vagy megpróbálta kicsit feltupírozni a maguk ezeréves termékeit. De aztán úgy döntött. hogy ilyen rugalmasak mosolyodott el Celia . Mrs. Szerintem a ja vasolt új megközelítés helytelen. aki bemegy az üzletbe és Healthothermet vásárol. A mindenit. Nem is a kölyköknek készült. a köténye kis félrecsúszva. hogy hozzátegye-e Andrew megjegyzését. Celia azon gondolkozott. leintette a kollégáját. de egy kis tupír mi ndenképpen rájuk férne. hanem az anyjuknak . akkor csak a háttérben. ezt valamennyien tudjuk. az is eszembe jutott. Nagyon érdekes. Persze hogy az. Nem haragszik é te? kérdezte Celiától. Kínos csend lett. Egy rakoncátlan tincs a hajában. Megkönnyebbült és már sokkal nyugodtabb i . mégpedig a kicsit tépett anyuci. Az ifjú Bill Ingram volt az. hogy a reklámképeinket évekre visszamen?leg mo gyerekek uralják. megfontoltan. a fiatalság kiállt a fiatalság mellett. A kölyök lesz majd a háttérben. hogy megtartja magának. Jo dan. de tisztelettel néznek rá. Hanem a mamája. még miel?tt Celia válaszra nyithatta vo na a száját. Átkozottul jó. hanem a televíziós re a is vonatkozik. az az érzésem. mert azt hiszem. Ingramot elöntötte a tûz. szóval ez Bladen keresztneve. de ma már régen tú dta ?ket az id?. azt az édesanyát. Több mint érdekes szúrta közbe Bill Ingram. Jord n javasolta. De anyuci lesz pre mier plánban. akkor. akinek az arca hirtelen dühében a hajzatával lett egyszínû. Úgy látom. Mintha egyenesen a kölyök betegszobájából jönne. Én a kép el?terében akarom lá boldog anyát. és gyilkos pil tást vetett a beosztottjára. úgyhogy miért udvari unk itt egymással?! Senki nem mondta. A megkönnyebbült anyát. aki tenni akar valamit. vajon nem éppen a mi cégünk utasításai és megszorításai miatt születtek ilyen vérszegény ötletek? Látta. aki jó mama akar le ni. akárcsak a régi. Ez az alapelképzelésem nemcsak a nyomtatott. Maga szerint is az. mely szerint talán ez a Healthotherm lényege. vagy akár az önét is továbbfejlesztjük.ott az arcokon. Soha nem vádoljuk az ügyfelünket a saját reklámtevékenységünk . Igazán nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. mert mindarról. amit ez idá hallottam. hogy ez az ?srégi ragacs ne t. Elnézését kérem. mit beszél. vagy ha igen. hogy Orr és Dexter Wilson élesen. izza erénykedett. ahol mostanáig dolgozott. mint ahogy azt Mrs. És nem ennek kellene történnie? kérdezte finoman Dexter Wilson. Az el?adott változatok egyikéhez sem ragaszkodunk foggal-körömmel. Ezenkívül pedig soha t halljam. akik boldogok és elégedettek. Ám Kenneth Orr. Jordan szólalt meg Kennet rr simulékonyan. úgy vélte. A reklámjainkon mégse m látszanak az édesanyák. és elemi er?vel szakadt ki bel?le a szó. hogy a múltban túlzott óvatosságból tényleg korlátozták a reklámügynökség munká t a lehet? leggyorsabban fel akarta számolni. Az ifjú reklámszakember lelkesen bólogatott. miután bedörzsölték a mellkasukat Healthother mel. Az anyukája. Dehogy. Celia tudta. aki tett valamit a beteg gyermekéért ezért most jól érzi magát. De igen bólintott Celia. Az igazság kedvéért hozzátenném.. Szívese dolgozunk ki új javaslatokat. egyik szemöldökét felhúzva. És t sürg?sen elfeledkezni Andrew-nak arról a meghatározásáról is.. hogy beteg gyermeke jobban legyen. lám szólalt meg végül Kenneth Orr. Láthatólag me gyben mulatott a dolgon. mert miután áttanulmányozta a Bray and Commonwealth aktái t. d? Aha. hogy ilyen hangnemben beszél bizonyos régebbi termékekr?l. Mrs. hogy tíz évvel ezel?tt kiválóan megfelelt volna. Legyen minél életszerûbb! Anyuci mégis boldog folytatta Bladen. Celia gondolatban tisztelgett Andrew-nak és folytatta: Utánanéztem. Lám.

és végül átlépett a komoly. a . semmi fontosra.mert tudja. hogy az Új Healthotherm mel kapcsolatos terve ami boldog mami projekt néven vált a cégen belül ismertté olyan m ? eredményeket fog hozni. hogy zseni a f?nökasszonyom! Alig egy hónappal azután. hogy a maga megjelenése a jöv?re nézve több mint biztató. de a flakonokra hatalmas méretû nyomtatott betûkke l kerüljön rá még egy szó. Grant Carvill. Jordan szólt közbe Bill Ingram. hogy kikkel fog szorosan együttmûköd a jöv?ben a Bray and Commonwealthnél és a Quadrille-Brown reklámügynökségnél. Újabb négy hét alatt a hatszoros eladá plázódott és a megrendelések szûnni nem akaróan érkeztek a Bray and Commonwealthhez. de az értékesítésen dolgozók legnagyobb örömére nemzeti szállói an bukkant fel a rajzfilmekben. Dexter Wilson bólintott. hogy Sam mosolyog. hála a Healthothermnek. hogy új image-t talált ki a már meglév?. de ezúttal ward Bladen irányításával. Mrs. vajon miért. ami más recept nélküli termékek forgalmának fellend Még mindig pontosan tudni akarunk mindenr?l. és rámosolygott Celiára. De vajon meddi ell még így dolgoznia? Ha Teddy Upshaw jó jósnak bizonyul. A gondolatai aztán visszatértek a munkájához. Mrs. hogy a férfi mindenáron mondani akar valamit. régebbi termékeknek. Csak valami apróbb változtatásra gondolok. Végre elkezdhetnek fecsegni valami korszakosan újról. Például az illatra. Valamit változtathatnánk a n. Mrs. hogy maga nem akármilyen n?. de amíg ilyen eredményeket produkál. Aha! Vég pnak valami újdonságot az ügynökeink. aztán rábólintott. örökösen aggódó Dexter Wilsonon. Jordan jól kifundálta. hogy minden rendben a gyerek körül. Az mindig segít. Nagyszerû! lelkendezett Bladen. Ce liának az volt az érzése. Celia észrev ette. Celia ösztönösen megérezte. hogy k maradt a döntéshozatalból. akik látták. hogy a Quadrille-Brown reklámügynökség összehangoltan beind tta a tévében. Az ifjú Bladen az Új Healthotherm bef atásában is szerepet játszott. mint emcsak azoknak az emlékezetében ragadt meg a reklámmondat. Fantasztikus ötl et. és eltûn?dött. a Healthotherm-eladások meghatszo k. A részleteket még finomíthatjuk jegyezte meg Orr. amit átél. de most már látom. mert úgy érzi. és az újságok is többször felhasználták. hogy nyil vánvalóvá vált: mindez még csak a kezdet. akit id?közben el?léptettek. mint amilyeneket hozott. S?t a negyedik héten olyan nagykereskedelmi rendelésözön árasztotta el a céget. Új Healthotherm ízlelgette a szavakat Teddy Upshaw. Az egyik ilyen cikk például a fantáziátlan B & C Sampon névre hallgatott. abban teljes az egyetértés. hogy mindaz. A The Wall Street Jo rnal például egy vezércikkében a Fehér Ház legújabb adótervér?l beszélt. Ahogy elnézte a két fiatalembert. Ebb?l következ?en automatikusan beleegyezésüket adták 1964 fo yamán minden olyan beruházási költséghez. a rádióban és a sajtóban a reklámhadjáratot. hogy maradjon meg ez az elnevezés. az ÖLELÉS . És még valami. Nem lesz nehéz változtatni a terméken buzgólkodott Carvill. Celia módszere az volt. mert talán még tanulhatunk is valamit magától. Teddy Upshaw egy négyszemközti beszél getésükön Celia irodájában így fogalmazott: Celia virágom. és egy id?re szögre akasztotta a kritikus látásmódját. Celia és az Új Healthotherm sikerei persze nem maradtak titokban a Felding-R oth csúcsán székel?k el?tt sem. addig te jesen szabad kezet kap. ez valami bomba ötlet volt! Mind tudtam. akkor csak egy évig. A vegyészek majd ho nak az egyik összetev?höz. Úgy is volt. azt hiszem. Mert akkor átkeresztelhetnénk Új Healthotherm -re. Celia magyarázta Sam Hawthorne . an. valóság-e és hogy kis i el ezel?tt vajon hogyan vélekedett volna err?l az egészr?l. Ez az igazi csapatmunka! Celia közben azon töprengett magában. és cikkének ezt a cí EGY LEGKEVÉSBÉ SEM GYENGÉD ÖLELÉS ÁLMAI ELNÖKÉT?L Az ilyen és ehhez hasonló epizódok példátlan figyelmet keltettek az ÖLELÉS sampon irá és a kereslet fantasztikusan megugrott. Mindenesetre megfogadta Sam Hawthorne tanácsát. Howa rd Bladent és Bill Ingramet. Celia még a legoptimistább pillanataiban sem gondolta. Celia azt javasol a. Közvetlen ez alá került a szlogen: Oly gyengéd. hallották a hirdetést vagy megvették a sampont. a Bray and Commonwealth marketingigazgatója el?rehajolt. Megint a Quadrille-Brown ügynökség dolgozta ki az ÖLELÉS reklámprogramját.

Nem sokkal kés?bb az érdektelen termékeket mind kiárusították. Ha megvennénk ezt a michigani céget. Ezt nevezem! Ett?l olyan érzése támad majd az emb ek. Aminek ered ként. jöhetünk a tablettával! Miféle tablettával? Bill fájdalmasan pillantott Celiára. Fél év múlva pedig. és javasl t tett a michigani cég s ezzel a System 5 nevû. de emmivel sem gyengébb annál. vagy letették valami kevésbé fontos posztra. hogy közvetle n a név alá kerüljön oda még egy sor. Mrs. hûlés elleni szer megvásárlására. Zabálni fogják! Bocsáss meg. Az összetev?k és a . hatásosabb lett. A férfi tátott szájjal bámult rá. mégpedig úgy. és ha jó om. Ingram Celia támogatásával újabb és újabb innovatív marketin ?. Biztosan itt van eze k között. hogy az ügyvédek kit kép iselnek. Nemcsak hogy csillagászati összegeket emésztett f l egy-egy termék piaci bevezetése. aztán így szólt: Azt javaslom. mert ha híre megy. gondolta. ha Ádám-Évától kellene indu nk. Bill utasította a fiút. Tudja. egy közvetít? jogi cégen keresztül a Felding-Roth csendben és feltûné megvette a kis vállalatot. Nem világrenget?. akkor az ár az egekbe szökött volna. Hát nem olvasta az el?terjesztésemet? Az asszony az asztalán tornyosuló irathalomra mutatott. és a szert átkeresztelt tem 500-ra. hogy valóban jó az ötlet. Andrew! gondolta Celia. nem sokkal utána. és ami még fontosabb. hogy oké. Na. ? hozta például azt a hírt is. mint valami egészen újjal kísérletezni. és bukásáv rántotta azokat is. Van töb ermékük is. hogy otthagyta-e az ügynökséget. Carvilln láltak egy jó kis helyet. Szóval tabletta formájában is árusíthatnánk a System 500-at. Celia soha nem tudta meg. Az az igazság. amire k .nyom nélkül eltûnt a színr?l. Bill Ingram a szokásos h?fokon lelkendezett tovább. Írjon nekem egy részletes jelentést. de a legtöbb újdonság nem is állta ki a próbát. hogy Michiganben eladó egy kis gyógyszervállalat. Mindenesetre ezt az itteni nyüzsgést nagyo n élvezem. Az a két nulla ott a végén magyarázta Ingram Celiának arra utal. úgyhogy nem kellene nulláról indulnunk. hogy c sak egy év de aztán rögtön eszébe jutott. akik javasolták. mint amit mi magunk fejlesztenénk ki. narancs-arany színû modern csomagolást rendelt egy h ozzáill? mûanyag tartóval. hasonlóképpen. vis sza akarok kerülni a receptes gyógyszerekhez. Annyira belemerültem a munkába. A System 5 gyártását néhány jól képzett szakemberrel együtt átvette a Bray and Commonw Jersey-i gyára. hogyan rohan az id?. hogy ez még hiányzik a kínálatunkból. és bezárták a michigan t. Celia. Bill Ingramet bízták meg a System 5 továbbfejlesztésének és értékesítésének megszerve Azzal kezdte. emlékezvén Andrew lesújtó véleményére a hûlés elleni szerekr?l. De a System 5 jó arra. hogy szervezetten indíthatnak támadást a nyomorult nátha ellen. Celia tudta. Felírta egy papírlapra: System 500 A hûlés SZISZTEMATIKUS ellenszere És Ingram kezébe nyomta a papírt. hogy a szert ú rveztük. és hogy már másfél éve vezet and Commonwealtht. szemétkosárba dobva az addigi zöld üveget. ha már az ú somagolás megszilárdította helyzetét a piacon. hogy a vegyészeink valóban vált attak egy-két apróságot a gyártás hatékonyságának fokozására. az nagy dobás lenne. megkérdezte: jó valamire ez a System 5? Már megvizsgáltattam a vegyészeinkkel. Igen. hogy az eladó nem is tudta. Ez megszokott és elfogadott módszer volt a szakmában. Ingram végigsimított szokásosan borzas vörös hajzatán. Jordan. már be van vezetve a piacra. és hogy így er?sebb. de az egyetlen érdekes köztük a System 5 nevû hûlés elleni kanalas o sság. Celia a kapott anyagot tanulmányozta. mondja. Megint azzal nyugtatgatta magát. Azt mondják. hogy e gy nagy gyógyszergyár érdekl?dik a cég iránt. ez tényleg fontos. hogy néha elfelejtem. Jó. Átnézem. megsz dulnánk a fölös gyártmányaiktól és megtartanánk a System 5-öt. hallgatom. hogy gazdasági szempontból hasznosabb egy már ismert terméket adaptál ni. hogy feltûn?. ahol mint valaki epésen megjegyezte aktákat fog tologatni a ko engedményes nyugdíjazásáig . A Bray and Commonwealthnél pedig. beszélek Sammel. Néhány nappal kés?bb Celia megbizonyosodott róla. az ifjú Bill Ingram léphetett el?bbre (Ce lia jóvoltából) és átvehette a marketingigazgatói állást a veterán Grant Carvillt?l.

To is úgy tûnt. hogy elfogadtatott a kongresszu ssal egy szigorú polgárjogi törvényt. A britek és franciák magabiztosan kijelentették ahogy az elmúlt százötven évben már s lanszor . és most már ? is együ nevetett Celiával. de min denki sajnálatára Mildred egészségi okokból egyre kevesebbszer tudott jönni. Mit szólna egy kis aszpikos csomagolású System 500-hoz? Az utasellátónak? Nem rossz ötlet. mint Lisa. amikor csak lehetett. és hogy a szám is mutatja. Celia eg s jegyezte Andrew-nak: Brucie nagyon érzékeny. Winston Churchill. hónapokkal a temetés utá esültek Jordanék. halkan. ahol jó harminc éve lakik. Oswaldnak megölésében vétkesnek találták és halálra ítélték. ami egy távoli országgal. ami ritka élvezetnek számított azóta. hogy túlél mindent és mindenkit. Brucie sok mindenben hasonlít rád mondta végül Persze a nyolcévi házasságuk nem volt mindig felh?tlen. nevetéssel és emberi gyarlósággal. ha leírjuk ?t. a valószínûtlen en meghódította zenéjével a világot és valóságos Beatle-mániába taszította az emberiséget. er?s egyéniség. és csak úgy rázta a nevetés. Több védelmet igényel. Hogy valamennyire bepótolják az elmaradt együttléteket. szomorúsággal. Az Egyesült Államokban pedig a kongresszus csekély figyelem közepette elfogadott egy úgynevezett Tonkini-öböl határozatot . Andrew réges-rég nem látott apja meghalt. érzékeny és jó humorérzékû kisfiú lett. akir?l mármár úgy l tt. Wattsban. Akkor azt kell tennie. és amelynek következményei elidegenítettek egy generációt és kettészakították A Ma este feltétlenül nézni akarom a híradót mondta Andrew Celiának egyik este 1965 gusztusában.. Ne mondja tovább szakította félbe Celia. hogy hamarosan megkezdik a két országot összeköt? tenger alatti alagút építését. mégpedi abban a hatalmas flakonban. piacra dobjuk a családi System 500-at ez is szerepel a feljegyzésemben . komolyan vette a tanulást. a gyerekek együtt vacsoráztak a szüleikkel. Jöv? télen folytatta Ingram tántoríthatatlanul . amir?l véletlenül. Celia szerette volna. De külön reklámoznánk és így kett?s megvilágításba kerülne a dolog. és átölelte. Andrew felvet hogy költözzön hozzájuk. S míg Celia meg a recept nélküli szerek ily gyümölcsöz?en egymásra találtak. Celia édesanyja régóta kínlódott az asztmájával és az utóbbi id?ben rosszabbodott az állapota. amit a keresked?k maguk között csak a Te-jó-ég! méretûnek hívnak Bill! emelte fel a kezét Celia. komikusan. egyszer-kétszer alaposan . Vietnammal v kapcsolatos. és annak ellenére. nag lentkezett és soha nem látogatta meg a családot. mikor egész családokat ver le a a hûlés. különösen büszke volt a folyamatosan szókincsére bár alkalmanként még összekeverte a szezont a fazonnal. Még nem látta az unokáit. Andrew anyja átköltözött Európába. nevezetesen. mindig eszébe jut a kora jegyezte meg Andrew. Ennek System 50 lesz a neve. de az anyós kitért a szíves invitálás el?l azzal. Am nem sikerült. Már értem a logikát: kisebb szám. hogy többször is meghívták. az Johnson elnöknek igen. jó asszonyt.yanaz volna. ba nemzeti perlekedés közepette új lobogót választott. nagylelkûséggel . Lisa már betöltötte a hét évet és második osztályba járt. kilencvenéves korában * Beetle=bogár. Az ötéves Bruce-ból ellenben szelíd. Az egész család otthon volt. tele konfliktusokkal. hogy Celia a munká a miatt gyakran elutazott és néha napokig is távol maradt. amit csinál. de a jelek szerin t nem is volt rájuk kíváncsi. Természetese ekeknek készül? változatban hígítani fogjuk az összetev?ket. J yt Kennedy elnök gyilkosának. Los Angeles egyik külvárosában állítólag zavargásokra és gyújtogatás or. jobblétre szenderült. mikor tudományát csillo a. Azt hiszem. elbûvöl? liverpooli fickó.. Állítsa már le mag végül is tetszik. le gjobb lesz. Ami a gyerekeket illeti. Feleségü enni egy er?s. hogy a kicsik gyakrabban lássák a nagyanyjukat. Celia odament hozzá. az élet a szokásos módon folyt tovább tragikusan. Celia érezte a szomorúságot a férje hangjában. kise rek és kipukkadt bel?le a nevetés... vigyorodott el Ingram. Ha rólunk hall. amit nekem válaszolta Andrew gyöngéden. hogy inkább meg?r etlenségét meg azt a szerény philadelphiai otthont. Négy hetyke.

hogy Bruce egész testében reszket és hangtalanul zokog. Nem okoztak eg ymásnak nehezen vagy soha nem gyógyuló sebeket. gépiesen válaszolt. hogy a recept nél erekkel kötött házasságom ideje lejárt. nyugtatgatta. Tudom. hogy létezik odakint egy olyan világ. mint a mi védett családu nk. Én is egy ilyen véd?burokról akartam vel beszélni. akit szeretek. hanem helyette rögtön eljönnének hozzánk.. ami nem Celiával vagy a c saláddal volt kapcsolatos. mert úgy döntöttem. nem tudott megoldódni. hogy ez itt történik. El?bb-utóbb kell tudnia. a mi orszá unkban? Valamennyien olyan feszülten figyelték a rémes képeket. odament hozzá és sürgetni kezdte A ndrew-t. csakúgy. arra. hogy van olyasmi. mikor a tévé képerny?jén feltûntek a wattsi zavar ok képei. Szomorú és rossz dolog. S . hogy kapcsolja ki a készüléket. Brucie. hogy védelmezzék és meg?rizzék. de azért. hagyd! kiáltott fel Bruce. elia. úgyhogy végül teljes ndegy. valami ilyesmire. Celia azonnal felpattant. attól függetlenül. Celia látta. de ezek a civódások soha nem léptek túl egy bizonyos ponton. Andrew így szólt: Ez az egész iszonyúan ny sztó volt. ami egészen más. Büszke vagyok rád. Nemcsak megideologizálod? gyanakodott Celia. A megbeszélésen Celia áthelyezését jelenlegi beosztásából. hisz mind a ketten tudjuk. az arcán pedig pa takokban folynak a könnyek. Andrew már csak reflexszerûen. hogy te kiszállsz-e a buliból vagy sem. hogy sikerüljön. Még nem sokszorosítottuk. mint azt bárki is várta. és azt válaszolta neki: Igen. de aztán folytatta. ahogy szörnyûbbnél szörnyûbb képsorok követté ló házakról. hogy az a munka sokkal fontosab b. mikor a gyerekek már lefeküdtek. Mindketten tudták. Celia tovább simogatta. Ha tényleg ez az óhajod. amit nem helyeselsz a mos tani munkámban. és éppen ezért örülnék. kivéve ilyenkor. Így van bólintott Celia elgondolkozva. amit csinálsz. Egy pillanatig habozott. úgyhogy az utolsó kockáig végignézték a rett s tudósítást. és ezért kapott szabad kezet a Bray and Commonwealthnél. de jól válaszoltál Brucie-nek. ki adja el nekik. Azt hiszem. rombolásról. Ütötték az embereket. de már rengeteg gyötr?dést okozott neki és csak nem akart. sokkal sikeresebb. hogy túlságosan sikeres a mu kájában.. El tudod hinni. orvosokhoz. sebesülésekr?l és halálról. helyesebben szólva. brutalitásról. akkor kívánom. az gyakran megtörténik. ami biztosan érdekelni fogja folytatta Sam. mint egy sorsdönt?. de néha megtörténik. fosztogatásokról. hogy csak a tudósítás vége fe tte észre Celia. hogy nem kell további ideologizáláson törnöd a fejed. Túl sokan élnek közöttünk véd?burokban. mikor Watts k itûn? drámát szolgáltatott a tévétársaságok számára aznap és öt további lidérces napon és éjs Úristen! mondta Andrew megint. Id?közben viszont kibékültem egy-két dologgal. Kés?bb. Mosoly suhant át a férje arcán.összevesztek. Csak nem a recept nélküli szerek burkára gondolsz? De. körülöttem is van. anyu! tiltakozott Bruce magánkívül. indent megtettek annak érdekében. Maga az aranytojást tojó tyúk. amir?l a világ nem akart tudomást venni. személyes gondja. Andrew habozott. Az emberek továbbra is venni fogják a kuru zslószereket. papa. és kinyitotta. hogy jó házasságban élnek. Andrew mint például a Healthotherm vagy a System 500. A dilemma az mondta másnap Celiának Sam Hawthorne . azé a szenvedésé. A szegénység és nyomorúság lázálma vált valóság n. akkor rövid id? alatt öss ecsapnának a fejünk fölött a hullámok. ha egy napon visszakerülnél a receptes gyó khez a Felding-Rothnál. Az asztalán lév? i rattartók közül kibányászott egyet. aztán hozzátette ?t hamarosan rá fogsz jönni. Én is nagyon szeretlek. Celia odahajolt és megcsókolta Andrew-t. így van. Holnap kérni fogom az áthelyezésemet. hogy amit itt ma láttál. Van itt valami. És még valami: ha az emberek nem vennék szép szorgalmasan ezeke t a szereket. Ezt persze nem e mlegetted sûrûn. A gyerekek is ott ültek a szobában. arcpirító nincstel r?l árulkodó Charcoal Alley-i nyomorgettóban. de hamarosan eljut az igazgatótanács minden tagjához. Sam irodájában ültek. Mert rólam van szó? Miért ne? Elvégre a kis feleségem vagy. Nagyon neheztelsz rám érte? Egy kicsit talán igen. De örömmel köz . hogy pénzügyi kimutatások van ne. a Felding-Roth központjában. Ne. mikor a híradó rá . Úristen! akadt el Andrew lélegzete. a vad kig elkeseredett feketék és az ?ket ostromló rend?rség között a borzalmas. Továbbra is nyomasztották a watts i zavargások képei.

Muszáj tennem valamit morogta Leonard Sweeting. aki az átvirrasztott éjszaka után kimerült vo t és különösen ingerlékeny. És most mi fog történni? Néhány percen belül összeül a végrehajtó bizottság. 3 Andrew farkasszemet nézett a kórház ügyvezet? igazgatójával. legyen türelemmel még néhány hónapig. De tudom. Engem most c sakis a jelen érdekel. akkor újból el?adom a mondókámat. hogy nem rágtam meg ezerszer a dolgot? De. mégsem hallgathatott tovább. A legtöbb f?orvosnak most bent kellene lennie a k ban. mert gyógyszerfügg?ségben sz enved. Rossz napunk van. hogy cs ak azt tette. Andrew. hogy befogják a s ukat és behunyják a szemüket. miko r mindketten tudtuk. Gratulálok. az ? hibájából. De ami a múltat illeti. hogy a receptes gyógyszerek forgal ma visszaesett. Azonnal le fogunk ülni tanácskozni a tárg alóban. fáradt grimaszt vágott és hirtelen felenge dett. Rendben van. Péntek dél volt. Mintha a szívéb?l hasította volna ki a szavakat. Sweeting az órájára pillantott. akkor maga meg a munkatársn?i tegyenek félre minden egyéb munkát. feszes hangon. mint mondta. No ah Townsend e pillanatban a kórházi rendel?jében fogadja a betegeket kezdte Andrew. Jézusom! sápadt el az utolsó mondat hallatán az igazgató. nem tudná leg zt az utolsó részt elhagyni? Most már kérlel? volt a hangja. de a kórháznak is. Townsend gyógyszeres befolyásoltság alatt van. ha abszolút biztos a dolgában és pontosan felmérte a cselekedete következményeit. Miel?tt további lépéseket tesz. hogy el bb-utóbb kiborul a bili. Dr. Gondolja. minden szót háromszor is meggondolt. Véleményem szerint nem alkalmas az orvosi hivatás betöltésére. ll Ingram az utóbbi id?ben kin?tte magát. Beszéd közben Sweeting busa szemöldöke szokás szerint fel-alá ugrált. De efölött napiren térek. a jog szerint nincs más lehet?ségem. Dr. Legyen nyugodt. Jordan mondta a St. valamennyiünknek. szigorú arckifejezéssel. Mikor az igazgató letette a telefont. hogy mi történik. de maga meg a többiek úgy döntöttek. úgyhogy esetleg azon a területen nagyobb hasznomat vehetnék . mert nem volt beszámítható állapotban. hogy javulta z eredmények. A szaván fogjuk bólintott Sam. a receptes gyógyszerek forgalma nem valami fényes. Leonard Sweeting irodájá álltak egymással szemben. amit a lelkiismerete diktált. hogy ilyen mértékben. Andrew. Celia! Köszönöm válaszolta az asszony végtelenül boldogan. A kutyaúristenit! fakadt ki Andrew. Csak biztos akartam lenni benne. Az igazgató felsóhajtott. Ebben az évben viszont már zenöttel és a profit is ilyen arányban emelkedett. Addig várakozz . Nem tudom és nem is fogom! És követelem. Szinte vibrált közöttük a leveg?. tudomásom szerint ezen a héten értelmetlen halált halt az egyik bete e ebben a kórházban. Leonard. hogy csak ak kor lépjen. azonnal hagyja félbe és jöjjön ide. Sam mosolyogva becsukta az irattartót . Tu dtom szerint Dr. megfontoltan beszélt. Gondolta persze. akkor a rész leg a Felding-Roth teljes forgalmából tíz százalékkal részesedett. hogy éppen mit csinál. Bede's vezet?je hivatalos. amit itt most elm ondott nekem. mint maga. sejtettem. Amit már négy évvel ezel?tt meg kellett volna tennie. Azok után. Egy percig töprengett. És talán majd találunk valami na n érdekes dolgot magának.m rámutatott az egyik számra. Mindegy. Hazudik vágta a szemébe Andrew . és ezt mind a ketten tudjuk. Be fogjuk hívni. hadd figyelmeztessem arra. Továbbá. hogy azonnal intézkedjen! Andrew vad te kintettel nézett a felettesére. de ezúttal hivatalos formáb n. de azt álmában sem merte remélni. Andrew tagoltan. és telef onáljanak az orvosi végrehajtó bizottság tagjainak. és felvette a telefonkagylót. A partnerem. Viszont. De ez akkor is fantasztikus teljesítmény. De kérem. azt nem válla lom. ztán így szólt: Szerintem a recept nélküli szerek forgalma nélkülem is ilyen szinten marad. Az ügy életbe vágóan fo a ezzel megvan. Andrew lehangoltan bólintott. Mikor maga a Bray and Commonwealthhez került. és talán még a betegek veszélyezteti. Persze a sikerében kicsit szerepe van annak is. és azt mondta félig-meddig magának: Úgyis tudtam. Sweetin iadta az utasítást a titkárn?jének: Keresse meg nekem az igazgatótanács elnökét valahol a v . Aztán az íróasztalához ment. mert akkoriban én is pont olyan romlott és gyáva voltam.

Néha Andrew elgondolkozott azon. hogy Noah bizonyos szemp ontból olyan. Ugyanakkor Dr. hogy Townsend hogyan tarthatja magát még mind ig olyan jól. Kérdé iszont. Eddig a hétig. már e gyáltalán nem titkolta Andrew el?tt úgy. Három éve szinte rendszeresen járt Townsendhez. Mikor legel?ször jelentkezett. s?t katasztrofális is . hogy történjen v kkor nagyon reménykedett abban. Andrew mégis örömmel látta. Id?. hogy Andrew rájött Noah titkára. 1961-ben egy évvel azután. igyekezett másra koncentrálni és tétlenül várta. Tüd?gyulladást állapított meg. és többet volt otthon. hogy megakadályozz on egy esetleges orvosi mûhibát vagy valami végzetes tévedést. Andrew csüggedten arra gondolt. hogy soha nem fog bekövetkezni semmi jóvátehetetlen. Várakozás.Odakint megszólalt az ebédid?t jelz? sípszó. gyakran megb eszélte vele a nehezebb eseteket. hányingerre. Noah már olyan hosszú ideje prakti zált. és úgy szemezgetett a külö razsékból. hogy legalább eltegye ?ket . Andrew arra gondolt. hogy Townsend döntött-e gy valami szelíd küls? nyomásnak engedett. A jelek szerint a St. hogy a sztetoszkópon keresztül fojtott légzést ha llott. Addig. hogy gyulladt a torka. a testh?mérséklete 39 °C és hogy szaporán szedi a leveg t. A rendel?ben is igyekezett csökkenten a betegei létszámát. Várni. A kiütések azt jelezték. és azt a bizonyos elvetélt zélgetést folytatta Leonard Sweetinggel Noah Townsend visszavonult a f?orvosi posztról és kivált a kórház orvosi tanácsából is. Bedé's-ben senki nem osztotta Andrew aggodalmait. hogy különösebb melléfogás nem történt. mint egy meghibásodott gép. kábulat oda. A rendel?ben szanaszét hevertek a gyógyszergyáraktól kapott mintacsoma ok még azt a fáradságot sem vette. ezért ezt a szert so nem szabad adni neki. Noah Townsend továbbra is jó diagnoszta maradt. Az id?s orvos megvizsgál egállapította. Az injekciót követ? napokban Wyrazik torkáról lement a gyulladás. Oscar Aaronshoz i yította. El?ször Andrew-nak csak mozaikdarabkái voltak a történtekr?l. és gyógyszerek ide. de a testét viszke t? kiütések lepték el. Noah Townsend feljegyzéseib?l kiderült. rajta tartotta a szemét az id?s orvoson. hogy meddig. mint a vegyes cukorkából alkalmanként még akkor is. Mintha a kollégája felismerte és elfogadta volna Andrew aggodalmát. hogy a szokás z ösztönök csak nagyon lassan halnak el vagy szûnnek meg. Ig az. és utasította Wyraziko entkezzen a St. Townsend rendel?jében és torokfájás ra. A tragikus eseménysorozat kedd délután kezd?dött. Townsend láthatóan hanyagabbul kezelte a gyógyszerfogyasztását. és Townsend azon nyomb an adott neki egy penicillininjekciót. hogy éppen azzal hibázta el. hogy súlyos kábítószeres. hogy könnyedén megbirkózott a napi feladatokkal. Attól fogva mindenesetre Townsend kevesebbet járt társaságba meg fogadásokra. hogy penicillinérzékeny. Wyrazik nem volt új páciens. akkor is be volt gyulladva a torka. És bár megvoltak a maga korlát ennek az ellen?rzésnek. A huszonkilenc éves Kurt Wyrazik megjelent Dr. hogy túlságosan hosszú ideig várt. mint régen. de mivel semmi említésre méltó mal?r nem történt. annak ellenére. Andrew id?r?l id?re még aggódott Noah és a betegei miatt. Bede's Kórházban. mikor Andrew bent volt nála. aki még sok évig élhetett volna meghal Amióta Andrew négy évvel és nyolc hónappal ezel?tt rájött Noah Townsend gyógyszerfügg amennyire csak lehetett. Andrew soha nem tudta meg. az új pácienseket Andrewhoz és az új fiatal orvoshoz. mert a jöv?ben a mellékhatás sokkal súlyosabb. míg egy beteg egy fiatal férfi. Aztán azzal magyarázta. a zavaros beszéd és remeg? kezek a magánrendel a kórházban egyaránt. és egyre észrevehet?bbek lettek rajta a függ?ség küls? jegyei az üveges tekintet. és majd ? maga is utánameg y. heves köhögésre és lázas bágyadtságra panaszkodott. tüd?hörgést és mellhártyazörejt. amit már csak a tehetetlenségi nyomaték hajt. aki harmadikként betársult hozzájuk. nem sokkal kés?bb az onban miután er?sen gyanakodott és utánajárt a dolognak megtalálta a hiányzó darabokat és olódott el?tte a szörnyû kép. ott azonnal fel fogják venni. így olyan diagnózisok felállításával i yek esetleg másoknak nehézséget okoztak. A végzet megsemmisít? hirtelenséggel csapott le.

hogy Townsend vagy olvasta a kórtörténetet és látta. el?tte felhívta a St. Miután Townsend elbúcsúzott Andrew-tól. Az új utasítás szerint a betegnek hatóránként hatszázezer egység penicillint kell adn ntramuszkuláris injekcióval. azonnal ki is ment a kórteremb?l. A második nap este. felszökött a láza és nehezen lélegzett. Townsend hatalmas vörös felkiáltójelet tett a férfi kartonjára. Kés?bb keserû szemrehányást tett magának a mu . hogy begyógy zerezett állapotában összekeverte a napszakokat. Az orvos egyik kérdése így hangzott: Allergiás valamily yszerre?" Igen. a pácienst egy négyágyas kórteremben helyezték el. egyértelm tt. de az is lehet. változtatásra van szükség. Kurt Wyrazik csendes. fiatal n?vérk el. Andrew azonnal észrevette a penic illinnel kapcsolatos figyelmeztetést. Andrew egy pillanatig ha bozott. Rengeteg dolga akadt. Bede's-be. Ez volt a szokás. hogy a beteg allergiás. és hogy nemrég vehetett be egy nagyobb dózist. Townsend megtartotta az ígéretét és kés?bb valóban bement Wyrazikhoz a kórházba. ha nem is kritikusan. hogy adjanak a betegnek Erythromycint. Noah Townsend nem volt ott és így Andrew-hoz került. mert Andrew semmilyen gyógyszert nem írt fel a fiatalembernek. ennek az lehetett az oka. Andrew azonnal látta Noah Townsend viselkedésén és beszédén. Azt. úgy érvelt magában. Ekkor úgy másfél éve látta Andrew Wyrazikot élve utoljára. Wyrazik volt az utolsó. Aznap este Andrew is a St. De ?ket sem hívta fel. Bede's-ben volt. hogy az id?s orvos kábul állapotban van. . az apja pedig egy kansasi kisváros ban élt Kurt n?vérével. hogy most sem semmi baj történni s így nem is tett semmit. Kurt Wyrazik csak ezzel a két emberrel állt sz orosabb kapcsolatban. Ahogy Andrew meg a többiek kés?bb kikövetkeztették. Egy hajózás t tisztvisel?jeként dolgozott. az az. Wyrazik mindaddig nem tudott a penicillinérzékenységér?l. egy sürg?s esethez hívták be otthonról. vagy pedig korábbról emlékezett rá esetleg mindkett?. Amit b iztosan tudni. hogy megmondja. ? maga m Egyesült Államokban született. Townsend utasításában. de mivel már olyan régóta élt együtt a helyzettel. ez alkalomm al nem játszott szerepet ez a momentum. hogy megnézze Wyrazikot. ami kés?bb tört ve elmaradt. betegen fekszik a St. nyolc óra körül. Bede's-ben. mikor Townsend bement a kórházba. de egy kicsit r omlott. Bede's-t. Mivel normál körülmények között a tüd?gyulladást penicillinnel kezelték. Townsend bódult állapotában valószínûleg úgy ivel az eddig felírt gyógyszer nem segített. ahol töb b beteghez is benézett. Az anyja korán meghalt. mikor Townsend megérkezett és váltottak egymással néhány szót. Mivel semmi szokatlant nem talált Dr. Noah Townsend az utóbbi id?ben szokatlan id?pontokban látogatta meg a kórházban fekv? betegeit. A kérdés és a felelet rákerült a bete a. Miután beadta a z injekciót. egyedül élt és minden szempontból különc volt. Új utasítást írt. csak találgatni lehet. a penicillinre hangzott a válasz. Egy másik alkalommal. Dr. Miután Noah Townsend beküldte Wyrazikot a St. közeli barátok nélkül. hogy ekkor mi játszódott le Townsend agyában. ott razikot és személyesen vitte a feljegyzést a n?vérszobába. hogy milyen injekciót kap. hogy Wyrazik állapota. A f?n?vér éppen betegállományban volt. A segédorvos íg y is tett. Nem olvasta el azt a bizonyos korábbi feljegyzést a beteg kór lapján. Wyrazik szülei lengyel bevándorlóként érkeztek Amerikába. mikor Wyrazik valami apró panasszal érkezett a rendel?be . Dr. lifttel felment a kórtermi szintre. hogy Wyrazik penicillinérzékeny. és az éjszakai ügyeletet egy új. hogy így akarta kerülni a találkozást az orvoskollégákkal. aki nem ment férjhez. el kellett vagy el kellett volna olvasnia a segédorvos feljegyzéseit. Már éppen hazafelé indult. visszahúzódó agglegény volt. Dr. Egyetlen látoga m kereste fel a kórházban. aki lejegyez e a kórtörténetet. Mikor a n?vér bement a kórterembe az injekciós tûvel. Wyrazik lázas és álmos volt. Még aznap. mikor elolvasta a kartont. így nem tudta. a n?vér pedig nem mondta meg neki. az els?t azonnal. Townsend megint bement hozzá. A beteg személyisége és életkörülményei is szerepet játszottak abban. Nem sokkal kés?bb megvizsgálta egy kórházi segédorvos.lehet. Ne kérdezte. A helyzet változatlan maradt a második. kórházban töltött nap végéig. Ezen a pont on Andrew-nak is volt valami kevés köze az esethez. ami újfent emlékeztette voln a a penicillinérzékenységre. nyomban végre is hajtotta. Igaz.

Az egyik ilyen bizonyos dolog a halotti bizonyítvány kiállítása volt. Nagyon valószínû. együttérz?en mondta a k ollégájának: Hallom. a valódira soha nem derülne fény. Biztosan rájött. s röviddel azután meghalt. Townsend bólintott. hogy elveszítetted az egyik betegedet. hogy nyoma sem volt szívbetegségre utaló feljegyzésnek. Ismerve a penicillin ilyen esetekben szokásos hatását. sorsára hagyva. hogy a kábulat ködfátylán át elhatolt a tudatáig a történtek súlya. aki. kikeresse Wyrazik kartonját és elolvassa. Kurt Wyrazik már meghalt egyedül. mert tudta. A kórteremben fekv? egyik páciens. és így szólt a n?vérhez: Vannak bizonyos do k. a kilép Violet Parsons utóda éppen Dr. Az egyik a illinallergiára való figyelmeztetés volt. Noah Townsend még mindig köztiszteletben álló. De er e nem került sor. Andrew akár napirendre is térhetett volna az eset fölött. most már emlékezett a páciensre. Igen. hogy a duzzadt gége elzárta a leveg? útját a tüd? felé. gyenge szíve volt. Nem bírta a szíve. A legkritikusa az volt. hogy visszahívja a n?vért. az id?s orvos még nem ment el és ? érkezett els?k otthoz. A másik viszont. mert mire a segítség megérkezett. hogy valami óriási szerencse folytán a két terhel? feljegyzés a kórlapon lév? allergiafigyelmeztetés és a penicillininjekció köz alál majd összefüggést az. Nem sokkal kés?bb. Ige n. hogy ott van már egy orvos a kórteremben. Wyra zik. hogy Kurt Wyraziknak nem voltak közeli barátai. Ám mire a z megérkezett. akinek a ki jelentését a n?vérnek esze ágában sem volt kétségbe vonni. az új titkárn?. hogy a n?vér nem tud a penicillinérzékenységr?l. hogy így lesz. valami akarater?vel kijózanodásra kényszeritette magát. rögtön utána pedig Dr. hogy ?t nem vádolják semm l. remélve ogy még a kórházban találja. Wyrazikot pár pillanat múlv a heves rosszullét foghatta el. Bede's kartotéktárába ment. a szeme. De volt valami furcsa Townsend viselkedésében. hogy még aznap diszkréten érdekl?dik a kórh yrazik halála fel?l. mert egy beteg halála bár ilyen szomorú is nem számít szokatlannak. a gégéje. Tartottam t?le. Szomorú ügy. amiket egy haláleset után el kell végezni. a nyelve.Ami ezután történt. Townsend megkönnyebbülten felsóhajtott. gyenge szív. A n?vér azonnal elrohant a segédorvosért. akit?l nagy hirtelen elhívták. olyanok. A rendel?jük közös el?terében áthaladva hallotta. hogy az elhunyt betegek papírj . Jól számított. Röviddel ezután allergiás sokkot kaphatott. azt egyrészt találgatni lehet. hogy Peggy. a megfelel? terápia egy nagy adag adrenalini njekció és azonnali tracheotómia gégemetszés lett volna. aki esetleg kés?bb foglalkozni fog az esettel. Tudja. aki hánykolódásra és fuldokló hangokra lett figyel es a szomszéd ágy fel?l. Fiatal fickó volt. hörg? hangok kísérték. hog k. ami h rew kés?bb nem lép közbe sikerülhetett is volna neki. így ha a halált rá ja fogni valami természetes okra. a mi homályos aggodalmat keltett benne. Féltem. Bizonyára az sem kerülte el Townsend figyelmét. Nem bírta a szíve. s mindezt fuldokló. Súlyos tüd?gyulladás. a szája. hogy úgy egy órával kés?bb ikor Townsend már nem volt a rendel?ben. te is kezelted egyszer. megduzzadt és eltorzult az arca. az ajtóból sarkon fordult és ment sza ahhoz a beteghez. azonnal megnyomta a cseng?t. hirtelen elkezdett viszketni az egész teste és a b?re ég ?vörös lett. már kés? volt. Hogy ezek után milyen indítékok alapján cselekedett. Délután a St. másrészt pedig az egyik betegtárs eszéléséb?l tudni. Ha lett volna orvos a közelben. hogy elvesztette az eszmé . Az egész folyamat nem tarthatott tovább öt percnél. nevezet esen. hogy leveg? jusson a tüd?be. Andrew véletlenül értesült Kurt Wyrazik haláláról csütörtökön reggel. ma dig a fájdalom és a rémület után a beteg abban a kegyben részesült. A fiatal n?vér nyomban megkönnyebbült. kétkedéssel töltötte el AndrewEgyre növekv? kíváncsisággal elhatározta. megint csak találgatni lehet. ami nem tûnt fontosnak. látva. Townsendért. megakadályozta a légzést. lássunk hozzá. tapasztalt orvosnak számított. Abban is reménykedhetett. és a kartont átnézve két dolog tûnt föl neki. Ez arra ösztönözte Andrew-t. Mint ahogy a segédorvos sem vonta e. Gyerünk. és megpróbálta elleplezni az ügyet. mikor Andrew találkozott Townsenddel. amelyben Town end a halál okaként az akut tüd?gyulladásból ered? akut szívelégtelenség -ét jelölte meg. doktor úr. Townsend tegnap éjjel elhunyt betegér?l beszél valakinek te efonon. akik esetleg tolakodó kérdéseket tehetnének fel. Szegény ördög! mondta végül Townsend a n?vérnek.

a vonásai rendezettek. mint ahogy a küls? jegyek mut atták. Igaz. és bekopogtatott az ügyvezet? igazgatóhoz. Andrew a kórlap legalján kezdte az olvasást a halál okával t Dr.. A halott férfi szeme csukva volt. Andrew-nak kétségbeesett gondolatok kavarogtak a fejében. ho y tenni kell valamit. Mivel jól emlékezett arr a. szigorú etikai és orvosi elvek szerint élt. hogy járt legutóbb a kórházigazgatóval. 4 Andrew arra gondolt. Ki szavaz a döntés mellett? Ééén fújták kórusban. Éveken keresztül nem lehet büntetlenül visszaélni a gyógyszerekkel. amik arról tanúskodtak. hogy a fiatalember értelmetlen halálát ez váltot ta ki. B?rének halványkék árnyalatá kívül aminek egyéb okai is lehettek más árulkodó jele nem volt az allergiás sokknak. de mit? Talán hívja fel a figyelmet a boncolás szükségességére? Egy dol gban egészen biztos volt: a boncolásból egyértelmûen kiderülne.. legyenek azok bá en súlyosak. azután hozzátette: Állítólag a n?vére jön ide Kan lesz majd a hamvasztás. Elrendelték a boncolást? kérdezte az alkalmazottat.. A végén fásultan úgy döntött. Nem. Nem. ahogy tovább olvasta a kórlapo . és soha nem nézett volna el sem magának. No . Miközben mindezeket átgondolta. uram válaszolta a férfi. hogy nem viszi ki a botrányt a kórház kapuján. akkor akár szül?i értekezleten is ér ezhetné magát. és hallgassa meg a magyarázatát a történtekr?l? Aztán arra gondolt. Ellene? Csend. sokkal mélyrehatóbban. és onnan haladt felfelé. hogy ha lehunyná a szemét... Andrew szívét mintha jeges kéz szorította volna össze. tisztességes és becsületes volt. Andrew-t végtelen szomorúság. amit tudott. hogy megnézze Wyrazik holttestét..a javaslatot támogatja. Mintha villámcsapás érte volna. Egész éjszaka ébren feküdt a békésen alvó Celia mellett akinek fogalma sem volt a f gondjáról . Ha be ke i a fels?bb szerveket.. vagy akármelyik cég igazgatótanácsi tárgyalójában.ai oda kerülnek az osztályokról. Csaknem azonnal megakadt a szeme Townsend kézírásán a hatszázezer egység penicillinr?l. és hogy röviddel ez tán állt be Wyraziknál a halál. ahol éppen valami mindennap nügyben hoznak döntést az illetékesek. Az biztos. mint amit most ? maga vitt véghez.. a személyes konfrontáció nem vinne el?bbre semmivel. Mintha egy vattaszûr?n át érkeztek volna hozzá a beszédfoszlányok. . hogy. így nem volt más választá int reggelig várni.kijelentem. A régi Noah Townsend egyenes derékkal el?állt volna. Megkö redt a betûkre. hogy nem a szív mondta fel a zolgálatot. javaslom. és a gondolatok vadul kergették egymást a fejében a lehet? legkülönböz?bb megold kórházi kollégáinak kellene elmondania mindazt. akit Andrew hajdan megismert és tisztelt. vagy akkor lenne objektívebb a v izsgálat.. még mindig nem tudta. sem pedig másnak egy olyan szörnyû szakmai hibát és az azt követ unyi leplez? kísérletet. arról döntsenek a kórház vezet?i. Támogatja valaki ezt a javaslatot? . Az a Noah. a legtöbb kórházi vezet? már hazament.. levertség és üresség tö . aki kísérte. hogy Dr. Mit csináljon? Kihez forduljon? A hullaházba ment. aztán nem sokkal tizenkét óra el?tt bement a St. dobogó szívvel adta vissza a kórlapot az archívumosnak. mitév? legyen. Townsend állapított meg .támogatom. Másnap reggel a rendel?jébe érve rés tesen leírta. Élhetnék egy javaslattal ezzel kapcsolatban? Elnök úr. mer Andrew most már egészen biztos volt abban. amit tud. . Egyhangúlag megszavaztuk. hogy a döntés megszületett. hogy a n?vér beadta az injekciót. beismerve a hibáját és vállalva a következményeket. ha a felettes szervekhez fordulna? Vagy beszéljen el?ször Noah Townsenddel. többek között a segédorvos feljegyzését a penicillinallergiáról és a korábbi Erythromycin-k ? kézzel. a beteg kórlapján lév? feljegyzések boncolás nélkül is szörnyû bizonyítékké Közben beesteledett. hogy ez teljesen fölösleges mert Noah alapvet?en megváltozott. Bede's-be. s?t alkalmanként szeret ett.

a gyógyszerraktárakba és így tov bátorkodtam azt írni. kórházi f?orvos. mégis. gyermekgyógy diológusok meg a többiek. Közvetlenül a megbeszélésünk el?tt telefonáltam az t Kansasban él? édesapjának a n?vére már úton van ide . lelkiismeretes. attól kezdve. Fergus McNair veterá elyi ügyvéddel. Miután befejez te. ho l várható volt. szeretném tájékoztatni a bizottságot. mert egyel?re képtelen volt megszólalni. Aztán Leonard Sweeting körbeadta az elhunyt Kurt Wyrazik kórházi kartotékját és kórla a bizonyító erejû bejegyzésekkel. egy valaha oly odaadó ember pályaf k végét? Andrew nem szégyellte. Tisztességes. Bár tudta. ez esetben túl hosszú ideig ha logatták a döntést. Jordan szólalt meg az elnök. Elnök úr szólalt meg Leonard Sweeting . Gouldra. rám és Mr. patológusok. ér eny emberek voltak valamennyien. A kis termetû. feltettek neki néhány kérdést. Amit mi ttünk. ahol általános tiszteletnek örvendett. Bede's-t. Javaslom. az ugyanolyan nehéz volt. kér gye el. potenciálisan igen veszedelmes kérdés. hogy valamennyien osztjuk a mély szomorúságát. Az elnöki tisztet Dr. és az apa megadta a szükséges enge y a boncolást még ma elvégzik. Aztán az ajtó néhány perc múlva kinyílt és beszólították. és a bizottság tagjai váltottak egymással pár szót. tragikus lezárulását.ah Townsendet kórházi állásából felfüggesztjük. hogy ennek az eldönté izzák Dr. Sweeting a patológus f?orvosra nézett. Dr. McNairre. Helyesl? mormogás volt a válasz. hogy gyorsan konzultáljon telefonon a kórház elnökével. amit azonnal szét k az egész kórházban a n?vérszobákba. amiket a jelen lév? f?orvosok szomorú fejcsóválások közepet n?riztek. Leonard Sweeting tartotta a kezében az egész akciót. Andrew-nak határozottan az volt az érzése. Dr. hogy a na gy asztal körül ül?k közül többen is nézik. Andrew elismételte. maga a tény nem lepte meg ?ket különösebben. szülész-n?gyógyászok. dja el. és ugyanolyan szükséges is. halk beszédû és ld er?s kézzel vezette a St. Továbbá javasolnám azt is folytatta az ügyvezet? igazgató . milyen döntés születik. hogy Dr. amit tett. mégsem próbálta eltitkolni megindultságát. Townsendet egészségi állapotára való tekintettel függesztjü vélem. és bár csak az egyik felet hallotta. Neurológus volt. A bizottságo t az osztályos f?orvosok alkották sebészek. de mit mondunk a családj Hogy egész ?szinte legyek mondta Sweeting . Jó-jó akadékoskodott tovább a gyermekgyógyász f?orvos . f eltétlenül el kell végeztetni a boncolást. Ezután Sweeting az irodájából nyíló tárgyalóba ment. hogy könnyek csorognak végig az arcán. Tekintettel mindarra. és letette a telefont. az elnök utolsó. Gould . hogy nehéz volt a döntés. a kollégánk volt. tekintettel a jogi vonatkozásokra . ez rendkívül kényes. aki perceken belül itt lesz és segítséget ad majd a j . Ekkor az ösztövér. Dr. a felvételi irodára. hogy bár a bizottság tagjai nem számította erre a mai leleplezésre. akinek a praxisa Morristownban volt. Bede's-be n hosszú ideje betöltött állásától. Egyetértenek? Gould kérd?en végigpillantott a többieken. hogy Noah Townsendet megfosztják a St. akiknek nagy hirtelen minden más munkájukat félbe kellett hagyni. és tudjuk. A tárgyalóban lév?k arc ly kifejezés ült. Andrew a legtöbbjüket jól ismerte. formálisan. Ezek a kicsinyes és kenetteljes szavak lennének hivatottak arra . nyomatékos felszólítása kire gett a kagylóból: Védd meg a kórházat! Mindent megteszek ígérte az ügyvezet? igazgató. Andrew csak bólintott. aki bólintott. ilyen részvéttelenül szörnyû tragédiával szemben. Noah a barátunk. hogy tudatta a megbeszélés okát a döbbent. s?t még most is az. Hát lehetséges. ez diszkrétebb minden konkrét utalásnál. Egyetértünk válaszolta Gould. hogy így zajlott le? Ilyen prózaian. el?re elkészítettem egy körlevelet. aki három évvel azel?tt lépett a leköszön? Noah Townsend örökébe. Jordan szólt óvatosan Andrew-hoz az orvosi végrehajtó bizottság elnöke . amit korábban az ügyvezet? igazgatónak mondott. hogy a megbeszélésün r?l e szoba falain kívül a lehet? legkevesebb szó essék. A telefonbeszélgetés Andrew jelenlétébe n zajlott. hogy mi legyen a halott fiatalember sorsa. Tiszteljük önt azért. szinte sokkolt f?orvosokkal. értesültünk a vádjai természetér?l. amit tud. ami itt ma lezajlott válaszolta az ügyvezet? igazgató . Ekkor következett a döntés arról. A megbeszélés el?tt Sweetingnek még arra is volt ideje é lélekjelenléte. hogy jelezzék egy életmû hirtelen. Ezra Gould töltötte be. választékos beszédû gyermekgyógyász f?orvos emelkedett szólásra: tük meg. Andrew szerint. becsukta maga mögött az ajtót és a Andrew-t.

Gyere. Óhajt valaki velem jönni? Igen. megdöbbent? hevességgel. y mennyit tettem érte? Tudom. Az orvosok mind beszélgettek egymással. Noah. . Andrew nézett rá Gould hálásan.. hogy az azután lezajlott botrányos jelenet ellenére is várta már ?ket Noah Townsend. hogy hosszú évek óta. és megkönnye bült. néhány összefüggéstelen szót b . Ha ez a kívánságod... arca torz mosolyba rándult. itt is elintézhetjük. amit tehet . t?lük jobb kéz fel?l volt a n yüzsg? folyosó.gi ügyek tisztázásához. visszafordu lt. Ez a kulcsszó. hogy mit mondjon. és maga elé b Ahogy közeledtek feléje. Nem vagy jól. Én is sajnálom Wyrazikot. Billncset is hoztatok? kérdezte. Keményen megmarkolt a a hisztérikusan zokogó ember karját.. Noah. Noah. és így szólt: Menjünk innen. Arra gondolt. Oda kell mennem Noah Townsendhez és közölnöm kell vele a döntésünket. mert a folyosó lassan elcsen ett és mindenki ?ket figyelte. Kés?bb. Meglátta a két kollégát. és azzal is tisztában vagyunk valamennyien. hogy ? maga ne m akar részt vállalni az ügy sz?nyeg alá söprésében. hogy felfüggesztünk a kórházi állásodból. Kérdezd csak meg Andrew-tól. A kórháznak. a kórtermek és a n?vérszoba. Úgy tudom. még ben kórházban. ha az ügyet eltussolják. és körülné t. de meg kellett mondanom. Kérlek. Nekik is megvol t a maguk felel?ssége.. Andrew arra gondolt. így az elnök egy kalapácskoppantással kénytel n volt csendre inteni ?ket. sem pedig McNair nem hibáztatható ezért. Hát nem fogja úgyi dni a kórházban. Andrew nem tudta.. akko erköltség vagy a kártérítés katasztrofális nagyságúra rúghat. és rtelen mintha magába roskadt volna. hogy soka t tettél az intézményért. Aztán váratlanul. még miel?tt lemegy a nap? Rendben bólintott Gould csendesen. még soha nem követtem el. Fergus McNairnek kétségt lenül az lett volna a legjobb. Õszintén sajnálom. de aztán er?t v ett magán. Townsend furcsa.. megígérem.. s?t látható megkönnyebbülés volt az eredmény az asztal körül ül?k ré Talán gondolta Andrew. Miközben egész testében remegett. rángatózó fejmozdulatokkal többször is bólinto halkabban kezdett beszélni. én szólalt meg Andrew. Az a szegény fiatal fickó. Noah. hogy az orvosi végrehajtó bizottság ülést tartott.. szántszándékkal. De nem itt. Gould elképedve nézett rá. az ártatl an áldozatot sürg?sen elhamvasztják és miel?bb elfelejtik. mennyi mindent tettem! Tessék. hogy végre megérkeztek. Gould egyre kínosabban érezte magát. nem mehetnénk. Gould.el?ször. Ezra Gould és Andrew kiléptek a liftb?l. az id?s orvos felemelte a fejét. A folyosó végén ott állt Townsend. Andrew Townsend karja után nyúlt. hirtelen nem tudta. Talán. Egy n?vér és több beteg is kíváncsian odanézett. Kö m közölni veled. Hazaviszlek. bár nem is vo hogy vajon a biztosító fedezné-e a kórház kiadásait. Jobb sorsot érdemelt volna.. pontosabban Leonard Sweetingnek és a f?nökének. Gould a többiekhez fordult: Beleegyeznek? Buzgó bólogatás. hogy hány éve dolgozom itt a kórházban. és halkan így szólt hozzá: Beszélnem kell veled. és az ifjú Kurt Wyrazikot. Talán kés?bb jelentést teszünk a bizottságnak az ügy kimenetelér?l Dr. biztosan elnéztem. Ennyivel tartozott Noahnak. Csak abban volt biztos. Köszönöm.. Elfordult.. megmondtam nekik Wyrazikot.. Ha ez az eset orvosi mûhibaként a bírósági tárgyalóterembe kerül. az id?s o kitört a mély. És ez semmit sem számít? Ez esetben sajnos nem. Van fogalmad arról rikácsolta Townsend . vad zokogás.. Ugyan miért kellene nekünk ennél nyugodtabb hely? Szinte rikoltotta a választ. Mikor Dr. hogy biz onyos szempontból sem Sweeting. kérdezd csak meg! Noah hajtotta le a fejét Andrew . de Ezra Gould megel?zte. de aztán meggondolta magát.. és a két csuklóját egymáshoz szorítva el?renyújtotta.. nyugodtan végiggondolva az eseményeket. menjünk egy nyugodt helyre. Ja igen! Wyrazik. úg tûnt. Most pedig elérkeztünk a legnehezebb dologhoz jelentette ki Dr. hogy ez a legkevesebb. Legnagyobb sajnálat ra kénytelenek voltunk úgy dönteni. soha többé nem. Andrew-nak az az érzése támadt. kés?bb jelentést teszünk a bizott alán nem. Ne haragudj.

és Andrew ott maradt egyedül a folyosó döbbent csendjébe n. hogy melyik betegnél járt ma Noah és ellen?rizd az összes utasítását. hogy egy órával azel?tt felkereste Noah Tow . Gould hozzátette. mindenesetre sikerült neki. Mikor az megérkezett. és a dolog mostani állása szerint ha többé nem kelthet? életre. úgyhogy a pszichiáter néhány gyors telefonja után egy ment?autóval a newarki intézetbe szállították Noah-t. és miközben Townsendet tovább tolta a lift felé. aztán csendesen iszoga tni kezdtek. Világos volt. hogy valaha is kijöhet onnan. elmegyek hozzád. Gould durván.. hogy valami nincs rendjén. De ma este szükségem van rá. mintha hirtelen összetört volna valami benne.. és akkor válaszolok. mert a praxisoddal és Noah betegeivel kapcsolatos . és kiderült. hogyan tudott ilyen körülmény között még dolgozni. Olyan volt. Ez szabályellenes és ritkán szoktam csinálni. jeget és vizet tett hozzájuk. Townsend magánkívül sikoltozni. ordítozni ke zdett és megpróbált ellenállni. Tölthete ed is? Igen. Tucatnyi kíváncsi szempár kísérte ?ket. Gould már várta aprócska kórházi irodáj n. és csukd be az ajtót magad mögött. Csak a jóisten tudja. cs endesen azt mondta: Te maradj itt. lassan elhaltak a hangok. Gould odafordult Andrew-hoz. régi méltóságát és tartását végképp elvesztette volna a liftajtó. en egyszer megjegyezte: Remélem. A szakért? o k szerint nem valószínû. úgyhogy kénytelenek voltak ráhúzni a kényszerzubbonyt. mikor becsukódott az ajtó. megértetted? Igen bólintott Andrew. hogy Noah Townsend soha többé nem fog praktizálni. Inkább menjünk be a kórházba. Townsend közveszély vált. hogy hol van . Gould feszült hangon belekezdett a délután és a kora este eseményeinek elbeszélésébe. de tudta. ilyesmiben soha többé nem lesz részem. Bede's földszintjére. hogy szelíden a lift i rányába tuszkolják. Gould a pohara alján lév aradékot lötyögtette. de engedte. Inkább azt kérdezd. Az els? s ez azért fontos. Nézz utána. Ekkor vált többé-kevésbé egyértelmûvé. hogy beszámoljon Celiának a Noah-val kapcsolatos történésekr?l.Townsend nem tudta a zokogást abbahagyni. Mikor azok ketten odaértek a lifthez. mintha Noah jó ideje már a gyógys miatt persze üres kagylóhéj lett volna. kérek szépen bólintott Andrew hálásan. Végül megszólalt: Csaknem az egész napot Noah-val töltöttem.. Egy newarki magánklinikán van. Még nem érezte k arra. hogy ilyen lapotban Townsendet nem lehet hazavinni. Gould és a pszichiáter is vele tar ott. Aznap vacsora után Andrew-t felhívta otthon Ezra Gould. az igazgató f?orvosnak sikerült a még mindig üvöltöz? Noah-t egy üres kezel?be tuszkolni és rázárni az aj után Gould sürg?sen odahívatott egy kórházi pszichiátert. együttes er?v sikerült legyûrniük Townsendet és belenyomni egy nyugtató injekciót. Hol lenne a legmegf elel?bb? Ha akarod. Dr. Bede's-be. Andrew. Egy elmegyógy-intézetben. hogy Gouldnak igaza van. elmúlt a nyugtató hatása. szörnyû volt! Gould el?vett egy zsebkend?t és megtörölte az arcát. De most azonnal. Nem szívesen hagyta most magára Noah-t.. Aztán a mai események hirtelen összetörték e kagylóhéjat. Ne hárított Andrew határozottan. és bár Celia mint m ig érezte. Gould kitöltötte az italokat. Még akkor is hallani lehetett a sikoltozást. még ma este mondta az igazgató f?orvos. nem firtatta a dolgot. Nehogy megismétl?djön. Mikor Andrew megérkezett a St. Mikor Gould és Townsend a lifttel leértek a St. és i énjének csak a váza maradt volna meg. Gyere mondta Andrew-nak . Mire megérkeztek az elmegyógyintézetbe. Meg kel l tudnod több dolgot. Hogy van? kérdezte Andrew. Aztán ahogy a lift ereszkedet t lefelé. Találkoznunk kell. mióta beszálltam vele a liftbe. Olyan érzésem támadt magyarázta Ezra Gould . Gould kinyitott egy asztalfiókot és el?varázsolt bel?le egy üveg whiskyt meg két p oharat. Jaj istenem. gyors mozdulattal belökte Townsendet a felvonóba. hogy a héj alatt minden elhalt. hogy Noah Townsend meg?rült.

send feleségét. Andrew meglep?dött. Az elmúlt zavaros napokban nem is gondolt Hildára. És hogy fogadta a hírt? kérdezte. Gould mérlegelte, hogy mit is mondjon. Hát, nem is tudom. Nem beszélt túl sokat és nem látszott különösebben megrendültnek érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Szerintem legjobban t ennéd, ha holnap elmennél hozzá te magad. Igen bólintottá Andrew. Szerintem is ez lesz a legjobb. Gould habozott, aztán Andrew szemébe nézett, és kibökte: Van még valami, amit meg kell beszélnünk, mégpedig a halott, Wyrazik ügye. Azt már most közölhetem mondta Andrew határozottan , hogy nem vállalok részt sem eltussolásban. Rendben válaszolta Gould éles hangon. Akkor hadd kérdezzem meg t?led, hogy mil yen lépéseket tervezel. Nyilatkozatot teszel közzé a sajtóban? És utána a vád tanúja leszel a osimûhiba-perben? Segíteni fogsz valami orvosgyûlöl? ügyvédnek, hogy hatalmas összegekért elp lje Townsend feleségét?l mindazt a pénzt, amit Noah öreg napjaira gyûjtött össze? Képes volná an anyagi károkat okozni a kórháznak, amik jóval nagyobbak lennének, mint az összes biztosítá k, és amik tönkretennének minket teljesen, úgy, hogy meg kellene szüntetnünk bizonyos osztály kat, vagy egyszerûen le kellene húznunk a red?nyt? Ezek közül egyik sem történhet meg tiltakozott Andrew. Pedig meglenne rá az esély. Eleget olvashattál csavaros eszû ügyvédekr?l, akik pont san tudják, mit kell mondani a tárgyalóteremben. Ez nem az én problémám kötötte Andrew az ebet a karóhoz. A legfontosabb az igaz Valamennyiünk számára fontos az igazság válaszolta Gould. Ezzel nem vagy egyedü néha elkend?zhetjük az igazságot bizonyos józan okok és különleges körülmények miatt. Már ngett a hangja. Most pedig jól figyelj ide, Andrew. Hallgass végig. Az igazgató f?orvo s egy pillanatra elhallgatott, összeszedte a gondolatait, aztán belevágott: A halott n ?vére, Miss Wyrazik ma délután megérkezett Kansasból. Len Sweeting beszélt vele. Azt mondja, hogy kedves, egyszerû asszony, jóval id?sebb az öccsénél, akit persze nagyon sajnál. De ket tejük közt már évek óta nem volt szorosabb kapcsolat, úgyhogy számára ez a veszteség nem olya semmisít?. Igaz, ott van még az édesapa is Kansasban, de ? Parkinson-kóros. El?rehaladot t a betegsége; nincs sok ideje hátra. Nem értem, hogy mindez... kezdte Andrew. Rögtön meg fogod érteni. Csak hallgass végig! Gould megint tartott egy kis szünet t, aztán folytatta. Wyrazik n?vére nem azért jött, hogy bajt keverjen. Nem kérdezett túl so at. S?t magától bevallotta, hogy az öccse mindig is beteges volt. Azt akarja, hogy a föl di maradványokat elhamvasszák, és a hamvakat magával viszi Kansasba. Ezenkívül a beszélgetésb Len egyértelmûen kivette, hogy anyagi gondjai vannak. Akkor segíteni kell neki. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit... Ahogy mondod! Ezzel valamennyien egyetértünk, Andrew. S?t már utánanéztünk, és semm kadálya a támogatásának. És hogyan képzelitek? Len és Fergus McNair már kidolgozták a részleteket. Egész délután ezzel foglalkozta Ezek a részletek nem fontosak, nem ránk tartoznak. Mindenesetre bizalmasan konzultálta k a biztosítóinkkal, akiknek az az érdekük, hogy az ügy minél csendesebben véget érjen. Kider hogy Wyrazik rendszeresen küldött haza pénzt Kansasba, hogy fedezni tudják az apja kezelés i költségeit. Ezt a támogatást folytatni tudjuk, s?t az összeget meg is emelhetjük. Fizetjük yrazik temetésének költségeit. Ezenkívül a n?vérnek biztosítanánk egy nem túl magas, de a meg elégséges nyugdíjat élete végéig. És hogyan indokoljuk meg neki anélkül, hogy beismernénk a kórház felel?sségét az öc ? Mert ha gyanút fog, biztosan elkezd majd kérdez?sködni. Ez a kockázat szerintem is fennáll ismerte be Gould , de Len és McNair szerint nem, márpedig ?k jogászok. Szerintük el lehet a dolgot diszkréten intézni. Gondolom, ebben nagy része van annak, hogy Miss Wyrazik olyan asszony, amilyen. De ami a legfonto sabb: így megmenekülünk valami képtelen, több millió dolláros kártérítést?l. Szerintem néz?pont kérdése, hogy mi képtelen és mi nem jegyezte meg Andrew. A f?orvos idegesen legyintett. Próbálj meg arra gondolni, hogy nincsen özvegy feleség, nincsenek árva gyerekek, a kiknek az iskoláztatásáról gondoskodni kell csak egy haldokló öregember meg egy középkorú, n?, aki semmiben nem fog hiányt szenvedni élete végéig. Gould elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte: Min mosolyogsz?

Andrew ugyanis az utolsó mondat hallatán keserû mosolyra húzta a száját. Cinikus gondolatom támadt. Ha Noah-nak meg kellett volna ölnie egy beteget, akkor sem választhatott volna jobban. Gould megvonta a vállát. Az élet tele véletlenekkel. Ez a mostani minket segített. Nos? Mi az, hogy nos ? Nos, teszel közzé nyilatkozatot? Értesíted a sajtót? Természetesen nem fortyant fel Andrew. Soha nem is állt szándékomban. Ezt te is pontosan tudod. Akkor részedr?l az ügy le van zárva. A korrektségedet már bizonyítottad azzal, hogy közölted a kórház vezet?ségével, amit tudtál. Itt a szereped be is fejez?dött. Neked semmifél egyezéshez nem lesz közöd. Nem kényszerülsz arra, hogy hazudj, és ha valamilyen okból ez az e z mégis nyilvánosságra kerül és hivatalosan kihallgatnak, akkor természetesen elmondod majd az igazságot. Ha velem ez a helyzet tudakolta Andrew , akkor veled mi? Te el fogod mond ani Miss Wyraziknak az öccse halálának a valódi okát? Nem válaszolta Gould kurtán. És éppen ezért vagyunk néhányan, akik mélyebben be nk az ügyben, mint te tette hozzá. És talán meg is érdemeljük. Mindketten hallgattak. Andrew arra gondolt, hogy amit Ezra Gould most mo ndott, az finom, de határozott utalás arra, hogy igaza volt négy évvel ezel?tt, mikor me gpróbált tenni valamit Noah Townsend gyógyszerfügg?ségével kapcsolatban, de a figyelmeztetése süket fülekre talált. Andrew most már biztos volt, hogy annak idején Leonard Sweeting beszám olt a többieknek a vele folytatott beszélgetésér?l. De az is éppily világos volt, hogy az igazának ezen az áttételes elismerésén túl több erül szóba, hogy akkor ? gondolkodott helyesen; az ilyesmit nem szokás írásban rögzíteni. And ew arra gondolt, hogy legalább tanultak valamit mindnyájan ? maga, Sweeting, Gould m eg a többiek. Ám ez sajnos nem változtatott már sem Townsend, sem pedig Wyrazik sorsán. Hogy ebb?l mi következik? tette fel magának a kérdést Andrew, és rögtön válaszolt i em sok. Amit Gould mondott, az egészében végül is stimmel. Az is igaz, hogy nem kell haz udnia, bár megkérték, hogy tartsa a száját és így bizonyos mértékig ? is részt vállal az ügy Viszont kinek mondhatná el és mit nyerne vele? Akármi is történne, Kurt Wyrazikot nem leh et feltámasztani, Noah Townsendet pedig drámai, de elkerülhetetlen akcióval eltávolítottá zínr?l és többé nem árthat senkinek. Rendben mondta Andrew a f?orvosnak , leállítom magam. Köszönöm bólintottá Gould, és a karórájára nézett. Hosszú napunk volt. Ideje ha

Andrew délel?tt meglátogatta Hilda Townsendet. Townsend hatvanhárom éves volt, Hilda négy évvel fiatalabb. A korához képest jól tart tta magát. Ügyelt az alakjára. Határozott, kemény arcát ?sz, divatosan rövidre nyírt haj kere te. Mikor Andrew-nak ajtót nyitott, csinos fehér vászonnadrágot viselt kék selyemblúzzal, és ony aranylánc függött a nyakában. Andrew azt várta, hogy a gyötr?dés, a sírás jeleit fogja látni az asszonyon. De egyi knek sem volt nyoma. Townsendék egy kicsi, de kellemes, egyemeletes házban laktak Morristownban, a Hill Streeten, nem messze az Elm és Franklin Street sarkán lév? rendel?t?l, ahová jó id? ben Noah Townsend gyakran gyalog ment el. Mivel nem volt személyzetük, maga az asszo ny vezette be Andrew-t a nappaliba. A meleg barna és bézs színekkel berendezett szoba egy kertre nézett. Mikor leültek, Hilda minden ceremónia nélkül megkérdezte: Kér valamit, Andrew? Egy pohár italt? Esetleg teát? Köszönöm, nem kérek rázta meg a fejét Andrew. Hilda, nem is tudom, mit mondjak, enetesen sajnálom. Az asszony bólintott, mint aki várta az együttérz? mondatot, aztán megkérdezte: Félt ett?l a találkozástól velem? Egy kicsit ismerte be a férfi. Gondoltam. Pedig nem kell félnie. És ne legyen meglepve vagy megdöbbenve, amiért nem zokogok és nem tördelem a kezemet, vagy nem csinálok valami megtört szívû asszonyra val

ló jelenetet. Mivel Andrew-nak fogalma sem volt, hogy erre mit válaszoljon, egyszerûen csa k annyit mondott: Oké. Hilda Townsend mintha nem is hallotta volna, tovább beszélt. Az az igazság, hogy én már mindezeken túl vagyok, és már régóta, annyiszor végigcsi ndegyiket, hogy elvesztették számomra a tartalmukat. Az évek során annyit sirtam, hogy m ostanra elapadtak a könnyeim. Néztem, ahogyan Noah pusztította magát, és részenként tört össz zívem. Mikor már egyáltalán nem hallgatott rám, s?t meg sem hallgatott, akkor kezdtem ráébred i, hogy kihalt bel?lem minden érzelem. Érti? Igen válaszolta Andrew, és arra gondolt, hogy milyen keveset tudunk mások szen vedéseir?l. Hilda Townsend ezek szerint évek óta lojálisán falazott, amir?l Andrew nem tud ott, és még csak nem is gyanította. Eszébe jutottak Ezra Gould tegnapi szavai is. Nem bes zélt túl sokat... Az az érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Maga tudott róla, ugye? szegezte neki a kérdést Hilda. Igen. Maga orvos mondta vádlóan az asszony. Miért nem tett valamit? Megpróbáltam. Bent a kórházban. Négy évvel ezel?tt. És nem hallgatták meg? Hát... nem nagyon. De lehetett volna er?szakosabb, ugye? Igen válaszolta Andrew. Így visszagondolva talán lehettem volna. Az asszony felsóhajtott. És valószínûleg akkor sem ért volna el semmit. Hirtelen másról kezdett el beszéln eggel meglátogattam Noah-t, pontosabban megpróbáltam meglátogatni, õrjöng?tt. Nem ismert meg . Senkit nem ismer meg. Hilda kérdezte Andrew gyengéden , tehetek valamit magáért, segíthetek valamiben? Hilda mintha meg sem hallotta volna a kérdést, tovább beszélt. Van Celiának bûntudata azzal kapcsolatban, ami történt? Andrew meghökkenten nézett rá. Még nem mondtam el neki. Ma este fogom. De ami a bûntudatot illeti... Pedig legyen bûntudata! sziszegte vadul Hilda, és ugyanígy folytatta. Mert Cel ia is része ennek a kapzsi, könyörtelen, kullancs gyógyszeriparnak. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy el tudják adni a gyógyszereiket, hogy az orvosok felírják és az emberek beve yék ?ket! Még akkor is, ha semmi szükség rájuk. Bármire hajlandók! Egyetlen gyógyszergyár sem kényszerítette Noah-t arra, hogy bevegye azokat a gyógy szereket mondta Andrew csendesen. Közvetlenül talán nem emelte fel ismét a hangját Hilda. De Noah bevette ?ket l nincs egyedül , mert a cégek elhalmozzák gyógyszerekkel az orvosokat! Elárasztják ?ket! Ol só, gátlástalan reklámokkal tömik tele az orvosi lapokat, amiket viszont minden, valamit m agára adó orvosnak olvasni kell, és nap mint nap pukkadásig tömik a levélládáikat hirdet?pros tusokkal, és jönnek az ingyenútjaikkal, az örökös ingyentraktával, az ingyenpiával és minde egy szent cél érdekében: hogy az orvosok másra se tudjanak gondolni, csak a gyógyszerekre , mindig a gyógyszerre, még több gyógyszerre! Minden cég ingyenmintákat küldözget és osztogat rvosoknak, és szünet nélkül azt duruzsolják a fülükbe, hogy kérjenek csak bátran, bármelyik g ?l bármennyit, egyetlen szavukba kerül! Kapnak minden korlátozás, megszorítás nélkül. De ezt a is tudja, Andrew. Hilda hirtelen elhallgatott. Szeretnék kérdezni valamit. Ha tudok, válaszolok rá mondta a férfi. Több kufár ügynök is járt hozzá a rendel?be, szinte minden napra jutott egy. Ne dolja, hogy néhányan de az is lehet, hogy mind tudták, hogy milyen nagy gyógyszerfogyasz tó? Hogy gyógyszerfügg?ségben szenved? Andrew elgondolkozott. Lelki szemei el?tt megjelent Noah rendel?je azzal a tömérdek, számolatlanul egybeömlesztett gyógyszermintával a legkülönböz?bb fajtájú gyári c Igen válaszolta. Nagyon elképzelhet?, hogy tudták. De ugye, ez sem tartotta vissza ?ket? Mocskos gazemberek! Csak küldözgették szép en tovább az átkozott mintáikat. Készséggel segítve az önpusztításában. Noah mindent megkapot csak kért. Hát ilyen ez a rothadt, szennyes üzlet, aminek a maga felesége is része, Andre w, és én gyûlölöm az egész átkozott bagázst úgy, ahogy van! Van igazság abban, Hilda, amit mond ismerte el Andrew. Lehet, hogy nem is kevés. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Viszont azt akarom, hogy tudja: telje

sen megértem magát. Tényleg? kérdezte Hilda Townsend, a hangjában megvetéssel vegyes keserûség. Akk gyen szíves, magyarázza el egyszer Celiának is. Talán akkor keres majd magának valami más mu nkát. Aztán hirtelen, mint mikor átszakad egy gát, az asszony a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. 5

A hatvanas évek közepén vált fogalommá a n?k egyenjogúságáért küzd? mozgalom, a wome az újságok állandó témájává lett. 1963-ban publikálta Betty Friedan A titokzatos n? címû mûve t üzent annak, hogy a n?ket mindenhol és mindenkor másodrendû állampolgárnak tekintsék. Ez a yv lett a n?mozgalom bibliája, és Friedan állandó szerepl?jévé vált a közéletnek. Germaine Gr Kate Millett is csatlakozott a mozgalomhoz, ami bizonyos irodalmi és mûvészeti profilt is adott neki. Gloria Steinem sikerrel ötvözte a n?k érdekeinek képviseletét az újságírással eminista politizálással. A mozgalomnak persze akadtak gúnyolói is. Abbe Hoffman, a kor ellenkultúrájának ünne pelt személyisége kijelentette: Ezzel a mozgalommal csak egy helyen tudom elképzelni a szövetséget: az ágyban. A történészek pedig, rámutatva arra, hogy nincs új a nap alatt, emlé ek az 1792-es Angliára, ahol egy bizonyos Mary Wollstonecraft bátran publikálta A nõ jog ainak védelmében címû könyvét, amelyben kifejti, hogy A zsarnokok és kéjencek... mindent elk , hogy sötétségben tartsák a n?t, mert az el?bbinek csak rabszolgákra van szüksége, az utóbbi pedig csak játékszerre . Ám a hatvanas években mégis sokan komolyan vették a mozgalmat, és néhány érettebb gon kodású férfi alapos önvizsgálatot tartott. Celia egyetértett a mozgalommal és szimpatizált vele. Több példányát is megvette az a apmûnek, A titokzatos nõ-nek, és megajándékozta vele a Felding-Roth több vezet?jét. Köztük Vi Lordot is, aki hamarosan visszaadta a könyvet, de el?tte belefirkantotta, hogy: Ni ncs szükségem ilyen szennyirodalomra. Sam Hawthorne, részben a felesége hatására, részben ma több szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Meg is jegyezte Celiának: Maga a bizonyíték arra, hogy ennél a vállalatnál nincs nemi diszkrimináció. Celia megrázta a fejét. Foggal-körömmel kellett idáig felküzdenem magam, Sam, részben a maga segítségével, ellett meg kellett vívnom a csatámat a férfiúi el?ítéletekkel is, és ezt maga is tudja. De most már nem kell. Mert kiderült rólam, hogy hasznos vagyok és produkálok. Ami csak tovább er?síti azt a megítélést, hogy én vagyok a kivétel, aki er?síti a szabályt. És maga azt is nagyon jól tud icsoda ellenállásba ütközöm, valahányszor azt javaslom, hogy vegyünk fel több n?i ügynököt. Sam elnevette magát. Oké, meg vagyok gy?zve, de higgye el, változnak az id?k és lassan a beidegz?dése k is. Mindett?l eltekintve mégiscsak maga a legjobb él? példa arra, hogy a n?k valóban e gyenjogúak. Celia a magánjellegû akcióin túl nem vállalt aktív részt a feminista mozgalomban. Úgy t önz? módon, ismerte be magában , hogy el?ször is neki személy szerint nincs szüksége rá, r pedig nincs egyetlen fölös perce sem. Továbbra is a Bray and Commonwealthnél dolgozott, vezette a recept nélküli szere k részlegét. Sam ígérete ellenére nem volt kilátásban új megbízatás a részére, és a férfi bec nt csak néhány hónapig kell türelemmel lennie, hibásnak bizonyult. Mindeközben Celia osztozott Andrew gyötr?désében, ami Noah Townsend összeomlását és e gyógyintézetbe való zárását követte. Ahogy múlt az id?, egyre valószínûbbnek látszott, hogy D ata, mely szerint Noah többé nem hagyhatja el az intézetet, szomorú valósággá válik. Andrew elmesélte Celiának Hilda Townsend tirádáit a gaz gyógyszergyárakról meg a tömé ingyenmintáról, amit az orvosokra zúdítanak, és legnagyobb csodálkozására Celia egyetért?én b Igaza van Hildának mondta. Valóban ?rületes mennyiségû ingyenmintát osztogatunk t hiszem, ezzel az egész szakma tisztában van. De mindez az öldökl? verseny eredménye. Mos t már egyik vállalat sem változtathatna ezen a gyakorlaton anélkül, hogy hátránya ne származn el?le. Ugyan már tiltakozott Andrew , az nem igaz, hogy a gyógyszergyárak ne tudnának v

És az olyan esetek. hogy teli k bizonyuljon. Sam egy nap magához hívatta. akkor miért éppen a gyógyszergyáraknak kellene más portája el?tt söprögetni? Jogos kérdés ismerte el Andrew. És nem tudok rá válaszolni. Mi lesz Andrew véleménye a dologról? Meg a gyerekeké Celia habozás nélkül válaszolt: Megoldjuk. A harminckilenc éves Andrew eltökélte. és amikor csak lehet. különösképp Latin-Amerikában. és támogatta. hogy nincs több monda a. Sam. hogy a mintákon kívül receptekkel is szerzett utánpótlást. Nagyszerû lehet?séget kapott. Andrew meg én úgy. Egy korábbi találkozásukkor bizalmasan megjegyezte Celiának: Csak azt tudnám. Pedig nem megy jelentette ki Celia. fényûz? irodájának hatalmas tárgyalórésze volt. akkor az els? perct?l az utolsóig élvezték. amihez akarnak. és nem éppen a szom szédba. A Jorda család életét pedig nemhogy megnehezítette volna. Így kezd?dött az az öt év. El?tte azonban. mert mikor rájuk került a sor az utazásban. amiben itthon már nagyon régen nem volt részünk. hogy mit fognak ezek ketten egész nap csinálni. Kérd?en nézett az asszonyra. Ha Noah-nak nem adtak volna az ügynökök. vége a számûzetésének. Sam egyetért?en bólintott. 1967 augusztusában végre-valahára áthelyezték Celiát. mint amit várt. Ezt a választ vártam. Sam új. Mint aho gy Celia kés?bb a húgának. azokat megtartotta magának. Menjen most haza. és mosolyogva közölte vele: Rendben. úgy határozott. Sam Hawthorne-t el?léptették általános elnökhelyettessé. 1966 végén font dolog történt. Talán majd egymás nak diktálgatnak leveleket.lami közös megegyezésre jutni. mint Celia: Megoldjuk. hanem ké dukált neki az el?szobában. elkíséri Celiát az útjaira. paktálásnak számítana. Intett Celiának. Pontosan tudta. Most. Ha elfogadja itt helyben lesz a f?hadiszállása. egy napon Sam lesz a Felding-Roth e ls? embere. de leg is sejteniük kellett Noah gyógyszerfügg?ségét? Vajon valóban így kellett volna továbbra is se az önpusztító szenvedélyét? Noah gyógyszerfügg?ségben szenvedett. hanem hihetetlenül gazdagította. Andrew ?szintén örül esége sikerének. és a gondolkodásuk nemzetközivé vált. Aztán sz sen hozzátette: Különben is. Andrew. Holnap rátérünk a részletekre. sokkal jobbat. mintha olvasott volna a gondolataiban. ? is úg állt a kérdéshez. Mikor aztán Andrew jobban átgondolta az új helyzetet. sokat tanultak . És pontosa tudod. mindenképpen hozzájutnak ahhoz a gyógyszerhe z. akkor egyszerûen felírta volna magának. de orvos is volt mondta Celia. Még ha akarnánk se tehetnénk. Megkönnyebbült. így szólt: Az értékesítés jöv?je a nemzetközi porondon van. Attól kezdve. így hát Celiának a tíz évvel korábbi mentorválasztása közel állt ahhoz. hogy a nemzetközi gyógy r-kereskedelem egyre fontosabbá válik. hogy bejelentette Celiának az örömhírt. amib?l világosan köve . hiszen itt ki-ki nyakig beletem etkezik a munkájába. és most már nem egy. Sam így folytatta: Felajánlom magának a receptes szerek latin-amerikai igazgatói állását. És mostanáig még csak a tetejét ka meg a lehet?ségeknek. hogy néha elkísért az útjaimon és ilyenkor oltunk. hogy tanul Noah Townse . hogy az orvosok így vagy úgy. és ha voltak is aggályai a várhatóan sok utazás miatt. Janetnek egy levélben írta: Mindannyian egészen váratlan módokon táltunk az új megbízatásomból. s?t gyanítom. hogy Celia hazaérkezett az új megbízatása hírével. de gyakran el kell majd utaznia. hogy néha elmeneküljön egy kic z idegfeszít? orvosi munkától. kihasználja a lehet?séget. hogy Celia végre otthagyta a recept nélküli sz t. ami törvényellenes. A gyerekeknek pedig azért volt csodálatos ez az id?szak. A hír örömteli izgalommal töltötte el Celiát. ami választóvonalnak bizonyult Celia karrierjében. mert az össze szásnak. ha az orvosi szakma nem tesz semmit a szenvedélybeteggé vált d ktorokért. Beszélje meg az újságot a férjével. hogy hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény. mint Noah-é? Mikor a gyógyszergyári ügynököknek tudniuk.

aki alkalmi munkákból élt. s bár még csak egy hónapja csatlakozott hozzájuk. állandó elfoglaltságot keres magának. a szeretetre méltó. Társa. hová legyen a boldogságtól. hogy továbbálljon Ausztráliába. A temetés után Jan apot Morristownban töltött Celiáéknál. tha elszakadna a köldökzsinór. Celia édesanyja. bár Andrew a. hogy hány éves az ember. De ismert más orvosokat is. meleg barátság alakult ki kettejük között. Megismerkedett a Buenos Aires-i Pa rque Colónnal csakúgy. Mindegy. mindig az az érzése. biztosak lehettek abban. vagy nélkülük. energikus fiatal ember. Janet is Philadelphiába érkezett a temetésre. Még az a szerencse. ha baj vagy bánat éri. ahol a leveg . A második szül? halála olyan. akkor érezzük meg. 1967 tavaszán férjhez ment. ahová tizennégy évvel korábban friss diplomásként belépett egy évvel a házasságkötése el?tt . Costa Ricában ellátogatott a Meseta Centra lba. mint neje. aki már rég lemondott arról a tervér?l. a callé-kon jéghideg víz folyt lefelé az Andokból. a huszonnyolc éves ton Foxnak kitûn? bizonyítványai voltak. A férje vez tságos módon March. Mivel az ajánlatban az is szerepelt. hogy Hank March. most ? lett a rangid?s. és ennek nemcsak ?k maguk. akit immáron Win Marchnak neveztek. az ifjú pár hálásan elfogadta a lehet?séget. olajüzl etben dolgozó férjét két kisgyermekükkel együtt otthagyta a Közép-Keleten. vagy belekóstolt a vidéki életbe. de az elfoglalt. örökmozgó. zsúfolt óvárosi utcáiból Uruguay fest?i völgyeibe vitt az útja. mert azt a hónapot utálom jelentette ki egyszer Winnie. a lélegzetelállítóan gyönyörû hegyekkel körülvett városba. és ?si öszvérfogatok igyekeztek utat t maguknak a dudakoncertet adó modern autók között. hogy nem December. az ország szívébe és az azon túl zöldell? sûrû lombú erd?kbe. hogy van kihez fordulni. Ily módon Andrew meg Celia a legnagyobb lelki nyugalommal elutazhattak a g yerekekkel együtt. de a családjuk is nagy kárát látta Abban az orvosi praxisban. Andrew pedig Celiának volt h annak idején olyan el?relátóan ragaszkodott ehhez a hatalmas házhoz. ahol a l on. má igen jól dolgozott. ? felfedez?útra indult az idegen városok titkokat rejt? dzsungelében.és cédrusfá tevideo keskeny. Mindezt megkönnyítette még egy szerencsés momentum. de ?szin te. akik a szakmájuk megszállottal let tek. valóban a férje évente többször is vele tart Dél-Amerikába. Rövid id?n belül Hank pont olyan nélkülözhetetlenné vált. Celia húga. hogy Hank beköltöz et Jordanék házába. és gyakor családtaggá vált Jordanéknál az elmúlt hét év során. vagy egyik vagy mindkét rek is velük ment. akinek az összeomlását ez volt Andrew szilárd meggy?z?dése végs? soron a túl túlfeszített munka okozta. és mindketten megfogadták. Alkalmanként. A férje és a gyerekei intenzív támogatás zése ellenére mérhetetlen ürességet és egyedüllétet érzett hosszú id?n keresztül.nd sorsából. felajánlotta neki a s r-kertész és házi ezermester tisztét. hogy ez teljesen természetes. Eljut ott a kolumbiai Bogotába. az as szony azt sem tudta. 6 Andrew-t lenyûgözték a távoli vidékek. Mik or mindketten eltávoznak. Mildred hatvanegy éves k rában. Ugyanezt tapasztaltam több betegemnél is mondta. semmi mással nem tör?dtek. Mikor Andrew megtudta. jó hu ns Kanadából nagy nyereségnek bizonyult. egy súlyos asztmaroham után légzési elégtelenségben meghalt. hogy szeretne néha ? is elutazni vele. Mialatt Celia a latin-amerikai ügyeket intézte a Felding-Roth helyi képvisel?ivel. mint az argentin pampákon legelész? hatalmas marhacsordákkal. Mikor Andrew elmondta Celiának. hogy a jöv?ben gyakrabban l tnak majd el egymáshoz. azaz Március volt. hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul egyedü aradtunk. a köpcös. Celiát mélységesen megrázta az anyja halála. ami a múlthoz köt. ahol mahagóni. Ez id? tájt történt egy szomorú esemény is. els?sorban a tanítási szünetek idején. az ifjú brit mi ndeneslány. és Andrew nemcsak vakon megbízott benne. Winnie August. míg él le az egyik szül?je. hogy minden rendben megy otth on a távollétükben is. A harmadik belgyógyásznak.

amelynek eg yik lakosztályát foglalta el a Jordan család. lüktet? Sao Paulót túl húzódó tágas füves fennsíkokat. tudta. asi se hace. Bár Celiának jogában állt utasításokat adni. . akiknek a bére ha szerencsés en sikerült munkát találniuk napi tíz centnél nemigen rúgott többre. amik lehet. még fortyogva a düht?l és csalódottságtól. agresszív. annál jobban ment neki a beszéd. sért? modort vett fel. a f?városban voltak Lisával és Bruce-szal együtt. Ezenkívül pedig Celia valahányszor újabb javaslattal állt el? a folyama ok ésszerûsítésére és gyorsítására. hogy a központ bármelyik magas beos ?jének a látogatása nemcsak hogy felségvizeinek megsértése. els?sorban a lehetséges mellékhatásokról. Ha túl sokat mondanánk ol gokról. de egyenesen személyes kompetenci k a megkérd?jelezése. ami tovább rontott z amúgy is nyomott hangulatát.és elefántcsont keresztjeikkel. Bár nekem akadtak igazán kellemetlen élményeim. Quitóban. hogy Moreno. Mik ezt felvetette. kés?bb a nyelvi eltérések segítségével úgy értelmezh asításokat. s?t al manként sikerült néhány helyi orvossal is szót váltania. Kellemetlen élményeid?! replikázott Celia. aki reggel óta a Felding-Roth helyi képvisel?jét. meg a drágakö ekkel kirakott. a férfi mindig ugyanazt a sztereotip latin-amerikai mondá a: En este pais. mezítlábas sz a földrész vitathatatlanul legnincstelenebb parasztjaival. Rögtön fel is csattant: Nem csak nektek volt rohadt napotok! Nem azt mondtam. és mint a legtöbb családi veszekedés. Moreno válaszként ugyanazzal a mondással válaszolt. az ránk nézve hátrányos volna. túldíszített templomok és kolostorok az nyoltáraikkal. Senor Antonio José Morenót igyekezett jobb belátásra bírni. az ezüst. Ecuadorban történt a dolog. Ez fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezetett. közönségesnek tûn? szentségtartóikkal. hogy kimerít? jegyezte meg Andrew. Senora. a faragott kórusokkal. hogy nem is fognak bekövetkezni. az úgynevezett drogueriá-k mindig lenyûgözték a kis he e összezsúfolt tömérdek árujukkal. A szegénység szöges ellentéte volt a Hotel Quito is. csak azt. Moreno így érvelt: A többi cég is így csinálja. egy vállrándítás kí Celiát leginkább az aggasztotta. máskor pedig Celiát. Celiát bosszantotta. A szállodai lakosztály nappalijába érve. Másfel?l pedig a koszos. mer ? napunk volt. ahol csak úgy tobzódtak a vad és kegyetlen ellentétek els?sorban a vallás és a va Egyfel?l ott pöffeszkedtek lépten-nyomon a fényûz?. hogy mir?l beszélsz! Err?l beszélek! bökött Andrew a mutatóujjával a mellette lév? kisasztalon tornyos yógyszerhalomra. Celia keményen dolgozott. Celiánál fizikai kimerültséget eredményezett. hogy Quito tengerszint feletti magassága több mint hárome zer méter megviselte ?ket. hogy rohadt. hogy helyi problémákat kellett volna megoldania egy csaknem telj esen ismeretlen közegben. hogy ez a m ondás Nálunk így csinálják gyakorlatilag szentesíti a szakszerûtlenséget és hatástalans az etikátlanságot is. úgyhogy mi is így csináljuk. legelkesere-dettebb veszekedését. kudarcokkal teli nap után Celia. ahogy neki tetszik. Látta a nyüzsg?. Ebbe a lakosztályba tért haza egy rosszul si került. Fogalmam sincs. Egyikük sem vette észre. a finom szálloda. hiszen egész nap erre készül . ami egy alkalommal kirobbantotta Andrew és Celia házasságának leghevesebb. Andrew magával vitte ?ket felfedez?útjaira. Néha a végs?kig kimerítette. Andrew pedig az otthoni rendíthetetlen nyugalmával és türelmév l ellentétben most piszkálódós. és alkalmanként egymást segítették ki. Pöntyögött már egy kicsit spanyolul tugálul. meg a vásárlás. eg y olyan b?sz és vad összeütközést. Andrew egyik kedvenc foglalatossága az alkudozás volt a helyiek boltjaiban. hogy az ecuadori orvosok nem kapnak megfele l? tájékoztatást a Felding-Roth gyógyszereir?l. amiknek a földje bíborvörös: ez a terra roxa. Gyakran beszédbe elegyedett a gyógyszertáro-sokkal. Celia is elkezdte tanu lni mindkét nyelvet. Mikor erre Celia azt válaszolta. Korán le akartak feküdni. és minél többet gyakorolta. és az Andrew hangjában felfedezni vélt hûvösség is irritálta. A kövér és öntelt Moreno világosan értésére adta. ez is egy apróságon bbant ki. amit soha többé nem tudtak elfelejteni. aki hazai pályán van ikeres keresked?nek mondhatja magát. ha éppen akadt szabad ideje. i megkérdezte Andrew-t: A gyerekek? Már ágyban vannak és alszanak válaszolta a férje. A kis mindenes boltok. Mikor a gyerekek is velük voltak. magasan az Andok hegye i között. hogy nem láthatja Lisát és Bruce-t.ben a verbéna és más jó szagú növények illata terjengett. Nem minden út mérlege alakult azonban kedvez?en.

és New Jersey egy fényévnyire van innét. De is érdekel. azon próbált változtatni. hogy veseelégtelenségben szenved?k. se mellette! Egyetlen szó sem! Az asztalon lév? gyûjteményb?l kiválasztott egy újabb darabot. hogy az utolsó darabig vissza kellett volna ?ket vonni a kereskedelemb?l. Andrew tovább támadott: Miért kell ilyen sok nevet adni a gyógyszereknek? Biztosan nem azért. amit Andrew kritizál. vagy nem akarnád tudni. hogy megváltoztatja a gyógyszerb iznisz romlott erkölcseit? Azzal. hogy megvárta volna a választ. mérhetetlen igazságtalanság történik vele azok után. Celia. és az éles szóváltás itt akár be is fejez?dhetett a. Ezt is ma vettem. Szörnyû haragra lo elöntötte az agyát a vér. amir?l te is tudod. de nem tudta. hogy egész áll azt próbálta szóvá tenni. aki egyenes derékkal. terhes n?k . látni sem bírom ?ket! Úgy érted. vess egy pillantást a Felding-Roth Lotromycinjére. hanem vásárolgattam és kérdez sködtem is. ami végzetes is lehet. ami ket ma vásároltam a helyi drogériában. Miért is érdekelné ez a Felding-Rotht? V gy Celia Jordant? Hogy merészelsz nekem ilyet mondani?! sikoltotta Celia. hogy elmondta volna Andrew-nak a kudarcát Antonio José Morenóval amit kés?bb. csak úgy. Ahelyett. Úgy merek sziszegte . hogy más veszélyes gyógyszereket mindenféle figyelmeztetés nélkül árulnak. hallott a Thalidomidról. de nem vagy hajlandó be ismerni még magadnak sem. rosszul hiszed. nem is reméltem. Mára torkig vagyok ezzel a sok szeméttel. Kérlek. Andrew most már ordított. Andrew a kezébe vett egy g fiolát. hogy ugyanarról a gyógyszerr?l van szó. A rohadt életbe! Pontosan úgy! Hogy ?szinte legyek. Ám Andrew tovább beszélt: Az. hogy itt az ist en háta mögött néhányan szenvednek vagy meghalnak. sem z üvegen. És ha nem tudnád. Az elején becsületes. hogy látom. és nem a dicséret hangján. aki akkor elhozta nekem a Lotromycint és elhatározta. hogy azok a terhes asszonyok. akkor ott van mellette a használati utasítás és a lehetséges mellékhatásokra való figyelmeztetés. hogy hogyan kellene az országot igazgatni ? Andrew elfehéredett. meg az. akik ezeket a tablettákat beszedik. Azon a jogon. a Thalidomidot a gyógyszergyárak öt venhárom különböz? néven árulták! Anélkül. Levette a fiola tetejét. öt évvel azután. de tosan. tisztességes. hogy minél többen kidobják a pénzüket arra a sok szem pt nélküli szarra. aztán jócs tél az elveidb?l. hogy ezz el segítsétek a betegeket vagy az orvosokat. hogy igen. többek között a te drága Felding-Rothodra is! Celia úgy érezte. és felemelte. hogy orvos vagyok! És tudom. ahogy változol! Tizenegy év óta apránként. a mit mi ketten olyan jól ismerünk. határozottan állt a mikrofonhoz . Mi történt azzal az idealista kislánn . mire Andrew is elv esztette a fejét. szoptatós anyák nem szedhetik. a férje arcába vágta Moreno válas olgozott verzióját: Mi a francot tudsz te a helyi rendelkezésekr?l és a helyi problémákról? féle jogon tolod ide a képed és közlöd Ecuadorral. Celia megdöbbent a válasz hallatán. hogy ezeket a tablettákat itt és most meg tudtam venni. Tudjuk. most meg itt vagy. Tudod. érz? szívû és lelkiismeretes n? voltál. Pedig kellene hogy érdekeljen! Ezek itt a kezemben Thalidomid tabletták. A legsúl közülük a vérképz?szervi rendellenesség. amit mondani akaro k. Ma nemcsak a gyerekeket igyekeztem elszórakoztatni. Ha ezt az Egyesült Államokban veszed meg jelentette ki Andrew . mi ez? Természetesen nem tudom! rogyott le Celia egy székre. Semmi sincsen! Mert végül is kit érdekel. amelyek kötelez?en el?írják a megfelel? címkézést minden tipikusan jellemz? a nem tör?döm amerikai gyógyszercégekre. hogy romlott dolog. az este folyamán akart el?hozni . De azt hiszed. mert nem figyelmeztették ?ket? Végül is ez ak Ecuador. és azon serénykedtél. a tenyerébe öntötte a tablettákat. fókauszonyos gyerekeket fognak szülni. mert ennek a neve O ndasil. Celia ezt a nevet olvasta a címkén: Chloro ycetin. hogy a cél a zavarkeltés meg a gyógyszercég védelme baj esetére. van a dobozban egy erre figyelmeztet ? írás? Ha igen. hogy érdekelni fog. És ha már a bajnál tartunk. és lerúgta a cip?jét. mit mondott ma nekem a gyógyszerész? Azt mondta. mert nincsenek olyan ko hivatalok. és el?retartotta a . hogy nem érdekel? kérdezte a férje szarkasztikus hangon. Mert a gyógyszergyárakról lenne szó. Az ember csak arra tud gondolni.Celia viszolyogva elhúzta a száját. és mindenféle strucc jellegû mentségeket sorolsz valam i olyasmi mellett. Tudod. recept nélkül. ide né rew kiválasztott egy másik üvegcsét. Itt viszont nincs semmi.

mint most Andrew arcán. Kitért az anyja el?l és odaszaladt Andrew-hoz. a fürd?szobába ment. aki tehettél volna valamit Noah -ért. Hát te meg miféle jogon vagy ilyen átkozottul szent erkölcsû. mikor a kisujjadat sem mozdítottad Noah Townsend érdekében. de semmit nem tettél. képmutató fráter?! Válaszolj! Celia hirtelen elhallgatott. bár mindketten alaposan kimerültek. és a nyomában azonnal kiserkent a vér. amit mondok. ezen tépel?dve? Mert ez lenne a minimum! soha nem jut eszedbe. Egyikünknek sem volt igaza. hogy esetleg lehettek más betegek is. Ne! szólt rá a gyerekekre. Celia odaszaladt hozzájuk kitárt karral. hogy tehett yet?! Andrew a még mindig vérz? arcához nyúlt. A szá elé kapta a kezét. A tûsarok a l arcába csapódott. ahonnan egy nedves tö l tért vissza. és határozottan véget vetett a képtelen helyzetnek. aztán mikor megpillantotta a földön a véres sarkú cip z anyjához fordult. . hogy fájjon! Andrew pedig. s a többféle szenvedély most hirtelen egyesült. Aztán hirtelen és szenvedélyesen összeölelkeztek mind a négyen. Vak dühvei fröcskölte a szavakat. Nemcsak azért. Andrew tekintetét követve Celia hátrafordult. te önelégült. Papa. és kés?bb majd együtt megbeszéljük ezt az egészet.azon a New York-i tanácskozáson és a becstelen módszereket kritizálta? Tudod. Celia pedig ott maradt egyedül az ajtónál. aztán gyilkos gúnnyal megkérdezte: Megérte az el?léptetés? Te piszok gazember! Celia gondolkodás nélkül felkapta a keze ügyébe legköze-lebb tárgyat a cip?jét . Rémülten suttogta maga elé: Jaj istenem! Mit tettem! Aztán már nemcsak Andrew halálosan kétségbeesett arcát látta. és a hangjában mérhetetlen szemrehányással sikította: Mama. ahogy már nagyon rége nem. mardo só bûntudattal. bûnösnek érezve magadat. Már minden csurom vér volt a keze. Olyan volt. Két kis pizsam ak oldalgott be a szobába. mert még soha életében nem látott olyan gyötrelmet. és teljes erejéb?l hozzávágta Andrew-hoz. vadul és zabolátlanul szeretkeztek úgy. amikor már kés? volt. és vadul. De Celia se nem látott. és ezt a beszélg tést másnap is folytatták. szégyelljük magu kat mindketten. De Lisa gyorsabb vol t. Összetartozunk. már maga is sírva. mi történt vele Mert szerintem eladta magát. feledve minden gyengédséget. és úgy szorították eg ntha soha többé nem akarnának szétválni. mintha az ádáz veszekedés másfajta szenvedélyeket is felszabadított voln a bennük. kétségbeesve nézve a jelenetet. mélyen beléhatolt újra meg újra. és szakért? módon megtisztította a vért?l az apja arcát Jóval kés?bb. Mami! Papa! Lisa volt az. akiket Noah az öt év alat t megölt. a torkát fojtogatta a sírás. Féktelen dühükben a szül?k elfelejtették. mert kifogyott a szavakból. Bruce is odaszaladt az apjához. Vajon töltöttél-e len éjszakát is álmatlanul. az a Wyrazik nevû f alember? Vajon tényleg Noah ölte meg. még hosszan beszélgettek. durván megragadta. Andrew kapott észbe el?ször. és tartasz nekem préd a tiszta elvekr?l? Hol voltak a drágalátos elveid. mert hirtelen összerezz a zajra. Andrew elhallgatott. De továbbra is egy család yunk. mikor a gyerekek már régen visszamentek a szobájukba és mélyen aludtak. akikr?l nem tudsz. hogy Bruce és Lisa a szo szédos hálóban alszanak. A gyönyör csúcspontja el?tt Celia felsikoltott: Mélyebbre! Mélyebbre! Akarom. Bruce egész testében rázkó okogott. és akiknek a te nemtör?dömséged miatt kellett meghal niuk?! Hallod. Andrew és Celia szenvedélyesen. hogy még öt évig praktizáljon szinte állandó kábulatban yeztesse önmagát meg a környezetét? És ne gyere itt nekem a kórházzal! Mert az ? hibájuk nem ti a tiédet! És ezt te is tudod! És az a beteg támadott tovább Celia . ami a háta mögül jött. az inge a padlósz?nyeg. és hagytad. te vérzel! kiáltotta. Nem hibázta el. és csak akkor mozdultál. kíméletlenül. olyanok. Ne csináljatok ilyet! Nem szabad egyikünk ellen sem ordulnotok! Anyátok meg én ostobán viselkedtünk. nem inkább te? Te. Utána. Végül a tízéves Lisa vált ki a csoportból. hane m azért is. se nem ha llott.

Én is esküszöm tette hozzá Andrew. ilágosan jelezte. Eljön majd a nap jósolta Celia . Ezzel ne tréfálj! Bruce. és ezzel a maga részér?l megszûntnek tekint a lidércnyomást. nem az enyémben. Jaj de jó mondta egyszerûen a kisfiú. a pletyka gyorsan terjed. hogy ilyen kis helyen. Nagyon szeretném jobban csinálni mondta Celia. Azt mindketten beismerték. aki eddig egyetlen hang nélkül ette az ebédjét. Az öt év során. s?t esküszöm neked.Olyan beszélgetés volt ez mondta róla kés?bb Andrew . mikor mindez a sok disznóság napvilágra kerül. de néhánybó alóban. aho eltek a gyerekekkel. a médico három ö rrta Andrew arcát. hogy a sebet egy hegymászó túrán sz erezte. hogy léteznek olyan akadályok és ügyek. és ezért engedtél az elveidb?l. mert a vállalaton belül is makacs ellenállásba ütközött. és mint ahogy ezt Andrewnak ?szintén beismerte összességébe t túl sok haladást elérnie. Különbe s. Volt egy pillanat. De ez a nap még odébb van. felnéz ett. csakhogy legalább ebben becsületesnek kell lennem. amit Celia a nemzetközi értékesítésen töltött. hogy eg yáltalán nem biztos a siker. Hogy m egmenthettem volna Wyrazikot. sem megoldani nem lehet. hogy ez az életkorunkkal függ össze. amivel kapcsolatban tudja. és tovább javította a renoméját a Felding-Roth központjában. hogy megint úgy fogok gondolkozni és cselekedni. m int hogy reménykedik: a tanulságot majd kés?bb fel tudja használni valaki másnak az érdekében A házastársak közötti krízis záróakkordjaként másnap a helyi doktor. Ugyan már nyugtatgatta Andrew. hogy soha nem felejti el a feleségét. De azt is megtanultad. és ez igaz is. Celia megrázta a fejét. hogy b?ven akadtak kellemetlen igazságok a másik vádj aiban. min régen. hogy amíg apád meg én élün bekövetkezni. . Igen. Ez rám is vonatkozik jegyezte meg Andrew. Nem az összesb?l. most letette a villát. doktor. csakúgy. Most már biztos. És tényleg volt alkalom. megmenthettem volna. ezt kár tagadni vagy szépítgetni és hitegetni magamat. ez a megjegyzés annak a bizonyítéka volt. mint a mellette ül? Lisáé. Mindez persze nem ment könnyen. és azt kérdezte: El fogtok válni? Apró. r vagy az új törvények. én feleolyan jól sem célzok. Úgy gondolod ogy bölcsebb. mikor Celia eg y kézmozdulattal belefojtotta a szót: Brucie mondta gyengéden . vagy a közvélemény fog minket rákényszeríteni arra. hogy valami szellemességgel válaszol. és hamiskás mosollyal megjegyezte. akkor az ember nem tehet mást. mint te. Isten bizony. Szörnyû lelkifurdalásom van mondta Celia néhány órával kés?bb egy étteremben. Andrew már éppen azon volt. mikor megkérd zted. ígérem. és igazán szívesen mondanám. Persze az ilyen eseteknek n em lenne szabad gyakorinak lenniük. akinek többévi munka után ne lenne legalább egy olyan múltbeli esete. Celia karrierje szempontjából ez az id?szak nagyon sikeresnek bizony ult. a szemében aggodalom. tapasztaltabb lettél. Mivel Andrew nem sokkal azel?tt mondta neki. mikor elbúcsúzott a betegét?l: Valószínûleg megmarad a heg. mire Bruce arca felderült és szája széles moso tt. hogy többet is teh etett volna és talán megmenthette volna valakinek az életét. hogy vannak-e álmatlan éjszakáim Wyrazik meg a többi esetleges áldozat miatt. Erre csak azt az egyetlenegy dolg ot tudom mondani. és meg kell mondanom. mint Quito. hogy elhallgattattam a lelkiismeretemet. Azt hiszem válaszolta Andrew . De történetesen a te kezed ügyében volt a cip?. akadtak a családnak bo békésebb utazásai is. Már csak azért is. amiket idealizmussal sem legy?zni. komoly arcán feszült kifejezés ült. hogy ennek a nagy veszekedésünknek legyen valami eredménye. tényleg engedtem az elveimb?l. hogy nem akad olyan ember az egészségügyben. Erre nem vag yok büszke. hogy már jó ideje tépel?dik ezen a kérdésen. mikor én is ugyanezt szere ttem volna csinálni. de ha megtörténnek. ha el?bb lépek Noah ügyében. Az elevenembe találtál. Szívós munkával még azt is nie. Igen mondta Celia . amire már nagy szükségünk mindketten csak halogattuk. hogy megtegyük az már réges-rég meg kellett volna tennünk. hogy a Latin-Amerikában árusított Felding-Roth-szerek címkézése megközelítse az Egyesült kban kötelez? szigorú el?írásokat.

Celia ezen felbátorodva hosszú el?terjesztést írt Sam Hawthorne-nak. és az intellektuális témák éppúgy. és mindketten imádták a m nöt éves nagylánnyá serdült Julietet. úgyhogy most rajtunk a sor. A zenében Mozart volt Sam szenvedélye. mert n? vagyok. mert ezt ? maga fizette. a mûvészet és a zene fejl?désével meg újdonságaival. hogy ott kiknek a napja virradt fel máris. Hirtel en került hatalomra. Lelke legmélyén tudós maradt. aki a szülei rajongása ellenére sem lett elkényeztetett fogós úrilány. Rengeteg do log érdekelte. A szobrászok közül Rodint bálványozta. Eisenhower meghalt. könnyekkel a szemében. . Itt csak arról van szó. és nem talált jobb indokot Ennek nincs sok köze a n?k egyenjogúsításához. különösen a csúcs felé közeledve vált ez a kérdés lényegtelenné. Sam vagyonos ember volt és tekintélyes mennyiségû Felding-Roth-részvény birtokosa. ahogy tudunk. különösen Monet és Pissarro. amit?l felüdült a lelke. mindegy. Rövid id?re fellángolt a Woodstock Nemzet elnevezésû rockzenekultusz. l l-es A-dúr szonátát a komoly és tiszta csengésû Andantét. fekete pizsamás emberek ott. Kissinger ellátogatott Kínába. és valószínûleg azért. és olyan folyamat vette kezdetét a Feld ng-Rothnál. hogy támogatni akarja a n?ket. Megt ehette. Lilian Haw egyszer egy barátjuknak mesélte. A világban közben tovább zajlottak az események. például a No. éppen ezért az orvosi rendel?kbe érve a n?i ügynökök szinte azonnal bebocsáttatást nyertek a doktorokhoz. Edwa rd Kennedy pedig Chappaquiddickbe. Jackie Kennedy hozzáment Aristoteles Onassishoz . nemritkán a n?k hátrányára. hogy rögtön bemehe ttem. ahol volt. a cég történetének egy nehéz. Maga is ügyesen zongorázott. 7 Sam Hawthorne. a távoli országban. az akkori szóhasználattal élve.Peruban Celia egyértelmûen megbizonyosodhatott arról. galériákra és koncertekre. de aztán ki hunyt. a természet éppúgy. Mart in Luther Ringet és Robert Kennedyt kegyetlenül meggyilkolták. és igazából senki nem tudta. hogy a mber férfi vagy n?. mindannyiunknak jogunkban áll megpróbálni érvényesülni úgy. durva dolognak számít egy n?t megvárakoztatni. boldog házasságban élt Liliannel. Sam anyja Roth lány volt. hogy Párizsban. a fris . szemben a férfi ügynökökkel k gyakran szinte gyökeret eresztettek az orvosi el?szobákban. hanem gazdasági okai vannak. Végül Celia javaslatát mégis komolyan vették. Különben is. kritikus szakaszában. Ifjabb Dr. Gol da Meir izraeli miniszterelnök lett. hogy kihasználjuk a n ?iségét. amit a rákövetkez? években más gyógyszergyárak is lelkesen másoltak. mint a technika. amin a fárasztó nap után játszhatott valam Mozarttól. Fiatal amerikaiak tízezreit egy generáció krémjét olták az apró. Csehszlovákiában a Szovjetunió brutálisan elfojtotta a szabadságot. Miért ne használhatnánk ki ezt az el?nyt a továb an?" Egy ezt követ? beszélgetésen Sam megkérdezte: Nem arról van inkább szó. Nem mintha a családi kapcsolatai s gítették volna a karrierjét. hogy ideje nagy r z üzleti élet kötötte le. A vietnami tragédia kezdett alako t ölteni és a helyzet egyre mérgesedett. Nixon amerikai elnök. A festészetben a kedvencei az impresszio nisták voltak. hogy ennek nem emancipációs. Még ügynökn? koromból emlékszem a hogy míg néha nekem is kellett várnom az orvosoknál. A férfiak évszázadok óta kihaszn ságukat. gyakran el?fordult. h a a szállodai lakosztályában ott állt egy zongora. És ha így van? Miért ne?! vágott vissza Celia. és Sam lett az utolsó leszármazott mind a Felding. amelyben több n?i ügynök felvételét sürgette az Egyesült Államokban is. Armstrong eljutott a Holdra. és ezt a tényt senki nem vonta kétségbe. Ami a magánéletét illeti. akinek azonban sikerült mindvégig lépést tartania az ir dalom. annyit kellett várakozni uk. ?l ért el oda. Peruban udvariat lan. Mikor idegen városokba érkezett. annak ellenére. a Rodin-múzeum parkjában a férje tizenöt per en keresztül állt mozdulatlanul a Calais-i polgárok el?tt. végül pedig a kirobbanó Török indulót. 1972 februárjában az ötvennégy éves Sam Hawthorne a Felding-Roth elnöke lett. min d a Roth családból. aki részt vett a vállalat vezetésében. Ott ugyanis a Felding-Roth ügynökgárdáját els?sorban n?k alkották. y miért. reneszánsz figura volt. Hamaros n megtudta. a miket az édesanyjától örökölt. aki már nagyon régen meghalt. Azért lehetett zongorája a luxuslakosztályokban. és szerette. valahogyan mindig szakított id?t a helyi könyvesboltokra. mint a dések.

Azóta viszont. a modern radar. majd így fejezte be az el?terjesztését: Egyesek é etnek úgy. Minden ang ol dologért rajongott: a hagyományokért. hetente töb s. pozitív programot felmutatni. ami már jóval hosszabb ideje tart. És belátha nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. és ? ték le a kereskedelmi hasznot is. hogy alapvet?. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. Persze mutatott rá Sam amerikai cégek fejlesztették tovább az alapötleteket. ostobaság egy ilyen drága vállalkozásba belefogni akkor. De véleményem szerint még felel?tlenebb. Ebben a bizalmas írásban rendkívül kellemetlen adat kat tárt az igazgatótanács tagjai elé. Ez utóbbi rajongásának megfel inden reggel a maga vezette álomszép. Az elképzelés részletezése után Sam hozzátette: Mélységes meggy?z?désem. A gyógyszerkutatásban és termelésben ami létünk alfája és ómegája cégünk eredm ?szakot él át. igyekezett e lébe menni a válasszal. egy új kutatóintézet je s anyagi tehertétel. Mindez kedvez?tlen hatással van a cégünk hírnevére és az itt dolgozókra egyaránt. ezel?tt tizenöt . és a munkájuk független volna az Egyesült Államokban folyó kutatásainktól. akkor a legsúlyosabb pénzügyi válságnak nézünk elébe. hogy a legsürg?sebben alapítsunk Nagy-Br tanniában egy Felding-Roth kutatóintézetet. amiért Sam rendkívüli módon tisztelte a briteket nemcsak az ango okat . és még mindig szeretett reggelenként. a p vonatkozásokról nem is beszélve. D e az eredeti felfedezések a fenti és más esetekben is mind Nagy-Britanniában születtek. mint az iparágban rendszeresen tapasztal ható átmeneti lanyha id?szakok. aminek kö keztében esett a részvényeink értéke. Hogy miért éppen Nagy-Britanniában? Mivel Sam sejtette. akkor azt mondanám. ám annál lelkesebben teniszezett. miután el?készítette a terepet. egy nagyot futni. Ehelyett Sam. el?remutató lépést a j ekében mert ütött a cselekvés órája! Sam Hawthorne terve nem várt hevességû és gyorsaságú ellenállásba ütközött. Volt végül valami. a humorért. halogató politikát folytatott. Házon belül is takarékossági intézkedéseket vezettünk be. míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent?ségû. rátért a javaslatára. mint Nagy-Britanniában. ezüstszürke Rolls-Bentley-jével ment munkába. Ezt a kíváncsiságot kellene kihasználnunk a vállalatunk javára. a televízió. a vidékért. merész javaslata. mindig csodálatos élményt jelentettek neki az angliai utazások. amit elnök ségének els? hónapjaiban terjesztett el?. A leghatározottabban azt javaslom írta . és felgyorsítaná fontos. amely drámai módon változtatták meg az életünket: a penicillin. hogy az amerikaiaknak egyedülálló ké ességük van a továbbfejlesztésre és marketingre. végzetes lenne nem vállalni ezt a merész. hogy ez a j új kutatórészleg er?sítené hátországunkat. nevezetesen a tudományi ebb?l fakadt az az eredeti. valóban így van. Közepesen. ami viszont a britekb?l gyakran hiányzik. hibás. Nagy-Britannia évszázadok óta hagyományosan a tudományos alapkutatás éllovasa. olyan újdonságok. hány nagy felfedezés született brit földön. hogy csak négyet említsek. ám sehol a világon nem olyan intenzív az elméleti és tudományos kív ság. s ezért bárki szívesen fogadta páros partnernek. az angol stíl . hogy ez a kérdés elkerülhetetlenül felmerül majd. akit egy heves igazgatótanác si vita nyomán bocsátottak el. és még mindig nem sikerült visszanyernünk a befektet?k mát. Ám Sam Hawthorne magánemberi mivoltát dönt?en angolbarátsága határozta meg. hogy felel?tlenség. m eghatározó különbségek vannak a brit és az amerikai fels?oktatás rendszere között. a sugá repül?gépmotor. specialitása a villámgyo rs játék volt bent a hálónál. ami annak bizonyítéka. Amióta cs az eszét tudta. Ezért kellett tavaly csökkentenünk az osztalékot. Gondo nk csak a mi századunkra. hogy el?dje. az oktatásért. Ha ennek az okát kérdeznék t?lem folytatta . még ostobább volna az eddigi h alogató politika folytatása. Sam azt kihagyta az el?terjesztéséb?l. Mindkett?n gvannak a maga er?sségei.Sam diákkorában hosszútávfutó volt. Mert igen. ezután részletesen elemezte a költségeket. és nagyrészt ez sodort elding-Roth gyógyszergyárat ebbe a jelenlegi szánalmas helyzetébe. a nyelvért. de ez a módszer sem mindenh Ha két-három év leforgása alatt nem tudunk valami határozott. . Londonért. Legutóbbi nagy áttörésünk a Lotromycin volt. sike es új gyógyszerekkel. Az intézetet az egyik legkiválóbb brit tudós veze né. új gyógyszerek kifejlesz alatunknak olyan kétségbeejt?en nagy szüksége van. a monarchiáért. amik or a cégünk ilyen kritikus korszakát éli. a klasszikus autókért.

az id?k folyamán hozzászokott az érdes stílusához és igyekezett mindig emlékeztetni magát a kutatási gató nehéz természetére. amelyeket kellemes. A kutatási igazgató tett egy kelletlen mozdulatot. Melyik ellen? . úgyhogy az egész alapkoncepciód séges. Ahogy végigsietett a kutatórészleg makulátlanul tiszta. aztán rövidlátóan el?rehajolt. Sam Hawthorne nézeteit pedig az angol tudományról egy nagycsoportos óvodás fantáziaszintjén mozgónak min? Ezek a szokatlanul er?s. akkor hadd mondjam meg. gyakran e gészen titokzatosakra . és a hívók sebb ellenvetéseiknek adtak hangot. Szépen van gépelve. de mára már mi. hogy a leghatározottabban tiltak ozom az egyik kijelentésed ellen. sért? kifejezések ráadásul írásban érkeztek Sam asztalára. Mi nem tetszik benne? A tartalma és a formája. hány millió dollárt gyakorlatilag korlátlan összegeke t a Felding-Roth kutatási eszközökre modernekre. hogy ez nem igaz kel alátámasztott beszélgetést akarok. aki már épp g akarta állítani. Lord fehér köpenyben ül az asztalánál. Sam a levél olvastán s haragra gerjedt. hogy több pénzt kell a kutatásra költeni. és aszketikus arcán ingerült kifejezés jelent meg n betolakodó láttán. máris csörögni kezdett a telefon az elnök irodájában. jobbnak látta nem szólni. és azt. lerobbant. hogy tulajdonképpen most az illend?ség okán fel kellene állnia. hogy gyük fel ismét a gyarmati státust. felpattant és nagy sebbel-lobbal elindult. Sam egyszerûen besétált rajta. Csakis a mire költsük kérdése kö viták mint például most. tágas laboratóriumokban állítanak fel. Vincent. a briteknek is vannak tudományos csúcsteljesítményeik érvelt például az e igazgató . Ez itt minden elméleti tudós álmán gtestesülése volt. Dr. Sam. ami azt fejezte ki. Lord vetett egy pillantást az asztalra tett papírra. Sam javaslatának azonnali heves ellenz?je. de semmi kedve hozzá. Sam mindenesetre rögtön megtanulta. van még ezenkívül valami? Sam maga elé fordította a papírlapot. Sam. Mivel az jtó tárva-nyitva állt. miközben kinyitotta az egyik íróasztalfió kivett bel?le egy dossziét .Mint valaki tréfásan megjegyezte. kondicionált folyosóin. A látogatásomat vedd nem hivatalosnak. sem hogy függetleníteni tudja magát a házon belüli intr ikáktól. Sam a kezében tartotta a levelet. ragyogó. könyvekkel telezsúfolt. hogy felkeresse Vincen t Lordot az irodájában. üvegfallal övezett. hogy mióta nagykutya lettél. é evélb?l kapott egy példányt az igazgatótanács egy Lord-barát tagja is. komputerizáltakra. nagyjából ugyanígy festett minden nagyobb gyógyszercég kutatórészleg gyógyszerkutatásba áramló pénzt ritkán mérték szûkmarkúan. odabiccentve a titkárn?nek. Aztán letette Lord orra elé. annak fekete öves mestere volt Vincent Lor d kutatási igazgató. Mások azon akadtak fönn mint ahogy azt az egyik igazgatótanácsi tag nem kevés ulattal kifejtette: Mi ez az abszurd. Ha már az érveknél tartunk mondta Lord. a brit tervet naivnak. és szokása szerint homlokráncolva olvasott valamit. amin sok rosítottuk Sam körlevelét . mintha legalábbis a Függetlenségi Nyilatkozat eltörlését javasoltam volna. ósdi elképzelés. de mikor felismerte. Meglepetten nézett fel sö szemével a keret nélküli szemüveg fölött. és kijelentette: Emiatt jöttem. ócska országba helyezzük?! Olyan reakciókat váltottam ki mondta Sam néhány nappal kés?bb vacsora közben Lili ek . és egész sereg fehér köpenyes tudós és technikus szolgálja ki ?ket. hogy miért esz velem egyet. hogy az új kutatási központunkat egy evitézlett. ha mindenki engedelmesen bólogat neked. még alig kapcsoltuk ki a fénymásológépet. Azt hiszem mosolyodott el Lord kajánul . csillogókra. Miért. hogy a cég els? emberének lenni sem azt nem jelenti. amerikaiak rég túlhaladtuk ?ket. Nyíltan és finomkodás nélkül akarok led beszélgetni. Már jó tizenöt éve ismerte Vincent Lordot. igaz. Ami a házon belüli intrikákat illeti. amit akar. Míg abban természetesen eg yetértett. hogy azt csinál. Vincent Lord a faburkolatú. Rendben. Sam Hawthorne nagyot sóhajtott. világos irodájában ült. de ezeknél hathatósabb érveket várok arra. hogy biztos legyen a beszélgetés tárgyát illet?en. Ezért szelíden válaszolt ezúttal is: Te is tudod. arra gondolt. ám Sam lein tette. azóta jobban szereted.

Ha a fáradozását végül siker koronáz or ragyogó kereskedelmi kilátásaik vannak. Vincent vágott közbe Sam . Vincent Lord bólintott. És hol tart az ügy? Sehol válaszolta Lord savanyúan. s mindezt sak azért. Samnek csak vázlatos elképzelése volt arról. . mintha csak megkapta volna azt. akik továbbra is bízunk benne d. hogy fiatal tehetségekkel er?sítetted meg a gárdát. egyetlenegyszer sem! Te maga d veszted el néha a hitedet. mindig óvatosabban fogalmazunk a kelleténél. ha a legodavalóbb ember vezette a kutatási rész . úgy dolgoznak. De ez minden. Ezt majd kés?bb megbeszéljük. Ez nagyszerû újság. Míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent? ségû. ami úgyis járt neki. és folytatta: És ott van még az én saját kutatásom a szabad gyökök befogásáról. amiket küldök neked mondta Lord . gondolta Sam. másfel?l a kutatórészle tatásiak mindig száztíz százalékig biztosak akarnak lenni minden bolhapiszoknyi részletben. de vagyunk egypáran. módosítok rajta az igazgatótanácsi ülésen. d?n belül nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. hogy a gyógys akban állandó a civakodás egyfel?l a termel?. hogy a Derogil nem forradalmi újdo de szép hasznot hozhat. Soha. Semmi olyasmit nem mondtál közölte Sam . és megértem. Tessék. amivel nem tudnak megbirkózni. az nem szerepelt a jelentéseimben közölte Vin cent Lord Sammel. Ezt soha nem mondtam tiltakozott Sam. Hisz olvastam a jelentéseidet. Vincent Lord egyik er?ssége évek óta az. Igen. cáfolj meg. Másfel?l viszont a kutatók a zzal vádolták a termelést-értékesítést. hogy mindenáron megel?zzék a konkurenciát és büszkén lobogtathassák a fényes érték yeket ... Egy sor ígéretes fejlesztésünk van makacskodott Lord. hogy miel?bb rákapcsolhassanak. Sam Hawthorne elmosolyodott.. Ennek az az oka. hogy en tán már úgy gondolod. ilyen terméketlen id?szakok mi gyógyszergyár életében adódtak. Nem merült fe ellene különösebb kifogás kutatási igazgatói min?ségében sem. nehogy hirtelen a nyakukba szakadjon valami hatalmas megrendelésözön. hogy a t?le oly régóta várt nagy felfedezés egyre csak késett. Ez valóban igaz. ezzel tisztában vagyok bólintott Sam . még akkor is. Meglep? eredményeket értünk el a közelmúltban két vegyülettel. ak nemrég vettem fel. Azok a felfuvalkodott washingtoni tökfejek. hogy a fontos felfedezések nem egyik napról a másikra születnek. Pedig azt már most pontosan tudta. hogy mindig hanyatt-homlok. Azt is tudjuk. hogy esze ágában sincs Vincent Lord f?hatósága alá helyez ni az új brit kutatóintézetet. Vincent. Az új. Jöv? héten megint odautazom. A termel?k szint ak érdekeltek. Mégpedig azért. De mivel szemlátomást érzékenyen érint. amit írtam jegyezte meg Sam . amir?l még csak húsz százalékban bizonyosodott be. hogy ide tudja csábítani a tudományos utánpótlás legjavát. hogy Lord hírneves tudós annak ellenére. m jd mégis hozzátette: De ha a terv megvalósul.. hogy. Egy pillanatra elhallgatott. Az egyik v lethajtó. A rendszeres jelentésekben. Lord az el?tte lév? iratból kikereste a megf passzust és felolvasta. és hogy Vince gy évtizede dolgozik rajta makacsul és rendíthetetlenül. nem e mlékszel? És annak is igazán örülök. Tudta. Az új vérnyomáscsökkent? bólintott Sam. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. Ezenkívül a Derogilra beadott kérvényünk már az engedélyez? hatóság el?tt van. sikeres új gyógyszerekkel. akkor is innen kell irányítanunk az új intéze .. hogy nem volt igazam abban. Tudta. hogy mit jelent a szabad gyökök befogása Azt tudta.és értékesít?részlegek. a másik a csúzt gyógyítja. miel?tt végre áment mondanak egy új szerre füstölögtek az értékesítésiek. hogy hatásos. nehogy túlságosan belelkesedjetek valami olyasmi m iatt. ami még csak kísérleti fázisban van. hogy úgysem jutok semmire. hogy egy brit kutatóintézet létesítése jó gondolat. Még most sem látom be.Amit a házon belüli kutatásról írsz.. mert fölösleges válaszolta Lord hajthatatlanul. ha arra kerül a sor. eszetlenül rohannának a egy új termékkel. hogy a cél a gyógyszerek toxikus hatásának általános kiküszöbölése. ezt mind tudom. ami megváltoztatta volna a véleményemet l kapcsolatban. Én pedig továbbra is ellenzem. Tudom. Amit viszont most fogsz hallani. fiatal tudósok.

Ha Vincent Lord megtalálja a választ. és folytatja a munkát. akik most úgy özönlöttek az egyetemekr?l. és csak aztán iratkozott át a jogra. sikerül egy olyan szert el?állítania. A szabad gyökök semlegesítésé rek gyógyító hatása megmaradna. amikhez eddig csak végs? esetben volt szabad nyúlni. illetve semlegesítése azt jelentené. Tán addig. amit ha más gyógysze rekhez hozzáadnak. És egyes különösen veszély szereket. míg végképp el nem tûnik. Ám ez a fajta tudás nem hasonlítható össze azzal. hogy felfedezze valaki. hol lehet a legnagyobb dohányt szerezni. é ségbeesetten a székébe roskadt. hogy több gyógyszer részben metabolizmusa következtében szabad gyököket produkál. hogy a tapasztalat és az ösztön vezesse a kutatót. Mert a szerves k a tartogatta a választ azokra a kérdésekre. Az a tény. És tízévi kutatás után Vincent Lord úgy érezte. és a módszereit is túlhalad ta már az id?. A génsebésze új területén például Lord nem érezte magát otthon. de ez a végeredmény szempontjából édes mindegy. persze hogy rengeteget olvas ma is. hogy most azonnal a labor umába megy. Nem kellene többé a gyógyszert felíró orvosnak a szer toxicitásával tör?dnie. szinte bármelyik pillanatban. negyvennyolc évesen már nem az a fiatal. kiment és becsukta a titkársági ajtót. Clint diagno ta. A sikeres. és igyekszik lépést tartani a f ejl?déssel. ugyanakkor csodálatosat. hogy a Felding-Roth nagy-britanniai kutatóintéze te minden tiltakozása ellenére létre fog jönni. a beteg ez esetben nem rákban hal meg. Ezek a z elemek megtámadják az egészséges szövetet és különféle mellékhatásokat. és el?vett egy kulcsot. Me rt így milyen tudományos eredményt tud felmutatni? Ma. Mert létezett megoldás. friss diplomás. úgy szedhetné mindenki. érezte. A rákos geknek nem kellene többé szenvedniük az életveszélyes szerekt?l. néha viszont alaposan megkínozzák és meg is ölik ?ket igaz. Vincent Lord is tudta. és akik közül a legjobbakat sikerült odacsábítania a Felding z. Vajon meddig halványul még? töpre tt. Vincent Lord azt remélte. hogy a tudományos dominanciája halványul. mivel if júkorában két évig orvostanhallgató volt. húzta az íróasztal fiókját. amiket tíz hosszú év alatt a számtalan kísérlet s ltett. meddig kell még várnia? Hirtelen felegyenesedett a székében. min t hajdanán. és felírta magának receptre a pontos utat j egyezte meg cinikusan egy ismer?se. mint mikor valaki nyakig benne van abban a bizonyos tudományban. elbújva. hogy már egészen közel jutott a megol szinte érezte a siker ízét. hogy bizonyos gyógyszereket. hogy a tudása sokat kopott. Etheridge az ötvenharmadik évét taposta. amiket korábban nem használhattak az emberek a veszélyes me llékhatások miatt. ha a saját kutatásával jobban haladna. és a veszélyességük nullára csökkenne. A szabadgyökök befogása. a változások és a saját hiányosságai ell megvan az esély a nagy áttörésre a munkájában. eldugva. Mûv szintre kell emelni a tudást. érzékeltetve. De még meddig? Jaj. azok tökéletesen biztonságossá válnak. Úgy határozott. Mindez nem alaptalan fantaziálás volt. Aztán visszatért. Sejtette. bárki bevehetne a legnagyobb lelki nyugalommal. ami a szakterülete az ? esetében a szerves kémiában. Azzal is tisztában volt. És mégis kapaszkodott bele a gondolatba . mikor elkezd hatni az emberi szervezetben. és ezt a fejleményt fenyegetésnek fogja föl m ellen. esetenként halált i Ezeknek a szabad elemeknek a megsemmisítése. m int az aszpirint. és nagy akarater?vel leküzdötte a csüggedtségét. Ott volt valahol. 8 A Felding-Roth igazgatótanácsában Clinton Etheridge volt Vincent Lord barátja és s zövetségese. hogy rövid és hiányos orvosi tanu mányai immár jó negyedszázada véget értek. Igen. nem úgy. amit Sam Hawthorne és a cégvezet?ség többsége tudományos tudatlanságuk miatt ez idáig képtelenek voltak felfo Mert mit is jelentene a szabad gyökök befogása? Valami roppant egyszerût.Mikor Lord egyedül maradt. Mint a szakterülettel fogla lkozó tudósok mindegyike. mint a fiatal tudósok. arra várva. jól men? New York-i ügyvéd konyitott valamit a tudományhoz. ragyogó tehetség. amik néha valóban életben ta ?ket. soha nem akadályozta meg abban. gondolta sötéten. Milyen más lenne minden. hogy tudományos ké en magabiztos kijelentéseket tegyen legjobb tárgyalótermi stílusában. hogy amit . az nagyszerû gyógyászat ehet?ségeket és fantasztikus kereskedelmi perspektívákat jelent majd.

és Etheridge-ben volt annyi méltóság. amiért Nobel-díjat kaptak. hogy azon az igazgatótanácsi ülésen. amit nyomban meg is kapott. hogy az amerikai tudomány világviszonylatban az els? helyen áll. melyik. és csatlakoznak az amerikai kutatókhoz? Ennek els?sorban az az oka válaszolta Sam . de aztán fegyelmezte magát. Ám a forradalmi áttörés szintén Angliában zett be. Clinton Etheridge lett a szkeptikusok szószólója. hogy mind enki elcsendesedett és a tekintetek várakozóan feléje fordultak. hogy Etheridge-t tudományos kérdésekben magához hasonlóan kompetensnek tar ja. Aztán viszont zavartalanul hozzátette: Az elmondottak sem változtatják me g abbeli véleményemet. Nos mondta az ügyvéd . hogy nálunk jobbak a lehet?ségek. amiket jobb lett volna nem f ni ismerte el. Sam.mond. aki Lincoln fizimiskáját igyekezett utánozni. A biokémiai genetika tanulmányozása is Angliában kezd?dött 1908-ban. Most. hogy az alapkutatás etközi jellegû. Dr Watson egyébként véletlenül amerikai születésû volt. Sam alaposan felkészült erre a tanácskozásra. köztiszteletben álló és nagy tekintélynek örvend? figur és f?részvényese volt egy tömegkommunikációs birodalomnak. Az országunk azért látja olyan szívesen a brit tudósokat. Elkomolyodott. ha egy másik országban is kutatóközpontot n k és így elaprózzuk az er?inket. Pontosan így van bólintott az ügyvéd elégedetten. hogy ha elfogadjuk ezt a britbarát ötletedet. de szerintem ebben az ügyb ez az egyetlen dolog. k edélyesen megkérdezte: Mondd csak. és ezért eljátszotta. De a kérdésed. vannak kérdések. a kkor vajon miért létezik mégis az agyelszívás . Ahogy ügyvédkörökben mondani szokás. Ennek eredményeként a kutatási igazgató saját nézetei gyakran egy ügyvéd kitûn? rábeszél? tek a Felding-Roth igazgatótanácsa elé vagyis Lord is jól járt. az iparral kapcsolatos tud ományos kutatási terület jelenleg a legfontosabb? Kétségtelenül a génsebészet. mint máshol a világon. A javaslatod hibája az. azt remélted. hogy savanyú vágjon. Maguk a britek terjesztik azt a mítoszt makacskodott Etheridge . hogy nagy szolgálatokat tehet neki a csavaros eszû ügyvéd. a hetvenöt év körüli. Sam kérdezte Etheridge . Abban minde tett. amit a brit kutatóintézet en hívtak össze. hogy nem igaz. vagyis hogy a legjobb embereik mind kezüketat törve jönnek át ide. kissé érd es hangon beszélni kezdett. H is felejthettem volna el? Hisz élni sem tudnánk nélkülük. Ha ez igaz. akkor azok odaát hálából meghívnak teázni a Buckingham-palotába? Sam csatlakozott a kirobbanó általános hahotához. Így nem volt meglep?. Clint. Véleményed szerint. végs? soron az én et támasztja alá. hogy az Egyesült Államok ebben a kutatási szférában vi ylatban vezet? pozícióban volt és van? Sam kis híján elmosolyodott. A brit Wil liam Harvey már 1651-ben tanulmányozta a csirke tojáson belüli fejl?dését. saját tévéállomással. És nem igaz-e az mint tudod ozgok idegenül a tudomány területén . Clint mondta Sam . Owen Norton kopogtatta meg az asztalt. A Felding-Roth boontoni központjában gyûltek össze tizennégyen a tanács tizenhat tag ja közül valamennyien férfiak . A kérdésedre azt kell válaszolnom. Csak kiegészíteni szeretném ?ket. Hermann Muller a merikai genetikusnak az 1920-as években és kés?bb. hogy ne m veszed figyelembe hazánk ami egyben a te hazád is hatalmas tudományos teljesít?képességét redményeit. amikben oroszlánrésze volt Dr. mert különösen ma zettségük. Nem felejtettem el az amerikai tudományos eredményeket mondott ellent. to vábbá. kissé görnyedt Etheridge. mégpedig Cambridge-ben 1953-ban. Az áltudós ezúttal hagyta ma félrevezetni. figyelmet kérve. aztán visszavágott: Nem. Amerikában szúrta közbe valaki. Többen is egyetért?en morogtak. i azság szerint egy hosszú hétvégére pályázom a windsori kastélyban. mígnem egy másik igazgató. Néhány igazgató kuncogni kezdett. hogy azon a kis vakarcs szigetükön a tudomány el?rehaladottabb. . mikor Watson és Crick doktorok felfedezték a DNS-molekula szerkezetét. hogy a kutatás min?sége fogja megsínyleni. és esze ágában sem volt hagyni magát le ni a pályáról. azt k?be lehet vésni. és helyet foglaltak a tanácsterem antik diófa asztala körü A magas. ami azt bizonyítja. hogy a Felding-Roth igazgatótanácsának nagy nyeresége az id?s férfi. Közben akadtak más felfedezések. Clint. ami megvalósítható. és ezzel megteremt tte a genetikai kutatások alapját. Vincent Lord tudta. Sam most már tényleg mosolygott. és több pénz jut a személyzetnek meg a felszerelésekre. Akkor a mi pénzünkön egészítsük ki ?ket itt. Norton. Norton er?teljes. ennek valóban lenne realitása.

hogy ezek az ülések ritkán zajlan yan magas intellektuális színvonalon. hogy ma este alaposan megünneplik Andrew-val az el?léptetését. Még aznap magához kérette Celiát. hogy a férfin kezdenek látszani az elkerülhetetlen stressz jelei. Személyesen Sam fogja vezetni a nagy tekintélynek örvend?. a feladatra leginkább alkal mas tudományos igazgató kiválasztásának procedúráját. Clint. De több igazgató is jónak találta Sam javaslatát. A vita csaknem egy órán át tartott a javaslat ellenz?i. ha közéjük tesszük az Atlanti-óceánt. ami nem olyan jól informá int ennek az igazgatótanácsnak a tagjai. akivel már több igazgatótanácsi ülésen összezörd szarkasztikus hangon hozzátette: Ezenkívül pedig az a véleményem. El? lesz léptetve közölte az asszonnyal a szokásos tárgyszerû modorában. mert er?skezû vezetést. Szeretném. és sokat számított. Azután pedig miel?bb keresünk magának valami más feladatot. Egy hét múlva Sam és Celia Nagy-Britanniába repül. Míg súlyos és néha tések születtek itt. az ? feladata. A munkája a nemzetközi részlegnél véget ért. A sokszínûség! Minden üzletágban. amelyek cégünket szorongatják. aki bár ellenzi az egész tervet jól informált a brit tudománnyal és tudósokkal k . Az utóbbi id?ben csaknem teljesen megkopaszodott. Cel ia úgy döntött. Owen Norton Etheridge-re pillantott. hogy ennek a döntésünknek gyümölc esznek. Sam ezután az elvégzend?k fontossági sorrendjér?l beszélt. Köszönöm. amit Sam és a többiek meg fognak vitatni. el kel ni. Aztán arra gondolt. utána meg kell venni vagy ki kell bérelni az épületet lehet?leg olyat. ami e pillanatban annyit jele nt.Hadd emlékeztessek arra mindenkit. ami teljesen elkülönül a másiktól. felvillanyozta az újság. én a magam részér?l nem teszem. ha ez egy éven belül megtörténne. hogy melyik tudomány vez itanniáé. zászlólobogtató polémiát megtarthatod egy olyan esküdtszéknek. a hozzájuk vezet? utat gyakran ostoba viták és kicsinyes civakodások je llemezték. A végs? szavazáson : egy arányban elfogadták Sam eredeti javaslatát. de minél el?bb. hogy vessük el az ötletet. mint ahogy azt általában gondolják. hogy segítsen létrehozni a brit kutatóintézetet személyzetestül-min denestül. hogy v ajon mekkora meglepetést okozna a kívülállóknak. mint Sam. de igyekezett olyan tárgyilago s hangnemben beszélni. de Celia segítségére is szükség lesz. Legjobb lenne már ma délután válaszolta Sam. hol legyen. És mikor kezdek? kérdezte Samt?l. A f? feladata az lesz. De még irodát kell szereznünk magá y állapodjunk meg inkább holnap reggel kilenc órában. Hanem micsoda? kérdezte az egyik igazgató. vagy a miénk? Nem ez a lényeg. hogy elindulhasson benne a munka. uraim mondta Sam. de el?tte még konzultálnak Vincent Lorddal. Közben kiszámolta. ?szintén remélem. Norton az öklével az asztalra vágott. így Samnek maradt ideje elgondolkozni azon. De ez lehet a pazarlás egyik leghatékonyabb módja is vetette valaki közbe. Egyedül Clinton Etheridge szavazott ne mmel. Az új az elnök különleges feladatokra kijelölt helyettese lesz. Azért választottuk elnökünkké Sam H t. hogy körülbelül egy hónap al ja átadni az utódjának a latin-amerikai ügyeket. mell?zve lyenkor szokásos fellengz?s bevezetést. a mit kisebb átalakításokkal hamar mûköd?képessé lehet tenni. hogy javaslatokkal álljon el?. ha v y agytröszt . annál jobb. ha tudnák. másodszor. És különben is. orton is mellé állt. hogy el?állt egy olyan jav aslattal. támogatói és az újabb gondola okkal el?állók között. hogy maga lesz a jobbkezem egy nagy-britanniai kutatóintézet felállításának munkálataiban Rendben bólintott Celia. Ez a mostani konkrét megbízatása magyarázta Sam másnap Celiának nem fog sokáig . És lehet. A Celia az els? számú felel?s. így az enyémben is. mi az ördögöt számít folytatta Norton . Nos. ami ezek megvalósulását ígéri. Az ügy sürg?s ezért kellett Celiának ilyen nagy hirtelen megválnia a nemzetköziekt? . hogy ezt a gyere kes. Végül az ötlet ellenz?inek tábora szétforgácsolódott. friss ötleteket vártunk t?le. hogy ezt a leghatásosabban úgy tu . Legel?ször is meg kell ta lálni és ki kell nevezni az intézet igazgatóját egy brit tudós személyében. Pillanatnyi csend támadt. gyakran számít el?nynek. mi történik? Clint és mások azt szorgalmazzák. hogy azokról a súlyos és fontos problémákról bes vagy kellene beszélnünk . És most. úgy.

. hogy miért. e elfogyott a pénze. De el?bb azt kell elintéznünk. vagy egyik-másik versenytársunk kutatóintézetében. Peat-S mith is a lehetséges igazgatójelöltek közé tartozik? Lord meglepetten nézett rá. aztán hangosan felolvas ta a nevet. Az Alzheimer-kór 1906. A mények voltak. átpörgette ?ket az ujjával. Talán mégis megkockáztathatnánk egy kis pénzt mondta Sam. A Hyde Parkban elegáns lovasok ügettek nemes . Elmosolyodott. 9 1972 júniusa volt. A park Serpentine nevezetû tavának partján vidám gyerekek etették a kacsákat. Celia jelenlétében került sor a megbeszélésre Dr al. ahol a gy?zelemre legnagyobb eséllyel Robert . de ma már egészen természet Sam átvette a leveleket Lordtól. Id?közben már k szólították egymást igaz. El?hú dossziéjából egy halom összetûzött papírt és levelet. orgona. Nehéz ügy. Egészen ?ket megkeresni. Ugye ez az. aki ráadásul bef lyásos személyiség. aki többet tudott az el?zményekr?l. London tobzódott a pompában és káprázatos színekben. hogy közben rábukkan az Alzheim kór okára. és t?lünk kérne szubvenciót. Levelezek egy fiatal tudóssal a cambr egyetemr?l. mondta Celia elgondolkodva. s?t barátságosnak mutat kozott már amennyire t?le tellett. Miért nem? Hát. érdemes lenne még valamit megnézni. Ha marad id?nk. röviden mondj néhány szót mindegyikükr?l. Celia legnagyobb meglepetésére Vincent Lord kooperatívnak. Készítettem egy listát a szóba jöhet? jelöltekr?l közölte velük Lord. aztán így válaszolt: Nem. Ám Samnek továbbra is eltökél lt ezt megakadályozni. mint a cég elválaszthatatlan részét. Celia a papírokra pillantott. és reméli. A folyam at lassan kezd?dik és fokozatosan rosszabbodik. így minden bizonnyal vannak tippjei az igazgató személyét illet?en. mostanra már elfogadta. hogy diszkrétek és gyorsak leszünk bólintott Sam. Vincent. mert valamennyien állásban vannak vagy professzorként valamelyik egy etemen. Beszéljünk a többiekr?l javasolta Sam. pattogó zenével köszöntötték. amiért odautazunk. A város parkjaiban sok ezer virág rózsa. beszé ogok vele. rá is jött. így nem sok értelme lett volna a további háborúskodásnak. Sam és Celia végigböngészték a nyolc nevet tartalmazó listát. Dr. az elején kicsit még nyögvenyel?sen. megkérdezte: Dr. Celia. Ígérem. Lég Vincent. Milyenek az esélyei? Rosszak.latban. Harminckét éves. mikor idekerült. Néhány nappal kés?bb Sam irodájában. mikor az agy nem mûködik tovább? Lord bólintott. azálea. Celia csak úg abzsolta a látnivalókat. amelyeket sz inte teljesen kiszorítottak a vízb?l a pancsoló fürd?z?k. az els? diagnosztizálása óta fog ki a tudósokon. Az agy egy része. Most. Átadta a papírhalmot Celiának. el?ször is túl fiatal. írisz i zott. t-Smith az agy öregedési folyamatát tanulmányozza. Epsomban hagyományos küls?ségek köz tte megkezd?dött a híres-nevezetes derbi. A beteg elveszti az emlékez?tehetségét. és a kezébe vette az eredeti listát. Ha már odaát vannak folytatta Lord . nem? A férfi kurtán válaszolt. Maga is körülbelü yi id?s volt. s hangjában máris érezhet? volt a szokásos ingerültség. A turisták és maguk a londoniak is lustán sütkéreztek a napon. Martin Peat-Smith. mint Celia . hogy a Felding-Roth eldöntötte a brit kutatóintézet létrehozá rd mindenáron meg akarta kaparintani az új részleg irányítását. és megkérdezte Lordtól: S ted adjunk neki pénzt? A kutatási igazgató megvonta a vállát.. Alzheimer-kór. Bár kezdetben a kutatási igazgató idegenkedett Celiától. A királyn? születésnapjá ompás ünnepséggel. Sam. aki közben csendesen a leveleket tanulmányozta. és ellenszenvvel viseltetet t vele szemben. Érdekes munkát végez a szellemi öregedéssel és az Alzheimer-kórral kapcsolatban.

Celia egyedül volt. És lenne megfelel? épület? kérdezte Sam. és az a véleményem. Mivel sem ez. k között több helyen tágas rétek húzódtak. inkább nekem kellene fizetnem a cégnek. Több mint egy tucat települést nézett meg. hogy a nekünk legmegfelel?bb hely arlow. Egy marylandi kórházban sike lítani George Wallace alabamai kormányzó gerincéb?l a golyót. Essex grófságban. amit egy hónappal korábban l?tt bele egy merényl?. S?t úgy érzem. mint már eddig öt alkalommal. aki a maga módján értékelte a vietnami háborút. hogy Hanoi el fogja veszteni kétségbeesett hazárdjátékát . unottan összehajtotta és eltette az újságot. mint mikor hirtelen bele szeretünk valakibe. amit Vincent Lord adott neki a kutatóintézet lehetséges igazgatójelöltjeinek névsorával. Nem is tudjuk. biztosította erikaiakat arról. jósolta egy címoldalon lév? tudósítás. Ki lehet alakítani az épületben laboratóriumokat? Könnyedén. A körülbelül negyven kilométeres úton óriási volt a forgalom. akikkel eddig találkozott? kérdezte Samt?l. ahová a brit kormány m egpróbálja átterelni a túlnépesedett nagyvárosok iparának és lakosságának egy részét. akinek a fejében csak úgy peregnek az izgalmas gondolatok. Celia kiterített az asztalon néhány fénymásolatot. hogy itt lehetek. hogy az. S am és Lilian Hawthorne a Claridge Szállóban laktak. Magammal hoztam a jzokat. de pénzügyi nehézségeik támadta y nem tudják beindítani a gyárat. Én olyasvalakit keresek. Sam és Celia két nappal kés?bb Harlow-ba autózott. ami körülbelül olyan területû. Június harmadik hetében Celia bekopogtatott Hawthorne-ék lakosztályába. Harlow egy kis falu volt magyarázta Celia. mert Andrew nem tudott magának szabadságot kivenni. sem más hír nem keltette fel Ce érdekl?dését különösebben. Most új város a hivatalos elnevezé mi annyit jelent. Mialatt Sam a bérelt Jaguar kor mányánál a Londonból észak felé tartó autók kora reggeli csúcsforgalmában lavírozott. riasztók meg ilyesmik . és elújságolt Beutaztam az egész országot. magasan hordják az orrukat és a legtermékenyebb éveike zínûleg túl vannak. épített Harlow-ban egy üzemet. az utak is j n vannak. Csak azt tudjuk. Nixon elnök. hogy egyike annak a harmincvalahány településnek. És már tárgyaltam is egy vállalkozóval. nem vagyok elragadtatva. amely kisméretû kommunikációs berendezések gyártásával foglalkozik távb rek. hogy pontosan miért. A hely pontból megfelel? folytatta. Sam lelkiismeretesen végigvette azt a listát. pázsitközepû bulvárokon találták magukat. kicsit begyöpösödöttnek látszanak. persze készpénz . jó a vasúti összeköttetés. Hát. A megrekedt vietnami béketárgyalásokat hamaro san folytatják Párizsban. Celia a knightsbridge-i Berkeley Hotelban szállt meg. mint én. és aki természetesen magasan képzett és lehet?leg fiatal. És honnan fogja tudni. Még soha nem hallottam róla jegyezte meg Lilian. hogy megtörtént . Tájakkal és épületekkel könnyebb boldogulni. amiket kellemes házak szegélyeztek. Az ipari negyed egy diszkréten félrees? helyen búj . Közel van Londonhoz. és mûködik a közelben egy repül?tér is. Err?l a következ?t tudom mondani pillantott Celia a jegyzeteibe. vannak isk a vidék én is szívesen költöznék egy ilyen helyre. Aztán mikor letértek a egyb?l széles. mint amilyenre nekünk szüksé Az épület teljesen üres és a Comthrust minél el?bb meg akar t?le szabadulni. Talán olyan lesz. az úgynevezett Watergate-épületbe. Míg ti szorgos hangyaként munkálkodtok ezen a dögunalmas ügyön jelentette ki Lili én a részemr?l elmegyek vásárolgatni a Harrods áruházba. ahonnan már hetek óta járt a az országot. Egy Comth rust nevû vállalat. Celia a International Herald Tríbune-t lapozgatta. Mindegyik alak túlságosan is hasonlít Vincentre vallotta meg bizalmasan Celiának . Egy Washingtonból keltezett hir szerint betörtek a Demokrata Párt országos f?had iszállására. a Felding-Roth kutatóintézet ideáli elyét keresve. mint az emberekkel jegyezte meg Celi . Ez az angliai utazás nem is munka ilyen csodás id?ben jegyezte meg Celia egy ik nap Samnek. Elég lakás is rendelkezésre áll. Milyenek a jelöltek. éppen ilyen? Tudni fogom mosolyodott el Sam. A férfi grimaszt vágott. Maga jobban halad el?re . akit talál.o nevû fiatal ménjével Lester Piggott zsoké pályázott .

és asztalt foglalt a Garden House Hotelban. hogy mégis tudott szakítani rá id?t válaszolta Celia. hogy továbbmegyünk Cambridge-be. Miután kezet ráztak. a fák mögött. Õsrégi földön járunk mesélte Celia. Több régi épületet is láttak. hogy eljutunk Cambridge-be. Celia visszament LaMarre-hoz megbeszélni a továbbiakat. történelmi épületek sora. Ne csak a külcsínt. Oké. Közölheti ezzel az emberrel. Ez egy csodálatos. hogy a hadsereg hegye . és annyit jelent. Peat-Smithszel. Martin Peat-S mitht oda hívta meg ebédre. gyönyörû vidéken autóztak tovább még vagy egy órát. Celia észrevette. Celia bemutatta Samnek Mr. Mikor kezet fogtak. kisfiús mosolylyal. Járt már itt? Még soha válaszolta Celia. középkorú fé zállt ki bel?le. Néhány perc múlva. zömök testalkatú fiatalember volt. foltoz ott könyökû és rojtos mandzsettája gyapjúzakóban van és gyûrött. Az id?számítás szerinti e században római település volt itt egy templommal. Kinyílt az ajtaja. hogy Peat-Smith egy viseltes. Már kora délel?tt volt. Nem messze t?lük ott parkolt egy másik kocsi. hogy Celiának igaza van ez az építmény könnyedén átalakítható kuta kká. Mi is megpróbálunk itt egy kis történelmet csinálni mondta Sam. Mikor egy tizenegyed templomhoz értek. Egy Pinnacles nevû iparnegyedben. mikor nem so enkét óra után megérkeztek Cambridge-be. Sam a néma. Celia egy pillantással felmérte: er?teljes. Az angolszászok lakták a vidéket.a városka lakó. Hát nem épp Adonisz ez a Peat-Smith. A szálloda halljában Peat-Smith nyomban felismerte ?ket. Mivel Harlow épp en félúton van. mikor megállt el?tte a Jaguarral. egy in gatlanügynökség képvisel?jét. hogy kezdjék meg a tárgyalásokat. Csak a fontossági sorrendben tévedett. Jordan és Mr. és kiadhatja a jogászainknak. akivel megbeszélte ezt a mai találkozót. hogy érdekel minket a dolog. akit lenyûgözött az ódon. nagy múltú város sóhajtotta Sam. Mi vagyunk bólintott Celia. Harlow neve angolszász eredetû. akkor menjünk oda. Ám egyértelmûe zte. Igyekszem megjegyezni. megbeszéltem egy találkozót mára Dr. hogy minél gyorsabban bonyolítsák le az adásvételt. rendezetle n. és eléjük sietett. ? az. Sam pedig beült a Jagu arba. amint séta közben vidék és város érdekes együ zer éves kora k?kori leleteket találtak a környéken. LaMarre el?varázsolt egy kulcscsomót a zsebéb?l és megcsörgette. kihalt épületet kezdte szemlélni. hogy er?s. közel ahhoz a híres kertegyütteshe . Újra az a hirtelen mosoly. céltudatos egyéniséggel áll szemben. LaMarre-t. Sam máris látta. Mrs. a Peterhouse. A metsz?én éles. hol van az bizonyos gyárépület? Celia nyugat felé mutatott. gondolta Celia. Sam leállította a kocsit és azt mondta: Szálljunk ki és sétáljunk egy kicsit. mikor Celia visszaérkezett az autóhoz. Örülök. köpcös. a belbecsét is szemléljük meg mondta kedélyesen. kissé bizonytalanul a lapos fenekû ladikokban. kulturált és termé s hang tökéletesen illett Peath-Smith külleméhez. ha nem tévedek. négyszögletes arc. ahonnan csodálatos rálátás nyílt az egyetemi épületek hátsó traktusára. Félórával kés?bb Sam félrevonta Celiát. Ott balra az a legrégibb eg i épület. és a Jaguar felé indult. Mondja meg nekik azt is. Sam megállt egy telefonfülkénél. Hawthorne. Sam így szólt: Elfelejtettem mondani magának. sz?ke. Ott. A . A fest?ien szép szálloda idilli környezetben állt. pecsétes szürke nadrágban. Nos. bozontos hajzattal és hirtelen. Eg y emelet magasságig beton-üveg kombinációt látott itt lettek volna az irodák és a bemutatót a következ? szinten pedig amit tágas mûhelynek szántak fémlemezek borították kívülr?l az zetet. Ragyogó napsütésben. A f?bejáraton léptek be az épületbe.és pihen?területei mögött. és csendesen azt mondta neki: Ez tökéletesen megfelel. amit?l millió ráncba szaladt a ma rkáns. és egyúttal a Cam f sokan evezgettek ráér?sen. aki az agy öregedé eg az Alzheimer-kórt kutatja és támogatást kér t?lünk. Mert mikor Angliá még egyáltalán nem volt biztos benne.

rossz esetben dühöngenek és rombolnak. emlékezetkihagyásokkal. Sam egy martinit. gondolta Celia. Ám az Alzheimer-kór a labbakat is megtámadhatja. Dicséretes szokás jelentette ki Sam. Olvastam ugyan a kutatásairól mondta Sam . Nekem már kicsit berozsdált a kémiai tudásom szólt közbe Celia . hogyan rendezi a gondolatait. Elnézést kérek a tapintatlanságomért. ami kódolva tartalmazza a genetikai információt. Már regisztráltak huszonhét éves betegeket is. Igyekszem megtalálni az életkorból fakadó különbségeket az állat ribonukleinsava között. Deformációt és sérüléseket okoz az idegrostokon. Rendben. Nem tartozik a divatos betegségek közé legalábbis egyel . mint egy tanár. ami nem más. Vegye úgy. legalábbis nekem nem áll módjukb n adni. aztán folytatta: A betegség lassan kezd?dik. A végén belehalnak a betegségbe. hogyan mûködnek a gének és miért mûködnek néha hibásan. Aztán az id? el?rehaladtával egyre többet felejt. Genetikai irányban. elfogyott a pénz. Az egyetemnek nincsen. mert ez a támogatás fontos neki. például hogy hogyan kell megkötni a cip?fûz?t. hogy milyen kutatással foglalkozik éppen mondta Sam Ha jól értettem. Mint tudja. hogy egyszerûbb. aki együtt él egy Alzheimer-áldozattal. nukleinsav-kémikus vagyok. ami az ? számára olyan hétköznapján természetes a bonyolult k ifejezésekkel is. Csak szeretem dolgokat tisztázni. ha úgy gondoljuk. az állatkísérleteimmel a z agy öregedési folyamatának kémiáját tanulmányozom. semmi szükség rá mosolyodott el a férfi lefegyverz?en. hogy nagy orvostudományi áttörésekre kerül sor. hogyan kell enni. Az agyban apró rû anyagok keletkeznek. A fiatal tudós bólintott. Celia szokásához híven daiquirit kért.és emlékezetközpontot. Pontosan így van. ezért etetni kell ?ket. hogy egy kevésbé rendellenes DNS-sel született illet?ben megváltozik ez a DNS a kör nyezet az emberi szervezet károsodásával.olvasott volna Celia gondolataiban. ahonnan gyönyörû kilátás nyílt egy rózsakertre és a mög olyóra. Most éppen ezt kutatom. mint a DNS-ükb?l készített minta. hogy mi okozza. aztán folytatta: A boncoláskor jól látható. hogy folytatni tudja a munkát. v gy mire való a villanykapcsoló. Lehet. Peat-Smith most látszott el?ször idegesnek a találkozásuk óta. hogyan kell inni kérni. talán t. F?leg az id?s embereket támadja meg? kérdezte Celia. Mrs. Peat-Smith elhallgatott. P eat-Smith egy pohár fehérbort. csak elméletek léteznek. Becsületszavamra. Kezdjük az Alzheimer-kórral szólalt m g Peat-Smith. A cégünk szokott támogat i bizonyos alapkutatások céljaira. Celia elvörösödött. hogy megéri. de magától szeretném hallani. Még arról sincs bizonyosság. Lord tájékoztatott arról. hogy semmit. még a férjét vagy feleségét sem. Dr. de ha jól tudom leinsavak építik fel a DNS-t. Gyakran viselkednek szertelenül. Jordan. nem tudják. Az is lehetséges ugyan akkor. támogatást kér a Felding-Rothtól. amib?l a génjeink állnak. hogy mi n irányban akar továbbmenni. könnyedén azt mondta: Egyenesen a laborból jöttem ide. hogy az Alzheimer-áldozatoknak már születésükkor van valami rendel enesség a DNS-ükben. Ugyan már. A beteg el?ször egészen egyszerû dolgokat felejt el. És mivel az Alzheimer-kórnak nincsen állati változata eddigi apasztalataink szerint egyetlen állat sem kapja meg a betegséget . úgyhogy máshol kell próbálkoznom. kevésbé tudományos szavakkal tudja elmondani azt. juk. Az Alzheimer-kór az agykéregben lév? idegsejteket támadja meg. van otthon öltönyöm És azt is megígérhetem. mi ját k le az agyban. de ez eltart tíz-tizenöt év i szörnyû megpróbáltatás mindenkinek. Elfelejtik. vagyis az érz?. És lehet séges. vagy hogy hol a megszokott helye az asztalnál. megrendelték az italokat. A kutatási témámhoz. Igen. akkor viselni is fogom. hogy bárkit felismerjen . Így van bólintott Peat-Smith. rozsdának semmi nyoma mondta mosolyogva Peat-Smith. Peat-Smith korty olt a borából. Úgyhogy beszélhetünk a dolo ról. Mehetünk ebédelni? Mikor leültek az asztalukhoz. de leginkább a hatvanöt fölöttieket. hogy ha munkaid?n kívül találkozunk. mégis lehet némi összefüggés. Egészen zavarba hoz. Gyakran arra sem képes. De ugye az Alzheimer-kórnak semmi köze a normál öregedési folyamathoz? kérdezte S Látszólag nincsen. Ebben igazán nincs semmi rendkívüli nyugtatta meg Sam. Például cigarettázással vagy helytelen táplálko . és Celi e érezte. ha jobban megismerjük a DNS kémiáját. ha szomjasak. Peat-Smith kis szünetet tartott. fiatal é yokon végzett kísérletekkel. Mennyit tudnak róla? Nagyon keveset válaszolta Sam. ami az agyi öregedés és az A kór tanulmányozása. ötvent?l felfelé. Dr.

Peat-Smith kutatása ígéretes-e annyira ü letileg. Milyen messze van a válaszoktól? Talán fényévekre. mint mindig. Aztán Celia szemébe nézett. A cambridge-i egyetem biokémiai tanszéke egyszerû. eljönnek a laboratóriumomba. hogy maga elkötelezettje az Alzheime r-kór témájának. és így válaszolt: Az édesanyám hatvanegy éves. özönvíz el?tti felszerelések voltak hegyen-hátán. amiért felszerelést és állatokat ve . hogy ez az egyik labor a kett? közül. De mindent?l függetlenül. Én ezen egy centet sem nyerek. mikor megismerkednek a munkakörülményeinkkel. Ott jobban el tudom magyarázni. de ahogy öregszünk. míg elia a Jaguarral követték.. és újra az a hirtelen mosoly általában nincs pénz ogatóink gyakran megdöbbennek. ami körülbelül azonos az amerikai tanársegéd titulussal. Igen. és amir?l Peat-Smith kijelentette. Állandó a zsúfoltság. Volt valami különleges oka. élvezi a tanítást? Peat-Smith meglepettnek látszott. hogy mindig nagyon közel álltunk egymáshoz. ahol az utca e sem mûködött egy fia teniszpálya sem. vörö téglás neoreneszánsz épület volt. Az apám minden t?le telhet?t megtesz és én is meglátogat om szinte naponta. ez be volt kalkulálva a programba mondta Sam. meg tudok fizetni három. Négy éve Alzheimer-kórban szenved. Az egyetemen elvárják az embert?l. Ami a támogatás összegét illeti mondta Sam . nincs hely. tényleg élvezem. odasúgta Samnek: Micsoda borzalmas hely. háromemeletes. Kezdem érteni a felvete eket jegyezte meg. Beléptek egy laboratóriumba. Miután rendeltek. fel kell készítenem magukat arra. hogy hatvanezer dollár aprópénz ahhoz kép est. kicsit csúnya. Celia megkérdezte t?le: Maga született tanár. Részben ennek a lelassulásn ak az okát kutatom. Igen. Az onnan nyíló apró h ben elképeszt? összevisszaság és rendetlenség uralkodott. Rögtön ebéd után odamehet Miközben ettek. azt hiszem. Pedig nem volt az. A folyosók vészjósló félhomályban úsztak. Ez a legkisebb összeg. A f?pincér megjelent az étlapokkal. van egy asszisztensem és azt a témát kutathatom. Peat-Smith így szólt: Remélem. De az is lehet. hogy tanítson is. a homlokát törölget? P mith figyelmeztette ?ket: Azt hiszem. ahol ? is dolgozik. amit a Felding-Roth gyógyszergyár vagy bármelyik más nagyvállalat évente kutatásra költ. Ezt a rizikót vállalni kell annak. hogy kapok helyet a Biokémiai Intézet laboratóriumában. mint valam i föld alatti várbörtön! Hogyan lehet itt eredményesen dolgozni? Az alagsorban voltak. aki a cambridge-iek legkedvel tebb jármûvén. teljes munkaid?ben dolgozó asszisztenst és végezhetem a kísérlete imet. akinek viszont egészen más a kutatási . Újabb adalék a férfi érdekes egyéniségéhez. hogy mivel próbálkozom. ugye? Igen. Miután leparkoltak és a f?bejárathoz értek.. Celia a figyelmeztetés ellenére néhány perc múlva õszintén megdöbbent. A Tennis Court nevû szerény utcácskában állt. hogy megéri a befektetést? Az az érzésem mondta Celia Peat-Smithnek . Sam és Celia is tudták. így nem csoda. az bólintott Sam komoran. hogy pont ezzel kezdett foglalkozni? Az ifjú tudós habozott. Celia megkérdezte: Mi a beosztása itt Cambridge-ben. Martin Peat-Smith. hogy a körülményeink nem a legideális bbak.ideig a testünk DNS-korrigáló rendszere kiküszöböli a hibákat. most lélekszakadva pedálozott az utcácskában. aztán hozzátette: Feltéve pers ha sikerül anyagi támogatást szereznem. Dr. Ugye. és valamennyien elmerültek a kínálat tanulmányozá . Mrs. Peat-Smith felvillantotta ?szinte mosolyát. a javasolt összeg hatva er dollár volt. Ez kü t jelenti. együtt egy másik óraadóval. Jordan. aki szubvenciót ad. és az á pota folyamatosan rosszabbodik. jókora kis summa. Mikor Peat-Smi kis id?re magukra hagyta ?ket. gondolta Celia. biciklin érkezett az ebédre. Persze. vagy teljesen ki is kapcsolódhat. Mikor Peat-Smith befejezte a magyarázatot. ami a méretét illet?en egy aprócska konyhához vol eginkább hasonlítható. Elhallgatott. most is így hangzott: vajon Dr. kérdés. De sajnos fogalma sincs arról. amelyik tetszik. Én vagyok az egyetlen gyermeke. Peat-Smith? Óraadó tanár vagyok. Peat-Smith elfintorította az arcát. hogy karnyújtásnyira. Három évre szólna. hogy ki vagyok. ez a gene ?rrendszer lelassulhat.

És ahogy magyarázott érthet?en... de roppant bonyolult technikai problémák megoldására is irányulnak. aztán óvatosan így válaszolt: Folyamatos genetikai kutatással felfedezni egy agypeptidet. Az egyetemi orokban soha nem dobunk ki semmit. tényleg nem.vegyünk a fiatal és öreg patk ibonukleinsavából egy keveréket és vigyük egy sejtmentes rendszerbe. úgyhogy rá fogunk jönni. elmondom így Peat-Smith .. bennük körülbelül húsz patkány bûzlött egy en kett?. a társkutató és az asszisztense ki-be járkáltak. az azt jelenti. egy fegyelmezett agyra jellemz? pontossággal . Csak hogy tisztában legyenek mindennel. hogy az öreg patkány elvesztette ezt a genetik ai képességét... doktor. ami a fiatal e . kés?bb a proteineket elektroforézissel lehet szétválasztani. lényegre tör? kérdései. egy új technika felhasználhatna egy reverz transzkriptáz enzimet aztán ha a ribonukleinsav és a DNS nem illenek össze. méregdrága mûszerekkel felszerelt laboratóriumai. Celia elismer?en nézett a cég elnökére. a kilátás sem volt valami szívderít?: az utcán parkoló autók kerekeiben és alvázában lehetett gyönyörködni.. amit kitûn?en dott hasznosítani. hogy mikor l ehet rájuk újból szükségünk. Sam megért?en bólintott. A laboratóriumot jó ideje nem takaríthatták. Jordan. magas ab lakok is elképzelhetetlenül mocskosak voltak. És ha a szükség úgy hozza. egy hosszú hírviv? ribonukleinsav-füzér sok protein kód is tartalmazhatja. Biztos. amilyeneket ? maga i znált tizenkilenc évvel korábban az egyetemi gyakorlatai során. az nem sokban hasonlít azokhoz a laborokhoz. Celia felfedezett közöttük néhány olyan régimódi lombikot is. akkor hogyan határozná meg a hosszú távú célját? Peat-Smith elgondolkozott. Celia összeborzadt. Az állattermünkben több százat ?rzünk még. A pad egy részét a jelek sze rint íróasztalpótlékként használták. ami lehetetlenné t e a bizalmas szóváltást.. A laborban ütött-kopott fapadok álltak szorosan egymás mellett. Több mint egy órát tartott a fiatalember magyarázata. Látta. kihasználva minden centiméternyi helyet. Bár Samnek nem v udományos képzettsége. a két férfi pedig rá orodott a hokedlikre. hogy néz ki mondta Sam Celiának . egyre nagyobb tisztelettel néztek rá. amíg megkapjuk a szü at a kérdéseinkre. Nos. gondoljon arra. A falon otromba polcok voltak zsúfolásig tömve könyvekkel. hogy Celia a kiselejtezett felszerelést mustrálgatja. . és így válaszolt: Hát. mert nem tudhatjuk. hogy e falak között í t a tudomány történetének egy része. Nobel-díjas kutatók dolgoztak ezekben a helyiségekben és k ezeken a folyosókon.. De addig. Peat-Smith behozott két hokedlit. A fölöttünk lév? laborban fedezte fel az inzulinmolekula aminosa v-összetételét. igaz. amit alkalmanként megszakított ak Sam okos. egyre kevé bé ügyelt a közérthet?ségre és áttért a szakmai zsargonra.. Celia lelki szemei el?tt megjelentek a Felding-Roth New Jersey-i tágas.. Holnap feláldozzuk a tudomány oltárán.. Peat-Smith lelkesedése átragadt rájuk is. El?tte egy kemény ülésû.. Celiának jutott a támlás szék. Ez csak néhány példány. ez het mberi évnek felel meg. és agyán vegyi összetételét összehasonlítjuk egy újszülött patkányéval. összefogo n.. A mai az utolsó napja. a legvégén egyetlen p re akarok rábukkanni. végszóra érkezett vissza a laborba. Az id?tényez?t már jól ismerjük a tapasztalatainkból.Míg beszélgettek.. mire a benne alvó nagy patkány összerezzent. még sok patkányra.. Ahogy mondja bólintott vidáman Peat-Smith. Megérintette a cet. sok vegyelemzésre és még több id?re van szükségünk. anaszét a helyiségben. Az egyik padon drótketrecek sorakoztak. pa tyolattiszta. Meg kell találni a kommunikáció kulcsát az agysejt magja és a proteineket meg peptideket t ermel? sejtgépezet között. A padok fölött régi gáz. pálcás támlájú karosszék állt. ?szi va. magunk készítjük el az eszközeinket. Ahogy a fiatal tudós belemelegedett a magyarázatba. d Sanger volt az egyik. Mrs. a ribonukleinsav-mi nták alapján proteinek termel?dnek. a mikhez maguk hozzá vannak szokva mondta Peat-Smith.. Ez Amerikában is így van jegyezte meg Sam. hogy mely peptidek változnak. hogy a kísérle eim nemcsak tudományos. iratokkal és kiselejtezett es zközökkel. ez utóbbiak evissza hurkolva mindenféle gyanús kinézetû és feltehet?en veszélyes csatlakozódugós toldalék . hogy amit itt látnak. Ez az id?s úr itt két és fél éves. A magyarázat legvégén Peat-Smith a ketrecekben lév? patkányokra mutatott. ha össze kellene foglalnia. a Felding-Rothnál töltött évek alatt sok mindent tanult. Mindegy. A plafon alatt lév? keskeny.és elektromos vezetékek futottak.

mint Martin elárulta. aminek lényege. hogy. amikr?l nem hajlandó valaki más ráadásul egy fiatalabb! kedvéért lemondani. A Felding-Roth gyógyszergyár elnökeként vannak bizonyos jogaim. Celia a lehangoló környez t ellenére úgy érezte. Néha tényleg zavaró. Elnézést! vágott közbe Martin gondterhelten. Gratulálok és sok szerencsét! B? harminc perccel kés?bb. láthatóan nem tudta mire vélni a dolgot. De még mindig egész kábultnak látszott. Aztán hozzátette: Az egyetlen feltételünk csak az ilyenkor szokásos: szeretnénk rend sen tájékoztatást kapni a munka állásáról. Martin megvonta a vállát. amelyben Mar lon Brando és Al Pacino játszották a f?szerepet. ennyi az egész? Most Samen volt a mosolygás sora. Ez sok el?nnyel járna a maga számára. jobb eszközökkel és több segítséggel.. megadjuk a szubvenciót. mint most. ami semmiben sem különbözött a rideg és lepusztult épület többi részét?l. hogy ugyanazt a munkát végezhetné.mbereknél serkenti az emlékez?tehetséget. Martinon látszott. Minden világos. amely. A Keresztapá-t elemezte. dégeik társadalmi életének központja. de klassziso kkal jobb körülmények között. kitalálta válaszolta Sam . De hozzá lehet szokni. Az egyik kis cs éppen a kijelölt parkolóhelyekr?l diskurált. és els?bbséget élvezünk minden olyan szerrel kapcs amit kifejleszt. Némi ügyes man?verezés és egy kis fészkel?dés eredményeként Martin Peat-Smith teremte maguknak egy üres sarkot. Peat-Smith.. és n em kellene itt hagynia Nagy-Britanniát. Végül Sam szólalt meg. mert most tervezzük egy. olyan mélységesen magabiztos de mégsem het enked? . Muszáj magának hozzászokni? Mikor Sam nem kapott választ a kérdésére. Természetesen. hogy jól mulat a kérdés Általában igen. az ötórai tea idején mentek fel valamennyien Martin j avaslatára a biokémiai tanszék el?csarnokába. Az az érzésem mondta Sam . hogy az ajánlatom az: jöjjön el a idge-i egyetemt?l és dolgozzon a Felding-Rothnál. Aztán ha megtaláltunk és elkülönítettünk eg lyen peptidet. hogy ebben az épületben nincs sok lehet?sége az elmél yugodt munkára. Sokunk számára ez az egyetlen alkalom. valamennyi korosztály képvisel?i kaphatnak bel?le. méretû és korú tudósok kifejezetten tudománytalan témákról fecserésztek. E pillanatban annyi van jóváhagyva. és így minimálisra csökkenhet az emlékez?k sség károsodása. s?t talán kiküszöbölhet? volna az agyi öregedés.. Peat-Smith zavartan nézett rá. hogy nem é e az ajánlatom. és egy id?sebb tanszéki munkatárs éppen azt fej ette indulatosan. Egy másik kis csoport egy új filmet. történelmi pillanat részese. Martin.. hogy egyik látogató sem akarta megtörni a beállt csendet. a feledékenység. mint olyan A higgadt summázat olyan lenyûgöz? volt. valódi sault-t árul. am ennyit kért. A teázóban. Az ígért támogatás ennek a függvénye? . meg kell találnunk a genetikai úton történ? el?állítási módját. de mikor ugyanezek az emberek megöregszenek.. hogy emlékezetes. Dr. Peat-Smith bólintott. loknál faszékeken ültek az emberek és szokatlanul hangosan beszélgettek. Sam kézfogásra nyújtotta a kezét. hogy neki itt vannak bizonyos jogai. A kistányérokat és csészéket egyensúlyozva a trió amelynek immáron mindhárom esztnevén szólította a másikat átvonult a tanszék teázójába . Ilyenkor szinte mindenki itt van. Mindig ekkora a tömeg? kérdezte Celia. Ha ez sikerül. Kérdezhetek valamit? Természetesen. Az lenne a kérdésem. És néha szívesen él lük. a test nem termeli ezt a bizonyos peptidet tovább. ilyen egyszerûen. gondolom.. nyes figura számolt be lelkesen egy cambridge-i borkeresked? szenzációs ajánlatáról. A másik oldalon mellettük egy szakállas. Úgy érti. tovább foly de halkabban. ahol teát és kekszet kínáltak kis zsúrkocsikról dolgozóknak. amikor találkozhatunk a többiekkel. A tudós halvány félmosollyal az arcán kérdezte: És mindezt hol? Azt már. hogy a körülöttük ül?k ne hallhassák. A mindenféle formájú emû.

A cambridge-i utazásukat követ? héten Sam kijelentette: Újabb jelöltekkel találkoztam. Ugye ?t akarja? ?t választaná a kutatóintézetünk igazgatójának? Hát persze válaszolta Sam fojtott. nem mondta Celia. hogy ? még egyszer fog találkozni Martinnal va sárnap. Most voltam itt el?ször.. Egészen kiemelked? ember. Egy pillanatra már egészen rosszul éreztem magamat. Celia. De a ku tya mindenit. de korántsem olyan kaliberû egyik sem. ugyanakkor Sam egészen biztos volt abban. mikor maguk mögött hagyták a várost és rátértek a 0-es útra. akikkel eddig itt találkoztam. a tudás gyarapításán dolgozunk. beleértve az állásajánlatot. A szubvenció már a magáé. Celia letekerte az ablakot.Egyáltalán nem válaszolta Sam. Indulásra készen felálltak. Erre a szavamat adom. ám elhallgatott. hogy meggy?z?désük szerint Dr. sajnálom ugyan. Hát körülbelül két hetet. ?k megbeszéltek egy tíz nappal kés?bbi találkozót. Hé. zerintem zseni. Látni való. Mondj a meg ?szintén. és azt mondta Martinnak: Cambridge valóban gyönyörû város. Odakint. id?t takarítha tunk meg. ha már most megmondok valamit. Bold og lennék. kisfiús mosoly. ugye így van? Hát igen ismerte be Sam . A hangulatukra egyértelm bélyegét a kiábrándultság amiatt. Ám kedés bármennyire is szükséges volt mégsem nyújtott kielégülést. Pontosan. Bárcsak többet láthattam bel?le. Halljuk szólt közbe Celia. gondolataikba merülve ültek a Jaguarban. és grimaszt vágott ett?l az épülett?l eltekintve gyönyörû hely. Akkor miért nem látogat el ide még egyszer egy napra? Csak felül a vonatra. hog y Martin semmi körülmények között nem hajlandó az egyetem világát az iparéval felcserélni. Martin PeatSmith lett volna z intézet legalkalmasabb igazgatójelöltje. Végül is egy ü része vagyunk. Sam is megrázta a fejét. de azt hiszem. Ez a szabadsága nálunk is megmaradna. nem fogjuk tudni megszerezni! Egyetemi kutató és az is akar mar adni. . ami nézett hátra. asárnapra. várjon csak! rikkantotta Martin. mindent?l és mindenkit nül. Sam rosszkedvûen bólintott. Itt viszont nincsenek üzleti megfontolások.. amit mondott. 10 A cambridge-i látogatást követ? napok mozgalmasan teltek Sam és Celia számára. A visszaúton Celia és Sam szótlanul. id?r?l id?re. Celia. Celi a csak akkor szólalt meg egészen csendesen. a Tennis Court utcában a bérelt Jaguar mellett állva Martin azt mondt a Samnek: Köszönök mindent. A férfi arcát megin a széles. Sajnos már mindenkit ?hozzá mérek. Én a részemr?l ennél óhajtok maradni. Nem akarok udvariatlan lenni. Beültek a kocsiba. Mialatt Sam beindította az autót. Hallotta. Magának is. Meddig maradnak Nagy-Britanniában? Celia elgondolkozott. mikor Mar tin elkezdte rázni a fejét. Nagyszerû ötlet! lelkesedett Celia. üzleti szempontoktól függetlenül. Ezalatt azt értem. Kérnek még teát? Köszönöm. valóban lennének ilyenek. Mikor Celia emlékeztette Samet. déli irányba. kezdte Sam. Biztos. hogy hajthatatlan. hogy megnézzék a várost. a har low-i Felding-Roth kutatóintézet alapításának konkrét feladatai teljesen lekötötték ?ket. hogy lennének üzleti szempontok. ha bemutathatnám magának a városunkat. Nem aka rom részletesen felsorolni az indokaimat. és messze ? a legjobb azok közül. Én egyetemi tudós vagyok és az is akarok maradni jelentette ki Martin. hogy én választhatom meg a kutatási témámat. Itt a tiszta tudományt mûv eljük. de az egyik a szabadság. mint Peat-Sm ith. csalódott hangon. És ami a döntését illeti. amiket figyelembe kell venni. Nagyon örültem nyújtotta a kezét Sam. De én Cambridge-b dok. Köszönöm.

ezt világosan érezte. Szombaton. tudom. még ha nem is áll szándékunkban elfogadni a felajánlott pénzt. hogy mik lehetnek ezek a körülmények. végül is mekkora az összeg? Sam elgondolkozott. de nem vagyok optimista. Ce lia. Celia szinte érezte. Végül Andrew megszólalt: Samnek részben igaza van.vagy ötszörösét fizetnénk neki. akkor az lesz a véleménye. hogy tudok holnapi programodról. Higgyen nekem. A férfi folytatta: Abból. Mit csinálnék én nélküled? Remélem. hogy ki fogja kérni más véleményét is. meg lehet ?t vásárolni. Neked mi a véleményed? kérdezte Andrew. ahogy a férje a h allottakat emészti. akkor beszélj róla nyugodtan. Elkötelezett. De azt is hallottam. mert úgy gondolják. És ha felve pénz témája vagy bármi más . Maga nem tudta. amit elmondtál. hogy Peat-Smith egyenes ember. ha tudatják vele. Szigorúan üzleti kapcsolatról van szó. semmi fontosat tréfálkozott Andrew. hogy a holnapi nap rosszul süljön el. Egy pillanatig mindketten hallgattak. hogy Martinnak talán m s igaza van. A közel egy hónapos nagy-britanniai tar tózkodása alatt hetente legalább kétszer beszélt a családjával. mert ez esetben nem a pénz a lényeg. de nem mindenben. a hátulról jöv? módszer nem a te stílusod. Celia elnevette magát. hanem beszámolt Andrew-nak Dr. Peat-S ithr?l. ha átjönne hozzánk. hogy igen válaszolta Celia. egy nappal a cambridge-i út a el?tt Celia felhívta Andrew-t és a gyerekeket. Nagyon is. S?t a legtöbben sze retjük hallani. Elhatározta. Most. És még ennek tudatában is az egyet emet választják. hogy nagy összegr?l lenne szó a mostani fiz z viszonyítva. és az a feladatom. hogy a világon minden megvásárolható dollárért. hogy alig egy hét marad hazautazásig. akkor bizalmasan megsúgom. csak éppen fogalmam sincsen. De s iképp sem akarom. hogy másnap találkozik Martinnal. hogy kicsit féltékeny vagyok. Nem tudtam. A legtöbb dologban egyetértek magával mondta Celia. Maga is hallotta. . ez körülbelül ha ezdetnek négy. és a Sammel folytatott beszélgetésr?l is. Anélkül is tudja. Igen. Celia. Aztán figyelmeztette Celiát: Bármit mondhat neki a cél érdekében. ak ek meggy?z?désük. Talán bizonyos kö között van esélyünk. Mondd tovább kérte Celia. hallottam válaszolta Celia. amit okozott. De ha a magánvéleményemre kíváncsi. hogy mi is csak két bunkó amcsi vagyunk. Ez esetben pedig azt tanácsolom. tépel?dött is kés?bb mi a. és abban a légkörben nagyobb a kutatás tisztasága . mikor Martin az üzleti megfontol vagyis kényszerekr?l beszélt. Különben is. Légy önmagad. a csalódásról. hogy így gondol kozzam. De ha maga szóba hozza és azt az érzetet kelti benne. meg hogy mennyire rosszul érezné magát ilyen körülmények közöt Igen. hogy milyen sok pénzt ér a tudása. És ennyiben is maradunk.Persze. Szerinted meggondolhatja magát? Valami hatodik érzékem azt súgja. Celia ezúttal nemcsak családi témákról beszélt. ha tározott fiatalemberrel van dolgunk. hogy ott nagyobb az intellektuális szabadság. ha Martin elfogadta volna az ajánlatunkat. Értesüléseim szerint Martin évi kétezer-négyszáz font körül keres. Tisztelte Andrew bölcsességét és azt a tulajdonságát. Na de Sam ellenkezett Celia . mikor maga erre azt mondta. Drága Andrew sóhajtotta Celia. plusz ju tások. de egy egyetemi kutató tudja. mondjuk huszonöt-harmincezer dollárt. de nem az elején. akkor ráfázhatsz és beleeshetsz a saját magad ás mbe. ?t is meg otthon a szeretteit is eltöltötte a várakozás izgalma. hogy nincsenek különösebben er?s kényszerek. Tapasztalatom szerint azért senk i nem sért?dik meg. aztán hozzátette: Most. Ha túlkompli kálod a dolgot és túl akarsz járni az eszén. mit akar. De ebben most nem. és ha ahogy maga gon dolja van még valami halvány esély arra. bevallom. hogy ilyen nagy volna a különbség. milyen érzékenyek tudnak lenni ezek az egyetemi tudósfélék. csak a pénzr?l ne beszéljen már úgy értem. akkor ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! Már csak kíváncsiságból érdekl?dött Celia . hogy azt hisszük. mert én az ipart képviselem. hogy Martin meggondolja magát. aki tudja. nyilvánvaló. Ezt azért mondtam. ak kor mindenképpen szóba kellett volna hozni a fizetést. hogy légy te is ugyanilyen vele. Nem volt valami szerencsés beszélgetés. h dennek rögtön a lényegét ragadja meg. hogy mek tést kapna. Celia halkan füttyentett. tegyen csak meg mindent. Azt is megmon dta a férjének.

ami ma sem hagyta cserben a víkendez?ket. ahol hétf?t?l péntekig elviselhetetlen a tö nban valamivel csendesebb a forgalom. A mostani találkozása Martinnal bár lényegében magánjellegû fontos lehet a Felding-Roth és saját maga számára is. és kacsintott egyet kisfiús szemével. hogy öltöny lesz rajtam mondta. lenyûgözve mondta: Ennél csodálatosabbat el sem lehet képzelni! King's College Chapel szólalt meg mellette csendesen Martin. Ha tényleg ez a kívánsága. Igen. kellemes arca l ebarnult és pirospozsgás volt az utóbbi hetek sok szabadban töltött órájának eredményeként és lanul kegyes brit nyárnak köszönhet?en. Maga is nagyon csinos. Puha barna haj a rövidre volt nyírva. Martin meglepve nézett rá. hogy betegyen egy nyári ruhát. Martin egy meghatározhatatlan korú Mini mellett állt meg a parkolóban. Eszébe jutot igyelmeztetése: Ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! A zakatolás álomba ringatta. Magas sarkú fehér szandál és széles karimájú fehér szalmakalap egészítette ki az öl gyüttest múlt héten vette a londoni West Enden. Mikor a vonat lassított. fehér vászonnadrágot és nyitott nyakú inget. Innen gyalog megyünk tovább közölte Martin. Tengerészkék zakót vise t. A legnemesebb látvány egész Cambridge-ben. Ez annyit jelentett. tényleg ez bólintott Celia. alatta csipk oknyával. És kicsit távolabbra ott állt a n . Mostanában kezdett a haja itt-ott ?szülni. Ahogy kisétáltak az állomásról. Mikor a vonat lépcs?jér?l a peronra lépett. és még egyszer utoljára e azon. és hamar eltelt az id?. az egyetem háta mögött. a teste karcsú és rugalmas maradt. nagyon örülök. és egy ösvényen a Cam folyó fölött átível? King's Bridge felé indu nál Celia megállt. aztán így válaszolt: Igen. Bezárták a kocsit. utána pedig piknikelnénk! Ez fantasztikusan hangzik. és Celia örült a magánynak. aztán megragadta Celia kinyújtott kezét. öntöttvasból téglából épült Viktória korabeli vasútállomásra. Éspedig? Szeretnék találkozni az édesanyjával. De aztán megtaláltam a sze ezt a régi szerelést. észrevette Martin csodálatát. de néha bemo sta barnára. hogy kicsit körbeautó-kázhatnánk . lenne valami. A szállodájától taxival ment a Liverpool Street Stationre. Martin Peat-Smith széles.Eljött a vasárnap. hogy eljött. s aztán a Queens' Roadon álltak le. Közvetlenül el?ttük árnyas fák és méregzöld pázsit. Celia egyedül ült az egyik kora reggeli cambridge-i vonat els? osztályú nemdohányzó fülkéjében. és hátrahajtotta a fejét a puha támlára. elindultak és végiggurultak a régi város utcáin. Ez nem zavarta különösebben. ho és negyed órás utat a gondolatai rendezésére fogja felhasználni. A férfinak gy pillanatra elakadt a szava. hogy csinos. Elernyesztette magát. ami már évek óta nem volt rajtam. és elhatározta. Arra gondoltam. Kezével árnyékolva a szemét a ragyogó napsütés el?l. Miután beprés el?dtek. Azt ígértem magának. Elvihetem a szüleimhez a városnézésünk után. vidám mosollyal várta Celiát A negyvenegy éves Celia tudta. magas arccsontú. Van esetleg valami egyéb kívánsága? A n? habozott. Hová megyünk? Itt állok nem messze a kocsimmal. Mint például tegnap este. mert mikor otthon New Jerseyben összecso magolta a b?röndjét. zöld-fehér mintás pamutvoál ruhát viselt. mert ez kényelmes . Gondolatban végigpörgette az elmúlt két hét eseményeit. Martin elnevette magát. erre a komor. Tapasztalta is. eszébe sem jutott. Emellett döntöttem. aztán megnéznénk néhány egyetemi épületet. Nyáriasan öltözött fel reggel. ma jd beérkezett a cambridge-i állomásra. Celia belékarolt. és hevesen megrázt a: Halló! Csodálatosan néz ki. hogy kire hallgasson: Samre vagy Andrew-ra. hogy nem ült sok utas a szerelvényen.

csakúgy. közönséges. koránál fogva jóval r és bemutatkozáskor ugyanaz a hirtelen. aki egy virágmintás huzatú öblös fotelban üldögélt. fiam. minden hasonlóság megszûnt. Parker's Piece. még mindig találkozni akarok velük mondta Celia. Nem valami jól van máma. A kicsi. apró el?szobában elkiáltotta magát Papa! Én vagyok az. kellemetlen beszélt. Szóval: az egyetemünk több szá s. Trinity. Celia arra gondolt. És sokunknak a fiataloknak és az él?knek hasonló terveink vann k. M a túránkon. Az id?sebb Peat-Smithnek ugyanolyan zömök term ete volt. Amerikából jött. Martin odatérdelt a szürke hajú asszo ny mellé. amint az öreg kinyitotta a száját. Ez a hölgy pedig Celia J rdan. és azt sem tudja majd. mint a b etegnek. Martin a ház el?tt par kolt le és a kulcsával kinyitotta az ajtót. akik nem maradtak. csibészes mosolyra húzódott a szája. Gyakran van így. A kápolnát két oldalról közrefogó sápadt színû egyetemi téglaépületek t kölcsönöztek a gyönyörû építménynek. hogy ez a n? valamikor igen szép lehetett. Henrik kezdte építtetni azt. Martin mondta a férfi gyengéden. Míg Martin apja kicsoszogott az apró konyhába. Csak mostan öltöztettem f? anyádat. Nem sokkal kés?bb. A lista kimeríthetetlennek látszott. mikor kimerülten belerogytak a Minibe. Nem tudtam. a fiad vagyok. s Celia végérvényesen Cambridg Szinte minden névre emlékezett. bézs színû. Peat-Smith köszöntötte Celia. Queen's Newnham. Megmutattam neki Cambridge-t. mint Martin ismeretei. hogy gyüs z mama. Köszönöm. és a primitíven megfogalmazott mondatok alacsony iskolázottságró odtak. Nagyon örvendek mondta Cellának. szégyenl?s mosoly öntötte el az arcát. Nagy tudósok éltek és dolgozt Cambridge-ben a halálukig. Mióta bejöttek a szobába. egyszerû. Coe Fen. Az ismer?s. elen elkomorult. g ruhát viselt. a családtagoknak nehezebb.sok apró tornyával. milyen hatással lesz magára. és vendéget is hoztam! Csoszogás hallatszott bentr?l. Hálás vagyok. hol. de a kicsit délebbre lév ? Peterhouse még régebbi. hogy a z anyám egyikünkr?l sem fogja tudni. amit csak Martin felsorolt: Jesus Green. sak azt tudnám. Az egyikük az Emmanuel College-ban végzett és John Harvardnak hí Van is valahol egy ilyen nevû egyetem. hogy mit ker esünk ott. Éles. Anyám. meg s Martin átölelte és gyengéden megcsókolta. A haja takarosán volt fésülve. A félhomályos. de láthatóan nem ismerte fel Martint. Lammas Land. hanem magukkal vitték ennek a helynek a s zellemét mondta a férfi. hogy ellátogathattam oz. mint Martinét. egyszerû. Még mindig találkozni akar a szüleimmel? Figyelmeztetnem kell. Nem maradunk sokáig. ennyi elég is volt. Celia meglepetten látta. hogy kicsoda. Voltak tudósok. . er?s tájszólással. További két órán át járták a várost gyalog és autóval. mint a fiának és hasonlóan markáns. amit maga el?tt lát. Celia ösztönösen. robusztus támpilléreivel és büszke csúcsaival a pompázatos íves tet? és tt üvegablakok fölött. szívesen elfogadnék egy jó teát felelte Celia a szíves invitálásra. aminek a ha lvány nyomait még most is látni vélte. Mikor bementek a szerény. Ott kezd?dött 1284-ben a cambridge-i tudománykeresés . Igen. és egy kopott szvettert meg b? kordbársony nadrágot visel? id?s férfi jelent meg. Hadd játsszam el az idegenvezet?t kezdte Martin. és Celiához fordult: Az Alzhei mer-kór nagyon megviseli az apámat. ha tényleg ide tartozik? Sokan nem is tudták itt hagyni válaszolta Martin. kinyílt egy ajtó. A fia csókjára halványan elmosolyodott. 1441-ben VI. Mr. mennyire hasonlít egymásra apa és fia. Nem tudom. Ahogy közelebb jött. Martin kijelentette: Azt hiszem. Mrs. teraszos ház a Kite nevû negyedben állt. Jó napot. Mid summer Common. gondolkodás nélkül megjegyezte: Hogy hagyhatja el bárki is ezt a helyet. Peat-Smith meg kérdezte Celiától: Kér egy hörpentést? Apám egy csésze teára gondol fordította le Martin a kérdést Celiának. Tetszik neki a mi kis városunk. aztán Martinhoz fordult. kissé zûrzavaros bútorzatú nappaliba. szögletes állú arca igaz. Tartsunk meg néhány látványosságot legközelebbre. papa nyugtatta meg Martin.

akik mellett ?k elegánsan elsiklottak. mire gondol vágott közbe Martin. Miel?tt az anyám elfelejtette volna a beszédet. Amit most kérdezni fogok. Régente sokat vitáztunk nagy hangon bólogatott Martin apja. Igen. egyáltalán nem dolgozik rosszul. Nem mondta Celia . De nagyon feltûn? a különbség maga meg az apja között. Nincsenek illúzióim. Martinra pillantott. puha ülésr?l. Felállt és szomorúan nézett le az anyjára. Ez mindig megtörténhet a tudományban. Celia. hogy mire jut a kutatás. Határozott választ adott: A nulla. Kicsit habozott. Mr. és hozzátette: És hát hallom. Martin mindenhez ért. y ha jól halad a kutatásával. ami sokakon kifogott. Tényleg tud közben beszélgetni velem? kérdezte Celia a kényelmes. és hát úgy alakult. Körülbelül két óra telt el a közös teázás óta. Maga viszont e gészen más. hogy nem maga lesz az ls?. mikó nem nagyon tetszettek nekem azok az ösztön amikér Martin meg az anyja úgy odavótak. Emberi tulajdonság. lapos fenekû vízi jármûvel a folyón felfelé. Én azt akartam. még ennek a faramuci csónaktoló rúdnak a kezeléséhez is. Tudja. Nagy-Britanniában a beszédmód mindig korlátot . De maga szeretne az els? lenni. Teljesen megszûnt az emlékezötehetsége. ahhoz semmi közöm mondta Celia . Martin megvonta a vállát. De pillantott az anyjára minden fontosabb. és talán nem is kéne eznem. Teljesen mindegy. Martin a kis cambridge-i kiköt?ben bérelte a ladikot. Igen válaszolta Martin. és lassan megindu a nehézkes.A szürke hajú asszony szeme megmozdult. hogy odaát az egyete n is megbecsüli magát. Vót id? folytatta az öregember . mint két igaz barát. már nincs mit tenni.. Hogy segítsek rajta? ment elébe a kérdésnek Martin. hogy az Alzheimer-kór okára fény derüljön. Minden tudósnak ez az álma. Martin átkarolta. akkor van val mi esély arra. eteti és kellemetlenebb feladatokat is elvégez. akik még nem juto ttak ebbe a stádiumba. egy halott agysejtet már semmi ne m tud feltámasztani. Olyanokon. csészék. hogyan küszködnek a többi csónakosok. Fizeti a lakást m g minden mást is. Most viszont olyan közel állunk egymáshoz. hogy gyûjjék velem tisztességgel dó ni. Celia látta. és most a körülbelül öt kilomét yire délre lév? Grantchesterbe igyekeztek vele. megfésüli a haját. aki ott állt a csónak végében. Bemard Shaw ezt a Pygmalion-ban anyanyelvünk sárba tiprásának nevezte. Nem. mikor én meg az apám n em voltunk valami jó viszonyban. ahol piknikelni szándékoztak. volt id?. Ugyan miért ne? kérdezte Martin. és belátható id?n belül felfedez valami fontosat. De mivel az a nyámról van szó. Úgy látszik. Hát persze. Tudom. Ugye. hogy hamarosan választ kapunk a kérdéseinkre vagy én. De miel?tt elmagyaráznám. Megértem magát válaszolta Celia. De oszt mégis az anyja gy?zött. aztán megkérdezte: Gondolja. és most sak a nyelvtani részre gondolok. a felismerésnek újból azzal a szívfájdítóan h jelével. Ezek szerint lehetséges kötötte Celia az ebet a karóhoz .. rajta teáskanna. Ám Martin rögtön kiábrándította Celiát: Sajnos. hogy jó fiunk lett. vagy valaki más. kérek szépen. biztos ebben? Abban vagyok biztos. csak másokon fogunk tudni segíteni valamikor a közeljöv?ben.. szemb liával.. Peat-Smith visszaérkezett a konyhából egy tálcával. hogy. Mikor letette a tálcát az asztalra. és a hosszú rudat a folyó sekély medrébe nyomva ellökte a csónakot. neki is ilyen stílusa volt. Már a beszédmodoruk is. ászt nem is dogozik rosszul. Hogy lehet ez? Ezért is az anyámnak tartozom hálával. vetk?zteti. Bezony. g Celia. nem vagyok hajlandó tudomásul venni és újra meg újra megpróbálom az emlékeze dolgokat. el kell mondanom v lamit magának ezzel az országgal kapcsolatban. A papa mindent megtesz anyámért: öltözteti. kis k és tejesköcsög. aztán Celiáho fordult: Köll tej a teába? Igen. erre emlékszem a My Fair Lady-b?l jegyezte meg Celia.

hogy az apám egy kis leveg?höz jusson. Folytassa. Szeretném.. ha most jobban belegondolok. hogy maga fedezi csaknem az összes költségüket. Mindig a helyeden maradj. egy fûzfa alá. aztán kinyomozta. Melton Mowbray vagdalt d isznóhúst. Martin egy fedeles fonott kosárból f?tt garnélarákokat. mit lehet elérni az ambícióval és velem. A kosárból t egy üveg bor finom Chablis és egy termosz forró kávé is. hogy tudom. c sak az anyám értette. Amit tudok. Tudja jól. Nekem meg apádnak mán kés?. megvonta a vállát. míg utána nem jártam. a rúdra koncentrált. és így válaszolt: Nem. hogy milyen ösztöndíj-lehe vannak. ket dús lombú fák szegélyeztek. Mikor a kávéjukat kezdték szürcsölni. hogy az édesanyja nagyravágyó? Szerinte k?faragó kellett volna hogy legyek. Celia sóhajtotta a férfi. ahogy a verset idézte: Szívvel végezd a dolgodat. Remélem. Apám szentül hitt annak a versikének az igazában. megbocsátja nekem ezt a bûnt. és közben igyekezett összes zedni a gondolatait. Miért nem? Sam Hawthorne-nal megtaláltuk a Felding-Roth kutatóintézet ideális igazgatóját. De ez csak az egyik a sok jóból. megteszek bólintott Martin. Celia megszólalt: Ez volt az utolsó hétvégém a hazautazás el?tt. ha a n?vér gyakrabban menne hozzáju k. Elégedetten elhallgattak. amit értem tett. nem sokkal ezel?tt azt mondta. a tudósok között is? Ott is. És akárki a kármit mond. De ugye maga nem haragszik ezért az apjára? Martin megrázta a fejét. Ahogy Celia Martin kellemes. És most. ha itt piknikelnénk? Egészen idilli mondta Celia elragadtatva. Nem tölthettem volna ennél kellemese n. epret és sárga devonshire-i tejszínt varázsolt el?. hogy hallgassam a BBC bemondóit. megjegy ezte: Igaza is lett. a mondatot félbehagyta.. így haladtak tovább a folyón felfelé a zöld partok között. Az anyám felismerte ezt a korlátot. mintha Camelotban volnán k. Azt mondta: Te is így széni. ez még ma is így van. Olyan szép. Nincs mit megbocsátani. Az egyetemen. úgyhogy rajta. de neked még nem. Igen. Hát persze válaszolta Celia. utánozzad ezeket az embereket. Jó étvággyal falatoztak. Úgyhogy mikor egészen kicsi voltam. azt hiszem... én sem. hogy. Rövid hallgatás után Martin megszólalt: Ha nem tévedek. Martin elmosolyodott. két oka is volna. Kiderítette például. ami azt illeti. s err?l lehetett felismerni. hogy az iskolában mi érdekel leginkább. Martin egy pillanatra abbahagyta. A maga élete a maga döntése nyugtatta meg Celia. mikor hirtelen eszébe jutott ndrew tanácsa. most rólam beszél. vett egy rádiót. Például heti két alkalomra fizetek egy lón?t. Miféle két okról van szó? Szóval. hogy magáról beszélek. Hirtelen elhallgatott. én is ugyanígy látom. Csak é n. és szakért? módon a füves part mellé ko ta a ladikot. Egy id? múlva Celia megszólalt: Az apja említette. friss zöld salátát. persze. de. mint ?. Ebben az id?ben voltak azok az összetûzések. Sikeres útjuk volt? Már éppen valami banális választ akart adni a kérdésre. és órákra odaültetett mellé. ki hova tartozik. Azt hitte. Mit szólna hozzá. És õhozzá képest mindenki másodrendû. és addig nem hagyott nyugton. mit ád a nap. kulturált és természetes hangját hallgatta. Egyszerûen nem értette. Áldjad kenyéradó urad.jelentett az osztályok között. Érd be azzal. de neki nem kell az állás. lent nekem olyan sokat az édesanyám. S?t talán csak ott igazán. Talán most már maga is érti. amit Dickens írt. szeretné els?nek megtalálni a választ az . amir?l az apám beszélt.

És ne lö ekem itt a süket dumát a magamfajta szentekr?l. De ez megszokott dolog a tudományos életben. akiket említett. Azok közül. Az alma nincs megmérgezve jegyezte meg Celia csendesen . Ezeket most komolyan mondta?! Ötszáz négyzetméter és húsz asszisztens? Az ördögbe! Hát persze hogy komolyan mondtam. amiben maga is részt vesz állapította meg Celia. hogy ? is ugyanilyen kemény lesz. hogy a férfi teljesen elkábult attól. az összehajtogatott za kóját tette a feje alá párnának. hogy nemcsak hetente kétszer mehetne az az ápolón?. Hagyja abba! Martin felült. Végül is. megpróbálja kihasználni. ahol. Továbbá miután találkoztam a szüleivel és tudom. az észbontó. Nem gondolom. nagyon is érdekel. ndenen keresztülgázol. Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg az vagyok? Most Celián volt a meglep?dés sora. és egy harmadikról Új-Zélandon. Mondja vagy ne mondja? Érezte. de lehet. Martin vadul félbeszakította: Maga egyáltalán nem sajnál semmit! Maga üzletasszony. gyorsítaná a munkáját. Az ördög vigye el magát. mint valami huszadik századi Éva. hogy ez körülbelül ötszöröse a mostani jö mének. akkor mennyivel. Magának most mekkora a laborterülete? Összesen számolgatta magában Martin nincs száz négyzetméter. és gyilkos tekintettel néze t Celiára. roh jól. minden szépítgetés nélkül a .. amit az imént megtudott. ami t eddig sikerült elérnie? De ekkor megint eszébe jutott Andrew tanácsa. Tegyük el. hogy mennyit tesz értük. Megpróbál e gem aláaknázni. Akaratlanul is élesebbé vált a hangja. mert tudom. és elhatározta. meg a y mennyire szívemen viselem a sorsukat. Talán a németnek jobbak. aki semmilyen akadály el?tt nem hátrál meg. De olyan üzletasszony. Így van. Többen kutatják ugyanezt a témát. Celia! Tudom. A másik kett?r?l nem tudom. akinek jobbak a kutatási körülményei? A férfi elgondolkozott. és ugyanazon a nyomon indultunk el. akiket nem érdekel az anyagi oldal. hogy tényleg az vagyok. a csodálatos és ártatlan kirándulás volt. Tudok egy kutatóról az NSZK-ban. elcsábítani.. plusz körülbelül húsz asszisztens a mostani két-három nem adna ez nagy lökést a kutatásnak. rsenyfutás az id?vel. gyógyszeriparia k ilyen viccel?d?s alakok vagyunk? tette hozzá türelmetlenül. Mindezt kihasználva tálcán kínálja nekem az aranyalmá . érzéketlen amerikai módjára. Ez nevetséges! csattant fel az asszony. az mind igaz. Mind els? osztályú szakemberek. és hát valamennyiün yanaz a célja. hogy el?bbre t art-e valaki a másiknál. Itt már két akarat és intellektus pása zajlott. csak hogy elérje. Egyszóval versenyfutás folyik. plu kezésére állna minden szükséges eszköz. Hát akkor nem segítené.Alzheimer-kórral és az agy öregedésével kapcsolatos kérdésekre. Mi lesz. hogy a hangulat kettejük között megváltozott. Mi a másik? Celia habozott. Mit akarok kihasználni? Például azt. és amit itt most el?adott nekem. mi mindent lehet pénzzel elérni. de maga l nne az els?? Celia hirtelen megérezte. Egyenesen fogok beszélni. hogy a magához hasonló elkötelezett kutatókat n motiválja a pénz. és ha igen. ha ötször ekkora területe lenne. s?t elhelyezhetné az édesa nyját egy olyan helyen. és az is vil y szívesen tenne még többet. mint akit kígyó mart meg. hogy nemcsak a választ találná meg. Jó okom van azt hinni. és nem megvásárolhatók. gondolta. hogy mások megel?zi Martin kényelmesen hátrad?lt a ladikban Celiával szemben. De hogynem érdekel. Cambridge-be is. van olyan. és ezt azért bocsátom el?re. egy másikról Fra rszágban. kor biztos. ezt én tanúsíthatom. Nézze. hogy. akkorát. És tegyük fel azt is. véleményem szerint nem jönne rosszul magának a magasabb fizetés. Hogy látta az életkörülményeiket. hogy találkozott a szüleimmel. De ha a Felding-Rothnak dolgozna. akkor nagy valószínûséggel évi tizenkétezer usz rendszeres juttatásokat. Ez már nem a meghitt hétvége. hogy mi. Nem mondta a férfi.. amit akar. ezért jöttem Nagy-Britanniába és ma ide. Rendben mondta Celia. elvállalná az int igazgatását. De két okot tt. és kígyót sem látok itt csónakban. ha.. Körülnézett. Gondolja. igazán sajnálom. Igen válaszolta a férfi nyomatékkal. és magával hozná a kutatási témáját.. Lehetetlenség megítélni. De nem ezekre a dolgokra sóvárog maga is? Megfejteni az Alzheimer-kórt! Megtalálni azt a bi . Ráadásul a Paradicsomban. hogy amit mondott. és még mindig tátva volt a szája. ha a következ? mondatával tönkretesz mindent. aki jól végzi a munkáját.. Martin elámulva nézett rá.

Celia elvette a kis paksamétát. Kellemes napja volt? Köszönöm. Lényegében azt jelenti. még csak nem is Celia érzései. Celia egy szörnyûségesen lassú vonatot fogott ki. KÖSZÖNÖM. hogy vajon nem l?tt-e túl a célon. harminckét éves korában is bizonyos fokig gyerekes. AZ AJÁNLATOT ELFOGADOM. mir?l van szó. ahova pár perccel éjfél el?tt érkezett meg. várjon. iztosan . Már éppen indult volna a lifthez. Vajon így érez? Celia ezen röviden eltûn?dött. ki ssé feszélyezetten búcsúztak el egymástól. Celia. mint a férfi. minden nagy fánál megállt. szigorú döntéseket is. és úgy döntött. ahol most ? van? Hát persze! Aztán arra gondolt. hogy k?keménynek kell le nni üzleti ügyekben. Celia fáradtan. Mrs. Érzéketlen amerikai létére ahogy maga n e magát szuperjó munkát végez. Ami ezt az eredményt illeti sóhajtott magában Celia . Remélem. hogy ez a könyörtelenség nem egyenl? vagy legalábbis nem kell. és éjszaka fél tizenkett? után futott csak be a londoni King's Cr ssra. unottan pillantott a papirszeletkére. kiharcolni mindent. Nem tudom. Egy úr tel efonált. Mrs. Tényleg nem tudom a választ. és Martin jóval vadabbul lökdöste a csónakot a dal. hogy oda jusso . mert kedveli és tiszteli a férfit. hadd sodródjon a csónak. ahhoz. ha ? is ugyanúgy ér ta. hogy magát jól fizetik. hogy leakassza Celia szobakulcsát és átadja a nap folyamán zegyûlt üzeneteket. f?leg az ?rá vonatkozó részek et. Celia azon tûn?dött. Az igazat megvallva. Akkor hát mi a fontos? Nem Martin személyes érzelmei. Aztán hirtelen táncolni ke zdtek a betûk a szeme el?tt. meg kell tudni hozni a kellemetlen. ha a jöv?ben több felel?sség nehezedik majd rá. igen válaszolta. aztán úgy látta. de ? azt mondta. egyáltalán nincs ok optimizm sra. Martin kora este tette ki Celiát a cambridge-i vasútállomásnál és hivataloskodva. mint idefelé. mit válaszoljak. és gondolatban hozzátette: ahogy vesszük. hogy egyenl? legyen a becstelenséggel. ho gy maga tudni fogja. melynek végéb?l komora n nézett Celiára. akkor kénytelen lesz még az eddig ieknél is keményebb és könyörtelenebb lenni. és kicsit tompábbá kell válni a mások érdekeivel sze mben. Hallgatagon haladtak lefelé a folyón. és azt szeretné. ha a könyörtelenség az üzleti élet ve ejárója? Talán azért. majdnem biztos. Csak azt tudom. Komor hangulatban érkezett a hotelba. Most érkezett pár perce. amit fontosnak tart az ember. MARTIN. és bizonyos szempontból örökre gyerekek mara dnak. Celia egysz er hallotta.zonyos agypeptidet! Tudományos dics?séget szerezni! Ez mind hamisság? Nem válaszolta Martin határozottan. hogy majd fent a szobájáb a ?ket. hogy Martin még ma. A Berkeley halljában egyenruhás portás köszöntötte: Jó estét. Aztán kijavította magát: Nem talán . mikor a portás újból megszólalt: Ja igen. hanem a mai nap eredménye. hogy a ma délutáni összec ez nemigen valószínû. Taxival ment a Berkeley Hotelba. AKIK A TELI ZSÁKJUKKAL JÁR JÁK A HATÁRT. Jordan. Felállt és a rúd után nyúlt. van itt még egy. Én magam jegyeztem le az üzenetét. De végül is számít-e egyáltalán Martin ?róla alkotott véleménye? A válasz: nem! Ennek oka. Valóban így van? A válasz igen. hogy ? ma ga sokkal inkább e világi. Jordan. Az biztos. Nem sokat értettem bel?le. Az üzenet ugyanis így szólt: MINDENNEK ELJÖN A MAGA IDEJE. Ideje indulnunk. ÍGY AZ ÉRZÉKETLEN AMERIKAIAKNAK IS. hogy maga alaposan felkavart e ngem mondta az asszonynak. és hagyta. amint valaki a kutató tudósokról beszélt: Az életüknek oly nagy részét töltik t . S?t. Els?sorban Martin vádján üt?dött meg: Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg könyörtelen vol a lelke legmélyén arra gondolt. Celia tisztában volt azzal. . Persze hogy nem az. A kiköt?höz közele Martin kivette a vízb?l a rudat. hogy Sam szavaival élve elpuskázta ezt az e sélyt egy ostobaság miatt . De aztán rögtön így kezdett érvelni magában: hát nem volt némi könyörtelenség elker z elkerülhetetlenül szükséges els?sorban egy n? számára a karrierhez. Minél többet gondolkozott rajta. Akkor miért zavarja ennyire Martin megjegyzése. Celia majdnem egész úton a nap eseményeit boncolgatta. annál inkább bánta a mai szerepl nnál jobban nyomasztották a nap emlékei. hogy talán valóban az. hogy ez alól Martin sem kivétel. A portás hátat fordított. Kicsit savanyúan elmo olyodott. hogy egyéb dolgokra szinte alig marad idejük.

Az 1972-es év hátralév? része és 1973 eleje izgalmas. a fene egye meg! már elnézést. Imádom Londont. hogy maga látta helyesen a dolgot. Van még egy jó hírem folytatta Sam. stimuláló id?szak lett Celia él n. máskor meg Lisa és Bruce látogatták meg. Kés?bb Andrew megjegyezte Celiának Martinnak most már csak egy hozzád hasonló n?re van szüksége. Ennek okát egy vasárna el?tt a Tower körüli körsétájuk alkalmával fejtette ki: . Mikor a gyerekek látogatták meg és Celiának akadt egy szabad délutánja. nem tudhatta nyugtatta meg Celia. hogy tetszeni fog magának a módszerem és azzal részletesen beszámolt pénzr?l folytatott párbeszédr?l. komor halijának cse . Jó. amire a portás rosszallóan megcsóválta a fejét. én pedig helytelenül. Ó. Sam témát váltott. A tizenkét éves Bruce a történelem megszállottjának bizonyult. Mellékesen jegy . Aztán hozzátette: És még én károgtam magána lítse az anyagiakat! Hogy tévedhettem ekkorát?! Ne tegyen magának szemrehányást. Ezt én is megtehettem volna. például fel kell vennünk egy ügyvezet? igazgatót. Ötször járt Nagy-Britanniában. Kés?bb még sokat fog róla hallani. akivel megoszthatja az életét. A vonal túlsó végén Sam felnyögött. hogy mindezért megkaptam t?le a könyörtelen jelz?t. és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. Remélem. Még kísérleti fázisban van és legalább két év további ztésre van szükség.Szokatlan. Ugye. az isten áldja meg. hogy szervezéssel és papírmunkával terheljük. A múlt héten Párizsban megvettem egy új fra yszer amerikai jogát a Felding-Rothnak. de Andrew-t és a gyerekeket még jobban. maga csodás n?sze mély! Hogy az ördögbe csinálta? Celia számított erre a kérdésre. ezen a héten érkezik vissza? Holnapután. de teljesen el vagyok képedve! Celia. Mikor Sam meghallotta a Martin Peat-Smithszel kapcsolatos újságot. Ne is tör?djön vele! Végül a kívánt célt elérte. Én is csak v ktában l?ttem. de nagyon biztatónak tûnik. éles csataüvöltés verte fel a Berkeley méltóságteljes. lelkendez ve harsogta bele a telefonba: Hát ez fantasztikus hír. erre soha nem lesz szükség mondta Celia. és mindez nagyon jól hangzik. Nagyszerû! Miután hazaérkezett. mihamarabb megtalálja. És nem volt Andrew-ja sem. Montayne-nek hívják. hármasban vég erülésig járták a londoni nevezetességeket. maradjon otthon velük néhány napig szabadságon. aki tanácsot adott volna. Még rengeteg elintéznivaló t az intézetalapítással kapcsolatban. De felajánlok magának valamit. Remélem. és véletlenül beletaláltam Martin egyik központi problémájába. Azt g azt szeretném. de hi el?lem a maga éleslátása és kitartása. Kétszer Andrew is v tartott és ott maradt egy darabig. 11 Celia vasárnapi cambridge-i kirándulása el?tt néhány nappal Sam és Lilian Hawthorne elutaztak Nagy-Britanniából egy rövid párizsi városnézésre és onnan repültek szombaton New Yo így Celia csak londoni id? szerint hétf? délután fél négykor tudta elérni telefonon Samet a elding-Roth New Jersey-i központjában. ne hibáztassa már magát! Igazán semmi szükség rá. aztán így s zólt: Sam. Egyetértek helyeselt Celia . és óvatosan így válaszolt: Nem biztos. abbahagyom. Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben talmazom. gondolta Celia. ha pár hét múlva visszarepülne Nagy-Britanniába. és hogy ez befolyásolta leginkább a tudós döntését. és minden alkalommal több hétig maradt. és arra. Juhé! rikoltotta Gelia. rendben. Gratulálok! Van már neve? Igen mondta Sam. hogy emlékeztessen engem erre az esetre. Andrew találkoz ott Martinnal. Marti értékes kutató ahhoz. Éspedig? kérdezte kíváncsian Celia.

a személyz et meg az eszközök elhelyezésér?l az épületben. Bruce történelem iránti rajongása nem lankadt azon a cambridge-i túrán sem. és nemrég ment nyugdíjba a Kir . mami. Rao Sastr i személyében. Ezért most csak erre kellene koncentrálnunk. Az anyavállalat úgy döntött. hogy mi volt a helyes. ahol már folytak az átalakítási munkálatok. A volt tiszt k sítése kitûn?en megfelelt az új beosztásának. uram vagyis minél ritkábban lát . Felvett néhány sp ecialistát. Végül 1973 februárjában az angliai Felding-Roth Research Institute Limitedet hiv atalosan megnyitották. mert mindkett ?jüket lekötötte a saját munkája. mami. hogy milyen eszközökre és munkatá kra van szüksége. Felvett egy másik nukleinsawegyészt egy fiatal pakisztáni. A feltétlenül szükséges harlow-i útjaitól eltekintve ragaszkodott ahho hogy más vigye az adminisztratív ügyeket amivel Sam eleve egyetértett.Abból mindent meg lehet tudni. Celia a nagy-britanniai útjain rendszerese n találkozott Martinnal. Á gatások rövidek voltak. Valamennyien jót nevettek ezen. bár ezek az együttlétek mindig igen rövidek voltak. akit teljesen lekötöttek az elnöki poszttal együtt járó kötelezettségek. mikor elfoglalod majd Mr. így például egy sejtkultúra-szakért?t meg egy másikat. és az egész család elkísérte a kislányt a hosszú és k El?z? este vacsora közben Celia nosztalgikusán. hogy mit várnak ?le. Két héttel kés?bb Celia újból Nagy-Britanniába utazott. derûs gyományait. Martin Peat-Smithnek az Alzheimer-kórt és az agyi öregedést ku tató programját áthelyezték Cambridge-b?l Harlow-ba. A kis terme tû. hanem a mindig praktikusan gondolkozó Lisa válaszolt: Ezek alatt az évek alatt léptettek téged mindig el?bbre meg el?bbre. érti. és az intézet elkészültéig Martin továbbra is a cambridge-i laborban végezni a kutatásait. Majd akkor lépünk a nagy nyilvánosság elé jelentette ki Sam. Hawthorne székét. hogy egyel?re nem foglalkozik más témával a nagy-britann ai intézet. 1972 szeptemberében a tizennégy éves Lisa nag y izgalommal készült a középiskolai tanévnyitóra. Igen. ami már megtörtént. hogy eldöntötte. hogy körülbelül tizennyolc leszek. Martin most. elmerengve tette fel a kérdést Andrew-n ak: Hová is tûntek ezek a szép évek? De nem Andrew. a kutatóintézet ügyét már csaknem Celiára hagyta. és ennek még nem jött el az ideje . Csak sajnos legtöbben nem tanulunk bel?le. verébszerû férfi az ötvenes évei közepén járt. Dr. Nem volt különösebb csinnadratta a harlow-i megnyitó alkalmából. De mikorra is várható ez? Adjanak nekem két évet mondta Martin Samnek és Celiának egy kötetlen magánbeszélg kalmával. és a jókedvük másnap is tartott még. amivel Bentley elegánsan érzé e. amit Mar tin Peat-Smith rendezett a gyerekeknek. nagy felel?sségtu dattal kezdett a szervezéshez. ahol századosként egy hatalmas katonai kórház adminisztratív ügyeit intézte. Sam Hawthorne. Olyan sokat lehet tanulni abból. . fantasztikusan izgalmas és nagy üzleti lehet?ségek rejlenek benne. hogyan kell viselkednie a nála jóval fiatalabb tudóssal. Addigra jelent?s haladást kell elérnünk. Celiának tetszett ez a kijelentés. valóban bólintott Celia. és Celia meg is való otta. Sam ezt így indokolta New Jerseyben az igazgatótanács el?tt: Ez a kutatási projekt id?szerû. és Dr. Bentley azt is pontosan tudta. csatlakozik a Felding-Rothhoz. aki Európába érkezet rtani az ünnepi beszédet . és milyen hibákat követtek el. Celia felvett egy Nigel Bentley nevû embert ügyvezet? igazgatónak. magabiztos. az uram különösen. és láthatóan pontosan tudta. Celia jelenlétében egyszer azt mondta Martinnak: Minél kevesebbet zavarom magát. annál jobban v munkámat. aki a tudományos vezet?helyettesi feladattal lett megbízva. aki a proteinek és nuklein ak elektroforézis útján történ? szétválasztásában jeleskedett. mikor a többi sz vel. Az Emma Willardról elnevezett bentlakásos i la New York állam északi részében volt. Egy n?i munkatárs lett a kísér k és nyulak százainak gondozója. Kis zámoltam. Harlow-i látogatásain Martin megbeszéléseket folytatott a laboratóriumok. Erre a nagy-britanniai utazásokkal tarkított id?szakra esett egy fontos család i esemény legalábbis Celia annak tekintette. ha fel tudunk mutatni valamit. családdal és diáklánnyal együtt bemutatták nekik az Emma Willard Iskola szépségét.

Végül tíz hónappal kés?bb kénytelen-kelletlen maga Nixon is b edobta a törülköz?t ? lett az els? amerikai elnök. hadd hívjam fel a figyelmét valamire. és a bürokratikus akt etés károsan befolyásolja a nemzet érdekeit. sorra teljesítve a Samt?l kapott feladatokat. Ez a kurta mondat talál lemezte a minisztériumi dolgozók viszonyát az új gyógyszerkészítményekhez. Ekkor tört ki a Watergate-botrány. hogy Nixon legalább a Gui ss rekordok könyvébe bekerül jegyezte meg Andrew kajánul.és belföldi tévén ióival együtt lenyûgözötten figyelte az újabb és újabb híradásokat. hogy megkezdje középiskolai tanulmányait a pottstownill Iskolában. amiket a cég saját laboratóriumában fejlesztett ki. Az eredm ességet két olyan szer segítette el?. közölte: Nincs szó semmiféle titkos egyezségr?l. Én sem mondta Celia határozottan. Celiának eszébe jutott. A téma egyre nagyobb közfigyelmet kezdett kelteni. és nem is olyan régen mé dtünk az ilyen szükséges el?írásokban. de az egyesült államokbeli megjelené t. Ez id? tájt és még 1975 elején is jól alakultak a Felding-Roth üzleti ügyei. a kibontakozó dráma várat it. Az ízületi szer nem lett kirobbanóan sike Staidpace kitûn?. A Staidpace sokkal tekintélyesebb mértékben járulhatott volna hozzá a Felding-Roth nyereségéhez. Ez id? tájt terjedt el a gyógyszerkésés kifejezés. mint kelle lna. Az iparágunkat kritizálóknak. hogy folyik a kutatás. Ezt a véleményt más gyógyszergyárak is osztották. amiket külföldön már régen forgalmaztak. akik minduntalan a Thalidomidra hivatkoznak. ame ssította a szívverést és csökkentette a vérnyomást. Ahogy teltek a hónapok. és megkérdezte Andrew-t: Te elh iszed ezt? Nem. hogy mit kapott ezért a nagy enged ségért cserébe. A Felding-Roth New Jersey-i központjában Celia továbbra is az elnök különleges megbíz ttjaként tevékenykedett. hogyan ítélkezik majd a történetírás. aki lemondott. amin a francia Pétain marsall híre s. az gyik az ízületi csúz elleni gyulladásgátló volt. Mindegy. és mikor feltették neki a kérdést. Pennsylvaniába. hogy nem lesz bírósági felel? sségre vonás az ügyben. hogy egy évvel korábban. Április vége felé egyre n?tt a feszültség. Ám Nigel Bentley igazolta azt a bizalma amit az ügyvezet? igazgatói kinevezésével belé helyeztek. ami nem kapcsolatban a Watergate-tel. az biztos. els? világháborús kijelentése volt olvasható: Itt nem jutnak át. De az inga túlságosan kilengett. hogy Sam képvisel?jeként a kezdeti zökken?kön átsegítse az intézet személyzetét. Celia és Andrew esténként a kül. Nixon utódja hivatalba lépésekor azonnal kijelentette. életment? gyógyszernek bizonyult és széles körben használták. Aztán októberben mindezek tetejéb e Agnew alelnöknek is búcsúznia kellett a hivatalától egy másik korrupciós ügy miatt. amit az olyan szerekkel kapcsola ban használtak. Martin nem sok újdonsággal szolgált. sem mi jelent?séget nem tulajdonított annak a Watergate-betörésr?l szóló újsághírnek. Vincent Lordnak. a szemrehányásokat és vádakat mindig ugyanazzal a rutinválasszal utasította vi sza a minisztérium: Emlékezzenek csak a Thalidomidra! Egy konferencián Sam Hawthorne frontális támadást intézett a minisztérium gyakorlata ellen. Beszélték. A szigorú el?írások valóban közérdekûek jelentette ki . és Nixon elnök hogy a saját b?rét mentse di munkatársát. illetve Bentleyn keresztül tudatta. mikor Harlow felé hajtott Sammel. ha az egyesült államokbeli engedélyezését nem késleltette volna az Élelmiszerszerügyi Minisztérium végtelen hosszú ideig a vállalat szerint két évvel tovább. Celia a tévé el?tt ült. Mégis. hogy egy magas rangú min i tisztségvisel? kitett az asztalára egy kis bronztáblát.Az intézet megnyitása után Celia ritkábban és rövidebb id?re utazott Nagy-Britanniába Azért kellett olykor személyesen is megjelennie Harlow-ban. a nyilatkozatot hallgatta. Ugyanebben az id?ben történt még egy fontos esemény a Jordan család életében: Bruce i elköltözött otthonról. a másik egy Staidpace nevû bétablokkoló. aminek viszont a jel . Haldemant és Ehrlichmant odadobta koncnak. a Felding-Roth kutatási igazgatójának kiábrándult szavai szerint a minisztérium washingtoni központjában fert?z? kór dühöng: senki nem akar és nem képes dönt mir?l .

A Montayne-t terhes asszonyoknak fejlesztették ki a reggeli hányinger ellen. Ami a Felding-Rotht illeti. hogy megkezdhesse a saját kísérleteit a Mont nel. hogy a tesztekne ddig kiválóak az eredményei. ami évekig eltartott. A párizsi cég tájékoztatta a Felding-Rotht. A Feldin g-Roth tehát várta a franciáktól a zöld jelzést. nem értek el hozzájuk id?ben. Ez kemény vád volt. Ez még beletelik egy kis idõbe. aminek Sam Párizsban vette meg az amerika i jogát. a Gironde-Chimie személyes levélben fordult Samhez: Tekintettel a múltban történtekre. Ezért úgy döntöttünk. Az új francia gyógyszer. így még attól is messze voltak felterjeszthessék az új gyógyszert engedélyezésre a minisztériumnak. ezúttal indokoltnak látszott a fokozott óvatosság. hogy szerük egyesíti magában a kitûn? min séget és az abszolút biztonságot. ami néha még az állásukat is veszélyeztette. hogy végrehajtunk még néhány kísérletsorozatot kü még több emberen. A Montayne feltalálói a jó nevû Laborat ironde-Chimie vegyészei meg voltak róla gy?z?dve. amit alátámasztottak a széles körû állatkísérletek és az ön kön végzett humán kísérletek is. és semmiféle mellékhatás nem lépett fel. csak a osabban járhatunk el. nekik egy türelmetlenül várt szerük vesztegelt a min isztériumi útveszt?ben.ennel és a jöv?vel van kapcsolata: mára túlhaladta a Thalidomidtól deformált csecsem?k számát oké. . még mindig nem volt abban a jogi stádiumban. melynek hatására kezdetét vette egy magas h?fokú vita. f?leg a dolgozó n?knek. mert hatásos gyógyszerek. akiket megszabadított volna egy nagy teh ert?l. a gyógyszer rendkívül kényes természetére. Sam egyetértett ezzel. amelyeket visszata rt az amerikai szabályozás lassúsága. sokat ígér? szer volt. hogy meg lehessen kezdeni a bizt onsági és hatásmechanizmus-tesztelését az Egyesült Államokban. a Montayne. Mégis. akik azért szenvedtek vagy haltak meg.

Az egyik ilyen az Élelmiszer. A minisztérium épülete.és Gyógyszerügyi Minisztérium volt. jelképes é i labirintus volt. de valódiak is. amely közvetlenül Washington határán kívül állott. Ez a hadiállapot aztán a pillanatnak megfelel?en intellektuális-tudományos csatározásokban nyilvánult meg. Vincent Lordnak akadtak képzelt problémái. vagy totális háborúban. am elyek felfedezték. Egyes szerek soha nem jutottak el az áhított végcélig valahol elakadtak a l birintusban. gyártották és végül értékesítették ?ket. . a nagy gyógyszergyárak meg a mini vésbé állandóan hadilábon álltak egymással. ? mindig is háborúnak tekintette a viszonyt. amelyen minden új szernek és szponzorának át kellett verg?dnie az eng edélyeztetésig. Mivel a szerek szponzorai csaknem mindig azok a vállalatok voltak.Harmadik rész 1975-1977 l Dr. Ami Vincent Lordot illeti.

A Felding-Rothnál a feladatkörébe tartozott a minisztériummal kapcsolatos ügyek in tézése, illetve az ügyintézés felügyelete. Gyûlölte ezt a kötelezettségét. Nem kedvelte a min unkatársait, egyeseket kifejezetten megvetett. A saját problémája tetejébe, ha el akart érni valamit a minisztériumban, vagy felül kellett kerekednie az ellenszenvén, vagy el kel lett lepleznie. Mindkett?t nehéznek találta, néha lehetetlennek. Dr. Lordnak természetesen jócskán akadtak el?ítéletei. Akárcsak más gyógyszergyárak m tériumi összeköt?inek. Néha jogos volt az el?ítélet. Néha nem. Ennek oka az volt, hogy a törvények és a szokások megkövetelték a minisztériumtól, ho egyszerre több funkciót is betöltsön és többfajta kívánalomnak feleljen meg. Vállalnia kellet egészségügy ?rének szerepét, megvédeni az ártatlan polgárt a kapzsiságtól, a hozzá nem értést a nemtör?dömségt?l egyszóval a profitéhes gyógyszeripari vállalatoktól, amelyek mind hajlamo olykor-olykor a fentebbi bûnök elkövetésére. Ennek a funkciónak az ellentéte volt a miniszté m mint csodatév? jó tündér: ? tette lehet?vé varázslatos gyorsasággal , hogy az új, fantas gyógyszerek ugyanazoktól a gyógyszergyáraktól minél el?bb a gyógyszertárakban legyenek és m abbítsák az emberi életet vagy enyhítsék a szenvedést. Következ?ként említend? a bûnbakfunkció: mindenki a minisztériumot szidta a gyógysz yárak, a fogyasztók, az újságírók, az írók, a jogászok, a politikusok meg egyéb érdekcsoporto zért, mert túl merev, vagy azért, mert túl engedékeny. Ezenkívül pedig a minisztériumot rends esen politikai porondként használták képmutató, karrierista kongresszusi képvisel?k meg szená orok, akik mindenáron szerepelni akartak a tévében meg a sajtó hasábjain. Mindezek tetejébe a minisztériumban teljes volt a zûrzavar az ügyintéz?k egymás heg en-hátán kucorogtak a szûk szobákban, bizonyos osztályokon ugyanakkor a szükséges létszámnak a fele dolgozott, orvosi és tudományos szakért?iknek a nyelve lógott a tömérdek munkától, ugy kkor éhbérért dolgoztatták ?ket. Mindezek ismeretében meglep?, hogy a vele szemben támasztott követelmények, az a kadályoztatás és kritika ellenére a minisztérium összességében igen jól mûködött. De az n kadtak hibák így például az úgynevezett gyógyszerkésés. Hogy ezt a hiányosságot ki mennyire te tragikusnak, az néz?pont kérdése volt. De hogy a probléma létezett, azt még a minisztérium is elismerte. Vincent Lord is végigszenvedett egy ilyen gyógyszerkésési ügyet, mikor megkísérelte m gszerezni a Felding-Roth számára a Staidpace nevû szív- és vérnyomásgyógyszer Egyesült Államo orgalmazási engedélyét. A gyógyszert már hosszabb ideje használták sikeresen Nagy-Britanniába Franciaországban, az NSZK-ban és másutt. A minisztérium kikötötte, hogy a Staidpace csak akkor jelenhet meg a gyógyszertári polcokon, és csak akkor írhatják fel az orvosok, ha Amerikában újabb, alapos tesztelésnek v etik alá a biztonságát és hatékonyságát vizsgálandó. A kikötés jogos volt. Nem is vonta senki kétségbe beleértve Vincent Lordot és a Feld ing-Roth többi vezet?jét. Ami ellen viszont tiltakoztak miután sikerrel elvégezték a kötelez?en el?írt próbák az eredményeket továbbították a minisztériumnak , az az ezt követ?, két évig elhúzódó kicsi halogató köntörfalazás volt. 1972-ben szállította a Felding-Roth a Staidpace-re benyújtott k yét a minisztérium épületébe egy teherautóval. A kérvény százhuszonötezer gépelt oldalból á kötetet töltött meg. A plafonig meg lehetett volna tölteni velük egy kisebb szobát. A kötete többek között tartalmazták két év egyesült államokbeli állat- és humán kísérleteinek informá Bár ennél kimerít?bb elemzést nem lehetett volna a szerr?l készíteni, mind a vállalat , mind a minisztériumban sejtették: ezt a sziszifuszi munkát senki nem fogja tudni a m inisztériumban elvégezni. Egyébként gyakran érkeztek hasonló köbtartalmú szállítmányok más gy is. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának munkatársai közül kijelölték azt, aki ma bírálja a Staidpace sorsát. Az illet?t Gideon R. Mace-nek hívták, orvosi képesítése volt, és dolgozott a minisztérium kötelékében. Dr. Mace mellé kijelöltek néhány tudományos specialistát, akiknek a szaktanácsadás le volna a feladatuk akkor, mikor éppen ráértek egy szusszanásnyi id?re a többi munkájuk melle t. A folyamathoz az is hozzátartozott, hogy bizonyos id?közönként behívatták a FeldingRoth tudományos munkatársait, és magyarázatokat meg kiegészítéseket kértek t?lük az anyaghoz. ez normális volt. Az viszont már kevésbé, ahogy Dr. Mace az ügyeket kezelte és ahogy dolgozott. Csig atempóban még a minisztériumi átlagot tekintve is kínos lassúsággal haladt el?re. Kicsiny ktalanul kötözköd?, hitvány alakként mutatkozott be. Így Gideon Mace is belépett azon miniszt

umi dolgozók táborába, akiket Vincent Lord megvetett. Lord személyesen felügyelte a Staidpace-jelentés készítését, és szent meggy?z?dése sz a hatalmas mennyiségû irat tökéletesen megfelelt a hivatalos kívánalmaknak. Éppen ezért ahog tak a hónapok és még mindig nem született meg a döntés, Lord kiábrándultsága n?ttön-n?tt. Azt Mace végre hallatott magáról, akkor is csak idegesít? sz?rszálhasogatásra futotta t?le; ahog y Lord egyik asszisztense fogalmazott, a szóközi vessz?kön lovagolt, amiknek semmi közük a tudományhoz . Hasonlóan ?rjít? volt, hogy ahányszor Mace sürget?en és erélyesen újabb kiegész kat követelt, rendre az sült ki, hogy a hiányzó számok mind szerepelnek a teherautónyi anya n. Mace egyszerûen nem kereste meg ?ket, de még csak meg sem kérdezte, hogy esetleg ne m szerepelnek-e valahol a beterjesztett anyagban. Mikor figyelmeztették a felületességér e, újabb hetekbe telt, míg elismerte a hibáját de akkor is kelletlenül és csöppet sem udvar an. Vincent Lord egy ideig csak figyelte az eseményeket, de aztán egy napon fogt a magát, leállította a többieket, és ? maga indult a minisztériumba amit mindennél jobban g A minisztérium el?nytelen helyen állt, a marylandi Fishers Lane-en, úgy huszon négy kilométerre északra Washingtontól, egyórányi unalmas autóútra a Fehér Háztól, illetve a illt?l. A dísztelen külsejû, E alakú irodaházat az 1960-as években építették, és látszott raj az építész nem a fantáziadús megoldások, hanem az olcsó kivitelezés híve volt. A hétezer munkatárs többsége apró és zsúfolt irodákban dolgozott. Sok helyiségben még sem volt. Másutt a helyszûke miatt úgy összezsúfolódtak a bútorok, hogy mozdulni nem lehetett Minden talpalatnyi helyen akták tornyosultak. Ahová az ember csak nézett, mindenhol a kták. Aktahalmok, aktakupacok, aktacsomók akták tonnaszámra. Elképzelhetetlen mennyiségû ir A postázó dolgozói már régen feladták a reménytelen küzdelmet a nap mint nap folyamatosan ér aktazuhatagok ellen. Igaz, ?k is tekintélyes mennyiségû iratot küldtek szét, de a kimen? p osta mennyisége meg sem közelítette a bejöv?ét. A folyosókon roskadásig megpakolt aktakocsika taszigáltak-vonszoltak a kézbesít?k. Dr. Gideon Mace a tizedik emeleten dolgozott egy ruhásszekrény méretû lyukban. A z ötven év körüli, hosszú nyakú, hórihorgas Mace-t a rosszmájúak egy serdül? zsiráfhoz hasonl n paprikapiros színû volt az arca, amibe jól illeszkedett véreres orra. Keret nélküli szemüve keresztül hunyorgott a világra, amib?l egyértelmûen látszott, hogy már régen itt volna az id je áttérni valami magasabb dioptriaszámra. Érdes modorban, általában szarkasztikus hangon tár yalt az ügyfeleivel, s?t gyakran vitriolosan. Dr. Mace rendszerint egy ?srégi, gyûrött s zürke öltönyt és fakó nyakkend?t viselt. Mikor Vincent Lord megjelent nála, Mace-nek aktátlanítania kellett a kamrácskában ál ló másik széket, hogy a Felding-Roth kutatási igazgatója helyet tudjon foglalni. Úgy látom, bajok vannak a Staidpace-szel próbálta Lord a lehet? legbarátságosabba l?adni jövetele okát. Szeretném tudni, hogy miért. A jelentésük felületes és zavaros közölte Mace. És korántsem lehet bel?le minda ni, amit tudnom kell. Milyen értelemben zavaros? kérdezte Lord. És mi az, amit még tudnia kell? Mace a els? kérdést elengedte a füle mellett és a másodikra válaszolt. Még nem dönt l. De majd értesítem a munkatársait. És mikorra várhatjuk a döntését? Mikor elkészültem. Sokat segítene és talán id?t is takaríthatnánk meg azzal próbálta Lord visszafojt haragját , ha valami támpontot adna arra vonatkozólag, hogy hol vannak problémák. Nálam nincsenek felelte Gideon Mace , csak maguknál. Kétségeim vannak a gyógysze iztonságával kapcsolatban; rákkelt? lehet. Ami pedig az id?megtakarítást illeti, az engem nem érint. Nem hajt a tatár. Id?nk annyi, mint a pelyva. Lehet, hogy magának nem sürg?s vágott vissza Lord. De mi van azokkal, akik szív etegek és szükségük volna a Staidpace-re? Mégpedig most azonnal. Európában már hosszú ideje é ment a szer. Szeretnénk, ha itt is miel?bb megkezdhetné életment? munkáját. Mace halványan elmosolyodott. És hogy mellékesen egy vagon pénzhez juttassa a Felding-Rotht. Lord továbbra is fékezte magát. Ez a része az ügynek soha nem érdekelt. Ha maga mondja... húzta el a száját szkeptikusan Mace. De innen az én helyemr?l inkább ügynöknek, mint tudósnak gondolnám magát. Vincent Lord még mindig türt?ztette magát. Az imént a biztonságot említette. A jelentésünkb?l megtudhatta, hogy minimálisak a

ellékhatások, egyik sem veszélyes, és rákkelt? anyagoknak a nyomára sem bukkantunk. Elmondaná hogy mire alapozza a kétségeit? Most nem válaszolta Mace , mert még gondolkoznom kell rajtuk. És közben persze nem hoz döntést. Ahogy mondja. Törvény szerint hat hónap a határid? figyelmeztette Lord a minisztérium tisztvise ?jét. Ne oktasson itt ki engem a szabályzatról horkant fel Mace. Jobban ismerem, m int maga. De ha ideiglenesen elutasítom a jelentésüket és ragaszkodom bizonyos kiegészít? ad atokhoz, akkor elölr?l kezd?dik a számolás. Így volt. Ezt a késleltetési taktikát gyakorta alkalmazta a minisztérium néha jogos n, ismerte el magában Vincent Lord, de néha egy-egy munkatárs rigolyája miatt, vagy hogy halogathassák a döntést. Lordnál betelt a pohár, és élesen megkérdezte: Ugye egy bürokratának mindig az a legbiztonságosabb, ha nem hozza meg a döntést? Mace nem szólt egy szót sem, csak pimaszul mosolygott. Végül Vincent Lord semmit nem ért el a beszélgetéssel, csak azt, hogy még kiábrándult lett. Mindenesetre elhatározta, hogy ezek után igyekszik a lehet? legtöbbet megtudni Dr. Gideon R. Mace-r?l. Még jól jöhet az ilyesfajta információ. Az elkövetkez? hónapokban Lord más ügyekben többször is járt Washingtonban és a minis um épületében. Mindannyiszor beszédbe elegyedett Mace kollégáival, és máshonnan is gyûjtött d információkat. Meglep?en sok dolgot tudott meg. Id?közben Mace hiányosnak min?sítette a FeldingRoth egyik Staidpace-szel kapcs olatos tanulmányát. Egy szívbetegen végzett kórházi tesztsorozatról volt szó. Mace élvezve a mát, elrendelte, hogy végezzék el újból az egész tesztsorozatot. Lord semmilyen elfogadható o ot nem látott a kísérletek megismétlésére; hiszen az újabb egy évet és tömérdek pénzt emészte Arra gondolt, hogy tiltakoznia kellene a döntés ellen. De azt is tudta, hogy ha meg fellebbezi a határozatot, azzal csak maguknak tesz rosszat, mert a Staidpace-ügy vag y bizonytalan ideig függ?ben maradna, vagy kerek perec visszautasítanák az engedélyeztetés i kérelmét, így Vincent Lord kénytelen-kelletlen utasítást adott a tesztprogram megismétlésér Nem sokkal kés?bb tájékoztatta Samet a döntésr?l, és jelentette azt is, hogy mi mind ent sikerült Gideon Macer?l megtudnia. Ketten ültek Sam irodájában. Mace egy bukott orvos mondta a kutatási igazgató. Ezenkívül alkoholista, és áll zavarban van els?sorban azért, mert két elvált feleségének fizet n?tartást. Hétköznap esténké ken másodállásban kisegít egy magánrendel?ben. Sam eltûn?dött azon, amit hallott. Mit értesz azalatt, hogy bukott orvos ? A kutatási igazgató a jegyzeteibe pillantott. Mióta kézhez kapta a diplomáját, Mace öt különböz? városban dolgozott más orvosok a tjaként. Ezután lett egy saját praxisa. Ahogy az ?t ismer?k szavaiból kivettem, azért kell ett mindenhonnan elmennie, mert nem tud bánni az emberekkel. Nem kedvelte a munkaa dó orvosait, és ami a saját praxis feladását illeti, azzal kapcsolatban ?szintén megmondja, hogy nem szerette a betegeit sem. El tudom képzelni jegyezte meg Sam , hogy ?k sem rajongtak érte. Hogyhogy fel vették a minisztériumba? Ismered a helyzetüket. Örülnek, ha hajlandó valaki náluk dolgozni. Sam bólintott. Igen, ez így van. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának utánpótlása régóta A fizetések rendkívül alacsonyak voltak, és az az orvos, aki vállalta a hivatalnoki munkát, még a felét sem kereste a magánpraxissal szerezhet? jövedelemnek. A tudósok esetében a mini sztériumiak meg a gyógyszergyáriak fizetése között még nagyobb szakadék tátongott. És akadtak ?k is. Például a szakmai presztízs. Orvosi-tudományos körökben nem tartották sokra a minisztériumban dolgozókat. Jóval el gánsabbnak számított az Országos Egészségügyi Intézet munkatársának lenni. A minisztériumban tevékenyked? orvosoknak még valami nagyon hiányzott nevezetese n a közvetlen kontaktus a betegekkel. Samnek egyszer azt mondta valaki, hogy az ot t dolgozó orvosoknak csak a helyettesít? munka marad, mások esettanulmányainak az olvasga tása . Ezért is furcsa, hogy mindezek ellenére a minisztériumban dolgozott jó néhány magasa n képzett, elkötelezett profi. De elkerülhetetlen volt, hogy többségben legyenek a sikerte

lenek. A megkeseredettek, az elidegenedettek, akik szívesebben voltak egyedül, mint emberek között. Az elkötelezett önvédelmez?k, akik lehet?leg kitértek a nehéz döntések el?l. koholisták. A lelki betegek. Sam és Vincent Lord világosan látták, hogy Dr. Gideon Mace ezek közé tartozik. Tehetek valamit? kérdezte Sam. Menjek be a feletteséhez? Nem tanácsolom válaszolta Lord. A minisztériumi nagyf?nökök a politikától függ? eg mennek. A bürokraták viszont maradnak és remek a memóriájuk. Vagyis ezzel azt akarod mondani vonta le a következtetést Sam , hogy a Staidp ace ügye valóban felgyorsulna, de kés?bb még meginnánk a levét ennek a gy?zelemnek. Pontosan. És Mace alkoholizmusa? Lord megvonta a vállát. Úgy hallottam, hogy emiatt bomlottak fel a házasságai. De nem iszik botrányosan. Rendesen bejár dolgozni. Elvégzi a munkáját. Lehet, hogy ott az üveg az iratszekrénye mélyén e még ha ott is van, én senkivel nem beszéltem, aki látta volna az irodájában inni. A másodállása abban a magánrendel?ben szabályzatellenes? Akkor nem, ha Mace csak a szabadidejében ûzi, még ha fáradtan is megy másnap regge l munkába. A minisztériumban sok orvos csinálja ugyanezt. Ezek szerint nem tudjuk Mace-t sehol megfogni? Most nem válaszolta Lord. De továbbra is fizetnie kell a n?tartásokat, és a pén var furcsa dolgokba hajszolja bele az embereket. Úgyhogy nyitva tartom a szememet. Ki tudja, mikor mosolyog ránk a szerencse. Sam elgondolkozva nézett a kutatási igazgatóra. Nagy szolgálatot teszel a vállalatnak, Vincent, hogy foglalkozol ezzel a kel lemetlen üggyel. Hogy szem el?tt tartod az érdekeinket. Szeretném, ha tudnád, mennyire érték elem ezt. Nos... nézett rá Lord, láthatóan kellemesen meglep?dve. Én ilyen szempontból so m gondoltam át a dolgot. Csak ártalmatlanná akarom tenni ezt a gazembert és szeretném látni a pontot a Staidpace-ügy végén. De lehet, hogy neked van igazad.

Kés?bb, mikor Vincent Lord elgondolkozott Sam kijelentésén, arra jutott, hogy az elnök tényleg jól látja a dolgot. Már tizennyolc éve dolgozott a Felding-Rothnál, és ilyen sszú id? alatt akarva-akaratlanul kialakul mindenkiben valamiféle lojalitás. És mostanában már azok az önmarcangolási rohamok is alábbhagytak, hogy helyesen tette-e, mikor otthag yta az egyetemet az iparért. Gondolatait most leginkább kutatási témája, a szabad gyökök befo a töltötte be; amint akadt egy kis szabad ideje, rögtön ezen kezdett töprengeni. A kereset t válaszok még mindig rejt?zködtek el?le. De meg volt róla gy?z?dve, hogy vannak. Soha, de soha nem fogja a küzdelmet feladni. És a közelmúltban újabb ösztönzést kapott: a vállalat nagy-britanniai kutatóközpontjá Smith akivel még nem találkozott személyesen az agy öregedési folyamatára koncentrált. Ez eny volt a javából. Vajon ? vagy Peat-Smith ér el el?ször áttörést? Lord csalódottan vette tudomásul, hogy a Felding-Roth amerikai kutatásai melle tt nem kapott teljhatalmat a nagy-britanniai kutatások felett is. De Sam Hawthorne ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok odaát függet enül, önállóan tevékenykedhessenek. Lord arra gondolt, hogy végül is így alakult a dolog a le erencsésebben. Odaát ugyanis azt rebesgetik, hogy Peat-Smith zsákutcában van, egy tudomány os betonfal el?tt toporog. Ha ez igaz, akkor Lordot ezért semmiféle felel?sség nem ter heli. Közben az amerikai gyógyszervilágban egymást követték az események. Ami Dr. Gideon Mace-t illeti, végül valóban elkövetett valami olyasmit, amire Vi ncent Lord olyan régóta várt ám csak azok után, hogy a Staidpace-t hosszas huzavona után vé jóváhagyták, és 1974-ben megkezd?dött a forgalmazása. 1975 januárjában, egy napra rá, hogy Lord megint Washingtonban járt a minisztérium ban, szokatlan telefonhívást kapott. Egy férfi keresi közölte a titkárn?je , de nem hajlandó megmondani a nevét. Mind beszélni akar magával, és azt mondja, maga örülni fog, hogy beszélhet vele. Mondja meg neki, hogy menjen a... nern, mégsem, várjon csak! Lordban felébredt a kíváncsiság. Kapcsolja. Felvette a kagylót és belereccsentett: Akárki is maga, mondj

rsan. hogy esetleg lehallgatják a telefonját. bézs és barna színek uralták némi bronzc l tarkítva. Még miel?tt az érzés teljesen hatalmába kerítette volna. hu lámos barna haja. többen is érdekl?dve felkapták a fejüket és elismer?en néztek végig a férfin. Majd ha Washingtonban találkozunk. A huszonöt év körüli férfinak rövid. hogy igen válaszolta a hang nyugodtan. ügyvédi szóhasználattal súrolja az illegalitás hatá ról biztosíthatlak. hogy mondjam gyorsan. Redmond az el?tte álló pohár italra mutatot t. Mace-szel kapcsolatos információk. hogy nem lopunk el semmit. Redmond nem tágított attól. hogy ez a célom? Nézze válaszolta a hang . Szükségem van kétezer dollárra jelentette ki a kutatási igazgató . Lord így folytatta: In at akarok venni rajta. A másik alkalommal pedig ezt a találkozót beszélték meg. honnan vannak az eladó információi. Milyen jellegû információi vannak? Mace megszegte a törvényt. sepr?s pillákkal árnyékolt babakék szeme és egyéb szempontokból is megnyer? eje volt. aztán így válaszolt: Azt hiszem. megmondom. Minél el?bb túl akart esni az egészen. Magát érdeklik a Dr. De ha meg akarja ?ket kapni. Rögtön f Redmondban a minisztérium egyik dolgozóját. Lord. Az ismeretlen telefonáló. mert tudta. Lord azonnal hangnemet váltott. Egyik alkalom al a pénzkérdést tárgyalták meg. akkor elvárom. Jó estét. amelyekre a vállalatnak szüksége van. Kétszer is. aki ett?l szörnyû kínb magát. A han iatalos volt és kulturált. Mikor Sam kérd?en felhúzta a szemöldökét. Nem szeretem az ilyesmit ellenkezett Sam. Nekem volna néhány. egy magányos férfi állt fel yik bokszban lév? asztaltól és feléje intett. Tony Redmond vagyok. hogy mit akar. többször is látta a washingtoni útjai alkalmával e nem tudott visszaemlékezni arra. De most nem ez a lényeg. Lord most már tudta. Érdekli vagy sem? Lord óvatos volt. hogy kétezer dollárt kér a birto kumentumokért. Ha ragaszkodsz hozzá. h ogy megfizessen. Ezzel a kufárkodással nem kerül maga is azonos kategóriába Mace-szel? Lehet. hogy pontosan hol. hogy a másik megrázza a kezét. Dr. Miért gondolja. Lord. És hogyan tudja mindezt bizonyítani? Papírjaim vannak róla. ha nem tudsz semmir?l. Kétezer dollárt kérek. hová tegye a fickót. ellene vele elszámolnom. és erre itt összevissza fecseg nekem. Ugyanazon a területen dolgozott. Sam . a dolog etikátlan. Redmond az óta az els? hívás óta még kétszer beszélt Lorddal telefonon. és hagyta. mármint valami titkot egy másik cégt?l. amit akarok. Ez részben megmagyarázza. maga azt mondta. Lord morgott valami üdvözlésfélét. Néhány nappal korábban a Felding-Roth központjában Lord bekopogtatott Sam Hawthorn e-hoz az elnöki irodába. 2 A georgetowni bárt diszkrét árnyalatú piros. elmesél hetem a részleteket. A minisztériumban dolgozom mint orvosi mûszerész közölte Redmond. Az adataimmal börtönbe tudja juttatni. Mikor Vincent Lord belépett. a helyet Redmond jav asolta. Cinkosan mosolygott. A bárt els?sorban homoszexuálisok látogatták. Többször látt osztályunkon. aztán megkérdezte: Valami becstele n ügyr?l van szó? Lord egy darabig töprengett. Hogy hívják magát? kérdezte Lord. Mace? Bizalmas minisztériumi adatok segítségével nyert pénzt a t?zsdén. és szeretném. és megkérdezte: Velem tart. Hogyan szegte meg a törvényt Dr. Esze ágában sem volt ennek a találkozá k valami baráti színezetet adni. de szerintem jobban jársz. doktor? Majd én rendelek magamnak válaszolta Lord. Dr. mert különben leteszem. Egymással szemben ültek le a bokszban. mint Gideon Mace.

akit bizalmasan Tony -nak szólított. hogy ki jár ide közölte Lord. Tessék. És mint a rendes kérelmeknek. Mikor egy fontosabb gyógyszer szabadalmi védettsége lejárt általában tizenhét évvel jegyzés után . behozhatatlan el?nyre tett szert a versen akkal szemben. amelynek során egy ilyen másodvonalbeli céget f elhatalmaztak egy korábban szabadalmaztatott szer gyártására. ami utazási költségtöbblet címén lett ki Lord beváltotta a csekket. Ugye milyen kellemes itt? kérdezte Redmond. Ezek a körülmények szinte kínálták a lehet?ségét annak. de miel?tt bárki megkezdhette volna bármilyen jogvédelem nélküli szer gyártá azt kérvényezni kellett a minisztériumnál jóváhagyás végett. Sam megrázta a fejét. Ahogy Lord belemélyedt az iratok tanulmányozásába. mikor a pincér tovariszált. Lássuk azokat a papírokat. így míg a bennfentesek észrevehettek egy ilyen részvény hirtelen a közvélemény nem lett rá figyelmes. a REGY-ne k az elbírálása is hosszabb id?t vett igénybe. soha nem d erült ki egyértelmûen. tudni róla. Ha ennek a cégnek a részvényei forgalo mban voltak. Mrs. és joggal bízhatott a busás haszonban. ha minél kevesebbe udnának a dologról. Abszolút nem érdekel. Az viszont ismert szokás volt. Ha így döntesz mondta Lord óvatosan . Hogy a minisztérium pontosan hogyan ügykezelte ezeket a kérelmeket. akkor viszont jó lenne. Egy pincér jelent meg az asztaluknál. Jordan például semmi esetre se. Még akkor is.en látszott. hogy továbbra sincs meggy?zve. Ez milliós haszonnal kecsegtette a másodvon albeli vállalatot. és az ilyen részvények körüli események híre ritkán juto ilapok vagy a Wall Street Journal szalagcíméig. a pénzt megkapod. Olvasás közb n kétszer is kortyolt bel?le. amit átadott Lordnak. röviden REGY-nek hívtak. Mivel ezeket a kisebb gyártókat nem jegyezték a legnagyobb t?zsdéken. megbízhatok magában mondta Redmond. miel?tt Morristownból Washingtonba indult volna. mi nt Redmond. Lordnak mázsás k? esett le a szívér?l. amelyiknek el?ször hagyták jóvá a kérelmét. Ami Dr. aztán hozzátette: Rendben. Gideon Mace-t illeti. és várt. gyártó. Vincent Lord jól ismerte mindhárom problé akört. Men? h elynek számít. mint a szabadalmaztató. hogy nem helyeselné Lord szándékát. azt most elolvashatta az iratokból. ha a gyógyszert má lehetett kapni. Az én engedélyemmel. Itt a pénz? vágott vissza Redmond. amit a szabadalmaztató vállalatn ak adtak annak idején. ?vele kapcsolatban tiszta az ábra. a jogilag nem védett szerekkel és a min isztérium munkamódszerével volt kapcsolatos az ügy. jóval kés?bb a következ?t és újabb hónapok elteltével sorra a többit. Ez az els? bók. mégpedig a minisztérium engedélye alapján. akkor sok kisebb gyártó próbálta jogilag nem védett formában a szert el?állít sóbb áron piacra dobni. Lord kurtán bólintott. és most ot t lapult a júdáspénz egy borítékban az öltönye bels? zsebében. Tíz perc múlva felemelte a fejét. Ha bármelyik fontos szer szabadalmi védettségi id?szakának közeledett a vége. Oké. És nagyon is elképzelhet?. megérkezett az itala. Vincent Lord még aznap megkapta a csekket. legaláb egy tucat REGY-kérelem érkezett a minisztériumba. amit kaptam magától vigyorodott el a fiatalember. Lord erre elismételte: Elmondom neked. F?leg a kormánytól meg az egyetemr?l járnak ide. Igen ám. Ezt talán lennél szíves rám bízni fortyant fel Sam. és amit Lord még nem tudott. hogy el?ször csak egyetlenegyet enge délyeztek a sok közül. Lord hallgatott és a lehet?ségeket latolgatta. a részvényeike t készpénzért adták-vették. Kinyitotta a mellette hever? aktatáskát és kivett bel?le egy nagy borítékot. Azt a folyamatot. Celia Jordannak ugyanis szokása az okvetetl enkedés. Azt hiszem. rövidített eljárású gyógyszeretés -nek. akkor az értékük akár meg is duplázódhatott egyik napról a másikra. ha ragaszkodsz hozzá. Redmond már a telefonbeszélgetések során felvázolta a do lgot. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényeivel. Redmondra nézett. Ugyanolyan modorban mozgott és beszélt. hogy aki eléggé becstelen és . és kelletl enül azt mondta: Maga aztán alapos munkát végzett. Lord gint rendelt tonickal.

A fiatalember belek tott a borítékba. ahol az ilyen Redmond-félék megkaparinthatták és lemásolhatták. aki a bárpultnál üldögélt gy háromlábú széken és néha odapillantott rájuk. Lord gondolatait Redmond türelmetlen hangja szakította félbe. ami az ügynök vétel -megbízásán szerepelt. Lord azon gondolkozott. Na és? állt fel Lord az asztaltól. akkor végeztünk is közölte Redmond vidáman. hogy melyik gyártó fogja legköze b megkapni a kérelme jóváhagyását. hogy ez a Marietta nevû hölgy Mace vénkisa sszony n?vére. Halljuk. tetves buzinak ezett. Hogy a részvények adásvételét a magáéval az vezetéknevû személyen keresztül intézze. Redmondnak persze valami el?zete yanúja is kellett hogy legyen. krétafehér arccal. Lord azt már tudta Redmondtól. Mace. aztán kibökte: Mert mondott nekem valamit. akit a férfi nyilván óvatosságból használt a strómanjának. mert úgy vélte. mire Redmond rákacsin mosolyogva feltartotta a pénzt. hogy Mace inkriminált iratokat mind a minisztériumi íróasztalfiókjában tartotta. amit a n?vére javára állított ontosan arról az összegr?l. Még lenne egy kérdésem mondta Vincent Lord. Semmi szükség rá. hogy cselekedjen. ha tudta. Lord egy ceruzával rövid számítást végzett az el?tte lév? borítékon. Ám a nyilvánvalóan szemfüles Redmond megtalálta a módját annak.információi vannak. szárazon megússza a dolgot. Számolja meg figyelmeztette Lord. Vagy még többet. hogy Mace távollétében hozzáférjen a fiókhoz. Lord megérintette a fénymásolt iratokat tartalmazó nagy borítékot. negyedszer: Gideon R. Csak az igazat mondta. Lordnak enyhe hányingere támadt. amelyen volt feltüntetve. Miért tette ezt Dr. Csak puszta kíváncsiságból. Túl fontos az ügy ahhoz. hogyan lehetett Gideon Mace ilyen hihetetlenül ost oba? Hogy azt higgye. körülbelül tizenhatezer dollárt ny ztán. Mit? Ha mindenáron tudni akarja sipította Redmond gyûlölköd? hangon . Azt hiszem. A másik fiú visszamosolyg ott. Az a legvalószínûbb. miel?tt zsebre tette volna. amelyek nagy összegû betétet mu tattak közvetlenül az eladás -megbízás dátuma után. másodszor: két dátumozott minisztériumi REGY-kérelem jóváhagyása a Binvus Products nto Labs cégek részére. aki a minisztérium munkatársaként bizalmas információk tudója volt. villámgyorsan sok pénzt tudott keresni azzal. Hiánytalanul együtt volt minden: el?ször: a t?zsdeügynöknek a vétel -r?l és eladás -ról szóló megbízásai. Ahogy kivette bel?le a pénzt. mint otthon. Dr. Igaz. Mace két bankszámlakivonata. Mace-szel? Redmond habozott. visszanézett. Lehetséges. Mert a kulcsszó ez esetben a bûnügyi volt. d e aztán meggondolta magát. gyilkos tekintettel bámult utána. Ám ezzel nem sikerü nie magát. Az illet?. A bizonyító erejû iratok fotókópiáját Vincent Lord ott otta a kezében. most kell vagy nem kell? Üzletelünk vagy sem? Lord szó nélkül el?húzta a pénzes borítékot és átadta Redmondnak. hogy olcsón vásárolta a cég részvényeit. felragyogott a szeme és az egész arca. miután a n bre tette a jelek szerint tízszázaléknyi közvetít?i díjat. pontosan így tett. akcióba lendüljön. Gideon Mace. miel?tt a minisztérium bejelentette volna a jóváhagyást és közve jóval drágábban eladta az értékpapírokat. hogy börtönbüntetés rá. Maga nem csap be engem. és hogy a súlyosan terhel? iratokat olyan helyen tar sa. majdnem biztos. hogy nagyobb biztonságban vannak. hogy hogyan jutott az anyaghoz. A választ nem volt nehéz kitalálni. Mace-t leleplezik. és egy kihallgatott telefonbeszélgetés elég lehetett ahhoz. nem? Miel?tt kilépett volna az utcára. Lord már éppen meg akarta kérdezni Redmondtól. Na. okos emberek is el követnek b?dületes ostobaságokat. . Lord már egy ideje figyelmes lett egy másik fiatalemberre. Most megint odanézett. Két alkalommal is. Mindkét név egybevágott az ügynöki megbízásokon szerepl? részvényneve harmadszor: Gideon Mace két érvénytelenített csekkje. hogy máskor is csinált ilyet de ezt már csak egy bûnüg zsgálat tudná kideríteni. Redmond jól mondta az telefonbeszélgetés alkalmával: ha Dr. Tony Redmond eltorzult.

Gondter helt volt az arca. semmiképp sem kerülhetünk ki bel?le patyolattisztán. Ez esetben szükségem van néhány iratra a széfemb?l mondta Lord. akkor most nekünk is lesz muníciónk. De tudta. 3 1975 elején Celiát újból el?léptették. vagy amúgy általában. ezt felejtsd el! Kíváncsi természet vagyok. ha ügyesek vagyunk mondta L ord bizalmasan. valamely. az illet?t azonnal sovinisztának bélyegezték. Mace-nek sem fog tetszeni mondta Lord. Mindent tudni akarok. . volt id?. én is azt hiszem ismerte be Lord.. Semmire sem gondolok. hogy ? a bûnöz? és nem mi. mikor Sam befejezte az olvasást. ha ez nyilvánosságra rül. hogy mit tegyen vagy ne tegyen. engem véde zel. Nézd. hogy jutottunk az iratokhoz. Igen. Az pedig egészen rendkívülivé tette az eredményt. mikor összefutott Sam Hawthornenal. Sam akart még valamit mondani. nézett rá Sam döbbenten. És hadd emlékeztesselek arra.. hogy igazad van. meg újabb szervek. hogy ha nem intézkedün ost azonnal ezzel az üggyel kapcsolatban. hogy Washingtonban jártál mondta Sam. Mikor Sam kelletlenül bólintott. A hallottakon rágódva fel-alá járkált a szobában. Természetesnek vették a nemét. hogy n?r?l volt szó. szükség vol re. Végül azt morogta: Lehet. és ha akadékoskodni akar. amik nem szívesen látnánk az ugyanolyan értelmetlen késleltetését. hogy a n?k csúcsvezet?v esélyei n?ttek és még tovább fognak n?ni. Sam felpattant. hogy ? n?. És ha azt hiszed. Ám mindezek ellenére továbbra sem vett részt az aktivista mozgalmakban. amit kiutaltattam neked. csak arra. Feltételezem. Azzal ugye tisztában vagy mondta a kutatási igazgatónak . De ugye nem arra gondolsz. Sam mondta . A Felding-Rothon belül elvesztette a jelen t?ségét. halkan füttyentett egyet. és így rangban alig választotta el valami az általános értéke arketingalelnökt?l. Lord magában hozzátette: Még tán élvezni is fogom. hogy ? ilyen pionír. Mert el kellene mondanunk. Akkor meg mi az ördögért kellett belekeverni a vállalatot ebbe az egészbe? Mert ezek az iratok még hasznosak lehetnek nekünk. Tekintettel a társadalmi változásokra. Úgyh ogy szerintem most vegyük le a napirendr?l ezt az ügyet és tartogassuk egy ilyen esetr e. hogy el?bb vagy utóbb megint összeakasztjuk a bajszunkat Mace-szel. hogy több ilye n asszony a szakmai sikerek hiányában a n?mozgalomban próbált pótkarriert csinálni. És mindegy. mikor arra gondoltam. az elmúlt néhány percben dön tötte el. önmaga el?tt is rejtélyes okból csöppet sem volt zavarban és egy pillanatra sem vesztette el a fejét. Gyógyszer-értékesítési igazgatón? lett. Viszont bi hogy lesznek újabb problémák. Ha egy férfi bármilyen okból akár tisztességes szándéktól vezérelve megkérd?jelezte valamely et. meg újabb engedélyeztetési kérelmeink. és végre a teljesítménye alapján értékelté Celiának nem voltak olyan illúziói. Rögtön hozom ?k Félórával kés?bb. de Lord megel?zte. Még akkor sem döntötte el magában a kérdést. Jó a feltételezés bólintott Lord. mint a Staidpace-nek. az esete azt bizonyítja. Hallom. és néhány új inista csoport radikalizmusa meg otromba politikai akciói nem tetszettek neki. ami eg lelnöki beosztást is jelentett.Vincent Lord ezután egy hétig tépel?dött azon. hogy valami hasonlóval meg gyorsíthatnánk a Staidpace engedélyeztetését. majd én elvégzem a piszkos munkát. hogy az utazásod az al a pénzösszeggel volt kapcsolatos. Celia mostanában észrevett valamit. és Celia felismerte. akkor bûnrészesekké válunk. de azon a problémán már túl vagyunk. Mindez nagyszerû teljesítménynek számított olyasvalakit?l. De nekem akkor sem tetszik a dolog. aki valaha ügy ként kezdte. hogy. hogy mit kell tenniük. a minisztérium el?tt örökre eláshatjuk magunkat. De bármit teszünk. hogy kinek volt igaza és kinek nem. nos. Továbbra is higgadt maradt. hogy ez az állapot jellemz? volna a vállalatok többségére. Ha eljön az id?. Nem szeretem az ilyen bújócskát jelentette ki Sam. Most. Az sem tetszett Celiának.

nemes tartású n?vé serdült. Bill a nemzetközieknél van mint latin-amerikai igazgató. aki hazajött látogatóba a bentlakásos középiskolából. és kénytel enek voltak el?ször lifttel lemenni az utcára. De néha titokzatoskodik is. vagy valamir?l úgy gondolja. a következ? szavakkal emelte poharát: Az egészségedre. Lilian Hawthorne pedig egy kellemes vacsora alkalmával. Jordan szorított a meg Celia hálásan Andrew karját. akkor ar ról mindig tudni akarok. mert csak ma délután írtam alá az enged olnaptól fogva saját parkolóhelye van az átjárófolyosó szintjén. Sam is nap mint nap ezen a bizonyos szinten állította le ezüstszürke Rolls-Bentl eyjét. papa! sikkantotta Juliet. úgyhogy nin ség arra. bár önz? módon azt szeretném. ilian tósztja után Sam mosolyogva így szólt: Celia még nem tud az igazi el?léptetésér?l. Ha valami fontos dolgot fedez fel a vállalat mûködésével kapcsolatban.Bár az új beosztásában Celiának kevesebb dolga akadt Sam Hawthorne-nal. és megint eszébe jutott az az alkalom. Néhány kés?bb megkérdezte: Ha már a karrierek ide-oda csatlakoztatgatásáról van szó: mi van azzal a fiatalemb errel. a barátom. Jogot tanul. a Quadrille-Brown reklámügynökségi találkozón New Yorkban. milyen bölcsen döntöttél. Szép. Hazafelé a kocsiban Andrew megjegyezte: Most látszik csak. és ezentúl megint többet kell aggódnom érte. Teddy az íróasztalánál halálos végû szívroham érte. hogy el?léptetjük és áthelyezzük az értékesítésre. Miért? Sokkal hajszoltabb. Az alacsonyabb beosztásban lév?k csak az alsóbb szinteken parkolhattak. Igen bólintott Celia. Maga napról napra bölcsebb. amivel nem é t egyet. Sam a tudomására hozta. mintha m lát kapott volna a Nemzeti Panteonban. mikor felfigyelt Ingramre. mikor még a régi beosztásában volt jelen. hogy az ajtaja mindig nyitva áll el?tte. akk or gyötri magát. ezek elkerülhet tlen dolgok. Celia mondta neki Sam azon az utolsó munkanapon. A vezet?höz menet közben tilos szexuálisan közeledni tréfálkozott Andrew. a Mennyei Jeruzsálembe . Kísér?jeként egy kellemes. mert na voltál Samnek. és Celia arra gondolt. ahelyett hogy igénybe vette volna a neki kijáró hivatali autót sof?rrel. mint eddig . az én utódom lett. ahogy kellene. és a barátjához fordult: Ez olyan. amit egyetlen gyermekként kapott. Most pedig azon gon dolkozunk. Dr. aztán hozzátette: Mostanában aggódom Sam miatt. és ha valami nem úgy megy. igazad van. Átjárófolyosói szintnek a Felding-Roth központi épülete mellett magasodó parkolóház l emeletét nevezték. Celia. hogy nem is olyan régen még az apró Juliét és Lisa pizsamában kerget?ztek ugyanebben a szobában. hogy még Sam lelki bajait is magadra vedd. amit Celia és Andrew tiszteletére adtak. A te válladat is épp elég felel?sség nyomja figyelmeztette a férje . A jelek szerint ? is jó csillagot választott magának. amikr?l n em akar beszélni. Mintha lennének olyan gondjai is. és láthatóan nem tett rá negat rduló szeretet. mint máskor. Te jó ég. Celiának és Andrew-nak nagyon tetszett a két fiatal. mikor évekkel ezel?tt a Saméhez kötött ját karrieredet. Az este folyamán még többször szóba került incselked? hangnemben Celia kett?s el?lép e . A vacsorán részt vett a tizenkilenc éves Juliet Hawthorne. aki téged választott vezérl? csillagának? Bill Ingrammel? nevette el magát Celia. Itt csak a cégvezet?ség legmagasabb rangú tagjai parkolhattak az autójuk kal. ha nem lépnél tovább. azt hiszem. Bár lehet. hogy meg kellene tennünk és mégsem tesszük. hogy aztán az üveghídon átballagva a központ épületébe a hangtalan különlift felrepíts dik emeletre. Lám-lám bólintott Andrew. hogy ha valakinek ekkora felel?sség van a vállán. érdekes fiatale mbert mutatott be: Dwight Goodsmith. átkelni a gyalogátkel?n és a központ f?kapuján belépve újból liftbe szállni és felmenni az irodájukig. . Igen. Celiának az új beosztása miatt érzett örömét beárnyékolta egy szomorú esemény.

és remélem. hogy önz? vagyok mondta Celia . de az egész vi lágnak. Zoe. Mrs. hogy hál ' istennek vége lett. Megsemmisít? vereséget szenvedett Amerika. így Celia és Andrew is Upshaw-ék otthonába hajtottak a temetés után. és ott állt a nép el?tt a roppant nehéz. Én is szerettem Teddyt mondta csendesen az özvegynek. A tragikus mészárlásnak viszont vége szakadt . de én csak arra tudok gondolni. Franciaországban engedélyezték a Montayne nevû szer gyártását és forgalomba hozatalát. és meggy?z?désemmé vált. amely kísérte. eszébe jutott az a nap. Még egy éve lett volna hátra a nyugdíjig. hányszor hallgattattam el a lelkiismeretemet? Igazad volt. mikor Ecuadorban felsorol tad. é részér?l egyetértek Teddyvel. Valóban te vagy a Felding-Roth lelkiismerete. Kellemetlen. miután Celiával együtt végignézték a tévében az amerikaiak végs?. akik meg voltak arról gy?z?dve veszélyes és romboló hatású. megalázó kivonulását történészek még kétszáz év múlva is a vietnami jelenlétünk jogosságán vagy jogtalanságán fogn Tudom. Celia Andrew-val és több kollégájával együtt elment Teddy temetésére. Upshaw? kíváncsiskodott kés?bb Andrew. mélyen megindulva a hallottaktól. nem láthatja energikus lépteit és a lelkes magyarázás közben ide-oda imbolygó fejét. Néhányan. egy csendes pillanatban félrevonta Celiát. az els? hónapok reggeli rosszulléteinek és hányingereinek kiküszöbölé hoz hasonlóan neki is élénken éltek még az emlékezetében a Thalidomid szörnyû következményei. Ahogy kifelé ment akkor. mikor megtudta. hogy cs tosan hatékony. s ez a ka teljes mértékben kielégítette. ezért büszke va gyok rád. hogy Andrew mindkét terhessége alkalmával ragaszkod tt a teljes gyógyszertilalomhoz. De hát egyikünk sem tökéletes. és mindig azt mondta. addig a cégnek min dig lesz lelkiismerete. mikor ki akarták dobni a teremb?l. ugyanakkor tökéletesen biztonságos szer. Celiának. és ezalatt hatalmas fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásba és az új szerek tudományos tesztelésében. hogy soha többé nem hallhatja Teddy harsány hangját. Befejez?dött a vietnami háború. Celia elmondta. a meleg kábátokba burkolódzott gyászolókna k jéghideg es?t vágott az arcába az orkánszerû szél. A következ? hónap jobb hírekkel szolgált nemcsak a Felding-Rothnak. De azóta több mindent megtudtam róla. Ezenkívül 1975-ben a kormányrendelkezések is sokka gorúbbak voltak. hogy megkezd?dhet a Montayne amerikai tesztelése. Annyira csodálta magát Teddy. Büszke volt. hogy dolgozhato tt magának. Ami a gyógyszer célját illeti. hogy nem lesz elegend? a sebek begyógyításához jósolta Andre este. Mindkett?nknek igaza volt javította ki Andrew a feleségét . míg nem olvasott el róla minden . amit én csináltam. mint maga. Például volt r a szülés alatti érzéstelenítést hevesen ellenezték néhányan. még miel?tt Brucie katonaköteles korba ért volna! Egy-két héttel kés?bb a Felding-Roth vezet?inek körében futótûzként terjedt el a hír. Minden változik er?sködött Sam.Teddy mindvégig a recept nélküli szerek értékesítési igazgatójaként dolgozott. Mit mondott Mrs. Megosztotta a kétségeit Sammel. egy nem zet. aki megért?nek látszott. h gy terheseknek készült. hogy ez így is marad. Ugyanígy lenniük kell olyan gyógyszereknek. hogy mindaddig ne ítélje meg a szert. Ez a ng-Roth Pharmaceuticals és a Laboratoires Gironde-Chimie közötti licencmegállapodás értelmébe azt jelentette. utólag mennyire örült annak. akkor én is ugyaníg reagáltam. és vannak is ilyenek lyek a terhesség alatt biztonsággal szedhet?k. illetve nem csináltam. A mi életünk biztos. zébe jutott. hogy tize nöt év telt el a Thalidomid óta. hogy amíg maga a Felding-Rothnál van. Sam arra is rámutatott. Teddyé volt az egyik együttérz? teki ntet. Celia fájó szívve arra. és egészen a sí menetet. Emlékszel. mikor felfig yelt Teddyre tizenöt éve. A Montayne-nek egyszerûen most jött el az ideje. Jordan mondta. mint az ötvenes években. a Waldorfban tartott konferencián elmondott beszéde után. Celiának nagyon rossz érzése támadt. de legalább vértelen feladat: begyógyítani a sebek amik a polgárháború óta a legmélyebb és legnehezebben gyógyuló sérüléseknek bizonyultak. amely nem volt hozzászokva a vereségekhez. Kérte Celiát. mert te is felvetet tél néhány dolgot. Teddy ye. aztán hozzátette: Nem mindig feleltem meg Teddy ideáljának. Mikor el?ször hallottam a Montayne-r?l vallotta be a férfi . viharos márciusi nap volt.

És még valami: Marti gyre makacskodik az id?szakos beszámolókkal kapcsolatban. hogy jobban megismertem magát. és megtanultam bízni az ítéle az ösztöneiben. maga nézzen utána. megtenném. errefelé többeknek így egyeseknek az igazgatótanács tagjai közül is e i vannak ezzel a brit mulatsággal kapcsolatban. hogy megnézze. úgyhogy Harlow bezárása az ? igazát bizonyítaná. Ez az egyik oka a katasztrofális pénzügyi helyzetünknek. akik szerint f antasztikus profitot fog hozni nekik a szer. de így is annyi dolgom van. Úgyhogy azt akarom. hogy mennyire kedveli Martin Pea -Smitht . mint a sivatagnak az es?re. hogy valóban van haladás és ér b csinálni. Meg kell hogy mond jam magának. nekem a csodadoktor feleségével kapcsolatban vannak hasonló érzéseim. hogy két éven belül legalább valamicske eredményt fel tud d mutatni válaszolta Sam. hófehér hajú veteránja már túl volt a nyugdíjkorhatáron. És különben is.. Tudományos szempontból valóban. aminek el?tte kihú alaki a dugóját. Seth. Celia. hogy így lesz. és az igazgatótanács meg a részvényesek nem hagynak nyugton. hogy az ügyben Celia forduljon Samhez. Mintha egy fürd?kádba öntenénk a pénzt. Az elmúlt két évben baráti kapcsolatba került Celiával. mikor azt mondta Celiának: Sam azzal biztatta az igazgatótanácsot. És a maga kedvéért. Nem volt rá szükség. és a legszorongatóbb helyzetekben tudott mindig újabb és újabb vésztartalékot el?varázs i. Celia. Miért nem repül át Európába. Az ez évi mérlegünk olyan . vannak a hitnek is határai. hogy milliókba kerülnek nekünk. gold fájdalmai. és aztán tegyen nekem jelentést a helyzetr?l. kezdte Celia. A kezelés nyomán megszûntek Mrs. amire akkora szükségünk van. és egész nap teázgatnak? Mostanában nem sokat hallottam. Kérdezze csak meg Samet. Csak azt t m. A feleségem szerint a maga férje még a vizet is borrá tudja változtatni közölte e p Celiával az id?s számvev?. de to vállalatnál tartották. amiben nem kis szerepet játszott a . és ennélfogva bi hogy azt javasolná. hogy akár rögtön megírhatjuk a hivatalos alamizsnakérelmünket. nálunk is az értékesítésen már mindenki erre feni a fogát nyugtatt ia. Celia válaszolta Sam komolyan . Az asszony megígérte. Bár még korai. mert néhány nap múlva mag az elnök hívatta magához. a cég élénk. Martin akkor azt ígérte. Angyalasszony! De ha már az er?bedobásról van szó. Pénzügyi okokból szeretné. hogy Andrew kikezelte Feingold feleségének ízületi csúzát. ami eingold ezt mondta: Beszéltem a Gironde-Chimie pénzügyi szakembereivel. Mindazonáltal kérem tekintet nélkül arra. hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Egyszerûen nem hajlandó küldeni. Seth az egyik kétked?. hogy össztûz alatt állok Harlow és Martin Peat-Smith miatt mondt a.anyagot. A Montayne fontosságát a Felding-Roth számára röviddel azután Seth Feingold alelnök-s vev? is alátámasztotta. amikt?l hosszú évek óta szenvedett. De Vincentnek el?ítéletei vannak. De az igaz anács tagjai között is egyre többen értenek egyet vele. maga is hitt Martinban. Aztán a Montayne-re terel?dött a szó. Feingold. mert enciklopédikus tudásanyaggal rendelkezett a Felding-Roth pénzügy ir?l. Még csak két éve és néhány hónapja mûködik a harlow-i intézet emlékeztette Celia. Nem gondolja. Magát ismerem jól. Biztosan tudja. ha ilyen tömérdek p y pocsékba. vagy csak a hasukat vakarják. hogy sokan feltesszük a kérdést: vajon azok a britek odaát a kutatóközpontban. Eleve ellenezte a nagy-britanniai kutatást.. akkor hadd mondjam meg. Úgyhogy feltétlenül szükségem van valami bizonyosságra arról. mindent be fogunk dobni. Igen válaszolta az asszony. Seth Feingold már említette nekem. akkor arra tegyen tot! Mikor tud indulni? . hogy kemény kérdéseket fog pni a részvényesekt?l az évi közgyûlésen. hogy Vincent Lord jobban ért a dologhoz? kérdezte Celia kétkedve . hányadán állnak? Higgye el. hogy ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre van szükség. Sam bólintott. ha bezárnánk Harlow-t. Amilyen gyorsan csak lehet. és biztos. Rosszkedvûen hozzátette: Néha már én magam is h megoldásra. hogy a Montayne nagy pénzügyi fellendülést og hozni. Most. Hogy maga milyen jól ismer mindnyájunkat! pukkadt ki a nevetés Celiából. azok is dolgoznake. Én a világon semmit sem hallottam fel?lük szakította félbe Feingold.

és h ogy milyen keményen és természetesen összehangoltan dolgozik a csapat...Megpróbálok holnap 4 válaszolta Celia.. hogy megtaláltuk a ribonukleinsavat. A leveg?t légkondicionáló berendezés tisztította meg a szennyez?dése l. Legutóbbi találkozásuk óta neki és munkatársainak sikerült teljesíten ntosabb célkitûzést felfedezni és elkülöníteni egy olyan hírviv? ribonukleinsavat. milyen nag yszerû a hangulat. mert a fa tudomány szempontból tisztátalan. és ahol sávok jelennek meg. Innent?l kezdve szinte csak tudományos zsargont használt. a fiatal patkány vonalában legalább kilenc peptidet talál. Martintól lefelé mindenki azt bizonygatta Celiának.. hogy már eddig is mennyi mindent tudtak meg. ami egyenesen a Felding-Roth kutatóintézetbe indult vele. kés?bb a kivonatot éleszt?b?l nyert sérült sejt -készítm inkubáltuk úgy. hogy ott Martin Peat-Smithszel és a többiekkel megtárgyalja a harlow-i egyenletet . mutatta az ujjával. Celia igyekezett minél többet minél gyorsabban megérteni. mindenr?l az intézménybe pumpált milliók jutottak eszébe: a tágas la ról és modern irodákról. ott van egy peptid. Itt itt. Akárhová nézett. azonnal felül a repül?gépre és hazautazik. Ezek a kromatogramok filmjei. egyetlen percet sem vesztegetett el a kétnapos munkalátogatásból.. megpróbáljuk becsapni a bakté hogy elkezdje termelni a kívánt agypeptidet. Nézze csak. tele rozsda tes acéllal és modern bútorokkal. . A két inkubátorszobában üvegfalú inkubáto amelyekbe külön polcokat terveztek a baktériumokat és éleszt?gombákat tartalmazó petricsészé Más szobáknak kett?s ajtajú bejáratuk volt. csak az átlátszó fi lmet. el? tudjuk állítani a megfelel? DNS -t..különböz? korú patkányok viv? ribonukleinsavat izoláltunk. Mint mikor egy bûvész el?kap ja a nyulat a cilinderb?l Voilá! Martin odacsúsztatott néhány negatívot Celia mellé a pad ahová leültek megpihenni. Id?vel ugyanezt valószínûleg az embereknél is be fogjuk tudni bizonyítani tette h zzá... hogy Celia teljesen magára maradt a kétségével: valóban jól látta. Most. Izgalomtól remeg? hangon jelentette ki: Ez a bizonyítéka annak. ahol egy id?s. Mikor Celia kora reggel megérkezett a heathrow-i repül?térre.. A körútjuk végén Martin benyitott egy kis laboratóriumba.. amelyek egy kissé szintén radioaktívak lesznek. De ezek a jelek oly futóak voltak s persze nyomban le is tagad ta ?ket mindenki . ami külö atal és öreg állatok agyában. az els? osztályúan felszerelt laborokról. hogy az agyi ribonukleinsav és valószínûleg a DNS is megváltozik az öregedési folyamat során. Már várta a sof?r a vállalati kocsival. szemlesütésre. amit az öreg állat agya már n m termel. Ez borzaszt ontos. a kellemes tárgyalóról... milyen kitûn?en hal ad az agyi öregedés folyamatának kutatása. amely igazo ja a több mint kétéves együttes er?feszítést ilyen horribilis ráfordításokkal. és elmagyarázta az ot t folyó munka lényegét.. a másik egy öregé. . hogy radioaktív aminosavakat adtunk hozzá.. fehér köpeny s férfi asszisztens nézett farkasszemet vagy fél tucat ketrecbe zárt patkánnyal. kény es folyosókról. Amint eldöntötte. a széles. A Harlow-ban töltött els? napján mindenki arról igyekezett meggy?zni. ez az erjeszt?rendszer állítja el? az állatiagy-peptideket. Csak néha figyelt fel egy-egy elkapott pillantásra. semmit nem látott rajtuk. ezután röntge asználtunk. A kissé görn edt hátú. Ahogy Celia a fény felé tartotta ?ket. Martin tovább magyarázott. amely mellett a Vigyázat! Sugárveszély! tábla Ahogy felálltak a padról. amelyek mûanyagból készültek fa helyett. hogy ez valóban diadal-e. következ? lépé ként az elektromos töltésük alapján speciális gélekkel szétválasztottuk ?ket. és régimódi cvikker csüngött a nyakában egy fek nóron. hogy mit javasoljon otthon Samnek.. amit aztán egy él? baktérium DNS-ébe kell illesztenünk. Az egyik egy fiatal patkányé. és észre fogja venni azt a két vastag söt t. amiket a kétség jele ként is értelmezhetett.. Nézze csak meg jól utasította Martin . vagy c képzel?dött? Ezen az els? napon Martin végigvezette a laboratóriumokon. a portástól az iga tóig. és közben azon tûn?dött. Igen mondta Celia.. amelyeknek modulfalait bármikor át lehetett rendezni. A világítást mindenhol optimálisan oldották meg.. aszott férfinak már alig volt haja.

Lassú? Nekem gyorsnak tûnt mondta Celia. még miel?tt Celia tiltakozhatott vol na. ami fölöt enül egy éles kés függött. vagy tör sze. Én viszont bemutatás nélkül is tu gy ki maga. El is patkol mindjárt. várjon meg odakint. Annak ellenére. mikor maguk jöttek. pedig van sokkal gyorsabb módja is. hogy Ce ia nem most látott el?ször ilyesmit. Yates lenyúlt. Egy perc telt el. Ügyes. Harminc másodperc múlva kinyitotta a mûan ozt. ez megdöglött. Ez. Gyorsan és fájdalommentesen! Én semmit sem éreztem röhögte el magát az id?s férfi. és most látta csak meg. De így piszkosabb a munka válaszolta Celia. Szárazjég jelentette ki Yates. Yates hátrapillantott a bezárt ajtóra. felnyitható mûanyag dobozt.. Hát ez a kiskoma sem tud. amit aztán a mûanyag dobozba tett.. miután elhasználtuk a leveg? oxigénjét. Egyáltalán nem zavar. Celia Yateshez fordul t. Halk. Az asszony a bezárt ajtón keresztül is hallotta Martin dühödt kiabálását. és kijelentette: Na. Ilyen kör tben nem tudnánk élni. Nézték. hogy tudják. elkezdett émelyegni. gyorsan begyömöszölte a dobozba úgy. megértette?! Celia hallotta Yates gyenge hangját: . és igyekezett visszaemlékezni arra.. Mikor Martin becsukta maga mögött az ajtót. lenyomta a kést. Épp akkor tettem be. ha továbbra is itt akar dolgozni. szeretném nézni. de csak nem j utott eszébe. Kinyitotta az egyik ketrecet. Peat-Smith szereti. hogy a feje kilógott a lyukon. Ebben egy kis emelvény alatt lév? tálcán kristál ag g?zölgött. Mickey Yates nyújtott kezet a férfi Celiának. vigye innen ezt a kínzóeszközt. Yates a még vérz?. Már nem lélegzik közölte Yates vidáman. aztán valami elhaló sikolyféle. és a patkány feje lehullott. Ez itt egy guillotine magyarázta Yates még mindig vidáman. az utasításomat. ahogy dolgozik. aztán nem mozdult többé. hogy ez mit jelent? Celia elmosolyodott az elemista kérdésen. ahogy a patkány kett?t vonaglott. és nehezen szedte a lev eg?t. dühösen csattant fel: Miattam nem kellett volna ezt csinálnia! Mit? kérdezte a háta mögül Martin. hogy az egyik végében volt egy kis kerek nyílás.. mi Ugyanilyen nyugodt hangon kérte Celiát: Kérem. hogy a fájdalom entes szén-dioxiddobozt használja. Ha nem zavarja. ha az embernek sok a dolga.. Martin elnevette magát.. nem olyan vészes. Csendesen jött be. Itt hagyhatnám pár percre? kérdezte az asszonytól. Martin gyilkosan nézett Yatesre. kivette bel?le a mozdulatlan testet. Jó is. Igen. És jó gyors. De el?ször meg kell ölnöm az egyik kis szarházit intett a p yok felé. Telefoná llene.. Ez annyiban különbözött az el?z?t?l.Ez itt Mr. ha a szén-dioxidd obozt használjuk. hog yan ölték meg a patkányokat annak idején az ? laboratóriumi gyakorlatai során. gyors mozdulatokkal kinyitott egy hût?szekrényt. és el?vett egy fémdobozt. A franciák értik a m . nyomában a kettészelt nyaki artériából kispriccelt a vér.. és semmi mást!. vonagló testet közömbös mozdulattal egy hulladékgyûjt?be dobta és tte a fejet. Most már csak az agyat kell kivennem. Dr. kivett egy újabb patkányt az egyik ketrecb?l. Természetesen. Tudja. aki éppen boncolásra készül közölte Martin. De elég la ssú halála volt. Mikor Celia kiment. Celia undorodva. Mint mikor valaki kenyeret szeletel. Yates. Ó. Mindenki tudja. Most már emlékezett rá: egy ehhez has nlatos szerkezetben végezték annak idején a patkányok az ? laborjaikban is. kinyitott egy szekrénykét a pad alatt. és rázárta a tet?t. szakért? módon benyúlt és megfogott egy kétségbeesette n rúgkapáló fehér-szürke patkányt. reccsen? hang hallatszott. és a mélyhût? rekeszb?l kive tt egy átlátszó. Szén-dioxidot lélegzünk ki. nem akarok kegyetlenséget. Lassú. A szárazjég miatt szén-dioxid terjeng a dobozban mondta Yates. aztán. Cel kis emelvényen remeg? állatkát. Soha többé!.

Ha rajta múlna. Merthogy addigra feltétlenül lesz valami eredmény. mit kell még tudnom a tudós lelkér?l kérte Celia. a tudomány szûzfoldjén nem lehet menetrendekh ez igazodni. hogy a mindennapi élet realitásai okkal kés?bb ismerkednek meg. hogy egy vonzó n? figyelje munka közben. no ha annak idején rendkívül jó észrevételek lehettek. az exszázados Bentleynek. meleg mosoly suhant át. hogy ezt egyhamar elfelejti. holn pra pedig már el is felejti. Az arcát olyan barázdák szántották végig. aztán magabiztosan folytatt a. mindent megsemmisítene. Martin kortyolt egyet a kávéjából. a fájdalmat minimális szinten kell tartani. és egyúttal a legnehezebb is. semmiség az egész. Beszélt a fiatal és öreg áll különbségekr?l. mint mások. a papírmunka. ám Celia feszültséget érzett a felszín ala A férfi egyébként is rossz b?rben volt. és ennek érdekében mindent meg kell tenni. Itt. És én is. mondjuk két évvel ezel?tt. Ketten ültek Bentley szerényen. Tényleg ezt mondtam? Martin meglepettnek tûnt. Aztán nyílt az ajtó. Martin látszólag megint nyugodtan beszélt. Hirtelen témát váltott. ennek nem lett volna szabad megtörténnie mondta. és igyekezett Martint is megnyugtatni: Ugyan már. de ehhez id?re van szükségünk. De rögtön emlékeztette magát arra is. meg arról. az a következ? lépés. de takarosán berendezett kis irodájában. fáradt szeme túlfeszített munkár kodott. Nekem igenis számít. hogy miket írt le koráb ban. aztán így folytatta: Talán az a legfontosabb. ezért is hoztam magammal Cambridge-b?l. Tényleg. Olvasott valamit John Locke-tól? Az egyetemen egy keveset. amiknek két éve nyomuk sem volt. mert nincs hozzászokva. Celia id?közben lehiggadt.Igen. De még nem sikerült izolál egy proteint. hogy az ember egy adott irányba koncentrálja gondolatait . Mikor megnyitottuk az intézetet. hogy az ember semmilyen fájdalmat ne okozzon az állatoknak. hogy adjanak nekem két évet . Amit most mondott. miért nem küld jelentéseket? Samnek válaszolnia ll az igazgatótanács kérdéseire. Yates talán a t feledkezett el magáról. Akkor felel?tlenül fecsegtem. Ez pontosan két évvel és ppal ezel?tt történt. Ugye. hogy a kutatásra koncentráljak. hogy a tudósok olyan hosszú ideig tanulnak és annyira b elemerülnek a választott és nemritkán szûk szakterületükbe. Nigel Bentley elgondolkozott. azt a peptidet. hogy a megbízatását illet?en érzelmeknek nincs helye. azt mondta emlékeztette Celia .. Nagyon sajnálom. Kifejezetten zavarban van néha attól. a korábban írt. Már dolgozunk raj a. Erre hívtam fel Yates figyelmét. amelyik számít. de valamivel kés?bb. Már másnál is találkoztam vele. aztán folytatta: Lehetetlen tatómunkát végezni úgy. Mondja el. Jordan fejtegette Nigel Bentley . ezúttal az ügyvezet? igazgatónak. Peat-Smit h gyötrelmesen nehezen ír le bármit. hogy Dr. Martin arcán gyors. Sápadt arca. S?t vannak olyan nagy tudósok. a körmölés c emésztené a drága id?met. kilépett rajta Martin. és Celia egyre jobban tisztelte ezt a hozzáért?. az vagyok. uram.. és ezt még az állatbarátoknak is el kell ismerniük. Nem számít. és meg is fogjuk oldani. A tudományos kutatónak mindig ezt kell szem el?tt tartania. Igen. Ez a jelenség gyakori a tudósoknál. Celia egyel?re nem bolygatta tovább a témát. a nap folyamán még egyszer felvetette. az mára teljesen lényegtelenné válhat. Ma már abszolút naivnak tartja ezeket a kijelentéseket. Meg kell értenie. Különb n hamar érzéketlenné válik az ember a szenvedéssel szemben. hogy az agya annyira gyorsan mûködik . hogy ami életbe vágóan fontos volt neki tegnap. Az incidens nyomán Celia még inkább kedvelni és tisztelni kezdte Martint. nem beszélve a részvényesekr?l. verébszerû kis embert. Igazam van? Igaza. Mrs. Sam jól emlékszik rá. amelyiket keresi. akik soha nem . akik. hogy szeretne szintetizálni egy DNS-t. Térjünk vissza a kutatás állásához mondta gyorsan. hogy más okból nem íródnak meg azok a bizonyos jelentések. A jelentések. Fontosabb. nem hiszem. Mindig a z emberi szükségleteknek van els?bbsége. ? írja. Martin korholta szelíden Celia . Ennek az az oka. A feladatát egyébként kifogástalanul látja el. azt. karon fogta Celiát és az üres tárgyalóba ahol egy termoszból kávét töltött maguknak. A tudós most el?ször rázta meg türelmetlenül a fejét. Sebés i ügyességgel tudja eltávolítani a patkányok agyát. Neki az volt a véleménye. akit a kutatóintézet üzleti ügyeinek intézésére választott ején. a felfedezések úgy születnek. maga nagy állatbarát? kérdezte Celia kíváncsian.

és mint ilyennek. hogy mondanak el neki. mivel a felett m képtelen volt dönteni. Sastri és Celia az étterem me . Tudna szerezni nekem egy kötetet? Bentley feljegyzett valamit. Mindez szörnyû teher volna bárkinek. Apróc volt. akit Martin tudományos helyettesnek vett maga mellé. hogy mereven tartsuk magunkat a szabályokhoz. Mert ezt megsínylené a m nkamorál. Dr. Halvány mosoly futott át Bentley arcán. hogy a fiatal tudós nagy nyeresége az intézménynek. hogy bizonyos szempontból mindvégig gyerekek maradnak. beszélnie kellene négyszemközt Dr. A Nigel Bentley-vel folytatott beszélgetése óta másokkal is váltott néhány szót az intézetben. Ezért a kérdésére i nel kell válaszolnom. Például hetekig vacillált a . hogy valamit mindenki leplezni próbál. valóban. Most már csak az a kérdés.is jutnak el ezekig a realitásokig. a harmin nnen. hogy ezek bármelyike jellemz? lenne Martin Peat-Smithre jegyezte meg Celia elgondolkozva. így bizonyos kötelezettségeim vannak Dr. Peat-Smith hozzá van szokva ahhoz. Celia emlékezett rá. lán nem lenne épp szabályos. aki az íróasztalánál ült. Mindkett?nkne z a meggy?z?dése. Most hirtelen azonban hatalmas felel?sség szakadt a nyakába. Rao Sastri jóképû. Azt hiszem. Peat-Smith vezet?. Sastrival. hogy az utca jobb vagy bal oldali járdáját válassza. Köszönöm. de azt hiszem. sötét b?rû. Nem hittem volna. Mrs. Talán így. Hát. Sajnos. hogy Martin miért nem kü lentéseket. Megfogadom a javaslatát. utasítania kellene a nyílt beszédre. hogy Locke egyike a legnagyobb filozófusoknak. például. aztán azt mondta: Martin ma John Locke-tól idézett nekem. Peat-Smithnek rengeteg fejfájást okoznak az apró döntések. És még valami: Dr. kés? délután tudott találkozni Dr. Mindez persze szöges ellentétben áll Dr. a tudományos tisztánlátással és elkötelezettséggel. és e a hatalmával. hogy briliáns min?sítései vannak. va gy kétségeket ébresztenie az itt folyó munka menetével kapcsolatban. De más szempontból igen. Mégis. hogy ezek a kétségek megalapozottak-e. akik m an vidáman és optimistán ítélték meg a munka állását. Ezek szerint igenis vannak kétségek az itt folyó munkával kapcsolatban állapított eg Celia. Mrs. Sastrival. összeillesztette az ujj hegyeit. Jól mondja. Részletesen akarok tudni ezekr?l a kétségekr?l jelentette ki Celia. akik valaha éltek eze n a földön. A végén. Én is hallottam. és én is az vagyok. nem hagyta rá Bentley. Dr. nem szabad gyengeséget mutatnia. Például azt. Néha n a eldönteni. itt és most. hogy két asszisztens közül melyiket küldje el Londonba egy háromnapos továbbképzésre. Celia határozottan érezte. Jo rdan. Celia tudta. Dr. amelyek fölött az asszonyt mustrálgatta. Itt dolgozom. Pea -Smith f? törekvésével. a m aga szabta tempóban. tiszta és gyors beszédû fiatalember volt. Jordan. Bentley. Szeretnék ma este egy kis Locke-ot olvasgatni mondta Celia. hogy egyedül dolgozik. Bentley mondta Celia. Folytassa. Estére ott lesz a szállodájában. És ennek kihatás ehet a mostani látogatására is. én határoztam helyette. Hallgatom. olyan. Ez a kérdés túl fontos ahhoz. illetve Mr. Rao Sastri az a nukleinsavvegyész pakisztáni származá egykori cambridge-i kolléga . Celia csak a második napon. Martin meg Bentley is egybehangzóan állította. Peat-Smithszel szemben. még valamit tisztán kell látnia folytatta Bentley. Lockeista? Igen. Ezért is találkozik az ember tudományos körökben an gyakran gyerekes viselkedéssel kicsinyes perlekedéssel és hasonlókkal. mint amilyen a maga jelenléte. de még nagyobb felel?sséggel tartozom önnek. amit maga vagy én néhány perc alatt eldöntöttünk volna. hogy Dr. szemben Celiával. nincs meg hozzá a megfelel? tudományos képzettségem válaszolta Bentley. Mr. Egyre több dolgot értek meg mondta Celia. embe rek függnek t?le és egyéb nyomásoknak is ki van téve. ahogy mondtam. Hawthorne-nak. Segíthetek még valamiben? Celia gondolkozott.

Éppen ezért használhatatlan: értelmetlen peptidek csokra. Sastri. mert a vállalattól kapja a fizetését. hogy az izolált anyag túlságosan nagy. Jordan. Igen bólintott Celia . legyen velem teljesen ?sz inte. hogy meger?sítettünk egy teóriát y szerint az életkor el?rehaladtával változás következik be az agyi DNS-ben. Celia bezárta az ajtót. Jordan. így az esetleges kétségeit se. Vé vannak bizonyos kötelezettségeim Peat-Smithszel szemben. Gondolom. hogy megtaláljuk a fal mögött azt a bizon yos peptidet. Szét lehet választani a peptideket? Sastri elmosolyodott. Maga nem fogadja el ezt az elméletet? kérdezte Celia. Megtiszteltetésnek veszem. az elismerés hangján. hogy a Felding-Roth elnökének. de néha hirtelen lkomorult és kissé nyugtalanul nézett Celiára. ez a kollégám elmélete. ugye? A fiatal pakisztáni ha ngjában egyszerre érz?dött megrökönyödés és félelemmel vegyes tisztelet. Ezt nevezem. Megtettem a kötelességemet. és el? kellene tudnia állítani egy hozzá kapcsolódó DNS-t. amikkel továbbhaladhatnánk. rendben van. Köszönöm. ez így is van! De azt talán nem mondta meg magának. Bevallom. nem beszélve arról. Igen. amit Peat-Smith ott sejt. ezt már mások is mondták nekem. a hangja kissé fölényessé vált. aki rendes ember. Igen. ez valóba n érdekes eredmény. haladékt alanul mondja el nekem. Sastri id?pocsékoló do edig nekem nincs sok id?m. hogy kérem pontosabban utasítom . és fel vagyok ruházva az ? jogkörével. Jordan! Maga nem kukoricázik. Hát. Nagyszerûen haladunk! Tényleg csodálatosan! Minden a legnagyobb rendben. hogy senki ne za varja ?ket.. Több mint két év alatt csak annyit tudtunk elérni. Te jó ég! Jaj istenem! Mi jön most?! Az jön.tti kis teremben ültek le beszélgetni. Hawthorne-nak a megbízásából vag . Miután kezet fogtak és miel?tt leültek. A hírviv? ribonukleinsavlánc hosszú. véleménye szerint pontosan hol tart az intézeti kutatás. hogy valaha is r kkanunk. hogy belátható id?n belül yt tudnak felmutatni. és Celia megtudta. tudja. Hát ez az a bizonyos fal. De a lelkem legmélyén már nem hiszem. Fejtse ki ezt részletesen. amiért átrepült A fiatalember szomorúan bólintott. hogy maga bebizonyította egy egyedülálló ribon einsav létét. mert ön ragaszkodott hozzá. amiket eddig talán senkive l nem osztott meg. Mr. Megvonta a vállát. Úgyhogy arra kérem. Sastri kulturáltan és hibát ul beszélt. De ma éjjel nem fogok tudn . ahol egyébként a vezet?ség szokta a munkaebédeit elkölteni. Dr. ott. A kukoricázás ahogy olyan ékesszólóan megfogalmazta. Igen. A kutatás nem haladt sokat el?re. ki vagyok kezdte az asszony. Celia megpróbálta összeszedni tudományos ismereteit. hogy még akkor sem biztos. és szere az itt folyó kutatómunkáról beszélgetni. és ezeknek a módszereknek a kidolgozása évekbe t et. de mi jön ezután? Mert most eljutottunk egy ásítóan üres falhoz. mégpedig nem is rossz fizetés serébe jogunk van tudni a becsületes szakmai véleményét. mert holnap visszarepülök Amerikába.. és körülbelül negyven protein van benne a. Sastri megadóan felemelte a kezét és felsóhajtott. mikor közölte velem a maga szándékát. mit mások is osztanak itt az intézetben. kis pakisztáni lejtéssel. Mrs. Peat-Smith kollégám gyakran beszélt önr?l. Martintól tudom folytatta Celia . Szörnyen kínos helyzetbe hoz feszengett Sastri. sehova sem vezet. Dr. Gyakran öntötte el az arcát a mosoly. Még körülbelül húsz percig beszélgettek tudományos dolgokról. Mrs. És szerény véleményem szerint. és merre halad. ne hallgasson el semmit. hogy rlow-ban dolgozó tudósok közül már csak egyedül Martin hisz abban. És nem is egészen sportszerû az járása. Nincsenek olyan módszerek. hogy találkozhatom magával. amelyen tudunk áthatolni megfelel? módszerek híján. hogy az elején én is hittem benne. Én is örülök. hogy megismerhetem viszonozta Celia a kedves köszöntést . Viszont még ennél is fontosabb kötelezettségei vannak a Felding-Rothszal szemben mondta élesen Celia . Talán majd tíz év múlva. tudom. Sastri sajnálkozva megrázta a fejét. Mrs. mint ahogy ezt már Bentleynek is megmondtam. Dr. De miel?tt tovább beszélg szeretném közölni önnel. Magától megtudtam azt. Sastri mondta végül Celia.

Ha daiquirihez van kedve. A rövid nagy-britanniai útra nem ho t magával sok holmit. A nappaliban egy szabadon lév? rúdon papa gáj gubbasztott. A macskák láthatóan tudták ezt. Ha volnának tények. elkészíthetem magának. De min dig is voltak és lesznek rövidlátó emberek. hogy futószalagon készültek. és bukok a kóbor macskákra. mi t maga meg én cserébe azért. Nagyon köszönöm válaszolta Celia . hogy Martin egyedül él. Egy asztalkára ki volt készítve néhán al. hogy vajon a mai este végén is ilyen oldott. hogy ott lehetnek. Mint korábban. A legcsekélyebb mértékben sem. amikr?l Celiának az volt a benyomása. Martin még mindig olyan magabiztos volt. Martin odanyújtotta a daiquirit Celiának. amit Sam Hawthorne búcsúzóu mondott neki: Mindegy. néhányan tudományos arroganciána ek keverékét. mixerek és jég. Hát maga tényleg állatbarát! Igen. és y csak id? kérdése ez esetben rövid id?é a cél elérése. Puha barna haját divatosan rövidre nyíratta. Id? és rengeteg pénz kérdése helyesbített Celia. mert rabszolgahûséggel követték. Napközben egy elegáns kosztümöt viselt. Ezt tudnia kell. tu mit mondott magának ma délután. Celia tudta. azt hiszem.. akik ellenzik a projekt folytatását. ahol meg szállt. most is rendkívül vonzónak találta Martint mint férfit. Azt hiszem. hogy emlékezik a kedvenc i Elgondolkozott azon. én sem válaszolta Celia. ahol vannak. De ezt az árat fizetik néha az olyanok. Nagyon szeretem. mert úgy érezte. amit Sastri mond? Természetesen nem! Martinból megint kitört a türelmetlenség. az vagyok bólogatott Martin mosolyogva. telezsúfolva tudományos kötetekkel. akik nem látják a fától az erd?t. Meg tudja tényszerûen cáfolni. vagy ha kell. Martin bekísérte az apró nappaliba.! Holnapután találkozom Sammel mondta Celia. és a nyaká sort tett. és az italosasztalkához lépett.. ma estére viszont egy Diana vo n Fürstenberg-tervezésû. ám m el?tt elindult volna erre a találkozóra. és igazán megható. Rao itt járt egy órával ezel?tt közölte Martin. mert itt megvannak a hozzávalók. 5 A Harlow-ban töltött második és egyben utolsó estén Martin meghívta Celiát egy italra otthonába. És a többi kétked?nek sem. Celia elnevette magát. baráti hangu latban lesznek-e. Martin hellyel kínálta Celiát a fotelban. ha valóban kemény és könyörtelen i ntézkedésre van szükség.i aludni. Azért jött. Javaslatot kell tennem a harlow-i intézet jöv?jével kapcsolatban. Az el?szobából befelé menet Celia sorra átlépett vagy kikerült öt állatot egy barát ettert. hogy mennyire kedveli Martint. . tovább. Martin egy kis ikerház egyik felében lakott. Celia valamivel kés?bbre asztalt foglalt a Churchgate Hotelban. Sastri ilyen? Sajnos igen. hogy még egy évig folytassuk a jelenlegi kutatást. Meg annak a kérdése is. és szeretném tudni a maga véleményét err?l a kérdésr?l. hogy v maga ítélete vagy pedig Sastrié meg a többieké a helyes. Mikor taxival odaérkezett a ház elé. hogy az ember jó nyomot követ. egy morgó angol buldogot és három macskát. mint Celia érkeztekor. A modern és praktikusan berendezett ház megszólalásig hasonlított a környez? épü re. Milyen az ital? Finom. emlékeztette magát arra. Minde udományos kutatás elméleteken alapul. három kilométernyire a Felding-Roth intézett?l. álomszép barna-fehér mintás ruhakölteménybe burkolódzott. Igen. Javasolnia k ll. Vannak. Dr. mint tegnap. Mi sem egyszerûbb ennél. és Celia m máskor most is megérezte a férfi elismer? pillantását. és egy bejárón? jön naponta takarítani meg rende rakni. És? Nincs igaza. Mindenesetre arról a meggy?z?désr?l van szó. ha állatok vesznek körül. akkor nem lenne szükség a kutatásra egalapozott szakmai ítéletekre és jó ösztönökre van szükség.. A nappaliban csak a legszükségesebb berendezés volt: egy b?rfotel olvasólámpával meg három könyvespolc. Rao nagyon becsületes ember..

Végül úgy döntött. De ha elérem a célomat. Miért len t ezzel a mostani fogadkozással? kérdezte magában. Martin vele szemben foglalt helyet. Az étterem egyike volt a megö nek. miel?tt folytatta. akkor a vállalat tönkremegy. hogy ez a tudományos arrogancia. ott rendelték meg a fogásokat az étlapról. valam a meggy?z?dés keveréke enélkül nem lehet valaki sikeres tudós. saját munkánk kritikus szemlélésének hajlandósága. úgyhogy megmon véleményemet. aminek az volt a lényege. hogy én ítélem meg helyesen a dolgot! Martin felemel a hangját. nem szabad gyengeséget mutatnia. Végül így szól A pénzzel nem szeretek többet foglalkozni. Nagy lélegzetet vett. és azt mondta: Egy órával ezel?tt. a világháború után építettek. hogy mit fog hallani. ünnepeltté és dúsgazdaggá teszem. aztán megrázta a fejét. Azt hiszem. de produktívvá. A régi épületet belefoglalták az új szállodába. menn A Churchgate Hotel éttermében feltálalt étel finom volt. Tén nem tudom. Vajon van-e a rendíthetetlen küls? magabiztosság ellenére Martinban is valami be ls? bizonytalanság? Celia azon törte a fejét. mikor az étel már ott volt az asztalon. ami gyógyszerek eladásából származik. Dr. én tudom. hog nap este olvasott könyv segítségével kísérli meg kiugratni a nyulat a bokorból Nigel Bentle gyanis betartotta az ígéretét és küldött neki Locke-ot. illetve a magukhoz hasonlókkal. mert muszáj. jon. de Celiának túlságosan sok. Jól válaszolta Celia némi habozás után. J akab király idejében lakóháznak használtak. Celiának tetszett a terem atmoszférája az alacsony mennyezet. Az igazat megvallva most is csa k azért beszélek róla. Ezt ne értse félre tiltakozott azonnal Martin. A Churchgate Hotel helyén hat évszázaddal ezel?tt egy parókia állott. Celia rögtön észrevette az els? hajszálrepedést a büszke homlokz aton. a piros-fehér terítékek és a kellemes kiszolgálás. és azon törte a fejét. Étkezés közben folytatták a Martinnál elkezdett beszélgetést.Martin kortyolt egyet a whiskyjéb?l. mikor Harlow faluból várossá lett. Peat-Smith vezet?. Egy csöppet sem érdekel. hogy megtaláljuk a módját az öregedési fo z agy leépülése lassításának. Bár nem volt egészen biztos a dolgában. Az ördög vigye el. Ez az arrogancia a tudás. akkor egyúttal maguk is célt érne Celia arra gondolt. Mert most minden szavát nagyon meg kell gondolnia.. Ezért habozott és mérlegelte a m ondandóját. és csak kkor tessékelték ?ket asztalhoz. amit kés?bb. azt mondta. másrészt Sammel. mert talán ez az egyetlen módja annak. a kárpitozott fali fülkeülések. Celiának egy romantikus fülkeülés jutott. hogy van magában ném ományos arrogancia. De a több mint két évvel ezel?tt tett ígéretet nem váltotta valóra. Közel vagyunk nagyon közel! ahhoz. De maga hozta el? a témát. Én viszont ha kapok még egy kis id?t.. hogy a Felding-Roth nagy bajban van. hogy én egy fellegekben járó tudósféle vagyok kezdte . Ahogy ezt kimondta. miként tudhatná ezt meg. meg tudom menteni a céget. f?leg azzal a pénzzel nem. mit gondoljak. Martin vágott egy grimaszt. Nemcsak hogy megmentem. hogy ez most pont olyan meggy?z?en hangzik. Lehetséges makacskodott . Én ezt pozitív és nem negatív ér n mondtam. a mégis tudom. és csak néha szakította félbe egy-egy kérdéssel. A környezet és a légkör mindenesetre kellemes volt. Ha néhány éven belül nem fordulnak jobbr a a dolgok. A kutatómunkám eredménye ugyanis gyon fontos gyógyszer lesz. mint ami t Martin az els? találkozásukkor mondott a cambridge-i laborban. Jól mondom? kérdezte élesen. hogy megértessem magamat egyrészt magáv l. Celia minden idegszálával Martinra koncentrált. Akkor Samet is ugya nígy meggy?zte. és várta. mikor a lakásán beszélgettünk. vagy kétségeket ébresztenie. amin . Felhajtotta az italá ra csapta a poharat. Nem minth a érdekelne az ügy üzleti oldala. vagy nevezze. Nem tudom. mint amennyit muszáj. hog dégek el?ször a hallban foglaltak helyet. az els? alig észlelhet? megingást. Maguk ugyan azt hiszik. Celia figyelmesen hallg tta a magabiztos tudományos beszámolót. ezen a ny omon indult tovább. gy id? után már csak piszkálgatta a tányérján tornyosuló maradékot . és elgondolkozva maga elé nézett. és talán az Alzheimer-kór megel?zésének. és m int ilyennek. egyenesen Martin szemébe nézett. Hogy az ördögbe tudnám meggy?zni magát? Még megkísérelheti vacsora közben pillantott Celia az órájára. De a ezetében mindvégig ott voltak Nigel Bentley tegnapi szavai.

összefüggéstelen szavakat mo yogott. meg kell hogy találják. Aztán hirtelen pontosan tudta. köszönöm... ör tról. hogy a karjába vegye a férfit és megvigasztalja. mert meg fogják találni. Ráébredt. amit Celia ellene fordított. de fel sem merült benne.. hogy eljöjjön az iga zság pillanata. és felolvasta. Az ólomüve kicsiny mérete arra emlékeztetett. hogy vessenek véget. akiben maga hisz és akit tisztel. . El?vette a kulcsát. . A barátom rosszul van. zárják be az intézetet.. hanem a megitélésünk helytelensége.. feladom. A n? segített arrébb húzni az asztalt. De még ennél is súlyosabb dolog történt: mint mikor egy gép hirt romlik.. zíve kell?s közepébe talált... és maga állít olyat.mondja meg azoknak odaát. A hatalmas baldachinos ágyat vacsoraid?ben megvetették. szólalt meg a férfi elcsukló. túlságosan messzire viszi. menjünk innen. egészen idegen hangon. szerelmekr?l.. de majd m ol.. Megtalálta a gyenge pontot.. kinyitotta az ajtót. Locke-tól lopott idézet.fáradt. aminek Értekezés az emberi értelemr?l a címe.. Hát nem lehetséges er?szakoskodott tovább Celia . kétségbeesett kifejezéssel nézett Celiára. hogy most minek kell következnie. tudom mondta a férfi. De nem ebben az esetben. gondolta. Mit tett ezzel az emberrel?! Valóban rá akarta ébreszteni a v alóságra Martint. halálokról.. hogy. Amit ker esünk. Er?tlenül te hozzá: Akkor. mert úgy érezte. hallatszott megint Martin hangja. ma éjszaka eggyel több eseménnyel gazdagodi falak történettára. Akik nem képesek következe ondolkozni... hogy kényelmesen felá lhasson a férfi is. Egy pincérn? ment el az asztal mellett. hogy könyörtelen. Minden lehetséges válaszolta Martin. amit hinni AKAR. Onnan vezetett fel a lépcs?sor a vendégszobákhoz.ek akarja. Maga szerint így van? Igen. Van szüksége segítségre? Nem. Ezzel karon fogta Martint. szalagdíszes plafonja. betegségekr?l. ha beszélni tudnán ak: az itt élt családokban történt születésekr?l. találkákról. Elboldogulok magam is. Na.. A négyszögletes hálószobának al y. hogy a több mint két év alatt felgyülemlett feszültség. és odaszólt neki: Írja a vacsorát a számlámhoz. A bálványától.. Az ember írta. és Celia hálóingét kiterített a párnára.. és végül Celia szólalt meg. Igenis. A táskájából el?vett egy papírlapot. Martin mondta határozottan . hogy megtalálta. ami nem valószínû. Celia tudta. és már nem kell sok ahhoz. Celia arra gondolt. veszekedésekr?l. azt meg fogják találni.. mi mindent tudnának mesélni az ?si falak. Mrs.. Celia felállt. Én ig nis hiszek benne. Martin megtört. Jordan. az álla megereszkedett. és a hall felé t gatta. annyira fáradt vagyok. szerintem így mondta csendesen az asszony. ami nem valószínû . egyedül nem megy. ami rajta állt dés nem a tudás hiányossága. az olyat.. Sajnálom. Celia szobája egészen közel volt a feljárathoz. bár szerintem maga is ismeri ezt az idézetet. Mindketten hallgattak. az egyedül hordozott s lel?sség most törte át az elviselhet?ség határát. Igen. hogy maga nem mérlegeli megfel l?en azokat az ellentétes értékû bizonyítékokat. Az épületnek ez a része is a Jakab-korból maradt meg. . Olvastam valamit tegnap este folytatta Celia. befelé kezd mûködni és tönkreteszi saját magát. de talán nem n?ttem fel a feladathoz. Celia elborzadt. A hangja megvál ozott. John Locke egy esszéjéb?l idéztem.. és furcsa pillantást vetett rájuk. t kegyetlen volt.. Ezeknek a vereséget kifejez? szófoszlányoknak a hallatán Celiában legy?zhetetlen vág y támadt. szükség esetén sokkolással. hogy ezt a vágyálmot tekinti megingathatatlan valóságnak.. hogy ilyen messzire me jen. és nem képesek pontosan mérlegelni az ellentétes értékû bizonyítékok súlyát. talán annyira meggy?z?désévé válik az.. k?párkányos kandallója és tölgyfa borítású falai voltak. és bementek. amit keresett. a férfi hirtelen elvesztette az önura amuszürke lett az arca.. már nyoma sem volt benne az iménti meggy?z?désnek. ah a? Martin némán.. Leírtam. hogy a tizenhetedik században az üveg luxusnak számított . kinyílt a szája....

jutok-e valami reménykeltõ eredményre. Néha mindkett? miatt. Drágám! Mindig is inspiráló hatással voltál rám. Mikor Celia másodszor felébredt. Mindenképpen megtartom a hitemet. De nem most! Celiának már semmire sem maradt ereje. hogy Martin nyugodt. és elkezdett csomagolni. De nem sokáig. Sam Hawthorne nemegyszer célzott rá. Ce lia tudta. nem is egy. mély álmot alszik. félig sóhaj tört fel bel?le: Jaj istenem. hogy el?bb vagy utóbb szembe kell néznie bizonyo s erkölcsi kérdésekkel és következményekkel. abb találkozásukkal közelebb kerülnének a sorsszerû pillanathoz. amely egybeolvadt a Martinéval. Ahogy Martin heves csókját viszonozta. Mindjárt jövök én is. az féltve ?rzött titok. mint valami gyereket. míg meg nem érkezi k a határozat az intézet bezárásáról. de ugyanolyan élvezettel. csodás emlék marad. és hatalmas. mert bár tudom. Az. Celia ett elé. Az akkori szerû borzongásból Celia azonnal tudta. 6 Miután a British Airways légitársaság Concorde gépén összegyûjtötték az üres étkez?tá rad?lt az ülésen. hogy kihasználja a kínálkozó alkalmat. és milyen gyönyörûségesen! eszembe jutott egy hátha a kutatási zsákutcából való kijutásra. és gyengéden azt mondta a férfi Vetk?zz le. hogyan lobban fel a férfiban a szenvedély. hogy mint egy fuldokló kapaszkodott küls? se és vigaszért. lehunyta a szemét és igyekezett rendezni a gondolatait. Tu gy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. Ami kettõnk között történt. Pár pillanattal kés?bb egyszerre sikoltottak a gyönyör csúcspontján végtelen boldogsá l. ami most megtörténik. Martin eltûnt. és azt suttogta: Ugye te is akarod? A férfi teste megvonaglott. Néha er?s csábítást tt arra. Hajnalban fe lébredtek. mégis szeretném látni. A közvetlen kiváltó o artin hirtelen összeomlása és kétségbeesése. mint Martin. A n? felkapta a hálóingét. hogy má em sok idõm maradt. Ha ma éjjel nem történne meg. vagy lojalitásból Andrew iránt. A Te Martinod Celia lezuhanyzott. hogy a nagy kérdés Martin és ?közötte nem a. ég?. és újból szeretkeztek ezúttal gyengédebben. Utána elaludtak. hogy ? ugyanúgy vágyott erre a pillanatra.. a fürd?szoba felé indult.megtegy hanem csupán a mikor tegyük meg? . mert üzleti szempontból nem lett volna bölcs do og. A sorsuk már akkor megpecsétel?dött. de határozottan visszautasította. és egyidejûleg ?benne is. csak arra. megrendelte a reggelit. a llanat tört része alatt átvillant az agyán. és megérezte a combján a merev férfiasságát. félig nyögés. hogy kielégítse a lüktet? vágyát. hozzásimult. hogy ez mindkett?jük számára a lehet? legrosszabb megoldás volna t Sam alkalmankénti próbálkozásait udvariasan. vagy pedig azért. Ne aggódj. puszta véletlen. de végül mindig elvetette a gondolatot.Martin csak állt kábultan. hát persze! Átölelték egymást. Az Andrew-val eltöltött tizennyolc év alatt a tegnapi éjszakáig soha nem volt sze uális kapcsolata más férfival. Miután Martin nem mozdult. Celia nem sokkal kés?bb megtalálta az üzenetet. Ma hajnalban te még aludtál.. Most azonnal a laborba megyek. hogy szívesen kezdene viszonyt vele. mikor el?ször találkoztak Cambridge-ben és egymás szemébe néztek. . már nappali fény ömlött be az ódon ablakokon. üdvözült vágyát. semmisítsd meg ezt az üzenetet. De ? már réges-régen eldöntötte. Érezte. Celia úgy érezte. Hogy a beteljesülés itt és most következik be. A mindent elborító. Bújj az ágyba. Lehet?sége persze akadt volna. és Celia elkezdte vigasztalni Martint. akkor megtörténne máskor. láthatóan nagyon szenvedett és bizonytalanul pislogott Celiára. és addig a percig dolgozom. Azt javaslom.. El?ször is a magánügyek.

zerint akkor nem. Amib?l pedig az a kérdés következik. Na. mert a házastársak prûdek. Másfel?l viszont soha nem tépel?dött ol yasmin. de majd máshol. Mit fog javasolni holnap Samnek? Persze csak egy dolog jöhet szóba: be kell zárni az intézetet. lélegzetelállító felfedezést tesz. udik. mert meg fogják találni. Gyorsan le kell írni a veszteségeket. Elfogadni. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott. Végül arra gondolt. sok házasság bomlik fel szükségtelenül azért.. ha a szenvedély lángja nem csap túl magasra. mint a harlow-iaknak. semmint tudós ill? szavakkal azt írta: Ami kett?nk között történt. meg kell hogy találják. mikor reggel inkább költ?höz.. az féltve ?rzött titok. azok után sem. hogy nekik sincsenek jobb eredményeik. pár pillanatt al azel?tt. hogy ha a Felding-Roth lemond Martin kutatási programjáról. Sok mindent csináltak végig együtt. és mit gond . illetve a tûz nem ég túl hoss zú ideig. hogy más körülmények között sorsdönt? következményei lehetnének egy ilyen gyönyör Ám Martin bölcsen felismerte.. Neki is ny dódott alkalma. mert ilyen ügyekben szi nte lehetetlen dolog hideg fejjel gondolkozni. mások p edig szabad elhatározásukból maradnak monogámok. azóta. hogy Németországban. hogy Martin agyi öregedést kut ató projektje kiábrándító kudarc. csodás emlék m Tudom. persze. hogy ? hogyan reagált volna erre? Nem örült volna. ezért fogadta el. és kész. hogy kitámogatta a Churchgate Hotel étterméb?l. Ugyanakkor az ilyen kijelentéseknek van némi valóságalapjuk. hogy a harlow-i kutatás leállítása után nem sokkal az egyik külföldi tudó telen áttörést ér el. amiket Harlow-ban látott és hallott. Amit Martin motyogott. mégpedig több mint kielégít? t is tudta. Sok férfinak soha nem kínálkozik alkalma. De most valahogy más jelent ?séget kapott a kicsit összefüggéstelen kijelentés. amir?l nem tudott biztosat. hogy hiba volt egyáltalán me gnyitni. Így hát Martinnak tökéletesen igaza volt. Lehet. ha elhagyná Andrew-t. az tos. így tudta. Franciaországban és Új-Zélandon is dolgoznak tudósok a pr bléma megoldásán. Hát ? épp az ellenkez?jét érzi. De valóban csak ez jöhet szóba? Ez az egyetlen megoldás? Celia még most sem volt s záz százalékig biztos a dolgában. hogy a szerelmüknek nincs jöv?je. Azon töprengett. Márpedig egyiket sem fogja soha megtenni. ha felébredt volna benne a gyanú. és megkockáztatná az elidegenedést a gyerekeit?l. és néha a saját szemével látta. er?s .. azt meg fogják talál i. Celia egy morristowni koktélpartin véletlenül elkapott egyszer egy cinikus meg jegyzést: Egy normális férfi. vajon hogy érezne a Felding-Roth? És hogy érezne ? maga. hogy azokban az országokban folytatják a t annak ellenére. Ez persze így nem igaz. Ha így történne. mint valami magnóbeszélgetést: Amit keresünk. ez a kívánsága teljesült. hogy nem dugott félre. Andrew-ra gondolt. ami a repül?térre vitte. Celia kezdett?l fogva csodálta. hogy mégis Martinnak van igaza. Ennyit a magánszféráról. Martin két évvel e zel?tt mondta. akkor egy másik cég gy versenytárs átveszi. aki húszévi házasság után azt állítja. Tegyük fel. hogy bármit csinált vagy nem csinált Andrew az ? háta mögött. Celia tudta. hogy nem találkozik többé titokban Martinnal. vagy beteg. és most már bevallhatta önmagának testileg is kívánta. Celia már érdekl?dött. milyen féktelen keresztbe-kasul szexelések folynak orvosi é yógyszeripari körökben egyaránt. ami történ t. és mindenki más téved? És mit jelent ez a majd máshol ? Egy másik országban? Egy másik gyógysze ehetséges. hogy a férjének voltak-e félrelépései. Celia többször is visszajátsz ndolatban Martin szavait. Mert nagyo n szereti Andrew-t. El?z? este nem sokat tör?dött ezekkel a szavakkal. gy mindkett? egy ártalmatlan szexuális kaland miatt. hogy mindig meggondoltan és diszkréten tette. mint senki más még Martin sem. Celia is hasonlóan diszkrét akart len ni. Celia azt kérdezte magától. hogy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. Úgy vélte. hogy kilépet t a szálló ajtaján és beült a kocsiba. ami ebben az esetben egy fon tos. Be kell ismerni. Valószínûleg igen. gyengéd. nagy hasznot hozó gyógyszer lesz? Mert ugyanezzel a programmal más országokban is foglalkoznak.Martin azonban más volt. végigviszi a sikeres végkifejletig. hogy egy-egy félrelépés árt-e a jó házasságnak. Celia pletykákból tudta . és ezt Celia is így látta. ami Harlow-ban is sikerült volna. hogy egyesek szerint most szégyellnie kellene magát azért. Ma reggel. A következ? pont Harlow. ha tják a munkát. hiszen a n?k többsége nagyon vonzónak találta. Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni. és Andrew olyan bölcs.

hogy a beszélgetést a részér?l befejezettnek tekinti. Mert most ezt kívánta. Majd valamikor elolvasom. ha majd az igazgatótanács tagjai faggatni kezdenek. ki a feladó. amit kaptak. hogy ki küldte. mi lesz"-filozófia volt ez. Ez esetben nagy örömmel fogom neki még ma megírni. most sem fog.lnának róla a többiek a cégnél. de talán még tovább. A férfi hanyagul bedobta a jelentést az egyik irattartó tálcába. mert azt a választ kapta. mert a táviratban. tudom. másnap mit fog javasolni. Közölte Martinnal. Nem. mell?zve az udvariaskodó formaságokat. Sam fáradtan elmosolyodott. Jordan mondta a titkárn? . De mikor a Concorde New Yorkban földet ért. még mindig bizonytalan volt. Írtam egy jelentést tette le Celia a négyoldalas összefoglalót Sam asztalára. Mrs. érvelt magában Celia. hogy a napjai meg vannak számlálva. De ne aggódjon tett hozzá a férfi. Celia felsóhajtott. hogy ne tegyen semmit. Azt hiszem. hogy milyen döntés született m Sam. hogy mégis fel tudnak majd mutatni valami eredményt. Ám a kemény döntések részét képezik egy csúcsvezet? fel . Megpróbáljam kinyomozni. ami alatt dolgozik. és mikor érdekl?dtem a virág . és Celia soha nem futamodott meg. Celia. hogy a javaslatát úg lt. Kurtán bólintott. Igen válaszolta határozottan. és Celia megérezte. ami annyit jelentett. azt válaszolták. hogy kit?l jött? Hagyja csak mosolyodon el Celia. ?k sem tudják. Elbírok velük. Kemény összecsapás lesz? Minden valószínûség szerint. 7 Celiának. Mérlegelve minden körülményt. amit Sam Hawthorne és Vincent Lord is maró gúnnyal a washingtoni minisztérium módszereként emlegetett. nagy megkönnyebbülésére. Úgy érezte. hogy bárcsak ne ezt a kemény döntést k ene meghoznia. 1975 második felében kevesebbet kellett utaznia. Ám egy ilyen döntés vagy inkább döntésképtelenség . annyira el foglalt volt az elnök. Nincs értelme azt kívánni. amit remélt. T vábbra is megfeszítetten dolgozott. Mármint hogy folyjon tovább a kutatás annak reményében. véleményem szerint cselekedet volna bezárni a harlow-i intézetet. nem a le bb megoldást jelenti-e a maga számára? De igen! Pontosan az a most ne csináljunk semmit. miután Celia leült vele s zemben az elnöki irodában . Celia végül csak egy nappal kés?bb tudott Sam Hawthorne-nal beszélni. Köszönöm. Úgy tudja. egy évig még biztosan. Egy héttel kés?bb nagy csokor rózsa érkezett Celia irodájába. menn feszült attól a szinte elviselhetetlen nyomástól. Nos kezdte Sam. van valami javaslata? A nekiszegezett kérdésb?l és a férfi hangulatából Celia egyértelmûen arra következtet hogy Samnek most semmi kedve részleteket hallani az utazásáról. hanem várjuk ki. ha most az intézet bezárását javasolná? Több dolog is arra csábította. Nincs hozzá kártya. Sam bólintott. Folytatnunk kell Martin agyi öregedést k utató programját. és tárgyilagos hangon azt mondta: Rendben. de többnyire csak Morristownban. Sam megkönnyebbült. amit felhasználhatok. Ami viszont visszavitte gond olatban Sam indulás el?tti instrukciójához: Ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre va kor arra tegyen javaslatot. Talán találok benne néhány ötletet. elfogadták. hogy nem zárjuk be az intézetet? Celia megrázta a fejét. Az érzelmi reakciók és kérdések hiányából Celia világosan látta. Ekkorra viszont az álláspontja a harlow-i intézettel kapcsolatban már egyértelmû volt és határozott. csak az ál lt. hogy hozzák el a rózsát önnek. ami annyit jelent .

miel?tt vallási jellegû terrorisztikus cselekményeket követtek volna el. Méghozzá nem is olyan régen. amelynek tagjai hasist szívtak. és Mrs. de els?sorban Stanfordba akart be jutni. Az assassin . A pszichiát kalmazták emlékezetkiesés ellen. Amit a kengurupásztorok elvesztettek. Celia kérésére Andrew megvizsgáltatta Winnie-t és a férjét is. Aztán feltette a szónoki kérdést: Egyáltalán. megjegyezte Celiának: Ez tényleg a te lányod. Lisát. ami ezúttal San Franciscóban történt. Ráadásul nem is állt messze az elnök ?l. Mert szeretnék re egy éccakát nyugodtan végigaludni. és még jobban megrettent. Jól van sóhajtotta Winnie. jókedvûen és abszolút megbízhatóan. csodálkozom. i tárgyból gyakran épphogy csak átcsusszant egyik félévb?l a másikba. A jelek szerint Lisa olyan természetességgel végezte a szervez?munkát.ett. hogy Bruce rossz tanuló volna. mint ahog y lélegzett. mama. Állandóan rajta vagyunk Hankkel vallotta meg egyszer bizalmasan Celiának. hogy mással is foglalkozzon. azaz orgyilkos szavunk a arab hasisi -b?l. honnan származik az ilyen gyilkosságok ö A kérdésre nem várt választ. a Nizari Iszmailisz. vagyis hasisev? -b?l származik. bá mennyire is szerettek volna a férjével. A mindenit! rikkantotta Andrew. hogy ha az ember akar valamit. A középiskola második osztályába járó Bruce id?közben akkora történelemrajongó lett. Bruce-tól mégis megkapta. Celiát egészen összetörte az eset. most megkönnyebbülten gondolt arra. Celia szeptemberben tett egy rövid utazást Kaliforniába. gy egy dolgozó anyának is lehetnek sikeres. A tizenegyedik-tizenharmadik században volt egy iszlám szekta. amellett. Egyetlen dolog árnyékolta be Winnie boldogságát: még mindig nem született gyereke. hogy egyre durvulunk. mikor há l kés?bb hírét vette az újabb merényletkísérletnek. Tekintettel arra. de aztán nem érték el vele a várt eredményt. Jordan. Winnie alkalmazásának t egybeesett harmincnegyedik születésnapjával. amiben viszont segíthet a n?gy meg hát a szerencse is. és véletlenül éppen Sacramen an volt. Nem telik bele sok id?. Err?l nyilván azért nem tudok. aki mit sem vett magától értet?d?bbnek személyesen válaszolt a kislánynak. Megszervezte l. és támogatásáról biztosított ikor Andrew megtudta a dolgot. akkor rögtön a leg agasabb fórumhoz kell fordulni. de még mennyire! Néha már teljesen kivagyok. A teszt mindkett?jükné nyugtató eredményt hozott. Jaj istenem. A dolog úgy kezd?dött. hogy nem tudod: a gyökerek a gyógyszerekhez nyúlnak vissza. Az a véleményem. tetszett neki a talp raesett fogalmazvány. De csak nem akar összejönni. ahelyett hogy civilizáltabbak lennén k. Ebben persze fontos szerepe volt annak. A kormányzó kézhez kapta a levelet. Celia kijelentette: Néha arra gondolok. és mindenki legnagyobb meglepetésére kivéve persze Lisát. mert a hasist nem használják gyógyszerként fortyan el Celia. Az ünnepen Andrew-nak eszébe jutott Winnie-ne k az a rég ejtett terve. kiegyensúlyozott gyerekei. kiváló eredményei lehetnének mind ?l. Csak a merényl?n? ügyetlenségének köszönhet? nem tudta kezelni a fegyverét . hogy egy jövend? történésszel van dolgunk. mikor történelmi tárgyú publikációk alatt fogunk Bruce nevével találk i. mikor az egész család együtt volt. rengeteg közösségi munkát is végzett. Bruce osztályf?nöke meg ondta Celiának meg Andrew-nak az egyik látogatásukkor: Nem arról van szó. hogy melyik üzletágban dolgozol. sem pedig Hanknek magyarázta egy este Andrew a konyháb an Winnie-nek. Dr. Tovább kell próbálkozniuk. hogy Ausztráliába megy. Több egyetemre is beadta a felvételi kérelmét. és elvetették. Csak jó id?zítés kérdése. Bár Celia mindig is óvakodott az önelégültségt?l. Jordanék megnyerték jegyezte meg. Csakhogy minduntalan ki kell tépnünk a kezéb?l a történelmi olvasmányokat. míg Lisa félelemmel vegyes tisztelettel bámult . Celia jelenlétében. hogy több ideje maradt Andrew-ra és meg tudta látogatni Lisát meg Bruce-t is. A novemberi hálaadó ünnepen. hogy a fels?bb osztályosok hetente egyszer fél napot az Albanyban lév? állami kormányhi vatalok egyikében dolgozhassanak. De holnapig nem szólok róla Hanknek. mikor merényletet követtek el Ford elnök ellen. hogy Winnie meg Hank March vezet ték a háztartást hosszú évek óta. Semmi baja sem magának. az Emma Willard Iskola végz?s növendékét megválasztották a fels?sök diákbizalm és így. hogy nem bb történelmi tragédia. hogy nagyon jól tanult. hogy Lisa levelet írt New York ál lam kormányzójának abban a meggy?z?désében. Használták válaszolta Bruce nyugodtan.

amin az egész Jordan család m egjelent. hogy mikor tizenhárom évvel korábban elküldte neki annak a feminist a kiadványnak egy példányát. Alaposan meglepte viszont Vincent Lord válasza. Ám a változásnak széles körû mege kell alapulnia. ez az intelligens. A könyv nagy visszhangot válto tt ki. hogy Vincent L ord lehetséges szövetségest lásson benne? Áprilisban Lisa izgatottan hazatelefonált. kurtán szemét -nek titulálva. megtéveszt?nek tûnt. amelyek latin-amerikai országokkal kereskednek. Este egy albanyi étteremben vacsora közben Andrew megjegyezte: Ma ugyan rendkívüli napunk van. Dr. gondolta Celia. Mindig számíthat rám. Dwight. aki frissen végzett a Harvard jogi karán. Ahogy elnézte Julietet és Dwightot. Ám az esküv? n pján Samr?l és Lilianr?l úgy sugárzott a boldogság. aki barátságos üzenetet küldött. Silverman nem sokkal a könyv megjelenése e l?tt vallomást tett egy kongresszusi bizottság el?tt. mert most már ? is elég magas beosztásban van ahhoz. háromszázö gel. mégis szerény. Köszönöm a könyvet. hogy ?sszel indul Kaliforniába. ak y reagáltak. Ami a könyvet megkülönböztette a gyógyszeripart a szokásos élességgel támadó többi ki a szerz?. hogy úgysem gy?zhet. természetes modorú pár egészen lenyûgözte. mert Ugandában. vagyis nem figyelmeztetik a nútlan betegeket és orvosaikat. hogy szükség van változásokra. Egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. Vett a könyvb?l vagy hat példányt. mert éppen azt a szégyenletes tényt tárgyalta. Vagy netán ordulás. hogy ezekr?l a gondolatokról nyilvánvalóa egfeledkeztek mégpedig teljes joggal. Celia arra gondolt. ha pisztolyt nyomnak a hátukba. hogy a gyógyszeriparnak el kell fogadnia bizonyos erkölcsi és jogi obligókat. Júniusban volt a ballagás az Emma Willard Iskolában. Dr. New York Cityben kapott állást. hogy hátrányba kerüljön a verse fõleg mi nem. ahogy várható volt. mennyire fájlalja. így a fiatal pár ott keresett lakást magának. Ez a jóslata csaknem azonnal megcáfolódott. de azt megjósolhatom. és amit krit elding-Rothnál. A tudós gyógyszerész a San Francisco-i University of California oktatója volt. A fiatalembert Andrew és Celia egy évvel korábban ismerte meg egy vacsorán Hawthorne-ék nál. Végül is indokolta a fényes ünnepséget Lilian Hawthorne Celiának . Milton Silverman alapossága volt. Celia szerint ez újabb int? jel volt arra. hogy a világpolitika unalm as második félévnek néz elébe. hogy az utóbbi id?ben mintha lehiggadt volna a kutatási igazgató. ami igencsak felkeltette Celia érdekl?dését. hogy olyan egyesült államokbeli és más szervállalatok. és elküldte néhány vezet?nek a Felding-Rothnál. Tipikus volt Sam Hawthorne kézzel írott üzenete: Alapjában véve osztom Silverman és a maga nézeteit. nytársakkal szemben Celia számára Sam érvelése különösen veszélyesnek. de megjósolhatom a fõmuftijaink kézzel-lábbal fognak tiltakozni minden módosítás ellen. Az elegáns esküv?n óriási felhajtás volt. Egyetértek azzal. amely nagy tisztelettel hallga tta végig. a férfi visszaküldte. a jelenlegi kényes pénzügyi helyzetünkben. Eszébe jutott. ahol én vagyok a menyasszony anyja legalábbis remélem. mer t felvették a Stanford Egyetemre. hogy a húszév es Juliet két év után abbahagyja az egyetemet. De azért maga ne adja f el. ez az egyetle ?. májusban megjelent egy könyv. Pontosan olyan eseteket sorolt fel a könyv. 1976 februárjának kellemes közjátéka volt Juliet Hawthorne és Dwight Goodsmith esküv? e. az entebbe-i repül?téren . és ilyen fiatalon férjhez megy. de nem folytatta vele mert tudta. hogy ez lesz az ldog házasság. amilyeneke t Celia a nemzetközi értékesítésen töltött évei alatt személyesen is tapasztalt. tehetséges. és mély meggy?z?déssel hitt abban. Ugyanabban az évben. ami örökké tartani fog. a Gyógyszerek az amerikai kon tinensen címmel. és csak akkor lesznek ajlandóak beadni a derekukat. Korábban Lilian bizalmasan panaszkodott Celiának. nem mellékelnek használa ti utasítást a gyógyszereik mellé a lehetséges mellékhatásokról. tûn?dött Celia.az öccsére.

akik megszabadítjuk az amerikai n?ket az ?si igától. n volt valószínû. közöttük Alaszka és Hawaii Felding-Roth ei és ügynökn?i. hogy Celia megosztotta Sammel a Montayne-nel k apcsolatos kétségeit és aggodalmait. amib?l világosan látszott. A szabad nyugati világ ujjongása közepette az izraeliek a kiszabadított túszokat biztonságban visszavitték oda. lding-Roth munkatársai vagyunk az emancipátorok. hogy az új jövevény fog gy?zni. és nem akar behatóbban foglalkozni a Montayne-problémával. a Felding-Roth San Francisco-i regionális értékesítési konf renciáján. fényesebbé. hogy lesz még épp elég lehet?sége a véleménye harcos kif e. Celia el je. els?sorban azért. annál szilárdabbá vált a meggy?z?dése. Az unalom azonban hamar visszatért mint ahogy Andrew sietett is hangsúlyozni . az értékesítésben dolgozóknak a legfontosabb érvünk a Montayne mellett az l mondta bele Celia a pódium mikrofonjába . de a férfi kérésére igyekezett el?ítéletek nélkül tanulm utatási és teszteredmények leírását. A háromnapos tanácskozást a N rmont Hotelben tartották. Ilyen el?zménye k után Celia nemcsak hogy meg volt gy?z?dve a Montayne biztonságáról. izgalmas szerre koncentrált. de egyenesen elrag adtatással vélekedett arról. Nagy-Britanniában. Georgia állambeli popu listát választottak elnökjelöltnek. A végén Celia feladta a kilátástalan küzdelmet. S ami ugyanilyen fontos volt: a Montayne tesztelése el?ször Franciaországban. ma pedig a gyógyszer-értékesítés igazgatóhelyettese. Mi. amennyire emberileg lehetséges volt. értékesítési felügyel?i meg körzeti igazgatói. amit megérdemelnek. Tudta. hogy a világ legels? politikai posztját olyasvalaki töltse be. boldogabbá tesszük! Mer etett a szer. De Celia ezúttal Andrew-t mintha kicserélték volna süket e talált. aminek legnagyobb részét Celia elolvast a. mikor a New York-i demokrata párti konvención egy ismeretlen. 8 Nekünk. és ezzel a terhesség minden napját jobbá. S?t: örömteli gyógyszer! A Montayne-t századok óta várták az asszonyok. 1976 októberében volt ez. A Felding-Roth éttermében Celia elkapott egy . Minél többet olvasott. Köztük volt Bill Ingram is. Otthon többször is megkísérelte el?hozni a témát. Már csaknem két év telt el azóta. A teremben ott ültek kilenc nyugati állam. Idi Amin által támogatott arab terroristák tartottak fogva. Celia és a legfels?bb vezetés többi tagja az utca túloldalán lév? e egáns Stanford Courtban lakott. Ausztráliában és most az Egyesült Államo yan óvatosan és körültekint?en zajlott. hajdanán Celia tanonca a rec ept nélküli szerek részlegénél. amit egy kolléga tett fel az asztaltársaságának: Elképzelhet?. és nem szabad a terhes asszony októl megtagadni egy jótékony szert csak azért. aki a terhesség alatt hányinger és rosszullét kínoz és most megkapják. Id?közben az anyag többkötetnyire duzzadt. akiket az álnok Ugandai elnök. aztán Dániában. ami örökre véget vet a reggeli rosszulléteknek! És ez a szer a miénk! Óriási tapsvihar tört ki a teremben. és megváltoztatni Andrew álláspontj esség alatti gyógyszerszedésr?l. mert az illet? éjjel-nappal arról beszé hogy ? hithû déli baptista . aki Jimmynek nevezi magát? Ám a gyógyszergyár morristowni központjában nem sok ideje maradt a munkatársaknak a politizálgatásra. A férfinak mindig sikerült másra terelnie a szót. aho nnan a gépet eltérítették. Mindenki az új. hogy az amerikai közvélemény Nixonból. . hogy e akarja kerülni a vitát. milyen hasznos és hogy milyen üzleti lehet?ségek rejlenek benne . hogy Samnek igaza van: tizen alatt bámulatos fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásban. Spanyolországban. A Felding-Roth Montayne-lázban égett. és a továbbiakban nem lelkendezett az szerr?l Andrew jelenlétében.egy vakmer? izraeli légikommandó kiszabadított több mint száz túszt. ha komolyan beindul a Felding-Roth értékesítési kampánya. mert több mint egy évtizeddel azel?tt egy más k gyógyszer alkalmazásának tragikus következményei lettek. hogy ez a terhes asszonyoknak készült szer töké esen biztonságos. Annak ellenére. majd Fordból is kiábrándult. ami épp engedélyeztetés el?tt t.

a Polgárok a Bizton ságosabb Egészségügyért elnöki tisztét töltötte be. Addig is szükséges volt. mert nem akarta kedvüket. ami óriási anyagi veszteséget jelentene. Egy riporter kérdésére válaszolva a minisztérium id?húzását ny etséges magatartás -nak min?sítette az ismert körülmények között . olyanokat. és az olyan bemelegít? események tartására. és dicshimnuszoka zengtek róla nemcsak az orvosok. de a páciensek is. h zok. mint rt feltételezték. míg meg nem érkezik az engedély. de miután az értékesíté gozó kollégák annyira lelkesedtek érte. rádió. A Montayne tengerentúli sikereire hivatkozva egyre több újság. Dennis Donahue szenátor. ahol elsöpr? népszerûségnek örvendett. gondtalan napok. Montayne! Montayne. hozzájárult a bels? használatához . Alice Springs köz elében. A minisztérium halogató taktikáján kívül volt még egy zavaró körülmény. Látták ugyanis. ez esetben ugyanis legalább hat h hátránnyal indulhatnának. hogy addig várjanak a gyártás-el?készítéssel. hogy a gyógyszer esetleg veszélyes le het. és a Felding-Roth remélte. A legváltozatosabb helyeken és id?kben. hogy a minisztériumi engedély még a kritikus határid? el?tt megérkezik. amit néhány hónappal korábban tárgyaltak Ausztráliában. amelyek orvosi szempontból nem voltak jel ent?sek. Minden oly egyszerû. Donahue kijelentését nagy Felding-Rothnál. és egyértelmûen a minisztériumot okolták érte. A szer egyesült államokbeli tesztelése során másfél év alatt csak a legenyhébb. Az egyesült államokbeli tesztelés befejeztével a szokásos mennyiségû iratanyagot az e gedélyeztetési kérelemmel együtt átszállították a minisztérium washingtoni központjába. boldog. A szert a kísérleti állatokon kívül ötszáz önként jelentkez? emberen is kipróbálták. Egyike volt az els? terheseknek. r forduló mellékhatásokat tapasztalták. hiúnak bizonyult. Ez a remény azonban. Maud Stavely egy New York-i központú fogyasztói érdekvédelmi csoport. hogy az e ngedélyezés már csak napok. aki egy isten háta mögötti helyen lakott. legfeljebb néhány hét kérdése. boldog-boldogtalannak ismertették az álláspontjukat és ennélfogva gyakran bukkantak fel a rádióban.A Montayne marketingtervei teljes g?zzel készültek. a gyo válasz reményében. akik árulni fogják a Montayne-t. és jóval hosszabb ideig kellene tesztelni. te csodálatos! dalla Ó. Sam Hawthorne. Ezek a jó eredmények nem sokban különböztek azoknak az országoknak az eredményeit?l. szült egy kislányt. Vincent Lord meg a többiek biztosak voltak abban. Úgyhogy megszületett a dön yártás és a reklámkampány el?készítésére. Montayne! Terhesség esetén. egy asszony s r. hogy ezúttal a minisztérium bírálatával rezhet népszerûségi pontokat. mikor más országokban sikerrel és biztonsággal használják? Az amerikai gyóg egint szállóigévé vált. és valaki még egy ideill? dalszöveget is írt a közismert Amerika. harsogva énekelték az összegyûltek a tanácskozás mindhárom napján töb Celiának személy szerint voltak fenntartásai a nótával kapcsolatban. h ogy négy hónapon belül. február környékén piacra dobhatja a szert. Ügynöki körökben a lelkesedés lángja a Montayne perspektívájával kapcsolatban magasra ott. hogy a tömegkommun ing-Roth malmára hajtja a vizet. sajnos. aki rendes körülmények között id?r?l id?re a gyógyszeriparra rohant kivont karddal. látva. A minisztériumi engedély egyre cs ak késett. Anyai álmodozás. A gyógyszergyár központjában ugyanakkor lehetetlennek tartották. hol a Montayne már forgalomban volt. Ez a n? és az általa vezetett tömörülés a zte a Montayne amerikai engedélyezését. most taktikát váltott. Legfõbb jótétemény! A dalt vidáman. Káros mellékhatása nincs. akik a kilenc hónap során Mon . Stavely keresztes hadjárata során egy polgári perre kozott. a lehet? legtöbbet megtudják róla. Egy huszonhárom éves n?. és ez sötét felh?ként árnyékolta be a Felding-Roth fényes marketinghaditervét. nyugodt. azzal érvelve. A reggel is de más! Montayne. tévében meg a sajtó hasábjain.és tévéállomás a kérdést: mit totojázik annyit a minisztérium? Miért tagadják meg az amerikai n?kt?l ezt a jótékony szert.

hogy száz százalékig biztosak legyenek a tökéletes megbízhatóságában Talán még soha nem vizsgáltak meg gyógyszert ilyen intenzíven a biztonságosság szem tjából tette hozzá. Az orvosok egyetértettek abban. mely szerint a Montayne biztonságos. és kiderült. amit mo dott. A többi szakért?i vélemény mellett elsikka omása. alátámasztva a ok ítéletét. hogy például egyes nyúlfajták ugyanolyan deformált utódokat hoznak mint az emberek. amelyek mindegyi gorú törvények szabályozzák a gyógyszeripar tevékenységét. ki a kislány apja. csak egy állati er?s spuri -ja. Mindkét jogi eljárás során számtalan bizonyíték vott arra. az. Ezt azért hoztam most el?. aki megszállottan kereste a nyilvánosságot. hogy nincsenek bizonyítékai alátámasztására. így methaqualont (Quaalu de). és folytatta a beszédét. aki megvallotta. és a gyermeket világra segítette. A baba képtelen volt bármilyen rendes mozdulatot enni. A rossz hírû anya. amit maga írt fel a k ismamának. Csak a helyi repül? doktor mert tudniillik repül?vel járta a hatalmas körzet en elszórtan fekv? településeket tanúskodott a n? mellett. Egy ügyvéd. hogy milyen al apossággal végezték és végzik a kutatást és tesztelést. a Thalidomidot soha nem szánták kifejezetten a n?knek. El?ször is a Thalido ot körülbelül húsz éve fejlesztették ki. és rábeszélte. akkor nem történhettek volna meg az emberi tragédiák. mikor a gyógyszerkutatás még nem volt ennyire fejlet biztonsági el?írások is jóval lazábban kötötték csak a gyógyszergyárakat. és így bebizonyosodott. hogy ha lelkiismeretesen elvégezték volna az áll atkísérleteket. Nem vetette meg az italt sem. Miután betiltották. és aminek során újabb tudományos szakért?k tettek hitet a Montayne mellett. hogy a gyermek egész életé en csak vegetálni fog.tayne-t szedtek. és soha nem fog tudni önállóan járni vagy akár felülni. megkereste a szerencsétlen anyát. A fe lebbviteli bíróság is a panaszos ellen döntött. Stavely. Elképzelhet?. hogy szellemi fogyatékos. akiknek még él az emlékezetében a Thalidomid. Celia ismertette a Laboratoires Gironde-Chimie-nek. és jóváhagyta az els?fokú ítéletet. más szereket is szedett a terhessége alatt. a Montayne francia f eltalálójának döntését arról. hogy még azt sem tudja biztosan. Az amerikai Dr. és válaszoltak az ügynökök kérdéseire. ? is a Montayne-t okolta. hogy valamennyien felkészülten fogadhassuk a Montay ne-nel kapcsolatos kérdéseket. egyik cigaret táról gyújtott a másikra. és közeli ismeretségben. hogy találkoznak majd aggodalmaskodókkal is figyelmeztette a hal lgatóságot . Egy orvosszakért? a tá t tanúvallomásában a n? testét ellentétes hatású vegyszerek szörnyû katlanának nevezte. A teremben mindenki csendben ült. semmi biz onyítékot nem tudott felhozni a Montayne ellen. egyrészt többf aton. elvégezték az álla kísérleteket. diazepamot (Valium) és egyebeket. hogy egy évvel tovább tesztelik a szert. pedig már egyéves is elmúlt. A csecsem?r?l kiderült.állt a marihuánával. A keresetet a bíróság elutasította. amely szörnyû deformációkat okozo atokon. Általános altatónyugtató t hozták forgalomba. Igaz. aho het. És még valami: a k ellentétben. b elismerték. Nem sokkal ezután újabb vizsgálat következett. kés?bb a keresztkérdések össztüzében elismerte. hogy mindenképpen kellemetlen. Hadd érzékeltessem egy példával. ? és más orvosszakért?k is kizártnak tartották. másrészt önként jelentkez? embereken. mégpedig öt különböz? országban. amit az ausztrál kormány finanszírozot . és feszülten figyelte Celia szavait. aki hallott az esetr?l. Továbbá ezen országok legtöbbjében szedi a Montayne-t egy évnél hosszabb ideje. . Celia szünetet tartott és a jegyzeteibe pillantott. ogy perelje be a Montayne ausztráliai forgalmazóját. aki az asszonyt terhesgon dozta. A hallgatóközönség továbbra is lankadatlan figyelme köze te folytatta: Ezzel szemben a Montayne-t a lehet? legszélesebb körben kipróbálták. aps. veszélytelen gyógyszer. miel?tt megjelent volna a gyógyszertárak polcain. A Thalidomid és a Montayne között alapvet? különbségek vannak. és az orvosok úgy jel lemezték az agyát. azért. mint ahogy azt a franc yek megkövetelik. hogy a gyermek fogyatékosságát a Montayn kozta volna. hogy az teljesen üres . hogy a Montayne nem felel? a gyermek állapotáért. Így a Maud Stavely-féle kampányt nem értékelték nagy problémának a Felding-Rothnál. A San Franciscó-i értékesítési konferencián a szónoki emelvényen álló Celia megvárta. amiket különös gonddal készített mai és az ehhez hasonló alkalmakra. Visszatérve a kutatásra: a Thalidomidot nem próbálták ki széles körben á kon. Celia beszéde után a Felding-Roth tudományos szóviv?i is alátámasztották azt.

Hawthorne-t. elég jól mondta Celia. Minde megy. mert mindig elmondasz mindent. és félretette az újságot. Szerencsére nem vagyok n?gyógyász vagy szülész. hogy most el?ször kérdeztél t?lem olyasmit. hogy kérdez?sköd . hogy még mindig vannak fennt artásaid. Már beismertem. Azt hiszem. Még mindig ez az álláspontod? Ha már így rákérdeztél: igen. és felvette a kagylót. de biztosra tudom ígérni magának. Hogy állnak a dolgok? Prímán. ugye? Nézd sóhajtotta Andrew. bizonytalan csönd támadt a vonal túlsó végén. ami a Montayne-ügy fejleményeivel kap csolatos? Tényleg? Andrew igyekezett meglepettnek látszani. Nem ugyanez volt a helyzet azokkal az orvosokkal. aki els?éves volt a Stanford Egyetemen. A kurva életbe. amivel. Talán azért. Te is jól tudod. Dühödten meredtek egymásra. A lányá . mert a téma mindkett?nk zámára fontos. Te viszo nt egész horda bel. mit?l ilyen biztos a dolgában? Nem. Err?l akarok beszélni. mert azt állították. megvonta a vállát. hogy közöm le yen hozzá. Kíváncsian nézett a fé . Te mindig azt mondtad. Visszatért a jó hangulata.. Az az igazság. hogy bár valamikor tényleg igazad volt. és azóta sok minden meg liának eszébe jutott valami. amit Samt?l hallott. joga v an hozzá. hogy így van. hogy januárra gyermeket várnak. Szerencsére? Nyelvbotlás volt fakadt ki Andrew türelmetlenül. hogy Andrew dühösen felcsattant. Minden rendben Juliett dezte Samt?l. Halló. Már megmondtam. Kivett néhány nap szabadságot. Itt a Felding-Roth. mint gondolná. hogy az eng délyt hamarabb meg fogjuk kapni. Amit semmi esetre sem fogok felhasználni sem így. hogy elkísérhesse Celiát a nyugati p egyúttal meglátogassa Lisát. Oké. De te felírnád egy betegednek? Nekem nem kell felírnom. Bizonyos szempontból olyanok ezek a körzeti értékesítési tanácskozások. hogy árulhassák a Montayne-t. amit Celia érkezéséig olvasott sítésem arra.. Örömmel közölhetem. Ez nem igaz ingatta a fejét Celia. és lerúgta a cip?jét. és nincs szükség arra. hogy nincs meg az a tudásom. sem úgy a Montayne mellett. Igen. amit életemben nem alkalmaztam. hogy mikor érkezik meg a minisztériumi jó agyás. Az ügynökeink már alig várják. Szerintük a Montayne-nel minden rendben. amelyben otthagyta a fairmont-i ülést. Tudod. Kis.és külföldi tudósra hivatkozol. Celia! Semmi közöm a Montayneedhez. akkor csak tegye. akik ellenezték a fájdalomcsillapítást a szülésnél. Meg a jövend? unokámmal? kuncogott Sam. hogy nem akarok err?l beszélni! De én igen! vágott vissza az asszony. hogy terhesség alatt ne szedjenek semmit a n?k. Jordan? érdekl?dött egy n?i hang.Hogy sikerült a beszéded? kérdezte Andrew egy órával kés?bb a Stanford Court luxu kosztályának kényelmében. és nem is akarom. Azonnal kapcsolom Mr. gondolta Celia. Mrs. Nem beszélnénk már végre valam Nem vágott vissza Celia élesen. Nagyszerû! Persze valamennyien feltesszük a kérdést. Úgyhogy. bár nem értette. hogy kettejük között mi szükség van erre. hogy megítéljek egy olyan gyógyszert. Bede's-ben van befolyásod.. akik egyenként is sokkal többet tudnak ná . aztán Sam azt mondta: Ez maradjon szigorúan kett?nk között. a nézet d mára elavult? Végül is régen kezdted az orvosi pályát húsz éve . Nem lehetséges folytatta Celia . vagyis minden egyes el?adással jobbak leszünk. Ha Sam titokzatoskodni akar. Adja át Liliannek és Julietnek a legmelegebb üdvözletemet mondta Celia. Celia hallatszott Sam hangja. Szeretném tudni. Megkérdezhetem. miért. Celia letette a lábát a sz?n yegre. hogy minden rendben Juliet és Dwight Goodsmith három hónappal azel?tt jelentették be boldogan. m orcirkuszi produkció. De a St.. Boontonból. Fáradtan elnyúlt és felr lábát a díványra. mikor megszólalt a telefon.

a vezet? kollégáké. Gideon Mac e asztalára került. amit tenni kell. és nem is állt szándékában találkoz le. hogy az anyagot valaha is úgy használják fel. amit Mace lding-Rothnak okozott és okoz. c sak becsületességet és tisztességet?! Szerencsére ezek a Mace-félék kisebbségben vannak a minisztériumban különösen. már azt kívánta. Átadom. nos. hogy soha többé nem említi meg a férjének a M zajló eseményeket. akkoriban Sam dühödten elítélte Vincentet. gengszter bürokrata! Szörnyû balszerencse volt. kellemetlen vagy undorító is a dolog. az igazgatóké. bárcsak ne tette volna azt az ösztönös kijelentést Celiának a Montayne minisztériumi engedélyeztetésér?l. Hogy tehetett ilyet? Talán már megint ki akarta vívni valakinek a csodálatát e zúttal Celiáét. Köszönöm. ha kiderül a döntésük úgyhogy soha nem szabad k ie. Végül is mindenkivel el?fordul. hogyan lehet túljárni Gideon Mace eszén. és minden ren delkezésére álló legális eszközzel igyekezett késleltetni az engedélyezést. El?ször hûvös hangulatban ültek egymás mellett. ha nincs ott az az arrogáns.. és még a gondolattól i lborzadt. hogy kinevezték egy nagyvá lalat élére. tûn?dött magában. hogy a Montayne engedélyeztetési kérelme Dr. Mace rendíthetetlenül ült a Montayne kérelmén. aminek során ? és Vincent Lord közös elhatározásra jutotta nis katasztrofális következményei lehetnek. Ez eggyel több ok arra. Hogy az ilyen Mace-féle bûnöz?k másokat is bûnözésre kényszerítenek ez esetben Samet és Lordot . Sam Hawthorne életében nem találkozott Mace-szel. amik etikátlannak ítélne és nem értene velük egyet. szívélyes légkörû találkozón sem Andrew. Sam azon füstölgött magában. és miért kell eltûrniük az ilyeneket a ti sztességes üzletembereknek. Az úton és az oldott. a büntet?jo . akik önvédelemb?l kénytelenek ugyanazt az alantas taktikát használni. Celia ezzel Sam letette a kagylót. 9 Mikor Sam Hawthorne lerakta a telefont. Annak idején. err? meg volt gy?z?dve. ahol se bels?. de aztán lassan fel ldódtak.azt üzenem. Ezentúl sokkal el?vigyázatosabbnak kell lennie. Különösen az egy ór rábban lezajlott beszélgetés után. hogy a következ? terhessége alatt már szedheti a Montayne-t. Sam éppen egy ilyen döntést hozott egy órával korábban. en a kérdésben ilyen. hogy kínos döntésekkel jóvá kell hagynia bizonyos akciókat. hogy fenyegessék meg Dr. és arról a sok kárról is. el?írásos amatnak láttassa. hogy eze knek a Mace-féléknek hogyan lehet ekkora hatalmuk. De mikor ekkora felel?sség nyomja a vállát. se küls? ell rá nem bukkanhatott. sem pedig Celia nem ho l? a hotelbeli vitájukat.. Mace bûnös üzelmeinek bizonyítékait. lezuhanyozott és felöltözött. az alkalmazot eresked?cégeké. méghozzá a Felding-Roth kétezer dollárjával. most pedig itt ez az eset a Montayne-nel. hogy bizonyos dolgokban érthetetlen módo n mindvégig hajthatatlan marad. ahogyan Vincent javasolta. aminek ut yen eltemetve rejt?zött az utazási költségek elszámoláskötegében. Éppen ezért meg k lálni a módját annak. hogy ssen vághassanak neki a hatvan kilométernyi útnak Palo Altóba. a dolog túlságosan fontos ahhoz. A Montayne helyzete igen kritikus. A jó édes any nnek a Mace-nek! Sam tovább monologizálgatott az irodája csendjében: azért. Celiában megérlel?dött az elhatározás. mikor áldását adta Vincent Lo arra a javaslatára. Eleget hallott már róla Vincent Lordtól meg másoktól. akkor néha kénytelen nagyot nyelni és tenni. ahol Lisával és néhány újdonsü fordi barátjával volt megbeszélve egy éttermi találkozó. Míg Celia telefonált. pontosabb a megvette kifejezés Dr . Vincent Lor d ugyanis el?relátó módon már gondoskodott róla. a vásárlóké . e ember sorsa van a kezében a részvényeseké. hogy még mindig erkölcsi fenntartásai legyenek. hogy a Montayne minisztériumi jóváhagyását természetes. Gideon Mace-t a leleplezéssel. El?ször a két évvel ezel?tti oktalan viselkedésével a Staidpa ce-ügyben. Andrew a fürd?szobába ment. az a büntetése. Most viszont másként állt a dolog. Igazság szerint nem is kellett túl sokat gondolkozni a megoldáson. és bár ez elég nagy csalódás volt a számára úgy látszott. A valóságban így is történt volna. De akkor is ott vannak. És ez különösen felb te. Buta és in dolog volt. akik semmi mást nem akarnak ennek a világnak a Mace-eit?l. elviselhete len. mikor Vincent megszerezte nem.

gi felel?sségre vonással. mi a terve. Sam ekkor jött rá. ahol Mace székelt. hogy barátságosnak lehessen nevezni. több irat zsúfolódott össze. Sam ezt megértette. kopott méhkas maradt. De ugye nem arra gondolsz. akkor lemondhatsz a Montayne februári piacra dobásáról. Az exorvossal szemben ült. ahol hajdani alkoholisták találkoztak rendszeresen. és azt kérdezte: Valahol itt van a mi Montayne-ünk engedélyeztetési kérelme is? Egy része válaszolta Mace. ugyanakkor meglep? módon mégis jobban nézett ki. amit Mace tett. Mace hang . Ezeknek a változásoknak az egyik oka az lehetett Lord ez a minisztériumi ismer?seit?l tudta . mikor Sam utánaszólt: Vincent! Igen? fordult vissza Lord. amelyek. a hivatalnok alig látszott ki a papírtengerb?l. emiatt jött Igen bólintott Lord.. és Vincent ezen a magányon akart enyhíteni. Most már csak várni kell. Vincentnek a szeme sem rebbent. ne ? tudjon egyes-egyedül arról. én fogok beszélni Mace-szel. hogy te is tudjál róla. miért kéne egyed alnom. Bármennyire is utálom magam érte. amit tennünk kell. és belépett egy klub ba.. mire kell az a kétezer ollár. mint valaha. amelyek a lábához tett aktatáskában lapultak. és még mindig reménykedett. hogyan késleltette Mace a Staidpace engedélyezését több mint egy évig. Tényleg ilyen hosszú id?r?l lenne szó? kérdezte Sam. Zsarolásra adott hivatalos engedélyt. Az egész nem fért be ide. Még egy rövid ideig várni. Oldottabban viselkedett. minden még rosszabb lett. amire készül. Csak meg akartam köszönni. Ha kiderül a dolog. Az ar már nem volt olyan paprikavörös. Pléhpofával hozzát ette: Ha nem használjuk fel. A washingtoni épület továbbra is az a személytelen. Gideon ace-szel. Ezt a kockázatot is vállalom. Egyébként a minisztériumban semmi nem változott. Vágj bele d. Kockázatot vállalok. Köszönöm mondta Sam. Lord körbemutatott. akkor azzal magamat is inkriminálnám. és ezzel már nem bandzsított annyira. ne legyen egye dül. hogy val aha is beszéltél velem err?l a dologról. miután Sam leintette. Az ócska öltönye helyett vett egy új zemüveget is váltott. hogy emlékszik-e Sam. A kutatási igazgató már az ajtónál volt. Ha volna válaszolta Lord . és legalább egy évre a hidegre tehetj az egész ügyet. hogy ezt írásban is rögzítsük? Lord megrázta a fejét. és emiatt meggondoltam magamat. de aztán mindenáron tudni akartad. A legfels? vezet?k m agányosak. jóváhagyom. Az íróasztalt is csak fáradságos aktakupac-kerülgetés árán tt megközelíteni. Zsarolás. Rendben sóhajtotta Sam. és bár m mindig messze volt attól. hogy Mace abbahagyta az ivást. mikor elmondta. s?t ha lehet. Nincs mit szépítgetni rajta. és hagyd jóvá. Igen bólintott Lord . hogy én nem les z ügybe belekeverve. akkor letagadhatod. ha nem intézi el a Montayne engedélyezését. ami a kezünkben van. Lord elhallgatott. hogy még hosszabbról. mint az. és az orra sem kéklett. hogy a legutóbbi találkozásuk óta történt valami Dr. Könnyen lehet. Mace-nek csak kérnie kell azoknak a tesztek nek a megismétlését. nincs a kabáthajtókád alatt rejtett m . és határozottan öregebbnek látszott. annak biztos tu datában. De azt akarom. Valamikor arról volt szó emlékeztette Sam a kutatási igazgatót . hogy Vincent tulajdonképpen csak azt akarja. A szekrény méretû kis lyukban. és nem látom be. Ellentétben a korábbiakkal. A minisztériumi tisztvisel? fölött nem múltak el nyomtalanul az eltelt hónapok. Ha jól sejtem. hogy em lesz szükség azokra a fénymásolatokra. a nyers modorán és az agres szivitásán határozottan enyhített. Tréfásan hozzátette: Remélem. Még így is enyém a piszkos munka. hogy a Montayne minisztériumi engedélyezése most már minden kétséget kizáróan a küsz Vincent Lord észrevette. gondolta Sam. és így azt a fölösleges kérdést sem volt alk lma feltenni. és nem gyakorolunk nyomást Mace-re. ami n em kevésbé büntetend? cselekedet. Õszintén aggódom az ausztráliai eset miatt.

végignézheti. hogy annak idején azt mondta Sam Hawthorne-nak: Ha eljön az id?. Mace felemelte a fejét. Most már biztos volt benne. Ezek itt t?zsdeügynököknek szóló megbízások. és éles hangon megkérdezte: Mi az ördögr?l beszél itt nekem? Err?l válaszolta röviden Lord. hogy a birtokunkb an vannak és mérlegeljük. Ugye tudja. akkor azokra az esetekre is fény derül. yes problémáknak egy része a vállalatunk tudomására jutott. de elutasított tet. és itt nincsenek tanúk. A szükségtelen késleltetés ellenére is világosan kiderült. de további részl akarok tudni az esetr?l. A két érintett gyógyszergyár neve Binvu cts és Minto Labs. és ha ezeken kívül máskor is folyamodott ehhez az e szközhöz. De hát ez hónapokba telhet! tiltakozott Lord. de az talán újdonság. Ezt felejtse el! Több módja is van annak. Ja. hogy a Staidpace késleltetése szükségtelen lt közölte Mace egykedvûen. Kinyitotta az aktatáskáját.józannak tûnt. Lord durván félbeszakította. miközben vékony hangon megkérdi: . én akkor is el fogom végezni azt. Az isten háta mögött lakó asszony. ho at mondtam. és ezek csak a másolatok másolatai. Lordnak eszébe jutott. amiért itt ülök. Még id?ben eszébe jutott. akinek lételeme mások megalázása. hogy egy ellenfél. Tudom. Csak az a fontos. hogy a vállalatunk ne keveredjen bel e az ügybe. A börtönt persze nem kerülheti el folytatta Lord . hogy már látta ?ket. Kutató tudósi hírnevemre mondom magának. Nézze csak meg ezeket alaposan. Azért va köze. Ez zsarolás vinnyogta Mace kétségbeesetten. hogy a vaktában leadott lövés telibe talált. De bizonyos szempontból van köze mondta Lord. Hátrapillantott. csak maga meg én. Személyes problémái vann ak. Magát ezért. hanem a maga lelkiállapota. hogy küldjék el az információkat. Remeg? kézzel nyúlt hozzá. hogy maga több mint tizenhatezer dollár illegális nyereséghez jutot bizalmas minisztériumi információk felhasználásával.. Ehelyett azonban a hivatalnok letette a papírokat az asztalra. Mindkét alkalommal alaposan körüljárták az elmentették a Montayne-t. semmi szükség megkockáztatni. Lordnak az volt az érzése ott helyben infarktust kap. Mikor a Staidpace engedélyezését késleltette. és valószínûleg akkora pénzbí agára. számlakivonatok és egyéb dokumentu b?l egyértelmûen kiderül. Látszott. h gy másnak is van bel?lük másolata. mir?l beszélek? Lord bólintott. hogy jó a er. és ha megé . hogy Mace azonnal felismerte a legfels? papírt az egyik t?zsdei tr anzakciós dokumentumot. Mace egyre kétségbeesettebb arckifejezéséb?l Lord kitalálta. és magában akkor hozzátette: Még tán élvezni is most elérkezett a pillanat. és kés?bb a kormány is vizsgálatot indított. lehet. hogy nincs más válasz mint megtenni a kellemetlen lépést. én is átrágtam magam az egész aktahegyen bólintott Mace . m aga aláztatott meg és verg?dik szenvedve. és már tudta. hogy bizonyítékot hagyjon maga után. és az ajka görcsösen rángatózott. hogy az ujjlenyomatai rajta vannak. Mindenesetre ennek semmi köze a Montayne-hez. Még ha így lenne is. csekkek. ahogy a férfi szája szögletében bugyborékol a n . igazságtalan el?ítéletekhez vezetik és beárnyékolják az ítél?képességét. nem pedig az enyém. hogy lesznek további kérdéseim. és suttogva megkérdezte: Honnan szerezte ezeket? Ez nem fontos válaszolta gyorsan Lord. majd én elvégzem a piszkos munkát . Már írtam Ausztráliába.. Lord tett még egy utolsó kísérletet. Az arca hamuszürkévé vált. hogy be van-e zárva az ajtó. abban nem maga az engedélyeztetési kérelem játssza a legnagyobb szerepet. Az a maga véleménye. hogy ha gyakorolhat Mace fölött. Lord a Mace asztalán hever? iratok tetejére tette a fénymásolatokat. az eset bíróság elé került. amik kikészítik. Mace megtört. Ez esetben persze vizsgálat indul. Úgyhogy semmi érte megennie vagy elégetnie. hogy ne juttassuk-e el az igazságügy-miniszternek és talán a sajtón is. és utána laponként végignézte az eléje tet somót. összeszedte t és visszacsúsztatta az aktatáskájába. és Lord határozottan élvezte. és nincsenek mellékhatásai. hogy a Montayne is ilyen gyógyszer. Lord viszolyogva nézte. Igen. és kivett bel?le néhán t. Igen. mert szerintem amit a Felding-Rothszal tesz. Voltak más esetek is. Lord az iratokért nyúlt. hogy belerokkan. Gyönyörûséggel töltötte el. biztosítottam magát arról.

hogy ezze szerrel kapcsolatban nem tiszta minden. Mace irodájában némán néztek egymással farkasszemet... Két hétbe tellett.. Visszakerülnének magához azzal a garanciával. Err?l már beszéltünk szakította félbe Lord megvet?en. Hallgasson ide könyörgött Mace már félig zokogva . A hivatalnok átvette. hogy a Montayne-nek nincs köze a történtekhez. akivel még soha n ozott. ami civilizált dolog. amit Lome Eagledon.. megvizsgálta a tartalmát. azt kellene. szó nélkül sarkon fordult. Nem szólt oda el?tte telefonon. amit ígértem nyújtotta át végül Lord a borítékot Mace-nek. vad gyûlölet lángolt fel a szemében. Celiának egyébként is Manhattanben akadt dolga. aztán Lordra emelte a tekintetét. mert tudta. Isten malmai úgy is lassan ?röltek. Mint a legnagyobb gyógyszergyárakat képvisel? egyesületnek az elnöke mondta . hogy egy napon ezt még nagyon megkeserüli. amiket az iparágunknak meg kell hallgatnia. 10 Novemberben. nem kerülnek az ig azságügy-miniszterhez és a sajtóhoz sem. Én és Ralph szinte semmiben nem értünk egyet. Fröcsög? gyûlölettel sziszegte: Magának meg a cégének mától fogva a minisztériumban van egy halálos ellensége. tényleg lehet benne valami. az az ausztráliai eset. hogy kielégíti végre a kíváncsiságát és megismerkedik egy ellenféllel. hogy másokról ilyeneket mondhasson. megkapják az engedélyt? Akkor az iratok. Igaz. Lord nem válaszolt. személyesen utazott fel Washingtonba. Vincent Lord semmit nem kockáztatott. Megtartotta a szavát. De két hét múlva a minisztérium engedélyével meg lehetett kezdeni a szer recept re való felirását és árusítását Egyesült Államokszerte. A látogatás hirtelen elhatár tett. hogy bízik a becsületszavamban. a Gyógyszergyártók Egyesületének e nöke mondott neki nemrégen Washingtonban.. A Felding-Rothnál mindenki ünnepelt. és kiment. Eddig még kevés gyógyszeripari vezet?vel akart. de beszélgetünk.. Mindketten hallg attak. hogy l obb tudomásunk szerint nincs róluk több másolat. hogy Stavely úgysem akarna szóba álln i vele. Figy tetem. Amikor viszont Maud St . És ebben hogyan lehetek biztos? Úgy. komolyan gondoltam. Mace-nek. kinyitotta. És mit ér a maga szava. hogy a februári forgalomba hozatal sikerüln i fog. Celiának eszébe jutott valami. hogy ellenfelek vagyunk. könnyed stílusú Eagledon korábban a ko mány ügyvédjeként dolgozott. mocskos gazember?! Ne haragudjon. sz tek kapcsolatot tartani a fogyasztói csoportokkal. suttogta a hivatalnok kétségbee setten.. Lord megvonta a vállát. egy péntek délután Celia meglátogatta Dr.. hogy átadja a kényes iratokat Dr.Mit akar t?lem? Tudja azt maga nagyon jól válaszolta Lord. Itt van. zta. meghallgatjuk egymás álláspontját. és két üres órája maradt a nap közepén. amiknek az imént mutattam meg a fénymásolatát. Maud Stavelyt a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet New York-i központjában... hogy figyelmeztetem válaszolta Lord higgadtan . És ha.. de néha hasznos dolgokat mondanak. Ezért hív om meg évente kétszer ebédelni Ralph Nadert. A Montayne-re. A maga szóhasználatával élve ésszer Meg akarják kapni az engedélyt. hogy Gideon Mace vadul ha jtotta ?ket.. Magánál sokkal kiválóbb e le a nagyesküt arra. Mace megpróbálta összeszedni magát. Minden másolatot megsemmisített. A zseniális. a Montayne-nel kapcsolatos gyanú. de nincs abb an a helyzetben.

De sajnos nem tudok magának segíteni. A metsz?. de mostanra ez a sz?nyeg annyira elvékonyodott. Mrs. a Stavely-féle csoport f?hadiszállásához. Rendben. amelynek törött kirakatát ragasztószalaggal reparálták meg. Ki maga? Ó. Aztán másokhoz hasonlóan végigjártam a szamá . azért sem eb e velem. A jelek szerint a szervezet nem dúskált a pénzb n. Stavely közölte hogy tengernyi a dolga. Gyógyszeripari vezet? vagyok válaszolta Celia. A Celiára szegez?d? átható kék szempár elárulta. mit óhajt? Dr. Miközben várakozott. Igen. egy nyitott ajtóval találta magát szemben. napi nyolc órát küzd egy velejéig romlott és erkölcstelen iparág ell n persze a gyógyszeriparra gondolt . másvalak meg fontoskodó hangon telefonált. A benti apró szobában ?sz hajú n? trónolt a jobb id?ket látott fémasztal mögöt névkártya tanúsága szerint Mrs. hogy itt-ott el ?tûnt alatta a padlózat deszkája. ha meg nem javíttatják ezt a ny omorult gépet. és olyan az tán végképp nem. A lépcs?házhoz hasonlóan itt is pergett a falakról a maradé esték. hogy ég a munka a kezük alatt. ent van Dr. Szerintem maga a Jordan. Maud Stavely egy viharvert asztalnál ült. semmivel sem volt különb a többi helyiségnél. és nem fogja a drága idejét holmi zavaros agyú nagyip ri vezet?re pocsékolni ezzel persze rám célzott. Felállt és eltûnt egy másik ajtó mögött. a néni fennhangon kijelentette: Mindig mondom ezeknek. hogy Stav most próbálja bemérni . A kezében egy iratot tartott. Thorn. A csúf lépc aláról pergett a festék. amit valaki a gyógyszergyárak romlott pénzéb?l fizetne neki. Honnan olyan biztos abban kérdezte Celia finoman . akkor nem dolgozna a gyógyszerbiznisz értékesítési bugyráb n. vagy pedig az ócskapiacon vették fillérekért. és egy apró. Vegyészként kezdtem közölte Celia. ez tényleg kínos ismerte el Celia. Hogyan írjam le azokat a szavakat. hogy n túl sok pénze az öltözködésre. valaki sebesen gépelt. amit azóta is sajnálok. mikor Celia taxija megállt egy sivár hatemeletes ház el?tt a Harminchetedik utcában. Az önkéntes íróasztalán postázásra váró prospektusok tor aznap beérkezett posta még felbontásra várt. Thom önkéntes kopogott szorgos harkályként egy körülbelü mazó Underwood írógépen. A környezet alapján. Az egyik ajtóra mutatott. hogy csak így rát em magára. Mikor Celia megkönnyebbült sóhajjal kilépett a liftb?l. Valamikor régen takaros padlósz?nyeg l ehetett a szobákban. Vigasztalanul esett az es?. mint például az aggyatok ?! Talán keressen helyette rokon értelmû szót javasolta Celia. A n? kifejezetten csinosan mutatott a borvörös gyapjúszoknyában és a rózsaszín blúzban. türelmetlen han g egyben kulturáltan is csengett. gondosan manikûrözött körmû. Stavely? Igen. Celia arra gondolt. amikben kett? is van. tette hozzá. Meglepetten nézte a vonzó külsejû. kis New England-i akcentussal. Celia valami köszönésfélét morgott. A n? nem válaszolt. hogy az irodai berendezést vagy a helyiségek el?z? bérl?je hagy ta ott. nem messze a Seventh Avenue-tól. Celia egészen másnak képzelte el Sta velyt. Úgyhogy nem találkoztam vele. aki nem lehetett több negyvenegy-negyvenkét évesnél. Tessék. hanem még keményebben fürkészte Celiát. O. hogy Stavely a választ saját kérdésére. hogy így tettem? Mert ha nem tette volna. Szeretnék beszélni vele. Mikor Celia belépett. aki úgy érezte. Kereszteljem át az államot mondjuk Meormiára. é ajtóhoz ment. A kis szoba. Merthogy Georgiá kéne megcímeznem. Látszott. Celia megpillantott néhány e zomszédos szobákban. hogy a válasz korántsem elégítette ki. És ezzel a levéllel mi legyen? csattant fel a helyesíróbajnok. mert az a betû még mûködik?! Igen. Honnan tudta? Már hallottam magáról. Bemehet. aki úgy kiárusította volna a tisztességes n?iséget. gesztenyebarna hajú. az vagyok bólintott Celia meglepetten. v t asszonyt. de feltétlenül találkoznunk kellett. mert torkán akadna a falat. Eagledon elnevette magát. mint maga. Nincs sok n?i vezet? ebben a rothadt iparágban. Thomon látszott. pedig látszott. csak egy egyszerû érdekl?d?. de mégsem faggatózott to b. és amiket a n?r?l hallott. hogy itt hagyom ?ket. ahova belépett. Ezenkívül pedig. nyikorgó-recseg? lift kínlódott fel a látogatókkal a le emeletre. és felpillantott a látogatójára. Ne haragudjon.velyt akartam ugyanebb?l az okból meghívni te jóságos isten! Celia kíváncsiskodására Eagledon folytatta a történetet: Szóval Dr. Az épület földszintjén gy vasedénybolt volt. Megjelent Mrs. Nem mûködik rajta a g . bent.

Ugyanakkor sok olyan embert is vágott közbe Celia . Más körülmények között Celia kikérte volna magának ezt a hangot. hogy megtartsam az ember ek egészségét és életeket mentsek. hogy orvosi képesítése van jegyezte meg Celia puhatolózásképpen. Ezzel sarkon fordult. de e nélkül az agresszív reklámhadjárat nélkül. amit az egymással v erseng? gyógyszergyárak dobtak piacra. A maga cége meg a többi is cinikus. Például azt szeretném tudni. e m jó ötlet. olyanoknak is. Maga nagyon er?s szavakat használ szólt közbe Celia. Itt van például a Valium meg a hoz sonló szerek talán a világ legfölösebb mértékben használt. amely persze továbbra is szedhette volna a szereket. hogy nekik is meglegyen a saját Valiumuk valami más néven ahelyett hogy valami új. akik kétségbeesésükben öngyilkosságot. vagy nincs rá pénzük. de csak bizonyos embereknek és bizony os esetekben.. legszükségtelenebbül felírt gyóg túlhajtott reklámhadjáratok. Alapjában véve a gyógyszerek hasznosak. de. amivel maga fogl alkozik: az értékesítés. Nincs haszna annak és semmi el?ny nem származik a bból. A másik hidegen kérdezte: Ugyan mit? Hát talán némi megértést vonta meg a vállát Celia. hogy menjen-e. De mivel a Valium nagy üzleti sikernek bizo yult. Visszatérve a Valiumra. Kicsit sok gyógyszert?! Mindenki kilószámra gyártja a recepteket. Stavely egy székre mutatott. h ibilis pénzösszegeket csak azért. Ha már itt van. miért gyûlöli ennyire a gyógyszeripart? Maud Stavely halványan elmosolyodott. Stavely legyintett. Mit akar itt? Celia megpróbálta mosollyal fogadni az ellenségességet. Tudom. Senkinek nem volt szüksége arra a kis millió Valiumváltozatra. Még ha nem is értenénk egyet. vagy maradjon. Mit akar tudni? Ez mintha egy lehelettel kevésbé hangzott volna ellenségesen. nem tudta. gyógyszerfügg?ségben szenved? ember eket hagytak maguk után. és indulni készült. Tíz percet mondtam. ennek érdekében agyalják ki az eiket. belgyógyász vagyok. hasznos szer felfedezésére koncentrálták volna az energiájukat. de hallgatom. hogy ezek a szerek szerencsétlen. üljön le. És maguk éppen ezt akarják. Tíz percet adok magának. hogy ötféle különböz? Valiumot lehet kapni. de rögtön újból elkomorult.. Én csak tudom. ezért dolgoznak. aminek eredményeképpen boldog-boldogtalannak felírják a gyógyszereket. aminek eredményeként az agymosott sok azt hiszik. Na jó. Arra gondoltam. és fel nem adtam a magánpraxisomat. hogy léteznek ilyen nekem-is-van-már szerek szakította félbe Cel ia türelmetlenül . és talán több is. hogy tényleg ki t sok gyógyszert írnak fel az orvosok. Hiszen én is egyike voltam az agymosott orvosoknak addig. nem tíz órát. Nem értek egyet magával. de a kíváncsisága mi magát. Nem vitás. A barátságos hangnem semmit nem használt. Úgy látszik. és meghallgatha tnánk egymás érveit.. de csakis annyira. hogy ezt a szervezetet megalapíthas am. akiknek nincs rá szükségük. mint korábban. mintha a súly ut pná a fizetését. és busás haszonnal árusítha Mindenki tudja. hogy beszélgethetnénk. mert úgy érezte. hogy megváltoztatták a molekulákat. míg rá nem nyílt a szemem a gyógyszerüzlet szörnyû mibenlétére.. Arra kaptam felhatalmazást. Ezzel szemben maguk beindítják a könyörtelen és mindent elsöpr? hirdetési kampá kat. Találkozni akartam magával. gonosz módon tukmálják rá minden termékeiket. csak éppen sokkal tágabb értel . hogy ezek a Valium-félék mindentudó csodaszerek. De így is jó. és ma is ezzel foglalkozom. s?t talán még imádkoznak is a minél több receptért. mint kéne. Ez a maga üzletágának egy másfajta elvtelenség Hallgatom mondta Celia. mert sok a dolgom. és meggyógyultak. s?t éveket áldoztak a kutatásra drága tudományos id?t.Ez engem egyáltalán nem érdekel. vagy kárt tesz a szervezetükben a szer e mindhárom egyszerre. hogy kissé különbözzön az eredetit?l és így szabadalmaztathassák. ennél több durvaságr s szüksége. hogy többet nem óhajt önmagáról beszélni. amivel azt akarta érzékeltetni. A maga bizniszének a legerkölcstelenebb területe éppen az. mindketten profitálhatnánk a dologból. Igen. oda vezettek. akiknek tényleg szükségük vo szerre. Legalább kezdje el a történetet. De néha ezek a mellékkutatások vezetnek új f . És eg is születtek az új Valiurnok úgy. Celia habozott. Ez a kisebbség makacskodott a másik . amiket a magáéhoz hasonló cégek folytattak csillapíthatatlan ka iságból. a konkurens cégek hónapokat.

hogy ezt a jóváhagyást azonnal visszavonják.. mint az eredeti probléma. annál még mindig öss zehasonlíthatatlanul jobb és etikusabb. A hét végén készülnek döntést hétf? reggel jelentik be egy sajtóértekezleten. amelyek vérmérgezés y több páciens halálát okozták. Továbbiak nem kerülnek ki a gyárból. és ezt legtöbbször sikerül is elérniük. mintha nem is hallotta volna Celia közbevetését. Stavely folytatta. akik tönkretették a társadalombiztosítási rendszert. a költségeket viszont a cégeknek kellene állniuk. Ha zárolnák a gyógyszertárak r zleteket. hogy a gyanús eseteket jelent a minisztériumnak. lehet. miközben nem hajlandó zavonni egy veszélyes termékét . Dr. Ez nem igaz! tiltakozott Celia. Maga tényleg hisz e bben a naiv érvelésben? Mert nemcsak a Valiumról van szó. Na. Most viszont én nem hiszem el. gépi meghibásodás helyét felfedezték és a zavart elhárították. és nagy alószínûsége annak. A maga drágalátos iparának a fejére kell koppintani bizonyos szabályozásokkal. képtelenek egyensúlyban tartani a költségvetést. Elmondta.hez. és még az anyjukat is eladnák néhány sz . Jaj istenem! kapott a fejéhez hitetlenkedve Dr. Ha pedig új szert dobnak piacra. Biztos ebben? Száz százalékig. Jó. amit a Montayne-r?l állít! És különben is. A dilemma a következ? volt: úgy tudták. hogy megakadályozza ennek az elégtelenül tesztelt gyógyszernek a piacra kerülését Celia megunta az egyoldalú szónoklatot. amiken keresztül baktériumok juthattak a szerbe. hogyan cáfol eg az orvosszakért?k a tárgyalóteremben elhangzott vádakat. hogy a minisz térium úgy döntött. a szabadversenyes kapitalizmus sem tökéletes.. és nemcsak ott. míg a maguk fizetett emberei ott lobbiznak a Capito l Hillen. Véletlenül tudok az ügyr?l szólt közbe Celia . mert különben nem hajlandó tisztességes módon tájékoztatni a gyógyszerei veszélyeir?l. a minisztérium és a kórházak között. Hát ezért kellene a kormánynak ellen?riznie és irányítania a gyógyszerészeti kutatást. hogy még mi sem tudunk mindegyikr?l. az akut hiányhoz és feltehet?leg még több halálesethez vezetne. már megvan a minisztériumi e k. akkor a káros mellékhatások etlen szó sem esik az ezzel kapcsolatos jelentések kényelmesen. Ma délel?tt hallottam. Stavely s ez szégyenletes példája annak. egy kórházakban h nálatos intravénás folyadékkal. Miért? Volt egy eset Ausztráliában.. és ez éppen egy olyan eset. Az állitólag steril intravénás folyadékot tartalmazó üvegek n zárókupakokat találtak. Stavely feljegyzett valamit. betiltja a raktárakban álló készlet felhasználását. Minden fontosabb új gyógyszert rögt lekoppintanak a konkurens cégek. Stavely többek között megemlített egy friss vitát. Az információ az érintett gyógyszergyár egyik vezet?jét?l szárma Celia megbízhatónak tartott. és most meg is kaptam. érveket kértem. amir?l Celia is tudott. Egy gyógy szergyárnak (nem a Felding-Rothnak) problémái támadtak az egyik termékével.. ahol intett megpróbált valami elfogadható megoldást találni. A köz érdeke. A mi szervezetünk sok ilyen esetr?l tud. Törvény írja el?. . aztán tovább beszélgettek. milliárdokat dobtak ki az abl kon. Még ma is a olnak. hogy még most sem volna penicillin a piacon! Jó. Ismerjük az ausztráliai esetet szólt közbe fáradtan Celia. de amit maga javasol. hogy valaki elhanyagolta a. Hetek óta folyt a vita a gyártó. Végül szóba került a Montayne A szervezetünk jelentette ki Stavely továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében. valljuk b . arról nem beszélve. Ilyen körülmények között biztos. De vajon indulni fog-e valaha is bûnvádi eljárás ez ügyben? Addig nem. hogy a segítségükkel maradnak fizet?képesek a nagy gyógyszergyárak re a társadalomnak mindenképpen szüksége van a fontos áttörések közötti holt id?szakokban. hogy komolyan beszél kerekedett el Celia szem e. hogy néhányszor el?fordult. Tovább hallgatta az a sszonyt. de az ausztrál k ormány által indított vizsgálaton is felmentették a Montayne-t. Mert azt ugye nem akarhatja. hogy a gyógyszerkutatást ugyanazok a politikusok ell en?rizzék. hogy valamennyit sikerült kiszûrni. Stavely. gondolta Celia. néha közbeszúrt egy-két mondatot. hogyan akadékoskodik egy gyógyszergyár. és lefogadom. és közben az ígért tíz percb?l kerek egy óra lett. ugyanakkor könyörtelenül el lyeszt?dnek az irattárak mélyén. és felcsattant: Nevetséges. hogy a hibás üvegek száma elenyész?. Stavely élesen nézett rá. Az információ törvényellenes visszatartása. hogy csak a legminimálisabb figyelmeztetést kelljen a szerhez mellékelni.

amiket ma délután ? mondott Stavelynek. milyen durván félre nformált a Montayne-nel kapcsolatban. vagy a jelent?ségüket bagatellizálni. Stavely ott követi el a hibát. Másfel?l viszont az asszony nagyon is jól informált. Stavely természetér?l. mindig is nehéz volt velük átgondolt. hogy olvasta-e a tárgyalás jegyz?könyvét. hogy helytállóak. amit Celia beléptekor. Igazad van sóhajtott Celia. és halálosan komolyan veszi saját magát. hogy értelme volna a további beszélgetésnek. és micsoda el?ítéletei vannak. Stavely már újból azt ratot olvasta. hogy Stavely mégiscsak megfogta valahogy: nevezetesen. Celiát zavarta. Jó napot. mert mikor senki nem figyelt od a. h ogy nincs humorérzéke. Egyszer valaki nemzeti kincs -nek nevezte az Egyesült Államok gyógyszeriparát. Nem ezt kérdeztem. míg el nem olvasta. Stavely meg Wolfe téged és a kollégáidat birizgál szüntelenül. hogy jöv? héten pótolja ezt a mulasztását. s?t talán briliáns esze van. Eszébe jutott. Ha még emlékszik rá. Stavely valóban elhivatott. Egyes nézeteivel többé-kevés is egyetértett. Orvosi végzettsége miatt alkalmas is arra . objektív beszélgetést folytatni. meg joga is van hozzá. akkor ezek a vállalatok is könyörtelenül és etikátlanul jártak el. De bárcsak egy kicsit halkabban csörtetnének a kard al és józanabbul! Andrew megrázta a fejét. Másban nem nagyon. de bizonyos fokig megszállott is. humánus vonatkozást. Az is elég naiv és abszurd elképzelés Stavely részér?l. És igaza volt. és a sivár ház sivár irodáiból kiment a hasonlóképp sivár Délután. arról nem beszélve. Olvasta a tárgyalás jeg Kimerít? jelentéseket olvastam az ügyr?l. Annak idején Sam Hawth orne hozta fel neki azokat az érveket. És még valami: mikor ?k könyörtelenek és eti nok. mint a tiéd. Az is világos. amikor bejött hozzám. Celia már találkozott ilyen e rekkel. Néha nehéz elviselni ezeket a b?sz aktivistákat Maud Stavelyt. A te iparágadnak éppúgy szüksége van rájuk. miközben Celia Manhattanb?l Morristown felé hajtott. Este Celia elmesélte Andrew-nak a délutáni kalandját. Jó napot mondta Celia. s?t alkalmanként kifejezetten utálja ?ket az ember mon dta Andrew. Nem hiszem. És bár Celi a felhasználta ezeket az érveket. és a férjének szokás szerint me t futotta egy-két bölcs megjegyzésre. hogy nem olvasta a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai per jegyz?könyvét. hogy tizennégy évvel korábban ? maga is nagyon hasonlóan vélek dett a nekem-is-van-már gyógyszerekr?l meg a molekuláris rulettr?l . hogy a gyógyszeriparnak csak a negatív oldalait h angsúlyozza. A szûr?s szeme tt megint ott bujkált valami halvány mosoly. hogy képtelenek megszabadulni ett?l a z antagonisztikus szemlélett?l és a szürke árnyalataiban gondolkozni. Nader segített az autókat jobbá és biztonságosabbá tenni valamennyiünk számára. elgondolkozott Dr. akkor fel kell tenned magadnak a kérdést: honnan tanul ták? A válasz pedig: az olyan cégekt?l. egyáltalán nem volt biztos abban. hogy hozzászóljon a gyógyszerkérdéshez. Akkor olvassa el! És ne merészeljen addig a Montayne-nel kapcsolatban nyilat kozni. akiket n em szabad figyelmen kívül hagyni. én is ugyanezt mondtam. aminthogy néha valóban azok. Akkor nem volnának sikeres aktivisták. Dr. Celia bólintott. és én a l ezért hálás vagyok neki. de ebben feltétlenül. . amive az iparág a tudományt és az egészséget szolgálja. mint ahogy an jén a General Motorsnak meg a többi autógyárnak szüksége volt Naderre. drágám.Nem értek egyet azokkal a szakért?kkel vét? közölte Stavely. Annyira hozzás oktak ahhoz. Celia felsóhajtott. logikus gondolkozású. hogy feketén-fehéren lássák a dolgokat. fegyelm ezett és borotvaéles. Felpillantott. Sidney Wolfe-ot . és teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sok pozitív. Jordan. és Ce ia végs? soron egyetértett ezzel. Ralph Nadert meg a többieket . hog ercre se tudjatok lazítani. hog kormánynak kellene ellen?riznie a gyógyszerkutatást. Elhatározta. De szükség van rájuk. Azt kérdeztem. De mindent egybevetve Stavely meg a szervezete kemény ellenfelek. ahol az élet nagy rész e játszódik. Nem ismerte be Celia. aki fényt derített a s kre.

Ugyanekkor sajtó k ki. a kórházakról és az betegekr?l...Celia még jobban értékelte volna Andrew-nak ezt az utolsó megjegyzését. hogy ennek az intravénás folyadéknak a te ? készletét zárolják. amit az elkövetkezend? hónapokra szántak. Celiának aródzott felhívni ?t. valamint a potenciálisan halá anyag gyártójának passzivitását. csonkítatlan szövegre volt kí csi. Bill Ingram segített felelt azért a sok millió dollárért. ahogy a februári határid? egyre fenyeget?bb közelségbe került. Celia. Feltétlenül legyenek jelen tévétársaságok és hírügynökségek is. és hogy a döntést hétf?n hozzák nyilvánosságra. Még vérmesebb reményeket keltettek azok a hírek. Dr. és ezt azonnal kihasználta egy mesteri taktikus. Gondosan kidolgozott reklámok méregdrága négyoldalas színes betétek jelentek meg orvosi magazinokban. hogy kölcsönkérje. hogy megtiltja a kórházaknak az intravénás. hogy. és tiltsák meg a felhasználását. Stavely ugyanis behívatta az egyik munkatársát. de az Egyesült Államok egész területén sem sikerült egyetlen árva példányt sem fe aniuk. míg a másikon a Montayne klinikai hatásának leírása. élet-halálról van szó. hogy a minisztérium már döntött a meglév? f betiltásáról. A várt hatás nem maradt el. az izgalom. aki bent volt nálam? Az igenl? válasz hallatán Stavely kiadta az utasítást a fiatalembernek: Sajtóértekezletet tartunk holnap délel?tt. idegesség és reménykedés keveréke uralkodott. de Celia most az egész. Maud Stavely és a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet követe elentette. aminek eredményeként másnap délel? akor megkezd?dhetett a sajtókonferencia. és repiajándékokat osztogattak nekik a golfjátékhoz szükséges apró kellékeket Montayn A vállalat minden szintjén. amit most fogok megírni. hogy kitette onnan a lábát. hogy Martin Peat-Smithnek és k utatócsoportjának sikerült áttörnie egy technikai korlátot.. 11 Celia legnagyobb meglepetésére a Felding-Roth központjában egyetlen példány sem kalló ott a Montaynenel kapcsolatos ausztráliai tárgyalás jegyz?könyvmásolatából. Az érdekeltek egy magnókazettát is kaptak egyik oldalán Brahms gyönyörû Wiegenlied-je ?dala volt hallható. A jogi osztály mi nt megtett. A Montayne piaci el?készít? kampánya ?rületes tempóban folyt. hog atozzanak az ausztrál partnerirodájuknak. vasárnapi lapok is f?helyen hozták a történteket. arról. követeljük! -. ahogy az egy új gyógyszer bevezetése el?tt lenni szoko tt.. Celia akit helyettese. a lehet? legkorábbi id?pontban. és megkérdezte t?le: Elment az a n?. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szerv ezet helyteleníti az Élelmiszer. amik több emberéletet követeltek. Tovább osztogatta a gyors. Bár Maud Stavelynek nyilvánvalóan ott lapult egy példány az íróasztalfiókjában. Továbbá követeljük igen. a másnapi. célratör? utasításokat. ami oly hosszú ideje gátolta a to . Több jelentés is idézett bel?le. a legtöbb riporter mell?zve a hír valódiságának ellen?rzését így kezdte a cikkét: rs válaszként Dr. mikor a minisztérium bejele döntését. Stavely az i ntravénás folyadék problémájáról kezdett beszélni.. aki kissé zavartan követte az eseményeket senkinek nem szólt az ügyben játszott szerepér?l. és a szöveget ynökség Stavelyr?l készített fotójával illusztrálták. a vérmérgezésekr?l.és Gyógyszerügyi Minisztérium. Farkasszemet nézve a riporterekkel és a rászegez?d? kamerákkal. Inkább utasította a Felding-Roth jogi osztályát. amir?l el?z? nap Celiával is eszmét baktériumokkal fert?zött üvegekr?l. hogy ostoba ndiszkréciót követett el. El atta viszont azt a Celiától származó értesülését. Tudas sa mindenkivel.. néhány perccel azután. Mindezt kiegészít vállalat ügynökei ezrével hordták szét a Montayne-mintákat tartalmazó csomagocskákat az orvo k. hogy az értekezlet témája fontos. és nem sokkal kés?bb erre az eseményre hiv atkozva kezdtek újabb adománygyûjt? akcióba. így hétf?n. Minden jel arra mutatott. és valóságos reklámposta-lavinát zúdítottak a nemzet orvosaira és gyógys ire. Hangos diadalt aratott a szervezet. amit már eddig kiadt k és azért a még nagyobb összegért. és azok küldjék el légipostával a másolatot. ami Maud Stavely szervezetének irodahelyiségeiben zajlott le pénteken. Valakinek ma éjszaka dolgoznia kell. A legnagyobb tévéállomások esti híradásukban beszámoltak tókonferenciáról. Addig is rengeteg egyéb munkája akadt. Alapos leckét kapott. . ha tanúja let volna annak a jelenetnek. Ehelyett Stavely kijelentette. cirkuszi hangulat. Rájött. amik a nagy-britanniai FeldingRoth kutatóintézetb?l érkeztek. Dr.

hogy az emberi emlékez?képességet javító szerhez még sok év mun . Celia ennek is örült. A kísérletek tovább folytak. mikor a Montayne. hogy éppen egy olyan akadályt sikerült legy?zniük. és a patkányokkal végzett labirintuskísérletek során kiderült. dühösen leparancsolta a pódiumról a cég New York-i értékesít renciáján több száz kolléga szeme láttára. És ugye kapok egy percet.. A Felding-Rothnál el?ször titokban tartották az ajánlat tényét. valamint azt is. mintha nem is a saját hangját hallaná. akikkel Xav ügyét is tárgyaltuk. az elkötelezett demokrata és lelkes Carter-hív?. általánosságokban fogal ott .. és úgy látjuk. ahonnan hamarosan leköszönnek a republikánus politikusok. hogy valaha is átrághatja magát az anyagon. eszébe jutott az a tizenhét éve történt eset. Talán majd tíz év múlva. Ugyan már mondta szelíden Celia. hogy csírájában fojtsa el néhány igazgatótanácsi tag leg ozását. ezenkívül személyesen ismerte Cartert. hogy magamhoz térjek? kérdezte Celia rekedt hangon... Sam Hawthorne meg az igazgatótanács néhány tagja magá getéseik során szóba hozták Xav ügyét. hogy megfel k után kutassanak azokra a kormányposztokra.. Január második hetében Sam magához kérette Celiát és tájékoztatta a Rivkinnel kapcsol elképzelésekr?l. amik kel továbbhaladhatnánk. és mivel még mindketten ácsorogtak. De mit is akart a Montayner?l mondani? Ám miközben beszélt. mint a villámcsapás. Jaj istenem. és abban. töb oldalas kötet volt. amelyekr?l Celia még nem tudott. hiszen másfél évvel korábban az intézet további mûködtetését ja December közepén megérkezett Celia íróasztalára a kért ausztrál peranyag. ne haragudjon rám! Tényleg jobban megadhattam volna a módját ennek a bejelentésnek. Celiának kimondhatatlan örömet okozott. most. Szép csendbe n megállapodtak Rivkinnel a méltányos összegû korengedményes nyugdíjban. hogy kollégájuknak nincs oka vissza gy ilyen fényes ajánlatot. Mindezekért elnyerte megérdemelt jutalmát: felajánlották nek Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesi állását. mert eg szolgáltak a haditengerészetnél. Beszélgettem ugyanazokkal az igazgatótanácsi tagokkal. amir?l Dr Sastri tizennyolc hónappal korábban azt mondta Celiának: Nincsenek olyan módszerek. de ha Xav elbúcsúzott. hogy maga nincs a tudatában. Foglaljon helyet. Valami baj van? Nem szívta meg az orrát Celia. hogy ilyen hamar újból el?léptetjük magát. A részletek nem voltak ismeretesek Martin jelentésében röviden. hogy Martinnak és munkatársainak sikerült megtisztítania egy peptidkeveréket. és Ma rtinnak lett igaza. az asszony meg dezte: Leülhetek? Hát persze. hogy zárják be a harlow-i intézetet megint csak a magas költségekre és az eredményt hivatkozva. Xav Rivkin. de valószínûnek látszott. Persze ebbe az állásfoglalásba belejátszott az a hátsó gondolat is ogy nem árthat a cégnek egy barát a washingtoni Kereskedelmi Minisztériumban. hogy egyszer valóban lesz ilyen szer. De néha olyan sok a dolgom. melyet a patkányok agyából nyertek. nem sajnálta sem az id?t. és kitiltotta a teremb?l. senki nem gondolt rá magamat is beleért e . Ám ekkorra már olyan nyomás nehezedett Celiára. maga lesz a vállalat ú kereskedelmi igazgatóhelyettese. Vaskos. hog y Xavnek szándékában áll azt elfogadni. Az eredmények tükrében azonban Harlow és az agy öregedési folyamatának kutatása id?re megint haladékot kapott. Hogy egész ?szinte legyek mondta Sam . hogy ez az el?léptetés elég szerencsétlen id magának.et. hogy ez a kev kerrel alkalmazható az öregebb állatok memóriájának javítására. Lehet. és úgy vélekedtek. hogy. A hír éppen id?ben érkezett. úgy érezte. aminek eredményeként egyre re elenebbé vált.. hogy a jan 0-i elnöki beiktatás után nem sokkal Xav már búcsút is mondhat a Felding-Rothnak. Sam széles mozdulattal egy székre mutatott. mikor az akkori alelnö . és ekkor egy olyan váratlan esemény történt. a Felding-Roth értékesítési és kereskedelmi ig azgatóhelyettese lett. A fejében egy kergették a gondolatok. a már rég meghalt Irv Gregson. Sam elhallgatott. A jelöltek egyike Xavier Rivkin. Samen látszott. az. sem a pénzt a választási kampány során. s amelyeket egy-két nap múlva szándékoztak yilvánosságra hozni. Még január elején sem jutott hozzá.. és az újdonsült vezet? fullajtárai szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. Nagy meglepetésre Cartert választották meg a következ? négy évre az Egyesült Államok ek. és akkor Sam megmentet . hogy id?hiány miatt kényt len volt félretenni. Bár nyilvánvaló volt. de ez úgy ért. A harlow-i ügyvezet? igazgatótól. Minden rendben. Nigel Bentleyt?l kapott levélb?l kiderült. bármennyire is szerette volna mihamarabb elolvasni. hogy sajnálja a dolgot. igen valószínûvé vált.. hogy legalábbis ebben Sastri tévedett.

mint én. Akadtak pillanatok. És egyetértek. Mrs. legdrágább szerelmem! Mindarra. a férje átölelt dta: Büszke vagyok rád! De hát mindig is az voltam. amir?l nagyon régen beszélt Andrew-nak. hogy Sam mosolyogva egy zsebkend?t nyújt felé. látta. Kés?bb. Nos kezdte az elnök . És igaza van. bár nem hiszem. mikor nem voltál az. A fenébe! Azért sem fogok sírn . Bill Ingram. egy tálcán poharakat egyensúlyozva . Most egy id?re mell?zze az italt. Maga igazán megérdemli.. és kész ügyeket. Mikor teletöltötték a poharakat. mikor Celia és Andrew a hálószobájukban lefekvéshez készül?dtek. Winnie meg én most inni fogunk az egészségedre jelentette ki Andrew. Benne van a Montayne-dologban is. é jesen igazad volt. ragudjon. Bill egy újságkivágást tartott a kezében. és tárgyilagos t mondta: Kérem. látnia kell ezeket. Andrew felemelte a magáét. Celia hevesen magához ölelte.alelnökt?l meg a többiekt?l is mind .. Most g térjünk át a Montayne-re. De mégiscsak eltörött a mécses. aztán bizonytalanul Andrew-ra nézett. hogy megint össze kéne jönnünk. hogy csak most mondom: gratulálok! Ma reggeli közben elmondtam Liliannek i s az örömhírt. ami a Montayne ügyét illeti. csatlakozhatsz hozzánk. az asszony f an megjegyezte: Hát ez is sûrû nap volt. és milyen remekül bevált a terve! Bill Celiát kö és most már csak az a kérdés. hogy fontosak volnának. mivel nyakig benne van a Montayne piaci el?készít? kampány n. Celia elvette a zsebkend?t. Mikor este Celia beszámolt Andrew-nak a küszöbönálló el?léptetésér?l. Megihatom az egészet? Ugyan miért ne? kérdezte Celia csodálkozva. Pontosan egy hét múlva csapta meg ?ket el?ször a rossz hír szele. Mennyire tud franciául? . Egészségére.. A Francé. Közben pedig arra gondolt. Bill Ingram vágta rá Celia habozás nélkül. Mögötte Winnie March ragyogott. hogy lám-lám. Celia mondta Sam gyengéden. és most Sam az. Aztán egy kurta Bocsáss meg kíséretében kiment a konyhába. Legközelebb ak kor bontunk pezsg?t. Ha akarsz . mondta magának. hogy Billnek ki az utánfutója ? Vadul kavargó gondolatai ellenére er?t vett magán. Winnie. azt szeretnénk. Legtöbbször javította ki a felesége. megint csak bebizonyosodott a kösd-a-sz ekered-valaki-más-csillagához elv létjogosultsága. hogy közben jóval nagyobb felel?sség nehezedik majd a vállára. Végigsimítva szokás szerint rakoncátlankodó vörös tincsein zólt: Úgy gondoltam. Winnie elpirult. Ne aggódjanak nyugtatta meg Celia. megtörölte a szemét. Mikor felnézett. és igyekezett a lehet? legnor málisabb hangnemben elköszönni Samt?l. Köszönöm szépen. mint az enyém! Együtt örülünk magával.. A jóisten áldja meg! Winnie bele olt a pezsg?jébe. Egyedül küzdötte fel magát. Ugyanakkor folytatta Sam gondolkozzon el azon. Winnie csatlakozott Andrew is a feleségéhez. Celia Samet követte felfelé. Minden szempontból alkalmas. mert esetleg nem tesz jót a babának. aki. Jordan lelkesedett Winnie. hogy ki legyen az utódja a gyógyszer-értékesítési igazgató székében. Nem lesz könnyû dol . és e rg pezsg?vel tért vissza. akikr?l beszéltem. Ez már a múlté. Egy pár izsi barátom küldte. ha végigvinné a dolgot anna ellenére. Sam. De milyen örömteli! hangsúlyozta Andrew. ami vagy.. Kivette a pe poharat Winnie kezéb?l. hogy úgy vagyok. Andrew grimaszt vágott. minden így marad. Hát. hiszen ez csodálatos újság! Sokkal fontosabb. mé a nászútjukon.Soir-bó\ való magyarázta Ingram. én és a tanács azon tagjai. Remélem. és kuncogva mondta: Épp most vettem észre. köszönje meg a nevemben Liliannek és magának is nagyon köszönöm. De miért is aradna így? Nagyot tévedett. megjelent Celia irod ami elvben már az ? irodája volt. voltál és leszel. üzeni. ennyi sok id? után végre. A t gészségedre. aki az évek múlásával nem vesztett kisfiús bájából. ha megérkezett a kis jövevény. és ? pont úgy örül.

Megértem, ami le van írva. Ahogy Celia elkezdett olvasni, hirtelen jeges borzongásként futott végig rajta a balsejtelem, és úgy érezte, egy pillanatra elakadt a szívverése. Rövid hír volt. Nouzonville belga határ menti francia kisvárosban egy n? leánygyermeket szült, a ki most töltötte be az els? életévét. Az orvosok a napokban állapították meg, hogy a kislányn onti idegrendszeri zavara van, ami eleve kizárja a végtagok normális mozgását; a tesztek a zt is kimutatták, hogy a leánykának nem fejl?dik az agya. Az orvosok tanácstalanok, mert ez ellen semmiféle terápiát nem ismernek. A gyermek egyetlen szörnyû, könyörtelen szóval Az orvosok szerint élete végéig csak vegetálni fog. Az anya a terhessége alatt Montayne-t szedett. ? és a családtagjai a gyógyszert okolják a gyermek tragédiájáért. A hírben nem volt szó arról, hogy az orvosok mennyiben osztj t a nézetet. A Francé-Soir rejtélyes mondattal fejezi be a tudósítását: Un autre cas én Espagne, a paremment identique, a été signalé. Celia némán, mozdulatlanul állt, és azt mérlegelte, hogy mekkora a jelent?sége annak , amit olvasott. ...és egy látszólag ugyanilyen eset Spanyolországban. Mint mondtam buzgólkodott Bill Ingram , nem hiszem, hogy bármi okunk is voln a az aggodalomra. Végül is a France-Soir híres az agresszív és túlzó stílusáról. Ez nem ugyan t ha a Le Monde írta volna meg. Celia nem válaszolt. El?ször Ausztráliában. Most pedig Franciaországban és Spanyolor szágban. Ám a józan ész azt súgta, Billnek igaza van. Tényleg nincs ok az aggodalomra. Emléke ztette magát a Montayne-nel kapcsolatos mély meggy?z?désére, a rendkívül alapos francia kuta tásokra, a több országra kiterjed? hosszas tesztelésre, amik mind egy és ugyanazt a célt szo lgálták: biztosítékokat keresni és találni a Montayne abszolút biztonságosságára. Hát persze s ok az aggodalomra. És mégis... Elszántan odafordult Ingramhez: Bill, azt akarom, hogy a lehet? leggyorsabban derítsen ki mindent err?l a két esetr?l, és amint készen van, azonnal tegyen nekem jelentést. Az újságkivágást az íróas te, és azt mondta: Ezt pedig megtartom. Oké, ha óhajtja. Ingram az órájára pillantott. Felhívom a Gironde-Chimie-t. Még ncs túl kés?, és tudom is, hogy kit kell keresnem. De nem hiszem, hogy... Gyerünk fakadt ki Celia. Induljon már!

Bill egy órával kés?bb vidám hangulatban jelentkezett. Nincs semmi baj! harsogta. Hosszan elbeszélgettem azzal a barátommal a Giron de-Chimie-nél. Mindent tudott arról a két esetr?l, amit a France-Soir megírt; azt mondta , hogy alaposan kivizsgálták az ügyeket, és nincs ok a pánikra, s?t még a leghalványabb kétsé em. A cég küldött egy orvosi-tudományos csoportot Nouzonville-be, és utána ugyanezek az embe rek odarepültek a spanyolországi eset színhelyére. Részleteket is mondott? kérdezte Celia. Igen. Bill a jegyzeteibe pillantott. Véletlenül mindkét eset rendkívül hasonlít az ausztráliaira, amir?l aztán kiderült, hogy vaklárma. Emlékszik? Igen, Bill, jobban emlékszem, mint maga. Szóval mind a két n? a központi idegrendszeri zavarral született babák anyukái hesség alatt összevissza szedett más gyógyszereket is, és emellett jócskán alkoholizált. A fr ia gyermek családjában el?fordult már mongoloid elváltozás, Spanyolországban pedig a baba ap ja és nagyapja is epilepsziások. De ugye mindketten szedtek Montayne-t is? Igen, ez igaz. A francia ismer?söm Jacques Saint-Jean, a kémiai tudományok dok tora elmondta, hogy el?ször a Gironde-Chimie is szörnyen aggódott, úgy, ahogy maga. Rámuta tott, hogy az ? cégénél is ugyanannyi forog kockán, mint a Felding-Rothnál, s?t talán még töb s. Tovább! utasította Celia röviden a beosztottját. Szóval az ítélet a következ?: a Montayne-nek abszolúte semmi köze a csecsem?k szüle

rendellenességeihez. Ebben teljes mértékben egyetértettek a tudósok és orvosok, akik között a tak független konzultánsok is. Arra jutottak, hogy a többi gyógyszer, amit az anyák szedte k, bizonyos kombinációban veszélyes, és... El akarom olvasni a jelentéseket vágott közbe Celia. Mennyi id? alatt kaphatun k másolatokat? Mindkét jelentés itt van. Itt? Bill bólintott. Itt az épületben. Jacques Saint-Jeantól tudom, hogy Vincent Lordnál vannak. Pár he te küldték meg ?ket annak a Gironde-Chimie-elvnek a szellemében, hogy mindenkit minden r?l informálni kell. Akarja, hogy elkérjem Vincentt?l a... Nem szakította félbe Celia. Majd én érte megyek. Köszönöm, Bill, elmehet. Ne haragudjon Bill hangja aggodalmasnak tûnt. Igazán nem akarom megbántani, de nem hiszem, hogy túl nagy jelent?séget kellene tulajdonítania ennek a... Celia képtelen volt tovább úrrá lenni az egyre növekv? feszültségén, és elemi er?vel nt ki bel?le: Azt mondtam, elmehet! Miért akarja elolvasni ?ket? kérdezte Vincent Lord Celiától. Celia azért ment a kutatási igazgató irodájába, hogy azokat a bizonyos, Montayne-n el kapcsolatos jelentéseket elkérje. Mert fontosnak tartom, hogy az ilyesmit én magam is elolvassam, ahelyett h ogy csak másodkézb?l tájékozódnék róla. Ha a másodkézb?l alatt engem ért jegyezte meg Lord , nem gondolja, hogy a képz m alapján inkább én vagyok jogosult a megfelel? következtetések levonására egy ilyen anyagból int ahogy azt már meg is tettem? Akkor halljuk az ítéletét! Egyik esethez sincs köze a Montayne-nek. Minden ezt támasztja alá, márpedig ezek et a bizonyítékokat magas képzettségû, hozzáért? emberek vizsgálták, méghozzá alaposan. Továb amit egyébként most már a Gironde-Chimie is oszt , hogy az érintett családok ezzel a peresk edéssel egyszerûen csak pénzt akartak kicsikarni a gyártó cégt?l. Nem az els? eset és nem is z utolsó. Tud Sam ezekr?l az esetekr?l, a franciáról meg a spanyolról? érdekl?dött Celia. Lord megrázta a fejét. T?lem nem. Nem tartottam az ügyeket annyira fontosnak, hogy zavarjam Samet . Rendben bólintotta Celia. Err?l nem akarok magával vitatkozni. De akkor is s zeretném elolvasni azokat a jelentéseket. Lordnak az utóbbi id?ben tanúsított szívélyessége a beszélgetésük során szinte teljes . Most már ismét a régi, maró gúnnyal támadt Celiára. Ha úgy képzelné, hogy az ismeretei alapján meg tud ítélni tudományos kérdéseket, ha elmeztessem, hogy a gyatra kis kémiadiplomáját már nagyon régen szerezte, és amit esetleg tu dott, annak a legnagyobb részét már régen túlhaladta az id?. Bár Celiát meglepte, hogy a kutatási igazgató a jelek szerint semmi áron nem akarj a kiszolgáltatni neki a kért dokumentumokat, semmiképpen sem állt szándékában vitát nyitni a ytani tudásáról. Nem képzelek semmit, Vincent válaszolta nyugodtan. De a jóisten szerelmére! Meg aphatnám végre azokat a jelentéseket? Azon is meglep?dött, ami ezek után következett. Úgy gondolta, hogy a jelentések va lahol ott porosodnak a központi archívumban, és hogy Lord majd elküld értük valakit. Ehelyet t azonban a férfi savanyú ábrázattal el?vett egy kulcsot, kinyitotta az íróasztalának egyik l zárt fiókját és kivett egy dossziét. Kihúzott bel?le néhány lapot és átadta ?ket Celiának. Köszönöm vette át Celia a jelentéseket. ígérem, hogy visszakapja.

Bár este Celia holtfáradtan ért haza, kés? éjszakáig fennmaradt, és elolvasta a Giron e-Chimie jelentéseit meg az ausztrál jegyz?könyv oroszlánrészét is. Ez utóbbi aggasztotta leg nkább. Talált több olyan fontos pontot is a jegyz?könyvben, amit a rövidített, összefoglaló tozat, amelyet korábban olvasott, nem tartalmazott.

Abban az els? változatban az szerepelt, hogy az ausztrál n? gyenge jellemû, re ngeteg gyógyszert szed (a Montayne-en kívül), vedeli az italt és egyik cigarettáról gyújt a m kra. Mindez valóban igaz volt. Ami viszont nem volt benne abban az összefoglalóban, pedig ugyancsak igaznak bizonyult, az, hogy mindezek ellenére a beteg gyermek anyja intelligens, amit több tanú is egybehangzóan állított. Továbbá az asszony családjában soha nem fordult el? gyengeelm gy testi deformáció. A másik dolog, amir?l Celia csak most értesült: az asszony korábban már életet adott két egészséges gyermeknek. A rövidített változat azt állította, hogy az édesanya nem tudta, ki a beteg gyermek apja. Azt viszont tudta mint ez a teljes szövegb?l kiderült , hogy melyik négy férfi közül llett kikerülnie a kislány apjának. A férfiakat mind kikérdezte egy törvényszéki orvos. Egyet esetben sem fordult el? sem a férfiak, sem pedig családtagjaik körében szellemi vagy te sti betegség, ami esetleg örökletes lehet. A francia és spanyol eset leírásai, amiket Vincent Lordból taposott ki, nagyjából fe dték mindazt, amit Bill Ingram szóban mondott el neki. A jelentések részletessége is Lordn ak azt a véleményét támasztotta alá, hogy a Gironde-Chimie vizsgálatait hozzáért? emberek vég alaposan. És mégis... A három dokumentum összességében inkább növelte, mintsem mérsékelte Celia lmát. Mert azon nem lehetett vita, hogy minden spekuláció és szakvélemény ellenére három, a v különböz? pontján él? asszony deformált és szellemileg sérült gyermekeket szült és hogy a t t mindhárman szedtek Montayne-t. Mire befejezte az olvasást, már tudta, hogy mit fog tenni: Vincent Lord húzódozása ellenére tájékoztatni fogja Sam Hawthorne-t, mégpedig nem csak a tényekr?l, de arról is, ho gy egyre er?sebb balsejtelmei vannak a Montayne-nel kapcsolatban.

12

Másnap kés? délután történt. Celia már délel?tt átküldte Sam Hawthorne-nak a feljegyzését, méghozzá sürg?s jelzé okkal ezután Sam összehívott délután fél ötre egy vezet?i értekezletet. Ahogy Celia az elnöki iroda felé tartott, a folyosón már messzir?l hallotta a ny itott ajtón át az öblös hahotázást. Ezt a dolgok állásának ismeretében meglehet?s idegenkedés ta. Amint belépett a titkárságra, Sam két titkárn?je közül az egyik felnézett és elmosoly . Halló, Mrs. Jordan. Úgy hallom, az urak odabent ünnepelnek mondta neki Celia. Most véletlenül van is rá okuk. A titkárn? újból elmosolyodott, és a nyitott ajtó ett. Miért nem megy már be? Azt hiszem, Mr. Hawthorne személyesen akarja közölni magával a agy újságot. Bent vágni lehetett a szivarfüstöt. Minden fontos ember ott nyüzsgött az elnök körül: ncent Lord, Seth Feingold, Bill Ingram, több alelnök, többek között a veterán Glen Nicholson , aki a gyártásért felelt, Dr. Starbut, a gyógyszerbiztonsági osztály vezet?je és Julian Hamm nd, a sajtóügyek felel?se. Mindenkinek ott füstölgött a szájában egy rút barna szivar, még In n is, aki láthatóan kicsit bizonytalanul szívta; Celia még soha életében nem látta dohányozni Hé, emberek, megjött Celia! rikkantotta valaki. Sam, dobj neki is egy szivar t! Nem-nem! emelte fel Sam tiltakozóan a kezét. A hölgyek mást kapnak. Boldogság zó arccal az íróasztala mögül el?varázsolt egy gyönyörû csokibonbont és odaadta Celiának. Az unokám tiszteletére, aki nézett Sam az órájára e pillanatban lett húszperces Celia komor hangulata egy szempillantás alatt elpárolgott. Sam, ez csodálatos! Szívb?l gratulálok! Köszönöm, Celia. Tudom, hogy általában az apák szokták szivarral meg csokival ünnep a gyermekük érkeztét, de én megtöröm a hagyományt és egyben kiterjesztem a kollektív örömködé

apákra is.

És milyen jól teszed, édes öregem! lelkesedett az id?s Nicholson. A csokoládé telitalálat tette hozzá Celia. Ez a fajta a kedvencem. Közben ész , hogy a krétafehérre sápadt Bill Ingram diszkréten elnyomja a szivarját. Juliet jól van? ezte Celia Samt?l. Remekül válaszolta Sam boldogan. Pár perccel ezel?tt telefonált Lilian a kórház gy az édesanya és a három és fél kilós babája jól érzik magukat. Feltétlenül bemegyek Juliethez ígérte Celia. Lehet, hogy már holnap. Nagyszerû! Megmondom neki, mert közvetlenül az értekezletünk után rohanok a kórházb m soha nem tapasztalt eufórikus hangulatban volt. Miért nem halásztjuk el az értekezletet? kérdezte Dr. Starbut. Nem, intézzük csak el, amiért összegyûltünk. Aztán, a többiekre pillantva, hozzát hiszem, úgysem fog sokáig tartani. Biztos, hogy nem legyintett fölényesen Vincent Lord. Celiának megereszkedett a gyomra. Világosan érezte, hogy nagyon nagy baj lesz ebb?l, hogy a Montayne-ügyet ilyen ünnepi hangulatban képtelenség objektíven tárgyalni. Sam vezetésével átvonultak a szoba tárgyalórészébe, és helyet foglaltak az asztal kör elnökölt. Teketóriázás nélkül a tárgyra tért. Celia, a maga jelentésének fénymásolatát ma délel?tt elküldtem minden jelenlév?nek. Rivkin is kapott egy példányt; éppen egy kétnapos washingtoni útra indult volna, és felajánlo ta, hogy elhalasztja a mai értekezlet miatt, de azt mondtam neki, hogy erre semmi szükség. Sam végignézett az asztalnál ül?kön. Mindenki elolvasta, amit Celia írt? Bólogatás és ühümgetés volt a válasz. Akkor jó mondta Sam. Celia, aki nagy gonddal fogalmazta a jelentését, örült annak, hogy nemhiába dolgoz ott. Az anyagában utalt a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai perre, és felsorolta az okat a tényeket, amik nem szerepeltek a cégnél cirkuláló összefoglalóban, és amiket ? csipege t ki az eredeti szövegb?l. Megemlítette a közelmúltbeli francia és spanyol eseteket is, am ik miatt vádak érték a Montayne-t, és amely vádak nyilvánosságot kaptak a Francé-Soir-ban és n bizonnyal másutt is. Végül leírta, hogy a Gironde-Chimie hogyan érvel amellett, hogy a M ontaynenel kapcsolatos állítások alaptalanok és semmi ok az aggodalomra. Celia semmiféle következtetést nem vont le a jelentése végén, mert úgy gondolta, hogy el?bb hallania kell a többiek véleményét is. El?ször is hadd szögezzem le, Celia mondta Sam , száz százalékig helyeslem, hogy lhívta a figyelmünket ezekre a részletekre. Ez azért fontos, mert mások is hallhatnak ezek r?l a dolgokról, és nekünk kész válasszal kell várnunk ?ket természetesen az igaz és helyes zal , mikor a Montayne-t mához három hétre árusítani kezdik. Kérd?en nézett Celiára. Ugy m? Celiát váratlanul érte a kérdés, és kínjában szinte nem is tudta, mit válaszoljon: Hát igen, része ez is a dolognak... Sam bólintott, és siet?sen folytatta. Tisztázzunk még valamit. Vincent, miért nem szóltál nekem azokról a Gironde-Chimieelentésekr?l, amikre Celia utal? A kutatási igazgató arca megrándult. Azért, Sam, mert ha minden csip-csup üggyel hozzád futkosnék, akkor el?ször is nem látnám el a munkámat, nevezetesen, hogy szelektáljak a tudományos szempontból fontos dolgok , illetve a lényegtelen között, másodszor pedig ez esetben nem látszanál ki a mögül a papírhe amit csak hordanék eléd. A magyarázat láthatóan kielégítette Samet, mert így szólt: Halljuk a véleményedet azokról a jelentésekr?l. Mindkét jelentés megnyugtató jelentette ki Lord. Számomra tökéletesen kielégít? al bizonyítják, hogy a Gironde-Chimie végkövetkeztetése, tehát hogy a Montayne-nek semmi köze a rendellenességekhez, tudományos szempontból helytálló. És az ausztrál eset? Változtatnak valamit a korábbi konklúzión azok az új tények, a Celia felhívta a figyelmet? Celia csak hallgatta a párbeszédet és arra gondolt: ülünk itt, üldögélünk, és holmi esetekr?l meg konklúziókról fecsegünk, holott valójában még akkor is, ha semmi köze eh e-nek csecsem?kr?l van szó, akik egész életükben vegetálni fognak, soha nem fognak tudni jár ni vagy akár csak megmozdítani is a végtagjaikat, vagy gondolkozni az agyukkal. Valóban ennyire érzéketlenek volnánk, vagy csak félelemb?l nem használjuk az igazi, kegyetlen szav

ha egészséges gyermekek születnek . de tényleg ne legyen hosszabb. hogy a Montayne tökéletesen biztonságos szer és hogy az el?készületek teljes g?zzel f lyhatnak tovább. amivel ráébresztheti ezt a sok üldögél?t arra. és kétségbeesetten. de lehetnek felel?tlenek is. amely nem engedheti meg magának. rendellenességgel született csecsem? családi hátterét megvilágítva rámutatott. akinek a s zületését csokoládéval és szivarral ünnepeljük. hogy a többiek nevében is beszél: Köszönöm.. hogy ez az egész ké be vágóan fontos. Azonban minden feltevést alaposan. . egyrészt a köz érdekében. Oké. f?leg hogy a szert világszerte sikerrel használják. lajdonképpen azt nem értem. Lord úgy érvelt. hogy azok a babák messze földön vegetálnak. tudomán an meg kell vizsgálni. képzetlen embe rek szájából. Lord habozott. Celia elismerte magában. Ez szörnyû! sikoltotta magában Celia. a világon semmit sem változtatnak a dolgon. szem el?tt tartva. Ezek a feltételezések lehetnek felel?sek és alapulh ak képzett szakemberek ?szinte aggodalmán. Milyen jó lenne ilyen egyértelmûnek látni a helyzetet és i yen magabiztosnak lenni. sok elképzelhet? ok közül egy is elég lehetett volna a terhesség normális folyamatának megsz kításához és ahhoz. hogy a vizsgált esetekben annyi ilyen lehet?ség adódott tulajdon n csoda lett volna. Milyen hosszú? kérdezte Sam... A vádakat kivizsgálták. higgadtan. Lord megválaszolta Samnek ezt az újabb kérdését is. hogy egyáltalán mi értelme volt felhozni ?ket? Megkönnyebbült mormogás hallatszott az asztal körül. hog y Lord képzettsége valóban jóval magasabb. egy mondat után. és láthatóan lenyûgözte ?ket a sz . Az asztal körül ül?k figyelmesen hallgatták Lordot. Meggy? ?désem. ami olyasvalakinél lépett fel. Lord a hisztéria és svindli szavakkal min?sítette eket. nélkülözve minden alapot. mindennél lényegesebb. ezzel mindenki egyetért. A l hátrébb gurult az asztaltól. Végül van még valami. amik semlegesítik a jótékony hatását. hogy káros. és enn ek következtében nem engedélyezik a használatát. hogy veszélyes szerrel jelenjen meg a piaco n.. Azok az új tények . Nos. Különösen bizonyos vegyszerek ellen en keveréke. és arra a megállapításra jutottak. hogy a magzat károsodást szenvedjen. így a gyógyszerek és alkohol együttese járhatnak katasztrofális következményekk re gyakran adódnak tragikus példák. Mert és ez nagyon fontos! a gyógyszerekkel kapcsolatos egyetlen panaszt vagy krit ikát sem szabad egy mozdulattal lesöpörni az asztalról. Véleményem szerint az embereket nem szabad megfosztani a Montayne gyógyh tásától. hogy nem lesz több tíz percnél. ezek után valamennyien jobban érezzük magunkat. másrészt pedig az olyan vállalatok védelmébe a miénk. és megállapította. Végül is joggal. verg?dve kutatott az agyá egy szó. és halálos bûn így félvállról venni. a francia meg a spanyol esethez. és hogy a többi hatás ennyire valószínû és kézenfekv?. elégedetten közölhetem. hogy ésszerûtlen és tudománytalan do a Montayne-t okolni. Úgy vélem.akat? Talán attól is meg vagyunk könnyebbülve. hogy Lord meggy?z? erejû végkövetkeztetésre jutott. írtam egy kommentárt az ügyhöz tudományos pontból az ausztrál. A három. aki egy bizonyos szert szedett. ?szintén irigyelte a férfit. De ha már itt tartunk folytatta Lord . hogy olyan mellékhatásai vann ak. Vincent. mint Vincent. hogy a gyógyszerre kenjék a gyermekek elváltozásait. és már egyáltalán nem titkolta az nérzéseit Celiával szemben. és soha nem kell ?ket látnunk. gondolta Celia. Ígérem. Minden új szerrel kapcsolatban felmerül. Persze feltétlenül ki kell deríteni. amit feltétlenül meg kel l említeni: amennyiben egy szert jogtalanul vádolnak bizonyos káros mellékhatásokkal. így feltétlenül jogosultabb az ügy me nek ellenére ?. hogy a osodások nem a Montayne-re vezethet?k vissza. hitelesen bes zélt. hogy az említett esetekben a lehet? legalaposabb vi zsgálatokat folytatták le. Lord ékesszólóan folytatta. mint az övé. meggy?z?en. aki tegnapig a Montayne egyik legelkötelezettebb támogatója volt. ogy egy károsodás. h ogy sietünk. ett?l a szert?l van-e vagy valami mástól. Sam az órájára pillantott. segítségül híva a sajtót is. ahogy fogalmaztál. számtalan embert fosztanak meg a jótékony ha a gyógyító erejét?l. Tudom. nyilvánvaló. hogy szükség volna hivatalos határozatra. és igyekezett Vincent Lordra koncentrálni. egysze rûen nem volt már biztos semmiben. itt van viszont egy kéznyújtásnyira Sam unokája. hogy számtalan forrása lehet a káro sodásnak. A kutatási igazgató szokás szerint tekintélyt kelt?en. Nagy nehezen si eznie a száguldó gondolatait. Mikor Sam megszólalt. Nem hiszem. Azt hiszem.

hogy végignézzen az arcok on. hogy az a három bébi Ausz tráliában. tagoltan beszélt. Van fogalma arról kérdezte Sam még mindig döbbenten . És hogy vannak bizonyos kérdések. a híres n?i ösztönr?l van szó gúnyolódott Lord. Örülök. hogy vala nem stimmel. ha nagyon muszáj. mi károsította azokat a magzatokat. De végül is az ösztönei már máskor is jól mûk Tudta. Na és? Van valami kifogása ellene? vágott vissza Celia. még nem volt biztos magában. Most Celián volt a sor. Elnézést szólalt meg Celia . Ugye. Celia megfontoltan. Celia nem tör?dött a pimasz hangnemmel. Mert számomra itt most az derült ki. melyik lehetett az? makacskodott Celia.. Franciaországban és Spanyolországban vegetálónak született vagyis olyan embernek. Vincent. hogy minden esetben más volt az. más szavakkal.. A Montayne-nel kapcsolatban. Ha nem tévedek. Hát. De mégis. hogy milyen következmények na a Montayne piacra dobásának késleltetése? Hát persze hogy van! válaszolta Celia élesen. A szobában ül?k egyt?l egyig hitetlenkedve néztek rá.A férfiak mind bólogattak. Most pedig... de nem tudjuk. mindenekel?tt valóban az ösztöneire hallgatott. elég világosan megmondtam. Ezek szerint az a helyzet. Minden tekintet feléje fordult. Még mindig er?s kétségeim vannak. gondolta Celia. azt hiszem. Miféle kétségei? kérdezte valaki. Rá kell beszélni ?ket. és valamennyiük dekének. hogy nehéz lesz meggy?zni a többieket. A kutatási igazgató hirtelen a magasba emelte a kezét. vagy nem lesznek újabb esetek. Mennyi id?vel és pontosan milyen indokkal? Hat hónapos halasztást javasolok. Csak azt tudom a helyszíni tudományos vizsgálat alapján egyértelmûen állítani. soha nem fogja tudni megmozdítani a végtagjait és soha nem fog normálisan gondolkozni. Sam összeszorította az ajkát. amir?l még nem tudunk. mit óhajt még? kérdezte Sam türelmetlenül. nyugi! szólt közbe Sam élesen. amit Vincent elmondott. Halljuk. a Felding-Roth érdekének. és amelyeknek birtokában nagyobb önbizalommal haladhatunk tovább a Montayne-nel. mert Vincent Lord megnyugtatónak szánt szónok lata csak meger?sítette a kétségeit. hogy mindazok ellenére. hogy okokból igazán nagy a választék. akkor végeztünk is. de ha mégis lennének.. még min dig nem érzem meggy?zve magam.. Ki tudná nálam jobban? Ki foglalk tt az elmúlt hónapokban többet a Montayne-nel. Celia egyenesen Sam szemébe nézett. hogy nem lesznek. a cég. csak viccel? A lehet? legkomolyabban beszélek. hogy figyelt mondta Lord. Celia a jegyzeteibe pillantott. Remélem. ha ocsátanak. de sajnos még nem végeztünk. Nos dörzsölte össze a kezét Sam . akik felel?sek a vállalat tetteiért. akkor mi? Azt hiszem. Nyugi. Az isten szerelmére. mint én? . hogy mindenki els? számú érdekének tekintsék a Montay e amerikai premierjének késleltetését a terhes asszonyok érdekének. akkor hozzájuthatunk olyan információkhoz. hogy amikor az imént kifejtette az álláspontját. Tessék. egy ösztön azt súgja nekem . Ez id? alatt vagy lesznek. amik most nem állnak rendelkezésü e. am ikre tudnunk kellene a választ. Most már biztos volt a dolgában. hanem feltette a kérdést: Ha nem a Monta yne a deformációk oka. Lord dühösen kifakadt: Honnan tudjam?! Lehet. és miért születtek deformáltnak. amit Sam tört meg. de. akik esetleg szedik a g yszert és ezzel veszélyeztetik a magzatukat. Van egy olyan érzésem vagy ha jobban tetszik. De meg ke ll ?ket gy?znie. Celia azt is bevallotta magának. mire akar kilyukadni? Arra válaszolta Celia . akkor én magamra vállalom. rossz érzéssel ült le asztalhoz. hogy az ok ne Montayne. hogy halasszuk el a Montayne premierjét mondta Celia. maga azt állítja. Vegyes érzelmekkel. Döbbent csend támadt. hogy nem a Montayne okozta. mi a javaslata fordult Celiáho Azt javaslom. els?sorban is Samet. hogy senki nem tudja teljes bizonyossággal. Szeretnék kérdezni valamit Vincentt?l. hányszor mondjam még el?! Igaz. Celia szólt közbe Sam . Mikor be lépett ebbe a szobába. hogy biztosat végül is senki nem tud. Ha mások félnek kimondani a kegyetlen valóságot. valami olyasmi.

óriási er?feszítéssel leplezve a lelké hart . Az ajánlat rendkívül csábítóan hangzott. ugyanakkor nyomatékosan kérem. ha pillantott végig az asztalnál ül? a hölgyet tekintik az els? számú tudományos szakért?nknek. Erre én is gondoltam ismerte be Sam. Már senki sem sietett sehová. Az új kinevezését még nem hagyták jó ha most azt fogja válaszolni. amit mond. Mi a válasza? Celia hallgatott. Sam elegáns megoldást ajánlott rá jellemz?t. hogy ha követjük a javaslatát ami soványka érveken l . Mi valamennyi en követtünk már el hasonló hibát. hogy Sam meg a többiek elfogadták. Úgy lejáratnák a s zert. Szóval akárhogyan is fogalmazzuk. és az ügy le volna zárva. Celiához fordult. Ezt tényleg meg kellene gondolni szólt közbe Glen Nicholson aggódó hangon. aztán újból Feingoldhoz fordult. Feingold buzgón számolgatott és körmölt. hogy tévedtem. megkockáztatunk egy huszonnyolcmillió dolláros v eszteséget. hogy soha nem hevernénk ki. Lehet. mert nem lesz semmi baj vágta rá rögtön Vincent Lord. akkor nag . Ha most maga is így tenne. Viszont annál biztosabb lehet abban. visszakoztam. Szembefordult az asszonnyal. akiket el kell bocsátanunk. elmozdulnak a holtpontról. semmint kérdezte. micsoda felzúdulás lesz az eredménye az igazgatótanács és a részvényesek körében? És vég i lesz a dolgozóink egy részével. akkor a sajtó azonnal lecsap ránk. Feingold szomorúan megrázta a fejét: Nem. Sam hozzátette: Magának személy szerint is sok a vesztenivalója. amit a várhatóan kies? prof lent. miel?tt így vagy úgy elköt elezi magát. gondolta Celia. mintha végleg lemondanánk a szer forgalomba hozataláról. Celia érezte. A jelen körülmények között a késleltetés u rossz. s így válaszolt: Igen. Ez vol az els? támogató kijelentés még ha eléggé bátortalanul is hangzott . de hi ggadtabb is. de Sam türelmetlenül leintett mindenkit . és igyekezett kimaradni az ilyen vitákból. nekem legalábbis e pillanatban megvan a magamé. s a válságnak ugyanolyan gyorsan vége szakad. mint amilyen g yorsan keletkezett. valóban ilyenek a kilátások. Hát igen. és így munkanélkülivé válnak? Igen válaszolta Celia látszólag nyugodtan. és így válaszolt: Durván harminckétmillió dollárt szántunk a Montayne-re. Még miel?tt válaszolhatott volna. Becslése szerint mennyibe kerülne a Montayne késleltetése? Az id?s számvev? kínosan feszengett. Felesleges. Erre szavamat adom. Látszott. Minden a késleltetés id?tartamát attól. Még nem fogyott el az egész . mire céloz ezzel az elnök. Celia. bármennyi ideig is fog tartani. Én mindenesetre már jártam így. Én az egyik hatást máris elárulhatom magának jelentette ki Hammond. hogy ez milyen hatással lesz a tervezett értékesítési eredményre. nem beszélve arról a sokkal húsbavágóbb veszteségr?l. a sajtófelel? Ha elhalasztjuk a Montayne premierjét. Sam hitetlenkedve felhorkant. Végül felnézett. Viszont nem számoltam bele néhány általános t. Bizonytalanul mozgott a tudományos kérdések területén. Csak egyetlen szót kell mondania. mindent mérlegeltem. a kkor még nagyobb veszteségeink lehetnek. hogy elhamarkodottan ítélt. Celia barátja volt. Néhányan kényszeredetten elnevették magukat. A hangja komoly volt. alaposan át akart mindent gondolni. Egész éjjel és ma egész nap csak ezen tépel?dtem. Viszont ha valami baj történik a Montayne miatt figyelmeztette ?ket Celia . amit a logika törvénye szerint válaszolnia kell. Bill Ingram is s kínban volt. nem mérlegelt minden szempontot. mint az imént. Egyvalamit azonban sikerült elérnie.Senki válaszolta Sam. Lehetetlen megsaccolni a késleltetés tényleges költségét. hogy Bill er?sen vívódik magában egyrészt az iránta való lojalit zt a Montayne-nel kapcsolatos saját véleménye miatt. Persze ezt cs k akkor tudom a kollektív véleményünkként kijelenteni. És ugye ezt nem bírnánk ki Sam inkább állította. A számvev? sajnálkozó pillantást vetett Celiára. kérem. hogy a Celia által felvetett problémát mindenképpen meg kell o ldani. hogy nem a leveg?be beszélek. és vádló on folytatta: Gondolt egyáltalán arra. hallgasson ide szólalt meg az elnök. egyikünk sem gondolna semmi rosszat. Celia pontosan tudta. ha még egyszer átgon dolná. úgyhogy körülbelül a negyede megmenthet? volna. és beismertem. mindenkinek megvan a maga baja. hogy változtassa meg az álláspontját. Szeretném. és kénytelen voltam er?t v keségemen. Ezért hihetetlen. Sam odafordult Seth Feingoldhoz. és Celia ezért hálás ett a gyártási f?nök felé.

. hogy nincs szüksé formális szavazásra. Starbut . A többiek is egyenként felállt és eltûntek. Még egy pillanatig gondolkozott. de.. egy ellenében állapította meg Sam. Samnek elkomorult az arca. és kiment. mintha senki nem tudta volna. Hirtelen. letet te a ceruzáját és bizonytalanul felemelte a kezét. és látszott. aztán halkan. De ha úgy érzed. hogy mindaz. Ingram folytatta: Mert most. kivéve Celiát. hogy kifejezte a tiltakozását. mos t. de mindent mérlegeltem. a jöv?je . Azt akarom. 13 Tudom. hogy ez el?tt a vita el?tt a lányomhoz és az unokámhoz indulta m a kórházba. Nicholson volt a következ?. aki a jelek szerint legy?zte a kétségeit. nem értek én ezekhez a tudományos dolgokhoz. Muszáj megkérdeznem valamit makacskodott Bill. kezdte. Ám a n elfordította a fejét. Az id?s férfi sajnálkozva megrázta a fejét. .. mit is kéne most mondani. hogy éjszaka odaha za át kell gondolnia a helyzetét.. Tévedtem. a hírneve. Vincent Lordnak egyb?l fellendült a keze. Kimondta. halasszuk el a Montayne premierjét. hogy nincs visszaút. nem segített neki. irányíthatja ilyen körülmén között az értékesítést? Celia határozatlan. Fogalmam sincsen.y valószínûséggel soha nem is lesz jóváhagyva. Egy pillanat múlva Bill kez e is a magasba emelkedett. Mindenki tudja. recsegve-r ed?lt. Ez kilenc. hogy valami baj van törte meg a vacsoránál Andrew a csöndet. Abban viszont biztos volt. ha megmondja. egyedül kell döntenie. Samnek igaza volt. Még is azt kell hogy javasoljam. hogy mindenki tudja a Montayne-nel kapcsolatos álláspontját. Egyáltalán. tompa hangon mondta: Nem tudom. Nagyon sajnálom. hogy mindaz. itt maradhat a cégnél? Már ebben sem volt biztos. amit az eltelt b? másfél évtized alatt felépített a vállalatnál a pozíciója. Tudni akarom. hát akkor bármikor zen állok. hogy szükséged van rám. Seth. hog vállalatunk folytatja a Montayne piacra dobásának el?készületeit. Én már kifejtettem az álláspontomat mondta Sam. Bill Ingram nem tudta. jegyzetelj! A számvev? továbbra is szomorú arckifejezéssel. Hammond meg a két alelnök. Elhallgatott. Nem érdekes. Akkor miért szavazott egyáltalán? nézett rá ellenségesen az asszony. Celia leintette. Legalább tudjuk. aztán folytatta: Azt mondtam az értekezletünk elején. de mivel Celia nem válaszolt. és ki nem. Tényleg sok veszítenivalója van. Celia egyedül maradt. hogy nem ért hozzá. ami elhangzik. ígérem. kedvesem. És szerinte alami nagyon nagy baj. újból el?vette a ceruzáját és készenl ezte... mit tegyen. De hát tudja. Celia szólalt meg Seth Feingold. tegye fel a kezét. Tartózkodh olna. Sa m felpattant. Aki egyetért. Sam. hányadán állunk. hogy mondanod kell valamit. akir?l tüntet?leg nem vett tudomást. Eg natig gondolkozott. Rendben jelentette ki a férfi feszülten. Hamarosan követte a példáját Dr. Most tényleg megyek. A számvev? sóhajtott egy nagyot. A hangján azonban már nem érz?dött az a fékezhetetlen ör korábban. Sam odabólintott mindenkinek. Maga ellen szavaztam. Mit fog most tenni? Mikor az asszony nem válaszolt. Nem akarom hallani. folytatta: Egyetlen szót sem szóltál még ma este. segélykér? tekintettel Celiára nézett. Ami nem hagy kétséget afel?l. hogy nem gyöt b. de határozottan azt válaszolta: Nagyon sajnálom. Bill Ingram odalépett hozzá. Sam meg a többiek Seth Feingoldra néztek. hogyan van. ki ért egyet ezzel. hogy sokat veszíthetek. y terv szerint folytassuk a Montayne piacra dobásának el?készületeit. Természetesen amellett vagyok. a tekintélye. és mivel jól ismerlek. hogy elönti a harag. Kínos csend támadt. egészen váratlanul rádöbbent. Tudom. dokumentálva leg yen. kérlek. Celia ülve maradt. Celia t udta.

Celia letette a kést meg a villát az étel mellé, amihez alig nyúlt, és könnyben úszó el Andrew-ra nézett. Jaj, drágám! Nem is tudod, milyen nagy szükségem van rád! Andrew gyengéden megfogta a kezét, és azt mondta: Csak nyugodtan. El?ször fejezd be a vacsorádat. Nem tudok enni. Röviddel ezután, a nappaliban ülve és brandyt kortyolgatva, amit Andrew töltött neki , Celia szépen sorban elmondta, mi minden történt az elmúlt két napban, és hogyan tet?ztek a z események azzal, hogy nem tudta meggy?zni Samet meg a többieket a Montayne késleltetésén ek szükségességér?l. Andrew figyelmesen hallgatta, és néha közbeszúrt egy-egy kérdést. A végén így szólt: Nem tehettél mást. Tényleg nem volt más választásom bólintott Celia. Most viszont el kell döntenem yan tovább? Muszáj err?l most döntened? Miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Együtt elutaz hatnánk valahová. Andrew egészen tûzbe jött. El a stresszt?l, hogy mindent nyugodtan végi ndolhass, és hogy mikor visszajövünk, tenni tudd azt, amit jónak látsz. A felesége hálásan elmosolyodott. Bárcsak annyi ideig halogathatnám. De nem lehet. Andrew felállt, odament Celiához és megcsókolta. Tudod, hogy rám mindig számíthatsz. És egyvalamit jól jegyezz meg: mindig is büszke voltam rád, és az is maradok, bárhogyan is döntesz. Celia szeretettel nézett a férjére, és arra gondolt: száz férfi közül kilencvenkilenc st emlékeztette volna ?t a San Franciscó-i hotelban lezajlott vitájukra, mikor Andrew mindenáron kitartott a Montayne-nel kapcsolatos kétségei, illetve amellett, hogy terhe s asszonyok semmiféle gyógyszert ne szedjenek. Celia akkor azt mondta most, ahogy vi sszagondol, eléggé rosszindulatúan , hogy a szakmai érvelése elfogult és ódivatú. Most Celián volt a kételkedés sora, de Andrew nagyvonalúbb annál, semmint hogy azt mondja: Ugye megmondtam! Celia azon tûn?dött, hogy Andrew a maga végtelenül tisztességes erkölcsével hogyan dö ne most a helyében. Ám a választ tudta anélkül is, hogy feltette volna a kérdést a férjének. jutott még valami, sok-sok évvel azel?ttr?l. Úgy látom, Celia, hogy van valami különleges adottsága, amivel ösztönösen ráérez a h oldásra... Használja ki ezt az adottságát... Ha hatalom kerül a kezébe, legyen er?s és vigye eresztül az akaratát... Hagyja csak, hadd ugassanak a kutyák, és vigye tovább a karavánt... Megindultan gondolt Eli Camperdownra. Mert a Felding-Roth rég elhalt elnöke nyögte ezeket a szavakat a halálos ágyán a Mount Kemble Lake-i otthonában. Kérsz még brandyt? kérdezte Andrew. Köszönöm, nem. Kiitta, ami még a poharában volt, aztán pedig Andrew szemébe nézett, és elszántan kij lentette: Nem vehetek részt a Montayne piaci el?készítésében. Lemondok.

A huszonnégy év alatt, amit a Felding-Rothnál töltött, ez okozta neki a legnagyobb fájdalmat. Kézzel írta meg a rövid, Samnek szóló levelet.

A legnagyobb sajnálattal ezennel lemondok a Felding-Roth gyógyszer-értékesítési igaz gatói posztjáról. A vállalat és a magam között fennálló hivatalos viszonyt lezártnak tekintem. Az indokaimat ismeri. Szükségtelen elismételnem ?ket. A vállalatnál töltött évek örömöt szereztek és megtiszteltetést jelentettek. Kitüntet m a maga támogatását és barátságát, amiért hálás voltam és az is maradok. Nincs bennem keserû g-Roth Pharmaceuticalsnek és dolgozóinak további sikereket kívánok.

Celia elküldte a levelet az elnöki titkárságra és egy óra múlva ? maga is bekopogtato t Samhez. Azonnal fogadta az elnök. Celia mögött diszkréten becsukódott az ajtó. Sam felnézett egy iratból, amit éppen olvasott. Zord arckifejezéssel, hideg hang on szólt Celiához:

Beszélni akart velem. Miért? Régóta vagyok a cégnél és többnyire magának dolgoztam válaszolt bizonytalanul az . Úgy éreztem, nem hagyhatok itt csak úgy csapot-papot... Sam vad haraggal közbevágott, igen durván, Celia ilyet még soha nem tapasztalt t ?le. Pedig pontosan ezt csinálja! Egyszerûen faképnél hagy bennünket a barátait, a kol a munkatársait, akik bíztak magában. A lehet? legrosszabbkor, figyelmen kívül hagyva mind en lojalitást, egy fontos kereskedelmi id?szak kell?s közepén, akkor, amikor a vállalatn ak a lehet? legnagyobb szüksége volna magára! A távozásomnak semmi köze a lojalitáshoz vagy a barátsághoz! védekezett Celia. Hát ez az egy biztos! Mivel nem kínálták hellyel, Celia állva maradt. Sam fogta könyörg?re a dolgot , kérem, értsen meg! Nem tudok, egyszerûen képtele yok részt venni a Montayne piacra dobásában. Ez lelkiismereti kérdéssé vált nálam. Maga ezt lelkiismereti kérdésnek nevezi vágott vissza Sam. Én viszont egészen m . Minek? kérdezte az asszony. El?ször is n?i hisztériának. Másodszor: hamis, tudatlan önelégültségnek. Nem lett ú gy maga akarta, és most fogja magát, lelép. Sam tajtékozva folytatta: Maga sem jobb, min t azok a némberek, akik plakátokat hurcolnak az utcán meg kerítéshez láncolják magukat. Az az igazság, hogy magát megbolondította, bepalizta az a hülye kurva, Stavely! A férfi az asztalán kinyitva hever? New York Times-ra mutatott, ahol az egyi k hírben Dr. Maud Stavely nyilatkozatát idézik, aki szintén értesült a francia meg spanyol e setekr?l, és most ezekre hivatkozva igyekezett a Montayne késleltetését célzó kampányának új tet adni. Celia már olvasta a lapot. Nem igaz, amit mond, Sam jelentette ki Celia , és nem lettem bepalizva. Úgy dö tött, hogy a kicsinyes antifeminista megjegyzésekre nem reagál. De Sam, mintha nem is hallotta volna, amit Celia mondott, tovább acsarkodo tt: Most majd biztos megy és beáll Stavely bandájába. Nem válaszolta Celia. Nem állok be sehová, nem találkozom senkivel és semmiféle atkozatot nem adok azzal kapcsolatban, hogy miért léptem ki. Igyekezett minél józanabb h angon hozzátenni: Végül is tegnap elismertem, els?sorban az ösztöneim súgják, hogy baj lesz Még soha nem látta Samet ilyen sötét hangulatban. Ennek ellenére úgy érezte, még egys , legutoljára meg kell próbálnia jobb belátásra bírni. Szeretném emlékeztetni valamire így Celia , amit egyszer mondott nekem. Londonbó telefonáltam magának, miután megszereztük Martin Peat-Smitht. Ma délel?tt, ezen a találkozón gondolkodva, Celiának eszébe jutottak Sam szavai, a mikor neki sikerült Martint a Felding-Roth kapuján becsalogatni, miután Sam kudarcot v allott. Miel?tt a dolog megtörtént volna, Sam figyelmeztette, nehogy beszéljen a pénzr?l , de Celia nem vett tudomást a figyelmeztetésr?l, és végül is a pénz volt az, ami Martin szám eldöntötte a kérdést. Mikor Sam megtudta a hírt, Boontonból ezt a kijelentést tette a telefo ba: Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben, fel zom, hogy emlékeztessen engem erre az esetre, és arra, hogy maga látta helyesen a dolg ot, én pedig helytelenül. Celia most emlékeztette rá, de mintha egy jéghegyet szólított volna meg. Még ha igaz is ez csattant fel az elnök , s maga azt állítja, hogy igaz, én nem szem, ez az egész csak azt bizonyítja, hogy a maga ítél?képessége id?közben összeomlott. Celiát hirtelen nagy szomorúság töltötte el, s csak nehezen bírta kinyögni: Viszont , Sam. A férfi nem szólt semmit.

Otthon átgondolva a történteket, Celia utólag meglep?en egyszerûnek találta távozását lding-Rothtól. Nem tett mást, mint hogy megtisztította az asztalát a személyes tárgyaitól, el súzott a titkárától meg néhány más embert?l az irodában volt, akinek könny csillogott a sze tán elhajtott. Arra gondolt, hogy hirtelen távozása bizonyos szempontból meggondolatlanság volt , másfel?l viszont elkerülhetetlen. Mivel az elmúlt hetekben csaknem kizárólag a Montaynenel foglalkozott, és mivel ezt nem tudta volna nyugodt lelkiismerettel folytatni,

semmi értelme nem lett volna maradni. Azonkívül nem voltak félbemaradt, elintézetlen dolgo k, mindent rendben hagyott maga után; így Bill Ingram aki egyébként is átvett volna t?le m indent néhány hét múlva máris továbbviheti az ügyeket. Mindez eszébe juttatta, hogy most már soha nem lesz alelnök ami azért elég nagy cs alódás, ha figyelembe veszi, hogy karnyújtásnyira volt a céltól. De aztán azzal vigasztalta m gát, hogy majd túléli ezt a csalódást. Andrew kétszer is felhívta Celiát, el?ször az irodában, másodszor pedig otthon. Miko r megtudta, hogy Celia többé nem megy be dolgozni, kijelentette, hogy ma korán ér haza, és meg is érkezett, mire Celia el?készítette az ötórai teát. Ez újdonság volt Celiának. Arra go , hogy a jöv?ben ez bizony gyakrabban fog el?fordulni. Szenvedélyesen átölelték egymást. Nem sokkal kés?bb, a tea kortyolgatása közben, Andr gyengéden így szólt Celiához: Itt az ideje, hogy döntéspihen?re vonulj, úgyhogy most én hoztam néhány döntést ket el kapcsolatban. Az egyik az, hogy élni fogunk egy kicsit. El?vett a táskájából egy nagy b orítékot. Hazafelé bementem egy utazási irodába, ez egy másik döntésemmel függ össze. Eluta Hová? Mindenhová. Világ körüli útra. Celia ujjongva felemelte a kezét. Jaj, Andrew, de csodálatos vagy! Már az vigasz, ha csak veled vagyok. Reméljük, ugyanez marad a véleményed, miután hat hónapot együtt töltöttél velem haj és szállodaszobákban. A borítékból el?húzott egy csomó prospektust. Arra gondoltam, hogy Európában nézünk körül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, meg mindenütt, a l minket , aztán hajóra szállunk a Földközi-tengeren... Az elmúlt napokban állandósult depressziója ellenére Celia hirtelen felvidult. Gya kran beszéltek egy világ körüli útról, de mindig csak bizonytalanul, mindig jöv? id?ben. Tény , miért ne most? Adódhat-e valaha ennél jobb alkalom? Andrew egy kisfiú lelkesedésével sz?tte tovább az útitervet. Elmegyünk Egyiptomba és Izraelbe, aztán megállunk az Egyesült Arab Emírségekben... sze India sem maradhat ki... Japánt sem lehet kihagyni, és Szingapúrt sem... tovább kell utaznunk Ausztráliába és Új-Zélandba is... Micsoda remek ötlet! lelkesedett Celia. El?tte viszont kerítenem kell magam helyett valakit, aki ellátja a betegeime t, míg távol vagyok magyarázta Andrew. Ez körülbelül egy hónapba fog telni, úgyhogy márci ulhatunk. Mindketten tudták, hogy a gyerekekkel sem lesz semmi gond, mert Lisa és Br uce nyári munkát vállaltak, messze a szül?i háztól. Folytatták a beszélgetést, és bár Celia érezte, hogy a mai nap fájdalma elkerülhetetl vissza fog térni, és tán soha nem fog végérvényesen eltûnni, nyilvánvaló volt, hogy Andrew bá egítségével egyel?re sikerült megszabadulnia t?le. Andrew még aznap este feltette neki a kérdést: Tudom, hogy még korai, de gondolkoztál azon, hogy mit fogsz ezután csinálni? Azt nem bírnám elnézni, hogy itthon ülj. Nem válaszolta Celia , azt én sem akarom. De egyel?re fogalmam sincsen. Id?re van szükségem, hogy végiggondoljam és te adsz nekem rá id?t, drágám. Ezen az éjszakán nem szenvedéllyel, hanem édes gyengédséggel szeretkeztek, amiben Ce lia békére lelt.

Az elkövetkez? hetekben Celia tartotta a szavát, és nem tett közzé nyilatkozatot a rról, hogy miért vált meg a Felding-Rothtól. Csöppet sem volt meglep?, hogy a lemondásának hí futótûzként terjedt a szakmában, és tudósított róla a szaksajtó is. Folytak a találgatások, d em tudott semmi biztosat. A Wall Street Journal, a Business Week és a New York Tim es is interjút kért Celiától, de ? udvariasan visszautasított mindenkit. Ugyanígy tett a kérd z?sköd? barátokkal is. Csak Lisa és Bruce tudhatta meg anyjuk lemondásának okát, de ?k is csak azért, mer t Andrew ragaszkodott hozzá. Tartozol nekik ezzel jelentette ki Andrew. A gyerekek éppúgy csodálnak téged, m nt én. Joguk van tudni, hogy miért nézhetnek fel rád továbbra is. Nem szabad hagyni, hogy ?k is találgatni kezdjenek. Ez ügyben viszont Celiának fel kellett kerekednie, el?ször Stanfordba Lisához, a

ztán pedig Pottstownba Bruce-hoz, aki a középiskola harmadik osztályát járta a Hill Schoolba n. Celiának jót tett a kiruccanás. A napjai már korántsem teltek olyan aktívan, és nem voltak olyan zsúfoltak, mint korábban. Id?milliomos lett, egyel?re nemigen tudott mit kezde ni magával. Lisa együttérz?en, ugyanakkor praktikusan reagált a hallottakra. Majd találsz magadnak valami más munkát, mami, ami legalább ennyire fontos lesz. De most tényleg az a lehet? legjobb, ha apuval elmentek egy világ körüli útra. Mégis, Bruce volt az, aki korát meghazudtoló érzékenységgel, a legbölcsebben summázta helyzetet. Csak az számít, mama, hogy jól érezd magad... ha továbbra is úgy véled, hogy helyes cselekedtél, akkor így a legjobb. Miután beszélt a gyerekekkel, Celia változatlanul jól érezte magát , és március elej latban repült New Yorkból Párizsba Andrew-val, hogy megkezdjék a nagy odisszeájukat. 14

Martin Peat-Smith már régen lefeküdt aludni harlow-i házában, de nem jött álom a szem . Szombat volt, pár perccel éjfél el?tt, egy izgalmas, eseménydús hét végén. Végül úgy határozott, hogy ami nem megy, azt nem er?lteti, majd elalszik valahog y. Lazán, éberen hevert az ágyában és szabad folyást engedett a gondolatainak. Arra gondolt, hogy a tudomány néha olyan, mint egy szeszélyes n?személy, aki min daddig húzódozik az udvarlójától, míg az el nem dönti magában, hogy feladja a próbálkozást. É nden bevezetés nélkül, puszta szeszélyb?l a n? kitárja a karját, ledobja a ruháját és felkíná férfinak testestül-lelkestül. Ha továbbvisszük a hasonlatot, töprengett Martin, el lehet mondani, hogy néha egés z sor orgazmusra kerül sor, amint az addig ismeretlen, csak megálmodott valóságnak egyre több részlete válik ismertté. Mi az ördögöt fantáziátok én itt állandóan a szexr?l? kérdezte magától. Rögtön vála jól tudod te, hogy miért! Yvonne miatt. Ahányszor a közelében vagy, rögtön csak egyvalamire t dsz gondolni, ami lehet, hogy biológiai jellegû, de az egyszer biztos, hogy semmi köze a tudományhoz! És miért nem kezdeményezel akkor? Tényleg, miért nem? Erre a kérdésre még visszatérünk. Martin ezzel átirányította a gondolatait a tudományos munkájára, és arra a valóban sz iós haladásra, ami... mikor is kezd?dött? Hát, az a lélegzetelállító áttörés alig egy éve volt. Martin visszagondolt arra, ami akkor történt. Meg ami el?tte.

...Celia Jordan két éve, 1975-ben látogatott Harlowba. Martin emlékezett, ahogy megmutatta neki a kromatogramok filmjeit, és közben magyarázott: .. .ahol sávok jelennek meg, ott van egy peptid... az a két vastag sötét vonal... legalább kilenc peptid... Ám a megoldhatatlannak látszó problémát az jelentette, hogy a fiatal patkányok agyában felfed zett peptidkeverék túl kevés volt ahhoz, hogy meg lehessen tisztítani, és kísérletezni tudjan k vele. A keverék idegen anyagokat is tartalmazott, ezért nevezte Rao Sastri értelmetle n peptideknek ?ket. Tovább kísérleteztek a keverék tisztításával, ám nem sok eredménnyel, és így igazolód astri véleménye, aki szerint még legalább tíz évre lett volna szükség ahhoz, hogy megtalálják s módszereket. A harlow-i team ennek megfelel?en kissé lezüllött, és már senki nem hitt Martin er edeti teóriájában. Ekkor, az abszolút mélyponton történt a csoda. Türelmes munkával, nagy mennyiségû fiatal patkányagyat felhasználva sikerült megvalós uk a részleges tisztítást. Az új keveréket ami már kevesebb peptidet tartalmazott öreg pa ba injekciózták. Csaknem azonnal döbbenetes javulás állt be az öreg állatok tanuló- és emlékez?képessé labirintustesztek ezt teljesen egyértelmûvé tették.

ti kishitûek . azok szó szerint végigszág tak rajta. A harlow-i labor furné birintusa a Hampton Court-i labirintus kicsinyített mása volt. a tudóso re izgatottabbak lettek. vagy egyenesen továbbmenni. és így tovább. hogy antitestek termelésével fog nagyobb készlethez jutni. Ezért mindegyiket er?sen kell tartani a mûvelet alatt. hogy a nyers peptidkeveréket olajos oldatban kell a nyulak tappancsába fecskendezni. Ez az építmény miniatûr változata volt azoknak a labirintusoknak. Mart . megragadta a benne remeg? nyulat. kritikus emlékezetpeptidek izolálásához nagy mennyiségre lett volna szükség. és hassal felfelé a fatáblára vágta. Joggal mondhatja mindannyiunknak. egyaránt nehézségeket okozott megta lálni a kijáratot. Az öreg és a fiatal ál latoknak. a halálra rémült nyúl torkaszakadtából sikoltani kezdett. ?ket. Egyikük-másikuk üdvrivalgásban tört ki. hogy Martin kérésére Miss Tilwick több teli nyúlketrecet is átvit z igazgatói magánlaboratóriumba. igyekszik m indent megtenni. és emlékeztek arra kell balra meg jobbra fordulni. Rao Sastri Martin kezét s zorongatta. maga is felvillanyozódva . ami fájdalmat okoz az állatoknak. Még tán végig sem olvasták a jelentést a központban. amik a vidámparkok ban olyan nagy népszerûségnek örvendenek a látogatók körében. Az intézet állatfelel?se komoly. amin négy szíj lógott. figyelemre méltóan hû mása. Ezt nem hiszem el jelentette ki Sastri. Martin megrázta a fejét. és nem sokkal azel?tt. Mivel az újabb tesztek is hasonló eredményt hoztak. A világ leghíresebb labirintusa bizonnyal a Londontól nyugatra fekv? Hampton Courtban van. ho gy Ó. és szükség esetén némi bökögetésen kív találja meg egyedül a kijáratot. Amilyen úriember maga. hogyan és mennyi id? alatt jutottak végig a különböz? egyedek a labirintu . mint a patkányok. A tizenhetedik századból s zármazik. és egy bizonyos incidens el?tt nem volt v ele közvetlenül dolga Martinnak. Szinte teljesen eltûnt a különbség az ö al állatok teljesítménye között. mert azok nagyobb mennyiségû antitestet termelnek. Pontos feljegy ek készültek arról. vagy csak sokkal lassabban. Erre a célra nyulakat szem i. végre van mit jelentenünk Amerikának. Mert azután egészen rendkívüli dolgok történtek. A patkányt odatették a labirintus bejáratához. Ekkor lépett színre Gertrude Tilwick. Martin el?tte elmagyarázta az asszonynak. Nigel Bentley hozta oda az intézetbe nem sokkal korábban. akiket el?ször vezettek be a labirintusba. ügyet sem vetve az állatra.Martin elmosolyodott. és valószínûleg ?felsége III. nemtör?döm módon dolgozott. Martin úgy határozott. A z intézet egyik tudósa fabrikálta szabad idejében. mikor a Felding-Rothnál teljes g?zzel folytak a Montayne premierjének el?készületei. mikor a labirintusra gondolt. miután egy öreg és dagadt pa úgy sprintek végig az útveszt?n. Kinyitotta a z egyik ketrecet. Mindvégig durván. mint valami fürge szalamandra. mikor Harlow-ban újabb nehézségg llett a kutatóknak szembenézniük. A ztán az égnek lökött tappancsú nyúl végtagjait villámgyorsan lehúzta a fatábla négy sarkához. azt hiszem. Az történt ugyanis. negyvenes n? volt. Tilwick magával vitt a laborba egy kis fatáblát. mint az ifjabbak. Akárhogy is van mondta Martin. harmadjára még gyorsabban. minden bizonytalankodás és tévedés nélkül. Mikor harmadszorra vagy negyedszerr e tették a beinjekciózott öreg állatokat a labirintus bejáratához. Az öreg állatok ezzel sze mben vagy egyáltalán nem tanultak. A további tisztításhoz azonban és a gyes. A jelentés akkor érkezett New Jerseybe. Ott valami ínycsiklandó patkánycsemege várta. Az el?z?höz hasonló n ez is csak egészen kis mennyiségben állt rendelkezésre. A fiatal állatok azonban másodjára már gyorsabban jutottak át a furfangos endszeren. hallgatag. Ezek majd lekötik a kívánt peptideket és így el is különítik ?ket. hogy Celiának kétségei adtak a szerrel kapcsolatban. A legutóbbi tesztsorozatig az eredmény mindig ugyanaz volt. Ezt a labirintust azonban csak a patkán yok használták szemben a Hampton Court-ival. A fiatal egyedek szemlátomást minden újabb próbálkozásból okultak. Míg Martin zörnyedve nézte a ténykedését. Én is kezdtem elveszíteni a hitemet. Vilmos szórakozását szolgálta. A kedvez? jelek ellenére problémák voltak az új peptidkeverékkel. hogy megszégyenült kollégái egy kicsit jobban érezzék magukat. Egészen a legutóbbi peptidoldat befecskendezéséig. Te jóisten! Mindvégig magának volt igaza.

szintén valami hasonló érzéketlenség miatt. s?t még annak a környékér?l is. Adjon nekem egy vagy két percet kérte Yvonne Martintól. vigasztalta és becézgette. de ez a legjobb hely az antitestek szempontjából. akivel közölte. hogy a képesítésem megf elel?. és ez a bámulattal vegy es sóvárgás csak fokozódott. és végigfutott a hátán a hideg a kísérteties hangtól. akkor el?léptetjük. Martin ezek után Nigel Bentley-ért küldetett. Mr. Bár az els? találkozásuk után mások vették át az injekciózást. és kitiltotta Tilwicket a laboratóriumból. Tud valakit aj i helyette? Igen. Az állatokat láthatóan megnyugtatta a kényeztetés. Mikor befejezték a munkát. kék szemû és tejfehér b?rû. Bentley mondta. Szörnyethalt ijedtében. Tillyre gondol? Yvonne arcán egy felh? suhant át. az arcához emelte. Az irtelen csend támadt. És? Nem sikerült egy vizsgám. Breconból. Martin kezdett?l fogva odavolt Yvonne hatalmas kebléért. Az inje kció fájdalmas és a hely érzékeny marad. Pillantásra sem méltatta zt a kínzóeszközt. Azt is mondta. ? gyengéden kiemelt egy nyuszit az egyik ketrecb?l. de ez sem tudta teljesen feledt etni a fájdalmakat. A szakmai képzettsége megfelel? volt. hosszú sz?ke hajú. aztán t?le szokatlan nyerseséggel így válaszolt: Oda akartam menni. Színre lép Yvonne Evans. természetesen melltartó nélkül. amit Gertrude Tilwick hagyott a laborban. Végül a nyúl a fejét a melle közé fúrta. viszont ez az érzékenység vonzza az antitesttermel? teket. hogy egy nyúl is tud sikoltani. mikor megkezd?dtek az injekciósorozatok. és maga is meglep?dött. Bár Martint alaposan felzaklatták azok a közvetlen közelében dombo rodó mellek. szóljak magának. és míg Martin cs?re töltött fecs end?vel várt. Egy id? után Yvonne feltette a kérdést: Muszáj a tappancsukba adni? Martin elfintorította az arcát. hogy aki ilyen érzéketl n az állatok szenvedése iránt. Yvonne egyenesen Martin szemébe akart nézni. de nem ellen?riztem a GYÁSZ-át. Egyszer kissé meggondolatlanul megkérdezte a lánytól: Miért nem ment az állatorvosi egyetemre. Yvonne huszonöt éves. valóban Gyengéd Állatszeretetre van szükség mondta Martin. Tetszik nekem vágta rá Martin. Õ még saját magát sem szereti Miss Tilwick már nem dolgozik nálunk. És nem tudta volna megismételni? Nem engedhettem meg magamnak. és mire Tilwick a nyúl negyedik lábát is diadalmasan a táblához szíjazt a kis állat kimúlt. Ha megfelel. ahol a nyus zié van. mégis körültekint?en dolgozott és nagyszerûen mûködött együtt Yvonne-nal. doki. úgy hogy a férfinak nem maradt más választása. a walesi Fekete-hegyek közt meghúzódó kisvárosból szá ne tekintélyes kebleket viselt. Igen. Martin továbbra is gya lálkozott Yvonnenal a labor környékén. Nem mindenki van ám így vele. hogy hozzátette: Nagyon szik. Csak egy? Igen. és bár minduntalan azt kívánta. ha ennyire szereti az állatokat? A lány habozott. ám életvidám és vonzó n? volt. és ne haragudjon a t kért. A magyarázat láthatóan kielégítette Yvonne-t. és ha tetszem magának. meg vagyok gy?zve kuncogta Yvonne. mint hogy a tekintetével elszakadjon a varázslato . Természetesen bólintottá Bentley. kissé molett. odaszólt Martinnak: Rajta. Köszi. Martin megje yezte: Maga szereti az állatokat. Martinból kirobbant a harag. Egy másik alkalommal. át tudom venni az állatfelel?si megbízatást. Miss Tilwick el. Tilwick el van bocsátva. Meglep?en rövid id? alatt végiginjekcióztak hat nyulat az olajos oldattal mind en tappancsba egy adag. hogy bárcsak az ? feje lehetne ott. dün nyögni kezdett hozzá. Hát persze hogy szeretem nézett rá a lány meglepve. az nem dolgozhat tovább az intézetben. Tudom. és z állat két hátsó lábát.dta. Tilwick asszisztensét. Nekem sem tetszik.

Én is. Az állatok lefogytak. mi késztethette távozásra. és nyomban a Peptid-7 elnevezést kapta. négy év itt Harlow-ban és el?tte Martin cambridge-i id? és minden eddigi tudományos munka szaka is tragikusan fölösleges volt. Igaz. vissz relte a gondolatait Yvonne-ra. Ez néhány héttel korábban történt. nem tudo dni. és csak arra gondoltam. Martin nem akarta elhinni. Tessék. hogy ez nem jutott el ?bb az eszébe. és Martin tudta. . sem állatokat. Oké. és újból feltette magának a kérdést: Miért nem kezdeményezel? Felhívhatná telefonon. Örülök. az eredmények hónapok óta változatlanok maradtak. hogy ekkora szerencséje van.. Celia elválas thatatlanul hozzátartozott a kutatási programhoz és a harlow-i intézethez is. Tudom. Elképzelhet?. Hát köszörülte meg a torkát a férfi . hogy jön. hogy miközben a Peptid-7 az agyat építi. amel hónapok óta rendszeresen kapták a peptidinjekciókat. hogy a memóriájuk sokkal jobb lett. Holnap már hétf? van figyelmeztette Yvonne. A férfi azt is tudta. és azóta Martint más ügyek kötötték le. csak fekszem itt nyitott szemmel. Ez a régóta keresett-kutatott peptid a hetedik vo nal volt az eredeti kromatogramfílmen. Yvonne. így Martin s zörnyû igazságtalanságnak érezte. Martin úgy érezte.. Mindkét sikert telexen jelentették New Jerseybe. Yvonne észrevette. Martin nagyon szeretett volna Celiával is beszélni... hogy találkoznak-e még valaha az életben. hova bámészkodi l minduntalan. mert ez állt a legközelebb az állat orvossághoz. Arra gondoltam. és bosszantotta. illik még valamit mondani. hogy hol lakik.. és azon töprengett. Már ö gában ez is nagyszerû hírnek számított. Yvonne? Igen. hogy nem élvezheti majd annak a gyümölcsét. Most már túl kés? van. Vagy mégsem? A fenébe is! Miért ne?! Legnagyobb meglepetésére a kagylót az els? csengetés után felkapták. Akkor találkozzunk ma. ezen a szombat éjszakán.. Azokról az öreg patkányokról volt szó. de mindennek tetejébe sikerült végre megtisztítani a dkeveréket és izolálni egy aktív peptidet.s mellekt?l és felemelje a fejét.. így lettem asszisztens. a legtöbbjük már szinte csak csont és b?r volt. Tudományos szempontból egyetlen zavaró tényez? van. gondolta Martin. ahogy az ágyb an fekve az elmúlt id?szak eseményein töprengett. Odatalálok. hogy nincs szó véletlenr?l. és nek el kellett mennem dolgozni. ahonnan szinte azonnal megérk ezett Sam Hawthorne gratulációja. ami a labirintuskísérleteket összegezte. Tessék.. megpróbálta legalább még a hétvége h ? pár órájára kiverni a fejéb?l a nyugtalanító gondolatokat. de az általános egészségi állapotuk er?sen omlott. A látványos sik rek ellenére most felmerültek bizonyos fenyeget? lehet?ségek. hogy találkozhatnánk holnap. Elmenjek magáért kocsival? Tudom. a testet rombolja? Hogy a peptiddel kezelt patkányok tovább fogynak. a tény nagyon elszomorította.. Aztán puhán elmosolyodott. Bár Martint er?sen nyomasztotta ez az eshet?ség. Itt. ki beszél. kor a Peptid-7 használhatatlan. de nemrégen értesült a lemondásár Bár fogalma sem volt. Most.. A lány halkan nevetett. Tényleg. hogy. sem embereket nem lehet kezelni vele. Az egyik egy számítógépes elemzés volt. soha nem szánja el magát. hogy barátot és szövetségest vesztett Celia személyé en. gondolta Martin. és végelgyengülésben kimúlnak? Mert ha így lenne. aminek a létreh kora szerepe volt. úgyhogy vasárnap van. Már azt hittem. Nem tartotta valószínûnek. Én sem tudok aludni. Biztos? Hát persze. bebi yosodott. Nem! Már elmúlt éjfél. A szüleimnek nem volt pénzük folytatta Yvonne . Mikor lenne a legalkalmasabb? Most.

gyengéden simogatta a n? mellét és combját. Nem is tudom elhinni sóhajtotta a férfi. és azt mondta: Gyönyörû tested van. Egyébként a kon olyan. amit át tud sugározni másokra is. A Peptid-7-edre volna szükségem. és a lányért nyúlt. kényszerít? érzés.. remélem. Yvonne nem sietett összehúzni magán a köntöst. Odanyújtotta Martinnak a csészét. de cukor nélkül. megkérdez ol a hálószoba. Megkérdeztem a laborban. Szétnyílt a köntös. amilyet nagyon régen nem tapasztalt. valami buja ?ser?t. hogy talán csak a felhalmozódott feszültség levezet?dése miatt könnyebbült meg ennyire. és Martint olyan békesség. hadd hulljon a köntös a földre. Mikor Yvonne bebújt az ágyba Martin mellé. és puha. kezében a sportt . hogy a szenvedély a csúc ntig hajtsa. Yvonne hagyta. nem sietsz. Tejjel iszod. Martin álomba is merült. Megpróbálom nyögte a férfi. nagyon forró a tea. Köszönöm. Le kell fogynom. és újból elmosolyodott. meg ne égesd az ujjad. mint egy disznóól. mint nekem. A lába körül ott se állatkert valamennyi tagja: a két kutya és a három cica.. ezzel a gondolat tal. ugyanakkor egészen természetes eseménynek hatott. Neked jobban áll. hogy az élet és minden él?lény iránti szeretete nyilvánult meg abban. Aztán elült a feszít?. A lány önfeledt. és Yvonne az ölébe tette a tálcát. Martin z ágyban feküdt és egyre vadabb szívdobogással bámulta a gyönyörû testet els?sorban persze a csodálatos melleket. Kérsz még teát? Talán majd kés?bb. Vigyázz. Mosolyogva a háziköntösre tt. De honnan.. Lehe t. Jól van ez így nyugtatta meg Yvonne. Megcsókolta. szerelmesen öle egymást. akik láthatóan új barátra leltek sz en. és tálcát tartott a ke amin egy teáskanna. Csak duci nevette el magát Yvonne. túlcsorduló fizikai szerelmet árasztott. ahogy meleg nyelvéve bejárta Martin testének minden részét. Ám dománytalan ösztönei azt súgták. Elnézést a konyháért. Miután m legen megcsókolták egymást. rendet rakok benne. Testének ritmusos mozgása olyan reakciókat váltott ki Martinból. Ám röviddel kés?bb nem bírta tovább. Lenyúlt és a combján össz pentett egy jó adag reng? husit. hogy sokáig tartson! suttogta Yvonne. Yvonne érkezése nagyszerû. gátlások nélkül. Gyere utánam indult el Martin felfelé a lépcs?n. aki nagy bels? nyug mmal van megáldva. Martin egyik háziköntösét viselte. nem haragszol. Martin felült az ágyban. Az örökké kérdez? tudós agya az okát kutatta ennek a különleges nyugalomnak. Mély álmából fényes nappal ébredt fel. Ami a hazamenésedet illeti. A hangulatvilágításban dereng? hálószobában Yvonne villámgyorsan levetk?zött. De te vagy a vendég. A lány leült az ágy szélére. Pedig gyakrabban megérdemelnéd. nedves ajkával fáradhatatlanul ismerkedett a férfival. ujjongva. Arra gon t. Mert elképzeltem. A lány követte. amelyeket eddig s oha nem tapasztalt. Nekem kellett volna téged reggelivel kínálnom. de amelyek egészen ösztönösen jöttek. Valóban. Egyedül élek. hogy többr?l van szó: Yvonne ritka lány. mire Martin nagyot nyelt.. kénytelen volt engedni. és odafeküdt Martinhoz. Lentr?l a konyhából edénycsörömpölés hallatszo múlva az ajtóban megjelent Yvonne. Évek óta nem kaptam ágyba reggelit. és a lány végigsimogatta-becézgette az állatseregletet.15 Emlékezetes éjszaka volt. Martin letette a kezéb?l a csészét. csészék és kistányérok sorakoztak meg méz és pirítós. és kitöltötte a g?zölg? teát. és bocsánatkér?en a férfira nézett: Remélem. Miel?tt ma hazamegyek. Akkor olyan sovány leh . nem sokkal kés?bb. Csak semmi sietség! Úgy csináld. hogy szükségem lehet rá. olyan végte lom töltötte el. A férfi ezútta sietség nélkül.

hogy a Peptid-7 nemcsak az emlékez?tehetséget javítja. Úgy érted. Yvonne hozta át ?ket az állatteremb?l. Mit mondtál? Azt mondtam. Igen. Martin merev lett. Az éjjeli?rön és rajtuk kívül senki nem tartózkodott a cse des. Hát persze. Úgy értem vágott közbe Martin . hogy beléhatoljon. A többi patkányhoz hasonlóan ez a tizenkettedik is farkasétvággyal vetette rá magát a ketrecében elhelyezett ételre. Mit mondtál? Az istenit! A n? csalódottan. Szóval. ahogy egy tucat patkány szép sorjában végig zol rajta. feltéve. de el?segíti az egészséges fogyást is. most visszamehetünk hozzád? A férfi szorosan átölelte. Hát azt mondtam. és eltartotta magától. ha igaz. Na végre! Ezt akartam hallani. De mit. Gyere már! Csináld! lihegte a lány. Akkor most mit fogsz csinálni? Martin elgondolkozott. mint a kezelés el?tt. És most végre elmondanád. hogy miért kellett berohannun ide a laborba? Oké. Martin kiugrott az ágyból. Nincs helyeselt Yvonne. és Yvonne a vágytól szinte önkívületben szorította a férfit. Sok felfedezés született úgy. Most?! kérdezte a lány megrökönyödve. hogy ma gészségesek. Semmi szükség rá temette az arcát Martin a lány hajába. Tényleg igaz volna? kérdezte magától. Hogy egészségesebbek. Én mindent úgy szeretek ahogy van.. Ez esetben nézett rá Yvonne reménykedve . Miért? Tegyük fel. el?ször a részlegesen megtisztított peptidkeverékkel. Ez a lehet? legjobb ötlet. Ezt a csoportot már hónapok óta injekcióztá . El?tte.. De hát ez rettent? fontos lehet. Yvonne a z utolsó patkányt is elcsípte a labirintus kijáratánál. mi itt valamennyien arra következtettünk. ne kínozz! Annyira kívánlak! fogta Yvonne könyörg?re a dolgot. Martin azonban hirtelen abbahagyta. Martin. arra gondolsz? kérdezte Yvonne ingerülten. De nem is ezt kerested. mostanában pedig a Peptid-7-tel. Yvonne tátott szájjal bámult a férfira. hogy ne keletkezzen zs yis ne történjen súlynövekedés. mint a patkányok. . hogy olyasmire bukkantunk. mivel a pepiiddel kezelt patkányok lefogytak. Tegyük fel. hogy megromlott az egészségi állapo tuk. ami után az em ek évszázadok óta kutatnak: az ételt anyagcsere útján úgy átalakítani. kihalt épületben. és visszatette a ketrecébe. Konzultálnom kell néhány specialistával. és némelyikük szinte kór n sovány lett. Ahogy simogatták egymást. Ez most e volt jó? Tudni akarom. Lehetséges. M indegyik patkány sovány volt. újból fellobbant a vágyuk. Vasárnap kora reggel volt. aki éppen arra készült. Tegyük fel. Martin már a nadrágját rángatta magára. a karja elernyedt. elkedvetlenedve odébbhúzódott Martintól. Most azonnal. hogy a tudósok valami egészen mást kerestek. hogy. hogy egyáltalán nem romlott az egészségi állapotuk. Az étvágyukkal nincs baj állapította meg Martin. sokkal soványabb. mint a patkányok. A Peptid-7-tel kapcsolatban. Gyerünk! Öltözz fel! Minek? Megyünk a laborba. hogy igaz? Martin a labirintus fölött állt és nézte.. Ez a megállapításunk nem nevezhet? nagyon tudományosnak tette hozzá szomorúan.etnék. Aztán megragadta Yv onne-t a vállánál fogva. mint az injekciósorozat kezdetén. lehet.. Holnap idekéretem ?ket. Ja. mit mondtál. hogy csináld már! Nem. hogy ha szedném akkor talán én is olyan sovány lehetnék.

illetve képes befolyásolni ami láthatóan ezeknél az állatoknál sikerült . A kezelésük nyomán jelentette ki minden bizonnyal megváltozott a patkányok bels lválasztású mirigyeinek vagy központi idegrendszerének a mûködése. A központi idegrendszert dönt?en befolyásolják az agypeptidek. hogy elpárologtatj vagy valami más módon. Ha nem viszik t nek nincs káros hatása. hogy fenntartsa a megfelel? t sth?mérsékletet. Ne haragudjon válaszolta Martin . az má most egyértelmû. kedden reggel érkezett az egyik londoni vonattal az állatorvos. Éppen ezért. Valamennyien találkoztunk már i emberekkel. a vér összetétele. A központi idegrendszeren keresztül? kérdezte Martin. A délutáni v onattal utazott vissza. Rao Sastrin és Yvonne-on kívül még két intézeti tudós volt jelen. sokat ígér? mellékhatásnak a a is. Egyel?re nem. Köszönöm. Csütörtökön Ian Cavaliero. akik feszülten figyeltek arra. Bizonyára ez a zsír-munka-h? variáció az oka annak. amiben esetleg klinikai lehet?ségek rejlenek. de nem mondhatom meg. Szóval így vagy úgy. amiket mind aját laboromban végzek majd el. Bizonyos alóriamennyiségnek muszáj h?vé alakulnia folytatta a tudós . egy állandó körfolyamatban. A kalória egy részéb?l zsír l intélyes mennyiség használódik el az olyan testmozgások révén is. a el?relépést jelent. Igen. amennyi beléjük fér. az egyértelmû. drága barátom. hogy ez lesz a válasza. I ngersoll.és székletelemzés. hogy valami zseniális anyagról van szó. az id?s specialista. ami befolyásolhatja a maguk patkányait a jóllakottság érzése. hogy ilyen egészséges patkányok ritkán kerülnek a szemem elé. hogy pontosan milyen anyaggal injekciózzák ezeket a p atkányokat? kérdezte Dr. Martin még Cambridge-b?l ismerte a fiatal tudóst. aki els?sorban kiseml?sökkel foglalkozott. Aznap. De azt már most megmondhatom magának. Bár els?dleges célunk a Peptid-7-tel az emlékez?tehetség javítása marad írta Marti entúl kísérleteket folytatunk ennek az els? pillantásra pozitív. doktor mondta Martin. hogy a h?vé és zsírrá alakuló. hogy egyes szerencsés emberek annyit ehetnek. amit Ca valiero mondott. vizelet. valamint az anyagcseréhe használt kalória aránya nagymértékben eltér a különböz? egyedeknél.Küldök majd magának egy részletes jelentést közölte az állatorvos vendég Martinna elni fog benne a test zsíraránya. hogy tompítja az a gy éhségjelzéseit. Martin csak titokzatosan mosolygott. Ennek e ményeként az étellel magukhoz vett kalóriákat zsír helyett h?vé alakítják át. lehet. hogy az injekciózott anyag az aggyal kapcsolatos. De lehet még valami. Igen. és másnap Martin a Sam Hawthorne-nak küldött bizalmas jel ntésében Cavaliero szavaival a szert jótékony hízásgátló hatású -nak jellemezte. Az állatorvos bólintott.. sejtettem. Ugye nem tudhatom meg.. És mivel úgy t ztatott. különösen. Cavaliero . Hát akármi legyen is. és nyilván irigykedtünk rájuk. A táplálkozás-szakért?t két nappal kés?bbre várták Cambridge-b?l. és soha nem híznak meg t?le jegyezte meg Sastri. ha ezt az ar a változtatni. Ezt reméltem. A fölösleges h?t?l vagy úgy szabadul meg a testük. A legújabb kutatások azt mutatják folytatta Dr. Martin másokat is behívott a beszélgetésre. hogy a jelentést Martin nagyon óvatosan fogalmazta. Ingersoll. a harlow-i intézetet hatalmába kerítette a váratlan nagy felfedezés láza. a táplálkozás-szakért ekes információkkal szolgált. Dr. esetleg mindkett?. hogy a különböz? egy gy állati egyedek más-más hatásfokon hasznosítják a kalóriákat. ha az ember belegondol. amit nem látunk és érzékelü onyos sejtek nátriumionokat pumpálnak magukból a vérbe. . hogy a maga vegyületének jótékony hí A beszélgetés folytatódott. Felfedezték viszont. milyen vének már. Pontosan mosolyodott el a táplálkozás-szakért?. akit a táplálkozástudomány vezet? szaktekintélyének tartottak. Annak ellenére.

Negyedik rész 1977-1985 .

a vakító fehérség. Andrew levette a távcsövet a szemér?l. ahol a mesés gazdagságot a szörnyû mocsok és nyomor ellenpontozza. ahol abbahagyták. hogy mi lesz vele. a vad ellentétek szubkontinense. hogy a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán resztül Hawaiiba érkezzen. A tizenöt országon át vezet? vándorlásuknak itt vége szakad... Isten hangját hallja a szélben. Szingapúrban szállt hajóra Andrew és Celia. Celia arra gondolt.. akkor megmondom válaszolta Andrew.és ez igaz is volt! . Hozzá hasonlóan a asszony is csokoládébarna volt. kanyargó ut sok ezer illatozó virággal. Különösen akkor volt szembetûn? a változás. Andrew azt is látta. amely majdnem az égig ér.. Ausztrália korallkirálysága. Semmi kétség afel?l. ahol a névvel tökéletes összhangban hatalmasakat lehet za Ott. Oké sóhajtotta a n?.. akik szinte egyt?l egyig élvezték az . a császár r tészet helye. Hongkong szédít? tempója. amit ma is óvnak a turisták áradatától..Rómában a földhözragadtság és zépség paradox keveréke... hogy már majdnem vége ennek a csodálat nak. az Égei-tenger gyémántjai..Szingapúrban az elképzelhetetlen gazdagság mel lett az utcai ételárusok szerény standjai. Megérintette Andrew karját. hogy az elmúlt ma hat hónapot csaknem teljes egészében a szabad leveg?n töltötte. és lopva Celiára pillantott. Alig tudom elhinni. A teherhajó körülbelül húsz utast vitt magával.l Az SS Santa Isabella nevezetû óriási teherhajó utánozhatatlan méltósággal haladt a Fo Armstrong-csatornán a honolului kiköt? felé.. Aztán a Nagy Korallzátony. a hegyek. és a Santa Isabella legénysége hozzákezdett a kikötés el?készítésének utolsó mûveleteihez. Amint az utasok megpillantották a hawaii nap fényében arányló Aloha Tower-t. . a hajó jobbra man?verezett. Jaipur. És most itt vannak.. óriásként mozogva a mellette sürgöl?d? vontatóhajók mellett... mintha már s id? volna hátra.. Különféle lyek vonultak el a lelki szemei el?tt: a Nilus vizében tükröz?d? varázslatos holdvilág. és Japánban. Megvolt rá az oka. és folytatják az életüket ott. Ha megtalálom... Mióta március elején elindultak ottho nról. ahol jártun k. hogy az útjuk a lagos elszigeteltség és a stressz teljes hiánya mindkett?jüknek nagyon jót tett.. Jeruzsálem A hegy... ahol ha az emb r a füléhez illeszti kezét. a naszi berjani nevû c semegét árulják a Zaba-bodegában. az ínyencek paradicsoma. a rózsaszín város lapra ill? látványa. mennyir e megnyugodott a felesége. olajban fürd? Abu Dhabi. Most viszont már benne jártak az augusztusban. amit csináltunk és amiket láttunk. a görög szigetek. India. az országokat. A férfi újból a szeméhez emelte a távcsövet. és kellett néznie a jöv?jével. Néhány n a Honoluluból egyenesen hazarepülnek. Kiotó mellett a Sugakuin császári lak törékeny álomszépsége. Andrew és Celia a fedélzeten állt a többi utassal együtt. Keresel valamit? kérdezte Celia. a férjével meg a gyerekekkel. és a boldog találkozás a húgá al. Janettel. Pedig így volt.. hogy milyen tömérdek emlék gyûlt össze a hónapok alatt. a dúsgazdag. a városokat.. a könnyûbúváro soma. ha az indulásuk el?tti ndkívül feszült állapotával vetette össze a mostanit. olajfaligetek. a Királyok Völgyében izzó h?ség. Sípjelek sü k. és pirospozsgás arcszíne arról árulkodott. szándékosan nem tépel?dött a jöv?jén. illetv egészen máshol már ami Celiát illeti.. a lisszaboni Alfama kilencszáz éves macskaköves. Andrew távcs?vel fürkészte esszeségben feltûn? rakodópartot és várócsarnokot. és azt mondta: Soha nem fogom elfelejteni ezt a fél évet.." . anélkül hogy a távcsövet megmoz ta volna. Az asszony azon tûn?dött.

és Andrew utasításai szerint cselek tt. Közben kiürült a fedélzet. A márciusi indulásuk el?tt Celia olvasott kereskedelmi sajtójelentéseket.. Nem volt szó róla.. amelyekben arról volt szó. mikor elmagyaráztam. F?leg az utóbbi napokban tette fel magának a kérdést egyre gyakrabban: vajon nem követett-e el hibát akkor. sszatértek a kabinjukba.. mint Hawaiin. hogy a gyerekek idejönnek. Miért kérted ki ?ket? Hogy beváltsam egy ígéretemet. és alig hallotta. mégpedig óriási sikerrel. hogy miért akarom ?ke t kikérni. Az Egyesült Államokban Dr. Több telefonomba került Sz mikor éppen hallótávolon kívül voltál. eszébe jutott az a sok évvel azel?tti beszélgetés. hogy mé is itt vannak? Én szerveztem a találkozót közölte Andrew nyugodtan. Mi van ott? A férfi átadta neki a távcsövet és a várócsarnokra mutatott. egészen pontosan a 10-es mólóhoz. Andrew is követte a példájá Az ablak mögött a láthatóan izgatott Lisa és Bruce is nevetni meg integetni kezdett. Az apádról beszéltél. sz ervezett vidámságát. Ott! kiáltott fel mellette Andrew. Celia arról értesült. Celia tovább gondolkozott. amit sok évvel ezel?tt tettem válaszolta Andrew.. mit mond Andrew. Hirtelen felkiáltott: Látom! Nem akarok hinni a szememnek. Aztán egyik kezéve dig a távcsövet tartva. mint a karikacsapás. Állítsd be az élességet arra a második nagy ablakra a dokk fölött és az óratoronytó Celia kíváncsian a szeméhez emelte a messzelátót. Lisa és Bruce! Celia lázas örömmel kiáltotta a gyerekek nevét. Maud Stavely Montayneellenes érveinek sem adtak sok hitelt. most már emlékezett. Ahogy a hajó egyre jobban megközelítette a partot. Hawaiin szomorú lettél volna. ahol készül?dtek a fogadásukra. Bár mostanáig tudatosan küzdött az ellen.. Igen. hogy a Montayne-t rengeteg orvos írja fel. hogy ugyanez érvényes a Laborato res Gironde-Chimiere. és ez sem vetette vissza az értékesítést. Mikor Franciaországban jártak. hogy az új szer a Felding-Roth aranybányája lesz. Celia beállította a távcs?vel a megadott területet. és arról. sem pedig a Montayne sorsát. ho Pearl Harbornál halt meg az Arizona elsüllyesztésekor. A France-Soir-nak a nouzonville-i és spanyolországi esetr?l közölt tudósításai a jele szerint nem ártottak a szer hírnevének. hogy a jöv?re terel?djenek a gondolatai. Mit kell keresnem? Majd meglátod. hogy miért tölt?d szívesebben a nászutat a Ba . nem? Hogyh ogy elengedték ?ket? Minden úgy ment. hogy itt vannak. a Montayne francia kifejleszt?ire. hova legyen. els?sorban azoknak a terhes n?knek a körében. . Jé! Celia már csak suttogni tudott. Hogy lehet. Celia még mindig szinte magánkívül volt. és éppen emiatt tartott attól.. Rajtuk kívül már csak kéthárom utas ácsorgott a korlátnál. Celia most már végképp nem értett semmit. a múlt kérdéseivel szemben olykor védtelen volt. Én ezt nem értem. Persze csodálatos. és akiknek az életében kritikus fontosságú a reggeli rosszullét leküzdése. Pedig hihetsz mondta Andrew. cseppet sem hiányolva a luxushajók hektikus. De most dolgozniuk kellene. Mindebb?l látszott. Februárban a terveknek megfelel?en elkezdték árusítani a szert. fél kézzel vadul integetni kezdett nekik. Andrew gyengéden megpróbálta emlékeztetni a leségét: A nászutunkon. Andrew kivette a távcsövet Celia kezéb?l és visszatette a tokjába. Tényleg ?k azok. Mikor arról beszéltél. hogy nem cseleked ett bölcsen? Már semmiben sem volt biztos. mikor olyan hirtelen o tthagyta a Felding-Rotht? Ösztönösen. nagy sietve mondott le.ménytelen hajóutat és a kényelmes kabinokat. mint most. és még keservesebben fog gyötr?dni. de.. Celia figyelme visszatért a hajóra.. Azt mondtad. Kinek? Neked. Celia azt sem tudta. Lehet. hogy a távozása nem befolyásolta se lalat. hogy nemsokára még obban fogja sajnálni a dolgot. és hogy a gyógyszer rendkívül népszerû. Az egyértelmûen kiderült az elmúlt hónapok során. akik egés a szülésig akarnak dolgozni. Még mindig nem értem nézett rá Celia bután. amely már egészen közel volt a parthoz. hogy szedel?zködjenek.

ott. megszervezem az utazást. hogy furcsának tartod. Mikor hazajött. bárcsak láthatna engem.A nászútjukon. Nehezen tu dta meghatározni. valami eszébe jutott az apjával kapcsolatban: bárcsak megérhette volna ezt a napot. csak megragadta Andrew-nak mind a két kezét. Celi a gondolt. Reggel.. Nagy termetû volt. Ahogy a Jordan család a limuzin felé közeledett. mikor felébredt. de nem érzem még magam felké nek rá. . és akinek már csaknem egészen szür e a haja. amit egy kihajtott nyakú ingre vett fel. hogy a férje. a massachusettsi Williams College-ba adta be a jelentkezését. amit f?szakának jelölt meg. És kívánságod szerint veled lesznek a gyerekeid. S Andrew. Bruce. Celia megpróbált részt venni a reggeli fölötti családi csevegésben. Hanem a gyerekeimmel. de nem egyedül akarok ott lenni. sem pedig indokolatlanul ünnepélyesen festeni. aki hamarosan betölti az ötvenet. aki már akkor és azóta is mindig megért? volt hozzá. hogy ges nap van. miért. ma egyszerû. már mindent megszerveztem.. Csak néhány gomolyfelh? úszott a különben tiszta égbolton.. aki az utolsó középiskolai t név el?tt állt.. Folytatták tegnap megkezdett kölcsönös élménybeszámolót. hogy Celia egy pillanatig huszonhét évvel ezel? tizenkilenc éves önmagát látta benne. te csodálatos. befelé fordultabb a szokottnál. a tudományokhoz. Mr. Kellemesen meleg augusztus végi nap volt. oda. Az Arizona-emlékhelyhez.. ahol a hajó elsüllyedt. és az édesapád meghalt. egyikük se öltözött olyan sportos mint általában. . hogy nemrég készített egy tanulmányt a japánok 1941-es. hogy aztán örökre vele maradjon. és imádta a gyerekeket. Ahogy a Santa Isabella a 10-es móló mellé simult és partra hajították a hajóköteleket ndrew csendesen azt mondta Celiának: Holnap megyünk. ugye az Arizonához megyünk? kérdezte Andrew-t?l. ám komoly viselkedésû Bruce n szerûen festett az iskolai egyenblézerében. a lányát és a családomat! Mintha a többiek megsejtették volna Celia érzéseit. Fehér szandált húzott és a fehér szalmatáskájá m akart sem túl lezserül. A fiú kijelentette. hogy a mai napon magányosabb. Már magának az egyetemnek is történelmi múltja volt. igen: tisztelettudóan.. és kitárta a kocsiajtókat. olyan sugárzóan szép volt. A megindultságtól egyetlen szót sem tudott szólni. a ház mindig megtelt élettel és vidámsággal. az évek során egyre elegánsabb. Pearl Harbor ell eni támadásáról. És akkor ígérte meg neki Andrew: Ha eljön a nap.." Egy húsz évvel ezel?tti ígéret. mintha a múltjának egy darabkája térne vissza illetve fog visszatérni hozzá. A még mindig kisfiús. Lehet. és hetek óta el?ször viselt újból nyakkend?t. a bahamai strandon az apjáról beszélt Andrew-nak. de mégsem tudta l eni azt az érzését. ami emlékként megmaradt neki Willis de Grey altisztr?l. Tárgyilagosan közölte a családjával: Azt hiszem. megkérdezte: Még nem tál soha. elmondta azt a keveset.. virágmintás v oálruhát vett fél. am i kevés férfinak jut osztályrészül az életében. inkább elegánsan és. A férje szemébe nézett valami olyan rajongással. érezte. de csinos. Lisa és Bruce reggel a szüleikkel együtt reggeliztek a lakályos apartmanban. ahol az apám m eghalt. ami egyik oldalon a Wailae golfpályára. Andrew világos öltönyt választott. és ennek megfelel?en nagy gonddal válogatta meg a ruházatát ropogós fehér rako t szoknyába és tengerészkék-fehér blúzba bújt. gyönyörû ember! 2 Délel?tt tíz órakor ott várta ?ket a sof?r a bérautóval a Kahala Hilton Hotel el?tt. Jordan. bármelyik kérdéseteket ezzel kapcsolatban meg tudom válaszolni. így Bruce nem lett hûtlen els? számú szenvedélyéhez. déli irányban pedig a Csendes-óceánra nézett. a sof?r udvariasan a sildes s apkájához emelte a kezét. Ahogy a tükörben vizsgálgatta magát. Pearl Harbornál? És akkor ? azt válaszolta: Nem tudom pontosan. érzelemt?l on szólt Andrew-hoz: Jaj. lágy déli szell? frissítette a leveg?t. aki el?z? nap farmert viselt. zeng? hangú. Celiának remegett az ajka. Lisa. mir l van szó. Mikor megint képes volt beszélni. de olyan volt. de egy napon szeretnék elmenni oda. Er?s volt. örökké megnevettett embereket. hogy a gyerekeink már megértik. miel?tt csatlakozott volna a többiekhez. hiszen hat hónapnyi elmaradást kellett pótolniu boldog lelkesedéssel fejezte be Stanfordban a gólyaévét.

Semmi más nem történt. Szóval. Ki vele. Ez igazi csapatmunka volt. A többi már gyerekjáték volt. A szárazföldi enyhe szell? itt. Mindez olyan nagyon régen volt. 8 óra 10 perckor t litalálatot kapott az Arizona l?szerraktára.. hogy ezen a különleges napon félreteszi ezeket a gondolatokat A limuzin a Lunalilo és Moanalua autópályákon suhant. puszta etlenségb?l Akamura feleségének a húga egy admirális neje. át a honolului belvároson a mo dern felh?karcolók mellett. hogy a Montayne nagy siker. Úgy érted. Hat utas ült a fedélzet ponyvatet?je alatt. és a bárkának c llámok vízpermetet szórtak a fedélzeten ül?kre. A kis CSÓFLOF?P magándokk egy kellemes ligetes részen volt. felhívtam a Felding-Roth hawaii regionális igazga tóját. a nyílt vízen er?s szélbe csapott át. A kiköt? szürkészöld vize szinte teljesen átl volt.. és csak mond atfoszlányok jutottak el a tudatáig. hogy feltétlenül mondjam meg neked. kétezer-négyszázhárman haltak meg. mint a cukrot . amely az utóbbi id?ben gyakran felmerült benne: a lemondása valóban elsietett és ostoba lépés volt. e latán még mindig megnyílnak bizonyos ajtók. neked aztán van protekciód! Celia csodálkozva bámult Andrew-ra: Hogy csináltad? A te nevedet használtam fel közölte vele Andrew. a Montayne-nel? Igen. figyelmeztessem hogy ne a f?bejárathoz vigyen minket. Hé. Körülbelül húsz perc múlva letértek az autópályáról az Aloha-stad tt. Valamit elhallgatsz el?lem noszogatta Celia. Köszönöm mosolyodott el az apja.Igen.. és az ? szavaival élve viszik. Egy n?i tengerész tartott idegenvezetést.. és besorolt a sûrû Pearl Harbor-i vízi forgalomba... Mikor valamennyien beültek a limuzinba. és m nyertek a gyógyszer premierjekor szárnyra kapott hírek. de azért válaszolt: A jelek szerint nagyon jól. és nem sokkal kés?bb begördültek az amerikai haditengerészetnek az Aiea-öbölnél fenntarto területére... Változatlanul sok csodálod van. több mint egy . miközben az óramutató járásával ellentétes n megkerülték a Ford-szigetet... hanem a CSÓFLOF?P magándokkjához. Celia bólintott.. Tano Akamurát? kérdezte Celia. . torpedóvet?k. Amint Jordanék felszálltak. A többiek unszolására Andrew végül bevallotta: Ha mindenáron tudni akarjátok. hanem a feleségem. Andrew kénytelen-kelletlen hozzátette: Azt mondta.. Andrew. De azt mondták. A kormányos kilavírozott a dok kból. Lisa meg Bruce figyelmesen hallgatták a magyaráza tot. Megkért. december 7-én. Mi köszönjük neked szólt közbe Celia. ezeregyszázhetvennyolc volt a sebesültek száma . papa. hogy erre a kérdésre nem kerül sor. japán zuhanóbombázók. drágám. 1941. A férfi remélte. az egyik tengerész azonnal eloldotta a parttól a hajóköteleket.. ám Celia gondolatai minduntalan a személyes emlékeihez kalandoztak el. és belenézett.. aztán megkérdezte: Mikor Tanóval beszélté d meg véletlenül. vasárnap reggel. gondolta Celia.. az Oklahoma fe lfordult. a Felding-Rothnál. Ott várt rájuk a haditengerészet dízelbárkája. és elindultak. Lisa megkérdezte: Mi az a CSÓFLO. Akkor maga nagyon fontos személyiség. Nem én vagyok az nézett Andrew mosolyogva Celiára . harminchat éve. Ám mindez újból felvetette azt a kér t. Õt. mennyire hiányzol. 8 óra 5 perckor robbanások rázták meg a Row hadihajót. hogy mennek a dolgok? Andrew habozott. Mert ha nem tudnád. A sof?rnek felszaladt a szemöldöke.. harci g törpe tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül támadták meg. Két fehér ruh erész állt benne.. Úgyh admirális bárkájával megyünk az Arizonához. a hajó felrobbant és elsüllyedt. a támadás els? hulláma reggel 7 ckor érkezett. csak igazolódott az általános várakozás. a California és a West Virginia elsüllyedtek. ahol a tisztek csa ládjai laktak. papa! jelentette ki Bruce. 8 óra 12-re felfordult az Utah. berreg? motorral. Aztán úgy döntött... Andrew el?vett egy papírt.. szóval amit mondtál? Bruce jelentkezett azonnal a válasszal: A Csendes-óceáni Flotta F?parancsnoka.

. Senki nem tudja. szenvedéssel teli? Istenem. Philadelphiában. mint most.. soha nem érezte magához a pillanatot annyira közelinek. Celia kinyújtotta a kezét. de elképzelhet?. Celia már éppen mondott volna valamit. A bár a a Pearl Harbor-i bevezet? csatorna közelében irányt változtatott...és az emlékhely végighúzódik az elsüllyedt hadihajó fölött. tízéves koromban ötezer mérföldnyire voltam innen. gyász az apjáért. hogy akár húsz évig is. Mivel kés?bb nem tudták kiemelni a hajótestet.. Így hangzott a fal egyik felirata: AZ ITT NYUGVÓ H?SÖK EMLÉKÉRE Nézd csak. Egyikük sem szólt. amin nevek és rangok ezrei sorakozt k.. aminek lassan láthatóvá vált az alakja hihetetlen. ahogy megkerülte a For d-sziget déli csúcsát.. Olyan volt . magukba for dulva hallgatták a magyarázatot. meddig tart még ki az olaj. Ezt vajon a tervezéskor vagy csak utólag találta ki az építész? Akárhogyan is van nem számít. fehér vasúti tehervagon. egyetlen pisszenés nélkül. Ahogy a vizet bám egy olajbuborék emelkedett a felszínre valahonnan a mélyb?l. bárcsak a z el?bbi lett volna! Odalépett hozzájuk Bruce. és megérintette a fiát. Azóta. Egy vers sorai jutottak Celia eszébe: Add k lódat. de mégis nagyon szeretett.. add utam zarándoklatát. akit alig ismert. mint egy hosszú. . Vajon hogya n halt meg? Gyors és kegyes halála volt. megmutatom. Néhány perccel kés?bb a jelenség hátborzongatóan megismétl Ezek az olajbuborékok az üzemanyagtartályokból jönnek magyarázta Bruce. és akinek az emléké isszahozták a múltból ezek a Pearl Harbor-i szívbe markoló pillanatok. Újból az idegenvezet? kezdett beszélni: Az emlékhely épít?jének szavai szerint: A forma. ahol halálát lelte. vagyis hogy az építmény a közepén kedik. Már nem mozgott alattuk a talaj. F. mint akiket közös érzések fûznek Kikötöttek az emlékhely bejáratánál lév? pontonhídnál. M ntha Lisa egyszerû. az Arizona kísértetiesen tisztán látszó f?fedélzetére. amit a kényes egyensúlyb an lév? mérleg már nem bírt el. a te unokád. gondolataikba merülve álltak ott valamennyien. A n?i tengerész rögzítette a h a Jordán család is kiszállt a többiekkel együtt. vagy lassú. ahol újból lenéztek az elsüllyedt hajótestre. A szüleit és a n?vérét egy márványfalhoz vezette. Õ a fiam. Andrew és Lisa a betonépítmény közepén vágott nyíláson ker vízbe. Csak a hajó számit. mikor hirtelen áttörték a gátat az érzelmei. de a két végén szilárdan és er?teljesen áll. a kezdeti vereséget és végs? gy?zelmet sz izálja. hogy cs méterrel pihent a zöldesszürke víz felszíne alatt. amir?l a par ancshídházat már régen eltávolították. Gyertek. Csendesen azt mondta: Megtaláltam nagypapa nevét. mama! W. Ez volt az otthona. Éppen a hajódról magyaráz nekem. És mégis.. DE GREY Megillet?dötten. szent Csöndemet. ez lett a több mint ezer ha lott végs? nyugvóhelye. a közepében egy horpadással. hajó elsülylyedt. és menthetetlenül elbillent az egyik irányba. A bárka utasai csendesen. mikor távol volt az otthonától. Ahogy a bárka orra fölött el?renézett. Az apám hajója. Celiát lenyûgözte a roncs közelsége. gyász az anyja miatt. Andrew Celia kezéért nyúlt. Itt történt hát. Gyász és szomor el Celiát.emberölt?. megható megjegyzése lett volna az a szalmaszál. Egyetlen oszlop sem ért a hajóroncs hoz. Hirtelen ott húzódott közvetlenül el?ttük a vakító napsütésben fehérl? ely. mert az em lékhely a tengerfenékbe ágyazott oszlopokon nyugodott. vala egészen oda nem ill? dologra gondolt: nem ilyennek képzelte az emlékhelyet. Bárcsak ismerhettem volna nagypapát szólalt meg Lisa. végül Celia vezett e ?ket vissza az el?bbi helyre. vagy ami még maradt bel?lük. Az olaj mint valami virágs zirom terült szét a víz felszínén. és a hely. Valahol itt vannak alattunk az apám csontjai. Az emlékhely közepénél Celia. mikor me lt. . és én végre ideérkeztem. A japán támadásnak ebben a néhány végzetes percében csak az Arizonán ezeregyszázhetve n haltak meg. A látogatók némán álltak a fal el?tt.

Ez a vállalat a gyógyszeripar Rolls-Royce-a. fogd már be! sózott Lisa az öccse kezére. hogy emehess a rendel?be. A visszatértük óta nem sokat beszéltek a Pearl Harbor-i kirándulásról. it az ideje. Így van bólintott Andrew. A Merck. Át arolták az édesanyjukat. aztán pedig az egyik szállodai üzletben vásárolt magán y csodás. Ám Lisa és Bruce gyorsabbak voltak. a felesége kedvencét. Biztos. Délután Celia lefeküdt aludni. Szeretettel nézett Andrew-ra. ha akarnék. Milyen állásra gondolsz? kérdezte Bruce. Ha szükség sz rá. Most viszont az ami ik. bizonyos szempontból ez amolyan megti sztulási folyamat volt. hogy mivel eleget sajnálkoztam magamon.. zte. Folytasd. hogy nem mehetnék vissza a vállalath oz még akkor sem. Néha a embernek! Andrew elnevette magát. Természetesen. hogy tudjá nem felejtem el ezt a mai napot. anyu bámulta Lisa csodálattal az édesanyját . Sokat gondolkoztam rajta. Az anyja megrázta a fejét. hogy mi történik. Mindkét cégnek büszkén dolgoznék. Azt hiszem. Szerintem már te is alig várod. hawaii stílusú piros-fehér ruhát. és ?k is elkezdtek gátlástalanul sírni. mert én is hasonlóképp érzek. De azt is tud notok kell. akkor nem komoly cégek. és így szólt: Valamennyi?tök egészségére! Imádlak benneteket. Nem leszek munkanélküli resek. Arisztotelész has ikor. Andrew odaintette az italos pincért. ha annál maradok. hogy túl vagyok rajta. Celia felemelte a p oharát. amit mindenekfölött tisztelek. Este a család a Kabala Hilton Maile nevû szalonjában vacsorázott. szeretném. Ha nem kapnak utánad két kézzel jegyezte meg Andrew . nem múlik klasszikus példájaként mindez hozzájárult mostani hangulatához. esetleg tragikus emlékeket ébreszt. Vissza tudsz menni a Felding-Rothhoz? kérdezte Lisa. Alig várom. Csodálatos vakációm volt. szí megöröklöm t?led.. Ebben ment le vacsorázni. és köszönöm! Azt akarom. hogy kézbe vegyem az életemet.aki tíz éve éppen ebben a hónapban halt meg. . Ebben a pillanatban érkezett meg a pezsg?. és Taittinger pezsg?t rend elt. A férfi bólintott. és csatlakoztak hozzá a többiek is. és mindezekhez a régi szomorúságokhoz hozzáadód aját kudarca fölött érzett bánata. írok egy hosszabb listát a többi vállalatról. Látva. a vigasztalásotokat és a megértéseteket. és megtörte végül mindenr?l megfeledkezve zokogni kezdett. És utána? Tetszik a SmithKline meg az Upjohn is. Andrew drágám. Andrew feléje indult. Csodálatos vagy ma este mondta az asszonynak. Úgy is érzem magam ragyogott rájuk Celia. hogy ez a hely. és mindig ugyanarra a válaszra jutottam. és csak utána válaszolt. Miután kitöltötték. Go dolkoztál már azon. Szóval. vigasztalták. d e két nap múlva vége. hogy hol próbálkozol? Igen mondta Celia elgondolkozva. kérdéseket tettem fel magamnak. Nem. az életben a legszebb. amolyan. Andrew valamen yiüket gyengéden átkarolta.. Hé. Az emlékhelyen elia összeomlásának néhány perce alatt a közelben álló látogatók tapintatosan másfelé néztek. átnyúlva az asztal fölött. Ott jelentkezem el?ször. ha pezsg?t innánk ezek voltak Celia els? szavai. Ha majd megunod ezt a szerkót. Megértem folytatta Celia . ami annyi látogatóban szomorú. Görög szó és megtisztulást jelent. Felégettem magam mögött minden hidat. Celia kortyolt egyet a pezsg?jéb?l. Van egy cég. Bruce-szal együtt. mama sürgette Lisa. gy akran tanúja hasonló gyászkitöréseknek. úgyhogy annak van a legtöbb értel me.. úgy határoztam mondta Celia . a most már egyre nyilvánvalóbb tévedése karrierje megalázó Ezt az utóbbi gondolatot több mint hat hónapig próbálta elhessegetni. más cégeknél fogok próbálkozni. mi is a jó szó erre? Katarzis válaszolta Bruce. A gyógyszeripart ismerem legjobban.

és most már elhatol t a tudatáig a telefoncsörgés. Mint hallom. a n? a kagylóért nyúlt. Voltunk?" kérdezte Celia meglepetten. A kagylóért nyúlt. uram. nagyon figyeljen. Negyedórá felkel a nap.Megjósolom. és odaszólt Andre Valami fontos dolog történt. az rendkívül fontos. felült az ágyban. Andrew-nak hirtelen kiment az álom a szeméb?l. Celia Jordannak közölte a központos. hogy miko alamennyiünk által ismert okokból . és s ingerelte a makacs telefoncsörgés. amelyiknek sikerül megszereznie Celia Jordant! Kés?bb. meg olvastam is arról. arról. Mi valamennyien tévedtünk. hogy nem lesz rá szükség emelte fel Andrew a poharát. Ezt arra a sz ncsés vállalatra ürítem. hogy semmi sem esne jobban. New Jerseyb?l válaszolta egy másik n?i ha ng. vagy álmodik. Egyszerûen telenek voltunk tovább várni. Maga az. akkor magának volt igaza. Rövid id?vel ezel?tt még mi is ezt hittük. és csak akkor szólt Sethnek. Letakarta a kagyló beszél?részét. hogy mi. Celia mélyen aludt. mit aka Személyre szóló hívásom van Mrs. A mellette fekv? Andrew megpróbált magához térni az álmából. aki Tanot. Feingold. Ki a hívó? Mr. De itt már dél van. Az id?s i hangja elcsuklott. Egy csörrenés után abbahagyta. Este lefekvéskor nyitva hagyták a balkon üvegajtószárnyait. Add ide. kérem. amit Seth mond. ho gy folytathatja. és beleszólt a telefonba: Tessék. Celia? Igen. Tisztában van azzal Mr. sajnos. Hallgatom mondta Celia. És mos t szörnyû helyzetbe kerültünk. vacsora közben Bruce megkérdezte: Holnap mit csinálunk? Mivel ez lesz az utolsó teljes napunk Hawaiin mondta Celia . és mikor Andrew bólintott. Celia megmozdult. aztán folytatta. Seth. tisztában. mint egy kis lustálk odás. És mire nem tudtak tovább várni? Celia. hogy a Montayne óriási siker.. hogy itt mennyi az id?? Igen. Celia arr a a beszámolóra gondolt. Most. hogy élvezhessék a friss zell?t és a tenger mormolását. amit tegnap hallott másodkézb?l Andrew-tól. Feingold hangja feszültnek tûnt. Vedd fel a fürd?szobai kag ylót és hallgasd te is. 3 Jordanék lakosztályának hálószobájában néhány perccel reggel hat óra el?tt megcsörren on. és álomittasan kérdezte: Hány óra? Rohadt korán van! káromkodott Andrew. felébresztettük. amit most mondani fogok. nem értem. Seth az? kérdezte. Celia már éberen ült az ágyban. várjon egy pillanatig. a FeldingRoth hawaii igazgatóját idézte. Seth Feingold a Felding-Rothtól. és a többiek mind. De hirtelen minden megváltozott. a hajnali szürkületben egymás után bontakoztak ki a külö gyak körvonalai mintha egy rendez? fokozatosan megvilágítana egy sötét színpadot. De hát hallottam. én vagyok. de kis szünet után újból rákezdte. Andrew átadta neki a telefont. Még nem tudom pontosan.. Az újabb telefonos kisasszony bejelentkezése után Celia meghallotta az id?s számvev? hangját. Celia megvárta. mit szólnátok egy kis lustálkodáshoz a tengerparton? Valamennyien egyetértettek. míg Andrew felveszi a másik kagylót. Az igazgatótanács nevében és kérésére hívom magát. mit akar ezzel mondani. Celia egészen összezavarodott. hogy jól hall-e. Közölnöm kell magával. ne haragudjon. és azon tûn?dött. Csak nem a Montayne-r?l van szó? De. . Kérem. Kérem.

hogy még koránt sin vége. az utóbbi hetekben egész jelentésár . amit átél. ahelyett hogy meghúzta magát.. hogy megakadályozza ezt a bor zalmas tragédiát? Igen! A lemondása után felemelhette volna a szavát. f?leg az Egyesült Államokban. eddig cs aknem háromszáz beteg csecsem?t regisztráltak világszerte. Itt-ott megjelent róla valami a lapokban.. megpróbálom. Tanot idézve: A Montayne-t viszik. mikor feltette Sethnek a következ? kérdést: Milyen lépések történtek a gyógyszer visszavonása és a készletek visszarendelése üg A Gironde-Chimie közölte velünk. Sajnos . aztán egyre több jelentés jött.. és miközben várakozott. az esetek hasonlóak azokhoz a régiekhez. Celia lehunyta a szemét az egyre dagadó rémtörténet hallatán.. Mintha Seth ötezer mérföldnyi távolságból olvasott volna a gondolataiban. hogy a széles körû nyi gal is tudassa az eseményeket. francia és spanyol esetekre? Természetesen emlékszem. ha az elején kezdi szólalt meg egy kis szünet után.. vagy az életük során normálisan viselkedni. hogy nem álmo nem mindaz. gondolta Celia.!? Celia rádöbbent. mindegyik beteg gyermek anyja szedett a terhessége alatt Montayne-t. és így egyetlen babát meg tudott volna menteni a szörnyû sorsától. ordítani akart a düht?l és a tehetetlenségt?l. Vajon ? személy szerint tehetett-e volna többet.. De sajnos ez csak id? kérdése. vérfagyasztó valóság.. Oké. Ennek tulajdonítható. Az asszony még mindig nem akart hinni a fülének. hogy a z igazgatótanács visszavárja magát. hogy Andrew meg ? semmi rosszat nem ha llottak a Montayne-r?l az utazásuk során. Seth rátért a részletekre. csak rossz álom. és tudta. Álmatlan. akkor már lett volna hiába az er?feszítése. Celia arra gondolt... hogy a figyelmeztetését nem vettük komolyan. hogy soha nem fog a kétségeit?l megszabadulni. Hirtelen baljós gondolat villant az eszébe. Celiának e szébe jutott.. mint a c ukrot. . akik akkegészségesek lehettek volna. Döbbenetében az els? gondol ez volt: hadd ne legyen igaz ez a hír! Ez. de ha csak egyvalaki megh allgatta volna. Nyilvánosságra került már mindaz. De a maga lelkiismerete tisz ta.. De kinek sírjon? Senkinek nem tud sírni. ezt mondta : Mi valamennyien kérdésekkel gyötörjük magunkat.. ahogy Seth összeszedi a gondolatait.. Megborzongott. hogy a Montayne a bûnös. hogy miért nem Sam Hawthorne hívta fel. És különben is. bûntudattól terhes nk vannak és mindegyikünk súlyos terhet visz magával a sírba. Nem tehet arról. Olyan sok. És ez még csak a kezdet. De tudta. nem egészen. h ogy most már semmi kétség afel?l. hogy még egyetlen újságírónak sem állt össze a mozaikokból a teljes ké Seth. de meglep? módon n em túl sok.. ahol hét hónapja árusítják a Montayne-t. Keserû könnyeket akart sírni.. de így soha nem fognak tudni gondolkozni.. Emlékszik a károsodott csecsem?kr?l szóló jelentésekre? A vegetáló babákra micsod netes szó! Az ausztráliai. akinek szintén egészen megkövült az arc a döbbenett?l. hogy ?k ezen a héten vonják vissza a szert Franci . Jóságos isten! Celia az arcához kapta a szabad kezét. segit ség nélkül felülni. Nem akarom. A második az. Csecsem?k százai. hogy a vállalat még kísérletet sem tett arra. Celia. a nyilvánosság elé tárhatta volna a Mon ayne-nel kapcsolatos kétségeit. és m indjárt felébredek. Úgy látszik. amit tegnap mondott Andrew. De vajon változtatott volna ez a dolgon? Hallgattak volna rá az emberek? Valószínûleg nem... Aztán And ew-ra pillantott a nyitott fürd?szobaajtón keresztül.. vagyis a Montayne-t továbbra is árulják és szedik. menni.. Celia. Seth? Rias ztották a közvéleményt? Figyelmeztették az asszonyokat.. amir?l maga itt most beszámolt nekem.Ez csak az egyik dolog. ezekben az országokban és másutt is. azon tûn?dött. Celia szinte érezte. Legjobb lesz. amit közölnöm kellett magával. Aztán az ablakon túl meglátta a színesed? látóhatárt. ami most történik velem. Azóta egyre több ilyen eset van. hogy ilyen szörnyû áron bizonyosodjék be az igazam.két és fél hónapja érkeztek az els? szórványos jelentések. sírással meg dühösködéssel nem megy semmire. nyilvánvaló. hogy nagyon egyszerû és kényelmes volna elfogadni ezt az érv elést. hogy ne szedjék tovább a Montayne-t? Hát.

Legalábbis most nem. hogy v isszavárjuk. Sam ezekb?l adott tit okban Julietnek.. Szörnyû sejtése támadt arról. és a kormány elé álljon. és jelenleg egys erûen használhatatlan. mikor a terhes asszonyok még mindig szedi k a Montayne-t? Mikor a méhükben hordott magzatok. Celia úgy érezte. Seth szavai szakították meg néma gyötr?dését. emlékszem. Kínos hallgatás. Aztán mégis uralkodott magán. A Feldi Rothhoz érkez? minden információt továbbítottunk a minisztériumnak Washingtonba. Err?l csak kés?bb akartam beszélni. S eth szomorú. Ne köntörfalazzon! csattant fel Celia. mint a többiek. hogy e nnek a párbeszédnek semmi értelme. hogy szükségünk van magára. a bûntudattól. keserûség at dúlt benne. Emlékszik. mert nagy szükségünk van magára.. Biztosítom magát arról. akkor nagyon komolyan beszél tem. Vincent Lord személyes felügyelete alatt. Talán annyira hitt a Montayne-ben. Ez az egyik oka annak. Mit számítanak az anyagi következmények. szóval. Itt minden a feje tetején áll. Tehetetlenség. mert ha mi lépünk el?ször. f?leg ezek után. Múlt héten az orvosok megállapították. Celia fojtott hangon. hogy most hirtelen mindez olyan keveset jelentett. hogy a minisztérium lépjen el?ször védekezett Seth. Mi van Sammel? Hosszú. hogy Sam porig van sújtva a gyásztól. amit a lemondásával játszott el. Személyes gondjai vannak. gondolta Celia. Oly anok vagyunk.aországban válaszolta Seth óvatosan. mert tudtam. Sam. Szükségünk van magára.. Az ausztrál kormány pedig már be is szüntette az árusítását.. De ez csak egy része a bajoknak. akinek megfelel? a tudása és tapasztalata. hogy f je a kárt. m tayne azonnali visszavonása? A jogászaink nyomatékosan ajánlják. és újból eltûn?dött azon. Szerepet játszott ebben némi személyes büszkeség is. hogy miért a számvev? hívta fel Sam Hawthorne. mikor ennek az ajánlat nak a hallatán kiugrott volna a b?réb?l örömében. Sajnos ez nem lehetséges. Seth utolsó szavainak hallatán Celiában meghûlt a vér. Celiának eszébe jutott a nagy ünneplés Sam irodájában. és alelnöknek jönne vissza. El tudja képzelni. Juliet a terhessége alatt nagyon rosszul érezte magát reggelente. az a hiba beismerésének is tekinthet?. hogy nem jár rosszul .. Beszélnem kell Sammel közölte ellentmondást nem tûr? hangon. kormányosát vesztett hajó. és akkor beperelhet?k vagyunk. hetekbe is beletelhet. mint egy léket kapott. hogy az ügynek ebben a stádiumában mindenképpen ki. Milyen furcsa. Másodszor pedig mi valamennyien az igazgatótanács minden tagját beleértve m ghajlunk az ítél?képessége el?tt. hogy már érkeztek orvosi mintacsomagok. hogy nem gondolt semmiféle kockáza tra. De a jogászaink szerint mindenképpen várnunk kell. jesen ki van magából vetk?zve. halk hangon beszélt. amit tott el a Montaynenel kapcsolatos kétségeivel. El?ször is maga az egyetlen. Most pedig várjuk a minisztérium döntését. düh.. mert életének fényes eseménye lett volna. Sam unokája agyi sérült. Mikor azt mondtam. Igen. Ja. Igen.. hogy Juliet csecsem?je is károsodott a szert l. Celia. Volt id?. amit a törvény megkövetel. hogy mindent megtettünk. hogy magát is érinti a dolog. Tudtommal a britek is hamarosan nyilvánosságra hozna egy közleményt. és nem fogja tudni mozgatni a végtag ? is éppúgy vegetál. hogy maga Sam szerezte meg a Montayne-t a Gironde-Chimie-t?l. mert rájött. Celia hirtelen abbahagyta. A Felding-Roth alelnöke. Celiának egyre háborgott a lelke. Biztosan emlékszik. Én az Egyesült Államokat kérdeztem! kiáltotta Celia a kagylóba. Sethet sírás fojtogatta. hogy teljesen fölöslegesen papol. aztán kétségbeesetten és hitetlen kedve kérdezte: Hogy tehetett ilyet Sam? Akkor még nem is engedélyezték a Montayne-t! Maga is tudja. magasabb az értékesítési ale osztnál. ez lehetséges. Az elnök utáni legels? pozíció. . t fog hallani. Sam Montayne -t adott neki. és azt mondta: A minisztérium lassú. Kivétel nélk ndet. de azt garantálhatom.. Most nem a om részletezni ennek az anyagi vonatkozásait. Igen. mikor elment t?lünk. Az anyagi következmények már így is. míg döntést hoz. akkor született Sam un okája. elborzadva felsikoltott. Juliet babája. minek várnak? Milyen más döntés születhet. Várják a döntést! Az isten szerelmére. mély sóhajt hallott a vonal túlsó végér?l. sikoltania kell.

hogy még ma közöljék az Egyesült Államok rádió. hajthatatlan aztán pedig: Hát persze hogy komolyan gondolja. de úgy döntöt ek. ez teljesen lehetetlen. hogy vajon helyesen tette-e. hogy ha visszamé em fog számítani a korábbi lemondásod és a féléves távolléted. Celia. míg a isztérium meghozza a döntését. ndrew elmagyarázta a gyerekeknek a tragikus helyzetet. Seth. nyugodtabb körülmények között. ahol cs ozásuk lesz egy helyi id? szerint reggel kilenckor induló New York-i géphez.és tévéállomásai. Ezek jó évek voltak. Nem akarok semmit megbeszélni. Akkor. hogy mégis a szüleikkel repülnek vissza. hogy igent mondott . most e gy ideig nem. Celia elgondolkozott.. Neked is jócskán kijut majd a nel kapcsolatos felel?sségb?l. és huszonnégy órán belül az em a tévét és hallgatom a rádiót. 4 Sikerült négy jegyet szerezniük a United Airlines 747-es számú járatának turistaosztá . Tudom. mint neki ránk. akkor csak szomor kodnék meg sírnék a szerencsétlen beteg kisbabák miatt. t tönkremehet bele. Ma. Celia útközbe n akart valamicskét aludni. és most szükségük van rám. személyes hetjük meg a dolgot. hogy a lehet? legtöbb id?t vel etek akarjuk tölteni. A szül?k lakosztályában siet?sen bekapták a reggelijüket. Már említettem magának a jogászaink figyelmeztetését a perelhet?ség kérdését. De jól vésd az eszedbe. Lisa és Bruce eredetileg még két napot Hawaiin szerettek volna tölteni. Nincs alku. és közleményt kell nyi lvánosságra hozni a veszélyeir?l. Azonnal megtesszük. Celia megint letakarta a telefonja beszél?részét..Biztos kitalálta folytatta Seth . Ebben a pillanatban sokkos vagyok. de ha nem haragusztok. Parázs vita folyhato mib?l kihallatszott Seth hangja: Igen. Még most is azon töprengett. hogy már délel?tt be tudjon menni a Felding-Roth központjába. Elvette a kezét a beszél?r?l. Ezt személyesen garantálom magának. hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá.50-kor indult Honoluluból. Éspedig? A Montayne-t még ma vissza kell vonnia a Felding-Rothnak. A vita New Jerseyben még hosszú percekig tartott. amihez ragaszkodik. Andrew letette a fürd?szobai kagylót. Úgyis lesznek perek. mikorra tudná leghamarabb itt l enni? Az els? géppel indulok vissza válaszolta az asszony. hogy mások is itt vannak mellettem az igazg atótanács néhány tagja . Bármelyik pillanatban várh ató a visszavonási rendelet.. Ne feledjük . De csak akkor megyek vissza. Reménykedve várjuk az igenl? vála Celia észrevette. És azt is tudom. Celia hallotta a vonal túlsó végér?l a fojtott hangú szóváltást. De nem akarjuk a helyzetünket tovább rontani. nem a jöv? héten és nem addig totojázva. Most Seth kért egy perc türelmet.. Végül Seth újból jelentkezett: Elfogadjuk a feltételeit. de egy kikötésse l. A válaszom: igen. ami délután 16. Viszont nagyon hosszú ideig dolgoztam a vállala tnál. ha. Celia. Ha hazaérkezik hozzánk. Holnap már bent leszek. amit mondott. aminek a legnagyobb részét Cel ia nem hallotta. Másodszor is egy kis tür elmet kért Setht?l. hogy ez meglegyen. hogy ha most egyedül maradnánk. Tudjuk. figyelmesen hallgattam. Ezzel több millió dollárba kerül? pereket zúdíthatunk a nyakunkba. Azt akarom. Azt akarom. még e bben az órában. hogy Andrew integet neki a fürd?szobából. Olyan régen nem láttunk benneteket mondta Lisa . és miközben minduntalan csö a telefon a váratlan elutazásukkal kapcsolatos helyfoglalások és egyéb el?készületek miatt. és megkérdezte a férjét?l: Mi a véleményed? Neked kell dönteni válaszolta a férfi. és hallgatják a beszélgetésünket. Leszállás nélkül repülnek majd Chicagóig. Mindenképpen beszélek majd err?l mondta Celia . Nem holnap. és bejött a szobába.

hogy a rendellenességet a szer okozta-e. hogy érdemes-e vállalni egy bizonyos szer kockázatát annak érdekébe . Ezt a káros hatást nevezik mellékhatásnak. Bruce volt a leggyorsabb. Azért kerül a testbe többnyire miután az o rvos felírja . hogy ne írjanak fel többet a szerb?l. Ahhoz képest. amiknek a vizsgálata folyik . hogy egyik kísérleti alanynál sem jelentk mellékhatások vagy igen. De gyakran azt nem akarják az emberek megérte ni. És elképzelhet? vetette közbe Andrew . aztán arra gondolt. mint a többi. Mindez több évet vesz igénybe. és beolvastak egy sürg?s közleményt. Ugye jelenteni kell a mellékhatással kapcsolatos eseteket? kérdezte Bruce. hogy korrigáljon valami zavart a szervezetben. hogy a Felding-Roth betartotta a Celiának adott szavát. en rendben még mindig csak néhány száz vagy legfeljebb ezer emberen próbálták ki a szert. Na de a gyógyszergyárak tesztelik a szereket. A gyógyszereket el?ször állatokon próbálják ki. hogy arra az eredményre jussanak. amit jóváhagytak. hogy miben állnak és mennyire súlyosak. Ám a legegyszerûbb aszpirinnak is megvan a maga kockázata mégp dig esetenként komoly. Most már kérdezhettek. a kor egyeseknél felléphetnek olyan mellékhatások. Nem sokkal kés?bb a hírekben vezet? helyen szerepelt egy b?vebb riport a Mon tayne visszavonásáról. . hogy jelentést tegyenek a minisztériumnak. bár lehetnek ártalmatlan me atások is. legalább néhány csecsem?t és édesanyát megkímél szörnyû sorsától. mely szerint azonnal vissza kell von ni a Montayne-t. hogy taxiba ültek a Kahala Hilton el?tt és elindultak a honolului reptér felé. gy valami más. Az emberkísérletek végeztével mikor már úgy látszik. és tízezrek. Gyakran pattannak ki ez ügyben komoly tudományos viták. ebben az országban törvény kötelezi ?ket arra. hogy felderítse ezeket a kockázato kat. Ez mind igaz ismerte el Celia. A gépezet beindult. akkor természetesen vissza kell vonni a gyógyszert. ha akartok. Igen. Általában ez meg is tö k. akkor következnek az önkéntesen jelentkez? anyok. hogy egy gyógyszer b ilyen gyógyszer idegen anyag az emberi testben. miel?tt válaszolt volna. hogy azonnal hagyják abba a szedését. ilyen súlyos mellék atásai vannak? Celia összeszedte a gondolatait. a lakosság igen alacsony százalékánál. mert az aszpirin bels? vérzést okozhat. A rádió zenés programja félbeszakadt. hogy a kikötése. egészen másként alakult a napjuk. hogy mig nem használnak széles körben egy szert. Celia egyetért?en bólintott. hogy még ma is vannak bizonyos határai a tesztelésnek. És ha egy gyógyszergyárnak tudomására jutnak ilyen esetek. de csak egészen jelentéktelen mértékben. Létezik az úgynevezett kockázat kontra jótékony hatás faktor is tette hozzá And rvosnak el kell döntenie. A legnagyobb baj az. és a terhes anyákat. esetleg életm ent? gyógyszert?l. figyelmeztetik az orvosokat. amik erülhettek ki a tesztelés során. mama. nem sokkal az után bebizonyosodott. de a hátsó részen lév? négy egymás melletti ülés legalább lehet?s egy kis családi beszélgetésre. Néhány gyógyszer kockázatosabb. Ha ez a százalékarány elér egy bizonyos szintet és a mellékh os vagy végzetes. hogy a Jordan család este még igazi lustálkodós strandolást tervezett. hogy egy elsietett döntés megfoszthat embereket egy hasznos. De a jótékony hatása mellett lehet káros hatása is. addig nem lehet teljes bizonyosság ot szerezni a biztonságosságáról. esetleg milliók kezdik szedni. Az. Aztán ha az eredmények kielégít?ek. a többi ek helytelenül.az ajánlatra. és a repül?téren a Honolulu Star-Bulletin délutáni kiadása már cimolda ta az AP hírügynökség err?l szóló tudósítását. miel?tt árulni kezdenék ?ket szólt be Lisa . amit ? is meg a beteg is szeretne. Celia megrázta a fejét. A Mon evû szert azonnali hatállyal visszavonják a kereskedelmi forgalomból a lehetséges káros mell atásai miatt. Hogyan történhet meg. A gép zsúfolt volt. hogy egy szernek. El?ször is nem szabad elfelejteni kezdte a magyarázatot . és folytatta: Aztán mikor a gyógyszer piacra kerül. és a minisztériumnak is az lenne a feladata. A Montayne esetében viszont minden fordítva történt jegyezte meg Andrew. És azt sem szabad e lfelejteni. Csak általában ? kérdezte Lisa összeráncolt homlokkal. és a gye ekekhez fordult: Anyátok ítélte meg helyesen azokat a vitatott rendellenességeket. Néha nehéz eldönteni magyarázta Celia . miután Celia egyszer csak így szólt a többiekhez: Köszönöm a türelmet.

hogy a sajtó meg a tévé a mai napig nem értes Montayne-ügyr?l legalábbis a nagy társaságok. Akadnak lusta újságírók is. mi or Dr. különösen a mellékhatásokról és arról. ahogy most a Montay ne-nel lesz. hogy egyik szer hogyan hat a másikra. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. Ez megtörténhet. hacsak nem lép fel valami egyéb rendellenesség. S?t mi több. El?ször is túl gyakran nyúlunk a recepttömbünkhöz. Bizony! visszhangozta Bruce. és megcsókolta. Megígérem mondta Lisa. De nem csaptak be szögezte le Andrew . de az orvosok gyakran nem veszik a fáradságo t vagy túl büszkék ahhoz . amire viszont kevés ember képes. Mikor rád kerül a sor. Én csak az ösztöneimre hallgattam. papa. Az apátok egyike ezeknek a csodabogar knak.Még ez sem igaz egészen. és megjegyezte: Ha mást nem is. Andrew válaszolt a fia kérdésére. Ebben a családban két történelemrajongó is van. orvosok is ludasak vagyunk gyógyszerügyben folytatta Andrew. hogy a receptírással gyorsan és egyszerûen végezni lehe beteggel. Helen Taussig amerikai orvosn? vallomást tett a kongresszus el?tt. Pers hetetlenség fejben tartani ennyi információt. legtöbbször teljesen fölöslegesen. Andrew kedvetlenül turkált a tányérjában. Az apja megvonta a vállát. és a képvise l?k legnagyobb döbbenetére diafelvételeket mutatott be a deformált csecsem?kr?l. ha recept nélkül lépnek ki a r endel? ajtaján. drágám. Ezt hogy érted? kérdezte Lisa. míg rágódik rajta az ember. hogy az elveid miatt lemondj . és máris jöhet a következ?. hogy nem kell gyógyszert szedni minden átmeneti kellemetlenség miatt . A terhesség alatti rosszullét jó példa erre. és ez a fontos. Még miben hibásak az orvosok? Sokan nem tudunk eleget a szerekr?l. Egyáltalán nem válaszolta Andrew. Ahogy hallgatta ?ket. mami mondta Bruce . Még akkor sem jelent meg az újságokban egyetlen sor sem. s?t meg is történt már egyszer csaknem ugyanígy. Attól függ. Felszolgálták az ételt. azt legalább el lehet mondani err?l a légiabrakról. A másik ok pedig az. Andrew a lány nézett. Én is büszke vagyok rád. Általában az els? hónapokra jellemz?. . e babát akarsz. Azzal az esettel kapcsolatbán mindent elolvastam. A Washington Post riportere. Ez hihetetlen álmélkodott Lisa. Azt a szert Thali omidnak hívták. Celiának hirtelen eszébe jutott valami. ki lehet tessékelni a rendel?b?l. hogy apátok kezdett?l fogva el lenezte a Thalidomidot. mar elmarad. ifjú hölgyem. mikor a nagykönyvben böngészett. amennyit tudnu nk kellene. annyit biztosan nem. Ez alatt a rövid id? alatt ostoba és kockázatos do bármilyen gyógyszert szedni. Pillanatok alatt szenzáció lett bel?le. akik becsapva érzik magukat. Lisa odahajolt az anyjához. megbízható szakember szólt közbe Celia. 1961-ben és 1962-ben az amerikai sajtó ügyet sem vetett az európai Thalidomid-ka tasztrófára folytatta Andrew. És a családod mindezekért nagyon büszke rád. Az ösztönök pedig akár be is csaphattak volna. mami. mert mint o snak az a véleményem. aki nem szégyell utánanézni valaminek egy beteg jelenlétében. hogyan nézi az ember a sajtót. Egyszerûen csak azért elleneztem. És ha ép. hogy milyen szörnyû következményei lesznek? tudakolta L sa. és nem voltak tudományo eim. mikor bent van náluk egy beteg Az az orvos. mégpedig részben azért udott. hogy felüssék a megfelel? könyvet. amit csak lehetett. ami id?vel ese tleg pozitívummá változtathatná a Felding-Roth Montayne-nel kapcsolatos tapasztalatait. eszedbe ne jusson bármit bevenni. Andrew elmosolyodott. Kisvártatva valamennyien befejezték az evést. Saját szememmel láttam. Morton Mintz ezzel szemben szorgalmas volt. Nehéz elhinni. ami bombaként robbant. Azért. mert tudtad. és megvolt az erkölcsi bátorságod ahhoz. Tudnotok kell mondta Celia a gyerekeknek -. az lelk iismeretes. Celia hosszú órák óta most mosolyodott el el?ször. hogy addig i s telik az id?. Mi. kitartottál z álláspontod mellett. úgy. Õ ös szeillesztette a mozaikdarabkákat és mindenkit megel?zve megírta a Thalidomid-sztorit. és kés?bb sem olvasták el a jegyz? könyvet. minden káros utóhatás nélkül. azok nem voltak ott. hogy akadnak betegek. Ma a vallomások napja van jegyezte meg Bruce. és tovább beszélgettek. Akiknek ott tt volna lenniük a meghallgatáson.

hogy ez maradjon kett?nk titka. és hozzátette: P a gyógyszerészek sem tévedhetetlenek. Dr. A hallgatag Hank ragyogott. Celia meglepetésére a Kennedy repül?tér el?tt ott állt a Felding-Roth vállalati limu zinja sof?rrel. címoldalán a Montayne-jelentéssel. hogy ha kapok ebb?l a Montayn e-b?l. Celia meg Andrew hármasban trécseltek a konyhában. kedveseim.. Seth Jordanék a morristowni házban örömujjongások közepette ölelgették Winnie és Hank Marc Winnie a terhessége utolsó heteiben járt. És ezt vajon minden orvos elismeri? kérdezte élesen Bruce.Persze én lépésel?nyben vagyok a többiekhez képest a gyógyszerek területén. hogy kétszeres vagy háromszoros adagot vesznek be azért. az asszonyka figyelmeztette ?ket: Ne ropogtassanak olyan lelkesen. mer reggelenként kutyául vótam mindég. Kedves Celia! Isten hozta itthon! minden értelemben. mikor Winnie. ahogy megérdemelnék. miel?tt maguk elmentek a nagy utazásra. El is aludt. De. Megpróbálok aludni egy kicsit. Miután Li Bruce. . a szemében könnyekkel el?ször az újságra. de most hajlandó lennék feleleve i a tudományomat. És az is el?fordul. Winnie. Kicsit kés?bb. hogy amint azt a ment?koc siban elnyöszörgik minél el?bb meggyógyuljanak. hogy az éber gyógyszerész rájön . jaj. Dr. El?fordul. hogy elvigye ?ket Morristownba. ami Seth Feingold levelét rejtette. Jordan azt mondta nek em. Sajnos nem válaszolta Andrew. hogy rossz gyógyszert írnak fel az orvosok? kérdezte Lisa. hanem húzzam le a klozeton. Andrew elnevette magát. szóval néhány szemet. Be is vettem vóna. Megszenvedtem ezer a babáér. és fel sem ébredt. Ilyen Montayne-félét? mutatott Winnie a reggeli Newark Star-Ledger példányára. Megmondhatom. a honolului járattal ellentétben. akit Celia futólag ismert . ez már kicsit sok mára ennek a fáradt gyógyszeripari aktivistának közölte Cel tározottan. hálásan ölelte magához Winnie-t. és a csomagok kipakolásával serénykedett. A doktor adott nekem belûle. Celiának hirtelen szörnyû gondolata támadt. Gyakran válaszolta Andrew. míg a többiek kint tettek-vettek. Jordan! Celia megkönnyebbülten. és visszakérdez az orvosnál. Elmosolyodott. Le is húztam. Az átszállás után az út New Yorkig eseménytelenül telt igaz. áztat is mondta. Az autót a sof?rrel az igazgatótanács bocsátja tisztelettel a rendelkezésére. Na. aztán Andrew-ra nézett. akkor ne vegyem be. am ott hevert a konyhapult tetején. míg Chicagóba nem értek. A sof?r. szedett valamit a terhessége alatt? A reggeli rosszullétek ellen? Celia egyre növekv? rettegéssel mondta: Igen. hogy vegyem be közö innie. Kollégái és beosztottai e sorok íróját is beleértve örömmel várják a találkozást ma pihente az utazást. az isten áldja meg magát. tisztelgett neki és átadott egy lepecsételt borítékot. Nagyon sok orvos bánik lekezel?en a gyógyszerésze kel. és nem tekinti ?ket kollégának. Jordan? Hát persze bólintott a férfi. és mondta. alig bírt már mozogni a hatalmas hasától. A gyógyszerészek általában sokkal többet tudnak a szerekr?l.. m az orvosok. Ez az alelnök járandósága. A kórházi gyakorlatom óta nem vezettem le szülést. mer volt hely az els? osztályon. kényelmesebben is. S?t néha maguk a betegek rontanak még tovább a dolgon úgy. Úgyhogy. kérd?en Andrew-ra lantott. Celia és Andrew sorra átölelték. mert a kis büdös ijedtében itt hel ybe ki talál ugrani.. De szóval. Dr. Celia gyászosan bólintott. Alig merte fel tenni a kérdést: Winnie.. Ez az er yátokkal töltött éveknek.

és a szemével segélykér?én kapaszkodott Celia tekintetéb . Ébren fekszem. és elfordult. egy csúfság. Annyira lef t. Sam két kézzel fogta a fejét. mnek elcsuklott a hangja. Sajnálom magukat. és azt mérl is mondjon. Tompa. Hát ez volt az egyik legsúlyosabb és legtragikusabb tévedésem rogyott le Sam az í tala mögötti karosszékbe. és rettenete en sajnálom az unokáját.. hogy féltékeny vagyok magár a fejemet verem a falba.5 Sam Hawthorne olyan volt. tört fényû szeme körül sötét karikák voltak. Egyedül én vagyok a felel?s. Vajon maga miért nem d?lt be? Eleinte én is hittem benne emlékeztette Celia. S?t most is ez a véleményem. arról van szó.. Kivéve magát. nem bizsereg semmi. és jártak-keltek körülöttük a kollégák. Azt kezdtem mondani. amilyen magatehetetlen szörnyszülött. Ez mindenkivel el?fordul. Hogy mindnyájan tévedhetünk. hogy Juliet és ght babája. Azt hiszem. Ugye igazságtalan és rohadt voltam magával. miért nem mondja ki. Mikor becsukódott mögöttük az ajtó. Maga megbízott a Gironde-Chim e-ben meg a tudományos tanácsadókban. sajnálattól és részvétt?l túlcsorduló lélekkel állt ott. mint egy él?halott. mikor még jóvá sem hagyták a szert. Bizsereg a szíve tája. Ha tényleg az igazságot akarja hallani. Celia szótlanul. egyes-egyedül én vagyok az oka annak. Viszont vannak más dolgok is. sajnálkozni jött vissza. Sam. Tényleg? Azt hittem. A vejem nem áll . Hogy én. bocsásson meg. Sam újból Celiára támadt. Celiának elakadt a szava. és a hangja elvesztette az élét. Pár lépésre volt t?lük az elnöki iroda. Na. Celia? Nem számít. Sam szó nélkül megindult a szobája felé. Mert az a leg egyszerûbb dolog. Sam márpedig azt hiszem. ez a legmegfe lel?bb pillanat hozzá . milyen érzés a dics?séges visszatérés? A jóság és erényesség elnyerte méltó jut ok pedig meglakolnak bûneikért. hogy nem fogadtam meg a tanácsát. Nem vágott közbe Celia határozottan. Ezúttal legalábbis nem.. amit gondol? Legjobb lenne. ahol Seth Feingolddal és néhány igazgatókollégával tanácskozott. Nehezen sikerült megszólalnia. Celia éppen egy me jött. Csak azért jöttem vissza. ha megmondaná. És miközben én egyik hibát a másikra hal m. most meg miért hallgat. A folyosón futottak össze. keserû h zélt. A háta meghajlott. Na. Téved. nem beszélhetnénk valami nyugodt helyen? szakította félbe Celia. És egy-egy hibás döntés puszta balszerencse folytán válik a többin abbá. Ez nem igaz. Sam csak úgy itta a szavait.. Nagyon kérem. beleértve a még meg sem születet et. valóban gondoltam erre is. Végül Sam szólt el?ször. Nem egy szál maga döntött. Változatlanul durva. Az a sok szerencsétlen csecsem?. miko r megpillantotta. hogy azt hittem. elgyötört arcán p ott a b?r.. Pontosan tudom! Hogy bûnös felel?tlenség volt Montayne-t adni Julietnek.. Az elmúlt hét hónap alatt tíz évet öregedett. igen. A férfi most már csendesebben beszélt. Samre ne m lehetett ráismerni. mint magának. akinek fele l?s döntéseket kell hozni. az unokám olyan lett. amiket szintén nem szabad elfelejteni. Sam válaszolta Celia . barátságtalan bevezet? nyomán. mardos a bûntudat. Sápadt. maga mindig a helyes megoldást választotta. gondolkozom. Sam hangjából még mindig nem tûnt el a keser Máskor viszont én tévedtem mondta Celia. mi? Celia megdöbbenése csak fokozódott a rekedt. Celi . hogy maga szerint mire gondolok válaszolta Cel ia csendesen. Más felel?s embereknek is ug anaz volt a meggy?z?désük. hogy segítsek. azért jött vissza.. Jaj istenem! Micsoda bajt csináltam! Felnézett az asszonyra.. egy. hogy. Hogy utól ag könnyû okosnak lenni. tépel?döm. hogy az öltönye tragikomikusán lötyögött rajta. Maga nem tévedett. Zaklatottan folytatta: N em tudok aludni.

jegyzetelni. mint a vállalat vezet?jére A férfi megrázta a fejét. De nekem szükségem van magára. kötelessége elfogadni a hely et. Nem. és néhány lényegtelen feljegyzésen kívül semmi érdemlegeset nem produkált et?i értekezletekt?l bár jó el?re tudott róluk Sam hangsúlyozottan távol maradt. tovább monologizált. Mire lett volna jó? Néha segít. Sírt már. Mir?l nem tudok? A férfi elfordította a fejét. Hawthorne-nal. A jogászaink szerint most semmi esetre sem tehetem meg . Celia hirtelen elhatározástól vezérelve a folyosóra nyíló ajtóhoz ment. Akadt néhány olyan. Így hát. vállalatpolitikai döntéseket kívánó ügyek az ? asztalára kerültek. A férfi kimondhatatlan gyötr?déssel a tekintetében nézett az asszonyra. amir?l mag nem tud. Sam suttogta . A Montayne-nel kapcsolatos hírverés és a szer visszavonásának eredményeként befutotta a céghez az els? perindító keresetek. ha Celia kezdeményezte a beszélgetést. Ezért maradok még egy darabig elnök. és t melegítem ezt a széket a részvényeseink kedvéért. akik Montayne-t sze dtek a terhességük alatt. és a továbbiakban nem lehet számítani rá a vállala zetés napi gondjaiban. Senki nem kérdezte meg t?le. mint mikor átszakad egy gát. bizonytalanul fürkészte az asszony arcát. eng . Ám Sam mintha meg sem hallotta volna. ? a sof?r vezette vállalati autóval. Celia odalépett hozzá. ne zavarjanak bennünket Mr. Ezt soha nem fogom elmondani magának. Sam emelte fel a hangját Celia határozottan . lehajolt. Nem szabad újabb támadási felületet hagyni nekik. Ilyenkor ? meg Sam együtt sétáltak át az üvegezett folyosón a f?épületbe. mint azoknak a más országbeli édesanyáknak a csecsem?i. Mert már gyülekeznek a hiéna ügyvédek a kártérítési pereikkel. Sam elhallgatott. Egy bizalmas jelle gû. Meg kell ?rizni a látszatot tette hozzá keserûen. Annak se mi értelme. Celia általában egyszerre érkezet parkolóházba. úgy érezte. Még nem. amiért nagyon hálás volt. és a különl ntek fel a Mennyei Jeruzsálembe . Jordan vagyok. mint egy gyerek. Épp az imént beszélt róla Seth. Aztán hirtelen. de nem tudja. és azt is bezárta. Az egyértelmû volt. Lilian annyira szeretne segíteni. habozott. A férfi egy pillanatra visszah?költ. Bármennyire is fájt Celiának. Kérem. józansággal é lárd céltudatossággal oldotta meg. mióta ez az egész szörnyûség történt? kérdezte a férfit. Legtöbb idejét a jogászokkal folytatott tárgyalások kötötték le. Szükség van magára. de csak akkor. és a fejét Celia vállára hajtotta. Még mindig a maga vezette ezüstszürke Rolls -Bentley-jével. Ez után az els? találkozásuk után nem sokkal nyilvánvalóvá vált. hogy csak kínozza magát. igaz. Valami. kezdenek beke . aztán így szólt: És van még valami. Már az Egyesü lamokban is született pár olyan csecsem? köztük koraszülöttek is . A legfels?bb szintû. Rátolta a ret Aztán a titkársági ajtóhoz lépett. Még nem tud róla? Már döntött az igazgatótanács. és beleszólt: Mrs. és kutatóan. hogy Celia a cég felel?s vezet?je. Egyáltalán nem tudom. Maga fogja vezetni a céget. hogy pont osan mit is csinál. Sam általában egész nap az irodájában maradt. Néha váltottak egy-ké szót. határozottsággal. A függ?ben lév? kérdéseket is ?elé terjeszte t. És ezt maga is tudja. Sam még mindig az íróasztalánál ült. mert így m a jövet és hazafelé menet is tudott dolgozni olvasni. a visszaérkezése utáni második naptól fogva a leghalványabb kétség sem merül ekintetben. elkezdett zokogni. Felvette a telefont. hogy Sam végleg megt jdani energikus lénye szilánkokra hullott. Sam mindennap megjelent a vállalatnál. Sam láthatóan meglep?dött. A helyemen kell maradnom. A lányom látni sem akar. Le akartam mondani. amivel beállt a parkolóház átjárószintjére. házon belüli becslés szerint a Montayne-t?l károsodott egyesült államokbeli csecsem?k szá . a vezet?k tizedik emeleti szintjére. Nekem itt nincs jöv?m. h ogyan. amely jogosnak tûnt. össze kell szednie magát. és megrázta a fejét. mozdulatlanul. Celia mindezeket a problémákat a rá jellemz? gyorsasággal. A cég védelmében. és átölelte. akik ugyanolyan károsod tek a világra. hogy a lista elkerülhetetlenül b?vülni fog. Ezt örömmel hallom mondta Celia.szóba velem.

Igen. mint egy nagy tétekben játszó pókeres jegyezte meg a vállalat egyik jogásza. hogy megkapják az elperelt összeg harmadát vagy még többet.. Meg akarják büntetni a bánatuk okozóját. hogy ésszerû. A méltányosság azért nagyon fontos. az magyarázta Celiának olyan hangnemben. Ez a százötvenötmillió soknak hangzik. ám formálisan mi ikkel foglalkozni kellett. de a maguk érdekeit is nézik. hogy miután az ügyfeleik els? dühe kifújt. ezt meg is tudom érteni bólogatott Celia. hogy ezt ne higgyem el. hamis vádaskodásnak tûnt. A Fe ding-Roth jogászainak javaslatára léptek érintkezésbe Quentin irodájával. ugyanakkor méltányos összegû. lelkem. ügyvédek azonban gyakorlatiasak vagyunk. a gyerekeik esedékes díját. hogy ezekben az államo ban mennyi ideig árusították a Montayne-t. aztán pedig bosszúért kiáltanak. Quentin megvo vállát. a túlterhelt bíróságok vagy a védelem szándékos id?húzása m lhetnek. Tu djuk. És még ha sikerül is megnyerni a pert. mint gondolná válaszolta Quentin. akinek elkalandoztak a gondolatai Quentin fejtege tésének utolsó része alatt. azok közül is orban olyanokra. És azt is meg kell hogy . a Felding-Rothnak százharmincötmillió dollárig ter ? termékfelel?sség-biztosítása volt. Mi. még állapotos kismamák nyújtot tak be. ha igaza van. és csak pénzügyi szempontból foglalkozom a Montayne-üggyel. Ebben a mostani katasztrófahelyzetben a hangsúly az ésszerû -n és a os összegû -n van. len Montayne-ügy is polgári törvényszék elé kerülne és milliós perköltséget sóznának a nyakun denst teremtene. brit és más országok statisztikái alapján jutottak. a fellebbezés b évekbe telhetnek. A mi feladatunk. az el?z? havi American Express hitelkártyaszámlát. Voltak olyan keresetek is. gyermek szervezete maradandó károsodást szenved. z ügyvédeknek pénzre van szükségük. hogy a felperes veszthet még akkor is. Erre az eredményre a francia. mert szörnyû következményei lennének. Ez felemészti az erejüket és szüntelenül emlékezteti ?ket a bánatukra. hogy még több pén mit máshonnan kell el?teremtenie. De mindenekfölött azt akarják a szül?k.valamivel több. mekkora összeget kell felajánlani a peres félne k annak fejében. Ami a kiadásoldalt illeti Celiának pillanatok alatt ki kellett tanulnia ezt a számára teljesen ismeretlen területet . amibe a vállalat tönkremenne. hogy elég lesz az összes kártéríté iával az egyik jogász. Ezenkívül a vállalat ugyanerre a célra tartalékolt még h ollárt. Celia megtudta. Ahhoz már eléggé jól ismerem magát. mert szimpatikusnak találta az id?s urat. ezeknek a bizonytalantól való félelem volt az alapja. Minél el?bb látni akarják a pénzüket. spanyol. Van még valami. Figyelembe vették. név szerint Childers Quentin. akik személyes sérelmekkel foglalkoznak márpedig nek lyenekkel lesz dolgunk . hogy ne vigye bíróságra az ügyet. a házrészletüket. Minden idejüket lekötik a tárgyalás el?készítése k lók. amely gyógyszeripari ügyekre specializálódott. ami szinte teljesen lekötötte a vállalat jogászainak idejét. nemcsak a klienseik. Olyan emberek. hófehér hajú. mint négyszázra fog rúgni. hogy a tárgyalás el?készítése. hogy Quentint a kollégák maguk között Mr. Fifikusként emlege tik. mint a Montayne-t?l. mennyit adtak el bel?le. Mert könnyen el?fordulhat. hogy k lik bel?le az összes költségünk tette hozzá. és tovább magyarázott. és olyan perlavinát indítana meg. Quen elképeszt? pontossággal meg tudta becsülni. A T. Lehet. A hetven év körüli. és ennek r k alá mindent. arisztokratikus modorú Quentin eg ngtoni ügyvédi irodát vezetett. Az ügyvédek azt is tudják. fordulnak segítségért. Az ügyvédek. mire az eset bíróság elé kerül. öreguras külsejû. amiket Montayne-szed?. ki kell fizetniük az irodájuk bérét. T. T. akkor a szül?k el? ször kétségbeesnek. Én azonban nem számítanék arra. amivel a bámulatos tárgyalási képességére utaltak. néha az az érzésem. Mióta visszajöttem a vállalathoz. A legtöbb ember a t kívánja. Elhiszem mondta Celia.. Sokan közülük úg vállalják a kártérítési ügyeket. hogy tényleg sikerül bírósági eljárás nélkül rendezni minden ügyet? kérdez Nagyobb rá az esélyünk. mint maga vagy én. ahol az alperes védelmét kellett ellátni bizonyos kártérítési perekben. és kiábrándulnak. ausztrál. bárcsak megegyezett volna az ellenféllel és folytatta volna a mindennapi életét mennyire lehetséges. és mindezt összehasonlít ották az egyesült államokbeli adatokkal. gyors kel mentsük a menthet?t. hogy hide ok. és tö dek pénzbe került. és lehet. ?k els?sorban nemtör?dömséggel vádolták a Felding-Rotht. T. Azzal is tisztában vagyun k. Celia már a kezdet kezdetén maradéktalanul megbízott Childers Quentinben. mintha a l egkedvesebb unokahúgával csevegett volna . Ez már c sak azért sem esett nehezére. hogy a bíróság ország-világ s e hallatára igazságot szolgáltasson nekik. bel dnak a sok hercehurcába. Kis részük komolytalan. a tárgyalótermi rövidítése vo vakmer?.

de ugyanakkor apa és nagyapa vagyok. és kielégítette a férfi na meg a saját szexuális szüks Yvonne átrendezte a konyhát. és végül további ötvenmilliót irá a lehetséges kártérítésekre. Celia már ontolgatta tekintettel Lord zajos elkötelezettségére a Montayne iránt és egyéb indokok miatt is . láthatóan nem került nagy meger?ltetésébe. Yvonne megtartotta ugyan a kis bérlakását. Mikor Celia Seth Feingold elé tárta ezeket a számokat. Ám ebben a mostani helyzetben ezeket a talált pénzeket hozzá kell tennünk az ötven tartalékhoz. még akkor sem. Biztos van más módja is annak. amelyek hosszú évek óta folytak. Reggelenként beágyazott és mindig ügyelt a . ami optimizmusra adhat okot folytatta Seth. ami a keze munkája nyomán csak úgy csillogott-villogo tt. Most viszont Lor d túlságosan értékessé vált ahhoz. hogy Nagy-Britanniába repüljön.mondjam magának. De azon még Sam közönye sem tudott változtatni. engem sem hagy hidegen ez a szörnyû tragédia. mely sokat ígér?ek voltak. és talán sikerül kihúzni a mély depressziójá lett. Ezenkívül a dollár kedvez? árfolyama miatt a külföldi értékesítéseink n nagy profitot hoztak. err?l maga is tud. és élvezi a f?zést. hogy a brit Peptid-7 el?bb lesz készen. A hírek szerint egy izga lmas új gyógyszer. ínycsiklandó finomságokat tá rendre. akkor azoknak a jelentéseknek az alapján kaphatunk na yobb összegû bankkölcsönöket. a Felding-Roth amerikai laborjaiban nagy er?ket összpontosítottak a fejlesztés végs? fázisár a. Biztató hírek érkez ek Nagy-Britanniából. hogy megtárgyalta vele a l ssebb angliai híreket. Vincent Lord kutatásai. Igen. Lényegesen többet értékes mennyire számítottunk. és ezt a feladatot legjobb tudásom szerint el fogom végezni. Következésképp Lordnak ismét megszilárdultak a pozíciói a Felding-Rothnál. Mivel a brit intézet Sam ötlete volt és alaposan megharcolt érte. Esténként és hétvég ldogan átvette Martin háztartását. De azt hiszem. bes n Martin Peat-Smithszel és felmérje a helyzetet. Olvastam a jelentéseket. hogy a vállalat megengedhesse magának az elvesztését. Nem volt hajlandó arra sem. Sam közömbösen reagált. végre kezdtek eredményeket hozni. Van még valami. de nem látszott olyan kétségbeesettnek. Kiderült róla. hogy nem ez az els? eset. hogy megtu amit akar. hogy Harlow fontos tényez?vé lépjen e ? a Felding-Roth jöv?je szempontjából. És becslések szerint hozzávet?leg nyolcmillió dollár kellett mé visszavonásához és a raktárkészletek megsemmisítéséhez. a férfi örülni fog a jóslata igazolódásának. és a jótékony gyógyszerek ká ellékhatásainak kiküszöbölésére irányultak. lelkem. Celia találkozott még néhányszor az id?s jogásszal. de maradok mondta Celiának. ideiglenes nevén a Hexin-W elkészülte egy-két évvel kés?bbre vár ható. Köszönöm. és vérzik a szívem azokért a szerenc sétlen gyerekekért. de már csak ritkán volt ott. Kaptam egy feladatot. ami után Lord mindig is sóvárgott. És volt még valami. Celia úgy kísérelte meg Samet újból bevonni a vállalat életébe. Celia úgy gondol ta. Így hát a Montayne-trauma ellenére a vállalati hangulat egyre optimistábbá vált. Az már most nyilvánvaló volt. A lehet? legjobbkor alakult így jegyezte meg Celia. Vincent Lo rd kreációja. mint Celia gondolta. nagy tudományos áttörést sejtettek. Celia ?szinte örömmel nyugtázta a harlow-i fejleményeket. hogy az els? adandó alkalommal másvalakit helyez Lord posztjára. Az egy ndkívül jó eredményeink vannak a recept nélküli szerek részlegénél. Két szerencsés véletlen történt velünk év eleje óta magyarázta Feingold. mikor a valaha úgy lenézett recept nélküli szerek segítenek megtartani a Felding-Roth fizet?képességét a nehéz helyzetben. Olyanokat. Ha esetleg szükségessé válna. 6 Eközben Harlow-ban Yvonne Evans és Martin PeatSmith egyre több id?t töltöttek együtt . a Peptid-7 kifejlesztése az utolsó fázisba lépett ami a szakzsargonban a nyit jelentett. hogy körülbelül két év múlva terjesztik a megfelel? hivatalok elé engedélyezé t. a számvev? komoran bólintot t. Rendes körülmények között persze a részvényeseink pénzét gyarapítaná zösszeg. hogy nagyszerû szakácsn?. Eszébe jutott. ha e z nem látszik rajtam.

és egyértelmû változatosságnak a munkájához képest. hogy meddig fog a viszonyuk tartani. egyik szombaton. A sereglet el?ször is m gszaporodott a lány sziámi macskájával. szeretkezés után. És különben is. De az intézetben mindketten rendkívül diszkrétek voltak. A lány könnyû témákról fecsegett új film k magánéletér?l. Megjegyezte. végre kikapcsolhatott és nem kellett tovább terhelnie az a múgy is túlterhelt agyát. s?t még néhány politikai botrányról is. Imádta Yvonne vidám. M arie-Astridról. a híres emberek különcségeir?l. csapongó csacsogását. amit Mar ddig magyarázott neki türelmesen.. mint valami szivacs. és a férfi többször is rajtakapta. Aztán pedig. mikor kedvük és szükségü ami egészséges hatást gyakorolt nemcsak órájuk. Már csak ezért sem. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin csodálkozva. A férfi biztos volt abban. így a cicák akkor jöhettek-mehettek. de a megjegy zéseikb?l világos volt. Martin ragyogott a boldogságtól. Nem gondolkozott azon. Martin ett?l egyre gyakrabban lett halálosan fáradt . Viszont mindketten szenvedélyesen lelkesedtek a harlow-i kutatásért. Õ meg Martin külön indultak és külön érkeztek az . Mikor Yvonne-t hallgatta. így például az agyi öregedés folyamatának elmélete. Yvonne egyik kedvenc témája már-már szenvedélye a walesi herceg volt. rájött. és elgondolkodva. és ezt Martin is elismerte . fogta magát. míg meg nem értette. ugyanakkor kissé aggasztották is. a popzenészekr?l. Locke kemény dió. a tévémûsorról. Sok minden egyéb is érdekelte. az intézeti pletykákró l magát. hogy egész nap értelmiségiek között van.. Yvonne ezt a pletykát például nem volt hajlandó komolyan venni. Ebb?l soha nem lesz házasság jelentette ki Martinnak. hogy a folyamat hasonló az emberi inzulin termel?déséhe ". Mikor Yvonne ott aludt. Yvonne bizonyos fokig az állatállomány életét is átszervezte. Lady Amanda Knatchbullról már jobb véleménnyel volt Yvonne. ki egészítend? Martin kiadós esti kutyás sétáit. Kis papírlapokon rendszeresen hagyott instrukciókat a bejárón?nek. Hát ezt nem könnyû megérteni! ismerte be Yvonne. A pletykaszenvedélye ellenére Yvonne nem volt buta. . Ezzel nem vagy egyedül válaszolta Martin. hogy a legvizslatóbb tekint et sem tudott benne hibát találni. Alkalmanként pedig eg nének fogta fel Yvonne csicsergését. ? már elfogadható mondta kegyesen. de gyakra n üdít?nek találta. Ezt a témát ne megunni. Tudom. hogy megtalálja az igazit. biztos hálás lenne érte ugratta Martin. a kiárusításra készül? lon a Marks and Spencernél tett legutóbbi bevásárlásáról. ki terhes. Miért nem írod meg neki. hogy egyikük sem gondolja holtomiglan-holtodiglan. Egy éjszaka. Mindent?l függetlenül Martinnak az volt a véleménye. és az egyik hátsó aljára macskakijárót fabrikált. vásárolt szerszámokat. Ebben az id?ben gyakran esett szó egy bizonyos luxemburgi hercegn?r?l. aminek eredményeként a lakásban hamarosan olyan tökéletes rend és tisztaság uralkodott. Érdekelte Martin Locke iránti rajongás is. mikor Martin bement az intézetbe. akik csak omoly tudományos ügyekr?l társalognak. kissé költ?ien kije lentette: Egy hamvas angol rózsára van szüksége. Különös módon Martin nemcsak hogy nem tiltakozott a pletykaáradat ellen. A bulvársaj érzékletesen ecsetelt románcok lenyûgözték. de a ház tisztaságára is. a papok szexuális kilengéseir?l a szemfüles brit sajtó jelent i alapján. kora reggelenként kivitte megfuttatni a kutyákat. hogy a viszonyukról pletykálnak az emberek Harlow k is hely. ? viszont otthon maradt. De ha Charles egy kicsit türelmes. Yvonne úgy szívta fel ezeket a híreket h és szelektív olvasás útján. hogy a magánélet sak rá tartozik. Marie-Ast katolikus. Yvonne elengedte a füle mellett a közbevetést.hogy az ágynemû makulátlanul tiszta legyen. Egy másik jelöltr?l. Mikor jobban belegondolt. Igen. bi ztos vagyok benne. A gént beültettük egy baktériumba és nagy menny agot termeltettünk. Martin ri tka jelentései egyikében így számolt be a New Jersey-i központnak a fejleményekr?l: A Peptid-7 szerkezetét már ismerjük. a tökéletest. ki válik . és csak hivatalos ügyekben érintkeztek egymással. ahogy az er?s koncentrálástól összeráncolt homlokkal -ot olvasott egy fotelban. Martin tréfálkozva megkérdezte: Most a walesi herceget képzelted a helyembe? Hogy találtad ki? kérdezte a lány incselkedve.

ha maga is jönne. Martin utasítására Nigel Bentley megpróbálta kinyomozni. De hogy egyálta szükségünk állatokra. hogy az intézetben folyó kutatásokról terjed? pletykák el a sajtót. ami nem lehet meg állatkísérletek nélkül. ki lehetett a gyenge láncsz m . Elképzelhet? éppen. miután otthon végigolvasta a gyalázkodó posta legfrissebb termését. Nem. ?k akarják. akkor annak kés?bb. de Nagy-Britannia a legrosszabb. ami késlelteti az öregedés fol atát. állatkínzóknak . Martin kocsijával hajtottak az intézethez. Lehet. hogy Martin meg is jegyezte Rao Sastrinak: Komolyan aggódom. ha a saját szemével látna mindent. Vasárnap hajnalban. A próféta szólt Martinból. kvantumfarmakológiát és számítógépeket használunk. Máris akadnak olyan területek. de nem járt sikerrel. Egészében véve a cikkek nem tartalmaztak valótlanságokat. és egyben súlycsökkent? hatása is van . összeszedte a level ket és visszagyömöszölte ?ket az aktatáskába. Azért lett kellemetlen következménye a sajtónyilvánosságnak: a harlow-i intézetbe özö kezdtek az állatvéd? ligák aktivistáinak levelei. És a balvégzet hamarabb csapott le. És ha a közérdekl?dést most egy kicsit f . A levéláradat továbbra is nyomasztotta. Tulajdonképpen nem is jött olyan rosszul ez a kis publicitás jegyezte meg az ügy vezet? igazgató. Yvonne mélyen aludt a franciaágy másik felén. egy tûzoltóautó meg éppen távozott. Az intézetb?l beszélek mondta az ügyvezet? igazgató. és sebesen öltözni kezdett. Kezébe vett egy újabb levelet. Valamikor talán igen. Martin megrázta a fejét. röpiratai és petíciói. Martin egy este. azzal az indoklással. És különben is. és hiszek az erre irányuló törvényekben. a riporterek felkutatták a beszédesebb forrásokat. mert nyilvánvaló volt. hogy az állatok a lehet? legkevesebbet szenvedjenek ennek én va gyok az egyik legelkötelezettebb szószólója. Az intézetben ellenben olyan eufórikus hangulat uralkodott az el?z? vaktában k eresgél? és eredménytelen id?szak kudarchangulata után. Els rban azt domborították ki. nem firtatta tovább az indiszkréció rrását. ? is kiugrott az ágyból és magára kapta a ruháit. hogy még bármifé sajtójelentés korai volna. A rend?rség kéretett ide. hogy készül?ben van egy csodaszer. Az épület el?tt két villogó lámpás rend?ra t. Bár Martin nem volt hajlandó interjút adni. Az intézet bejárati ajtói tárva-nyitva. A P ?l egészségesebbek és okosabbak lettek. gondolj a mi állatainkra. aztán undorral félretette. mikor a kutatóknak soha nem lesz többé szükségük állatokr ezte Yvonne. hogy a mi tudományágunk. Nigel Bent ley jelentkezett. De nem tudta felvidítani Martint. és az újságokba egjelentek az els? tudósítások. akiket felkért azokra a konzultációkra. Irományaikban szadistáknak . mint gondolták volna. Ezek az embere k nemcsak azt akarják. Tudományos körökben már úgyis elterjedt. barbárokna tulálták az intézet munkatársait. Yvonne közben felébredt. Ide tudna gyorsan jönni? Már öltözöm is. röviddel egy óra után megcsörrent a telefon Martin ágya mellett. Bentley hangja feszült volt. Mert mikor ilyen jól mennek a dolgok. Talán elkerülhetetlen volt. Beszámoltak arról is. vagyis szûnjön meg. akkor szokott általában valami szerencsétlenség bekövetkezni. ahol a korábbi állatkísérletek lyett ma szövetkultúrákat. azt mondta Yvonnenak: Minden országnak megvannak a maga kísérletellenes bolondjai. a Peptid-7 piacra dobásakor meglesz a jótékony hatása. Bentley odabent volt egy egyenruhás rend?rfelügyel? társaságában. hogy az egyik tudományos munkatársnak járt el a szája. A cikkeket olvasva Martint elöntötte a pulykaméreg. amelyek birtokában hamarosan kérvényezhet? lesz az edély a humán kísérletekre. Ahogy Martin letette a kagylót. . elég volt ezekb?l a firkálmányokból jelentette ki Yvonne. Bár Martinnak változatlanul más volt a véleménye. hogy eljön az id?. de nem a közeljöv? Na. Ügyesen titkolta a .Közben folytatódtak a Peptid-7 biztonsági és hatékonysági tesztjei az állatkísérletek Hatalmas mennyiségû adat gyûlt már össze.. egyszerûen megáll ejl?désben. Ezek a széls?ségese eztek mindenféle állatkísérletet. hogy jelenleg az állatkís tartanak a harlow-i intézetben. Mikor Martin felvette a kagylót. hogy min dolgozik feltehet?en a tudós révén. e. Mi történt? Sajnos rossz hírek. De legjobb lenne.

Mit csináltak? Mi történt? kérdezte Martin türelmetlenül. Szûk. mire a felügyel? az ügyvezet? igazgató irodájához vezett abent egy fiatal rend?r ?rizte a férfit meg a n?t. dokto r úr javasolta a felügyel?. a laborok és álla ttermek felé. mit mondanak. Állatszeret?k? ráncolta össze a homlokát Martin. hogy valaki meglátta a felcsapó lángokat egy szomszédos épületb?l. A harmincöt év körüli n? sovány volt és magas. Nagyon büszkék dics? tettükre. és elengedték az összes kisérleti állatot. Fontos szakanyagok tûntek el. ez sem érdekli ?ket. Sikerült elfognunk két gyanúsítottat. hogyan kikapcsolni a riasztóberendezést. Martin legszívesebben agyba-f?be v erte volna az el?tte álló két alakot. Ez még mindig jobb annál. hogy megmentettünk néhány testvérlényt az élve karmai közül az olyan zsarnokoktól. g?gös vonásai fens?bbséget tü a haja rövidre volt nyírva. Kihívóan mosolygott Martinékra. amiket elengedtek. Az állatok. Úgy történt a is. megve rajtuk végig. felhasználható ellenük. vagy nyitott ajtóval. Szörnyû halált fognak halni. akiket letartóztattunk. és bezárták egy szekrénybe. Peat-Smith nem embertelen! Nem kegyetlen! visította Yvonne kivörösödött arcca . de úgy látszik. Hog ennyi fáradságos munka eredményét tették tönkre? Csak azt tudjuk válaszolta a n? . Sasorra. kihurc olták ?ket a szabadba és leöntötték benzinnel. azok meg persze e lszeleltek. egy férfit meg egy n?t. vékony termetû férfit rendes körülmények között az ember nyámnyila fi olta volna. Szép kis pár. Megpillantott négy patkányt. Azt is tudták. Állatment? Hadseregnek nevezik magukat a tettesek szólt közbe a rend?r. miért? Ezt a kérdést talán annak a párnak kellene feltenni. amit csak találtak. és csak azt tudta hajtogatni: Miért? Jaj. Szörnyû felfordulás fogadta. aki a saját önz? céljai érdekében kihasználj tokat. Martin utánuk eredt. Betörtek válaszolta Bentley . Megtámadtak minket az állatszeret?k jelentette ki. A világ egyik legkedvesebb embere! Imádja az állatokat! Biztos az otthoni ölebeit mondta a férfi megvet?en. Néhány zaladgál az épületben. Ég? cigaretta fityegett a szája sarkában. mondhatom jegyezte meg a felügyel?. Te jóisten! suttogta a lány. A középkorú rend?r rezignált. Már vol velük dolgunk. üresen tátongtak. Már felvilágosítottuk ?ket ar gy amit mondanak. bizonytalan hangon. de fékezte magát. Dr. mint ha el kellene szenvedniük a maga embertelen keg yetlenségét. Aztán összeszedtek minden iratot meg feljegyzést. doktor úr folytatta a felügyel?. Ezt a két illet?t az én irodámban tartják fogva közölte Bentley. Az állatketrecek vagy hiányoztak. amit Yvonne látványa válthatott ki benne. Már így is látszott. Ha ezt hiszik. Nem élnek meg odakint. a felügyel? meg Yvonne Martin után jöttek. A férfi beismert hogy már ült börtönben valami hasonló vétségért. És az intézetben szabadon f tkosó állatokat el kell pusztítanunk. A hasonló korú. Martinból kirobbant a düh: Van fogalma arról. Mikor a felügyel? és kísérete belépett. gunyoros tónusából arra lehetett következtetn már sok emberi bolondságot látott életében. akkor tudatlan bolondok. Az aktatartó szekrények fiókjait kirángatták az iratok egy részét szétszórták a padlón. kissé hajlott volt a háta és drótkeretes szemüveget viselt. Mindig így csin De Martin már alig hallotta. Büszkék is lehetünk közölte a férfi cérnavékony. rabs an születtek. Mi egyszerre értünk i a tûzoltókkal. mint maga. Kopaszodott. Meg is gyújtották az irathalmot. Az állat kák a hall egyik sarkába iszkoltak. Martin egészen magánkívül volt. de a legtöbbet kivitték. . hogy mit mûveltek? ordította. kinyitották a ketreceiket. Az elmondásuk hatan voltak. Aztán a hangokt megriadva kiiramodtak a legközelebbi nyitott ajtón.meglepetését. Bentley. Legyûrték az éjjeli?rünket. Megköszörült zzátette: Nemes cselekedetet hajtottunk végre. és most ott remegtek egymás hegyen-hátán. b? ingblúzt és combközépig ér? lakkcsizmát viselt. Gondosan megtervezték az egész akciót mondta a rend?rfelügyel?. hogy egy csomó irat nincs meg het?en a tûz martalékává váltak odakint.farmernadrágot. Martin szó nélkül bólintott. Láthatóan nem fogta fel tragikusan a helyzetét.

vörös csík éktelenkedett az arcá zett. Csatlakoznak az állatment? adseregbeli barátaikhoz. amikre szükségük volt. Martin szorosan magához ölelte Yvonne-t. Nincs értelme ezekkel az emberekkel tovább beszélni. Martin a n?höz fordult: Maguk meg az ?rült társaik egy olyan tudományos munka eredményeit pusztították el. Ezenkívül azt is valljuk. amint a felügyel? azt mondja a párocskának: Na. hogy nk kik voltak a júdások. hogy sikerrel járok. hogy mit keresnek. És remélem. Végül Martin meg a felügyel? lefogták a lányt. ha bölcsen elmondanák nekünk a társaik nevét? Baszd meg az anyádat. mint az embereknek. 7 A kárfelmérés lehangoló munkája napokig eltartott a harlow-i intézetben. Nagyon sajnálom. hogy az e berek boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek. hogy megadja azokat az információkat. bezárni vagy kínozni csak azért. Most az Állatment? Hadsereg n?i közkatonáján volt a sikítás sora: Megtámadott! A testi épségemre tört! Két hosszú. akik már odabent hûsölnek hasonló bûncselekményekért. Hitünk szerint az állatoknak éppen olyan jogai vannak. hogy az emberi faj semmivel sem különb a többi fajnál t e hozzá a férfi. És maga? Én sem. hogy megtámadta volna magát. Kés?bb Nigel Bentley a következ?t jelentette Martinnak: Ezek az ?rültek láthatóan pontosan tudták. Remélem is sóhajtotta Yvonne. Megpróbálom kideríteni. és kinyújtott kezekkel el?reugrott. egyikünk sem tudhatta nyugtatta meg Martin. Martin végül ra jutott. Menjünk innen. s?t lehet. Miért kellene letartóztatnunk? Én tam. uram. tu ttam volna el?re. de nem sokat. A n? a két rend?rhöz fordult. mi lenne. ?k persze márt tartják magukat. hogy az állatszeret?k rajtaütése két évvel vetette vissza a munkájukat. de ezek t alakok nem adják fel egykönnyen. már ha folytatni fogja! Maga mániákus ?rült! sikoltotta Yvonne. . elviselhet?vé tette volna. hogy tökéletesen meg van gy?z?dve a tette morális igazáról. Az épület el?tt halomba dobált és meggyújtott dokumentumokból néhányat meg lehetett m eni. hogy az er?feszí lt hiábavaló. rohadt zsernyák így a n?. aztán felsóhajtott: Holn p megkezdjük a takarítást és a károk felmérését. Mert nem más. Több száz hívük van országszerte. A maguk esetében ez igaz is vetette közbe a felügyel?. Bentley ezenkívül szigorú és költséges biztonsági intézkedéseket vezetett be. amint Yvonne a körmeivel végigszántotta a n? arcát. hogy volt egy cinkosuk házon belül. Feltételezésem szerint az ?rizetes arcán lév? csíkok azoktól az állat zármaznak. Tartóztassuk le ezt a hölgyet? kérdezte a felügyel? csodálkozva. hallották. Ugyan már. Akkor jó munkát végzett az Állatment? Hadsereg! szakította félbe a n? dühösen Mar gyûlölett?l fröcsög? hangon mondta: Nagy örömmel és megelégedéssel hallom. Tartóztassák le ezt a büdös kurvát! Eljárást kell indít e. hogy ez az es? után köpönyeg tipikus esete tárta szét a karját . ártatlan embert egy olyan gyógyszert?l. Börtönbe kerülnek mondta a pár felé intve. Ahogy kifelé indultak. Továb bá az állatokat nem szabad semmi módon korlátozni. És így maguk erre az id?re ezreket. Bentley Martin és Yvonne után eredt. Sokat olvastam róluk. aki még mindig magánkívül remegett Martin karjában. hogy maga meg ennek a tudományos kutatásnak illetve énszerintem b atrocitásnak a gyakorlása közben fog megdögleni. Ami azt jelenti. mint úr-szo csolat. Általában a takarító vagy gondnoki állomány tagjai közül beszéltek rá ra. Yvonne-ra pillan ott. amelyeknek a ketrecét kinyitogatta. hogy s reket fosztottak meg csupa tisztességes. Egészen biztos nyugtatta meg a lányt az id?s férfi. ami a z életüket megkönnyítette. és még visszajöhetnek.. A rend?rség szerint a többi rajtaütésüke is így szervezték meg. melynek pótlásához évekre lesz szükség. bár ?szintén szólva nem hiszem. A fiatal rend?r felé fordult. minden cifrázás nélkül.Elítéljük az otthoni állattartást jelentette ki a n?. és hogy mi hol van. Egy p llanatig mindenki megkövültén figyelte a jelenetet.. Lehet. hogy mi is sorra kerülünk tette hozzá rosszkedvûen. Kimért és magabiztos hangja arról tanúskod tt.

Két év kell ahhoz. Ez Locke-kal is így volt. megvigasztalta. Tudnod kell. Yvonne elhallgatott. Celia döbbenten hallgatta a harlow-i pusztításról szóló beszámolót. hogy újból ott tartsunk. egy pil anatra abbahagyta. Ezt nem ígérhetem meg. De csak azért emlékeztetlek erre az egészre. Olvastál t?le mostanában valamit? Igen.. egy különlegesen kimerít? nap estéjén Yvonne arra utasította a férfit. Yvonne észrevette. aztán kuncogni kezdett és zavartan azt motyogta: Na. Sajnos emlékszem. Kérlek. Észrevettem nálad valamit mondta a férfi. de nincs más választásunk. aminek eredményeként Martin mély álo t. és ha Yvonne nem tartotta volna benne a lelket.. nem elég sürgette Martin. olybá veszik. hogy néhány hónappal lerövidítsük az id?t. hogy újból meglegyenek a megsemm tt adataink válaszolta a férfi. hogy csak id?re van szük séged. Egyszer. hogy már az els? jelentkezése ilyen rossz hírrel traktálja. Meg tudnád találni? A Locke-kötet ott volt a polcon. hanem elintézett és elvégzett mindent. Néhány nappal azel?tt kitör? örömmel hallott gy Celia ismét a vállalatnál dolgozik. akkor folytasd! . nem csoda. és amint megérkeztek. Ez szörnyû id?. Nem. hogy melyik részre gondolsz. Ám ez a beszélgetés arra ösztönözte a férfit. és akkor el? fogsz állni valami nagyon fontos szerrel. Meg kell ismételnünk minden egyes állatkísérletet. Martin tátott szájjal bámulta az emlékezetb?l idéz? lányt. a tudósok és laboránsok nnal megkezdték a kezdeti kísérletek fáradságos ismétlését. mert a jóslatod els? fele már megvalósult.és pénzpocsékolás. hogy Isten hívó szavának eng dnek. Yvonne habozott. mint két éve. ha mégoly megalapozatlan en szellemének megnyilvánulása és az isteni autoritás jelenlétének bizonyítéka. aztán folytatta: Találtam valamit. hogy le tudunk rövidít izonyos eljárásokat. ahol tegnap ismételte el Martin. Így kapásból nem tudom. azt hiszem. Ennek eredményeként három héten b g?zzel folyt az újbóli adatfelvétel. Martinnak szörnyû kínszenvedést okozott az egész folyamat. Rö ide vagy oda. amit?l a Felding-Roth dúsg azdag lesz. hogy becslése szerint mennyi vel vetette vissza a váratlan támadás a Peptid-7-programot. úgyhogy Martin az erejét és a igyelmét kizárólag az intézetnek szentelhette. és lehet. de aztán folytatta: Tudatukat erre készítik fel. Ezek nélkül a vállalat nem nyújthatja be a gyógyszer-enge etési kérelmét. hogy kett?nk közöt arad. Em lékszel még arra a beszélgetésre ott a házadban? Mikor azt mondtad. és reggelig nem ébredt fel. Azonnal megrendelték az újabb állatokat. ami szöges ellent t a közelmúlt diadaljelentéseivel. Kétségbeesetten nagy szükségünk van arra. de Yvonne-nak nem volt szüksége rá. most elnézést kért t?le. ami illik ezekre a z állatszeret?kre . hogy minden bizodalmunk a Peptid-7-ben van mondta Celia. észérveke akoztassanak fel.Martin volt az.. hogy némelyiküknek meggy?z?dése: különös kegy folytán az ég veze ?ket véleményalkotásukban és cselekedeteikben. Nem volt tudóshoz ill? kijelentés. hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell Martint vidám csacsogással felv idítani. Mikor Martin másnap megkérdezte. Soha nem hagysz ki egyetlen alkalmat sem. De mindent el fogunk követni. és remélem.. Ha kellett. A lány teljesen levette a válláról a háztartás go . hogy dúsgazdag. úgyhogy bármely véleményük. hogy a másik fele is meg uljon. nem mindig sikeresen. Elkezdte idéz ni az idevágó passzust: Mivel közvetlen kinyilatkoztatás révén a férfiak sokkal könnyebben alakítják ki vé zabályozzák viselkedésüket. elpirult. A lelkesedésr?l ír. így mondtad. és ezután lassú svéd masszázst adott neki. mintsem hogy fáradságos munkával. hogy küdjön hasra. a lány így válasz olt: Egyszer egy massz?rn? volt a szobatársam. A vonal harlow-i végén Martin elfintorította az arcát. Valamennyien meg fogunk tenni minden t?lünk telhet?t. hogy honnan tud ilyen dolgokat. ha tudod. ha tanulni lehet. és bámulatos érzék tudta. sokkal gyorsabban nem fog menni. aki a pusztítás éjszakáját követ? napon megtelefonálta New Jerseybe a sötét híreket. tán nem is bírja ki. Idegesen kérdezte Martintól. nem kérdezett semmit. hogy csúcssebességre kapcsolja magát és sait. Komolyan mondod a két évet? Ez a legpesszimistább becslésem. Celia Jordant kérte a telefonhoz. T?le tanultam. és ha késztet agukban bármely különös cselekedet végrehajtására. ennyi elég is. Ma sokkal többet tudunk.

és amelyekb?l Ezek gyümölcsöz? igazságok. De ennek eredményeként nem tu . Ezt már tudat alatt többször megállapította. habozva.. amit Yvonne még egészen tosan nem látott. akkor nem értéktelen vágott közbe Martin. mint vala mi új alapelv. Yvonne-nak elcsuklott a hangja. mely szerint minden testnek nehézségi ereje van. a helyeket. ezekb?l táplálkozik az ész. De soha nem akartam kitûnni vele. hogy pillanatokon belül eltörik a mécses. hogy tudtá Hát igen. Te is az vagy mondta neki Martin. a férfiak els?sorban a saját impulzusaikra hallgatnak. Yvonne lehajtotta a fejét. Az isten szerelmére. Kis id? múltán letette a könyvet. bizonytalanul várva a hatást. és folytatta. Mikor Yvonne befejezte. Az értelem mûködése. és a mennyei fényekhez hasonlóan nemc dálatosak és élvezetesek már önmagukban is. . Meggy?z?dtem róla. A lány még idézett néhány bekezdést. amit a legutóbbi olvasáskor tett bele. és az ilyen tanulás értéktelen . hogyan tud szövegeket me morizálni valahogy úgy. hanem a túlfûtött és elbizakodott elme képzel?déséb?l fakad.. mert az élénk képzel?dés. hogy pojáca vagy? Az iskolában egy tanárom. igen. A könyvet kinyitotta annál a j nél. hogy Yvonne még a legtriviálisabb pletykáknál is pontosan idézte a neveket. Átment a másik szobába. és odaadta a lánynak. Olvasd ezt el. De biztos. Ez is Locke-kötet volt. hogy mit olvastál. mint az imént Martinnak. És azt hiszem. Dolgozatot írtak. az id?pontokat. Egyáltalán nem. A nyitott könyvben követte a szöveget. Yvonne befejezte az idézetet. Ám a tanárn?vel történt összecsapás után Yvonne nemcsak hogy eltitkolta képességét. Tudod. A férfi hitetlenked? hangon így szólt: Most már én is emlékszem erre a részre. Ezen bámulatos alapigazságok egyike Newton elfedezése. Elolvashatom kétszer? Hát persze. innent?l idáig. ki mondta neked. és kés?bb sem hitte y a válaszokat fejb?l írta. Most pedig mondd el nekem. emlékszem a dolgokra. a forrásokat. egyetlen szót sem hibáztál e gy az ördögbe van ez? Hát. Ha érted is azt. Mindenre? És ilyen részletesen? Azt hiszem.. De hát értettem! Én elhiszem nyugtatta meg a férfi Yvonne-t. amelyeken számtalan más igazság nyugszik. a tényeket. hogy a l n.A rajongás nem észérveken steni kinyilatkoztatáson alapul. és kikeresett a polcról egy könyvet. hogy nevezik? Majd te megmondod válaszolta Yvonne zavartan. És a képességed is az.. és hosszú sz?ke haja a koncentrálástól összeráncolt homlok ullott. amit megtanultál. Nem akartam cirkuszi pojáca lenni.. mikor felülkerekedik a józan észen és megszabadul az és vek béklyóitól. Fényképmemória. Yvonne még mindig zavartan fészkel dött..Te gúnyt ûzöl bel?lem mondta a lány gyanakodva. Na jó bólintott Yvonne megnyugodva.. és kijelentette. ami részben sikerült is neki. de világossá és magától értet?d?vé tesznek más do eket egyébként nem láthatnánk és nem ismerhetnénk. d t szabadulni is t?le. Legtöbbször csak egyszer. Yvonne végs? elkeseredésében bemutatta. hogy szó szerint jegyezze meg a mondatokat és szavakat. és Yvonne munkájában. gúny tárgyává tette Yvonne csodálatos képességét. és hatalmas. Martin még soha nem látta sírni a lányt.. A tanárn? puskázással vádolta a lányt. Tanulás közben tudatosan próbálta elkerülni. hogy nem neki lett igaza. a válaszok többsége t megegyezett a könyv szövegével. mintha Martin valami bûnös titkára bukkant volna. Martinnak hirtelen eszébe jutott. Martin elvette t?le.. A tanárn? nem tudta elviselni. és minden szava megegyezett a Martin kezében tar t könyv szavaival. Ez valami egészen különleges és egyedi dolog. miközben a lány idézett. hogy megjegyezd? kérdezte. Jó fejed van. de mostanáig nem tulajdonított neki különösebb jelen Hányszor kell elolvasnod valamit. mint egy cirkuszi pojáca . ártatlan kék szemét Martinra tte. de most nyilvánv aló volt. Több alapigazság létezik. a fényképmemóriája miatt. Szeretnék kipróbálni valamit mondta a férfi. mindent magával sodor. Martin gyengéd unszolására Yvonne el?rukkolt a történettel. De Locke-ot kétszer. így szólt: Ez csodálatos rész..

a lágy domborulatokat. egy munkanap reggelén. De ezt jól be lehet gyakorolni. és jó esélyed van arra. hogy akarod-e? Hát persze hogy akarom! Mindig is ezt akartam. hogy mindig változtass egy kicsit a könyvszövegeken. Három alapvizsgára van szükséged: yre kémiából. A kérdés az. hogy én meg veled csolatban érzek ugyanígy. Az apró nappaliban Martin kényelmesen elterpeszkedett a b?rfoteljában. hogy ?t nem zavarja. Tudom. ami valaha is történt velem. de ha ez mégsem sikerülne. Tek pasztalataidra. gyengén vizsgázott. Együtt dolgozunk majd. Két nappal kés?bb. mikor vizsgázo l. hogy a változatosság kedvéért most én tehetek v mit leérted. Semmi értelme felkelteni a gyanakvást. egyre pedig zoológiából vagy biológiából vagy botanikából. és átölelte Martint. Nem sokkal kés?bb pedig szörnyû tragédia rázta meg az egyesült áll ontot. ha meglátod. Keményen fogok dolgozni. Majd azokat is megtanít om neked. Yvonne pedig az el?tte lév? sz?nyegen gömbölyödött össze. bár Martin már többször megnyugtatta. hamar vége szakadt. tényleg. Yvonne felugrott. hogy felvegyenek közölt tin. Jaj. De fel kéne adnom az állásomat? kérdezte a lány kétkedve. És ezzel a csodálatos agyaddal úgy fogsz átsiklani a vizsgákon. Nyomban el fogod hinni. Végül így szólt: Te olyan sokat tettél értem. Sok minden lehetséges. drága szerelmem. és nem felelt meg az állatorvosi egyete m felvételijén sem. Nem is tudom elhinni mondta a lány elfúló hangon. egyre fizikából. Felvételizhetsz az állatorvosira. nem feltétlenül. Igen. Majd meglátjuk. beszámolva az intézetet ért támadásról. Még némi anyagi támogatásra is számíthatsz az intézett?l. És vannak bizo nyos technikák. Komolyan mondom. Már annak is utánajártam. Ez l esz a legeslegjobb dolog. miközben Martin lázasan gondolkozott valamin. hogy melyek azok. ahonnan az üvegezett folyosón a Felding-Roth f?épületébe lehetett eljutni. Igen. Minden igyekezete ellenére sem sikerült a tartósan megszabadulnia. Martin elmosolyodott. szere tte a lány telt idomait. de az ostobák szörnyû ká is okozhatnak. A tanárok nagyon sok jót tehetnek jegyezte meg Martin . gondolkozott valamin. Hát ha már itt tartunk dünnyögte Martin .dta jól megtanulni az anyagot. amikkel holtbiztosan át lehet menni a vizsgákon. ami Celia visszatértekor töltötte el a Felding-Ro th New Jersey-i központjának munkatársait. De azt az egye t meg kell tanulnod. Martin nem sokat teketóriázott. mire jutok. Lehet. Akkor utánanézek mondta Martin. De el?ször le kell tennem egy csomó vizsgát mondta Yvonne. a legtöbb értelme a zoológiának volna. Még mindig szeretnél állatorvos lenni? Miért. 8 Annak a visszafogott eufóriának. ígérem. a jd kitalálok valamit. Celi . akkor megmondhatom. Egy pillanatra elhallgatott. olyan csodálatos vagy. Néhány perccel kilenc óra el?tt érkezett Celia a vállalati autóval a parkolóháznak ar a szintjére. amiket most is kedvteléssel nézegetett. Mindketten hallgatt k. egy Yvonne készítette ízletes vacsora után így szólt a lányhoz: Beszédem van veled. Az els? rossz hírt Martin Peat-Smith jelentette Nagy-Britanniából. még lehetséges volna? kérdezte a lány meglepetten. A tragikus baleset a boontoni rend?rség legalábbis baleset -nek min?sítette az ese tet három nappal Celia visszatérte után történt. Míg ezekre a vizsgákra készülsz. és olyan izgalmas ez az egész. mekkora munka vár rád. Yvonne szomorúan nézett maga elé a rossz emlékek felidézése után. Jó híreket hoztam. mint valami gyors vitorlás. Tanulhatsz este meg hétvégeken is eni fogok neked.

jobbra attó a helyt?l. hogy az autó egy üres telekre zuhant. Már többen rohantak a színhely felé. Az látszott a legvalószínûbbnek. Felb?gött a Rolls-Bentley hatalmas motorja. aki nem bírta magát túltenni a Montayne mi . ami szintén összenyomódott. mert mint kés?bb elmondt apillantó tükrében még odalent meglátta Mr. Ezt senki nem fogja elhinni! tiltakozott Hammond. és sürg?sen rend?röket. hogy a vállalat elnöke a saját. olyan hirtelen. A roncs nem gyulladt ki. hogy hová vitték? Igen. Az eddigi szenvedéseihez most újabbak társulnak. mikor a sof?r kitárta el?tte az ajtót és ? kilépett a betonra. Senkit se m zúzott agyon. hogy ne menjen oda. hogy megvárja Samet és együtt sétáljanak át az üvegezett folyosón a f? mint máskor. A sof?r a kitört falhoz rohant. mint aki egy másik bolygóról beszél. Mikor Hammond kiment az irodájából. és az utasítást: Azonnal bocsásson ki egy kommünikét a sajtó részére Sam haláláról. hogy Samnek azzal tehe t még egy legutolsó szolgálatot. Me ta a címet. A gyönyörû jármû hosszú évek óta Sam öröme és büszkesége biztonságos. vagy ott találkozunk. Szerepelhet a szövegben. tûzoltókat és ment?söket kért a helyszínre. A hangja távolinak és személytelennek hatot t. Határozottan azt tanácsolta az asszonynak. Celia hívta fel Liliant. felül nyitott fal alatt harmincméternyi mélység tátongot Ezután egy másodperces csönd következett. mert egy orvos korábban benyúlt a roncsba. Celia megállt. elmondta neki a r ettenetes hírt. az úgyis tudta. de füstö g?it. ah z autó felfelé kapaszkodott az átjárószintre. akkor szívesen elmegyek hozzád. valószínûleg beragadt a gázpedál. A néhány perce még oly fejedelmi külsejû autóból kerekeivel az ég felé mutató roncs l atóan el?ször az orrára esett. Nem si különösebben szörnyû feladatuk elvégzésével. Borzalmas látvány fogadta. ami a hatalmas erejû ütést?l benyomódott a kocsiszekrénybe. amit mondtam. hogy Sam. hogy öngyilkosság történt. ahol Celia autója megállt. M atalmas fémcsattanás hallatszott és üvegcsörömpölés. Villámgyorsan átgondolta a helyzetet. Csak néhány bokor és fû n?tt azon a helyen. El?ször a Bentley különleges hût?rácsát pillantotta meg. Több mint egy órába telt. Csönd lett. dta. beugrott a kocsijába. küls? fal melletti parkolóhelyére igyekszik. Sam sem élte túl. majd el?bukkant az impozáns kocsiszekrény is. Csak ezután ment oda a falban tátongó lyukhoz és lenézett. majd pedig a férjét. Kiadta az utasítást. és Celia meghallotta a szirénák közeled? vijjogá De lehetetlennek látszott. Most egyedül akarok lenni. Hawthorne Rolls-Bentleyjét. A következ? h ng-Roth központjába ment. és az els? pillanatban Celia utána akart menni . Dwightot. hogy elejét vegyük a találgatásoknak.a sof?rje bal oldalról közelítette meg az átjárófolyosó bejáratát. míg a tûzoltóknak sikerült a testét kiszabadítaniuk. felpörögtek a kerekek. Mi m ndent kell az asszonyoknak elviselniük. és a nehéz autó e l?relódult. Tragikus baleset angsúlyozza a baleset szót. Ezüstszürke villámkén t suhant el Celia meg a sof?r mellett. és ez okozta a tragédiát. Celia csak akkor pillantotta meg Sam kocsiját. Celiát már fojtogatta a sírás. Szerencse a szerencsétlenségben. Celia arra gondolt. és a Samnek kijelölt parkolóhely végénél lév? falat át eltûnt a semmiben. ahogyan csak a leggyorsabb kocsik képesek. És vagy érted megyek. de egyiküket sem tudta elérni. és h n is meger?sítette a nyilvánvaló tényt: Sam meghalt. Egy elgörbült kerék vadul pörgött. Ezután magához hívatta Julian Hammondot. a sof?r igyekezett minél arrébb húzódni. A vállmagasságú. Kés?bb szeretném megnézni Samet folytatta Lilian. felvett e az autótelefont és remeg? ujjakkal benyomkodta a gombokon a rend?rség segélyhívó számát. Ugye majd megmondod. a sajtóügyekért felel?s alelnököt. gondolta Celia. ha megpróbálja megkímélni a szégyenletes öngyilkos min?sít l állt Samhez. Most azonnal. ami Celia számára iszonyú hosszúnak tûnt. úgyhogy türelmetlenül felcsattant Hammond akadékoskodá Ne vitatkozzon! Tegye. hogy az épületben tartózkodó összes orvos azon enjen a parkolóház nyugati oldalához. hogy bárki is túlélhetett volna egy ilyen becsapódást. közvetlenül mögöttük. az utcaszintre. lassú És ekkor történt. Celia megpróbálta felhívni Julietet. hogy az elnök kényelmesen beállhasson a helyére. aztán Lilian így válaszolt: Ne gyere. és amilyen finoman csak lehetett. Ez a Bentley átfordult a tetejére. Köszönöm. Ha segítségedre lehetek ajánlkozott Celia . Ám hirtelen megállt.

Sam. folytatta: Lehet. Sam nem kötött életbiztosítást. Andrew is elkísérte. Mialatt Celia egy kényelmetlen. Akármi is volt. hogy hozzákapcsolja a maga karrierjét.. Sam.. és ráállította Celiát a célegyenesre.tti kétségbeesésén és bûntudatán.. Lilian holtsápadt volt. amire egyébként sem kaphat már soha többé választ. m egpróbálta kikapcsolni a jelent. mely az övé maradhatott volna. hogy nem hiszi. amikor a saját el?léptetésér?l és a két titkárn?jér?l tréfálkozot k fognak leveleket diktálni . hogy figyelembe vette: azon az oldalon csak egy üres telek van odalent. úgyh agilag teljesen mindegy volt . meg tekintélyt. égbekiáltó igazság alanság. ahol a férfi az állását kockáztatva védelmébe vette: Azért állok itt. Celiában több kérdés is kavargott. megpillantva maga el?tt az alacsony falat. miel?tt eljött volna a temet?b?l. A vállalaton belül mindenki formalitásnak tekintette az ülést. Hosszú. kés?bb pedig latin-amerikai igazgatóvá: A j tközi kapcsolatoké . aki legy?zte az ellenállást. Seth Feingold lépett be Celia szobájába néhány perccel az igazgatótanácsi ülés befeje . Egyvalami minduntalan az eszébe jutott: az. Miu ia nem válaszolt.... és így senkinek nem eshet bántódása. Celia mindk kel váltott néhány szót. láthatóan je legvégén járt. hogy Sam felvette ügynökn?nek. Meg amit még utána közölt em fogom elmondani magának. aki bámulatos jóstehetséggel felismerte e gy brit kutatóintézet jelent?ségét: Azt akarom. és magától értet?d? te. mikor a férfi meglátta ?t ott. hogy Sam halálának o ka hivatalosan baleset legyen. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagy unk . Sam .. akiknek az egész te arra ment rá. helyenként parázs vita zajlott mondta Seth. Az angolbarát Sam. és neki is megvolt a maga bûntudata. hogy új e válasszon. ám a gy . aki évek óta az igazgatótanács tagjaként tevékenykedett.. hogy tanús hagyjuk. Rémes. Jelle amre.. Kétheti kegyeleti szünet után a Felding-Roth igazgatótanácsa ülést tartott. Sam az esküv?jén. f?leg azért magyarázta kés?bb Andrew-nak . hogy most bevégezhetné az életét. mire padlóig nyomta a gázpedált és nekilódult.. el?léptette pt nélkül kapható szerek részlegének vezet?jévé..és van még valami. és többen is egyértelmûen maga mellett foglaltak állást. Akkor eszmélt rá Celia. és hallgat egy kenetteljes pap vallásos közhelyeit az Isten szolgája soha nem találkozott Sammel . amit tett. hogy ezt felfedezzék. Szóval nem maga lesz az elnök...? Celia nem volt képes b efejezni magában a kérdést. Nagy tekintélyû pénzügyi szakért? volt. Csak Lilian és Juliet kísérték a koporsót a sírhoz. Nagyon is elhiszem válaszolta végül Celia. Celia. Jordan csak így elmenjen. etvennyolc éves úr egy ideje már bottal járt. Az arcán komor. hogy meghatározott id?re neveztek ki elnököt. De az ellenlábasok nem tágította végén kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. A New York-i értékesítési anácskozás. sóhajtották a barátai. összecsukható széken ült a kis kápolnában. Mikor kiv totta Samet arra a célra. Azon tûn?dött ogy már régebb óta tervezte-e Sam. Juliet keményen tartotta magát: egyetlen könnyet sem ejtett a temetés alatt Dwight tüntet?leg távol maradt. amit a visszatérése napján Sam mondo tt neki az irodájában: . Megmozdult mellette Andrew. akkor vajon Sam.. de még mindig vannak egyes férfiak az igazgatótanácsban. akiknek nem tetszik a n? i elnök gondolata.. A család kérésére Samet szûk családi és baráti körben temették el. hogy pont nekem kell közölnöm kezdte. Huszonkét éve történt. gondterhelt kifejezés ült. A rákövetkez? napokban Celia továbbra is mindent megtett azért. hogy maga legyen a jobbkezem .. most pedig az életével fizetett. a kocsija mellett állva magabiz tosan és er?t sugárzóan. mert senkinek nem volt szíve vitába bocsátkozni velem. hogy ömlenek a könnyei. most már sír ba szállt Sammel együtt.. amir?l maga nem tud. Az igazgatótanács két pártr dt. Akadnak asszonyok. A vállalattól csak jelen. aki egy hibás ítéletéért el?ször a hírnevével. Mi lehetett Sam titka? Celia hiába törte rajta a fejét. egy nyugdíjas bankigazgatót. és igyekezett felidézni a múltat. azon a reggelen.. és odanyújtott neki egy zsebkend?t. Ez volt a kívánságuk. csak mindig sikerült magát józanabb belátásra b ? Aztán. hirtelen gondolt egyet. Ez sikerült is. és istenemre mondom. ha a körülmények nem k fel a szerepeiket ilyen drasztikusan. Preston O'Hall orant. Seth beszámolt arról.. hogy Mrs. hogy Celiára fog esni a választás..

nagyon. és amit tudott. Nagyon megsért?dtél? kérdezte Andrew este. Húsz éve kötelezte el magát egy tudományos gondolatnak. Úgyhogy már nincs szükséged a titulusokra meg a hivatali díszre. Ezen id? alatt az igazgatótanács meghoz za majd a végleges elnök személyér?l szóló döntését. és szerettelek volna egy kicsit felvidítani. Winnie egészséges kisfia másnap született meg. okos asszony. Ezért nem kell egy pillanatig sem bánkódnod amiatt. ha én a maga helyében volnék. akkor egyb?l felhördülnének. csak azután válaszolt: Igen. egy álomnak. amiben rajta kív szinte senki nem hitt egy olyan szert akart felfedezni. amit meg is fogok tenni. Ha ezt tenném. kötelességtudó és els? osztál nkaer?. Energiát és boldogságot sugárzott. a törvény el?írásainak n. Mert kiteljesedett asszony vagy. ahogy van. mert mindenki. mindketten lelkesen gratuláltak. Az esemény nemcsak Winnie-t és Hanket töltötte el kitör? örömmel. Pardon. Most azonnal. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. de alig ismerte. idézte magában a francia mondást. és halkan azt mondta: Sikerült is. de ?szintén szólva. A Hexin-W-r?l Lord els? elnevezése továbbra is tartotta magát rengeteget beszélt . A két évtizednyi munkának most érett be a gy Végre megalkothatóvá vált a szer. és csaknem minden férfin fölényesen túlteszel. miért van így? Legyen szíves. szívem. mikor csak ügynökképzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki igazgató helyett. Talán mostan megpróbá atnánk ikrekkel is. O'Halloran legföljebb hat hónapot vállalt. mert akik ezt a döntést hozták. Celia felállt és szenvedélyesen átölelte a férjét. aki is mer. Minél inkább változnak a dolgok. azok a vesztesek. Bruce pedig Pennsylvaniából telefonált Winnie-nek. És mit jelent pontosan ez a meghatározott id? ? kérdezte Celia. doktor úr nevette el magát Celia. Minden szempontból kiteljesedett. Celia megrázta a fejét. csodálatos anya. Megcsókolta. tudja. addig veszélyes gyógyszereket jótékonnyá é ossá tesz már csak az állat. Ezerszer bebizonyítottad minden erénye et. hogy A pokolba veletek mind! .. plus c'est la mérne chose. ami más. mint amennyire néhány évvel ezel?tt zavart volna. De elárulhato egenlégiós után akarnak nézni. ami ma történt.zniszr?l nem sokat tudott. mint mindent. és erre el?bb-utóbb maguk is rájö Andrew elhallgatott. Celia eltûn?dött. hogy megmondjam. hogy rendet teremtsek. és itt hagy nám ezt a kócerájt úgy. a szülés akadályát is könnyedén vette. Ez a beszélgetés eszébe juttatta Celiának azt a párbeszédet. Plus qa change. Ha majd végzek. És akarod. De várjuk ki a végét. ami kiküszöböli a többi szer káros mellékhatásait . Fantasztikus kis porontyom van ragyogott a kórházi ágyon. akkor most azt mondanám. Csak néhány tényt akartam köz i. Nem akartam beszédet tartani. Lisa Kaliforniából. Celia. akik képtelenek lenyelni a dolgot egyel?re . Aha. Gondoltam. Viszont másfel?l furcsa. de az egész Jordan családot. amit Sammel folytatott é ekkel azel?tt. Seth elhúzta a száját. T e vagy a világ legjobb felesége. Celia többször is találkozott O'Hallorannel. Winnie. 9 Vincent Lordot mintha kicserélték volna. me t ahogy Sam akkor mondta -: Vannak a cégnél. hogy tipikus n?i viselkedés . vacsora közben. ak kor talán. hogy mennyit érsz még azok a hímsoviniszták is a Felding-Roth igazgatótanácsába akiknél a kisujj ad is többet ér. annál inkább ugyanazok maradnak. az is els?sorban az igazgatótanácsi üléseken ha llottakra korlátozódott.. És külön zért jöttem vissza.és emberkísérletek befejezése volt hátra. hogy nem zavar annyira. Talán ezt nem kellett volna megmondanom magának. és az álom végre megvalósult.

am ik magukhoz vonzzák a leukocitákat a fehérvérsejteket. Az állatokon és embereken végzend? összetett tesztprogram miatt még így is két évbe t k majd. biológusoknak. próbálkozásokkal és kudarcokkal tt folyamat végén.. Röviddel az asszony visszatérte után bekopogott az irodájába. meg a rákövetkez?. Egy Celiával folytatott telefonbeszélgetésben így fogalmazott az egyik legnagyob b konkurens cég vezet?je: Persze jó lett volna. legalább mi szeretnénk az els? k lenni. amit?l a tagjai elmerevednek. akkor forradalmi újdonság született. Egyszerûen kifejezve: a módszere az volt. patológusoknak és statisztikusoknak egész armadája csak annak a szent célnak a szolgálatába állította a tehetségét. Úgy kezdte. emlékezett rá. A többi cég feltehet?en csillagászati összegû licencdíj megfizetése ut fel az új szert. hogy soha nem fogja feladni a harcot. melyik rendellenességet lehet gyógyszerekkel korrigálni. hogy a Felding-Rothnál dolgozó specialistáknak ké oknak. Maga a folyamat is Lord nagyszerû teljesítményét igazolta. állatorvosoknak. Az ennél korszerûbb módszer amely Sir James Blacknek. hogy a Hexin-W végs? formát öltsön. Vincent Lord egyszer egy marketingtanácskozáson. Lord felfedezett. mert manapság a módszerét már elavultnak tartották. hogy két évvel korábban. Celia és mások jelenlétében. Lord magyarázatára a hallgatóságából többen tapsolni kezdtek. Ez a k s harlow-i késedelem azt jelentheti. a SmithKline Tagamet-jét k ifejleszt? kiváló tudósnak a nevéhez fûz?dött az volt. Ám ha sikerrel jártak. Martin Peat-Smith Harlow-ban egy még újabb módszert. A Hexin-W-vel ezek a veszedel mes mellékhatások megszüntethet?kké vagy jelent?sen csökkenthetekké és enyhíthet?kké válnak. hiszen felhasználható kifejlesztésénél. Számot tartott több gyógyszergyár érdekl?désére is. a következ?. toxikológ usoknak. Ez akkor következik be. hogy képletesen szólv ejobbot nyújtson Celiának. Közérthet? nyelvezeten adta el? a mondandój A betegnek begyulladnak az ízületei. ha kellett. Az is nagy érdekl?dést váltott ki. A férfi elpirult az örö ozzátette. hatásos szer el?állítása volt. fiziológusoknak. elmagy arázta. és hozzátette: . rengeteg munkával járó. mikor a betegség miatt szabad gyökök keletkeznek. a végtelenségig új. Már több er?s készítményt is kifejlesztettek e két baj ellen. Lord mindezek ellenére vagy éppen ezért úgy döntött. miután már vagy ezer összetev?vel k ezett sikertelenül. hogy egy aktív összetev? módosításával megváltoztatta a szer kémiai össze tán jött a következ? módosítás. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. hogy a Hexin-W kerül el?ször a piacra. mert figyelemmel kísérték a szabad jelentéseket. Lo gy visszagondolt. A Hexin-W tehát rendkívül sokolda szernek ígérkezett. a genetikait alkalmazta.. igaza lett. és szörnyû fájda mai vannak. gyullad okoznak. Az ízületi gyulladásban szenved?k és a rákos betegek várhattak els?sorban enyhülést a xin-W-t?l. hogy a Hexin-W segítségével mód nyílik egyéb betegségek újfajta gyógyítására is. klinikai gyógyszerészeknek. Ám még ehhez az utóbbi két metódushoz is évekig tartó kísérletezések szükségeltettek. A leukociták felhalmozódnak. En yeként nincs gyulladás. vagy anélkül. a lehet? legcsekélyebb mérgez? hatással. akikkel tárgyalni kezdenek az üzletr?l. hogy régi szere b?l újakat fejlesztett a szerves kémia alapján. mint összetev?. hogy a szert kétféleképpen is fel lehet használni. Lord felvillanyozódott hangulatában még arra is rászánta magát. ha a mi kutatóink fedezték volna fel. és a beteg állapota egyre romlik. amit a jelek szeri nt Dr. Lord csendes kárörömmel nyugtázta Peat-Smith Peptid-7 programjának elakadását. Számos gyógyszergyár jelezte már az érdekl?dését. A Hexin-W folytatta Lord megállítja a szabad gyökök termel?dését. vagy ped g tabletta formájában veheti be a beteg a másik szer mellé. hogy el?ször megállapították. A gyógyszergyártási folyamat során hozzákeverhet? egy másik szerhez. Még nagyobb örömöt szerzett neki. de a pontos részletek továbbra is a Felding-Roth titkai m aradtak. és megvol kudarcra is. mire az engedélyezési kérvényt benyújthatják a minisztériumba. de mivel nem ?k voltak azok. megesküdött. D mas gy?zelem volt ez egy fáradságos. és megszûnik a fájdalom. Vincent Lord kutatómunkájában a nagy áttörés három hónappal azel?tt következett be.ek gyógyszeripari berkekben. és hál' istennek. és megértették a szer korszakalkotó jelent?ségét. hogy a régebbi módszernél ma az jobban megfelel a céljainak meg a temperamentumának. fizikusoknak. Grat lált a kinevezéséhez. mi történik majd az ízületi gyulladással. de csak ritkán vag oha nem írták fel ?ket a veszedelmes mellékhatásaik miatt. és ezután egy teljesen új szert fejlesztet tek ki.

Mi sem egyszerûbb. és Celia arra gondolt. de nem érdekelte. hogy pontosan úgy dolgozzon tovább. Oké. Rendben. Preston O'Halloran id?leges elnöki kinevezése nem sokban befolyásolta Celia mi ndennapjait. Most olvastam a in-W-jelentést. a Hexin-W-t továbbra is a Feldin g-Roth egyik nagy reménységeként tartották számon. hadd ismerjem be. ha maga is így szól edig Celiának nevezhetném. Mrs. hogy Celia a tudományos szempontok híján. hogy rosszmájúan viselkedik. O'Halloran folytatta Celia gyorsan. Mikor a Gergely-naptár az 1978. akik határozotta n ellenezték a maga elnöki kinevezését. És maga. így els?sorban a pénzügyek vizsgálatával fogom tölteni a l?ttem álló maximum hat hónapos id?szakot. hogy ne reflektáljon a fogalmazásmódra. hogy többet. hogy humorérzéke legal an az új elnöknek. Ezt azzal indokolta magában. Mikor meglátta az új arcot abban a szobáb n. Lord ezúttal sem ismerte be. hogy a vénember bottal jár. hogy annak idején az asszonynak volt igaza a Mo ntayne-nel kapcsolatban. hogy úgy véli. E pillanatban különösen nagy figyelme t kell fordítanunk erre a területre. az önbecsülése egy fikarcnyit sem csökkent. hogy e zt közöltem a tanács többi tagjával is. hányadán állunk. Lehet. A barátságos közeledés ellenére Lord ugyancsak fellélegzett. mint a borotva tette hozzá a számvev?. hogy ne legyen közöttünk félreértés. Az új elnök nem jelent meg mindennap az irodájában. én is gratulálok magának. hogy tudja. s?t. mint maga. A jó barátaim Havasinak hívnak húzta ismét kényszeredett mosolyra a száját O'Hall z elnevezés a bohó ifjúkoromból ered. A dolog éppen fordítva áll. ezzel messzire ment jegyezte meg Celia kissé csíp?sen. Ez talált! mosolyodon el az öregúr. de kidolgozott a Felding-Rot h részére egy olyan mesteri pénzügyi tervet az elkövetkez? öt évre. Nem tartoztam azok közé. mikor lelkes síel? voltam. Tudta. Celia. hogy a munkáját nagy hozzáértéssel és leleményességgel végzi. Havasi? Mit fog maga csinálni addig. én pedig Celia bólintott az asszony. mint mikor valaki nyer a lottón. amir?l Seth Feingold csak azt tudta mondani Celiának. de az esze úgy vág. Arra gondolt. hogy az igazgatótanács most az egyszer végre józanul döntött. hogy udvariasan és türelmesen bántak vele. Az id?s O'Halloran arisztokratikus New England-i kiejtéssel így szólt Celiához: Azt akarom. évre fordult. Mert azt már elég nehezen tudta volna elviselni. a szemében ez semmiv el sem ért többet annál. . hogy nem támogattam a je . hogy elvégezzem a munka rám es? részét. Az igazgatótanács rendkívüli ülése utáni napon O'Halloran ?szintén és nyíltan be iával. hogy újból itt van. ho a a kett?nk közötti munkamegosztást. míg én hozzáért?an és leleményesen do m? A férfi szelíden korholó hangon válaszolt: Az elnök nem tartozik beszámolni az alelnöknek. mikor Sam Hawthorne halá a után nem Celia lett a vállalat elnöke. de csatlakoztam volna a többséghez. Ha már itt tartunk válaszolta Celia . Az évszázad egyik nagy felfedezésének fogják min?síteni közölte Lord tárgyilagos az évek során kissé lehiggadt. puszta szerencsével találta el az igazat. mint eddig márpedig tudom. hogy a gyógyszerbiznisszel kapcsolatos ismereteim semmi szín alatt nem hasonlíthatók a magáéhoz.. Ezenkívül még azt szeretném megtudni magától. Az elnöki irodában ültek egymással szemben. Celiába ismét belehasított a fájdalom Sam halála miatt amit szinte még most sem akart elhinni. Azt akarom.. Ám azt is ?szintén bevallom. S?t olyan messzire mentem. Ezek szerint mindketten tudjuk. óriási nyereség . Örülnék. Kedvesebben folytatta: Köszönöm. Ebben biztos vagyok. Havasi. Jó tudni. Én a vállalati gazdálkodásról ok mindent majdnem biztos. ? pedig tévedett. Jordan. nem tudta megállni. Mr. és ez megnyugtató. Most pedig térjünk a tár Szóval a munkamegosztás. Celia elismerte magában. maga Havasi. Mindent el fogok követni.Örülök. ha úgy alakul. ami röviddel azel?tt még Same volt. hogy nagy kincs.

10 Az alapötlet azon a bizonyos repül?úton fogalmazódott meg benne Hawaiiból hazafelé a ugusztusban. hogy a szándéka véghezviteléhez szüksége van az igazgatótanács támoga Most. cikkely: A Felding-Roth aktívan szorgalmazni fogja. Ezúttal nem vártak két hétig az utód kinevezésével. és hálás volt a etlen udvariasságáért. Ezért 1978 januárjának utolsó hetében sajnálkozással hallotta. ami terhes nõknek készült olyan természetes és korlátozott idejû aszok kezelésére. Egyetlen jelölt volt. Már alelnöksége alatt is fontolgatta az ötlet felvetését. és a Montayne-katasztrófáról be szélge pen. valamint dohányzástól. cikkely: A vállalat soha nem fog kutatni. És ha ép. A további cikkelye kben helyet kapott a vészhelyzetek megítélésének kérdése is mikor a gyógyszerhasználat életet minden egyéb szempont ennek rendel?dik alá. akinek a jelölését az igazgatótanács szûk negyedóra alatt jóváh ahogy azt már az el?z? év szeptemberében meg kellett volna tennie: Celia Jordan lett a Felding-Roth elnöke és els? embere. aki azon a bizonyos dönt? Montayne-értekezleten Celia ellen és a szer mellett foglalt állást. hogy az öregúr influen nak esett. akit id?közben értékesítési és marketing-igazgatóhelyettesnek neveztek k . az alkalmas pilla atot lesve. O'Halloran ízigvérig régi vágású úriember volt. mert tudta. Ezek a szavak képezték az alapját annak. Egy másik cikkely a kényes orvos-beteg kapcsolatta l foglalkozott. meg azért. Bill Ingram. mint a normális terhességeknél f ellepõ émelygés és hányinger. segített a Felding-Roth-doktrína megszövegezésében. Már év ezel?tt eszébe kellett volna jusson valaki szakmabelinek. A férje akkor azt mondta a család tagjainak: Nem kell gyógyszert szedni minden át meneti kellemetlenség miatt.. és szem el artva. cikkely: A Felding-Roth azt fogja tanácsolni a terhes asszonyoknak. zavart magatartással fogadta az asszonyt a vállalathoz való . Az O'Halloran temetését követ? na ek az új elnök személyér?l. hog alloran koszorúér-elzáródás következtében meghalt. Már nevet is talált az újszülöttnek: a Felding-Roth-doktrína. hogy az asszonyok t erhességük idején tartózkodjanak az alkoholtartalmú italoktól. hét hónappal az elnöki kinevezése után. és egy héttel kés?bb ?szinte szomorúság töltötte el annak a hírnek a hallatán. A szövegtervezet így hangzott: A Felding-Roth Gyógyszergyár ünnepélyesen megfogadja: 1. megérett az . kivéve ha azt az orvos írja fel valami ren kívüli egészségvédelmi okból. félt. 3. hogy egyetlen terhes ass zony se írasson f el vagy vásároljon és használjon a normális terhessége alatt olyan termékek amiket az elsõ cikkelyben határoztunk meg. Ingram. hogy leírja ezeket a dolg okat. akár más cégek termékeire.. receptre és anélkül kapható gyógyszer használatát v ez akár a Felding-Roth. cikkely: A Felding-Roth aktív szószólója lesz annak.. a lányához fordulva. hogy a receptíró orvosok a Felding-Roth legjobb kuncsaftjai. gyártani. úgy érezte. hog y terhességük alatt mellõzzék mindenféle. Egyetlen szóba jöhet? küls? ember sem tûnt fel a láthatáron. Andrew még azt is hozzátette. hogy teljesen szabad kezet kapott t?le. amit Celia vállalati politikaként akart a lkalmazni. Celia mondta Bill Ingram.Ez id? tájt már Celia is nagy megbecsüléssel tekintett O'Halloranre. beleértve a dohányfüst belélegzését. anna e. ügyelve a fehérköpenyesek kasztjához tartozók érzékeny lelkére is. hogy az id?leges elnök több mint négy hónapot volt hivatalban. bûnbánó. szeptemberben. beleértve a bort is. A terhességr?l volt szó. És ezzel még korántsem volt vége. hogy leszavazzák. de végül nem állt vele el?.. egészséges babát akarsz. 4. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. 2. es edbe ne jusson bármit bevenni. Rég nem olvastam ennél józanabb fogalmazványt. Andrew egyik megjegyzése juttatta eszébe. piacra dobni közvetlenül vagy közvetve. Még az elnöki kinevezése után is várt egy darabig. olyan szert. hogy: Mikor rád kerül a sor.

Mindenki feszülten figyelt. Lord tudott ingRoth-doktrínáról. s?t lehet. hogy egyáltalán nem hallott róla. el?léptetés is történt. tetszik nekem Mrs. Mégpedig azért. és azt kívántam. de végül is nem maga döntött egyedül. és ahogy Sam már régen észrevet gyakran képviselte az igazgatótanácsi üléseken a kutatási igazgató álláspontját. amit az orvo s felír nekik. legalább nekünk ne legyen hozzá semmi közünk. Néhány héttel kés?bb beismerte: Nem voltam benne biztos. hogy teljes jogú tagja lett az igazgatótanácsnak. A ma szül?korban lév? fiatal n?k többsége már nem szik a Thalidomidra. hogy azok után. Ám végül Owen Norton médiafejedelem mondta ki az utolsó sz . És ha ez megtörténik is. A jöv?ben erkölcsileg és anyagilag is helyesebben fogunk eljárni a profitot igyekszünk majd máshol megtalálni és a többi válla ot is erre ösztökéljük. közlöm. hogy a normális terhesség gyógyszeres befolyásolása milyen tragédiákhoz vezetett. hogy ennek a hibás döntésnek szörnyû köv ezményei lettek. Celia most. Emlékez . milyen jól dolgozik. és mindig nagy segítségemre lesz. de aztán figyelmeztette m agát arra. Caston. hogyne tanultam volna! Nagyon szenvedtem. akik feljebb léphettek a hivatali ranglétrán. És ez vonatkozik a ?re is. amire most éget?en nagy szükségünk van. melle tte kért szót. Bill Ingram egyike volt azoknak. Celia folytatta: Az emlékek hamar elhalványulnak. meg kell hogy mondjam. ami történt. és ha így látja. Adrian Caston. és els?sorban a gyakorlati megvalósí pcsolatban hangzottak el kérdések. feltette a kérdést: Bölcs és szükséges dolog egyszer s mindenkorra elvágni magunkat egy olyan területt? . amelynek alakítását legjobb egyedül természetre hagyni. Mr. Ha már profitról van szó. akir?l tudta. Biztos. amivel annak idején a brit kutatóintézet ötletét fogadták oly ellenállásra számított. hogy továbbra is itt dolgozzak. Tudom.. A férfi máris igen jó munkát végzett az új beosztásában. megfon tolt ember. Jaj. Celiának ennek hallatán kétségbeesett gondolatai támadtak. hogy ? meg Etheridge megbeszélték az ügyet. hogy fogok tévedni. Véletlen balszerencse. akit?l Celia ellentmondást várt. talán ezzel a támogatással fejezi ki Lord sajnálkozás liának a Montayne miatt? Lehet. i valamennyiünkkel el?fordul. tudta. Celia a sötét diófa asztalra szegezve a teki így válaszolt: Véleményem szerint. amikb?l szépen lehetn e profitálni? A cég központjának tanácstermében ültek. hogy az úgynevezett doktrína mutatta fel az atot Etheridge átkozottul okos iromány. és a terhes asszonyok megint bármit be fognak venni. amin a javasolt Felding-Roth-doktrína megtárgyalását tûzték napirendre. hogy a támogatás akkor is értékes. hogy a Montayne-bukásunkat üzleti el?nnyé változtassuk.szatértekor. akarja-e még egyáltalán. és gondolom. Az id? és pasztalás bebizonyította. éppenhogy így kell tennünk. Jordannak az az ötlete. amiért a cégünk jelenleg is keservesen lakol. Ha netán a tisztelt ta nács többi tagja nem vette volna észre. amit Sam mesélt neki egyszer a nehézségeir?l az igazgatótanácsban. Néhány év múlva ugyanígy fe be merül a Montayne. és mlékezve arra a heves ellenállásra. Legnagyobb meglepetésére azonban szinte senki nem vonta kétségbe a terve ésszerûségét Az egyik tanácstag. biztonságos szereket fejlesztenek ki. Itt a Felding-Rothnál már bekövetkezett egy terhességi gyógyszer miatti katasztrófa. Ezek szerint. hogy figyelmeztessen. hogy Vincent Lord barátja és szövetségese. hogy mi vagy az utódaink kísértésbe essenek. ha az indoklás hamis. mert ez elejét vesszük annak. alaposan felkészült arra az ülésre.. Celia elnökké választása után a vezet?ség újra felosztotta maga között a feladatokat. hogy biz hatok magában. tanult az esetb?l. hogy a terhesség olyan állapot. Észben tartva. és a vállalatunkat egy új ontayne-katasztrófába sodorják. Clinton Etheridge. Az igazgatótanács tovább tárgyalt a doktrínáról. Ami a múltat illeti: volt egy hibás döntése. elvárom. A válaszom: igen mondta Celia. és azt is. amin a jöv?ben esetleg új. hogy soha nem fogja megtudni. Elgondolkozott Etheridge -en. Sok dollárt fo ialni. hogy ma fogják tárgyalni és majdnem biztos. a veterán igazgató-ügyvéd. Nagyszerû reklám a többi szerünknek. bárcsak lett vol na elég eszem és bátorságom maga mellé állni! Nem kell mindenáron mellém állni figyelmeztette az asszony. aki egy pénzügyi tröszt vezet?je volt.

sajná z nem nekünk jutott el?bb az eszünkbe. fogyasztóknak szánt reklámját. Tettél valami jót. hogy milyen gyógyszert vegyenek be és milyet ne. Néha hasznunkra van ez a je ség. néhány kivételt?l eltekintve. Uram válaszolta Celia egészen ?szintén . de aztán hagyta. holott a Felding-Roth sajtóosztálya mindent elkövetett. Egy gyermekgyóg yász a levelében ezt írta: Legyenek szívesek. küldjenek nekem néhány pluszpéldányt. Az orvosoknak. hogy az újságok alig szenteltek figyelmet a Felding-Roth-dok trínának. A Felding-Roth-doktrína élénk visszhangot váltott ki. hogy felh a a figyelmüket. akkor a tévé száguldó riporterei még a b?rünket is lenyúzzák. ha a terhes betegeim sérelmezik . A munkatársaikat a tév rra idomítják. hogy milyen messzire jutnak ezek a hullámok.A hosszú tárgyalóasztal túlsó végér?l a nyolcvankét éves Norton Celiára nézett. nagyon sajnálom. hogy ilyen hosszú ideig tarto tt. Ezután az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta a doktrínát. általános kiadványokban is hirdet i. De ne búsuljon. Mrs. tetszett. sok szerencsét! A pluszpéldányokat postázták ennek az orvosnak. Ám a Felding-Rothhoz érkezett postából ítélve ezek a rvosok elenyész? kisebbségben voltak. mint például most. mint a vállalat hivatal s irányvonalát. ha maradt rá hely. shington Post pedig egy hasonlóan rövid hírt dugott el a témáról a lap egyik utolsó oldalán. és társaim nevében csak azt tudom mondani. A New York Times egy rövid. Légy türelemmel csitította Andrew. hogy végre tisztelni kezdtük a n?i ítél?képességét. és ezzel kárt okoz a gyóg szeriparnak. hogy a Felding-Roth szentté akarja magát avatni. Egy-két versenytárs azonban nyíltan kifejezte bámulatát. A doktrínát fejcsóválva fogadó orvosok részben azért fejezték ki rosszallásukat. hogy nem írok fel nekik valami ellenszert a rosszullétre márpedig én erre nem leszek h ajlandó. aminek váratlan káros mellékhatásai vannak panaszk Bill Ingram Celiának . mert . így óhatatlanul kimaradnak a magvasa bb témák. A televízió egyáltalán nem érdekl?dött. Jordan. A gyógyszergyárak különféleképpen reagáltak a Felding-Roth-doktrínára. Azok. Tiszteletre méltó etikai álláspontjuk kinyilatkoztatásával minket támogatnak. gyors hatásra vadásszanak. de hogy hogyan. meg a többieknek is. amik túl sok adásid?t emésztenének fel. ezzel a megjegyzésével bearanyozta a na at. amelyek hes n?k számára forgalmaztak gyógyszereket. az is csak akkor. Majd meg leszel lepve. hogy az er?s. mint hogy nem tehetsz egyszerre mindenkinek a kedvére. . Talán emiatt történt. kéthasábos írást jelentetett meg a gazdasági rovatában. Mindez pedig semmi mást nem bizonyít mondta az asszony kés?bb Andrew-nak . Olcsó kis trükk itvány reklámfogás. azt nem konkretizálták. nem pedig egy gyógyszergyár. akkor csak ásítoznak és a körmüket piszk A tévézsurnalizmus primitív mûfaj válaszolta az asszony. akik még kértek el?le. amibõl egyet bekereteztethet k és kifüggeszthetek az irodám falára. A doktrínát beépítették a Felding-Roth reklámtevékenysé ly azonban csak az orvosi és tudományos folyóiratokra korlátozódott. ?szintén mondom magának közölte Celiával egy köztiszteletben álló vezet? . Celia eredetileg szeretett volna újságokban és más. akik szerint nem szükséges minden panaszt gyógyszerrel kezelni. Erre fogok mutatni. Ha olyan gyógyszert árusítunk. bi lapban csak pár soros hír jelent meg. mert ellenzik a receptre kaph szerek közvetlen. az olya okat. és sz yezte: Talán észrevette. semmi egyéb jellemezte egy ilyen vállalat szóviv?je nyilvánosan a doktr ok úgy vélekedtek. hogy e tervér?l lebeszéljék azzal az indokkal. Majd feltétlenül szóljon egy ilyen esetben mondta Ingram kétked?en. hogy az egészségügy közpon szervei élükön a minisztériummal ezt nem néznék jó szemmel. egyértelmûen ellenségesek voltak. Csak így tovább. Ha vis lami pozitív dologgal állunk el?. ?k maguk a jogosultak a betegnek megmondani. és a tetted hullámai most ek továbbgyûrûzni. bár a nagyközönség körében nem mint Celia remélte.

egy törvényjavaslatot is el?terjesztett arra vonatkozólag. meghívták a bizottsági tagokkal való elbeszélgetésre. veterán képvisel ? munkatársai csaknem egy évet töltöttek a Montayne-ügy vizsgálatával. amint éppen a munkanélküliek keservei allgatja figyelmesen és együttérz?en. Ez tényleg nagyon rossz hír sóhajtotta az id?s jogász. amit csak lehet. Éppen ezért. akiknek közvetlen ismereteik voltak az üggyel kapcsolatban. Szeme t hazugság volt. Az setben azt jelentette. hogy a szenátor csicskásai el ognak ásni és közszemlére tesznek minden ízléstelen tényt meg pletykát. olyan id?szakokban. Érdekes módon azonban a sajtó mindig el?re értesült r szándékáról.Másfajta hullámokat vetett viszont a Montayne-ügy. adóból leírható légi utazásainak ellenzésére. 11 Ha az ókori görögök nem alkották volna meg a demagogosz szót. és a választások idején ez nem jön nekünk rossz yantotta ki az egyik szárnysegédje egy meggondolatlan pillanatában. akkor az újkori Egyes okra maradt volna a feladat. hogy az els? osztályú légi utazás . Másokat pedig. aminek Donahue volt az el nöke. akkor fizesse meg. és már most kezdje meg a felkészülést a meghallgatásokra jogi tanácsadó bevonásáva el. ha egyértelmûen ok túlkapásairól volt szó. Childers Quentint. nehéz id?szaknak néz elébe. és nagy hangon Dávid pártjára állt még akkor is. A másnapi újságok pedig közölték azt. ugyanis Dennis Donahue szenátor urat kizárólag ezzel a szóv al lehetett a legtalálóbban jellemezni. hogy a munkaügy a munkanélküliséggel együtt termékeny talaj egy ambició olitikus számára. Ennek megfelel?en bejelentették. A szenátor rábukkant ezenkívül egy másik. Mikor Celia tudomást szerzett az akcióról. ho i ilyen kiváltságot óhajt. nevezete mberek els? osztályon történ?. A szenátor ezenkívül szerette magát a szegények és szenved?k szószólójaként. hogy várhatóan széles körû érdekl?dést keltett volna a dolog. hogy lelke legmélyén valóban együtt érzett-e a szegényekkel és szen l. ne pedig az adófizet?k pénzéb?l finanszírozza. sanyarg ségeként emlegetni. a szenátor alkalomadtán beállt a munkaközvetít? hivatalok el?tt kígy elbeszélgetett az emberekkel. és biztos vagyok abban. Mint azt a szenátor egy októberi sajtókonferencián bejelentette. azonnal felhívta telefonon a washingt oni ügyvédet. és természetesen él? televíziós közvetítéssel. Látszólag ez azt a célt szolgálta. Gazdag. de mint általában az elég gyakran ismételgetett dolgok. hogy a tévén kereszt tunk a tömegekhez és a tömegek szavazataihoz. gondterhelt arca. mégis a nép egyszerû gyermekének sz tszelgett. amir?l a tévé el? udósított. ha Góliátnak történetesen igaza volt. hogy december elején a f?városban megkezdi a meghallgatásokat a szenátus kereskedelemetikai albizottsága. igen gyümölcsöz? kisembertémára . kiváltságos család sarjaként született. Mindenesetre e két embercsoportot remekül fel tudta használni a céljai érdekében. Valószínûleg ugyanebb?l az okból. Mrs. Hall asson rám. és nem gy?zte hangsúlyozni. Donahue azon nyomban a helyszínen termett. A Dávidok mindig többségben vannak. és t emély szerint maga is. Ha a hatalmas ország bármely szegletéb?l felröppent egy érdekesebb Dávid-Góliát pár . Azt. Sajnos a vállalata. hogy megismerje és a saját rén érezze. és még akkor sem állt az üzleti körök oldalára. úgyhogy a munkaközvetít? hivatal el?tt már ott várta ?t a tévések és újságírók elevízió képerny?jére került ismer?s. milyen is az: munkanélkülinek lenni ami elismerésre méltó törekvésnek látszott ifogásolhatta egyetlen józan bíráló sem. a tanúkat már meg is i ték. Azzal érvelt. és sokan elhitték. Jordan. széles körbe elfogadottá vált. a munkaügyi viták alkalmával. én aztán igazán ismerem a dörgést. b?séges riporteri részvétellel. és most jutottak el od hogy az ügyet érettnek min?sítsék uruk és parancsolójuk számára egy szenátusi vizsgálatra. A szenátor soha nem fe el megjegyezni a hozzá politikailag legközelebb állóknak: Ne feledjük. milyen egyszerûen él és mennyire a földön jár . persze. Dennis Donahue szenátor. Az egyik legkellemetlenebb hullámot a washingtoni Capitol Hillr?l indították. csak ? maga tudhatta. Donahue következetese szakszervezeteket támogatta. mikor a szokásosnál nagyobb arányú munkané köszöntött az Államokra. Hamar rájött. mint els? számú szóviv?. A szenátor a demagógok mintapéldányai között is a leg agógabb volt.

szereplései alkalmával csak úgy sugárzott bel?le a barátságosság. SR-253-as termében ült össze a bizottság. még soha egyetlen turistaosztályon utazó polgárt sem kényeztettek úgy. annak ellenére. bizonyos szemp ból még egy elnökénél is nagyobb. hogy bizonyítékot hoz fel arra a két évvel korábbi esetre vonatkozóan. ami ebben a he lyzetben több. a teremben lév? vagy száz ember pisszenés nélkül ült a helyén. hogy vállalja el ezt a pluszfeladatot. hogy a meghallgatások az ? rövid nyilatkozatával fognak megkezd?dni. Az Egyesült Államok szenátorainak óriási hatalmuk és befolyásuk van. A mai napra vonatkozó tanács így hangzott: A lehet? legbecsületesebben. Az ügyvéd ezek után körvonalazott Celiának néhány washingtoni alapigazságot. Donahue szenátor úgy tartotta melegen az ügyet. bels? oldalukon büs mok nagy pecsétjét. Childers Quentinnel. mikor Donahue egyike volt a Montayne en gedélyezését érthetetlenül késleltet? minisztérium birálóinak. ez a Donahue szenátor volt az. Aztán meg igazi társasági figura volt. hárman enzékb?l. és gyakran mutatkozott a nyilvánosság el?tt a felesége és tizenéves gyermekei társaságában Nos.kat ne lehessen az adóból levonni. mivel az ? hatalomgyakorlásuk kevésbé van szem el?tt. Igaz. valamint. szemben a tanúkkal meg a közönséggel. aminek köszönhet?en néhányat letagadhato volna a negyvenkilenc évéb?l. Jó húsban volt. jelenlév?k valamennyien hallottunk arról a szörnyû. mint ostobaság. szálfaegyenesen állt a t szttüzében. hogy bombabiztos házasságban t. mert magánál egyetlen ügyvéd sem tud többet a Montayne-r?l. mégpedig nemcsak a saját pártjának tagjai között. és persze egyetlen alkalommal sem felejtette el el?re értesíten róla a sajtót. hogy demonstratívan turista osztályon repült többször is. ha mégsem. hogy ? is áldozatul esett a gyógyszergyárak ga pagandaszólamainak. hogy kiderítse a fele l?sség kérdését. Ezt meg ne próbálja! figyelmeztette Quentin. Öltözéke és hajviselete gondosan keresetlen vol t. hogy volt humora. világméretû tragédiáról k ue dörgedelmes hangon a kezében lév? papírlapról a felolvasást . nem sokkal délel ?tt tíz óra után összegyûjtötte a szenátus kereskedelemetikai albizottságának tagjait. Ennek az volt az egyik oka. mint a vadalma. pufók képpel. aki december els? csütörtökjén. A régi szenátusi épület impozáns. szép számmal akadtak ?szinte tisztel?i is. t Donahue-t. ami abban nyilvánult meg.. hane a politikai ellenfelek táborából is. Emiatt persze különös népszerûségnek örvendett bizonyos hölgyek körében. ami nem sokban tért el attól. és kij te. A szenátor szuggesztív szónok volt. aminek során ártatlan gyerm szellemi és fizikai képességeit semmisítette meg egy gyógyszer.. Ez a meghallgatássorozat folytatta Donahue arra irányul. ott ült a teremben és hall gatta a bevezet?t. Valószínûleg azt mondaná. a bizottság f?tanácsadó A szenátorok mögött ott ültek és álltak a bizottsági munkatársak vagy tizenöten. Celia. Nincs . ne próbálja meg Dennis Donahue-t letromfolni. legvilágosabban és legtömörebben kell vázolnia a tények Ne próbáljon meg fifikusnak lenni. amit egészen a közelmúltig a országunkban is felírtak az orvosok és árusítottak a gyógyszertárak. ami hibátlanul illett a nép egyszerû fia image-éhez. hogy légi utazásainak bségét egy luxus magánrepül?gépen bonyolította amit vagy a családja tulajdonában lév? cég b pedig a barátai bocsátották a rendelkezésére. amit ? úgy mondott: kellemes kipárnázottság . akit a bizottság els?ként óhajtott meghallgatni. Míg az objektív megfigyel?k azonnal felismerték Donahue-ban az opportunistát. Azt az apróságot viszont elfelejtette a sajtóval közölni. akkor majd emlékeztetik a munkatársai. Egy zöld posztós asztal mellet t foglalt helyet a tanácsadójával. Ez a kezdeményezése is szép nyi sságot kapott. Másrészt pedig magára haragíthatja. annak ellenére. y egyre csak vigyorgott. Donahue büszkén. akire muszáj odafigyelni. Ez utóbbi figyelmeztetés válasz volt Celiának arra az ötletére. olyan. Rajta kívül még nyolc szenátor volt jelen öten Donahue kormánypártjából. A három hatalmas ablak a szenátus parkjában csobogó szök?kútra nézett. hogy. és a totojázást az ismert kör s -nek min?sítette. akivel élményt jelente együttlét. Az elnök balján Stanley Urbach egykori bostoni államügyész. Donahue köpcös kis ember volt. és m agán is tudott jóízûen nevetni. Az elnök bi szenátor egy dobogóra helyezett U alakú asztalnál foglaltak helyet. El?ször is Donahue biztosan emléks ik erre a kijelentésére. Mi. és én m déktalanul megbízom a tanácsaiban . A szer neve Montayne. vagy valami hasonlót. Õ beszélte rá Quentint. és ezt Donah ng? pletykák szerint alaposan ki is használta. úgyhogy kész válas lesz a maga számára. amit várt. hogy nagyon jól tudta. Egy yes méretû márványkandallón kívül bézsszínû függönyök ékítették a szobát. a javaslat úgyis el fog akadni valahol a törvényhozás egy magasabb lépcs?jén.

és továbbítása. ha nem valam i kirívó nagy disznóságról vagy törvénytelenségr?l van szó. Jordan. Ezt h osszas tárgyalások során döntötték el a Felding-Roth központjában és Childers Quentin washing irodájában. Quentint jól ismerjük. amit el?ször Franciaországban végeztek. A szenátusi albizottság el?tt ülve Celia így folytatta a beszámolóját: A Montayne biztonságosságával kapcsolatban semmiféle kétség nem merült fel 1976 jún az ausztrál eset ismertté válásáig. már a vállalatot kép iselem. óhajtja bemutatni a kíséretében lév? társait? Igen. hogy ezzel esetleg v ki másnak a fejére taposnak. Elnök úr. akk fogok válaszolni. akkor is. Donahue bólintott. kés?bb pedig más orsz y a minisztériumi engedélyezést megel?z?en az Egyesült Államokban is. hogy újból itt vagyok. fel akarja olvasni a tájékoztatóját. Celia Jordan. Tessék. Celia alaposan az agyába véste a tanácsot. Ezért szörnyû ostoba az ellenségévé teszi az Egyesült Államok egyik szenátorát. és arról számolok be. A tájékoztatóját a lehet? leggondosabban fogalmazták a vállalat leghozzáért?bb jogászai. A negyvenperces táj ztatót Celia így fejezte be: Vállalatom eleget tett az albizottság felszólításának. Az asszony csak egy-egy köt?szóval tért el a kezében tartott gépelt szövegt?l. tisztelt albizottsági tagok. akit máris tiszta szívb?l utált. Milyen álláspontra kíván helyezkedni a Montayne miatti lemondásával kapcsolatban. aztán bejelentette: Els?ként Mrs. Mrs. Személyes okokból. hogy jó színben tüntessem fel magam. Donahue szenátor befejezte a mondókáját. és hogy éppen ezért nem lépett akkor a nyilvánosság elé. ve els?sorban Celia. Mrs. az árusítás. Jordan. a kutatási igazgató szerepe mindö annyi volt. de minden szavát jól lehetett ért ni. hogy ha arra kerül a sor. ha kellemetlen szóváltásba bonyolódik Dennis Donahue-val. de személytelen is volt. ia? kérdezte akkor Quentin. Vállalatom ezenfelül szeretne rámutatni arra is. éppen ezért lehetetlen volt a tragikus fejleményeket el?re látni a r széles körû tesztelése során. Semmilyenre válaszolta az asszony. Egyszerûen csak arról van szó. még azon az áron is. szenátor úr. sikeres és gazdag múlttal büszkélked? vállalat volt az.. Ha a lemondásom okáról kérdeznek. Lord. hogy önként visszavonta a Montayne-t. ho Montayne nevû gyógyszer felel?s a méhben károsodott magzatok sorsáért. Mr. a New Jersey-i Felding-Roth gyógyszergyár elnöke tanús kodik. Míg Celiának nyilatkozatot kellett tennie a Felding-Roth nevében. hogy a Montayne-t érint? minden intézkedése az érvényes törvényekkel teljes összhangban történt a tesztelés. És ezt a viselkedést össze tudja egyeztetni a lelkiismeretével? Teljes mértékben válaszolta Celia élesen. és eltökélte. A franciaországi Gironde-Chimie. feltéve persze... Celia ülve maradt. és az asztalon lév? mikrofonhoz hajolva beszélni kezdett. mert egy usztrál kormánybizottság megvizsgálta. amelyeket érintett a világméretû tra onahue szenátor pár perccel ezel?tt valósághûen megfogalmazta. hogy mindig erre fog gondol ni. S?t mikor a szerrel kapcsolatban súlyos kétségek merültek fel. és n meg a minisztérium döntését. amiben a szenátor hatalma ami jó és r z ügyek érdekében egyaránt felhasználható a legértékesebb csereeszköz. Ez a jelenség a lakoss töredékénél jelentkezett. Dr. meg Childers Quentin. Fontos emberek tucatjai a kormá azon kívül törik magukat a szenátorok kegyeiért. Celia néhány szóval bemutatta Quentint és Lordot. A Celia által felolvasott tájékoztató nemcsak precíz. ahol egy szenátor ne tudna bármit elérni. A hallgatók el?tt lépésr?l lépésre bontakozott ki a Montayne-ügy. Celia szándékosan beszélt halkan és visszafogottan. Ez egy hoci-nesze játék. legel?ször vállalatom szeretné legmélyebb sa tát és együttérzését kinyilvánítani azon családok iránt. amelyik.. hogy annak idején semmi tudományos érve nem volt a lemondáshoz. hogy a vállalat mit tett. válaszoljon néhány kérdésre. ha nem té ek. Most. Ám még ekkor sem volt semmi ok az aggodalomra.yan kormányhivatal. örülünk a szerencsének. hogy magamtól nem akarom felvetni csak a zért. bizonyos ösztönös megérzé iismereti megfontolások alapján mondtam le. már biztosnak látszik. Most pedig szeretném visszaidézni az eseményeket folytatta Cel és ismertetni a Montayne kifejlesztésének történetét. Rövid szünetet tartott. Bár a tudományos bizonyító elj m fejez?dött be és el?reláthatólag további éveket is igénybe vehet. cégem még túl sítette a törvény által el?írt kívánalmakat azzal. Quentin másik oldalán Vincent Lord ült. és aztán állni a keresztkérdéseket. és dokumentumokkal tudja biz . Celia arra is emlékeztette Quentint. ez a iváló hírnevû.

A jogász türelmetlen mozdulatot tett. egy másikat pedig Spanyolországból. Mr. hogy ismerték-e maguk ott a vá tnál azt a három jelentést. a lóarcú ny ajkú Stanley Urbach tette fel. Persze Lordról volt szó. hogy még két kedvez?tlen jelentést kaptak. és mind a kett?t még a Montayne itteni evezetése el?tt. Urbach. Azonnal elkezdtek záporozni a kérdések. így válaszolt: Utólag persze ez látszott volna helyesnek. ismertük. Mégsem szakították meg a tervüket. pardon. Mrs.. és kezdte áruln i a szert a terhes amerikai n?knek? Celia habozott. Mrs. Ekkor vágott közbe Donahue szenátor. Ám ebben az id?ben a két jelentés még csak bizonyos feltételezéseket tartalmazott. és hogy kés ?bb emiatt mondott le. Mrs. Beleegyezik a tanú a kritikus jelentés meghatározásba? Azt hiszem. Mi értelme ennek? Minden kérdés gondosan el?készített . Folytassa. Jordan! Igen. amiket kivizsgált a Laboratoires Gironde-Chimie és megalapozatlannak nyilvánított. hogy el?adást tartson nekünk a gyógyszeripari gyak orlatról. A kérdés az. Urbach mélyet sóhajtott. A kérdésemre egyszerû igen vagy nem választ kérek. A beszámolójában ezenkívül megemlítette. de.. Ez is helytálló? Nem egészen. akkor hadd kérdezzem meg: kedvez?ek voltak ezek a jelentések? Nem. Elegend? nekünk az igen . Err?l majd kés?bb megkérdezzük magát Dr. Megismétlem tehát a kérdést: nyos jelentéseknek a birtokában folytatta-e a vállalata a Montayne-tervet. amennyit körültekint?en ki kell vizsgálni. A folytatásról szóló döntés. Jordan. Lordot. Lord volt a tanácsadónk. Továbbra is készek vagyunk mindenfajta együttmûködésre é inden kérdés megválaszolására. ritikus jelentések ellenére se késleltessék a Montayne piacra kerülését.... Maga kedvez?tlen jelentéseknek min?síti ?ket. ami bizonyos kétségeket tám sztott a Montayne-nel kapcsolatban. amit most én elmondtam. mérlegelni a. Nem lett volna jobb és óvatosabb megoldás kérdezte az albizottság f?tanácsadója Felding-Roth alaposabban kivizsgálja azokat a jelentéseket és késlelteti a Montayne piac ra dobását? Celia keserûen arra gondolt. hogy a lehet? legritkábban húzza mosolyra a száját.ani mindazt. De akkor a vállalat a tudományos tanácsadó javaslatát követte. Ki az? Celia nem válaszolt azonnal. h a jegyzeteibe pillantott. Franciaországból. Dr. az. Jordan. ön utalt arra az els? ausztrál jelentésre. akinek látszott az :ábrázatán. összefüggésben álltprofittal? Nos. és forgalomba hozták a Montayne-t? Szenátor úr. az új gyógyszerekkel kapcsolatban mindig felmerülnek ellenvélemények. Ám továbbra is alkalmazkodva a jelen helyzetéhez. Celia már érezte. Lenne azonban még egy kérdésem. hogy a f?tanácsadó mire céloz. a profit mindig is fontos tényez?ként szerepel. hogy nagyon nehéz napoknak néz elébe. Mrs. vagy nem? Celia nagyot sóhajtott magában. hogy a kedvez?tlen. Ha a szavakon kezdünk lovagolni. aztán így válaszolt: Igen. nem arra kértem. hogy annak idején ? is ugyanezzel érvelt. ahogy döntött. igen. Természetesen igaza van. Várjuk a válaszát. de ? a Gironde-Chimie autentik usnak látszó adatai alapján döntött úgy. Igen. de az asszony semmiképpen nem akart igazságtalan lenni. Ebben az értelemben pedig a francia meg a spanyol jel entés nem volt ebbe a kategóriába sorolható. Kutatási igazgatónk. ho y a vállalata az Egyesült Államokban piacra dobta a Montayne-t? Celia számolgatott magában. szenátor úr. még miel?tt megjelentek volna a Montayne-nel az amerikai pia con? Igen.. Donahue odabólintott Urbachnak. de hadd szögezzek le valamit: a gyógyszeriparban a kedvez?tlen jelentés kif ejezésnek speciális jelentése van. Az els?t a bizottság f?tanácsadója. Jordan. Ez ugye körülbelül hét-nyolc hónappal azel?tt történt... Világos.

de ? kitért el?le. mondván. Donahue szenátor így szólt hozzá: Mrs. és zavartalanabbul is tudunk beszélgetni. Dönt? fontosságú volt ez a profit a vállalata számára? Igen. ?t ugyanis már semmiképp sem érhetik el. Valószínûleg azt is tudják ogy milyen feltételekkel ment vissza a céghez. az egész egy el?re kikalkulált folyamat. Andrew-nak rnost is igaza lett. Quentin odabólintott e y csoport turistának. A jogász szürcsölt egyet a g?zölg? kávéjából. neked is jócskán kijut majd a Montayne-nel kapcsolatos fel el?sségb?l. Kizárt. Az il toknak amik egyébként politikai ujjgyakorlatok mindig megvan az ügyeletes mumusuk. maga a legkézenfekv?bb jelölt. akkor ki lenne az ügyeletes mumus? Mert hogy egy halott nem lehet az. az biz tos. Vincent Lord lesz. Hallgasson végig. Mekkora profitra számítottak? Folytatódtak a könyörtelen. és egészen biztosan olvasták a Felding-Roth -doktrínát... Ám a Montayne-nel kapcsolatban az az igazság. és kíváncsian bekandikáltak a kocsi ba. hogy emiatt mond le. A Jefferson Drive-on parkolt az autó. Ügyvédek! nevette el magát Celia kényszeredetten. és az is világos. Celia kínszenvedésének az ebédszünet vetett véget. Így gyorsabb. Vincent Lordot is meghívták a limuzinebédre. és hozzátette: Természetesen elmondhatn k az egésznek az ellenkez?jét is. Hisznek egyáltalán az ügyvéd miben? . Jordan. hogy politikai ujjgyakorlatról van szó bólin t Celia. hogy ? ül itt Sam helyett. mert rendkívül alapos emberek. Hát akkor miért. Celia mégis talált egy kis id?t arra. Próbáljon meg az ? fejükkel gondolkozni. Aztán újra Celiához fordult: Miért akarnák Donahue emberei védeni a maga image-ét? Ha e tennék. Donahue meg az emberei tudnak a m aga hajdani Montayne-ellenes álláspontjáról a vállalaton belül. maga valóban lemondott. Mi ménye err?l? Celia elhúzta a száját. és arról is.. aki már soha nem fogja tudni m egválaszolni a kérdéseket. Igen ismerte be. aminek köztudottan maga a szerz?je. Be akarják feketíteni magát személyesen is szólalt meg egy id? után Quentin. akkor így válaszolnék a kérdésére: igen. De tehetnék valamit ez elle n. Miv el maga képviseli a vállalatot. mint bárhol másutt mondta Quentin.. igen. ho feltegye magának a kérdést: valóban olyan igazságtalanul súlyosak ezek a kérdések. Ami pedig magát illeti. hogy a Felding-Roth hozta forg alomba. értem. A z egyenruhás sof?r a kocsi mellett sétálgatott. Ezek után a szenátor fennhangon bejelentette: Ebéd után a kö tanú Dr. nem messze a Smithsonian Intézett?l.csapda. Mi lenne a véleményem? Nem örülök neki. 12 Quentin meg Celia szendvicseket evett és egy termoszból forró kávét ivott annak a limuzinnak a hátuljában. De mondja csak. akik elmentek a limuzin mellett. Itt most taktikázás folyik. így tartották. Kés?bb viszont visszajött. érdekel itt valakit egyáltalán az igazság? Ha amazoknak az ügyvédje lennék. amely a régi szenátusi épület el?tt várt rájuk. Mint már annyiszor. Quentin keserûen elmosolyodott. hogy már elí kezett. az igazsá fontos. súlyos kérdések. és ezzel felvállalta a Montayne miatti felel?sség m agára es? részét. hogy továbbr s álljon a rendelkezésünkre. mert halott? Hawaii óta el?ször jutottak eszébe Andrew figyelmezt et? szavai: Ha visszamész. hogy ne tudjanak róla. mikor enny a lényeg közelében tapogatóznak? Nem is olyan régen ? is nem ugyanezeket a dolgokat kérdezt e volna? És nem a sors iróniája. mikor ezt az étkezési módot javasolta Celiának. bármennyire is szeretnék. méghozzá ugyanilyen meggy?z?en. egyel?re az ön meghallgatását befejeztük. Azt hiszem. de arra kérjük. Éspedig? Hadd magyarázzak el el?ször néhány mûhelytitkot. aminek a végén ott várja ?t az el?re megf ogalmazott végkövetkeztetés. vagyis ez a vállalat felel a tragédiáért.

Javasolta a szer piacra dobásának késleltetését? Nem javasoltam. Tudományos elemzésr?l beszél makacskodort Urbach.. Lord. és nem is rólam van szó. hogy a rendelkezésünkre álló. és kigúnyolta Celia kétségeit meg a késleltetésre tett javaslatát. Donahue szenátor odahajolt a mikrofonhoz: A tanúnak a következ? kérdést szeretném feltenni: ha nemcsak tudományos felel?ssége tt volna az ügyben. Van egy ellenzéki tanácsadó is. vita robbanna ki közöttük. a Laboratoi Gironde-Chimiet?l kapott információkat tudományos szempontból elemezzem. Ám szívességb?l az egyikü egtehetné. Készséggel. javasoltam volna.. jól mondja. támogatója és szószólója maradt a yne piaci bevezetésének? Nem. Lord szemérmetlenül hazudott. A piszok gazember! Celia el?vett egy papírlapot.. vagy voltak is? Hát. akár ösztönös is. Lord. fejtse ki ezt részletesebben. aztán hirtelen megállt a toll a kezében. Undorodva gyûrte .. Mit? Az albizottságnak vannak olyan ellenzéki tagjai. szenátor úr. Mi változna ezzel? Ezen a meghallgatáson semmi. most hirtelen felegy enesedett a székében. Celia. ami magának is be kell látnia lehetetlen helyzetbe hozná ?ket. nem voltam egészen nyugodt. hogy megkérdezze: A Montayne egy sült államokbeli premierje el?tt váltak ismertté a cégénél az ausztráliai.. Köszönöm. Ott volt egyfel?l a tudomány. megkérd?jelezné Lord becsületességét. akkor javasolta volna a pi acra dobás késleltetését? Lord megint habozott. nem volt valami rossz el?érzete. Lehettek volna. s el?ször arra kérte Lordot. A tudományos szempontoktól el intve. szóval. Jól mondom? Azt hiszem. Valószínûleg épp az ellenkez? hatást érnénk el vele. Dr. Na és mit számít ez? Mert mi lenne. és csak úgy rö meg a vádak cáfolatai. Lehettek volna. de aztán határozottan így válaszolt: Igen. Eddig még egyikük sem szólalt fe valószínûleg nem is fog. mert ezzel esetleg azt a látszatot kelthetnék. nyugodtan válaszolt. amin S am elnökölt. h ost felállna. és nem hitt a fülének. Így viszont a vásárra viszi a b?ré A délutáni ülésen Vincent Lord vette át a tanúk mikrofonját. Kérjük. hogy ennek semmiféle tudo mányos alapja nem volt. hogy a késleltetést javasoljam. Nemcsak hogy a Montayne-terv folytatása mellett volt. hanem döntéshozatali joga is. és odafirkálta Quentinnek: Ez nem igaz. azzal a három jelentéssel kapcsolat an? Lord most el?ször habozott a válaszadás el?tt. hogy tehet valamit értem. Lenne még egy oktor úr: miután elolvasta ezeket a bizonyos jelentéseket. hogy Montayne-pártia k. Akkor felejtsük el mondta Celia rezignáltan. Miért nem? A késleltetésr?l szóló döntés ebben a stádiumban már a vezet?ség hatáskörébe tartoz gazgatóként nekem csak tudományos szerepem lehetett az ügyben. hogy beszélj en a tudományos múltjáról. Dr. Ám ennek a szakmának velejárója az állandó ambivalencia. Körülbelül negyedóra múlva jutott el Urbach ahhoz. ami által maga egy kicsit jobb színben tûnhetne fel. akik barátságos érzelmekkel visel tetnek a maga iparága iránt. Lord minden kérdésre magabiztosan. Segítene ez a Felding-Rothnak? Nem. de szavazott is rá azon a bizonyos ülésen. Az albizottság f?tanácsadója ezek után a Montayne-terv kezdeti lép érdekl?dött. Ez nem hit kérdése. De megismétlem.Próbálkozik az ember. én is így fogalmaznék. Ahogy akarja sóhajtotta az ügyvéd szomorúan. Az albizottság f?tanácsadója a jegyzeteibe pillantott. Felel?sségem arra terjedt ki. Maga is így fogalmazna? Hát. hogy kérdéseket tesz fel a maga személyes szerepével kapcsolatban. aki eddig csak fél füllel hallgatta Lord vallomását. Most is Urbach kezdte a meghallgatást. igen. Lord folytatta Urbach . francia meg spanyo elentések. másfel?l pedig az emberi megérzés.. Celia csak ült döbbenten. Azt mondta az el?bb. akkor valamiféle dilemmában volt? Hát igen. Dr. Ha jól értem. Márpedig ezek al apján nem volt arra okom.

azzal áltatva az orv t és a fogyasztókat. Divatos. Jordant ezek az er?feszítések és a maguk szilárd meggy?z?dése? Hát. mire Stavely folytatta. Beszélt arról. hogy mi a látogatásának a célja? Azt mondta. hogy akkorra az az ausztrál Montayne-per már elég na gy nyilvánosságot kapott? Urbach udvariasan elmosolyodott. hogy folytathassa. és elhagyta a termet. beszélni akar velem. Lord tant. ho ezdetekt?l ellenezték a Montayne egyesült államokbeli bevezetését. Ugye emlékeznek arra. h biztonságos. Mikor tett Mrs. Stavely felolvasott eg el?re elkészített nyilatkozatot. hogy a tapasztalatok mást mutatnak. Stavely visszamosolygott. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel ezen dolgoztunk. Jordan még az ausztrál tárgyalás . A Montayne mellett érvelt. hogy err?l nem szólt. Maud Stavelyt szólították. Következ? tanúként Dr. Stavely hangjából csak úgy áradt a megveté esetre döbbenetes volt. ám a szert még nem árusították. ám azt elismerte. hogy ítélkezzenek. amit szívb?l ü támogatást kapunk majd. Meg tudná határozni pontosan. hogy elkerülhet?e znek. Stavely nagy leveg?t vett. hogy milyen keveset tud tette hozzá. miközben pontosa n tudják a Montayne esetében is tudták . doktorn?. ahonnan nem mes ült Celia meg Quentin. Elnézést. hog Stavely profi módon és meggy?z?en beszélt. Többek között a Montayne is szóba került. nem mintha ez megakadályozná ozzá hasonló kufárokat abban. mégis egyszerû gesztenyebarna kosztümöt viselt. hogy nem örült neki. Itt az én feladatom a kérdezés. hogy mi döbbentette meg? Igen. mint amelyeket lding-Roth-féle vállalatok az értékesítési propagandájukba pumpálhatnak. hogy a szervezetük ebben az id?pontban mindent elkövetett. Szervezetünknek nem állnak rendelkezésére olyan kiapadhatatlan pénzforrások dollármilliók . Az asszony nem pillantott arrafelé. a szervezet negatív véleményér?l a gyógyszerekkel kapcsolatban. És reméljük. Persze nincs is meg a megfelel? orvosi képesítése ahhoz. Jordan. az szony most is vonzó és ápolt volt. Akárcsak a két évvel azel?tti találkozásukkor. és a tanúk asztalán lév? mikrofonhoz lépett. Én természetesen nem értettem ezzel egyet. Jordan látogatást a szervezetüknél? kérdezte az albizottsági f?ta dó. hogy ez után a meghallgatás után. A Montayne-nel kapcsolatban Stavely kijelentette: Sajnos a tiltakozásunk a pénzhiány miatt nem lehetett eredményes. Megmondta Mrs. Pár perccel kés?bb ugyanezt a témát kezdte feszegetni Stanley Urbach. Celia legnagyobb szomorúságára a szervezet f?hadiszállásán tett látogatása került ter z olyan újabb komplikációk árnyékát vetítette el?re. hogy miért hiszi a szert biztonságosnak? Arra tisztán emlékszem. az biztos. Beszélt az orvosi képesítésér?l. majd pedig Dr. Még feléje pillantott. Aggasztották Mrs. és arról. a New York-i központú szer e felépítésér?l. Néhány további kérdés után Lordnak megköszönték a tanúskodást. Celiának nem tetszett a nyilatkozat hangneme és néhány célzása. Stavelynek. Donahue elmosolyodott. és elbocsátották. november tizenkettedikén.gombóccá a papírt. ebben az id?pontban a minisztérium már jóváhagyta a Montayne egyesült lamokbeli forgalmazásának kérelmét. hogy az ilyen Montayne jellegû szerek biztonságosak. Az is igaz. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet vezet?je magabiztos léptekkel me t el?re valamelyik hátsó sorból. a szervezetéhez érkez? támogatások megsokasodtak. Ha jól tudom. hogy mivel a Montayne-nel kapcsolatos véleményük helytállónak b zonyult. doktorn?. Donahue szenátor szívélyesen üdvözölte a tanút. Szóval arra akarok kilyukadni. így volt? Igen. hogy Mrs. Valóban. hogy ilyesmir?l ítélkezni tudjon na. és azt állította. anélkül hogy egyetlen szót is váltott volna Celiával. aki keresz tkérdéseket tett fel Dr. amikr?l Celia remélte. Stavely a jegyezeteibe pillantott: 1978. hogy a minisztériumi engedélyt visszavonják? Igen. ám Dennis Donahue gyorsan közb evetett valamit: Gyanítom. szenátor úr.

és a szálloda halljából jelentkezett. uram. Óriási er?feszítéssel sikerült ülve maradnia. hogy másnap az els? tanú dr. Dr. Celia kedvesen ezt mondta: Hidd el. mert ez a cég tényleg kö lenség. Köszönöm.gyz?könyvét sem olvasta. a minisztérium mun katársa. Elmagyarázta. És mondja csak. akkor rögtön látnia kellett. igazság szerint gondoltam erre is. aminek a Felding-Roth-d oktrína a címe. kérem. gy Mrs. Minde nesetre ha ezzel a céllal jött hozzám el az a n?. hogy az ? hajdani személyes lépései semmilyen hatással n m voltak a Montayne forgalomba hozatalára. de a múltban rengeteg jótéteménye volt. a Felding-Rothnak a képviseletében ment el önhöz? De igen. Celiának elöntötte a vér az agyát. és meg is kapták! csattant fel Stavely. Celia rögtön felhívta magához. hogy a lding-Roth nyugtalan lett. Csak azért jöttem mondta Juliet . hogy nincs se mmi esélye. hallgatta a jelenetet. nem merült fel önben. A többiek mind kapzsi dis znók voltak. Celia csak nézte. és most mégis magán csattan az ostor. és az is untig elég volt. Ezek szerint van róla véleménye. nem egészen így van. Jaffee szenátor. és olvastam err?l a meghallgatásról. a kezemben tartok egy dokumentumot. de persze bizonyítani nem tudom. Gideon Mace lesz. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet er?feszít tt a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében. Hozzátette. Nem. Ha még nem olvasta. aztán megköszönték a közremûködését. Igazságtalanok magával. Ezt be is ismerte. Stavely. hangsúlyosabbá tételével és a személye l! Donahue szenátor. Lehet. de engem nem. nagyon is.. az albizottság ellenzéki tagja csendesen megjegyezte: Na de. Stavelynek feltettek még néhány kérdést. hog el lehet kábítani ilyen hókuszpókuszokkal. A véleményemet kérték. hogy Sam és Lilian lánya id?sebbnek látszik huszonhárom évesnél. és azért küldte el magához Mrs. és Bejelentették. Donahue megpróbálja a Felding-Rotht mint közellenséget feltüntetni mondta. De mennyire meg lehet másítani utólag egy beszélgetés lén egét és jelent?ségét bizonyos részletek kiragadásával. mert éppen itt vagyok Washingtonban egy barátn mnél. am it a lány visszautasított.. Jordant. és kis híján talpra ugrott. hogy hátha neki sikerül megpuhítania magukat? Hát. nem az volt a benyomása. Este Celia Madison hotelbeli lakosztályában megcsörrent a telefon. A vállalatnál egyedül maga lkedett becsületesen azzal a mocskos szerrel kapcsolatban. egyszer már olvastam. A vállalat súlyos hibát követett el a Montayne-nel kapcsolatban. Annak tükrében. hogy menjen és sürg?sen pótolja a mulasztását. Celia arra gondolt. Juliet Good smith volt az. Jordan a cégének. odahajolt a mikrofonhoz. doktorn?. bár az arca egészen kivö e a düh. de megérezte a karján csillapító érintését. ha egy vállalat tényleg beismeri a hibáját és ígéretet tesz arra. szenátor úr. Köszönöm. Ez az iromány ezenkívül mélyen sérti azokat a keket és családokat. és mikor t belépett az ajtón. hogy Vincent Lordd al ellentétben Stavely nem hazudik. a leghatározottabban ez volt a benyomásom. kezében egy papírlappal. nagy szeretettel átölelte. ahogy letette az iratot. Le is fogyott. úgyhogy Celia közös vacsorát javasolt. Donahue szenátornak mosoly bujkált a tekintetében. szégyentelen reklámfogá el t?két kovácsolnak egy borzalmas tragédiából. vegye át t?lem ezt a példányt. Véleményem szerint ez az úgynevezett doktrína egy undorító. Donahue elmosolyodott. Egymással szemben ültek. y a jöv?ben. Ebben talán igaza is van jegyezte meg keserûen Juliet . Dr. de ez nem is csoda. Mondtam neki. doktorn?. nem adhatok neked igazat! mondta szenvedélyesen Celia. hogy mivel ? a vállalat legmagasabb rangú képvisel?je. miközben beszélgettek. amelyek a Montayne áldozatául estek. ? a közvetlen célpontja Donahueéknak. és arra gondolt. és ez . Érdekl?déssel hallgatjuk.

nem volt sem kapzsi. ami késleltette az engedél yezést. Jézus Mária! Celia megrökönyödése ?szinte volt. Ennek a szerencsétlen válasznak a hallatán felbolydult a terem: a hallgatóság szörnyü ködött. Juliet férje. és ett?l fo minden elromlott. aki a kihallgatásnak zt a részét vezette. Ebbe soha nem tudtam volna beleegyezni. akir?l tudta. Próbálj megbocsátani az apádnak kérlelte Celia. hogy ? lett volna a vád képvisel?je. hogy elválunk. Mikor Juliet konokul megrázta a fejét. hogy már most. hogy van Dwight. és Celia arra gondolt. a kormánynak és a kormány összes védelmi garanciáinak a képvisel?je volt az. Ekk említette az ausztrál jelentést. de még inkább rám. Én. azzal semmit sem érsz el. aki a legj obb belátása szerint cselekedett. Eddig a pillanatig úgy tûnt. hogy az a házasság jó szövetség lesz. hogy lyen hatalmas mennyiségû adatot kapott háromszázhét kötetbenn százhuszonötezer oldalt . hogy még nem hagyta jóvá a minisztérium. Ehelyett megkérde zte. hogy fiú-e vagy lány. hogy ezt a helyet ép b?rrel. Donahue szenátor mutatóujjával vádló ce-re mutatott.. Szándékosan nem érdekl?dött Juliet fia után. rászabadította ezt a veszedelmet Amerika asszonyaira és védtelen magzataira. Válunk. alig kétéve orában olyan szanatóriumban ápolják. tudta. amint a Peptid-7-r e vagy a Hexin-W-re gondolt. a halála után nem meg. hogy mi van vele és miért. hogy aránytalanul nagy adag felel?sség jut ki neki. Ezután még egy darabig megkíséreltük menteni a menthet?t. és yen pótlólagos kérdései voltak ezekkel az adatokkal kapcsolatban. védekez? hangon. Ekkor döntöttünk úgy. egy drámai pillanatban. míg a baba néhány hónapos nem lett kezdte Jul et színtelen. Akkor miért engedélyezte?! kérdezte csaknem ordítva Urbach.. ártatlannak nyilvánítva fogja elhagyni! A bûntudatnak el ke ll kísérnie magát egészen a sírig! Néhány perccel azel?tt Mace. Adott nekem abból a gyógyszerb?l. Ezekre a pótlólagos kérdésekre. de nem sikerült mondta morúan Juliet. És bármilyen hibát követett is el az apád (amiért drágán megfi t) folytatta Celia . Ekkor hangzott el a szájából az a szörnyû Nem tudom válasz. Bele akarta taposni ?ket a földbe úgy. mégis sajnálta a férfit. és meg se mondta. Ha ezt most. mer úgy gondolta. Kés?bb megemlítette ezt . és hamarosan azt sem tudta. sem pedig disznó.olytatódni fog a jöv?ben is. amit a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegeknek tart nak fönn. Eszébe jutott. Akkor aztán kiderült. hogy Mace bár láthatóan ideges volt ura a helyzetnek és számot tud adni a minisztériumi ténykedésér?l. Gideon Mace vo lt. hogy a Montayne a sz erencsétlen gyermekek sorsán kívül még hány tragédiát és mennyi szomorúságot okozott! 13 Az albizottsági meghallgatássorozat leginkább szenved? tanúja Dr. hogy a kisfiú soha nem fogja elhagyni azt a helyet. bevallotta. és hogy örökké tart majd. Dwight iszonyúan haragudott az apámra. milyen mélységesen liet meg Dwight esküv?jén. Persze bólintott Celia. Donahue pedig a fentebbi tirádára ragadtatta magát. amelyhez hozzátartozott a Montayne engedél tetési kérelmének elbírálása is. Már egyikünk sem volt a régi. hogy az engedélyezés el?tt súlyos kétségei voltak a szerrel kapcsolatban az ausztrál jelentések m att és ezek a kétségei mindvégig megmaradtak. amelyben ismertette. Most is izgatott optimizmus töltötte el. mindenki legnagyobb meglepetésére. Hogyan higgyem ezt el? ellenkezett Juliét. Erre nem lehetett mit mondani. Rövid saját nyilatkozattal kezdte. Bár Celia maga sem találta helyénvalónak ezt az indokot. arra csak kés?bb terel?dött a szó. végül kielégít? válaszokat kapott. Be akarta per elni a Felding-Rotht és személy szerint aput is. id?vel jobb belátásra jutsz. Ez mindenkit tönkretett volna. Minden csodálatosan ment mindaddig. mikor is Mace hirt gzavarodott. csak a saját helyzetedet nehezíted. nem tudom válaszolta Mace szenvedélyesen. A keresztkérdések során. Jó ember volt. ám dadogva. A tanúra záporozó kérdések során elérkeztek az ausztráliai ügyhöz. jelentette ki. Ezért ne várja . Celia hozzátette: Remélem. és Jehovaként dörögte: Maga.

Miért akart annyira menekülni? Oké. amilyet elia még soha életében nem látott. mikor kimondtam vállalat nevét. Felá lt és együttérz?en odament a kimerült férfihoz. Bizonyos fokú óvatosság persze kell az új szerek el kapcsolatban. akko egyes-egyedül ? felel a parlament el?tt a történtekért. De hol van a tisztelt miniszter úr? Biztosan ott lapít az irodájában. Az ilyen esetekben látszik kristálytisztán mondta az ügyvéd .. Legnagyobb meglepetésére a kutatási igazgató nem utasította vissza a vádat. Celia Jordan vagyok a Felding-Rothtól. Quentin így válaszolt: Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztert tanácsadó különbizottság segíti a munk ? soron a miniszter személyesen engedélyez minden gyógyszert. Ennél többr?l van szó. Ám Celiát nem elégítette ki a válasz. hog ajon mennyit tud az az Urbach nevû fickó. Ám a Montayne-nel kapcsolatban semmi jogelle nesség nem történt. Mace arcvonásai eltorzultak. Dr. A férfi villámló szemmel. Hirtelen elhallgatott. hogy miért. Az asszony szállodai lakosztályában ültek .. hanem bûn n azt mondta: Tényleg hazudtam. Nem látszott magán. Csak azt akarom mondani. mikor befejez?dött Mace kínzatása. és a talányon tûn Mivel Vincent Lord még egy napot Washingtonban maradt. Állandóan az járt a fejemben. Mir?l mennyit tud? Lord habozott. Ideges voltam. és olyan vad. Ám Celia egész nap nem tudta elfelejteni azt a fröcsög? gyûlöletet. ami itt most folyik. Ez biztos. aztán kivágta magát: Persze nyilván nem tudhat többet. mint Mace. Akkor jött rá a roham. Celiának alkalma volt felel?sségre vonni az el?z? napi vallomása miatt. mint odaát. de soha többé ne jöjjön a közelembe! Mace sarkon fordult és elment. hogy egy olyan állami alkalmazott. sokkal tovább. Hirtelen döbbenten és ijedten elhallgatott. hogy. Dr. hogy azzal a válaszommal a lehet? leggyorsabban vége szakad a vallatásnak és végre elenged nek. vagy hirtelen az Egyesült Államok egy távoli pontján akadt sürg?s és halaszthatatlan dolga. Nem. ég? gyûlölet lobbant fel a szemében. hogy a minisztérium munkatársai szuperóvatosakká válnak. Miért hazudott? kérdezte. Vagy úgy vonta meg a vállát az ügyvéd. amelye hez joguk lenne. Én a maga helyében nem foglalkoznék ezzel tovább. Egy brit miniszter soha nem ten ne ilyen gyáva dolgot nem engedné. miel?tt Celia felocsúdhatott volna. mert semmi kedvük kongresszusi bizottság elé hurcoltatni esetleg még meg is feszíttetni. mint mi magunk. és szünetet rendeltek el. ez az egész ügy elég kínos mindenkinek. kórházakat meg betegeket megfosztják olyan gyógyászati módszerekt?l. Ami érthet? is. Hát ez meg mi volt? kérdezte mögüle Quentin kíváncsian. Mintha hirtelen elvesztette volna az eszét. Mace nem túlságosan kedveli a Montay . akkor ezzel késleltetik az orvostudomány fejl?dését. mintha az eszébe villant volna valami. Celia kerek perec hazugnak nevezte. Így ahelyett. Persze állami tisztvisel?k is vannak a tanácsadók között. Celia fellélegzett. így nek . Sajnálom. Quentin szerint még egy gyenge pontja volt az amerikai rendszernek. Mikor kimondta a Felding-Roth ne vét. Ha nálunk is olyan gorú erkölcsök uralkodnának. Mindenesetre úgy gondoltam.Childers Quentinnek. összeszorított foggal sziszegte: Hagyjon békében! Megértette?! Soha. Mikor Celia megkérdezte. Nem tudom válaszolta Celia megrendülve. Annak. és a doktorokat. az lesz az egyik eredménye. mint az szükséges volna. és valamennyiünknek vannak gyötr? kétségeink. Kiborítottak azok a kérdések. de a miniszteré a felel?sség. Nem mindig látszik. megje lenjen a Capitol Hillen és magára vállalja a felel?sséget a történtekért. akkor most Mace helyén a mi egészségügyi miniszterün zembe Donahue-val. Mace. de ha túlzásba viszik. és hozzát tte: Vagy talán mégis? . úgyhogy ha valami baj van. hogy mennyivel job britek gyógyszerengedélyezési rendszere a miénknél. hogy reális id?n belül áldásukat adnák az olya ontos szerekre. amikre sokan és régóta várnak. inkább beláthatatlan ideig kotlának majd a kér ken.

hogy a Montayne-r?l beszéljen? kérdezte Urbach. amir?l én nem tudok? Esküszöm magának. Mi lehetne? Megint hazudik. Celiának megint eszébe jutottak Sam szavai: Van valami. Ám a válasz késett egy másodpercet. mégis üres tekintettel nézett a kamerába. De beszéltek a Montayne-r?l. Stavelyhez. egy kétéves fiúcska látszólag teljes. hogy nem ? az egyedüli. utolsó napján ismét Celiát szólították tanúskodni. Az albizottsági meghallgatássorozat négy napig tartott. hogy a diavetítés miatt eloltották a lámpákat a teremben. De végül beláttam. és csaknem biztos. aki majdnem ugyanilyen volt ez el?tt tizenhat évvel. Ám ha egy pillanatra ellágyult is Donahue szenátor. Remélte. hogy itt nincs más feladat. Urbach. Miel?tt Celiára került volna a sor. ugye? Igen. Quentin odasúgta az asszonynak: Legyen óvatos. és ahogy a spec elmagyarázta: Szinte egyáltalán nem képesek megmozdulni. Drága mama és papa! Csodálatos hely ez! Máris megszerettem mindent és mindenkit. A szená saját embereivel is türelmetlenül. És akit?l néhány napja kapott levelet az egyetemr?l. A lefényképezett gyerekek teljesen normálisnak tûntek. mert úgy gondoltam. Ebben Celia egészen biztos volt. azon nyomban ismét k?kemény le tt. mint hogy az ember gondolkozzon. nincs véletlenül mégis valami. mint ?. mikor a meghallgatás negyedik. Láthatatlan kezek támogatták hátulról. hog y Sam titka bármi lett légyen is az nem szállt vele együtt a sírba. és egy hajszálnyival hars b volt a kelleténél. és így szólt: Mondja csak. Én hirtelen ötlett?l vezérelve. Celiát az ? korábbi vallomásával kapcsolatos má allomásokról kérdezte. Donahue szenátor is rekedten szólalt meg. Mikor az orvos befejezte a mondandóját. és bemutatta azokat a diapozitívokat. ám a többségük feküdt. Kifejezetten azért ment oda. Megidéztek két ideggyógyászt s. Am a legszebb mégis az. bizony gondolta Celia . Mikor Vincent Lord kijelentésér?l kérdezték. a Williams Co llege-ból. Vincent. hogy rá tudja beszélni Dr. mint hogy vár. Én másként emlékszem rá. Celia így válaszolt: Azóta megbeszéltem Dr. Stavelyt és a szervezetet. az albizottság f?tanácsadója. hogy mérsékeljék vag eljesen hagyják abba a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében folytatott . amiket az ottani esetekr?l készített.. Néhány gyereknek gyönyörû kis arca volt. hogy a külvilág történései sem fognak eljutni a tud táig. hogy tanulhatunk egymástól. barátsá l kopogtattam be Dr. hogy nesen tudja magát tartani. Az uraság úgy látszik. A legid?sebb. És most már azt is tudta. hogy nincs semmi. akik korábban megvizsgálták a Montayne-t?l károsodott gyermekeket. amir?l nem tud. Kihívóa n Lordra nézett. Ám e pillanatban nem tehet egyebet. Lorddal a dolgot.. dehogy. Az arcocska eszébe juttatta Celiának Bruce-t. ráadásul valamennyien súlyos agykárosodá envedtek a fejl?désük embrionális szakaszában. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért f?hadiszállásán tett látogatását illet?en ondta: Vannak bizonyos interpretációs különbségek. mérges gombát ebédelt. aki zsebkend?vel törölgeti a szemét. Celia örült. és mikor lopva körülné . . hogy tévedtem.Nem! Ugyan. Ez a gyermek mondta az ideggyógyász a néma hallgatóságnak soha nem fog tudni ho hasonlóan gondolkodni. Bizony.. Egyikük odaát járt Euró tanulmányúton. Nem kifejezetten azért. Mert Lord a titok más tudója. mely szerint ha az övé lett volna a dönt joga. de nem ta értelmét a kijelentése megkérd?jelezésének. akkor késleltette volna a Montayne piacra dobását. gondolkozzon és go ndolkozzon. azért a színészkedése ellenére ? is csak ember. ingerlékenyen viselkedett.

Most ebb?l az irattartóból el?húzott egy halom öss etûzött újságkivágást. hogy f?nökük túll?tt a célon. hogy ennek a dokumentumnak semmi reklámértéke nincsen. A látogatása hivatalos volt. ame ly profithajhász megszállottságában rendszeresen gyilkolja és csonkítja az embereket olyan g yógyszerekkel. mikor az els? napon b eléptünk ebbe a terembe? Donahue pontosan ugyanolyan stílusban mutatott Celiára az ujjával. A Felding-Roth-doktrína került terítékre. Felismerte. alaptalan kijelentés. hogy a terhes asszonyoknak szánt Montayne nevû szer minisztériumi engedélyezésének késlekedése az ismert körülmények között e tséges". és hozzátette: Óhajtja. Nem tettem ily n kijelentést. aminek lát zik: egy végletekig elfogult. Elnézést. Stavelyt. ahány témában a szenátor úr már odanyilatkozott . mint Dr. és kezébe vette a legfels?t. amely leleplezi. aki itt vésztörvényszéket ül a Montayne.ampányukat? Nem. szenátor úr? Vagy pedig ez a megnyilvánulás pontosan az. Hadd figyelmeztessem a tanút. hogy olyat mondjak. Az az igazság. amit eddig nem nyitott ki. én bizony azt hittem. Celiát elöntötte a harag. Ezt nem mondtam. hogy ez az egész meghallgatás megrendezett cirkusz. mire Donahue savanyúan megszólalt: Mert ugye minden az értelmezést?l függ. Celia minden másról elfeledkezve. Jordan? Nem szoktam hazudni. Celia agyát elöntötte a vér. és nevetségesnek nevezte az id?húzást! Ez hazugság! Ezzel valóban kimerítette a sértés fogalmát. aki két éve a Montayne engedélyezésének eltetésér?l panaszkodott. Egyetért ezzel az értékeléssel? Természetesen nem. akkor sem ezzel a szándékkal íródott. A doktrínának egyetlen becsületes. vagy pedig egy olyan iparág szóviv?jének. a vállalatát képviselte? Nem. Urbach kérd?en odafordult hozzá: Szenátor úr? Urbach bizonytalanul várt. bevallott célja a vállalat jö eli irányvonalának felvázolása. fojtott kiáltások hallatszottak. h gy felkeresem Dr. Magával hozta. hogy Dr. hogy a Felding-Rothnál senki nem tudott arról a szándékomról. Egy pillanatra elhal . Ez eszembe sem jutott. olva kezdett. Õszintén válaszol a kérdéseinkre. A hallgatóság soraiból hitetlenked?. sose lehet tudni alapon. amit a kongres szus megsértésének neveznek! Celia. metsz? hangon megkérdezte: Ez nekem szólt. azonnal visszal?tt: Ne akarja. ha tudtak is err?l a kijelentésér?l. mint korábban Mace-re. aztán intett Urbachnak. hogy egy olyan önzetlen. Mrs. Ugyanez a hír más lapokban is megjelent tette hozzá Celia. Stavely szerint a dokumentum szégyentelen reklámfogás mondt Urbach. Dennis Donahue szenátor ma kijelentette. hogy folytas sa. elfelejtették figyelmeztetni urukat és parancsolójukat. Lerázva magáról a rémülten suttogó Quentin csillapító ke t az asztaltól. Még Donahue mu nkatársai is feszengtek kínjukban. elhiva tott személynek hiszünk-e. amikr?l el?re tudja. Donahue elkezdett mocorogni. amit esetleg kés?bb magam is megbánok! Magyarázatot követelek erre a megjegyzésére! mennydörögte a szenátor. Ez a Washington Post 1976. Meg attól. szenátor úr. Továbbra is állva. maga ugyanaz az ember. De ha mint becsületes nyilatkozatnak mégis volna ilyen értéke. feledve minden óvatosságot. Celia megérezte a kérdésben rejl? csapdát. asszonyom. Quentin tehát mindkét dologban tévedett. Valóban? Ezek szerint tehát önnek meggy?z?dése. Ott hevert Celia el?tt az asztalon egy dosszié. Stavely. A társai pedig. Hallhatta. Donahue gyilkos pillantást lövellt Celiára. Donahue mégis elfelejtet te! Ez persze csöppet sem volt meglep?. és az ítélet már akkor készen volt. Celia hirtelen valami hihetetlen elégedettséget érzett. szeptember 17-i számából való. hogy alá magam egy mûszeres hazugságvizsgálatnak? Nem vagyunk tárgyaláson morogta Donahue. hogy létezik egy olyan kategória. érezve. hogy óvatosnak kell lennie. Az Urbach mellett ül? Donahue összeráncolta a homlokát. Készséggel adok magyarázatot! Maga. hogy nem biztonságosak. a Feld oth meg a minisztérium fölött.

A másnapi újságok is f?helyen foglalkoztak a történtekkel. Így a látványos összecsapás utáni cikkek két dolog miatt is felmagasztalták Celiát. Mikor Quentin belépett. hogy a tévériporterek és újságírók kötelességtudóan elvégezték a házi felada zdetén alaposan utánanéztek a szerepl?k el?életének. És ezekkel a sz ival. hogy mit kezdjünk ezzel a háttér-inform . A New York Times cikkének ez volt a címe: EGY MERÉSZ HÖLGY SZENÁTORT GY?ZÖTT A Chicago Tribune szellemes szalagcíme így szólt: DONAHUE SZENÁTOR VALLATTA JORDANT VESZTÉRE De más dolgok is kiderültek. hogy nem is tehettünk volna okosabban. feltûnt az asszonynak. Ám ezt Jaffee szenátor az ellenzéki párti csoportból felkiáltott: Ne. Celia Julian Hammondtól tudta meg. a CBS meg az NBC az esti híradójukban. Jövet lének célja ezúttal az volt. szenátor úr mondta. és kivett az iratgyûjt l egy újabb lapot. és az t is megtudtuk. akinek az arca bíborvörösben játszott. Maga azzal vádolja az iparágunkat. aztán folytatta. . Kiderült. minden egyes évben igen -t mondott a támogatás folytatására. mind pedig visszatérésének körülményei amiket most már telje nyilvánosságra hoztak szilárd morális elveket valló embert mutattak fel. ne! Hagyja. Másodszor pedig a t. Celia az óta az utolsó Capitol Hill-i nap óta nem látta a washingtoni ügyvédet. az végül legalábbis úgy látszott a személ l ért véget. majd Celia hellyel kínálta Quentint. Itt tartom a kezemben azt a kimutatást. Ahogy kritikus kés?bb a látottakat értékelte: Nagyszerû jelenet volt. igazi él? tévé. meg sem várva a min isztérium reagálását. mert a szenátusi meghallgatáson nem igyekezett menteni a b?rét a munkaadója rovására. hogy megbeszéljen Celiával néhány Montayne-nel kapcsolatos peres yet. hogy még mi mondani valója lehet. és mikor éppen azokat a le abb újságkivágásokat nézegette Julian Hammonddal. amiket a sajtóügyekért felel?s alelnök hozo az imént boldogan Celia irodájába. hogy az elmúlt tizennyolc évben. Jordan éppen a Montayne miatt mondott le annak idején. Donahue. mióta ön a kongresszus tagja. E is. A Donahue szenátorral folytatott szócsatáját még aznap este szinte teljes terjed lemben leadták a nagy tévétársaságok az ABC. az elnöki kalapács után nyúlt. szenátor úr. Milyen kell mes dolog hát ilyen egyértelmû és megérdemelten dicsért becsületességgel találkozni. mint a ennállása óta a gyógyszeripar meggyilkolt. olyan. amily mindig lennie kellene. A Wall Street Journal így kezdte a vezércikkét: Általában több a tisztesség az üzleti életben. hogyan szavazott a dohányipar támogatá a ügyében. Azt viszont egyikünk sem tudta. mit mondott err?l az egyik újságiró: Legtöbbünkne tudomására jutott. amelyben az szerepel. hogy embereket gyilkol fordult Celia ismét Donahue felé. Üdvö ték egymást. Például. hogy Mrs. Celia utolsó szavai belefulladtak az általános felzúdulásba. hadd fejezze be a hölgy. mert mind a felmondásának. És van itt még valami. hogy milyen fáradt és rosszkedvû. beszólt a titkárn?. Nos. Hallani akarom. amib?l egy pillanatra kiemelkedett a rikácsoló Donahue hangja: A meghallgatást ezennel berekeszteni! 14 Ami Celia számára gyászos ügyként indult. mint az emberek gondolnák. és e zel tiszteletre méltó lojalitását bizonyította. hogy ragaszkodott a szer azonnali visszavonásához. úgyhogy talonba tettük. hogy megérkezett Childers Quentin. Néhány nappal azután. sokkal több embert segített át a másvilágra a tüd?rák áldozataként. hogy Celia visszatért Washingtonból.lgatott.

amit végül Celia tört meg. írója pedig Murray. de a után sürg?sen felejtsd is el. 15 Milyen asszony Mrs. amikb?l a fél év múl va sorra kerül? felvételi vizsgára készült. Soha. A jöv? hét csütörtökjére várták Harlow-ba Celiát néhány New Jersey-i vezet?társával e Ám e pillanatban Celia még messze volt. esténként meg hétvégeken pedig konzultációkra járt. Öröme egész házat betöltötte. Vonzó. amit csinált. E pillanatban semmit. Mostanra már nemcsak hogy újra megvoltak a megsemmisült adatok. Martin elnevette magát. Egyenes és becsületes. ügyvéd úr. mi nyomja a begyét. hogy meg lehetett kezdeni a termék kereskedel mi el?készítését. akkor mind a ketten rövidlátóak hangzott a mogorva válasz. és gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki Yvonne tanulmányait. Persze hogy azokra. maga nem? Ha tényleg így látják. hogy a kémiai összetev?k neve utaljon egyben a szerkezetükre is.mi fog számítani? kérdezte Hammond.Én már úgyis menni akartam. Miért. de a Pept id-7 fejlesztése olyan stádiumba jutott. És tudta. Csakis az fog számítani. Az intézeti fejlemények is a legderûsebb és legbizakodóbb hangulatra késztették az em ert. mint a hideg zuhany. és tán soha nem volt boldogabb. Ezt átírták. Egy júliusi péntek este volt. aminek eredményeként bizton remélték megkezdheti majd állatorvosi tanulmá Jól haladt a tanulással. Mindezek tükrében mit javasol? Az ügyvéd megvonta a vállát. Így lett az i . Bökje ki. Biztos. és Martinra is átragadt. Celia arra gondolt. h ogy Quentinnek igaza van. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. mert pénzkidobásnak tartotta fizetni a A nappaliban szanaszéjjel hevertek Yvonne könyvei és jegyzetei. akkor ugrani fog. Hallgatjuk. mióta én tanultam bel?le. és mindent elkövet. hogy ez a vállalat és személyesen maga is. Oké. Quentin mondta Hammond. Ne félj. hogy ez az egész olyan. Er?s. A kémiai anyagok genfi rendszerét a Nemzetközi Kémiai Társaság felülbírálta. hogy tetszeni fogtok egymásnak. Ezt soha nem fogja megbocsátani. melynek címe A szerves kémia alapjai volt. S ?t. Másfél év telt el azóta. Feladta a saját kis lakását. a szenátusban. most már félek vele találkozni. Az állatvéd?k támadása óta eltelt id? alatt az adatok újbóli felvétele sokkal gyorsabb dt a számítottnál. mindez hazai pályán történt vele. Napközben Yvonne továbbra is a Felding-Roth atóintézetben dolgozott. Ez a nagy publicitás semmit sem fog ani. hog y árthasson. Na. A férfi elgondolkozott. Intelligens. és az újságkivágásokra mu Éppen a gy?zelem édes gyümölcsét élvezzük. hányadán áll vele. Az új részek eléggé vadak. Mr. hogy Donahue szenátor ártani tudjon maguknak. ahová Yvonne egy éve min en ingóságát áthurcolta. hogy máris keresi ennek a módjait. De néhány hét múlva már senki nem fog emlékezni rájuk. Lehet. És ha a jöv?b árthat a Felding-Rothnak vagy magának. Hát akkor . Az új el az lett. Azokra a szisztematikus kémiai nevekre gondolsz? kérdezte Yvonne. Jordan? kérdezte Yvonne Martintól. miel?tt válaszolt volna. úgyhogy az r mindig tudja. Rövid csönd lett. Jól ismerem Donahue-t. és mint ahogy egyszer már megmondta m magának egy szenátornak az Egyesült Államokban szinte korlátlan hatalmi lehet?ségei vanna . és mint kid illiós néz?közönség el?tt. Martin ahogy meg gített neki. Ne hozza magát v agy a Felding-Rotht olyan helyzetbe. Martin harlow-i házában ültek. Imádta. A jöv?ben legyen a lehet? legóvatosabb. Martin tovább ráncolta a homlokát a tankönyv fölött. Celia félel ellenséget szerzett. Tanuld meg. Ezek itt mind mutatott Quentin az újságkivágásokrá meg azok a tévés tudósítások k. ami még ennél is rosszabb. Celia. Maguk ezeket annak tartják? kérdezte az id?s ügyvéd minden különösebb lelkesedés Természetesen válaszolta meglepve a sajtóf?nök. amíg csak él. hogy Martin sürgetésére kemény munkába. Kiválóan érti a dolgát.

g yerünk. Legtöbben már elfelejtettük ezeket a képtelen neveket. míg Martin az intézetben átnézte a postát és a számítógép pri napi anyagot olvasta. . míg a szomszédos ketrecben hasonló jelenet zajlott. Martin végül tíz önkéntest választott ki a listáról. mert akkor nem kellett sietni és élvezhette az étel zamatát. Nagyon szeretnék már egy kis Peptid-7-et szedni sóhajtotta Yvonne. bár tudta. Talán majd kés?bb. Sajnálatos módon a kémikusok nemigen használták ezeket a far muci neveket. Reggel. Yvonne mindahánysz or habozás nélkül rávágta a név párját. Már húsz napja figyelték az önkénteseket. akik rendszeresen kaptak a Peptid-7-b?l. Mostanában semmi máson nem jár az eszük recbe tett kaja sem érdekli ?ket. a vizsgáztatók viszont számon kérték ?ket a diákoktól. Bárcsak nekem lenne ilyen memóriám. amit egészséges humán alanyokon fognak végezni. Csak ritkán. kikérdezlek mind a két névsorból. Yvonne az állatteremben sétálgatott. A kiírás arról szólt. A tesztsorozat céljait és potenciális kockázatát is részletesen ismertette a felhívás. mindegy. ls?ként Martin írta alá a lapot. A második aláírás Rao Sastrié volt.3-triol . Azonkívül nem akarlak semmiféle kockázatnak kitenni. Beszéltem ma apával. vannak-e a szernek káros mellékhatásai. aminek ez állt a fejlécén: Önkéntesek figyelmébe. csak a szex. ha nem zavar. Martin útközben még egy per be akart ugrani az irodájába. A lány egy patkányokkal teli ketrec el?tt állt. hogy megszabaduljak a fölös kilóimtól. Martin ragyogó tekintettel ránézett: Te angyal vagy! A füstölt hering volt a kedvenc hétvégi reggelije.2. hogy belépett a Feldin -Rothhoz. és megrázta a fejét. hanem hogy kiderítsék. Holnap meglátogatom anyámat. Nagyon sajnálom fogta meg Yvonne együttérz?en Martin kezét. hogy útközben la tanulni fogok. hogy én is kapjak a Peptid-7-b?l? Részben. és megkérdezte: Kir?l van szó? Yvonne hátrafordult. Err?l jut eszembe. ahol az id?s asszony immár élet és halál között lebegett. Egyáltalán nem használjátok a laborban ezeket az új elnevezéseket? kérdezte. így hát Yvonne kénytelen vizsgákra bemagolni az új neveket. Egy hónappal azel?tt Martin az intézetben kitûzött egy hirdetményt. az ecetsavból vagyis a közönséges ecetb?l etanoic sa licerinb?l propan-l. Hirtelen elkomolyodott a hangja. holnapra füstö t heringet vettem. Talán ez az gyetlen módja annak. de Amerikában van hozzá a minisztérium engedélyére magyarázta egyszer Martin telefonon Celiának. Martin csak ennyit mondott: Egyel?re nem.2. Én ilyen kéjenc kis dögöket még nem láttam. A jó memóriám miatt nem engeded. Úgy döntöttek. Néhány nap múlva már tizennégy aláírás sorakozott hirdetményen. a jöv?beli labormunka miatt pedig a régieket is. azt mondja. hogy a Peptid-7 jótékony hatását tanulmányozzák. hol a régi nevén. Így is történt. d kényelmes lakásban élt. Rajta. Martin apja továbbra is abban a kicsi. Martin húsz vegyületet nevezett meg. de még semmiféle mellékhatást nem tapasztaltak.4-trimetilpentán . Bár Martin édesanyjának lassan romlott az állapota. az orvosok szerint már nincs sok ideje hátra szegénynek. miért. Én is veled tartok. Az els? humán tesztsorozatnak nem az volt a célja. Mikor a lá dezte. Martin nézte. hogy aki az intézeti dolgozók közül h ni a Peptid-7 els? tesztelésében. Martin becsukta a könyvet. Na. az írja alá nevét. Ott talált rá Martin valamivel kés?bb. és felkiáltott: Te ronda vén kéjenc! Martinnak felderült az arca.zo-oktánból 2. Martin boldog volt. még miel?tt kitûzte volna a hirdet?táblára. csak akkor. Újra meg újra elámulok az emlékez?tehetségeden. köztük volt Yvonne-é is. aztán pedig a ketrecre mutatott. hogy másnap reggeli után azonnal indulnak. hol az új. hogy még hos szú próbasorozatok el?tt állnak. Néhány hónappal korábban Martin átvitette egy cambridge-i szanatóriumba. ahogy a ronda vén kéjenc" zavartalanul tovább közösül egy engedelmes n nyel. az Alzheimer-kór kérlelhetetlenül haladt el?re. amit a fía nem sokkal azután bérelt ki nekik. Nagy-Britanniában önállóan is belevághatunk ebbe a kísérletsorozatba. ám Yvonne-t kihagyta.

Majd ott tovább beszélgetünk. M rgaret Thatcher és kormánya új vállalkozó szellemet igyekezett meghonosítani. amiben ugyancs ak hiányt szenvedett a szigetország a második világháború befejez?dése óta. Már most is meg tudom neked mondani. Nem akarom. hogy valami más jár az eszében. mióta kapják az injekciókat. mintha olvasott volna a gondolataiban. Nem ismered eléggé a n?ket. Martin elnevette magát. Valami furcsaságon gondolkozom. Tényleg azt mondta.Martin a ketreceken lév? gépelt azonosító lapra pillantott. U gye Mickey Yates az egyik önkéntes? Igen. megkérdezte: Mit fogsz csinálni? Szeretném. hogy ez összefüggésben lehet a. hogy kibeszél ilyesmiket.. mir?l itt ma reggel beszélgettünk. már régen nyugdíjban lennének. Ezzel nem kell hétf?ig várni. hogy azt. Ezt én is tudom. Most se gondold! vágott közbe Martin. De eddig nem gondoltam. Nem szeretem az ilyesmit. h ogy Martin kedvében járjon.. Yates mindent megtett. a másik ne. ha hétf?n ellen?riznéd azoknak a patkányoknak a szaporodási mutatóját. Az óta a incidens óta Celiával meg a guillotine-on kivégzett patkánnyal. hogy átlagos-e. Els?sorban politikáról volt szó. Csodálkozom. A hírek után Martin lekapcsolta a rádiót és visszaterelte gondolatait a saját ügyeire Nagyon aggódom jelentette ki. tovább finomított Peptid-7-et kapja rendszeres a dagokban.. hogy alig hagyja nyugtát az ágyban.. És az új tanulmányról se szólj senkinek. hogy mostanában ? Egészen biztos. vagy átlagon felüli. Yvonne elmosolyodott. hogy mostanában lettek ilyenek. aki azt mondta. a laboráns volt a legid?sebb a Peptid-7 önkéntesek között. Ennek megfelel?en els?k között iratkozott fel az önkéntesek listá a. A csoport kapjon Peptid-7-et. hogy magasa bb az átlagosnál. És ezek ugye nem fiatal patkányok? Ha emberek volnának. el?ször bekapcsolták a rádiót és meghallgatták a hír t. A feltételezések tévútra vihetik az ember yszerûen csak írd le nekem az adatokat. Mert korábban békén hagyta? Az asszony szerint abszolúte. hogy szóbeszéd tárgya legyen mindaz. Szóval. mire elpirult. hogy Mickey mos tanában olyan rámen?s és energikus. milyen nagysze y a munkájának köszönhet?en Mickey újra fiatalnak érzi magát. A két hón appal azel?tti választások után a brit történelem els? miniszterelnökn?je került hatalomra. Azt mondtad. amit azokról a szapora patkányok ról mondtál nekem. mégis k . Martin elgondolkozott. hogy hány utód születik. és azt válaszolta. Ezzel is megelégsze . hogy az itt lév? patkányok mindegyike a legújabb. A lány bólintott. Tartsd meg magadnak.. hogy naponta hányszor.. De azt követni tudja. A számítógép nem fogja tudni megmondani neked. Oké bólintott Yvonne engedelmesen. ami tegnap történt. a yek kaptak a Peptid-7-bõl. optimista id?ket élt Nagy-Britannia. aztán azt mondta: Szálljunk be a kocsiba. Yvonne elkezdett kuncogni. Tudni szeretném. Azt hiszem. Megállapította. Mikor a heringet vettem. Min töröd a fejed? kérdezte. találkoztam a feleségével bevásárlás közben. aztán azt mondta: Valószínûleg véletlen. Számítógépes tanulmányt kérek mindkét csoport párzás iról. Izgalmas. Yates. Ezt hogy értette? Én is ugyanezt kérdeztem t?le. Azután pedig képezz két új csoport öreg patkányt hímeket és n?stényeket vegyesen. Mit értesz ezalatt? Yvonne habozott. Aztán arra gondolt. tényleg véletlen volna? Yvonne. aztán élesen Martinra pillantott. Ahogy elindultak Cambridge felé. de Martin észrevette.

Kés? délel?tt értek Cambridge-be. míg iderül. Mer má ennél többet nem tudok érte csináln rtinra nézett. ? maga pedig egy kis darab márványt csált vés?vel meg fakalapáccsal. ahonnan csak szükség esetén emelték ki. De arra gon . Van valamire szükséged? Kéne egy márványtömb. miért aggódsz ennyire. Yvonne ma is ugyanígy tett. mikor Celia ellátogatott hozzájuk a régi még fellelhet?ek voltak az asszonyon a hajdani szépség nyomai mára már ezek is eltûntek. Azt hiszem. Hitelét vesztheti mindaz. Nem szívtelenség ez most. és a számlát küldesd el nekem. Peat-Smitht az épület mögötti apró mûhelyben találták. megfogta a nagybeteg kezét. Martin már többször magával vitte Yvonne-t. csak nekem adhatod át ?ket. A lakás. Igen. Mr. ez a baj sóhajtotta Martin komoran. látta. Má' nem dogozók válaszolta az öreg. És most. mintha újb feltaláltuk volna a kígyóolajat. Hát igen. akkor bekövetkezhet a legross b. hogy komolyan fogják venni. hogy az apám k?faragó volt magyarázta Martin Yvon ne-nak. hogy az édesanyja napról napra sorvad. Néhány évvel korábban abban az id?ben. mindenképpen el akarom kerülni az olcsóságnak még a g is. lakatot tesze a számra. aho l az anyját ápolták. ami megakadályozza ennek az állapotnak a bekövetkeztét. mikor még meg se hótt? Martin átkarolta az apját. Mikor Martin Yvonne-ra nézett. amit elértünk. De ha kiderül. Akkor megmondom. Martinnak az volt a benyomása. nem messze a Girton College-tól. és olyan színben tüntethet fel minket. és Martin odahajolt hozzá. hogy szerelmi bájitalt kotyvasztottunk. A szanatóriumból Martin apjához mentek. Min tha az Alzheimer-kór nemcsak az agyát pusztította volna. amelyiket akarod. Már semmire sem emlékezett. De az ám sokba van. És éppen azért. de a testét is. hogy elmagyaráztad. Már csont és b?r volt. hogy a lány sír. Nem szívtelenség. Ne tör?dj vele. most is az ágyában feküdt. Rendeld meg azt. akkor a tekintetében a felismerésnek még a legapróbb szikrája sem v illant fel. Az volt az álmom mondta Martin csendesen Yvonne-nak . de Martin ezúttal úgy érezte. mert az öregedés vizsgáló kutatásaink ennyire fontosak. mint rendesen. De a többiekért nem vállalhatom a felel?sséget. Ahogy Martin ott állt Yvonne-nal együtt a betegágy mellett.len leszel zárolni az eredményeket. Igazad van válaszolta Yvonne. még a legegyszerûbb dolgokra sem. és fontos szerepet kap majd a betegségek elleni h arcban. De nem értem. hogy az édesanyja vigaszra lelt e zekben a percekben. és nem szólt egy szót sem. amir?l azt remélem. hogy valóban sikerült-e valóra váltanunk az álmomat. Legyen óhajod szerint mondta Yvonne. hogy még ma is dolgozik. Azt hiszem. És mélyen hallgass Mickey Yatesr?l meg a feleségér?l. papa. Most értettelek meg csak igazán. Mer az ujjaim átkozott merevek. mikor az anyjához ment látogatóba. Martin egyenesen a szanatóriumhoz hajtott. arra gondolt. beesett orcákkal és egyre ritk uló hajjal. fiam. Kifejlesztettünk egy szert. már mondtam neked. már értem mondta Yvonne. Mr. Ilyenk r a lány odaült az ágy mellé. De nem tudtam. Peat-Smith. Bár nem ett biztosan tudni. Az id?s asszony. Ott hevertek körülötte szanaszét a szerszámai. hogy segítsek megtalálni azt a valamit. hogy jelent ?s lesz. Még évekbe telik. amit Martin bérelt. hogy készítnék egy követ az anyád sírjára. amely súlycsökkenést is ere dményez amit végül is felfoghatunk pozitívan és negatívan is . a várostól észak gatra volt. 16 . hogy már ez a hajszálvékony kapcsolat is megszakadt.

Azt hiszem. A harlow-i megbeszélések során megállapodtak. És folytatták a reményteli. -ellen?rzés. de nem nagyon. Arról is beszámolt. és a legjobbnak ami m toxikus és nem irritálta az orr nyálkahártyáját egy új Felding-Roth-termék bizonyult. de késlelteti. hogy az inzulinnal kapcsolatban is szóba k erült. Az el?zetes intézkedések és a minisztériumi en edélyeztetési procedúra miatt kicsit le leszünk maradva mögöttetek. milyen rég volt az. Ha id?nként eszükbe jutott is az a bizo nyos intim éjszaka. hogy az orrspray forma a legmegfelel?bb. soha nem hozták szóba. és e pillanatban épp négyszemközti megbeszé t folytatott Martinnal a férfi irodájában. Több minden szóba került: a gyártás. a csomagolás. A jelek nagyon biztatóak. a nyersanyagok és azok beszerzési forrásai. azután pedig még a kormányokná tt kérvényezni a Peptid-7 forgalomba hozatali engedélyét. hogy az injekciós szerek nem fogynak olyan jól. Mindenesetre hálás vagyok. akkor komo ly szerként elveszti a hitelét. Igen. hogy bezárják-e az intézetet vagy hagyják tovább mûködni. Mindketten tudták. Sam meg ?közötte. Bár még hátravolt több mint egy év klinikai tesztelés. A betegséget persze nem fogja meggyógyítani erre semmi remény nincsen . és még rég az az els? emlékezetes találkozás Cambridge-ben Martin. Ha a Peptid-7 úgy kerül be a köztudatba. ami anában jelent meg az amerikai piacon. a jöv?re vonatkozó számos kérdésben kellett dönteni. Míg Celia Martinnal tárgyalt. Amint lehet. Sejtettem. Nigel Bentley meg a többiek alig gy?ztek válaszolni az amerikai team kér déseire. hogy örülni fogsz neki. Az már majdnem biztos. ami egyel?re még éppúgy lehet kidobott pénz. tudom. Ez biztosítja majd az optimális felszívódást. hogy nem injekciós beadásra fejlesztettétek ki. Celia arra gondolt. mennyit fektessen a Felding-Roth e gy új gyár építésébe. akik az Alzheimer-kór kezdeti stádiumában vannak. hogy meg tudjuk oldani házon belül? kérdezte Celia boldog-hitetlenül. Világosan érezték és tudták mindketten. de bárcsak neked lenne igaz ad. Az egyik ilyen f? kérdés az volt. amelyeket a beteg kényelmesen. akik a napokban kezd?d? nagy-brita nniai klinikai kísérletsorozatot fogják koordinálni. mint azok. és azt is hallottam. Rao Sastri. rögtön kezdeni akarjuk. mint valami aphrodisiacum. naponta kétszer kellene használni a sprayt folytatta Martin. Martin azt már korábban közölte vele: Kifejlesztettünk egy olyan jótékony szert. Pontosan úgy mosolyodott el Martin. Én nem vagyok ebben olyan biztos sóhajtotta Celia . Celia a jó hírekért cserébe beszámolt az észak-amerikai tesztelés terveir?l. N emrég csatlakozott a harlow-i intézethez két orvos. s egyú serkenti az agymûködést. Az asszony már két napja volt Harlow-ban. A szert an betegeken is kipróbáljuk. Ebben az orrsprayben a Peptid-7 egy semleges hatású sóoldatban lesz. Úgy érted. hogy milyen formában szedjék a szert a jöv?beli fogyasztók . hogy valami nagy felfedezést tettetek mondta Celia. ám különleges esetben ett?l lefelé vagy felfelé is eltérhetünk. oldott volt közöttük a hangulat. Ha az o rvos másképp nem rendeli. a kíséretében lév? féltucatnyi Felding-Roth-vezet? az i tézet munkatársaival a Peptid-7 jöv?jér?l tanácskozott. amelyet a szer piaci bevezetésére készítet . A negyvent?l hatvanéves korcsoportra fogunk koncentrálni. egyedül is bevehet otthon. hogy már több ilyen anyaggal kísérleteztek. a termékm dzselés mindez egy olyan mesteri terv részeként. amibe det ergenst vegyítünk. mint aranyat fialó befekte Az is fontos kérdés volt. hogy a Peptid-7 legmegfelel?bb cso . Egyre több gyógyszert lehet m ajd ilyen formában bevenni. jó esélyünk van arra. Ez a jöv? útja. hogy titokban tartsuk a dolgot jelentette ki Martin. hogy az az izód végérvényesen a múlté. Kimerít? vizsgálatokat folytattunk ez irányban mondta Martin Celiának . Kellemes. mikor Sam utasítására Harlow-ba látogatott annak eldöntése végett. ami késlelteti az agy öregedését. izgalmas tervek szövögetését.Teljesen egyetértek veled a szexstimuláló hatással kapcsolatban mondta Celia Mar tinnak. a költségek. és úgy t .

A pillanatnyi helyzet mindkett?nknek megfelel. ti férfiak! sóhajtott fel Celia. hogy tetszet?s.. az apja meg Yvonne kísérték Mrs. hogy örökké így maradjon. Tizenkét év semmit nem számít. hogy a Peptid-7 már ott tart. Ez a megoldás azt jelentette. nne ragaszkodik a szabadságához. hogy tovább faragja azt a márványtömböt. és moso lyogva azt mondta: Hallottam. érdekes csomagolásban lehet árusítan i a szert. azt hiszem. Dehogynem. A dologról ne m is esett több szó. Kés?bb. hanem szerz?dést köt egy erre szakosodott céggel. Martin. mikor Yvonne kiment a mosdóba. Celia így válaszolt: Éppen ezért maga lesz a legjobb. a Saxon Inn éttermében. mint én. milyen nagy szerepe van abban. Sok helyre el fog jutni. a korkülönbség ellen negyvennyolc. micsoda érzékenységre vall. A párbeszéd ezzel abbamaradt. hanem a szellemi háborgás z élet vonzerejét. ami éjnek idején lassan kisod ik a nyugodt óceánra. hogy nem a Felding-Roth fogja a flakonokat gyártani. Nem hiszem. akik tovább akarják magukat képez ni. Valószínûnek látszott. Az egyszerû temet végeztével az öreg rögtön hazament. mint egy kis ladik a parttól. hogy egyesek közületek meg tudjá emteni a nekik megfelel? helyzeteket . Ezt meg honnan veszed? tiltakozott Martin hevesen. csakúgy. mert Yvonne visszatért az asztalhoz. ah ol tart. amit néhány napp szállítottak neki a megrendelése nyomán. hogy megismerkedhessen Yvonne-nal. de el fogod venni feleségül? A kérdés meglepte Martint. de kis id? múlva. Biztos vagyok abban. De vakok is tudtok lenni. A két n? el?ször kíváncsian méregette egymást.. Yvonne huszonhét éves volt jól összebarátkoztak. Azt hiszem. Celia csodálta Yvonne-t. minden el?zetes figyelmeztetés nélkül. Martin egy este meghívta Celiát vacsorázni. Ám a döntést New Jerseyben hozzák majd meg. Az el?állítása sem fog problémát okozni egy egyszerû spraytartót k ajd megfelel?en átalakítani. talán a Martinhoz való vonz uk miatt. Nem a nyugodt óceán. hogy a férfi nem a Churchgate-ben fogla lt asztalt. Celia és kollégái néhány nappal kés?bb visszautaztak New Jerseybe. de ez nem kell. Martin és Yvonne a visszaúton Harlow-ba sokatmondó h . Mikor Y vonne megjegyezte. akkor biztos ? lesz a legid?sebb. Peat-Smitht utolsó útjára. hogy jelentkezett az állatorvosi egyetemre. Yvonne. Az Alzheimer-kór ett?l megfosztotta az édesanyját. Aztán Martinhoz fordult: Van a Felding-Rothna k egy alapítványa. Ez a gondolat újból fel sztette Martinban a Peptid-7 jöv?jébe vetett reményeket. Manapság igenis számít! makacskodott a férfi. Celia egy mozdulattal elhallgattatta. és találkozik majd olyan férfiakkal. Martin szomorúsággal vegyes megkönnyebbüléssel gondolt arra. ami azokat az alkalmazottainkat segíti. hanem egy másik hotel. Csak ?. Martin felhúzta a szemöldökét. meg tudjuk oldani. Még el?tte az élet. hogy ez a nagy nyugal om túlontúl sokáig uralta az édesanyja életét. Ó. akik korban jobban illenek hozzá. és nyugodtan visszautasíthatod iskodásomat. Kés?bb egy orvos így írta le Martinnak a id?s asszony halálát: Úgy vált el az élett?l.magolása egy kis flakon. Egy egész generációnyi különbség. Celia így szólt Martinhoz: Különleges és kedves n?. Csendesen lebbent át a holtak birodalmába. Az biztos. Celia elutazásának napján halt meg Martin édesanyja. Semmi közöm hozzá. e pillanatban elintéz?dött a megélhetésed kérdése. Én tizenkét évvel vagyok id?sebb nála. hogy ha felveszik. hogy Yvonne is kaphasson egy kis anyagi segítsége t. Mikor a lány elkezdett hálálkodni. hogy erre még ? sem gondolt. Celia arra gondolt.

mint régen. De végül megállapodtunk. hogy mi hány ezer dollárjába kerül a cégének. Ingram meg Bladen felidézték a tizenhat évvel korábban t ket. Az ügynökség kis csapatát Howard Bladen vezette. Egyedül Ingram engedhette meg magának a beosztása és a Celiával való jó kapcsolata mi tt. aki már az elnökségig vitte a Quadri le-Brownnal. Elhangzott még a Genus és a Compen név is. hogy ekben itt állíthassák majd el? a Hexin-W kémiai bázisát. Bladen a Compent támogatta . miért ne nevezhetnénk az új szert Peptid nek. A nevek így hangzottak: Appercep. azaz pótol valami olyasmit. rajtuk a javasolt hat név. és aki kijelentette. ami leginkább valami fehér kristályos porra emlékeztet tt. Ha a Peptiduccsol. hogy a szer kompenzál . amelynek eredménye a folyékony flakonokba tölth zer lesz. Adózás szempontjából kkal kedvez?bbnek ígérkezett az egyesült államokbeli gyártásnál. Az elkövetkez? hónapokban fontos döntéseket hoztak a Felding-Roth New Jersey-i köz pontjában. Mrs. comprehensi felfogóképesség. aztán lassan elvigyorodott. és. Jordan? Magának annak idején remek ötletei voltak. Egészen zavarba hoz feszengett Bladen . az ötletei ma is éppoly briliánsak. Compre. Egyórás vita bontakozott ki. Jordan. A flakonokat amiket a terveknek megfelel?en egy másik cég gyártott hajóval szándékozták odaszállítani. Bill Ingram meg még vagy fél tucat vezet? képviselte. Felállították a szemléitet?táblákat a tárgyalóban. észlelés). a negyedik pedig gy) szóból.a vezet?ség gyakorta látogatott a tengerentúlra. mindent kölcsönökb?l kell fedeznünk. De nem akarok menteget?zni. h ogy a név vészesen hasonlít egy háztartási cikk. Végü b hónapos munka után összeült a legmagasabb szintû vezetés a Felding-Roth központjában. igazán nem értem. a dugulásgátló Drano nevére. hogy felröhögjön. a második elnevezés azt jel zi. A s zer továbbra is remekül tartotta magát a recept nélküli gyógyszerek piacán. Ez a gyár lesz a Felding-Roth els?. kevésbé életbe vágó. A Felding-Roth reklámügynöksége még mindig a New York-i Quadrille-Brownnal dolgozt ak együtt költséges. amikr?l megint csak ni kellett. Azt hiszem. és szép hasznot h . A nevek egy része az agyra. ez hogy nem jutott es zünkbe. különfé al felírva.llgatásba burkolóztak. A tárgyalás el?tt Celia. A gyár területén még arra is marad hely. A Peptid-7 gyártásának végs? fázisát. amit hosszas vita után végül támogatott az igazga s. Végül Bladen nekiszegezte a kérdést: És magának mi a véleménye. egy már meglév? Puerto Ricó-i üzembe helyezték. akkor a Felding-Roth is lehúzhatja a rolót. Bladen habozott. ami fontos. miután Bill Ingram megjegyezte. A negyedik javaslatot sürg?sen visszavonták. hogy meg kell tennünk ezt a lépést. hogy els?sorban a régi szép id?k emlékére jelent meg a me beszélésen. illetve az emberi felfogóképességre utal kezdte a reklámügynökség egyik képvisel?je. Mint mondták. a többivel k apcsolatban pedig nem volt sem rossz. A gyó rgyárat Celia. értelem) és percipience (felfogóképesség) szavakból ered. és azon tûn?dött. Bill Ingramnek tetszett az Appercep. Egy este vacsora közben Celia elmagyarázta Andrew-nak a vita okát: Nincs pénzünk erre a beruházásra. aztán a legtöbbet el is vetették. Mrs. Celia egyel?re nem foglalt állást. az els? három az angol apperception (tudatosulás. Akadtak egyéb. mert a kliense vagyok mondta Celia csíp?sen . aminek már kiválasztották a he eket a lehet? leggyorsabban meg akarták valósítani. A Peptid-7 aktív összetev?jét. Hallgatta a többiek érvelését. amikor megszületett az Új Healthotherm boldog-mami terve. az Ír Köztársaságban szándékozták gyártani egy új üzemben. csak az elnézésüket kérem. molekuláris biológiára specializálódott üzeme. Percip és Braino Mint rámutattak. A vállalat léte forog kockán. és mindenki ennek megfelel?en most vagy ha hangulatban van. ám szintén fontos dolgok is. az els? találkozásukat. és hosszasan tépel?dtek egy-egy új javaslaton. Az egyik ilyen a Peptid-7 kereskedelmi elnevezése volt. azon morfondíroztam. amelynek során megvizsgálták a eveket. de nincs meg. Hát kezdte Celia . A terv óriási befektetést igényelt. sem pedig jó véleménye. kimerít? tanulmány készítésébe kezdett. Ne nevezze briliánsnak csak azért.

hogy nem kért ek hivatalos engedélyt külön javallatokra . 1980 januárjában Yvonne felvételizett. amelyek között most már a c ridge-i egyetemen történtek is helyet kaptak. Más agype k el?állítási lehet?ségeit kutatta. akkor talál magának egy angol rózsaszálat ntette ki. Most október volt. Szerintem pusztán csak ésszerû. és Yvonne lassan megszokta a napi egyórás autóutat Cambridge-be meg vissza. és Mar meg a maga legnagyobb boldogságára kiválóan megfelelt minden tárgyból. és az err?l szóló részt i jobban eldugni a hivatalos szervekhez küldött anyagokban. hogy a Peptid-7 enged sokáig elhúzódik. Két hónappal kés?bb az illetékes amerikai minisztérium is pozitív döntést t. Yvonne fáradhatatlan volt. Ám márciusban valami olyasmi történt. Elröpült egy év. erre a célra kifejezetten nem ajánl a Peptid-7-et. A szexstimuláló hatást bár az állatokon elvégzett több kísérletsorozat bizonyította a hatás igenis létezik nem vizsgálták a kórházi tesztelés során. A cambridge-i Lucy Cavendish College-ba adta be a kérelmét. Bármilyen frivol célra val sználás elvonná a figyelmet a szer igazi. ami az agy öregedési folyamatát hivatott késleltetni. hiszen ez alapozta meg az el?z? sikert is. akkor ez egyedül annak a felel?ssége. A Peptid-7 klinikai kipróbálása sokkal gyorsabban haladt a vártnál. Martin és Yvonne még mindig együtt élt. és vizsgaeredményei alapján felvételt is nyert ebbe a nagy hírû és patinás intézménybe. Nem jelentkeztek káros mellékhatások. Így ha mé zért írná fel valaki. Miután alaposan megtárgyalták a kérdést Harlow-ban és Boontonban is. lényegi szerepér?l és alaposan ártana a hírnevének. hanem megkezdte tanulmányai t a Lucy Cavendish College állatorvosi szakán. Vincent Lord. ? maga a Peptid-7 módosításán dolgozott. Ez annyit jelentett. Eljött az id?. hogy a Peptid-7 komoly gyógyszer. mikor t?lük négyezer mérföldnyire beiktatták az új amerik Reagant. Tekintettel a klinikai tesztelés kiváló eredményeire. Martint továbbra is szórakoztatták Yvonne pletykás hírei. hogy néhány orvos esetleg ilyen célból írná fel. A szokásnak megfelel?en nem sokkal ezután Kanada is követte az Egyesült Államok példáját.. hogy a Peptid-7 kereskedelmi neve Peptid -7 lesz. Felmerült ugyanis. Az id?s betegek pozitív an reagáltak a szerre. Nagy-Britanniában az egészségügyi miniszter megadta az engedélyt a Peptid-7 forg alomba hozatalára. ahol egy n?i társaságról esett szó. hogy nem kérnek hivatalos javallatot a Peptid-7 fogyasztó hatására. hogy ha türelmes. valamint arra. Yvonne örömmel olvasta a prospektus szövegének azt a passzusát. az észak-amerikai kontine nsen pedig júniusra. akik kénytelenek voltak elhalasztani vagy megszakítani tanulmányaikat . A következ? év januárjában. Martin Peat-Smi th. Celia meg a többiek úgy döntöttek. Mindkét esetben az a meggondolás vezette a vállalatot.különös tekin okra. és úgy ogy veszélybe sodorja a Peptid-7 jöv?jét. Tanulmányain kívül nagy élvezetet okozott neki a walesi herceg és Lady Di között vi rályi románc. . én megmondtam. Szeptembert?l már nem dolgozott a Felding-Rothnál. hogy az összegyûj t adatokat elküldjék a londoni Gyógyszerbiztonsági Bizottságnak és a washingtoni minisztérium ak. hogy míg az ismert súlycsökkent? hatásra fe hívják majd az orvosok figyelmét az információs anyagban. Nagy-Britanniában áprilisra tervezték a szer premierjét. Id?közben az ír gyár építése és a Puerto Ricó-i üzem átalakítása a végéhez közeledett Harlow-ban Martin. Ezek után pillanatok alatt eldöntötték. bár szörnyen érdekelték a klinikai tesztelés eredményei. de semmi esetre sem a FeldingRothé. és kiemelked? si kereket hozott Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt. nem látszott valószínûnek.. Látod. hogy a Felding-Roth harlow-i intézete telefonhívást kapo . mikor Martinnak a témát ecsetelte. ami meger?sítette a korábbi félelmeket.. És igazam lett. Azzal kezd?dött az egész. átengedte a munkát az intézet orvosi személyzetének.

tt a Daily Mail címû laptól. aki a cikkben meger?sítette férje állítását. és már tárcsázta is Celia otthoni számát. Martin délel?tt fél tizenkett?kor olvasta el e néhány sort. Celia együttérzéssel hallgat ugyanakkor rögtön praktikusan kezdett gondolkozni. hogy ez idáig hivatalosan csak állatoknál figyelték meg ezt a hatást. amit Yates mondott. Peat-Smithszel vagy Rao Sastrival akart be szélni. és amelyben az id?s Yates a visszanyert szexuális teljesít?képességév el hencegett. PEPTID-7! volt. Martin . Én is. egészségt?l majd kicsattanó interjúalany fotója képen szemlesütve mosolygott mellette a boldog felesége is. és páni félelem töltötte ehet. Morristownban r el fél hét volt. és interjút készített vele. és elsiklott azon tény fölött. amir?l nem tudtak a Felding-Roth vezet?i: neveze tesen. Mintha az a nagy-britanniai riport egy zsilipet nyitott volna meg mondta a sajtóügyek felel?se. de a lehet? legrövide ben válaszolta Celia. a titkárn?nek diktálta le az üzenetét. hogy mégse kerüljön nyilvánosságra? Nem tudunk. megkérdezte: Akkor most mit csinál jak? Hívd vissza azt a riportert. míg Celia megtö felvette a fürd?köntösét. Az a iziákum szó. és hogy ezért nem javasoljuk a szert az embereknek szexuális stimulációs célokra. amit?l Martin meg a többi Felding-Roth-munkatárs is rettegett. ami egy ilyen sztorit visszatartana. Mihelyt Celia felvette a kagylót. h adt. Lehet. aki talán még soha nem hangzott ilyen gyámoltalannak. hogy hamarosan egy olyan csodaszerrel fognak megjelenni a piacon. hogy ugyanez vonatkozik a fogyasztó hatására is. Ne felejtsd el hangsúlyozni. Volt még valami a lapban. hogy más harlow-i Peptid-7 önkéntesek is tapasztalták ezt a rendkívüli stimuláló hatás is meger?sítették mindazt nevüket adva hozzá . Miután egyiküket sem találta bent. Valamennyi cikk a Peptid-7-tel foglalkozott. Mindenesetre próbáljuk meg. Az errõl szóló cikk a holnapi számunkban jelenik azt szeretnénk. A cikk fölött. hogy egy átkozott szenzációhajhász újság romba dönti minden eddigi munkája eredményét é Azonnal a telefonért nyúlt. Nemcsak hogy minden brit sajtóorgánum foglalkozott az üggyel. hogy más újságok talán nem harapnak rá a témára. tehát nem áll módunkban teljesen megcáfolni zonkívül egyetlen olyan újság sincs a világon. és az asszony éppen zuhanyozott. de a hírügynökségek is azo nal világgá röpítették a szenzációt. hogy a lap valahogyan tud omást szerzett Mickey Yates esetér?l. A riporter Dr. A vállalat szempontjából még rosszabb volt az. válaszolj ?szintén a kérdéseire. A hangja remegett a szörnyû aggodalomtól. többször is szer pelt a szövegben. És tedd hozzá. és felolvasta az újságíró üzenetét is. Az Egyesült Államokban is azonnal nagy figyelmet szentel . Celiának az a halovány reménysége. Martinból ömleni kezdett a szó. Az üzenet így szólt: Lapunk úgy értesült. Három nappal Martin hívása után Julian Hammond jelent meg Celia irodájában. hogy így csak valami rövid cikkecskét fognak közölni. amit az le tett Martin íróasztalára. ami nem kelt nagyobb feltûnést. ott virított a ragyogó mosolyú. fiatalabb és karcsúbb lesz! A cikk els?sorban a Peptid-7 szexuális vonatkozását domborította ki. ami szexuális szempontból megfiatalítja az embereket. Tudunk valamit tenni annak érdekében. aminek a cím NEKED. Martin türelmetlenül várta. Úgyhogy a Peptid-7 szexuális vonatkozása napvilágra került. lefogyasztja õket és amitõl a középkorúak ismét fiatalnak érzik magukat. Ezt kétlem mondta Martin lehangoltan. ha a cégük még ma nyilatkozatot juttatna el szerkeszt?ségünkbe. a kezében egy halom újságkivágással. A Daily Mail a következ? módon indította a beszámolóját: TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS! Hamarosan itt az új csodaszer Amitõl szexibb. h ogy így lesz. hogy a szexuális vonatkozást csak az á latoknál vizsgáltuk. Mindig is sejtettem. A hírnek valóságalapja van.

A Felding-R th vezet?sége feszült. Kevés olyan telefonáló akadt. akik nem akarják. hogy kapcsolatba hozzák ?ket valami lejáratott dologgal. akit a szer valódi. A Puerto Ricó-iak-ahogy a Felding-Roth egyik anyagbeszerz? ügynöke fog almazott állandóan a kis flakonok után sírtak. Kétségbe s telefonálás folyt New Jerseyb?l Írországba. és a szállítmányt vitték a kiköt?be . miként reagálnak az emberek valamire. ha meg sem kérdezlek sóhajtotta Celia boldogtalanul. hogy a hívók nem érik be ezzel a válasszal. ami egy darabig valóban aggasztó volt. és a lehet? legjo szolgálni a Peptid-7-re áhítozó tömeget. amit olyan nagy gonddal megterveztünk. hogy a Peptid-7-et nem javasolják ilyen célokra. Jobban jártam volna. Celiát éppen ez a vásári effektus aggasztotta a leginkább. Hosszú sorok kígyóztak a gyógyszertárak el?tt. hogy mint Bill Ingram foga lmazott azok az átkozott orvosok és gyógyszerészek maguk is szedték a szert. amire Celia célzott. és valamennyien azt az el?re megfogalm zott. 17 Mint kiderült mondogatta Celia sokkal kés?bb err?l az id?szakról . Nagy-Britanniában Martin mélységesen kétségbe volt esve. és csaknem valamennyi lap meg tévéállomás megemlítette a szer szexuális és fogyaszt Attól a pillanattól kezdve. rövid. álmatlan éjszakái voltak és gyötr? dile olt a furcsa a dologban. A vállalat öreg rókái sem emlékeztek hasonlóra. hogy az orvosok. Voltak trágárkodó és obszcé Hirtelen mindaz. hogy az Egyesült Államokban nyilvánosságra került a téma. Kés?bb így beszélt err?l: Máról holnapra éltünk. Külön e ra bérelt repül?gépek hordták Írországból Puerto Ricóba a Peptid-7 értékes aktiv összetev?jét Ingram ebben a nehéz id?szakban is állta a sarat. igyekeztünk a tartalékainkkal bûvészkedni. a Peptid-7 p remierje utáni els? hónapokban valóban bajba kerültünk. hogy soha nem vehetsz mérget arra. elk méretû keresletet. hogy egészen más problémáink lettek. izgalommal teli órákat élt át. hogy szerencsésen túlesett élete legnehezebb próbatételén. de elég sok orvosnak tényleg ez lesz a véleménye. és türelmesen beálltak az ottani sorba. et nélkül csengett a telefon a Felding-Roth központjában. aki meger?sítette a félelmeit. mindig megkönnyebbülte n felnevetett. Chicagóba. A hiány. a megfelel? mennyiségû utánpótlás el?teremté volt. Akadtak persze a hívók között telefonbetyárok is jócskán. Cel a ilyenkor elnevette magát. amiket rögtön az érkezésük után már töltött k. mind ped ig az Egyesült Államokban fellépett. hogy ezt kell mondjam. A sajtó hívásai után következtek az utca emberének telefonjai. A vállalat kénytelen-kelletlen válaszolgatott a kérdésekre. méghozzá igen nagy bajba. A probléma ugyanis. rendkívüli mûszakokkal. és hozzátette: Mindez azt bizonyítja. hogy kapni lehetett a Peptid-7-et vagyis receptre meg lehetett vásárolni . Ám nem volt mit tenni. Attól a pillanattól kezdve ugyanis. és ha közben elfogyott a s a kuncsaftok kerestek egy másik gyógyszertárat. és hozzátette: . felidézve azoknak a zûrzavaros napoknak az emlékét. elkeseredett és rossz el?érzetek gyötörték. Harlow-ba. és a maradék zét is felvásárolták a barátaiknak . hónapokig képtelenek voltak kielégíteni a példátlan. mint amikre számítottunk. A elefonközpontosok jelezték a vezet?ségnek. néhány héttel a Peptid-7 méltóságteljesre tervezett bemutatkozása el?tt Celi t volt. Legtöbbjüket persze cs a szer szexuális és fogyasztó vonatkozásai érdekelték. a rádió meg a televíz nkatársai is minél több részletet akartak megtudni a Peptid-7 premierjér?l. Így hát. vásári komédiához vált haso latossá jegyezte meg Bill Ingram. Lehet. Sajnálom. Puerto Ricóba. egyáltalán nem fogják felírni a Peptid-7-et? Beszélt a dologról Andrew-val. Ez az egész sajtócirkusz azt sugallja. mert a sajtó.témának. agyi öregedést késleltet? célja érd . Mancheste rbe meg vissza. muszáj volt felvilágosítást adniuk. Mint kés?bb kiderült. Ilyenkor. kezében tartva a hadmûvelet szála t. mind Nagy-Britanniában. mert az egész mögött csak káros szenzációhajhászást látta. Az ír és a Puerto Ricó-i gyár éjjel-nappal dolgozott. ennek az volt az egyik oka. ám szakszerû választ kapták. hogy a Peptid-7 a bûvös füvek és az ?rölt egérköröm k tartozik.

A keresetet megvitatták. ha a használójának éppen nem volt rá szüksége. amit 1976-ban dobtak piacra. hogy a Fortune llió dollárral alábecsülte a vállalat jövedelmét. megfájdul a feje. hogy valahányszo r használja a szert és utána szeretkezik. És nemcsak anyagi értelemben volt teljes a siker. És Ingram nem túlzott. Közben világszerte lázas iramban megkezd?dött a Peptid-7 továbbfejlesztése. hamarosan bebizonyosodott a szer jótékony súl csökkent? hatása is. Nem lehete okni. h elding-Roth megkérvényezte az Egyesült Államokban. JOBB GAZDAGNAK LENNI Miután a Peptid-7 tornádószerûen végigsöpört a világ gyógyszerpiacán. Rögtön leállították a vizsgála mikor kiderült. hogy még akkor sem ártott. Kanadában és Nagy-Britanniában. mások pedig titokzatosan mosolyogtak. mint ahogy már oly sokszor el?fordult a múltban a sikeres új gyógyszerekkel? A válasz. Egy kaliforniai férfi pert indított. amely ha sonlatos lett volna a tüneményes Peptid-7-hez . hogy a szexuális energiájukra is vonatkozik-e mindez. és elutasították. Nemcsak id?s. hogy bár os mellékhatást okozott volna. Sokan voltak. A feledékeny férjek kezdték számon tartani a feleségük születésnapját és a házassági y id?s férfi azt állította. hogy a szer csökkenti-e az Alzheimer-kór gyakoriságá Erre csak évek múlva várhatták a választ. hogy a Felding-Rothszal téríttessék meg a ruh atára lecserélése miatti költségeit. hogy ez aztán igazán m agánügy. Az orvosszakért?k a legfontosabbnak a szer emlékez?képességre kifejtett hatását tart ották. egy éven belül ez megkét . aki arról írt. elégedetten er?sítették meg. fújták naponta kétszer az orrlikaikba. hogy els? látásra megjegyzett egy buszmenetrendet. illetve el?állítása. a amet óta. Szinte bizonyosnak látszott. hogy a Peptid-7-b?l ilyen bombasiker lett. akik komplex memóriateszteket végeztek. akinek csak köze volt ehh ez az ügyhöz! A vállalaton belüliek minden t?lük telhet?t megtettek. egyetlen olyan ipari tennék sem készült. és kijelentették. Egy évvel az új szer premierje után a Fortune magazin ezt a címet adta egyik nagy riportjának: A FELDING-ROTH ÚGY LÁTJA. És hihetetlen módon szinte egyáltalán nem érkezett a vállalathoz jelzés arról. Mikor m t?lük. hogy tényleg tudja az id?pontokat. a Fortune bec a Felding-Rothnak az eladásokból az els? évben hatszázmillió dolláros jövedelme lett. Bár ez csak másodlagos fontosságú volt. majd a rákövetkez? nyolc hónapban újra megduplázódott. miut ptid-7 kúrával tizenöt kilót fogyott. ám a szakért?k többsége bizakodva tekintett a jöv?b Felmerült azonban egy kritikus kérdés is. Ez a hatás hamarosan olyan közismertté és orvosilag elismertté vált. Ugyanez vonatkozott a notórius telefonszámfelejt ?kre is. Mikor a barát ai próbára tették. Még azok a felvásárló és t pult alá dugdosó gyógyszerészek meg az orvosok is hozzájárultak ahhoz. A magazin ezenkívül megállapította. Ezek után az igazgatótanács megszava hogy egy az öthöz aprózzák fel a részvényeket annak érdekében. Ám még így is. mikor a könyvel?k befejezték a számításaikat. hogy a Pep id-7 javallható legyen fogyasztógyógyszerként is. kiderült. A levelet a Felding-Roth rut inból továbbította a minisztériumnak. mivel a régi ruhái közül egyet sem tudott felvenni. Azok a pszichológusok.Mégis azt mondom. hogy a jóisten áldjon meg mindenkit. Azt még nem lehetett tudni. akkor néhányan ?szintén igen válaszoltak. hogy a Peptid-7 igenis hat . és hogy majd kicsattannak az energiától. és egyöntetûen azt á gy jobb a közérzetük. jött egy panaszos levél egy texasi asszonytól. az emlékez?képességük. hogy kezelni lehessen ?ket a t dei forgalomban. csaknem teljes bizonyossággal: igen. kiderült. hanem fiatal kövér embereknek is sikerült lefogyniuk és e gészségesebbé válniuk. hogy a SmithKline nagyszerû fekélygyógyszere. hogy a kérvé indhárom országban jóváhagyják. Ám a Peptid-7 abban különbözött minden addigi szert?l. Vajon nem írták-e fel túl sok embernek a P eptid-7-et. Közvetlenül a szer forgal zatala után egy hónap alatt megháromszorozódott a részvények értéke. és kivizsgálta az ügyet. hogy a levélíró asszony nyolcvankét éves. Igaz. . Középkorú és id?s férfiak meg n?k t és százezrei használták a szert. akiknek korábban katasztrofálisan mûködött a névmemóriájuk a Peptid-7 res használatával ez a panaszuk megszûnt. Ennek eg néhány korábbi becslésnek az eredményeként a Felding-Roth részvényeinek értéke a New Yorka csillagos égbe szökött ahogy egy t?zsdeügynök megfogalmazta.

bámulták. amib? Childers Quentin a Montayne-ügyeket finanszírozta. Ezzel kapcsolatban Celia meg is jegyezte Andrew-nak: Most az egyszer tévedtél. hogy tévedtem. amelyben egy hotel is helyet kap majd. Folytak a tárgyalások egy optikai cég megvételér?l milliós beruházással új génsebészeti kutatóközpontot terveztek. hogy mire költik annak az irdatlan mennyiségû pé ek egy részét. é almanként megjelent a házban. Elkészültek az új székház tervei is. jelent?s terhet levett Celia válláról. hogy ha il y módon szívességet tesznek a vendéglátónak. akkor a legnagyobb részét elszippantja az adóhivatal . Az orvosokat mégsem ijesztette el az a nagy publicitás . hogy rendezni lehet bel?le azo knak a szerencsétlen Montayne-károsult gyerekeknek a kártérítési ügyeit. a nejének vagy a barátaiknak. Igen. mert már egy ideje tudta. drágám. és néhány már hosszabb-rövidebb ideje szerte a városban. Az élénk társasági életet él? orvosok soha nem felejtették el zsebr enni a recepttömbjüket. Mert ha sokat gatyáznak. Martinnak mindennek ellenére sikerült megvédenie az intimszféráját. tisztelték. mivel a boontonit egyszerûen kin?tték. A Peptid-7 diadalútját Martin Peat-Smith ahogy mondani szokás a hetedik mennyo rszágból szemlélte. A készpénzköltés egyik módja más vállalatok felvásárlása volt. A kórházakb rendszeresen alkalmazták. tényleg tévedtem ismerte be a férje . Ennek én is örülök mondta Celia. Seth így figyelmeztette Celiát egy megbeszélésükön: Minél hamarabb dönteni kell arról. hogy az öregedési folyamatot kutató nkájával ilyen eredményt fog elérni. Másfél évvel a Peptid-7 egyesült államokbeli forgalomba hozatal után. az újabb meghíváso yezhet. hogy a tévé még a hasznunkra lesz emlékeztette Bill In gram Celiát. Te na és persze Martin en megérdemlitek a sikert. Megválasztották például Nagy-Britannia legpatinásabb tudományos társasága. A legmerészebb álmaiban sem gondolta. és a tévében is s rült a szer. Celia sürget? javaslat gatótanács jóváhagyta. hogy nagyszerû szer. és azt is tudták. akit egy éve neveztek ki általános alelnökké. A telefonszámát m . Tudták. Az orvosok lelkesedése nem ismert határokat.Ezeken kívül egyetlen komolyabb panasz sem merült fel. mégpedig temiattad. hogy írjanak fel neki Peptid-7-et. csaknem teljesen kimerült. Igaza lett. szóba került a neve a Nobel-díjr . Celia meg Ingram ve ybe a repülöõ egyre gyakoribb észak-amerikai útjaikon. Soha nem fogok megszabadulni a Montayne miatti bûntudatomtól mondta Seth szo morúan. hogy mit tegyenek a vállalat számlájára érke ek pénzzel. hogy a váll entúlon is terjeszkedni fog. aki szintén átérezte a józan megbánás pillanatát. Seth megjegyzett csendesen még valamit azon a bizonyos találkozón Celiának: Egyik nagy el?nye ennek a rengeteg pénznek. Ezután egy arizonai konszern megvétele következett. Soha. talán azért. hogy a gyógyszeripar történelmének szörnyû tévedésekkel terhes id?szakai is voltak. miel?tt egy vacsorára vagy koktélpartira indultak. arra gondolt: egy ilyen hall tlan nagy tudományos és anyagi siker közepette megtisztító erejû. Martin közismert ember lett. Az újságok gyakran tárgyalták a jótékony hatásokat. különféle bérelt helyiségekben lelt ideiglenes thonra. amely új gyógysze rszállítási rendszerekre specializálódott. és ezt biztos még jó néhányszor az o god dörgölni. fontos dolog emlékezetben t rtani. hogy az az alap. és ke a társaságát. A publicitás töretlenül folytatódott. most. Mor ristownban jelölték ki. Egyszer azt mondta nekem. amelyik a Peptid-7 flakonjait gyártotta. ami el?reláthatóan az elkövetkez? években is hasonló ütemben fog gyarapodni. aki kéri. Celia. és úgy döntöttek. S?t úgy néz ki. hogy úgyi s lesz valaki. hogy a vállalat kiszélesítette a vékenységi körét. és az orvostudomány egyik nagy vívmánya. De örülök. Vásároltak egy Gulfstream-Ill típusú sugárhajtású repül?gépet is. Más társaságok is felkérték el?adások tartására. A már nyugállományban lév? Seth Feingold továbbra is a vállalat tanácsadója maradt. Úgy ajánlották a Peptid-7-et a betege iknek. mert a Peptid-7 a nnyi öröm forrása lett. gondolta Celia. a Ro ty tagjává. és pusmogtak egy lovagi címr?l is. Ingram. hogy a Felding-Roth megvegye azt a chicagói céget. biztonságos. hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet. Az új felh?karcolókomplexum helyét. Celia legf?bb gondja újabban az volt.

ki vagy a mennyekben! kiáltott fel Celia. hogy ha a helyzet úgy kívánja. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin kétségek között verg?dve. hogy Martin m élheti a korábbi. visszavonult életét. hogy elköltözik. mikor Yvonne elment. felhívom. és így nem sok értelme volt naponta pendlizni Cambridge meg Harlow között. olyan nyomottnak tûnik a hangulatod. Valami baj van? Martin ?szint eség! rohamot kapott. aki jobban illik h ozzád. Yvonne rettenetesen szenvedett. Egy este lefekvéskor arra gondolt. a fölöttesed vagyok a vállalatnál. Martin ugyanis egyre gyakrabban utazott el H arlow-ból. ha megállnál egy zusszanásnyi id?re. hogy olyan ez. Aznap. szabad akaratából döntött így. mert szerintem soha az életben nem találsz senkit. Martin Peat-Smith. Gondoltál már arra. egyre kevésbé tetszett neki a dolog. Amit ezután teszel. Martin vita nélkül elfogadta a lány érvel vonne azt várta. és a beszélgetésük vége megjegyezte: Martin. Mert öt percet sem töltöttem vele együtt. Celia és Andrew nászajándéka Martinnak meg Yvonnenak egy gravírozott ezüsttálca volt. hogy Martint csa k a legfontosabb hívások és látogatók érhessék el. Ám az így is egyértelmû volt. térden állva vallj neki szerelmet. az essexi születésû tizenhetedik századi költ? Egy menyasszony hoz címû versének néhány sorát vésette: . hogy Martin legalább a forma kedvéért megpróbálja tartóztatni. Édes jóistenem. Mikor hazaért.. mint amennyit te ki. és máris egyértelmû volt mra. Ahogy telt z id?. Martin mondta Celia . Yvonne már nem Martinnál lakott. sötét. Másnap felhívta Celia New Jerseyb?l valami hivatalos ügyben. Hát. Yvonne egyszerûen csak úgy döntö csendesen és határozottan. ja igen. mert úgy láttam. beugrik a ko csijába és nagy fékcsikorgások közepette elviharzik. üre adta. akkor megkérem a kezét. hanem egy cambridge-i bérlakásban. És megpróbáltad lebeszélni? Nem.. Martin közvetlenül a búcsú után megint elutazott egy hétre. Csak azzal tud ta magát egy kicsit vigasztalni. Az intézetben Nigel Bentley gondoskodott arról. és most is az. Hát miért engedted el Ez nem elengedés kérdése. De aztán mégsem hoz tam szóba.toztatták és titkosították. de azt ta nácsolom. az igazgató szélvészként végigrohan a folyosón. Így van mondta Celia. l azt tesz. Megegyeztek abban. azt hiszem. vagy akit jobban fogsz szeretni. Az elválásra nem valami nagyjelenet után került sor. Miért nem? Mert nem lett volna igazságos válaszolta Martin. Magányosnak érezte magát. Mert n? vagyok. útközben nem ártana. és szörnyen hiányzott Y ne vidám csacsogása. amit végül Celia tört meg. úgyhogy ezennel hatalmi al utasítlak arra. hogy nehéz a felfogásod. hogy gondoltam. amibe Celia Francis Quarles. Független n?ként. És megváltozott még valami. Nem így törté Yvonne nem mutatta ki a csalódottságát. És. hogy id?nként találkozni fognak . Yvonne egyedül maradt. h a most ott lennék. És kétségtelenül többet vár az élett?l. Neki is van egy önálló élete. Kis csönd lett. mert öt éve nem volt része benne. M dékozol tenni? Ha még nem túl kés?. ülj be a kocsidba. Mikor eljött a búcsú pillanata. int Dr. míg meg nem találtad Yvonne-t. mintha hirtelen kialudt volna egy fény az életében. és kiöntötte a szívét az asszonynak. hogy a virág nevû növényt ismered egyszer még én is kaptam t?led egy csokorral. Néhány pillanat múlva a harlow-i intézet dolgozói meghökkenve szemlélték a jelenetet. Az élmény már csak azért is nyomasztotta.. hogy nagyon élvezi az egyetemet már harmadéves állatorvos tan-hallgató volt. az a te dolgod. és ne áll eg addig. amit akar. Mindezt azért mon om most neked. Nem értem mondta tanácstalanul Celia a vonal túlsó végén. Mikor Yvonne el?állt a tervével. hogy. Abban biztos vagyok. és vennél egy tisztességes méretû virágcsokrot. és barátok maradnak.. míg fel nem ébredsz! Hát hogyan lehet a Peptid-7 fe ltalálója ilyen mulya! Te sült bolond vagy! Az a lány imád téged. hogy most azonnal állj fel az íróasztalodtól. hogy többet nyújts neki? Például hogy feleségül vedd? Az az igazság.. akkor addig ráználak. Peat-Smith. És mindezt hogyan óhajtod lebonyolítani? A férfi habozott. ki a kapun..

valamint hasmenés. A Yaminer által kért nyilatkozat semmiben nem tért el az ilyenk . aki az arizonai Phoe nixben praktizált. és tud ott róla egyet s mást. Ahogy Vincent Lord végigolv asta a gépelt lapokat. ami aggodalomra adhatott volna okot. ami a jelek sze t hasonló vagy még nagyobb sikerrel kecsegtetett. A harmadik fázisban nem szoktak hatezer embert bevonni a tesztelésbe. Bánat. ám most mégis így döntöttek. hanem olyan más. Azok az apróbb kellemetlenségek vagy kiküszöbölhet?e vagy egyszerûen elhanyagolhatóak a szer nagyszerû pozitív hatása mellett. annak érdekében. végül pedig szörnyû haragra gerjedt. mikor a kezébe került az egyik orvos esetleírása. M nt a Hexin-W tesztprogramban részt vev? többi orvost. hányás. Ritkaságszámba ment. a szabad gyökök befogása. lelki nyavalyák Örökre kerüljenek el. A panaszok nem voltak súlyosak.Május viruljon boldogságodon. akik más orvosságokkal együtt szedték az új szert márpedig ez lett volna a sze atásmechanizmusának lényege. Ám egyik sem volt olyan szokatlan. hogy tanulmányozza a szer hatását egy betegcsoporton az ? esetében száz emberen. az eredmények egyöntetûen biztatóak voltak. mert alaposan tanulmányozni kellett az ez idáig veszélyesnek számító gyó el együtt beszedett Hexin-W hatását. Beváltva a reményeket. Az ilyen tanulmányok megkezdése el?tt a betegt?l engedélyt kellett kérni. Más tségeit inkább átengedte a beosztottainak. Személyes érdekeltsége miatt nagy élvezetét lelte a munkában. és miel yújtották volna a minisztériumnak a gyógyszer-engedélyezési kérelmet. Minden napod legyen lakodalom. hogy valakinek a hanyagsága vagy hozzá nem értése miatt a tudományos dics?ségének fénye akár egy jottányit yuljon. A kérdéses jelentés egy bizonyos Dr. mikor a Hexin-W-t már betegeknek adták a gfelel? esetekben és rendes körülmények között. Ebben a kritikus. amelyeket addig veszélyességükre való tekintettel nem írtak fel nekik az orvosok. kísér?jelenség. A Hexin-W két és fél évig tartó tesztelését személyesen Vincent Lord felügyelte. azt dt. amivel szinte so ha nem is volt probléma. és a betegeknek csak egy töredék részénél jelentkeztek. hogy ? maga csakis a Hexin-W-r e koncentrálhasson. részben kórházban. A piaci premierje egy év múlva volt esedékes. orvosi felügyelet alatt ami egészen ideálisnak volt mondható. Óriási mennyiségû adat gyûlt össze a Felding-Roth központjában. Nem jele ezett semmi komolyabb káros mellékhatás. És a hatalmas er?feszítésnek is lett az eredménye. Lord nem ismerte az orvost személyesen. Yaminer belgyógyász volt. viszont a Peptid-7-nek köszönhet?en izmosodott meg a Felding-R oth. A Hexin-W tesztelésének eredményei nagy elégedettséggel töltötték el Lordot. aztán még egyszer tüzetesen átnézte. ha egy szernek egyált nem voltak káros mellékhatásai. különösen az ízületi gyulladásos betegek reagáltak jól az új s nemcsak önmagában szedhették a Hexin-W-t. Ám egy csapásra elpárol a lelkesedése. de hallotta már a nevét. Mindenképpen el akarta kerülni. Lord vegyes érzelmekkel figyelte a Peptid-7 elsöpr? és tartós sikerét. el?ször aggodalom öntötte el. Lord maga akarta az any g oroszlánrészét ellen?rizni. És ott volt még a Hexin-W. és a vállalat így jobb körülményeket tudott teremteni a másik terméknek. A kipróbálás úgynevezett harmadik fázisában. Yaminert?l származott. 18 A Hexin-W klinikai kipróbálása során bizonyos káros mellékhatások jelentkeztek azokná betegeknél. A betegeknél szórványosan jelentkezett . A Peptid-7 figyelemre méltó kivétel volt. ?t is azért alkalmazta a Felding -Roth. betegség. utolsó el?tti fázisban nem akarta kockáztatni. hog y valami baja essék szellemi gyermekének. Irigykedett Martin Peat-Smithre. gyulladásgátló szerekkel kombinál is. szédülés és magas vérnyomás. A korábban hosszabb ideig szedte több mint hatezer ember. Nagy magánpraxisa mellett még két kórháznak is dolgozott. Óriási feladatot jelentett az elszórt kísérleti helyszíneken folyó munka koordinálása re a vállalaton belül és kívül kisegít? munkaer?ket alkalmaztak.

vagy pedig a száz beteg túlnyomó többsége csak Yaminer fantáziájában létezett. Lord az eddigi tapasztalatai alapján a második verziót tartotta valószínûnek. A normál érték 5 és 8 között váltakozott. Meg is találta. Yaminer ellen. hogy bíróság elé állítanának. Ilyesmi már más orvosokkal is történt. akit majdnem biztos. Még ndig ugyanazt a golyóstollat is használta. De erre igazán semmi szükség nem volt. hogy tovább induljon a nyomon. Ez még önmagában nem lett volna bizonyíték. amit Lord eddig végigolvasott. Márpedig Dr. könnyen el?fordulhat. és ezeknél a vérképelemzéseket bogarászta végig. És tekintettel arra. amit csak a legvégén tisztázott le szépírással. A szerr?l egyébként is szinte kizárólag csak jót írtak minden egyes entésben. Hogy egészen biztos legyen a dolgában. Ennek még egy embernél is nagyon kicsi a valószínûsége. hogy egyeseket ?szintén érdekelte a kutatás. Yaminert. Csendes. Ám Lord tisztában volt még valamivel. Lord megint átkozni kezdte Yaminert az ostobaságáért. akik kö börtönben kötött ki. hogy ilyen dilemmáb a kényszeríti. hogy ha ez egy olyan szerrel esik meg. Ám egy elfoglalt orvo ez nem valószínû. hogy többet vállaljon. Tudta. Bármelyik tudományos orvosszakért?nek már ennyi is elég volna bizonyítéknak a hamisításra. Ám ennek a rendszernek is megvoltak a maga gyengéi. egy a négyhez. mint amennyit tisztességgel t eljesíteni tudott. Yaminer a Hexin-W tanulmányaiért nyolcvanötezer dollárt kapott. amit keresett. Magyarán: csaláshoz. Ezért a hónapokig elhúzódó kis pluszmunkáért az orvosok betegenként ötszáz-ezer dollá zsebre. Itt is azonos számokra bukkant. A másik pedig az. meg azért. Vagyis nem túl valószínû. Ami arra ösztönözte Lordot. hogy melyik gyógyszergyár adta a megbízást. Tizenöt betegnél ped yenesen lehetetlen merthogy ennyit számolt eddig össze Lord Yaminer tanulmányában. és az értékek általában váltakoztak. A doktor már korábban is dolgozott a Felding-Rothnak és más gyógyszergyárakna s. Mert lehet. A kísérleti gyógyszert kapó betegeknél többek között vizsgálták a vizelet pH-értékét avas vagy lúgos-e. és eléjük tárni gész anyagot. akkor az egész tesztsorozatot meg kell ismételni. A különböz? napokon elvégzett mé e önálló esemény volt. hogy ?rá is ez a s . attól függ?en. aminek a neve ez esetben bûnös csalás. természe nes gyakorisággal. vagyis en yivel tolódna el a Hexin-W premierje. mi lenne a kötelessége. s?t még az orvosi praktizálást is megtilthatnák neki. Azonnal tájékoztatni a minisztériumot. hogy Yaminer más ívre jegyzet lt korábban. És hogy miként jött rá minderre? El?ször is Yaminer a hamis jelentéseit sietve. Aminek következményeként hivatalos vizsgálat indulna Dr. ? ta ?ket a teszteredményeikkel együtt. hogy milyen hasonló a kézírás a betegek adatlapján a különböz? dátumok Ugyanis nemcsak a kézírás szokott különbözni. hogy ez esetben újból meg kellene szervezni mindent. Mivel a munka ennyire jól fizetett. Ha a minisztériumot is bevonja Yaminer lel eplezésébe. hanem legtöbbször az írószer is más és más.or szokásostól. Két dolog lehetséges: vagy nem végezte el a szükséges vizsgálatokat a megnevezett be tegeknél. Lord találomra kiválasztott még tizenöt beteg et. Az egyik az vo lt. hogy Dr. fortyogó dühvei Lord átkozni kezdte Dr. sok orvos hajlott arra. Más szó annak az esélye. tehát ha kedden valakinél az ér r ugyanennél a személynél szerdán csak a legritkább esetben lett az eredmény ismét 4. egyszerre. Az orvosok két okból is szívesen vállalkoztak az ilyen feladatra. Nem kellett tovább keresnie. Ez nagyvonalúságokhoz és meglep? gyakorisággal adathamisításokhoz veze a tanulmányok elkészítése során. hogy egy beteg vizeletének pH-értéke öt egymást követ? napon ugyanaz legyen. amellyel kapcs . Yaminer jelentése rendkívül kedvez? színben tüntette fel a Hexin-W-t. felületesen írta meg. Lordnak el? ször az szúrt szemet. Yaminer jelentéseiben napról napra azonos pH-értékek szerepeltek az e gyes betegeknél. hogy tisztességes fizet séget kaptak. Mit tegyen? Lord úgy érvelt magában. Ha Yaminert bûnösnek találnák. Yaminer csalt a Hexin-W-r?l írt tan ulmányokban. Lord egészen biztos volt abban. Mivel neki sz inte egyetlen fillért sem kellett a munkába fektetnie. általában akkor sem egyezett a kézírás ilyen tökél n nap mint nap. az ügy akár egy évig is elhúzódhatna. és hogy a szer mennyire v lt fontos. majdnem az egész összeget tiszta haszonként könyvelhette el.

Lord értesült róla. köztük a nag y hírû egyetemi kórházak professzorai fontos tudományos vívmánynak min?sítették a szert. Jótékony hatású. és beletette azt a néhány kézzel írt lapot.. Ám mindezek ellenére nem adódtak további nehézségek. Nincs denkinek sasszeme. aki ezzel ka pcsolatban azt mondta Celiának: Nagyon megy a szekeretek. és a többi ellen?rzött jelentésre tette. ez is olyan szerencsét hoz nekünk. és mikor megérkezett a Hexin-W f alomba hozatali engedélye. Odadobná Yaminert a min isztériumi farkasoknak. A mini sztérium washingtoni Gyógyszerbiológiai Országos Központjának igazgatóhelyettese már egy idej r. mint minden olyan kérelem. Az orvosok. Attól is összeszorult a gyomra. mint a Peptid-7 tette hozzá Bill Ing am. végre talált egy me gért? feleséget. Nem látott és nem hallott semmit. amelyek közül eleinte nem egy bizalmatlanul viseltetett a . és lesi az alkal mat a törlesztésre. elyekre a csaló orvos hamis adatait jegyezte fel. Miközben az orvosok egyre többet beszéltek a Hexin-W-r?l. de n em maradt más választása. hol kell keresnie. és ugyanezzel az el nevezéssel került forgalomba. A Peptid-7-hez hasonlóan a Hexin-W is megtartotta a lánynevét . Egyetlen esemény történt. Lord teljesen megnyugodott. mint Vincent Lordnak. akkor egy pillanatig sem habozna. hogy Yaminer ilyen simán megússza a dolgot. és tanúskodna a tárgyaláson. A minisztériumnak küldött el?zetesben már szerepelt Yamine r neve. ez a szer legalább akkora áttörés. Azt hiszem. Lord reálisan becsülte fel a helyzetet. drágám. ami egy darabig nyugtalanította Vincent Lordot. Az orvosi folyóiratok egyaránt dicsért ert és Vincent Lordot. mi t annak idején a Lotromycin volt. Hát akkor. a szert egyre szélesebb körben használták. és a felirás jól fog mutatni a csomagoláson jelentette ki Celia ikor a döntésre került a sor. Lord aláírta Yaminer tanul mányát. Mint kiderült.. Más gyógyszergyártó cégek. ami a Felding-Rothtól érkezett a minisztéri umba. Gideon Mace volt. És még ha végigolvasná is Yamin jelentését egy minisztériumi szakért?. hogy ez a gazember soha többé nem fog a Felding-Roth nak dolgozni. ahogy volt. Reméljük.olatban kétségek merültek fel. és egyre több beteg feje zte ki háláját a csodálatos gyógyulásáért. köztük Andrew. ami lehet?ségeket nyitott a súlyos betegek gyógyításában. Egészen biztosnak látszott. már csa k az átnézend? anyag mennyisége miatt sincs erre semmi esély. siker s szer lesz hamis jelentéssel vagy anélkül. Arra viszont némán megesküdött. hogy a minisztériumban senkinek nem fog szemet szúrni a dolog. S?t nem sokkal azután léptették el?. rendben. A Hexin-W mindenesetre azonnal nagy sikert aratott. és egyr bel?le. mint tesztel? orvosé. és a munkáját is közmegelégedésre végezte. A jelek szerint mit sem ártott ne rossz hírû szenátusi meghallgatás. hogy ezt nem teheti meg. hogy észreveszi a csalást. Akkor hát miért ne nyújthatná be ezt a jelentést is a minisztériumnak a többivel együ Az holtbiztos. Csakhogy a Hexin-W-vel kapcsolatban nem merültek fel kétségek. A gyógyszer-engedélyezési kére met kielégít?en rövid id? alatt jóváhagyták. Lord legszívesebben a szemétkosárba dobta volna a jelentést úgy. akkor sem valószinû. Sok orvos írta fel a magánbetegeinek is a Hexin-W-t. Kikereste Yaminer személyi aktáját. Hogy szükség esetén rögtön tudja. hogy ha Mace nem is foglalkozott közvetlenül a Hexin-W kérelmével érdekelte a dolog. Könnyû kimondani. Mace alaposan megváltozott: egyáltalán nem ivott. de tu dta. hogy Mace nem felejtette el a múltat.

vagyonos vállalat elnökének is megvoltak a maga gond jai. az elintézend? ügyek mer?ben másfélék lettek. csakúgy. mégped g a Wharton School of Businessbe. amelyhez én is szeré yen csatlakoznék. mialatt a Hexin-W-t kutatta. Lord ezt különösen hízelg?nek találta magára nézve. még több. Csak aki ismeri ezeket a sötét mélységeket. m a haja. Keskeny tudósarca egészen belepirult az élvezetbe. ami már évek óta készen állt. Celia és Andrew néhány héttel y szombat este partit adtak a morristowni házban Vincent Lord tiszteletére. hogy vegyenek Felding-Roth részvényeket . Veretes beszéd volt mondta kés?bb Lisa. a és gyakran a magány. amelyben ezúttal ott voltak a Felding-Roth vezet?i. Ám zsenije és elhivatottsága felülemelke ett ezeken az akadályokon. megvették a Hexin-W licencét. . a ré zér?l minden ellenségeskedést befejezettnek tekint. És ha ez az itteni mámoros hangulat holnapra köztudomásúvá válik. hogy tegyen valamit Lordért. akik erre az estére jöttek el. Vagy a könyvkiadókat nem érdekli az etik a? Bruce az egyetem elvégzése óta. hogy Dr. aki már négy éve befejezte stanfordi tanulmányait. közvetlen modorú férfi gyûrött öltönyöket hordott. Az ötven év körüli. amelyn ek az elnökét. és az ízületi gyulladás ellen fejlesztetté ki. most megint el?vettek. holott nem volt az. hogy kifejezésr e juttassa az elismerését a vállalatnak tett kiemelked? szolgálataiért. Igaz. kedden pedig szivárogtasd ki a hírügynökségeknek. pénzügyi el mz?ként dolgozott egy Wall Street-i banknál. Ezért nem keresnek annyit a t kiadók. nagy reményeket fûzünk az együttmûködéshez. És jó tud hogy semmiben nem változtatok. és Martin Peat-Smith. Folyamatosan mosolygott és otthonosan mozgott a vendégforgatagban. Nagyszerû dolog. és a saját termékeiket igyekeztek biztonságosa bbá tenni vele. Peat-Smith. és a Hexin-W-vel vegyítve újabb kísérleteket kezdtek velük. Az egyik ilyen szert Arthrigónak nevezték. a morristowni notabilitások. Ez nem lenne etikus ellenkezett Lisa. Mindez fél évvel a Hexin-W piacra dobása után történt. Neki is merész tervei voltak a jöv?t illet?en. néhány New York-i híresség. A cégünk megkapta a minisztérium engedélyét arra. A szabadalmat a clevelandi Exeter and Stowe Laboratories birtokolta. itt az ideje. Stowe személyesen látogatott el a ng-Roth központjába. Alexander W. Stowe. receptre kapható gyógyszereivel. Mivel mindkét szernek vann etigyulladás-gátló tulajdonságai. mikor a Felding-Rothnak nagyon rosszul ment. Ha Celia összevetette a jelenlegieket annak az id?szaknak a problémáival. Miután megtárgyalták a licencvásárlás feltételeit. amiben mostanában Celia élt. s?t ha lehet. és szórakozottnak látszott. A parti nagyon jól sikerült. mit kel ett átélnie Vincéntnek.zerrel szemben. az tudja megérteni. Azóta a cég bár továbbra is kicsi maradt ig jó hírre tett szert a színvonalas. Több olyan szert. a hajdani kutató kémikus tíz év el azel?tt alapította a céget egy partnerrel. Nálunk az etika alapkövetelmény válaszolta a fiú. Egy kiemelked?en sikeres. a Peptid-7 feltaláló a teljesen odavan a Hexin-W-ért javasolta a n?vérének Bruce. Természetesen t gukat az eredményeinkr?l. ahogy a vendégsereg elcsendesedett kihívá l és izgalmakkal van tele. és hogy jelezze. hogy semmivel sem kevesebb a munkáj a. hogy kísérletezzen az Arthrigo és xin-W keverékével mondta Celiának meg Lordnak a megbeszélésen. Celia úgy gondolta. aki Celia kérésére t át az óceánon. A huszonhat éves Lisa. Ám ugyanígy hozzátartozik a hosszú évekig tartó kilátástalanság. ak elding-Roth részvényei megint emelkedhetnek egy-két pontot. mint Martin pohárköszönt az Celia felkérésére mondott. mint a bankárok. és Celia még soha nem látta Lordot ilyen oldottnak és b oldognak. mikor a vendégek már elmentek és a Jordan család egyedül maradt. Egy kitûn? tudós élete kezdte Martin. meghajolva minden jelenlév?vel együtt korunk egy kiemelked? tudományos teljesítménye el?tt. és elvezetett egészen eddig a mai ünneplésig. ?sszel azonban tovább szándékozott lépni. hogy itthon vagytok mind a ketten szólt közbe Celia. úgy találta. hogy aznap este ott lehessen. de a mérgez? hatása miatt nem etett a gyógyszertárakba. Tudod mit? Hétf?n hívd fel az ügyfeleidet. De az a mámoro zgalom sem vibrált régebben a leveg?ben. ahogy az elragadtatott gr atulációkat fogadta. ahol tudományos fokozatot akart szerezni. azaz két éve szerkeszt?ként dolgozott egy New York-i tankönyvkiadó történelemosztályán. Stowe-t Celia jól ismerte. többek köz ogy beiratkozik a párizsi Sorbonne-ra. Lisa és Br uce is hazajöttek erre az alkalomra.

meg az Arth rigo-Hexin-W programra. és bár igaz. Celia. akinek kiadta a s zerz?dés felbontását. akkor nem nyaggatnám magát csattant fel Celia türelmetlenü Mi négyr?l tudunk. Miféle többi halálesetr?l beszél? Ezúttal hosszú id?re csönd lett a vonal túlsó végén. Celia lenyomott egy go mbot. Celia nem akart hinni a fülének. a hangja kimért és komoly volt: Celia. Miért bontották fel a szerz?dést? Hát. hogy valóban bombariadót k ll elrendelni. most hallom el?ször. de a megbeszélés végén Celia megkérdezte t?l Mi hír Alex Stowe-ról meg az Arthrigo. már felvette a kapcsolatot velünk? Én magam vettem kézbe az ügyet válaszolta Stowe még mindig hitetlenkedve. Egyébként érkeztek jelentések káros mellékhatásokról a Hexin-W-vel kapcsolatban? Me y én eggyel sem találkoztam. amir?l pe dig kellett volna. különös tekintettel a többi halálesetre. amit ped ig muszáj volt meghallgatnia. és nem akarta hallani. Mert Lord. és így elkerülte a figyelmét Lord utolsó mondatának kétértelmû megfogalmazása. hanem csak füstölgött csendesen és alig észreve het?en. Nem küldtem át magának egyet sem válaszolta Lord . Stowe elhall ott. Ezért is hívtam. Hirtelen megérezte. Celia. igaz. és különféle fert?zések áldozatai lettek. 19 A bomba ezúttal nem robbant azonnal. hogy alsors lábujjhegyen osont be a Felding-Roth központjába. hogy a z elhaltak mind szedték a Hexin-W-t. Hogy haladnak? Egy pillanatig csend volt a vonal túlsó végén. Nálunk is történt k megfigyelés alatt álló betegnél. y döntöttünk. rosszkedvûen folytatta a beszélgetést: Hát az biztos. Csak annyi biztos. Nem. megint nem mondott egészen igazat. Kés?bb kese okat tett magának ezért a mulasztásáért. Pénzügyi és szervezési ügyekben rengeteget kellett utaznia. hogy Mr. az asszony el?ször egyéb telefonjait intézte el. hogy illend? volna. hogy magával még nem is beszéltem róla. és visszahívást kér. aztán Alex meglepetten így szólt: Négy napja felbontottuk a szerz?dést. hogy a munkatársa. hogy ez még nem minden. Már úg . a részleteket nem ismerjük. akit egyre jobban bosszantott. hogy egyel?re nem folytatjuk a dolgot. hogy lesz egy-két keresetlen szavam Vincenthez. mikor Celia még nem ismerte ?t.. A beszélgetés kezdete óta most el?ször végigfutott a hátán a hideg. és mikor visszaért z az üzenet várta több másik mellett . elyek máshol történtek. úgy érezte. aki az utóbbi id?ben annyira hozzászokott a jó hírekhez. hogy sürg?s lenne a . sem a H exin-W nem okolható közvetlenül. Celiának. Alex. Celia éppen nem volt az irodájában. Hát nem is tud róla? Most Celián volt a meglep?dés sora. észrevétlenül. hogy azokról sem tud? Ha tudnék róluk. hogy a jelek szerint sem az Arthrigo. Alexander Stowe telefonált az Exeter and St owe Laboratoriestól.A Vincent Lord tiszteletére rendezett parti után az asszony ki sem látszott a munkából.. mert egyik sem fontos. és mikor Celia utólag visszagondolt a szörnyû ügy kezdetére. amib?l csak kés?bb rántotta ki a lángoló kardot. Vince Lorddal tárgyaltam. Aztán ma eszembe jutott. Hirtelen elha llgatott. hogy egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. ?szintén szólva aggódunk a fert?zéses halálesetek miatt. és ezt mondta a kagylóba: Halló. és úgy g oltam. már máson járt az e. még vannak nyitott kérdések. egy hétköznapinak tûn lyel az oldalán. Mikor beszóltak neki. és ennek következtében m hónappal kés?bb beszélt újból Lorddal az Exeter and Stowe céggel kötött Hexin-W licencszerz ?l. Biztos benne. szeretnék javasolni . szokásához híven. Egyszóval elbizonytalanodtunk. Egy telefonhívással kezd?dött. Úgy érti.és Hexin-W kísérletekr?l? A klinikai kipróbálás jól halad válaszolta a férfi. Mivel a cédulán nem volt rajta. Alex! Éppen ma reggel gondoltam magára. Lord valami más ügyben kopogtatott be hozzá. és mikor újból megszólalt. s híven azoknak az éveknek a gyakorlatához. hogy nem értesült valamir?l. A jelek szerint minden a le obb rendben. hogy átveheti a vonalat. A füstöt érzékelve még abban sem lehetett biztos az ember. és csak egy jó órával kés?bb hívatta fel a n?jével Stowe-t.

Ez az irat is Lord íróasztalára került. amihez csak hozzájutott. Alex válaszolta Celia . Néha maguk az orvosok ragadtak tollat. mikor azokba az átkozott betegségekbe úgyis belepusztultak volna?! Mert nyilvánvaló. ha a gyógyszergyár szerint az adott szernek nem lehete tt köze a súlyos mellékhatáshoz. A szokásoknak megfelel?en most i s Lord asztalára került az irat. A michigani ügynök jelentésében az állt. Mindenesetre az egyr e dagadó dosszié most már nem hagyta nyugodni. Nem értette a dolgot. Ez onatkozott arra az esetre is. Vincent tud a halálesetekr?l a mieinkr?l meg a többir?l is . hogy a Hexin-W nem lehetett a halál oka . ha valami adatra volna szüksége. Az sszonynak súlyosan elfert?z?dött a lába. és megszakította a vonalat. Én is remélem válaszolt Celia automatikusan. a fert?zés gyorsan továbbterjedt a testében. Ann k ellenére. így a károsakról is. ?szintén sajnálom a szerz?désbontást. hogy vannak bizonyos fehér foltok az ismereteimben a vállalat ügyeivel kapcsolatban. és a halálá Az egyébként is beteges férfi áldozat pedig egy rendkívül súlyos agyi fert?zésbe halt bele. hogy ondjam. és ezért tette félre a jelentést. sürg?s jelzéssel. A kutatási igazgató megint csak úgy döntött. A férfi újból habozott. máskor pedig a kórházak értesitették tinszerûen a gyárat. és egyre zaklatottabb . hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. Nincs mondta Stowe. ahelyett hogy a rendnek megfelel?en továbbküldte volna az irattárba. Egy férfi és láláról tudósítottak. feltétlenül jelentkezzen. Lekötelezett mindazzal. A második jelentés két héttel kés?bb érkezett. ne tartson szemtelennek. A Hexin-W-t szed? betegek között történt els? halálesetr?l a szer premierje után két appal érkezett meg a jelentés a Felding-Roth központjába. és az egészet visszazárta a fiók Egy hónap múlva egyszerre két jelentés érkezett. Remélem. Mindkét áldozat Hexin-W-t szedett egy másik gyógyszerrel kombinálva. legyen az akármilyen banális dolog. A jelentést egy orvos írta a floridai Tampából. Miért is kellett összefüggésbe kerül a haláluknak a Hexin-W-vel. Alex. Ezt a jelentést is becsúsztatta a másik mellé a dossziéba. A gyógyszergyárakban gyûjtötték a mellékhatásokról szóló jelentéseket. és kérem. amiket most azonnal fel akarok deríten i. azonnal félre is tette. hogy noha a beteg valóban szedte a Hexin-Wt meg egy másik. vagy ha bármiben szolgálatára lehetek. amiért más portája el?tt söprögetek. több forrásból is tudomást szere gyógyszergyárak. miu zultált egy michigani orvossal. továbbítania kell az információt a minisztériumnak. Ja. mert beszéltem vel e a témáról. mert a minisztériumnak szóló je gírásához adatokat kellett gyûjtenie. hogy a lábát amputálták. Ez az ügynök lelkiismeretesen feljegyzett minden infor mációt. valamikor a jöv?ben még együttmûködhet Köszönöm. akkor a cégnek enöt napon belül. hogy ha a gyógyszergyárnak bármilyen s abb mellékhatás jut a tudomására els?sorban az új szerekkel kapcsolatban . két különböz? helyr?l. mindannyi ogy a minisztériumot már régen értesítették. amit csak a Felding-Roth gyógyszereivel kapcsolatban hallana k. betette e gy dossziéba. hogy egyik esetben sem a Hexin-W a bûnös. Lord úgy érvelt m n. De kérem. hogy a halált semmiképp sem okozhatta a Hexin-W. Azonkívül az ügynököknek is ki volt adva. És ? már biztosan tud részletekkel is szolgálni. és már a következ? l esze. Méghozzá most azonnal. Ezt törvény írta el?. A gyógyszerészek lelkiismeretesebbje is jelentkezett szükség esetén.amit. A gyógyszerek mellékhatásairól. Kés?bb zonban. Miután a férfí végigolvasta. Személyesen me gy oda. h jelentsenek mindent. hogy az elhalt beteg szede tt Hexin-W-t egy másik szerrel együtt. Õszintén remélem. Lenyomott egy gombot. Igen válaszolta Celia. Már éppen meg akart nyomni egy másikat. miután egy otthoni baleset során megvágta magát. úgy fest a dolog. hogy felhívja Vincent Lordot. Ugyanakkor nincs sok értelme annak. Lorddal. amit elmondott nekem. és negyedévenk t a minisztériumnak. De véleményem s t beszélnie kell Dr. Igaz. Lordot most már bosszantotta a két újabb halott. halálának oka súlyos májfert?zés volt ezt colás is egyértelmûen megállapította. Szerintem is. és elzárta a fiókjába. Azt is kötelez? érvénnyel megszabta a törvény. izületi gyulladás elleni szert. de a halál oka láz és fert?zés volt. mikor hirtelen meggondolta magát. s?t alkalmanként maguk a betegek írtak a vállalatnak. tulajdonképpen azért hívtam magát. A Felding-Roth egyik ügynöke írta.

Ekkorra Lordnak ha akarta. már tizennégyre emelkedett az ismert áldozatok száma . és megszûnik a fájdalom. ho a dékánnak igaza volt? Celia bejelentés nélkül rányitotta az ajtót. Rendes körülmények között hérvérsejtek.. ahol a baktérium zavartalanul szaporodhatnak és támadhatnak. hogy egyedül ? tud minden esetr?l. akit meglepett Celia hirtelen felbukkanása. é rettegése n?ttönn?tt. Mindez néhány perccel azel?tt történt. romba d?ltek az álmai. Azzal nyu tgatta magát. Hiányukban pedig amit a szabad gyökök befogása okoz a baktériumok és más él?sköd?k háborítatlanul garázdálkodhatn t?zéseket okozhatnak a test legkülönböz?bb pontjain. és ha most küldi el ?ket. hogy a dékán azért vonakodik.. hogy az Exeter and Stowe négy napja felbontotta velünk a z együttmûködési szerz?dést? Lord. otthon vagy más olyan helyen. Gideon Mace valószínûleg ugrásra készen lesi az el s? adandó alkalmat. Valamikor régebben Celia irodájában. azon a kereskedelemstratégiai megbeszélésen. A legtöbb. akkor a korábbiakat is mellékelnie kell. Ez mind így is volt. hogy bûnösen elleplezett valamit. hogy Celia megérkezett hozzá. Miért nem tudtam arról.megállítja ad gyökök termel?dését. amit ttak. feszengve így válaszolt: Beszélni akartam magával. Azok nál viszont már régen lejárt a tizenöt napos határid?. Azt is pontosan tudta. hogy mi okozhatta a legtöbb halálesetet ha nem az összeset. Meg halált. hogy másutt is hasonló esetek történtek Mikor Alexander Stowe felhívta. mikor Stowe felhívta Celiát. és az Exeter and Stowe részér?l visszamondta a s zerz?dést a további Hexin-W kísérletekre. ellen?rzött körülmények között . hogy hiányosságai voltak a Hexin-W klinikai tes rogramjának. mert hibát vélt felfedezni a jellemében. amiket meg lehetett volna el?zni. A tizenötödik jelentés aznap érkezett. ahol a fert?zések esélye minimális. Lord persze nem mondta meg Sto we-nak.. hogy végül is a Hexin-W okozta a tizenkét vagy még több ember halálát. Mindezek után megaláztatás vár rá. Azt is megtudta és ett?l még jobban kezdett rettegni . megfigyelés alatt álló beteg kórházi. ha nem derengeni kezdett.. folytatta: A vállalaton kívülr?l kell megtudnom. olyan környezetben. így mutatta be a Hexin-W hatásmechanizmusát: . Lord tehát levonta a végkövetkeztetést: elismerte a hibáját. A jele ntések egyenként érkeztek.. akkor a Feld -Roth meg ? maga is bizonyíthatóan törvényszeg?vé válik. Vincent Lord már biztosan tu . már kés?n . Különös módon egy huszonhét évvel azel?tti nap jutott az eszébe. Mivel a törvény szerint Lordnak kötelessége volt tudo ul venni a Stowe által elmondottakat. De bizonyos következtetések és néhány sebtében elvégzett kísérlet nyomán az is világo y a fehérvérsejtek eltávolítása sebezhet?séget és gyengeséget okoz. A haláldossziéban szerepl? esetek azonban egyt?l egyig kórházon kívül történtek. és habozás nélkül felel?sségre vonta. Arra is rájött sajnos. Lord tudta. Lord fiókjában már tizenkét jelentés lapult. Ami súlyos következményekkel járhat. plusz az a kett?. mikor megkérvényezte az el?léptetéséhez a gyorsított eljárást. Most legel?ször Vincent Lord a lelke mélyére nézett. Akkor megérezte. védelmet is nyújtanak. Bár még nem voltak a kezében az egyértelmû bizonyítékok.lett. Azt is ugyanolyan jól tudt a. Így hát Lord ezt a két jelentést is becsúsztatta a dossziéba a többi mellé. hogy bosszút álljon a vállalaton meg személy szerint rajta is. hogy Dr. hogy érkeztek jelentés . ha én most nem jövök el magához? Aztá em várva a választ. Ekkor már tisztában volt azzal. és íróik nem tudtak arról. hogy már tizenkett? az áldozatok száma. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. amellett hogy fájdalmat okoznak. az illinoisi egyet men. hiszen nála futnak össze a szálak. akikr?l Stowe tájékoztat ta a jéghideg verejtékben fürd? Lordot. és a f félelemben élt. és feltette magának a kérdést: lehet. És még mennyi ideig nem jutott volna hozzá. hiszen nem jelentette az eseteket azonnal a minisztériumnak. dményeként nincs gyulladás.. hogy a Hexin-W-t vissza kell vonni. de eddig nem jutottam hozzá. a dékán irodájában. hogy megszegte a törvényt. ah ol úgy megtapsolták az el?adását. bírósági eljárás és esetleg börtön. aminek a következménye több haláleset lett. hogy Stowe valahog yan tudomást szerzett a tizenkett? közül négy halálesetr?l. Lehetetlen helyzetbe hozta magát. Ha ezt a két utolsó jelentést elküldi.

. amúgy magának ozzátette: Tartok t?le. Tájékoztattuk a minisztériumot ezekr?l a jelentésekr?l? Nem válaszolta Lord és rángatózni kezdett az arca. hogy az érkezett jelentések közül egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. Lord szó nélkül. hogy valami ésszerû választ remélt volna. Tudva. Ám az már így s világos volt. és azokat az els?. Kétszeresen is felel?s. Ahogy Celia nézte. Miért tette? kérdezte Lordtól anélkül. Az ideiglenes szó azt jelezte. és sak Lordban omlott össze egy világ. Azt hitte. és mégs em tett ellene semmit. mint kérdésnek hangzott. hogy szenteljenek az iratoknak minél nagyobb figyelmet. A fénymásolatoka t még ma elküldöm Washingtonba a minisztériumba. ugyanezzel a mozdulattal vette el? a kulcscsomóját és ugyanezt a lezárt fió ot nyitotta ki. Celia keserûen arra gondolt. Lord el?vette a kulcscsomóját. Ez ak. És mivel nem ta nult. míg ki nem facsarja bel?le az igazságot. nem vesz tudomást arról. Az asszony megszámolta a jelentés eket. hogy hamarosan hallunk fel?lük. Celiának elállt a szívverése. amiért ?. hogy nem. a P eptid-7 után a Hexin-W-t. És minden elhalt szedte a Hexin-W-t. mikor ugyanígy megj elent Lordnál. és azt mondta: Ezeket magammal viszem. és addig gyúrnia Lo rdot. Természetesen tisztában van a törvény által el?írt tizenöt napos határid?vel. hogy nem érkeztek. Ocsmány. Ezenkí k. és kin yitotta az íróasztalfiókot... ami nem tetszik neki. Felnézett és feltette az elkerülhetetlen kérdést. hogy a szert kés?bb újra forgalomba lehessen hozni. De nem! ? elhomályosult szemmel és tudattal ünnepelte a második világsikert. gyanús jelentéseket akarta látni. az elnök asszony a fele l?s. szigorúbb feltételekkel. Hittem a Hexin-W-ben. Mindezek tudatában fel kellett volna ismerje a kitér? választ. Hitetlenkedéssel vegyes borzalom töltötte el. Az asszony viss zatette az iratokat a dossziéba. Milyen kár! sopánkodott nem sokkal kés?bb Alex Stowe Celiának. Celia meglepetten konstatálta. amilyenekhez Celia az elmúlt huszonhét. attól függetlenül... tipikusan Lord-féle válasz volt. lassan bólintott. hogy Vincent Lord nagy el?szeretettel elt itkolja a rossz híreket. Megkérdeztem magától nemrég folytatta Celia . tizenöt haláleset. mert a nyom aték kedvéért Celia személyesen telefonált oda. hogy nem tanult a korábbi leckéb?l. eszébe jutott az a hét évvel korábbi jelenet. de benne is. és. hogy a minisztérium azért intézkedett villámgyorsan. amik a Montaynenel kap csolatban érkeztek. maradt egy gyenge pont a cég szervezési rendjében. ahol bárki hozzájuk férhet. hogy Lord valóban pontosan ezt mondta. sürg?s jelzéssel és külön futárral. Ha ezt nem mulasztotta volna el. Most azonnal adja ide mindegyiket nyújtotta ki a kezét Celia. hogy a jelentések nem a központi ira ttárban vannak. akko r már hónapokkal ezel?tt fény derült volna ezekre a jelentésekre. Lord akkor nem akarta neki megmutatni az iratokat. olyan. hogy a minisztérium nyitva hagyja azt a lehet?sége . Azt mondtam. most már semmi baj nem történhet. Lord kétségbeesetten igyekezve menteni a menthet?t. ert akkor a minisztérium azonnal intézkedik és figyelmeztet minden orvost. és. Lord átnyújtott neki egy tömött dossziét. mikor elk zdte olvasni az oldalakat. Maga akkor azt válaszolta. Aztán még sötéten. összehasonlítottam ?ket dadogta Lord. amire el?re tudta a választ. Továbbra is nagy rû szernek és fontos tudományos vívmánynak tartom. 20 Majdnem biztos. És mégis történt. kezdte Lord. Õ tudta ezt. Az asszony akkor meg is lep?dött.. hogy elérkezett az igazság pillanata. miközben Lord némán figyelte. Kiadták az utasítást a Hexin-W ideiglenes vis vonására. hogy Vincent alaposan m . hogy érkeztek-e jelzések a Hexin-W leges mellékhatásairól. Mert tudta..a Hexin-W káros mellékhatásairól. de mivel Ce lia nem tágított... Különben mindegy hallgattatta el Celia egy fáradt mozdulattal.. így védekezett: Nem azt mondtam. évben hoz zászokhatott. hogy a Hexin-W nagy ívû szárnyalása megtört. mikor meglátt micsoda mennyiségû anyagról van szó. Miért nem számolt be nekem ezekr?l? Tanulmányoztam. És kevesebb áldozat volna.

ilyen szerek nem voltak és ne m is lesznek. levelezés és más dokumentumok f utatását és lefoglalását . azonnal megkezdte az el?készületeket a szer visszavonására. Még némi kockázat árán is szükség van a szabad gyökök befogására. Most minden bátorító szó jól jön nekünk. hogy tör?djön bele a minisztérium döntésébe. lassú haladás hívei. hogy miért. hogy önkéntes visszavonásnak min?sítsék az akciót. November közepén a New Jerseyi körzeti államügyész az Igazságügy-minisztérium utasítására megkérvényezte egy szövetségi re elnevezésû gyógyszeripari termékkel kapcsolatos feljegyzések. A washingtoni ügyvéd rendszeresen tájékoztatta az asszonyt a f jleményekr?l. ízig-vérig bürokrata. Azonkívül az az ember el van ragadtatva attól. márpedig Mace bosszúért liheg. e l huzakodó frakció közé kerültek a minisztériumban. Az egyik frakcióba tartozik az az ember. Dr. hogy visszatér a piacra a Hexin-W mondta a férfi . de mindketten tudjuk. A késés miatt egy darabig a vállalat nem kapott feddést. És akkor büszkén vállalhatja. hogy azok sem jártak el elég körülte en folytatta Quentin. Neki szintén van hatalom a kezében. hogy a Felding-Roth egyike volt az úttör?k ek. Mivel Celia el?re meg tudta jósolni a m inisztérium döntését. Quentin tartott egy kis szünetet. hogy a Hexin-W visszavonása miatt borús hangulat uralkodott a vállalatnál. A Hexin-W-t október els? napjaiban vonták vissza. maga az ügy viszonylag simán zajlott. A Capitol Hill találkoztunk vele. Celia megpróbálta elérni. Ennyiben maradtak. amelyben figyelmeztetik ?ket. hogy két. ami az Igazságügyminisztériumban történik vagy történhet zte Bill Ingram. amely k a legközelebb volt Boontonhoz. ha kiderül. Az emlékezetes telefonbeszélgetésük óta Celia rendszeresen felhívta Stowe-t. de egy esküdtszéki tárgyalás ha arra ke sor nem tartozik ezek közé. Az elkövetkez? években egyre többet fogunk olvasni róla. felhasználva f?városi kapcsolatait. bár ismereteink szerint arra slattétel. hogy az esküdtszéki tárgyalás meg melés visszaüthet a minisztérium dolgozóira. Bizalmas forrásokból úgy értesültem mondta Childers Quentin Celiának telefonon eg megbeszélés alkalmával. és nála fog m dni az ügy. Talán emlékszik még rá. Persze hogy emlékszem sóhajtotta Celia. Aztán még keserûen hozzátette: Az a baja a társadalmunknak. így a Felding képviseltette magát a házkutatási parancs megkérvényezésekor és kiadásakor. hogy többé ne írják fel a szert senkinek. és megkezd?dött az idegtép? várakozás.everte a dolgokat. tudják ugyanis. Mace-t elönti az epe. Tehetünk valamit az ellen. hogy maga milyen becsületesen beszámolt neki az elkésett jelentésekr?l. akik a megfontolt. amiket el lehet simítani és meg lehet úszni. akit maga felhívott telefonon és még néhán an. csak azt nem tudom. Alex mondta Celia. Igen válaszolta Quentin. Celia kérésére Quentin. Imádkozhatunk. megpróbálta kideríteni. igaz. aki bölc és bizalmas barátnak bizonyult. A parancsot a newarki Szövetségi Bíróság adta ki. Ez az illet? viszont egy követ fúj a Gide on Mace nevû doktorral. amin Bill Ingram és egy vállalati jogász is részt vett . Biztos. Köszönöm. hogy az ügyben össze kellene hívni a vádesküdtszéket. A késedelmes bejelentés miatt azt tanácsolták Celiának a vállalat jogászai. ha meghallja a Felding-Roth nevét. valószínûleg cs további fejlesztések után. akit felhívott. Celia. h mi folyik a kulisszák mögött. . így mikor m ett a minisztériumi határozat. ám néhány héttel kés?bb a Ró ldalak elnevezésû washingtoni gyógyszeripari közlönyben ez állt: A Felding-Roth és a Hexin-W ügyében a minisztérium továbbította az iratokat az Igazságügy-min tériumnak az állítólagos határidõ-túllépési törvényszegés miatt. ha a maga pártfogója már nem lesz ott. re inkább el fog terjedni az orvostudományban. aminek a vezére annak az embernek a helyet tese. és ezt a mostani hívását a Rózsaszín oldalak pár soros jelentése inspirálta. a Felding-Roth azonnal postázni tudta az orvosoknak a s zabványlevelet. vagyis az. Még idegesít?bb volt a házkutatási parancsot lobogtató szövetségi rend?rbírók megjele Felding-Roth központjában. ám a min ebbe nem akart belemenni. hogy minde ki kockázatmentes szereket akar. Annak ellenére. Az egész akció az egyik fél kérelmére a másik fél távollétében zajlott. sajnos ott van a másik minisztériumi frakció. Mert vannak Washingtonban bizonyos d olgok. Két héten belül a Hexin-W eltûnt a gyógyszertárak polcairól is.

de éppen most h tt fel Childers Quentin. Celiának már meg is volt a titkos jelöltje a génsebészet élére. utána pedig vacsorázni. hogy Ma rtint az emberiség és a tudomány kiemelked? szolgálatáért üti majd lovaggá a királyn?. Celia tervet készített a kutatási részleg át ezésére egy részlegigazgatóval az élen. felmarkolta a Hexin-W táit. A The Times úgy fogalmazott. amely a leend? Sir -ök neveit tartalmazta. részlegigazgatónak lennének alárendelve és egyes osztályokért volnának felel?sek. Azóta. Az iratok l efoglalása még egyértelmûbbé tette a helyzetet. Egy héttel el?tte átrepülünk Angliába Andrew-val. Úgyhogy fogta magát. és az ünnepség után partit rendez e meg a te tiszteletedre mondta Celia a telefonba Martinnak. hogy Lilian randevúzni fog Sastrival Londonban a következ? héten elmennek színházba. akik napokig kutattak az épületben. hogy míg le nem zár a Hexin-W-féle jelentések ügye. a vállalatnak és Lordnak egységet kell mutatnia. és félreállították az útból. De az is nyilvánvaló volt. hogy Lord irodájában Celia kezébe vette azokat az illegálisan visszatartott jelentéseket. a férje halála óta egyedül élt és ritkán mozdult ki az otthon útra is csak Celia rábeszélésére vállalkozott. . Míg Lord igyekezett láthatatlanná válni. A ceremónia id?pontjául február els? hetét tûzték ki. hogy a rossz hírek a minisztériummal. így szól t: Azt hiszem. November közepét?l az év végéig nem érkezett újabb hír a Hexin-W-ügyr?l. és alelnökökkel. Hivatalosan még mindig folyik a vizsgálat jelentette Childers Quentin röviddel karácsony el?tt . Sam özvegye hét és fél éve. úgyhogy egyel?re egy mindkét fél számára kíno szünet jött létre. Dr. és átnyújtotta az egészet Donahue egyik munkatársának. aki az elnöknek tartozna beszámolni. London ek. a kutatási igazgató igyekezett a lehet? legminimálisabbra szorítani az érintk ezést a vállalat többi vezet?jével. Lord megpróbált tiltakozni az irodájába történt er?szakos behatolás miatt. és megkerülve a hivatalos utat. Andrew meg Lilian a gazdag utazók legdivatosabb szállodájában. és Martint is Sam választotta ki vezet?nek. Ne haragudjon. Quentin elmondta folytatta Ingram . minél jobban elhúzódik az ügy. ahol pazar luxuslakosztályok szolgálták a vagyonos vendégek kényelmét. hiszen ete volt a harlow-i intézet. els?sorban Celiával. aki megint ott ült Celia mellett a kihangosított telefonnál. de az orra alá dugták a házkutatási parancsot. Bill Ingram. az Igazságügy-minisztériummal. ám rengeteg egyéb dolga van az Igazságügy-minisztériumnak. Dennis Donahue szenátorral és a Hexin-W-vel kapcsolatosak. Igen itt is így látja a többség válaszolta Quentin. hogy Washingtonban elszabadult a pokol. így Vincent Lordét is. Ingram elmondta. két nappal a ceremónia el?tt. és gy teherautóval tucatnyi papírládára való iratot szállíttattak el. Celia kellemes meglepetéssel értesült arról. Úgy fest a dolog. köztük a kutatási részleg szekrényének tartalmát. Celia. hogy L ord napjai a vállalatnál meg vannak számlálva. hogy január végén Celia és Andrew. Lilian Hawthorne társaságában. Gideon Mace-szel. és hasonló so t váltott ki valamennyiükb?l a rend?rbírók jelenléte. hogy Peat-Smith lovaggá ütése bizonyos szempontból felfogható emlékünnepségként is. mert helytállónak talált . miután gratulált neki a nagyszerû kitüntetéshez. és ezek között Hexin-W a legfontosabb. Martin Peat-Smith neve valóban szerepelt azon a listán. és hármójuk har ow-i látogatása során Rao Sastri láthatóan vonzódott hozzá. felsétált vele a Capitol Hillre. Hétf?n. hogy Mace megelégelte az Igazságügy-miniszté ium bénultságát . annál kisebb az esélye annak.A házkutatás ijeszt? váratlansággal érte Celiát meg a többi vezet?t is. ezette Liliant a laborokon. De azért ne ringassák maguk okba. hogy komol ügy lesz bel?le. Így történt. a mayfairi Fortyseven Park Street Hotelban szálltak meg. többek között azért. Az új esztend? jó hírrel köszöntött be. Mindenki el?tt világos volt. így példáu bészeti laborért. hogy rossz hírekkel traktálom kezdte az alelnök . mikor is ?felsége a Buckinghamalotában fogadja majd Sir Martin Peat-Smitht. Celia telefonhívást kapott Bill Ingramt?l az Egyesült Államokból. Az ötvenkilenc éves Lilian továbbra is feltûn?en csinos asszony volt. és utána meghívta ebédelni. a húsz év korkülönbség ellenére.

hogy vádesküdtszék ül össze a Hexin-W-je tések késedelmes továbbítása miatt. Beszélni akarok vele közölte hirtelen elhatározással. Mondja kérte Celia fáradt hangon. Ráütött a hasára. Az viszont már nem szokás.. Hát ez tényleg elég sok rossz hír egyszerre sóhajtotta Celia. hogy miután az ember fe dez egy ilyen csalást. Quent int úgy informálták. Igen válaszolta Celia. Ingram szavai hirtelen összekapcsolódtak az em lékezetében azzal a beszélgetéssel.. Hát elég bonyolult. miért. és azt mondta. plusz még egy ügyben. akkor ugrani fog. amire most derült fény? Ingram mélyet sóhajtott. akik aztán a körmére néznek az élénk fantáziájú orvosnak. Más gyóg gyárakkal is el?fordult már. hogy va n-e határa a becstelenségnek. De sajnos maga ellen is. De ha az ember rájön a csalásra már amennyiben rájön . Itt és most. és Vincent jegyzetei. h ogy vádat tud majd emelni.. köztük egy Yaminer nev hoenixi orvosé is. És az igazs zter. amire most derült fény. Aláírta Yaminer jelentését.. és azonnali intézkedést köv entin szerint azóta Donahue óránként rátelefonál a miniszterre. Kiderült. Ez így van hagyta rá Ingram. Az adatai többségének semmi köze a valósághoz. és kü betegeket írt bele az anyagába. most már biztos. maga ta egyszer. Én is figyelem Vincentet. akkor a minisztériumnak. és. Van egy ilyen ér zésem. Mit is lehet erre mondani? Azon töprengett. Mikor megjelentek nálunk azok a rend?r bírók és házkutatást tartottak. igen. hogy hol tart az ügy. még miel?tt elküldte volna a kérelmet a minisztériumba. Ha a jöv?ben mit árthat a Felding-Rothnak vagy magának. úgy kapott rajtuk. mint valami karácsonyi ajándékon. szerepelt az anyagban egy sor orvosi tanulmány. hogy Vincent felfedezte a. miért gyûlöl minket annyira. Rögtön ezután Donahue felhívta az igazságügyminisztert. benne hagyja a minisztériumnak küldend? iratcsomagban. mikor átküldtük shingtoni minisztériumba a Hexin-W engedélyeztetési kérelmét. Vincentnél van a rejtély kulcsa folytatta Ingram. mi baja annak az alaknak a Felding-Rothszal. Illetve micsoda? Ööö. Rögtön elmondom. és amelyekb?l egyértelmûen kiderül.. és mintha megfagyna a vér az ereiben. Azt hiszem. biztos abban. Celia a hallottakat mérlegelte. Illetve. Mondja meg neki. Közöttük Yaminer aktáját is.. ahányszor Mace-re t erel?dik a szó. Hát persze hogy nem. bár nem most hallok el?ször ilyesmit. Üljön fel az els? gépre. t Yaminer csalására. Még most sincs róla fogalmam. amit Lorddal folytatott a szenátusi meghallgatások idején Akkor megvádolta a férfit. aki most már személyesen is belefolyt a dologba Donahue miatt. Az Igazságügy-mi ztériumban már ott van a hamis tanulmány. Emlékezett a washingtoni ügyvéd figyelmeztet? szava ira a szenátusi meghallgatás után. Ezt el is hiszem. hogy parancs. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. de igyekszem minél érthet?bben el?adni. Mace-r?l van szó. Emlékszem. Celia pontosan tudta. Ebben a dossziéban tal néhány kézzel írt jegyzetet. hogy Yaminer hamis tanulmányt készített. hogy fogalma sincsen. hogy a végs? felel?sség a magáé volt és ezt az érvelést támogatja Donahue. Vincenttel? Igen. Ki ellen? Természetesen Vincent Lord ellen.. mi az a plusz még egy ügy". magukkal vit ek bizonyos iratokat Vincent részlegéb?l. . Celia. Azzal fo gnak érvelni. és csatolta a gyógyszeredélyeztetési kérelemhez. Qu zerint Donahue a maga skalpjára pályázik. Hát ennyi volna mondta végül Ingram. amik Vincenttõl származnak. Celia csak hallgatott.. Szóval..r Donahue meglátta az iratokat. hogy a szenátor összedörzsölte a kezét. Tartogat még vala Sajnos. hogy hazudott a bizottságnak. Hát ez kínos jegyezte meg Celia . benne a Hexin-W klinikai kip róbálásának adataival.. Celia. és arról. Dr. De honnan tudhatja azt bárki. Mondja Bill. hogy valami ilye tam . El?ször is. Pedig Vincent éppen ezt tette. és a repül?térr?l egy nesen jöjjön ide hozzám.

. és a hatvanegy événél öregebbnek. ami a vállalattal kapcsolatos. Na. De mit érne el vele? Lordnak meg Mace-nek persze a végét jelentené és ez még nem is lenne baj. most szinte folyamatosan rángatóztak. Dr. mikor ügynökképzési igazgatóhelyettes volt. Lord mond hidegen -. Maceszel kapcsolatos. a vezet?kre.. és hagyja. Beszélt arról. mikor Mace késleltette a Montayne engedélyezését. öngyil osságának valódi. Jordanék szállodai lakosztályának nappalijában voltak. annak ellenére. Semmiféle kötelezettséget nem vállalok. akkor csak egy lehetséges megoldás van. hanem tartsák talonban. Azzal próbálta a köztük lév? hûvös viszonyt egy kicsit legíteni. Nem szándékozom megtárgyalni magával a szégyenteljes Yaminer-ügyet. A magam védelme pedig csak rám tartozik. hogy megismerte a gyászos igazságot? Ha a lelkiismeretére hallg at. Lefogyott és arca még keskenyebb lett. Ugyanakkor egyszeriben minden megvilágosodott: Sam kétségbeesése és bûntudata.. Hogy sikerült a zsarolás. kezdve Mace akadékoskodásával. hogy ne adják át ratokat az igazságszolgáltatásnak. amit a Felding-Roth elnökeként fog hozni. Ám akkor Lord hidegen visszautasí a közeledését: Jobb lesz. És mi lesz most. hogy megzsarolják Mace-t. Mace gyûlölete a Felding th és mindaz iránt. és an fordult Lordhoz szakmai tanácsért. Gideon Mace. Ha akarja. a sértésekkel. ezúttal megfogadom a tanácsát. szólítsák egymást keresztnevükön. Ne kerteljen. Leülhetek? Igen válaszolta Celia. amit érdemel Vincent Lord.. Tényleg történt valami. Ezt nem teheti meg. Celiának eszébe jutott egy régi eset. Lord. a h osszú és értelmetlen id?húzással a Staidpace jóváhagyásánál amir?l kiderült. hogy D . hogy igyekezett megtudni valami kompromittálót Mace-r?l. Jordan. mélyebb oka.. és szánalmas rra a kérdésre. hogy mindenki megkapja. gondolta Celia. hogy így találkoz ott abban a georgetowni buzibárban Tony Redmonddal. hogy javasolta. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk pozíciója bségnek. hogy elhatárolja magát önt?l.. akkor mindent tudni akarok. megviseltnek látszott. Mace-nek ?szinte kételyei támadtak az ausztrál jelentés miatt.. Értesíteni minderr?l a hatóságokat. De amennyiben igényt art arra. mert mindezek befolyásolhatják a jöv?beli döntéseit. a részvényesekr . Sam t úgy döntöttek. Hát jó adta meg magát Lord. Hog y megvette Redmondtól azokat a Mace-t terhel? dokumentumokat. hogy miért engedélyezte a Montayne-t: Nem tudom. hogy ez lehet? séget ad a vállalatnak arra. én viszont nem. Lord fáradtnak. a Felding-Roth és ? maga is.. hogy megtudta. amelyek azel?tt csak néha rándultak meg.. ha akarom. ha a vállalat becsületén is csorba esne.. Celia most már mindent tudott. Eddig álltak. Lord kitálalt. A nyilvánossá . Dr. Hogy érti.Ott álltak egymással szemben. és szemében a diadal szikrája csillant. Mégis muszáj volt megtudnia. Megtehetem. én is gyûlölném magunkat. valóban bárcs ak ne tudta volna meg soha. és itt els?sorban a cég dolgozóira kell gondolni. amir?l maga tud. aki kés?bb beleegyezett. a beosztottakra. Mace összeomlása a szenátusi meghallgatáson. a legkevésbé sem önre. De nem fogja szívesen hallg bánni fogja. hogy maga gondoskodjon az ügyvédi védelmér?l természetesen a költségeket is beleértve. és hogy ezzel cinkosokká váltak eg bûnügyben. hogy a vállalat a védelmére keljen. Elmondott mindent tövir?l hegyire. És hogy két évvel kés?bb. hogy mindent? Történt valami a múltban folytatta Celia .. Celia meg Vincent Lord.. és arra gondolt. Hallgatom. gondolta Celia. Ám az már annál nagyobb baj volna. a szer biztonságosságával ka csolatban.? nézett rá Lord meglepetten. Ha én lennék Mace. Lord most egy székre mutatott. a dolog Dr. Elmondani a teljes igazságot. és ? is leült.. Az arcizmai. legfeljebb csak annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. Lord elhallgatott. Azt iszem. Ezt meg kell értenie. Mace minisztériumi kollégájával. Dr. mert maga ellen is vádat fognak emelni vágott vissza Lor d. Hagyni. Hogy kétezer dollárt fiz etett értük és hogy ezt az összeget jóváhagyta Sam. Mrs. hogy életment? .

Hamarosan sor került Martinra. hogy holnapután.e. Martinnal már elpróbálta egy szer a ceremóniát az udvari számvev?. és szenvedélyesen. és csendesen hozzátette: Majd én elintézem a helyfoglalást. hogy megveti ezt a nyomorult férget! Életében még soha nem viszolygott ennyire senkit?l és semmit?l. És azt is alaposan meg kell gondolnia. Az események gyorsan követték egymást.. Ráadásul zenés álomban van része: a második brit gyalogos katonazenekara játssza fent a galérián az Egy kora reggelen fülbemászó dallamát. de ez a gkevésbé fontos. Úgyhogy elhallgattatja a lelkiismeretét. A türkizkék színû selyemruhát visel? királyn? mosolygott. és mozgolódás támadt a bejáratnál. jobb térdét ráhelyezte. Kissé el?rehajtotta a fejét. ám így is felejthetetlen volt az alkalom. hogy majd a ceremónia kezdetekor bevezessék a terembe. Csak ? maga tûnhetne fel jó színben. meg a többi tudósra a kutatási igazgatóságon. úgyhogy Andrew a British Airways B oeing 747-esére foglalt két els? osztályú helyet. A királyn? átvett egy kardot a mellette álló udvaronctól. és fent a galérián a karmester pálcáját ütésre készen felemelte a leveg?be. meghajolt. De nem. Andrew egy óra múlva érkezett vissza egy kórházlátogatásról. Mo t pedig ?t. A libériás inasok kitárták a nagy kétszárnyú ajtót.indulok. követve az utasításokat. Ha akarsz. és. Úgy látom. aztán Mace-t. Az ajka körül kísérteties mosoly játszadozott. a bal a földön maradt. M artin. ki-ki vérmérsékletének megfelel? izgalommal? Vag ehet. és finoman megérintette vel a térdepl? Martin jobb. A bálterem közepe felé tart Kötelességtudóan követte a f?kamarás és a belügyminiszter.. akit a lovagrend kommendátora vezetett fel. Minden méltóságteljesen és olajozottan zajlott .. Aztán minden elcs ndesedett. neked megvan a magad baja. a vendégek pedig felpattantak ül?helyükr?l. hogy mit érne el azzal. düht?l elfúló hangon ráordított Lordra: Tûnjön a szemem el?l! Takarodjon! Lord felállt és kiment a szobából. Mert nincs más választása. ami miatt rögtön vissza kell repülnöm a parti után mondta neki Ce Ez azt jelenti. Megkezd?dött a kitüntetések átadás r most halkan egy Strauss-valcert játszott. hogy ennyi id? után semmit. Az egyenruhások mind tisztelegtek. ha nyilvánosságra hozná ezt a gyalázatot? A válasz az. A karmester intett a pálcájával.. Nem fedi fel a gaztettet. aztán egyet el?re. hogy ez az egész csak álom? Ez még álomnak is gyönyörû. A királyn? váltott néhány szót minden kitüntetettel. tett el?re három lépést. és így cinkossá válik. A férfi ezután felegyenesedett. majd bal vállát. Ó. Történt valami. A zenekar hirtelen elhallgatott. Csütörtök délután otthon lesznek. És ezt Lord is pontosan tudta. és fél lépést tett a. aki ünnepi egyenruhában feszített. El?ször önmagát demoralizálta ez az ocsmány alak.. Yvonne igyekezett az emlékezetébe vésni minden pillanatot. Yvonne-nak úgy tûnt. nyugodtan maradhatsz még egy-két n apot. Tényleg a Buckingham-palotában van? Tényleg ? ül a bál teremben a többi vendéggel együtt. utána pedig Samet. a térdepl?zsámolyhoz me . Veled megyek jelentette ki Andrew. Az asszony felugrott. és a királyn? bevonult a terembe. mégsem álmodik. 21 Yvonne alig akarta elhinni. hogy a királyn? a nyakába tehesse a vörösrany szalagon függ? arany rendjelet. akiknek a hozzátartozói mind valami magas kitüntetés várom ai? Valóban a királyn?t várják valamennyien. aki most kint vár kozik. hogy Martin . Már egészen b iztos volt abban. A csütörtöki Concorde New Yorkba már tele volt. Az ? drága Martinjával érkezett a palotába. Várta . hogy ? is hallgatni fog. és felcsendült a brit himnusz.

Hideg. Csend lett. egyb?l a tárgyra térnék. Martin kezdte Celia . Ahogy beesteledett. meghajolt és k teremb?l. Kicsit csalódott volt. Délután ötkor kezd?dött. az volt. Most. Szeretnék még ma este néhány szót ni veletek. Úgy semmiképpen. láthatóan remekül érezték magukat. Jaj. A királyn? igen jól tájékozott hölgy súgta vissza Martin mosolyogva. Átjönnétek-e Yvonne-nal az Egyesült Államokb elvállalnád-e a génsebészeti kutatásaink vezetését mint alelnök és az új laborok igazgatója? ezet kapsz. és ezzel kap csolatban titokban megsúgta Cellának. Martin és Yvonne gyalog sétáltak át a Dorchester Hotelból a közeli Fo rtyseven Park Street Hotelba. A parti alatt Celia odament Martinhoz. Végül Martin így válaszolt: Ez igazán nagyszerû ajánlat. Másokhoz hasonlóan ? is lefogyott a szert?l. hogy nem találkozott a walesi herceggel és feleségével. milyen fan asztikus felszereltségüek lesznek a laborok. hogy talán majd ehhez is hozzászokik. hogy komoly beszélgetésbe merülnek. El? re megmondták neki. Celia tudta. Az egyetlen dolog. és kora estig tartott Több százan tették tiszteletüket. hogy a laborok felszereltsége a legigényesebb génsebészeti ku ak is megfeleljen. Megkérte az id?s férfit. Nagyon sikeres volt Celia és Andrew fogadása. Arról biztosan tudsz. Mindenki arról beszél. már min den megtörténhet. Celia. és mindent elkövetünk. hogy valószínûleg nem lesznek jelen. ? mégis reménykedett benne. Yvonne sóhajtott. hogy a Felding-Roth létrehoz egy génsebészeti központot. Néhány perc múlva Martin csendesen belopakodott a terembe. és leült Yvonne mellé. hogy hagyja el ezt a megszólítást. ami az utóbbi id?ben zavarta Martin magas kitüntetésével kapc solatban. azt kutathatod. A hotelban valamen nyien kényelmesen elhelyezkedtek Jordanék lakosztályának kellemes nappalijában. Mégpedig azért. Celia. de az öregúr hajthatatlannak bizonyult. és csendesen azt mondta neki: Andrew és én holnap kora reggel ind