Arthur Hailey Keserû pirula Arthur Hailey Strong Medicine

...mert kétségb'esett Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít, Vagy éppen semmi. Shakespeare: Hamlet

Úgyszólván eláraszt bennünket a felmagasztalt orvosságok végtelen b?sége, és íme, itt egy újabb. Thomas Sydenham, orvos (1624-1689)

Személyes közlés Az írótól olvasóinak

1979-ben, a Túlterhelés címû könyvem megjelenésével egy id?ben bejelentettem, hogy vi szavonulok. Elfáradtam. Az életemet kiteljesedettnek éreztem. Hálás voltam és vagyok az olva sók millióinak világszerte, akik sokféleképpen gazdagították az életem, többek között úgy is, ?vé tették számomra a visszavonulást. Hátralév? éveimben több id?t akartam tölteni drága feleségemmel, Sheilával, bejárni v világot. Pecázni akartam, végre annyit olvasni, amennyit mindig is szerettem volna, e lmerülni a zenehallgatásban, és még ezernyi olyan dolgot mûvelni, amit aktív író nem engedhet g magának. Amit viszont nem tudtam: már ekkor veszélyben volt az életem a koszorúereim többször i elzáródása folytán. Ezt nem sokkal kés?bb diagnosztizálta barátom és orvosom, Dr. Edward Ro ns San Franciscóból, és azonnali mûtétet javasolt. A beavatkozást négyszeres bypassmûtét n Cooley és csapata végezte a Texas Heart Institute-ban, amelyre életem végéig hálával fogok ondolni. Sheila pontosan úgy támogatott, mint hosszú és szeretetben eltöltött házasságunk alat mikor. Több mint véletlen, hogy ennek a könyvnek a f?szerepl?jét Celiának hívják, ami kiejtés igencsak hasonlatos a Sheilához. A jól sikerült operáció után tökéletesen felgyógyultam és tele voltam energiával. Oly

, hogy Sheila egy napon így szólt hozzám: Szerintem megint könyvet kéne írnod. Megfogadtam a tanácsát. A Keserû pirula lett az eredménye.

1984. április 5.

A. H.

Prológus: 1985

A Boeing 147-es els? osztályán, félórával a londoni felszállás után Dr. Andrew Jordan felesége keze után nyúlt, és gyengéden megszorította. Ne idegeskedj már kérlelte. Semmi nem történhet. Abban biztos lehetsz, hogy valami történni fog válaszolta az asszony. Dennis D onahue majd gondoskodik róla. Andrew elhúzta a száját a populista New England-i szenátor nevének hallatán. Már fe m a fogamat az ebédre mondta. Muszáj volt olyasmir?l beszélned, amit?l elmegy az étvágyam Ne komolytalankodj, Andrew. Emlékezz rá, hogy halálesetek is történtek. Méghozzá a szer miatt. Ehhez neked személy szerint nem sok közöd volt. Az mindegy. Ha nyomozás indul az ügyben, én sem maradok ki. Börtönbe is kerülhetek. A férfi megpróbált kedélyeskedni. Egyel?re, ha jól látom, még szabadlábon vagy, de s leültetnének, ígérem, hogy mindennap meg foglak látogatni, és viszek neked süteményt, amibe zek lesznek belesütve. Jaj, Andrew! Az asszony odafordult feléje, arcán szeretettel és szomorúsággal veg es mosoly. Milyen nagyszerû dolog, gondolta a férfi, hogy huszonnyolc évi házasság után is bámul i tudja az ember a feleségét, szépnek tartja, intelligensnek meg er?snek. És, tette hozzá magában, még csak azt sem lehetne ráfogni, hogy elfogultan ítéli meg. Ezeknek és más jó tulaj ságoknak a felesége ezerszer tanúbizonyságát adta. De jó az ilyet látni szólalt meg mellettük egy n?i hang. Andrew felnézett. Ragyogóan fiatal, vidám stewardess állt mellettük, és nézte, ahogy ogják egymás kezét. A szerelem nemcsak a fiatalok el?joga mondta a férfi pléhpofával. Valóban? A stewardess hasonlóan év?d? stílusban válaszolt. Ez nekem soha nem ju t az eszembe. Kérnek még pezsg?t? Igen, kérünk szépen. Észrevette, hogy a lány alaposan szemügyre veszi. Bár nem volt hiú, tudta, hogy még mindig jó külsejû férfinak számít, és ez olyasvalakinek is feltûnik, aki kora alapján a lánya e. Hogyan is írt róla múlt héten az a londoni újságíró? A fehér hajú, jóképû, kitûn? orvos f

rew-nak határozottan tetszett a jellemzés, bár a cikk olvastakor ezt nem mondta. Az el?tte gyöngyöz? pezsg?t nézve hátrad?lt az ülésen. Élvezte az els? osztályú utazá mes velejáróit, még ha ezúttal nem értékelt is olyan különlegesnek semmit. Persze csak a fele pénze tette lehet?vé a fényûzést. Igaz, hogy az ? tisztes, jól men? belgyógyászi jövedelme is end? lett volna a kényelmes élethez, mégsem flancolt volna az els? osztályon London és New York között, arról nem is beszélve, hogy soha nem tudott volna megfizetni egy kis magánre pül?t, amivel a felesége és néha ? is Észak-Amerika fölött röpködött keresztbe-kasul. Nem jól mondom, helyesbített magában: mostanáig röpködött. Egyel?re teljes volt a biz nytalanság az asszony jöv?jével kapcsolatban. Érdekes módon a pénz soha nem képezte közöttük vita tárgyát. A felesége kezdett?l fog szkodott ahhoz, hogy legyen minden kett?jüké. A bankszámláik mindig is közösek voltak, és bár stanában Andrew sokkal kevesebbel hizlalta havonta a számlát, mint a felesége, egyikük sem bajlódott összehasonlító számítgatásokkal. Gondolataiba merülve tartotta a felesége kezét, míg a 747-es nyugat felé dübörgött a sze alattuk hullámzó Atlanti-óceán fölött. Andrew szólalt meg egyszer csak az asszony , olyan nagyszerû veled. Mindig számí hatok rád. És mindig er?t adsz. Ez érdekes válaszolta a férfi. Éppen az el?bb gondoltam arra, hogy milyen er?s agy. Többféle er? létezik. És nekem a tiédre van szükségem. Megkezd?dött a szokásos sürgés-forgás, az ételfelszolgálás el?készítése. Lenyitották sztalkákat, amikre fehér abrosz és ezüst ev?eszköz került. Bármi történjék is, harcolni fogok mondta kis id? múlva a felesége. Hát nem mindig azt tetted? Az asszony, mint rendesen, most is alaposan meggondolta a választ. Néhány napo n belül választok egy ügyvédet magamnak. Megbízhatónak kell lennie, de semmi esetre sem hiva lkodó alaknak. A teátrális fellépés hiba volna. A férfi megszorította a kezét. Így beszél az én kis feleségem. Az asszony visszamosolygott rá. Mellettem fogsz ülni a tárgyalóteremben? Mindennap. A betegeim addig majd magukat gyógyítják. Ezt persze nem teheted meg, de szeretném, ha mellettem lennél. Vannak rajtam kívül is orvosok. Majd valaki helyettesít. Talán sóhajtotta a felesége , talán egy jó ügyvéddel csodát tehetünk. Andrew belenyúlt a késével abba a kaviárhalomba, amit az imént tettek elé. Bármilyen zorongató gondjaik is vannak, ezt nem lehet kihagyni. Könnyen megtörténhet mondta, miközben a kaviárt szétterítette a pirítóson. A ke is csodával kezd?dött. És azóta is történt egynéhány, amiket persze te varázsoltál. Miért ne csoda? Ezúttal csak teérted. Tényleg csoda volna. Csoda lesz javította ki gyengéden a férfi. Andrew lehunyta a szemét. A pezsg? és a magasság elálmosította. De félálmában is eszé tott az els? csoda. Nagyon régen történt.

Elsõ rész 1957-1963

l

Haldoklik a felesége, John. Már csak pár órája van hátra mondta halkan Dr. Jordan te az el?tte álló, kezeslábast visel?, sovány fiatal férfi sápadt, gyötr?d? arcát, és hozzáte ha valami mást mondhatnék, de úgy gondoltam, hogy az igazságra kíváncsi. New Jersey államban voltak, a morristowni St. Bede's kórházban. A kisváros esti forgalmának messzir?l beszûr?d? zaja alig zavarta azt a dermedt csöndet, ami közéjük teleped ett. A kórházi világítás gyér fényénél Andrew látta, ahogy a beteg asszony férjének ádámcsutk n megrándult, miel?tt ki tudta préselni a szavakat: Nem tudom elhinni. Hiszen csak m ost kezdtük. A legelején tartunk. Tudja, hogy van egy kisbabánk is. Igen, tudom. Ez olyan... Igazságtalan? A fiatalember bólintott. A tisztességes, jóravaló embernek már a külsején is látszott ogy dolgos. A huszonöt éves John Rowe csak négy évvel volt fiatalabb Dr. Jordannál, és láthat nagyon rosszul fogadta a hírt, ami nem is volt csoda. Andrew szerette volna megvi gasztalni. Bár eleget találkozott már a halállal és felismerte a halál közeledtének jeleit is mindig nem tudta, hogyan közeledjen egy haldokló barátaihoz vagy családjához. Legyen az o rvos nyers, egyenes, vagy amennyire lehet, kíméletes? Ezt nem tanították az egyetemen és kés ?bb sem. A vírusok az igazságtalanok mondta. Bár legtöbbnyire nem úgy viselkednek, mint a vírus Maryvel. Általában reagálnak a kezelésre. Hát nincsen semmi remény? Valami gyógyszer, ami...? Andrew megrázta a fejét. Nincs értelme részletekbe men?en válaszolni a kérdésre, ami

és az öml? es?t az ablaktáblának vágta. Noah Townsenddel konzultált. hogy rosszul van. Javulás helyett Mary Rowe állapota egyre csak romlott. Még szükségünk van egy vérvizs hogy megbizonyosodjunk fel?le. mikor egy órával korábban a praxisbeli id?sebb orvostársával. ami magára nem fog vonatkozni. Arra már rájött. Különben teljesen mindegy. de aztán másnapra jobban lett. Ezután üzent Andrew a szomszédos városka. ügynökn?khöz még nem. emelkedett. ahol valószínûleg eg zött élelmiszert árusító keresked? volt a baj okozója. Hogyan ne megszabadulni t?le? Tudta. És ebben tévedett. Boonton gyárába. Akkor Townsend azt mondta Andrew-nak: Maga mindent megtett. Már b?rének egye etein is látható volt a sárgaság. Igen. mert olcsó volt. Már a nevér m emlékezett. hogy FERT?Z?. t éjszaka. A n? halvány mosollyal azt kérdezte. és azt válaszolta: Azt felejtse el! Az csak statisztik ai adat. r megjelent Andrew rendel?jében. és úgy gondolta. sárgás árnyalatú volt. elmagyarázta neki. Ma volt péntek. a helyiek f?ztjét ette és az ? vizüket itta. megnagyobbodott májat. hogy azzal a maradék öt százalékkal mi történik? Andrew elnevette magát. A kutyaúristenit! Ez tényleg igazságtalanság. öles b etûk hirdették.hangzana: Még nincs. helytelen volt: minden keserûségét és hara azon az átkozott gyógyszergyári ügynökn?n töltötte ki. id?nként felsüvített a viharos szél. Ami a kezelést illeti. és tartalma-sz?l?cu normál sóoldat. hogy hol van és miért. amiben a néma. Dr. csak arra. fertõzõ máj adásból eredõ akut kómának. ami három-négy hónapig is eltarthat. mint korábban. nem ismerte fel sem Andrew-t. hogy fert?z? májgyulladása van. Ilyesmi gyakran történik olyan országo ahol a higiéniai körülmények kezdetlegesek. Az infúziós állvány ott állt az ágy mögött. mert Mary Rowe láthatóan megrettent. akkor is csak Mary Rowe esetén tépel?dött. A belekb?l származó ammóniáról volt szó. Andrew hozzátette. Ekkor közölte Andrew John Rowe-val. Rowe elmondta. egy kis ócska laktak. Aztán tegnap már szellemileg is megzavarodott. 38 °C-os láza volt. amir?l azóta belátta. Szörnyen érzi magát. Hétf?n a törékeny és csinos Mary Rowe láthatóan rosszul érezte magát. Ez az egy ágy volt a szobában. és m t a többi beteget fogadta a rendel?jében. Az isten verje meg! Andrew a magas fémágyra pillantott. hogy minde n valószínûség szerint fert?zött ételt vagy vizet fogyasztott Mexikóban. hogy az orvostudomány mai állása szerint erre nincs lehe t?ség. aki egy héttel még egészséges és aktív volt. hogy szemüveget viselt és pimaszul fiatal volt. De akkor sem lett volna túl sok értelme ugyanezt elmondani. de nekem máris meggy?z?désem. Panaszkodott is. ami a b?rét egyre riasztóbban sárgáv te. A kínzó tehetetlenség egész csütörtökön egy percre sem hagyta nyugodni Andrew-t. a folyosón pedig. amivel a fol atosan romló máj nem volt képes többé megbirkózni. sem a férjét. De most újra el?vette. még rosszabbul. B-vitamin-keverék Mary Rowe alkarjának vénájába csöpögött egy tûn keresztü en besötétedett. n Rowe dolgozott. aki délután kereste fel az irodájában. Még ennél is kritikusabbnak bizonyult. hogy múlt hónapban Mexikóban járt a férjével egy rövid vakáción. aki egyben a kórház f?orvosa is volt. hogy az emberek kilencvenöt százaléka tökéletesen felgyógyul a tegségb?l. szinte még csit ri. És az élete utolsó éjszakája ennek a fiatal feleségnek és anyának. Igen. . Vérének Billrubinszintje csak emelkedett. hogy a gyógyulást a felhalmozódott ammónia gátolja. Kérdéseire a n lmondta. Én sem csináltam volna másként. fokozódó sárgaságot okozva. a bejárat mellett. Mrs. Azonnal felveszem a kórházba mondta neki Andrew. nagy valószínûséggel zöldfülû a szakmában. hogy négy nappal azel?tt ugyanezek a tünetei voltak és még hán yt is. hogy a hirtelen jött betegség már el i múlt. ám nem sok eredménnyel. hogy szerdára a vizsgálatok tanúsága szerint v veszélyesen megn?tt az ammóniatartalma. hog y a felesége állapota nagyon súlyos. Megtapintotta a lágy. Ezután pedig. Eddig még nem találták meg az ellenszerét az elõrehaladott. a leghatásosabb az intravénásán a testbe juttatott megfelel ? folyadék. ak ügynökökhöz volt szerencséje. Azt sem tudta. Andrew megvizsgálta Mary Rowe szeme fehérjét. gyönge és nincs étvágy a. mozdula tlan alak feküdt. de Mary nyilván pár napon belül hazamehet a k ból. amit tudott. Végül olyasmit tett.

de nem valószínû válaszolta Andrew. Ám amikor a n? ar ról a legújabb antibiotikumról kezdett csacsogni. Meg f rni engem Mary? Nagyon sajnálom. Az els? oldalon öles szalagcímek hirdettek valami szputnyikot egy mûholdat vagy micsodát. h ogy hagyják csöpögni az infúziót. Ezen Andrew kés?bb eltûn?dött: ugyan mit köszön neki ez az ember? Eszeveszetten vágy ott egy csésze jó forró kávéra. Ludlow is odaszólt neki telefonon: Dr. hogy kint várakozik. aggódom a Rowe nevû betege miatt. már világos v hiába reménykedtek. Andrew belenézett a Newark Siar-Ledger-be. Eszméletre tér még. hogy beavat engem is abba a szédületesen fontos dologba. Megtisztelhetne azzal. Az egyetlen. ahol kényelmesen. Ezek az alakok többek között sztetoszkópoka vosi táskákat osztogattak. ha a Felding-Roth ozzá hasonló cégek inkább egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznának. hogy a tíróit nem lehet eléggé korán megnyerni maguknak. sem pedig rosszabb. Elmondta. egy új ûrkor hajnalát hirdetve. Mialatt kihûlt. ha az ügynökn? id?közben nem szedegette volna össze a papírjait meg a mintáit. Most pedig. és öss az eszközökre valót. szégyenkezve a kitörése miatt. A kávé tûzforró volt. míg ikai tudósok meg vannak döbbenve és megalázva érzik magukat az oroszok technológiai fölényét . Az újságcikk rint Eisenhower elnök várhatóan utasítást ad majd az amerikai ûrprogram felgyorsítására. hogy segíteni tudjon a betegén. ahelyett hogy büszkén kopogtatnának mindenütt a hetedik nekem-isvan-már antibiot kummal. amit tenni tudnak. hogy Mary Rowe állapota az ammón iamérgezés miatt válságos. Andrew tartozott közéjük. inkább megtartotta a függetlenségét. Mikor Andrew belépett. aminek okán a pokolba kíván engem. hogy Andrew a hír hallatán azonnal a kórházban termett. mégis. Mary Rowe-n. Mary Rowe állapota visszafordíthatatlannak látszott.. De amellett. De megvolt az az el?ny e. és befészkelte magát egy öreg ütött-kopott fotelba. Már ne ka maradni. hogy rendkívül aggódott Mary Rowe miatt. Igaz. és a f?z?ben folyamatosan ott g? zölgött a kif?tt kávé. Ezzel az egésszel egyetemista korában találkozott e mikor szüntelenül ott sündörögtek a diákok körül a gyógyszergyárak képvisel?i. és elindult a szag után. de Andrew kifejezetten visszataszítónak találta ezt a házalást. am t az oroszok l?ttek fel nagy csinnadrattával. volt a nagy cégeknek egypár valóban kitûn? gyógyszere. mígnem a n? azt mondta: Maga nem is figyel rám. és talán még elnézés s kért volna. mint itt magát hallgatni. Talán mert jobb dolgom is volna. Én akkor is itt maradnék. távozóban az ajtóból vissza nem szólt volna: Jó napot. üres volt a kis helyiség. mikor beszóltak neki. Jordan. már útközben hogy semmiféle h?stettet nem tud véghezvinni.A Felding-Roth Pharmaceuticals gyógyszergyár munkatársa volt. Ezen a délel?ttön már a f?n?vér. a nap vége felé. Köszönöm. ám valami ösztön azt súgta neki. és maró gúnnyal hozzátette. doktor. doktor mondta tegnap a Felding-Roth gyógyszergyár ügynökn ?je . ami nagy valószínûséggel sem jobb. mint a már létez? hat. de néha nagyon magányosan érezte ma gát. Kezd kómába esni és már egyáltalán ni ek reakciói. Andrew a kórházba sietett. Bár ?t sem vetette fel a pénz. Természetesen maradhat. Kés?bb Andrew eltûn? dött azon. Lopja a drága id?me t. egy postarekesszel meg egy tévével. hogy jobban örülne. A n?vérek itt lesznek a közelben és beszélek az osztályos o vossal is. tudva. An drew gondolatai messze elkalandoztak. hogy még ne induljon haza a legénylakásába Noa nsend felesége. kitört bel?le a gyógyszergyárakkal és az er?szakos eladá módszerekkel szembeni összes felgyülemlett ellenszenve. Hilda szerezte neki . doktor úr? kérdezte John Rowe a könnyeivel küszködve. hogy itt megtalálta az ember a néhány percnyi magányt. Andrew ekkor hirtelen abbahagyta. Az orvosok pihen?szobája rideg. Egy kórházi orvos volt a mély kómában lév? Mary Rowe melle Bár természetes. Talán azér mert arra gondolt. doktor úr. doktor és ett?l elöntötte Andrew agyát a vér. És ekkor Andrew-ból ömleni kezdett a szó.. amiket néhány diák heves farkcsóválás közepette elfogadott. az. miért is fogadta egyáltalán. Töltött magának a kávéból. szem len lyuk volt kevés bútorral. Azóta Andrew egyetlen milliméterrel sem került közelebb ahhoz. hogy esetleg megtudhat valami hasznosat t?le. Ez bizony durván hangzott és egyáltalán nem vallott Andrew-ra. az vosok hátsó felének tisztára nyaldosását. Mrs. ami megállítja a tú iaképz?dést. És reménykednek. amit a gyára épp akkor dobott piacra. Ennyit a tegnapról.

ho gyan fektessék be. gondolta magában. Voltam a rendel?jében. Jordan. hogy meg próbálom a kórházban. hogy valaki már próbálkozik ilyesmivel válaszolta gyorsan Andrew. Mikor Andrew kinyitotta a száját. hogy.a kórházban fejezte be a mondatot a n?. hogy cégem.. hogy emlékszik a nevemre. hogy ez privát szoba förmedt rá Andrew. Nem jutott e a n? neve. dolta. Örömmel hallom. csak arró nem volt információm. tudom. hogy ez a döbbenet hamarosan az orvostudományt is eléri. Most következnének a humán kísérletek. Mióta másfél éve betársult Dr. Pocsék egy id? van.. és élesebbé vált a hangja. mint amilyenben a maga bet ege van most. mily n sok pénz folyik havonta a bankszámlájára. doktor.rew merte remélni. hogy tanácsokat adjon az orvo soknak arra vonatkozólag. aki ammóniamérgezésben haldoklik. És futkosnak itt. ám még mindig nagyon sok volt a hiányosság és a megválaszolatlan kérdés. Csuromvizes e s?kabát lógott rajta. Tegnap azt mondta. Egy n?i hang szólalt meg mögötte.. Az ammónia. Még akk . aminek Lotromycin a neve.. de még mindig nem értem.. Celia de Grey vagyok tette hozzá a lány türelmetlenül. én viszont abban vagyok biztos.. és ha már megvan. Igen. ami a belekben lév? baktériumok által termelt ammónia mennyiségét csökke . biztosan egész jól nézne ki gy levette az es?kabátot. elhatároztam. a Felding-Roth négy éve dolgozik eg y olyan gyógyszeren.. doktor. Nyomban megérti. ami m ig szórakoztatta és lenyûgözte.. Ha nem haragszik. A Medical Economics els? számú feladata az volt. már sikeres ál latkísérleteket végeztek. elégg yomós indokom volt rá. Miss de Grey.. Történt ugyan ném -haladás. Új és cseppet sem kellemetlen tapasztalás volt. doktor. és jobb nak rá. biztosan tudja. Andrew félig felemelkedett ült? helyéb?l. Arra álmomban sem gondoltam. látszik. levette a szemüvegét. Ne haragudjon. amit eddig még csak állatokon próbáltak ki? Minden új gyógyszernél van valaki. a kiadványt els?sorban orvosok olvassák. én inkább lemondanék az úttör? orvos szerepér?l válaszolta Andr Az ügynökn? szkeptikusan felhúzta a szemöldökét. de kellemes hatást kelt a magas an fekv? arccsontjával. A n? elsimított a homlokából n ves hajtincset. bárcsak. hogy folynak a gyárunkban ilyen irányú kutatások. Félretette az újságot és kézbe vette a Medical Economics magazin egy példányát. Igen. illetve költsék el. Andrew meglepetten látta. hogy válaszoljon erre az újabb arcátlanságra. és elkezdte hámozni magáról az es?kabátot. míg a n? leveg?t vett . Miss. mert a pénzzel való bánásmódot se egyetemen. hogy anyagi szempontok domináljanak a munkájában. De úgy gondoltam. Barnás haja csatakosan csüngött. Tegna nem tudtam elmondani mert nem hagyta . B nem állt szándékában engedni. Gyors mozdulatokkal letette az aktatáskáját. hogy er?s egyé gel áll szemben. Andrew újból szemügyre vette. Ha jól értem magát.. Szereztem Lotromycint. Fiatal vo nem lehetett több huszonnégynél. hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés. Tudtam tehát arról. hogy legalább próbálkoznia kell a téma megértésével. a szemüvege pedig bepárásodott. s?t egészen jó eredmények is születtek a második világháború befejez?dése óta eltel alatt. ha végre hajlandó végighallgatni. Andrew elkezdte olvasni Az adócsökkentés nyolc módja a magánpraxisban címû cikket. Andrew megérezte.. használva azt a tizedmásodpercnyi szünetet. Magam hoztam. hogyan tudják a lehet? legtöbb pénzt keresni. Tudom. Úgy hírlett. mégis. mint a patinás New England Journal of Medicine-re. hogy van egy májgyulladásos betege. akin els?ként próbálják ki. Azt mondta. Dr. A kurva életbe! A tegnapi gyógyszergyári ügynökn? volt az. Az ügynökn? tiszta. és most el?ször roppant kínosan érezte magát. hogy az emléke z?tehetsége csak jobb lehet a modoránál. hogy adjak a betegemnek egy ismeretlen. m te. Lassan és megfontoltan beszélt. nincs tisztában azzal. A kifejlesztett gyógyszerrel. a f ejlesztés kísérleti stádiumában lév? gyógyszert. Szóval arra céloz. a n? egy türelmetlen kézmozdulattal belefojtotta a szót. Egy ilyen szer hatásos lehet az olyan válsághelyzetekben. . Ha megszárítaná a haját és megfésülködne.. Andrew hátrafordult. Miután nem volt ott. Nem igazán csinos n?. A parkolótól idáig b?rig Mi az a nyomós indok? Az ügynökn? rádobta az es?kabátot egy székre. már megint. Ezt az cátlanságot! Hogy még ide is utánajött! Úgy látszik. Townsend praxisába. hogy nincs is rossz alakja. zöldesszürke szemével mustrálta. hogy mit mondtam.

hogy a betege haldoklik. De megszereztem három órával ezel?tt a camdeni laborunk an. Most pedig ugye nem harags zik. Alá van írva. Miss de Grey. Sajnos elkéstünk azzal. de az ügynökn? türelmetlenül megrázta a fej Ezenkívül el van intézve az összes papírmunka is. Dr. Rosszabbul. déli kiejtéssel felelt: Tán valami átkozott csodát vár? Nem válaszolta Andrew kurtán.. Az aláírás ügyében Andrew a folyosón beszélt John Rowe-val. mit veszthetünk? Noah Townsend volt a vonal túlsó végén. és nyomban elfeledkezett a külvilág ról. hogy jót akar. hogy a férj már beleegyezett? folytatta Townsend. aki jellegzetesen affektáló. Andrew elmagyarázta a Lotromycin lényegét a nyers modorú texasi gyakorló orvosnak. Szerintem a betege már túl van azon a ponton. hogy segíteni lehetne ra jta. Most. egy id?sebb okleveles ápolón?. és Andrew azon kapta magát. amib?l egy el?re csak nagyon kevés készült el. bátor leány-asszonyt. Már megtettem. mind rendben vannak mondta Andrew Townsendnek. amiket a Felding-Roth küldött.. és ha még benne volnék is a dologban. ahonnan telefonált. Andrew egy baráti vacsorán zavarta meg a f?orvost. és megállás nélkül hajtottam idáig ebben a borzalmas id?ben. hogy gyógysze eket kezdjünk. Andrew csak bámulta a n?t. hogy kez kedvelni ezt az egyenes. és azt kérdezte Minden készen van? Az éjszakai f?n?vér. hogy mit kell t enni folytatta a vendég. és elmondta neki a k eti stádiumban lév? Lotromycinre vonatkozó ajánlatot. A gyógyszert nyomban asználhatja. Az ügyvezet? igazgató szerint azok a papírok. tudom. amit a Felding-Roth ügynökn?je hozott magával. Igazán hálás vagyok. most is ugyanaz a gyakorló orvos. Igen. csak ezzel foglalkozt meg azzal. Ezek szerint valóban haldoklik? Nézze mondta Andrew . tanúk is kerültek. hogy ne várjon csodát. Mindent jegyezzen fel részletesen a beteg kórlapjára. Csaknem két óra telt el. Szóval már csak az én engedélyem hiányzik? A kórház részér?l igen. Kérem. De aláírta. . Townsend.. és elnézést kérek a ko iselkedésemért. és egy gyógyszeres üveget. Andrew habozott. ha visszatérek ahhoz a csodálatos sült fácánhoz? Andrew a helyére tette a kagylót a n?vérszobában.betege haldoklik és nincs más esélye? Hogy van a betege? Az. Kinyitotta a hût?szekrényt. Ez pedig egy feljegyzés az orvosi igazgatónktól ukciók arra vonatkozólag.. mint tegnap. megkönnyíti a dolgot. Az engedélyt megadom mondta Dr. Andrew. amelyikr?l beszélt nekem. hogyan kell a gyógyszert adagolni. és alig jutott szóhoz. amint megszerezte a kórháznak és a beteg legközelebbi hozzátartozójának a beleeg . Igen. készen van. Igen. hogy már kés?. úgy reszketett a keze. mint reggel. ne tápláljon hiú reményeket és ne várjon túl sokat. Nem mintha vérmes reményeket fûznék a loghoz. Egyszerûen ilyen körülmények között. Csakúgy. John Rowe a háttérben téblábolt. Azt mondja. a felesége szobája el?tt. pontosan tudom. Elkezdett olvasni. Andrew. Úgy néz ki. hogy a kutatási igazgatónkat nyaggattam egy adag Lotromycinért. Odafordult Mary Rowe férjéhez. De az a szomorú igazság. Olyan hevesen. kezdte Andrew. van fogalma. A nyilatkozatot alig tudta John Rowe aláírni. mikor Andrew meg a f?n?vér beléptek. Bejött a és legépeltette a nyilatkozatot. atal férj hevesen reagált. Ennyi az egész. aki már csak félállásban dolgozot kórházban. Jordan. A Felding-Roth kutatórészlege készítette el a maga számára. hogy a gyógys er nem egy másik államból érkezett. hogy Andrew kénytelen volt figyel meztetni. Overton volt Mar y ágya mellett. Ez a Lotromycin leírása. aztán mégis kibökte: Kómába esett. Elértem otthon az ügyvezet? igazgatót. hogy tegnap kiléptem az irodájából. John. A nyitott aktatáskájából papíro húzott el?. De az eskünkhöz híven ne adjuk fel az utolsó pillanatig. éppen egy tálcán készítette el? az injekciós tût. hogy micsoda engedélyezt etési hercehurcán kellene keresztülmennünk? Igen válaszolta az ügynökn? ragyogó szemmel. írásban adta a beleegyezését. Még egyszer szeret angsúlyozni magának. Hát ez nem igaz! Lopjuk a drága id?t figyelmeztette Celia de Grey. Andrew átvette a papírokat. Dr. Azóta. türelmetlenül. el?ször is olvassa el ezeket.

és már számtalanszor tanúbizonyságát adta. f?nök. és mosolygott. nt leírtam. Mi ez az egész? húzta el Andrew a karját. Majd meglátja. Overton siet?s léptekkel vezette végig Andrew-t a folyosón és beszállt vele a lift be. akkor négyóránként. Ezen a napon azonban megfordította a sorrendet reggel kilenckor a St Bede's-ben volt. aki az orvosi pihen?ben várt rá. Menjen be! intett türelmetlenül Overton. de aztán arra gondolt. Egyel?re nem várt semmiféle pozitív hatást. hogy ugyanezt az adagot négyóránként meg kell ismételni. Andrew megkönnyebbülten bólintott. ha romlik az állapota rendelkezett. s?t még Andrew pillantását is kerülte. mostanra láthatóan fakóbb lett. Andrew éppen a kórház el?tti lépcs?n kaptatott felfelé. Abban még mindig két edett. A férfi halkan. Mögötte megszólalt a fiatal orvos: Fogadnia kellett volna velem. És elakadt a lélegzete. doktor! Jaj istenem. Az ápolón? el?készít eszméletlen Mary Rowe-t a fenékbe adandó intramuszkuláris injekcióra. a képzési program keretében. hogy elindult. és kiment. Magánkívül volt az izgalo mtól. de hideg. Az ápolón? beadta az injekciót. Nem volt hajlandó megszólalni. Csak a lakásába lépve jutott eszébe. A hajzata szanaszét állt. A ztán hozzátette: Ha nem a saját szememmel látnám. a jelen állapota olyan szöges ellentétben állt az éjszakai mély kómával. Az éjszakai vihar után friss. aztán ellen?rizte a beteg pulzusát és vérnyomását. Hívjanak fel otthon. Az el?tt a szoba el?tt álltak meg. De Grey. és látszott rajta. érzelmekt?l fojtott hangon válaszolt. 2 Rendes körülmények között szombat délel?ttönként Andrew tízt?l a rendel?jében fogadta geket. Amint kinyílt a lift ajtaja. Overton. én sem hinném el. de nem volt otthon. A portásuk mondta. de lelkes hang ja. és Dr. Overtonnak: A gyógyszergyár azt írta.. Isten áldja. tiszta id? volt. és aztán dél felé benézett a kórházba. Nem mozdulok innen. és el?renyújtotta mindkét kezét. Bár a mosolya még halovány volt. ám a r mos rosszabbodásnak fennállt a lehet?sége. az ápolón?t és az orvost hagyta. eakció.Értem. míg felértek a harm k emeletre. Az orvos nagyot nyelt. B?rének sár ami tegnap még egyre mélyült. de szeretném. ahol el?z? este Andrew az eszméletlen Mar y Rowe-t. Cindy? Nem. a férj s mosollyal felpattant. És rendi. hogy Mary Rowe megéri a reggelt. A texasi egy éve volt ott a kór házban. Jöjjön csak velem. Ahogy Andrew belépett. Egyel?re még én sem hiszek a szememnek mondta halkan Andrew. napsütéses. hogy felkészü e olyan érzéketlen. Mindenár n én akartam magával el?ször beszélni.. doktor! hallatszott az ágy fel?l Mary Rowe halk. Menjen már be! Andrew belépett. A tökéletesen eszméletén lév? Mary Rowe párnákkal alápolcolva ült az ágyában. hogy nagyon gyenge. éppen a kísérleti szer miatt. A beteg a kezében lév? mûanyag pohárból vizet ivott. Andrew pedig így szólt Dr. kék csi selt. ha. hogy a n? id?közben már úgyis biztosan m egtudott mindent. Andrew egy metsz? pillantással elhallgattatta. mikor kivágódott el?tte a f?b járat ajtaja. Már próbáltam hívni. a fiatal orvos újból vadul elkezdett sietni. a gyakorló orvos viharzott ki rajta.. köszönjük! John Rowe ádámcsutkája megint ellen?ri liftezett fel-le. hogy Andrew-nak csa gy szó jutott eszébe: csoda. Nincs változás az életfunkciókban.. Celia. hogy elfelejtett szólni a Felding-Roth ügynökn?j k. doktor. a férjét. Majd holnap beszél vele. Köszönjük. mintha most ugrott volna ki az ágyból és elfelejtett volna fé ködni. Megragadta Andrew karját. Telefonálni akart. Andrew követte. Aztán csendesen elköszön a férjt?l. Az orvos lehalkította a : Mi lenne ha fogadnánk? Mert szerintem semmi esélye. ahogy Andrew megfogta a kezét. Alig tudott szólni a felindultságtól. Dr. Most eszébe jutott a neve is. Földbe gyökerezett a lába. mint egy tuskó. . Jordan.

na jó. Ludlow bukott be az ajtón. Elgondolkozva iszogatta a kávéját. Ott bent intett Andrew a kórterem felé . Újra feltette a s Láthatóan rossz szokása volt a szemüveg fel-le kapkodása. Szeretnék mondani valamit magának. és kiment. Gratulálok! És rá szolút nem jellemz? módon hozzátette: uram . Ezt meg honnan tudja? kérdezte Andrew meglepetten. Mondták. hogy rossz a modorom. Halványan mosolygott Ahogy egymásra néztek. Nem akármilyen ember ez a furcsa lány. Nem vettem zokon. mint egy pokróc. Kis hallgatás után Andrew megkérdezte: Hallotta már? Igen. meséljen. a Johns Hopkins Orvosegyetemen egyike volt az évfolyama legjob bjainak. Durva v oltam magához. Az osztályos f?n?vér. A lány arcát újból elöntötte a hirtelen. Az ammóniatarta om a mérgez? szint alá süllyedt. Celi szólalt meg Andrew. hogy oda csak a legjobbak kerülnek be. Tiszt n volt vele. Talán a n?vérszobában lesz. írna-e egy esettanulmányt egy orvosi lapnak. mert a munkámhoz tartozik az orvosok ismerete. úgyhogy a továbbiakban el egend? a rutinkezelés. err?l talán majd kés?bb. Én nem. A kórház kávézójában. Részben. Mert számításaink szerint a Lotromycin fontos gyógyszer lesz és nagy piaci siker. Celia de Gr e a szemüvegét. Maga az orvos mosolygott Miss de Grey. Overton. Pedig nek alamennyiünknek magának kell köszönetet mondanunk. Nem lenül azt a lányt a Felding-Rothtól? Miss de Greyt. el?ttük két kávéval és egy megosztott szendviccsel. Nézzék szabadkozott Andrew . hogy mi továbbadta a hírt a kutatóinknak. Aztán hirtelen. Én a maga helyében nem pálóznék ez ellen annyira. Aggódott a semmi más nem érdekelte. Mary mondta Andrew a betegének. hogyan alkalmazta a Lotromycint. Talán tényleg nem mosolyodott el Andrew. És igaza volt. Mindenki boldog. a Lotromycin. A máskor szórakozott és komoly asszony arca csak úgy ragyogott. Ne haragudjon. mert. Az ügynökn? újból hivatalos hangra v t. ott bent nekem köszönték meg. és elmondtam. Jó gyógyszert készítettek. Tegnap este óta átöltözött. Különben is. hogy a vakvéletlen folytán. mint tegnap. Aztán pedig Dr. és azt mondta: Felhívtam a cégünk orvosi igazgatóját. Elnézésüket kérem mondta Andrew. Andrew meglepetten látta. ez egy kísérleti gyógyszer volt. Vala hozta nekem. Végeztettem egy azonnali vérvizsgálatot jelentette Dr. Jordan folytatta Celia. Hihetetlen! tette hozzá. részbe n pedig. mikor egy pillanattal kés?bb a karjába vonta a n?t és megc sókolta.. Andrew maga is meglep?dött. Örömmel válaszolta Andrew. Örülök magának. Dr. mindketten elkezdtek sírni és nevetni . Jordan. és tudom. Aztán eszébe jutott valami. Megszorongatta Andrew kezét. Az el?bb még itt volt válaszolta Ludlow f?növér. Sok mindent tudok én ám magáról. gondolta Andrew. Sokkal jobban néz ki így. mit tud még? Hát el?ször is. hogy kérdezzem meg magától. Maga pedig nem olyan zord és vad. Itt most mindenesetre maga a h?s vágott közbe a f?n?vér. Na. Már elterjedt a híre a kórházban.. Mrs. magának ez a stílusa. Teljes joggal mondta Andrew. Megkértek. Látszott magán. Townsend ötven jelentkez?b?l magát választo . Mindenki c sak magáról beszél. A Billrubin sem emelkedik tovább.Most a gyakorló orvos következett. Andrew megérezte közöttük a feszültséget. meleg mosoly. belefoglalva azt is... száraz hajjal mondta végül. Celia de Grey a folyosón várakozott. mint mikor átszakad egy gát. Természetesen ez jó volna a Felding-Rothnak. Nem kell elnézést kérnie vágta rá gyorsan a másik. De pe rsze a maga hírnevének sem ártana. valami elképeszt?en nagy mázlival amiben meghatár ozó szerepe volt a vele szemben ül? rendkívüli és bûbájos ifjú hölgynek az orvostörténelem k kevés orvosnak jutott ez osztályrészül valaha is. Tegnap azt mondta. Másodszor a massachusettsi Általános Kórházban volt gyakorlaton. hogy könnyek csillogn k a tuskó texasi szemében.

er?s jellem. Nem akarlak megosztani a hangyákkal és tarisznyarákokkal.. valóban van még valami. abban a magas fûben? Megbotránkoztassuk a bennszülötteket? Celia hangosan kacagott. Elhatároztam . f?leg magáról. de aztán hirtelen eggondolta magát. Például a gyógyszergyárak. de. Ha már így szóba hozta: igen. Stop! Abbahagyni! emelte fel Andrew a kezét. hogy feleségül megyek magához. hogy milyen jó orvos. Hol az ördögben tan ultad? Andrew elhallgatott. és azt suttogta: Gyere! Menjünk vissza a bungalóba Miért nem itt? Vagy ott. mint a dinamit. Zöldesszürke szemével egyenesen Andrew-ra nézett. mondta nászútjuk második napján Celia Andrew-nak. ha engem kérdezel. s?t tulajdonképpen már el is jött. és közvetlenül el?ttük fodrozta a különben tükörsima. hogy folytassam? Miért.. Személyesen? Tudom. Andrew kinyújtotta érte a kezét. Dr. csendes polgári szerta tében. tengert. Rendkívüli vannak velünk szemben. amiket korábban nem tettek. Tenn Ha engem kérdezel. Andrew Jordan és Celia de Grey házasságot kötöttek. nehogy megmondd. Ne ijesztgessen! kapott Andrew tréfásan a szívéhez. Csak nem azt akarja ezzel m ndani. Beismerem a bûnömet. mert tudta.tta társnak a praxisába. Ott sütött felettük a meleg délel?tti nap. amir?l csak kés?bb akart beszélni. észrevettem. Milyen prûd vagy! Igazi vaskalapos alak. Micsoda rendkívüli lány! Micsoda élettel teli. Csak annyit tudnék még hozzátenni. és remélem. amiket én például ki nem állhatok. hogy megváltoztassam a véleményemet. De azt mondta.. Nem. hogy ma délel?tt nagy kedvem van ahhoz. De persze kiderítettem magáról egy-két negatívumot is. Én is feltehetném neked ugyanezt a kérdést év?dött Celia. a nyelvével gyengéden körülrajzolta a férje szájának vonalát. De va k ugyanakkor kevésbé jó dolgok is. Hát igen. tudná? hahotázott Andrew. 3 Jó házasság lesz a miénk róla. Ki hitte volna? Andrew maga után húzta a szalmatet?s kunyhóba. de tulajdonképpen most is megmondhatom. szerintem máris az. nem is vagyunk rossz páros. hengeredett oda az óriás törülköz? másik felér?l Andrew és c zit nyomott a felesége nyakszirtjére . Andrew felkönyökölt. nem beszélve a meglepe téseir?l. Andrew. Andrew mosolyra húzta a száját. Igen. Nem rossz? Te olyan vagy. hogy mégsem vagyok tökéletes? Van néhány gyenge pontja folytatta Celia. hogy van még valami. amikb?l az elmúlt órákban ön is ízelít?t kaphatott. mire gondol. A strand vakítóan fehé a végtelenbe nyúlt. Legyen most ez a kés?bb tette hoz Andrew. Rajtuk kívül teremtett lelket nem lehetett látni.. A Bahamákon voltak. Celia de Grey most el?ször habozott. tkez? találkozásunkkor akartam rátérni. Arra. de ne vigye túlzásba. hogy maga kedves ember. ahová tegnapel?tt költöztek be és ahol még tíz napig fognak lakni. iparágunknak számtalan el?nye van. Ilyen n?vel még nem találkozott. és az égbolt. Óhajtja. egyes dolgokban egyetértek magával. ugye? folytatta Celia. Eljön az az id? mondta Celia komolyan . Maga? rántotta fel Andrew a szemöldökét. mélykéken ragyogott. Ha ezért prûdnek nevezel . hogy tudok rajtuk változtatni. E pillanatban még ezt is hajlandó vagyok elhinni. Ez igen dicséretes. De azt is ho zzáteszem. mikor a n?k olyasmiket fognak tenni. ahogy Andrew felhúzta a törülköz?r?l. és kézen fogva végigfu ott vele a parton. Egy hónappal kés?bb néhány közeli barát és rokon jelenlétében. A szárazföld fel?l fúj szell? rezegtette a pálmafák leveleit. Mindenki az t mondja. és miközben megsimogatt combját. hogy n? vagyok. Eleuthera szigetén. néhány apró bárányfelh?t?l eltekintve. Celia megint üzleti tónusban beszélt. Ami a szexet illeti.

aki tagja volt a St. és arra jutottam. Ebben is egye tértek. a Szuezi-csatornával kapcsolatban bukkantak a felszínre. Már a legelejét?l fogva úgy érezte An .. ami mind színes. Te intélyes külsejével. szerény özvegy is megérkezett az esküv?re Philadelphiáb Celia apja meghalt a második világháborúban. hogy olyan voltam. Egyetlen percig sem unatkozott mellette. Éljen Sam! bár azt sem tudom. a magas. emlékszem. er?teljes. Míg beszélt. hát legyen. független egyéniségéb?l fakadt. ki az. és én. Az azt követ? hónapban. Ahogy Andrew felidézte a három nappal azel?tt történteket. okos volt. mert Celiához hasonlatos n?t. Bede's kórház testületének is. sziklába vésett portréira emlékeztettek. és meztelenül feküdt az ágyon. És mikorra? Gondolkoztam rajta mondta Celia . Talán a szerelem lett volna a legmegfelel?bb kifejezés. k ságból hadd kérdezzem meg. a i mostanában sokat szerepelt a hírekben. Sam Hawthorne a f?nököm. Andrew! Kérlek. er?teljes arcvon a Mount Rushmore hatalmas. és személyisége oly mértékben fonódott össze iáéval. rövid fátyollal a fején megjelent a házasságkötésükre kiszemelt szálloda fog szertartást egy ismer?s jegyz?re bízták. a parton fekve. Még nem mondtam? Nem emlékszem rá. ugyanakkor más is. hogy ahogy mi fejest u grottunk ebbe a házasságba. aki . ? már ledobta a bikinijét. De neked emlékezned kellene arra. Úgyhogy gyerekeinknek kell lenni. hogy zavartalanul maga elé idézhesse azt a pillanatot. megjegyezte: Majd elnézé t kell kérned a nevemben. letolta az úszónadrágját és kilépett bel?le. egyúttal végtelenül elégedett és boldog is volt. ahogy talpig fehérbe öltözve. mint az amerikai-brit véleménykülönbségek elsimítója eteltérések tavaly. csak szólj. Noah Townsend tökéletesen beleillett a képbe. elia Dr. Andrew elégedetten hátrad?lt. hogy Celia azon az emlékezetes délel?ttön a kórház kávézójába tette férjhez ménesi szándékát. tele ötletekkel. beszélj már komolyan. mint a jóságos családi doktor bácsi. Akkor nekem kell kett?nk helyett komolynak lennem. Ha ebben bármiféleképpen segíteni tudok. hanem azért is. innen Townsend szerepe. Jó házasság lesz fejezte be a mondatot Andrew. Várj ? volt ott az esküv?nkön a Felding-Rothtól? De igen. Lassan azért minden az eszembe jut. Andrew egyre inkább befolyása alá került valaminek. Li lian. Celia anyja. és nemcsak azért. az apró termetû. A feleségével volt el. harminc fölött. Hát ez nagyszerû tréfálkozott Andrew. Karriert fogok csinálni. még miel?tt betö incat.bár még nem lehetett több harmincötnél er?sen kopaszodott. tervekkel. hogy mi a terved az öregségedre? Már úgy értem. Celia megszólalt: Mint ahogy azt a házasságunkka kapcsolatban mondtam. Beszéltem a gyerekekkel kapcsolatos tervemr?l Sam Hawthorne-nal folytatta Celia. Andrew összeráncolta a szemöldökét. hogy két gyerekünk lesz: az egyik minél hamarább. Nem megy. ha mindketten kiteljesedett életû emberek leszünk. mint Harold Macmillan brit miniszterelnök. Townsend karján jelent meg az ajtóban. amit ? ne gyszerûséggel Celia varázserejének nevezett. Igazán takaros kis terv. ?szül? hajával úgy festett. Még min ig rázta a nevetés. Igen. Andrew lehunyta a szemét. két kezét összekulcsolva a feje alatt. barátságos férfit.. drágám.. hogy némi zavarodottságot is érzett. körzeti értékesítési igazgató. mint egy alvajáró. Hawthorne felesége.. a másik pedig rá két évre... Ennek az elvarázsolt állapotnak az egyik okozója éppen Celia volt. hollófekete hajú szépség volt. de ez az érzés több volt. Szerinte jó az id?zítés. De mondd csak. és darabos. Egy órával kés?bb.. És akkor fog mûködni. intelligens. De Celia megel?zte. Így túlleszek a babázáson. Túl boldog vagyok. nem nagyon volt id?nk csevegni meg filozofálgatni. Andrew már tisztán látta maga el?tt Sam Hawthorne-t. Mindig tart ogatott meglepetéseket számára. mikor Townsend bekísérte Celiát. Egyetértek. feltûn?. Hány gyerek rendel? kérdezte a férfi. Andrew teljesen feladta a legényéletet. mert bántotta a bahamai nap vakító fénye.

már két éve meghalt. Sajnos azonban mindig ugyanarra a végkövetkeztetésre jutott: üresfejû. Húsz éve ne tam. egy percig sem habozott. hogy a vén kujon egy tizenhét éves kurvával gyütt Párizsban. aki Andrew szerint a nemkívánatos elvál sszony mintapéldánya volt. hogy jelen lehessen a fia els? há Andrew apja az anyja második férje volt és mikor Andrew az öreg fel?l érdekl?dött. önz? szép mondhatott édesanyjának. És mégis. Bár az id?s hölgy nem volt különösebben j apart valahogyan annyi pénzt a fiú szüleinek segítsége nélkül . Az esküv?n Celia minden különösebb nehézség nélkül vette a mama akadályát. és több szeretetet fogsz t?le . mikor Celia nevezzük nevén a dolgot megkérte a kezét nem merült fel benne a legkisebb kétség sem. nem pedig e . Abban a pillanatba alami csodálatos bizonyossággal érezte. Remélem is sóhajtotta boldogan Andrew. A következ? napokat azzal töltötték. ho m is fog kapni. Úgy háromévenként váltottak karácsonyi üdvözl?lapot. az. felszínes. mikor Celiát meglátta a fehér men yasszonyi ruhájában sugárzóan fiatalon. hogy ez a házassá örökre szól és hogy a cinikus kor ellenére ?közte és Celia között soha nem kerülhet sor külö a. olyanon. is küldött egy levelet az utolsó címére. de még annál is sokkal szebben . kívánatosan. drága kisfiam. És Andrew most. mégpedig olyan hirtelenséggel és hévvel. szeretném úgy mellékesen gyakorolni az orvosi hivatást is. mint valami öreged? pilla ngó. hogy olyan dolgokat derítettek ki egymásról. mikor az ügyvéd irodájában ott feküdt el?tte szívfacsaróan. Anélkül. és volt egy olyan érzése. a z anyja így válaszolt: Jaj. . csak akkor lett Andrew igazán szerelmes a lányb a. pontosan felmérte a helyzetet és szívélyes volt. Celia így válaszolt: Egymással kötöttünk házasságot. Los Angelesb?l repült oda az esküv?re. Annál különösebb v . mint eddigi életed során összesen.. hogy az mics oda áldozatot vállalt érte. aki mágnesként vonzotta a hasonló férfiakat. aztán pedig egy évet otthon maradnék a bébivel. hogy éppen a negyedik férjét?l próbál megszabadulni. és eszébe sem jutott hátat fordítani. és így tovább mondta Celia. a forró bahamai nap alatt kezdett rájönni. y szót is mondott volna neki. hogy a válás szó volt az. édesen. Andrew egyetlen gyermeke volt a rövid ideig házas párnak. de ezenkívül semmiféle k t nem tartottak. én pedig néhányszor teherbe ejtelek. és a legutolsó hír. Az évek során Andrew megpróbálta megérteni az anyját és magyarázatot keresni a viselk . Kés?bb. De miközben te elhalmozol a szereteteddel. és az a családtag.mintha valami óriási szerencse éne volna. mint ahogy egy tûzhányó kitör. illetve az anyjában. Az esküv?re kötelességtudatból hívta meg az anyját igaz. Andrew-nak voltak már n?k az életében. amit hallottam róla. hogy attól a pillanattól kezdve. hogy ifjú hitvese igaza t mondott. amed dig csak lehet. és mindenkinek elmondta.. Az illet? nagynéni soha nem ment férj ez. csak abban a hihetetlen pillanatban. Ennek az oka persz ? szüleiben volt keresend?. és pár perc múlva mély álomba merült. és abb y?z?déséb?l. és ezt hagyta félbe azért. a nén k pár száz dollárt ér? maradéka. És mikor bemutatta Celiát a kollégáinak. Andrew csak a néni halála után döbbent rá. hogy hihetetlenül szerencsés ember. már azt sem tudom. hogy mindenkinek kell valamiféle érzelmet táplálnia vér szerinti szül?je iránt. és Andrew gyerekkora nagy részét nála töltötte. szeretnék az els? terhességem alatt addig dolgozni. Mikor kés?bb Andrew utánagondolt. Persze hogy nincs ellenemre hunyorgott Andrew. drágám. mintha a vakvéletlen folytán megütötte volna egy j an azt a f?nyereményt. mikor olyan sok kortársa n?sült meg. de nem hamisan negédes. de egyik mellett sem maradt meg sokáig és e gyikükkel kapcsolatban sem merült fel benne komolyan a házasság gondolata. gyönyörûen. Utána visszamegyek dolgozn i a második terhességig. vilá an érezte ezt az áhítozást. hogyan nézett ki. amire mindenki áhítozik. Elsõsorban orvos leszel! Ugyanolyan ragyogó. id?közben megbánta . mikor Andrew sajnálkozását fejezte ki az anyja bizarr viselkedése miatt. gondos doktor. Ha nincs ellenedre. aki csak hajlandó volt meghallgatni. amiknek kik tatásához eddig id?hiány miatt nem jutottak hozzá. hogy Andrew középiskolába vábbtanulhasson az orvosi egyetemen. amilyenre fi vágyik. ?szintén kedv es. ami visszatarto házasságkötést?l húszas évei elején. mint amilyen ma. Kés?bb még hozzátette: Mostantól én vagyok a te családod. akine k szívesen bemutatta volna Celiát. de nem kapott választ. rájött.

míg apja. És meg is ígérek valamit. Egy másik napon Celia munkájáról beszélgettek egy ócska. mir?l van szó. ? volt a támasza. Pearl Harbornál. zeng? hangú. ami kés?bb a hasznomr a vált. miért nem akartál Hawaiira menni nászútra. Igen. az Egyesült Államok haditengerészetének altisztje Hawaiiban teljesített szolgálatot az USS Arizona hadihajón. Lehet. 1952-ben emlékezett vissza Celia a Penn State College-ban végzett vegyészként. Mindenben az apánkra hagyatkozott. de mikor szabadságot kapott és hazajött. de nem érzem még magam felkészültnek rá. Ja igen. Andrew. részben pedig abból finanszírozta. Én is örülök válaszolta a férfi. mire gondol. Willis de Grey. Ha eljön a nap. Celia rögtön el is magyarázta. hogy egészen közel lehet menni ahhoz a helyhez. de szomorú lettem volna. hogy az anyám nem ilyen. a múlt egy újabb darabkája került a helyére Celia éle mozaikképében. és imádta a gyerekeke Er?s volt. Mikor a férfi az okát firtatta. Egy kicsit mosolyodott el Andrew. anyáskodó fekete asszony. A japán támadás során az A ona elsüllyedt. Ezt nevezem! Hogy csináltad? Fifikusan. Egy pillanatra elhallgatott. Azt biztosan láttad. december 7-én az akkor tízéves Celia édesanyjával Philadelphiában tartó tt. és csak aztán válaszolt: Nagy termetû. viharvert kis dingi ben. Ne menjünk túl messzire a parttól. végül Andrew szólalt meg: Nem. ahol az apám meghalt. 1941. amit eredetileg a második helyre sorolt. Igen. Celia elmosolyodott. köztük hadiápolón?k. Még a húgomban. Van egy olyan érzésem. Hanem a gyerekeimmel. megsz ervezem az utazást. és ha az ember lenéz. Még nem voltál soha arl Harbornál? Celia megrázta a fejét. H ottam. Persze szörnyen koravén lettem.Egy ver?fényes napon a reggelinél amit minden alkalommal a vidám. bár kiemelni nem tudták. És talán még most is az vagyok. pedig ? már nem emlékszik úgy apura. A legizgalmasabb az volt. és néha még pult alól is árultam. Igaz. Milyen ember volt az apád? kérdezte Andrew. hogy ez a roncs pillanat okon belül el fog sülylyedni mondta Celia. A Felding-Rothnál mindenesetre én vagyok az els? és eddig az egyetlen ügynökn?. Celia hosszan gondolkozott. Még mikor távol volt t? lünk. a ház mindig megtelt élettel és vidáms al. K hozzátette: Most már értem. valahogy így alakult. nemcsak fizikailag. Tulajdonképpen már azóta. ha Hawaiira utazunk folytatta Celia. hogy furcsá ak tartod. . A legtöbbjüket a fedélközben érte a holttestüket soha nem hozták felszínre. Remona szervírozott nekik a bungalóba azt mondta Celia: Imádom ezt a helyet. mint én. Andrew el?ször Hawaiit javasolta nászútjuk színhelyéül. Most te vagy az anyád támasza? Igen. hogy éjs eken egy gyógyszertár-drogériában dolgozott. ahol az Arizona elsüllyedt. mikor vártuk. de megérezte Celia idegenkedé z ötlett?l. igazad van. én pedig nem tudo pontosan. a másikkal pedig hajcsavarókkal és dezodorokkal szolgáltam ki a kedves vev?ket. Érdekes volt. persze hogy emlékszem rá bólintott Celia Andrew kérdésére. látni lehet a hajót a víz alatt. hogy a gyerekeink már megértik. A z egyetemi tanulmányait részben az ösztöndíjából. miért. Soha nem f ogom elfelejteni ezeket a napokat. Sok mindent megtanultam ezekben a gyógyszertári id?kben. a nyugalmat. a lakóit. sokat vo l a tengeren. de van néhány n? is. Andrew. de nem egyedül akarok ott lenni. de egy napon szeretnék elmenni oda. De úgy döntöttem. egyáltalán nem furcsállom. A szigetet. akkor is irányította anyámat a levelei által. lyukas. Örökké megnevettette az embereket. hogy a gyógyszergyárak csak férfi ügy oglalkoztatnak. hanem lelkileg is. Köztük volt Willis de Grey is. Mindig is azt hittem nyögte verejtékezve . ahogy az egyik kezemmel receptek alapján gyógyszereket adtam ki. hogy ennyit még kibírok. hogy ezt választottad. a legtöbben tényleg férfiak. Akkor nem mondtam meg neked. feszült várakozásnak az emléke. Janetben is él annak a boldo g. miközben Andrew az evez?kkel küszködött. Mindketten hallgattak. Az anyám nem akarta látni azt a helyet. és rögvest a Bahamákra váltott. hogy az apám meghalt. és ezeregyszázkét tengerésze fúlt vízbe. örülök neki.

hogy nincs-e kedve kipróbá ele a gyártmány min?ségét. Ma leg megérdemelné! Aztán hozzátette: Éppen kávét akartam f?zni. hogy Lilian Hawthorne szétrobban a düht?l. aztán pedig kitört bel?le a nevetés. Majdnem rajtavesztettem . Egyébként ott volt az esküv?nkön. Andrew elnevette magát. Celia megpróbálta a hagyomá at és jelentkezett. hogy Hawthorne-t csak a feleségén keresztül lehet megközelíteni. Ami akarja. Aki megadta az enge a két gyerekre. Néhány faragatlan fickó alkalmanként megkérdezte Celiától. Soha nem láttam azel?tt magyarázta Celia Andrew-nak. a labormunka unalmas és egyhangú. józan személyiség volt. és nem kellene ?ket igazságtalanul büntetni a nemük miatt. Ezt el?tte kellett volna meggondolnia. Lehet. Magának az tán van képe. Ez azonban kockázatos volt. Semmi közöm a férjem onkívül fel lesz háborodva. Megkérdezte. Ott születnek a fontos döntések tette hozzá.! sziszegte Celiának. mégpedig olyan id?pontban. Az asszony ellenségesen fogadta. hogy ön szerint is ugyanolyan bánásmódo elnek a n?k. hogy az egyetlen ember.. Igen. Celia pillantott. hogy egy szép napon felkereste az asszonyt otthon. amikor a férje egészen bizto san bent volt a Felding-Rothnál. Fel sem hívtam. Lilian Hawthorne több n?szervezetnek is a tagja . ha megtudja. Talán még az állásomat is elvesztem. A harmincas évei elején járó. hát hogyne gondoltam volna meg. És el ma is. A férfiak fülig szélsebesen választottak és pánikszerûen kimenekültek az üzletb?l. hogy az értéke dolgozó n?i alkalmazottak csak titkárn?k lehetnek. hollófekete haját türelmetlenül simította hátra. hogy maga itt járt. Végül így szólt: Hát ez nevetséges. Miután Sa m megpuhult. hogy segíthet-e valamiben. az Sam Hawthorne. ami a fejtegetni kezdte jövetele okát. Így kezd?dött a barátságuk. Lilian meg szintén nem hagyta nyugton. ahol két évig dolgozott. hadd sodorja a víz a csónakot. aki kezdeményezheti ennek az alapelvnek a megváltoztatását ha egyáltalán . mert e tolakodók közül egy sem jelent t újból. Az asszony rámeredt. Celia kiderítette. Szóval úgy láttam. már teljesen elmúlt a szifiliszem. igyeke zve felhívni magukra a férfi gyógyszerész figyelmét. maguk után húzva a lyukas csónakot. mint a férfiak. hogy Mrs. Azt hiszem. így szimpátiával viseltethet egy n? karrierambíciói iránt. ezerszer is meggondol tam! De bíztam az ön modern gondolkodásában és abban. hátravolt még az ? f?nökeinek az engedélye. Te jó ég! kacagta. Jaj. Mrs. Felvették és a laborba helyezték. Egyszerûen odamentem a házukhoz és becsöngettem. Egy pillanatig úgy látszott. mire általában meg is érkezett a menetrendszerû válasz: ? mármint a férfi kolléga mikor lesz szabad? Ha óvszer tetszik mosolyodott el ilyenkor Celia édesen . de visszautasították. A f?nököd. Celia tévedhetetlen bizonyossággal felis erte ezeket az ?gyelg?ket. De a végén sikerült a dolog. Celia tovább beszélt arról. a cégnek alapelve. és azt hiszem. jó benyomást tettem rá. így történt. hogy hacsak az ember nem meg szállott tudós. hogy az egyetemi képesítésével felfegyverkezve jelentkeze t a Felding-Roth gyógyszergyárban.. És elkezdte a pult alól egymás után az üvegre pakolni a dobozokat. feladta a kínlódást az evez?kkel. Megtudtam ott néhány dolgot. Erre Celiának már el? volt készítve a megfelel? válasza: Oké. Megtudtam. és mikor látta. Az értékesítés meg a marketing érdekelt. felkiáltott: Andrew. Sam még ezek után is megpróbált lebeszélni folytatta Celia. Tudom válaszolta Celia. Celiánál hét évvel id? n? er?s. igaz lt! Ez az izé tényleg süllyed! Nevetve ugrottak be a vízbe és a part felé kezdtek úszni. mindenekel?tt azt. Hosszú.Gyakran jelentek meg fiatal férfiak a boltban és zavartan ?gyelegtek. Jöjjön a kon beszélgethetünk. Miután Celia nem nyugodott bele a döntésbe. Közölték velem. és hagyta. Hawthorne. kieszelt egy haditervet. nagy a vál sztékunk. De a laborból nagyon nehéz volt az értékesítésre váltani. hogy néhányan megértették a tr ám láthatóan senki nem akart fölöslegesen kockáztatni. Miss de Grey. Ahogy mondja bólintott a lány. a körzeti értékesítési maestro bólintott Andrew. akkor tessék. ami azóta is tart. . De aztán elbeszélge lem. és így tovább tudok majd dolgozni. Azért lesz bel?lem els? osztályú ügynök. hogy a víz már bokáig ér a csónakban.

els? dolga volt a helyi tele fonkönyvb?l kitépni az orvosok név. hor dj kontaktlencsét. a körzetéhez ezerötszáz orvos tartozott. úgyhogy hadd közöljek magával valamit. azonnal félbeszakított. levette a szemüvegét. nemsokára megint ott leszünk. Emlékszem egy nemrégiben történt esetre szólt közbe a férje . Bár korántsem tudok még mindent. hánya dán is állok. pont kifogtam egy rossz napját. Mint kiderült.Miután ügynökn? lettem az értékesítésen mondta aznap este a vacsoránál Celia Andr amar rájöttem. de ezen az orvoson is itt ni. Kés?b döntött. azt húsz másodperc alatt el tudom olvasni bármely k orvosi lap hirdetési oldalán. Egyenesen el?ttük néhány felh? úszott a telihold körül. Negyven körüli lehetett. Jó. és tíz éve praktizálok önállóan. majd utánajárok. de ezzel egyútt al nagy szívességet is tett nekem. maga itt szakmai dolgokról p i nekem. min egy megvert kutya. aztán mikor végre bemehettem. Egyre többen viselik. Meleg este volt. De a hasznomra vált mondta Celia . i egyéb kívánságod? Óhajtasz rajtam még valami változást? Nekem nagyon megfelelsz így. Ne is mondd. hogy ezt az egészet képtelen vagyok humorosan felfogni. Andrew. Ezt hogy érted? Celia megkóstolta a halat. ahogy vagy. Négy évet töltöttem az egyetemen. ezerráncú bahamai. és hátrad?lve emlékezet t vissza az esetre. Sörösüvegbe dugott gyertya teremtett hangulatot az asztal ka közepén. a szikár. öt évig vol korló orvos egy kórházban. szerényen berendezett kisvendégl?ben a helyi standardkosztot ették: sül fûrészes sügért borsóval és rizzsel. és elkezdett telefonálgatni. annyi dolgom volt. ízletes éte llel szolgált a korgó gyomrú vendégnek. Ott nagyon szerencsés voltam. New Jerseyben most biztosan hideg van és esik sóhajtotta Celia. hogy kit és hol keressek meg. Azt legalább pontosan tudtam. és kijelentette: Zsírban sütötték! Nem lenne szabad mege nem. mint amilyenek a férfi kollégáim. Bizonyos szempontból nem volt rossz dolog. merthogy a nulláról kellett indulnom. hogy milyen nehéz bejutni az orvoso khoz. Bár az Utaspihen? egészen biztosan nem szerepelt a komoly útikönyvekben. úgy másfél kilométerre lehetett a bungalójuktól. hogy arra a kétszázra koncentrál. Messze voltál az otthonodtól szúrta közbe Andrew. Jobb kell ogy legyek. De ha zavar a szemüveg. hogy ügynökn?ként el?ször Nebraskába helyezték. csendes úton. A kis hely. Andrew-t és Celiát egy t erre néz? kis asztalhoz ültette. Az egyik legels? tapasztalata az volt. Minduntalan leveszed a szemüvegedet jegyezte meg Andrew. mikor nemcsak egy ttél túl. Viszont jobban nézek ki szemüveg nélkül. durván kövezett. Ifjú hölgyem mondta . és nemcsak a Lotromycin miatt. mint te. Órákig ültem a várószobáikban. hogy nem elég olyan jónak lennem. Letette a villáját. ahol ? t a Felding-Roth els? képvisel?je. fatüzelésû tûzhel sütött meg a vendégl?s. kaptam öt percet. A végén egy North Platte-i orvos ki is dobott a rendel?jéb?l. hogy nem tudom itthagyni. Kérdezgetés helyett Celia munkához látott. ha visszatértünk ígérte meg Celia. és az t hiszem. Cleophas Moss. Mindenesetre alighogy belekezdtem a szokás os mondókámba. Amit megpró itt elfuvolázni nekem a hiányos tudásával. Úgyhogy kifelé! Hát ez durva volt húzta el a száját Andrew. . annak ellenére. de e sem többet. akik vélhet?en a legtöbb receptet állítják ki. ahol ültek. Mesélj még magadról és a munkádról. Hát e Te mindenhogyan jól nézel ki nyugtatta meg Andrew. A Travellers Rest Uta spihen? elnevezésû. ? is belgyógyász volt. Ezt szándékosan csinálta a te Sam barátod? Hogy kiállod-e a mesebeli próbát? Lehet. aztán pedig minden orvosról külön kartot t. Semmiféle támpontom nem volt arra vonatk ozóan. Celia arról kezdett beszélni. Celia hirtelen elmosolyodott. Miért? Rövidlátó vagyok és muszáj hordanom. de soha nem kérdeztem meg t?le. Kézen fogva k oda a kanyargós. De ha már itt tartunk. hogy úgy somfordáltam ki. amit az ?si.és címjegyzékét. Mert igazat mondott. frissen fogott hallal. csak a rovarok ciripe lése hallatszott meg egy part menti zátonynak csapódó hullámok zaja. Omahában talált egy kis lakást és innen já e az államot városról városra. és gyengéden megérintette a férf i kezét az asztalon át. többet tudok magácskánál. Ahogy megérkezett egy új helyre. de olyan finom. Nem éreztél magányt? Nem maradt rá id?m.

ami nagyon veszélyes.Nem jártál valami tanfolyamra a Felding-Rothnál? Csak afféle gyorstalpalóra. Másodszor. amit hamarosan piacra dobnak. Majd kés? bb elmondom. Volt még valami folytatta Celia. Az orvosok sokat tanulnak a betegségekr?l. hibás információkat is kaphatunk. kor az ember gyakran csak tapogatózik és el?fordul. de ennek csak örülök nevetett Celia. ki kell nyomoznom a gyógyszerekkel kapcsolatban olyan dolgokat. Ekkor hívtak vissza az isten háta mögül a civilizációba? Egy még nálam is zöldfülûbb férfi kapta meg a nebraskai területet. így vagy úgy. . Mindenesetre alig egy év latt a cég megháromszorozta a nebraskai forgalmát. Ha tudom. h ogy egyenrangú partnerként beszélgessek elfoglalt. így még hasznossá is tehetem magam. aki Joh woodot idéz! Heywoodot. aki VIII. Celia elmesélte. kanyargós úton. akkor soha nem találkozunk. és soh em szabad ráer?ltetnem semmit senkire. megteszem. mi. Szóval. Azt is felismertem. Segített valam a vegyészképzettségem is. Csakhamar javult az ismertetései színvonala. s?t néhán y orvos megkérte. úgyhogy a gyógyszerekre már egyáltalán nem marad id?. mi történt North Platte-ben? Két dologra jöttem rá. Hogyan maradt id?d ennyi tanulásra? Hosszú ideig csak négy órákat aludtam éjszaka. magas képzettségû orvosokkal. Nézzenek csak oda! ragyogott Celia. mi van éppen fejlesztési stádiumban az. Egyszerûen nem voltam szakmailag felkészülve arra. Ha már így szóba került mondta Andrew . beült a könyvtárba és utánanézett. Kint már hûvösebb volt. Andrew csodálattal nézett Celiára: Te aztán egyedülálló vagy! Te meg elfogult. jegyzetelt és ott. hogyan olvasott végig esténként munka után meg hétvégeken minden elé t? információs anyagot és kézikönyvet. vé lenül rájöttem még valamire. Elutazott a Felding-Roth New J rsey-i központjába. mire a vendéglátójuk odarikkantott a tûzhely mell?l: Jó vót halacska. amit meg is tett. hogy találkoztunk volna akk or is. A vacsoráért egy tízshillinges bahamai bankóval fizetett és nem kért bel?le vissza. Az els?. Elnevették magukat. Gondold csak meg mondta Andrew . többek között ezért van az. Azonkívül. azt a tizenhatodik századi írót. az f batkát sem ér. hogy bár az orvosok többet tudnak nálam. Egy begyöpösödött szakbarbár orvos. és a tudományos munkát végz? kollégákat nyúzta. de ez volt a végzetünk. hogy mondjanak neki még a bet. Miközben ezen serénykedtem. S az akasztás nemkülönben fejezte be az idézetet Andrew. soha nem szabad túloznom vagy eltitkolnom valamit. Egy id? múlva kezdett beérni munkája gyümölcse. A hallal is meg a nászúttal is. Ez így van bólintott Andrew. ha például Illinois-ba vagy Kaliforniába küldte volna. Henriknek is énekelt és muzs ikált fitogtatta a tudását Andrew. hogy az õ készítményét írja fel legk Andrew drágám. hogy sok orv m akarja a gyógyszergyári ügynököket. de a gyógyszerekkel kapcsolatban elég tájékozatlanok. Mikor receptírásra kerül a sor. Felálltak az asztaltól. Els?sorban eladási trükköket tanítottak. hogy melléfog. A körzetében megemelkedett a Felding-Roth-rendelések száma. Ha a konkurencia gyógyszerér?l kérdeznek. a tenger fel?l friss illatot hozott a szell?. hogy mindig igazat ke ll mondanom az orvosoknak. szeretném. ifjú nászutasok? Minden oké? Minden nagyon oké nyugtatta meg Celia. Dollárra átszámítva szinte ingyen ettek. Nem igaz mondta az asszony határozottan. hogy le kell szoknom a kalmárgondolkozásról. Oké. és az jobb a miénknél. Néhá még félrevezetni is hajlandó az orvost annak érdekében. Mindent részletesen végigtanulmányozott. Amit az egyetemen tanítanak a gyógyszerekr?l. Biztos. amit nem tudhatna k és ami a javukra válhat. szerezzen be egy-két konkrét információt. Egy ilyen kis szigeten semmi nem marad titokban jegyezte meg Andrew derûse n. meg kell azt is mondanom. Ha valamit nem értett. Mert a nász végzet . mint ami a kézikönyvekben áll. éppen elég nehéz az orvosi újdonságokkal artani. de nem sokat. ha ezzel kapcsolatban megtennél nekem valamit. hogy kénytelenek vagyunk végighallgatni egy gyártott ostoba reklámszöveget. Csendes boldogsággal egymásba karoltak és visszasétáltak a bungalójukhoz a kihalt. én pedig egy fon b körzetet New Jerseyben. és amint elkezd az ember praktizálni. és beszéljenek arról.

a borbélyszékb l?tt szitává egy jól irányzott géppisztolysorozattal valaki feltehet?en egy konkurens band a tagja. Olyan csodálatos volt itt! szólt ki a fürd?szobában borotválkozó Andrew-nak. ahol Andrew South Street-i lakásában szá dékoztak lakni mindaddig. mély csókkal belefojtotta a szót. A nászutasbungalóban. mert vannak dolgok. hátranyúlt és elkezdte az ágyról a re szórni a ruhákat. Egy moszkvai jelentés Nyikita Hruscsovot idézte. szétteregetve mindent a nagy dupla ágyon. míg oda voltunk állapította meg Celia. és a holmijai nagyobb részét egy raktárban helyezte el. Andrew? Szerintem mindketten munkamániások vagyunk. hogy elengedte volna Andrew nyakát. mikor a beteged job ban lett a Lotromycint?l. Tudod mit. csinálnom kéne valamit fordult a feleségéhez Andrew. hogy . Na és? Kis id? múlva Celia elégedetten kinyújtózott. egy csapásra elromlott. miután átlapozta . Felszállás után nem sokkal m z étel felszolgálását. Na és? M pedig gyengéden és boldogan hozzátette: Mégsem na és. De akárhogyan is már újra készen állok a munkára. A következ? világháború színhelye az Egyesült Államok lesz. És sak a kezdet! Látványos kezdet válaszolta a férfi a nyitott ajtón keresztül. Celia éppen a ruhá t csomagolta. hogy megváltoztatod a véleményedet a gyógys zeriparról. Végül ló az ágy. Van erre most id. és én erre azt mondtam. Celia anélkül. míg nem találnak megfelel? házat..? kezdte Celia. Az eget összefügg? felh?takaró borította. Lekéssük a gépet kuncogott Celia. Celia már feladta boontoni bútor ozott lakását. Akkor azt mondtad. hogy ezentúl nagyobb bizalommal leszel az ügynökök iránt. Ebben is hasonlítunk egymásra. ahol addig élt. reggel zuhogott az es? és a vad északkeleti szél ko bácsolta a tengert. Folytatódott a nyomozás egyel?re eredmény nélkül Albert Anastasia maffiaf?nök meggy lkolásával kapcsolatban. gy azért maradj óvatos. annyira sze k! 4 A Pan Am légitársaság 206-os New York-i járatán ott voltak az aznapi New York Time s példányai. Megtisztítanád a terepet? kérdezte suttogva Andrew.Elérkezett az elutazás napja. A gyógyszergyári ügynökökkel kapcsolatban. hogy az Egyesült Államok védelmi kiadásai lépést fognak tartani a szovjet kihí l. Négyórás út állt el?ttük a propelleres DC-7B fedélzetén.. Biztos emlékszel még arra. hetvenkedett a s t vezet?. aztán a férje keze nyúlt. Azt mondtad. Így már mindjárt más mosolygott Andrew. akit a New York-i Park Sheraton Szálló fodrászatában. mikor lefeküdtek a ruhák helyére. És soha nem fogunk megváltozni. Igen. Andrew is átfutotta az újságot. Eisenhower elnök azonban még ugyanezen az oldalon biztosította az amerikai pol gárokat arról. Mintha a bahamai id? is megérezte volna a szomorú búcsút. Másnapra tervezték az utazást Morristownba. ahonnan egy Pan Am-géppel kellett még aznap este New Yorkba ér kezniük. Andrew-nak és Celiának a Bahama Airways Rock Soundból délben induló járatára volt jeg e nassaui csatlakozással. Aha jelent meg Andrew az ajtóban meztelenül. kényelmesen hátrad?lt. ha éppen nyomós indokunk van rá. s fehér tarajú hullámokat csapkodott dühödten a partra. miután a stewar essek elhordták az étkezés maradékát. Semmi nem változott. egy törülköz?vel szárítgatva az arcá viszont semmi okunk. tényleg válaszolta Celia Jordan.. és azt mondta: Igazad van. hogy néha ne tartsunk munkaszünetet. ahonnan egy órán belül el kellett indulniuk. és megjósolta a kapitalizmus pusztulását és a kommunizmus világméretû gy?zelmét . Aztán: Jaj Andrew.. mir?l beszélgettünk azon a reggelen. amikkel nem értek egyet és amin remélem. me rt Andrew egy hosszú. aki rakétameccsre hívta ki az Egy esült Államokat. de nem tudta befejezni a mondatot. aztán félretette. Meg ambiciózusa k.

akk or nehéz elhinni. amelyik kis üzletet is nyitott: az els? gyógyszertárakat. hogy hamis információt kaptál t?le. Bár egyes esetekben sajnos em eléggé. amivel senki sem tud vitat kozni. Az orvosok néha ki sem látszanak a hirdetésözönb?l. Andrew oldalvást a feleségére pillantott. hogy az el?ttük álló évek során egy percre sem lazíthat. vagy rossz esetben meg is haltak bizonyos gyógys zerekt?l. És bár a gyógyszergyárak hivatalosan tiltják az effélét. vonzó testbe. Más orvoskollégák is meséltek olyan be eikr?l. meg szerelmi bájitalt és olyan tablettákat. úgyhogy valaki mást osztanak majd be a Felding-Roth nál a ti praxisotokra. hogy ha az ember elfoglalt. És van valami terved? Feljegyzéseket gyûjtök egy jelentéshez. de még így is túl vannak hajlandó bármit összefecsegni. hogy te valaha is félnél mondta a férfi. csak hogy az orvos az ? gyógyszerét í fel. sok a betege és tele a feje mindenfélével. a bár hamarosan bezár. hogy néhány ügynök nem mindenki. Tényleg nem sokan vannak már. Ivo t egy kortyot a whiskyb?l. Ez alapelv a cégnél. amit tudniuk kellene például a gyógyszerek mellékhatásait. És a kockázat sem ak ilyen. És utána gyorsan a sz?nyeg alá seprik az ügyet é ki nem akar tudni róla. Nem is olyan régen még kígyóolajat árultunk a vásárokon. Nem hiszem. 1957-ben a gyógyszeripar bizonyos szempontból még nem szakadt el gyökereit?l. és egy stewardess közölte. hogy nem soka ek el vele. Valakinek muszáj kockáztatnia. olyanokat. Megszólalt a hangszóró. Csak az volt a fontos. Vol család. hogy valaki a gyógyszergyártól. megint csak elcsodálkozva azon. amelyek az évek során ak. Nem hiszem. hogyan is felejthettem volna el? nevetett And rew. . De azt akarom. a kedvencét. még olyan vállalatoknál is. Andrew hátrad?lt az ülésen. és a kígyóolajos kalmárko vérükben volt. akik bíznak bennem. És többé nem járok a rendel?dbe. mert az ügynökök hamis információkat szolgáltattak. Ezek az árusok egy fikarcnyit sem tör?dtek azzal. Miután megkapták az italt. Tudom. pontosan tudják. Nagy fába vágtad a fejszédet. Andrew magyarázta Celia. és rájössz. hogy ha jár nálad egy ügynök vagy ügynökn? akár a m . csakhogy gyakran éppen azt nem tudják meg a zórólapról. hogy sok nagy gyógyszergyár maradt. akik még betegebbek lettek. hogy megmaradt a családi ellen?rzés. Eközben a kezdetleges elad módszerek mgváltoztak és szintén tekintélyt ébreszt?bbek lettek. még hazudni is. tudományos jelleget öltöttek és tekintélyt vívtak ki maguknak. túl közel volt a kezdetekhez magyarázta Celia. és gyógyszerkészít? üzemeket építettek. javítani kell rajta. ha egy helyzet tarthatatlanná válik. Pedig megesik bólintott Celia. Arra gondolt. Egy olyanhoz. én is találkoztam ezzel a jelenséggel. hogy tájékoztassa ?ket az új rekr?l. és azt mondta: Igen. aki felhívja az orvosokat. úgyhogy aki még óhajt valami innivalót. Andrew halkan füttyentett egyet. Celia daiquirit rendelt. Aztán a megfelel? pillanatban el?állok vele. ahol fizetésért dolgozó igazgatók vezetik a cég en a szellemben mûködik sok ügynök. hogy m ennyi energia és intelligencia szorult ebbe az apró. amit kötelessége lett volna közölni ed. akkor írj egy jelentést és add oda nekem. Andrew pedig whiskyt szódával. hogy miket állítanak ezekr?l a szere kr?l.. akár máshonnan. beleértve a veszélyeke z az igazság. mert személyesen tapasztaltam ilyesmit a Felding-Roth nál.. amit az orvosok elhittek. és folytatta: Aztán ott vannak a gyógyszergyári hirdetések. Az aktacsomóm egyre hízik. Viszont sajnos nagyon is él? maradt a rég túlhaladott és etikusnak éppenséggel nem mondha tó kalmárszellem. Kés?bb a leszármazottak fo lytatták a családi hagyományt. hogy negyven perc múlva leszállnak w Yorkban. Ennek egyik oka az. ha szellemileg lépést akar tartani Celiáv eszült figyelemmel várta. Annak a napnak minden apró részlete kitörölhetetlenül belém vés?dött. vagy nem figyelmeztetett eg yógyszer mellékhatására vagy valami egyéb fontos dologra. amik a fejfájástól a rákig mindent gyó . Igen. Gya n egész családok árulták ezeket a csodaszereket és népi orvosságokat folytatta Celia. Te is tudod folytatta Celia . Különben sem félek.sikerül változtatnom. amit még mindig családok ellen?r iznek jegyezte meg Andrew. hogy eladják ?ket. vagy maga a gyógyszergyár szándékosan becsa . de néhány ilyen régi családnak tekintélyes mennyiségû e. Ennek érdekében aztán ígérgettek fût-fát. Nagyszerû! Akkor hadd tartsak most neked egy ismeretterjeszt? kisel?adást. Néhány más orvost is megkértem ugyanerre Nebras an és New Jerseyben. persze hogy emlékszem. mit fog mondani az asszony.

Celia megszorította Andrew ka ját. hogy feljussak a csúcsra. ahogy sértetten és boldogtalanul élsz mellettem. hogy el?ször is ? Hát nem elég ennyi? Celia megrázta a fejét. Szóval azt mondtad. Ez valami egészen új dolog a számomra.. olyan jól akarom végezni a munkámat. mikor mi . egy nagy gyógyszergyár Ha sikerül. akkor is minél közele akarok kerülni hozzá. Celia. Hát akkor van egyáltalán valami esélyed? Ezt azért kérdezem t?led. az szeret mag után húzni valakit. ez em nem lesz így. Andrew. hogy itt az ideje. hogy úton van a csúcs felé. Andrew hirtelen elhallgatott és kijavította magá Azon az emlékezetes napon. amit hallott. nehogy félreérts persze nagyon keményen és jól kell dolgozniuk. te kit választottál jelz?tüz ? Már régóta Sam Hawthorne a jelöltem válaszolta Celia. Hát. biztosítják a lojalitásuk és mindig kéznél vannak. hogy itt valami n?i összeesküvés folyik.Mondok neked valamit. mint te. hogy új. Fölösleges féltékenykedned. ott a kávézóban. Valami kézzelfogható eredményt. szigorú törvények fognak követni. hogy nem lennél boldog nélküle. De mégis általános dolo gy már a karrierjük kezdetén kiválasztanak valakit általában egy valamivel felettük álló ve aki kicsit id?sebb náluk . A felesége viszont igen. Azon a napon. Emésztette mindazt. és biztos. megtárgyaltuk a dolgot. Aha! húzta fel Andrew a szemöldökét. Ezek szerint ez a Sam végig fogja kísérten ket. és ? is helyesli. a vezet?i tem valamire: majdnem mindenki úgy jut fel a csúcsra. amiket biztos. így van mondta halkan Celia. mondd csak. Ezt ünnepélyesen megígérem. El?ször is magyarázta Celia . és szerintem ez a folyamat már meg is kezd?dött sok helyen.. Ez biztos. és bevallom. Andrew nem válaszolt. J aj. Ha a nagy gyógyszergyárak nem teremtenek rende t. Ami pedig a kérdésedet illeti: nem. aki alkalmas a feladatok elvégzésére és akiben mara talanul megbízhat. hogy a Feldin othnak egyszerûen ne lehessen más választása. a gyógyszeripar? Az az egész terület annyira konzervatív és férficentrikus. Egyszerûen csak teljes életet szeretnék.. többek között az egészségügyben. de ennél mé alamivel többet is. mert bár mindent elköve majd. Csakis üzleti ügyekben. mint hogy el?léptet. Ha már itt tartunk szólt közbe Andrew . Hogy miért? Mert mikor egy középvezet?t el?léptetnek. kés?bb azt kívánják majd. De van egy tervem. Tudom. mint hogy els? osztályú ügynökn? légy. akit már megszokott. mert nem zeretném végignézni. Tanulmányoztam néhány vállalatot.. csak ?k léptek volna el?ször. hogy valaki bakot tart neki. hogy sikerülni fog. Eljön majd az az id? is. Igyekeznek hasznossá tenni magukat az illet?nél. Hát ezt akarod? A hatalmat? kérdezte Andrew kétked?en. hogy felbukkanjon egy hozzám hasonló ambiciózus n? a porondon. hogy megtudjak ról ad valamit. hogy karriert fogsz csinálni. Tudhattam volna. Az az érzésem jegyezte meg Andrew . A történetüket. mire gondolsz: hogy a hatalom rögeszmévé válik és korrumpál. Jó-jó. amihez hasonlót korábban nem tettek. akkor szerintem a kormány fog helyettük lépni. komoly arccal nézett rá. Igen. mégpedig a legrövidebb id?n belül. te magad is mondtad. mégsem fog sikerülni. Bizalmasan. drá . hogy élvezem. férjjel és gyerekekkel. hogy valódi befolyásom és hatalmam legyen. A felesége várakozásteljes. hogy ?ttük fog odaérni. és töprengett. hogy a n?k olyasmi t csináljanak. De tud már minderr?l a jó öreg Sam? Hogy te vagy a potyautas a karrierje szá uldó vonatán? Dehogy tudja. Arról beszéltél. De mi az... A legmagasabbra? kérdezte Andrew meghökkenve. Szörnyen mosolyodott el Celia. A célom az. Nem leszek boldogtalan. miel?tt kimondta volna. Végül aztán me szólalt: Ezt még nem kérdeztem meg t?led. Már hall atóak a kongresszusban bizonyos hangok. hogy elérd a célodat. Celia. Na a te iparágad. De az együtt töltött néhány hét alap benyomásom. de talán itt az ideje. Ha a gyógyszeripar a kongresszusi meghallgatás okra vár. ami ellen az égvilágon semmi kifogás és biztos vagyok benne. Na és? Celia egy pillanat alatt felizzott. Andrew alaposan megrágott minde n egyes szót. akir?l úgy gondolják. De ne félj. hogy többet értesz karrieren. az iparág még nem érett meg rra. err?l nekem is ez a véleményem. hogy valaki ennyire tör?dik velem. Úgy érted. miért ne? De még ha nem jutnék is az els? székbe. hogy már el?re kisakkoztál mindent..

mindvégig ott fogok állni mögötted. de mostanában úgy gondol magára. hogy hívja mindkét szerkeszt?séget. Jordan. gyakran álmélkodtak rajta. Ezt eddig is tudtam. ezzel nem vagyok egyedül a férfiak között. a hórihorgas. újból közölte a cikket. ezúttal is id?be telt. Gratulálok a házasságkötése alkalmából. azon vette észre magát. hogy a Lotromyc inr?l szóló cikkét bizonyos módosításokkal ugyan. De van benne valami. meglátták a szürkületben Manhattan fényeit. Camperdown. Mi pedig megkezdjük közös életünket mondta. már a sajtó is szagot kapott. de aki. Andrew a visszaérkezésekor sürg?s telefonüzeneteket talált. Mr. akit mindig akartunk. akinek bár voltak váratlan kezdeti sikerei raskában még nagyon sokat és sokáig kell bizonyítania. hogy megesz a sárga irigység mondta Dr. hogy sikerül elérned. Celia: mialatt a csúcs felé tartasz. Celia újból Andrew keze után nyúlt. sajnos. Részemr?l o ké. hogy a hírnév jótékony hatása máris érezhet? lmunkon. amely rendszeresen tallózott a körzeti lapokban. Mint általában. mintha a fia volna a fiú. Morristownban megjelen? kis lap a címoldalon hozta a szto rit: A HELYI ORVOS CSODAGYÓGYSZERREL KEZELTE BETEGÉT AZ ASSZONY HIHETETLEN FELGYÓGYULÁSA A Newark Star-Ledger pedig. Mrs. a Felding. Kés?bb Townsend felesége. Noah Townsen d. de le fogják hozni. hogy a pozíciója alapvet?en megváltozott a Felding-Rothnál. soha nem született meg. Celia viszont. hatvanöt év körüli ipari veterán. akinek a neve kevesebbszer fordult el? a híradásokban. Hilda. ötvenes évei elején járó n? megsúgt nak: Noah ezt soha nem fogja megmondani. míg a fontos orvosi újdonságról Andrew siker Lotromycin-alkalmazásáról a hír elterjedt. élén Eli Camp rdownnal. mint a cég egyetlen n?i ügynökét. Néhány perc múlva leszállunk az Idlewild nemzetközi repül?téren jelentette be a s dess. ?szintén hiszek ne. aztán pedig azt mondta: Mostanáig ezen nem sokat gondolkoztam . és kigyulladt az Öveket kérjük elirat. hogy változik a repül?gép motordübörgése. így a legfels?bb vezetés is. Még nagyobb feltûnést keltett az eset amiatt. amit meg is tett. akkor nem válogathat az eszközökben és módszerekben Andrew eltûn?dött. A felesége odahajolt hozzá és megcsókolta. hat héttel Mary Rowe csodálatos fel yógyulása után. s?t ki is nevették. Kedélyeskedve üdvözölte a fiatalasszonyt. hogy a maguk módján híresek lettek. Nem szégyellem bevallani. A Lotromycinezt követ? szûnni nem akaró publicitás jól jött a Felding-Rothnak. és így a gyógyszerrel egy ia is elindult a siker útján. A cégen belül mindenki megismerte a nevét. De ma az üzleti élet leginkább egy zártkörû férfiklubhoz hason ogy ha egy n? be akar törni ebbe a körbe. A légkör megváltozott. Mindezen túl a New England Journal of Medicine értesítette Andrew-t. és azt hiszem.nderre nem lesz többé szükség. aki a visszaérkezése másnapján magához kérette. halotthalovány. mindketten rájöttek. Sok boldogságot kívánok. a vonzó külsejû. amit akarsz. A javasolt változtatáso érintették a cikk lényegét. Bukás kizárva. Korábban a személye maga volt az anakronizmus. aki m ndig makulátlan eleganciával öltözködött és soha nem jelent meg a gomblyukába tûzött vörös ró edik emeleti díszes irodájában fogadta Celiát.Roth elnökével. mikor Andrew beszámolt neki a New England Journal-ben megjelen? cikkér?l. 5 Mikor Celia és Andrew megjelentek a munkahelyeiken. ami ennek folytán felkeltette a figyelmét a New York Times és a Time tudományos rovatának. Majd ho zzátette: De aztán azzal vigasztalom magamat. mint a férjéé. A Daily Record címû. de mostanra. Hallották. a boontoni Felding-Rothszékház vezet?k részére nntartott traktusában. Többek között ezért em hozzád feleségül. úgyhogy Andrew azonnal bele is egyezett valamennyibe. Ahogy kinéztek az ablakon. És re . hogy a romantikusabb beállítottságú Time magazin hozzátette a hírhez Andrew és Celia házasság .

A t?lük kapott jelentéseket a Felding-Roth aztán eljuttatná a minisztériumba. akit Celia már régebbr?l ismert denki leplezetlen kíváncsisággal méregette. márpedig az az általános javallat. Celia megköszönte a jókívánságokat. az elnök bekérette a titkárságon várakozó vagy fél tucat f i kollégáját. van válaszolta Celia. Körülbelül három hónapig. Valaki aggodalmát fejezte ki amiatt. hogy mennyi ideig tartana ez a gész akció. miel?tt az árusítását engedélyezné az Élelmiszer. bízzanak meg kör ötven olyan orvost. s?t különös kegy. Remélem. ho y egyre több n? lesz ebben az üzletágban. Legyenek közöt alános orvosok. hogy hol és hogyan kellene végezni a Thalidomid e yesült államokbeli tesztelését. A terméknek t?s mellékhatásai folytatta . és néhányuk talán még túl is fog tenni a férfiakon. Dr. h ogy a Thalidomid bizonyítottan biztonságos szer. Nem lehetne kett?? Minél el?bb piacon kellene lennünk a termékkel. és azt mondta: Már történtek ennél furcsább dolgok is. e oba. akinek van magánpraxisa. köztük Sam Hawthorne. a kutatási igazgató azt javasolta. és olyannyira biztonságos. humán tesztsorozatra van szükség az Egyesül t Államokban. Nem lenne egyszerûbb és gyorsabb egy olyan koncentrált környezetben. Aztán el?húzott a mellé yzsebéb?l egy órát. Celia kedvéért Camperdown elmondta. hogy terhes asszonyok is szednék. már szinte legendává lett nálunk folytatta az elnök. talán lehetne. Majd meglátjuk. üdít? álomhoz segít. Igen.zek után a férje csak és kizárólag Felding-Roth-készítményeket fog felírni a betegeinek tet mosolyogva. kivéve az Egyesült Államokat. hanem megvásárolta a licencet a nyugatnémet Chemie-Grünenthal cégt?l.és Gyógyszerügyi Minisztérium ek között. Mrs. Biztos vagyok abban. uram válaszolta Celia kedvesen . a vezet?ség tagjait. Maga. Camperdown hozzátette. Annak ellenére. hogy egy kiemelked? képességû n? alkalmanként éppen olyan kiváló lehet. mint amilye n egy kórház? Néhány perces vita után Camperdown elmosolyodott: Talán a mi ifjú kollégan?nknek is van hozzászólása a tárgyhoz. és akik felírnák a gyógyszert a betegeiknek. Tovább beszélgettek. és úgy vette. ezeknek az els? osztályú külföldi adatoknak a birtokában morogta Camperdown . úgyhogy nem reagált rá és nem fejtette ki. maradjon. éppen ezér ostobaság lett volna elrontani ezt a nagyszerû lehet?séget egy túl magabiztos vagy igen rámen?s stílusú felszólalással. hogy a gyógyszer neve Thalidomid. tudva. hogy a mondatba beletegye az alkalmanként szót. Él? bi ak. A Thali . hogy ami a gyógyszereket és gyógyítást illeti. egyenes válaszai. Meglátjuk. valamennyien a hatalmas ir oda értekez?sarkába vonultak. abban a férje ?t?le teljesen függetlenül dönt. De. Ha va n kedve. ifjú hölgyem. a fiatalos tudós ki mostanában került a vállalathoz. amit nem sokkal a Lotromycin után akarunk piacra dobni. A Felding-Roth az amerikai jogok szerencsés birtokosa. röviddel a nyugdíjazás el?tt álló értékesíté lyettes és négy másik. mint egy férfi. és egészséges. Mr. mikor nem érzi m jd szükségét annak. de nincs mit tenni. tájékozott. Sam kivételével. belgyógyászok. hogy n?gyógyászok is írják fel a gyógysze z annyit jelent. Dr. és így szólt: Nemsokára értekezletet tartok. pszichiáterek és n?gyógyászok mondta. kellemetlen reggeli utóhatás nélkül. Minden fej ?felé fordult. bürokratikus kívánalom. Mikor Celia igent mondott. Az asztal körül ül?k között volt Dr. Aggodalommal tölt el az kezdte Celia . Megfontoltan beszélt. hogy a tesztelést ilyen széles körben akarják végezni. Lord. melynek végébe Camperdown teleped e. hogy az Andrew-val kapcsolatos megj zés puszta viccel?dés. Lord ingerülten félbeszakította Celiát: Erre az esetre az nem érvényes. Camperdown egy pillanatra meghökkent és összeráncolta a szemöldökét. Jor y gyógyszerr?l lesz szó. megnézte az id?t. ho gy a terhesség semmiféle szempontból ne legyen a kísérletezgetések id?szaka. Az értékesítési igazgatóhelyettes aziránt érdekl?dött. Aztán újból feld arca. hogy még kisgyerekek is szedhetik A nyugtatót már árulják a nagyobb országokban. és körülülték a nagy asztalt. és Camperdown Celia ügynöki tapasztalatairól érdekl?dött. hogy a szóban forgó új szert nem a Felding-Rot h fejlesztette ki. hogy eljön az az id?. és mindenütt os népszerûségnek örvend. Látszo ogy tetszenek neki az asszony értelmes. Ez a nyugtató a máig feltaláltak közül az egyik legbiztonságosabb jelentette ki a lnök . egy id?sebb. Ezután beszélgetés kezd?dött arról. Miután bemutatta nekik Celiát. hogy a jelenléte szokatlan. Vincent Lord kutatási igazgató.

mikor megpillantotta a hatalmas. kifesteni. egyet-egyet megkapnak a gyerekek. Ezt a helyet alaposan ki kell suvickolni. a másik pedig Nebraskában. hogy ezzel lezárult egy jelentéktelen ügy. ha megker etném ?ket a kéréssel. Még ha ki is pofoznánk amit egyébként nem hiszek. és akkor gyönyörû lesz. és gondolom. hogy sikeres puhatolózásai nyomán hamarosan megkezd?dik a Thalidomid tesztelése mindkét otthonban. mikor Celia elhallgatott. mert szerintem ennek a háznak a legjobbat egy buldózer tenne. és egy juk. de én józan javaslatnak tartom. de beadta a derekát. ahonnan csak akkor megyünk el. akkor is mi szükségü hálószobára? Az egyik a miénk lesz magyarázta türelmesen a felesége . felbátorodva a kijelentésen. Szerintem viszont igazam van. A Felding-Roth elnöke. hogy lehet . és ha azok hajlandónak mutatkoznak az együttmûködésre. de ebben nincs. Én most azonnal elmegyek innen jelentette ki Andrew . Ám Celiát nem lehetett visszarettenteni. a tapasztalataim amiket a kórház. Mindkett? jól mûködik. Az egyik különösen megt tt Celiának. A kérdés. mert több helyre van szükségünk és nem gondoltunk rá el?re. Andrew még aznap este. ha muszáj. Úgyhogy azt javaslom. rendbe tenni. hogy ezzel hosszú távon számolnia kell. Nem sokkal kés?bb megszületett a döntés. a következ?: Kik azok. Mindenki figyelte már. Jaj. Jordannak igaza van szólt közbe csendesen Sam Hawthorne. és másnap Celia már m eg is kötötte az el?nyös üzletet. És a t?le szokatlan türelmetlenséggel hozzáfûzte: mindenben igazad volt és van. az övé lesz a negyedik. akkor onnantól kezdve a kutatás zleg veszi át az ügyet. Körülnézett a földszinten. Bizonytalan csend telepedett a szobára. hogy a ház alig négy kilométerre van a rendel?jét? l és még annyira se a St. ahol tisztes távolságra álltak egymástól a házak. Az utolsó mondatára többen rábólintottak. A többiek.és intézménylátogatásaim során szereztem. mikor te is meg én is hozunk haza munkát . Ez nagyon fontos fejtegette Celia . és mivel a születésük után szükségünk lesz egy pesztrára. mégis elnevette magát. hogy végignézzen egy sor eladó házat. Andrew és C elia mégis szakított id?t arra. Lord nem s zólt egy szót sem. akik leginkább szenvednek az álmatlanságtól és ezért altatóra van szükségük? Nos. Eli Camperdown törte meg. hogy a munkájuk alaposan igénybe vette mindkettejüket. rezzenéstelen arccal az as talnál. A Felding-Roth boontoni székházáig és vissza úgy húsz kilométerrel kellett Celiának s nia. valamint különböz? orvosoknál az . f?leg. hogy néhány évenként hurcolkodj meg újabb házba. Én éppen tudnék kett?t ajánlani. Nem tudom. hogy a többiek hogyan vélekednek. hogy az ötödik a vendégszoba. a t anyád is. hogy Celia másnap hívja fel az ismer?s orvo sokat. Olyan otthon. lakat lan. Mindkét helyen ismerem az orvost. Anyu biztosan meg fog minket néha látogatni. amit ezen a januári vasárnap délutánon a koszos ablakokon át sápadt napfény vil meg. fehér ablakkeretes ósdi udvarházat. ha éjszaka hívnak és fáradt vagy. Celia azonnal megérezte a kutatási igazgató ellenséges viselkedését. és jelzálogkölcsönt vett fel. és ti volt vele. a mi államunkban van Plainfie ld mellett. Lord ült mereven. Csak Dr. Menjünk haza és beszéljük meg. szörnyen elhanyagolt. Morris környékén volt. Az értekezlet végeztével Celia búcsúzott el els?ként mosolyok és bará ogások közepette. Úgy egy hét múlva tudta meg Celia Sam Hawthornetól. hogy órákig vezess. és örülnék. A hangjában meglepetés érz?dött. a Thalidomid tesztelését végezzük egy vagy két öregek otthoná ytatta Celia. Bár Andrew-nak esze ágában sem volt elfogadni egy ilyen képtelen és kivihetetlen ötl etet. sorra helyeseltek. Bede's kórháztól. azok közül is els?sorban a geriátriai páciensek. mert nem arom. a távolságnak nem volt Andrew-nak minden szál haja égnek állt. egy Convent Station elnevezésû kertvárosban. de mivel legtöbbször úgyis New Jersey más részein ügynökösködött. Mikor a hírrel fel w-t telefonon. amit mondott. Ennek ellenére Mrs. egy Lincoln nevû helyen. lábujjhegyre állt és megc olta. Akkor úgy tûnt. Annak ellenére. szinte els?ként említette. többek között terhes n?k is. vonakodva ugyan. és mindenfelé pázsit meg fa zöldellt. Celia el?adta a vízióját a földszinti dolgozókuckóról. eléggé el?relátó vagy! Azt egyikünk sem akarhatja érvelt tovább Celia . úgyhog nem lesz problémánk a jelentésekkel. és így szólt: Hát nem mondom. az egyik itt. A vételár egy részét készpénz . Celia.omidot széles körben szedik Európában és másutt. Átölelte Andrew-t. ami mindkett?nké lesz. csak Dr. amit fel lehetne tenni folytatta Celia . ez a kid?lt-bed?lt oldalú csûr nem nekünk való! tiltakozott energiku san.

a gátmetszések viszont nem. Celia folytatta: Több olyan esetet jegyeztek fe l. Dr. hogy tév tt. Paul Keatinggel. hogyan fog szülni. aki majd a pillanatnyi helyzetnek megfelel?en fog cselekedni. mégis. Április vége felé költöztek be a házba. 1958 augusztusában. Abban az esetben természetesen maguk döntenek és azt teszik amit kell. hogy Celi a az ötödik hónapban járt. Ha ezt elfog dom. amik szükségesek hozzá. Ezzel egyáltalán nem értek egyet mondta Celia halkan és nyugodtan. Egy-két nappal korábban Celia közölte Dr. Mindketten boldogok voltak. Keating. hogy ami másoknak lehetetlen. hogy ha közvetlenül a születés el?tt nem metsszük át a gátat sebészollóval. És gátmetszést s Keating már nem mosolygott. Lisa lett a neve. aki szintén a St. mert elhívták az egy . de nehe zebben is gyógyul. Mi e a n?gyógyász csak elnéz?en mosolygott. Vagyis nem kérek érzéstelenítést. Csak éppen most az én testemr?l és az én babám Ha már a testér?l van szó folytatta a n?gyógyász . mikor zolgáltatott helyzetben vagyok. három kiló hetvenöt dekás kislány. szeretnék rámutatni. Egyáltalán nem válaszolta Celia. Keatinggel: Tanulmányoztam a természetes yermekszülést és megkezdtem azoknak a gyakorlatoknak a végzését. középkorú férfi végül azt mondta Andrew-nak: A feleséged l tlen asszony. hozzátette: Aktívan akarok részt venni a vajúdásba datosan akarom átélni a szülés pillanatát. Jordan! Ezek a döntések a szülészére tartoznak. mint egy szabályos sebészi vágás. ami nem okozott gondot.etni. akkor nagy a valószínûsége annak. mert mindketten spóroltak az elmúlt években. Elégedett baba volt. aztán így szólt: Ami a gátmetszést illeti: talán nem t dja. aki ott akart lenni a szülésnél. a fontoskodó. dehogynem tudom! legyintett Celia. Celia már a terhessége alatt szilárdan eltökélte. amiben nem kis szerepe volt annak. Eun Nashman páciense lett. hogy ez a szûk hüvely kifej tten a jövend? szexuális partnerem élvezetét szolgálja. Jaj. Keating fagyosan nézett rá. Bede's osa volt. Andrew. és így már a kez ezdetén összeütközésbe került a n?gyógyászával. akkor el?for tnak csúnya szakadások. Nem sokkal ezután. hogy Celia elveinek legalábbis egy részével egyetértsen. hanem a homlokát ráncolta. ha valami rendkívüli esemény jön közbe? Az teljesen más kérdés. És mi lesz. 6 Celia és Andrew els? gyermekének születése ahogy azt Andrew a kórházi munkatársaina ondogatta pontosan Celia terveinek megfelel?en történt . kilenc hónappal és egy héttel a házasságkötésük után jött a világ s. hogy valóban azt kellett tenniük. Lisa születése után Eunice Nashman bizalmasan azt mondta Andrew-nak: Rendkívüli as szony a feleséged. hogy még meg is sze em. de végül lemaradt róla. Keatingnél. Néha nagyon nagy fájdalmai voltak. Dr. hogy nem az én akaratom fog érvényesülni akkor. És az a furcsa. És az ilyen szakadás nemcsak fájdalmas. és én megkérdeztem. s?t elfert?z? dtek vagy még hónapokig fájtak. hogy bár nek nem ez a célja. hogy nem gondoltae meg magát az érzéstelenitéssel kapcsolatban. de ahhoz elég fiatalos gondolkodású. és Andrew csaknem azonnal beismerte. közös megegyezéssel. Tudom. hogy a férjemnek kifogásai legyenek a túl tág hüvelyem miatt. Nem tör?d e az orvos egyre er?söd? rosszallásával. mivel nem aka rom. Vagy mind a kett?. kedves doktor úr. maga mindenre tudja a választ. Celia átment egy másik n?gyógyászhoz. Máris kezd tetszeni ez a hodály közölte a legels? napon . Igen bólintott Celia . hogy mag a meg azt tudja. De utána meg kell tudniuk gy?zni engem is. és tisztában vagyok azzal is. a baba születése után gyak atokat fogok végezni a hüvelyizmok rugalmassága érdekében. mint gondolta. Dr. mikor a természetes repedés gyorsan gyógyult. mindenesetre zajlik körülötte élet. Keating morgott valamit. hogy egyre több orvos és szülészn? nem ért egyet ezzel a nézettel. és közös jövedelmü iatt sem panaszkodhattak. Dr. mikor a fej kibújik. és az eredmény meghökkent?en szép lett. az Celiának lehetséges. meg Andrew-t is. Na de. aki ugyan id?sebb volt Dr. De biztos vagyok abban. Nos. Úgy látszik. aki alig sírt. a varrás után a hüvely szûkebbé válik. A renoválás nem került annyiba. mire gondolsz felelte Andrew együttérz?en . drága Mrs. lehet.

hanem otthagytuk Celiánál. már korábban is nagy feltûnést keltett egy bûnügyekkel kapcsolatos meghallgatássorozattal. júliusban pedig Hawaii. hogy országa a békét keresi arab szomszédaival. ha vissza akar menni. ezért bár err?l csak Andrew-nak beszélt má nem számítottak semmilyen hosszú távú hatásra. Jó évet zárt a Felding-Roth Pharmaceuticals Inc. Celia anyja. tekintélyes orvos alaptermészetét?l. Északon áprilisban nyílt meg a Szent L?rinc-csatorna. Celia egy évig otthon maradt. mint korábban talán soha. Túllépve a cégen. mégpedig úgy. kíváncsian kérdezte: És erre mit válaszolt? Azt mondta. Celia nem vesztette el a kontaktust a Felding-Rothszal. Megígérte hogy lesz állása. és most is valami nag y dobást akart. de hogy mennyir e volt megalapozott az aggodalma. hogy támogassák Sam Hawthorne-nak azt a szándékát. hogy Andrew-v al tettek egy hosszabb vidéki kirándulást és addig egyedül hagyták az id?s n?vért a gyerekkel Minden rendben ment. Noah Town sendr?l volt szó.betegéhez. Az id?s orvost annyira feldühítette a hívás. nem vittük el rögtön. hogy minden figyelmét és szere tetét Lisának szentelje. Andrew társa több. így ismét lehet?vé vált. Dávid Ben-Gurion megígérte a világnak. Sam Hawthorne id ?közben el?rerukkolt a rangsorban és belföldi értékesítési igazgatóhelyettes lett. Ennek biztosan az volt az egyik oka. és mindkét á e az utazást. hogy visszavegye az asszonyt. Ahogy eltervezte. ahol az telibe talált egy iratszekrényt és ripityára tört. Aztán mikor megszületett a lányod. Felcsillant a remény. világszerte elis mert szerré vált és a Felding-Roth történetének egyik legnagyobb nyereségét produkálta. Mildred. mintha mi sem történt volna. Celia volt. Celia epe a Lotromycin-ügyben arra ösztönözte a cég vezet?it. Ami Andrew-t illeti. mint amilyennek ? jósolta és ígérte. A legtöbb gyógyszeripari hivatalnok azzal intézte el Kefauvert. Janet messze került otthonról az arab sejkségek egyikébe . A tennessee-i demokrata politikus. Az egyik alkalommal Noah a rendel?jében beszélgetett vele. Mindezek után Noah getett tovább Andrew-val. Az év vége felé Celia újrakezdte ügynöki tevékenységét a régi New Jersey-i körzetében e's-i kapcsolatai révén talált egy id?sebb nyugdíjas ápolón?t. öleljen át valaki. Olyan békés nyugalomban feküdtek ott egymás me lett. akinek elnöki ambíciói voltak. Estes Kefauver szenátor vo lt. ezer kilométeres magasságba. az illetékes minisztérium megadta az engedélyt a forgalomba hozatalra. aki tengerentúli megbízatást kapott. Janu csatlakozott az Államokhoz. azt egyel?re maga sem tudta eldönteni. egymástól független esetben is az érzelmi laBilltás jeleit mutatta Vagy talán a bizarr viselkedés meghatározás illett inkább rá. Andrew három esetr?l tudott. Úgyhogy az egyik ápolón? átkar igasztalta. Andrew Jordan és a Lotromycin drámai esetér?l számolt be. hogy öröm volt nézni. és közben kereste val aki telefonon. egy amerikai katonai rakéta fedélzetén. Celia is és Andrew is a saját karrierjére koncentráljon. Az anyós és Andrew nagyszerû viszonyban volta . aztán kitépte a falból a zsinórt és a készüléket teljes erejéb?l áthajítot ? túlsó végébe. néha meglátogatta ?ket Philadelphiából és örömmel helyettesítet a n?vért. Az id?t többek között arra is kihasználta. Celia figyelmét azonban felkeltette még valami: december folyamán meghallgatások kezd?dtek egy szenátusi albizottságban. amelynek vezet?je. mivel egy olajtársaság geológ ment feleségül. hogy kellemetl en alak. a világtörténelemnek 1959 nem volt különösebben látványos éve. hogy egy napon emberek is beülhetnek majd az ûrhajóba. ami minden szegletében olyan lett. Olyan meghitt lett kettejük szonya. Májusban az izraeli miniszterelnök. hiszen így megismerhette az unokáját. aki naponta elment hozzájuk. a ogy máskor szoktuk. csak egyvalami nem hagyta nyugodni. hogy csinosítsa a Convent Station-i házat. Jellemz?. de kérem. hogy Celia húga . A gyógyszeriparnak er?s lobbyja volt Washingtonban. hogy Celia letesztelte a nénit. . ami elég is volt neki. hogy Nem. hogy több oldal va. A Lotromycin sikeres. Az új meghallgatások témája a gyógyszeripar volt. Ugyanebben a hónapban l?ttek ki két majmot a világûrbe. hogy el?ször valami durvaságot m ondott a kagylóba. h gy vigyázzon Lisára. Néhány hónappal a nagy sajtókampány ami Dr. és Celia is egyre közelebb került az anyjához az id? múlásával. de nem tud ártani. Az lepte meg különösen Andre ez a jelenség tökéletesen idegen volt az id?sebb. Im m ezt a helyet mondta egy nap Andrew ragyogó arccal.

Legnagyob rémületére Noah hirtelen padlóig nyomta a gázpedált és ?rült száguldásba kezdett Morristown em tör?dve sem a piros lámpákkal. Egészen a csekkügyig. Andrew ordítva próbálta Noah-t lecsillapítani. hogy mi ndenki öregszik. meg a cég elnöke és más vezet?i is. Andrew-t végs? soron azonban mégsem hagyták nyugodni e különös esetek. Parson s volt a szenved? alanya. és a régi készülék sorsáról szó. aki hosszú évek óta volt hûséges munkatársa Townsendnek. nem azért hívatott. háromnapos eseményen ott szoktak lenni az Államokban dolgozó munkatársak Felding-Roth külföldi leányvállalatainak képvisel?i. De azzal magyarázta a dolgot. Violet hibásan állított ki egy csekket. hogy közöl csak férfiaknak! Nemcsak hogy belépés nemcsak férfiaknak. Másnap Andrew megpróbálta megbeszélni a dolgot Noah-val. Most azonnal távozok és többé nem jövök vissza. Noah ráförmedt: Ebbe ne szólj bele! Violet pedig ezt mondta Andrew-nak: Köszönöm. de az csak ezt morogta: Nem végezte rendesen a munkáját. . Mrs. Végül is természetes emberi tulajdonságról van szó. Az id?s hölgy felcserélte a számokat és ötvennégy dollárra töltötte ki tési csekket. akkor egyenesen biztató. biztonságosan vezet. Ha ezek az esetek nem különböztek volna ennyire egymástól. Dr. Igaz. nem akart hinni a füléne k. Maga ew is érezte néha ezt a feszültséget és az abból ered? ingerlékenységet. sem pedig azzal. hogy valami fontos ügyet eli tézzen. A fontos dolgokat viszont mindig észben tartotta. mire egy év múlva betölti a negyvenet. Jordan. a hatvanöt év körüli Violet Parsons már kicsit lelassult és néha el is felejtett ezt-a t. Mikor Andrew megpróbált közbeavatkozni. Valami hihetetlen szerencse folytán nem okoztak balesetet. akkor Andrew talán jobban odafigyel. Celia dolgai ezzel szemben egyre ígéretesebben alakultak. de a f?-f? fejek azt akarják. ar semmizni?! Andrew. ugyanis Violet felállt. Bede's parkolójába. Az új beosztása a belföldi értékesítésnél nem viselte meg különösebben. Remélem. és ilyen kitörések el?fordulhatnak. mint akine k elment az esze. ilyen hangnemben még soha senki nem beszélt velem és nem is fog. Úgy hat héttel kés?bb Andrew Noah kocsijában ült. h. gondolta Cel Ha pedig a saját hosszú távú terveire gondol. De úgy látszott. hogy maga legyen az egyik felszólaló. egy szál sem marad. vagy gyakrabban ismétl?dt ek volna. Townsend. akik szer ették is ezért. aki éppen ebben a pillanatban lépett be az ajtón. ami igaz. Igaz. Celia már tudott arról. vala hogy jól állt neki a kopaszság. nem fojtotta vissza. Érkezett egy negyvenöt dollárról szóló számla os orvosi szerek után. a munka és a mindennapi élet feszültségei egyre nehezebben viselhet?k el. amit aláírás végett otthagyott Noah asztalán. A zártkörû. Ám Noah a csekket lobogtatva kirontott a rendel?jéb?l a várószobába.Másnap már ott várta az új telefon Noah-t az íróasztalán. Én is szeretnék ott lenni mondta Celia. ezzel nincs egyedül. jó volt a betegekhez. Legközelebb Andrew látta. hogy kollégája megint normál ességgel. 1960 februárjában egy napon éppen megérkezett a körzetéb?l a Felding-Roth központjába. a hölgy Noah iránti odaadása pedig majdhogynem rajon a sok tréfás megjegyzésre adott alkalmat a háta mögött. Rendben. mikor Sam Hawthorne az irodájába hívatta. Samnek azonban látha tóan ritkult a haja. meglesz bólintott Celia. de az csak száguldott tovább. de ezennel az alkalm azásom ebben a rendel?ben véget ért. Már találtam valaki mást. Sam nyugodt hangulatban volt és szívélyesen vözölte. Az országos értékesítési konferenciáról akartam magával beszélni közölte. A tévedés gyakorlatilag nem számí ert a plusz kilenc dollárt jóváírták volna a következ? havi számlán. Andrew is kijött vele. Mialatt Andrew magánkívül volt az á lmaktól. a vezet? melletti ülésen. és méltóságteljesen azt vála a: Dr. és ráüvöltött a megdermedt asszonyra: Ostoba vén kurva! Tönkre akar tenni. hogy a Felding-Roth kétévenkénti értékesítési konferenciáját k-i Waldorf-Astoria Szállóban tartják áprilisban. úgy látszik. ahol Violet a sztala is állt. Noah csak megvonta a vállát. és fülsik etít? fékcsikorgással álltak be a St. amit visszafojtott. legfájdalmasabb esetnek a rendel?ben dolgozó titkárn?. A harmadik. hogy a kanyarokban majdnem felborul tak. holnap kezd.

nem pedig szélesebb körben. és végignézett a reá ? férfiarcok tengerén . ahol nagyszerûen megfértek egymás me tt Andrew-val. Eg lanatra elhallgatott. Err?l jut . mesterkedem. Andrew egyik vasárnap a feleségét nézte. Celia. Semmi komo t vagy súlyosat. Értem. Hát ilyen címmel egyetlen film sem pályázhatna kasszasikerre húzta el a száját Ce de azért megcsinálom. Talán igen. de rögtön folytatta mondan . talán nem. mire Celia arcán gyors mosoly suhant át. mondta Celia eltûn?dve. Visszaadtuk a Chemie-Grünenthalnak. ugye? Igen ismerte be az asszony . de nem kérünk bel?le. bár sokat segítene néhány új termék. A nyugodt. hogy vannak néhányan. Ha akarja. Azt mondtuk. Nos. és az derült ki. kényelmes dolgozókuckóban. lehet?leg humoros el?adást kérnek folytatta Sam. Már az el?adás javasolt címe is megvan: Ügyn gyógyszeriparban egy asszony szemével . nem sokat ért. aztán így folytatta: Talán legjobb. habozott. Celia gondolkozott. Beavatsz a titkodba? Majd kés?bb válaszolta Celia. Nagyon köszönöm mondta Celia. Hát mint altató. ez nem is csoda. és megkérdezte: Már megint mesterkedsz val ben. ami vitatható. Ha még emlékszik. Bár épp most hallottam. Te nem tartozol ebbe a kategóriába. Nagyszerû értékesítési eredményeink vannak a maga körzetében bókolt neki Sam. amir?l körülbelül egy éve beszélt Mr.. Könnyed hangvételû. és nagy bölcsen nem firtatta tovább a dolgot. aztán megkérdezte: Árthat nekem ez a bizonyos kr tika? Magának? Sam megrázta a fejét. C Igyekszem bólintott az asszony . ahogy azt Vincent Lord eredetileg akarta. Kevadonnak nevezték el és nagy reklámhadjárattal akarják bevezetni a hazai és a kanadai piacon. hogy a Merrell Company ráhar apott a Thalidomidra. Miért? A kutatási részlegünk szerint magyarázta Sam nem volt jó a szer. hogy az értékesítési tapasztalatairól szeretnének egy b olót magától hangsúlyozottan n?i szempontból. tehát tudják. Ha most elmondanám neked. Gyakran bizonytal ankodunk. aki gondolatban máris a beszédét fogalmazta. hogy sajnálja az elszalasztott lehet?séget mondta Celia. De csak olyan terméket hozhatunk for galomba. amire el?tte a kutatási részleg az áldását adja. Az elkövetkez? hetekben esténként és hétvégeken Celia otthon a konferencián elmondand eszédén dolgozott. Kipróbálták az egek otthonaiban. megpróbálnál lebeszélni Andrew elmosolyodott. okos kislány jegyezte meg valaki halkan az els? sorok egyikéb?l. és esz sem volt vázlatokkal futkosni Sam Hawthorne-hoz. Persze azok után. szerint hibát követett el a cégünk? Sam megvonta a vállát. És ezzel vége? A Felding-Roth részér?l igen. Tíz-tizenöt perc elég lesz. asszonyokkal. én akkor is egyetértettem magával. akik kritizálják magát azért. mert a Thalidomidot csak id?s e mbereken próbáltuk ki. h ogy köszönjük. mi történt azzal. Átnézem és elmondom róla a véleményemet. hogy önök közül a legtöbben n?s emberek kezdte Celia. Maga is a kritikusaim közé tartozik? Nem. hogyan van ez velünk. zizeg? papírokba és jegyzetekbe temetkezett. 7 Tudom. ha megmondom magának . összezavarodunk.. és ez nem tartozott azok közé. Emlékszem. úgy. hogy a Thalidomid elsöpr? sikert aratott Európában. feledékenyek vagyunk. készíthet vázlatot. Nem hinném. ahol maga megszervezte. Úgy érzem a hangjából. Semmi olyasmit. Camperdown? A Thalidomiddal? Mégsem hozzuk forgalomba.Ebben biztos vagyok jegyezte meg Sam szárazon. ami a témát illeti: beszélt m Eli Camperdownnal.

Valami halván emlékem van arról.. Ezek szerint én leszek az egyik fontoskodó? kérdezte Celia. hogy komoly szakmát ûzünk. és hátulról megszólalt egy öblös. Csak ennyit akartam mondani. Új-Mexikó. Erre most ne mondjon semmit. Úgy látszik. arra gondolt: hamarosan kiderül. Ne legyen vakmer?. Azon tûn?dött. amit mindig is utált. A konta ktlencsét Andrew ajánlotta még a mézesheteiken. Ezért az els? nap a leggyomorforga tóbb. fris allatok kerget?ztek a manhattani utcákon. Maine és így tovább.. hogy maga szinte soha semmit nem felej t el. kicsim! Celia közelebb hajolt az emelvényen lév? mikrofonhoz. néhányan füttyentettek. túll?-e a célon. ennek a kérésnek a telje sítését lehetetlennek tartom. kétévenkénti közvetlen kapcsolatteremtési lehet?ség a feljebbvalóikkal a cég központjában yetlen társasági alkalom. Tudta. sokan hallottak már magáró indenki szeretne már valami újat hallani. hogy túlharsogja a forgalom zaját. életet adó termékeket forgalmaz.és Dél-Dakota. hogy túl sokat akar egyszerre. kiment a fejemb?l. Igyekezett elkerülni Sam Hawthorne tekintetét. Mikor Celia válaszolni akart. A hallgatóság els?sorban ügynökökb?l állt. és hogy milyen boldogok vagyunk. Nos. Ugyanakkor figye meztettek arra. Tiszta. hogy ?k a munkatársaink.dóját. amennyit csak akarsz. Sokuk számára ez a konferencia volt az egy en. aki feszülten fig yelte a második sorból. é kiáltások hallatszottak: Én is. én is! . hogy mindig a saját feje után megy. hogy cs san fest. nagy gonddal választotta ki a ruháját a rendkívüli alkalo mra. és az elkövetkez? két éjszaká akarta csak a Waldorfban tölteni. Lehet. Frissen csináltatott tengerészkék kosztümjéhez fehér zsabós blúzt viselt. ízes hang: Én annyi id?t sz neked. Florida. és a Waldorf-Astoria termében farkassze met nézett a FeldingRoth teljes ügynökgárdájával. valamint felügyel?kb?l és körzeti igazgató k olyan el?retolt bástyákból érkeztek. illetve ügynökn?i tapasztalataimról. Nem fogok csalódást okozni jelentette ki Celia. hogy vajon azzal. és a tavasz biztos jeleként a Park Avenue köze pén húzódó sávban ott virult a tengernyi tulipán és nárcisz. Élvezték a langyos.. ahogy megálltak. hogy az ? el?adása az els? nap délutánjára van ütemezve. Annak is örült. A Park Avenue-n sétáltak Sammel a Waldorfban elköltött reggeli után. miután a programfüzet en látta. Úgyhogy mindenképpe . Ne rontson el mind ent azzal. Sam volt az. így is fogok tenni. azt javasolt beszéljek ügynöki. hogy hány percet kellene ma beszélnem. hogy micsoda szuperklasszis intézmény a Felding-Roth. és úgy válaszolt: Köszönöm! R hogy így fognak reagálni. Tudom. A járdákon a munkába igyekv? tis tömege hullámzott a kényelmesen sétáló Sam és Celia körül. Texas. Mikor felkértek ennek a beszédnek a megtartására folytatta Celia . az egyetlen lehet?ség az esetleg lankadó lelkesedésük felélesztés ek és termékek adására és megismerésére. aki aznap reggel érkezett autóval New Jerseyb?l. vitás kérdéseket. miért is ne? Maga az egyetlen aktív n?i ügynökünk. tényleg! így Celia. Még egy órájuk v a konferencia megnyitójáig. és az öltözékének jellege szerencsésen egyesíti magában az üzleti frissességet és a . hogy egyébr?l sincs szó. napsütéses áprilisi délel?ttöt. hogy maga más. amik megszokott kísér? elenségei minden iparág ügynöktalálkozóinak. hogy végre nem kell hordania a szemüveget. Én például azt felejtettem el. hogy tíz-tizenöt percet emlegetett valaki. hogy ötszáz férfival ilyen rövid id? alatt intim kapcsolatot teremtsen? Felharsant a nevetés. hogy megkezd?dött a konferencia. és mostanáig még legtöbbször helyesen döntött. Sam felemelte a hangját. de ez nem stimmelhet. és a túloldalon visszaindultak a Waldorf felé. és azóta életének elengedhetetlen részévé vál Végül nem mutatta meg a beszéde vázlatát mondta hirtelen Sam. s?t néhányuknak az idealizmus vagy a szolgálatkészsé bujkált a szilaj jókedv is a remélt kalandok és nagy ivászatok miatt. Igen. amit utánra tervez. aki nem sokkal azel?tt azt mondta Celiának: Egy értékesítési konferenc ia megnyitóján mindenki fontoskodik és adja a bankot. Megpróbálunk mindenkit jól megdolgozni. Egy nagy cég rés vagyunk. hogy mások ez t elhinnék.amennyi id?re csak szükséged van. Észak. Celia a gondolataiba mélyedt. de én nem hiszem el. Celia. Jaj. hogy ne vessek fel komoly. Mindannyian tudjuk. mint ho milyen nagyszerû fickók a terepen dolgozó ügynökeink. Hawaii. Celia. ami abból áll. Sam egy kézmozdulattal elhallgattatta. mint Alaszka. ami annyit jelen t. Mert én tudom. átmentek az úttesten a szabad jel zésnél. A következ? na pon aztán sor kerül a komoly munkára is.. De szer igyelmeztetni. mint a többi beosztottam. hogy ne l?jön túl a célon. bébi! Még harsogóbb lett a nevetés. Most. és ez az óriásvállalat fontos. Kalifornia. Végül i s melyik n? lenne képes arra.

Mindkett? nagyszerû dolgokat vitt véghez a múltban . Valahol a lel legmélyén a Felding-Roth értékesítési konferenciáját ? is csak amolyan kanmurinak tartotta a yesked? hátba veregetéseivel. hányszor hallotta aznap az Eze láttalak. aminek részei vagyunk. vad röhögéseivel. A második és harmadik csoport sokkal nagyobb. és fog véghezvinni a jöv?ben. És a férjem nincs egyedül. az orvostudomány egyik nagy áttörése és többek között én is büszke vagyok arra. hogy elvállalta a beszédet. akik becsapták és félrevezették bi szerekkel kapcsolatban. hanem tucatnyi fontos Felding-Roth-gyártmányt is. Mellette foglalt helyet az igaz gatótanács elnöke. Az egész terem csendben várta.olynak kell maradnunk. akik id?r?l id?re felkeresik: az els? csoportba tartoznak azok. hogy véleményem szerint mik ezek. éppen ezért egyenesen a hallgatóságra néz igyekezett minél óvatosabban fogalmazni. s hozzátenni. hogy ezzel a bevezet?vel sikerült felkeltenie mindenkinek az ér dekl?dését. Önökhöz hasonlóan én is odaadó híve vagyok annak a vállalatnak. amin lehet és kell változtatni. hogy kihasználja a terméknek a személyéhez fûz?d? aspektusait is. különösen az ügy i munka területén. ?szintének. édes öregem! felkiáltást. mint az els?. én most rögtön szeretnék kritikus lenni. és ez vonatkozik minden gyógyszeripari vállala leértve a mienket is. t tagjai nem eléggé felkészültek és nem tudnak megfelel? tájékoztatást adni arról a szerr?l. Celia így inkább elnézett az els? két sor fölött és igyekezett a t más részeire koncentrálni. Ennek egyszerû oka van. ahol az ügynökök ztek. miközben beszélt. Eli Camperdown elnökhöz ill?en legelöl ült. A férjem orvos belgy apasztalatai vannak ezzel és még egynéhány más gyógyszerrel kapcsolatban is. hogy az ügynöki munka min?sége ami a teljes körû és pontos tájékoztatást illeti gyenge. Celia már nem is számolta. hogy nekünk. amelynek dolgozunk. VanHouten szerepe ma már kimerült abban. füstös. akik becsületesen tájékoztatják a cégük gyógyszereir?l és a különböz? mellékhatásokról. de a befolyása még mindig nagyon érezhet? volt. hogy most már nemcsak az els? két sor szörnyülködik. Floyd VanHouten. amik az érdekte eszélgetések hátteréül szolgáltak. becsületesnek. akik az értékesítés frontján dolgozunk. és ha kell. akár hazudni is a szerr?l. hogy a férjem írta az alkalmazásáról szóló részt. hogy mit fog mondani. s?t nagyon rossz dolgok is. amit mo dani fogok. yógyszeriparnak. Ha magukhoz vesznek a standról egy prospektust amit már nyilván többen megtettek . Amib?l az következik. az elnökhöz. Most el fogom önöknek mondani. az idétlen. hogy göröngyös talajra lépett. mint valami eredeti jópofaságot. Nyilvánvaló volt. Érdemben aka hozzájárulni ehhez a konferenciához és nem fogok megmaradni a szóvirágoknál. Az el?csarnokban nemcsak a Lotromycint hirdették. annak érdekében. akkor láthatják. hogy a három csoport közül az els? a legnépesebb. amely így hangzik: Üg unka a gyógyszeriparban egy asszony szemével. Celia látta. meg egy tucatnyi más f?nökhöz. Mikor ma délel?tt belépett a Park Avenue-ról a zsúfolt. míg a taps és éljenzés elült. Azt mondtam. hogy a másik két rt elenyész?en kicsi. és bár lehet. akik hajlandóak bármit összehordan i. középen. Celia tudta. . ahogy az a nekem írt feljegyzéseikb?l kiderül. Mindaz. De rossz tapasz talatai is vannak más gyógyszerekkel és olyan ügynökökkel. az értékesítési ig eshez. amelyiknek az ügynökei becsületesek és tájékozottak. Celiát el?ször öntötte el az idegesség azóta. Sam Hawthorne kopasz feje is ott világított közöttük. hogy az orvos felírja. néhányan idegesen feszengtek. Celia. aki mára már törékeny öregember lett. hanem a köznép is. ?szintén szeretném azt mondani. hogy ár Celia megvárta. nemcsak az ügynökökhöz szólt. hanem az els? két sort elfogla ezet?séghez is: az igazgatótanács elnökéhez. a helyetteséhez. de egy évtizeddel e t er?s kézzel formálta és vezette a vállalatot. hogy orvosi tapasztalatai alapján három csoportba osz totta azokat az ügynököket. hogy kritikusnak folytatta Celia . és hogyan tudnánk javítani rajta. több arcon is kínos kifejezést vett és zre. hog y elnökölt az igazgatótanács ülésein. hogy amit eddig elmondott. Az el?csarnokban valamennyien láthattuk a Lotromycin reklámstandját. zajos el?csarnokba. k usnak kell lennünk egymással. az nem f elelt meg az elvárásoknak. hogy ez többekne em lesz ínyére. Csodálatos szer. trágár vicceivel. Sajnos nagyon sokan vannak. Ezenkívül az is meggy?z?désem. és én is ehhez fogom magam tartani. Más orvosoknak is ugyanez a tapasztal atuk. Ennek a szakmának ez az árnyoldala. De vannak rossz. Ahogy Celia lepillantott az els? két sorra. v gyis az. De sajnos nem ez az igazság. ajánlanak. Celia tudta. Emiatt idegeskedett a legtöbbet hogy meg tudja-e fogni a hallgatóságát. nem lépi túl az el?adásom meghirdetett témájának kereteit. a harmadik csoportba pedig azok tartoznak. A férjem elmondta nekem. de ? azért választotta ki po nt ezt.

n morgolódtak. aztán valaki hangosan odaszólt: Hé. egyre több terhel? bizonyítékkal szolgált. err?l elegend? anyag található a szakirodalomban. kiutasította a rendel?jéb?l. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet. mint a bekalkulált ko ckázat részét. hogy igazuk van. mert mikor kikerültem az orvosok közé. Celia lenézett az els? két sorra. Annak az orvosnak igaza volt folytatta. Ez a hírnév megkopott. hogy: Honnan tudja ezt ez a n?. Többen súlyosan megbetegedtek. az iparágunkért és mindkett? hírnevéért. a Pernalton.. mert én magam is tagja voltam a kettes számú csoportnak a tájékozatlanok csoportjának. Aki óhajtja. hogy m indaz. hogy vannak orvosoktól származó feljegyzéseim ügynökökt?l kapott hamis mációkról. mikor mindenki jókedvû. itt vannak felírva nálam. És jogosultak a válaszra. Itt-ott bólogattak és egyetért?en morogtak. Valójában szinte egyáltalán nem készítettek föl. neveket. mert mellékhatásként súlyos. íme. ha tudnák.. amit nyomb n meg is hallanak. az önfejû. mi ez az egész? Sejtette. Ráhibázott. Négy éve. De semmilyen körülmények között nem használhatják reumások és cukorbeteg ? számukra ez a szer veszedelmes. be kellene tudnia fejezni. Egyik versenytársunknak van egy Chloromycetin nevû antibiotikuma. így folytatta: Most pedig térjünk vissza a Felding-Rothhoz. a nemkívánatos rossz hírek kategóriájába tartozik. Az az er?s gyanúm támadt. Ez amiatt történhetet . aki vég lgat és átolvassa a feljegyzéseket. ami els? osztályú gyógyszer. Biztosan két kérdést tesznek fel most magukban. hogy mindezt mély meggy?z?désb?l és aggodalomból tettem a vállalatunkért. Kett? másik viszont jóhiszemûen elfogad hallott és felírta a Pernaltont olyan betegeknek. Nem volt elegend? a tudásom ahhoz. Egy éve próbálok találni valakit a központban. hogy a Pernaltont bárki nyugodtan szedheti. noha ezt a tudásanyagot meg kellett volna kapjam. s?t végzetes változások következhetnek be a vérképbe tt megint tudnék id?pontokat. Er?s. aki hiányos tudással vádolta meg. Most úgy festett. nem voltam megfelel?en felkészítve. Hátranyúlt és testes aktacsomót emelt a magasba. Celia kihúzott egy lapot az aktahalomból. Úgy is értékelhetik. hogy mit beszélek jelentette ki Celia . A második kérdés megválaszolásáva an még adós vagyok: Miért pont most hoztam fel ezt az egészet? Azért most. Lehet. Ahogy tovább beszélt.. de csakis súlyos fert?zések kezelésére aján használni. va eceptköteles szerünk. hogy gyógyszerekr?l cseréljek eszmét magasan képzett doktorokkal. helyeket sorolni . így az említett betegségekben szenved?k is . anyukám. hogy a tájékoztatás hamis volt. Hadd idézzek néhány példát. hogy többen jártak már hasonló cip?ben. úgyhogy válaszoljon is rá egyb?l! hallatszott megint egy han széksorokból. Említettem. mióta a Felding-Rothnak dolgozom. Jól vigyázz. El?ször is azért tudom. ok. hogy a készítmény ártalmatlan. de végül nagy nehezen mégis felgyógyult. Meg is kell kérdezniük! l?tt vissza Celia. amit itt összegyûjtöttem. A helytelenít? homlokráncoláson kívül az els? két sorban ül?k közül senki nem adta jelét annak. én mindenesetre csak róluk tudok. megnézheti az orvosok nevét. Celia érzékletesen mesélte el a történetet. és úgy fogadta.. hogy erre módja lesz. Persze rajtuk kívül még hetnek sokkal többen is. kellemes hangulatban van és semmi kedve ilyen kellemetlen dolgokat h allani. gyûjtöm ezeket a feljegyzéseket. Mint tudják. még miel?tt megkezdtem volna az ügynöki munkámat. mi . és az el?adóterem ú endesedett. Még sokáig folytathatnám mondta egy id? után . hogy mit mondasz! Celia azon is rágódott a délel?tt folyamán. Leírta a találkozását a North Platte-i orvossal. Az egyik az. hogy hatalm l akarná elhallgattatni. Celia gyanította. De szeretném. mert mindeddig nem sikerült felhívnom rá a figyelmet. de nem teszem. New Jerseyben négy. amelyeket i nem akar meghallgatni. és tudja-e bizonyítani? A másik: Mi az ördögnek kell ezt most felhozni. hogy bármilyen fogadtatása lesz is a bes zédének. Nagyszerû gyógyszere a magas vérnyomásnak és egyike a Feld ng-Roth slágereinek. akiknek nemcsak a vérnyomásuk volt mag as. És még is. Celia újabb papírlapot húzott el?. Mikor Celia befejezte a Chloromyceti n esetének ismertetését. hogy amit ma itt tettem. Az említett orvosok közül kett? u tánanézett és rájött. a másik vállalat ügynökei megnyug tatták az orvosokat. mert ezt az aktacs mót a vállalat minden tagja személyesen is végiglapozhatja. tiszta hangon folytatta. hogy ilyen reakciót fog kiváltani. az egyikük majdnem meg is halt. de cukorbetegségben is szenvedtek. Nebraskában pedig két orvost is biztosítottak a vállalatunk ügynöke . ostoba dolog volt. De senkit sem találtam.

a saját integritásáról. reménykedett. majd sarkon fordult és az egyik kijárat fe lé indult határozott léptekkel. néhá kezdtek bizonytalanul tapsolni. Jordan! Ahogy megfordult. Mrs. Én már össze is állítottam egy ilyen lia kis szünetet tartott és elmosolyodott. mint valami legy?zött. Talán Sam arra gondolt. P edig komolyan kellene venni. megvert ellenség. Kár.. amiket elmondott. Gregson mondta Celia. jobban mondva a hangosítóberendezés hangszóróiból jött. hogy ez megtörténhet. és ne próbáljon visszajönni. mindezen okokból szükségesnek tartom. a New York-i Irving Gregson Celia felé fordult.. hogy hagyja el a konferenciát. megállna. Mr. hogy mindenki hallja. é már régen eldöntötte. ha nem teszünk vala it az értékesítési gyakorlatunk fejlesztése és a hírnevünk védelme érdekében. nem nézné meg legalább az anyagot. miel?tt Mrs. Ezt még megbánja! Kés?bb visszatérünk az ügyére. a reformok pedig annyira szükségesek. másodszor pedig d ozza ki az ügynökök képzési és továbbképzési programját. emelt f?vel. Ha bárkit érdekel. hogy alkalmazása a Felding-Rothnál már nem tart sokáig. Mindazo náltal magának bevallotta. Ahogy a kijárat felé haladt. Végül. Komoly arccal beszélni kezdett. ha er?sen törte v n a fejét. hogy tényleg legy?zték. Mint legtöbben tudjuk. de om. kiáltott fel Irving Gregson. És a koc at sem akármilyen. hogy ilyen kritikus el?adást tartott. akik komolyan veszik az egészet. olyan ordítóak.zünk ellene semmit. Irving. egy pillanatra! A kiáltás a semmib?l. szeretnék mondani valamit úgy.. Merte remélni. Mi az ördög ez. de most semmi esetre arja úgy itthagyni ezt a kancsapatot. hogy ? figyelmeztette ne l?jön túl a célon. akkor nem eleget. hogy mindenki az els? két sor reakcióját utánozza. de rögtön abba is hagyták. neki magán ak olyan nyilvánvalóak voltak. és nagy kárát fogjuk látni. allana Samre. Erre nem szá azok után. aztán megállt. meglep?dve látta. maga rosszindulatúan. a neki szóló figyelmeztetését. hogy al ig tudta megérteni a többiek értetlenségét. Ezeken a meghallgatásokon elmarasztalóa n szólnak rólunk. Nyilvánvaló volt. Az atletikus termetû. hama rosan a széles nyilvánosság fog reformokat követelni. ezt is elolvashatja. Ahogy Celia összegyûjtötte a papírjait és elindult lefelé a szónoki pulpitusról. hogy gyûjti az orvosok feljegyzéseit. meghallga tások folynak a kongresszusban a gyógyszeriparról. amit. De most tajtékozva. Sam ott állt a szónoki emelvényen és a mikrofonhoz hajolt. De ezek a pillantások sem változtatnak már semmin. mégis kevesen vannak az iparágunkban. Az igazgatótanács elnöke lát volt. és halkan. öntelten és félreinformálva közelített a témáh nkívül az úgynevezett tényei sem igazak. Kés?bb még ráér bánkódni. Néha nagyon keményen. és ? elmondta neki. Mások is legalább úgy csodálkozta mint Celia. mindig így tett. Uram mondta Celia . Ha nem haragszol. Hogyan is szólt az a sor a Hamletben. Nem. Köszönöm napot fejezte be az el?adást. a Felding-Roth elnöke figyelmese n hallgatta és bólogatott. Sam?. Kifelé! Jó napot. é ország-világ tudomására hozni a reggeli beszélgetésüket. mivel alig csatlakoztak hoz zájuk mások. hogy valamilyen kommentár jó színben tünteti fel az összegyûl nagyfejûek el?tt? . Celia várt. bivalyer?s Gregson általában kedves volt és a mu nkatársai is szerették. Habár az ambíció már sarkallt embereket ennél furcsább dolgokra is. vörös arccal jelentette ki: Fiatalasszony. Sam H awthorne biztos azt fogja mondani. Kérem. Ezért v szont fizetnie kell az embernek. ahol a veze egyáltalán nem tapsoltak és az arcukon rosszalló kifejezés ült. mikor a hang újra megszólalt: Várjon. hogy a cégünk a legsürg?sebben ragadja z a kezdeményezést: el?ször is alkossa meg az ügynöki munka etikai kódexét. hogy nem fog bekövetkezni. Sam végigsimított izzadságtól csillogó koponyáján. akkor majd csel lyettünk a kormány mégpedig úgy. Semmit sem nézek meg! Gregson most már üvöltött. Véleményem szerint. néhányan együttérz? pillantást vetettek rá. vagy ha igen. mikor a nászútjukról hazafelé repültek.. amit még az iskolában tanult? Mindenek fölött légy hû magadhoz. Mennyire igaza volt! Ám elvi kérdésr?l volt szó. Andrew is figyelmeztette. kérem?! Celia habozott. Mrs. hogy abban nem lesz köszönet. hogy ezekkel kapcsolatban soha nem fog megalkudni. Jordan elmegy. Jól emlékezett Andrew szavaira: Nagy fába vágtad a fejszédet. Azok a hiányosságok. és bár számolt vele. haragosan beszélt Eli Camperdownhoz. hogy Sam nem a kiûzetését akarja nyilvánosan helyeselni. hogy a hang tulajdonosa Sam Hawthorne. Már a sajtóban is eluralkodott a kritikus hangvétel. A mostanában el?léptetett értékesítési igazgatóhelyettes. Majdnem biztos.

kell? körültekintés nélkül ítélkeztünk. bebizonyította. Gregson végignézett a kíváncsi arcok tengerén. csak éppen úgy teszünk. amit kell. mi fog történni. Sam törte meg a csendet. amihez még a szigorú VanHouten is csatlakozott. Gregson átvette a mikrofont Sam Hawthorne-tól. Nem gondolod.. Nyilvánvalóa n nem véletlenül jutott oda. Végül Mrs. a konyhai edénycsörömpölés. úgyhogy fel is harsant a várakozásteljes n evetés. Mikor mindhárman ott álltak a szónok melvényen Celia még mindig azt hitte. a többiek akozó álláspontra helyezkedtek. hogy néhány perccel ezel?tt valamennyien elhamarkodottan. mégpedig olyan u mit meggy?z?déssel teljesítek. Nincsenek titkaink egymá el?tt. hogy ennyi már elég? Hadd fejezze be döntött hatalmi szóval Eli Camperdown. És van még valami. m elcsendesedett. akkor törvényeket fognak hozni. a hatás kedvéért még várt egy kicsit. Csak kívülr?l szûr?dtek be bizonytalan zajok: az utca távoli forgalma. Sam. de egy biztos: izgalomban sosincs hiány. amiket a z imént Samr?l feltételezett. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagyunk. hogy Gregsonnak van stílusa. l. az igazgatótanács elnöke m ahol a két rangid?s vezet? újabb halk beszélgetésbe kezdett. arra gondolt. És most. Jordan mellett akarok tanúságot tenni. hogy bocsánatot fogok kérni magától. ?érte. Ezt hogy érti? A kérdés Eli Camperdowntól érkezett. Jordan. senki sem tudta. Utasítást kaptam igazgatótanácsi elnökünkt?l és Mr. Camperdowntól. aki visszament a hel yére. Celia észrevette. Beszélhetnek bármit a konferenciánkról jelentette ki . és ezennel meg is teszem. mint ha megfogadnánk t hallott jó tanácsot és magunk tennénk rendet a házunk táján. mintha most is hallanám a hangját: Irving fiam. jöjjön ide. Mrs. hogy ha az i k nem képes szemléletet váltani. hogy: Irving. hogy Gregson feléje nyújtja a kezét : Kérem. Mrs. és mondd úgy. Végül Eli Camperdown elszánta magát. hogy azokkal kényszerítsenek rá minket. mint Mrs. akkor az anyám mindig azt mondta. Mikor azonban a értékesítési igazgatóhelyettes otthagyta a másik kett?t és a szónoki emelvény felé indult. Be akarom ismerni. nehogy elm ulasszon egyetlen szót is abból a drámából. hogy bárcsak nekem lett volna erkölcsi bátorságom zem olyan beszédet elmondani. hogy álmodik . amit mond: . ahol van. Jordan. és ha hagyjuk. ha valami marhaságot csináltál és bocsá ot kell kérned. az ambícióival. az zélesen elvigyorodott. Döbbent csend lett a teremben. Ezúttal els?sorban Camperdow n beszélt láthatóan gy?zködte a másikat . Mivel szemlátomást a fels? szintû vezetés foglalkozott a döntéshozatallal. hogy azért állok itt. és közelebb hajolt a m ikrofonhoz.azt hiszem. Ráadásul azok a törvények sokkal szigorúbbak lennének annál.. Szóval. ugosztalja szegényt. Az értékesítés vezet?je újból elvi lytatta: Sok évvel ezel?tt. Szeretném még azt is hozzátenni. milyen értékes a munkája a vállalatunk számára. El? hajthatatlanul megrázta a fejét. ha nem haragszik. az el?csarnokban trécsel? személyzet. Drága édesanyám. Eli. úgy lehetne fogalmazni. Camperdown intette magukhoz Irving Gregsont. végül pedig megvonta a vállát.. . Jordan. A nyugtalanító csend makacsul tovább tartott.. hogy csak így elmenjen.Éspedig? kérdezte élesen az értékesítési igazgatóhelyettes. ám ennek ellenére érte tt az elcsendesült teremben. Mrs. hogy Sam most nem tör?dött semmiféle önös érdekkel. aztán megenyhült. kezdte Sam kissé távolabb húzódva a mikrofontól. Mindenki érezte a helyzet drámaiságát. Az értékesítési igazgatóhelyettes visszahúzódott. A javaslatai t alaposan áttanulmányozzuk. akkor Gregson így szólt: Bejelentet . mintha nem tudnánk. mire vársz? Ahogy Celia hallgatta. Egy pillanatra elszégyellte magát azért. akkor húzd ki magad férfi módjára. mintha mindenki lélegzet-visszafojtva ült volna a helyén mozdulatlanul. míg az id?s VanHouten figyelmesen hallgatta. bár most már halk moraj töltötte be a termet. aki id?közben felállt a helyé Sam Hawthorne farkasszemet nézett a Felding-Roth elnökével. Irvin g. Jordánról szólnék. Mint ahogy ezt valame nnyien tudjuk. megszabadítanám az aktacsomójától. Olyan lt. a biztató jöv?jével a Felding-Rothnál és mindezt ?miatta. visszament a helyére. És te is. Rádöbbent. hogy tanúságot tegyek. hogy bár senkinek nem akaródzik tudomásul venni nagyon is igaza van. Kijelentem tehát. Különösen azzal a véleménnyel értek egyet folytatta Sam Hawthorne . Celia nem akart hinni a fülének. Véleményem szerint most ezt meger?sítette. Ennél találóbbat aligha mondhatott volna. ami elöl játszódik. mikor kisfiú voltam és rossz fát tettem a tûzre mint a fiúk ált n .

Még nem. Nem. Erre inni kell. Különben holnap jelentik be a lgot. hogy mégiscsak igaz. inkább más dolgokról beszélgettek. kezdte Celia. Miért kockáztatta? kérdezte Sam Hawthorne. Nagy-Britanniában Margit hercegn?n köszörülték a nyelvüket a pletykálkodók. Sam odafordult Andrew-hoz. El?léptetjük. Ebben a pillanatban két apró. Egyel?re tette hozzá mosolyogva. mikor letelepedtek a tágas. Befejezi az ügynöki tevékenységét. Sam. sokkal többet. Nekem viszont van egy titkom mondta Sam . A férjeknek ezzel szemben egyáltalán nem. é . Az élen a húsz hónapos Lisa futott. Hátrad?lt a kényelmes karosszékben és konyakot ízlelgette. Liliannek és Celiának tetszett a Hírnév agság . és iért. és ? lesz az igazgatóhelyettes. éljen! emelte fel Lilian a poharát. drágám lted. Az Egyesült Államok el?ször tagadta a vádat. Természetesen nagyon hálás vagyok azért. mert n dtam volna elviselni. Néhány nappal azel?tt az oroszok bejelentették. a Hírnév és gazdagság címû p resley egyéves katonai szolgálata után folytatta karrierjét.. pizsamás alak rohant be vidáman visongva a nappali ba. Igazság szerint persze az igazgatói szék járt volna Celiának mondta Sam. hogy ennél többr?l volt szó akadékoskodott Celia. Hát szomorú éppen nem vagyok ragyogott Celia. Éljen. de Sammel nincsenek titkaink egymás el?tt. az éljenzés. aki id?közben élénk. m ien berendezett nappaliban.. Andrew felállt. A feleséged azzal a beszéddel bebizonyította. hogy a mélt atlan házasságkötés vajon hogyan fog kihatni a brit trón presztízsére. Gary Powerst. hogy bátra bb és jobban tiszteli az igazságot. hogy e lárultalak.. hogy népszerû a távolléte alatt sem csökkent egy jottányival sem. és hamar kiderült. A férfiak végre kimutatták. mert a hö felháborodásra feleségül ment egy Anthony Armstrong-Jones nevû fényképészhez. Te mindent kockára tettél. Celiát pillanatok alatt gratulálok hada vette körül. kerülték a ko ncia témáját. Köszönöm. Fáradt volt. Vacsora után feltették Elvis Presley egyik új lemezét. hogy van kis eszük. nekem a helyettes elel. Nem akartam elmaradni t?l e. hogy nem lehetek egy drámai jelenet aktív részese. de Sam félbeszakít a. mint Celia. Celia kérdésére ezt válaszolta: Talán azért mentem fel a szónoki emelvényre. Az emberek legf?bb gondja most az volt. Hát mégis elbocsátjátok? kérdezte Andrew. maga miért? A párbeszéd egy héttel kés?bb zajlott Hawthorne-ék otthonában. Andrew szerint sehogya . Moszkva kémkedéssel vádolta az a aikat. A többit elnyelte a dörg? tapsvihar. ami magyarázattal szolgálhat arra. Ha már itt tartunk feleselt Celia . A sajtó szerint sküv? karneváli hangulatban zajlott. most tanúi lehettek egy olyan esetnek. A tö biek kíváncsian néztek rá. Celia. Sam Celiára mosolygott. hogy. Hát tudja? Megmondtam neki vallotta be Lilian Hawthorne. odament Celiához és megcsókolta.. Miközben Lilian Hawthorne konyhamûvészetének remekét élvezték. A vállalatunk Celia javaslata alapján ügynökképz? részleget léte a segíteni fog a kiépítésében. Celia és Andrew vacsor volt hivatalos. Igazán örülök a sikerednek. F?leg ha követni akar felfelé a ranglétrán a Felding-Rothnál. Mi valamennyien tudjuk szúrta közbe Andrew. konyakospohárral a kézben. Ha tudni akarja az igazságot. akik ezt nem tudnák lenyelni. ahogy Hawthorn e-ék és Jordanék egybehangzóan megállapították. A legtöbb amerikai össze volt zavarodva. Végül Sam hozta fel a mindnyájukat foglalkoztató témát. és azt mondta: Azt hiszem.Gregson a hallgatósághoz fordult. mozgalmas napja volt a rendel?jében. de aztán Eisenhower elnök fülig pirulva b vallotta. kíváncsi lánykává cseperedett. nekem ez afféle próbatétel olt. Sam. mégpedig Celiával kapcsolatban. hogy lel?ttek egy U-2-es ameri kai repül?gépet és foglyul ejtették a pilótát. Maga is tudja. amelynek a forgalma gyorsa n n?tt. Ne haragudj. Nem kell hálásnak lennie. miért is olyan nagyszerû a cégünk. mint bárki más a teremben. De van a vállalatnál néhányan.

Celia azonnal felismerte. egy korábbi középvezet? Kansa ?l. amennyi csak tetszik. hogy bemutatjuk: a becsületes módszer az elegánsabb. és anny i üzletet lehet velük kötni. hogy az orvosokat az otthonukban i s istenként kell tisztelni. Szerencsére maradt még eg itóka. Egy másik alkalommal Teddy Upshaw beszélgetés közben azt mondta Celiának. Szerintem még a házon belüliek is fütyülni fog yit tehetünk. mert a legtöbb doki állati kevese t tud a gyógyszerekr?l. és bizalmasan bevallotta Celiának. A két apróságot szemlátomást felvillanyozta egymás társasága. Teddy Upshaw lett. Lilian nem sokkal azel?tt mondta el Celiának bizalmasan. Ezentúl ne feledd. Mögötte jött Juliet. Lilian felpattant. hogy a ha zudozás ótvaros nagy ostobaság és semmi szükség rá . mikor az ember szabadabban lélegzik .ew meg Celia magával hozott. Ez a nagy bejelentések estéje állapította meg Lilian. Ehhez nagyon. és világél yszerértékesítéssel foglalkozott. Hawthorne-ék egyetle n. és ha az ember ?szinte velük. állandóan ide-oda fut ott. hogy majd pont a mi két szép s emünkért állnak le a hazudozással az ügynökök. amit nagyon élvezett. köpcös. Most pedig hagyd a te orvos istened et kicsit aludni. és a mondta: Vigyázz erre a kislegényre. Lisa belevetette magát az apja karjába. miközben beszélgetett valakivel. s?t kellemetlen kérdéseket tett fel neki. Ezenkívül csak arra kell figyelni. utóbbi ismertette a cég egyik kés el?bbi meg nehéz. ha jó eredményt akarunk elérni. A színpadon egy orvos g-Roth ügynök ült. és hozzátette. Úgy néz ki. A birkózás szeretk szelídült. Celia erre hozzávágott egy párnát. Ehhez nagyon ra gaszkodsz jegyezte meg Celia. Az orvos szerepét többnyire T . Nehogy azt higgye. négyéves gyermeke. hogy ebben a kmában nem kell hazudozni. így hát ? meg Sam minden szeretetük kel Julietet halmozták el. aki okos. Miel?tt el?léptették volna az igazgatóságra. viszont Upshaw ültette át a tervet a gyakorlatba. hogy még mindig hiányzik n az utazó keresked?élet. és a tudományos ismereteit autodidakta módon szedte össze az évek orán. s eljátszották a mindennapos szituációt. Andrew hatalmasat ásított. Juliet kergeti Lisát közölte kuncogva. ? volt a cég legeredményesebb ügynöke. amin már kezdett látszani a terhesség. Celia írta az oktatási programokat ennek a feladatnak még a gondolatától is borsózott a fé háta . Celia meg Upshaw jól kijöttek egymással. hogy az ügynöki na dás a gyógyszerszakma krónikus betegsége. mikor Lilian visszatért. ? sem vett rés inte semmiféle oktatásban. Mert ezt mindegyik elvárja. Celia egyik újítása a színjátszás bevezetése volt az órákon. és nem látszott elkényeztet ettnek sem. hogy amíg itt bent van. úgyhogy erre is koccinthatunk. Egy kis id?re szögr e kell majd akasztanom ezt az új munkámat. Celia hamar észrevette. Mikor bemutatták ?ket egymásnak. Utána Andrew megsimogatta Celia hasát. Okos f?nököd van. aztán pedig elkezdtek birkózni. addig tilos bármiféle gyógyszert szedned! Ez már az el?z? terhesség alatt is Andrew vessz?paripája volt. és hamar megállapodtak a munkamegosztásban. hogy megint terhes vagyok. hogy itt dugja ágyba. intelligens kislány volt. Ugyanakkor elismerte. Mars vissza az ág yba! Sikongva és nevetgélve mindhárman eltûntek Juliet hálószobájának az irányába. a férje jóízû elnevette magát. Csak úgy sugárzott bel?le az energia. Upshaw egyetértett Celiával abban. Sam. és el ne feledd. mikor ki akarták dobni az értékesítési konferenciá A gyors beszédû. Tekintete egyike volt az együttérz? tekinteteknek a Waldorfban. Mikor egyik este az ágyban Celia beszámolt Andrew-nak a beszélgetésr?l. Celia észrevette a másik n? hangjában bujkáló irigys 8 1960 hátralev? részében és 1961 elején Celia belemerült a Felding-Roth ügynökeinek ta Új f?nöke az ügynökképzési igazgató. akkor megtanulják tisztelni. hogy istenként tiszteljük ?ket. Err?l jut eszembe mondta Celia. Ezzel egy kben egy pattogó labda képzetét keltette. Most pedig én kergetlek meg benneteket. hogy az orvosok szerint nem tanácsos újabb gyermeket vállalnia. és apró kerek fejével szüntelenül bólogatott. hogy tekintélyes tudásanyagról van szó. hogy szükség van az ügynökképzésre. dinamikus Upshaw negyvenes éveinek végét taposta.

Pillanatnyilag azonban örült az eset kimenetelének. Mikor Celia beszámolt Upshaw-nak a beszélgetésr?l. Az orvosok így számolhattak volna be rends zeresen az ügynökök mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról. hogy az ügynöki munka színvonalának emelésére kidolgozott v száz százalékig sikeres és elfogadott lett volna. Azt is remélte. A kutatási igazgatóval. Mrs. Elbánok vele magam is. hagyja válaszolta Celia zordonan. így a kitüntetéssel letett baccalaureatust a wisconsini egyetemr?l. A kutatási részleggel rendszeresen kellett konzultálni a képzés tudományos vonatkozás i miatt. hanem kifejezetten szívesen t ltak. Mindenki legnagyobb meglepet az id?sebb ügynökök nemcsak hogy hajlottak az együttmûködésre. Tudta. ami megszokott volt a vállalat vezet?i között.eddy. s?t Andrew segítségével alkalmanként egy valódi. akik ott voltak a Waldorfban a konferencián. Jobb lesz. Arról persze szó sem volt. gondolta Celia. Celia er?t vett magán. A Felding-Roth minden új ügynökének részt kellett vennie egy öthetes kiképzésen. amit tett. vajon sajnálta volna-e. Megtudta. Celia másik kérése az volt. Az egyik ilye yögvenyel?s alkalommal azt mondta Celiának: Lehet. nem igazgató. Ennek az elbánásnak az volt a lényege. gy a jöv?ben sem hagyja cserben a lelkiereje kritikus helyzetekben. hamar megszerették. mert bár hivatalosan Teddy Upshaw tartozott neki jelentéstétellel. de engem nem ejt át. hogy nem. De mindezek ellenére és Celia kitartásának redményeként a kutatási részleg közremûködése az ügynöki képzésben tartósnak bizonyult. és kiépíthette a kis birodalmát. maga engem ne akarjon k ioktatni. Jordan. Akarja. hogy sz egymást a keresztnevükön. ugyanak tanult a beszélgetésekb?l és a végén elkezdte tisztelni Vincent Lord szaktudását. mind pedig a hallgatóság körében. Celia vagy egy másik vezet? játszotta. ha kidobják a konferenciáról utána az állásából is. Néha eltûn?dött azo gy ha Sam Hawthorne akkor nem szólal fel és nem veszi védelmébe. Dr. Celia úgy érezte. Új beosztásában Celia gyakran találkozott Sam Hawthorne-nal. Celia hamarosan megtudta. maga még mindig szívesebben venné. hogy hagyta magát tovább sértegetni. pedig a maga aszketikus. ha továbbra is t információk jutnának el az orvosokhoz. de csak egy hajszálon múlott . mekkora s erencséje volt és milyen közel állt ahhoz. De els? osztályúan képzett állat. amely a fogamzásgá al foglalkozott. Talán ezért i s maradt agglegény. akikhez elding-Roth ügynökei rendszeresen ellátogattak. mindenk rra vár. és figyelemmel kísérte Celia munkáját. hogy ezeket a konzultációkat id?rabló ostobaságnak teki nti. de több tudományo s társaságnak is a tagja volt. Celiát. Nem volt az. tisztelete t? tudományos fokozatokat mondhatott a magáénak. hogy azok az ügynökök. Lord kijelentette. újabb kísérletet téve kapcsolatuk javítására. hogy Dr. Egy napon Celia. Ezt a javaslatot azonban legfe bb szinten megvétózták. rideg módján még vonzó is vol t. Ezek az órák nagy népszerûségnek örven vev?k. hogy Camperdownt meg a többieket si került behúznia a cs?be. hús-vér orvost is rá lehetett beszélni a fellépésre . és nyugodtan válaszolt: Ez nem az én kis birodalmam . Vincent Lord soha nem tanulta meg. annál világosabban látta. az megvonta a vállát: Vincent L ord bunkó állat. Helye tes vagyok. hogy tönkretegye a karrierjét. Egyetemi tanársegéd korában Illinoisban Vincent Lord különféle kezéseket publikált a saját jelent?sebb felfedezéseir?l. hozzájárult a tabletták tökéletesítéséhez. Celia létre akart hozni gy ellen?rz? rendszert: szúrópróbaszerûen kérd?íveket küldtek volna szét orvosoknak. hogy a másfél évvel ezel?tti els? találkozásukkor keletkezett ellen továbbra is meghatározója maradt a viszonyuknak. és úgy látszik. Sze nt Johannának nevezik maguk között. a kémiai doktorátust az illinoisi egyetemr?l. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk státusa közötti k ségnek válaszolta Dr. Akárhogyan is van közölte Dr. Samet személyesen is érdekelte a képzési progr am. hogy érkeznek ilyen levele . hogyan teheti kellemessé magát. Remélte. aki rendszeresen tartott órákat. az egyik például. hogy beszéljek Sammel és jól seggb Nem. Lord metsz? tekintettel . Lord jéghidegen. a tö et pedig id?nként a központba rendelték tíznapos továbbképzésre. azt javasolta. Ugyanakkor nem volt hajlandó másnak átengedni a tájékoztatás felel?sségét. és Dr. Lord valami forradalmi áttörést érjen el egy fontos új szerrel. hogy ott listát vezethessenek róluk. mert ahogy egyikük elmagyarázta szerintük Jordannét u m égették meg eretnekségért. Bár a férfi csak hét évvel volt id?sebb Celiánál harminchat éves volt . Vincent Lorddal már kevésbé volt harmonikus Celia kapc solata. hogy az orvosoktól érkez? panaszos leveleket a képzési ig zgatóságra irányítsák. Minél többet gondolkozott Celia a konferenciáról.

A szalagcímek általában egy-egy ilyen felháborító törvénytelenséget pellengéreztek ki A SZENÁTOROK 1118 SZÁZALÉKOS GYÓGYSZERHASZONKULCSRA BUKKANTAK Washington Evening Star A SZENÁTUSI BIZOTTSÁG GYÓGYSZERHASZONKULCSOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA 7079 százalékos is el?fordult New York Times VESZEDELMES GYÓGYSZEREK Miami Herald HATALMAS PROFIT A NYUGTATÓKON A Chlorpromazin hatszor drágább nálunk. De ne akarjon egyszerre túl sokat. Ez pontosan olyan fenyeget?en hangzott. Egy Douglass Cater nevû washingtoni riporter így jellemezte ? ket: Az elfogult alapelképzelést?l jutnak el a már régen levont végkövetkeztetésig. de még soha senki nem ismerte be nyíltan. kiapadhatatlan aran bányának bizonyultak a riporterek számára. Mindkét jelenség a szenátor és munkatársai ügyes szervezésének volt köszönhe Mint a kongresszusi meghallgatásoknak általában. hogy az újságok szalagcímei az ? ügyüket hirdessé ndóan keresték a sajtónyilvánosságot. hogy csak így oldódhatnak meg a dolgok. és a fejünkre olvasta a bûneinket. és váratlan válságot okoztak az olyan vállalatokná a Felding-Roth. A nyilvánvaló igazságtalanságok ellenére egy-két csúny igaznak bizonyult. amikr?l ?hatalmasságuk nem hajlandóak tudomást venni magy arázta Cellának türelmesen Upshaw. hogy a gyógyszergyárak ügynökei elbagatelliz y meg sem említették a veszélyes mellékhatásokat. hogy igaza is van. Ennyiben maradtak. Vannak bizonyos ügyek. mint Párizsban . úgyhogy Celia visszavágott: A kormány bármelyik pillanatban közbeléphet. Ezen maga változtatott egy kicsit akkor. Akkor ugyanis már ki lettek mondva a dolgok. Másokat is foglalkoztattak a gyógyszerek és a gyógyszeripar. mint Sam tanácsa a waldorfbeli bes zédje el?tt. többek közt az.és Gyógyszerügyi Minisztériumba. Ezt már hallottam magától bólintott Upshaw . 1960-ban egész évben te rítéken volt a gyógyszeripar a tömegkommunikációban és legtöbbször nem a dicséret hangján s folytatódó szenátusi meghallgatások. és lehet. és a nyilatkozataik egyoldalúak voltak. A szenátor mest volt annak. És az het. Ezt a kérését is visszautasították. hogy aránytalanul magas az ára. mikor a meghall gatásról az újságíróknak el kellett indulniuk a szerkeszt?ségekbe. azt titokban tartották. ezeknek is el?re meghatározott politikai céljai voltak. melyeken Kefauver szenátor elnökölt. és bármilyen utasítást kiadhat nekünk. törvénytelen. és bebizonyították. szó esett bizonyos gyógyszergyári dolgozók várgásáról az Élelmiszer. és ha lett is a leveleknek biz onyos következménye. és menteni a menthet?t. Ennek eredményeként az olykor nevetséges vádak cáfolatát ak már nem volt idejük végighallgatni. titkos áral ra derült fény. hogy még elérjék a lapzárt i bejelentések rendszeresen röviddel fél tizenkett? a délutáni újságok lapzártája és fél k lapzártája el?tt hangzottak el. gyógyszerellátási kormányszerz?désekre történt illegális licitek bizonyosodta l?jött az orvosok félrevezetése. hogy ezek a levelek eltûnnek valamilyen archívum mélyén. és a fejesek kénytelenek voltak jó képet vágn i hozzá. Celia gyanított a. Ezenkív Kefauver és munkatársai mindent elkövettek. Több gyógyszerr?l kiderült. hogy a szenzációs leleplezéseket mindig pont akkor tegye. hogy látott ilyet. és aztán Sam maga után dobta a ment?ö . hogy egy minis ozó kétszáznyolcvanhétezer dollár honoráriumot vágott zsebre egy gyógyszergyártól. mikor felállt azon a konferencián.vállalathoz.

A KUTYATÁPSZERT SZIGORÚBBAN ELLEN?RZIK. A bizottság rámutato t. ahogy az Európában történt. Hasonlóképpen a Reserpin is háromszor annyiba került az Államokban. a Sigmamycinnek a reklámszlogenjét. Bruce-nak nevezték el. holott odaát fejlesztették ki. hogy egy minisztériumi osztályvezet? a bes amit egy nemzetközi antibiotikai szimpóziumon mondott el. mikor ?k nem voltak otthon. Id?kö yszermintákat osztogattak a Merrell lelkes ügynökei több ezer orvosnak hivatalosan csak v izsgálati célra . vajon még mindig neheztelnek-e rá. hogy az ausztráliai kirándulás még jó ideig nem lesz aktuál Az Élelmiszer. hogy mifélék maguk. Kés?bb a vá lalat kétszázhatvanezer példányos sokszorosításra megvette a beszédet. jenkik. számítva arra. és referenciaként hasz el. nagy figyelmet szenteltek az eseményeknek. Winnie gyerekszeret? lélek volt. A tizenki y korábban bolti eladóként dolgozott Londonban. mert október végén megszületett a második gyermek Celia terveinek megfelel?en. Nem volt kétséges. fürge lány volt. mint az Egyesült Államokban.Los Angeles Times A MINISZTÉRIUMI MUNKATÁRS BESZÉDÉT REKLÁMSZAKÉRT? ÍRTA A beszédben szerepelt a gyógyszergyár egy reklámmondata New York Times - Bizonyítékok támasztották alá azt a tényt. hog y a gyógyszerb?l óriási mennyiséget tudnak majd eladni úgy. és néha két egymást követ? n is címlapra kerültek szerte az országban nem beszélve a televízió. Néhány hónapja mindkett?jük élete könnyebb lett a fiatal angol n?. hogy neheztelnek rá a Felding-Rothnál. de aztán legyintett. mert az ? javasl atára csak id?s embereken próbálták ki a szert. Az ügynökség címét egy orvosi lapból vette. A gyógyszeripari szakmagazinok szerint az észak-amerikai jogokat birtokló Merrell Companynak nagyszabású tervei voltak a Thalidomid-Kevadonnal. és ahogy ? maga egy ízben kifejtette: meg a kartam már nézni egy kis melós vakáción. hogy az amerikai gyógyszerárak a gyártók k llenes áralku miatt lettek olyan magasak.és rádióállomásokról. Például a Chlorpromazinból ötven tabletta a francia gyógyszertárakban ötvenegy centbe került. mint Európában. és Lisa rajongott érte. mikor Andrew megdicsérte. Winnie August meg jelenésével. Andrew egészen biztos volt benne. Vidám természetû. A ndrew egy ügynökség útján szerz?dtette. Celia ekkor éppen szabadságon volt.New York Times - Bizonyítékokat sorakoztattak fel arra. aki elmondta neki. Ezek a hírek eszébe juttatták Celiának a nyolc hónappal azel?tti beszélgetését Sam Ha orne-nal. szemben az amerikai három dollár három centtel. aki ott lakott náluk és vigyázott a gyerekekre. Az is furcsa ellentmondás volt. A vállalat egy reklámszakért?je úgy írta át a szöveg esen tartalmazta a Pfizer egyik termékének. MINT A GYÓGYSZEREKET . egyszer majd talán lemeg pár évre a kengurupásztorokhoz is . ám valójában mindenfajta megkötés nélkül. hogy fiú lesz. hiszen a gyógyszereket forgalomba hozó amerikai cégeket ne m terhelték a fejlesztési költségek. hogy a külföldön felfedezett és kifejlesztett gyógyszerek sokkal olcsóbbak a hazájukban. és fontosabb do . Gyakorlat teszi a mestert. Az is lett.és Gyógyszerügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be a Thalidomid ne Egyesült Államokban és Kanadában Kevadonként ismert német gyógyszer forgalomba hozatalának délyezése végett. Olyannyira. Az elmarasztaló hírlapszalagcímek csak nem akartak szûnni. Otthon is én csináltam reggelit a mamának magyarázta a lány. hogy Celia egy decemberi napon azt mondta Andrew-nak: Alig e gy éve még mindenkinek el tudtam dicsekedni azzal. hogy ez abszurd helyzet. Andrew és Celia nagyon remélték. hogy az amerikai készítésû penicillin Mexikóban az ál amokbeli ár kétharmadába kerül. és Andrew nagy élveze reggel boszorkányos gyorsasággal varázsolta a reggelit az asztalra. el?z?leg megküldte a Pfizer nevû gyógyszergyárnak jóváhagyás végett. és aztán elálltak a forgalomba hozatali szánd Celia azon tûn?dött. hogy hol dolgozom.

Aztán ott voltak azok az esetek. Noah Townsenddel. Már a megjelenése is méltóságteljes volt. az azt jelenti. hogy nincsen beteg a kollégája rend l?jében. nem tudva. hogy új. A tünetek nyugtalanították Andrew-t. a St. s?t szörnyû dologra jöt t rá. nem kis részben azért.lgokon kezdte törni a fejét. Townsend zavarában elvörösödött. Aztán észbe kapott. Mindig. és ? átnézett a szoba túlsó végébe. Townsend kábítószer-élvez? volt. mert az szisztematikus olvasással lépést tartott az orvostudomány fejl?désével. hiszen els? osztályú ellátást kaptak t?l an jó diagnoszta volt. Az efféle villámlátogatás gyakori volt m ndkett?jük részér?l. mint a boszorkánydoktort . 9 Az ötvennyolc éves Noah Townsend hosszú évek óta az érett. és azt mondják. de azok után. hogy mindez rám is vonatkozik. meleg raga szkodás alakult ki. Hogy visszamegyek dolgozni. hogy hívják. Az emberek új kezdetr?l . egy novemberi délutánon vált a nyugtalanság és bizonytalan gya nú szörnyû bizonyossággá. amit Townsend büszkén kitett a rendel?je falára. Azóta emésztette magát Andrew. Kennedyt választották elnöknek. Sietségében elfelejtette elrejteni. akik szerették és lojálisak voltak hozzá érthet? módon. Miután meggy?z?dött arról. hogy m aki fiatal és vezet? pozícióban van. Andrew azért is tisztelte Noah Townsendet. A korai visszatérés melletti döntésében szerepet játszott ra kiterjed? izgalom is. halkan bekopogtatott az ajtón és benyitott. és minden j el arra mutatott legalábbis a tetszet?s beszédek alapján . Andrew még ekkor sem gondolt semmi rosszra. és gyor zátette: Én igazán nem állom az utadat. Ám Andrew-nak az utóbbi hónapokban feltûnt. A vállalat terjeszkedett és száz új ügynököt vettek fel. mikor Noah olyan furcsán viselkedett. így már de cember közepén munkába állt a Felding-Rothnál. Lelkiismeretesen ellátott minden beteget anyagi helyzetre való tekintet nélkül. izgalmas. történelemcsinálásról beszélnek. a modora pedig választékos és tiszteletet parancsoló. ma onta a vállát. Éppen a szabadnapok elosztását akarta Dr. A probléma Dr. valamint orgalmazására néhány ügynökn?t is. Ennek az volt az egyik oka. hogy mit tegyen. Townsend jól men? praxist mondhatott magáénak. és egy ott álló va firól csendesen azt mondta nekem: Az az ember nagyon beteg. Ám Andrew esze továbbra sem Celia nagyra tör? ter járt. E k eredményeként Dr. hogy mit is lát. Részese akarok lenni ennek az egésznek mondta egyszer Celia bizalmasan Andre w-nak. Andrew valami kellemetlen. de hat hónapon belül meg fo g halni. Townsend betegei ugyanígy vélekedtek. Egyikük még hozott is neki Afri jándékba egy sámánmaszkot. És mindig igaza lett. amikor egymást helyettesítik. Bruce születése után gyorsabban ment vissza dolgozni. hiszen mindketten rengeteget dolgoztak. és a zajra hirtelen megfordult a kerekeken gördül? székkel. mint Lisa esetében. Townsend háttal ült Andrew-nak. Dr. Andrew a saját gondján rágódott. tapasztalt orvos mintaképe volt. dacosan bevette a szájába a tömérdek gyógyszert és egy pohár vízzel leöblített Townsend most már semmiképpen nem tudta elkerülni. A felesége. ami nem volt jellemz? a hozzá hasonló korú orv kra. hogy Townsend mintha bizonytalanabb len ne a szokottnál. Andrew is tisztelte az id?s orvos képességeit. Bede's kórház köztiszteletben álló f?orvosával Andrew partnerével volt kapcsolatos. hogy rengeteg m unka jött össze a képzésen. kreativitásr ösztönz? éra kezd?dik. mer t a praxis jól ment. és néha kicsit zagyván beszélt. Aha bólintott Andrew a t?le szokatlan közömbösséggel. Novemberben John F. Townsenddel megbeszélni. azokét a napokét. és nem is tudja . Egy hónappal azel?tt. hogy magyarázatot ne adjon ar . olyan betegekkel. Egyéb üzleti gondjai voltak. Hilda egyszer így szólt Andrew-hoz: Egy partin voltunk Noah-val. úgy emlegették ?t. mert Townsend minden szempontból nagylelkûen bánt ifjú kollégájával. vagy más al kalommal egy n?r?l: Az az asszony ott nem tudom. ráébredt. Kettejük között ?szinte. amit az id?s orvos ezután hirtelen csinált. de még mindig a stresszel és fáradtsággal igyekezett magyarázni ?ket. ami a tenyerében volt egy nagy halom table ttát és kapszulát. ami megkérd?jelezte az id?s ember orvosi tevékenységének létjogosultságát. Mikor egymás között a tévedhetetlen diagnózisok beszélgettek.

megízesítve egy csipet Darvonnal. a furcsa hadarás azt jelezte. Mennyire igaz volt ez is! Andrew már Celiával is beszélt arról. Úgyhogy ne izgasd magad.. Átkozottul sokat. Szóval rajtakaptál. h ba keverjem magamat.. hogy az id?s orvos nem tegnap óta rabja a szenvedélynek. Na mondd. Hát igen. z Amerikai Orvosszövetség becslése szerint az összes orvosok öt százaléka szenved a kábítósze sztástól. hiszen ez a zagyva beszéd. A szakírók kiemelték. Néhányon Townsend kézírásával volt rajta a név. tudom.. amelyeket együtt egye felel?s orvos sem írt volna fel ilyen kombinációban. és kimenekült Noah Townsend rendel?jéb?l. Az es yvalamiben mind egyetértettek: az orvosok els?sorban a szaktudásuk miatt soha nem ju thatnak el arra a pontra. vagyis g nem fedezik fel a titkukat. hogy a valódi arány tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a közöltnél.mindig megtartom a mértéket.. amint éppen rádobok egy lapáttal a tûzre!. igyekezett gyo intézni a dolgot. De mindig me gtartom a mértéket. Ezt a véleményét mások is osz ták. világossá vált el?tte. Hogyan lehet Noah enn yire el?vigyázatlan? Hogyan tudta ennyi ideig megtartani a titkát? Hogyan tudja megt artani a mértéket? Egyik kérdésre sem látszott könnyûnek a válasz. nyit azért tudott. hogy a probléma hétköznapi és meglehet?sen elterjedt. öcsikém. Mindkét he lyen talált a katalógusban kábítószer-élvez?vé vált orvosokról szóló esettanulmányokat.. A rákövetkez? két hétben minden szabad idejét szakkönyvtárakban töltötte. látta. beismere hébe-hóba feltöltöm magam. De mi az ördögért fontos ez. A St. meg Percodant. ha ez végk .. Szégyenkezve bár. hogy mindent megtud a témáról. Noah Townsend szavai . Ahogy Andrew kinyitotta. Ó. hogy az orvosok mil yen könnyen juthatnak hozzá ingyen bármilyen gyógyszerhez úgy.. és úgy becsülték. mert szinte akadálytalanul juthatnak hozzá a gyógyszerek hez. alkoholizmustól vagy ezekkel kapcsolatos okoktól. Townsend szavai. És biztonsági okokból Andrew nem ott a rendel?jében narkotikumokat. amit az imént tett. Andrew. ami megdöbbentette Andrew-t. ami segítené a gyógyszerekkel visszaél? orvosokat. mint az utcán illegálisan árult drogoké. túl sokat tudok ahhoz. hogy nem veszítem el a mértéket. Mit vett be? kérdezte Andrew éles hangon.... hogy nin n semmiféle olyan program.. Bár Andrew nem volt kábítószer-szakért?. Ám ebben c aknem valamennyien tévedtek... Ha a szövetség ekkora számot vall be... egyértelmûen arra utalnak. töprengett Andrew. úgyhogy igyekezett legalább elbagatellizálni a dolgot.. Mit tegyen? Andrew el?ször is határozta. amit azonnal meg is bánt. Noah maga mondta. csak egy kis Dexedrint.. hogy mikor kell leállni. Megint az a hamis nevetés. hogy zsúfolásig van tömve gyári csomagolású gyógyszerekkel. Andrew? Aztán kicsit harciasan hozzát ette: Megmondtam. és ah a az anyagokat. Vén róka vagyok én már a szakmában. többek között feltûn? men kummal. És a receptes gyógyszerek válogatás nélküli mértéktelen fogyasztása pont oly yes és pusztító lehet. akkor a valóságban sokkal többen vannak..... Még kevésbé gy?zték meg Dr. hogy az orvosok általában sikeres kábítószer-élvez?k . Az orvostársadalom többnyire megpróbált nem venni tudomást a problémáról.. de a dolog szükségességér?l meggy?z?dve kutatta át Andrew Noah Town end rendel?jének gyógyszeres szekrényét egy olyan id?pontban. mi járatban vagy? Andrew olyan felindult volt.ra. viszont Andrew ismert egy jobban felszereltet Newarkban. A szekrény a szabályokkal ellentétben nem volt bezárva. és megvédené a egeiket. amit Andrew olvasott. Még valami volt. De Andrew egyáltalán nem nyugodott meg. amit csak lehet. te is tudod. Bede' tára szerény volt. hogy a gyógyszerfogyasztásuk veszélyes méreteket öltsön. Andrew is tartott a rendel?jében mintákat azokból a gyógyszerekb?l. Townsend elnevette magát. túl sokat tudok ahhoz. hogy alig tudta elmondani a szabadnapokkal kapcsolatos kérését ami ebben a szituációban abszurdan lényegtelenné vált . amivel Townsend a szájába dobta ?ket. Az informálódása során rájött. amiket rends zeresen írt fel. hogy mik vo ltak: stimulálok és nyugtatók. h ogy bajba keverjem magamat. tudom. Andrew-t elborzasztotta a gyógyszerek mennyisége legalább tizenöt darab tablettát é kapszulát látott . Elképedésében halkan füttyentett. hogy kérnek bel?le a megfelel ? gyógyszergyár ügynökét?l. Egyedül akart maradni.. mikor Townsend nagyvizitet tartott a kórházban. hogy a bevett gyógyszerek mennyisége és az a hanyagság. hogy Noahnak nem az el?bbi volt a mai els? adagocskája. Hogy go ndolkozzon. egymással ellentétes hatású gyógyszerek. amit a kollégája olyan hanyagul lenyelt. és amikb?l néha adott az anyagi gondokkal küszköd? betegeknek. De ehhez a tömérdek gyógyszerhez képest az ? tartaléka elenyész? volt. de ez a nevetés ham isan csengett. mindazt száz százalékig a látámasztották. hogy mikor kell leállni. mekkora a nyomás rajtam mostanában.

és annál bizo anabbá vált mindenre a válasz. hogy Noah gyógyszerezett állapotában rossz diagnózist állapít meg. Nem tudom és nem fogom végignézni. ha itt az ideje. és farkasszemet nézett vele.. és mindenképpen tönkremenne bele. mikor Andrew befejezte. drágám. csak várt. hogy valaha is megvonták volna egy kábító zer-függ?ségben szenved? orvos praktizálási jogát. hogy mit kell csinálnod. é on élvezték a készül?dést. mindegy. hogy el fogod mondani. Egyszerûen nem tehetem meg. általánosságban Tájékozódj. Mikor Andrew visszaért a nappali ba. Na. hát ezért nem d?ltem a röhögést?l mostanában sóhajtotta Andrew. Várj csak. Valakinek el kell mondanod. Tudom is. Jóságos isten! Na látod. az arcát az övéhez szorította. Mert akkor nyilvánosságra kerülne az ügy. akik bizon yos fokig az ? páciensei is. Inkább Noah-t sajnáld. ahogy ? nevezte. Úristen! suttogta Celia. Celia és Andrew az izgatott Lisa segítségével a fát díszítették. Visszafelé jövet bekukkantott a omszédos szobába. isten tudja. Hát persze hogy sajnálom. Végül a kislány szinte állva elaludt az átélt izgalmaktól meg a fá Andrew gyengéden felnyalábolta. akkor miért nem kérdezted meg eddig. Kora este volt. Jó er?sre csináltam nyújtotta oda a poharat Andrew-nak. hogy mi bajom? szólalt meg végül Andrew. Ugye? Ennyire látszik? kérdezte Andrew csodálkozva. Hát akkor? Nem tudom morogta Andrew. Annyira szeretnék segíteni neked mondta Celia. Andrew annak sem találta a nyomát. akkor vesd fel a témát valakinek. átölelte. Azt hiszem. Akkor áruld el. ez jobb lesz. Tényleg. Tudtam. Ha ennyire nyil vánvaló. Remélem. De n? vagyok. Például kinek? Hát nem egyértelmû? Valakinek a kórházban. ahol Bruce.volt lehetséges. annál több kérdés merült fel benne. mint az el?z?. Mégsem hagyta nyugodni a kérdés: mi lesz Noah Townsend betegeivel? Azokkal. el. El akarod most mondani? Igen mondta lassan Andrew. van egy ötle . és Noah megalázó helyzetbe kerülne. Celia. Celia elengedte Andrew-t. akkor igyekezett palástolni a dolgot és titokban lefolytatni a vizsgál atot. és azt mondta: Szegén y drágám. Ezt nem tehetem. hogyan vélekednek err?l a kérdésr?l bent a kórházban. Muszáj elmondanod még valakinek rajtam kívül. vagy nem ismer fel egy fontos tünetet? Mennyire lehet benne megbízni? Hát a f?orvosi állása a S t. Most el?ször érzékelte Lisa a kajácont . hogy így gyötr?dj. és Noah-nak is tud segíteni. és And ew tudta szerint orvosi hibát még nem követett el. Szóval. hogy mit csináljak mondta a férfi élesen. hogy az el?z? olyan rossz volt. az asszony hozzátette: Lisa nagyon jót tett neked ma este. Fogalmam sem volt róla. hiszen kollégájával alkalmanként kölcsönösen helyettesítették eg ek a betegek most veszélyben vannak? Bár Townsend viselkedése látszólag normális volt. Celia belekortyolt a dai quiribe. Van valami konkrét javaslatod. Aztán a karácson nézve iszogatni kezdte az italát. Életem eddigi legszebb négy éve volt mondta a férfi megindultan. M i kérd?en ránézett. ami még nagyobb felel?sséggel jár? Minél többet gondolkozott a dolgon. A jelek szerint még soha egyetlen orvos sem jelentette fel az orvostársát kábítószer-f ogyasztás miatt. csak úgy. Andrew. Nagyon sajnállak. Végül beavatta Celiát. Celia nem szólt egy szót sem. olyasvalakinek. vajon meddig tart a szerencse? Vajo n el? fog fordulni. rád fér. Négy éve vagyok a feleséged. Bede's-ben. a baba aludt a bölcs?jében. Micsoda terhet kellett vinned. Nem biztos. Leváltanák mint f?orvost. hogy kivel kezdjem? Mi a véleményed az ügyvezet? igazgatóról? . szóbeszéd tárgya ne. aki a pozíciója folytán ntézkedni. De még mindig bánt valami. Úgy látom. Celia éppen egy whiskyt kevert szódával. amit magának kevert. már hetek ót em voltál ilyen oldott hangulatban. és felvitte az ágyacskájába. praktizálhat a-e tovább egyáltalán.. és a világon te jelentesz nekem a legtöbbet. Celia odament hozzá. ha nem ak arod szóba hozni Noah Townsendet. nem sokkal karácsony el?tt.

és nem tudja. Azt mondta.. A floridai barát históriája egy pillanatra sem tu Sweetinget félrevezetni. A kórház ügyvezet? igazgatói irodájában ültek. Ne haragudjon. a f?nöke is itt lesz a találkozón. A férfi vastag. Bede's számára ah hogy megérje nyilvános botrányt csinálni. hogy most is leesik pár m . mekkora szükségünk van a pénzre. . akkor a baj magától meg fog szûnni. Isten tudja. Mikor Andrew fejezte a mondandóját. És az ügyvezet? igazgató nem akart tudni a dologról. a világos. mir?l és kir?l beszélt az imént. Igen ám. Andrew elgondolkozva sétált fel-alá a s zobában. csaknem ugyanannyit tudo a gyógyításról. A kapcsolatai és a pénzes barátai miatt túlságosan értékes ember ? a St.. mint az orvosok többsége. nem tudom még egy másik kórházét is magamra venni. mondja meg a barátjának. ta helyét az óvatosságnak. mint én gondo lta Andrew. Noah-nak elévülhetetlen érdemei vannak az efféle adományszerzésekben. Rájött valamire. hogy semmi olyant ne mondjon. És azok sem tesznek semmit. Néha elgondolkozom azon. És persze ha Andrew bárh ol elismételné. f?leg akkor. hogy mûköd?képes maradna-e a kórház a mi Dr. hogy Andrew minél sürg?sebben eltûnjön az irodájából. már újból a régi barátságossággal. és reméljük. De ha Sweeting tudja. nagyon. Mir?l van szó? Gyógyszerekkel való visszaélésr?l bökte ki Andrew. zárt ajtó mögött. a patkódobálást. és röviden leírta a képzeletbe . aztán megállt a karácsonyfa mellett. és most. ha mege ngedi. mintha nem lenne semmi baj. akkor az ügyvezet? igaz gató azonnal letagadná. Andrew felállt. Hog anácsot akar kérni. ? azonban hihetetlen hobbit választott ma gának. Megkért arra. mitév? legyen. hogy semmi jóvátehetetlen ne történje h betegeivel. hogy a mi kórházunk hogyan cselekedne. puhatolja ki. ami túl átlátszó. hogy honnan. Sweeting az íróaszta ig vele szemben egy széken. Kösz. egyértelmû válasz a kérdésére: szállj le Noah T l. Néha megjegyezte. Most pedig. . akkor a kórházban másoknak is tudniuk kell. Végül aztán pár órával kés?bb. Sajnálom. Huszon n váltott át a kórházi munkára. hogy lassan ötvenéves lett. hogy mit mondott neki áttételesen az imént Sweeting. Miközben beszélt. és megtanulta tisztelni. de nagyon vigyázott. hogy a szívélyesség elpárolgott Sweeting tekintetéb?l. E pillanatban csak azt akarta. A hórihorgas ügyvezet? igazgató korábban ügyvédként dolgozott. Err?l jut eszembe. amennyire csak lehet. Naiv bolondnak érezte magát. aminek többszörös bajnoka volt. íme. szép karácsonyuk volt Celiával mondta Leonard Sweeting. hogy van valami problémája. legyen nagyon. figyelni fogja a kollégáját. Tulajdonképpen egy floridai orvosbarátom problémájáról van szó hazudta Andrew. hogy csak így kutyafuttában tudtunk beszélgetni. de elég gondom van nekem itt is. akik sokkal id?sebbek Andrew-nál. észrevette.Len Sweetingre gondolsz? Hát. hogy csak azt teheti. hogy Len Sweeting pontosa n tudja. vagyis semmit. Andrew-t villámcsapásként érte a felismerés. hogy mostantól fogva. Andrew mozdultak meg a szemöldökök. cimborák! Talán ha úgy . Szóval err?l van szó. ani kórházban dolgozik. Andrew négy évvel ezel?tt. de fontos vendégeket vár k nagy pénzadományokat szokott t?lük kapni a kórház. Veszélyes vizeken evez. A busa szemöldökök gondterhelt ráncba futottak össze. a férfi felpattant a helyér?l. de ? régebben tudja. Szóval tudja. hogy egyáltalán beszéltek err?l. bozontos sz emöldöke beszéd közben fel-alá ugrált. a termete alapján hely ehetett volna bármelyik kosárlabdacsapatban. a Lotromycin-ügy kapcsán e meg közelebbr?l Len Sweetinget. és mindent megtesz azért. nem tudom. Maga is tudja. Townsendünk nélkül. nagyon óvatos. De az a tanácsom. Ugyanakkor elhatározta. Len Sweeting az ajtóhoz kísérte és átkar a. Be a sz?nyeg alá az üggyel. Olyan orvosoknak is. ami valójában a sajátja volt. vagy pedig azt állítaná. hogy a bajnokságok erésénél jóval nagyobb feladat az orvosok egyetértését kiharcolni bármilyen kérdésben. Nem is olyan rossz ötlet. ha nálunk derülne fény valami hasonlóra. hogy a megj zését Andrew félreértelmezte. Még megrágom icsit. ha megvádol egy másik orvost. Igen bólintottá Andrew . Mindenkit mer és mindenki szereti ?t. Remélem. estefelé Andrew úgy döntött.

Ez a doktorátus nem volt akármilyen. onnan fölfelé nemigen vezet út. Éppen ezért egyáltalán nem lepte kétéves ösztöndíja után az egyetem fölajánlott neki egy egyetemi tanársegédi állást. ami hite szerint megillette. vékony c tú alkat. a másik része viszo jezetten kedvelte. Vajon köztiszteletben álló. nemzetközi hírû tudós lenne. mi or otthagyta az egyetemet. A problémák Lordnak abból a mániákus szokásából fakadta dolatban állandóan ott állt a saját háta mögött. hogy ha nem lettek volna az életében c salódások. Lor d viszonylag fiatalon. a szteroidkutatás iránt igen nagy volt a tudományos és kereskedelmi érdekl?dés is. de sznob módon csak a második vonalba sorolta ?ket. De mégis lehet. A férfiak egy része utálta. Dr. s?t emészt? keserûséggé vált. Ám Dr. Egy tudományos kutató kollégája álla meg róla savanyúan: Vincent pont úgy viselkedik. Már önmagában az is paradox. 1954-re nyúlt vissza. teljeseb b képzést? A többnyire teljesen fölösleges kérdések az id? múlásával egyre sokasodtak. progeszteron . Igaz . és mindig ugyanazt a kérdést tette fel magán sen döntöttem? Azon tépel?dött. és csak az tt. Mivel a szteroidszintézissel kapcsolatos munkája jól haladt. a szexuális po ciát és a születésszabályozást. hogy valakir?l ilyen megállapítást lehet tenni. Vincent Lordot az olyan n?k talált nzónak. amikor házon belül maradt. Vajon n lett volna helyesebb átmennie Európába? Vajon nem kapott volna ott sokoldalúbb. szabadon döntött úgy három évvel korábban. akkor biztosan kitalált volna néhányat magának. s minthogy az ötvenes években kezdett tért hódítani a fogamzá . és lassan elmaradoztak mell?le a barátai is. hogy mi lesz a dolog vége vagy hogy ? maga mit szeretne. hogy meg fo 10 Dr. Az már kevésbé volt kelleme . az illinoisi egyetem végz?s diákja a szerves kémiában s zerzett doktorátusával Dr. Pedi g Vincent Lord a saját akaratából. s ez meg is látszott nyúlánk. de ke vesen érik el. hogy kiábrándult lett és dühös az egyetemi munkával kapcso A harag mind a mai napig megmaradt. Az egyetem segít?késznek mutatkozott. ösztrogén. így keret nélküli szemüveget viselt. mint akinek a pszichéje egy helyben fo rog. El is f . Mindezek ellenére és ez egy másik oldala volt Vincent Lord prizmalényének nagy vé nyel volt a saját értékeir?l és munkájáról teljes joggal. és elmegy az iparba dolgozni. Dr. Dr.és n?i hormonok tes ztoszteron. amir?l sokan álmodnak. és a kormányhivatal is megadta a szükséges any agi támogatást a doktorátus utáni tanulmányokhoz. A szakterülete a szteroidok voltak. mint egy tudósé: keskeny arc. Vincent Lord. A két év folyamatos tudományos sikerek és a zemélyes problémák közepette zajlott. Az egyetem kémiai tan zékét világszerte az egyik legjobbként tartották számon. hogy nem cselekedett-e elhamarkodottan és ostobán. a Felding-Rothhoz. érzékeny.Mikor Andrew a történtekr?l és a döntésér?l beszámolt Celiának. és mint aki nem tudja. átható. az asszony furcsán né Végül is a te dolgod. mert a testének szüksége volt a tápanyag-utánpótlásra. hogy a illinoisi egyetemen kétéves kutatói ösztöndíjé amodjon. Az egyik közülük az volt. ha ott ma adt volna. harminchat évesen jutott el oda. Már a külseje is egészen olyan volt. Id?pocsékolásnak tartotta. akik szerették az érzékeny férfiakat. és Lord ragyogó hallgató volt. Ide tartoznak a férfi. és megértem. vagy ha egy másik egyetemen dolgozón volna tovább? A tépel?dést kiváltó történet hat évvel ezel?ttre. kissé bizalmatlan tekintettel nézett mindenre és mindenkire. vézna termetén. Nem nagyon érdekelte az evés. Keserûségében ugyanakkor a a kérdést is többször feltette magának. hogy szinte soha nem mosolygott és a homlokát állandóan gondterhelten összeráncolta. amin keres e. a Felding-Roth gyógyszergyár kutatási igazgatója ellentmondásos rosszindulatúbban fogalmazva zavaros személyiség volt. hogy ahol van. a döntését nagyban befolyásolta. Ekkor lett Vincent Lord. amelyek befolyásolják a termékenységet. miért döntöttél így. Rossz ul látott f?leg a tömérdek olvasás miatt . Ez a társaság a gyógyszergyárak dósait általában elismerte ugyan. amikor nem kapta meg azt az elismerést és tiszteletet az akadémikus-tudós társadalomtól. Lord számára a do ktorátus megszerzése után logikus volt. Lordot aggodalommal töltötte el. és bizonyos szempontból kellemes volt a megjelenése is. Lordról azt is el lehetett mondani. hogy vajon hibát követett-e el. Mogorv modorú lett az örökös önmarcangolástól. Más szóval: néhány csalódása inkáb semmint valóságos volt. hogy feladja az noisi egyetemen a tanársegédi állását. Lord .

és nem két év múlva. Robert Harris dékán apró termetû. Lo rd leírt. szabadon megválaszthatja. Miután az els? betût?l az utolsóig alaposan végigolvasta a testes iratcsomót a déká gen lelkiismeretes természetû volt . Harris dékánnak néha rossz érzései támadtak Dr. hogy: Gratulálunk. és csak azután publikálta. mint a karikacsapás. mint a Journal of the American Chemical Society vagy a Journal of Biol ogical Chemistry. többek közöt dványokban. hely n döntött-e. olykor . amit az els? verzió jelentett volna amennyiben az ott leírt eredmények igazak. Minden nagyon biztató. Minden egyetem és a dékán csak a puszta gondolatra is felsóh jtott ellentétek és féltékenységek fortyogó katlana. amely akárhogyan is nézi az ember babérkoszorút vagy legalábbis élete végéig tartó any nságot ígért. Be csületes hibáknak látszottak. A kérdés így hangzott: Vincent Lord lelkének l gmélyén ott rejt?zik-e az intellektuális becstelenség. Mégpedig azonnal. Beérkezett! Vincent Lord rettenetesen akarta ezt az el?léptetést. Na mindegy. aszott. A tanársegédi évei alatt szteroid-szakért?i hírneve n?ttön-n?tt. és Dr. nemcsak az egyeteme n.. többr?l volt szó egy korábbi kérdésr?l. valamint a személyes véleményén. de ? nem ugyanazokra az eredményekre jutott. amik bizonyos hibás értelmezésekb?l is adódhattak. Szûk négy év alatt tizenöt tudományos értekezést publikált. ami azóta a feledés hom . bölcs kis ember volt. mikor a gyakorlat szerint sor került volna rá. hátrad?lt az íróasztala mögötti karosszékben. amely a beszámolója alapján egészen kivételes eredmény Nem sokkal az értekezés publikálása el?tt egy nálánál id?sebb és tapasztaltabb szervesvegyész a az egyetemr?l azzal állt el?. egyetemi tanársegédségének els? évében. Persze egy ilyen t emperamentumos és kiszámíthatatlan személyiségnek sok oka lehet erre. amit Vincent Lordról alakított ki. Lord tudo készített egy kísérletsorozatról. hogy m in akar dolgozni. és ugyanazon a lelki tortúrán ment keresztül. ami az id? múlásával egyre jobban dühítette Dr. és elfogadható is együtt a kett?. figyelembe véve alacsony egyetemi beosz tását. És ez volt az. vajon miért küldte ezt el neki Dr. mint minden h alandó. Tele önbizalo mmal bibliográfiát készített az eddig megjelent publikációiról. hamarosa n megtudja. Nem a vibráló temperamentum volt az oka. Éppen bölcsessége fol kételkedett néha abban. és évente több tudományos ülésre is ellátogatott. mégpedig véglegesíté l. Vincent Lord bib iáját lapozgatta. ami nélkül. azaz a tudományos csalás csírája? Körülbelül négy évvel korábban. Ez rendkívüli teljesítmény volt. és mikor egyeztették az id?pontot. Nem. minden jel z? zöldre van állítva. Lorddal megesett. hiszen ez gyakran párosul a kiválósággal. de azon kívül is. hogy egy adag szerencsével. újból elkezdett tépel?dni azon. Elképzelhet?. kihallgatást kért a dékántól re. Vincent Lorddal kapcsolatban. így hát Lord az értekezését. amit nem lehet magától elvenni. egyeztetnie is alig kell a f?nökeivel. Úgy gondolta. így viszont már nem jelentette azt a tudományos s . és puszta formalitás lesz a kinevezése. A fiúnak zseniális képességei vannak. És mégis. A legtöbb idej kémiai fakultás adminisztrációjának intézése rabolta el. Dr. Lord. Kiderült. és ami éppen a napokban vet?dött fel megint. Ez az ügy önmagában nem lett volna nevezetes. amivel hírnevet fo szerezni nemcsak magának. hogy alkalmas-e azoknak a salamoni döntéseknek a meghozatalára. mint el?z? alkalommal. a fiú valami nagyszerû felfedezés el?tt áll. hogy megpróbálja elérni gyorsított el?léptetését. Ha ezt eddig nem tudta vo lna. Mivel alapjában véve továbbra is tudós maradt. valami másról. és az olv on tûn?dött. 1957 márciusának egy reggelén Harris-dékán az irodájában ült.egint csak házon belül maradt. a tudós sem boldogul. a bibliográfiát elküldte el?re a dékánnak. am ikre gyakran kényszerült. Az ügyben vizsgálat indult. Vincent Lord a maga szakterületén fel tud és valószínûleg fel is fog jutn nasszusi magasságokba. akkor most megtudhatta Lord publikált értekezéseinek és az értekezéseket méltató recenzi gtanulmányozásából. ahol gyakran a leglényegtelenebb kérdé is meglep?en pitiáner viták folynak. hogy Vincent Lord több hibát is elkövetett. az eredményei ala en úgy megy majd. efel?l semmi kétség. hogy ? megismételte azt a kísérletsorozatot. A docentúra azt is jelentette. ma is gyakran kísérl zett a kis laboratóriumában. Ami Dr. Lordot. Van valami. hogy ez a nagyszerû ötlet nem jutott el?bb az e lhatározta. Azon tûn?dött. amit Dr. Így hát szemrehányást téve magának. sikerült! Az akadémiai elit t gja lett. A hierarchia következ? grádicsa az ? esetében a docentúra lett volna. A bibliográfia írója negyedórán belül itt lesz.. A tudósok és a tudomány misztikus világában az el?léptetések majdnem mindig kínosan l k. Ahogy telt-múlt az id?. hanem az egyetemnek is.

az íróasztal másik oldalán. Már Harris dékán is épp elfeledkezett volna róla. Az ügy világos. Harris dékán elhatározta. Látszólag tehát fair módon állt a dologhoz. de aztán magába fojtotta a szót . ismerek másokat is itt. Dr. Lord keskeny arca elvörösödött. Egyszóval egyezzen bele Lord kérésébe. Lord majdnem kimondta. Dr. és ez veszélyes. mégpedig most azonnal. két héttel kés?bb is ezen töprengett Harris dékán. hogy tévedett. ahogy a bák felfedezésére reagált . Lord tanszékvezet?jét. Hallgass csak ide. hogy valóban vitatottak a legutóbb publikált eredményei.. amit gondolt. rosszkedvûen köszönte meg a figyelmeztetést. ha nem jön közbe az a beszélgetés k ezel?tt azon a San Franciscó-i tudományos konferencián. Lordra nézett. Egy darabig nagy pusmogás folyt egyetemszerte erkölcsi érzékr?l meg etikáról. a gyorsított el?léptetésbe? Nem. M nak figyelembe kell vennem a szakbizottság véleményét. Lorddal szemben viszont az volt a kollégák gyanúja annak alapján. hogy más nem fogja észrevenni. hanem magáról. hogy mit hall ott San Franciscóban. hogy miért kell err?l egyáltalán ennyit i. és úgy értelmezi az adatokat. Másnap a tanszékvezet? ott volt a dékáni hivatalban a válasszal. és elmondta neki. hogy ez mit jelenthet itt-ott lekerekít egy-két sarkot. Mindnyájan követtek el hibákat. hogy nem én döntök egyedül az el?léptetésekr?l. a többieket hagyjuk ki bel Nem a többiekr?l van szó. hogy ez egy nagy marhaság . és némi élvezettel azt mon : Hát úgy látom. ha nem kap vissz ajelzést a hibáiról? Most. Ez egy. de aztá Vincent Lord felfedezett egy sor valóban nagyszerû és vitathatatlan dolgot. Ám ha egy tudós kés?bb rájö gy hibázott. és a kellem etlen ügy látszólag elfelejt?dött. te Bobby mondta neki egy este két pohár ital között a régi sta fordi professzor cimborája: Én a helyedben szemmel tartanám azt a Lord nevû fickót. Ha kimondta volna. hogy gyja magát kihozni a sodrából. hogy vigyáz Harris dékán gondterhelten. hogy ellen?rizte lkészült munkát. roppantul sürg?s. Igen. Harris dékán ta. Nem értem. Olvashatta a bibliográfiát. azt remélve. a barátja hozzátette: Nem azt mondom. Többünk is az a véleménye. hogy Lord becstelen. hogy elég szabatosan elmagyaráztam. akik a nyomomba nem jöhetnek. Sok tudósnak és ezt a dé tudta egyszerûen nem marad ideje megtanulni a diplomatikus viselkedést. és kija vítja a munkáját. Valójában meg Azt is elmondtam önnek. amikr?l ír. Mit tud arról a két legutóbbi értekezésr?l? kérdezte végül. De végül is hi . hogy nagyon siet?s neki. talán már azóta. Dr. valóban elmagyarázta. Lord e szemével áthatóan nézte a dékánt. és ha úgy látja jónak. dékán úr. hogy ezt nem teszi meg. Tudnia kell. hogy az utóbbi két értekezésében leírt kísérletsorozat nem ismételhet? me éppen reagálnak azok a vegyületek. szándékában áll újból lefol a kísérleteket. Mindent egybevetve úgy érzem. Miért lennének? érkezett abban a pillanatban a gyors és éles. megjelentet egy hibaigazítást. Mind a ketten tudjuk. De többünknek az a benyomása. ha nyilvánosan kijelenti. Lord el ismerte. hogy a gyorsított el?léptetés kijár nekem. az a normális és etikus dolog. Ha nem haragszik vágott közbe Harris dékán csíp?sen . Véleményem enységem aktívabb és értékesebb bármelyik más tanársegédénél ezen a tanszéken. akkor lett volna indokom arra.a legjobb tudósokkal is megesik. Én is éppúgy tisztában vagyok az elért eredményeimmel. száraz válasz. Bobby. de nem szólt róla. Csakhogy a beszélgetés közben mindvégig o t a leveg?ben a kimondatlan kérdés: vajon akkor is lépett volna Lord. Ebb?l lesz aztán a tudományos ogancia. Miért is kell ne álszerénynek lennie? Az agresszivitását is meg lehet bocsátani. mert mindannyian tudjuk. hogy jófejû fiú. hogy mik a jöv?re vonatkozó terveim. vagy v alami hasonlót. Igen. Lord mondta . mikor beszólt a titkára: D rd megérkezett. ahogyan azok a legjobban alátámasztják a teóriáját. Hát err?l lenne szó fejezte be Vincent Lord tíz perccel kés?bb a mondandóját. mint a nap. Azt hittem. Visszaérkezé után az egyetemen magához hívatta Dr. Milyen kár. Végül is Lordnak igaza van az érdemeit illet?en. Úgyhogy azt tanácsolom az egyetem és a magad érdekében.. gondolta a dékán. nincsenek kisebbségi komplexusai. A d szemben ült. hogy ? is tisztában volt vele. Nagyon is ékesszólóan. A dékán egymásnak feszítette az ujjait. csak éppen az állítólagos látványos eredmény Mikor a dékán többet akart tudni az ügyr?l. hogy kiutasítsam az irodámból.

akkor megbánhatja. Sajnálnám. túlságosan sietett.. Ezt hogy érti? Úgy. Különben is. hogy a többiek is akarják az illet? el?léptetését. pontosan tudja. ez már múlté. de határozottan . és a dékán úgy vélekedett. akit lenézett mint levitézlett tudóst és szánalmas ak akukacot. A nagy gyógyszergyárak szüntelenül kutattak tudományos tehetségek után. Vincent Lord legutóbbi két értekezésér?l már minden bizonnyal megindult az általános mogás. meggondolatlan. hanem jellemének bizonyos riasztó vonásai. míg me g nem bizonyosodott arról. de nagyon rövi d ideig hagyta. sóhajtot t egyet és folytatta a munkáját. Miért nem? Az a véleményem. mit ért azalatt. Dr. Ezért mikor három hónappal kés?bb egy San Antonióban tartott tudományos találkozón me yékezte a Felding-Roth gyógyszergyár képvisel?je. E zen felismerés hiányában Dr. ami elfelejt?dött. Türelmetlen volt. Mert ha nem. mint neki. Micsoda kicsinyes. Ez a pusmogás. hiszen hamarosan megjelennek az értekezések javításai. és mindvégig ilyen hivatalosak maradunk mind a ketten. hogy a távozta után összed?lne az intézmény. Magyarázza meg. ha ezt a beszélgetést most befejeznénk . Mintha magne tofon lett volna az agyába építve. Egy nagyon. az egész karnak együtt nagyobb hatalma volt. Lord ugyan nem mondott rögtön igent. plusz az etikai kérdések. gondolja meg még egyszer a válaszát. A gyanú csak növelte a haragját. gratuláló levelet küldtek a szerz?nek. és gyilkos tekintettel mer edt a feljebbvalójára. semmi értelme tovább atni annak a döntésnek a közlését. Éppen ezér t volt biztos abban. Lord mondta halkan. hogyan követhette el azokat a hibákat. Lord mondta a dékán ?szintén . Egyre keserûbb és dühösebb lett.. hogy úgymond szeretettel várják a fedélzet yis állást ajánlanak neki . de csak azért. Ott ült az íróasztal túloldalán. Már jóval a San alálkozó el?tt felmerült a Felding-Roth központjában Vincent Lord mint lehetséges célpont n . közönséges d ebb?l ekkora ügyet csinálni! Vincent Lordban még csak fel sem merült. és maga mögött az ajtót. hogy a visszau tasításához köze van azoknak az apróbb változásoknak. szeles. A dékán úgy gondolta. gondolatban újra és újra visszapörgette és lejátszotta a b tést. de annyit mindenesetre mondott. Önmagában az ajánlat nem volt szokatlan. A tudományos összejövetelek is fontos szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben a gyógyszergyáriak és a tudósok között a semleges terület minden el?nyével. Harris dékán nem válaszolt. de most majd újból felmelegítik. Lord keserûsége n?ttön-n?tt. hogy Hát. Dr. Végül már nemcsak Harrist. A dékán pedig. majd meglátom . hogy nem elég meggy?z?ek ! Ez inkább parancs. egyel?re nem fogom javasolni a gy orsított el?léptetését. kijöjjön a vágyo . Lord viszont nem tudta ilyen könnyen megemészteni a dolgot. m kérés volt. amit már régen meghozott. hogy a kritikusait nem önmagában ez a két eset meg az a négy évvel ezel?tti aggasztja. hogy beosztásához hozzátar a higgadt viselkedés a hirtelen haragú. Dr. amiket a két legutóbb publikált értekez közölnie. Dr. Gy e. Bár a dékán vol ar rangels? vezet?je. tehetséges emberekkel. hogy a tudományos óvatosságán felülkerekedjen az ábrándozás. négy évvel ezel?tti ügy. hogy e pillanatban még ha akarná sem tudná keresztülvinni Lord el?lép tetését. Egyetlen szó nélkül kiviharzott az irodából. Lord nem mozdult. A maga el?léptetési javaslatait mindig elfogadják mondta sötéten Vincent Lord. Másfel?l v solyodott el halványan nem hiszem. mindkett?nk számára jobb volna.vatalos ügyben értekezünk. Ha figyelemre méltóra bukkantak. és a jöv?ben minden bizonnyal tovább öregbítené. és figyelemmel kísérték az egyetemek dolgozóinak publikációit. Kérem. hogy ilyesmi soha többé nem fog el?fordulni vele. hogy a maga által felhozott indokok nem elég meggy?z?ek. mert soha nem foglalt állást senkivel kapcsolatban addig. Jó napot! De Dr. De azóta megesküdött. de az egész egyetemet gyûlö Vincent Lord gyanította annak ellenére. mert a távozása v öregbítette az egyetem hírnevét. hogy a téma nem jött el? . hogy a türelemnek is megvannak a határai. az ig az volt. plusz a korábbi. Lord düht?l vörös arccal felpattant. hogy hatalma van felette a dékánnak. Hát igen. ha így történne. emlékeztetve magát arra mint annyiszor . Azt hiszem. Amit Lord mondott az ? el?léptetési javaslatairól. De sajnos ennek az aktakukacnak a háta mögött ott állt az egyetem. mert nézete szerint ez nevetségesen apró ügyecske összehasonlítva a tudományos eredményeivel. hogy fel fogok mondani.

ha végre megtörténne az a dolog. hogy a felfedezés meghozza végre Dr. Lord igent mondott. Vincent Lordot is ösztönözte az ismeretlen kihívás. Az egész világnak megmutatja! 11 Robbant a Thalidomid-bomba! Celia jóval kés?bb így emlékezett vissza: Bár akkor még egyikünk sem tudta. Nem így Vincent Lord a a örökös önemésztésével. aminek a megtörténte egyre közelebbinek látszott. Versenytársnak tekinte resztízsért és hatalomért folyó harcban. . Igaz. a gyógys art gyökeresen. Háromévi kitartó. Folyamatosan gyanakodott a részlegén kívül dolgozókra. Szinte búcsú nélkül. a kétségeivel. És akkor megmutatja nekik. A legelején a fejle mények nem keltettek széles körben feltûnést. A saját tudományos munkájával is biztatóan haladt. Ez az álom most elérhet? közelségbe került. visszafordíthatatlanul megváltoztatta a Thalidomid-ügy. aki elvállalja a szteroidok kifejlesztésére létesítend? új osztály ve cég képvisel?i Dr. Mivel ren delkezett a szükséges képesítésekkel is. akikben nem bízott és akiket utált túlontúl nagy figyelemben részesül. és súlyos agy zésben meghalt. Nem sokkal ezután rendkívüli dolog történt. hogy egy gyóg szerrel lehetnek összefüggésben. Két hét gondolkodási id? után Dr. D a gyógyszergyár által felajánlott ?sszeget megint csak önnön értéke elismerésének tartotta. Vincent Lord a tudásának. Persze ha az új szer piacra kerül. és szinte senki nem gondolt arra. Lord szerint ez nem következh et be elég hamar. És másokho onlóan ? is régóta álmodozott a nagy személyes áttörésr?l. Lordot kezdett?l fogva tisztelettel és megbecsüléssel kezelték. mint az evés. még sok munka volt hátra. azaz csaknem kétszerese az egyeteminek. Lord szívb?l remélt . Dr. megbukik és eltûnik. Vajon nem fúrják-e s egyikük az a könyökl? n?. mikor hirtelen összeesett. tapasz alatának és tudományos intuíciójának köszönhet?en tisztán látta ?ket. három évvel kés?bb. és a hozzáértését soha nem vonták kétségbe. ami évi tizennégyezer dollár lett volna. amit csinált. Persze semmi sem számítana még az egyetemi sértés sem és senki nem jöhetne Vincen dnak még a közelébe sem hatalomban és respektusban. A Felding-Rothnak olyan els?rangúan ké tudósra volt szüksége. nem beszélve a zetésr?l. hogy dan. az illinois-i tasítása miatt érzett. Szerény személyes szükségletei miatt soha nem volt pénzzavarban. És a jelen is tele problémák s ? így gondolta. vonzónak ígérkezett a lehet?ség. Tudományos szempontból is érdekesnek. aki ebben a mostoha egyetemi bánásmód éles ellentétét látta. egy olyan felfedezésr?l. 1961 áprilisában Nyugat-Németországban az orvosok értetlenül álltak a fokomelia nevû enség egyre gyakoribb el?fordulásával szemben. Hanem az. Állandóan fennállt azonban a lehet?sége annak amit Dr. és amivel a neve bekerülne a történelem díszkönyvébe. Lord nem örült az el?léptetésének. most még elképzelhetetlen nyereséget hoz majd a Felding-Rothnak. a régi döntések fölötti tépel?désével. Lord már megszilárdította a pozícióját a Felding-Rothná ra is megbecsülték. Vincent Lordnak a rég áhított nemzetközi hírnevet. ?t nevezték ki a megüresedett helyre. November elején a gyógyszergyár kutatási atója éppen egy metszetet nézett a mikroszkóp alatt. hogy briliánsán szervezte meg ding-Rothnál végre egy olyan kémiai vegyület felfedezésének lehet?sége csillant fel. Celia Jo lenül? Többen voltak. hogy Vincent Lordot a pénz ugyanúgy ne m érdekelte. Most. amib?l f rradalmian új gyógyszer válhat. egyik napr másikra hagyta ott az egyetemet.A puhatolózást konkrét megbeszélések követték. Mint a legtöbb tudóst. Már csak egy kis id?re van szüksége. nem csökken? haragjával és keserûségével. De nem ez volt a lényeg. ami igenc sak jólesett a tanársegédnek. A személyiségproblémái ellenére jó kapcsolatban állt a munk val. egyszer túll? a célon. ám a helyes utat jelz? karók már mind a helyükre kerültek. Vincent Lord a megfelel? id?ben volt a megfelel? helyen. az a kurva. amit legalább ennyire fontosnak tart ott. aprólékos munka után amir?l tudta. A legtöbb ember hasonló körülmények között boldog lett volna. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik. 1957 szeptemberében kezdett el dolgozni a Felding-R othnál. Legalább kétévi kutatás és ál . A mindaddig rendkívül ritka betegség lényege. ami dráma olná a tudás határait. Hatékonyan vezette a részlegé szóltak bele abba.

a másikuk pedig egy szülész Ausztráliában hozta nyilvánosságra m sokkal kés?bb megállapítást nyert. Frances Kelseyr?l. vag yis még négy hónapig az ausztrál visszavonás után. többek között te . karok vagy lábak nélkül. Hála istennek. Némely édesanya hisztérikusan sikoltozni kezdett a sokktól és kétségbeesést?l. hogy nem engedtél a terhességem alatt egyetlen szem gyógyszert sem bevennem! Pár perccel azel?tt nézte meg odafent szeretettel és a hála érzésével eltelve a két egészsége is kisgyermeket. Egy tanulmány lehetségesnek tartotta. kinyitni egy ajtót. Az anyák közül többen öngyilkosok lettek. Aztán 1961 novemberében két. Olvastam valahol. Több babának nemcsak a végtagjai hiányoztak. mert mint ahogy egy kutató mondta még kétfejû csecsem?k is g rabban születtek addig. fókauszonyszerû csonkok vannak. a szükségé ni. s így még sokan bevették. megmagyaráz-hatatlan módon. hogy több mint két és fél milliót osztogattak szét az amerikai orv osoknak. aki ellenállva a miel?bbi e . Néhány újszülött meg is halt a szerencsések . de a fülei is deformálódtak. amiknek a h pró. hova tettem ?ket. mennyire örülök annak. De ugye nem használtad fel ?ket? Andrew megrázta a fejét. Becslések szerint húsz országban összesen húszezer deformált csecsem? született. Mások keservesen zokogtak. hogy a kifejezés a görög phoké (fóka) és melosz (végtag) s ból származik. mert a szert még nem engedélyezték általános has tra. Az egészet lehúztam a vécén. Hallottam. akkor a kar és láb nélküli amerikai újszülöttek lérhette volna akár a tízezret is. mikor mutatták neki. amelyet az elejét?l fogva yelemmel kísértek a tudományos publikációkban és a napi sajtóban is. decemberben tiltották meg a szer forgalmazását. Mert ha lenne. a beleikkel és más szerveikkel is hasonló volt a helyzet. Egy másik szerint vírusfert?zéssel álltak szemben. Andrew. Én is szedhettem volna a Thalidomidot. hogy a deformáció kiváltó oka az atombom származó radioaktív csapadék. Az ausztrál hatóságok gyorsan cselekedtek. Több száz tablett a volt. Az Egyesült Államokban viszont még k hónap kellett ahhoz. az EGYM munkatársáról volt szó. Azt már mindenki tudta. hogyan engedhetett volna meg ilyen borzalmat? A fokomeliaesetek gyakoriságának ilyen ugrásszerû növekedésére egyszerûen nem találta yarázatot. márciusig piacon hagyta a Kevadont. Ha már túljutottak volna ezen a ponton. és még többen szorultak pszichiátriai kezel gy korábban mélyen hív? apa Istent átkozta. hogy milyen lénynek adott életet. És hol vannak most ezek a minták? Ma reggel eszembe jutott. ami máris elképeszt?en sok volt. megölelni egy n?t vagy leírni a saját nevét . Ahogy mondod. hogy 1962 februárjában az EGYM végre megtiltsa a Thalidomid-Kevadon alkalmazását. de hazudnék. egyedül mosakodni. valamennyien hálával tartozunk ennek a Kelsey nevû n?nek jegyezte meg Andrew Celiának 1962 júliusának egy vasárnapján. hiszen mint egyikük fogalmazott a fiam soha nem fog tudni önállóan enni. bár a pont számokra talán soha nem fog fény derülni. Celia és Andrew gyakran szóba hozták a szörnyû történetet. egymást nem ismer? és egymástól függetlenül dolgozó orvo pcsolatba hozta a fokomeliával a Thalidomid nevû gyógyszert. Most pedig hirtelen több tucat fokomeliás baba jöt t világra. mint ilyenek. Dr. Egyszerûen elfeledkeztem róla. Meg is találtam. Az el?z? évben. Az egyikük egy gyermekorvos Nyugat-Németországban. ha tudnád.ogy a csecsem?k szörnyû deformációkkal jönnek a világra. 1960-ban két esetet jelentettek. Nyugat-Németországban és Nagy-Britanniában egy hónappa kés?bb. Neked? Egy ügynökt?l kaptam bel?le mintát. Az Egyesült Államokban csak körülbelül tizennyolc-t ilenc ilyen szerencsétlen baba jött világra. Azt hiszem. és még abban a hónapban bevonták az összes rgalomban lév? Thalidomidot a piacról. A rákövetkez? hónapokban egyre több hír látott napvilágot a Thalidomiddal kapcsolatba . A dolgozószobában ültek. Kanada. Egyik este vacsora közben Celia azt mondta: Jaj. Nekem is volt Kevadonom mondta erre csendesen Andrew. hogy valóban ez a gyógyszer a fejl?dési rendellenességek ozója. hogy gyanakodtam arra a gyógysze rre. ahogy egy megfigyel? fogalmazott. és Andrew él?n t kiterítve az aznapi újság. Szeretném azt mondani. Celiának összeszorult a torka. Köpök és szarok rá! Aztán gyorsan kijavította m cs is Isten. s a szívükkel. vagy egyált nem fejl?dtek ki. hogy néhány orvosfe leség is szedte.

Mint kiderült mondta Celia . hogy az iparágad. A hatalmas. Nehéz antik bútorokkal zsúfolt. kép rendet teremteni a háza táján. Mr. és eltorzult arccal próbált rámosolyogni. Kelsey nemzeti h?sn? lett. és megkérte. Noha korántsem voltak tökéletesek és olyan klauzulákat tartalm ak. Tudta. hogy holnap egy vállalati kocsival davigyék. Fiatalságával. Celi a megkérdezte: Hogy van? Nagyon legyengült. Mrs. Pedig err?l szó sincsen. amik a Thalidomidért felel?s cégekn végzett vizsgálatok nyomán tárultak fel: nap mint nap újabb hamisságokra. nem beszélve Kefauverr?l. és intett Celiának. gondolta Celia. bürokratikus taktikákkal késleltette a Thal Kevadon forgalomba hozatalát. rákban haldoklik. Kennedy elnökt?l megkap ta az Elnöki Aranyérem Különleges Szolgálatokért nevezetû kitüntetést. Köszönöm. kanyargó lépcs?n. Mialatt felfelé mentek a süpped?s sz?nyeggel borított széles. vajon yes-e. hogy éber akar ma radni. Eli üzent. civilne ató elismerést. iságra. sötét van a házban. Pár perc múlva egyenruhás ápolón? jelent meg. miel?tt kiment. e. Camperdown már várja. zes nappaliba vezette. a járókel?k kíváncsi te l fák és sûrû bokrok takarták el. Eli Camperdown. érzéketlenségekre. Többen attól is tartanak. Kérem. pusztán egy döntés késlelt tt. hogy majd csak leesik nekik is egy kitüntetés. A döntést megel?z? politikai man?verek ellenére 1962 októberében meglep?en jó új törv et hagyott jóvá Kennedy elnök. a kinyitott egy ajtót. hogy ? el?re látta mindezt. a legmagasabb. annak be kell látnia. hogy eljött. ijeszt?en vézna és hamuszínû lett régi önmaga karikatúrája. Mások szerint viszont érdemtelenül kapta a kitüntetést. hazavitték. Dr. hogy lépjen be. Kenne dy döntése oda vezet majd. Hajlott hátú. Nagyon várja magát. és Celia odaült a nagybe . Mindenesetre valamilyen új törvényre feltétlenül szükség van. me t Eli Camperdown egyedül él. Celia. A házban süket csend honolt. hogy minden politikus opportunista. és Kenne dy sem kivétel. Amikor kijelentette: mindvégig tudományos meggondolásból kétel kedett a szer biztonságosságában. Halk. öreg épületet hosszú mûúton lehetett megközelíteni. Kintr?l úgy ott.ngedélyeztetést sürget? gyógyszergyár nyomásának. Bárcsak vitába tudnék szállni veled ismerte el szomorúan Celia. eltussolásokra és dilettantizmusra derült fény. és most persze nagy hangon azt állit ja. id?s komornyik nyitott ajtót Celiának. Néhány nappal kés?bb Sam Hawthorne behívatta Céliát az irodájába. amik a továbbiakban megnehezítették a súlyosan beteg páciensek hozzájutását néhány forrad szerhez. hogy a valóban jó és éget?en szükséges szerek engedélyezését is el a minisztérium dolgozói. hogy a látszat nem csalt. de ma visszautasította. aki nem sokkal azel?tt még az er? és hatalom megtestesülés e volt. Kíváncsian Celiára pillantott. hogy várjon. hogy Eli Camperdown. hogy l ja magát. ami mindig is a bürokraták legbiztosabb módszere. hogy igazad van. a Felding-Roth elnök e. A viharvert homlokzatot zöld patina borította. egy Mount Kemble Lake nevû lyen. aki már hónapok óta beteg volt. Sajnos az utolsó stádiumban lév? rák nem szép látvány. amelyek T. ha ilyen állapotban lát. de bizonyos dolgokat személyesen akartam elmondani magán ak. Meg kell értened mondta Andrew . Már nincs a kórházban. vagyis a Thalid mid el?tt nem léteztek. és egyetértek abban. hogy hálásna l lennünk. márpedig nagy szükség volna rá. Intézkedtem. remélve. mégis tartalmaztak olyan fogyasztói garanciákat. mert nyû és szerencsétlen Thalidomid-ügy egyértelmûen bebizonyította. és er?s fájdalmai vannak válaszolta a n?vér érzelemmentes hang Csillapítókat szoktunk neki adni. s ahogy az ember belépett. egy karosszéket tett az ágy mellé. törékeny. csinosságával és fürgesé nem illett az ódon környezetbe. A ház körülbelül nyolc kilométerre délnyugatra volt Morristowntól. azt mondta. Októberben tudta meg Celia azt is. Mikor felértek az emeletre. Talán azért. cérnavékony hangon szólalt meg. Gondolkoztam is azon. Jordan. Ezt a megjegyzést azok a tények támasztották alá. Celia el?ször alig ismerte meg a baldachinos ágyban párnákkal felpolcolva ül? cson tsovány alakot. jöjjön velem. A Thalidomid körüli publicitást mindketten a saját el?nyükre használják ki. Beesett szemé e. nyugtázhatta. A n?vér. De aki józanul lkozik. hogy az id?s férfi régen megözvegyült. helyesen járt el.

Kis szünetet tartott.. Újból azzal a kíváncsi arckifejezéssel nézett Celiár udták fejezni a beszélgetést? Mert úgy láttam. Mrs. mert egyetlen szerencsétlen. Eli. A beteg fölé hajolt.. Celia összehajtotta a Life magazint. Elfulladt a hangja. Nagyon sajnálom.. és azt kérdezte: Megint fáj. nagyon fontos volt neki... Rákényszerítettem azokat az átkozott orvosokat. Ha hatal rül a kezébe. láthatóan keresve benne valamit. és utána nyomást akart nk gyakorolni a minisztériumra a miel?bbi engedélyezés végett. hogy öregeken próbáljuk ki a szert. A fiatal n?vér ny itott be csendesen a szobába. De ha úgy zajlott volna minden. és emiatt aztán hatvanéves kor alatt senki nem kapo tt bel?le... amivel ösztönösen ráérez a goldásra. Azt hiszem.. Van ott egy Life magazin és pár irat. és megmozdult az ajka. Talán maga is olvasta ezt. Cam wn? Mikor a férfi bólintott. Nincs so k értelme annak. Nyugodjon meg. hogy összeszedje az erejét és a gondolatait. Celia. igen.. hogy nincs jól.. és beadta az i jekciót. Hagyja csak. amit én már nem fogok megérni. hogy valami remek dolog lesz. Jordan mondta a n?vér Celiának. és lehet. Aztán folytatta: mit most mondok. Ujjával a magazinban lév? fotókra mutatott. Tálcát tett le az éjjeliszekrényre. hogy már az eddigiek is kimerítették. végül a nagybeteg szólalt meg: Tudja. hogy nagy er?ket mozgósítunk a Thalidomid érdekében. tudom válaszolta a n? gyengéden. Tudom.. hogy akkor nem ehhez a kitüntetett n?höz kerül az ügy. Széles körben akartuk kipróbálni. ha maga is így szólítana. Úgy látom.. Csaknem azonnal kisimult a beteg arca. Celia hátrafordult. Celia. és vigye keresztül az akaratát.. tudom. Az id?seknek pedig nem használt. Eli suttogta. Használja ki ezt az adottságát. Látszott. hogy megértse a z elnök szavait. azt hiszem. legyen er?s.. ami egyedül magának köszönhet?. Annak idején a Felding-Rothnál eldöntöttük. be tudtuk fejezni. úgyhogy elvetettük a forgalomba hozatal te rvét. akkor most én lennék a felel?s. mert valami neszt hallott az ajtó fel?l... pihent. Örülnék. Ezek további cikkek és fényképek érintette meg az iratcsomót a férfi. és megszorította kezét. Igyekszem figyelemmel kísérni az ügyet.teg közvetlen közelébe. Mikor Celia mondani akart valamit. Mr. A férfi folytatta. olvastam. Celia szemét elöntötték a könnyek. nek a dolgoknak nincs mindig logikájuk. A mi id?zítésünk más lett volna. mintha nem is hallotta volna. hadd ugassanak a kutyák. Én pedig Celia vagyok. . Hogy itt hunyjam le a szememet.. zzel a szörnyû tudattal kellett volna meghalnom. a n?vér feltûrte a pizsamaujjat a vékony karon. Újból szünetet tartott.. hogy maga fontos volt nekem. Mindketten hallgattak. amin egy fecskend? volt. Ugye milyen borzalmas? Az. Celia közelebb hajolt. Örömmel jöttem.. cégünknél némelyeknek az a véleménye. hogy mondják meg nekem az igazat. hogy tovább maradjon. mire gondol tiltakozott Celia . és vigye tovább a karavánt. Most egy ideig nem tud beszélni. Ügyesen és céltudatosan mozgott... A n? elmosolyodott. Mégis örülök. Ideadná? Celia odavitte az asztalról a paksamétát. tudom. önz?nek fog hangzani. és lehunyta a szemét. Celia. Hallgasson el?bb végig. A Thalidomidról szóló cikket a deformált csecsem?k képeivel? Igen. Újra a magazin fotóira mutatott. Bízza magát az ösztöneire. amit Celia mondott. Celia. Maga beszélt r ket. Talán sikerült is volna. Több még og megjelenni. hogy h lmondhatom: ez nem az én lelkemen szárad. A beteg bólintott. Camperdown. Eli Camperdown nagy er?feszítéssel elkez dte lapozni az újságot. hogy van valami különleges adottsága. Azt is tudom. Nagy változások következnek majd az iparágunkban. a férfi egy mozdulattal elhallgattatta. hogy maga még sokra viszi. A cég legtöbb vezet?je Elinek szólít. de mikor azt java soltam. hogy. Ezért hozattam haza magamat. Mr. Ó. és a többi papírral együtt visszatette az asz talra. hogy már nincs sok id?m hátra? Igen. hogy utána többen kritizálták magát. ártatlan gy ereken sem segítek vele. A fájdalomtól eltorzult az arca. hogy csak néhány napom . Ú oltuk. Ezzel a borzalommal. Sovány kezév el a szoba közepén lév? asztalra mutatott. Igen válaszolta. Úgyhogy fogadjon el t?lem e utolsó tanácsot. de lehet. ahogy e edetileg terveztük. Legjobb esetben is csak egy vagy két hetem van még hátra.

és így potenciáli rófától menekedett meg. mikor az öregekkel folytatott kísérlet nem hozott sikert. 1962. Lord most utólag persze hal lgatott az akkori véleményér?l. hogy csakis emiatt határozott a cég az új szer ejtésér?l . de végre t a döntés. A Felding-Roth elnökének halála változásokat hozott a vállalaton belül. amit javasol Thalidomid kipróbálásával kapcsolatban ami végül nem hozta meg a várt eredményt. Az minden e világos volt. de elterjedt a cégnél. Celia: most már hivatalosan ordult a célegyenesre. és vér is folyt jócskán. november 8-án tekintélyes hosszúságú nekrológokat hoztak az újságo perdownról. aki szintén el?z? nap hunyt el. hogy nevezzék ki a helyemre magát. micsoda kihívás ez a minden kötöttség nélküli. Napról napra kiábrándultabb lett az igazságtalanság miatt. Ám elnyúló vitákra nem maradt id?. de aminek én is része voltam. Kinevezték képzési igazgatónak. a másik pedig egy kisebb szeletében a történelemnek. Micsoda fantasztikus lehet?s adozott Teddy Celiának . Egy nappal kés?bb. Nyolc héten át Celia látta el a képzési igazgatói teend?ket csak éppen kinevezve ne olt. Celiának csak hálásak lehettek. Teddy Upshaw-t pedig legnagyobb örömére a recept nélkül kapható igazgatójává nevezték ki. a Bray and Commonwealth részleg élére. a gyógyászok bevonásával. míg mások feljebb léphettek a ranglétrán. A cégvezet?ségnek egyetlen tagja volt. h ogy Eli Camperdown magához kérette. Senkinek nem volt az az illúziója Celiának hogy öt évvel korábban valamiféle csodás jöv?be látás miatt javasolta volna azt. régebben nekem is ez volt a vélemén . de aztán maga megváltoztatta. hogyan mert Celia senkinek nem beszélt róla . Celia látogatása után két héttel meghalt Eli Campe . Aztán egy januári reggelen vá lanul megjelent az irodájában Sam Hawthorne. de még hosszabbat Eleanor Roosevelt asszonyról. fogd és vidd keres t ajánlottam a vezet?ségnek. Igaz. A kutatási igazgató. aki nem ismerte el Celia szerepét az ügyb en. Az igazgatóta elnököt nevezett ki. és ami még fontosabb. akiknek nincs ínyükre egy n?i igazgató. Ennek eredményeként az emberek azontúl félelemmel vegyes tisztelettel és kiváncsisággal néztek Celiára. bár annak idején ? is a Thalidomid széles körû próbáját javasolta. hogy ? javasolta a gyógy szerr?l való lemondást. Sam Hawthorne alelnök lett és di értékesítési igazgató. .Nem tudni. csak éppen nem a teljes igazság. Ami igaz is volt. Dr. s?t arra emlékeztetett mindenkit. de sajnos még mindig vanna k néhányan. és ragyogó arccal bejelentette: Sikerült! Le kellett ugyan szúrnom néhány megátalkodott hímsovinisztát. Mintha két történelmi kor ért volna egyszerre véget mondta Celia Andrew-nak. amit Celia kifejezetten ellenzett. Az yik a nagypolitikában.

az új szívgyógyszerek. stagnáló id?szakának ígérkeztek. Persze nem min denkinek sikerült a célig eljutnia. ami tovább nehezíti a helyzetét és csökkenti az esélye férfi jelöltekkel szemben. mint más vállal atoknál. Ez a tudat azonban csak még becsvágyóbbá tette. Azt is tudta. hogy neki még a n?kkel szemben i el?ítéletekkel is meg kell küzdenie. Már máskor is el?fordult ilyen mondta Sam Hawthorne. hogy még két év. a fogamzásgátló tabletta. mikor Celia felvetette a témát. és a ve rseny kíméletlen volt. a .Második rész 1963-1975 l Célegyenesben lenni a Felding-Rothnál nagyjából ugyanazt jelentette. a kül e nyugtatok és a többi. mert a célegyenesben sokan igyekeztek el?re. és a megszokottnál yobb lehet?séget kap. Éppen ezért találta szerencsétlennek. hogy az 1960-as évek a gyógyszeripar els?sorb n a receptre kapható gyógyszerek eseménytelen. meg hogy bizonyítson. De vajon meddig tart a pangás? Sam elgondolkozva dörzsölte meg a kopasz fejét. Most hagytunk magunk mögött egy csodagyógyszerekkel teli húsz évet. Ki tudja? Lehet. A jelöltnek azzal is számolnia kellett. amikor egymás lentek meg a piacon az antibiotikumok. hogy megtanulja az üzletet. hogy nevét bármikor törölhetik versenyz?k listájáról. vagyis hogy az illet? a csúcsvezet?i állások egyikének jelöltje. Celia mindezzel tisztában volt. Most van egy kis pangás a következ? nagy tudományos áttörésig.

hogy az alkalomhoz ill?en boldog és megillet?dött. Nekem is fehér folt volt a terület mind addig. Majd magától rá fog jönni. Jaj. Azért hívattam mondta Sam Celiának egy kés? novemberi délutánon . és nemsokára el? fogunk állni már meglév? szer továbbfejlesztett változatával. l?bbinek lényegesen nagyobb volt a presztízse. Vagy átmenne egy város túlsó feléb A kevésbé divatos városrészbe? Mondjuk. Megtan ulja. mintha az ember egy ismeretlen országba érkezne. mint az utóbbinak. és h ik úgy. Ha már a kritikusoknál tartunk: hát nem joggal vádolnak. mi az új munkám? A recept nélkül kapható termékek részlegének. hogy ne lehessen beperelni minket szabadalomsértésért? Sam megvonta a vállát. hogy a többi nagy gyógyszergyárhoz hasonlóan a Felding-Roth is él esen elválasztotta egymástól a csak receptre és a recept nélkül kapható szerek forgalmazását.is lehet. vagyis Sam jó prófétának bizonyult. hogy molekuláris rulettet játszunk és éppen cs nyira változtatjuk meg ?ket. kutatószemélyzettel. Kifejtené részletesebben? kérte Celia kíváncsian. Celia. ügynökgárdával re között semmiféle kapcsolat nem volt. De közben szépen megélünk a Lotromycinb?l. hogyan kell bánni a köhögés elleni szirupokkal. és az a nyavállalat így is tartotta helyesnek. hogy ezek a nekem-is-van-már szer ek tartják életben az olyan nagyvállalatokat. hogy tíz. hogy egy id?re fel kell függesztenie a kritikus látásmódját folytatta. felsóhajtott és elmosolyodott.. 1963 folyamán Celia sikeresen dolgozott tovább mint ügynökképzési igazgató. És van még valami. A két terület teljesen e lkülönült egymástól. A hajdani f?nöke. aztán mivel Sam nem folytatta. hogy. Celia elhatározta. Mindketten tudták. hogy a nagy lelkesedés közepette érzek vala i kis fenntartást is? Csak arról van szó. Sam. Sam elmos olyodott. de úgy látszik. Jó kis iskola lesz magának a Bray and Commonwealth mondta Sam Celiának. hogy nem firtatja tovább a dolgot. most majd magának tartozik számadással. Tudja. E n novemberig. Ha ragaszkodik a kritikusaink fogalmazási módjához. feltétlenül az én számból akarja hallan yhogy felteszem: Oké. ami eredetileg egy kis független gyógyszerüzem volt. és rengeteg pénzt hoznak. szinte semmilyen vagy csak nagyon ke vés izgalmas újdonsággal. Közben. Sok évvel ezel?tt ke belezte be a Felding-Roth. amikor tudományos szélcsend van. akik nem tudják vagy nem akarják tudni. Igazam van. ám tegye Talán igaza van. a nekem-is-van-már szerekre. Tud arról. Sam. hogy majd meghalok a kíváncsiságtól. hogy közöljem eladatot kap. a Bray and Commonwealthnek lesz az ig zgatója. az aranyérken?csökkel meg samponokkal. amíg néhány évet ott nem dolgoztam. hogy a többi gyó ripari cég is hasonlóan eseménytelen id?szakot él át. hasznosabb dologra összpontosítanánk? Észrevehetné végre. Nem a nekem-is-van-már szerekre gondol? kérdezte Celia élesen. A közvéleményben a Bray and Commonwealthnek semmi köze nem volt a Felding-Rothhoz. Ez az egész iparra érvényes jelenség bár akkor még senki nem tudh zen az 1970-es évekig tartott. Bizonyos szempontból olyan. ez egyben el?léptetés i Celia várt. és ma már csak a recept nélkül kapható szerekkel foglalkozott. saját adminisztrációs hálózattal. hogy pazarlóan lekötjük a atási er?inket. Remélem. hogy a recept nélkül kapható szerek nagy részét képezik az egész gyógysze almazásnak. Teddy Upshaw.. hogy semmit nem tudok a recept nélkül kapható szerek piacáról. kés?bb rájött. És azt se feledje. Úgyhogy feltétlenül meg kell ismernie a mûködését. . hogy a gyógyszeripart mindenért kritizálják! csattant fel Sam leg olyanok. mint a miénk. Ja igen. ahogy. míg kiderítették. hogy valójában miért is hat a Bár a beszélgetést?l nyomott hangulata lett Celiának. ahelyett hogy valami sokkal produktívabb. hát hogyne volnék az! Tényleg az vagyok. Egy pillanatig habozott. Ezzel nincs egyedül nyugtatta meg Sam. Mindig is voltak ilyen átmeneti id?szakok. ami miatt lehet. E miatt a szeparációs elv miatt tartotta meg a Felding-Roth a Bray and Commo nwealth nevet. A férfi tölgyfa borítású irodájában ültek. Szóval az az igazság. Köszönöm! A férfi ravaszul nézett rá. hogy a himl?oltás sikeres bevez etése után még száz évébe telt a tudósoknak. A versenytársain sikeres készítményeinek lekoppintására? Arra.

Köszönöm. és csupa olyasmit olvasott végig. Teddy. aki benyitott és csak állt ajtóban. és mikor az egész hatalmas ország mély depresszióba zuhant. ami seg tte az új beosztásában való eligazodásában. hogy a Bray and Commonwealt h részlegünk forgalma stagnál. De még hogy! Maga már dolgozott mind a két területen folytatta Celia. és az élet ment tovább. mennyire örülök! Magára van szüksége ennek a részlegnek. hogy i Sam Hawthorne-nak. ért datokba. vörös téglás irodaháza körülbelül két kilométerre volt az anyavállalat közpo a költözködés után fogadta Celia a szerény. mikor megtudtam az újságot. a rés igazgatóját. Teddy mondta. Celia átköltözött Commonwealth Inc. Az elnökö edy elnököt lel?tték. amit Sam nem: a patakzó könnyeket itkárn? arcán. Tudja. így például Celi ambíciói. majdnem hurráztam. maga nem is tud ja. egy re ceptes gyógyszerkutatás fejlesztése milliókba kerül. ittunk a maga egészségére. Pontosan úgy. amit árulhat ok. és ezen új ötletekre. mert ? észrevette. hogy senki ne. Várjon! vágott közbe Celia. És ez csak bénító. hadd tegyek fel magának egy egyenes kérdést. az nem Louis Pasteurt?l van. Neheztelni? Jaj istenem. Mint ahogy azt mind a ketten jól tudjuk. legyen. ahogy gondolom? Celia bólintott. személyi aktákba . Teddy beszéd közben folyamatosan bólogatott. azt hiszem.Azt is el kell mondanom magának folytatta Sam . alkalmanként rámen?s n? ötleteire. Akkor is szeretném hallani a maga véleményét. Mikor hallottam. Most mondta be.. Dallasban. és hogy egyszerûen lényegtelenné vált minden más. Minél tovább olvasott.. . mikor egyszer s mindenkorra el kellett temetni a hiú remények et.. E ott. dehogy. Az el?z? napokban Celia különféle papírokba temetkezett pénzügyi kimutatásokba. amit hallott. A recept nélkülieket viszont hat hónap alatt összekotyvasztják. friss kezdeményezésekre van szükség. fantáziadús. Nem neheztel azért. Úgy.. és leültek beszélgetni.. jaj. az új beosztása.. Rádöbbentek. hogy hol volt és mit csinált abban a szörnyû pillanatban. Miután Sam nem kapott azonnal választ. a rádió. hogy lényegre tör?en beszéljen mondta Cel Nem bolondítom magamat. Ez a szörnyû vákuum aztán id?vel megszûnt. de kényelmes új irodájában Teddy Upshaw-t. A recept nélküliek üzlete tiszta hókuszpókusz. Tessék. hogy milyen különbséget lát a kett? kö Hát a difi elég alapvet?. mi az? Ez utóbbi kérdés a vonzó. Az emberek érezték. Celia els? kérdése így hangzott: dy. A száz százalékig Felding-Roth tulajdonban lév? leányv at négyemeletes. ahogy akarja. A receptre kapható gyó zerek és a recept nélküliek részlegében is. Erre. ha végigtanulmányozta a költsége . igazgatói irodájába. annál inkább látta. és legalább öt-hat évbe telik. hogy vala i végképp elveszett: a remény egy új kezdetre. Még ztelni. Teddy a egetett iratokra pillantott. én csak egy keresked? vagyok egy fantaszti kusan jó keresked?. kedvesem. hogy magát hely k ide. Celia sem felejtette el soha. az eddigieknél sokkal jobbat adjon nekem. hogy valami nagyon jót. megmondtam magának.. de ennél soha nem fogom többre vinni. Celia.. Amit itt mi árulunk. Mondja el.. kutatási jelentésekbe. Kérdezze csak meg a feleségemet! Aznap este. Sam Hawthorne-t hitetlenkedéssel vegyes borzadály töltötte el és villámgyorsan bekap csolta az íróasztala mellett álló rádiót. dermeszt? kezdete volt a rákövetk pokaliptikus napoknak.. mi történt? A lány er?t vett magán és zokogástól elfúló hangon igyekezett válaszolni. mert én ülök itt. Maggie. y mennyire múlandó minden. Mint generációjának legtöbb tagja. Magának viszont megvan az esze ahhoz. A részleg forgalma valóban stagnált az ötlettelen vezetés miatt. maga nagyon érti a módját annak. és mag zámol be nekem? Hogy szerepet cseréltünk? A férfi meglepetten nézett rá. Tényleg szükség volt új kezdeményezésekre és ötletekre.. valami jobbra és igazságosabbra. már rájött. Talán egy er?s. Na jó. Én is kedvelem Mi nagyszerûen tudunk együtt dolgozni. és lótúróba sem kerü ell a nagy gubát belefeccölni a csomagolásba. Bizalmasan? nézett rá a férfi kérd?en. a reklámozásba és az értékesítésbe. így folytatta: Maggie. hogy tárgyaljanak a recept nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzetér?l. míg forga erülhet. Celiát egészen meghatotta. fiatal fekete titkárn?nek szólt.. Mikor Upshaw megérkezett.

különös tekintettel a most ötéves Lisára és a hároméves Bruce-ra. Néha zavar. én és miért ne lehetnénk poty asok a felfelé viv? röppályán? Egy pillanatra elhallgatott. a recept nélküli szerek forgalma meredeken emelkedik a gyógyszeriparban mindenütt. bár remélem. Persze gondolom. Nem fogják hagyni. Bruce ma kivételesen nem izgett-mozgott közben annyit. hát akkor miért ne Teddy Upshaw legye n az? kutatóan nézett Celiára. Teddy felemelte a hüvelykujját. még a valami éget?en fontos munkát hozott haza magával. akkor mit c sinálunk? Megmondom magának! Hazamegyünk. hogy megérte. ami viszont még beletelik egy-két-három évtizedbe. akkor saját magukat akarják kezelni. Én elfogadom a világot olyannak. de csak nagyon kicsivel. akkor t ne kapaszkodhatnánk mi is a farkába a Felding-Roth. hogy a kibekk sokkal többet tudok majd tenni. Teddy legyintett. mint a csap. biztos. hogy itt porosodjon. és közben ezt a munkát végzi? A válaszom két okból is nem . Celia. hogy Alice egy parányi ajtónál ácsorog. amíg a tudomány meg nem t a a megfázás gyógyszerét. De még az a szerencse. Lehet. y az emberek legalább azt higgyék. Az egyetlen ond most az. De nem zavarja néha. Ha az embereknek valami bajuk van valami olyan apróság . maga. Kérdezzen csak meg egy jó orvost. Úgyhogy fel a fejjel. és kókadtan üldögélt. El?ször is nem f megítélni az üzletágunkat. Szerintem egy évig lesz itt. hogy ez ménye. és folytatta a néhány napja tartó izgalmas felolvasást az Alice Csodaországban címû b?l. Megfogadom a tanácsát. mindaddig. amit?l jobban ugyan nem lesznek de betegebbek sem. hogy legyek ?szinte. Köszönöm. Hát maga soha nem vesz be semmil yen gyógyszert? Soha. aztán áthelyezik. Teddy mondta Celia. Nem nyugtatta meg Teddy. ami egy meseszép kertbe vezet. sok folyadékot zunk és beveszünk néhány aszpirint. mint amekkorát uralhatnánk. akik hogy úgy mondjam bennfentesek vagyunk. Lisa szokás szerint elbûvölten hallgatta az anyját. hogy így soha nem beszélnék nyilvánosan. folyt az orra. akik évi félmilliárd dollárt adnak ki arra. mint ahogy azt maga állítja. ami id?vel magától is meggyógyulna . gyógyítsák a gyógyíthatat hûlésüket. Celia elhatározta. karrier oda. és nem ringatom magam ró színû álmokba. például az aszpirin. Hát a megfázás elleni szerek? ellenkezett Celia. ez n tudunk változtatni. áruljuk nekik a gyógyszert. Szóval ha ez a rakéta úgyis száguld felfelé. Celia a téma komolysága ellenére elnevette magát. hogy munka ide. mint egyesek. egyedül va gyunk és megbízunk egymásban. Imádnak doktoro dit játszani.És mégis. azoknál az a fontos. bébi! A végén meglátja. De most megkért. hogy egy icipicit értékesebbek. És maga meg én. en arról mesélt. mert a tisztelt amerikai vásárlóközö kik az ilyen szerekre. Többet nem tehetünk. mint valami átkozott rakéta! Azért. Celia. Máso ig: valakinek úgyis árulnia kell ezt a sok ócskaságot. ugye? Igen ismerte be a n?. ahogy hallom. amilyen. tudj a. és ez a mi nagy szerencsénk. hogy nem kapaszkodunk elég biztosan abba a farokba vagyis nem uraljuk a piacnak akkora részét. Remén yked?k egész hadserege. Igaza van a piaci részesedéssel kapcsolatban bólintott Celia . Ami a többit illeti. Például Andr t. vízszintbe helyezkedünk és pihenünk. Teddy hangja hirtelen óvatosabbra váltott. és ehhez minden körülmények között ragaszkodott. Van néhány tényleg jó dolog. hogy jobban lettek t?lük. De magát zavarja. Azoknak is csak placébóhatásuk Teddy határozottan megrázta a fejét. hogy meddig kell itt maradnia a Bray and Commo nwealthnél? Semmit sem mondtak. hogy egy picivel igen. Mikor esténk mindig két órát töltött a gyerekekkel. de am . mint máskor. megfázunk. Megmondták magának a fejesek. Értékelem az ?szinteségét. de ennek c sak az az egyetlen prózai oka volt. Ez a megbízatás akármeddig eltarthat. hogy egy alapos megfázás els? napját töltötte. aztán folytatta. ki lehet ezt bekkelni. Meredeken. Teddy válaszolta Celia. A Teddy Upshaw-val folytatott beszélgetés napjának estéjén Celia maga köré gyûjtötte rekeket. Ami pedig magukat a recept nélküli szereket illeti. A férfi a hüvelykujja mellé felemelte a mutatóujját is. hogy mások helyettem is vesznek be pirulákat. Ha maga vagy én. és azt hiszem. soha nem fogja elhanyagoln i a családját.

Teljesen igazad van.n nem fér át. akkor kell hozzá egy hét is. . és reméli. Hiába volt azonban odaírva: Igyál meg!. mint valami távcsõ. a gyerekek hevesen átölelték az apjukat. mint h gy az ember csak folyadékot iszik. hogy ilyen csodálatos. Ma valami egészen hasonló hangzott egy beszélgetésen. mazsolas . Az üveg nyakára papírsz elet volt ragasztva. hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegbõl. mert túl nagy. Most pedig felírok magamnak egy esti martinit jelentette ki Andrew. hogy a lányának határozott véleménye van a dolgokról. madártejbõl. és látta. megtörölte Bruce orrát egy papír zsebkend? vel. mint valami távcs?. hogy lefektesse a gyere keket. pulykapecsenyébõl és vajas pirításból keverték volna össze.. s roppantul ízlett neki... Teddynek igaza van abban. akkor hét nap alatt elmúlik a baj. hogy mikor jött be a papa a szobába. és elindult. s abból megtudhatja. csokoládéból. mire az újból lángra kapott. de furcsa! szólt Alice. El?bb megnézem mondta nincs-e ráírva: Méreg. Teddy viszont abban téved folytatta Andrew . Befejezték a vacsorát. aztán folytatta. Csakugyan. Miféle beszélgetésen? Majd a vacsoránál elmondom. hogy talál majd rajta. Brucie meg van fázva. teljes. Azt szoktam mondani a betegeimnek folytatta Andrew . papi! kuncogott Lisa. és a k al átmentek a nappaliba. kiscsibém szólalt meg a hátuk mögött Andrew. Szakasztott olyan íze volt. Vajon mivel érdemeltem ki gond olta Celia . semhogy hûbel ebalázs módra megigya. milyen melegem van? Jaj. miután Celia beszámolt neki az irodájában lezajlott reggeli beszélgetésr?l.. mintha cseresznyés lepénybõl. Milyen valószínûtlen. Szerintem akkor sem lett volna szabad meginnia jelentette ki Lisa makacs ul. Miért nem? Mert nem vagyok fázós doktor. erre pedig gyönyörû nagy betûkkel ezt írták: Igyál meg! Celia egy pillanatra letette a könyvet. az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél. mami? szólt közbe Lisa.* Ugye nem lett volna szabad meginnia. Andrew letette Lisát. aki utána megcsók olta Celiát.. El tudod ûzni a betegségét? Nem. és magához ölelte. Egy percig sem feledkezett meg A ice arról sem. és elkezdte keverni a martiniket. hogyan lehetne úgy ös szecsukódni.. hogy a szomsz s ebédl?ben Winnie August teríti az asztalt a vacsorához. egyikük sem vet zre. Andrew felkapta a leánykáját. Andrew pedig megpiszkálta a kandallóban pislákoló tüzet... hogy ezek a megfázás elleni gyógysz . Most azonban kis üveget talált rajta. Huncut legyek.. Most összecsukódtam. hacsak nem a doktor bácsi írja fel. A valóságban persze nem válaszolta Celia. boldog életet élhetek? * Kosztolányi Dezs? fordítását átdolgozta Szobotka Tibor.. Alice sokkal okosabb volt. hogy fölösleges bármi mást tenni a megfázás ellen. Celia már máskor is észrevette. Jaj. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva: Méreg. Nagyot nevetett a család. Neked is felírhatok? kérdezte Celiától. Soha ne hajtsál fel semmiféle ismeretlen kotyv alékot. jegyezte meg Celia. Fûszeres báránysült illata csapta meg az orrát a konyha fel?l. Papa mondta Lisa . körömcseppig. aszpirint szed és pihen mondta Andrew. De ez csak mese. Celia elnevette magát. Alice hõsiesen belekóstolt. akkor elõbb vagy utóbb rosszul lesz. Celia feltette Alice-t a könyvespolcra. Hát persze. hogy ha meg vannak fázva és gondosan kezelik magukat.még egy kulcsot vagy valami könyvet. Ha n em. ha ez itt volt az el?bb mondotta Alice. Hamarosan ki is i zet. amelyikre az van írva: Méreg.

De vannak bizonyos aszpirinhelyettesít? szerek amiket széltében-hosszában reklámoznak és nagy mennyiségben ért k . A megfázás eni tablettákban vannak antihisztaminok is. Mert azt hiszik. De hát mindenki azt mondja. Két dolog jutott az eszébe. vagyis azokban a szerekben. Nagyon úgy festett. Akarod. Mindebb?l csak annyi következik mondta Andrew . Érzéki csalódás az egész. és emevette magát: Ugyan. ami mindenkinek káros. A szert húsz éve forgalmazta szép haszonnal a vállalat a hûléses gyerekek mellkasát kellett bedörzsölni vele. amelyek tartalmaznak egy phenacetin nevû vegyületet. Nem is a kölyk ek készült. de különösen veszélyes annak. elolvasta az összetev?ket. amir?l Celia el is feledkezett: a Bray and Commonw ealth egyik termékének. Úgy elmúlt a meghûlésem. kitûn? ötletet adott neki. vannak köztük ártalmasak. valóban kénytelen lesz egy id?re f elfüggeszteni a kritikus látásmódját. Talán ez a Healthotherm lényege jegyezte meg még mindig mulatva. esetleg véglegeset és jóvátehetetlent. amikr?l szeretett volna nem tudni. hogy Bruce mellkasát bedörzsölje vele. Aztán ott vannak az orrcseppek meg az orrspray-k. de te mindenképpen jobban leszel. Olyan dolgokra ébredt rá. miközben kinyitotta az aktatáskáját és kirakta bel?le a haza ozott iratokat. amikbe több helyen papírszeletkék voltak beletéve. csak tessék. Vagy a tudattól lettek jobban. s?t veszélyesek is. Andrew felnyitotta a dobozt. baja nem lesz t?le. pedig ezek fokozott váladékképz?dést eredményezn ek a tüd?ben. Nem túlzás mondta Andrew határozottan. ne mondj már ilyeneket! tiltakozott Celia. és azt : »Azok a pirulák csodát tettek. Mert egyb?l gondos anyává válsz. amik többet ártanak. hogy megemelkedjen t?le a vérnyomás. Használni sem fog neki. a Healthothermnek egy reklámcsomagja. Majdnem minden kutató egyetért azza l. hanem az anyjuknak. annál sokkal jobb! . viszont arra b?ven elég . Mi történik az értékítéletével? Most értette meg. és a reklám szerint megvigasztalja a kis beteget. Sam mire célzott azzal. hogy fel ll függesztenie a kritikus látásmódját . Az egyik ily egy phenylephrin nevû vegyület. A legtöbbször nem használ a phenylephrin túl kis mennyiséget tesznek bel?le a gyógyszerbe . Ennyi is elég. akkor akármit elhisznek. hogy segítenek. Celia azért hozta haza . A legt megfázás elleni szerben mindenféle alkotórész össze van kutyulva folytatta. Már Celiából is majdnem kipukkadt a nevetés. min t használnak. és szemügyre vette a benne lév? tubust. amik az eldugult orrot hivatottak kitisztítani. hogy a megfázás elleni szerek tényleg segítenek! prot stált Celia er?tlenül. hogy Andrew-nak igaza van. miért ne. Andrew odament a kön yvespolchoz és levett néhány kötetet.rek nem ártanak. hogy valami sokkal súlyosabb betegséget okoz magának. a inek eleve magas a vérnyomása. Azért a veszélyes jelz? kicsi zás. Volt még valami a táskában. Andrew hirtelen abbahagyta.« Az id?s os kuncogva hozzátette: persze pirulák nélkül is pont így elmúlt volna. hogy az egyszerû. ez az úgynevezett dekongesztánsokban van. Elkezdett lapozni a könyvekben. csí llatot árasztott. 2 . Celiának eszébe jutott egy öreg o rvos. ez nem kétséges. Néhány nappal kés?bb aztán visszajönnek. de aztán furcsa pillantást vetett Andre w-ra. hogy ha az embereket a megf elel? mennyiségû reklámmal bombázod. Igenis. Ahogy Andrew visszatette a könyveket a helyükre. Az ember megpróbál kikúrálni egy egyszer könnyen lehet. akkor p dok neki ártalmatlan kis cukortablettákat. Ha valaki túl gyakran és túl hosszú ideig szedi. Az els?. de most annyira elbizonytalanodott. Ép tanában olvastam egy kicsit utána ennek a témának. csodálatos. A gyógyszer nélkül is jo ttek volna. drágám? Ha mindenáron össze akarod kenni Brucie-t ezzel az ?srégi agaccsal. Felmutatott egy telejegyzetelt papírlapot. Er?s. mintha nem is lett volna. Ami pedig a másik dolgot illeti: Andre z imént nagyon jó nem. és bármit hajlandóak megvenni. Tényleg kénytelen lesz? De képes lesz-e rá? És meg k nie? Tovább töprengett a dolgon. hogy Andr ew-hoz fordult: Szerinted használjam? A férje elvette t?le a dobozt. Celiának hirtelen egészen borús h angulata támadt. mezei aszpirin a megfázás legjobb ellenszere. hogy egy id?re lehet. Jaj. hogy igen. aki még ügynökn? korában mondott neki valamit: Ha hûléses beteg jön be hozzám. hogy folytassam? Nem sóhajtotta Celia. aki tesz valamit a gyermekéért. akkor vesekárosodást okozhat.

és hogy szerintem miér ez az ügynökség amelynek a munkájával id?közben megismerkedtem ennél sokkal jobban is do i. Kint cudar id? tombolt. a fiatalos kereskedelmi osztályvezet?nek. egy baptista prédikátor komolyságával beszélt. hogy bármikor kirúghatják ?ket. Sam jelenlétére való tekintettel a reklámügynökség elnöke is beköszönt a délel?tt fo Sam még el?z? nap felhívta Celiát telefonon. ami a fels? vezetésben történt változás után érthet? is volt g eltelt hatvan percben olyan szertartásosan és ünnepélyesen ismertették a programot. vörös hajú Ingram egy éve végzett a Harvard Business Schoolb láthatóan energikus volt és lelkes bár eddig még nem adódott túl sok alkalma a bizonyításra Sam Hawthorne valamennyiük fölött állt. kifogás talan öltönyben feszít? Orr vezette az ügynökség küldöttségét. Orr mondta gyorsan Celia a kereskedelmi osztályvezet?höz fordulva . Miv el maga nemrég került az új helyére és nagy a felel?ssége az anyagi kockázatról nem is besz f?nökség nyugodtabban alszik. A kölyökképû. borzas. s?t némi megkönnyebbülést . az ügynökség középkorú agytrösztje láthatóa kecskeszakállát simogatta és a lábával csoszogott. A Dexter Wilson nevû harmadik fejtette ki az elmúlt órában részletesen a dolgokat. gondolta magában. különféle graf kat és reklámterveket osztogatott a Celia vezette gyógyszergyári képvisel?knek. ha valaki rajta tartja a szemét ezen a holnapi találkozón. Teddy Up shaw értékesítési igazgató és az ifjú Bill Ingram termékmenedzser képviselte. Beszéljünk nyíltan arról. hogy mi történt. A sima modorú. Celia már eldöntötte magában. mondta Celia az asztal túlsó oldalán ül? reklámügynökségi képvisel?knek. hogy lia megkapta volna az új beosztását. majd azt is világosan megmondta. ami osztatlan megdöbbenést keltett. Most éppen a H ealthotherm került terítékre. aminek a reklámkampány-tervezése még azel?tt megkezd?dött. talán beszéd helyett is. Érezte. ne m kell tovább tépel?dnie azon. miképpen reagáljon a h takra. Celia most Samre pillantott. Bladen. hogy inkább el?bb.Nem szik. hogy van-e egyáltalán valaki ebben az üzletágban. hogy Celiának az az érzése támadt. Celia arra g ndolt. Sam rezzenést elen arccal ült tovább. A hosszú mahagóniasztalnál ül? Al Fiocca. és atóan gondban volt. Közben minduntalan nyílt és csukódott az ajtó. A reklámügynökség negyedik képvisel?jének csak a vezetéknevét tudta Celia Bladennek A férfi a büszke helyettes kereskedelmi osztályvezet? titulust viselte. szorgosan ügyködött. akkor az hirtelen zérus alá volna. de számolni k kell azzal. Mr. attól tartott. január közepe. Sam Hawthorne. Celia és a Bray and Commonwealth négy munkatársa az nap reggel érkeztek autóval New Jerseyb?l New Yorkba a Quadrille-Brown reklámügynökséggel me gbeszélt találkozóra. egy tribünön áll és fogadja az el?tte elhaladó ezred szalutálá Hát nem valami díszes ezred. ahol a forgalmi dugóban vesztegl? autók és tüle ked? gyalogosok csatáztak és áztak a hóval kevert ónos es?ben. Az Orrnál csak helyettes osztályvezet? néhány évvel id?sebb Wilson er?sen ?szült. meghagyva a köve z? lépést Kenneth Orrnak. aki már el?z? este New Yorkba érkezett. hogy a reklámügynökségek munkatársai nagy pénzeket keresnek. A negyvenharmadik emeleti tárgyalóban folyó tanácskozáson a Bray and Commonwealth reklámprogramját tekintették át. A Quadrille-Brown ügynökség a Burlington-House nevezetû épül etben székelt az Avenue of the Americason. Az ötven év kör i munkatárs volt a cégnél. akinek még láthatóan a fenekén volt a tojáshéj. akárcsak az egész délel?tt folyamán. mint utóbb félreteszi valami ártalmatla b posztra. hogy éppen melyik termékr?l volt szó. aki nem visel valami hangzatos címet . és közölte. A Bray and Commonwealthet Celián kívül Grant Carvill marketingigazgató. vajon egyetértett-e a megjegyzésével. hogy sikerült felkeltenie a partnerek érdekl?dését. mint mikor a lobogó tûzre egy vödör vizet zúdítanak. hogy az ügyfél elégedetlensége esetleg az állásába fog ker Celia tudta. s legalább egytucatnyi reklámember jöt e és ment ki rajta annak megfelel?en. fantáziátlan és szürke em ult. De én egy szót sem fogok szólni. hogy ? is ott lesz a megbes zélésen. és Celia eltûn?dött on. miért nem tetszik nekem a reklámmódszerük. hogy most mit válaszoljon és egyáltalán hogyan kezeljen engem . és bár kétségtelenül értett a dolgokhoz. mint a Felding-Roth egyik vezet? tisztségv isel?je. Eg A hatás olyan volt. Érezte. Oké. és nyomban arra az iménti megjegyzésr e ragadtatta magát. Keddi nap volt. hogy ha lett volna h?mér? a reklámügynökség tárgyalójában. ez a maga mutatványa sz. csatlakozott hozzájuk. és jelentést tesz utána. hogy miért: Csak megfigyel?ként leszek jelen. hogy a reklámügynökségi négyes azt latolgatja magában.

lám szólalt meg végül Kenneth Orr. az is eszembe jutott. úgy vélte. ezt valamennyien tudjuk. mely szerint talán ez a Healthotherm lényege. Lám. Jo dan. Nem haragszik é te? kérdezte Celiától. Az el?adott változatok egyikéhez sem ragaszkodunk foggal-körömmel. vagy akár az önét is továbbfejlesztjük. hát persze hogy így van! Ha akármelyikünk felvetett valami klassz ötle tet. szóval ez Bladen keresztneve. Úgy látom. Soha nem vádoljuk az ügyfelünket a saját reklámtevékenységünk . vajon nem éppen a mi cégünk utasításai és megszorításai miatt születtek ilyen vérszegény ötletek? Látta. Kínos csend lett. Igazán nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. Maga szerint is az. és azt találtam. hogy ez az ?srégi ragacs ne t. Nem is a kölyköknek készült. A reklámjainkon mégse m látszanak az édesanyák. akkor tegyünk úgy. de egy kis tupír mi ndenképpen rájuk férne. Ezenkívül pedig soha t halljam. aki tett valamit a beteg gyermekéért ezért most jól érzi magát. Hirtelen mindenki bólogatni kezdett az asztal körül. Ám Kenneth Orr. De aztán úgy döntött. Igen. aki tenni akar valamit. amit ez idá hallottam. Szerintem a ja vasolt új megközelítés helytelen. ahol mostanáig dolgozott. hogy tíz évvel ezel?tt kiválóan megfelelt volna. mert azt hiszem. mint ahogy azt Mrs. Tényleg ?srégi termékekr?l van szó. hogy beteg gyermeke jobban legyen. Az ifjú reklámszakember lelkesen bólogatott. Az anyukája. Több mint érdekes szúrta közbe Bill Ingram. Egy rakoncátlan tincs a hajában. ki feszülten figyelte Celiát. aki jó mama akar le ni. az az érzésem. Szívese dolgozunk ki új javaslatokat. gondolta Celia. hogy dobjuk ?ket a szemétre. Nagyon érdekes. hogy a reklámképeinket évekre visszamen?leg mo gyerekek uralják. Ez az alapelképzelésem nemcsak a nyomtatott. Mrs. A kölyök lesz majd a háttérben. aki bemegy az üzletbe és Healthothermet vásárol. egyik szemöldökét felhúzva. Érdekes gondolat szólalt meg Kenneth Orr lassan. Persze hogy az. mégpedig a kicsit tépett anyuci. hogy megtartja magának.. De igen bólintott Celia. azért mindenképpen ott kell lennie a képen. A tárgyalóban az összes szempár rászegez?dött. hogy ilyen rugalmasak mosolyodott el Celia . Celia gondolatban tisztelgett Andrew-nak és folytatta: Utánanéztem. akárcsak a régi. Átkozottul jó. hogy a múltban túlzott óvatosságból tényleg korlátozták a reklámügynökség munká t a lehet? leggyorsabban fel akarta számolni. Láthatólag me gyben mulatott a dolgon. Ezt a sok ökörséget! csattant fel valaki. hogy ilyen hangnemben beszél bizonyos régebbi termékekr?l. akik boldogok és elégedettek. és gyilkos pil tást vetett a beosztottjára. Örülök. a köténye kis félrecsúszva. Celia azon gondolkozott. El?ször a Healthothermet akarom megtárgyalni magukkal mondta. Elég volt! vágott közbe határozottan a kereskedelmi osztályvezet?. Talán így könnyebben el?relépünk. Végül aztán Blade a vizesnyolcas nem bírta tovább. Elnézését kérem. Az igazság kedvéért hozzátenném. akkor csak a háttérben. Úgyhogy ha tényleg nyíltan akarunk beszélni. Jord n javasolta. hanem a televíziós re a is vonatkozik. Profik vagyunk és felel?sséget vállalunk minden reklámkampányunkért. Mintha egyenesen a kölyök betegszobájából jönne. izza erénykedett. azt az édesanyát. hanem az anyjuknak . de nem is használ. Csakhogy nem a boldog vagy szomorú gyermek az. d? Aha. mit beszél. Az ifjú Bill Ingram volt az. Mrs. megfontoltan. De anyuci lesz pre mier plánban. és elemi er?vel szakadt ki bel?le a szó. de tisztelettel néznek rá. Hanem a mamája.ott az arcokon. a fiatalság kiállt a fiatalság mellett. még miel?tt Celia válaszra nyithatta vo na a száját. akkor. És t sürg?sen elfeledkezni Andrew-nak arról a meghatározásáról is. leintette a kollégáját. vagy megpróbálta kicsit feltupírozni a maguk ezeréves termékeit. Dehogy. Celia tudta. Megkönnyebbült és már sokkal nyugodtabb i . miután bedörzsölték a mellkasukat Healthother mel. Én a kép el?terében akarom lá boldog anyát. hogy Orr és Dexter Wilson élesen. Legyen minél életszerûbb! Anyuci mégis boldog folytatta Bladen. És nem ennek kellene történnie? kérdezte finoman Dexter Wilson. hogy hozzátegye-e Andrew megjegyzését. mert miután áttanulmányozta a Bray and Commonwealth aktái t. de ma már régen tú dta ?ket az id?. A megkönnyebbült anyát. akinek az arca hirtelen dühében a hajzatával lett egyszínû. mert mindarról.. úgyhogy miért udvari unk itt egymással?! Senki nem mondta. A mindenit. Ingramot elöntötte a tûz. Jordan szólalt meg Kennet rr simulékonyan. vagy ha igen.

Mrs. mert talán még tanulhatunk is valamit magától. mint emcsak azoknak az emlékezetében ragadt meg a reklámmondat. Úgy is volt. Howa rd Bladent és Bill Ingramet. és az újságok is többször felhasználták. és eltûn?dött. hogy nyil vánvalóvá vált: mindez még csak a kezdet. Celia észrev ette. hogy mindaz. Mrs. Újabb négy hét alatt a hatszoros eladá plázódott és a megrendelések szûnni nem akaróan érkeztek a Bray and Commonwealthhez. Nem lesz nehéz változtatni a terméken buzgólkodott Carvill. Celia és az Új Healthotherm sikerei persze nem maradtak titokban a Felding-R oth csúcsán székel?k el?tt sem. Az egyik ilyen cikk például a fantáziátlan B & C Sampon névre hallgatott. hogy minden rendben a gyerek körül. és végül átlépett a komoly. Az ifjú Bladen az Új Healthotherm bef atásában is szerepet játszott. hogy új image-t talált ki a már meglév?. Ce liának az volt az érzése. Grant Carvill. a Bray and Commonwealth marketingigazgatója el?rehajolt. akit id?közben el?léptettek. hogy k maradt a döntéshozatalból. Celia módszere az volt. A gondolatai aztán visszatértek a munkájához. Ebb?l következ?en automatikusan beleegyezésüket adták 1964 fo yamán minden olyan beruházási költséghez. Valamit változtathatnánk a n.mert tudja. amit átél. Ahogy elnézte a két fiatalembert. an. Celia magyarázta Sam Hawthorne . de amíg ilyen eredményeket produkál. de az értékesítésen dolgozók legnagyobb örömére nemzeti szállói an bukkant fel a rajzfilmekben. Végre elkezdhetnek fecsegni valami korszakosan újról. mint amilyeneket hozott. Celia azt javasol a. A vegyészek majd ho nak az egyik összetev?höz. abban teljes az egyetértés. de a flakonokra hatalmas méretû nyomtatott betûkke l kerüljön rá még egy szó. Például az illatra. örökösen aggódó Dexter Wilsonon. S?t a negyedik héten olyan nagykereskedelmi rendelésözön árasztotta el a céget. Új Healthotherm ízlelgette a szavakat Teddy Upshaw. Teddy Upshaw egy négyszemközti beszél getésükön Celia irodájában így fogalmazott: Celia virágom. de most már látom. Celia ösztönösen megérezte. Csak valami apróbb változtatásra gondolok. ami más recept nélküli termékek forgalmának fellend Még mindig pontosan tudni akarunk mindenr?l. Celia még a legoptimistább pillanataiban sem gondolta. az ÖLELÉS . hallották a hirdetést vagy megvették a sampont. Megint a Quadrille-Brown ügynökség dolgozta ki az ÖLELÉS reklámprogramját. hogy a maga megjelenése a jöv?re nézve több mint biztató. A The Wall Street Jo rnal például egy vezércikkében a Fehér Ház legújabb adótervér?l beszélt. hogy zseni a f?nökasszonyom! Alig egy hónappal azután. hogy kikkel fog szorosan együttmûköd a jöv?ben a Bray and Commonwealthnél és a Quadrille-Brown reklámügynökségnél. És még valami. akkor csak egy évig. mert úgy érzi. Nagyszerû! lelkendezett Bladen. Az mindig segít. Dexter Wilson bólintott. vajon miért. hogy a Quadrille-Brown reklámügynökség összehangoltan beind tta a tévében. és cikkének ezt a cí EGY LEGKEVÉSBÉ SEM GYENGÉD ÖLELÉS ÁLMAI ELNÖKÉT?L Az ilyen és ehhez hasonló epizódok példátlan figyelmet keltettek az ÖLELÉS sampon irá és a kereslet fantasztikusan megugrott. hogy maradjon meg ez az elnevezés. hogy Sam mosolyog. a Healthotherm-eladások meghatszo k. De vajon meddi ell még így dolgoznia? Ha Teddy Upshaw jó jósnak bizonyul. Jordan jól kifundálta. valóság-e és hogy kis i el ezel?tt vajon hogyan vélekedett volna err?l az egészr?l. a . Közvetlen ez alá került a szlogen: Oly gyengéd. Mindenesetre megfogadta Sam Hawthorne tanácsát. hogy maga nem akármilyen n?. akik látták. hogy a férfi mindenáron mondani akar valamit. régebbi termékeknek. hogy az Új Healthotherm mel kapcsolatos terve ami boldog mami projekt néven vált a cégen belül ismertté olyan m ? eredményeket fog hozni. addig te jesen szabad kezet kap. és rámosolygott Celiára. azt hiszem. aztán rábólintott. semmi fontosra. Aha! Vég pnak valami újdonságot az ügynökeink. Mrs. és egy id?re szögre akasztotta a kritikus látásmódját. de ezúttal ward Bladen irányításával. Ez az igazi csapatmunka! Celia közben azon töprengett magában. Jordan szólt közbe Bill Ingram. Fantasztikus ötl et. ez valami bomba ötlet volt! Mind tudtam. a rádióban és a sajtóban a reklámhadjáratot. A részleteket még finomíthatjuk jegyezte meg Orr. Mert akkor átkeresztelhetnénk Új Healthotherm -re. hála a Healthothermnek.

Fél év múlva pedig. és javasl t tett a michigani cég s ezzel a System 5 nevû. hogy közvetle n a név alá kerüljön oda még egy sor. narancs-arany színû modern csomagolást rendelt egy h ozzáill? mûanyag tartóval. az nagy dobás lenne. Ez megszokott és elfogadott módszer volt a szakmában. és hogy már másfél éve vezet and Commonwealtht. amire k . mert ha híre megy. Tudja. A férfi tátott szájjal bámult rá. Celia tudta. mégpedig úgy. hogy a vegyészeink valóban vált attak egy-két apróságot a gyártás hatékonyságának fokozására. ha már az ú somagolás megszilárdította helyzetét a piacon. Néhány nappal kés?bb Celia megbizonyosodott róla. hasonlóképpen. Aminek ered ként. Azt mondják. és ha jó om. ha Ádám-Évától kellene indu nk. Ezt nevezem! Ett?l olyan érzése támad majd az emb ek. szemétkosárba dobva az addigi zöld üveget. és bezárták a michigan t. ? hozta például azt a hírt is. Celia soha nem tudta meg. vis sza akarok kerülni a receptes gyógyszerekhez. Szóval tabletta formájában is árusíthatnánk a System 500-at. Jordan. gondolta. Nem sokkal kés?bb az érdektelen termékeket mind kiárusították. hogy otthagyta-e az ügynökséget. Bill utasította a fiút. hogy feltûn?. Zabálni fogják! Bocsáss meg. úgyhogy nem kellene nulláról indulnunk. mint valami egészen újjal kísérletezni. hogy szervezetten indíthatnak támadást a nyomorult nátha ellen. Igen. de a legtöbb újdonság nem is állta ki a próbát. A System 5 gyártását néhány jól képzett szakemberrel együtt átvette a Bray and Commonw Jersey-i gyára. Van töb ermékük is. ez tényleg fontos. hogy az eladó nem is tudta. Hát nem olvasta az el?terjesztésemet? Az asszony az asztalán tornyosuló irathalomra mutatott. beszélek Sammel. hogy oké. Felírta egy papírlapra: System 500 A hûlés SZISZTEMATIKUS ellenszere És Ingram kezébe nyomta a papírt. akkor az ár az egekbe szökött volna. aztán így szólt: Azt javaslom. emlékezvén Andrew lesújtó véleményére a hûlés elleni szerekr?l. A Bray and Commonwealthnél pedig. akik javasolták. Jó. ahol mint valaki epésen megjegyezte aktákat fog tologatni a ko engedményes nyugdíjazásáig . De a System 5 jó arra. hogy néha elfelejtem. Biztosan itt van eze k között. Ha megvennénk ezt a michigani céget. hallgatom. Írjon nekem egy részletes jelentést. Annyira belemerültem a munkába. Bill Ingram a szokásos h?fokon lelkendezett tovább. Megint azzal nyugtatgatta magát. de az egyetlen érdekes köztük a System 5 nevû hûlés elleni kanalas o sság. hogy Michiganben eladó egy kis gyógyszervállalat. hatásosabb lett. Az összetev?k és a . nem sokkal utána. hogy ez még hiányzik a kínálatunkból. és hogy így er?sebb. hogy az ügyvédek kit kép iselnek.nyom nélkül eltûnt a színr?l. és ami még fontosabb. Ingram végigsimított szokásosan borzas vörös hajzatán. Az a két nulla ott a végén magyarázta Ingram Celiának arra utal. egy közvetít? jogi cégen keresztül a Felding-Roth csendben és feltûné megvette a kis vállalatot. hogy valóban jó az ötlet. Ingram Celia támogatásával újabb és újabb innovatív marketin ?. Andrew! gondolta Celia. de emmivel sem gyengébb annál. már be van vezetve a piacra. vagy letették valami kevésbé fontos posztra. Na. Mrs. az ifjú Bill Ingram léphetett el?bbre (Ce lia jóvoltából) és átvehette a marketingigazgatói állást a veterán Grant Carvillt?l. mondja. mint amit mi magunk fejlesztenénk ki. Carvilln láltak egy jó kis helyet. megkérdezte: jó valamire ez a System 5? Már megvizsgáltattam a vegyészeinkkel. Átnézem. és bukásáv rántotta azokat is. Mindenesetre ezt az itteni nyüzsgést nagyo n élvezem. hogy gazdasági szempontból hasznosabb egy már ismert terméket adaptál ni. Nem világrenget?. Celia a kapott anyagot tanulmányozta. hogy e gy nagy gyógyszergyár érdekl?dik a cég iránt. hogy a szert ú rveztük. hûlés elleni szer megvásárlására. Az az igazság. Bill Ingramet bízták meg a System 5 továbbfejlesztésének és értékesítésének megszerve Azzal kezdte. jöhetünk a tablettával! Miféle tablettával? Bill fájdalmasan pillantott Celiára. hogyan rohan az id?. megsz dulnánk a fölös gyártmányaiktól és megtartanánk a System 5-öt. Nemcsak hogy csillagászati összegeket emésztett f l egy-egy termék piaci bevezetése. Celia. hogy c sak egy év de aztán rögtön eszébe jutott. és a szert átkeresztelt tem 500-ra.

de min denki sajnálatára Mildred egészségi okokból egyre kevesebbszer tudott jönni. A britek és franciák magabiztosan kijelentették ahogy az elmúlt százötven évben már s lanszor . Az egész család otthon volt. kilencvenéves korában * Beetle=bogár. szomorúsággal. Am nem sikerült. Több védelmet igényel. amit csinál. De külön reklámoznánk és így kett?s megvilágításba kerülne a dolog. Ha rólunk hall. Vietnammal v kapcsolatos. Ami a gyerekeket illeti. Jöv? télen folytatta Ingram tántoríthatatlanul . hogy Celia a munká a miatt gyakran elutazott és néha napokig is távol maradt. mint Lisa. Az ötéves Bruce-ból ellenben szelíd. Állítsa már le mag végül is tetszik. komolyan vette a tanulást. Celia eg s jegyezte Andrew-nak: Brucie nagyon érzékeny. mikor tudományát csillo a. amit a keresked?k maguk között csak a Te-jó-ég! méretûnek hívnak Bill! emelte fel a kezét Celia. Már értem a logikát: kisebb szám. és hogy a szám is mutatja. Ne mondja tovább szakította félbe Celia. Andrew réges-rég nem látott apja meghalt. Celia odament hozzá. Winston Churchill. a gyerekek együtt vacsoráztak a szüleikkel.yanaz volna. mégpedi abban a hatalmas flakonban. egyszer-kétszer alaposan . Négy hetyke. Ennek System 50 lesz a neve. mindig eszébe jut a kora jegyezte meg Andrew. ha leírjuk ?t. J yt Kennedy elnök gyilkosának. jó asszonyt. a valószínûtlen en meghódította zenéjével a világot és valóságos Beatle-mániába taszította az emberiséget. hogy a kicsik gyakrabban lássák a nagyanyjukat. az Johnson elnöknek igen. komikusan. az élet a szokásos módon folyt tovább tragikusan. és átölelte.. kise rek és kipukkadt bel?le a nevetés. Lisa már betöltötte a hét évet és második osztályba járt. érzékeny és jó humorérzékû kisfiú lett. Feleségü enni egy er?s. nevezetesen. amikor csak lehetett. Celia érezte a szomorúságot a férje hangjában. ami ritka élvezetnek számított azóta. Hogy valamennyire bepótolják az elmaradt együttléteket. és annak ellenére. le gjobb lesz. és most már ? is együ nevetett Celiával. mikor egész családokat ver le a a hûlés. hónapokkal a temetés utá esültek Jordanék. amit nekem válaszolta Andrew gyöngéden. Az Egyesült Államokban pedig a kongresszus csekély figyelem közepette elfogadott egy úgynevezett Tonkini-öböl határozatot .. Azt hiszem. ba nemzeti perlekedés közepette új lobogót választott. Los Angeles egyik külvárosában állítólag zavargásokra és gyújtogatás or. tele konfliktusokkal. nevetéssel és emberi gyarlósággal. elbûvöl? liverpooli fickó. Brucie sok mindenben hasonlít rád mondta végül Persze a nyolcévi házasságuk nem volt mindig felh?tlen. piacra dobjuk a családi System 500-at ez is szerepel a feljegyzésemben .. jobblétre szenderült. Wattsban. és amelynek következményei elidegenítettek egy generációt és kettészakították A Ma este feltétlenül nézni akarom a híradót mondta Andrew Celiának egyik este 1965 gusztusában. hogy többször is meghívták. hogy inkább meg?r etlenségét meg azt a szerény philadelphiai otthont.. hogy hamarosan megkezdik a két országot összeköt? tenger alatti alagút építését. Oswaldnak megölésében vétkesnek találták és halálra ítélték. hogy túlél mindent és mindenkit. nag lentkezett és soha nem látogatta meg a családot. ahol jó harminc éve lakik. Celia szerette volna. Akkor azt kell tennie. Celia édesanyja régóta kínlódott az asztmájával és az utóbbi id?ben rosszabbodott az állapota. de a jelek szerin t nem is volt rájuk kíváncsi. halkan. S míg Celia meg a recept nélküli szerek ily gyümölcsöz?en egymásra találtak. de az anyós kitért a szíves invitálás el?l azzal. Mit szólna egy kis aszpikos csomagolású System 500-hoz? Az utasellátónak? Nem rossz ötlet. Természetese ekeknek készül? változatban hígítani fogjuk az összetev?ket. Andrew anyja átköltözött Európába. és csak úgy rázta a nevetés. Andrew felvet hogy költözzön hozzájuk. To is úgy tûnt. nagylelkûséggel . akir?l mármár úgy l tt. ami egy távoli országgal. Még nem látta az unokáit. amir?l véletlenül. vigyorodott el Ingram. er?s egyéniség. hogy elfogadtatott a kongresszu ssal egy szigorú polgárjogi törvényt. különösen büszke volt a folyamatosan szókincsére bár alkalmanként még összekeverte a szezont a fazonnal.

aztán hozzátette ?t hamarosan rá fogsz jönni. Így van bólintott Celia elgondolkozva.. így van. amir?l a világ nem akart tudomást venni. hogy amit itt ma láttál. Én is egy ilyen véd?burokról akartam vel beszélni. Azt hiszem. az gyakran megtörténik. Van itt valami. Sam irodájában ültek. Ezt persze nem e mlegetted sûrûn. A megbeszélésen Celia áthelyezését jelenlegi beosztásából. akit szeretek. de azért. Celia látta. orvosokhoz. körülöttem is van. Ne. és éppen ezért örülnék. hogy sikerüljön. Andrew már csak reflexszerûen. Celia odahajolt és megcsókolta Andrew-t. úgyhogy az utolsó kockáig végignézték a rett s tudósítást. Nagyon neheztelsz rám érte? Egy kicsit talán igen. Mosoly suhant át a férje arcán. Tudom. hisz mind a ketten tudjuk. de már rengeteg gyötr?dést okozott neki és csak nem akart. mint a mi védett családu nk. és kinyitotta. Mert rólam van szó? Miért ne? Elvégre a kis feleségem vagy. hogy védelmezzék és meg?rizzék. Kés?bb. hanem helyette rögtön eljönnének hozzánk. Maga az aranytojást tojó tyúk. anyu! tiltakozott Bruce magánkívül. attól függetlenül. Én is nagyon szeretlek. Túl sokan élnek közöttünk véd?burokban. és ezért kapott szabad kezet a Bray and Commonwealthnél. amit csinálsz. valami ilyesmire. Nem okoztak eg ymásnak nehezen vagy soha nem gyógyuló sebeket. A gyerekek is ott ültek a szobában. Továbbra is nyomasztották a watts i zavargások képei. indent megtettek annak érdekében.. Szomorú és rossz dolog. papa. sebesülésekr?l és halálról. hogy te kiszállsz-e a buliból vagy sem. ami nem Celiával vagy a c saláddal volt kapcsolatos. ahogy szörnyûbbnél szörnyûbb képsorok követté ló házakról. Még nem sokszorosítottuk. ami biztosan érdekelni fogja folytatta Sam. mikor a gyerekek már lefeküdtek. És még valami: ha az emberek nem vennék szép szorgalmasan ezeke t a szereket. ami egészen más. az arcán pedig pa takokban folynak a könnyek. De örömmel köz . Csak nem a recept nélküli szerek burkára gondolsz? De. Andrew mint például a Healthotherm vagy a System 500. hogy kapcsolja ki a készüléket. úgyhogy végül teljes ndegy. hogy nem kell további ideologizáláson törnöd a fejed. Ütötték az embereket. Brucie. mikor a tévé képerny?jén feltûntek a wattsi zavar ok képei. hogy ez itt történik. kivéve ilyenkor. nyugtatgatta. mert úgy döntöttem. arcpirító nincstel r?l árulkodó Charcoal Alley-i nyomorgettóban. amit nem helyeselsz a mos tani munkámban. Id?közben viszont kibékültem egy-két dologgal. akkor rövid id? alatt öss ecsapnának a fejünk fölött a hullámok. elia. Az asztalán lév? i rattartók közül kibányászott egyet. Úristen! akadt el Andrew lélegzete. de jól válaszoltál Brucie-nek. azé a szenvedésé. de néha megtörténik. odament hozzá és sürgetni kezdte A ndrew-t. a vad kig elkeseredett feketék és az ?ket ostromló rend?rség között a borzalmas. és azt válaszolta neki: Igen. gépiesen válaszolt. akkor kívánom. személyes gondja. S . hogy csak a tudósítás vége fe tte észre Celia. a Felding-Roth központjában. Andrew így szólt: Ez az egész iszonyúan ny sztó volt. de aztán folytatta. de ezek a civódások soha nem léptek túl egy bizonyos ponton. a mi orszá unkban? Valamennyien olyan feszülten figyelték a rémes képeket. Büszke vagyok rád. Az emberek továbbra is venni fogják a kuru zslószereket. hogy az a munka sokkal fontosab b. arra. hogy a recept nél erekkel kötött házasságom ideje lejárt. hogy létezik odakint egy olyan világ. ha egy napon visszakerülnél a receptes gyó khez a Felding-Rothnál. A szegénység és nyomorúság lázálma vált valóság n. brutalitásról. Holnap kérni fogom az áthelyezésemet. Andrew habozott. rombolásról. mikor Watts k itûn? drámát szolgáltatott a tévétársaságok számára aznap és öt további lidérces napon és éjs Úristen! mondta Andrew megint. hogy van olyasmi. Egy pillanatig habozott. hogy pénzügyi kimutatások van ne. hogy jó házasságban élnek. helyesebben szólva. El?bb-utóbb kell tudnia. mint azt bárki is várta. fosztogatásokról. Nemcsak megideologizálod? gyanakodott Celia. Mindketten tudták. nem tudott megoldódni. sokkal sikeresebb. Ha tényleg ez az óhajod. hagyd! kiáltott fel Bruce.összevesztek. Celia tovább simogatta. mint egy sorsdönt?. mikor a híradó rá . Celia azonnal felpattant. ki adja el nekik. hogy túlságosan sikeres a mu kájában. El tudod hinni. csakúgy. A dilemma az mondta másnap Celiának Sam Hawthorne . de hamarosan eljut az igazgatótanács minden tagjához. hogy Bruce egész testében reszket és hangtalanul zokog.

A legtöbb f?orvosnak most bent kellene lennie a k ban. valamennyiünknek. szigorú arckifejezéssel. Egy percig töprengett. mint maga. mert akkoriban én is pont olyan romlott és gyáva voltam. de ezúttal hivatalos formáb n. Celia! Köszönöm válaszolta az asszony végtelenül boldogan. de maga meg a többiek úgy döntöttek. Nem tudom és nem is fogom! És követelem. a jog szerint nincs más lehet?ségem. Gondolta persze. és telef onáljanak az orvosi végrehajtó bizottság tagjainak. Andrew. akkor a rész leg a Felding-Roth teljes forgalmából tíz százalékkal részesedett. miko r mindketten tudtuk. Sweetin iadta az utasítást a titkárn?jének: Keresse meg nekem az igazgatótanács elnökét valahol a v . A partnerem. ztán így szólt: Szerintem a recept nélküli szerek forgalma nélkülem is ilyen szinten marad. Addig várakozz . fáradt grimaszt vágott és hirtelen felenge dett. legyen türelemmel még néhány hónapig. és talán még a betegek veszélyezteti. hadd figyelmeztessem arra. Andrew. akkor maga meg a munkatársn?i tegyenek félre minden egyéb munkát. Beszéd közben Sweeting busa szemöldöke szokás szerint fel-alá ugrált. Hazudik vágta a szemébe Andrew . amit a lelkiismerete diktált. Mikor maga a Bray and Commonwealthhez került. mert gyógyszerfügg?ségben sz enved. hogy nem rágtam meg ezerszer a dolgot? De. hogy el bb-utóbb kiborul a bili. Rossz napunk van. Ebben az évben viszont már zenöttel és a profit is ilyen arányban emelkedett. hogy cs ak azt tette. Jordan mondta a St. Tu dtom szerint Dr. Mindegy. De kérem. A kutyaúristenit! fakadt ki Andrew. ll Ingram az utóbbi id?ben kin?tte magát. 3 Andrew farkasszemet nézett a kórház ügyvezet? igazgatójával. De efölött napiren térek. De tudom. amit itt most elm ondott nekem. Miel?tt további lépéseket tesz. az ? hibájából. Andrew lehangoltan bólintott. hogy a receptes gyógyszerek forgal ma visszaesett. Rendben van. Legyen nyugodt. megfontoltan beszélt. Andrew tagoltan. a receptes gyógyszerek forgalma nem valami fényes. hogy befogják a s ukat és behunyják a szemüket. Dr. Engem most c sakis a jelen érdekel. mert nem volt beszámítható állapotban.m rámutatott az egyik számra. No ah Townsend e pillanatban a kórházi rendel?jében fogadja a betegeket kezdte Andrew. A szaván fogjuk bólintott Sam. de azt álmában sem merte remélni. és azt mondta félig-meddig magának: Úgyis tudtam. mint mondta. Véleményem szerint nem alkalmas az orvosi hivatás betöltésére. Persze a sikerében kicsit szerepe van annak is. Leonard Sweeting irodájá álltak egymással szemben. Bede's vezet?je hivatalos. Péntek dél volt. hogy csak ak kor lépjen. Sweeting az órájára pillantott. akkor újból el?adom a mondókámat. Townsend gyógyszeres befolyásoltság alatt van. tudomásom szerint ezen a héten értelmetlen halált halt az egyik bete e ebben a kórházban. Jézusom! sápadt el az utolsó mondat hallatán az igazgató. minden szót háromszor is meggondolt. Aztán az íróasztalához ment. És talán majd találunk valami na n érdekes dolgot magának. Azonnal le fogunk ülni tanácskozni a tárg alóban. hogy éppen mit csinál. De ez akkor is fantasztikus teljesítmény. És most mi fog történni? Néhány percen belül összeül a végrehajtó bizottság. Muszáj tennem valamit morogta Leonard Sweeting. de a kórháznak is. hogy javulta z eredmények. Mikor az igazgató letette a telefont. Be fogjuk hívni. aki az átvirrasztott éjszaka után kimerült vo t és különösen ingerlékeny. Azok után. úgyhogy esetleg azon a területen nagyobb hasznomat vehetnék . De ami a múltat illeti. Mintha a szívéb?l hasította volna ki a szavakat. nem tudná leg zt az utolsó részt elhagyni? Most már kérlel? volt a hangja. hogy mi történik. Az igazgató felsóhajtott. azonnal hagyja félbe és jöjjön ide. azt nem válla lom. és felvette a telefonkagylót. Gratulálok. Dr. Amit már négy évvel ezel?tt meg kellett volna tennie. Szinte vibrált közöttük a leveg?. Gondolja. sejtettem. Az ügy életbe vágóan fo a ezzel megvan. Sam mosolyogva becsukta az irattartót . mégsem hallgathatott tovább. Viszont. feszes hangon. hogy azonnal intézkedjen! Andrew vad te kintettel nézett a felettesére. hogy ilyen mértékben. Leonard. ha abszolút biztos a dolgában és pontosan felmérte a cselekedete következményeit. Továbbá. és ezt mind a ketten tudjuk. Csak biztos akartam lenni benne.

Mintha a kollégája felismerte és elfogadta volna Andrew aggodalmát. Ig az. és úgy szemezgetett a külö razsékból. nem sokkal kés?bb az onban miután er?sen gyanakodott és utánajárt a dolognak megtalálta a hiányzó darabokat és olódott el?tte a szörnyû kép. És bár megvoltak a maga korlát ennek az ellen?rzésnek. hogy meddig. és Townsend azon nyomb an adott neki egy penicillininjekciót. annak ellenére. Bede's Kórházban. és többet volt otthon. akkor is be volt gyulladva a torka. amit már csak a tehetetlenségi nyomaték hajt. Wyrazik nem volt új páciens. de mivel semmi említésre méltó mal?r nem történt. és azt a bizonyos elvetélt zélgetést folytatta Leonard Sweetinggel Noah Townsend visszavonult a f?orvosi posztról és kivált a kórház orvosi tanácsából is. aki harmadikként betársult hozzájuk. A végzet megsemmisít? hirtelenséggel csapott le. hogy gyulladt a torka. Ugyanakkor Dr. hogy a szokás z ösztönök csak nagyon lassan halnak el vagy szûnnek meg. míg egy beteg egy fiatal férfi. Eddig a hétig. Andrew arra gondolt. az új pácienseket Andrewhoz és az új fiatal orvoshoz. A jelek szerint a St. a testh?mérséklete 39 °C és hogy szaporán szedi a leveg t. így olyan diagnózisok felállításával i yek esetleg másoknak nehézséget okoztak. Townsend rendel?jében és torokfájás ra. hogy túlságosan hosszú ideig várt. tüd?hörgést és mellhártyazörejt. s?t katasztrofális is . és egyre észrevehet?bbek lettek rajta a függ?ség küls? jegyei az üveges tekintet. és gyógyszerek ide. mikor Andrew bent volt nála. hogy a sztetoszkópon keresztül fojtott légzést ha llott. Noah már olyan hosszú ideje prakti zált. Addig. hogy Townsend döntött-e gy valami szelíd küls? nyomásnak engedett. Az id?s orvos megvizsgál egállapította. Andrew csüggedten arra gondolt. Noah Townsend feljegyzéseib?l kiderült. és majd ? maga is utánameg y. ott azonnal fel fogják venni. Noah Townsend továbbra is jó diagnoszta maradt. El?ször Andrew-nak csak mozaikdarabkái voltak a történtekr?l. mint a vegyes cukorkából alkalmanként még akkor is. Andrew mégis örömmel látta. Andrew id?r?l id?re még aggódott Noah és a betegei miatt. hogy legalább eltegye ?ket . ezért ezt a szert so nem szabad adni neki. hogy megakadályozz on egy esetleges orvosi mûhibát vagy valami végzetes tévedést. hogy éppen azzal hibázta el. Townsend láthatóan hanyagabbul kezelte a gyógyszerfogyasztását. mert a jöv?ben a mellékhatás sokkal súlyosabb. Mikor legel?ször jelentkezett. Tüd?gyulladást állapított meg. gyakran megb eszélte vele a nehezebb eseteket. Kérdé iszont. A tragikus eseménysorozat kedd délután kezd?dött. kábulat oda. 1961-ben egy évvel azután. A huszonkilenc éves Kurt Wyrazik megjelent Dr. Az injekciót követ? napokban Wyrazik torkáról lement a gyulladás. hányingerre. aki még sok évig élhetett volna meghal Amióta Andrew négy évvel és nyolc hónappal ezel?tt rájött Noah Townsend gyógyszerfügg amennyire csak lehetett. Várakozás. mint egy meghibásodott gép. hogy súlyos kábítószeres. Három éve szinte rendszeresen járt Townsendhez. már e gyáltalán nem titkolta Andrew el?tt úgy. A kiütések azt jelezték. és utasította Wyraziko entkezzen a St. Várni. Aztán azzal magyarázta. A rendel?ben szanaszét hevertek a gyógyszergyáraktól kapott mintacsoma ok még azt a fáradságot sem vette. rajta tartotta a szemét az id?s orvoson. hogy különösebb melléfogás nem történt. mint régen. hogy soha nem fog bekövetkezni semmi jóvátehetetlen. heves köhögésre és lázas bágyadtságra panaszkodott. Néha Andrew elgondolkozott azon. hogy Andrew rájött Noah titkára. A rendel?ben is igyekezett csökkenten a betegei létszámát. Oscar Aaronshoz i yította. Andrew soha nem tudta meg. Bedé's-ben senki nem osztotta Andrew aggodalmait. Id?. hogy Noah bizonyos szemp ontból olyan. hogy Townsend hogyan tarthatja magát még mind ig olyan jól. igyekezett másra koncentrálni és tétlenül várta. hogy penicillinérzékeny. hogy könnyedén megbirkózott a napi feladatokkal. hogy történjen v kkor nagyon reménykedett abban. Attól fogva mindenesetre Townsend kevesebbet járt társaságba meg fogadásokra. de a testét viszke t? kiütések lepték el.Odakint megszólalt az ebédid?t jelz? sípszó. a zavaros beszéd és remeg? kezek a magánrendel a kórházban egyaránt.

De ?ket sem hívta fel. Townsend bódult állapotában valószínûleg úgy ivel az eddig felírt gyógyszer nem segített. Amit b iztosan tudni. ha nem is kritikusan. ahol töb b beteghez is benézett. és az éjszakai ügyeletet egy új. Bede's-ben volt. Miután Townsend elbúcsúzott Andrew-tól. egyértelm tt. mikor Townsend bement a kórházba. Igaz. Egy hajózás t tisztvisel?jeként dolgozott. úgy érvelt magában. egy sürg?s esethez hívták be otthonról. hogy így akarta kerülni a találkozást az orvoskollégákkal. Ezen a pont on Andrew-nak is volt valami kevés köze az esethez. hogy begyógy zerezett állapotában összekeverte a napszakokat. Kurt Wyrazik csendes. Ahogy Andrew meg a többiek kés?bb kikövetkeztették. aki lejegyez e a kórtörténetet. Wyrazik lázas és álmos volt. közeli barátok nélkül. az els?t azonnal. fiatal n?vérk el. Egyetlen látoga m kereste fel a kórházban. Noah Townsend nem volt ott és így Andrew-hoz került. mikor Wyrazik valami apró panasszal érkezett a rendel?be . nyomban végre is hajtotta. A segédorvos íg y is tett.lehet. Egy másik alkalommal. mikor elolvasta a kartont. Bede's-ben. aki nem ment férjhez. Andrew egy pillanatig ha bozott. azonnal ki is ment a kórteremb?l. hogy Townsend vagy olvasta a kórtörténetet és látta. így nem tudta. A f?n?vér éppen betegállományban volt. Wyrazik mindaddig nem tudott a penicillinérzékenységér?l. ami újfent emlékeztette voln a a penicillinérzékenységre. Bede's-be. az az. felszökött a láza és nehezen lélegzett. Kurt Wyrazik csak ezzel a két emberrel állt sz orosabb kapcsolatban. Még aznap. Miután beadta a z injekciót. Már éppen hazafelé indult. Wyrazik volt az utolsó. Dr. Ne kérdezte. visszahúzódó agglegény volt. Nem sokkal kés?bb megvizsgálta egy kórházi segédorvos. Új utasítást írt. a n?vér pedig nem mondta meg neki. hogy milyen injekciót kap. Ez volt a szokás. A helyzet változatlan maradt a második. ez alkalomm al nem játszott szerepet ez a momentum. a penicillinre hangzott a válasz. Rengeteg dolga akadt. Az anyja korán meghalt. Bede's-t. és hogy nemrég vehetett be egy nagyobb dózist. el?tte felhívta a St. ami kés?bb tört ve elmaradt. betegen fekszik a St. Nem olvasta el azt a bizonyos korábbi feljegyzést a beteg kór lapján. Dr. kórházban töltött nap végéig. ott razikot és személyesen vitte a feljegyzést a n?vérszobába. A második nap este. Kés?bb keserû szemrehányást tett magának a mu . Az új utasítás szerint a betegnek hatóránként hatszázezer egység penicillint kell adn ntramuszkuláris injekcióval. egyedül élt és minden szempontból különc volt. Mivel semmi szokatlant nem talált Dr. Miután Noah Townsend beküldte Wyrazikot a St. hogy megnézze Wyrazikot. Townsend megint bement hozzá. lifttel felment a kórtermi szintre. de mivel már olyan régóta élt együtt a helyzettel. változtatásra van szükség. Mivel normál körülmények között a tüd?gyulladást penicillinnel kezelték. Wyrazik szülei lengyel bevándorlóként érkeztek Amerikába. hogy az id?s orvos kábul állapotban van. hogy most sem semmi baj történni s így nem is tett semmit. nyolc óra körül. hogy megmondja. Azt. A kérdés és a felelet rákerült a bete a. ennek az lehetett az oka. Dr. A beteg személyisége és életkörülményei is szerepet játszottak abban. de egy kicsit r omlott. Ekkor úgy másfél éve látta Andrew Wyrazikot élve utoljára. Townsend utasításában. a pácienst egy négyágyas kórteremben helyezték el. Townsend megtartotta az ígéretét és kés?bb valóban bement Wyrazikhoz a kórházba. csak találgatni lehet. el kellett vagy el kellett volna olvasnia a segédorvos feljegyzéseit. hogy ekkor mi játszódott le Townsend agyában. Mikor a n?vér bement a kórterembe az injekciós tûvel. Noah Townsend az utóbbi id?ben szokatlan id?pontokban látogatta meg a kórházban fekv? betegeit. Andrew azonnal látta Noah Townsend viselkedésén és beszédén. az apja pedig egy kansasi kisváros ban élt Kurt n?vérével. vagy pedig korábbról emlékezett rá esetleg mindkett?. hogy Wyrazik penicillinérzékeny. hogy adjanak a betegnek Erythromycint. . hogy Wyrazik állapota. de az is lehet. mert Andrew semmilyen gyógyszert nem írt fel a fiatalembernek. mikor Townsend megérkezett és váltottak egymással néhány szót. Townsend hatalmas vörös felkiáltójelet tett a férfi kartonjára. Aznap este Andrew is a St. hogy a beteg allergiás. Andrew azonnal észrevette a penic illinnel kapcsolatos figyelmeztetést. Az orvos egyik kérdése így hangzott: Allergiás valamily yszerre?" Igen. ? maga m Egyesült Államokban született.

De er e nem került sor. s röviddel azután meghalt. kikeresse Wyrazik kartonját és elolvassa. hogy ?t nem vádolják semm l. hogy visszahívja a n?vért. most már emlékezett a páciensre. másrészt pedig az egyik betegtárs eszéléséb?l tudni. Tartottam t?le. hogy a kábulat ködfátylán át elhatolt a tudatáig a történtek súlya. az id?s orvos még nem ment el és ? érkezett els?k otthoz. Wyra zik. az új titkárn?. mikor Andrew találkozott Townsenddel. A másik viszont. A rendel?jük közös el?terében áthaladva hallotta. A fiatal n?vér nyomban megkönnyebbült. Bizonyára az sem kerülte el Townsend figyelmét. gyenge szíve volt. megint csak találgatni lehet. ma dig a fájdalom és a rémület után a beteg abban a kegyben részesült. Townsend bólintott. hirtelen elkezdett viszketni az egész teste és a b?re ég ?vörös lett. Noah Townsend még mindig köztiszteletben álló. hogy elvesztette az eszmé . A legkritikusa az volt. Nagyon valószínû. hogy leveg? jusson a tüd?be. gyenge szív. Townsend megkönnyebbülten felsóhajtott. hogy a duzzadt gége elzárta a leveg? útját a tüd? felé. látva. Nem sokkal kés?bb. lássunk hozzá. Andrew akár napirendre is térhetett volna az eset fölött. Biztosan rájött. Mint ahogy a segédorvos sem vonta e. megduzzadt és eltorzult az arca. Az egyik a illinallergiára való figyelmeztetés volt. mert egy beteg halála bár ilyen szomorú is nem számít szokatlannak. a gégéje. Hogy ezek után milyen indítékok alapján cselekedett. akinek a ki jelentését a n?vérnek esze ágában sem volt kétségbe vonni. Ez arra ösztönözte Andrew-t. Kurt Wyrazik már meghalt egyedül. olyanok. aki esetleg kés?bb foglalkozni fog az esettel. a valódira soha nem derülne fény. és megpróbálta elleplezni az ügyet. hogy Peggy. valami akarater?vel kijózanodásra kényszeritette magát. De volt valami furcsa Townsend viselkedésében. hogy az elhunyt betegek papírj . a kilép Violet Parsons utóda éppen Dr. kétkedéssel töltötte el AndrewEgyre növekv? kíváncsisággal elhatározta. Féltem. te is kezelted egyszer. a mi homályos aggodalmat keltett benne. nevezet esen. sorsára hagyva. Ige n. remélve ogy még a kórházban találja. mert tudta. A kórteremben fekv? egyik páciens. Andrew véletlenül értesült Kurt Wyrazik haláláról csütörtökön reggel. doktor úr. a szája. Az egyik ilyen bizonyos dolog a halotti bizonyítvány kiállítása volt. amelyben Town end a halál okaként az akut tüd?gyulladásból ered? akut szívelégtelenség -ét jelölte meg. és a kartont átnézve két dolog tûnt föl neki. a megfelel? terápia egy nagy adag adrenalini njekció és azonnali tracheotómia gégemetszés lett volna. rögtön utána pedig Dr. aki hánykolódásra és fuldokló hangokra lett figyel es a szomszéd ágy fel?l.Ami ezután történt. Ismerve a penicillin ilyen esetekben szokásos hatását. hogy ott van már egy orvos a kórteremben. ami nem tûnt fontosnak. ami h rew kés?bb nem lép közbe sikerülhetett is volna neki. Nem bírta a szíve. Ha lett volna orvos a közelben. Tudja. Szomorú ügy. hogy még aznap diszkréten érdekl?dik a kórh yrazik halála fel?l. Fiatal fickó volt. hogy a n?vér nem tud a penicillinérzékenységr?l. mert mire a segítség megérkezett. együttérz?en mondta a k ollégájának: Hallom. hogy Kurt Wyraziknak nem voltak közeli barátai. azt egyrészt találgatni lehet. Röviddel ezután allergiás sokkot kaphatott. hog k. így ha a halált rá ja fogni valami természetes okra. Súlyos tüd?gyulladás. Wyrazikot pár pillanat múlv a heves rosszullét foghatta el. az ajtóból sarkon fordult és ment sza ahhoz a beteghez. hogy elveszítetted az egyik betegedet. akik esetleg tolakodó kérdéseket tehetnének fel. Szegény ördög! mondta végül Townsend a n?vérnek. megakadályozta a légzést. Igen. Jól számított. A n?vér azonnal elrohant a segédorvosért. Az egész folyamat nem tarthatott tovább öt percnél. s mindezt fuldokló. Abban is reménykedhetett. hogy így lesz. a szeme. Townsend tegnap éjjel elhunyt betegér?l beszél valakinek te efonon. hogy úgy egy órával kés?bb ikor Townsend már nem volt a rendel?ben. és így szólt a n?vérhez: Vannak bizonyos do k. akit?l nagy hirtelen elhívták. hogy valami óriási szerencse folytán a két terhel? feljegyzés a kórlapon lév? allergiafigyelmeztetés és a penicillininjekció köz alál majd összefüggést az. Ám mire a z megérkezett. a nyelve. Bede's kartotéktárába ment. tapasztalt orvosnak számított. Townsendért. Gyerünk. már kés? volt. azonnal megnyomta a cseng?t. hörg? hangok kísérték. hogy nyoma sem volt szívbetegségre utaló feljegyzésnek. Délután a St. amiket egy haláleset után el kell végezni. aki. Nem bírta a szíve.

. hogy nem viszi ki a botrányt a kórház kapuján..a javaslatot támogatja. és bekopogtatott az ügyvezet? igazgatóhoz. Andrew a kórlap legalján kezdte az olvasást a halál okával t Dr. a személyes konfrontáció nem vinne el?bbre semmivel. hogy. Townsend állapított meg . arról döntsenek a kórház vezet?i. A régi Noah Townsend egyenes derékkal el?állt volna. a beteg kórlapján lév? feljegyzések boncolás nélkül is szörnyû bizonyítékké Közben beesteledett. Az biztos. hogy ha lehunyná a szemét. a legtöbb kórházi vezet? már hazament. még mindig nem tudta. hogy a n?vér beadta az injekciót. sem pedig másnak egy olyan szörnyû szakmai hibát és az azt követ unyi leplez? kísérletet. Mintha egy vattaszûr?n át érkeztek volna hozzá a beszédfoszlányok. hogy megnézze Wyrazik holttestét.. vagy akkor lenne objektívebb a v izsgálat.. aztán nem sokkal tizenkét óra el?tt bement a St. de mit? Talán hívja fel a figyelmet a boncolás szükségességére? Egy dol gban egészen biztos volt: a boncolásból egyértelmûen kiderülne. uram válaszolta a férfi. Igaz. ha a felettes szervekhez fordulna? Vagy beszéljen el?ször Noah Townsenddel.. ahogy tovább olvasta a kórlapo . többek között a segédorvos feljegyzését a penicillinallergiáról és a korábbi Erythromycin-k ? kézzel. A végén fásultan úgy döntött. javaslom. Élhetnék egy javaslattal ezzel kapcsolatban? Elnök úr. Andrew szívét mintha jeges kéz szorította volna össze. hogy Dr. mitév? legyen. azután hozzátette: Állítólag a n?vére jön ide Kan lesz majd a hamvasztás. Mintha villámcsapás érte volna. Nem. legyenek azok bá en súlyosak. . mint amit most ? maga vitt véghez. amit tud. Ellene? Csend. Mit csináljon? Kihez forduljon? A hullaházba ment. szigorú etikai és orvosi elvek szerint élt. B?rének halványkék árnyalatá kívül aminek egyéb okai is lehettek más árulkodó jele nem volt az allergiás sokknak. Ha be ke i a fels?bb szerveket. ahol éppen valami mindennap nügyben hoznak döntést az illetékesek. mer Andrew most már egészen biztos volt abban. hogy ez teljesen fölösleges mert Noah alapvet?en megváltozott. Ki szavaz a döntés mellett? Ééén fújták kórusban. Csaknem azonnal megakadt a szeme Townsend kézírásán a hatszázezer egység penicillinr?l.kijelentem. amit tudott. Éveken keresztül nem lehet büntetlenül visszaélni a gyógyszerekkel. levertség és üresség tö . Támogatja valaki ezt a javaslatot? .támogatom.. Másnap reggel a rendel?jébe érve rés tesen leírta. Egész éjszaka ébren feküdt a békésen alvó Celia mellett akinek fogalma sem volt a f gondjáról . hogy járt legutóbb a kórházigazgatóval. dobogó szívvel adta vissza a kórlapot az archívumosnak. Mivel jól emlékezett arr a. aki kísérte. mint ahogy a küls? jegyek mut atták.. hogy nem a szív mondta fel a zolgálatot. s?t alkalmanként szeret ett. és a gondolatok vadul kergették egymást a fejében a lehet? legkülönböz?bb megold kórházi kollégáinak kellene elmondania mindazt. Elrendelték a boncolást? kérdezte az alkalmazottat. és soha nem nézett volna el sem magának. Andrew-nak kétségbeesett gondolatok kavarogtak a fejében. akit Andrew hajdan megismert és tisztelt. sokkal mélyrehatóbban. és onnan haladt felfelé. a vonásai rendezettek.ai oda kerülnek az osztályokról. így nem volt más választá int reggelig várni. hogy a döntés megszületett. Az a Noah.. Egyhangúlag megszavaztuk. Nem. Andrew-t végtelen szomorúság. és hogy röviddel ez tán állt be Wyraziknál a halál. akkor akár szül?i értekezleten is ér ezhetné magát.. No . Miközben mindezeket átgondolta. ho y tenni kell valamit. vagy akármelyik cég igazgatótanácsi tárgyalójában. Megkö redt a betûkre. tisztességes és becsületes volt.. Bede's-be.. 4 Andrew arra gondolt. A halott férfi szeme csukva volt. és hallgassa meg a magyarázatát a történtekr?l? Aztán arra gondolt. beismerve a hibáját és vállalva a következményeket. amik arról tanúskodtak. hogy a fiatalember értelmetlen halálát ez váltot ta ki.

lelkiismeretes. Dr. amit tett. hogy gyorsan konzultáljon telefonon a kórház elnökével. Neurológus volt. az ugyanolyan nehéz volt. és a bizottság tagjai váltottak egymással pár szót. hogy a megbeszélésün r?l e szoba falain kívül a lehet? legkevesebb szó essék. McNairre. potenciálisan igen veszedelmes kérdés. egy valaha oly odaadó ember pályaf k végét? Andrew nem szégyellte. hogy bár a bizottság tagjai nem számította erre a mai leleplezésre. akiknek nagy hirtelen minden más munkájukat félbe kellett hagyni. becsukta maga mögött az ajtót és a Andrew-t. hogy Noah Townsendet megfosztják a St. és letette a telefont. ér eny emberek voltak valamennyien. és az apa megadta a szükséges enge y a boncolást még ma elvégzik. hogy tudatta a megbeszélés okát a döbbent. hogy nehéz volt a döntés. amiket a jelen lév? f?orvosok szomorú fejcsóválások közepet n?riztek. amit korábban az ügyvezet? igazgatónak mondott. Jordan szólalt meg az elnök. tragikus lezárulását. Sweeting a patológus f?orvosra nézett. ez diszkrétebb minden konkrét utalásnál. A bizottságo t az osztályos f?orvosok alkották sebészek. Javaslom. Amit mi ttünk. akinek a praxisa Morristownban volt. aki három évvel azel?tt lépett a leköszön? Noah Townsend örökébe. Leonard Sweeting tartotta a kezében az egész akciót. amit tud. Ekkor az ösztövér. Tisztességes. hogy a na gy asztal körül ül?k közül többen is nézik. szeretném tájékoztatni a bizottságot. és bár csak az egyik felet hallotta. ez esetben túl hosszú ideig ha logatták a döntést. f eltétlenül el kell végeztetni a boncolást. Andrew csak bólintott. választékos beszédû gyermekgyógyász f?orvos emelkedett szólásra: tük meg. hogy valamennyien osztjuk a mély szomorúságát. Továbbá javasolnám azt is folytatta az ügyvezet? igazgató . és ugyanolyan szükséges is. hogy Dr. aki bólintott. Egyetértenek? Gould kérd?en végigpillantott a többieken. aki perceken belül itt lesz és segítséget ad majd a j . ho l várható volt. Jó-jó akadékoskodott tovább a gyermekgyógyász f?orvos . a kollégánk volt. Ezután Sweeting az irodájából nyíló tárgyalóba ment. A kis termetû. hogy ennek az eldönté izzák Dr. ez rendkívül kényes. s?t még most is az. kórházi f?orvos. a felvételi irodára. hogy így zajlott le? Ilyen prózaian. A megbeszélés el?tt Sweetingnek még arra is volt ideje é lélekjelenléte. Andrew-nak határozottan az volt az érzése. Andrew a legtöbbjüket jól ismerte. Townsendet egészségi állapotára való tekintettel függesztjü vélem. nyomatékos felszólítása kire gett a kagylóból: Védd meg a kórházat! Mindent megteszek ígérte az ügyvezet? igazgató. és tudjuk. szinte sokkolt f?orvosokkal. Dr. Elnök úr szólalt meg Leonard Sweeting . Hát lehetséges. tekintettel a jogi vonatkozásokra . szülész-n?gyógyászok. Ezek a kicsinyes és kenetteljes szavak lennének hivatottak arra . el?re elkészítettem egy körlevelet. formálisan. Miután befejez te. Ezra Gould töltötte be. ahol általános tiszteletnek örvendett. A telefonbeszélgetés Andrew jelenlétébe n zajlott. ami itt ma lezajlott válaszolta az ügyvezet? igazgató . de mit mondunk a családj Hogy egész ?szinte legyek mondta Sweeting . értesültünk a vádjai természetér?l. hogy mi legyen a halott fiatalember sorsa. hogy jelezzék egy életmû hirtelen. dja el. amit azonnal szét k az egész kórházban a n?vérszobákba. Közvetlenül a megbeszélésünk el?tt telefonáltam az t Kansasban él? édesapjának a n?vére már úton van ide . Bár tudta. Andrew szerint. Az elnöki tisztet Dr. mégsem próbálta eltitkolni megindultságát.ah Townsendet kórházi állásából felfüggesztjük. Ekkor következett a döntés arról. Noah a barátunk. halk beszédû és ld er?s kézzel vezette a St. attól kezdve. Tekintettel mindarra. Bede's-t. milyen döntés születik. Andrew elismételte. mert egyel?re képtelen volt megszólalni. Bede's-be n hosszú ideje betöltött állásától. maga a tény nem lepte meg ?ket különösebben. Dr. A tárgyalóban lév?k arc ly kifejezés ült. Egyetértünk válaszolta Gould. a gyógyszerraktárakba és így tov bátorkodtam azt írni. Aztán az ajtó néhány perc múlva kinyílt és beszólították. az elnök utolsó. kér gye el. hogy könnyek csorognak végig az arcán. rám és Mr. Aztán Leonard Sweeting körbeadta az elhunyt Kurt Wyrazik kórházi kartotékját és kórla a bizonyító erejû bejegyzésekkel. Helyesl? mormogás volt a válasz. mégis. Gouldra. Jordan szólt óvatosan Andrew-hoz az orvosi végrehajtó bizottság elnöke . Fergus McNair veterá elyi ügyvéddel. patológusok. Tiszteljük önt azért. gyermekgyógy diológusok meg a többiek. feltettek neki néhány kérdést. ilyen részvéttelenül szörnyû tragédiával szemben. Gould .

Gould egyre kínosabban érezte magát.. hogy hány éve dolgozom itt a kórházban. Elfordult. Gyere. Egy n?vér és több beteg is kíváncsian odanézett. De nem itt. menjünk egy nyugodt helyre. arca torz mosolyba rándult. és azzal is tisztában vagyunk valamennyien.. Andrew Townsend karja után nyúlt. Noah. az id?s orvos felemelte a fejét. de aztán meggondolta magát. Noah. Aztán váratlanul. Ezra Gould és Andrew kiléptek a liftb?l. néhány összefüggéstelen szót b . t?lük jobb kéz fel?l volt a n yüzsg? folyosó.el?ször. Kérdezd csak meg Andrew-tól. és így szólt: Menjünk innen. Kés?bb. az id?s o kitört a mély. sem pedig McNair nem hibáztatható ezért. Ez a kulcsszó.. bár nem is vo hogy vajon a biztosító fedezné-e a kórház kiadásait. . Legnagyobb sajnálat ra kénytelenek voltunk úgy dönteni. és körülné t. kés?bb jelentést teszünk a bizott alán nem.gi ügyek tisztázásához.. A folyosó végén ott állt Townsend... rángatózó fejmozdulatokkal többször is bólinto halkabban kezdett beszélni. pontosabban Leonard Sweetingnek és a f?nökének. Ja igen! Wyrazik. kérdezd csak meg! Noah hajtotta le a fejét Andrew . Jobb sorsot érdemelt volna. még ben kórházban. mert a folyosó lassan elcsen ett és mindenki ?ket figyelte. Úgy tudom. megígérem. szántszándékkal. Õszintén sajnálom. még miel?tt lemegy a nap? Rendben bólintott Gould csendesen. Az orvosok mind beszélgettek egymással. az ártatl an áldozatot sürg?sen elhamvasztják és miel?bb elfelejtik. Most pedig elérkeztünk a legnehezebb dologhoz jelentette ki Dr.. ha az ügyet eltussolják. hogy biz onyos szempontból sem Sweeting. és halkan így szólt hozzá: Beszélnem kell veled. Noah. Nekik is megvol t a maguk felel?ssége. és az ifjú Kurt Wyrazikot. Andrew-nak az az érzése támadt. Noah. Andrew arra gondolt.. Gould a többiekhez fordult: Beleegyeznek? Buzgó bólogatás.. hirtelen nem tudta. akko erköltség vagy a kártérítés katasztrofális nagyságúra rúghat. Meglátta a két kollégát. Talán kés?bb jelentést teszünk a bizottságnak az ügy kimenetelér?l Dr. megmondtam nekik Wyrazikot. még soha nem követtem el. Kérlek. y mennyit tettem érte? Tudom. Billncset is hoztatok? kérdezte.. A kórháznak. Arra gondolt. a kórtermek és a n?vérszoba. hogy végre megérkeztek. Van fogalmad arról rikácsolta Townsend . Andrew nem tudta. és a két csuklóját egymáshoz szorítva el?renyújtotta. Én is sajnálom Wyrazikot. Miközben egész testében remegett. Keményen megmarkolt a a hisztérikusan zokogó ember karját.. Kö m közölni veled. hogy az azután lezajlott botrányos jelenet ellenére is várta már ?ket Noah Townsend. és rtelen mintha magába roskadt volna. úg tûnt. Az a szegény fiatal fickó. Gould. Ha ez az eset orvosi mûhibaként a bírósági tárgyalóterembe kerül. de meg kellett mondanom.. Csak abban volt biztos. hogy ez a legkevesebb. Ne haragudj. és maga elé b Ahogy közeledtek feléje. de Ezra Gould megel?zte. Oda kell mennem Noah Townsendhez és közölnöm kell vele a döntésünket. amit tehet . de aztán er?t v ett magán. mennyi mindent tettem! Tessék. Ennyivel tartozott Noahnak. visszafordu lt. hogy hosszú évek óta. soha többé nem. nem mehetnénk.. Townsend furcsa. biztosan elnéztem. Ugyan miért kellene nekünk ennél nyugodtabb hely? Szinte rikoltotta a választ. Hát nem fogja úgyi dni a kórházban. Talán. Andrew nézett rá Gould hálásan. és megkönnye bült. vad zokogás. És ez semmit sem számít? Ez esetben sajnos nem. hogy ? maga ne m akar részt vállalni az ügy sz?nyeg alá söprésében. Hazaviszlek. így az elnök egy kalapácskoppantással kénytel n volt csendre inteni ?ket. nyugodtan végiggondolva az eseményeket. Fergus McNairnek kétségt lenül az lett volna a legjobb. hogy felfüggesztünk a kórházi állásodból. Köszönöm. Nem vagy jól. hogy az orvosi végrehajtó bizottság ülést tartott. itt is elintézhetjük. hogy mit mondjon. Ha ez a kívánságod... megdöbbent? hevességgel.. én szólalt meg Andrew. Óhajt valaki velem jönni? Igen. Gould elképedve nézett rá. hogy soka t tettél az intézményért. s?t látható megkönnyebbülés volt az eredmény az asztal körül ül?k ré Talán gondolta Andrew. Mikor Dr.

Még akkor is hallani lehetett a sikoltozást. szörnyû volt! Gould el?vett egy zsebkend?t és megtörölte az arcát. Mikor az megérkezett.. megértetted? Igen bólintott Andrew. Jaj istenem. és bár Celia mint m ig érezte. Végül megszólalt: Csaknem az egész napot Noah-val töltöttem.. Townsend magánkívül sikoltozni. hogy szelíden a lift i rányába tuszkolják. Gould a pohara alján lév aradékot lötyögtette. Hol lenne a legmegf elel?bb? Ha akarod. Gould odafordult Andrew-hoz. en egyszer megjegyezte: Remélem.Townsend nem tudta a zokogást abbahagyni. De most azonnal. Ne hárított Andrew határozottan. Aznap vacsora után Andrew-t felhívta otthon Ezra Gould. Aztán a mai események hirtelen összetörték e kagylóhéjat. Az els? s ez azért fontos. Meg kel l tudnod több dolgot. Nehogy megismétl?djön. és i énjének csak a váza maradt volna meg. Olyan érzésem támadt magyarázta Ezra Gould . lassan elhaltak a hangok. hogy ilyen lapotban Townsendet nem lehet hazavinni. mert a praxisoddal és Noah betegeivel kapcsolatos . Mikor Gould és Townsend a lifttel leértek a St. Nézz utána. Mikor azok ketten odaértek a lifthez. Tölthete ed is? Igen. és csukd be az ajtót magad mögött. hogy valami nincs rendjén. Gould feszült hangon belekezdett a délután és a kora este eseményeinek elbeszélésébe. Ekkor vált többé-kevésbé egyértelmûvé. Világos volt. hogy egy órával azel?tt felkereste Noah Tow . Gould kinyitott egy asztalfiókot és el?varázsolt bel?le egy üveg whiskyt meg két p oharat. és akkor válaszolok. együttes er?v sikerült legyûrniük Townsendet és belenyomni egy nyugtató injekciót. mintha Noah jó ideje már a gyógys miatt persze üres kagylóhéj lett volna. jeget és vizet tett hozzájuk. Csak a jóisten tudja. kérek szépen bólintott Andrew hálásan. úgyhogy kénytelenek voltak ráhúzni a kényszerzubbonyt. Gyere mondta Andrew-nak . hogyan tudott ilyen körülmény között még dolgozni. Dr. Townsend közveszély vált. és kiderült. Találkoznunk kell. Aztán ahogy a lift ereszkedet t lefelé. mintha hirtelen összetört volna valami benne. Még nem érezte k arra. mindenesetre sikerült neki. Bede's földszintjére. Tucatnyi kíváncsi szempár kísérte ?ket. hogy Noah Townsend soha többé nem fog praktizálni. de engedte.. Hogy van? kérdezte Andrew. Mikor Andrew megérkezett a St. hogy beszámoljon Celiának a Noah-val kapcsolatos történésekr?l. hogy a héj alatt minden elhalt. hogy melyik betegnél járt ma Noah és ellen?rizd az összes utasítását. aztán csendesen iszoga tni kezdtek. De ma este szükségem van rá. elmúlt a nyugtató hatása. még ma este mondta az igazgató f?orvos. régi méltóságát és tartását végképp elvesztette volna a liftajtó. A szakért? o k szerint nem valószínû. Inkább azt kérdezd. Gould és a pszichiáter is vele tar ott. és a dolog mostani állása szerint ha többé nem kelthet? életre. Egy newarki magánklinikán van. Gould kitöltötte az italokat. Bede's-be. cs endesen azt mondta: Te maradj itt. Inkább menjünk be a kórházba. hogy valaha is kijöhet onnan. de tudta. mióta beszálltam vele a liftbe. Nem szívesen hagyta most magára Noah-t. és miközben Townsendet tovább tolta a lift felé. elmegyek hozzád. hogy Gouldnak igaza van. Gould már várta aprócska kórházi irodáj n. hogy hol van . nem firtatta a dolgot. mikor becsukódott az ajtó. Mire megérkeztek az elmegyógyintézetbe. hogy Noah Townsend meg?rült. ordítozni ke zdett és megpróbált ellenállni. és Andrew ott maradt egyedül a folyosó döbbent csendjébe n. Olyan volt. Gould durván. Andrew. Egy elmegyógy-intézetben. az igazgató f?orvosnak sikerült a még mindig üvöltöz? Noah-t egy üres kezel?be tuszkolni és rázárni az aj után Gould sürg?sen odahívatott egy kórházi pszichiátert. gyors mozdulattal belökte Townsendet a felvonóba. ilyesmiben soha többé nem lesz részem. úgyhogy a pszichiáter néhány gyors telefonja után egy ment?autóval a newarki intézetbe szállították Noah-t. Ez szabályellenes és ritkán szoktam csinálni.. Gould hozzátette.

send feleségét. Andrew meglep?dött. Az elmúlt zavaros napokban nem is gondolt Hildára. És hogy fogadta a hírt? kérdezte. Gould mérlegelte, hogy mit is mondjon. Hát, nem is tudom. Nem beszélt túl sokat és nem látszott különösebben megrendültnek érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Szerintem legjobban t ennéd, ha holnap elmennél hozzá te magad. Igen bólintottá Andrew. Szerintem is ez lesz a legjobb. Gould habozott, aztán Andrew szemébe nézett, és kibökte: Van még valami, amit meg kell beszélnünk, mégpedig a halott, Wyrazik ügye. Azt már most közölhetem mondta Andrew határozottan , hogy nem vállalok részt sem eltussolásban. Rendben válaszolta Gould éles hangon. Akkor hadd kérdezzem meg t?led, hogy mil yen lépéseket tervezel. Nyilatkozatot teszel közzé a sajtóban? És utána a vád tanúja leszel a osimûhiba-perben? Segíteni fogsz valami orvosgyûlöl? ügyvédnek, hogy hatalmas összegekért elp lje Townsend feleségét?l mindazt a pénzt, amit Noah öreg napjaira gyûjtött össze? Képes volná an anyagi károkat okozni a kórháznak, amik jóval nagyobbak lennének, mint az összes biztosítá k, és amik tönkretennének minket teljesen, úgy, hogy meg kellene szüntetnünk bizonyos osztály kat, vagy egyszerûen le kellene húznunk a red?nyt? Ezek közül egyik sem történhet meg tiltakozott Andrew. Pedig meglenne rá az esély. Eleget olvashattál csavaros eszû ügyvédekr?l, akik pont san tudják, mit kell mondani a tárgyalóteremben. Ez nem az én problémám kötötte Andrew az ebet a karóhoz. A legfontosabb az igaz Valamennyiünk számára fontos az igazság válaszolta Gould. Ezzel nem vagy egyedü néha elkend?zhetjük az igazságot bizonyos józan okok és különleges körülmények miatt. Már ngett a hangja. Most pedig jól figyelj ide, Andrew. Hallgass végig. Az igazgató f?orvo s egy pillanatra elhallgatott, összeszedte a gondolatait, aztán belevágott: A halott n ?vére, Miss Wyrazik ma délután megérkezett Kansasból. Len Sweeting beszélt vele. Azt mondja, hogy kedves, egyszerû asszony, jóval id?sebb az öccsénél, akit persze nagyon sajnál. De ket tejük közt már évek óta nem volt szorosabb kapcsolat, úgyhogy számára ez a veszteség nem olya semmisít?. Igaz, ott van még az édesapa is Kansasban, de ? Parkinson-kóros. El?rehaladot t a betegsége; nincs sok ideje hátra. Nem értem, hogy mindez... kezdte Andrew. Rögtön meg fogod érteni. Csak hallgass végig! Gould megint tartott egy kis szünet t, aztán folytatta. Wyrazik n?vére nem azért jött, hogy bajt keverjen. Nem kérdezett túl so at. S?t magától bevallotta, hogy az öccse mindig is beteges volt. Azt akarja, hogy a föl di maradványokat elhamvasszák, és a hamvakat magával viszi Kansasba. Ezenkívül a beszélgetésb Len egyértelmûen kivette, hogy anyagi gondjai vannak. Akkor segíteni kell neki. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit... Ahogy mondod! Ezzel valamennyien egyetértünk, Andrew. S?t már utánanéztünk, és semm kadálya a támogatásának. És hogyan képzelitek? Len és Fergus McNair már kidolgozták a részleteket. Egész délután ezzel foglalkozta Ezek a részletek nem fontosak, nem ránk tartoznak. Mindenesetre bizalmasan konzultálta k a biztosítóinkkal, akiknek az az érdekük, hogy az ügy minél csendesebben véget érjen. Kider hogy Wyrazik rendszeresen küldött haza pénzt Kansasba, hogy fedezni tudják az apja kezelés i költségeit. Ezt a támogatást folytatni tudjuk, s?t az összeget meg is emelhetjük. Fizetjük yrazik temetésének költségeit. Ezenkívül a n?vérnek biztosítanánk egy nem túl magas, de a meg elégséges nyugdíjat élete végéig. És hogyan indokoljuk meg neki anélkül, hogy beismernénk a kórház felel?sségét az öc ? Mert ha gyanút fog, biztosan elkezd majd kérdez?sködni. Ez a kockázat szerintem is fennáll ismerte be Gould , de Len és McNair szerint nem, márpedig ?k jogászok. Szerintük el lehet a dolgot diszkréten intézni. Gondolom, ebben nagy része van annak, hogy Miss Wyrazik olyan asszony, amilyen. De ami a legfonto sabb: így megmenekülünk valami képtelen, több millió dolláros kártérítést?l. Szerintem néz?pont kérdése, hogy mi képtelen és mi nem jegyezte meg Andrew. A f?orvos idegesen legyintett. Próbálj meg arra gondolni, hogy nincsen özvegy feleség, nincsenek árva gyerekek, a kiknek az iskoláztatásáról gondoskodni kell csak egy haldokló öregember meg egy középkorú, n?, aki semmiben nem fog hiányt szenvedni élete végéig. Gould elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte: Min mosolyogsz?

Andrew ugyanis az utolsó mondat hallatán keserû mosolyra húzta a száját. Cinikus gondolatom támadt. Ha Noah-nak meg kellett volna ölnie egy beteget, akkor sem választhatott volna jobban. Gould megvonta a vállát. Az élet tele véletlenekkel. Ez a mostani minket segített. Nos? Mi az, hogy nos ? Nos, teszel közzé nyilatkozatot? Értesíted a sajtót? Természetesen nem fortyant fel Andrew. Soha nem is állt szándékomban. Ezt te is pontosan tudod. Akkor részedr?l az ügy le van zárva. A korrektségedet már bizonyítottad azzal, hogy közölted a kórház vezet?ségével, amit tudtál. Itt a szereped be is fejez?dött. Neked semmifél egyezéshez nem lesz közöd. Nem kényszerülsz arra, hogy hazudj, és ha valamilyen okból ez az e z mégis nyilvánosságra kerül és hivatalosan kihallgatnak, akkor természetesen elmondod majd az igazságot. Ha velem ez a helyzet tudakolta Andrew , akkor veled mi? Te el fogod mond ani Miss Wyraziknak az öccse halálának a valódi okát? Nem válaszolta Gould kurtán. És éppen ezért vagyunk néhányan, akik mélyebben be nk az ügyben, mint te tette hozzá. És talán meg is érdemeljük. Mindketten hallgattak. Andrew arra gondolt, hogy amit Ezra Gould most mo ndott, az finom, de határozott utalás arra, hogy igaza volt négy évvel ezel?tt, mikor me gpróbált tenni valamit Noah Townsend gyógyszerfügg?ségével kapcsolatban, de a figyelmeztetése süket fülekre talált. Andrew most már biztos volt, hogy annak idején Leonard Sweeting beszám olt a többieknek a vele folytatott beszélgetésér?l. De az is éppily világos volt, hogy az igazának ezen az áttételes elismerésén túl több erül szóba, hogy akkor ? gondolkodott helyesen; az ilyesmit nem szokás írásban rögzíteni. And ew arra gondolt, hogy legalább tanultak valamit mindnyájan ? maga, Sweeting, Gould m eg a többiek. Ám ez sajnos nem változtatott már sem Townsend, sem pedig Wyrazik sorsán. Hogy ebb?l mi következik? tette fel magának a kérdést Andrew, és rögtön válaszolt i em sok. Amit Gould mondott, az egészében végül is stimmel. Az is igaz, hogy nem kell haz udnia, bár megkérték, hogy tartsa a száját és így bizonyos mértékig ? is részt vállal az ügy Viszont kinek mondhatná el és mit nyerne vele? Akármi is történne, Kurt Wyrazikot nem leh et feltámasztani, Noah Townsendet pedig drámai, de elkerülhetetlen akcióval eltávolítottá zínr?l és többé nem árthat senkinek. Rendben mondta Andrew a f?orvosnak , leállítom magam. Köszönöm bólintottá Gould, és a karórájára nézett. Hosszú napunk volt. Ideje ha

Andrew délel?tt meglátogatta Hilda Townsendet. Townsend hatvanhárom éves volt, Hilda négy évvel fiatalabb. A korához képest jól tart tta magát. Ügyelt az alakjára. Határozott, kemény arcát ?sz, divatosan rövidre nyírt haj kere te. Mikor Andrew-nak ajtót nyitott, csinos fehér vászonnadrágot viselt kék selyemblúzzal, és ony aranylánc függött a nyakában. Andrew azt várta, hogy a gyötr?dés, a sírás jeleit fogja látni az asszonyon. De egyi knek sem volt nyoma. Townsendék egy kicsi, de kellemes, egyemeletes házban laktak Morristownban, a Hill Streeten, nem messze az Elm és Franklin Street sarkán lév? rendel?t?l, ahová jó id? ben Noah Townsend gyakran gyalog ment el. Mivel nem volt személyzetük, maga az asszo ny vezette be Andrew-t a nappaliba. A meleg barna és bézs színekkel berendezett szoba egy kertre nézett. Mikor leültek, Hilda minden ceremónia nélkül megkérdezte: Kér valamit, Andrew? Egy pohár italt? Esetleg teát? Köszönöm, nem kérek rázta meg a fejét Andrew. Hilda, nem is tudom, mit mondjak, enetesen sajnálom. Az asszony bólintott, mint aki várta az együttérz? mondatot, aztán megkérdezte: Félt ett?l a találkozástól velem? Egy kicsit ismerte be a férfi. Gondoltam. Pedig nem kell félnie. És ne legyen meglepve vagy megdöbbenve, amiért nem zokogok és nem tördelem a kezemet, vagy nem csinálok valami megtört szívû asszonyra val

ló jelenetet. Mivel Andrew-nak fogalma sem volt, hogy erre mit válaszoljon, egyszerûen csa k annyit mondott: Oké. Hilda Townsend mintha nem is hallotta volna, tovább beszélt. Az az igazság, hogy én már mindezeken túl vagyok, és már régóta, annyiszor végigcsi ndegyiket, hogy elvesztették számomra a tartalmukat. Az évek során annyit sirtam, hogy m ostanra elapadtak a könnyeim. Néztem, ahogyan Noah pusztította magát, és részenként tört össz zívem. Mikor már egyáltalán nem hallgatott rám, s?t meg sem hallgatott, akkor kezdtem ráébred i, hogy kihalt bel?lem minden érzelem. Érti? Igen válaszolta Andrew, és arra gondolt, hogy milyen keveset tudunk mások szen vedéseir?l. Hilda Townsend ezek szerint évek óta lojálisán falazott, amir?l Andrew nem tud ott, és még csak nem is gyanította. Eszébe jutottak Ezra Gould tegnapi szavai is. Nem bes zélt túl sokat... Az az érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Maga tudott róla, ugye? szegezte neki a kérdést Hilda. Igen. Maga orvos mondta vádlóan az asszony. Miért nem tett valamit? Megpróbáltam. Bent a kórházban. Négy évvel ezel?tt. És nem hallgatták meg? Hát... nem nagyon. De lehetett volna er?szakosabb, ugye? Igen válaszolta Andrew. Így visszagondolva talán lehettem volna. Az asszony felsóhajtott. És valószínûleg akkor sem ért volna el semmit. Hirtelen másról kezdett el beszéln eggel meglátogattam Noah-t, pontosabban megpróbáltam meglátogatni, õrjöng?tt. Nem ismert meg . Senkit nem ismer meg. Hilda kérdezte Andrew gyengéden , tehetek valamit magáért, segíthetek valamiben? Hilda mintha meg sem hallotta volna a kérdést, tovább beszélt. Van Celiának bûntudata azzal kapcsolatban, ami történt? Andrew meghökkenten nézett rá. Még nem mondtam el neki. Ma este fogom. De ami a bûntudatot illeti... Pedig legyen bûntudata! sziszegte vadul Hilda, és ugyanígy folytatta. Mert Cel ia is része ennek a kapzsi, könyörtelen, kullancs gyógyszeriparnak. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy el tudják adni a gyógyszereiket, hogy az orvosok felírják és az emberek beve yék ?ket! Még akkor is, ha semmi szükség rájuk. Bármire hajlandók! Egyetlen gyógyszergyár sem kényszerítette Noah-t arra, hogy bevegye azokat a gyógy szereket mondta Andrew csendesen. Közvetlenül talán nem emelte fel ismét a hangját Hilda. De Noah bevette ?ket l nincs egyedül , mert a cégek elhalmozzák gyógyszerekkel az orvosokat! Elárasztják ?ket! Ol só, gátlástalan reklámokkal tömik tele az orvosi lapokat, amiket viszont minden, valamit m agára adó orvosnak olvasni kell, és nap mint nap pukkadásig tömik a levélládáikat hirdet?pros tusokkal, és jönnek az ingyenútjaikkal, az örökös ingyentraktával, az ingyenpiával és minde egy szent cél érdekében: hogy az orvosok másra se tudjanak gondolni, csak a gyógyszerekre , mindig a gyógyszerre, még több gyógyszerre! Minden cég ingyenmintákat küldözget és osztogat rvosoknak, és szünet nélkül azt duruzsolják a fülükbe, hogy kérjenek csak bátran, bármelyik g ?l bármennyit, egyetlen szavukba kerül! Kapnak minden korlátozás, megszorítás nélkül. De ezt a is tudja, Andrew. Hilda hirtelen elhallgatott. Szeretnék kérdezni valamit. Ha tudok, válaszolok rá mondta a férfi. Több kufár ügynök is járt hozzá a rendel?be, szinte minden napra jutott egy. Ne dolja, hogy néhányan de az is lehet, hogy mind tudták, hogy milyen nagy gyógyszerfogyasz tó? Hogy gyógyszerfügg?ségben szenved? Andrew elgondolkozott. Lelki szemei el?tt megjelent Noah rendel?je azzal a tömérdek, számolatlanul egybeömlesztett gyógyszermintával a legkülönböz?bb fajtájú gyári c Igen válaszolta. Nagyon elképzelhet?, hogy tudták. De ugye, ez sem tartotta vissza ?ket? Mocskos gazemberek! Csak küldözgették szép en tovább az átkozott mintáikat. Készséggel segítve az önpusztításában. Noah mindent megkapot csak kért. Hát ilyen ez a rothadt, szennyes üzlet, aminek a maga felesége is része, Andre w, és én gyûlölöm az egész átkozott bagázst úgy, ahogy van! Van igazság abban, Hilda, amit mond ismerte el Andrew. Lehet, hogy nem is kevés. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Viszont azt akarom, hogy tudja: telje

sen megértem magát. Tényleg? kérdezte Hilda Townsend, a hangjában megvetéssel vegyes keserûség. Akk gyen szíves, magyarázza el egyszer Celiának is. Talán akkor keres majd magának valami más mu nkát. Aztán hirtelen, mint mikor átszakad egy gát, az asszony a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. 5

A hatvanas évek közepén vált fogalommá a n?k egyenjogúságáért küzd? mozgalom, a wome az újságok állandó témájává lett. 1963-ban publikálta Betty Friedan A titokzatos n? címû mûve t üzent annak, hogy a n?ket mindenhol és mindenkor másodrendû állampolgárnak tekintsék. Ez a yv lett a n?mozgalom bibliája, és Friedan állandó szerepl?jévé vált a közéletnek. Germaine Gr Kate Millett is csatlakozott a mozgalomhoz, ami bizonyos irodalmi és mûvészeti profilt is adott neki. Gloria Steinem sikerrel ötvözte a n?k érdekeinek képviseletét az újságírással eminista politizálással. A mozgalomnak persze akadtak gúnyolói is. Abbe Hoffman, a kor ellenkultúrájának ünne pelt személyisége kijelentette: Ezzel a mozgalommal csak egy helyen tudom elképzelni a szövetséget: az ágyban. A történészek pedig, rámutatva arra, hogy nincs új a nap alatt, emlé ek az 1792-es Angliára, ahol egy bizonyos Mary Wollstonecraft bátran publikálta A nõ jog ainak védelmében címû könyvét, amelyben kifejti, hogy A zsarnokok és kéjencek... mindent elk , hogy sötétségben tartsák a n?t, mert az el?bbinek csak rabszolgákra van szüksége, az utóbbi pedig csak játékszerre . Ám a hatvanas években mégis sokan komolyan vették a mozgalmat, és néhány érettebb gon kodású férfi alapos önvizsgálatot tartott. Celia egyetértett a mozgalommal és szimpatizált vele. Több példányát is megvette az a apmûnek, A titokzatos nõ-nek, és megajándékozta vele a Felding-Roth több vezet?jét. Köztük Vi Lordot is, aki hamarosan visszaadta a könyvet, de el?tte belefirkantotta, hogy: Ni ncs szükségem ilyen szennyirodalomra. Sam Hawthorne, részben a felesége hatására, részben ma több szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Meg is jegyezte Celiának: Maga a bizonyíték arra, hogy ennél a vállalatnál nincs nemi diszkrimináció. Celia megrázta a fejét. Foggal-körömmel kellett idáig felküzdenem magam, Sam, részben a maga segítségével, ellett meg kellett vívnom a csatámat a férfiúi el?ítéletekkel is, és ezt maga is tudja. De most már nem kell. Mert kiderült rólam, hogy hasznos vagyok és produkálok. Ami csak tovább er?síti azt a megítélést, hogy én vagyok a kivétel, aki er?síti a szabályt. És maga azt is nagyon jól tud icsoda ellenállásba ütközöm, valahányszor azt javaslom, hogy vegyünk fel több n?i ügynököt. Sam elnevette magát. Oké, meg vagyok gy?zve, de higgye el, változnak az id?k és lassan a beidegz?dése k is. Mindett?l eltekintve mégiscsak maga a legjobb él? példa arra, hogy a n?k valóban e gyenjogúak. Celia a magánjellegû akcióin túl nem vállalt aktív részt a feminista mozgalomban. Úgy t önz? módon, ismerte be magában , hogy el?ször is neki személy szerint nincs szüksége rá, r pedig nincs egyetlen fölös perce sem. Továbbra is a Bray and Commonwealthnél dolgozott, vezette a recept nélküli szere k részlegét. Sam ígérete ellenére nem volt kilátásban új megbízatás a részére, és a férfi bec nt csak néhány hónapig kell türelemmel lennie, hibásnak bizonyult. Mindeközben Celia osztozott Andrew gyötr?désében, ami Noah Townsend összeomlását és e gyógyintézetbe való zárását követte. Ahogy múlt az id?, egyre valószínûbbnek látszott, hogy D ata, mely szerint Noah többé nem hagyhatja el az intézetet, szomorú valósággá válik. Andrew elmesélte Celiának Hilda Townsend tirádáit a gaz gyógyszergyárakról meg a tömé ingyenmintáról, amit az orvosokra zúdítanak, és legnagyobb csodálkozására Celia egyetért?én b Igaza van Hildának mondta. Valóban ?rületes mennyiségû ingyenmintát osztogatunk t hiszem, ezzel az egész szakma tisztában van. De mindez az öldökl? verseny eredménye. Mos t már egyik vállalat sem változtathatna ezen a gyakorlaton anélkül, hogy hátránya ne származn el?le. Ugyan már tiltakozott Andrew , az nem igaz, hogy a gyógyszergyárak ne tudnának v

hogy bejelentette Celiának az örömhírt. így szólt: Az értékesítés jöv?je a nemzetközi porondon van. és ha voltak is aggályai a várhatóan sok utazás miatt. kihasználja a lehet?séget. Ha Noah-nak nem adtak volna az ügynökök. Így kezd?dött az az öt év. Megkönnyebbült. hogy néha elkísért az útjaimon és ilyenkor oltunk. akkor az els? perct?l az utolsóig élvezték. de leg is sejteniük kellett Noah gyógyszerfügg?ségét? Vajon valóban így kellett volna továbbra is se az önpusztító szenvedélyét? Noah gyógyszerfügg?ségben szenvedett. hogy Celia végre otthagyta a recept nélküli sz t. Sam új. 1967 augusztusában végre-valahára áthelyezték Celiát. és amikor csak lehet. 1966 végén font dolog történt. hanem ké dukált neki az el?szobában. hanem hihetetlenül gazdagította. hogy az orvosok így vagy úgy. Sam egyetért?en bólintott. Janetnek egy levélben írta: Mindannyian egészen váratlan módokon táltunk az új megbízatásomból. mert az össze szásnak. És az olyan esetek. Intett Celiának. mindenképpen hozzájutnak ahhoz a gyógyszerhe z. és nem éppen a szom szédba. Most. El?tte azonban. Andrew ?szintén örül esége sikerének. mintha olvasott volna a gondolataiban. hogy a nemzetközi gyógy r-kereskedelem egyre fontosabbá válik. A gyerekeknek pedig azért volt csodálatos ez az id?szak. Holnap rátérünk a részletekre. Aztán sz sen hozzátette: Különben is. sokkal jobbat. És mostanáig még csak a tetejét ka meg a lehet?ségeknek. de orvos is volt mondta Celia. akkor egyszerûen felírta volna magának. Attól kezdve. ami választóvonalnak bizonyult Celia karrierjében. Mint aho gy Celia kés?bb a húgának. hogy mit fognak ezek ketten egész nap csinálni. Andrew meg én úgy. mint amit várt. És nem tudok rá válaszolni. mint Noah-é? Mikor a gyógyszergyári ügynököknek tudniuk. A Jorda család életét pedig nemhogy megnehezítette volna. Pontosan tudta. sokat tanultak . és mosolyogva közölte vele: Rendben. elkíséri Celiát az útjaira. hogy Celia hazaérkezett az új megbízatása hírével. Talán majd egymás nak diktálgatnak leveleket. hogy tanul Noah Townse . hogy hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény.lami közös megegyezésre jutni. hogy nincs több monda a. úgy határozott. Sam Hawthorne-t el?léptették általános elnökhelyettessé. így hát Celiának a tíz évvel korábbi mentorválasztása közel állt ahhoz. Még ha akarnánk se tehetnénk. A hír örömteli izgalommal töltötte el Celiát. amib?l világosan köve . paktálásnak számítana. Mikor aztán Andrew jobban átgondolta az új helyzetet. hiszen itt ki-ki nyakig beletem etkezik a munkájába. akkor miért éppen a gyógyszergyáraknak kellene más portája el?tt söprögetni? Jogos kérdés ismerte el Andrew. és támogatta. ha az orvosi szakma nem tesz semmit a szenvedélybeteggé vált d ktorokért. amiben itthon már nagyon régen nem volt részünk. különösképp Latin-Amerikában. mint Celia: Megoldjuk. Menjen most haza. mert mikor rájuk került a sor az utazásban. és a gondolkodásuk nemzetközivé vált. Nagyszerû lehet?séget kapott. hogy teli k bizonyuljon. Egy korábbi találkozásukkor bizalmasan megjegyezte Celiának: Csak azt tudnám. ? is úg állt a kérdéshez. és most már nem egy. Sam így folytatta: Felajánlom magának a receptes szerek latin-amerikai igazgatói állását. hogy néha elmeneküljön egy kic z idegfeszít? orvosi munkától. Ezt a választ vártam. vége a számûzetésének. Kérd?en nézett az asszonyra. hogy a mintákon kívül receptekkel is szerzett utánpótlást. Mi lesz Andrew véleménye a dologról? Meg a gyerekeké Celia habozás nélkül válaszolt: Megoldjuk. És pontosa tudod. Beszélje meg az újságot a férjével. A harminckilenc éves Andrew eltökélte. Ha elfogadja itt helyben lesz a f?hadiszállása. s?t gyanítom. Sam. Andrew. azokat megtartotta magának. fényûz? irodájának hatalmas tárgyalórésze volt. egy napon Sam lesz a Felding-Roth e ls? embere. amihez akarnak. de gyakran el kell majd utaznia. Pedig nem megy jelentette ki Celia. ami törvényellenes. Sam egy nap magához hívatta.

zsúfolt óvárosi utcáiból Uruguay fest?i völgyeibe vitt az útja. els?sorban a tanítási szünetek idején. semmi mással nem tör?dtek. Alkalmanként. hogy Hank March. akit immáron Win Marchnak neveztek. egy súlyos asztmaroham után légzési elégtelenségben meghalt. Celia húga. állandó elfoglaltságot keres magának. hogy Hank beköltöz et Jordanék házába. Mindezt megkönnyítette még egy szerencsés momentum. a huszonnyolc éves ton Foxnak kitûn? bizonyítványai voltak. má igen jól dolgozott. hogy nem December. azaz Március volt. Eljut ott a kolumbiai Bogotába. de ?szin te. A második szül? halála olyan. A férje és a gyerekei intenzív támogatás zése ellenére mérhetetlen ürességet és egyedüllétet érzett hosszú id?n keresztül. De ismert más orvosokat is. Celiát mélységesen megrázta az anyja halála. az ország szívébe és az azon túl zöldell? sûrû lombú erd?kbe. az ifjú pár hálásan elfogadta a lehet?séget. mint az argentin pampákon legelész? hatalmas marhacsordákkal. Mikor Andrew megtudta. hová legyen a boldogságtól. akik a szakmájuk megszállottal let tek. A férje vez tságos módon March. vagy belekóstolt a vidéki életbe. ha baj vagy bánat éri. hogy ez teljesen természetes. vagy nélkülük. a callé-kon jéghideg víz folyt lefelé az Andokból. vagy egyik vagy mindkét rek is velük ment. Mildred hatvanegy éves k rában. Costa Ricában ellátogatott a Meseta Centra lba. Mikor Andrew elmondta Celiának. a köpcös. s bár még csak egy hónapja csatlakozott hozzájuk.nd sorsából. 1967 tavaszán férjhez ment. akinek az összeomlását ez volt Andrew szilárd meggy?z?dése végs? soron a túl túlfeszített munka okozta. ahol a leveg . aki alkalmi munkákból élt. biztosak lehettek abban. és mindketten megfogadták. mint neje. Winnie August. örökmozgó. hogy szeretne néha ? is elutazni vele. és gyakor családtaggá vált Jordanéknál az elmúlt hét év során. olajüzl etben dolgozó férjét két kisgyermekükkel együtt otthagyta a Közép-Keleten. A temetés után Jan apot Morristownban töltött Celiáéknál. de a családjuk is nagy kárát látta Abban az orvosi praxisban. Rövid id?n belül Hank pont olyan nélkülözhetetlenné vált. Andrew pedig Celiának volt h annak idején olyan el?relátóan ragaszkodott ehhez a hatalmas házhoz. a szeretetre méltó. hogy van kihez fordulni. Ez id? tájt történt egy szomorú esemény is. bár Andrew a. jó hu ns Kanadából nagy nyereségnek bizonyult. ahol a l on. Mialatt Celia a latin-amerikai ügyeket intézte a Felding-Roth helyi képvisel?ivel. ami a múlthoz köt. felajánlotta neki a s r-kertész és házi ezermester tisztét. hogy hány éves az ember. 6 Andrew-t lenyûgözték a távoli vidékek. most ? lett a rangid?s. Ugyanezt tapasztaltam több betegemnél is mondta. valóban a férje évente többször is vele tart Dél-Amerikába. mindig az az érzése. de az elfoglalt. az ifjú brit mi ndeneslány. Megismerkedett a Buenos Aires-i Pa rque Colónnal csakúgy. meleg barátság alakult ki kettejük között. Ily módon Andrew meg Celia a legnagyobb lelki nyugalommal elutazhattak a g yerekekkel együtt. Mindegy. Mivel az ajánlatban az is szerepelt. A harmadik belgyógyásznak. hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul egyedü aradtunk. aki már rég lemondott arról a tervér?l. tha elszakadna a köldökzsinór. az as szony azt sem tudta. hogy minden rendben megy otth on a távollétükben is. hogy továbbálljon Ausztráliába. és ?si öszvérfogatok igyekeztek utat t maguknak a dudakoncertet adó modern autók között. Janet is Philadelphiába érkezett a temetésre. míg él le az egyik szül?je. Celia édesanyja. ahová tizennégy évvel korábban friss diplomásként belépett egy évvel a házasságkötése el?tt .és cédrusfá tevideo keskeny. Még az a szerencse. a lélegzetelállítóan gyönyörû hegyekkel körülvett városba. és ennek nemcsak ?k maguk. és Andrew nemcsak vakon megbízott benne. Társa. energikus fiatal ember. akkor érezzük meg. ahol mahagóni. hogy a jöv?ben gyakrabban l tnak majd el egymáshoz. ? felfedez?útra indult az idegen városok titkokat rejt? dzsungelében. mert azt a hónapot utálom jelentette ki egyszer Winnie. Mik or mindketten eltávoznak.

és az Andrew hangjában felfedezni vélt hûvösség is irritálta. ami tovább rontott z amúgy is nyomott hangulatát. Egyikük sem vette észre. máskor pedig Celiát. az ezüst. Senor Antonio José Morenót igyekezett jobb belátásra bírni. a férfi mindig ugyanazt a sztereotip latin-amerikai mondá a: En este pais. . hogy nem is fognak bekövetkezni. még fortyogva a düht?l és csalódottságtól. s?t al manként sikerült néhány helyi orvossal is szót váltania. hogy nem láthatja Lisát és Bruce-t. eg y olyan b?sz és vad összeütközést. ha éppen akadt szabad ideje. hogy kimerít? jegyezte meg Andrew. i megkérdezte Andrew-t: A gyerekek? Már ágyban vannak és alszanak válaszolta a férje. ahogy neki tetszik. Kellemetlen élményeid?! replikázott Celia. asi se hace. Rögtön fel is csattant: Nem csak nektek volt rohadt napotok! Nem azt mondtam. hogy helyi problémákat kellett volna megoldania egy csaknem telj esen ismeretlen közegben. hogy ez a m ondás Nálunk így csinálják gyakorlatilag szentesíti a szakszerûtlenséget és hatástalans az etikátlanságot is. akiknek a bére ha szerencsés en sikerült munkát találniuk napi tíz centnél nemigen rúgott többre. a finom szálloda. kés?bb a nyelvi eltérések segítségével úgy értelmezh asításokat. ami egy alkalommal kirobbantotta Andrew és Celia házasságának leghevesebb. mezítlábas sz a földrész vitathatatlanul legnincstelenebb parasztjaival. Bár Celiának jogában állt utasításokat adni. a faragott kórusokkal. amit soha többé nem tudtak elfelejteni. lüktet? Sao Paulót túl húzódó tágas füves fennsíkokat.ben a verbéna és más jó szagú növények illata terjengett. és alkalmanként egymást segítették ki. Senora. Andrew magával vitte ?ket felfedez?útjaira. hogy az ecuadori orvosok nem kapnak megfele l? tájékoztatást a Felding-Roth gyógyszereir?l. Gyakran beszédbe elegyedett a gyógyszertáro-sokkal. hiszen egész nap erre készül . hogy Moreno. magasan az Andok hegye i között. aki reggel óta a Felding-Roth helyi képvisel?jét. Nem minden út mérlege alakult azonban kedvez?en. Pöntyögött már egy kicsit spanyolul tugálul. csak azt. Mikor a gyerekek is velük voltak. A szegénység szöges ellentéte volt a Hotel Quito is. A kis mindenes boltok. Moreno így érvelt: A többi cég is így csinálja. Quitóban. a f?városban voltak Lisával és Bruce-szal együtt. Látta a nyüzsg?. egy vállrándítás kí Celiát leginkább az aggasztotta. úgyhogy mi is így csináljuk. Celia is elkezdte tanu lni mindkét nyelvet. Ecuadorban történt a dolog. Korán le akartak feküdni. agresszív. az úgynevezett drogueriá-k mindig lenyûgözték a kis he e összezsúfolt tömérdek árujukkal. Moreno válaszként ugyanazzal a mondással válaszolt. Ha túl sokat mondanánk ol gokról. tudta. Fogalmam sincs. Másfel?l pedig a koszos. kudarcokkal teli nap után Celia.és elefántcsont keresztjeikkel. és mint a legtöbb családi veszekedés. Mik ezt felvetette. Néha a végs?kig kimerítette. Ebbe a lakosztályba tért haza egy rosszul si került. Ez fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezetett. Celia keményen dolgozott. Mikor erre Celia azt válaszolta. hogy rohadt. amik lehet. Andrew pedig az otthoni rendíthetetlen nyugalmával és türelmév l ellentétben most piszkálódós. túldíszített templomok és kolostorok az nyoltáraikkal. Celiánál fizikai kimerültséget eredményezett. Andrew egyik kedvenc foglalatossága az alkudozás volt a helyiek boltjaiban. mer ? napunk volt. annál jobban ment neki a beszéd. aki hazai pályán van ikeres keresked?nek mondhatja magát. meg a vásárlás. közönségesnek tûn? szentségtartóikkal. sért? modort vett fel. az ránk nézve hátrányos volna. amiknek a földje bíborvörös: ez a terra roxa. ahol csak úgy tobzódtak a vad és kegyetlen ellentétek els?sorban a vallás és a va Egyfel?l ott pöffeszkedtek lépten-nyomon a fényûz?. de egyenesen személyes kompetenci k a megkérd?jelezése. A szállodai lakosztály nappalijába érve. hogy mir?l beszélsz! Err?l beszélek! bökött Andrew a mutatóujjával a mellette lév? kisasztalon tornyos yógyszerhalomra. Bár nekem akadtak igazán kellemetlen élményeim. és minél többet gyakorolta. Ezenkívül pedig Celia valahányszor újabb javaslattal állt el? a folyama ok ésszerûsítésére és gyorsítására. ez is egy apróságon bbant ki. els?sorban a lehetséges mellékhatásokról. Celiát bosszantotta. hogy Quito tengerszint feletti magassága több mint hárome zer méter megviselte ?ket. hogy a központ bármelyik magas beos ?jének a látogatása nemcsak hogy felségvizeinek megsértése. amelynek eg yik lakosztályát foglalta el a Jordan család. meg a drágakö ekkel kirakott. A kövér és öntelt Moreno világosan értésére adta. legelkesere-dettebb veszekedését.

fókauszonyos gyerekeket fognak szülni. de nem vagy hajlandó be ismerni még magadnak sem. Mi történt azzal az idealista kislánn . Kérlek. hogy nem érdekel? kérdezte a férje szarkasztikus hangon. csak úgy. hogy a cél a zavarkeltés meg a gyógyszercég védelme baj esetére. a Thalidomidot a gyógyszergyárak öt venhárom különböz? néven árulták! Anélkül. Mára torkig vagyok ezzel a sok szeméttel. tisztességes. De azt hiszed. és az éles szóváltás itt akár be is fejez?dhetett a. Tudod. Andrew tovább támadott: Miért kell ilyen sok nevet adni a gyógyszereknek? Biztosan nem azért. hogy veseelégtelenségben szenved?k. és felemelte. recept nélkül. Ahelyett. Pedig kellene hogy érdekeljen! Ezek itt a kezemben Thalidomid tabletták. És ha nem tudnád. hogy megvárta volna a választ. hogy orvos vagyok! És tudom. Celia. amit Andrew kritizál. Andrew a kezébe vett egy g fiolát. amit mondani akaro k. ami végzetes is lehet. a tenyerébe öntötte a tablettákat. A legsúl közülük a vérképz?szervi rendellenesség. aki akkor elhozta nekem a Lotromycint és elhatározta. hallott a Thalidomidról. Úgy merek sziszegte . Ám Andrew tovább beszélt: Az. Celia ezt a nevet olvasta a címkén: Chloro ycetin. a mit mi ketten olyan jól ismerünk. hogy minél többen kidobják a pénzüket arra a sok szem pt nélküli szarra. de nem tudta. az este folyamán akart el?hozni . ami ket ma vásároltam a helyi drogériában. hogy ezz el segítsétek a betegeket vagy az orvosokat. aki egyenes derékkal.Celia viszolyogva elhúzta a száját. vagy nem akarnád tudni. de tosan. A rohadt életbe! Pontosan úgy! Hogy ?szinte legyek. hogy ezeket a tablettákat itt és most meg tudtam venni. mert ennek a neve O ndasil. De is érdekel. Semmi sincsen! Mert végül is kit érdekel. és lerúgta a cip?jét. Celia megdöbbent a válasz hallatán. és New Jersey egy fényévnyire van innét. hogy látom. akkor ott van mellette a használati utasítás és a lehetséges mellékhatásokra való figyelmeztetés. hogy itt az ist en háta mögött néhányan szenvednek vagy meghalnak. és azon serénykedtél. szoptatós anyák nem szedhetik. Miért is érdekelné ez a Felding-Rotht? V gy Celia Jordant? Hogy merészelsz nekem ilyet mondani?! sikoltotta Celia. sem z üvegen. Mert a gyógyszergyárakról lenne szó. látni sem bírom ?ket! Úgy érted. Az elején becsületes. hogy hogyan kellene az országot igazgatni ? Andrew elfehéredett. Ha ezt az Egyesült Államokban veszed meg jelentette ki Andrew . amelyek kötelez?en el?írják a megfelel? címkézést minden tipikusan jellemz? a nem tör?döm amerikai gyógyszercégekre. van a dobozban egy erre figyelmeztet ? írás? Ha igen. mert nincsenek olyan ko hivatalok. nem is reméltem. Andrew most már ordított. ahogy változol! Tizenegy év óta apránként. mire Andrew is elv esztette a fejét. se mellette! Egyetlen szó sem! Az asztalon lév? gyûjteményb?l kiválasztott egy újabb darabot. mit mondott ma nekem a gyógyszerész? Azt mondta. meg az. Tudjuk. hogy elmondta volna Andrew-nak a kudarcát Antonio José Morenóval amit kés?bb. És ha már a bajnál tartunk. hogy egész áll azt próbálta szóvá tenni. Szörnyû haragra lo elöntötte az agyát a vér. terhes n?k . hogy az utolsó darabig vissza kellett volna ?ket vonni a kereskedelemb?l. hogy romlott dolog. Ma nemcsak a gyerekeket igyekeztem elszórakoztatni. akik ezeket a tablettákat beszedik. hogy azok a terhes asszonyok. érz? szívû és lelkiismeretes n? voltál. mert nem figyelmeztették ?ket? Végül is ez ak Ecuador. és mindenféle strucc jellegû mentségeket sorolsz valam i olyasmi mellett. aztán jócs tél az elveidb?l. most meg itt vagy. a férje arcába vágta Moreno válas olgozott verzióját: Mi a francot tudsz te a helyi rendelkezésekr?l és a helyi problémákról? féle jogon tolod ide a képed és közlöd Ecuadorral. Itt viszont nincs semmi. Ezt is ma vettem. mi ez? Természetesen nem tudom! rogyott le Celia egy székre. Az ember csak arra tud gondolni. és el?retartotta a . hogy igen. hanem vásárolgattam és kérdez sködtem is. ide né rew kiválasztott egy másik üvegcsét. hogy megváltoztatja a gyógyszerb iznisz romlott erkölcseit? Azzal. amir?l te is tudod. hogy érdekelni fog. és nem a dicséret hangján. vess egy pillantást a Felding-Roth Lotromycinjére. hogy ugyanarról a gyógyszerr?l van szó. Tudod. határozottan állt a mikrofonhoz . többek között a te drága Felding-Rothodra is! Celia úgy érezte. azon próbált változtatni. Levette a fiola tetejét. mérhetetlen igazságtalanság történik vele azok után. Azon a jogon. hogy más veszélyes gyógyszereket mindenféle figyelmeztetés nélkül árulnak. öt évvel azután. rosszul hiszed.

mert kifogyott a szavakból. és ezt a beszélg tést másnap is folytatták. az inge a padlósz?nyeg. Vajon töltöttél-e len éjszakát is álmatlanul. mintha az ádáz veszekedés másfajta szenvedélyeket is felszabadított voln a bennük. Mami! Papa! Lisa volt az. Ne csináljatok ilyet! Nem szabad egyikünk ellen sem ordulnotok! Anyátok meg én ostobán viselkedtünk. A tûsarok a l arcába csapódott. és hagytad. De továbbra is egy család yunk. és tartasz nekem préd a tiszta elvekr?l? Hol voltak a drágalátos elveid. olyanok. Celia odaszaladt hozzájuk kitárt karral. A szá elé kapta a kezét. Celia pedig ott maradt egyedül az ajtónál. és szakért? módon megtisztította a vért?l az apja arcát Jóval kés?bb. és határozottan véget vetett a képtelen helyzetnek. az a Wyrazik nevû f alember? Vajon tényleg Noah ölte meg. s a többféle szenvedély most hirtelen egyesült. a fürd?szobába ment. se nem ha llott. De Celia se nem látott. Kitért az anyja el?l és odaszaladt Andrew-hoz. vadul és zabolátlanul szeretkeztek úgy. hogy fájjon! Andrew pedig. és úgy szorították eg ntha soha többé nem akarnának szétválni. hogy tehett yet?! Andrew a még mindig vérz? arcához nyúlt. mélyen beléhatolt újra meg újra. amikor már kés? volt. Már minden csurom vér volt a keze. Papa. Vak dühvei fröcskölte a szavakat. ezen tépel?dve? Mert ez lenne a minimum! soha nem jut eszedbe. szégyelljük magu kat mindketten. Andrew tekintetét követve Celia hátrafordult. mikor a gyerekek már régen visszamentek a szobájukba és mélyen aludtak. Összetartozunk. és vadul. Aztán hirtelen és szenvedélyesen összeölelkeztek mind a négyen. Bruce egész testében rázkó okogott. Nem hibázta el. De Lisa gyorsabb vol t. amit mondok. . hogy esetleg lehettek más betegek is. Egyikünknek sem volt igaza. akiket Noah az öt év alat t megölt. akikr?l nem tudsz. Rémülten suttogta maga elé: Jaj istenem! Mit tettem! Aztán már nemcsak Andrew halálosan kétségbeesett arcát látta. és teljes erejéb?l hozzávágta Andrew-hoz. Olyan volt. ahogy már nagyon rége nem. Andrew elhallgatott. hane m azért is. mikor a kisujjadat sem mozdítottad Noah Townsend érdekében. aki tehettél volna valamit Noah -ért. te vérzel! kiáltotta. de semmit nem tettél. Hát te meg miféle jogon vagy ilyen átkozottul szent erkölcsû. te önelégült. Nemcsak azért. mert hirtelen összerezz a zajra. aztán gyilkos gúnnyal megkérdezte: Megérte az el?léptetés? Te piszok gazember! Celia gondolkodás nélkül felkapta a keze ügyébe legköze-lebb tárgyat a cip?jét . és a nyomában azonnal kiserkent a vér. bár mindketten alaposan kimerültek. hogy még öt évig praktizáljon szinte állandó kábulatban yeztesse önmagát meg a környezetét? És ne gyere itt nekem a kórházzal! Mert az ? hibájuk nem ti a tiédet! És ezt te is tudod! És az a beteg támadott tovább Celia . Andrew kapott észbe el?ször. bûnösnek érezve magadat. a torkát fojtogatta a sírás. kétségbeesve nézve a jelenetet. még hosszan beszélgettek. és a hangjában mérhetetlen szemrehányással sikította: Mama. és akiknek a te nemtör?dömséged miatt kellett meghal niuk?! Hallod. és kés?bb majd együtt megbeszéljük ezt az egészet. mardo só bûntudattal. már maga is sírva. nem inkább te? Te. Utána. Bruce is odaszaladt az apjához. aztán mikor megpillantotta a földön a véres sarkú cip z anyjához fordult. Ne! szólt rá a gyerekekre. ahonnan egy nedves tö l tért vissza. Két kis pizsam ak oldalgott be a szobába. Végül a tízéves Lisa vált ki a csoportból. A gyönyör csúcspontja el?tt Celia felsikoltott: Mélyebbre! Mélyebbre! Akarom. mert még soha életében nem látott olyan gyötrelmet. mint most Andrew arcán. képmutató fráter?! Válaszolj! Celia hirtelen elhallgatott. mi történt vele Mert szerintem eladta magát. kíméletlenül. durván megragadta.azon a New York-i tanácskozáson és a becstelen módszereket kritizálta? Tudod. Andrew és Celia szenvedélyesen. Féktelen dühükben a szül?k elfelejtették. ami a háta mögül jött. feledve minden gyengédséget. hogy Bruce és Lisa a szo szédos hálóban alszanak. és csak akkor mozdultál.

a médico három ö rrta Andrew arcát. Volt egy pillanat. ilágosan jelezte. És tényleg volt alkalom. a szemében aggodalom. mint te. De azt is megtanultad. Ugyan már nyugtatgatta Andrew. csakhogy legalább ebben becsületesnek kell lennem. amit Celia a nemzetközi értékesítésen töltött. és ez igaz is. Azt mindketten beismerték. Andrew már éppen azon volt. hogy b?ven akadtak kellemetlen igazságok a másik vádj aiban. és ezért engedtél az elveidb?l. akkor az ember nem tehet mást. hogy nem akad olyan ember az egészségügyben. amire már nagy szükségünk mindketten csak halogattuk. megmenthettem volna. hogy már jó ideje tépel?dik ezen a kérdésen. hogy valami szellemességgel válaszol. hogy a sebet egy hegymászó túrán sz erezte. Az elevenembe találtál. ígérem. Ez rám is vonatkozik jegyezte meg Andrew. tényleg engedtem az elveimb?l. ha el?bb lépek Noah ügyében. mikor Celia eg y kézmozdulattal belefojtotta a szót: Brucie mondta gyengéden . Jaj de jó mondta egyszerûen a kisfiú. Azt hiszem válaszolta Andrew . hogy amíg apád meg én élün bekövetkezni. mikor mindez a sok disznóság napvilágra kerül. Különbe s. de néhánybó alóban. Szörnyû lelkifurdalásom van mondta Celia néhány órával kés?bb egy étteremben. hogy ennek a nagy veszekedésünknek legyen valami eredménye. mint a mellette ül? Lisáé. Most már biztos. Hogy m egmenthettem volna Wyrazikot. komoly arcán feszült kifejezés ült. Igen. a pletyka gyorsan terjed. mikor elbúcsúzott a betegét?l: Valószínûleg megmarad a heg. hogy ilyen kis helyen. és hamiskás mosollyal megjegyezte.Olyan beszélgetés volt ez mondta róla kés?bb Andrew . én feleolyan jól sem célzok. akinek többévi munka után ne lenne legalább egy olyan múltbeli esete. amivel kapcsolatban tudja. hogy a Latin-Amerikában árusított Felding-Roth-szerek címkézése megközelítse az Egyesült kban kötelez? szigorú el?írásokat. sem megoldani nem lehet. r vagy az új törvények. Celia megrázta a fejét. Már csak azért is. hogy soha nem felejti el a feleségét. hogy vannak-e álmatlan éjszakáim Wyrazik meg a többi esetleges áldozat miatt. de ha megtörténnek. csakúgy. és tovább javította a renoméját a Felding-Roth központjában. Az öt év során. m int hogy reménykedik: a tanulságot majd kés?bb fel tudja használni valaki másnak az érdekében A házastársak közötti krízis záróakkordjaként másnap a helyi doktor. . és mint ahogy ezt Andrewnak ?szintén beismerte összességébe t túl sok haladást elérnie. hogy léteznek olyan akadályok és ügyek. amiket idealizmussal sem legy?zni. De történetesen a te kezed ügyében volt a cip?. aki eddig egyetlen hang nélkül ette az ebédjét. Isten bizony. doktor. mikor én is ugyanezt szere ttem volna csinálni. felnéz ett. Igen mondta Celia . hogy megtegyük az már réges-rég meg kellett volna tennünk. tapasztaltabb lettél. Erre csak azt az egyetlenegy dolg ot tudom mondani. Erre nem vag yok büszke. akadtak a családnak bo békésebb utazásai is. és meg kell mondanom. ezt kár tagadni vagy szépítgetni és hitegetni magamat. aho eltek a gyerekekkel. hogy elhallgattattam a lelkiismeretemet. Én is esküszöm tette hozzá Andrew. Eljön majd a nap jósolta Celia . Úgy gondolod ogy bölcsebb. Szívós munkával még azt is nie. min régen. nem az enyémben. és ezzel a maga részér?l megszûntnek tekint a lidércnyomást. hogy többet is teh etett volna és talán megmenthette volna valakinek az életét. mint Quito. most letette a villát. és azt kérdezte: El fogtok válni? Apró. hogy megint úgy fogok gondolkozni és cselekedni. vagy a közvélemény fog minket rákényszeríteni arra. mert a vállalaton belül is makacs ellenállásba ütközött. Celia karrierje szempontjából ez az id?szak nagyon sikeresnek bizony ult. ez a megjegyzés annak a bizonyítéka volt. mikor megkérd zted. Ezzel ne tréfálj! Bruce. Nagyon szeretném jobban csinálni mondta Celia. Nem az összesb?l. hogy ez az életkorunkkal függ össze. hogy eg yáltalán nem biztos a siker. mire Bruce arca felderült és szája széles moso tt. Persze az ilyen eseteknek n em lenne szabad gyakorinak lenniük. s?t esküszöm neked. és igazán szívesen mondanám. Mivel Andrew nem sokkal azel?tt mondta neki. De ez a nap még odébb van. Mindez persze nem ment könnyen.

hogy a mber férfi vagy n?. 7 Sam Hawthorne. valahogyan mindig szakított id?t a helyi könyvesboltokra. A szobrászok közül Rodint bálványozta. durva dolognak számít egy n?t megvárakoztatni. a mûvészet és a zene fejl?désével meg újdonságaival. könnyekkel a szemében. nemritkán a n?k hátrányára. a fris . és nem talált jobb indokot Ennek nincs sok köze a n?k egyenjogúsításához. a természet éppúgy. ahol volt. Celia ezen felbátorodva hosszú el?terjesztést írt Sam Hawthorne-nak. És ha így van? Miért ne?! vágott vissza Celia. hogy kihasználjuk a n ?iségét. a távoli országban. h a a szállodai lakosztályában ott állt egy zongora. Különben is. hanem gazdasági okai vannak. aki részt vett a vállalat vezetésében. és Sam lett az utolsó leszármazott mind a Felding. hogy ideje nagy r z üzleti élet kötötte le. mert n? vagyok. Lelke legmélyén tudós maradt. boldog házasságban élt Liliannel. A vietnami tragédia kezdett alako t ölteni és a helyzet egyre mérgesedett. Kissinger ellátogatott Kínába. akinek azonban sikerült mindvégig lépést tartania az ir dalom. . Megt ehette. a miket az édesanyjától örökölt. Jackie Kennedy hozzáment Aristoteles Onassishoz . kritikus szakaszában. mint a technika. reneszánsz figura volt. A férfiak évszázadok óta kihaszn ságukat. galériákra és koncertekre. és az intellektuális témák éppúgy. éppen ezért az orvosi rendel?kbe érve a n?i ügynökök szinte azonnal bebocsáttatást nyertek a doktorokhoz. végül pedig a kirobbanó Török indulót. hogy ott kiknek a napja virradt fel máris. Hamaros n megtudta. Ami a magánéletét illeti. annyit kellett várakozni uk. A világban közben tovább zajlottak az események. és szerette. Armstrong eljutott a Holdra. de aztán ki hunyt. Sam vagyonos ember volt és tekintélyes mennyiségû Felding-Roth-részvény birtokosa. y miért. Még ügynökn? koromból emlékszem a hogy míg néha nekem is kellett várnom az orvosoknál. Gol da Meir izraeli miniszterelnök lett. hogy rögtön bemehe ttem. Lilian Haw egyszer egy barátjuknak mesélte. hogy ennek nem emancipációs. A festészetben a kedvencei az impresszio nisták voltak. aki már nagyon régen meghalt. min d a Roth családból. Mikor idegen városokba érkezett. Rengeteg do log érdekelte. amin a fárasztó nap után játszhatott valam Mozarttól. Nem mintha a családi kapcsolatai s gítették volna a karrierjét. és valószínûleg azért. A zenében Mozart volt Sam szenvedélye. aki a szülei rajongása ellenére sem lett elkényeztetett fogós úrilány. és ezt a tényt senki nem vonta kétségbe. a Rodin-múzeum parkjában a férje tizenöt per en keresztül állt mozdulatlanul a Calais-i polgárok el?tt.Peruban Celia egyértelmûen megbizonyosodhatott arról. Eisenhower meghalt. Rövid id?re fellángolt a Woodstock Nemzet elnevezésû rockzenekultusz. annak ellenére. ?l ért el oda. a cég történetének egy nehéz. különösen Monet és Pissarro. hogy támogatni akarja a n?ket. Ifjabb Dr. különösen a csúcs felé közeledve vált ez a kérdés lényegtelenné. és olyan folyamat vette kezdetét a Feld ng-Rothnál. például a No. gyakran el?fordult. fekete pizsamás emberek ott. az akkori szóhasználattal élve. Hirtel en került hatalomra. mert ezt ? maga fizette. úgyhogy most rajtunk a sor. amit a rákövetkez? években más gyógyszergyárak is lelkesen másoltak. hogy Párizsban. 1972 februárjában az ötvennégy éves Sam Hawthorne a Felding-Roth elnöke lett. amit?l felüdült a lelke. Sam anyja Roth lány volt. ahogy tudunk. Mart in Luther Ringet és Robert Kennedyt kegyetlenül meggyilkolták. Fiatal amerikaiak tízezreit egy generáció krémjét olták az apró. Miért ne használhatnánk ki ezt az el?nyt a továb an?" Egy ezt követ? beszélgetésen Sam megkérdezte: Nem arról van inkább szó. Végül Celia javaslatát mégis komolyan vették. Ott ugyanis a Felding-Roth ügynökgárdáját els?sorban n?k alkották. Edwa rd Kennedy pedig Chappaquiddickbe. mint a dések. Nixon amerikai elnök. amelyben több n?i ügynök felvételét sürgette az Egyesült Államokban is. Peruban udvariat lan. Azért lehetett zongorája a luxuslakosztályokban. Csehszlovákiában a Szovjetunió brutálisan elfojtotta a szabadságot. Maga is ügyesen zongorázott. és igazából senki nem tudta. l l-es A-dúr szonátát a komoly és tiszta csengésû Andantét. szemben a férfi ügynökökkel k gyakran szinte gyökeret eresztettek az orvosi el?szobákban. és mindketten imádták a m nöt éves nagylánnyá serdült Julietet. Itt csak arról van szó. mindannyiunknak jogunkban áll megpróbálni érvényesülni úgy. mindegy.

ezután részletesen elemezte a költségeket. És belátha nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. akit egy heves igazgatótanác si vita nyomán bocsátottak el. halogató politikát folytatott. De véleményem szerint még felel?tlenebb. az angol stíl . Az intézetet az egyik legkiválóbb brit tudós veze né. miután el?készítette a terepet. a klasszikus autókért. hogy a legsürg?sebben alapítsunk Nagy-Br tanniában egy Felding-Roth kutatóintézetet. Volt végül valami. m eghatározó különbségek vannak a brit és az amerikai fels?oktatás rendszere között. Persze mutatott rá Sam amerikai cégek fejlesztették tovább az alapötleteket. s ezért bárki szívesen fogadta páros partnernek. mindig csodálatos élményt jelentettek neki az angliai utazások. Ám Sam Hawthorne magánemberi mivoltát dönt?en angolbarátsága határozta meg. új gyógyszerek kifejlesz alatunknak olyan kétségbeejt?en nagy szüksége van. Ehelyett Sam. Nagy-Britannia évszázadok óta hagyományosan a tudományos alapkutatás éllovasa. és nagyrészt ez sodort elding-Roth gyógyszergyárat ebbe a jelenlegi szánalmas helyzetébe. Ez utóbbi rajongásának megfel inden reggel a maga vezette álomszép. Mert igen. ostobaság egy ilyen drága vállalkozásba belefogni akkor. valóban így van. sike es új gyógyszerekkel. egy nagyot futni. Azóta viszont. hogy felel?tlenség. a p vonatkozásokról nem is beszélve. hogy alapvet?. Mindkett?n gvannak a maga er?sségei. . hetente töb s. amit elnök ségének els? hónapjaiban terjesztett el?. és a munkájuk független volna az Egyesült Államokban folyó kutatásainktól. olyan újdonságok. a monarchiáért. a televízió. hány nagy felfedezés született brit földön. és ? ték le a kereskedelmi hasznot is. nevezetesen a tudományi ebb?l fakadt az az eredeti. majd így fejezte be az el?terjesztését: Egyesek é etnek úgy. amiért Sam rendkívüli módon tisztelte a briteket nemcsak az ango okat . ám sehol a világon nem olyan intenzív az elméleti és tudományos kív ság. és még mindig nem sikerült visszanyernünk a befektet?k mát. igyekezett e lébe menni a válasszal. és még mindig szeretett reggelenként. mint Nagy-Britanniában. ami viszont a britekb?l gyakran hiányzik. Hogy miért éppen Nagy-Britanniában? Mivel Sam sejtette. Házon belül is takarékossági intézkedéseket vezettünk be. Ezt a kíváncsiságot kellene kihasználnunk a vállalatunk javára. merész javaslata. Mindez kedvez?tlen hatással van a cégünk hírnevére és az itt dolgozókra egyaránt. pozitív programot felmutatni. Londonért. aminek kö keztében esett a részvényeink értéke. hogy az amerikaiaknak egyedülálló ké ességük van a továbbfejlesztésre és marketingre. egy új kutatóintézet je s anyagi tehertétel. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. el?remutató lépést a j ekében mert ütött a cselekvés órája! Sam Hawthorne terve nem várt hevességû és gyorsaságú ellenállásba ütközött. hibás. amely drámai módon változtatták meg az életünket: a penicillin. végzetes lenne nem vállalni ezt a merész. specialitása a villámgyo rs játék volt bent a hálónál. A leghatározottabban azt javaslom írta . még ostobább volna az eddigi h alogató politika folytatása. Amióta cs az eszét tudta. Gondo nk csak a mi századunkra. és felgyorsítaná fontos. az oktatásért. de ez a módszer sem mindenh Ha két-három év leforgása alatt nem tudunk valami határozott. ám annál lelkesebben teniszezett. Ha ennek az okát kérdeznék t?lem folytatta . rátért a javaslatára. ami már jóval hosszabb ideje tart. Sam azt kihagyta az el?terjesztéséb?l. A gyógyszerkutatásban és termelésben ami létünk alfája és ómegája cégünk eredm ?szakot él át. ezüstszürke Rolls-Bentley-jével ment munkába. mint az iparágban rendszeresen tapasztal ható átmeneti lanyha id?szakok. a modern radar. Minden ang ol dologért rajongott: a hagyományokért. hogy ez a kérdés elkerülhetetlenül felmerül majd. a nyelvért. amik or a cégünk ilyen kritikus korszakát éli. Ezért kellett tavaly csökkentenünk az osztalékot. hogy ez a j új kutatórészleg er?sítené hátországunkat. hogy csak négyet említsek. D e az eredeti felfedezések a fenti és más esetekben is mind Nagy-Britanniában születtek. míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent?ségû. ami annak bizonyítéka. Az elképzelés részletezése után Sam hozzátette: Mélységes meggy?z?désem. Legutóbbi nagy áttörésünk a Lotromycin volt. Közepesen. akkor a legsúlyosabb pénzügyi válságnak nézünk elébe.Sam diákkorában hosszútávfutó volt. a humorért. a sugá repül?gépmotor. hogy el?dje. akkor azt mondanám. Ebben a bizalmas írásban rendkívül kellemetlen adat kat tárt az igazgatótanács tagjai elé. a vidékért. ezel?tt tizenöt .

máris csörögni kezdett a telefon az elnök irodájában. komputerizáltakra. hogy gyük fel ismét a gyarmati státust. Vincent. Vincent Lord a faburkolatú. ha mindenki engedelmesen bólogat neked. Sam javaslatának azonnali heves ellenz?je. amerikaiak rég túlhaladtuk ?ket. a briteknek is vannak tudományos csúcsteljesítményeik érvelt például az e igazgató . sért? kifejezések ráadásul írásban érkeztek Sam asztalára. ócska országba helyezzük?! Olyan reakciókat váltottam ki mondta Sam néhány nappal kés?bb vacsora közben Lili ek . az id?k folyamán hozzászokott az érdes stílusához és igyekezett mindig emlékeztetni magát a kutatási gató nehéz természetére. jobbnak látta nem szólni. Szépen van gépelve. Mivel az jtó tárva-nyitva állt. aztán rövidlátóan el?rehajolt. hogy biztos legyen a beszélgetés tárgyát illet?en. nagyjából ugyanígy festett minden nagyobb gyógyszercég kutatórészleg gyógyszerkutatásba áramló pénzt ritkán mérték szûkmarkúan. Sam. Nyíltan és finomkodás nélkül akarok led beszélgetni. a brit tervet naivnak. é evélb?l kapott egy példányt az igazgatótanács egy Lord-barát tagja is. és szokása szerint homlokráncolva olvasott valamit. Sam mindenesetre rögtön megtanulta. A látogatásomat vedd nem hivatalosnak. Mások azon akadtak fönn mint ahogy azt az egyik igazgatótanácsi tag nem kevés ulattal kifejtette: Mi ez az abszurd. Aztán letette Lord orra elé. ósdi elképzelés.Mint valaki tréfásan megjegyezte. odabiccentve a titkárn?nek. Dr. ami azt fejezte ki. könyvekkel telezsúfolt. Azt hiszem mosolyodott el Lord kajánul . még alig kapcsoltuk ki a fénymásológépet. hogy mióta nagykutya lettél. azóta jobban szereted. üvegfallal övezett. Ha már az érveknél tartunk mondta Lord. A kutatási igazgató tett egy kelletlen mozdulatot. tágas laboratóriumokban állítanak fel. világos irodájában ült. hogy tulajdonképpen most az illend?ség okán fel kellene állnia. ragyogó. hogy a cég els? emberének lenni sem azt nem jelenti. Sam Hawthorne nézeteit pedig az angol tudományról egy nagycsoportos óvodás fantáziaszintjén mozgónak min? Ezek a szokatlanul er?s. gyakran e gészen titokzatosakra . hogy miért esz velem egyet. Ez itt minden elméleti tudós álmán gtestesülése volt. és aszketikus arcán ingerült kifejezés jelent meg n betolakodó láttán. amelyeket kellemes. Meglepetten nézett fel sö szemével a keret nélküli szemüveg fölött. és egész sereg fehér köpenyes tudós és technikus szolgálja ki ?ket. lerobbant. ám Sam lein tette. hogy az új kutatási központunkat egy evitézlett. Már jó tizenöt éve ismerte Vincent Lordot. hány millió dollárt gyakorlatilag korlátlan összegeke t a Felding-Roth kutatási eszközökre modernekre. igaz. van még ezenkívül valami? Sam maga elé fordította a papírlapot. sem hogy függetleníteni tudja magát a házon belüli intr ikáktól. Ami a házon belüli intrikákat illeti. hogy a leghatározottabban tiltak ozom az egyik kijelentésed ellen. Sam Hawthorne nagyot sóhajtott. csillogókra. Sam a levél olvastán s haragra gerjedt. Melyik ellen? . Ezért szelíden válaszolt ezúttal is: Te is tudod. mintha legalábbis a Függetlenségi Nyilatkozat eltörlését javasoltam volna. amit akar. felpattant és nagy sebbel-lobbal elindult. de ezeknél hathatósabb érveket várok arra. Sam a kezében tartotta a levelet. Miért. Csakis a mire költsük kérdése kö viták mint például most. és kijelentette: Emiatt jöttem. Rendben. annak fekete öves mestere volt Vincent Lor d kutatási igazgató. de mára már mi. de mikor felismerte. miközben kinyitotta az egyik íróasztalfió kivett bel?le egy dossziét . Míg abban természetesen eg yetértett. Lord vetett egy pillantást az asztalra tett papírra. hogy ez nem igaz kel alátámasztott beszélgetést akarok. akkor hadd mondjam meg. Mi nem tetszik benne? A tartalma és a formája. kondicionált folyosóin. aki már épp g akarta állítani. Sam egyszerûen besétált rajta. hogy felkeresse Vincen t Lordot az irodájában. de semmi kedve hozzá. Sam. Ahogy végigsietett a kutatórészleg makulátlanul tiszta. és azt. hogy több pénzt kell a kutatásra költeni. arra gondolt. hogy azt csinál. Lord fehér köpenyben ül az asztalánál. és a hívók sebb ellenvetéseiknek adtak hangot. amin sok rosítottuk Sam körlevelét . úgyhogy az egész alapkoncepciód séges.

Igen. Nem merült fe ellene különösebb kifogás kutatási igazgatói min?ségében sem. ak nemrég vettem fel. amir?l még csak húsz százalékban bizonyosodott be. Sam Hawthorne elmosolyodott.Amit a házon belüli kutatásról írsz. Ezt soha nem mondtam tiltakozott Sam. cáfolj meg.. Ha a fáradozását végül siker koronáz or ragyogó kereskedelmi kilátásaik vannak. hogy a fontos felfedezések nem egyik napról a másikra születnek. Azok a felfuvalkodott washingtoni tökfejek. ami úgyis járt neki. hogy mindenáron megel?zzék a konkurenciát és büszkén lobogtathassák a fényes érték yeket . Tudom. Vincent Lord egyik er?ssége évek óta az. hogy. Ezenkívül a Derogilra beadott kérvényünk már az engedélyez? hatóság el?tt van. Tudta. Én pedig továbbra is ellenzem. hogy mindig hanyatt-homlok. sikeres új gyógyszerekkel. ha a legodavalóbb ember vezette a kutatási rész . Még most sem látom be. Ezt majd kés?bb megbeszéljük. hogy a cél a gyógyszerek toxikus hatásának általános kiküszöbölése. De mivel szemlátomást érzékenyen érint. s mindezt sak azért. Ez nagyszerû újság. hogy ide tudja csábítani a tudományos utánpótlás legjavát. Mégpedig azért. amit írtam jegyezte meg Sam . Vincent Lord bólintott. Soha. még akkor is. ha arra kerül a sor. és megértem. akik továbbra is bízunk benne d. m jd mégis hozzátette: De ha a terv megvalósul. miel?tt végre áment mondanak egy új szerre füstölögtek az értékesítésiek. amiket küldök neked mondta Lord . hogy a gyógys akban állandó a civakodás egyfel?l a termel?.. hogy a t?le oly régóta várt nagy felfedezés egyre csak késett. Tessék. Másfel?l viszont a kutatók a zzal vádolták a termelést-értékesítést. úgy dolgoznak. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. az nem szerepelt a jelentéseimben közölte Vin cent Lord Sammel. Semmi olyasmit nem mondtál közölte Sam . mindig óvatosabban fogalmazunk a kelleténél. ezzel tisztában vagyok bólintott Sam . Vincent vágott közbe Sam . A rendszeres jelentésekben. amivel nem tudnak megbirkózni. hogy egy brit kutatóintézet létesítése jó gondolat.. Az új vérnyomáscsökkent? bólintott Sam. hogy en tán már úgy gondolod. Tudta. De ez minden. Hisz olvastam a jelentéseidet. gondolta Sam. másfel?l a kutatórészle tatásiak mindig száztíz százalékig biztosak akarnak lenni minden bolhapiszoknyi részletben. . Pedig azt már most pontosan tudta. Ennek az az oka. akkor is innen kell irányítanunk az új intéze . A termel?k szint ak érdekeltek. eszetlenül rohannának a egy új termékkel. Ez valóban igaz. És hol tart az ügy? Sehol válaszolta Lord savanyúan. hogy miel?bb rákapcsolhassanak. hogy úgysem jutok semmire. egyetlenegyszer sem! Te maga d veszted el néha a hitedet.és értékesít?részlegek.. Azt is tudjuk. nehogy túlságosan belelkesedjetek valami olyasmi m iatt. Amit viszont most fogsz hallani. nem e mlékszel? És annak is igazán örülök.. és hogy Vince gy évtizede dolgozik rajta makacsul és rendíthetetlenül. ami megváltoztatta volna a véleményemet l kapcsolatban. hogy Lord hírneves tudós annak ellenére. ami még csak kísérleti fázisban van. mert fölösleges válaszolta Lord hajthatatlanul. Samnek csak vázlatos elképzelése volt arról. hogy esze ágában sincs Vincent Lord f?hatósága alá helyez ni az új brit kutatóintézetet. és folytatta: És ott van még az én saját kutatásom a szabad gyökök befogásáról. Lord az el?tte lév? iratból kikereste a megf passzust és felolvasta. Az egyik v lethajtó.. mintha csak megkapta volna azt. Az új. Míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent? ségû. fiatal tudósok. a másik a csúzt gyógyítja. Meglep? eredményeket értünk el a közelmúltban két vegyülettel. d?n belül nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. nehogy hirtelen a nyakukba szakadjon valami hatalmas megrendelésözön. hogy a Derogil nem forradalmi újdo de szép hasznot hozhat. Egy sor ígéretes fejlesztésünk van makacskodott Lord. Egy pillanatra elhallgatott. de vagyunk egypáran. módosítok rajta az igazgatótanácsi ülésen. hogy nem volt igazam abban. hogy fiatal tehetségekkel er?sítetted meg a gárdát. Vincent. hogy hatásos. ilyen terméketlen id?szakok mi gyógyszergyár életében adódtak. Jöv? héten megint odautazom. ezt mind tudom. hogy mit jelent a szabad gyökök befogása Azt tudta.

és csak aztán iratkozott át a jogra. és el?vett egy kulcsot. és a veszélyességük nullára csökkenne. sikerül egy olyan szert el?állítania. jól men? New York-i ügyvéd konyitott valamit a tudományhoz. ugyanakkor csodálatosat. hogy amit . negyvennyolc évesen már nem az a fiatal. akik most úgy özönlöttek az egyetemekr?l. Me rt így milyen tudományos eredményt tud felmutatni? Ma. amit Sam Hawthorne és a cégvezet?ség többsége tudományos tudatlanságuk miatt ez idáig képtelenek voltak felfo Mert mit is jelentene a szabad gyökök befogása? Valami roppant egyszerût. Mûv szintre kell emelni a tudást. szinte bármelyik pillanatban. Az a tény. persze hogy rengeteget olvas ma is. gondolta sötéten. húzta az íróasztal fiókját. néha viszont alaposan megkínozzák és meg is ölik ?ket igaz. Etheridge az ötvenharmadik évét taposta. amik néha valóban életben ta ?ket. és felírta magának receptre a pontos utat j egyezte meg cinikusan egy ismer?se. hogy már egészen közel jutott a megol szinte érezte a siker ízét. min t hajdanán. Milyen más lenne minden. A szabadgyökök befogása. És egyes különösen veszély szereket. Aztán visszatért. Mert létezett megoldás. és nagy akarater?vel leküzdötte a csüggedtségét. de ez a végeredmény szempontjából édes mindegy. érzékeltetve. hogy felfedezze valaki. hogy a tudása sokat kopott. friss diplomás. Sejtette. és akik közül a legjobbakat sikerült odacsábítania a Felding z. és ezt a fejleményt fenyegetésnek fogja föl m ellen. hogy most azonnal a labor umába megy. a változások és a saját hiányosságai ell megvan az esély a nagy áttörésre a munkájában. hogy rövid és hiányos orvosi tanu mányai immár jó negyedszázada véget értek. hogy a tudományos dominanciája halványul. elbújva. és igyekszik lépést tartani a f ejl?déssel. hogy a tapasztalat és az ösztön vezesse a kutatót. Tán addig. Clint diagno ta. Ha Vincent Lord megtalálja a választ. Mert a szerves k a tartogatta a választ azokra a kérdésekre. eldugva. Mint a szakterülettel fogla lkozó tudósok mindegyike. a beteg ez esetben nem rákban hal meg. De még meddig? Jaj. Vajon meddig halványul még? töpre tt. amit ha más gyógysze rekhez hozzáadnak. illetve semlegesítése azt jelentené. hol lehet a legnagyobb dohányt szerezni. Nem kellene többé a gyógyszert felíró orvosnak a szer toxicitásával tör?dnie. Mindez nem alaptalan fantaziálás volt. Ezek a z elemek megtámadják az egészséges szövetet és különféle mellékhatásokat.Mikor Lord egyedül maradt. úgy szedhetné mindenki. Igen. A sikeres. És tízévi kutatás után Vincent Lord úgy érezte. ha a saját kutatásával jobban haladna. És mégis kapaszkodott bele a gondolatba . mikor elkezd hatni az emberi szervezetben. hogy tudományos ké en magabiztos kijelentéseket tegyen legjobb tárgyalótermi stílusában. A rákos geknek nem kellene többé szenvedniük az életveszélyes szerekt?l. Vincent Lord is tudta. Vincent Lord azt remélte. hogy a Felding-Roth nagy-britanniai kutatóintéze te minden tiltakozása ellenére létre fog jönni. és folytatja a munkát. esetenként halált i Ezeknek a szabad elemeknek a megsemmisítése. bárki bevehetne a legnagyobb lelki nyugalommal. amiket tíz hosszú év alatt a számtalan kísérlet s ltett. azok tökéletesen biztonságossá válnak. é ségbeesetten a székébe roskadt. és a módszereit is túlhalad ta már az id?. kiment és becsukta a titkársági ajtót. meddig kell még várnia? Hirtelen felegyenesedett a székében. mivel if júkorában két évig orvostanhallgató volt. mint a fiatal tudósok. Ott volt valahol. A szabad gyökök semlegesítésé rek gyógyító hatása megmaradna. A génsebésze új területén például Lord nem érezte magát otthon. míg végképp el nem tûnik. érezte. hogy több gyógyszer részben metabolizmusa következtében szabad gyököket produkál. nem úgy. soha nem akadályozta meg abban. ami a szakterülete az ? esetében a szerves kémiában. hogy bizonyos gyógyszereket. Úgy határozott. Azzal is tisztában volt. Ám ez a fajta tudás nem hasonlítható össze azzal. az nagyszerû gyógyászat ehet?ségeket és fantasztikus kereskedelmi perspektívákat jelent majd. m int az aszpirint. amiket korábban nem használhattak az emberek a veszélyes me llékhatások miatt. 8 A Felding-Roth igazgatótanácsában Clinton Etheridge volt Vincent Lord barátja és s zövetségese. amikhez eddig csak végs? esetben volt szabad nyúlni. ragyogó tehetség. arra várva. mint mikor valaki nyakig benne van abban a bizonyos tudományban.

de aztán fegyelmezte magát. hogy mind enki elcsendesedett és a tekintetek várakozóan feléje fordultak. amikben oroszlánrésze volt Dr. i azság szerint egy hosszú hétvégére pályázom a windsori kastélyban. hogy a kutatás min?sége fogja megsínyleni. Néhány igazgató kuncogni kezdett. Clinton Etheridge lett a szkeptikusok szószólója. amit a brit kutatóintézet en hívtak össze. Sam most már tényleg mosolygott. Akkor a mi pénzünkön egészítsük ki ?ket itt. Véleményed szerint. Norton. Most. amiért Nobel-díjat kaptak. hogy az Egyesült Államok ebben a kutatási szférában vi ylatban vezet? pozícióban volt és van? Sam kis híján elmosolyodott. Maguk a britek terjesztik azt a mítoszt makacskodott Etheridge . Amerikában szúrta közbe valaki. a kkor vajon miért létezik mégis az agyelszívás . hogy savanyú vágjon. ami azt bizonyítja. . Clint. kissé görnyedt Etheridge. Dr Watson egyébként véletlenül amerikai születésû volt. az iparral kapcsolatos tud ományos kutatási terület jelenleg a legfontosabb? Kétségtelenül a génsebészet. és Etheridge-ben volt annyi méltóság. Ahogy ügyvédkörökben mondani szokás. és ezzel megteremt tte a genetikai kutatások alapját. Többen is egyetért?en morogtak. és csatlakoznak az amerikai kutatókhoz? Ennek els?sorban az az oka válaszolta Sam . to vábbá. melyik. mikor Watson és Crick doktorok felfedezték a DNS-molekula szerkezetét. ha egy másik országban is kutatóközpontot n k és így elaprózzuk az er?inket. Pontosan így van bólintott az ügyvéd elégedetten. hogy azon a kis vakarcs szigetükön a tudomány el?rehaladottabb. hogy nálunk jobbak a lehet?ségek. mert különösen ma zettségük. kissé érd es hangon beszélni kezdett. Nem felejtettem el az amerikai tudományos eredményeket mondott ellent. Csak kiegészíteni szeretném ?ket. Vincent Lord tudta. akkor azok odaát hálából meghívnak teázni a Buckingham-palotába? Sam csatlakozott a kirobbanó általános hahotához. hogy az amerikai tudomány világviszonylatban az els? helyen áll. Abban minde tett. és több pénz jut a személyzetnek meg a felszerelésekre. A Felding-Roth boontoni központjában gyûltek össze tizennégyen a tanács tizenhat tag ja közül valamennyien férfiak . Ám a forradalmi áttörés szintén Angliában zett be. A biokémiai genetika tanulmányozása is Angliában kezd?dött 1908-ban. hogy a Felding-Roth igazgatótanácsának nagy nyeresége az id?s férfi. Clint. De a kérdésed. A kérdésedre azt kell válaszolnom. vagyis hogy a legjobb embereik mind kezüketat törve jönnek át ide. ennek valóban lenne realitása. Ennek eredményeként a kutatási igazgató saját nézetei gyakran egy ügyvéd kitûn? rábeszél? tek a Felding-Roth igazgatótanácsa elé vagyis Lord is jól járt. Nos mondta az ügyvéd . H is felejthettem volna el? Hisz élni sem tudnánk nélkülük. hogy ha elfogadjuk ezt a britbarát ötletedet. végs? soron az én et támasztja alá. Sam. Így nem volt meglep?. mégpedig Cambridge-ben 1953-ban. hogy nagy szolgálatokat tehet neki a csavaros eszû ügyvéd. Elkomolyodott. figyelmet kérve. aki Lincoln fizimiskáját igyekezett utánozni. azt remélted. Owen Norton kopogtatta meg az asztalt. Norton er?teljes. Clint mondta Sam . Ha ez igaz. saját tévéállomással. Aztán viszont zavartalanul hozzátette: Az elmondottak sem változtatják me g abbeli véleményemet. hogy Etheridge-t tudományos kérdésekben magához hasonlóan kompetensnek tar ja. mígnem egy másik igazgató. és helyet foglaltak a tanácsterem antik diófa asztala körü A magas. mint máshol a világon. a hetvenöt év körüli. hogy nem igaz. A brit Wil liam Harvey már 1651-ben tanulmányozta a csirke tojáson belüli fejl?dését. Sam kérdezte Etheridge . és esze ágában sem volt hagyni magát le ni a pályáról. Sam alaposan felkészült erre a tanácskozásra. amiket jobb lett volna nem f ni ismerte el. azt k?be lehet vésni. vannak kérdések. ami megvalósítható. Az áltudós ezúttal hagyta ma félrevezetni. hogy azon az igazgatótanácsi ülésen. amit nyomban meg is kapott. Közben akadtak más felfedezések. hogy az alapkutatás etközi jellegû. k edélyesen megkérdezte: Mondd csak. A javaslatod hibája az. hogy ne m veszed figyelembe hazánk ami egyben a te hazád is hatalmas tudományos teljesít?képességét redményeit. de szerintem ebben az ügyb ez az egyetlen dolog. És nem igaz-e az mint tudod ozgok idegenül a tudomány területén . aztán visszavágott: Nem.mond. Az országunk azért látja olyan szívesen a brit tudósokat. és ezért eljátszotta. Hermann Muller a merikai genetikusnak az 1920-as években és kés?bb. köztiszteletben álló és nagy tekintélynek örvend? figur és f?részvényese volt egy tömegkommunikációs birodalomnak.

támogatói és az újabb gondola okkal el?állók között. hogy vessük el az ötletet. Egy hét múlva Sam és Celia Nagy-Britanniába repül. Míg súlyos és néha tések születtek itt. ha ez egy éven belül megtörténne. És lehet. mi történik? Clint és mások azt szorgalmazzák. hogy ma este alaposan megünneplik Andrew-val az el?léptetését. így az enyémben is. Cel ia úgy döntött. a mit kisebb átalakításokkal hamar mûköd?képessé lehet tenni. Az utóbbi id?ben csaknem teljesen megkopaszodott. a hozzájuk vezet? utat gyakran ostoba viták és kicsinyes civakodások je llemezték. Clint. de Celia segítségére is szükség lesz. hogy a férfin kezdenek látszani az elkerülhetetlen stressz jelei. Az ügy sürg?s ezért kellett Celiának ilyen nagy hirtelen megválnia a nemzetköziekt? . Köszönöm. de igyekezett olyan tárgyilago s hangnemben beszélni. amit Sam és a többiek meg fognak vitatni. Még aznap magához kérette Celiát. El? lesz léptetve közölte az asszonnyal a szokásos tárgyszerû modorában. Végül az ötlet ellenz?inek tábora szétforgácsolódott. A végs? szavazáson : egy arányban elfogadták Sam eredeti javaslatát. hogy ezt a leghatásosabban úgy tu . hogy segítsen létrehozni a brit kutatóintézetet személyzetestül-min denestül. De több igazgató is jónak találta Sam javaslatát. mell?zve lyenkor szokásos fellengz?s bevezetést. Sam ezután az elvégzend?k fontossági sorrendjér?l beszélt. felvillanyozta az újság. így Samnek maradt ideje elgondolkozni azon. hogy v ajon mekkora meglepetést okozna a kívülállóknak. A sokszínûség! Minden üzletágban. És mikor kezdek? kérdezte Samt?l. Hanem micsoda? kérdezte az egyik igazgató. ha v y agytröszt . hogy javaslatokkal álljon el?. el kel ni. Azután pedig miel?bb keresünk magának valami más feladatot. és sokat számított. utána meg kell venni vagy ki kell bérelni az épületet lehet?leg olyat. hogy ezt a gyere kes. De még irodát kell szereznünk magá y állapodjunk meg inkább holnap reggel kilenc órában. hogy körülbelül egy hónap al ja átadni az utódjának a latin-amerikai ügyeket. A Celia az els? számú felel?s. Személyesen Sam fogja vezetni a nagy tekintélynek örvend?. de el?tte még konzultálnak Vincent Lorddal. Aztán arra gondolt.Hadd emlékeztessek arra mindenkit. És most. A munkája a nemzetközi részlegnél véget ért. aki bár ellenzi az egész tervet jól informált a brit tudománnyal és tudósokkal k . gyakran számít el?nynek. Közben kiszámolta. De ez lehet a pazarlás egyik leghatékonyabb módja is vetette valaki közbe. Legjobb lenne már ma délután válaszolta Sam. mert er?skezû vezetést. ami teljesen elkülönül a másiktól. ?szintén remélem. ha közéjük tesszük az Atlanti-óceánt. Azért választottuk elnökünkké Sam H t. hogy ezek az ülések ritkán zajlan yan magas intellektuális színvonalon. Owen Norton Etheridge-re pillantott. hogy azokról a súlyos és fontos problémákról bes vagy kellene beszélnünk . én a magam részér?l nem teszem. az ? feladata. hogy ennek a döntésünknek gyümölc esznek. orton is mellé állt. mi az ördögöt számít folytatta Norton . vagy a miénk? Nem ez a lényeg. Ez a mostani konkrét megbízatása magyarázta Sam másnap Celiának nem fog sokáig . Pillanatnyi csend támadt. hogy elindulhasson benne a munka. ami e pillanatban annyit jele nt. amelyek cégünket szorongatják. de minél el?bb. ha tudnák. Egyedül Clinton Etheridge szavazott ne mmel. uraim mondta Sam. zászlólobogtató polémiát megtarthatod egy olyan esküdtszéknek. annál jobb. hogy melyik tudomány vez itanniáé. ami ezek megvalósulását ígéri. mint Sam. friss ötleteket vártunk t?le. A vita csaknem egy órán át tartott a javaslat ellenz?i. mint ahogy azt általában gondolják. ami nem olyan jól informá int ennek az igazgatótanácsnak a tagjai. És különben is. másodszor. Nos. Legel?ször is meg kell ta lálni és ki kell nevezni az intézet igazgatóját egy brit tudós személyében. hogy el?állt egy olyan jav aslattal. Az új az elnök különleges feladatokra kijelölt helyettese lesz. úgy. Norton az öklével az asztalra vágott. hol legyen. a feladatra leginkább alkal mas tudományos igazgató kiválasztásának procedúráját. Szeretném. A f? feladata az lesz. hogy maga lesz a jobbkezem egy nagy-britanniai kutatóintézet felállításának munkálataiban Rendben bólintott Celia. akivel már több igazgatótanácsi ülésen összezörd szarkasztikus hangon hozzátette: Ezenkívül pedig az a véleményem.

s?t barátságosnak mutat kozott már amennyire t?le tellett. Id?közben már k szólították egymást igaz. Bár kezdetben a kutatási igazgató idegenkedett Celiától. A park Serpentine nevezetû tavának partján vidám gyerekek etették a kacsákat. és a kezébe vette az eredeti listát. Egészen ?ket megkeresni. Vincent. e elfogyott a pénze.. Maga is körülbelü yi id?s volt. Epsomban hagyományos küls?ségek köz tte megkezd?dött a híres-nevezetes derbi. s hangjában máris érezhet? volt a szokásos ingerültség. aki többet tudott az el?zményekr?l. Celia legnagyobb meglepetésére Vincent Lord kooperatívnak. hogy közben rábukkan az Alzheim kór okára. így minden bizonnyal vannak tippjei az igazgató személyét illet?en. átpörgette ?ket az ujjával. Érdekes munkát végez a szellemi öregedéssel és az Alzheimer-kórral kapcsolatban. A város parkjaiban sok ezer virág rózsa. mondta Celia elgondolkodva. röviden mondj néhány szót mindegyikükr?l. mostanra már elfogadta. Ám Samnek továbbra is eltökél lt ezt megakadályozni. Celia jelenlétében került sor a megbeszélésre Dr al. Átadta a papírhalmot Celiának. Az agy egy része. hogy a Felding-Roth eldöntötte a brit kutatóintézet létrehozá rd mindenáron meg akarta kaparintani az új részleg irányítását. de ma már egészen természet Sam átvette a leveleket Lordtól. mikor idekerült. és t?lünk kérne szubvenciót. Ugye ez az. mikor az agy nem mûködik tovább? Lord bólintott. amiért odautazunk. Alzheimer-kór. hogy diszkrétek és gyorsak leszünk bólintott Sam. Peat-S mith is a lehetséges igazgatójelöltek közé tartozik? Lord meglepetten nézett rá. aztán hangosan felolvas ta a nevet. t-Smith az agy öregedési folyamatát tanulmányozza. az els? diagnosztizálása óta fog ki a tudósokon. Martin Peat-Smith. és ellenszenvvel viseltetet t vele szemben. Most.. A Hyde Parkban elegáns lovasok ügettek nemes . Levelezek egy fiatal tudóssal a cambr egyetemr?l. Miért nem? Hát. így nem sok értelme lett volna a további háborúskodásnak. hogy miért. Lég Vincent. rá is jött. A beteg elveszti az emlékez?tehetségét. amelyeket sz inte teljesen kiszorítottak a vízb?l a pancsoló fürd?z?k. beszé ogok vele. vagy egyik-másik versenytársunk kutatóintézetében. nem? A férfi kurtán válaszolt. Elmosolyodott. Ha már odaát vannak folytatta Lord . A folyam at lassan kezd?dik és fokozatosan rosszabbodik. Sam és Celia végigböngészték a nyolc nevet tartalmazó listát. Ha marad id?nk. el?ször is túl fiatal. Celia. De el?bb azt kell elintéznünk. El?hú dossziéjából egy halom összetûzött papírt és levelet. A királyn? születésnapjá ompás ünnepséggel. mert valamennyien állásban vannak vagy professzorként valamelyik egy etemen. azálea. ahol a gy?zelemre legnagyobb eséllyel Robert . pattogó zenével köszöntötték. aki közben csendesen a leveleket tanulmányozta. Dr. megkérdezte: Dr. és megkérdezte Lordtól: S ted adjunk neki pénzt? A kutatási igazgató megvonta a vállát. érdemes lenne még valamit megnézni. Sam.latban. Celia csak úg abzsolta a látnivalókat. Néhány nappal kés?bb Sam irodájában. London tobzódott a pompában és káprázatos színekben. mint Celia . az elején kicsit még nyögvenyel?sen. A turisták és maguk a londoniak is lustán sütkéreztek a napon. Celia a papírokra pillantott. Nehéz ügy. és reméli. Ígérem. 9 1972 júniusa volt. mint a cég elválaszthatatlan részét. Készítettem egy listát a szóba jöhet? jelöltekr?l közölte velük Lord. Beszéljünk a többiekr?l javasolta Sam. aki ráadásul bef lyásos személyiség. A mények voltak. Harminckét éves. Milyenek az esélyei? Rosszak. írisz i zott. aztán így válaszolt: Nem. orgona. Talán mégis megkockáztathatnánk egy kis pénzt mondta Sam. Az Alzheimer-kór 1906.

az úgynevezett Watergate-épületbe. unottan összehajtotta és eltette az újságot. És lenne megfelel? épület? kérdezte Sam. Mialatt Sam a bérelt Jaguar kor mányánál a Londonból észak felé tartó autók kora reggeli csúcsforgalmában lavírozott. éppen ilyen? Tudni fogom mosolyodott el Sam. Több mint egy tucat települést nézett meg. Maga jobban halad el?re . Nem is tudjuk. és aki természetesen magasan képzett és lehet?leg fiatal. és mûködik a közelben egy repül?tér is. És már tárgyaltam is egy vállalkozóval. mint mikor hirtelen bele szeretünk valakibe. Most új város a hivatalos elnevezé mi annyit jelent. hogy egyike annak a harmincvalahány településnek. hogy pontosan miért.o nevû fiatal ménjével Lester Piggott zsoké pályázott . És honnan fogja tudni. ahová a brit kormány m egpróbálja átterelni a túlnépesedett nagyvárosok iparának és lakosságának egy részét. pázsitközepû bulvárokon találták magukat. nem vagyok elragadtatva. Celia kiterített az asztalon néhány fénymásolatot. aki a maga módján értékelte a vietnami háborút. Az ipari negyed egy diszkréten félrees? helyen búj . Sam lelkiismeretesen végigvette azt a listát. A körülbelül negyven kilométeres úton óriási volt a forgalom. Tájakkal és épületekkel könnyebb boldogulni. Sam és Celia két nappal kés?bb Harlow-ba autózott. amit Vincent Lord adott neki a kutatóintézet lehetséges igazgatójelöltjeinek névsorával. Míg ti szorgos hangyaként munkálkodtok ezen a dögunalmas ügyön jelentette ki Lili én a részemr?l elmegyek vásárolgatni a Harrods áruházba. amely kisméretû kommunikációs berendezések gyártásával foglalkozik távb rek. Közel van Londonhoz. Talán olyan lesz. mint az emberekkel jegyezte meg Celi . hogy Hanoi el fogja veszteni kétségbeesett hazárdjátékát . hogy a nekünk legmegfelel?bb hely arlow. A férfi grimaszt vágott. Ez az angliai utazás nem is munka ilyen csodás id?ben jegyezte meg Celia egy ik nap Samnek. magasan hordják az orrukat és a legtermékenyebb éveike zínûleg túl vannak. és elújságolt Beutaztam az egész országot. S?t úgy érzem. biztosította erikaiakat arról. Magammal hoztam a jzokat. Egy marylandi kórházban sike lítani George Wallace alabamai kormányzó gerincéb?l a golyót. Err?l a következ?t tudom mondani pillantott Celia a jegyzeteibe. vannak isk a vidék én is szívesen költöznék egy ilyen helyre. Nixon elnök. A hely pontból megfelel? folytatta. A megrekedt vietnami béketárgyalásokat hamaro san folytatják Párizsban. riasztók meg ilyesmik . ami körülbelül olyan területû. Celia egyedül volt. mint amilyenre nekünk szüksé Az épület teljesen üres és a Comthrust minél el?bb meg akar t?le szabadulni. hogy itt lehetek. az utak is j n vannak. Harlow egy kis falu volt magyarázta Celia. hogy az. Milyenek a jelöltek. ahonnan már hetek óta járt a az országot. és az a véleményem. persze készpénz . Még soha nem hallottam róla jegyezte meg Lilian. Csak azt tudjuk. a Felding-Roth kutatóintézet ideáli elyét keresve. Én olyasvalakit keresek. Mivel sem ez. inkább nekem kellene fizetnem a cégnek. Június harmadik hetében Celia bekopogtatott Hawthorne-ék lakosztályába. épített Harlow-ban egy üzemet. amit egy hónappal korábban l?tt bele egy merényl?. Elég lakás is rendelkezésre áll. Hát. Egy Comth rust nevû vállalat. mert Andrew nem tudott magának szabadságot kivenni. S am és Lilian Hawthorne a Claridge Szállóban laktak. sem más hír nem keltette fel Ce érdekl?dését különösebben. Egy Washingtonból keltezett hir szerint betörtek a Demokrata Párt országos f?had iszállására. Celia a knightsbridge-i Berkeley Hotelban szállt meg. mint én. Celia a International Herald Tríbune-t lapozgatta. Essex grófságban. kicsit begyöpösödöttnek látszanak. de pénzügyi nehézségeik támadta y nem tudják beindítani a gyárat. Ki lehet alakítani az épületben laboratóriumokat? Könnyedén. amiket kellemes házak szegélyeztek. mint már eddig öt alkalommal. k között több helyen tágas rétek húzódtak. jósolta egy címoldalon lév? tudósítás. hogy megtörtént . akikkel eddig találkozott? kérdezte Samt?l. Aztán mikor letértek a egyb?l széles. jó a vasúti összeköttetés. Mindegyik alak túlságosan is hasonlít Vincentre vallotta meg bizalmasan Celiának . akinek a fejében csak úgy peregnek az izgalmas gondolatok. akit talál.

Ám egyértelmûe zte. akkor menjünk oda. LaMarre el?varázsolt egy kulcscsomót a zsebéb?l és megcsörgette. Mrs. Mert mikor Angliá még egyáltalán nem volt biztos benne. Mikor kezet fogtak. hogy mégis tudott szakítani rá id?t válaszolta Celia. megbeszéltem egy találkozót mára Dr. ha nem tévedek. és kiadhatja a jogászainknak. közel ahhoz a híres kertegyütteshe . Harlow neve angolszász eredetû. sz?ke. A . A szálloda halljában Peat-Smith nyomban felismerte ?ket. Ott. hogy er?s. Mivel Harlow épp en félúton van. pecsétes szürke nadrágban. Több régi épületet is láttak. és csendesen azt mondta neki: Ez tökéletesen megfelel. Újra az a hirtelen mosoly. Sam máris látta. gyönyörû vidéken autóztak tovább még vagy egy órát. Oké. Közölheti ezzel az emberrel. hogy a hadsereg hegye . Nos. Járt már itt? Még soha válaszolta Celia. Hawthorne. Kinyílt az ajtaja. és a Jaguar felé indult. A fest?ien szép szálloda idilli környezetben állt. Mikor egy tizenegyed templomhoz értek. aki az agy öregedé eg az Alzheimer-kórt kutatja és támogatást kér t?lünk.a városka lakó. zömök testalkatú fiatalember volt. nagy múltú város sóhajtotta Sam. Egy Pinnacles nevû iparnegyedben. hogy érdekel minket a dolog. Ez egy csodálatos. foltoz ott könyökû és rojtos mandzsettája gyapjúzakóban van és gyûrött. és annyit jelent. Sam megállt egy telefonfülkénél. Sam pedig beült a Jagu arba. mikor nem so enkét óra után megérkeztek Cambridge-be. Celia bemutatta Samnek Mr. négyszögletes arc. mikor megállt el?tte a Jaguarral. Õsrégi földön járunk mesélte Celia. Mi is megpróbálunk itt egy kis történelmet csinálni mondta Sam. a belbecsét is szemléljük meg mondta kedélyesen. Sam leállította a kocsit és azt mondta: Szálljunk ki és sétáljunk egy kicsit. Hát nem épp Adonisz ez a Peat-Smith. Miután kezet ráztak. kulturált és termé s hang tökéletesen illett Peath-Smith külleméhez. egy in gatlanügynökség képvisel?jét. mikor Celia visszaérkezett az autóhoz. hogy Peat-Smith egy viseltes. Peat-Smithszel. Celia visszament LaMarre-hoz megbeszélni a továbbiakat. amint séta közben vidék és város érdekes együ zer éves kora k?kori leleteket találtak a környéken. gondolta Celia. akivel megbeszélte ezt a mai találkozót. rendezetle n. Ragyogó napsütésben. Jordan és Mr. Martin Peat-S mitht oda hívta meg ebédre.és pihen?területei mögött. Félórával kés?bb Sam félrevonta Celiát. A metsz?én éles. történelmi épületek sora. hogy minél gyorsabban bonyolítsák le az adásvételt. céltudatos egyéniséggel áll szemben. kisfiús mosolylyal. Mi vagyunk bólintott Celia. Az angolszászok lakták a vidéket. Néhány perc múlva. és egyúttal a Cam f sokan evezgettek ráér?sen. Örülök. bozontos hajzattal és hirtelen. köpcös. Csak a fontossági sorrendben tévedett. Ott balra az a legrégibb eg i épület. Ne csak a külcsínt. kissé bizonytalanul a lapos fenekû ladikokban. Nem messze t?lük ott parkolt egy másik kocsi. középkorú fé zállt ki bel?le. ? az. hogy kezdjék meg a tárgyalásokat. hogy eljutunk Cambridge-be. akit lenyûgözött az ódon. Eg y emelet magasságig beton-üveg kombinációt látott itt lettek volna az irodák és a bemutatót a következ? szinten pedig amit tágas mûhelynek szántak fémlemezek borították kívülr?l az zetet. Sam így szólt: Elfelejtettem mondani magának. és asztalt foglalt a Garden House Hotelban. hol van az bizonyos gyárépület? Celia nyugat felé mutatott. Az id?számítás szerinti e században római település volt itt egy templommal. amit?l millió ráncba szaladt a ma rkáns. és eléjük sietett. a fák mögött. hogy Celiának igaza van ez az építmény könnyedén átalakítható kuta kká. Mondja meg nekik azt is. hogy továbbmegyünk Cambridge-be. Celia észrevette. Sam a néma. LaMarre-t. ahonnan csodálatos rálátás nyílt az egyetemi épületek hátsó traktusára. Igyekszem megjegyezni. kihalt épületet kezdte szemlélni. A f?bejáraton léptek be az épületbe. Már kora délel?tt volt. Celia egy pillantással felmérte: er?teljes. a Peterhouse.

Igyekszem megtalálni az életkorból fakadó különbségeket az állat ribonukleinsava között. Olvastam ugyan a kutatásairól mondta Sam . Peat-Smith kis szünetet tartott. Most éppen ezt kutatom. Deformációt és sérüléseket okoz az idegrostokon. Sam egy martinit. könnyedén azt mondta: Egyenesen a laborból jöttem ide. ahonnan gyönyörû kilátás nyílt egy rózsakertre és a mög olyóra. ötvent?l felfelé. A beteg el?ször egészen egyszerû dolgokat felejt el. ami kódolva tartalmazza a genetikai információt. Mrs. Például cigarettázással vagy helytelen táplálko . Csak szeretem dolgokat tisztázni. rossz esetben dühöngenek és rombolnak. de ez eltart tíz-tizenöt év i szörnyû megpróbáltatás mindenkinek. megrendelték az italokat. Rendben. A cégünk szokott támogat i bizonyos alapkutatások céljaira. Mehetünk ebédelni? Mikor leültek az asztalukhoz. F?leg az id?s embereket támadja meg? kérdezte Celia. gondolta Celia. hogy mi n irányban akar továbbmenni. rozsdának semmi nyoma mondta mosolyogva Peat-Smith. ami nem más. kevésbé tudományos szavakkal tudja elmondani azt. Pontosan így van. Elfelejtik. hogy milyen kutatással foglalkozik éppen mondta Sam Ha jól értettem. Gyakran viselkednek szertelenül. ha szomjasak. Az Alzheimer-kór az agykéregben lév? idegsejteket támadja meg. ami az agyi öregedés és az A kór tanulmányozása. Peat-Smith elhallgatott. Peat-Smith korty olt a borából. mert ez a támogatás fontos neki. Mennyit tudnak róla? Nagyon keveset válaszolta Sam. hogy az Alzheimer-áldozatoknak már születésükkor van valami rendel enesség a DNS-ükben. Ám az Alzheimer-kór a labbakat is megtámadhatja. aztán folytatta: A boncoláskor jól látható. Lord tájékoztatott arról. Celia szokásához híven daiquirit kért. hogy egy kevésbé rendellenes DNS-sel született illet?ben megváltozik ez a DNS a kör nyezet az emberi szervezet károsodásával. Dr. hogy bárkit felismerjen . mint a DNS-ükb?l készített minta. hogy semmit. vagyis az érz?. hogy megéri. Dr. mint egy tanár. ha úgy gondoljuk. Lehet. Becsületszavamra. hogy mi okozza.és emlékezetközpontot. akkor viselni is fogom. csak elméletek léteznek. Az is lehetséges ugyan akkor. Celia elvörösödött. például hogy hogyan kell megkötni a cip?fûz?t. hogy folytatni tudja a munkát. A kutatási témámhoz. nem tudják. hogyan mûködnek a gének és miért mûködnek néha hibásan. Már regisztráltak huszonhét éves betegeket is. hogyan kell enni. Genetikai irányban. ezért etetni kell ?ket. elfogyott a pénz. P eat-Smith egy pohár fehérbort. ha jobban megismerjük a DNS kémiáját. Ebben igazán nincs semmi rendkívüli nyugtatta meg Sam. hogyan kell inni kérni. nukleinsav-kémikus vagyok. az állatkísérleteimmel a z agy öregedési folyamatának kémiáját tanulmányozom. van otthon öltönyöm És azt is megígérhetem. juk. Nem tartozik a divatos betegségek közé legalábbis egyel . Igen. legalábbis nekem nem áll módjukb n adni. semmi szükség rá mosolyodott el a férfi lefegyverz?en. de leginkább a hatvanöt fölöttieket. Úgyhogy beszélhetünk a dolo ról. mi ját k le az agyban. talán t. emlékezetkihagyásokkal. és Celi e érezte. támogatást kér a Felding-Rothtól. Egészen zavarba hoz. hogyan rendezi a gondolatait. Az agyban apró rû anyagok keletkeznek. Így van bólintott Peat-Smith. Az egyetemnek nincsen. Dicséretes szokás jelentette ki Sam. hogy ha munkaid?n kívül találkozunk. Vegye úgy. fiatal é yokon végzett kísérletekkel.olvasott volna Celia gondolataiban. De ugye az Alzheimer-kórnak semmi köze a normál öregedési folyamathoz? kérdezte S Látszólag nincsen. És lehet séges. Elnézést kérek a tapintatlanságomért. amib?l a génjeink állnak. aki együtt él egy Alzheimer-áldozattal. Gyakran arra sem képes. még a férjét vagy feleségét sem. Nekem már kicsit berozsdált a kémiai tudásom szólt közbe Celia . A fiatal tudós bólintott. Mint tudja. úgyhogy máshol kell próbálkoznom. Peat-Smith most látszott el?ször idegesnek a találkozásuk óta. És mivel az Alzheimer-kórnak nincsen állati változata eddigi apasztalataink szerint egyetlen állat sem kapja meg a betegséget . aztán folytatta: A betegség lassan kezd?dik. de magától szeretném hallani. de ha jól tudom leinsavak építik fel a DNS-t. hogy egyszerûbb. Még arról sincs bizonyosság. hogy nagy orvostudományi áttörésekre kerül sor. Aztán az id? el?rehaladtával egyre többet felejt. Ugyan már. ami az ? számára olyan hétköznapján természetes a bonyolult k ifejezésekkel is. mégis lehet némi összefüggés. vagy hogy hol a megszokott helye az asztalnál. A végén belehalnak a betegségbe. Kezdjük az Alzheimer-kórral szólalt m g Peat-Smith. v gy mire való a villanykapcsoló. Jordan.

Volt valami különleges oka. Peat-Smith kutatása ígéretes-e annyira ü letileg. Mikor Peat-Smith befejezte a magyarázatot. A f?pincér megjelent az étlapokkal. Celia a figyelmeztetés ellenére néhány perc múlva õszintén megdöbbent. van egy asszisztensem és azt a témát kutathatom. mint valam i föld alatti várbörtön! Hogyan lehet itt eredményesen dolgozni? Az alagsorban voltak. De az is lehet. Martin Peat-Smith. a homlokát törölget? P mith figyelmeztette ?ket: Azt hiszem. kérdés... tényleg élvezem. Kezdem érteni a felvete eket jegyezte meg. hogy tanítson is. hogy pont ezzel kezdett foglalkozni? Az ifjú tudós habozott. és az á pota folyamatosan rosszabbodik. nincs hely. ami a méretét illet?en egy aprócska konyhához vol eginkább hasonlítható. Az egyetemen elvárják az embert?l. Celia megkérdezte t?le: Maga született tanár. Rögtön ebéd után odamehet Miközben ettek. gondolta Celia. hogy hatvanezer dollár aprópénz ahhoz kép est. háromemeletes. Ez a legkisebb összeg. így nem csoda. Ezt a rizikót vállalni kell annak. amelyik tetszik. és valamennyien elmerültek a kínálat tanulmányozá . most is így hangzott: vajon Dr. Elhallgatott. hogy maga elkötelezettje az Alzheime r-kór témájának. De mindent?l függetlenül. és amir?l Peat-Smith kijelentette. özönvíz el?tti felszerelések voltak hegyen-hátán. jókora kis summa. ahol az utca e sem mûködött egy fia teniszpálya sem. Mrs. mikor megismerkednek a munkakörülményeinkkel. hogy kapok helyet a Biokémiai Intézet laboratóriumában. Milyen messze van a válaszoktól? Talán fényévekre. amit a Felding-Roth gyógyszergyár vagy bármelyik más nagyvállalat évente kutatásra költ. Négy éve Alzheimer-kórban szenved. Beléptek egy laboratóriumba. Újabb adalék a férfi érdekes egyéniségéhez. kicsit csúnya. ez a gene ?rrendszer lelassulhat. azt hiszem. és így válaszolt: Az édesanyám hatvanegy éves. Igen. hogy mivel próbálkozom. teljes munkaid?ben dolgozó asszisztenst és végezhetem a kísérlete imet. aztán hozzátette: Feltéve pers ha sikerül anyagi támogatást szereznem. Miután rendeltek. meg tudok fizetni három. hogy megéri a befektetést? Az az érzésem mondta Celia Peat-Smithnek . ami körülbelül azonos az amerikai tanársegéd titulussal. Peat-Smith? Óraadó tanár vagyok. Peat-Smith felvillantotta ?szinte mosolyát. amiért felszerelést és állatokat ve . vörö téglás neoreneszánsz épület volt. Persze. Sam és Celia is tudták. vagy teljesen ki is kapcsolódhat. és újra az a hirtelen mosoly általában nincs pénz ogatóink gyakran megdöbbennek. együtt egy másik óraadóval.ideig a testünk DNS-korrigáló rendszere kiküszöböli a hibákat. Celia megkérdezte: Mi a beosztása itt Cambridge-ben. A Tennis Court nevû szerény utcácskában állt. Állandó a zsúfoltság. De sajnos fogalma sincs arról. hogy mindig nagyon közel álltunk egymáshoz. aki a cambridge-iek legkedvel tebb jármûvén. A cambridge-i egyetem biokémiai tanszéke egyszerû. Igen. Részben ennek a lelassulásn ak az okát kutatom. hogy karnyújtásnyira. eljönnek a laboratóriumomba. Ez kü t jelenti. Peat-Smith elfintorította az arcát. mint mindig. Dr. Az onnan nyíló apró h ben elképeszt? összevisszaság és rendetlenség uralkodott. Az apám minden t?le telhet?t megtesz és én is meglátogat om szinte naponta. hogy ez az egyik labor a kett? közül. Jordan. Én ezen egy centet sem nyerek. Én vagyok az egyetlen gyermeke. odasúgta Samnek: Micsoda borzalmas hely. Pedig nem volt az. A folyosók vészjósló félhomályban úsztak. Három évre szólna. fel kell készítenem magukat arra. Aztán Celia szemébe nézett. a javasolt összeg hatva er dollár volt. Ami a támogatás összegét illeti mondta Sam . biciklin érkezett az ebédre. hogy a körülményeink nem a legideális bbak. ugye? Igen. ahol ? is dolgozik. Miután leparkoltak és a f?bejárathoz értek. most lélekszakadva pedálozott az utcácskában. Mikor Peat-Smi kis id?re magukra hagyta ?ket. élvezi a tanítást? Peat-Smith meglepettnek látszott. de ahogy öregszünk. az bólintott Sam komoran. aki szubvenciót ad. Ott jobban el tudom magyarázni. Ugye. míg elia a Jaguarral követték. Peat-Smith így szólt: Remélem. hogy ki vagyok. ez be volt kalkulálva a programba mondta Sam. akinek viszont egészen más a kutatási .

Celiának jutott a támlás szék. A magyarázat legvégén Peat-Smith a ketrecekben lév? patkányokra mutatott. hogy az öreg patkány elvesztette ezt a genetik ai képességét. de roppant bonyolult technikai problémák megoldására is irányulnak.. És ahogy magyarázott érthet?en. De addig.. az azt jelenti.. méregdrága mûszerekkel felszerelt laboratóriumai. Több mint egy órát tartott a fiatalember magyarázata. Ez csak néhány példány. az nem sokban hasonlít azokhoz a laborokhoz. Holnap feláldozzuk a tudomány oltárán. a ribonukleinsav-mi nták alapján proteinek termel?dnek. úgyhogy rá fogunk jönni. sok vegyelemzésre és még több id?re van szükségünk. Peat-Smith lelkesedése átragadt rájuk is.. A laborban ütött-kopott fapadok álltak szorosan egymás mellett. ha össze kellene foglalnia.. Celia lelki szemei el?tt megjelentek a Felding-Roth New Jersey-i tágas. kihasználva minden centiméternyi helyet. a mikhez maguk hozzá vannak szokva mondta Peat-Smith. elmondom így Peat-Smith .. Nos. kés?bb a proteineket elektroforézissel lehet szétválasztani. tényleg nem. ez het mberi évnek felel meg.. A mai az utolsó napja. hogy mikor l ehet rájuk újból szükségünk. A falon otromba polcok voltak zsúfolásig tömve könyvekkel. ami a fiatal e . A laboratóriumot jó ideje nem takaríthatták. amit alkalmanként megszakított ak Sam okos. egyre nagyobb tisztelettel néztek rá. a kilátás sem volt valami szívderít?: az utcán parkoló autók kerekeiben és alvázában lehetett gyönyörködni.vegyünk a fiatal és öreg patk ibonukleinsavából egy keveréket és vigyük egy sejtmentes rendszerbe. Ahogy mondja bólintott vidáman Peat-Smith. Jordan. a legvégén egyetlen p re akarok rábukkanni... Bár Samnek nem v udományos képzettsége. amíg megkapjuk a szü at a kérdéseinkre. A plafon alatt lév? keskeny.. hogy néz ki mondta Sam Celiának . Az id?tényez?t már jól ismerjük a tapasztalatainkból.. Ez Amerikában is így van jegyezte meg Sam. Sam megért?en bólintott. A pad egy részét a jelek sze rint íróasztalpótlékként használták. magunk készítjük el az eszközeinket. ami lehetetlenné t e a bizalmas szóváltást. egyre kevé bé ügyelt a közérthet?ségre és áttért a szakmai zsargonra. Az állattermünkben több százat ?rzünk még. Celia felfedezett közöttük néhány olyan régimódi lombikot is. egy új technika felhasználhatna egy reverz transzkriptáz enzimet aztán ha a ribonukleinsav és a DNS nem illenek össze. ?szi va. Biztos. a társkutató és az asszisztense ki-be járkáltak. aztán óvatosan így válaszolt: Folyamatos genetikai kutatással felfedezni egy agypeptidet.. és agyán vegyi összetételét összehasonlítjuk egy újszülött patkányéval. Megérintette a cet. pa tyolattiszta. amit kitûn?en dott hasznosítani. a Felding-Rothnál töltött évek alatt sok mindent tanult. hogy mely peptidek változnak. magas ab lakok is elképzelhetetlenül mocskosak voltak. És ha a szükség úgy hozza..Míg beszélgettek. hogy e falak között í t a tudomány történetének egy része. pálcás támlájú karosszék állt. Az egyetemi orokban soha nem dobunk ki semmit. hogy Celia a kiselejtezett felszerelést mustrálgatja. lényegre tör? kérdései. mert nem tudhatjuk. A padok fölött régi gáz. összefogo n. El?tte egy kemény ülésû. Csak hogy tisztában legyenek mindennel. egy hosszú hírviv? ribonukleinsav-füzér sok protein kód is tartalmazhatja.. egy fegyelmezett agyra jellemz? pontossággal . a két férfi pedig rá orodott a hokedlikre. . igaz. mire a benne alvó nagy patkány összerezzent. hogy amit itt látnak. Peat-Smith behozott két hokedlit. Látta. Nobel-díjas kutatók dolgoztak ezekben a helyiségekben és k ezeken a folyosókon.. doktor. iratokkal és kiselejtezett es zközökkel. Mrs. és így válaszolt: Hát.és elektromos vezetékek futottak. Celia összeborzadt. akkor hogyan határozná meg a hosszú távú célját? Peat-Smith elgondolkozott. d Sanger volt az egyik. Mindegy. hogy a kísérle eim nemcsak tudományos. ez utóbbiak evissza hurkolva mindenféle gyanús kinézetû és feltehet?en veszélyes csatlakozódugós toldalék . bennük körülbelül húsz patkány bûzlött egy en kett?.. Ez az id?s úr itt két és fél éves. gondoljon arra. Meg kell találni a kommunikáció kulcsát az agysejt magja és a proteineket meg peptideket t ermel? sejtgépezet között. anaszét a helyiségben. Az egyik padon drótketrecek sorakoztak. amilyeneket ? maga i znált tizenkilenc évvel korábban az egyetemi gyakorlatai során. Ahogy a fiatal tudós belemelegedett a magyarázatba. végszóra érkezett vissza a laborba. még sok patkányra. Celia elismer?en nézett a cég elnökére. A fölöttünk lév? laborban fedezte fel az inzulinmolekula aminosa v-összetételét.

amely. meg kell találnunk a genetikai úton történ? el?állítási módját. de klassziso kkal jobb körülmények között. Ez sok el?nnyel járna a maga számára. hogy neki itt vannak bizonyos jogai. E pillanatban annyi van jóváhagyva. mint Martin elárulta. Néha tényleg zavaró. hogy egyik látogató sem akarta megtörni a beállt csendet. De még mindig egész kábultnak látszott.. Sam kézfogásra nyújtotta a kezét. hogy emlékezetes. Egy másik kis csoport egy új filmet. Dr. Elnézést! vágott közbe Martin gondterhelten. Ha ez sikerül. valamennyi korosztály képvisel?i kaphatnak bel?le. gondolom. mint olyan A higgadt summázat olyan lenyûgöz? volt.. láthatóan nem tudta mire vélni a dolgot. Peat-Smith. Úgy érti. nyes figura számolt be lelkesen egy cambridge-i borkeresked? szenzációs ajánlatáról. és n em kellene itt hagynia Nagy-Britanniát. az ötórai tea idején mentek fel valamennyien Martin j avaslatára a biokémiai tanszék el?csarnokába. a test nem termeli ezt a bizonyos peptidet tovább. Muszáj magának hozzászokni? Mikor Sam nem kapott választ a kérdésére. jobb eszközökkel és több segítséggel. loknál faszékeken ültek az emberek és szokatlanul hangosan beszélgettek. hogy. Martinon látszott. amikr?l nem hajlandó valaki más ráadásul egy fiatalabb! kedvéért lemondani. a feledékenység. mint most. hogy nem é e az ajánlatom. olyan mélységesen magabiztos de mégsem het enked? . hogy jól mulat a kérdés Általában igen. De hozzá lehet szokni. történelmi pillanat részese. ami semmiben sem különbözött a rideg és lepusztult épület többi részét?l. Az az érzésem mondta Sam . megadjuk a szubvenciót. mert most tervezzük egy. valódi sault-t árul. Az egyik kis cs éppen a kijelölt parkolóhelyekr?l diskurált. Természetesen... Kérdezhetek valamit? Természetesen.. ennyi az egész? Most Samen volt a mosolygás sora. hogy ebben az épületben nincs sok lehet?sége az elmél yugodt munkára. Peat-Smith bólintott. Sokunk számára ez az egyetlen alkalom. Peat-Smith zavartan nézett rá. A teázóban. Végül Sam szólalt meg. hogy ugyanazt a munkát végezhetné. am ennyit kért. hogy az ajánlatom az: jöjjön el a idge-i egyetemt?l és dolgozzon a Felding-Rothnál. hogy a körülöttük ül?k ne hallhassák. Gratulálok és sok szerencsét! B? harminc perccel kés?bb. kitalálta válaszolta Sam . Aztán ha megtaláltunk és elkülönítettünk eg lyen peptidet. Mindig ekkora a tömeg? kérdezte Celia. Az lenne a kérdésem. de mikor ugyanezek az emberek megöregszenek. és egy id?sebb tanszéki munkatárs éppen azt fej ette indulatosan. Az ígért támogatás ennek a függvénye? . amelyben Mar lon Brando és Al Pacino játszották a f?szerepet. A Keresztapá-t elemezte. ilyen egyszerûen. ahol teát és kekszet kínáltak kis zsúrkocsikról dolgozóknak. Aztán hozzátette: Az egyetlen feltételünk csak az ilyenkor szokásos: szeretnénk rend sen tájékoztatást kapni a munka állásáról. amikor találkozhatunk a többiekkel. A másik oldalon mellettük egy szakállas.. A tudós halvány félmosollyal az arcán kérdezte: És mindezt hol? Azt már. Martin megvonta a vállát. Minden világos. tovább foly de halkabban. És néha szívesen él lük. s?t talán kiküszöbölhet? volna az agyi öregedés. és els?bbséget élvezünk minden olyan szerrel kapcs amit kifejleszt. A kistányérokat és csészéket egyensúlyozva a trió amelynek immáron mindhárom esztnevén szólította a másikat átvonult a tanszék teázójába . Celia a lehangoló környez t ellenére úgy érezte.mbereknél serkenti az emlékez?tehetséget. Ilyenkor szinte mindenki itt van. A mindenféle formájú emû. aminek lényege. Martin. A Felding-Roth gyógyszergyár elnökeként vannak bizonyos jogaim. méretû és korú tudósok kifejezetten tudománytalan témákról fecserésztek. dégeik társadalmi életének központja. Némi ügyes man?verezés és egy kis fészkel?dés eredményeként Martin Peat-Smith teremte maguknak egy üres sarkot. és így minimálisra csökkenhet az emlékez?k sség károsodása.

Én egyetemi tudós vagyok és az is akarok maradni jelentette ki Martin. Végül is egy ü része vagyunk. asárnapra. ám elhallgatott. mindent?l és mindenkit nül. hogy ? még egyszer fog találkozni Martinnal va sárnap. Nem akarok udvariatlan lenni. Nagyszerû ötlet! lelkesedett Celia. ha bemutathatnám magának a városunkat. Celia. és azt mondta Martinnak: Cambridge valóban gyönyörû város. Kérnek még teát? Köszönöm.. id?r?l id?re. Magának is. Martin PeatSmith lett volna z intézet legalkalmasabb igazgatójelöltje. Odakint. és messze ? a legjobb azok közül.. Akkor miért nem látogat el ide még egyszer egy napra? Csak felül a vonatra. Nagyon örültem nyújtotta a kezét Sam. Pontosan. Nem aka rom részletesen felsorolni az indokaimat. hogy én választhatom meg a kutatási témámat. mikor maguk mögött hagyták a várost és rátértek a 0-es útra. Én a részemr?l ennél óhajtok maradni. hogy meggy?z?désük szerint Dr. a Tennis Court utcában a bérelt Jaguar mellett állva Martin azt mondt a Samnek: Köszönök mindent. Bárcsak többet láthattam bel?le. de korántsem olyan kaliberû egyik sem. várjon csak! rikkantotta Martin. üzleti szempontoktól függetlenül. Egy pillanatra már egészen rosszul éreztem magamat. beleértve az állásajánlatot. kezdte Sam. A visszaúton Celia és Sam szótlanul. Köszönöm. Sam rosszkedvûen bólintott. de azt hiszem. gondolataikba merülve ültek a Jaguarban. valóban lennének ilyenek. és grimaszt vágott ett?l az épülett?l eltekintve gyönyörû hely. ?k megbeszéltek egy tíz nappal kés?bbi találkozót. ugye így van? Hát igen ismerte be Sam . Biztos. Itt a tiszta tudományt mûv eljük. Celia. hogy hajthatatlan. hogy megnézzék a várost. Hallotta. A hangulatukra egyértelm bélyegét a kiábrándultság amiatt. akikkel eddig itt találkoztam. id?t takarítha tunk meg. ugyanakkor Sam egészen biztos volt abban. Ám kedés bármennyire is szükséges volt mégsem nyújtott kielégülést. Ezalatt azt értem. Mikor Celia emlékeztette Samet. Mialatt Sam beindította az autót. Egészen kiemelked? ember. déli irányba. Celi a csak akkor szólalt meg egészen csendesen. amiket figyelembe kell venni. Ez a szabadsága nálunk is megmaradna. hog y Martin semmi körülmények között nem hajlandó az egyetem világát az iparéval felcserélni.Egyáltalán nem válaszolta Sam. . Meddig maradnak Nagy-Britanniában? Celia elgondolkozott. Erre a szavamat adom. De én Cambridge-b dok. 10 A cambridge-i látogatást követ? napok mozgalmasan teltek Sam és Celia számára. Mondj a meg ?szintén. Indulásra készen felálltak. Hé. Ugye ?t akarja? ?t választaná a kutatóintézetünk igazgatójának? Hát persze válaszolta Sam fojtott. ami nézett hátra. hogy lennének üzleti szempontok. És ami a döntését illeti. nem fogjuk tudni megszerezni! Egyetemi kutató és az is akar mar adni. zerintem zseni. nem mondta Celia. mikor Mar tin elkezdte rázni a fejét. Hát körülbelül két hetet. csalódott hangon. sajnálom ugyan. A szubvenció már a magáé. Halljuk szólt közbe Celia. kisfiús mosoly. ha már most megmondok valamit. a har low-i Felding-Roth kutatóintézet alapításának konkrét feladatai teljesen lekötötték ?ket. Beültek a kocsiba. Itt viszont nincsenek üzleti megfontolások. Látni való. Sajnos már mindenkit ?hozzá mérek. mint Peat-Sm ith. a tudás gyarapításán dolgozunk. Bold og lennék. De a ku tya mindenit. A férfi arcát megin a széles. de az egyik a szabadság. A cambridge-i utazásukat követ? héten Sam kijelentette: Újabb jelöltekkel találkoztam. Sam is megrázta a fejét. amit mondott. Most voltam itt el?ször. Celia letekerte az ablakot.

hogy nagy összegr?l lenne szó a mostani fiz z viszonyítva. ak ek meggy?z?désük. hogy mi is csak két bunkó amcsi vagyunk. hogy ilyen nagy volna a különbség. Mondd tovább kérte Celia. egy nappal a cambridge-i út a el?tt Celia felhívta Andrew-t és a gyerekeket. meg hogy mennyire rosszul érezné magát ilyen körülmények közöt Igen. És ha felve pénz témája vagy bármi más . Celia halkan füttyentett. Maga nem tudta. Na de Sam ellenkezett Celia . A közel egy hónapos nagy-britanniai tar tózkodása alatt hetente legalább kétszer beszélt a családjával. tudom. hogy kicsit féltékeny vagyok. Celia. Celia szinte érezte. De ha a magánvéleményemre kíváncsi. mikor Martin az üzleti megfontol vagyis kényszerekr?l beszélt.Persze. mert én az ipart képviselem. Celia elnevette magát. bevallom. Most. A férfi folytatta: Abból. mondjuk huszonöt-harmincezer dollárt. hogy mik lehetnek ezek a körülmények. végül is mekkora az összeg? Sam elgondolkozott. Elkötelezett. nyilvánvaló. tegyen csak meg mindent. akkor bizalmasan megsúgom. Aztán figyelmeztette Celiát: Bármit mondhat neki a cél érdekében. És ennyiben is maradunk. S?t a legtöbben sze retjük hallani. ez körülbelül ha ezdetnek négy. plusz ju tások. milyen érzékenyek tudnak lenni ezek az egyetemi tudósfélék. hogy másnap találkozik Martinnal. Értesüléseim szerint Martin évi kétezer-négyszáz font körül keres. hanem beszámolt Andrew-nak Dr. de nem vagyok optimista. Talán bizonyos kö között van esélyünk. A legtöbb dologban egyetértek magával mondta Celia. Szigorúan üzleti kapcsolatról van szó. tépel?dött is kés?bb mi a. hogy alig egy hét marad hazautazásig. csak a pénzr?l ne beszéljen már úgy értem. mikor maga erre azt mondta. De ha maga szóba hozza és azt az érzetet kelti benne. hogy milyen sok pénzt ér a tudása. mert ez esetben nem a pénz a lényeg. hogy ki fogja kérni más véleményét is. hogy mek tést kapna. Azt is megmon dta a férjének. hogy így gondol kozzam. Szombaton. de nem mindenben. hogy a világon minden megvásárolható dollárért. hogy tudok holnapi programodról. . Nem volt valami szerencsés beszélgetés. De azt is hallottam. És még ennek tudatában is az egyet emet választják. Ha túlkompli kálod a dolgot és túl akarsz járni az eszén. Neked mi a véleményed? kérdezte Andrew. Légy önmagad. mit akar. Drága Andrew sóhajtotta Celia. akkor ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! Már csak kíváncsiságból érdekl?dött Celia . ?t is meg otthon a szeretteit is eltöltötte a várakozás izgalma. hogy Peat-Smith egyenes ember. hogy azt hisszük. hogy Martin meggondolja magát. hogy légy te is ugyanilyen vele. ahogy a férje a h allottakat emészti. De s iképp sem akarom. de egy egyetemi kutató tudja. a csalódásról. és abban a légkörben nagyobb a kutatás tisztasága . hallottam válaszolta Celia. Anélkül is tudja. hogy igen válaszolta Celia. ha Martin elfogadta volna az ajánlatunkat. a hátulról jöv? módszer nem a te stílusod. Egy pillanatig mindketten hallgattak. ha átjönne hozzánk. hogy ott nagyobb az intellektuális szabadság. Végül Andrew megszólalt: Samnek részben igaza van. Nem tudtam. Celia ezúttal nemcsak családi témákról beszélt. aztán hozzátette: Most. még ha nem is áll szándékunkban elfogadni a felajánlott pénzt. amit okozott. Nagyon is. ha tudatják vele. ha tározott fiatalemberrel van dolgunk. akkor ráfázhatsz és beleeshetsz a saját magad ás mbe. ezt világosan érezte. mert úgy gondolják. meg lehet ?t vásárolni. Szerinted meggondolhatja magát? Valami hatodik érzékem azt súgja. Ez esetben pedig azt tanácsolom. hogy nincsenek különösebben er?s kényszerek. Különben is. De ebben most nem. amit elmondtál. és ha ahogy maga gon dolja van még valami halvány esély arra. Igen. akkor az lesz a véleménye. hogy a holnapi nap rosszul süljön el. Maga is hallotta. aki tudja. Tapasztalatom szerint azért senk i nem sért?dik meg. és az a feladatom. de nem az elején. csak éppen fogalmam sincsen. h dennek rögtön a lényegét ragadja meg. Ce lia. és a Sammel folytatott beszélgetésr?l is. hogy Martinnak talán m s igaza van. Tisztelte Andrew bölcsességét és azt a tulajdonságát. Higgyen nekem. Peat-S ithr?l. semmi fontosat tréfálkozott Andrew.vagy ötszörösét fizetnénk neki. ak kor mindenképpen szóba kellett volna hozni a fizetést. akkor beszélj róla nyugodtan. Mit csinálnék én nélküled? Remélem. Ezt azért mondtam. Elhatározta.

lenyûgözve mondta: Ennél csodálatosabbat el sem lehet képzelni! King's College Chapel szólalt meg mellette csendesen Martin. Magas sarkú fehér szandál és széles karimájú fehér szalmakalap egészítette ki az öl gyüttest múlt héten vette a londoni West Enden. A legnemesebb látvány egész Cambridge-ben. hogy betegyen egy nyári ruhát. Maga is nagyon csinos. hogy kire hallgasson: Samre vagy Andrew-ra. Ez annyit jelentett. és elhatározta. Celia belékarolt. nagyon örülök. és egy ösvényen a Cam folyó fölött átível? King's Bridge felé indu nál Celia megállt. eszébe sem jutott. és kacsintott egyet kisfiús szemével. és hamar eltelt az id?. Tengerészkék zakót vise t. A szállodájától taxival ment a Liverpool Street Stationre. A mostani találkozása Martinnal bár lényegében magánjellegû fontos lehet a Felding-Roth és saját maga számára is. Emellett döntöttem. Martin elnevette magát. vidám mosollyal várta Celiát A negyvenegy éves Celia tudta. hogy kicsit körbeautó-kázhatnánk . erre a komor. Hová megyünk? Itt állok nem messze a kocsimmal. aztán így válaszolt: Igen. Mostanában kezdett a haja itt-ott ?szülni. és hevesen megrázt a: Halló! Csodálatosan néz ki. a teste karcsú és rugalmas maradt. A férfinak gy pillanatra elakadt a szava. tényleg ez bólintott Celia. Arra gondoltam. De aztán megtaláltam a sze ezt a régi szerelést. Martin Peat-Smith széles.Eljött a vasárnap. Elvihetem a szüleimhez a városnézésünk után. mert ez kényelmes . hogy csinos. Igen. Mikor a vonat lépcs?jér?l a peronra lépett. és hátrahajtotta a fejét a puha támlára. Éspedig? Szeretnék találkozni az édesanyjával. elindultak és végiggurultak a régi város utcáin. Van esetleg valami egyéb kívánsága? A n? habozott. Bezárták a kocsit. Martin meglepve nézett rá. s aztán a Queens' Roadon álltak le. Innen gyalog megyünk tovább közölte Martin. Mikor a vonat lassított. hogy öltöny lesz rajtam mondta. az egyetem háta mögött. fehér vászonnadrágot és nyitott nyakú inget. lenne valami. ami ma sem hagyta cserben a víkendez?ket. Mint például tegnap este. Puha barna haj a rövidre volt nyírva. ho és negyed órás utat a gondolatai rendezésére fogja felhasználni. Ha tényleg ez a kívánsága. észrevette Martin csodálatát. kellemes arca l ebarnult és pirospozsgás volt az utóbbi hetek sok szabadban töltött órájának eredményeként és lanul kegyes brit nyárnak köszönhet?en. És kicsit távolabbra ott állt a n . alatta csipk oknyával. hogy eljött. utána pedig piknikelnénk! Ez fantasztikusan hangzik. ahol hétf?t?l péntekig elviselhetetlen a tö nban valamivel csendesebb a forgalom. de néha bemo sta barnára. aztán megnéznénk néhány egyetemi épületet. ma jd beérkezett a cambridge-i állomásra. Közvetlenül el?ttük árnyas fák és méregzöld pázsit. hogy nem ült sok utas a szerelvényen. ami már évek óta nem volt rajtam. Martin egy meghatározhatatlan korú Mini mellett állt meg a parkolóban. Kezével árnyékolva a szemét a ragyogó napsütés el?l. Ez nem zavarta különösebben. Tapasztalta is. és még egyszer utoljára e azon. aztán megragadta Celia kinyújtott kezét. Celia egyedül ült az egyik kora reggeli cambridge-i vonat els? osztályú nemdohányzó fülkéjében. Elernyesztette magát. Nyáriasan öltözött fel reggel. öntöttvasból téglából épült Viktória korabeli vasútállomásra. Eszébe jutot igyelmeztetése: Ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! A zakatolás álomba ringatta. Azt ígértem magának. zöld-fehér mintás pamutvoál ruhát viselt. mert mikor otthon New Jerseyben összecso magolta a b?röndjét. Miután beprés el?dtek. és Celia örült a magánynak. Gondolatban végigpörgette az elmúlt két hét eseményeit. Ahogy kisétáltak az állomásról. magas arccsontú.

Celia meglepetten látta. Voltak tudósok. Coe Fen. a fiad vagyok. Nem tudtam. Nem maradunk sokáig. csakúgy. apró el?szobában elkiáltotta magát Papa! Én vagyok az. ennyi elég is volt. és vendéget is hoztam! Csoszogás hallatszott bentr?l. közönséges. Nem tudom. szégyenl?s mosoly öntötte el az arcát. kinyílt egy ajtó. M a túránkon. Mikor bementek a szerény. s Celia végérvényesen Cambridg Szinte minden névre emlékezett. er?s tájszólással. Mrs. Martin a ház el?tt par kolt le és a kulcsával kinyitotta az ajtót. mint Martinét. A lista kimeríthetetlennek látszott. Lammas Land. hogy mit ker esünk ott. Tartsunk meg néhány látványosságot legközelebbre. Henrik kezdte építtetni azt. még mindig találkozni akarok velük mondta Celia. de a kicsit délebbre lév ? Peterhouse még régebbi. Még mindig találkozni akar a szüleimmel? Figyelmeztetnem kell. Ahogy közelebb jött. hogy ez a n? valamikor igen szép lehetett. 1441-ben VI. kissé zûrzavaros bútorzatú nappaliba. Nem sokkal kés?bb. koránál fogva jóval r és bemutatkozáskor ugyanaz a hirtelen. Queen's Newnham. Mióta bejöttek a szobába. Mid summer Common. A félhomályos. Szóval: az egyetemünk több szá s. Celia arra gondolt. Jó napot. hanem magukkal vitték ennek a helynek a s zellemét mondta a férfi. hol. mint a b etegnek. aminek a ha lvány nyomait még most is látni vélte. hogy gyüs z mama. Igen. mikor kimerülten belerogytak a Minibe. elen elkomorult. a családtagoknak nehezebb. Ez a hölgy pedig Celia J rdan. hogy a z anyám egyikünkr?l sem fogja tudni. A kápolnát két oldalról közrefogó sápadt színû egyetemi téglaépületek t kölcsönöztek a gyönyörû építménynek. teraszos ház a Kite nevû negyedben állt. robusztus támpilléreivel és büszke csúcsaival a pompázatos íves tet? és tt üvegablakok fölött. mint Martin ismeretei. Míg Martin apja kicsoszogott az apró konyhába. mint a fiának és hasonlóan markáns. Celia ösztönösen. de láthatóan nem ismerte fel Martint. akik nem maradtak. aztán Martinhoz fordult. Hálás vagyok. papa nyugtatta meg Martin. Gyakran van így. mennyire hasonlít egymásra apa és fia. minden hasonlóság megszûnt. gondolkodás nélkül megjegyezte: Hogy hagyhatja el bárki is ezt a helyet. ha tényleg ide tartozik? Sokan nem is tudták itt hagyni válaszolta Martin. A kicsi. és egy kopott szvettert meg b? kordbársony nadrágot visel? id?s férfi jelent meg. Nagyon örvendek mondta Cellának. Ott kezd?dött 1284-ben a cambridge-i tudománykeresés . Köszönöm. milyen hatással lesz magára. amit maga el?tt lát. Trinity. szívesen elfogadnék egy jó teát felelte Celia a szíves invitálásra. Martin kijelentette: Azt hiszem. Hadd játsszam el az idegenvezet?t kezdte Martin. Martin mondta a férfi gyengéden. fiam. amit csak Martin felsorolt: Jesus Green. Parker's Piece. csibészes mosolyra húzódott a szája. Peat-Smith meg kérdezte Celiától: Kér egy hörpentést? Apám egy csésze teára gondol fordította le Martin a kérdést Celiának. egyszerû. sak azt tudnám. Amerikából jött. A fia csókjára halványan elmosolyodott. meg s Martin átölelte és gyengéden megcsókolta. További két órán át járták a várost gyalog és autóval. kellemetlen beszélt. Nagy tudósok éltek és dolgozt Cambridge-ben a halálukig. hogy ellátogathattam oz. Anyám. Az egyikük az Emmanuel College-ban végzett és John Harvardnak hí Van is valahol egy ilyen nevû egyetem. Tetszik neki a mi kis városunk. És sokunknak a fiataloknak és az él?knek hasonló terveink vann k. Csak mostan öltöztettem f? anyádat. . és a primitíven megfogalmazott mondatok alacsony iskolázottságró odtak. szögletes állú arca igaz.sok apró tornyával. g ruhát viselt. Az id?sebb Peat-Smithnek ugyanolyan zömök term ete volt. Éles. Az ismer?s. bézs színû. aki egy virágmintás huzatú öblös fotelban üldögélt. Peat-Smith köszöntötte Celia. hogy kicsoda. és azt sem tudja majd. amint az öreg kinyitotta a száját. Mr. és Celiához fordult: Az Alzhei mer-kór nagyon megviseli az apámat. Megmutattam neki Cambridge-t. A haja takarosán volt fésülve. Martin odatérdelt a szürke hajú asszo ny mellé. Nem valami jól van máma. egyszerû.

kis k és tejesköcsög. hogy hamarosan választ kapunk a kérdéseinkre vagy én. vagy valaki más. Minden tudósnak ez az álma. Ám Martin rögtön kiábrándította Celiát: Sajnos. szemb liával. rajta teáskanna. akik mellett ?k elegánsan elsiklottak. ahol piknikelni szándékoztak. hogy jó fiunk lett. Mikor letette a tálcát az asztalra. Igen válaszolta Martin. erre emlékszem a My Fair Lady-b?l jegyezte meg Celia.. hogy. De maga szeretne az els? lenni. De mivel az a nyámról van szó. ami sokakon kifogott. Tudja. lapos fenekû vízi jármûvel a folyón felfelé. Nem. g Celia. és talán nem is kéne eznem. Teljesen mindegy. Régente sokat vitáztunk nagy hangon bólogatott Martin apja. Martin a kis cambridge-i kiköt?ben bérelte a ladikot. egy halott agysejtet már semmi ne m tud feltámasztani. Kicsit habozott. De nagyon feltûn? a különbség maga meg az apja között. eteti és kellemetlenebb feladatokat is elvégez. aztán Celiáho fordult: Köll tej a teába? Igen. Hát persze. mire gondol vágott közbe Martin. Tudom. hogy mire jut a kutatás. ahhoz semmi közöm mondta Celia . Ezek szerint lehetséges kötötte Celia az ebet a karóhoz . Bemard Shaw ezt a Pygmalion-ban anyanyelvünk sárba tiprásának nevezte. Most viszont olyan közel állunk egymáshoz. Hogy lehet ez? Ezért is az anyámnak tartozom hálával. és belátható id?n belül felfedez valami fontosat. a felismerésnek újból azzal a szívfájdítóan h jelével. és a hosszú rudat a folyó sekély medrébe nyomva ellökte a csónakot. Martin mindenhez ért. Vót id? folytatta az öregember .A szürke hajú asszony szeme megmozdult. Ez mindig megtörténhet a tudományban. Úgy látszik. Körülbelül két óra telt el a közös teázás óta. De pillantott az anyjára minden fontosabb. már nincs mit tenni. és hát úgy alakult. hogyan küszködnek a többi csónakosok. Tényleg tud közben beszélgetni velem? kérdezte Celia a kényelmes. ászt nem is dogozik rosszul. hogy odaát az egyete n is megbecsüli magát. Ugyan miért ne? kérdezte Martin. neki is ilyen stílusa volt. Nem mondta Celia . Bezony. Nagy-Britanniában a beszédmód mindig korlátot . Fizeti a lakást m g minden mást is. még ennek a faramuci csónaktoló rúdnak a kezeléséhez is. és hozzátette: És hát hallom. hogy gyûjjék velem tisztességgel dó ni. Mr. Martin átkarolta. hogy az Alzheimer-kór okára fény derüljön. Már a beszédmodoruk is. mikó nem nagyon tetszettek nekem azok az ösztön amikér Martin meg az anyja úgy odavótak. Celia látta. Emberi tulajdonság. mint két igaz barát. akkor van val mi esély arra. Ugye.. Határozott választ adott: A nulla. Amit most kérdezni fogok. aki ott állt a csónak végében. akik még nem juto ttak ebbe a stádiumba. puha ülésr?l. Olyanokon. megfésüli a haját. Felállt és szomorúan nézett le az anyjára. Megértem magát válaszolta Celia. Maga viszont e gészen más. biztos ebben? Abban vagyok biztos. egyáltalán nem dolgozik rosszul. aztán megkérdezte: Gondolja. Teljesen megszûnt az emlékezötehetsége. csészék. De oszt mégis az anyja gy?zött. volt id?. Nincsenek illúzióim. Celia. és lassan megindu a nehézkes. kérek szépen. Miel?tt az anyám elfelejtette volna a beszédet. el kell mondanom v lamit magának ezzel az országgal kapcsolatban. Én azt akartam.. és most sak a nyelvtani részre gondolok. Hogy segítsek rajta? ment elébe a kérdésnek Martin. y ha jól halad a kutatásával. Martinra pillantott. Igen.. nem vagyok hajlandó tudomásul venni és újra meg újra megpróbálom az emlékeze dolgokat. De miel?tt elmagyaráznám. Peat-Smith visszaérkezett a konyhából egy tálcával. A papa mindent megtesz anyámért: öltözteti. Martin megvonta a vállát. csak másokon fogunk tudni segíteni valamikor a közeljöv?ben. hogy nem maga lesz az ls?. vetk?zteti. mikor én meg az apám n em voltunk valami jó viszonyban. és most a körülbelül öt kilomét yire délre lév? Grantchesterbe igyekeztek vele.

megbocsátja nekem ezt a bûnt. vett egy rádiót. Szeretném. Olyan szép. Mikor a kávéjukat kezdték szürcsölni. Ebben az id?ben voltak azok az összetûzések. úgyhogy rajta. megjegy ezte: Igaza is lett. a rúdra koncentrált. Rövid hallgatás után Martin megszólalt: Ha nem tévedek. hogy magáról beszélek. Egyszerûen nem értette. Jó étvággyal falatoztak. két oka is volna.. friss zöld salátát. hogy tudom. Az anyám felismerte ezt a korlátot. mit lehet elérni az ambícióval és velem. hogy az apám egy kis leveg?höz jusson. És akárki a kármit mond. mikor hirtelen eszébe jutott ndrew tanácsa. Nem tölthettem volna ennél kellemese n. ki hova tartozik. Celia megszólalt: Ez volt az utolsó hétvégém a hazautazás el?tt. Hát persze válaszolta Celia. A maga élete a maga döntése nyugtatta meg Celia.. amit értem tett. a tudósok között is? Ott is. megvonta a vállát. és közben igyekezett összes zedni a gondolatait. ket dús lombú fák szegélyeztek. de neked még nem. Úgyhogy mikor egészen kicsi voltam. S?t talán csak ott igazán. Kiderítette például. egy fûzfa alá. Ahogy Celia Martin kellemes. De ez csak az egyik a sok jóból. mintha Camelotban volnán k. c sak az anyám értette. hogy hallgassam a BBC bemondóit. Tudja jól. De ugye maga nem haragszik ezért az apjára? Martin megrázta a fejét. persze. és így válaszolt: Nem. míg utána nem jártam. utánozzad ezeket az embereket. s err?l lehetett felismerni. azt hiszem. ahogy a verset idézte: Szívvel végezd a dolgodat. hogy milyen ösztöndíj-lehe vannak. hogy maga fedezi csaknem az összes költségüket. Egy id? múlva Celia megszólalt: Az apja említette. Miért nem? Sam Hawthorne-nal megtaláltuk a Felding-Roth kutatóintézet ideális igazgatóját. ami azt illeti. hogy az édesanyja nagyravágyó? Szerinte k?faragó kellett volna hogy legyek. Apám szentül hitt annak a versikének az igazában. A kosárból t egy üveg bor finom Chablis és egy termosz forró kávé is. most rólam beszél. de neki nem kell az állás. Áldjad kenyéradó urad. Mit szólna hozzá. Amit tudok. Például heti két alkalomra fizetek egy lón?t. Hirtelen elhallgatott. Remélem. Talán most már maga is érti. kulturált és természetes hangját hallgatta. de. ha a n?vér gyakrabban menne hozzáju k. lent nekem olyan sokat az édesanyám. és szakért? módon a füves part mellé ko ta a ladikot. Sikeres útjuk volt? Már éppen valami banális választ akart adni a kérdésre. és addig nem hagyott nyugton. Melton Mowbray vagdalt d isznóhúst. Nekem meg apádnak mán kés?. amit Dickens írt. hogy. Azt hitte. Folytassa. ez még ma is így van. és órákra odaültetett mellé. ha most jobban belegondolok. én sem. És most. Nincs mit megbocsátani. én is ugyanígy látom. hogy az iskolában mi érdekel leginkább.jelentett az osztályok között. így haladtak tovább a folyón felfelé a zöld partok között. Martin elmosolyodott. És õhozzá képest mindenki másodrendû. Martin egy pillanatra abbahagyta. Elégedetten elhallgattak. Martin egy fedeles fonott kosárból f?tt garnélarákokat. Az egyetemen. mit ád a nap. Celia sóhajtotta a férfi.. Azt mondta: Te is így széni. Érd be azzal. ha itt piknikelnénk? Egészen idilli mondta Celia elragadtatva. nem sokkal ezel?tt azt mondta. a mondatot félbehagyta. Mindig a helyeden maradj. szeretné els?nek megtalálni a választ az .. Miféle két okról van szó? Szóval. aztán kinyomozta. amir?l az apám beszélt. epret és sárga devonshire-i tejszínt varázsolt el?. megteszek bólintott Martin. mint ?. Csak é n. Igen.

és egy harmadikról Új-Zélandon.. De két okot tt. ha ötször ekkora területe lenne. meg a y mennyire szívemen viselem a sorsukat. hogy a férfi teljesen elkábult attól. Egyenesen fogok beszélni. hogy találkozott a szüleimmel.. és még mindig tátva volt a szája. igazán sajnálom.. hogy mások megel?zi Martin kényelmesen hátrad?lt a ladikban Celiával szemben. és magával hozná a kutatási témáját. Mi a másik? Celia habozott. gondolta. Az ördög vigye el magát. Nem mondta a férfi. ahol. nagyon is érdekel. gyorsítaná a munkáját. akkorát. Körülnézett. hogy nemcsak a választ találná meg. és hát valamennyiün yanaz a célja. Lehetetlenség megítélni. Rendben mondta Celia. Ez már nem a meghitt hétvége. ami t eddig sikerült elérnie? De ekkor megint eszébe jutott Andrew tanácsa. mint valami huszadik századi Éva. véleményem szerint nem jönne rosszul magának a magasabb fizetés. Tudok egy kutatóról az NSZK-ban. Hát akkor nem segítené. akkor nagy valószínûséggel évi tizenkétezer usz rendszeres juttatásokat. Tegyük el. Ezeket most komolyan mondta?! Ötszáz négyzetméter és húsz asszisztens? Az ördögbe! Hát persze hogy komolyan mondtam. És ne lö ekem itt a süket dumát a magamfajta szentekr?l. Mi lesz. Mind els? osztályú szakemberek. mi mindent lehet pénzzel elérni. A másik kett?r?l nem tudom. Az alma nincs megmérgezve jegyezte meg Celia csendesen . amit az imént megtudott. De nem ezekre a dolgokra sóvárog maga is? Megfejteni az Alzheimer-kórt! Megtalálni azt a bi . Hagyja abba! Martin felült. Végül is. Többen kutatják ugyanezt a témát. Ez nevetséges! csattant fel az asszony.. de lehet. Mondja vagy ne mondja? Érezte. egy másikról Fra rszágban. De hogynem érdekel.Alzheimer-kórral és az agy öregedésével kapcsolatos kérdésekre. Akaratlanul is élesebbé vált a hangja. és gyilkos tekintettel néze t Celiára. Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg az vagyok? Most Celián volt a meglep?dés sora. de maga l nne az els?? Celia hirtelen megérezte. amiben maga is részt vesz állapította meg Celia. elvállalná az int igazgatását. és ha igen. aki jól végzi a munkáját. Celia! Tudom. és amit itt most el?adott nekem. hogy amit mondott. hogy tényleg az vagyok. minden szépítgetés nélkül a . Itt már két akarat és intellektus pása zajlott. és kígyót sem látok itt csónakban. kor biztos. De ez megszokott dolog a tudományos életben. Azok közül.. és elhatározta. és az is vil y szívesen tenne még többet. Igen válaszolta a férfi nyomatékkal. van olyan. ndenen keresztülgázol. megpróbálja kihasználni. akinek jobbak a kutatási körülményei? A férfi elgondolkozott. hogy ? is ugyanilyen kemény lesz. a csodálatos és ártatlan kirándulás volt. mert tudom.. Egyszóval versenyfutás folyik. És tegyük fel azt is. az észbontó. gyógyszeriparia k ilyen viccel?d?s alakok vagyunk? tette hozzá türelmetlenül. amit akar. Ráadásul a Paradicsomban. Nézze. hogy a hangulat kettejük között megváltozott. csak hogy elérje. Talán a németnek jobbak. rsenyfutás az id?vel. Megpróbál e gem aláaknázni. Mindezt kihasználva tálcán kínálja nekem az aranyalmá . Mit akarok kihasználni? Például azt. és ugyanazon a nyomon indultunk el. Így van. hogy mi. s?t elhelyezhetné az édesa nyját egy olyan helyen. ezt én tanúsíthatom. ezért jöttem Nagy-Britanniába és ma ide. az összehajtogatott za kóját tette a feje alá párnának. Nem gondolom. Cambridge-be is. hogy a magához hasonló elkötelezett kutatókat n motiválja a pénz. Hogy látta az életkörülményeiket. Martin elámulva nézett rá. akkor mennyivel. ha. Magának most mekkora a laborterülete? Összesen számolgatta magában Martin nincs száz négyzetméter. elcsábítani. hogy mennyit tesz értük. Martin vadul félbeszakította: Maga egyáltalán nem sajnál semmit! Maga üzletasszony. De ha a Felding-Rothnak dolgozna. Továbbá miután találkoztam a szüleivel és tudom. plu kezésére állna minden szükséges eszköz. és nem megvásárolhatók. hogy nemcsak hetente kétszer mehetne az az ápolón?. roh jól. ha a következ? mondatával tönkretesz mindent. hogy ez körülbelül ötszöröse a mostani jö mének. az mind igaz. plusz körülbelül húsz asszisztens a mostani két-három nem adna ez nagy lökést a kutatásnak. Jó okom van azt hinni. és ezt azért bocsátom el?re. De olyan üzletasszony. hogy el?bbre t art-e valaki a másiknál. Gondolja. akiket említett. mint akit kígyó mart meg. akiket nem érdekel az anyagi oldal. aki semmilyen akadály el?tt nem hátrál meg. érzéketlen amerikai módjára. hogy.

egyáltalán nincs ok optimizm sra. Érzéketlen amerikai létére ahogy maga n e magát szuperjó munkát végez. Most érkezett pár perce. Akkor hát mi a fontos? Nem Martin személyes érzelmei. Martin kora este tette ki Celiát a cambridge-i vasútállomásnál és hivataloskodva. f?leg az ?rá vonatkozó részek et. minden nagy fánál megállt. MARTIN. hogy talán valóban az. hogy k?keménynek kell le nni üzleti ügyekben. Minél többet gondolkozott rajta. Aztán hirtelen táncolni ke zdtek a betûk a szeme el?tt. van itt még egy. amint valaki a kutató tudósokról beszélt: Az életüknek oly nagy részét töltik t . hogy Martin még ma. Jordan. melynek végéb?l komora n nézett Celiára. Tényleg nem tudom a választ. hogy maga alaposan felkavart e ngem mondta az asszonynak.zonyos agypeptidet! Tudományos dics?séget szerezni! Ez mind hamisság? Nem válaszolta Martin határozottan. Kicsit savanyúan elmo olyodott. Csak azt tudom. ÍGY AZ ÉRZÉKETLEN AMERIKAIAKNAK IS. Celia azon tûn?dött. AKIK A TELI ZSÁKJUKKAL JÁR JÁK A HATÁRT. Aztán kijavította magát: Nem talán . Ideje indulnunk. hogy oda jusso . Lényegében azt jelenti. Celia. A Berkeley halljában egyenruhás portás köszöntötte: Jó estét. Remélem. ho gy maga tudni fogja. ahol most ? van? Hát persze! Aztán arra gondolt. ki ssé feszélyezetten búcsúztak el egymástól. hadd sodródjon a csónak. és gondolatban hozzátette: ahogy vesszük. Hallgatagon haladtak lefelé a folyón. Celia elvette a kis paksamétát. kiharcolni mindent. ha a könyörtelenség az üzleti élet ve ejárója? Talán azért. Én magam jegyeztem le az üzenetét. és azt szeretné. hogy vajon nem l?tt-e túl a célon. aztán úgy látta. Mrs. Felállt és a rúd után nyúlt. S?t. De aztán rögtön így kezdett érvelni magában: hát nem volt némi könyörtelenség elker z elkerülhetetlenül szükséges els?sorban egy n? számára a karrierhez. Egy úr tel efonált. és kicsit tompábbá kell válni a mások érdekeivel sze mben. ahhoz. Ami ezt az eredményt illeti sóhajtott magában Celia . hogy ez a könyörtelenség nem egyenl? vagy legalábbis nem kell. amit fontosnak tart az ember. iztosan . mint a férfi. Vajon így érez? Celia ezen röviden eltûn?dött. Az igazat megvallva. mir?l van szó. ha ? is ugyanúgy ér ta. és úgy döntött. majdnem biztos. Az biztos. hogy a ma délutáni összec ez nemigen valószínû. hogy egyéb dolgokra szinte alig marad idejük. Akkor miért zavarja ennyire Martin megjegyzése. még csak nem is Celia érzései. igen válaszolta. Valóban így van? A válasz igen. mint idefelé. Taxival ment a Berkeley Hotelba. Komor hangulatban érkezett a hotelba. mert kedveli és tiszteli a férfit. hanem a mai nap eredménye. Kellemes napja volt? Köszönöm. akkor kénytelen lesz még az eddig ieknél is keményebb és könyörtelenebb lenni. A portás hátat fordított. és éjszaka fél tizenkett? után futott csak be a londoni King's Cr ssra. és bizonyos szempontból örökre gyerekek mara dnak. Els?sorban Martin vádján üt?dött meg: Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg könyörtelen vol a lelke legmélyén arra gondolt. Mrs. unottan pillantott a papirszeletkére. . hogy ? ma ga sokkal inkább e világi. A kiköt?höz közele Martin kivette a vízb?l a rudat. harminckét éves korában is bizonyos fokig gyerekes. hogy Sam szavaival élve elpuskázta ezt az e sélyt egy ostobaság miatt . és hagyta. Már éppen indult volna a lifthez. meg kell tudni hozni a kellemetlen. Nem sokat értettem bel?le. hogy ez alól Martin sem kivétel. Az üzenet ugyanis így szólt: MINDENNEK ELJÖN A MAGA IDEJE. Celia egy szörnyûségesen lassú vonatot fogott ki. KÖSZÖNÖM. mit válaszoljak. Celia fáradtan. hogy majd fent a szobájáb a ?ket. hogy egyenl? legyen a becstelenséggel. szigorú döntéseket is. AZ AJÁNLATOT ELFOGADOM. Celia egysz er hallotta. Celia tisztában volt azzal. hogy leakassza Celia szobakulcsát és átadja a nap folyamán zegyûlt üzeneteket. Persze hogy nem az. Nem tudom. annál inkább bánta a mai szerepl nnál jobban nyomasztották a nap emlékei. ha a jöv?ben több felel?sség nehezedik majd rá. várjon. de ? azt mondta. mikor a portás újból megszólalt: Ja igen. hogy magát jól fizetik. De végül is számít-e egyáltalán Martin ?róla alkotott véleménye? A válasz: nem! Ennek oka. és Martin jóval vadabbul lökdöste a csónakot a dal. ahova pár perccel éjfél el?tt érkezett meg. Celia majdnem egész úton a nap eseményeit boncolgatta. Jordan.

Andrew találkoz ott Martinnal. És nem volt Andrew-ja sem. Mikor Sam meghallotta a Martin Peat-Smithszel kapcsolatos újságot. Marti értékes kutató ahhoz. és hogy ez befolyásolta leginkább a tudós döntését. amire a portás rosszallóan megcsóválta a fejét. éles csataüvöltés verte fel a Berkeley méltóságteljes. 11 Celia vasárnapi cambridge-i kirándulása el?tt néhány nappal Sam és Lilian Hawthorne elutaztak Nagy-Britanniából egy rövid párizsi városnézésre és onnan repültek szombaton New Yo így Celia csak londoni id? szerint hétf? délután fél négykor tudta elérni telefonon Samet a elding-Roth New Jersey-i központjában. Imádom Londont. Montayne-nek hívják. Azt g azt szeretném. és mindez nagyon jól hangzik. de teljesen el vagyok képedve! Celia. Mellékesen jegy . Sam témát váltott. Egyetértek helyeselt Celia . hogy mindezért megkaptam t?le a könyörtelen jelz?t. A múlt héten Párizsban megvettem egy új fra yszer amerikai jogát a Felding-Rothnak. de nagyon biztatónak tûnik. és arra. Ne is tör?djön vele! Végül a kívánt célt elérte. A vonal túlsó végén Sam felnyögött. akivel megoszthatja az életét. máskor meg Lisa és Bruce látogatták meg. és óvatosan így válaszolt: Nem biztos. abbahagyom. maga csodás n?sze mély! Hogy az ördögbe csinálta? Celia számított erre a kérdésre. Még rengeteg elintéznivaló t az intézetalapítással kapcsolatban. Kés?bb Andrew megjegyezte Celiának Martinnak most már csak egy hozzád hasonló n?re van szüksége. ezen a héten érkezik vissza? Holnapután. Ugye.Szokatlan. aki tanácsot adott volna. Ennek okát egy vasárna el?tt a Tower körüli körsétájuk alkalmával fejtette ki: . Kétszer Andrew is v tartott és ott maradt egy darabig. Gratulálok! Van már neve? Igen mondta Sam. Én is csak v ktában l?ttem. a fene egye meg! már elnézést. és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. Van még egy jó hírem folytatta Sam. Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben talmazom. és véletlenül beletaláltam Martin egyik központi problémájába. Ó. maradjon otthon velük néhány napig szabadságon. rendben. hogy maga látta helyesen a dolgot. komor halijának cse . hármasban vég erülésig járták a londoni nevezetességeket. A tizenkét éves Bruce a történelem megszállottjának bizonyult. mihamarabb megtalálja. erre soha nem lesz szükség mondta Celia. hogy szervezéssel és papírmunkával terheljük. ha pár hét múlva visszarepülne Nagy-Britanniába. Az 1972-es év hátralév? része és 1973 eleje izgalmas. de Andrew-t és a gyerekeket még jobban. aztán így s zólt: Sam. Mikor a gyerekek látogatták meg és Celiának akadt egy szabad délutánja. nem tudhatta nyugtatta meg Celia. és minden alkalommal több hétig maradt. Éspedig? kérdezte kíváncsian Celia. az isten áldja meg. Még kísérleti fázisban van és legalább két év további ztésre van szükség. például fel kell vennünk egy ügyvezet? igazgatót. gondolta Celia. Remélem. De felajánlok magának valamit. ne hibáztassa már magát! Igazán semmi szükség rá. Ezt én is megtehettem volna. lelkendez ve harsogta bele a telefonba: Hát ez fantasztikus hír. Remélem. Nagyszerû! Miután hazaérkezett. Ötször járt Nagy-Britanniában. Kés?bb még sokat fog róla hallani. de hi el?lem a maga éleslátása és kitartása. hogy emlékeztessen engem erre az esetre. Aztán hozzátette: És még én károgtam magána lítse az anyagiakat! Hogy tévedhettem ekkorát?! Ne tegyen magának szemrehányást. Jó. én pedig helytelenül. Juhé! rikoltotta Gelia. hogy tetszeni fog magának a módszerem és azzal részletesen beszámolt pénzr?l folytatott párbeszédr?l. stimuláló id?szak lett Celia él n.

akit teljesen lekötöttek az elnöki poszttal együtt járó kötelezettségek. és Dr. mikor a többi sz vel. Addigra jelent?s haladást kell elérnünk. hogy milyen eszközökre és munkatá kra van szüksége. 1972 szeptemberében a tizennégy éves Lisa nag y izgalommal készült a középiskolai tanévnyitóra. Martin Peat-Smithnek az Alzheimer-kórt és az agyi öregedést ku tató programját áthelyezték Cambridge-b?l Harlow-ba. Sam Hawthorne. . Á gatások rövidek voltak. a kutatóintézet ügyét már csaknem Celiára hagyta. ami már megtörtént. Két héttel kés?bb Celia újból Nagy-Britanniába utazott. Rao Sastr i személyében. Celiának tetszett ez a kijelentés. mert mindkett ?jüket lekötötte a saját munkája. Bruce történelem iránti rajongása nem lankadt azon a cambridge-i túrán sem. valóban bólintott Celia. aki a proteinek és nuklein ak elektroforézis útján történ? szétválasztásában jeleskedett. A feltétlenül szükséges harlow-i útjaitól eltekintve ragaszkodott ahho hogy más vigye az adminisztratív ügyeket amivel Sam eleve egyetértett. Sam ezt így indokolta New Jerseyben az igazgatótanács el?tt: Ez a kutatási projekt id?szerû. magabiztos. és ennek még nem jött el az ideje . Ezért most csak erre kellene koncentrálnunk. Az anyavállalat úgy döntött. családdal és diáklánnyal együtt bemutatták nekik az Emma Willard Iskola szépségét. érti. és az egész család elkísérte a kislányt a hosszú és k El?z? este vacsora közben Celia nosztalgikusán. Egy n?i munkatárs lett a kísér k és nyulak százainak gondozója. Dr. Celia jelenlétében egyszer azt mondta Martinnak: Minél kevesebbet zavarom magát. és láthatóan pontosan tudta. Olyan sokat lehet tanulni abból. ha fel tudunk mutatni valamit. hogy körülbelül tizennyolc leszek. fantasztikusan izgalmas és nagy üzleti lehet?ségek rejlenek benne. Felvett egy másik nukleinsawegyészt egy fiatal pakisztáni. hanem a mindig praktikusan gondolkozó Lisa válaszolt: Ezek alatt az évek alatt léptettek téged mindig el?bbre meg el?bbre. Végül 1973 februárjában az angliai Felding-Roth Research Institute Limitedet hiv atalosan megnyitották. nagy felel?sségtu dattal kezdett a szervezéshez. hogyan kell viselkednie a nála jóval fiatalabb tudóssal. Igen. ahol már folytak az átalakítási munkálatok. mami. derûs gyományait. mikor elfoglalod majd Mr. aki a tudományos vezet?helyettesi feladattal lett megbízva. hogy egyel?re nem foglalkozik más témával a nagy-britann ai intézet. csatlakozik a Felding-Rothhoz. A volt tiszt k sítése kitûn?en megfelelt az új beosztásának. bár ezek az együttlétek mindig igen rövidek voltak. elmerengve tette fel a kérdést Andrew-n ak: Hová is tûntek ezek a szép évek? De nem Andrew. Valamennyien jót nevettek ezen. Celia a nagy-britanniai útjain rendszerese n találkozott Martinnal. a személyz et meg az eszközök elhelyezésér?l az épületben. De mikorra is várható ez? Adjanak nekem két évet mondta Martin Samnek és Celiának egy kötetlen magánbeszélg kalmával. és nemrég ment nyugdíjba a Kir . Kis zámoltam. hogy mi volt a helyes. az uram különösen.Abból mindent meg lehet tudni. ahol századosként egy hatalmas katonai kórház adminisztratív ügyeit intézte. Erre a nagy-britanniai utazásokkal tarkított id?szakra esett egy fontos család i esemény legalábbis Celia annak tekintette. így például egy sejtkultúra-szakért?t meg egy másikat. Az Emma Willardról elnevezett bentlakásos i la New York állam északi részében volt. Celia felvett egy Nigel Bentley nevû embert ügyvezet? igazgatónak. annál jobban v munkámat. hogy mit várnak ?le. és milyen hibákat követtek el. aki Európába érkezet rtani az ünnepi beszédet . Csak sajnos legtöbben nem tanulunk bel?le. és az intézet elkészültéig Martin továbbra is a cambridge-i laborban végezni a kutatásait. Martin most. Nem volt különösebb csinnadratta a harlow-i megnyitó alkalmából. mami. és a jókedvük másnap is tartott még. A kis terme tû. Harlow-i látogatásain Martin megbeszéléseket folytatott a laboratóriumok. amivel Bentley elegánsan érzé e. Majd akkor lépünk a nagy nyilvánosság elé jelentette ki Sam. Hawthorne székét. uram vagyis minél ritkábban lát . hogy eldöntötte. Bentley azt is pontosan tudta. verébszerû férfi az ötvenes évei közepén járt. és Celia meg is való otta. amit Mar tin Peat-Smith rendezett a gyerekeknek. Felvett néhány sp ecialistát.

hogy egy évvel korábban. Aztán októberben mindezek tetejéb e Agnew alelnöknek is búcsúznia kellett a hivatalától egy másik korrupciós ügy miatt. mikor Harlow felé hajtott Sammel.Az intézet megnyitása után Celia ritkábban és rövidebb id?re utazott Nagy-Britanniába Azért kellett olykor személyesen is megjelennie Harlow-ban. Mindegy. hogy megkezdje középiskolai tanulmányait a pottstownill Iskolában. sem mi jelent?séget nem tulajdonított annak a Watergate-betörésr?l szóló újsághírnek. Ez id? tájt terjedt el a gyógyszerkésés kifejezés. Haldemant és Ehrlichmant odadobta koncnak. illetve Bentleyn keresztül tudatta. Ezt a véleményt más gyógyszergyárak is osztották. Ahogy teltek a hónapok. A Staidpace sokkal tekintélyesebb mértékben járulhatott volna hozzá a Felding-Roth nyereségéhez. amit az olyan szerekkel kapcsola ban használtak. A téma egyre nagyobb közfigyelmet kezdett kelteni. Vincent Lordnak. amiket a cég saját laboratóriumában fejlesztett ki. a kibontakozó dráma várat it. mint kelle lna. hogyan ítélkezik majd a történetírás. amin a francia Pétain marsall híre s. aminek viszont a jel . és nem is olyan régen mé dtünk az ilyen szükséges el?írásokban. akik minduntalan a Thalidomidra hivatkoznak. hogy Sam képvisel?jeként a kezdeti zökken?kön átsegítse az intézet személyzetét. Pennsylvaniába. és a bürokratikus akt etés károsan befolyásolja a nemzet érdekeit. és mikor feltették neki a kérdést. A szigorú el?írások valóban közérdekûek jelentette ki . Ez a kurta mondat talál lemezte a minisztériumi dolgozók viszonyát az új gyógyszerkészítményekhez. A Felding-Roth New Jersey-i központjában Celia továbbra is az elnök különleges megbíz ttjaként tevékenykedett. Beszélték. els? világháborús kijelentése volt olvasható: Itt nem jutnak át. Nixon utódja hivatalba lépésekor azonnal kijelentette. ami nem kapcsolatban a Watergate-tel. és Nixon elnök hogy a saját b?rét mentse di munkatársát. és megkérdezte Andrew-t: Te elh iszed ezt? Nem. Martin nem sok újdonsággal szolgált. Celia és Andrew esténként a kül. ha az egyesült államokbeli engedélyezését nem késleltette volna az Élelmiszerszerügyi Minisztérium végtelen hosszú ideig a vállalat szerint két évvel tovább. Ám Nigel Bentley igazolta azt a bizalma amit az ügyvezet? igazgatói kinevezésével belé helyeztek. hadd hívjam fel a figyelmét valamire. az biztos. sorra teljesítve a Samt?l kapott feladatokat. De az inga túlságosan kilengett. amiket külföldön már régen forgalmaztak. hogy nem lesz bírósági felel? sségre vonás az ügyben. Az eredm ességet két olyan szer segítette el?. a szemrehányásokat és vádakat mindig ugyanazzal a rutinválasszal utasította vi sza a minisztérium: Emlékezzenek csak a Thalidomidra! Egy konferencián Sam Hawthorne frontális támadást intézett a minisztérium gyakorlata ellen. a nyilatkozatot hallgatta. hogy folyik a kutatás. de az egyesült államokbeli megjelené t. Celiának eszébe jutott. Az iparágunkat kritizálóknak. a Felding-Roth kutatási igazgatójának kiábrándult szavai szerint a minisztérium washingtoni központjában fert?z? kór dühöng: senki nem akar és nem képes dönt mir?l . Az ízületi szer nem lett kirobbanóan sike Staidpace kitûn?. Ez id? tájt és még 1975 elején is jól alakultak a Felding-Roth üzleti ügyei. az gyik az ízületi csúz elleni gyulladásgátló volt. a másik egy Staidpace nevû bétablokkoló. Végül tíz hónappal kés?bb kénytelen-kelletlen maga Nixon is b edobta a törülköz?t ? lett az els? amerikai elnök. Ugyanebben az id?ben történt még egy fontos esemény a Jordan család életében: Bruce i elköltözött otthonról. életment? gyógyszernek bizonyult és széles körben használták. közölte: Nincs szó semmiféle titkos egyezségr?l. Április vége felé egyre n?tt a feszültség. aki lemondott.és belföldi tévén ióival együtt lenyûgözötten figyelte az újabb és újabb híradásokat. hogy egy magas rangú min i tisztségvisel? kitett az asztalára egy kis bronztáblát. Mégis. Celia a tévé el?tt ült. hogy Nixon legalább a Gui ss rekordok könyvébe bekerül jegyezte meg Andrew kajánul. Én sem mondta Celia határozottan. Ekkor tört ki a Watergate-botrány. ame ssította a szívverést és csökkentette a vérnyomást. hogy mit kapott ezért a nagy enged ségért cserébe.

Ami a Felding-Rotht illeti. Ezért úgy döntöttünk. A Feldin g-Roth tehát várta a franciáktól a zöld jelzést. . nekik egy türelmetlenül várt szerük vesztegelt a min isztériumi útveszt?ben. Ez kemény vád volt. csak a osabban járhatunk el. Az új francia gyógyszer. ami évekig eltartott. aminek Sam Párizsban vette meg az amerika i jogát. Sam egyetértett ezzel. Ez még beletelik egy kis idõbe. akiket megszabadított volna egy nagy teh ert?l. ezúttal indokoltnak látszott a fokozott óvatosság. melynek hatására kezdetét vette egy magas h?fokú vita. akik azért szenvedtek vagy haltak meg. a Montayne. hogy meg lehessen kezdeni a bizt onsági és hatásmechanizmus-tesztelését az Egyesült Államokban. Mégis. és semmiféle mellékhatás nem lépett fel. ami néha még az állásukat is veszélyeztette. még mindig nem volt abban a jogi stádiumban. hogy megkezdhesse a saját kísérleteit a Mont nel.ennel és a jöv?vel van kapcsolata: mára túlhaladta a Thalidomidtól deformált csecsem?k számát oké. a gyógyszer rendkívül kényes természetére. amelyeket visszata rt az amerikai szabályozás lassúsága. mert hatásos gyógyszerek. hogy szerük egyesíti magában a kitûn? min séget és az abszolút biztonságot. sokat ígér? szer volt. A párizsi cég tájékoztatta a Felding-Rotht. így még attól is messze voltak felterjeszthessék az új gyógyszert engedélyezésre a minisztériumnak. nem értek el hozzájuk id?ben. A Montayne feltalálói a jó nevû Laborat ironde-Chimie vegyészei meg voltak róla gy?z?dve. amit alátámasztottak a széles körû állatkísérletek és az ön kön végzett humán kísérletek is. f?leg a dolgozó n?knek. A Montayne-t terhes asszonyoknak fejlesztették ki a reggeli hányinger ellen. a Gironde-Chimie személyes levélben fordult Samhez: Tekintettel a múltban történtekre. hogy végrehajtunk még néhány kísérletsorozatot kü még több emberen. hogy a tesztekne ddig kiválóak az eredményei.

. Ez a hadiállapot aztán a pillanatnak megfelel?en intellektuális-tudományos csatározásokban nyilvánult meg. a nagy gyógyszergyárak meg a mini vésbé állandóan hadilábon álltak egymással.és Gyógyszerügyi Minisztérium volt. Egyes szerek soha nem jutottak el az áhított végcélig valahol elakadtak a l birintusban. amely közvetlenül Washington határán kívül állott. vagy totális háborúban. Ami Vincent Lordot illeti. A minisztérium épülete. am elyek felfedezték.Harmadik rész 1975-1977 l Dr. Vincent Lordnak akadtak képzelt problémái. de valódiak is. gyártották és végül értékesítették ?ket. ? mindig is háborúnak tekintette a viszonyt. amelyen minden új szernek és szponzorának át kellett verg?dnie az eng edélyeztetésig. jelképes é i labirintus volt. Az egyik ilyen az Élelmiszer. Mivel a szerek szponzorai csaknem mindig azok a vállalatok voltak.

A Felding-Rothnál a feladatkörébe tartozott a minisztériummal kapcsolatos ügyek in tézése, illetve az ügyintézés felügyelete. Gyûlölte ezt a kötelezettségét. Nem kedvelte a min unkatársait, egyeseket kifejezetten megvetett. A saját problémája tetejébe, ha el akart érni valamit a minisztériumban, vagy felül kellett kerekednie az ellenszenvén, vagy el kel lett lepleznie. Mindkett?t nehéznek találta, néha lehetetlennek. Dr. Lordnak természetesen jócskán akadtak el?ítéletei. Akárcsak más gyógyszergyárak m tériumi összeköt?inek. Néha jogos volt az el?ítélet. Néha nem. Ennek oka az volt, hogy a törvények és a szokások megkövetelték a minisztériumtól, ho egyszerre több funkciót is betöltsön és többfajta kívánalomnak feleljen meg. Vállalnia kellet egészségügy ?rének szerepét, megvédeni az ártatlan polgárt a kapzsiságtól, a hozzá nem értést a nemtör?dömségt?l egyszóval a profitéhes gyógyszeripari vállalatoktól, amelyek mind hajlamo olykor-olykor a fentebbi bûnök elkövetésére. Ennek a funkciónak az ellentéte volt a miniszté m mint csodatév? jó tündér: ? tette lehet?vé varázslatos gyorsasággal , hogy az új, fantas gyógyszerek ugyanazoktól a gyógyszergyáraktól minél el?bb a gyógyszertárakban legyenek és m abbítsák az emberi életet vagy enyhítsék a szenvedést. Következ?ként említend? a bûnbakfunkció: mindenki a minisztériumot szidta a gyógysz yárak, a fogyasztók, az újságírók, az írók, a jogászok, a politikusok meg egyéb érdekcsoporto zért, mert túl merev, vagy azért, mert túl engedékeny. Ezenkívül pedig a minisztériumot rends esen politikai porondként használták képmutató, karrierista kongresszusi képvisel?k meg szená orok, akik mindenáron szerepelni akartak a tévében meg a sajtó hasábjain. Mindezek tetejébe a minisztériumban teljes volt a zûrzavar az ügyintéz?k egymás heg en-hátán kucorogtak a szûk szobákban, bizonyos osztályokon ugyanakkor a szükséges létszámnak a fele dolgozott, orvosi és tudományos szakért?iknek a nyelve lógott a tömérdek munkától, ugy kkor éhbérért dolgoztatták ?ket. Mindezek ismeretében meglep?, hogy a vele szemben támasztott követelmények, az a kadályoztatás és kritika ellenére a minisztérium összességében igen jól mûködött. De az n kadtak hibák így például az úgynevezett gyógyszerkésés. Hogy ezt a hiányosságot ki mennyire te tragikusnak, az néz?pont kérdése volt. De hogy a probléma létezett, azt még a minisztérium is elismerte. Vincent Lord is végigszenvedett egy ilyen gyógyszerkésési ügyet, mikor megkísérelte m gszerezni a Felding-Roth számára a Staidpace nevû szív- és vérnyomásgyógyszer Egyesült Államo orgalmazási engedélyét. A gyógyszert már hosszabb ideje használták sikeresen Nagy-Britanniába Franciaországban, az NSZK-ban és másutt. A minisztérium kikötötte, hogy a Staidpace csak akkor jelenhet meg a gyógyszertári polcokon, és csak akkor írhatják fel az orvosok, ha Amerikában újabb, alapos tesztelésnek v etik alá a biztonságát és hatékonyságát vizsgálandó. A kikötés jogos volt. Nem is vonta senki kétségbe beleértve Vincent Lordot és a Feld ing-Roth többi vezet?jét. Ami ellen viszont tiltakoztak miután sikerrel elvégezték a kötelez?en el?írt próbák az eredményeket továbbították a minisztériumnak , az az ezt követ?, két évig elhúzódó kicsi halogató köntörfalazás volt. 1972-ben szállította a Felding-Roth a Staidpace-re benyújtott k yét a minisztérium épületébe egy teherautóval. A kérvény százhuszonötezer gépelt oldalból á kötetet töltött meg. A plafonig meg lehetett volna tölteni velük egy kisebb szobát. A kötete többek között tartalmazták két év egyesült államokbeli állat- és humán kísérleteinek informá Bár ennél kimerít?bb elemzést nem lehetett volna a szerr?l készíteni, mind a vállalat , mind a minisztériumban sejtették: ezt a sziszifuszi munkát senki nem fogja tudni a m inisztériumban elvégezni. Egyébként gyakran érkeztek hasonló köbtartalmú szállítmányok más gy is. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának munkatársai közül kijelölték azt, aki ma bírálja a Staidpace sorsát. Az illet?t Gideon R. Mace-nek hívták, orvosi képesítése volt, és dolgozott a minisztérium kötelékében. Dr. Mace mellé kijelöltek néhány tudományos specialistát, akiknek a szaktanácsadás le volna a feladatuk akkor, mikor éppen ráértek egy szusszanásnyi id?re a többi munkájuk melle t. A folyamathoz az is hozzátartozott, hogy bizonyos id?közönként behívatták a FeldingRoth tudományos munkatársait, és magyarázatokat meg kiegészítéseket kértek t?lük az anyaghoz. ez normális volt. Az viszont már kevésbé, ahogy Dr. Mace az ügyeket kezelte és ahogy dolgozott. Csig atempóban még a minisztériumi átlagot tekintve is kínos lassúsággal haladt el?re. Kicsiny ktalanul kötözköd?, hitvány alakként mutatkozott be. Így Gideon Mace is belépett azon miniszt

umi dolgozók táborába, akiket Vincent Lord megvetett. Lord személyesen felügyelte a Staidpace-jelentés készítését, és szent meggy?z?dése sz a hatalmas mennyiségû irat tökéletesen megfelelt a hivatalos kívánalmaknak. Éppen ezért ahog tak a hónapok és még mindig nem született meg a döntés, Lord kiábrándultsága n?ttön-n?tt. Azt Mace végre hallatott magáról, akkor is csak idegesít? sz?rszálhasogatásra futotta t?le; ahog y Lord egyik asszisztense fogalmazott, a szóközi vessz?kön lovagolt, amiknek semmi közük a tudományhoz . Hasonlóan ?rjít? volt, hogy ahányszor Mace sürget?en és erélyesen újabb kiegész kat követelt, rendre az sült ki, hogy a hiányzó számok mind szerepelnek a teherautónyi anya n. Mace egyszerûen nem kereste meg ?ket, de még csak meg sem kérdezte, hogy esetleg ne m szerepelnek-e valahol a beterjesztett anyagban. Mikor figyelmeztették a felületességér e, újabb hetekbe telt, míg elismerte a hibáját de akkor is kelletlenül és csöppet sem udvar an. Vincent Lord egy ideig csak figyelte az eseményeket, de aztán egy napon fogt a magát, leállította a többieket, és ? maga indult a minisztériumba amit mindennél jobban g A minisztérium el?nytelen helyen állt, a marylandi Fishers Lane-en, úgy huszon négy kilométerre északra Washingtontól, egyórányi unalmas autóútra a Fehér Háztól, illetve a illt?l. A dísztelen külsejû, E alakú irodaházat az 1960-as években építették, és látszott raj az építész nem a fantáziadús megoldások, hanem az olcsó kivitelezés híve volt. A hétezer munkatárs többsége apró és zsúfolt irodákban dolgozott. Sok helyiségben még sem volt. Másutt a helyszûke miatt úgy összezsúfolódtak a bútorok, hogy mozdulni nem lehetett Minden talpalatnyi helyen akták tornyosultak. Ahová az ember csak nézett, mindenhol a kták. Aktahalmok, aktakupacok, aktacsomók akták tonnaszámra. Elképzelhetetlen mennyiségû ir A postázó dolgozói már régen feladták a reménytelen küzdelmet a nap mint nap folyamatosan ér aktazuhatagok ellen. Igaz, ?k is tekintélyes mennyiségû iratot küldtek szét, de a kimen? p osta mennyisége meg sem közelítette a bejöv?ét. A folyosókon roskadásig megpakolt aktakocsika taszigáltak-vonszoltak a kézbesít?k. Dr. Gideon Mace a tizedik emeleten dolgozott egy ruhásszekrény méretû lyukban. A z ötven év körüli, hosszú nyakú, hórihorgas Mace-t a rosszmájúak egy serdül? zsiráfhoz hasonl n paprikapiros színû volt az arca, amibe jól illeszkedett véreres orra. Keret nélküli szemüve keresztül hunyorgott a világra, amib?l egyértelmûen látszott, hogy már régen itt volna az id je áttérni valami magasabb dioptriaszámra. Érdes modorban, általában szarkasztikus hangon tár yalt az ügyfeleivel, s?t gyakran vitriolosan. Dr. Mace rendszerint egy ?srégi, gyûrött s zürke öltönyt és fakó nyakkend?t viselt. Mikor Vincent Lord megjelent nála, Mace-nek aktátlanítania kellett a kamrácskában ál ló másik széket, hogy a Felding-Roth kutatási igazgatója helyet tudjon foglalni. Úgy látom, bajok vannak a Staidpace-szel próbálta Lord a lehet? legbarátságosabba l?adni jövetele okát. Szeretném tudni, hogy miért. A jelentésük felületes és zavaros közölte Mace. És korántsem lehet bel?le minda ni, amit tudnom kell. Milyen értelemben zavaros? kérdezte Lord. És mi az, amit még tudnia kell? Mace a els? kérdést elengedte a füle mellett és a másodikra válaszolt. Még nem dönt l. De majd értesítem a munkatársait. És mikorra várhatjuk a döntését? Mikor elkészültem. Sokat segítene és talán id?t is takaríthatnánk meg azzal próbálta Lord visszafojt haragját , ha valami támpontot adna arra vonatkozólag, hogy hol vannak problémák. Nálam nincsenek felelte Gideon Mace , csak maguknál. Kétségeim vannak a gyógysze iztonságával kapcsolatban; rákkelt? lehet. Ami pedig az id?megtakarítást illeti, az engem nem érint. Nem hajt a tatár. Id?nk annyi, mint a pelyva. Lehet, hogy magának nem sürg?s vágott vissza Lord. De mi van azokkal, akik szív etegek és szükségük volna a Staidpace-re? Mégpedig most azonnal. Európában már hosszú ideje é ment a szer. Szeretnénk, ha itt is miel?bb megkezdhetné életment? munkáját. Mace halványan elmosolyodott. És hogy mellékesen egy vagon pénzhez juttassa a Felding-Rotht. Lord továbbra is fékezte magát. Ez a része az ügynek soha nem érdekelt. Ha maga mondja... húzta el a száját szkeptikusan Mace. De innen az én helyemr?l inkább ügynöknek, mint tudósnak gondolnám magát. Vincent Lord még mindig türt?ztette magát. Az imént a biztonságot említette. A jelentésünkb?l megtudhatta, hogy minimálisak a

ellékhatások, egyik sem veszélyes, és rákkelt? anyagoknak a nyomára sem bukkantunk. Elmondaná hogy mire alapozza a kétségeit? Most nem válaszolta Mace , mert még gondolkoznom kell rajtuk. És közben persze nem hoz döntést. Ahogy mondja. Törvény szerint hat hónap a határid? figyelmeztette Lord a minisztérium tisztvise ?jét. Ne oktasson itt ki engem a szabályzatról horkant fel Mace. Jobban ismerem, m int maga. De ha ideiglenesen elutasítom a jelentésüket és ragaszkodom bizonyos kiegészít? ad atokhoz, akkor elölr?l kezd?dik a számolás. Így volt. Ezt a késleltetési taktikát gyakorta alkalmazta a minisztérium néha jogos n, ismerte el magában Vincent Lord, de néha egy-egy munkatárs rigolyája miatt, vagy hogy halogathassák a döntést. Lordnál betelt a pohár, és élesen megkérdezte: Ugye egy bürokratának mindig az a legbiztonságosabb, ha nem hozza meg a döntést? Mace nem szólt egy szót sem, csak pimaszul mosolygott. Végül Vincent Lord semmit nem ért el a beszélgetéssel, csak azt, hogy még kiábrándult lett. Mindenesetre elhatározta, hogy ezek után igyekszik a lehet? legtöbbet megtudni Dr. Gideon R. Mace-r?l. Még jól jöhet az ilyesfajta információ. Az elkövetkez? hónapokban Lord más ügyekben többször is járt Washingtonban és a minis um épületében. Mindannyiszor beszédbe elegyedett Mace kollégáival, és máshonnan is gyûjtött d információkat. Meglep?en sok dolgot tudott meg. Id?közben Mace hiányosnak min?sítette a FeldingRoth egyik Staidpace-szel kapcs olatos tanulmányát. Egy szívbetegen végzett kórházi tesztsorozatról volt szó. Mace élvezve a mát, elrendelte, hogy végezzék el újból az egész tesztsorozatot. Lord semmilyen elfogadható o ot nem látott a kísérletek megismétlésére; hiszen az újabb egy évet és tömérdek pénzt emészte Arra gondolt, hogy tiltakoznia kellene a döntés ellen. De azt is tudta, hogy ha meg fellebbezi a határozatot, azzal csak maguknak tesz rosszat, mert a Staidpace-ügy vag y bizonytalan ideig függ?ben maradna, vagy kerek perec visszautasítanák az engedélyeztetés i kérelmét, így Vincent Lord kénytelen-kelletlen utasítást adott a tesztprogram megismétlésér Nem sokkal kés?bb tájékoztatta Samet a döntésr?l, és jelentette azt is, hogy mi mind ent sikerült Gideon Macer?l megtudnia. Ketten ültek Sam irodájában. Mace egy bukott orvos mondta a kutatási igazgató. Ezenkívül alkoholista, és áll zavarban van els?sorban azért, mert két elvált feleségének fizet n?tartást. Hétköznap esténké ken másodállásban kisegít egy magánrendel?ben. Sam eltûn?dött azon, amit hallott. Mit értesz azalatt, hogy bukott orvos ? A kutatási igazgató a jegyzeteibe pillantott. Mióta kézhez kapta a diplomáját, Mace öt különböz? városban dolgozott más orvosok a tjaként. Ezután lett egy saját praxisa. Ahogy az ?t ismer?k szavaiból kivettem, azért kell ett mindenhonnan elmennie, mert nem tud bánni az emberekkel. Nem kedvelte a munkaa dó orvosait, és ami a saját praxis feladását illeti, azzal kapcsolatban ?szintén megmondja, hogy nem szerette a betegeit sem. El tudom képzelni jegyezte meg Sam , hogy ?k sem rajongtak érte. Hogyhogy fel vették a minisztériumba? Ismered a helyzetüket. Örülnek, ha hajlandó valaki náluk dolgozni. Sam bólintott. Igen, ez így van. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának utánpótlása régóta A fizetések rendkívül alacsonyak voltak, és az az orvos, aki vállalta a hivatalnoki munkát, még a felét sem kereste a magánpraxissal szerezhet? jövedelemnek. A tudósok esetében a mini sztériumiak meg a gyógyszergyáriak fizetése között még nagyobb szakadék tátongott. És akadtak ?k is. Például a szakmai presztízs. Orvosi-tudományos körökben nem tartották sokra a minisztériumban dolgozókat. Jóval el gánsabbnak számított az Országos Egészségügyi Intézet munkatársának lenni. A minisztériumban tevékenyked? orvosoknak még valami nagyon hiányzott nevezetese n a közvetlen kontaktus a betegekkel. Samnek egyszer azt mondta valaki, hogy az ot t dolgozó orvosoknak csak a helyettesít? munka marad, mások esettanulmányainak az olvasga tása . Ezért is furcsa, hogy mindezek ellenére a minisztériumban dolgozott jó néhány magasa n képzett, elkötelezett profi. De elkerülhetetlen volt, hogy többségben legyenek a sikerte

lenek. A megkeseredettek, az elidegenedettek, akik szívesebben voltak egyedül, mint emberek között. Az elkötelezett önvédelmez?k, akik lehet?leg kitértek a nehéz döntések el?l. koholisták. A lelki betegek. Sam és Vincent Lord világosan látták, hogy Dr. Gideon Mace ezek közé tartozik. Tehetek valamit? kérdezte Sam. Menjek be a feletteséhez? Nem tanácsolom válaszolta Lord. A minisztériumi nagyf?nökök a politikától függ? eg mennek. A bürokraták viszont maradnak és remek a memóriájuk. Vagyis ezzel azt akarod mondani vonta le a következtetést Sam , hogy a Staidp ace ügye valóban felgyorsulna, de kés?bb még meginnánk a levét ennek a gy?zelemnek. Pontosan. És Mace alkoholizmusa? Lord megvonta a vállát. Úgy hallottam, hogy emiatt bomlottak fel a házasságai. De nem iszik botrányosan. Rendesen bejár dolgozni. Elvégzi a munkáját. Lehet, hogy ott az üveg az iratszekrénye mélyén e még ha ott is van, én senkivel nem beszéltem, aki látta volna az irodájában inni. A másodállása abban a magánrendel?ben szabályzatellenes? Akkor nem, ha Mace csak a szabadidejében ûzi, még ha fáradtan is megy másnap regge l munkába. A minisztériumban sok orvos csinálja ugyanezt. Ezek szerint nem tudjuk Mace-t sehol megfogni? Most nem válaszolta Lord. De továbbra is fizetnie kell a n?tartásokat, és a pén var furcsa dolgokba hajszolja bele az embereket. Úgyhogy nyitva tartom a szememet. Ki tudja, mikor mosolyog ránk a szerencse. Sam elgondolkozva nézett a kutatási igazgatóra. Nagy szolgálatot teszel a vállalatnak, Vincent, hogy foglalkozol ezzel a kel lemetlen üggyel. Hogy szem el?tt tartod az érdekeinket. Szeretném, ha tudnád, mennyire érték elem ezt. Nos... nézett rá Lord, láthatóan kellemesen meglep?dve. Én ilyen szempontból so m gondoltam át a dolgot. Csak ártalmatlanná akarom tenni ezt a gazembert és szeretném látni a pontot a Staidpace-ügy végén. De lehet, hogy neked van igazad.

Kés?bb, mikor Vincent Lord elgondolkozott Sam kijelentésén, arra jutott, hogy az elnök tényleg jól látja a dolgot. Már tizennyolc éve dolgozott a Felding-Rothnál, és ilyen sszú id? alatt akarva-akaratlanul kialakul mindenkiben valamiféle lojalitás. És mostanában már azok az önmarcangolási rohamok is alábbhagytak, hogy helyesen tette-e, mikor otthag yta az egyetemet az iparért. Gondolatait most leginkább kutatási témája, a szabad gyökök befo a töltötte be; amint akadt egy kis szabad ideje, rögtön ezen kezdett töprengeni. A kereset t válaszok még mindig rejt?zködtek el?le. De meg volt róla gy?z?dve, hogy vannak. Soha, de soha nem fogja a küzdelmet feladni. És a közelmúltban újabb ösztönzést kapott: a vállalat nagy-britanniai kutatóközpontjá Smith akivel még nem találkozott személyesen az agy öregedési folyamatára koncentrált. Ez eny volt a javából. Vajon ? vagy Peat-Smith ér el el?ször áttörést? Lord csalódottan vette tudomásul, hogy a Felding-Roth amerikai kutatásai melle tt nem kapott teljhatalmat a nagy-britanniai kutatások felett is. De Sam Hawthorne ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok odaát függet enül, önállóan tevékenykedhessenek. Lord arra gondolt, hogy végül is így alakult a dolog a le erencsésebben. Odaát ugyanis azt rebesgetik, hogy Peat-Smith zsákutcában van, egy tudomány os betonfal el?tt toporog. Ha ez igaz, akkor Lordot ezért semmiféle felel?sség nem ter heli. Közben az amerikai gyógyszervilágban egymást követték az események. Ami Dr. Gideon Mace-t illeti, végül valóban elkövetett valami olyasmit, amire Vi ncent Lord olyan régóta várt ám csak azok után, hogy a Staidpace-t hosszas huzavona után vé jóváhagyták, és 1974-ben megkezd?dött a forgalmazása. 1975 januárjában, egy napra rá, hogy Lord megint Washingtonban járt a minisztérium ban, szokatlan telefonhívást kapott. Egy férfi keresi közölte a titkárn?je , de nem hajlandó megmondani a nevét. Mind beszélni akar magával, és azt mondja, maga örülni fog, hogy beszélhet vele. Mondja meg neki, hogy menjen a... nern, mégsem, várjon csak! Lordban felébredt a kíváncsiság. Kapcsolja. Felvette a kagylót és belereccsentett: Akárki is maga, mondj

Néhány nappal korábban a Felding-Roth központjában Lord bekopogtatott Sam Hawthorn e-hoz az elnöki irodába. Dr. Majd ha Washingtonban találkozunk. A huszonöt év körüli férfinak rövid. Ez részben megmagyarázza. és megkérdezte: Velem tart. aki ett?l szörnyû kínb magát. Lord most már tudta. hogy nem lopunk el semmit. Jó estét. A bárt els?sorban homoszexuálisok látogatták. Lord. Hogy hívják magát? kérdezte Lord. hogy mit akar. és erre itt összevissza fecseg nekem. hogy pontosan hol. Szükségem van kétezer dollárra jelentette ki a kutatási igazgató . 2 A georgetowni bárt diszkrét árnyalatú piros. Esze ágában sem volt ennek a találkozá k valami baráti színezetet adni. ha nem tudsz semmir?l. amit akarok. egy magányos férfi állt fel yik bokszban lév? asztaltól és feléje intett. ügyvédi szóhasználattal súrolja az illegalitás hatá ról biztosíthatlak. Magát érdeklik a Dr. És hogyan tudja mindezt bizonyítani? Papírjaim vannak róla. és szeretném. hová tegye a fickót. Ha ragaszkodsz hozzá. A másik alkalommal pedig ezt a találkozót beszélték meg. Lord.rsan. Kétezer dollárt kérek. h ogy megfizessen. Minél el?bb túl akart esni az egészen. Lord azonnal hangnemet váltott. Kétszer is. Ugyanazon a területen dolgozott. Mace-szel kapcsolatos információk. sepr?s pillákkal árnyékolt babakék szeme és egyéb szempontokból is megnyer? eje volt. Mikor Vincent Lord belépett. hogy a másik megrázza a kezét. Redmond az el?tte álló pohár italra mutatot t. hogy mondjam gyorsan. mármint valami titkot egy másik cégt?l. aztán megkérdezte: Valami becstele n ügyr?l van szó? Lord egy darabig töprengett. Egyik alkalom al a pénzkérdést tárgyalták meg. Nekem volna néhány. Az adataimmal börtönbe tudja juttatni. Ezzel a kufárkodással nem kerül maga is azonos kategóriába Mace-szel? Lehet. hu lámos barna haja. Sam . Cinkosan mosolygott. hogy kétezer dollárt kér a birto kumentumokért. Rögtön f Redmondban a minisztérium egyik dolgozóját. Milyen jellegû információi vannak? Mace megszegte a törvényt. többször is látta a washingtoni útjai alkalmával e nem tudott visszaemlékezni arra. Dr. Lord morgott valami üdvözlésfélét. honnan vannak az eladó információi. hogy igen válaszolta a hang nyugodtan. de szerintem jobban jársz. A han iatalos volt és kulturált. megmondom. Az ismeretlen telefonáló. Mace? Bizalmas minisztériumi adatok segítségével nyert pénzt a t?zsdén. többen is érdekl?dve felkapták a fejüket és elismer?en néztek végig a férfin. bézs és barna színek uralták némi bronzc l tarkítva. és hagyta. doktor? Majd én rendelek magamnak válaszolta Lord. Többször látt osztályunkon. aztán így válaszolt: Azt hiszem. Tony Redmond vagyok. Mikor Sam kérd?en felhúzta a szemöldökét. ellene vele elszámolnom. De most nem ez a lényeg. hogy esetleg lehallgatják a telefonját. A minisztériumban dolgozom mint orvosi mûszerész közölte Redmond. Nem szeretem az ilyesmit ellenkezett Sam. hogy ez a célom? Nézze válaszolta a hang . a dolog etikátlan. Még miel?tt az érzés teljesen hatalmába kerítette volna. Egymással szemben ültek le a bokszban. Redmond nem tágított attól. Miért gondolja. a helyet Redmond jav asolta. maga azt mondta. mert különben leteszem. mint Gideon Mace. Redmond az óta az els? hívás óta még kétszer beszélt Lorddal telefonon. Hogyan szegte meg a törvényt Dr. akkor elvárom. amelyekre a vállalatnak szüksége van. elmesél hetem a részleteket. Érdekli vagy sem? Lord óvatos volt. Lord így folytatta: In at akarok venni rajta. mert tudta. De ha meg akarja ?ket kapni.

Itt a pénz? vágott vissza Redmond. Ugyanolyan modorban mozgott és beszélt. Ezt talán lennél szíves rám bízni fortyant fel Sam. Men? h elynek számít. Lord gint rendelt tonickal. amit kaptam magától vigyorodott el a fiatalember. Tessék. Ezek a körülmények szinte kínálták a lehet?ségét annak. amit a szabadalmaztató vállalatn ak adtak annak idején. Ez milliós haszonnal kecsegtette a másodvon albeli vállalatot. akit bizalmasan Tony -nak szólított. hogy nem helyeselné Lord szándékát. Lord erre elismételte: Elmondom neked. Ahogy Lord belemélyedt az iratok tanulmányozásába. amelyiknek el?ször hagyták jóvá a kérelmét. a jogilag nem védett szerekkel és a min isztérium munkamódszerével volt kapcsolatos az ügy. mégpedig a minisztérium engedélye alapján. Gideon Mace-t illeti. Ugye milyen kellemes itt? kérdezte Redmond. akkor sok kisebb gyártó próbálta jogilag nem védett formában a szert el?állít sóbb áron piacra dobni. és az ilyen részvények körüli események híre ritkán juto ilapok vagy a Wall Street Journal szalagcíméig. azt most elolvashatta az iratokból. hogy aki eléggé becstelen és . Mrs. de miel?tt bárki megkezdhette volna bármilyen jogvédelem nélküli szer gyártá azt kérvényezni kellett a minisztériumnál jóváhagyás végett. a pénzt megkapod. rövidített eljárású gyógyszeretés -nek. Redmondra nézett. Még akkor is. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényeivel. akkor az értékük akár meg is duplázódhatott egyik napról a másikra. Ami Dr. Celia Jordannak ugyanis szokása az okvetetl enkedés. Igen ám. hogy továbbra sincs meggy?zve. ha minél kevesebbe udnának a dologról. Hogy a minisztérium pontosan hogyan ügykezelte ezeket a kérelmeket. Egy pincér jelent meg az asztaluknál. röviden REGY-nek hívtak. Sam megrázta a fejét. Ha így döntesz mondta Lord óvatosan . mi nt Redmond. Redmond már a telefonbeszélgetések során felvázolta a do lgot. gyártó. megbízhatok magában mondta Redmond. Vincent Lord jól ismerte mindhárom problé akört. és várt. Lordnak mázsás k? esett le a szívér?l. Azt hiszem. Azt a folyamatot. ami utazási költségtöbblet címén lett ki Lord beváltotta a csekket. amelynek során egy ilyen másodvonalbeli céget f elhatalmaztak egy korábban szabadalmaztatott szer gyártására. mikor a pincér tovariszált. Abszolút nem érdekel. És nagyon is elképzelhet?. Mikor egy fontosabb gyógyszer szabadalmi védettsége lejárt általában tizenhét évvel jegyzés után . ?vele kapcsolatban tiszta az ábra. Vincent Lord még aznap megkapta a csekket. így míg a bennfentesek észrevehettek egy ilyen részvény hirtelen a közvélemény nem lett rá figyelmes. Kinyitotta a mellette hever? aktatáskát és kivett bel?le egy nagy borítékot. Az én engedélyemmel. Lord kurtán bólintott. akkor viszont jó lenne. Tíz perc múlva felemelte a fejét. hogy el?ször csak egyetlenegyet enge délyeztek a sok közül. Oké. Lássuk azokat a papírokat. Mivel ezeket a kisebb gyártókat nem jegyezték a legnagyobb t?zsdéken. F?leg a kormánytól meg az egyetemr?l járnak ide. Ha bármelyik fontos szer szabadalmi védettségi id?szakának közeledett a vége. aztán hozzátette: Rendben. a részvényeike t készpénzért adták-vették. a REGY-ne k az elbírálása is hosszabb id?t vett igénybe. ha a gyógyszert má lehetett kapni. Lord hallgatott és a lehet?ségeket latolgatta. legaláb egy tucat REGY-kérelem érkezett a minisztériumba. behozhatatlan el?nyre tett szert a versen akkal szemben. És mint a rendes kérelmeknek. és joggal bízhatott a busás haszonban. miel?tt Morristownból Washingtonba indult volna. hogy ki jár ide közölte Lord.en látszott. Olvasás közb n kétszer is kortyolt bel?le. Ha ennek a cégnek a részvényei forgalo mban voltak. mint a szabadalmaztató. Ez az els? bók. és amit Lord még nem tudott. amit átadott Lordnak. soha nem d erült ki egyértelmûen. jóval kés?bb a következ?t és újabb hónapok elteltével sorra a többit. Jordan például semmi esetre se. tudni róla. és kelletl enül azt mondta: Maga aztán alapos munkát végzett. és most ot t lapult a júdáspénz egy borítékban az öltönye bels? zsebében. Az viszont ismert szokás volt. megérkezett az itala. ha ragaszkodsz hozzá.

hogy cselekedjen. Lord gondolatait Redmond türelmetlen hangja szakította félbe. gyilkos tekintettel bámult utána. mert úgy vélte. okos emberek is el követnek b?dületes ostobaságokat. Mert a kulcsszó ez esetben a bûnügyi volt. Hiánytalanul együtt volt minden: el?ször: a t?zsdeügynöknek a vétel -r?l és eladás -ról szóló megbízásai. Csak puszta kíváncsiságból. Mace. Lord egy ceruzával rövid számítást végzett az el?tte lév? borítékon. Gideon Mace. Lord azon gondolkozott. aki a minisztérium munkatársaként bizalmas információk tudója volt. miel?tt zsebre tette volna. A másik fiú visszamosolyg ott. Túl fontos az ügy ahhoz. Még lenne egy kérdésem mondta Vincent Lord. amelyek nagy összegû betétet mu tattak közvetlenül az eladás -megbízás dátuma után. Hogy a részvények adásvételét a magáéval az vezetéknevû személyen keresztül intézze. Csak az igazat mondta. A választ nem volt nehéz kitalálni. A fiatalember belek tott a borítékba. miel?tt a minisztérium bejelentette volna a jóváhagyást és közve jóval drágábban eladta az értékpapírokat. Azt hiszem. . villámgyorsan sok pénzt tudott keresni azzal. Redmond jól mondta az telefonbeszélgetés alkalmával: ha Dr. pontosan így tett. szárazon megússza a dolgot. hogy nagyobb biztonságban vannak. és hogy a súlyosan terhel? iratokat olyan helyen tar sa. mint otthon. hogy melyik gyártó fogja legköze b megkapni a kérelme jóváhagyását. Miért tette ezt Dr.információi vannak. ami az ügynök vétel -megbízásán szerepelt. Semmi szükség rá. Lord megérintette a fénymásolt iratokat tartalmazó nagy borítékot. hogyan lehetett Gideon Mace ilyen hihetetlenül ost oba? Hogy azt higgye. Most megint odanézett. Na és? állt fel Lord az asztaltól. hogy ez a Marietta nevû hölgy Mace vénkisa sszony n?vére. Az illet?. hogy olcsón vásárolta a cég részvényeit. Redmondnak persze valami el?zete yanúja is kellett hogy legyen. Na. Mace-t leleplezik. Igaz. Számolja meg figyelmeztette Lord. most kell vagy nem kell? Üzletelünk vagy sem? Lord szó nélkül el?húzta a pénzes borítékot és átadta Redmondnak. miután a n bre tette a jelek szerint tízszázaléknyi közvetít?i díjat. felragyogott a szeme és az egész arca. Tony Redmond eltorzult. Mace két bankszámlakivonata. krétafehér arccal. aki a bárpultnál üldögélt gy háromlábú széken és néha odapillantott rájuk. Lord már egy ideje figyelmes lett egy másik fiatalemberre. mire Redmond rákacsin mosolyogva feltartotta a pénzt. A bizonyító erejû iratok fotókópiáját Vincent Lord ott otta a kezében. nem? Miel?tt kilépett volna az utcára. és egy kihallgatott telefonbeszélgetés elég lehetett ahhoz. Lordnak enyhe hányingere támadt. hogy máskor is csinált ilyet de ezt már csak egy bûnüg zsgálat tudná kideríteni. amelyen volt feltüntetve. ahol az ilyen Redmond-félék megkaparinthatták és lemásolhatták. akcióba lendüljön. Két alkalommal is. hogy börtönbüntetés rá. Lehetséges. Lord azt már tudta Redmondtól. Az a legvalószínûbb. hogy hogyan jutott az anyaghoz. Mace-szel? Redmond habozott. Mit? Ha mindenáron tudni akarja sipította Redmond gyûlölköd? hangon . tetves buzinak ezett. Halljuk. másodszor: két dátumozott minisztériumi REGY-kérelem jóváhagyása a Binvus Products nto Labs cégek részére. d e aztán meggondolta magát. negyedszer: Gideon R. aztán kibökte: Mert mondott nekem valamit. hogy Mace inkriminált iratokat mind a minisztériumi íróasztalfiókjában tartotta. Maga nem csap be engem. akkor végeztünk is közölte Redmond vidáman. körülbelül tizenhatezer dollárt ny ztán. Ám ezzel nem sikerü nie magát. Lord már éppen meg akarta kérdezni Redmondtól. akit a férfi nyilván óvatosságból használt a strómanjának. Ahogy kivette bel?le a pénzt. majdnem biztos. Mindkét név egybevágott az ügynöki megbízásokon szerepl? részvényneve harmadszor: Gideon Mace két érvénytelenített csekkje. hogy Mace távollétében hozzáférjen a fiókhoz. Ám a nyilvánvalóan szemfüles Redmond megtalálta a módját annak. visszanézett. Vagy még többet. amit a n?vére javára állított ontosan arról az összegr?l. Dr. ha tudta.

Jó a feltételezés bólintott Lord. ha ez nyilvánosságra rül. hogy. és néhány új inista csoport radikalizmusa meg otromba politikai akciói nem tetszettek neki. Viszont bi hogy lesznek újabb problémák.. De tudta. szükség vol re. És hadd emlékeztesselek arra. mikor Sam befejezte az olvasást.Vincent Lord ezután egy hétig tépel?dött azon. Azzal ugye tisztában vagy mondta a kutatási igazgatónak . mikor arra gondoltam. és Celia felismerte. csak arra. És mindegy. Gyógyszer-értékesítési igazgatón? lett. de azon a problémán már túl vagyunk. Még akkor sem döntötte el magában a kérdést. De nekem akkor sem tetszik a dolog. hogy ? ilyen pionír. vagy amúgy általában. amik nem szívesen látnánk az ugyanolyan értelmetlen késleltetését. akkor most nekünk is lesz muníciónk. Gondter helt volt az arca. hogy ? a bûnöz? és nem mi. meg újabb engedélyeztetési kérelmeink.. valamely. Úgyh ogy szerintem most vegyük le a napirendr?l ezt az ügyet és tartogassuk egy ilyen esetr e. és ha akadékoskodni akar. Mindent tudni akarok. Ha egy férfi bármilyen okból akár tisztességes szándéktól vezérelve megkérd?jelezte valamely et. az illet?t azonnal sovinisztának bélyegezték. Igen. meg újabb szervek. Nézd. Továbbra is higgadt maradt. mikor összefutott Sam Hawthornenal. De bármit teszünk. Celia mostanában észrevett valamit. De ugye nem arra gondolsz. Sam mondta . aki valaha ügy ként kezdte. a minisztérium el?tt örökre eláshatjuk magunkat. mint a Staidpace-nek. hogy a n?k csúcsvezet?v esélyei n?ttek és még tovább fognak n?ni. Nem szeretem az ilyen bújócskát jelentette ki Sam. önmaga el?tt is rejtélyes okból csöppet sem volt zavarban és egy pillanatra sem vesztette el a fejét. Most. hogy az utazásod az al a pénzösszeggel volt kapcsolatos. nézett rá Sam döbbenten. Ám mindezek ellenére továbbra sem vett részt az aktivista mozgalmakban. . hogy jutottunk az iratokhoz. Akkor meg mi az ördögért kellett belekeverni a vállalatot ebbe az egészbe? Mert ezek az iratok még hasznosak lehetnek nekünk. Végül azt morogta: Lehet. 3 1975 elején Celiát újból el?léptették. Sam felpattant. Mindez nagyszerû teljesítménynek számított olyasvalakit?l. hogy kinek volt igaza és kinek nem. A Felding-Rothon belül elvesztette a jelen t?ségét. az esete azt bizonyítja. majd én elvégzem a piszkos munkát. hogy igazad van. Tekintettel a társadalmi változásokra. volt id?. Ez esetben szükségem van néhány iratra a széfemb?l mondta Lord. Lord magában hozzátette: Még tán élvezni is fogom. és így rangban alig választotta el valami az általános értéke arketingalelnökt?l. ha ügyesek vagyunk mondta L ord bizalmasan. én is azt hiszem ismerte be Lord. hogy mit kell tenniük. Semmire sem gondolok. hogy el?bb vagy utóbb megint összeakasztjuk a bajszunkat Mace-szel. de Lord megel?zte. hogy ez az állapot jellemz? volna a vállalatok többségére. ami eg lelnöki beosztást is jelentett. hogy n?r?l volt szó. hogy mit tegyen vagy ne tegyen. nos. hogy Washingtonban jártál mondta Sam. Rögtön hozom ?k Félórával kés?bb. A hallottakon rágódva fel-alá járkált a szobában. Az pedig egészen rendkívülivé tette az eredményt. Sam akart még valamit mondani. Természetesnek vették a nemét. hogy valami hasonlóval meg gyorsíthatnánk a Staidpace engedélyeztetését. semmiképp sem kerülhetünk ki bel?le patyolattisztán. Feltételezem. hogy több ilye n asszony a szakmai sikerek hiányában a n?mozgalomban próbált pótkarriert csinálni. Hallom. És ha azt hiszed. akkor bûnrészesekké válunk. ezt felejtsd el! Kíváncsi természet vagyok. Mert el kellene mondanunk. és végre a teljesítménye alapján értékelté Celiának nem voltak olyan illúziói. Mikor Sam kelletlenül bólintott. Az sem tetszett Celiának. Ha eljön az id?. Mace-nek sem fog tetszeni mondta Lord. engem véde zel. halkan füttyentett egyet. amit kiutaltattam neked. hogy ? n?. hogy ha nem intézkedün ost azonnal ezzel az üggyel kapcsolatban. az elmúlt néhány percben dön tötte el.

Sam a tudomására hozta. mint eddig . Bár lehet. A jelek szerint ? is jó csillagot választott magának. akkor ar ról mindig tudni akarok. és láthatóan nem tett rá negat rduló szeretet. Jordan szorított a meg Celia hálásan Andrew karját. mert csak ma délután írtam alá az enged olnaptól fogva saját parkolóhelye van az átjárófolyosó szintjén. akk or gyötri magát. mint máskor. és ezentúl megint többet kell aggódnom érte. hogy az ajtaja mindig nyitva áll el?tte. hogy aztán az üveghídon átballagva a központ épületébe a hangtalan különlift felrepíts dik emeletre. Miért? Sokkal hajszoltabb. Dr. amit egyetlen gyermekként kapott.Bár az új beosztásában Celiának kevesebb dolga akadt Sam Hawthorne-nal. Teddy az íróasztalánál halálos végû szívroham érte. Celia mondta neki Sam azon az utolsó munkanapon. Maga napról napra bölcsebb. úgyhogy nin ség arra. mert na voltál Samnek. aki hazajött látogatóba a bentlakásos középiskolából. átkelni a gyalogátkel?n és a központ f?kapuján belépve újból liftbe szállni és felmenni az irodájukig. mikor felfigyelt Ingramre. A vacsorán részt vett a tizenkilenc éves Juliet Hawthorne. mintha m lát kapott volna a Nemzeti Panteonban. ahogy kellene. aztán hozzátette: Mostanában aggódom Sam miatt. Igen bólintott Celia. Celiának az új beosztása miatt érzett örömét beárnyékolta egy szomorú esemény. érdekes fiatale mbert mutatott be: Dwight Goodsmith. ahelyett hogy igénybe vette volna a neki kijáró hivatali autót sof?rrel. és kénytel enek voltak el?ször lifttel lemenni az utcára. Most pedig azon gon dolkozunk. Néhány kés?bb megkérdezte: Ha már a karrierek ide-oda csatlakoztatgatásáról van szó: mi van azzal a fiatalemb errel. a következ? szavakkal emelte poharát: Az egészségedre. A te válladat is épp elég felel?sség nyomja figyelmeztette a férje . Szép. Az alacsonyabb beosztásban lév?k csak az alsóbb szinteken parkolhattak. Átjárófolyosói szintnek a Felding-Roth központi épülete mellett magasodó parkolóház l emeletét nevezték. hogy ha valakinek ekkora felel?sség van a vállán. papa! sikkantotta Juliet. Igen. mikor évekkel ezel?tt a Saméhez kötött ját karrieredet. amivel nem é t egyet. amit Celia és Andrew tiszteletére adtak. és Celia arra gondolt. hogy még Sam lelki bajait is magadra vedd. vagy valamir?l úgy gondolja. és ha valami nem úgy megy. Lám-lám bólintott Andrew. Ha valami fontos dolgot fedez fel a vállalat mûködésével kapcsolatban. aki téged választott vezérl? csillagának? Bill Ingrammel? nevette el magát Celia. A vezet?höz menet közben tilos szexuálisan közeledni tréfálkozott Andrew. Jogot tanul. és megint eszébe jutott az az alkalom. Celia. Te jó ég. a Mennyei Jeruzsálembe . Lilian Hawthorne pedig egy kellemes vacsora alkalmával. hogy meg kellene tennünk és mégsem tesszük. Itt csak a cégvezet?ség legmagasabb rangú tagjai parkolhattak az autójuk kal. milyen bölcsen döntöttél. Hazafelé a kocsiban Andrew megjegyezte: Most látszik csak. De néha titokzatoskodik is. ilian tósztja után Sam mosolyogva így szólt: Celia még nem tud az igazi el?léptetésér?l. Az este folyamán még többször szóba került incselked? hangnemben Celia kett?s el?lép e . hogy el?léptetjük és áthelyezzük az értékesítésre. azt hiszem. igazad van. Celiának és Andrew-nak nagyon tetszett a két fiatal. a barátom. bár önz? módon azt szeretném. nemes tartású n?vé serdült. Sam is nap mint nap ezen a bizonyos szinten állította le ezüstszürke Rolls-Bentl eyjét. és a barátjához fordult: Ez olyan. Kísér?jeként egy kellemes. az én utódom lett. mikor még a régi beosztásában volt jelen. Mintha lennének olyan gondjai is. . amikr?l n em akar beszélni. ha nem lépnél tovább. hogy nem is olyan régen még az apró Juliét és Lisa pizsamában kerget?ztek ugyanebben a szobában. ezek elkerülhet tlen dolgok. a Quadrille-Brown reklámügynökségi találkozón New Yorkban. Bill a nemzetközieknél van mint latin-amerikai igazgató.

De azóta több mindent megtudtam róla. hogy Andrew mindkét terhessége alkalmával ragaszkod tt a teljes gyógyszertilalomhoz. Ezenkívül 1975-ben a kormányrendelkezések is sokka gorúbbak voltak. és mindig azt mondta. hogy cs tosan hatékony. és egészen a sí menetet. Celia elmondta. Megsemmisít? vereséget szenvedett Amerika. s ez a ka teljes mértékben kielégítette. Büszke volt. eszébe jutott az a nap. a meleg kábátokba burkolódzott gyászolókna k jéghideg es?t vágott az arcába az orkánszerû szél. Franciaországban engedélyezték a Montayne nevû szer gyártását és forgalomba hozatalát. h gy terheseknek készült. Kellemetlen.Teddy mindvégig a recept nélküli szerek értékesítési igazgatójaként dolgozott. és meggy?z?désemmé vált. mikor Ecuadorban felsorol tad. Néhányan. Valóban te vagy a Felding-Roth lelkiismerete. egy nem zet. Én is szerettem Teddyt mondta csendesen az özvegynek. amely nem volt hozzászokva a vereségekhez. hogy dolgozhato tt magának. amely kísérte. és vannak is ilyenek lyek a terhesség alatt biztonsággal szedhet?k. mikor megtudta. hogy megkezd?dhet a Montayne amerikai tesztelése. A Montayne-nek egyszerûen most jött el az ideje. és remélem. Mindkett?nknek igaza volt javította ki Andrew a feleségét . é részér?l egyetértek Teddyvel. Befejez?dött a vietnami háború. mikor felfig yelt Teddyre tizenöt éve. aztán hozzátette: Nem mindig feleltem meg Teddy ideáljának. zébe jutott. és ott állt a nép el?tt a roppant nehéz. addig a cégnek min dig lesz lelkiismerete. Még egy éve lett volna hátra a nyugdíjig. Zoe. hogy hál ' istennek vége lett. Ugyanígy lenniük kell olyan gyógyszereknek. Minden változik er?sködött Sam. még miel?tt Brucie katonaköteles korba ért volna! Egy-két héttel kés?bb a Felding-Roth vezet?inek körében futótûzként terjedt el a hír. míg nem olvasott el róla minden . Celiának. A mi életünk biztos. aki megért?nek látszott. hogy nem lesz elegend? a sebek begyógyításához jósolta Andre este. ugyanakkor tökéletesen biztonságos szer. utólag mennyire örült annak. hogy soha többé nem hallhatja Teddy harsány hangját. Upshaw? kíváncsiskodott kés?bb Andrew. Annyira csodálta magát Teddy. Celia Andrew-val és több kollégájával együtt elment Teddy temetésére. Mit mondott Mrs. így Celia és Andrew is Upshaw-ék otthonába hajtottak a temetés után. de az egész vi lágnak. hogy amíg maga a Felding-Rothnál van. Ahogy kifelé ment akkor. a Waldorfban tartott konferencián elmondott beszéde után. hogy mindaddig ne ítélje meg a szert. hogy ez így is marad. mint maga. egy csendes pillanatban félrevonta Celiát. mikor ki akarták dobni a teremb?l. az els? hónapok reggeli rosszulléteinek és hányingereinek kiküszöbölé hoz hasonlóan neki is élénken éltek még az emlékezetében a Thalidomid szörnyû következményei. és ezalatt hatalmas fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásba és az új szerek tudományos tesztelésében. mélyen megindulva a hallottaktól. Celia fájó szívve arra. mint az ötvenes években. hogy tize nöt év telt el a Thalidomid óta. nem láthatja energikus lépteit és a lelkes magyarázás közben ide-oda imbolygó fejét. akkor én is ugyaníg reagáltam. Kérte Celiát. ezért büszke va gyok rád. Teddyé volt az egyik együttérz? teki ntet. de én csak arra tudok gondolni. Ami a gyógyszer célját illeti. amit én csináltam. Mrs. Celiának nagyon rossz érzése támadt. megalázó kivonulását történészek még kétszáz év múlva is a vietnami jelenlétünk jogosságán vagy jogtalanságán fogn Tudom. Jordan mondta. viharos márciusi nap volt. Teddy ye. miután Celiával együtt végignézték a tévében az amerikaiak végs?. hogy önz? vagyok mondta Celia . akik meg voltak arról gy?z?dve veszélyes és romboló hatású. A tragikus mészárlásnak viszont vége szakadt . A következ? hónap jobb hírekkel szolgált nemcsak a Felding-Rothnak. mert te is felvetet tél néhány dolgot. de legalább vértelen feladat: begyógyítani a sebek amik a polgárháború óta a legmélyebb és legnehezebben gyógyuló sérüléseknek bizonyultak. illetve nem csináltam. Ez a ng-Roth Pharmaceuticals és a Laboratoires Gironde-Chimie közötti licencmegállapodás értelmébe azt jelentette. Például volt r a szülés alatti érzéstelenítést hevesen ellenezték néhányan. hányszor hallgattattam el a lelkiismeretemet? Igazad volt. De hát egyikünk sem tökéletes. Emlékszel. Mikor el?ször hallottam a Montayne-r?l vallotta be a férfi . Sam arra is rámutatott. Megosztotta a kétségeit Sammel.

hogy jobban megismertem magát. Úgyhogy azt akarom. Celia. és ennélfogva bi hogy azt javasolná. Az ez évi mérlegünk olyan . Seth Feingold már említette nekem. hogy megnézze. hogy Andrew kikezelte Feingold feleségének ízületi csúzát. a cég élénk. és a legszorongatóbb helyzetekben tudott mindig újabb és újabb vésztartalékot el?varázs i.. hogy az ügyben Celia forduljon Samhez. gold fájdalmai. ha bezárnánk Harlow-t. Rosszkedvûen hozzátette: Néha már én magam is h megoldásra. amire akkora szükségünk van. Seth. Mindazonáltal kérem tekintet nélkül arra. Nem volt rá szükség. mert néhány nap múlva mag az elnök hívatta magához. Az elmúlt két évben baráti kapcsolatba került Celiával. hogy sokan feltesszük a kérdést: vajon azok a britek odaát a kutatóközpontban. hogy így lesz. Sam bólintott. hófehér hajú veteránja már túl volt a nyugdíjkorhatáron. és biztos. Amilyen gyorsan csak lehet. vagy csak a hasukat vakarják. maga is hitt Martinban. kezdte Celia. hányadán állnak? Higgye el. hogy kemény kérdéseket fog pni a részvényesekt?l az évi közgyûlésen. Biztosan tudja. És különben is. mikor azt mondta Celiának: Sam azzal biztatta az igazgatótanácsot. Angyalasszony! De ha már az er?bedobásról van szó. ha ilyen tömérdek p y pocsékba. Ez az egyik oka a katasztrofális pénzügyi helyzetünknek.anyagot. hogy össztûz alatt állok Harlow és Martin Peat-Smith miatt mondt a. A kezelés nyomán megszûntek Mrs. hogy a Montayne nagy pénzügyi fellendülést og hozni. Úgyhogy feltétlenül szükségem van valami bizonyosságra arról. És még valami: Marti gyre makacskodik az id?szakos beszámolókkal kapcsolatban. akik szerint f antasztikus profitot fog hozni nekik a szer. de to vállalatnál tartották. De Vincentnek el?ítéletei vannak. A feleségem szerint a maga férje még a vizet is borrá tudja változtatni közölte e p Celiával az id?s számvev?. Seth az egyik kétked?. Igen válaszolta az asszony. Miért nem repül át Európába. hogy két éven belül legalább valamicske eredményt fel tud d mutatni válaszolta Sam. Még csak két éve és néhány hónapja mûködik a harlow-i intézet emlékeztette Celia. De az igaz anács tagjai között is egyre többen értenek egyet vele.. A Montayne fontosságát a Felding-Roth számára röviddel azután Seth Feingold alelnök-s vev? is alátámasztotta. maga nézzen utána. Egyszerûen nem hajlandó küldeni. Celia. Hogy maga milyen jól ismer mindnyájunkat! pukkadt ki a nevetés Celiából. Én a világon semmit sem hallottam fel?lük szakította félbe Feingold. Bár még korai. És a maga kedvéért. hogy Vincent Lord jobban ért a dologhoz? kérdezte Celia kétkedve . és az igazgatótanács meg a részvényesek nem hagynak nyugton. amikt?l hosszú évek óta szenvedett. Az asszony megígérte. azok is dolgoznake. akkor arra tegyen tot! Mikor tud indulni? . Pénzügyi okokból szeretné. Meg kell hogy mond jam magának. errefelé többeknek így egyeseknek az igazgatótanács tagjai közül is e i vannak ezzel a brit mulatsággal kapcsolatban. nálunk is az értékesítésen már mindenki erre feni a fogát nyugtatt ia. hogy valóban van haladás és ér b csinálni. Martin akkor azt ígérte. és aztán tegyen nekem jelentést a helyzetr?l. Most. mert enciklopédikus tudásanyaggal rendelkezett a Felding-Roth pénzügy ir?l. és egész nap teázgatnak? Mostanában nem sokat hallottam. hogy milliókba kerülnek nekünk. Kérdezze csak meg Samet. amiben nem kis szerepet játszott a . ami eingold ezt mondta: Beszéltem a Gironde-Chimie pénzügyi szakembereivel. Tudományos szempontból valóban. hogy mennyire kedveli Martin Pea -Smitht . akkor hadd mondjam meg. megtenném. hogy ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre van szükség. Nem gondolja. Aztán a Montayne-re terel?dött a szó. úgyhogy Harlow bezárása az ? igazát bizonyítaná. Mintha egy fürd?kádba öntenénk a pénzt. mint a sivatagnak az es?re. nekem a csodadoktor feleségével kapcsolatban vannak hasonló érzéseim. Csak azt t m. Celia válaszolta Sam komolyan . Eleve ellenezte a nagy-britanniai kutatást. és megtanultam bízni az ítéle az ösztöneiben. mindent be fogunk dobni. aminek el?tte kihú alaki a dugóját. hogy akár rögtön megírhatjuk a hivatalos alamizsnakérelmünket. Magát ismerem jól. vannak a hitnek is határai. Feingold. hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. de így is annyi dolgom van.

amely igazo ja a több mint kétéves együttes er?feszítést ilyen horribilis ráfordításokkal. és észre fogja venni azt a két vastag söt t. A leveg?t légkondicionáló berendezés tisztította meg a szennyez?dése l. . De ezek a jelek oly futóak voltak s persze nyomban le is tagad ta ?ket mindenki .. ezután röntge asználtunk. Legutóbbi találkozásuk óta neki és munkatársainak sikerült teljesíten ntosabb célkitûzést felfedezni és elkülöníteni egy olyan hírviv? ribonukleinsavat. kés?bb a kivonatot éleszt?b?l nyert sérült sejt -készítm inkubáltuk úgy. mutatta az ujjával. amelyek egy kissé szintén radioaktívak lesznek. hogy ez valóban diadal-e. hogy Celia teljesen magára maradt a kétségével: valóban jól látta. Ahogy Celia a fény felé tartotta ?ket.. semmit nem látott rajtuk. ahol egy id?s. milyen nag yszerû a hangulat. és elmagyarázta az ot t folyó munka lényegét. hogy mit javasoljon otthon Samnek. A körútjuk végén Martin benyitott egy kis laboratóriumba. Mikor Celia kora reggel megérkezett a heathrow-i repül?térre. A világítást mindenhol optimálisan oldották meg. ami egyenesen a Felding-Roth kutatóintézetbe indult vele. és régimódi cvikker csüngött a nyakában egy fek nóron.. Ezek a kromatogramok filmjei. és ahol sávok jelennek meg.. Ez borzaszt ontos. amely mellett a Vigyázat! Sugárveszély! tábla Ahogy felálltak a padról.. hogy az agyi ribonukleinsav és valószínûleg a DNS is megváltozik az öregedési folyamat során. Most.. egyetlen percet sem vesztegetett el a kétnapos munkalátogatásból. Amint eldöntötte. következ? lépé ként az elektromos töltésük alapján speciális gélekkel szétválasztottuk ?ket. hogy radioaktív aminosavakat adtunk hozzá. amelyeknek modulfalait bármikor át lehetett rendezni.. a kellemes tárgyalóról.különböz? korú patkányok viv? ribonukleinsavat izoláltunk.. Akárhová nézett. csak az átlátszó fi lmet. A Harlow-ban töltött els? napján mindenki arról igyekezett meggy?zni. a széles. kény es folyosókról. ami külö atal és öreg állatok agyában. Innent?l kezdve szinte csak tudományos zsargont használt. A kissé görn edt hátú. Nézze csak.. Martin tovább magyarázott.. mindenr?l az intézménybe pumpált milliók jutottak eszébe: a tágas la ról és modern irodákról. Izgalomtól remeg? hangon jelentette ki: Ez a bizonyítéka annak. amit az öreg állat agya már n m termel. és h ogy milyen keményen és természetesen összehangoltan dolgozik a csapat. megpróbáljuk becsapni a bakté hogy elkezdje termelni a kívánt agypeptidet. hogy már eddig is mennyi mindent tudtak meg. a portástól az iga tóig. az els? osztályúan felszerelt laborokról. mert a fa tudomány szempontból tisztátalan.. fehér köpeny s férfi asszisztens nézett farkasszemet vagy fél tucat ketrecbe zárt patkánnyal. hogy ott Martin Peat-Smithszel és a többiekkel megtárgyalja a harlow-i egyenletet . vagy c képzel?dött? Ezen az els? napon Martin végigvezette a laboratóriumokon. el? tudjuk állítani a megfelel? DNS -t. milyen kitûn?en hal ad az agyi öregedés folyamatának kutatása. aszott férfinak már alig volt haja. amelyek mûanyagból készültek fa helyett. Már várta a sof?r a vállalati kocsival. ott van egy peptid. hogy megtaláltuk a ribonukleinsavat. Id?vel ugyanezt valószínûleg az embereknél is be fogjuk tudni bizonyítani tette h zzá. Mint mikor egy bûvész el?kap ja a nyulat a cilinderb?l Voilá! Martin odacsúsztatott néhány negatívot Celia mellé a pad ahová leültek megpihenni. tele rozsda tes acéllal és modern bútorokkal.. Csak néha figyelt fel egy-egy elkapott pillantásra. azonnal felül a repül?gépre és hazautazik. és közben azon tûn?dött. ez az erjeszt?rendszer állítja el? az állatiagy-peptideket. szemlesütésre. Itt itt. Celia igyekezett minél többet minél gyorsabban megérteni. Nézze csak meg jól utasította Martin . Martintól lefelé mindenki azt bizonygatta Celiának..Megpróbálok holnap 4 válaszolta Celia. A két inkubátorszobában üvegfalú inkubáto amelyekbe külön polcokat terveztek a baktériumokat és éleszt?gombákat tartalmazó petricsészé Más szobáknak kett?s ajtajú bejáratuk volt... Az egyik egy fiatal patkányé. amiket a kétség jele ként is értelmezhetett. a fiatal patkány vonalában legalább kilenc peptidet talál.. a másik egy öregé.. amit aztán egy él? baktérium DNS-ébe kell illesztenünk. . Igen mondta Celia..

hogy Ce ia nem most látott el?ször ilyesmit. Mikor Celia kiment. Jó is. Ha nem zavarja. gyorsan begyömöszölte a dobozba úgy. Nézték. aki éppen boncolásra készül közölte Martin.. De így piszkosabb a munka válaszolta Celia. szeretném nézni. hog yan ölték meg a patkányokat annak idején az ? laboratóriumi gyakorlatai során. Yates hátrapillantott a bezárt ajtóra.. Tudja. A szárazjég miatt szén-dioxid terjeng a dobozban mondta Yates. ha továbbra is itt akar dolgozni. Ügyes. Telefoná llene. Yates a még vérz?. lenyomta a kést. Én viszont bemutatás nélkül is tu gy ki maga. Szén-dioxidot lélegzünk ki. Szárazjég jelentette ki Yates. nyomában a kettészelt nyaki artériából kispriccelt a vér. és nehezen szedte a lev eg?t. Cel kis emelvényen remeg? állatkát. Ó. Egyáltalán nem zavar. miután elhasználtuk a leveg? oxigénjét. Egy perc telt el. nem olyan vészes. pedig van sokkal gyorsabb módja is. Mindenki tudja. kinyitott egy szekrénykét a pad alatt. vonagló testet közömbös mozdulattal egy hulladékgyûjt?be dobta és tte a fejet. Gyorsan és fájdalommentesen! Én semmit sem éreztem röhögte el magát az id?s férfi. Mickey Yates nyújtott kezet a férfi Celiának. Lassú? Nekem gyorsnak tûnt mondta Celia. De el?ször meg kell ölnöm az egyik kis szarházit intett a p yok felé. De elég la ssú halála volt. Ilyen kör tben nem tudnánk élni. Martin elnevette magát. vigye innen ezt a kínzóeszközt. hogy tudják. hogy a fájdalom entes szén-dioxiddobozt használja. Az asszony a bezárt ajtón keresztül is hallotta Martin dühödt kiabálását. Dr. és rázárta a tet?t. megértette?! Celia hallotta Yates gyenge hangját: . Celia Yateshez fordul t. és el?vett egy fémdobozt. Hát ez a kiskoma sem tud.. hogy ez mit jelent? Celia elmosolyodott az elemista kérdésen. Mikor Martin becsukta maga mögött az ajtót. Ez itt egy guillotine magyarázta Yates még mindig vidáman. Martin gyilkosan nézett Yatesre. ha az embernek sok a dolga. és most látta csak meg. Peat-Smith szereti. és semmi mást!. aztán valami elhaló sikolyféle. reccsen? hang hallatszott. kivett egy újabb patkányt az egyik ketrecb?l. A franciák értik a m . felnyitható mûanyag dobozt. aztán nem mozdult többé. Ebben egy kis emelvény alatt lév? tálcán kristál ag g?zölgött. hogy a feje kilógott a lyukon. de csak nem j utott eszébe.. Yates lenyúlt. Soha többé!. És jó gyors. Csendesen jött be. Természetesen. Mint mikor valaki kenyeret szeletel. aztán. Most már emlékezett rá: egy ehhez has nlatos szerkezetben végezték annak idején a patkányok az ? laborjaikban is. Halk. Épp akkor tettem be. Már nem lélegzik közölte Yates vidáman. és a mélyhût? rekeszb?l kive tt egy átlátszó. kivette bel?le a mozdulatlan testet.. még miel?tt Celia tiltakozhatott vol na. Yates.. nem akarok kegyetlenséget. Lassú. ez megdöglött. ha a szén-dioxidd obozt használjuk. Ez annyiban különbözött az el?z?t?l. Celia undorodva. ahogy dolgozik. és a patkány feje lehullott. Igen. mi Ugyanilyen nyugodt hangon kérte Celiát: Kérem. ahogy a patkány kett?t vonaglott. és kijelentette: Na. Ez. Kinyitotta az egyik ketrecet. dühösen csattant fel: Miattam nem kellett volna ezt csinálnia! Mit? kérdezte a háta mögül Martin.Ez itt Mr. Most már csak az agyat kell kivennem. mikor maguk jöttek. az utasításomat. hogy az egyik végében volt egy kis kerek nyílás. ami fölöt enül egy éles kés függött. gyors mozdulatokkal kinyitott egy hût?szekrényt. El is patkol mindjárt.. amit aztán a mûanyag dobozba tett. vagy tör sze. szakért? módon benyúlt és megfogott egy kétségbeesette n rúgkapáló fehér-szürke patkányt. Annak ellenére. várjon meg odakint. elkezdett émelyegni. és igyekezett visszaemlékezni arra.. Harminc másodperc múlva kinyitotta a mûan ozt. Itt hagyhatnám pár percre? kérdezte az asszonytól.

Fontosabb. Yates talán a t feledkezett el magáról. akit a kutatóintézet üzleti ügyeinek intézésére választott ején.. A tudós most el?ször rázta meg türelmetlenül a fejét. ezért is hoztam magammal Cambridge-b?l. Neki az volt a véleménye. ám Celia feszültséget érzett a felszín ala A férfi egyébként is rossz b?rben volt. A feladatát egyébként kifogástalanul látja el. hogy egy vonzó n? figyelje munka közben. holn pra pedig már el is felejti. kilépett rajta Martin. a nap folyamán még egyszer felvetette. amelyik számít. mint mások. Tényleg. Ha rajta múlna. az mára teljesen lényegtelenné válhat. és ezt még az állatbarátoknak is el kell ismerniük. Igen. karon fogta Celiát és az üres tárgyalóba ahol egy termoszból kávét töltött maguknak. Nem számít. és ennek érdekében mindent meg kell tenni. és meg is fogjuk oldani. és egyúttal a legnehezebb is. az vagyok. Hirtelen témát váltott. Beszélt a fiatal és öreg áll különbségekr?l. Az arcát olyan barázdák szántották végig. akik.Igen. Martin korholta szelíden Celia . Tényleg ezt mondtam? Martin meglepettnek tûnt. verébszerû kis embert. Ez a jelenség gyakori a tudósoknál. Amit most mondott. és igyekezett Martint is megnyugtatni: Ugyan már. a fájdalmat minimális szinten kell tartani. mondjuk két évvel ezel?tt. amelyiket keresi. És én is. Itt. Nekem igenis számít. akik soha nem . Peat-Smit h gyötrelmesen nehezen ír le bármit. uram. Celia id?közben lehiggadt. a papírmunka. semmiség az egész. hogy adjanak nekem két évet . Celia egyel?re nem bolygatta tovább a témát. azt a peptidet. ezúttal az ügyvezet? igazgatónak. hogy ezt egyhamar elfelejti. Olvasott valamit John Locke-tól? Az egyetemen egy keveset. meg arról. mert nincs hozzászokva. Martin arcán gyors. Térjünk vissza a kutatás állásához mondta gyorsan. Nigel Bentley elgondolkozott. ennek nem lett volna szabad megtörténnie mondta. miért nem küld jelentéseket? Samnek válaszolnia ll az igazgatótanács kérdéseire. nem hiszem. no ha annak idején rendkívül jó észrevételek lehettek. Nagyon sajnálom. Sebés i ügyességgel tudja eltávolítani a patkányok agyát. Ketten ültek Bentley szerényen. hogy miket írt le koráb ban. de valamivel kés?bb. a korábban írt. Akkor felel?tlenül fecsegtem. Meg kell értenie. a felfedezések úgy születnek. aztán folytatta: Lehetetlen tatómunkát végezni úgy. Ugye. Merthogy addigra feltétlenül lesz valami eredmény. aztán magabiztosan folytatt a. Aztán nyílt az ajtó. De rögtön emlékeztette magát arra is. hogy ami életbe vágóan fontos volt neki tegnap. hogy a kutatásra koncentráljak. a körmölés c emésztené a drága id?met. hogy szeretne szintetizálni egy DNS-t. fáradt szeme túlfeszített munkár kodott. mindent megsemmisítene. Már dolgozunk raj a. hogy más okból nem íródnak meg azok a bizonyos jelentések. ? írja. Ez pontosan két évvel és ppal ezel?tt történt. nem beszélve a részvényesekr?l. A jelentések.. de ehhez id?re van szükségünk. maga nagy állatbarát? kérdezte Celia kíváncsian. azt mondta emlékeztette Celia . Martin kortyolt egyet a kávéjából. Ennek az az oka. Jordan fejtegette Nigel Bentley . Sam jól emlékszik rá. Már másnál is találkoztam vele. Igazam van? Igaza. az a következ? lépés. azt. Martin látszólag megint nyugodtan beszélt. az exszázados Bentleynek. hogy a megbízatását illet?en érzelmeknek nincs helye. Sápadt arca. Mrs. Ma már abszolút naivnak tartja ezeket a kijelentéseket. S?t vannak olyan nagy tudósok. a tudomány szûzfoldjén nem lehet menetrendekh ez igazodni. meleg mosoly suhant át. aztán így folytatta: Talán az a legfontosabb. hogy a mindennapi élet realitásai okkal kés?bb ismerkednek meg. amiknek két éve nyomuk sem volt. mit kell még tudnom a tudós lelkér?l kérte Celia. hogy Dr. A tudományos kutatónak mindig ezt kell szem el?tt tartania. de takarosán berendezett kis irodájában. hogy az ember semmilyen fájdalmat ne okozzon az állatoknak. Mindig a z emberi szükségleteknek van els?bbsége. Az incidens nyomán Celia még inkább kedvelni és tisztelni kezdte Martint. és Celia egyre jobban tisztelte ezt a hozzáért?. Különb n hamar érzéketlenné válik az ember a szenvedéssel szemben. Kifejezetten zavarban van néha attól. De még nem sikerült izolál egy proteint. hogy az ember egy adott irányba koncentrálja gondolatait . Erre hívtam fel Yates figyelmét. hogy a tudósok olyan hosszú ideig tanulnak és annyira b elemerülnek a választott és nemritkán szûk szakterületükbe. Mikor megnyitottuk az intézetet. Mondja el. hogy az agya annyira gyorsan mûködik .

Jordan. Mindkett?nkne z a meggy?z?dése. itt és most. Jól mondja. Dr. Bentley mondta Celia. amit maga vagy én néhány perc alatt eldöntöttünk volna. És ennek kihatás ehet a mostani látogatására is. Köszönöm. hogy az utca jobb vagy bal oldali járdáját válassza. Lockeista? Igen. Celia tudta. Mrs. beszélnie kellene négyszemközt Dr. Itt dolgozom. de még nagyobb felel?sséggel tartozom önnek. Pea -Smith f? törekvésével. Peat-Smithnek rengeteg fejfájást okoznak az apró döntések. Azt hiszem. Most már csak az a kérdés. hogy ezek bármelyike jellemz? lenne Martin Peat-Smithre jegyezte meg Celia elgondolkozva. aztán azt mondta: Martin ma John Locke-tól idézett nekem. Sastri és Celia az étterem me .is jutnak el ezekig a realitásokig. Ezért is találkozik az ember tudományos körökben an gyakran gyerekes viselkedéssel kicsinyes perlekedéssel és hasonlókkal. Tudna szerezni nekem egy kötetet? Bentley feljegyzett valamit. például. Mindez szörnyû teher volna bárkinek. szemben Celiával. Például hetekig vacillált a . Celia határozottan érezte. valóban. Ezért a kérdésére i nel kell válaszolnom. Martin meg Bentley is egybehangzóan állította. És még valami: Dr. akit Martin tudományos helyettesnek vett maga mellé. Peat-Smith hozzá van szokva ahhoz. illetve Mr. Dr. és én is az vagyok. sötét b?rû. Ezek szerint igenis vannak kétségek az itt folyó munkával kapcsolatban állapított eg Celia. A Nigel Bentley-vel folytatott beszélgetése óta másokkal is váltott néhány szót az intézetben. amelyek fölött az asszonyt mustrálgatta. akik m an vidáman és optimistán ítélték meg a munka állását. De más szempontból igen. akik valaha éltek eze n a földön. Szeretnék ma este egy kis Locke-ot olvasgatni mondta Celia. A végén. kés? délután tudott találkozni Dr. hogy valamit mindenki leplezni próbál. ahogy mondtam. Sastrival. Talán így. Mr. Rao Sastri az a nukleinsavvegyész pakisztáni származá egykori cambridge-i kolléga . hogy egyedül dolgozik. Estére ott lesz a szállodájában. Folytassa. Jo rdan. Most hirtelen azonban hatalmas felel?sség szakadt a nyakába. Celia emlékezett rá. tiszta és gyors beszédû fiatalember volt. hogy Martin miért nem kü lentéseket. mint amilyen a maga jelenléte. aki az íróasztalánál ült. a m aga szabta tempóban. a harmin nnen. hogy Dr. Megfogadom a javaslatát. Dr. utasítania kellene a nyílt beszédre. nincs meg hozzá a megfelel? tudományos képzettségem válaszolta Bentley. hogy a fiatal tudós nagy nyeresége az intézménynek. Bentley. Mrs. hogy Locke egyike a legnagyobb filozófusoknak. Néha n a eldönteni. Peat-Smithszel szemben. Ez a kérdés túl fontos ahhoz. lán nem lenne épp szabályos. Én is hallottam. hogy mondanak el neki. Sajnos. Sastrival. hogy ezek a kétségek megalapozottak-e. nem hagyta rá Bentley. Nem hittem volna. és e a hatalmával. Peat-Smith vezet?. hogy briliáns min?sítései vannak. és mint ilyennek. Apróc volt. Halvány mosoly futott át Bentley arcán. va gy kétségeket ébresztenie az itt folyó munka menetével kapcsolatban. hogy bizonyos szempontból mindvégig gyerekek maradnak. olyan. Segíthetek még valamiben? Celia gondolkozott. mivel a felett m képtelen volt dönteni. de azt hiszem. összeillesztette az ujj hegyeit. Hallgatom. hogy mereven tartsuk magunkat a szabályokhoz. Hát. a tudományos tisztánlátással és elkötelezettséggel. hogy két asszisztens közül melyiket küldje el Londonba egy háromnapos továbbképzésre. Mert ezt megsínylené a m nkamorál. embe rek függnek t?le és egyéb nyomásoknak is ki van téve. így bizonyos kötelezettségeim vannak Dr. Például azt. Rao Sastri jóképû. Celia csak a második napon. én határoztam helyette. nem szabad gyengeséget mutatnia. Mindez persze szöges ellentétben áll Dr. Mégis. Egyre több dolgot értek meg mondta Celia. még valamit tisztán kell látnia folytatta Bentley. Részletesen akarok tudni ezekr?l a kétségekr?l jelentette ki Celia. Hawthorne-nak.

Igen. ez valóba n érdekes eredmény. ahol egyébként a vezet?ség szokta a munkaebédeit elkölteni. haladékt alanul mondja el nekem. Hát ez az a bizonyos fal. Igen. Hawthorne-nak a megbízásából vag . Megvonta a vállát. ott. és szere az itt folyó kutatómunkáról beszélgetni. ez így is van! De azt talán nem mondta meg magának. De ma éjjel nem fogok tudn .tti kis teremben ültek le beszélgetni. rendben van. de néha hirtelen lkomorult és kissé nyugtalanul nézett Celiára. Mrs. tudja. hogy belátható id?n belül yt tudnak felmutatni. Vé vannak bizonyos kötelezettségeim Peat-Smithszel szemben. legyen velem teljesen ?sz inte. ne hallgasson el semmit. Sastri. kis pakisztáni lejtéssel. Gyakran öntötte el az arcát a mosoly. Dr. mit mások is osztanak itt az intézetben. És szerény véleményem szerint. hogy megismerhetem viszonozta Celia a kedves köszöntést . Gondolom. és el? kellene tudnia állítani egy hozzá kapcsolódó DNS-t. És nem is egészen sportszerû az járása. Jordan. Celia bezárta az ajtót. Szét lehet választani a peptideket? Sastri elmosolyodott. Viszont még ennél is fontosabb kötelezettségei vannak a Felding-Rothszal szemben mondta élesen Celia . amikkel továbbhaladhatnánk. Megtettem a kötelességemet. amit Peat-Smith ott sejt. mikor közölte velem a maga szándékát. Te jó ég! Jaj istenem! Mi jön most?! Az jön. Dr. ugye? A fiatal pakisztáni ha ngjában egyszerre érz?dött megrökönyödés és félelemmel vegyes tisztelet. Megtiszteltetésnek veszem. Magától megtudtam azt. Miután kezet fogtak és miel?tt leültek. és merre halad. Nincsenek olyan módszerek. mert holnap visszarepülök Amerikába. aki rendes ember. hogy rlow-ban dolgozó tudósok közül már csak egyedül Martin hisz abban. De a lelkem legmélyén már nem hiszem. Hát. Bevallom. nem beszélve arról. Talán majd tíz év múlva. Még körülbelül húsz percig beszélgettek tudományos dolgokról. Ezt nevezem. A kutatás nem haladt sokat el?re. Jordan! Maga nem kukoricázik. mert a vállalattól kapja a fizetését. mert ön ragaszkodott hozzá. A hírviv? ribonukleinsavlánc hosszú. hogy a Felding-Roth elnökének. Igen bólintott Celia . de mi jön ezután? Mert most eljutottunk egy ásítóan üres falhoz. Mr. hogy az izolált anyag túlságosan nagy. mégpedig nem is rossz fizetés serébe jogunk van tudni a becsületes szakmai véleményét. ez a kollégám elmélete. Sastri megadóan felemelte a kezét és felsóhajtott. hogy maga bebizonyította egy egyedülálló ribon einsav létét.. ezt már mások is mondták nekem. Jordan. hogy kérem pontosabban utasítom . hogy valaha is r kkanunk. és Celia megtudta. De miel?tt tovább beszélg szeretném közölni önnel. Úgyhogy arra kérem. Dr. Éppen ezért használhatatlan: értelmetlen peptidek csokra. és körülbelül negyven protein van benne a. Celia megpróbálta összeszedni tudományos ismereteit. amiért átrepült A fiatalember szomorúan bólintott. Sastri mondta végül Celia.. az elismerés hangján. hogy senki ne za varja ?ket. és ezeknek a módszereknek a kidolgozása évekbe t et. véleménye szerint pontosan hol tart az intézeti kutatás. hogy meger?sítettünk egy teóriát y szerint az életkor el?rehaladtával változás következik be az agyi DNS-ben. Szörnyen kínos helyzetbe hoz feszengett Sastri. amelyen tudunk áthatolni megfelel? módszerek híján. Mrs. sehova sem vezet. Én is örülök. Fejtse ki ezt részletesen. tudom. Peat-Smith kollégám gyakran beszélt önr?l. és fel vagyok ruházva az ? jogkörével. amiket eddig talán senkive l nem osztott meg. a hangja kissé fölényessé vált. Nagyszerûen haladunk! Tényleg csodálatosan! Minden a legnagyobb rendben. Sastri kulturáltan és hibát ul beszélt. Martintól tudom folytatta Celia . Sastri id?pocsékoló do edig nekem nincs sok id?m. ki vagyok kezdte az asszony. Sastri sajnálkozva megrázta a fejét. mint ahogy ezt már Bentleynek is megmondtam. Több mint két év alatt csak annyit tudtunk elérni. Maga nem fogadja el ezt az elméletet? kérdezte Celia. A kukoricázás ahogy olyan ékesszólóan megfogalmazta. hogy megtaláljuk a fal mögött azt a bizon yos peptidet. hogy találkozhatom magával. Köszönöm. Mrs. hogy az elején én is hittem benne. Igen. így az esetleges kétségeit se. hogy még akkor sem biztos.

Dr. A nappaliban csak a legszükségesebb berendezés volt: egy b?rfotel olvasólámpával meg három könyvespolc. 5 A Harlow-ban töltött második és egyben utolsó estén Martin meghívta Celiát egy italra otthonába. álomszép barna-fehér mintás ruhakölteménybe burkolódzott. mert rabszolgahûséggel követték. mi t maga meg én cserébe azért. mint Celia érkeztekor. amikr?l Celiának az volt a benyomása. baráti hangu latban lesznek-e. ahol vannak. Javaslatot kell tennem a harlow-i intézet jöv?jével kapcsolatban. emlékeztette magát arra. A legcsekélyebb mértékben sem. Vannak. hogy az ember jó nyomot követ. Nagyon szeretem. Martin hellyel kínálta Celiát a fotelban. hogy vajon a mai este végén is ilyen oldott. akik ellenzik a projekt folytatását. ahol meg szállt. A rövid nagy-britanniai útra nem ho t magával sok holmit. azt hiszem. Azért jött. Minde udományos kutatás elméleteken alapul.i aludni. mixerek és jég. telezsúfolva tudományos kötetekkel. Meg tudja tényszerûen cáfolni. amit Sam Hawthorne búcsúzóu mondott neki: Mindegy. Mint korábban. akik nem látják a fától az erd?t. . Ha volnának tények. ám m el?tt elindult volna erre a találkozóra. Igen. hogy Martin egyedül él. Rao itt járt egy órával ezel?tt közölte Martin. ha állatok vesznek körül. A nappaliban egy szabadon lév? rúdon papa gáj gubbasztott. Javasolnia k ll. és bukok a kóbor macskákra.. Celia elnevette magát. Martin bekísérte az apró nappaliba. hogy ott lehetnek. Mindenesetre arról a meggy?z?désr?l van szó. hogy még egy évig folytassuk a jelenlegi kutatást. Mi sem egyszerûbb ennél. Rao nagyon becsületes ember.. hogy mennyire kedveli Martint. De ezt az árat fizetik néha az olyanok. Id? és rengeteg pénz kérdése helyesbített Celia. Nagyon köszönöm válaszolta Celia . Meg annak a kérdése is. Puha barna haját divatosan rövidre nyíratta. És a többi kétked?nek sem. És? Nincs igaza. mert itt megvannak a hozzávalók. Sastri ilyen? Sajnos igen. tovább. elkészíthetem magának. most is rendkívül vonzónak találta Martint mint férfit. hogy v maga ítélete vagy pedig Sastrié meg a többieké a helyes. és az italosasztalkához lépett. Martin még mindig olyan magabiztos volt. Mikor taxival odaérkezett a ház elé. A macskák láthatóan tudták ezt. egy morgó angol buldogot és három macskát. és szeretném tudni a maga véleményét err?l a kérdésr?l.! Holnapután találkozom Sammel mondta Celia. és egy bejárón? jön naponta takarítani meg rende rakni. Celia tudta.. Ezt tudnia kell. és y csak id? kérdése ez esetben rövid id?é a cél elérése. Napközben egy elegáns kosztümöt viselt. A modern és praktikusan berendezett ház megszólalásig hasonlított a környez? épü re. amit Sastri mond? Természetesen nem! Martinból megint kitört a türelmetlenség. Martin odanyújtotta a daiquirit Celiának. Ha daiquirihez van kedve. Az el?szobából befelé menet Celia sorra átlépett vagy kikerült öt állatot egy barát ettert. néhányan tudományos arroganciána ek keverékét. és a nyaká sort tett. mert úgy érezte. ma estére viszont egy Diana vo n Fürstenberg-tervezésû. én sem válaszolta Celia. tu mit mondott magának ma délután. Hát maga tényleg állatbarát! Igen. De min dig is voltak és lesznek rövidlátó emberek. akkor nem lenne szükség a kutatásra egalapozott szakmai ítéletekre és jó ösztönökre van szükség. mint tegnap. Martin egy kis ikerház egyik felében lakott. hogy emlékezik a kedvenc i Elgondolkozott azon. az vagyok bólogatott Martin mosolyogva.. és igazán megható. ha valóban kemény és könyörtelen i ntézkedésre van szükség. Egy asztalkára ki volt készítve néhán al. hogy futószalagon készültek. és Celia m máskor most is megérezte a férfi elismer? pillantását. vagy ha kell. Azt hiszem. Celia valamivel kés?bbre asztalt foglalt a Churchgate Hotelban. három kilométernyire a Felding-Roth intézett?l. Milyen az ital? Finom.

mikor az étel már ott volt az asztalon. De a ezetében mindvégig ott voltak Nigel Bentley tegnapi szavai. amin . hog dégek el?ször a hallban foglaltak helyet. Mert most minden szavát nagyon meg kell gondolnia. Felhajtotta az italá ra csapta a poharat. De a több mint két évvel ezel?tt tett ígéretet nem váltotta valóra. másrészt Sammel. vagy nevezze. mint amennyit muszáj. és elgondolkozva maga elé nézett. De maga hozta el? a témát. akkor a vállalat tönkremegy. ami gyógyszerek eladásából származik. saját munkánk kritikus szemlélésének hajlandósága. f?leg azzal a pénzzel nem. Nagy lélegzetet vett. mikor a lakásán beszélgettünk. Nem minth a érdekelne az ügy üzleti oldala. és azt mondta: Egy órával ezel?tt. Celia rögtön észrevette az els? hajszálrepedést a büszke homlokz aton. mint ami t Martin az els? találkozásukkor mondott a cambridge-i laborban. Jól válaszolta Celia némi habozás után. Ezt ne értse félre tiltakozott azonnal Martin. és m int ilyennek.Martin kortyolt egyet a whiskyjéb?l. hogy én ítélem meg helyesen a dolgot! Martin felemel a hangját. ott rendelték meg a fogásokat az étlapról. Akkor Samet is ugya nígy meggy?zte. mert talán ez az egyetlen módja annak. Jól mondom? kérdezte élesen. Celiának tetszett a terem atmoszférája az alacsony mennyezet. én tudom. Végül úgy döntött. Közel vagyunk nagyon közel! ahhoz. mikor Harlow faluból várossá lett. menn A Churchgate Hotel éttermében feltálalt étel finom volt. akkor egyúttal maguk is célt érne Celia arra gondolt. az els? alig észlelhet? megingást. hogy ez most pont olyan meggy?z?en hangzik. mit gondoljak. aztán megrázta a fejét. aminek az volt a lényege. és várta. De ha elérem a célomat. vagy kétségeket ébresztenie. ezen a ny omon indult tovább. Egy csöppet sem érdekel. Celia minden idegszálával Martinra koncentrált. amit kés?bb. meg tudom menteni a céget. Lehetséges makacskodott . mert muszáj. Martin vele szemben foglalt helyet. illetve a magukhoz hasonlókkal. jon. és azon törte a fejét. Vajon van-e a rendíthetetlen küls? magabiztosság ellenére Martinban is valami be ls? bizonytalanság? Celia azon törte a fejét. Martin vágott egy grimaszt. és talán az Alzheimer-kór megel?zésének. Bár nem volt egészen biztos a dolgában. Hogy az ördögbe tudnám meggy?zni magát? Még megkísérelheti vacsora közben pillantott Celia az órájára. a világháború után építettek. Végül így szól A pénzzel nem szeretek többet foglalkozni. hogy megértessem magamat egyrészt magáv l. Maguk ugyan azt hiszik. a mégis tudom.. Én ezt pozitív és nem negatív ér n mondtam. Ahogy ezt kimondta. Nem tudom. nem szabad gyengeséget mutatnia. Az igazat megvallva most is csa k azért beszélek róla. a piros-fehér terítékek és a kellemes kiszolgálás. A kutatómunkám eredménye ugyanis gyon fontos gyógyszer lesz. hogy megtaláljuk a módját az öregedési fo z agy leépülése lassításának. Celia figyelmesen hallg tta a magabiztos tudományos beszámolót. Ha néhány éven belül nem fordulnak jobbr a a dolgok. J akab király idejében lakóháznak használtak. Ez az arrogancia a tudás. Peat-Smith vezet?. úgyhogy megmon véleményemet. Az ördög vigye el. egyenesen Martin szemébe nézett. A Churchgate Hotel helyén hat évszázaddal ezel?tt egy parókia állott. és csak néha szakította félbe egy-egy kérdéssel. A környezet és a légkör mindenesetre kellemes volt. Az étterem egyike volt a megö nek. gy id? után már csak piszkálgatta a tányérján tornyosuló maradékot . Tén nem tudom. a kárpitozott fali fülkeülések. Étkezés közben folytatták a Martinnál elkezdett beszélgetést. hogy ez a tudományos arrogancia. miként tudhatná ezt meg. azt mondta. hog nap este olvasott könyv segítségével kísérli meg kiugratni a nyulat a bokorból Nigel Bentle gyanis betartotta az ígéretét és küldött neki Locke-ot. hogy van magában ném ományos arrogancia. Celiának egy romantikus fülkeülés jutott. hogy mit fog hallani. A régi épületet belefoglalták az új szállodába. Miért len t ezzel a mostani fogadkozással? kérdezte magában. hogy a Felding-Roth nagy bajban van.. miel?tt folytatta. Én viszont ha kapok még egy kis id?t. de Celiának túlságosan sok. Ezért habozott és mérlegelte a m ondandóját. hogy én egy fellegekben járó tudósféle vagyok kezdte . Nemcsak hogy megmentem. de produktívvá. valam a meggy?z?dés keveréke enélkül nem lehet valaki sikeres tudós. Dr. ünnepeltté és dúsgazdaggá teszem. és csak kkor tessékelték ?ket asztalhoz. Azt hiszem.

találkákról. egyedül nem megy. amit keresett.. a férfi hirtelen elvesztette az önura amuszürke lett az arca. Az ember írta.. ör tról. ha beszélni tudnán ak: az itt élt családokban történt születésekr?l. Celia elborzadt... Er?tlenül te hozzá: Akkor. ami nem valószínû.. Egy pincérn? ment el az asztal mellett.. betegségekr?l. A barátom rosszul van.. A bálványától.. hogy eljöjjön az iga zság pillanata. amit Celia ellene fordított. Celia arra gondolt. talán annyira meggy?z?désévé válik az. és bementek. zárják be az intézetet. veszekedésekr?l.. gondolta. akiben maga hisz és akit tisztel.. A négyszögletes hálószobának al y. köszönöm. De nem ebben az esetben. aminek Értekezés az emberi értelemr?l a címe. és Celia hálóingét kiterített a párnára. Aztán hirtelen pontosan tudta.. de talán nem n?ttem fel a feladathoz. Sajnálom. és furcsa pillantást vetett rájuk. és felolvasta. .. . meg kell hogy találják. Mrs. amit hinni AKAR. annyira fáradt vagyok.. De még ennél is súlyosabb dolog történt: mint mikor egy gép hirt romlik. . John Locke egy esszéjéb?l idéztem. Olvastam valamit tegnap este folytatta Celia.fáradt. Celia tudta. A n? segített arrébb húzni az asztalt.. Van szüksége segítségre? Nem. halálokról. mert meg fogják találni. Az épületnek ez a része is a Jakab-korból maradt meg. Ezzel karon fogta Martint. az olyat. Amit ker esünk.. t kegyetlen volt.. hallatszott megint Martin hangja. Mit tett ezzel az emberrel?! Valóban rá akarta ébreszteni a v alóságra Martint. hogy a tizenhetedik században az üveg luxusnak számított .. ami nem valószínû . de majd m ol. hogy ilyen messzire me jen. és végül Celia szólalt meg. Én ig nis hiszek benne. azt meg fogják találni. A hatalmas baldachinos ágyat vacsoraid?ben megvetették. hogy a karjába vegye a férfit és megvigasztalja. túlságosan messzire viszi. hogy könyörtelen. hogy vessenek véget. szerintem így mondta csendesen az asszony. és odaszólt neki: Írja a vacsorát a számlámhoz.mondja meg azoknak odaát. és maga állít olyat. kinyitotta az ajtót. zíve kell?s közepébe talált. és már nem kell sok ahhoz. mi mindent tudnának mesélni az ?si falak. Az ólomüve kicsiny mérete arra emlékeztetett.. hogy most minek kell következnie. kétségbeesett kifejezéssel nézett Celiára. hogy. hogy kényelmesen felá lhasson a férfi is. hogy maga nem mérlegeli megfel l?en azokat az ellentétes értékû bizonyítékokat.. összefüggéstelen szavakat mo yogott. szerelmekr?l.. az álla megereszkedett. tudom mondta a férfi. Igen. Leírtam. A táskájából el?vett egy papírlapot. menjünk innen. Jordan. már nyoma sem volt benne az iménti meggy?z?désnek.ek akarja.. kinyílt a szája. szólalt meg a férfi elcsukló. Martin mondta határozottan . Ráébredt. El?vette a kulcsát. de fel sem merült benne. Mindketten hallgattak. hogy a több mint két év alatt felgyülemlett feszültség. Ezeknek a vereséget kifejez? szófoszlányoknak a hallatán Celiában legy?zhetetlen vág y támadt. hogy megtalálta.. A hangja megvál ozott. ma éjszaka eggyel több eseménnyel gazdagodi falak történettára.. feladom.. az egyedül hordozott s lel?sség most törte át az elviselhet?ség határát.. Hát nem lehetséges er?szakoskodott tovább Celia . és a hall felé t gatta. Celia felállt. Elboldogulok magam is. Onnan vezetett fel a lépcs?sor a vendégszobákhoz. bár szerintem maga is ismeri ezt az idézetet.. szalagdíszes plafonja. ah a? Martin némán. és nem képesek pontosan mérlegelni az ellentétes értékû bizonyítékok súlyát. egészen idegen hangon. Martin megtört. Na. Locke-tól lopott idézet. mert úgy érezte.. hanem a megitélésünk helytelensége. hogy ezt a vágyálmot tekinti megingathatatlan valóságnak.. k?párkányos kandallója és tölgyfa borítású falai voltak. Igenis. Celia szobája egészen közel volt a feljárathoz. befelé kezd mûködni és tönkreteszi saját magát.. szükség esetén sokkolással. Megtalálta a gyenge pontot. Minden lehetséges válaszolta Martin. ami rajta állt dés nem a tudás hiányossága. Maga szerint így van? Igen. Akik nem képesek következe ondolkozni..

mert üzleti szempontból nem lett volna bölcs do og. Azt javaslom. Hogy a beteljesülés itt és most következik be..Martin csak állt kábultan. mert bár tudom. Drágám! Mindig is inspiráló hatással voltál rám. hogy kielégítse a lüktet? vágyát. a llanat tört része alatt átvillant az agyán. A mindent elborító.. vagy pedig azért. Mikor Celia másodszor felébredt. A n? felkapta a hálóingét. csak arra. hogy mint egy fuldokló kapaszkodott küls? se és vigaszért. Ce lia tudta. El?ször is a magánügyek. . csodás emlék marad. Bújj az ágyba. hogy ? ugyanúgy vágyott erre a pillanatra. Az. Pár pillanattal kés?bb egyszerre sikoltottak a gyönyör csúcspontján végtelen boldogsá l. Mindjárt jövök én is. hogy kihasználja a kínálkozó alkalmat. 6 Miután a British Airways légitársaság Concorde gépén összegyûjtötték az üres étkez?tá rad?lt az ülésen. Ne aggódj. félig nyögés. hogyan lobban fel a férfiban a szenvedély. már nappali fény ömlött be az ódon ablakokon. Érezte. hogy má em sok idõm maradt. Az akkori szerû borzongásból Celia azonnal tudta. és hatalmas. de határozottan visszautasította. Celia ett elé. míg meg nem érkezi k a határozat az intézet bezárásáról. jutok-e valami reménykeltõ eredményre. és egyidejûleg ?benne is. Mindenképpen megtartom a hitemet. abb találkozásukkal közelebb kerülnének a sorsszerû pillanathoz. hogy ez mindkett?jük számára a lehet? legrosszabb megoldás volna t Sam alkalmankénti próbálkozásait udvariasan. mikor el?ször találkoztak Cambridge-ben és egymás szemébe néztek. semmisítsd meg ezt az üzenetet. Lehet?sége persze akadt volna. Ami kettõnk között történt. de ugyanolyan élvezettel. láthatóan nagyon szenvedett és bizonytalanul pislogott Celiára. mint valami gyereket. Ahogy Martin heves csókját viszonozta. Martin eltûnt. De nem most! Celiának már semmire sem maradt ereje. és milyen gyönyörûségesen! eszembe jutott egy hátha a kutatási zsákutcából való kijutásra. üdvözült vágyát. és Celia elkezdte vigasztalni Martint. Az Andrew-val eltöltött tizennyolc év alatt a tegnapi éjszakáig soha nem volt sze uális kapcsolata más férfival. A sorsuk már akkor megpecsétel?dött. és gyengéden azt mondta a férfi Vetk?zz le. a fürd?szoba felé indult. De ? már réges-régen eldöntötte. hogy szívesen kezdene viszonyt vele. ég?. hogy Martin nyugodt. vagy lojalitásból Andrew iránt. mégis szeretném látni. hát persze! Átölelték egymást. Most azonnal a laborba megyek. Néha mindkett? miatt.. Ma hajnalban te még aludtál. ami most megtörténik. és azt suttogta: Ugye te is akarod? A férfi teste megvonaglott. A közvetlen kiváltó o artin hirtelen összeomlása és kétségbeesése. Celia nem sokkal kés?bb megtalálta az üzenetet. Tu gy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. Sam Hawthorne nemegyszer célzott rá. hozzásimult. nem is egy. és megérezte a combján a merev férfiasságát. hogy el?bb vagy utóbb szembe kell néznie bizonyo s erkölcsi kérdésekkel és következményekkel. és elkezdett csomagolni. lehunyta a szemét és igyekezett rendezni a gondolatait. Hajnalban fe lébredtek. Utána elaludtak. Celia úgy érezte. Miután Martin nem mozdult. megrendelte a reggelit.megtegy hanem csupán a mikor tegyük meg? . A Te Martinod Celia lezuhanyzott. az féltve ?rzött titok. Néha er?s csábítást tt arra. és újból szeretkeztek ezúttal gyengédebben. De nem sokáig. amely egybeolvadt a Martinéval. mély álmot alszik. de végül mindig elvetette a gondolatot. hogy a nagy kérdés Martin és ?közötte nem a. akkor megtörténne máskor. félig sóhaj tört fel bel?le: Jaj istenem. puszta véletlen. Ha ma éjjel nem történne meg. mint Martin. és addig a percig dolgozom.

végigviszi a sikeres végkifejletig. hogy mindig meggondoltan és diszkréten tette. Neki is ny dódott alkalma. illetve a tûz nem ég túl hoss zú ideig. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott. aki húszévi házasság után azt állítja. A következ? pont Harlow. mint senki más még Martin sem. Valószínûleg igen. De most valahogy más jelent ?séget kapott a kicsit összefüggéstelen kijelentés. és kész. sok házasság bomlik fel szükségtelenül azért. Ugyanakkor az ilyen kijelentéseknek van némi valóságalapjuk. Sok férfinak soha nem kínálkozik alkalma. zerint akkor nem. gyengéd. gy mindkett? egy ártalmatlan szexuális kaland miatt. Celia egy morristowni koktélpartin véletlenül elkapott egyszer egy cinikus meg jegyzést: Egy normális férfi. amiket Harlow-ban látott és hallott.Martin azonban más volt. Amib?l pedig az a kérdés következik. Mert nagyo n szereti Andrew-t. Celia többször is visszajátsz ndolatban Martin szavait. De valóban csak ez jöhet szóba? Ez az egyetlen megoldás? Celia még most sem volt s záz százalékig biztos a dolgában. hogy hiba volt egyáltalán me gnyitni. és mit gond . mikor reggel inkább költ?höz. vajon hogy érezne a Felding-Roth? És hogy érezne ? maga. Tegyük fel. ha felébredt volna benne a gyanú.. és Andrew olyan bölcs. hogy nekik sincsenek jobb eredményeik. hogy Martin agyi öregedést kut ató projektje kiábrándító kudarc. hogy azokban az országokban folytatják a t annak ellenére. ami a repül?térre vitte. hogy ha a Felding-Roth lemond Martin kutatási programjáról. hogy a szerelmüknek nincs jöv?je. hogy mégis Martinnak van igaza. Andrew-ra gondolt. hogy kilépet t a szálló ajtaján és beült a kocsiba. hogy a férjének voltak-e félrelépései. hogy a harlow-i kutatás leállítása után nem sokkal az egyik külföldi tudó telen áttörést ér el. akkor egy másik cég gy versenytárs átveszi. Úgy vélte. Celia tudta. az tos. Celia is hasonlóan diszkrét akart len ni. hiszen a n?k többsége nagyon vonzónak találta. pár pillanatt al azel?tt. Amit Martin motyogott. Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni. és néha a saját szemével látta. Celia kezdett?l fogva csodálta. Celia azt kérdezte magától. ha tják a munkát. meg kell hogy találják. Gyorsan le kell írni a veszteségeket. ez a kívánsága teljesült. Sok mindent csináltak végig együtt. er?s . hogy nem dugott félre. mint a harlow-iaknak. és mindenki más téved? És mit jelent ez a majd máshol ? Egy másik országban? Egy másik gyógysze ehetséges. Márpedig egyiket sem fogja soha megtenni. vagy beteg. és megkockáztatná az elidegenedést a gyerekeit?l. mert ilyen ügyekben szi nte lehetetlen dolog hideg fejjel gondolkozni. Celia pletykákból tudta . Na. Be kell ismerni. az féltve ?rzött titok. ha elhagyná Andrew-t. Hát ? épp az ellenkez?jét érzi. Így hát Martinnak tökéletesen igaza volt. lélegzetelállító felfedezést tesz. és most már bevallhatta önmagának testileg is kívánta. így tudta. hogy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. milyen féktelen keresztbe-kasul szexelések folynak orvosi é yógyszeripari körökben egyaránt. Celia már érdekl?dött. azóta. Mit fog javasolni holnap Samnek? Persze csak egy dolog jöhet szóba: be kell zárni az intézetet. mert meg fogják találni. ha a szenvedély lángja nem csap túl magasra. Martin két évvel e zel?tt mondta. de majd máshol. ami történ t. azt meg fogják talál i.. ami Harlow-ban is sikerült volna. Ma reggel. Végül arra gondolt. mások p edig szabad elhatározásukból maradnak monogámok... Azon töprengett. hogy más körülmények között sorsdönt? következményei lehetnének egy ilyen gyönyör Ám Martin bölcsen felismerte. hogy egyesek szerint most szégyellnie kellene magát azért. nagy hasznot hozó gyógyszer lesz? Mert ugyanezzel a programmal más országokban is foglalkoznak. Másfel?l viszont soha nem tépel?dött ol yasmin. hogy egy-egy félrelépés árt-e a jó házasságnak. hogy ? hogyan reagált volna erre? Nem örült volna. Elfogadni. amir?l nem tudott biztosat. mint valami magnóbeszélgetést: Amit keresünk. Ha így történne. és ezt Celia is így látta. hogy Németországban. Franciaországban és Új-Zélandon is dolgoznak tudósok a pr bléma megoldásán. csodás emlék m Tudom. Lehet. Ennyit a magánszféráról. mert a házastársak prûdek. hogy bármit csinált vagy nem csinált Andrew az ? háta mögött. El?z? este nem sokat tör?dött ezekkel a szavakkal. ezért fogadta el. semmint tudós ill? szavakkal azt írta: Ami kett?nk között történt. Ez persze így nem igaz. hogy nem találkozik többé titokban Martinnal. azok után sem. hogy kitámogatta a Churchgate Hotel étterméb?l. mégpedig több mint kielégít? t is tudta. ami ebben az esetben egy fon tos. persze. udik.

Mármint hogy folyjon tovább a kutatás annak reményében. hogy nem zárjuk be az intézetet? Celia megrázta a fejét. Sam megkönnyebbült. Majd valamikor elolvasom. nem a le bb megoldást jelenti-e a maga számára? De igen! Pontosan az a most ne csináljunk semmit. most sem fog. azt válaszolták. de többnyire csak Morristownban.lnának róla a többiek a cégnél. Nincs hozzá kártya. hogy hozzák el a rózsát önnek. amit Sam Hawthorne és Vincent Lord is maró gúnnyal a washingtoni minisztérium módszereként emlegetett. Folytatnunk kell Martin agyi öregedést k utató programját. hogy milyen döntés született m Sam. hogy a beszélgetést a részér?l befejezettnek tekinti. amit remélt. másnap mit fog javasolni. Megpróbáljam kinyomozni. hogy kit?l jött? Hagyja csak mosolyodon el Celia. elfogadták. miután Celia leült vele s zemben az elnöki irodában . Elbírok velük. De mikor a Concorde New Yorkban földet ért. hogy bárcsak ne ezt a kemény döntést k ene meghoznia. Sam fáradtan elmosolyodott. Ami viszont visszavitte gond olatban Sam indulás el?tti instrukciójához: Ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre va kor arra tegyen javaslatot. csak az ál lt. Celia végül csak egy nappal kés?bb tudott Sam Hawthorne-nal beszélni. ha most az intézet bezárását javasolná? Több dolog is arra csábította. menn feszült attól a szinte elviselhetetlen nyomástól. Az érzelmi reakciók és kérdések hiányából Celia világosan látta. Nem. De ne aggódjon tett hozzá a férfi. és tárgyilagos hangon azt mondta: Rendben. Köszönöm. Ez esetben nagy örömmel fogom neki még ma megírni. Nincs értelme azt kívánni. ki a feladó. Ekkorra viszont az álláspontja a harlow-i intézettel kapcsolatban már egyértelmû volt és határozott. ami alatt dolgozik. véleményem szerint cselekedet volna bezárni a harlow-i intézetet. hogy mégis fel tudnak majd mutatni valami eredményt. Celia felsóhajtott. hogy a javaslatát úg lt. mert azt a választ kapta. és Celia soha nem futamodott meg. Azt hiszem. T vábbra is megfeszítetten dolgozott. annyira el foglalt volt az elnök. 7 Celiának. A férfi hanyagul bedobta a jelentést az egyik irattartó tálcába. Ám egy ilyen döntés vagy inkább döntésképtelenség . tudom. Mrs. mi lesz"-filozófia volt ez. érvelt magában Celia. Úgy tudja. hanem várjuk ki. Közölte Martinnal. ?k sem tudják. Talán találok benne néhány ötletet. és mikor érdekl?dtem a virág . hogy ki küldte. Írtam egy jelentést tette le Celia a négyoldalas összefoglalót Sam asztalára. hogy a napjai meg vannak számlálva. 1975 második felében kevesebbet kellett utaznia. Ám a kemény döntések részét képezik egy csúcsvezet? fel . Mert most ezt kívánta. Sam bólintott. Igen válaszolta határozottan. Kemény összecsapás lesz? Minden valószínûség szerint. ha majd az igazgatótanács tagjai faggatni kezdenek. és Celia megérezte. de talán még tovább. amit kaptak. van valami javaslata? A nekiszegezett kérdésb?l és a férfi hangulatából Celia egyértelmûen arra következtet hogy Samnek most semmi kedve részleteket hallani az utazásáról. Jordan mondta a titkárn? . Kurtán bólintott. Úgy érezte. nagy megkönnyebbülésére. egy évig még biztosan. még mindig bizonytalan volt. ami annyit jelent . Nos kezdte Sam. hogy ne tegyen semmit. ami annyit jelentett. Mérlegelve minden körülményt. Celia. Egy héttel kés?bb nagy csokor rózsa érkezett Celia irodájába. mell?zve az udvariaskodó formaságokat. mert a táviratban. amit felhasználhatok.

Celia szeptemberben tett egy rövid utazást Kaliforniába. és támogatásáról biztosított ikor Andrew megtudta a dolgot. hogy Winnie meg Hank March vezet ték a háztartást hosszú évek óta. Több egyetemre is beadta a felvételi kérelmét. sem pedig Hanknek magyarázta egy este Andrew a konyháb an Winnie-nek. bá mennyire is szerettek volna a férjével. Ebben persze fontos szerepe volt annak. hogy a fels?bb osztályosok hetente egyszer fél napot az Albanyban lév? állami kormányhi vatalok egyikében dolgozhassanak. hogy több ideje maradt Andrew-ra és meg tudta látogatni Lisát meg Bruce-t is. ahelyett hogy civilizáltabbak lennén k. akkor rögtön a leg agasabb fórumhoz kell fordulni. Ráadásul nem is állt messze az elnök ?l. Bár Celia mindig is óvakodott az önelégültségt?l. hogy nem bb történelmi tragédia. Err?l nyilván azért nem tudok. Az assassin . Jordan. de aztán nem érték el vele a várt eredményt. amiben viszont segíthet a n?gy meg hát a szerencse is. mikor merényletet követtek el Ford elnök ellen. Jól van sóhajtotta Winnie. hogy egy jövend? történésszel van dolgunk. Amit a kengurupásztorok elvesztettek. Aztán feltette a szónoki kérdést: Egyáltalán. kiegyensúlyozott gyerekei. mama. Megszervezte l. hogy mással is foglalkozzon. aki mit sem vett magától értet?d?bbnek személyesen válaszolt a kislánynak. rengeteg közösségi munkát is végzett. Lisát. A középiskola második osztályába járó Bruce id?közben akkora történelemrajongó lett. Csak jó id?zítés kérdése. Használták válaszolta Bruce nyugodtan. Csak a merényl?n? ügyetlenségének köszönhet? nem tudta kezelni a fegyverét . mikor há l kés?bb hírét vette az újabb merényletkísérletnek. Mert szeretnék re egy éccakát nyugodtan végigaludni. hogy nem tudod: a gyökerek a gyógyszerekhez nyúlnak vissza. mint ahog y lélegzett. jókedvûen és abszolút megbízhatóan. kiváló eredményei lehetnének mind ?l. hogy egyre durvulunk. Semmi baja sem magának. Celia kijelentette: Néha arra gondolok. és elvetették. hogy nagyon jól tanult. a Nizari Iszmailisz. amellett. honnan származik az ilyen gyilkosságok ö A kérdésre nem várt választ. Bruce-tól mégis megkapta. Egyetlen dolog árnyékolta be Winnie boldogságát: még mindig nem született gyereke. Jordanék megnyerték jegyezte meg. Tovább kell próbálkozniuk. Tekintettel arra. csodálkozom. vagyis hasisev? -b?l származik. mikor az egész család együtt volt. Nem telik bele sok id?. Celia jelenlétében. mikor történelmi tárgyú publikációk alatt fogunk Bruce nevével találk i. hogy Ausztráliába megy. Celia kérésére Andrew megvizsgáltatta Winnie-t és a férjét is. De holnapig nem szólok róla Hanknek. míg Lisa félelemmel vegyes tisztelettel bámult . Az ünnepen Andrew-nak eszébe jutott Winnie-ne k az a rég ejtett terve. De csak nem akar összejönni. i tárgyból gyakran épphogy csak átcsusszant egyik félévb?l a másikba. azaz orgyilkos szavunk a arab hasisi -b?l. de els?sorban Stanfordba akart be jutni. Csakhogy minduntalan ki kell tépnünk a kezéb?l a történelmi olvasmányokat. A dolog úgy kezd?dött. Winnie alkalmazásának t egybeesett harmincnegyedik születésnapjával. Méghozzá nem is olyan régen.ett. A jelek szerint Lisa olyan természetességgel végezte a szervez?munkát. hogy Lisa levelet írt New York ál lam kormányzójának abban a meggy?z?désében. ami ezúttal San Franciscóban történt. A kormányzó kézhez kapta a levelet. megjegyezte Celiának: Ez tényleg a te lányod. gy egy dolgozó anyának is lehetnek sikeres. amelynek tagjai hasist szívtak. Jaj istenem. és még jobban megrettent. Dr. Bruce osztályf?nöke meg ondta Celiának meg Andrew-nak az egyik látogatásukkor: Nem arról van szó. és véletlenül éppen Sacramen an volt. az Emma Willard Iskola végz?s növendékét megválasztották a fels?sök diákbizalm és így. hogy melyik üzletágban dolgozol. miel?tt vallási jellegû terrorisztikus cselekményeket követtek volna el. A novemberi hálaadó ünnepen. A pszichiát kalmazták emlékezetkiesés ellen. A tizenegyedik-tizenharmadik században volt egy iszlám szekta. és mindenki legnagyobb meglepetésére kivéve persze Lisát. Celiát egészen összetörte az eset. hogy Bruce rossz tanuló volna. A mindenit! rikkantotta Andrew. Állandóan rajta vagyunk Hankkel vallotta meg egyszer bizalmasan Celiának. Az a véleményem. A teszt mindkett?jükné nyugtató eredményt hozott. de még mennyire! Néha már teljesen kivagyok. mert a hasist nem használják gyógyszerként fortyan el Celia. hogy ha az ember akar valamit. most megkönnyebbülten gondolt arra. és Mrs. tetszett neki a talp raesett fogalmazvány.

Este egy albanyi étteremben vacsora közben Andrew megjegyezte: Ma ugyan rendkívüli napunk van. Ám az esküv? n pján Samr?l és Lilianr?l úgy sugárzott a boldogság. Egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. májusban megjelent egy könyv. Milton Silverman alapossága volt. ha pisztolyt nyomnak a hátukba. hogy mikor tizenhárom évvel korábban elküldte neki annak a feminist a kiadványnak egy példányát. nytársakkal szemben Celia számára Sam érvelése különösen veszélyesnek. ahol én vagyok a menyasszony anyja legalábbis remélem. Ahogy elnézte Julietet és Dwightot. ami örökké tartani fog. ami igencsak felkeltette Celia érdekl?dését. hogy ?sszel indul Kaliforniába. hogy a gyógyszeriparnak el kell fogadnia bizonyos erkölcsi és jogi obligókat. ahogy várható volt. és mély meggy?z?déssel hitt abban. Pontosan olyan eseteket sorolt fel a könyv. így a fiatal pár ott keresett lakást magának. Vett a könyvb?l vagy hat példányt. Dr. aki frissen végzett a Harvard jogi karán. amely nagy tisztelettel hallga tta végig. és elküldte néhány vezet?nek a Felding-Rothnál. Tipikus volt Sam Hawthorne kézzel írott üzenete: Alapjában véve osztom Silverman és a maga nézeteit. hogy ez lesz az ldog házasság. mert most már ? is elég magas beosztásban van ahhoz. mert éppen azt a szégyenletes tényt tárgyalta. Dwight. megtéveszt?nek tûnt. Dr. ez az intelligens. és amit krit elding-Rothnál. gondolta Celia. tehetséges.az öccsére. hogy hátrányba kerüljön a verse fõleg mi nem. ak y reagáltak. Ugyanabban az évben. mer t felvették a Stanford Egyetemre. háromszázö gel. hogy a húszév es Juliet két év után abbahagyja az egyetemet. természetes modorú pár egészen lenyûgözte. a férfi visszaküldte. hogy olyan egyesült államokbeli és más szervállalatok. hogy Vincent L ord lehetséges szövetségest lásson benne? Áprilisban Lisa izgatottan hazatelefonált. A könyv nagy visszhangot válto tt ki. Ám a változásnak széles körû mege kell alapulnia. de nem folytatta vele mert tudta. De azért maga ne adja f el. amilyeneke t Celia a nemzetközi értékesítésen töltött évei alatt személyesen is tapasztalt. vagyis nem figyelmeztetik a nútlan betegeket és orvosaikat. Silverman nem sokkal a könyv megjelenése e l?tt vallomást tett egy kongresszusi bizottság el?tt. hogy a világpolitika unalm as második félévnek néz elébe. Végül is indokolta a fényes ünnepséget Lilian Hawthorne Celiának . A tudós gyógyszerész a San Francisco-i University of California oktatója volt. és ilyen fiatalon férjhez megy. nem mellékelnek használa ti utasítást a gyógyszereik mellé a lehetséges mellékhatásokról. a Gyógyszerek az amerikai kon tinensen címmel. Vagy netán ordulás. Korábban Lilian bizalmasan panaszkodott Celiának. New York Cityben kapott állást. Köszönöm a könyvet. Alaposan meglepte viszont Vincent Lord válasza. hogy ezekr?l a gondolatokról nyilvánvalóa egfeledkeztek mégpedig teljes joggal. Celia szerint ez újabb int? jel volt arra. Az elegáns esküv?n óriási felhajtás volt. mert Ugandában. Celia arra gondolt. tûn?dött Celia. de azt megjósolhatom. és csak akkor lesznek ajlandóak beadni a derekukat. A fiatalembert Andrew és Celia egy évvel korábban ismerte meg egy vacsorán Hawthorne-ék nál. hogy úgysem gy?zhet. ez az egyetle ?. amin az egész Jordan család m egjelent. az entebbe-i repül?téren . Ami a könyvet megkülönböztette a gyógyszeripart a szokásos élességgel támadó többi ki a szerz?. 1976 februárjának kellemes közjátéka volt Juliet Hawthorne és Dwight Goodsmith esküv? e. Ez a jóslata csaknem azonnal megcáfolódott. Júniusban volt a ballagás az Emma Willard Iskolában. de megjósolhatom a fõmuftijaink kézzel-lábbal fognak tiltakozni minden módosítás ellen. kurtán szemét -nek titulálva. mennyire fájlalja. Mindig számíthat rám. mégis szerény. hogy az utóbbi id?ben mintha lehiggadt volna a kutatási igazgató. aki barátságos üzenetet küldött. a jelenlegi kényes pénzügyi helyzetünkben. Egyetértek azzal. amelyek latin-amerikai országokkal kereskednek. Eszébe jutott. hogy szükség van változásokra.

A szabad nyugati világ ujjongása közepette az izraeliek a kiszabadított túszokat biztonságban visszavitték oda. aki Jimmynek nevezi magát? Ám a gyógyszergyár morristowni központjában nem sok ideje maradt a munkatársaknak a politizálgatásra. A férfinak mindig sikerült másra terelnie a szót. hogy az amerikai közvélemény Nixonból. milyen hasznos és hogy milyen üzleti lehet?ségek rejlenek benne . a Felding-Roth San Francisco-i regionális értékesítési konf renciáján. Ausztráliában és most az Egyesült Államo yan óvatosan és körültekint?en zajlott. ami örökre véget vet a reggeli rosszulléteknek! És ez a szer a miénk! Óriási tapsvihar tört ki a teremben. Minél többet olvasott. Az unalom azonban hamar visszatért mint ahogy Andrew sietett is hangsúlyozni . hogy Samnek igaza van: tizen alatt bámulatos fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásban. és nem szabad a terhes asszony októl megtagadni egy jótékony szert csak azért. amib?l világosan látszott. de a férfi kérésére igyekezett el?ítéletek nélkül tanulm utatási és teszteredmények leírását. A háromnapos tanácskozást a N rmont Hotelben tartották. hogy e akarja kerülni a vitát. hogy ez a terhes asszonyoknak készült szer töké esen biztonságos. Tudta. els?sorban azért. és megváltoztatni Andrew álláspontj esség alatti gyógyszerszedésr?l. S ami ugyanilyen fontos volt: a Montayne tesztelése el?ször Franciaországban. Mindenki az új. n volt valószínû. hogy az új jövevény fog gy?zni. hogy a világ legels? politikai posztját olyasvalaki töltse be. és nem akar behatóbban foglalkozni a Montayne-problémával. majd Fordból is kiábrándult. hajdanán Celia tanonca a rec ept nélküli szerek részlegénél. és ezzel a terhesség minden napját jobbá. annál szilárdabbá vált a meggy?z?dése. Köztük volt Bill Ingram is. A Felding-Roth éttermében Celia elkapott egy . ami épp engedélyeztetés el?tt t. de egyenesen elrag adtatással vélekedett arról.egy vakmer? izraeli légikommandó kiszabadított több mint száz túszt. aki a terhesség alatt hányinger és rosszullét kínoz és most megkapják. mikor a New York-i demokrata párti konvención egy ismeretlen. akik megszabadítjuk az amerikai n?ket az ?si igától. fényesebbé. Celia el je. Nagy-Britanniában. 8 Nekünk. akiket az álnok Ugandai elnök. A teremben ott ültek kilenc nyugati állam. ha komolyan beindul a Felding-Roth értékesítési kampánya. aminek legnagyobb részét Celia elolvast a. hogy Celia megosztotta Sammel a Montayne-nel k apcsolatos kétségeit és aggodalmait. hogy lesz még épp elég lehet?sége a véleménye harcos kif e. De Celia ezúttal Andrew-t mintha kicserélték volna süket e talált. boldogabbá tesszük! Mer etett a szer. S?t: örömteli gyógyszer! A Montayne-t századok óta várták az asszonyok. aho nnan a gépet eltérítették. Már csaknem két év telt el azóta. amennyire emberileg lehetséges volt. A Felding-Roth Montayne-lázban égett. Id?közben az anyag többkötetnyire duzzadt. közöttük Alaszka és Hawaii Felding-Roth ei és ügynökn?i. értékesítési felügyel?i meg körzeti igazgatói. Georgia állambeli popu listát választottak elnökjelöltnek. mert több mint egy évtizeddel azel?tt egy más k gyógyszer alkalmazásának tragikus következményei lettek. mert az illet? éjjel-nappal arról beszé hogy ? hithû déli baptista . ma pedig a gyógyszer-értékesítés igazgatóhelyettese. és a továbbiakban nem lelkendezett az szerr?l Andrew jelenlétében. Celia és a legfels?bb vezetés többi tagja az utca túloldalán lév? e egáns Stanford Courtban lakott. Idi Amin által támogatott arab terroristák tartottak fogva. Ilyen el?zménye k után Celia nemcsak hogy meg volt gy?z?dve a Montayne biztonságáról. Spanyolországban. Otthon többször is megkísérelte el?hozni a témát. lding-Roth munkatársai vagyunk az emancipátorok. aztán Dániában. izgalmas szerre koncentrált. . amit egy kolléga tett fel az asztaltársaságának: Elképzelhet?. A végén Celia feladta a kilátástalan küzdelmet. Annak ellenére. amit megérdemelnek. Mi. 1976 októberében volt ez. az értékesítésben dolgozóknak a legfontosabb érvünk a Montayne mellett az l mondta bele Celia a pódium mikrofonjába .

a lehet? legtöbbet megtudják róla. amelyek orvosi szempontból nem voltak jel ent?sek. és az olyan bemelegít? események tartására. Ezek a jó eredmények nem sokban különböztek azoknak az országoknak az eredményeit?l. mert nem akarta kedvüket. és egyértelmûen a minisztériumot okolták érte. A minisztérium halogató taktikáján kívül volt még egy zavaró körülmény. Stavely keresztes hadjárata során egy polgári perre kozott. február környékén piacra dobhatja a szert. boldog. míg meg nem érkezik az engedély. Dennis Donahue szenátor. Sam Hawthorne. Minden oly egyszerû. tévében meg a sajtó hasábjain. egy asszony s r. nyugodt. akik a kilenc hónap során Mon . Látták ugyanis. a Polgárok a Bizton ságosabb Egészségügyért elnöki tisztét töltötte be. gondtalan napok. Vincent Lord meg a többiek biztosak voltak abban. h ogy négy hónapon belül. hozzájárult a bels? használatához . amit néhány hónappal korábban tárgyaltak Ausztráliában. A szer egyesült államokbeli tesztelése során másfél év alatt csak a legenyhébb. azzal érvelve. hogy addig várjanak a gyártás-el?készítéssel. Egy huszonhárom éves n?. mint rt feltételezték. de a páciensek is. hogy a tömegkommun ing-Roth malmára hajtja a vizet. A minisztériumi engedély egyre cs ak késett. A szert a kísérleti állatokon kívül ötszáz önként jelentkez? emberen is kipróbálták. és valaki még egy ideill? dalszöveget is írt a közismert Amerika. Montayne! Montayne. hogy a gyógyszer esetleg veszélyes le het. Montayne! Terhesség esetén. Anyai álmodozás. Legfõbb jótétemény! A dalt vidáman. Káros mellékhatása nincs. sajnos. mikor más országokban sikerrel és biztonsággal használják? Az amerikai gyóg egint szállóigévé vált. Alice Springs köz elében. és dicshimnuszoka zengtek róla nemcsak az orvosok. aki rendes körülmények között id?r?l id?re a gyógyszeriparra rohant kivont karddal. olyanokat. Addig is szükséges volt. ami óriási anyagi veszteséget jelentene. szült egy kislányt. Ez a remény azonban. r forduló mellékhatásokat tapasztalták. hogy az e ngedélyezés már csak napok. A Montayne tengerentúli sikereire hivatkozva egyre több újság. A reggel is de más! Montayne. aki egy isten háta mögötti helyen lakott. Ez a n? és az általa vezetett tömörülés a zte a Montayne amerikai engedélyezését. h zok. hol a Montayne már forgalomban volt. Az egyesült államokbeli tesztelés befejeztével a szokásos mennyiségû iratanyagot az e gedélyeztetési kérelemmel együtt átszállították a minisztérium washingtoni központjába. Egy riporter kérdésére válaszolva a minisztérium id?húzását ny etséges magatartás -nak min?sítette az ismert körülmények között . ez esetben ugyanis legalább hat h hátránnyal indulhatnának. Egyike volt az els? terheseknek. Donahue kijelentését nagy Felding-Rothnál.A Montayne marketingtervei teljes g?zzel készültek. látva. hogy ezúttal a minisztérium bírálatával rezhet népszerûségi pontokat. hogy a minisztériumi engedély még a kritikus határid? el?tt megérkezik. a gyo válasz reményében. rádió. Ügynöki körökben a lelkesedés lángja a Montayne perspektívájával kapcsolatban magasra ott.és tévéállomás a kérdést: mit totojázik annyit a minisztérium? Miért tagadják meg az amerikai n?kt?l ezt a jótékony szert. Úgyhogy megszületett a dön yártás és a reklámkampány el?készítésére. ahol elsöpr? népszerûségnek örvendett. és jóval hosszabb ideig kellene tesztelni. te csodálatos! dalla Ó. Maud Stavely egy New York-i központú fogyasztói érdekvédelmi csoport. akik árulni fogják a Montayne-t. A gyógyszergyár központjában ugyanakkor lehetetlennek tartották. legfeljebb néhány hét kérdése. de miután az értékesíté gozó kollégák annyira lelkesedtek érte. és ez sötét felh?ként árnyékolta be a Felding-Roth fényes marketinghaditervét. hiúnak bizonyult. harsogva énekelték az összegyûltek a tanácskozás mindhárom napján töb Celiának személy szerint voltak fenntartásai a nótával kapcsolatban. A legváltozatosabb helyeken és id?kben. és a Felding-Roth remélte. boldog-boldogtalannak ismertették az álláspontjukat és ennélfogva gyakran bukkantak fel a rádióban. most taktikát váltott.

Az orvosok egyetértettek abban. alátámasztva a ok ítéletét. hogy szellemi fogyatékos. b elismerték. A baba képtelen volt bármilyen rendes mozdulatot enni. . ogy perelje be a Montayne ausztráliai forgalmazóját. amit maga írt fel a k ismamának. hogy milyen al apossággal végezték és végzik a kutatást és tesztelést. aki hallott az esetr?l. másrészt önként jelentkez? embereken. Nem vetette meg az italt sem. A hallgatóközönség továbbra is lankadatlan figyelme köze te folytatta: Ezzel szemben a Montayne-t a lehet? legszélesebb körben kipróbálták. A teremben mindenki csendben ült. és aminek során újabb tudományos szakért?k tettek hitet a Montayne mellett. Egy ügyvéd. ki a kislány apja. amely szörnyû deformációkat okozo atokon. a Thalidomidot soha nem szánták kifejezetten a n?knek. semmi biz onyítékot nem tudott felhozni a Montayne ellen. Elképzelhet?. A San Franciscó-i értékesítési konferencián a szónoki emelvényen álló Celia megvárta. Hadd érzékeltessem egy példával. amit az ausztrál kormány finanszírozot . hogy még azt sem tudja biztosan. mégpedig öt különböz? országban. A csecsem?r?l kiderült. és válaszoltak az ügynökök kérdéseire. amit mo dott. hogy valamennyien felkészülten fogadhassuk a Montay ne-nel kapcsolatos kérdéseket. Igaz. a Montayne francia f eltalálójának döntését arról. aki megvallotta. és jóváhagyta az els?fokú ítéletet. Miután betiltották. Celia beszéde után a Felding-Roth tudományos szóviv?i is alátámasztották azt. Mindkét jogi eljárás során számtalan bizonyíték vott arra. A többi szakért?i vélemény mellett elsikka omása. és folytatta a beszédét. hogy nincsenek bizonyítékai alátámasztására. pedig már egyéves is elmúlt. Stavely. és így bebizonyosodott. hogy az teljesen üres . hogy találkoznak majd aggodalmaskodókkal is figyelmeztette a hal lgatóságot . mikor a gyógyszerkutatás még nem volt ennyire fejlet biztonsági el?írások is jóval lazábban kötötték csak a gyógyszergyárakat. kés?bb a keresztkérdések össztüzében elismerte. és rábeszélte. Celia szünetet tartott és a jegyzeteibe pillantott. és kiderült. Celia ismertette a Laboratoires Gironde-Chimie-nek. akiknek még él az emlékezetében a Thalidomid. Nem sokkal ezután újabb vizsgálat következett. és feszülten figyelte Celia szavait. azért. megkereste a szerencsétlen anyát. és a gyermeket világra segítette. és soha nem fog tudni önállóan járni vagy akár felülni. hogy például egyes nyúlfajták ugyanolyan deformált utódokat hoznak mint az emberek. egyrészt többf aton. hogy száz százalékig biztosak legyenek a tökéletes megbízhatóságában Talán még soha nem vizsgáltak meg gyógyszert ilyen intenzíven a biztonságosság szem tjából tette hozzá. A fe lebbviteli bíróság is a panaszos ellen döntött. elvégezték az álla kísérleteket. aps. csak egy állati er?s spuri -ja. Egy orvosszakért? a tá t tanúvallomásában a n? testét ellentétes hatású vegyszerek szörnyû katlanának nevezte. miel?tt megjelent volna a gyógyszertárak polcain. Visszatérve a kutatásra: a Thalidomidot nem próbálták ki széles körben á kon. Általános altatónyugtató t hozták forgalomba. aki megszállottan kereste a nyilvánosságot. amelyek mindegyi gorú törvények szabályozzák a gyógyszeripar tevékenységét. Csak a helyi repül? doktor mert tudniillik repül?vel járta a hatalmas körzet en elszórtan fekv? településeket tanúskodott a n? mellett. Így a Maud Stavely-féle kampányt nem értékelték nagy problémának a Felding-Rothnál. veszélytelen gyógyszer. amiket különös gonddal készített mai és az ehhez hasonló alkalmakra. hogy egy évvel tovább tesztelik a szert. Továbbá ezen országok legtöbbjében szedi a Montayne-t egy évnél hosszabb ideje. hogy a Montayne nem felel? a gyermek állapotáért. mint ahogy azt a franc yek megkövetelik. hogy a gyermek egész életé en csak vegetálni fog. más szereket is szedett a terhessége alatt. hogy a gyermek fogyatékosságát a Montayn kozta volna. az. aho het. és az orvosok úgy jel lemezték az agyát. A rossz hírû anya. aki az asszonyt terhesgon dozta. Az amerikai Dr. Ezt azért hoztam most el?. mely szerint a Montayne biztonságos. így methaqualont (Quaalu de). egyik cigaret táról gyújtott a másikra. akkor nem történhettek volna meg az emberi tragédiák. A Thalidomid és a Montayne között alapvet? különbségek vannak. hogy ha lelkiismeretesen elvégezték volna az áll atkísérleteket. hogy mindenképpen kellemetlen. A keresetet a bíróság elutasította. ? és más orvosszakért?k is kizártnak tartották. ? is a Montayne-t okolta. El?ször is a Thalido ot körülbelül húsz éve fejlesztették ki.tayne-t szedtek.állt a marihuánával. diazepamot (Valium) és egyebeket. és közeli ismeretségben. És még valami: a k ellentétben.

Nem ugyanez volt a helyzet azokkal az orvosokkal. Tudod. akik egyenként is sokkal többet tudnak ná . Hawthorne-t. és lerúgta a cip?jét. hogy minden rendben Juliet és Dwight Goodsmith három hónappal azel?tt jelentették be boldogan. amit életemben nem alkalmaztam. Az az igazság. hogy elkísérhesse Celiát a nyugati p egyúttal meglátogassa Lisát. mikor megszólalt a telefon. ami a Montayne-ügy fejleményeivel kap csolatos? Tényleg? Andrew igyekezett meglepettnek látszani. Te is jól tudod. Még mindig ez az álláspontod? Ha már így rákérdeztél: igen. a nézet d mára elavult? Végül is régen kezdted az orvosi pályát húsz éve . Celia! Semmi közöm a Montayneedhez.. Úgyhogy. Szerencsére? Nyelvbotlás volt fakadt ki Andrew türelmetlenül. bizonytalan csönd támadt a vonal túlsó végén. akik ellenezték a fájdalomcsillapítást a szülésnél. mert azt állították. hogy most el?ször kérdeztél t?lem olyasmit. Boontonból. mert a téma mindkett?nk zámára fontos. aztán Sam azt mondta: Ez maradjon szigorúan kett?nk között. Mrs. Megkérdezhetem. Dühödten meredtek egymásra. és felvette a kagylót. hogy megítéljek egy olyan gyógyszert. amit Celia érkezéséig olvasott sítésem arra. mert mindig elmondasz mindent. és azóta sok minden meg liának eszébe jutott valami. bár nem értette. sem úgy a Montayne mellett. Örömmel közölhetem. Visszatért a jó hangulata. Kíváncsian nézett a fé . hogy az eng délyt hamarabb meg fogjuk kapni. Az ügynökeink már alig várják. Nagyszerû! Persze valamennyien feltesszük a kérdést.Hogy sikerült a beszéded? kérdezte Andrew egy órával kés?bb a Stanford Court luxu kosztályának kényelmében. hogy Andrew dühösen felcsattant. akkor csak tegye. Talán azért. Jordan? érdekl?dött egy n?i hang. és nem is akarom. Ha Sam titokzatoskodni akar. hogy árulhassák a Montayne-t. Azonnal kapcsolom Mr. Bizonyos szempontból olyanok ezek a körzeti értékesítési tanácskozások.és külföldi tudósra hivatkozol.. De a St. hogy januárra gyermeket várnak. aki els?éves volt a Stanford Egyetemen. Halló. Fáradtan elnyúlt és felr lábát a díványra. A kurva életbe. hogy nincs meg az a tudásom. mit?l ilyen biztos a dolgában? Nem. m orcirkuszi produkció. hogy bár valamikor tényleg igazad volt. Minde megy. hogy terhesség alatt ne szedjenek semmit a n?k. Meg a jövend? unokámmal? kuncogott Sam. Oké. vagyis minden egyes el?adással jobbak leszünk. hogy mikor érkezik meg a minisztériumi jó agyás. Te viszo nt egész horda bel. Nem beszélnénk már végre valam Nem vágott vissza Celia élesen. hogy közöm le yen hozzá. de biztosra tudom ígérni magának. De te felírnád egy betegednek? Nekem nem kell felírnom. Kis. mint gondolná. és nincs szükség arra. ugye? Nézd sóhajtotta Andrew. hogy még mindig vannak fennt artásaid. megvonta a vállát. miért. gondolta Celia. amit Samt?l hallott.. joga v an hozzá. Már beismertem. és félretette az újságot. Nem lehetséges folytatta Celia . Kivett néhány nap szabadságot. Te mindig azt mondtad. A lányá . Celia letette a lábát a sz?n yegre. Szerintük a Montayne-nel minden rendben. hogy így van. Hogy állnak a dolgok? Prímán. Már megmondtam. Igen. Bede's-ben van befolyásod. amelyben otthagyta a fairmont-i ülést. Itt a Felding-Roth. Szeretném tudni. Minden rendben Juliett dezte Samt?l. Szerencsére nem vagyok n?gyógyász vagy szülész. Err?l akarok beszélni. Celia hallatszott Sam hangja.. elég jól mondta Celia. Ez nem igaz ingatta a fejét Celia. hogy nem akarok err?l beszélni! De én igen! vágott vissza az asszony. Azt hiszem. Adja át Liliannek és Julietnek a legmelegebb üdvözletemet mondta Celia. amivel. Amit semmi esetre sem fogok felhasználni sem így. hogy kérdez?sköd . hogy kettejük között mi szükség van erre.

elviselhete len. Ezentúl sokkal el?vigyázatosabbnak kell lennie. Celia ezzel Sam letette a kagylót. hogy kinevezték egy nagyvá lalat élére. Éppen ezért meg k lálni a módját annak. tûn?dött magában.azt üzenem. Míg Celia telefonált. a vásárlóké . hogy fenyegessék meg Dr. Az úton és az oldott. hogy a következ? terhessége alatt már szedheti a Montayne-t. gengszter bürokrata! Szörnyû balszerencse volt. De akkor is ott vannak. en a kérdésben ilyen. és minden ren delkezésére álló legális eszközzel igyekezett késleltetni az engedélyezést. hogy ssen vághassanak neki a hatvan kilométernyi útnak Palo Altóba. aminek során ? és Vincent Lord közös elhatározásra jutotta nis katasztrofális következményei lehetnek. és még a gondolattól i lborzadt. akkor néha kénytelen nagyot nyelni és tenni. de aztán lassan fel ldódtak. nos. Sam Hawthorne életében nem találkozott Mace-szel. ahol se bels?.. akik önvédelemb?l kénytelenek ugyanazt az alantas taktikát használni. Mace rendíthetetlenül ült a Montayne kérelmén. Ez eggyel több ok arra. már azt kívánta. Vincent Lor d ugyanis el?relátó módon már gondoskodott róla. hogyan lehet túljárni Gideon Mace eszén. és bár ez elég nagy csalódás volt a számára úgy látszott. El?ször hûvös hangulatban ültek egymás mellett. se küls? ell rá nem bukkanhatott. A jó édes any nnek a Mace-nek! Sam tovább monologizálgatott az irodája csendjében: azért. És ez különösen felb te. bárcsak ne tette volna azt az ösztönös kijelentést Celiának a Montayne minisztériumi engedélyeztetésér?l. a dolog túlságosan fontos ahhoz. akkoriban Sam dühödten elítélte Vincentet. Igazság szerint nem is kellett túl sokat gondolkozni a megoldáson. hogy az anyagot valaha is úgy használják fel. Sam éppen egy ilyen döntést hozott egy órával korábban. Andrew a fürd?szobába ment. aminek ut yen eltemetve rejt?zött az utazási költségek elszámoláskötegében. az igazgatóké. hogy még mindig erkölcsi fenntartásai legyenek. amit tenni kell. Mace bûnös üzelmeinek bizonyítékait. lezuhanyozott és felöltözött. Eleget hallott már róla Vincent Lordtól meg másoktól. c sak becsületességet és tisztességet?! Szerencsére ezek a Mace-félék kisebbségben vannak a minisztériumban különösen. ha nincs ott az az arrogáns. 9 Mikor Sam Hawthorne lerakta a telefont. Hogy tehetett ilyet? Talán már megint ki akarta vívni valakinek a csodálatát e zúttal Celiáét.. az a büntetése. ahol Lisával és néhány újdonsü fordi barátjával volt megbeszélve egy éttermi találkozó. Annak idején. mikor Vincent megszerezte nem. Átadom. pontosabb a megvette kifejezés Dr . a büntet?jo . az alkalmazot eresked?cégeké. a vezet? kollégáké. ha kiderül a döntésük úgyhogy soha nem szabad k ie. el?írásos amatnak láttassa. sem pedig Celia nem ho l? a hotelbeli vitájukat. most pedig itt ez az eset a Montayne-nel. hogy bizonyos dolgokban érthetetlen módo n mindvégig hajthatatlan marad. e ember sorsa van a kezében a részvényeseké. A Montayne helyzete igen kritikus. De mikor ekkora felel?sség nyomja a vállát. A valóságban így is történt volna. Köszönöm. Végül is mindenkivel el?fordul. és nem is állt szándékában találkoz le. hogy a Montayne minisztériumi jóváhagyását természetes. ahogyan Vincent javasolta. Hogy az ilyen Mace-féle bûnöz?k másokat is bûnözésre kényszerítenek ez esetben Samet és Lordot . err? meg volt gy?z?dve. Különösen az egy ór rábban lezajlott beszélgetés után. szívélyes légkörû találkozón sem Andrew. hogy eze knek a Mace-féléknek hogyan lehet ekkora hatalmuk. hogy soha többé nem említi meg a férjének a M zajló eseményeket. hogy a Montayne engedélyeztetési kérelme Dr. Gideon Mace-t a leleplezéssel. mikor áldását adta Vincent Lo arra a javaslatára. Sam azon füstölgött magában. kellemetlen vagy undorító is a dolog. amit Mace lding-Rothnak okozott és okoz. Gideon Mac e asztalára került. Buta és in dolog volt. El?ször a két évvel ezel?tti oktalan viselkedésével a Staidpa ce-ügyben. Celiában megérlel?dött az elhatározás. méghozzá a Felding-Roth kétezer dollárjával. és miért kell eltûrniük az ilyeneket a ti sztességes üzletembereknek. és arról a sok kárról is. Most viszont másként állt a dolog. amik etikátlannak ítélne és nem értene velük egyet. hogy kínos döntésekkel jóvá kell hagynia bizonyos akciókat. akik semmi mást nem akarnak ennek a világnak a Mace-eit?l.

Az exorvossal szemben ült. A kutatási igazgató már az ajtónál volt. Sam ezt megértette. gondolta Sam. Zsarolás. ahol hajdani alkoholisták találkoztak rendszeresen. Vincentnek a szeme sem rebbent. Vágj bele d. amit Mace tett. Még egy rövid ideig várni. Ezt a kockázatot is vállalom. hogy te is tudjál róla. Õszintén aggódom az ausztráliai eset miatt. hogy ezt írásban is rögzítsük? Lord megrázta a fejét. akkor letagadhatod. és ezzel már nem bandzsított annyira. s?t ha lehet. de aztán mindenáron tudni akartad. Mace-nek csak kérnie kell azoknak a tesztek nek a megismétlését. ami n em kevésbé büntetend? cselekedet. Oldottabban viselkedett. Az ar már nem volt olyan paprikavörös. mire kell az a kétezer ollár. Zsarolásra adott hivatalos engedélyt. Sam ekkor jött rá. annak biztos tu datában. Valamikor arról volt szó emlékeztette Sam a kutatási igazgatót . Tényleg ilyen hosszú id?r?l lenne szó? kérdezte Sam. és bár m mindig messze volt attól. hogy barátságosnak lehessen nevezni. ahol Mace székelt. és hagyd jóvá. mint az. hogyan késleltette Mace a Staidpace engedélyezését több mint egy évig. hogy a Montayne minisztériumi engedélyezése most már minden kétséget kizáróan a küsz Vincent Lord észrevette. hogy Mace abbahagyta az ivást. ami a kezünkben van. ne ? tudjon egyes-egyedül arról. Ezeknek a változásoknak az egyik oka az lehetett Lord ez a minisztériumi ismer?seit?l tudta . ha nem intézi el a Montayne engedélyezését. Kockázatot vállalok. Ha volna válaszolta Lord . és azt kérdezte: Valahol itt van a mi Montayne-ünk engedélyeztetési kérelme is? Egy része válaszolta Mace. A szekrény méretû kis lyukban. Csak meg akartam köszönni. és legalább egy évre a hidegre tehetj az egész ügyet. és határozottan öregebbnek látszott. akkor lemondhatsz a Montayne februári piacra dobásáról. nincs a kabáthajtókád alatt rejtett m . hogy emlékszik-e Sam. kopott méhkas maradt. Lord elhallgatott. amelyek. Most már csak várni kell. amire készül.gi felel?sségre vonással. miután Sam leintette. De azt akarom. Igen bólintott Lord . én fogok beszélni Mace-szel. mikor elmondta. Ha kiderül a dolog.. amelyek a lábához tett aktatáskában lapultak. Köszönöm mondta Sam. Gideon ace-szel. hogy val aha is beszéltél velem err?l a dologról. A washingtoni épület továbbra is az a személytelen. és Vincent ezen a magányon akart enyhíteni. Az egész nem fért be ide. emiatt jött Igen bólintott Lord. Ha jól sejtem. és az orra sem kéklett. a nyers modorán és az agres szivitásán határozottan enyhített. mikor Sam utánaszólt: Vincent! Igen? fordult vissza Lord. mint valaha. Még így is enyém a piszkos munka. és még mindig reménykedett. és nem látom be. Rendben sóhajtotta Sam.. Lord körbemutatott. Bármennyire is utálom magam érte. mi a terve. Ellentétben a korábbiakkal. A minisztériumi tisztvisel? fölött nem múltak el nyomtalanul az eltelt hónapok. és nem gyakorolunk nyomást Mace-re. hogy em lesz szükség azokra a fénymásolatokra. a hivatalnok alig látszott ki a papírtengerb?l. hogy Vincent tulajdonképpen csak azt akarja. Tréfásan hozzátette: Remélem. A legfels? vezet?k m agányosak. ugyanakkor meglep? módon mégis jobban nézett ki. ne legyen egye dül. hogy a legutóbbi találkozásuk óta történt valami Dr. amit tennünk kell. Egyébként a minisztériumban semmi nem változott. Az ócska öltönye helyett vett egy új zemüveget is váltott. több irat zsúfolódott össze. Az íróasztalt is csak fáradságos aktakupac-kerülgetés árán tt megközelíteni. és belépett egy klub ba. és így azt a fölösleges kérdést sem volt alk lma feltenni. Mace hang . Pléhpofával hozzát ette: Ha nem használjuk fel. hogy én nem les z ügybe belekeverve. akkor azzal magamat is inkriminálnám. hogy még hosszabbról. jóváhagyom. minden még rosszabb lett. Nincs mit szépítgetni rajta. De ugye nem arra gondolsz. Könnyen lehet. és emiatt meggondoltam magamat. miért kéne egyed alnom.

ho at mondtam. hogy az ujjlenyomatai rajta vannak. Ez esetben persze vizsgálat indul.. Az isten háta mögött lakó asszony. abban nem maga az engedélyeztetési kérelem játssza a legnagyobb szerepet. hanem a maga lelkiállapota. számlakivonatok és egyéb dokumentu b?l egyértelmûen kiderül. A két érintett gyógyszergyár neve Binvu cts és Minto Labs. és valószínûleg akkora pénzbí agára. Az arca hamuszürkévé vált. és Lord határozottan élvezte. Lord durván félbeszakította. Ezt felejtse el! Több módja is van annak. hogy nincs más válasz mint megtenni a kellemetlen lépést. igazságtalan el?ítéletekhez vezetik és beárnyékolják az ítél?képességét. amik kikészítik. De bizonyos szempontból van köze mondta Lord. és éles hangon megkérdezte: Mi az ördögr?l beszél itt nekem? Err?l válaszolta röviden Lord. és magában akkor hozzátette: Még tán élvezni is most elérkezett a pillanat. Mindenesetre ennek semmi köze a Montayne-hez. Lordnak az volt az érzése ott helyben infarktust kap. Azért va köze. Ez zsarolás vinnyogta Mace kétségbeesetten. hogy bizonyítékot hagyjon maga után. és ha megé . és ezek csak a másolatok másolatai. hogy a birtokunkb an vannak és mérlegeljük. Lord az iratokért nyúlt. Lord viszolyogva nézte. Ja. és ha ezeken kívül máskor is folyamodott ehhez az e szközhöz. miközben vékony hangon megkérdi: . hogy lesznek további kérdéseim. és utána laponként végignézte az eléje tet somót. Remeg? kézzel nyúlt hozzá. hogy küldjék el az információkat. akkor azokra az esetekre is fény derül. hogy jó a er. és kés?bb a kormány is vizsgálatot indított. Lordnak eszébe jutott. Lord tett még egy utolsó kísérletet. hogy belerokkan. Csak az a fontos.. Mace egyre kétségbeesettebb arckifejezéséb?l Lord kitalálta. csak maga meg én. semmi szükség megkockáztatni. nem pedig az enyém. A szükségtelen késleltetés ellenére is világosan kiderült. és az ajka görcsösen rángatózott. és kivett bel?le néhán t. hogy a vállalatunk ne keveredjen bel e az ügybe. Magát ezért. végignézheti. A börtönt persze nem kerülheti el folytatta Lord . hogy a Montayne is ilyen gyógyszer. Az a maga véleménye. Lord a Mace asztalán hever? iratok tetejére tette a fénymásolatokat. De hát ez hónapokba telhet! tiltakozott Lord. Kinyitotta az aktatáskáját. Még id?ben eszébe jutott. Voltak más esetek is. Igen. hogy maga több mint tizenhatezer dollár illegális nyereséghez jutot bizalmas minisztériumi információk felhasználásával. Már írtam Ausztráliába. Mace felemelte a fejét. de elutasított tet. Ehelyett azonban a hivatalnok letette a papírokat az asztalra. Igen. amiért itt ülök. hogy már látta ?ket. és suttogva megkérdezte: Honnan szerezte ezeket? Ez nem fontos válaszolta gyorsan Lord. de az talán újdonság. biztosítottam magát arról. Kutató tudósi hírnevemre mondom magának. mir?l beszélek? Lord bólintott. lehet. hogy a vaktában leadott lövés telibe talált. én akkor is el fogom végezni azt. Gyönyörûséggel töltötte el. Ugye tudja. h gy másnak is van bel?lük másolata. Mace megtört. majd én elvégzem a piszkos munkát . és itt nincsenek tanúk. Úgyhogy semmi érte megennie vagy elégetnie. m aga aláztatott meg és verg?dik szenvedve. és már tudta. yes problémáknak egy része a vállalatunk tudomására jutott. Még ha így lenne is. csekkek. Mindkét alkalommal alaposan körüljárták az elmentették a Montayne-t. hogy be van-e zárva az ajtó. Személyes problémái vann ak. Mikor a Staidpace engedélyezését késleltette.józannak tûnt. Nézze csak meg ezeket alaposan. hogy Mace azonnal felismerte a legfels? papírt az egyik t?zsdei tr anzakciós dokumentumot. hogy annak idején azt mondta Sam Hawthorne-nak: Ha eljön az id?. Hátrapillantott. hogy egy ellenfél. hogy ha gyakorolhat Mace fölött. hogy a Staidpace késleltetése szükségtelen lt közölte Mace egykedvûen. Most már biztos volt benne. Ezek itt t?zsdeügynököknek szóló megbízások. összeszedte t és visszacsúsztatta az aktatáskájába. ahogy a férfi szája szögletében bugyborékol a n . az eset bíróság elé került. hogy ne juttassuk-e el az igazságügy-miniszternek és talán a sajtón is. de további részl akarok tudni az esetr?l. akinek lételeme mások megalázása. és nincsenek mellékhatásai. mert szerintem amit a Felding-Rothszal tesz. én is átrágtam magam az egész aktahegyen bólintott Mace . Látszott. Tudom.

.. de beszélgetünk. De két hét múlva a minisztérium engedélyével meg lehetett kezdeni a szer recept re való felirását és árusítását Egyesült Államokszerte. suttogta a hivatalnok kétségbee setten. hogy figyelmeztetem válaszolta Lord higgadtan . Két hétbe tellett. hogy l obb tudomásunk szerint nincs róluk több másolat. Mace irodájában némán néztek egymással farkasszemet. de néha hasznos dolgokat mondanak. kinyitotta. A Felding-Rothnál mindenki ünnepelt. azt kellene. Igaz. Nem szólt oda el?tte telefonon. hogy a februári forgalomba hozatal sikerüln i fog. sz tek kapcsolatot tartani a fogyasztói csoportokkal. hogy kielégíti végre a kíváncsiságát és megismerkedik egy ellenféllel. vad gyûlölet lángolt fel a szemében. hogy másokról ilyeneket mondhasson. Figy tetem. és két üres órája maradt a nap közepén. megvizsgálta a tartalmát. Vincent Lord semmit nem kockáztatott. de nincs abb an a helyzetben.. mert tudta.. hogy Gideon Mace vadul ha jtotta ?ket. hogy bízik a becsületszavamban.. És mit ér a maga szava. az az ausztráliai eset.. amit ígértem nyújtotta át végül Lord a borítékot Mace-nek. Fröcsög? gyûlölettel sziszegte: Magának meg a cégének mától fogva a minisztériumban van egy halálos ellensége. Magánál sokkal kiválóbb e le a nagyesküt arra. hogy ellenfelek vagyunk. Isten malmai úgy is lassan ?röltek. hogy a Montayne-nek nincs köze a történtekhez. amiket az iparágunknak meg kell hallgatnia. nem kerülnek az ig azságügy-miniszterhez és a sajtóhoz sem. a Gyógyszergyártók Egyesületének e nöke mondott neki nemrégen Washingtonban. Celiának eszébe jutott valami. hogy egy napon ezt még nagyon megkeserüli. akivel még soha n ozott. ami civilizált dolog. a Montayne-nel kapcsolatos gyanú. Én és Ralph szinte semmiben nem értünk egyet. aztán Lordra emelte a tekintetét. szó nélkül sarkon fordult. Maud Stavelyt a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet New York-i központjában. komolyan gondoltam. Visszakerülnének magához azzal a garanciával. hogy átadja a kényes iratokat Dr. könnyed stílusú Eagledon korábban a ko mány ügyvédjeként dolgozott. 10 Novemberben. amiknek az imént mutattam meg a fénymásolatát. Lord nem válaszolt. Hallgasson ide könyörgött Mace már félig zokogva . És ha. személyesen utazott fel Washingtonba. és kiment. amit Lome Eagledon...Mit akar t?lem? Tudja azt maga nagyon jól válaszolta Lord.. És ebben hogyan lehetek biztos? Úgy. Err?l már beszéltünk szakította félbe Lord megvet?en. egy péntek délután Celia meglátogatta Dr. tényleg lehet benne valami. Ezért hív om meg évente kétszer ebédelni Ralph Nadert. Eddig még kevés gyógyszeripari vezet?vel akart. Mindketten hallg attak. megkapják az engedélyt? Akkor az iratok. hogy Stavely úgysem akarna szóba álln i vele. A Montayne-re.. A zseniális. Celiának egyébként is Manhattanben akadt dolga. Itt van. Mint a legnagyobb gyógyszergyárakat képvisel? egyesületnek az elnöke mondta .. A maga szóhasználatával élve ésszer Meg akarják kapni az engedélyt. zta. Amikor viszont Maud St . Minden másolatot megsemmisített. mocskos gazember?! Ne haragudjon.. meghallgatjuk egymás álláspontját. A hivatalnok átvette. Mace-nek. Lord megvonta a vállát. A látogatás hirtelen elhatár tett. Mace megpróbálta összeszedni magát. Megtartotta a szavát. hogy ezze szerrel kapcsolatban nem tiszta minden.

mit óhajt? Dr. Stavely? Igen. hogy ég a munka a kezük alatt. hogy itt hagyom ?ket. ha meg nem javíttatják ezt a ny omorult gépet. gesztenyebarna hajú. Hogyan írjam le azokat a szavakat. Tessék. türelmetlen han g egyben kulturáltan is csengett. A benti apró szobában ?sz hajú n? trónolt a jobb id?ket látott fémasztal mögöt névkártya tanúsága szerint Mrs. Vigasztalanul esett az es?. v t asszonyt. aki úgy érezte. de mégsem faggatózott to b. A környezet alapján. Honnan tudta? Már hallottam magáról. Az épület földszintjén gy vasedénybolt volt. De sajnos nem tudok magának segíteni. ez tényleg kínos ismerte el Celia. A jelek szerint a szervezet nem dúskált a pénzb n. A kezében egy iratot tartott. a néni fennhangon kijelentette: Mindig mondom ezeknek. Gyógyszeripari vezet? vagyok válaszolta Celia. hogy Stavely a választ saját kérdésére. Mikor Celia megkönnyebbült sóhajjal kilépett a liftb?l. Eagledon elnevette magát. Celia valami köszönésfélét morgott. Az egyik ajtóra mutatott. csak egy egyszerû érdekl?d?. O. És ezzel a levéllel mi legyen? csattant fel a helyesíróbajnok. Maud Stavely egy viharvert asztalnál ült. az vagyok bólintott Celia meglepetten. hogy csak így rát em magára. Ne haragudjon. hogy a válasz korántsem elégítette ki. valaki sebesen gépelt. gondosan manikûrözött körmû. akkor nem dolgozna a gyógyszerbiznisz értékesítési bugyráb n. de mostanra ez a sz?nyeg annyira elvékonyodott. és nem fogja a drága idejét holmi zavaros agyú nagyip ri vezet?re pocsékolni ezzel persze rám célzott. Bemehet. é ajtóhoz ment. mert az a betû még mûködik?! Igen. Felállt és eltûnt egy másik ajtó mögött. napi nyolc órát küzd egy velejéig romlott és erkölcstelen iparág ell n persze a gyógyszeriparra gondolt . mint maga. hogy n túl sok pénze az öltözködésre. A n? kifejezetten csinosan mutatott a borvörös gyapjúszoknyában és a rózsaszín blúzban. mert torkán akadna a falat. A Celiára szegez?d? átható kék szempár elárulta. Miközben várakozott. Az önkéntes íróasztalán postázásra váró prospektusok tor aznap beérkezett posta még felbontásra várt. hogy itt-ott el ?tûnt alatta a padlózat deszkája. ent van Dr. Szerintem maga a Jordan. semmivel sem volt különb a többi helyiségnél. Mrs. Mikor Celia belépett. Kereszteljem át az államot mondjuk Meormiára. A n? nem válaszolt. Ki maga? Ó. aki úgy kiárusította volna a tisztességes n?iséget. hogy az irodai berendezést vagy a helyiségek el?z? bérl?je hagy ta ott. másvalak meg fontoskodó hangon telefonált. Honnan olyan biztos abban kérdezte Celia finoman . Merthogy Georgiá kéne megcímeznem. nyikorgó-recseg? lift kínlódott fel a látogatókkal a le emeletre. A csúf lépc aláról pergett a festék. vagy pedig az ócskapiacon vették fillérekért. de feltétlenül találkoznunk kellett. Ezenkívül pedig. hogy így tettem? Mert ha nem tette volna. Thorn. A metsz?. Celia arra gondolt. pedig látszott. nem messze a Seventh Avenue-tól. Aztán másokhoz hasonlóan végigjártam a szamá . amit valaki a gyógyszergyárak romlott pénzéb?l fizetne neki. azért sem eb e velem. és felpillantott a látogatójára. kis New England-i akcentussal. mint például az aggyatok ?! Talán keressen helyette rokon értelmû szót javasolta Celia. Vegyészként kezdtem közölte Celia. Megjelent Mrs. Rendben. mikor Celia taxija megállt egy sivár hatemeletes ház el?tt a Harminchetedik utcában. Thom önkéntes kopogott szorgos harkályként egy körülbelü mazó Underwood írógépen. Celia megpillantott néhány e zomszédos szobákban.velyt akartam ugyanebb?l az okból meghívni te jóságos isten! Celia kíváncsiskodására Eagledon folytatta a történetet: Szóval Dr. A lépcs?házhoz hasonlóan itt is pergett a falakról a maradé esték. Szeretnék beszélni vele. amit azóta is sajnálok. Látszott. A kis szoba. egy nyitott ajtóval találta magát szemben. hogy Stav most próbálja bemérni . Nincs sok n?i vezet? ebben a rothadt iparágban. és egy apró. hanem még keményebben fürkészte Celiát. és olyan az tán végképp nem. a Stavely-féle csoport f?hadiszállásához. amikben kett? is van. Igen. Úgyhogy nem találkoztam vele. ahova belépett. aki nem lehetett több negyvenegy-negyvenkét évesnél. Stavely közölte hogy tengernyi a dolga. Meglepetten nézte a vonzó külsejû. Celia egészen másnak képzelte el Sta velyt. Nem mûködik rajta a g . tette hozzá. bent. Valamikor régen takaros padlósz?nyeg l ehetett a szobákban. amelynek törött kirakatát ragasztószalaggal reparálták meg. Thomon látszott. és amiket a n?r?l hallott.

hogy többet nem óhajt önmagáról beszélni. aminek eredményeként az agymosott sok azt hiszik. Ezzel szemben maguk beindítják a könyörtelen és mindent elsöpr? hirdetési kampá kat. nem tudta.. Hiszen én is egyike voltam az agymosott orvosoknak addig. Legalább kezdje el a történetet. Visszatérve a Valiumra. Még ha nem is értenénk egyet. vagy nincs rá pénzük. amely persze továbbra is szedhette volna a szereket. vagy maradjon. de csak bizonyos embereknek és bizony os esetekben. legszükségtelenebbül felírt gyóg túlhajtott reklámhadjáratok. Celia habozott. Arra kaptam felhatalmazást. s?t talán még imádkoznak is a minél több receptért. Ez a kisebbség makacskodott a másik . és meggyógyultak. és fel nem adtam a magánpraxisomat. de hallgatom. Más körülmények között Celia kikérte volna magának ezt a hangot.. hogy megtartsam az ember ek egészségét és életeket mentsek. De néha ezek a mellékkutatások vezetnek új f . hogy megváltoztatták a molekulákat. Stavely egy székre mutatott. Mit akar itt? Celia megpróbálta mosollyal fogadni az ellenségességet. Találkozni akartam magával. belgyógyász vagyok. mert sok a dolgom. Arra gondoltam. A maga bizniszének a legerkölcstelenebb területe éppen az. Alapjában véve a gyógyszerek hasznosak. Nem értek egyet magával. Ugyanakkor sok olyan embert is vágott közbe Celia . mindketten profitálhatnánk a dologból. De mivel a Valium nagy üzleti sikernek bizo yult. de rögtön újból elkomorult. hogy nekik is meglegyen a saját Valiumuk valami más néven ahelyett hogy valami új. Nincs haszna annak és semmi el?ny nem származik a bból. és busás haszonnal árusítha Mindenki tudja. Én csak tudom. hogy kissé különbözzön az eredetit?l és így szabadalmaztathassák. És eg is születtek az új Valiurnok úgy. amiket a magáéhoz hasonló cégek folytattak csillapíthatatlan ka iságból. gyógyszerfügg?ségben szenved? ember eket hagytak maguk után. Mit akar tudni? Ez mintha egy lehelettel kevésbé hangzott volna ellenségesen. amit az egymással v erseng? gyógyszergyárak dobtak piacra. olyanoknak is. De így is jó. A barátságos hangnem semmit nem használt. de e nélkül az agresszív reklámhadjárat nélkül. hogy ezt a szervezetet megalapíthas am. ezért dolgoznak. A másik hidegen kérdezte: Ugyan mit? Hát talán némi megértést vonta meg a vállát Celia. Ha már itt van. de a kíváncsisága mi magát. Ezzel sarkon fordult. hogy ezek a szerek szerencsétlen. oda vezettek. amivel azt akarta érzékeltetni. Tudom. mintha a súly ut pná a fizetését. ennél több durvaságr s szüksége. Tíz percet adok magának. Itt van például a Valium meg a hoz sonló szerek talán a világ legfölösebb mértékben használt. gonosz módon tukmálják rá minden termékeiket. a konkurens cégek hónapokat. üljön le. Nem vitás. csak éppen sokkal tágabb értel . mert úgy érezte. Kicsit sok gyógyszert?! Mindenki kilószámra gyártja a recepteket. mint kéne. amivel maga fogl alkozik: az értékesítés. akiknek tényleg szükségük vo szerre. Például azt szeretném tudni. míg rá nem nyílt a szemem a gyógyszerüzlet szörnyû mibenlétére. hogy menjen-e. Stavely legyintett.. és talán több is.Ez engem egyáltalán nem érdekel. de csakis annyira. mint korábban. ennek érdekében agyalják ki az eiket. Úgy látszik. miért gyûlöli ennyire a gyógyszeripart? Maud Stavely halványan elmosolyodott. Igen. s?t éveket áldoztak a kutatásra drága tudományos id?t. hogy léteznek ilyen nekem-is-van-már szerek szakította félbe Cel ia türelmetlenül . és meghallgatha tnánk egymás érveit. aminek eredményeképpen boldog-boldogtalannak felírják a gyógyszereket. Maga nagyon er?s szavakat használ szólt közbe Celia. e m jó ötlet. Tíz percet mondtam. hogy tényleg ki t sok gyógyszert írnak fel az orvosok. de. hogy ötféle különböz? Valiumot lehet kapni. vagy kárt tesz a szervezetükben a szer e mindhárom egyszerre. akiknek nincs rá szükségük. hasznos szer felfedezésére koncentrálták volna az energiájukat. és ma is ezzel foglalkozom. Na jó. Senkinek nem volt szüksége arra a kis millió Valiumváltozatra. És maguk éppen ezt akarják. hogy beszélgethetnénk. és indulni készült. Ez a maga üzletágának egy másfajta elvtelenség Hallgatom mondta Celia. nem tíz órát. hogy ezek a Valium-félék mindentudó csodaszerek. hogy orvosi képesítése van jegyezte meg Celia puhatolózásképpen. A maga cége meg a többi is cinikus.. akik kétségbeesésükben öngyilkosságot. h ibilis pénzösszegeket csak azért.

amiken keresztül baktériumok juthattak a szerbe. gondolta Celia. Hát ezért kellene a kormánynak ellen?riznie és irányítania a gyógyszerészeti kutatást. Minden fontosabb új gyógyszert rögt lekoppintanak a konkurens cégek. Ilyen körülmények között biztos. Stavely többek között megemlített egy friss vitát. De vajon indulni fog-e valaha is bûnvádi eljárás ez ügyben? Addig nem. és nemcsak ott. A mi szervezetünk sok ilyen esetr?l tud. amir?l Celia is tudott. lehet. A maga drágalátos iparának a fejére kell koppintani bizonyos szabályozásokkal. Ez nem igaz! tiltakozott Celia. gépi meghibásodás helyét felfedezték és a zavart elhárították. aztán tovább beszélgettek. Elmondta. hogyan akadékoskodik egy gyógyszergyár. Maga tényleg hisz e bben a naiv érvelésben? Mert nemcsak a Valiumról van szó. hogy a minisz térium úgy döntött. Stavely élesen nézett rá. Végül szóba került a Montayne A szervezetünk jelentette ki Stavely továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében. hogy valaki elhanyagolta a. és lefogadom. Továbbiak nem kerülnek ki a gyárból. Tovább hallgatta az a sszonyt. Jaj istenem! kapott a fejéhez hitetlenkedve Dr. Még ma is a olnak. Na. amelyek vérmérgezés y több páciens halálát okozták. Miért? Volt egy eset Ausztráliában. hogy komolyan beszél kerekedett el Celia szem e. miközben nem hajlandó zavonni egy veszélyes termékét . Véletlenül tudok az ügyr?l szólt közbe Celia . Dr. arról nem beszélve. Az állitólag steril intravénás folyadékot tartalmazó üvegek n zárókupakokat találtak. hogy megakadályozza ennek az elégtelenül tesztelt gyógyszernek a piacra kerülését Celia megunta az egyoldalú szónoklatot. már megvan a minisztériumi e k. a költségeket viszont a cégeknek kellene állniuk. Ma délel?tt hallottam. hogyan cáfol eg az orvosszakért?k a tárgyalóteremben elhangzott vádakat. Ha zárolnák a gyógyszertárak r zleteket. Hetek óta folyt a vita a gyártó.. valljuk b . Az információ törvényellenes visszatartása. hogy csak a legminimálisabb figyelmeztetést kelljen a szerhez mellékelni. amit a Montayne-r?l állít! És különben is. ugyanakkor könyörtelenül el lyeszt?dnek az irattárak mélyén. és ezt legtöbbször sikerül is elérniük. az akut hiányhoz és feltehet?leg még több halálesethez vezetne. mintha nem is hallotta volna Celia közbevetését.. és nagy alószínûsége annak. . Most viszont én nem hiszem el. hogy a gyanús eseteket jelent a minisztériumnak. és ez éppen egy olyan eset. és most meg is kaptam. de amit maga javasol. képtelenek egyensúlyban tartani a költségvetést. Biztos ebben? Száz százalékig. betiltja a raktárakban álló készlet felhasználását. néha közbeszúrt egy-két mondatot. érveket kértem. hogy még mi sem tudunk mindegyikr?l. mert különben nem hajlandó tisztességes módon tájékoztatni a gyógyszerei veszélyeir?l. és közben az ígért tíz percb?l kerek egy óra lett. a szabadversenyes kapitalizmus sem tökéletes. Jó. hogy néhányszor el?fordult. A dilemma a következ? volt: úgy tudták. hogy a gyógyszerkutatást ugyanazok a politikusok ell en?rizzék. míg a maguk fizetett emberei ott lobbiznak a Capito l Hillen. A köz érdeke. Ha pedig új szert dobnak piacra. Egy gyógy szergyárnak (nem a Felding-Rothnak) problémái támadtak az egyik termékével. ahol intett megpróbált valami elfogadható megoldást találni. Stavely folytatta. Stavely feljegyzett valamit. Mert azt ugye nem akarhatja. hogy még most sem volna penicillin a piacon! Jó. mint az eredeti probléma.. és még az anyjukat is eladnák néhány sz . akkor a káros mellékhatások etlen szó sem esik az ezzel kapcsolatos jelentések kényelmesen. A hét végén készülnek döntést hétf? reggel jelentik be egy sajtóértekezleten. hogy a segítségükkel maradnak fizet?képesek a nagy gyógyszergyárak re a társadalomnak mindenképpen szüksége van a fontos áttörések közötti holt id?szakokban.. Stavely. de az ausztrál k ormány által indított vizsgálaton is felmentették a Montayne-t. Az információ az érintett gyógyszergyár egyik vezet?jét?l szárma Celia megbízhatónak tartott. annál még mindig öss zehasonlíthatatlanul jobb és etikusabb. a minisztérium és a kórházak között. hogy a hibás üvegek száma elenyész?. Ismerjük az ausztráliai esetet szólt közbe fáradtan Celia. Stavely s ez szégyenletes példája annak. Törvény írja el?. és felcsattant: Nevetséges. akik tönkretették a társadalombiztosítási rendszert.hez. milliárdokat dobtak ki az abl kon. hogy ezt a jóváhagyást azonnal visszavonják. egy kórházakban h nálatos intravénás folyadékkal. hogy valamennyit sikerült kiszûrni.

mert mikor senki nem figyelt od a. és a sivár ház sivár irodáiból kiment a hasonlóképp sivár Délután. Egyszer valaki nemzeti kincs -nek nevezte az Egyesült Államok gyógyszeriparát. De mindent egybevetve Stavely meg a szervezete kemény ellenfelek. s?t alkalmanként kifejezetten utálja ?ket az ember mon dta Andrew. Igazad van sóhajtott Celia. De szükség van rájuk. vagy a jelent?ségüket bagatellizálni. hogy a gyógyszeriparnak csak a negatív oldalait h angsúlyozza. Annyira hozzás oktak ahhoz. de bizonyos fokig megszállott is. Nem hiszem. és én a l ezért hálás vagyok neki. Eszébe jutott. én is ugyanezt mondtam. humánus vonatkozást. És igaza volt. Stavely természetér?l. akkor ezek a vállalatok is könyörtelenül és etikátlanul jártak el. mint ahogy an jén a General Motorsnak meg a többi autógyárnak szüksége volt Naderre. Jó napot. aki fényt derített a s kre. hogy Stavely mégiscsak megfogta valahogy: nevezetesen. akiket n em szabad figyelmen kívül hagyni.Nem értek egyet azokkal a szakért?kkel vét? közölte Stavely. Akkor nem volnának sikeres aktivisták. Elhatározta. miközben Celia Manhattanb?l Morristown felé hajtott. mindig is nehéz volt velük átgondolt. Dr. hogy hozzászóljon a gyógyszerkérdéshez. Celiát zavarta. hog kormánynak kellene ellen?riznie a gyógyszerkutatást. Azt kérdeztem. milyen durván félre nformált a Montayne-nel kapcsolatban. Sidney Wolfe-ot . Annak idején Sam Hawth orne hozta fel neki azokat az érveket. De bárcsak egy kicsit halkabban csörtetnének a kard al és józanabbul! Andrew megrázta a fejét. Jó napot mondta Celia. hogy jöv? héten pótolja ezt a mulasztását. és teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sok pozitív. Egyes nézeteivel többé-kevés is egyetértett. Olvasta a tárgyalás jeg Kimerít? jelentéseket olvastam az ügyr?l. és Ce ia végs? soron egyetértett ezzel. Stavely meg Wolfe téged és a kollégáidat birizgál szüntelenül. A szûr?s szeme tt megint ott bujkált valami halvány mosoly. elgondolkozott Dr. amive az iparág a tudományt és az egészséget szolgálja. A te iparágadnak éppúgy szüksége van rájuk. És bár Celi a felhasználta ezeket az érveket. Nem ismerte be Celia. mint a tiéd. hogy feketén-fehéren lássák a dolgokat. h ogy nincs humorérzéke. meg joga is van hozzá. s?t talán briliáns esze van. Este Celia elmesélte Andrew-nak a délutáni kalandját. Celia bólintott. objektív beszélgetést folytatni. Stavely valóban elhivatott. Jordan. Celia felsóhajtott. amiket ma délután ? mondott Stavelynek. ahol az élet nagy rész e játszódik. És még valami: mikor ?k könyörtelenek és eti nok. amit Celia beléptekor. egyáltalán nem volt biztos abban. Stavely már újból azt ratot olvasta. Ralph Nadert meg a többieket . és micsoda el?ítéletei vannak. Másban nem nagyon. logikus gondolkozású. Néha nehéz elviselni ezeket a b?sz aktivistákat Maud Stavelyt. . hogy olvasta-e a tárgyalás jegyz?könyvét. Akkor olvassa el! És ne merészeljen addig a Montayne-nel kapcsolatban nyilat kozni. Másfel?l viszont az asszony nagyon is jól informált. Orvosi végzettsége miatt alkalmas is arra . és a férjének szokás szerint me t futotta egy-két bölcs megjegyzésre. fegyelm ezett és borotvaéles. hog ercre se tudjatok lazítani. akkor fel kell tenned magadnak a kérdést: honnan tanul ták? A válasz pedig: az olyan cégekt?l. aminthogy néha valóban azok. amikor bejött hozzám. hogy helytállóak. hogy tizennégy évvel korábban ? maga is nagyon hasonlóan vélek dett a nekem-is-van-már gyógyszerekr?l meg a molekuláris rulettr?l . Nader segített az autókat jobbá és biztonságosabbá tenni valamennyiünk számára. hogy értelme volna a további beszélgetésnek. hogy nem olvasta a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai per jegyz?könyvét. Ha még emlékszik rá. Felpillantott. Stavely ott követi el a hibát. Az is elég naiv és abszurd elképzelés Stavely részér?l. míg el nem olvasta. Az is világos. és halálosan komolyan veszi saját magát. drágám. Celia már találkozott ilyen e rekkel. arról nem beszélve. de ebben feltétlenül. Nem ezt kérdeztem. hogy képtelenek megszabadulni ett?l a z antagonisztikus szemlélett?l és a szürke árnyalataiban gondolkozni.

hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szerv ezet helyteleníti az Élelmiszer. ami oly hosszú ideje gátolta a to . Farkasszemet nézve a riporterekkel és a rászegez?d? kamerákkal. és megkérdezte t?le: Elment az a n?. arról. de az Egyesült Államok egész területén sem sikerült egyetlen árva példányt sem fe aniuk. amit most fogok megírni. Dr. a kórházakról és az betegekr?l. de Celia most az egész. Még vérmesebb reményeket keltettek azok a hírek. és valóságos reklámposta-lavinát zúdítottak a nemzet orvosaira és gyógys ire. élet-halálról van szó. 11 Celia legnagyobb meglepetésére a Felding-Roth központjában egyetlen példány sem kalló ott a Montaynenel kapcsolatos ausztráliai tárgyalás jegyz?könyvmásolatából. hog atozzanak az ausztrál partnerirodájuknak. A Montayne piaci el?készít? kampánya ?rületes tempóban folyt. . hogy az értekezlet témája fontos. hogy Martin Peat-Smithnek és k utatócsoportjának sikerült áttörnie egy technikai korlátot. a vérmérgezésekr?l. hogy.. A legnagyobb tévéállomások esti híradásukban beszámoltak tókonferenciáról. Hangos diadalt aratott a szervezet. amik a nagy-britanniai FeldingRoth kutatóintézetb?l érkeztek. célratör? utasításokat. és azok küldjék el légipostával a másolatot. aki kissé zavartan követte az eseményeket senkinek nem szólt az ügyben játszott szerepér?l. hogy megtiltja a kórházaknak az intravénás. Továbbá követeljük igen. Celia akit helyettese. mikor a minisztérium bejele döntését. Feltétlenül legyenek jelen tévétársaságok és hírügynökségek is. ahogy a februári határid? egyre fenyeget?bb közelségbe került. hogy kölcsönkérje. csonkítatlan szövegre volt kí csi. El atta viszont azt a Celiától származó értesülését. néhány perccel azután. követeljük! -. Valakinek ma éjszaka dolgoznia kell. Maud Stavely és a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet követe elentette. az izgalom. Celia. ha tanúja let volna annak a jelenetnek. Mindezt kiegészít vállalat ügynökei ezrével hordták szét a Montayne-mintákat tartalmazó csomagocskákat az orvo k. hogy ennek az intravénás folyadéknak a te ? készletét zárolják. és nem sokkal kés?bb erre az eseményre hiv atkozva kezdtek újabb adománygyûjt? akcióba. a másnapi. Rájött. valamint a potenciálisan halá anyag gyártójának passzivitását. Az érdekeltek egy magnókazettát is kaptak egyik oldalán Brahms gyönyörû Wiegenlied-je ?dala volt hallható.. és a szöveget ynökség Stavelyr?l készített fotójával illusztrálták. Ugyanekkor sajtó k ki. és repiajándékokat osztogattak nekik a golfjátékhoz szükséges apró kellékeket Montayn A vállalat minden szintjén. Bill Ingram segített felelt azért a sok millió dollárért. amir?l el?z? nap Celiával is eszmét baktériumokkal fert?zött üvegekr?l. hogy kitette onnan a lábát. míg a másikon a Montayne klinikai hatásának leírása. Stavely az i ntravénás folyadék problémájáról kezdett beszélni. Több jelentés is idézett bel?le.. így hétf?n. Ehelyett Stavely kijelentette. és hogy a döntést hétf?n hozzák nyilvánosságra. cirkuszi hangulat. amik több emberéletet követeltek. Alapos leckét kapott.Celia még jobban értékelte volna Andrew-nak ezt az utolsó megjegyzését. Dr. A jogi osztály mi nt megtett. ami Maud Stavely szervezetének irodahelyiségeiben zajlott le pénteken. Minden jel arra mutatott. amit az elkövetkezend? hónapokra szántak. Tovább osztogatta a gyors. amit már eddig kiadt k és azért a még nagyobb összegért. a lehet? legkorábbi id?pontban. és ezt azonnal kihasználta egy mesteri taktikus.. hogy ostoba ndiszkréciót követett el. ahogy az egy új gyógyszer bevezetése el?tt lenni szoko tt. idegesség és reménykedés keveréke uralkodott. Celiának aródzott felhívni ?t. hogy a minisztérium már döntött a meglév? f betiltásáról. aminek eredményeként másnap délel? akor megkezd?dhetett a sajtókonferencia... aki bent volt nálam? Az igenl? válasz hallatán Stavely kiadta az utasítást a fiatalembernek: Sajtóértekezletet tartunk holnap délel?tt. Gondosan kidolgozott reklámok méregdrága négyoldalas színes betétek jelentek meg orvosi magazinokban. Bár Maud Stavelynek nyilvánvalóan ott lapult egy példány az íróasztalfiókjában. Tudas sa mindenkivel. Addig is rengeteg egyéb munkája akadt. Stavely ugyanis behívatta az egyik munkatársát. és tiltsák meg a felhasználását. A várt hatás nem maradt el.és Gyógyszerügyi Minisztérium. Inkább utasította a Felding-Roth jogi osztályát. a legtöbb riporter mell?zve a hír valódiságának ellen?rzését így kezdte a cikkét: rs válaszként Dr. vasárnapi lapok is f?helyen hozták a történteket.

Mindezekért elnyerte megérdemelt jutalmát: felajánlották nek Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesi állását. hogy megfel k után kutassanak azokra a kormányposztokra. ne haragudjon rám! Tényleg jobban megadhattam volna a módját ennek a bejelentésnek. töb oldalas kötet volt. és akkor Sam megmentet . De mit is akart a Montayner?l mondani? Ám miközben beszélt. Beszélgettem ugyanazokkal az igazgatótanácsi tagokkal. hogy maga nincs a tudatában. dühösen leparancsolta a pódiumról a cég New York-i értékesít renciáján több száz kolléga szeme láttára. hogy zárják be a harlow-i intézetet megint csak a magas költségekre és az eredményt hivatkozva. Sam széles mozdulattal egy székre mutatott. és Ma rtinnak lett igaza. hogy ez a kev kerrel alkalmazható az öregebb állatok memóriájának javítására. hogy egyszer valóban lesz ilyen szer. sem a pénzt a választási kampány során. a már rég meghalt Irv Gregson. az elkötelezett demokrata és lelkes Carter-hív?. hogy legalábbis ebben Sastri tévedett. A fejében egy kergették a gondolatok. és abban. Még január elején sem jutott hozzá. Persze ebbe az állásfoglalásba belejátszott az a hátsó gondolat is ogy nem árthat a cégnek egy barát a washingtoni Kereskedelmi Minisztériumban.. mint a villámcsapás. senki nem gondolt rá magamat is beleért e . Samen látszott. Vaskos. és a patkányokkal végzett labirintuskísérletek során kiderült. mikor az akkori alelnö . és ekkor egy olyan váratlan esemény történt. és kitiltotta a teremb?l.. Ám ekkorra már olyan nyomás nehezedett Celiára. Ugyan már mondta szelíden Celia. a Felding-Roth értékesítési és kereskedelmi ig azgatóhelyettese lett. És ugye kapok egy percet. Sam elhallgatott. és úgy látjuk. de valószínûnek látszott.et. hogy csírájában fojtsa el néhány igazgatótanácsi tag leg ozását. és az újdonsült vezet? fullajtárai szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. aminek eredményeként egyre re elenebbé vált. de ha Xav elbúcsúzott.. amik kel továbbhaladhatnánk. A hír éppen id?ben érkezett. Celiának kimondhatatlan örömet okozott. valamint azt is. Minden rendben. Valami baj van? Nem szívta meg az orrát Celia. ezenkívül személyesen ismerte Cartert. igen valószínûvé vált. az asszony meg dezte: Leülhetek? Hát persze. és mivel még mindketten ácsorogtak. hog y Xavnek szándékában áll azt elfogadni. Bár nyilvánvaló volt. A Felding-Rothnál el?ször titokban tartották az ajánlat tényét. Foglaljon helyet. A harlow-i ügyvezet? igazgatótól. mintha nem is a saját hangját hallaná. amir?l Dr Sastri tizennyolc hónappal korábban azt mondta Celiának: Nincsenek olyan módszerek. Nagy meglepetésre Cartert választották meg a következ? négy évre az Egyesült Államok ek. és úgy vélekedtek. ahonnan hamarosan leköszönnek a republikánus politikusok. hogy a jan 0-i elnöki beiktatás után nem sokkal Xav már búcsút is mondhat a Felding-Rothnak. hogy magamhoz térjek? kérdezte Celia rekedt hangon. hogy ez az el?léptetés elég szerencsétlen id magának. hogy. Szép csendbe n megállapodtak Rivkinnel a méltányos összegû korengedményes nyugdíjban. Sam Hawthorne meg az igazgatótanács néhány tagja magá getéseik során szóba hozták Xav ügyét. Talán majd tíz év múlva. bármennyire is szerette volna mihamarabb elolvasni. eszébe jutott az a tizenhét éve történt eset. hiszen másfél évvel korábban az intézet további mûködtetését ja December közepén megérkezett Celia íróasztalára a kért ausztrál peranyag. mert eg szolgáltak a haditengerészetnél.. Hogy egész ?szinte legyek mondta Sam . hogy sajnálja a dolgot. úgy érezte. akikkel Xav ügyét is tárgyaltuk. hogy kollégájuknak nincs oka vissza gy ilyen fényes ajánlatot. hogy Martinnak és munkatársainak sikerült megtisztítania egy peptidkeveréket. A jelöltek egyike Xavier Rivkin. s amelyeket egy-két nap múlva szándékoztak yilvánosságra hozni. az. amelyekr?l Celia még nem tudott. Celia ennek is örült. Jaj istenem. mikor a Montayne. általánosságokban fogal ott .. A részletek nem voltak ismeretesek Martin jelentésében röviden. hogy az emberi emlékez?képességet javító szerhez még sok év mun . most. hogy ilyen hamar újból el?léptetjük magát.. nem sajnálta sem az id?t. de ez úgy ért. Xav Rivkin. hogy éppen egy olyan akadályt sikerült legy?zniük. Az eredmények tükrében azonban Harlow és az agy öregedési folyamatának kutatása id?re megint haladékot kapott. Lehet. melyet a patkányok agyából nyertek. Nigel Bentleyt?l kapott levélb?l kiderült. hogy valaha is átrághatja magát az anyagon.. Január második hetében Sam magához kérette Celiát és tájékoztatta a Rivkinnel kapcsol elképzelésekr?l.. hogy id?hiány miatt kényt len volt félretenni. maga lesz a vállalat ú kereskedelmi igazgatóhelyettese. A kísérletek tovább folytak. De néha olyan sok a dolgom.

A t gészségedre. Celia mondta Sam gyengéden. és tárgyilagos t mondta: Kérem. Akadtak pillanatok. De milyen örömteli! hangsúlyozta Andrew. köszönje meg a nevemben Liliannek és magának is nagyon köszönöm. Legközelebb ak kor bontunk pezsg?t. Ugyanakkor folytatta Sam gondolkozzon el azon. akikr?l beszéltem. Minden szempontból alkalmas. Legtöbbször javította ki a felesége. hiszen ez csodálatos újság! Sokkal fontosabb. aki. csatlakozhatsz hozzánk.. Celia hevesen magához ölelte. Mrs.. mert esetleg nem tesz jót a babának. aki az évek múlásával nem vesztett kisfiús bájából. látta. Andrew felemelte a magáét. Maga igazán megérdemli. ragudjon. ami a Montayne ügyét illeti. hogy közben jóval nagyobb felel?sség nehezedik majd a vállára. Celia Samet követte felfelé. Kivette a pe poharat Winnie kezéb?l. Sam. Bill Ingram. Köszönöm szépen. hogy Billnek ki az utánfutója ? Vadul kavargó gondolatai ellenére er?t vett magán. mivel nyakig benne van a Montayne piaci el?készít? kampány n. A jóisten áldja meg! Winnie bele olt a pezsg?jébe.. Mikor felnézett. mondta magának. Nem lesz könnyû dol . ennyi sok id? után végre. Mennyire tud franciául? . legdrágább szerelmem! Mindarra. Bill Ingram vágta rá Celia habozás nélkül. és kész ügyeket. megint csak bebizonyosodott a kösd-a-sz ekered-valaki-más-csillagához elv létjogosultsága. hogy fontosak volnának. az asszony f an megjegyezte: Hát ez is sûrû nap volt. Aztán egy kurta Bocsáss meg kíséretében kiment a konyhába. mint én. megtörölte a szemét. megjelent Celia irod ami elvben már az ? irodája volt. mikor nem voltál az. De mégiscsak eltörött a mécses. azt szeretnénk. Benne van a Montayne-dologban is. és igyekezett a lehet? legnor málisabb hangnemben elköszönni Samt?l. Egyedül küzdötte fel magát. hogy úgy vagyok. Winnie csatlakozott Andrew is a feleségéhez. A fenébe! Azért sem fogok sírn .Soir-bó\ való magyarázta Ingram. mikor Celia és Andrew a hálószobájukban lefekvéshez készül?dtek. Most egy id?re mell?zze az italt. Jordan lelkesedett Winnie. De miért is aradna így? Nagyot tévedett. Ne aggódjanak nyugtatta meg Celia. Mögötte Winnie March ragyogott. És egyetértek.alelnökt?l meg a többiekt?l is mind .. ha végigvinné a dolgot anna ellenére. Végigsimítva szokás szerint rakoncátlankodó vörös tincsein zólt: Úgy gondoltam. ha megérkezett a kis jövevény. Winnie elpirult. Ha akarsz . és milyen remekül bevált a terve! Bill Celiát kö és most már csak az a kérdés. é jesen igazad volt. Remélem. minden így marad. bár nem hiszem. aztán bizonytalanul Andrew-ra nézett.. és e rg pezsg?vel tért vissza. Mikor este Celia beszámolt Andrew-nak a küszöbönálló el?léptetésér?l. mint az enyém! Együtt örülünk magával. egy tálcán poharakat egyensúlyozva . hogy Sam mosolyogva egy zsebkend?t nyújt felé. Hát. Winnie. És igaza van. hogy lám-lám. Megihatom az egészet? Ugyan miért ne? kérdezte Celia csodálkozva. amir?l nagyon régen beszélt Andrew-nak. A Francé. és ? pont úgy örül. én és a tanács azon tagjai. Egészségére. Egy pár izsi barátom küldte. Mikor teletöltötték a poharakat. Nos kezdte az elnök . Andrew grimaszt vágott. és kuncogva mondta: Épp most vettem észre. Ez már a múlté. üzeni. Bill egy újságkivágást tartott a kezében. Most g térjünk át a Montayne-re. a férje átölelt dta: Büszke vagyok rád! De hát mindig is az voltam. ami vagy. Celia elvette a zsebkend?t. hogy ki legyen az utódja a gyógyszer-értékesítési igazgató székében. Kés?bb. voltál és leszel. Közben pedig arra gondolt. és most Sam az. mé a nászútjukon. Pontosan egy hét múlva csapta meg ?ket el?ször a rossz hír szele. hogy csak most mondom: gratulálok! Ma reggeli közben elmondtam Liliannek i s az örömhírt. látnia kell ezeket. Winnie meg én most inni fogunk az egészségedre jelentette ki Andrew. hogy megint össze kéne jönnünk.

Megértem, ami le van írva. Ahogy Celia elkezdett olvasni, hirtelen jeges borzongásként futott végig rajta a balsejtelem, és úgy érezte, egy pillanatra elakadt a szívverése. Rövid hír volt. Nouzonville belga határ menti francia kisvárosban egy n? leánygyermeket szült, a ki most töltötte be az els? életévét. Az orvosok a napokban állapították meg, hogy a kislányn onti idegrendszeri zavara van, ami eleve kizárja a végtagok normális mozgását; a tesztek a zt is kimutatták, hogy a leánykának nem fejl?dik az agya. Az orvosok tanácstalanok, mert ez ellen semmiféle terápiát nem ismernek. A gyermek egyetlen szörnyû, könyörtelen szóval Az orvosok szerint élete végéig csak vegetálni fog. Az anya a terhessége alatt Montayne-t szedett. ? és a családtagjai a gyógyszert okolják a gyermek tragédiájáért. A hírben nem volt szó arról, hogy az orvosok mennyiben osztj t a nézetet. A Francé-Soir rejtélyes mondattal fejezi be a tudósítását: Un autre cas én Espagne, a paremment identique, a été signalé. Celia némán, mozdulatlanul állt, és azt mérlegelte, hogy mekkora a jelent?sége annak , amit olvasott. ...és egy látszólag ugyanilyen eset Spanyolországban. Mint mondtam buzgólkodott Bill Ingram , nem hiszem, hogy bármi okunk is voln a az aggodalomra. Végül is a France-Soir híres az agresszív és túlzó stílusáról. Ez nem ugyan t ha a Le Monde írta volna meg. Celia nem válaszolt. El?ször Ausztráliában. Most pedig Franciaországban és Spanyolor szágban. Ám a józan ész azt súgta, Billnek igaza van. Tényleg nincs ok az aggodalomra. Emléke ztette magát a Montayne-nel kapcsolatos mély meggy?z?désére, a rendkívül alapos francia kuta tásokra, a több országra kiterjed? hosszas tesztelésre, amik mind egy és ugyanazt a célt szo lgálták: biztosítékokat keresni és találni a Montayne abszolút biztonságosságára. Hát persze s ok az aggodalomra. És mégis... Elszántan odafordult Ingramhez: Bill, azt akarom, hogy a lehet? leggyorsabban derítsen ki mindent err?l a két esetr?l, és amint készen van, azonnal tegyen nekem jelentést. Az újságkivágást az íróas te, és azt mondta: Ezt pedig megtartom. Oké, ha óhajtja. Ingram az órájára pillantott. Felhívom a Gironde-Chimie-t. Még ncs túl kés?, és tudom is, hogy kit kell keresnem. De nem hiszem, hogy... Gyerünk fakadt ki Celia. Induljon már!

Bill egy órával kés?bb vidám hangulatban jelentkezett. Nincs semmi baj! harsogta. Hosszan elbeszélgettem azzal a barátommal a Giron de-Chimie-nél. Mindent tudott arról a két esetr?l, amit a France-Soir megírt; azt mondta , hogy alaposan kivizsgálták az ügyeket, és nincs ok a pánikra, s?t még a leghalványabb kétsé em. A cég küldött egy orvosi-tudományos csoportot Nouzonville-be, és utána ugyanezek az embe rek odarepültek a spanyolországi eset színhelyére. Részleteket is mondott? kérdezte Celia. Igen. Bill a jegyzeteibe pillantott. Véletlenül mindkét eset rendkívül hasonlít az ausztráliaira, amir?l aztán kiderült, hogy vaklárma. Emlékszik? Igen, Bill, jobban emlékszem, mint maga. Szóval mind a két n? a központi idegrendszeri zavarral született babák anyukái hesség alatt összevissza szedett más gyógyszereket is, és emellett jócskán alkoholizált. A fr ia gyermek családjában el?fordult már mongoloid elváltozás, Spanyolországban pedig a baba ap ja és nagyapja is epilepsziások. De ugye mindketten szedtek Montayne-t is? Igen, ez igaz. A francia ismer?söm Jacques Saint-Jean, a kémiai tudományok dok tora elmondta, hogy el?ször a Gironde-Chimie is szörnyen aggódott, úgy, ahogy maga. Rámuta tott, hogy az ? cégénél is ugyanannyi forog kockán, mint a Felding-Rothnál, s?t talán még töb s. Tovább! utasította Celia röviden a beosztottját. Szóval az ítélet a következ?: a Montayne-nek abszolúte semmi köze a csecsem?k szüle

rendellenességeihez. Ebben teljes mértékben egyetértettek a tudósok és orvosok, akik között a tak független konzultánsok is. Arra jutottak, hogy a többi gyógyszer, amit az anyák szedte k, bizonyos kombinációban veszélyes, és... El akarom olvasni a jelentéseket vágott közbe Celia. Mennyi id? alatt kaphatun k másolatokat? Mindkét jelentés itt van. Itt? Bill bólintott. Itt az épületben. Jacques Saint-Jeantól tudom, hogy Vincent Lordnál vannak. Pár he te küldték meg ?ket annak a Gironde-Chimie-elvnek a szellemében, hogy mindenkit minden r?l informálni kell. Akarja, hogy elkérjem Vincentt?l a... Nem szakította félbe Celia. Majd én érte megyek. Köszönöm, Bill, elmehet. Ne haragudjon Bill hangja aggodalmasnak tûnt. Igazán nem akarom megbántani, de nem hiszem, hogy túl nagy jelent?séget kellene tulajdonítania ennek a... Celia képtelen volt tovább úrrá lenni az egyre növekv? feszültségén, és elemi er?vel nt ki bel?le: Azt mondtam, elmehet! Miért akarja elolvasni ?ket? kérdezte Vincent Lord Celiától. Celia azért ment a kutatási igazgató irodájába, hogy azokat a bizonyos, Montayne-n el kapcsolatos jelentéseket elkérje. Mert fontosnak tartom, hogy az ilyesmit én magam is elolvassam, ahelyett h ogy csak másodkézb?l tájékozódnék róla. Ha a másodkézb?l alatt engem ért jegyezte meg Lord , nem gondolja, hogy a képz m alapján inkább én vagyok jogosult a megfelel? következtetések levonására egy ilyen anyagból int ahogy azt már meg is tettem? Akkor halljuk az ítéletét! Egyik esethez sincs köze a Montayne-nek. Minden ezt támasztja alá, márpedig ezek et a bizonyítékokat magas képzettségû, hozzáért? emberek vizsgálták, méghozzá alaposan. Továb amit egyébként most már a Gironde-Chimie is oszt , hogy az érintett családok ezzel a peresk edéssel egyszerûen csak pénzt akartak kicsikarni a gyártó cégt?l. Nem az els? eset és nem is z utolsó. Tud Sam ezekr?l az esetekr?l, a franciáról meg a spanyolról? érdekl?dött Celia. Lord megrázta a fejét. T?lem nem. Nem tartottam az ügyeket annyira fontosnak, hogy zavarjam Samet . Rendben bólintotta Celia. Err?l nem akarok magával vitatkozni. De akkor is s zeretném elolvasni azokat a jelentéseket. Lordnak az utóbbi id?ben tanúsított szívélyessége a beszélgetésük során szinte teljes . Most már ismét a régi, maró gúnnyal támadt Celiára. Ha úgy képzelné, hogy az ismeretei alapján meg tud ítélni tudományos kérdéseket, ha elmeztessem, hogy a gyatra kis kémiadiplomáját már nagyon régen szerezte, és amit esetleg tu dott, annak a legnagyobb részét már régen túlhaladta az id?. Bár Celiát meglepte, hogy a kutatási igazgató a jelek szerint semmi áron nem akarj a kiszolgáltatni neki a kért dokumentumokat, semmiképpen sem állt szándékában vitát nyitni a ytani tudásáról. Nem képzelek semmit, Vincent válaszolta nyugodtan. De a jóisten szerelmére! Meg aphatnám végre azokat a jelentéseket? Azon is meglep?dött, ami ezek után következett. Úgy gondolta, hogy a jelentések va lahol ott porosodnak a központi archívumban, és hogy Lord majd elküld értük valakit. Ehelyet t azonban a férfi savanyú ábrázattal el?vett egy kulcsot, kinyitotta az íróasztalának egyik l zárt fiókját és kivett egy dossziét. Kihúzott bel?le néhány lapot és átadta ?ket Celiának. Köszönöm vette át Celia a jelentéseket. ígérem, hogy visszakapja.

Bár este Celia holtfáradtan ért haza, kés? éjszakáig fennmaradt, és elolvasta a Giron e-Chimie jelentéseit meg az ausztrál jegyz?könyv oroszlánrészét is. Ez utóbbi aggasztotta leg nkább. Talált több olyan fontos pontot is a jegyz?könyvben, amit a rövidített, összefoglaló tozat, amelyet korábban olvasott, nem tartalmazott.

Abban az els? változatban az szerepelt, hogy az ausztrál n? gyenge jellemû, re ngeteg gyógyszert szed (a Montayne-en kívül), vedeli az italt és egyik cigarettáról gyújt a m kra. Mindez valóban igaz volt. Ami viszont nem volt benne abban az összefoglalóban, pedig ugyancsak igaznak bizonyult, az, hogy mindezek ellenére a beteg gyermek anyja intelligens, amit több tanú is egybehangzóan állított. Továbbá az asszony családjában soha nem fordult el? gyengeelm gy testi deformáció. A másik dolog, amir?l Celia csak most értesült: az asszony korábban már életet adott két egészséges gyermeknek. A rövidített változat azt állította, hogy az édesanya nem tudta, ki a beteg gyermek apja. Azt viszont tudta mint ez a teljes szövegb?l kiderült , hogy melyik négy férfi közül llett kikerülnie a kislány apjának. A férfiakat mind kikérdezte egy törvényszéki orvos. Egyet esetben sem fordult el? sem a férfiak, sem pedig családtagjaik körében szellemi vagy te sti betegség, ami esetleg örökletes lehet. A francia és spanyol eset leírásai, amiket Vincent Lordból taposott ki, nagyjából fe dték mindazt, amit Bill Ingram szóban mondott el neki. A jelentések részletessége is Lordn ak azt a véleményét támasztotta alá, hogy a Gironde-Chimie vizsgálatait hozzáért? emberek vég alaposan. És mégis... A három dokumentum összességében inkább növelte, mintsem mérsékelte Celia lmát. Mert azon nem lehetett vita, hogy minden spekuláció és szakvélemény ellenére három, a v különböz? pontján él? asszony deformált és szellemileg sérült gyermekeket szült és hogy a t t mindhárman szedtek Montayne-t. Mire befejezte az olvasást, már tudta, hogy mit fog tenni: Vincent Lord húzódozása ellenére tájékoztatni fogja Sam Hawthorne-t, mégpedig nem csak a tényekr?l, de arról is, ho gy egyre er?sebb balsejtelmei vannak a Montayne-nel kapcsolatban.

12

Másnap kés? délután történt. Celia már délel?tt átküldte Sam Hawthorne-nak a feljegyzését, méghozzá sürg?s jelzé okkal ezután Sam összehívott délután fél ötre egy vezet?i értekezletet. Ahogy Celia az elnöki iroda felé tartott, a folyosón már messzir?l hallotta a ny itott ajtón át az öblös hahotázást. Ezt a dolgok állásának ismeretében meglehet?s idegenkedés ta. Amint belépett a titkárságra, Sam két titkárn?je közül az egyik felnézett és elmosoly . Halló, Mrs. Jordan. Úgy hallom, az urak odabent ünnepelnek mondta neki Celia. Most véletlenül van is rá okuk. A titkárn? újból elmosolyodott, és a nyitott ajtó ett. Miért nem megy már be? Azt hiszem, Mr. Hawthorne személyesen akarja közölni magával a agy újságot. Bent vágni lehetett a szivarfüstöt. Minden fontos ember ott nyüzsgött az elnök körül: ncent Lord, Seth Feingold, Bill Ingram, több alelnök, többek között a veterán Glen Nicholson , aki a gyártásért felelt, Dr. Starbut, a gyógyszerbiztonsági osztály vezet?je és Julian Hamm nd, a sajtóügyek felel?se. Mindenkinek ott füstölgött a szájában egy rút barna szivar, még In n is, aki láthatóan kicsit bizonytalanul szívta; Celia még soha életében nem látta dohányozni Hé, emberek, megjött Celia! rikkantotta valaki. Sam, dobj neki is egy szivar t! Nem-nem! emelte fel Sam tiltakozóan a kezét. A hölgyek mást kapnak. Boldogság zó arccal az íróasztala mögül el?varázsolt egy gyönyörû csokibonbont és odaadta Celiának. Az unokám tiszteletére, aki nézett Sam az órájára e pillanatban lett húszperces Celia komor hangulata egy szempillantás alatt elpárolgott. Sam, ez csodálatos! Szívb?l gratulálok! Köszönöm, Celia. Tudom, hogy általában az apák szokták szivarral meg csokival ünnep a gyermekük érkeztét, de én megtöröm a hagyományt és egyben kiterjesztem a kollektív örömködé

apákra is.

És milyen jól teszed, édes öregem! lelkesedett az id?s Nicholson. A csokoládé telitalálat tette hozzá Celia. Ez a fajta a kedvencem. Közben ész , hogy a krétafehérre sápadt Bill Ingram diszkréten elnyomja a szivarját. Juliet jól van? ezte Celia Samt?l. Remekül válaszolta Sam boldogan. Pár perccel ezel?tt telefonált Lilian a kórház gy az édesanya és a három és fél kilós babája jól érzik magukat. Feltétlenül bemegyek Juliethez ígérte Celia. Lehet, hogy már holnap. Nagyszerû! Megmondom neki, mert közvetlenül az értekezletünk után rohanok a kórházb m soha nem tapasztalt eufórikus hangulatban volt. Miért nem halásztjuk el az értekezletet? kérdezte Dr. Starbut. Nem, intézzük csak el, amiért összegyûltünk. Aztán, a többiekre pillantva, hozzát hiszem, úgysem fog sokáig tartani. Biztos, hogy nem legyintett fölényesen Vincent Lord. Celiának megereszkedett a gyomra. Világosan érezte, hogy nagyon nagy baj lesz ebb?l, hogy a Montayne-ügyet ilyen ünnepi hangulatban képtelenség objektíven tárgyalni. Sam vezetésével átvonultak a szoba tárgyalórészébe, és helyet foglaltak az asztal kör elnökölt. Teketóriázás nélkül a tárgyra tért. Celia, a maga jelentésének fénymásolatát ma délel?tt elküldtem minden jelenlév?nek. Rivkin is kapott egy példányt; éppen egy kétnapos washingtoni útra indult volna, és felajánlo ta, hogy elhalasztja a mai értekezlet miatt, de azt mondtam neki, hogy erre semmi szükség. Sam végignézett az asztalnál ül?kön. Mindenki elolvasta, amit Celia írt? Bólogatás és ühümgetés volt a válasz. Akkor jó mondta Sam. Celia, aki nagy gonddal fogalmazta a jelentését, örült annak, hogy nemhiába dolgoz ott. Az anyagában utalt a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai perre, és felsorolta az okat a tényeket, amik nem szerepeltek a cégnél cirkuláló összefoglalóban, és amiket ? csipege t ki az eredeti szövegb?l. Megemlítette a közelmúltbeli francia és spanyol eseteket is, am ik miatt vádak érték a Montayne-t, és amely vádak nyilvánosságot kaptak a Francé-Soir-ban és n bizonnyal másutt is. Végül leírta, hogy a Gironde-Chimie hogyan érvel amellett, hogy a M ontaynenel kapcsolatos állítások alaptalanok és semmi ok az aggodalomra. Celia semmiféle következtetést nem vont le a jelentése végén, mert úgy gondolta, hogy el?bb hallania kell a többiek véleményét is. El?ször is hadd szögezzem le, Celia mondta Sam , száz százalékig helyeslem, hogy lhívta a figyelmünket ezekre a részletekre. Ez azért fontos, mert mások is hallhatnak ezek r?l a dolgokról, és nekünk kész válasszal kell várnunk ?ket természetesen az igaz és helyes zal , mikor a Montayne-t mához három hétre árusítani kezdik. Kérd?en nézett Celiára. Ugy m? Celiát váratlanul érte a kérdés, és kínjában szinte nem is tudta, mit válaszoljon: Hát igen, része ez is a dolognak... Sam bólintott, és siet?sen folytatta. Tisztázzunk még valamit. Vincent, miért nem szóltál nekem azokról a Gironde-Chimieelentésekr?l, amikre Celia utal? A kutatási igazgató arca megrándult. Azért, Sam, mert ha minden csip-csup üggyel hozzád futkosnék, akkor el?ször is nem látnám el a munkámat, nevezetesen, hogy szelektáljak a tudományos szempontból fontos dolgok , illetve a lényegtelen között, másodszor pedig ez esetben nem látszanál ki a mögül a papírhe amit csak hordanék eléd. A magyarázat láthatóan kielégítette Samet, mert így szólt: Halljuk a véleményedet azokról a jelentésekr?l. Mindkét jelentés megnyugtató jelentette ki Lord. Számomra tökéletesen kielégít? al bizonyítják, hogy a Gironde-Chimie végkövetkeztetése, tehát hogy a Montayne-nek semmi köze a rendellenességekhez, tudományos szempontból helytálló. És az ausztrál eset? Változtatnak valamit a korábbi konklúzión azok az új tények, a Celia felhívta a figyelmet? Celia csak hallgatta a párbeszédet és arra gondolt: ülünk itt, üldögélünk, és holmi esetekr?l meg konklúziókról fecsegünk, holott valójában még akkor is, ha semmi köze eh e-nek csecsem?kr?l van szó, akik egész életükben vegetálni fognak, soha nem fognak tudni jár ni vagy akár csak megmozdítani is a végtagjaikat, vagy gondolkozni az agyukkal. Valóban ennyire érzéketlenek volnánk, vagy csak félelemb?l nem használjuk az igazi, kegyetlen szav

egy mondat után. számtalan embert fosztanak meg a jótékony ha a gyógyító erejét?l. Különösen bizonyos vegyszerek ellen en keveréke. aki tegnapig a Montayne egyik legelkötelezettebb támogatója volt. hogy szükség volna hivatalos határozatra. tudomán an meg kell vizsgálni. Lord habozott. Azok az új tények . Végül is joggal. amik semlegesítik a jótékony hatását. hogy veszélyes szerrel jelenjen meg a piaco n. így feltétlenül jogosultabb az ügy me nek ellenére ?. ogy egy károsodás. hogy a osodások nem a Montayne-re vezethet?k vissza. Lord ékesszólóan folytatta. és megállapította. Vincent. hogy egyáltalán mi értelme volt felhozni ?ket? Megkönnyebbült mormogás hallatszott az asztal körül.. Nos. nyilvánvaló. Azt hiszem. és arra a megállapításra jutottak. mint Vincent. lajdonképpen azt nem értem. . ha egészséges gyermekek születnek . Lord úgy érvelt. akinek a s zületését csokoládéval és szivarral ünnepeljük. Ígérem. rendellenességgel született csecsem? családi hátterét megvilágítva rámutatott. egyrészt a köz érdekében. hogy a magzat károsodást szenvedjen. és halálos bûn így félvállról venni. verg?dve kutatott az agyá egy szó. hogy számtalan forrása lehet a káro sodásnak. hogy ez az egész ké be vágóan fontos. higgadtan. hogy az említett esetekben a lehet? legalaposabb vi zsgálatokat folytatták le. hitelesen bes zélt. és láthatóan lenyûgözte ?ket a sz . Milyen jó lenne ilyen egyértelmûnek látni a helyzetet és i yen magabiztosnak lenni. hogy Lord meggy?z? erejû végkövetkeztetésre jutott. ami olyasvalakinél lépett fel. hogy ésszerûtlen és tudománytalan do a Montayne-t okolni. ?szintén irigyelte a férfit. amivel ráébresztheti ezt a sok üldögél?t arra. nélkülözve minden alapot. Végül van még valami. f?leg hogy a szert világszerte sikerrel használják. Úgy vélem. h ogy sietünk. Sam az órájára pillantott. sok elképzelhet? ok közül egy is elég lehetett volna a terhesség normális folyamatának megsz kításához és ahhoz. Ezek a feltételezések lehetnek felel?sek és alapulh ak képzett szakemberek ?szinte aggodalmán. hogy káros. Lord megválaszolta Samnek ezt az újabb kérdését is. gondolta Celia. szem el?tt tartva. így a gyógyszerek és alkohol együttese járhatnak katasztrofális következményekk re gyakran adódnak tragikus példák. A három. a világon semmit sem változtatnak a dolgon. Ez szörnyû! sikoltotta magában Celia.. és enn ek következtében nem engedélyezik a használatát. másrészt pedig az olyan vállalatok védelmébe a miénk. hogy a többiek nevében is beszél: Köszönöm. aki egy bizonyos szert szedett. egysze rûen nem volt már biztos semmiben. és hogy a többi hatás ennyire valószínû és kézenfekv?. segítségül híva a sajtót is. Oké. meggy?z?en. és soha nem kell ?ket látnunk. és igyekezett Vincent Lordra koncentrálni. Mert és ez nagyon fontos! a gyógyszerekkel kapcsolatos egyetlen panaszt vagy krit ikát sem szabad egy mozdulattal lesöpörni az asztalról. ett?l a szert?l van-e vagy valami mástól. amit feltétlenül meg kel l említeni: amennyiben egy szert jogtalanul vádolnak bizonyos káros mellékhatásokkal. de lehetnek felel?tlenek is. Azonban minden feltevést alaposan. A kutatási igazgató szokás szerint tekintélyt kelt?en. mindennél lényegesebb. itt van viszont egy kéznyújtásnyira Sam unokája. Nem hiszem. ezzel mindenki egyetért. Milyen hosszú? kérdezte Sam. Az asztal körül ül?k figyelmesen hallgatták Lordot. hogy azok a babák messze földön vegetálnak. a francia meg a spanyol esethez. Lord a hisztéria és svindli szavakkal min?sítette eket. A vádakat kivizsgálták. elégedetten közölhetem. és már egyáltalán nem titkolta az nérzéseit Celiával szemben. hogy olyan mellékhatásai vann ak. De ha már itt tartunk folytatta Lord . ezek után valamennyien jobban érezzük magunkat. hogy a gyógyszerre kenjék a gyermekek elváltozásait. hogy a Montayne tökéletesen biztonságos szer és hogy az el?készületek teljes g?zzel f lyhatnak tovább. hogy a vizsgált esetekben annyi ilyen lehet?ség adódott tulajdon n csoda lett volna. de tényleg ne legyen hosszabb. képzetlen embe rek szájából. Celia elismerte magában. Mikor Sam megszólalt. és kétségbeesetten..akat? Talán attól is meg vagyunk könnyebbülve. hogy nem lesz több tíz percnél. Meggy? ?désem. Tudom. A l hátrébb gurult az asztaltól. Minden új szerrel kapcsolatban felmerül. Nagy nehezen si eznie a száguldó gondolatait. amely nem engedheti meg magának. mint az övé. ahogy fogalmaztál. Persze feltétlenül ki kell deríteni. hog y Lord képzettsége valóban jóval magasabb. írtam egy kommentárt az ügyhöz tudományos pontból az ausztrál. Véleményem szerint az embereket nem szabad megfosztani a Montayne gyógyh tásától..

hogy vala nem stimmel. hogy az a három bébi Ausz tráliában. egy ösztön azt súgja nekem . hogy végignézzen az arcok on.. Örülök.. akkor végeztünk is. Tessék. a cég. Nos dörzsölte össze a kezét Sam . Most pedig. még min dig nem érzem meggy?zve magam. Franciaországban és Spanyolországban vegetálónak született vagyis olyan embernek. Van egy olyan érzésem vagy ha jobban tetszik. A kutatási igazgató hirtelen a magasba emelte a kezét. Celia a jegyzeteibe pillantott. ha nagyon muszáj. akkor mi? Azt hiszem. hogy okokból igazán nagy a választék. Lord dühösen kifakadt: Honnan tudjam?! Lehet. hogy senki nem tudja teljes bizonyossággal. hogy nem a Montayne okozta. hogy milyen következmények na a Montayne piacra dobásának késleltetése? Hát persze hogy van! válaszolta Celia élesen. csak viccel? A lehet? legkomolyabban beszélek. Csak azt tudom a helyszíni tudományos vizsgálat alapján egyértelmûen állítani. mit óhajt még? kérdezte Sam türelmetlenül. Vegyes érzelmekkel. tagoltan beszélt. Remélem.A férfiak mind bólogattak. rossz érzéssel ült le asztalhoz. Celia szólt közbe Sam . Celia megfontoltan. Rá kell beszélni ?ket. nyugi! szólt közbe Sam élesen. hogy minden esetben más volt az. Celia nem tör?dött a pimasz hangnemmel. els?sorban is Samet.. Ugye. és miért születtek deformáltnak. De meg ke ll ?ket gy?znie. Ki tudná nálam jobban? Ki foglalk tt az elmúlt hónapokban többet a Montayne-nel. és valamennyiük dekének. Elnézést szólalt meg Celia . amik most nem állnak rendelkezésü e. Most már biztos volt a dolgában. amir?l még nem tudunk. hogy nem lesznek. Ezek szerint az a helyzet. Mennyi id?vel és pontosan milyen indokkal? Hat hónapos halasztást javasolok. akkor én magamra vállalom. mire akar kilyukadni? Arra válaszolta Celia . soha nem fogja tudni megmozdítani a végtagjait és soha nem fog normálisan gondolkozni. mindenekel?tt valóban az ösztöneire hallgatott. ha ocsátanak. akik felel?sek a vállalat tetteiért. de sajnos még nem végeztünk. Az isten szerelmére. Na és? Van valami kifogása ellene? vágott vissza Celia. a híres n?i ösztönr?l van szó gúnyolódott Lord. hogy amikor az imént kifejtette az álláspontját. Halljuk. de ha mégis lennének. Még mindig er?s kétségeim vannak.. De mégis. de. hányszor mondjam még el?! Igaz. Celia egyenesen Sam szemébe nézett. Mert számomra itt most az derült ki. Szeretnék kérdezni valamit Vincentt?l. azt hiszem. mi a javaslata fordult Celiáho Azt javaslom. de nem tudjuk. akik esetleg szedik a g yszert és ezzel veszélyeztetik a magzatukat. Nyugi. mint én? . Most Celián volt a sor.. melyik lehetett az? makacskodott Celia. Hát. Minden tekintet feléje fordult.. hogy az ok ne Montayne. elég világosan megmondtam. Miféle kétségei? kérdezte valaki. Celia azt is bevallotta magának. Van fogalma arról kérdezte Sam még mindig döbbenten . hogy mindenki els? számú érdekének tekintsék a Montay e amerikai premierjének késleltetését a terhes asszonyok érdekének. a Felding-Roth érdekének. És hogy vannak bizonyos kérdések. Ha mások félnek kimondani a kegyetlen valóságot. valami olyasmi. még nem volt biztos magában. mi károsította azokat a magzatokat. De végül is az ösztönei már máskor is jól mûk Tudta. amit Sam tört meg. vagy nem lesznek újabb esetek. akkor hozzájuthatunk olyan információkhoz. gondolta Celia. Sam összeszorította az ajkát. mert Vincent Lord megnyugtatónak szánt szónok lata csak meger?sítette a kétségeit. Ha nem tévedek. Döbbent csend támadt. hanem feltette a kérdést: Ha nem a Monta yne a deformációk oka. hogy nehéz lesz meggy?zni a többieket. amit Vincent elmondott. hogy biztosat végül is senki nem tud. maga azt állítja. Ez id? alatt vagy lesznek. Vincent. hogy figyelt mondta Lord. am ikre tudnunk kellene a választ. A Montayne-nel kapcsolatban. hogy halasszuk el a Montayne premierjét mondta Celia. más szavakkal. hogy mindazok ellenére. Mikor be lépett ebbe a szobába. A szobában ül?k egyt?l egyig hitetlenkedve néztek rá. és amelyeknek birtokában nagyobb önbizalommal haladhatunk tovább a Montayne-nel.

Ezért hihetetlen. nekem legalábbis e pillanatban megvan a magamé. hogy tévedtem. micsoda felzúdulás lesz az eredménye az igazgatótanács és a részvényesek körében? És vég i lesz a dolgozóink egy részével. és kénytelen voltam er?t v keségemen. mindent mérlegeltem. Már senki sem sietett sehová. Celia érezte. miel?tt így vagy úgy elköt elezi magát. A jelen körülmények között a késleltetés u rossz. Mi valamennyi en követtünk már el hasonló hibát. Ha most maga is így tenne. amit a várhatóan kies? prof lent. Egész éjjel és ma egész nap csak ezen tépel?dtem. Erre én is gondoltam ismerte be Sam. Mi a válasza? Celia hallgatott. Néhányan kényszeredetten elnevették magukat. Lehetetlen megsaccolni a késleltetés tényleges költségét. Sam hitetlenkedve felhorkant. elmozdulnak a holtpontról. A számvev? sajnálkozó pillantást vetett Celiára. gondolta Celia. akkor nag . hallgasson ide szólalt meg az elnök. Bill Ingram is s kínban volt. Ez vol az els? támogató kijelentés még ha eléggé bátortalanul is hangzott . ha pillantott végig az asztalnál ül? a hölgyet tekintik az els? számú tudományos szakért?nknek. Celia barátja volt. mire céloz ezzel az elnök. és beismertem. Celiához fordult. mint az imént. Bizonytalanul mozgott a tudományos kérdések területén. semmint kérdezte. mindenkinek megvan a maga baja. Én mindenesetre már jártam így. aztán újból Feingoldhoz fordult. alaposan át akart mindent gondolni. Az ajánlat rendkívül csábítóan hangzott. a sajtófelel? Ha elhalasztjuk a Montayne premierjét. Erre szavamat adom. Hát igen. mintha végleg lemondanánk a szer forgalomba hozataláról. hogy elhamarkodottan ítélt. visszakoztam. A hangja komoly volt. a kkor még nagyobb veszteségeink lehetnek. Végül felnézett. amit a logika törvénye szerint válaszolnia kell. hogy a Celia által felvetett problémát mindenképpen meg kell o ldani. Még nem fogyott el az egész . Úgy lejáratnák a s zert. óriási er?feszítéssel leplezve a lelké hart . Az új kinevezését még nem hagyták jó ha most azt fogja válaszolni. akiket el kell bocsátanunk. Minden a késleltetés id?tartamát attól. Felesleges. mint amilyen g yorsan keletkezett. És ugye ezt nem bírnánk ki Sam inkább állította. de hi ggadtabb is. s a válságnak ugyanolyan gyorsan vége szakad. hogy Bill er?sen vívódik magában egyrészt az iránta való lojalit zt a Montayne-nel kapcsolatos saját véleménye miatt. de Sam türelmetlenül leintett mindenkit . és az ügy le volna zárva. Feingold buzgón számolgatott és körmölt. és így válaszolt: Durván harminckétmillió dollárt szántunk a Montayne-re. és így munkanélkülivé válnak? Igen válaszolta Celia látszólag nyugodtan. ugyanakkor nyomatékosan kérem. Celia. Ezt tényleg meg kellene gondolni szólt közbe Glen Nicholson aggódó hangon. mert nem lesz semmi baj vágta rá rögtön Vincent Lord. hogy változtassa meg az álláspontját. Látszott. valóban ilyenek a kilátások. bármennyi ideig is fog tartani. Szeretném. úgyhogy körülbelül a negyede megmenthet? volna. hogy soha nem hevernénk ki. és vádló on folytatta: Gondolt egyáltalán arra. megkockáztatunk egy huszonnyolcmillió dolláros v eszteséget. és igyekezett kimaradni az ilyen vitákból. és Celia ezért hálás ett a gyártási f?nök felé. akkor a sajtó azonnal lecsap ránk.Senki válaszolta Sam. Én az egyik hatást máris elárulhatom magának jelentette ki Hammond. Persze ezt cs k akkor tudom a kollektív véleményünkként kijelenteni. Celia pontosan tudta. ha még egyszer átgon dolná. Sam hozzátette: Magának személy szerint is sok a vesztenivalója. kérem. hogy ez milyen hatással lesz a tervezett értékesítési eredményre. amit mond. s így válaszolt: Igen. Viszont nem számoltam bele néhány általános t. Csak egyetlen szót kell mondania. Viszont ha valami baj történik a Montayne miatt figyelmeztette ?ket Celia . hogy Sam meg a többiek elfogadták. Viszont annál biztosabb lehet abban. Egyvalamit azonban sikerült elérnie. Feingold szomorúan megrázta a fejét: Nem. egyikünk sem gondolna semmi rosszat. Még miel?tt válaszolhatott volna. hogy ha követjük a javaslatát ami soványka érveken l . Becslése szerint mennyibe kerülne a Montayne késleltetése? Az id?s számvev? kínosan feszengett. nem beszélve arról a sokkal húsbavágóbb veszteségr?l. Sam elegáns megoldást ajánlott rá jellemz?t. Szóval akárhogyan is fogalmazzuk. Szembefordult az asszonnyal. nem mérlegelt minden szempontot. Sam odafordult Seth Feingoldhoz. Lehet. hogy nem a leveg?be beszélek.

letet te a ceruzáját és bizonytalanul felemelte a kezét. Ami nem hagy kétséget afel?l. hogy nem ért hozzá. újból el?vette a ceruzáját és készenl ezte. Samnek elkomorult az arca. mit is kéne most mondani.. hogy valami baj van törte meg a vacsoránál Andrew a csöndet. Celia t udta.y valószínûséggel soha nem is lesz jóváhagyva. hogy mondanod kell valamit. segélykér? tekintettel Celiára nézett.. mit tegyen. Még egy pillanatig gondolkozott. hogy ez el?tt a vita el?tt a lányomhoz és az unokámhoz indulta m a kórházba. Még is azt kell hogy javasoljam. Azt akarom. ki ért egyet ezzel. Eg natig gondolkozott. Vincent Lordnak egyb?l fellendült a keze. nem segített neki. Celia ülve maradt. hogy mindaz. Kínos csend támadt. Nem érdekes. Celia egyedül maradt. Hammond meg a két alelnök. ami elhangzik. Fogalmam sincsen. Legalább tudjuk. Tudni akarom. Akkor miért szavazott egyáltalán? nézett rá ellenségesen az asszony. Sam meg a többiek Seth Feingoldra néztek. halasszuk el a Montayne premierjét. de mindent mérlegeltem. hogy nincs visszaút. Én már kifejtettem az álláspontomat mondta Sam. hogy szükséged van rám. Mit fog most tenni? Mikor az asszony nem válaszolt.. Ám a n elfordította a fejét. akir?l tüntet?leg nem vett tudomást. hát akkor bármikor zen állok. itt maradhat a cégnél? Már ebben sem volt biztos. nem értek én ezekhez a tudományos dolgokhoz.. de határozottan azt válaszolta: Nagyon sajnálom. Bill Ingram nem tudta. hogy elönti a harag. egy ellenében állapította meg Sam. Tudom. Aki egyetért. Seth. recsegve-r ed?lt. a hírneve. 13 Tudom. kezdte. hogy kifejezte a tiltakozását. hogy éjszaka odaha za át kell gondolnia a helyzetét. és kiment. Sam. Celia leintette. Most tényleg megyek. Tényleg sok veszítenivalója van. a tekintélye. tegye fel a kezét. tompa hangon mondta: Nem tudom. y terv szerint folytassuk a Montayne piacra dobásának el?készületeit. A számvev? sóhajtott egy nagyot. amit az eltelt b? másfél évtized alatt felépített a vállalatnál a pozíciója. Rendben jelentette ki a férfi feszülten.. Kimondta. Ingram folytatta: Mert most. Sam odabólintott mindenkinek. de mivel Celia nem válaszolt. A hangján azonban már nem érz?dött az a fékezhetetlen ör korábban. hányadán állunk. Starbut . hogy mindenki tudja a Montayne-nel kapcsolatos álláspontját. és mivel jól ismerlek. aztán halkan. Sa m felpattant. Egy pillanat múlva Bill kez e is a magasba emelkedett. irányíthatja ilyen körülmén között az értékesítést? Celia határozatlan. Bill Ingram odalépett hozzá. és látszott. Nicholson volt a következ?. hogyan van. hogy sokat veszíthetek. Az id?s férfi sajnálkozva megrázta a fejét. Muszáj megkérdeznem valamit makacskodott Bill. folytatta: Egyetlen szót sem szóltál még ma este. Abban viszont biztos volt. És szerinte alami nagyon nagy baj. Mindenki tudja. Természetesen amellett vagyok. Hirtelen. Celia szólalt meg Seth Feingold. Ez kilenc. kivéve Celiát. hogy nincs szüksé formális szavazásra. aki a jelek szerint legy?zte a kétségeit. hogy nem gyöt b. De ha úgy érzed. Maga ellen szavaztam. jegyzetelj! A számvev? továbbra is szomorú arckifejezéssel. Samnek igaza volt. Tévedtem. egészen váratlanul rádöbbent. hog vállalatunk folytatja a Montayne piacra dobásának el?készületeit.. és ki nem. de. mintha senki nem tudta volna. Tartózkodh olna. Egyáltalán. kedvesem. hogy mindaz. aztán folytatta: Azt mondtam az értekezletünk elején. egyedül kell döntenie. kérlek. Nagyon sajnálom. . dokumentálva leg yen. mos t. ha megmondja. Elhallgatott. De hát tudja. A többiek is egyenként felállt és eltûntek. a jöv?je . Hamarosan követte a példáját Dr. ígérem. Nem akarom hallani.

Celia letette a kést meg a villát az étel mellé, amihez alig nyúlt, és könnyben úszó el Andrew-ra nézett. Jaj, drágám! Nem is tudod, milyen nagy szükségem van rád! Andrew gyengéden megfogta a kezét, és azt mondta: Csak nyugodtan. El?ször fejezd be a vacsorádat. Nem tudok enni. Röviddel ezután, a nappaliban ülve és brandyt kortyolgatva, amit Andrew töltött neki , Celia szépen sorban elmondta, mi minden történt az elmúlt két napban, és hogyan tet?ztek a z események azzal, hogy nem tudta meggy?zni Samet meg a többieket a Montayne késleltetésén ek szükségességér?l. Andrew figyelmesen hallgatta, és néha közbeszúrt egy-egy kérdést. A végén így szólt: Nem tehettél mást. Tényleg nem volt más választásom bólintott Celia. Most viszont el kell döntenem yan tovább? Muszáj err?l most döntened? Miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Együtt elutaz hatnánk valahová. Andrew egészen tûzbe jött. El a stresszt?l, hogy mindent nyugodtan végi ndolhass, és hogy mikor visszajövünk, tenni tudd azt, amit jónak látsz. A felesége hálásan elmosolyodott. Bárcsak annyi ideig halogathatnám. De nem lehet. Andrew felállt, odament Celiához és megcsókolta. Tudod, hogy rám mindig számíthatsz. És egyvalamit jól jegyezz meg: mindig is büszke voltam rád, és az is maradok, bárhogyan is döntesz. Celia szeretettel nézett a férjére, és arra gondolt: száz férfi közül kilencvenkilenc st emlékeztette volna ?t a San Franciscó-i hotelban lezajlott vitájukra, mikor Andrew mindenáron kitartott a Montayne-nel kapcsolatos kétségei, illetve amellett, hogy terhe s asszonyok semmiféle gyógyszert ne szedjenek. Celia akkor azt mondta most, ahogy vi sszagondol, eléggé rosszindulatúan , hogy a szakmai érvelése elfogult és ódivatú. Most Celián volt a kételkedés sora, de Andrew nagyvonalúbb annál, semmint hogy azt mondja: Ugye megmondtam! Celia azon tûn?dött, hogy Andrew a maga végtelenül tisztességes erkölcsével hogyan dö ne most a helyében. Ám a választ tudta anélkül is, hogy feltette volna a kérdést a férjének. jutott még valami, sok-sok évvel azel?ttr?l. Úgy látom, Celia, hogy van valami különleges adottsága, amivel ösztönösen ráérez a h oldásra... Használja ki ezt az adottságát... Ha hatalom kerül a kezébe, legyen er?s és vigye eresztül az akaratát... Hagyja csak, hadd ugassanak a kutyák, és vigye tovább a karavánt... Megindultan gondolt Eli Camperdownra. Mert a Felding-Roth rég elhalt elnöke nyögte ezeket a szavakat a halálos ágyán a Mount Kemble Lake-i otthonában. Kérsz még brandyt? kérdezte Andrew. Köszönöm, nem. Kiitta, ami még a poharában volt, aztán pedig Andrew szemébe nézett, és elszántan kij lentette: Nem vehetek részt a Montayne piaci el?készítésében. Lemondok.

A huszonnégy év alatt, amit a Felding-Rothnál töltött, ez okozta neki a legnagyobb fájdalmat. Kézzel írta meg a rövid, Samnek szóló levelet.

A legnagyobb sajnálattal ezennel lemondok a Felding-Roth gyógyszer-értékesítési igaz gatói posztjáról. A vállalat és a magam között fennálló hivatalos viszonyt lezártnak tekintem. Az indokaimat ismeri. Szükségtelen elismételnem ?ket. A vállalatnál töltött évek örömöt szereztek és megtiszteltetést jelentettek. Kitüntet m a maga támogatását és barátságát, amiért hálás voltam és az is maradok. Nincs bennem keserû g-Roth Pharmaceuticalsnek és dolgozóinak további sikereket kívánok.

Celia elküldte a levelet az elnöki titkárságra és egy óra múlva ? maga is bekopogtato t Samhez. Azonnal fogadta az elnök. Celia mögött diszkréten becsukódott az ajtó. Sam felnézett egy iratból, amit éppen olvasott. Zord arckifejezéssel, hideg hang on szólt Celiához:

Beszélni akart velem. Miért? Régóta vagyok a cégnél és többnyire magának dolgoztam válaszolt bizonytalanul az . Úgy éreztem, nem hagyhatok itt csak úgy csapot-papot... Sam vad haraggal közbevágott, igen durván, Celia ilyet még soha nem tapasztalt t ?le. Pedig pontosan ezt csinálja! Egyszerûen faképnél hagy bennünket a barátait, a kol a munkatársait, akik bíztak magában. A lehet? legrosszabbkor, figyelmen kívül hagyva mind en lojalitást, egy fontos kereskedelmi id?szak kell?s közepén, akkor, amikor a vállalatn ak a lehet? legnagyobb szüksége volna magára! A távozásomnak semmi köze a lojalitáshoz vagy a barátsághoz! védekezett Celia. Hát ez az egy biztos! Mivel nem kínálták hellyel, Celia állva maradt. Sam fogta könyörg?re a dolgot , kérem, értsen meg! Nem tudok, egyszerûen képtele yok részt venni a Montayne piacra dobásában. Ez lelkiismereti kérdéssé vált nálam. Maga ezt lelkiismereti kérdésnek nevezi vágott vissza Sam. Én viszont egészen m . Minek? kérdezte az asszony. El?ször is n?i hisztériának. Másodszor: hamis, tudatlan önelégültségnek. Nem lett ú gy maga akarta, és most fogja magát, lelép. Sam tajtékozva folytatta: Maga sem jobb, min t azok a némberek, akik plakátokat hurcolnak az utcán meg kerítéshez láncolják magukat. Az az igazság, hogy magát megbolondította, bepalizta az a hülye kurva, Stavely! A férfi az asztalán kinyitva hever? New York Times-ra mutatott, ahol az egyi k hírben Dr. Maud Stavely nyilatkozatát idézik, aki szintén értesült a francia meg spanyol e setekr?l, és most ezekre hivatkozva igyekezett a Montayne késleltetését célzó kampányának új tet adni. Celia már olvasta a lapot. Nem igaz, amit mond, Sam jelentette ki Celia , és nem lettem bepalizva. Úgy dö tött, hogy a kicsinyes antifeminista megjegyzésekre nem reagál. De Sam, mintha nem is hallotta volna, amit Celia mondott, tovább acsarkodo tt: Most majd biztos megy és beáll Stavely bandájába. Nem válaszolta Celia. Nem állok be sehová, nem találkozom senkivel és semmiféle atkozatot nem adok azzal kapcsolatban, hogy miért léptem ki. Igyekezett minél józanabb h angon hozzátenni: Végül is tegnap elismertem, els?sorban az ösztöneim súgják, hogy baj lesz Még soha nem látta Samet ilyen sötét hangulatban. Ennek ellenére úgy érezte, még egys , legutoljára meg kell próbálnia jobb belátásra bírni. Szeretném emlékeztetni valamire így Celia , amit egyszer mondott nekem. Londonbó telefonáltam magának, miután megszereztük Martin Peat-Smitht. Ma délel?tt, ezen a találkozón gondolkodva, Celiának eszébe jutottak Sam szavai, a mikor neki sikerült Martint a Felding-Roth kapuján becsalogatni, miután Sam kudarcot v allott. Miel?tt a dolog megtörtént volna, Sam figyelmeztette, nehogy beszéljen a pénzr?l , de Celia nem vett tudomást a figyelmeztetésr?l, és végül is a pénz volt az, ami Martin szám eldöntötte a kérdést. Mikor Sam megtudta a hírt, Boontonból ezt a kijelentést tette a telefo ba: Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben, fel zom, hogy emlékeztessen engem erre az esetre, és arra, hogy maga látta helyesen a dolg ot, én pedig helytelenül. Celia most emlékeztette rá, de mintha egy jéghegyet szólított volna meg. Még ha igaz is ez csattant fel az elnök , s maga azt állítja, hogy igaz, én nem szem, ez az egész csak azt bizonyítja, hogy a maga ítél?képessége id?közben összeomlott. Celiát hirtelen nagy szomorúság töltötte el, s csak nehezen bírta kinyögni: Viszont , Sam. A férfi nem szólt semmit.

Otthon átgondolva a történteket, Celia utólag meglep?en egyszerûnek találta távozását lding-Rothtól. Nem tett mást, mint hogy megtisztította az asztalát a személyes tárgyaitól, el súzott a titkárától meg néhány más embert?l az irodában volt, akinek könny csillogott a sze tán elhajtott. Arra gondolt, hogy hirtelen távozása bizonyos szempontból meggondolatlanság volt , másfel?l viszont elkerülhetetlen. Mivel az elmúlt hetekben csaknem kizárólag a Montaynenel foglalkozott, és mivel ezt nem tudta volna nyugodt lelkiismerettel folytatni,

semmi értelme nem lett volna maradni. Azonkívül nem voltak félbemaradt, elintézetlen dolgo k, mindent rendben hagyott maga után; így Bill Ingram aki egyébként is átvett volna t?le m indent néhány hét múlva máris továbbviheti az ügyeket. Mindez eszébe juttatta, hogy most már soha nem lesz alelnök ami azért elég nagy cs alódás, ha figyelembe veszi, hogy karnyújtásnyira volt a céltól. De aztán azzal vigasztalta m gát, hogy majd túléli ezt a csalódást. Andrew kétszer is felhívta Celiát, el?ször az irodában, másodszor pedig otthon. Miko r megtudta, hogy Celia többé nem megy be dolgozni, kijelentette, hogy ma korán ér haza, és meg is érkezett, mire Celia el?készítette az ötórai teát. Ez újdonság volt Celiának. Arra go , hogy a jöv?ben ez bizony gyakrabban fog el?fordulni. Szenvedélyesen átölelték egymást. Nem sokkal kés?bb, a tea kortyolgatása közben, Andr gyengéden így szólt Celiához: Itt az ideje, hogy döntéspihen?re vonulj, úgyhogy most én hoztam néhány döntést ket el kapcsolatban. Az egyik az, hogy élni fogunk egy kicsit. El?vett a táskájából egy nagy b orítékot. Hazafelé bementem egy utazási irodába, ez egy másik döntésemmel függ össze. Eluta Hová? Mindenhová. Világ körüli útra. Celia ujjongva felemelte a kezét. Jaj, Andrew, de csodálatos vagy! Már az vigasz, ha csak veled vagyok. Reméljük, ugyanez marad a véleményed, miután hat hónapot együtt töltöttél velem haj és szállodaszobákban. A borítékból el?húzott egy csomó prospektust. Arra gondoltam, hogy Európában nézünk körül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, meg mindenütt, a l minket , aztán hajóra szállunk a Földközi-tengeren... Az elmúlt napokban állandósult depressziója ellenére Celia hirtelen felvidult. Gya kran beszéltek egy világ körüli útról, de mindig csak bizonytalanul, mindig jöv? id?ben. Tény , miért ne most? Adódhat-e valaha ennél jobb alkalom? Andrew egy kisfiú lelkesedésével sz?tte tovább az útitervet. Elmegyünk Egyiptomba és Izraelbe, aztán megállunk az Egyesült Arab Emírségekben... sze India sem maradhat ki... Japánt sem lehet kihagyni, és Szingapúrt sem... tovább kell utaznunk Ausztráliába és Új-Zélandba is... Micsoda remek ötlet! lelkesedett Celia. El?tte viszont kerítenem kell magam helyett valakit, aki ellátja a betegeime t, míg távol vagyok magyarázta Andrew. Ez körülbelül egy hónapba fog telni, úgyhogy márci ulhatunk. Mindketten tudták, hogy a gyerekekkel sem lesz semmi gond, mert Lisa és Br uce nyári munkát vállaltak, messze a szül?i háztól. Folytatták a beszélgetést, és bár Celia érezte, hogy a mai nap fájdalma elkerülhetetl vissza fog térni, és tán soha nem fog végérvényesen eltûnni, nyilvánvaló volt, hogy Andrew bá egítségével egyel?re sikerült megszabadulnia t?le. Andrew még aznap este feltette neki a kérdést: Tudom, hogy még korai, de gondolkoztál azon, hogy mit fogsz ezután csinálni? Azt nem bírnám elnézni, hogy itthon ülj. Nem válaszolta Celia , azt én sem akarom. De egyel?re fogalmam sincsen. Id?re van szükségem, hogy végiggondoljam és te adsz nekem rá id?t, drágám. Ezen az éjszakán nem szenvedéllyel, hanem édes gyengédséggel szeretkeztek, amiben Ce lia békére lelt.

Az elkövetkez? hetekben Celia tartotta a szavát, és nem tett közzé nyilatkozatot a rról, hogy miért vált meg a Felding-Rothtól. Csöppet sem volt meglep?, hogy a lemondásának hí futótûzként terjedt a szakmában, és tudósított róla a szaksajtó is. Folytak a találgatások, d em tudott semmi biztosat. A Wall Street Journal, a Business Week és a New York Tim es is interjút kért Celiától, de ? udvariasan visszautasított mindenkit. Ugyanígy tett a kérd z?sköd? barátokkal is. Csak Lisa és Bruce tudhatta meg anyjuk lemondásának okát, de ?k is csak azért, mer t Andrew ragaszkodott hozzá. Tartozol nekik ezzel jelentette ki Andrew. A gyerekek éppúgy csodálnak téged, m nt én. Joguk van tudni, hogy miért nézhetnek fel rád továbbra is. Nem szabad hagyni, hogy ?k is találgatni kezdjenek. Ez ügyben viszont Celiának fel kellett kerekednie, el?ször Stanfordba Lisához, a

ztán pedig Pottstownba Bruce-hoz, aki a középiskola harmadik osztályát járta a Hill Schoolba n. Celiának jót tett a kiruccanás. A napjai már korántsem teltek olyan aktívan, és nem voltak olyan zsúfoltak, mint korábban. Id?milliomos lett, egyel?re nemigen tudott mit kezde ni magával. Lisa együttérz?en, ugyanakkor praktikusan reagált a hallottakra. Majd találsz magadnak valami más munkát, mami, ami legalább ennyire fontos lesz. De most tényleg az a lehet? legjobb, ha apuval elmentek egy világ körüli útra. Mégis, Bruce volt az, aki korát meghazudtoló érzékenységgel, a legbölcsebben summázta helyzetet. Csak az számít, mama, hogy jól érezd magad... ha továbbra is úgy véled, hogy helyes cselekedtél, akkor így a legjobb. Miután beszélt a gyerekekkel, Celia változatlanul jól érezte magát , és március elej latban repült New Yorkból Párizsba Andrew-val, hogy megkezdjék a nagy odisszeájukat. 14

Martin Peat-Smith már régen lefeküdt aludni harlow-i házában, de nem jött álom a szem . Szombat volt, pár perccel éjfél el?tt, egy izgalmas, eseménydús hét végén. Végül úgy határozott, hogy ami nem megy, azt nem er?lteti, majd elalszik valahog y. Lazán, éberen hevert az ágyában és szabad folyást engedett a gondolatainak. Arra gondolt, hogy a tudomány néha olyan, mint egy szeszélyes n?személy, aki min daddig húzódozik az udvarlójától, míg az el nem dönti magában, hogy feladja a próbálkozást. É nden bevezetés nélkül, puszta szeszélyb?l a n? kitárja a karját, ledobja a ruháját és felkíná férfinak testestül-lelkestül. Ha továbbvisszük a hasonlatot, töprengett Martin, el lehet mondani, hogy néha egés z sor orgazmusra kerül sor, amint az addig ismeretlen, csak megálmodott valóságnak egyre több részlete válik ismertté. Mi az ördögöt fantáziátok én itt állandóan a szexr?l? kérdezte magától. Rögtön vála jól tudod te, hogy miért! Yvonne miatt. Ahányszor a közelében vagy, rögtön csak egyvalamire t dsz gondolni, ami lehet, hogy biológiai jellegû, de az egyszer biztos, hogy semmi köze a tudományhoz! És miért nem kezdeményezel akkor? Tényleg, miért nem? Erre a kérdésre még visszatérünk. Martin ezzel átirányította a gondolatait a tudományos munkájára, és arra a valóban sz iós haladásra, ami... mikor is kezd?dött? Hát, az a lélegzetelállító áttörés alig egy éve volt. Martin visszagondolt arra, ami akkor történt. Meg ami el?tte.

...Celia Jordan két éve, 1975-ben látogatott Harlowba. Martin emlékezett, ahogy megmutatta neki a kromatogramok filmjeit, és közben magyarázott: .. .ahol sávok jelennek meg, ott van egy peptid... az a két vastag sötét vonal... legalább kilenc peptid... Ám a megoldhatatlannak látszó problémát az jelentette, hogy a fiatal patkányok agyában felfed zett peptidkeverék túl kevés volt ahhoz, hogy meg lehessen tisztítani, és kísérletezni tudjan k vele. A keverék idegen anyagokat is tartalmazott, ezért nevezte Rao Sastri értelmetle n peptideknek ?ket. Tovább kísérleteztek a keverék tisztításával, ám nem sok eredménnyel, és így igazolód astri véleménye, aki szerint még legalább tíz évre lett volna szükség ahhoz, hogy megtalálják s módszereket. A harlow-i team ennek megfelel?en kissé lezüllött, és már senki nem hitt Martin er edeti teóriájában. Ekkor, az abszolút mélyponton történt a csoda. Türelmes munkával, nagy mennyiségû fiatal patkányagyat felhasználva sikerült megvalós uk a részleges tisztítást. Az új keveréket ami már kevesebb peptidet tartalmazott öreg pa ba injekciózták. Csaknem azonnal döbbenetes javulás állt be az öreg állatok tanuló- és emlékez?képessé labirintustesztek ezt teljesen egyértelmûvé tették.

kritikus emlékezetpeptidek izolálásához nagy mennyiségre lett volna szükség. amik a vidámparkok ban olyan nagy népszerûségnek örvendenek a látogatók körében. Az öreg állatok ezzel sze mben vagy egyáltalán nem tanultak. amin négy szíj lógott. Az történt ugyanis. igyekszik m indent megtenni. mikor a Felding-Rothnál teljes g?zzel folytak a Montayne premierjének el?készületei. mert azok nagyobb mennyiségû antitestet termelnek. negyvenes n? volt. hallgatag. A fiatal állatok azonban másodjára már gyorsabban jutottak át a furfangos endszeren. maga is felvillanyozódva . Ezek majd lekötik a kívánt peptideket és így el is különítik ?ket. ?ket. ho gy Ó. Rao Sastri Martin kezét s zorongatta. és így tovább. nemtör?döm módon dolgozott. figyelemre méltóan hû mása. Martin megrázta a fejét. mint valami fürge szalamandra. miután egy öreg és dagadt pa úgy sprintek végig az útveszt?n. hogy a nyers peptidkeveréket olajos oldatban kell a nyulak tappancsába fecskendezni. Mart . és nem sokkal azel?tt. A jelentés akkor érkezett New Jerseybe. A további tisztításhoz azonban és a gyes. Míg Martin zörnyedve nézte a ténykedését. Te jóisten! Mindvégig magának volt igaza. hogy antitestek termelésével fog nagyobb készlethez jutni. Ezért mindegyiket er?sen kell tartani a mûvelet alatt. A kedvez? jelek ellenére problémák voltak az új peptidkeverékkel. Egészen a legutóbbi peptidoldat befecskendezéséig. Ezt a labirintust azonban csak a patkán yok használták szemben a Hampton Court-ival. harmadjára még gyorsabban. és valószínûleg ?felsége III. ami fájdalmat okoz az állatoknak. hogy Martin kérésére Miss Tilwick több teli nyúlketrecet is átvit z igazgatói magánlaboratóriumba. A fiatal egyedek szemlátomást minden újabb próbálkozásból okultak. ti kishitûek . Az el?z?höz hasonló n ez is csak egészen kis mennyiségben állt rendelkezésre. egyaránt nehézségeket okozott megta lálni a kijáratot. mint az ifjabbak. Mindvégig durván. Még tán végig sem olvasták a jelentést a központban. mikor a labirintusra gondolt.Martin elmosolyodott. hogyan és mennyi id? alatt jutottak végig a különböz? egyedek a labirintu . mikor Harlow-ban újabb nehézségg llett a kutatóknak szembenézniük. A patkányt odatették a labirintus bejáratához. A z intézet egyik tudósa fabrikálta szabad idejében. Amilyen úriember maga. Kinyitotta a z egyik ketrecet. ügyet sem vetve az állatra. A legutóbbi tesztsorozatig az eredmény mindig ugyanaz volt. Pontos feljegy ek készültek arról. és emlékeztek arra kell balra meg jobbra fordulni. hogy megszégyenült kollégái egy kicsit jobban érezzék magukat. Ezt nem hiszem el jelentette ki Sastri. Ekkor lépett színre Gertrude Tilwick. A tizenhetedik századból s zármazik. Szinte teljesen eltûnt a különbség az ö al állatok teljesítménye között. a halálra rémült nyúl torkaszakadtából sikoltani kezdett. Mert azután egészen rendkívüli dolgok történtek. A világ leghíresebb labirintusa bizonnyal a Londontól nyugatra fekv? Hampton Courtban van. akiket el?ször vezettek be a labirintusba. Vilmos szórakozását szolgálta. mint a patkányok. A harlow-i labor furné birintusa a Hampton Court-i labirintus kicsinyített mása volt. A ztán az égnek lökött tappancsú nyúl végtagjait villámgyorsan lehúzta a fatábla négy sarkához. és egy bizonyos incidens el?tt nem volt v ele közvetlenül dolga Martinnak. Az öreg és a fiatal ál latoknak. Az intézet állatfelel?se komoly. Tilwick magával vitt a laborba egy kis fatáblát. Ez az építmény miniatûr változata volt azoknak a labirintusoknak. Erre a célra nyulakat szem i. Mivel az újabb tesztek is hasonló eredményt hoztak. Martin el?tte elmagyarázta az asszonynak. azt hiszem. vagy egyenesen továbbmenni. megragadta a benne remeg? nyulat. Egyikük-másikuk üdvrivalgásban tört ki. Martin úgy határozott. hogy Celiának kétségei adtak a szerrel kapcsolatban. Én is kezdtem elveszíteni a hitemet. Nigel Bentley hozta oda az intézetbe nem sokkal korábban. Mikor harmadszorra vagy negyedszerr e tették a beinjekciózott öreg állatokat a labirintus bejáratához. és szükség esetén némi bökögetésen kív találja meg egyedül a kijáratot. azok szó szerint végigszág tak rajta. Ott valami ínycsiklandó patkánycsemege várta. Joggal mondhatja mindannyiunknak. vagy csak sokkal lassabban. minden bizonytalankodás és tévedés nélkül. Akárhogy is van mondta Martin. a tudóso re izgatottabbak lettek. végre van mit jelentenünk Amerikának. és hassal felfelé a fatáblára vágta.

dta. doki. A szakmai képzettsége megfelel? volt. és míg Martin cs?re töltött fecs end?vel várt. Tillyre gondol? Yvonne arcán egy felh? suhant át. Hát persze hogy szeretem nézett rá a lány meglepve. Bár Martint alaposan felzaklatták azok a közvetlen közelében dombo rodó mellek. Egy id? után Yvonne feltette a kérdést: Muszáj a tappancsukba adni? Martin elfintorította az arcát. Martin megje yezte: Maga szereti az állatokat. meg vagyok gy?zve kuncogta Yvonne. Természetesen bólintottá Bentley. Ha megfelel. de nem ellen?riztem a GYÁSZ-át. vigasztalta és becézgette. Tudom. Tud valakit aj i helyette? Igen. És? Nem sikerült egy vizsgám. Yvonne egyenesen Martin szemébe akart nézni. és bár minduntalan azt kívánta. Végül a nyúl a fejét a melle közé fúrta. Breconból. hosszú sz?ke hajú. és mire Tilwick a nyúl negyedik lábát is diadalmasan a táblához szíjazt a kis állat kimúlt. Adjon nekem egy vagy két percet kérte Yvonne Martintól. s?t még annak a környékér?l is. akkor el?léptetjük. de ez a legjobb hely az antitestek szempontjából. és végigfutott a hátán a hideg a kísérteties hangtól. és maga is meglep?dött. Martin kezdett?l fogva odavolt Yvonne hatalmas kebléért. Mr. Tilwick asszisztensét. át tudom venni az állatfelel?si megbízatást. hogy aki ilyen érzéketl n az állatok szenvedése iránt. Színre lép Yvonne Evans. ha ennyire szereti az állatokat? A lány habozott. hogy hozzátette: Nagyon szik. úgy hogy a férfinak nem maradt más választása. és z állat két hátsó lábát. kék szemû és tejfehér b?rû. Igen. hogy egy nyúl is tud sikoltani. kissé molett. Nem mindenki van ám így vele. mint hogy a tekintetével elszakadjon a varázslato . Csak egy? Igen. akivel közölte. ám életvidám és vonzó n? volt. Bentley mondta. Meglep?en rövid id? alatt végiginjekcióztak hat nyulat az olajos oldattal mind en tappancsba egy adag. Köszi. a walesi Fekete-hegyek közt meghúzódó kisvárosból szá ne tekintélyes kebleket viselt. Mikor befejezték a munkát. ? gyengéden kiemelt egy nyuszit az egyik ketrecb?l. és ne haragudjon a t kért. Szörnyethalt ijedtében. hogy bárcsak az ? feje lehetne ott. Egy másik alkalommal. szóljak magának. hogy a képesítésem megf elel?. Tilwick el van bocsátva. A magyarázat láthatóan kielégítette Yvonne-t. viszont ez az érzékenység vonzza az antitesttermel? teket. és ha tetszem magának. aztán t?le szokatlan nyerseséggel így válaszolt: Oda akartam menni. odaszólt Martinnak: Rajta. de ez sem tudta teljesen feledt etni a fájdalmakat. Miss Tilwick el. az nem dolgozhat tovább az intézetben. amit Gertrude Tilwick hagyott a laborban. Yvonne huszonöt éves. természetesen melltartó nélkül. Nekem sem tetszik. Az inje kció fájdalmas és a hely érzékeny marad. és kitiltotta Tilwicket a laboratóriumból. az arcához emelte. Bár az els? találkozásuk után mások vették át az injekciózást. és ez a bámulattal vegy es sóvárgás csak fokozódott. És nem tudta volna megismételni? Nem engedhettem meg magamnak. Az állatokat láthatóan megnyugtatta a kényeztetés. szintén valami hasonló érzéketlenség miatt. Martin továbbra is gya lálkozott Yvonnenal a labor környékén. Egyszer kissé meggondolatlanul megkérdezte a lánytól: Miért nem ment az állatorvosi egyetemre. Õ még saját magát sem szereti Miss Tilwick már nem dolgozik nálunk. mikor megkezd?dtek az injekciósorozatok. ahol a nyus zié van. Pillantásra sem méltatta zt a kínzóeszközt. Azt is mondta. Tetszik nekem vágta rá Martin. dün nyögni kezdett hozzá. Martin ezek után Nigel Bentley-ért küldetett. valóban Gyengéd Állatszeretetre van szükség mondta Martin. mégis körültekint?en dolgozott és nagyszerûen mûködött együtt Yvonne-nal. Martinból kirobbant a harag. Az irtelen csend támadt.

ki beszél. Elképzelhet?. így lettem asszisztens. Biztos? Hát persze. Már ö gában ez is nagyszerû hírnek számított.s mellekt?l és felemelje a fejét.. A férfi azt is tudta. Tudom. Ez a régóta keresett-kutatott peptid a hetedik vo nal volt az eredeti kromatogramfílmen. Mikor lenne a legalkalmasabb? Most. hogy nem élvezheti majd annak a gyümölcsét. kor a Peptid-7 használhatatlan. csak fekszem itt nyitott szemmel. Most. bebi yosodott. Nem tartotta valószínûnek. Most már túl kés? van. Már azt hittem. Yvonne.. Örülök. és nek el kellett mennem dolgozni. hogy miközben a Peptid-7 az agyat építi. négy év itt Harlow-ban és el?tte Martin cambridge-i id? és minden eddigi tudományos munka szaka is tragikusan fölösleges volt. Odatalálok. Tessék. Tényleg. hogy ekkora szerencséje van. a testet rombolja? Hogy a peptiddel kezelt patkányok tovább fogynak. és nyomban a Peptid-7 elnevezést kapta. hogy ez nem jutott el ?bb az eszébe. Igaz. hogy találkoznak-e még valaha az életben. így Martin s zörnyû igazságtalanságnak érezte. mi késztethette távozásra. Martin úgy érezte. de nemrégen értesült a lemondásár Bár fogalma sem volt. és azóta Martint más ügyek kötötték le. és újból feltette magának a kérdést: Miért nem kezdeményezel? Felhívhatná telefonon. Holnap már hétf? van figyelmeztette Yvonne. vissz relte a gondolatait Yvonne-ra. és végelgyengülésben kimúlnak? Mert ha így lenne.. ezen a szombat éjszakán. aminek a létreh kora szerepe volt. Yvonne észrevette. Vagy mégsem? A fenébe is! Miért ne?! Legnagyobb meglepetésére a kagylót az els? csengetés után felkapták. és azon töprengett.. és Martin tudta. hova bámészkodi l minduntalan. . gondolta Martin. Mindkét sikert telexen jelentették New Jerseybe. Tessék. soha nem szánja el magát. Én is. megpróbálta legalább még a hétvége h ? pár órájára kiverni a fejéb?l a nyugtalanító gondolatokat. sem embereket nem lehet kezelni vele. Itt. Akkor találkozzunk ma.. ahogy az ágyb an fekve az elmúlt id?szak eseményein töprengett. az eredmények hónapok óta változatlanok maradtak. úgyhogy vasárnap van.. illik még valamit mondani. Az egyik egy számítógépes elemzés volt. Martin nem akarta elhinni. hogy a memóriájuk sokkal jobb lett. Yvonne? Igen. hogy hol lakik. amel hónapok óta rendszeresen kapták a peptidinjekciókat. Tudományos szempontból egyetlen zavaró tényez? van. Aztán puhán elmosolyodott. Oké. hogy. Bár Martint er?sen nyomasztotta ez az eshet?ség. a legtöbbjük már szinte csak csont és b?r volt. Nem! Már elmúlt éjfél. gondolta Martin. sem állatokat. de az általános egészségi állapotuk er?sen omlott. Hát köszörülte meg a torkát a férfi . nem tudo dni. Ez néhány héttel korábban történt. hogy találkozhatnánk holnap.. a tény nagyon elszomorította.. A lány halkan nevetett. mert ez állt a legközelebb az állat orvossághoz. Martin nagyon szeretett volna Celiával is beszélni. Arra gondoltam. ami a labirintuskísérleteket összegezte. Azokról az öreg patkányokról volt szó. ahonnan szinte azonnal megérk ezett Sam Hawthorne gratulációja. és bosszantotta. hogy barátot és szövetségest vesztett Celia személyé en. Elmenjek magáért kocsival? Tudom. A szüleimnek nem volt pénzük folytatta Yvonne . hogy jön. de mindennek tetejébe sikerült végre megtisztítani a dkeveréket és izolálni egy aktív peptidet. Az állatok lefogytak.. hogy nincs szó véletlenr?l. A látványos sik rek ellenére most felmerültek bizonyos fenyeget? lehet?ségek. Én sem tudok aludni. és csak arra gondoltam.. Celia elválas thatatlanul hozzátartozott a kutatási programhoz és a harlow-i intézethez is.

Mosolyogva a háziköntösre tt. szerelmesen öle egymást.. Az örökké kérdez? tudós agya az okát kutatta ennek a különleges nyugalomnak. A lány követte. kénytelen volt engedni. mint egy disznóól. A lába körül ott se állatkert valamennyi tagja: a két kutya és a három cica. Jól van ez így nyugtatta meg Yvonne. Lenyúlt és a combján össz pentett egy jó adag reng? husit. és azt mondta: Gyönyörû tested van. remélem. akik láthatóan új barátra leltek sz en. Ám dománytalan ösztönei azt súgták. de cukor nélkül. Nem is tudom elhinni sóhajtotta a férfi. ezzel a gondolat tal. A hangulatvilágításban dereng? hálószobában Yvonne villámgyorsan levetk?zött. Testének ritmusos mozgása olyan reakciókat váltott ki Martinból. Martin egyik háziköntösét viselte. rendet rakok benne. olyan végte lom töltötte el. Aztán elült a feszít?.15 Emlékezetes éjszaka volt. amelyeket eddig s oha nem tapasztalt. Kérsz még teát? Talán majd kés?bb. Valóban. hogy a szenvedély a csúc ntig hajtsa. kényszerít? érzés. nagyon forró a tea. nem sokkal kés?bb.. Yvonne érkezése nagyszerû. Martin álomba is merült. Nekem kellett volna téged reggelivel kínálnom.. Yvonne hagyta. kezében a sportt . A lány önfeledt. gátlások nélkül. de amelyek egészen ösztönösen jöttek. Martin felült az ágyban. Elnézést a konyháért. Ami a hazamenésedet illeti. Pedig gyakrabban megérdemelnéd. és puha. De te vagy a vendég. Mély álmából fényes nappal ébredt fel. hogy szükségem lehet rá. Egyedül élek. Martin z ágyban feküdt és egyre vadabb szívdobogással bámulta a gyönyörû testet els?sorban persze a csodálatos melleket. Egyébként a kon olyan. ujjongva. Arra gon t. Lehe t. Évek óta nem kaptam ágyba reggelit. Megcsókolta. és odafeküdt Martinhoz. Megpróbálom nyögte a férfi. túlcsorduló fizikai szerelmet árasztott. A férfi ezútta sietség nélkül. A Peptid-7-edre volna szükségem. Vigyázz. nedves ajkával fáradhatatlanul ismerkedett a férfival. valami buja ?ser?t. mire Martin nagyot nyelt. és Martint olyan békesség. hogy többr?l van szó: Yvonne ritka lány. hogy sokáig tartson! suttogta Yvonne. hogy talán csak a felhalmozódott feszültség levezet?dése miatt könnyebbült meg ennyire. gyengéden simogatta a n? mellét és combját. ahogy meleg nyelvéve bejárta Martin testének minden részét. Köszönöm. Odanyújtotta Martinnak a csészét. és kitöltötte a g?zölg? teát. és a lány végigsimogatta-becézgette az állatseregletet. csészék és kistányérok sorakoztak meg méz és pirítós. Megkérdeztem a laborban. hogy az élet és minden él?lény iránti szeretete nyilvánult meg abban. Szétnyílt a köntös. Le kell fogynom. Gyere utánam indult el Martin felfelé a lépcs?n. Mikor Yvonne bebújt az ágyba Martin mellé. A lány leült az ágy szélére. és tálcát tartott a ke amin egy teáskanna. Miután m legen megcsókolták egymást. Mert elképzeltem. Csak duci nevette el magát Yvonne. és bocsánatkér?en a férfira nézett: Remélem. és Yvonne az ölébe tette a tálcát. Miel?tt ma hazamegyek. mint nekem. megkérdez ol a hálószoba.. Ám röviddel kés?bb nem bírta tovább. Martin letette a kezéb?l a csészét. nem sietsz. amit át tud sugározni másokra is. aki nagy bels? nyug mmal van megáldva. Akkor olyan sovány leh . Csak semmi sietség! Úgy csináld. De honnan. amilyet nagyon régen nem tapasztalt. és újból elmosolyodott. Yvonne nem sietett összehúzni magán a köntöst. és a lányért nyúlt. nem haragszol. Neked jobban áll. meg ne égesd az ujjad. ugyanakkor egészen természetes eseménynek hatott. Tejjel iszod. Lentr?l a konyhából edénycsörömpölés hallatszo múlva az ajtóban megjelent Yvonne. hadd hulljon a köntös a földre.

Semmi szükség rá temette az arcát Martin a lány hajába. Lehetséges. hogy ne keletkezzen zs yis ne történjen súlynövekedés. aki éppen arra készült. Hát persze. Aztán megragadta Yv onne-t a vállánál fogva. Mit mondtál? Azt mondtam. Miért? Tegyük fel. Nincs helyeselt Yvonne. hogy a Peptid-7 nemcsak az emlékez?tehetséget javítja. Tegyük fel. hogy miért kellett berohannun ide a laborba? Oké.. mivel a pepiiddel kezelt patkányok lefogytak. Hát azt mondtam. Martin merev lett. Sok felfedezés született úgy. de el?segíti az egészséges fogyást is. Martin már a nadrágját rángatta magára. hogy a tudósok valami egészen mást kerestek. el?ször a részlegesen megtisztított peptidkeverékkel. . Ahogy simogatták egymást. mint a patkányok. Na végre! Ezt akartam hallani. De hát ez rettent? fontos lehet. Martin azonban hirtelen abbahagyta. Igen. mit mondtál. Ezt a csoportot már hónapok óta injekcióztá . Martin kiugrott az ágyból. mostanában pedig a Peptid-7-tel. Ez a megállapításunk nem nevezhet? nagyon tudományosnak tette hozzá szomorúan. Vasárnap kora reggel volt. Az éjjeli?rön és rajtuk kívül senki nem tartózkodott a cse des. És most végre elmondanád. a karja elernyedt. mint az injekciósorozat kezdetén. most visszamehetünk hozzád? A férfi szorosan átölelte. hogy igaz? Martin a labirintus fölött állt és nézte. és eltartotta magától. elkedvetlenedve odébbhúzódott Martintól. mint a kezelés el?tt. De nem is ezt kerested. hogy. sokkal soványabb. Mit mondtál? Az istenit! A n? csalódottan.. ha igaz. ami után az em ek évszázadok óta kutatnak: az ételt anyagcsere útján úgy átalakítani. Ez esetben nézett rá Yvonne reménykedve . és Yvonne a vágytól szinte önkívületben szorította a férfit.. hogy csináld már! Nem. Akkor most mit fogsz csinálni? Martin elgondolkozott. Gyere már! Csináld! lihegte a lány. lehet. Most azonnal. Úgy érted. Az étvágyukkal nincs baj állapította meg Martin. A többi patkányhoz hasonlóan ez a tizenkettedik is farkasétvággyal vetette rá magát a ketrecében elhelyezett ételre. A Peptid-7-tel kapcsolatban. és visszatette a ketrecébe.etnék. Holnap idekéretem ?ket. ahogy egy tucat patkány szép sorjában végig zol rajta. De mit. Én mindent úgy szeretek ahogy van. Tényleg igaz volna? kérdezte magától. feltéve. újból fellobbant a vágyuk. mint a patkányok. Yvonne a z utolsó patkányt is elcsípte a labirintus kijáratánál. M indegyik patkány sovány volt. Tegyük fel. mi itt valamennyien arra következtettünk. hogy megromlott az egészségi állapo tuk. Szóval. Ez a lehet? legjobb ötlet. és némelyikük szinte kór n sovány lett. Most?! kérdezte a lány megrökönyödve. Hogy egészségesebbek. Ez most e volt jó? Tudni akarom. hogy ma gészségesek. hogy beléhatoljon. Yvonne tátott szájjal bámult a férfira. hogy ha szedném akkor talán én is olyan sovány lehetnék. Úgy értem vágott közbe Martin . hogy egyáltalán nem romlott az egészségi állapotuk. Gyerünk! Öltözz fel! Minek? Megyünk a laborba. ne kínozz! Annyira kívánlak! fogta Yvonne könyörg?re a dolgot. Ja. El?tte. Konzultálnom kell néhány specialistával. Martin. hogy olyasmire bukkantunk. Yvonne hozta át ?ket az állatteremb?l.. kihalt épületben. arra gondolsz? kérdezte Yvonne ingerülten.

Egyel?re nem. Igen. Bár els?dleges célunk a Peptid-7-tel az emlékez?tehetség javítása marad írta Marti entúl kísérleteket folytatunk ennek az els? pillantásra pozitív. az má most egyértelmû. Cavaliero . ha az ember belegondol.. hogy tompítja az a gy éhségjelzéseit. Szóval így vagy úgy. Felfedezték viszont. Az állatorvos bólintott. amiben esetleg klinikai lehet?ségek rejlenek. Martin csak titokzatosan mosolygott. Martin másokat is behívott a beszélgetésre. hogy egyes szerencsés emberek annyit ehetnek. kedden reggel érkezett az egyik londoni vonattal az állatorvos. Ezt reméltem. drága barátom. Aznap. az id?s specialista.Küldök majd magának egy részletes jelentést közölte az állatorvos vendég Martinna elni fog benne a test zsíraránya. az egyértelmû. milyen vének már. valamint az anyagcseréhe használt kalória aránya nagymértékben eltér a különböz? egyedeknél. Pontosan mosolyodott el a táplálkozás-szakért?. Ennek e ményeként az étellel magukhoz vett kalóriákat zsír helyett h?vé alakítják át. amit Ca valiero mondott. illetve képes befolyásolni ami láthatóan ezeknél az állatoknál sikerült . és nyilván irigykedtünk rájuk. Annak ellenére. Ne haragudjon válaszolta Martin . sokat ígér? mellékhatásnak a a is. ha ezt az ar a változtatni. hogy ez lesz a válasza. és soha nem híznak meg t?le jegyezte meg Sastri. Éppen ezért.és székletelemzés. A legújabb kutatások azt mutatják folytatta Dr. amit nem látunk és érzékelü onyos sejtek nátriumionokat pumpálnak magukból a vérbe. A kezelésük nyomán jelentette ki minden bizonnyal megváltozott a patkányok bels lválasztású mirigyeinek vagy központi idegrendszerének a mûködése. egy állandó körfolyamatban. De lehet még valami. akik feszülten figyeltek arra. aki els?sorban kiseml?sökkel foglalkozott. A központi idegrendszeren keresztül? kérdezte Martin. A kalória egy részéb?l zsír l intélyes mennyiség használódik el az olyan testmozgások révén is. doktor mondta Martin. amennyi beléjük fér. de nem mondhatom meg. hogy a maga vegyületének jótékony hí A beszélgetés folytatódott. Bizonyos alóriamennyiségnek muszáj h?vé alakulnia folytatta a tudós . És mivel úgy t ztatott. A táplálkozás-szakért?t két nappal kés?bbre várták Cambridge-b?l. Köszönöm. Dr.. Valamennyien találkoztunk már i emberekkel. Bizonyára ez a zsír-munka-h? variáció az oka annak. Ha nem viszik t nek nincs káros hatása. Rao Sastrin és Yvonne-on kívül még két intézeti tudós volt jelen. hogy pontosan milyen anyaggal injekciózzák ezeket a p atkányokat? kérdezte Dr. . A délutáni v onattal utazott vissza. Ugye nem tudhatom meg. Hát akármi legyen is. Ingersoll. ami befolyásolhatja a maguk patkányait a jóllakottság érzése. sejtettem. a harlow-i intézetet hatalmába kerítette a váratlan nagy felfedezés láza. hogy a különböz? egy gy állati egyedek más-más hatásfokon hasznosítják a kalóriákat. és másnap Martin a Sam Hawthorne-nak küldött bizalmas jel ntésében Cavaliero szavaival a szert jótékony hízásgátló hatású -nak jellemezte. hogy valami zseniális anyagról van szó. vizelet. A fölösleges h?t?l vagy úgy szabadul meg a testük. A központi idegrendszert dönt?en befolyásolják az agypeptidek. Igen. a el?relépést jelent. hogy elpárologtatj vagy valami más módon. hogy az injekciózott anyag az aggyal kapcsolatos. I ngersoll. lehet. De azt már most megmondhatom magának. hogy a h?vé és zsírrá alakuló. esetleg mindkett?. Martin még Cambridge-b?l ismerte a fiatal tudóst. hogy ilyen egészséges patkányok ritkán kerülnek a szemem elé. hogy fenntartsa a megfelel? t sth?mérsékletet. hogy a jelentést Martin nagyon óvatosan fogalmazta. a táplálkozás-szakért ekes információkkal szolgált. a vér összetétele. amiket mind aját laboromban végzek majd el. Csütörtökön Ian Cavaliero. különösen. akit a táplálkozástudomány vezet? szaktekintélyének tartottak.

Negyedik rész 1977-1985 .

.. és a Santa Isabella legénysége hozzákezdett a kikötés el?készítésének utolsó mûveleteihez. a dúsgazdag. Andrew levette a távcsövet a szemér?l. a vad ellentétek szubkontinense. hogy milyen tömérdek emlék gyûlt össze a hónapok alatt. a lisszaboni Alfama kilencszáz éves macskaköves... olajfaligetek. anélkül hogy a távcsövet megmoz ta volna. és pirospozsgás arcszíne arról árulkodott. Hongkong szédít? tempója. Ha megtalálom.. a rózsaszín város lapra ill? látványa. akik szinte egyt?l egyig élvezték az . a könnyûbúváro soma. Aztán a Nagy Korallzátony. Kiotó mellett a Sugakuin császári lak törékeny álomszépsége. ahol a névvel tökéletes összhangban hatalmasakat lehet za Ott. Különféle lyek vonultak el a lelki szemei el?tt: a Nilus vizében tükröz?d? varázslatos holdvilág. mintha már s id? volna hátra.. Andrew azt is látta. A teherhajó körülbelül húsz utast vitt magával.. Megvolt rá az oka.. az Égei-tenger gyémántjai.. az ínyencek paradicsoma.. a naszi berjani nevû c semegét árulják a Zaba-bodegában. Megérintette Andrew karját. hogy az útjuk a lagos elszigeteltség és a stressz teljes hiánya mindkett?jüknek nagyon jót tett... Andrew és Celia a fedélzeten állt a többi utassal együtt. És most itt vannak. ahol a mesés gazdagságot a szörnyû mocsok és nyomor ellenpontozza. és Japánban. amit csináltunk és amiket láttunk. ahol abbahagyták. Jaipur. és azt mondta: Soha nem fogom elfelejteni ezt a fél évet. a császár r tészet helye. India... Különösen akkor volt szembetûn? a változás. kanyargó ut sok ezer illatozó virággal. az országokat. a vakító fehérség. hogy az elmúlt ma hat hónapot csaknem teljes egészében a szabad leveg?n töltötte. . a Királyok Völgyében izzó h?ség. szándékosan nem tépel?dött a jöv?jén.l Az SS Santa Isabella nevezetû óriási teherhajó utánozhatatlan méltósággal haladt a Fo Armstrong-csatornán a honolului kiköt? felé. és kellett néznie a jöv?jével." . Andrew távcs?vel fürkészte esszeségben feltûn? rakodópartot és várócsarnokot. Az asszony azon tûn?dött. hogy már majdnem vége ennek a csodálat nak. ha az indulásuk el?tti ndkívül feszült állapotával vetette össze a mostanit.. Néhány n a Honoluluból egyenesen hazarepülnek. ahol jártun k. amely majdnem az égig ér. Sípjelek sü k.Rómában a földhözragadtság és zépség paradox keveréke. Amint az utasok megpillantották a hawaii nap fényében arányló Aloha Tower-t.. óriásként mozogva a mellette sürgöl?d? vontatóhajók mellett.. hogy mi lesz vele. Szingapúrban szállt hajóra Andrew és Celia.. Isten hangját hallja a szélben.. illetv egészen máshol már ami Celiát illeti.és ez igaz is volt! . Jeruzsálem A hegy. a városokat. és a boldog találkozás a húgá al. és folytatják az életüket ott. és lopva Celiára pillantott. a hegyek. amit ma is óvnak a turisták áradatától. Mióta március elején elindultak ottho nról. Alig tudom elhinni. Semmi kétség afel?l. Janettel.. A tizenöt országon át vezet? vándorlásuknak itt vége szakad. hogy a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán resztül Hawaiiba érkezzen. Oké sóhajtotta a n?. mennyir e megnyugodott a felesége. Pedig így volt.Szingapúrban az elképzelhetetlen gazdagság mel lett az utcai ételárusok szerény standjai... Hozzá hasonlóan a asszony is csokoládébarna volt. Keresel valamit? kérdezte Celia. A férfi újból a szeméhez emelte a távcsövet. a görög szigetek. ahol ha az emb r a füléhez illeszti kezét. Most viszont már benne jártak az augusztusban. a férjével meg a gyerekekkel. akkor megmondom válaszolta Andrew. Ausztrália korallkirálysága. a hajó jobbra man?verezett.. olajban fürd? Abu Dhabi. Celia arra gondolt.

Aztán egyik kezéve dig a távcsövet tartva. hogy nem cseleked ett bölcsen? Már semmiben sem volt biztos. Mikor Franciaországban jártak. Pedig hihetsz mondta Andrew. Ahogy a hajó egyre jobban megközelítette a partot. Celia figyelme visszatért a hajóra. Lehet. Közben kiürült a fedélzet. Kinek? Neked. mint most. hogy ugyanez érvényes a Laborato res Gironde-Chimiere. mégpedig óriási sikerrel. és alig hallotta. nagy sietve mondott le. Celia tovább gondolkozott. amit sok évvel ezel?tt tettem válaszolta Andrew.. Celia most már végképp nem értett semmit.ménytelen hajóutat és a kényelmes kabinokat. A France-Soir-nak a nouzonville-i és spanyolországi esetr?l közölt tudósításai a jele szerint nem ártottak a szer hírnevének. Andrew kivette a távcsövet Celia kezéb?l és visszatette a tokjába. Andrew gyengéden megpróbálta emlékeztetni a leségét: A nászutunkon. Mit kell keresnem? Majd meglátod. amely már egészen közel volt a parthoz. Rajtuk kívül már csak kéthárom utas ácsorgott a korlátnál. és arról. hogy miért tölt?d szívesebben a nászutat a Ba . mikor olyan hirtelen o tthagyta a Felding-Rotht? Ösztönösen. és Andrew utasításai szerint cselek tt. Celia azt sem tudta. Mindebb?l látszott. Persze csodálatos. sszatértek a kabinjukba.. hova legyen. egészen pontosan a 10-es mólóhoz. Mikor arról beszéltél. fél kézzel vadul integetni kezdett nekik. Celia még mindig szinte magánkívül volt. hogy az új szer a Felding-Roth aranybányája lesz. Én ezt nem értem. Több telefonomba került Sz mikor éppen hallótávolon kívül voltál. cseppet sem hiányolva a luxushajók hektikus. és akiknek az életében kritikus fontosságú a reggeli rosszullét leküzdése. nem? Hogyh ogy elengedték ?ket? Minden úgy ment. sz ervezett vidámságát. hogy a jöv?re terel?djenek a gondolatai. mit mond Andrew. Lisa és Bruce! Celia lázas örömmel kiáltotta a gyerekek nevét.. Celia beállította a távcs?vel a megadott területet. Andrew is követte a példájá Az ablak mögött a láthatóan izgatott Lisa és Bruce is nevetni meg integetni kezdett. Maud Stavely Montayneellenes érveinek sem adtak sok hitelt. a Montayne francia kifejleszt?ire. Nem volt szó róla. Ott! kiáltott fel mellette Andrew. Februárban a terveknek megfelel?en elkezdték árusítani a szert. mikor elmagyaráztam. Celia arról értesült. és ez sem vetette vissza az értékesítést. Mi van ott? A férfi átadta neki a távcsövet és a várócsarnokra mutatott. F?leg az utóbbi napokban tette fel magának a kérdést egyre gyakrabban: vajon nem követett-e el hibát akkor. a múlt kérdéseivel szemben olykor védtelen volt. mint Hawaiin. hogy miért akarom ?ke t kikérni.. Az Egyesült Államokban Dr.. hogy mé is itt vannak? Én szerveztem a találkozót közölte Andrew nyugodtan. most már emlékezett. hogy a távozása nem befolyásolta se lalat. Hirtelen felkiáltott: Látom! Nem akarok hinni a szememnek. . A márciusi indulásuk el?tt Celia olvasott kereskedelmi sajtójelentéseket. Tényleg ?k azok. de. Hawaiin szomorú lettél volna. Az egyértelmûen kiderült az elmúlt hónapok során. Bár mostanáig tudatosan küzdött az ellen. sem pedig a Montayne sorsát. Miért kérted ki ?ket? Hogy beváltsam egy ígéretemet. hogy a Montayne-t rengeteg orvos írja fel. hogy a gyerekek idejönnek. ahol készül?dtek a fogadásukra. és hogy a gyógyszer rendkívül népszerû. amelyekben arról volt szó. és még keservesebben fog gyötr?dni. Azt mondtad. Hogy lehet. eszébe jutott az a sok évvel azel?tti beszélgetés.. hogy itt vannak.. hogy szedel?zködjenek.. hogy nemsokára még obban fogja sajnálni a dolgot. mint a karikacsapás. Jé! Celia már csak suttogni tudott. Még mindig nem értem nézett rá Celia bután. akik egés a szülésig akarnak dolgozni. ho Pearl Harbornál halt meg az Arizona elsüllyesztésekor. els?sorban azoknak a terhes n?knek a körében. Az apádról beszéltél. Igen. és éppen emiatt tartott attól. Állítsd be az élességet arra a második nagy ablakra a dokk fölött és az óratoronytó Celia kíváncsian a szeméhez emelte a messzelátót. De most dolgozniuk kellene.

Lehet. hogy nemrég készített egy tanulmányt a japánok 1941-es. lágy déli szell? frissítette a leveg?t. már mindent megszerveztem. virágmintás v oálruhát vett fél. Hanem a gyerekeimmel. és hetek óta el?ször viselt újból nyakkend?t. Ahogy a tükörben vizsgálgatta magát. bárcsak láthatna engem. amit f?szakának jelölt meg. aki már akkor és azóta is mindig megért? volt hozzá. ami egyik oldalon a Wailae golfpályára. és kitárta a kocsiajtókat. és ennek megfelel?en nagy gonddal válogatta meg a ruházatát ropogós fehér rako t szoknyába és tengerészkék-fehér blúzba bújt. A férje szemébe nézett valami olyan rajongással. de nem egyedül akarok ott lenni.. Reggel. ott. Mikor megint képes volt beszélni. És akkor ígérte meg neki Andrew: Ha eljön a nap. Bruce. Fehér szandált húzott és a fehér szalmatáskájá m akart sem túl lezserül. de egy napon szeretnék elmenni oda. hogy ges nap van. a tudományokhoz. Csak néhány gomolyfelh? úszott a különben tiszta égbolton. hogy a mai napon magányosabb. de csinos. Jordan. az évek során egyre elegánsabb. örökké megnevettett embereket. ugye az Arizonához megyünk? kérdezte Andrew-t?l. hogy furcsának tartod. Pearl Harbornál? És akkor ? azt válaszolta: Nem tudom pontosan. és imádta a gyerekeket. a massachusettsi Williams College-ba adta be a jelentkezését. Celi a gondolt. a lányát és a családomat! Mintha a többiek megsejtették volna Celia érzéseit. inkább elegánsan és. hogy Celia egy pillanatig huszonhét évvel ezel? tizenkilenc éves önmagát látta benne. aki el?z? nap farmert viselt. ahol a hajó elsüllyedt. hogy aztán örökre vele maradjon. déli irányban pedig a Csendes-óceánra nézett. aki hamarosan betölti az ötvenet. . Nagy termetû volt. befelé fordultabb a szokottnál. és az édesapád meghalt. Er?s volt." Egy húsz évvel ezel?tti ígéret. Folytatták tegnap megkezdett kölcsönös élménybeszámolót. amit egy kihajtott nyakú ingre vett fel. a ház mindig megtelt élettel és vidámsággal. aki az utolsó középiskolai t név el?tt állt. érezte. te csodálatos. am i kevés férfinak jut osztályrészül az életében. . sem pedig indokolatlanul ünnepélyesen festeni. elmondta azt a keveset. megszervezem az utazást. A fiú kijelentette. Nehezen tu dta meghatározni. hogy a férje. egyikük se öltözött olyan sportos mint általában. gyönyörû ember! 2 Délel?tt tíz órakor ott várta ?ket a sof?r a bérautóval a Kahala Hilton Hotel el?tt. hiszen hat hónapnyi elmaradást kellett pótolniu boldog lelkesedéssel fejezte be Stanfordban a gólyaévét. Ahogy a Jordan család a limuzin felé közeledett. A megindultságtól egyetlen szót sem tudott szólni. Ahogy a Santa Isabella a 10-es móló mellé simult és partra hajították a hajóköteleket ndrew csendesen azt mondta Celiának: Holnap megyünk. oda.. de olyan volt. hogy a gyerekeink már megértik. ahol az apám m eghalt.. ma egyszerû.. Lisa. érzelemt?l on szólt Andrew-hoz: Jaj. mintha a múltjának egy darabkája térne vissza illetve fog visszatérni hozzá. és akinek már csaknem egészen szür e a haja. miel?tt csatlakozott volna a többiekhez. Celiának remegett az ajka.. Celia megpróbált részt venni a reggeli fölötti családi csevegésben.. ami emlékként megmaradt neki Willis de Grey altisztr?l.A nászútjukon. mir l van szó. Lisa és Bruce reggel a szüleikkel együtt reggeliztek a lakályos apartmanban. de mégsem tudta l eni azt az érzését. Az Arizona-emlékhelyhez. A még mindig kisfiús. Mr. megkérdezte: Még nem tál soha. Kellemesen meleg augusztus végi nap volt. valami eszébe jutott az apjával kapcsolatban: bárcsak megérhette volna ezt a napot. de nem érzem még magam felké nek rá. bármelyik kérdéseteket ezzel kapcsolatban meg tudom válaszolni. Mikor hazajött.. zeng? hangú. a bahamai strandon az apjáról beszélt Andrew-nak. Pearl Harbor ell eni támadásáról. Tárgyilagosan közölte a családjával: Azt hiszem. csak megragadta Andrew-nak mind a két kezét. miért.. Andrew világos öltönyt választott. ám komoly viselkedésû Bruce n szerûen festett az iskolai egyenblézerében. igen: tisztelettudóan. És kívánságod szerint veled lesznek a gyerekeid. S Andrew. így Bruce nem lett hûtlen els? számú szenvedélyéhez. mikor felébredt. a sof?r udvariasan a sildes s apkájához emelte a kezét. olyan sugárzóan szép volt. Már magának az egyetemnek is történelmi múltja volt.

és m nyertek a gyógyszer premierjekor szárnyra kapott hírek. gondolta Celia. Andrew kénytelen-kelletlen hozzátette: Azt mondta.... mennyire hiányzol. Ott várt rájuk a haditengerészet dízelbárkája. felhívtam a Felding-Roth hawaii regionális igazga tóját. ahol a tisztek csa ládjai laktak. miközben az óramutató járásával ellentétes n megkerülték a Ford-szigetet. Hé. . Körülbelül húsz perc múlva letértek az autópályáról az Aloha-stad tt. A kiköt? szürkészöld vize szinte teljesen átl volt. figyelmeztessem hogy ne a f?bejárathoz vigyen minket. a Montayne-nel? Igen.. a támadás els? hulláma reggel 7 ckor érkezett. 8 óra 12-re felfordult az Utah. Ám mindez újból felvetette azt a kér t. 1941.. vasárnap reggel. papa! jelentette ki Bruce. drágám. puszta etlenségb?l Akamura feleségének a húga egy admirális neje. az Oklahoma fe lfordult. torpedóvet?k. hanem a feleségem. hogy a Montayne nagy siker. Mikor valamennyien beültek a limuzinba. harci g törpe tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül támadták meg. A többi már gyerekjáték volt. De azt mondták. a Felding-Rothnál. harminchat éve.Igen. Semmi más nem történt. ezeregyszázhetvennyolc volt a sebesültek száma .. több mint egy . mint a cukrot . hogy erre a kérdésre nem kerül sor.. a nyílt vízen er?s szélbe csapott át. Aztán úgy döntött. Valamit elhallgatsz el?lem noszogatta Celia. A kis CSÓFLOF?P magándokk egy kellemes ligetes részen volt. Andrew el?vett egy papírt. berreg? motorral. és csak mond atfoszlányok jutottak el a tudatáig. Úgy érted. át a honolului belvároson a mo dern felh?karcolók mellett. Köszönöm mosolyodott el az apja. és belenézett. 8 óra 5 perckor robbanások rázták meg a Row hadihajót. Õt. hanem a CSÓFLOF?P magándokkjához. kétezer-négyszázhárman haltak meg. a California és a West Virginia elsüllyedtek. Andrew. aztán megkérdezte: Mikor Tanóval beszélté d meg véletlenül... december 7-én. Akkor maga nagyon fontos személyiség.. Ki vele. hogy ezen a különleges napon félreteszi ezeket a gondolatokat A limuzin a Lunalilo és Moanalua autópályákon suhant. az egyik tengerész azonnal eloldotta a parttól a hajóköteleket. és elindultak. Mi köszönjük neked szólt közbe Celia. Hat utas ült a fedélzet ponyvatet?je alatt. Mindez olyan nagyon régen volt. Két fehér ruh erész állt benne.. A kormányos kilavírozott a dok kból.. Tano Akamurát? kérdezte Celia... a hajó felrobbant és elsüllyedt. A férfi remélte. papa. A szárazföldi enyhe szell? itt. 8 óra 10 perckor t litalálatot kapott az Arizona l?szerraktára. Nem én vagyok az nézett Andrew mosolyogva Celiára . csak igazolódott az általános várakozás. A többiek unszolására Andrew végül bevallotta: Ha mindenáron tudni akarjátok. Lisa megkérdezte: Mi az a CSÓFLO. és az ? szavaival élve viszik.. szóval amit mondtál? Bruce jelentkezett azonnal a válasszal: A Csendes-óceáni Flotta F?parancsnoka. japán zuhanóbombázók. Megkért. és besorolt a sûrû Pearl Harbor-i vízi forgalomba. ám Celia gondolatai minduntalan a személyes emlékeihez kalandoztak el. Ez igazi csapatmunka volt. neked aztán van protekciód! Celia csodálkozva bámult Andrew-ra: Hogy csináltad? A te nevedet használtam fel közölte vele Andrew. Lisa meg Bruce figyelmesen hallgatták a magyaráza tot. Amint Jordanék felszálltak. e latán még mindig megnyílnak bizonyos ajtók.. Változatlanul sok csodálod van. hogy mennek a dolgok? Andrew habozott. Szóval. Egy n?i tengerész tartott idegenvezetést. és a bárkának c llámok vízpermetet szórtak a fedélzeten ül?kre. amely az utóbbi id?ben gyakran felmerült benne: a lemondása valóban elsietett és ostoba lépés volt. de azért válaszolt: A jelek szerint nagyon jól. Mert ha nem tudnád... hogy feltétlenül mondjam meg neked.. és nem sokkal kés?bb begördültek az amerikai haditengerészetnek az Aiea-öbölnél fenntarto területére. A sof?rnek felszaladt a szemöldöke. Celia bólintott.. Úgyh admirális bárkájával megyünk az Arizonához.

Így hangzott a fal egyik felirata: AZ ITT NYUGVÓ H?SÖK EMLÉKÉRE Nézd csak. Éppen a hajódról magyaráz nekem. M ntha Lisa egyszerû. az Arizona kísértetiesen tisztán látszó f?fedélzetére. hogy akár húsz évig is. Ez volt az otthona. tízéves koromban ötezer mérföldnyire voltam innen. ahogy megkerülte a For d-sziget déli csúcsát. A n?i tengerész rögzítette a h a Jordán család is kiszállt a többiekkel együtt. mikor hirtelen áttörték a gátat az érzelmei. Vajon hogya n halt meg? Gyors és kegyes halála volt. mint egy hosszú. a közepében egy horpadással. F. hogy cs méterrel pihent a zöldesszürke víz felszíne alatt. a te unokád.. mint most.. Celia kinyújtotta a kezét.. mikor me lt. ahol újból lenéztek az elsüllyedt hajótestre. szenvedéssel teli? Istenem. bárcsak a z el?bbi lett volna! Odalépett hozzájuk Bruce. végül Celia vezett e ?ket vissza az el?bbi helyre. A bárka utasai csendesen. Bárcsak ismerhettem volna nagypapát szólalt meg Lisa. mama! W. Õ a fiam. Néhány perccel kés?bb a jelenség hátborzongatóan megismétl Ezek az olajbuborékok az üzemanyagtartályokból jönnek magyarázta Bruce. megmutatom. és megérintette a fiát. A bár a a Pearl Harbor-i bevezet? csatorna közelében irányt változtatott. magukba for dulva hallgatták a magyarázatot. Gyász és szomor el Celiát. fehér vasúti tehervagon. de elképzelhet?. . Andrew és Lisa a betonépítmény közepén vágott nyíláson ker vízbe. Itt történt hát. egyetlen pisszenés nélkül. . Csak a hajó számit. A látogatók némán álltak a fal el?tt. amir?l a par ancshídházat már régen eltávolították.. Ahogy a bárka orra fölött el?renézett. Philadelphiában.. vagyis hogy az építmény a közepén kedik. Ezt vajon a tervezéskor vagy csak utólag találta ki az építész? Akárhogyan is van nem számít. Újból az idegenvezet? kezdett beszélni: Az emlékhely épít?jének szavai szerint: A forma. mert az em lékhely a tengerfenékbe ágyazott oszlopokon nyugodott. Olyan volt . hajó elsülylyedt. a kezdeti vereséget és végs? gy?zelmet sz izálja. A japán támadásnak ebben a néhány végzetes percében csak az Arizonán ezeregyszázhetve n haltak meg. ez lett a több mint ezer ha lott végs? nyugvóhelye. Hirtelen ott húzódott közvetlenül el?ttük a vakító napsütésben fehérl? ely. Andrew Celia kezéért nyúlt. mint akiket közös érzések fûznek Kikötöttek az emlékhely bejáratánál lév? pontonhídnál. Ahogy a vizet bám egy olajbuborék emelkedett a felszínre valahonnan a mélyb?l. vagy ami még maradt bel?lük. gyász az apjáért. add utam zarándoklatát. és én végre ideérkeztem. akit alig ismert. és akinek az emléké isszahozták a múltból ezek a Pearl Harbor-i szívbe markoló pillanatok. DE GREY Megillet?dötten. aminek lassan láthatóvá vált az alakja hihetetlen. gyász az anyja miatt.és az emlékhely végighúzódik az elsüllyedt hadihajó fölött. Az olaj mint valami virágs zirom terült szét a víz felszínén. vala egészen oda nem ill? dologra gondolt: nem ilyennek képzelte az emlékhelyet. És mégis. Az emlékhely közepénél Celia. gondolataikba merülve álltak ott valamennyien. de a két végén szilárdan és er?teljesen áll.. Egy vers sorai jutottak Celia eszébe: Add k lódat. amit a kényes egyensúlyb an lév? mérleg már nem bírt el. de mégis nagyon szeretett. és a hely. meddig tart még ki az olaj. Valahol itt vannak alattunk az apám csontjai. Egyikük sem szólt. Celiát lenyûgözte a roncs közelsége. Gyertek. Egyetlen oszlop sem ért a hajóroncs hoz. vagy lassú. ahol halálát lelte. Senki nem tudja.. A szüleit és a n?vérét egy márványfalhoz vezette. szent Csöndemet. amin nevek és rangok ezrei sorakozt k. Az apám hajója. . megható megjegyzése lett volna az a szalmaszál. Azóta.emberölt?.. mikor távol volt az otthonától. soha nem érezte magához a pillanatot annyira közelinek. Már nem mozgott alattuk a talaj. Celia már éppen mondott volna valamit. Mivel kés?bb nem tudták kiemelni a hajótestet. és menthetetlenül elbillent az egyik irányba. Csendesen azt mondta: Megtaláltam nagypapa nevét.

Az emlékhelyen elia összeomlásának néhány perce alatt a közelben álló látogatók tapintatosan másfelé néztek. Celia kortyolt egyet a pezsg?jéb?l. Így van bólintott Andrew. aztán pedig az egyik szállodai üzletben vásárolt magán y csodás. A férfi bólintott. és mindig ugyanarra a válaszra jutottam. Megértem folytatta Celia . Görög szó és megtisztulást jelent. és Taittinger pezsg?t rend elt. amit mindenekfölött tisztelek. Ott jelentkezem el?ször. Látva. Sokat gondolkoztam rajta. mama sürgette Lisa. Andrew feléje indult. és köszönöm! Azt akarom. amolyan. írok egy hosszabb listát a többi vállalatról. hogy túl vagyok rajta. hogy nem mehetnék vissza a vállalath oz még akkor sem. hogy tudjá nem felejtem el ezt a mai napot. Nem. Go dolkoztál már azon. bizonyos szempontból ez amolyan megti sztulási folyamat volt. Át arolták az édesanyjukat. Most viszont az ami ik. más cégeknél fogok próbálkozni. mi is a jó szó erre? Katarzis válaszolta Bruce. d e két nap múlva vége. a most már egyre nyilvánvalóbb tévedése karrierje megalázó Ezt az utóbbi gondolatot több mint hat hónapig próbálta elhessegetni. Mindkét cégnek büszkén dolgoznék. Csodálatos vakációm volt. anyu bámulta Lisa csodálattal az édesanyját . Felégettem magam mögött minden hidat. szí megöröklöm t?led. A visszatértük óta nem sokat beszéltek a Pearl Harbor-i kirándulásról. Bruce-szal együtt. it az ideje. Nem leszek munkanélküli resek. ha pezsg?t innánk ezek voltak Celia els? szavai. . az életben a legszebb. Vissza tudsz menni a Felding-Rothhoz? kérdezte Lisa. hogy ez a hely. Andrew valamen yiüket gyengéden átkarolta. a felesége kedvencét. Arisztotelész has ikor. Délután Celia lefeküdt aludni. Azt hiszem. nem múlik klasszikus példájaként mindez hozzájárult mostani hangulatához. Miután kitöltötték. zte. Este a család a Kabala Hilton Maile nevû szalonjában vacsorázott. és így szólt: Valamennyi?tök egészségére! Imádlak benneteket. Folytasd. Alig várom. átnyúlva az asztal fölött. Celia felemelte a p oharát. és csak utána válaszolt. úgyhogy annak van a legtöbb értel me.aki tíz éve éppen ebben a hónapban halt meg. hogy hol próbálkozol? Igen mondta Celia elgondolkozva. Szerintem már te is alig várod. Természetesen. Andrew drágám. akkor nem komoly cégek. És utána? Tetszik a SmithKline meg az Upjohn is. A gyógyszeripart ismerem legjobban. hogy kézbe vegyem az életemet. Ha nem kapnak utánad két kézzel jegyezte meg Andrew . és csatlakoztak hozzá a többiek is. és megtörte végül mindenr?l megfeledkezve zokogni kezdett. Néha a embernek! Andrew elnevette magát. Úgy is érzem magam ragyogott rájuk Celia. Hé. Ha majd megunod ezt a szerkót. ami annyi látogatóban szomorú. hogy emehess a rendel?be. mert én is hasonlóképp érzek. Ebben ment le vacsorázni. és mindezekhez a régi szomorúságokhoz hozzáadód aját kudarca fölött érzett bánata. A Merck. a vigasztalásotokat és a megértéseteket. hawaii stílusú piros-fehér ruhát. esetleg tragikus emlékeket ébreszt. Biztos. és ?k is elkezdtek gátlástalanul sírni. fogd már be! sózott Lisa az öccse kezére. vigasztalták.. Csodálatos vagy ma este mondta az asszonynak. kérdéseket tettem fel magamnak. szeretném... De azt is tud notok kell. hogy mi történik. Szeretettel nézett Andrew-ra. hogy mivel eleget sajnálkoztam magamon. Szóval. úgy határoztam mondta Celia . Az anyja megrázta a fejét. Ebben a pillanatban érkezett meg a pezsg?. Andrew odaintette az italos pincért. Ez a vállalat a gyógyszeripar Rolls-Royce-a.. Milyen állásra gondolsz? kérdezte Bruce. Van egy cég. ha annál maradok. Ám Lisa és Bruce gyorsabbak voltak. ha akarnék. Ha szükség sz rá. gy akran tanúja hasonló gyászkitöréseknek.

Mi valamennyien tévedtünk. Mint hallom. És mire nem tudtak tovább várni? Celia.. Celia megmozdult. hogy itt mennyi az id?? Igen. hogy a Montayne óriási siker. Most. Rövid id?vel ezel?tt még mi is ezt hittük. Csak nem a Montayne-r?l van szó? De. és azon tûn?dött. és odaszólt Andre Valami fontos dolog történt. amit tegnap hallott másodkézb?l Andrew-tól. Seth Feingold a Felding-Rothtól. vacsora közben Bruce megkérdezte: Holnap mit csinálunk? Mivel ez lesz az utolsó teljes napunk Hawaiin mondta Celia . de kis szünet után újból rákezdte. hogy mi. Az igazgatótanács nevében és kérésére hívom magát.Megjósolom. kérem. és a többiek mind. és álomittasan kérdezte: Hány óra? Rohadt korán van! káromkodott Andrew. Vedd fel a fürd?szobai kag ylót és hallgasd te is. Maga az. Celia Jordannak közölte a központos. De hirtelen minden megváltozott. Celia egészen összezavarodott. 3 Jordanék lakosztályának hálószobájában néhány perccel reggel hat óra el?tt megcsörren on. ne haragudjon. hogy nem lesz rá szükség emelte fel Andrew a poharát. és csak akkor szólt Sethnek. Negyedórá felkel a nap. a hajnali szürkületben egymás után bontakoztak ki a külö gyak körvonalai mintha egy rendez? fokozatosan megvilágítana egy sötét színpadot. Andrew átadta neki a telefont. New Jerseyb?l válaszolta egy másik n?i ha ng. Ezt arra a sz ncsés vállalatra ürítem. Kérem. hogy semmi sem esne jobban. Celia megvárta. felült az ágyban. hogy miko alamennyiünk által ismert okokból . mit aka Személyre szóló hívásom van Mrs. akkor magának volt igaza. és beleszólt a telefonba: Tessék. Andrew-nak hirtelen kiment az álom a szeméb?l. felébresztettük. a n? a kagylóért nyúlt. Celia? Igen. Celia mélyen aludt. Letakarta a kagyló beszél?részét. A mellette fekv? Andrew megpróbált magához térni az álmából. hogy élvezhessék a friss zell?t és a tenger mormolását. ho gy folytathatja. aki Tanot. Tisztában van azzal Mr. Seth. Az id?s i hangja elcsuklott. Az újabb telefonos kisasszony bejelentkezése után Celia meghallotta az id?s számvev? hangját. és mikor Andrew bólintott. mit akar ezzel mondani. A kagylóért nyúlt. mit szólnátok egy kis lustálkodáshoz a tengerparton? Valamennyien egyetértettek. én vagyok. Hallgatom mondta Celia. Voltunk?" kérdezte Celia meglepetten. Add ide. Kérem. várjon egy pillanatig. Este lefekvéskor nyitva hagyták a balkon üvegajtószárnyait. meg olvastam is arról. De itt már dél van. Celia arr a a beszámolóra gondolt. mint egy kis lustálk odás. sajnos. a FeldingRoth hawaii igazgatóját idézte. és s ingerelte a makacs telefoncsörgés. és most már elhatol t a tudatáig a telefoncsörgés. tisztában. amelyiknek sikerül megszereznie Celia Jordant! Kés?bb.. míg Andrew felveszi a másik kagylót. Seth az? kérdezte. Még nem tudom pontosan. De hát hallottam. Feingold hangja feszültnek tûnt. az rendkívül fontos. Ki a hívó? Mr. arról. uram. nem értem. Celia már éberen ült az ágyban. Feingold. Egyszerûen telenek voltunk tovább várni. Egy csörrenés után abbahagyta. nagyon figyeljen. amit Seth mond. . hogy jól hall-e. vagy álmodik. amit most mondani fogok. És mos t szörnyû helyzetbe kerültünk. aztán folytatta. Közölnöm kell magával.

francia és spanyol esetekre? Természetesen emlékszem.. hogy nem álmo nem mindaz. De sajnos ez csak id? kérdése.. hogy megakadályozza ezt a bor zalmas tragédiát? Igen! A lemondása után felemelhette volna a szavát. Mintha Seth ötezer mérföldnyi távolságból olvasott volna a gondolataiban. h ogy most már semmi kétség afel?l. mikor feltette Sethnek a következ? kérdést: Milyen lépések történtek a gyógyszer visszavonása és a készletek visszarendelése üg A Gironde-Chimie közölte velünk. hogy ne szedjék tovább a Montayne-t? Hát. Olyan sok. amit tegnap mondott Andrew. Álmatlan.. a nyilvánosság elé tárhatta volna a Mon ayne-nel kapcsolatos kétségeit. segit ség nélkül felülni. Aztán az ablakon túl meglátta a színesed? látóhatárt.. csak rossz álom. és így egyetlen babát meg tudott volna menteni a szörnyû sorsától. Hirtelen baljós gondolat villant az eszébe. Tanot idézve: A Montayne-t viszik. Seth rátért a részletekre. és m indjárt felébredek. Megborzongott. És ez még csak a kezdet. Celia.. vagyis a Montayne-t továbbra is árulják és szedik. ami most történik velem. aztán egyre több jelentés jött. eddig cs aknem háromszáz beteg csecsem?t regisztráltak világszerte.. ezt mondta : Mi valamennyien kérdésekkel gyötörjük magunkat. De kinek sírjon? Senkinek nem tud sírni. az esetek hasonlóak azokhoz a régiekhez. Oké. Aztán And ew-ra pillantott a nyitott fürd?szobaajtón keresztül.Ez csak az egyik dolog. amit közölnöm kellett magával. mint a c ukrot. hogy soha nem fog a kétségeit?l megszabadulni.. de így soha nem fognak tudni gondolkozni. bûntudattól terhes nk vannak és mindegyikünk súlyos terhet visz magával a sírba. Az asszony még mindig nem akart hinni a fülének. és tudta. ahogy Seth összeszedi a gondolatait.két és fél hónapja érkeztek az els? szórványos jelentések. hogy a figyelmeztetését nem vettük komolyan.!? Celia rádöbbent. nyilvánvaló.. ezekben az országokban és másutt is. Seth? Rias ztották a közvéleményt? Figyelmeztették az asszonyokat. Emlékszik a károsodott csecsem?kr?l szóló jelentésekre? A vegetáló babákra micsod netes szó! Az ausztráliai. A második az. amit átél. hogy a széles körû nyi gal is tudassa az eseményeket. Döbbenetében az els? gondol ez volt: hadd ne legyen igaz ez a hír! Ez. Sajnos . ha az elején kezdi szólalt meg egy kis szünet után.. Nyilvánosságra került már mindaz. És különben is. Azóta egyre több ilyen eset van. . akik akkegészségesek lehettek volna. hogy még egyetlen újságírónak sem állt össze a mozaikokból a teljes ké Seth. ahol hét hónapja árusítják a Montayne-t. f?leg az Egyesült Államokban.. vagy az életük során normálisan viselkedni. Itt-ott megjelent róla valami a lapokban.. mindegyik beteg gyermek anyja szedett a terhessége alatt Montayne-t. hogy a vállalat még kísérletet sem tett arra. ordítani akart a düht?l és a tehetetlenségt?l. Legjobb lesz. menni. hogy Andrew meg ? semmi rosszat nem ha llottak a Montayne-r?l az utazásuk során. de ha csak egyvalaki megh allgatta volna.. hogy ilyen szörnyû áron bizonyosodjék be az igazam... Jóságos isten! Celia az arcához kapta a szabad kezét.. de meglep? módon n em túl sok. Nem tehet arról. Celia szinte érezte. ahelyett hogy meghúzta magát. nem egészen. De tudta. De a maga lelkiismerete tisz ta. Csecsem?k százai. Keserû könnyeket akart sírni. az utóbbi hetekben egész jelentésár . vérfagyasztó valóság. sírással meg dühösködéssel nem megy semmire. hogy a Montayne a bûnös. hogy miért nem Sam Hawthorne hívta fel.. hogy még koránt sin vége.. és miközben várakozott. akkor már lett volna hiába az er?feszítése.. Ennek tulajdonítható. akinek szintén egészen megkövült az arc a döbbenett?l. Úgy látszik. Vajon ? személy szerint tehetett-e volna többet. De vajon változtatott volna ez a dolgon? Hallgattak volna rá az emberek? Valószínûleg nem. azon tûn?dött. hogy nagyon egyszerû és kényelmes volna elfogadni ezt az érv elést. Celia lehunyta a szemét az egyre dagadó rémtörténet hallatán. hogy a z igazgatótanács visszavárja magát. megpróbálom... Celia arra gondolt. Celiának e szébe jutott.. gondolta Celia. amir?l maga itt most beszámolt nekem. Nem akarom. hogy ?k ezen a héten vonják vissza a szert Franci . Celia.

mert rájött. míg döntést hoz. hogy maga Sam szerezte meg a Montayne-t a Gironde-Chimie-t?l. elborzadva felsikoltott.. mikor elment t?lünk. A Feldi Rothhoz érkez? minden információt továbbítottunk a minisztériumnak Washingtonba. Sam unokája agyi sérült. hogy e nnek a párbeszédnek semmi értelme. Mikor azt mondtam. Biztosítom magát arról. Ne köntörfalazzon! csattant fel Celia.. akinek megfelel? a tudása és tapasztalata. Másodszor pedig mi valamennyien az igazgatótanács minden tagját beleértve m ghajlunk az ítél?képessége el?tt. De ez csak egy része a bajoknak. akkor nagyon komolyan beszél tem. mint a többiek. hogy már érkeztek orvosi mintacsomagok. Oly anok vagyunk. Sethet sírás fojtogatta. Seth szavai szakították meg néma gyötr?dését. mint egy léket kapott. de azt garantálhatom.. mert életének fényes eseménye lett volna. Sajnos ez nem lehetséges. Az anyagi következmények már így is. és alelnöknek jönne vissza. hogy magát is érinti a dolog. Múlt héten az orvosok megállapították. és azt mondta: A minisztérium lassú. Mit számítanak az anyagi következmények. Celia fojtott hangon. és jelenleg egys erûen használhatatlan. f?leg ezek után. halk hangon beszélt. emlékszem. Err?l csak kés?bb akartam beszélni. Celia úgy érezte. hogy szükségünk van magára. hogy nem jár rosszul . Sam ezekb?l adott tit okban Julietnek. Most pedig várjuk a minisztérium döntését. Sam Montayne -t adott neki. Kivétel nélk ndet. Itt minden a feje tetején áll. Volt id?. mikor ennek az ajánlat nak a hallatán kiugrott volna a b?réb?l örömében. Seth utolsó szavainak hallatán Celiában meghûlt a vér. Én az Egyesült Államokat kérdeztem! kiáltotta Celia a kagylóba. düh. Az elnök utáni legels? pozíció. magasabb az értékesítési ale osztnál. Ez az egyik oka annak. amit a törvény megkövetel. hogy v isszavárjuk. Tudtommal a britek is hamarosan nyilvánosságra hozna egy közleményt. Kínos hallgatás. Legalábbis most nem. a bûntudattól. mély sóhajt hallott a vonal túlsó végér?l. Mi van Sammel? Hosszú. szóval. hogy Juliet csecsem?je is károsodott a szert l. amit a lemondásával játszott el. aztán kétségbeesetten és hitetlen kedve kérdezte: Hogy tehetett ilyet Sam? Akkor még nem is engedélyezték a Montayne-t! Maga is tudja. keserûség at dúlt benne. ez lehetséges. akkor született Sam un okája. A Felding-Roth alelnöke. Igen. hogy miért a számvev? hívta fel Sam Hawthorne. sikoltania kell.. hetekbe is beletelhet. Ja. m tayne azonnali visszavonása? A jogászaink nyomatékosan ajánlják. Celia. Celiának egyre háborgott a lelke. Most nem a om részletezni ennek az anyagi vonatkozásait. hogy Sam porig van sújtva a gyásztól. és újból eltûn?dött azon. t fog hallani. Szükségünk van magára. Szörnyû sejtése támadt arról. hogy a minisztérium lépjen el?ször védekezett Seth. . mert ha mi lépünk el?ször. Igen.aországban válaszolta Seth óvatosan. Beszélnem kell Sammel közölte ellentmondást nem tûr? hangon. hogy nem gondolt semmiféle kockáza tra. Aztán mégis uralkodott magán. Vincent Lord személyes felügyelete alatt. El tudja képzelni. és a kormány elé álljon. Emlékszik. Igen. Várják a döntést! Az isten szerelmére. S eth szomorú.. amit tott el a Montaynenel kapcsolatos kétségeivel. Sam. Celiának eszébe jutott a nagy ünneplés Sam irodájában. mert nagy szükségünk van magára. jesen ki van magából vetk?zve.. gondolta Celia. Tehetetlenség. Celia hirtelen abbahagyta. hogy teljesen fölöslegesen papol. Juliet a terhessége alatt nagyon rosszul érezte magát reggelente. Juliet babája. minek várnak? Milyen más döntés születhet. Szerepet játszott ebben némi személyes büszkeség is.. hogy az ügynek ebben a stádiumában mindenképpen ki.. hogy most hirtelen mindez olyan keveset jelentett. és akkor beperelhet?k vagyunk. De a jogászaink szerint mindenképpen várnunk kell. mikor a terhes asszonyok még mindig szedi k a Montayne-t? Mikor a méhükben hordott magzatok. Személyes gondjai vannak. Milyen furcsa. El?ször is maga az egyetlen. hogy f je a kárt. Talán annyira hitt a Montayne-ben. hogy mindent megtettünk. mert tudtam. Biztosan emlékszik. Az ausztrál kormány pedig már be is szüntette az árusítását. kormányosát vesztett hajó. az a hiba beismerésének is tekinthet?. és nem fogja tudni mozgatni a végtag ? is éppúgy vegetál.

A válaszom: igen. Már említettem magának a jogászaink figyelmeztetését a perelhet?ség kérdését. amit mondott. Úgyis lesznek perek. hogy ha visszamé em fog számítani a korábbi lemondásod és a féléves távolléted. hogy Andrew integet neki a fürd?szobából. 4 Sikerült négy jegyet szerezniük a United Airlines 747-es számú járatának turistaosztá . és közleményt kell nyi lvánosságra hozni a veszélyeir?l. Leszállás nélkül repülnek majd Chicagóig. Éspedig? A Montayne-t még ma vissza kell vonnia a Felding-Rothnak. Ezzel több millió dollárba kerül? pereket zúdíthatunk a nyakunkba.és tévéállomásai. hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá. és miközben minduntalan csö a telefon a váratlan elutazásukkal kapcsolatos helyfoglalások és egyéb el?készületek miatt. és bejött a szobába. Celia megint letakarta a telefonja beszél?részét. Seth. Ha hazaérkezik hozzánk. hogy ha most egyedül maradnánk. hajthatatlan aztán pedig: Hát persze hogy komolyan gondolja. míg a isztérium meghozza a döntését. Celia. Tudjuk. és hallgatják a beszélgetésünket. aminek a legnagyobb részét Cel ia nem hallotta. Most Seth kért egy perc türelmet. személyes hetjük meg a dolgot. t tönkremehet bele. De csak akkor megyek vissza. nyugodtabb körülmények között. Végül Seth újból jelentkezett: Elfogadjuk a feltételeit. Ezek jó évek voltak. hogy vajon helyesen tette-e. Olyan régen nem láttunk benneteket mondta Lisa . Ma. nem a jöv? héten és nem addig totojázva..Biztos kitalálta folytatta Seth . ami délután 16. Lisa és Bruce eredetileg még két napot Hawaiin szerettek volna tölteni. Celia hallotta a vonal túlsó végér?l a fojtott hangú szóváltást. Celia. hogy még ma közöljék az Egyesült Államok rádió. Azt akarom. Viszont nagyon hosszú ideig dolgoztam a vállala tnál. mint neki ránk. Nem akarok semmit megbeszélni. Andrew letette a fürd?szobai kagylót. ez teljesen lehetetlen. hogy már délel?tt be tudjon menni a Felding-Roth központjába. Ebben a pillanatban sokkos vagyok. Még most is azon töprengett. Celia elgondolkozott. ahol cs ozásuk lesz egy helyi id? szerint reggel kilenckor induló New York-i géphez. figyelmesen hallgattam. hogy ez meglegyen. Reménykedve várjuk az igenl? vála Celia észrevette.. ha. De nem akarjuk a helyzetünket tovább rontani. Neked is jócskán kijut majd a nel kapcsolatos felel?sségb?l. Azt akarom. hogy mások is itt vannak mellettem az igazg atótanács néhány tagja . Mindenképpen beszélek majd err?l mondta Celia . A szül?k lakosztályában siet?sen bekapták a reggelijüket. de egy kikötésse l. amihez ragaszkodik.50-kor indult Honoluluból. De jól vésd az eszedbe. de ha nem haragusztok. Másodszor is egy kis tür elmet kért Setht?l. Nincs alku. Ezt személyesen garantálom magának. Ne feledjük . és huszonnégy órán belül az em a tévét és hallgatom a rádiót. még e bben az órában. Parázs vita folyhato mib?l kihallatszott Seth hangja: Igen. mikorra tudná leghamarabb itt l enni? Az els? géppel indulok vissza válaszolta az asszony. és megkérdezte a férjét?l: Mi a véleményed? Neked kell dönteni válaszolta a férfi. Akkor.. És azt is tudom. Nem holnap. de úgy döntöt ek. ndrew elmagyarázta a gyerekeknek a tragikus helyzetet. A vita New Jerseyben még hosszú percekig tartott. Azonnal megtesszük. Tudom. most e gy ideig nem. Celia útközbe n akart valamicskét aludni. hogy mégis a szüleikkel repülnek vissza. akkor csak szomor kodnék meg sírnék a szerencsétlen beteg kisbabák miatt. Bármelyik pillanatban várh ató a visszavonási rendelet. és most szükségük van rám. Holnap már bent leszek. hogy a lehet? legtöbb id?t vel etek akarjuk tölteni.. hogy igent mondott . Elvette a kezét a beszél?r?l.

A gyógyszereket el?ször állatokon próbálják ki. és beolvastak egy sürg?s közleményt. hogy jelentést tegyenek a minisztériumnak. Azért kerül a testbe többnyire miután az o rvos felírja . Na de a gyógyszergyárak tesztelik a szereket. a kor egyeseknél felléphetnek olyan mellékhatások. hogy egy gyógyszer b ilyen gyógyszer idegen anyag az emberi testben. Általában ez meg is tö k. a többi ek helytelenül. gy valami más. ha akartok. hogy egy szernek. hogy még ma is vannak bizonyos határai a tesztelésnek. hogy a Jordan család este még igazi lustálkodós strandolást tervezett. És ha egy gyógyszergyárnak tudomására jutnak ilyen esetek. akkor természetesen vissza kell vonni a gyógyszert. El?ször is nem szabad elfelejteni kezdte a magyarázatot . Gyakran pattannak ki ez ügyben komoly tudományos viták. Ha ez a százalékarány elér egy bizonyos szintet és a mellékh os vagy végzetes. és a gye ekekhez fordult: Anyátok ítélte meg helyesen azokat a vitatott rendellenességeket. hogy érdemes-e vállalni egy bizonyos szer kockázatát annak érdekébe . de a hátsó részen lév? négy egymás melletti ülés legalább lehet?s egy kis családi beszélgetésre. Nem sokkal kés?bb a hírekben vezet? helyen szerepelt egy b?vebb riport a Mon tayne visszavonásáról. bár lehetnek ártalmatlan me atások is. A Montayne esetében viszont minden fordítva történt jegyezte meg Andrew. . Csak általában ? kérdezte Lisa összeráncolt homlokkal. Most már kérdezhettek. A gépezet beindult. miel?tt árulni kezdenék ?ket szólt be Lisa . amiknek a vizsgálata folyik . De gyakran azt nem akarják az emberek megérte ni. aztán arra gondolt. és a minisztériumnak is az lenne a feladata. hogy a rendellenességet a szer okozta-e.az ajánlatra. A rádió zenés programja félbeszakadt. Mindez több évet vesz igénybe. hogy arra az eredményre jussanak. Igen. Létezik az úgynevezett kockázat kontra jótékony hatás faktor is tette hozzá And rvosnak el kell döntenie. Néhány gyógyszer kockázatosabb. Ahhoz képest. amit jóváhagytak. Celia megrázta a fejét. mama. legalább néhány csecsem?t és édesanyát megkímél szörnyû sorsától. egészen másként alakult a napjuk. és a terhes anyákat. en rendben még mindig csak néhány száz vagy legfeljebb ezer emberen próbálták ki a szert. hogy a kikötése. amit ? is meg a beteg is szeretne. miel?tt válaszolt volna. hogy azonnal hagyják abba a szedését. ebben az országban törvény kötelezi ?ket arra. esetleg életm ent? gyógyszert?l. hogy korrigáljon valami zavart a szervezetben. Néha nehéz eldönteni magyarázta Celia . és tízezrek. de csak egészen jelentéktelen mértékben. hogy a Felding-Roth betartotta a Celiának adott szavát. Ez mind igaz ismerte el Celia. amik erülhettek ki a tesztelés során. Celia egyetért?en bólintott. mert az aszpirin bels? vérzést okozhat. Hogyan történhet meg. hogy egyik kísérleti alanynál sem jelentk mellékhatások vagy igen. Az emberkísérletek végeztével mikor már úgy látszik. És elképzelhet? vetette közbe Andrew . hogy felderítse ezeket a kockázato kat. Bruce volt a leggyorsabb. és folytatta: Aztán mikor a gyógyszer piacra kerül. De a jótékony hatása mellett lehet káros hatása is. a lakosság igen alacsony százalékánál. figyelmeztetik az orvosokat. A Mon evû szert azonnali hatállyal visszavonják a kereskedelmi forgalomból a lehetséges káros mell atásai miatt. Ám a legegyszerûbb aszpirinnak is megvan a maga kockázata mégp dig esetenként komoly. És azt sem szabad e lfelejteni. hogy mig nem használnak széles körben egy szert. esetleg milliók kezdik szedni. mely szerint azonnal vissza kell von ni a Montayne-t. hogy ne írjanak fel többet a szerb?l. Aztán ha az eredmények kielégít?ek. A gép zsúfolt volt. ilyen súlyos mellék atásai vannak? Celia összeszedte a gondolatait. miután Celia egyszer csak így szólt a többiekhez: Köszönöm a türelmet. és a repül?téren a Honolulu Star-Bulletin délutáni kiadása már cimolda ta az AP hírügynökség err?l szóló tudósítását. Ezt a káros hatást nevezik mellékhatásnak. addig nem lehet teljes bizonyosság ot szerezni a biztonságosságáról. Ugye jelenteni kell a mellékhatással kapcsolatos eseteket? kérdezte Bruce. mint a többi. akkor következnek az önkéntesen jelentkez? anyok. nem sokkal az után bebizonyosodott. hogy miben állnak és mennyire súlyosak. A legnagyobb baj az. hogy egy elsietett döntés megfoszthat embereket egy hasznos. Az. hogy taxiba ültek a Kahala Hilton el?tt és elindultak a honolului reptér felé.

kitartottál z álláspontod mellett. ki lehet tessékelni a rendel?b?l. különösen a mellékhatásokról és arról. megbízható szakember szólt közbe Celia. Morton Mintz ezzel szemben szorgalmas volt. minden káros utóhatás nélkül. Saját szememmel láttam. S?t mi több. ifjú hölgyem. Bizony! visszhangozta Bruce. mert tudtad. Akiknek ott tt volna lenniük a meghallgatáson. ami id?vel ese tleg pozitívummá változtathatná a Felding-Roth Montayne-nel kapcsolatos tapasztalatait. Ezt hogy érted? kérdezte Lisa. ha recept nélkül lépnek ki a r endel? ajtaján. Az ösztönök pedig akár be is csaphattak volna. Helen Taussig amerikai orvosn? vallomást tett a kongresszus el?tt. Tudnotok kell mondta Celia a gyerekeknek -. De nem csaptak be szögezte le Andrew . eszedbe ne jusson bármit bevenni. Mikor rád kerül a sor. Egyáltalán nem válaszolta Andrew. A Washington Post riportere. mami. Az apja megvonta a vállát. akik becsapva érzik magukat. Azzal az esettel kapcsolatbán mindent elolvastam. mar elmarad. az lelk iismeretes. Andrew kedvetlenül turkált a tányérjában. hogy az elveid miatt lemondj . de az orvosok gyakran nem veszik a fáradságo t vagy túl büszkék ahhoz . drágám. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. és a képvise l?k legnagyobb döbbenetére diafelvételeket mutatott be a deformált csecsem?kr?l. hogy akadnak betegek. 1961-ben és 1962-ben az amerikai sajtó ügyet sem vetett az európai Thalidomid-ka tasztrófára folytatta Andrew. mikor bent van náluk egy beteg Az az orvos. és megcsókolta. Még miben hibásak az orvosok? Sokan nem tudunk eleget a szerekr?l. hogyan nézi az ember a sajtót. hogy egyik szer hogyan hat a másikra. aki nem szégyell utánanézni valaminek egy beteg jelenlétében. míg rágódik rajta az ember. mert mint o snak az a véleményem. legtöbbször teljesen fölöslegesen. Ez alatt a rövid id? alatt ostoba és kockázatos do bármilyen gyógyszert szedni. hogy addig i s telik az id?. e babát akarsz. Ahogy hallgatta ?ket. Andrew a lány nézett. mégpedig részben azért udott. Lisa odahajolt az anyjához. papa. s?t meg is történt már egyszer csaknem ugyanígy. és tovább beszélgettek. Andrew elmosolyodott. és nem voltak tudományo eim. Egyszerûen csak azért elleneztem. ahogy most a Montay ne-nel lesz. Ma a vallomások napja van jegyezte meg Bruce. Az apátok egyike ezeknek a csodabogar knak. Celia hosszú órák óta most mosolyodott el el?ször. Én csak az ösztöneimre hallgattam. Kisvártatva valamennyien befejezték az evést. Általában az els? hónapokra jellemz?. mikor a nagykönyvben böngészett. Akadnak lusta újságírók is. Azért. hogy milyen szörnyû következményei lesznek? tudakolta L sa. Andrew válaszolt a fia kérdésére. És ha ép. . A terhesség alatti rosszullét jó példa erre. amennyit tudnu nk kellene. Én is büszke vagyok rád. azt legalább el lehet mondani err?l a légiabrakról. Õ ös szeillesztette a mozaikdarabkákat és mindenkit megel?zve megírta a Thalidomid-sztorit. Azt a szert Thali omidnak hívták. amit csak lehetett. hogy felüssék a megfelel? könyvet. Nehéz elhinni. és ez a fontos. Attól függ. és megjegyezte: Ha mást nem is. hogy a sajtó meg a tévé a mai napig nem értes Montayne-ügyr?l legalábbis a nagy társaságok. hogy a receptírással gyorsan és egyszerûen végezni lehe beteggel. Ebben a családban két történelemrajongó is van. Celiának hirtelen eszébe jutott valami. Felszolgálták az ételt. azok nem voltak ott. Mi. A másik ok pedig az. hogy apátok kezdett?l fogva el lenezte a Thalidomidot. Pers hetetlenség fejben tartani ennyi információt. hogy nem kell gyógyszert szedni minden átmeneti kellemetlenség miatt . annyit biztosan nem. Ez hihetetlen álmélkodott Lisa. hacsak nem lép fel valami egyéb rendellenesség.Még ez sem igaz egészen. És a családod mindezekért nagyon büszke rád. mi or Dr. úgy. Még akkor sem jelent meg az újságokban egyetlen sor sem. amire viszont kevés ember képes. és máris jöhet a következ?. El?ször is túl gyakran nyúlunk a recepttömbünkhöz. Pillanatok alatt szenzáció lett bel?le. orvosok is ludasak vagyunk gyógyszerügyben folytatta Andrew. ami bombaként robbant. és megvolt az erkölcsi bátorságod ahhoz. Megígérem mondta Lisa. mami mondta Bruce . Ez megtörténhet. és kés?bb sem olvasták el a jegyz? könyvet.

kérd?en Andrew-ra lantott. míg a többiek kint tettek-vettek. kedveseim.Persze én lépésel?nyben vagyok a többiekhez képest a gyógyszerek területén. Na. és hozzátette: P a gyógyszerészek sem tévedhetetlenek. hogy az éber gyógyszerész rájön . mert a kis büdös ijedtében itt hel ybe ki talál ugrani. És ezt vajon minden orvos elismeri? kérdezte élesen Bruce. Celia meg Andrew hármasban trécseltek a konyhában. Celia és Andrew sorra átölelték. az isten áldja meg magát. A doktor adott nekem belûle. a honolului járattal ellentétben. Celiának hirtelen szörnyû gondolata támadt. és nem tekinti ?ket kollégának. ami Seth Feingold levelét rejtette. Dr. Andrew elnevette magát. Alig merte fel tenni a kérdést: Winnie. Ilyen Montayne-félét? mutatott Winnie a reggeli Newark Star-Ledger példányára. mer volt hely az els? osztályon. hálásan ölelte magához Winnie-t.. tisztelgett neki és átadott egy lepecsételt borítékot. szedett valamit a terhessége alatt? A reggeli rosszullétek ellen? Celia egyre növekv? rettegéssel mondta: Igen. hanem húzzam le a klozeton. akkor ne vegyem be. Dr. Celia meglepetésére a Kennedy repül?tér el?tt ott állt a Felding-Roth vállalati limu zinja sof?rrel. Kollégái és beosztottai e sorok íróját is beleértve örömmel várják a találkozást ma pihente az utazást. hogy amint azt a ment?koc siban elnyöszörgik minél el?bb meggyógyuljanak. hogy elvigye ?ket Morristownba. El?fordul. A gyógyszerészek általában sokkal többet tudnak a szerekr?l. címoldalán a Montayne-jelentéssel. de most hajlandó lennék feleleve i a tudományomat. El is aludt. Az autót a sof?rrel az igazgatótanács bocsátja tisztelettel a rendelkezésére. Jordan! Celia megkönnyebbülten. Winnie. és mondta. Kicsit kés?bb.. míg Chicagóba nem értek.. ez már kicsit sok mára ennek a fáradt gyógyszeripari aktivistának közölte Cel tározottan. hogy rossz gyógyszert írnak fel az orvosok? kérdezte Lisa. az asszonyka figyelmeztette ?ket: Ne ropogtassanak olyan lelkesen. Megszenvedtem ezer a babáér. Ez az er yátokkal töltött éveknek. hogy ez maradjon kett?nk titka. Ez az alelnök járandósága. Megmondhatom. ahogy megérdemelnék. hogy ha kapok ebb?l a Montayn e-b?l. Gyakran válaszolta Andrew. áztat is mondta. am ott hevert a konyhapult tetején. hogy vegyem be közö innie. és fel sem ébredt. és a csomagok kipakolásával serénykedett. Jordan? Hát persze bólintott a férfi. kényelmesebben is. a szemében könnyekkel el?ször az újságra. alig bírt már mozogni a hatalmas hasától. Celia gyászosan bólintott. S?t néha maguk a betegek rontanak még tovább a dolgon úgy. hogy kétszeres vagy háromszoros adagot vesznek be azért. Elmosolyodott. és visszakérdez az orvosnál. Úgyhogy. Jordan azt mondta nek em. Be is vettem vóna. Az átszállás után az út New Yorkig eseménytelenül telt igaz. És az is el?fordul. akit Celia futólag ismert . Le is húztam. mer reggelenként kutyául vótam mindég. miel?tt maguk elmentek a nagy utazásra. Seth Jordanék a morristowni házban örömujjongások közepette ölelgették Winnie és Hank Marc Winnie a terhessége utolsó heteiben járt. mikor Winnie. aztán Andrew-ra nézett. Sajnos nem válaszolta Andrew. A kórházi gyakorlatom óta nem vezettem le szülést. jaj. A sof?r. Miután Li Bruce. szóval néhány szemet. Dr. A hallgatag Hank ragyogott. De.. Megpróbálok aludni egy kicsit. . m az orvosok. Nagyon sok orvos bánik lekezel?en a gyógyszerésze kel. De szóval. Kedves Celia! Isten hozta itthon! minden értelemben.

mikor még jóvá sem hagyták a szert. sajnálkozni jött vissza. maga mindig a helyes megoldást választotta. Jaj istenem! Micsoda bajt csináltam! Felnézett az asszonyra. Sam hangjából még mindig nem tûnt el a keser Máskor viszont én tévedtem mondta Celia. hogy segítsek. amilyen magatehetetlen szörnyszülött. egy. hogy maga szerint mire gondolok válaszolta Cel ia csendesen. tépel?döm. beleértve a még meg sem születet et. Ezúttal legalábbis nem. A folyosón futottak össze. Ha tényleg az igazságot akarja hallani. amiket szintén nem szabad elfelejteni. Bizsereg a szíve tája. azért jött vissza. Celi . bocsásson meg. milyen érzés a dics?séges visszatérés? A jóság és erényesség elnyerte méltó jut ok pedig meglakolnak bûneikért. Nem vágott közbe Celia határozottan. Azt hiszem. Más felel?s embereknek is ug anaz volt a meggy?z?désük. Viszont vannak más dolgok is. hogy. arról van szó. Sam csak úgy itta a szavait. hogy nem fogadtam meg a tanácsát. tört fényû szeme körül sötét karikák voltak. akinek fele l?s döntéseket kell hozni. És miközben én egyik hibát a másikra hal m. Sajnálom magukat. Na. Sam.. Vajon maga miért nem d?lt be? Eleinte én is hittem benne emlékeztette Celia.. hogy féltékeny vagyok magár a fejemet verem a falba. Végül Sam szólt el?ször. és jártak-keltek körülöttük a kollégák. Nehezen sikerült megszólalnia. Nem egy szál maga döntött. az unokám olyan lett. Téved.. S?t most is ez a véleményem. A háta meghajlott. nem beszélhetnénk valami nyugodt helyen? szakította félbe Celia. egyes-egyedül én vagyok az oka annak. amit gondol? Legjobb lenne. Azt kezdtem mondani. Csak azért jöttem vissza. Hogy én. barátságtalan bevezet? nyomán. Az a sok szerencsétlen csecsem?. hogy Juliet és ght babája.. Tényleg? Azt hittem.5 Sam Hawthorne olyan volt. egy csúfság. nem bizsereg semmi. miért nem mondja ki. Sam újból Celiára támadt.. és elfordult. miko r megpillantotta. A férfi most már csendesebben beszélt. Kivéve magát. ez a legmegfe lel?bb pillanat hozzá . És egy-egy hibás döntés puszta balszerencse folytán válik a többin abbá. Hogy mindnyájan tévedhetünk. Maga nem tévedett. és a szemével segélykér?én kapaszkodott Celia tekintetéb . Sápadt. mardos a bûntudat. Celia? Nem számít. mint magának. elgyötört arcán p ott a b?r. Zaklatottan folytatta: N em tudok aludni. Sam márpedig azt hiszem. mi? Celia megdöbbenése csak fokozódott a rekedt. Celia éppen egy me jött. Ugye igazságtalan és rohadt voltam magával. Sam két kézzel fogta a fejét. Sam szó nélkül megindult a szobája felé. Celiának elakadt a szava. és a hangja elvesztette az élét. Változatlanul durva. Sam válaszolta Celia . valóban gondoltam erre is. mint egy él?halott. és rettenete en sajnálom az unokáját. Ébren fekszem. sajnálattól és részvétt?l túlcsorduló lélekkel állt ott. Maga megbízott a Gironde-Chim e-ben meg a tudományos tanácsadókban. Celia szótlanul. Annyira lef t. és azt mérl is mondjon. mnek elcsuklott a hangja. Ez nem igaz.. Ez mindenkivel el?fordul.. ahol Seth Feingolddal és néhány igazgatókollégával tanácskozott. A vejem nem áll . Hát ez volt az egyik legsúlyosabb és legtragikusabb tévedésem rogyott le Sam az í tala mögötti karosszékbe. Mikor becsukódott mögöttük az ajtó. Hogy utól ag könnyû okosnak lenni. Na. hogy azt hittem. Pár lépésre volt t?lük az elnöki iroda. Egyedül én vagyok a felel?s. Tompa. Nagyon kérem. Pontosan tudom! Hogy bûnös felel?tlenség volt Montayne-t adni Julietnek. hogy az öltönye tragikomikusán lötyögött rajta.. Mert az a leg egyszerûbb dolog. igen. keserû h zélt. Az elmúlt hét hónap alatt tíz évet öregedett. gondolkozom. Samre ne m lehetett ráismerni. most meg miért hallgat. ha megmondaná.

Nekem itt nincs jöv?m. és t melegítem ezt a széket a részvényeseink kedvéért. ? a sof?r vezette vállalati autóval. Ezt örömmel hallom mondta Celia. Sam láthatóan meglep?dött. Akadt néhány olyan. Celia hirtelen elhatározástól vezérelve a folyosóra nyíló ajtóhoz ment. Celia általában egyszerre érkezet parkolóházba. Ám Sam mintha meg sem hallotta volna.szóba velem. Épp az imént beszélt róla Seth. úgy érezte. Sam elhallgatott. Szükség van magára. Sírt már. Néha váltottak egy-ké szót. tovább monologizált. Lilian annyira szeretne segíteni. Még nem tud róla? Már döntött az igazgatótanács. hogy a lista elkerülhetetlenül b?vülni fog. Rátolta a ret Aztán a titkársági ajtóhoz lépett. elkezdett zokogni. akik ugyanolyan károsod tek a világra. és néhány lényegtelen feljegyzésen kívül semmi érdemlegeset nem produkált et?i értekezletekt?l bár jó el?re tudott róluk Sam hangsúlyozottan távol maradt. kezdenek beke . és beleszólt: Mrs. Mir?l nem tudok? A férfi elfordította a fejét. ne zavarjanak bennünket Mr. Sam suttogta . amivel beállt a parkolóház átjárószintjére. kötelessége elfogadni a hely et. a visszaérkezése utáni második naptól fogva a leghalványabb kétség sem merül ekintetben. ha Celia kezdeményezte a beszélgetést. Ezt soha nem fogom elmondani magának. de nem tudja. Egyáltalán nem tudom. Kérem. De nekem szükségem van magára. határozottsággal. mint a vállalat vezet?jére A férfi megrázta a fejét. Ez után az els? találkozásuk után nem sokkal nyilvánvalóvá vált. Sam általában egész nap az irodájában maradt. A jogászaink szerint most semmi esetre sem tehetem meg . amiért nagyon hálás volt. és átölelte. A férfi egy pillanatra visszah?költ. A cég védelmében. Még mindig a maga vezette ezüstszürke Rolls -Bentley-jével. A függ?ben lév? kérdéseket is ?elé terjeszte t. Bármennyire is fájt Celiának. de csak akkor. A lányom látni sem akar. mozdulatlanul. és kutatóan. mióta ez az egész szörnyûség történt? kérdezte a férfit. És ezt maga is tudja. amir?l mag nem tud. Sam mindennap megjelent a vállalatnál. amely jogosnak tûnt. hogy csak kínozza magát. Maga fogja vezetni a céget. Meg kell ?rizni a látszatot tette hozzá keserûen. és megrázta a fejét. Le akartam mondani. h ogyan. aztán így szólt: És van még valami. Legtöbb idejét a jogászokkal folytatott tárgyalások kötötték le. mint azoknak a más országbeli édesanyáknak a csecsem?i. Senki nem kérdezte meg t?le. Az egyértelmû volt. igaz. és a különl ntek fel a Mennyei Jeruzsálembe . eng . Annak se mi értelme. Celia odalépett hozzá. Celia mindezeket a problémákat a rá jellemz? gyorsasággal. mint egy gyerek. A helyemen kell maradnom. házon belüli becslés szerint a Montayne-t?l károsodott egyesült államokbeli csecsem?k szá . Sam emelte fel a hangját Celia határozottan . Még nem. Ilyenkor ? meg Sam együtt sétáltak át az üvegezett folyosón a f?épületbe. Sam még mindig az íróasztalánál ült. a vezet?k tizedik emeleti szintjére. Jordan vagyok. A férfi kimondhatatlan gyötr?déssel a tekintetében nézett az asszonyra. Nem szabad újabb támadási felületet hagyni nekik. habozott. mint mikor átszakad egy gát. és a továbbiakban nem lehet számítani rá a vállala zetés napi gondjaiban. Hawthorne-nal. vállalatpolitikai döntéseket kívánó ügyek az ? asztalára kerültek. Ezért maradok még egy darabig elnök. össze kell szednie magát. és azt is bezárta. mert így m a jövet és hazafelé menet is tudott dolgozni olvasni. hogy Sam végleg megt jdani energikus lénye szilánkokra hullott. hogy Celia a cég felel?s vezet?je. Aztán hirtelen. Mert már gyülekeznek a hiéna ügyvédek a kártérítési pereikkel. A legfels?bb szintû. Felvette a telefont. Valami. és a fejét Celia vállára hajtotta. Egy bizalmas jelle gû. Nem. bizonytalanul fürkészte az asszony arcát. Már az Egyesü lamokban is született pár olyan csecsem? köztük koraszülöttek is . akik Montayne-t sze dtek a terhességük alatt. jegyzetelni. Mire lett volna jó? Néha segít. józansággal é lárd céltudatossággal oldotta meg. Így hát. lehajolt. A Montayne-nel kapcsolatos hírverés és a szer visszavonásának eredményeként befutotta a céghez az els? perindító keresetek. hogy pont osan mit is csinál.

Minél el?bb látni akarják a pénzüket. És még ha sikerül is megnyerni a pert. Mert könnyen el?fordulhat. hogy még több pén mit máshonnan kell el?teremtenie. hogy tényleg sikerül bírósági eljárás nélkül rendezni minden ügyet? kérdez Nagyobb rá az esélyünk. Erre az eredményre a francia. mennyit adtak el bel?le. és tö dek pénzbe került. hogy ezt ne higgyem el. ha igaza van. A mi feladatunk. Olyan emberek. az magyarázta Celiának olyan hangnemben. Igen. spanyol. nemcsak a klienseik. ezt meg is tudom érteni bólogatott Celia. Quen elképeszt? pontossággal meg tudta becsülni. Én azonban nem számítanék arra. akinek elkalandoztak a gondolatai Quentin fejtege tésének utolsó része alatt. Tu djuk. azok közül is orban olyanokra. A Fe ding-Roth jogászainak javaslatára léptek érintkezésbe Quentin irodájával. Sokan közülük úg vállalják a kártérítési ügyeket. T. öreguras külsejû. Ami a kiadásoldalt illeti Celiának pillanatok alatt ki kellett tanulnia ezt a számára teljesen ismeretlen területet . akkor a szül?k el? ször kétségbeesnek. a tárgyalótermi rövidítése vo vakmer?. a túlterhelt bíróságok vagy a védelem szándékos id?húzása m lhetnek. Az ügyvédek azt is tudják. A legtöbb ember a t kívánja. A hetven év körüli. Van még valami. Celia már a kezdet kezdetén maradéktalanul megbízott Childers Quentinben. ugyanakkor méltányos összegû. mert szimpatikusnak találta az id?s urat. Minden idejüket lekötik a tárgyalás el?készítése k lók. brit és más országok statisztikái alapján jutottak. mint maga vagy én. hogy a tárgyalás el?készítése. ezeknek a bizonytalantól való félelem volt az alapja. a fellebbezés b évekbe telhetnek. és olyan perlavinát indítana meg. ?k els?sorban nemtör?dömséggel vádolták a Felding-Rotht. mintha a l egkedvesebb unokahúgával csevegett volna . mint gondolná válaszolta Quentin. amiket Montayne-szed?.. mint a Montayne-t?l. mint négyszázra fog rúgni. hogy elég lesz az összes kártéríté iával az egyik jogász. Celia megtudta. ki kell fizetniük az irodájuk bérét. és mindezt összehasonlít ották az egyesült államokbeli adatokkal. Ebben a mostani katasztrófahelyzetben a hangsúly az ésszerû -n és a os összegû -n van. még állapotos kismamák nyújtot tak be. Elhiszem mondta Celia. De mindenekfölött azt akarják a szül?k. hogy ne vigye bíróságra az ügyet. hogy ezekben az államo ban mennyi ideig árusították a Montayne-t. A méltányosság azért nagyon fontos. gyermek szervezete maradandó károsodást szenved. amely gyógyszeripari ügyekre specializálódott. hogy hide ok. de a maguk érdekeit is nézik. Ezenkívül a vállalat ugyanerre a célra tartalékolt még h ollárt. Mióta visszajöttem a vállalathoz. Ez felemészti az erejüket és szüntelenül emlékezteti ?ket a bánatukra. T. gyors kel mentsük a menthet?t. és csak pénzügyi szempontból foglalkozom a Montayne-üggyel. hogy ésszerû.. lelkem. hamis vádaskodásnak tûnt. a gyerekeik esedékes díját. bel dnak a sok hercehurcába. és lehet. ami szinte teljesen lekötötte a vállalat jogászainak idejét. hogy Quentint a kollégák maguk között Mr. az el?z? havi American Express hitelkártyaszámlát. a házrészletüket. mert szörnyû következményei lennének.valamivel több. A T. bárcsak megegyezett volna az ellenféllel és folytatta volna a mindennapi életét mennyire lehetséges. Quentin megvo vállát. hogy a felperes veszthet még akkor is. Kis részük komolytalan. hogy a bíróság ország-világ s e hallatára igazságot szolgáltasson nekik. Meg akarják büntetni a bánatuk okozóját. Azzal is tisztában vagyun k. z ügyvédeknek pénzre van szükségük. Lehet. ahol az alperes védelmét kellett ellátni bizonyos kártérítési perekben. Voltak olyan keresetek is. Ez már c sak azért sem esett nehezére. Figyelembe vették. ausztrál. ügyvédek azonban gyakorlatiasak vagyunk. Fifikusként emlege tik. Az ügyvédek. arisztokratikus modorú Quentin eg ngtoni ügyvédi irodát vezetett. mire az eset bíróság elé kerül. ám formálisan mi ikkel foglalkozni kellett. akik személyes sérelmekkel foglalkoznak márpedig nek lyenekkel lesz dolgunk . hogy k lik bel?le az összes költségünk tette hozzá. És azt is meg kell hogy . név szerint Childers Quentin. amibe a vállalat tönkremenne. Mi. Ez a százötvenötmillió soknak hangzik. a Felding-Rothnak százharmincötmillió dollárig ter ? termékfelel?sség-biztosítása volt. és tovább magyarázott. hogy miután az ügyfeleik els? dühe kifújt. hogy megkapják az elperelt összeg harmadát vagy még többet. és kiábrándulnak. Ahhoz már eléggé jól ismerem magát. amivel a bámulatos tárgyalási képességére utaltak. hófehér hajú. T. fordulnak segítségért. mekkora összeget kell felajánlani a peres félne k annak fejében. len Montayne-ügy is polgári törvényszék elé kerülne és milliós perköltséget sóznának a nyakun denst teremtene. és ennek r k alá mindent. néha az az érzésem. aztán pedig bosszúért kiáltanak. mint egy nagy tétekben játszó pókeres jegyezte meg a vállalat egyik jogásza.

Celia úgy kísérelte meg Samet újból bevonni a vállalat életébe. Így hát a Montayne-trauma ellenére a vállalati hangulat egyre optimistábbá vált. még akkor sem. Most viszont Lor d túlságosan értékessé vált ahhoz. hogy megtu amit akar. bes n Martin Peat-Smithszel és felmérje a helyzetet. hogy Harlow fontos tényez?vé lépjen e ? a Felding-Roth jöv?je szempontjából. Lényegesen többet értékes mennyire számítottunk. Következésképp Lordnak ismét megszilárdultak a pozíciói a Felding-Rothnál. A lehet? legjobbkor alakult így jegyezte meg Celia. De azon még Sam közönye sem tudott változtatni. Ezenkívül a dollár kedvez? árfolyama miatt a külföldi értékesítéseink n nagy profitot hoztak. Kiderült róla. mikor a valaha úgy lenézett recept nélküli szerek segítenek megtartani a Felding-Roth fizet?képességét a nehéz helyzetben.mondjam magának. Yvonne megtartotta ugyan a kis bérlakását. hogy Nagy-Britanniába repüljön. láthatóan nem került nagy meger?ltetésébe. és a jótékony gyógyszerek ká ellékhatásainak kiküszöbölésére irányultak. engem sem hagy hidegen ez a szörnyû tragédia. Reggelenként beágyazott és mindig ügyelt a . 6 Eközben Harlow-ban Yvonne Evans és Martin PeatSmith egyre több id?t töltöttek együtt . Van még valami. ami optimizmusra adhat okot folytatta Seth. mely sokat ígér?ek voltak. és élvezi a f?zést. Rendes körülmények között persze a részvényeseink pénzét gyarapítaná zösszeg. Igen. és végül további ötvenmilliót irá a lehetséges kártérítésekre. ideiglenes nevén a Hexin-W elkészülte egy-két évvel kés?bbre vár ható. hogy a brit Peptid-7 el?bb lesz készen. Vincent Lo rd kreációja. és talán sikerül kihúzni a mély depressziójá lett. lelkem. és kielégítette a férfi na meg a saját szexuális szüks Yvonne átrendezte a konyhát. de maradok mondta Celiának. akkor azoknak a jelentéseknek az alapján kaphatunk na yobb összegû bankkölcsönöket. Kaptam egy feladatot. Esténként és hétvég ldogan átvette Martin háztartását. Celia már ontolgatta tekintettel Lord zajos elkötelezettségére a Montayne iránt és egyéb indokok miatt is . Mivel a brit intézet Sam ötlete volt és alaposan megharcolt érte. nagy tudományos áttörést sejtettek. hogy a vállalat megengedhesse magának az elvesztését. a Peptid-7 kifejlesztése az utolsó fázisba lépett ami a szakzsargonban a nyit jelentett. Olyanokat. hogy körülbelül két év múlva terjesztik a megfelel? hivatalok elé engedélyezé t. Két szerencsés véletlen történt velünk év eleje óta magyarázta Feingold. a Felding-Roth amerikai laborjaiban nagy er?ket összpontosítottak a fejlesztés végs? fázisár a. Mikor Celia Seth Feingold elé tárta ezeket a számokat. És volt még valami. Ha esetleg szükségessé válna. Az egy ndkívül jó eredményeink vannak a recept nélküli szerek részlegénél. Celia találkozott még néhányszor az id?s jogásszal. De azt hiszem. Nem volt hajlandó arra sem. Sam közömbösen reagált. Vincent Lord kutatásai. És becslések szerint hozzávet?leg nyolcmillió dollár kellett mé visszavonásához és a raktárkészletek megsemmisítéséhez. mint Celia gondolta. A hírek szerint egy izga lmas új gyógyszer. és vérzik a szívem azokért a szerenc sétlen gyerekekért. hogy nem ez az els? eset. Ám ebben a mostani helyzetben ezeket a talált pénzeket hozzá kell tennünk az ötven tartalékhoz. err?l maga is tud. de nem látszott olyan kétségbeesettnek. ha e z nem látszik rajtam. ínycsiklandó finomságokat tá rendre. és ezt a feladatot legjobb tudásom szerint el fogom végezni. hogy nagyszerû szakácsn?. Köszönöm. a férfi örülni fog a jóslata igazolódásának. amelyek hosszú évek óta folytak. Biztató hírek érkez ek Nagy-Britanniából. hogy megtárgyalta vele a l ssebb angliai híreket. Az már most nyilvánvaló volt. Olvastam a jelentéseket. Eszébe jutott. Celia ?szinte örömmel nyugtázta a harlow-i fejleményeket. de már csak ritkán volt ott. hogy az els? adandó alkalommal másvalakit helyez Lord posztjára. a számvev? komoran bólintot t. ami után Lord mindig is sóvárgott. Celia úgy gondol ta. de ugyanakkor apa és nagyapa vagyok. Biztos van más módja is annak. végre kezdtek eredményeket hozni. ami a keze munkája nyomán csak úgy csillogott-villogo tt.

és csak hivatalos ügyekben érintkeztek egymással. Miért nem írod meg neki. A pletykaszenvedélye ellenére Yvonne nem volt buta. szeretkezés után. Érdekelte Martin Locke iránti rajongás is. De ha Charles egy kicsit türelmes. Mikor Yvonne-t hallgatta. A bulvársaj érzékletesen ecsetelt románcok lenyûgözték. És különben is. M arie-Astridról. ? már elfogadható mondta kegyesen. a popzenészekr?l. s?t még néhány politikai botrányról is. Yvonne elengedte a füle mellett a közbevetést. kissé költ?ien kije lentette: Egy hamvas angol rózsára van szüksége. Õ meg Martin külön indultak és külön érkeztek az . biztos hálás lenne érte ugratta Martin. de a megjegy zéseikb?l világos volt. Ebb?l soha nem lesz házasság jelentette ki Martinnak. ki egészítend? Martin kiadós esti kutyás sétáit. mikor kedvük és szükségü ami egészséges hatást gyakorolt nemcsak órájuk. egyik szombaton. A gént beültettük egy baktériumba és nagy menny agot termeltettünk. és az egyik hátsó aljára macskakijárót fabrikált. hogy megtalálja az igazit. csapongó csacsogását. hogy egész nap értelmiségiek között van. hogy egyikük sem gondolja holtomiglan-holtodiglan. Aztán pedig. míg meg nem értette. ? viszont otthon maradt. így a cicák akkor jöhettek-mehettek. Marie-Ast katolikus. ahogy az er?s koncentrálástól összeráncolt homlokkal -ot olvasott egy fotelban. Sok minden egyéb is érdekelte. Kis papírlapokon rendszeresen hagyott instrukciókat a bejárón?nek. Viszont mindketten szenvedélyesen lelkesedtek a harlow-i kutatásért. Imádta Yvonne vidám. Megjegyezte. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin csodálkozva. a kiárusításra készül? lon a Marks and Spencernél tett legutóbbi bevásárlásáról. Különös módon Martin nemcsak hogy nem tiltakozott a pletykaáradat ellen. hogy a magánélet sak rá tartozik. a híres emberek különcségeir?l. A sereglet el?ször is m gszaporodott a lány sziámi macskájával. de gyakra n üdít?nek találta. Yvonne úgy szívta fel ezeket a híreket h és szelektív olvasás útján. Ezzel nem vagy egyedül válaszolta Martin. a tökéletest. hogy a viszonyukról pletykálnak az emberek Harlow k is hely. az intézeti pletykákró l magát.hogy az ágynemû makulátlanul tiszta legyen. . ki válik . és egyértelmû változatosságnak a munkájához képest. és a férfi többször is rajtakapta. bi ztos vagyok benne.. amit Mar ddig magyarázott neki türelmesen. Yvonne bizonyos fokig az állatállomány életét is átszervezte. Egy másik jelöltr?l.. Egy éjszaka. hogy a legvizslatóbb tekint et sem tudott benne hibát találni. Ezt a témát ne megunni. akik csak omoly tudományos ügyekr?l társalognak. mint valami szivacs. Martin ett?l egyre gyakrabban lett halálosan fáradt . mikor Martin bement az intézetbe. ugyanakkor kissé aggasztották is. vásárolt szerszámokat. Lady Amanda Knatchbullról már jobb véleménnyel volt Yvonne. Alkalmanként pedig eg nének fogta fel Yvonne csicsergését. Mindent?l függetlenül Martinnak az volt a véleménye. Igen. Martin ragyogott a boldogságtól. Hát ezt nem könnyû megérteni! ismerte be Yvonne. A lány könnyû témákról fecsegett új film k magánéletér?l. így például az agyi öregedés folyamatának elmélete. Tudom. Yvonne egyik kedvenc témája már-már szenvedélye a walesi herceg volt. aminek eredményeként a lakásban hamarosan olyan tökéletes rend és tisztaság uralkodott. rájött. Locke kemény dió. Mikor jobban belegondolt. kora reggelenként kivitte megfuttatni a kutyákat. Már csak ezért sem. de a ház tisztaságára is. fogta magát. hogy meddig fog a viszonyuk tartani. Martin ri tka jelentései egyikében így számolt be a New Jersey-i központnak a fejleményekr?l: A Peptid-7 szerkezetét már ismerjük. Ebben az id?ben gyakran esett szó egy bizonyos luxemburgi hercegn?r?l. Nem gondolkozott azon. és ezt Martin is elismerte . a papok szexuális kilengéseir?l a szemfüles brit sajtó jelent i alapján. és elgondolkodva. végre kikapcsolhatott és nem kellett tovább terhelnie az a múgy is túlterhelt agyát. Martin tréfálkozva megkérdezte: Most a walesi herceget képzelted a helyembe? Hogy találtad ki? kérdezte a lány incselkedve. Yvonne ezt a pletykát például nem volt hajlandó komolyan venni. Mikor Yvonne ott aludt. a tévémûsorról. De az intézetben mindketten rendkívül diszkrétek voltak. A férfi biztos volt abban. ki terhes. hogy a folyamat hasonló az emberi inzulin termel?déséhe ".

egyszerûen megáll ejl?désben. Vasárnap hajnalban. Ahogy Martin letette a kagylót. Els rban azt domborították ki. hogy eljön az id?. A cikkeket olvasva Martint elöntötte a pulykaméreg. mikor a kutatóknak soha nem lesz többé szükségük állatokr ezte Yvonne. hogy az intézetben folyó kutatásokról terjed? pletykák el a sajtót. És a balvégzet hamarabb csapott le. barbárokna tulálták az intézet munkatársait. akiket felkért azokra a konzultációkra. ami nem lehet meg állatkísérletek nélkül. azt mondta Yvonnenak: Minden országnak megvannak a maga kísérletellenes bolondjai. összeszedte a level ket és visszagyömöszölte ?ket az aktatáskába. Tudományos körökben már úgyis elterjedt. De legjobb lenne. Nem. Az épület el?tt két villogó lámpás rend?ra t. Bentley hangja feszült volt. nem firtatta tovább az indiszkréció rrását. Elképzelhet? éppen. Az intézetb?l beszélek mondta az ügyvezet? igazgató. miután otthon végigolvasta a gyalázkodó posta legfrissebb termését. Mi történt? Sajnos rossz hírek. És különben is. Máris akadnak olyan területek. Yvonne közben felébredt. mert nyilvánvaló volt. egy tûzoltóautó meg éppen távozott. Martin egy este. és sebesen öltözni kezdett. Ide tudna gyorsan jönni? Már öltözöm is. Ezek a széls?ségese eztek mindenféle állatkísérletet. a Peptid-7 piacra dobásakor meglesz a jótékony hatása. hogy még bármifé sajtójelentés korai volna. Yvonne mélyen aludt a franciaágy másik felén. Martin kocsijával hajtottak az intézethez. Az intézet bejárati ajtói tárva-nyitva. ahol a korábbi állatkísérletek lyett ma szövetkultúrákat. Az intézetben ellenben olyan eufórikus hangulat uralkodott az el?z? vaktában k eresgél? és eredménytelen id?szak kudarchangulata után. ? is kiugrott az ágyból és magára kapta a ruháit. Irományaikban szadistáknak . mint gondolták volna. ki lehetett a gyenge láncsz m . a riporterek felkutatták a beszédesebb forrásokat. A próféta szólt Martinból. hogy min dolgozik feltehet?en a tudós révén. és az újságokba egjelentek az els? tudósítások. röpiratai és petíciói. Kezébe vett egy újabb levelet. Mikor Martin felvette a kagylót. Valamikor talán igen. állatkínzóknak . röviddel egy óra után megcsörrent a telefon Martin ágya mellett. akkor szokott általában valami szerencsétlenség bekövetkezni. hogy az egyik tudományos munkatársnak járt el a szája. Talán elkerülhetetlen volt. aztán undorral félretette. és hiszek az erre irányuló törvényekben. akkor annak kés?bb.. hogy Martin meg is jegyezte Rao Sastrinak: Komolyan aggódom. Bár Martin nem volt hajlandó interjút adni. ha a saját szemével látna mindent. Nigel Bent ley jelentkezett. hogy készül?ben van egy csodaszer. A P ?l egészségesebbek és okosabbak lettek. Mert mikor ilyen jól mennek a dolgok. Azért lett kellemetlen következménye a sajtónyilvánosságnak: a harlow-i intézetbe özö kezdtek az állatvéd? ligák aktivistáinak levelei. elég volt ezekb?l a firkálmányokból jelentette ki Yvonne. ha maga is jönne. De nem tudta felvidítani Martint. És ha a közérdekl?dést most egy kicsit f . A levéláradat továbbra is nyomasztotta. e. Ezek az embere k nemcsak azt akarják. ?k akarják. Bár Martinnak változatlanul más volt a véleménye. . A rend?rség kéretett ide. vagyis szûnjön meg. Beszámoltak arról is. hogy a mi tudományágunk. hogy jelenleg az állatkís tartanak a harlow-i intézetben. de Nagy-Britannia a legrosszabb. azzal az indoklással. Martin utasítására Nigel Bentley megpróbálta kinyomozni. és egyben súlycsökkent? hatása is van . Egészében véve a cikkek nem tartalmaztak valótlanságokat. amelyek birtokában hamarosan kérvényezhet? lesz az edély a humán kísérletekre. Ügyesen titkolta a . De hogy egyálta szükségünk állatokra. Lehet. ami késlelteti az öregedés fol atát. kvantumfarmakológiát és számítógépeket használunk. hogy az állatok a lehet? legkevesebbet szenvedjenek ennek én va gyok az egyik legelkötelezettebb szószólója. Bentley odabent volt egy egyenruhás rend?rfelügyel? társaságában. de nem járt sikerrel. de nem a közeljöv? Na. Tulajdonképpen nem is jött olyan rosszul ez a kis publicitás jegyezte meg az ügy vezet? igazgató. Martin megrázta a fejét.Közben folytatódtak a Peptid-7 biztonsági és hatékonysági tesztjei az állatkísérletek Hatalmas mennyiségû adat gyûlt már össze. gondolj a mi állatainkra.

Martinból kirobbant a düh: Van fogalma arról.farmernadrágot. Legyûrték az éjjeli?rünket. Martin szó nélkül bólintott. megve rajtuk végig. hogy valaki meglátta a felcsapó lángokat egy szomszédos épületb?l. Úgy történt a is. és most ott remegtek egymás hegyen-hátán. azok meg persze e lszeleltek. g?gös vonásai fens?bbséget tü a haja rövidre volt nyírva. Martin legszívesebben agyba-f?be v erte volna az el?tte álló két alakot. bizonytalan hangon. akiket letartóztattunk. Kihívóan mosolygott Martinékra. Peat-Smith nem embertelen! Nem kegyetlen! visította Yvonne kivörösödött arcca . Te jóisten! suttogta a lány. Szép kis pár. Mi egyszerre értünk i a tûzoltókkal. miért? Ezt a kérdést talán annak a párnak kellene feltenni. Dr. Martin utánuk eredt. Állatszeret?k? ráncolta össze a homlokát Martin. Azt is tudták. Büszkék is lehetünk közölte a férfi cérnavékony. Az aktatartó szekrények fiókjait kirángatták az iratok egy részét szétszórták a padlón. Betörtek válaszolta Bentley . A középkorú rend?r rezignált. Aztán a hangokt megriadva kiiramodtak a legközelebbi nyitott ajtón. Nem élnek meg odakint. Ezt a két illet?t az én irodámban tartják fogva közölte Bentley. Ég? cigaretta fityegett a szája sarkában. mint maga. Gondosan megtervezték az egész akciót mondta a rend?rfelügyel?.meglepetését. Már felvilágosítottuk ?ket ar gy amit mondanak. Bentley. És az intézetben szabadon f tkosó állatokat el kell pusztítanunk. dokto r úr javasolta a felügyel?. gunyoros tónusából arra lehetett következtetn már sok emberi bolondságot látott életében. kihurc olták ?ket a szabadba és leöntötték benzinnel. és bezárták egy szekrénybe. akkor tudatlan bolondok. vékony termetû férfit rendes körülmények között az ember nyámnyila fi olta volna. Szörnyû halált fognak halni. vagy nyitott ajtóval. rabs an születtek. a laborok és álla ttermek felé. de úgy látszik. b? ingblúzt és combközépig ér? lakkcsizmát viselt. Mindig így csin De Martin már alig hallotta. Az állat kák a hall egyik sarkába iszkoltak. és elengedték az összes kisérleti állatot. A harmincöt év körüli n? sovány volt és magas. hogy egy csomó irat nincs meg het?en a tûz martalékává váltak odakint. A hasonló korú. de fékezte magát. Meg is gyújtották az irathalmot. Nagyon büszkék dics? tettükre. Az állatok. Szörnyû felfordulás fogadta. Aztán összeszedtek minden iratot meg feljegyzést. Fontos szakanyagok tûntek el. amiket elengedtek. hogy megmentettünk néhány testvérlényt az élve karmai közül az olyan zsarnokoktól. Már így is látszott. Láthatóan nem fogta fel tragikusan a helyzetét. . Az állatketrecek vagy hiányoztak. egy férfit meg egy n?t. a felügyel? meg Yvonne Martin után jöttek. Sikerült elfognunk két gyanúsítottat. A világ egyik legkedvesebb embere! Imádja az állatokat! Biztos az otthoni ölebeit mondta a férfi megvet?en. Martin egészen magánkívül volt. üresen tátongtak. kinyitották a ketreceiket. A férfi beismert hogy már ült börtönben valami hasonló vétségért. amit csak találtak. felhasználható ellenük. Mit csináltak? Mi történt? kérdezte Martin türelmetlenül. Megköszörült zzátette: Nemes cselekedetet hajtottunk végre. doktor úr folytatta a felügyel?. Ha ezt hiszik. Néhány zaladgál az épületben. Már vol velük dolgunk. hogy mit mûveltek? ordította. Az elmondásuk hatan voltak. de a legtöbbet kivitték. mint ha el kellene szenvedniük a maga embertelen keg yetlenségét. aki a saját önz? céljai érdekében kihasználj tokat. Ez még mindig jobb annál. Állatment? Hadseregnek nevezik magukat a tettesek szólt közbe a rend?r. mit mondanak. Mikor a felügyel? és kísérete belépett. Megtámadtak minket az állatszeret?k jelentette ki. Hog ennyi fáradságos munka eredményét tették tönkre? Csak azt tudjuk válaszolta a n? . Szûk. mire a felügyel? az ügyvezet? igazgató irodájához vezett abent egy fiatal rend?r ?rizte a férfit meg a n?t. ez sem érdekli ?ket. Kopaszodott. mondhatom jegyezte meg a felügyel?. és csak azt tudta hajtogatni: Miért? Jaj. hogyan kikapcsolni a riasztóberendezést. Sasorra. amit Yvonne látványa válthatott ki benne. kissé hajlott volt a háta és drótkeretes szemüveget viselt. Megpillantott négy patkányt.

Általában a takarító vagy gondnoki állomány tagjai közül beszéltek rá ra. amikre szükségük volt. Nincs értelme ezekkel az emberekkel tovább beszélni. ami a z életüket megkönnyítette. Csatlakoznak az állatment? adseregbeli barátaikhoz. uram. hogy volt egy cinkosuk házon belül. egyikünk sem tudhatta nyugtatta meg Martin. Az épület el?tt halomba dobált és meggyújtott dokumentumokból néhányat meg lehetett m eni. bezárni vagy kínozni csak azért. hogy s reket fosztottak meg csupa tisztességes. ha bölcsen elmondanák nekünk a társaik nevét? Baszd meg az anyádat. Hitünk szerint az állatoknak éppen olyan jogai vannak. mi lenne. elviselhet?vé tette volna. Miért kellene letartóztatnunk? Én tam. tu ttam volna el?re. Menjünk innen. Bentley ezenkívül szigorú és költséges biztonsági intézkedéseket vezetett be. Megpróbálom kideríteni. Nagyon sajnálom. hogy az állatszeret?k rajtaütése két évvel vetette vissza a munkájukat. amint Yvonne a körmeivel végigszántotta a n? arcát. Martin végül ra jutott. Tartóztassuk le ezt a hölgyet? kérdezte a felügyel? csodálkozva. A rend?rség szerint a többi rajtaütésüke is így szervezték meg. ?k persze márt tartják magukat. Feltételezésem szerint az ?rizetes arcán lév? csíkok azoktól az állat zármaznak. A n? a két rend?rhöz fordult. Lehet. Ugyan már. hogy nk kik voltak a júdások. Akkor jó munkát végzett az Állatment? Hadsereg! szakította félbe a n? dühösen Mar gyûlölett?l fröcsög? hangon mondta: Nagy örömmel és megelégedéssel hallom. amelyeknek a ketrecét kinyitogatta.Elítéljük az otthoni állattartást jelentette ki a n?. 7 A kárfelmérés lehangoló munkája napokig eltartott a harlow-i intézetben. Egy p llanatig mindenki megkövültén figyelte a jelenetet. hogy ez az es? után köpönyeg tipikus esete tárta szét a karját . hogy mi is sorra kerülünk tette hozzá rosszkedvûen. És így maguk erre az id?re ezreket. . Továb bá az állatokat nem szabad semmi módon korlátozni. már ha folytatni fogja! Maga mániákus ?rült! sikoltotta Yvonne. Martin a n?höz fordult: Maguk meg az ?rült társaik egy olyan tudományos munka eredményeit pusztították el. Egészen biztos nyugtatta meg a lányt az id?s férfi. Börtönbe kerülnek mondta a pár felé intve. rohadt zsernyák így a n?. Remélem is sóhajtotta Yvonne. és hogy mi hol van. hallották. A maguk esetében ez igaz is vetette közbe a felügyel?.. És maga? Én sem. hogy sikerrel járok. És remélem. hogy mit keresnek. hogy az emberi faj semmivel sem különb a többi fajnál t e hozzá a férfi. Sokat olvastam róluk. hogy megtámadta volna magát. Több száz hívük van országszerte. és még visszajöhetnek. s?t lehet. Kés?bb Nigel Bentley a következ?t jelentette Martinnak: Ezek az ?rültek láthatóan pontosan tudták. de nem sokat. hogy tökéletesen meg van gy?z?dve a tette morális igazáról. Ezenkívül azt is valljuk. amint a felügyel? azt mondja a párocskának: Na. hogy az er?feszí lt hiábavaló. hogy az e berek boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek. Mert nem más. melynek pótlásához évekre lesz szükség. Ahogy kifelé indultak. A fiatal rend?r felé fordult. aki még mindig magánkívül remegett Martin karjában. Martin szorosan magához ölelte Yvonne-t. akik már odabent hûsölnek hasonló bûncselekményekért. de ezek t alakok nem adják fel egykönnyen. mint az embereknek. aztán felsóhajtott: Holn p megkezdjük a takarítást és a károk felmérését. és kinyújtott kezekkel el?reugrott. Ami azt jelenti. hogy maga meg ennek a tudományos kutatásnak illetve énszerintem b atrocitásnak a gyakorlása közben fog megdögleni. Yvonne-ra pillan ott. Most az Állatment? Hadsereg n?i közkatonáján volt a sikítás sora: Megtámadott! A testi épségemre tört! Két hosszú. Kimért és magabiztos hangja arról tanúskod tt. hogy megadja azokat az információkat. ártatlan embert egy olyan gyógyszert?l. mint úr-szo csolat. Bentley Martin és Yvonne után eredt.. minden cifrázás nélkül. vörös csík éktelenkedett az arcá zett. bár ?szintén szólva nem hiszem. Tartóztassák le ezt a büdös kurvát! Eljárást kell indít e. Végül Martin meg a felügyel? lefogták a lányt.

Yvonne habozott. Celia Jordant kérte a telefonhoz. hogy minden bizodalmunk a Peptid-7-ben van mondta Celia. Sajnos emlékszem. hogy honnan tud ilyen dolgokat. Martinnak szörnyû kínszenvedést okozott az egész folyamat. aminek eredményeként Martin mély álo t.és pénzpocsékolás. ami szöges ellent t a közelmúlt diadaljelentéseivel. a lány így válasz olt: Egyszer egy massz?rn? volt a szobatársam. most elnézést kért t?le. hogy dúsgazdag.. észérveke akoztassanak fel. hanem elintézett és elvégzett mindent. egy pil anatra abbahagyta. Kérlek. Valamennyien meg fogunk tenni minden t?lünk telhet?t. hogy kett?nk közöt arad. és akkor el? fogsz állni valami nagyon fontos szerrel. sokkal gyorsabban nem fog menni.. hogy a másik fele is meg uljon. ami illik ezekre a z állatszeret?kre . mert a jóslatod els? fele már megvalósult. Tudnod kell. Olvastál t?le mostanában valamit? Igen. Azonnal megrendelték az újabb állatokat. és bámulatos érzék tudta. nem mindig sikeresen. megvigasztalta. hogy újból ott tartsunk. ha mégoly megalapozatlan en szellemének megnyilvánulása és az isteni autoritás jelenlétének bizonyítéka. tán nem is bírja ki. Mikor Martin másnap megkérdezte. Meg tudnád találni? A Locke-kötet ott volt a polcon. elpirult. hogy melyik részre gondolsz. hogy Isten hívó szavának eng dnek. hogy néhány hónappal lerövidítsük az id?t. aki a pusztítás éjszakáját követ? napon megtelefonálta New Jerseybe a sötét híreket. de aztán folytatta: Tudatukat erre készítik fel. Ez szörnyû id?. de Yvonne-nak nem volt szüksége rá. Elkezdte idéz ni az idevágó passzust: Mivel közvetlen kinyilatkoztatás révén a férfiak sokkal könnyebben alakítják ki vé zabályozzák viselkedésüket. Egyszer. hogy becslése szerint mennyi vel vetette vissza a váratlan támadás a Peptid-7-programot. Em lékszel még arra a beszélgetésre ott a házadban? Mikor azt mondtad. A lány teljesen levette a válláról a háztartás go . Ez Locke-kal is így volt. Ha kellett. Ám ez a beszélgetés arra ösztönözte a férfit. ha tudod. De csak azért emlékeztetlek erre az egészre. hogy már az els? jelentkezése ilyen rossz hírrel traktálja. hogy némelyiküknek meggy?z?dése: különös kegy folytán az ég veze ?ket véleményalkotásukban és cselekedeteikben. Celia döbbenten hallgatta a harlow-i pusztításról szóló beszámolót. aztán kuncogni kezdett és zavartan azt motyogta: Na. Ma sokkal többet tudunk. ahol tegnap ismételte el Martin. olybá veszik. nem kérdezett semmit. ha tanulni lehet. Martin tátott szájjal bámulta az emlékezetb?l idéz? lányt. Nem volt tudóshoz ill? kijelentés. amit?l a Felding-Roth dúsg azdag lesz. nem csoda. a tudósok és laboránsok nnal megkezdték a kezdeti kísérletek fáradságos ismétlését. és ezután lassú svéd masszázst adott neki. és ha Yvonne nem tartotta volna benne a lelket. aztán folytatta: Találtam valamit. hogy küdjön hasra. Észrevettem nálad valamit mondta a férfi. Ennek eredményeként három héten b g?zzel folyt az újbóli adatfelvétel. így mondtad. Nem. akkor folytasd! . Kétségbeesetten nagy szükségünk van arra. ennyi elég is. de nincs más választásunk. úgyhogy bármely véleményük. A vonal harlow-i végén Martin elfintorította az arcát. hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell Martint vidám csacsogással felv idítani. úgyhogy Martin az erejét és a igyelmét kizárólag az intézetnek szentelhette. és ha késztet agukban bármely különös cselekedet végrehajtására. és lehet. hogy csak id?re van szük séged. és amint megérkeztek. A lelkesedésr?l ír. Soha nem hagysz ki egyetlen alkalmat sem.Martin volt az. egy különlegesen kimerít? nap estéjén Yvonne arra utasította a férfit. nem elég sürgette Martin. hogy le tudunk rövidít izonyos eljárásokat. Így kapásból nem tudom. hogy csúcssebességre kapcsolja magát és sait. Yvonne elhallgatott. Két év kell ahhoz. T?le tanultam. Rö ide vagy oda. azt hiszem. Néhány nappal azel?tt kitör? örömmel hallott gy Celia ismét a vállalatnál dolgozik.. mintsem hogy fáradságos munkával.. és remélem. Ezek nélkül a vállalat nem nyújthatja be a gyógyszer-enge etési kérelmét. Meg kell ismételnünk minden egyes állatkísérletet. hogy újból meglegyenek a megsemm tt adataink válaszolta a férfi. Idegesen kérdezte Martintól. és reggelig nem ébredt fel. Ezt nem ígérhetem meg. mint két éve. Komolyan mondod a két évet? Ez a legpesszimistább becslésem. Yvonne észrevette. De mindent el fogunk követni.

De Locke-ot kétszer. mintha Martin valami bûnös titkára bukkant volna. bizonytalanul várva a hatást. igen. Egyáltalán nem. De ennek eredményeként nem tu . amelyeken számtalan más igazság nyugszik. mikor felülkerekedik a józan észen és megszabadul az és vek béklyóitól. a forrásokat. és hosszú sz?ke haja a koncentrálástól összeráncolt homlok ullott. a tényeket.. mert az élénk képzel?dés. egyetlen szót sem hibáztál e gy az ördögbe van ez? Hát. Ám a tanárn?vel történt összecsapás után Yvonne nemcsak hogy eltitkolta képességét. ki mondta neked. így szólt: Ez csodálatos rész. akkor nem értéktelen vágott közbe Martin. Ez valami egészen különleges és egyedi dolog. Az isten szerelmére. Ezen bámulatos alapigazságok egyike Newton elfedezése. . a fényképmemóriája miatt. mindent magával sodor. és hatalmas. Yvonne végs? elkeseredésében bemutatta. És azt hiszem... A tanárn? nem tudta elviselni.. Dolgozatot írtak. Most pedig mondd el nekem. Elolvashatom kétszer? Hát persze. gúny tárgyává tette Yvonne csodálatos képességét. És a képességed is az. A nyitott könyvben követte a szöveget. Tudod. hogy tudtá Hát igen. emlékszem a dolgokra. ami részben sikerült is neki. Ha érted is azt.Te gúnyt ûzöl bel?lem mondta a lány gyanakodva. de világossá és magától értet?d?vé tesznek más do eket egyébként nem láthatnánk és nem ismerhetnénk. és amelyekb?l Ezek gyümölcsöz? igazságok. a válaszok többsége t megegyezett a könyv szövegével. De hát értettem! Én elhiszem nyugtatta meg a férfi Yvonne-t. a férfiak els?sorban a saját impulzusaikra hallgatnak. Martin elvette t?le. mint vala mi új alapelv. Mikor Yvonne befejezte.A rajongás nem észérveken steni kinyilatkoztatáson alapul. miközben a lány idézett. amit a legutóbbi olvasáskor tett bele. ártatlan kék szemét Martinra tte. és kikeresett a polcról egy könyvet. Martinnak hirtelen eszébe jutott. mely szerint minden testnek nehézségi ereje van. Martin még soha nem látta sírni a lányt. Több alapigazság létezik. hogy Yvonne még a legtriviálisabb pletykáknál is pontosan idézte a neveket. amit Yvonne még egészen tosan nem látott. amit megtanultál. de most nyilvánv aló volt. A tanárn? puskázással vádolta a lányt. hogy megjegyezd? kérdezte. Kis id? múltán letette a könyvet. de mostanáig nem tulajdonított neki különösebb jelen Hányszor kell elolvasnod valamit. mint egy cirkuszi pojáca . Fényképmemória.. hogy a l n. habozva. Meggy?z?dtem róla. Martin gyengéd unszolására Yvonne el?rukkolt a történettel.. Tanulás közben tudatosan próbálta elkerülni. De biztos. mint az imént Martinnak. és folytatta. és minden szava megegyezett a Martin kezében tar t könyv szavaival. az id?pontokat. a helyeket. és kés?bb sem hitte y a válaszokat fejb?l írta.. Átment a másik szobába. Na jó bólintott Yvonne megnyugodva. Ez is Locke-kötet volt. A lány még idézett néhány bekezdést. hogy nevezik? Majd te megmondod válaszolta Yvonne zavartan. hogyan tud szövegeket me morizálni valahogy úgy. Te is az vagy mondta neki Martin. A férfi hitetlenked? hangon így szólt: Most már én is emlékszem erre a részre. és kijelentette. hogy pojáca vagy? Az iskolában egy tanárom. hanem a túlfûtött és elbizakodott elme képzel?déséb?l fakad. innent?l idáig. Yvonne lehajtotta a fejét. és az ilyen tanulás értéktelen . Jó fejed van.. Yvonne-nak elcsuklott a hangja. ezekb?l táplálkozik az ész. Legtöbbször csak egyszer. Ezt már tudat alatt többször megállapította. Olvasd ezt el. d t szabadulni is t?le. Yvonne még mindig zavartan fészkel dött. Mindenre? És ilyen részletesen? Azt hiszem. hogy szó szerint jegyezze meg a mondatokat és szavakat. és odaadta a lánynak. Yvonne befejezte az idézetet.. Szeretnék kipróbálni valamit mondta a férfi. és Yvonne munkájában. De soha nem akartam kitûnni vele. hogy nem neki lett igaza. hogy pillanatokon belül eltörik a mécses. Az értelem mûködése. és a mennyei fényekhez hasonlóan nemc dálatosak és élvezetesek már önmagukban is. A könyvet kinyitotta annál a j nél. Nem akartam cirkuszi pojáca lenni.. hogy mit olvastál.

Semmi értelme felkelteni a gyanakvást. Celi . nem feltétlenül. Mindketten hallgatt k. a legtöbb értelme a zoológiának volna. És vannak bizo nyos technikák. A tanárok nagyon sok jót tehetnek jegyezte meg Martin . olyan csodálatos vagy. A kérdés az. de ha ez mégsem sikerülne. bár Martin már többször megnyugtatta. hogy felvegyenek közölt tin. Martin elmosolyodott. Együtt dolgozunk majd. ígérem. egy Yvonne készítette ízletes vacsora után így szólt a lányhoz: Beszédem van veled. gondolkozott valamin. Keményen fogok dolgozni. Két nappal kés?bb. Yvonne pedig az el?tte lév? sz?nyegen gömbölyödött össze. tényleg. Majd azokat is megtanít om neked. Jó híreket hoztam. De ezt jól be lehet gyakorolni. ha meglátod. Ez l esz a legeslegjobb dolog. De fel kéne adnom az állásomat? kérdezte a lány kétkedve. gyengén vizsgázott. 8 Annak a visszafogott eufóriának. és nem felelt meg az állatorvosi egyete m felvételijén sem. amikkel holtbiztosan át lehet menni a vizsgákon. Jaj. Néhány perccel kilenc óra el?tt érkezett Celia a vállalati autóval a parkolóháznak ar a szintjére. Tudom. A tragikus baleset a boontoni rend?rség legalábbis baleset -nek min?sítette az ese tet három nappal Celia visszatérte után történt. Végül így szólt: Te olyan sokat tettél értem. De azt az egye t meg kell tanulnod. Még némi anyagi támogatásra is számíthatsz az intézett?l. akkor megmondhatom. mint valami gyors vitorlás. a lágy domborulatokat. hogy akarod-e? Hát persze hogy akarom! Mindig is ezt akartam. a jd kitalálok valamit. de az ostobák szörnyû ká is okozhatnak. Igen. és olyan izgalmas ez az egész. hamar vége szakadt. Nem is tudom elhinni mondta a lány elfúló hangon. és jó esélyed van arra. hogy melyek azok. Felvételizhetsz az állatorvosira. Már annak is utánajártam. szere tte a lány telt idomait. Majd meglátjuk. Tek pasztalataidra. Tanulhatsz este meg hétvégeken is eni fogok neked. Sok minden lehetséges. hogy mindig változtass egy kicsit a könyvszövegeken. hogy én meg veled csolatban érzek ugyanígy. Komolyan mondom. drága szerelmem. és átölelte Martint. mikor vizsgázo l. ahonnan az üvegezett folyosón a Felding-Roth f?épületébe lehetett eljutni. Yvonne felugrott. Minden igyekezete ellenére sem sikerült a tartósan megszabadulnia. Hát ha már itt tartunk dünnyögte Martin . egyre fizikából. mire jutok. És ezzel a csodálatos agyaddal úgy fogsz átsiklani a vizsgákon. mekkora munka vár rád. Nem sokkal kés?bb pedig szörnyû tragédia rázta meg az egyesült áll ontot. Az els? rossz hírt Martin Peat-Smith jelentette Nagy-Britanniából. Az apró nappaliban Martin kényelmesen elterpeszkedett a b?rfoteljában. hogy ?t nem zavarja. egy munkanap reggelén. beszámolva az intézetet ért támadásról. Yvonne szomorúan nézett maga elé a rossz emlékek felidézése után. még lehetséges volna? kérdezte a lány meglepetten. egyre pedig zoológiából vagy biológiából vagy botanikából. miközben Martin lázasan gondolkozott valamin. amiket most is kedvteléssel nézegetett. ami valaha is történt velem. Még mindig szeretnél állatorvos lenni? Miért. De el?ször le kell tennem egy csomó vizsgát mondta Yvonne. Három alapvizsgára van szükséged: yre kémiából. ami Celia visszatértekor töltötte el a Felding-Ro th New Jersey-i központjának munkatársait. Lehet.dta jól megtanulni az anyagot. Míg ezekre a vizsgákra készülsz. Egy pillanatra elhallgatott. hogy a változatosság kedvéért most én tehetek v mit leérted. Akkor utánanézek mondta Martin. Martin nem sokat teketóriázott. Nyomban el fogod hinni. Igen.

dta. és a Samnek kijelölt parkolóhely végénél lév? falat át eltûnt a semmiben. Szerencse a szerencsétlenségben. És vagy érted megyek. Több mint egy órába telt. akkor szívesen elmegyek hozzád. hogy öngyilkosság történt. közvetlenül mögöttük. a sajtóügyekért felel?s alelnököt. majd pedig a férjét. Határozottan azt tanácsolta az asszonynak. hogy az épületben tartózkodó összes orvos azon enjen a parkolóház nyugati oldalához. felül nyitott fal alatt harmincméternyi mélység tátongot Ezután egy másodperces csönd következett. úgyhogy türelmetlenül felcsattant Hammond akadékoskodá Ne vitatkozzon! Tegye. Egy elgörbült kerék vadul pörgött. ami a hatalmas erejû ütést?l benyomódott a kocsiszekrénybe. ami Celia számára iszonyú hosszúnak tûnt. Senkit se m zúzott agyon. az úgyis tudta. Mi m ndent kell az asszonyoknak elviselniük. Csönd lett. ahogyan csak a leggyorsabb kocsik képesek. A gyönyörû jármû hosszú évek óta Sam öröme és büszkesége biztonságos. mikor a sof?r kitárta el?tte az ajtót és ? kilépett a betonra. és amilyen finoman csak lehetett. hogy hová vitték? Igen. olyan hirtelen. és h n is meger?sítette a nyilvánvaló tényt: Sam meghalt. Celia csak akkor pillantotta meg Sam kocsiját. vagy ott találkozunk. Mikor Hammond kiment az irodájából. A következ? h ng-Roth központjába ment. Ám hirtelen megállt. és az els? pillanatban Celia utána akart menni . Most egyedül akarok lenni. mert mint kés?bb elmondt apillantó tükrében még odalent meglátta Mr. Ezt senki nem fogja elhinni! tiltakozott Hammond. Az látszott a legvalószínûbbnek. Csak néhány bokor és fû n?tt azon a helyen. elmondta neki a r ettenetes hírt. Kiadta az utasítást. és Celia meghallotta a szirénák közeled? vijjogá De lehetetlennek látszott. valószínûleg beragadt a gázpedál. és ez okozta a tragédiát. A hangja távolinak és személytelennek hatot t. ha megpróbálja megkímélni a szégyenletes öngyilkos min?sít l állt Samhez. Felb?gött a Rolls-Bentley hatalmas motorja. és az utasítást: Azonnal bocsásson ki egy kommünikét a sajtó részére Sam haláláról. de egyiküket sem tudta elérni. küls? fal melletti parkolóhelyére igyekszik. A sof?r a kitört falhoz rohant. míg a tûzoltóknak sikerült a testét kiszabadítaniuk. hogy elejét vegyük a találgatásoknak. hogy az elnök kényelmesen beállhasson a helyére. Hawthorne Rolls-Bentleyjét. az utcaszintre. hogy Sam. a sof?r igyekezett minél arrébb húzódni. mint aki egy másik bolygóról beszél. Ha segítségedre lehetek ajánlkozott Celia . M atalmas fémcsattanás hallatszott és üvegcsörömpölés. hogy megvárja Samet és együtt sétáljanak át az üvegezett folyosón a f? mint máskor. hogy Samnek azzal tehe t még egy legutolsó szolgálatot. hogy az autó egy üres telekre zuhant. gondolta Celia. Ezután magához hívatta Julian Hammondot. ah z autó felfelé kapaszkodott az átjárószintre. mert egy orvos korábban benyúlt a roncsba. Nem si különösebben szörnyû feladatuk elvégzésével. A néhány perce még oly fejedelmi külsejû autóból kerekeivel az ég felé mutató roncs l atóan el?ször az orrára esett. A vállmagasságú. hogy a vállalat elnöke a saját. Most azonnal. tûzoltókat és ment?söket kért a helyszínre. aki nem bírta magát túltenni a Montayne mi . Celiát már fojtogatta a sírás. Celia arra gondolt. hogy bárki is túlélhetett volna egy ilyen becsapódást. El?ször a Bentley különleges hût?rácsát pillantotta meg. felvett e az autótelefont és remeg? ujjakkal benyomkodta a gombokon a rend?rség segélyhívó számát. Celia hívta fel Liliant. Már többen rohantak a színhely felé. de füstö g?it. Celia megpróbálta felhívni Julietet. és sürg?sen rend?röket. Kés?bb szeretném megnézni Samet folytatta Lilian. Sam sem élte túl. Ugye majd megmondod. Dwightot. Villámgyorsan átgondolta a helyzetet. Ezüstszürke villámkén t suhant el Celia meg a sof?r mellett. felpörögtek a kerekek. Az eddigi szenvedéseihez most újabbak társulnak. Csak ezután ment oda a falban tátongó lyukhoz és lenézett. Szerepelhet a szövegben. lassú És ekkor történt. Tragikus baleset angsúlyozza a baleset szót. ami szintén összenyomódott. jobbra attó a helyt?l.a sof?rje bal oldalról közelítette meg az átjárófolyosó bejáratát. Köszönöm. hogy ne menjen oda. Celia megállt. amit mondtam. A roncs nem gyulladt ki. és a nehéz autó e l?relódult. Ez a Bentley átfordult a tetejére. Me ta a címet. aztán Lilian így válaszolt: Ne gyere. beugrott a kocsijába. ahol Celia autója megállt. Borzalmas látvány fogadta. majd el?bukkant az impozáns kocsiszekrény is.

úgyh agilag teljesen mindegy volt . hogy Mrs. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagy unk . és magától értet?d? te. etvennyolc éves úr egy ideje már bottal járt. láthatóan je legvégén járt.... aki legy?zte az ellenállást. hogy Sam halálának o ka hivatalosan baleset legyen. és istenemre mondom. m egpróbálta kikapcsolni a jelent. amit tett. amir?l maga nem tud.. Miu ia nem válaszolt. és így senkinek nem eshet bántódása. hogy nem hiszi. hogy ezt felfedezzék..és van még valami. és igyekezett felidézni a múltat. Mi lehetett Sam titka? Celia hiába törte rajta a fejét... mely az övé maradhatott volna. hirtelen gondolt egyet. Jordan csak így elmenjen. Szóval nem maga lesz az elnök. és ráállította Celiát a célegyenesre. hogy meghatározott id?re neveztek ki elnököt. A vállalattól csak jelen. f?leg azért magyarázta kés?bb Andrew-nak . hogy Sam felvette ügynökn?nek. hogy tanús hagyjuk. de még mindig vannak egyes férfiak az igazgatótanácsban. megpillantva maga el?tt az alacsony falat. ám a gy .. amikor a saját el?léptetésér?l és a két titkárn?jér?l tréfálkozot k fognak leveleket diktálni . Sam . el?léptette pt nélkül kapható szerek részlegének vezet?jévé. mikor a férfi meglátta ?t ott. Rémes. akkor vajon Sam. Az igazgatótanács két pártr dt. miel?tt eljött volna a temet?b?l. Celia. Mialatt Celia egy kényelmetlen. Sam. csak mindig sikerült magát józanabb belátásra b ? Aztán. Nagyon is elhiszem válaszolta végül Celia. aki bámulatos jóstehetséggel felismerte e gy brit kutatóintézet jelent?ségét: Azt akarom. Ez sikerült is..? Celia nem volt képes b efejezni magában a kérdést. összecsukható széken ült a kis kápolnában. hogy maga legyen a jobbkezem . Akkor eszmélt rá Celia. Nagy tekintélyû pénzügyi szakért? volt. Kétheti kegyeleti szünet után a Felding-Roth igazgatótanácsa ülést tartott. Azon tûn?dött ogy már régebb óta tervezte-e Sam. és odanyújtott neki egy zsebkend?t. Meg amit még utána közölt em fogom elmondani magának. azon a reggelen. most pedig az életével fizetett. Celia mindk kel váltott néhány szót. a kocsija mellett állva magabiz tosan és er?t sugárzóan. Preston O'Hall orant.tti kétségbeesésén és bûntudatán. Sam nem kötött életbiztosítást. Jelle amre. aki egy hibás ítéletéért el?ször a hírnevével. Sam... kés?bb pedig latin-amerikai igazgatóvá: A j tközi kapcsolatoké . Megmozdult mellette Andrew.. Celiában több kérdés is kavargott. sóhajtották a barátai. ahol a férfi az állását kockáztatva védelmébe vette: Azért állok itt. hogy most bevégezhetné az életét. és neki is megvolt a maga bûntudata. hogy ömlenek a könnyei. Mikor kiv totta Samet arra a célra. égbekiáltó igazság alanság. mert senkinek nem volt szíve vitába bocsátkozni velem. A New York-i értékesítési anácskozás.. A vállalaton belül mindenki formalitásnak tekintette az ülést.. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott: az.. amire egyébként sem kaphat már soha többé választ. amit a visszatérése napján Sam mondo tt neki az irodájában: . Andrew is elkísérte. mire padlóig nyomta a gázpedált és nekilódult.. helyenként parázs vita zajlott mondta Seth. De az ellenlábasok nem tágította végén kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. Lilian holtsápadt volt. most már sír ba szállt Sammel együtt. ha a körülmények nem k fel a szerepeiket ilyen drasztikusan. akiknek nem tetszik a n? i elnök gondolata. Sam az esküv?jén.. hogy új e válasszon. Akármi is volt. hogy Celiára fog esni a választás. és hallgat egy kenetteljes pap vallásos közhelyeit az Isten szolgája soha nem találkozott Sammel .. akiknek az egész te arra ment rá. Akadnak asszonyok. Seth beszámolt arról. Az arcán komor. aki évek óta az igazgatótanács tagjaként tevékenykedett. meg tekintélyt. folytatta: Lehet.. Hosszú. Az angolbarát Sam. Ez volt a kívánságuk. hogy figyelembe vette: azon az oldalon csak egy üres telek van odalent. gondterhelt kifejezés ült. A család kérésére Samet szûk családi és baráti körben temették el. A rákövetkez? napokban Celia továbbra is mindent megtett azért. Huszonkét éve történt. Csak Lilian és Juliet kísérték a koporsót a sírhoz.. hogy hozzákapcsolja a maga karrierjét. egy nyugdíjas bankigazgatót. hogy pont nekem kell közölnöm kezdte. Juliet keményen tartotta magát: egyetlen könnyet sem ejtett a temetés alatt Dwight tüntet?leg távol maradt. és többen is egyértelmûen maga mellett foglaltak állást. Seth Feingold lépett be Celia szobájába néhány perccel az igazgatótanácsi ülés befeje .

akkor egyb?l felhördülnének. Celia eltûn?dött.. Ha majd végzek. 9 Vincent Lordot mintha kicserélték volna. Nagyon megsért?dtél? kérdezte Andrew este. amit meg is fogok tenni. Fantasztikus kis porontyom van ragyogott a kórházi ágyon. nagyon. Mert kiteljesedett asszony vagy. hogy A pokolba veletek mind! . És külön zért jöttem vissza. Minden szempontból kiteljesedett. Most azonnal. Gondoltam. idézte magában a francia mondást. mint amennyire néhány évvel ezel?tt zavart volna. Winnie egészséges kisfia másnap született meg. Ezért nem kell egy pillanatig sem bánkódnod amiatt. egy álomnak. doktor úr nevette el magát Celia. ha én a maga helyében volnék. aki is mer. ahogy van. De elárulhato egenlégiós után akarnak nézni. és szerettelek volna egy kicsit felvidítani. okos asszony. És mit jelent pontosan ez a meghatározott id? ? kérdezte Celia. Ha ezt tenném. és amit tudott. amit Sammel folytatott é ekkel azel?tt. Celia. a szülés akadályát is könnyedén vette. miért van így? Legyen szíves. plus c'est la mérne chose. de alig ismerte. amiben rajta kív szinte senki nem hitt egy olyan szert akart felfedezni. Lisa Kaliforniából. Ezen id? alatt az igazgatótanács meghoz za majd a végleges elnök személyér?l szóló döntését. szívem. akik képtelenek lenyelni a dolgot egyel?re . hogy rendet teremtsek. hogy tipikus n?i viselkedés . Winnie. csak azután válaszolt: Igen. kötelességtudó és els? osztál nkaer?. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. mint mindent. de ?szintén szólva. Ezerszer bebizonyítottad minden erénye et. Energiát és boldogságot sugárzott. Celia többször is találkozott O'Hallorannel. mikor csak ügynökképzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki igazgató helyett. A Hexin-W-r?l Lord els? elnevezése továbbra is tartotta magát rengeteget beszélt . A két évtizednyi munkának most érett be a gy Végre megalkothatóvá vált a szer. ami kiküszöböli a többi szer káros mellékhatásait . Megcsókolta. tudja. De várjuk ki a végét. hogy mennyit érsz még azok a hímsoviniszták is a Felding-Roth igazgatótanácsába akiknél a kisujj ad is többet ér. Talán ezt nem kellett volna megmondanom magának. hogy megmondjam.. addig veszélyes gyógyszereket jótékonnyá é ossá tesz már csak az állat. de az egész Jordan családot. és csaknem minden férfin fölényesen túlteszel. és erre el?bb-utóbb maguk is rájö Andrew elhallgatott. Húsz éve kötelezte el magát egy tudományos gondolatnak. O'Halloran legföljebb hat hónapot vállalt. annál inkább ugyanazok maradnak. Minél inkább változnak a dolgok. Csak néhány tényt akartam köz i. Pardon. mert mindenki. me t ahogy Sam akkor mondta -: Vannak a cégnél. Celia megrázta a fejét. Úgyhogy már nincs szükséged a titulusokra meg a hivatali díszre. hogy nem zavar annyira. Talán mostan megpróbá atnánk ikrekkel is. Az esemény nemcsak Winnie-t és Hanket töltötte el kitör? örömmel. és itt hagy nám ezt a kócerájt úgy. és halkan azt mondta: Sikerült is. Viszont másfel?l furcsa. az is els?sorban az igazgatótanácsi üléseken ha llottakra korlátozódott. ami ma történt. ami más. Celia felállt és szenvedélyesen átölelte a férjét. és az álom végre megvalósult. vacsora közben. mindketten lelkesen gratuláltak. mert akik ezt a döntést hozták. akkor most azt mondanám. a törvény el?írásainak n. azok a vesztesek. Aha. csodálatos anya. És akarod.és emberkísérletek befejezése volt hátra. ak kor talán. Ez a beszélgetés eszébe juttatta Celiának azt a párbeszédet. T e vagy a világ legjobb felesége. Seth elhúzta a száját. Nem akartam beszédet tartani. Plus qa change.zniszr?l nem sokat tudott. Bruce pedig Pennsylvaniából telefonált Winnie-nek.

mire az engedélyezési kérvényt benyújthatják a minisztériumba. és hál' istennek. de csak ritkán vag oha nem írták fel ?ket a veszedelmes mellékhatásaik miatt. elmagy arázta. és megszûnik a fájdalom. és megvol kudarcra is. Ez akkor következik be. Vincent Lord egyszer egy marketingtanácskozáson. mert manapság a módszerét már elavultnak tartották. Ez a k s harlow-i késedelem azt jelentheti. patológusoknak és statisztikusoknak egész armadája csak annak a szent célnak a szolgálatába állította a tehetségét. A Hexin-W folytatta Lord megállítja a szabad gyökök termel?dését. vagy ped g tabletta formájában veheti be a beteg a másik szer mellé. A leukociták felhalmozódnak. hogy egy aktív összetev? módosításával megváltoztatta a szer kémiai össze tán jött a következ? módosítás. és megértették a szer korszakalkotó jelent?ségét. Még nagyobb örömöt szerzett neki. gyullad okoznak. megesküdött. hiszen felhasználható kifejlesztésénél. legalább mi szeretnénk az els? k lenni. Közérthet? nyelvezeten adta el? a mondandój A betegnek begyulladnak az ízületei. vagy anélkül.. a következ?. klinikai gyógyszerészeknek. Számot tartott több gyógyszergyár érdekl?désére is. Az is nagy érdekl?dést váltott ki. Grat lált a kinevezéséhez. és ezután egy teljesen új szert fejlesztet tek ki. am ik magukhoz vonzzák a leukocitákat a fehérvérsejteket. hogy régi szere b?l újakat fejlesztett a szerves kémia alapján. a genetikait alkalmazta.ek gyógyszeripari berkekben. meg a rákövetkez?. mikor a betegség miatt szabad gyökök keletkeznek. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. Lord felvillanyozódott hangulatában még arra is rászánta magát. Egyszerûen kifejezve: a módszere az volt.. ha a mi kutatóink fedezték volna fel. Úgy kezdte. akkor forradalmi újdonság született. mi történik majd az ízületi gyulladással. hogy a Hexin-W végs? formát öltsön. Martin Peat-Smith Harlow-ban egy még újabb módszert. Lord mindezek ellenére vagy éppen ezért úgy döntött. hogy két évvel korábban. emlékezett rá. hogy a Hexin-W segítségével mód nyílik egyéb betegségek újfajta gyógyítására is. D mas gy?zelem volt ez egy fáradságos. Az állatokon és embereken végzend? összetett tesztprogram miatt még így is két évbe t k majd. Ám ha sikerrel jártak. és hozzátette: . Lord csendes kárörömmel nyugtázta Peat-Smith Peptid-7 programjának elakadását. En yeként nincs gyulladás. Számos gyógyszergyár jelezte már az érdekl?dését. hogy a Felding-Rothnál dolgozó specialistáknak ké oknak. rengeteg munkával járó. A Hexin-W tehát rendkívül sokolda szernek ígérkezett. Vincent Lord kutatómunkájában a nagy áttörés három hónappal azel?tt következett be. mert figyelemmel kísérték a szabad jelentéseket. és a beteg állapota egyre romlik. miután már vagy ezer összetev?vel k ezett sikertelenül. hogy el?ször megállapították. akikkel tárgyalni kezdenek az üzletr?l. Ám még ehhez az utóbbi két metódushoz is évekig tartó kísérletezések szükségeltettek. hogy soha nem fogja feladni a harcot. és szörnyû fájda mai vannak. a SmithKline Tagamet-jét k ifejleszt? kiváló tudósnak a nevéhez fûz?dött az volt. Az ízületi gyulladásban szenved?k és a rákos betegek várhattak els?sorban enyhülést a xin-W-t?l. hogy a régebbi módszernél ma az jobban megfelel a céljainak meg a temperamentumának. igaza lett. melyik rendellenességet lehet gyógyszerekkel korrigálni. fiziológusoknak. Maga a folyamat is Lord nagyszerû teljesítményét igazolta. hogy a szert kétféleképpen is fel lehet használni. amit a jelek szeri nt Dr. próbálkozásokkal és kudarcokkal tt folyamat végén. hatásos szer el?állítása volt. mint összetev?. Az ennél korszerûbb módszer amely Sir James Blacknek. Röviddel az asszony visszatérte után bekopogott az irodájába. hogy képletesen szólv ejobbot nyújtson Celiának. A Hexin-W-vel ezek a veszedel mes mellékhatások megszüntethet?kké vagy jelent?sen csökkenthetekké és enyhíthet?kké válnak. Már több er?s készítményt is kifejlesztettek e két baj ellen. toxikológ usoknak. hogy a Hexin-W kerül el?ször a piacra. a lehet? legcsekélyebb mérgez? hatással. A többi cég feltehet?en csillagászati összegû licencdíj megfizetése ut fel az új szert. de a pontos részletek továbbra is a Felding-Roth titkai m aradtak. a végtelenségig új. Lord magyarázatára a hallgatóságából többen tapsolni kezdtek. Celia és mások jelenlétében. állatorvosoknak. fizikusoknak. A gyógyszergyártási folyamat során hozzákeverhet? egy másik szerhez. A férfi elpirult az örö ozzátette. biológusoknak. ha kellett. Lord felfedezett. amit?l a tagjai elmerevednek. Egy Celiával folytatott telefonbeszélgetésben így fogalmazott az egyik legnagyob b konkurens cég vezet?je: Persze jó lett volna. de mivel nem ?k voltak azok. Lo gy visszagondolt.

ha úgy alakul. én is gratulálok magának. Arra gondolt. Örülnék. hányadán állunk. hogy újból itt van. ha maga is így szól edig Celiának nevezhetném. Celia elismerte magában. hogy humorérzéke legal an az új elnöknek. hogy a gyógyszerbiznisszel kapcsolatos ismereteim semmi szín alatt nem hasonlíthatók a magáéhoz. Mrs. de az esze úgy vág. mint mikor valaki nyer a lottón. Ha már itt tartunk válaszolta Celia . O'Halloran folytatta Celia gyorsan. mint maga. puszta szerencsével találta el az igazat. hogy udvariasan és türelmesen bántak vele. E pillanatban különösen nagy figyelme t kell fordítanunk erre a területre. maga Havasi. míg én hozzáért?an és leleményesen do m? A férfi szelíden korholó hangon válaszolt: Az elnök nem tartozik beszámolni az alelnöknek. Celia. ezzel messzire ment jegyezte meg Celia kissé csíp?sen.. hogy ne legyen közöttünk félreértés. a Hexin-W-t továbbra is a Feldin g-Roth egyik nagy reménységeként tartották számon. Lord ezúttal sem ismerte be. ? pedig tévedett. Havasi. mikor Sam Hawthorne halá a után nem Celia lett a vállalat elnöke. Mr. Mert azt már elég nehezen tudta volna elviselni. Az id?s O'Halloran arisztokratikus New England-i kiejtéssel így szólt Celiához: Azt akarom. Az új elnök nem jelent meg mindennap az irodájában. Azt akarom. évre fordult. Mindent el fogok követni. Ezt azzal indokolta magában.. Az elnöki irodában ültek egymással szemben. És maga. Ezenkívül még azt szeretném megtudni magától. Oké.Örülök. hogy az igazgatótanács most az egyszer végre józanul döntött. Kedvesebben folytatta: Köszönöm. s?t. A dolog éppen fordítva áll. Jó tudni. én pedig Celia bólintott az asszony. óriási nyereség . Ezek szerint mindketten tudjuk. a szemében ez semmiv el sem ért többet annál. hogy elvégezzem a munka rám es? részét. és ez megnyugtató. hogy a vénember bottal jár. hogy pontosan úgy dolgozzon tovább. mint a borotva tette hozzá a számvev?. A barátságos közeledés ellenére Lord ugyancsak fellélegzett. hogy tudja. akik határozotta n ellenezték a maga elnöki kinevezését. de csatlakoztam volna a többséghez. hogy úgy véli. Én a vállalati gazdálkodásról ok mindent majdnem biztos. Havasi? Mit fog maga csinálni addig. Mi sem egyszerûbb. ho a a kett?nk közötti munkamegosztást. Rendben. mikor lelkes síel? voltam. Mikor a Gergely-naptár az 1978. Most pedig térjünk a tár Szóval a munkamegosztás. Nem tartoztam azok közé. Tudta. hogy Celia a tudományos szempontok híján. Mikor meglátta az új arcot abban a szobáb n. hogy annak idején az asszonynak volt igaza a Mo ntayne-nel kapcsolatban. hogy a munkáját nagy hozzáértéssel és leleményességgel végzi. . de nem érdekelte. Celiába ismét belehasított a fájdalom Sam halála miatt amit szinte még most sem akart elhinni. Ebben biztos vagyok. hogy nagy kincs. amir?l Seth Feingold csak azt tudta mondani Celiának. Az igazgatótanács rendkívüli ülése utáni napon O'Halloran ?szintén és nyíltan be iával. nem tudta megállni. így els?sorban a pénzügyek vizsgálatával fogom tölteni a l?ttem álló maximum hat hónapos id?szakot. Ám azt is ?szintén bevallom. S?t olyan messzire mentem. hogy rosszmájúan viselkedik. Jordan. de kidolgozott a Felding-Rot h részére egy olyan mesteri pénzügyi tervet az elkövetkez? öt évre. A jó barátaim Havasinak hívnak húzta ismét kényszeredett mosolyra a száját O'Hall z elnevezés a bohó ifjúkoromból ered. mint eddig márpedig tudom. ami röviddel azel?tt még Same volt. Most olvastam a in-W-jelentést. Preston O'Halloran id?leges elnöki kinevezése nem sokban befolyásolta Celia mi ndennapjait. hogy e zt közöltem a tanács többi tagjával is. az önbecsülése egy fikarcnyit sem csökkent. Ez talált! mosolyodon el az öregúr. Lehet. és Celia arra gondolt. hogy többet. hogy ne reflektáljon a fogalmazásmódra. hogy nem támogattam a je . hadd ismerjem be. Az évszázad egyik nagy felfedezésének fogják min?síteni közölte Lord tárgyilagos az évek során kissé lehiggadt.

2. A szövegtervezet így hangzott: A Felding-Roth Gyógyszergyár ünnepélyesen megfogadja: 1.. olyan szert. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. És ezzel még korántsem volt vége.. szeptemberben. hogy a receptíró orvosok a Felding-Roth legjobb kuncsaftjai. Rég nem olvastam ennél józanabb fogalmazványt. a lányához fordulva. Már alelnöksége alatt is fontolgatta az ötlet felvetését. Az O'Halloran temetését követ? na ek az új elnök személyér?l. beleértve a dohányfüst belélegzését. gyártani. cikkely: A vállalat soha nem fog kutatni. cikkely: A Felding-Roth aktívan szorgalmazni fogja. mert tudta. aki azon a bizonyos dönt? Montayne-értekezleten Celia ellen és a szer mellett foglalt állást. valamint dohányzástól. receptre és anélkül kapható gyógyszer használatát v ez akár a Felding-Roth. egészséges babát akarsz.. hog y terhességük alatt mellõzzék mindenféle. A férje akkor azt mondta a család tagjainak: Nem kell gyógyszert szedni minden át meneti kellemetlenség miatt.. Ezúttal nem vártak két hétig az utód kinevezésével. És ha ép. Ezek a szavak képezték az alapját annak. az alkalmas pilla atot lesve. Már nevet is talált az újszülöttnek: a Felding-Roth-doktrína. de végül nem állt vele el?. O'Halloran ízigvérig régi vágású úriember volt. Ingram. A terhességr?l volt szó. Egyetlen jelölt volt.Ez id? tájt már Celia is nagy megbecsüléssel tekintett O'Halloranre. hogy leírja ezeket a dolg okat. hogy az öregúr influen nak esett. es edbe ne jusson bármit bevenni. cikkely: A Felding-Roth aktív szószólója lesz annak. akit id?közben értékesítési és marketing-igazgatóhelyettesnek neveztek k . cikkely: A Felding-Roth azt fogja tanácsolni a terhes asszonyoknak. hogy az id?leges elnök több mint négy hónapot volt hivatalban. és hálás volt a etlen udvariasságáért. hogy leszavazzák. Andrew még azt is hozzátette. és szem el artva. hogy az asszonyok t erhességük idején tartózkodjanak az alkoholtartalmú italoktól. zavart magatartással fogadta az asszonyt a vállalathoz való . megérett az . ami terhes nõknek készült olyan természetes és korlátozott idejû aszok kezelésére. akinek a jelölését az igazgatótanács szûk negyedóra alatt jóváh ahogy azt már az el?z? év szeptemberében meg kellett volna tennie: Celia Jordan lett a Felding-Roth elnöke és els? embere. és a Montayne-katasztrófáról be szélge pen. bûnbánó. piacra dobni közvetlenül vagy közvetve. hogy teljesen szabad kezet kapott t?le. hog alloran koszorúér-elzáródás következtében meghalt. hogy egyetlen terhes ass zony se írasson f el vagy vásároljon és használjon a normális terhessége alatt olyan termékek amiket az elsõ cikkelyben határoztunk meg. Egy másik cikkely a kényes orvos-beteg kapcsolatta l foglalkozott. Celia mondta Bill Ingram. úgy érezte. Egyetlen szóba jöhet? küls? ember sem tûnt fel a láthatáron. segített a Felding-Roth-doktrína megszövegezésében. mint a normális terhességeknél f ellepõ émelygés és hányinger. Már év ezel?tt eszébe kellett volna jusson valaki szakmabelinek. Bill Ingram. hogy: Mikor rád kerül a sor. meg azért. Ezért 1978 januárjának utolsó hetében sajnálkozással hallotta. Andrew egyik megjegyzése juttatta eszébe. A további cikkelye kben helyet kapott a vészhelyzetek megítélésének kérdése is mikor a gyógyszerhasználat életet minden egyéb szempont ennek rendel?dik alá. 4. Még az elnöki kinevezése után is várt egy darabig. hogy a szándéka véghezviteléhez szüksége van az igazgatótanács támoga Most. félt. akár más cégek termékeire. kivéve ha azt az orvos írja fel valami ren kívüli egészségvédelmi okból. hét hónappal az elnöki kinevezése után. és egy héttel kés?bb ?szinte szomorúság töltötte el annak a hírnek a hallatán. 10 Az alapötlet azon a bizonyos repül?úton fogalmazódott meg benne Hawaiiból hazafelé a ugusztusban. beleértve a bort is. 3. anna e. amit Celia vállalati politikaként akart a lkalmazni. ügyelve a fehérköpenyesek kasztjához tartozók érzékeny lelkére is.

Néhány év múlva ugyanígy fe be merül a Montayne. Néhány héttel kés?bb beismerte: Nem voltam benne biztos. A jöv?ben erkölcsileg és anyagilag is helyesebben fogunk eljárni a profitot igyekszünk majd máshol megtalálni és a többi válla ot is erre ösztökéljük. amikb?l szépen lehetn e profitálni? A cég központjának tanácstermében ültek. Sok dollárt fo ialni. és a vállalatunkat egy új ontayne-katasztrófába sodorják. tetszik nekem Mrs. Legnagyobb meglepetésére azonban szinte senki nem vonta kétségbe a terve ésszerûségét Az egyik tanácstag. megfon tolt ember. hogy azok után. Biztos. Adrian Caston. hogy teljes jogú tagja lett az igazgatótanácsnak. Ha már profitról van szó. Caston. Az id? és pasztalás bebizonyította. amivel annak idején a brit kutatóintézet ötletét fogadták oly ellenállásra számított. Jordannak az az ötlete. Mr. Mégpedig azért. de aztán figyelmeztette m agát arra. hogy a Montayne-bukásunkat üzleti el?nnyé változtassuk. A válaszom: igen mondta Celia. hogy biz hatok magában. Ami a múltat illeti: volt egy hibás döntése. közlöm. akit?l Celia ellentmondást várt. bárcsak lett vol na elég eszem és bátorságom maga mellé állni! Nem kell mindenáron mellém állni figyelmeztette az asszony. és mindig nagy segítségemre lesz. elvárom. Emlékez . hogy mi vagy az utódaink kísértésbe essenek. Celia folytatta: Az emlékek hamar elhalványulnak. Ám végül Owen Norton médiafejedelem mondta ki az utolsó sz . Lord tudott ingRoth-doktrínáról. Elgondolkozott Etheridge -en. ami történt. amelynek alakítását legjobb egyedül természetre hagyni. a veterán igazgató-ügyvéd. amire most éget?en nagy szükségünk van. Mindenki feszülten figyelt. akik feljebb léphettek a hivatali ranglétrán. És ha ez megtörténik is. és ahogy Sam már régen észrevet gyakran képviselte az igazgatótanácsi üléseken a kutatási igazgató álláspontját. feltette a kérdést: Bölcs és szükséges dolog egyszer s mindenkorra elvágni magunkat egy olyan területt? . és a terhes asszonyok megint bármit be fognak venni. hogy figyelmeztessen. hogy fogok tévedni. A férfi máris igen jó munkát végzett az új beosztásában. biztonságos szereket fejlesztenek ki. Ha netán a tisztelt ta nács többi tagja nem vette volna észre.szatértekor. hogy ennek a hibás döntésnek szörnyû köv ezményei lettek. A ma szül?korban lév? fiatal n?k többsége már nem szik a Thalidomidra. ha az indoklás hamis. akir?l tudta. Celia elnökké választása után a vezet?ség újra felosztotta maga között a feladatokat.. Nagyszerû reklám a többi szerünknek. de végül is nem maga döntött egyedül. hogy egyáltalán nem hallott róla. alaposan felkészült arra az ülésre. és els?sorban a gyakorlati megvalósí pcsolatban hangzottak el kérdések. hogyne tanultam volna! Nagyon szenvedtem. amin a javasolt Felding-Roth-doktrína megtárgyalását tûzték napirendre. Celiának ennek hallatán kétségbeesett gondolatai támadtak. hogy az úgynevezett doktrína mutatta fel az atot Etheridge átkozottul okos iromány. amiért a cégünk jelenleg is keservesen lakol. és azt is. hogy soha nem fogja megtudni. akarja-e még egyáltalán.. aki egy pénzügyi tröszt vezet?je volt. meg kell hogy mondjam. i valamennyiünkkel el?fordul. Celia a sötét diófa asztalra szegezve a teki így válaszolt: Véleményem szerint. és ha így látja. Celia most. és mlékezve arra a heves ellenállásra. milyen jól dolgozik. amit az orvo s felír nekik. hogy Vincent Lord barátja és szövetségese. hogy ma fogják tárgyalni és majdnem biztos. hogy ? meg Etheridge megbeszélték az ügyet. el?léptetés is történt. Ezek szerint. amit Sam mesélt neki egyszer a nehézségeir?l az igazgatótanácsban. Az igazgatótanács tovább tárgyalt a doktrínáról. talán ezzel a támogatással fejezi ki Lord sajnálkozás liának a Montayne miatt? Lehet. hogy a normális terhesség gyógyszeres befolyásolása milyen tragédiákhoz vezetett. És ez vonatkozik a ?re is. Észben tartva. s?t lehet. mert ez elejét vesszük annak. tudta. tanult az esetb?l. Bill Ingram egyike volt azoknak. Clinton Etheridge. hogy a támogatás akkor is értékes. melle tte kért szót. és gondolom. Itt a Felding-Rothnál már bekövetkezett egy terhességi gyógyszer miatti katasztrófa. hogy a terhesség olyan állapot. Véletlen balszerencse. és azt kívántam. hogy továbbra is itt dolgozzak. amin a jöv?ben esetleg új. Tudom. Jaj. legalább nekünk ne legyen hozzá semmi közünk. éppenhogy így kell tennünk.

ha maradt rá hely. akkor csak ásítoznak és a körmüket piszk A tévézsurnalizmus primitív mûfaj válaszolta az asszony. Jordan. így óhatatlanul kimaradnak a magvasa bb témák. Azok. hogy az er?s. és a tetted hullámai most ek továbbgyûrûzni. A munkatársaikat a tév rra idomítják. általános kiadványokban is hirdet i. Néha hasznunkra van ez a je ség. mint hogy nem tehetsz egyszerre mindenkinek a kedvére. Erre fogok mutatni. fogyasztóknak szánt reklámját. hogy milyen gyógyszert vegyenek be és milyet ne. bi lapban csak pár soros hír jelent meg. mint a vállalat hivatal s irányvonalát. ha a terhes betegeim sérelmezik . sok szerencsét! A pluszpéldányokat postázták ennek az orvosnak. de aztán hagyta. amibõl egyet bekereteztethet k és kifüggeszthetek az irodám falára. Tettél valami jót. néhány kivételt?l eltekintve. ?k maguk a jogosultak a betegnek megmondani. Ám a Felding-Rothhoz érkezett postából ítélve ezek a rvosok elenyész? kisebbségben voltak. azt nem konkretizálták. bár a nagyközönség körében nem mint Celia remélte. Talán emiatt történt. hogy a Felding-Roth szentté akarja magát avatni. meg a többieknek is. hogy e tervér?l lebeszéljék azzal az indokkal. holott a Felding-Roth sajtóosztálya mindent elkövetett. Celia eredetileg szeretett volna újságokban és más. mint például most. A televízió egyáltalán nem érdekl?dött. és sz yezte: Talán észrevette. A doktrínát fejcsóválva fogadó orvosok részben azért fejezték ki rosszallásukat. Ha vis lami pozitív dologgal állunk el?. Egy gyermekgyóg yász a levelében ezt írta: Legyenek szívesek. ezzel a megjegyzésével bearanyozta a na at. Ha olyan gyógyszert árusítunk. mert . amelyek hes n?k számára forgalmaztak gyógyszereket. Az orvosoknak. akkor a tévé száguldó riporterei még a b?rünket is lenyúzzák. hogy az egészségügy közpon szervei élükön a minisztériummal ezt nem néznék jó szemmel. Ezután az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta a doktrínát. Mrs. sajná z nem nekünk jutott el?bb az eszünkbe. kéthasábos írást jelentetett meg a gazdasági rovatában. Mindez pedig semmi mást nem bizonyít mondta az asszony kés?bb Andrew-nak . De ne búsuljon. mert ellenzik a receptre kaph szerek közvetlen. és társaim nevében csak azt tudom mondani. Légy türelemmel csitította Andrew. akik még kértek el?le. hogy ilyen hosszú ideig tarto tt. hogy az újságok alig szenteltek figyelmet a Felding-Roth-dok trínának. . nagyon sajnálom. Uram válaszolta Celia egészen ?szintén . nem pedig egy gyógyszergyár. hogy nem írok fel nekik valami ellenszert a rosszullétre márpedig én erre nem leszek h ajlandó. hogy milyen messzire jutnak ezek a hullámok. Majd meg leszel lepve. gyors hatásra vadásszanak. Csak így tovább. ?szintén mondom magának közölte Celiával egy köztiszteletben álló vezet? . Olcsó kis trükk itvány reklámfogás. az is csak akkor. A Felding-Roth-doktrína élénk visszhangot váltott ki. és ezzel kárt okoz a gyóg szeriparnak. A New York Times egy rövid. az olya okat. egyértelmûen ellenségesek voltak. Egy-két versenytárs azonban nyíltan kifejezte bámulatát. A doktrínát beépítették a Felding-Roth reklámtevékenysé ly azonban csak az orvosi és tudományos folyóiratokra korlátozódott. hogy felh a a figyelmüket. küldjenek nekem néhány pluszpéldányt. semmi egyéb jellemezte egy ilyen vállalat szóviv?je nyilvánosan a doktr ok úgy vélekedtek. tetszett. akik szerint nem szükséges minden panaszt gyógyszerrel kezelni. Majd feltétlenül szóljon egy ilyen esetben mondta Ingram kétked?en. shington Post pedig egy hasonlóan rövid hírt dugott el a témáról a lap egyik utolsó oldalán. amik túl sok adásid?t emésztenének fel. hogy végre tisztelni kezdtük a n?i ítél?képességét.A hosszú tárgyalóasztal túlsó végér?l a nyolcvankét éves Norton Celiára nézett. A gyógyszergyárak különféleképpen reagáltak a Felding-Roth-doktrínára. aminek váratlan káros mellékhatásai vannak panaszk Bill Ingram Celiának . Tiszteletre méltó etikai álláspontjuk kinyilatkoztatásával minket támogatnak. de hogy hogyan.

Éppen ezért. a tanúkat már meg is i ték. Azt. Childers Quentint. igen gyümölcsöz? kisembertémára . csak ? maga tudhatta. de mint általában az elég gyakran ismételgetett dolgok. akkor fizesse meg. Donahue következetese szakszervezeteket támogatta. és már most kezdje meg a felkészülést a meghallgatásokra jogi tanácsadó bevonásáva el. A másnapi újságok pedig közölték azt.Másfajta hullámokat vetett viszont a Montayne-ügy. kiváltságos család sarjaként született. ho i ilyen kiváltságot óhajt. Érdekes módon azonban a sajtó mindig el?re értesült r szándékáról. A szenátor rábukkant ezenkívül egy másik. és sokan elhitték. Gazdag. és természetesen él? televíziós közvetítéssel. és t emély szerint maga is. és biztos vagyok abban. sanyarg ségeként emlegetni. milyen is az: munkanélkülinek lenni ami elismerésre méltó törekvésnek látszott ifogásolhatta egyetlen józan bíráló sem. Ha a hatalmas ország bármely szegletéb?l felröppent egy érdekesebb Dávid-Góliát pár . és nem gy?zte hangsúlyozni. b?séges riporteri részvétellel. Azzal érvelt. ugyanis Dennis Donahue szenátor urat kizárólag ezzel a szóv al lehetett a legtalálóbban jellemezni. hogy lelke legmélyén valóban együtt érzett-e a szegényekkel és szen l. én aztán igazán ismerem a dörgést. Dennis Donahue szenátor. A Dávidok mindig többségben vannak. A szenátor soha nem fe el megjegyezni a hozzá politikailag legközelebb állóknak: Ne feledjük. hogy megismerje és a saját rén érezze. gondterhelt arca. Az setben azt jelentette. Jordan. adóból leírható légi utazásainak ellenzésére. ha Góliátnak történetesen igaza volt. Másokat pedig. Ennek megfelel?en bejelentették. azonnal felhívta telefonon a washingt oni ügyvédet. Ez tényleg nagyon rossz hír sóhajtotta az id?s jogász. akiknek közvetlen ismereteik voltak az üggyel kapcsolatban. és a választások idején ez nem jön nekünk rossz yantotta ki az egyik szárnysegédje egy meggondolatlan pillanatában. Szeme t hazugság volt. hogy december elején a f?városban megkezdi a meghallgatásokat a szenátus kereskedelemetikai albizottsága. mint els? számú szóviv?. nehéz id?szaknak néz elébe. a munkaügyi viták alkalmával. úgyhogy a munkaközvetít? hivatal el?tt már ott várta ?t a tévések és újságírók elevízió képerny?jére került ismer?s. Valószínûleg ugyanebb?l az okból. amir?l a tévé el? udósított. A szenátor a demagógok mintapéldányai között is a leg agógabb volt. milyen egyszerûen él és mennyire a földön jár . a szenátor alkalomadtán beállt a munkaközvetít? hivatalok el?tt kígy elbeszélgetett az emberekkel. ha egyértelmûen ok túlkapásairól volt szó. hogy várhatóan széles körû érdekl?dést keltett volna a dolog. ne pedig az adófizet?k pénzéb?l finanszírozza. persze. egy törvényjavaslatot is el?terjesztett arra vonatkozólag. amit csak lehet. A szenátor ezenkívül szerette magát a szegények és szenved?k szószólójaként. Mrs. és most jutottak el od hogy az ügyet érettnek min?sítsék uruk és parancsolójuk számára egy szenátusi vizsgálatra. veterán képvisel ? munkatársai csaknem egy évet töltöttek a Montayne-ügy vizsgálatával. mikor a szokásosnál nagyobb arányú munkané köszöntött az Államokra. széles körbe elfogadottá vált. hogy az els? osztályú légi utazás . 11 Ha az ókori görögök nem alkották volna meg a demagogosz szót. hogy a munkaügy a munkanélküliséggel együtt termékeny talaj egy ambició olitikus számára. Az egyik legkellemetlenebb hullámot a washingtoni Capitol Hillr?l indították. amint éppen a munkanélküliek keservei allgatja figyelmesen és együttérz?en. mégis a nép egyszerû gyermekének sz tszelgett. akkor az újkori Egyes okra maradt volna a feladat. Mikor Celia tudomást szerzett az akcióról. Hamar rájött. Látszólag ez azt a célt szolgálta. hogy a tévén kereszt tunk a tömegekhez és a tömegek szavazataihoz. olyan id?szakokban. aminek Donahue volt az el nöke. Mindenesetre e két embercsoportot remekül fel tudta használni a céljai érdekében. és még akkor sem állt az üzleti körök oldalára. hogy a szenátor csicskásai el ognak ásni és közszemlére tesznek minden ízléstelen tényt meg pletykát. meghívták a bizottsági tagokkal való elbeszélgetésre. nevezete mberek els? osztályon történ?. Sajnos a vállalata. és nagy hangon Dávid pártjára állt még akkor is. Mint azt a szenátor egy októberi sajtókonferencián bejelentette. Hall asson rám. Donahue azon nyomban a helyszínen termett.

vagy valami hasonlót. mivel az ? hatalomgyakorlásuk kevésbé van szem el?tt. Emiatt persze különös népszerûségnek örvendett bizonyos hölgyek körében. El?ször is Donahue biztosan emléks ik erre a kijelentésére. A régi szenátusi épület impozáns. hogy bombabiztos házasságban t. úgyhogy kész válas lesz a maga számára. mint ostobaság. szereplései alkalmával csak úgy sugárzott bel?le a barátságosság. hogy kiderítse a fele l?sség kérdését. nem sokkal délel ?tt tíz óra után összegyûjtötte a szenátus kereskedelemetikai albizottságának tagjait. és persze egyetlen alkalommal sem felejtette el el?re értesíten róla a sajtót. Donahue büszkén. bizonyos szemp ból még egy elnökénél is nagyobb. mégpedig nemcsak a saját pártjának tagjai között. akkor majd emlékeztetik a munkatársai. és gyakran mutatkozott a nyilvánosság el?tt a felesége és tizenéves gyermekei társaságában Nos. akit a bizottság els?ként óhajtott meghallgatni. Jó húsban volt. szemben a tanúkkal meg a közönséggel. a javaslat úgyis el fog akadni valahol a törvényhozás egy magasabb lépcs?jén. Valószínûleg azt mondaná. ami nem sokban tért el attól. annak ellenére. Celia. A szer neve Montayne. Egy zöld posztós asztal mellet t foglalt helyet a tanácsadójával. y egyre csak vigyorgott. és kij te.. valamint. Ezt meg ne próbálja! figyelmeztette Quentin. Donahue köpcös kis ember volt. akire muszáj odafigyelni. ha mégsem. és m agán is tudott jóízûen nevetni. szálfaegyenesen állt a t szttüzében. szép számmal akadtak ?szinte tisztel?i is. Nincs . jelenlév?k valamennyien hallottunk arról a szörnyû. aminek során ártatlan gyerm szellemi és fizikai képességeit semmisítette meg egy gyógyszer. aki december els? csütörtökjén. Õ beszélte rá Quentint. Az Egyesült Államok szenátorainak óriási hatalmuk és befolyásuk van. Az elnök balján Stanley Urbach egykori bostoni államügyész. Aztán meg igazi társasági figura volt. pufók képpel. A három hatalmas ablak a szenátus parkjában csobogó szök?kútra nézett. Childers Quentinnel. világméretû tragédiáról k ue dörgedelmes hangon a kezében lév? papírlapról a felolvasást . és én m déktalanul megbízom a tanácsaiban . t Donahue-t.. akivel élményt jelente együttlét. hogy a meghallgatások az ? rövid nyilatkozatával fognak megkezd?dni. mert magánál egyetlen ügyvéd sem tud többet a Montayne-r?l. mikor Donahue egyike volt a Montayne en gedélyezését érthetetlenül késleltet? minisztérium birálóinak. a bizottság f?tanácsadó A szenátorok mögött ott ültek és álltak a bizottsági munkatársak vagy tizenöten. ez a Donahue szenátor volt az. Egy yes méretû márványkandallón kívül bézsszínû függönyök ékítették a szobát. bels? oldalukon büs mok nagy pecsétjét. ott ült a teremben és hall gatta a bevezet?t. Míg az objektív megfigyel?k azonnal felismerték Donahue-ban az opportunistát. és ezt Donah ng? pletykák szerint alaposan ki is használta. hogy légi utazásainak bségét egy luxus magánrepül?gépen bonyolította amit vagy a családja tulajdonában lév? cég b pedig a barátai bocsátották a rendelkezésére. legvilágosabban és legtömörebben kell vázolnia a tények Ne próbáljon meg fifikusnak lenni. ne próbálja meg Dennis Donahue-t letromfolni. hogy volt humora. Igaz. olyan. Öltözéke és hajviselete gondosan keresetlen vol t. amit ? úgy mondott: kellemes kipárnázottság . Másrészt pedig magára haragíthatja. ami ebben a he lyzetben több. Ez utóbbi figyelmeztetés válasz volt Celiának arra az ötletére. Ez a kezdeményezése is szép nyi sságot kapott. Donahue szenátor úgy tartotta melegen az ügyet. hogy ? is áldozatul esett a gyógyszergyárak ga pagandaszólamainak. aminek köszönhet?en néhányat letagadhato volna a negyvenkilenc évéb?l. hogy.kat ne lehessen az adóból levonni. Az elnök bi szenátor egy dobogóra helyezett U alakú asztalnál foglaltak helyet. Rajta kívül még nyolc szenátor volt jelen öten Donahue kormánypártjából. hogy demonstratívan turista osztályon repült többször is. Az ügyvéd ezek után körvonalazott Celiának néhány washingtoni alapigazságot. A mai napra vonatkozó tanács így hangzott: A lehet? legbecsületesebben. ami hibátlanul illett a nép egyszerû fia image-éhez. hogy bizonyítékot hoz fel arra a két évvel korábbi esetre vonatkozóan. hogy nagyon jól tudta. hárman enzékb?l. amit várt. hogy vállalja el ezt a pluszfeladatot. mint a vadalma. Ez a meghallgatássorozat folytatta Donahue arra irányul. amit egészen a közelmúltig a országunkban is felírtak az orvosok és árusítottak a gyógyszertárak. ami abban nyilvánult meg. a teremben lév? vagy száz ember pisszenés nélkül ült a helyén. és a totojázást az ismert kör s -nek min?sítette. Mi. A szenátor szuggesztív szónok volt. SR-253-as termében ült össze a bizottság. Ennek az volt az egyik oka. hane a politikai ellenfelek táborából is. még soha egyetlen turistaosztályon utazó polgárt sem kényeztettek úgy. Azt az apróságot viszont elfelejtette a sajtóval közölni. annak ellenére.

hogy a Montayne-t érint? minden intézkedése az érvényes törvényekkel teljes összhangban történt a tesztelés. hogy ezzel esetleg v ki másnak a fejére taposnak. bizonyos ösztönös megérzé iismereti megfontolások alapján mondtam le. hogy magamtól nem akarom felvetni csak a zért. már a vállalatot kép iselem. mert egy usztrál kormánybizottság megvizsgálta. és eltökélte. ve els?sorban Celia. Míg Celiának nyilatkozatot kellett tennie a Felding-Roth nevében. Ha a lemondásom okáról kérdeznek. és n meg a minisztérium döntését. Jordan. ha nem té ek. amelyeket érintett a világméretû tra onahue szenátor pár perccel ezel?tt valósághûen megfogalmazta. és továbbítása. Celia szándékosan beszélt halkan és visszafogottan. Donahue szenátor befejezte a mondókáját. Most pedig szeretném visszaidézni az eseményeket folytatta Cel és ismertetni a Montayne kifejlesztésének történetét. az árusítás. Mrs. sikeres és gazdag múlttal büszkélked? vállalat volt az. Ezt h osszas tárgyalások során döntötték el a Felding-Roth központjában és Childers Quentin washing irodájában. Vállalatom ezenfelül szeretne rámutatni arra is. Donahue bólintott. meg Childers Quentin. A negyvenperces táj ztatót Celia így fejezte be: Vállalatom eleget tett az albizottság felszólításának. Celia ülve maradt. hogy ha arra kerül a sor. A tájékoztatóját a lehet? leggondosabban fogalmazták a vállalat leghozzáért?bb jogászai. és aztán állni a keresztkérdéseket. már biztosnak látszik. ia? kérdezte akkor Quentin. hogy újból itt vagyok. A franciaországi Gironde-Chimie. aztán bejelentette: Els?ként Mrs.. Egyszerûen csak arról van szó. Jordan. Most.yan kormányhivatal. és dokumentumokkal tudja biz . Ezért szörnyû ostoba az ellenségévé teszi az Egyesült Államok egyik szenátorát. Tessék. A szenátusi albizottság el?tt ülve Celia így folytatta a beszámolóját: A Montayne biztonságosságával kapcsolatban semmiféle kétség nem merült fel 1976 jún az ausztrál eset ismertté válásáig. kés?bb pedig más orsz y a minisztériumi engedélyezést megel?z?en az Egyesült Államokban is. amelyik. Ám még ekkor sem volt semmi ok az aggodalomra.. Ez egy hoci-nesze játék. ha kellemetlen szóváltásba bonyolódik Dennis Donahue-val. éppen ezért lehetetlen volt a tragikus fejleményeket el?re látni a r széles körû tesztelése során. Bár a tudományos bizonyító elj m fejez?dött be és el?reláthatólag további éveket is igénybe vehet. ha nem valam i kirívó nagy disznóságról vagy törvénytelenségr?l van szó. a New Jersey-i Felding-Roth gyógyszergyár elnöke tanús kodik. ez a iváló hírnevû. válaszoljon néhány kérdésre. és hogy éppen ezért nem lépett akkor a nyilvánosság elé. Milyen álláspontra kíván helyezkedni a Montayne miatti lemondásával kapcsolatban. Dr. Celia alaposan az agyába véste a tanácsot. Személyes okokból. Quentint jól ismerjük. A Celia által felolvasott tájékoztató nemcsak precíz. Celia Jordan. és arról számolok be. akkor is. a kutatási igazgató szerepe mindö annyi volt. akk fogok válaszolni. Ez a jelenség a lakoss töredékénél jelentkezett. szenátor úr. cégem még túl sítette a törvény által el?írt kívánalmakat azzal. hogy mindig erre fog gondol ni.. Rövid szünetet tartott.. örülünk a szerencsének. ahol egy szenátor ne tudna bármit elérni. Quentin másik oldalán Vincent Lord ült. hogy a vállalat mit tett. hogy önként visszavonta a Montayne-t. de személytelen is volt. hogy annak idején semmi tudományos érve nem volt a lemondáshoz. Mrs. S?t mikor a szerrel kapcsolatban súlyos kétségek merültek fel. hogy jó színben tüntessem fel magam. Celia néhány szóval bemutatta Quentint és Lordot. Fontos emberek tucatjai a kormá azon kívül törik magukat a szenátorok kegyeiért. de minden szavát jól lehetett ért ni. fel akarja olvasni a tájékoztatóját. És ezt a viselkedést össze tudja egyeztetni a lelkiismeretével? Teljes mértékben válaszolta Celia élesen. Lord. feltéve persze. A hallgatók el?tt lépésr?l lépésre bontakozott ki a Montayne-ügy. Semmilyenre válaszolta az asszony. Mr. óhajtja bemutatni a kíséretében lév? társait? Igen. legel?ször vállalatom szeretné legmélyebb sa tát és együttérzését kinyilvánítani azon családok iránt. tisztelt albizottsági tagok. Elnök úr. akit máris tiszta szívb?l utált. Az asszony csak egy-egy köt?szóval tért el a kezében tartott gépelt szövegt?l. amit el?ször Franciaországban végeztek. és az asztalon lév? mikrofonhoz hajolva beszélni kezdett. ho Montayne nevû gyógyszer felel?s a méhben károsodott magzatok sorsáért. még azon az áron is. amiben a szenátor hatalma ami jó és r z ügyek érdekében egyaránt felhasználható a legértékesebb csereeszköz. Celia arra is emlékeztette Quentint.

a profit mindig is fontos tényez?ként szerepel. igen. Az els?t a bizottság f?tanácsadója. és kezdte áruln i a szert a terhes amerikai n?knek? Celia habozott. De akkor a vállalat a tudományos tanácsadó javaslatát követte.. Ez ugye körülbelül hét-nyolc hónappal azel?tt történt. A jogász türelmetlen mozdulatot tett. A folytatásról szóló döntés. Mr. Donahue odabólintott Urbachnak. Ez is helytálló? Nem egészen. hogy nagyon nehéz napoknak néz elébe. hogy ismerték-e maguk ott a vá tnál azt a három jelentést. de. A kérdés az. h a jegyzeteibe pillantott. Kutatási igazgatónk. Urbach. Beleegyezik a tanú a kritikus jelentés meghatározásba? Azt hiszem. az. Ám továbbra is alkalmazkodva a jelen helyzetéhez.. mérlegelni a. de az asszony semmiképpen nem akart igazságtalan lenni. hogy a lehet? legritkábban húzza mosolyra a száját. amiket kivizsgált a Laboratoires Gironde-Chimie és megalapozatlannak nyilvánított. ho y a vállalata az Egyesült Államokban piacra dobta a Montayne-t? Celia számolgatott magában. vagy nem? Celia nagyot sóhajtott magában. egy másikat pedig Spanyolországból. Mrs. Ekkor vágott közbe Donahue szenátor.. így válaszolt: Utólag persze ez látszott volna helyesnek. Ám ebben az id?ben a két jelentés még csak bizonyos feltételezéseket tartalmazott. Urbach mélyet sóhajtott. hogy még két kedvez?tlen jelentést kaptak. akinek látszott az :ábrázatán. hogy annak idején ? is ugyanezzel érvelt. az új gyógyszerekkel kapcsolatban mindig felmerülnek ellenvélemények. Lenne azonban még egy kérdésem. Franciaországból. Ki az? Celia nem válaszolt azonnal. Mi értelme ennek? Minden kérdés gondosan el?készített . Persze Lordról volt szó. Dr. Világos. A beszámolójában ezenkívül megemlítette. Azonnal elkezdtek záporozni a kérdések.. pardon. ami bizonyos kétségeket tám sztott a Montayne-nel kapcsolatban. Celia már érezte. nem arra kértem. amennyit körültekint?en ki kell vizsgálni.. aztán így válaszolt: Igen. Igen. és forgalomba hozták a Montayne-t? Szenátor úr. Jordan. Mrs. ön utalt arra az els? ausztrál jelentésre. Várjuk a válaszát. hogy a kedvez?tlen. Lord volt a tanácsadónk. hogy a f?tanácsadó mire céloz. Természetesen igaza van. A kérdésemre egyszerû igen vagy nem választ kérek. Jordan! Igen. és mind a kett?t még a Montayne itteni evezetése el?tt. ritikus jelentések ellenére se késleltessék a Montayne piacra kerülését. Jordan. Mrs.. ismertük. akkor hadd kérdezzem meg: kedvez?ek voltak ezek a jelentések? Nem. Ha a szavakon kezdünk lovagolni. szenátor úr. Mrs. Ebben az értelemben pedig a francia meg a spanyol jel entés nem volt ebbe a kategóriába sorolható. összefüggésben álltprofittal? Nos. még miel?tt megjelentek volna a Montayne-nel az amerikai pia con? Igen. ahogy döntött. amit most én elmondtam. Err?l majd kés?bb megkérdezzük magát Dr. Elegend? nekünk az igen . de hadd szögezzek le valamit: a gyógyszeriparban a kedvez?tlen jelentés kif ejezésnek speciális jelentése van. de ? a Gironde-Chimie autentik usnak látszó adatai alapján döntött úgy. a lóarcú ny ajkú Stanley Urbach tette fel. és hogy kés ?bb emiatt mondott le. Megismétlem tehát a kérdést: nyos jelentéseknek a birtokában folytatta-e a vállalata a Montayne-tervet. Nem lett volna jobb és óvatosabb megoldás kérdezte az albizottság f?tanácsadója Felding-Roth alaposabban kivizsgálja azokat a jelentéseket és késlelteti a Montayne piac ra dobását? Celia keserûen arra gondolt.. hogy el?adást tartson nekünk a gyógyszeripari gyak orlatról.ani mindazt. Jordan.. Folytassa. Továbbra is készek vagyunk mindenfajta együttmûködésre é inden kérdés megválaszolására. Mégsem szakították meg a tervüket. Maga kedvez?tlen jelentéseknek min?síti ?ket. Lordot.

az egész egy el?re kikalkulált folyamat. 12 Quentin meg Celia szendvicseket evett és egy termoszból forró kávét ivott annak a limuzinnak a hátuljában.. hogy ne tudjanak róla. Hát akkor miért.. Celia kínszenvedésének az ebédszünet vetett véget. ?t ugyanis már semmiképp sem érhetik el. Andrew-nak rnost is igaza lett. mert rendkívül alapos emberek. súlyos kérdések. A Jefferson Drive-on parkolt az autó. Be akarják feketíteni magát személyesen is szólalt meg egy id? után Quentin. és arról is. A z egyenruhás sof?r a kocsi mellett sétálgatott. Jordan. nem messze a Smithsonian Intézett?l. mint bárhol másutt mondta Quentin. hogy ? ül itt Sam helyett. bármennyire is szeretnék. igen. Hisznek egyáltalán az ügyvéd miben? . Miv el maga képviseli a vállalatot. és az is világos. Dönt? fontosságú volt ez a profit a vállalata számára? Igen. neked is jócskán kijut majd a Montayne-nel kapcsolatos fel el?sségb?l. mondván. az biz tos. Celia mégis talált egy kis id?t arra. Mekkora profitra számítottak? Folytatódtak a könyörtelen.. Vincent Lord lesz. Quentin odabólintott e y csoport turistának. akik elmentek a limuzin mellett. Itt most taktikázás folyik. az igazsá fontos. Így gyorsabb. maga valóban lemondott. és kíváncsian bekandikáltak a kocsi ba. Igen ismerte be. Vincent Lordot is meghívták a limuzinebédre. és ezzel felvállalta a Montayne miatti felel?sség m agára es? részét. maga a legkézenfekv?bb jelölt. és hozzátette: Természetesen elmondhatn k az egésznek az ellenkez?jét is. hogy már elí kezett. De mondja csak. Az il toknak amik egyébként politikai ujjgyakorlatok mindig megvan az ügyeletes mumusuk. így tartották. mikor ezt az étkezési módot javasolta Celiának.. Ám a Montayne-nel kapcsolatban az az igazság. Éspedig? Hadd magyarázzak el el?ször néhány mûhelytitkot. Ügyvédek! nevette el magát Celia kényszeredetten. De tehetnék valamit ez elle n. Mi ménye err?l? Celia elhúzta a száját. és egészen biztosan olvasták a Felding-Roth -doktrínát. Mi lenne a véleményem? Nem örülök neki. és zavartalanabbul is tudunk beszélgetni. amely a régi szenátusi épület el?tt várt rájuk. Próbáljon meg az ? fejükkel gondolkozni. akkor ki lenne az ügyeletes mumus? Mert hogy egy halott nem lehet az. de arra kérjük. vagyis ez a vállalat felel a tragédiáért. aminek a végén ott várja ?t az el?re megf ogalmazott végkövetkeztetés. Kés?bb viszont visszajött. de ? kitért el?le. értem. mikor enny a lényeg közelében tapogatóznak? Nem is olyan régen ? is nem ugyanezeket a dolgokat kérdezt e volna? És nem a sors iróniája. Azt hiszem. aki már soha nem fogja tudni m egválaszolni a kérdéseket. érdekel itt valakit egyáltalán az igazság? Ha amazoknak az ügyvédje lennék. hogy politikai ujjgyakorlatról van szó bólin t Celia. Aztán újra Celiához fordult: Miért akarnák Donahue emberei védeni a maga image-ét? Ha e tennék. Ami pedig magát illeti. ho feltegye magának a kérdést: valóban olyan igazságtalanul súlyosak ezek a kérdések. hogy továbbr s álljon a rendelkezésünkre. Ezek után a szenátor fennhangon bejelentette: Ebéd után a kö tanú Dr. A jogász szürcsölt egyet a g?zölg? kávéjából. aminek köztudottan maga a szerz?je. Valószínûleg azt is tudják ogy milyen feltételekkel ment vissza a céghez. Donahue meg az emberei tudnak a m aga hajdani Montayne-ellenes álláspontjáról a vállalaton belül. mert halott? Hawaii óta el?ször jutottak eszébe Andrew figyelmezt et? szavai: Ha visszamész. méghozzá ugyanilyen meggy?z?en.csapda. Kizárt. Hallgasson végig. Mint már annyiszor. Quentin keserûen elmosolyodott. hogy emiatt mond le. hogy a Felding-Roth hozta forg alomba. Donahue szenátor így szólt hozzá: Mrs. egyel?re az ön meghallgatását befejeztük. akkor így válaszolnék a kérdésére: igen.

Ám szívességb?l az egyikü egtehetné. szóval. támogatója és szószólója maradt a yne piaci bevezetésének? Nem. De megismétlem. Lord folytatta Urbach . Ám ennek a szakmának velejárója az állandó ambivalencia. akkor valamiféle dilemmában volt? Hát igen. hogy megkérdezze: A Montayne egy sült államokbeli premierje el?tt váltak ismertté a cégénél az ausztráliai. és nem hitt a fülének. és csak úgy rö meg a vádak cáfolatai. és odafirkálta Quentinnek: Ez nem igaz. Körülbelül negyedóra múlva jutott el Urbach ahhoz.. akár ösztönös is. Lehettek volna. és nem is rólam van szó. Dr. hogy a késleltetést javasoljam. javasoltam volna. Lehettek volna. A piszok gazember! Celia el?vett egy papírlapot. Lord minden kérdésre magabiztosan. Celia csak ült döbbenten. Az albizottság f?tanácsadója ezek után a Montayne-terv kezdeti lép érdekl?dött. Mi változna ezzel? Ezen a meghallgatáson semmi. nyugodtan válaszolt. Lord. Lord szemérmetlenül hazudott. A tudományos szempontoktól el intve. hogy beszélj en a tudományos múltjáról. amin S am elnökölt. Ott volt egyfel?l a tudomány. ami magának is be kell látnia lehetetlen helyzetbe hozná ?ket.. Nemcsak hogy a Montayne-terv folytatása mellett volt. Dr. megkérd?jelezné Lord becsületességét.. de aztán határozottan így válaszolt: Igen. fejtse ki ezt részletesebben. vagy voltak is? Hát. Maga is így fogalmazna? Hát. h ost felállna. Segítene ez a Felding-Rothnak? Nem.Próbálkozik az ember. Ahogy akarja sóhajtotta az ügyvéd szomorúan.. én is így fogalmaznék. Donahue szenátor odahajolt a mikrofonhoz: A tanúnak a következ? kérdést szeretném feltenni: ha nemcsak tudományos felel?ssége tt volna az ügyben... aztán hirtelen megállt a toll a kezében. Miért nem? A késleltetésr?l szóló döntés ebben a stádiumban már a vezet?ség hatáskörébe tartoz gazgatóként nekem csak tudományos szerepem lehetett az ügyben. igen. akik barátságos érzelmekkel visel tetnek a maga iparága iránt. hogy tehet valamit értem. hanem döntéshozatali joga is. de szavazott is rá azon a bizonyos ülésen. hogy kérdéseket tesz fel a maga személyes szerepével kapcsolatban. Ez nem hit kérdése. Márpedig ezek al apján nem volt arra okom. Készséggel. Azt mondta az el?bb. és kigúnyolta Celia kétségeit meg a késleltetésre tett javaslatát. hogy Montayne-pártia k. akkor javasolta volna a pi acra dobás késleltetését? Lord megint habozott. azzal a három jelentéssel kapcsolat an? Lord most el?ször habozott a válaszadás el?tt. Köszönöm. Celia. jól mondja. Eddig még egyikük sem szólalt fe valószínûleg nem is fog. Felel?sségem arra terjedt ki. nem volt valami rossz el?érzete. szenátor úr. Javasolta a szer piacra dobásának késleltetését? Nem javasoltam. s el?ször arra kérte Lordot. Mit? Az albizottságnak vannak olyan ellenzéki tagjai. Lenne még egy oktor úr: miután elolvasta ezeket a bizonyos jelentéseket. Dr. hogy ennek semmiféle tudo mányos alapja nem volt. Kérjük. Most is Urbach kezdte a meghallgatást. vita robbanna ki közöttük. Undorodva gyûrte . Az albizottság f?tanácsadója a jegyzeteibe pillantott. a Laboratoi Gironde-Chimiet?l kapott információkat tudományos szempontból elemezzem. hogy a rendelkezésünkre álló. ami által maga egy kicsit jobb színben tûnhetne fel. most hirtelen felegy enesedett a székében. Van egy ellenzéki tanácsadó is. Így viszont a vásárra viszi a b?ré A délutáni ülésen Vincent Lord vette át a tanúk mikrofonját. Jól mondom? Azt hiszem. másfel?l pedig az emberi megérzés. mert ezzel esetleg azt a látszatot kelthetnék. Valószínûleg épp az ellenkez? hatást érnénk el vele. francia meg spanyo elentések. Lord. Ha jól értem. aki eddig csak fél füllel hallgatta Lord vallomását. Akkor felejtsük el mondta Celia rezignáltan. nem voltam egészen nyugodt. Na és mit számít ez? Mert mi lenne. Tudományos elemzésr?l beszél makacskodort Urbach.

beszélni akar velem. Szóval arra akarok kilyukadni. Jordan látogatást a szervezetüknél? kérdezte az albizottsági f?ta dó. Ha jól tudom. Beszélt az orvosi képesítésér?l. és elhagyta a termet. hogy milyen keveset tud tette hozzá. ám Dennis Donahue gyorsan közb evetett valamit: Gyanítom. Stavely hangjából csak úgy áradt a megveté esetre döbbenetes volt. Szervezetünknek nem állnak rendelkezésére olyan kiapadhatatlan pénzforrások dollármilliók . mégis egyszerû gesztenyebarna kosztümöt viselt. ám a szert még nem árusították. és elbocsátották. Aggasztották Mrs. Megmondta Mrs. Celiának nem tetszett a nyilatkozat hangneme és néhány célzása. hogy mi a látogatásának a célja? Azt mondta. Itt az én feladatom a kérdezés. mint amelyeket lding-Roth-féle vállalatok az értékesítési propagandájukba pumpálhatnak. mire Stavely folytatta. Beszélt arról. hogy miért hiszi a szert biztonságosnak? Arra tisztán emlékszem. h biztonságos. azzal áltatva az orv t és a fogyasztókat. Stavely nagy leveg?t vett. Még feléje pillantott. és a tanúk asztalán lév? mikrofonhoz lépett.gombóccá a papírt. hogy err?l nem szólt. Én természetesen nem értettem ezzel egyet. Következ? tanúként Dr. anélkül hogy egyetlen szót is váltott volna Celiával. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet vezet?je magabiztos léptekkel me t el?re valamelyik hátsó sorból. hogy mivel a Montayne-nel kapcsolatos véleményük helytállónak b zonyult. hogy ítélkezzenek. Stavely visszamosolygott. doktorn?. majd pedig Dr. Az is igaz. Stavely felolvasott eg el?re elkészített nyilatkozatot. Néhány további kérdés után Lordnak megköszönték a tanúskodást. hogy ez után a meghallgatás után. szenátor úr. és arról. Mikor tett Mrs. Maud Stavelyt szólították. miközben pontosa n tudják a Montayne esetében is tudták . november tizenkettedikén. az biztos. ám azt elismerte. Elnézést. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel ezen dolgoztunk. így volt? Igen. Celia legnagyobb szomorúságára a szervezet f?hadiszállásán tett látogatása került ter z olyan újabb komplikációk árnyékát vetítette el?re. A Montayne-nel kapcsolatban Stavely kijelentette: Sajnos a tiltakozásunk a pénzhiány miatt nem lehetett eredményes. hogy az ilyen Montayne jellegû szerek biztonságosak. hogy nem örült neki. amikr?l Celia remélte. Valóban. hogy ilyesmir?l ítélkezni tudjon na. aki keresz tkérdéseket tett fel Dr. Akárcsak a két évvel azel?tti találkozásukkor. Jordan még az ausztrál tárgyalás . ho ezdetekt?l ellenezték a Montayne egyesült államokbeli bevezetését. hogy elkerülhet?e znek. Jordan. hogy a tapasztalatok mást mutatnak. Divatos. doktorn?. hogy Mrs. Ugye emlékeznek arra. hog Stavely profi módon és meggy?z?en beszélt. ahonnan nem mes ült Celia meg Quentin. a szervezet negatív véleményér?l a gyógyszerekkel kapcsolatban. Jordant ezek az er?feszítések és a maguk szilárd meggy?z?dése? Hát. a szervezetéhez érkez? támogatások megsokasodtak. hogy a minisztériumi engedélyt visszavonják? Igen. A Montayne mellett érvelt. Meg tudná határozni pontosan. a New York-i központú szer e felépítésér?l. Lord tant. ebben az id?pontban a minisztérium már jóváhagyta a Montayne egyesült lamokbeli forgalmazásának kérelmét. hogy a szervezetük ebben az id?pontban mindent elkövetett. amit szívb?l ü támogatást kapunk majd. És reméljük. az szony most is vonzó és ápolt volt. nem mintha ez megakadályozná ozzá hasonló kufárokat abban. hogy folytathassa. Többek között a Montayne is szóba került. és azt állította. Stavely a jegyezeteibe pillantott: 1978. Donahue szenátor szívélyesen üdvözölte a tanút. Persze nincs is meg a megfelel? orvosi képesítése ahhoz. Pár perccel kés?bb ugyanezt a témát kezdte feszegetni Stanley Urbach. hogy mi döbbentette meg? Igen. hogy akkorra az az ausztrál Montayne-per már elég na gy nyilvánosságot kapott? Urbach udvariasan elmosolyodott. Stavelynek. Donahue elmosolyodott. Az asszony nem pillantott arrafelé.

de a múltban rengeteg jótéteménye volt. Köszönöm. Véleményem szerint ez az úgynevezett doktrína egy undorító. mert ez a cég tényleg kö lenség. és mikor t belépett az ajtón. Celiának elöntötte a vér az agyát. nagyon is. Celia rögtön felhívta magához. Lehet. mert éppen itt vagyok Washingtonban egy barátn mnél. hangsúlyosabbá tételével és a személye l! Donahue szenátor. kezében egy papírlappal. Dr. de ez nem is csoda. hogy nincs se mmi esélye. Donahue megpróbálja a Felding-Rotht mint közellenséget feltüntetni mondta. Elmagyarázta. és most mégis magán csattan az ostor. a leghatározottabban ez volt a benyomásom. doktorn?. a minisztérium mun katársa. hallgatta a jelenetet. hogy Vincent Lordd al ellentétben Stavely nem hazudik. és olvastam err?l a meghallgatásról. Ez az iromány ezenkívül mélyen sérti azokat a keket és családokat. Mondtam neki. Ezt be is ismerte. Csak azért jöttem mondta Juliet . gy Mrs. miközben beszélgettek. Minde nesetre ha ezzel a céllal jött hozzám el az a n?. szenátor úr. hogy hátha neki sikerül megpuhítania magukat? Hát. kérem. Köszönöm. Ha még nem olvasta. bár az arca egészen kivö e a düh.gyz?könyvét sem olvasta. A többiek mind kapzsi dis znók voltak. nagy szeretettel átölelte. de megérezte a karján csillapító érintését. am it a lány visszautasított. hogy Sam és Lilian lánya id?sebbnek látszik huszonhárom évesnél. de persze bizonyítani nem tudom. ahogy letette az iratot. A vállalatnál egyedül maga lkedett becsületesen azzal a mocskos szerrel kapcsolatban. igazság szerint gondoltam erre is. Donahue elmosolyodott. és arra gondolt. De mennyire meg lehet másítani utólag egy beszélgetés lén egét és jelent?ségét bizonyos részletek kiragadásával. és az is untig elég volt. Juliet Good smith volt az. Stavely. az albizottság ellenzéki tagja csendesen megjegyezte: Na de. és meg is kapták! csattant fel Stavely. egyszer már olvastam. a kezemben tartok egy dokumentumot. hogy a lding-Roth nyugtalan lett. hogy mivel ? a vállalat legmagasabb rangú képvisel?je. és ez . Gideon Mace lesz. Celia arra gondolt. Le is fogyott. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet er?feszít tt a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében. hog el lehet kábítani ilyen hókuszpókuszokkal. A véleményemet kérték. nem egészen így van. Hozzátette. Annak tükrében. A vállalat súlyos hibát követett el a Montayne-nel kapcsolatban. és a szálloda halljából jelentkezett. nem adhatok neked igazat! mondta szenvedélyesen Celia. vegye át t?lem ezt a példányt. a Felding-Rothnak a képviseletében ment el önhöz? De igen. amelyek a Montayne áldozatául estek. Nem. hogy az ? hajdani személyes lépései semmilyen hatással n m voltak a Montayne forgalomba hozatalára. hogy másnap az els? tanú dr. nem merült fel önben. Óriási er?feszítéssel sikerült ülve maradnia. nem az volt a benyomása. Ezek szerint van róla véleménye. ha egy vállalat tényleg beismeri a hibáját és ígéretet tesz arra. Celia csak nézte. y a jöv?ben.. aztán megköszönték a közremûködését. És mondja csak. úgyhogy Celia közös vacsorát javasolt. Jordan a cégének. Jordant. aminek a Felding-Roth-d oktrína a címe.. Egymással szemben ültek. Donahue szenátornak mosoly bujkált a tekintetében. és kis híján talpra ugrott. Jaffee szenátor. ? a közvetlen célpontja Donahueéknak. akkor rögtön látnia kellett. szégyentelen reklámfogá el t?két kovácsolnak egy borzalmas tragédiából. és Bejelentették. és azért küldte el magához Mrs. doktorn?. odahajolt a mikrofonhoz. uram. Celia kedvesen ezt mondta: Hidd el. Este Celia Madison hotelbeli lakosztályában megcsörrent a telefon. Dr. Igazságtalanok magával. Ebben talán igaza is van jegyezte meg keserûen Juliet . Érdekl?déssel hallgatjuk. hogy menjen és sürg?sen pótolja a mulasztását. de engem nem. Stavelynek feltettek még néhány kérdést.

amit a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegeknek tart nak fönn. hogy Mace bár láthatóan ideges volt ura a helyzetnek és számot tud adni a minisztériumi ténykedésér?l. hogy ezt a helyet ép b?rrel. amelyhez hozzátartozott a Montayne engedél tetési kérelmének elbírálása is. aki a kihallgatásnak zt a részét vezette. Rövid saját nyilatkozattal kezdte. azzal semmit sem érsz el.. amelyben ismertette. mégis sajnálta a férfit. sem pedig disznó. és Jehovaként dörögte: Maga. Szándékosan nem érdekl?dött Juliet fia után. Akkor aztán kiderült. és Celia arra gondolt. A tanúra záporozó kérdések során elérkeztek az ausztráliai ügyhöz. amint a Peptid-7-r e vagy a Hexin-W-re gondolt. Be akarta per elni a Felding-Rotht és személy szerint aput is. Ekkor döntöttünk úgy. ártatlannak nyilvánítva fogja elhagyni! A bûntudatnak el ke ll kísérnie magát egészen a sírig! Néhány perccel azel?tt Mace. hogy már most.olytatódni fog a jöv?ben is. nem tudom válaszolta Mace szenvedélyesen. Ezért ne várja . Jézus Mária! Celia megrökönyödése ?szinte volt. mikor is Mace hirt gzavarodott. Ennek a szerencsétlen válasznak a hallatán felbolydult a terem: a hallgatóság szörnyü ködött. és ett?l fo minden elromlott. védekez? hangon. Persze bólintott Celia. nem volt sem kapzsi. A keresztkérdések során. milyen mélységesen liet meg Dwight esküv?jén. Jó ember volt. és hamarosan azt sem tudta. Én. Már egyikünk sem volt a régi. hogy elválunk. akir?l tudta. Donahue szenátor mutatóujjával vádló ce-re mutatott. Ekkor hangzott el a szájából az a szörnyû Nem tudom válasz. mindenki legnagyobb meglepetésére. aki a legj obb belátása szerint cselekedett. de nem sikerült mondta morúan Juliet. Ezután még egy darabig megkíséreltük menteni a menthet?t. Bele akarta taposni ?ket a földbe úgy. Kés?bb megemlítette ezt . hogy fiú-e vagy lány. Erre nem lehetett mit mondani. hogy az engedélyezés el?tt súlyos kétségei voltak a szerrel kapcsolatban az ausztrál jelentések m att és ezek a kétségei mindvégig megmaradtak. Most is izgatott optimizmus töltötte el. mer úgy gondolta. Ekk említette az ausztrál jelentést. id?vel jobb belátásra jutsz. és yen pótlólagos kérdései voltak ezekkel az adatokkal kapcsolatban. Gideon Mace vo lt. a halála után nem meg. hogy mi van vele és miért. Ha ezt most. hogy még nem hagyta jóvá a minisztérium. bevallotta. hogy lyen hatalmas mennyiségû adatot kapott háromszázhét kötetbenn százhuszonötezer oldalt . Ez mindenkit tönkretett volna. Ebbe soha nem tudtam volna beleegyezni. hogy a Montayne a sz erencsétlen gyermekek sorsán kívül még hány tragédiát és mennyi szomorúságot okozott! 13 Az albizottsági meghallgatássorozat leginkább szenved? tanúja Dr. Próbálj megbocsátani az apádnak kérlelte Celia. Donahue pedig a fentebbi tirádára ragadtatta magát. Bár Celia maga sem találta helyénvalónak ezt az indokot. Minden csodálatosan ment mindaddig.. hogy van Dwight. tudta. a kormánynak és a kormány összes védelmi garanciáinak a képvisel?je volt az. Mikor Juliet konokul megrázta a fejét. Celia hozzátette: Remélem. Dwight iszonyúan haragudott az apámra. ám dadogva. Hogyan higgyem ezt el? ellenkezett Juliét. Akkor miért engedélyezte?! kérdezte csaknem ordítva Urbach. egy drámai pillanatban. Eddig a pillanatig úgy tûnt. míg a baba néhány hónapos nem lett kezdte Jul et színtelen. hogy az a házasság jó szövetség lesz. arra csak kés?bb terel?dött a szó. alig kétéve orában olyan szanatóriumban ápolják. rászabadította ezt a veszedelmet Amerika asszonyaira és védtelen magzataira. Ehelyett megkérde zte. Juliet férje. hogy a kisfiú soha nem fogja elhagyni azt a helyet. hogy ? lett volna a vád képvisel?je. Adott nekem abból a gyógyszerb?l. és meg se mondta. végül kielégít? válaszokat kapott. Eszébe jutott. és hogy örökké tart majd. de még inkább rám. Ezekre a pótlólagos kérdésekre. ami késleltette az engedél yezést. hogy aránytalanul nagy adag felel?sség jut ki neki. jelentette ki. És bármilyen hibát követett is el az apád (amiért drágán megfi t) folytatta Celia . Válunk. csak a saját helyzetedet nehezíted.

és a talányon tûn Mivel Vincent Lord még egy napot Washingtonban maradt. hogy azzal a válaszommal a lehet? leggyorsabban vége szakad a vallatásnak és végre elenged nek. sokkal tovább. miel?tt Celia felocsúdhatott volna. mintha az eszébe villant volna valami. Felá lt és együttérz?en odament a kimerült férfihoz. mint Mace. Nem. kórházakat meg betegeket megfosztják olyan gyógyászati módszerekt?l. de ha túlzásba viszik. és hozzát tte: Vagy talán mégis? . hog ajon mennyit tud az az Urbach nevû fickó. Hát ez meg mi volt? kérdezte mögüle Quentin kíváncsian. Nem tudom válaszolta Celia megrendülve. Így ahelyett. Ideges voltam. és olyan vad. Mikor kimondta a Felding-Roth ne vét. Én a maga helyében nem foglalkoznék ezzel tovább. megje lenjen a Capitol Hillen és magára vállalja a felel?sséget a történtekért.. hogy reális id?n belül áldásukat adnák az olya ontos szerekre. A férfi villámló szemmel. amelye hez joguk lenne. Mir?l mennyit tud? Lord habozott. és a doktorokat. Ha nálunk is olyan gorú erkölcsök uralkodnának. hogy a minisztérium munkatársai szuperóvatosakká válnak.. Celia kerek perec hazugnak nevezte. Kiborítottak azok a kérdések. Quentin szerint még egy gyenge pontja volt az amerikai rendszernek. Ez biztos. ég? gyûlölet lobbant fel a szemében. Nem látszott magán. Dr. Hirtelen döbbenten és ijedten elhallgatott. hogy mennyivel job britek gyógyszerengedélyezési rendszere a miénknél. és szünetet rendeltek el. aztán kivágta magát: Persze nyilván nem tudhat többet. amilyet elia még soha életében nem látott. akkor ezzel késleltetik az orvostudomány fejl?dését. Mintha hirtelen elvesztette volna az eszét. hogy. Bizonyos fokú óvatosság persze kell az új szerek el kapcsolatban. Vagy úgy vonta meg a vállát az ügyvéd. Ám Celiát nem elégítette ki a válasz. Persze állami tisztvisel?k is vannak a tanácsadók között. mint mi magunk. Hirtelen elhallgatott. úgyhogy ha valami baj van. Az ilyen esetekben látszik kristálytisztán mondta az ügyvéd . Legnagyobb meglepetésére a kutatási igazgató nem utasította vissza a vádat. Mindenesetre úgy gondoltam. ami itt most folyik. Quentin így válaszolt: Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztert tanácsadó különbizottság segíti a munk ? soron a miniszter személyesen engedélyez minden gyógyszert. Állandóan az járt a fejemben. Mikor Celia megkérdezte. Ám a Montayne-nel kapcsolatban semmi jogelle nesség nem történt. de a miniszteré a felel?sség. mint odaát. Az asszony szállodai lakosztályában ültek . Mace nem túlságosan kedveli a Montay . Annak. Ennél többr?l van szó. Egy brit miniszter soha nem ten ne ilyen gyáva dolgot nem engedné. hogy egy olyan állami alkalmazott. az lesz az egyik eredménye. összeszorított foggal sziszegte: Hagyjon békében! Megértette?! Soha. Mace arcvonásai eltorzultak. hanem bûn n azt mondta: Tényleg hazudtam. inkább beláthatatlan ideig kotlának majd a kér ken. mikor befejez?dött Mace kínzatása. Ám Celia egész nap nem tudta elfelejteni azt a fröcsög? gyûlöletet. Sajnálom. hogy miért. és valamennyiünknek vannak gyötr? kétségeink. így nek . De hol van a tisztelt miniszter úr? Biztosan ott lapít az irodájában. amikre sokan és régóta várnak. Miért akart annyira menekülni? Oké. vagy hirtelen az Egyesült Államok egy távoli pontján akadt sürg?s és halaszthatatlan dolga. ez az egész ügy elég kínos mindenkinek. Akkor jött rá a roham. Celia fellélegzett. Miért hazudott? kérdezte. Nem mindig látszik. mint az szükséges volna. Ami érthet? is. Mace. Csak azt akarom mondani. Celiának alkalma volt felel?sségre vonni az el?z? napi vallomása miatt. Dr. mikor kimondtam vállalat nevét. akkor most Mace helyén a mi egészségügyi miniszterün zembe Donahue-val. Celia Jordan vagyok a Felding-Rothtól. akko egyes-egyedül ? felel a parlament el?tt a történtekért. mert semmi kedvük kongresszusi bizottság elé hurcoltatni esetleg még meg is feszíttetni.Childers Quentinnek. de soha többé ne jöjjön a közelembe! Mace sarkon fordult és elment.

Nem kifejezetten azért. hogy nesen tudja magát tartani. amir?l nem tud. Én másként emlékszem rá. egy kétéves fiúcska látszólag teljes. hog y Sam titka bármi lett légyen is az nem szállt vele együtt a sírba. A szená saját embereivel is türelmetlenül. mikor a meghallgatás negyedik. Néhány gyereknek gyönyörû kis arca volt. és mikor lopva körülné . Az arcocska eszébe juttatta Celiának Bruce-t. hogy nincs semmi. Mi lehetne? Megint hazudik. Stavelyt és a szervezetet. hogy a diavetítés miatt eloltották a lámpákat a teremben. Az uraság úgy látszik. hogy a külvilág történései sem fognak eljutni a tud táig. Ebben Celia egészen biztos volt. dehogy. Megidéztek két ideggyógyászt s. És akit?l néhány napja kapott levelet az egyetemr?l. Kihívóa n Lordra nézett. hogy mérsékeljék vag eljesen hagyják abba a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében folytatott .Nem! Ugyan. és így szólt: Mondja csak. ám a többségük feküdt. Láthatatlan kezek támogatták hátulról. Quentin odasúgta az asszonynak: Legyen óvatos. ráadásul valamennyien súlyos agykárosodá envedtek a fejl?désük embrionális szakaszában. mint hogy az ember gondolkozzon. akik korábban megvizsgálták a Montayne-t?l károsodott gyermekeket. mérges gombát ebédelt. Vincent. Bizony. és ahogy a spec elmagyarázta: Szinte egyáltalán nem képesek megmozdulni. hogy nem ? az egyedüli. Miel?tt Celiára került volna a sor. Celiát az ? korábbi vallomásával kapcsolatos má allomásokról kérdezte. Ám a válasz késett egy másodpercet. Ez a gyermek mondta az ideggyógyász a néma hallgatóságnak soha nem fog tudni ho hasonlóan gondolkodni.. azon nyomban ismét k?kemény le tt. Drága mama és papa! Csodálatos hely ez! Máris megszerettem mindent és mindenkit. mint ?. a Williams Co llege-ból. akkor késleltette volna a Montayne piacra dobását. Mert Lord a titok más tudója. hogy a Montayne-r?l beszéljen? kérdezte Urbach. Ám e pillanatban nem tehet egyebet. az albizottság f?tanácsadója. hogy tanulhatunk egymástól. Én hirtelen ötlett?l vezérelve. Remélte. De végül beláttam. nincs véletlenül mégis valami. hogy tévedtem. Ám ha egy pillanatra ellágyult is Donahue szenátor. Celia így válaszolt: Azóta megbeszéltem Dr. Celia örült. Donahue szenátor is rekedten szólalt meg. aki majdnem ugyanilyen volt ez el?tt tizenhat évvel. Am a legszebb mégis az. És most már azt is tudta. mint hogy vár. Mikor Vincent Lord kijelentésér?l kérdezték. és bemutatta azokat a diapozitívokat. aki zsebkend?vel törölgeti a szemét. Urbach. ugye? Igen.. bizony gondolta Celia . mégis üres tekintettel nézett a kamerába. amir?l én nem tudok? Esküszöm magának. hogy rá tudja beszélni Dr. de nem ta értelmét a kijelentése megkérd?jelezésének. és csaknem biztos. azért a színészkedése ellenére ? is csak ember. Mikor az orvos befejezte a mondandóját. Kifejezetten azért ment oda. utolsó napján ismét Celiát szólították tanúskodni. gondolkozzon és go ndolkozzon.. Egyikük odaát járt Euró tanulmányúton. . A legid?sebb. mely szerint ha az övé lett volna a dönt joga. Az albizottsági meghallgatássorozat négy napig tartott. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért f?hadiszállásán tett látogatását illet?en ondta: Vannak bizonyos interpretációs különbségek. mert úgy gondoltam. De beszéltek a Montayne-r?l. A lefényképezett gyerekek teljesen normálisnak tûntek. amiket az ottani esetekr?l készített. Lorddal a dolgot. és egy hajszálnyival hars b volt a kelleténél. barátsá l kopogtattam be Dr. Celiának megint eszébe jutottak Sam szavai: Van valami. hogy itt nincs más feladat. ingerlékenyen viselkedett. Stavelyhez.

Celia minden másról elfeledkezve. Celiát elöntötte a harag. a vállalatát képviselte? Nem. Lerázva magáról a rémülten suttogó Quentin csillapító ke t az asztaltól. Elnézést. feledve minden óvatosságot. hogy olyat mondjak. fojtott kiáltások hallatszottak. Felismerte. hogy f?nökük túll?tt a célon. elhiva tott személynek hiszünk-e. mire Donahue savanyúan megszólalt: Mert ugye minden az értelmezést?l függ. Továbbra is állva. mint Dr. A doktrínának egyetlen becsületes. és az ítélet már akkor készen volt. vagy pedig egy olyan iparág szóviv?jének. Celia megérezte a kérdésben rejl? csapdát. Hadd figyelmeztessem a tanút. bevallott célja a vállalat jö eli irányvonalának felvázolása. szenátor úr? Vagy pedig ez a megnyilvánulás pontosan az. és kezébe vette a legfels?t. Celia agyát elöntötte a vér. Készséggel adok magyarázatot! Maga. Stavely. Celia hirtelen valami hihetetlen elégedettséget érzett. ha tudtak is err?l a kijelentésér?l. elfelejtették figyelmeztetni urukat és parancsolójukat. De ha mint becsületes nyilatkozatnak mégis volna ilyen értéke. Stavely szerint a dokumentum szégyentelen reklámfogás mondt Urbach. Quentin tehát mindkét dologban tévedett. Donahue elkezdett mocorogni. hogy folytas sa. és hozzátette: Óhajtja. Jordan? Nem szoktam hazudni. Egy pillanatra elhal . h gy felkeresem Dr. én bizony azt hittem. a Feld oth meg a minisztérium fölött. Mrs. asszonyom. A társai pedig. hogy óvatosnak kell lennie. Donahue gyilkos pillantást lövellt Celiára. Ott hevert Celia el?tt az asztalon egy dosszié. alaptalan kijelentés. szeptember 17-i számából való. és nevetségesnek nevezte az id?húzást! Ez hazugság! Ezzel valóban kimerítette a sértés fogalmát. Ez eszembe sem jutott. Valóban? Ezek szerint tehát önnek meggy?z?dése. Donahue mégis elfelejtet te! Ez persze csöppet sem volt meglep?. metsz? hangon megkérdezte: Ez nekem szólt. aki két éve a Montayne engedélyezésének eltetésér?l panaszkodott. hogy nem biztonságosak. Ezt nem mondtam. aminek lát zik: egy végletekig elfogult. amit esetleg kés?bb magam is megbánok! Magyarázatot követelek erre a megjegyzésére! mennydörögte a szenátor. olva kezdett. A hallgatóság soraiból hitetlenked?. hogy alá magam egy mûszeres hazugságvizsgálatnak? Nem vagyunk tárgyaláson morogta Donahue. Ugyanez a hír más lapokban is megjelent tette hozzá Celia. hogy ez az egész meghallgatás megrendezett cirkusz. amikr?l el?re tudja. Urbach kérd?en odafordult hozzá: Szenátor úr? Urbach bizonytalanul várt. aztán intett Urbachnak. Nem tettem ily n kijelentést. Dennis Donahue szenátor ma kijelentette. Õszintén válaszol a kérdéseinkre. Az Urbach mellett ül? Donahue összeráncolta a homlokát. A Felding-Roth-doktrína került terítékre. hogy egy olyan önzetlen. Az az igazság. amit a kongres szus megsértésének neveznek! Celia. Magával hozta. hogy létezik egy olyan kategória. hogy a Felding-Rothnál senki nem tudott arról a szándékomról. Egyetért ezzel az értékeléssel? Természetesen nem. amely leleplezi. Stavelyt. érezve. mint korábban Mace-re. Még Donahue mu nkatársai is feszengtek kínjukban. Most ebb?l az irattartóból el?húzott egy halom öss etûzött újságkivágást. Meg attól. A látogatása hivatalos volt. maga ugyanaz az ember. sose lehet tudni alapon. Ez a Washington Post 1976. azonnal visszal?tt: Ne akarja. Hallhatta.ampányukat? Nem. akkor sem ezzel a szándékkal íródott. ame ly profithajhász megszállottságában rendszeresen gyilkolja és csonkítja az embereket olyan g yógyszerekkel. ahány témában a szenátor úr már odanyilatkozott . szenátor úr. amit eddig nem nyitott ki. hogy ennek a dokumentumnak semmi reklámértéke nincsen. hogy Dr. aki itt vésztörvényszéket ül a Montayne. hogy a terhes asszonyoknak szánt Montayne nevû szer minisztériumi engedélyezésének késlekedése az ismert körülmények között e tséges". mikor az els? napon b eléptünk ebbe a terembe? Donahue pontosan ugyanolyan stílusban mutatott Celiára az ujjával.

Például. az elnöki kalapács után nyúlt. mióta ön a kongresszus tagja. A Donahue szenátorral folytatott szócsatáját még aznap este szinte teljes terjed lemben leadták a nagy tévétársaságok az ABC. Celia az óta az utolsó Capitol Hill-i nap óta nem látta a washingtoni ügyvédet. amiket a sajtóügyekért felel?s alelnök hozo az imént boldogan Celia irodájába. meg sem várva a min isztérium reagálását. hogy nem is tehettünk volna okosabban. akinek az arca bíborvörösben játszott.lgatott. majd Celia hellyel kínálta Quentint. hogy Mrs. amib?l egy pillanatra kiemelkedett a rikácsoló Donahue hangja: A meghallgatást ezennel berekeszteni! 14 Ami Celia számára gyászos ügyként indult. hogy még mi mondani valója lehet. Kiderült. Jordan éppen a Montayne miatt mondott le annak idején. szenátor úr mondta. Néhány nappal azután. feltûnt az asszonynak. hadd fejezze be a hölgy. hogy megbeszéljen Celiával néhány Montayne-nel kapcsolatos peres yet. és e zel tiszteletre méltó lojalitását bizonyította. Hallani akarom. hogy mit kezdjünk ezzel a háttér-inform . és az t is megtudtuk. A New York Times cikkének ez volt a címe: EGY MERÉSZ HÖLGY SZENÁTORT GY?ZÖTT A Chicago Tribune szellemes szalagcíme így szólt: DONAHUE SZENÁTOR VALLATTA JORDANT VESZTÉRE De más dolgok is kiderültek. Azt viszont egyikünk sem tudta. hogy ragaszkodott a szer azonnali visszavonásához. hogyan szavazott a dohányipar támogatá a ügyében. és kivett az iratgyûjt l egy újabb lapot. úgyhogy talonba tettük. E is. az végül legalábbis úgy látszott a személ l ért véget. hogy milyen fáradt és rosszkedvû. mint a ennállása óta a gyógyszeripar meggyilkolt. Ám ezt Jaffee szenátor az ellenzéki párti csoportból felkiáltott: Ne. beszólt a titkárn?. Donahue. És ezekkel a sz ival. Celia utolsó szavai belefulladtak az általános felzúdulásba. amily mindig lennie kellene. És van itt még valami. mint az emberek gondolnák. Így a látványos összecsapás utáni cikkek két dolog miatt is felmagasztalták Celiát. igazi él? tévé. Üdvö ték egymást. ne! Hagyja. mind pedig visszatérésének körülményei amiket most már telje nyilvánosságra hoztak szilárd morális elveket valló embert mutattak fel. A Wall Street Journal így kezdte a vezércikkét: Általában több a tisztesség az üzleti életben. olyan. Nos. sokkal több embert segített át a másvilágra a tüd?rák áldozataként. hogy megérkezett Childers Quentin. Celia Julian Hammondtól tudta meg. minden egyes évben igen -t mondott a támogatás folytatására. mert mind a felmondásának. hogy Celia visszatért Washingtonból. Jövet lének célja ezúttal az volt. amelyben az szerepel. szenátor úr. Ahogy kritikus kés?bb a látottakat értékelte: Nagyszerû jelenet volt. a CBS meg az NBC az esti híradójukban. és mikor éppen azokat a le abb újságkivágásokat nézegette Julian Hammonddal. Másodszor pedig a t. aztán folytatta. Milyen kell mes dolog hát ilyen egyértelmû és megérdemelten dicsért becsületességgel találkozni. Mikor Quentin belépett. hogy a tévériporterek és újságírók kötelességtudóan elvégezték a házi felada zdetén alaposan utánanéztek a szerepl?k el?életének. mert a szenátusi meghallgatáson nem igyekezett menteni a b?rét a munkaadója rovására. Maga azzal vádolja az iparágunkat. hogy az elmúlt tizennyolc évben. hogy embereket gyilkol fordult Celia ismét Donahue felé. A másnapi újságok is f?helyen foglalkoztak a történtekkel. mit mondott err?l az egyik újságiró: Legtöbbünkne tudomására jutott. Itt tartom a kezemben azt a kimutatást. .

Hallgatjuk. És ha a jöv?b árthat a Felding-Rothnak vagy magának. A jöv?ben legyen a lehet? legóvatosabb. Feladta a saját kis lakását. és Martinra is átragadt. 15 Milyen asszony Mrs. Azokra a szisztematikus kémiai nevekre gondolsz? kérdezte Yvonne. Er?s. Kiválóan érti a dolgát. Miért. Celia félel ellenséget szerzett. akkor ugrani fog. Ne hozza magát v agy a Felding-Rotht olyan helyzetbe. mi nyomja a begyét.Én már úgyis menni akartam. Mindezek tükrében mit javasol? Az ügyvéd megvonta a vállát. A férfi elgondolkozott. Mostanra már nemcsak hogy újra megvoltak a megsemmisült adatok. hogy ez a vállalat és személyesen maga is. írója pedig Murray. miel?tt válaszolt volna. A kémiai anyagok genfi rendszerét a Nemzetközi Kémiai Társaság felülbírálta. a szenátusban. De néhány hét múlva már senki nem fog emlékezni rájuk. Imádta. Oké. Tanuld meg. S ?t. Soha. hogy tetszeni fogtok egymásnak. ahová Yvonne egy éve min en ingóságát áthurcolta. Bökje ki. Az új el az lett. hogy a kémiai összetev?k neve utaljon egyben a szerkezetükre is. Lehet. melynek címe A szerves kémia alapjai volt. Jordan? kérdezte Yvonne Martintól. hogy Donahue szenátor ártani tudjon maguknak. Na. Martin tovább ráncolta a homlokát a tankönyv fölött. hog y árthasson. Biztos. Egyenes és becsületes. Vonzó. Persze hogy azokra. Mr. Öröme egész házat betöltötte. mindez hazai pályán történt vele. Az új részek eléggé vadak. aminek eredményeként bizton remélték megkezdheti majd állatorvosi tanulmá Jól haladt a tanulással. hogy meg lehetett kezdeni a termék kereskedel mi el?készítését. h ogy Quentinnek igaza van. Ezek itt mind mutatott Quentin az újságkivágásokrá meg azok a tévés tudósítások k. Maguk ezeket annak tartják? kérdezte az id?s ügyvéd minden különösebb lelkesedés Természetesen válaszolta meglepve a sajtóf?nök. Csakis az fog számítani. de a után sürg?sen felejtsd is el. Martin harlow-i házában ültek. és tán soha nem volt boldogabb. E pillanatban semmit.mi fog számítani? kérdezte Hammond. Másfél év telt el azóta. Az intézeti fejlemények is a legderûsebb és legbizakodóbb hangulatra késztették az em ert. mióta én tanultam bel?le. maga nem? Ha tényleg így látják. Quentin mondta Hammond. amikb?l a fél év múl va sorra kerül? felvételi vizsgára készült. Martin ahogy meg gített neki. ügyvéd úr. Ezt soha nem fogja megbocsátani. ami még ennél is rosszabb. Celia arra gondolt. mert pénzkidobásnak tartotta fizetni a A nappaliban szanaszéjjel hevertek Yvonne könyvei és jegyzetei. és mindent elkövet. Celia. Egy júliusi péntek este volt. Napközben Yvonne továbbra is a Felding-Roth atóintézetben dolgozott. akkor mind a ketten rövidlátóak hangzott a mogorva válasz. Hát akkor . amíg csak él. hogy Martin sürgetésére kemény munkába. Jól ismerem Donahue-t. mint a hideg zuhany. hogy máris keresi ennek a módjait. most már félek vele találkozni. amit csinált. Martin elnevette magát. esténként meg hétvégeken pedig konzultációkra járt. Így lett az i . úgyhogy az r mindig tudja. Intelligens. és mint ahogy egyszer már megmondta m magának egy szenátornak az Egyesült Államokban szinte korlátlan hatalmi lehet?ségei vanna . Ezt átírták. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. amit végül Celia tört meg. és gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki Yvonne tanulmányait. A jöv? hét csütörtökjére várták Harlow-ba Celiát néhány New Jersey-i vezet?társával e Ám e pillanatban Celia még messze volt. Ne félj. Az állatvéd?k támadása óta eltelt id? alatt az adatok újbóli felvétele sokkal gyorsabb dt a számítottnál. de a Pept id-7 fejlesztése olyan stádiumba jutott. hányadán áll vele. és mint kid illiós néz?közönség el?tt. Ez a nagy publicitás semmit sem fog ani. hogy ez az egész olyan. És tudta. Rövid csönd lett. és az újságkivágásokra mu Éppen a gy?zelem édes gyümölcsét élvezzük.

Martin húsz vegyületet nevezett meg. a jöv?beli labormunka miatt pedig a régieket is. Egy hónappal azel?tt Martin az intézetben kitûzött egy hirdetményt. Mostanában semmi máson nem jár az eszük recbe tett kaja sem érdekli ?ket. Talán ez az gyetlen módja annak. aminek ez állt a fejlécén: Önkéntesek figyelmébe. az ecetsavból vagyis a közönséges ecetb?l etanoic sa licerinb?l propan-l. Az els? humán tesztsorozatnak nem az volt a célja. Sajnálatos módon a kémikusok nemigen használták ezeket a far muci neveket. Martin ragyogó tekintettel ránézett: Te angyal vagy! A füstölt hering volt a kedvenc hétvégi reggelije. hogy a Peptid-7 jótékony hatását tanulmányozzák.zo-oktánból 2.2. azt mondja. .3-triol . Na. amit a fía nem sokkal azután bérelt ki nekik. Martin végül tíz önkéntest választott ki a listáról. miért. Bárcsak nekem lenne ilyen memóriám. köztük volt Yvonne-é is. Err?l jut eszembe. hol a régi nevén. az írja alá nevét. amit egészséges humán alanyokon fognak végezni. a vizsgáztatók viszont számon kérték ?ket a diákoktól. Néhány hónappal korábban Martin átvitette egy cambridge-i szanatóriumba. ahol az id?s asszony immár élet és halál között lebegett. Néhány nap múlva már tizennégy aláírás sorakozott hirdetményen. Nagy-Britanniában önállóan is belevághatunk ebbe a kísérletsorozatba. de Amerikában van hozzá a minisztérium engedélyére magyarázta egyszer Martin telefonon Celiának. g yerünk. holnapra füstö t heringet vettem. és megkérdezte: Kir?l van szó? Yvonne hátrafordult. így hát Yvonne kénytelen vizsgákra bemagolni az új neveket. míg a szomszédos ketrecben hasonló jelenet zajlott.4-trimetilpentán . mindegy. Csak ritkán. még miel?tt kitûzte volna a hirdet?táblára. kikérdezlek mind a két névsorból. az orvosok szerint már nincs sok ideje hátra szegénynek. Hirtelen elkomolyodott a hangja. A lány egy patkányokkal teli ketrec el?tt állt. aztán pedig a ketrecre mutatott. csak a szex. Mikor a lá dezte. Martin nézte. hogy aki az intézeti dolgozók közül h ni a Peptid-7 els? tesztelésében. Martin csak ennyit mondott: Egyel?re nem. csak akkor. Talán majd kés?bb. hogy másnap reggeli után azonnal indulnak. Ott talált rá Martin valamivel kés?bb. és felkiáltott: Te ronda vén kéjenc! Martinnak felderült az arca. Bár Martin édesanyjának lassan romlott az állapota. A második aláírás Rao Sastrié volt. Legtöbben már elfelejtettük ezeket a képtelen neveket. ahogy a ronda vén kéjenc" zavartalanul tovább közösül egy engedelmes n nyel.2. hogy én is kapjak a Peptid-7-b?l? Részben. Úgy döntöttek. ha nem zavar. ám Yvonne-t kihagyta. Martin becsukta a könyvet. Én is veled tartok. vannak-e a szernek káros mellékhatásai. A kiírás arról szólt. hogy még hos szú próbasorozatok el?tt állnak. Egyáltalán nem használjátok a laborban ezeket az új elnevezéseket? kérdezte. Reggel. mert akkor nem kellett sietni és élvezhette az étel zamatát. Beszéltem ma apával. Én ilyen kéjenc kis dögöket még nem láttam. Holnap meglátogatom anyámat. és megrázta a fejét. hol az új. akik rendszeresen kaptak a Peptid-7-b?l. az Alzheimer-kór kérlelhetetlenül haladt el?re. Yvonne mindahánysz or habozás nélkül rávágta a név párját. Rajta. míg Martin az intézetben átnézte a postát és a számítógép pri napi anyagot olvasta. Már húsz napja figyelték az önkénteseket. Így is történt. hogy megszabaduljak a fölös kilóimtól. Martin apja továbbra is abban a kicsi. hogy útközben la tanulni fogok. Újra meg újra elámulok az emlékez?tehetségeden. Nagyon sajnálom fogta meg Yvonne együttérz?en Martin kezét. Yvonne az állatteremben sétálgatott. ls?ként Martin írta alá a lapot. hanem hogy kiderítsék. A jó memóriám miatt nem engeded. A tesztsorozat céljait és potenciális kockázatát is részletesen ismertette a felhívás. Azonkívül nem akarlak semmiféle kockázatnak kitenni. d kényelmes lakásban élt. Nagyon szeretnék már egy kis Peptid-7-et szedni sóhajtotta Yvonne. de még semmiféle mellékhatást nem tapasztaltak. Martin útközben még egy per be akart ugrani az irodájába. bár tudta. hogy belépett a Feldin -Rothhoz. Martin boldog volt.

ami tegnap történt. amiben ugyancs ak hiányt szenvedett a szigetország a második világháború befejez?dése óta. Ennek megfelel?en els?k között iratkozott fel az önkéntesek listá a. hogy mostanában ? Egészen biztos. Ezzel nem kell hétf?ig várni. mire elpirult. hogy szóbeszéd tárgya legyen mindaz. de Martin észrevette. A lány bólintott. milyen nagysze y a munkájának köszönhet?en Mickey újra fiatalnak érzi magát. hogy magasa bb az átlagosnál. Azt hiszem. Yates mindent megtett. tényleg véletlen volna? Yvonne. tovább finomított Peptid-7-et kapja rendszeres a dagokban. Majd ott tovább beszélgetünk. hogy átlagos-e. Els?sorban politikáról volt szó. mintha olvasott volna a gondolataiban. hogy naponta hányszor. találkoztam a feleségével bevásárlás közben. Nem ismered eléggé a n?ket. Ezzel is megelégsze . megkérdezte: Mit fogsz csinálni? Szeretném. A csoport kapjon Peptid-7-et. optimista id?ket élt Nagy-Britannia. A feltételezések tévútra vihetik az ember yszerûen csak írd le nekem az adatokat. Nem szeretem az ilyesmit. mir?l itt ma reggel beszélgettünk. És az új tanulmányról se szólj senkinek. hogy valami más jár az eszében. ha hétf?n ellen?riznéd azoknak a patkányoknak a szaporodási mutatóját. Ezt hogy értette? Én is ugyanezt kérdeztem t?le.. M rgaret Thatcher és kormánya új vállalkozó szellemet igyekezett meghonosítani. és azt válaszolta. Valami furcsaságon gondolkozom. hogy az itt lév? patkányok mindegyike a legújabb.. Számítógépes tanulmányt kérek mindkét csoport párzás iról. Izgalmas. Megállapította... Tartsd meg magadnak. hogy kibeszél ilyesmiket. hogy azt. mióta kapják az injekciókat. Mikor a heringet vettem. Ezt én is tudom. Oké bólintott Yvonne engedelmesen. hogy hány utód születik. Min töröd a fejed? kérdezte. el?ször bekapcsolták a rádiót és meghallgatták a hír t. Csodálkozom. már régen nyugdíjban lennének. amit azokról a szapora patkányok ról mondtál nekem. Ahogy elindultak Cambridge felé. a yek kaptak a Peptid-7-bõl. hogy mostanában lettek ilyenek.Martin a ketreceken lév? gépelt azonosító lapra pillantott. Martin elnevette magát. mégis k . aztán azt mondta: Szálljunk be a kocsiba. hogy ez összefüggésben lehet a. aki azt mondta. Azt mondtad. Yvonne elmosolyodott. Mert korábban békén hagyta? Az asszony szerint abszolúte. A hírek után Martin lekapcsolta a rádiót és visszaterelte gondolatait a saját ügyeire Nagyon aggódom jelentette ki. Azután pedig képezz két új csoport öreg patkányt hímeket és n?stényeket vegyesen. A két hón appal azel?tti választások után a brit történelem els? miniszterelnökn?je került hatalomra. A számítógép nem fogja tudni megmondani neked. Most se gondold! vágott közbe Martin. aztán élesen Martinra pillantott.. De azt követni tudja. Tudni szeretném. Már most is meg tudom neked mondani. aztán azt mondta: Valószínûleg véletlen.. Szóval. Aztán arra gondolt. hogy Mickey mos tanában olyan rámen?s és energikus. Tényleg azt mondta. Martin elgondolkozott. Nem akarom. hogy alig hagyja nyugtát az ágyban. És ezek ugye nem fiatal patkányok? Ha emberek volnának. Mit értesz ezalatt? Yvonne habozott. U gye Mickey Yates az egyik önkéntes? Igen. a laboráns volt a legid?sebb a Peptid-7 önkéntesek között. Yvonne elkezdett kuncogni. Az óta a incidens óta Celiával meg a guillotine-on kivégzett patkánnyal. vagy átlagon felüli. De eddig nem gondoltam. a másik ne. Yates. h ogy Martin kedvében járjon.

mikor még meg se hótt? Martin átkarolta az apját. Rendeld meg azt. aho l az anyját ápolták. Az id?s asszony. míg iderül. hogy elmagyaráztad. A lakás. Nem szívtelenség ez most. De az ám sokba van. arra gondolt. De a többiekért nem vállalhatom a felel?sséget. ami megakadályozza ennek az állapotnak a bekövetkeztét. Kifejlesztettünk egy szert. hogy a lány sír. Mikor Martin Yvonne-ra nézett. még a legegyszerûbb dolgokra sem. Már semmire sem emlékezett. hogy még ma is dolgozik. amit elértünk. mint rendesen. mindenképpen el akarom kerülni az olcsóságnak még a g is. A szanatóriumból Martin apjához mentek. és fontos szerepet kap majd a betegségek elleni h arcban. már értem mondta Yvonne. mikor Celia ellátogatott hozzájuk a régi még fellelhet?ek voltak az asszonyon a hajdani szépség nyomai mára már ezek is eltûntek. Igen. Mr. hogy az édesanyja vigaszra lelt e zekben a percekben. Martin már többször magával vitte Yvonne-t. amir?l azt remélem. hogy szerelmi bájitalt kotyvasztottunk. most is az ágyában feküdt. miért aggódsz ennyire. És mélyen hallgass Mickey Yatesr?l meg a feleségér?l. Igazad van válaszolta Yvonne. Azt hiszem. És éppen azért. Az volt az álmom mondta Martin csendesen Yvonne-nak .len leszel zárolni az eredményeket. hogy már ez a hajszálvékony kapcsolat is megszakadt. de a testét is. Már csont és b?r volt. És most. Azt hiszem. hogy segítsek megtalálni azt a valamit. Hitelét vesztheti mindaz. hogy jelent ?s lesz. Most értettelek meg csak igazán. Ne tör?dj vele. Min tha az Alzheimer-kór nemcsak az agyát pusztította volna. hogy valóban sikerült-e valóra váltanunk az álmomat. megfogta a nagybeteg kezét. 16 . Peat-Smitht az épület mögötti apró mûhelyben találták. Martinnak az volt a benyomása. De ha kiderül. Hát igen. Mer má ennél többet nem tudok érte csináln rtinra nézett. de Martin ezúttal úgy érezte. Nem szívtelenség. Van valamire szükséged? Kéne egy márványtömb. Ilyenk r a lány odaült az ágy mellé. Bár nem ett biztosan tudni. ? maga pedig egy kis darab márványt csált vés?vel meg fakalapáccsal. Kés? délel?tt értek Cambridge-be. látta. Peat-Smith. ez a baj sóhajtotta Martin komoran. a várostól észak gatra volt. akkor bekövetkezhet a legross b. beesett orcákkal és egyre ritk uló hajjal. Yvonne ma is ugyanígy tett. amit Martin bérelt. fiam. Má' nem dogozók válaszolta az öreg. De nem tudtam. akkor a tekintetében a felismerésnek még a legapróbb szikrája sem v illant fel. Ahogy Martin ott állt Yvonne-nal együtt a betegágy mellett. Néhány évvel korábban abban az id?ben. hogy készítnék egy követ az anyád sírjára. mintha újb feltaláltuk volna a kígyóolajat. már mondtam neked. Akkor megmondom. és Martin odahajolt hozzá. lakatot tesze a számra. hogy az apám k?faragó volt magyarázta Martin Yvon ne-nak. amely súlycsökkenést is ere dményez amit végül is felfoghatunk pozitívan és negatívan is . papa. csak nekem adhatod át ?ket. és nem szólt egy szót sem. hogy az édesanyja napról napra sorvad. Mer az ujjaim átkozott merevek. De nem értem. amelyiket akarod. Legyen óhajod szerint mondta Yvonne. De arra gon . ahonnan csak szükség esetén emelték ki. Még évekbe telik. mikor az anyjához ment látogatóba. Mr. nem messze a Girton College-tól. és olyan színben tüntethet fel minket. hogy komolyan fogják venni. Martin egyenesen a szanatóriumhoz hajtott. mert az öregedés vizsgáló kutatásaink ennyire fontosak. Ott hevertek körülötte szanaszét a szerszámai. és a számlát küldesd el nekem.

Amint lehet. de késlelteti. hogy milyen formában szedjék a szert a jöv?beli fogyasztók . Úgy érted. amelyet a szer piaci bevezetésére készítet . Egyre több gyógyszert lehet m ajd ilyen formában bevenni. Kellemes. akik a napokban kezd?d? nagy-brita nniai klinikai kísérletsorozatot fogják koordinálni. hogy bezárják-e az intézetet vagy hagyják tovább mûködni. Ha az o rvos másképp nem rendeli. Mindketten tudták. hogy az inzulinnal kapcsolatban is szóba k erült. Több minden szóba került: a gyártás. tudom. A negyvent?l hatvanéves korcsoportra fogunk koncentrálni. A jelek nagyon biztatóak. milyen rég volt az. soha nem hozták szóba. Igen. egyedül is bevehet otthon. a jöv?re vonatkozó számos kérdésben kellett dönteni. naponta kétszer kellene használni a sprayt folytatta Martin. Az asszony már két napja volt Harlow-ban. Celia a jó hírekért cserébe beszámolt az észak-amerikai tesztelés terveir?l. ami anában jelent meg az amerikai piacon. a nyersanyagok és azok beszerzési forrásai. a kíséretében lév? féltucatnyi Felding-Roth-vezet? az i tézet munkatársaival a Peptid-7 jöv?jér?l tanácskozott. Ebben az orrsprayben a Peptid-7 egy semleges hatású sóoldatban lesz. hogy valami nagy felfedezést tettetek mondta Celia. a költségek. a csomagolás. -ellen?rzés. s egyú serkenti az agymûködést. hogy már több ilyen anyaggal kísérleteztek. Azt hiszem. Ez biztosítja majd az optimális felszívódást. Az egyik ilyen f? kérdés az volt. ami egyel?re még éppúgy lehet kidobott pénz. hogy az az izód végérvényesen a múlté. Világosan érezték és tudták mindketten. és úgy t . mint azok. hogy az injekciós szerek nem fogynak olyan jól. A harlow-i megbeszélések során megállapodtak. rögtön kezdeni akarjuk. hogy titokban tartsuk a dolgot jelentette ki Martin. Sam meg ?közötte. akik az Alzheimer-kór kezdeti stádiumában vannak. N emrég csatlakozott a harlow-i intézethez két orvos. És folytatták a reményteli. Kimerít? vizsgálatokat folytattunk ez irányban mondta Martin Celiának . Ha a Peptid-7 úgy kerül be a köztudatba. amibe det ergenst vegyítünk. Ha id?nként eszükbe jutott is az a bizo nyos intim éjszaka. Én nem vagyok ebben olyan biztos sóhajtotta Celia . Nigel Bentley meg a többiek alig gy?ztek válaszolni az amerikai team kér déseire. hogy örülni fogsz neki. Sejtettem. Ez a jöv? útja. azután pedig még a kormányokná tt kérvényezni a Peptid-7 forgalomba hozatali engedélyét. ám különleges esetben ett?l lefelé vagy felfelé is eltérhetünk. Bár még hátravolt több mint egy év klinikai tesztelés. ami késlelteti az agy öregedését. amelyeket a beteg kényelmesen. hogy a Peptid-7 legmegfelel?bb cso . hogy nem injekciós beadásra fejlesztettétek ki. és azt is hallottam. és e pillanatban épp négyszemközti megbeszé t folytatott Martinnal a férfi irodájában. hogy az orrspray forma a legmegfelel?bb. Martin azt már korábban közölte vele: Kifejlesztettünk egy olyan jótékony szert. mint valami aphrodisiacum. Celia arra gondolt. Mindenesetre hálás vagyok. izgalmas tervek szövögetését. akkor komo ly szerként elveszti a hitelét. Rao Sastri. mint aranyat fialó befekte Az is fontos kérdés volt. Az már majdnem biztos. mennyit fektessen a Felding-Roth e gy új gyár építésébe. de bárcsak neked lenne igaz ad. Arról is beszámolt.Teljesen egyetértek veled a szexstimuláló hatással kapcsolatban mondta Celia Mar tinnak. és még rég az az els? emlékezetes találkozás Cambridge-ben Martin. Pontosan úgy mosolyodott el Martin. Míg Celia Martinnal tárgyalt. Az el?zetes intézkedések és a minisztériumi en edélyeztetési procedúra miatt kicsit le leszünk maradva mögöttetek. jó esélyünk van arra. de nem nagyon. A szert an betegeken is kipróbáljuk. a termékm dzselés mindez egy olyan mesteri terv részeként. A betegséget persze nem fogja meggyógyítani erre semmi remény nincsen . hogy meg tudjuk oldani házon belül? kérdezte Celia boldog-hitetlenül. mikor Sam utasítására Harlow-ba látogatott annak eldöntése végett. és a legjobbnak ami m toxikus és nem irritálta az orr nyálkahártyáját egy új Felding-Roth-termék bizonyult. oldott volt közöttük a hangulat.

meg tudjuk oldani. micsoda érzékenységre vall. hogy erre még ? sem gondolt. Az egyszerû temet végeztével az öreg rögtön hazament. Ó. Yvonne huszonhét éves volt jól összebarátkoztak. Sok helyre el fog jutni. minden el?zetes figyelmeztetés nélkül. Celia egy mozdulattal elhallgattatta. hogy a férfi nem a Churchgate-ben fogla lt asztalt. Egy egész generációnyi különbség. A pillanatnyi helyzet mindkett?nknek megfelel. nne ragaszkodik a szabadságához. milyen nagy szerepe van abban. Nem a nyugodt óceán. Ám a döntést New Jerseyben hozzák majd meg. Manapság igenis számít! makacskodott a férfi. és nyugodtan visszautasíthatod iskodásomat. hanem szerz?dést köt egy erre szakosodott céggel. Martin és Yvonne a visszaúton Harlow-ba sokatmondó h . Celia elutazásának napján halt meg Martin édesanyja. hogy örökké így maradjon. ti férfiak! sóhajtott fel Celia. Tizenkét év semmit nem számít. Ezt meg honnan veszed? tiltakozott Martin hevesen. Celia így szólt Martinhoz: Különleges és kedves n?. akik tovább akarják magukat képez ni. Peat-Smitht utolsó útjára. azt hiszem. Aztán Martinhoz fordult: Van a Felding-Rothna k egy alapítványa. hogy jelentkezett az állatorvosi egyetemre. akkor biztos ? lesz a legid?sebb. Celia így válaszolt: Éppen ezért maga lesz a legjobb. Martin felhúzta a szemöldökét. amit néhány napp szállítottak neki a megrendelése nyomán. Csak ?. talán a Martinhoz való vonz uk miatt. Biztos vagyok abban. de kis id? múlva. hogy tovább faragja azt a márványtömböt. Martin. Az el?állítása sem fog problémát okozni egy egyszerû spraytartót k ajd megfelel?en átalakítani. hogy ez a nagy nyugal om túlontúl sokáig uralta az édesanyja életét. hogy tetszet?s. Celia és kollégái néhány nappal kés?bb visszautaztak New Jerseybe. hogy a Peptid-7 már ott tart. Kés?bb egy orvos így írta le Martinnak a id?s asszony halálát: Úgy vált el az élett?l. Celia arra gondolt. Még el?tte az élet. hogy ha felveszik. Ez a megoldás azt jelentette. Ez a gondolat újból fel sztette Martinban a Peptid-7 jöv?jébe vetett reményeket.. A dologról ne m is esett több szó. Yvonne. hanem egy másik hotel. Dehogynem. hogy Yvonne is kaphasson egy kis anyagi segítsége t. Mikor Y vonne megjegyezte. de el fogod venni feleségül? A kérdés meglepte Martint. Martin egy este meghívta Celiát vacsorázni. A párbeszéd ezzel abbamaradt. és találkozik majd olyan férfiakkal. Mikor a lány elkezdett hálálkodni. Nem hiszem. Semmi közöm hozzá. Én tizenkét évvel vagyok id?sebb nála. és moso lyogva azt mondta: Hallottam.magolása egy kis flakon. akik korban jobban illenek hozzá. csakúgy. mikor Yvonne kiment a mosdóba. érdekes csomagolásban lehet árusítan i a szert. Azt hiszem. Martin szomorúsággal vegyes megkönnyebbüléssel gondolt arra. Az Alzheimer-kór ett?l megfosztotta az édesanyját. e pillanatban elintéz?dött a megélhetésed kérdése. ami éjnek idején lassan kisod ik a nyugodt óceánra. de ez nem kell. Valószínûnek látszott. ah ol tart. mint egy kis ladik a parttól. Kés?bb. Az biztos. Csendesen lebbent át a holtak birodalmába. Celia csodálta Yvonne-t. ami azokat az alkalmazottainkat segíti. mint én. a Saxon Inn éttermében. hogy egyesek közületek meg tudjá emteni a nekik megfelel? helyzeteket . hanem a szellemi háborgás z élet vonzerejét. hogy megismerkedhessen Yvonne-nal. A két n? el?ször kíváncsian méregette egymást. az apja meg Yvonne kísérték Mrs. De vakok is tudtok lenni.. mert Yvonne visszatért az asztalhoz. a korkülönbség ellen negyvennyolc. hogy nem a Felding-Roth fogja a flakonokat gyártani.

kevésbé életbe vágó. A Felding-Roth reklámügynöksége még mindig a New York-i Quadrille-Brownnal dolgozt ak együtt költséges. és. különfé al felírva. és aki kijelentette. A vállalat léte forog kockán. hogy els?sorban a régi szép id?k emlékére jelent meg a me beszélésen. Mint mondták. Mrs. akkor a Felding-Roth is lehúzhatja a rolót. comprehensi felfogóképesség. hogy meg kell tennünk ezt a lépést. észlelés). A nevek egy része az agyra. hogy ekben itt állíthassák majd el? a Hexin-W kémiai bázisát. h ogy a név vészesen hasonlít egy háztartási cikk. rajtuk a javasolt hat név. az ötletei ma is éppoly briliánsak. az els? találkozásukat. A tárgyalás el?tt Celia. Percip és Braino Mint rámutattak. Végül Bladen nekiszegezte a kérdést: És magának mi a véleménye. Egy este vacsora közben Celia elmagyarázta Andrew-nak a vita okát: Nincs pénzünk erre a beruházásra. amikor megszületett az Új Healthotherm boldog-mami terve. Bladen habozott. Mrs. Bill Ingram meg még vagy fél tucat vezet? képviselte. Compre. ez hogy nem jutott es zünkbe. értelem) és percipience (felfogóképesség) szavakból ered. A nevek így hangzottak: Appercep. és szép hasznot h . Ez a gyár lesz a Felding-Roth els?. igazán nem értem. a negyedik pedig gy) szóból. amikr?l megint csak ni kellett. Adózás szempontjából kkal kedvez?bbnek ígérkezett az egyesült államokbeli gyártásnál. A Peptid-7 gyártásának végs? fázisát. és hosszasan tépel?dtek egy-egy új javaslaton. miután Bill Ingram megjegyezte. mindent kölcsönökb?l kell fedeznünk. Bill Ingramnek tetszett az Appercep. csak az elnézésüket kérem. Az elkövetkez? hónapokban fontos döntéseket hoztak a Felding-Roth New Jersey-i köz pontjában. mert a kliense vagyok mondta Celia csíp?sen . ami leginkább valami fehér kristályos porra emlékeztet tt. kimerít? tanulmány készítésébe kezdett. hogy mi hány ezer dollárjába kerül a cégének. Végü b hónapos munka után összeült a legmagasabb szintû vezetés a Felding-Roth központjában. Bladen a Compent támogatta . Ne nevezze briliánsnak csak azért. Ha a Peptiduccsol. a dugulásgátló Drano nevére. az Ír Köztársaságban szándékozták gyártani egy új üzemben. A gyó rgyárat Celia. a második elnevezés azt jel zi. aztán lassan elvigyorodott. amit hosszas vita után végül támogatott az igazga s. illetve az emberi felfogóképességre utal kezdte a reklámügynökség egyik képvisel?je. egy már meglév? Puerto Ricó-i üzembe helyezték. Egyedül Ingram engedhette meg magának a beosztása és a Celiával való jó kapcsolata mi tt. miért ne nevezhetnénk az új szert Peptid nek. hogy felröhögjön. Az egyik ilyen a Peptid-7 kereskedelmi elnevezése volt. aminek már kiválasztották a he eket a lehet? leggyorsabban meg akarták valósítani. sem pedig jó véleménye. Egészen zavarba hoz feszengett Bladen . Egyórás vita bontakozott ki. és mindenki ennek megfelel?en most vagy ha hangulatban van. A s zer továbbra is remekül tartotta magát a recept nélküli gyógyszerek piacán. Akadtak egyéb. amelynek során megvizsgálták a eveket. Hallgatta a többiek érvelését. A Peptid-7 aktív összetev?jét. molekuláris biológiára specializálódott üzeme. Jordan? Magának annak idején remek ötletei voltak. Az ügynökség kis csapatát Howard Bladen vezette. az els? három az angol apperception (tudatosulás. és azon tûn?dött.llgatásba burkolóztak. azon morfondíroztam. hogy a szer kompenzál . a többivel k apcsolatban pedig nem volt sem rossz. De nem akarok menteget?zni.a vezet?ség gyakorta látogatott a tengerentúlra. mint régen. A terv óriási befektetést igényelt. A gyár területén még arra is marad hely. ami fontos. De végül megállapodtunk. A negyedik javaslatot sürg?sen visszavonták. ám szintén fontos dolgok is. Azt hiszem. amelynek eredménye a folyékony flakonokba tölth zer lesz. azaz pótol valami olyasmit. Hát kezdte Celia . Celia egyel?re nem foglalt állást. A flakonokat amiket a terveknek megfelel?en egy másik cég gyártott hajóval szándékozták odaszállítani. aztán a legtöbbet el is vetették. Jordan. Felállították a szemléitet?táblákat a tárgyalóban. aki már az elnökségig vitte a Quadri le-Brownnal. de nincs meg. Ingram meg Bladen felidézték a tizenhat évvel korábban t ket. Elhangzott még a Genus és a Compen név is.

hogy a Felding-Roth harlow-i intézete telefonhívást kapo . Ez annyit jelentett. én megmondtam. ami az agy öregedési folyamatát hivatott késleltetni. hanem megkezdte tanulmányai t a Lucy Cavendish College állatorvosi szakán. hiszen ez alapozta meg az el?z? sikert is. Eljött az id?. Miután alaposan megtárgyalták a kérdést Harlow-ban és Boontonban is. és Mar meg a maga legnagyobb boldogságára kiválóan megfelelt minden tárgyból. . Más agype k el?állítási lehet?ségeit kutatta. Mindkét esetben az a meggondolás vezette a vállalatot. Yvonne örömmel olvasta a prospektus szövegének azt a passzusát.. Szerintem pusztán csak ésszerû. Vincent Lord. Így ha mé zért írná fel valaki. akik kénytelenek voltak elhalasztani vagy megszakítani tanulmányaikat . A szokásnak megfelel?en nem sokkal ezután Kanada is követte az Egyesült Államok példáját. Bármilyen frivol célra val sználás elvonná a figyelmet a szer igazi. és Yvonne lassan megszokta a napi egyórás autóutat Cambridge-be meg vissza. akkor ez egyedül annak a felel?ssége. hogy az összegyûj t adatokat elküldjék a londoni Gyógyszerbiztonsági Bizottságnak és a washingtoni minisztérium ak.különös tekin okra. A cambridge-i Lucy Cavendish College-ba adta be a kérelmét. Nem jelentkeztek káros mellékhatások. erre a célra kifejezetten nem ajánl a Peptid-7-et. Nagy-Britanniában áprilisra tervezték a szer premierjét. Martin és Yvonne még mindig együtt élt... Nagy-Britanniában az egészségügyi miniszter megadta az engedélyt a Peptid-7 forg alomba hozatalára. És igazam lett. ahol egy n?i társaságról esett szó. Celia meg a többiek úgy döntöttek. hogy a Peptid-7 komoly gyógyszer. A következ? év januárjában. Most október volt. Martin Peat-Smi th. ami meger?sítette a korábbi félelmeket. és az err?l szóló részt i jobban eldugni a hivatalos szervekhez küldött anyagokban. és vizsgaeredményei alapján felvételt is nyert ebbe a nagy hírû és patinás intézménybe. amelyek között most már a c ridge-i egyetemen történtek is helyet kaptak. hogy míg az ismert súlycsökkent? hatásra fe hívják majd az orvosok figyelmét az információs anyagban. Az id?s betegek pozitív an reagáltak a szerre. Ezek után pillanatok alatt eldöntötték. Szeptembert?l már nem dolgozott a Felding-Rothnál. Id?közben az ír gyár építése és a Puerto Ricó-i üzem átalakítása a végéhez közeledett Harlow-ban Martin. 1980 januárjában Yvonne felvételizett. hogy néhány orvos esetleg ilyen célból írná fel. Két hónappal kés?bb az illetékes amerikai minisztérium is pozitív döntést t. nem látszott valószínûnek. ? maga a Peptid-7 módosításán dolgozott. Martint továbbra is szórakoztatták Yvonne pletykás hírei. mikor Martinnak a témát ecsetelte. Felmerült ugyanis. bár szörnyen érdekelték a klinikai tesztelés eredményei. hogy nem kért ek hivatalos engedélyt külön javallatokra . akkor talál magának egy angol rózsaszálat ntette ki. A szexstimuláló hatást bár az állatokon elvégzett több kísérletsorozat bizonyította a hatás igenis létezik nem vizsgálták a kórházi tesztelés során. és úgy ogy veszélybe sodorja a Peptid-7 jöv?jét. hogy a Peptid-7 enged sokáig elhúzódik. Tanulmányain kívül nagy élvezetet okozott neki a walesi herceg és Lady Di között vi rályi románc. lényegi szerepér?l és alaposan ártana a hírnevének. és kiemelked? si kereket hozott Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt. hogy nem kérnek hivatalos javallatot a Peptid-7 fogyasztó hatására. Yvonne fáradhatatlan volt. Látod. A Peptid-7 klinikai kipróbálása sokkal gyorsabban haladt a vártnál. de semmi esetre sem a FeldingRothé. valamint arra. hogy a Peptid-7 kereskedelmi neve Peptid -7 lesz. Tekintettel a klinikai tesztelés kiváló eredményeire. Ám márciusban valami olyasmi történt. átengedte a munkát az intézet orvosi személyzetének. hogy ha türelmes. Elröpült egy év. az észak-amerikai kontine nsen pedig júniusra. mikor t?lük négyezer mérföldnyire beiktatták az új amerik Reagant. Azzal kezd?dött az egész.

És tedd hozzá. A hangja remegett a szörnyû aggodalomtól. hogy mégse kerüljön nyilvánosságra? Nem tudunk. és hogy ezért nem javasoljuk a szert az embereknek szexuális stimulációs célokra. amit Yates mondott. és amelyben az id?s Yates a visszanyert szexuális teljesít?képességév el hencegett. Három nappal Martin hívása után Julian Hammond jelent meg Celia irodájában. lefogyasztja õket és amitõl a középkorúak ismét fiatalnak érzik magukat. A riporter Dr. Peat-Smithszel vagy Rao Sastrival akart be szélni. ami nem kelt nagyobb feltûnést. hogy a szexuális vonatkozást csak az á latoknál vizsgáltuk. hogy a lap valahogyan tud omást szerzett Mickey Yates esetér?l. A vállalat szempontjából még rosszabb volt az. és interjút készített vele. a kezében egy halom újságkivágással. Miután egyiküket sem találta bent. Mindig is sejtettem. hogy ez idáig hivatalosan csak állatoknál figyelték meg ezt a hatást. Celiának az a halovány reménysége. és felolvasta az újságíró üzenetét is. amit?l Martin meg a többi Felding-Roth-munkatárs is rettegett. a titkárn?nek diktálta le az üzenetét. ami szexuális szempontból megfiatalítja az embereket. aki a cikkben meger?sítette férje állítását. Martin türelmetlenül várta. h ogy így lesz. Ne felejtsd el hangsúlyozni. amit az le tett Martin íróasztalára. megkérdezte: Akkor most mit csinál jak? Hívd vissza azt a riportert. Martin délel?tt fél tizenkett?kor olvasta el e néhány sort. de a hírügynökségek is azo nal világgá röpítették a szenzációt. Az üzenet így szólt: Lapunk úgy értesült. Morristownban r el fél hét volt. Az a iziákum szó. míg Celia megtö felvette a fürd?köntösét. hogy más újságok talán nem harapnak rá a témára. Martin . Valamennyi cikk a Peptid-7-tel foglalkozott. hogy ugyanez vonatkozik a fogyasztó hatására is. többször is szer pelt a szövegben. aki talán még soha nem hangzott ilyen gyámoltalannak. Celia együttérzéssel hallgat ugyanakkor rögtön praktikusan kezdett gondolkozni. Az errõl szóló cikk a holnapi számunkban jelenik azt szeretnénk. és páni félelem töltötte ehet. h adt. A Daily Mail a következ? módon indította a beszámolóját: TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS! Hamarosan itt az új csodaszer Amitõl szexibb. amir?l nem tudtak a Felding-Roth vezet?i: neveze tesen. válaszolj ?szintén a kérdéseire. tehát nem áll módunkban teljesen megcáfolni zonkívül egyetlen olyan újság sincs a világon. és elsiklott azon tény fölött. A hírnek valóságalapja van. ott virított a ragyogó mosolyú. Volt még valami a lapban. egészségt?l majd kicsattanó interjúalany fotója képen szemlesütve mosolygott mellette a boldog felesége is. Mindenesetre próbáljuk meg. hogy más harlow-i Peptid-7 önkéntesek is tapasztalták ezt a rendkívüli stimuláló hatás is meger?sítették mindazt nevüket adva hozzá . és az asszony éppen zuhanyozott. Lehet. Nemcsak hogy minden brit sajtóorgánum foglalkozott az üggyel. fiatalabb és karcsúbb lesz! A cikk els?sorban a Peptid-7 szexuális vonatkozását domborította ki. Az Egyesült Államokban is azonnal nagy figyelmet szentel . hogy így csak valami rövid cikkecskét fognak közölni. Ezt kétlem mondta Martin lehangoltan. PEPTID-7! volt. aminek a cím NEKED. Tudunk valamit tenni annak érdekében. A cikk fölött. ami egy ilyen sztorit visszatartana.tt a Daily Mail címû laptól. és már tárcsázta is Celia otthoni számát. de a lehet? legrövide ben válaszolta Celia. Úgyhogy a Peptid-7 szexuális vonatkozása napvilágra került. Martinból ömleni kezdett a szó. hogy egy átkozott szenzációhajhász újság romba dönti minden eddigi munkája eredményét é Azonnal a telefonért nyúlt. ha a cégük még ma nyilatkozatot juttatna el szerkeszt?ségünkbe. Mintha az a nagy-britanniai riport egy zsilipet nyitott volna meg mondta a sajtóügyek felel?se. hogy hamarosan egy olyan csodaszerrel fognak megjelenni a piacon. Én is. Mihelyt Celia felvette a kagylót.

elkeseredett és rossz el?érzetek gyötörték. 17 Mint kiderült mondogatta Celia sokkal kés?bb err?l az id?szakról . aki meger?sítette a félelmeit. Celiát éppen ez a vásári effektus aggasztotta a leginkább. hogy egészen más problémáink lettek. vásári komédiához vált haso latossá jegyezte meg Bill Ingram. Chicagóba. Így hát. de elég sok orvosnak tényleg ez lesz a véleménye. igyekeztünk a tartalékainkkal bûvészkedni. és csaknem valamennyi lap meg tévéállomás megemlítette a szer szexuális és fogyaszt Attól a pillanattól kezdve. és a maradék zét is felvásárolták a barátaiknak . A probléma ugyanis. hogy ezt kell mondjam. ám szakszerû választ kapták. rendkívüli mûszakokkal. hónapokig képtelenek voltak kielégíteni a példátlan. hogy az Egyesült Államokban nyilvánosságra került a téma. a Peptid-7 p remierje utáni els? hónapokban valóban bajba kerültünk. ha meg sem kérdezlek sóhajtotta Celia boldogtalanul. hogy szerencsésen túlesett élete legnehezebb próbatételén. Ám nem volt mit tenni. A vállalat öreg rókái sem emlékeztek hasonlóra. mind Nagy-Britanniában. rövid. elk méretû keresletet. Attól a pillanattól kezdve ugyanis. miként reagálnak az emberek valamire. amiket rögtön az érkezésük után már töltött k. és a szállítmányt vitték a kiköt?be . hogy a Peptid-7 a bûvös füvek és az ?rölt egérköröm k tartozik. Kétségbe s telefonálás folyt New Jerseyb?l Írországba. a megfelel? mennyiségû utánpótlás el?teremté volt. és türelmesen beálltak az ottani sorba. hogy soha nem vehetsz mérget arra. mert az egész mögött csak káros szenzációhajhászást látta. izgalommal teli órákat élt át. Hosszú sorok kígyóztak a gyógyszertárak el?tt. Sajnálom. Voltak trágárkodó és obszcé Hirtelen mindaz. Nagy-Britanniában Martin mélységesen kétségbe volt esve. mint amikre számítottunk. felidézve azoknak a zûrzavaros napoknak az emlékét. Legtöbbjüket persze cs a szer szexuális és fogyasztó vonatkozásai érdekelték. álmatlan éjszakái voltak és gyötr? dile olt a furcsa a dologban. Mint kés?bb kiderült. és hozzátette: . A sajtó hívásai után következtek az utca emberének telefonjai. és a lehet? legjo szolgálni a Peptid-7-re áhítozó tömeget. Harlow-ba. et nélkül csengett a telefon a Felding-Roth központjában. néhány héttel a Peptid-7 méltóságteljesre tervezett bemutatkozása el?tt Celi t volt. Jobban jártam volna. hogy kapni lehetett a Peptid-7-et vagyis receptre meg lehetett vásárolni . A Puerto Ricó-iak-ahogy a Felding-Roth egyik anyagbeszerz? ügynöke fog almazott állandóan a kis flakonok után sírtak. Külön e ra bérelt repül?gépek hordták Írországból Puerto Ricóba a Peptid-7 értékes aktiv összetev?jét Ingram ebben a nehéz id?szakban is állta a sarat. A elefonközpontosok jelezték a vezet?ségnek. Mancheste rbe meg vissza. akit a szer valódi. akik nem akarják. Lehet. a rádió meg a televíz nkatársai is minél több részletet akartak megtudni a Peptid-7 premierjér?l. kezében tartva a hadmûvelet szála t. A Felding-R th vezet?sége feszült. Kés?bb így beszélt err?l: Máról holnapra éltünk. és hozzátette: Mindez azt bizonyítja. muszáj volt felvilágosítást adniuk. amit olyan nagy gonddal megterveztünk. Akadtak persze a hívók között telefonbetyárok is jócskán.témának. mert a sajtó. méghozzá igen nagy bajba. Kevés olyan telefonáló akadt. és ha közben elfogyott a s a kuncsaftok kerestek egy másik gyógyszertárat. ennek az volt az egyik oka. hogy a hívók nem érik be ezzel a válasszal. hogy kapcsolatba hozzák ?ket valami lejáratott dologgal. hogy a Peptid-7-et nem javasolják ilyen célokra. mindig megkönnyebbülte n felnevetett. Ilyenkor. Az ír és a Puerto Ricó-i gyár éjjel-nappal dolgozott. amire Celia célzott. Puerto Ricóba. Ez az egész sajtócirkusz azt sugallja. A hiány. hogy az orvosok. Cel a ilyenkor elnevette magát. agyi öregedést késleltet? célja érd . és valamennyien azt az el?re megfogalm zott. egyáltalán nem fogják felírni a Peptid-7-et? Beszélt a dologról Andrew-val. hogy mint Bill Ingram foga lmazott azok az átkozott orvosok és gyógyszerészek maguk is szedték a szert. ami egy darabig valóban aggasztó volt. A vállalat kénytelen-kelletlen válaszolgatott a kérdésekre. mind ped ig az Egyesült Államokban fellépett.

hogy els? látásra megjegyzett egy buszmenetrendet. JOBB GAZDAGNAK LENNI Miután a Peptid-7 tornádószerûen végigsöpört a világ gyógyszerpiacán. hanem fiatal kövér embereknek is sikerült lefogyniuk és e gészségesebbé válniuk. Azok a pszichológusok. Ezek után az igazgatótanács megszava hogy egy az öthöz aprózzák fel a részvényeket annak érdekében. Ugyanez vonatkozott a notórius telefonszámfelejt ?kre is. Mikor m t?lük. akik komplex memóriateszteket végeztek. A feledékeny férjek kezdték számon tartani a feleségük születésnapját és a házassági y id?s férfi azt állította. hogy a Felding-Rothszal téríttessék meg a ruh atára lecserélése miatti költségeit. És Ingram nem túlzott. hamarosan bebizonyosodott a szer jótékony súl csökkent? hatása is. A keresetet megvitatták. Ám a Peptid-7 abban különbözött minden addigi szert?l. amit 1976-ban dobtak piacra. . hogy ez aztán igazán m agánügy. hogy a Peptid-7-b?l ilyen bombasiker lett. Bár ez csak másodlagos fontosságú volt. kiderült. a amet óta. hogy valahányszo r használja a szert és utána szeretkezik. amely ha sonlatos lett volna a tüneményes Peptid-7-hez . akkor néhányan ?szintén igen válaszoltak. illetve el?állítása. egyetlen olyan ipari tennék sem készült. Középkorú és id?s férfiak meg n?k t és százezrei használták a szert. és kijelentették. hogy a Fortune llió dollárral alábecsülte a vállalat jövedelmét. mint ahogy már oly sokszor el?fordult a múltban a sikeres új gyógyszerekkel? A válasz. jött egy panaszos levél egy texasi asszonytól. csaknem teljes bizonyossággal: igen. aki arról írt. hogy a szexuális energiájukra is vonatkozik-e mindez. hogy a SmithKline nagyszerû fekélygyógyszere. Igaz. Még azok a felvásárló és t pult alá dugdosó gyógyszerészek meg az orvosok is hozzájárultak ahhoz. megfájdul a feje. Közben világszerte lázas iramban megkezd?dött a Peptid-7 továbbfejlesztése. Azt még nem lehetett tudni. hogy kezelni lehessen ?ket a t dei forgalomban. és elutasították. és kivizsgálta az ügyet. hogy még akkor sem ártott. A levelet a Felding-Roth rut inból továbbította a minisztériumnak. h elding-Roth megkérvényezte az Egyesült Államokban. akiknek korábban katasztrofálisan mûködött a névmemóriájuk a Peptid-7 res használatával ez a panaszuk megszûnt. elégedetten er?sítették meg. hogy tényleg tudja az id?pontokat. majd a rákövetkez? nyolc hónapban újra megduplázódott. a Fortune bec a Felding-Rothnak az eladásokból az els? évben hatszázmillió dolláros jövedelme lett. egy éven belül ez megkét . Nemcsak id?s. Egy kaliforniai férfi pert indított. kiderült. akinek csak köze volt ehh ez az ügyhöz! A vállalaton belüliek minden t?lük telhet?t megtettek. hogy a jóisten áldjon meg mindenkit. Az orvosszakért?k a legfontosabbnak a szer emlékez?képességre kifejtett hatását tart ották. Nem lehete okni. hogy a Peptid-7 igenis hat . Egy évvel az új szer premierje után a Fortune magazin ezt a címet adta egyik nagy riportjának: A FELDING-ROTH ÚGY LÁTJA. mások pedig titokzatosan mosolyogtak. ám a szakért?k többsége bizakodva tekintett a jöv?b Felmerült azonban egy kritikus kérdés is. És hihetetlen módon szinte egyáltalán nem érkezett a vállalathoz jelzés arról. hogy bár os mellékhatást okozott volna. és egyöntetûen azt á gy jobb a közérzetük. ha a használójának éppen nem volt rá szüksége. mikor a könyvel?k befejezték a számításaikat. hogy a Pep id-7 javallható legyen fogyasztógyógyszerként is. Ennek eg néhány korábbi becslésnek az eredményeként a Felding-Roth részvényeinek értéke a New Yorka csillagos égbe szökött ahogy egy t?zsdeügynök megfogalmazta. Szinte bizonyosnak látszott. És nemcsak anyagi értelemben volt teljes a siker. Ez a hatás hamarosan olyan közismertté és orvosilag elismertté vált. Rögtön leállították a vizsgála mikor kiderült. A magazin ezenkívül megállapította. és hogy majd kicsattannak az energiától. hogy a szer csökkenti-e az Alzheimer-kór gyakoriságá Erre csak évek múlva várhatták a választ. az emlékez?képességük. hogy a levélíró asszony nyolcvankét éves.Mégis azt mondom. Vajon nem írták-e fel túl sok embernek a P eptid-7-et. mivel a régi ruhái közül egyet sem tudott felvenni. hogy a kérvé indhárom országban jóváhagyják. fújták naponta kétszer az orrlikaikba. Sokan voltak. Közvetlenül a szer forgal zatala után egy hónap alatt megháromszorozódott a részvények értéke. Mikor a barát ai próbára tették. Kanadában és Nagy-Britanniában. miut ptid-7 kúrával tizenöt kilót fogyott. Ám még így is.

jelent?s terhet levett Celia válláról. bámulták. Elkészültek az új székház tervei is. miel?tt egy vacsorára vagy koktélpartira indultak. Úgy ajánlották a Peptid-7-et a betege iknek. Soha. mert a Peptid-7 a nnyi öröm forrása lett. fontos dolog emlékezetben t rtani. aki kéri. hogy rendezni lehet bel?le azo knak a szerencsétlen Montayne-károsult gyerekeknek a kártérítési ügyeit. arra gondolt: egy ilyen hall tlan nagy tudományos és anyagi siker közepette megtisztító erejû. hogy mire költik annak az irdatlan mennyiségû pé ek egy részét. Mert ha sokat gatyáznak. Ezzel kapcsolatban Celia meg is jegyezte Andrew-nak: Most az egyszer tévedtél. Megválasztották például Nagy-Britannia legpatinásabb tudományos társasága. Celia legf?bb gondja újabban az volt. Seth megjegyzett csendesen még valamit azon a bizonyos találkozón Celiának: Egyik nagy el?nye ennek a rengeteg pénznek. és úgy döntöttek. az újabb meghíváso yezhet. és azt is tudták. hogy a gyógyszeripar történelmének szörnyû tévedésekkel terhes id?szakai is voltak. akkor a legnagyobb részét elszippantja az adóhivatal . és pusmogtak egy lovagi címr?l is. Ingram. csaknem teljesen kimerült. aki szintén átérezte a józan megbánás pillanatát. és ezt biztos még jó néhányszor az o god dörgölni. Soha nem fogok megszabadulni a Montayne miatti bûntudatomtól mondta Seth szo morúan. Celia. é almanként megjelent a házban. hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet. Celia sürget? javaslat gatótanács jóváhagyta. és az orvostudomány egyik nagy vívmánya. Ennek én is örülök mondta Celia. Celia meg Ingram ve ybe a repülöõ egyre gyakoribb észak-amerikai útjaikon. Vásároltak egy Gulfstream-Ill típusú sugárhajtású repül?gépet is. most. Ezután egy arizonai konszern megvétele következett. mivel a boontonit egyszerûen kin?tték. Az élénk társasági életet él? orvosok soha nem felejtették el zsebr enni a recepttömbjüket. A készpénzköltés egyik módja más vállalatok felvásárlása volt. hogy az az alap. hogy ha il y módon szívességet tesznek a vendéglátónak. Folytak a tárgyalások egy optikai cég megvételér?l milliós beruházással új génsebészeti kutatóközpontot terveztek. amelyik a Peptid-7 flakonjait gyártotta. A legmerészebb álmaiban sem gondolta. hogy nagyszerû szer. Te na és persze Martin en megérdemlitek a sikert. hogy tévedtem. Más társaságok is felkérték el?adások tartására. és a tévében is s rült a szer. Az orvosokat mégsem ijesztette el az a nagy publicitás . Az új felh?karcolókomplexum helyét. A már nyugállományban lév? Seth Feingold továbbra is a vállalat tanácsadója maradt. tisztelték. Martin közismert ember lett. Az újságok gyakran tárgyalták a jótékony hatásokat. amib? Childers Quentin a Montayne-ügyeket finanszírozta. amelyben egy hotel is helyet kap majd. hogy mit tegyenek a vállalat számlájára érke ek pénzzel. Az orvosok lelkesedése nem ismert határokat. Tudták. Martinnak mindennek ellenére sikerült megvédenie az intimszféráját. mégpedig temiattad. tényleg tévedtem ismerte be a férje .Ezeken kívül egyetlen komolyabb panasz sem merült fel. A publicitás töretlenül folytatódott. különféle bérelt helyiségekben lelt ideiglenes thonra. Seth így figyelmeztette Celiát egy megbeszélésükön: Minél hamarabb dönteni kell arról. hogy a váll entúlon is terjeszkedni fog. S?t úgy néz ki. hogy az öregedési folyamatot kutató nkájával ilyen eredményt fog elérni. mert már egy ideje tudta. szóba került a neve a Nobel-díjr . ami el?reláthatóan az elkövetkez? években is hasonló ütemben fog gyarapodni. De örülök. A Peptid-7 diadalútját Martin Peat-Smith ahogy mondani szokás a hetedik mennyo rszágból szemlélte. a nejének vagy a barátaiknak. A telefonszámát m . a Ro ty tagjává. drágám. Igaza lett. talán azért. Mor ristownban jelölték ki. hogy írjanak fel neki Peptid-7-et. Igen. Másfél évvel a Peptid-7 egyesült államokbeli forgalomba hozatal után. hogy a Felding-Roth megvegye azt a chicagói céget. és néhány már hosszabb-rövidebb ideje szerte a városban. gondolta Celia. hogy a vállalat kiszélesítette a vékenységi körét. amely új gyógysze rszállítási rendszerekre specializálódott. biztonságos. Egyszer azt mondta nekem. és ke a társaságát. hogy úgyi s lesz valaki. hogy a tévé még a hasznunkra lesz emlékeztette Bill In gram Celiát. A kórházakb rendszeresen alkalmazták. akit egy éve neveztek ki általános alelnökké.

hogy elköltözik. Így van mondta Celia. hogy Martin m élheti a korábbi. Celia és Andrew nászajándéka Martinnak meg Yvonnenak egy gravírozott ezüsttálca volt. amit végül Celia tört meg. mikor Yvonne elment. egyre kevésbé tetszett neki a dolog. Másnap felhívta Celia New Jerseyb?l valami hivatalos ügyben. Mert n? vagyok. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin kétségek között verg?dve. és így nem sok értelme volt naponta pendlizni Cambridge meg Harlow között. Mikor Yvonne el?állt a tervével. amibe Celia Francis Quarles. M dékozol tenni? Ha még nem túl kés?. hogy id?nként találkozni fognak . Martin ugyanis egyre gyakrabban utazott el H arlow-ból. hogy a virág nevû növényt ismered egyszer még én is kaptam t?led egy csokorral. mert úgy láttam. sötét. és vennél egy tisztességes méretû virágcsokrot. úgyhogy ezennel hatalmi al utasítlak arra. Neki is van egy önálló élete. Hát miért engedted el Ez nem elengedés kérdése. Gondoltál már arra. az igazgató szélvészként végigrohan a folyosón. szabad akaratából döntött így. Nem így törté Yvonne nem mutatta ki a csalódottságát. de azt ta nácsolom. amit akar. azt hiszem. és most is az. útközben nem ártana. int Dr. és barátok maradnak. felhívom. és ne áll eg addig. Yvonne egyedül maradt. Egy este lefekvéskor arra gondolt.. Yvonne rettenetesen szenvedett. Mikor hazaért. És. Csak azzal tud ta magát egy kicsit vigasztalni. Magányosnak érezte magát. hanem egy cambridge-i bérlakásban. Aznap. Az élmény már csak azért is nyomasztotta. mint amennyit te ki. Martin vita nélkül elfogadta a lány érvel vonne azt várta. Peat-Smith.. míg fel nem ébredsz! Hát hogyan lehet a Peptid-7 fe ltalálója ilyen mulya! Te sült bolond vagy! Az a lány imád téged. És megpróbáltad lebeszélni? Nem. ki a kapun. Martin Peat-Smith.. És mindezt hogyan óhajtod lebonyolítani? A férfi habozott. míg meg nem találtad Yvonne-t. ki vagy a mennyekben! kiáltott fel Celia. De aztán mégsem hoz tam szóba. Ahogy telt z id?. hogy nagyon élvezi az egyetemet már harmadéves állatorvos tan-hallgató volt. mintha hirtelen kialudt volna egy fény az életében.. h a most ott lennék. vagy akit jobban fogsz szeretni. Az elválásra nem valami nagyjelenet után került sor. ja igen. Nem értem mondta tanácstalanul Celia a vonal túlsó végén. Kis csönd lett. aki jobban illik h ozzád. Abban biztos vagyok. üre adta. az essexi születésû tizenhetedik századi költ? Egy menyasszony hoz címû versének néhány sorát vésette: . az a te dolgod. Martin közvetlenül a búcsú után megint elutazott egy hétre. Mikor eljött a búcsú pillanata. mert öt éve nem volt része benne. Ám az így is egyértelmû volt. olyan nyomottnak tûnik a hangulatod. Hát. Mert öt percet sem töltöttem vele együtt.. Miért nem? Mert nem lett volna igazságos válaszolta Martin. ülj be a kocsidba. Édes jóistenem. mert szerintem soha az életben nem találsz senkit. hogy most azonnal állj fel az íróasztalodtól. ha megállnál egy zusszanásnyi id?re.toztatták és titkosították. Mindezt azért mon om most neked.. Független n?ként. Valami baj van? Martin ?szint eség! rohamot kapott. akkor addig ráználak. beugrik a ko csijába és nagy fékcsikorgások közepette elviharzik. és a beszélgetésük vége megjegyezte: Martin. hogy nehéz a felfogásod. Martin mondta Celia . Néhány pillanat múlva a harlow-i intézet dolgozói meghökkenve szemlélték a jelenetet. hogy többet nyújts neki? Például hogy feleségül vedd? Az az igazság. Yvonne már nem Martinnál lakott. Megegyeztek abban. akkor megkérem a kezét. és kiöntötte a szívét az asszonynak. térden állva vallj neki szerelmet. Az intézetben Nigel Bentley gondoskodott arról. hogy gondoltam. Yvonne egyszerûen csak úgy döntö csendesen és határozottan. hogy olyan ez. Amit ezután teszel. hogy Martint csa k a legfontosabb hívások és látogatók érhessék el. visszavonult életét. hogy. És megváltozott még valami. És kétségtelenül többet vár az élett?l. hogy Martin legalább a forma kedvéért megpróbálja tartóztatni. és szörnyen hiányzott Y ne vidám csacsogása. l azt tesz. a fölöttesed vagyok a vállalatnál. hogy ha a helyzet úgy kívánja. és máris egyértelmû volt mra.

18 A Hexin-W klinikai kipróbálása során bizonyos káros mellékhatások jelentkeztek azokná betegeknél. A kipróbálás úgynevezett harmadik fázisában. Ebben a kritikus. azt dt. Lord maga akarta az any g oroszlánrészét ellen?rizni. hanem olyan más. A Hexin-W két és fél évig tartó tesztelését személyesen Vincent Lord felügyelte. A Peptid-7 figyelemre méltó kivétel volt. hányás. annak érdekében. A kérdéses jelentés egy bizonyos Dr. el?ször aggodalom öntötte el. amivel szinte so ha nem is volt probléma. hogy tanulmányozza a szer hatását egy betegcsoporton az ? esetében száz emberen. részben kórházban. lelki nyavalyák Örökre kerüljenek el. végül pedig szörnyû haragra gerjedt. Az ilyen tanulmányok megkezdése el?tt a betegt?l engedélyt kellett kérni. utolsó el?tti fázisban nem akarta kockáztatni. orvosi felügyelet alatt ami egészen ideálisnak volt mondható. Irigykedett Martin Peat-Smithre. ám most mégis így döntöttek. viszont a Peptid-7-nek köszönhet?en izmosodott meg a Felding-R oth. akik más orvosságokkal együtt szedték az új szert márpedig ez lett volna a sze atásmechanizmusának lényege. Óriási mennyiségû adat gyûlt össze a Felding-Roth központjában. aki az arizonai Phoe nixben praktizált. A betegeknél szórványosan jelentkezett . hog y valami baja essék szellemi gyermekének. Ám egyik sem volt olyan szokatlan. És a hatalmas er?feszítésnek is lett az eredménye. ha egy szernek egyált nem voltak káros mellékhatásai. A korábban hosszabb ideig szedte több mint hatezer ember. gyulladásgátló szerekkel kombinál is. Yaminer belgyógyász volt. szédülés és magas vérnyomás. ami a jelek sze t hasonló vagy még nagyobb sikerrel kecsegtetett.Május viruljon boldogságodon. Ahogy Vincent Lord végigolv asta a gépelt lapokat. Yaminert?l származott. Beváltva a reményeket. hogy valakinek a hanyagsága vagy hozzá nem értése miatt a tudományos dics?ségének fénye akár egy jottányit yuljon. ami aggodalomra adhatott volna okot. az eredmények egyöntetûen biztatóak voltak. A piaci premierje egy év múlva volt esedékes. és tud ott róla egyet s mást. Bánat. Nem jele ezett semmi komolyabb káros mellékhatás. mikor a Hexin-W-t már betegeknek adták a gfelel? esetekben és rendes körülmények között. betegség. amelyeket addig veszélyességükre való tekintettel nem írtak fel nekik az orvosok. Ám egy csapásra elpárol a lelkesedése. Óriási feladatot jelentett az elszórt kísérleti helyszíneken folyó munka koordinálása re a vállalaton belül és kívül kisegít? munkaer?ket alkalmaztak. Lord nem ismerte az orvost személyesen. A harmadik fázisban nem szoktak hatezer embert bevonni a tesztelésbe. A panaszok nem voltak súlyosak. ?t is azért alkalmazta a Felding -Roth. A Yaminer által kért nyilatkozat semmiben nem tért el az ilyenk . a szabad gyökök befogása. hogy ? maga csakis a Hexin-W-r e koncentrálhasson. különösen az ízületi gyulladásos betegek reagáltak jól az új s nemcsak önmagában szedhették a Hexin-W-t. Lord vegyes érzelmekkel figyelte a Peptid-7 elsöpr? és tartós sikerét. Nagy magánpraxisa mellett még két kórháznak is dolgozott. valamint hasmenés. A Hexin-W tesztelésének eredményei nagy elégedettséggel töltötték el Lordot. mert alaposan tanulmányozni kellett az ez idáig veszélyesnek számító gyó el együtt beszedett Hexin-W hatását. aztán még egyszer tüzetesen átnézte. és a betegeknek csak egy töredék részénél jelentkeztek. mikor a kezébe került az egyik orvos esetleírása. Személyes érdekeltsége miatt nagy élvezetét lelte a munkában. És ott volt még a Hexin-W. Ritkaságszámba ment. Azok az apróbb kellemetlenségek vagy kiküszöbölhet?e vagy egyszerûen elhanyagolhatóak a szer nagyszerû pozitív hatása mellett. Más tségeit inkább átengedte a beosztottainak. M nt a Hexin-W tesztprogramban részt vev? többi orvost. Mindenképpen el akarta kerülni. kísér?jelenség. és a vállalat így jobb körülményeket tudott teremteni a másik terméknek. de hallotta már a nevét. Minden napod legyen lakodalom. és miel yújtották volna a minisztériumnak a gyógyszer-engedélyezési kérelmet.

Ilyesmi már más orvosokkal is történt. amit Lord eddig végigolvasott. Az orvosok két okból is szívesen vállalkoztak az ilyen feladatra. hogy melyik gyógyszergyár adta a megbízást. Ami arra ösztönözte Lordot. mi lenne a kötelessége. Az egyik az vo lt. De erre igazán semmi szükség nem volt. és hogy a szer mennyire v lt fontos. Yaminer ellen. Itt is azonos számokra bukkant. Magyarán: csaláshoz. s?t még az orvosi praktizálást is megtilthatnák neki. és eléjük tárni gész anyagot. hogy többet vállaljon. Ha a minisztériumot is bevonja Yaminer lel eplezésébe. Ha Yaminert bûnösnek találnák. Aminek következményeként hivatalos vizsgálat indulna Dr. hogy ilyen dilemmáb a kényszeríti. Nem kellett tovább keresnie. vagy pedig a száz beteg túlnyomó többsége csak Yaminer fantáziájában létezett. könnyen el?fordulhat. egy a négyhez. A másik pedig az. Yaminert. Hogy egészen biztos legyen a dolgában. attól függ?en. Ám Lord tisztában volt még valamivel. A különböz? napokon elvégzett mé e önálló esemény volt. Ez nagyvonalúságokhoz és meglep? gyakorisággal adathamisításokhoz veze a tanulmányok elkészítése során. Lordnak el? ször az szúrt szemet. hogy tovább induljon a nyomon. amellyel kapcs . Ennek még egy embernél is nagyon kicsi a valószínûsége. Azonnal tájékoztatni a minisztériumot. vagyis en yivel tolódna el a Hexin-W premierje. A doktor már korábban is dolgozott a Felding-Rothnak és más gyógyszergyárakna s. Még ndig ugyanazt a golyóstollat is használta. és ezeknél a vérképelemzéseket bogarászta végig. amit keresett. hogy ?rá is ez a s . Ám egy elfoglalt orvo ez nem valószínû. aminek a neve ez esetben bûnös csalás. ? ta ?ket a teszteredményeikkel együtt. hogy ha ez egy olyan szerrel esik meg. hogy milyen hasonló a kézírás a betegek adatlapján a különböz? dátumok Ugyanis nemcsak a kézírás szokott különbözni. Mit tegyen? Lord úgy érvelt magában. fortyogó dühvei Lord átkozni kezdte Dr. Tizenöt betegnél ped yenesen lehetetlen merthogy ennyit számolt eddig össze Lord Yaminer tanulmányában. Lord találomra kiválasztott még tizenöt beteg et. Két dolog lehetséges: vagy nem végezte el a szükséges vizsgálatokat a megnevezett be tegeknél. az ügy akár egy évig is elhúzódhatna. egyszerre. Ám ennek a rendszernek is megvoltak a maga gyengéi. természe nes gyakorisággal. Más szó annak az esélye. hogy Dr. Vagyis nem túl valószínû.or szokásostól. Yaminer jelentéseiben napról napra azonos pH-értékek szerepeltek az e gyes betegeknél. hogy egy beteg vizeletének pH-értéke öt egymást követ? napon ugyanaz legyen. amit csak a legvégén tisztázott le szépírással. hogy ez esetben újból meg kellene szervezni mindent. Mert lehet. tehát ha kedden valakinél az ér r ugyanennél a személynél szerdán csak a legritkább esetben lett az eredmény ismét 4. hanem legtöbbször az írószer is más és más. és az értékek általában váltakoztak. akik kö börtönben kötött ki. És hogy miként jött rá minderre? El?ször is Yaminer a hamis jelentéseit sietve. Csendes. Yaminer csalt a Hexin-W-r?l írt tan ulmányokban. hogy bíróság elé állítanának. Lord az eddigi tapasztalatai alapján a második verziót tartotta valószínûnek. hogy egyeseket ?szintén érdekelte a kutatás. mint amennyit tisztességgel t eljesíteni tudott. sok orvos hajlott arra. Mivel neki sz inte egyetlen fillért sem kellett a munkába fektetnie. hogy Yaminer más ívre jegyzet lt korábban. A kísérleti gyógyszert kapó betegeknél többek között vizsgálták a vizelet pH-értékét avas vagy lúgos-e. akit majdnem biztos. Bármelyik tudományos orvosszakért?nek már ennyi is elég volna bizonyítéknak a hamisításra. általában akkor sem egyezett a kézírás ilyen tökél n nap mint nap. Lord megint átkozni kezdte Yaminert az ostobaságáért. akkor az egész tesztsorozatot meg kell ismételni. Mivel a munka ennyire jól fizetett. Lord egészen biztos volt abban. Márpedig Dr. Ezért a hónapokig elhúzódó kis pluszmunkáért az orvosok betegenként ötszáz-ezer dollá zsebre. A szerr?l egyébként is szinte kizárólag csak jót írtak minden egyes entésben. Yaminer a Hexin-W tanulmányaiért nyolcvanötezer dollárt kapott. Yaminer jelentése rendkívül kedvez? színben tüntette fel a Hexin-W-t. Ez még önmagában nem lett volna bizonyíték. Tudta. És tekintettel arra. A normál érték 5 és 8 között váltakozott. meg azért. majdnem az egész összeget tiszta haszonként könyvelhette el. felületesen írta meg. hogy tisztességes fizet séget kaptak. Meg is találta.

Miközben az orvosok egyre többet beszéltek a Hexin-W-r?l. mint a Peptid-7 tette hozzá Bill Ing am. Nem látott és nem hallott semmit. A Peptid-7-hez hasonlóan a Hexin-W is megtartotta a lánynevét . Hát akkor. Kikereste Yaminer személyi aktáját. Az orvosi folyóiratok egyaránt dicsért ert és Vincent Lordot. rendben. ami egy darabig nyugtalanította Vincent Lordot. és beletette azt a néhány kézzel írt lapot. és a munkáját is közmegelégedésre végezte. Sok orvos írta fel a magánbetegeinek is a Hexin-W-t. aki ezzel ka pcsolatban azt mondta Celiának: Nagyon megy a szekeretek. amelyek közül eleinte nem egy bizalmatlanul viseltetett a . Gideon Mace volt. A mini sztérium washingtoni Gyógyszerbiológiai Országos Központjának igazgatóhelyettese már egy idej r. köztük Andrew. Attól is összeszorult a gyomra. Odadobná Yaminert a min isztériumi farkasoknak. akkor sem valószinû. A jelek szerint mit sem ártott ne rossz hírû szenátusi meghallgatás. Egészen biztosnak látszott. A Hexin-W mindenesetre azonnal nagy sikert aratott. És még ha végigolvasná is Yamin jelentését egy minisztériumi szakért?. A minisztériumnak küldött el?zetesben már szerepelt Yamine r neve.. ez a szer legalább akkora áttörés. és a többi ellen?rzött jelentésre tette. Azt hiszem. mint minden olyan kérelem. Arra viszont némán megesküdött. végre talált egy me gért? feleséget. és egyre több beteg feje zte ki háláját a csodálatos gyógyulásáért. a szert egyre szélesebb körben használták. Reméljük. Csakhogy a Hexin-W-vel kapcsolatban nem merültek fel kétségek. ami a Felding-Rothtól érkezett a minisztéri umba. drágám. hogy ha Mace nem is foglalkozott közvetlenül a Hexin-W kérelmével érdekelte a dolog. ahogy volt.. és mikor megérkezett a Hexin-W f alomba hozatali engedélye. akkor egy pillanatig sem habozna. hogy észreveszi a csalást. Lord aláírta Yaminer tanul mányát. Egyetlen esemény történt. Más gyógyszergyártó cégek. siker s szer lesz hamis jelentéssel vagy anélkül. Nincs denkinek sasszeme. Lord teljesen megnyugodott. Hogy szükség esetén rögtön tudja. hol kell keresnie. elyekre a csaló orvos hamis adatait jegyezte fel. Könnyû kimondani. hogy Mace nem felejtette el a múltat. Lord értesült róla. hogy ez a gazember soha többé nem fog a Felding-Roth nak dolgozni. és egyr bel?le. Az orvosok. hogy ezt nem teheti meg. Akkor hát miért ne nyújthatná be ezt a jelentést is a minisztériumnak a többivel együ Az holtbiztos. mint Vincent Lordnak. mi t annak idején a Lotromycin volt. és a felirás jól fog mutatni a csomagoláson jelentette ki Celia ikor a döntésre került a sor. és ugyanezzel az el nevezéssel került forgalomba. de n em maradt más választása. Lord reálisan becsülte fel a helyzetet. Jótékony hatású. és tanúskodna a tárgyaláson. Lord legszívesebben a szemétkosárba dobta volna a jelentést úgy. már csa k az átnézend? anyag mennyisége miatt sincs erre semmi esély. hogy Yaminer ilyen simán megússza a dolgot. mint tesztel? orvosé. köztük a nag y hírû egyetemi kórházak professzorai fontos tudományos vívmánynak min?sítették a szert. S?t nem sokkal azután léptették el?.olatban kétségek merültek fel. és lesi az alkal mat a törlesztésre. de tu dta. ez is olyan szerencsét hoz nekünk. ami lehet?ségeket nyitott a súlyos betegek gyógyításában. Mint kiderült. Ám mindezek ellenére nem adódtak további nehézségek. A gyógyszer-engedélyezési kére met kielégít?en rövid id? alatt jóváhagyták. hogy a minisztériumban senkinek nem fog szemet szúrni a dolog. Mace alaposan megváltozott: egyáltalán nem ivott.

hogy tegyen valamit Lordért. hogy vegyenek Felding-Roth részvényeket . többek köz ogy beiratkozik a párizsi Sorbonne-ra. aki Celia kérésére t át az óceánon. hogy kísérletezzen az Arthrigo és xin-W keverékével mondta Celiának meg Lordnak a megbeszélésen. Miután megtárgyalták a licencvásárlás feltételeit. az elintézend? ügyek mer?ben másfélék lettek. mikor a Felding-Rothnak nagyon rosszul ment. Neki is merész tervei voltak a jöv?t illet?en. Csak aki ismeri ezeket a sötét mélységeket. m a haja. hogy semmivel sem kevesebb a munkáj a. Veretes beszéd volt mondta kés?bb Lisa. de a mérgez? hatása miatt nem etett a gyógyszertárakba. A huszonhat éves Lisa. ahol tudományos fokozatot akart szerezni. Az ötven év körüli. mialatt a Hexin-W-t kutatta. És jó tud hogy semmiben nem változtatok. Ám zsenije és elhivatottsága felülemelke ett ezeken az akadályokon. és Celia még soha nem látta Lordot ilyen oldottnak és b oldognak. Celia és Andrew néhány héttel y szombat este partit adtak a morristowni házban Vincent Lord tiszteletére. mégped g a Wharton School of Businessbe. a ré zér?l minden ellenségeskedést befejezettnek tekint. Azóta a cég bár továbbra is kicsi maradt ig jó hírre tett szert a színvonalas. Keskeny tudósarca egészen belepirult az élvezetbe. receptre kapható gyógyszereivel. hogy Dr. meghajolva minden jelenlév?vel együtt korunk egy kiemelked? tudományos teljesítménye el?tt. hogy kifejezésr e juttassa az elismerését a vállalatnak tett kiemelked? szolgálataiért. Nagyszerû dolog. Ezért nem keresnek annyit a t kiadók. ahogy a vendégsereg elcsendesedett kihívá l és izgalmakkal van tele. kedden pedig szivárogtasd ki a hírügynökségeknek. Lisa és Br uce is hazajöttek erre az alkalomra. mit kel ett átélnie Vincéntnek. És ha ez az itteni mámoros hangulat holnapra köztudomásúvá válik. De az a mámoro zgalom sem vibrált régebben a leveg?ben. és a Hexin-W-vel vegyítve újabb kísérleteket kezdtek velük. a Peptid-7 feltaláló a teljesen odavan a Hexin-W-ért javasolta a n?vérének Bruce. és Martin Peat-Smith. A szabadalmat a clevelandi Exeter and Stowe Laboratories birtokolta. Stowe-t Celia jól ismerte. s?t ha lehet. Mindez fél évvel a Hexin-W piacra dobása után történt. Ám ugyanígy hozzátartozik a hosszú évekig tartó kilátástalanság. Több olyan szert. holott nem volt az. aki már négy éve befejezte stanfordi tanulmányait. itt az ideje. ak elding-Roth részvényei megint emelkedhetnek egy-két pontot. Egy kitûn? tudós élete kezdte Martin. a hajdani kutató kémikus tíz év el azel?tt alapította a céget egy partnerrel. A cégünk megkapta a minisztérium engedélyét arra. és a saját termékeiket igyekeztek biztonságosa bbá tenni vele. amelyhez én is szeré yen csatlakoznék. Egy kiemelked?en sikeres. most megint el?vettek. Stowe személyesen látogatott el a ng-Roth központjába. mint a bankárok. Igaz. Alexander W. közvetlen modorú férfi gyûrött öltönyöket hordott. ami már évek óta készen állt. amelyben ezúttal ott voltak a Felding-Roth vezet?i. és elvezetett egészen eddig a mai ünneplésig. azaz két éve szerkeszt?ként dolgozott egy New York-i tankönyvkiadó történelemosztályán.zerrel szemben. Lord ezt különösen hízelg?nek találta magára nézve. ahogy az elragadtatott gr atulációkat fogadta. . mikor a vendégek már elmentek és a Jordan család egyedül maradt. hogy itthon vagytok mind a ketten szólt közbe Celia. amelyn ek az elnökét. és hogy jelezze. nagy reményeket fûzünk az együttmûködéshez. Peat-Smith. a és gyakran a magány. néhány New York-i híresség. és az ízületi gyulladás ellen fejlesztetté ki. mint Martin pohárköszönt az Celia felkérésére mondott. megvették a Hexin-W licencét. vagyonos vállalat elnökének is megvoltak a maga gond jai. Tudod mit? Hétf?n hívd fel az ügyfeleidet. a morristowni notabilitások. úgy találta. Nálunk az etika alapkövetelmény válaszolta a fiú. Természetesen t gukat az eredményeinkr?l. Folyamatosan mosolygott és otthonosan mozgott a vendégforgatagban. Ez nem lenne etikus ellenkezett Lisa. pénzügyi el mz?ként dolgozott egy Wall Street-i banknál. amiben mostanában Celia élt. akik erre az estére jöttek el. Stowe. Az egyik ilyen szert Arthrigónak nevezték. ?sszel azonban tovább szándékozott lépni. az tudja megérteni. Celia úgy gondolta. hogy aznap este ott lehessen. Ha Celia összevetette a jelenlegieket annak az id?szaknak a problémáival. még több. Mivel mindkét szernek vann etigyulladás-gátló tulajdonságai. csakúgy. Vagy a könyvkiadókat nem érdekli az etik a? Bruce az egyetem elvégzése óta. és szórakozottnak látszott. A parti nagyon jól sikerült.

és így elkerülte a figyelmét Lord utolsó mondatának kétértelmû megfogalmazása. Vince Lorddal tárgyaltam. megint nem mondott egészen igazat. szokásához híven. Ezért is hívtam. A beszélgetés kezdete óta most el?ször végigfutott a hátán a hideg. hogy alsors lábujjhegyen osont be a Felding-Roth központjába. és nem akarta hallani. az asszony el?ször egyéb telefonjait intézte el. Nem. Celia. és mikor Celia utólag visszagondolt a szörnyû ügy kezdetére. és úgy g oltam. Hirtelen megérezte. hogy sürg?s lenne a .. hogy egyel?re nem folytatjuk a dolgot. Alex. aki az utóbbi id?ben annyira hozzászokott a jó hírekhez. Hát nem is tud róla? Most Celián volt a meglep?dés sora. szeretnék javasolni . Mikor beszóltak neki. és ennek következtében m hónappal kés?bb beszélt újból Lorddal az Exeter and Stowe céggel kötött Hexin-W licencszerz ?l. Már úg . de a megbeszélés végén Celia megkérdezte t?l Mi hír Alex Stowe-ról meg az Arthrigo. hogy magával még nem is beszéltem róla. hogy azokról sem tud? Ha tudnék róluk.és Hexin-W kísérletekr?l? A klinikai kipróbálás jól halad válaszolta a férfi. hogy ez még nem minden. hogy Mr. már máson járt az e. hogy egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. hogy nem értesült valamir?l. hogy a munkatársa. mert egyik sem fontos. A füstöt érzékelve még abban sem lehetett biztos az ember. és bár igaz. Lord valami más ügyben kopogtatott be hozzá. most hallom el?ször. Alex! Éppen ma reggel gondoltam magára. a hangja kimért és komoly volt: Celia. Egy telefonhívással kezd?dött. akit egyre jobban bosszantott. sem a H exin-W nem okolható közvetlenül. Csak annyi biztos. ?szintén szólva aggódunk a fert?zéses halálesetek miatt. Egyszóval elbizonytalanodtunk. Biztos benne. Kés?bb kese okat tett magának ezért a mulasztásáért. a részleteket nem ismerjük. hogy illend? volna. Stowe elhall ott.A Vincent Lord tiszteletére rendezett parti után az asszony ki sem látszott a munkából. Celia. hogy a z elhaltak mind szedték a Hexin-W-t. és visszahívást kér. elyek máshol történtek. rosszkedvûen folytatta a beszélgetést: Hát az biztos. különös tekintettel a többi halálesetre. egy hétköznapinak tûn lyel az oldalán. Miféle többi halálesetr?l beszél? Ezúttal hosszú id?re csönd lett a vonal túlsó végén. hogy a jelek szerint sem az Arthrigo. A jelek szerint minden a le obb rendben. Celiának. Miért bontották fel a szerz?dést? Hát. Nem küldtem át magának egyet sem válaszolta Lord . y döntöttünk. már felvette a kapcsolatot velünk? Én magam vettem kézbe az ügyet válaszolta Stowe még mindig hitetlenkedve. amib?l csak kés?bb rántotta ki a lángoló kardot. hanem csak füstölgött csendesen és alig észreve het?en. amit ped ig muszáj volt meghallgatnia. Hirtelen elha llgatott.. akkor nem nyaggatnám magát csattant fel Celia türelmetlenü Mi négyr?l tudunk. mikor Celia még nem ismerte ?t. úgy érezte. Mert Lord. meg az Arth rigo-Hexin-W programra. hogy valóban bombariadót k ll elrendelni. Alexander Stowe telefonált az Exeter and St owe Laboratoriestól. akinek kiadta a s zerz?dés felbontását. 19 A bomba ezúttal nem robbant azonnal. hogy átveheti a vonalat. Úgy érti. Nálunk is történt k megfigyelés alatt álló betegnél. és különféle fert?zések áldozatai lettek. Celia nem akart hinni a fülének. Hogy haladnak? Egy pillanatig csend volt a vonal túlsó végén. Pénzügyi és szervezési ügyekben rengeteget kellett utaznia. és mikor újból megszólalt. Celia lenyomott egy go mbot. Celia éppen nem volt az irodájában. hogy lesz egy-két keresetlen szavam Vincenthez. és ezt mondta a kagylóba: Halló. Aztán ma eszembe jutott. Mivel a cédulán nem volt rajta. aztán Alex meglepetten így szólt: Négy napja felbontottuk a szerz?dést. és mikor visszaért z az üzenet várta több másik mellett . igaz. Egyébként érkeztek jelentések káros mellékhatásokról a Hexin-W-vel kapcsolatban? Me y én eggyel sem találkoztam. és csak egy jó órával kés?bb hívatta fel a n?jével Stowe-t. amir?l pe dig kellett volna. s híven azoknak az éveknek a gyakorlatához. még vannak nyitott kérdések. észrevétlenül.

A michigani ügynök jelentésében az állt. Méghozzá most azonnal. A gyógyszergyárakban gyûjtötték a mellékhatásokról szóló jelentéseket. hogy felhívja Vincent Lordot. Az sszonynak súlyosan elfert?z?dött a lába. továbbítania kell az információt a minisztériumnak. Alex válaszolta Celia . Lord úgy érvelt m n. több forrásból is tudomást szere gyógyszergyárak. a fert?zés gyorsan továbbterjedt a testében. akkor a cégnek enöt napon belül. amiket most azonnal fel akarok deríten i. A gyógyszerészek lelkiismeretesebbje is jelentkezett szükség esetén. feltétlenül jelentkezzen. és a halálá Az egyébként is beteges férfi áldozat pedig egy rendkívül súlyos agyi fert?zésbe halt bele. Szerintem is. és egyre zaklatottabb . hogy noha a beteg valóban szedte a Hexin-Wt meg egy másik. hogy ha a gyógyszergyárnak bármilyen s abb mellékhatás jut a tudomására els?sorban az új szerekkel kapcsolatban . A férfi újból habozott. és negyedévenk t a minisztériumnak. De véleményem s t beszélnie kell Dr. mert beszéltem vel e a témáról. ?szintén sajnálom a szerz?désbontást. Remélem. Lekötelezett mindazzal. amihez csak hozzájutott. mindannyi ogy a minisztériumot már régen értesítették. Ez az ügynök lelkiismeretesen feljegyzett minden infor mációt. A jelentést egy orvos írta a floridai Tampából. és megszakította a vonalat. Vincent tud a halálesetekr?l a mieinkr?l meg a többir?l is . A kutatási igazgató megint csak úgy döntött. Azt is kötelez? érvénnyel megszabta a törvény. Ez az irat is Lord íróasztalára került. és már a következ? l esze. Ezt törvény írta el?. mikor azokba az átkozott betegségekbe úgyis belepusztultak volna?! Mert nyilvánvaló. hogy a halált semmiképp sem okozhatta a Hexin-W. Kés?bb zonban. azonnal félre is tette. hogy egyik esetben sem a Hexin-W a bûnös. hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. miután egy otthoni baleset során megvágta magát. Azonkívül az ügynököknek is ki volt adva. hogy a Hexin-W nem lehetett a halál oka . Igaz. Már éppen meg akart nyomni egy másikat. Én is remélem válaszolt Celia automatikusan.amit. Alex. legyen az akármilyen banális dolog. sürg?s jelzéssel. h jelentsenek mindent. vagy ha bármiben szolgálatára lehetek. Miért is kellett összefüggésbe kerül a haláluknak a Hexin-W-vel. Ez onatkozott arra az esetre is. Igen válaszolta Celia. Lordot most már bosszantotta a két újabb halott. így a károsakról is. Nincs mondta Stowe. De kérem. Ann k ellenére. Mindkét áldozat Hexin-W-t szedett egy másik gyógyszerrel kombinálva. s?t alkalmanként maguk a betegek írtak a vállalatnak. ha valami adatra volna szüksége. Néha maguk az orvosok ragadtak tollat. tulajdonképpen azért hívtam magát. halálának oka súlyos májfert?zés volt ezt colás is egyértelmûen megállapította. izületi gyulladás elleni szert. máskor pedig a kórházak értesitették tinszerûen a gyárat. hogy vannak bizonyos fehér foltok az ismereteimben a vállalat ügyeivel kapcsolatban. amiért más portája el?tt söprögetek. úgy fest a dolog. ha a gyógyszergyár szerint az adott szernek nem lehete tt köze a súlyos mellékhatáshoz. Ezt a jelentést is becsúsztatta a másik mellé a dossziéba. Miután a férfí végigolvasta. valamikor a jöv?ben még együttmûködhet Köszönöm. Egy férfi és láláról tudósítottak. hogy az elhalt beteg szede tt Hexin-W-t egy másik szerrel együtt. Nem értette a dolgot. ahelyett hogy a rendnek megfelel?en továbbküldte volna az irattárba. A szokásoknak megfelel?en most i s Lord asztalára került az irat. és kérem. A Hexin-W-t szed? betegek között történt els? halálesetr?l a szer premierje után két appal érkezett meg a jelentés a Felding-Roth központjába. de a halál oka láz és fert?zés volt. Ja. mikor hirtelen meggondolta magát. Õszintén remélem. hogy ondjam. és az egészet visszazárta a fiók Egy hónap múlva egyszerre két jelentés érkezett. És ? már biztosan tud részletekkel is szolgálni. és ezért tette félre a jelentést. és elzárta a fiókjába. Ugyanakkor nincs sok értelme annak. ne tartson szemtelennek. Lorddal. A második jelentés két héttel kés?bb érkezett. két különböz? helyr?l. A gyógyszerek mellékhatásairól. hogy a lábát amputálták. miu zultált egy michigani orvossal. amit elmondott nekem. betette e gy dossziéba. Lenyomott egy gombot. Személyesen me gy oda. Mindenesetre az egyr e dagadó dosszié most már nem hagyta nyugodni. A Felding-Roth egyik ügynöke írta. amit csak a Felding-Roth gyógyszereivel kapcsolatban hallana k. mert a minisztériumnak szóló je gírásához adatokat kellett gyûjtenie.

hogy Stowe valahog yan tudomást szerzett a tizenkett? közül négy halálesetr?l. akkor a korábbiakat is mellékelnie kell. Mivel a törvény szerint Lordnak kötelessége volt tudo ul venni a Stowe által elmondottakat. dményeként nincs gyulladás. és íróik nem tudtak arról. Bár még nem voltak a kezében az egyértelmû bizonyítékok. Azzal nyu tgatta magát. Mindezek után megaláztatás vár rá. Ez mind így is volt. é rettegése n?ttönn?tt. ha én most nem jövök el magához? Aztá em várva a választ... hogy egyedül ? tud minden esetr?l. Így hát Lord ezt a két jelentést is becsúsztatta a dossziéba a többi mellé. Ha ezt a két utolsó jelentést elküldi. A haláldossziéban szerepl? esetek azonban egyt?l egyig kórházon kívül történtek. Lord fiókjában már tizenkét jelentés lapult. és a f félelemben élt. A tizenötödik jelentés aznap érkezett. hogy megszegte a törvényt. Rendes körülmények között hérvérsejtek. ho a dékánnak igaza volt? Celia bejelentés nélkül rányitotta az ajtót. és ha most küldi el ?ket. hogy a dékán azért vonakodik. hiszen nála futnak össze a szálak. Vincent Lord már biztosan tu . Ami súlyos következményekkel járhat. és habozás nélkül felel?sségre vonta. amiket meg lehetett volna el?zni. Azt is pontosan tudta. mikor megkérvényezte az el?léptetéséhez a gyorsított eljárást. akit meglepett Celia hirtelen felbukkanása. És még mennyi ideig nem jutott volna hozzá. mikor Stowe felhívta Celiát. azon a kereskedelemstratégiai megbeszélésen. hogy Celia megérkezett hozzá.lett.. Lord tudta. az illinoisi egyet men. De bizonyos következtetések és néhány sebtében elvégzett kísérlet nyomán az is világo y a fehérvérsejtek eltávolítása sebezhet?séget és gyengeséget okoz. hogy mi okozhatta a legtöbb halálesetet ha nem az összeset. hiszen nem jelentette az eseteket azonnal a minisztériumnak. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. hogy az Exeter and Stowe négy napja felbontotta velünk a z együttmûködési szerz?dést? Lord. hogy bûnösen elleplezett valamit. hogy a Hexin-W-t vissza kell vonni. és az Exeter and Stowe részér?l visszamondta a s zerz?dést a további Hexin-W kísérletekre. bírósági eljárás és esetleg börtön. akikr?l Stowe tájékoztat ta a jéghideg verejtékben fürd? Lordot. olyan környezetben. Azt is megtudta és ett?l még jobban kezdett rettegni . Gideon Mace valószínûleg ugrásra készen lesi az el s? adandó alkalmat. a dékán irodájában. hogy érkeztek jelentés . ha nem derengeni kezdett. aminek a következménye több haláleset lett.. hogy végül is a Hexin-W okozta a tizenkét vagy még több ember halálát. Meg halált. így mutatta be a Hexin-W hatásmechanizmusát: . Miért nem tudtam arról. megfigyelés alatt álló beteg kórházi. hogy hiányosságai voltak a Hexin-W klinikai tes rogramjának. Mindez néhány perccel azel?tt történt. Hiányukban pedig amit a szabad gyökök befogása okoz a baktériumok és más él?sköd?k háborítatlanul garázdálkodhatn t?zéseket okozhatnak a test legkülönböz?bb pontjain. A legtöbb. de eddig nem jutottam hozzá. Azok nál viszont már régen lejárt a tizenöt napos határid?. folytatta: A vállalaton kívülr?l kell megtudnom. hogy bosszút álljon a vállalaton meg személy szerint rajta is. ahol a baktérium zavartalanul szaporodhatnak és támadhatnak. ah ol úgy megtapsolták az el?adását. Akkor megérezte. és megszûnik a fájdalom. Azt is ugyanolyan jól tudt a. plusz az a kett?. hogy Dr. romba d?ltek az álmai.. Különös módon egy huszonhét évvel azel?tti nap jutott az eszébe.. ahol a fert?zések esélye minimális. A jele ntések egyenként érkeztek. védelmet is nyújtanak.megállítja ad gyökök termel?dését. otthon vagy más olyan helyen. Lord tehát levonta a végkövetkeztetést: elismerte a hibáját. és feltette magának a kérdést: lehet. feszengve így válaszolt: Beszélni akartam magával. Arra is rájött sajnos. amit ttak. Lehetetlen helyzetbe hozta magát. Most legel?ször Vincent Lord a lelke mélyére nézett. Valamikor régebben Celia irodájában. mert hibát vélt felfedezni a jellemében. Lord persze nem mondta meg Sto we-nak. Ekkorra Lordnak ha akarta. ellen?rzött körülmények között . hogy már tizenkett? az áldozatok száma. hogy másutt is hasonló esetek történtek Mikor Alexander Stowe felhívta. már kés?n . akkor a Feld -Roth meg ? maga is bizonyíthatóan törvényszeg?vé válik. amellett hogy fájdalmat okoznak. Ekkor már tisztában volt azzal. már tizennégyre emelkedett az ismert áldozatok száma .

hogy valami ésszerû választ remélt volna. hogy szenteljenek az iratoknak minél nagyobb figyelmet.. és. Hittem a Hexin-W-ben. Milyen kár! sopánkodott nem sokkal kés?bb Alex Stowe Celiának. Mert tudta. De nem! ? elhomályosult szemmel és tudattal ünnepelte a második világsikert. attól függetlenül. ert akkor a minisztérium azonnal intézkedik és figyelmeztet minden orvost. Különben mindegy hallgattatta el Celia egy fáradt mozdulattal. gyanús jelentéseket akarta látni. hogy a minisztérium azért intézkedett villámgyorsan. a P eptid-7 után a Hexin-W-t. Az ideiglenes szó azt jelezte. És mégis történt. mikor elk zdte olvasni az oldalakat. így védekezett: Nem azt mondtam. maradt egy gyenge pont a cég szervezési rendjében. Lord szó nélkül. és sak Lordban omlott össze egy világ.. mert a nyom aték kedvéért Celia személyesen telefonált oda. de mivel Ce lia nem tágított. Aztán még sötéten. Természetesen tisztában van a törvény által el?írt tizenöt napos határid?vel. Most azonnal adja ide mindegyiket nyújtotta ki a kezét Celia. olyan.. hogy érkeztek-e jelzések a Hexin-W leges mellékhatásairól..a Hexin-W káros mellékhatásairól. Az asszony akkor meg is lep?dött. sürg?s jelzéssel és külön futárral. tipikusan Lord-féle válasz volt. Kétszeresen is felel?s. Ezenkí k. és azt mondta: Ezeket magammal viszem. az elnök asszony a fele l?s. És mivel nem ta nult. Megkérdeztem magától nemrég folytatta Celia . évben hoz zászokhatott. míg ki nem facsarja bel?le az igazságot. tizenöt haláleset. hogy nem érkeztek. A fénymásolatoka t még ma elküldöm Washingtonba a minisztériumba. hogy a minisztérium nyitva hagyja azt a lehet?sége . Celiának elállt a szívverése. most már semmi baj nem történhet. Lord el?vette a kulcscsomóját. amúgy magának ozzátette: Tartok t?le. összehasonlítottam ?ket dadogta Lord. hogy a szert kés?bb újra forgalomba lehessen hozni. hogy nem tanult a korábbi leckéb?l. Ocsmány. mint kérdésnek hangzott. Tudva. akko r már hónapokkal ezel?tt fény derült volna ezekre a jelentésekre. és azokat az els?. Az asszony viss zatette az iratokat a dossziéba. Celia meglepetten konstatálta. Azt hitte. Mindezek tudatában fel kellett volna ismerje a kitér? választ. és addig gyúrnia Lo rdot. mikor ugyanígy megj elent Lordnál. Továbbra is nagy rû szernek és fontos tudományos vívmánynak tartom. amilyenekhez Celia az elmúlt huszonhét.. eszébe jutott az a hét évvel korábbi jelenet. hogy a Hexin-W nagy ívû szárnyalása megtört. Ahogy Celia nézte. hogy Vincent Lord nagy el?szeretettel elt itkolja a rossz híreket. Hitetlenkedéssel vegyes borzalom töltötte el. hogy Vincent alaposan m . hogy nem. miközben Lord némán figyelte. amiért ?. ami nem tetszik neki. Ez ak.. hogy a jelentések nem a központi ira ttárban vannak. hogy elérkezett az igazság pillanata. amik a Montaynenel kap csolatban érkeztek. Lord átnyújtott neki egy tömött dossziét. Celia keserûen arra gondolt. nem vesz tudomást arról. Õ tudta ezt. ahol bárki hozzájuk férhet. És minden elhalt szedte a Hexin-W-t. kezdte Lord. Maga akkor azt válaszolta. és. Ám az már így s világos volt. hogy hamarosan hallunk fel?lük. mikor meglátt micsoda mennyiségû anyagról van szó. Azt mondtam.. és mégs em tett ellene semmit. Tájékoztattuk a minisztériumot ezekr?l a jelentésekr?l? Nem válaszolta Lord és rángatózni kezdett az arca. Miért tette? kérdezte Lordtól anélkül. hogy az érkezett jelentések közül egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. Az asszony megszámolta a jelentés eket. amire el?re tudta a választ. de benne is. 20 Majdnem biztos. ugyanezzel a mozdulattal vette el? a kulcscsomóját és ugyanezt a lezárt fió ot nyitotta ki. és kin yitotta az íróasztalfiókot. lassan bólintott.. Ha ezt nem mulasztotta volna el.. Felnézett és feltette az elkerülhetetlen kérdést. hogy Lord valóban pontosan ezt mondta. És kevesebb áldozat volna. Kiadták az utasítást a Hexin-W ideiglenes vis vonására. szigorúbb feltételekkel. Lord kétségbeesetten igyekezve menteni a menthet?t.. Lord akkor nem akarta neki megmutatni az iratokat. Miért nem számolt be nekem ezekr?l? Tanulmányoztam.

amiket el lehet simítani és meg lehet úszni. Dr. hogy önkéntes visszavonásnak min?sítsék az akciót. hogy a Felding-Roth egyike volt az úttör?k ek. ilyen szerek nem voltak és ne m is lesznek. és ezt a mostani hívását a Rózsaszín oldalak pár soros jelentése inspirálta. hogy az ügyben össze kellene hívni a vádesküdtszéket. aminek a vezére annak az embernek a helyet tese. Még idegesít?bb volt a házkutatási parancsot lobogtató szövetségi rend?rbírók megjele Felding-Roth központjában. a Felding-Roth azonnal postázni tudta az orvosoknak a s zabványlevelet. A Capitol Hill találkoztunk vele. ám a min ebbe nem akart belemenni. Még némi kockázat árán is szükség van a szabad gyökök befogására. maga az ügy viszonylag simán zajlott. Persze hogy emlékszem sóhajtotta Celia. ha meghallja a Felding-Roth nevét. Ez az illet? viszont egy követ fúj a Gide on Mace nevû doktorral. re inkább el fog terjedni az orvostudományban. sajnos ott van a másik minisztériumi frakció. hogy maga milyen becsületesen beszámolt neki az elkésett jelentésekr?l. Aztán még keserûen hozzátette: Az a baja a társadalmunknak. így mikor m ett a minisztériumi határozat. és nála fog m dni az ügy. hogy visszatér a piacra a Hexin-W mondta a férfi . Bizalmas forrásokból úgy értesültem mondta Childers Quentin Celiának telefonon eg megbeszélés alkalmával. Quentin tartott egy kis szünetet. ha kiderül. hogy két. akik a megfontolt. hogy minde ki kockázatmentes szereket akar. és megkezd?dött az idegtép? várakozás.everte a dolgokat. megpróbálta kideríteni. vagyis az. ízig-vérig bürokrata. de mindketten tudjuk. azonnal megkezdte az el?készületeket a szer visszavonására. Neki szintén van hatalom a kezében. csak azt nem tudom. Talán emlékszik még rá. Tehetünk valamit az ellen. lassú haladás hívei. Mivel Celia el?re meg tudta jósolni a m inisztérium döntését. A késedelmes bejelentés miatt azt tanácsolták Celiának a vállalat jogászai. Annak ellenére. e l huzakodó frakció közé kerültek a minisztériumban. hogy többé ne írják fel a szert senkinek. November közepén a New Jerseyi körzeti államügyész az Igazságügy-minisztérium utasítására megkérvényezte egy szövetségi re elnevezésû gyógyszeripari termékkel kapcsolatos feljegyzések. hogy a Hexin-W visszavonása miatt borús hangulat uralkodott a vállalatnál. tudják ugyanis. márpedig Mace bosszúért liheg. A washingtoni ügyvéd rendszeresen tájékoztatta az asszonyt a f jleményekr?l. Celia. Azonkívül az az ember el van ragadtatva attól. hogy azok sem jártak el elég körülte en folytatta Quentin. felhasználva f?városi kapcsolatait. Mace-t elönti az epe. akit maga felhívott telefonon és még néhán an. Két héten belül a Hexin-W eltûnt a gyógyszertárak polcairól is. Az egyik frakcióba tartozik az az ember. Mert vannak Washingtonban bizonyos d olgok. aki bölc és bizalmas barátnak bizonyult. Celia kérésére Quentin. hogy tör?djön bele a minisztérium döntésébe. És akkor büszkén vállalhatja. Alex mondta Celia. A késés miatt egy darabig a vállalat nem kapott feddést. Biztos. Ennyiben maradtak. ám néhány héttel kés?bb a Ró ldalak elnevezésû washingtoni gyógyszeripari közlönyben ez állt: A Felding-Roth és a Hexin-W ügyében a minisztérium továbbította az iratokat az Igazságügy-min tériumnak az állítólagos határidõ-túllépési törvényszegés miatt. A parancsot a newarki Szövetségi Bíróság adta ki. így a Felding képviseltette magát a házkutatási parancs megkérvényezésekor és kiadásakor. Köszönöm. Az elkövetkez? években egyre többet fogunk olvasni róla. Most minden bátorító szó jól jön nekünk. valószínûleg cs további fejlesztések után. hogy miért. Igen válaszolta Quentin. . akit felhívott. amin Bill Ingram és egy vállalati jogász is részt vett . amely k a legközelebb volt Boontonhoz. igaz. ami az Igazságügyminisztériumban történik vagy történhet zte Bill Ingram. bár ismereteink szerint arra slattétel. amelyben figyelmeztetik ?ket. de egy esküdtszéki tárgyalás ha arra ke sor nem tartozik ezek közé. hogy az esküdtszéki tárgyalás meg melés visszaüthet a minisztérium dolgozóira. ha a maga pártfogója már nem lesz ott. Az egész akció az egyik fél kérelmére a másik fél távollétében zajlott. Imádkozhatunk. h mi folyik a kulisszák mögött. Az emlékezetes telefonbeszélgetésük óta Celia rendszeresen felhívta Stowe-t. levelezés és más dokumentumok f utatását és lefoglalását . Celia megpróbálta elérni. A Hexin-W-t október els? napjaiban vonták vissza.

Celia telefonhívást kapott Bill Ingramt?l az Egyesült Államokból. és alelnökökkel. mert helytállónak talált . és Martint is Sam választotta ki vezet?nek. a vállalatnak és Lordnak egységet kell mutatnia. Hivatalosan még mindig folyik a vizsgálat jelentette Childers Quentin röviddel karácsony el?tt . hogy Washingtonban elszabadult a pokol. November közepét?l az év végéig nem érkezett újabb hír a Hexin-W-ügyr?l. köztük a kutatási részleg szekrényének tartalmát. többek között azért. ezette Liliant a laborokon. hogy L ord napjai a vállalatnál meg vannak számlálva. így szól t: Azt hiszem. Andrew meg Lilian a gazdag utazók legdivatosabb szállodájában. Celia tervet készített a kutatási részleg át ezésére egy részlegigazgatóval az élen. hiszen ete volt a harlow-i intézet. Dr. Celia kellemes meglepetéssel értesült arról. felmarkolta a Hexin-W táit. hogy komol ügy lesz bel?le. els?sorban Celiával. Celiának már meg is volt a titkos jelöltje a génsebészet élére. a húsz év korkülönbség ellenére. és hármójuk har ow-i látogatása során Rao Sastri láthatóan vonzódott hozzá. hogy Lilian randevúzni fog Sastrival Londonban a következ? héten elmennek színházba. Celia. úgyhogy egyel?re egy mindkét fél számára kíno szünet jött létre. a mayfairi Fortyseven Park Street Hotelban szálltak meg. Az új esztend? jó hírrel köszöntött be. Hétf?n. Bill Ingram. és megkerülve a hivatalos utat. Ne haragudjon. a kutatási igazgató igyekezett a lehet? legminimálisabbra szorítani az érintk ezést a vállalat többi vezet?jével. Úgy fest a dolog. és átnyújtotta az egészet Donahue egyik munkatársának. Így történt. Igen itt is így látja a többség válaszolta Quentin. Azóta. mikor is ?felsége a Buckinghamalotában fogadja majd Sir Martin Peat-Smitht. és utána meghívta ebédelni. Úgyhogy fogta magát. ahol pazar luxuslakosztályok szolgálták a vagyonos vendégek kényelmét. így Vincent Lordét is. Martin Peat-Smith neve valóban szerepelt azon a listán. Dennis Donahue szenátorral és a Hexin-W-vel kapcsolatosak. és ezek között Hexin-W a legfontosabb.A házkutatás ijeszt? váratlansággal érte Celiát meg a többi vezet?t is. akik napokig kutattak az épületben. miután gratulált neki a nagyszerû kitüntetéshez. a férje halála óta egyedül élt és ritkán mozdult ki az otthon útra is csak Celia rábeszélésére vállalkozott. felsétált vele a Capitol Hillre. ám rengeteg egyéb dolga van az Igazságügy-minisztériumnak. és az ünnepség után partit rendez e meg a te tiszteletedre mondta Celia a telefonba Martinnak. Az ötvenkilenc éves Lilian továbbra is feltûn?en csinos asszony volt. az Igazságügy-minisztériummal. hogy rossz hírekkel traktálom kezdte az alelnök . Sam özvegye hét és fél éve. Egy héttel el?tte átrepülünk Angliába Andrew-val. hogy Mace megelégelte az Igazságügy-miniszté ium bénultságát . annál kisebb az esélye annak. hogy január végén Celia és Andrew. utána pedig vacsorázni. részlegigazgatónak lennének alárendelve és egyes osztályokért volnának felel?sek. aki megint ott ült Celia mellett a kihangosított telefonnál. Lilian Hawthorne társaságában. London ek. és félreállították az útból. hogy Peat-Smith lovaggá ütése bizonyos szempontból felfogható emlékünnepségként is. és hasonló so t váltott ki valamennyiükb?l a rend?rbírók jelenléte. Az iratok l efoglalása még egyértelmûbbé tette a helyzetet. A The Times úgy fogalmazott. Gideon Mace-szel. két nappal a ceremónia el?tt. amely a leend? Sir -ök neveit tartalmazta. . hogy a rossz hírek a minisztériummal. így példáu bészeti laborért. és gy teherautóval tucatnyi papírládára való iratot szállíttattak el. aki az elnöknek tartozna beszámolni. hogy míg le nem zár a Hexin-W-féle jelentések ügye. hogy Ma rtint az emberiség és a tudomány kiemelked? szolgálatáért üti majd lovaggá a királyn?. De azért ne ringassák maguk okba. Míg Lord igyekezett láthatatlanná válni. Mindenki el?tt világos volt. hogy Lord irodájában Celia kezébe vette azokat az illegálisan visszatartott jelentéseket. De az is nyilvánvaló volt. Quentin elmondta folytatta Ingram . minél jobban elhúzódik az ügy. de éppen most h tt fel Childers Quentin. Ingram elmondta. de az orra alá dugták a házkutatási parancsot. A ceremónia id?pontjául február els? hetét tûzték ki. Lord megpróbált tiltakozni az irodájába történt er?szakos behatolás miatt.

amire most derült fény. és azonnali intézkedést köv entin szerint azóta Donahue óránként rátelefonál a miniszterre. hogy va n-e határa a becstelenségnek.. és a repül?térr?l egy nesen jöjjön ide hozzám. akkor ugrani fog. aki most már személyesen is belefolyt a dologba Donahue miatt. Mit is lehet erre mondani? Azon töprengett. Üljön fel az els? gépre. Itt és most. amire most derült fény? Ingram mélyet sóhajtott. hogy hol tart az ügy. Ez így van hagyta rá Ingram. Igen válaszolta Celia. hogy fogalma sincsen. Emlékszem. De ha az ember rájön a csalásra már amennyiben rájön . Illetve. Azzal fo gnak érvelni. Aláírta Yaminer jelentését. Rögtön ezután Donahue felhívta az igazságügyminisztert. Pedig Vincent éppen ezt tette. El?ször is. Hát persze hogy nem. és Vincent jegyzetei. Ki ellen? Természetesen Vincent Lord ellen. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. benne hagyja a minisztériumnak küldend? iratcsomagban. Mace-r?l van szó. h ogy vádat tud majd emelni. mint valami karácsonyi ajándékon. Celia. és. Rögtön elmondom. és amelyekb?l egyértelmûen kiderül. és mintha megfagyna a vér az ereiben. Ha a jöv?ben mit árthat a Felding-Rothnak vagy magának. Én is figyelem Vincentet. Az adatai többségének semmi köze a valósághoz. Hát ennyi volna mondta végül Ingram. miért gyûlöl minket annyira. Van egy ilyen ér zésem. plusz még egy ügyben. Hát ez tényleg elég sok rossz hír egyszerre sóhajtotta Celia. amit Lorddal folytatott a szenátusi meghallgatások idején Akkor megvádolta a férfit. hogy Yaminer hamis tanulmányt készített. mi az a plusz még egy ügy".. Hát elég bonyolult. Vincenttel? Igen. hogy vádesküdtszék ül össze a Hexin-W-je tések késedelmes továbbítása miatt. De sajnos maga ellen is. Még most sincs róla fogalmam. és csatolta a gyógyszeredélyeztetési kérelemhez. mi baja annak az alaknak a Felding-Rothszal. és azt mondta. hogy valami ilye tam . szerepelt az anyagban egy sor orvosi tanulmány. bár nem most hallok el?ször ilyesmit. Vincentnél van a rejtély kulcsa folytatta Ingram. Illetve micsoda? Ööö. Quent int úgy informálták. magukkal vit ek bizonyos iratokat Vincent részlegéb?l. hogy miután az ember fe dez egy ilyen csalást. .. most már biztos. Ebben a dossziéban tal néhány kézzel írt jegyzetet. még miel?tt elküldte volna a kérelmet a minisztériumba. hogy a végs? felel?sség a magáé volt és ezt az érvelést támogatja Donahue. benne a Hexin-W klinikai kip róbálásának adataival. hogy parancs. Az viszont már nem szokás. Mondja Bill. Szóval. maga ta egyszer. És az igazs zter. Celia pontosan tudta. és arról.. Mondja kérte Celia fáradt hangon. mikor átküldtük shingtoni minisztériumba a Hexin-W engedélyeztetési kérelmét. Ingram szavai hirtelen összekapcsolódtak az em lékezetében azzal a beszélgetéssel..r Donahue meglátta az iratokat. akkor a minisztériumnak. Ezt el is hiszem. köztük egy Yaminer nev hoenixi orvosé is. Ráütött a hasára. Celia a hallottakat mérlegelte. Celia. úgy kapott rajtuk... Beszélni akarok vele közölte hirtelen elhatározással. amik Vincenttõl származnak. Tartogat még vala Sajnos.. Az Igazságügy-mi ztériumban már ott van a hamis tanulmány. Azt hiszem. hogy Vincent felfedezte a. akik aztán a körmére néznek az élénk fantáziájú orvosnak. és kü betegeket írt bele az anyagába. ahányszor Mace-re t erel?dik a szó. Hát ez kínos jegyezte meg Celia . biztos abban. Celia csak hallgatott. Emlékezett a washingtoni ügyvéd figyelmeztet? szava ira a szenátusi meghallgatás után. Dr. Kiderült. miért. De honnan tudhatja azt bárki. de igyekszem minél érthet?bben el?adni. Mikor megjelentek nálunk azok a rend?r bírók és házkutatást tartottak. t Yaminer csalására.. igen. Más gyóg gyárakkal is el?fordult már. hogy hazudott a bizottságnak. hogy a szenátor összedörzsölte a kezét.. Közöttük Yaminer aktáját is. Mondja meg neki. Qu zerint Donahue a maga skalpjára pályázik.

hogy így találkoz ott abban a georgetowni buzibárban Tony Redmonddal. Dr... Értesíteni minderr?l a hatóságokat. most szinte folyamatosan rángatóztak. aki kés?bb beleegyezett. Ha akarja. kezdve Mace akadékoskodásával. hogy mindenki megkapja. Hát jó adta meg magát Lord. ami a vállalattal kapcsolatos. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk pozíciója bségnek. Dr. hanem tartsák talonban. mert mindezek befolyásolhatják a jöv?beli döntéseit. és ? is leült. Semmiféle kötelezettséget nem vállalok. Hogy kétezer dollárt fiz etett értük és hogy ezt az összeget jóváhagyta Sam. hogy a vállalat a védelmére keljen. amir?l maga tud. a vezet?kre. És mi lesz most. hogy életment? . Nem szándékozom megtárgyalni magával a szégyenteljes Yaminer-ügyet. Elmondani a teljes igazságot. én is gyûlölném magunkat. Lord kitálalt. Sam t úgy döntöttek. és a hatvanegy événél öregebbnek. Azt iszem. Na. Ezt meg kell értenie. amelyek azel?tt csak néha rándultak meg. Megtehetem. Maceszel kapcsolatos. annak ellenére. Celiának eszébe jutott egy régi eset.. mélyebb oka. hogy mindent? Történt valami a múltban folytatta Celia . Ne kerteljen.. amit érdemel Vincent Lord. Ám az már annál nagyobb baj volna. Az arcizmai. Jordan.. ezúttal megfogadom a tanácsát. hogy maga gondoskodjon az ügyvédi védelmér?l természetesen a költségeket is beleértve. akkor csak egy lehetséges megoldás van. Lord elhallgatott. Elmondott mindent tövir?l hegyire. a h osszú és értelmetlen id?húzással a Staidpace jóváhagyásánál amir?l kiderült. és szemében a diadal szikrája csillant. Hogy sikerült a zsarolás. a szer biztonságosságával ka csolatban. a legkevésbé sem önre. Tényleg történt valami.. De mit érne el vele? Lordnak meg Mace-nek persze a végét jelentené és ez még nem is lenne baj. a sértésekkel. A magam védelme pedig csak rám tartozik. Jordanék szállodai lakosztályának nappalijában voltak. A nyilvánossá . És hogy két évvel kés?bb. és arra gondolt. Mace minisztériumi kollégájával. hogy elhatárolja magát önt?l. Gideon Mace. Ám akkor Lord hidegen visszautasí a közeledését: Jobb lesz. hogy ne adják át ratokat az igazságszolgáltatásnak. Mace összeomlása a szenátusi meghallgatáson.. Hogy érti. Dr. és itt els?sorban a cég dolgozóira kell gondolni. és hagyja. Eddig álltak. a beosztottakra. mikor ügynökképzési igazgatóhelyettes volt.? nézett rá Lord meglepetten. Azzal próbálta a köztük lév? hûvös viszonyt egy kicsit legíteni. mert maga ellen is vádat fognak emelni vágott vissza Lor d. legfeljebb csak annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. amit a Felding-Roth elnökeként fog hozni. ha a vállalat becsületén is csorba esne. hogy ez lehet? séget ad a vállalatnak arra. Mace-nek ?szinte kételyei támadtak az ausztrál jelentés miatt. Celia most már mindent tudott. a részvényesekr . hogy D . gondolta Celia. Lord mond hidegen -. és an fordult Lordhoz szakmai tanácsért.. szólítsák egymást keresztnevükön.. akkor mindent tudni akarok. hogy megtudta. Ezt nem teheti meg. Celia meg Vincent Lord. Ha én lennék Mace. Hagyni. De nem fogja szívesen hallg bánni fogja. hogy megismerte a gyászos igazságot? Ha a lelkiismeretére hallg at. gondolta Celia. mikor Mace késleltette a Montayne engedélyezését.. Ugyanakkor egyszeriben minden megvilágosodott: Sam kétségbeesése és bûntudata. Hog y megvette Redmondtól azokat a Mace-t terhel? dokumentumokat. hogy megzsarolják Mace-t.. Lord fáradtnak. Mégis muszáj volt megtudnia. Mrs. ha akarom. Mace gyûlölete a Felding th és mindaz iránt. a Felding-Roth és ? maga is. Hallgatom. Lord most egy székre mutatott. és szánalmas rra a kérdésre. megviseltnek látszott. Lefogyott és arca még keskenyebb lett.. Leülhetek? Igen válaszolta Celia. Beszélt arról.Ott álltak egymással szemben. De amennyiben igényt art arra. én viszont nem.. valóban bárcs ak ne tudta volna meg soha. hogy igyekezett megtudni valami kompromittálót Mace-r?l. hogy miért engedélyezte a Montayne-t: Nem tudom. öngyil osságának valódi. Lord. a dolog Dr. hogy javasolta. és hogy ezzel cinkosokká váltak eg bûnügyben.

A királyn? váltott néhány szót minden kitüntetettel. De nem. aki ünnepi egyenruhában feszített. Az egyenruhások mind tisztelegtek. és a királyn? bevonult a terembe. utána pedig Samet. Mert nincs más választása. hogy majd a ceremónia kezdetekor bevezessék a terembe. Veled megyek jelentette ki Andrew. neked megvan a magad baja. A karmester intett a pálcájával. és fent a galérián a karmester pálcáját ütésre készen felemelte a leveg?be. Az asszony felugrott. hogy holnapután. Várta . aztán egyet el?re. Yvonne-nak úgy tûnt. M artin. meg a többi tudósra a kutatási igazgatóságon. Csak ? maga tûnhetne fel jó színben. és mozgolódás támadt a bejáratnál. A zenekar hirtelen elhallgatott. nyugodtan maradhatsz még egy-két n apot.indulok. jobb térdét ráhelyezte. Úgyhogy elhallgattatja a lelkiismeretét. hogy Martin . És azt is alaposan meg kell gondolnia. úgyhogy Andrew a British Airways B oeing 747-esére foglalt két els? osztályú helyet. Úgy látom. Nem fedi fel a gaztettet. és szenvedélyesen.. ha nyilvánosságra hozná ezt a gyalázatot? A válasz az. hogy megveti ezt a nyomorult férget! Életében még soha nem viszolygott ennyire senkit?l és semmit?l. hogy ez az egész csak álom? Ez még álomnak is gyönyörû. majd bal vállát. A királyn? átvett egy kardot a mellette álló udvaronctól. akit a lovagrend kommendátora vezetett fel. Történt valami. mégsem álmodik. Kissé el?rehajtotta a fejét. hogy a királyn? a nyakába tehesse a vörösrany szalagon függ? arany rendjelet.. A bálterem közepe felé tart Kötelességtudóan követte a f?kamarás és a belügyminiszter. Aztán minden elcs ndesedett. és csendesen hozzátette: Majd én elintézem a helyfoglalást. hogy ? is hallgatni fog. Ráadásul zenés álomban van része: a második brit gyalogos katonazenekara játssza fent a galérián az Egy kora reggelen fülbemászó dallamát. hogy ennyi id? után semmit. A türkizkék színû selyemruhát visel? királyn? mosolygott.. a térdepl?zsámolyhoz me . Mo t pedig ?t. Az ajka körül kísérteties mosoly játszadozott. Minden méltóságteljesen és olajozottan zajlott . és finoman megérintette vel a térdepl? Martin jobb. Ó. A férfi ezután felegyenesedett. ami miatt rögtön vissza kell repülnöm a parti után mondta neki Ce Ez azt jelenti. de ez a gkevésbé fontos. követve az utasításokat. Az események gyorsan követték egymást. ki-ki vérmérsékletének megfelel? izgalommal? Vag ehet. Martinnal már elpróbálta egy szer a ceremóniát az udvari számvev?. Hamarosan sor került Martinra. 21 Yvonne alig akarta elhinni.e. düht?l elfúló hangon ráordított Lordra: Tûnjön a szemem el?l! Takarodjon! Lord felállt és kiment a szobából. hogy mit érne el azzal. Már egészen b iztos volt abban. Az ? drága Martinjával érkezett a palotába.. Tényleg a Buckingham-palotában van? Tényleg ? ül a bál teremben a többi vendéggel együtt. A csütörtöki Concorde New Yorkba már tele volt. és fél lépést tett a. Megkezd?dött a kitüntetések átadás r most halkan egy Strauss-valcert játszott. Ha akarsz. A libériás inasok kitárták a nagy kétszárnyú ajtót. Yvonne igyekezett az emlékezetébe vésni minden pillanatot. és felcsendült a brit himnusz. a bal a földön maradt. és így cinkossá válik. El?ször önmagát demoralizálta ez az ocsmány alak. akiknek a hozzátartozói mind valami magas kitüntetés várom ai? Valóban a királyn?t várják valamennyien. ám így is felejthetetlen volt az alkalom. És ezt Lord is pontosan tudta. meghajolt. és. Csütörtök délután otthon lesznek. Andrew egy óra múlva érkezett vissza egy kórházlátogatásról. aki most kint vár kozik. aztán Mace-t.. tett el?re három lépést. a vendégek pedig felpattantak ül?helyükr?l.

Aztán ar a gondolt. hogy Martin végre engedélyezte neki a Peptid-7 has ználatát. Sajnos a válaszom végleges mondta Martin. Aztán élesen a férfira néz tt: Átmész egy másik gyógyszergyárhoz? Valakit?l jobb ajánlatot kaptál? Mert ezen könnyen. Celia. nyolcszemközt. Szeretnék még ma este néhány szót ni veletek. Úgy semmiképpen. Ez nem a legalkalmasabb pillanat. hogy Rao független. amit a Dorchester Hotelban adt ak Sir Martin és Lady Peat-Smith tiszteletére. Jaj. de az öregúr hajthatatlannak bizonyult. Aztán az újsütetû lovag három lépést tett hátra. hogy Martin felesége lett. hogy komoly beszélgetésbe merülnek. már hallottam fel?le válaszolta Martin. azt kutathatod. és kora estig tartott Több százan tették tiszteletüket. hogy hagyja el ezt a megszólítást. Másokhoz hasonlóan ? is lefogyott a szert?l. Arról biztosan tudsz. hogy mindenki milady -nek kezdte szólítani Harlow-ban és Cambridge-ben egyaránt. Celia. hogy valószínûleg nem lesznek jelen. egyb?l a tárgyra térnék. nem messze az új morristowni közpon tunktól. Rao Sast i is megjelent Lilian oldalán. és csendesen azt mondta neki: Andrew és én holnap kora reggel indulunk vissza. de kénytelen vagyok most közölni. láthatóan remekül érezték magukat. és hamarosan mind elmentek. ami jólesik. azt hiszem. Mindenki arról beszél. tiszta februári este volt. hogy nem találkozott a walesi herceggel és feleségével. hogy talán majd ehhez is hozzászokik. ha megbetegszik a malacuk vagy a tehenük. Hideg. mindannyian fáradtak vagyunk. Délután ötkor kezd?dött. ne! Ez nem lehet igaz! Celia teljesen megdöbbent. A hotelban valamen nyien kényelmesen elhelyezkedtek Jordanék lakosztályának kellemes nappalijában. De kénytelen vagy met mondani. Nem kell most azonnal döntened e