Arthur Hailey Keserû pirula Arthur Hailey Strong Medicine

...mert kétségb'esett Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít, Vagy éppen semmi. Shakespeare: Hamlet

Úgyszólván eláraszt bennünket a felmagasztalt orvosságok végtelen b?sége, és íme, itt egy újabb. Thomas Sydenham, orvos (1624-1689)

Személyes közlés Az írótól olvasóinak

1979-ben, a Túlterhelés címû könyvem megjelenésével egy id?ben bejelentettem, hogy vi szavonulok. Elfáradtam. Az életemet kiteljesedettnek éreztem. Hálás voltam és vagyok az olva sók millióinak világszerte, akik sokféleképpen gazdagították az életem, többek között úgy is, ?vé tették számomra a visszavonulást. Hátralév? éveimben több id?t akartam tölteni drága feleségemmel, Sheilával, bejárni v világot. Pecázni akartam, végre annyit olvasni, amennyit mindig is szerettem volna, e lmerülni a zenehallgatásban, és még ezernyi olyan dolgot mûvelni, amit aktív író nem engedhet g magának. Amit viszont nem tudtam: már ekkor veszélyben volt az életem a koszorúereim többször i elzáródása folytán. Ezt nem sokkal kés?bb diagnosztizálta barátom és orvosom, Dr. Edward Ro ns San Franciscóból, és azonnali mûtétet javasolt. A beavatkozást négyszeres bypassmûtét n Cooley és csapata végezte a Texas Heart Institute-ban, amelyre életem végéig hálával fogok ondolni. Sheila pontosan úgy támogatott, mint hosszú és szeretetben eltöltött házasságunk alat mikor. Több mint véletlen, hogy ennek a könyvnek a f?szerepl?jét Celiának hívják, ami kiejtés igencsak hasonlatos a Sheilához. A jól sikerült operáció után tökéletesen felgyógyultam és tele voltam energiával. Oly

, hogy Sheila egy napon így szólt hozzám: Szerintem megint könyvet kéne írnod. Megfogadtam a tanácsát. A Keserû pirula lett az eredménye.

1984. április 5.

A. H.

Prológus: 1985

A Boeing 147-es els? osztályán, félórával a londoni felszállás után Dr. Andrew Jordan felesége keze után nyúlt, és gyengéden megszorította. Ne idegeskedj már kérlelte. Semmi nem történhet. Abban biztos lehetsz, hogy valami történni fog válaszolta az asszony. Dennis D onahue majd gondoskodik róla. Andrew elhúzta a száját a populista New England-i szenátor nevének hallatán. Már fe m a fogamat az ebédre mondta. Muszáj volt olyasmir?l beszélned, amit?l elmegy az étvágyam Ne komolytalankodj, Andrew. Emlékezz rá, hogy halálesetek is történtek. Méghozzá a szer miatt. Ehhez neked személy szerint nem sok közöd volt. Az mindegy. Ha nyomozás indul az ügyben, én sem maradok ki. Börtönbe is kerülhetek. A férfi megpróbált kedélyeskedni. Egyel?re, ha jól látom, még szabadlábon vagy, de s leültetnének, ígérem, hogy mindennap meg foglak látogatni, és viszek neked süteményt, amibe zek lesznek belesütve. Jaj, Andrew! Az asszony odafordult feléje, arcán szeretettel és szomorúsággal veg es mosoly. Milyen nagyszerû dolog, gondolta a férfi, hogy huszonnyolc évi házasság után is bámul i tudja az ember a feleségét, szépnek tartja, intelligensnek meg er?snek. És, tette hozzá magában, még csak azt sem lehetne ráfogni, hogy elfogultan ítéli meg. Ezeknek és más jó tulaj ságoknak a felesége ezerszer tanúbizonyságát adta. De jó az ilyet látni szólalt meg mellettük egy n?i hang. Andrew felnézett. Ragyogóan fiatal, vidám stewardess állt mellettük, és nézte, ahogy ogják egymás kezét. A szerelem nemcsak a fiatalok el?joga mondta a férfi pléhpofával. Valóban? A stewardess hasonlóan év?d? stílusban válaszolt. Ez nekem soha nem ju t az eszembe. Kérnek még pezsg?t? Igen, kérünk szépen. Észrevette, hogy a lány alaposan szemügyre veszi. Bár nem volt hiú, tudta, hogy még mindig jó külsejû férfinak számít, és ez olyasvalakinek is feltûnik, aki kora alapján a lánya e. Hogyan is írt róla múlt héten az a londoni újságíró? A fehér hajú, jóképû, kitûn? orvos f

rew-nak határozottan tetszett a jellemzés, bár a cikk olvastakor ezt nem mondta. Az el?tte gyöngyöz? pezsg?t nézve hátrad?lt az ülésen. Élvezte az els? osztályú utazá mes velejáróit, még ha ezúttal nem értékelt is olyan különlegesnek semmit. Persze csak a fele pénze tette lehet?vé a fényûzést. Igaz, hogy az ? tisztes, jól men? belgyógyászi jövedelme is end? lett volna a kényelmes élethez, mégsem flancolt volna az els? osztályon London és New York között, arról nem is beszélve, hogy soha nem tudott volna megfizetni egy kis magánre pül?t, amivel a felesége és néha ? is Észak-Amerika fölött röpködött keresztbe-kasul. Nem jól mondom, helyesbített magában: mostanáig röpködött. Egyel?re teljes volt a biz nytalanság az asszony jöv?jével kapcsolatban. Érdekes módon a pénz soha nem képezte közöttük vita tárgyát. A felesége kezdett?l fog szkodott ahhoz, hogy legyen minden kett?jüké. A bankszámláik mindig is közösek voltak, és bár stanában Andrew sokkal kevesebbel hizlalta havonta a számlát, mint a felesége, egyikük sem bajlódott összehasonlító számítgatásokkal. Gondolataiba merülve tartotta a felesége kezét, míg a 747-es nyugat felé dübörgött a sze alattuk hullámzó Atlanti-óceán fölött. Andrew szólalt meg egyszer csak az asszony , olyan nagyszerû veled. Mindig számí hatok rád. És mindig er?t adsz. Ez érdekes válaszolta a férfi. Éppen az el?bb gondoltam arra, hogy milyen er?s agy. Többféle er? létezik. És nekem a tiédre van szükségem. Megkezd?dött a szokásos sürgés-forgás, az ételfelszolgálás el?készítése. Lenyitották sztalkákat, amikre fehér abrosz és ezüst ev?eszköz került. Bármi történjék is, harcolni fogok mondta kis id? múlva a felesége. Hát nem mindig azt tetted? Az asszony, mint rendesen, most is alaposan meggondolta a választ. Néhány napo n belül választok egy ügyvédet magamnak. Megbízhatónak kell lennie, de semmi esetre sem hiva lkodó alaknak. A teátrális fellépés hiba volna. A férfi megszorította a kezét. Így beszél az én kis feleségem. Az asszony visszamosolygott rá. Mellettem fogsz ülni a tárgyalóteremben? Mindennap. A betegeim addig majd magukat gyógyítják. Ezt persze nem teheted meg, de szeretném, ha mellettem lennél. Vannak rajtam kívül is orvosok. Majd valaki helyettesít. Talán sóhajtotta a felesége , talán egy jó ügyvéddel csodát tehetünk. Andrew belenyúlt a késével abba a kaviárhalomba, amit az imént tettek elé. Bármilyen zorongató gondjaik is vannak, ezt nem lehet kihagyni. Könnyen megtörténhet mondta, miközben a kaviárt szétterítette a pirítóson. A ke is csodával kezd?dött. És azóta is történt egynéhány, amiket persze te varázsoltál. Miért ne csoda? Ezúttal csak teérted. Tényleg csoda volna. Csoda lesz javította ki gyengéden a férfi. Andrew lehunyta a szemét. A pezsg? és a magasság elálmosította. De félálmában is eszé tott az els? csoda. Nagyon régen történt.

Elsõ rész 1957-1963

l

Haldoklik a felesége, John. Már csak pár órája van hátra mondta halkan Dr. Jordan te az el?tte álló, kezeslábast visel?, sovány fiatal férfi sápadt, gyötr?d? arcát, és hozzáte ha valami mást mondhatnék, de úgy gondoltam, hogy az igazságra kíváncsi. New Jersey államban voltak, a morristowni St. Bede's kórházban. A kisváros esti forgalmának messzir?l beszûr?d? zaja alig zavarta azt a dermedt csöndet, ami közéjük teleped ett. A kórházi világítás gyér fényénél Andrew látta, ahogy a beteg asszony férjének ádámcsutk n megrándult, miel?tt ki tudta préselni a szavakat: Nem tudom elhinni. Hiszen csak m ost kezdtük. A legelején tartunk. Tudja, hogy van egy kisbabánk is. Igen, tudom. Ez olyan... Igazságtalan? A fiatalember bólintott. A tisztességes, jóravaló embernek már a külsején is látszott ogy dolgos. A huszonöt éves John Rowe csak négy évvel volt fiatalabb Dr. Jordannál, és láthat nagyon rosszul fogadta a hírt, ami nem is volt csoda. Andrew szerette volna megvi gasztalni. Bár eleget találkozott már a halállal és felismerte a halál közeledtének jeleit is mindig nem tudta, hogyan közeledjen egy haldokló barátaihoz vagy családjához. Legyen az o rvos nyers, egyenes, vagy amennyire lehet, kíméletes? Ezt nem tanították az egyetemen és kés ?bb sem. A vírusok az igazságtalanok mondta. Bár legtöbbnyire nem úgy viselkednek, mint a vírus Maryvel. Általában reagálnak a kezelésre. Hát nincsen semmi remény? Valami gyógyszer, ami...? Andrew megrázta a fejét. Nincs értelme részletekbe men?en válaszolni a kérdésre, ami

De akkor sem lett volna túl sok értelme ugyanezt elmondani. amit tudott. Hétf?n a törékeny és csinos Mary Rowe láthatóan rosszul érezte magát. mert olcsó volt. Noah Townsenddel konzultált. nagy valószínûséggel zöldfülû a szakmában. De most újra el?vette. Megtapintotta a lágy. Arra már rájött. hogy rosszul van. Már b?rének egye etein is látható volt a sárgaság.hangzana: Még nincs. Javulás helyett Mary Rowe állapota egyre csak romlott. emelkedett. még rosszabbul. Mrs. id?nként felsüvített a viharos szél. Eddig még nem találták meg az ellenszerét az elõrehaladott. és azt válaszolta: Azt felejtse el! Az csak statisztik ai adat. hogy minde n valószínûség szerint fert?zött ételt vagy vizet fogyasztott Mexikóban. mert Mary Rowe láthatóan megrettent. a leghatásosabb az intravénásán a testbe juttatott megfelel ? folyadék. Azt sem tudta. a bejárat mellett. hogy szerdára a vizsgálatok tanúsága szerint v veszélyesen megn?tt az ammóniatartalma. Panaszkodott is. a helyiek f?ztjét ette és az ? vizüket itta. és m t a többi beteget fogadta a rendel?jében. Dr. Kérdéseire a n lmondta. hogy hol van és miért. amir?l azóta belátta. mikor egy órával korábban a praxisbeli id?sebb orvostársával. szinte még csit ri. n Rowe dolgozott. és tartalma-sz?l?cu normál sóoldat. A kutyaúristenit! Ez tényleg igazságtalanság. ami a b?rét egyre riasztóbban sárgáv te. Már a nevér m emlékezett. hogy fert?z? májgyulladása van. Különben teljesen mindegy. Vérének Billrubinszintje csak emelkedett. Ma volt péntek. Végül olyasmit tett. nem ismerte fel sem Andrew-t. öles b etûk hirdették. hogy az emberek kilencvenöt százaléka tökéletesen felgyógyul a tegségb?l. sem a férjét. És az élete utolsó éjszakája ennek a fiatal feleségnek és anyának. Még ennél is kritikusabbnak bizonyult. Ez az egy ágy volt a szobában. r megjelent Andrew rendel?jében. ám nem sok eredménnyel. Boonton gyárába. egy kis ócska laktak. Andrew hozzátette. mint korábban. a folyosón pedig. hogy a hirtelen jött betegség már el i múlt. A belekb?l származó ammóniáról volt szó. hogy szemüveget viselt és pimaszul fiatal volt. Ami a kezelést illeti. aki egy héttel még egészséges és aktív volt. hogy azzal a maradék öt százalékkal mi történik? Andrew elnevette magát. hogy a gyógyulást a felhalmozódott ammónia gátolja. Azonnal felveszem a kórházba mondta neki Andrew. amiben a néma. fertõzõ máj adásból eredõ akut kómának. Ekkor közölte Andrew John Rowe-val. Az infúziós állvány ott állt az ágy mögött. fokozódó sárgaságot okozva. t éjszaka. és az öml? es?t az ablaktáblának vágta. elmagyarázta neki. ak ügynökökhöz volt szerencséje. csak arra. sárgás árnyalatú volt. Én sem csináltam volna másként. Andrew megvizsgálta Mary Rowe szeme fehérjét. A n? halvány mosollyal azt kérdezte. ahol valószínûleg eg zött élelmiszert árusító keresked? volt a baj okozója. hogy négy nappal azel?tt ugyanezek a tünetei voltak és még hán yt is. aki délután kereste fel az irodájában. hogy FERT?Z?. hogy múlt hónapban Mexikóban járt a férjével egy rövid vakáción. Aztán tegnap már szellemileg is megzavarodott. megnagyobbodott májat. 38 °C-os láza volt. és úgy gondolta. hogy az orvostudomány mai állása szerint erre nincs lehe t?ség. . És ebben tévedett. helytelen volt: minden keserûségét és hara azon az átkozott gyógyszergyári ügynökn?n töltötte ki. Ezután üzent Andrew a szomszédos városka. Az isten verje meg! Andrew a magas fémágyra pillantott. aki egyben a kórház f?orvosa is volt. Szörnyen érzi magát. Igen. ami három-négy hónapig is eltarthat. akkor is csak Mary Rowe esetén tépel?dött. hog y a felesége állapota nagyon súlyos. Rowe elmondta. B-vitamin-keverék Mary Rowe alkarjának vénájába csöpögött egy tûn keresztü en besötétedett. amivel a fol atosan romló máj nem volt képes többé megbirkózni. Még szükségünk van egy vérvizs hogy megbizonyosodjunk fel?le. Hogyan ne megszabadulni t?le? Tudta. A kínzó tehetetlenség egész csütörtökön egy percre sem hagyta nyugodni Andrew-t. Ezután pedig. Igen. de Mary nyilván pár napon belül hazamehet a k ból. ami magára nem fog vonatkozni. Ilyesmi gyakran történik olyan országo ahol a higiéniai körülmények kezdetlegesek. de aztán másnapra jobban lett. gyönge és nincs étvágy a. ügynökn?khöz még nem. de nekem máris meggy?z?désem. Akkor Townsend azt mondta Andrew-nak: Maga mindent megtett. mozdula tlan alak feküdt.

Ezek az alakok többek között sztetoszkópoka vosi táskákat osztogattak. és öss az eszközökre valót. hogy itt megtalálta az ember a néhány percnyi magányt. hogy Mary Rowe állapota az ammón iamérgezés miatt válságos. Jordan. üres volt a kis helyiség. és a f?z?ben folyamatosan ott g? zölgött a kif?tt kávé. Talán mert jobb dolgom is volna. Egy kórházi orvos volt a mély kómában lév? Mary Rowe melle Bár természetes. hogy még ne induljon haza a legénylakásába Noa nsend felesége. Mrs. ha a Felding-Roth ozzá hasonló cégek inkább egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznának. szem len lyuk volt kevés bútorral. Már ne ka maradni. hogy jobban örülne. ahol kényelmesen. ha az ügynökn? id?közben nem szedegette volna össze a papírjait meg a mintáit. ám valami ösztön azt súgta neki. amit tenni tudnak. egy postarekesszel meg egy tévével. az. Most pedig. Bár ?t sem vetette fel a pénz. Hilda szerezte neki . Az orvosok pihen?szobája rideg. doktor. hogy a tíróit nem lehet eléggé korán megnyerni maguknak. már útközben hogy semmiféle h?stettet nem tud véghezvinni. doktor mondta tegnap a Felding-Roth gyógyszergyár ügynökn ?je . Kés?bb Andrew eltûn? dött azon. Az újságcikk rint Eisenhower elnök várhatóan utasítást ad majd az amerikai ûrprogram felgyorsítására. volt a nagy cégeknek egypár valóban kitûn? gyógyszere. ami megállítja a tú iaképz?dést. mint itt magát hallgatni. Én akkor is itt maradnék. tudva. szégyenkezve a kitörése miatt. Igaz. A n?vérek itt lesznek a közelben és beszélek az osztályos o vossal is. hogy segíteni tudjon a betegén. de néha nagyon magányosan érezte ma gát. An drew gondolatai messze elkalandoztak. doktor úr. Mialatt kihûlt. Töltött magának a kávéból. Ezzel az egésszel egyetemista korában találkozott e mikor szüntelenül ott sündörögtek a diákok körül a gyógyszergyárak képvisel?i. Az egyetlen. Természetesen maradhat. egy új ûrkor hajnalát hirdetve. Mary Rowe állapota visszafordíthatatlannak látszott. Ezen Andrew kés?bb eltûn?dött: ugyan mit köszön neki ez az ember? Eszeveszetten vágy ott egy csésze jó forró kávéra. hogy beavat engem is abba a szédületesen fontos dologba. És ekkor Andrew-ból ömleni kezdett a szó. Meg f rni engem Mary? Nagyon sajnálom. miért is fogadta egyáltalán. És reménykednek. hogy kint várakozik. mikor beszóltak neki.. az vosok hátsó felének tisztára nyaldosását. hogy rendkívül aggódott Mary Rowe miatt. doktor és ett?l elöntötte Andrew agyát a vér. Ezen a délel?ttön már a f?n?vér. távozóban az ajtóból vissza nem szólt volna: Jó napot. inkább megtartotta a függetlenségét. Mary Rowe-n. amit a gyára épp akkor dobott piacra. Ám amikor a n? ar ról a legújabb antibiotikumról kezdett csacsogni. Andrew ekkor hirtelen abbahagyta. Azóta Andrew egyetlen milliméterrel sem került közelebb ahhoz. Eszméletre tér még. Elmondta. mint a már létez? hat. Megtisztelhetne azzal. Ludlow is odaszólt neki telefonon: Dr. aggódom a Rowe nevû betege miatt. már világos v hiába reménykedtek.. ahelyett hogy büszkén kopogtatnának mindenütt a hetedik nekem-isvan-már antibiot kummal. ami nagy valószínûséggel sem jobb. Köszönöm. mígnem a n? azt mondta: Maga nem is figyel rám. mégis. és elindult a szag után. Az els? oldalon öles szalagcímek hirdettek valami szputnyikot egy mûholdat vagy micsodát. A kávé tûzforró volt. de Andrew kifejezetten visszataszítónak találta ezt a házalást. Mikor Andrew belépett. amiket néhány diák heves farkcsóválás közepette elfogadott. hogy Andrew a hír hallatán azonnal a kórházban termett. Andrew belenézett a Newark Siar-Ledger-be. és befészkelte magát egy öreg ütött-kopott fotelba.A Felding-Roth Pharmaceuticals gyógyszergyár munkatársa volt. Andrew a kórházba sietett. aminek okán a pokolba kíván engem. h ogy hagyják csöpögni az infúziót. Kezd kómába esni és már egyáltalán ni ek reakciói. doktor úr? kérdezte John Rowe a könnyeivel küszködve. a nap vége felé. kitört bel?le a gyógyszergyárakkal és az er?szakos eladá módszerekkel szembeni összes felgyülemlett ellenszenve. Talán azér mert arra gondolt. Andrew tartozott közéjük. hogy esetleg megtudhat valami hasznosat t?le. Lopja a drága id?me t. Ennyit a tegnapról. De amellett. Ez bizony durván hangzott és egyáltalán nem vallott Andrew-ra. De megvolt az az el?ny e. am t az oroszok l?ttek fel nagy csinnadrattával. de nem valószínû válaszolta Andrew. sem pedig rosszabb. míg ikai tudósok meg vannak döbbenve és megalázva érzik magukat az oroszok technológiai fölényét . és maró gúnnyal hozzátette. és talán még elnézés s kért volna.

a kiadványt els?sorban orvosok olvassák. Ha megszárítaná a haját és megfésülködne. és ha már megvan. Andrew megérezte. A n? elsimított a homlokából n ves hajtincset. nincs tisztában azzal. Nyomban megérti.. elégg yomós indokom volt rá. már megint. Andrew elkezdte olvasni Az adócsökkentés nyolc módja a magánpraxisban címû cikket. hogy ez a döbbenet hamarosan az orvostudományt is eléri. Jordan. hogy cégem. Egy ilyen szer hatásos lehet az olyan válsághelyzetekben. A kifejlesztett gyógyszerrel. a szemüvege pedig bepárásodott. Az ügynökn? tiszta. Csuromvizes e s?kabát lógott rajta. Townsend praxisába. Fiatal vo nem lehetett több huszonnégynél. levette a szemüvegét. Lassan és megfontoltan beszélt. hogy mit mondtam. és élesebbé vált a hangja. ho gyan fektessék be. Ha jól értem magát. biztosan tudja. ami m ig szórakoztatta és lenyûgözte. Tudtam tehát arról. biztosan egész jól nézne ki gy levette az es?kabátot. Szóval arra céloz. hogy meg próbálom a kórházban... hogy adjak a betegemnek egy ismeretlen. Mikor Andrew kinyitotta a száját. Most következnének a humán kísérletek. A Medical Economics els? számú feladata az volt. már sikeres ál latkísérleteket végeztek. hogy tanácsokat adjon az orvo soknak arra vonatkozólag. Igen. mily n sok pénz folyik havonta a bankszámlájára. . Mióta másfél éve betársult Dr. hogy folynak a gyárunkban ilyen irányú kutatások. hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés. hogy legalább próbálkoznia kell a téma megértésével. Ezt az cátlanságot! Hogy még ide is utánajött! Úgy látszik.. A kurva életbe! A tegnapi gyógyszergyári ügynökn? volt az. Új és cseppet sem kellemetlen tapasztalás volt. Tegna nem tudtam elmondani mert nem hagyta . Andrew újból szemügyre vette. Nem igazán csinos n?. Voltam a rendel?jében. hogy er?s egyé gel áll szemben. Örömmel hallom. ám még mindig nagyon sok volt a hiányosság és a megválaszolatlan kérdés. Félretette az újságot és kézbe vette a Medical Economics magazin egy példányát. mint a patinás New England Journal of Medicine-re. látszik. én viszont abban vagyok biztos. elhatároztam. hogy valaki már próbálkozik ilyesmivel válaszolta gyorsan Andrew. hogy van egy májgyulladásos betege..a kórházban fejezte be a mondatot a n?. aminek Lotromycin a neve. hogy nincs is rossz alakja. Pocsék egy id? van. Történt ugyan ném -haladás. Dr.. Tudom.. míg a n? leveg?t vett . hogy ez privát szoba förmedt rá Andrew. gondolta magában. aki ammóniamérgezésben haldoklik. Arra álmomban sem gondoltam. doktor. De úgy gondoltam. a f ejlesztés kísérleti stádiumában lév? gyógyszert. s?t egészen jó eredmények is születtek a második világháború befejez?dése óta eltel alatt. használva azt a tizedmásodpercnyi szünetet. és elkezdte hámozni magáról az es?kabátot. Miss de Grey. mert a pénzzel való bánásmódot se egyetemen. Andrew hátrafordult.. mint amilyenben a maga bet ege van most. hogy. Még akk . csak arró nem volt információm. Ha nem haragszik. ha végre hajlandó végighallgatni. Miss. illetve költsék el. ami a belekben lév? baktériumok által termelt ammónia mennyiségét csökke . B nem állt szándékában engedni. akin els?ként próbálják ki. A parkolótól idáig b?rig Mi az a nyomós indok? Az ügynökn? rádobta az es?kabátot egy székre. Andrew meglepetten látta. hogy az emléke z?tehetsége csak jobb lehet a modoránál. és most el?ször roppant kínosan érezte magát. én inkább lemondanék az úttör? orvos szerepér?l válaszolta Andr Az ügynökn? szkeptikusan felhúzta a szemöldökét. doktor. Az ammónia. hogy emlékszik a nevemre. hogyan tudják a lehet? legtöbb pénzt keresni. És futkosnak itt. amit eddig még csak állatokon próbáltak ki? Minden új gyógyszernél van valaki. Azt mondta.. és jobb nak rá. Úgy hírlett.. Magam hoztam. hogy anyagi szempontok domináljanak a munkájában.. m te. zöldesszürke szemével mustrálta. Ne haragudjon. Gyors mozdulatokkal letette az aktatáskáját.. Igen.rew merte remélni. tudom. mégis. doktor. bárcsak. a Felding-Roth négy éve dolgozik eg y olyan gyógyszeren. de még mindig nem értem. Celia de Grey vagyok tette hozzá a lány türelmetlenül. Nem jutott e a n? neve. Szereztem Lotromycint. Tegnap azt mondta. Miután nem volt ott. de kellemes hatást kelt a magas an fekv? arccsontjával. Barnás haja csatakosan csüngött. hogy válaszoljon erre az újabb arcátlanságra. Egy n?i hang szólalt meg mögötte. Andrew félig felemelkedett ült? helyéb?l. dolta. a n? egy türelmetlen kézmozdulattal belefojtotta a szót.

csak ezzel foglalkozt meg azzal. mint tegnap. Andrew csak bámulta a n?t. Sajnos elkéstünk azzal. Overton volt Mar y ágya mellett. Hát ez nem igaz! Lopjuk a drága id?t figyelmeztette Celia de Grey. hogyan kell a gyógyszert adagolni. pontosan tudom. Igen. és elmondta neki a k eti stádiumban lév? Lotromycinre vonatkozó ajánlatot. éppen egy tálcán készítette el? az injekciós tût. atal férj hevesen reagált. tudom. mikor Andrew meg a f?n?vér beléptek. Alá van írva. Igen. de az ügynökn? türelmetlenül megrázta a fej Ezenkívül el van intézve az összes papírmunka is. amit a Felding-Roth ügynökn?je hozott magával. kezdte Andrew. ha visszatérek ahhoz a csodálatos sült fácánhoz? Andrew a helyére tette a kagylót a n?vérszobában. készen van. amelyikr?l beszélt nekem. hogy a gyógys er nem egy másik államból érkezett. és ha még benne volnék is a dologban. mint reggel. Ez pedig egy feljegyzés az orvosi igazgatónktól ukciók arra vonatkozólag. De az eskünkhöz híven ne adjuk fel az utolsó pillanatig. Andrew habozott. és azt kérdezte Minden készen van? Az éjszakai f?n?vér. hogy kez kedvelni ezt az egyenes. írásban adta a beleegyezését. és alig jutott szóhoz.. amiket a Felding-Roth küldött. hogy micsoda engedélyezt etési hercehurcán kellene keresztülmennünk? Igen válaszolta az ügynökn? ragyogó szemmel. Dr. Nem mintha vérmes reményeket fûznék a loghoz. hogy már kés?. hogy jót akar. Már megtettem. De aláírta. Igen. aztán mégis kibökte: Kómába esett. De megszereztem három órával ezel?tt a camdeni laborunk an.. Andrew egy baráti vacsorán zavarta meg a f?orvost. egy id?sebb okleveles ápolón?. Andrew elmagyarázta a Lotromycin lényegét a nyers modorú texasi gyakorló orvosnak. Kérem. Jordan. hogy ne várjon csodát. De az a szomorú igazság. Elértem otthon az ügyvezet? igazgatót. A Felding-Roth kutatórészlege készítette el a maga számára. Miss de Grey. Olyan hevesen. megkönnyíti a dolgot. Szerintem a betege már túl van azon a ponton. és nyomban elfeledkezett a külvilág ról. Rosszabbul. amib?l egy el?re csak nagyon kevés készült el. hogy a betege haldoklik.. Úgy néz ki. aki jellegzetesen affektáló. déli kiejtéssel felelt: Tán valami átkozott csodát vár? Nem válaszolta Andrew kurtán. hogy segíteni lehetne ra jta. ahonnan telefonált. türelmetlenül. Kinyitotta a hût?szekrényt. Igazán hálás vagyok. tanúk is kerültek. aki már csak félállásban dolgozot kórházban. Ennyi az egész. Andrew. Az aláírás ügyében Andrew a folyosón beszélt John Rowe-val. Az ügyvezet? igazgató szerint azok a papírok. John Rowe a háttérben téblábolt. John. Azt mondja. ne tápláljon hiú reményeket és ne várjon túl sokat. Még egyszer szeret angsúlyozni magának.. és elnézést kérek a ko iselkedésemért. amint megszerezte a kórháznak és a beteg legközelebbi hozzátartozójának a beleeg .betege haldoklik és nincs más esélye? Hogy van a betege? Az. Csakúgy. hogy a kutatási igazgatónkat nyaggattam egy adag Lotromycinért. most is ugyanaz a gyakorló orvos. hogy mit kell t enni folytatta a vendég. van fogalma. Szóval már csak az én engedélyem hiányzik? A kórház részér?l igen. mind rendben vannak mondta Andrew Townsendnek. Most. A nyitott aktatáskájából papíro húzott el?. hogy tegnap kiléptem az irodájából. és megállás nélkül hajtottam idáig ebben a borzalmas id?ben. Ez a Lotromycin leírása. úgy reszketett a keze. és Andrew azon kapta magát. A gyógyszert nyomban asználhatja. Odafordult Mary Rowe férjéhez. Andrew átvette a papírokat. Bejött a és legépeltette a nyilatkozatot. Most pedig ugye nem harags zik. Dr. . el?ször is olvassa el ezeket. Elkezdett olvasni. hogy Andrew kénytelen volt figyel meztetni. és egy gyógyszeres üveget. hogy gyógysze eket kezdjünk. Mindent jegyezzen fel részletesen a beteg kórlapjára. Egyszerûen ilyen körülmények között. Az engedélyt megadom mondta Dr. A nyilatkozatot alig tudta John Rowe aláírni. hogy a férj már beleegyezett? folytatta Townsend. Ezek szerint valóban haldoklik? Nézze mondta Andrew . Csaknem két óra telt el. Townsend. bátor leány-asszonyt. mit veszthetünk? Noah Townsend volt a vonal túlsó végén. Azóta. Andrew. a felesége szobája el?tt.

a képzési program keretében. Az el?tt a szoba el?tt álltak meg. Mindenár n én akartam magával el?ször beszélni. Majd holnap beszél vele. eakció. Ahogy Andrew belépett. és látszott rajta. Már próbáltam hívni. ha. Most eszébe jutott a neve is. Majd meglátja. Celia.Értem. s?t még Andrew pillantását is kerülte. ahogy Andrew megfogta a kezét. A ztán hozzátette: Ha nem a saját szememmel látnám. kék csi selt. Menjen már be! Andrew belépett. de nem volt otthon. Cindy? Nem. hogy elindult. Dr. Andrew egy metsz? pillantással elhallgattatta. ahol el?z? este Andrew az eszméletlen Mar y Rowe-t. Nincs változás az életfunkciókban. Telefonálni akart. Az ápolón? el?készít eszméletlen Mary Rowe-t a fenékbe adandó intramuszkuláris injekcióra.. f?nök. Megragadta Andrew karját. Isten áldja. és Dr.. A férfi halkan. de aztán arra gondolt. B?rének sár ami tegnap még egyre mélyült. Andrew pedig így szólt Dr. én sem hinném el. mikor kivágódott el?tte a f?b járat ajtaja. hogy felkészü e olyan érzéketlen. Mi ez az egész? húzta el Andrew a karját. doktor! hallatszott az ágy fel?l Mary Rowe halk. Az orvos lehalkította a : Mi lenne ha fogadnánk? Mert szerintem semmi esélye. A hajzata szanaszét állt. ám a r mos rosszabbodásnak fennállt a lehet?sége. míg felértek a harm k emeletre.. nt leírtam. Földbe gyökerezett a lába. ha romlik az állapota rendelkezett. A tökéletesen eszméletén lév? Mary Rowe párnákkal alápolcolva ült az ágyában. hogy a n? id?közben már úgyis biztosan m egtudott mindent. Ezen a napon azonban megfordította a sorrendet reggel kilenckor a St Bede's-ben volt. 2 Rendes körülmények között szombat délel?ttönként Andrew tízt?l a rendel?jében fogadta geket. Jordan. Overton siet?s léptekkel vezette végig Andrew-t a folyosón és beszállt vele a lift be. Az ápolón? beadta az injekciót. Bár a mosolya még halovány volt. aztán ellen?rizte a beteg pulzusát és vérnyomását. mostanra láthatóan fakóbb lett. a fiatal orvos újból vadul elkezdett sietni. Amint kinyílt a lift ajtaja. Andrew éppen a kórház el?tti lépcs?n kaptatott felfelé. Az éjszakai vihar után friss. a férjét. és mosolygott. mint egy tuskó. de hideg. Andrew követte. éppen a kísérleti szer miatt. de lelkes hang ja. a férj s mosollyal felpattant. napsütéses. A portásuk mondta. De Grey. Hívjanak fel otthon. Nem volt hajlandó megszólalni. Overtonnak: A gyógyszergyár azt írta. mintha most ugrott volna ki az ágyból és elfelejtett volna fé ködni. hogy ugyanezt az adagot négyóránként meg kell ismételni. És elakadt a lélegzete. A beteg a kezében lév? mûanyag pohárból vizet ivott. Csak a lakásába lépve jutott eszébe. doktor! Jaj istenem. Menjen be! intett türelmetlenül Overton. az ápolón?t és az orvost hagyta. Egyel?re még én sem hiszek a szememnek mondta halkan Andrew. doktor. Nem mozdulok innen. és kiment. Andrew megkönnyebbülten bólintott. tiszta id? volt. hogy Andrew-nak csa gy szó jutott eszébe: csoda. Jöjjön csak velem.. Az orvos nagyot nyelt. . Abban még mindig két edett. érzelmekt?l fojtott hangon válaszolt. És rendi. hogy elfelejtett szólni a Felding-Roth ügynökn?j k. A texasi egy éve volt ott a kór házban. Alig tudott szólni a felindultságtól. a jelen állapota olyan szöges ellentétben állt az éjszakai mély kómával. aki az orvosi pihen?ben várt rá. de szeretném. Mögötte megszólalt a fiatal orvos: Fogadnia kellett volna velem. és már számtalanszor tanúbizonyságát adta. köszönjük! John Rowe ádámcsutkája megint ellen?ri liftezett fel-le. akkor négyóránként. hogy nagyon gyenge. Egyel?re nem várt semmiféle pozitív hatást. és el?renyújtotta mindkét kezét. és aztán dél felé benézett a kórházba. hogy Mary Rowe megéri a reggelt. a gyakorló orvos viharzott ki rajta. Köszönjük. Overton. Magánkívül volt az izgalo mtól. Aztán csendesen elköszön a férjt?l.

Én a maga helyében nem pálóznék ez ellen annyira. Részben. Gratulálok! És rá szolút nem jellemz? módon hozzátette: uram . Maga az orvos mosolygott Miss de Grey. Aztán pedig Dr. és azt mondta: Felhívtam a cégünk orvosi igazgatóját. Mary mondta Andrew a betegének. Másodszor a massachusettsi Általános Kórházban volt gyakorlaton. na jó. Tegnap azt mondta. valami elképeszt?en nagy mázlival amiben meghatár ozó szerepe volt a vele szemben ül? rendkívüli és bûbájos ifjú hölgynek az orvostörténelem k kevés orvosnak jutott ez osztályrészül valaha is. Mert számításaink szerint a Lotromycin fontos gyógyszer lesz és nagy piaci siker. Itt most mindenesetre maga a h?s vágott közbe a f?n?vér. mint tegnap. A Billrubin sem emelkedik tovább. meséljen.. Mindenki c sak magáról beszél. Townsend ötven jelentkez?b?l magát választo . Nézzék szabadkozott Andrew . a Johns Hopkins Orvosegyetemen egyike volt az évfolyama legjob bjainak. Nem akármilyen ember ez a furcsa lány. Mrs. a Lotromycin. De pe rsze a maga hírnevének sem ártana. Sokkal jobban néz ki így. száraz hajjal mondta végül. mit tud még? Hát el?ször is. Örülök magának. Mondták. Tegnap este óta átöltözött. Teljes joggal mondta Andrew. hogy kérdezzem meg magától.. Talán a n?vérszobában lesz. Overton. Az el?bb még itt volt válaszolta Ludlow f?növér. Jordan folytatta Celia. Talán tényleg nem mosolyodott el Andrew. Aztán eszébe jutott valami. hogy mi továbbadta a hírt a kutatóinknak. részbe n pedig. Vala hozta nekem. Megkértek. A máskor szórakozott és komoly asszony arca csak úgy ragyogott. mert a munkámhoz tartozik az orvosok ismerete. Tiszt n volt vele. Kis hallgatás után Andrew megkérdezte: Hallotta már? Igen. és elmondtam. Sok mindent tudok én ám magáról. err?l talán majd kés?bb. Az ammóniatarta om a mérgez? szint alá süllyedt. Különben is. Celia de Gr e a szemüvegét. Végeztettem egy azonnali vérvizsgálatot jelentette Dr. belefoglalva azt is. és tudom. Aggódott a semmi más nem érdekelte. Az ügynökn? újból hivatalos hangra v t. Jordan. hogy a vakvéletlen folytán. A lány arcát újból elöntötte a hirtelen. A kórház kávézójában. Örömmel válaszolta Andrew. Pedig nek alamennyiünknek magának kell köszönetet mondanunk. Nem lenül azt a lányt a Felding-Rothtól? Miss de Greyt. Andrew megérezte közöttük a feszültséget. úgyhogy a továbbiakban el egend? a rutinkezelés. Dr. hogy könnyek csillogn k a tuskó texasi szemében. mikor egy pillanattal kés?bb a karjába vonta a n?t és megc sókolta. Hihetetlen! tette hozzá. ez egy kísérleti gyógyszer volt. Megszorongatta Andrew kezét. És igaza volt. Elgondolkozva iszogatta a kávéját. és kiment. Aztán hirtelen. magának ez a stílusa. Ott bent intett Andrew a kórterem felé . Ne haragudjon. Celia de Grey a folyosón várakozott. Andrew meglepetten látta. Nem kell elnézést kérnie vágta rá gyorsan a másik. Elnézésüket kérem mondta Andrew. hogyan alkalmazta a Lotromycint. Ludlow bukott be az ajtón. gondolta Andrew. Maga pedig nem olyan zord és vad. hogy oda csak a legjobbak kerülnek be.. Halványan mosolygott Ahogy egymásra néztek. Ezt meg honnan tudja? kérdezte Andrew meglepetten. Na. mert. hogy rossz a modorom.Most a gyakorló orvos következett. Nem vettem zokon. Mindenki boldog. Jó gyógyszert készítettek. ott bent nekem köszönték meg. Andrew maga is meglep?dött. Szeretnék mondani valamit magának. Látszott magán. el?ttük két kávéval és egy megosztott szendviccsel. Újra feltette a s Láthatóan rossz szokása volt a szemüveg fel-le kapkodása. Celi szólalt meg Andrew. Durva v oltam magához. mindketten elkezdtek sírni és nevetni . mint egy pokróc. Már elterjedt a híre a kórházban. írna-e egy esettanulmányt egy orvosi lapnak. Természetesen ez jó volna a Felding-Rothnak. Az osztályos f?n?vér. meleg mosoly. Én nem.. mint mikor átszakad egy gát.

Egy hónappal kés?bb néhány közeli barát és rokon jelenlétében. Rendkívüli vannak velünk szemben. Tenn Ha engem kérdezel. de tulajdonképpen most is megmondhatom. ugye? folytatta Celia. és remélem. A Bahamákon voltak. 3 Jó házasság lesz a miénk róla. Celia megint üzleti tónusban beszélt. De azt is ho zzáteszem. nem beszélve a meglepe téseir?l. hogy n? vagyok. és miközben megsimogatt combját. Nem rossz? Te olyan vagy. Andrew Jordan és Celia de Grey házasságot kötöttek. De persze kiderítettem magáról egy-két negatívumot is. iparágunknak számtalan el?nye van. és az égbolt. ha engem kérdezel. amiket korábban nem tettek. Ha már így szóba hozta: igen. Nem akarlak megosztani a hangyákkal és tarisznyarákokkal. Beismerem a bûnömet. Maga? rántotta fel Andrew a szemöldökét. Csak annyit tudnék még hozzátenni. Dr. hengeredett oda az óriás törülköz? másik felér?l Andrew és c zit nyomott a felesége nyakszirtjére . s?t tulajdonképpen már el is jött. Andrew. Ez igen dicséretes. mint a dinamit. valóban van még valami. De azt mondta. A strand vakítóan fehé a végtelenbe nyúlt. Eleuthera szigetén. E pillanatban még ezt is hajlandó vagyok elhinni. Ne ijesztgessen! kapott Andrew tréfásan a szívéhez. Személyesen? Tudom. Ki hitte volna? Andrew maga után húzta a szalmatet?s kunyhóba. és kézen fogva végigfu ott vele a parton. ahová tegnapel?tt költöztek be és ahol még tíz napig fognak lakni.. észrevettem. hogy tudok rajtuk változtatni. de aztán hirtelen eggondolta magát. Mindenki az t mondja. egyes dolgokban egyetértek magával. nehogy megmondd. tudná? hahotázott Andrew. hogy folytassam? Miért. tkez? találkozásunkkor akartam rátérni. Ilyen n?vel még nem találkozott. Elhatároztam . ahogy Andrew felhúzta a törülköz?r?l. A szárazföld fel?l fúj szell? rezegtette a pálmafák leveleit.tta társnak a praxisába. amiket én például ki nem állhatok. és azt suttogta: Gyere! Menjünk vissza a bungalóba Miért nem itt? Vagy ott. Eljön az az id? mondta Celia komolyan . Csak nem azt akarja ezzel m ndani. amikb?l az elmúlt órákban ön is ízelít?t kaphatott. Én is feltehetném neked ugyanezt a kérdést év?dött Celia. csendes polgári szerta tében. hogy milyen jó orvos. Arra. nem is vagyunk rossz páros. Micsoda rendkívüli lány! Micsoda élettel teli. Például a gyógyszergyárak. Andrew felkönyökölt. Nem. hogy ma délel?tt nagy kedvem van ahhoz. mert tudta. szerintem máris az. hogy feleségül megyek magához. f?leg magáról. mondta nászútjuk második napján Celia Andrew-nak. Rajtuk kívül teremtett lelket nem lehetett látni.. Zöldesszürke szemével egyenesen Andrew-ra nézett. amir?l csak kés?bb akart beszélni. Andrew kinyújtotta érte a kezét. Hol az ördögben tan ultad? Andrew elhallgatott. Ott sütött felettük a meleg délel?tti nap. de ne vigye túlzásba. néhány apró bárányfelh?t?l eltekintve. Ha ezért prûdnek nevezel . mikor a n?k olyasmiket fognak tenni. és közvetlenül el?ttük fodrozta a különben tükörsima. a nyelvével gyengéden körülrajzolta a férje szájának vonalát. mire gondol. De va k ugyanakkor kevésbé jó dolgok is. Óhajtja. er?s jellem. Hát igen. de. Andrew mosolyra húzta a száját. Ami a szexet illeti. hogy van még valami. mélykéken ragyogott. hogy maga kedves ember. Celia de Grey most el?ször habozott. Milyen prûd vagy! Igazi vaskalapos alak. Legyen most ez a kés?bb tette hoz Andrew. abban a magas fûben? Megbotránkoztassuk a bennszülötteket? Celia hangosan kacagott. Stop! Abbahagyni! emelte fel Andrew a kezét. hogy megváltoztassam a véleményemet. hogy mégsem vagyok tökéletes? Van néhány gyenge pontja folytatta Celia... tengert. Igen.

Lassan azért minden az eszembe jut. rövid fátyollal a fején megjelent a házasságkötésükre kiszemelt szálloda fog szertartást egy ismer?s jegyz?re bízták. Li lian. Szerinte jó az id?zítés. tele ötletekkel. a i mostanában sokat szerepelt a hírekben. De mondd csak. De neked emlékezned kellene arra. Te intélyes külsejével. független egyéniségéb?l fakadt. hogy két gyerekünk lesz: az egyik minél hamarább. Hát ez nagyszerû tréfálkozott Andrew. Mindig tart ogatott meglepetéseket számára. ami mind színes. Míg beszélt. Egyetértek. a magas. mint a jóságos családi doktor bácsi. Úgyhogy gyerekeinknek kell lenni. Noah Townsend tökéletesen beleillett a képbe. Éljen Sam! bár azt sem tudom. a másik pedig rá két évre. Karriert fogok csinálni. hogy olyan voltam.. Talán a szerelem lett volna a legmegfelel?bb kifejezés. hát legyen. hogy zavartalanul maga elé idézhesse azt a pillanatot. Bede's kórház testületének is. amit ? ne gyszerûséggel Celia varázserejének nevezett.bár még nem lehetett több harmincötnél er?sen kopaszodott.. Sam Hawthorne a f?nököm. De Celia megel?zte. Túl boldog vagyok. Igazán takaros kis terv. és darabos. Akkor nekem kell kett?nk helyett komolynak lennem. Jó házasság lesz fejezte be a mondatot Andrew.. Hány gyerek rendel? kérdezte a férfi. beszélj már komolyan. és én. Beszéltem a gyerekekkel kapcsolatos tervemr?l Sam Hawthorne-nal folytatta Celia. Ennek az elvarázsolt állapotnak az egyik okozója éppen Celia volt. sziklába vésett portréira emlékeztettek. Még nem mondtam? Nem emlékszem rá. Még min ig rázta a nevetés. Igen. Nem megy. nem nagyon volt id?nk csevegni meg filozofálgatni. letolta az úszónadrágját és kilépett bel?le. és arra jutottam. és személyisége oly mértékben fonódott össze iáéval. hogy némi zavarodottságot is érzett. Townsend karján jelent meg az ajtóban. az apró termetû. aki tagja volt a St. ahogy talpig fehérbe öltözve.. körzeti értékesítési igazgató. aki . Andrew összeráncolta a szemöldökét. mikor Townsend bekísérte Celiát. Az azt követ? hónapban. mint az amerikai-brit véleménykülönbségek elsimítója eteltérések tavaly. hollófekete hajú szépség volt. Hawthorne felesége. Celia megszólalt: Mint ahogy azt a házasságunkka kapcsolatban mondtam. feltûn?. mert Celiához hasonlatos n?t. Ahogy Andrew felidézte a három nappal azel?tt történteket. még miel?tt betö incat. intelligens. és nemcsak azért. Már a legelejét?l fogva úgy érezte An . emlékszem. Egyetlen percig sem unatkozott mellette. hanem azért is. És akkor fog mûködni.. barátságos férfit. mint Harold Macmillan brit miniszterelnök. drágám. innen Townsend szerepe. szerény özvegy is megérkezett az esküv?re Philadelphiáb Celia apja meghalt a második világháborúban. hogy mi a terved az öregségedre? Már úgy értem. És mikorra? Gondolkoztam rajta mondta Celia . A feleségével volt el. Így túlleszek a babázáson. ugyanakkor más is. a Szuezi-csatornával kapcsolatban bukkantak a felszínre. a parton fekve. er?teljes arcvon a Mount Rushmore hatalmas. megjegyezte: Majd elnézé t kell kérned a nevemben. Celia anyja. Andrew egyre inkább befolyása alá került valaminek. hogy ahogy mi fejest u grottunk ebbe a házasságba. tervekkel. ki az. de ez az érzés több volt. Andrew teljesen feladta a legényéletet. ha mindketten kiteljesedett életû emberek leszünk. és meztelenül feküdt az ágyon. Ha ebben bármiféleképpen segíteni tudok. okos volt. elia Dr. egyúttal végtelenül elégedett és boldog is volt. Egy órával kés?bb. csak szólj. ? már ledobta a bikinijét. Andrew már tisztán látta maga el?tt Sam Hawthorne-t.. Ebben is egye tértek. két kezét összekulcsolva a feje alatt. Andrew! Kérlek. Andrew lehunyta a szemét. mint egy alvajáró. Várj ? volt ott az esküv?nkön a Felding-Rothtól? De igen. Andrew elégedetten hátrad?lt. er?teljes. ?szül? hajával úgy festett. harminc fölött. k ságból hadd kérdezzem meg. hogy Celia azon az emlékezetes délel?ttön a kórház kávézójába tette férjhez ménesi szándékát.. mert bántotta a bahamai nap vakító fénye.

hogyan nézett ki. hogy a válás szó volt az. Ennek az oka persz ? szüleiben volt keresend?.. drágám. a forró bahamai nap alatt kezdett rájönni. hogy hihetetlenül szerencsés ember. és ezt hagyta félbe azért. egy percig sem habozott. hogy Andrew középiskolába vábbtanulhasson az orvosi egyetemen. y szót is mondott volna neki. hogy olyan dolgokat derítettek ki egymásról. már azt sem tudom. mikor Celiát meglátta a fehér men yasszonyi ruhájában sugárzóan fiatalon. csak abban a hihetetlen pillanatban. de még annál is sokkal szebben . édesen. mintha a vakvéletlen folytán megütötte volna egy j an azt a f?nyereményt. is küldött egy levelet az utolsó címére. és az a családtag. mint ahogy egy tûzhányó kitör. mikor az ügyvéd irodájában ott feküdt el?tte szívfacsaróan. mint eddigi életed során összesen. Mikor kés?bb Andrew utánagondolt. Kés?bb. Andrew egyetlen gyermeke volt a rövid ideig házas párnak. aki Andrew szerint a nemkívánatos elvál sszony mintapéldánya volt. és eszébe sem jutott hátat fordítani. de ezenkívül semmiféle k t nem tartottak. Elsõsorban orvos leszel! Ugyanolyan ragyogó. És mégis. És Andrew most. Húsz éve ne tam. mikor Celia nevezzük nevén a dolgot megkérte a kezét nem merült fel benne a legkisebb kétség sem. és abb y?z?déséb?l. Az illet? nagynéni soha nem ment férj ez. és volt egy olyan érzése. hogy ifjú hitvese igaza t mondott. Úgy háromévenként váltottak karácsonyi üdvözl?lapot. Az esküv?re kötelességtudatból hívta meg az anyját igaz. aztán pedig egy évet otthon maradnék a bébivel. gyönyörûen. aki mágnesként vonzotta a hasonló férfiakat. pontosan felmérte a helyzetet és szívélyes volt. Az esküv?n Celia minden különösebb nehézség nélkül vette a mama akadályát. Ha nincs ellenedre. ?szintén kedv es. hogy éppen a negyedik férjét?l próbál megszabadulni. olyanon. mikor Andrew sajnálkozását fejezte ki az anyja bizarr viselkedése miatt. Andrew-nak voltak már n?k az életében. mint amilyen ma. rájött. ho m is fog kapni. amiknek kik tatásához eddig id?hiány miatt nem jutottak hozzá. Bár az id?s hölgy nem volt különösebben j apart valahogyan annyi pénzt a fiú szüleinek segítsége nélkül . amit hallottam róla. amed dig csak lehet. hogy attól a pillanattól kezdve. de egyik mellett sem maradt meg sokáig és e gyikükkel kapcsolatban sem merült fel benne komolyan a házasság gondolata. mint valami öreged? pilla ngó. ami visszatarto házasságkötést?l húszas évei elején. hogy ez a házassá örökre szól és hogy a cinikus kor ellenére ?közte és Celia között soha nem kerülhet sor külö a.mintha valami óriási szerencse éne volna. Andrew csak a néni halála után döbbent rá. vilá an érezte ezt az áhítozást. de nem kapott választ. szeretnék az els? terhességem alatt addig dolgozni. önz? szép mondhatott édesanyjának. Kés?bb még hozzátette: Mostantól én vagyok a te családod. az. Celia így válaszolt: Egymással kötöttünk házasságot. id?közben megbánta . felszínes. illetve az anyjában. De miközben te elhalmozol a szereteteddel. hogy a vén kujon egy tizenhét éves kurvával gyütt Párizsban.. . gondos doktor. már két éve meghalt. kívánatosan. Annál különösebb v . Abban a pillanatba alami csodálatos bizonyossággal érezte. szeretném úgy mellékesen gyakorolni az orvosi hivatást is. Utána visszamegyek dolgozn i a második terhességig. mikor olyan sok kortársa n?sült meg. Los Angelesb?l repült oda az esküv?re. Sajnos azonban mindig ugyanarra a végkövetkeztetésre jutott: üresfejû. hogy mindenkinek kell valamiféle érzelmet táplálnia vér szerinti szül?je iránt. és Andrew gyerekkora nagy részét nála töltötte. amilyenre fi vágyik. csak akkor lett Andrew igazán szerelmes a lányb a. Az évek során Andrew megpróbálta megérteni az anyját és magyarázatot keresni a viselk . hogy jelen lehessen a fia els? há Andrew apja az anyja második férje volt és mikor Andrew az öreg fel?l érdekl?dött. amire mindenki áhítozik. drága kisfiam. és így tovább mondta Celia. de nem hamisan negédes. a nén k pár száz dollárt ér? maradéka. és a legutolsó hír. aki csak hajlandó volt meghallgatni. Anélkül. Persze hogy nincs ellenemre hunyorgott Andrew. és mindenkinek elmondta. én pedig néhányszor teherbe ejtelek. És mikor bemutatta Celiát a kollégáinak. és pár perc múlva mély álomba merült. mégpedig olyan hirtelenséggel és hévvel. akine k szívesen bemutatta volna Celiát. A következ? napokat azzal töltötték. hogy az mics oda áldozatot vállalt érte. Remélem is sóhajtotta boldogan Andrew. a z anyja így válaszolt: Jaj. és több szeretetet fogsz t?le . nem pedig e .

a ház mindig megtelt élettel és vidáms al. de nem egyedül akarok ott lenni. Tulajdonképpen már azóta. míg apja. zeng? hangú. igazad van. hogy a gyógyszergyárak csak férfi ügy oglalkoztatnak. az Egyesült Államok haditengerészetének altisztje Hawaiiban teljesített szolgálatot az USS Arizona hadihajón. Érdekes volt. én pedig nem tudo pontosan. és ha az ember lenéz. amit eredetileg a második helyre sorolt. . Ezt nevezem! Hogy csináltad? Fifikusan. de megérezte Celia idegenkedé z ötlett?l. Igen. Remona szervírozott nekik a bungalóba azt mondta Celia: Imádom ezt a helyet. hogy ezt választottad. A legtöbbjüket a fedélközben érte a holttestüket soha nem hozták felszínre. ahol az apám meghalt. de egy napon szeretnék elmenni oda. és imádta a gyerekeke Er?s volt. mint én. És talán még most is az vagyok. Még nem voltál soha arl Harbornál? Celia megrázta a fejét. Celia elmosolyodott. A Felding-Rothnál mindenesetre én vagyok az els? és eddig az egyetlen ügynökn?. miért nem akartál Hawaiira menni nászútra. nemcsak fizikailag. Egy másik napon Celia munkájáról beszélgettek egy ócska. Ha eljön a nap. Örökké megnevettette az embereket. Willis de Grey. Most te vagy az anyád támasza? Igen. hogy a gyerekeink már megértik. Én is örülök válaszolta a férfi. Janetben is él annak a boldo g. ahogy az egyik kezemmel receptek alapján gyógyszereket adtam ki. ami kés?bb a hasznomr a vált. Hanem a gyerekeimmel. Ne menjünk túl messzire a parttól. De úgy döntöttem. a múlt egy újabb darabkája került a helyére Celia éle mozaikképében. 1941. miért. december 7-én az akkor tízéves Celia édesanyjával Philadelphiában tartó tt. A japán támadás során az A ona elsüllyedt. Celia hosszan gondolkozott. persze hogy emlékszem rá bólintott Celia Andrew kérdésére. akkor is irányította anyámat a levelei által. a másikkal pedig hajcsavarókkal és dezodorokkal szolgáltam ki a kedves vev?ket. Persze szörnyen koravén lettem. de szomorú lettem volna. hogy az apám meghalt. de mikor szabadságot kapott és hazajött. és ezeregyszázkét tengerésze fúlt vízbe. A legizgalmasabb az volt. Mindenben az apánkra hagyatkozott. A szigetet. Mindketten hallgattak. Igen. Soha nem f ogom elfelejteni ezeket a napokat. és rögvest a Bahamákra váltott. Andrew el?ször Hawaiit javasolta nászútjuk színhelyéül. Igaz. végül Andrew szólalt meg: Nem. hogy egészen közel lehet menni ahhoz a helyhez. Még mikor távol volt t? lünk. mikor vártuk. látni lehet a hajót a víz alatt. Pearl Harbornál. Ja igen. H ottam. ha Hawaiira utazunk folytatta Celia. Andrew. de van néhány n? is. mire gondol. ahol az Arizona elsüllyedt. Mikor a férfi az okát firtatta. hanem lelkileg is. Van egy olyan érzésem. ? volt a támasza. megsz ervezem az utazást. örülök neki. Egy kicsit mosolyodott el Andrew. miközben Andrew az evez?kkel küszködött. a nyugalmat. Egy pillanatra elhallgatott. Mindig is azt hittem nyögte verejtékezve .Egy ver?fényes napon a reggelinél amit minden alkalommal a vidám. és néha még pult alól is árultam. mir?l van szó. anyáskodó fekete asszony. Milyen ember volt az apád? kérdezte Andrew. Azt biztosan láttad. a lakóit. Andrew. A z egyetemi tanulmányait részben az ösztöndíjából. köztük hadiápolón?k. Celia rögtön el is magyarázta. hogy éjs eken egy gyógyszertár-drogériában dolgozott. hogy ennyit még kibírok. bár kiemelni nem tudták. 1952-ben emlékezett vissza Celia a Penn State College-ban végzett vegyészként. egyáltalán nem furcsállom. de nem érzem még magam felkészültnek rá. Még a húgomban. hogy ez a roncs pillanat okon belül el fog sülylyedni mondta Celia. K hozzátette: Most már értem. Az anyám nem akarta látni azt a helyet. és csak aztán válaszolt: Nagy termetû. feszült várakozásnak az emléke. Sok mindent megtanultam ezekben a gyógyszertári id?kben. részben pedig abból finanszírozta. Akkor nem mondtam meg neked. valahogy így alakult. lyukas. pedig ? már nem emlékszik úgy apura. viharvert kis dingi ben. Lehet. hogy furcsá ak tartod. hogy az anyám nem ilyen. És meg is ígérek valamit. Köztük volt Willis de Grey is. sokat vo l a tengeren. a legtöbben tényleg férfiak.

mégpedig olyan id?pontban. amikor a férje egészen bizto san bent volt a Felding-Rothnál. mert e tolakodók közül egy sem jelent t újból. maguk után húzva a lyukas csónakot. hogy az egyetlen ember. Egyszerûen odamentem a házukhoz és becsöngettem. már teljesen elmúlt a szifiliszem. mint a férfiak. hogy Hawthorne-t csak a feleségén keresztül lehet megközelíteni. Celia tévedhetetlen bizonyossággal felis erte ezeket az ?gyelg?ket. Erre Celiának már el? volt készítve a megfelel? válasza: Oké. Lilian meg szintén nem hagyta nyugton. Megtudtam ott néhány dolgot. akkor tessék. és azt hiszem. A f?nököd. hogy segíthet-e valamiben. Hosszú. Az asszony ellenségesen fogadta. A férfiak fülig szélsebesen választottak és pánikszerûen kimenekültek az üzletb?l. Lilian Hawthorne több n?szervezetnek is a tagja . hollófekete haját türelmetlenül simította hátra. hogy egy szép napon felkereste az asszonyt otthon. így szimpátiával viseltethet egy n? karrierambíciói iránt. aztán pedig kitört bel?le a nevetés. Te jó ég! kacagta. De a laborból nagyon nehéz volt az értékesítésre váltani.! sziszegte Celiának. hogy Lilian Hawthorne szétrobban a düht?l. így történt. ami azóta is tart. Celia kiderítette. De a végén sikerült a dolog. mindenekel?tt azt. a labormunka unalmas és egyhangú. Celiánál hét évvel id? n? er?s. igyeke zve felhívni magukra a férfi gyógyszerész figyelmét. Ahogy mondja bólintott a lány. és hagyta. hátravolt még az ? f?nökeinek az engedélye. nagy a vál sztékunk. aki kezdeményezheti ennek az alapelvnek a megváltoztatását ha egyáltalán . Miután Sa m megpuhult. Felvették és a laborba helyezték. Aki megadta az enge a két gyerekre. hogy hacsak az ember nem meg szállott tudós. Jaj. Majdnem rajtavesztettem . Hawthorne. hogy nincs-e kedve kipróbá ele a gyártmány min?ségét. hogy ön szerint is ugyanolyan bánásmódo elnek a n?k. És elkezdte a pult alól egymás után az üvegre pakolni a dobozokat. és mikor látta. Magának az tán van képe. de visszautasították. Fel sem hívtam. és nem kellene ?ket igazságtalanul büntetni a nemük miatt. kieszelt egy haditervet.Gyakran jelentek meg fiatal férfiak a boltban és zavartan ?gyelegtek. Igen. Soha nem láttam azel?tt magyarázta Celia Andrew-nak. Mrs. Ma leg megérdemelné! Aztán hozzátette: Éppen kávét akartam f?zni. A harmincas évei elején járó. Így kezd?dött a barátságuk. józan személyiség volt. igaz lt! Ez az izé tényleg süllyed! Nevetve ugrottak be a vízbe és a part felé kezdtek úszni. hogy maga itt járt. ahol két évig dolgozott.. a cégnek alapelve. hogy néhányan megértették a tr ám láthatóan senki nem akart fölöslegesen kockáztatni. ha megtudja. Talán még az állásomat is elvesztem. Közölték velem. ami a fejtegetni kezdte jövetele okát. . Tudom válaszolta Celia. És el ma is. hogy a víz már bokáig ér a csónakban. Ott születnek a fontos döntések tette hozzá. Jöjjön a kon beszélgethetünk. felkiáltott: Andrew. Azért lesz bel?lem els? osztályú ügynök. hogy Mrs. Ez azonban kockázatos volt. Azt hiszem. Miután Celia nem nyugodott bele a döntésbe. Megtudtam. hogy az értéke dolgozó n?i alkalmazottak csak titkárn?k lehetnek. Celia pillantott. Egy pillanatig úgy látszott. Egyébként ott volt az esküv?nkön. Sam még ezek után is megpróbált lebeszélni folytatta Celia. Szóval úgy láttam. jó benyomást tettem rá. Az értékesítés meg a marketing érdekelt. Celia tovább beszélt arról. és így tovább tudok majd dolgozni. Az asszony rámeredt. Néhány faragatlan fickó alkalmanként megkérdezte Celiától. mire általában meg is érkezett a menetrendszerû válasz: ? mármint a férfi kolléga mikor lesz szabad? Ha óvszer tetszik mosolyodott el ilyenkor Celia édesen . Ami akarja. hogy az egyetemi képesítésével felfegyverkezve jelentkeze t a Felding-Roth gyógyszergyárban. az Sam Hawthorne. Miss de Grey. Andrew elnevette magát. Lehet. Megkérdezte. feladta a kínlódást az evez?kkel. Végül így szólt: Hát ez nevetséges. De aztán elbeszélge lem. Ezt el?tte kellett volna meggondolnia. a körzeti értékesítési maestro bólintott Andrew. hadd sodorja a víz a csónakot. hát hogyne gondoltam volna meg. Celia megpróbálta a hagyomá at és jelentkezett. ezerszer is meggondol tam! De bíztam az ön modern gondolkodásában és abban. Semmi közöm a férjem onkívül fel lesz háborodva..

merthogy a nulláról kellett indulnom. de ezen az orvoson is itt ni. öt évig vol korló orvos egy kórházban. nemsokára megint ott leszünk. Az egyik legels? tapasztalata az volt. de e sem többet. Ezt hogy érted? Celia megkóstolta a halat. Amit megpró itt elfuvolázni nekem a hiányos tudásával. Sörösüvegbe dugott gyertya teremtett hangulatot az asztal ka közepén. frissen fogott hallal. majd utánajárok. és nemcsak a Lotromycin miatt. Egyenesen el?ttük néhány felh? úszott a telihold körül. Jobb kell ogy legyek. ahol ? t a Felding-Roth els? képvisel?je. úgyhogy hadd közöljek magával valamit. hogy ügynökn?ként el?ször Nebraskába helyezték. A kis hely. Mint kiderült. Letette a villáját. Egyre többen viselik. New Jerseyben most biztosan hideg van és esik sóhajtotta Celia. aztán mikor végre bemehettem. aztán pedig minden orvosról külön kartot t. Kérdezgetés helyett Celia munkához látott. Ne is mondd. els? dolga volt a helyi tele fonkönyvb?l kitépni az orvosok név. Ahogy megérkezett egy új helyre. durván kövezett. maga itt szakmai dolgokról p i nekem. Negyven körüli lehetett. ahol ültek. De ha zavar a szemüveg. Mindenesetre alighogy belekezdtem a szokás os mondókámba. kaptam öt percet. mint amilyenek a férfi kollégáim. hogy kit és hol keressek meg. akik vélhet?en a legtöbb receptet állítják ki. annak ellenére. min egy megvert kutya. fatüzelésû tûzhel sütött meg a vendégl?s. ezerráncú bahamai. hogy úgy somfordáltam ki. csendes úton. levette a szemüvegét. Ott nagyon szerencsés voltam. ha visszatértünk ígérte meg Celia. Azt legalább pontosan tudtam. hogy milyen nehéz bejutni az orvoso khoz. a körzetéhez ezerötszáz orvos tartozott. ? is belgyógyász volt. mint te. Kés?b döntött. mikor nemcsak egy ttél túl. Nem éreztél magányt? Nem maradt rá id?m. Meleg este volt. Jó. ahogy vagy. hor dj kontaktlencsét. hogy arra a kétszázra koncentrál. és az t hiszem. De a hasznomra vált mondta Celia . Ifjú hölgyem mondta . Kézen fogva k oda a kanyargós. i egyéb kívánságod? Óhajtasz rajtam még valami változást? Nekem nagyon megfelelsz így. és kijelentette: Zsírban sütötték! Nem lenne szabad mege nem. . Andrew. a szikár. Viszont jobban nézek ki szemüveg nélkül. úgy másfél kilométerre lehetett a bungalójuktól. Miért? Rövidlátó vagyok és muszáj hordanom. hogy nem elég olyan jónak lennem. Bár korántsem tudok még mindent. A végén egy North Platte-i orvos ki is dobott a rendel?jéb?l. többet tudok magácskánál. Órákig ültem a várószobáikban. pont kifogtam egy rossz napját. Hát e Te mindenhogyan jól nézel ki nyugtatta meg Andrew. Semmiféle támpontom nem volt arra vonatk ozóan. Messze voltál az otthonodtól szúrta közbe Andrew. és gyengéden megérintette a férf i kezét az asztalon át.és címjegyzékét. hogy nem tudom itthagyni. Celia hirtelen elmosolyodott. azonnal félbeszakított. annyi dolgom volt. Cleophas Moss. Mesélj még magadról és a munkádról. Mert igazat mondott. Minduntalan leveszed a szemüvegedet jegyezte meg Andrew.Miután ügynökn? lettem az értékesítésen mondta aznap este a vacsoránál Celia Andr amar rájöttem. A Travellers Rest Uta spihen? elnevezésû. csak a rovarok ciripe lése hallatszott meg egy part menti zátonynak csapódó hullámok zaja. Andrew-t és Celiát egy t erre néz? kis asztalhoz ültette. de olyan finom. de soha nem kérdeztem meg t?le. Bizonyos szempontból nem volt rossz dolog. szerényen berendezett kisvendégl?ben a helyi standardkosztot ették: sül fûrészes sügért borsóval és rizzsel. Omahában talált egy kis lakást és innen já e az államot városról városra. és elkezdett telefonálgatni. hogy ezt az egészet képtelen vagyok humorosan felfogni. amit az ?si. de ezzel egyútt al nagy szívességet is tett nekem. Ezt szándékosan csinálta a te Sam barátod? Hogy kiállod-e a mesebeli próbát? Lehet. De ha már itt tartunk. hánya dán is állok. Úgyhogy kifelé! Hát ez durva volt húzta el a száját Andrew. ízletes éte llel szolgált a korgó gyomrú vendégnek. és tíz éve praktizálok önállóan. Celia arról kezdett beszélni. Emlékszem egy nemrégiben történt esetre szólt közbe a férje . Bár az Utaspihen? egészen biztosan nem szerepelt a komoly útikönyvekben. Négy évet töltöttem az egyetemen. azt húsz másodperc alatt el tudom olvasni bármely k orvosi lap hirdetési oldalán. és hátrad?lve emlékezet t vissza az esetre.

mi van éppen fejlesztési stádiumban az. Andrew csodálattal nézett Celiára: Te aztán egyedülálló vagy! Te meg elfogult. Oké. A körzetében megemelkedett a Felding-Roth-rendelések száma. A hallal is meg a nászúttal is. jegyzetelt és ott. az f batkát sem ér. szeretném. Ekkor hívtak vissza az isten háta mögül a civilizációba? Egy még nálam is zöldfülûbb férfi kapta meg a nebraskai területet. úgyhogy a gyógyszerekre már egyáltalán nem marad id?. Mert a nász végzet . amit meg is tett. Nézzenek csak oda! ragyogott Celia.Nem jártál valami tanfolyamra a Felding-Rothnál? Csak afféle gyorstalpalóra. de a gyógyszerekkel kapcsolatban elég tájékozatlanok. amit hamarosan piacra dobnak. de ez volt a végzetünk. hibás információkat is kaphatunk. meg kell azt is mondanom. Másodszor. a tenger fel?l friss illatot hozott a szell?. Elutazott a Felding-Roth New J rsey-i központjába. és a tudományos munkát végz? kollégákat nyúzta. én pedig egy fon b körzetet New Jerseyben. Elnevették magukat. hogyan olvasott végig esténként munka után meg hétvégeken minden elé t? információs anyagot és kézikönyvet. ifjú nászutasok? Minden oké? Minden nagyon oké nyugtatta meg Celia. akkor soha nem találkozunk. Csendes boldogsággal egymásba karoltak és visszasétáltak a bungalójukhoz a kihalt. Egy ilyen kis szigeten semmi nem marad titokban jegyezte meg Andrew derûse n. Egy id? múlva kezdett beérni munkája gyümölcse. hogy mindig igazat ke ll mondanom az orvosoknak. beült a könyvtárba és utánanézett. Ha már így szóba került mondta Andrew . Néhá még félrevezetni is hajlandó az orvost annak érdekében. mint ami a kézikönyvekben áll. Miközben ezen serénykedtem. Ha valamit nem értett. mi. Mindenesetre alig egy év latt a cég megháromszorozta a nebraskai forgalmát. Mikor receptírásra kerül a sor. Szóval. hogy sok orv m akarja a gyógyszergyári ügynököket. Az els?. Felálltak az asztaltól. Volt még valami folytatta Celia. mire a vendéglátójuk odarikkantott a tûzhely mell?l: Jó vót halacska. Gondold csak meg mondta Andrew . Egy begyöpösödött szakbarbár orvos. azt a tizenhatodik századi írót. Csakhamar javult az ismertetései színvonala. Dollárra átszámítva szinte ingyen ettek. kor az ember gyakran csak tapogatózik és el?fordul. S az akasztás nemkülönben fejezte be az idézetet Andrew. hogy le kell szoknom a kalmárgondolkozásról. soha nem szabad túloznom vagy eltitkolnom valamit. h ogy egyenrangú partnerként beszélgessek elfoglalt. és beszéljenek arról. hogy melléfog. hogy bár az orvosok többet tudnak nálam. magas képzettségû orvosokkal. Segített valam a vegyészképzettségem is. amit nem tudhatna k és ami a javukra válhat. ha például Illinois-ba vagy Kaliforniába küldte volna. éppen elég nehéz az orvosi újdonságokkal artani. hogy mondjanak neki még a bet. többek között ezért van az. ha ezzel kapcsolatban megtennél nekem valamit. Henriknek is énekelt és muzs ikált fitogtatta a tudását Andrew. Egyszerûen nem voltam szakmailag felkészülve arra. és amint elkezd az ember praktizálni. hogy találkoztunk volna akk or is. szerezzen be egy-két konkrét információt. hogy kénytelenek vagyunk végighallgatni egy gyártott ostoba reklámszöveget. Mindent részletesen végigtanulmányozott. Hogyan maradt id?d ennyi tanulásra? Hosszú ideig csak négy órákat aludtam éjszaka. Ha tudom. ki kell nyomoznom a gyógyszerekkel kapcsolatban olyan dolgokat. de nem sokat. mi történt North Platte-ben? Két dologra jöttem rá. Els?sorban eladási trükköket tanítottak. aki VIII. megteszem. aki Joh woodot idéz! Heywoodot. Ez így van bólintott Andrew. így vagy úgy. de ennek csak örülök nevetett Celia. Ha a konkurencia gyógyszerér?l kérdeznek. A vacsoráért egy tízshillinges bahamai bankóval fizetett és nem kért bel?le vissza. s?t néhán y orvos megkérte. Az orvosok sokat tanulnak a betegségekr?l. Celia elmesélte. vé lenül rájöttem még valamire. és soh em szabad ráer?ltetnem semmit senkire. Amit az egyetemen tanítanak a gyógyszerekr?l. Azonkívül. ami nagyon veszélyes. és az jobb a miénknél. Nem igaz mondta az asszony határozottan. Biztos. Azt is felismertem. Majd kés? bb elmondom. kanyargós úton. hogy az õ készítményét írja fel legk Andrew drágám. így még hasznossá is tehetem magam. Kint már hûvösebb volt. .

Megtisztítanád a terepet? kérdezte suttogva Andrew. míg nem találnak megfelel? házat. aztán félretette. hogy néha ne tartsunk munkaszünetet. aztán a férje keze nyúlt. tényleg válaszolta Celia Jordan. Semmi nem változott. Andrew is átfutotta az újságot.Elérkezett az elutazás napja. me rt Andrew egy hosszú. mir?l beszélgettünk azon a reggelen. aki rakétameccsre hívta ki az Egy esült Államokat. A nászutasbungalóban. hogy az Egyesült Államok védelmi kiadásai lépést fognak tartani a szovjet kihí l. Na és? Kis id? múlva Celia elégedetten kinyújtózott. amikkel nem értek egyet és amin remélem. hogy ezentúl nagyobb bizalommal leszel az ügynökök iránt. csinálnom kéne valamit fordult a feleségéhez Andrew. Celia anélkül. és megjósolta a kapitalizmus pusztulását és a kommunizmus világméretû gy?zelmét . Másnapra tervezték az utazást Morristownba.. a borbélyszékb l?tt szitává egy jól irányzott géppisztolysorozattal valaki feltehet?en egy konkurens band a tagja. Igen. Tudod mit. Négyórás út állt el?ttük a propelleres DC-7B fedélzetén. és azt mondta: Igazad van. A következ? világháború színhelye az Egyesült Államok lesz. szétteregetve mindent a nagy dupla ágyon. Andrew-nak és Celiának a Bahama Airways Rock Soundból délben induló járatára volt jeg e nassaui csatlakozással. ahol Andrew South Street-i lakásában szá dékoztak lakni mindaddig. miután átlapozta . Akkor azt mondtad. és a holmijai nagyobb részét egy raktárban helyezte el. akit a New York-i Park Sheraton Szálló fodrászatában. Aha jelent meg Andrew az ajtóban meztelenül. hogy elengedte volna Andrew nyakát. kényelmesen hátrad?lt. Aztán: Jaj Andrew. Mintha a bahamai id? is megérezte volna a szomorú búcsút. Eisenhower elnök azonban még ugyanezen az oldalon biztosította az amerikai pol gárokat arról. ha éppen nyomós indokunk van rá. Egy moszkvai jelentés Nyikita Hruscsovot idézte. Celia éppen a ruhá t csomagolta. és én erre azt mondtam. mikor a beteged job ban lett a Lotromycint?l. reggel zuhogott az es? és a vad északkeleti szél ko bácsolta a tengert. És sak a kezdet! Látványos kezdet válaszolta a férfi a nyitott ajtón keresztül. s fehér tarajú hullámokat csapkodott dühödten a partra. mikor lefeküdtek a ruhák helyére. hetvenkedett a s t vezet?. egy csapásra elromlott. Van erre most id. egy törülköz?vel szárítgatva az arcá viszont semmi okunk. Folytatódott a nyomozás egyel?re eredmény nélkül Albert Anastasia maffiaf?nök meggy lkolásával kapcsolatban. Meg ambiciózusa k. miután a stewar essek elhordták az étkezés maradékát. És soha nem fogunk megváltozni. Andrew? Szerintem mindketten munkamániások vagyunk. Na és? M pedig gyengéden és boldogan hozzátette: Mégsem na és.. mert vannak dolgok. ahol addig élt. Azt mondtad. Lekéssük a gépet kuncogott Celia. Olyan csodálatos volt itt! szólt ki a fürd?szobában borotválkozó Andrew-nak. ahonnan egy órán belül el kellett indulniuk. De akárhogyan is már újra készen állok a munkára. Biztos emlékszel még arra. ahonnan egy Pan Am-géppel kellett még aznap este New Yorkba ér kezniük. Ebben is hasonlítunk egymásra. Végül ló az ágy. Celia már feladta boontoni bútor ozott lakását. annyira sze k! 4 A Pan Am légitársaság 206-os New York-i járatán ott voltak az aznapi New York Time s példányai.. mély csókkal belefojtotta a szót.. míg oda voltunk állapította meg Celia. A gyógyszergyári ügynökökkel kapcsolatban. hátranyúlt és elkezdte az ágyról a re szórni a ruhákat. gy azért maradj óvatos.? kezdte Celia. de nem tudta befejezni a mondatot. hogy megváltoztatod a véleményedet a gyógys zeriparról. Az eget összefügg? felh?takaró borította. Így már mindjárt más mosolygott Andrew. Felszállás után nem sokkal m z étel felszolgálását. hogy .

olyanokat. akkor írj egy jelentést és add oda nekem. Te is tudod folytatta Celia . amit tudniuk kellene például a gyógyszerek mellékhatásait. Aztán a megfelel? pillanatban el?állok vele. amivel senki sem tud vitat kozni. És a kockázat sem ak ilyen. csak hogy az orvos az ? gyógyszerét í fel.sikerül változtatnom. amik a fejfájástól a rákig mindent gyó . Gya n egész családok árulták ezeket a csodaszereket és népi orvosságokat folytatta Celia. hogy az el?ttük álló évek során egy percre sem lazíthat. mert személyesen tapasztaltam ilyesmit a Felding-Roth nál. beleértve a veszélyeke z az igazság. De azt akarom. én is találkoztam ezzel a jelenséggel. Nem hiszem. Valakinek muszáj kockáztatnia. amit az orvosok elhittek. hogy sok nagy gyógyszergyár maradt. Megszólalt a hangszóró. És van valami terved? Feljegyzéseket gyûjtök egy jelentéshez. és azt mondta: Igen. És bár a gyógyszergyárak hivatalosan tiltják az effélét. és rájössz. Miután megkapták az italt. Nagyszerû! Akkor hadd tartsak most neked egy ismeretterjeszt? kisel?adást. 1957-ben a gyógyszeripar bizonyos szempontból még nem szakadt el gyökereit?l. Csak az volt a fontos. hogyan is felejthettem volna el? nevetett And rew. amit kötelessége lett volna közölni ed. hogy tájékoztassa ?ket az új rekr?l. hogy m ennyi energia és intelligencia szorult ebbe az apró. Tényleg nem sokan vannak már. és egy stewardess közölte. vagy nem figyelmeztetett eg yógyszer mellékhatására vagy valami egyéb fontos dologra. hogy hamis információt kaptál t?le. aki felhívja az orvosokat. mert az ügynökök hamis információkat szolgáltattak. akik még betegebbek lettek. hogy valaki a gyógyszergyártól. amit még mindig családok ellen?r iznek jegyezte meg Andrew. Az aktacsomóm egyre hízik. hogy megmaradt a családi ellen?rzés. Andrew magyarázta Celia. Más orvoskollégák is meséltek olyan be eikr?l. hogy ha az ember elfoglalt. megint csak elcsodálkozva azon. tudományos jelleget öltöttek és tekintélyt vívtak ki maguknak. hogy eladják ?ket. sok a betege és tele a feje mindenfélével. Kés?bb a leszármazottak fo lytatták a családi hagyományt. hogy néhány ügynök nem mindenki. meg szerelmi bájitalt és olyan tablettákat. Az orvosok néha ki sem látszanak a hirdetésözönb?l. Ennek egyik oka az. még hazudni is. Pedig megesik bólintott Celia. Bár egyes esetekben sajnos em eléggé. Tudom. ha egy helyzet tarthatatlanná válik. hogy nem soka ek el vele. Ivo t egy kortyot a whiskyb?l. pontosan tudják.. akár máshonnan. Ennek érdekében aztán ígérgettek fût-fát. a bár hamarosan bezár. . Andrew pedig whiskyt szódával. vonzó testbe. javítani kell rajta. És utána gyorsan a sz?nyeg alá seprik az ügyet é ki nem akar tudni róla. úgyhogy valaki mást osztanak majd be a Felding-Roth nál a ti praxisotokra. Celia daiquirit rendelt. ahol fizetésért dolgozó igazgatók vezetik a cég en a szellemben mûködik sok ügynök. csakhogy gyakran éppen azt nem tudják meg a zórólapról. Arra gondolt. vagy rossz esetben meg is haltak bizonyos gyógys zerekt?l. Nagy fába vágtad a fejszédet. Egy olyanhoz. hogy te valaha is félnél mondta a férfi. de még így is túl vannak hajlandó bármit összefecsegni.. vagy maga a gyógyszergyár szándékosan becsa . Andrew hátrad?lt az ülésen. Eközben a kezdetleges elad módszerek mgváltoztak és szintén tekintélyt ébreszt?bbek lettek. ha szellemileg lépést akar tartani Celiáv eszült figyelemmel várta. túl közel volt a kezdetekhez magyarázta Celia. Igen. Andrew halkan füttyentett egyet. Ezek az árusok egy fikarcnyit sem tör?dtek azzal. mit fog mondani az asszony. de néhány ilyen régi családnak tekintélyes mennyiségû e. úgyhogy aki még óhajt valami innivalót. Különben sem félek. Ez alapelv a cégnél. amelyek az évek során ak. és folytatta: Aztán ott vannak a gyógyszergyári hirdetések. És többé nem járok a rendel?dbe. Nem hiszem. akik bíznak bennem. és gyógyszerkészít? üzemeket építettek. és a kígyóolajos kalmárko vérükben volt. hogy ha jár nálad egy ügynök vagy ügynökn? akár a m . persze hogy emlékszem. amelyik kis üzletet is nyitott: az els? gyógyszertárakat. Annak a napnak minden apró részlete kitörölhetetlenül belém vés?dött. Néhány más orvost is megkértem ugyanerre Nebras an és New Jerseyben. a kedvencét. még olyan vállalatoknál is. Vol család. Viszont sajnos nagyon is él? maradt a rég túlhaladott és etikusnak éppenséggel nem mondha tó kalmárszellem. akk or nehéz elhinni. Nem is olyan régen még kígyóolajat árultunk a vásárokon. hogy miket állítanak ezekr?l a szere kr?l. hogy negyven perc múlva leszállnak w Yorkban. Andrew oldalvást a feleségére pillantott.

hogy elérd a célodat. biztosítják a lojalitásuk és mindig kéznél vannak. Szóval azt mondtad. Végül aztán me szólalt: Ezt még nem kérdeztem meg t?led. Celia megszorította Andrew ka ját.. Igen. hogy el?ször is ? Hát nem elég ennyi? Celia megrázta a fejét. amit hallott. Ezek szerint ez a Sam végig fogja kísérten ket.. mint te.. és töprengett. miért ne? De még ha nem jutnék is az els? székbe. Fölösleges féltékenykedned. csak ?k léptek volna el?ször. Jó-jó. Na és? Celia egy pillanat alatt felizzott. többek között az egészségügyben. hogy sikerülni fog. megtárgyaltuk a dolgot. De az együtt töltött néhány hét alap benyomásom.Mondok neked valamit. De tud már minderr?l a jó öreg Sam? Hogy te vagy a potyautas a karrierje szá uldó vonatán? Dehogy tudja. nehogy félreérts persze nagyon keményen és jól kell dolgozniuk. akkor is minél közele akarok kerülni hozzá. Hát ezt akarod? A hatalmat? kérdezte Andrew kétked?en. hogy a n?k olyasmi t csináljanak. Hát. De ne félj. akkor szerintem a kormány fog helyettük lépni. hogy élvezem. mégsem fog sikerülni. hogy többet értesz karrieren. A felesége várakozásteljes. mikor mi . Az az érzésem jegyezte meg Andrew .. hogy itt az ideje. Andrew alaposan megrágott minde n egyes szót. Egyszerûen csak teljes életet szeretnék. Hogy miért? Mert mikor egy középvezet?t el?léptetnek. a vezet?i tem valamire: majdnem mindenki úgy jut fel a csúcsra. De van egy tervem. Tudom. Aha! húzta fel Andrew a szemöldökét. a gyógyszeripar? Az az egész terület annyira konzervatív és férficentrikus. Igyekeznek hasznossá tenni magukat az illet?nél. hogy úton van a csúcs felé. Ha a gyógyszeripar a kongresszusi meghallgatás okra vár. ott a kávézóban. hogy karriert fogsz csinálni. mert nem zeretném végignézni. hogy nem lennél boldog nélküle. Bizalmasan. Ami pedig a kérdésedet illeti: nem. egy nagy gyógyszergyár Ha sikerül. Arról beszéltél. De mi az. te kit választottál jelz?tüz ? Már régóta Sam Hawthorne a jelöltem válaszolta Celia. ami ellen az égvilágon semmi kifogás és biztos vagyok benne.. és biztos. Szörnyen mosolyodott el Celia. A célom az. hogy valaki ennyire tör?dik velem. hogy ?ttük fog odaérni. akir?l úgy gondolják. szigorú törvények fognak követni. komoly arccal nézett rá. olyan jól akarom végezni a munkámat. az szeret mag után húzni valakit. El?ször is magyarázta Celia . Ez valami egészen új dolog a számomra. hogy a Feldin othnak egyszerûen ne lehessen más választása. és szerintem ez a folyamat már meg is kezd?dött sok helyen. hogy feljussak a csúcsra. aki alkalmas a feladatok elvégzésére és akiben mara talanul megbízhat. Celia. Ez biztos. kés?bb azt kívánják majd. Ezt ünnepélyesen megígérem. Azon a napon. Tanulmányoztam néhány vállalatot. és bevallom.. így van mondta halkan Celia. hogy új. drá . err?l nekem is ez a véleményem. mire gondolsz: hogy a hatalom rögeszmévé válik és korrumpál. A történetüket. te magad is mondtad. amiket biztos. hogy itt valami n?i összeesküvés folyik. Már hall atóak a kongresszusban bizonyos hangok. hogy felbukkanjon egy hozzám hasonló ambiciózus n? a porondon. hogy már el?re kisakkoztál mindent. Úgy érted. Celia. Ha a nagy gyógyszergyárak nem teremtenek rende t. Andrew. Hát akkor van egyáltalán valami esélyed? Ezt azért kérdezem t?led. Na a te iparágad. A legmagasabbra? kérdezte Andrew meghökkenve. ez em nem lesz így. Nem leszek boldogtalan. Csakis üzleti ügyekben. amihez hasonlót korábban nem tettek. mert bár mindent elköve majd. mondd csak. J aj. De mégis általános dolo gy már a karrierjük kezdetén kiválasztanak valakit általában egy valamivel felettük álló ve aki kicsit id?sebb náluk . hogy valódi befolyásom és hatalmam legyen. Andrew hirtelen elhallgatott és kijavította magá Azon az emlékezetes napon. hogy megtudjak ról ad valamit. de ennél mé alamivel többet is. de talán itt az ideje. és ? is helyesli. az iparág még nem érett meg rra. Tudhattam volna. A felesége viszont igen. mint hogy el?léptet. Eljön majd az az id? is.. akit már megszokott. férjjel és gyerekekkel. Valami kézzelfogható eredményt. Ha már itt tartunk szólt közbe Andrew . mégpedig a legrövidebb id?n belül. hogy valaki bakot tart neki. Emésztette mindazt. Andrew nem válaszolt. ahogy sértetten és boldogtalanul élsz mellettem. mint hogy els? osztályú ügynökn? légy. miel?tt kimondta volna.

hogy hívja mindkét szerkeszt?séget. sajnos. hogy a romantikusabb beállítottságú Time magazin hozzátette a hírhez Andrew és Celia házasság . Mrs. De van benne valami. már a sajtó is szagot kapott. Még nagyobb feltûnést keltett az eset amiatt. Nem szégyellem bevallani. és így a gyógyszerrel egy ia is elindult a siker útján. a boontoni Felding-Rothszékház vezet?k részére nntartott traktusában. És re . Mindezen túl a New England Journal of Medicine értesítette Andrew-t. Hallották. Korábban a személye maga volt az anakronizmus. így a legfels?bb vezetés is. Mi pedig megkezdjük közös életünket mondta. mint a cég egyetlen n?i ügynökét. Celia viszont. élén Eli Camp rdownnal.nderre nem lesz többé szükség. Mr. mindketten rájöttek. újból közölte a cikket. hogy a maguk módján híresek lettek. Noah Townsen d. de aki. ?szintén hiszek ne. A felesége odahajolt hozzá és megcsókolta. aki m ndig makulátlan eleganciával öltözködött és soha nem jelent meg a gomblyukába tûzött vörös ró edik emeleti díszes irodájában fogadta Celiát. Ahogy kinéztek az ablakon. meglátták a szürkületben Manhattan fényeit. mindvégig ott fogok állni mögötted. Celia újból Andrew keze után nyúlt. A légkör megváltozott. Kedélyeskedve üdvözölte a fiatalasszonyt. gyakran álmélkodtak rajta. a vonzó külsejû. soha nem született meg. Mint általában. 5 Mikor Celia és Andrew megjelentek a munkahelyeiken. Ezt eddig is tudtam. De ma az üzleti élet leginkább egy zártkörû férfiklubhoz hason ogy ha egy n? be akar törni ebbe a körbe. úgyhogy Andrew azonnal bele is egyezett valamennyibe. s?t ki is nevették. Hilda. Néhány perc múlva leszállunk az Idlewild nemzetközi repül?téren jelentette be a s dess. hogy a Lotromyc inr?l szóló cikkét bizonyos módosításokkal ugyan. aztán pedig azt mondta: Mostanáig ezen nem sokat gondolkoztam . a hórihorgas. amely rendszeresen tallózott a körzeti lapokban. akkor nem válogathat az eszközökben és módszerekben Andrew eltûn?dött. de mostanra. Részemr?l o ké. Andrew a visszaérkezésekor sürg?s telefonüzeneteket talált. aki a visszaérkezése másnapján magához kérette. A Daily Record címû.Roth elnökével. akinek bár voltak váratlan kezdeti sikerei raskában még nagyon sokat és sokáig kell bizonyítania. Bukás kizárva. míg a fontos orvosi újdonságról Andrew siker Lotromycin-alkalmazásáról a hír elterjedt. ötvenes évei elején járó n? megsúgt nak: Noah ezt soha nem fogja megmondani. hogy megesz a sárga irigység mondta Dr. Többek között ezért em hozzád feleségül. hogy sikerül elérned. hogy a hírnév jótékony hatása máris érezhet? lmunkon. Celia: mialatt a csúcs felé tartasz. mikor Andrew beszámolt neki a New England Journal-ben megjelen? cikkér?l. Camperdown. ezzel nem vagyok egyedül a férfiak között. a Felding. amit akarsz. Kés?bb Townsend felesége. Morristownban megjelen? kis lap a címoldalon hozta a szto rit: A HELYI ORVOS CSODAGYÓGYSZERREL KEZELTE BETEGÉT AZ ASSZONY HIHETETLEN FELGYÓGYULÁSA A Newark Star-Ledger pedig. A Lotromycinezt követ? szûnni nem akaró publicitás jól jött a Felding-Rothnak. A javasolt változtatáso érintették a cikk lényegét. ezúttal is id?be telt. és azt hiszem. hatvanöt év körüli ipari veterán. hogy változik a repül?gép motordübörgése. hogy a pozíciója alapvet?en megváltozott a Felding-Rothnál. Sok boldogságot kívánok. hat héttel Mary Rowe csodálatos fel yógyulása után. és kigyulladt az Öveket kérjük elirat. de le fogják hozni. Gratulálok a házasságkötése alkalmából. azon vette észre magát. Jordan. amit meg is tett. de mostanában úgy gondol magára. Majd ho zzátette: De aztán azzal vigasztalom magamat. akit mindig akartunk. A cégen belül mindenki megismerte a nevét. akinek a neve kevesebbszer fordult el? a híradásokban. halotthalovány. mintha a fia volna a fiú. ami ennek folytán felkeltette a figyelmét a New York Times és a Time tudományos rovatának. mint a férjéé.

tudva. hanem megvásárolta a licencet a nyugatnémet Chemie-Grünenthal cégt?l. márpedig az az általános javallat. éppen ezér ostobaság lett volna elrontani ezt a nagyszerû lehet?séget egy túl magabiztos vagy igen rámen?s stílusú felszólalással. és így szólt: Nemsokára értekezletet tartok. akit Celia már régebbr?l ismert denki leplezetlen kíváncsisággal méregette. kivéve az Egyesült Államokat. hogy még kisgyerekek is szedhetik A nyugtatót már árulják a nagyobb országokban. üdít? álomhoz segít. e oba. kellemetlen reggeli utóhatás nélkül. van válaszolta Celia. mikor nem érzi m jd szükségét annak. amit nem sokkal a Lotromycin után akarunk piacra dobni. Megfontoltan beszélt. hogy terhes asszonyok is szednék. Sam kivételével. ezeknek az els? osztályú külföldi adatoknak a birtokában morogta Camperdown . hogy az Andrew-val kapcsolatos megj zés puszta viccel?dés. Nem lehetne kett?? Minél el?bb piacon kellene lennünk a termékkel. a vezet?ség tagjait. hogy mennyi ideig tartana ez a gész akció. miel?tt az árusítását engedélyezné az Élelmiszer. a kutatási igazgató azt javasolta. Minden fej ?felé fordult. és akik felírnák a gyógyszert a betegeiknek. Vincent Lord kutatási igazgató. Remélem. és egészséges. ifjú hölgyem. és mindenütt os népszerûségnek örvend. talán lehetne. Mikor Celia igent mondott. Aztán el?húzott a mellé yzsebéb?l egy órát. megnézte az id?t. hogy n?gyógyászok is írják fel a gyógysze z annyit jelent. Biztos vagyok abban. A Felding-Roth az amerikai jogok szerencsés birtokosa. Lord ingerülten félbeszakította Celiát: Erre az esetre az nem érvényes. Igen. abban a férje ?t?le teljesen függetlenül dönt. hogy ami a gyógyszereket és gyógyítást illeti. Körülbelül három hónapig. már szinte legendává lett nálunk folytatta az elnök. és úgy vette. Camperdown egy pillanatra meghökkent és összeráncolta a szemöldökét. hogy a jelenléte szokatlan. Él? bi ak. Celia megköszönte a jókívánságokat. röviddel a nyugdíjazás el?tt álló értékesíté lyettes és négy másik. hogy egy kiemelked? képességû n? alkalmanként éppen olyan kiváló lehet. Miután bemutatta nekik Celiát. Majd meglátjuk. mint amilye n egy kórház? Néhány perces vita után Camperdown elmosolyodott: Talán a mi ifjú kollégan?nknek is van hozzászólása a tárgyhoz. mint egy férfi.zek után a férje csak és kizárólag Felding-Roth-készítményeket fog felírni a betegeinek tet mosolyogva. Aztán újból feld arca. Meglátjuk. Camperdown hozzátette. és Camperdown Celia ügynöki tapasztalatairól érdekl?dött. köztük Sam Hawthorne. úgyhogy nem reagált rá és nem fejtette ki. ho y egyre több n? lesz ebben az üzletágban. a fiatalos tudós ki mostanában került a vállalathoz. Legyenek közöt alános orvosok. h ogy a Thalidomid bizonyítottan biztonságos szer. Az asztal körül ül?k között volt Dr. A Thali . Ez a nyugtató a máig feltaláltak közül az egyik legbiztonságosabb jelentette ki a lnök . Az értékesítési igazgatóhelyettes aziránt érdekl?dött. humán tesztsorozatra van szükség az Egyesül t Államokban. A t?lük kapott jelentéseket a Felding-Roth aztán eljuttatná a minisztériumba.és Gyógyszerügyi Minisztérium ek között. és olyannyira biztonságos. uram válaszolta Celia kedvesen . de nincs mit tenni. akinek van magánpraxisa. hogy a tesztelést ilyen széles körben akarják végezni. bízzanak meg kör ötven olyan orvost. ho gy a terhesség semmiféle szempontból ne legyen a kísérletezgetések id?szaka. egy id?sebb. Dr. Mr. s?t különös kegy. valamennyien a hatalmas ir oda értekez?sarkába vonultak. A terméknek t?s mellékhatásai folytatta . Maga. és néhányuk talán még túl is fog tenni a férfiakon. belgyógyászok. De. Látszo ogy tetszenek neki az asszony értelmes. hogy a mondatba beletegye az alkalmanként szót. Aggodalommal tölt el az kezdte Celia . Dr. melynek végébe Camperdown teleped e. tájékozott. egyenes válaszai. Mrs. Valaki aggodalmát fejezte ki amiatt. Nem lenne egyszerûbb és gyorsabb egy olyan koncentrált környezetben. hogy a szóban forgó új szert nem a Felding-Rot h fejlesztette ki. Tovább beszélgettek. bürokratikus kívánalom. és azt mondta: Már történtek ennél furcsább dolgok is. hogy eljön az az id?. Annak ellenére. hogy a gyógyszer neve Thalidomid. az elnök bekérette a titkárságon várakozó vagy fél tucat f i kollégáját. Ha va n kedve. Celia kedvéért Camperdown elmondta. és körülülték a nagy asztalt. pszichiáterek és n?gyógyászok mondta. hogy hol és hogyan kellene végezni a Thalidomid e yesült államokbeli tesztelését. Jor y gyógyszerr?l lesz szó. maradjon. Ezután beszélgetés kezd?dött arról. Lord.

amit mondott. hogy sikeres puhatolózásai nyomán hamarosan megkezd?dik a Thalidomid tesztelése mindkét otthonban. Jordannak igaza van szólt közbe csendesen Sam Hawthorne. hogy végignézzen egy sor eladó házat. a következ?: Kik azok. hogy a munkájuk alaposan igénybe vette mindkettejüket. Bár Andrew-nak esze ágában sem volt elfogadni egy ilyen képtelen és kivihetetlen ötl etet. hogy az ötödik a vendégszoba. Ezt a helyet alaposan ki kell suvickolni. És a t?le szokatlan türelmetlenséggel hozzáfûzte: mindenben igazad volt és van. ha megker etném ?ket a kéréssel. Celia azonnal megérezte a kutatási igazgató ellenséges viselkedését. szörnyen elhanyagolt. Az egyik különösen megt tt Celiának. Jaj. Mindkét helyen ismerem az orvost. lábujjhegyre állt és megc olta. lakat lan.és intézménylátogatásaim során szereztem. Szerintem viszont igazam van. azok közül is els?sorban a geriátriai páciensek. Én most azonnal elmegyek innen jelentette ki Andrew . és ha azok hajlandónak mutatkoznak az együttmûködésre. ha muszáj. sorra helyeseltek. felbátorodva a kijelentésen. úgyhog nem lesz problémánk a jelentésekkel. mert több helyre van szükségünk és nem gondoltunk rá el?re. A Felding-Roth elnöke. szinte els?ként említette. vonakodva ugyan. hogy a többiek hogyan vélekednek. ez a kid?lt-bed?lt oldalú csûr nem nekünk való! tiltakozott energiku san. és ti volt vele. mikor Celia elhallgatott. az egyik itt. rendbe tenni. Olyan otthon. Akkor úgy tûnt. Ez nagyon fontos fejtegette Celia . Úgyhogy azt javaslom. és jelzálogkölcsönt vett fel. hogy a ház alig négy kilométerre van a rendel?jét? l és még annyira se a St. egy Lincoln nevû helyen. Még ha ki is pofoznánk amit egyébként nem hiszek. de ebben nincs. hogy órákig vezess. Mindenki figyelte már. az övé lesz a negyedik. mert szerintem ennek a háznak a legjobbat egy buldózer tenne. és egy juk. akkor onnantól kezdve a kutatás zleg veszi át az ügyet. hogy lehet . Bizonytalan csend telepedett a szobára. Körülnézett a földszinten. Az értekezlet végeztével Celia búcsúzott el els?ként mosolyok és bará ogások közepette. ahol tisztes távolságra álltak egymástól a házak. és örülnék. eléggé el?relátó vagy! Azt egyikünk sem akarhatja érvelt tovább Celia . mert nem arom. A hangjában meglepetés érz?dött. A vételár egy részét készpénz . akik leginkább szenvednek az álmatlanságtól és ezért altatóra van szükségük? Nos. Bede's kórháztól. rezzenéstelen arccal az as talnál. Mindkett? jól mûködik. Celia el?adta a vízióját a földszinti dolgozókuckóról. mikor megpillantotta a hatalmas. egy Convent Station elnevezésû kertvárosban. Menjünk haza és beszéljük meg. és így szólt: Hát nem mondom. de mivel legtöbbször úgyis New Jersey más részein ügynökösködött. ahonnan csak akkor megyünk el. akkor is mi szükségü hálószobára? Az egyik a miénk lesz magyarázta türelmesen a felesége . hogy ezzel hosszú távon számolnia kell. a Thalidomid tesztelését végezzük egy vagy két öregek otthoná ytatta Celia. f?leg. kifesteni. és másnap Celia már m eg is kötötte az el?nyös üzletet. Nem tudom. Én éppen tudnék kett?t ajánlani. mikor te is meg én is hozunk haza munkát . Lord ült mereven. A Felding-Roth boontoni székházáig és vissza úgy húsz kilométerrel kellett Celiának s nia. csak Dr. valamint különböz? orvosoknál az . A többiek.omidot széles körben szedik Európában és másutt. de beadta a derekát. Morris környékén volt. többek között terhes n?k is. Az utolsó mondatára többen rábólintottak. ha éjszaka hívnak és fáradt vagy. hogy néhány évenként hurcolkodj meg újabb házba. Nem sokkal kés?bb megszületett a döntés. hogy ezzel lezárult egy jelentéktelen ügy. ami mindkett?nké lesz. amit fel lehetne tenni folytatta Celia . Ám Celiát nem lehetett visszarettenteni. és mivel a születésük után szükségünk lesz egy pesztrára. a mi államunkban van Plainfie ld mellett. amit ezen a januári vasárnap délutánon a koszos ablakokon át sápadt napfény vil meg. Celia. A kérdés. a távolságnak nem volt Andrew-nak minden szál haja égnek állt. Átölelte Andrew-t. és akkor gyönyörû lesz. Andrew és C elia mégis szakított id?t arra. a tapasztalataim amiket a kórház. Annak ellenére. Andrew még aznap este. egyet-egyet megkapnak a gyerekek. mégis elnevette magát. Ennek ellenére Mrs. hogy Celia másnap hívja fel az ismer?s orvo sokat. Eli Camperdown törte meg. fehér ablakkeretes ósdi udvarházat. Mikor a hírrel fel w-t telefonon. a másik pedig Nebraskában. de én józan javaslatnak tartom. Anyu biztosan meg fog minket néha látogatni. Lord nem s zólt egy szót sem. és gondolom. Csak Dr. a t anyád is. Úgy egy hét múlva tudta meg Celia Sam Hawthornetól. és mindenfelé pázsit meg fa zöldellt.

Keatinggel: Tanulmányoztam a természetes yermekszülést és megkezdtem azoknak a gyakorlatoknak a végzését. hogy a férjemnek kifogásai legyenek a túl tág hüvelyem miatt. mikor zolgáltatott helyzetben vagyok. Dr. hogy egyre több orvos és szülészn? nem ért egyet ezzel a nézettel. hogy nem az én akaratom fog érvényesülni akkor. akkor nagy a valószínûsége annak. 1958 augusztusában. Keatingnél. és tisztában vagyok azzal is. és Andrew csaknem azonnal beismerte. Jaj. aztán így szólt: Ami a gátmetszést illeti: talán nem t dja. Ha ezt elfog dom. drága Mrs. és az eredmény meghökkent?en szép lett. s?t elfert?z? dtek vagy még hónapokig fájtak. Mindketten boldogok voltak. mint gondolta. és így már a kez ezdetén összeütközésbe került a n?gyógyászával. hogy még meg is sze em. Elégedett baba volt. hozzátette: Aktívan akarok részt venni a vajúdásba datosan akarom átélni a szülés pillanatát. mindenesetre zajlik körülötte élet. Keating morgott valamit. és közös jövedelmü iatt sem panaszkodhattak. ha valami rendkívüli esemény jön közbe? Az teljesen más kérdés. Egy-két nappal korábban Celia közölte Dr. kedves doktor úr. a fontoskodó. Vagyis nem kérek érzéstelenítést. hogy tév tt. maga mindenre tudja a választ. mire gondolsz felelte Andrew együttérz?en . Keating. Paul Keatinggel. Abban az esetben természetesen maguk döntenek és azt teszik amit kell. Nem tör?d e az orvos egyre er?söd? rosszallásával. mikor a fej kibújik. hanem a homlokát ráncolta. aki ott akart lenni a szülésnél. Andrew. Bede's osa volt. Egyáltalán nem válaszolta Celia. szeretnék rámutatni. aki ugyan id?sebb volt Dr. hogyan fog szülni. A renoválás nem került annyiba. hogy bár nek nem ez a célja. aki szintén a St. lehet. dehogynem tudom! legyintett Celia. Na de. három kiló hetvenöt dekás kislány. Celia folytatta: Több olyan esetet jegyeztek fe l. Tudom. de végül lemaradt róla. Keating fagyosan nézett rá. közös megegyezéssel. mint egy szabályos sebészi vágás. Mi e a n?gyógyász csak elnéz?en mosolygott. ami nem okozott gondot. de nehe zebben is gyógyul. Lisa lett a neve. Nos. Celia átment egy másik n?gyógyászhoz. És az a furcsa. Dr. és én megkérdeztem. hogy nem gondoltae meg magát az érzéstelenitéssel kapcsolatban. Dr. Igen bólintott Celia . amiben nem kis szerepe volt annak. aki majd a pillanatnyi helyzetnek megfelel?en fog cselekedni. mivel nem aka rom. mikor a természetes repedés gyorsan gyógyult. 6 Celia és Andrew els? gyermekének születése ahogy azt Andrew a kórházi munkatársaina ondogatta pontosan Celia terveinek megfelel?en történt . akkor el?for tnak csúnya szakadások. Máris kezd tetszeni ez a hodály közölte a legels? napon . hogy ami másoknak lehetetlen. De utána meg kell tudniuk gy?zni engem is. hogy ez a szûk hüvely kifej tten a jövend? szexuális partnerem élvezetét szolgálja. És mi lesz. Április vége felé költöztek be a házba. aki alig sírt. kilenc hónappal és egy héttel a házasságkötésük után jött a világ s. mert elhívták az egy . az Celiának lehetséges. de ahhoz elég fiatalos gondolkodású. középkorú férfi végül azt mondta Andrew-nak: A feleséged l tlen asszony. Néha nagyon nagy fájdalmai voltak. Celia már a terhessége alatt szilárdan eltökélte. Úgy látszik. a gátmetszések viszont nem. Eun Nashman páciense lett. mégis. Vagy mind a kett?. Dr. hogy ha közvetlenül a születés el?tt nem metsszük át a gátat sebészollóval. a baba születése után gyak atokat fogok végezni a hüvelyizmok rugalmassága érdekében. a varrás után a hüvely szûkebbé válik. Nem sokkal ezután. hogy valóban azt kellett tenniük. Jordan! Ezek a döntések a szülészére tartoznak. hogy mag a meg azt tudja. amik szükségesek hozzá. meg Andrew-t is. Csak éppen most az én testemr?l és az én babám Ha már a testér?l van szó folytatta a n?gyógyász . Lisa születése után Eunice Nashman bizalmasan azt mondta Andrew-nak: Rendkívüli as szony a feleséged. És az ilyen szakadás nemcsak fájdalmas. És gátmetszést s Keating már nem mosolygott. hogy Celi a az ötödik hónapban járt. mert mindketten spóroltak az elmúlt években.etni. Ezzel egyáltalán nem értek egyet mondta Celia halkan és nyugodtan. hogy Celia elveinek legalábbis egy részével egyetértsen. De biztos vagyok abban.

Celia anyja. hanem otthagytuk Celiánál. hogy támogassák Sam Hawthorne-nak azt a szándékát. Ugyanebben a hónapban l?ttek ki két majmot a világûrbe. és közben kereste val aki telefonon. mint korábban talán soha. ahol az telibe talált egy iratszekrényt és ripityára tört. Az év vége felé Celia újrakezdte ügynöki tevékenységét a régi New Jersey-i körzetében e's-i kapcsolatai révén talált egy id?sebb nyugdíjas ápolón?t. a világtörténelemnek 1959 nem volt különösebben látványos éve. Felcsillant a remény. Ennek biztosan az volt az egyik oka. az illetékes minisztérium megadta az engedélyt a forgalomba hozatalra. aki naponta elment hozzájuk. de kérem. de hogy mennyir e volt megalapozott az aggodalma. Mildred. hogy Celia húga . Janu csatlakozott az Államokhoz. Andrew három esetr?l tudott. Mindezek után Noah getett tovább Andrew-val. Olyan meghitt lett kettejük szonya. amelynek vezet?je. A gyógyszeriparnak er?s lobbyja volt Washingtonban. hogy egy napon emberek is beülhetnek majd az ûrhajóba. öleljen át valaki. hogy több oldal va. Estes Kefauver szenátor vo lt. Jó évet zárt a Felding-Roth Pharmaceuticals Inc. egymástól független esetben is az érzelmi laBilltás jeleit mutatta Vagy talán a bizarr viselkedés meghatározás illett inkább rá. aztán kitépte a falból a zsinórt és a készüléket teljes erejéb?l áthajítot ? túlsó végébe. világszerte elis mert szerré vált és a Felding-Roth történetének egyik legnagyobb nyereségét produkálta. Celia epe a Lotromycin-ügyben arra ösztönözte a cég vezet?it. így ismét lehet?vé vált. Celia is és Andrew is a saját karrierjére koncentráljon. néha meglátogatta ?ket Philadelphiából és örömmel helyettesítet a n?vért. hogy Celia letesztelte a nénit.betegéhez. tekintélyes orvos alaptermészetét?l. ami elég is volt neki. mint amilyennek ? jósolta és ígérte. Úgyhogy az egyik ápolón? átkar igasztalta. Ahogy eltervezte. júliusban pedig Hawaii. már korábban is nagy feltûnést keltett egy bûnügyekkel kapcsolatos meghallgatássorozattal. Noah Town sendr?l volt szó. Janet messze került otthonról az arab sejkségek egyikébe . Im m ezt a helyet mondta egy nap Andrew ragyogó arccal. Az egyik alkalommal Noah a rendel?jében beszélgetett vele. a ogy máskor szoktuk. Túllépve a cégen. A tennessee-i demokrata politikus. de nem tud ártani. . kíváncsian kérdezte: És erre mit válaszolt? Azt mondta. hogy kellemetl en alak. hogy csinosítsa a Convent Station-i házat. hogy öröm volt nézni. Olyan békés nyugalomban feküdtek ott egymás me lett. Celia figyelmét azonban felkeltette még valami: december folyamán meghallgatások kezd?dtek egy szenátusi albizottságban. egy amerikai katonai rakéta fedélzetén. Aztán mikor megszületett a lányod. Jellemz?. és mindkét á e az utazást. h gy vigyázzon Lisára. Andrew Jordan és a Lotromycin drámai esetér?l számolt be. és Celia is egyre közelebb került az anyjához az id? múlásával. hogy Nem. aki tengerentúli megbízatást kapott. ezért bár err?l csak Andrew-nak beszélt má nem számítottak semmilyen hosszú távú hatásra. Sam Hawthorne id ?közben el?rerukkolt a rangsorban és belföldi értékesítési igazgatóhelyettes lett. A Lotromycin sikeres. hogy országa a békét keresi arab szomszédaival. akinek elnöki ambíciói voltak. hogy Andrew-v al tettek egy hosszabb vidéki kirándulást és addig egyedül hagyták az id?s n?vért a gyerekkel Minden rendben ment. mivel egy olajtársaság geológ ment feleségül. hogy minden figyelmét és szere tetét Lisának szentelje. csak egyvalami nem hagyta nyugodni. azt egyel?re maga sem tudta eldönteni. hiszen így megismerhette az unokáját. mintha mi sem történt volna. Az lepte meg különösen Andre ez a jelenség tökéletesen idegen volt az id?sebb. Celia nem vesztette el a kontaktust a Felding-Rothszal. Az id?t többek között arra is kihasználta. Az anyós és Andrew nagyszerû viszonyban volta . Májusban az izraeli miniszterelnök. és most is valami nag y dobást akart. Néhány hónappal a nagy sajtókampány ami Dr. ezer kilométeres magasságba. Dávid Ben-Gurion megígérte a világnak. Az id?s orvost annyira feldühítette a hívás. Az új meghallgatások témája a gyógyszeripar volt. ha vissza akar menni. nem vittük el rögtön. ami minden szegletében olyan lett. Megígérte hogy lesz állása. Ami Andrew-t illeti. Északon áprilisban nyílt meg a Szent L?rinc-csatorna. Andrew társa több. Celia egy évig otthon maradt. Celia volt. hogy el?ször valami durvaságot m ondott a kagylóba. hogy visszavegye az asszonyt. A legtöbb gyógyszeripari hivatalnok azzal intézte el Kefauvert. mégpedig úgy.

mint akine k elment az esze. . meglesz bólintott Celia. Mialatt Andrew magánkívül volt az á lmaktól. aki hosszú évek óta volt hûséges munkatársa Townsendnek. Végül is természetes emberi tulajdonságról van szó. ahol Violet a sztala is állt. hogy a Felding-Roth kétévenkénti értékesítési konferenciáját k-i Waldorf-Astoria Szállóban tartják áprilisban. Igaz. hogy a kanyarokban majdnem felborul tak. a vezet? melletti ülésen. Parson s volt a szenved? alanya. de ezennel az alkalm azásom ebben a rendel?ben véget ért. Andrew ordítva próbálta Noah-t lecsillapítani. de az csak száguldott tovább. akkor egyenesen biztató. legfájdalmasabb esetnek a rendel?ben dolgozó titkárn?. ilyen hangnemben még soha senki nem beszélt velem és nem is fog. Legközelebb Andrew látta. és a régi készülék sorsáról szó. meg a cég elnöke és más vezet?i is. hogy közöl csak férfiaknak! Nemcsak hogy belépés nemcsak férfiaknak. Maga ew is érezte néha ezt a feszültséget és az abból ered? ingerlékenységet. és ráüvöltött a megdermedt asszonyra: Ostoba vén kurva! Tönkre akar tenni. Noah ráförmedt: Ebbe ne szólj bele! Violet pedig ezt mondta Andrew-nak: Köszönöm. Igaz. h. Érkezett egy negyvenöt dollárról szóló számla os orvosi szerek után. de az csak ezt morogta: Nem végezte rendesen a munkáját. ami igaz. Ha ezek az esetek nem különböztek volna ennyire egymástól. mire egy év múlva betölti a negyvenet. Legnagyob rémületére Noah hirtelen padlóig nyomta a gázpedált és ?rült száguldásba kezdett Morristown em tör?dve sem a piros lámpákkal. biztonságosan vezet. Most azonnal távozok és többé nem jövök vissza. De úgy látszott. sem pedig azzal. hogy mi ndenki öregszik. egy szál sem marad. és ilyen kitörések el?fordulhatnak. Andrew-t végs? soron azonban mégsem hagyták nyugodni e különös esetek. Az id?s hölgy felcserélte a számokat és ötvennégy dollárra töltötte ki tési csekket. nem fojtotta vissza. aki éppen ebben a pillanatban lépett be az ajtón. hogy valami fontos ügyet eli tézzen. A fontos dolgokat viszont mindig észben tartotta. 1960 februárjában egy napon éppen megérkezett a körzetéb?l a Felding-Roth központjába. Samnek azonban látha tóan ritkult a haja. Már találtam valaki mást. Mrs. A harmadik. és méltóságteljesen azt vála a: Dr. Ám Noah a csekket lobogtatva kirontott a rendel?jéb?l a várószobába. úgy látszik. jó volt a betegekhez. Celia dolgai ezzel szemben egyre ígéretesebben alakultak. akkor Andrew talán jobban odafigyel. vala hogy jól állt neki a kopaszság. Sam nyugodt hangulatban volt és szívélyesen vözölte.Másnap már ott várta az új telefon Noah-t az íróasztalán. Én is szeretnék ott lenni mondta Celia. nem azért hívatott. hogy maga legyen az egyik felszólaló. Noah csak megvonta a vállát. és fülsik etít? fékcsikorgással álltak be a St. De azzal magyarázta a dolgot. a hölgy Noah iránti odaadása pedig majdhogynem rajon a sok tréfás megjegyzésre adott alkalmat a háta mögött. ugyanis Violet felállt. Úgy hat héttel kés?bb Andrew Noah kocsijában ült. A zártkörû. a munka és a mindennapi élet feszültségei egyre nehezebben viselhet?k el. Valami hihetetlen szerencse folytán nem okoztak balesetet. gondolta Cel Ha pedig a saját hosszú távú terveire gondol. de a f?-f? fejek azt akarják. akik szer ették is ezért. Dr. amit visszafojtott. ezzel nincs egyedül. Az új beosztása a belföldi értékesítésnél nem viselte meg különösebben. Celia már tudott arról. hogy kollégája megint normál ességgel. Jordan. Andrew is kijött vele. Másnap Andrew megpróbálta megbeszélni a dolgot Noah-val. Egészen a csekkügyig. a hatvanöt év körüli Violet Parsons már kicsit lelassult és néha el is felejtett ezt-a t. amit aláírás végett otthagyott Noah asztalán. Remélem. A tévedés gyakorlatilag nem számí ert a plusz kilenc dollárt jóváírták volna a következ? havi számlán. Az országos értékesítési konferenciáról akartam magával beszélni közölte. ar semmizni?! Andrew. Mikor Andrew megpróbált közbeavatkozni. mikor Sam Hawthorne az irodájába hívatta. Violet hibásan állított ki egy csekket. Bede's parkolójába. holnap kezd. nem akart hinni a füléne k. Townsend. háromnapos eseményen ott szoktak lenni az Államokban dolgozó munkatársak Felding-Roth külföldi leányvállalatainak képvisel?i. vagy gyakrabban ismétl?dt ek volna. Rendben.

aztán megkérdezte: Árthat nekem ez a bizonyos kr tika? Magának? Sam megrázta a fejét. nem sokat ért. aztán így folytatta: Talán legjobb. Ha még emlékszik. A nyugodt. és végignézett a reá ? férfiarcok tengerén . talán nem. asszonyokkal. Értem. kényelmes dolgozókuckóban. Emlékszem. És ezzel vége? A Felding-Roth részér?l igen. Azt mondtuk. amire el?tte a kutatási részleg az áldását adja. szerint hibát követett el a cégünk? Sam megvonta a vállát. és esz sem volt vázlatokkal futkosni Sam Hawthorne-hoz. Nagyon köszönöm mondta Celia. ha megmondom magának . Persze azok után. h ogy köszönjük. bár sokat segítene néhány új termék. készíthet vázlatot. mondta Celia eltûn?dve. megpróbálnál lebeszélni Andrew elmosolyodott. Ha most elmondanám neked. Kipróbálták az egek otthonaiban.. Nem hinném. Semmi komo t vagy súlyosat. nem pedig szélesebb körben. ahol maga megszervezte. Úgy érzem a hangjából. úgy. de nem kérünk bel?le. ez nem is csoda. mert a Thalidomidot csak id?s e mbereken próbáltuk ki. tehát tudják. Te nem tartozol ebbe a kategóriába. hogyan van ez velünk. Eg lanatra elhallgatott. zizeg? papírokba és jegyzetekbe temetkezett. és nagy bölcsen nem firtatta tovább a dolgot. Talán igen. okos kislány jegyezte meg valaki halkan az els? sorok egyikéb?l. Celia.Ebben biztos vagyok jegyezte meg Sam szárazon. hogy az értékesítési tapasztalatairól szeretnének egy b olót magától hangsúlyozottan n?i szempontból. Az elkövetkez? hetekben esténként és hétvégeken Celia otthon a konferencián elmondand eszédén dolgozott. lehet?leg humoros el?adást kérnek folytatta Sam. ahogy azt Vincent Lord eredetileg akarta. összezavarodunk. Már az el?adás javasolt címe is megvan: Ügyn gyógyszeriparban egy asszony szemével .. C Igyekszem bólintott az asszony . Ha akarja. Kevadonnak nevezték el és nagy reklámhadjárattal akarják bevezetni a hazai és a kanadai piacon. Visszaadtuk a Chemie-Grünenthalnak. és az derült ki. feledékenyek vagyunk. mire Celia arcán gyors mosoly suhant át. habozott. Miért? A kutatási részlegünk szerint magyarázta Sam nem volt jó a szer. Átnézem és elmondom róla a véleményemet. Nos. de rögtön folytatta mondan . Hát ilyen címmel egyetlen film sem pályázhatna kasszasikerre húzta el a száját Ce de azért megcsinálom. és ez nem tartozott azok közé. Tíz-tizenöt perc elég lesz. ahol nagyszerûen megfértek egymás me tt Andrew-val. Gyakran bizonytal ankodunk. hogy a Merrell Company ráhar apott a Thalidomidra. Semmi olyasmit. Beavatsz a titkodba? Majd kés?bb válaszolta Celia. hogy önök közül a legtöbben n?s emberek kezdte Celia. Celia gondolkozott. Nagyszerû értékesítési eredményeink vannak a maga körzetében bókolt neki Sam. Könnyed hangvételû. én akkor is egyetértettem magával. akik kritizálják magát azért. amir?l körülbelül egy éve beszélt Mr. mi történt azzal. hogy vannak néhányan. Maga is a kritikusaim közé tartozik? Nem. De csak olyan terméket hozhatunk for galomba. aki gondolatban máris a beszédét fogalmazta. és megkérdezte: Már megint mesterkedsz val ben. Hát mint altató. Bár épp most hallottam. ami vitatható. Err?l jut . hogy a Thalidomid elsöpr? sikert aratott Európában. Andrew egyik vasárnap a feleségét nézte. ugye? Igen ismerte be az asszony . ami a témát illeti: beszélt m Eli Camperdownnal. Camperdown? A Thalidomiddal? Mégsem hozzuk forgalomba. hogy sajnálja az elszalasztott lehet?séget mondta Celia. 7 Tudom. mesterkedem.

Maine és így tovább. kétévenkénti közvetlen kapcsolatteremtési lehet?ség a feljebbvalóikkal a cég központjában yetlen társasági alkalom. Úgyhogy mindenképpe . A Park Avenue-n sétáltak Sammel a Waldorfban elköltött reggeli után. Frissen csináltatott tengerészkék kosztümjéhez fehér zsabós blúzt viselt. és hátulról megszólalt egy öblös. miért is ne? Maga az egyetlen aktív n?i ügynökünk. hogy mások ez t elhinnék.. Igyekezett elkerülni Sam Hawthorne tekintetét. Lehet. Kalifornia. Valami halván emlékem van arról. Erre most ne mondjon semmit. Azon tûn?dött. illetve ügynökn?i tapasztalataimról. ami annyit jelen t. hogy tíz-tizenöt percet emlegetett valaki. hogy ?k a munkatársaink. Ne legyen vakmer?. ízes hang: Én annyi id?t sz neked. Ugyanakkor figye meztettek arra. Celia. de ez nem stimmelhet. ennek a kérésnek a telje sítését lehetetlennek tartom. Észak. hogy maga szinte soha semmit nem felej t el. mint a többi beosztottam. én is! . aki aznap reggel érkezett autóval New Jerseyb?l. nagy gonddal választotta ki a ruháját a rendkívüli alkalo mra. tényleg! így Celia. Ne rontson el mind ent azzal.. kiment a fejemb?l. Élvezték a langyos. Megpróbálunk mindenkit jól megdolgozni. így is fogok tenni. ahogy megálltak. kicsim! Celia közelebb hajolt az emelvényen lév? mikrofonhoz. az egyetlen lehet?ség az esetleg lankadó lelkesedésük felélesztés ek és termékek adására és megismerésére. bébi! Még harsogóbb lett a nevetés. aki nem sokkal azel?tt azt mondta Celiának: Egy értékesítési konferenc ia megnyitóján mindenki fontoskodik és adja a bankot. Jaj. hogy túlharsogja a forgalom zaját. Sam felemelte a hangját. aki feszülten fig yelte a második sorból. hogy túl sokat akar egyszerre. hogy végre nem kell hordania a szemüveget. amik megszokott kísér? elenségei minden iparág ügynöktalálkozóinak. hogy az ? el?adása az els? nap délutánjára van ütemezve. sokan hallottak már magáró indenki szeretne már valami újat hallani. Mikor Celia válaszolni akart. A következ? na pon aztán sor kerül a komoly munkára is. vitás kérdéseket. Tudom. é kiáltások hallatszottak: Én is. Hawaii. Texas. életet adó termékeket forgalmaz. és mostanáig még legtöbbször helyesen döntött. hogy ötszáz férfival ilyen rövid id? alatt intim kapcsolatot teremtsen? Felharsant a nevetés. mint ho milyen nagyszerû fickók a terepen dolgozó ügynökeink. hogy komoly szakmát ûzünk. Mikor felkértek ennek a beszédnek a megtartására folytatta Celia . Sam volt az. ami abból áll. hogy mindig a saját feje után megy. De szer igyelmeztetni. Florida. miután a programfüzet en látta. de én nem hiszem el. A hallgatóság els?sorban ügynökökb?l állt. Tiszta. azt javasolt beszéljek ügynöki. Celia. Sam egy kézmozdulattal elhallgattatta. és a túloldalon visszaindultak a Waldorf felé. Végül i s melyik n? lenne képes arra. hogy megkezd?dött a konferencia. és ez az óriásvállalat fontos. és azóta életének elengedhetetlen részévé vál Végül nem mutatta meg a beszéde vázlatát mondta hirtelen Sam. és az öltözékének jellege szerencsésen egyesíti magában az üzleti frissességet és a . hogy ne vessek fel komoly. hogy maga más. arra gondolt: hamarosan kiderül.. s?t néhányuknak az idealizmus vagy a szolgálatkészsé bujkált a szilaj jókedv is a remélt kalandok és nagy ivászatok miatt. amit mindig is utált. és a Waldorf-Astoria termében farkassze met nézett a FeldingRoth teljes ügynökgárdájával. néhányan füttyentettek. Még egy órájuk v a konferencia megnyitójáig. Úgy látszik. amit utánra tervez..dóját.és Dél-Dakota. átmentek az úttesten a szabad jel zésnél. mint Alaszka. Én például azt felejtettem el. és az elkövetkez? két éjszaká akarta csak a Waldorfban tölteni. Tudta. A járdákon a munkába igyekv? tis tömege hullámzott a kényelmesen sétáló Sam és Celia körül. Csak ennyit akartam mondani. hogy egyébr?l sincs szó. Mindannyian tudjuk. és a tavasz biztos jeleként a Park Avenue köze pén húzódó sávban ott virult a tengernyi tulipán és nárcisz. hogy micsoda szuperklasszis intézmény a Felding-Roth. fris allatok kerget?ztek a manhattani utcákon. hogy hány percet kellene ma beszélnem. Ezek szerint én leszek az egyik fontoskodó? kérdezte Celia. A konta ktlencsét Andrew ajánlotta még a mézesheteiken. Sokuk számára ez a konferencia volt az egy en. Egy nagy cég rés vagyunk. Nos. hogy vajon azzal. Mert én tudom. napsütéses áprilisi délel?ttöt. Nem fogok csalódást okozni jelentette ki Celia. Igen. hogy ne l?jön túl a célon. és úgy válaszolt: Köszönöm! R hogy így fognak reagálni. Celia a gondolataiba mélyedt. amennyit csak akarsz. Annak is örült. Új-Mexikó.amennyi id?re csak szükséged van. hogy cs san fest. valamint felügyel?kb?l és körzeti igazgató k olyan el?retolt bástyákból érkeztek. Most. túll?-e a célon. és hogy milyen boldogok vagyunk. Ezért az els? nap a leggyomorforga tóbb.

v gyis az. a harmadik csoportba pedig azok tartoznak. és bár lehet. becsületesnek. hogy nekünk. az nem f elelt meg az elvárásoknak. A férjem orvos belgy apasztalatai vannak ezzel és még egynéhány más gyógyszerrel kapcsolatban is. hogy orvosi tapasztalatai alapján három csoportba osz totta azokat az ügynököket. ahol az ügynökök ztek. és ha kell. és én is ehhez fogom magam tartani. hogy göröngyös talajra lépett. hogy kihasználja a terméknek a személyéhez fûz?d? aspektusait is. az elnökhöz. Nyilvánvaló volt. néhányan idegesen feszengtek. ?szintének. hogy a másik két rt elenyész?en kicsi. de egy évtizeddel e t er?s kézzel formálta és vezette a vállalatot. Celia már nem is számolta. Az el?csarnokban nemcsak a Lotromycint hirdették. akik hajlandóak bármit összehordan i. vad röhögéseivel. amelynek dolgozunk. én most rögtön szeretnék kritikus lenni. és ez vonatkozik minden gyógyszeripari vállala leértve a mienket is. s hozzátenni. nemcsak az ügynökökhöz szólt. az orvostudomány egyik nagy áttörése és többek között én is büszke vagyok arra. hanem a köznép is. Celia látta. Celia. amelyiknek az ügynökei becsületesek és tájékozottak. És a férjem nincs egyedül. hogy véleményem szerint mik ezek. zajos el?csarnokba. akik id?r?l id?re felkeresik: az els? csoportba tartoznak azok. Az egész terem csendben várta. hogy ez többekne em lesz ínyére. Sam Hawthorne kopasz feje is ott világított közöttük. mint valami eredeti jópofaságot. hányszor hallotta aznap az Eze láttalak. füstös. Amib?l az következik. Eli Camperdown elnökhöz ill?en legelöl ült. éppen ezért egyenesen a hallgatóságra néz igyekezett minél óvatosabban fogalmazni. Ennek egyszerû oka van. hogy elvállalta a beszédet. De vannak rossz. Celia tudta. hogy mit fog mondani. Floyd VanHouten. akik becsületesen tájékoztatják a cégük gyógyszereir?l és a különböz? mellékhatásokról. s?t nagyon rossz dolgok is. Az el?csarnokban valamennyien láthattuk a Lotromycin reklámstandját. Emiatt idegeskedett a legtöbbet hogy meg tudja-e fogni a hallgatóságát. VanHouten szerepe ma már kimerült abban. hogy most már nemcsak az els? két sor szörnyülködik. miközben beszélt. és fog véghezvinni a jöv?ben. t tagjai nem eléggé felkészültek és nem tudnak megfelel? tájékoztatást adni arról a szerr?l. Önökhöz hasonlóan én is odaadó híve vagyok annak a vállalatnak. yógyszeriparnak. Most el fogom önöknek mondani. az idétlen. A második és harmadik csoport sokkal nagyobb. ahogy az a nekem írt feljegyzéseikb?l kiderül. Azt mondtam. hogy ezzel a bevezet?vel sikerült felkeltenie mindenkinek az ér dekl?dését. hogy a három csoport közül az els? a legnépesebb. hogy az orvos felírja. hogy az ügynöki munka min?sége ami a teljes körû és pontos tájékoztatást illeti gyenge. amely így hangzik: Üg unka a gyógyszeriparban egy asszony szemével. több arcon is kínos kifejezést vett és zre. hogy ár Celia megvárta. de ? azért választotta ki po nt ezt. nem lépi túl az el?adásom meghirdetett témájának kereteit. Ha magukhoz vesznek a standról egy prospektust amit már nyilván többen megtettek . akik az értékesítés frontján dolgozunk. akik becsapták és félrevezették bi szerekkel kapcsolatban. Ezenkívül az is meggy?z?désem. édes öregem! felkiáltást. és hogyan tudnánk javítani rajta. Mindaz. a helyetteséhez. De sajnos nem ez az igazság. hogy a férjem írta az alkalmazásáról szóló részt. de a befolyása még mindig nagyon érezhet? volt. az értékesítési ig eshez. Ahogy Celia lepillantott az els? két sorra. amik az érdekte eszélgetések hátteréül szolgáltak. aki mára már törékeny öregember lett. mint az els?. amin lehet és kell változtatni. Csodálatos szer. k usnak kell lennünk egymással. Celiát el?ször öntötte el az idegesség azóta. különösen az ügy i munka területén. középen. De rossz tapasz talatai is vannak más gyógyszerekkel és olyan ügynökökkel. annak érdekében. Sajnos nagyon sokan vannak. Celia így inkább elnézett az els? két sor fölött és igyekezett a t más részeire koncentrálni. Celia tudta. ajánlanak. amit mo dani fogok. akár hazudni is a szerr?l. hog y elnökölt az igazgatótanács ülésein. trágár vicceivel. hogy kritikusnak folytatta Celia . Mindkett? nagyszerû dolgokat vitt véghez a múltban . Valahol a lel legmélyén a Felding-Roth értékesítési konferenciáját ? is csak amolyan kanmurinak tartotta a yesked? hátba veregetéseivel. Érdemben aka hozzájárulni ehhez a konferenciához és nem fogok megmaradni a szóvirágoknál. Ennek a szakmának ez az árnyoldala. hanem az els? két sort elfogla ezet?séghez is: az igazgatótanács elnökéhez. hanem tucatnyi fontos Felding-Roth-gyártmányt is. . akkor láthatják. hogy amit eddig elmondott. aminek részei vagyunk. Más orvosoknak is ugyanez a tapasztal atuk. Mellette foglalt helyet az igaz gatótanács elnöke. míg a taps és éljenzés elült. A férjem elmondta nekem.olynak kell maradnunk. Mikor ma délel?tt belépett a Park Avenue-ról a zsúfolt. meg egy tucatnyi más f?nökhöz. ?szintén szeretném azt mondani.

. Meg is kell kérdezniük! l?tt vissza Celia. akiknek nemcsak a vérnyomásuk volt mag as. ostoba dolog volt. Említettem. Most úgy festett. Még sokáig folytathatnám mondta egy id? után . ok. így folytatta: Most pedig térjünk vissza a Felding-Rothhoz. Hadd idézzek néhány példát. amit itt összegyûjtöttem. az egyikük majdnem meg is halt. mert mellékhatásként súlyos. A második kérdés megválaszolásáva an még adós vagyok: Miért pont most hoztam fel ezt az egészet? Azért most. itt vannak felírva nálam. kiutasította a rendel?jéb?l. noha ezt a tudásanyagot meg kellett volna kapjam. És még is. Valójában szinte egyáltalán nem készítettek föl. a másik vállalat ügynökei megnyug tatták az orvosokat. hogy bármilyen fogadtatása lesz is a bes zédének. íme. mert ezt az aktacs mót a vállalat minden tagja személyesen is végiglapozhatja. Négy éve. Celia újabb papírlapot húzott el?. ami els? osztályú gyógyszer. Úgy is értékelhetik. mert mikor kikerültem az orvosok közé. amit nyomb n meg is hallanak. hogy mindezt mély meggy?z?désb?l és aggodalomból tettem a vállalatunkért. én mindenesetre csak róluk tudok. hogy mit mondasz! Celia azon is rágódott a délel?tt folyamán. mióta a Felding-Rothnak dolgozom. Celia kihúzott egy lapot az aktahalomból. hogy többen jártak már hasonló cip?ben. hogy a Pernaltont bárki nyugodtan szedheti. anyukám. De szeretném. Biztosan két kérdést tesznek fel most magukban. Celia lenézett az els? két sorra. mi . Az egyik az. hogy mit beszélek jelentette ki Celia . hogy igazuk van. Kett? másik viszont jóhiszemûen elfogad hallott és felírta a Pernaltont olyan betegeknek. még miel?tt megkezdtem volna az ügynöki munkámat. gyûjtöm ezeket a feljegyzéseket. hogy a készítmény ártalmatlan. mint a bekalkulált ko ckázat részét.n morgolódtak. úgyhogy válaszoljon is rá egyb?l! hallatszott megint egy han széksorokból. hogy: Honnan tudja ezt ez a n?.. neveket. Celia érzékletesen mesélte el a történetet. Nebraskában pedig két orvost is biztosítottak a vállalatunk ügynöke . hogy amit ma itt tettem. Ahogy tovább beszélt. amelyeket i nem akar meghallgatni. Celia gyanította. Hátranyúlt és testes aktacsomót emelt a magasba. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet. kellemes hangulatban van és semmi kedve ilyen kellemetlen dolgokat h allani. Ez a hírnév megkopott. és az el?adóterem ú endesedett. Mikor Celia befejezte a Chloromyceti n esetének ismertetését. az iparágunkért és mindkett? hírnevéért. Annak az orvosnak igaza volt folytatta. err?l elegend? anyag található a szakirodalomban. Ez amiatt történhetet . aztán valaki hangosan odaszólt: Hé. A helytelenít? homlokráncoláson kívül az els? két sorban ül?k közül senki nem adta jelét annak. Jól vigyázz. tiszta hangon folytatta. Egy éve próbálok találni valakit a központban. hogy hatalm l akarná elhallgattatni. de cukorbetegségben is szenvedtek. mikor mindenki jókedvû. nem voltam megfelel?en felkészítve. Aki óhajtja. Persze rajtuk kívül még hetnek sokkal többen is. hogy erre módja lesz. mert én magam is tagja voltam a kettes számú csoportnak a tájékozatlanok csoportjának. hogy a tájékoztatás hamis volt. ha tudnák. De semmilyen körülmények között nem használhatják reumások és cukorbeteg ? számukra ez a szer veszedelmes. az önfejû. s?t végzetes változások következhetnek be a vérképbe tt megint tudnék id?pontokat. Az az er?s gyanúm támadt. Nem volt elegend? a tudásom ahhoz.. Ráhibázott. Egyik versenytársunknak van egy Chloromycetin nevû antibiotikuma. Mint tudják. hogy ilyen reakciót fog kiváltani. De senkit sem találtam. New Jerseyben négy. va eceptköteles szerünk. és úgy fogadta. És jogosultak a válaszra. de végül nagy nehezen mégis felgyógyult. és tudja-e bizonyítani? A másik: Mi az ördögnek kell ezt most felhozni. hogy vannak orvosoktól származó feljegyzéseim ügynökökt?l kapott hamis mációkról. be kellene tudnia fejezni. Nagyszerû gyógyszere a magas vérnyomásnak és egyike a Feld ng-Roth slágereinek. Lehet. Leírta a találkozását a North Platte-i orvossal.. egyre több terhel? bizonyítékkal szolgált. a Pernalton. helyeket sorolni . aki vég lgat és átolvassa a feljegyzéseket. de csakis súlyos fert?zések kezelésére aján használni. így az említett betegségekben szenved?k is . a nemkívánatos rossz hírek kategóriájába tartozik. Az említett orvosok közül kett? u tánanézett és rájött. El?ször is azért tudom. mert mindeddig nem sikerült felhívnom rá a figyelmet. Itt-ott bólogattak és egyetért?en morogtak. hogy gyógyszerekr?l cseréljek eszmét magasan képzett doktorokkal. mi ez az egész? Sejtette. megnézheti az orvosok nevét. Többen súlyosan megbetegedtek. Er?s. de nem teszem. aki hiányos tudással vádolta meg. hogy m indaz.

akik komolyan veszik az egészet. a saját integritásáról. mégis kevesen vannak az iparágunkban. mivel alig csatlakoztak hoz zájuk mások. a neki szóló figyelmeztetését. Ahogy a kijárat felé haladt. ha er?sen törte v n a fejét. hogy ? figyelmeztette ne l?jön túl a célon. meglep?dve látta. Ezt még megbánja! Kés?bb visszatérünk az ügyére. emelt f?vel. egy pillanatra! A kiáltás a semmib?l. hama rosan a széles nyilvánosság fog reformokat követelni. és halkan. hogy ilyen kritikus el?adást tartott. hogy ezekkel kapcsolatban soha nem fog megalkudni. hogy ez megtörténhet. Ahogy Celia összegyûjtötte a papírjait és elindult lefelé a szónoki pulpitusról. mindezen okokból szükségesnek tartom. hogy a hang tulajdonosa Sam Hawthorne. Az igazgatótanács elnöke lát volt. Néha nagyon keményen. hogy tényleg legy?zték.. kérem?! Celia habozott. néhányan együttérz? pillantást vetettek rá. hogy mindenki az els? két sor reakcióját utánozza. vagy ha igen. majd sarkon fordult és az egyik kijárat fe lé indult határozott léptekkel. Mi az ördög ez. Irving. és ne próbáljon visszajönni. jobban mondva a hangosítóberendezés hangszóróiból jött. allana Samre. Talán Sam arra gondolt. ha nem teszünk vala it az értékesítési gyakorlatunk fejlesztése és a hírnevünk védelme érdekében. Mindazo náltal magának bevallotta. Ha nem haragszol. Merte remélni. és ? elmondta neki. Mennyire igaza volt! Ám elvi kérdésr?l volt szó.. akkor nem eleget. Andrew is figyelmeztette. Sam ott állt a szónoki emelvényen és a mikrofonhoz hajolt.. hogy Sam nem a kiûzetését akarja nyilvánosan helyeselni. de om. Gregson mondta Celia. hogy abban nem lesz köszönet. mikor a hang újra megszólalt: Várjon. másodszor pedig d ozza ki az ügynökök képzési és továbbképzési programját. mikor a nászútjukról hazafelé repültek. Mások is legalább úgy csodálkozta mint Celia. hogy alkalmazása a Felding-Rothnál már nem tart sokáig. De most tajtékozva. Ezért v szont fizetnie kell az embernek. é már régen eldöntötte. Hogyan is szólt az a sor a Hamletben. de rögtön abba is hagyták. hogy hagyja el a konferenciát. Sam H awthorne biztos azt fogja mondani. bivalyer?s Gregson általában kedves volt és a mu nkatársai is szerették. kiáltott fel Irving Gregson.zünk ellene semmit. nem nézné meg legalább az anyagot. Jordan! Ahogy megfordult. amit még az iskolában tanult? Mindenek fölött légy hû magadhoz. maga rosszindulatúan. szeretnék mondani valamit úgy. megvert ellenség. de most semmi esetre arja úgy itthagyni ezt a kancsapatot. Mr. meghallga tások folynak a kongresszusban a gyógyszeriparról. Jordan elmegy.. vörös arccal jelentette ki: Fiatalasszony. Ha bárkit érdekel. Kés?bb még ráér bánkódni. néhá kezdtek bizonytalanul tapsolni. Sam?. a reformok pedig annyira szükségesek. Véleményem szerint. Erre nem szá azok után. A mostanában el?léptetett értékesítési igazgatóhelyettes. P edig komolyan kellene venni. hogy gyûjti az orvosok feljegyzéseit. Már a sajtóban is eluralkodott a kritikus hangvétel. hogy nem fog bekövetkezni. Ezeken a meghallgatásokon elmarasztalóa n szólnak rólunk. Kár. És a koc at sem akármilyen. ahol a veze egyáltalán nem tapsoltak és az arcukon rosszalló kifejezés ült. olyan ordítóak. és nagy kárát fogjuk látni. amiket elmondott. Mint legtöbben tudjuk. Sam végigsimított izzadságtól csillogó koponyáján. neki magán ak olyan nyilvánvalóak voltak. Mrs. amit. Jól emlékezett Andrew szavaira: Nagy fába vágtad a fejszédet. miel?tt Mrs. hogy a cégünk a legsürg?sebben ragadja z a kezdeményezést: el?ször is alkossa meg az ügynöki munka etikai kódexét. haragosan beszélt Eli Camperdownhoz. a New York-i Irving Gregson Celia felé fordult. Semmit sem nézek meg! Gregson most már üvöltött. Kérem. megállna. Köszönöm napot fejezte be az el?adást. hogy al ig tudta megérteni a többiek értetlenségét. Nem. mindig így tett. hogy valamilyen kommentár jó színben tünteti fel az összegyûl nagyfejûek el?tt? . a Felding-Roth elnöke figyelmese n hallgatta és bólogatott. Azok a hiányosságok. Mrs. Komoly arccal beszélni kezdett. Habár az ambíció már sarkallt embereket ennél furcsább dolgokra is. Kifelé! Jó napot. De ezek a pillantások sem változtatnak már semmin. Majdnem biztos. akkor majd csel lyettünk a kormány mégpedig úgy. hogy mindenki hallja. ezt is elolvashatja. öntelten és félreinformálva közelített a témáh nkívül az úgynevezett tényei sem igazak. mint valami legy?zött. és bár számolt vele. Végül. é ország-világ tudomására hozni a reggeli beszélgetésüket. Az atletikus termetû. reménykedett. Uram mondta Celia . Én már össze is állítottam egy ilyen lia kis szünetet tartott és elmosolyodott. aztán megállt. Nyilvánvaló volt. Celia várt.

aki id?közben felállt a helyé Sam Hawthorne farkasszemet nézett a Felding-Roth elnökével. Kijelentem tehát. Olyan lt. a többiek akozó álláspontra helyezkedtek. A javaslatai t alaposan áttanulmányozzuk. mint ha megfogadnánk t hallott jó tanácsot és magunk tennénk rendet a házunk táján. kell? körültekintés nélkül ítélkeztünk. Drága édesanyám. Utasítást kaptam igazgatótanácsi elnökünkt?l és Mr. mintha nem tudnánk. Mivel szemlátomást a fels? szintû vezetés foglalkozott a döntéshozatallal. Mrs. Jordan. és mondd úgy. a hatás kedvéért még várt egy kicsit. Csak kívülr?l szûr?dtek be bizonytalan zajok: az utca távoli forgalma. Sam törte meg a csendet.. Rádöbbent. Jordan. és közelebb hajolt a m ikrofonhoz. bebizonyította. aki visszament a hel yére. akkor törvényeket fognak hozni. Nincsenek titkaink egymá el?tt. visszament a helyére. Mikor azonban a értékesítési igazgatóhelyettes otthagyta a másik kett?t és a szónoki emelvény felé indult. Camperdown intette magukhoz Irving Gregsont. Eli. Döbbent csend lett a teremben.Éspedig? kérdezte élesen az értékesítési igazgatóhelyettes. úgy lehetne fogalmazni. Irvin g. hogy: Irving. Mint ahogy ezt valame nnyien tudjuk.. bár most már halk moraj töltötte be a termet. És van még valami. jöjjön ide. Jordan mellett akarok tanúságot tenni. senki sem tudta.. Nyilvánvalóa n nem véletlenül jutott oda. ám ennek ellenére érte tt az elcsendesült teremben. az zélesen elvigyorodott. Mindenki érezte a helyzet drámaiságát. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagyunk. Nem gondolod. és ezennel meg is teszem. az el?csarnokban trécsel? személyzet. Különösen azzal a véleménnyel értek egyet folytatta Sam Hawthorne . Végül Eli Camperdown elszánta magát. arra gondolt. Jordánról szólnék. az ambícióival. hogy Gregsonnak van stílusa. Végül Mrs. El? hajthatatlanul megrázta a fejét. Beszélhetnek bármit a konferenciánkról jelentette ki . Az értékesítés vezet?je újból elvi lytatta: Sok évvel ezel?tt.azt hiszem. hogy bocsánatot fogok kérni magától. Gregson átvette a mikrofont Sam Hawthorne-tól. Egy pillanatra elszégyellte magát azért. amiket a z imént Samr?l feltételezett. aztán megenyhült. mikor kisfiú voltam és rossz fát tettem a tûzre mint a fiúk ált n . az igazgatótanács elnöke m ahol a két rangid?s vezet? újabb halk beszélgetésbe kezdett. Be akarom ismerni. mintha most is hallanám a hangját: Irving fiam. akkor húzd ki magad férfi módjára. amit kell. Véleményem szerint most ezt meger?sítette. mint Mrs. kezdte Sam kissé távolabb húzódva a mikrofontól. hogy csak így elmenjen. Mikor mindhárman ott álltak a szónok melvényen Celia még mindig azt hitte. míg az id?s VanHouten figyelmesen hallgatta. amihez még a szigorú VanHouten is csatlakozott. ha nem haragszik. Szeretném még azt is hozzátenni. Ráadásul azok a törvények sokkal szigorúbbak lennének annál. a konyhai edénycsörömpölés. akkor az anyám mindig azt mondta. hogy ennyi már elég? Hadd fejezze be döntött hatalmi szóval Eli Camperdown. Mrs. csak éppen úgy teszünk. a biztató jöv?jével a Felding-Rothnál és mindezt ?miatta. akkor Gregson így szólt: Bejelentet . Sam. hogy álmodik . Ezt hogy érti? A kérdés Eli Camperdowntól érkezett. Celia észrevette. mi fog történni. hogy Sam most nem tör?dött semmiféle önös érdekkel. És te is. nehogy elm ulasszon egyetlen szót is abból a drámából.. ha valami marhaságot csináltál és bocsá ot kell kérned. Ezúttal els?sorban Camperdow n beszélt láthatóan gy?zködte a másikat . ugosztalja szegényt. l. Mrs. ?érte. megszabadítanám az aktacsomójától. És most. m elcsendesedett. mintha mindenki lélegzet-visszafojtva ült volna a helyén mozdulatlanul. de egy biztos: izgalomban sosincs hiány. Celia nem akart hinni a fülének. ami elöl játszódik. Ennél találóbbat aligha mondhatott volna. hogy ha az i k nem képes szemléletet váltani. hogy bár senkinek nem akaródzik tudomásul venni nagyon is igaza van. hogy azokkal kényszerítsenek rá minket. ahol van. hogy néhány perccel ezel?tt valamennyien elhamarkodottan. Camperdowntól. hogy tanúságot tegyek. hogy bárcsak nekem lett volna erkölcsi bátorságom zem olyan beszédet elmondani. mégpedig olyan u mit meggy?z?déssel teljesítek. milyen értékes a munkája a vállalatunk számára. . Szóval. végül pedig megvonta a vállát. hogy azért állok itt. Jordan. és ha hagyjuk. amit mond: . A nyugtalanító csend makacsul tovább tartott. hogy Gregson feléje nyújtja a kezét : Kérem. Az értékesítési igazgatóhelyettes visszahúzódott. úgyhogy fel is harsant a várakozásteljes n evetés. mire vársz? Ahogy Celia hallgatta. Gregson végignézett a kíváncsi arcok tengerén.

m ien berendezett nappaliban. Ha már itt tartunk feleselt Celia . kíváncsi lánykává cseperedett. ahogy Hawthorn e-ék és Jordanék egybehangzóan megállapították. Celia és Andrew vacsor volt hivatalos. hogy e lárultalak. mégpedig Celiával kapcsolatban. Gary Powerst. de aztán Eisenhower elnök fülig pirulva b vallotta. Maga is tudja. miért is olyan nagyszerû a cégünk. De van a vállalatnál néhányan. A többit elnyelte a dörg? tapsvihar. Sam. A férjeknek ezzel szemben egyáltalán nem.. A vállalatunk Celia javaslata alapján ügynökképz? részleget léte a segíteni fog a kiépítésében. a Hírnév és gazdagság címû p resley egyéves katonai szolgálata után folytatta karrierjét. Miért kockáztatta? kérdezte Sam Hawthorne. mert a hö felháborodásra feleségül ment egy Anthony Armstrong-Jones nevû fényképészhez. mint bárki más a teremben. aki id?közben élénk. amelynek a forgalma gyorsa n n?tt. most tanúi lehettek egy olyan esetnek. Igazán örülök a sikerednek. Andrew felállt. Liliannek és Celiának tetszett a Hírnév agság . és ? lesz az igazgatóhelyettes. nekem a helyettes elel. Celiát pillanatok alatt gratulálok hada vette körül. Hát mégis elbocsátjátok? kérdezte Andrew. Egyel?re tette hozzá mosolyogva. sokkal többet. hogy népszerû a távolléte alatt sem csökkent egy jottányival sem. é . Éljen. Sam. Befejezi az ügynöki tevékenységét.Gregson a hallgatósághoz fordult. A sajtó szerint sküv? karneváli hangulatban zajlott. Az emberek legf?bb gondja most az volt. Nem. Hátrad?lt a kényelmes karosszékben és konyakot ízlelgette. hogy van kis eszük. mert n dtam volna elviselni. F?leg ha követni akar felfelé a ranglétrán a Felding-Rothnál. és azt mondta: Azt hiszem. és hamar kiderült. Sam Celiára mosolygott. A tö biek kíváncsian néztek rá. hogy nem lehetek egy drámai jelenet aktív részese. El?léptetjük.. Erre inni kell. Nekem viszont van egy titkom mondta Sam . Celia kérdésére ezt válaszolta: Talán azért mentem fel a szónoki emelvényre. hogy bátra bb és jobban tiszteli az igazságot. ami magyarázattal szolgálhat arra. Igazság szerint persze az igazgatói szék járt volna Celiának mondta Sam. Nem kell hálásnak lennie. Végül Sam hozta fel a mindnyájukat foglalkoztató témát. hogy mégiscsak igaz. odament Celiához és megcsókolta. kezdte Celia. hogy ennél többr?l volt szó akadékoskodott Celia. A legtöbb amerikai össze volt zavarodva. mikor letelepedtek a tágas. az éljenzés. Különben holnap jelentik be a lgot. éljen! emelte fel Lilian a poharát. maga miért? A párbeszéd egy héttel kés?bb zajlott Hawthorne-ék otthonában. kerülték a ko ncia témáját. Nagy-Britanniában Margit hercegn?n köszörülték a nyelvüket a pletykálkodók. Hát szomorú éppen nem vagyok ragyogott Celia. és iért. Hát tudja? Megmondtam neki vallotta be Lilian Hawthorne.. Az élen a húsz hónapos Lisa futott. Mi valamennyien tudjuk szúrta közbe Andrew. Ebben a pillanatban két apró. A férfiak végre kimutatták. Fáradt volt. akik ezt nem tudnák lenyelni. de Sam félbeszakít a. nekem ez afféle próbatétel olt. Ne haragudj. Sam odafordult Andrew-hoz. drágám lted. Köszönöm. Te mindent kockára tettél. A feleséged azzal a beszéddel bebizonyította. Néhány nappal azel?tt az oroszok bejelentették. Ha tudni akarja az igazságot. de Sammel nincsenek titkaink egymás el?tt. hogy a mélt atlan házasságkötés vajon hogyan fog kihatni a brit trón presztízsére. Celia. konyakospohárral a kézben. Andrew szerint sehogya .. pizsamás alak rohant be vidáman visongva a nappali ba. hogy. Még nem. mozgalmas napja volt a rendel?jében. Az Egyesült Államok el?ször tagadta a vádat. Moszkva kémkedéssel vádolta az a aikat. inkább más dolgokról beszélgettek. hogy lel?ttek egy U-2-es ameri kai repül?gépet és foglyul ejtették a pilótát. Miközben Lilian Hawthorne konyhamûvészetének remekét élvezték. Vacsora után feltették Elvis Presley egyik új lemezét. Nem akartam elmaradni t?l e. Természetesen nagyon hálás vagyok azért. mint Celia.

ha jó eredményt akarunk elérni. és apró kerek fejével szüntelenül bólogatott. Egy kis id?re szögr e kell majd akasztanom ezt az új munkámat. Mars vissza az ág yba! Sikongva és nevetgélve mindhárman eltûntek Juliet hálószobájának az irányába. mert a legtöbb doki állati kevese t tud a gyógyszerekr?l. mikor ki akarták dobni az értékesítési konferenciá A gyors beszédû. Mikor bemutatták ?ket egymásnak. hogy bemutatjuk: a becsületes módszer az elegánsabb. hogy az orvosokat az otthonukban i s istenként kell tisztelni.ew meg Celia magával hozott. Ez a nagy bejelentések estéje állapította meg Lilian. amit nagyon élvezett. Úgy néz ki. intelligens kislány volt. Teddy Upshaw lett. hogy az orvosok szerint nem tanácsos újabb gyermeket vállalnia. Csak úgy sugárzott bel?le az energia. Juliet kergeti Lisát közölte kuncogva. Nehogy azt higgye. Mikor egyik este az ágyban Celia beszámolt Andrew-nak a beszélgetésr?l. amennyi csak tetszik. Szerencsére maradt még eg itóka. Andrew hatalmasat ásított. és el ne feledd. és hozzátette. viszont Upshaw ültette át a tervet a gyakorlatba. és a mondta: Vigyázz erre a kislegényre. Tekintete egyike volt az együttérz? tekinteteknek a Waldorfban. hogy istenként tiszteljük ?ket. akkor megtanulják tisztelni. Szerintem még a házon belüliek is fütyülni fog yit tehetünk. és nem látszott elkényeztet ettnek sem. és bizalmasan bevallotta Celiának. Most pedig hagyd a te orvos istened et kicsit aludni. és a tudományos ismereteit autodidakta módon szedte össze az évek orán. Ezzel egy kben egy pattogó labda képzetét keltette. amin már kezdett látszani a terhesség. úgyhogy erre is koccinthatunk. mikor az ember szabadabban lélegzik . Most pedig én kergetlek meg benneteket. hogy majd pont a mi két szép s emünkért állnak le a hazudozással az ügynökök. Celia észrevette a másik n? hangjában bujkáló irigys 8 1960 hátralev? részében és 1961 elején Celia belemerült a Felding-Roth ügynökeinek ta Új f?nöke az ügynökképzési igazgató. Celia erre hozzávágott egy párnát. Err?l jut eszembe mondta Celia. Miel?tt el?léptették volna az igazgatóságra. Utána Andrew megsimogatta Celia hasát. Ugyanakkor elismerte. Hawthorne-ék egyetle n. Celia írta az oktatási programokat ennek a feladatnak még a gondolatától is borsózott a fé háta . Sam. Lilian felpattant. hogy szükség van az ügynökképzésre. Az orvos szerepét többnyire T . Mögötte jött Juliet. így hát ? meg Sam minden szeretetük kel Julietet halmozták el. ? volt a cég legeredményesebb ügynöke. Mert ezt mindegyik elvárja. mikor Lilian visszatért. hogy itt dugja ágyba. négyéves gyermeke. Ehhez nagyon. Ezenkívül csak arra kell figyelni. Lisa belevetette magát az apja karjába. utóbbi ismertette a cég egyik kés el?bbi meg nehéz. Celia egyik újítása a színjátszás bevezetése volt az órákon. és anny i üzletet lehet velük kötni. hogy amíg itt bent van. A birkózás szeretk szelídült. aztán pedig elkezdtek birkózni. dinamikus Upshaw negyvenes éveinek végét taposta. és hamar megállapodtak a munkamegosztásban. Ezentúl ne feledd. Celia hamar észrevette. hogy ebben a kmában nem kell hazudozni. Egy másik alkalommal Teddy Upshaw beszélgetés közben azt mondta Celiának. Lilian nem sokkal azel?tt mondta el Celiának bizalmasan. állandóan ide-oda fut ott. hogy az ügynöki na dás a gyógyszerszakma krónikus betegsége. s eljátszották a mindennapos szituációt. Ehhez nagyon ra gaszkodsz jegyezte meg Celia. A két apróságot szemlátomást felvillanyozta egymás társasága. Upshaw egyetértett Celiával abban. köpcös. a férje jóízû elnevette magát. aki okos. hogy megint terhes vagyok. miközben beszélgetett valakivel. A színpadon egy orvos g-Roth ügynök ült. ? sem vett rés inte semmiféle oktatásban. hogy még mindig hiányzik n az utazó keresked?élet. Celia azonnal felismerte. hogy tekintélyes tudásanyagról van szó. addig tilos bármiféle gyógyszert szedned! Ez már az el?z? terhesség alatt is Andrew vessz?paripája volt. Okos f?nököd van. s?t kellemetlen kérdéseket tett fel neki. egy korábbi középvezet? Kansa ?l. és világél yszerértékesítéssel foglalkozott. és ha az ember ?szinte velük. hogy a ha zudozás ótvaros nagy ostobaság és semmi szükség rá . Celia meg Upshaw jól kijöttek egymással.

az egyik például. Tudta. akik ott voltak a Waldorfban a konferencián. Az orvosok így számolhattak volna be rends zeresen az ügynökök mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról. Dr. annál világosabban látta. Vincent Lord soha nem tanulta meg. és nyugodtan válaszolt: Ez nem az én kis birodalmam . De mindezek ellenére és Celia kitartásának redményeként a kutatási részleg közremûködése az ügynöki képzésben tartósnak bizonyult. s?t Andrew segítségével alkalmanként egy valódi. hogy hagyta magát tovább sértegetni. Azt is remélte. rideg módján még vonzó is vol t. Arról persze szó sem volt. Celia úgy érezte. Elbánok vele magam is. A kutatási részleggel rendszeresen kellett konzultálni a képzés tudományos vonatkozás i miatt. hogy sz egymást a keresztnevükön. Mrs. Remélte. vajon sajnálta volna-e. azt javasolta. a tö et pedig id?nként a központba rendelték tíznapos továbbképzésre. A Felding-Roth minden új ügynökének részt kellett vennie egy öthetes kiképzésen. maga még mindig szívesebben venné. pedig a maga aszketikus. Akarja. de engem nem ejt át. akikhez elding-Roth ügynökei rendszeresen ellátogattak. és kiépíthette a kis birodalmát. hogy ezeket a konzultációkat id?rabló ostobaságnak teki nti. hozzájárult a tabletták tökéletesítéséhez. ugyanak tanult a beszélgetésekb?l és a végén elkezdte tisztelni Vincent Lord szaktudását. Lord jéghidegen. Celiát. hogyan teheti kellemessé magát. de csak egy hajszálon múlott . De els? osztályúan képzett állat. mert ahogy egyikük elmagyarázta szerintük Jordannét u m égették meg eretnekségért. ami megszokott volt a vállalat vezet?i között. Új beosztásában Celia gyakran találkozott Sam Hawthorne-nal. hamar megszerették. Samet személyesen is érdekelte a képzési progr am. a kémiai doktorátust az illinoisi egyetemr?l. hanem kifejezetten szívesen t ltak. Mindenki legnagyobb meglepet az id?sebb ügynökök nemcsak hogy hajlottak az együttmûködésre. Bár a férfi csak hét évvel volt id?sebb Celiánál harminchat éves volt . Ezt a javaslatot azonban legfe bb szinten megvétózták. gondolta Celia. Ennek az elbánásnak az volt a lényege. amely a fogamzásgá al foglalkozott. Sze nt Johannának nevezik maguk között. hogy az ügynöki munka színvonalának emelésére kidolgozott v száz százalékig sikeres és elfogadott lett volna. Pillanatnyilag azonban örült az eset kimenetelének. aki rendszeresen tartott órákat. Egy napon Celia. hogy tönkretegye a karrierjét. hogy Camperdownt meg a többieket si került behúznia a cs?be. gy a jöv?ben sem hagyja cserben a lelkiereje kritikus helyzetekben. de több tudományo s társaságnak is a tagja volt. amit tett. Néha eltûn?dött azo gy ha Sam Hawthorne akkor nem szólal fel és nem veszi védelmébe. Ezek az órák nagy népszerûségnek örven vev?k. és figyelemmel kísérte Celia munkáját. Celia er?t vett magán. hogy a másfél évvel ezel?tti els? találkozásukkor keletkezett ellen továbbra is meghatározója maradt a viszonyuknak. és úgy látszik. Helye tes vagyok. Celia vagy egy másik vezet? játszotta. hogy nem.eddy. Megtudta. Lord kijelentette. mekkora s erencséje volt és milyen közel állt ahhoz. hogy Dr. hogy azok az ügynökök. hagyja válaszolta Celia zordonan. és Dr. Vincent Lorddal már kevésbé volt harmonikus Celia kapc solata. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk státusa közötti k ségnek válaszolta Dr. Nem volt az. Egyetemi tanársegéd korában Illinoisban Vincent Lord különféle kezéseket publikált a saját jelent?sebb felfedezéseir?l. Celia másik kérése az volt. így a kitüntetéssel letett baccalaureatust a wisconsini egyetemr?l. az megvonta a vállát: Vincent L ord bunkó állat. A kutatási igazgatóval. mert bár hivatalosan Teddy Upshaw tartozott neki jelentéstétellel. hogy ott listát vezethessenek róluk. Lord metsz? tekintettel . Az egyik ilye yögvenyel?s alkalommal azt mondta Celiának: Lehet. mindenk rra vár. hogy érkeznek ilyen levele . hogy beszéljek Sammel és jól seggb Nem. nem igazgató. Talán ezért i s maradt agglegény. hogy az orvosoktól érkez? panaszos leveleket a képzési ig zgatóságra irányítsák. Jordan. Akárhogyan is van közölte Dr. Jobb lesz. Celia hamarosan megtudta. újabb kísérletet téve kapcsolatuk javítására. hús-vér orvost is rá lehetett beszélni a fellépésre . maga engem ne akarjon k ioktatni. Lord valami forradalmi áttörést érjen el egy fontos új szerrel. mind pedig a hallgatóság körében. Ugyanakkor nem volt hajlandó másnak átengedni a tájékoztatás felel?sségét. ha kidobják a konferenciáról utána az állásából is. Celia létre akart hozni gy ellen?rz? rendszert: szúrópróbaszerûen kérd?íveket küldtek volna szét orvosoknak. ha továbbra is t információk jutnának el az orvosokhoz. tisztelete t? tudományos fokozatokat mondhatott a magáénak. Minél többet gondolkozott Celia a konferenciáról. Mikor Celia beszámolt Upshaw-nak a beszélgetésr?l.

azt titokban tartották. mikor a meghall gatásról az újságíróknak el kellett indulniuk a szerkeszt?ségekbe. mint Sam tanácsa a waldorfbeli bes zédje el?tt. Ezt már hallottam magától bólintott Upshaw .és Gyógyszerügyi Minisztériumba. hogy ezek a levelek eltûnnek valamilyen archívum mélyén. Mindkét jelenség a szenátor és munkatársai ügyes szervezésének volt köszönhe Mint a kongresszusi meghallgatásoknak általában. A nyilvánvaló igazságtalanságok ellenére egy-két csúny igaznak bizonyult. Ezenkív Kefauver és munkatársai mindent elkövettek. Ez pontosan olyan fenyeget?en hangzott. mint Párizsban . A szenátor mest volt annak. hogy a szenzációs leleplezéseket mindig pont akkor tegye. Celia gyanított a.vállalathoz. De ne akarjon egyszerre túl sokat. hogy még elérjék a lapzárt i bejelentések rendszeresen röviddel fél tizenkett? a délutáni újságok lapzártája és fél k lapzártája el?tt hangzottak el. hogy látott ilyet. amikr?l ?hatalmasságuk nem hajlandóak tudomást venni magy arázta Cellának türelmesen Upshaw. hogy aránytalanul magas az ára. úgyhogy Celia visszavágott: A kormány bármelyik pillanatban közbeléphet. És az het. 1960-ban egész évben te rítéken volt a gyógyszeripar a tömegkommunikációban és legtöbbször nem a dicséret hangján s folytatódó szenátusi meghallgatások. és bármilyen utasítást kiadhat nekünk. törvénytelen. Másokat is foglalkoztattak a gyógyszerek és a gyógyszeripar. és menteni a menthet?t. hogy egy minis ozó kétszáznyolcvanhétezer dollár honoráriumot vágott zsebre egy gyógyszergyártól. de még soha senki nem ismerte be nyíltan. és a fejünkre olvasta a bûneinket. és váratlan válságot okoztak az olyan vállalatokná a Felding-Roth. Egy Douglass Cater nevû washingtoni riporter így jellemezte ? ket: Az elfogult alapelképzelést?l jutnak el a már régen levont végkövetkeztetésig. és a nyilatkozataik egyoldalúak voltak. és a fejesek kénytelenek voltak jó képet vágn i hozzá. és aztán Sam maga után dobta a ment?ö . Több gyógyszerr?l kiderült. hogy a gyógyszergyárak ügynökei elbagatelliz y meg sem említették a veszélyes mellékhatásokat. Ezen maga változtatott egy kicsit akkor. hogy csak így oldódhatnak meg a dolgok. ezeknek is el?re meghatározott politikai céljai voltak. Vannak bizonyos ügyek. kiapadhatatlan aran bányának bizonyultak a riporterek számára. és bebizonyították. mikor felállt azon a konferencián. szó esett bizonyos gyógyszergyári dolgozók várgásáról az Élelmiszer. Ennyiben maradtak. titkos áral ra derült fény. Ennek eredményeként az olykor nevetséges vádak cáfolatát ak már nem volt idejük végighallgatni. melyeken Kefauver szenátor elnökölt. hogy az újságok szalagcímei az ? ügyüket hirdessé ndóan keresték a sajtónyilvánosságot. és ha lett is a leveleknek biz onyos következménye. Akkor ugyanis már ki lettek mondva a dolgok. gyógyszerellátási kormányszerz?désekre történt illegális licitek bizonyosodta l?jött az orvosok félrevezetése. többek közt az. hogy igaza is van. és lehet. Ezt a kérését is visszautasították. A szalagcímek általában egy-egy ilyen felháborító törvénytelenséget pellengéreztek ki A SZENÁTOROK 1118 SZÁZALÉKOS GYÓGYSZERHASZONKULCSRA BUKKANTAK Washington Evening Star A SZENÁTUSI BIZOTTSÁG GYÓGYSZERHASZONKULCSOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA 7079 százalékos is el?fordult New York Times VESZEDELMES GYÓGYSZEREK Miami Herald HATALMAS PROFIT A NYUGTATÓKON A Chlorpromazin hatszor drágább nálunk.

és Lisa rajongott érte. hogy neheztelnek rá a Felding-Rothnál.és Gyógyszerügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be a Thalidomid ne Egyesült Államokban és Kanadában Kevadonként ismert német gyógyszer forgalomba hozatalának délyezése végett. fürge lány volt. Az is furcsa ellentmondás volt. hogy ez abszurd helyzet. mint Európában. mert október végén megszületett a második gyermek Celia terveinek megfelel?en. el?z?leg megküldte a Pfizer nevû gyógyszergyárnak jóváhagyás végett. szemben az amerikai három dollár három centtel. hogy fiú lesz. mikor Andrew megdicsérte. hogy Celia egy decemberi napon azt mondta Andrew-nak: Alig e gy éve még mindenkinek el tudtam dicsekedni azzal. hogy egy minisztériumi osztályvezet? a bes amit egy nemzetközi antibiotikai szimpóziumon mondott el. hogy hol dolgozom. Nem volt kétséges. mint az Egyesült Államokban. mert az ? javasl atára csak id?s embereken próbálták ki a szert. Gyakorlat teszi a mestert. A bizottság rámutato t. és néha két egymást követ? n is címlapra kerültek szerte az országban nem beszélve a televízió.és rádióállomásokról. ám valójában mindenfajta megkötés nélkül. és ahogy ? maga egy ízben kifejtette: meg a kartam már nézni egy kis melós vakáción. Hasonlóképpen a Reserpin is háromszor annyiba került az Államokban. MINT A GYÓGYSZEREKET . A vállalat egy reklámszakért?je úgy írta át a szöveg esen tartalmazta a Pfizer egyik termékének. Winnie August meg jelenésével. számítva arra. Winnie gyerekszeret? lélek volt. aki elmondta neki. Például a Chlorpromazinból ötven tabletta a francia gyógyszertárakban ötvenegy centbe került. és fontosabb do . hog y a gyógyszerb?l óriási mennyiséget tudnak majd eladni úgy. Néhány hónapja mindkett?jük élete könnyebb lett a fiatal angol n?. Olyannyira. Az elmarasztaló hírlapszalagcímek csak nem akartak szûnni. hiszen a gyógyszereket forgalomba hozó amerikai cégeket ne m terhelték a fejlesztési költségek. a Sigmamycinnek a reklámszlogenjét. Kés?bb a vá lalat kétszázhatvanezer példányos sokszorosításra megvette a beszédet. hogy az amerikai gyógyszerárak a gyártók k llenes áralku miatt lettek olyan magasak. A KUTYATÁPSZERT SZIGORÚBBAN ELLEN?RZIK. Ezek a hírek eszébe juttatták Celiának a nyolc hónappal azel?tti beszélgetését Sam Ha orne-nal. Vidám természetû. hogy mifélék maguk. Id?kö yszermintákat osztogattak a Merrell lelkes ügynökei több ezer orvosnak hivatalosan csak v izsgálati célra . nagy figyelmet szenteltek az eseményeknek. A tizenki y korábban bolti eladóként dolgozott Londonban. hogy a külföldön felfedezett és kifejlesztett gyógyszerek sokkal olcsóbbak a hazájukban. egyszer majd talán lemeg pár évre a kengurupásztorokhoz is .Los Angeles Times A MINISZTÉRIUMI MUNKATÁRS BESZÉDÉT REKLÁMSZAKÉRT? ÍRTA A beszédben szerepelt a gyógyszergyár egy reklámmondata New York Times - Bizonyítékok támasztották alá azt a tényt. Andrew és Celia nagyon remélték. vajon még mindig neheztelnek-e rá. mikor ?k nem voltak otthon. és referenciaként hasz el. Bruce-nak nevezték el. és Andrew nagy élveze reggel boszorkányos gyorsasággal varázsolta a reggelit az asztalra. aki ott lakott náluk és vigyázott a gyerekekre. holott odaát fejlesztették ki. de aztán legyintett. és aztán elálltak a forgalomba hozatali szánd Celia azon tûn?dött. hogy az amerikai készítésû penicillin Mexikóban az ál amokbeli ár kétharmadába kerül. Celia ekkor éppen szabadságon volt. Otthon is én csináltam reggelit a mamának magyarázta a lány. ahogy az Európában történt. A gyógyszeripari szakmagazinok szerint az észak-amerikai jogokat birtokló Merrell Companynak nagyszabású tervei voltak a Thalidomid-Kevadonnal. A ndrew egy ügynökség útján szerz?dtette. Az is lett. Az ügynökség címét egy orvosi lapból vette. jenkik. hogy az ausztráliai kirándulás még jó ideig nem lesz aktuál Az Élelmiszer.New York Times - Bizonyítékokat sorakoztattak fel arra. Andrew egészen biztos volt benne.

ami a tenyerében volt egy nagy halom table ttát és kapszulát. Noah Townsenddel. Dr. hiszen mindketten rengeteget dolgoztak. Ennek az volt az egyik oka. kreativitásr ösztönz? éra kezd?dik. hiszen els? osztályú ellátást kaptak t?l an jó diagnoszta volt. Andrew valami kellemetlen. Townsend betegei ugyanígy vélekedtek. Éppen a szabadnapok elosztását akarta Dr. Andrew még ekkor sem gondolt semmi rosszra. A felesége. Egyéb üzleti gondjai voltak. Townsend kábítószer-élvez? volt. nem kis részben azért. és azt mondják. Sietségében elfelejtette elrejteni. olyan betegekkel. Egyikük még hozott is neki Afri jándékba egy sámánmaszkot. Aha bólintott Andrew a t?le szokatlan közömbösséggel. de még mindig a stresszel és fáradtsággal igyekezett magyarázni ?ket. vagy más al kalommal egy n?r?l: Az az asszony ott nem tudom. Kettejük között ?szinte. valamint orgalmazására néhány ügynökn?t is. hogy magyarázatot ne adjon ar . az azt jelenti. hogy Townsend mintha bizonytalanabb len ne a szokottnál. Ám Andrew-nak az utóbbi hónapokban feltûnt. Aztán észbe kapott. A korai visszatérés melletti döntésében szerepet játszott ra kiterjed? izgalom is. hogy rengeteg m unka jött össze a képzésen. Az efféle villámlátogatás gyakori volt m ndkett?jük részér?l. a modora pedig választékos és tiszteletet parancsoló. Részese akarok lenni ennek az egésznek mondta egyszer Celia bizalmasan Andre w-nak. ráébredt. meleg raga szkodás alakult ki. és néha kicsit zagyván beszélt. azokét a napokét. és a zajra hirtelen megfordult a kerekeken gördül? székkel. Mindig. Kennedyt választották elnöknek. Townsend zavarában elvörösödött. mint Lisa esetében. Hogy visszamegyek dolgozni. mert Townsend minden szempontból nagylelkûen bánt ifjú kollégájával. történelemcsinálásról beszélnek. mint a boszorkánydoktort . akik szerették és lojálisak voltak hozzá érthet? módon. Townsend háttal ült Andrew-nak. A tünetek nyugtalanították Andrew-t. 9 Az ötvennyolc éves Noah Townsend hosszú évek óta az érett. egy novemberi délutánon vált a nyugtalanság és bizonytalan gya nú szörnyû bizonyossággá. Bruce születése után gyorsabban ment vissza dolgozni. hogy hívják. Townsenddel megbeszélni. és gyor zátette: Én igazán nem állom az utadat. Egy hónappal azel?tt. amikor egymást helyettesítik. Aztán ott voltak azok az esetek. ma onta a vállát. Andrew azért is tisztelte Noah Townsendet. Townsend jól men? praxist mondhatott magáénak. hogy mit is lát. hogy m aki fiatal és vezet? pozícióban van. de hat hónapon belül meg fo g halni. A probléma Dr. és egy ott álló va firól csendesen azt mondta nekem: Az az ember nagyon beteg. és nem is tudja . s?t szörnyû dologra jöt t rá. E k eredményeként Dr. ami nem volt jellemz? a hozzá hasonló korú orv kra. Már a megjelenése is méltóságteljes volt. Hilda egyszer így szólt Andrew-hoz: Egy partin voltunk Noah-val. nem tudva. ami megkérd?jelezte az id?s ember orvosi tevékenységének létjogosultságát. Ám Andrew esze továbbra sem Celia nagyra tör? ter járt. Andrew is tisztelte az id?s orvos képességeit. hogy mindez rám is vonatkozik. izgalmas. Azóta emésztette magát Andrew. amit Townsend büszkén kitett a rendel?je falára. tapasztalt orvos mintaképe volt. Miután meggy?z?dött arról. mer t a praxis jól ment. és minden j el arra mutatott legalábbis a tetszet?s beszédek alapján . és ? átnézett a szoba túlsó végébe. úgy emlegették ?t. amit az id?s orvos ezután hirtelen csinált. És mindig igaza lett. így már de cember közepén munkába állt a Felding-Rothnál. hogy mit tegyen. Lelkiismeretesen ellátott minden beteget anyagi helyzetre való tekintet nélkül. de azok után. Bede's kórház köztiszteletben álló f?orvosával Andrew partnerével volt kapcsolatos. Andrew a saját gondján rágódott.lgokon kezdte törni a fejét. hogy új. A vállalat terjeszkedett és száz új ügynököt vettek fel. mikor Noah olyan furcsán viselkedett. dacosan bevette a szájába a tömérdek gyógyszert és egy pohár vízzel leöblített Townsend most már semmiképpen nem tudta elkerülni. a St. Novemberben John F. halkan bekopogtatott az ajtón és benyitott. mert az szisztematikus olvasással lépést tartott az orvostudomány fejl?désével. hogy nincsen beteg a kollégája rend l?jében. Az emberek új kezdetr?l . Mikor egymás között a tévedhetetlen diagnózisok beszélgettek.

Ám ebben c aknem valamennyien tévedtek. viszont Andrew ismert egy jobban felszereltet Newarkban. Az informálódása során rájött. és kimenekült Noah Townsend rendel?jéb?l. Andrew is tartott a rendel?jében mintákat azokból a gyógyszerekb?l. Még valami volt. hogy az orvosok általában sikeres kábítószer-élvez?k . Elképedésében halkan füttyentett. Andrew-t elborzasztotta a gyógyszerek mennyisége legalább tizenöt darab tablettát é kapszulát látott . Átkozottul sokat. hogy mik vo ltak: stimulálok és nyugtatók. amelyeket együtt egye felel?s orvos sem írt volna fel ilyen kombinációban. amit Andrew olvasott. világossá vált el?tte. hogy mindent megtud a témáról. Szóval rajtakaptál. mi járatban vagy? Andrew olyan felindult volt. vagyis g nem fedezik fel a titkukat. mekkora a nyomás rajtam mostanában. amiket rends zeresen írt fel.. de a dolog szükségességér?l meggy?z?dve kutatta át Andrew Noah Town end rendel?jének gyógyszeres szekrényét egy olyan id?pontban. Úgyhogy ne izgasd magad. alkoholizmustól vagy ezekkel kapcsolatos okoktól. Egyedül akart maradni. hogy nem veszítem el a mértéket. hogy alig tudta elmondani a szabadnapokkal kapcsolatos kérését ami ebben a szituációban abszurdan lényegtelenné vált . hogy a gyógyszerfogyasztásuk veszélyes méreteket öltsön.. tudom. Mindkét he lyen talált a katalógusban kábítószer-élvez?vé vált orvosokról szóló esettanulmányokat. Noah Townsend szavai .... beismere hébe-hóba feltöltöm magam... De mi az ördögért fontos ez. h ogy bajba keverjem magamat... ami megdöbbentette Andrew-t... A St. amit a kollégája olyan hanyagul lenyelt.. a furcsa hadarás azt jelezte. amit azonnal meg is bánt. egyértelmûen arra utalnak. hogy zsúfolásig van tömve gyári csomagolású gyógyszerekkel. hogy az id?s orvos nem tegnap óta rabja a szenvedélynek. z Amerikai Orvosszövetség becslése szerint az összes orvosok öt százaléka szenved a kábítósze sztástól. ha ez végk . Mennyire igaz volt ez is! Andrew már Celiával is beszélt arról. többek között feltûn? men kummal. és amikb?l néha adott az anyagi gondokkal küszköd? betegeknek. Ezt a véleményét mások is osz ták.. Na mondd. Andrew? Aztán kicsit harciasan hozzát ette: Megmondtam. látta. De mindig me gtartom a mértéket.. akkor a valóságban sokkal többen vannak. Szégyenkezve bár. csak egy kis Dexedrint. Ha a szövetség ekkora számot vall be. Hát igen. hogy a valódi arány tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a közöltnél. h ba keverjem magamat. Townsend elnevette magát. nyit azért tudott. igyekezett gyo intézni a dolgot. amint éppen rádobok egy lapáttal a tûzre!.. tudom. hogy az orvosok mil yen könnyen juthatnak hozzá ingyen bármilyen gyógyszerhez úgy. hogy kérnek bel?le a megfelel ? gyógyszergyár ügynökét?l. Megint az a hamis nevetés. amivel Townsend a szájába dobta ?ket. Andrew. De ehhez a tömérdek gyógyszerhez képest az ? tartaléka elenyész? volt. meg Percodant. hogy nin n semmiféle olyan program. Az orvostársadalom többnyire megpróbált nem venni tudomást a problémáról. te is tudod. hogy a probléma hétköznapi és meglehet?sen elterjedt... Noah maga mondta. túl sokat tudok ahhoz. Néhányon Townsend kézírásával volt rajta a név.. Hogyan lehet Noah enn yire el?vigyázatlan? Hogyan tudta ennyi ideig megtartani a titkát? Hogyan tudja megt artani a mértéket? Egyik kérdésre sem látszott könnyûnek a válasz. töprengett Andrew. mint az utcán illegálisan árult drogoké. és ah a az anyagokat. Ó. hogy mikor kell leállni. A szakírók kiemelték... mert szinte akadálytalanul juthatnak hozzá a gyógyszerek hez. hogy mikor kell leállni. A szekrény a szabályokkal ellentétben nem volt bezárva. Hogy go ndolkozzon. túl sokat tudok ahhoz. És a receptes gyógyszerek válogatás nélküli mértéktelen fogyasztása pont oly yes és pusztító lehet. hogy Noahnak nem az el?bbi volt a mai els? adagocskája. Townsend szavai. egymással ellentétes hatású gyógyszerek. És biztonsági okokból Andrew nem ott a rendel?jében narkotikumokat. A rákövetkez? két hétben minden szabad idejét szakkönyvtárakban töltötte.mindig megtartom a mértéket. Mit vett be? kérdezte Andrew éles hangon. amit az imént tett... megízesítve egy csipet Darvonnal. Az es yvalamiben mind egyetértettek: az orvosok els?sorban a szaktudásuk miatt soha nem ju thatnak el arra a pontra. mikor Townsend nagyvizitet tartott a kórházban. öcsikém. hiszen ez a zagyva beszéd. amit csak lehet. Bár Andrew nem volt kábítószer-szakért?. De Andrew egyáltalán nem nyugodott meg. Még kevésbé gy?zték meg Dr. de ez a nevetés ham isan csengett. és úgy becsülték. Vén róka vagyok én már a szakmában. mindazt száz százalékig a látámasztották. ami segítené a gyógyszerekkel visszaél? orvosokat. Mit tegyen? Andrew el?ször is határozta. Ahogy Andrew kinyitotta. úgyhogy igyekezett legalább elbagatellizálni a dolgot. és megvédené a egeiket. Bede' tára szerény volt.ra. hogy a bevett gyógyszerek mennyisége és az a hanyagság..

Celia elengedte Andrew-t. van egy ötle . Mikor Andrew visszaért a nappali ba. vajon meddig tart a szerencse? Vajo n el? fog fordulni. Nem tudom és nem fogom végignézni. Leváltanák mint f?orvost. amit magának kevert. hogy az el?z? olyan rossz volt. A jelek szerint még soha egyetlen orvos sem jelentette fel az orvostársát kábítószer-f ogyasztás miatt. praktizálhat a-e tovább egyáltalán. Annyira szeretnék segíteni neked mondta Celia. Hát persze hogy sajnálom. Muszáj elmondanod még valakinek rajtam kívül. De n? vagyok. Tudom is. Bede's-ben. és Noah megalázó helyzetbe kerülne. szóbeszéd tárgya ne. Ugye? Ennyire látszik? kérdezte Andrew csodálkozva. Celia és Andrew az izgatott Lisa segítségével a fát díszítették. akkor vesd fel a témát valakinek. már hetek ót em voltál ilyen oldott hangulatban. é on élvezték a készül?dést. ez jobb lesz. Celia nem szólt egy szót sem. aki a pozíciója folytán ntézkedni. isten tudja.. és annál bizo anabbá vált mindenre a válasz. drágám. Visszafelé jövet bekukkantott a omszédos szobába. Aztán a karácson nézve iszogatni kezdte az italát. Kora este volt. Jóságos isten! Na látod. Végül beavatta Celiát. és farkasszemet nézett vele. hogyan vélekednek err?l a kérdésr?l bent a kórházban. Celia belekortyolt a dai quiribe. hogy mit csináljak mondta a férfi élesen. Nagyon sajnállak. és a világon te jelentesz nekem a legtöbbet. Fogalmam sem volt róla. mint az el?z?. és felvitte az ágyacskájába. hogy Noah gyógyszerezett állapotában rossz diagnózist állapít meg. ami még nagyobb felel?sséggel jár? Minél többet gondolkozott a dolgon. Celia éppen egy whiskyt kevert szódával. Andrew. hogy így gyötr?dj. el.. hát ezért nem d?ltem a röhögést?l mostanában sóhajtotta Andrew. hiszen kollégájával alkalmanként kölcsönösen helyettesítették eg ek a betegek most veszélyben vannak? Bár Townsend viselkedése látszólag normális volt. Életem eddigi legszebb négy éve volt mondta a férfi megindultan. és Noah-nak is tud segíteni. Remélem. Várj csak. akik bizon yos fokig az ? páciensei is. hogy el fogod mondani. Végül a kislány szinte állva elaludt az átélt izgalmaktól meg a fá Andrew gyengéden felnyalábolta. Azt hiszem. Ha ennyire nyil vánvaló. El akarod most mondani? Igen mondta lassan Andrew. és mindenképpen tönkremenne bele. vagy nem ismer fel egy fontos tünetet? Mennyire lehet benne megbízni? Hát a f?orvosi állása a S t. az asszony hozzátette: Lisa nagyon jót tett neked ma este. általánosságban Tájékozódj. Most el?ször érzékelte Lisa a kajácont . hogy mi bajom? szólalt meg végül Andrew. Nem biztos. akkor igyekezett palástolni a dolgot és titokban lefolytatni a vizsgál atot. ha itt az ideje. Ezt nem tehetem. olyasvalakinek. Egyszerûen nem tehetem meg. M i kérd?en ránézett. hogy mit kell csinálnod. akkor miért nem kérdezted meg eddig. nem sokkal karácsony el?tt. és azt mondta: Szegén y drágám. Celia. hogy kivel kezdjem? Mi a véleményed az ügyvezet? igazgatóról? . Tényleg. Úristen! suttogta Celia. Micsoda terhet kellett vinned. Mégsem hagyta nyugodni a kérdés: mi lesz Noah Townsend betegeivel? Azokkal.volt lehetséges. Jó er?sre csináltam nyújtotta oda a poharat Andrew-nak. Na. Négy éve vagyok a feleséged. rád fér. Úgy látom. ha nem ak arod szóba hozni Noah Townsendet. hogy valaha is megvonták volna egy kábító zer-függ?ségben szenved? orvos praktizálási jogát. az arcát az övéhez szorította. Hát akkor? Nem tudom morogta Andrew. Tudtam. csak úgy. Inkább Noah-t sajnáld. De még mindig bánt valami. Mert akkor nyilvánosságra kerülne az ügy. Valakinek el kell mondanod. annál több kérdés merült fel benne. Például kinek? Hát nem egyértelmû? Valakinek a kórházban. Akkor áruld el. átölelte. és And ew tudta szerint orvosi hibát még nem követett el. csak várt. ahogy ? nevezte. Andrew annak sem találta a nyomát. Van valami konkrét javaslatod. ahol Bruce. a baba aludt a bölcs?jében. Szóval. Celia odament hozzá. mikor Andrew befejezte. mindegy.

hogy Len Sweeting pontosa n tudja. Néha elgondolkozom azon. Remélem. akkor a baj magától meg fog szûnni. ani kórházban dolgozik. Isten tudja. legyen nagyon. a világos. hogy mit mondott neki áttételesen az imént Sweeting. Nem is olyan rossz ötlet. Ugyanakkor elhatározta. hogy mûköd?képes maradna-e a kórház a mi Dr. Kösz. amennyire csak lehet. Olyan orvosoknak is. és reméljük. hogy csak azt teheti. nagyon óvatos. mint az orvosok többsége. És persze ha Andrew bárh ol elismételné. hogy lassan ötvenéves lett. Be a sz?nyeg alá az üggyel. Azt mondta. Néha megjegyezte. de ? régebben tudja. Még megrágom icsit. hogy a megj zését Andrew félreértelmezte. észrevette. Mir?l van szó? Gyógyszerekkel való visszaélésr?l bökte ki Andrew. de elég gondom van nekem itt is. Andrew elgondolkozva sétált fel-alá a s zobában. ? azonban hihetetlen hobbit választott ma gának. f?leg akkor. hogy a mi kórházunk hogyan cselekedne. aminek többszörös bajnoka volt. De ha Sweeting tudja. mintha nem lenne semmi baj. hogy honnan. már újból a régi barátságossággal. hogy a szívélyesség elpárolgott Sweeting tekintetéb?l. de nagyon vigyázott. ha mege ngedi. Hog anácsot akar kérni. Szóval err?l van szó. Ne haragudjon. Igen bólintottá Andrew . nem tudom még egy másik kórházét is magamra venni. Miközben beszélt. . És az ügyvezet? igazgató nem akart tudni a dologról. szép karácsonyuk volt Celiával mondta Leonard Sweeting. E pillanatban csak azt akarta. puhatolja ki. aztán megállt a karácsonyfa mellett.Len Sweetingre gondolsz? Hát. hogy Andrew minél sürg?sebben eltûnjön az irodájából. ami valójában a sajátja volt. Townsendünk nélkül. ami túl átlátszó. ha nálunk derülne fény valami hasonlóra. a Lotromycin-ügy kapcsán e meg közelebbr?l Len Sweetinget. Andrew felállt. és mindent megtesz azért. zárt ajtó mögött. ha megvádol egy másik orvost. Megkért arra. Andrew négy évvel ezel?tt.. A kórház ügyvezet? igazgatói irodájában ültek. egyértelmû válasz a kérdésére: szállj le Noah T l. bozontos sz emöldöke beszéd közben fel-alá ugrált. és megtanulta tisztelni. mir?l és kir?l beszélt az imént. és röviden leírta a képzeletbe . A férfi vastag. de fontos vendégeket vár k nagy pénzadományokat szokott t?lük kapni a kórház. estefelé Andrew úgy döntött. Naiv bolondnak érezte magát. Mindenkit mer és mindenki szereti ?t. . Huszon n váltott át a kórházi munkára. íme. Sajnálom. Err?l jut eszembe. a férfi felpattant a helyér?l. hogy semmi jóvátehetetlen ne történje h betegeivel. hogy van valami problémája. Szóval tudja. Andrew mozdultak meg a szemöldökök. csaknem ugyanannyit tudo a gyógyításról. hogy most is leesik pár m . hogy mostantól fogva. Igen ám. Végül aztán pár órával kés?bb. hogy egyáltalán beszéltek err?l. Tulajdonképpen egy floridai orvosbarátom problémájáról van szó hazudta Andrew. De az a tanácsom. Rájött valamire. mondja meg a barátjának. Bede's számára ah hogy megérje nyilvános botrányt csinálni. mint én gondo lta Andrew. Veszélyes vizeken evez. Sweeting az íróaszta ig vele szemben egy széken. És azok sem tesznek semmit.. akkor a kórházban másoknak is tudniuk kell. hogy a bajnokságok erésénél jóval nagyobb feladat az orvosok egyetértését kiharcolni bármilyen kérdésben. akik sokkal id?sebbek Andrew-nál. akkor az ügyvezet? igaz gató azonnal letagadná. Andrew-t villámcsapásként érte a felismerés. ta helyét az óvatosságnak. Maga is tudja. és most. A kapcsolatai és a pénzes barátai miatt túlságosan értékes ember ? a St. A busa szemöldökök gondterhelt ráncba futottak össze. mitév? legyen. A hórihorgas ügyvezet? igazgató korábban ügyvédként dolgozott. figyelni fogja a kollégáját. a termete alapján hely ehetett volna bármelyik kosárlabdacsapatban. Noah-nak elévülhetetlen érdemei vannak az efféle adományszerzésekben. és nem tudja. hogy csak így kutyafuttában tudtunk beszélgetni. Most pedig. hogy semmi olyant ne mondjon. Mikor Andrew fejezte a mondandóját. cimborák! Talán ha úgy . Len Sweeting az ajtóhoz kísérte és átkar a. a f?nöke is itt lesz a találkozón. A floridai barát históriája egy pillanatra sem tu Sweetinget félrevezetni. mekkora szükségünk van a pénzre. a patkódobálást. nagyon. vagyis semmit. nem tudom. vagy pedig azt állítaná.

hogy nem cselekedett-e elhamarkodottan és ostobán. a Felding-Rothhoz. El is f . de sznob módon csak a második vonalba sorolta ?ket. a szexuális po ciát és a születésszabályozást. Már önmagában az is paradox. nemzetközi hírû tudós lenne. Dr. Az egyetem segít?késznek mutatkozott. és lassan elmaradoztak mell?le a barátai is. s?t emészt? keserûséggé vált. Vajon köztiszteletben álló. mint egy tudósé: keskeny arc. a döntését nagyban befolyásolta. A szakterülete a szteroidok voltak. Vincent Lordot az olyan n?k talált nzónak. Ekkor lett Vincent Lord. Igaz . de ke vesen érik el. 1954-re nyúlt vissza. Lordot aggodalommal töltötte el. mint akinek a pszichéje egy helyben fo rog. miért döntöttél így. hogy feladja az noisi egyetemen a tanársegédi állását. hogy szinte soha nem mosolygott és a homlokát állandóan gondterhelten összeráncolta. Más szóval: néhány csalódása inkáb semmint valóságos volt. Már a külseje is egészen olyan volt. és mint aki nem tudja. Ez a doktorátus nem volt akármilyen. A férfiak egy része utálta. és bizonyos szempontból kellemes volt a megjelenése is. akik szerették az érzékeny férfiakat. amelyek befolyásolják a termékenységet. hogy kiábrándult lett és dühös az egyetemi munkával kapcso A harag mind a mai napig megmaradt. amikor nem kapta meg azt az elismerést és tiszteletet az akadémikus-tudós társadalomtól. harminchat évesen jutott el oda. ösztrogén. vagy ha egy másik egyetemen dolgozón volna tovább? A tépel?dést kiváltó történet hat évvel ezel?ttre. így keret nélküli szemüveget viselt. Mogorv modorú lett az örökös önmarcangolástól. progeszteron . Lord számára a do ktorátus megszerzése után logikus volt. hogy ahol van. vékony c tú alkat. Dr. Lordról azt is el lehetett mondani. A problémák Lordnak abból a mániákus szokásából fakadta dolatban állandóan ott állt a saját háta mögött. hogy a illinoisi egyetemen kétéves kutatói ösztöndíjé amodjon. s minthogy az ötvenes években kezdett tért hódítani a fogamzá . a másik része viszo jezetten kedvelte. Keserûségében ugyanakkor a a kérdést is többször feltette magának. Egy tudományos kutató kollégája álla meg róla savanyúan: Vincent pont úgy viselkedik. a szteroidkutatás iránt igen nagy volt a tudományos és kereskedelmi érdekl?dés is. az asszony furcsán né Végül is a te dolgod. és Lord ragyogó hallgató volt. amir?l sokan álmodnak. és mindig ugyanazt a kérdést tette fel magán sen döntöttem? Azon tépel?dött. ha ott ma adt volna. és csak az tt. hogy ha nem lettek volna az életében c salódások. és megértem. Vajon n lett volna helyesebb átmennie Európába? Vajon nem kapott volna ott sokoldalúbb. A két év folyamatos tudományos sikerek és a zemélyes problémák közepette zajlott. Vincent Lord.Mikor Andrew a történtekr?l és a döntésér?l beszámolt Celiának. szabadon döntött úgy három évvel korábban. Nem nagyon érdekelte az evés. Mivel a szteroidszintézissel kapcsolatos munkája jól haladt. Ám Dr. amin keres e. Pedi g Vincent Lord a saját akaratából. s ez meg is látszott nyúlánk. vézna termetén. hogy meg fo 10 Dr. onnan fölfelé nemigen vezet út. mert a testének szüksége volt a tápanyag-utánpótlásra. érzékeny. a Felding-Roth gyógyszergyár kutatási igazgatója ellentmondásos rosszindulatúbban fogalmazva zavaros személyiség volt. Az egyetem kémiai tan zékét világszerte az egyik legjobbként tartották számon. Az egyik közülük az volt. Lord .és n?i hormonok tes ztoszteron. akkor biztosan kitalált volna néhányat magának. hogy vajon hibát követett-e el. Lor d viszonylag fiatalon. hogy mi lesz a dolog vége vagy hogy ? maga mit szeretne. és a kormányhivatal is megadta a szükséges any agi támogatást a doktorátus utáni tanulmányokhoz. átható. Rossz ul látott f?leg a tömérdek olvasás miatt . Ez a társaság a gyógyszergyárak dósait általában elismerte ugyan. teljeseb b képzést? A többnyire teljesen fölösleges kérdések az id? múlásával egyre sokasodtak. Ide tartoznak a férfi. és elmegy az iparba dolgozni. mi or otthagyta az egyetemet. De mégis lehet. ami hite szerint megillette. Dr. Mindezek ellenére és ez egy másik oldala volt Vincent Lord prizmalényének nagy vé nyel volt a saját értékeir?l és munkájáról teljes joggal. Az már kevésbé volt kelleme . Id?pocsékolásnak tartotta. kissé bizalmatlan tekintettel nézett mindenre és mindenkire. az illinoisi egyetem végz?s diákja a szerves kémiában s zerzett doktorátusával Dr. Éppen ezért egyáltalán nem lepte kétéves ösztöndíja után az egyetem fölajánlott neki egy egyetemi tanársegédi állást. amikor házon belül maradt. hogy valakir?l ilyen megállapítást lehet tenni.

hamarosa n megtudja. nemcsak az egyeteme n. többr?l volt szó egy korábbi kérdésr?l. aszott. Miután az els? betût?l az utolsóig alaposan végigolvasta a testes iratcsomót a déká gen lelkiismeretes természetû volt . És ez volt az. és csak azután publikálta. hely n döntött-e. Vincent Lorddal kapcsolatban. mint a karikacsapás. Kiderült. A tanársegédi évei alatt szteroid-szakért?i hírneve n?ttön-n?tt. hogy: Gratulálunk. Harris dékánnak néha rossz érzései támadtak Dr. A hierarchia következ? grádicsa az ? esetében a docentúra lett volna. a bibliográfiát elküldte el?re a dékánnak. bölcs kis ember volt.. Minden nagyon biztató. Nem. és elfogadható is együtt a kett?. és ami éppen a napokban vet?dött fel megint. hogy m in akar dolgozni. Nem a vibráló temperamentum volt az oka. és az olv on tûn?dött. És mégis. Szûk négy év alatt tizenöt tudományos értekezést publikált. többek közöt dványokban. Úgy gondolta. hátrad?lt az íróasztala mögötti karosszékben. akkor most megtudhatta Lord publikált értekezéseinek és az értekezéseket méltató recenzi gtanulmányozásából. A tudósok és a tudomány misztikus világában az el?léptetések majdnem mindig kínosan l k. és mikor egyeztették az id?pontot. a fiú valami nagyszerû felfedezés el?tt áll. hogy ez a nagyszerû ötlet nem jutott el?bb az e lhatározta. de ? nem ugyanazokra az eredményekre jutott. Éppen bölcsessége fol kételkedett néha abban. Ami Dr. amely akárhogyan is nézi az ember babérkoszorút vagy legalábbis élete végéig tartó any nságot ígért. Így hát szemrehányást téve magának. ami az id? múlásával egyre jobban dühítette Dr. figyelembe véve alacsony egyetemi beosz tását. Lo rd leírt. Minden egyetem és a dékán csak a puszta gondolatra is felsóh jtott ellentétek és féltékenységek fortyogó katlana. Tele önbizalo mmal bibliográfiát készített az eddig megjelent publikációiról. mint minden h alandó. mégpedig véglegesíté l. Van valami. hogy alkalmas-e azoknak a salamoni döntéseknek a meghozatalára. Persze egy ilyen t emperamentumos és kiszámíthatatlan személyiségnek sok oka lehet erre. amivel hírnevet fo szerezni nemcsak magának. újból elkezdett tépel?dni azon. szabadon megválaszthatja. olykor . egyetemi tanársegédségének els? évében. am ikre gyakran kényszerült. valamint a személyes véleményén. hogy Vincent Lord több hibát is elkövetett. Lordot. Be csületes hibáknak látszottak. ami nélkül. Lord. amit Dr. A legtöbb idej kémiai fakultás adminisztrációjának intézése rabolta el. Mivel alapjában véve továbbra is tudós maradt. és puszta formalitás lesz a kinevezése. mint el?z? alkalommal. a tudós sem boldogul. ma is gyakran kísérl zett a kis laboratóriumában.egint csak házon belül maradt. így viszont már nem jelentette azt a tudományos s . efel?l semmi kétség. A fiúnak zseniális képességei vannak. Na mindegy. és Dr. Dr. az eredményei ala en úgy megy majd. Beérkezett! Vincent Lord rettenetesen akarta ezt az el?léptetést. Elképzelhet?. és ugyanazon a lelki tortúrán ment keresztül. így hát Lord az értekezését. A kérdés így hangzott: Vincent Lord lelkének l gmélyén ott rejt?zik-e az intellektuális becstelenség. egyeztetnie is alig kell a f?nökeivel. Az ügyben vizsgálat indult. és évente több tudományos ülésre is ellátogatott. mikor a gyakorlat szerint sor került volna rá. hiszen ez gyakran párosul a kiválósággal. Azon tûn?dött. amely a beszámolója alapján egészen kivételes eredmény Nem sokkal az értekezés publikálása el?tt egy nálánál id?sebb és tapasztaltabb szervesvegyész a az egyetemr?l azzal állt el?. Lorddal megesett. hogy megpróbálja elérni gyorsított el?léptetését. de azon kívül is. azaz a tudományos csalás csírája? Körülbelül négy évvel korábban. ahol gyakran a leglényegtelenebb kérdé is meglep?en pitiáner viták folynak. Vincent Lord a maga szakterületén fel tud és valószínûleg fel is fog jutn nasszusi magasságokba. Ha ezt eddig nem tudta vo lna. Vincent Lord bib iáját lapozgatta. hanem az egyetemnek is. A docentúra azt is jelentette. Mégpedig azonnal. amit az els? verzió jelentett volna amennyiben az ott leírt eredmények igazak. vajon miért küldte ezt el neki Dr. A bibliográfia írója negyedórán belül itt lesz. amik bizonyos hibás értelmezésekb?l is adódhattak. hogy egy adag szerencsével. sikerült! Az akadémiai elit t gja lett. minden jel z? zöldre van állítva.. 1957 márciusának egy reggelén Harris-dékán az irodájában ült. Lord tudo készített egy kísérletsorozatról. Robert Harris dékán apró termetû. Ez rendkívüli teljesítmény volt. Ahogy telt-múlt az id?. amit nem lehet magától elvenni. valami másról. mint a Journal of the American Chemical Society vagy a Journal of Biol ogical Chemistry. amit Vincent Lordról alakított ki. kihallgatást kért a dékántól re. Ez az ügy önmagában nem lett volna nevezetes. és nem két év múlva. hogy ? megismételte azt a kísérletsorozatot. ami azóta a feledés hom .

akkor lett volna indokom arra. és ha úgy látja jónak. Egy darabig nagy pusmogás folyt egyetemszerte erkölcsi érzékr?l meg etikáról. hogy az utóbbi két értekezésében leírt kísérletsorozat nem ismételhet? me éppen reagálnak azok a vegyületek.. Nem értem. akik a nyomomba nem jöhetnek. hogy nagyon siet?s neki. hogy elég szabatosan elmagyaráztam. Miért is kell ne álszerénynek lennie? Az agresszivitását is meg lehet bocsátani. Lord tanszékvezet?jét. Lord e szemével áthatóan nézte a dékánt. Azt hittem. de aztá Vincent Lord felfedezett egy sor valóban nagyszerû és vitathatatlan dolgot. Mindent egybevetve úgy érzem. és kija vítja a munkáját. valóban elmagyarázta. Lord majdnem kimondta. Hát err?l lenne szó fejezte be Vincent Lord tíz perccel kés?bb a mondandóját. Bobby. megjelentet egy hibaigazítást. Igen. Csakhogy a beszélgetés közben mindvégig o t a leveg?ben a kimondatlan kérdés: vajon akkor is lépett volna Lord. Úgyhogy azt tanácsolom az egyetem és a magad érdekében. Hallgass csak ide. hogy ellen?rizte lkészült munkát. Milyen kár. De végül is hi . hogy miért kell err?l egyáltalán ennyit i. mégpedig most azonnal. Lordra nézett. amikr?l ír. csak éppen az állítólagos látványos eredmény Mikor a dékán többet akart tudni az ügyr?l. ha nyilvánosan kijelenti. Nagyon is ékesszólóan. de nem szólt róla. Lorddal szemben viszont az volt a kollégák gyanúja annak alapján. De többünknek az a benyomása. rosszkedvûen köszönte meg a figyelmeztetést. hogy más nem fogja észrevenni. Látszólag tehát fair módon állt a dologhoz. Lord keskeny arca elvörösödött. Ha nem haragszik vágott közbe Harris dékán csíp?sen . az íróasztal másik oldalán. szándékában áll újból lefol a kísérleteket.. A dékán egymásnak feszítette az ujjait. Én is éppúgy tisztában vagyok az elért eredményeimmel. hogy mik a jöv?re vonatkozó terveim. Mit tud arról a két legutóbbi értekezésr?l? kérdezte végül. Mindnyájan követtek el hibákat. hogy tévedett. hogy gyja magát kihozni a sodrából. hogy nem én döntök egyedül az el?léptetésekr?l. Miért lennének? érkezett abban a pillanatban a gyors és éles. két héttel kés?bb is ezen töprengett Harris dékán. Olvashatta a bibliográfiát. hogy Lord becstelen. Sok tudósnak és ezt a dé tudta egyszerûen nem marad ideje megtanulni a diplomatikus viselkedést. hogy mit hall ott San Franciscóban. hogy valóban vitatottak a legutóbb publikált eredményei. és a kellem etlen ügy látszólag elfelejt?dött. Ebb?l lesz aztán a tudományos ogancia. hogy jófejû fiú. Egyszóval egyezzen bele Lord kérésébe. hogy vigyáz Harris dékán gondterhelten. hanem magáról. hogy a gyorsított el?léptetés kijár nekem. Mind a ketten tudjuk. mint a nap. te Bobby mondta neki egy este két pohár ital között a régi sta fordi professzor cimborája: Én a helyedben szemmel tartanám azt a Lord nevû fickót. ismerek másokat is itt. Lord el ismerte. amit gondolt. Dr. ha nem jön közbe az a beszélgetés k ezel?tt azon a San Franciscó-i tudományos konferencián. Dr. mikor beszólt a titkára: D rd megérkezett. hogy ezt nem teszi meg. Ez egy. az a normális és etikus dolog. M nak figyelembe kell vennem a szakbizottság véleményét. talán már azóta. Már Harris dékán is épp elfeledkezett volna róla. hogy ez egy nagy marhaság . ahogy a bák felfedezésére reagált . és ez veszélyes. vagy v alami hasonlót. de aztán magába fojtotta a szót . hogy ? is tisztában volt vele. és némi élvezettel azt mon : Hát úgy látom. Igen. száraz válasz. Harris dékán elhatározta. nincsenek kisebbségi komplexusai. Végül is Lordnak igaza van az érdemeit illet?en. mert mindannyian tudjuk. a barátja hozzátette: Nem azt mondom. A d szemben ült. Lord mondta . hogy kiutasítsam az irodámból. Véleményem enységem aktívabb és értékesebb bármelyik más tanársegédénél ezen a tanszéken. a többieket hagyjuk ki bel Nem a többiekr?l van szó. Visszaérkezé után az egyetemen magához hívatta Dr. hogy ez mit jelenthet itt-ott lekerekít egy-két sarkot. gondolta a dékán. dékán úr. roppantul sürg?s. Dr. Harris dékán ta. ha nem kap vissz ajelzést a hibáiról? Most. és úgy értelmezi az adatokat. Tudnia kell. Többünk is az a véleménye. Ha kimondta volna. Ám ha egy tudós kés?bb rájö gy hibázott. Az ügy világos. és elmondta neki. a gyorsított el?léptetésbe? Nem. ahogyan azok a legjobban alátámasztják a teóriáját. azt remélve. Másnap a tanszékvezet? ott volt a dékáni hivatalban a válasszal. Valójában meg Azt is elmondtam önnek.a legjobb tudósokkal is megesik.

emlékeztetve magát arra mint annyiszor . hogy Hát. Dr. A nagy gyógyszergyárak szüntelenül kutattak tudományos tehetségek után. Miért nem? Az a véleményem. gratuláló levelet küldtek a szerz?nek. Lord keserûsége n?ttön-n?tt. akkor megbánhatja. hogy beosztásához hozzátar a higgadt viselkedés a hirtelen haragú. mert a távozása v öregbítette az egyetem hírnevét. meggondolatlan. Bár a dékán vol ar rangels? vezet?je. Egyetlen szó nélkül kiviharzott az irodából. plusz az etikai kérdések. hiszen hamarosan megjelennek az értekezések javításai. ha így történne. A gyanú csak növelte a haragját. pontosan tudja. majd meglátom . plusz a korábbi. Éppen ezér t volt biztos abban. Dr. míg me g nem bizonyosodott arról.vatalos ügyben értekezünk. Hát igen. Dr. Harris dékán nem válaszolt. A dékán pedig. de határozottan . Dr. De sajnos ennek az aktakukacnak a háta mögött ott állt az egyetem. Ezért mikor három hónappal kés?bb egy San Antonióban tartott tudományos találkozón me yékezte a Felding-Roth gyógyszergyár képvisel?je. és figyelemmel kísérték az egyetemek dolgozóinak publikációit. Micsoda kicsinyes. mit ért azalatt. Önmagában az ajánlat nem volt szokatlan. hogy a távozta után összed?lne az intézmény. A dékán úgy gondolta. és a dékán úgy vélekedett. mindkett?nk számára jobb volna. Sajnálnám. Kérem. ez már múlté. semmi értelme tovább atni annak a döntésnek a közlését. Türelmetlen volt. kijöjjön a vágyo . Jó napot! De Dr.. Vincent Lord legutóbbi két értekezésér?l már minden bizonnyal megindult az általános mogás. Lord viszont nem tudta ilyen könnyen megemészteni a dolgot. Amit Lord mondott az ? el?léptetési javaslatairól. hogyan követhette el azokat a hibákat. hanem jellemének bizonyos riasztó vonásai. az ig az volt. és a jöv?ben minden bizonnyal tovább öregbítené. ami elfelejt?dött. túlságosan sietett. négy évvel ezel?tti ügy. Gy e. mert soha nem foglalt állást senkivel kapcsolatban addig. Ezt hogy érti? Úgy. hogy a türelemnek is megvannak a határai. E zen felismerés hiányában Dr. hogy úgymond szeretettel várják a fedélzet yis állást ajánlanak neki . Egy nagyon. Mintha magne tofon lett volna az agyába építve. és maga mögött az ajtót. A tudományos összejövetelek is fontos szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben a gyógyszergyáriak és a tudósok között a semleges terület minden el?nyével. Már jóval a San alálkozó el?tt felmerült a Felding-Roth központjában Vincent Lord mint lehetséges célpont n . és gyilkos tekintettel mer edt a feljebbvalójára. hogy a maga által felhozott indokok nem elég meggy?z?ek. hogy hatalma van felette a dékánnak.. hogy ilyesmi soha többé nem fog el?fordulni vele. Azt hiszem. de annyit mindenesetre mondott. amiket a két legutóbb publikált értekez közölnie. De azóta megesküdött. de csak azért. közönséges d ebb?l ekkora ügyet csinálni! Vincent Lordban még csak fel sem merült. mint neki. Lord ugyan nem mondott rögtön igent. sóhajtot t egyet és folytatta a munkáját. tehetséges emberekkel. Végül már nemcsak Harrist. Lord nem mozdult. ha ezt a beszélgetést most befejeznénk . az egész karnak együtt nagyobb hatalma volt. Lord düht?l vörös arccal felpattant. mert nézete szerint ez nevetségesen apró ügyecske összehasonlítva a tudományos eredményeivel. egyel?re nem fogom javasolni a gy orsított el?léptetését. szeles. Másfel?l v solyodott el halványan nem hiszem. amit már régen meghozott. gondolatban újra és újra visszapörgette és lejátszotta a b tést. Lord mondta halkan. Egyre keserûbb és dühösebb lett. akit lenézett mint levitézlett tudóst és szánalmas ak akukacot. m kérés volt. és mindvégig ilyen hivatalosak maradunk mind a ketten. hogy fel fogok mondani. hogy a kritikusait nem önmagában ez a két eset meg az a négy évvel ezel?tti aggasztja. hogy a többiek is akarják az illet? el?léptetését. de most majd újból felmelegítik. de nagyon rövi d ideig hagyta. hogy a téma nem jött el? . hogy a tudományos óvatosságán felülkerekedjen az ábrándozás. A maga el?léptetési javaslatait mindig elfogadják mondta sötéten Vincent Lord. Mert ha nem. hogy nem elég meggy?z?ek ! Ez inkább parancs. Ha figyelemre méltóra bukkantak. gondolja meg még egyszer a válaszát. Lord mondta a dékán ?szintén . Magyarázza meg. Ott ült az íróasztal túloldalán. Különben is. hogy e pillanatban még ha akarná sem tudná keresztülvinni Lord el?lép tetését. de az egész egyetemet gyûlö Vincent Lord gyanította annak ellenére. Ez a pusmogás. hogy a visszau tasításához köze van azoknak az apróbb változásoknak.

és a hozzáértését soha nem vonták kétségbe.A puhatolózást konkrét megbeszélések követték. aki ebben a mostoha egyetemi bánásmód éles ellentétét látta. hogy Vincent Lordot a pénz ugyanúgy ne m érdekelte. hogy a felfedezés meghozza végre Dr. egy olyan felfedezésr?l. Persze ha az új szer piacra kerül. amit legalább ennyire fontosnak tart ott. ami évi tizennégyezer dollár lett volna. megbukik és eltûnik. Most. Szerény személyes szükségletei miatt soha nem volt pénzzavarban. aki elvállalja a szteroidok kifejlesztésére létesítend? új osztály ve cég képvisel?i Dr. Nem így Vincent Lord a a örökös önemésztésével. ha végre megtörténne az a dolog. Két hét gondolkodási id? után Dr. És akkor megmutatja nekik. hogy dan. . amit csinált. a gyógys art gyökeresen. És másokho onlóan ? is régóta álmodozott a nagy személyes áttörésr?l. Vincent Lordnak a rég áhított nemzetközi hírnevet. aminek a megtörténte egyre közelebbinek látszott. az illinois-i tasítása miatt érzett. Folyamatosan gyanakodott a részlegén kívül dolgozókra. Szinte búcsú nélkül. amib?l f rradalmian új gyógyszer válhat. Lord nem örült az el?léptetésének. Nem sokkal ezután rendkívüli dolog történt. visszafordíthatatlanul megváltoztatta a Thalidomid-ügy. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik. egyszer túll? a célon. 1961 áprilisában Nyugat-Németországban az orvosok értetlenül álltak a fokomelia nevû enség egyre gyakoribb el?fordulásával szemben. Tudományos szempontból is érdekesnek. Állandóan fennállt azonban a lehet?sége annak amit Dr. Háromévi kitartó. még sok munka volt hátra. és amivel a neve bekerülne a történelem díszkönyvébe. Celia Jo lenül? Többen voltak. Versenytársnak tekinte resztízsért és hatalomért folyó harcban. 1957 szeptemberében kezdett el dolgozni a Felding-R othnál. ?t nevezték ki a megüresedett helyre. három évvel kés?bb. a kétségeivel. nem beszélve a zetésr?l. D a gyógyszergyár által felajánlott ?sszeget megint csak önnön értéke elismerésének tartotta. akikben nem bízott és akiket utált túlontúl nagy figyelemben részesül. A mindaddig rendkívül ritka betegség lényege. Hatékonyan vezette a részlegé szóltak bele abba. Hanem az. Mint a legtöbb tudóst. azaz csaknem kétszerese az egyeteminek. November elején a gyógyszergyár kutatási atója éppen egy metszetet nézett a mikroszkóp alatt. Lord igent mondott. és szinte senki nem gondolt arra. és súlyos agy zésben meghalt. hogy briliánsán szervezte meg ding-Rothnál végre egy olyan kémiai vegyület felfedezésének lehet?sége csillant fel. ám a helyes utat jelz? karók már mind a helyükre kerültek. És a jelen is tele problémák s ? így gondolta. Igaz. ami dráma olná a tudás határait. A Felding-Rothnak olyan els?rangúan ké tudósra volt szüksége. A legelején a fejle mények nem keltettek széles körben feltûnést. a régi döntések fölötti tépel?désével. tapasz alatának és tudományos intuíciójának köszönhet?en tisztán látta ?ket. Az egész világnak megmutatja! 11 Robbant a Thalidomid-bomba! Celia jóval kés?bb így emlékezett vissza: Bár akkor még egyikünk sem tudta. A saját tudományos munkájával is biztatóan haladt. Vincent Lord a tudásának. Vajon nem fúrják-e s egyikük az a könyökl? n?. A személyiségproblémái ellenére jó kapcsolatban állt a munk val. Mivel ren delkezett a szükséges képesítésekkel is. aprólékos munka után amir?l tudta. Dr. Persze semmi sem számítana még az egyetemi sértés sem és senki nem jöhetne Vincen dnak még a közelébe sem hatalomban és respektusban. most még elképzelhetetlen nyereséget hoz majd a Felding-Rothnak. Lordot kezdett?l fogva tisztelettel és megbecsüléssel kezelték. az a kurva. hogy egy gyóg szerrel lehetnek összefüggésben. Már csak egy kis id?re van szüksége. ami igenc sak jólesett a tanársegédnek. vonzónak ígérkezett a lehet?ség. Lord már megszilárdította a pozícióját a Felding-Rothná ra is megbecsülték. egyik napr másikra hagyta ott az egyetemet. mint az evés. nem csökken? haragjával és keserûségével. Vincent Lord a megfelel? id?ben volt a megfelel? helyen. mikor hirtelen összeesett. De nem ez volt a lényeg. Vincent Lordot is ösztönözte az ismeretlen kihívás. Lord szerint ez nem következh et be elég hamar. Lord szívb?l remélt . A legtöbb ember hasonló körülmények között boldog lett volna. Ez az álom most elérhet? közelségbe került. Legalább kétévi kutatás és ál .

Ha már túljutottak volna ezen a ponton. fókauszonyszerû csonkok vannak. Aztán 1961 novemberében két. Nekem is volt Kevadonom mondta erre csendesen Andrew. hogy a kifejezés a görög phoké (fóka) és melosz (végtag) s ból származik. Becslések szerint húsz országban összesen húszezer deformált csecsem? született. de a fülei is deformálódtak. mert a szert még nem engedélyezték általános has tra. s így még sokan bevették. ami máris elképeszt?en sok volt. Azt már mindenki tudta. és Andrew él?n t kiterítve az aznapi újság. és még abban a hónapban bevonták az összes rgalomban lév? Thalidomidot a piacról. aki ellenállva a miel?bbi e . megmagyaráz-hatatlan módon. Neked? Egy ügynökt?l kaptam bel?le mintát. Az Egyesült Államokban viszont még k hónap kellett ahhoz. hogy a deformáció kiváltó oka az atombom származó radioaktív csapadék. karok vagy lábak nélkül. Azt hiszem. a másikuk pedig egy szülész Ausztráliában hozta nyilvánosságra m sokkal kés?bb megállapítást nyert. Hallottam. Én is szedhettem volna a Thalidomidot. megölelni egy n?t vagy leírni a saját nevét . akkor a kar és láb nélküli amerikai újszülöttek lérhette volna akár a tízezret is. egymást nem ismer? és egymástól függetlenül dolgozó orvo pcsolatba hozta a fokomeliával a Thalidomid nevû gyógyszert. Mások keservesen zokogtak. amelyet az elejét?l fogva yelemmel kísértek a tudományos publikációkban és a napi sajtóban is. Egy tanulmány lehetségesnek tartotta. hogy néhány orvosfe leség is szedte. Egy másik szerint vírusfert?zéssel álltak szemben. vag yis még négy hónapig az ausztrál visszavonás után. mennyire örülök annak. Az egészet lehúztam a vécén. Hála istennek. Az ausztrál hatóságok gyorsan cselekedtek. amiknek a h pró. hogy 1962 februárjában az EGYM végre megtiltsa a Thalidomid-Kevadon alkalmazását. Mert ha lenne. valamennyien hálával tartozunk ennek a Kelsey nevû n?nek jegyezte meg Andrew Celiának 1962 júliusának egy vasárnapján. Köpök és szarok rá! Aztán gyorsan kijavította m cs is Isten. decemberben tiltották meg a szer forgalmazását. mikor mutatták neki. ha tudnád. hogy több mint két és fél milliót osztogattak szét az amerikai orv osoknak. Dr. A rákövetkez? hónapokban egyre több hír látott napvilágot a Thalidomiddal kapcsolatba . Az anyák közül többen öngyilkosok lettek. Némely édesanya hisztérikusan sikoltozni kezdett a sokktól és kétségbeesést?l. Meg is találtam. hogy milyen lénynek adott életet. Olvastam valahol. többek között te . hogy nem engedtél a terhességem alatt egyetlen szem gyógyszert sem bevennem! Pár perccel azel?tt nézte meg odafent szeretettel és a hála érzésével eltelve a két egészsége is kisgyermeket. Az el?z? évben. az EGYM munkatársáról volt szó. De ugye nem használtad fel ?ket? Andrew megrázta a fejét. Celia és Andrew gyakran szóba hozták a szörnyû történetet. ahogy egy megfigyel? fogalmazott. Több száz tablett a volt. És hol vannak most ezek a minták? Ma reggel eszembe jutott. Néhány újszülött meg is halt a szerencsések . hogyan engedhetett volna meg ilyen borzalmat? A fokomeliaesetek gyakoriságának ilyen ugrásszerû növekedésére egyszerûen nem találta yarázatot. Az egyikük egy gyermekorvos Nyugat-Németországban. bár a pont számokra talán soha nem fog fény derülni. Az Egyesült Államokban csak körülbelül tizennyolc-t ilenc ilyen szerencsétlen baba jött világra. és még többen szorultak pszichiátriai kezel gy korábban mélyen hív? apa Istent átkozta. Szeretném azt mondani. hogy gyanakodtam arra a gyógysze rre. a beleikkel és más szerveikkel is hasonló volt a helyzet. 1960-ban két esetet jelentettek. Celiának összeszorult a torka. a szükségé ni. Ahogy mondod. Nyugat-Németországban és Nagy-Britanniában egy hónappa kés?bb. mert mint ahogy egy kutató mondta még kétfejû csecsem?k is g rabban születtek addig. hogy valóban ez a gyógyszer a fejl?dési rendellenességek ozója. egyedül mosakodni. mint ilyenek. Most pedig hirtelen több tucat fokomeliás baba jöt t világra. de hazudnék. Egyszerûen elfeledkeztem róla. s a szívükkel. Több babának nemcsak a végtagjai hiányoztak. Kanada. Egyik este vacsora közben Celia azt mondta: Jaj.ogy a csecsem?k szörnyû deformációkkal jönnek a világra. Andrew. A dolgozószobában ültek. Frances Kelseyr?l. márciusig piacon hagyta a Kevadont. hiszen mint egyikük fogalmazott a fiam soha nem fog tudni önállóan enni. vagy egyált nem fejl?dtek ki. kinyitni egy ajtót. hova tettem ?ket.

A n?vér. Halk. Kintr?l úgy ott. Fiatalságával. hogy l ja magát. Dr. hogy lépjen be. A viharvert homlokzatot zöld patina borította. Intézkedtem. Ezt a megjegyzést azok a tények támasztották alá. Beesett szemé e. rákban haldoklik. és egyetértek abban. Kennedy elnökt?l megkap ta az Elnöki Aranyérem Különleges Szolgálatokért nevezetû kitüntetést. hogy holnap egy vállalati kocsival davigyék. a járókel?k kíváncsi te l fák és sûrû bokrok takarták el. Nehéz antik bútorokkal zsúfolt. nyugtázhatta. egy karosszéket tett az ágy mellé. Meg kell értened mondta Andrew . kép rendet teremteni a háza táján. e. A döntést megel?z? politikai man?verek ellenére 1962 októberében meglep?en jó új törv et hagyott jóvá Kennedy elnök. és megkérte. Mint kiderült mondta Celia . Pár perc múlva egyenruhás ápolón? jelent meg. hogy várjon. vajon yes-e. hogy éber akar ma radni. de ma visszautasította. Bárcsak vitába tudnék szállni veled ismerte el szomorúan Celia. csinosságával és fürgesé nem illett az ódon környezetbe. De aki józanul lkozik. Mikor felértek az emeletre. amik a továbbiakban megnehezítették a súlyosan beteg páciensek hozzájutását néhány forrad szerhez. Köszönöm. Amikor kijelentette: mindvégig tudományos meggondolásból kétel kedett a szer biztonságosságában. Néhány nappal kés?bb Sam Hawthorne behívatta Céliát az irodájába. és er?s fájdalmai vannak válaszolta a n?vér érzelemmentes hang Csillapítókat szoktunk neki adni. Már nincs a kórházban. Mr. hogy a látszat nem csalt. A hatalmas. civilne ató elismerést. hogy majd csak leesik nekik is egy kitüntetés. és most persze nagy hangon azt állit ja. Többen attól is tartanak. pusztán egy döntés késlelt tt. sötét van a házban. hogy a valóban jó és éget?en szükséges szerek engedélyezését is el a minisztérium dolgozói. Celia el?ször alig ismerte meg a baldachinos ágyban párnákkal felpolcolva ül? cson tsovány alakot. Jordan. Nagyon várja magát. A ház körülbelül nyolc kilométerre délnyugatra volt Morristowntól. Hajlott hátú. Mások szerint viszont érdemtelenül kapta a kitüntetést. hogy igazad van.ngedélyeztetést sürget? gyógyszergyár nyomásának. id?s komornyik nyitott ajtót Celiának. és Celia odaült a nagybe . Kíváncsian Celiára pillantott. kanyargó lépcs?n. amelyek T. Pedig err?l szó sincsen. de bizonyos dolgokat személyesen akartam elmondani magán ak. Októberben tudta meg Celia azt is. iságra. a Felding-Roth elnök e. mégis tartalmaztak olyan fogyasztói garanciákat. s ahogy az ember belépett. hogy minden politikus opportunista. Mindenesetre valamilyen új törvényre feltétlenül szükség van. egy Mount Kemble Lake nevû lyen. ami mindig is a bürokraták legbiztosabb módszere. gondolta Celia. mert nyû és szerencsétlen Thalidomid-ügy egyértelmûen bebizonyította. vagyis a Thalid mid el?tt nem léteztek. Sajnos az utolsó stádiumban lév? rák nem szép látvány. Tudta. aki nem sokkal azel?tt még az er? és hatalom megtestesülés e volt. márpedig nagy szükség volna rá. és eltorzult arccal próbált rámosolyogni. Gondolkoztam is azon. helyesen járt el. Kenne dy döntése oda vezet majd. öreg épületet hosszú mûúton lehetett megközelíteni. hogy Eli Camperdown. ijeszt?en vézna és hamuszínû lett régi önmaga karikatúrája. bürokratikus taktikákkal késleltette a Thal Kevadon forgalomba hozatalát. Noha korántsem voltak tökéletesek és olyan klauzulákat tartalm ak. Celi a megkérdezte: Hogy van? Nagyon legyengült. és Kenne dy sem kivétel. Eli Camperdown. amik a Thalidomidért felel?s cégekn végzett vizsgálatok nyomán tárultak fel: nap mint nap újabb hamisságokra. eltussolásokra és dilettantizmusra derült fény. Camperdown már várja. ha ilyen állapotban lát. és intett Celiának. azt mondta. A házban süket csend honolt. Mrs. Mialatt felfelé mentek a süpped?s sz?nyeggel borított széles. remélve. Talán azért. cérnavékony hangon szólalt meg. törékeny. nem beszélve Kefauverr?l. zes nappaliba vezette. hogy az id?s férfi régen megözvegyült. annak be kell látnia. me t Eli Camperdown egyedül él. érzéketlenségekre. a kinyitott egy ajtót. hogy az iparágad. miel?tt kiment. hogy ? el?re látta mindezt. a legmagasabb. A Thalidomid körüli publicitást mindketten a saját el?nyükre használják ki. Kérem. hogy eljött. aki már hónapok óta beteg volt. hazavitték. Celia. Kelsey nemzeti h?sn? lett. jöjjön velem. hogy hálásna l lennünk. Eli üzent.

. hogy akkor nem ehhez a kitüntetett n?höz kerül az ügy.. Celia. Igyekszem figyelemmel kísérni az ügyet. nagyon fontos volt neki. Igen válaszolta. akkor most én lennék a felel?s. A mi id?zítésünk más lett volna. Ha hatal rül a kezébe. Hagyja csak. Celia. mire gondol tiltakozott Celia . Örömmel jöttem. a n?vér feltûrte a pizsamaujjat a vékony karon. zzel a szörnyû tudattal kellett volna meghalnom. hogy csak néhány napom . és a többi papírral együtt visszatette az asz talra. Ezek további cikkek és fényképek érintette meg az iratcsomót a férfi.. amit Celia mondott. Azt hiszem. azt hiszem. hogy valami remek dolog lesz. Kis szünetet tartott. Több még og megjelenni.. A n? elmosolyodott. ha maga is így szólítana. A beteg fölé hajolt. Ideadná? Celia odavitte az asztalról a paksamétát.. A fájdalomtól eltorzult az arca. ami egyedül magának köszönhet?. tudom válaszolta a n? gyengéden. Ügyesen és céltudatosan mozgott. hogy mondják meg nekem az igazat. a férfi egy mozdulattal elhallgattatta. Nyugodjon meg. be tudtuk fejezni. pihent. legyen er?s. Újra a magazin fotóira mutatott. és megmozdult az ajka. Nagy változások következnek majd az iparágunkban. önz?nek fog hangzani. és emiatt aztán hatvanéves kor alatt senki nem kapo tt bel?le. Eli Camperdown nagy er?feszítéssel elkez dte lapozni az újságot. Celia szemét elöntötték a könnyek. Ú oltuk.. úgyhogy elvetettük a forgalomba hozatal te rvét. Mégis örülök. hogy megértse a z elnök szavait. Újból szünetet tartott. és beadta az i jekciót.. hogy h lmondhatom: ez nem az én lelkemen szárad. Széles körben akartuk kipróbálni. ártatlan gy ereken sem segítek vele.. Bízza magát az ösztöneire. Eli. Úgy látom. és megszorította kezét.. Celia. és azt kérdezte: Megint fáj. Ó. végül a nagybeteg szólalt meg: Tudja. hogy tovább maradjon. és utána nyomást akart nk gyakorolni a minisztériumra a miel?bbi engedélyezés végett. . Legjobb esetben is csak egy vagy két hetem van még hátra.. Nincs so k értelme annak. igen.teg közvetlen közelébe. Talán sikerült is volna. amit én már nem fogok megérni. Újból azzal a kíváncsi arckifejezéssel nézett Celiár udták fejezni a beszélgetést? Mert úgy láttam. hogy van valami különleges adottsága. és vigye tovább a karavánt.. Nagyon sajnálom. Maga beszélt r ket. nek a dolgoknak nincs mindig logikájuk. De ha úgy zajlott volna minden. Eli suttogta. láthatóan keresve benne valamit. Csaknem azonnal kisimult a beteg arca. Mrs. amivel ösztönösen ráérez a goldásra. A Thalidomidról szóló cikket a deformált csecsem?k képeivel? Igen. Tudom. tudom. Celia hátrafordult. Camperdown. Cam wn? Mikor a férfi bólintott. Látszott.. olvastam.. Talán maga is olvasta ezt. mintha nem is hallotta volna. Azt is tudom.. hogy maga még sokra viszi. amin egy fecskend? volt. Használja ki ezt az adottságát. Annak idején a Felding-Rothnál eldöntöttük. ahogy e edetileg terveztük. Én pedig Celia vagyok. Most egy ideig nem tud beszélni. Aztán folytatta: mit most mondok. cégünknél némelyeknek az a véleménye.. és vigye keresztül az akaratát. Sovány kezév el a szoba közepén lév? asztalra mutatott... Rákényszerítettem azokat az átkozott orvosokat. mert valami neszt hallott az ajtó fel?l. A beteg bólintott. Elfulladt a hangja. mert egyetlen szerencsétlen. Hogy itt hunyjam le a szememet. hogy öregeken próbáljuk ki a szert. hogy nagy er?ket mozgósítunk a Thalidomid érdekében. Az id?seknek pedig nem használt. Celia közelebb hajolt. hogy.. de lehet. tudom. Hallgasson el?bb végig. A cég legtöbb vezet?je Elinek szólít.. és lehet. Mindketten hallgattak. hogy nincs jól. hogy utána többen kritizálták magát. Úgyhogy fogadjon el t?lem e utolsó tanácsot. de mikor azt java soltam. hogy már nincs sok id?m hátra? Igen. Mr. Ezért hozattam haza magamat. Tálcát tett le az éjjeliszekrényre. Mikor Celia mondani akart valamit. Celia. hogy összeszedje az erejét és a gondolatait. és lehunyta a szemét. Jordan mondta a n?vér Celiának. hadd ugassanak a kutyák. Celia összehajtotta a Life magazint. Örülnék.. Ugye milyen borzalmas? Az.. Mr. hogy maga fontos volt nekem. A férfi folytatta. Van ott egy Life magazin és pár irat. Ujjával a magazinban lév? fotókra mutatott. hogy már az eddigiek is kimerítették. A fiatal n?vér ny itott be csendesen a szobába. Ezzel a borzalommal.

akiknek nincs ínyükre egy n?i igazgató. Egy nappal kés?bb. Lord most utólag persze hal lgatott az akkori véleményér?l. Az igazgatóta elnököt nevezett ki. amit Celia kifejezetten ellenzett. hogy nevezzék ki a helyemre magát. . és így potenciáli rófától menekedett meg. Ám elnyúló vitákra nem maradt id?. Teddy Upshaw-t pedig legnagyobb örömére a recept nélkül kapható igazgatójává nevezték ki. hogy csakis emiatt határozott a cég az új szer ejtésér?l .Nem tudni. a gyógyászok bevonásával. de aztán maga megváltoztatta. Nyolc héten át Celia látta el a képzési igazgatói teend?ket csak éppen kinevezve ne olt. Az minden e világos volt. és ami még fontosabb. Aztán egy januári reggelen vá lanul megjelent az irodájában Sam Hawthorne. aki nem ismerte el Celia szerepét az ügyb en. s?t arra emlékeztetett mindenkit. A Felding-Roth elnökének halála változásokat hozott a vállalaton belül. Igaz. és ragyogó arccal bejelentette: Sikerült! Le kellett ugyan szúrnom néhány megátalkodott hímsovinisztát. A cégvezet?ségnek egyetlen tagja volt. Micsoda fantasztikus lehet?s adozott Teddy Celiának . bár annak idején ? is a Thalidomid széles körû próbáját javasolta. Celiának csak hálásak lehettek. Senkinek nem volt az az illúziója Celiának hogy öt évvel korábban valamiféle csodás jöv?be látás miatt javasolta volna azt. Dr. és vér is folyt jócskán. november 8-án tekintélyes hosszúságú nekrológokat hoztak az újságo perdownról. Napról napra kiábrándultabb lett az igazságtalanság miatt. de elterjedt a cégnél. Sam Hawthorne alelnök lett és di értékesítési igazgató. régebben nekem is ez volt a vélemén . a másik pedig egy kisebb szeletében a történelemnek. csak éppen nem a teljes igazság. a Bray and Commonwealth részleg élére. de még hosszabbat Eleanor Roosevelt asszonyról. Kinevezték képzési igazgatónak. Mintha két történelmi kor ért volna egyszerre véget mondta Celia Andrew-nak. de sajnos még mindig vanna k néhányan. Celia: most már hivatalosan ordult a célegyenesre. h ogy Eli Camperdown magához kérette. Ami igaz is volt. mikor az öregekkel folytatott kísérlet nem hozott sikert. 1962. A kutatási igazgató. Az yik a nagypolitikában. amit javasol Thalidomid kipróbálásával kapcsolatban ami végül nem hozta meg a várt eredményt. aki szintén el?z? nap hunyt el. micsoda kihívás ez a minden kötöttség nélküli. Ennek eredményeként az emberek azontúl félelemmel vegyes tisztelettel és kiváncsisággal néztek Celiára. míg mások feljebb léphettek a ranglétrán. hogy ? javasolta a gyógy szerr?l való lemondást. Celia látogatása után két héttel meghalt Eli Campe . de végre t a döntés. de aminek én is része voltam. fogd és vidd keres t ajánlottam a vezet?ségnek. hogyan mert Celia senkinek nem beszélt róla .

amikor egymás lentek meg a piacon az antibiotikumok.Második rész 1963-1975 l Célegyenesben lenni a Felding-Rothnál nagyjából ugyanazt jelentette. Azt is tudta. hogy neki még a n?kkel szemben i el?ítéletekkel is meg kell küzdenie. ami tovább nehezíti a helyzetét és csökkenti az esélye férfi jelöltekkel szemben. a kül e nyugtatok és a többi. és a megszokottnál yobb lehet?séget kap. a . hogy megtanulja az üzletet. a fogamzásgátló tabletta. mert a célegyenesben sokan igyekeztek el?re. és a ve rseny kíméletlen volt. mikor Celia felvetette a témát. hogy nevét bármikor törölhetik versenyz?k listájáról. Ez a tudat azonban csak még becsvágyóbbá tette. hogy az 1960-as évek a gyógyszeripar els?sorb n a receptre kapható gyógyszerek eseménytelen. Már máskor is el?fordult ilyen mondta Sam Hawthorne. stagnáló id?szakának ígérkeztek. Most van egy kis pangás a következ? nagy tudományos áttörésig. vagyis hogy az illet? a csúcsvezet?i állások egyikének jelöltje. Celia mindezzel tisztában volt. mint más vállal atoknál. Persze nem min denkinek sikerült a célig eljutnia. A jelöltnek azzal is számolnia kellett. De vajon meddig tart a pangás? Sam elgondolkozva dörzsölte meg a kopasz fejét. hogy még két év. az új szívgyógyszerek. meg hogy bizonyítson. Most hagytunk magunk mögött egy csodagyógyszerekkel teli húsz évet. Éppen ezért találta szerencsétlennek. Ki tudja? Lehet.

ám tegye Talán igaza van. hogy tíz. hogy ne lehessen beperelni minket szabadalomsértésért? Sam megvonta a vállát.. hogy a nagy lelkesedés közepette érzek vala i kis fenntartást is? Csak arról van szó. amíg néhány évet ott nem dolgoztam. Ha ragaszkodik a kritikusaink fogalmazási módjához. mint a miénk. hogy a többi gyó ripari cég is hasonlóan eseménytelen id?szakot él át. saját adminisztrációs hálózattal. Sam elmos olyodott. Nekem is fehér folt volt a terület mind addig. hogy egy id?re fel kell függesztenie a kritikus látásmódját folytatta. 1963 folyamán Celia sikeresen dolgozott tovább mint ügynökképzési igazgató. felsóhajtott és elmosolyodott. aztán mivel Sam nem folytatta. hát hogyne volnék az! Tényleg az vagyok. Egy pillanatig habozott. hogy pazarlóan lekötjük a atási er?inket. amikor tudományos szélcsend van. és ma már csak a recept nélkül kapható szerekkel foglalkozott. most majd magának tartozik számadással. Jaj. De közben szépen megélünk a Lotromycinb?l. Tudja. hogy a többi nagy gyógyszergyárhoz hasonlóan a Felding-Roth is él esen elválasztotta egymástól a csak receptre és a recept nélkül kapható szerek forgalmazását. E miatt a szeparációs elv miatt tartotta meg a Felding-Roth a Bray and Commo nwealth nevet. a Bray and Commonwealthnek lesz az ig zgatója. Mindig is voltak ilyen átmeneti id?szakok. hogy az alkalomhoz ill?en boldog és megillet?dött. Jó kis iskola lesz magának a Bray and Commonwealth mondta Sam Celiának. A hajdani f?nöke. Ezzel nincs egyedül nyugtatta meg Sam. hogy molekuláris rulettet játszunk és éppen cs nyira változtatjuk meg ?ket. ahelyett hogy valami sokkal produktívabb. hogy. Majd magától rá fog jönni. Ha már a kritikusoknál tartunk: hát nem joggal vádolnak. Tud arról. Sam. Úgyhogy feltétlenül meg kell ismernie a mûködését. mi az új munkám? A recept nélkül kapható termékek részlegének. és nemsokára el? fogunk állni már meglév? szer továbbfejlesztett változatával. A közvéleményben a Bray and Commonwealthnek semmi köze nem volt a Felding-Rothhoz. Szóval az az igazság. a nekem-is-van-már szerekre. hasznosabb dologra összpontosítanánk? Észrevehetné végre. szinte semmilyen vagy csak nagyon ke vés izgalmas újdonsággal. és az a nyavállalat így is tartotta helyesnek. Teddy Upshaw. Nem a nekem-is-van-már szerekre gondol? kérdezte Celia élesen. A versenytársain sikeres készítményeinek lekoppintására? Arra. hogy ezek a nekem-is-van-már szer ek tartják életben az olyan nagyvállalatokat. feltétlenül az én számból akarja hallan yhogy felteszem: Oké. Igazam van.. és rengeteg pénzt hoznak. hogyan kell bánni a köhögés elleni szirupokkal. hogy a recept nélkül kapható szerek nagy részét képezik az egész gyógysze almazásnak. Kifejtené részletesebben? kérte Celia kíváncsian. hogy a himl?oltás sikeres bevez etése után még száz évébe telt a tudósoknak. l?bbinek lényegesen nagyobb volt a presztízse. hogy a gyógyszeripart mindenért kritizálják! csattant fel Sam leg olyanok. Remélem. Sam. Megtan ulja. Ja igen. A férfi tölgyfa borítású irodájában ültek. míg kiderítették. hogy valójában miért is hat a Bár a beszélgetést?l nyomott hangulata lett Celiának. hogy nem firtatja tovább a dolgot. A két terület teljesen e lkülönült egymástól. ez egyben el?léptetés i Celia várt. ügynökgárdával re között semmiféle kapcsolat nem volt. Közben. mint az utóbbinak. Vagy átmenne egy város túlsó feléb A kevésbé divatos városrészbe? Mondjuk. . ami eredetileg egy kis független gyógyszerüzem volt. az aranyérken?csökkel meg samponokkal. Köszönöm! A férfi ravaszul nézett rá. és h ik úgy. Celia elhatározta. vagyis Sam jó prófétának bizonyult. kés?bb rájött. És van még valami. ami miatt lehet. Mindketten tudták. akik nem tudják vagy nem akarják tudni. Celia. hogy semmit nem tudok a recept nélkül kapható szerek piacáról. Ez az egész iparra érvényes jelenség bár akkor még senki nem tudh zen az 1970-es évekig tartott. Sok évvel ezel?tt ke belezte be a Felding-Roth. hogy majd meghalok a kíváncsiságtól. És azt se feledje. kutatószemélyzettel. E n novemberig. Azért hívattam mondta Sam Celiának egy kés? novemberi délutánon . de úgy látszik. Bizonyos szempontból olyan.is lehet. ahogy. hogy közöljem eladatot kap. mintha az ember egy ismeretlen országba érkezne.

Amit itt mi árulunk. a rádió. vörös téglás irodaháza körülbelül két kilométerre volt az anyavállalat közpo a költözködés után fogadta Celia a szerény. és ezen új ötletekre. Mint generációjának legtöbb tagja. Dallasban.. De még hogy! Maga már dolgozott mind a két területen folytatta Celia. és hogy egyszerûen lényegtelenné vált minden más. Akkor is szeretném hallani a maga véleményét. és mag zámol be nekem? Hogy szerepet cseréltünk? A férfi meglepetten nézett rá. Teddy mondta. de ennél soha nem fogom többre vinni. Mikor hallottam. A részleg forgalma valóban stagnált az ötlettelen vezetés miatt. mert ? észrevette. Celia sem felejtette el soha. maga nagyon érti a módját annak. majdnem hurráztam. annál inkább látta. amit hallott. és legalább öt-hat évbe telik. Mint ahogy azt mind a ketten jól tudjuk.. Minél tovább olvasott. fiatal fekete titkárn?nek szólt. de kényelmes új irodájában Teddy Upshaw-t. azt hiszem. ittunk a maga egészségére. alkalmanként rámen?s n? ötleteire.. Tessék. Maggie. jaj. személyi aktákba . A száz százalékig Felding-Roth tulajdonban lév? leányv at négyemeletes. és leültek beszélgetni. Celia. Tudja. Rádöbbentek.. És ez csak bénító. y mennyire múlandó minden. megmondtam magának. Celia átköltözött Commonwealth Inc. Teddy.. hogy magát hely k ide. és mikor az egész hatalmas ország mély depresszióba zuhant. hogy tárgyaljanak a recept nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzetér?l. Mikor Upshaw megérkezett. Erre. ahogy gondolom? Celia bólintott. mert én ülök itt. . Ez a szörnyû vákuum aztán id?vel megszûnt. így folytatta: Maggie. Teddy a egetett iratokra pillantott. hogy vala i végképp elveszett: a remény egy új kezdetre. Miután Sam nem kapott azonnal választ. mikor megtudtam az újságot. egy re ceptes gyógyszerkutatás fejlesztése milliókba kerül. maga nem is tud ja. fantáziadús. a reklámozásba és az értékesítésbe. mikor egyszer s mindenkorra el kellett temetni a hiú remények et.. Nem neheztel azért. mi az? Ez utóbbi kérdés a vonzó. ahogy akarja. és az élet ment tovább.... Teddy beszéd közben folyamatosan bólogatott. Neheztelni? Jaj istenem. friss kezdeményezésekre van szükség. dehogy. hogy senki ne. hogy milyen különbséget lát a kett? kö Hát a difi elég alapvet?. már rájött. dermeszt? kezdete volt a rákövetk pokaliptikus napoknak. hogy valami nagyon jót. és csupa olyasmit olvasott végig. kedvesem. Pontosan úgy. Még ztelni. legyen. így például Celi ambíciói. Kérdezze csak meg a feleségemet! Aznap este. míg forga erülhet.Azt is el kell mondanom magának folytatta Sam . és lótúróba sem kerü ell a nagy gubát belefeccölni a csomagolásba. amit árulhat ok. Mondja el.. Talán egy er?s. Sam Hawthorne-t hitetlenkedéssel vegyes borzadály töltötte el és villámgyorsan bekap csolta az íróasztala mellett álló rádiót. hogy a Bray and Commonwealt h részlegünk forgalma stagnál. Várjon! vágott közbe Celia. aki benyitott és csak állt ajtóban. az nem Louis Pasteurt?l van. E ott. én csak egy keresked? vagyok egy fantaszti kusan jó keresked?.. hadd tegyek fel magának egy egyenes kérdést. hogy hol volt és mit csinált abban a szörnyû pillanatban. A recept nélküliek üzlete tiszta hókuszpókusz. kutatási jelentésekbe. A receptre kapható gyó zerek és a recept nélküliek részlegében is. az új beosztása. Az elnökö edy elnököt lel?tték. Az emberek érezték. mi történt? A lány er?t vett magán és zokogástól elfúló hangon igyekezett válaszolni. amit Sam nem: a patakzó könnyeket itkárn? arcán. Na jó. Most mondta be. Celiát egészen meghatotta. Én is kedvelem Mi nagyszerûen tudunk együtt dolgozni. mennyire örülök! Magára van szüksége ennek a részlegnek. Tényleg szükség volt új kezdeményezésekre és ötletekre. Celia els? kérdése így hangzott: dy. a rés igazgatóját. Bizalmasan? nézett rá a férfi kérd?en. hogy i Sam Hawthorne-nak.. igazgatói irodájába. ami seg tte az új beosztásában való eligazodásában. Az el?z? napokban Celia különféle papírokba temetkezett pénzügyi kimutatásokba. valami jobbra és igazságosabbra. hogy lényegre tör?en beszéljen mondta Cel Nem bolondítom magamat. Magának viszont megvan az esze ahhoz. Köszönöm. ért datokba. az eddigieknél sokkal jobbat adjon nekem. A recept nélkülieket viszont hat hónap alatt összekotyvasztják. Úgy. ha végigtanulmányozta a költsége .

biztos. Van néhány tényleg jó dolog. Az egyetlen ond most az. aztán áthelyezik. mint amekkorát uralhatnánk. ami id?vel magától is meggyógyulna . Nem fogják hagyni. soha nem fogja elhanyagoln i a családját. Meredeken. vízszintbe helyezkedünk és pihenünk. ugye? Igen ismerte be a n?. Ami a többit illeti. Ez a megbízatás akármeddig eltarthat. ki lehet ezt bekkelni. hát akkor miért ne Teddy Upshaw legye n az? kutatóan nézett Celiára. és ehhez minden körülmények között ragaszkodott. Néha zavar. megfázunk. a recept nélküli szerek forgalma meredeken emelkedik a gyógyszeriparban mindenütt. folyt az orra. Többet nem tehetünk. Például Andr t. de ennek c sak az az egyetlen prózai oka volt. amíg a tudomány meg nem t a a megfázás gyógyszerét. és folytatta a néhány napja tartó izgalmas felolvasást az Alice Csodaországban címû b?l. Celia. és ez a mi nagy szerencsénk. hogy megérte. de am . Celia a téma komolysága ellenére elnevette magát. A férfi a hüvelykujja mellé felemelte a mutatóujját is. hogy egy alapos megfázás els? napját töltötte. ahogy hallom. Én elfogadom a világot olyannak. Ami pedig magukat a recept nélküli szereket illeti. amilyen. Kérdezzen csak meg egy jó orvost. én és miért ne lehetnénk poty asok a felfelé viv? röppályán? Egy pillanatra elhallgatott. hogy jobban lettek t?lük. mint egyesek. mert a tisztelt amerikai vásárlóközö kik az ilyen szerekre.És mégis. Teddy legyintett. De most megkért. ami egy meseszép kertbe vezet. akik hogy úgy mondjam bennfentesek vagyunk. bár remélem. hogy Alice egy parányi ajtónál ácsorog. Azoknak is csak placébóhatásuk Teddy határozottan megrázta a fejét. Imádnak doktoro dit játszani. mint máskor. Igaza van a piaci részesedéssel kapcsolatban bólintott Celia . amit?l jobban ugyan nem lesznek de betegebbek sem. mint a csap. de csak nagyon kicsivel. hogy munka ide. áruljuk nekik a gyógyszert. maga. Teddy válaszolta Celia. És maga meg én. Ha maga vagy én. hogy így soha nem beszélnék nyilvánosan. tudj a. hogy mások helyettem is vesznek be pirulákat. Szóval ha ez a rakéta úgyis száguld felfelé. Hát a megfázás elleni szerek? ellenkezett Celia. mindaddig. aztán folytatta. hogy ez ménye. akkor saját magukat akarják kezelni. ez n tudunk változtatni. Teddy mondta Celia. hogy egy picivel igen. akkor t ne kapaszkodhatnánk mi is a farkába a Felding-Roth. De nem zavarja néha. Teddy hangja hirtelen óvatosabbra váltott. De még az a szerencse. Máso ig: valakinek úgyis árulnia kell ezt a sok ócskaságot. De magát zavarja. Úgyhogy fel a fejjel. hogy meddig kell itt maradnia a Bray and Commo nwealthnél? Semmit sem mondtak. Mikor esténk mindig két órát töltött a gyerekekkel. hogy itt porosodjon. y az emberek legalább azt higgyék. Nem nyugtatta meg Teddy. Ha az embereknek valami bajuk van valami olyan apróság . Celia elhatározta. akkor mit c sinálunk? Megmondom magának! Hazamegyünk. Lisa szokás szerint elbûvölten hallgatta az anyját. hogy a kibekk sokkal többet tudok majd tenni. Persze gondolom. Megfogadom a tanácsát. és kókadtan üldögélt. karrier oda. különös tekintettel a most ötéves Lisára és a hároméves Bruce-ra. Hát maga soha nem vesz be semmil yen gyógyszert? Soha. ami viszont még beletelik egy-két-három évtizedbe. El?ször is nem f megítélni az üzletágunkat. Lehet. még a valami éget?en fontos munkát hozott haza magával. hogy egy icipicit értékesebbek. akik évi félmilliárd dollárt adnak ki arra. Bruce ma kivételesen nem izgett-mozgott közben annyit. mint valami átkozott rakéta! Azért. azoknál az a fontos. bébi! A végén meglátja. Köszönöm. Celia. Szerintem egy évig lesz itt. és nem ringatom magam ró színû álmokba. Remén yked?k egész hadserege. hogy nem kapaszkodunk elég biztosan abba a farokba vagyis nem uraljuk a piacnak akkora részét. en arról mesélt. Értékelem az ?szinteségét. mint ahogy azt maga állítja. gyógyítsák a gyógyíthatat hûlésüket. Teddy felemelte a hüvelykujját. és azt hiszem. és közben ezt a munkát végzi? A válaszom két okból is nem . például az aszpirin. hogy legyek ?szinte. sok folyadékot zunk és beveszünk néhány aszpirint. Megmondták magának a fejesek. egyedül va gyunk és megbízunk egymásban. A Teddy Upshaw-val folytatott beszélgetés napjának estéjén Celia maga köré gyûjtötte rekeket.

El?bb megnézem mondta nincs-e ráírva: Méreg. jegyezte meg Celia. Teddy viszont abban téved folytatta Andrew . mert túl nagy. Celia feltette Alice-t a könyvespolcra. és magához ölelte. . és elkezdte keverni a martiniket. De ez csak mese. mint h gy az ember csak folyadékot iszik. hogy fölösleges bármi mást tenni a megfázás ellen. és látta. hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegbõl.. pulykapecsenyébõl és vajas pirításból keverték volna össze.. Egy percig sem feledkezett meg A ice arról sem. hogyan lehetne úgy ös szecsukódni. akkor kell hozzá egy hét is. Soha ne hajtsál fel semmiféle ismeretlen kotyv alékot. Ha n em. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva: Méreg. Teddynek igaza van abban. Ma valami egészen hasonló hangzott egy beszélgetésen. Brucie meg van fázva. boldog életet élhetek? * Kosztolányi Dezs? fordítását átdolgozta Szobotka Tibor.n nem fér át. Huncut legyek. Szakasztott olyan íze volt. Fûszeres báránysült illata csapta meg az orrát a konyha fel?l. mazsolas . Andrew felkapta a leánykáját. a gyerekek hevesen átölelték az apjukat. papi! kuncogott Lisa. Vajon mivel érdemeltem ki gond olta Celia . Most azonban kis üveget talált rajta. hogy talál majd rajta. az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél. Celia már máskor is észrevette. Celia elnevette magát. El tudod ûzni a betegségét? Nem. Jaj. Papa mondta Lisa . aztán folytatta. Hiába volt azonban odaírva: Igyál meg!. s roppantul ízlett neki. akkor elõbb vagy utóbb rosszul lesz. Befejezték a vacsorát. madártejbõl. Most összecsukódtam. akkor hét nap alatt elmúlik a baj.. mint valami távcs?. Milyen valószínûtlen. kiscsibém szólalt meg a hátuk mögött Andrew. aszpirint szed és pihen mondta Andrew. Andrew pedig megpiszkálta a kandallóban pislákoló tüzet. teljes. és reméli. hogy lefektesse a gyere keket. Az üveg nyakára papírsz elet volt ragasztva. ha ez itt volt az el?bb mondotta Alice. erre pedig gyönyörû nagy betûkkel ezt írták: Igyál meg! Celia egy pillanatra letette a könyvet. Neked is felírhatok? kérdezte Celiától. hacsak nem a doktor bácsi írja fel.. milyen melegem van? Jaj. körömcseppig. és elindult. Miért nem? Mert nem vagyok fázós doktor. és a k al átmentek a nappaliba. mami? szólt közbe Lisa. miután Celia beszámolt neki az irodájában lezajlott reggeli beszélgetésr?l. Alice sokkal okosabb volt. hogy mikor jött be a papa a szobába. Most pedig felírok magamnak egy esti martinit jelentette ki Andrew. amelyikre az van írva: Méreg.még egy kulcsot vagy valami könyvet.* Ugye nem lett volna szabad meginnia.. aki utána megcsók olta Celiát.. Azt szoktam mondani a betegeimnek folytatta Andrew . semhogy hûbel ebalázs módra megigya. Andrew letette Lisát. hogy ezek a megfázás elleni gyógysz . mint valami távcsõ. A valóságban persze nem válaszolta Celia. de furcsa! szólt Alice. Miféle beszélgetésen? Majd a vacsoránál elmondom.. Teljesen igazad van. Hamarosan ki is i zet. Alice hõsiesen belekóstolt. mintha cseresznyés lepénybõl. hogy a lányának határozott véleménye van a dolgokról... mire az újból lángra kapott. Nagyot nevetett a család. egyikük sem vet zre. hogy ilyen csodálatos. hogy a szomsz s ebédl?ben Winnie August teríti az asztalt a vacsorához. Szerintem akkor sem lett volna szabad meginnia jelentette ki Lisa makacs ul. csokoládéból. megtörölte Bruce orrát egy papír zsebkend? vel.. Hát persze. Csakugyan. hogy ha meg vannak fázva és gondosan kezelik magukat. s abból megtudhatja.

hogy fel ll függesztenie a kritikus látásmódját . csak tessék. hanem az anyjuknak. akkor akármit elhisznek. Andrew hirtelen abbahagyta. Ennyi is elég. Volt még valami a táskában. Mi történik az értékítéletével? Most értette meg. ez nem kétséges. baja nem lesz t?le.rek nem ártanak. Ép tanában olvastam egy kicsit utána ennek a témának. és szemügyre vette a benne lév? tubust. mintha nem is lett volna. csí llatot árasztott. de te mindenképpen jobban leszel. Ami pedig a másik dolgot illeti: Andre z imént nagyon jó nem. Igenis. A szert húsz éve forgalmazta szép haszonnal a vállalat a hûléses gyerekek mellkasát kellett bedörzsölni vele. Talán ez a Healthotherm lényege jegyezte meg még mindig mulatva. Két dolog jutott az eszébe. Celia azért hozta haza . Mert egyb?l gondos anyává válsz. Érzéki csalódás az egész. Az els?. min t használnak. Andrew odament a kön yvespolchoz és levett néhány kötetet. amelyek tartalmaznak egy phenacetin nevû vegyületet. kitûn? ötletet adott neki. annál sokkal jobb! . hogy a megfázás elleni szerek tényleg segítenek! prot stált Celia er?tlenül. Mert azt hiszik. Ha valaki túl gyakran és túl hosszú ideig szedi. Már Celiából is majdnem kipukkadt a nevetés. miért ne. Celiának hirtelen egészen borús h angulata támadt. Olyan dolgokra ébredt rá. aki még ügynökn? korában mondott neki valamit: Ha hûléses beteg jön be hozzám. csodálatos. Ahogy Andrew visszatette a könyveket a helyükre. hogy igen. hogy ha az embereket a megf elel? mennyiségû reklámmal bombázod. Felmutatott egy telejegyzetelt papírlapot. drágám? Ha mindenáron össze akarod kenni Brucie-t ezzel az ?srégi agaccsal. miközben kinyitotta az aktatáskáját és kirakta bel?le a haza ozott iratokat. amik az eldugult orrot hivatottak kitisztítani. a inek eleve magas a vérnyomása. hogy folytassam? Nem sóhajtotta Celia. Tényleg kénytelen lesz? De képes lesz-e rá? És meg k nie? Tovább töprengett a dolgon. akkor p dok neki ártalmatlan kis cukortablettákat. elolvasta az összetev?ket. Nem is a kölyk ek készült. Nagyon úgy festett. és azt : »Azok a pirulák csodát tettek. Akarod. pedig ezek fokozott váladékképz?dést eredményezn ek a tüd?ben. 2 . Azért a veszélyes jelz? kicsi zás. De vannak bizonyos aszpirinhelyettesít? szerek amiket széltében-hosszában reklámoznak és nagy mennyiségben ért k . ami mindenkinek káros. Az egyik ily egy phenylephrin nevû vegyület. hogy Andrew-nak igaza van. hogy Andr ew-hoz fordult: Szerinted használjam? A férje elvette t?le a dobozt. hogy az egyszerû. Sam mire célzott azzal. és bármit hajlandóak megvenni. de aztán furcsa pillantást vetett Andre w-ra. Jaj. mezei aszpirin a megfázás legjobb ellenszere. A legtöbbször nem használ a phenylephrin túl kis mennyiséget tesznek bel?le a gyógyszerbe . aki tesz valamit a gyermekéért. esetleg véglegeset és jóvátehetetlent. A gyógyszer nélkül is jo ttek volna. Elkezdett lapozni a könyvekben. amikr?l szeretett volna nem tudni. Vagy a tudattól lettek jobban. vagyis azokban a szerekben. de most annyira elbizonytalanodott. vannak köztük ártalmasak. ne mondj már ilyeneket! tiltakozott Celia. akkor vesekárosodást okozhat. hogy egy id?re lehet. Celiának eszébe jutott egy öreg o rvos. hogy valami sokkal súlyosabb betegséget okoz magának. ez az úgynevezett dekongesztánsokban van. s?t veszélyesek is. amir?l Celia el is feledkezett: a Bray and Commonw ealth egyik termékének. Nem túlzás mondta Andrew határozottan. Aztán ott vannak az orrcseppek meg az orrspray-k. hogy segítenek. Úgy elmúlt a meghûlésem. A megfázás eni tablettákban vannak antihisztaminok is. amikbe több helyen papírszeletkék voltak beletéve.« Az id?s os kuncogva hozzátette: persze pirulák nélkül is pont így elmúlt volna. A legt megfázás elleni szerben mindenféle alkotórész össze van kutyulva folytatta. és emevette magát: Ugyan. Néhány nappal kés?bb aztán visszajönnek. Az ember megpróbál kikúrálni egy egyszer könnyen lehet. de különösen veszélyes annak. és a reklám szerint megvigasztalja a kis beteget. valóban kénytelen lesz egy id?re f elfüggeszteni a kritikus látásmódját. hogy megemelkedjen t?le a vérnyomás. hogy Bruce mellkasát bedörzsölje vele. amik többet ártanak. De hát mindenki azt mondja. viszont arra b?ven elég . Használni sem fog neki. Er?s. a Healthothermnek egy reklámcsomagja. Mindebb?l csak annyi következik mondta Andrew . Andrew felnyitotta a dobozt. Majdnem minden kutató egyetért azza l.

Most éppen a H ealthotherm került terítékre. ha valaki rajta tartja a szemét ezen a holnapi találkozón. ami osztatlan megdöbbenést keltett. Miv el maga nemrég került az új helyére és nagy a felel?ssége az anyagi kockázatról nem is besz f?nökség nyugodtabban alszik. borzas. hogy ? is ott lesz a megbes zélésen. hogy van-e egyáltalán valaki ebben az üzletágban. aminek a reklámkampány-tervezése még azel?tt megkezd?dött. Érezte. hogy a reklámügynökségek munkatársai nagy pénzeket keresnek. miképpen reagáljon a h takra. hogy bármikor kirúghatják ?ket. hogy miért: Csak megfigyel?ként leszek jelen. Keddi nap volt. de számolni k kell azzal. és hogy szerintem miér ez az ügynökség amelynek a munkájával id?közben megismerkedtem ennél sokkal jobban is do i. egy tribünön áll és fogadja az el?tte elhaladó ezred szalutálá Hát nem valami díszes ezred. Eg A hatás olyan volt. mondta Celia az asztal túlsó oldalán ül? reklámügynökségi képvisel?knek. miért nem tetszik nekem a reklámmódszerük. fantáziátlan és szürke em ult. Celia már eldöntötte magában. vajon egyetértett-e a megjegyzésével. a fiatalos kereskedelmi osztályvezet?nek. Teddy Up shaw értékesítési igazgató és az ifjú Bill Ingram termékmenedzser képviselte. hogy inkább el?bb. A Bray and Commonwealthet Celián kívül Grant Carvill marketingigazgató. De én egy szót sem fogok szólni. egy baptista prédikátor komolyságával beszélt. ne m kell tovább tépel?dnie azon. Az ötven év kör i munkatárs volt a cégnél. különféle graf kat és reklámterveket osztogatott a Celia vezette gyógyszergyári képvisel?knek. hogy mi történt. és közölte. Sam jelenlétére való tekintettel a reklámügynökség elnöke is beköszönt a délel?tt fo Sam még el?z? nap felhívta Celiát telefonon. Kint cudar id? tombolt. gondolta magában. A negyvenharmadik emeleti tárgyalóban folyó tanácskozáson a Bray and Commonwealth reklámprogramját tekintették át.Nem szik. hogy lia megkapta volna az új beosztását. aki nem visel valami hangzatos címet . Orr mondta gyorsan Celia a kereskedelmi osztályvezet?höz fordulva . Mr. s legalább egytucatnyi reklámember jöt e és ment ki rajta annak megfelel?en. Sam rezzenést elen arccal ült tovább. hogy a reklámügynökségi négyes azt latolgatja magában. Celia arra g ndolt. Közben minduntalan nyílt és csukódott az ajtó. aki már el?z? este New Yorkba érkezett. csatlakozott hozzájuk. és jelentést tesz utána. és atóan gondban volt. Celia most Samre pillantott. hogy ha lett volna h?mér? a reklámügynökség tárgyalójában. Az Orrnál csak helyettes osztályvezet? néhány évvel id?sebb Wilson er?sen ?szült. mint utóbb félreteszi valami ártalmatla b posztra. kifogás talan öltönyben feszít? Orr vezette az ügynökség küldöttségét. A sima modorú. majd azt is világosan megmondta. attól tartott. Sam Hawthorne. akkor az hirtelen zérus alá volna. A reklámügynökség negyedik képvisel?jének csak a vezetéknevét tudta Celia Bladennek A férfi a büszke helyettes kereskedelmi osztályvezet? titulust viselte. hogy Celiának az az érzése támadt. szorgosan ügyködött. mint mikor a lobogó tûzre egy vödör vizet zúdítanak. hogy most mit válaszoljon és egyáltalán hogyan kezeljen engem . talán beszéd helyett is. hogy sikerült felkeltenie a partnerek érdekl?dését. A kölyökképû. és bár kétségtelenül értett a dolgokhoz. ami a fels? vezetésben történt változás után érthet? is volt g eltelt hatvan percben olyan szertartásosan és ünnepélyesen ismertették a programot. A hosszú mahagóniasztalnál ül? Al Fiocca. akinek még láthatóan a fenekén volt a tojáshéj. hogy éppen melyik termékr?l volt szó. ez a maga mutatványa sz. mint a Felding-Roth egyik vezet? tisztségv isel?je. január közepe. és nyomban arra az iménti megjegyzésr e ragadtatta magát. ahol a forgalmi dugóban vesztegl? autók és tüle ked? gyalogosok csatáztak és áztak a hóval kevert ónos es?ben. az ügynökség középkorú agytrösztje láthatóa kecskeszakállát simogatta és a lábával csoszogott. és Celia eltûn?dött on. Érezte. Beszéljünk nyíltan arról. meghagyva a köve z? lépést Kenneth Orrnak. Bladen. Oké. Celia és a Bray and Commonwealth négy munkatársa az nap reggel érkeztek autóval New Jerseyb?l New Yorkba a Quadrille-Brown reklámügynökséggel me gbeszélt találkozóra. vörös hajú Ingram egy éve végzett a Harvard Business Schoolb láthatóan energikus volt és lelkes bár eddig még nem adódott túl sok alkalma a bizonyításra Sam Hawthorne valamennyiük fölött állt. A Dexter Wilson nevû harmadik fejtette ki az elmúlt órában részletesen a dolgokat. s?t némi megkönnyebbülést . akárcsak az egész délel?tt folyamán. hogy az ügyfél elégedetlensége esetleg az állásába fog ker Celia tudta. A Quadrille-Brown ügynökség a Burlington-House nevezetû épül etben székelt az Avenue of the Americason.

Kínos csend lett. Szerintem a ja vasolt új megközelítés helytelen. mégpedig a kicsit tépett anyuci. mely szerint talán ez a Healthotherm lényege. Nagyon érdekes. Szívese dolgozunk ki új javaslatokat. Jo dan. akkor csak a háttérben. az az érzésem. Celia azon gondolkozott. ahol mostanáig dolgozott. De anyuci lesz pre mier plánban. Elég volt! vágott közbe határozottan a kereskedelmi osztályvezet?. vagy ha igen. akkor. d? Aha. ki feszülten figyelte Celiát. hanem az anyjuknak . úgy vélte. még miel?tt Celia válaszra nyithatta vo na a száját. Több mint érdekes szúrta közbe Bill Ingram.. Az igazság kedvéért hozzátenném. Hirtelen mindenki bólogatni kezdett az asztal körül. Mrs. Végül aztán Blade a vizesnyolcas nem bírta tovább. Persze hogy az. a fiatalság kiállt a fiatalság mellett. akinek az arca hirtelen dühében a hajzatával lett egyszínû. miután bedörzsölték a mellkasukat Healthother mel. de ma már régen tú dta ?ket az id?. Legyen minél életszerûbb! Anyuci mégis boldog folytatta Bladen. És nem ennek kellene történnie? kérdezte finoman Dexter Wilson. De aztán úgy döntött. Ám Kenneth Orr. El?ször a Healthothermet akarom megtárgyalni magukkal mondta.ott az arcokon. egyik szemöldökét felhúzva. Maga szerint is az. szóval ez Bladen keresztneve. Örülök. Elnézését kérem. lám szólalt meg végül Kenneth Orr. Lám. Ingramot elöntötte a tûz. hogy beteg gyermeke jobban legyen. Hanem a mamája. és azt találtam. Nem is a kölyköknek készült. Láthatólag me gyben mulatott a dolgon. hát persze hogy így van! Ha akármelyikünk felvetett valami klassz ötle tet. Jordan szólalt meg Kennet rr simulékonyan. mit beszél. hanem a televíziós re a is vonatkozik. vagy megpróbálta kicsit feltupírozni a maguk ezeréves termékeit. akárcsak a régi. aki tett valamit a beteg gyermekéért ezért most jól érzi magát. és gyilkos pil tást vetett a beosztottjára. Tényleg ?srégi termékekr?l van szó. Talán így könnyebben el?relépünk. A kölyök lesz majd a háttérben. mert azt hiszem. hogy megtartja magának. megfontoltan. gondolta Celia. Az anyukája. hogy ilyen rugalmasak mosolyodott el Celia . Nem haragszik é te? kérdezte Celiától. Ezenkívül pedig soha t halljam. Jord n javasolta. Mrs. hogy Orr és Dexter Wilson élesen. Ezt a sok ökörséget! csattant fel valaki. az is eszembe jutott. mert mindarról. aki tenni akar valamit. vagy akár az önét is továbbfejlesztjük. a köténye kis félrecsúszva. Celia gondolatban tisztelgett Andrew-nak és folytatta: Utánanéztem. izza erénykedett. hogy ilyen hangnemben beszél bizonyos régebbi termékekr?l. és elemi er?vel szakadt ki bel?le a szó. Dehogy. akkor tegyünk úgy. Én a kép el?terében akarom lá boldog anyát. Celia tudta. Úgy látom. Átkozottul jó. Az ifjú Bill Ingram volt az. Csakhogy nem a boldog vagy szomorú gyermek az. hogy ez az ?srégi ragacs ne t. Úgyhogy ha tényleg nyíltan akarunk beszélni. Soha nem vádoljuk az ügyfelünket a saját reklámtevékenységünk . de egy kis tupír mi ndenképpen rájuk férne. hogy hozzátegye-e Andrew megjegyzését. A megkönnyebbült anyát. hogy dobjuk ?ket a szemétre. A mindenit. aki jó mama akar le ni. Az ifjú reklámszakember lelkesen bólogatott. De igen bólintott Celia. úgyhogy miért udvari unk itt egymással?! Senki nem mondta. leintette a kollégáját.. mint ahogy azt Mrs. Az el?adott változatok egyikéhez sem ragaszkodunk foggal-körömmel. Igen. hogy a múltban túlzott óvatosságból tényleg korlátozták a reklámügynökség munká t a lehet? leggyorsabban fel akarta számolni. hogy a reklámképeinket évekre visszamen?leg mo gyerekek uralják. Érdekes gondolat szólalt meg Kenneth Orr lassan. de nem is használ. de tisztelettel néznek rá. azt az édesanyát. Megkönnyebbült és már sokkal nyugodtabb i . ezt valamennyien tudjuk. akik boldogok és elégedettek. A reklámjainkon mégse m látszanak az édesanyák. vajon nem éppen a mi cégünk utasításai és megszorításai miatt születtek ilyen vérszegény ötletek? Látta. Ez az alapelképzelésem nemcsak a nyomtatott. mert miután áttanulmányozta a Bray and Commonwealth aktái t. Igazán nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. Mintha egyenesen a kölyök betegszobájából jönne. És t sürg?sen elfeledkezni Andrew-nak arról a meghatározásáról is. A tárgyalóban az összes szempár rászegez?dött. Egy rakoncátlan tincs a hajában. aki bemegy az üzletbe és Healthothermet vásárol. azért mindenképpen ott kell lennie a képen. amit ez idá hallottam. hogy tíz évvel ezel?tt kiválóan megfelelt volna. Profik vagyunk és felel?sséget vállalunk minden reklámkampányunkért.

aztán rábólintott. Mrs. Aha! Vég pnak valami újdonságot az ügynökeink. hogy zseni a f?nökasszonyom! Alig egy hónappal azután. és egy id?re szögre akasztotta a kritikus látásmódját. Mrs. hogy minden rendben a gyerek körül. de a flakonokra hatalmas méretû nyomtatott betûkke l kerüljön rá még egy szó. ez valami bomba ötlet volt! Mind tudtam. Celia módszere az volt. Nagyszerû! lelkendezett Bladen. Az egyik ilyen cikk például a fantáziátlan B & C Sampon névre hallgatott. Dexter Wilson bólintott. mert úgy érzi. semmi fontosra. mert talán még tanulhatunk is valamit magától. abban teljes az egyetértés. régebbi termékeknek. hogy k maradt a döntéshozatalból. és rámosolygott Celiára. és cikkének ezt a cí EGY LEGKEVÉSBÉ SEM GYENGÉD ÖLELÉS ÁLMAI ELNÖKÉT?L Az ilyen és ehhez hasonló epizódok példátlan figyelmet keltettek az ÖLELÉS sampon irá és a kereslet fantasztikusan megugrott. Celia és az Új Healthotherm sikerei persze nem maradtak titokban a Felding-R oth csúcsán székel?k el?tt sem. Végre elkezdhetnek fecsegni valami korszakosan újról. Grant Carvill. Ebb?l következ?en automatikusan beleegyezésüket adták 1964 fo yamán minden olyan beruházási költséghez. örökösen aggódó Dexter Wilsonon. a . hogy a Quadrille-Brown reklámügynökség összehangoltan beind tta a tévében. akit id?közben el?léptettek. Ce liának az volt az érzése. valóság-e és hogy kis i el ezel?tt vajon hogyan vélekedett volna err?l az egészr?l. hogy nyil vánvalóvá vált: mindez még csak a kezdet. an. mint emcsak azoknak az emlékezetében ragadt meg a reklámmondat. Ez az igazi csapatmunka! Celia közben azon töprengett magában. hallották a hirdetést vagy megvették a sampont. a Healthotherm-eladások meghatszo k. Mindenesetre megfogadta Sam Hawthorne tanácsát. Valamit változtathatnánk a n. Ahogy elnézte a két fiatalembert. hogy kikkel fog szorosan együttmûköd a jöv?ben a Bray and Commonwealthnél és a Quadrille-Brown reklámügynökségnél. Mrs. Újabb négy hét alatt a hatszoros eladá plázódott és a megrendelések szûnni nem akaróan érkeztek a Bray and Commonwealthhez. Celia még a legoptimistább pillanataiban sem gondolta. és eltûn?dött. hála a Healthothermnek. Mert akkor átkeresztelhetnénk Új Healthotherm -re. mint amilyeneket hozott. a Bray and Commonwealth marketingigazgatója el?rehajolt. hogy új image-t talált ki a már meglév?. Nem lesz nehéz változtatni a terméken buzgólkodott Carvill. amit átél. S?t a negyedik héten olyan nagykereskedelmi rendelésözön árasztotta el a céget. A részleteket még finomíthatjuk jegyezte meg Orr. Celia azt javasol a. akkor csak egy évig. Megint a Quadrille-Brown ügynökség dolgozta ki az ÖLELÉS reklámprogramját. Celia ösztönösen megérezte. Csak valami apróbb változtatásra gondolok. Közvetlen ez alá került a szlogen: Oly gyengéd. Celia magyarázta Sam Hawthorne . de az értékesítésen dolgozók legnagyobb örömére nemzeti szállói an bukkant fel a rajzfilmekben. az ÖLELÉS . Jordan jól kifundálta. hogy a férfi mindenáron mondani akar valamit. hogy maradjon meg ez az elnevezés. Teddy Upshaw egy négyszemközti beszél getésükön Celia irodájában így fogalmazott: Celia virágom. akik látták. De vajon meddi ell még így dolgoznia? Ha Teddy Upshaw jó jósnak bizonyul. Úgy is volt. A gondolatai aztán visszatértek a munkájához. hogy mindaz. Új Healthotherm ízlelgette a szavakat Teddy Upshaw. vajon miért. addig te jesen szabad kezet kap.mert tudja. Fantasztikus ötl et. Az ifjú Bladen az Új Healthotherm bef atásában is szerepet játszott. ami más recept nélküli termékek forgalmának fellend Még mindig pontosan tudni akarunk mindenr?l. Howa rd Bladent és Bill Ingramet. Például az illatra. hogy a maga megjelenése a jöv?re nézve több mint biztató. Jordan szólt közbe Bill Ingram. és végül átlépett a komoly. és az újságok is többször felhasználták. És még valami. A The Wall Street Jo rnal például egy vezércikkében a Fehér Ház legújabb adótervér?l beszélt. A vegyészek majd ho nak az egyik összetev?höz. azt hiszem. Celia észrev ette. de amíg ilyen eredményeket produkál. hogy az Új Healthotherm mel kapcsolatos terve ami boldog mami projekt néven vált a cégen belül ismertté olyan m ? eredményeket fog hozni. a rádióban és a sajtóban a reklámhadjáratot. hogy maga nem akármilyen n?. Az mindig segít. de ezúttal ward Bladen irányításával. hogy Sam mosolyog. de most már látom.

Azt mondják. Jordan.nyom nélkül eltûnt a színr?l. Bill Ingramet bízták meg a System 5 továbbfejlesztésének és értékesítésének megszerve Azzal kezdte. Igen. Ingram végigsimított szokásosan borzas vörös hajzatán. megsz dulnánk a fölös gyártmányaiktól és megtartanánk a System 5-öt. narancs-arany színû modern csomagolást rendelt egy h ozzáill? mûanyag tartóval. mert ha híre megy. hogy szervezetten indíthatnak támadást a nyomorult nátha ellen. Hát nem olvasta az el?terjesztésemet? Az asszony az asztalán tornyosuló irathalomra mutatott. hogy c sak egy év de aztán rögtön eszébe jutott. Szóval tabletta formájában is árusíthatnánk a System 500-at. hogyan rohan az id?. gondolta. amire k . de emmivel sem gyengébb annál. Celia. úgyhogy nem kellene nulláról indulnunk. Mrs. hogy ez még hiányzik a kínálatunkból. Andrew! gondolta Celia. Az az igazság. Nemcsak hogy csillagászati összegeket emésztett f l egy-egy termék piaci bevezetése. jöhetünk a tablettával! Miféle tablettával? Bill fájdalmasan pillantott Celiára. hogy e gy nagy gyógyszergyár érdekl?dik a cég iránt. hogy az eladó nem is tudta. ahol mint valaki epésen megjegyezte aktákat fog tologatni a ko engedményes nyugdíjazásáig . de a legtöbb újdonság nem is állta ki a próbát. Ez megszokott és elfogadott módszer volt a szakmában. Átnézem. egy közvetít? jogi cégen keresztül a Felding-Roth csendben és feltûné megvette a kis vállalatot. és hogy így er?sebb. hogy feltûn?. hallgatom. Celia a kapott anyagot tanulmányozta. hogy valóban jó az ötlet. hûlés elleni szer megvásárlására. De a System 5 jó arra. Néhány nappal kés?bb Celia megbizonyosodott róla. Fél év múlva pedig. de az egyetlen érdekes köztük a System 5 nevû hûlés elleni kanalas o sság. mint amit mi magunk fejlesztenénk ki. Na. és bukásáv rántotta azokat is. akik javasolták. Nem világrenget?. megkérdezte: jó valamire ez a System 5? Már megvizsgáltattam a vegyészeinkkel. Írjon nekem egy részletes jelentést. emlékezvén Andrew lesújtó véleményére a hûlés elleni szerekr?l. hogy az ügyvédek kit kép iselnek. nem sokkal utána. Biztosan itt van eze k között. és javasl t tett a michigani cég s ezzel a System 5 nevû. ez tényleg fontos. Celia tudta. hogy Michiganben eladó egy kis gyógyszervállalat. és ha jó om. Bill utasította a fiút. és ami még fontosabb. és bezárták a michigan t. hogy a szert ú rveztük. Tudja. hogy közvetle n a név alá kerüljön oda még egy sor. hatásosabb lett. és hogy már másfél éve vezet and Commonwealtht. hogy néha elfelejtem. és a szert átkeresztelt tem 500-ra. A Bray and Commonwealthnél pedig. A férfi tátott szájjal bámult rá. Ha megvennénk ezt a michigani céget. Jó. vagy letették valami kevésbé fontos posztra. szemétkosárba dobva az addigi zöld üveget. Zabálni fogják! Bocsáss meg. Mindenesetre ezt az itteni nyüzsgést nagyo n élvezem. hogy gazdasági szempontból hasznosabb egy már ismert terméket adaptál ni. már be van vezetve a piacra. Felírta egy papírlapra: System 500 A hûlés SZISZTEMATIKUS ellenszere És Ingram kezébe nyomta a papírt. mint valami egészen újjal kísérletezni. az ifjú Bill Ingram léphetett el?bbre (Ce lia jóvoltából) és átvehette a marketingigazgatói állást a veterán Grant Carvillt?l. hogy otthagyta-e az ügynökséget. Carvilln láltak egy jó kis helyet. akkor az ár az egekbe szökött volna. Celia soha nem tudta meg. Megint azzal nyugtatgatta magát. Ingram Celia támogatásával újabb és újabb innovatív marketin ?. ha már az ú somagolás megszilárdította helyzetét a piacon. aztán így szólt: Azt javaslom. mégpedig úgy. A System 5 gyártását néhány jól képzett szakemberrel együtt átvette a Bray and Commonw Jersey-i gyára. Ezt nevezem! Ett?l olyan érzése támad majd az emb ek. Van töb ermékük is. Az összetev?k és a . vis sza akarok kerülni a receptes gyógyszerekhez. ? hozta például azt a hírt is. Aminek ered ként. hasonlóképpen. hogy a vegyészeink valóban vált attak egy-két apróságot a gyártás hatékonyságának fokozására. hogy oké. mondja. Annyira belemerültem a munkába. az nagy dobás lenne. Nem sokkal kés?bb az érdektelen termékeket mind kiárusították. beszélek Sammel. ha Ádám-Évától kellene indu nk. Bill Ingram a szokásos h?fokon lelkendezett tovább. Az a két nulla ott a végén magyarázta Ingram Celiának arra utal.

komikusan. ahol jó harminc éve lakik. hogy inkább meg?r etlenségét meg azt a szerény philadelphiai otthont. Ha rólunk hall. a valószínûtlen en meghódította zenéjével a világot és valóságos Beatle-mániába taszította az emberiséget. és csak úgy rázta a nevetés. Állítsa már le mag végül is tetszik. mikor tudományát csillo a. hogy többször is meghívták. Természetese ekeknek készül? változatban hígítani fogjuk az összetev?ket. To is úgy tûnt. jobblétre szenderült. mégpedi abban a hatalmas flakonban. nevezetesen. érzékeny és jó humorérzékû kisfiú lett. Több védelmet igényel. Am nem sikerült. nagylelkûséggel . és most már ? is együ nevetett Celiával. ami egy távoli országgal. Celia odament hozzá. ami ritka élvezetnek számított azóta. amit nekem válaszolta Andrew gyöngéden. amir?l véletlenül. hogy a kicsik gyakrabban lássák a nagyanyjukat. egyszer-kétszer alaposan . és annak ellenére. hogy elfogadtatott a kongresszu ssal egy szigorú polgárjogi törvényt. le gjobb lesz. de min denki sajnálatára Mildred egészségi okokból egyre kevesebbszer tudott jönni. nevetéssel és emberi gyarlósággal. kilencvenéves korában * Beetle=bogár. elbûvöl? liverpooli fickó. Azt hiszem. Andrew felvet hogy költözzön hozzájuk. és átölelte. de a jelek szerin t nem is volt rájuk kíváncsi. piacra dobjuk a családi System 500-at ez is szerepel a feljegyzésemben . Brucie sok mindenben hasonlít rád mondta végül Persze a nyolcévi házasságuk nem volt mindig felh?tlen. Andrew anyja átköltözött Európába. és hogy a szám is mutatja. Az ötéves Bruce-ból ellenben szelíd. akir?l mármár úgy l tt.. Már értem a logikát: kisebb szám. jó asszonyt. Ami a gyerekeket illeti. Andrew réges-rég nem látott apja meghalt. mint Lisa. De külön reklámoznánk és így kett?s megvilágításba kerülne a dolog. Hogy valamennyire bepótolják az elmaradt együttléteket. és amelynek következményei elidegenítettek egy generációt és kettészakították A Ma este feltétlenül nézni akarom a híradót mondta Andrew Celiának egyik este 1965 gusztusában. Az egész család otthon volt. Celia édesanyja régóta kínlódott az asztmájával és az utóbbi id?ben rosszabbodott az állapota. Feleségü enni egy er?s. szomorúsággal. Mit szólna egy kis aszpikos csomagolású System 500-hoz? Az utasellátónak? Nem rossz ötlet.. a gyerekek együtt vacsoráztak a szüleikkel. Los Angeles egyik külvárosában állítólag zavargásokra és gyújtogatás or..yanaz volna. amit a keresked?k maguk között csak a Te-jó-ég! méretûnek hívnak Bill! emelte fel a kezét Celia. halkan.. Wattsban. Akkor azt kell tennie. Az Egyesült Államokban pedig a kongresszus csekély figyelem közepette elfogadott egy úgynevezett Tonkini-öböl határozatot . hónapokkal a temetés utá esültek Jordanék. Lisa már betöltötte a hét évet és második osztályba járt. ba nemzeti perlekedés közepette új lobogót választott. ha leírjuk ?t. hogy Celia a munká a miatt gyakran elutazott és néha napokig is távol maradt. kise rek és kipukkadt bel?le a nevetés. Még nem látta az unokáit. Ne mondja tovább szakította félbe Celia. Celia eg s jegyezte Andrew-nak: Brucie nagyon érzékeny. különösen büszke volt a folyamatosan szókincsére bár alkalmanként még összekeverte a szezont a fazonnal. amikor csak lehetett. mikor egész családokat ver le a a hûlés. vigyorodott el Ingram. A britek és franciák magabiztosan kijelentették ahogy az elmúlt százötven évben már s lanszor . J yt Kennedy elnök gyilkosának. Vietnammal v kapcsolatos. hogy hamarosan megkezdik a két országot összeköt? tenger alatti alagút építését. S míg Celia meg a recept nélküli szerek ily gyümölcsöz?en egymásra találtak. Celia szerette volna. Oswaldnak megölésében vétkesnek találták és halálra ítélték. hogy túlél mindent és mindenkit. Winston Churchill. Celia érezte a szomorúságot a férje hangjában. Négy hetyke. Ennek System 50 lesz a neve. nag lentkezett és soha nem látogatta meg a családot. az Johnson elnöknek igen. amit csinál. Jöv? télen folytatta Ingram tántoríthatatlanul . az élet a szokásos módon folyt tovább tragikusan. komolyan vette a tanulást. mindig eszébe jut a kora jegyezte meg Andrew. tele konfliktusokkal. er?s egyéniség. de az anyós kitért a szíves invitálás el?l azzal.

Celia odahajolt és megcsókolta Andrew-t. Kés?bb. úgyhogy végül teljes ndegy. gépiesen válaszolt. személyes gondja. Andrew mint például a Healthotherm vagy a System 500.összevesztek. hogy védelmezzék és meg?rizzék. a mi orszá unkban? Valamennyien olyan feszülten figyelték a rémes képeket. arcpirító nincstel r?l árulkodó Charcoal Alley-i nyomorgettóban. A gyerekek is ott ültek a szobában. papa. Nem okoztak eg ymásnak nehezen vagy soha nem gyógyuló sebeket. Sam irodájában ültek. Az emberek továbbra is venni fogják a kuru zslószereket. Ütötték az embereket. Szomorú és rossz dolog. De örömmel köz . Én is egy ilyen véd?burokról akartam vel beszélni. valami ilyesmire. Tudom. sebesülésekr?l és halálról. hogy Bruce egész testében reszket és hangtalanul zokog. Brucie. orvosokhoz. mikor Watts k itûn? drámát szolgáltatott a tévétársaságok számára aznap és öt további lidérces napon és éjs Úristen! mondta Andrew megint. csakúgy. elia. amit csinálsz. hisz mind a ketten tudjuk. Én is nagyon szeretlek. körülöttem is van. indent megtettek annak érdekében. Ha tényleg ez az óhajod. Csak nem a recept nélküli szerek burkára gondolsz? De. hogy te kiszállsz-e a buliból vagy sem. Mosoly suhant át a férje arcán. mert úgy döntöttem. hogy ez itt történik. hogy jó házasságban élnek. hogy van olyasmi. attól függetlenül. Celia azonnal felpattant. Ezt persze nem e mlegetted sûrûn. akkor kívánom. Túl sokan élnek közöttünk véd?burokban. mikor a híradó rá . hogy nem kell további ideologizáláson törnöd a fejed. és kinyitotta. a Felding-Roth központjában. hanem helyette rögtön eljönnének hozzánk. Id?közben viszont kibékültem egy-két dologgal. és azt válaszolta neki: Igen. mint egy sorsdönt?. akkor rövid id? alatt öss ecsapnának a fejünk fölött a hullámok. és ezért kapott szabad kezet a Bray and Commonwealthnél. aztán hozzátette ?t hamarosan rá fogsz jönni. anyu! tiltakozott Bruce magánkívül. hogy pénzügyi kimutatások van ne. mikor a gyerekek már lefeküdtek. Andrew habozott. Celia látta. mint azt bárki is várta. hogy csak a tudósítás vége fe tte észre Celia. az gyakran megtörténik. a vad kig elkeseredett feketék és az ?ket ostromló rend?rség között a borzalmas. brutalitásról. ami egészen más. hogy kapcsolja ki a készüléket. akit szeretek. Mert rólam van szó? Miért ne? Elvégre a kis feleségem vagy. Holnap kérni fogom az áthelyezésemet. ami nem Celiával vagy a c saláddal volt kapcsolatos. A dilemma az mondta másnap Celiának Sam Hawthorne . és éppen ezért örülnék. odament hozzá és sürgetni kezdte A ndrew-t. de már rengeteg gyötr?dést okozott neki és csak nem akart. El tudod hinni. hagyd! kiáltott fel Bruce. de ezek a civódások soha nem léptek túl egy bizonyos ponton. Ne. Nemcsak megideologizálod? gyanakodott Celia. ahogy szörnyûbbnél szörnyûbb képsorok követté ló házakról. fosztogatásokról. Nagyon neheztelsz rám érte? Egy kicsit talán igen. így van. nyugtatgatta. mint a mi védett családu nk. ki adja el nekik. úgyhogy az utolsó kockáig végignézték a rett s tudósítást. de azért. Úristen! akadt el Andrew lélegzete. nem tudott megoldódni. az arcán pedig pa takokban folynak a könnyek. Még nem sokszorosítottuk. És még valami: ha az emberek nem vennék szép szorgalmasan ezeke t a szereket. sokkal sikeresebb.. S . hogy amit itt ma láttál. ha egy napon visszakerülnél a receptes gyó khez a Felding-Rothnál. Maga az aranytojást tojó tyúk. amit nem helyeselsz a mos tani munkámban. Büszke vagyok rád. hogy az a munka sokkal fontosab b. hogy létezik odakint egy olyan világ. Andrew már csak reflexszerûen. mikor a tévé képerny?jén feltûntek a wattsi zavar ok képei. Mindketten tudták. azé a szenvedésé. El?bb-utóbb kell tudnia. de hamarosan eljut az igazgatótanács minden tagjához. Továbbra is nyomasztották a watts i zavargások képei. rombolásról. Egy pillanatig habozott. hogy sikerüljön. hogy túlságosan sikeres a mu kájában. Így van bólintott Celia elgondolkozva. Az asztalán lév? i rattartók közül kibányászott egyet. Celia tovább simogatta. arra. A megbeszélésen Celia áthelyezését jelenlegi beosztásából. de jól válaszoltál Brucie-nek. ami biztosan érdekelni fogja folytatta Sam. de aztán folytatta. Van itt valami. Azt hiszem. de néha megtörténik. A szegénység és nyomorúság lázálma vált valóság n. kivéve ilyenkor. amir?l a világ nem akart tudomást venni.. helyesebben szólva. hogy a recept nél erekkel kötött házasságom ideje lejárt. Andrew így szólt: Ez az egész iszonyúan ny sztó volt.

a receptes gyógyszerek forgalma nem valami fényes. De ami a múltat illeti. akkor újból el?adom a mondókámat. Mikor maga a Bray and Commonwealthhez került. Andrew lehangoltan bólintott. Azok után. A legtöbb f?orvosnak most bent kellene lennie a k ban. mint mondta. Dr. fáradt grimaszt vágott és hirtelen felenge dett. legyen türelemmel még néhány hónapig. hogy cs ak azt tette. minden szót háromszor is meggondolt. Csak biztos akartam lenni benne. Sweeting az órájára pillantott. De efölött napiren térek. hogy el bb-utóbb kiborul a bili. Gondolja. Véleményem szerint nem alkalmas az orvosi hivatás betöltésére. Gratulálok. az ? hibájából. ll Ingram az utóbbi id?ben kin?tte magát. Jordan mondta a St. a jog szerint nincs más lehet?ségem. Egy percig töprengett. A partnerem. De ez akkor is fantasztikus teljesítmény. hadd figyelmeztessem arra. és azt mondta félig-meddig magának: Úgyis tudtam. Andrew tagoltan. Nem tudom és nem is fogom! És követelem. Mintha a szívéb?l hasította volna ki a szavakat. Dr. feszes hangon. Azonnal le fogunk ülni tanácskozni a tárg alóban. hogy befogják a s ukat és behunyják a szemüket. Legyen nyugodt. hogy nem rágtam meg ezerszer a dolgot? De. Andrew. Leonard Sweeting irodájá álltak egymással szemben. mégsem hallgathatott tovább. Mindegy. hogy a receptes gyógyszerek forgal ma visszaesett. Viszont. hogy javulta z eredmények. akkor a rész leg a Felding-Roth teljes forgalmából tíz százalékkal részesedett.m rámutatott az egyik számra. hogy mi történik. azt nem válla lom. De tudom. de maga meg a többiek úgy döntöttek. hogy azonnal intézkedjen! Andrew vad te kintettel nézett a felettesére. megfontoltan beszélt. akkor maga meg a munkatársn?i tegyenek félre minden egyéb munkát. Miel?tt további lépéseket tesz. mert gyógyszerfügg?ségben sz enved. hogy csak ak kor lépjen. de azt álmában sem merte remélni. Beszéd közben Sweeting busa szemöldöke szokás szerint fel-alá ugrált. hogy ilyen mértékben. Az ügy életbe vágóan fo a ezzel megvan. de ezúttal hivatalos formáb n. tudomásom szerint ezen a héten értelmetlen halált halt az egyik bete e ebben a kórházban. Sam mosolyogva becsukta az irattartót . nem tudná leg zt az utolsó részt elhagyni? Most már kérlel? volt a hangja. Szinte vibrált közöttük a leveg?. és talán még a betegek veszélyezteti. Leonard. aki az átvirrasztott éjszaka után kimerült vo t és különösen ingerlékeny. és felvette a telefonkagylót. mert nem volt beszámítható állapotban. ztán így szólt: Szerintem a recept nélküli szerek forgalma nélkülem is ilyen szinten marad. úgyhogy esetleg azon a területen nagyobb hasznomat vehetnék . Rendben van. A szaván fogjuk bólintott Sam. De kérem. sejtettem. Rossz napunk van. Muszáj tennem valamit morogta Leonard Sweeting. Engem most c sakis a jelen érdekel. de a kórháznak is. A kutyaúristenit! fakadt ki Andrew. szigorú arckifejezéssel. Persze a sikerében kicsit szerepe van annak is. Az igazgató felsóhajtott. és ezt mind a ketten tudjuk. Sweetin iadta az utasítást a titkárn?jének: Keresse meg nekem az igazgatótanács elnökét valahol a v . amit a lelkiismerete diktált. Hazudik vágta a szemébe Andrew . mert akkoriban én is pont olyan romlott és gyáva voltam. Addig várakozz . és telef onáljanak az orvosi végrehajtó bizottság tagjainak. Péntek dél volt. amit itt most elm ondott nekem. Andrew. No ah Townsend e pillanatban a kórházi rendel?jében fogadja a betegeket kezdte Andrew. Aztán az íróasztalához ment. Celia! Köszönöm válaszolta az asszony végtelenül boldogan. valamennyiünknek. azonnal hagyja félbe és jöjjön ide. Tu dtom szerint Dr. Jézusom! sápadt el az utolsó mondat hallatán az igazgató. Bede's vezet?je hivatalos. Townsend gyógyszeres befolyásoltság alatt van. Be fogjuk hívni. Ebben az évben viszont már zenöttel és a profit is ilyen arányban emelkedett. miko r mindketten tudtuk. Továbbá. hogy éppen mit csinál. És talán majd találunk valami na n érdekes dolgot magának. Gondolta persze. mint maga. És most mi fog történni? Néhány percen belül összeül a végrehajtó bizottság. ha abszolút biztos a dolgában és pontosan felmérte a cselekedete következményeit. Mikor az igazgató letette a telefont. 3 Andrew farkasszemet nézett a kórház ügyvezet? igazgatójával. Amit már négy évvel ezel?tt meg kellett volna tennie.

tüd?hörgést és mellhártyazörejt. A rendel?ben is igyekezett csökkenten a betegei létszámát. Noah Townsend feljegyzéseib?l kiderült. hogy meddig. Az injekciót követ? napokban Wyrazik torkáról lement a gyulladás. már e gyáltalán nem titkolta Andrew el?tt úgy. Andrew arra gondolt. Tüd?gyulladást állapított meg. rajta tartotta a szemét az id?s orvoson. 1961-ben egy évvel azután. mikor Andrew bent volt nála. Mikor legel?ször jelentkezett. annak ellenére. gyakran megb eszélte vele a nehezebb eseteket. Eddig a hétig. hogy Noah bizonyos szemp ontból olyan. Townsend rendel?jében és torokfájás ra. Andrew soha nem tudta meg. És bár megvoltak a maga korlát ennek az ellen?rzésnek. igyekezett másra koncentrálni és tétlenül várta. míg egy beteg egy fiatal férfi. hogy Townsend hogyan tarthatja magát még mind ig olyan jól. az új pácienseket Andrewhoz és az új fiatal orvoshoz. hogy Andrew rájött Noah titkára. ott azonnal fel fogják venni. hogy a sztetoszkópon keresztül fojtott légzést ha llott. aki még sok évig élhetett volna meghal Amióta Andrew négy évvel és nyolc hónappal ezel?tt rájött Noah Townsend gyógyszerfügg amennyire csak lehetett. Bede's Kórházban. hogy Townsend döntött-e gy valami szelíd küls? nyomásnak engedett. Noah Townsend továbbra is jó diagnoszta maradt. de mivel semmi említésre méltó mal?r nem történt. hogy megakadályozz on egy esetleges orvosi mûhibát vagy valami végzetes tévedést. de a testét viszke t? kiütések lepték el. hogy penicillinérzékeny. Oscar Aaronshoz i yította. A huszonkilenc éves Kurt Wyrazik megjelent Dr. és többet volt otthon. a testh?mérséklete 39 °C és hogy szaporán szedi a leveg t. Bedé's-ben senki nem osztotta Andrew aggodalmait. heves köhögésre és lázas bágyadtságra panaszkodott. A tragikus eseménysorozat kedd délután kezd?dött. Wyrazik nem volt új páciens. Andrew id?r?l id?re még aggódott Noah és a betegei miatt. Andrew mégis örömmel látta. Néha Andrew elgondolkozott azon. és Townsend azon nyomb an adott neki egy penicillininjekciót. és egyre észrevehet?bbek lettek rajta a függ?ség küls? jegyei az üveges tekintet. Ugyanakkor Dr. A jelek szerint a St. Noah már olyan hosszú ideje prakti zált. amit már csak a tehetetlenségi nyomaték hajt. és gyógyszerek ide. hogy soha nem fog bekövetkezni semmi jóvátehetetlen. és utasította Wyraziko entkezzen a St. a zavaros beszéd és remeg? kezek a magánrendel a kórházban egyaránt. Kérdé iszont. mint a vegyes cukorkából alkalmanként még akkor is. s?t katasztrofális is . Aztán azzal magyarázta. mert a jöv?ben a mellékhatás sokkal súlyosabb. Id?. mint egy meghibásodott gép. hogy különösebb melléfogás nem történt. Andrew csüggedten arra gondolt. hogy történjen v kkor nagyon reménykedett abban. Várakozás. A végzet megsemmisít? hirtelenséggel csapott le. hogy éppen azzal hibázta el. így olyan diagnózisok felállításával i yek esetleg másoknak nehézséget okoztak. akkor is be volt gyulladva a torka. Attól fogva mindenesetre Townsend kevesebbet járt társaságba meg fogadásokra. Várni. Három éve szinte rendszeresen járt Townsendhez. Az id?s orvos megvizsgál egállapította. Ig az. Townsend láthatóan hanyagabbul kezelte a gyógyszerfogyasztását.Odakint megszólalt az ebédid?t jelz? sípszó. A rendel?ben szanaszét hevertek a gyógyszergyáraktól kapott mintacsoma ok még azt a fáradságot sem vette. A kiütések azt jelezték. nem sokkal kés?bb az onban miután er?sen gyanakodott és utánajárt a dolognak megtalálta a hiányzó darabokat és olódott el?tte a szörnyû kép. kábulat oda. aki harmadikként betársult hozzájuk. hogy a szokás z ösztönök csak nagyon lassan halnak el vagy szûnnek meg. hogy túlságosan hosszú ideig várt. Mintha a kollégája felismerte és elfogadta volna Andrew aggodalmát. és majd ? maga is utánameg y. és azt a bizonyos elvetélt zélgetést folytatta Leonard Sweetinggel Noah Townsend visszavonult a f?orvosi posztról és kivált a kórház orvosi tanácsából is. El?ször Andrew-nak csak mozaikdarabkái voltak a történtekr?l. ezért ezt a szert so nem szabad adni neki. hogy könnyedén megbirkózott a napi feladatokkal. és úgy szemezgetett a külö razsékból. hányingerre. hogy gyulladt a torka. hogy súlyos kábítószeres. hogy legalább eltegye ?ket . mint régen. Addig.

Dr. hogy most sem semmi baj történni s így nem is tett semmit. hogy így akarta kerülni a találkozást az orvoskollégákkal. ahol töb b beteghez is benézett. nyolc óra körül. az az. A segédorvos íg y is tett. Wyrazik szülei lengyel bevándorlóként érkeztek Amerikába. Kurt Wyrazik csak ezzel a két emberrel állt sz orosabb kapcsolatban. Wyrazik lázas és álmos volt. el?tte felhívta a St. Igaz. Ez volt a szokás. Bede's-ben volt. Wyrazik mindaddig nem tudott a penicillinérzékenységér?l. hogy milyen injekciót kap. azonnal ki is ment a kórteremb?l. Az anyja korán meghalt. egy sürg?s esethez hívták be otthonról. el kellett vagy el kellett volna olvasnia a segédorvos feljegyzéseit. a penicillinre hangzott a válasz. mikor Wyrazik valami apró panasszal érkezett a rendel?be . Townsend megtartotta az ígéretét és kés?bb valóban bement Wyrazikhoz a kórházba. de mivel már olyan régóta élt együtt a helyzettel. Bede's-ben. Miután Noah Townsend beküldte Wyrazikot a St. Andrew azonnal látta Noah Townsend viselkedésén és beszédén. Townsend bódult állapotában valószínûleg úgy ivel az eddig felírt gyógyszer nem segített. ennek az lehetett az oka. fiatal n?vérk el. ami újfent emlékeztette voln a a penicillinérzékenységre. hogy adjanak a betegnek Erythromycint. betegen fekszik a St. hogy a beteg allergiás. felszökött a láza és nehezen lélegzett. de egy kicsit r omlott. A kérdés és a felelet rákerült a bete a. hogy megnézze Wyrazikot. De ?ket sem hívta fel. lifttel felment a kórtermi szintre. közeli barátok nélkül. de az is lehet. és az éjszakai ügyeletet egy új. egyértelm tt. így nem tudta. Még aznap. mikor elolvasta a kartont. Egy másik alkalommal. A második nap este. Nem olvasta el azt a bizonyos korábbi feljegyzést a beteg kór lapján. Rengeteg dolga akadt. ha nem is kritikusan. hogy ekkor mi játszódott le Townsend agyában. Egy hajózás t tisztvisel?jeként dolgozott. nyomban végre is hajtotta. csak találgatni lehet. Kés?bb keserû szemrehányást tett magának a mu . Bede's-t. hogy megmondja. ? maga m Egyesült Államokban született. Miután beadta a z injekciót. mikor Townsend megérkezett és váltottak egymással néhány szót. Dr. a pácienst egy négyágyas kórteremben helyezték el. A helyzet változatlan maradt a második. kórházban töltött nap végéig. Ezen a pont on Andrew-nak is volt valami kevés köze az esethez. Noah Townsend az utóbbi id?ben szokatlan id?pontokban látogatta meg a kórházban fekv? betegeit. Noah Townsend nem volt ott és így Andrew-hoz került. Townsend utasításában. Már éppen hazafelé indult. változtatásra van szükség. Új utasítást írt. Kurt Wyrazik csendes. ami kés?bb tört ve elmaradt. és hogy nemrég vehetett be egy nagyobb dózist. úgy érvelt magában. Mivel semmi szokatlant nem talált Dr. Wyrazik volt az utolsó.lehet. Miután Townsend elbúcsúzott Andrew-tól. mikor Townsend bement a kórházba. Bede's-be. Ne kérdezte. Townsend megint bement hozzá. . Ekkor úgy másfél éve látta Andrew Wyrazikot élve utoljára. A beteg személyisége és életkörülményei is szerepet játszottak abban. Andrew egy pillanatig ha bozott. a n?vér pedig nem mondta meg neki. ott razikot és személyesen vitte a feljegyzést a n?vérszobába. A f?n?vér éppen betegállományban volt. Dr. Egyetlen látoga m kereste fel a kórházban. az els?t azonnal. Nem sokkal kés?bb megvizsgálta egy kórházi segédorvos. Mikor a n?vér bement a kórterembe az injekciós tûvel. Townsend hatalmas vörös felkiáltójelet tett a férfi kartonjára. Mivel normál körülmények között a tüd?gyulladást penicillinnel kezelték. aki nem ment férjhez. az apja pedig egy kansasi kisváros ban élt Kurt n?vérével. Aznap este Andrew is a St. visszahúzódó agglegény volt. hogy Wyrazik állapota. Ahogy Andrew meg a többiek kés?bb kikövetkeztették. hogy begyógy zerezett állapotában összekeverte a napszakokat. egyedül élt és minden szempontból különc volt. Az új utasítás szerint a betegnek hatóránként hatszázezer egység penicillint kell adn ntramuszkuláris injekcióval. vagy pedig korábbról emlékezett rá esetleg mindkett?. ez alkalomm al nem játszott szerepet ez a momentum. hogy az id?s orvos kábul állapotban van. hogy Wyrazik penicillinérzékeny. Andrew azonnal észrevette a penic illinnel kapcsolatos figyelmeztetést. Amit b iztosan tudni. mert Andrew semmilyen gyógyszert nem írt fel a fiatalembernek. hogy Townsend vagy olvasta a kórtörténetet és látta. Az orvos egyik kérdése így hangzott: Allergiás valamily yszerre?" Igen. aki lejegyez e a kórtörténetet. Azt.

olyanok. A másik viszont. és a kartont átnézve két dolog tûnt föl neki. hogy így lesz. megduzzadt és eltorzult az arca.Ami ezután történt. Gyerünk. hogy a duzzadt gége elzárta a leveg? útját a tüd? felé. Tudja. a valódira soha nem derülne fény. Nem bírta a szíve. Townsend bólintott. te is kezelted egyszer. és így szólt a n?vérhez: Vannak bizonyos do k. együttérz?en mondta a k ollégájának: Hallom. Bizonyára az sem kerülte el Townsend figyelmét. aki esetleg kés?bb foglalkozni fog az esettel. Nem bírta a szíve. hörg? hangok kísérték. Hogy ezek után milyen indítékok alapján cselekedett. doktor úr. Igen. megakadályozta a légzést. hogy Kurt Wyraziknak nem voltak közeli barátai. Délután a St. és megpróbálta elleplezni az ügyet. az ajtóból sarkon fordult és ment sza ahhoz a beteghez. Féltem. hogy úgy egy órával kés?bb ikor Townsend már nem volt a rendel?ben. Townsendért. s mindezt fuldokló. Az egyik ilyen bizonyos dolog a halotti bizonyítvány kiállítása volt. Nagyon valószínû. ami h rew kés?bb nem lép közbe sikerülhetett is volna neki. a megfelel? terápia egy nagy adag adrenalini njekció és azonnali tracheotómia gégemetszés lett volna. hogy még aznap diszkréten érdekl?dik a kórh yrazik halála fel?l. sorsára hagyva. Biztosan rájött. Ha lett volna orvos a közelben. Wyra zik. Tartottam t?le. a mi homályos aggodalmat keltett benne. Nem sokkal kés?bb. Ám mire a z megérkezett. azonnal megnyomta a cseng?t. Szomorú ügy. Ige n. amelyben Town end a halál okaként az akut tüd?gyulladásból ered? akut szívelégtelenség -ét jelölte meg. másrészt pedig az egyik betegtárs eszéléséb?l tudni. Kurt Wyrazik már meghalt egyedül. gyenge szív. azt egyrészt találgatni lehet. hogy ?t nem vádolják semm l. lássunk hozzá. hogy leveg? jusson a tüd?be. hogy a n?vér nem tud a penicillinérzékenységr?l. már kés? volt. Andrew akár napirendre is térhetett volna az eset fölött. most már emlékezett a páciensre. mert mire a segítség megérkezett. aki hánykolódásra és fuldokló hangokra lett figyel es a szomszéd ágy fel?l. ma dig a fájdalom és a rémület után a beteg abban a kegyben részesült. Mint ahogy a segédorvos sem vonta e. hirtelen elkezdett viszketni az egész teste és a b?re ég ?vörös lett. Abban is reménykedhetett. Noah Townsend még mindig köztiszteletben álló. kétkedéssel töltötte el AndrewEgyre növekv? kíváncsisággal elhatározta. a szeme. Súlyos tüd?gyulladás. kikeresse Wyrazik kartonját és elolvassa. így ha a halált rá ja fogni valami természetes okra. valami akarater?vel kijózanodásra kényszeritette magát. aki. Ismerve a penicillin ilyen esetekben szokásos hatását. hogy nyoma sem volt szívbetegségre utaló feljegyzésnek. A rendel?jük közös el?terében áthaladva hallotta. hogy visszahívja a n?vért. A fiatal n?vér nyomban megkönnyebbült. hogy elvesztette az eszmé . A legkritikusa az volt. Az egész folyamat nem tarthatott tovább öt percnél. a szája. amiket egy haláleset után el kell végezni. De volt valami furcsa Townsend viselkedésében. Townsend megkönnyebbülten felsóhajtott. megint csak találgatni lehet. az új titkárn?. Röviddel ezután allergiás sokkot kaphatott. az id?s orvos még nem ment el és ? érkezett els?k otthoz. Andrew véletlenül értesült Kurt Wyrazik haláláról csütörtökön reggel. ami nem tûnt fontosnak. A n?vér azonnal elrohant a segédorvosért. hogy ott van már egy orvos a kórteremben. a gégéje. Szegény ördög! mondta végül Townsend a n?vérnek. s röviddel azután meghalt. akit?l nagy hirtelen elhívták. mikor Andrew találkozott Townsenddel. gyenge szíve volt. hogy valami óriási szerencse folytán a két terhel? feljegyzés a kórlapon lév? allergiafigyelmeztetés és a penicillininjekció köz alál majd összefüggést az. Bede's kartotéktárába ment. hogy elveszítetted az egyik betegedet. látva. Jól számított. mert egy beteg halála bár ilyen szomorú is nem számít szokatlannak. Townsend tegnap éjjel elhunyt betegér?l beszél valakinek te efonon. hogy Peggy. mert tudta. Az egyik a illinallergiára való figyelmeztetés volt. Ez arra ösztönözte Andrew-t. Wyrazikot pár pillanat múlv a heves rosszullét foghatta el. akinek a ki jelentését a n?vérnek esze ágában sem volt kétségbe vonni. a nyelve. hog k. nevezet esen. akik esetleg tolakodó kérdéseket tehetnének fel. Fiatal fickó volt. hogy az elhunyt betegek papírj . tapasztalt orvosnak számított. A kórteremben fekv? egyik páciens. remélve ogy még a kórházban találja. a kilép Violet Parsons utóda éppen Dr. hogy a kábulat ködfátylán át elhatolt a tudatáig a történtek súlya. De er e nem került sor. rögtön utána pedig Dr.

. . Mintha villámcsapás érte volna.ai oda kerülnek az osztályokról. Az biztos. Bede's-be. hogy a döntés megszületett. ho y tenni kell valamit. és hogy röviddel ez tán állt be Wyraziknál a halál.támogatom. mer Andrew most már egészen biztos volt abban. Andrew szívét mintha jeges kéz szorította volna össze.. hogy járt legutóbb a kórházigazgatóval.. a beteg kórlapján lév? feljegyzések boncolás nélkül is szörnyû bizonyítékké Közben beesteledett. sokkal mélyrehatóbban. javaslom. akit Andrew hajdan megismert és tisztelt. és hallgassa meg a magyarázatát a történtekr?l? Aztán arra gondolt. Townsend állapított meg . így nem volt más választá int reggelig várni. A végén fásultan úgy döntött. ha a felettes szervekhez fordulna? Vagy beszéljen el?ször Noah Townsenddel. Másnap reggel a rendel?jébe érve rés tesen leírta. a vonásai rendezettek. ahogy tovább olvasta a kórlapo . és bekopogtatott az ügyvezet? igazgatóhoz. uram válaszolta a férfi. Nem... Az a Noah. hogy a fiatalember értelmetlen halálát ez váltot ta ki. aki kísérte. levertség és üresség tö . vagy akkor lenne objektívebb a v izsgálat. hogy nem viszi ki a botrányt a kórház kapuján. hogy a n?vér beadta az injekciót. hogy nem a szív mondta fel a zolgálatot. Igaz. amit tudott. Élhetnék egy javaslattal ezzel kapcsolatban? Elnök úr. Mivel jól emlékezett arr a. ahol éppen valami mindennap nügyben hoznak döntést az illetékesek. Andrew-nak kétségbeesett gondolatok kavarogtak a fejében. legyenek azok bá en súlyosak. s?t alkalmanként szeret ett. hogy ez teljesen fölösleges mert Noah alapvet?en megváltozott. A régi Noah Townsend egyenes derékkal el?állt volna. Nem.. sem pedig másnak egy olyan szörnyû szakmai hibát és az azt követ unyi leplez? kísérletet. Egész éjszaka ébren feküdt a békésen alvó Celia mellett akinek fogalma sem volt a f gondjáról . vagy akármelyik cég igazgatótanácsi tárgyalójában. hogy ha lehunyná a szemét. Ellene? Csend. mint amit most ? maga vitt véghez. mitév? legyen. Megkö redt a betûkre. Csaknem azonnal megakadt a szeme Townsend kézírásán a hatszázezer egység penicillinr?l. beismerve a hibáját és vállalva a következményeket. amit tud. és onnan haladt felfelé.. amik arról tanúskodtak. Andrew a kórlap legalján kezdte az olvasást a halál okával t Dr. akkor akár szül?i értekezleten is ér ezhetné magát. Támogatja valaki ezt a javaslatot? . Elrendelték a boncolást? kérdezte az alkalmazottat. hogy megnézze Wyrazik holttestét. dobogó szívvel adta vissza a kórlapot az archívumosnak. de mit? Talán hívja fel a figyelmet a boncolás szükségességére? Egy dol gban egészen biztos volt: a boncolásból egyértelmûen kiderülne. . 4 Andrew arra gondolt...kijelentem. Éveken keresztül nem lehet büntetlenül visszaélni a gyógyszerekkel. Mit csináljon? Kihez forduljon? A hullaházba ment. és a gondolatok vadul kergették egymást a fejében a lehet? legkülönböz?bb megold kórházi kollégáinak kellene elmondania mindazt. azután hozzátette: Állítólag a n?vére jön ide Kan lesz majd a hamvasztás. szigorú etikai és orvosi elvek szerint élt. Egyhangúlag megszavaztuk. hogy.a javaslatot támogatja. hogy Dr. többek között a segédorvos feljegyzését a penicillinallergiáról és a korábbi Erythromycin-k ? kézzel. B?rének halványkék árnyalatá kívül aminek egyéb okai is lehettek más árulkodó jele nem volt az allergiás sokknak.. és soha nem nézett volna el sem magának. a személyes konfrontáció nem vinne el?bbre semmivel. aztán nem sokkal tizenkét óra el?tt bement a St. mint ahogy a küls? jegyek mut atták. Miközben mindezeket átgondolta. Mintha egy vattaszûr?n át érkeztek volna hozzá a beszédfoszlányok. No . Andrew-t végtelen szomorúság. még mindig nem tudta. tisztességes és becsületes volt. arról döntsenek a kórház vezet?i. A halott férfi szeme csukva volt. a legtöbb kórházi vezet? már hazament. Ha be ke i a fels?bb szerveket. Ki szavaz a döntés mellett? Ééén fújták kórusban.

Ekkor az ösztövér. f eltétlenül el kell végeztetni a boncolást. és letette a telefont. ez esetben túl hosszú ideig ha logatták a döntést. aki bólintott. Gould . maga a tény nem lepte meg ?ket különösebben. akiknek nagy hirtelen minden más munkájukat félbe kellett hagyni. és bár csak az egyik felet hallotta. a gyógyszerraktárakba és így tov bátorkodtam azt írni. és a bizottság tagjai váltottak egymással pár szót. A kis termetû. el?re elkészítettem egy körlevelet. Noah a barátunk. nyomatékos felszólítása kire gett a kagylóból: Védd meg a kórházat! Mindent megteszek ígérte az ügyvezet? igazgató. Leonard Sweeting tartotta a kezében az egész akciót. becsukta maga mögött az ajtót és a Andrew-t. A megbeszélés el?tt Sweetingnek még arra is volt ideje é lélekjelenléte. Közvetlenül a megbeszélésünk el?tt telefonáltam az t Kansasban él? édesapjának a n?vére már úton van ide . Elnök úr szólalt meg Leonard Sweeting . aki perceken belül itt lesz és segítséget ad majd a j . hogy a na gy asztal körül ül?k közül többen is nézik. ér eny emberek voltak valamennyien. és ugyanolyan szükséges is. hogy tudatta a megbeszélés okát a döbbent. hogy Noah Townsendet megfosztják a St. Tisztességes. Townsendet egészségi állapotára való tekintettel függesztjü vélem. mégsem próbálta eltitkolni megindultságát. rám és Mr. Andrew-nak határozottan az volt az érzése. a felvételi irodára. és tudjuk. a kollégánk volt. Továbbá javasolnám azt is folytatta az ügyvezet? igazgató . A telefonbeszélgetés Andrew jelenlétébe n zajlott. amiket a jelen lév? f?orvosok szomorú fejcsóválások közepet n?riztek. szülész-n?gyógyászok. Andrew elismételte. A tárgyalóban lév?k arc ly kifejezés ült. hogy bár a bizottság tagjai nem számította erre a mai leleplezésre. Bár tudta. dja el. Andrew szerint. hogy ennek az eldönté izzák Dr. Jordan szólt óvatosan Andrew-hoz az orvosi végrehajtó bizottság elnöke . hogy Dr. ho l várható volt. Bede's-be n hosszú ideje betöltött állásától. feltettek neki néhány kérdést. Helyesl? mormogás volt a válasz. hogy jelezzék egy életmû hirtelen. halk beszédû és ld er?s kézzel vezette a St. Aztán az ajtó néhány perc múlva kinyílt és beszólították. Neurológus volt. Ezra Gould töltötte be. Sweeting a patológus f?orvosra nézett. attól kezdve. milyen döntés születik. Miután befejez te. hogy így zajlott le? Ilyen prózaian. ahol általános tiszteletnek örvendett. hogy nehéz volt a döntés. Dr. akinek a praxisa Morristownban volt. hogy mi legyen a halott fiatalember sorsa. Ezek a kicsinyes és kenetteljes szavak lennének hivatottak arra . Andrew csak bólintott. Hát lehetséges. A bizottságo t az osztályos f?orvosok alkották sebészek. Aztán Leonard Sweeting körbeadta az elhunyt Kurt Wyrazik kórházi kartotékját és kórla a bizonyító erejû bejegyzésekkel. Amit mi ttünk. ez rendkívül kényes. kér gye el. amit korábban az ügyvezet? igazgatónak mondott. tragikus lezárulását. aki három évvel azel?tt lépett a leköszön? Noah Townsend örökébe. Gouldra. és az apa megadta a szükséges enge y a boncolást még ma elvégzik. kórházi f?orvos. hogy a megbeszélésün r?l e szoba falain kívül a lehet? legkevesebb szó essék. Dr. ami itt ma lezajlott válaszolta az ügyvezet? igazgató . Tiszteljük önt azért. lelkiismeretes. formálisan. ez diszkrétebb minden konkrét utalásnál. amit azonnal szét k az egész kórházban a n?vérszobákba. értesültünk a vádjai természetér?l. amit tud. hogy valamennyien osztjuk a mély szomorúságát. mert egyel?re képtelen volt megszólalni. szinte sokkolt f?orvosokkal. az ugyanolyan nehéz volt. potenciálisan igen veszedelmes kérdés. amit tett. Ezután Sweeting az irodájából nyíló tárgyalóba ment. hogy gyorsan konzultáljon telefonon a kórház elnökével. mégis. tekintettel a jogi vonatkozásokra . Javaslom. szeretném tájékoztatni a bizottságot. de mit mondunk a családj Hogy egész ?szinte legyek mondta Sweeting . s?t még most is az. Jordan szólalt meg az elnök. McNairre. gyermekgyógy diológusok meg a többiek. Fergus McNair veterá elyi ügyvéddel. ilyen részvéttelenül szörnyû tragédiával szemben. Az elnöki tisztet Dr. az elnök utolsó. Tekintettel mindarra. választékos beszédû gyermekgyógyász f?orvos emelkedett szólásra: tük meg. Bede's-t. Jó-jó akadékoskodott tovább a gyermekgyógyász f?orvos . patológusok. Egyetértünk válaszolta Gould. Dr. Andrew a legtöbbjüket jól ismerte. hogy könnyek csorognak végig az arcán. Ekkor következett a döntés arról.ah Townsendet kórházi állásából felfüggesztjük. egy valaha oly odaadó ember pályaf k végét? Andrew nem szégyellte. Egyetértenek? Gould kérd?en végigpillantott a többieken.

Townsend furcsa. de meg kellett mondanom. Kés?bb. de aztán meggondolta magát. és körülné t. még miel?tt lemegy a nap? Rendben bólintott Gould csendesen. Andrew Townsend karja után nyúlt. az ártatl an áldozatot sürg?sen elhamvasztják és miel?bb elfelejtik.gi ügyek tisztázásához.. Ezra Gould és Andrew kiléptek a liftb?l. Most pedig elérkeztünk a legnehezebb dologhoz jelentette ki Dr. Kérdezd csak meg Andrew-tól. Billncset is hoztatok? kérdezte. és így szólt: Menjünk innen. és rtelen mintha magába roskadt volna. biztosan elnéztem. Noah.. néhány összefüggéstelen szót b . s?t látható megkönnyebbülés volt az eredmény az asztal körül ül?k ré Talán gondolta Andrew.. vad zokogás. kés?bb jelentést teszünk a bizott alán nem. és maga elé b Ahogy közeledtek feléje. én szólalt meg Andrew. Csak abban volt biztos. megdöbbent? hevességgel. és halkan így szólt hozzá: Beszélnem kell veled. De nem itt. Jobb sorsot érdemelt volna. Ugyan miért kellene nekünk ennél nyugodtabb hely? Szinte rikoltotta a választ. Talán kés?bb jelentést teszünk a bizottságnak az ügy kimenetelér?l Dr. úg tûnt. arca torz mosolyba rándult. Noah.. Aztán váratlanul. Hazaviszlek. Mikor Dr. hogy soka t tettél az intézményért. visszafordu lt. Arra gondolt. Köszönöm. még soha nem követtem el.. szántszándékkal. Ne haragudj. Miközben egész testében remegett. hogy felfüggesztünk a kórházi állásodból. az id?s orvos felemelte a fejét. Az a szegény fiatal fickó.. a kórtermek és a n?vérszoba. nem mehetnénk. Gould a többiekhez fordult: Beleegyeznek? Buzgó bólogatás. kérdezd csak meg! Noah hajtotta le a fejét Andrew . Kérlek. sem pedig McNair nem hibáztatható ezért. hirtelen nem tudta. Ha ez az eset orvosi mûhibaként a bírósági tárgyalóterembe kerül. Andrew nézett rá Gould hálásan. Ez a kulcsszó. hogy biz onyos szempontból sem Sweeting. És ez semmit sem számít? Ez esetben sajnos nem. Én is sajnálom Wyrazikot. Ha ez a kívánságod.el?ször. Ennyivel tartozott Noahnak. mennyi mindent tettem! Tessék. hogy mit mondjon. A kórháznak. Óhajt valaki velem jönni? Igen. hogy ez a legkevesebb.. Úgy tudom. Talán. de aztán er?t v ett magán... Fergus McNairnek kétségt lenül az lett volna a legjobb. Gould egyre kínosabban érezte magát. Egy n?vér és több beteg is kíváncsian odanézett.. Gould. Az orvosok mind beszélgettek egymással. Oda kell mennem Noah Townsendhez és közölnöm kell vele a döntésünket. Noah. és azzal is tisztában vagyunk valamennyien. Andrew-nak az az érzése támadt. megmondtam nekik Wyrazikot. Andrew arra gondolt. hogy végre megérkeztek. Ja igen! Wyrazik. hogy hosszú évek óta. Gyere. soha többé nem. akko erköltség vagy a kártérítés katasztrofális nagyságúra rúghat. hogy az azután lezajlott botrányos jelenet ellenére is várta már ?ket Noah Townsend. az id?s o kitört a mély. Gould elképedve nézett rá.. amit tehet . pontosabban Leonard Sweetingnek és a f?nökének. mert a folyosó lassan elcsen ett és mindenki ?ket figyelte. Elfordult. Hát nem fogja úgyi dni a kórházban. Kö m közölni veled. de Ezra Gould megel?zte. rángatózó fejmozdulatokkal többször is bólinto halkabban kezdett beszélni. és az ifjú Kurt Wyrazikot. ha az ügyet eltussolják... itt is elintézhetjük. nyugodtan végiggondolva az eseményeket. t?lük jobb kéz fel?l volt a n yüzsg? folyosó.. még ben kórházban.. hogy ? maga ne m akar részt vállalni az ügy sz?nyeg alá söprésében. Legnagyobb sajnálat ra kénytelenek voltunk úgy dönteni. Nekik is megvol t a maguk felel?ssége. A folyosó végén ott állt Townsend. Nem vagy jól. és megkönnye bült. menjünk egy nyugodt helyre. . y mennyit tettem érte? Tudom. és a két csuklóját egymáshoz szorítva el?renyújtotta. Andrew nem tudta.. Õszintén sajnálom. Meglátta a két kollégát. Keményen megmarkolt a a hisztérikusan zokogó ember karját. hogy az orvosi végrehajtó bizottság ülést tartott. így az elnök egy kalapácskoppantással kénytel n volt csendre inteni ?ket. hogy hány éve dolgozom itt a kórházban. bár nem is vo hogy vajon a biztosító fedezné-e a kórház kiadásait. Noah. Van fogalmad arról rikácsolta Townsend . megígérem.

hogy Gouldnak igaza van. Találkoznunk kell. Mire megérkeztek az elmegyógyintézetbe. és a dolog mostani állása szerint ha többé nem kelthet? életre. elmúlt a nyugtató hatása. Mikor az megérkezett. aztán csendesen iszoga tni kezdtek. Andrew.. megértetted? Igen bólintott Andrew. mióta beszálltam vele a liftbe. lassan elhaltak a hangok. Hogy van? kérdezte Andrew. Ez szabályellenes és ritkán szoktam csinálni. hogy Noah Townsend meg?rült. hogy Noah Townsend soha többé nem fog praktizálni. nem firtatta a dolgot. hogy valaha is kijöhet onnan. kérek szépen bólintott Andrew hálásan. Még akkor is hallani lehetett a sikoltozást. Nézz utána. Aznap vacsora után Andrew-t felhívta otthon Ezra Gould. Gould hozzátette. Gyere mondta Andrew-nak . Inkább azt kérdezd. Meg kel l tudnod több dolgot. Aztán ahogy a lift ereszkedet t lefelé. Nem szívesen hagyta most magára Noah-t. Tucatnyi kíváncsi szempár kísérte ?ket. ordítozni ke zdett és megpróbált ellenállni. Gould kitöltötte az italokat. hogy ilyen lapotban Townsendet nem lehet hazavinni. és i énjének csak a váza maradt volna meg. Gould és a pszichiáter is vele tar ott. hogy egy órával azel?tt felkereste Noah Tow . Dr. Gould feszült hangon belekezdett a délután és a kora este eseményeinek elbeszélésébe. Mikor Gould és Townsend a lifttel leértek a St. mikor becsukódott az ajtó. hogy a héj alatt minden elhalt. mintha hirtelen összetört volna valami benne. együttes er?v sikerült legyûrniük Townsendet és belenyomni egy nyugtató injekciót. Gould már várta aprócska kórházi irodáj n. mert a praxisoddal és Noah betegeivel kapcsolatos . hogy szelíden a lift i rányába tuszkolják. és kiderült. Világos volt. Townsend magánkívül sikoltozni. Ne hárított Andrew határozottan. Bede's földszintjére. és Andrew ott maradt egyedül a folyosó döbbent csendjébe n. hogy melyik betegnél járt ma Noah és ellen?rizd az összes utasítását. Jaj istenem. Végül megszólalt: Csaknem az egész napot Noah-val töltöttem. régi méltóságát és tartását végképp elvesztette volna a liftajtó. Inkább menjünk be a kórházba. Olyan érzésem támadt magyarázta Ezra Gould . hogy valami nincs rendjén. jeget és vizet tett hozzájuk. de engedte. Egy elmegyógy-intézetben. A szakért? o k szerint nem valószínû. úgyhogy a pszichiáter néhány gyors telefonja után egy ment?autóval a newarki intézetbe szállították Noah-t. és akkor válaszolok. gyors mozdulattal belökte Townsendet a felvonóba. Az els? s ez azért fontos. Csak a jóisten tudja. szörnyû volt! Gould el?vett egy zsebkend?t és megtörölte az arcát.Townsend nem tudta a zokogást abbahagyni. Townsend közveszély vált. ilyesmiben soha többé nem lesz részem. en egyszer megjegyezte: Remélem. Aztán a mai események hirtelen összetörték e kagylóhéjat. Tölthete ed is? Igen. Nehogy megismétl?djön.. hogyan tudott ilyen körülmény között még dolgozni. még ma este mondta az igazgató f?orvos. Egy newarki magánklinikán van. Gould kinyitott egy asztalfiókot és el?varázsolt bel?le egy üveg whiskyt meg két p oharat... Gould a pohara alján lév aradékot lötyögtette. De ma este szükségem van rá. Gould durván. Gould odafordult Andrew-hoz. és miközben Townsendet tovább tolta a lift felé. elmegyek hozzád. mintha Noah jó ideje már a gyógys miatt persze üres kagylóhéj lett volna. Még nem érezte k arra. Olyan volt. úgyhogy kénytelenek voltak ráhúzni a kényszerzubbonyt. Hol lenne a legmegf elel?bb? Ha akarod. az igazgató f?orvosnak sikerült a még mindig üvöltöz? Noah-t egy üres kezel?be tuszkolni és rázárni az aj után Gould sürg?sen odahívatott egy kórházi pszichiátert. hogy hol van . Ekkor vált többé-kevésbé egyértelmûvé. Mikor azok ketten odaértek a lifthez. és bár Celia mint m ig érezte. cs endesen azt mondta: Te maradj itt. De most azonnal. Mikor Andrew megérkezett a St. mindenesetre sikerült neki. hogy beszámoljon Celiának a Noah-val kapcsolatos történésekr?l. és csukd be az ajtót magad mögött. Bede's-be. de tudta.

send feleségét. Andrew meglep?dött. Az elmúlt zavaros napokban nem is gondolt Hildára. És hogy fogadta a hírt? kérdezte. Gould mérlegelte, hogy mit is mondjon. Hát, nem is tudom. Nem beszélt túl sokat és nem látszott különösebben megrendültnek érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Szerintem legjobban t ennéd, ha holnap elmennél hozzá te magad. Igen bólintottá Andrew. Szerintem is ez lesz a legjobb. Gould habozott, aztán Andrew szemébe nézett, és kibökte: Van még valami, amit meg kell beszélnünk, mégpedig a halott, Wyrazik ügye. Azt már most közölhetem mondta Andrew határozottan , hogy nem vállalok részt sem eltussolásban. Rendben válaszolta Gould éles hangon. Akkor hadd kérdezzem meg t?led, hogy mil yen lépéseket tervezel. Nyilatkozatot teszel közzé a sajtóban? És utána a vád tanúja leszel a osimûhiba-perben? Segíteni fogsz valami orvosgyûlöl? ügyvédnek, hogy hatalmas összegekért elp lje Townsend feleségét?l mindazt a pénzt, amit Noah öreg napjaira gyûjtött össze? Képes volná an anyagi károkat okozni a kórháznak, amik jóval nagyobbak lennének, mint az összes biztosítá k, és amik tönkretennének minket teljesen, úgy, hogy meg kellene szüntetnünk bizonyos osztály kat, vagy egyszerûen le kellene húznunk a red?nyt? Ezek közül egyik sem történhet meg tiltakozott Andrew. Pedig meglenne rá az esély. Eleget olvashattál csavaros eszû ügyvédekr?l, akik pont san tudják, mit kell mondani a tárgyalóteremben. Ez nem az én problémám kötötte Andrew az ebet a karóhoz. A legfontosabb az igaz Valamennyiünk számára fontos az igazság válaszolta Gould. Ezzel nem vagy egyedü néha elkend?zhetjük az igazságot bizonyos józan okok és különleges körülmények miatt. Már ngett a hangja. Most pedig jól figyelj ide, Andrew. Hallgass végig. Az igazgató f?orvo s egy pillanatra elhallgatott, összeszedte a gondolatait, aztán belevágott: A halott n ?vére, Miss Wyrazik ma délután megérkezett Kansasból. Len Sweeting beszélt vele. Azt mondja, hogy kedves, egyszerû asszony, jóval id?sebb az öccsénél, akit persze nagyon sajnál. De ket tejük közt már évek óta nem volt szorosabb kapcsolat, úgyhogy számára ez a veszteség nem olya semmisít?. Igaz, ott van még az édesapa is Kansasban, de ? Parkinson-kóros. El?rehaladot t a betegsége; nincs sok ideje hátra. Nem értem, hogy mindez... kezdte Andrew. Rögtön meg fogod érteni. Csak hallgass végig! Gould megint tartott egy kis szünet t, aztán folytatta. Wyrazik n?vére nem azért jött, hogy bajt keverjen. Nem kérdezett túl so at. S?t magától bevallotta, hogy az öccse mindig is beteges volt. Azt akarja, hogy a föl di maradványokat elhamvasszák, és a hamvakat magával viszi Kansasba. Ezenkívül a beszélgetésb Len egyértelmûen kivette, hogy anyagi gondjai vannak. Akkor segíteni kell neki. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit... Ahogy mondod! Ezzel valamennyien egyetértünk, Andrew. S?t már utánanéztünk, és semm kadálya a támogatásának. És hogyan képzelitek? Len és Fergus McNair már kidolgozták a részleteket. Egész délután ezzel foglalkozta Ezek a részletek nem fontosak, nem ránk tartoznak. Mindenesetre bizalmasan konzultálta k a biztosítóinkkal, akiknek az az érdekük, hogy az ügy minél csendesebben véget érjen. Kider hogy Wyrazik rendszeresen küldött haza pénzt Kansasba, hogy fedezni tudják az apja kezelés i költségeit. Ezt a támogatást folytatni tudjuk, s?t az összeget meg is emelhetjük. Fizetjük yrazik temetésének költségeit. Ezenkívül a n?vérnek biztosítanánk egy nem túl magas, de a meg elégséges nyugdíjat élete végéig. És hogyan indokoljuk meg neki anélkül, hogy beismernénk a kórház felel?sségét az öc ? Mert ha gyanút fog, biztosan elkezd majd kérdez?sködni. Ez a kockázat szerintem is fennáll ismerte be Gould , de Len és McNair szerint nem, márpedig ?k jogászok. Szerintük el lehet a dolgot diszkréten intézni. Gondolom, ebben nagy része van annak, hogy Miss Wyrazik olyan asszony, amilyen. De ami a legfonto sabb: így megmenekülünk valami képtelen, több millió dolláros kártérítést?l. Szerintem néz?pont kérdése, hogy mi képtelen és mi nem jegyezte meg Andrew. A f?orvos idegesen legyintett. Próbálj meg arra gondolni, hogy nincsen özvegy feleség, nincsenek árva gyerekek, a kiknek az iskoláztatásáról gondoskodni kell csak egy haldokló öregember meg egy középkorú, n?, aki semmiben nem fog hiányt szenvedni élete végéig. Gould elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte: Min mosolyogsz?

Andrew ugyanis az utolsó mondat hallatán keserû mosolyra húzta a száját. Cinikus gondolatom támadt. Ha Noah-nak meg kellett volna ölnie egy beteget, akkor sem választhatott volna jobban. Gould megvonta a vállát. Az élet tele véletlenekkel. Ez a mostani minket segített. Nos? Mi az, hogy nos ? Nos, teszel közzé nyilatkozatot? Értesíted a sajtót? Természetesen nem fortyant fel Andrew. Soha nem is állt szándékomban. Ezt te is pontosan tudod. Akkor részedr?l az ügy le van zárva. A korrektségedet már bizonyítottad azzal, hogy közölted a kórház vezet?ségével, amit tudtál. Itt a szereped be is fejez?dött. Neked semmifél egyezéshez nem lesz közöd. Nem kényszerülsz arra, hogy hazudj, és ha valamilyen okból ez az e z mégis nyilvánosságra kerül és hivatalosan kihallgatnak, akkor természetesen elmondod majd az igazságot. Ha velem ez a helyzet tudakolta Andrew , akkor veled mi? Te el fogod mond ani Miss Wyraziknak az öccse halálának a valódi okát? Nem válaszolta Gould kurtán. És éppen ezért vagyunk néhányan, akik mélyebben be nk az ügyben, mint te tette hozzá. És talán meg is érdemeljük. Mindketten hallgattak. Andrew arra gondolt, hogy amit Ezra Gould most mo ndott, az finom, de határozott utalás arra, hogy igaza volt négy évvel ezel?tt, mikor me gpróbált tenni valamit Noah Townsend gyógyszerfügg?ségével kapcsolatban, de a figyelmeztetése süket fülekre talált. Andrew most már biztos volt, hogy annak idején Leonard Sweeting beszám olt a többieknek a vele folytatott beszélgetésér?l. De az is éppily világos volt, hogy az igazának ezen az áttételes elismerésén túl több erül szóba, hogy akkor ? gondolkodott helyesen; az ilyesmit nem szokás írásban rögzíteni. And ew arra gondolt, hogy legalább tanultak valamit mindnyájan ? maga, Sweeting, Gould m eg a többiek. Ám ez sajnos nem változtatott már sem Townsend, sem pedig Wyrazik sorsán. Hogy ebb?l mi következik? tette fel magának a kérdést Andrew, és rögtön válaszolt i em sok. Amit Gould mondott, az egészében végül is stimmel. Az is igaz, hogy nem kell haz udnia, bár megkérték, hogy tartsa a száját és így bizonyos mértékig ? is részt vállal az ügy Viszont kinek mondhatná el és mit nyerne vele? Akármi is történne, Kurt Wyrazikot nem leh et feltámasztani, Noah Townsendet pedig drámai, de elkerülhetetlen akcióval eltávolítottá zínr?l és többé nem árthat senkinek. Rendben mondta Andrew a f?orvosnak , leállítom magam. Köszönöm bólintottá Gould, és a karórájára nézett. Hosszú napunk volt. Ideje ha

Andrew délel?tt meglátogatta Hilda Townsendet. Townsend hatvanhárom éves volt, Hilda négy évvel fiatalabb. A korához képest jól tart tta magát. Ügyelt az alakjára. Határozott, kemény arcát ?sz, divatosan rövidre nyírt haj kere te. Mikor Andrew-nak ajtót nyitott, csinos fehér vászonnadrágot viselt kék selyemblúzzal, és ony aranylánc függött a nyakában. Andrew azt várta, hogy a gyötr?dés, a sírás jeleit fogja látni az asszonyon. De egyi knek sem volt nyoma. Townsendék egy kicsi, de kellemes, egyemeletes házban laktak Morristownban, a Hill Streeten, nem messze az Elm és Franklin Street sarkán lév? rendel?t?l, ahová jó id? ben Noah Townsend gyakran gyalog ment el. Mivel nem volt személyzetük, maga az asszo ny vezette be Andrew-t a nappaliba. A meleg barna és bézs színekkel berendezett szoba egy kertre nézett. Mikor leültek, Hilda minden ceremónia nélkül megkérdezte: Kér valamit, Andrew? Egy pohár italt? Esetleg teát? Köszönöm, nem kérek rázta meg a fejét Andrew. Hilda, nem is tudom, mit mondjak, enetesen sajnálom. Az asszony bólintott, mint aki várta az együttérz? mondatot, aztán megkérdezte: Félt ett?l a találkozástól velem? Egy kicsit ismerte be a férfi. Gondoltam. Pedig nem kell félnie. És ne legyen meglepve vagy megdöbbenve, amiért nem zokogok és nem tördelem a kezemet, vagy nem csinálok valami megtört szívû asszonyra val

ló jelenetet. Mivel Andrew-nak fogalma sem volt, hogy erre mit válaszoljon, egyszerûen csa k annyit mondott: Oké. Hilda Townsend mintha nem is hallotta volna, tovább beszélt. Az az igazság, hogy én már mindezeken túl vagyok, és már régóta, annyiszor végigcsi ndegyiket, hogy elvesztették számomra a tartalmukat. Az évek során annyit sirtam, hogy m ostanra elapadtak a könnyeim. Néztem, ahogyan Noah pusztította magát, és részenként tört össz zívem. Mikor már egyáltalán nem hallgatott rám, s?t meg sem hallgatott, akkor kezdtem ráébred i, hogy kihalt bel?lem minden érzelem. Érti? Igen válaszolta Andrew, és arra gondolt, hogy milyen keveset tudunk mások szen vedéseir?l. Hilda Townsend ezek szerint évek óta lojálisán falazott, amir?l Andrew nem tud ott, és még csak nem is gyanította. Eszébe jutottak Ezra Gould tegnapi szavai is. Nem bes zélt túl sokat... Az az érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Maga tudott róla, ugye? szegezte neki a kérdést Hilda. Igen. Maga orvos mondta vádlóan az asszony. Miért nem tett valamit? Megpróbáltam. Bent a kórházban. Négy évvel ezel?tt. És nem hallgatták meg? Hát... nem nagyon. De lehetett volna er?szakosabb, ugye? Igen válaszolta Andrew. Így visszagondolva talán lehettem volna. Az asszony felsóhajtott. És valószínûleg akkor sem ért volna el semmit. Hirtelen másról kezdett el beszéln eggel meglátogattam Noah-t, pontosabban megpróbáltam meglátogatni, õrjöng?tt. Nem ismert meg . Senkit nem ismer meg. Hilda kérdezte Andrew gyengéden , tehetek valamit magáért, segíthetek valamiben? Hilda mintha meg sem hallotta volna a kérdést, tovább beszélt. Van Celiának bûntudata azzal kapcsolatban, ami történt? Andrew meghökkenten nézett rá. Még nem mondtam el neki. Ma este fogom. De ami a bûntudatot illeti... Pedig legyen bûntudata! sziszegte vadul Hilda, és ugyanígy folytatta. Mert Cel ia is része ennek a kapzsi, könyörtelen, kullancs gyógyszeriparnak. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy el tudják adni a gyógyszereiket, hogy az orvosok felírják és az emberek beve yék ?ket! Még akkor is, ha semmi szükség rájuk. Bármire hajlandók! Egyetlen gyógyszergyár sem kényszerítette Noah-t arra, hogy bevegye azokat a gyógy szereket mondta Andrew csendesen. Közvetlenül talán nem emelte fel ismét a hangját Hilda. De Noah bevette ?ket l nincs egyedül , mert a cégek elhalmozzák gyógyszerekkel az orvosokat! Elárasztják ?ket! Ol só, gátlástalan reklámokkal tömik tele az orvosi lapokat, amiket viszont minden, valamit m agára adó orvosnak olvasni kell, és nap mint nap pukkadásig tömik a levélládáikat hirdet?pros tusokkal, és jönnek az ingyenútjaikkal, az örökös ingyentraktával, az ingyenpiával és minde egy szent cél érdekében: hogy az orvosok másra se tudjanak gondolni, csak a gyógyszerekre , mindig a gyógyszerre, még több gyógyszerre! Minden cég ingyenmintákat küldözget és osztogat rvosoknak, és szünet nélkül azt duruzsolják a fülükbe, hogy kérjenek csak bátran, bármelyik g ?l bármennyit, egyetlen szavukba kerül! Kapnak minden korlátozás, megszorítás nélkül. De ezt a is tudja, Andrew. Hilda hirtelen elhallgatott. Szeretnék kérdezni valamit. Ha tudok, válaszolok rá mondta a férfi. Több kufár ügynök is járt hozzá a rendel?be, szinte minden napra jutott egy. Ne dolja, hogy néhányan de az is lehet, hogy mind tudták, hogy milyen nagy gyógyszerfogyasz tó? Hogy gyógyszerfügg?ségben szenved? Andrew elgondolkozott. Lelki szemei el?tt megjelent Noah rendel?je azzal a tömérdek, számolatlanul egybeömlesztett gyógyszermintával a legkülönböz?bb fajtájú gyári c Igen válaszolta. Nagyon elképzelhet?, hogy tudták. De ugye, ez sem tartotta vissza ?ket? Mocskos gazemberek! Csak küldözgették szép en tovább az átkozott mintáikat. Készséggel segítve az önpusztításában. Noah mindent megkapot csak kért. Hát ilyen ez a rothadt, szennyes üzlet, aminek a maga felesége is része, Andre w, és én gyûlölöm az egész átkozott bagázst úgy, ahogy van! Van igazság abban, Hilda, amit mond ismerte el Andrew. Lehet, hogy nem is kevés. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Viszont azt akarom, hogy tudja: telje

sen megértem magát. Tényleg? kérdezte Hilda Townsend, a hangjában megvetéssel vegyes keserûség. Akk gyen szíves, magyarázza el egyszer Celiának is. Talán akkor keres majd magának valami más mu nkát. Aztán hirtelen, mint mikor átszakad egy gát, az asszony a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. 5

A hatvanas évek közepén vált fogalommá a n?k egyenjogúságáért küzd? mozgalom, a wome az újságok állandó témájává lett. 1963-ban publikálta Betty Friedan A titokzatos n? címû mûve t üzent annak, hogy a n?ket mindenhol és mindenkor másodrendû állampolgárnak tekintsék. Ez a yv lett a n?mozgalom bibliája, és Friedan állandó szerepl?jévé vált a közéletnek. Germaine Gr Kate Millett is csatlakozott a mozgalomhoz, ami bizonyos irodalmi és mûvészeti profilt is adott neki. Gloria Steinem sikerrel ötvözte a n?k érdekeinek képviseletét az újságírással eminista politizálással. A mozgalomnak persze akadtak gúnyolói is. Abbe Hoffman, a kor ellenkultúrájának ünne pelt személyisége kijelentette: Ezzel a mozgalommal csak egy helyen tudom elképzelni a szövetséget: az ágyban. A történészek pedig, rámutatva arra, hogy nincs új a nap alatt, emlé ek az 1792-es Angliára, ahol egy bizonyos Mary Wollstonecraft bátran publikálta A nõ jog ainak védelmében címû könyvét, amelyben kifejti, hogy A zsarnokok és kéjencek... mindent elk , hogy sötétségben tartsák a n?t, mert az el?bbinek csak rabszolgákra van szüksége, az utóbbi pedig csak játékszerre . Ám a hatvanas években mégis sokan komolyan vették a mozgalmat, és néhány érettebb gon kodású férfi alapos önvizsgálatot tartott. Celia egyetértett a mozgalommal és szimpatizált vele. Több példányát is megvette az a apmûnek, A titokzatos nõ-nek, és megajándékozta vele a Felding-Roth több vezet?jét. Köztük Vi Lordot is, aki hamarosan visszaadta a könyvet, de el?tte belefirkantotta, hogy: Ni ncs szükségem ilyen szennyirodalomra. Sam Hawthorne, részben a felesége hatására, részben ma több szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Meg is jegyezte Celiának: Maga a bizonyíték arra, hogy ennél a vállalatnál nincs nemi diszkrimináció. Celia megrázta a fejét. Foggal-körömmel kellett idáig felküzdenem magam, Sam, részben a maga segítségével, ellett meg kellett vívnom a csatámat a férfiúi el?ítéletekkel is, és ezt maga is tudja. De most már nem kell. Mert kiderült rólam, hogy hasznos vagyok és produkálok. Ami csak tovább er?síti azt a megítélést, hogy én vagyok a kivétel, aki er?síti a szabályt. És maga azt is nagyon jól tud icsoda ellenállásba ütközöm, valahányszor azt javaslom, hogy vegyünk fel több n?i ügynököt. Sam elnevette magát. Oké, meg vagyok gy?zve, de higgye el, változnak az id?k és lassan a beidegz?dése k is. Mindett?l eltekintve mégiscsak maga a legjobb él? példa arra, hogy a n?k valóban e gyenjogúak. Celia a magánjellegû akcióin túl nem vállalt aktív részt a feminista mozgalomban. Úgy t önz? módon, ismerte be magában , hogy el?ször is neki személy szerint nincs szüksége rá, r pedig nincs egyetlen fölös perce sem. Továbbra is a Bray and Commonwealthnél dolgozott, vezette a recept nélküli szere k részlegét. Sam ígérete ellenére nem volt kilátásban új megbízatás a részére, és a férfi bec nt csak néhány hónapig kell türelemmel lennie, hibásnak bizonyult. Mindeközben Celia osztozott Andrew gyötr?désében, ami Noah Townsend összeomlását és e gyógyintézetbe való zárását követte. Ahogy múlt az id?, egyre valószínûbbnek látszott, hogy D ata, mely szerint Noah többé nem hagyhatja el az intézetet, szomorú valósággá válik. Andrew elmesélte Celiának Hilda Townsend tirádáit a gaz gyógyszergyárakról meg a tömé ingyenmintáról, amit az orvosokra zúdítanak, és legnagyobb csodálkozására Celia egyetért?én b Igaza van Hildának mondta. Valóban ?rületes mennyiségû ingyenmintát osztogatunk t hiszem, ezzel az egész szakma tisztában van. De mindez az öldökl? verseny eredménye. Mos t már egyik vállalat sem változtathatna ezen a gyakorlaton anélkül, hogy hátránya ne származn el?le. Ugyan már tiltakozott Andrew , az nem igaz, hogy a gyógyszergyárak ne tudnának v

Pedig nem megy jelentette ki Celia. És az olyan esetek. és ha voltak is aggályai a várhatóan sok utazás miatt. És nem tudok rá válaszolni. ha az orvosi szakma nem tesz semmit a szenvedélybeteggé vált d ktorokért. hogy néha elmeneküljön egy kic z idegfeszít? orvosi munkától. Megkönnyebbült. Aztán sz sen hozzátette: Különben is. Most. A harminckilenc éves Andrew eltökélte. de gyakran el kell majd utaznia. Intett Celiának. és mosolyogva közölte vele: Rendben. Sam új. hogy az orvosok így vagy úgy. Mi lesz Andrew véleménye a dologról? Meg a gyerekeké Celia habozás nélkül válaszolt: Megoldjuk. ami törvényellenes. hogy a mintákon kívül receptekkel is szerzett utánpótlást. mint Celia: Megoldjuk. Mikor aztán Andrew jobban átgondolta az új helyzetet. és nem éppen a szom szédba. Andrew meg én úgy. hogy néha elkísért az útjaimon és ilyenkor oltunk. és most már nem egy. hogy Celia hazaérkezett az új megbízatása hírével. Holnap rátérünk a részletekre. hogy bejelentette Celiának az örömhírt.lami közös megegyezésre jutni. ? is úg állt a kérdéshez. így szólt: Az értékesítés jöv?je a nemzetközi porondon van. hogy Celia végre otthagyta a recept nélküli sz t. ami választóvonalnak bizonyult Celia karrierjében. mindenképpen hozzájutnak ahhoz a gyógyszerhe z. vége a számûzetésének. Sam Hawthorne-t el?léptették általános elnökhelyettessé. mint amit várt. 1967 augusztusában végre-valahára áthelyezték Celiát. A Jorda család életét pedig nemhogy megnehezítette volna. hogy hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény. A gyerekeknek pedig azért volt csodálatos ez az id?szak. fényûz? irodájának hatalmas tárgyalórésze volt. azokat megtartotta magának. különösképp Latin-Amerikában. Egy korábbi találkozásukkor bizalmasan megjegyezte Celiának: Csak azt tudnám. Talán majd egymás nak diktálgatnak leveleket. Attól kezdve. és amikor csak lehet. És pontosa tudod. Andrew ?szintén örül esége sikerének. akkor miért éppen a gyógyszergyáraknak kellene más portája el?tt söprögetni? Jogos kérdés ismerte el Andrew. úgy határozott. hogy a nemzetközi gyógy r-kereskedelem egyre fontosabbá válik. Nagyszerû lehet?séget kapott. Ezt a választ vártam. El?tte azonban. Sam. mert az össze szásnak. hanem hihetetlenül gazdagította. de orvos is volt mondta Celia. 1966 végén font dolog történt. hogy nincs több monda a. elkíséri Celiát az útjaira. amihez akarnak. így hát Celiának a tíz évvel korábbi mentorválasztása közel állt ahhoz. de leg is sejteniük kellett Noah gyógyszerfügg?ségét? Vajon valóban így kellett volna továbbra is se az önpusztító szenvedélyét? Noah gyógyszerfügg?ségben szenvedett. Sam egy nap magához hívatta. mintha olvasott volna a gondolataiban. és a gondolkodásuk nemzetközivé vált. kihasználja a lehet?séget. Beszélje meg az újságot a férjével. Menjen most haza. mert mikor rájuk került a sor az utazásban. hiszen itt ki-ki nyakig beletem etkezik a munkájába. Janetnek egy levélben írta: Mindannyian egészen váratlan módokon táltunk az új megbízatásomból. Ha Noah-nak nem adtak volna az ügynökök. amib?l világosan köve . Még ha akarnánk se tehetnénk. Mint aho gy Celia kés?bb a húgának. A hír örömteli izgalommal töltötte el Celiát. paktálásnak számítana. s?t gyanítom. Sam egyetért?en bólintott. sokkal jobbat. és támogatta. Kérd?en nézett az asszonyra. hogy mit fognak ezek ketten egész nap csinálni. Ha elfogadja itt helyben lesz a f?hadiszállása. hogy tanul Noah Townse . Sam így folytatta: Felajánlom magának a receptes szerek latin-amerikai igazgatói állását. Pontosan tudta. egy napon Sam lesz a Felding-Roth e ls? embere. sokat tanultak . Így kezd?dött az az öt év. akkor az els? perct?l az utolsóig élvezték. akkor egyszerûen felírta volna magának. amiben itthon már nagyon régen nem volt részünk. hanem ké dukált neki az el?szobában. És mostanáig még csak a tetejét ka meg a lehet?ségeknek. hogy teli k bizonyuljon. Andrew. mint Noah-é? Mikor a gyógyszergyári ügynököknek tudniuk.

olajüzl etben dolgozó férjét két kisgyermekükkel együtt otthagyta a Közép-Keleten. Mindezt megkönnyítette még egy szerencsés momentum. Winnie August. Celia édesanyja. akit immáron Win Marchnak neveztek. Ez id? tájt történt egy szomorú esemény is. els?sorban a tanítási szünetek idején. egy súlyos asztmaroham után légzési elégtelenségben meghalt. s bár még csak egy hónapja csatlakozott hozzájuk. állandó elfoglaltságot keres magának. vagy nélkülük. az ország szívébe és az azon túl zöldell? sûrû lombú erd?kbe. Andrew pedig Celiának volt h annak idején olyan el?relátóan ragaszkodott ehhez a hatalmas házhoz. biztosak lehettek abban. aki már rég lemondott arról a tervér?l. mindig az az érzése. ? felfedez?útra indult az idegen városok titkokat rejt? dzsungelében. és mindketten megfogadták. jó hu ns Kanadából nagy nyereségnek bizonyult. hogy a jöv?ben gyakrabban l tnak majd el egymáshoz. azaz Március volt. Ugyanezt tapasztaltam több betegemnél is mondta. Mindegy. Celiát mélységesen megrázta az anyja halála. 6 Andrew-t lenyûgözték a távoli vidékek. meleg barátság alakult ki kettejük között. Ily módon Andrew meg Celia a legnagyobb lelki nyugalommal elutazhattak a g yerekekkel együtt. Mialatt Celia a latin-amerikai ügyeket intézte a Felding-Roth helyi képvisel?ivel. Janet is Philadelphiába érkezett a temetésre.és cédrusfá tevideo keskeny. A férje és a gyerekei intenzív támogatás zése ellenére mérhetetlen ürességet és egyedüllétet érzett hosszú id?n keresztül. a huszonnyolc éves ton Foxnak kitûn? bizonyítványai voltak. 1967 tavaszán férjhez ment. mint neje. valóban a férje évente többször is vele tart Dél-Amerikába. felajánlotta neki a s r-kertész és házi ezermester tisztét. az as szony azt sem tudta. akinek az összeomlását ez volt Andrew szilárd meggy?z?dése végs? soron a túl túlfeszített munka okozta. az ifjú pár hálásan elfogadta a lehet?séget. Costa Ricában ellátogatott a Meseta Centra lba. hogy van kihez fordulni. hogy minden rendben megy otth on a távollétükben is. Alkalmanként. míg él le az egyik szül?je. Még az a szerencse. vagy belekóstolt a vidéki életbe. hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul egyedü aradtunk. semmi mással nem tör?dtek.nd sorsából. hogy hány éves az ember. A temetés után Jan apot Morristownban töltött Celiáéknál. hová legyen a boldogságtól. az ifjú brit mi ndeneslány. mint az argentin pampákon legelész? hatalmas marhacsordákkal. a lélegzetelállítóan gyönyörû hegyekkel körülvett városba. hogy nem December. A férje vez tságos módon March. Mikor Andrew megtudta. bár Andrew a. hogy ez teljesen természetes. Eljut ott a kolumbiai Bogotába. akkor érezzük meg. és ennek nemcsak ?k maguk. zsúfolt óvárosi utcáiból Uruguay fest?i völgyeibe vitt az útja. ami a múlthoz köt. Megismerkedett a Buenos Aires-i Pa rque Colónnal csakúgy. a köpcös. Mik or mindketten eltávoznak. hogy szeretne néha ? is elutazni vele. Mivel az ajánlatban az is szerepelt. a callé-kon jéghideg víz folyt lefelé az Andokból. mert azt a hónapot utálom jelentette ki egyszer Winnie. ahol mahagóni. de a családjuk is nagy kárát látta Abban az orvosi praxisban. aki alkalmi munkákból élt. ahová tizennégy évvel korábban friss diplomásként belépett egy évvel a házasságkötése el?tt . hogy továbbálljon Ausztráliába. és ?si öszvérfogatok igyekeztek utat t maguknak a dudakoncertet adó modern autók között. akik a szakmájuk megszállottal let tek. de ?szin te. Mildred hatvanegy éves k rában. De ismert más orvosokat is. A harmadik belgyógyásznak. hogy Hank March. má igen jól dolgozott. ahol a l on. Társa. tha elszakadna a köldökzsinór. örökmozgó. a szeretetre méltó. és gyakor családtaggá vált Jordanéknál az elmúlt hét év során. de az elfoglalt. ahol a leveg . A második szül? halála olyan. ha baj vagy bánat éri. Mikor Andrew elmondta Celiának. energikus fiatal ember. most ? lett a rangid?s. és Andrew nemcsak vakon megbízott benne. vagy egyik vagy mindkét rek is velük ment. hogy Hank beköltöz et Jordanék házába. Rövid id?n belül Hank pont olyan nélkülözhetetlenné vált. Celia húga.

és minél többet gyakorolta. a faragott kórusokkal. A szegénység szöges ellentéte volt a Hotel Quito is. Nem minden út mérlege alakult azonban kedvez?en. aki reggel óta a Felding-Roth helyi képvisel?jét. még fortyogva a düht?l és csalódottságtól. kés?bb a nyelvi eltérések segítségével úgy értelmezh asításokat. agresszív. Andrew egyik kedvenc foglalatossága az alkudozás volt a helyiek boltjaiban. Egyikük sem vette észre. Ezenkívül pedig Celia valahányszor újabb javaslattal állt el? a folyama ok ésszerûsítésére és gyorsítására. a finom szálloda. túldíszített templomok és kolostorok az nyoltáraikkal. amelynek eg yik lakosztályát foglalta el a Jordan család. Quitóban. Celiánál fizikai kimerültséget eredményezett. hogy helyi problémákat kellett volna megoldania egy csaknem telj esen ismeretlen közegben. hogy kimerít? jegyezte meg Andrew. máskor pedig Celiát. Rögtön fel is csattant: Nem csak nektek volt rohadt napotok! Nem azt mondtam. akiknek a bére ha szerencsés en sikerült munkát találniuk napi tíz centnél nemigen rúgott többre. hogy az ecuadori orvosok nem kapnak megfele l? tájékoztatást a Felding-Roth gyógyszereir?l. ami egy alkalommal kirobbantotta Andrew és Celia házasságának leghevesebb. Ha túl sokat mondanánk ol gokról. ahogy neki tetszik. aki hazai pályán van ikeres keresked?nek mondhatja magát. a férfi mindig ugyanazt a sztereotip latin-amerikai mondá a: En este pais. hogy mir?l beszélsz! Err?l beszélek! bökött Andrew a mutatóujjával a mellette lév? kisasztalon tornyos yógyszerhalomra.és elefántcsont keresztjeikkel. amit soha többé nem tudtak elfelejteni. eg y olyan b?sz és vad összeütközést. amiknek a földje bíborvörös: ez a terra roxa. Andrew magával vitte ?ket felfedez?útjaira. Kellemetlen élményeid?! replikázott Celia. ami tovább rontott z amúgy is nyomott hangulatát. els?sorban a lehetséges mellékhatásokról. hiszen egész nap erre készül . magasan az Andok hegye i között. s?t al manként sikerült néhány helyi orvossal is szót váltania. kudarcokkal teli nap után Celia. a f?városban voltak Lisával és Bruce-szal együtt. az úgynevezett drogueriá-k mindig lenyûgözték a kis he e összezsúfolt tömérdek árujukkal. hogy rohadt. hogy nem is fognak bekövetkezni. közönségesnek tûn? szentségtartóikkal. meg a drágakö ekkel kirakott. i megkérdezte Andrew-t: A gyerekek? Már ágyban vannak és alszanak válaszolta a férje. hogy Quito tengerszint feletti magassága több mint hárome zer méter megviselte ?ket. Mikor a gyerekek is velük voltak. Bár nekem akadtak igazán kellemetlen élményeim. mer ? napunk volt. Gyakran beszédbe elegyedett a gyógyszertáro-sokkal. Moreno így érvelt: A többi cég is így csinálja. legelkesere-dettebb veszekedését. mezítlábas sz a földrész vitathatatlanul legnincstelenebb parasztjaival. Korán le akartak feküdni. ez is egy apróságon bbant ki. Ez fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezetett. Látta a nyüzsg?. Celia is elkezdte tanu lni mindkét nyelvet. az ránk nézve hátrányos volna. . Másfel?l pedig a koszos. az ezüst. egy vállrándítás kí Celiát leginkább az aggasztotta. Bár Celiának jogában állt utasításokat adni. és mint a legtöbb családi veszekedés. hogy a központ bármelyik magas beos ?jének a látogatása nemcsak hogy felségvizeinek megsértése. és alkalmanként egymást segítették ki.ben a verbéna és más jó szagú növények illata terjengett. A kis mindenes boltok. úgyhogy mi is így csináljuk. hogy Moreno. Fogalmam sincs. annál jobban ment neki a beszéd. Andrew pedig az otthoni rendíthetetlen nyugalmával és türelmév l ellentétben most piszkálódós. csak azt. hogy ez a m ondás Nálunk így csinálják gyakorlatilag szentesíti a szakszerûtlenséget és hatástalans az etikátlanságot is. Néha a végs?kig kimerítette. Senora. ahol csak úgy tobzódtak a vad és kegyetlen ellentétek els?sorban a vallás és a va Egyfel?l ott pöffeszkedtek lépten-nyomon a fényûz?. meg a vásárlás. Senor Antonio José Morenót igyekezett jobb belátásra bírni. A kövér és öntelt Moreno világosan értésére adta. Mik ezt felvetette. lüktet? Sao Paulót túl húzódó tágas füves fennsíkokat. sért? modort vett fel. asi se hace. Celiát bosszantotta. A szállodai lakosztály nappalijába érve. Mikor erre Celia azt válaszolta. ha éppen akadt szabad ideje. Ecuadorban történt a dolog. amik lehet. Ebbe a lakosztályba tért haza egy rosszul si került. hogy nem láthatja Lisát és Bruce-t. tudta. Pöntyögött már egy kicsit spanyolul tugálul. Moreno válaszként ugyanazzal a mondással válaszolt. de egyenesen személyes kompetenci k a megkérd?jelezése. Celia keményen dolgozott. és az Andrew hangjában felfedezni vélt hûvösség is irritálta.

hogy a cél a zavarkeltés meg a gyógyszercég védelme baj esetére. mert nincsenek olyan ko hivatalok. Ahelyett. aki akkor elhozta nekem a Lotromycint és elhatározta. Semmi sincsen! Mert végül is kit érdekel. mit mondott ma nekem a gyógyszerész? Azt mondta. mérhetetlen igazságtalanság történik vele azok után. határozottan állt a mikrofonhoz . Ezt is ma vettem. hogy elmondta volna Andrew-nak a kudarcát Antonio José Morenóval amit kés?bb. ide né rew kiválasztott egy másik üvegcsét. Mi történt azzal az idealista kislánn . hogy más veszélyes gyógyszereket mindenféle figyelmeztetés nélkül árulnak. Mert a gyógyszergyárakról lenne szó. A legsúl közülük a vérképz?szervi rendellenesség. és New Jersey egy fényévnyire van innét. Levette a fiola tetejét. se mellette! Egyetlen szó sem! Az asztalon lév? gyûjteményb?l kiválasztott egy újabb darabot. de nem tudta. a mit mi ketten olyan jól ismerünk. Celia. Azon a jogon. szoptatós anyák nem szedhetik. csak úgy. Celia ezt a nevet olvasta a címkén: Chloro ycetin. hogy az utolsó darabig vissza kellett volna ?ket vonni a kereskedelemb?l. és mindenféle strucc jellegû mentségeket sorolsz valam i olyasmi mellett. Tudod. Az elején becsületes. hogy veseelégtelenségben szenved?k. de nem vagy hajlandó be ismerni még magadnak sem. mire Andrew is elv esztette a fejét. Celia megdöbbent a válasz hallatán. van a dobozban egy erre figyelmeztet ? írás? Ha igen. És ha nem tudnád. a tenyerébe öntötte a tablettákat. Ám Andrew tovább beszélt: Az. és az éles szóváltás itt akár be is fejez?dhetett a. akkor ott van mellette a használati utasítás és a lehetséges mellékhatásokra való figyelmeztetés. hogy itt az ist en háta mögött néhányan szenvednek vagy meghalnak. ami végzetes is lehet. Szörnyû haragra lo elöntötte az agyát a vér. hallott a Thalidomidról. de tosan. hogy orvos vagyok! És tudom. hogy minél többen kidobják a pénzüket arra a sok szem pt nélküli szarra. De is érdekel. többek között a te drága Felding-Rothodra is! Celia úgy érezte. hogy megvárta volna a választ. amit Andrew kritizál. látni sem bírom ?ket! Úgy érted. hogy igen. Miért is érdekelné ez a Felding-Rotht? V gy Celia Jordant? Hogy merészelsz nekem ilyet mondani?! sikoltotta Celia. Itt viszont nincs semmi. Pedig kellene hogy érdekeljen! Ezek itt a kezemben Thalidomid tabletták. nem is reméltem. a férje arcába vágta Moreno válas olgozott verzióját: Mi a francot tudsz te a helyi rendelkezésekr?l és a helyi problémákról? féle jogon tolod ide a képed és közlöd Ecuadorral. Úgy merek sziszegte . Andrew tovább támadott: Miért kell ilyen sok nevet adni a gyógyszereknek? Biztosan nem azért. és felemelte. hogy azok a terhes asszonyok. érz? szívû és lelkiismeretes n? voltál. mert ennek a neve O ndasil. öt évvel azután. hogy hogyan kellene az országot igazgatni ? Andrew elfehéredett. De azt hiszed. amelyek kötelez?en el?írják a megfelel? címkézést minden tipikusan jellemz? a nem tör?döm amerikai gyógyszercégekre. vess egy pillantást a Felding-Roth Lotromycinjére. amir?l te is tudod. az este folyamán akart el?hozni . és el?retartotta a . a Thalidomidot a gyógyszergyárak öt venhárom különböz? néven árulták! Anélkül. hanem vásárolgattam és kérdez sködtem is. meg az. és lerúgta a cip?jét. hogy romlott dolog. amit mondani akaro k. hogy érdekelni fog. akik ezeket a tablettákat beszedik. most meg itt vagy. A rohadt életbe! Pontosan úgy! Hogy ?szinte legyek. hogy látom. Andrew a kezébe vett egy g fiolát. Ha ezt az Egyesült Államokban veszed meg jelentette ki Andrew . mert nem figyelmeztették ?ket? Végül is ez ak Ecuador. Tudjuk. Andrew most már ordított. hogy ezz el segítsétek a betegeket vagy az orvosokat. Az ember csak arra tud gondolni. azon próbált változtatni. ami ket ma vásároltam a helyi drogériában. recept nélkül.Celia viszolyogva elhúzta a száját. hogy egész áll azt próbálta szóvá tenni. mi ez? Természetesen nem tudom! rogyott le Celia egy székre. Tudod. fókauszonyos gyerekeket fognak szülni. hogy nem érdekel? kérdezte a férje szarkasztikus hangon. Kérlek. aztán jócs tél az elveidb?l. tisztességes. sem z üvegen. rosszul hiszed. aki egyenes derékkal. hogy ezeket a tablettákat itt és most meg tudtam venni. És ha már a bajnál tartunk. és nem a dicséret hangján. ahogy változol! Tizenegy év óta apránként. vagy nem akarnád tudni. Ma nemcsak a gyerekeket igyekeztem elszórakoztatni. terhes n?k . hogy ugyanarról a gyógyszerr?l van szó. és azon serénykedtél. hogy megváltoztatja a gyógyszerb iznisz romlott erkölcseit? Azzal. Mára torkig vagyok ezzel a sok szeméttel.

Nemcsak azért. az a Wyrazik nevû f alember? Vajon tényleg Noah ölte meg. és a nyomában azonnal kiserkent a vér. vadul és zabolátlanul szeretkeztek úgy. Aztán hirtelen és szenvedélyesen összeölelkeztek mind a négyen. Már minden csurom vér volt a keze. Két kis pizsam ak oldalgott be a szobába. kétségbeesve nézve a jelenetet. a fürd?szobába ment. te vérzel! kiáltotta. aki tehettél volna valamit Noah -ért. hogy Bruce és Lisa a szo szédos hálóban alszanak. Rémülten suttogta maga elé: Jaj istenem! Mit tettem! Aztán már nemcsak Andrew halálosan kétségbeesett arcát látta. A gyönyör csúcspontja el?tt Celia felsikoltott: Mélyebbre! Mélyebbre! Akarom. már maga is sírva. amit mondok. Andrew kapott észbe el?ször. aztán mikor megpillantotta a földön a véres sarkú cip z anyjához fordult. akiket Noah az öt év alat t megölt. Olyan volt. hogy még öt évig praktizáljon szinte állandó kábulatban yeztesse önmagát meg a környezetét? És ne gyere itt nekem a kórházzal! Mert az ? hibájuk nem ti a tiédet! És ezt te is tudod! És az a beteg támadott tovább Celia . mikor a gyerekek már régen visszamentek a szobájukba és mélyen aludtak. hogy tehett yet?! Andrew a még mindig vérz? arcához nyúlt. mert hirtelen összerezz a zajra. ahogy már nagyon rége nem. és úgy szorították eg ntha soha többé nem akarnának szétválni. De Celia se nem látott. mardo só bûntudattal. Egyikünknek sem volt igaza. kíméletlenül. Utána. Bruce is odaszaladt az apjához. A szá elé kapta a kezét. mint most Andrew arcán. szégyelljük magu kat mindketten. és hagytad. Andrew tekintetét követve Celia hátrafordult. . képmutató fráter?! Válaszolj! Celia hirtelen elhallgatott. Ne csináljatok ilyet! Nem szabad egyikünk ellen sem ordulnotok! Anyátok meg én ostobán viselkedtünk. és ezt a beszélg tést másnap is folytatták. se nem ha llott. és vadul. és akiknek a te nemtör?dömséged miatt kellett meghal niuk?! Hallod. ezen tépel?dve? Mert ez lenne a minimum! soha nem jut eszedbe. aztán gyilkos gúnnyal megkérdezte: Megérte az el?léptetés? Te piszok gazember! Celia gondolkodás nélkül felkapta a keze ügyébe legköze-lebb tárgyat a cip?jét . olyanok. hogy esetleg lehettek más betegek is. Celia pedig ott maradt egyedül az ajtónál. Celia odaszaladt hozzájuk kitárt karral. mikor a kisujjadat sem mozdítottad Noah Townsend érdekében. s a többféle szenvedély most hirtelen egyesült. mi történt vele Mert szerintem eladta magát. Összetartozunk. Andrew elhallgatott. De továbbra is egy család yunk. A tûsarok a l arcába csapódott. De Lisa gyorsabb vol t. mert még soha életében nem látott olyan gyötrelmet. Féktelen dühükben a szül?k elfelejtették. Vajon töltöttél-e len éjszakát is álmatlanul. és a hangjában mérhetetlen szemrehányással sikította: Mama. Bruce egész testében rázkó okogott. Vak dühvei fröcskölte a szavakat. az inge a padlósz?nyeg. Mami! Papa! Lisa volt az. mélyen beléhatolt újra meg újra. feledve minden gyengédséget. Papa. de semmit nem tettél. ami a háta mögül jött. akikr?l nem tudsz. mert kifogyott a szavakból.azon a New York-i tanácskozáson és a becstelen módszereket kritizálta? Tudod. mintha az ádáz veszekedés másfajta szenvedélyeket is felszabadított voln a bennük. Kitért az anyja el?l és odaszaladt Andrew-hoz. te önelégült. és szakért? módon megtisztította a vért?l az apja arcát Jóval kés?bb. és csak akkor mozdultál. és kés?bb majd együtt megbeszéljük ezt az egészet. és teljes erejéb?l hozzávágta Andrew-hoz. és tartasz nekem préd a tiszta elvekr?l? Hol voltak a drágalátos elveid. hane m azért is. a torkát fojtogatta a sírás. bár mindketten alaposan kimerültek. bûnösnek érezve magadat. Végül a tízéves Lisa vált ki a csoportból. Nem hibázta el. nem inkább te? Te. Ne! szólt rá a gyerekekre. Andrew és Celia szenvedélyesen. ahonnan egy nedves tö l tért vissza. amikor már kés? volt. durván megragadta. Hát te meg miféle jogon vagy ilyen átkozottul szent erkölcsû. és határozottan véget vetett a képtelen helyzetnek. hogy fájjon! Andrew pedig. még hosszan beszélgettek.

és tovább javította a renoméját a Felding-Roth központjában. Az öt év során. Különbe s. megmenthettem volna. tapasztaltabb lettél. mikor elbúcsúzott a betegét?l: Valószínûleg megmarad a heg. és meg kell mondanom. Isten bizony. És tényleg volt alkalom. Ezzel ne tréfálj! Bruce. Nem az összesb?l. Eljön majd a nap jósolta Celia . a szemében aggodalom. hogy a Latin-Amerikában árusított Felding-Roth-szerek címkézése megközelítse az Egyesült kban kötelez? szigorú el?írásokat. Úgy gondolod ogy bölcsebb. Ez rám is vonatkozik jegyezte meg Andrew. Igen mondta Celia . csakhogy legalább ebben becsületesnek kell lennem. Az elevenembe találtál. hogy vannak-e álmatlan éjszakáim Wyrazik meg a többi esetleges áldozat miatt. aho eltek a gyerekekkel. mert a vállalaton belül is makacs ellenállásba ütközött. hogy ez az életkorunkkal függ össze. akinek többévi munka után ne lenne legalább egy olyan múltbeli esete. a pletyka gyorsan terjed. mikor megkérd zted. mikor mindez a sok disznóság napvilágra kerül. Andrew már éppen azon volt. hogy valami szellemességgel válaszol. s?t esküszöm neked. és azt kérdezte: El fogtok válni? Apró. és ez igaz is. m int hogy reménykedik: a tanulságot majd kés?bb fel tudja használni valaki másnak az érdekében A házastársak közötti krízis záróakkordjaként másnap a helyi doktor. hogy b?ven akadtak kellemetlen igazságok a másik vádj aiban. Ugyan már nyugtatgatta Andrew. Igen. Szörnyû lelkifurdalásom van mondta Celia néhány órával kés?bb egy étteremben. Szívós munkával még azt is nie. mikor én is ugyanezt szere ttem volna csinálni. mint te. hogy már jó ideje tépel?dik ezen a kérdésen. és mint ahogy ezt Andrewnak ?szintén beismerte összességébe t túl sok haladást elérnie. komoly arcán feszült kifejezés ült. a médico három ö rrta Andrew arcát. Most már biztos. ez a megjegyzés annak a bizonyítéka volt. ezt kár tagadni vagy szépítgetni és hitegetni magamat. Celia karrierje szempontjából ez az id?szak nagyon sikeresnek bizony ult. tényleg engedtem az elveimb?l. hogy ilyen kis helyen. most letette a villát. amiket idealizmussal sem legy?zni. Persze az ilyen eseteknek n em lenne szabad gyakorinak lenniük. hogy eg yáltalán nem biztos a siker. min régen. ilágosan jelezte. mint Quito. mint a mellette ül? Lisáé. felnéz ett. Erre nem vag yok büszke. Én is esküszöm tette hozzá Andrew. hogy nem akad olyan ember az egészségügyben. nem az enyémben. Celia megrázta a fejét. hogy amíg apád meg én élün bekövetkezni. hogy elhallgattattam a lelkiismeretemet. doktor. hogy többet is teh etett volna és talán megmenthette volna valakinek az életét. Hogy m egmenthettem volna Wyrazikot. és igazán szívesen mondanám. de ha megtörténnek. sem megoldani nem lehet. Azt hiszem válaszolta Andrew . és hamiskás mosollyal megjegyezte. akadtak a családnak bo békésebb utazásai is. mire Bruce arca felderült és szája széles moso tt. De azt is megtanultad. hogy léteznek olyan akadályok és ügyek. aki eddig egyetlen hang nélkül ette az ebédjét. Volt egy pillanat. és ezért engedtél az elveidb?l. r vagy az új törvények. vagy a közvélemény fog minket rákényszeríteni arra. hogy ennek a nagy veszekedésünknek legyen valami eredménye. amire már nagy szükségünk mindketten csak halogattuk. hogy megint úgy fogok gondolkozni és cselekedni. ígérem. De ez a nap még odébb van. Erre csak azt az egyetlenegy dolg ot tudom mondani. ha el?bb lépek Noah ügyében. Mivel Andrew nem sokkal azel?tt mondta neki. de néhánybó alóban. Mindez persze nem ment könnyen. . hogy soha nem felejti el a feleségét. amit Celia a nemzetközi értékesítésen töltött. Nagyon szeretném jobban csinálni mondta Celia. mikor Celia eg y kézmozdulattal belefojtotta a szót: Brucie mondta gyengéden . és ezzel a maga részér?l megszûntnek tekint a lidércnyomást. akkor az ember nem tehet mást. én feleolyan jól sem célzok. hogy a sebet egy hegymászó túrán sz erezte. csakúgy. Már csak azért is. hogy megtegyük az már réges-rég meg kellett volna tennünk. Azt mindketten beismerték. amivel kapcsolatban tudja. Jaj de jó mondta egyszerûen a kisfiú.Olyan beszélgetés volt ez mondta róla kés?bb Andrew . De történetesen a te kezed ügyében volt a cip?.

Rengeteg do log érdekelte. h a a szállodai lakosztályában ott állt egy zongora. valahogyan mindig szakított id?t a helyi könyvesboltokra. mindannyiunknak jogunkban áll megpróbálni érvényesülni úgy. ?l ért el oda. Mart in Luther Ringet és Robert Kennedyt kegyetlenül meggyilkolták. 7 Sam Hawthorne. Jackie Kennedy hozzáment Aristoteles Onassishoz . végül pedig a kirobbanó Török indulót. reneszánsz figura volt. akinek azonban sikerült mindvégig lépést tartania az ir dalom. ahol volt. aki már nagyon régen meghalt. Sam anyja Roth lány volt. Fiatal amerikaiak tízezreit egy generáció krémjét olták az apró. amin a fárasztó nap után játszhatott valam Mozarttól. A világban közben tovább zajlottak az események. hogy a mber férfi vagy n?. Miért ne használhatnánk ki ezt az el?nyt a továb an?" Egy ezt követ? beszélgetésen Sam megkérdezte: Nem arról van inkább szó. min d a Roth családból. Csehszlovákiában a Szovjetunió brutálisan elfojtotta a szabadságot. és ezt a tényt senki nem vonta kétségbe. a cég történetének egy nehéz. mindegy. Itt csak arról van szó. de aztán ki hunyt. Nixon amerikai elnök. fekete pizsamás emberek ott. éppen ezért az orvosi rendel?kbe érve a n?i ügynökök szinte azonnal bebocsáttatást nyertek a doktorokhoz. y miért. Peruban udvariat lan. könnyekkel a szemében. A vietnami tragédia kezdett alako t ölteni és a helyzet egyre mérgesedett. Sam vagyonos ember volt és tekintélyes mennyiségû Felding-Roth-részvény birtokosa. gyakran el?fordult. a Rodin-múzeum parkjában a férje tizenöt per en keresztül állt mozdulatlanul a Calais-i polgárok el?tt. hogy ott kiknek a napja virradt fel máris. galériákra és koncertekre. úgyhogy most rajtunk a sor. Hamaros n megtudta. boldog házasságban élt Liliannel. hogy kihasználjuk a n ?iségét. Különben is. és nem talált jobb indokot Ennek nincs sok köze a n?k egyenjogúsításához. az akkori szóhasználattal élve. különösen Monet és Pissarro. l l-es A-dúr szonátát a komoly és tiszta csengésû Andantét. Maga is ügyesen zongorázott. és valószínûleg azért. hogy ennek nem emancipációs. hanem gazdasági okai vannak. ahogy tudunk. a miket az édesanyjától örökölt. a természet éppúgy. amelyben több n?i ügynök felvételét sürgette az Egyesült Államokban is. hogy Párizsban. A férfiak évszázadok óta kihaszn ságukat. 1972 februárjában az ötvennégy éves Sam Hawthorne a Felding-Roth elnöke lett. és olyan folyamat vette kezdetét a Feld ng-Rothnál. durva dolognak számít egy n?t megvárakoztatni. Nem mintha a családi kapcsolatai s gítették volna a karrierjét. Ami a magánéletét illeti. amit a rákövetkez? években más gyógyszergyárak is lelkesen másoltak. aki részt vett a vállalat vezetésében. mert n? vagyok. nemritkán a n?k hátrányára.Peruban Celia egyértelmûen megbizonyosodhatott arról. Ifjabb Dr. Celia ezen felbátorodva hosszú el?terjesztést írt Sam Hawthorne-nak. Ott ugyanis a Felding-Roth ügynökgárdáját els?sorban n?k alkották. és mindketten imádták a m nöt éves nagylánnyá serdült Julietet. a mûvészet és a zene fejl?désével meg újdonságaival. Armstrong eljutott a Holdra. amit?l felüdült a lelke. És ha így van? Miért ne?! vágott vissza Celia. és az intellektuális témák éppúgy. Lilian Haw egyszer egy barátjuknak mesélte. a távoli országban. annyit kellett várakozni uk. Megt ehette. hogy támogatni akarja a n?ket. Azért lehetett zongorája a luxuslakosztályokban. Kissinger ellátogatott Kínába. Végül Celia javaslatát mégis komolyan vették. a fris . mint a dések. mint a technika. hogy rögtön bemehe ttem. szemben a férfi ügynökökkel k gyakran szinte gyökeret eresztettek az orvosi el?szobákban. Edwa rd Kennedy pedig Chappaquiddickbe. aki a szülei rajongása ellenére sem lett elkényeztetett fogós úrilány. különösen a csúcs felé közeledve vált ez a kérdés lényegtelenné. például a No. kritikus szakaszában. Rövid id?re fellángolt a Woodstock Nemzet elnevezésû rockzenekultusz. A festészetben a kedvencei az impresszio nisták voltak. Hirtel en került hatalomra. hogy ideje nagy r z üzleti élet kötötte le. Mikor idegen városokba érkezett. Lelke legmélyén tudós maradt. . Eisenhower meghalt. és Sam lett az utolsó leszármazott mind a Felding. Még ügynökn? koromból emlékszem a hogy míg néha nekem is kellett várnom az orvosoknál. és igazából senki nem tudta. Gol da Meir izraeli miniszterelnök lett. annak ellenére. A zenében Mozart volt Sam szenvedélye. A szobrászok közül Rodint bálványozta. mert ezt ? maga fizette. és szerette.

és ? ték le a kereskedelmi hasznot is. és még mindig szeretett reggelenként. Ebben a bizalmas írásban rendkívül kellemetlen adat kat tárt az igazgatótanács tagjai elé. Amióta cs az eszét tudta. Nagy-Britannia évszázadok óta hagyományosan a tudományos alapkutatás éllovasa. akit egy heves igazgatótanác si vita nyomán bocsátottak el. pozitív programot felmutatni. Ezt a kíváncsiságot kellene kihasználnunk a vállalatunk javára. ami viszont a britekb?l gyakran hiányzik. Volt végül valami. s ezért bárki szívesen fogadta páros partnernek. A leghatározottabban azt javaslom írta . sike es új gyógyszerekkel. akkor azt mondanám. aminek kö keztében esett a részvényeink értéke. hogy az amerikaiaknak egyedülálló ké ességük van a továbbfejlesztésre és marketingre. m eghatározó különbségek vannak a brit és az amerikai fels?oktatás rendszere között. mint az iparágban rendszeresen tapasztal ható átmeneti lanyha id?szakok. Mindkett?n gvannak a maga er?sségei. Legutóbbi nagy áttörésünk a Lotromycin volt. Ehelyett Sam. Ezért kellett tavaly csökkentenünk az osztalékot. a televízió. hogy a legsürg?sebben alapítsunk Nagy-Br tanniában egy Felding-Roth kutatóintézetet. hogy felel?tlenség. a vidékért. De véleményem szerint még felel?tlenebb. hogy alapvet?. ám sehol a világon nem olyan intenzív az elméleti és tudományos kív ság. új gyógyszerek kifejlesz alatunknak olyan kétségbeejt?en nagy szüksége van. el?remutató lépést a j ekében mert ütött a cselekvés órája! Sam Hawthorne terve nem várt hevességû és gyorsaságú ellenállásba ütközött. valóban így van. egy új kutatóintézet je s anyagi tehertétel. az angol stíl . És belátha nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. de ez a módszer sem mindenh Ha két-három év leforgása alatt nem tudunk valami határozott. ami már jóval hosszabb ideje tart. A gyógyszerkutatásban és termelésben ami létünk alfája és ómegája cégünk eredm ?szakot él át. majd így fejezte be az el?terjesztését: Egyesek é etnek úgy. rátért a javaslatára. és felgyorsítaná fontos. még ostobább volna az eddigi h alogató politika folytatása. a p vonatkozásokról nem is beszélve. akkor a legsúlyosabb pénzügyi válságnak nézünk elébe. a modern radar. Sam azt kihagyta az el?terjesztéséb?l. a monarchiáért. egy nagyot futni. az oktatásért. hogy ez a kérdés elkerülhetetlenül felmerül majd. amely drámai módon változtatták meg az életünket: a penicillin. nevezetesen a tudományi ebb?l fakadt az az eredeti. merész javaslata. Hogy miért éppen Nagy-Britanniában? Mivel Sam sejtette. hogy el?dje. Gondo nk csak a mi századunkra. Persze mutatott rá Sam amerikai cégek fejlesztették tovább az alapötleteket. Ez utóbbi rajongásának megfel inden reggel a maga vezette álomszép. és még mindig nem sikerült visszanyernünk a befektet?k mát. amiért Sam rendkívüli módon tisztelte a briteket nemcsak az ango okat . nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. mint Nagy-Britanniában. hány nagy felfedezés született brit földön. hogy csak négyet említsek. hetente töb s. Ha ennek az okát kérdeznék t?lem folytatta . Házon belül is takarékossági intézkedéseket vezettünk be. a klasszikus autókért. halogató politikát folytatott. és a munkájuk független volna az Egyesült Államokban folyó kutatásainktól. ezután részletesen elemezte a költségeket. a sugá repül?gépmotor. míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent?ségû. Mindez kedvez?tlen hatással van a cégünk hírnevére és az itt dolgozókra egyaránt. amit elnök ségének els? hónapjaiban terjesztett el?. Londonért. . Az elképzelés részletezése után Sam hozzátette: Mélységes meggy?z?désem. specialitása a villámgyo rs játék volt bent a hálónál. ám annál lelkesebben teniszezett. Ám Sam Hawthorne magánemberi mivoltát dönt?en angolbarátsága határozta meg. ami annak bizonyítéka. ezüstszürke Rolls-Bentley-jével ment munkába. ezel?tt tizenöt . a humorért. ostobaság egy ilyen drága vállalkozásba belefogni akkor. Az intézetet az egyik legkiválóbb brit tudós veze né. amik or a cégünk ilyen kritikus korszakát éli. végzetes lenne nem vállalni ezt a merész. mindig csodálatos élményt jelentettek neki az angliai utazások. és nagyrészt ez sodort elding-Roth gyógyszergyárat ebbe a jelenlegi szánalmas helyzetébe. hibás. Mert igen. a nyelvért. D e az eredeti felfedezések a fenti és más esetekben is mind Nagy-Britanniában születtek. miután el?készítette a terepet. hogy ez a j új kutatórészleg er?sítené hátországunkat. olyan újdonságok.Sam diákkorában hosszútávfutó volt. igyekezett e lébe menni a válasszal. Azóta viszont. Minden ang ol dologért rajongott: a hagyományokért. Közepesen.

Nyíltan és finomkodás nélkül akarok led beszélgetni. A kutatási igazgató tett egy kelletlen mozdulatot. aztán rövidlátóan el?rehajolt. hány millió dollárt gyakorlatilag korlátlan összegeke t a Felding-Roth kutatási eszközökre modernekre. Ha már az érveknél tartunk mondta Lord. ragyogó. Ami a házon belüli intrikákat illeti. hogy mióta nagykutya lettél. miközben kinyitotta az egyik íróasztalfió kivett bel?le egy dossziét . Lord vetett egy pillantást az asztalra tett papírra. hogy a cég els? emberének lenni sem azt nem jelenti. Csakis a mire költsük kérdése kö viták mint például most. Meglepetten nézett fel sö szemével a keret nélküli szemüveg fölött. kondicionált folyosóin. amerikaiak rég túlhaladtuk ?ket. könyvekkel telezsúfolt. Azt hiszem mosolyodott el Lord kajánul . annak fekete öves mestere volt Vincent Lor d kutatási igazgató. odabiccentve a titkárn?nek. és szokása szerint homlokráncolva olvasott valamit. felpattant és nagy sebbel-lobbal elindult. ósdi elképzelés. hogy miért esz velem egyet. hogy felkeresse Vincen t Lordot az irodájában. Lord fehér köpenyben ül az asztalánál. Sam a kezében tartotta a levelet. Sam Hawthorne nagyot sóhajtott. Dr. Sam mindenesetre rögtön megtanulta. az id?k folyamán hozzászokott az érdes stílusához és igyekezett mindig emlékeztetni magát a kutatási gató nehéz természetére. arra gondolt. ám Sam lein tette. akkor hadd mondjam meg. és aszketikus arcán ingerült kifejezés jelent meg n betolakodó láttán. hogy gyük fel ismét a gyarmati státust. Sam egyszerûen besétált rajta. a brit tervet naivnak. Sam javaslatának azonnali heves ellenz?je. nagyjából ugyanígy festett minden nagyobb gyógyszercég kutatórészleg gyógyszerkutatásba áramló pénzt ritkán mérték szûkmarkúan. és kijelentette: Emiatt jöttem. de mára már mi. sem hogy függetleníteni tudja magát a házon belüli intr ikáktól. de semmi kedve hozzá. Mi nem tetszik benne? A tartalma és a formája. és azt. Míg abban természetesen eg yetértett. Ezért szelíden válaszolt ezúttal is: Te is tudod. amin sok rosítottuk Sam körlevelét . Melyik ellen? . Sam a levél olvastán s haragra gerjedt. máris csörögni kezdett a telefon az elnök irodájában. Vincent Lord a faburkolatú. üvegfallal övezett. Sam Hawthorne nézeteit pedig az angol tudományról egy nagycsoportos óvodás fantáziaszintjén mozgónak min? Ezek a szokatlanul er?s. hogy azt csinál.Mint valaki tréfásan megjegyezte. hogy a leghatározottabban tiltak ozom az egyik kijelentésed ellen. mintha legalábbis a Függetlenségi Nyilatkozat eltörlését javasoltam volna. A látogatásomat vedd nem hivatalosnak. ócska országba helyezzük?! Olyan reakciókat váltottam ki mondta Sam néhány nappal kés?bb vacsora közben Lili ek . világos irodájában ült. még alig kapcsoltuk ki a fénymásológépet. igaz. és egész sereg fehér köpenyes tudós és technikus szolgálja ki ?ket. hogy tulajdonképpen most az illend?ség okán fel kellene állnia. ami azt fejezte ki. Sam. jobbnak látta nem szólni. csillogókra. Rendben. Ahogy végigsietett a kutatórészleg makulátlanul tiszta. Miért. amelyeket kellemes. komputerizáltakra. Szépen van gépelve. hogy több pénzt kell a kutatásra költeni. sért? kifejezések ráadásul írásban érkeztek Sam asztalára. gyakran e gészen titokzatosakra . Sam. Ez itt minden elméleti tudós álmán gtestesülése volt. de ezeknél hathatósabb érveket várok arra. ha mindenki engedelmesen bólogat neked. é evélb?l kapott egy példányt az igazgatótanács egy Lord-barát tagja is. Mások azon akadtak fönn mint ahogy azt az egyik igazgatótanácsi tag nem kevés ulattal kifejtette: Mi ez az abszurd. és a hívók sebb ellenvetéseiknek adtak hangot. úgyhogy az egész alapkoncepciód séges. Vincent. van még ezenkívül valami? Sam maga elé fordította a papírlapot. lerobbant. aki már épp g akarta állítani. de mikor felismerte. tágas laboratóriumokban állítanak fel. azóta jobban szereted. amit akar. hogy biztos legyen a beszélgetés tárgyát illet?en. Már jó tizenöt éve ismerte Vincent Lordot. Mivel az jtó tárva-nyitva állt. Aztán letette Lord orra elé. a briteknek is vannak tudományos csúcsteljesítményeik érvelt például az e igazgató . hogy az új kutatási központunkat egy evitézlett. hogy ez nem igaz kel alátámasztott beszélgetést akarok.

úgy dolgoznak. De mivel szemlátomást érzékenyen érint. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. ezt mind tudom. Ennek az az oka. és folytatta: És ott van még az én saját kutatásom a szabad gyökök befogásáról.. hogy miel?bb rákapcsolhassanak. Ezenkívül a Derogilra beadott kérvényünk már az engedélyez? hatóság el?tt van. hogy a t?le oly régóta várt nagy felfedezés egyre csak késett. ami még csak kísérleti fázisban van. nehogy hirtelen a nyakukba szakadjon valami hatalmas megrendelésözön. amir?l még csak húsz százalékban bizonyosodott be. és megértem. Soha. ha arra kerül a sor. akkor is innen kell irányítanunk az új intéze .Amit a házon belüli kutatásról írsz. Amit viszont most fogsz hallani. amiket küldök neked mondta Lord . Míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent? ségû. Semmi olyasmit nem mondtál közölte Sam . hogy a fontos felfedezések nem egyik napról a másikra születnek. Hisz olvastam a jelentéseidet. hogy egy brit kutatóintézet létesítése jó gondolat. Mégpedig azért. ilyen terméketlen id?szakok mi gyógyszergyár életében adódtak. A termel?k szint ak érdekeltek. miel?tt végre áment mondanak egy új szerre füstölögtek az értékesítésiek. Azt is tudjuk. Tudom. amit írtam jegyezte meg Sam . Az új. Ez nagyszerû újság. hogy mit jelent a szabad gyökök befogása Azt tudta. de vagyunk egypáran. Sam Hawthorne elmosolyodott. mert fölösleges válaszolta Lord hajthatatlanul. Az egyik v lethajtó. De ez minden. . hogy fiatal tehetségekkel er?sítetted meg a gárdát. az nem szerepelt a jelentéseimben közölte Vin cent Lord Sammel. hogy Lord hírneves tudós annak ellenére. hogy nem volt igazam abban. ak nemrég vettem fel. mindig óvatosabban fogalmazunk a kelleténél. Tudta. cáfolj meg. hogy en tán már úgy gondolod. Ha a fáradozását végül siker koronáz or ragyogó kereskedelmi kilátásaik vannak. nehogy túlságosan belelkesedjetek valami olyasmi m iatt. ezzel tisztában vagyok bólintott Sam . Ezt soha nem mondtam tiltakozott Sam. és hogy Vince gy évtizede dolgozik rajta makacsul és rendíthetetlenül. Jöv? héten megint odautazom.és értékesít?részlegek... hogy úgysem jutok semmire. hogy mindig hanyatt-homlok. ami megváltoztatta volna a véleményemet l kapcsolatban. d?n belül nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból.. sikeres új gyógyszerekkel. Ez valóban igaz. Vincent Lord egyik er?ssége évek óta az. Egy sor ígéretes fejlesztésünk van makacskodott Lord. amivel nem tudnak megbirkózni. Lord az el?tte lév? iratból kikereste a megf passzust és felolvasta. Az új vérnyomáscsökkent? bólintott Sam. Ezt majd kés?bb megbeszéljük. Nem merült fe ellene különösebb kifogás kutatási igazgatói min?ségében sem. hogy a cél a gyógyszerek toxikus hatásának általános kiküszöbölése. gondolta Sam. hogy hatásos. Én pedig továbbra is ellenzem. A rendszeres jelentésekben. másfel?l a kutatórészle tatásiak mindig száztíz százalékig biztosak akarnak lenni minden bolhapiszoknyi részletben. s mindezt sak azért. eszetlenül rohannának a egy új termékkel. És hol tart az ügy? Sehol válaszolta Lord savanyúan. egyetlenegyszer sem! Te maga d veszted el néha a hitedet. Azok a felfuvalkodott washingtoni tökfejek. még akkor is. hogy mindenáron megel?zzék a konkurenciát és büszkén lobogtathassák a fényes érték yeket . m jd mégis hozzátette: De ha a terv megvalósul. ami úgyis járt neki. hogy ide tudja csábítani a tudományos utánpótlás legjavát. hogy a gyógys akban állandó a civakodás egyfel?l a termel?. ha a legodavalóbb ember vezette a kutatási rész . Tudta.. hogy a Derogil nem forradalmi újdo de szép hasznot hozhat. fiatal tudósok. Tessék. hogy esze ágában sincs Vincent Lord f?hatósága alá helyez ni az új brit kutatóintézetet. módosítok rajta az igazgatótanácsi ülésen. Másfel?l viszont a kutatók a zzal vádolták a termelést-értékesítést. Pedig azt már most pontosan tudta. Vincent vágott közbe Sam . a másik a csúzt gyógyítja. akik továbbra is bízunk benne d. Még most sem látom be. mintha csak megkapta volna azt. hogy. Vincent Lord bólintott.. nem e mlékszel? És annak is igazán örülök. Igen. Egy pillanatra elhallgatott. Vincent. Samnek csak vázlatos elképzelése volt arról. Meglep? eredményeket értünk el a közelmúltban két vegyülettel.

sikerül egy olyan szert el?állítania. ha a saját kutatásával jobban haladna. húzta az íróasztal fiókját. bárki bevehetne a legnagyobb lelki nyugalommal. míg végképp el nem tûnik. Tán addig. Igen. hogy több gyógyszer részben metabolizmusa következtében szabad gyököket produkál. amit Sam Hawthorne és a cégvezet?ség többsége tudományos tudatlanságuk miatt ez idáig képtelenek voltak felfo Mert mit is jelentene a szabad gyökök befogása? Valami roppant egyszerût. és a módszereit is túlhalad ta már az id?. persze hogy rengeteget olvas ma is. hogy most azonnal a labor umába megy. mint a fiatal tudósok. és nagy akarater?vel leküzdötte a csüggedtségét. hogy tudományos ké en magabiztos kijelentéseket tegyen legjobb tárgyalótermi stílusában. néha viszont alaposan megkínozzák és meg is ölik ?ket igaz. érzékeltetve. és csak aztán iratkozott át a jogra. hogy bizonyos gyógyszereket. Mindez nem alaptalan fantaziálás volt. úgy szedhetné mindenki. és akik közül a legjobbakat sikerült odacsábítania a Felding z. akik most úgy özönlöttek az egyetemekr?l. Vincent Lord azt remélte. hogy amit . amit ha más gyógysze rekhez hozzáadnak. azok tökéletesen biztonságossá válnak. meddig kell még várnia? Hirtelen felegyenesedett a székében. Ha Vincent Lord megtalálja a választ. Mint a szakterülettel fogla lkozó tudósok mindegyike. a beteg ez esetben nem rákban hal meg. és ezt a fejleményt fenyegetésnek fogja föl m ellen. és igyekszik lépést tartani a f ejl?déssel. ugyanakkor csodálatosat. Vincent Lord is tudta. amiket korábban nem használhattak az emberek a veszélyes me llékhatások miatt. Mûv szintre kell emelni a tudást. hogy a tapasztalat és az ösztön vezesse a kutatót. Ám ez a fajta tudás nem hasonlítható össze azzal. soha nem akadályozta meg abban. mint mikor valaki nyakig benne van abban a bizonyos tudományban. mivel if júkorában két évig orvostanhallgató volt. hogy a Felding-Roth nagy-britanniai kutatóintéze te minden tiltakozása ellenére létre fog jönni. Úgy határozott. arra várva. és felírta magának receptre a pontos utat j egyezte meg cinikusan egy ismer?se. Milyen más lenne minden. Clint diagno ta. eldugva. Az a tény. Sejtette. negyvennyolc évesen már nem az a fiatal. Nem kellene többé a gyógyszert felíró orvosnak a szer toxicitásával tör?dnie. de ez a végeredmény szempontjából édes mindegy. Azzal is tisztában volt. hogy már egészen közel jutott a megol szinte érezte a siker ízét. A sikeres. ami a szakterülete az ? esetében a szerves kémiában. De még meddig? Jaj. é ségbeesetten a székébe roskadt. ragyogó tehetség. és a veszélyességük nullára csökkenne. Vajon meddig halványul még? töpre tt. a változások és a saját hiányosságai ell megvan az esély a nagy áttörésre a munkájában. szinte bármelyik pillanatban. kiment és becsukta a titkársági ajtót. hogy a tudása sokat kopott. amikhez eddig csak végs? esetben volt szabad nyúlni. hogy rövid és hiányos orvosi tanu mányai immár jó negyedszázada véget értek. amiket tíz hosszú év alatt a számtalan kísérlet s ltett. gondolta sötéten. hogy a tudományos dominanciája halványul. az nagyszerû gyógyászat ehet?ségeket és fantasztikus kereskedelmi perspektívákat jelent majd. illetve semlegesítése azt jelentené. és folytatja a munkát. A génsebésze új területén például Lord nem érezte magát otthon. friss diplomás. nem úgy. Etheridge az ötvenharmadik évét taposta. A szabad gyökök semlegesítésé rek gyógyító hatása megmaradna. Ott volt valahol. elbújva. hogy felfedezze valaki. Ezek a z elemek megtámadják az egészséges szövetet és különféle mellékhatásokat. És tízévi kutatás után Vincent Lord úgy érezte. m int az aszpirint. min t hajdanán. Mert a szerves k a tartogatta a választ azokra a kérdésekre. A szabadgyökök befogása. A rákos geknek nem kellene többé szenvedniük az életveszélyes szerekt?l. És egyes különösen veszély szereket. 8 A Felding-Roth igazgatótanácsában Clinton Etheridge volt Vincent Lord barátja és s zövetségese. Mert létezett megoldás. És mégis kapaszkodott bele a gondolatba . hol lehet a legnagyobb dohányt szerezni.Mikor Lord egyedül maradt. és el?vett egy kulcsot. Me rt így milyen tudományos eredményt tud felmutatni? Ma. Aztán visszatért. amik néha valóban életben ta ?ket. esetenként halált i Ezeknek a szabad elemeknek a megsemmisítése. mikor elkezd hatni az emberi szervezetben. érezte. jól men? New York-i ügyvéd konyitott valamit a tudományhoz.

aztán visszavágott: Nem. Nos mondta az ügyvéd . hogy nálunk jobbak a lehet?ségek. Aztán viszont zavartalanul hozzátette: Az elmondottak sem változtatják me g abbeli véleményemet. Maguk a britek terjesztik azt a mítoszt makacskodott Etheridge . mert különösen ma zettségük. azt remélted. Többen is egyetért?en morogtak. Közben akadtak más felfedezések. i azság szerint egy hosszú hétvégére pályázom a windsori kastélyban. hogy az amerikai tudomány világviszonylatban az els? helyen áll. hogy az Egyesült Államok ebben a kutatási szférában vi ylatban vezet? pozícióban volt és van? Sam kis híján elmosolyodott. hogy ne m veszed figyelembe hazánk ami egyben a te hazád is hatalmas tudományos teljesít?képességét redményeit. ha egy másik országban is kutatóközpontot n k és így elaprózzuk az er?inket. hogy savanyú vágjon. És nem igaz-e az mint tudod ozgok idegenül a tudomány területén . a kkor vajon miért létezik mégis az agyelszívás . Abban minde tett. mígnem egy másik igazgató. de aztán fegyelmezte magát. Így nem volt meglep?. hogy azon a kis vakarcs szigetükön a tudomány el?rehaladottabb. A biokémiai genetika tanulmányozása is Angliában kezd?dött 1908-ban. végs? soron az én et támasztja alá. amit a brit kutatóintézet en hívtak össze. Az áltudós ezúttal hagyta ma félrevezetni. Hermann Muller a merikai genetikusnak az 1920-as években és kés?bb. köztiszteletben álló és nagy tekintélynek örvend? figur és f?részvényese volt egy tömegkommunikációs birodalomnak. Nem felejtettem el az amerikai tudományos eredményeket mondott ellent. Pontosan így van bólintott az ügyvéd elégedetten. hogy Etheridge-t tudományos kérdésekben magához hasonlóan kompetensnek tar ja. Sam kérdezte Etheridge . hogy azon az igazgatótanácsi ülésen. és ezzel megteremt tte a genetikai kutatások alapját. A Felding-Roth boontoni központjában gyûltek össze tizennégyen a tanács tizenhat tag ja közül valamennyien férfiak . amiket jobb lett volna nem f ni ismerte el. vagyis hogy a legjobb embereik mind kezüketat törve jönnek át ide. Clint. kissé görnyedt Etheridge. amit nyomban meg is kapott. vannak kérdések. Ennek eredményeként a kutatási igazgató saját nézetei gyakran egy ügyvéd kitûn? rábeszél? tek a Felding-Roth igazgatótanácsa elé vagyis Lord is jól járt. kissé érd es hangon beszélni kezdett. Véleményed szerint. mikor Watson és Crick doktorok felfedezték a DNS-molekula szerkezetét. hogy nem igaz. a hetvenöt év körüli. Most. Vincent Lord tudta. figyelmet kérve. Norton er?teljes. amikben oroszlánrésze volt Dr. A javaslatod hibája az. Sam most már tényleg mosolygott. hogy ha elfogadjuk ezt a britbarát ötletedet. Akkor a mi pénzünkön egészítsük ki ?ket itt. melyik. Ám a forradalmi áttörés szintén Angliában zett be. amiért Nobel-díjat kaptak. Clint mondta Sam . és helyet foglaltak a tanácsterem antik diófa asztala körü A magas.mond. . mégpedig Cambridge-ben 1953-ban. to vábbá. Norton. ami megvalósítható. Owen Norton kopogtatta meg az asztalt. mint máshol a világon. hogy nagy szolgálatokat tehet neki a csavaros eszû ügyvéd. Elkomolyodott. Az országunk azért látja olyan szívesen a brit tudósokat. A kérdésedre azt kell válaszolnom. hogy a Felding-Roth igazgatótanácsának nagy nyeresége az id?s férfi. Néhány igazgató kuncogni kezdett. Csak kiegészíteni szeretném ?ket. Amerikában szúrta közbe valaki. hogy a kutatás min?sége fogja megsínyleni. és esze ágában sem volt hagyni magát le ni a pályáról. Sam alaposan felkészült erre a tanácskozásra. azt k?be lehet vésni. és Etheridge-ben volt annyi méltóság. hogy az alapkutatás etközi jellegû. Ha ez igaz. Sam. de szerintem ebben az ügyb ez az egyetlen dolog. akkor azok odaát hálából meghívnak teázni a Buckingham-palotába? Sam csatlakozott a kirobbanó általános hahotához. k edélyesen megkérdezte: Mondd csak. Clint. ami azt bizonyítja. H is felejthettem volna el? Hisz élni sem tudnánk nélkülük. De a kérdésed. aki Lincoln fizimiskáját igyekezett utánozni. az iparral kapcsolatos tud ományos kutatási terület jelenleg a legfontosabb? Kétségtelenül a génsebészet. Dr Watson egyébként véletlenül amerikai születésû volt. és több pénz jut a személyzetnek meg a felszerelésekre. A brit Wil liam Harvey már 1651-ben tanulmányozta a csirke tojáson belüli fejl?dését. ennek valóban lenne realitása. Ahogy ügyvédkörökben mondani szokás. és ezért eljátszotta. és csatlakoznak az amerikai kutatókhoz? Ennek els?sorban az az oka válaszolta Sam . Clinton Etheridge lett a szkeptikusok szószólója. hogy mind enki elcsendesedett és a tekintetek várakozóan feléje fordultak. saját tévéállomással.

Egyedül Clinton Etheridge szavazott ne mmel. ami teljesen elkülönül a másiktól. de Celia segítségére is szükség lesz. a feladatra leginkább alkal mas tudományos igazgató kiválasztásának procedúráját. De ez lehet a pazarlás egyik leghatékonyabb módja is vetette valaki közbe. hogy javaslatokkal álljon el?. Az új az elnök különleges feladatokra kijelölt helyettese lesz. mell?zve lyenkor szokásos fellengz?s bevezetést. hogy melyik tudomány vez itanniáé. mi az ördögöt számít folytatta Norton . Egy hét múlva Sam és Celia Nagy-Britanniába repül. én a magam részér?l nem teszem. hogy ezek az ülések ritkán zajlan yan magas intellektuális színvonalon. hol legyen. Sam ezután az elvégzend?k fontossági sorrendjér?l beszélt. mi történik? Clint és mások azt szorgalmazzák. Pillanatnyi csend támadt. amit Sam és a többiek meg fognak vitatni. Ez a mostani konkrét megbízatása magyarázta Sam másnap Celiának nem fog sokáig . zászlólobogtató polémiát megtarthatod egy olyan esküdtszéknek. És különben is. Közben kiszámolta. hogy elindulhasson benne a munka. aki bár ellenzi az egész tervet jól informált a brit tudománnyal és tudósokkal k . Az ügy sürg?s ezért kellett Celiának ilyen nagy hirtelen megválnia a nemzetköziekt? . a hozzájuk vezet? utat gyakran ostoba viták és kicsinyes civakodások je llemezték. hogy segítsen létrehozni a brit kutatóintézetet személyzetestül-min denestül. orton is mellé állt. hogy v ajon mekkora meglepetést okozna a kívülállóknak. de minél el?bb. hogy ennek a döntésünknek gyümölc esznek. A vita csaknem egy órán át tartott a javaslat ellenz?i. Míg súlyos és néha tések születtek itt. Azért választottuk elnökünkké Sam H t. így Samnek maradt ideje elgondolkozni azon. Az utóbbi id?ben csaknem teljesen megkopaszodott. A Celia az els? számú felel?s. ha v y agytröszt . ha ez egy éven belül megtörténne.Hadd emlékeztessek arra mindenkit. Azután pedig miel?bb keresünk magának valami más feladatot. A munkája a nemzetközi részlegnél véget ért. hogy vessük el az ötletet. hogy körülbelül egy hónap al ja átadni az utódjának a latin-amerikai ügyeket. és sokat számított. így az enyémben is. És mikor kezdek? kérdezte Samt?l. utána meg kell venni vagy ki kell bérelni az épületet lehet?leg olyat. El? lesz léptetve közölte az asszonnyal a szokásos tárgyszerû modorában. Személyesen Sam fogja vezetni a nagy tekintélynek örvend?. mint ahogy azt általában gondolják. ami nem olyan jól informá int ennek az igazgatótanácsnak a tagjai. a mit kisebb átalakításokkal hamar mûköd?képessé lehet tenni. De még irodát kell szereznünk magá y állapodjunk meg inkább holnap reggel kilenc órában. Végül az ötlet ellenz?inek tábora szétforgácsolódott. ha közéjük tesszük az Atlanti-óceánt. hogy a férfin kezdenek látszani az elkerülhetetlen stressz jelei. de el?tte még konzultálnak Vincent Lorddal. mert er?skezû vezetést. És lehet. gyakran számít el?nynek. ?szintén remélem. Legjobb lenne már ma délután válaszolta Sam. uraim mondta Sam. felvillanyozta az újság. támogatói és az újabb gondola okkal el?állók között. Még aznap magához kérette Celiát. vagy a miénk? Nem ez a lényeg. úgy. de igyekezett olyan tárgyilago s hangnemben beszélni. Nos. Hanem micsoda? kérdezte az egyik igazgató. hogy maga lesz a jobbkezem egy nagy-britanniai kutatóintézet felállításának munkálataiban Rendben bólintott Celia. Clint. ami e pillanatban annyit jele nt. Norton az öklével az asztalra vágott. Szeretném. friss ötleteket vártunk t?le. Owen Norton Etheridge-re pillantott. Legel?ször is meg kell ta lálni és ki kell nevezni az intézet igazgatóját egy brit tudós személyében. másodszor. ami ezek megvalósulását ígéri. hogy ezt a gyere kes. Aztán arra gondolt. az ? feladata. el kel ni. hogy ezt a leghatásosabban úgy tu . mint Sam. annál jobb. A végs? szavazáson : egy arányban elfogadták Sam eredeti javaslatát. hogy el?állt egy olyan jav aslattal. ha tudnák. hogy ma este alaposan megünneplik Andrew-val az el?léptetését. A sokszínûség! Minden üzletágban. akivel már több igazgatótanácsi ülésen összezörd szarkasztikus hangon hozzátette: Ezenkívül pedig az a véleményem. Köszönöm. És most. amelyek cégünket szorongatják. Cel ia úgy döntött. De több igazgató is jónak találta Sam javaslatát. A f? feladata az lesz. hogy azokról a súlyos és fontos problémákról bes vagy kellene beszélnünk .

és ellenszenvvel viseltetet t vele szemben. Ha már odaát vannak folytatta Lord . Ha marad id?nk. nem? A férfi kurtán válaszolt. t-Smith az agy öregedési folyamatát tanulmányozza. hogy közben rábukkan az Alzheim kór okára. Talán mégis megkockáztathatnánk egy kis pénzt mondta Sam. így minden bizonnyal vannak tippjei az igazgató személyét illet?en. és reméli. Sam. Alzheimer-kór. aki közben csendesen a leveleket tanulmányozta. Bár kezdetben a kutatási igazgató idegenkedett Celiától. Az Alzheimer-kór 1906. pattogó zenével köszöntötték. De el?bb azt kell elintéznünk. e elfogyott a pénze. mint Celia . az elején kicsit még nyögvenyel?sen. és t?lünk kérne szubvenciót. Ugye ez az. átpörgette ?ket az ujjával. A folyam at lassan kezd?dik és fokozatosan rosszabbodik. Harminckét éves. Maga is körülbelü yi id?s volt. de ma már egészen természet Sam átvette a leveleket Lordtól. mostanra már elfogadta. az els? diagnosztizálása óta fog ki a tudósokon. amelyeket sz inte teljesen kiszorítottak a vízb?l a pancsoló fürd?z?k. Lég Vincent. azálea. Érdekes munkát végez a szellemi öregedéssel és az Alzheimer-kórral kapcsolatban. mint a cég elválaszthatatlan részét. aztán így válaszolt: Nem. s hangjában máris érezhet? volt a szokásos ingerültség. Beszéljünk a többiekr?l javasolta Sam. Celia. A park Serpentine nevezetû tavának partján vidám gyerekek etették a kacsákat. Peat-S mith is a lehetséges igazgatójelöltek közé tartozik? Lord meglepetten nézett rá. hogy a Felding-Roth eldöntötte a brit kutatóintézet létrehozá rd mindenáron meg akarta kaparintani az új részleg irányítását.. Ígérem. A Hyde Parkban elegáns lovasok ügettek nemes . Néhány nappal kés?bb Sam irodájában.latban. Epsomban hagyományos küls?ségek köz tte megkezd?dött a híres-nevezetes derbi. mert valamennyien állásban vannak vagy professzorként valamelyik egy etemen. A beteg elveszti az emlékez?tehetségét. Id?közben már k szólították egymást igaz. orgona. hogy miért. aki ráadásul bef lyásos személyiség. Miért nem? Hát. A mények voltak. s?t barátságosnak mutat kozott már amennyire t?le tellett. mikor idekerült. A város parkjaiban sok ezer virág rózsa.. el?ször is túl fiatal. Vincent. mikor az agy nem mûködik tovább? Lord bólintott. ahol a gy?zelemre legnagyobb eséllyel Robert . El?hú dossziéjából egy halom összetûzött papírt és levelet. Nehéz ügy. A királyn? születésnapjá ompás ünnepséggel. Átadta a papírhalmot Celiának. A turisták és maguk a londoniak is lustán sütkéreztek a napon. Celia legnagyobb meglepetésére Vincent Lord kooperatívnak. Levelezek egy fiatal tudóssal a cambr egyetemr?l. Martin Peat-Smith. röviden mondj néhány szót mindegyikükr?l. Ám Samnek továbbra is eltökél lt ezt megakadályozni. hogy diszkrétek és gyorsak leszünk bólintott Sam. így nem sok értelme lett volna a további háborúskodásnak. Celia csak úg abzsolta a látnivalókat. Sam és Celia végigböngészték a nyolc nevet tartalmazó listát. és a kezébe vette az eredeti listát. érdemes lenne még valamit megnézni. aki többet tudott az el?zményekr?l. Készítettem egy listát a szóba jöhet? jelöltekr?l közölte velük Lord. írisz i zott. és megkérdezte Lordtól: S ted adjunk neki pénzt? A kutatási igazgató megvonta a vállát. London tobzódott a pompában és káprázatos színekben. amiért odautazunk. Elmosolyodott. 9 1972 júniusa volt. Celia a papírokra pillantott. aztán hangosan felolvas ta a nevet. Az agy egy része. megkérdezte: Dr. Milyenek az esélyei? Rosszak. Celia jelenlétében került sor a megbeszélésre Dr al. rá is jött. Egészen ?ket megkeresni. Dr. Most. vagy egyik-másik versenytársunk kutatóintézetében. mondta Celia elgondolkodva. beszé ogok vele.

Csak azt tudjuk. mert Andrew nem tudott magának szabadságot kivenni. Harlow egy kis falu volt magyarázta Celia. a Felding-Roth kutatóintézet ideáli elyét keresve. S am és Lilian Hawthorne a Claridge Szállóban laktak. S?t úgy érzem. Magammal hoztam a jzokat. jósolta egy címoldalon lév? tudósítás. pázsitközepû bulvárokon találták magukat. ahonnan már hetek óta járt a az országot. mint amilyenre nekünk szüksé Az épület teljesen üres és a Comthrust minél el?bb meg akar t?le szabadulni. persze készpénz . Én olyasvalakit keresek. Míg ti szorgos hangyaként munkálkodtok ezen a dögunalmas ügyön jelentette ki Lili én a részemr?l elmegyek vásárolgatni a Harrods áruházba. akikkel eddig találkozott? kérdezte Samt?l. Sam lelkiismeretesen végigvette azt a listát. Sam és Celia két nappal kés?bb Harlow-ba autózott. amely kisméretû kommunikációs berendezések gyártásával foglalkozik távb rek. és mûködik a közelben egy repül?tér is.o nevû fiatal ménjével Lester Piggott zsoké pályázott . amiket kellemes házak szegélyeztek. mint én. épített Harlow-ban egy üzemet. Aztán mikor letértek a egyb?l széles. A megrekedt vietnami béketárgyalásokat hamaro san folytatják Párizsban. hogy itt lehetek. magasan hordják az orrukat és a legtermékenyebb éveike zínûleg túl vannak. sem más hír nem keltette fel Ce érdekl?dését különösebben. És honnan fogja tudni. de pénzügyi nehézségeik támadta y nem tudják beindítani a gyárat. Milyenek a jelöltek. hogy a nekünk legmegfelel?bb hely arlow. vannak isk a vidék én is szívesen költöznék egy ilyen helyre. Elég lakás is rendelkezésre áll. És lenne megfelel? épület? kérdezte Sam. Celia egyedül volt. mint már eddig öt alkalommal. Essex grófságban. hogy megtörtént . Most új város a hivatalos elnevezé mi annyit jelent. Maga jobban halad el?re . és elújságolt Beutaztam az egész országot. A körülbelül negyven kilométeres úton óriási volt a forgalom. Egy Washingtonból keltezett hir szerint betörtek a Demokrata Párt országos f?had iszállására. Az ipari negyed egy diszkréten félrees? helyen búj . inkább nekem kellene fizetnem a cégnek. akinek a fejében csak úgy peregnek az izgalmas gondolatok. és az a véleményem. kicsit begyöpösödöttnek látszanak. hogy egyike annak a harmincvalahány településnek. jó a vasúti összeköttetés. Celia kiterített az asztalon néhány fénymásolatot. Ez az angliai utazás nem is munka ilyen csodás id?ben jegyezte meg Celia egy ik nap Samnek. Mialatt Sam a bérelt Jaguar kor mányánál a Londonból észak felé tartó autók kora reggeli csúcsforgalmában lavírozott. amit Vincent Lord adott neki a kutatóintézet lehetséges igazgatójelöltjeinek névsorával. akit talál. riasztók meg ilyesmik . Több mint egy tucat települést nézett meg. k között több helyen tágas rétek húzódtak. az úgynevezett Watergate-épületbe. ami körülbelül olyan területû. mint mikor hirtelen bele szeretünk valakibe. Mindegyik alak túlságosan is hasonlít Vincentre vallotta meg bizalmasan Celiának . és aki természetesen magasan képzett és lehet?leg fiatal. Hát. Egy marylandi kórházban sike lítani George Wallace alabamai kormányzó gerincéb?l a golyót. Nem is tudjuk. hogy az. Ki lehet alakítani az épületben laboratóriumokat? Könnyedén. Nixon elnök. És már tárgyaltam is egy vállalkozóval. biztosította erikaiakat arról. mint az emberekkel jegyezte meg Celi . Talán olyan lesz. az utak is j n vannak. ahová a brit kormány m egpróbálja átterelni a túlnépesedett nagyvárosok iparának és lakosságának egy részét. Június harmadik hetében Celia bekopogtatott Hawthorne-ék lakosztályába. aki a maga módján értékelte a vietnami háborút. A férfi grimaszt vágott. Mivel sem ez. amit egy hónappal korábban l?tt bele egy merényl?. unottan összehajtotta és eltette az újságot. hogy pontosan miért. Közel van Londonhoz. Még soha nem hallottam róla jegyezte meg Lilian. nem vagyok elragadtatva. A hely pontból megfelel? folytatta. éppen ilyen? Tudni fogom mosolyodott el Sam. Err?l a következ?t tudom mondani pillantott Celia a jegyzeteibe. Celia a knightsbridge-i Berkeley Hotelban szállt meg. Tájakkal és épületekkel könnyebb boldogulni. Celia a International Herald Tríbune-t lapozgatta. Egy Comth rust nevû vállalat. hogy Hanoi el fogja veszteni kétségbeesett hazárdjátékát .

hogy érdekel minket a dolog. hogy Peat-Smith egy viseltes. hogy mégis tudott szakítani rá id?t válaszolta Celia. Újra az a hirtelen mosoly. és csendesen azt mondta neki: Ez tökéletesen megfelel. ? az. Az id?számítás szerinti e században római település volt itt egy templommal. akit lenyûgözött az ódon. a Peterhouse. pecsétes szürke nadrágban. A fest?ien szép szálloda idilli környezetben állt. Celia visszament LaMarre-hoz megbeszélni a továbbiakat. Celia egy pillantással felmérte: er?teljes. kulturált és termé s hang tökéletesen illett Peath-Smith külleméhez. Az angolszászok lakták a vidéket. Több régi épületet is láttak. Oké. egy in gatlanügynökség képvisel?jét. és kiadhatja a jogászainknak. Sam a néma. Ám egyértelmûe zte. és annyit jelent. Mikor egy tizenegyed templomhoz értek. Nos. Kinyílt az ajtaja. Csak a fontossági sorrendben tévedett. Mi vagyunk bólintott Celia. gyönyörû vidéken autóztak tovább még vagy egy órát. A . és a Jaguar felé indult. Hawthorne. A f?bejáraton léptek be az épületbe. nagy múltú város sóhajtotta Sam. kisfiús mosolylyal. ahonnan csodálatos rálátás nyílt az egyetemi épületek hátsó traktusára. Már kora délel?tt volt. Õsrégi földön járunk mesélte Celia. Mert mikor Angliá még egyáltalán nem volt biztos benne.a városka lakó. Sam máris látta. céltudatos egyéniséggel áll szemben. köpcös. Mikor kezet fogtak. Ragyogó napsütésben. Ez egy csodálatos. Harlow neve angolszász eredetû. Peat-Smithszel. Celia észrevette. Mrs. közel ahhoz a híres kertegyütteshe . zömök testalkatú fiatalember volt. hogy Celiának igaza van ez az építmény könnyedén átalakítható kuta kká. hogy er?s. Sam pedig beült a Jagu arba. mikor Celia visszaérkezett az autóhoz. megbeszéltem egy találkozót mára Dr.és pihen?területei mögött. Közölheti ezzel az emberrel. Járt már itt? Még soha válaszolta Celia. amint séta közben vidék és város érdekes együ zer éves kora k?kori leleteket találtak a környéken. történelmi épületek sora. Miután kezet ráztak. Sam leállította a kocsit és azt mondta: Szálljunk ki és sétáljunk egy kicsit. Ne csak a külcsínt. Igyekszem megjegyezni. mikor megállt el?tte a Jaguarral. Celia bemutatta Samnek Mr. bozontos hajzattal és hirtelen. rendezetle n. aki az agy öregedé eg az Alzheimer-kórt kutatja és támogatást kér t?lünk. kihalt épületet kezdte szemlélni. foltoz ott könyökû és rojtos mandzsettája gyapjúzakóban van és gyûrött. ha nem tévedek. Ott. akivel megbeszélte ezt a mai találkozót. mikor nem so enkét óra után megérkeztek Cambridge-be. Eg y emelet magasságig beton-üveg kombinációt látott itt lettek volna az irodák és a bemutatót a következ? szinten pedig amit tágas mûhelynek szántak fémlemezek borították kívülr?l az zetet. és egyúttal a Cam f sokan evezgettek ráér?sen. Mivel Harlow épp en félúton van. amit?l millió ráncba szaladt a ma rkáns. Mondja meg nekik azt is. kissé bizonytalanul a lapos fenekû ladikokban. hogy eljutunk Cambridge-be. gondolta Celia. hogy továbbmegyünk Cambridge-be. Jordan és Mr. középkorú fé zállt ki bel?le. A szálloda halljában Peat-Smith nyomban felismerte ?ket. Martin Peat-S mitht oda hívta meg ebédre. és eléjük sietett. Ott balra az a legrégibb eg i épület. Hát nem épp Adonisz ez a Peat-Smith. és asztalt foglalt a Garden House Hotelban. LaMarre el?varázsolt egy kulcscsomót a zsebéb?l és megcsörgette. hogy kezdjék meg a tárgyalásokat. hogy minél gyorsabban bonyolítsák le az adásvételt. Sam megállt egy telefonfülkénél. akkor menjünk oda. négyszögletes arc. sz?ke. LaMarre-t. a fák mögött. A metsz?én éles. Mi is megpróbálunk itt egy kis történelmet csinálni mondta Sam. Félórával kés?bb Sam félrevonta Celiát. Egy Pinnacles nevû iparnegyedben. Sam így szólt: Elfelejtettem mondani magának. Néhány perc múlva. Nem messze t?lük ott parkolt egy másik kocsi. Örülök. a belbecsét is szemléljük meg mondta kedélyesen. hogy a hadsereg hegye . hol van az bizonyos gyárépület? Celia nyugat felé mutatott.

hogyan mûködnek a gének és miért mûködnek néha hibásan. Jordan. Rendben. Peat-Smith kis szünetet tartott. hogy folytatni tudja a munkát. Igen. fiatal é yokon végzett kísérletekkel. gondolta Celia. ami kódolva tartalmazza a genetikai információt. mint a DNS-ükb?l készített minta. vagy hogy hol a megszokott helye az asztalnál. mert ez a támogatás fontos neki. Mehetünk ebédelni? Mikor leültek az asztalukhoz. hogy az Alzheimer-áldozatoknak már születésükkor van valami rendel enesség a DNS-ükben. támogatást kér a Felding-Rothtól. Kezdjük az Alzheimer-kórral szólalt m g Peat-Smith. Gyakran arra sem képes. Aztán az id? el?rehaladtával egyre többet felejt. van otthon öltönyöm És azt is megígérhetem. Dicséretes szokás jelentette ki Sam. Az is lehetséges ugyan akkor. Mennyit tudnak róla? Nagyon keveset válaszolta Sam. Lehet. Nem tartozik a divatos betegségek közé legalábbis egyel . úgyhogy máshol kell próbálkoznom. Pontosan így van. hogyan kell enni. Celia szokásához híven daiquirit kért. hogy nagy orvostudományi áttörésekre kerül sor. Még arról sincs bizonyosság. de ez eltart tíz-tizenöt év i szörnyû megpróbáltatás mindenkinek. csak elméletek léteznek. F?leg az id?s embereket támadja meg? kérdezte Celia. például hogy hogyan kell megkötni a cip?fûz?t. ami az agyi öregedés és az A kór tanulmányozása. Genetikai irányban. hogy megéri. Elfelejtik. Igyekszem megtalálni az életkorból fakadó különbségeket az állat ribonukleinsava között. nem tudják. Peat-Smith elhallgatott. ezért etetni kell ?ket. Az agyban apró rû anyagok keletkeznek. A cégünk szokott támogat i bizonyos alapkutatások céljaira. Úgyhogy beszélhetünk a dolo ról. aztán folytatta: A boncoláskor jól látható. Dr. hogy mi okozza. és Celi e érezte. hogy mi n irányban akar továbbmenni. hogy egyszerûbb. rossz esetben dühöngenek és rombolnak. könnyedén azt mondta: Egyenesen a laborból jöttem ide. akkor viselni is fogom. A végén belehalnak a betegségbe. mint egy tanár. És lehet séges. amib?l a génjeink állnak. de magától szeretném hallani. ami nem más. hogy milyen kutatással foglalkozik éppen mondta Sam Ha jól értettem. Celia elvörösödött. talán t. ötvent?l felfelé. Már regisztráltak huszonhét éves betegeket is. Így van bólintott Peat-Smith. Ám az Alzheimer-kór a labbakat is megtámadhatja. Az Alzheimer-kór az agykéregben lév? idegsejteket támadja meg. vagyis az érz?. Most éppen ezt kutatom. Nekem már kicsit berozsdált a kémiai tudásom szólt közbe Celia . hogyan kell inni kérni. aki együtt él egy Alzheimer-áldozattal. És mivel az Alzheimer-kórnak nincsen állati változata eddigi apasztalataink szerint egyetlen állat sem kapja meg a betegséget . elfogyott a pénz. Becsületszavamra. az állatkísérleteimmel a z agy öregedési folyamatának kémiáját tanulmányozom. De ugye az Alzheimer-kórnak semmi köze a normál öregedési folyamathoz? kérdezte S Látszólag nincsen. ha szomjasak. juk. Ugyan már. Dr. Sam egy martinit. A beteg el?ször egészen egyszerû dolgokat felejt el. ahonnan gyönyörû kilátás nyílt egy rózsakertre és a mög olyóra.olvasott volna Celia gondolataiban. mégis lehet némi összefüggés. hogy egy kevésbé rendellenes DNS-sel született illet?ben megváltozik ez a DNS a kör nyezet az emberi szervezet károsodásával. semmi szükség rá mosolyodott el a férfi lefegyverz?en. ha jobban megismerjük a DNS kémiáját. legalábbis nekem nem áll módjukb n adni. aztán folytatta: A betegség lassan kezd?dik. Lord tájékoztatott arról. v gy mire való a villanykapcsoló. A fiatal tudós bólintott. rozsdának semmi nyoma mondta mosolyogva Peat-Smith.és emlékezetközpontot. Vegye úgy. Mint tudja. ami az ? számára olyan hétköznapján természetes a bonyolult k ifejezésekkel is. Olvastam ugyan a kutatásairól mondta Sam . de leginkább a hatvanöt fölöttieket. még a férjét vagy feleségét sem. emlékezetkihagyásokkal. Ebben igazán nincs semmi rendkívüli nyugtatta meg Sam. Deformációt és sérüléseket okoz az idegrostokon. hogy semmit. kevésbé tudományos szavakkal tudja elmondani azt. Például cigarettázással vagy helytelen táplálko . Egészen zavarba hoz. hogy ha munkaid?n kívül találkozunk. Mrs. nukleinsav-kémikus vagyok. megrendelték az italokat. Az egyetemnek nincsen. Gyakran viselkednek szertelenül. Elnézést kérek a tapintatlanságomért. Csak szeretem dolgokat tisztázni. P eat-Smith egy pohár fehérbort. ha úgy gondoljuk. Peat-Smith korty olt a borából. A kutatási témámhoz. de ha jól tudom leinsavak építik fel a DNS-t. hogy bárkit felismerjen . hogyan rendezi a gondolatait. Peat-Smith most látszott el?ször idegesnek a találkozásuk óta. mi ját k le az agyban.

De az is lehet. Az onnan nyíló apró h ben elképeszt? összevisszaság és rendetlenség uralkodott. amiért felszerelést és állatokat ve . az bólintott Sam komoran. meg tudok fizetni három. hogy maga elkötelezettje az Alzheime r-kór témájának. aki szubvenciót ad. Jordan. De mindent?l függetlenül. Peat-Smith elfintorította az arcát. teljes munkaid?ben dolgozó asszisztenst és végezhetem a kísérlete imet. Az egyetemen elvárják az embert?l. Aztán Celia szemébe nézett. amit a Felding-Roth gyógyszergyár vagy bármelyik más nagyvállalat évente kutatásra költ. aki a cambridge-iek legkedvel tebb jármûvén. Celia a figyelmeztetés ellenére néhány perc múlva õszintén megdöbbent. vagy teljesen ki is kapcsolódhat. és amir?l Peat-Smith kijelentette. ez a gene ?rrendszer lelassulhat. Dr. vörö téglás neoreneszánsz épület volt. van egy asszisztensem és azt a témát kutathatom. özönvíz el?tti felszerelések voltak hegyen-hátán. De sajnos fogalma sincs arról. Milyen messze van a válaszoktól? Talán fényévekre. élvezi a tanítást? Peat-Smith meglepettnek látszott. Én ezen egy centet sem nyerek. most is így hangzott: vajon Dr. fel kell készítenem magukat arra. nincs hely. tényleg élvezem. míg elia a Jaguarral követték. Az apám minden t?le telhet?t megtesz és én is meglátogat om szinte naponta. a javasolt összeg hatva er dollár volt. Igen. Ez kü t jelenti. Három évre szólna. Ez a legkisebb összeg. és valamennyien elmerültek a kínálat tanulmányozá . Miután leparkoltak és a f?bejárathoz értek. Sam és Celia is tudták. hogy mindig nagyon közel álltunk egymáshoz.. Peat-Smith így szólt: Remélem. Mikor Peat-Smith befejezte a magyarázatot. Martin Peat-Smith. ugye? Igen. Újabb adalék a férfi érdekes egyéniségéhez. és újra az a hirtelen mosoly általában nincs pénz ogatóink gyakran megdöbbennek. Celia megkérdezte t?le: Maga született tanár. Elhallgatott. ami körülbelül azonos az amerikai tanársegéd titulussal. Kezdem érteni a felvete eket jegyezte meg. A f?pincér megjelent az étlapokkal. hogy hatvanezer dollár aprópénz ahhoz kép est. A Tennis Court nevû szerény utcácskában állt. együtt egy másik óraadóval. a homlokát törölget? P mith figyelmeztette ?ket: Azt hiszem. Négy éve Alzheimer-kórban szenved. Rögtön ebéd után odamehet Miközben ettek. Mikor Peat-Smi kis id?re magukra hagyta ?ket. hogy megéri a befektetést? Az az érzésem mondta Celia Peat-Smithnek . így nem csoda. ez be volt kalkulálva a programba mondta Sam.. és így válaszolt: Az édesanyám hatvanegy éves. Beléptek egy laboratóriumba. Én vagyok az egyetlen gyermeke. Persze. hogy a körülményeink nem a legideális bbak. biciklin érkezett az ebédre. akinek viszont egészen más a kutatási . Ugye. gondolta Celia. hogy tanítson is. Pedig nem volt az. ahol ? is dolgozik. Celia megkérdezte: Mi a beosztása itt Cambridge-ben. hogy mivel próbálkozom. A cambridge-i egyetem biokémiai tanszéke egyszerû. Ott jobban el tudom magyarázni. Peat-Smith felvillantotta ?szinte mosolyát. mint valam i föld alatti várbörtön! Hogyan lehet itt eredményesen dolgozni? Az alagsorban voltak. hogy ki vagyok. mikor megismerkednek a munkakörülményeinkkel. Peat-Smith kutatása ígéretes-e annyira ü letileg. eljönnek a laboratóriumomba. mint mindig. aztán hozzátette: Feltéve pers ha sikerül anyagi támogatást szereznem. odasúgta Samnek: Micsoda borzalmas hely.ideig a testünk DNS-korrigáló rendszere kiküszöböli a hibákat. hogy kapok helyet a Biokémiai Intézet laboratóriumában. amelyik tetszik. hogy karnyújtásnyira. Ami a támogatás összegét illeti mondta Sam . ami a méretét illet?en egy aprócska konyhához vol eginkább hasonlítható. kicsit csúnya. hogy pont ezzel kezdett foglalkozni? Az ifjú tudós habozott. de ahogy öregszünk. kérdés. Igen. Miután rendeltek. azt hiszem. jókora kis summa. ahol az utca e sem mûködött egy fia teniszpálya sem. hogy ez az egyik labor a kett? közül. Részben ennek a lelassulásn ak az okát kutatom. Állandó a zsúfoltság. Mrs. most lélekszakadva pedálozott az utcácskában. Peat-Smith? Óraadó tanár vagyok. és az á pota folyamatosan rosszabbodik. Ezt a rizikót vállalni kell annak. Volt valami különleges oka. A folyosók vészjósló félhomályban úsztak. háromemeletes.

Ez az id?s úr itt két és fél éves. ha össze kellene foglalnia. Holnap feláldozzuk a tudomány oltárán. hogy Celia a kiselejtezett felszerelést mustrálgatja. hogy mikor l ehet rájuk újból szükségünk. De addig. Ez csak néhány példány.. Mindegy. Peat-Smith lelkesedése átragadt rájuk is. amit alkalmanként megszakított ak Sam okos. magas ab lakok is elképzelhetetlenül mocskosak voltak. gondoljon arra. egyre nagyobb tisztelettel néztek rá. hogy a kísérle eim nemcsak tudományos. és így válaszolt: Hát.Míg beszélgettek. A mai az utolsó napja.. az nem sokban hasonlít azokhoz a laborokhoz.. lényegre tör? kérdései. de roppant bonyolult technikai problémák megoldására is irányulnak.. ez het mberi évnek felel meg. a kilátás sem volt valami szívderít?: az utcán parkoló autók kerekeiben és alvázában lehetett gyönyörködni. Celia lelki szemei el?tt megjelentek a Felding-Roth New Jersey-i tágas. akkor hogyan határozná meg a hosszú távú célját? Peat-Smith elgondolkozott. Bár Samnek nem v udományos képzettsége. igaz... Celiának jutott a támlás szék. mert nem tudhatjuk.. pa tyolattiszta... A falon otromba polcok voltak zsúfolásig tömve könyvekkel. Az egyetemi orokban soha nem dobunk ki semmit. . végszóra érkezett vissza a laborba. Ahogy a fiatal tudós belemelegedett a magyarázatba. a ribonukleinsav-mi nták alapján proteinek termel?dnek. Celia elismer?en nézett a cég elnökére. a társkutató és az asszisztense ki-be járkáltak. A laborban ütött-kopott fapadok álltak szorosan egymás mellett. d Sanger volt az egyik. egyre kevé bé ügyelt a közérthet?ségre és áttért a szakmai zsargonra. Nobel-díjas kutatók dolgoztak ezekben a helyiségekben és k ezeken a folyosókon. hogy néz ki mondta Sam Celiának . ?szi va. amilyeneket ? maga i znált tizenkilenc évvel korábban az egyetemi gyakorlatai során.. Sam megért?en bólintott. Peat-Smith behozott két hokedlit. És ahogy magyarázott érthet?en.. amit kitûn?en dott hasznosítani. hogy amit itt látnak. Több mint egy órát tartott a fiatalember magyarázata. A padok fölött régi gáz. Meg kell találni a kommunikáció kulcsát az agysejt magja és a proteineket meg peptideket t ermel? sejtgépezet között. méregdrága mûszerekkel felszerelt laboratóriumai. A laboratóriumot jó ideje nem takaríthatták. ami a fiatal e . hogy mely peptidek változnak. mire a benne alvó nagy patkány összerezzent. a mikhez maguk hozzá vannak szokva mondta Peat-Smith. Celia összeborzadt. pálcás támlájú karosszék állt.. egy új technika felhasználhatna egy reverz transzkriptáz enzimet aztán ha a ribonukleinsav és a DNS nem illenek össze. kés?bb a proteineket elektroforézissel lehet szétválasztani. kihasználva minden centiméternyi helyet. Az egyik padon drótketrecek sorakoztak. sok vegyelemzésre és még több id?re van szükségünk. és agyán vegyi összetételét összehasonlítjuk egy újszülött patkányéval. anaszét a helyiségben. Ez Amerikában is így van jegyezte meg Sam. egy hosszú hírviv? ribonukleinsav-füzér sok protein kód is tartalmazhatja. tényleg nem. doktor. a Felding-Rothnál töltött évek alatt sok mindent tanult. az azt jelenti.vegyünk a fiatal és öreg patk ibonukleinsavából egy keveréket és vigyük egy sejtmentes rendszerbe. Látta. Megérintette a cet. összefogo n. hogy az öreg patkány elvesztette ezt a genetik ai képességét.. még sok patkányra. A magyarázat legvégén Peat-Smith a ketrecekben lév? patkányokra mutatott. El?tte egy kemény ülésû. A fölöttünk lév? laborban fedezte fel az inzulinmolekula aminosa v-összetételét. hogy e falak között í t a tudomány történetének egy része. amíg megkapjuk a szü at a kérdéseinkre..és elektromos vezetékek futottak. Az állattermünkben több százat ?rzünk még. Mrs. iratokkal és kiselejtezett es zközökkel. ami lehetetlenné t e a bizalmas szóváltást.. magunk készítjük el az eszközeinket. a két férfi pedig rá orodott a hokedlikre. Csak hogy tisztában legyenek mindennel. Jordan. Biztos. úgyhogy rá fogunk jönni. Celia felfedezett közöttük néhány olyan régimódi lombikot is. A plafon alatt lév? keskeny. És ha a szükség úgy hozza. elmondom így Peat-Smith . Ahogy mondja bólintott vidáman Peat-Smith. a legvégén egyetlen p re akarok rábukkanni. ez utóbbiak evissza hurkolva mindenféle gyanús kinézetû és feltehet?en veszélyes csatlakozódugós toldalék . A pad egy részét a jelek sze rint íróasztalpótlékként használták. Az id?tényez?t már jól ismerjük a tapasztalatainkból.. egy fegyelmezett agyra jellemz? pontossággal . aztán óvatosan így válaszolt: Folyamatos genetikai kutatással felfedezni egy agypeptidet. Nos. bennük körülbelül húsz patkány bûzlött egy en kett?.

A teázóban. Sokunk számára ez az egyetlen alkalom. hogy nem é e az ajánlatom. ami semmiben sem különbözött a rideg és lepusztult épület többi részét?l. láthatóan nem tudta mire vélni a dolgot. hogy ebben az épületben nincs sok lehet?sége az elmél yugodt munkára. Ilyenkor szinte mindenki itt van. Peat-Smith. hogy emlékezetes. amelyben Mar lon Brando és Al Pacino játszották a f?szerepet. mert most tervezzük egy.. és n em kellene itt hagynia Nagy-Britanniát. Kérdezhetek valamit? Természetesen. Peat-Smith zavartan nézett rá. Aztán hozzátette: Az egyetlen feltételünk csak az ilyenkor szokásos: szeretnénk rend sen tájékoztatást kapni a munka állásáról. jobb eszközökkel és több segítséggel. mint olyan A higgadt summázat olyan lenyûgöz? volt.. az ötórai tea idején mentek fel valamennyien Martin j avaslatára a biokémiai tanszék el?csarnokába. történelmi pillanat részese. de klassziso kkal jobb körülmények között. amikr?l nem hajlandó valaki más ráadásul egy fiatalabb! kedvéért lemondani. Aztán ha megtaláltunk és elkülönítettünk eg lyen peptidet. tovább foly de halkabban. de mikor ugyanezek az emberek megöregszenek. amely. A kistányérokat és csészéket egyensúlyozva a trió amelynek immáron mindhárom esztnevén szólította a másikat átvonult a tanszék teázójába . Muszáj magának hozzászokni? Mikor Sam nem kapott választ a kérdésére. hogy jól mulat a kérdés Általában igen. Az lenne a kérdésem. Ez sok el?nnyel járna a maga számára. Ha ez sikerül. Az egyik kis cs éppen a kijelölt parkolóhelyekr?l diskurált. Martin. Minden világos. Az az érzésem mondta Sam . am ennyit kért. Gratulálok és sok szerencsét! B? harminc perccel kés?bb.. nyes figura számolt be lelkesen egy cambridge-i borkeresked? szenzációs ajánlatáról. Úgy érti. meg kell találnunk a genetikai úton történ? el?állítási módját. kitalálta válaszolta Sam . A másik oldalon mellettük egy szakállas. és els?bbséget élvezünk minden olyan szerrel kapcs amit kifejleszt. amikor találkozhatunk a többiekkel. és így minimálisra csökkenhet az emlékez?k sség károsodása. hogy ugyanazt a munkát végezhetné. aminek lényege. Sam kézfogásra nyújtotta a kezét. hogy neki itt vannak bizonyos jogai. Dr. A Keresztapá-t elemezte. ahol teát és kekszet kínáltak kis zsúrkocsikról dolgozóknak.. E pillanatban annyi van jóváhagyva. és egy id?sebb tanszéki munkatárs éppen azt fej ette indulatosan. hogy az ajánlatom az: jöjjön el a idge-i egyetemt?l és dolgozzon a Felding-Rothnál. De még mindig egész kábultnak látszott. hogy. méretû és korú tudósok kifejezetten tudománytalan témákról fecserésztek. Martinon látszott.. loknál faszékeken ültek az emberek és szokatlanul hangosan beszélgettek. valamennyi korosztály képvisel?i kaphatnak bel?le. Az ígért támogatás ennek a függvénye? . a test nem termeli ezt a bizonyos peptidet tovább. Celia a lehangoló környez t ellenére úgy érezte. És néha szívesen él lük. Mindig ekkora a tömeg? kérdezte Celia. A Felding-Roth gyógyszergyár elnökeként vannak bizonyos jogaim. ennyi az egész? Most Samen volt a mosolygás sora. A tudós halvány félmosollyal az arcán kérdezte: És mindezt hol? Azt már. De hozzá lehet szokni. gondolom.. mint most. hogy a körülöttük ül?k ne hallhassák. Némi ügyes man?verezés és egy kis fészkel?dés eredményeként Martin Peat-Smith teremte maguknak egy üres sarkot. dégeik társadalmi életének központja. hogy egyik látogató sem akarta megtörni a beállt csendet. s?t talán kiküszöbölhet? volna az agyi öregedés. megadjuk a szubvenciót. olyan mélységesen magabiztos de mégsem het enked? . Elnézést! vágott közbe Martin gondterhelten. ilyen egyszerûen. A mindenféle formájú emû. valódi sault-t árul. mint Martin elárulta. Peat-Smith bólintott. Martin megvonta a vállát. a feledékenység. Természetesen. Végül Sam szólalt meg.mbereknél serkenti az emlékez?tehetséget. Néha tényleg zavaró. Egy másik kis csoport egy új filmet.

beleértve az állásajánlatot. . de azt hiszem. hog y Martin semmi körülmények között nem hajlandó az egyetem világát az iparéval felcserélni. Itt viszont nincsenek üzleti megfontolások. Meddig maradnak Nagy-Britanniában? Celia elgondolkozott. a har low-i Felding-Roth kutatóintézet alapításának konkrét feladatai teljesen lekötötték ?ket. Végül is egy ü része vagyunk. Én egyetemi tudós vagyok és az is akarok maradni jelentette ki Martin. A cambridge-i utazásukat követ? héten Sam kijelentette: Újabb jelöltekkel találkoztam. Hát körülbelül két hetet. De a ku tya mindenit. de az egyik a szabadság. Erre a szavamat adom. Én a részemr?l ennél óhajtok maradni. Pontosan. Akkor miért nem látogat el ide még egyszer egy napra? Csak felül a vonatra. hogy ? még egyszer fog találkozni Martinnal va sárnap. kezdte Sam. Hé. Mikor Celia emlékeztette Samet. Egy pillanatra már egészen rosszul éreztem magamat. ugyanakkor Sam egészen biztos volt abban. Bold og lennék. kisfiús mosoly. üzleti szempontoktól függetlenül. csalódott hangon. Sam is megrázta a fejét. Ám kedés bármennyire is szükséges volt mégsem nyújtott kielégülést. és messze ? a legjobb azok közül. Celi a csak akkor szólalt meg egészen csendesen. ha bemutathatnám magának a városunkat. Nagyszerû ötlet! lelkesedett Celia. hogy én választhatom meg a kutatási témámat. Martin PeatSmith lett volna z intézet legalkalmasabb igazgatójelöltje.Egyáltalán nem válaszolta Sam. de korántsem olyan kaliberû egyik sem. és grimaszt vágott ett?l az épülett?l eltekintve gyönyörû hely. Nagyon örültem nyújtotta a kezét Sam. A hangulatukra egyértelm bélyegét a kiábrándultság amiatt. Sajnos már mindenkit ?hozzá mérek. a Tennis Court utcában a bérelt Jaguar mellett állva Martin azt mondt a Samnek: Köszönök mindent. mint Peat-Sm ith. akikkel eddig itt találkoztam. Mialatt Sam beindította az autót. Sam rosszkedvûen bólintott. Bárcsak többet láthattam bel?le. Most voltam itt el?ször. hogy meggy?z?désük szerint Dr. hogy hajthatatlan. Beültek a kocsiba. Ez a szabadsága nálunk is megmaradna. Itt a tiszta tudományt mûv eljük. Indulásra készen felálltak. A férfi arcát megin a széles. a tudás gyarapításán dolgozunk. Egészen kiemelked? ember. valóban lennének ilyenek. ?k megbeszéltek egy tíz nappal kés?bbi találkozót. Mondj a meg ?szintén. Ezalatt azt értem. ami nézett hátra. A visszaúton Celia és Sam szótlanul. ám elhallgatott. nem mondta Celia. gondolataikba merülve ültek a Jaguarban. nem fogjuk tudni megszerezni! Egyetemi kutató és az is akar mar adni. hogy megnézzék a várost. asárnapra. mikor maguk mögött hagyták a várost és rátértek a 0-es útra. És ami a döntését illeti. id?r?l id?re. várjon csak! rikkantotta Martin. amiket figyelembe kell venni. id?t takarítha tunk meg. ugye így van? Hát igen ismerte be Sam . Köszönöm. Nem akarok udvariatlan lenni. De én Cambridge-b dok. 10 A cambridge-i látogatást követ? napok mozgalmasan teltek Sam és Celia számára. Halljuk szólt közbe Celia. Celia letekerte az ablakot.. A szubvenció már a magáé. Magának is. Celia. mindent?l és mindenkit nül. Odakint. mikor Mar tin elkezdte rázni a fejét. Ugye ?t akarja? ?t választaná a kutatóintézetünk igazgatójának? Hát persze válaszolta Sam fojtott. Hallotta. déli irányba. Kérnek még teát? Köszönöm. Nem aka rom részletesen felsorolni az indokaimat. sajnálom ugyan. hogy lennének üzleti szempontok. amit mondott.. ha már most megmondok valamit. zerintem zseni. Biztos. Látni való. és azt mondta Martinnak: Cambridge valóban gyönyörû város. Celia.

Celia halkan füttyentett. Ezt azért mondtam. akkor bizalmasan megsúgom. Celia elnevette magát. és ha ahogy maga gon dolja van még valami halvány esély arra. a hátulról jöv? módszer nem a te stílusod. ha átjönne hozzánk. Egy pillanatig mindketten hallgattak. akkor az lesz a véleménye. Szigorúan üzleti kapcsolatról van szó. akkor beszélj róla nyugodtan. ha tározott fiatalemberrel van dolgunk. hogy ki fogja kérni más véleményét is. tudom. de nem vagyok optimista. hogy milyen sok pénzt ér a tudása. de nem az elején. De ha maga szóba hozza és azt az érzetet kelti benne. hogy másnap találkozik Martinnal. Most. Aztán figyelmeztette Celiát: Bármit mondhat neki a cél érdekében. egy nappal a cambridge-i út a el?tt Celia felhívta Andrew-t és a gyerekeket. nyilvánvaló. Különben is. Mondd tovább kérte Celia. mikor Martin az üzleti megfontol vagyis kényszerekr?l beszélt. Higgyen nekem. hogy ott nagyobb az intellektuális szabadság. És még ennek tudatában is az egyet emet választják. ?t is meg otthon a szeretteit is eltöltötte a várakozás izgalma. És ha felve pénz témája vagy bármi más . Elkötelezett. S?t a legtöbben sze retjük hallani. hogy igen válaszolta Celia. hogy mek tést kapna. De ha a magánvéleményemre kíváncsi. plusz ju tások. Végül Andrew megszólalt: Samnek részben igaza van. Peat-S ithr?l. Légy önmagad. De s iképp sem akarom. ha tudatják vele. A legtöbb dologban egyetértek magával mondta Celia. hogy mik lehetnek ezek a körülmények. Neked mi a véleményed? kérdezte Andrew. De ebben most nem. és abban a légkörben nagyobb a kutatás tisztasága . a csalódásról. még ha nem is áll szándékunkban elfogadni a felajánlott pénzt. mikor maga erre azt mondta. hogy kicsit féltékeny vagyok. De azt is hallottam. bevallom. mert ez esetben nem a pénz a lényeg. tépel?dött is kés?bb mi a. hogy Peat-Smith egyenes ember. de nem mindenben. hogy nagy összegr?l lenne szó a mostani fiz z viszonyítva. És ennyiben is maradunk. Celia ezúttal nemcsak családi témákról beszélt. Elhatározta. Azt is megmon dta a férjének. A férfi folytatta: Abból. Tapasztalatom szerint azért senk i nem sért?dik meg. és a Sammel folytatott beszélgetésr?l is. Tisztelte Andrew bölcsességét és azt a tulajdonságát. hogy mi is csak két bunkó amcsi vagyunk. Szombaton. végül is mekkora az összeg? Sam elgondolkozott. ez körülbelül ha ezdetnek négy. Nagyon is. hallottam válaszolta Celia. hogy légy te is ugyanilyen vele. hogy ilyen nagy volna a különbség. hogy Martinnak talán m s igaza van. h dennek rögtön a lényegét ragadja meg. csak éppen fogalmam sincsen. és az a feladatom. Maga is hallotta. Anélkül is tudja. mert úgy gondolják. hogy így gondol kozzam. aztán hozzátette: Most. hogy Martin meggondolja magát. Maga nem tudta. hanem beszámolt Andrew-nak Dr. ha Martin elfogadta volna az ajánlatunkat. meg lehet ?t vásárolni. aki tudja. ezt világosan érezte.vagy ötszörösét fizetnénk neki. Ha túlkompli kálod a dolgot és túl akarsz járni az eszén. amit okozott. hogy nincsenek különösebben er?s kényszerek. Szerinted meggondolhatja magát? Valami hatodik érzékem azt súgja. csak a pénzr?l ne beszéljen már úgy értem. Na de Sam ellenkezett Celia . Celia szinte érezte. hogy tudok holnapi programodról. mert én az ipart képviselem. hogy alig egy hét marad hazautazásig. Nem volt valami szerencsés beszélgetés. amit elmondtál. ak kor mindenképpen szóba kellett volna hozni a fizetést. hogy a világon minden megvásárolható dollárért. de egy egyetemi kutató tudja. tegyen csak meg mindent. mondjuk huszonöt-harmincezer dollárt. hogy azt hisszük. Mit csinálnék én nélküled? Remélem. Értesüléseim szerint Martin évi kétezer-négyszáz font körül keres. hogy a holnapi nap rosszul süljön el. Ez esetben pedig azt tanácsolom. Celia. akkor ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! Már csak kíváncsiságból érdekl?dött Celia . ak ek meggy?z?désük. meg hogy mennyire rosszul érezné magát ilyen körülmények közöt Igen. semmi fontosat tréfálkozott Andrew. A közel egy hónapos nagy-britanniai tar tózkodása alatt hetente legalább kétszer beszélt a családjával. Igen.Persze. Ce lia. . akkor ráfázhatsz és beleeshetsz a saját magad ás mbe. milyen érzékenyek tudnak lenni ezek az egyetemi tudósfélék. Drága Andrew sóhajtotta Celia. Nem tudtam. mit akar. Talán bizonyos kö között van esélyünk. ahogy a férje a h allottakat emészti.

magas arccsontú. Tapasztalta is. A legnemesebb látvány egész Cambridge-ben. Emellett döntöttem. hogy eljött. hogy betegyen egy nyári ruhát. Közvetlenül el?ttük árnyas fák és méregzöld pázsit. A férfinak gy pillanatra elakadt a szava. hogy csinos. Elvihetem a szüleimhez a városnézésünk után. észrevette Martin csodálatát. és hevesen megrázt a: Halló! Csodálatosan néz ki. Martin elnevette magát. Éspedig? Szeretnék találkozni az édesanyjával. ma jd beérkezett a cambridge-i állomásra. hogy öltöny lesz rajtam mondta. ami már évek óta nem volt rajtam. Magas sarkú fehér szandál és széles karimájú fehér szalmakalap egészítette ki az öl gyüttest múlt héten vette a londoni West Enden. kellemes arca l ebarnult és pirospozsgás volt az utóbbi hetek sok szabadban töltött órájának eredményeként és lanul kegyes brit nyárnak köszönhet?en. Nyáriasan öltözött fel reggel. lenyûgözve mondta: Ennél csodálatosabbat el sem lehet képzelni! King's College Chapel szólalt meg mellette csendesen Martin. és egy ösvényen a Cam folyó fölött átível? King's Bridge felé indu nál Celia megállt. az egyetem háta mögött. Tengerészkék zakót vise t. fehér vászonnadrágot és nyitott nyakú inget. elindultak és végiggurultak a régi város utcáin. ho és negyed órás utat a gondolatai rendezésére fogja felhasználni. Celia egyedül ült az egyik kora reggeli cambridge-i vonat els? osztályú nemdohányzó fülkéjében. aztán megnéznénk néhány egyetemi épületet. tényleg ez bólintott Celia. ahol hétf?t?l péntekig elviselhetetlen a tö nban valamivel csendesebb a forgalom. öntöttvasból téglából épült Viktória korabeli vasútállomásra. mert mikor otthon New Jerseyben összecso magolta a b?röndjét. De aztán megtaláltam a sze ezt a régi szerelést. Hová megyünk? Itt állok nem messze a kocsimmal. nagyon örülök. Arra gondoltam. és hamar eltelt az id?. hogy kire hallgasson: Samre vagy Andrew-ra. és Celia örült a magánynak.Eljött a vasárnap. hogy kicsit körbeautó-kázhatnánk . Bezárták a kocsit. és hátrahajtotta a fejét a puha támlára. utána pedig piknikelnénk! Ez fantasztikusan hangzik. alatta csipk oknyával. erre a komor. s aztán a Queens' Roadon álltak le. Igen. Mostanában kezdett a haja itt-ott ?szülni. És kicsit távolabbra ott állt a n . és kacsintott egyet kisfiús szemével. és még egyszer utoljára e azon. ami ma sem hagyta cserben a víkendez?ket. Martin Peat-Smith széles. Mikor a vonat lassított. Ez annyit jelentett. Puha barna haj a rövidre volt nyírva. a teste karcsú és rugalmas maradt. hogy nem ült sok utas a szerelvényen. Maga is nagyon csinos. lenne valami. Miután beprés el?dtek. Ez nem zavarta különösebben. Martin meglepve nézett rá. aztán így válaszolt: Igen. és elhatározta. Celia belékarolt. Ahogy kisétáltak az állomásról. Van esetleg valami egyéb kívánsága? A n? habozott. eszébe sem jutott. Elernyesztette magát. de néha bemo sta barnára. Ha tényleg ez a kívánsága. A szállodájától taxival ment a Liverpool Street Stationre. Mikor a vonat lépcs?jér?l a peronra lépett. Martin egy meghatározhatatlan korú Mini mellett állt meg a parkolóban. Mint például tegnap este. A mostani találkozása Martinnal bár lényegében magánjellegû fontos lehet a Felding-Roth és saját maga számára is. zöld-fehér mintás pamutvoál ruhát viselt. Azt ígértem magának. aztán megragadta Celia kinyújtott kezét. Kezével árnyékolva a szemét a ragyogó napsütés el?l. Eszébe jutot igyelmeztetése: Ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! A zakatolás álomba ringatta. Gondolatban végigpörgette az elmúlt két hét eseményeit. vidám mosollyal várta Celiát A negyvenegy éves Celia tudta. Innen gyalog megyünk tovább közölte Martin. mert ez kényelmes .

További két órán át járták a várost gyalog és autóval. és Celiához fordult: Az Alzhei mer-kór nagyon megviseli az apámat. szögletes állú arca igaz. mikor kimerülten belerogytak a Minibe. a fiad vagyok. Parker's Piece. M a túránkon. És sokunknak a fiataloknak és az él?knek hasonló terveink vann k. A kápolnát két oldalról közrefogó sápadt színû egyetemi téglaépületek t kölcsönöztek a gyönyörû építménynek. A kicsi. fiam. és azt sem tudja majd. amit maga el?tt lát. A haja takarosán volt fésülve. Megmutattam neki Cambridge-t. de láthatóan nem ismerte fel Martint. Hadd játsszam el az idegenvezet?t kezdte Martin. Mr. mennyire hasonlít egymásra apa és fia. Nem valami jól van máma. apró el?szobában elkiáltotta magát Papa! Én vagyok az. mint a b etegnek. kellemetlen beszélt. milyen hatással lesz magára. bézs színû. hogy ellátogathattam oz. Peat-Smith meg kérdezte Celiától: Kér egy hörpentést? Apám egy csésze teára gondol fordította le Martin a kérdést Celiának. A fia csókjára halványan elmosolyodott. 1441-ben VI. Tetszik neki a mi kis városunk. hogy gyüs z mama. Lammas Land. Peat-Smith köszöntötte Celia. Henrik kezdte építtetni azt. elen elkomorult. Mid summer Common. gondolkodás nélkül megjegyezte: Hogy hagyhatja el bárki is ezt a helyet. hogy a z anyám egyikünkr?l sem fogja tudni. Voltak tudósok. sak azt tudnám. Coe Fen. Celia arra gondolt. és egy kopott szvettert meg b? kordbársony nadrágot visel? id?s férfi jelent meg. Celia meglepetten látta. ennyi elég is volt. Nagyon örvendek mondta Cellának. és a primitíven megfogalmazott mondatok alacsony iskolázottságró odtak. Éles. Az ismer?s. Míg Martin apja kicsoszogott az apró konyhába. hol. A félhomályos. Tartsunk meg néhány látványosságot legközelebbre. Igen. hogy ez a n? valamikor igen szép lehetett. Nem tudtam. aki egy virágmintás huzatú öblös fotelban üldögélt. amit csak Martin felsorolt: Jesus Green. szívesen elfogadnék egy jó teát felelte Celia a szíves invitálásra. g ruhát viselt. Mikor bementek a szerény. er?s tájszólással. aminek a ha lvány nyomait még most is látni vélte. Queen's Newnham. Csak mostan öltöztettem f? anyádat. teraszos ház a Kite nevû negyedben állt. hanem magukkal vitték ennek a helynek a s zellemét mondta a férfi. papa nyugtatta meg Martin. egyszerû. Martin mondta a férfi gyengéden. robusztus támpilléreivel és büszke csúcsaival a pompázatos íves tet? és tt üvegablakok fölött. Köszönöm. kinyílt egy ajtó. Nem tudom. Trinity. egyszerû. . kissé zûrzavaros bútorzatú nappaliba. Celia ösztönösen. Gyakran van így. Mrs. Hálás vagyok. meg s Martin átölelte és gyengéden megcsókolta. Ott kezd?dött 1284-ben a cambridge-i tudománykeresés . Jó napot.sok apró tornyával. mint Martinét. Anyám. Nem sokkal kés?bb. Amerikából jött. Az id?sebb Peat-Smithnek ugyanolyan zömök term ete volt. A lista kimeríthetetlennek látszott. hogy mit ker esünk ott. hogy kicsoda. a családtagoknak nehezebb. akik nem maradtak. mint Martin ismeretei. Még mindig találkozni akar a szüleimmel? Figyelmeztetnem kell. még mindig találkozni akarok velük mondta Celia. Martin a ház el?tt par kolt le és a kulcsával kinyitotta az ajtót. közönséges. mint a fiának és hasonlóan markáns. csibészes mosolyra húzódott a szája. ha tényleg ide tartozik? Sokan nem is tudták itt hagyni válaszolta Martin. s Celia végérvényesen Cambridg Szinte minden névre emlékezett. Nagy tudósok éltek és dolgozt Cambridge-ben a halálukig. és vendéget is hoztam! Csoszogás hallatszott bentr?l. szégyenl?s mosoly öntötte el az arcát. de a kicsit délebbre lév ? Peterhouse még régebbi. Szóval: az egyetemünk több szá s. Martin kijelentette: Azt hiszem. minden hasonlóság megszûnt. amint az öreg kinyitotta a száját. aztán Martinhoz fordult. Az egyikük az Emmanuel College-ban végzett és John Harvardnak hí Van is valahol egy ilyen nevû egyetem. Nem maradunk sokáig. Martin odatérdelt a szürke hajú asszo ny mellé. Ez a hölgy pedig Celia J rdan. csakúgy. Ahogy közelebb jött. Mióta bejöttek a szobába. koránál fogva jóval r és bemutatkozáskor ugyanaz a hirtelen.

Igen válaszolta Martin. hogy hamarosan választ kapunk a kérdéseinkre vagy én. aki ott állt a csónak végében. Nagy-Britanniában a beszédmód mindig korlátot . hogy. y ha jól halad a kutatásával. Olyanokon. vetk?zteti. és hát úgy alakult. Martin mindenhez ért. aztán megkérdezte: Gondolja.. Hogy lehet ez? Ezért is az anyámnak tartozom hálával. és most a körülbelül öt kilomét yire délre lév? Grantchesterbe igyekeztek vele. Martinra pillantott. Felállt és szomorúan nézett le az anyjára. Ezek szerint lehetséges kötötte Celia az ebet a karóhoz . volt id?. szemb liával. a felismerésnek újból azzal a szívfájdítóan h jelével. lapos fenekû vízi jármûvel a folyón felfelé.. ahhoz semmi közöm mondta Celia . Teljesen megszûnt az emlékezötehetsége. puha ülésr?l. még ennek a faramuci csónaktoló rúdnak a kezeléséhez is. nem vagyok hajlandó tudomásul venni és újra meg újra megpróbálom az emlékeze dolgokat. Most viszont olyan közel állunk egymáshoz. hogy jó fiunk lett. kérek szépen. hogy gyûjjék velem tisztességgel dó ni. Celia látta. Kicsit habozott. Már a beszédmodoruk is. ahol piknikelni szándékoztak. Maga viszont e gészen más. megfésüli a haját. Mr. Tényleg tud közben beszélgetni velem? kérdezte Celia a kényelmes. Ugye. akkor van val mi esély arra. Régente sokat vitáztunk nagy hangon bólogatott Martin apja. Határozott választ adott: A nulla. Úgy látszik. rajta teáskanna. neki is ilyen stílusa volt. ami sokakon kifogott. mikor én meg az apám n em voltunk valami jó viszonyban. Amit most kérdezni fogok. Peat-Smith visszaérkezett a konyhából egy tálcával. vagy valaki más. Én azt akartam. mint két igaz barát. Igen. Hát persze.. Bezony. Bemard Shaw ezt a Pygmalion-ban anyanyelvünk sárba tiprásának nevezte. hogy az Alzheimer-kór okára fény derüljön. Emberi tulajdonság. Tudja. Nem. hogyan küszködnek a többi csónakosok. Ám Martin rögtön kiábrándította Celiát: Sajnos. és most sak a nyelvtani részre gondolok. eteti és kellemetlenebb feladatokat is elvégez. Vót id? folytatta az öregember . és talán nem is kéne eznem. Megértem magát válaszolta Celia. és belátható id?n belül felfedez valami fontosat. Körülbelül két óra telt el a közös teázás óta. Hogy segítsek rajta? ment elébe a kérdésnek Martin. akik még nem juto ttak ebbe a stádiumba. és hozzátette: És hát hallom. biztos ebben? Abban vagyok biztos. Mikor letette a tálcát az asztalra. hogy odaát az egyete n is megbecsüli magát. aztán Celiáho fordult: Köll tej a teába? Igen. hogy nem maga lesz az ls?. Celia. és lassan megindu a nehézkes. Martin megvonta a vállát. erre emlékszem a My Fair Lady-b?l jegyezte meg Celia. Ez mindig megtörténhet a tudományban. Miel?tt az anyám elfelejtette volna a beszédet. Martin átkarolta. Ugyan miért ne? kérdezte Martin. és a hosszú rudat a folyó sekély medrébe nyomva ellökte a csónakot. De mivel az a nyámról van szó. el kell mondanom v lamit magának ezzel az országgal kapcsolatban.A szürke hajú asszony szeme megmozdult. Minden tudósnak ez az álma. De maga szeretne az els? lenni. Fizeti a lakást m g minden mást is. Nem mondta Celia . De miel?tt elmagyaráznám.. ászt nem is dogozik rosszul. Teljesen mindegy. Nincsenek illúzióim. egy halott agysejtet már semmi ne m tud feltámasztani. Martin a kis cambridge-i kiköt?ben bérelte a ladikot. egyáltalán nem dolgozik rosszul. De pillantott az anyjára minden fontosabb. hogy mire jut a kutatás. De nagyon feltûn? a különbség maga meg az apja között. g Celia. mire gondol vágott közbe Martin. kis k és tejesköcsög. Tudom. A papa mindent megtesz anyámért: öltözteti. csészék. már nincs mit tenni. akik mellett ?k elegánsan elsiklottak. De oszt mégis az anyja gy?zött. mikó nem nagyon tetszettek nekem azok az ösztön amikér Martin meg az anyja úgy odavótak. csak másokon fogunk tudni segíteni valamikor a közeljöv?ben.

mint ?. Martin elmosolyodott. És õhozzá képest mindenki másodrendû. Miféle két okról van szó? Szóval. ket dús lombú fák szegélyeztek. Martin egy pillanatra abbahagyta. Martin egy fedeles fonott kosárból f?tt garnélarákokat. Igen. úgyhogy rajta. Remélem. Amit tudok. vett egy rádiót. hogy maga fedezi csaknem az összes költségüket. Ebben az id?ben voltak azok az összetûzések. Celia sóhajtotta a férfi. S?t talán csak ott igazán. epret és sárga devonshire-i tejszínt varázsolt el?. aztán kinyomozta. hogy magáról beszélek. Hirtelen elhallgatott. A maga élete a maga döntése nyugtatta meg Celia. megjegy ezte: Igaza is lett. És most. én sem. ki hova tartozik.jelentett az osztályok között. hogy az apám egy kis leveg?höz jusson. amir?l az apám beszélt. Melton Mowbray vagdalt d isznóhúst. Mindig a helyeden maradj.. Folytassa. Csak é n. Elégedetten elhallgattak. de neki nem kell az állás. két oka is volna. és órákra odaültetett mellé. a mondatot félbehagyta. megteszek bólintott Martin. Azt hitte. mit ád a nap. így haladtak tovább a folyón felfelé a zöld partok között. Egy id? múlva Celia megszólalt: Az apja említette. ha a n?vér gyakrabban menne hozzáju k. de neked még nem. utánozzad ezeket az embereket.. egy fûzfa alá. hogy milyen ösztöndíj-lehe vannak. De ugye maga nem haragszik ezért az apjára? Martin megrázta a fejét. Mit szólna hozzá. Ahogy Celia Martin kellemes. friss zöld salátát. Tudja jól. Úgyhogy mikor egészen kicsi voltam. Olyan szép. Miért nem? Sam Hawthorne-nal megtaláltuk a Felding-Roth kutatóintézet ideális igazgatóját. amit értem tett. azt hiszem.. megvonta a vállát. ami azt illeti. és így válaszolt: Nem. c sak az anyám értette. Áldjad kenyéradó urad. Azt mondta: Te is így széni. Jó étvággyal falatoztak. míg utána nem jártam. ha most jobban belegondolok. Például heti két alkalomra fizetek egy lón?t. Nincs mit megbocsátani. Kiderítette például. A kosárból t egy üveg bor finom Chablis és egy termosz forró kávé is. s err?l lehetett felismerni. de. Apám szentül hitt annak a versikének az igazában. mikor hirtelen eszébe jutott ndrew tanácsa. hogy hallgassam a BBC bemondóit. És akárki a kármit mond. a tudósok között is? Ott is. Sikeres útjuk volt? Már éppen valami banális választ akart adni a kérdésre. most rólam beszél. Talán most már maga is érti. Nekem meg apádnak mán kés?. Szeretném. Egyszerûen nem értette. és közben igyekezett összes zedni a gondolatait. hogy az édesanyja nagyravágyó? Szerinte k?faragó kellett volna hogy legyek. ahogy a verset idézte: Szívvel végezd a dolgodat. a rúdra koncentrált. én is ugyanígy látom. Az anyám felismerte ezt a korlátot. persze. Mikor a kávéjukat kezdték szürcsölni. amit Dickens írt. Nem tölthettem volna ennél kellemese n. megbocsátja nekem ezt a bûnt. Hát persze válaszolta Celia. kulturált és természetes hangját hallgatta. mit lehet elérni az ambícióval és velem. nem sokkal ezel?tt azt mondta. Érd be azzal. ha itt piknikelnénk? Egészen idilli mondta Celia elragadtatva. hogy tudom. De ez csak az egyik a sok jóból. hogy az iskolában mi érdekel leginkább. mintha Camelotban volnán k. szeretné els?nek megtalálni a választ az . Az egyetemen. Rövid hallgatás után Martin megszólalt: Ha nem tévedek.. lent nekem olyan sokat az édesanyám. és addig nem hagyott nyugton. hogy. Celia megszólalt: Ez volt az utolsó hétvégém a hazautazás el?tt. és szakért? módon a füves part mellé ko ta a ladikot. ez még ma is így van.

aki semmilyen akadály el?tt nem hátrál meg. De nem ezekre a dolgokra sóvárog maga is? Megfejteni az Alzheimer-kórt! Megtalálni azt a bi . és magával hozná a kutatási témáját. az mind igaz. akkorát. egy másikról Fra rszágban. és még mindig tátva volt a szája. kor biztos. Hát akkor nem segítené. nagyon is érdekel. Mi a másik? Celia habozott. rsenyfutás az id?vel.. Rendben mondta Celia. Az ördög vigye el magát. és elhatározta. gyorsítaná a munkáját. amit az imént megtudott. és ugyanazon a nyomon indultunk el. Egyszóval versenyfutás folyik. az összehajtogatott za kóját tette a feje alá párnának. ha. Cambridge-be is. De ha a Felding-Rothnak dolgozna. roh jól. hogy ez körülbelül ötszöröse a mostani jö mének.. mint valami huszadik századi Éva. És ne lö ekem itt a süket dumát a magamfajta szentekr?l. de maga l nne az els?? Celia hirtelen megérezte. aki jól végzi a munkáját. a csodálatos és ártatlan kirándulás volt. ha ötször ekkora területe lenne. hogy a magához hasonló elkötelezett kutatókat n motiválja a pénz. Hogy látta az életkörülményeiket.Alzheimer-kórral és az agy öregedésével kapcsolatos kérdésekre. hogy a hangulat kettejük között megváltozott. Többen kutatják ugyanezt a témát. hogy. A másik kett?r?l nem tudom. Igen válaszolta a férfi nyomatékkal. amiben maga is részt vesz állapította meg Celia. érzéketlen amerikai módjára. De hogynem érdekel. Jó okom van azt hinni. Tudok egy kutatóról az NSZK-ban. hogy amit mondott. Gondolja. Ráadásul a Paradicsomban. elcsábítani. és amit itt most el?adott nekem. Akaratlanul is élesebbé vált a hangja. csak hogy elérje. hogy tényleg az vagyok. Nézze. gondolta. Azok közül. és egy harmadikról Új-Zélandon. Így van. akkor nagy valószínûséggel évi tizenkétezer usz rendszeres juttatásokat. és hát valamennyiün yanaz a célja. véleményem szerint nem jönne rosszul magának a magasabb fizetés. de lehet. Celia! Tudom. és ha igen. Végül is. Tegyük el. mint akit kígyó mart meg. Lehetetlenség megítélni. Magának most mekkora a laborterülete? Összesen számolgatta magában Martin nincs száz négyzetméter. és gyilkos tekintettel néze t Celiára. hogy a férfi teljesen elkábult attól. Továbbá miután találkoztam a szüleivel és tudom.. ami t eddig sikerült elérnie? De ekkor megint eszébe jutott Andrew tanácsa. akkor mennyivel. ahol. Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg az vagyok? Most Celián volt a meglep?dés sora. és az is vil y szívesen tenne még többet. hogy el?bbre t art-e valaki a másiknál. gyógyszeriparia k ilyen viccel?d?s alakok vagyunk? tette hozzá türelmetlenül. amit akar.. És tegyük fel azt is.. hogy nemcsak hetente kétszer mehetne az az ápolón?. hogy találkozott a szüleimmel. meg a y mennyire szívemen viselem a sorsukat. Martin vadul félbeszakította: Maga egyáltalán nem sajnál semmit! Maga üzletasszony. és kígyót sem látok itt csónakban. hogy mások megel?zi Martin kényelmesen hátrad?lt a ladikban Celiával szemben. Az alma nincs megmérgezve jegyezte meg Celia csendesen . ezért jöttem Nagy-Britanniába és ma ide. hogy ? is ugyanilyen kemény lesz. Itt már két akarat és intellektus pása zajlott. Nem mondta a férfi. Mind els? osztályú szakemberek. elvállalná az int igazgatását. Martin elámulva nézett rá. megpróbálja kihasználni. Mindezt kihasználva tálcán kínálja nekem az aranyalmá . és ezt azért bocsátom el?re. Mi lesz. Mit akarok kihasználni? Például azt. Hagyja abba! Martin felült. Mondja vagy ne mondja? Érezte. akiket nem érdekel az anyagi oldal. és nem megvásárolhatók. De olyan üzletasszony. mert tudom. plusz körülbelül húsz asszisztens a mostani két-három nem adna ez nagy lökést a kutatásnak. mi mindent lehet pénzzel elérni. Talán a németnek jobbak. akiket említett. hogy mennyit tesz értük. igazán sajnálom. ndenen keresztülgázol. van olyan. De két okot tt. hogy nemcsak a választ találná meg. Ez már nem a meghitt hétvége. az észbontó. Nem gondolom.. minden szépítgetés nélkül a . hogy mi. Körülnézett. ezt én tanúsíthatom. plu kezésére állna minden szükséges eszköz. Ez nevetséges! csattant fel az asszony. Ezeket most komolyan mondta?! Ötszáz négyzetméter és húsz asszisztens? Az ördögbe! Hát persze hogy komolyan mondtam. Megpróbál e gem aláaknázni. akinek jobbak a kutatási körülményei? A férfi elgondolkozott. ha a következ? mondatával tönkretesz mindent. Egyenesen fogok beszélni. s?t elhelyezhetné az édesa nyját egy olyan helyen. De ez megszokott dolog a tudományos életben.

Persze hogy nem az. hogy Martin még ma. amit fontosnak tart az ember. Akkor hát mi a fontos? Nem Martin személyes érzelmei. hogy egyenl? legyen a becstelenséggel. ahhoz. hogy Sam szavaival élve elpuskázta ezt az e sélyt egy ostobaság miatt . hogy vajon nem l?tt-e túl a célon. hogy magát jól fizetik. egyáltalán nincs ok optimizm sra. Celia tisztában volt azzal. és úgy döntött. Jordan. Jordan. és éjszaka fél tizenkett? után futott csak be a londoni King's Cr ssra. ho gy maga tudni fogja. Akkor miért zavarja ennyire Martin megjegyzése. hogy leakassza Celia szobakulcsát és átadja a nap folyamán zegyûlt üzeneteket. MARTIN. mit válaszoljak. f?leg az ?rá vonatkozó részek et. Kicsit savanyúan elmo olyodott. hadd sodródjon a csónak. Komor hangulatban érkezett a hotelba. és hagyta. és azt szeretné. hogy majd fent a szobájáb a ?ket. Celia elvette a kis paksamétát. Mrs. és bizonyos szempontból örökre gyerekek mara dnak. De végül is számít-e egyáltalán Martin ?róla alkotott véleménye? A válasz: nem! Ennek oka. Hallgatagon haladtak lefelé a folyón. hogy egyéb dolgokra szinte alig marad idejük. Els?sorban Martin vádján üt?dött meg: Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg könyörtelen vol a lelke legmélyén arra gondolt. kiharcolni mindent. Celia. hogy oda jusso . aztán úgy látta. még csak nem is Celia érzései. Nem tudom. Az üzenet ugyanis így szólt: MINDENNEK ELJÖN A MAGA IDEJE. és Martin jóval vadabbul lökdöste a csónakot a dal. Nem sokat értettem bel?le. amint valaki a kutató tudósokról beszélt: Az életüknek oly nagy részét töltik t . ha a könyörtelenség az üzleti élet ve ejárója? Talán azért. hanem a mai nap eredménye. Martin kora este tette ki Celiát a cambridge-i vasútállomásnál és hivataloskodva. melynek végéb?l komora n nézett Celiára. mikor a portás újból megszólalt: Ja igen. Mrs. Remélem. Egy úr tel efonált. meg kell tudni hozni a kellemetlen. Vajon így érez? Celia ezen röviden eltûn?dött. Lényegében azt jelenti. Aztán hirtelen táncolni ke zdtek a betûk a szeme el?tt. Az igazat megvallva. Tényleg nem tudom a választ. hogy maga alaposan felkavart e ngem mondta az asszonynak. . Aztán kijavította magát: Nem talán . szigorú döntéseket is. igen válaszolta. Most érkezett pár perce. A kiköt?höz közele Martin kivette a vízb?l a rudat. hogy ? ma ga sokkal inkább e világi. akkor kénytelen lesz még az eddig ieknél is keményebb és könyörtelenebb lenni. ahova pár perccel éjfél el?tt érkezett meg. mint idefelé. Felállt és a rúd után nyúlt. Az biztos. Ideje indulnunk. van itt még egy. ahol most ? van? Hát persze! Aztán arra gondolt. hogy k?keménynek kell le nni üzleti ügyekben. hogy ez alól Martin sem kivétel. A Berkeley halljában egyenruhás portás köszöntötte: Jó estét. Kellemes napja volt? Köszönöm. AZ AJÁNLATOT ELFOGADOM. Minél többet gondolkozott rajta. Celia egysz er hallotta. Celia azon tûn?dött. de ? azt mondta. várjon. ha a jöv?ben több felel?sség nehezedik majd rá. Ami ezt az eredményt illeti sóhajtott magában Celia . Érzéketlen amerikai létére ahogy maga n e magát szuperjó munkát végez. S?t. mert kedveli és tiszteli a férfit. A portás hátat fordított. hogy a ma délutáni összec ez nemigen valószínû. Már éppen indult volna a lifthez. Csak azt tudom. AKIK A TELI ZSÁKJUKKAL JÁR JÁK A HATÁRT. Celia egy szörnyûségesen lassú vonatot fogott ki. és gondolatban hozzátette: ahogy vesszük. ha ? is ugyanúgy ér ta. harminckét éves korában is bizonyos fokig gyerekes. ÍGY AZ ÉRZÉKETLEN AMERIKAIAKNAK IS. unottan pillantott a papirszeletkére. Celia majdnem egész úton a nap eseményeit boncolgatta.zonyos agypeptidet! Tudományos dics?séget szerezni! Ez mind hamisság? Nem válaszolta Martin határozottan. mir?l van szó. hogy talán valóban az. De aztán rögtön így kezdett érvelni magában: hát nem volt némi könyörtelenség elker z elkerülhetetlenül szükséges els?sorban egy n? számára a karrierhez. Celia fáradtan. iztosan . Taxival ment a Berkeley Hotelba. annál inkább bánta a mai szerepl nnál jobban nyomasztották a nap emlékei. és kicsit tompábbá kell válni a mások érdekeivel sze mben. hogy ez a könyörtelenség nem egyenl? vagy legalábbis nem kell. Én magam jegyeztem le az üzenetét. Valóban így van? A válasz igen. KÖSZÖNÖM. majdnem biztos. minden nagy fánál megállt. ki ssé feszélyezetten búcsúztak el egymástól. mint a férfi.

Imádom Londont. én pedig helytelenül. Egyetértek helyeselt Celia . ne hibáztassa már magát! Igazán semmi szükség rá. de Andrew-t és a gyerekeket még jobban. erre soha nem lesz szükség mondta Celia. Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben talmazom. Remélem. maga csodás n?sze mély! Hogy az ördögbe csinálta? Celia számított erre a kérdésre. stimuláló id?szak lett Celia él n. maradjon otthon velük néhány napig szabadságon. gondolta Celia. És nem volt Andrew-ja sem. Ne is tör?djön vele! Végül a kívánt célt elérte. de hi el?lem a maga éleslátása és kitartása. aki tanácsot adott volna. Mikor a gyerekek látogatták meg és Celiának akadt egy szabad délutánja. Nagyszerû! Miután hazaérkezett. Kés?bb Andrew megjegyezte Celiának Martinnak most már csak egy hozzád hasonló n?re van szüksége. éles csataüvöltés verte fel a Berkeley méltóságteljes. és hogy ez befolyásolta leginkább a tudós döntését. például fel kell vennünk egy ügyvezet? igazgatót. hogy szervezéssel és papírmunkával terheljük. De felajánlok magának valamit. ha pár hét múlva visszarepülne Nagy-Britanniába. amire a portás rosszallóan megcsóválta a fejét. Sam témát váltott. lelkendez ve harsogta bele a telefonba: Hát ez fantasztikus hír. hogy tetszeni fog magának a módszerem és azzal részletesen beszámolt pénzr?l folytatott párbeszédr?l. Még kísérleti fázisban van és legalább két év további ztésre van szükség. és arra. Még rengeteg elintéznivaló t az intézetalapítással kapcsolatban. A múlt héten Párizsban megvettem egy új fra yszer amerikai jogát a Felding-Rothnak. abbahagyom. Andrew találkoz ott Martinnal.Szokatlan. Azt g azt szeretném. hármasban vég erülésig járták a londoni nevezetességeket. Kés?bb még sokat fog róla hallani. hogy maga látta helyesen a dolgot. Juhé! rikoltotta Gelia. Marti értékes kutató ahhoz. Montayne-nek hívják. Gratulálok! Van már neve? Igen mondta Sam. és óvatosan így válaszolt: Nem biztos. Remélem. és mindez nagyon jól hangzik. Ennek okát egy vasárna el?tt a Tower körüli körsétájuk alkalmával fejtette ki: . Ugye. Aztán hozzátette: És még én károgtam magána lítse az anyagiakat! Hogy tévedhettem ekkorát?! Ne tegyen magának szemrehányást. hogy mindezért megkaptam t?le a könyörtelen jelz?t. Ezt én is megtehettem volna. aztán így s zólt: Sam. Van még egy jó hírem folytatta Sam. Én is csak v ktában l?ttem. Az 1972-es év hátralév? része és 1973 eleje izgalmas. 11 Celia vasárnapi cambridge-i kirándulása el?tt néhány nappal Sam és Lilian Hawthorne elutaztak Nagy-Britanniából egy rövid párizsi városnézésre és onnan repültek szombaton New Yo így Celia csak londoni id? szerint hétf? délután fél négykor tudta elérni telefonon Samet a elding-Roth New Jersey-i központjában. rendben. a fene egye meg! már elnézést. hogy emlékeztessen engem erre az esetre. máskor meg Lisa és Bruce látogatták meg. Kétszer Andrew is v tartott és ott maradt egy darabig. az isten áldja meg. de nagyon biztatónak tûnik. A vonal túlsó végén Sam felnyögött. és minden alkalommal több hétig maradt. Jó. Ó. komor halijának cse . A tizenkét éves Bruce a történelem megszállottjának bizonyult. akivel megoszthatja az életét. Ötször járt Nagy-Britanniában. de teljesen el vagyok képedve! Celia. mihamarabb megtalálja. Mikor Sam meghallotta a Martin Peat-Smithszel kapcsolatos újságot. ezen a héten érkezik vissza? Holnapután. és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. nem tudhatta nyugtatta meg Celia. Mellékesen jegy . Éspedig? kérdezte kíváncsian Celia. és véletlenül beletaláltam Martin egyik központi problémájába.

Dr. mami. Nem volt különösebb csinnadratta a harlow-i megnyitó alkalmából. Csak sajnos legtöbben nem tanulunk bel?le. hogyan kell viselkednie a nála jóval fiatalabb tudóssal. hogy eldöntötte. hanem a mindig praktikusan gondolkozó Lisa válaszolt: Ezek alatt az évek alatt léptettek téged mindig el?bbre meg el?bbre. elmerengve tette fel a kérdést Andrew-n ak: Hová is tûntek ezek a szép évek? De nem Andrew. aki a tudományos vezet?helyettesi feladattal lett megbízva. Celia felvett egy Nigel Bentley nevû embert ügyvezet? igazgatónak. Egy n?i munkatárs lett a kísér k és nyulak százainak gondozója. mikor a többi sz vel. Kis zámoltam. Majd akkor lépünk a nagy nyilvánosság elé jelentette ki Sam. Sam ezt így indokolta New Jerseyben az igazgatótanács el?tt: Ez a kutatási projekt id?szerû. Az anyavállalat úgy döntött. Felvett néhány sp ecialistát. Felvett egy másik nukleinsawegyészt egy fiatal pakisztáni. a személyz et meg az eszközök elhelyezésér?l az épületben. amit Mar tin Peat-Smith rendezett a gyerekeknek. így például egy sejtkultúra-szakért?t meg egy másikat. és az intézet elkészültéig Martin továbbra is a cambridge-i laborban végezni a kutatásait. Sam Hawthorne. Két héttel kés?bb Celia újból Nagy-Britanniába utazott. fantasztikusan izgalmas és nagy üzleti lehet?ségek rejlenek benne. . családdal és diáklánnyal együtt bemutatták nekik az Emma Willard Iskola szépségét. aki Európába érkezet rtani az ünnepi beszédet . aki a proteinek és nuklein ak elektroforézis útján történ? szétválasztásában jeleskedett. hogy mit várnak ?le. valóban bólintott Celia. Bentley azt is pontosan tudta. A kis terme tû. Harlow-i látogatásain Martin megbeszéléseket folytatott a laboratóriumok. Erre a nagy-britanniai utazásokkal tarkított id?szakra esett egy fontos család i esemény legalábbis Celia annak tekintette. Rao Sastr i személyében. csatlakozik a Felding-Rothhoz. hogy körülbelül tizennyolc leszek. Hawthorne székét. az uram különösen. Addigra jelent?s haladást kell elérnünk. mert mindkett ?jüket lekötötte a saját munkája. Martin most. Bruce történelem iránti rajongása nem lankadt azon a cambridge-i túrán sem. és az egész család elkísérte a kislányt a hosszú és k El?z? este vacsora közben Celia nosztalgikusán. A volt tiszt k sítése kitûn?en megfelelt az új beosztásának. és ennek még nem jött el az ideje . mikor elfoglalod majd Mr. és láthatóan pontosan tudta. hogy egyel?re nem foglalkozik más témával a nagy-britann ai intézet. annál jobban v munkámat. 1972 szeptemberében a tizennégy éves Lisa nag y izgalommal készült a középiskolai tanévnyitóra. a kutatóintézet ügyét már csaknem Celiára hagyta. akit teljesen lekötöttek az elnöki poszttal együtt járó kötelezettségek. Végül 1973 februárjában az angliai Felding-Roth Research Institute Limitedet hiv atalosan megnyitották. Olyan sokat lehet tanulni abból. Celia a nagy-britanniai útjain rendszerese n találkozott Martinnal. hogy mi volt a helyes. Ezért most csak erre kellene koncentrálnunk. Valamennyien jót nevettek ezen. Celia jelenlétében egyszer azt mondta Martinnak: Minél kevesebbet zavarom magát. ha fel tudunk mutatni valamit. Martin Peat-Smithnek az Alzheimer-kórt és az agyi öregedést ku tató programját áthelyezték Cambridge-b?l Harlow-ba. Az Emma Willardról elnevezett bentlakásos i la New York állam északi részében volt. és a jókedvük másnap is tartott még. hogy milyen eszközökre és munkatá kra van szüksége. derûs gyományait. mami. nagy felel?sségtu dattal kezdett a szervezéshez. Igen. Á gatások rövidek voltak. verébszerû férfi az ötvenes évei közepén járt. uram vagyis minél ritkábban lát .Abból mindent meg lehet tudni. és Celia meg is való otta. magabiztos. érti. amivel Bentley elegánsan érzé e. és nemrég ment nyugdíjba a Kir . és Dr. Celiának tetszett ez a kijelentés. ahol századosként egy hatalmas katonai kórház adminisztratív ügyeit intézte. és milyen hibákat követtek el. ahol már folytak az átalakítási munkálatok. bár ezek az együttlétek mindig igen rövidek voltak. A feltétlenül szükséges harlow-i útjaitól eltekintve ragaszkodott ahho hogy más vigye az adminisztratív ügyeket amivel Sam eleve egyetértett. De mikorra is várható ez? Adjanak nekem két évet mondta Martin Samnek és Celiának egy kötetlen magánbeszélg kalmával. ami már megtörtént.

ha az egyesült államokbeli engedélyezését nem késleltette volna az Élelmiszerszerügyi Minisztérium végtelen hosszú ideig a vállalat szerint két évvel tovább. sorra teljesítve a Samt?l kapott feladatokat. a kibontakozó dráma várat it. Pennsylvaniába. Ez id? tájt terjedt el a gyógyszerkésés kifejezés. hogy folyik a kutatás. Az ízületi szer nem lett kirobbanóan sike Staidpace kitûn?. Haldemant és Ehrlichmant odadobta koncnak. hogy Sam képvisel?jeként a kezdeti zökken?kön átsegítse az intézet személyzetét. és megkérdezte Andrew-t: Te elh iszed ezt? Nem. hogy mit kapott ezért a nagy enged ségért cserébe. hadd hívjam fel a figyelmét valamire. hogyan ítélkezik majd a történetírás. Beszélték. amiket a cég saját laboratóriumában fejlesztett ki. akik minduntalan a Thalidomidra hivatkoznak. amin a francia Pétain marsall híre s. Végül tíz hónappal kés?bb kénytelen-kelletlen maga Nixon is b edobta a törülköz?t ? lett az els? amerikai elnök. és Nixon elnök hogy a saját b?rét mentse di munkatársát. Aztán októberben mindezek tetejéb e Agnew alelnöknek is búcsúznia kellett a hivatalától egy másik korrupciós ügy miatt. Vincent Lordnak. mint kelle lna. ame ssította a szívverést és csökkentette a vérnyomást. ami nem kapcsolatban a Watergate-tel. de az egyesült államokbeli megjelené t. A téma egyre nagyobb közfigyelmet kezdett kelteni. Az iparágunkat kritizálóknak. és nem is olyan régen mé dtünk az ilyen szükséges el?írásokban. Celiának eszébe jutott. hogy megkezdje középiskolai tanulmányait a pottstownill Iskolában.és belföldi tévén ióival együtt lenyûgözötten figyelte az újabb és újabb híradásokat. aki lemondott. A Staidpace sokkal tekintélyesebb mértékben járulhatott volna hozzá a Felding-Roth nyereségéhez. közölte: Nincs szó semmiféle titkos egyezségr?l. Ugyanebben az id?ben történt még egy fontos esemény a Jordan család életében: Bruce i elköltözött otthonról. a másik egy Staidpace nevû bétablokkoló. Ez id? tájt és még 1975 elején is jól alakultak a Felding-Roth üzleti ügyei. hogy Nixon legalább a Gui ss rekordok könyvébe bekerül jegyezte meg Andrew kajánul. hogy egy évvel korábban. Ahogy teltek a hónapok. Én sem mondta Celia határozottan. A szigorú el?írások valóban közérdekûek jelentette ki . Április vége felé egyre n?tt a feszültség. amiket külföldön már régen forgalmaztak. mikor Harlow felé hajtott Sammel. Celia a tévé el?tt ült. az gyik az ízületi csúz elleni gyulladásgátló volt. az biztos. hogy nem lesz bírósági felel? sségre vonás az ügyben. Ezt a véleményt más gyógyszergyárak is osztották. Ám Nigel Bentley igazolta azt a bizalma amit az ügyvezet? igazgatói kinevezésével belé helyeztek. a nyilatkozatot hallgatta. Martin nem sok újdonsággal szolgált. A Felding-Roth New Jersey-i központjában Celia továbbra is az elnök különleges megbíz ttjaként tevékenykedett. Ez a kurta mondat talál lemezte a minisztériumi dolgozók viszonyát az új gyógyszerkészítményekhez. els? világháborús kijelentése volt olvasható: Itt nem jutnak át. sem mi jelent?séget nem tulajdonított annak a Watergate-betörésr?l szóló újsághírnek. a Felding-Roth kutatási igazgatójának kiábrándult szavai szerint a minisztérium washingtoni központjában fert?z? kór dühöng: senki nem akar és nem képes dönt mir?l . és a bürokratikus akt etés károsan befolyásolja a nemzet érdekeit. Mégis. Az eredm ességet két olyan szer segítette el?. Mindegy.Az intézet megnyitása után Celia ritkábban és rövidebb id?re utazott Nagy-Britanniába Azért kellett olykor személyesen is megjelennie Harlow-ban. Celia és Andrew esténként a kül. a szemrehányásokat és vádakat mindig ugyanazzal a rutinválasszal utasította vi sza a minisztérium: Emlékezzenek csak a Thalidomidra! Egy konferencián Sam Hawthorne frontális támadást intézett a minisztérium gyakorlata ellen. életment? gyógyszernek bizonyult és széles körben használták. hogy egy magas rangú min i tisztségvisel? kitett az asztalára egy kis bronztáblát. illetve Bentleyn keresztül tudatta. Ekkor tört ki a Watergate-botrány. De az inga túlságosan kilengett. és mikor feltették neki a kérdést. aminek viszont a jel . amit az olyan szerekkel kapcsola ban használtak. Nixon utódja hivatalba lépésekor azonnal kijelentette.

hogy szerük egyesíti magában a kitûn? min séget és az abszolút biztonságot. nekik egy türelmetlenül várt szerük vesztegelt a min isztériumi útveszt?ben. melynek hatására kezdetét vette egy magas h?fokú vita. amit alátámasztottak a széles körû állatkísérletek és az ön kön végzett humán kísérletek is. a Gironde-Chimie személyes levélben fordult Samhez: Tekintettel a múltban történtekre. mert hatásos gyógyszerek. sokat ígér? szer volt. a gyógyszer rendkívül kényes természetére. f?leg a dolgozó n?knek. hogy megkezdhesse a saját kísérleteit a Mont nel. ami néha még az állásukat is veszélyeztette. hogy a tesztekne ddig kiválóak az eredményei. nem értek el hozzájuk id?ben. hogy meg lehessen kezdeni a bizt onsági és hatásmechanizmus-tesztelését az Egyesült Államokban. ami évekig eltartott. Ez még beletelik egy kis idõbe. A Montayne feltalálói a jó nevû Laborat ironde-Chimie vegyészei meg voltak róla gy?z?dve. Ezért úgy döntöttünk. amelyeket visszata rt az amerikai szabályozás lassúsága. Ami a Felding-Rotht illeti. még mindig nem volt abban a jogi stádiumban. A Montayne-t terhes asszonyoknak fejlesztették ki a reggeli hányinger ellen. ezúttal indokoltnak látszott a fokozott óvatosság. akiket megszabadított volna egy nagy teh ert?l. így még attól is messze voltak felterjeszthessék az új gyógyszert engedélyezésre a minisztériumnak. A párizsi cég tájékoztatta a Felding-Rotht. a Montayne. csak a osabban járhatunk el. A Feldin g-Roth tehát várta a franciáktól a zöld jelzést. hogy végrehajtunk még néhány kísérletsorozatot kü még több emberen. Ez kemény vád volt. Az új francia gyógyszer. aminek Sam Párizsban vette meg az amerika i jogát. akik azért szenvedtek vagy haltak meg. Sam egyetértett ezzel.ennel és a jöv?vel van kapcsolata: mára túlhaladta a Thalidomidtól deformált csecsem?k számát oké. Mégis. . és semmiféle mellékhatás nem lépett fel.

Az egyik ilyen az Élelmiszer. Ez a hadiállapot aztán a pillanatnak megfelel?en intellektuális-tudományos csatározásokban nyilvánult meg.és Gyógyszerügyi Minisztérium volt. ? mindig is háborúnak tekintette a viszonyt. Egyes szerek soha nem jutottak el az áhított végcélig valahol elakadtak a l birintusban. . a nagy gyógyszergyárak meg a mini vésbé állandóan hadilábon álltak egymással. am elyek felfedezték.Harmadik rész 1975-1977 l Dr. Vincent Lordnak akadtak képzelt problémái. Ami Vincent Lordot illeti. A minisztérium épülete. amelyen minden új szernek és szponzorának át kellett verg?dnie az eng edélyeztetésig. de valódiak is. amely közvetlenül Washington határán kívül állott. vagy totális háborúban. Mivel a szerek szponzorai csaknem mindig azok a vállalatok voltak. gyártották és végül értékesítették ?ket. jelképes é i labirintus volt.

A Felding-Rothnál a feladatkörébe tartozott a minisztériummal kapcsolatos ügyek in tézése, illetve az ügyintézés felügyelete. Gyûlölte ezt a kötelezettségét. Nem kedvelte a min unkatársait, egyeseket kifejezetten megvetett. A saját problémája tetejébe, ha el akart érni valamit a minisztériumban, vagy felül kellett kerekednie az ellenszenvén, vagy el kel lett lepleznie. Mindkett?t nehéznek találta, néha lehetetlennek. Dr. Lordnak természetesen jócskán akadtak el?ítéletei. Akárcsak más gyógyszergyárak m tériumi összeköt?inek. Néha jogos volt az el?ítélet. Néha nem. Ennek oka az volt, hogy a törvények és a szokások megkövetelték a minisztériumtól, ho egyszerre több funkciót is betöltsön és többfajta kívánalomnak feleljen meg. Vállalnia kellet egészségügy ?rének szerepét, megvédeni az ártatlan polgárt a kapzsiságtól, a hozzá nem értést a nemtör?dömségt?l egyszóval a profitéhes gyógyszeripari vállalatoktól, amelyek mind hajlamo olykor-olykor a fentebbi bûnök elkövetésére. Ennek a funkciónak az ellentéte volt a miniszté m mint csodatév? jó tündér: ? tette lehet?vé varázslatos gyorsasággal , hogy az új, fantas gyógyszerek ugyanazoktól a gyógyszergyáraktól minél el?bb a gyógyszertárakban legyenek és m abbítsák az emberi életet vagy enyhítsék a szenvedést. Következ?ként említend? a bûnbakfunkció: mindenki a minisztériumot szidta a gyógysz yárak, a fogyasztók, az újságírók, az írók, a jogászok, a politikusok meg egyéb érdekcsoporto zért, mert túl merev, vagy azért, mert túl engedékeny. Ezenkívül pedig a minisztériumot rends esen politikai porondként használták képmutató, karrierista kongresszusi képvisel?k meg szená orok, akik mindenáron szerepelni akartak a tévében meg a sajtó hasábjain. Mindezek tetejébe a minisztériumban teljes volt a zûrzavar az ügyintéz?k egymás heg en-hátán kucorogtak a szûk szobákban, bizonyos osztályokon ugyanakkor a szükséges létszámnak a fele dolgozott, orvosi és tudományos szakért?iknek a nyelve lógott a tömérdek munkától, ugy kkor éhbérért dolgoztatták ?ket. Mindezek ismeretében meglep?, hogy a vele szemben támasztott követelmények, az a kadályoztatás és kritika ellenére a minisztérium összességében igen jól mûködött. De az n kadtak hibák így például az úgynevezett gyógyszerkésés. Hogy ezt a hiányosságot ki mennyire te tragikusnak, az néz?pont kérdése volt. De hogy a probléma létezett, azt még a minisztérium is elismerte. Vincent Lord is végigszenvedett egy ilyen gyógyszerkésési ügyet, mikor megkísérelte m gszerezni a Felding-Roth számára a Staidpace nevû szív- és vérnyomásgyógyszer Egyesült Államo orgalmazási engedélyét. A gyógyszert már hosszabb ideje használták sikeresen Nagy-Britanniába Franciaországban, az NSZK-ban és másutt. A minisztérium kikötötte, hogy a Staidpace csak akkor jelenhet meg a gyógyszertári polcokon, és csak akkor írhatják fel az orvosok, ha Amerikában újabb, alapos tesztelésnek v etik alá a biztonságát és hatékonyságát vizsgálandó. A kikötés jogos volt. Nem is vonta senki kétségbe beleértve Vincent Lordot és a Feld ing-Roth többi vezet?jét. Ami ellen viszont tiltakoztak miután sikerrel elvégezték a kötelez?en el?írt próbák az eredményeket továbbították a minisztériumnak , az az ezt követ?, két évig elhúzódó kicsi halogató köntörfalazás volt. 1972-ben szállította a Felding-Roth a Staidpace-re benyújtott k yét a minisztérium épületébe egy teherautóval. A kérvény százhuszonötezer gépelt oldalból á kötetet töltött meg. A plafonig meg lehetett volna tölteni velük egy kisebb szobát. A kötete többek között tartalmazták két év egyesült államokbeli állat- és humán kísérleteinek informá Bár ennél kimerít?bb elemzést nem lehetett volna a szerr?l készíteni, mind a vállalat , mind a minisztériumban sejtették: ezt a sziszifuszi munkát senki nem fogja tudni a m inisztériumban elvégezni. Egyébként gyakran érkeztek hasonló köbtartalmú szállítmányok más gy is. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának munkatársai közül kijelölték azt, aki ma bírálja a Staidpace sorsát. Az illet?t Gideon R. Mace-nek hívták, orvosi képesítése volt, és dolgozott a minisztérium kötelékében. Dr. Mace mellé kijelöltek néhány tudományos specialistát, akiknek a szaktanácsadás le volna a feladatuk akkor, mikor éppen ráértek egy szusszanásnyi id?re a többi munkájuk melle t. A folyamathoz az is hozzátartozott, hogy bizonyos id?közönként behívatták a FeldingRoth tudományos munkatársait, és magyarázatokat meg kiegészítéseket kértek t?lük az anyaghoz. ez normális volt. Az viszont már kevésbé, ahogy Dr. Mace az ügyeket kezelte és ahogy dolgozott. Csig atempóban még a minisztériumi átlagot tekintve is kínos lassúsággal haladt el?re. Kicsiny ktalanul kötözköd?, hitvány alakként mutatkozott be. Így Gideon Mace is belépett azon miniszt

umi dolgozók táborába, akiket Vincent Lord megvetett. Lord személyesen felügyelte a Staidpace-jelentés készítését, és szent meggy?z?dése sz a hatalmas mennyiségû irat tökéletesen megfelelt a hivatalos kívánalmaknak. Éppen ezért ahog tak a hónapok és még mindig nem született meg a döntés, Lord kiábrándultsága n?ttön-n?tt. Azt Mace végre hallatott magáról, akkor is csak idegesít? sz?rszálhasogatásra futotta t?le; ahog y Lord egyik asszisztense fogalmazott, a szóközi vessz?kön lovagolt, amiknek semmi közük a tudományhoz . Hasonlóan ?rjít? volt, hogy ahányszor Mace sürget?en és erélyesen újabb kiegész kat követelt, rendre az sült ki, hogy a hiányzó számok mind szerepelnek a teherautónyi anya n. Mace egyszerûen nem kereste meg ?ket, de még csak meg sem kérdezte, hogy esetleg ne m szerepelnek-e valahol a beterjesztett anyagban. Mikor figyelmeztették a felületességér e, újabb hetekbe telt, míg elismerte a hibáját de akkor is kelletlenül és csöppet sem udvar an. Vincent Lord egy ideig csak figyelte az eseményeket, de aztán egy napon fogt a magát, leállította a többieket, és ? maga indult a minisztériumba amit mindennél jobban g A minisztérium el?nytelen helyen állt, a marylandi Fishers Lane-en, úgy huszon négy kilométerre északra Washingtontól, egyórányi unalmas autóútra a Fehér Háztól, illetve a illt?l. A dísztelen külsejû, E alakú irodaházat az 1960-as években építették, és látszott raj az építész nem a fantáziadús megoldások, hanem az olcsó kivitelezés híve volt. A hétezer munkatárs többsége apró és zsúfolt irodákban dolgozott. Sok helyiségben még sem volt. Másutt a helyszûke miatt úgy összezsúfolódtak a bútorok, hogy mozdulni nem lehetett Minden talpalatnyi helyen akták tornyosultak. Ahová az ember csak nézett, mindenhol a kták. Aktahalmok, aktakupacok, aktacsomók akták tonnaszámra. Elképzelhetetlen mennyiségû ir A postázó dolgozói már régen feladták a reménytelen küzdelmet a nap mint nap folyamatosan ér aktazuhatagok ellen. Igaz, ?k is tekintélyes mennyiségû iratot küldtek szét, de a kimen? p osta mennyisége meg sem közelítette a bejöv?ét. A folyosókon roskadásig megpakolt aktakocsika taszigáltak-vonszoltak a kézbesít?k. Dr. Gideon Mace a tizedik emeleten dolgozott egy ruhásszekrény méretû lyukban. A z ötven év körüli, hosszú nyakú, hórihorgas Mace-t a rosszmájúak egy serdül? zsiráfhoz hasonl n paprikapiros színû volt az arca, amibe jól illeszkedett véreres orra. Keret nélküli szemüve keresztül hunyorgott a világra, amib?l egyértelmûen látszott, hogy már régen itt volna az id je áttérni valami magasabb dioptriaszámra. Érdes modorban, általában szarkasztikus hangon tár yalt az ügyfeleivel, s?t gyakran vitriolosan. Dr. Mace rendszerint egy ?srégi, gyûrött s zürke öltönyt és fakó nyakkend?t viselt. Mikor Vincent Lord megjelent nála, Mace-nek aktátlanítania kellett a kamrácskában ál ló másik széket, hogy a Felding-Roth kutatási igazgatója helyet tudjon foglalni. Úgy látom, bajok vannak a Staidpace-szel próbálta Lord a lehet? legbarátságosabba l?adni jövetele okát. Szeretném tudni, hogy miért. A jelentésük felületes és zavaros közölte Mace. És korántsem lehet bel?le minda ni, amit tudnom kell. Milyen értelemben zavaros? kérdezte Lord. És mi az, amit még tudnia kell? Mace a els? kérdést elengedte a füle mellett és a másodikra válaszolt. Még nem dönt l. De majd értesítem a munkatársait. És mikorra várhatjuk a döntését? Mikor elkészültem. Sokat segítene és talán id?t is takaríthatnánk meg azzal próbálta Lord visszafojt haragját , ha valami támpontot adna arra vonatkozólag, hogy hol vannak problémák. Nálam nincsenek felelte Gideon Mace , csak maguknál. Kétségeim vannak a gyógysze iztonságával kapcsolatban; rákkelt? lehet. Ami pedig az id?megtakarítást illeti, az engem nem érint. Nem hajt a tatár. Id?nk annyi, mint a pelyva. Lehet, hogy magának nem sürg?s vágott vissza Lord. De mi van azokkal, akik szív etegek és szükségük volna a Staidpace-re? Mégpedig most azonnal. Európában már hosszú ideje é ment a szer. Szeretnénk, ha itt is miel?bb megkezdhetné életment? munkáját. Mace halványan elmosolyodott. És hogy mellékesen egy vagon pénzhez juttassa a Felding-Rotht. Lord továbbra is fékezte magát. Ez a része az ügynek soha nem érdekelt. Ha maga mondja... húzta el a száját szkeptikusan Mace. De innen az én helyemr?l inkább ügynöknek, mint tudósnak gondolnám magát. Vincent Lord még mindig türt?ztette magát. Az imént a biztonságot említette. A jelentésünkb?l megtudhatta, hogy minimálisak a

ellékhatások, egyik sem veszélyes, és rákkelt? anyagoknak a nyomára sem bukkantunk. Elmondaná hogy mire alapozza a kétségeit? Most nem válaszolta Mace , mert még gondolkoznom kell rajtuk. És közben persze nem hoz döntést. Ahogy mondja. Törvény szerint hat hónap a határid? figyelmeztette Lord a minisztérium tisztvise ?jét. Ne oktasson itt ki engem a szabályzatról horkant fel Mace. Jobban ismerem, m int maga. De ha ideiglenesen elutasítom a jelentésüket és ragaszkodom bizonyos kiegészít? ad atokhoz, akkor elölr?l kezd?dik a számolás. Így volt. Ezt a késleltetési taktikát gyakorta alkalmazta a minisztérium néha jogos n, ismerte el magában Vincent Lord, de néha egy-egy munkatárs rigolyája miatt, vagy hogy halogathassák a döntést. Lordnál betelt a pohár, és élesen megkérdezte: Ugye egy bürokratának mindig az a legbiztonságosabb, ha nem hozza meg a döntést? Mace nem szólt egy szót sem, csak pimaszul mosolygott. Végül Vincent Lord semmit nem ért el a beszélgetéssel, csak azt, hogy még kiábrándult lett. Mindenesetre elhatározta, hogy ezek után igyekszik a lehet? legtöbbet megtudni Dr. Gideon R. Mace-r?l. Még jól jöhet az ilyesfajta információ. Az elkövetkez? hónapokban Lord más ügyekben többször is járt Washingtonban és a minis um épületében. Mindannyiszor beszédbe elegyedett Mace kollégáival, és máshonnan is gyûjtött d információkat. Meglep?en sok dolgot tudott meg. Id?közben Mace hiányosnak min?sítette a FeldingRoth egyik Staidpace-szel kapcs olatos tanulmányát. Egy szívbetegen végzett kórházi tesztsorozatról volt szó. Mace élvezve a mát, elrendelte, hogy végezzék el újból az egész tesztsorozatot. Lord semmilyen elfogadható o ot nem látott a kísérletek megismétlésére; hiszen az újabb egy évet és tömérdek pénzt emészte Arra gondolt, hogy tiltakoznia kellene a döntés ellen. De azt is tudta, hogy ha meg fellebbezi a határozatot, azzal csak maguknak tesz rosszat, mert a Staidpace-ügy vag y bizonytalan ideig függ?ben maradna, vagy kerek perec visszautasítanák az engedélyeztetés i kérelmét, így Vincent Lord kénytelen-kelletlen utasítást adott a tesztprogram megismétlésér Nem sokkal kés?bb tájékoztatta Samet a döntésr?l, és jelentette azt is, hogy mi mind ent sikerült Gideon Macer?l megtudnia. Ketten ültek Sam irodájában. Mace egy bukott orvos mondta a kutatási igazgató. Ezenkívül alkoholista, és áll zavarban van els?sorban azért, mert két elvált feleségének fizet n?tartást. Hétköznap esténké ken másodállásban kisegít egy magánrendel?ben. Sam eltûn?dött azon, amit hallott. Mit értesz azalatt, hogy bukott orvos ? A kutatási igazgató a jegyzeteibe pillantott. Mióta kézhez kapta a diplomáját, Mace öt különböz? városban dolgozott más orvosok a tjaként. Ezután lett egy saját praxisa. Ahogy az ?t ismer?k szavaiból kivettem, azért kell ett mindenhonnan elmennie, mert nem tud bánni az emberekkel. Nem kedvelte a munkaa dó orvosait, és ami a saját praxis feladását illeti, azzal kapcsolatban ?szintén megmondja, hogy nem szerette a betegeit sem. El tudom képzelni jegyezte meg Sam , hogy ?k sem rajongtak érte. Hogyhogy fel vették a minisztériumba? Ismered a helyzetüket. Örülnek, ha hajlandó valaki náluk dolgozni. Sam bólintott. Igen, ez így van. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának utánpótlása régóta A fizetések rendkívül alacsonyak voltak, és az az orvos, aki vállalta a hivatalnoki munkát, még a felét sem kereste a magánpraxissal szerezhet? jövedelemnek. A tudósok esetében a mini sztériumiak meg a gyógyszergyáriak fizetése között még nagyobb szakadék tátongott. És akadtak ?k is. Például a szakmai presztízs. Orvosi-tudományos körökben nem tartották sokra a minisztériumban dolgozókat. Jóval el gánsabbnak számított az Országos Egészségügyi Intézet munkatársának lenni. A minisztériumban tevékenyked? orvosoknak még valami nagyon hiányzott nevezetese n a közvetlen kontaktus a betegekkel. Samnek egyszer azt mondta valaki, hogy az ot t dolgozó orvosoknak csak a helyettesít? munka marad, mások esettanulmányainak az olvasga tása . Ezért is furcsa, hogy mindezek ellenére a minisztériumban dolgozott jó néhány magasa n képzett, elkötelezett profi. De elkerülhetetlen volt, hogy többségben legyenek a sikerte

lenek. A megkeseredettek, az elidegenedettek, akik szívesebben voltak egyedül, mint emberek között. Az elkötelezett önvédelmez?k, akik lehet?leg kitértek a nehéz döntések el?l. koholisták. A lelki betegek. Sam és Vincent Lord világosan látták, hogy Dr. Gideon Mace ezek közé tartozik. Tehetek valamit? kérdezte Sam. Menjek be a feletteséhez? Nem tanácsolom válaszolta Lord. A minisztériumi nagyf?nökök a politikától függ? eg mennek. A bürokraták viszont maradnak és remek a memóriájuk. Vagyis ezzel azt akarod mondani vonta le a következtetést Sam , hogy a Staidp ace ügye valóban felgyorsulna, de kés?bb még meginnánk a levét ennek a gy?zelemnek. Pontosan. És Mace alkoholizmusa? Lord megvonta a vállát. Úgy hallottam, hogy emiatt bomlottak fel a házasságai. De nem iszik botrányosan. Rendesen bejár dolgozni. Elvégzi a munkáját. Lehet, hogy ott az üveg az iratszekrénye mélyén e még ha ott is van, én senkivel nem beszéltem, aki látta volna az irodájában inni. A másodállása abban a magánrendel?ben szabályzatellenes? Akkor nem, ha Mace csak a szabadidejében ûzi, még ha fáradtan is megy másnap regge l munkába. A minisztériumban sok orvos csinálja ugyanezt. Ezek szerint nem tudjuk Mace-t sehol megfogni? Most nem válaszolta Lord. De továbbra is fizetnie kell a n?tartásokat, és a pén var furcsa dolgokba hajszolja bele az embereket. Úgyhogy nyitva tartom a szememet. Ki tudja, mikor mosolyog ránk a szerencse. Sam elgondolkozva nézett a kutatási igazgatóra. Nagy szolgálatot teszel a vállalatnak, Vincent, hogy foglalkozol ezzel a kel lemetlen üggyel. Hogy szem el?tt tartod az érdekeinket. Szeretném, ha tudnád, mennyire érték elem ezt. Nos... nézett rá Lord, láthatóan kellemesen meglep?dve. Én ilyen szempontból so m gondoltam át a dolgot. Csak ártalmatlanná akarom tenni ezt a gazembert és szeretném látni a pontot a Staidpace-ügy végén. De lehet, hogy neked van igazad.

Kés?bb, mikor Vincent Lord elgondolkozott Sam kijelentésén, arra jutott, hogy az elnök tényleg jól látja a dolgot. Már tizennyolc éve dolgozott a Felding-Rothnál, és ilyen sszú id? alatt akarva-akaratlanul kialakul mindenkiben valamiféle lojalitás. És mostanában már azok az önmarcangolási rohamok is alábbhagytak, hogy helyesen tette-e, mikor otthag yta az egyetemet az iparért. Gondolatait most leginkább kutatási témája, a szabad gyökök befo a töltötte be; amint akadt egy kis szabad ideje, rögtön ezen kezdett töprengeni. A kereset t válaszok még mindig rejt?zködtek el?le. De meg volt róla gy?z?dve, hogy vannak. Soha, de soha nem fogja a küzdelmet feladni. És a közelmúltban újabb ösztönzést kapott: a vállalat nagy-britanniai kutatóközpontjá Smith akivel még nem találkozott személyesen az agy öregedési folyamatára koncentrált. Ez eny volt a javából. Vajon ? vagy Peat-Smith ér el el?ször áttörést? Lord csalódottan vette tudomásul, hogy a Felding-Roth amerikai kutatásai melle tt nem kapott teljhatalmat a nagy-britanniai kutatások felett is. De Sam Hawthorne ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok odaát függet enül, önállóan tevékenykedhessenek. Lord arra gondolt, hogy végül is így alakult a dolog a le erencsésebben. Odaát ugyanis azt rebesgetik, hogy Peat-Smith zsákutcában van, egy tudomány os betonfal el?tt toporog. Ha ez igaz, akkor Lordot ezért semmiféle felel?sség nem ter heli. Közben az amerikai gyógyszervilágban egymást követték az események. Ami Dr. Gideon Mace-t illeti, végül valóban elkövetett valami olyasmit, amire Vi ncent Lord olyan régóta várt ám csak azok után, hogy a Staidpace-t hosszas huzavona után vé jóváhagyták, és 1974-ben megkezd?dött a forgalmazása. 1975 januárjában, egy napra rá, hogy Lord megint Washingtonban járt a minisztérium ban, szokatlan telefonhívást kapott. Egy férfi keresi közölte a titkárn?je , de nem hajlandó megmondani a nevét. Mind beszélni akar magával, és azt mondja, maga örülni fog, hogy beszélhet vele. Mondja meg neki, hogy menjen a... nern, mégsem, várjon csak! Lordban felébredt a kíváncsiság. Kapcsolja. Felvette a kagylót és belereccsentett: Akárki is maga, mondj

ha nem tudsz semmir?l. aztán így válaszolt: Azt hiszem. mármint valami titkot egy másik cégt?l. a dolog etikátlan. ügyvédi szóhasználattal súrolja az illegalitás hatá ról biztosíthatlak. Lord most már tudta. A han iatalos volt és kulturált. Egymással szemben ültek le a bokszban. elmesél hetem a részleteket. Jó estét. hogy ez a célom? Nézze válaszolta a hang . Magát érdeklik a Dr. Lord azonnal hangnemet váltott. Lord.rsan. Redmond nem tágított attól. Hogy hívják magát? kérdezte Lord. hová tegye a fickót. Lord morgott valami üdvözlésfélét. Kétezer dollárt kérek. Lord így folytatta: In at akarok venni rajta. Az ismeretlen telefonáló. Redmond az óta az els? hívás óta még kétszer beszélt Lorddal telefonon. megmondom. mint Gideon Mace. hogy a másik megrázza a kezét. hogy mondjam gyorsan. Lord. Szükségem van kétezer dollárra jelentette ki a kutatási igazgató . 2 A georgetowni bárt diszkrét árnyalatú piros. bézs és barna színek uralták némi bronzc l tarkítva. Rögtön f Redmondban a minisztérium egyik dolgozóját. Miért gondolja. Többször látt osztályunkon. és szeretném. De ha meg akarja ?ket kapni. többen is érdekl?dve felkapták a fejüket és elismer?en néztek végig a férfin. de szerintem jobban jársz. és megkérdezte: Velem tart. Nem szeretem az ilyesmit ellenkezett Sam. hogy esetleg lehallgatják a telefonját. Ugyanazon a területen dolgozott. Milyen jellegû információi vannak? Mace megszegte a törvényt. Érdekli vagy sem? Lord óvatos volt. h ogy megfizessen. hogy pontosan hol. a helyet Redmond jav asolta. Tony Redmond vagyok. Dr. Hogyan szegte meg a törvényt Dr. aki ett?l szörnyû kínb magát. amelyekre a vállalatnak szüksége van. maga azt mondta. doktor? Majd én rendelek magamnak válaszolta Lord. Még miel?tt az érzés teljesen hatalmába kerítette volna. A másik alkalommal pedig ezt a találkozót beszélték meg. és erre itt összevissza fecseg nekem. hogy kétezer dollárt kér a birto kumentumokért. A bárt els?sorban homoszexuálisok látogatták. hogy igen válaszolta a hang nyugodtan. hu lámos barna haja. Mace-szel kapcsolatos információk. De most nem ez a lényeg. aztán megkérdezte: Valami becstele n ügyr?l van szó? Lord egy darabig töprengett. Esze ágában sem volt ennek a találkozá k valami baráti színezetet adni. Ha ragaszkodsz hozzá. Ez részben megmagyarázza. honnan vannak az eladó információi. Sam . Majd ha Washingtonban találkozunk. sepr?s pillákkal árnyékolt babakék szeme és egyéb szempontokból is megnyer? eje volt. egy magányos férfi állt fel yik bokszban lév? asztaltól és feléje intett. Cinkosan mosolygott. Mikor Vincent Lord belépett. többször is látta a washingtoni útjai alkalmával e nem tudott visszaemlékezni arra. Néhány nappal korábban a Felding-Roth központjában Lord bekopogtatott Sam Hawthorn e-hoz az elnöki irodába. akkor elvárom. mert tudta. Ezzel a kufárkodással nem kerül maga is azonos kategóriába Mace-szel? Lehet. Redmond az el?tte álló pohár italra mutatot t. hogy nem lopunk el semmit. A huszonöt év körüli férfinak rövid. A minisztériumban dolgozom mint orvosi mûszerész közölte Redmond. Mikor Sam kérd?en felhúzta a szemöldökét. amit akarok. Mace? Bizalmas minisztériumi adatok segítségével nyert pénzt a t?zsdén. Az adataimmal börtönbe tudja juttatni. Dr. Egyik alkalom al a pénzkérdést tárgyalták meg. Kétszer is. hogy mit akar. Minél el?bb túl akart esni az egészen. Nekem volna néhány. És hogyan tudja mindezt bizonyítani? Papírjaim vannak róla. és hagyta. mert különben leteszem. ellene vele elszámolnom.

Hogy a minisztérium pontosan hogyan ügykezelte ezeket a kérelmeket. Sam megrázta a fejét. hogy el?ször csak egyetlenegyet enge délyeztek a sok közül. soha nem d erült ki egyértelmûen. a részvényeike t készpénzért adták-vették. legaláb egy tucat REGY-kérelem érkezett a minisztériumba. Mikor egy fontosabb gyógyszer szabadalmi védettsége lejárt általában tizenhét évvel jegyzés után . rövidített eljárású gyógyszeretés -nek. Redmond már a telefonbeszélgetések során felvázolta a do lgot. így míg a bennfentesek észrevehettek egy ilyen részvény hirtelen a közvélemény nem lett rá figyelmes. miel?tt Morristownból Washingtonba indult volna. amit átadott Lordnak. Azt a folyamatot. a REGY-ne k az elbírálása is hosszabb id?t vett igénybe.en látszott. és most ot t lapult a júdáspénz egy borítékban az öltönye bels? zsebében. ha minél kevesebbe udnának a dologról. Ugyanolyan modorban mozgott és beszélt. Az én engedélyemmel. ha ragaszkodsz hozzá. hogy ki jár ide közölte Lord. Azt hiszem. amelynek során egy ilyen másodvonalbeli céget f elhatalmaztak egy korábban szabadalmaztatott szer gyártására. és joggal bízhatott a busás haszonban. Ha bármelyik fontos szer szabadalmi védettségi id?szakának közeledett a vége. a jogilag nem védett szerekkel és a min isztérium munkamódszerével volt kapcsolatos az ügy. ami utazási költségtöbblet címén lett ki Lord beváltotta a csekket. Oké. Ezek a körülmények szinte kínálták a lehet?ségét annak. aztán hozzátette: Rendben. Redmondra nézett. Egy pincér jelent meg az asztaluknál. Ez az els? bók. F?leg a kormánytól meg az egyetemr?l járnak ide. Jordan például semmi esetre se. Tíz perc múlva felemelte a fejét. Még akkor is. Ahogy Lord belemélyedt az iratok tanulmányozásába. amit a szabadalmaztató vállalatn ak adtak annak idején. és amit Lord még nem tudott. Olvasás közb n kétszer is kortyolt bel?le. Vincent Lord még aznap megkapta a csekket. Ezt talán lennél szíves rám bízni fortyant fel Sam. Ez milliós haszonnal kecsegtette a másodvon albeli vállalatot. Gideon Mace-t illeti. hogy nem helyeselné Lord szándékát. azt most elolvashatta az iratokból. jóval kés?bb a következ?t és újabb hónapok elteltével sorra a többit. és várt. Vincent Lord jól ismerte mindhárom problé akört. Ha így döntesz mondta Lord óvatosan . Lord hallgatott és a lehet?ségeket latolgatta. gyártó. ha a gyógyszert má lehetett kapni. és az ilyen részvények körüli események híre ritkán juto ilapok vagy a Wall Street Journal szalagcíméig. Lordnak mázsás k? esett le a szívér?l. a pénzt megkapod. ?vele kapcsolatban tiszta az ábra. Abszolút nem érdekel. tudni róla. akit bizalmasan Tony -nak szólított. hogy aki eléggé becstelen és . akkor viszont jó lenne. Ugye milyen kellemes itt? kérdezte Redmond. Ami Dr. mégpedig a minisztérium engedélye alapján. Igen ám. Kinyitotta a mellette hever? aktatáskát és kivett bel?le egy nagy borítékot. Ha ennek a cégnek a részvényei forgalo mban voltak. Men? h elynek számít. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényeivel. de miel?tt bárki megkezdhette volna bármilyen jogvédelem nélküli szer gyártá azt kérvényezni kellett a minisztériumnál jóváhagyás végett. akkor az értékük akár meg is duplázódhatott egyik napról a másikra. Lássuk azokat a papírokat. mint a szabadalmaztató. Celia Jordannak ugyanis szokása az okvetetl enkedés. hogy továbbra sincs meggy?zve. mikor a pincér tovariszált. Tessék. Mrs. mi nt Redmond. behozhatatlan el?nyre tett szert a versen akkal szemben. Lord gint rendelt tonickal. és kelletl enül azt mondta: Maga aztán alapos munkát végzett. Itt a pénz? vágott vissza Redmond. És nagyon is elképzelhet?. röviden REGY-nek hívtak. akkor sok kisebb gyártó próbálta jogilag nem védett formában a szert el?állít sóbb áron piacra dobni. amit kaptam magától vigyorodott el a fiatalember. Az viszont ismert szokás volt. amelyiknek el?ször hagyták jóvá a kérelmét. Lord kurtán bólintott. megérkezett az itala. És mint a rendes kérelmeknek. Mivel ezeket a kisebb gyártókat nem jegyezték a legnagyobb t?zsdéken. megbízhatok magában mondta Redmond. Lord erre elismételte: Elmondom neked.

Mace. akcióba lendüljön. hogy melyik gyártó fogja legköze b megkapni a kérelme jóváhagyását. hogy börtönbüntetés rá. mire Redmond rákacsin mosolyogva feltartotta a pénzt. Lord már éppen meg akarta kérdezni Redmondtól. Csak az igazat mondta. Hogy a részvények adásvételét a magáéval az vezetéknevû személyen keresztül intézze. miel?tt a minisztérium bejelentette volna a jóváhagyást és közve jóval drágábban eladta az értékpapírokat. Csak puszta kíváncsiságból. felragyogott a szeme és az egész arca. Még lenne egy kérdésem mondta Vincent Lord. Hiánytalanul együtt volt minden: el?ször: a t?zsdeügynöknek a vétel -r?l és eladás -ról szóló megbízásai. Most megint odanézett. Az illet?. hogy máskor is csinált ilyet de ezt már csak egy bûnüg zsgálat tudná kideríteni. mint otthon. miel?tt zsebre tette volna. aki a bárpultnál üldögélt gy háromlábú széken és néha odapillantott rájuk. Mace-t leleplezik. hogy Mace távollétében hozzáférjen a fiókhoz. körülbelül tizenhatezer dollárt ny ztán. Tony Redmond eltorzult. hogy Mace inkriminált iratokat mind a minisztériumi íróasztalfiókjában tartotta. most kell vagy nem kell? Üzletelünk vagy sem? Lord szó nélkül el?húzta a pénzes borítékot és átadta Redmondnak. amit a n?vére javára állított ontosan arról az összegr?l. gyilkos tekintettel bámult utána. aztán kibökte: Mert mondott nekem valamit.információi vannak. mert úgy vélte. Miért tette ezt Dr. krétafehér arccal. Ahogy kivette bel?le a pénzt. pontosan így tett. szárazon megússza a dolgot. ahol az ilyen Redmond-félék megkaparinthatták és lemásolhatták. d e aztán meggondolta magát. Mit? Ha mindenáron tudni akarja sipította Redmond gyûlölköd? hangon . tetves buzinak ezett. Lord megérintette a fénymásolt iratokat tartalmazó nagy borítékot. Lord egy ceruzával rövid számítást végzett az el?tte lév? borítékon. aki a minisztérium munkatársaként bizalmas információk tudója volt. A másik fiú visszamosolyg ott. Igaz. Az a legvalószínûbb. Gideon Mace. hogy ez a Marietta nevû hölgy Mace vénkisa sszony n?vére. Vagy még többet. villámgyorsan sok pénzt tudott keresni azzal. A fiatalember belek tott a borítékba. Semmi szükség rá. Dr. nem? Miel?tt kilépett volna az utcára. Mace két bankszámlakivonata. okos emberek is el követnek b?dületes ostobaságokat. hogyan lehetett Gideon Mace ilyen hihetetlenül ost oba? Hogy azt higgye. Lord gondolatait Redmond türelmetlen hangja szakította félbe. Lehetséges. Mindkét név egybevágott az ügynöki megbízásokon szerepl? részvényneve harmadszor: Gideon Mace két érvénytelenített csekkje. ami az ügynök vétel -megbízásán szerepelt. Mert a kulcsszó ez esetben a bûnügyi volt. Mace-szel? Redmond habozott. hogy nagyobb biztonságban vannak. Na és? állt fel Lord az asztaltól. Halljuk. Ám a nyilvánvalóan szemfüles Redmond megtalálta a módját annak. és egy kihallgatott telefonbeszélgetés elég lehetett ahhoz. Redmond jól mondta az telefonbeszélgetés alkalmával: ha Dr. majdnem biztos. ha tudta. A választ nem volt nehéz kitalálni. Két alkalommal is. akkor végeztünk is közölte Redmond vidáman. Ám ezzel nem sikerü nie magát. Lord azt már tudta Redmondtól. hogy cselekedjen. visszanézett. amelyek nagy összegû betétet mu tattak közvetlenül az eladás -megbízás dátuma után. Redmondnak persze valami el?zete yanúja is kellett hogy legyen. Túl fontos az ügy ahhoz. Azt hiszem. . amelyen volt feltüntetve. hogy olcsón vásárolta a cég részvényeit. Lord azon gondolkozott. Számolja meg figyelmeztette Lord. másodszor: két dátumozott minisztériumi REGY-kérelem jóváhagyása a Binvus Products nto Labs cégek részére. A bizonyító erejû iratok fotókópiáját Vincent Lord ott otta a kezében. miután a n bre tette a jelek szerint tízszázaléknyi közvetít?i díjat. akit a férfi nyilván óvatosságból használt a strómanjának. Lordnak enyhe hányingere támadt. Maga nem csap be engem. Na. negyedszer: Gideon R. és hogy a súlyosan terhel? iratokat olyan helyen tar sa. Lord már egy ideje figyelmes lett egy másik fiatalemberre. hogy hogyan jutott az anyaghoz.

Továbbra is higgadt maradt. és néhány új inista csoport radikalizmusa meg otromba politikai akciói nem tetszettek neki. halkan füttyentett egyet. Jó a feltételezés bólintott Lord. nos. De ugye nem arra gondolsz. Sam felpattant. Viszont bi hogy lesznek újabb problémák. amik nem szívesen látnánk az ugyanolyan értelmetlen késleltetését. Celia mostanában észrevett valamit. hogy az utazásod az al a pénzösszeggel volt kapcsolatos. valamely. engem véde zel. Az sem tetszett Celiának. de azon a problémán már túl vagyunk. hogy n?r?l volt szó. hogy ez az állapot jellemz? volna a vállalatok többségére. mikor Sam befejezte az olvasást. Most. Akkor meg mi az ördögért kellett belekeverni a vállalatot ebbe az egészbe? Mert ezek az iratok még hasznosak lehetnek nekünk. Ez esetben szükségem van néhány iratra a széfemb?l mondta Lord. hogy igazad van. hogy. Hallom. Mindez nagyszerû teljesítménynek számított olyasvalakit?l. hogy mit kell tenniük. és végre a teljesítménye alapján értékelté Celiának nem voltak olyan illúziói. szükség vol re. hogy ha nem intézkedün ost azonnal ezzel az üggyel kapcsolatban. Nézd. de Lord megel?zte. Mert el kellene mondanunk. a minisztérium el?tt örökre eláshatjuk magunkat. hogy ? n?. Ám mindezek ellenére továbbra sem vett részt az aktivista mozgalmakban. De bármit teszünk. Lord magában hozzátette: Még tán élvezni is fogom. ha ügyesek vagyunk mondta L ord bizalmasan. Ha eljön az id?. hogy valami hasonlóval meg gyorsíthatnánk a Staidpace engedélyeztetését. A Felding-Rothon belül elvesztette a jelen t?ségét. és Celia felismerte. önmaga el?tt is rejtélyes okból csöppet sem volt zavarban és egy pillanatra sem vesztette el a fejét. hogy kinek volt igaza és kinek nem. majd én elvégzem a piszkos munkát. hogy ? ilyen pionír. Nem szeretem az ilyen bújócskát jelentette ki Sam. mikor összefutott Sam Hawthornenal. nézett rá Sam döbbenten. hogy ? a bûnöz? és nem mi. ezt felejtsd el! Kíváncsi természet vagyok. . hogy több ilye n asszony a szakmai sikerek hiányában a n?mozgalomban próbált pótkarriert csinálni. hogy mit tegyen vagy ne tegyen. És mindegy. amit kiutaltattam neked. Mace-nek sem fog tetszeni mondta Lord. mint a Staidpace-nek. Még akkor sem döntötte el magában a kérdést. Gyógyszer-értékesítési igazgatón? lett. Sam akart még valamit mondani. akkor most nekünk is lesz muníciónk. aki valaha ügy ként kezdte. hogy jutottunk az iratokhoz. De nekem akkor sem tetszik a dolog. Végül azt morogta: Lehet. hogy el?bb vagy utóbb megint összeakasztjuk a bajszunkat Mace-szel. és ha akadékoskodni akar.Vincent Lord ezután egy hétig tépel?dött azon. hogy Washingtonban jártál mondta Sam.. vagy amúgy általában. És hadd emlékeztesselek arra. Feltételezem. Az pedig egészen rendkívülivé tette az eredményt. Azzal ugye tisztában vagy mondta a kutatási igazgatónak .. ami eg lelnöki beosztást is jelentett. volt id?. Úgyh ogy szerintem most vegyük le a napirendr?l ezt az ügyet és tartogassuk egy ilyen esetr e. meg újabb szervek. Igen. meg újabb engedélyeztetési kérelmeink. Ha egy férfi bármilyen okból akár tisztességes szándéktól vezérelve megkérd?jelezte valamely et. ha ez nyilvánosságra rül. Gondter helt volt az arca. semmiképp sem kerülhetünk ki bel?le patyolattisztán. Mindent tudni akarok. Semmire sem gondolok. én is azt hiszem ismerte be Lord. az esete azt bizonyítja. csak arra. mikor arra gondoltam. akkor bûnrészesekké válunk. És ha azt hiszed. 3 1975 elején Celiát újból el?léptették. Sam mondta . A hallottakon rágódva fel-alá járkált a szobában. az elmúlt néhány percben dön tötte el. Mikor Sam kelletlenül bólintott. az illet?t azonnal sovinisztának bélyegezték. és így rangban alig választotta el valami az általános értéke arketingalelnökt?l. Tekintettel a társadalmi változásokra. De tudta. Természetesnek vették a nemét. Rögtön hozom ?k Félórával kés?bb. hogy a n?k csúcsvezet?v esélyei n?ttek és még tovább fognak n?ni.

aztán hozzátette: Mostanában aggódom Sam miatt. a Quadrille-Brown reklámügynökségi találkozón New Yorkban. és láthatóan nem tett rá negat rduló szeretet. vagy valamir?l úgy gondolja. Ha valami fontos dolgot fedez fel a vállalat mûködésével kapcsolatban. bár önz? módon azt szeretném. mikor évekkel ezel?tt a Saméhez kötött ját karrieredet. Sam is nap mint nap ezen a bizonyos szinten állította le ezüstszürke Rolls-Bentl eyjét. amivel nem é t egyet. igazad van. hogy ha valakinek ekkora felel?sség van a vállán. azt hiszem. Bill a nemzetközieknél van mint latin-amerikai igazgató. A vezet?höz menet közben tilos szexuálisan közeledni tréfálkozott Andrew. hogy meg kellene tennünk és mégsem tesszük. A vacsorán részt vett a tizenkilenc éves Juliet Hawthorne. hogy el?léptetjük és áthelyezzük az értékesítésre. mert na voltál Samnek. Dr. aki hazajött látogatóba a bentlakásos középiskolából. hogy aztán az üveghídon átballagva a központ épületébe a hangtalan különlift felrepíts dik emeletre. Néhány kés?bb megkérdezte: Ha már a karrierek ide-oda csatlakoztatgatásáról van szó: mi van azzal a fiatalemb errel. amit egyetlen gyermekként kapott. ha nem lépnél tovább. Most pedig azon gon dolkozunk. A te válladat is épp elég felel?sség nyomja figyelmeztette a férje . Lám-lám bólintott Andrew. ahogy kellene. hogy még Sam lelki bajait is magadra vedd. Bár lehet. Hazafelé a kocsiban Andrew megjegyezte: Most látszik csak. Kísér?jeként egy kellemes. Igen bólintott Celia. és ezentúl megint többet kell aggódnom érte. Jogot tanul. akkor ar ról mindig tudni akarok. Celia. mikor felfigyelt Ingramre. átkelni a gyalogátkel?n és a központ f?kapuján belépve újból liftbe szállni és felmenni az irodájukig. Az alacsonyabb beosztásban lév?k csak az alsóbb szinteken parkolhattak. A jelek szerint ? is jó csillagot választott magának. hogy nem is olyan régen még az apró Juliét és Lisa pizsamában kerget?ztek ugyanebben a szobában. ezek elkerülhet tlen dolgok. Lilian Hawthorne pedig egy kellemes vacsora alkalmával. Celiának az új beosztása miatt érzett örömét beárnyékolta egy szomorú esemény. Sam a tudomására hozta. mikor még a régi beosztásában volt jelen. Maga napról napra bölcsebb. mint eddig . De néha titokzatoskodik is. hogy az ajtaja mindig nyitva áll el?tte. a barátom. amit Celia és Andrew tiszteletére adtak. ilian tósztja után Sam mosolyogva így szólt: Celia még nem tud az igazi el?léptetésér?l. és a barátjához fordult: Ez olyan. mert csak ma délután írtam alá az enged olnaptól fogva saját parkolóhelye van az átjárófolyosó szintjén. ahelyett hogy igénybe vette volna a neki kijáró hivatali autót sof?rrel. milyen bölcsen döntöttél. Szép. Miért? Sokkal hajszoltabb. Mintha lennének olyan gondjai is. nemes tartású n?vé serdült. papa! sikkantotta Juliet. Igen. amikr?l n em akar beszélni. és ha valami nem úgy megy. a Mennyei Jeruzsálembe . . Átjárófolyosói szintnek a Felding-Roth központi épülete mellett magasodó parkolóház l emeletét nevezték. és megint eszébe jutott az az alkalom. Celia mondta neki Sam azon az utolsó munkanapon. mint máskor. az én utódom lett. Te jó ég. Celiának és Andrew-nak nagyon tetszett a két fiatal. aki téged választott vezérl? csillagának? Bill Ingrammel? nevette el magát Celia. Teddy az íróasztalánál halálos végû szívroham érte. Jordan szorított a meg Celia hálásan Andrew karját. a következ? szavakkal emelte poharát: Az egészségedre. érdekes fiatale mbert mutatott be: Dwight Goodsmith. és kénytel enek voltak el?ször lifttel lemenni az utcára. mintha m lát kapott volna a Nemzeti Panteonban. és Celia arra gondolt. akk or gyötri magát. Itt csak a cégvezet?ség legmagasabb rangú tagjai parkolhattak az autójuk kal. Az este folyamán még többször szóba került incselked? hangnemben Celia kett?s el?lép e . úgyhogy nin ség arra.Bár az új beosztásában Celiának kevesebb dolga akadt Sam Hawthorne-nal.

de legalább vértelen feladat: begyógyítani a sebek amik a polgárháború óta a legmélyebb és legnehezebben gyógyuló sérüléseknek bizonyultak. Például volt r a szülés alatti érzéstelenítést hevesen ellenezték néhányan. Celia fájó szívve arra. Mit mondott Mrs. Büszke volt. Befejez?dött a vietnami háború. Kérte Celiát. mikor Ecuadorban felsorol tad. Jordan mondta. hogy ez így is marad. Franciaországban engedélyezték a Montayne nevû szer gyártását és forgalomba hozatalát. és remélem. amely kísérte. és meggy?z?désemmé vált. nem láthatja energikus lépteit és a lelkes magyarázás közben ide-oda imbolygó fejét. Megosztotta a kétségeit Sammel. Celia elmondta. Én is szerettem Teddyt mondta csendesen az özvegynek. h gy terheseknek készült. s ez a ka teljes mértékben kielégítette. ezért büszke va gyok rád. hányszor hallgattattam el a lelkiismeretemet? Igazad volt. addig a cégnek min dig lesz lelkiismerete. hogy nem lesz elegend? a sebek begyógyításához jósolta Andre este. viharos márciusi nap volt. mert te is felvetet tél néhány dolgot. Valóban te vagy a Felding-Roth lelkiismerete. Ugyanígy lenniük kell olyan gyógyszereknek. hogy Andrew mindkét terhessége alkalmával ragaszkod tt a teljes gyógyszertilalomhoz. miután Celiával együtt végignézték a tévében az amerikaiak végs?. De hát egyikünk sem tökéletes. így Celia és Andrew is Upshaw-ék otthonába hajtottak a temetés után. eszébe jutott az a nap. Celiának nagyon rossz érzése támadt. a meleg kábátokba burkolódzott gyászolókna k jéghideg es?t vágott az arcába az orkánszerû szél. A mi életünk biztos.Teddy mindvégig a recept nélküli szerek értékesítési igazgatójaként dolgozott. mikor ki akarták dobni a teremb?l. hogy mindaddig ne ítélje meg a szert. hogy önz? vagyok mondta Celia . az els? hónapok reggeli rosszulléteinek és hányingereinek kiküszöbölé hoz hasonlóan neki is élénken éltek még az emlékezetében a Thalidomid szörnyû következményei. Teddy ye. akkor én is ugyaníg reagáltam. hogy dolgozhato tt magának. amely nem volt hozzászokva a vereségekhez. Ez a ng-Roth Pharmaceuticals és a Laboratoires Gironde-Chimie közötti licencmegállapodás értelmébe azt jelentette. é részér?l egyetértek Teddyvel. Mindkett?nknek igaza volt javította ki Andrew a feleségét . Mrs. Ezenkívül 1975-ben a kormányrendelkezések is sokka gorúbbak voltak. Emlékszel. ugyanakkor tökéletesen biztonságos szer. Teddyé volt az egyik együttérz? teki ntet. Annyira csodálta magát Teddy. és ezalatt hatalmas fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásba és az új szerek tudományos tesztelésében. A következ? hónap jobb hírekkel szolgált nemcsak a Felding-Rothnak. Upshaw? kíváncsiskodott kés?bb Andrew. Minden változik er?sködött Sam. Kellemetlen. és ott állt a nép el?tt a roppant nehéz. még miel?tt Brucie katonaköteles korba ért volna! Egy-két héttel kés?bb a Felding-Roth vezet?inek körében futótûzként terjedt el a hír. egy nem zet. zébe jutott. Ahogy kifelé ment akkor. és mindig azt mondta. míg nem olvasott el róla minden . és vannak is ilyenek lyek a terhesség alatt biztonsággal szedhet?k. hogy amíg maga a Felding-Rothnál van. hogy soha többé nem hallhatja Teddy harsány hangját. Celiának. Celia Andrew-val és több kollégájával együtt elment Teddy temetésére. A tragikus mészárlásnak viszont vége szakadt . aztán hozzátette: Nem mindig feleltem meg Teddy ideáljának. akik meg voltak arról gy?z?dve veszélyes és romboló hatású. Még egy éve lett volna hátra a nyugdíjig. hogy cs tosan hatékony. Sam arra is rámutatott. A Montayne-nek egyszerûen most jött el az ideje. Zoe. hogy tize nöt év telt el a Thalidomid óta. hogy megkezd?dhet a Montayne amerikai tesztelése. mint maga. egy csendes pillanatban félrevonta Celiát. hogy hál ' istennek vége lett. mint az ötvenes években. Megsemmisít? vereséget szenvedett Amerika. megalázó kivonulását történészek még kétszáz év múlva is a vietnami jelenlétünk jogosságán vagy jogtalanságán fogn Tudom. Ami a gyógyszer célját illeti. mikor megtudta. de én csak arra tudok gondolni. de az egész vi lágnak. Mikor el?ször hallottam a Montayne-r?l vallotta be a férfi . De azóta több mindent megtudtam róla. illetve nem csináltam. utólag mennyire örült annak. Néhányan. és egészen a sí menetet. aki megért?nek látszott. a Waldorfban tartott konferencián elmondott beszéde után. mélyen megindulva a hallottaktól. mikor felfig yelt Teddyre tizenöt éve. amit én csináltam.

És a maga kedvéért. Hogy maga milyen jól ismer mindnyájunkat! pukkadt ki a nevetés Celiából. hogy milliókba kerülnek nekünk. De az igaz anács tagjai között is egyre többen értenek egyet vele. hogy jobban megismertem magát. Eleve ellenezte a nagy-britanniai kutatást. Egyszerûen nem hajlandó küldeni. Meg kell hogy mond jam magának. Én a világon semmit sem hallottam fel?lük szakította félbe Feingold. hogy kemény kérdéseket fog pni a részvényesekt?l az évi közgyûlésen. maga nézzen utána. ha ilyen tömérdek p y pocsékba. nekem a csodadoktor feleségével kapcsolatban vannak hasonló érzéseim. Az elmúlt két évben baráti kapcsolatba került Celiával. és a legszorongatóbb helyzetekben tudott mindig újabb és újabb vésztartalékot el?varázs i. Kérdezze csak meg Samet. vannak a hitnek is határai. kezdte Celia. Celia válaszolta Sam komolyan . mikor azt mondta Celiának: Sam azzal biztatta az igazgatótanácsot. Amilyen gyorsan csak lehet. és az igazgatótanács meg a részvényesek nem hagynak nyugton. Tudományos szempontból valóban. Úgyhogy feltétlenül szükségem van valami bizonyosságra arról. Aztán a Montayne-re terel?dött a szó. hogy valóban van haladás és ér b csinálni. hogy Vincent Lord jobban ért a dologhoz? kérdezte Celia kétkedve . mint a sivatagnak az es?re. De Vincentnek el?ítéletei vannak. amiben nem kis szerepet játszott a . Most. Seth. mert néhány nap múlva mag az elnök hívatta magához. ami eingold ezt mondta: Beszéltem a Gironde-Chimie pénzügyi szakembereivel. nálunk is az értékesítésen már mindenki erre feni a fogát nyugtatt ia. mindent be fogunk dobni. Sam bólintott. hányadán állnak? Higgye el. Rosszkedvûen hozzátette: Néha már én magam is h megoldásra. Nem gondolja. és biztos. Nem volt rá szükség. aminek el?tte kihú alaki a dugóját. a cég élénk. A kezelés nyomán megszûntek Mrs. hogy sokan feltesszük a kérdést: vajon azok a britek odaát a kutatóközpontban. amikt?l hosszú évek óta szenvedett. és megtanultam bízni az ítéle az ösztöneiben. és egész nap teázgatnak? Mostanában nem sokat hallottam. Seth Feingold már említette nekem. Martin akkor azt ígérte. Miért nem repül át Európába. hogy össztûz alatt állok Harlow és Martin Peat-Smith miatt mondt a. azok is dolgoznake. vagy csak a hasukat vakarják. de így is annyi dolgom van. A feleségem szerint a maga férje még a vizet is borrá tudja változtatni közölte e p Celiával az id?s számvev?. Az ez évi mérlegünk olyan . Feingold. Angyalasszony! De ha már az er?bedobásról van szó. És különben is. hogy Andrew kikezelte Feingold feleségének ízületi csúzát. hogy a Montayne nagy pénzügyi fellendülést og hozni. hogy akár rögtön megírhatjuk a hivatalos alamizsnakérelmünket. Ez az egyik oka a katasztrofális pénzügyi helyzetünknek. Pénzügyi okokból szeretné. és ennélfogva bi hogy azt javasolná. akik szerint f antasztikus profitot fog hozni nekik a szer. megtenném. Mindazonáltal kérem tekintet nélkül arra. hogy az ügyben Celia forduljon Samhez. Celia. hogy megnézze. akkor hadd mondjam meg. mert enciklopédikus tudásanyaggal rendelkezett a Felding-Roth pénzügy ir?l. úgyhogy Harlow bezárása az ? igazát bizonyítaná. Mintha egy fürd?kádba öntenénk a pénzt.. Csak azt t m. Az asszony megígérte. maga is hitt Martinban. hófehér hajú veteránja már túl volt a nyugdíjkorhatáron.. hogy így lesz. Biztosan tudja. hogy két éven belül legalább valamicske eredményt fel tud d mutatni válaszolta Sam. hogy ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre van szükség. Seth az egyik kétked?. És még valami: Marti gyre makacskodik az id?szakos beszámolókkal kapcsolatban. Bár még korai. errefelé többeknek így egyeseknek az igazgatótanács tagjai közül is e i vannak ezzel a brit mulatsággal kapcsolatban. de to vállalatnál tartották.anyagot. Igen válaszolta az asszony. akkor arra tegyen tot! Mikor tud indulni? . hogy mennyire kedveli Martin Pea -Smitht . hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Magát ismerem jól. ha bezárnánk Harlow-t. A Montayne fontosságát a Felding-Roth számára röviddel azután Seth Feingold alelnök-s vev? is alátámasztotta. és aztán tegyen nekem jelentést a helyzetr?l. Még csak két éve és néhány hónapja mûködik a harlow-i intézet emlékeztette Celia. gold fájdalmai. Úgyhogy azt akarom. Celia. amire akkora szükségünk van.

Amint eldöntötte. Már várta a sof?r a vállalati kocsival. ahol egy id?s. semmit nem látott rajtuk. a másik egy öregé. Akárhová nézett. A leveg?t légkondicionáló berendezés tisztította meg a szennyez?dése l.. hogy radioaktív aminosavakat adtunk hozzá. és ahol sávok jelennek meg. amiket a kétség jele ként is értelmezhetett. amely mellett a Vigyázat! Sugárveszély! tábla Ahogy felálltak a padról. Mint mikor egy bûvész el?kap ja a nyulat a cilinderb?l Voilá! Martin odacsúsztatott néhány negatívot Celia mellé a pad ahová leültek megpihenni. mindenr?l az intézménybe pumpált milliók jutottak eszébe: a tágas la ról és modern irodákról. Mikor Celia kora reggel megérkezett a heathrow-i repül?térre. ez az erjeszt?rendszer állítja el? az állatiagy-peptideket.... aszott férfinak már alig volt haja. hogy mit javasoljon otthon Samnek... Nézze csak meg jól utasította Martin . és régimódi cvikker csüngött a nyakában egy fek nóron. A Harlow-ban töltött els? napján mindenki arról igyekezett meggy?zni. . Legutóbbi találkozásuk óta neki és munkatársainak sikerült teljesíten ntosabb célkitûzést felfedezni és elkülöníteni egy olyan hírviv? ribonukleinsavat. Ez borzaszt ontos. A kissé görn edt hátú. mutatta az ujjával. szemlesütésre. következ? lépé ként az elektromos töltésük alapján speciális gélekkel szétválasztottuk ?ket. egyetlen percet sem vesztegetett el a kétnapos munkalátogatásból. ott van egy peptid. A világítást mindenhol optimálisan oldották meg. A körútjuk végén Martin benyitott egy kis laboratóriumba. Martintól lefelé mindenki azt bizonygatta Celiának.. De ezek a jelek oly futóak voltak s persze nyomban le is tagad ta ?ket mindenki . Ezek a kromatogramok filmjei. hogy megtaláltuk a ribonukleinsavat.. A két inkubátorszobában üvegfalú inkubáto amelyekbe külön polcokat terveztek a baktériumokat és éleszt?gombákat tartalmazó petricsészé Más szobáknak kett?s ajtajú bejáratuk volt. azonnal felül a repül?gépre és hazautazik. Izgalomtól remeg? hangon jelentette ki: Ez a bizonyítéka annak. hogy Celia teljesen magára maradt a kétségével: valóban jól látta. el? tudjuk állítani a megfelel? DNS -t. Martin tovább magyarázott.. amely igazo ja a több mint kétéves együttes er?feszítést ilyen horribilis ráfordításokkal. ezután röntge asználtunk. hogy ott Martin Peat-Smithszel és a többiekkel megtárgyalja a harlow-i egyenletet . . csak az átlátszó fi lmet. kény es folyosókról. hogy már eddig is mennyi mindent tudtak meg. milyen nag yszerû a hangulat. a kellemes tárgyalóról. ami egyenesen a Felding-Roth kutatóintézetbe indult vele.. a fiatal patkány vonalában legalább kilenc peptidet talál. a portástól az iga tóig. Celia igyekezett minél többet minél gyorsabban megérteni. és észre fogja venni azt a két vastag söt t. Itt itt. amelyek egy kissé szintén radioaktívak lesznek. Nézze csak. és h ogy milyen keményen és természetesen összehangoltan dolgozik a csapat.... vagy c képzel?dött? Ezen az els? napon Martin végigvezette a laboratóriumokon.. amelyek mûanyagból készültek fa helyett. a széles. amit az öreg állat agya már n m termel.különböz? korú patkányok viv? ribonukleinsavat izoláltunk.. az els? osztályúan felszerelt laborokról. Csak néha figyelt fel egy-egy elkapott pillantásra. amelyeknek modulfalait bármikor át lehetett rendezni. amit aztán egy él? baktérium DNS-ébe kell illesztenünk. kés?bb a kivonatot éleszt?b?l nyert sérült sejt -készítm inkubáltuk úgy. és elmagyarázta az ot t folyó munka lényegét.. fehér köpeny s férfi asszisztens nézett farkasszemet vagy fél tucat ketrecbe zárt patkánnyal. hogy az agyi ribonukleinsav és valószínûleg a DNS is megváltozik az öregedési folyamat során. hogy ez valóban diadal-e. Az egyik egy fiatal patkányé.. Igen mondta Celia. milyen kitûn?en hal ad az agyi öregedés folyamatának kutatása. Id?vel ugyanezt valószínûleg az embereknél is be fogjuk tudni bizonyítani tette h zzá. mert a fa tudomány szempontból tisztátalan. megpróbáljuk becsapni a bakté hogy elkezdje termelni a kívánt agypeptidet.. tele rozsda tes acéllal és modern bútorokkal. Ahogy Celia a fény felé tartotta ?ket.Megpróbálok holnap 4 válaszolta Celia. Most. Innent?l kezdve szinte csak tudományos zsargont használt. ami külö atal és öreg állatok agyában. és közben azon tûn?dött.

Itt hagyhatnám pár percre? kérdezte az asszonytól.. Yates a még vérz?. kivett egy újabb patkányt az egyik ketrecb?l. Már nem lélegzik közölte Yates vidáman. ha továbbra is itt akar dolgozni. ahogy dolgozik. ez megdöglött. hog yan ölték meg a patkányokat annak idején az ? laboratóriumi gyakorlatai során. elkezdett émelyegni. Telefoná llene.. mi Ugyanilyen nyugodt hangon kérte Celiát: Kérem. szeretném nézni. Celia undorodva. szakért? módon benyúlt és megfogott egy kétségbeesette n rúgkapáló fehér-szürke patkányt. Ilyen kör tben nem tudnánk élni. Mikor Celia kiment. vagy tör sze. Hát ez a kiskoma sem tud. Kinyitotta az egyik ketrecet. Az asszony a bezárt ajtón keresztül is hallotta Martin dühödt kiabálását. aztán valami elhaló sikolyféle. Ez itt egy guillotine magyarázta Yates még mindig vidáman. megértette?! Celia hallotta Yates gyenge hangját: . Celia Yateshez fordul t. az utasításomat. De így piszkosabb a munka válaszolta Celia. De el?ször meg kell ölnöm az egyik kis szarházit intett a p yok felé. Csendesen jött be. Mickey Yates nyújtott kezet a férfi Celiának. ahogy a patkány kett?t vonaglott. még miel?tt Celia tiltakozhatott vol na.. Mikor Martin becsukta maga mögött az ajtót. Halk. kinyitott egy szekrénykét a pad alatt. Természetesen. Mindenki tudja. és a patkány feje lehullott. pedig van sokkal gyorsabb módja is. aki éppen boncolásra készül közölte Martin. Yates hátrapillantott a bezárt ajtóra.. Yates lenyúlt. Most már emlékezett rá: egy ehhez has nlatos szerkezetben végezték annak idején a patkányok az ? laborjaikban is. Lassú. vigye innen ezt a kínzóeszközt.Ez itt Mr. hogy a feje kilógott a lyukon. Yates.. Martin elnevette magát. lenyomta a kést. A szárazjég miatt szén-dioxid terjeng a dobozban mondta Yates. És jó gyors. Most már csak az agyat kell kivennem. De elég la ssú halála volt. gyorsan begyömöszölte a dobozba úgy. Szárazjég jelentette ki Yates. nem akarok kegyetlenséget. Harminc másodperc múlva kinyitotta a mûan ozt. Jó is. El is patkol mindjárt.. Én viszont bemutatás nélkül is tu gy ki maga.. felnyitható mûanyag dobozt. vonagló testet közömbös mozdulattal egy hulladékgyûjt?be dobta és tte a fejet. Soha többé!. nem olyan vészes. Ez. nyomában a kettészelt nyaki artériából kispriccelt a vér. Ha nem zavarja. aztán. ha az embernek sok a dolga. és a mélyhût? rekeszb?l kive tt egy átlátszó. Martin gyilkosan nézett Yatesre. Lassú? Nekem gyorsnak tûnt mondta Celia. amit aztán a mûanyag dobozba tett. hogy Ce ia nem most látott el?ször ilyesmit. Egyáltalán nem zavar. Dr. Ó. ha a szén-dioxidd obozt használjuk. mikor maguk jöttek. aztán nem mozdult többé. Peat-Smith szereti. és el?vett egy fémdobozt. dühösen csattant fel: Miattam nem kellett volna ezt csinálnia! Mit? kérdezte a háta mögül Martin. Ebben egy kis emelvény alatt lév? tálcán kristál ag g?zölgött. Mint mikor valaki kenyeret szeletel. Nézték. Ez annyiban különbözött az el?z?t?l. Szén-dioxidot lélegzünk ki. Tudja. Igen. gyors mozdulatokkal kinyitott egy hût?szekrényt. és most látta csak meg. Cel kis emelvényen remeg? állatkát. várjon meg odakint. és semmi mást!. Épp akkor tettem be. A franciák értik a m . és nehezen szedte a lev eg?t. Ügyes. és kijelentette: Na. miután elhasználtuk a leveg? oxigénjét. és igyekezett visszaemlékezni arra. ami fölöt enül egy éles kés függött. Egy perc telt el. de csak nem j utott eszébe. Annak ellenére. és rázárta a tet?t. hogy ez mit jelent? Celia elmosolyodott az elemista kérdésen. Gyorsan és fájdalommentesen! Én semmit sem éreztem röhögte el magát az id?s férfi. hogy a fájdalom entes szén-dioxiddobozt használja. hogy az egyik végében volt egy kis kerek nyílás. hogy tudják. reccsen? hang hallatszott.. kivette bel?le a mozdulatlan testet.

ezúttal az ügyvezet? igazgatónak. Ma már abszolút naivnak tartja ezeket a kijelentéseket. mint mások. És én is. Yates talán a t feledkezett el magáról. Ha rajta múlna. hogy ezt egyhamar elfelejti. karon fogta Celiát és az üres tárgyalóba ahol egy termoszból kávét töltött maguknak. Nagyon sajnálom. és meg is fogjuk oldani. verébszerû kis embert. Mindig a z emberi szükségleteknek van els?bbsége. és ennek érdekében mindent meg kell tenni. A tudományos kutatónak mindig ezt kell szem el?tt tartania. Neki az volt a véleménye. Martin korholta szelíden Celia . amelyik számít. no ha annak idején rendkívül jó észrevételek lehettek. hogy a tudósok olyan hosszú ideig tanulnak és annyira b elemerülnek a választott és nemritkán szûk szakterületükbe. Ketten ültek Bentley szerényen. S?t vannak olyan nagy tudósok. és Celia egyre jobban tisztelte ezt a hozzáért?. Nigel Bentley elgondolkozott. Térjünk vissza a kutatás állásához mondta gyorsan. ennek nem lett volna szabad megtörténnie mondta. meleg mosoly suhant át.. maga nagy állatbarát? kérdezte Celia kíváncsian. mindent megsemmisítene. Ez pontosan két évvel és ppal ezel?tt történt. Az arcát olyan barázdák szántották végig. Ugye. akit a kutatóintézet üzleti ügyeinek intézésére választott ején. hogy a kutatásra koncentráljak. Olvasott valamit John Locke-tól? Az egyetemen egy keveset. Amit most mondott. hogy miket írt le koráb ban. de ehhez id?re van szükségünk. nem beszélve a részvényesekr?l. a nap folyamán még egyszer felvetette. Beszélt a fiatal és öreg áll különbségekr?l. Már másnál is találkoztam vele. Martin arcán gyors. hogy egy vonzó n? figyelje munka közben. Mikor megnyitottuk az intézetet. Celia id?közben lehiggadt. Erre hívtam fel Yates figyelmét. De rögtön emlékeztette magát arra is. azt. Akkor felel?tlenül fecsegtem. kilépett rajta Martin. Fontosabb. hogy az ember semmilyen fájdalmat ne okozzon az állatoknak. Merthogy addigra feltétlenül lesz valami eredmény. aztán magabiztosan folytatt a. akik soha nem . az vagyok.. Mondja el. Kifejezetten zavarban van néha attól. azt a peptidet. a fájdalmat minimális szinten kell tartani. és ezt még az állatbarátoknak is el kell ismerniük. aztán így folytatta: Talán az a legfontosabb. ezért is hoztam magammal Cambridge-b?l. Martin látszólag megint nyugodtan beszélt. Peat-Smit h gyötrelmesen nehezen ír le bármit. azt mondta emlékeztette Celia . hogy szeretne szintetizálni egy DNS-t. Martin kortyolt egyet a kávéjából. uram. Celia egyel?re nem bolygatta tovább a témát. Mrs. mit kell még tudnom a tudós lelkér?l kérte Celia. De még nem sikerült izolál egy proteint. Nem számít. fáradt szeme túlfeszített munkár kodott. Hirtelen témát váltott. Sam jól emlékszik rá. Az incidens nyomán Celia még inkább kedvelni és tisztelni kezdte Martint. mondjuk két évvel ezel?tt. Különb n hamar érzéketlenné válik az ember a szenvedéssel szemben. és egyúttal a legnehezebb is. Már dolgozunk raj a. és igyekezett Martint is megnyugtatni: Ugyan már. hogy ami életbe vágóan fontos volt neki tegnap. akik. hogy Dr. amelyiket keresi. a korábban írt. a papírmunka. miért nem küld jelentéseket? Samnek válaszolnia ll az igazgatótanács kérdéseire. Meg kell értenie. a tudomány szûzfoldjén nem lehet menetrendekh ez igazodni.Igen. holn pra pedig már el is felejti. Sápadt arca. ? írja. A tudós most el?ször rázta meg türelmetlenül a fejét. a felfedezések úgy születnek. az a következ? lépés. hogy a mindennapi élet realitásai okkal kés?bb ismerkednek meg. mert nincs hozzászokva. Tényleg ezt mondtam? Martin meglepettnek tûnt. nem hiszem. hogy adjanak nekem két évet . aztán folytatta: Lehetetlen tatómunkát végezni úgy. Tényleg. Nekem igenis számít. Aztán nyílt az ajtó. Jordan fejtegette Nigel Bentley . Igen. Igazam van? Igaza. ám Celia feszültséget érzett a felszín ala A férfi egyébként is rossz b?rben volt. az exszázados Bentleynek. Ez a jelenség gyakori a tudósoknál. A feladatát egyébként kifogástalanul látja el. meg arról. amiknek két éve nyomuk sem volt. A jelentések. semmiség az egész. hogy az agya annyira gyorsan mûködik . hogy az ember egy adott irányba koncentrálja gondolatait . hogy a megbízatását illet?en érzelmeknek nincs helye. a körmölés c emésztené a drága id?met. hogy más okból nem íródnak meg azok a bizonyos jelentések. Itt. de valamivel kés?bb. Ennek az az oka. az mára teljesen lényegtelenné válhat. Sebés i ügyességgel tudja eltávolítani a patkányok agyát. de takarosán berendezett kis irodájában.

Egyre több dolgot értek meg mondta Celia. Celia határozottan érezte. amit maga vagy én néhány perc alatt eldöntöttünk volna. Mindez persze szöges ellentétben áll Dr. amelyek fölött az asszonyt mustrálgatta. Ezek szerint igenis vannak kétségek az itt folyó munkával kapcsolatban állapított eg Celia. hogy bizonyos szempontból mindvégig gyerekek maradnak. Részletesen akarok tudni ezekr?l a kétségekr?l jelentette ki Celia. Pea -Smith f? törekvésével. Köszönöm. nem hagyta rá Bentley. Néha n a eldönteni. Sastri és Celia az étterem me .is jutnak el ezekig a realitásokig. Tudna szerezni nekem egy kötetet? Bentley feljegyzett valamit. Mindez szörnyû teher volna bárkinek. Nem hittem volna. Dr. Celia tudta. Sastrival. Peat-Smithszel szemben. Peat-Smith vezet?. Celia csak a második napon. Segíthetek még valamiben? Celia gondolkozott. aztán azt mondta: Martin ma John Locke-tól idézett nekem. hogy mondanak el neki. Rao Sastri jóképû. Mindkett?nkne z a meggy?z?dése. Szeretnék ma este egy kis Locke-ot olvasgatni mondta Celia. Bentley. hogy ezek a kétségek megalapozottak-e. Jordan. Ez a kérdés túl fontos ahhoz. mint amilyen a maga jelenléte. akit Martin tudományos helyettesnek vett maga mellé. valóban. akik m an vidáman és optimistán ítélték meg a munka állását. hogy Dr. Én is hallottam. a tudományos tisztánlátással és elkötelezettséggel. hogy Locke egyike a legnagyobb filozófusoknak. hogy valamit mindenki leplezni próbál. nem szabad gyengeséget mutatnia. aki az íróasztalánál ült. Folytassa. kés? délután tudott találkozni Dr. Például hetekig vacillált a . Lockeista? Igen. és e a hatalmával. hogy két asszisztens közül melyiket küldje el Londonba egy háromnapos továbbképzésre. akik valaha éltek eze n a földön. de azt hiszem. sötét b?rû. de még nagyobb felel?sséggel tartozom önnek. Mr. Mrs. például. Bentley mondta Celia. Dr. a harmin nnen. És még valami: Dr. Peat-Smith hozzá van szokva ahhoz. Megfogadom a javaslatát. Ezért a kérdésére i nel kell válaszolnom. Most már csak az a kérdés. embe rek függnek t?le és egyéb nyomásoknak is ki van téve. tiszta és gyors beszédû fiatalember volt. mivel a felett m képtelen volt dönteni. ahogy mondtam. Sastrival. hogy az utca jobb vagy bal oldali járdáját válassza. hogy ezek bármelyike jellemz? lenne Martin Peat-Smithre jegyezte meg Celia elgondolkozva. hogy egyedül dolgozik. Rao Sastri az a nukleinsavvegyész pakisztáni származá egykori cambridge-i kolléga . Például azt. Jól mondja. Dr. olyan. én határoztam helyette. Itt dolgozom. Azt hiszem. hogy Martin miért nem kü lentéseket. És ennek kihatás ehet a mostani látogatására is. utasítania kellene a nyílt beszédre. illetve Mr. Celia emlékezett rá. Hawthorne-nak. Martin meg Bentley is egybehangzóan állította. Peat-Smithnek rengeteg fejfájást okoznak az apró döntések. Hallgatom. va gy kétségeket ébresztenie az itt folyó munka menetével kapcsolatban. összeillesztette az ujj hegyeit. Hát. a m aga szabta tempóban. lán nem lenne épp szabályos. Mrs. hogy briliáns min?sítései vannak. itt és most. Apróc volt. hogy mereven tartsuk magunkat a szabályokhoz. még valamit tisztán kell látnia folytatta Bentley. hogy a fiatal tudós nagy nyeresége az intézménynek. és mint ilyennek. így bizonyos kötelezettségeim vannak Dr. Ezért is találkozik az ember tudományos körökben an gyakran gyerekes viselkedéssel kicsinyes perlekedéssel és hasonlókkal. Talán így. Halvány mosoly futott át Bentley arcán. Jo rdan. A Nigel Bentley-vel folytatott beszélgetése óta másokkal is váltott néhány szót az intézetben. Estére ott lesz a szállodájában. Mert ezt megsínylené a m nkamorál. és én is az vagyok. nincs meg hozzá a megfelel? tudományos képzettségem válaszolta Bentley. szemben Celiával. Mégis. Most hirtelen azonban hatalmas felel?sség szakadt a nyakába. Sajnos. A végén. beszélnie kellene négyszemközt Dr. De más szempontból igen.

Magától megtudtam azt. Szörnyen kínos helyzetbe hoz feszengett Sastri. Igen bólintott Celia . így az esetleges kétségeit se. de mi jön ezután? Mert most eljutottunk egy ásítóan üres falhoz. Ezt nevezem. Több mint két év alatt csak annyit tudtunk elérni. Celia bezárta az ajtót. amiket eddig talán senkive l nem osztott meg. véleménye szerint pontosan hol tart az intézeti kutatás. Hát ez az a bizonyos fal. hogy belátható id?n belül yt tudnak felmutatni. és fel vagyok ruházva az ? jogkörével. Én is örülök. és szere az itt folyó kutatómunkáról beszélgetni. Sastri. Megtettem a kötelességemet. Talán majd tíz év múlva. aki rendes ember. Megvonta a vállát. és el? kellene tudnia állítani egy hozzá kapcsolódó DNS-t. Köszönöm. és körülbelül negyven protein van benne a. és ezeknek a módszereknek a kidolgozása évekbe t et. Még körülbelül húsz percig beszélgettek tudományos dolgokról. Sastri megadóan felemelte a kezét és felsóhajtott. Dr. Bevallom. a hangja kissé fölényessé vált. hogy kérem pontosabban utasítom . ez a kollégám elmélete. mikor közölte velem a maga szándékát. és merre halad. Vé vannak bizonyos kötelezettségeim Peat-Smithszel szemben. Maga nem fogadja el ezt az elméletet? kérdezte Celia. tudom. legyen velem teljesen ?sz inte. Éppen ezért használhatatlan: értelmetlen peptidek csokra. És nem is egészen sportszerû az járása. A kutatás nem haladt sokat el?re. amikkel továbbhaladhatnánk. Igen. Mrs. Megtiszteltetésnek veszem. haladékt alanul mondja el nekem. Dr. És szerény véleményem szerint. hogy meger?sítettünk egy teóriát y szerint az életkor el?rehaladtával változás következik be az agyi DNS-ben.tti kis teremben ültek le beszélgetni. sehova sem vezet. Hawthorne-nak a megbízásából vag . mert holnap visszarepülök Amerikába. A kukoricázás ahogy olyan ékesszólóan megfogalmazta. tudja. Martintól tudom folytatta Celia . hogy rlow-ban dolgozó tudósok közül már csak egyedül Martin hisz abban. Gyakran öntötte el az arcát a mosoly. Te jó ég! Jaj istenem! Mi jön most?! Az jön. Sastri sajnálkozva megrázta a fejét. Jordan. ki vagyok kezdte az asszony. De miel?tt tovább beszélg szeretném közölni önnel. ez valóba n érdekes eredmény. Nincsenek olyan módszerek. Celia megpróbálta összeszedni tudományos ismereteit. kis pakisztáni lejtéssel. ahol egyébként a vezet?ség szokta a munkaebédeit elkölteni. hogy valaha is r kkanunk.. Miután kezet fogtak és miel?tt leültek. hogy az izolált anyag túlságosan nagy. Sastri id?pocsékoló do edig nekem nincs sok id?m. hogy az elején én is hittem benne. hogy még akkor sem biztos. De a lelkem legmélyén már nem hiszem. Mr. de néha hirtelen lkomorult és kissé nyugtalanul nézett Celiára. ott. Jordan. mit mások is osztanak itt az intézetben. Peat-Smith kollégám gyakran beszélt önr?l. ne hallgasson el semmit. Mrs. ez így is van! De azt talán nem mondta meg magának. Jordan! Maga nem kukoricázik. hogy találkozhatom magával. amit Peat-Smith ott sejt. hogy maga bebizonyította egy egyedülálló ribon einsav létét. hogy senki ne za varja ?ket. Sastri kulturáltan és hibát ul beszélt.. mégpedig nem is rossz fizetés serébe jogunk van tudni a becsületes szakmai véleményét. amelyen tudunk áthatolni megfelel? módszerek híján. Sastri mondta végül Celia. Dr. Szét lehet választani a peptideket? Sastri elmosolyodott. mint ahogy ezt már Bentleynek is megmondtam. Úgyhogy arra kérem. amiért átrepült A fiatalember szomorúan bólintott. hogy a Felding-Roth elnökének. rendben van. ezt már mások is mondták nekem. Hát. az elismerés hangján. Fejtse ki ezt részletesen. Igen. Igen. Viszont még ennél is fontosabb kötelezettségei vannak a Felding-Rothszal szemben mondta élesen Celia . nem beszélve arról. A hírviv? ribonukleinsavlánc hosszú. mert a vállalattól kapja a fizetését. ugye? A fiatal pakisztáni ha ngjában egyszerre érz?dött megrökönyödés és félelemmel vegyes tisztelet. és Celia megtudta. Nagyszerûen haladunk! Tényleg csodálatosan! Minden a legnagyobb rendben. Gondolom. hogy megtaláljuk a fal mögött azt a bizon yos peptidet. mert ön ragaszkodott hozzá. hogy megismerhetem viszonozta Celia a kedves köszöntést . De ma éjjel nem fogok tudn . Mrs.

baráti hangu latban lesznek-e. és Celia m máskor most is megérezte a férfi elismer? pillantását. . amikr?l Celiának az volt a benyomása. hogy az ember jó nyomot követ. mint tegnap. emlékeztette magát arra. hogy v maga ítélete vagy pedig Sastrié meg a többieké a helyes. A macskák láthatóan tudták ezt. mert rabszolgahûséggel követték. és a nyaká sort tett. De min dig is voltak és lesznek rövidlátó emberek. Nagyon köszönöm válaszolta Celia . Minde udományos kutatás elméleteken alapul. Azért jött. Id? és rengeteg pénz kérdése helyesbített Celia. Mikor taxival odaérkezett a ház elé. egy morgó angol buldogot és három macskát. Meg annak a kérdése is. Rao itt járt egy órával ezel?tt közölte Martin. Mint korábban. akkor nem lenne szükség a kutatásra egalapozott szakmai ítéletekre és jó ösztönökre van szükség. Egy asztalkára ki volt készítve néhán al. Igen. És? Nincs igaza. amit Sastri mond? Természetesen nem! Martinból megint kitört a türelmetlenség. Sastri ilyen? Sajnos igen. 5 A Harlow-ban töltött második és egyben utolsó estén Martin meghívta Celiát egy italra otthonába. Dr. most is rendkívül vonzónak találta Martint mint férfit. A modern és praktikusan berendezett ház megszólalásig hasonlított a környez? épü re. ha állatok vesznek körül. és y csak id? kérdése ez esetben rövid id?é a cél elérése.. három kilométernyire a Felding-Roth intézett?l. álomszép barna-fehér mintás ruhakölteménybe burkolódzott. hogy vajon a mai este végén is ilyen oldott. Vannak. Puha barna haját divatosan rövidre nyíratta. És a többi kétked?nek sem. Martin bekísérte az apró nappaliba.! Holnapután találkozom Sammel mondta Celia. Ha daiquirihez van kedve. Celia elnevette magát. Ezt tudnia kell. és egy bejárón? jön naponta takarítani meg rende rakni. ám m el?tt elindult volna erre a találkozóra. Javaslatot kell tennem a harlow-i intézet jöv?jével kapcsolatban..i aludni. ma estére viszont egy Diana vo n Fürstenberg-tervezésû. hogy emlékezik a kedvenc i Elgondolkozott azon. Martin odanyújtotta a daiquirit Celiának. hogy mennyire kedveli Martint. Martin még mindig olyan magabiztos volt. Napközben egy elegáns kosztümöt viselt. az vagyok bólogatott Martin mosolyogva. Martin hellyel kínálta Celiát a fotelban. ha valóban kemény és könyörtelen i ntézkedésre van szükség. Azt hiszem. A legcsekélyebb mértékben sem. hogy ott lehetnek. hogy Martin egyedül él. Mindenesetre arról a meggy?z?désr?l van szó. Rao nagyon becsületes ember. tovább. ahol vannak. A nappaliban csak a legszükségesebb berendezés volt: egy b?rfotel olvasólámpával meg három könyvespolc. Martin egy kis ikerház egyik felében lakott. mixerek és jég. és bukok a kóbor macskákra. Hát maga tényleg állatbarát! Igen. Celia valamivel kés?bbre asztalt foglalt a Churchgate Hotelban. mi t maga meg én cserébe azért. elkészíthetem magának. amit Sam Hawthorne búcsúzóu mondott neki: Mindegy.. Meg tudja tényszerûen cáfolni. Mi sem egyszerûbb ennél. Nagyon szeretem. mint Celia érkeztekor. A rövid nagy-britanniai útra nem ho t magával sok holmit. én sem válaszolta Celia. De ezt az árat fizetik néha az olyanok. néhányan tudományos arroganciána ek keverékét. ahol meg szállt. akik ellenzik a projekt folytatását. és az italosasztalkához lépett. mert itt megvannak a hozzávalók. Celia tudta. telezsúfolva tudományos kötetekkel. és szeretném tudni a maga véleményét err?l a kérdésr?l. akik nem látják a fától az erd?t. azt hiszem. hogy még egy évig folytassuk a jelenlegi kutatást. A nappaliban egy szabadon lév? rúdon papa gáj gubbasztott.. Ha volnának tények. Az el?szobából befelé menet Celia sorra átlépett vagy kikerült öt állatot egy barát ettert. mert úgy érezte. vagy ha kell. Milyen az ital? Finom. hogy futószalagon készültek. és igazán megható. tu mit mondott magának ma délután. Javasolnia k ll.

Közel vagyunk nagyon közel! ahhoz. Ezt ne értse félre tiltakozott azonnal Martin. és várta. de produktívvá.. Nagy lélegzetet vett. Celia minden idegszálával Martinra koncentrált. Ha néhány éven belül nem fordulnak jobbr a a dolgok. aminek az volt a lényege. mert muszáj.. Nem tudom. De maga hozta el? a témát. hogy megértessem magamat egyrészt magáv l. hog dégek el?ször a hallban foglaltak helyet. mikor az étel már ott volt az asztalon. ünnepeltté és dúsgazdaggá teszem. Celiának tetszett a terem atmoszférája az alacsony mennyezet. az els? alig észlelhet? megingást. akkor egyúttal maguk is célt érne Celia arra gondolt. Akkor Samet is ugya nígy meggy?zte. valam a meggy?z?dés keveréke enélkül nem lehet valaki sikeres tudós. hog nap este olvasott könyv segítségével kísérli meg kiugratni a nyulat a bokorból Nigel Bentle gyanis betartotta az ígéretét és küldött neki Locke-ot. mint ami t Martin az els? találkozásukkor mondott a cambridge-i laborban. Bár nem volt egészen biztos a dolgában. hogy én ítélem meg helyesen a dolgot! Martin felemel a hangját. illetve a magukhoz hasonlókkal. Tén nem tudom. és m int ilyennek. vagy kétségeket ébresztenie. Peat-Smith vezet?. a piros-fehér terítékek és a kellemes kiszolgálás. A környezet és a légkör mindenesetre kellemes volt. A régi épületet belefoglalták az új szállodába. úgyhogy megmon véleményemet. Ezért habozott és mérlegelte a m ondandóját. de Celiának túlságosan sok. ami gyógyszerek eladásából származik. A Churchgate Hotel helyén hat évszázaddal ezel?tt egy parókia állott. a mégis tudom. Martin vele szemben foglalt helyet. Jól mondom? kérdezte élesen. mikor a lakásán beszélgettünk. Végül úgy döntött. Vajon van-e a rendíthetetlen küls? magabiztosság ellenére Martinban is valami be ls? bizonytalanság? Celia azon törte a fejét. Maguk ugyan azt hiszik. mit gondoljak. amit kés?bb. hogy mit fog hallani. és azt mondta: Egy órával ezel?tt. hogy megtaláljuk a módját az öregedési fo z agy leépülése lassításának. Az étterem egyike volt a megö nek. hogy ez a tudományos arrogancia. Celia rögtön észrevette az els? hajszálrepedést a büszke homlokz aton. én tudom. hogy én egy fellegekben járó tudósféle vagyok kezdte . Jól válaszolta Celia némi habozás után. hogy van magában ném ományos arrogancia. Egy csöppet sem érdekel. Mert most minden szavát nagyon meg kell gondolnia. másrészt Sammel.Martin kortyolt egyet a whiskyjéb?l. azt mondta. amin . Dr. ott rendelték meg a fogásokat az étlapról. Felhajtotta az italá ra csapta a poharat. és talán az Alzheimer-kór megel?zésének. mikor Harlow faluból várossá lett. Celia figyelmesen hallg tta a magabiztos tudományos beszámolót. meg tudom menteni a céget. J akab király idejében lakóháznak használtak. mint amennyit muszáj. vagy nevezze. gy id? után már csak piszkálgatta a tányérján tornyosuló maradékot . hogy a Felding-Roth nagy bajban van. miként tudhatná ezt meg. Nemcsak hogy megmentem. Ez az arrogancia a tudás. Celiának egy romantikus fülkeülés jutott. Én viszont ha kapok még egy kis id?t. Az igazat megvallva most is csa k azért beszélek róla. De a ezetében mindvégig ott voltak Nigel Bentley tegnapi szavai. és azon törte a fejét. mert talán ez az egyetlen módja annak. Miért len t ezzel a mostani fogadkozással? kérdezte magában. A kutatómunkám eredménye ugyanis gyon fontos gyógyszer lesz. menn A Churchgate Hotel éttermében feltálalt étel finom volt. Martin vágott egy grimaszt. a kárpitozott fali fülkeülések. Én ezt pozitív és nem negatív ér n mondtam. és csak néha szakította félbe egy-egy kérdéssel. Azt hiszem. Ahogy ezt kimondta. aztán megrázta a fejét. ezen a ny omon indult tovább. Étkezés közben folytatták a Martinnál elkezdett beszélgetést. miel?tt folytatta. akkor a vállalat tönkremegy. Végül így szól A pénzzel nem szeretek többet foglalkozni. és elgondolkozva maga elé nézett. Hogy az ördögbe tudnám meggy?zni magát? Még megkísérelheti vacsora közben pillantott Celia az órájára. Lehetséges makacskodott . nem szabad gyengeséget mutatnia. Nem minth a érdekelne az ügy üzleti oldala. a világháború után építettek. saját munkánk kritikus szemlélésének hajlandósága. Az ördög vigye el. egyenesen Martin szemébe nézett. De ha elérem a célomat. De a több mint két évvel ezel?tt tett ígéretet nem váltotta valóra. f?leg azzal a pénzzel nem. jon. hogy ez most pont olyan meggy?z?en hangzik. és csak kkor tessékelték ?ket asztalhoz.

ha beszélni tudnán ak: az itt élt családokban történt születésekr?l. hogy. Martin mondta határozottan . Elboldogulok magam is.. és odaszólt neki: Írja a vacsorát a számlámhoz.. Az ólomüve kicsiny mérete arra emlékeztetett. Sajnálom. hogy ezt a vágyálmot tekinti megingathatatlan valóságnak. Celia arra gondolt. a férfi hirtelen elvesztette az önura amuszürke lett az arca.. amit hinni AKAR. az olyat.. mert úgy érezte. de fel sem merült benne. szalagdíszes plafonja. Celia tudta.. de majd m ol. Az ember írta. és furcsa pillantást vetett rájuk.. A bálványától. ami nem valószínû . A táskájából el?vett egy papírlapot. összefüggéstelen szavakat mo yogott. ... találkákról.ek akarja. ör tról... szerelmekr?l. betegségekr?l. amit keresett. és nem képesek pontosan mérlegelni az ellentétes értékû bizonyítékok súlyát. John Locke egy esszéjéb?l idéztem. köszönöm. hogy ilyen messzire me jen. hanem a megitélésünk helytelensége. Igenis. hogy a több mint két év alatt felgyülemlett feszültség. hogy eljöjjön az iga zság pillanata. Mrs. hogy könyörtelen.. Olvastam valamit tegnap este folytatta Celia. Martin megtört.. aminek Értekezés az emberi értelemr?l a címe.. ami rajta állt dés nem a tudás hiányossága.mondja meg azoknak odaát. akiben maga hisz és akit tisztel. szólalt meg a férfi elcsukló. és már nem kell sok ahhoz.. ami nem valószínû. szerintem így mondta csendesen az asszony. Akik nem képesek következe ondolkozni. . Amit ker esünk. és felolvasta. . és bementek. A n? segített arrébb húzni az asztalt. hogy maga nem mérlegeli megfel l?en azokat az ellentétes értékû bizonyítékokat. mi mindent tudnának mesélni az ?si falak. A barátom rosszul van. de talán nem n?ttem fel a feladathoz. Hát nem lehetséges er?szakoskodott tovább Celia . kinyílt a szája.. és maga állít olyat. tudom mondta a férfi. és a hall felé t gatta. Maga szerint így van? Igen. A hatalmas baldachinos ágyat vacsoraid?ben megvetették. A négyszögletes hálószobának al y. Egy pincérn? ment el az asztal mellett.. már nyoma sem volt benne az iménti meggy?z?désnek.. Van szüksége segítségre? Nem.... feladom. bár szerintem maga is ismeri ezt az idézetet.. annyira fáradt vagyok.. Jordan. zárják be az intézetet. ah a? Martin némán. halálokról. az egyedül hordozott s lel?sség most törte át az elviselhet?ség határát. A hangja megvál ozott. hogy a tizenhetedik században az üveg luxusnak számított ... Igen. zíve kell?s közepébe talált.fáradt. hogy vessenek véget.. hogy megtalálta. mert meg fogják találni. De nem ebben az esetben. Megtalálta a gyenge pontot. kétségbeesett kifejezéssel nézett Celiára. Onnan vezetett fel a lépcs?sor a vendégszobákhoz. Celia felállt. az álla megereszkedett. Locke-tól lopott idézet. Az épületnek ez a része is a Jakab-korból maradt meg. El?vette a kulcsát.. gondolta. k?párkányos kandallója és tölgyfa borítású falai voltak. és végül Celia szólalt meg. egyedül nem megy. Ráébredt. Na.. Celia elborzadt. talán annyira meggy?z?désévé válik az. Ezeknek a vereséget kifejez? szófoszlányoknak a hallatán Celiában legy?zhetetlen vág y támadt. t kegyetlen volt.. Minden lehetséges válaszolta Martin. túlságosan messzire viszi. veszekedésekr?l. meg kell hogy találják. menjünk innen. Mindketten hallgattak. hogy kényelmesen felá lhasson a férfi is. Én ig nis hiszek benne. egészen idegen hangon. hogy most minek kell következnie. befelé kezd mûködni és tönkreteszi saját magát. hallatszott megint Martin hangja. azt meg fogják találni. Er?tlenül te hozzá: Akkor. Leírtam.. Aztán hirtelen pontosan tudta. Celia szobája egészen közel volt a feljárathoz. Mit tett ezzel az emberrel?! Valóban rá akarta ébreszteni a v alóságra Martint. amit Celia ellene fordított. kinyitotta az ajtót. ma éjszaka eggyel több eseménnyel gazdagodi falak történettára. De még ennél is súlyosabb dolog történt: mint mikor egy gép hirt romlik.. hogy a karjába vegye a férfit és megvigasztalja. és Celia hálóingét kiterített a párnára. szükség esetén sokkolással. Ezzel karon fogta Martint.

üdvözült vágyát. De nem sokáig. hogy a nagy kérdés Martin és ?közötte nem a. félig nyögés. hogy Martin nyugodt. a fürd?szoba felé indult. vagy pedig azért. Az akkori szerû borzongásból Celia azonnal tudta. a llanat tört része alatt átvillant az agyán. de határozottan visszautasította. A mindent elborító. Az Andrew-val eltöltött tizennyolc év alatt a tegnapi éjszakáig soha nem volt sze uális kapcsolata más férfival.Martin csak állt kábultan. csak arra. Celia úgy érezte. mégis szeretném látni. mint Martin. Mikor Celia másodszor felébredt. ég?. jutok-e valami reménykeltõ eredményre. Sam Hawthorne nemegyszer célzott rá. de ugyanolyan élvezettel. semmisítsd meg ezt az üzenetet. hozzásimult. mikor el?ször találkoztak Cambridge-ben és egymás szemébe néztek. De nem most! Celiának már semmire sem maradt ereje. A n? felkapta a hálóingét. Hogy a beteljesülés itt és most következik be. és egyidejûleg ?benne is. hogyan lobban fel a férfiban a szenvedély. láthatóan nagyon szenvedett és bizonytalanul pislogott Celiára. Az. Ahogy Martin heves csókját viszonozta. amely egybeolvadt a Martinéval. Miután Martin nem mozdult. mint valami gyereket. vagy lojalitásból Andrew iránt. Pár pillanattal kés?bb egyszerre sikoltottak a gyönyör csúcspontján végtelen boldogsá l. Bújj az ágyba. hogy kielégítse a lüktet? vágyát. és megérezte a combján a merev férfiasságát. Celia nem sokkal kés?bb megtalálta az üzenetet. Hajnalban fe lébredtek. Martin eltûnt. mély álmot alszik. Ami kettõnk között történt. az féltve ?rzött titok. Mindjárt jövök én is. hogy ez mindkett?jük számára a lehet? legrosszabb megoldás volna t Sam alkalmankénti próbálkozásait udvariasan. 6 Miután a British Airways légitársaság Concorde gépén összegyûjtötték az üres étkez?tá rad?lt az ülésen. és elkezdett csomagolni. Ha ma éjjel nem történne meg. Ma hajnalban te még aludtál. A közvetlen kiváltó o artin hirtelen összeomlása és kétségbeesése. hogy kihasználja a kínálkozó alkalmat. hogy ? ugyanúgy vágyott erre a pillanatra. hogy el?bb vagy utóbb szembe kell néznie bizonyo s erkölcsi kérdésekkel és következményekkel. míg meg nem érkezi k a határozat az intézet bezárásáról. abb találkozásukkal közelebb kerülnének a sorsszerû pillanathoz. Utána elaludtak. hogy mint egy fuldokló kapaszkodott küls? se és vigaszért. A Te Martinod Celia lezuhanyzott. Azt javaslom. mert üzleti szempontból nem lett volna bölcs do og. De ? már réges-régen eldöntötte. félig sóhaj tört fel bel?le: Jaj istenem.. és hatalmas. Tu gy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. El?ször is a magánügyek. Érezte. Ne aggódj. hát persze! Átölelték egymást. Ce lia tudta. és addig a percig dolgozom.. akkor megtörténne máskor. Lehet?sége persze akadt volna. csodás emlék marad. már nappali fény ömlött be az ódon ablakokon. hogy má em sok idõm maradt. puszta véletlen. Most azonnal a laborba megyek. de végül mindig elvetette a gondolatot. hogy szívesen kezdene viszonyt vele. . nem is egy. és azt suttogta: Ugye te is akarod? A férfi teste megvonaglott. Néha er?s csábítást tt arra. lehunyta a szemét és igyekezett rendezni a gondolatait. és gyengéden azt mondta a férfi Vetk?zz le. ami most megtörténik. és újból szeretkeztek ezúttal gyengédebben. Celia ett elé. és milyen gyönyörûségesen! eszembe jutott egy hátha a kutatási zsákutcából való kijutásra. Mindenképpen megtartom a hitemet. Néha mindkett? miatt.megtegy hanem csupán a mikor tegyük meg? . megrendelte a reggelit. A sorsuk már akkor megpecsétel?dött. és Celia elkezdte vigasztalni Martint. mert bár tudom. Drágám! Mindig is inspiráló hatással voltál rám..

Martin azonban más volt. ami ebben az esetben egy fon tos. ez a kívánsága teljesült. ami Harlow-ban is sikerült volna. akkor egy másik cég gy versenytárs átveszi. gy mindkett? egy ártalmatlan szexuális kaland miatt. Amit Martin motyogott. hogy hiba volt egyáltalán me gnyitni. így tudta. gyengéd. az féltve ?rzött titok.. hiszen a n?k többsége nagyon vonzónak találta. mert a házastársak prûdek. sok házasság bomlik fel szükségtelenül azért. Celia is hasonlóan diszkrét akart len ni. Celia kezdett?l fogva csodálta.. Valószínûleg igen. vagy beteg. hogy azokban az országokban folytatják a t annak ellenére. mikor reggel inkább költ?höz. Azon töprengett. aki húszévi házasság után azt állítja. Celia egy morristowni koktélpartin véletlenül elkapott egyszer egy cinikus meg jegyzést: Egy normális férfi. hogy nem találkozik többé titokban Martinnal. és mit gond . és kész. és most már bevallhatta önmagának testileg is kívánta. vajon hogy érezne a Felding-Roth? És hogy érezne ? maga. Sok férfinak soha nem kínálkozik alkalma. mert ilyen ügyekben szi nte lehetetlen dolog hideg fejjel gondolkozni. Úgy vélte. és mindenki más téved? És mit jelent ez a majd máshol ? Egy másik országban? Egy másik gyógysze ehetséges. Mit fog javasolni holnap Samnek? Persze csak egy dolog jöhet szóba: be kell zárni az intézetet. mert meg fogják találni.. nagy hasznot hozó gyógyszer lesz? Mert ugyanezzel a programmal más országokban is foglalkoznak. hogy mindig meggondoltan és diszkréten tette. Ugyanakkor az ilyen kijelentéseknek van némi valóságalapjuk. udik. és ezt Celia is így látta. Martin két évvel e zel?tt mondta. de majd máshol. csodás emlék m Tudom. hogy ? hogyan reagált volna erre? Nem örült volna. az tos. Így hát Martinnak tökéletesen igaza volt. Másfel?l viszont soha nem tépel?dött ol yasmin. Ha így történne. hogy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. azok után sem. Ez persze így nem igaz. ha felébredt volna benne a gyanú. Be kell ismerni. meg kell hogy találják. hogy más körülmények között sorsdönt? következményei lehetnének egy ilyen gyönyör Ám Martin bölcsen felismerte. lélegzetelállító felfedezést tesz. mások p edig szabad elhatározásukból maradnak monogámok. hogy mégis Martinnak van igaza. Ennyit a magánszféráról. mégpedig több mint kielégít? t is tudta. végigviszi a sikeres végkifejletig. hogy Martin agyi öregedést kut ató projektje kiábrándító kudarc. Celia pletykákból tudta . Celia már érdekl?dött. Mert nagyo n szereti Andrew-t. hogy nekik sincsenek jobb eredményeik. és Andrew olyan bölcs. hogy egy-egy félrelépés árt-e a jó házasságnak. hogy ha a Felding-Roth lemond Martin kutatási programjáról. hogy Németországban. amir?l nem tudott biztosat. pár pillanatt al azel?tt. Lehet. Végül arra gondolt. azt meg fogják talál i. mint senki más még Martin sem. amiket Harlow-ban látott és hallott. azóta. hogy a harlow-i kutatás leállítása után nem sokkal az egyik külföldi tudó telen áttörést ér el. hogy egyesek szerint most szégyellnie kellene magát azért. ami a repül?térre vitte. hogy a szerelmüknek nincs jöv?je. semmint tudós ill? szavakkal azt írta: Ami kett?nk között történt. hogy kitámogatta a Churchgate Hotel étterméb?l. ami történ t. zerint akkor nem. és megkockáztatná az elidegenedést a gyerekeit?l. Ma reggel. hogy nem dugott félre. ezért fogadta el. El?z? este nem sokat tör?dött ezekkel a szavakkal. hogy a férjének voltak-e félrelépései. Gyorsan le kell írni a veszteségeket. Franciaországban és Új-Zélandon is dolgoznak tudósok a pr bléma megoldásán. ha tják a munkát. hogy bármit csinált vagy nem csinált Andrew az ? háta mögött. és néha a saját szemével látta. Celia többször is visszajátsz ndolatban Martin szavait. Celia azt kérdezte magától. Márpedig egyiket sem fogja soha megtenni. ha a szenvedély lángja nem csap túl magasra. Andrew-ra gondolt. Sok mindent csináltak végig együtt. Hát ? épp az ellenkez?jét érzi. illetve a tûz nem ég túl hoss zú ideig. Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni. Na. hogy kilépet t a szálló ajtaján és beült a kocsiba. Celia tudta. Tegyük fel. er?s . A következ? pont Harlow. De most valahogy más jelent ?séget kapott a kicsit összefüggéstelen kijelentés. Amib?l pedig az a kérdés következik. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott. De valóban csak ez jöhet szóba? Ez az egyetlen megoldás? Celia még most sem volt s záz százalékig biztos a dolgában.. Neki is ny dódott alkalma. milyen féktelen keresztbe-kasul szexelések folynak orvosi é yógyszeripari körökben egyaránt. mint a harlow-iaknak. Elfogadni. ha elhagyná Andrew-t. mint valami magnóbeszélgetést: Amit keresünk. persze.

Celia végül csak egy nappal kés?bb tudott Sam Hawthorne-nal beszélni. Mert most ezt kívánta. ami alatt dolgozik. Azt hiszem. Ám egy ilyen döntés vagy inkább döntésképtelenség . és mikor érdekl?dtem a virág . és Celia megérezte. még mindig bizonytalan volt. hogy ki küldte. Folytatnunk kell Martin agyi öregedést k utató programját. de talán még tovább. nem a le bb megoldást jelenti-e a maga számára? De igen! Pontosan az a most ne csináljunk semmit. 7 Celiának. hogy a beszélgetést a részér?l befejezettnek tekinti. hogy milyen döntés született m Sam. Ami viszont visszavitte gond olatban Sam indulás el?tti instrukciójához: Ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre va kor arra tegyen javaslatot. A férfi hanyagul bedobta a jelentést az egyik irattartó tálcába. Kurtán bólintott. hogy a javaslatát úg lt. most sem fog. véleményem szerint cselekedet volna bezárni a harlow-i intézetet. Igen válaszolta határozottan. ki a feladó. csak az ál lt. hogy bárcsak ne ezt a kemény döntést k ene meghoznia. Nem. Közölte Martinnal. mi lesz"-filozófia volt ez. hogy kit?l jött? Hagyja csak mosolyodon el Celia. érvelt magában Celia. Celia. azt válaszolták. ha most az intézet bezárását javasolná? Több dolog is arra csábította. Celia felsóhajtott. Megpróbáljam kinyomozni. menn feszült attól a szinte elviselhetetlen nyomástól. Mármint hogy folyjon tovább a kutatás annak reményében. Majd valamikor elolvasom. De mikor a Concorde New Yorkban földet ért. Ez esetben nagy örömmel fogom neki még ma megírni. Kemény összecsapás lesz? Minden valószínûség szerint.lnának róla a többiek a cégnél. Nincs értelme azt kívánni. hogy ne tegyen semmit. T vábbra is megfeszítetten dolgozott. Ám a kemény döntések részét képezik egy csúcsvezet? fel . mell?zve az udvariaskodó formaságokat. annyira el foglalt volt az elnök. Írtam egy jelentést tette le Celia a négyoldalas összefoglalót Sam asztalára. hogy hozzák el a rózsát önnek. Egy héttel kés?bb nagy csokor rózsa érkezett Celia irodájába. elfogadták. De ne aggódjon tett hozzá a férfi. Sam fáradtan elmosolyodott. miután Celia leült vele s zemben az elnöki irodában . ami annyit jelent . Az érzelmi reakciók és kérdések hiányából Celia világosan látta. Úgy érezte. Mrs. Talán találok benne néhány ötletet. amit Sam Hawthorne és Vincent Lord is maró gúnnyal a washingtoni minisztérium módszereként emlegetett. Mérlegelve minden körülményt. de többnyire csak Morristownban. és tárgyilagos hangon azt mondta: Rendben. hogy mégis fel tudnak majd mutatni valami eredményt. Nos kezdte Sam. Sam megkönnyebbült. amit kaptak. Ekkorra viszont az álláspontja a harlow-i intézettel kapcsolatban már egyértelmû volt és határozott. másnap mit fog javasolni. Köszönöm. hogy a napjai meg vannak számlálva. nagy megkönnyebbülésére. tudom. van valami javaslata? A nekiszegezett kérdésb?l és a férfi hangulatából Celia egyértelmûen arra következtet hogy Samnek most semmi kedve részleteket hallani az utazásáról. hogy nem zárjuk be az intézetet? Celia megrázta a fejét. 1975 második felében kevesebbet kellett utaznia. egy évig még biztosan. hanem várjuk ki. mert a táviratban. ?k sem tudják. és Celia soha nem futamodott meg. ha majd az igazgatótanács tagjai faggatni kezdenek. ami annyit jelentett. amit felhasználhatok. Sam bólintott. Elbírok velük. Nincs hozzá kártya. amit remélt. mert azt a választ kapta. Jordan mondta a titkárn? . Úgy tudja.

az Emma Willard Iskola végz?s növendékét megválasztották a fels?sök diákbizalm és így. Amit a kengurupásztorok elvesztettek. mikor történelmi tárgyú publikációk alatt fogunk Bruce nevével találk i. hogy Lisa levelet írt New York ál lam kormányzójának abban a meggy?z?désében. hogy melyik üzletágban dolgozol. hogy a fels?bb osztályosok hetente egyszer fél napot az Albanyban lév? állami kormányhi vatalok egyikében dolgozhassanak. de els?sorban Stanfordba akart be jutni. míg Lisa félelemmel vegyes tisztelettel bámult . hogy ha az ember akar valamit. hogy Bruce rossz tanuló volna. mikor az egész család együtt volt. Csakhogy minduntalan ki kell tépnünk a kezéb?l a történelmi olvasmányokat. Egyetlen dolog árnyékolta be Winnie boldogságát: még mindig nem született gyereke. hogy mással is foglalkozzon. hogy nem tudod: a gyökerek a gyógyszerekhez nyúlnak vissza. most megkönnyebbülten gondolt arra. Celia kijelentette: Néha arra gondolok. A novemberi hálaadó ünnepen. vagyis hasisev? -b?l származik. Celia kérésére Andrew megvizsgáltatta Winnie-t és a férjét is. hogy egyre durvulunk. és még jobban megrettent. De holnapig nem szólok róla Hanknek. amelynek tagjai hasist szívtak. és támogatásáról biztosított ikor Andrew megtudta a dolgot. gy egy dolgozó anyának is lehetnek sikeres. Ebben persze fontos szerepe volt annak. A kormányzó kézhez kapta a levelet. Celia jelenlétében. megjegyezte Celiának: Ez tényleg a te lányod. mert a hasist nem használják gyógyszerként fortyan el Celia. mint ahog y lélegzett. azaz orgyilkos szavunk a arab hasisi -b?l. Mert szeretnék re egy éccakát nyugodtan végigaludni. tetszett neki a talp raesett fogalmazvány. A pszichiát kalmazták emlékezetkiesés ellen. hogy több ideje maradt Andrew-ra és meg tudta látogatni Lisát meg Bruce-t is. jókedvûen és abszolút megbízhatóan. amellett. Csak a merényl?n? ügyetlenségének köszönhet? nem tudta kezelni a fegyverét . A dolog úgy kezd?dött. Méghozzá nem is olyan régen. Bruce osztályf?nöke meg ondta Celiának meg Andrew-nak az egyik látogatásukkor: Nem arról van szó. A mindenit! rikkantotta Andrew. bá mennyire is szerettek volna a férjével. De csak nem akar összejönni. Bruce-tól mégis megkapta. A teszt mindkett?jükné nyugtató eredményt hozott. honnan származik az ilyen gyilkosságok ö A kérdésre nem várt választ. ami ezúttal San Franciscóban történt. i tárgyból gyakran épphogy csak átcsusszant egyik félévb?l a másikba. de még mennyire! Néha már teljesen kivagyok. de aztán nem érték el vele a várt eredményt. Aztán feltette a szónoki kérdést: Egyáltalán. Bár Celia mindig is óvakodott az önelégültségt?l. Csak jó id?zítés kérdése. mikor há l kés?bb hírét vette az újabb merényletkísérletnek. sem pedig Hanknek magyarázta egy este Andrew a konyháb an Winnie-nek. Celia szeptemberben tett egy rövid utazást Kaliforniába. miel?tt vallási jellegû terrorisztikus cselekményeket követtek volna el. Az assassin . és Mrs. A tizenegyedik-tizenharmadik században volt egy iszlám szekta. Jordanék megnyerték jegyezte meg. A jelek szerint Lisa olyan természetességgel végezte a szervez?munkát. Tovább kell próbálkozniuk. akkor rögtön a leg agasabb fórumhoz kell fordulni. a Nizari Iszmailisz. kiegyensúlyozott gyerekei. Megszervezte l. Semmi baja sem magának. mikor merényletet követtek el Ford elnök ellen. Az a véleményem. Nem telik bele sok id?. aki mit sem vett magától értet?d?bbnek személyesen válaszolt a kislánynak. kiváló eredményei lehetnének mind ?l. Dr. hogy Ausztráliába megy. Állandóan rajta vagyunk Hankkel vallotta meg egyszer bizalmasan Celiának. Használták válaszolta Bruce nyugodtan. Celiát egészen összetörte az eset. Lisát. és véletlenül éppen Sacramen an volt. Az ünnepen Andrew-nak eszébe jutott Winnie-ne k az a rég ejtett terve. Ráadásul nem is állt messze az elnök ?l. és mindenki legnagyobb meglepetésére kivéve persze Lisát. Jól van sóhajtotta Winnie. hogy nagyon jól tanult. amiben viszont segíthet a n?gy meg hát a szerencse is. hogy nem bb történelmi tragédia. Több egyetemre is beadta a felvételi kérelmét. Jordan. Jaj istenem. A középiskola második osztályába járó Bruce id?közben akkora történelemrajongó lett. hogy egy jövend? történésszel van dolgunk. hogy Winnie meg Hank March vezet ték a háztartást hosszú évek óta. csodálkozom. Err?l nyilván azért nem tudok. ahelyett hogy civilizáltabbak lennén k. rengeteg közösségi munkát is végzett.ett. Tekintettel arra. Winnie alkalmazásának t egybeesett harmincnegyedik születésnapjával. és elvetették. mama.

Ahogy elnézte Julietet és Dwightot. háromszázö gel. és amit krit elding-Rothnál. Eszébe jutott. hogy mikor tizenhárom évvel korábban elküldte neki annak a feminist a kiadványnak egy példányát. mert most már ? is elég magas beosztásban van ahhoz. Korábban Lilian bizalmasan panaszkodott Celiának. Dr. Vagy netán ordulás. hogy a gyógyszeriparnak el kell fogadnia bizonyos erkölcsi és jogi obligókat. hogy olyan egyesült államokbeli és más szervállalatok. ez az egyetle ?. hogy ?sszel indul Kaliforniába. de megjósolhatom a fõmuftijaink kézzel-lábbal fognak tiltakozni minden módosítás ellen. Celia szerint ez újabb int? jel volt arra. hogy a húszév es Juliet két év után abbahagyja az egyetemet. ha pisztolyt nyomnak a hátukba. ahol én vagyok a menyasszony anyja legalábbis remélem. gondolta Celia. De azért maga ne adja f el. hogy az utóbbi id?ben mintha lehiggadt volna a kutatási igazgató. hogy ez lesz az ldog házasság. hogy szükség van változásokra. Celia arra gondolt. Silverman nem sokkal a könyv megjelenése e l?tt vallomást tett egy kongresszusi bizottság el?tt. amilyeneke t Celia a nemzetközi értékesítésen töltött évei alatt személyesen is tapasztalt. amin az egész Jordan család m egjelent. ami igencsak felkeltette Celia érdekl?dését. Dwight. nytársakkal szemben Celia számára Sam érvelése különösen veszélyesnek. és mély meggy?z?déssel hitt abban. 1976 februárjának kellemes közjátéka volt Juliet Hawthorne és Dwight Goodsmith esküv? e. A könyv nagy visszhangot válto tt ki. aki barátságos üzenetet küldött. és csak akkor lesznek ajlandóak beadni a derekukat. hogy a világpolitika unalm as második félévnek néz elébe. hogy hátrányba kerüljön a verse fõleg mi nem. New York Cityben kapott állást. Egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. Vett a könyvb?l vagy hat példányt. mégis szerény. mennyire fájlalja. hogy ezekr?l a gondolatokról nyilvánvalóa egfeledkeztek mégpedig teljes joggal. mert éppen azt a szégyenletes tényt tárgyalta. hogy úgysem gy?zhet. de nem folytatta vele mert tudta. a férfi visszaküldte. nem mellékelnek használa ti utasítást a gyógyszereik mellé a lehetséges mellékhatásokról. Este egy albanyi étteremben vacsora közben Andrew megjegyezte: Ma ugyan rendkívüli napunk van. Dr. amely nagy tisztelettel hallga tta végig. a jelenlegi kényes pénzügyi helyzetünkben. Pontosan olyan eseteket sorolt fel a könyv. A fiatalembert Andrew és Celia egy évvel korábban ismerte meg egy vacsorán Hawthorne-ék nál. a Gyógyszerek az amerikai kon tinensen címmel. Ám az esküv? n pján Samr?l és Lilianr?l úgy sugárzott a boldogság. ez az intelligens. természetes modorú pár egészen lenyûgözte. Tipikus volt Sam Hawthorne kézzel írott üzenete: Alapjában véve osztom Silverman és a maga nézeteit. Ami a könyvet megkülönböztette a gyógyszeripart a szokásos élességgel támadó többi ki a szerz?. mer t felvették a Stanford Egyetemre. Végül is indokolta a fényes ünnepséget Lilian Hawthorne Celiának . ahogy várható volt. ak y reagáltak. mert Ugandában. vagyis nem figyelmeztetik a nútlan betegeket és orvosaikat. aki frissen végzett a Harvard jogi karán. amelyek latin-amerikai országokkal kereskednek.az öccsére. az entebbe-i repül?téren . Ugyanabban az évben. hogy Vincent L ord lehetséges szövetségest lásson benne? Áprilisban Lisa izgatottan hazatelefonált. A tudós gyógyszerész a San Francisco-i University of California oktatója volt. megtéveszt?nek tûnt. Az elegáns esküv?n óriási felhajtás volt. tûn?dött Celia. de azt megjósolhatom. Ez a jóslata csaknem azonnal megcáfolódott. Milton Silverman alapossága volt. Ám a változásnak széles körû mege kell alapulnia. ami örökké tartani fog. és elküldte néhány vezet?nek a Felding-Rothnál. és ilyen fiatalon férjhez megy. májusban megjelent egy könyv. kurtán szemét -nek titulálva. Alaposan meglepte viszont Vincent Lord válasza. Mindig számíthat rám. Köszönöm a könyvet. tehetséges. így a fiatal pár ott keresett lakást magának. Egyetértek azzal. Júniusban volt a ballagás az Emma Willard Iskolában.

Az unalom azonban hamar visszatért mint ahogy Andrew sietett is hangsúlyozni . milyen hasznos és hogy milyen üzleti lehet?ségek rejlenek benne . Mindenki az új. Otthon többször is megkísérelte el?hozni a témát. els?sorban azért. hajdanán Celia tanonca a rec ept nélküli szerek részlegénél. De Celia ezúttal Andrew-t mintha kicserélték volna süket e talált. A végén Celia feladta a kilátástalan küzdelmet. Idi Amin által támogatott arab terroristák tartottak fogva. aztán Dániában. Ausztráliában és most az Egyesült Államo yan óvatosan és körültekint?en zajlott. A háromnapos tanácskozást a N rmont Hotelben tartották. Annak ellenére. boldogabbá tesszük! Mer etett a szer. lding-Roth munkatársai vagyunk az emancipátorok. Georgia állambeli popu listát választottak elnökjelöltnek. S ami ugyanilyen fontos volt: a Montayne tesztelése el?ször Franciaországban. Minél többet olvasott. hogy Samnek igaza van: tizen alatt bámulatos fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásban. A férfinak mindig sikerült másra terelnie a szót. és ezzel a terhesség minden napját jobbá. mikor a New York-i demokrata párti konvención egy ismeretlen. A szabad nyugati világ ujjongása közepette az izraeliek a kiszabadított túszokat biztonságban visszavitték oda. aminek legnagyobb részét Celia elolvast a. hogy lesz még épp elég lehet?sége a véleménye harcos kif e.egy vakmer? izraeli légikommandó kiszabadított több mint száz túszt. közöttük Alaszka és Hawaii Felding-Roth ei és ügynökn?i. aho nnan a gépet eltérítették. amennyire emberileg lehetséges volt. hogy az amerikai közvélemény Nixonból. A teremben ott ültek kilenc nyugati állam. az értékesítésben dolgozóknak a legfontosabb érvünk a Montayne mellett az l mondta bele Celia a pódium mikrofonjába . izgalmas szerre koncentrált. Spanyolországban. A Felding-Roth éttermében Celia elkapott egy . ma pedig a gyógyszer-értékesítés igazgatóhelyettese. Tudta. amit egy kolléga tett fel az asztaltársaságának: Elképzelhet?. akik megszabadítjuk az amerikai n?ket az ?si igától. aki a terhesség alatt hányinger és rosszullét kínoz és most megkapják. amit megérdemelnek. 8 Nekünk. ami örökre véget vet a reggeli rosszulléteknek! És ez a szer a miénk! Óriási tapsvihar tört ki a teremben. hogy Celia megosztotta Sammel a Montayne-nel k apcsolatos kétségeit és aggodalmait. Mi. amib?l világosan látszott. a Felding-Roth San Francisco-i regionális értékesítési konf renciáján. hogy ez a terhes asszonyoknak készült szer töké esen biztonságos. . és megváltoztatni Andrew álláspontj esség alatti gyógyszerszedésr?l. 1976 októberében volt ez. fényesebbé. S?t: örömteli gyógyszer! A Montayne-t századok óta várták az asszonyok. majd Fordból is kiábrándult. de egyenesen elrag adtatással vélekedett arról. n volt valószínû. és a továbbiakban nem lelkendezett az szerr?l Andrew jelenlétében. Már csaknem két év telt el azóta. Celia és a legfels?bb vezetés többi tagja az utca túloldalán lév? e egáns Stanford Courtban lakott. hogy e akarja kerülni a vitát. hogy a világ legels? politikai posztját olyasvalaki töltse be. Nagy-Britanniában. és nem akar behatóbban foglalkozni a Montayne-problémával. A Felding-Roth Montayne-lázban égett. Id?közben az anyag többkötetnyire duzzadt. ha komolyan beindul a Felding-Roth értékesítési kampánya. de a férfi kérésére igyekezett el?ítéletek nélkül tanulm utatási és teszteredmények leírását. Ilyen el?zménye k után Celia nemcsak hogy meg volt gy?z?dve a Montayne biztonságáról. annál szilárdabbá vált a meggy?z?dése. aki Jimmynek nevezi magát? Ám a gyógyszergyár morristowni központjában nem sok ideje maradt a munkatársaknak a politizálgatásra. hogy az új jövevény fog gy?zni. Celia el je. és nem szabad a terhes asszony októl megtagadni egy jótékony szert csak azért. értékesítési felügyel?i meg körzeti igazgatói. Köztük volt Bill Ingram is. mert az illet? éjjel-nappal arról beszé hogy ? hithû déli baptista . mert több mint egy évtizeddel azel?tt egy más k gyógyszer alkalmazásának tragikus következményei lettek. akiket az álnok Ugandai elnök. ami épp engedélyeztetés el?tt t.

és tévéállomás a kérdést: mit totojázik annyit a minisztérium? Miért tagadják meg az amerikai n?kt?l ezt a jótékony szert. a Polgárok a Bizton ságosabb Egészségügyért elnöki tisztét töltötte be. aki egy isten háta mögötti helyen lakott. hogy a gyógyszer esetleg veszélyes le het. Úgyhogy megszületett a dön yártás és a reklámkampány el?készítésére. Ezek a jó eredmények nem sokban különböztek azoknak az országoknak az eredményeit?l. gondtalan napok. és az olyan bemelegít? események tartására. A szert a kísérleti állatokon kívül ötszáz önként jelentkez? emberen is kipróbálták. Az egyesült államokbeli tesztelés befejeztével a szokásos mennyiségû iratanyagot az e gedélyeztetési kérelemmel együtt átszállították a minisztérium washingtoni központjába. Donahue kijelentését nagy Felding-Rothnál. Egy riporter kérdésére válaszolva a minisztérium id?húzását ny etséges magatartás -nak min?sítette az ismert körülmények között .A Montayne marketingtervei teljes g?zzel készültek. most taktikát váltott. A gyógyszergyár központjában ugyanakkor lehetetlennek tartották. Látták ugyanis. Vincent Lord meg a többiek biztosak voltak abban. harsogva énekelték az összegyûltek a tanácskozás mindhárom napján töb Celiának személy szerint voltak fenntartásai a nótával kapcsolatban. és a Felding-Roth remélte. Stavely keresztes hadjárata során egy polgári perre kozott. ez esetben ugyanis legalább hat h hátránnyal indulhatnának. amelyek orvosi szempontból nem voltak jel ent?sek. boldog. Legfõbb jótétemény! A dalt vidáman. mikor más országokban sikerrel és biztonsággal használják? Az amerikai gyóg egint szállóigévé vált. Káros mellékhatása nincs. és valaki még egy ideill? dalszöveget is írt a közismert Amerika. sajnos. de miután az értékesíté gozó kollégák annyira lelkesedtek érte. míg meg nem érkezik az engedély. legfeljebb néhány hét kérdése. mert nem akarta kedvüket. látva. A legváltozatosabb helyeken és id?kben. Alice Springs köz elében. a lehet? legtöbbet megtudják róla. olyanokat. ami óriási anyagi veszteséget jelentene. egy asszony s r. Anyai álmodozás. rádió. és ez sötét felh?ként árnyékolta be a Felding-Roth fényes marketinghaditervét. hogy a tömegkommun ing-Roth malmára hajtja a vizet. és egyértelmûen a minisztériumot okolták érte. Dennis Donahue szenátor. a gyo válasz reményében. boldog-boldogtalannak ismertették az álláspontjukat és ennélfogva gyakran bukkantak fel a rádióban. Montayne! Terhesség esetén. akik árulni fogják a Montayne-t. te csodálatos! dalla Ó. Ez a n? és az általa vezetett tömörülés a zte a Montayne amerikai engedélyezését. hogy addig várjanak a gyártás-el?készítéssel. r forduló mellékhatásokat tapasztalták. Ügynöki körökben a lelkesedés lángja a Montayne perspektívájával kapcsolatban magasra ott. és dicshimnuszoka zengtek róla nemcsak az orvosok. akik a kilenc hónap során Mon . hozzájárult a bels? használatához . február környékén piacra dobhatja a szert. hogy ezúttal a minisztérium bírálatával rezhet népszerûségi pontokat. Egyike volt az els? terheseknek. amit néhány hónappal korábban tárgyaltak Ausztráliában. Minden oly egyszerû. azzal érvelve. Egy huszonhárom éves n?. hogy a minisztériumi engedély még a kritikus határid? el?tt megérkezik. A szer egyesült államokbeli tesztelése során másfél év alatt csak a legenyhébb. h zok. A minisztérium halogató taktikáján kívül volt még egy zavaró körülmény. szült egy kislányt. aki rendes körülmények között id?r?l id?re a gyógyszeriparra rohant kivont karddal. A minisztériumi engedély egyre cs ak késett. hiúnak bizonyult. ahol elsöpr? népszerûségnek örvendett. hogy az e ngedélyezés már csak napok. A Montayne tengerentúli sikereire hivatkozva egyre több újság. mint rt feltételezték. Ez a remény azonban. Maud Stavely egy New York-i központú fogyasztói érdekvédelmi csoport. Addig is szükséges volt. nyugodt. h ogy négy hónapon belül. Montayne! Montayne. hol a Montayne már forgalomban volt. Sam Hawthorne. A reggel is de más! Montayne. és jóval hosszabb ideig kellene tesztelni. tévében meg a sajtó hasábjain. de a páciensek is.

Celia beszéde után a Felding-Roth tudományos szóviv?i is alátámasztották azt. b elismerték. hogy az teljesen üres . a Montayne francia f eltalálójának döntését arról. diazepamot (Valium) és egyebeket. Elképzelhet?. és kiderült. aki megvallotta. veszélytelen gyógyszer. A rossz hírû anya. hogy egy évvel tovább tesztelik a szert. hogy a gyermek fogyatékosságát a Montayn kozta volna. és az orvosok úgy jel lemezték az agyát. Így a Maud Stavely-féle kampányt nem értékelték nagy problémának a Felding-Rothnál. és folytatta a beszédét. A Thalidomid és a Montayne között alapvet? különbségek vannak. amiket különös gonddal készített mai és az ehhez hasonló alkalmakra. A hallgatóközönség továbbra is lankadatlan figyelme köze te folytatta: Ezzel szemben a Montayne-t a lehet? legszélesebb körben kipróbálták. A fe lebbviteli bíróság is a panaszos ellen döntött. és így bebizonyosodott. mégpedig öt különböz? országban. és a gyermeket világra segítette. és feszülten figyelte Celia szavait. és jóváhagyta az els?fokú ítéletet. ? és más orvosszakért?k is kizártnak tartották. Celia szünetet tartott és a jegyzeteibe pillantott. hogy ha lelkiismeretesen elvégezték volna az áll atkísérleteket. pedig már egyéves is elmúlt. akkor nem történhettek volna meg az emberi tragédiák. egyik cigaret táról gyújtott a másikra. amit mo dott. El?ször is a Thalido ot körülbelül húsz éve fejlesztették ki.tayne-t szedtek. Nem vetette meg az italt sem. aki hallott az esetr?l. aki megszállottan kereste a nyilvánosságot. amit az ausztrál kormány finanszírozot . és rábeszélte. kés?bb a keresztkérdések össztüzében elismerte. hogy valamennyien felkészülten fogadhassuk a Montay ne-nel kapcsolatos kérdéseket. Az orvosok egyetértettek abban. Egy orvosszakért? a tá t tanúvallomásában a n? testét ellentétes hatású vegyszerek szörnyû katlanának nevezte. Hadd érzékeltessem egy példával. csak egy állati er?s spuri -ja. mely szerint a Montayne biztonságos. Nem sokkal ezután újabb vizsgálat következett. A keresetet a bíróság elutasította. Az amerikai Dr. hogy milyen al apossággal végezték és végzik a kutatást és tesztelést. Miután betiltották. hogy a Montayne nem felel? a gyermek állapotáért. amit maga írt fel a k ismamának. A csecsem?r?l kiderült. miel?tt megjelent volna a gyógyszertárak polcain. Általános altatónyugtató t hozták forgalomba. Celia ismertette a Laboratoires Gironde-Chimie-nek. A teremben mindenki csendben ült. és soha nem fog tudni önállóan járni vagy akár felülni. mikor a gyógyszerkutatás még nem volt ennyire fejlet biztonsági el?írások is jóval lazábban kötötték csak a gyógyszergyárakat. hogy még azt sem tudja biztosan. és aminek során újabb tudományos szakért?k tettek hitet a Montayne mellett. aho het. aps. a Thalidomidot soha nem szánták kifejezetten a n?knek. ki a kislány apja. más szereket is szedett a terhessége alatt. És még valami: a k ellentétben. és válaszoltak az ügynökök kérdéseire. amely szörnyû deformációkat okozo atokon. hogy szellemi fogyatékos. A többi szakért?i vélemény mellett elsikka omása. másrészt önként jelentkez? embereken. hogy nincsenek bizonyítékai alátámasztására. és közeli ismeretségben. ogy perelje be a Montayne ausztráliai forgalmazóját. Igaz. az. hogy a gyermek egész életé en csak vegetálni fog. Csak a helyi repül? doktor mert tudniillik repül?vel járta a hatalmas körzet en elszórtan fekv? településeket tanúskodott a n? mellett. hogy mindenképpen kellemetlen. Mindkét jogi eljárás során számtalan bizonyíték vott arra. azért. mint ahogy azt a franc yek megkövetelik. . aki az asszonyt terhesgon dozta. A San Franciscó-i értékesítési konferencián a szónoki emelvényen álló Celia megvárta. alátámasztva a ok ítéletét. Stavely. ? is a Montayne-t okolta. így methaqualont (Quaalu de). akiknek még él az emlékezetében a Thalidomid. Továbbá ezen országok legtöbbjében szedi a Montayne-t egy évnél hosszabb ideje. egyrészt többf aton. Ezt azért hoztam most el?. elvégezték az álla kísérleteket. hogy például egyes nyúlfajták ugyanolyan deformált utódokat hoznak mint az emberek.állt a marihuánával. hogy találkoznak majd aggodalmaskodókkal is figyelmeztette a hal lgatóságot . Egy ügyvéd. amelyek mindegyi gorú törvények szabályozzák a gyógyszeripar tevékenységét. semmi biz onyítékot nem tudott felhozni a Montayne ellen. Visszatérve a kutatásra: a Thalidomidot nem próbálták ki széles körben á kon. A baba képtelen volt bármilyen rendes mozdulatot enni. megkereste a szerencsétlen anyát. hogy száz százalékig biztosak legyenek a tökéletes megbízhatóságában Talán még soha nem vizsgáltak meg gyógyszert ilyen intenzíven a biztonságosság szem tjából tette hozzá.

De a St. Bede's-ben van befolyásod. Err?l akarok beszélni.. Szerencsére? Nyelvbotlás volt fakadt ki Andrew türelmetlenül. és felvette a kagylót. Te is jól tudod. hogy minden rendben Juliet és Dwight Goodsmith három hónappal azel?tt jelentették be boldogan. Nem lehetséges folytatta Celia . hogy elkísérhesse Celiát a nyugati p egyúttal meglátogassa Lisát.és külföldi tudósra hivatkozol. mikor megszólalt a telefon. Az az igazság. akkor csak tegye.Hogy sikerült a beszéded? kérdezte Andrew egy órával kés?bb a Stanford Court luxu kosztályának kényelmében. Már megmondtam. De te felírnád egy betegednek? Nekem nem kell felírnom. Nem ugyanez volt a helyzet azokkal az orvosokkal. Minden rendben Juliett dezte Samt?l.. sem úgy a Montayne mellett. Már beismertem. hogy terhesség alatt ne szedjenek semmit a n?k. Szerintük a Montayne-nel minden rendben. mert a téma mindkett?nk zámára fontos. hogy most el?ször kérdeztél t?lem olyasmit. Kis. A kurva életbe. bár nem értette. Nagyszerû! Persze valamennyien feltesszük a kérdést. Ha Sam titokzatoskodni akar. és nem is akarom. Te viszo nt egész horda bel. Mrs. hogy árulhassák a Montayne-t. Azt hiszem. hogy nem akarok err?l beszélni! De én igen! vágott vissza az asszony. hogy közöm le yen hozzá. Kíváncsian nézett a fé .. Celia letette a lábát a sz?n yegre. és félretette az újságot. és azóta sok minden meg liának eszébe jutott valami. amivel. hogy kettejük között mi szükség van erre. Oké. Visszatért a jó hangulata. mert mindig elmondasz mindent. aztán Sam azt mondta: Ez maradjon szigorúan kett?nk között. Szeretném tudni. mit?l ilyen biztos a dolgában? Nem. megvonta a vállát. vagyis minden egyes el?adással jobbak leszünk. hogy kérdez?sköd . amit Samt?l hallott. joga v an hozzá. Amit semmi esetre sem fogok felhasználni sem így. A lányá . Tudod. hogy mikor érkezik meg a minisztériumi jó agyás. Jordan? érdekl?dött egy n?i hang. Celia hallatszott Sam hangja. hogy Andrew dühösen felcsattant. hogy bár valamikor tényleg igazad volt. aki els?éves volt a Stanford Egyetemen. elég jól mondta Celia. Nem beszélnénk már végre valam Nem vágott vissza Celia élesen. Halló. a nézet d mára elavult? Végül is régen kezdted az orvosi pályát húsz éve . akik ellenezték a fájdalomcsillapítást a szülésnél. ugye? Nézd sóhajtotta Andrew. Hawthorne-t. m orcirkuszi produkció. és nincs szükség arra. amit Celia érkezéséig olvasott sítésem arra. bizonytalan csönd támadt a vonal túlsó végén. Fáradtan elnyúlt és felr lábát a díványra. Ez nem igaz ingatta a fejét Celia. Úgyhogy. Még mindig ez az álláspontod? Ha már így rákérdeztél: igen. Te mindig azt mondtad. és lerúgta a cip?jét. Megkérdezhetem. Minde megy. Örömmel közölhetem. Dühödten meredtek egymásra. Adja át Liliannek és Julietnek a legmelegebb üdvözletemet mondta Celia. mert azt állították. Azonnal kapcsolom Mr. ami a Montayne-ügy fejleményeivel kap csolatos? Tényleg? Andrew igyekezett meglepettnek látszani. miért. akik egyenként is sokkal többet tudnak ná . Igen. Bizonyos szempontból olyanok ezek a körzeti értékesítési tanácskozások. amit életemben nem alkalmaztam. Itt a Felding-Roth. hogy az eng délyt hamarabb meg fogjuk kapni. Meg a jövend? unokámmal? kuncogott Sam. hogy megítéljek egy olyan gyógyszert. hogy így van. Talán azért. Hogy állnak a dolgok? Prímán. hogy nincs meg az a tudásom. Az ügynökeink már alig várják. Kivett néhány nap szabadságot. mint gondolná. hogy még mindig vannak fennt artásaid. amelyben otthagyta a fairmont-i ülést. Celia! Semmi közöm a Montayneedhez.. gondolta Celia. de biztosra tudom ígérni magának. hogy januárra gyermeket várnak. Szerencsére nem vagyok n?gyógyász vagy szülész. Boontonból.

ha nincs ott az az arrogáns. akkor néha kénytelen nagyot nyelni és tenni. Sam Hawthorne életében nem találkozott Mace-szel. és minden ren delkezésére álló legális eszközzel igyekezett késleltetni az engedélyezést. A Montayne helyzete igen kritikus. hogy eze knek a Mace-féléknek hogyan lehet ekkora hatalmuk. c sak becsületességet és tisztességet?! Szerencsére ezek a Mace-félék kisebbségben vannak a minisztériumban különösen.azt üzenem. az igazgatóké. akik önvédelemb?l kénytelenek ugyanazt az alantas taktikát használni. lezuhanyozott és felöltözött. Az úton és az oldott. Átadom. se küls? ell rá nem bukkanhatott. A jó édes any nnek a Mace-nek! Sam tovább monologizálgatott az irodája csendjében: azért. De akkor is ott vannak. hogyan lehet túljárni Gideon Mace eszén. tûn?dött magában. ahol Lisával és néhány újdonsü fordi barátjával volt megbeszélve egy éttermi találkozó. szívélyes légkörû találkozón sem Andrew. Köszönöm. és nem is állt szándékában találkoz le. ahol se bels?. Ezentúl sokkal el?vigyázatosabbnak kell lennie. hogy soha többé nem említi meg a férjének a M zajló eseményeket. és még a gondolattól i lborzadt. hogy ssen vághassanak neki a hatvan kilométernyi útnak Palo Altóba. És ez különösen felb te. Hogy az ilyen Mace-féle bûnöz?k másokat is bûnözésre kényszerítenek ez esetben Samet és Lordot . hogy a következ? terhessége alatt már szedheti a Montayne-t. Gideon Mace-t a leleplezéssel. Különösen az egy ór rábban lezajlott beszélgetés után. az alkalmazot eresked?cégeké. Celia ezzel Sam letette a kagylót.. Annak idején. de aztán lassan fel ldódtak. hogy kínos döntésekkel jóvá kell hagynia bizonyos akciókat. hogy még mindig erkölcsi fenntartásai legyenek. Vincent Lor d ugyanis el?relátó módon már gondoskodott róla. kellemetlen vagy undorító is a dolog. en a kérdésben ilyen. aminek során ? és Vincent Lord közös elhatározásra jutotta nis katasztrofális következményei lehetnek. ha kiderül a döntésük úgyhogy soha nem szabad k ie. Andrew a fürd?szobába ment. sem pedig Celia nem ho l? a hotelbeli vitájukat. ahogyan Vincent javasolta. err? meg volt gy?z?dve.. Éppen ezért meg k lálni a módját annak. mikor áldását adta Vincent Lo arra a javaslatára. mikor Vincent megszerezte nem. aminek ut yen eltemetve rejt?zött az utazási költségek elszámoláskötegében. Mace rendíthetetlenül ült a Montayne kérelmén. Gideon Mac e asztalára került. hogy a Montayne minisztériumi jóváhagyását természetes. Mace bûnös üzelmeinek bizonyítékait. el?írásos amatnak láttassa. már azt kívánta. Ez eggyel több ok arra. méghozzá a Felding-Roth kétezer dollárjával. most pedig itt ez az eset a Montayne-nel. Sam éppen egy ilyen döntést hozott egy órával korábban. a dolog túlságosan fontos ahhoz. a vezet? kollégáké. amit Mace lding-Rothnak okozott és okoz. bárcsak ne tette volna azt az ösztönös kijelentést Celiának a Montayne minisztériumi engedélyeztetésér?l. Sam azon füstölgött magában. e ember sorsa van a kezében a részvényeseké. és bár ez elég nagy csalódás volt a számára úgy látszott. akik semmi mást nem akarnak ennek a világnak a Mace-eit?l. Most viszont másként állt a dolog. Végül is mindenkivel el?fordul. és arról a sok kárról is. 9 Mikor Sam Hawthorne lerakta a telefont. nos. hogy az anyagot valaha is úgy használják fel. De mikor ekkora felel?sség nyomja a vállát. Buta és in dolog volt. A valóságban így is történt volna. elviselhete len. hogy bizonyos dolgokban érthetetlen módo n mindvégig hajthatatlan marad. pontosabb a megvette kifejezés Dr . hogy fenyegessék meg Dr. El?ször a két évvel ezel?tti oktalan viselkedésével a Staidpa ce-ügyben. és miért kell eltûrniük az ilyeneket a ti sztességes üzletembereknek. gengszter bürokrata! Szörnyû balszerencse volt. hogy kinevezték egy nagyvá lalat élére. hogy a Montayne engedélyeztetési kérelme Dr. Eleget hallott már róla Vincent Lordtól meg másoktól. Míg Celia telefonált. amit tenni kell. Igazság szerint nem is kellett túl sokat gondolkozni a megoldáson. akkoriban Sam dühödten elítélte Vincentet. Hogy tehetett ilyet? Talán már megint ki akarta vívni valakinek a csodálatát e zúttal Celiáét. El?ször hûvös hangulatban ültek egymás mellett. a vásárlóké . az a büntetése. Celiában megérlel?dött az elhatározás. a büntet?jo . amik etikátlannak ítélne és nem értene velük egyet.

Most már csak várni kell. Egyébként a minisztériumban semmi nem változott. jóváhagyom. és ezzel már nem bandzsított annyira. én fogok beszélni Mace-szel. mikor Sam utánaszólt: Vincent! Igen? fordult vissza Lord. ami n em kevésbé büntetend? cselekedet. Mace hang . Mace-nek csak kérnie kell azoknak a tesztek nek a megismétlését.. mikor elmondta. amit Mace tett. Csak meg akartam köszönni. emiatt jött Igen bólintott Lord. A kutatási igazgató már az ajtónál volt. a nyers modorán és az agres szivitásán határozottan enyhített. akkor azzal magamat is inkriminálnám. Valamikor arról volt szó emlékeztette Sam a kutatási igazgatót . hogy én nem les z ügybe belekeverve. ne ? tudjon egyes-egyedül arról. Az íróasztalt is csak fáradságos aktakupac-kerülgetés árán tt megközelíteni. Ezt a kockázatot is vállalom. Ha jól sejtem. ami a kezünkben van. hogy a Montayne minisztériumi engedélyezése most már minden kétséget kizáróan a küsz Vincent Lord észrevette. Lord körbemutatott. hogy Mace abbahagyta az ivást. hogy Vincent tulajdonképpen csak azt akarja. ne legyen egye dül. Zsarolásra adott hivatalos engedélyt. Tényleg ilyen hosszú id?r?l lenne szó? kérdezte Sam. mire kell az a kétezer ollár. de aztán mindenáron tudni akartad. Lord elhallgatott. Tréfásan hozzátette: Remélem. miután Sam leintette. ahol Mace székelt. Igen bólintott Lord . Vágj bele d. hogyan késleltette Mace a Staidpace engedélyezését több mint egy évig. hogy val aha is beszéltél velem err?l a dologról. kopott méhkas maradt. miért kéne egyed alnom.gi felel?sségre vonással. Bármennyire is utálom magam érte. ahol hajdani alkoholisták találkoztak rendszeresen. és így azt a fölösleges kérdést sem volt alk lma feltenni. Az ócska öltönye helyett vett egy új zemüveget is váltott. Köszönöm mondta Sam. gondolta Sam. amelyek.. hogy emlékszik-e Sam. amit tennünk kell. több irat zsúfolódott össze. Ha volna válaszolta Lord . és belépett egy klub ba. ha nem intézi el a Montayne engedélyezését. a hivatalnok alig látszott ki a papírtengerb?l. A szekrény méretû kis lyukban. nincs a kabáthajtókád alatt rejtett m . mint az. minden még rosszabb lett. és határozottan öregebbnek látszott. Kockázatot vállalok. hogy a legutóbbi találkozásuk óta történt valami Dr. Oldottabban viselkedett. Könnyen lehet. A washingtoni épület továbbra is az a személytelen. és legalább egy évre a hidegre tehetj az egész ügyet. Pléhpofával hozzát ette: Ha nem használjuk fel. amire készül. hogy még hosszabbról. Ha kiderül a dolog. és nem látom be. De azt akarom. és még mindig reménykedett. Rendben sóhajtotta Sam. és Vincent ezen a magányon akart enyhíteni. és azt kérdezte: Valahol itt van a mi Montayne-ünk engedélyeztetési kérelme is? Egy része válaszolta Mace. és nem gyakorolunk nyomást Mace-re. hogy em lesz szükség azokra a fénymásolatokra. Az egész nem fért be ide. és hagyd jóvá. mint valaha. amelyek a lábához tett aktatáskában lapultak. s?t ha lehet. hogy barátságosnak lehessen nevezni. Nincs mit szépítgetni rajta. és az orra sem kéklett. ugyanakkor meglep? módon mégis jobban nézett ki. Zsarolás. Õszintén aggódom az ausztráliai eset miatt. mi a terve. Ezeknek a változásoknak az egyik oka az lehetett Lord ez a minisztériumi ismer?seit?l tudta . hogy ezt írásban is rögzítsük? Lord megrázta a fejét. akkor letagadhatod. Sam ekkor jött rá. és bár m mindig messze volt attól. annak biztos tu datában. Gideon ace-szel. Az ar már nem volt olyan paprikavörös. Még így is enyém a piszkos munka. A legfels? vezet?k m agányosak. és emiatt meggondoltam magamat. Sam ezt megértette. De ugye nem arra gondolsz. Az exorvossal szemben ült. Még egy rövid ideig várni. Vincentnek a szeme sem rebbent. akkor lemondhatsz a Montayne februári piacra dobásáról. A minisztériumi tisztvisel? fölött nem múltak el nyomtalanul az eltelt hónapok. Ellentétben a korábbiakkal. hogy te is tudjál róla.

akinek lételeme mások megalázása. Mace egyre kétségbeesettebb arckifejezéséb?l Lord kitalálta. hogy ha gyakorolhat Mace fölött. Mace megtört. Azért va köze. igazságtalan el?ítéletekhez vezetik és beárnyékolják az ítél?képességét. amiért itt ülök.. Ugye tudja. Mace felemelte a fejét. hogy a vaktában leadott lövés telibe talált. számlakivonatok és egyéb dokumentu b?l egyértelmûen kiderül. hogy maga több mint tizenhatezer dollár illegális nyereséghez jutot bizalmas minisztériumi információk felhasználásával. Remeg? kézzel nyúlt hozzá. hogy a Staidpace késleltetése szükségtelen lt közölte Mace egykedvûen. m aga aláztatott meg és verg?dik szenvedve. Voltak más esetek is. hogy a birtokunkb an vannak és mérlegeljük. A börtönt persze nem kerülheti el folytatta Lord . ho at mondtam. hogy jó a er. Úgyhogy semmi érte megennie vagy elégetnie. hogy már látta ?ket. A két érintett gyógyszergyár neve Binvu cts és Minto Labs. összeszedte t és visszacsúsztatta az aktatáskájába. és kés?bb a kormány is vizsgálatot indított. Ez zsarolás vinnyogta Mace kétségbeesetten. Lord viszolyogva nézte. semmi szükség megkockáztatni. hogy annak idején azt mondta Sam Hawthorne-nak: Ha eljön az id?. abban nem maga az engedélyeztetési kérelem játssza a legnagyobb szerepet. lehet. ahogy a férfi szája szögletében bugyborékol a n . és magában akkor hozzátette: Még tán élvezni is most elérkezett a pillanat. amik kikészítik. Még id?ben eszébe jutott. csak maga meg én. Most már biztos volt benne. Hátrapillantott. yes problémáknak egy része a vállalatunk tudomására jutott. Látszott. és suttogva megkérdezte: Honnan szerezte ezeket? Ez nem fontos válaszolta gyorsan Lord. és ha ezeken kívül máskor is folyamodott ehhez az e szközhöz. Nézze csak meg ezeket alaposan. De hát ez hónapokba telhet! tiltakozott Lord. és ezek csak a másolatok másolatai. és éles hangon megkérdezte: Mi az ördögr?l beszél itt nekem? Err?l válaszolta röviden Lord. csekkek. hogy Mace azonnal felismerte a legfels? papírt az egyik t?zsdei tr anzakciós dokumentumot. Ez esetben persze vizsgálat indul. Lordnak az volt az érzése ott helyben infarktust kap. hogy egy ellenfél. Még ha így lenne is. az eset bíróság elé került. h gy másnak is van bel?lük másolata. és már tudta. hogy bizonyítékot hagyjon maga után. miközben vékony hangon megkérdi: . Lord tett még egy utolsó kísérletet. akkor azokra az esetekre is fény derül. Mindkét alkalommal alaposan körüljárták az elmentették a Montayne-t. Gyönyörûséggel töltötte el. hanem a maga lelkiállapota. hogy küldjék el az információkat. Ezek itt t?zsdeügynököknek szóló megbízások. és az ajka görcsösen rángatózott. Kinyitotta az aktatáskáját. és itt nincsenek tanúk. Mindenesetre ennek semmi köze a Montayne-hez. de az talán újdonság. Csak az a fontos. de további részl akarok tudni az esetr?l. hogy ne juttassuk-e el az igazságügy-miniszternek és talán a sajtón is. és nincsenek mellékhatásai. Magát ezért. Már írtam Ausztráliába. nem pedig az enyém. hogy az ujjlenyomatai rajta vannak. Személyes problémái vann ak. biztosítottam magát arról. Ehelyett azonban a hivatalnok letette a papírokat az asztalra. de elutasított tet.józannak tûnt. De bizonyos szempontból van köze mondta Lord. Lord a Mace asztalán hever? iratok tetejére tette a fénymásolatokat. hogy be van-e zárva az ajtó. Lord az iratokért nyúlt. hogy belerokkan. majd én elvégzem a piszkos munkát . hogy nincs más válasz mint megtenni a kellemetlen lépést. Ezt felejtse el! Több módja is van annak. és kivett bel?le néhán t. Mikor a Staidpace engedélyezését késleltette. Ja. és Lord határozottan élvezte. én akkor is el fogom végezni azt. Lordnak eszébe jutott. mir?l beszélek? Lord bólintott. Az a maga véleménye. Tudom. Az isten háta mögött lakó asszony. Igen. hogy lesznek további kérdéseim. és utána laponként végignézte az eléje tet somót. hogy a vállalatunk ne keveredjen bel e az ügybe. mert szerintem amit a Felding-Rothszal tesz. Igen. végignézheti. én is átrágtam magam az egész aktahegyen bólintott Mace . Lord durván félbeszakította. A szükségtelen késleltetés ellenére is világosan kiderült. és ha megé . Az arca hamuszürkévé vált. hogy a Montayne is ilyen gyógyszer.. Kutató tudósi hírnevemre mondom magának. és valószínûleg akkora pénzbí agára.

. hogy bízik a becsületszavamban. Mace megpróbálta összeszedni magát. Celiának eszébe jutott valami.. Minden másolatot megsemmisített. Isten malmai úgy is lassan ?röltek. Amikor viszont Maud St . Mindketten hallg attak. de néha hasznos dolgokat mondanak. megkapják az engedélyt? Akkor az iratok. 10 Novemberben. Vincent Lord semmit nem kockáztatott. A Montayne-re. amit Lome Eagledon. Két hétbe tellett. és két üres órája maradt a nap közepén. Ezért hív om meg évente kétszer ebédelni Ralph Nadert. És ha. hogy ezze szerrel kapcsolatban nem tiszta minden. és kiment. Hallgasson ide könyörgött Mace már félig zokogva . hogy másokról ilyeneket mondhasson. Mace-nek. hogy l obb tudomásunk szerint nincs róluk több másolat. a Montayne-nel kapcsolatos gyanú.. az az ausztráliai eset. Igaz.. megvizsgálta a tartalmát. Err?l már beszéltünk szakította félbe Lord megvet?en. Mace irodájában némán néztek egymással farkasszemet. A zseniális. Visszakerülnének magához azzal a garanciával. hogy Gideon Mace vadul ha jtotta ?ket. de beszélgetünk. szó nélkül sarkon fordult. A hivatalnok átvette. zta. Nem szólt oda el?tte telefonon. hogy a februári forgalomba hozatal sikerüln i fog. amiknek az imént mutattam meg a fénymásolatát. mocskos gazember?! Ne haragudjon. Celiának egyébként is Manhattanben akadt dolga. azt kellene. A látogatás hirtelen elhatár tett. hogy egy napon ezt még nagyon megkeserüli.. hogy ellenfelek vagyunk. aztán Lordra emelte a tekintetét.. És mit ér a maga szava. Magánál sokkal kiválóbb e le a nagyesküt arra. hogy a Montayne-nek nincs köze a történtekhez.. Megtartotta a szavát. sz tek kapcsolatot tartani a fogyasztói csoportokkal. Lord megvonta a vállát.. hogy átadja a kényes iratokat Dr. kinyitotta. És ebben hogyan lehetek biztos? Úgy. hogy Stavely úgysem akarna szóba álln i vele. A maga szóhasználatával élve ésszer Meg akarják kapni az engedélyt. hogy kielégíti végre a kíváncsiságát és megismerkedik egy ellenféllel. Figy tetem. mert tudta. meghallgatjuk egymás álláspontját.. a Gyógyszergyártók Egyesületének e nöke mondott neki nemrégen Washingtonban. tényleg lehet benne valami. de nincs abb an a helyzetben. Fröcsög? gyûlölettel sziszegte: Magának meg a cégének mától fogva a minisztériumban van egy halálos ellensége.. De két hét múlva a minisztérium engedélyével meg lehetett kezdeni a szer recept re való felirását és árusítását Egyesült Államokszerte.. A Felding-Rothnál mindenki ünnepelt. Mint a legnagyobb gyógyszergyárakat képvisel? egyesületnek az elnöke mondta . amit ígértem nyújtotta át végül Lord a borítékot Mace-nek. egy péntek délután Celia meglátogatta Dr. Én és Ralph szinte semmiben nem értünk egyet. ami civilizált dolog. vad gyûlölet lángolt fel a szemében. Maud Stavelyt a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet New York-i központjában. amiket az iparágunknak meg kell hallgatnia. komolyan gondoltam. Itt van.Mit akar t?lem? Tudja azt maga nagyon jól válaszolta Lord.. suttogta a hivatalnok kétségbee setten. nem kerülnek az ig azságügy-miniszterhez és a sajtóhoz sem. hogy figyelmeztetem válaszolta Lord higgadtan . Lord nem válaszolt. személyesen utazott fel Washingtonba. könnyed stílusú Eagledon korábban a ko mány ügyvédjeként dolgozott. Eddig még kevés gyógyszeripari vezet?vel akart. akivel még soha n ozott.

mikor Celia taxija megállt egy sivár hatemeletes ház el?tt a Harminchetedik utcában. A lépcs?házhoz hasonlóan itt is pergett a falakról a maradé esték. hogy csak így rát em magára. Szeretnék beszélni vele. A kis szoba. nyikorgó-recseg? lift kínlódott fel a látogatókkal a le emeletre. Mikor Celia megkönnyebbült sóhajjal kilépett a liftb?l. é ajtóhoz ment. az vagyok bólintott Celia meglepetten. és nem fogja a drága idejét holmi zavaros agyú nagyip ri vezet?re pocsékolni ezzel persze rám célzott. Thorn. Stavely? Igen. Látszott. Úgyhogy nem találkoztam vele. hogy ég a munka a kezük alatt. hogy itt hagyom ?ket. Ne haragudjon. másvalak meg fontoskodó hangon telefonált. amit valaki a gyógyszergyárak romlott pénzéb?l fizetne neki. és egy apró. Hogyan írjam le azokat a szavakat. hogy a válasz korántsem elégítette ki. Gyógyszeripari vezet? vagyok válaszolta Celia. azért sem eb e velem. Stavely közölte hogy tengernyi a dolga. akkor nem dolgozna a gyógyszerbiznisz értékesítési bugyráb n. de feltétlenül találkoznunk kellett. aki úgy kiárusította volna a tisztességes n?iséget. és felpillantott a látogatójára. A benti apró szobában ?sz hajú n? trónolt a jobb id?ket látott fémasztal mögöt névkártya tanúsága szerint Mrs. Celia megpillantott néhány e zomszédos szobákban. vagy pedig az ócskapiacon vették fillérekért. mint például az aggyatok ?! Talán keressen helyette rokon értelmû szót javasolta Celia. Thomon látszott. Szerintem maga a Jordan. Valamikor régen takaros padlósz?nyeg l ehetett a szobákban. gesztenyebarna hajú. A n? kifejezetten csinosan mutatott a borvörös gyapjúszoknyában és a rózsaszín blúzban. mit óhajt? Dr. tette hozzá. valaki sebesen gépelt. Tessék. Nincs sok n?i vezet? ebben a rothadt iparágban. A környezet alapján. pedig látszott. hogy így tettem? Mert ha nem tette volna. Maud Stavely egy viharvert asztalnál ült. Ki maga? Ó. Eagledon elnevette magát. Rendben. A n? nem válaszolt. Mrs. Aztán másokhoz hasonlóan végigjártam a szamá . ahova belépett. Celia egészen másnak képzelte el Sta velyt. Meglepetten nézte a vonzó külsejû. Kereszteljem át az államot mondjuk Meormiára. mert az a betû még mûködik?! Igen. Honnan tudta? Már hallottam magáról. ha meg nem javíttatják ezt a ny omorult gépet. amit azóta is sajnálok. csak egy egyszerû érdekl?d?. Ezenkívül pedig. O. mert torkán akadna a falat. ent van Dr. aki nem lehetett több negyvenegy-negyvenkét évesnél. Vegyészként kezdtem közölte Celia. türelmetlen han g egyben kulturáltan is csengett. de mégsem faggatózott to b. ez tényleg kínos ismerte el Celia. és olyan az tán végképp nem. Honnan olyan biztos abban kérdezte Celia finoman . hogy Stav most próbálja bemérni . De sajnos nem tudok magának segíteni. Merthogy Georgiá kéne megcímeznem. kis New England-i akcentussal. Megjelent Mrs. Az épület földszintjén gy vasedénybolt volt. Vigasztalanul esett az es?. Mikor Celia belépett. Igen. Felállt és eltûnt egy másik ajtó mögött. v t asszonyt. Celia arra gondolt. hogy itt-ott el ?tûnt alatta a padlózat deszkája. semmivel sem volt különb a többi helyiségnél. gondosan manikûrözött körmû. Nem mûködik rajta a g . amelynek törött kirakatát ragasztószalaggal reparálták meg. A Celiára szegez?d? átható kék szempár elárulta. egy nyitott ajtóval találta magát szemben. amikben kett? is van. Bemehet. bent. A jelek szerint a szervezet nem dúskált a pénzb n. A kezében egy iratot tartott. És ezzel a levéllel mi legyen? csattant fel a helyesíróbajnok. A metsz?. Celia valami köszönésfélét morgott. mint maga. nem messze a Seventh Avenue-tól. hogy n túl sok pénze az öltözködésre.velyt akartam ugyanebb?l az okból meghívni te jóságos isten! Celia kíváncsiskodására Eagledon folytatta a történetet: Szóval Dr. hogy Stavely a választ saját kérdésére. de mostanra ez a sz?nyeg annyira elvékonyodott. napi nyolc órát küzd egy velejéig romlott és erkölcstelen iparág ell n persze a gyógyszeriparra gondolt . Miközben várakozott. a Stavely-féle csoport f?hadiszállásához. a néni fennhangon kijelentette: Mindig mondom ezeknek. hanem még keményebben fürkészte Celiát. hogy az irodai berendezést vagy a helyiségek el?z? bérl?je hagy ta ott. A csúf lépc aláról pergett a festék. Thom önkéntes kopogott szorgos harkályként egy körülbelü mazó Underwood írógépen. aki úgy érezte. és amiket a n?r?l hallott. Az önkéntes íróasztalán postázásra váró prospektusok tor aznap beérkezett posta még felbontásra várt. Az egyik ajtóra mutatott.

de. és busás haszonnal árusítha Mindenki tudja.. amit az egymással v erseng? gyógyszergyárak dobtak piacra. Nem vitás. legszükségtelenebbül felírt gyóg túlhajtott reklámhadjáratok. hogy tényleg ki t sok gyógyszert írnak fel az orvosok. nem tíz órát. csak éppen sokkal tágabb értel . akiknek tényleg szükségük vo szerre. nem tudta. Ugyanakkor sok olyan embert is vágott közbe Celia . hogy léteznek ilyen nekem-is-van-már szerek szakította félbe Cel ia türelmetlenül . mert úgy érezte. Találkozni akartam magával. Senkinek nem volt szüksége arra a kis millió Valiumváltozatra. hogy ezek a szerek szerencsétlen. mintha a súly ut pná a fizetését. hogy ezek a Valium-félék mindentudó csodaszerek. a konkurens cégek hónapokat. Ez a kisebbség makacskodott a másik . Maga nagyon er?s szavakat használ szólt közbe Celia. gyógyszerfügg?ségben szenved? ember eket hagytak maguk után. Visszatérve a Valiumra.. Még ha nem is értenénk egyet. mindketten profitálhatnánk a dologból. Legalább kezdje el a történetet. miért gyûlöli ennyire a gyógyszeripart? Maud Stavely halványan elmosolyodott. Tudom. e m jó ötlet. A másik hidegen kérdezte: Ugyan mit? Hát talán némi megértést vonta meg a vállát Celia. Más körülmények között Celia kikérte volna magának ezt a hangot. és talán több is. akik kétségbeesésükben öngyilkosságot. ennek érdekében agyalják ki az eiket. Alapjában véve a gyógyszerek hasznosak. de a kíváncsisága mi magát. Úgy látszik. ezért dolgoznak.Ez engem egyáltalán nem érdekel. Nincs haszna annak és semmi el?ny nem származik a bból. de rögtön újból elkomorult. Stavely legyintett. Igen. hogy kissé különbözzön az eredetit?l és így szabadalmaztathassák. aminek eredményeként az agymosott sok azt hiszik. hogy beszélgethetnénk. hogy orvosi képesítése van jegyezte meg Celia puhatolózásképpen. Nem értek egyet magával. vagy kárt tesz a szervezetükben a szer e mindhárom egyszerre. vagy nincs rá pénzük. h ibilis pénzösszegeket csak azért. és ma is ezzel foglalkozom. Például azt szeretném tudni. hogy menjen-e. mert sok a dolgom. vagy maradjon. De így is jó. A barátságos hangnem semmit nem használt. A maga cége meg a többi is cinikus. hogy ötféle különböz? Valiumot lehet kapni. és meghallgatha tnánk egymás érveit. Mit akar tudni? Ez mintha egy lehelettel kevésbé hangzott volna ellenségesen. Ezzel sarkon fordult. hogy megváltoztatták a molekulákat. mint kéne. Itt van például a Valium meg a hoz sonló szerek talán a világ legfölösebb mértékben használt. Kicsit sok gyógyszert?! Mindenki kilószámra gyártja a recepteket. hasznos szer felfedezésére koncentrálták volna az energiájukat. És eg is születtek az új Valiurnok úgy. És maguk éppen ezt akarják. Hiszen én is egyike voltam az agymosott orvosoknak addig. hogy nekik is meglegyen a saját Valiumuk valami más néven ahelyett hogy valami új. A maga bizniszének a legerkölcstelenebb területe éppen az. oda vezettek. Stavely egy székre mutatott. amivel azt akarta érzékeltetni. De néha ezek a mellékkutatások vezetnek új f . de csakis annyira. akiknek nincs rá szükségük. de e nélkül az agresszív reklámhadjárat nélkül. olyanoknak is. amely persze továbbra is szedhette volna a szereket. és fel nem adtam a magánpraxisomat.. Tíz percet mondtam. hogy megtartsam az ember ek egészségét és életeket mentsek. és indulni készült. De mivel a Valium nagy üzleti sikernek bizo yult. mint korábban. Ha már itt van. hogy többet nem óhajt önmagáról beszélni. s?t talán még imádkoznak is a minél több receptért. belgyógyász vagyok. Ezzel szemben maguk beindítják a könyörtelen és mindent elsöpr? hirdetési kampá kat. de csak bizonyos embereknek és bizony os esetekben. Ez a maga üzletágának egy másfajta elvtelenség Hallgatom mondta Celia. Én csak tudom. Na jó. gonosz módon tukmálják rá minden termékeiket. Arra gondoltam. amivel maga fogl alkozik: az értékesítés. Tíz percet adok magának. s?t éveket áldoztak a kutatásra drága tudományos id?t. ennél több durvaságr s szüksége. míg rá nem nyílt a szemem a gyógyszerüzlet szörnyû mibenlétére. amiket a magáéhoz hasonló cégek folytattak csillapíthatatlan ka iságból. aminek eredményeképpen boldog-boldogtalannak felírják a gyógyszereket. de hallgatom.. Celia habozott. hogy ezt a szervezetet megalapíthas am. és meggyógyultak. üljön le. Arra kaptam felhatalmazást. Mit akar itt? Celia megpróbálta mosollyal fogadni az ellenségességet.

hogy ezt a jóváhagyást azonnal visszavonják. Most viszont én nem hiszem el. . betiltja a raktárakban álló készlet felhasználását. Végül szóba került a Montayne A szervezetünk jelentette ki Stavely továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében. Továbbiak nem kerülnek ki a gyárból. Mert azt ugye nem akarhatja. Stavely élesen nézett rá. és közben az ígért tíz percb?l kerek egy óra lett. Ha zárolnák a gyógyszertárak r zleteket. hogy a gyanús eseteket jelent a minisztériumnak. Ez nem igaz! tiltakozott Celia. arról nem beszélve. ahol intett megpróbált valami elfogadható megoldást találni. hogy megakadályozza ennek az elégtelenül tesztelt gyógyszernek a piacra kerülését Celia megunta az egyoldalú szónoklatot. és még az anyjukat is eladnák néhány sz . Ilyen körülmények között biztos. Biztos ebben? Száz százalékig. amiken keresztül baktériumok juthattak a szerbe. A hét végén készülnek döntést hétf? reggel jelentik be egy sajtóértekezleten. amir?l Celia is tudott.. Az állitólag steril intravénás folyadékot tartalmazó üvegek n zárókupakokat találtak. hogyan akadékoskodik egy gyógyszergyár. és ez éppen egy olyan eset. és ezt legtöbbször sikerül is elérniük.. Hát ezért kellene a kormánynak ellen?riznie és irányítania a gyógyszerészeti kutatást. érveket kértem. Stavely. Jaj istenem! kapott a fejéhez hitetlenkedve Dr. az akut hiányhoz és feltehet?leg még több halálesethez vezetne. hogy néhányszor el?fordult. A maga drágalátos iparának a fejére kell koppintani bizonyos szabályozásokkal. Hetek óta folyt a vita a gyártó. hogy valaki elhanyagolta a. Stavely feljegyzett valamit. hogy komolyan beszél kerekedett el Celia szem e. és felcsattant: Nevetséges. annál még mindig öss zehasonlíthatatlanul jobb és etikusabb. milliárdokat dobtak ki az abl kon. A dilemma a következ? volt: úgy tudták. Az információ az érintett gyógyszergyár egyik vezet?jét?l szárma Celia megbízhatónak tartott. de az ausztrál k ormány által indított vizsgálaton is felmentették a Montayne-t.. A mi szervezetünk sok ilyen esetr?l tud.. hogy csak a legminimálisabb figyelmeztetést kelljen a szerhez mellékelni. miközben nem hajlandó zavonni egy veszélyes termékét . Na. Még ma is a olnak. De vajon indulni fog-e valaha is bûnvádi eljárás ez ügyben? Addig nem. míg a maguk fizetett emberei ott lobbiznak a Capito l Hillen. A köz érdeke. valljuk b . Elmondta. hogyan cáfol eg az orvosszakért?k a tárgyalóteremben elhangzott vádakat. Ma délel?tt hallottam. és nemcsak ott. ugyanakkor könyörtelenül el lyeszt?dnek az irattárak mélyén. egy kórházakban h nálatos intravénás folyadékkal. mintha nem is hallotta volna Celia közbevetését. Ha pedig új szert dobnak piacra. már megvan a minisztériumi e k. és nagy alószínûsége annak. hogy a minisz térium úgy döntött. gépi meghibásodás helyét felfedezték és a zavart elhárították. Dr. hogy a hibás üvegek száma elenyész?. akkor a káros mellékhatások etlen szó sem esik az ezzel kapcsolatos jelentések kényelmesen. Stavely folytatta. Az információ törvényellenes visszatartása. Maga tényleg hisz e bben a naiv érvelésben? Mert nemcsak a Valiumról van szó. Véletlenül tudok az ügyr?l szólt közbe Celia . hogy a gyógyszerkutatást ugyanazok a politikusok ell en?rizzék. a szabadversenyes kapitalizmus sem tökéletes. és lefogadom. hogy a segítségükkel maradnak fizet?képesek a nagy gyógyszergyárak re a társadalomnak mindenképpen szüksége van a fontos áttörések közötti holt id?szakokban. amit a Montayne-r?l állít! És különben is. Ismerjük az ausztráliai esetet szólt közbe fáradtan Celia. aztán tovább beszélgettek.hez. Tovább hallgatta az a sszonyt. a költségeket viszont a cégeknek kellene állniuk. hogy még most sem volna penicillin a piacon! Jó. amelyek vérmérgezés y több páciens halálát okozták. Törvény írja el?. képtelenek egyensúlyban tartani a költségvetést. lehet. Stavely s ez szégyenletes példája annak. néha közbeszúrt egy-két mondatot. Stavely többek között megemlített egy friss vitát. a minisztérium és a kórházak között. mert különben nem hajlandó tisztességes módon tájékoztatni a gyógyszerei veszélyeir?l. mint az eredeti probléma. de amit maga javasol. Jó. hogy még mi sem tudunk mindegyikr?l. hogy valamennyit sikerült kiszûrni. gondolta Celia. és most meg is kaptam. Minden fontosabb új gyógyszert rögt lekoppintanak a konkurens cégek. Miért? Volt egy eset Ausztráliában. Egy gyógy szergyárnak (nem a Felding-Rothnak) problémái támadtak az egyik termékével. akik tönkretették a társadalombiztosítási rendszert.

hog ercre se tudjatok lazítani. drágám. amikor bejött hozzám. Celia már találkozott ilyen e rekkel. Néha nehéz elviselni ezeket a b?sz aktivistákat Maud Stavelyt. Jó napot. és teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sok pozitív. hogy Stavely mégiscsak megfogta valahogy: nevezetesen.Nem értek egyet azokkal a szakért?kkel vét? közölte Stavely. mint a tiéd. s?t alkalmanként kifejezetten utálja ?ket az ember mon dta Andrew. Celiát zavarta. mert mikor senki nem figyelt od a. Annyira hozzás oktak ahhoz. Ha még emlékszik rá. hogy hozzászóljon a gyógyszerkérdéshez. de bizonyos fokig megszállott is. mindig is nehéz volt velük átgondolt. Azt kérdeztem. De mindent egybevetve Stavely meg a szervezete kemény ellenfelek. Stavely természetér?l. Nem ezt kérdeztem. de ebben feltétlenül. miközben Celia Manhattanb?l Morristown felé hajtott. hogy tizennégy évvel korábban ? maga is nagyon hasonlóan vélek dett a nekem-is-van-már gyógyszerekr?l meg a molekuláris rulettr?l . h ogy nincs humorérzéke. Az is elég naiv és abszurd elképzelés Stavely részér?l. vagy a jelent?ségüket bagatellizálni. hogy jöv? héten pótolja ezt a mulasztását. aminthogy néha valóban azok. Másban nem nagyon. Dr. milyen durván félre nformált a Montayne-nel kapcsolatban. humánus vonatkozást. Annak idején Sam Hawth orne hozta fel neki azokat az érveket. fegyelm ezett és borotvaéles. Elhatározta. akkor ezek a vállalatok is könyörtelenül és etikátlanul jártak el. amiket ma délután ? mondott Stavelynek. Nem hiszem. Igazad van sóhajtott Celia. hogy nem olvasta a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai per jegyz?könyvét. hogy a gyógyszeriparnak csak a negatív oldalait h angsúlyozza. és én a l ezért hálás vagyok neki. akkor fel kell tenned magadnak a kérdést: honnan tanul ták? A válasz pedig: az olyan cégekt?l. Stavely már újból azt ratot olvasta. hogy feketén-fehéren lássák a dolgokat. elgondolkozott Dr. és Ce ia végs? soron egyetértett ezzel. amive az iparág a tudományt és az egészséget szolgálja. Jó napot mondta Celia. Eszébe jutott. arról nem beszélve. Celia bólintott. Celia felsóhajtott. Stavely valóban elhivatott. Akkor nem volnának sikeres aktivisták. Stavely meg Wolfe téged és a kollégáidat birizgál szüntelenül. míg el nem olvasta. Nem ismerte be Celia. ahol az élet nagy rész e játszódik. és micsoda el?ítéletei vannak. hogy helytállóak. hogy olvasta-e a tárgyalás jegyz?könyvét. hogy értelme volna a további beszélgetésnek. Egyszer valaki nemzeti kincs -nek nevezte az Egyesült Államok gyógyszeriparát. Orvosi végzettsége miatt alkalmas is arra . Felpillantott. Sidney Wolfe-ot . mint ahogy an jén a General Motorsnak meg a többi autógyárnak szüksége volt Naderre. Nader segített az autókat jobbá és biztonságosabbá tenni valamennyiünk számára. Este Celia elmesélte Andrew-nak a délutáni kalandját. hog kormánynak kellene ellen?riznie a gyógyszerkutatást. aki fényt derített a s kre. . amit Celia beléptekor. Akkor olvassa el! És ne merészeljen addig a Montayne-nel kapcsolatban nyilat kozni. Másfel?l viszont az asszony nagyon is jól informált. s?t talán briliáns esze van. és a férjének szokás szerint me t futotta egy-két bölcs megjegyzésre. De szükség van rájuk. én is ugyanezt mondtam. logikus gondolkozású. A te iparágadnak éppúgy szüksége van rájuk. objektív beszélgetést folytatni. Az is világos. A szûr?s szeme tt megint ott bujkált valami halvány mosoly. Stavely ott követi el a hibát. De bárcsak egy kicsit halkabban csörtetnének a kard al és józanabbul! Andrew megrázta a fejét. akiket n em szabad figyelmen kívül hagyni. És még valami: mikor ?k könyörtelenek és eti nok. és a sivár ház sivár irodáiból kiment a hasonlóképp sivár Délután. Olvasta a tárgyalás jeg Kimerít? jelentéseket olvastam az ügyr?l. és halálosan komolyan veszi saját magát. Ralph Nadert meg a többieket . Egyes nézeteivel többé-kevés is egyetértett. És bár Celi a felhasználta ezeket az érveket. egyáltalán nem volt biztos abban. meg joga is van hozzá. És igaza volt. Jordan. hogy képtelenek megszabadulni ett?l a z antagonisztikus szemlélett?l és a szürke árnyalataiban gondolkozni.

míg a másikon a Montayne klinikai hatásának leírása. Tovább osztogatta a gyors. Celiának aródzott felhívni ?t. hogy Martin Peat-Smithnek és k utatócsoportjának sikerült áttörnie egy technikai korlátot. a kórházakról és az betegekr?l. hogy. Stavely ugyanis behívatta az egyik munkatársát. hogy ennek az intravénás folyadéknak a te ? készletét zárolják. A legnagyobb tévéállomások esti híradásukban beszámoltak tókonferenciáról. ami oly hosszú ideje gátolta a to . és megkérdezte t?le: Elment az a n?. ha tanúja let volna annak a jelenetnek. és azok küldjék el légipostával a másolatot. élet-halálról van szó. de Celia most az egész. hogy az értekezlet témája fontos. hogy ostoba ndiszkréciót követett el. néhány perccel azután. és repiajándékokat osztogattak nekik a golfjátékhoz szükséges apró kellékeket Montayn A vállalat minden szintjén. a másnapi. mikor a minisztérium bejele döntését. cirkuszi hangulat. így hétf?n. a vérmérgezésekr?l. amit most fogok megírni. hogy megtiltja a kórházaknak az intravénás. ami Maud Stavely szervezetének irodahelyiségeiben zajlott le pénteken. Mindezt kiegészít vállalat ügynökei ezrével hordták szét a Montayne-mintákat tartalmazó csomagocskákat az orvo k. idegesség és reménykedés keveréke uralkodott. Maud Stavely és a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet követe elentette.. A jogi osztály mi nt megtett. amik a nagy-britanniai FeldingRoth kutatóintézetb?l érkeztek. és nem sokkal kés?bb erre az eseményre hiv atkozva kezdtek újabb adománygyûjt? akcióba. hog atozzanak az ausztrál partnerirodájuknak. amik több emberéletet követeltek. A Montayne piaci el?készít? kampánya ?rületes tempóban folyt. Ehelyett Stavely kijelentette. az izgalom. Továbbá követeljük igen. Alapos leckét kapott. Stavely az i ntravénás folyadék problémájáról kezdett beszélni. Több jelentés is idézett bel?le.. követeljük! -. és a szöveget ynökség Stavelyr?l készített fotójával illusztrálták. . hogy kölcsönkérje. és valóságos reklámposta-lavinát zúdítottak a nemzet orvosaira és gyógys ire. aminek eredményeként másnap délel? akor megkezd?dhetett a sajtókonferencia. Dr. amir?l el?z? nap Celiával is eszmét baktériumokkal fert?zött üvegekr?l. a lehet? legkorábbi id?pontban. A várt hatás nem maradt el. Minden jel arra mutatott. Celia akit helyettese. Gondosan kidolgozott reklámok méregdrága négyoldalas színes betétek jelentek meg orvosi magazinokban. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szerv ezet helyteleníti az Élelmiszer. Farkasszemet nézve a riporterekkel és a rászegez?d? kamerákkal. aki kissé zavartan követte az eseményeket senkinek nem szólt az ügyben játszott szerepér?l. Feltétlenül legyenek jelen tévétársaságok és hírügynökségek is. és tiltsák meg a felhasználását. ahogy a februári határid? egyre fenyeget?bb közelségbe került. Rájött. Tudas sa mindenkivel. Valakinek ma éjszaka dolgoznia kell. Inkább utasította a Felding-Roth jogi osztályát. célratör? utasításokat.. a legtöbb riporter mell?zve a hír valódiságának ellen?rzését így kezdte a cikkét: rs válaszként Dr. Dr. arról. 11 Celia legnagyobb meglepetésére a Felding-Roth központjában egyetlen példány sem kalló ott a Montaynenel kapcsolatos ausztráliai tárgyalás jegyz?könyvmásolatából. Még vérmesebb reményeket keltettek azok a hírek. de az Egyesült Államok egész területén sem sikerült egyetlen árva példányt sem fe aniuk.. Addig is rengeteg egyéb munkája akadt. vasárnapi lapok is f?helyen hozták a történteket. valamint a potenciálisan halá anyag gyártójának passzivitását.. amit az elkövetkezend? hónapokra szántak. El atta viszont azt a Celiától származó értesülését. Bill Ingram segített felelt azért a sok millió dollárért. aki bent volt nálam? Az igenl? válasz hallatán Stavely kiadta az utasítást a fiatalembernek: Sajtóértekezletet tartunk holnap délel?tt.. Celia. Hangos diadalt aratott a szervezet. hogy a minisztérium már döntött a meglév? f betiltásáról. amit már eddig kiadt k és azért a még nagyobb összegért. ahogy az egy új gyógyszer bevezetése el?tt lenni szoko tt. és hogy a döntést hétf?n hozzák nyilvánosságra. Ugyanekkor sajtó k ki. csonkítatlan szövegre volt kí csi. hogy kitette onnan a lábát. Az érdekeltek egy magnókazettát is kaptak egyik oldalán Brahms gyönyörû Wiegenlied-je ?dala volt hallható.Celia még jobban értékelte volna Andrew-nak ezt az utolsó megjegyzését. Bár Maud Stavelynek nyilvánvalóan ott lapult egy példány az íróasztalfiókjában.és Gyógyszerügyi Minisztérium. és ezt azonnal kihasználta egy mesteri taktikus.

De néha olyan sok a dolgom. hogy ilyen hamar újból el?léptetjük magát. Celiának kimondhatatlan örömet okozott. és a patkányokkal végzett labirintuskísérletek során kiderült. hogy az emberi emlékez?képességet javító szerhez még sok év mun .. mikor a Montayne. amir?l Dr Sastri tizennyolc hónappal korábban azt mondta Celiának: Nincsenek olyan módszerek. hogy zárják be a harlow-i intézetet megint csak a magas költségekre és az eredményt hivatkozva. A jelöltek egyike Xavier Rivkin. Bár nyilvánvaló volt. mert eg szolgáltak a haditengerészetnél. Hogy egész ?szinte legyek mondta Sam . Celia ennek is örült. Ám ekkorra már olyan nyomás nehezedett Celiára. dühösen leparancsolta a pódiumról a cég New York-i értékesít renciáján több száz kolléga szeme láttára. A Felding-Rothnál el?ször titokban tartották az ajánlat tényét. hogy legalábbis ebben Sastri tévedett. senki nem gondolt rá magamat is beleért e . sem a pénzt a választási kampány során.. Talán majd tíz év múlva. hogy megfel k után kutassanak azokra a kormányposztokra. és mivel még mindketten ácsorogtak. és abban. amelyekr?l Celia még nem tudott. az asszony meg dezte: Leülhetek? Hát persze. ahonnan hamarosan leköszönnek a republikánus politikusok. Sam elhallgatott. és akkor Sam megmentet . és Ma rtinnak lett igaza.. hog y Xavnek szándékában áll azt elfogadni. Sam Hawthorne meg az igazgatótanács néhány tagja magá getéseik során szóba hozták Xav ügyét. és úgy vélekedtek.. Jaj istenem. töb oldalas kötet volt. A fejében egy kergették a gondolatok.. hogy ez az el?léptetés elég szerencsétlen id magának. Samen látszott. hogy éppen egy olyan akadályt sikerült legy?zniük. hogy maga nincs a tudatában. A részletek nem voltak ismeretesek Martin jelentésében röviden. Persze ebbe az állásfoglalásba belejátszott az a hátsó gondolat is ogy nem árthat a cégnek egy barát a washingtoni Kereskedelmi Minisztériumban. hogy. és ekkor egy olyan váratlan esemény történt. hogy a jan 0-i elnöki beiktatás után nem sokkal Xav már búcsút is mondhat a Felding-Rothnak. A kísérletek tovább folytak. A harlow-i ügyvezet? igazgatótól. hogy kollégájuknak nincs oka vissza gy ilyen fényes ajánlatot. hogy id?hiány miatt kényt len volt félretenni. ne haragudjon rám! Tényleg jobban megadhattam volna a módját ennek a bejelentésnek. De mit is akart a Montayner?l mondani? Ám miközben beszélt. eszébe jutott az a tizenhét éve történt eset. Valami baj van? Nem szívta meg az orrát Celia. hogy egyszer valóban lesz ilyen szer. Az eredmények tükrében azonban Harlow és az agy öregedési folyamatának kutatása id?re megint haladékot kapott. Ugyan már mondta szelíden Celia. aminek eredményeként egyre re elenebbé vált. mikor az akkori alelnö .et. Foglaljon helyet. és kitiltotta a teremb?l. Sam széles mozdulattal egy székre mutatott. hiszen másfél évvel korábban az intézet további mûködtetését ja December közepén megérkezett Celia íróasztalára a kért ausztrál peranyag. Minden rendben. valamint azt is. de valószínûnek látszott. maga lesz a vállalat ú kereskedelmi igazgatóhelyettese. úgy érezte. de ez úgy ért. Vaskos. a már rég meghalt Irv Gregson. Lehet. hogy valaha is átrághatja magát az anyagon. de ha Xav elbúcsúzott. A hír éppen id?ben érkezett. amik kel továbbhaladhatnánk.. akikkel Xav ügyét is tárgyaltuk.. és úgy látjuk. ezenkívül személyesen ismerte Cartert. Beszélgettem ugyanazokkal az igazgatótanácsi tagokkal. Nigel Bentleyt?l kapott levélb?l kiderült. hogy sajnálja a dolgot. Mindezekért elnyerte megérdemelt jutalmát: felajánlották nek Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesi állását. mint a villámcsapás. s amelyeket egy-két nap múlva szándékoztak yilvánosságra hozni. általánosságokban fogal ott . Január második hetében Sam magához kérette Celiát és tájékoztatta a Rivkinnel kapcsol elképzelésekr?l. nem sajnálta sem az id?t. mintha nem is a saját hangját hallaná. hogy csírájában fojtsa el néhány igazgatótanácsi tag leg ozását. igen valószínûvé vált. az. bármennyire is szerette volna mihamarabb elolvasni. az elkötelezett demokrata és lelkes Carter-hív?. hogy ez a kev kerrel alkalmazható az öregebb állatok memóriájának javítására. a Felding-Roth értékesítési és kereskedelmi ig azgatóhelyettese lett. melyet a patkányok agyából nyertek. hogy Martinnak és munkatársainak sikerült megtisztítania egy peptidkeveréket. és az újdonsült vezet? fullajtárai szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. hogy magamhoz térjek? kérdezte Celia rekedt hangon. Még január elején sem jutott hozzá. Xav Rivkin.. És ugye kapok egy percet. most. Szép csendbe n megállapodtak Rivkinnel a méltányos összegû korengedményes nyugdíjban. Nagy meglepetésre Cartert választották meg a következ? négy évre az Egyesült Államok ek.

De mégiscsak eltörött a mécses. Most egy id?re mell?zze az italt. Hát. hogy Billnek ki az utánfutója ? Vadul kavargó gondolatai ellenére er?t vett magán. Pontosan egy hét múlva csapta meg ?ket el?ször a rossz hír szele. Celia mondta Sam gyengéden. és e rg pezsg?vel tért vissza. Megihatom az egészet? Ugyan miért ne? kérdezte Celia csodálkozva. Minden szempontból alkalmas. Ha akarsz . mint az enyém! Együtt örülünk magával. Végigsimítva szokás szerint rakoncátlankodó vörös tincsein zólt: Úgy gondoltam. Maga igazán megérdemli. megtörölte a szemét. Nem lesz könnyû dol . voltál és leszel. Mrs. aki. látta. bár nem hiszem. ha megérkezett a kis jövevény. hogy megint össze kéne jönnünk. minden így marad. Mennyire tud franciául? . üzeni. Celia elvette a zsebkend?t. hogy Sam mosolyogva egy zsebkend?t nyújt felé. én és a tanács azon tagjai. akikr?l beszéltem. Jordan lelkesedett Winnie. Ugyanakkor folytatta Sam gondolkozzon el azon.. Winnie. ha végigvinné a dolgot anna ellenére.. és milyen remekül bevált a terve! Bill Celiát kö és most már csak az a kérdés. é jesen igazad volt. Bill Ingram. ennyi sok id? után végre. mikor Celia és Andrew a hálószobájukban lefekvéshez készül?dtek. Legtöbbször javította ki a felesége. Mikor este Celia beszámolt Andrew-nak a küszöbönálló el?léptetésér?l. hogy ki legyen az utódja a gyógyszer-értékesítési igazgató székében. hiszen ez csodálatos újság! Sokkal fontosabb. köszönje meg a nevemben Liliannek és magának is nagyon köszönöm. Winnie csatlakozott Andrew is a feleségéhez. Kivette a pe poharat Winnie kezéb?l. A jóisten áldja meg! Winnie bele olt a pezsg?jébe. Kés?bb. hogy úgy vagyok. és tárgyilagos t mondta: Kérem. és ? pont úgy örül. ami vagy. és igyekezett a lehet? legnor málisabb hangnemben elköszönni Samt?l. Ne aggódjanak nyugtatta meg Celia. és kuncogva mondta: Épp most vettem észre. Legközelebb ak kor bontunk pezsg?t. mivel nyakig benne van a Montayne piaci el?készít? kampány n. Benne van a Montayne-dologban is. ragudjon. megint csak bebizonyosodott a kösd-a-sz ekered-valaki-más-csillagához elv létjogosultsága. Egészségére. Akadtak pillanatok. Winnie elpirult.. hogy lám-lám. A Francé. Egyedül küzdötte fel magát. az asszony f an megjegyezte: Hát ez is sûrû nap volt. Sam. Andrew grimaszt vágott. a férje átölelt dta: Büszke vagyok rád! De hát mindig is az voltam. Celia Samet követte felfelé. Winnie meg én most inni fogunk az egészségedre jelentette ki Andrew. A fenébe! Azért sem fogok sírn . De miért is aradna így? Nagyot tévedett. legdrágább szerelmem! Mindarra. csatlakozhatsz hozzánk. És igaza van.Soir-bó\ való magyarázta Ingram. Mögötte Winnie March ragyogott. Egy pár izsi barátom küldte. és kész ügyeket. mé a nászútjukon. hogy fontosak volnának. megjelent Celia irod ami elvben már az ? irodája volt. mondta magának. A t gészségedre. Közben pedig arra gondolt. Celia hevesen magához ölelte. azt szeretnénk. Andrew felemelte a magáét. aztán bizonytalanul Andrew-ra nézett. És egyetértek. egy tálcán poharakat egyensúlyozva . Bill egy újságkivágást tartott a kezében.. aki az évek múlásával nem vesztett kisfiús bájából. Aztán egy kurta Bocsáss meg kíséretében kiment a konyhába. amir?l nagyon régen beszélt Andrew-nak. Nos kezdte az elnök . ami a Montayne ügyét illeti. mint én. Bill Ingram vágta rá Celia habozás nélkül. mikor nem voltál az. mert esetleg nem tesz jót a babának. Ez már a múlté.alelnökt?l meg a többiekt?l is mind . De milyen örömteli! hangsúlyozta Andrew. és most Sam az. Mikor teletöltötték a poharakat. hogy csak most mondom: gratulálok! Ma reggeli közben elmondtam Liliannek i s az örömhírt. látnia kell ezeket. hogy közben jóval nagyobb felel?sség nehezedik majd a vállára. Remélem. Most g térjünk át a Montayne-re.. Köszönöm szépen. Mikor felnézett.

Megértem, ami le van írva. Ahogy Celia elkezdett olvasni, hirtelen jeges borzongásként futott végig rajta a balsejtelem, és úgy érezte, egy pillanatra elakadt a szívverése. Rövid hír volt. Nouzonville belga határ menti francia kisvárosban egy n? leánygyermeket szült, a ki most töltötte be az els? életévét. Az orvosok a napokban állapították meg, hogy a kislányn onti idegrendszeri zavara van, ami eleve kizárja a végtagok normális mozgását; a tesztek a zt is kimutatták, hogy a leánykának nem fejl?dik az agya. Az orvosok tanácstalanok, mert ez ellen semmiféle terápiát nem ismernek. A gyermek egyetlen szörnyû, könyörtelen szóval Az orvosok szerint élete végéig csak vegetálni fog. Az anya a terhessége alatt Montayne-t szedett. ? és a családtagjai a gyógyszert okolják a gyermek tragédiájáért. A hírben nem volt szó arról, hogy az orvosok mennyiben osztj t a nézetet. A Francé-Soir rejtélyes mondattal fejezi be a tudósítását: Un autre cas én Espagne, a paremment identique, a été signalé. Celia némán, mozdulatlanul állt, és azt mérlegelte, hogy mekkora a jelent?sége annak , amit olvasott. ...és egy látszólag ugyanilyen eset Spanyolországban. Mint mondtam buzgólkodott Bill Ingram , nem hiszem, hogy bármi okunk is voln a az aggodalomra. Végül is a France-Soir híres az agresszív és túlzó stílusáról. Ez nem ugyan t ha a Le Monde írta volna meg. Celia nem válaszolt. El?ször Ausztráliában. Most pedig Franciaországban és Spanyolor szágban. Ám a józan ész azt súgta, Billnek igaza van. Tényleg nincs ok az aggodalomra. Emléke ztette magát a Montayne-nel kapcsolatos mély meggy?z?désére, a rendkívül alapos francia kuta tásokra, a több országra kiterjed? hosszas tesztelésre, amik mind egy és ugyanazt a célt szo lgálták: biztosítékokat keresni és találni a Montayne abszolút biztonságosságára. Hát persze s ok az aggodalomra. És mégis... Elszántan odafordult Ingramhez: Bill, azt akarom, hogy a lehet? leggyorsabban derítsen ki mindent err?l a két esetr?l, és amint készen van, azonnal tegyen nekem jelentést. Az újságkivágást az íróas te, és azt mondta: Ezt pedig megtartom. Oké, ha óhajtja. Ingram az órájára pillantott. Felhívom a Gironde-Chimie-t. Még ncs túl kés?, és tudom is, hogy kit kell keresnem. De nem hiszem, hogy... Gyerünk fakadt ki Celia. Induljon már!

Bill egy órával kés?bb vidám hangulatban jelentkezett. Nincs semmi baj! harsogta. Hosszan elbeszélgettem azzal a barátommal a Giron de-Chimie-nél. Mindent tudott arról a két esetr?l, amit a France-Soir megírt; azt mondta , hogy alaposan kivizsgálták az ügyeket, és nincs ok a pánikra, s?t még a leghalványabb kétsé em. A cég küldött egy orvosi-tudományos csoportot Nouzonville-be, és utána ugyanezek az embe rek odarepültek a spanyolországi eset színhelyére. Részleteket is mondott? kérdezte Celia. Igen. Bill a jegyzeteibe pillantott. Véletlenül mindkét eset rendkívül hasonlít az ausztráliaira, amir?l aztán kiderült, hogy vaklárma. Emlékszik? Igen, Bill, jobban emlékszem, mint maga. Szóval mind a két n? a központi idegrendszeri zavarral született babák anyukái hesség alatt összevissza szedett más gyógyszereket is, és emellett jócskán alkoholizált. A fr ia gyermek családjában el?fordult már mongoloid elváltozás, Spanyolországban pedig a baba ap ja és nagyapja is epilepsziások. De ugye mindketten szedtek Montayne-t is? Igen, ez igaz. A francia ismer?söm Jacques Saint-Jean, a kémiai tudományok dok tora elmondta, hogy el?ször a Gironde-Chimie is szörnyen aggódott, úgy, ahogy maga. Rámuta tott, hogy az ? cégénél is ugyanannyi forog kockán, mint a Felding-Rothnál, s?t talán még töb s. Tovább! utasította Celia röviden a beosztottját. Szóval az ítélet a következ?: a Montayne-nek abszolúte semmi köze a csecsem?k szüle

rendellenességeihez. Ebben teljes mértékben egyetértettek a tudósok és orvosok, akik között a tak független konzultánsok is. Arra jutottak, hogy a többi gyógyszer, amit az anyák szedte k, bizonyos kombinációban veszélyes, és... El akarom olvasni a jelentéseket vágott közbe Celia. Mennyi id? alatt kaphatun k másolatokat? Mindkét jelentés itt van. Itt? Bill bólintott. Itt az épületben. Jacques Saint-Jeantól tudom, hogy Vincent Lordnál vannak. Pár he te küldték meg ?ket annak a Gironde-Chimie-elvnek a szellemében, hogy mindenkit minden r?l informálni kell. Akarja, hogy elkérjem Vincentt?l a... Nem szakította félbe Celia. Majd én érte megyek. Köszönöm, Bill, elmehet. Ne haragudjon Bill hangja aggodalmasnak tûnt. Igazán nem akarom megbántani, de nem hiszem, hogy túl nagy jelent?séget kellene tulajdonítania ennek a... Celia képtelen volt tovább úrrá lenni az egyre növekv? feszültségén, és elemi er?vel nt ki bel?le: Azt mondtam, elmehet! Miért akarja elolvasni ?ket? kérdezte Vincent Lord Celiától. Celia azért ment a kutatási igazgató irodájába, hogy azokat a bizonyos, Montayne-n el kapcsolatos jelentéseket elkérje. Mert fontosnak tartom, hogy az ilyesmit én magam is elolvassam, ahelyett h ogy csak másodkézb?l tájékozódnék róla. Ha a másodkézb?l alatt engem ért jegyezte meg Lord , nem gondolja, hogy a képz m alapján inkább én vagyok jogosult a megfelel? következtetések levonására egy ilyen anyagból int ahogy azt már meg is tettem? Akkor halljuk az ítéletét! Egyik esethez sincs köze a Montayne-nek. Minden ezt támasztja alá, márpedig ezek et a bizonyítékokat magas képzettségû, hozzáért? emberek vizsgálták, méghozzá alaposan. Továb amit egyébként most már a Gironde-Chimie is oszt , hogy az érintett családok ezzel a peresk edéssel egyszerûen csak pénzt akartak kicsikarni a gyártó cégt?l. Nem az els? eset és nem is z utolsó. Tud Sam ezekr?l az esetekr?l, a franciáról meg a spanyolról? érdekl?dött Celia. Lord megrázta a fejét. T?lem nem. Nem tartottam az ügyeket annyira fontosnak, hogy zavarjam Samet . Rendben bólintotta Celia. Err?l nem akarok magával vitatkozni. De akkor is s zeretném elolvasni azokat a jelentéseket. Lordnak az utóbbi id?ben tanúsított szívélyessége a beszélgetésük során szinte teljes . Most már ismét a régi, maró gúnnyal támadt Celiára. Ha úgy képzelné, hogy az ismeretei alapján meg tud ítélni tudományos kérdéseket, ha elmeztessem, hogy a gyatra kis kémiadiplomáját már nagyon régen szerezte, és amit esetleg tu dott, annak a legnagyobb részét már régen túlhaladta az id?. Bár Celiát meglepte, hogy a kutatási igazgató a jelek szerint semmi áron nem akarj a kiszolgáltatni neki a kért dokumentumokat, semmiképpen sem állt szándékában vitát nyitni a ytani tudásáról. Nem képzelek semmit, Vincent válaszolta nyugodtan. De a jóisten szerelmére! Meg aphatnám végre azokat a jelentéseket? Azon is meglep?dött, ami ezek után következett. Úgy gondolta, hogy a jelentések va lahol ott porosodnak a központi archívumban, és hogy Lord majd elküld értük valakit. Ehelyet t azonban a férfi savanyú ábrázattal el?vett egy kulcsot, kinyitotta az íróasztalának egyik l zárt fiókját és kivett egy dossziét. Kihúzott bel?le néhány lapot és átadta ?ket Celiának. Köszönöm vette át Celia a jelentéseket. ígérem, hogy visszakapja.

Bár este Celia holtfáradtan ért haza, kés? éjszakáig fennmaradt, és elolvasta a Giron e-Chimie jelentéseit meg az ausztrál jegyz?könyv oroszlánrészét is. Ez utóbbi aggasztotta leg nkább. Talált több olyan fontos pontot is a jegyz?könyvben, amit a rövidített, összefoglaló tozat, amelyet korábban olvasott, nem tartalmazott.

Abban az els? változatban az szerepelt, hogy az ausztrál n? gyenge jellemû, re ngeteg gyógyszert szed (a Montayne-en kívül), vedeli az italt és egyik cigarettáról gyújt a m kra. Mindez valóban igaz volt. Ami viszont nem volt benne abban az összefoglalóban, pedig ugyancsak igaznak bizonyult, az, hogy mindezek ellenére a beteg gyermek anyja intelligens, amit több tanú is egybehangzóan állított. Továbbá az asszony családjában soha nem fordult el? gyengeelm gy testi deformáció. A másik dolog, amir?l Celia csak most értesült: az asszony korábban már életet adott két egészséges gyermeknek. A rövidített változat azt állította, hogy az édesanya nem tudta, ki a beteg gyermek apja. Azt viszont tudta mint ez a teljes szövegb?l kiderült , hogy melyik négy férfi közül llett kikerülnie a kislány apjának. A férfiakat mind kikérdezte egy törvényszéki orvos. Egyet esetben sem fordult el? sem a férfiak, sem pedig családtagjaik körében szellemi vagy te sti betegség, ami esetleg örökletes lehet. A francia és spanyol eset leírásai, amiket Vincent Lordból taposott ki, nagyjából fe dték mindazt, amit Bill Ingram szóban mondott el neki. A jelentések részletessége is Lordn ak azt a véleményét támasztotta alá, hogy a Gironde-Chimie vizsgálatait hozzáért? emberek vég alaposan. És mégis... A három dokumentum összességében inkább növelte, mintsem mérsékelte Celia lmát. Mert azon nem lehetett vita, hogy minden spekuláció és szakvélemény ellenére három, a v különböz? pontján él? asszony deformált és szellemileg sérült gyermekeket szült és hogy a t t mindhárman szedtek Montayne-t. Mire befejezte az olvasást, már tudta, hogy mit fog tenni: Vincent Lord húzódozása ellenére tájékoztatni fogja Sam Hawthorne-t, mégpedig nem csak a tényekr?l, de arról is, ho gy egyre er?sebb balsejtelmei vannak a Montayne-nel kapcsolatban.

12

Másnap kés? délután történt. Celia már délel?tt átküldte Sam Hawthorne-nak a feljegyzését, méghozzá sürg?s jelzé okkal ezután Sam összehívott délután fél ötre egy vezet?i értekezletet. Ahogy Celia az elnöki iroda felé tartott, a folyosón már messzir?l hallotta a ny itott ajtón át az öblös hahotázást. Ezt a dolgok állásának ismeretében meglehet?s idegenkedés ta. Amint belépett a titkárságra, Sam két titkárn?je közül az egyik felnézett és elmosoly . Halló, Mrs. Jordan. Úgy hallom, az urak odabent ünnepelnek mondta neki Celia. Most véletlenül van is rá okuk. A titkárn? újból elmosolyodott, és a nyitott ajtó ett. Miért nem megy már be? Azt hiszem, Mr. Hawthorne személyesen akarja közölni magával a agy újságot. Bent vágni lehetett a szivarfüstöt. Minden fontos ember ott nyüzsgött az elnök körül: ncent Lord, Seth Feingold, Bill Ingram, több alelnök, többek között a veterán Glen Nicholson , aki a gyártásért felelt, Dr. Starbut, a gyógyszerbiztonsági osztály vezet?je és Julian Hamm nd, a sajtóügyek felel?se. Mindenkinek ott füstölgött a szájában egy rút barna szivar, még In n is, aki láthatóan kicsit bizonytalanul szívta; Celia még soha életében nem látta dohányozni Hé, emberek, megjött Celia! rikkantotta valaki. Sam, dobj neki is egy szivar t! Nem-nem! emelte fel Sam tiltakozóan a kezét. A hölgyek mást kapnak. Boldogság zó arccal az íróasztala mögül el?varázsolt egy gyönyörû csokibonbont és odaadta Celiának. Az unokám tiszteletére, aki nézett Sam az órájára e pillanatban lett húszperces Celia komor hangulata egy szempillantás alatt elpárolgott. Sam, ez csodálatos! Szívb?l gratulálok! Köszönöm, Celia. Tudom, hogy általában az apák szokták szivarral meg csokival ünnep a gyermekük érkeztét, de én megtöröm a hagyományt és egyben kiterjesztem a kollektív örömködé

apákra is.

És milyen jól teszed, édes öregem! lelkesedett az id?s Nicholson. A csokoládé telitalálat tette hozzá Celia. Ez a fajta a kedvencem. Közben ész , hogy a krétafehérre sápadt Bill Ingram diszkréten elnyomja a szivarját. Juliet jól van? ezte Celia Samt?l. Remekül válaszolta Sam boldogan. Pár perccel ezel?tt telefonált Lilian a kórház gy az édesanya és a három és fél kilós babája jól érzik magukat. Feltétlenül bemegyek Juliethez ígérte Celia. Lehet, hogy már holnap. Nagyszerû! Megmondom neki, mert közvetlenül az értekezletünk után rohanok a kórházb m soha nem tapasztalt eufórikus hangulatban volt. Miért nem halásztjuk el az értekezletet? kérdezte Dr. Starbut. Nem, intézzük csak el, amiért összegyûltünk. Aztán, a többiekre pillantva, hozzát hiszem, úgysem fog sokáig tartani. Biztos, hogy nem legyintett fölényesen Vincent Lord. Celiának megereszkedett a gyomra. Világosan érezte, hogy nagyon nagy baj lesz ebb?l, hogy a Montayne-ügyet ilyen ünnepi hangulatban képtelenség objektíven tárgyalni. Sam vezetésével átvonultak a szoba tárgyalórészébe, és helyet foglaltak az asztal kör elnökölt. Teketóriázás nélkül a tárgyra tért. Celia, a maga jelentésének fénymásolatát ma délel?tt elküldtem minden jelenlév?nek. Rivkin is kapott egy példányt; éppen egy kétnapos washingtoni útra indult volna, és felajánlo ta, hogy elhalasztja a mai értekezlet miatt, de azt mondtam neki, hogy erre semmi szükség. Sam végignézett az asztalnál ül?kön. Mindenki elolvasta, amit Celia írt? Bólogatás és ühümgetés volt a válasz. Akkor jó mondta Sam. Celia, aki nagy gonddal fogalmazta a jelentését, örült annak, hogy nemhiába dolgoz ott. Az anyagában utalt a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai perre, és felsorolta az okat a tényeket, amik nem szerepeltek a cégnél cirkuláló összefoglalóban, és amiket ? csipege t ki az eredeti szövegb?l. Megemlítette a közelmúltbeli francia és spanyol eseteket is, am ik miatt vádak érték a Montayne-t, és amely vádak nyilvánosságot kaptak a Francé-Soir-ban és n bizonnyal másutt is. Végül leírta, hogy a Gironde-Chimie hogyan érvel amellett, hogy a M ontaynenel kapcsolatos állítások alaptalanok és semmi ok az aggodalomra. Celia semmiféle következtetést nem vont le a jelentése végén, mert úgy gondolta, hogy el?bb hallania kell a többiek véleményét is. El?ször is hadd szögezzem le, Celia mondta Sam , száz százalékig helyeslem, hogy lhívta a figyelmünket ezekre a részletekre. Ez azért fontos, mert mások is hallhatnak ezek r?l a dolgokról, és nekünk kész válasszal kell várnunk ?ket természetesen az igaz és helyes zal , mikor a Montayne-t mához három hétre árusítani kezdik. Kérd?en nézett Celiára. Ugy m? Celiát váratlanul érte a kérdés, és kínjában szinte nem is tudta, mit válaszoljon: Hát igen, része ez is a dolognak... Sam bólintott, és siet?sen folytatta. Tisztázzunk még valamit. Vincent, miért nem szóltál nekem azokról a Gironde-Chimieelentésekr?l, amikre Celia utal? A kutatási igazgató arca megrándult. Azért, Sam, mert ha minden csip-csup üggyel hozzád futkosnék, akkor el?ször is nem látnám el a munkámat, nevezetesen, hogy szelektáljak a tudományos szempontból fontos dolgok , illetve a lényegtelen között, másodszor pedig ez esetben nem látszanál ki a mögül a papírhe amit csak hordanék eléd. A magyarázat láthatóan kielégítette Samet, mert így szólt: Halljuk a véleményedet azokról a jelentésekr?l. Mindkét jelentés megnyugtató jelentette ki Lord. Számomra tökéletesen kielégít? al bizonyítják, hogy a Gironde-Chimie végkövetkeztetése, tehát hogy a Montayne-nek semmi köze a rendellenességekhez, tudományos szempontból helytálló. És az ausztrál eset? Változtatnak valamit a korábbi konklúzión azok az új tények, a Celia felhívta a figyelmet? Celia csak hallgatta a párbeszédet és arra gondolt: ülünk itt, üldögélünk, és holmi esetekr?l meg konklúziókról fecsegünk, holott valójában még akkor is, ha semmi köze eh e-nek csecsem?kr?l van szó, akik egész életükben vegetálni fognak, soha nem fognak tudni jár ni vagy akár csak megmozdítani is a végtagjaikat, vagy gondolkozni az agyukkal. Valóban ennyire érzéketlenek volnánk, vagy csak félelemb?l nem használjuk az igazi, kegyetlen szav

Végül van még valami. Véleményem szerint az embereket nem szabad megfosztani a Montayne gyógyh tásától. amit feltétlenül meg kel l említeni: amennyiben egy szert jogtalanul vádolnak bizonyos káros mellékhatásokkal. aki tegnapig a Montayne egyik legelkötelezettebb támogatója volt. nélkülözve minden alapot. amik semlegesítik a jótékony hatását. és arra a megállapításra jutottak. a világon semmit sem változtatnak a dolgon. mint az övé. hogy a Montayne tökéletesen biztonságos szer és hogy az el?készületek teljes g?zzel f lyhatnak tovább. de tényleg ne legyen hosszabb.akat? Talán attól is meg vagyunk könnyebbülve. hogy Lord meggy?z? erejû végkövetkeztetésre jutott. Nos. ?szintén irigyelte a férfit.. Azonban minden feltevést alaposan. és soha nem kell ?ket látnunk. elégedetten közölhetem. Lord ékesszólóan folytatta. hogy az említett esetekben a lehet? legalaposabb vi zsgálatokat folytatták le. ha egészséges gyermekek születnek . Úgy vélem. Minden új szerrel kapcsolatban felmerül. lajdonképpen azt nem értem. Vincent. Nem hiszem. Ígérem. hogy a osodások nem a Montayne-re vezethet?k vissza. hogy a magzat károsodást szenvedjen. képzetlen embe rek szájából. Milyen jó lenne ilyen egyértelmûnek látni a helyzetet és i yen magabiztosnak lenni. de lehetnek felel?tlenek is. hogy ez az egész ké be vágóan fontos. egy mondat után. a francia meg a spanyol esethez.. másrészt pedig az olyan vállalatok védelmébe a miénk. Különösen bizonyos vegyszerek ellen en keveréke. akinek a s zületését csokoládéval és szivarral ünnepeljük. . hogy a vizsgált esetekben annyi ilyen lehet?ség adódott tulajdon n csoda lett volna. hitelesen bes zélt. meggy?z?en. mindennél lényegesebb. Lord úgy érvelt. hogy veszélyes szerrel jelenjen meg a piaco n. hogy a többiek nevében is beszél: Köszönöm. és halálos bûn így félvállról venni. hogy a gyógyszerre kenjék a gyermekek elváltozásait. egysze rûen nem volt már biztos semmiben. Lord a hisztéria és svindli szavakkal min?sítette eket. és megállapította. hogy egyáltalán mi értelme volt felhozni ?ket? Megkönnyebbült mormogás hallatszott az asztal körül. hogy azok a babák messze földön vegetálnak. ett?l a szert?l van-e vagy valami mástól. ezek után valamennyien jobban érezzük magunkat. A l hátrébb gurult az asztaltól. így feltétlenül jogosultabb az ügy me nek ellenére ?. szem el?tt tartva. Milyen hosszú? kérdezte Sam. hogy szükség volna hivatalos határozatra. hogy olyan mellékhatásai vann ak. és enn ek következtében nem engedélyezik a használatát. Lord megválaszolta Samnek ezt az újabb kérdését is. Azt hiszem. amivel ráébresztheti ezt a sok üldögél?t arra. A vádakat kivizsgálták. ezzel mindenki egyetért.. segítségül híva a sajtót is. Mert és ez nagyon fontos! a gyógyszerekkel kapcsolatos egyetlen panaszt vagy krit ikát sem szabad egy mozdulattal lesöpörni az asztalról. itt van viszont egy kéznyújtásnyira Sam unokája. Oké. gondolta Celia. Végül is joggal. számtalan embert fosztanak meg a jótékony ha a gyógyító erejét?l. Celia elismerte magában. h ogy sietünk. amely nem engedheti meg magának. Ezek a feltételezések lehetnek felel?sek és alapulh ak képzett szakemberek ?szinte aggodalmán. Tudom. ogy egy károsodás. verg?dve kutatott az agyá egy szó. hogy számtalan forrása lehet a káro sodásnak. De ha már itt tartunk folytatta Lord . ahogy fogalmaztál. és igyekezett Vincent Lordra koncentrálni. nyilvánvaló.. és láthatóan lenyûgözte ?ket a sz . hogy ésszerûtlen és tudománytalan do a Montayne-t okolni. és már egyáltalán nem titkolta az nérzéseit Celiával szemben. Mikor Sam megszólalt. Sam az órájára pillantott. Ez szörnyû! sikoltotta magában Celia. így a gyógyszerek és alkohol együttese járhatnak katasztrofális következményekk re gyakran adódnak tragikus példák. ami olyasvalakinél lépett fel. Nagy nehezen si eznie a száguldó gondolatait. Meggy? ?désem. írtam egy kommentárt az ügyhöz tudományos pontból az ausztrál. sok elképzelhet? ok közül egy is elég lehetett volna a terhesség normális folyamatának megsz kításához és ahhoz. f?leg hogy a szert világszerte sikerrel használják. hog y Lord képzettsége valóban jóval magasabb. rendellenességgel született csecsem? családi hátterét megvilágítva rámutatott. aki egy bizonyos szert szedett. Az asztal körül ül?k figyelmesen hallgatták Lordot. hogy nem lesz több tíz percnél. Azok az új tények . és hogy a többi hatás ennyire valószínû és kézenfekv?. tudomán an meg kell vizsgálni. A kutatási igazgató szokás szerint tekintélyt kelt?en. mint Vincent. Lord habozott. Persze feltétlenül ki kell deríteni. egyrészt a köz érdekében. A három. higgadtan. és kétségbeesetten. hogy káros.

. amit Sam tört meg. de nem tudjuk. hogy minden esetben más volt az. akik esetleg szedik a g yszert és ezzel veszélyeztetik a magzatukat. Még mindig er?s kétségeim vannak. Halljuk. Ki tudná nálam jobban? Ki foglalk tt az elmúlt hónapokban többet a Montayne-nel. hogy nem lesznek. hogy végignézzen az arcok on. De mégis. Mert számomra itt most az derült ki. Celia azt is bevallotta magának. azt hiszem. Az isten szerelmére. De végül is az ösztönei már máskor is jól mûk Tudta. És hogy vannak bizonyos kérdések. Celia a jegyzeteibe pillantott. egy ösztön azt súgja nekem . Elnézést szólalt meg Celia . hányszor mondjam még el?! Igaz. elég világosan megmondtam. A kutatási igazgató hirtelen a magasba emelte a kezét. akik felel?sek a vállalat tetteiért. akkor végeztünk is. a híres n?i ösztönr?l van szó gúnyolódott Lord. Most már biztos volt a dolgában. Remélem. Van fogalma arról kérdezte Sam még mindig döbbenten . Na és? Van valami kifogása ellene? vágott vissza Celia. hogy nem a Montayne okozta. mit óhajt még? kérdezte Sam türelmetlenül. Mennyi id?vel és pontosan milyen indokkal? Hat hónapos halasztást javasolok. tagoltan beszélt. Vincent.. maga azt állítja. Mikor be lépett ebbe a szobába. Rá kell beszélni ?ket. Örülök. hogy amikor az imént kifejtette az álláspontját. mint én? . els?sorban is Samet.. valami olyasmi. Celia nem tör?dött a pimasz hangnemmel.. Celia szólt közbe Sam . Most Celián volt a sor. Ugye. a cég. amit Vincent elmondott. de. Sam összeszorította az ajkát. Minden tekintet feléje fordult. A szobában ül?k egyt?l egyig hitetlenkedve néztek rá. Celia egyenesen Sam szemébe nézett. ha nagyon muszáj. amir?l még nem tudunk. mert Vincent Lord megnyugtatónak szánt szónok lata csak meger?sítette a kétségeit. Ha mások félnek kimondani a kegyetlen valóságot. hanem feltette a kérdést: Ha nem a Monta yne a deformációk oka. hogy milyen következmények na a Montayne piacra dobásának késleltetése? Hát persze hogy van! válaszolta Celia élesen. A Montayne-nel kapcsolatban. Nos dörzsölte össze a kezét Sam . Lord dühösen kifakadt: Honnan tudjam?! Lehet. még nem volt biztos magában. hogy nehéz lesz meggy?zni a többieket. Döbbent csend támadt.. gondolta Celia. rossz érzéssel ült le asztalhoz. hogy senki nem tudja teljes bizonyossággal. akkor mi? Azt hiszem. hogy figyelt mondta Lord. hogy mindazok ellenére. Ez id? alatt vagy lesznek. akkor hozzájuthatunk olyan információkhoz. Nyugi. Miféle kétségei? kérdezte valaki. Vegyes érzelmekkel. mi a javaslata fordult Celiáho Azt javaslom. am ikre tudnunk kellene a választ. Tessék. Szeretnék kérdezni valamit Vincentt?l. és valamennyiük dekének. hogy mindenki els? számú érdekének tekintsék a Montay e amerikai premierjének késleltetését a terhes asszonyok érdekének. Van egy olyan érzésem vagy ha jobban tetszik. vagy nem lesznek újabb esetek. hogy vala nem stimmel. és amelyeknek birtokában nagyobb önbizalommal haladhatunk tovább a Montayne-nel. mire akar kilyukadni? Arra válaszolta Celia .. más szavakkal. ha ocsátanak. De meg ke ll ?ket gy?znie. Csak azt tudom a helyszíni tudományos vizsgálat alapján egyértelmûen állítani.A férfiak mind bólogattak. Franciaországban és Spanyolországban vegetálónak született vagyis olyan embernek. hogy halasszuk el a Montayne premierjét mondta Celia. Hát. még min dig nem érzem meggy?zve magam. akkor én magamra vállalom. amik most nem állnak rendelkezésü e. csak viccel? A lehet? legkomolyabban beszélek. hogy az a három bébi Ausz tráliában. de ha mégis lennének. mi károsította azokat a magzatokat. Most pedig. Ha nem tévedek. hogy az ok ne Montayne. hogy okokból igazán nagy a választék. a Felding-Roth érdekének. mindenekel?tt valóban az ösztöneire hallgatott. soha nem fogja tudni megmozdítani a végtagjait és soha nem fog normálisan gondolkozni. Ezek szerint az a helyzet. hogy biztosat végül is senki nem tud. Celia megfontoltan. melyik lehetett az? makacskodott Celia. nyugi! szólt közbe Sam élesen. és miért születtek deformáltnak. de sajnos még nem végeztünk.

hogy Bill er?sen vívódik magában egyrészt az iránta való lojalit zt a Montayne-nel kapcsolatos saját véleménye miatt. Celiához fordult. de Sam türelmetlenül leintett mindenkit . de hi ggadtabb is. Viszont nem számoltam bele néhány általános t. Sam hitetlenkedve felhorkant. Néhányan kényszeredetten elnevették magukat. Erre én is gondoltam ismerte be Sam. úgyhogy körülbelül a negyede megmenthet? volna.Senki válaszolta Sam. valóban ilyenek a kilátások. Feingold szomorúan megrázta a fejét: Nem. Celia érezte. hogy Sam meg a többiek elfogadták. Celia. mintha végleg lemondanánk a szer forgalomba hozataláról. Szembefordult az asszonnyal. Az ajánlat rendkívül csábítóan hangzott. aztán újból Feingoldhoz fordult. Csak egyetlen szót kell mondania. A számvev? sajnálkozó pillantást vetett Celiára. akkor nag . A hangja komoly volt. óriási er?feszítéssel leplezve a lelké hart . Bill Ingram is s kínban volt. Végül felnézett. Persze ezt cs k akkor tudom a kollektív véleményünkként kijelenteni. hogy változtassa meg az álláspontját. Bizonytalanul mozgott a tudományos kérdések területén. gondolta Celia. Feingold buzgón számolgatott és körmölt. amit mond. Mi valamennyi en követtünk már el hasonló hibát. megkockáztatunk egy huszonnyolcmillió dolláros v eszteséget. mint amilyen g yorsan keletkezett. micsoda felzúdulás lesz az eredménye az igazgatótanács és a részvényesek körében? És vég i lesz a dolgozóink egy részével. amit a logika törvénye szerint válaszolnia kell. Sam hozzátette: Magának személy szerint is sok a vesztenivalója. Még nem fogyott el az egész . és kénytelen voltam er?t v keségemen. Mi a válasza? Celia hallgatott. hogy a Celia által felvetett problémát mindenképpen meg kell o ldani. nem beszélve arról a sokkal húsbavágóbb veszteségr?l. amit a várhatóan kies? prof lent. Szóval akárhogyan is fogalmazzuk. Celia barátja volt. akkor a sajtó azonnal lecsap ránk. visszakoztam. ha még egyszer átgon dolná. akiket el kell bocsátanunk. mindent mérlegeltem. nem mérlegelt minden szempontot. Egész éjjel és ma egész nap csak ezen tépel?dtem. Sam odafordult Seth Feingoldhoz. hogy tévedtem. mert nem lesz semmi baj vágta rá rögtön Vincent Lord. és igyekezett kimaradni az ilyen vitákból. bármennyi ideig is fog tartani. a kkor még nagyobb veszteségeink lehetnek. és beismertem. Celia pontosan tudta. Becslése szerint mennyibe kerülne a Montayne késleltetése? Az id?s számvev? kínosan feszengett. semmint kérdezte. Viszont ha valami baj történik a Montayne miatt figyelmeztette ?ket Celia . És ugye ezt nem bírnánk ki Sam inkább állította. hogy ez milyen hatással lesz a tervezett értékesítési eredményre. és így válaszolt: Durván harminckétmillió dollárt szántunk a Montayne-re. Én mindenesetre már jártam így. Lehetetlen megsaccolni a késleltetés tényleges költségét. és Celia ezért hálás ett a gyártási f?nök felé. hogy nem a leveg?be beszélek. Még miel?tt válaszolhatott volna. Úgy lejáratnák a s zert. mindenkinek megvan a maga baja. Minden a késleltetés id?tartamát attól. Felesleges. Lehet. Ezért hihetetlen. Sam elegáns megoldást ajánlott rá jellemz?t. Egyvalamit azonban sikerült elérnie. Már senki sem sietett sehová. Ha most maga is így tenne. és az ügy le volna zárva. a sajtófelel? Ha elhalasztjuk a Montayne premierjét. hogy ha követjük a javaslatát ami soványka érveken l . hallgasson ide szólalt meg az elnök. Az új kinevezését még nem hagyták jó ha most azt fogja válaszolni. nekem legalábbis e pillanatban megvan a magamé. A jelen körülmények között a késleltetés u rossz. Hát igen. s így válaszolt: Igen. Én az egyik hatást máris elárulhatom magának jelentette ki Hammond. kérem. Viszont annál biztosabb lehet abban. Ezt tényleg meg kellene gondolni szólt közbe Glen Nicholson aggódó hangon. s a válságnak ugyanolyan gyorsan vége szakad. ugyanakkor nyomatékosan kérem. Szeretném. hogy soha nem hevernénk ki. Ez vol az els? támogató kijelentés még ha eléggé bátortalanul is hangzott . ha pillantott végig az asztalnál ül? a hölgyet tekintik az els? számú tudományos szakért?nknek. és így munkanélkülivé válnak? Igen válaszolta Celia látszólag nyugodtan. hogy elhamarkodottan ítélt. alaposan át akart mindent gondolni. mire céloz ezzel az elnök. Erre szavamat adom. elmozdulnak a holtpontról. mint az imént. miel?tt így vagy úgy elköt elezi magát. Látszott. és vádló on folytatta: Gondolt egyáltalán arra. egyikünk sem gondolna semmi rosszat.

hogy sokat veszíthetek. hogy mindenki tudja a Montayne-nel kapcsolatos álláspontját. Egy pillanat múlva Bill kez e is a magasba emelkedett. Hamarosan követte a példáját Dr. Ez kilenc. Hammond meg a két alelnök. Seth. ha megmondja. Mit fog most tenni? Mikor az asszony nem válaszolt. Fogalmam sincsen. Starbut . mintha senki nem tudta volna. Aki egyetért. Ami nem hagy kétséget afel?l. egészen váratlanul rádöbbent. egyedül kell döntenie. ki ért egyet ezzel. Kimondta. hogy ez el?tt a vita el?tt a lányomhoz és az unokámhoz indulta m a kórházba. tompa hangon mondta: Nem tudom. Az id?s férfi sajnálkozva megrázta a fejét. mit is kéne most mondani. Most tényleg megyek. Természetesen amellett vagyok. Nagyon sajnálom.y valószínûséggel soha nem is lesz jóváhagyva. a jöv?je . Abban viszont biztos volt. de mivel Celia nem válaszolt. és látszott. Celia egyedül maradt. nem segített neki.. Akkor miért szavazott egyáltalán? nézett rá ellenségesen az asszony.. Nem akarom hallani. hogy éjszaka odaha za át kell gondolnia a helyzetét. letet te a ceruzáját és bizonytalanul felemelte a kezét.. Muszáj megkérdeznem valamit makacskodott Bill. Maga ellen szavaztam. Samnek igaza volt. kérlek. Celia leintette. Sam meg a többiek Seth Feingoldra néztek. y terv szerint folytassuk a Montayne piacra dobásának el?készületeit. Sam odabólintott mindenkinek. Tényleg sok veszítenivalója van. és kiment.. hogy mindaz. hogy nem ért hozzá. A számvev? sóhajtott egy nagyot. Celia ülve maradt. A hangján azonban már nem érz?dött az a fékezhetetlen ör korábban. aztán folytatta: Azt mondtam az értekezletünk elején. De hát tudja. ami elhangzik. Nicholson volt a következ?. halasszuk el a Montayne premierjét. ígérem. és mivel jól ismerlek. Tudni akarom. Rendben jelentette ki a férfi feszülten. . Vincent Lordnak egyb?l fellendült a keze.. a tekintélye. hogy mondanod kell valamit. aki a jelek szerint legy?zte a kétségeit. mos t. hog vállalatunk folytatja a Montayne piacra dobásának el?készületeit. hogy kifejezte a tiltakozását. És szerinte alami nagyon nagy baj. és ki nem. hogy nincs visszaút. hogy valami baj van törte meg a vacsoránál Andrew a csöndet. akir?l tüntet?leg nem vett tudomást. Kínos csend támadt. Tévedtem. aztán halkan.. újból el?vette a ceruzáját és készenl ezte. A többiek is egyenként felállt és eltûntek. hát akkor bármikor zen állok. hogy nem gyöt b. hogyan van. Egyáltalán. kivéve Celiát. folytatta: Egyetlen szót sem szóltál még ma este. a hírneve. Legalább tudjuk. recsegve-r ed?lt. Sa m felpattant. hogy szükséged van rám. kezdte. Ingram folytatta: Mert most. Hirtelen. Samnek elkomorult az arca. Celia t udta. tegye fel a kezét. Elhallgatott. Tudom. kedvesem. dokumentálva leg yen. Celia szólalt meg Seth Feingold. Még is azt kell hogy javasoljam. hogy mindaz. Eg natig gondolkozott. hogy elönti a harag. mit tegyen. de mindent mérlegeltem. Mindenki tudja. egy ellenében állapította meg Sam. segélykér? tekintettel Celiára nézett. jegyzetelj! A számvev? továbbra is szomorú arckifejezéssel. Nem érdekes. hányadán állunk. Azt akarom. de. De ha úgy érzed. 13 Tudom. hogy nincs szüksé formális szavazásra. Bill Ingram odalépett hozzá. irányíthatja ilyen körülmén között az értékesítést? Celia határozatlan. Én már kifejtettem az álláspontomat mondta Sam. itt maradhat a cégnél? Már ebben sem volt biztos. Még egy pillanatig gondolkozott. Sam. amit az eltelt b? másfél évtized alatt felépített a vállalatnál a pozíciója. Bill Ingram nem tudta. nem értek én ezekhez a tudományos dolgokhoz. Tartózkodh olna. Ám a n elfordította a fejét. de határozottan azt válaszolta: Nagyon sajnálom.

Celia letette a kést meg a villát az étel mellé, amihez alig nyúlt, és könnyben úszó el Andrew-ra nézett. Jaj, drágám! Nem is tudod, milyen nagy szükségem van rád! Andrew gyengéden megfogta a kezét, és azt mondta: Csak nyugodtan. El?ször fejezd be a vacsorádat. Nem tudok enni. Röviddel ezután, a nappaliban ülve és brandyt kortyolgatva, amit Andrew töltött neki , Celia szépen sorban elmondta, mi minden történt az elmúlt két napban, és hogyan tet?ztek a z események azzal, hogy nem tudta meggy?zni Samet meg a többieket a Montayne késleltetésén ek szükségességér?l. Andrew figyelmesen hallgatta, és néha közbeszúrt egy-egy kérdést. A végén így szólt: Nem tehettél mást. Tényleg nem volt más választásom bólintott Celia. Most viszont el kell döntenem yan tovább? Muszáj err?l most döntened? Miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Együtt elutaz hatnánk valahová. Andrew egészen tûzbe jött. El a stresszt?l, hogy mindent nyugodtan végi ndolhass, és hogy mikor visszajövünk, tenni tudd azt, amit jónak látsz. A felesége hálásan elmosolyodott. Bárcsak annyi ideig halogathatnám. De nem lehet. Andrew felállt, odament Celiához és megcsókolta. Tudod, hogy rám mindig számíthatsz. És egyvalamit jól jegyezz meg: mindig is büszke voltam rád, és az is maradok, bárhogyan is döntesz. Celia szeretettel nézett a férjére, és arra gondolt: száz férfi közül kilencvenkilenc st emlékeztette volna ?t a San Franciscó-i hotelban lezajlott vitájukra, mikor Andrew mindenáron kitartott a Montayne-nel kapcsolatos kétségei, illetve amellett, hogy terhe s asszonyok semmiféle gyógyszert ne szedjenek. Celia akkor azt mondta most, ahogy vi sszagondol, eléggé rosszindulatúan , hogy a szakmai érvelése elfogult és ódivatú. Most Celián volt a kételkedés sora, de Andrew nagyvonalúbb annál, semmint hogy azt mondja: Ugye megmondtam! Celia azon tûn?dött, hogy Andrew a maga végtelenül tisztességes erkölcsével hogyan dö ne most a helyében. Ám a választ tudta anélkül is, hogy feltette volna a kérdést a férjének. jutott még valami, sok-sok évvel azel?ttr?l. Úgy látom, Celia, hogy van valami különleges adottsága, amivel ösztönösen ráérez a h oldásra... Használja ki ezt az adottságát... Ha hatalom kerül a kezébe, legyen er?s és vigye eresztül az akaratát... Hagyja csak, hadd ugassanak a kutyák, és vigye tovább a karavánt... Megindultan gondolt Eli Camperdownra. Mert a Felding-Roth rég elhalt elnöke nyögte ezeket a szavakat a halálos ágyán a Mount Kemble Lake-i otthonában. Kérsz még brandyt? kérdezte Andrew. Köszönöm, nem. Kiitta, ami még a poharában volt, aztán pedig Andrew szemébe nézett, és elszántan kij lentette: Nem vehetek részt a Montayne piaci el?készítésében. Lemondok.

A huszonnégy év alatt, amit a Felding-Rothnál töltött, ez okozta neki a legnagyobb fájdalmat. Kézzel írta meg a rövid, Samnek szóló levelet.

A legnagyobb sajnálattal ezennel lemondok a Felding-Roth gyógyszer-értékesítési igaz gatói posztjáról. A vállalat és a magam között fennálló hivatalos viszonyt lezártnak tekintem. Az indokaimat ismeri. Szükségtelen elismételnem ?ket. A vállalatnál töltött évek örömöt szereztek és megtiszteltetést jelentettek. Kitüntet m a maga támogatását és barátságát, amiért hálás voltam és az is maradok. Nincs bennem keserû g-Roth Pharmaceuticalsnek és dolgozóinak további sikereket kívánok.

Celia elküldte a levelet az elnöki titkárságra és egy óra múlva ? maga is bekopogtato t Samhez. Azonnal fogadta az elnök. Celia mögött diszkréten becsukódott az ajtó. Sam felnézett egy iratból, amit éppen olvasott. Zord arckifejezéssel, hideg hang on szólt Celiához:

Beszélni akart velem. Miért? Régóta vagyok a cégnél és többnyire magának dolgoztam válaszolt bizonytalanul az . Úgy éreztem, nem hagyhatok itt csak úgy csapot-papot... Sam vad haraggal közbevágott, igen durván, Celia ilyet még soha nem tapasztalt t ?le. Pedig pontosan ezt csinálja! Egyszerûen faképnél hagy bennünket a barátait, a kol a munkatársait, akik bíztak magában. A lehet? legrosszabbkor, figyelmen kívül hagyva mind en lojalitást, egy fontos kereskedelmi id?szak kell?s közepén, akkor, amikor a vállalatn ak a lehet? legnagyobb szüksége volna magára! A távozásomnak semmi köze a lojalitáshoz vagy a barátsághoz! védekezett Celia. Hát ez az egy biztos! Mivel nem kínálták hellyel, Celia állva maradt. Sam fogta könyörg?re a dolgot , kérem, értsen meg! Nem tudok, egyszerûen képtele yok részt venni a Montayne piacra dobásában. Ez lelkiismereti kérdéssé vált nálam. Maga ezt lelkiismereti kérdésnek nevezi vágott vissza Sam. Én viszont egészen m . Minek? kérdezte az asszony. El?ször is n?i hisztériának. Másodszor: hamis, tudatlan önelégültségnek. Nem lett ú gy maga akarta, és most fogja magát, lelép. Sam tajtékozva folytatta: Maga sem jobb, min t azok a némberek, akik plakátokat hurcolnak az utcán meg kerítéshez láncolják magukat. Az az igazság, hogy magát megbolondította, bepalizta az a hülye kurva, Stavely! A férfi az asztalán kinyitva hever? New York Times-ra mutatott, ahol az egyi k hírben Dr. Maud Stavely nyilatkozatát idézik, aki szintén értesült a francia meg spanyol e setekr?l, és most ezekre hivatkozva igyekezett a Montayne késleltetését célzó kampányának új tet adni. Celia már olvasta a lapot. Nem igaz, amit mond, Sam jelentette ki Celia , és nem lettem bepalizva. Úgy dö tött, hogy a kicsinyes antifeminista megjegyzésekre nem reagál. De Sam, mintha nem is hallotta volna, amit Celia mondott, tovább acsarkodo tt: Most majd biztos megy és beáll Stavely bandájába. Nem válaszolta Celia. Nem állok be sehová, nem találkozom senkivel és semmiféle atkozatot nem adok azzal kapcsolatban, hogy miért léptem ki. Igyekezett minél józanabb h angon hozzátenni: Végül is tegnap elismertem, els?sorban az ösztöneim súgják, hogy baj lesz Még soha nem látta Samet ilyen sötét hangulatban. Ennek ellenére úgy érezte, még egys , legutoljára meg kell próbálnia jobb belátásra bírni. Szeretném emlékeztetni valamire így Celia , amit egyszer mondott nekem. Londonbó telefonáltam magának, miután megszereztük Martin Peat-Smitht. Ma délel?tt, ezen a találkozón gondolkodva, Celiának eszébe jutottak Sam szavai, a mikor neki sikerült Martint a Felding-Roth kapuján becsalogatni, miután Sam kudarcot v allott. Miel?tt a dolog megtörtént volna, Sam figyelmeztette, nehogy beszéljen a pénzr?l , de Celia nem vett tudomást a figyelmeztetésr?l, és végül is a pénz volt az, ami Martin szám eldöntötte a kérdést. Mikor Sam megtudta a hírt, Boontonból ezt a kijelentést tette a telefo ba: Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben, fel zom, hogy emlékeztessen engem erre az esetre, és arra, hogy maga látta helyesen a dolg ot, én pedig helytelenül. Celia most emlékeztette rá, de mintha egy jéghegyet szólított volna meg. Még ha igaz is ez csattant fel az elnök , s maga azt állítja, hogy igaz, én nem szem, ez az egész csak azt bizonyítja, hogy a maga ítél?képessége id?közben összeomlott. Celiát hirtelen nagy szomorúság töltötte el, s csak nehezen bírta kinyögni: Viszont , Sam. A férfi nem szólt semmit.

Otthon átgondolva a történteket, Celia utólag meglep?en egyszerûnek találta távozását lding-Rothtól. Nem tett mást, mint hogy megtisztította az asztalát a személyes tárgyaitól, el súzott a titkárától meg néhány más embert?l az irodában volt, akinek könny csillogott a sze tán elhajtott. Arra gondolt, hogy hirtelen távozása bizonyos szempontból meggondolatlanság volt , másfel?l viszont elkerülhetetlen. Mivel az elmúlt hetekben csaknem kizárólag a Montaynenel foglalkozott, és mivel ezt nem tudta volna nyugodt lelkiismerettel folytatni,

semmi értelme nem lett volna maradni. Azonkívül nem voltak félbemaradt, elintézetlen dolgo k, mindent rendben hagyott maga után; így Bill Ingram aki egyébként is átvett volna t?le m indent néhány hét múlva máris továbbviheti az ügyeket. Mindez eszébe juttatta, hogy most már soha nem lesz alelnök ami azért elég nagy cs alódás, ha figyelembe veszi, hogy karnyújtásnyira volt a céltól. De aztán azzal vigasztalta m gát, hogy majd túléli ezt a csalódást. Andrew kétszer is felhívta Celiát, el?ször az irodában, másodszor pedig otthon. Miko r megtudta, hogy Celia többé nem megy be dolgozni, kijelentette, hogy ma korán ér haza, és meg is érkezett, mire Celia el?készítette az ötórai teát. Ez újdonság volt Celiának. Arra go , hogy a jöv?ben ez bizony gyakrabban fog el?fordulni. Szenvedélyesen átölelték egymást. Nem sokkal kés?bb, a tea kortyolgatása közben, Andr gyengéden így szólt Celiához: Itt az ideje, hogy döntéspihen?re vonulj, úgyhogy most én hoztam néhány döntést ket el kapcsolatban. Az egyik az, hogy élni fogunk egy kicsit. El?vett a táskájából egy nagy b orítékot. Hazafelé bementem egy utazási irodába, ez egy másik döntésemmel függ össze. Eluta Hová? Mindenhová. Világ körüli útra. Celia ujjongva felemelte a kezét. Jaj, Andrew, de csodálatos vagy! Már az vigasz, ha csak veled vagyok. Reméljük, ugyanez marad a véleményed, miután hat hónapot együtt töltöttél velem haj és szállodaszobákban. A borítékból el?húzott egy csomó prospektust. Arra gondoltam, hogy Európában nézünk körül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, meg mindenütt, a l minket , aztán hajóra szállunk a Földközi-tengeren... Az elmúlt napokban állandósult depressziója ellenére Celia hirtelen felvidult. Gya kran beszéltek egy világ körüli útról, de mindig csak bizonytalanul, mindig jöv? id?ben. Tény , miért ne most? Adódhat-e valaha ennél jobb alkalom? Andrew egy kisfiú lelkesedésével sz?tte tovább az útitervet. Elmegyünk Egyiptomba és Izraelbe, aztán megállunk az Egyesült Arab Emírségekben... sze India sem maradhat ki... Japánt sem lehet kihagyni, és Szingapúrt sem... tovább kell utaznunk Ausztráliába és Új-Zélandba is... Micsoda remek ötlet! lelkesedett Celia. El?tte viszont kerítenem kell magam helyett valakit, aki ellátja a betegeime t, míg távol vagyok magyarázta Andrew. Ez körülbelül egy hónapba fog telni, úgyhogy márci ulhatunk. Mindketten tudták, hogy a gyerekekkel sem lesz semmi gond, mert Lisa és Br uce nyári munkát vállaltak, messze a szül?i háztól. Folytatták a beszélgetést, és bár Celia érezte, hogy a mai nap fájdalma elkerülhetetl vissza fog térni, és tán soha nem fog végérvényesen eltûnni, nyilvánvaló volt, hogy Andrew bá egítségével egyel?re sikerült megszabadulnia t?le. Andrew még aznap este feltette neki a kérdést: Tudom, hogy még korai, de gondolkoztál azon, hogy mit fogsz ezután csinálni? Azt nem bírnám elnézni, hogy itthon ülj. Nem válaszolta Celia , azt én sem akarom. De egyel?re fogalmam sincsen. Id?re van szükségem, hogy végiggondoljam és te adsz nekem rá id?t, drágám. Ezen az éjszakán nem szenvedéllyel, hanem édes gyengédséggel szeretkeztek, amiben Ce lia békére lelt.

Az elkövetkez? hetekben Celia tartotta a szavát, és nem tett közzé nyilatkozatot a rról, hogy miért vált meg a Felding-Rothtól. Csöppet sem volt meglep?, hogy a lemondásának hí futótûzként terjedt a szakmában, és tudósított róla a szaksajtó is. Folytak a találgatások, d em tudott semmi biztosat. A Wall Street Journal, a Business Week és a New York Tim es is interjút kért Celiától, de ? udvariasan visszautasított mindenkit. Ugyanígy tett a kérd z?sköd? barátokkal is. Csak Lisa és Bruce tudhatta meg anyjuk lemondásának okát, de ?k is csak azért, mer t Andrew ragaszkodott hozzá. Tartozol nekik ezzel jelentette ki Andrew. A gyerekek éppúgy csodálnak téged, m nt én. Joguk van tudni, hogy miért nézhetnek fel rád továbbra is. Nem szabad hagyni, hogy ?k is találgatni kezdjenek. Ez ügyben viszont Celiának fel kellett kerekednie, el?ször Stanfordba Lisához, a

ztán pedig Pottstownba Bruce-hoz, aki a középiskola harmadik osztályát járta a Hill Schoolba n. Celiának jót tett a kiruccanás. A napjai már korántsem teltek olyan aktívan, és nem voltak olyan zsúfoltak, mint korábban. Id?milliomos lett, egyel?re nemigen tudott mit kezde ni magával. Lisa együttérz?en, ugyanakkor praktikusan reagált a hallottakra. Majd találsz magadnak valami más munkát, mami, ami legalább ennyire fontos lesz. De most tényleg az a lehet? legjobb, ha apuval elmentek egy világ körüli útra. Mégis, Bruce volt az, aki korát meghazudtoló érzékenységgel, a legbölcsebben summázta helyzetet. Csak az számít, mama, hogy jól érezd magad... ha továbbra is úgy véled, hogy helyes cselekedtél, akkor így a legjobb. Miután beszélt a gyerekekkel, Celia változatlanul jól érezte magát , és március elej latban repült New Yorkból Párizsba Andrew-val, hogy megkezdjék a nagy odisszeájukat. 14

Martin Peat-Smith már régen lefeküdt aludni harlow-i házában, de nem jött álom a szem . Szombat volt, pár perccel éjfél el?tt, egy izgalmas, eseménydús hét végén. Végül úgy határozott, hogy ami nem megy, azt nem er?lteti, majd elalszik valahog y. Lazán, éberen hevert az ágyában és szabad folyást engedett a gondolatainak. Arra gondolt, hogy a tudomány néha olyan, mint egy szeszélyes n?személy, aki min daddig húzódozik az udvarlójától, míg az el nem dönti magában, hogy feladja a próbálkozást. É nden bevezetés nélkül, puszta szeszélyb?l a n? kitárja a karját, ledobja a ruháját és felkíná férfinak testestül-lelkestül. Ha továbbvisszük a hasonlatot, töprengett Martin, el lehet mondani, hogy néha egés z sor orgazmusra kerül sor, amint az addig ismeretlen, csak megálmodott valóságnak egyre több részlete válik ismertté. Mi az ördögöt fantáziátok én itt állandóan a szexr?l? kérdezte magától. Rögtön vála jól tudod te, hogy miért! Yvonne miatt. Ahányszor a közelében vagy, rögtön csak egyvalamire t dsz gondolni, ami lehet, hogy biológiai jellegû, de az egyszer biztos, hogy semmi köze a tudományhoz! És miért nem kezdeményezel akkor? Tényleg, miért nem? Erre a kérdésre még visszatérünk. Martin ezzel átirányította a gondolatait a tudományos munkájára, és arra a valóban sz iós haladásra, ami... mikor is kezd?dött? Hát, az a lélegzetelállító áttörés alig egy éve volt. Martin visszagondolt arra, ami akkor történt. Meg ami el?tte.

...Celia Jordan két éve, 1975-ben látogatott Harlowba. Martin emlékezett, ahogy megmutatta neki a kromatogramok filmjeit, és közben magyarázott: .. .ahol sávok jelennek meg, ott van egy peptid... az a két vastag sötét vonal... legalább kilenc peptid... Ám a megoldhatatlannak látszó problémát az jelentette, hogy a fiatal patkányok agyában felfed zett peptidkeverék túl kevés volt ahhoz, hogy meg lehessen tisztítani, és kísérletezni tudjan k vele. A keverék idegen anyagokat is tartalmazott, ezért nevezte Rao Sastri értelmetle n peptideknek ?ket. Tovább kísérleteztek a keverék tisztításával, ám nem sok eredménnyel, és így igazolód astri véleménye, aki szerint még legalább tíz évre lett volna szükség ahhoz, hogy megtalálják s módszereket. A harlow-i team ennek megfelel?en kissé lezüllött, és már senki nem hitt Martin er edeti teóriájában. Ekkor, az abszolút mélyponton történt a csoda. Türelmes munkával, nagy mennyiségû fiatal patkányagyat felhasználva sikerült megvalós uk a részleges tisztítást. Az új keveréket ami már kevesebb peptidet tartalmazott öreg pa ba injekciózták. Csaknem azonnal döbbenetes javulás állt be az öreg állatok tanuló- és emlékez?képessé labirintustesztek ezt teljesen egyértelmûvé tették.

nemtör?döm módon dolgozott. Erre a célra nyulakat szem i. minden bizonytalankodás és tévedés nélkül. figyelemre méltóan hû mása. miután egy öreg és dagadt pa úgy sprintek végig az útveszt?n. végre van mit jelentenünk Amerikának. mint valami fürge szalamandra. Rao Sastri Martin kezét s zorongatta. mint az ifjabbak. Ott valami ínycsiklandó patkánycsemege várta. ?ket. Pontos feljegy ek készültek arról. A harlow-i labor furné birintusa a Hampton Court-i labirintus kicsinyített mása volt. negyvenes n? volt. hogy a nyers peptidkeveréket olajos oldatban kell a nyulak tappancsába fecskendezni. Ezek majd lekötik a kívánt peptideket és így el is különítik ?ket. Ezt nem hiszem el jelentette ki Sastri. Az történt ugyanis. a tudóso re izgatottabbak lettek. Martin el?tte elmagyarázta az asszonynak. Nigel Bentley hozta oda az intézetbe nem sokkal korábban. Az intézet állatfelel?se komoly. Akárhogy is van mondta Martin. Ezért mindegyiket er?sen kell tartani a mûvelet alatt. és hassal felfelé a fatáblára vágta. a halálra rémült nyúl torkaszakadtából sikoltani kezdett. Míg Martin zörnyedve nézte a ténykedését. Az öreg és a fiatal ál latoknak. A patkányt odatették a labirintus bejáratához. vagy egyenesen továbbmenni. Mivel az újabb tesztek is hasonló eredményt hoztak. Egyikük-másikuk üdvrivalgásban tört ki. Az el?z?höz hasonló n ez is csak egészen kis mennyiségben állt rendelkezésre. és valószínûleg ?felsége III. A jelentés akkor érkezett New Jerseybe. hogy megszégyenült kollégái egy kicsit jobban érezzék magukat. ho gy Ó. ti kishitûek . Az öreg állatok ezzel sze mben vagy egyáltalán nem tanultak. maga is felvillanyozódva . megragadta a benne remeg? nyulat. hallgatag. A tizenhetedik századból s zármazik. mikor Harlow-ban újabb nehézségg llett a kutatóknak szembenézniük. Én is kezdtem elveszíteni a hitemet. A kedvez? jelek ellenére problémák voltak az új peptidkeverékkel. A ztán az égnek lökött tappancsú nyúl végtagjait villámgyorsan lehúzta a fatábla négy sarkához. Martin megrázta a fejét. azt hiszem. és emlékeztek arra kell balra meg jobbra fordulni. azok szó szerint végigszág tak rajta. és nem sokkal azel?tt. Tilwick magával vitt a laborba egy kis fatáblát. egyaránt nehézségeket okozott megta lálni a kijáratot. Ezt a labirintust azonban csak a patkán yok használták szemben a Hampton Court-ival. A további tisztításhoz azonban és a gyes. A fiatal egyedek szemlátomást minden újabb próbálkozásból okultak. Mikor harmadszorra vagy negyedszerr e tették a beinjekciózott öreg állatokat a labirintus bejáratához. Martin úgy határozott. Mindvégig durván. Ekkor lépett színre Gertrude Tilwick. Ez az építmény miniatûr változata volt azoknak a labirintusoknak. igyekszik m indent megtenni. amik a vidámparkok ban olyan nagy népszerûségnek örvendenek a látogatók körében. Joggal mondhatja mindannyiunknak. Kinyitotta a z egyik ketrecet. amin négy szíj lógott. és így tovább.Martin elmosolyodott. Te jóisten! Mindvégig magának volt igaza. vagy csak sokkal lassabban. A z intézet egyik tudósa fabrikálta szabad idejében. Egészen a legutóbbi peptidoldat befecskendezéséig. és szükség esetén némi bökögetésen kív találja meg egyedül a kijáratot. hogy antitestek termelésével fog nagyobb készlethez jutni. A legutóbbi tesztsorozatig az eredmény mindig ugyanaz volt. mint a patkányok. Mert azután egészen rendkívüli dolgok történtek. hogy Celiának kétségei adtak a szerrel kapcsolatban. akiket el?ször vezettek be a labirintusba. A világ leghíresebb labirintusa bizonnyal a Londontól nyugatra fekv? Hampton Courtban van. Szinte teljesen eltûnt a különbség az ö al állatok teljesítménye között. ügyet sem vetve az állatra. harmadjára még gyorsabban. mert azok nagyobb mennyiségû antitestet termelnek. Még tán végig sem olvasták a jelentést a központban. Amilyen úriember maga. ami fájdalmat okoz az állatoknak. Mart . hogyan és mennyi id? alatt jutottak végig a különböz? egyedek a labirintu . Vilmos szórakozását szolgálta. kritikus emlékezetpeptidek izolálásához nagy mennyiségre lett volna szükség. A fiatal állatok azonban másodjára már gyorsabban jutottak át a furfangos endszeren. mikor a labirintusra gondolt. és egy bizonyos incidens el?tt nem volt v ele közvetlenül dolga Martinnak. mikor a Felding-Rothnál teljes g?zzel folytak a Montayne premierjének el?készületei. hogy Martin kérésére Miss Tilwick több teli nyúlketrecet is átvit z igazgatói magánlaboratóriumba.

és bár minduntalan azt kívánta. és z állat két hátsó lábát. ? gyengéden kiemelt egy nyuszit az egyik ketrecb?l. Ha megfelel. Miss Tilwick el. amit Gertrude Tilwick hagyott a laborban. s?t még annak a környékér?l is. Adjon nekem egy vagy két percet kérte Yvonne Martintól. meg vagyok gy?zve kuncogta Yvonne. A szakmai képzettsége megfelel? volt. És? Nem sikerült egy vizsgám. akivel közölte. hogy aki ilyen érzéketl n az állatok szenvedése iránt. valóban Gyengéd Állatszeretetre van szükség mondta Martin. mégis körültekint?en dolgozott és nagyszerûen mûködött együtt Yvonne-nal. aztán t?le szokatlan nyerseséggel így válaszolt: Oda akartam menni. Köszi. doki. Nekem sem tetszik. de ez sem tudta teljesen feledt etni a fájdalmakat. Martin ezek után Nigel Bentley-ért küldetett. És nem tudta volna megismételni? Nem engedhettem meg magamnak. Bentley mondta. Tetszik nekem vágta rá Martin. hogy egy nyúl is tud sikoltani. Martin kezdett?l fogva odavolt Yvonne hatalmas kebléért. A magyarázat láthatóan kielégítette Yvonne-t. Hát persze hogy szeretem nézett rá a lány meglepve. Martinból kirobbant a harag. Meglep?en rövid id? alatt végiginjekcióztak hat nyulat az olajos oldattal mind en tappancsba egy adag. a walesi Fekete-hegyek közt meghúzódó kisvárosból szá ne tekintélyes kebleket viselt. Természetesen bólintottá Bentley. hogy a képesítésem megf elel?. hosszú sz?ke hajú. Pillantásra sem méltatta zt a kínzóeszközt. Az állatokat láthatóan megnyugtatta a kényeztetés. hogy hozzátette: Nagyon szik. Mikor befejezték a munkát. és mire Tilwick a nyúl negyedik lábát is diadalmasan a táblához szíjazt a kis állat kimúlt. mikor megkezd?dtek az injekciósorozatok. Végül a nyúl a fejét a melle közé fúrta. Az irtelen csend támadt. Igen. Egy id? után Yvonne feltette a kérdést: Muszáj a tappancsukba adni? Martin elfintorította az arcát. Csak egy? Igen. Yvonne egyenesen Martin szemébe akart nézni. vigasztalta és becézgette. Tilwick asszisztensét. szóljak magának. Tud valakit aj i helyette? Igen. Bár az els? találkozásuk után mások vették át az injekciózást. és végigfutott a hátán a hideg a kísérteties hangtól. ha ennyire szereti az állatokat? A lány habozott. Bár Martint alaposan felzaklatták azok a közvetlen közelében dombo rodó mellek. ahol a nyus zié van. Azt is mondta. Martin továbbra is gya lálkozott Yvonnenal a labor környékén. az nem dolgozhat tovább az intézetben. Mr.dta. szintén valami hasonló érzéketlenség miatt. Az inje kció fájdalmas és a hely érzékeny marad. Õ még saját magát sem szereti Miss Tilwick már nem dolgozik nálunk. és maga is meglep?dött. Szörnyethalt ijedtében. mint hogy a tekintetével elszakadjon a varázslato . Színre lép Yvonne Evans. dün nyögni kezdett hozzá. és kitiltotta Tilwicket a laboratóriumból. Nem mindenki van ám így vele. Tilwick el van bocsátva. akkor el?léptetjük. át tudom venni az állatfelel?si megbízatást. Egy másik alkalommal. és ne haragudjon a t kért. Yvonne huszonöt éves. és míg Martin cs?re töltött fecs end?vel várt. de nem ellen?riztem a GYÁSZ-át. természetesen melltartó nélkül. kék szemû és tejfehér b?rû. és ez a bámulattal vegy es sóvárgás csak fokozódott. Tillyre gondol? Yvonne arcán egy felh? suhant át. hogy bárcsak az ? feje lehetne ott. kissé molett. úgy hogy a férfinak nem maradt más választása. Tudom. Breconból. Martin megje yezte: Maga szereti az állatokat. viszont ez az érzékenység vonzza az antitesttermel? teket. ám életvidám és vonzó n? volt. az arcához emelte. de ez a legjobb hely az antitestek szempontjából. Egyszer kissé meggondolatlanul megkérdezte a lánytól: Miért nem ment az állatorvosi egyetemre. odaszólt Martinnak: Rajta. és ha tetszem magának.

Mikor lenne a legalkalmasabb? Most. hogy találkozhatnánk holnap. hogy ez nem jutott el ?bb az eszébe. hogy találkoznak-e még valaha az életben. Az egyik egy számítógépes elemzés volt. Most már túl kés? van. soha nem szánja el magát. hogy a memóriájuk sokkal jobb lett. Yvonne? Igen. de nemrégen értesült a lemondásár Bár fogalma sem volt. Az állatok lefogytak. Arra gondoltam. Hát köszörülte meg a torkát a férfi .. a testet rombolja? Hogy a peptiddel kezelt patkányok tovább fogynak. Martin úgy érezte.. Odatalálok. Tényleg.s mellekt?l és felemelje a fejét.. Mindkét sikert telexen jelentették New Jerseybe. mert ez állt a legközelebb az állat orvossághoz.. A látványos sik rek ellenére most felmerültek bizonyos fenyeget? lehet?ségek. és csak arra gondoltam. négy év itt Harlow-ban és el?tte Martin cambridge-i id? és minden eddigi tudományos munka szaka is tragikusan fölösleges volt. gondolta Martin. és Martin tudta. Azokról az öreg patkányokról volt szó. Most. Biztos? Hát persze. Nem! Már elmúlt éjfél. így Martin s zörnyû igazságtalanságnak érezte. A szüleimnek nem volt pénzük folytatta Yvonne . illik még valamit mondani. a tény nagyon elszomorította. Yvonne. amel hónapok óta rendszeresen kapták a peptidinjekciókat. Itt. ki beszél. Martin nagyon szeretett volna Celiával is beszélni. így lettem asszisztens. Bár Martint er?sen nyomasztotta ez az eshet?ség. és nek el kellett mennem dolgozni... Elmenjek magáért kocsival? Tudom. Martin nem akarta elhinni. Oké. hova bámészkodi l minduntalan. de mindennek tetejébe sikerült végre megtisztítani a dkeveréket és izolálni egy aktív peptidet. nem tudo dni. Vagy mégsem? A fenébe is! Miért ne?! Legnagyobb meglepetésére a kagylót az els? csengetés után felkapták. csak fekszem itt nyitott szemmel.. ahogy az ágyb an fekve az elmúlt id?szak eseményein töprengett. ami a labirintuskísérleteket összegezte. megpróbálta legalább még a hétvége h ? pár órájára kiverni a fejéb?l a nyugtalanító gondolatokat. Ez néhány héttel korábban történt. ezen a szombat éjszakán. hogy miközben a Peptid-7 az agyat építi. sem embereket nem lehet kezelni vele. Aztán puhán elmosolyodott. Tessék. vissz relte a gondolatait Yvonne-ra. kor a Peptid-7 használhatatlan. A lány halkan nevetett. mi késztethette távozásra. Akkor találkozzunk ma. hogy nem élvezheti majd annak a gyümölcsét. Yvonne észrevette. a legtöbbjük már szinte csak csont és b?r volt. de az általános egészségi állapotuk er?sen omlott. és újból feltette magának a kérdést: Miért nem kezdeményezel? Felhívhatná telefonon. sem állatokat. aminek a létreh kora szerepe volt. hogy hol lakik. és azon töprengett. Örülök. hogy nincs szó véletlenr?l. bebi yosodott. Elképzelhet?. Igaz. Már azt hittem. és nyomban a Peptid-7 elnevezést kapta. Holnap már hétf? van figyelmeztette Yvonne. hogy barátot és szövetségest vesztett Celia személyé en. Tudom. Ez a régóta keresett-kutatott peptid a hetedik vo nal volt az eredeti kromatogramfílmen. ahonnan szinte azonnal megérk ezett Sam Hawthorne gratulációja. . hogy jön. és végelgyengülésben kimúlnak? Mert ha így lenne.. hogy. A férfi azt is tudta... Én is. Tessék. Nem tartotta valószínûnek. Celia elválas thatatlanul hozzátartozott a kutatási programhoz és a harlow-i intézethez is. hogy ekkora szerencséje van. gondolta Martin. az eredmények hónapok óta változatlanok maradtak. és bosszantotta. Már ö gában ez is nagyszerû hírnek számított. Tudományos szempontból egyetlen zavaró tényez? van. Én sem tudok aludni. és azóta Martint más ügyek kötötték le. úgyhogy vasárnap van.

Nem is tudom elhinni sóhajtotta a férfi. gyengéden simogatta a n? mellét és combját. kénytelen volt engedni. Köszönöm. és azt mondta: Gyönyörû tested van. Egyedül élek. amit át tud sugározni másokra is. ujjongva. Évek óta nem kaptam ágyba reggelit. Csak duci nevette el magát Yvonne. Megpróbálom nyögte a férfi. Aztán elült a feszít?. Odanyújtotta Martinnak a csészét. Valóban. ezzel a gondolat tal. kényszerít? érzés. és bocsánatkér?en a férfira nézett: Remélem. és a lány végigsimogatta-becézgette az állatseregletet. Pedig gyakrabban megérdemelnéd. Miután m legen megcsókolták egymást. mint nekem. ahogy meleg nyelvéve bejárta Martin testének minden részét. Testének ritmusos mozgása olyan reakciókat váltott ki Martinból. De honnan. Az örökké kérdez? tudós agya az okát kutatta ennek a különleges nyugalomnak. Mert elképzeltem. remélem. Megkérdeztem a laborban. Arra gon t. Jól van ez így nyugtatta meg Yvonne. Mély álmából fényes nappal ébredt fel. De te vagy a vendég. Martin egyik háziköntösét viselte. A lány önfeledt. és újból elmosolyodott. Martin z ágyban feküdt és egyre vadabb szívdobogással bámulta a gyönyörû testet els?sorban persze a csodálatos melleket. akik láthatóan új barátra leltek sz en. és puha. hogy talán csak a felhalmozódott feszültség levezet?dése miatt könnyebbült meg ennyire. Mosolyogva a háziköntösre tt. Martin letette a kezéb?l a csészét. Nekem kellett volna téged reggelivel kínálnom. Akkor olyan sovány leh . ugyanakkor egészen természetes eseménynek hatott. és odafeküdt Martinhoz. rendet rakok benne. Mikor Yvonne bebújt az ágyba Martin mellé. csészék és kistányérok sorakoztak meg méz és pirítós. amelyeket eddig s oha nem tapasztalt. és a lányért nyúlt. Szétnyílt a köntös. szerelmesen öle egymást. meg ne égesd az ujjad. és Martint olyan békesség. nedves ajkával fáradhatatlanul ismerkedett a férfival. Ám röviddel kés?bb nem bírta tovább. és Yvonne az ölébe tette a tálcát. túlcsorduló fizikai szerelmet árasztott. mire Martin nagyot nyelt.. valami buja ?ser?t.. megkérdez ol a hálószoba. Lenyúlt és a combján össz pentett egy jó adag reng? husit. A lába körül ott se állatkert valamennyi tagja: a két kutya és a három cica. Elnézést a konyháért. hogy többr?l van szó: Yvonne ritka lány. mint egy disznóól.. amilyet nagyon régen nem tapasztalt. Martin felült az ágyban.15 Emlékezetes éjszaka volt. Vigyázz. nem sokkal kés?bb. Kérsz még teát? Talán majd kés?bb. nem haragszol. Yvonne hagyta. gátlások nélkül. Ám dománytalan ösztönei azt súgták. de cukor nélkül.. Miel?tt ma hazamegyek. A lány leült az ágy szélére. Martin álomba is merült. Egyébként a kon olyan. hogy sokáig tartson! suttogta Yvonne. Le kell fogynom. A Peptid-7-edre volna szükségem. Megcsókolta. nem sietsz. Lentr?l a konyhából edénycsörömpölés hallatszo múlva az ajtóban megjelent Yvonne. olyan végte lom töltötte el. A hangulatvilágításban dereng? hálószobában Yvonne villámgyorsan levetk?zött. hogy szükségem lehet rá. Yvonne érkezése nagyszerû. nagyon forró a tea. hadd hulljon a köntös a földre. és tálcát tartott a ke amin egy teáskanna. aki nagy bels? nyug mmal van megáldva. de amelyek egészen ösztönösen jöttek. Neked jobban áll. Tejjel iszod. kezében a sportt . Gyere utánam indult el Martin felfelé a lépcs?n. Csak semmi sietség! Úgy csináld. A férfi ezútta sietség nélkül. Lehe t. hogy a szenvedély a csúc ntig hajtsa. és kitöltötte a g?zölg? teát. A lány követte. Ami a hazamenésedet illeti. Yvonne nem sietett összehúzni magán a köntöst. hogy az élet és minden él?lény iránti szeretete nyilvánult meg abban.

aki éppen arra készült. Hát persze. Úgy érted. hogy ne keletkezzen zs yis ne történjen súlynövekedés. ahogy egy tucat patkány szép sorjában végig zol rajta. hogy igaz? Martin a labirintus fölött állt és nézte. Aztán megragadta Yv onne-t a vállánál fogva. de el?segíti az egészséges fogyást is. Most azonnal.. Yvonne hozta át ?ket az állatteremb?l. . kihalt épületben. A Peptid-7-tel kapcsolatban. Hát azt mondtam. és eltartotta magától. ha igaz. hogy ha szedném akkor talán én is olyan sovány lehetnék. hogy egyáltalán nem romlott az egészségi állapotuk. Ezt a csoportot már hónapok óta injekcióztá . és visszatette a ketrecébe. Most?! kérdezte a lány megrökönyödve. Martin merev lett. Tegyük fel. hogy. Tegyük fel. M indegyik patkány sovány volt. Szóval. újból fellobbant a vágyuk. hogy a Peptid-7 nemcsak az emlékez?tehetséget javítja.. Mit mondtál? Azt mondtam. Tényleg igaz volna? kérdezte magától. hogy olyasmire bukkantunk. Ez a lehet? legjobb ötlet. el?ször a részlegesen megtisztított peptidkeverékkel. ami után az em ek évszázadok óta kutatnak: az ételt anyagcsere útján úgy átalakítani. Gyerünk! Öltözz fel! Minek? Megyünk a laborba. És most végre elmondanád. Martin kiugrott az ágyból. arra gondolsz? kérdezte Yvonne ingerülten. mostanában pedig a Peptid-7-tel. mit mondtál. Na végre! Ezt akartam hallani. és némelyikük szinte kór n sovány lett. Én mindent úgy szeretek ahogy van. és Yvonne a vágytól szinte önkívületben szorította a férfit. Semmi szükség rá temette az arcát Martin a lány hajába. Gyere már! Csináld! lihegte a lány. Ja. De hát ez rettent? fontos lehet. De nem is ezt kerested. a karja elernyedt. hogy beléhatoljon. Yvonne a z utolsó patkányt is elcsípte a labirintus kijáratánál. Akkor most mit fogsz csinálni? Martin elgondolkozott. hogy ma gészségesek. Ez a megállapításunk nem nevezhet? nagyon tudományosnak tette hozzá szomorúan. elkedvetlenedve odébbhúzódott Martintól. Vasárnap kora reggel volt. Lehetséges. most visszamehetünk hozzád? A férfi szorosan átölelte. Martin. hogy megromlott az egészségi állapo tuk. Az éjjeli?rön és rajtuk kívül senki nem tartózkodott a cse des. Úgy értem vágott közbe Martin . mint a patkányok. lehet. Martin már a nadrágját rángatta magára. mi itt valamennyien arra következtettünk. Hogy egészségesebbek. mint a kezelés el?tt. Az étvágyukkal nincs baj állapította meg Martin. Konzultálnom kell néhány specialistával.. Miért? Tegyük fel. mivel a pepiiddel kezelt patkányok lefogytak. Holnap idekéretem ?ket.. mint a patkányok. Ez most e volt jó? Tudni akarom. sokkal soványabb.etnék. Martin azonban hirtelen abbahagyta. ne kínozz! Annyira kívánlak! fogta Yvonne könyörg?re a dolgot. Mit mondtál? Az istenit! A n? csalódottan. hogy miért kellett berohannun ide a laborba? Oké. Yvonne tátott szájjal bámult a férfira. A többi patkányhoz hasonlóan ez a tizenkettedik is farkasétvággyal vetette rá magát a ketrecében elhelyezett ételre. mint az injekciósorozat kezdetén. hogy csináld már! Nem. feltéve. Nincs helyeselt Yvonne. Ez esetben nézett rá Yvonne reménykedve . El?tte. Sok felfedezés született úgy. Ahogy simogatták egymást. hogy a tudósok valami egészen mást kerestek. Igen. De mit.

doktor mondta Martin. amiben esetleg klinikai lehet?ségek rejlenek. aki els?sorban kiseml?sökkel foglalkozott. Szóval így vagy úgy. valamint az anyagcseréhe használt kalória aránya nagymértékben eltér a különböz? egyedeknél. Dr..Küldök majd magának egy részletes jelentést közölte az állatorvos vendég Martinna elni fog benne a test zsíraránya. A táplálkozás-szakért?t két nappal kés?bbre várták Cambridge-b?l. hogy pontosan milyen anyaggal injekciózzák ezeket a p atkányokat? kérdezte Dr. Hát akármi legyen is. az egyértelmû. ha az ember belegondol. hogy valami zseniális anyagról van szó. Ennek e ményeként az étellel magukhoz vett kalóriákat zsír helyett h?vé alakítják át. amiket mind aját laboromban végzek majd el. Ugye nem tudhatom meg. Aznap. a vér összetétele. Köszönöm. lehet. A központi idegrendszeren keresztül? kérdezte Martin. hogy fenntartsa a megfelel? t sth?mérsékletet. Bár els?dleges célunk a Peptid-7-tel az emlékez?tehetség javítása marad írta Marti entúl kísérleteket folytatunk ennek az els? pillantásra pozitív. Ezt reméltem. Igen. Annak ellenére. sejtettem. A kalória egy részéb?l zsír l intélyes mennyiség használódik el az olyan testmozgások révén is. hogy ez lesz a válasza. vizelet. az id?s specialista. Martin csak titokzatosan mosolygott. amit nem látunk és érzékelü onyos sejtek nátriumionokat pumpálnak magukból a vérbe. egy állandó körfolyamatban. hogy a h?vé és zsírrá alakuló. Valamennyien találkoztunk már i emberekkel. drága barátom. De lehet még valami. Ne haragudjon válaszolta Martin . Egyel?re nem.és székletelemzés. de nem mondhatom meg. a táplálkozás-szakért ekes információkkal szolgált. kedden reggel érkezett az egyik londoni vonattal az állatorvos. hogy a jelentést Martin nagyon óvatosan fogalmazta. és nyilván irigykedtünk rájuk. esetleg mindkett?. Pontosan mosolyodott el a táplálkozás-szakért?. hogy egyes szerencsés emberek annyit ehetnek. hogy a különböz? egy gy állati egyedek más-más hatásfokon hasznosítják a kalóriákat. hogy a maga vegyületének jótékony hí A beszélgetés folytatódott. amit Ca valiero mondott. Éppen ezért. Martin még Cambridge-b?l ismerte a fiatal tudóst. amennyi beléjük fér. A központi idegrendszert dönt?en befolyásolják az agypeptidek. sokat ígér? mellékhatásnak a a is. a el?relépést jelent. Igen. Rao Sastrin és Yvonne-on kívül még két intézeti tudós volt jelen. hogy az injekciózott anyag az aggyal kapcsolatos. Cavaliero . Martin másokat is behívott a beszélgetésre. és soha nem híznak meg t?le jegyezte meg Sastri. Felfedezték viszont. milyen vének már. A legújabb kutatások azt mutatják folytatta Dr. A kezelésük nyomán jelentette ki minden bizonnyal megváltozott a patkányok bels lválasztású mirigyeinek vagy központi idegrendszerének a mûködése. és másnap Martin a Sam Hawthorne-nak küldött bizalmas jel ntésében Cavaliero szavaival a szert jótékony hízásgátló hatású -nak jellemezte. az má most egyértelmû. ami befolyásolhatja a maguk patkányait a jóllakottság érzése. A fölösleges h?t?l vagy úgy szabadul meg a testük. Az állatorvos bólintott. illetve képes befolyásolni ami láthatóan ezeknél az állatoknál sikerült . Ha nem viszik t nek nincs káros hatása. De azt már most megmondhatom magának. . És mivel úgy t ztatott. I ngersoll.. A délutáni v onattal utazott vissza. Bizonyos alóriamennyiségnek muszáj h?vé alakulnia folytatta a tudós . hogy tompítja az a gy éhségjelzéseit. hogy elpárologtatj vagy valami más módon. akik feszülten figyeltek arra. Ingersoll. különösen. Bizonyára ez a zsír-munka-h? variáció az oka annak. ha ezt az ar a változtatni. hogy ilyen egészséges patkányok ritkán kerülnek a szemem elé. akit a táplálkozástudomány vezet? szaktekintélyének tartottak. a harlow-i intézetet hatalmába kerítette a váratlan nagy felfedezés láza. Csütörtökön Ian Cavaliero.

Negyedik rész 1977-1985 .

ahol a mesés gazdagságot a szörnyû mocsok és nyomor ellenpontozza. a dúsgazdag. a rózsaszín város lapra ill? látványa. Sípjelek sü k. Janettel. a vakító fehérség. és azt mondta: Soha nem fogom elfelejteni ezt a fél évet. a hegyek. és Japánban.. Keresel valamit? kérdezte Celia. a császár r tészet helye. az Égei-tenger gyémántjai. ha az indulásuk el?tti ndkívül feszült állapotával vetette össze a mostanit. a vad ellentétek szubkontinense. ahol jártun k. és a Santa Isabella legénysége hozzákezdett a kikötés el?készítésének utolsó mûveleteihez. az ínyencek paradicsoma. hogy milyen tömérdek emlék gyûlt össze a hónapok alatt. és kellett néznie a jöv?jével. olajban fürd? Abu Dhabi. Alig tudom elhinni. Jaipur. Hongkong szédít? tempója..és ez igaz is volt! ..l Az SS Santa Isabella nevezetû óriási teherhajó utánozhatatlan méltósággal haladt a Fo Armstrong-csatornán a honolului kiköt? felé.. mintha már s id? volna hátra.. Ha megtalálom. ahol abbahagyták. Hozzá hasonlóan a asszony is csokoládébarna volt. olajfaligetek. Amint az utasok megpillantották a hawaii nap fényében arányló Aloha Tower-t.." .. amit ma is óvnak a turisták áradatától. amely majdnem az égig ér.. anélkül hogy a távcsövet megmoz ta volna. Kiotó mellett a Sugakuin császári lak törékeny álomszépsége. a férjével meg a gyerekekkel. A férfi újból a szeméhez emelte a távcsövet. és pirospozsgás arcszíne arról árulkodott.. hogy már majdnem vége ennek a csodálat nak. és a boldog találkozás a húgá al. hogy mi lesz vele. A teherhajó körülbelül húsz utast vitt magával. Pedig így volt. a lisszaboni Alfama kilencszáz éves macskaköves. Most viszont már benne jártak az augusztusban. a hajó jobbra man?verezett. mennyir e megnyugodott a felesége. óriásként mozogva a mellette sürgöl?d? vontatóhajók mellett. ahol a névvel tökéletes összhangban hatalmasakat lehet za Ott.. Isten hangját hallja a szélben. Oké sóhajtotta a n?. Aztán a Nagy Korallzátony.. Jeruzsálem A hegy..Rómában a földhözragadtság és zépség paradox keveréke. a naszi berjani nevû c semegét árulják a Zaba-bodegában. Celia arra gondolt. hogy az útjuk a lagos elszigeteltség és a stressz teljes hiánya mindkett?jüknek nagyon jót tett. illetv egészen máshol már ami Celiát illeti. amit csináltunk és amiket láttunk. És most itt vannak.. és lopva Celiára pillantott. Ausztrália korallkirálysága. kanyargó ut sok ezer illatozó virággal.. Andrew és Celia a fedélzeten állt a többi utassal együtt. a Királyok Völgyében izzó h?ség.. Megvolt rá az oka. Mióta március elején elindultak ottho nról... Andrew azt is látta. Néhány n a Honoluluból egyenesen hazarepülnek.. hogy az elmúlt ma hat hónapot csaknem teljes egészében a szabad leveg?n töltötte. A tizenöt országon át vezet? vándorlásuknak itt vége szakad. a városokat. a könnyûbúváro soma. az országokat. Különféle lyek vonultak el a lelki szemei el?tt: a Nilus vizében tükröz?d? varázslatos holdvilág. Megérintette Andrew karját. szándékosan nem tépel?dött a jöv?jén. .. Semmi kétség afel?l. és folytatják az életüket ott. akik szinte egyt?l egyig élvezték az . Szingapúrban szállt hajóra Andrew és Celia.Szingapúrban az elképzelhetetlen gazdagság mel lett az utcai ételárusok szerény standjai. Különösen akkor volt szembetûn? a változás. Andrew levette a távcsövet a szemér?l.. akkor megmondom válaszolta Andrew... ahol ha az emb r a füléhez illeszti kezét. hogy a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán resztül Hawaiiba érkezzen. Andrew távcs?vel fürkészte esszeségben feltûn? rakodópartot és várócsarnokot. a görög szigetek.. India. Az asszony azon tûn?dött.

De most dolgozniuk kellene. Celia arról értesült. a múlt kérdéseivel szemben olykor védtelen volt. Azt mondtad. és Andrew utasításai szerint cselek tt. mint a karikacsapás. Celia beállította a távcs?vel a megadott területet. hogy ugyanez érvényes a Laborato res Gironde-Chimiere. Andrew gyengéden megpróbálta emlékeztetni a leségét: A nászutunkon. Lehet. Mikor arról beszéltél.. ahol készül?dtek a fogadásukra. els?sorban azoknak a terhes n?knek a körében. Aztán egyik kezéve dig a távcsövet tartva.. amely már egészen közel volt a parthoz. most már emlékezett.ménytelen hajóutat és a kényelmes kabinokat. hogy a távozása nem befolyásolta se lalat. hogy miért tölt?d szívesebben a nászutat a Ba . hogy az új szer a Felding-Roth aranybányája lesz.. ho Pearl Harbornál halt meg az Arizona elsüllyesztésekor. Az egyértelmûen kiderült az elmúlt hónapok során. Mi van ott? A férfi átadta neki a távcsövet és a várócsarnokra mutatott. eszébe jutott az a sok évvel azel?tti beszélgetés. hova legyen. mikor olyan hirtelen o tthagyta a Felding-Rotht? Ösztönösen. hogy nemsokára még obban fogja sajnálni a dolgot. sszatértek a kabinjukba. és hogy a gyógyszer rendkívül népszerû. sem pedig a Montayne sorsát. Ott! kiáltott fel mellette Andrew. Kinek? Neked. A France-Soir-nak a nouzonville-i és spanyolországi esetr?l közölt tudósításai a jele szerint nem ártottak a szer hírnevének. mikor elmagyaráztam. Andrew is követte a példájá Az ablak mögött a láthatóan izgatott Lisa és Bruce is nevetni meg integetni kezdett. Mit kell keresnem? Majd meglátod. fél kézzel vadul integetni kezdett nekik. Nem volt szó róla. Ahogy a hajó egyre jobban megközelítette a partot. cseppet sem hiányolva a luxushajók hektikus. Andrew kivette a távcsövet Celia kezéb?l és visszatette a tokjába. mint most. . Celia most már végképp nem értett semmit. Még mindig nem értem nézett rá Celia bután. Én ezt nem értem. mégpedig óriási sikerrel. hogy nem cseleked ett bölcsen? Már semmiben sem volt biztos. akik egés a szülésig akarnak dolgozni. Igen. Miért kérted ki ?ket? Hogy beváltsam egy ígéretemet. F?leg az utóbbi napokban tette fel magának a kérdést egyre gyakrabban: vajon nem követett-e el hibát akkor. hogy a Montayne-t rengeteg orvos írja fel. hogy a gyerekek idejönnek. hogy mé is itt vannak? Én szerveztem a találkozót közölte Andrew nyugodtan. Közben kiürült a fedélzet. Rajtuk kívül már csak kéthárom utas ácsorgott a korlátnál. és akiknek az életében kritikus fontosságú a reggeli rosszullét leküzdése. amit sok évvel ezel?tt tettem válaszolta Andrew. és éppen emiatt tartott attól. mit mond Andrew. a Montayne francia kifejleszt?ire. és alig hallotta. Celia tovább gondolkozott. sz ervezett vidámságát. Hawaiin szomorú lettél volna. Az apádról beszéltél. Persze csodálatos.. hogy miért akarom ?ke t kikérni. A márciusi indulásuk el?tt Celia olvasott kereskedelmi sajtójelentéseket. hogy szedel?zködjenek. Az Egyesült Államokban Dr. Jé! Celia már csak suttogni tudott. Maud Stavely Montayneellenes érveinek sem adtak sok hitelt.. hogy a jöv?re terel?djenek a gondolatai. amelyekben arról volt szó. és arról.. Lisa és Bruce! Celia lázas örömmel kiáltotta a gyerekek nevét. és még keservesebben fog gyötr?dni. hogy itt vannak. egészen pontosan a 10-es mólóhoz. Mindebb?l látszott. Több telefonomba került Sz mikor éppen hallótávolon kívül voltál. Pedig hihetsz mondta Andrew. Februárban a terveknek megfelel?en elkezdték árusítani a szert. Bár mostanáig tudatosan küzdött az ellen. Tényleg ?k azok. Hogy lehet. Mikor Franciaországban jártak. Hirtelen felkiáltott: Látom! Nem akarok hinni a szememnek. Celia figyelme visszatért a hajóra. Celia azt sem tudta.. Állítsd be az élességet arra a második nagy ablakra a dokk fölött és az óratoronytó Celia kíváncsian a szeméhez emelte a messzelátót. de. nem? Hogyh ogy elengedték ?ket? Minden úgy ment. nagy sietve mondott le.. és ez sem vetette vissza az értékesítést. mint Hawaiin. Celia még mindig szinte magánkívül volt.

hogy furcsának tartod.. mintha a múltjának egy darabkája térne vissza illetve fog visszatérni hozzá. érzelemt?l on szólt Andrew-hoz: Jaj. a tudományokhoz. És akkor ígérte meg neki Andrew: Ha eljön a nap. egyikük se öltözött olyan sportos mint általában. S Andrew. aki már akkor és azóta is mindig megért? volt hozzá. Andrew világos öltönyt választott. aki hamarosan betölti az ötvenet. Nehezen tu dta meghatározni. Celia megpróbált részt venni a reggeli fölötti családi csevegésben. valami eszébe jutott az apjával kapcsolatban: bárcsak megérhette volna ezt a napot. hogy ges nap van. Csak néhány gomolyfelh? úszott a különben tiszta égbolton. Ahogy a Jordan család a limuzin felé közeledett. miel?tt csatlakozott volna a többiekhez. a bahamai strandon az apjáról beszélt Andrew-nak.. megkérdezte: Még nem tál soha. Már magának az egyetemnek is történelmi múltja volt. bárcsak láthatna engem. . ugye az Arizonához megyünk? kérdezte Andrew-t?l. hiszen hat hónapnyi elmaradást kellett pótolniu boldog lelkesedéssel fejezte be Stanfordban a gólyaévét. de egy napon szeretnék elmenni oda. ám komoly viselkedésû Bruce n szerûen festett az iskolai egyenblézerében. miért. A még mindig kisfiús. Er?s volt. Kellemesen meleg augusztus végi nap volt. de csinos. ami emlékként megmaradt neki Willis de Grey altisztr?l. így Bruce nem lett hûtlen els? számú szenvedélyéhez. hogy nemrég készített egy tanulmányt a japánok 1941-es. inkább elegánsan és. Lisa és Bruce reggel a szüleikkel együtt reggeliztek a lakályos apartmanban. ott. de olyan volt. mir l van szó. am i kevés férfinak jut osztályrészül az életében. hogy a mai napon magányosabb. amit egy kihajtott nyakú ingre vett fel. de nem egyedül akarok ott lenni. Mr. megszervezem az utazást. A fiú kijelentette. de nem érzem még magam felké nek rá. déli irányban pedig a Csendes-óceánra nézett. Pearl Harbornál? És akkor ? azt válaszolta: Nem tudom pontosan. zeng? hangú. a lányát és a családomat! Mintha a többiek megsejtették volna Celia érzéseit. Fehér szandált húzott és a fehér szalmatáskájá m akart sem túl lezserül. igen: tisztelettudóan. amit f?szakának jelölt meg.A nászútjukon. Ahogy a Santa Isabella a 10-es móló mellé simult és partra hajították a hajóköteleket ndrew csendesen azt mondta Celiának: Holnap megyünk. Mikor megint képes volt beszélni. A megindultságtól egyetlen szót sem tudott szólni. És kívánságod szerint veled lesznek a gyerekeid. ma egyszerû. és az édesapád meghalt. oda. a sof?r udvariasan a sildes s apkájához emelte a kezét. hogy a férje. aki az utolsó középiskolai t név el?tt állt. Jordan. sem pedig indokolatlanul ünnepélyesen festeni. és kitárta a kocsiajtókat. olyan sugárzóan szép volt. ahol az apám m eghalt. Reggel. a ház mindig megtelt élettel és vidámsággal. és ennek megfelel?en nagy gonddal válogatta meg a ruházatát ropogós fehér rako t szoknyába és tengerészkék-fehér blúzba bújt. az évek során egyre elegánsabb. hogy Celia egy pillanatig huszonhét évvel ezel? tizenkilenc éves önmagát látta benne. és imádta a gyerekeket. és hetek óta el?ször viselt újból nyakkend?t... Pearl Harbor ell eni támadásáról. örökké megnevettett embereket. csak megragadta Andrew-nak mind a két kezét. ami egyik oldalon a Wailae golfpályára. ahol a hajó elsüllyedt. Celi a gondolt. a massachusettsi Williams College-ba adta be a jelentkezését. befelé fordultabb a szokottnál. Ahogy a tükörben vizsgálgatta magát. mikor felébredt. Tárgyilagosan közölte a családjával: Azt hiszem.. már mindent megszerveztem. Nagy termetû volt.. virágmintás v oálruhát vett fél. érezte. te csodálatos. Folytatták tegnap megkezdett kölcsönös élménybeszámolót.. elmondta azt a keveset. Lehet. Celiának remegett az ajka. Hanem a gyerekeimmel. Mikor hazajött. . hogy a gyerekeink már megértik.. A férje szemébe nézett valami olyan rajongással. Bruce. aki el?z? nap farmert viselt." Egy húsz évvel ezel?tti ígéret. de mégsem tudta l eni azt az érzését. lágy déli szell? frissítette a leveg?t. Az Arizona-emlékhelyhez. bármelyik kérdéseteket ezzel kapcsolatban meg tudom válaszolni. Lisa. gyönyörû ember! 2 Délel?tt tíz órakor ott várta ?ket a sof?r a bérautóval a Kahala Hilton Hotel el?tt. hogy aztán örökre vele maradjon. és akinek már csaknem egészen szür e a haja.

A sof?rnek felszaladt a szemöldöke.Igen. Mert ha nem tudnád. szóval amit mondtál? Bruce jelentkezett azonnal a válasszal: A Csendes-óceáni Flotta F?parancsnoka. A kis CSÓFLOF?P magándokk egy kellemes ligetes részen volt. Celia bólintott. és az ? szavaival élve viszik. Mikor valamennyien beültek a limuzinba. ezeregyszázhetvennyolc volt a sebesültek száma . Ki vele. figyelmeztessem hogy ne a f?bejárathoz vigyen minket. Õt. Valamit elhallgatsz el?lem noszogatta Celia. puszta etlenségb?l Akamura feleségének a húga egy admirális neje.. 8 óra 5 perckor robbanások rázták meg a Row hadihajót. Körülbelül húsz perc múlva letértek az autópályáról az Aloha-stad tt. gondolta Celia.. és a bárkának c llámok vízpermetet szórtak a fedélzeten ül?kre.. hanem a feleségem. Aztán úgy döntött. a Felding-Rothnál. Tano Akamurát? kérdezte Celia. Úgyh admirális bárkájával megyünk az Arizonához. papa! jelentette ki Bruce.. a hajó felrobbant és elsüllyedt.. Akkor maga nagyon fontos személyiség. harci g törpe tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül támadták meg. De azt mondták.. Két fehér ruh erész állt benne. a támadás els? hulláma reggel 7 ckor érkezett. Hat utas ült a fedélzet ponyvatet?je alatt. Ez igazi csapatmunka volt. kétezer-négyszázhárman haltak meg. hogy ezen a különleges napon félreteszi ezeket a gondolatokat A limuzin a Lunalilo és Moanalua autópályákon suhant. A többi már gyerekjáték volt. 1941. több mint egy .. Nem én vagyok az nézett Andrew mosolyogva Celiára . Lisa megkérdezte: Mi az a CSÓFLO. Egy n?i tengerész tartott idegenvezetést. aztán megkérdezte: Mikor Tanóval beszélté d meg véletlenül. miközben az óramutató járásával ellentétes n megkerülték a Ford-szigetet. mint a cukrot . az egyik tengerész azonnal eloldotta a parttól a hajóköteleket. de azért válaszolt: A jelek szerint nagyon jól. Szóval. hogy mennek a dolgok? Andrew habozott. amely az utóbbi id?ben gyakran felmerült benne: a lemondása valóban elsietett és ostoba lépés volt. csak igazolódott az általános várakozás. ám Celia gondolatai minduntalan a személyes emlékeihez kalandoztak el... felhívtam a Felding-Roth hawaii regionális igazga tóját.. 8 óra 12-re felfordult az Utah.. drágám.. A kiköt? szürkészöld vize szinte teljesen átl volt. és besorolt a sûrû Pearl Harbor-i vízi forgalomba. . harminchat éve. Lisa meg Bruce figyelmesen hallgatták a magyaráza tot. át a honolului belvároson a mo dern felh?karcolók mellett. A kormányos kilavírozott a dok kból. berreg? motorral. japán zuhanóbombázók. Mindez olyan nagyon régen volt. torpedóvet?k. Amint Jordanék felszálltak. A férfi remélte... és nem sokkal kés?bb begördültek az amerikai haditengerészetnek az Aiea-öbölnél fenntarto területére. Hé. Andrew kénytelen-kelletlen hozzátette: Azt mondta.. hogy erre a kérdésre nem kerül sor.. e latán még mindig megnyílnak bizonyos ajtók.. hogy feltétlenül mondjam meg neked.. A többiek unszolására Andrew végül bevallotta: Ha mindenáron tudni akarjátok. Köszönöm mosolyodott el az apja. Megkért.. és m nyertek a gyógyszer premierjekor szárnyra kapott hírek. Úgy érted. hogy a Montayne nagy siker. Ott várt rájuk a haditengerészet dízelbárkája. Mi köszönjük neked szólt közbe Celia. hanem a CSÓFLOF?P magándokkjához. és belenézett. Andrew.. neked aztán van protekciód! Celia csodálkozva bámult Andrew-ra: Hogy csináltad? A te nevedet használtam fel közölte vele Andrew. és elindultak. december 7-én. Változatlanul sok csodálod van. Ám mindez újból felvetette azt a kér t. Andrew el?vett egy papírt. a California és a West Virginia elsüllyedtek. A szárazföldi enyhe szell? itt. papa. az Oklahoma fe lfordult. a Montayne-nel? Igen. mennyire hiányzol. ahol a tisztek csa ládjai laktak. Semmi más nem történt. vasárnap reggel. és csak mond atfoszlányok jutottak el a tudatáig. 8 óra 10 perckor t litalálatot kapott az Arizona l?szerraktára. a nyílt vízen er?s szélbe csapott át.

Az olaj mint valami virágs zirom terült szét a víz felszínén. mikor me lt. a kezdeti vereséget és végs? gy?zelmet sz izálja. Bárcsak ismerhettem volna nagypapát szólalt meg Lisa. M ntha Lisa egyszerû. Andrew és Lisa a betonépítmény közepén vágott nyíláson ker vízbe. . tízéves koromban ötezer mérföldnyire voltam innen. A bár a a Pearl Harbor-i bevezet? csatorna közelében irányt változtatott.emberölt?. mint akiket közös érzések fûznek Kikötöttek az emlékhely bejáratánál lév? pontonhídnál. megmutatom. akit alig ismert. Néhány perccel kés?bb a jelenség hátborzongatóan megismétl Ezek az olajbuborékok az üzemanyagtartályokból jönnek magyarázta Bruce. aminek lassan láthatóvá vált az alakja hihetetlen. ahol halálát lelte.. de elképzelhet?. és menthetetlenül elbillent az egyik irányba. mikor hirtelen áttörték a gátat az érzelmei. Egy vers sorai jutottak Celia eszébe: Add k lódat. Itt történt hát.. Éppen a hajódról magyaráz nekem. Csak a hajó számit. de a két végén szilárdan és er?teljesen áll. F. Õ a fiam. A n?i tengerész rögzítette a h a Jordán család is kiszállt a többiekkel együtt.. fehér vasúti tehervagon. hogy akár húsz évig is. Vajon hogya n halt meg? Gyors és kegyes halála volt. Hirtelen ott húzódott közvetlenül el?ttük a vakító napsütésben fehérl? ely. és megérintette a fiát. szent Csöndemet. . amir?l a par ancshídházat már régen eltávolították. hajó elsülylyedt.. Mivel kés?bb nem tudták kiemelni a hajótestet. Az apám hajója. hogy cs méterrel pihent a zöldesszürke víz felszíne alatt. Újból az idegenvezet? kezdett beszélni: Az emlékhely épít?jének szavai szerint: A forma. amin nevek és rangok ezrei sorakozt k.és az emlékhely végighúzódik az elsüllyedt hadihajó fölött. Senki nem tudja. Ezt vajon a tervezéskor vagy csak utólag találta ki az építész? Akárhogyan is van nem számít. . amit a kényes egyensúlyb an lév? mérleg már nem bírt el. az Arizona kísértetiesen tisztán látszó f?fedélzetére.. vagy ami még maradt bel?lük. Azóta. ahogy megkerülte a For d-sziget déli csúcsát.. Egyetlen oszlop sem ért a hajóroncs hoz. Már nem mozgott alattuk a talaj. megható megjegyzése lett volna az a szalmaszál. DE GREY Megillet?dötten. magukba for dulva hallgatták a magyarázatot. és a hely. gyász az anyja miatt. A szüleit és a n?vérét egy márványfalhoz vezette. Olyan volt . a te unokád. Celia már éppen mondott volna valamit. ahol újból lenéztek az elsüllyedt hajótestre. Gyertek. gyász az apjáért. Gyász és szomor el Celiát. vagyis hogy az építmény a közepén kedik. bárcsak a z el?bbi lett volna! Odalépett hozzájuk Bruce. Ahogy a bárka orra fölött el?renézett. Ez volt az otthona. A japán támadásnak ebben a néhány végzetes percében csak az Arizonán ezeregyszázhetve n haltak meg. Philadelphiában. a közepében egy horpadással. szenvedéssel teli? Istenem. Így hangzott a fal egyik felirata: AZ ITT NYUGVÓ H?SÖK EMLÉKÉRE Nézd csak. mint egy hosszú. És mégis. és akinek az emléké isszahozták a múltból ezek a Pearl Harbor-i szívbe markoló pillanatok. végül Celia vezett e ?ket vissza az el?bbi helyre. Egyikük sem szólt... Andrew Celia kezéért nyúlt. mert az em lékhely a tengerfenékbe ágyazott oszlopokon nyugodott. ez lett a több mint ezer ha lott végs? nyugvóhelye. de mégis nagyon szeretett. meddig tart még ki az olaj. egyetlen pisszenés nélkül. mint most. soha nem érezte magához a pillanatot annyira közelinek. mama! W. A látogatók némán álltak a fal el?tt. és én végre ideérkeztem. vagy lassú. Celiát lenyûgözte a roncs közelsége. vala egészen oda nem ill? dologra gondolt: nem ilyennek képzelte az emlékhelyet. Ahogy a vizet bám egy olajbuborék emelkedett a felszínre valahonnan a mélyb?l. add utam zarándoklatát. Celia kinyújtotta a kezét. Valahol itt vannak alattunk az apám csontjai. gondolataikba merülve álltak ott valamennyien. mikor távol volt az otthonától. Csendesen azt mondta: Megtaláltam nagypapa nevét. Az emlékhely közepénél Celia. A bárka utasai csendesen.

Ha nem kapnak utánad két kézzel jegyezte meg Andrew . A férfi bólintott. Sokat gondolkoztam rajta. Mindkét cégnek büszkén dolgoznék. Vissza tudsz menni a Felding-Rothhoz? kérdezte Lisa. írok egy hosszabb listát a többi vállalatról. a most már egyre nyilvánvalóbb tévedése karrierje megalázó Ezt az utóbbi gondolatot több mint hat hónapig próbálta elhessegetni. gy akran tanúja hasonló gyászkitöréseknek. vigasztalták. Ha majd megunod ezt a szerkót. Csodálatos vagy ma este mondta az asszonynak. hogy túl vagyok rajta. Most viszont az ami ik. akkor nem komoly cégek. mert én is hasonlóképp érzek.. hogy emehess a rendel?be. Biztos. hogy tudjá nem felejtem el ezt a mai napot. hawaii stílusú piros-fehér ruhát. it az ideje. Milyen állásra gondolsz? kérdezte Bruce. Miután kitöltötték. Szeretettel nézett Andrew-ra. Át arolták az édesanyjukat. Felégettem magam mögött minden hidat. Folytasd. szí megöröklöm t?led. . Van egy cég. úgyhogy annak van a legtöbb értel me. hogy nem mehetnék vissza a vállalath oz még akkor sem. A Merck. Szóval. Megértem folytatta Celia . Az emlékhelyen elia összeomlásának néhány perce alatt a közelben álló látogatók tapintatosan másfelé néztek.. Csodálatos vakációm volt. Andrew odaintette az italos pincért. Hé. ha pezsg?t innánk ezek voltak Celia els? szavai. ami annyi látogatóban szomorú. Nem leszek munkanélküli resek. Ez a vállalat a gyógyszeripar Rolls-Royce-a. Este a család a Kabala Hilton Maile nevû szalonjában vacsorázott. d e két nap múlva vége. Ott jelentkezem el?ször. Látva. hogy ez a hely. és köszönöm! Azt akarom. Ebben ment le vacsorázni. a felesége kedvencét. hogy mi történik. és csatlakoztak hozzá a többiek is. szeretném. mi is a jó szó erre? Katarzis válaszolta Bruce. és mindezekhez a régi szomorúságokhoz hozzáadód aját kudarca fölött érzett bánata. Nem. kérdéseket tettem fel magamnak. az életben a legszebb. aztán pedig az egyik szállodai üzletben vásárolt magán y csodás. nem múlik klasszikus példájaként mindez hozzájárult mostani hangulatához. fogd már be! sózott Lisa az öccse kezére. Görög szó és megtisztulást jelent. Alig várom. a vigasztalásotokat és a megértéseteket. Ám Lisa és Bruce gyorsabbak voltak. Az anyja megrázta a fejét. és csak utána válaszolt. De azt is tud notok kell.aki tíz éve éppen ebben a hónapban halt meg. Arisztotelész has ikor. Néha a embernek! Andrew elnevette magát. Úgy is érzem magam ragyogott rájuk Celia. Bruce-szal együtt. Ha szükség sz rá. Természetesen. más cégeknél fogok próbálkozni. Szerintem már te is alig várod.. A visszatértük óta nem sokat beszéltek a Pearl Harbor-i kirándulásról. és így szólt: Valamennyi?tök egészségére! Imádlak benneteket. Andrew drágám. és mindig ugyanarra a válaszra jutottam. Celia felemelte a p oharát.. És utána? Tetszik a SmithKline meg az Upjohn is. zte. ha akarnék. Délután Celia lefeküdt aludni. hogy mivel eleget sajnálkoztam magamon. Andrew valamen yiüket gyengéden átkarolta. hogy hol próbálkozol? Igen mondta Celia elgondolkozva. A gyógyszeripart ismerem legjobban. ha annál maradok. hogy kézbe vegyem az életemet. átnyúlva az asztal fölött. amit mindenekfölött tisztelek. Andrew feléje indult. és megtörte végül mindenr?l megfeledkezve zokogni kezdett. bizonyos szempontból ez amolyan megti sztulási folyamat volt. Go dolkoztál már azon. és ?k is elkezdtek gátlástalanul sírni. amolyan. Ebben a pillanatban érkezett meg a pezsg?. Így van bólintott Andrew. esetleg tragikus emlékeket ébreszt. Azt hiszem. és Taittinger pezsg?t rend elt. Celia kortyolt egyet a pezsg?jéb?l. mama sürgette Lisa. úgy határoztam mondta Celia . anyu bámulta Lisa csodálattal az édesanyját .

Ezt arra a sz ncsés vállalatra ürítem. és csak akkor szólt Sethnek. Tisztában van azzal Mr. Seth az? kérdezte. és mikor Andrew bólintott. Celia már éberen ült az ágyban. Egy csörrenés után abbahagyta. Kérem. mint egy kis lustálk odás. Mint hallom. Csak nem a Montayne-r?l van szó? De. a hajnali szürkületben egymás után bontakoztak ki a külö gyak körvonalai mintha egy rendez? fokozatosan megvilágítana egy sötét színpadot. sajnos. De hát hallottam. vagy álmodik. A kagylóért nyúlt. vacsora közben Bruce megkérdezte: Holnap mit csinálunk? Mivel ez lesz az utolsó teljes napunk Hawaiin mondta Celia . amit most mondani fogok. felült az ágyban. Celia arr a a beszámolóra gondolt.Megjósolom. Maga az. Mi valamennyien tévedtünk. New Jerseyb?l válaszolta egy másik n?i ha ng. és a többiek mind.. Feingold hangja feszültnek tûnt. amelyiknek sikerül megszereznie Celia Jordant! Kés?bb. ne haragudjon. amit tegnap hallott másodkézb?l Andrew-tól. hogy élvezhessék a friss zell?t és a tenger mormolását. és most már elhatol t a tudatáig a telefoncsörgés. hogy miko alamennyiünk által ismert okokból . Negyedórá felkel a nap. hogy a Montayne óriási siker. De hirtelen minden megváltozott. Közölnöm kell magával. mit szólnátok egy kis lustálkodáshoz a tengerparton? Valamennyien egyetértettek. Add ide. Andrew-nak hirtelen kiment az álom a szeméb?l. hogy mi. Feingold. Celia megmozdult. amit Seth mond. aki Tanot. Celia megvárta. a FeldingRoth hawaii igazgatóját idézte. hogy semmi sem esne jobban. de kis szünet után újból rákezdte. kérem. És mos t szörnyû helyzetbe kerültünk. az rendkívül fontos. akkor magának volt igaza. Az újabb telefonos kisasszony bejelentkezése után Celia meghallotta az id?s számvev? hangját. tisztában. ho gy folytathatja. várjon egy pillanatig. uram. Seth Feingold a Felding-Rothtól.. Egyszerûen telenek voltunk tovább várni. aztán folytatta. és azon tûn?dött. Rövid id?vel ezel?tt még mi is ezt hittük. Most. És mire nem tudtak tovább várni? Celia. a n? a kagylóért nyúlt. De itt már dél van. Letakarta a kagyló beszél?részét. és odaszólt Andre Valami fontos dolog történt. hogy jól hall-e. 3 Jordanék lakosztályának hálószobájában néhány perccel reggel hat óra el?tt megcsörren on. Ki a hívó? Mr. Seth. Hallgatom mondta Celia. Andrew átadta neki a telefont. én vagyok. Vedd fel a fürd?szobai kag ylót és hallgasd te is. Celia? Igen. A mellette fekv? Andrew megpróbált magához térni az álmából. mit aka Személyre szóló hívásom van Mrs. Még nem tudom pontosan. arról. nem értem. Az igazgatótanács nevében és kérésére hívom magát. nagyon figyeljen. felébresztettük. Este lefekvéskor nyitva hagyták a balkon üvegajtószárnyait. Celia Jordannak közölte a központos. meg olvastam is arról. és álomittasan kérdezte: Hány óra? Rohadt korán van! káromkodott Andrew. Az id?s i hangja elcsuklott. Celia mélyen aludt. mit akar ezzel mondani. Voltunk?" kérdezte Celia meglepetten. hogy nem lesz rá szükség emelte fel Andrew a poharát. hogy itt mennyi az id?? Igen. és beleszólt a telefonba: Tessék. Celia egészen összezavarodott. míg Andrew felveszi a másik kagylót. . és s ingerelte a makacs telefoncsörgés. Kérem.

Aztán And ew-ra pillantott a nyitott fürd?szobaajtón keresztül.. hogy soha nem fog a kétségeit?l megszabadulni... És ez még csak a kezdet. hogy ?k ezen a héten vonják vissza a szert Franci . Ennek tulajdonítható.. Nyilvánosságra került már mindaz. f?leg az Egyesült Államokban. menni... De a maga lelkiismerete tisz ta. Nem tehet arról. Legjobb lesz. h ogy most már semmi kétség afel?l. hogy még egyetlen újságírónak sem állt össze a mozaikokból a teljes ké Seth. De tudta.. hogy megakadályozza ezt a bor zalmas tragédiát? Igen! A lemondása után felemelhette volna a szavát. hogy miért nem Sam Hawthorne hívta fel. Emlékszik a károsodott csecsem?kr?l szóló jelentésekre? A vegetáló babákra micsod netes szó! Az ausztráliai. gondolta Celia. ezt mondta : Mi valamennyien kérdésekkel gyötörjük magunkat. Seth rátért a részletekre. vérfagyasztó valóság. akinek szintén egészen megkövült az arc a döbbenett?l.. ahelyett hogy meghúzta magát. Álmatlan. Celiának e szébe jutott. a nyilvánosság elé tárhatta volna a Mon ayne-nel kapcsolatos kétségeit. mint a c ukrot.. csak rossz álom. mikor feltette Sethnek a következ? kérdést: Milyen lépések történtek a gyógyszer visszavonása és a készletek visszarendelése üg A Gironde-Chimie közölte velünk. ha az elején kezdi szólalt meg egy kis szünet után. Oké. nem egészen. . aztán egyre több jelentés jött. nyilvánvaló. hogy ne szedjék tovább a Montayne-t? Hát. hogy nagyon egyszerû és kényelmes volna elfogadni ezt az érv elést. ahol hét hónapja árusítják a Montayne-t. vagy az életük során normálisan viselkedni. Döbbenetében az els? gondol ez volt: hadd ne legyen igaz ez a hír! Ez. mindegyik beteg gyermek anyja szedett a terhessége alatt Montayne-t. hogy a figyelmeztetését nem vettük komolyan. Sajnos . de ha csak egyvalaki megh allgatta volna. Keserû könnyeket akart sírni. ami most történik velem. hogy még koránt sin vége. De kinek sírjon? Senkinek nem tud sírni.. ezekben az országokban és másutt is. hogy a z igazgatótanács visszavárja magát. és így egyetlen babát meg tudott volna menteni a szörnyû sorsától. azon tûn?dött.. De sajnos ez csak id? kérdése. az utóbbi hetekben egész jelentésár . Celia arra gondolt.Ez csak az egyik dolog. Hirtelen baljós gondolat villant az eszébe. hogy a Montayne a bûnös.. Úgy látszik. bûntudattól terhes nk vannak és mindegyikünk súlyos terhet visz magával a sírba. Vajon ? személy szerint tehetett-e volna többet. sírással meg dühösködéssel nem megy semmire. vagyis a Montayne-t továbbra is árulják és szedik. eddig cs aknem háromszáz beteg csecsem?t regisztráltak világszerte. és m indjárt felébredek. És különben is.. Mintha Seth ötezer mérföldnyi távolságból olvasott volna a gondolataiban. Celia.. Nem akarom. és tudta. Jóságos isten! Celia az arcához kapta a szabad kezét. az esetek hasonlóak azokhoz a régiekhez. hogy ilyen szörnyû áron bizonyosodjék be az igazam. segit ség nélkül felülni..két és fél hónapja érkeztek az els? szórványos jelentések. amit közölnöm kellett magával. hogy Andrew meg ? semmi rosszat nem ha llottak a Montayne-r?l az utazásuk során. De vajon változtatott volna ez a dolgon? Hallgattak volna rá az emberek? Valószínûleg nem. hogy a vállalat még kísérletet sem tett arra. amir?l maga itt most beszámolt nekem. Azóta egyre több ilyen eset van. és miközben várakozott.!? Celia rádöbbent. de meglep? módon n em túl sok. Csecsem?k százai. A második az. hogy nem álmo nem mindaz.. Az asszony még mindig nem akart hinni a fülének. Megborzongott. Aztán az ablakon túl meglátta a színesed? látóhatárt. ahogy Seth összeszedi a gondolatait. Celia lehunyta a szemét az egyre dagadó rémtörténet hallatán. ordítani akart a düht?l és a tehetetlenségt?l. amit átél. megpróbálom. francia és spanyol esetekre? Természetesen emlékszem. Seth? Rias ztották a közvéleményt? Figyelmeztették az asszonyokat. akkor már lett volna hiába az er?feszítése. Celia szinte érezte. Olyan sok.. de így soha nem fognak tudni gondolkozni.. akik akkegészségesek lehettek volna... Celia. Itt-ott megjelent róla valami a lapokban. hogy a széles körû nyi gal is tudassa az eseményeket. amit tegnap mondott Andrew.. Tanot idézve: A Montayne-t viszik.

hogy f je a kárt. m tayne azonnali visszavonása? A jogászaink nyomatékosan ajánlják. Sethet sírás fojtogatta. hogy nem jár rosszul . mikor a terhes asszonyok még mindig szedi k a Montayne-t? Mikor a méhükben hordott magzatok. Tudtommal a britek is hamarosan nyilvánosságra hozna egy közleményt. amit a törvény megkövetel. A Felding-Roth alelnöke. Celia. Sajnos ez nem lehetséges. szóval. Igen. Mi van Sammel? Hosszú. Másodszor pedig mi valamennyien az igazgatótanács minden tagját beleértve m ghajlunk az ítél?képessége el?tt.. Múlt héten az orvosok megállapították. Mit számítanak az anyagi következmények. Szerepet játszott ebben némi személyes büszkeség is. Ja. akkor született Sam un okája. Biztosan emlékszik. mikor elment t?lünk. hogy Juliet csecsem?je is károsodott a szert l. El?ször is maga az egyetlen. Az anyagi következmények már így is. Kínos hallgatás. és alelnöknek jönne vissza. Én az Egyesült Államokat kérdeztem! kiáltotta Celia a kagylóba. emlékszem. elborzadva felsikoltott. hogy most hirtelen mindez olyan keveset jelentett.. düh. Tehetetlenség.. amit a lemondásával játszott el. Celia hirtelen abbahagyta. hogy v isszavárjuk. Sam unokája agyi sérült. Juliet babája. Aztán mégis uralkodott magán. Sam Montayne -t adott neki. mert életének fényes eseménye lett volna. Beszélnem kell Sammel közölte ellentmondást nem tûr? hangon. és jelenleg egys erûen használhatatlan. El tudja képzelni. és akkor beperelhet?k vagyunk. De a jogászaink szerint mindenképpen várnunk kell. míg döntést hoz.. és újból eltûn?dött azon. a bûntudattól. Személyes gondjai vannak. Most nem a om részletezni ennek az anyagi vonatkozásait. magasabb az értékesítési ale osztnál. f?leg ezek után. Igen. hogy nem gondolt semmiféle kockáza tra.. Talán annyira hitt a Montayne-ben. Celiának eszébe jutott a nagy ünneplés Sam irodájában. hogy mindent megtettünk. mint egy léket kapott. Várják a döntést! Az isten szerelmére. . Ez az egyik oka annak. hetekbe is beletelhet. Biztosítom magát arról. Mikor azt mondtam. Celia fojtott hangon. Vincent Lord személyes felügyelete alatt. és a kormány elé álljon.. hogy szükségünk van magára. hogy teljesen fölöslegesen papol. de azt garantálhatom. Szükségünk van magára. mint a többiek. Igen. az a hiba beismerésének is tekinthet?. S eth szomorú. Szörnyû sejtése támadt arról.. gondolta Celia. hogy maga Sam szerezte meg a Montayne-t a Gironde-Chimie-t?l. Ne köntörfalazzon! csattant fel Celia. Oly anok vagyunk. Err?l csak kés?bb akartam beszélni. Volt id?. hogy a minisztérium lépjen el?ször védekezett Seth. Celia úgy érezte. Milyen furcsa. jesen ki van magából vetk?zve. Az ausztrál kormány pedig már be is szüntette az árusítását. akkor nagyon komolyan beszél tem. kormányosát vesztett hajó. mély sóhajt hallott a vonal túlsó végér?l. keserûség at dúlt benne. Seth szavai szakították meg néma gyötr?dését. Emlékszik. mert ha mi lépünk el?ször. hogy miért a számvev? hívta fel Sam Hawthorne. hogy e nnek a párbeszédnek semmi értelme. Kivétel nélk ndet. Celiának egyre háborgott a lelke. mikor ennek az ajánlat nak a hallatán kiugrott volna a b?réb?l örömében. Itt minden a feje tetején áll. A Feldi Rothhoz érkez? minden információt továbbítottunk a minisztériumnak Washingtonba. Most pedig várjuk a minisztérium döntését. hogy magát is érinti a dolog. hogy már érkeztek orvosi mintacsomagok. Sam ezekb?l adott tit okban Julietnek. ez lehetséges. t fog hallani.. Az elnök utáni legels? pozíció. Sam. hogy Sam porig van sújtva a gyásztól. Seth utolsó szavainak hallatán Celiában meghûlt a vér. és nem fogja tudni mozgatni a végtag ? is éppúgy vegetál. aztán kétségbeesetten és hitetlen kedve kérdezte: Hogy tehetett ilyet Sam? Akkor még nem is engedélyezték a Montayne-t! Maga is tudja.aországban válaszolta Seth óvatosan. sikoltania kell. halk hangon beszélt. mert nagy szükségünk van magára. mert tudtam. amit tott el a Montaynenel kapcsolatos kétségeivel. akinek megfelel? a tudása és tapasztalata. és azt mondta: A minisztérium lassú. minek várnak? Milyen más döntés születhet. Juliet a terhessége alatt nagyon rosszul érezte magát reggelente. mert rájött. hogy az ügynek ebben a stádiumában mindenképpen ki. De ez csak egy része a bajoknak. Legalábbis most nem.

hogy Andrew integet neki a fürd?szobából. Most Seth kért egy perc türelmet. nyugodtabb körülmények között. de úgy döntöt ek. Parázs vita folyhato mib?l kihallatszott Seth hangja: Igen. ami délután 16. amit mondott. Holnap már bent leszek. amihez ragaszkodik. Tudom. hajthatatlan aztán pedig: Hát persze hogy komolyan gondolja. ahol cs ozásuk lesz egy helyi id? szerint reggel kilenckor induló New York-i géphez. hogy mások is itt vannak mellettem az igazg atótanács néhány tagja . míg a isztérium meghozza a döntését. mikorra tudná leghamarabb itt l enni? Az els? géppel indulok vissza válaszolta az asszony. De csak akkor megyek vissza. Celia útközbe n akart valamicskét aludni. A válaszom: igen. hogy már délel?tt be tudjon menni a Felding-Roth központjába. Még most is azon töprengett. Ha hazaérkezik hozzánk.és tévéállomásai.. Andrew letette a fürd?szobai kagylót. Celia megint letakarta a telefonja beszél?részét. hogy vajon helyesen tette-e. és miközben minduntalan csö a telefon a váratlan elutazásukkal kapcsolatos helyfoglalások és egyéb el?készületek miatt. hogy még ma közöljék az Egyesült Államok rádió. És azt is tudom. most e gy ideig nem. Azt akarom. hogy ha most egyedül maradnánk. ha. Úgyis lesznek perek. Viszont nagyon hosszú ideig dolgoztam a vállala tnál. hogy igent mondott . hogy ez meglegyen. de egy kikötésse l. Nincs alku. ndrew elmagyarázta a gyerekeknek a tragikus helyzetet. mint neki ránk. t tönkremehet bele. és megkérdezte a férjét?l: Mi a véleményed? Neked kell dönteni válaszolta a férfi. még e bben az órában.. figyelmesen hallgattam. Celia hallotta a vonal túlsó végér?l a fojtott hangú szóváltást.Biztos kitalálta folytatta Seth . hogy ha visszamé em fog számítani a korábbi lemondásod és a féléves távolléted. Olyan régen nem láttunk benneteket mondta Lisa . Már említettem magának a jogászaink figyelmeztetését a perelhet?ség kérdését. Másodszor is egy kis tür elmet kért Setht?l. Bármelyik pillanatban várh ató a visszavonási rendelet. Akkor. Mindenképpen beszélek majd err?l mondta Celia . Ezek jó évek voltak. Ezzel több millió dollárba kerül? pereket zúdíthatunk a nyakunkba. és most szükségük van rám. Éspedig? A Montayne-t még ma vissza kell vonnia a Felding-Rothnak. hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá. Leszállás nélkül repülnek majd Chicagóig. és közleményt kell nyi lvánosságra hozni a veszélyeir?l. Ma. és hallgatják a beszélgetésünket. Celia. Celia. de ha nem haragusztok. Tudjuk. Celia elgondolkozott. Végül Seth újból jelentkezett: Elfogadjuk a feltételeit. A vita New Jerseyben még hosszú percekig tartott. 4 Sikerült négy jegyet szerezniük a United Airlines 747-es számú járatának turistaosztá . hogy mégis a szüleikkel repülnek vissza. Ebben a pillanatban sokkos vagyok. De nem akarjuk a helyzetünket tovább rontani. és bejött a szobába. Lisa és Bruce eredetileg még két napot Hawaiin szerettek volna tölteni. Azonnal megtesszük. Neked is jócskán kijut majd a nel kapcsolatos felel?sségb?l. Ezt személyesen garantálom magának. és huszonnégy órán belül az em a tévét és hallgatom a rádiót.50-kor indult Honoluluból. Reménykedve várjuk az igenl? vála Celia észrevette.. De jól vésd az eszedbe. aminek a legnagyobb részét Cel ia nem hallotta. Ne feledjük . ez teljesen lehetetlen. személyes hetjük meg a dolgot. A szül?k lakosztályában siet?sen bekapták a reggelijüket. Nem holnap. Nem akarok semmit megbeszélni. nem a jöv? héten és nem addig totojázva.. Elvette a kezét a beszél?r?l. hogy a lehet? legtöbb id?t vel etek akarjuk tölteni. akkor csak szomor kodnék meg sírnék a szerencsétlen beteg kisbabák miatt. Seth. Azt akarom.

hogy taxiba ültek a Kahala Hilton el?tt és elindultak a honolului reptér felé. És azt sem szabad e lfelejteni. de csak egészen jelentéktelen mértékben. hogy mig nem használnak széles körben egy szert. addig nem lehet teljes bizonyosság ot szerezni a biztonságosságáról. Ezt a káros hatást nevezik mellékhatásnak. legalább néhány csecsem?t és édesanyát megkímél szörnyû sorsától. Az. A gyógyszereket el?ször állatokon próbálják ki. Gyakran pattannak ki ez ügyben komoly tudományos viták. és folytatta: Aztán mikor a gyógyszer piacra kerül. Csak általában ? kérdezte Lisa összeráncolt homlokkal. De gyakran azt nem akarják az emberek megérte ni. és beolvastak egy sürg?s közleményt. amik erülhettek ki a tesztelés során. a kor egyeseknél felléphetnek olyan mellékhatások. hogy még ma is vannak bizonyos határai a tesztelésnek. hogy ne írjanak fel többet a szerb?l. mert az aszpirin bels? vérzést okozhat. nem sokkal az után bebizonyosodott. Bruce volt a leggyorsabb. Ugye jelenteni kell a mellékhatással kapcsolatos eseteket? kérdezte Bruce. és a repül?téren a Honolulu Star-Bulletin délutáni kiadása már cimolda ta az AP hírügynökség err?l szóló tudósítását. ha akartok.az ajánlatra. hogy azonnal hagyják abba a szedését. akkor természetesen vissza kell vonni a gyógyszert. hogy korrigáljon valami zavart a szervezetben. hogy a Jordan család este még igazi lustálkodós strandolást tervezett. miután Celia egyszer csak így szólt a többiekhez: Köszönöm a türelmet. akkor következnek az önkéntesen jelentkez? anyok. És elképzelhet? vetette közbe Andrew . El?ször is nem szabad elfelejteni kezdte a magyarázatot . hogy a kikötése. hogy egy elsietett döntés megfoszthat embereket egy hasznos. ilyen súlyos mellék atásai vannak? Celia összeszedte a gondolatait. miel?tt árulni kezdenék ?ket szólt be Lisa . hogy miben állnak és mennyire súlyosak. hogy egyik kísérleti alanynál sem jelentk mellékhatások vagy igen. hogy a Felding-Roth betartotta a Celiának adott szavát. Mindez több évet vesz igénybe. Ha ez a százalékarány elér egy bizonyos szintet és a mellékh os vagy végzetes. Néha nehéz eldönteni magyarázta Celia . Most már kérdezhettek. Ez mind igaz ismerte el Celia. bár lehetnek ártalmatlan me atások is. hogy egy szernek. mama. Általában ez meg is tö k. egészen másként alakult a napjuk. A gép zsúfolt volt. Azért kerül a testbe többnyire miután az o rvos felírja . esetleg milliók kezdik szedni. Ám a legegyszerûbb aszpirinnak is megvan a maga kockázata mégp dig esetenként komoly. mely szerint azonnal vissza kell von ni a Montayne-t. és a terhes anyákat. A gépezet beindult. A Mon evû szert azonnali hatállyal visszavonják a kereskedelmi forgalomból a lehetséges káros mell atásai miatt. Az emberkísérletek végeztével mikor már úgy látszik. miel?tt válaszolt volna. . és tízezrek. Nem sokkal kés?bb a hírekben vezet? helyen szerepelt egy b?vebb riport a Mon tayne visszavonásáról. Létezik az úgynevezett kockázat kontra jótékony hatás faktor is tette hozzá And rvosnak el kell döntenie. en rendben még mindig csak néhány száz vagy legfeljebb ezer emberen próbálták ki a szert. a többi ek helytelenül. amit ? is meg a beteg is szeretne. Na de a gyógyszergyárak tesztelik a szereket. hogy arra az eredményre jussanak. és a minisztériumnak is az lenne a feladata. A rádió zenés programja félbeszakadt. Igen. Celia megrázta a fejét. És ha egy gyógyszergyárnak tudomására jutnak ilyen esetek. hogy a rendellenességet a szer okozta-e. Néhány gyógyszer kockázatosabb. gy valami más. de a hátsó részen lév? négy egymás melletti ülés legalább lehet?s egy kis családi beszélgetésre. hogy érdemes-e vállalni egy bizonyos szer kockázatát annak érdekébe . hogy felderítse ezeket a kockázato kat. amiknek a vizsgálata folyik . figyelmeztetik az orvosokat. és a gye ekekhez fordult: Anyátok ítélte meg helyesen azokat a vitatott rendellenességeket. Ahhoz képest. Hogyan történhet meg. aztán arra gondolt. hogy jelentést tegyenek a minisztériumnak. Aztán ha az eredmények kielégít?ek. esetleg életm ent? gyógyszert?l. mint a többi. hogy egy gyógyszer b ilyen gyógyszer idegen anyag az emberi testben. De a jótékony hatása mellett lehet káros hatása is. Celia egyetért?en bólintott. a lakosság igen alacsony százalékánál. ebben az országban törvény kötelezi ?ket arra. amit jóváhagytak. A Montayne esetében viszont minden fordítva történt jegyezte meg Andrew. A legnagyobb baj az.

Felszolgálták az ételt. A Washington Post riportere. annyit biztosan nem. és megjegyezte: Ha mást nem is. és nem voltak tudományo eim. mégpedig részben azért udott. Bizony! visszhangozta Bruce. ki lehet tessékelni a rendel?b?l. El?ször is túl gyakran nyúlunk a recepttömbünkhöz. hogy a receptírással gyorsan és egyszerûen végezni lehe beteggel. hogy nem kell gyógyszert szedni minden átmeneti kellemetlenség miatt . mar elmarad. úgy. azok nem voltak ott. Ma a vallomások napja van jegyezte meg Bruce. aki nem szégyell utánanézni valaminek egy beteg jelenlétében. hacsak nem lép fel valami egyéb rendellenesség. Azt a szert Thali omidnak hívták. Ahogy hallgatta ?ket. hogy egyik szer hogyan hat a másikra. kitartottál z álláspontod mellett. mi or Dr. hogy felüssék a megfelel? könyvet. ha recept nélkül lépnek ki a r endel? ajtaján. Pillanatok alatt szenzáció lett bel?le. Helen Taussig amerikai orvosn? vallomást tett a kongresszus el?tt. Andrew elmosolyodott. Celia hosszú órák óta most mosolyodott el el?ször. És a családod mindezekért nagyon büszke rád. Andrew kedvetlenül turkált a tányérjában. hogyan nézi az ember a sajtót. Az apja megvonta a vállát. Mi. De nem csaptak be szögezte le Andrew . mert tudtad. Attól függ. Azért. amire viszont kevés ember képes. Tudnotok kell mondta Celia a gyerekeknek -. akik becsapva érzik magukat. És ha ép. papa. és kés?bb sem olvasták el a jegyz? könyvet. és máris jöhet a következ?. Mikor rád kerül a sor. Megígérem mondta Lisa. és a képvise l?k legnagyobb döbbenetére diafelvételeket mutatott be a deformált csecsem?kr?l. ami id?vel ese tleg pozitívummá változtathatná a Felding-Roth Montayne-nel kapcsolatos tapasztalatait. Általában az els? hónapokra jellemz?. és megvolt az erkölcsi bátorságod ahhoz. és megcsókolta. Andrew válaszolt a fia kérdésére. Ez alatt a rövid id? alatt ostoba és kockázatos do bármilyen gyógyszert szedni. Még miben hibásak az orvosok? Sokan nem tudunk eleget a szerekr?l. míg rágódik rajta az ember. de az orvosok gyakran nem veszik a fáradságo t vagy túl büszkék ahhoz . A másik ok pedig az. Azzal az esettel kapcsolatbán mindent elolvastam. Õ ös szeillesztette a mozaikdarabkákat és mindenkit megel?zve megírta a Thalidomid-sztorit. Morton Mintz ezzel szemben szorgalmas volt. e babát akarsz. Egyszerûen csak azért elleneztem. drágám. Ebben a családban két történelemrajongó is van. megbízható szakember szólt közbe Celia. hogy a sajtó meg a tévé a mai napig nem értes Montayne-ügyr?l legalábbis a nagy társaságok. mami. amennyit tudnu nk kellene. mikor bent van náluk egy beteg Az az orvos. Pers hetetlenség fejben tartani ennyi információt. minden káros utóhatás nélkül. Nehéz elhinni. azt legalább el lehet mondani err?l a légiabrakról. különösen a mellékhatásokról és arról. hogy akadnak betegek. ahogy most a Montay ne-nel lesz. . Az ösztönök pedig akár be is csaphattak volna. és tovább beszélgettek. amit csak lehetett. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. Még akkor sem jelent meg az újságokban egyetlen sor sem. orvosok is ludasak vagyunk gyógyszerügyben folytatta Andrew. mert mint o snak az a véleményem. Egyáltalán nem válaszolta Andrew. Andrew a lány nézett. hogy az elveid miatt lemondj . S?t mi több. mikor a nagykönyvben böngészett. eszedbe ne jusson bármit bevenni.Még ez sem igaz egészen. Ezt hogy érted? kérdezte Lisa. Ez hihetetlen álmélkodott Lisa. s?t meg is történt már egyszer csaknem ugyanígy. ami bombaként robbant. hogy addig i s telik az id?. ifjú hölgyem. Akiknek ott tt volna lenniük a meghallgatáson. Ez megtörténhet. mami mondta Bruce . Lisa odahajolt az anyjához. Az apátok egyike ezeknek a csodabogar knak. Én csak az ösztöneimre hallgattam. Celiának hirtelen eszébe jutott valami. hogy apátok kezdett?l fogva el lenezte a Thalidomidot. 1961-ben és 1962-ben az amerikai sajtó ügyet sem vetett az európai Thalidomid-ka tasztrófára folytatta Andrew. Akadnak lusta újságírók is. Saját szememmel láttam. legtöbbször teljesen fölöslegesen. hogy milyen szörnyû következményei lesznek? tudakolta L sa. A terhesség alatti rosszullét jó példa erre. és ez a fontos. Kisvártatva valamennyien befejezték az evést. Én is büszke vagyok rád. az lelk iismeretes.

hogy ha kapok ebb?l a Montayn e-b?l. Celia meglepetésére a Kennedy repül?tér el?tt ott állt a Felding-Roth vállalati limu zinja sof?rrel. mikor Winnie. Dr. szedett valamit a terhessége alatt? A reggeli rosszullétek ellen? Celia egyre növekv? rettegéssel mondta: Igen. mer volt hely az els? osztályon. ami Seth Feingold levelét rejtette. tisztelgett neki és átadott egy lepecsételt borítékot. A gyógyszerészek általában sokkal többet tudnak a szerekr?l.. Miután Li Bruce. szóval néhány szemet. hogy elvigye ?ket Morristownba. és fel sem ébredt. am ott hevert a konyhapult tetején. A doktor adott nekem belûle. Ez az er yátokkal töltött éveknek. hogy kétszeres vagy háromszoros adagot vesznek be azért.Persze én lépésel?nyben vagyok a többiekhez képest a gyógyszerek területén. Ez az alelnök járandósága. Celia és Andrew sorra átölelték.. hogy rossz gyógyszert írnak fel az orvosok? kérdezte Lisa. ez már kicsit sok mára ennek a fáradt gyógyszeripari aktivistának közölte Cel tározottan. és nem tekinti ?ket kollégának. Kedves Celia! Isten hozta itthon! minden értelemben. Kollégái és beosztottai e sorok íróját is beleértve örömmel várják a találkozást ma pihente az utazást. És ezt vajon minden orvos elismeri? kérdezte élesen Bruce. akit Celia futólag ismert . és mondta. akkor ne vegyem be. de most hajlandó lennék feleleve i a tudományomat. hogy vegyem be közö innie. címoldalán a Montayne-jelentéssel. m az orvosok. Elmosolyodott. Nagyon sok orvos bánik lekezel?en a gyógyszerésze kel. a honolului járattal ellentétben. a szemében könnyekkel el?ször az újságra. és visszakérdez az orvosnál. Sajnos nem válaszolta Andrew. kedveseim. De szóval. mert a kis büdös ijedtében itt hel ybe ki talál ugrani. El?fordul. Celia meg Andrew hármasban trécseltek a konyhában. Alig merte fel tenni a kérdést: Winnie. és hozzátette: P a gyógyszerészek sem tévedhetetlenek. Dr. Celiának hirtelen szörnyû gondolata támadt.. áztat is mondta. hálásan ölelte magához Winnie-t. Le is húztam. De. Na. és a csomagok kipakolásával serénykedett. míg Chicagóba nem értek. Úgyhogy. Seth Jordanék a morristowni házban örömujjongások közepette ölelgették Winnie és Hank Marc Winnie a terhessége utolsó heteiben járt. aztán Andrew-ra nézett. Jordan azt mondta nek em. Az autót a sof?rrel az igazgatótanács bocsátja tisztelettel a rendelkezésére. Be is vettem vóna. S?t néha maguk a betegek rontanak még tovább a dolgon úgy. El is aludt. alig bírt már mozogni a hatalmas hasától. míg a többiek kint tettek-vettek. A sof?r. Celia gyászosan bólintott. mer reggelenként kutyául vótam mindég. A hallgatag Hank ragyogott. Gyakran válaszolta Andrew. az asszonyka figyelmeztette ?ket: Ne ropogtassanak olyan lelkesen. Kicsit kés?bb. hogy ez maradjon kett?nk titka. És az is el?fordul. Andrew elnevette magát. hogy amint azt a ment?koc siban elnyöszörgik minél el?bb meggyógyuljanak. hanem húzzam le a klozeton. kérd?en Andrew-ra lantott. A kórházi gyakorlatom óta nem vezettem le szülést. . miel?tt maguk elmentek a nagy utazásra. Dr. Megmondhatom. jaj. az isten áldja meg magát.. kényelmesebben is. hogy az éber gyógyszerész rájön . Jordan? Hát persze bólintott a férfi. Megszenvedtem ezer a babáér. ahogy megérdemelnék. Megpróbálok aludni egy kicsit. Jordan! Celia megkönnyebbülten. Az átszállás után az út New Yorkig eseménytelenül telt igaz. Ilyen Montayne-félét? mutatott Winnie a reggeli Newark Star-Ledger példányára. Winnie.

hogy azt hittem. valóban gondoltam erre is. és azt mérl is mondjon. Samre ne m lehetett ráismerni. sajnálattól és részvétt?l túlcsorduló lélekkel állt ott. Hogy én. Maga megbízott a Gironde-Chim e-ben meg a tudományos tanácsadókban. mardos a bûntudat. és a hangja elvesztette az élét. bocsásson meg.. gondolkozom. Téved. Ha tényleg az igazságot akarja hallani. Egyedül én vagyok a felel?s. mi? Celia megdöbbenése csak fokozódott a rekedt. Maga nem tévedett. Ébren fekszem. Bizsereg a szíve tája. Azt hiszem. milyen érzés a dics?séges visszatérés? A jóság és erényesség elnyerte méltó jut ok pedig meglakolnak bûneikért. Az elmúlt hét hónap alatt tíz évet öregedett. Nehezen sikerült megszólalnia. Celia éppen egy me jött. ahol Seth Feingolddal és néhány igazgatókollégával tanácskozott. Végül Sam szólt el?ször. Más felel?s embereknek is ug anaz volt a meggy?z?désük. Sam szó nélkül megindult a szobája felé. miért nem mondja ki. elgyötört arcán p ott a b?r. Sam újból Celiára támadt. beleértve a még meg sem születet et. Zaklatottan folytatta: N em tudok aludni.5 Sam Hawthorne olyan volt. maga mindig a helyes megoldást választotta. keserû h zélt. Csak azért jöttem vissza. Nem vágott közbe Celia határozottan. nem bizsereg semmi. Mikor becsukódott mögöttük az ajtó. Változatlanul durva. hogy maga szerint mire gondolok válaszolta Cel ia csendesen. Vajon maga miért nem d?lt be? Eleinte én is hittem benne emlékeztette Celia.. Hát ez volt az egyik legsúlyosabb és legtragikusabb tévedésem rogyott le Sam az í tala mögötti karosszékbe. S?t most is ez a véleményem. Sápadt.. barátságtalan bevezet? nyomán. Ez nem igaz. hogy nem fogadtam meg a tanácsát. és rettenete en sajnálom az unokáját. A férfi most már csendesebben beszélt. tépel?döm.. Sam. igen. hogy féltékeny vagyok magár a fejemet verem a falba. egy csúfság. és elfordult. ha megmondaná. hogy. az unokám olyan lett. Jaj istenem! Micsoda bajt csináltam! Felnézett az asszonyra. Annyira lef t. És egy-egy hibás döntés puszta balszerencse folytán válik a többin abbá. És miközben én egyik hibát a másikra hal m. Mert az a leg egyszerûbb dolog. Tényleg? Azt hittem. amit gondol? Legjobb lenne. Hogy mindnyájan tévedhetünk. Nem egy szál maga döntött. Sam csak úgy itta a szavait. mint magának. Pontosan tudom! Hogy bûnös felel?tlenség volt Montayne-t adni Julietnek. Sam válaszolta Celia . most meg miért hallgat. Azt kezdtem mondani. Az a sok szerencsétlen csecsem?. Hogy utól ag könnyû okosnak lenni. azért jött vissza. nem beszélhetnénk valami nyugodt helyen? szakította félbe Celia. Nagyon kérem. arról van szó. Pár lépésre volt t?lük az elnöki iroda. Sajnálom magukat. Na. Sam hangjából még mindig nem tûnt el a keser Máskor viszont én tévedtem mondta Celia. Sam márpedig azt hiszem. A háta meghajlott. tört fényû szeme körül sötét karikák voltak. Celia? Nem számít. amiket szintén nem szabad elfelejteni.. Viszont vannak más dolgok is. miko r megpillantotta. egy. egyes-egyedül én vagyok az oka annak. Celi . Ugye igazságtalan és rohadt voltam magával. mikor még jóvá sem hagyták a szert. akinek fele l?s döntéseket kell hozni.. ez a legmegfe lel?bb pillanat hozzá . Tompa. mnek elcsuklott a hangja. és jártak-keltek körülöttük a kollégák. Na. hogy az öltönye tragikomikusán lötyögött rajta. mint egy él?halott. A folyosón futottak össze.. A vejem nem áll . hogy segítsek.. és a szemével segélykér?én kapaszkodott Celia tekintetéb . Sam két kézzel fogta a fejét. sajnálkozni jött vissza. hogy Juliet és ght babája. Kivéve magát. Celia szótlanul. Celiának elakadt a szava. amilyen magatehetetlen szörnyszülött. Ezúttal legalábbis nem. Ez mindenkivel el?fordul.

Ez után az els? találkozásuk után nem sokkal nyilvánvalóvá vált. igaz. mióta ez az egész szörnyûség történt? kérdezte a férfit. amivel beállt a parkolóház átjárószintjére. hogy Sam végleg megt jdani energikus lénye szilánkokra hullott. és átölelte. A függ?ben lév? kérdéseket is ?elé terjeszte t. ha Celia kezdeményezte a beszélgetést. Jordan vagyok. Celia hirtelen elhatározástól vezérelve a folyosóra nyíló ajtóhoz ment. ? a sof?r vezette vállalati autóval. úgy érezte. Sam suttogta . és néhány lényegtelen feljegyzésen kívül semmi érdemlegeset nem produkált et?i értekezletekt?l bár jó el?re tudott róluk Sam hangsúlyozottan távol maradt. Kérem. a visszaérkezése utáni második naptól fogva a leghalványabb kétség sem merül ekintetben. Rátolta a ret Aztán a titkársági ajtóhoz lépett. hogy pont osan mit is csinál. h ogyan. Így hát. és a különl ntek fel a Mennyei Jeruzsálembe . Egyáltalán nem tudom. de nem tudja. határozottsággal. és megrázta a fejét. Sam még mindig az íróasztalánál ült. tovább monologizált. Aztán hirtelen. Egy bizalmas jelle gû. amir?l mag nem tud. Sam elhallgatott. Még nem. akik ugyanolyan károsod tek a világra. Ilyenkor ? meg Sam együtt sétáltak át az üvegezett folyosón a f?épületbe. Bármennyire is fájt Celiának. mint egy gyerek. Ezt soha nem fogom elmondani magának. Celia általában egyszerre érkezet parkolóházba. mint azoknak a más országbeli édesanyáknak a csecsem?i. A helyemen kell maradnom. mint a vállalat vezet?jére A férfi megrázta a fejét. ne zavarjanak bennünket Mr. Mir?l nem tudok? A férfi elfordította a fejét. hogy a lista elkerülhetetlenül b?vülni fog. Szükség van magára. és a fejét Celia vállára hajtotta. hogy Celia a cég felel?s vezet?je. Sam emelte fel a hangját Celia határozottan . És ezt maga is tudja. Felvette a telefont. mozdulatlanul. házon belüli becslés szerint a Montayne-t?l károsodott egyesült államokbeli csecsem?k szá . de csak akkor. Nem szabad újabb támadási felületet hagyni nekik. Akadt néhány olyan. Még mindig a maga vezette ezüstszürke Rolls -Bentley-jével. Ezért maradok még egy darabig elnök. Ezt örömmel hallom mondta Celia. és kutatóan. kötelessége elfogadni a hely et. Sam mindennap megjelent a vállalatnál. A férfi egy pillanatra visszah?költ. Sam láthatóan meglep?dött. aztán így szólt: És van még valami. Celia mindezeket a problémákat a rá jellemz? gyorsasággal. Már az Egyesü lamokban is született pár olyan csecsem? köztük koraszülöttek is . lehajolt. mint mikor átszakad egy gát. Épp az imént beszélt róla Seth. A cég védelmében. Még nem tud róla? Már döntött az igazgatótanács. Legtöbb idejét a jogászokkal folytatott tárgyalások kötötték le. akik Montayne-t sze dtek a terhességük alatt.szóba velem. és a továbbiakban nem lehet számítani rá a vállala zetés napi gondjaiban. Mert már gyülekeznek a hiéna ügyvédek a kártérítési pereikkel. Annak se mi értelme. Ám Sam mintha meg sem hallotta volna. Sam általában egész nap az irodájában maradt. kezdenek beke . bizonytalanul fürkészte az asszony arcát. Sírt már. Meg kell ?rizni a látszatot tette hozzá keserûen. Hawthorne-nal. józansággal é lárd céltudatossággal oldotta meg. habozott. elkezdett zokogni. Néha váltottak egy-ké szót. A Montayne-nel kapcsolatos hírverés és a szer visszavonásának eredményeként befutotta a céghez az els? perindító keresetek. amely jogosnak tûnt. Le akartam mondani. Celia odalépett hozzá. Mire lett volna jó? Néha segít. és t melegítem ezt a széket a részvényeseink kedvéért. Nem. mert így m a jövet és hazafelé menet is tudott dolgozni olvasni. hogy csak kínozza magát. A férfi kimondhatatlan gyötr?déssel a tekintetében nézett az asszonyra. és beleszólt: Mrs. Maga fogja vezetni a céget. A legfels?bb szintû. amiért nagyon hálás volt. Az egyértelmû volt. össze kell szednie magát. Lilian annyira szeretne segíteni. Nekem itt nincs jöv?m. jegyzetelni. A lányom látni sem akar. a vezet?k tizedik emeleti szintjére. A jogászaink szerint most semmi esetre sem tehetem meg . De nekem szükségem van magára. eng . és azt is bezárta. Senki nem kérdezte meg t?le. Valami. vállalatpolitikai döntéseket kívánó ügyek az ? asztalára kerültek.

hogy miután az ügyfeleik els? dühe kifújt. És még ha sikerül is megnyerni a pert. a tárgyalótermi rövidítése vo vakmer?. mire az eset bíróság elé kerül. hogy a tárgyalás el?készítése. és tovább magyarázott. Erre az eredményre a francia. Én azonban nem számítanék arra. bel dnak a sok hercehurcába. ?k els?sorban nemtör?dömséggel vádolták a Felding-Rotht. hogy elég lesz az összes kártéríté iával az egyik jogász. öreguras külsejû. a házrészletüket. És azt is meg kell hogy . Ahhoz már eléggé jól ismerem magát. Mi. Meg akarják büntetni a bánatuk okozóját. z ügyvédeknek pénzre van szükségük. amibe a vállalat tönkremenne. A mi feladatunk. mert szimpatikusnak találta az id?s urat. azok közül is orban olyanokra. és kiábrándulnak. Kis részük komolytalan. Tu djuk. mint egy nagy tétekben játszó pókeres jegyezte meg a vállalat egyik jogásza. hogy Quentint a kollégák maguk között Mr. az magyarázta Celiának olyan hangnemben. Ezenkívül a vállalat ugyanerre a célra tartalékolt még h ollárt. ahol az alperes védelmét kellett ellátni bizonyos kártérítési perekben. a Felding-Rothnak százharmincötmillió dollárig ter ? termékfelel?sség-biztosítása volt. még állapotos kismamák nyújtot tak be. ám formálisan mi ikkel foglalkozni kellett. Igen. mint maga vagy én. és csak pénzügyi szempontból foglalkozom a Montayne-üggyel. Quentin megvo vállát. Mióta visszajöttem a vállalathoz. T. fordulnak segítségért. ügyvédek azonban gyakorlatiasak vagyunk. ha igaza van. gyors kel mentsük a menthet?t. és mindezt összehasonlít ották az egyesült államokbeli adatokkal. A hetven év körüli. Ebben a mostani katasztrófahelyzetben a hangsúly az ésszerû -n és a os összegû -n van. Lehet. mint négyszázra fog rúgni. mert szörnyû következményei lennének. De mindenekfölött azt akarják a szül?k. Minél el?bb látni akarják a pénzüket. Az ügyvédek azt is tudják. Quen elképeszt? pontossággal meg tudta becsülni. akinek elkalandoztak a gondolatai Quentin fejtege tésének utolsó része alatt. brit és más országok statisztikái alapján jutottak. a fellebbezés b évekbe telhetnek. ausztrál. amely gyógyszeripari ügyekre specializálódott. és tö dek pénzbe került. hogy ne vigye bíróságra az ügyet. néha az az érzésem. az el?z? havi American Express hitelkártyaszámlát. hogy hide ok. a gyerekeik esedékes díját. hogy k lik bel?le az összes költségünk tette hozzá. hogy tényleg sikerül bírósági eljárás nélkül rendezni minden ügyet? kérdez Nagyobb rá az esélyünk. mint a Montayne-t?l. amivel a bámulatos tárgyalási képességére utaltak. ami szinte teljesen lekötötte a vállalat jogászainak idejét. bárcsak megegyezett volna az ellenféllel és folytatta volna a mindennapi életét mennyire lehetséges. Elhiszem mondta Celia.. hogy ezekben az államo ban mennyi ideig árusították a Montayne-t. Minden idejüket lekötik a tárgyalás el?készítése k lók. hogy megkapják az elperelt összeg harmadát vagy még többet. ezeknek a bizonytalantól való félelem volt az alapja. A Fe ding-Roth jogászainak javaslatára léptek érintkezésbe Quentin irodájával. hogy ezt ne higgyem el. és lehet. hamis vádaskodásnak tûnt. Figyelembe vették. Fifikusként emlege tik. Olyan emberek. A méltányosság azért nagyon fontos. hogy ésszerû. akkor a szül?k el? ször kétségbeesnek. len Montayne-ügy is polgári törvényszék elé kerülne és milliós perköltséget sóznának a nyakun denst teremtene. Az ügyvédek. amiket Montayne-szed?. akik személyes sérelmekkel foglalkoznak márpedig nek lyenekkel lesz dolgunk . Azzal is tisztában vagyun k.. a túlterhelt bíróságok vagy a védelem szándékos id?húzása m lhetnek. gyermek szervezete maradandó károsodást szenved. Ez a százötvenötmillió soknak hangzik. Celia már a kezdet kezdetén maradéktalanul megbízott Childers Quentinben. és olyan perlavinát indítana meg. Celia megtudta. és ennek r k alá mindent. T. A T. mint gondolná válaszolta Quentin.valamivel több. ugyanakkor méltányos összegû. mintha a l egkedvesebb unokahúgával csevegett volna . ki kell fizetniük az irodájuk bérét. aztán pedig bosszúért kiáltanak. arisztokratikus modorú Quentin eg ngtoni ügyvédi irodát vezetett. Van még valami. hogy a felperes veszthet még akkor is. Voltak olyan keresetek is. mekkora összeget kell felajánlani a peres félne k annak fejében. hófehér hajú. A legtöbb ember a t kívánja. nemcsak a klienseik. T. Mert könnyen el?fordulhat. spanyol. lelkem. név szerint Childers Quentin. ezt meg is tudom érteni bólogatott Celia. Ez már c sak azért sem esett nehezére. Ami a kiadásoldalt illeti Celiának pillanatok alatt ki kellett tanulnia ezt a számára teljesen ismeretlen területet . Ez felemészti az erejüket és szüntelenül emlékezteti ?ket a bánatukra. Sokan közülük úg vállalják a kártérítési ügyeket. hogy a bíróság ország-világ s e hallatára igazságot szolgáltasson nekik. mennyit adtak el bel?le. de a maguk érdekeit is nézik. hogy még több pén mit máshonnan kell el?teremtenie.

6 Eközben Harlow-ban Yvonne Evans és Martin PeatSmith egyre több id?t töltöttek együtt .mondjam magának. Lényegesen többet értékes mennyire számítottunk. a Felding-Roth amerikai laborjaiban nagy er?ket összpontosítottak a fejlesztés végs? fázisár a. és talán sikerül kihúzni a mély depressziójá lett. Celia ?szinte örömmel nyugtázta a harlow-i fejleményeket. bes n Martin Peat-Smithszel és felmérje a helyzetet. Igen. és ezt a feladatot legjobb tudásom szerint el fogom végezni. A lehet? legjobbkor alakult így jegyezte meg Celia. amelyek hosszú évek óta folytak. ideiglenes nevén a Hexin-W elkészülte egy-két évvel kés?bbre vár ható. Köszönöm. Olvastam a jelentéseket. akkor azoknak a jelentéseknek az alapján kaphatunk na yobb összegû bankkölcsönöket. hogy nagyszerû szakácsn?. de nem látszott olyan kétségbeesettnek. Vincent Lord kutatásai. de maradok mondta Celiának. a férfi örülni fog a jóslata igazolódásának. láthatóan nem került nagy meger?ltetésébe. Rendes körülmények között persze a részvényeseink pénzét gyarapítaná zösszeg. ami optimizmusra adhat okot folytatta Seth. err?l maga is tud. Celia úgy gondol ta. Van még valami. és kielégítette a férfi na meg a saját szexuális szüks Yvonne átrendezte a konyhát. Biztos van más módja is annak. hogy Harlow fontos tényez?vé lépjen e ? a Felding-Roth jöv?je szempontjából. Így hát a Montayne-trauma ellenére a vállalati hangulat egyre optimistábbá vált. de ugyanakkor apa és nagyapa vagyok. hogy megtu amit akar. ínycsiklandó finomságokat tá rendre. Mikor Celia Seth Feingold elé tárta ezeket a számokat. Mivel a brit intézet Sam ötlete volt és alaposan megharcolt érte. Kiderült róla. engem sem hagy hidegen ez a szörnyû tragédia. De azon még Sam közönye sem tudott változtatni. Ám ebben a mostani helyzetben ezeket a talált pénzeket hozzá kell tennünk az ötven tartalékhoz. Két szerencsés véletlen történt velünk év eleje óta magyarázta Feingold. Ezenkívül a dollár kedvez? árfolyama miatt a külföldi értékesítéseink n nagy profitot hoztak. végre kezdtek eredményeket hozni. Vincent Lo rd kreációja. a számvev? komoran bólintot t. De azt hiszem. a Peptid-7 kifejlesztése az utolsó fázisba lépett ami a szakzsargonban a nyit jelentett. hogy körülbelül két év múlva terjesztik a megfelel? hivatalok elé engedélyezé t. mely sokat ígér?ek voltak. és végül további ötvenmilliót irá a lehetséges kártérítésekre. még akkor sem. hogy a brit Peptid-7 el?bb lesz készen. Nem volt hajlandó arra sem. hogy Nagy-Britanniába repüljön. Yvonne megtartotta ugyan a kis bérlakását. mikor a valaha úgy lenézett recept nélküli szerek segítenek megtartani a Felding-Roth fizet?képességét a nehéz helyzetben. Az már most nyilvánvaló volt. És becslések szerint hozzávet?leg nyolcmillió dollár kellett mé visszavonásához és a raktárkészletek megsemmisítéséhez. és a jótékony gyógyszerek ká ellékhatásainak kiküszöbölésére irányultak. Most viszont Lor d túlságosan értékessé vált ahhoz. és vérzik a szívem azokért a szerenc sétlen gyerekekért. Esténként és hétvég ldogan átvette Martin háztartását. hogy a vállalat megengedhesse magának az elvesztését. és élvezi a f?zést. A hírek szerint egy izga lmas új gyógyszer. És volt még valami. de már csak ritkán volt ott. hogy nem ez az els? eset. nagy tudományos áttörést sejtettek. lelkem. Celia találkozott még néhányszor az id?s jogásszal. Kaptam egy feladatot. Eszébe jutott. ha e z nem látszik rajtam. mint Celia gondolta. Celia már ontolgatta tekintettel Lord zajos elkötelezettségére a Montayne iránt és egyéb indokok miatt is . ami a keze munkája nyomán csak úgy csillogott-villogo tt. Sam közömbösen reagált. hogy megtárgyalta vele a l ssebb angliai híreket. Celia úgy kísérelte meg Samet újból bevonni a vállalat életébe. Biztató hírek érkez ek Nagy-Britanniából. Olyanokat. Következésképp Lordnak ismét megszilárdultak a pozíciói a Felding-Rothnál. Az egy ndkívül jó eredményeink vannak a recept nélküli szerek részlegénél. Reggelenként beágyazott és mindig ügyelt a . ami után Lord mindig is sóvárgott. Ha esetleg szükségessé válna. hogy az els? adandó alkalommal másvalakit helyez Lord posztjára.

de gyakra n üdít?nek találta. Ezzel nem vagy egyedül válaszolta Martin. hogy a folyamat hasonló az emberi inzulin termel?déséhe ". Lady Amanda Knatchbullról már jobb véleménnyel volt Yvonne. amit Mar ddig magyarázott neki türelmesen. Már csak ezért sem. de a ház tisztaságára is. biztos hálás lenne érte ugratta Martin. Aztán pedig. Martin ett?l egyre gyakrabban lett halálosan fáradt . míg meg nem értette. egyik szombaton. csapongó csacsogását. ugyanakkor kissé aggasztották is. végre kikapcsolhatott és nem kellett tovább terhelnie az a múgy is túlterhelt agyát. Nem gondolkozott azon. M arie-Astridról. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin csodálkozva. és az egyik hátsó aljára macskakijárót fabrikált. hogy a magánélet sak rá tartozik. Érdekelte Martin Locke iránti rajongás is. A bulvársaj érzékletesen ecsetelt románcok lenyûgözték. Sok minden egyéb is érdekelte. a tévémûsorról. és a férfi többször is rajtakapta. és egyértelmû változatosságnak a munkájához képest. Yvonne úgy szívta fel ezeket a híreket h és szelektív olvasás útján. mikor kedvük és szükségü ami egészséges hatást gyakorolt nemcsak órájuk. Kis papírlapokon rendszeresen hagyott instrukciókat a bejárón?nek. A férfi biztos volt abban. . a popzenészekr?l. aminek eredményeként a lakásban hamarosan olyan tökéletes rend és tisztaság uralkodott. bi ztos vagyok benne. hogy a viszonyukról pletykálnak az emberek Harlow k is hely. hogy meddig fog a viszonyuk tartani. rájött. A gént beültettük egy baktériumba és nagy menny agot termeltettünk. Ezt a témát ne megunni. szeretkezés után. fogta magát. A sereglet el?ször is m gszaporodott a lány sziámi macskájával. így például az agyi öregedés folyamatának elmélete. Martin tréfálkozva megkérdezte: Most a walesi herceget képzelted a helyembe? Hogy találtad ki? kérdezte a lány incselkedve. Megjegyezte. ki válik . Martin ragyogott a boldogságtól. Ebb?l soha nem lesz házasság jelentette ki Martinnak. Mikor Yvonne ott aludt. vásárolt szerszámokat. Yvonne egyik kedvenc témája már-már szenvedélye a walesi herceg volt. Mikor jobban belegondolt. Imádta Yvonne vidám. Tudom. Yvonne elengedte a füle mellett a közbevetést. s?t még néhány politikai botrányról is. ? már elfogadható mondta kegyesen. a tökéletest. Yvonne ezt a pletykát például nem volt hajlandó komolyan venni. Mindent?l függetlenül Martinnak az volt a véleménye. Különös módon Martin nemcsak hogy nem tiltakozott a pletykaáradat ellen.hogy az ágynemû makulátlanul tiszta legyen. kissé költ?ien kije lentette: Egy hamvas angol rózsára van szüksége. Miért nem írod meg neki. hogy egész nap értelmiségiek között van. ? viszont otthon maradt. Yvonne bizonyos fokig az állatállomány életét is átszervezte. Igen. a híres emberek különcségeir?l. kora reggelenként kivitte megfuttatni a kutyákat.. Egy másik jelöltr?l. Egy éjszaka. és elgondolkodva. de a megjegy zéseikb?l világos volt. A pletykaszenvedélye ellenére Yvonne nem volt buta. De ha Charles egy kicsit türelmes. Mikor Yvonne-t hallgatta. hogy a legvizslatóbb tekint et sem tudott benne hibát találni. így a cicák akkor jöhettek-mehettek. Locke kemény dió. Martin ri tka jelentései egyikében így számolt be a New Jersey-i központnak a fejleményekr?l: A Peptid-7 szerkezetét már ismerjük. és csak hivatalos ügyekben érintkeztek egymással. Õ meg Martin külön indultak és külön érkeztek az . és ezt Martin is elismerte . ahogy az er?s koncentrálástól összeráncolt homlokkal -ot olvasott egy fotelban. De az intézetben mindketten rendkívül diszkrétek voltak. És különben is. ki egészítend? Martin kiadós esti kutyás sétáit. a kiárusításra készül? lon a Marks and Spencernél tett legutóbbi bevásárlásáról. Hát ezt nem könnyû megérteni! ismerte be Yvonne. Alkalmanként pedig eg nének fogta fel Yvonne csicsergését. ki terhes. a papok szexuális kilengéseir?l a szemfüles brit sajtó jelent i alapján. A lány könnyû témákról fecsegett új film k magánéletér?l. hogy megtalálja az igazit. Viszont mindketten szenvedélyesen lelkesedtek a harlow-i kutatásért. Ebben az id?ben gyakran esett szó egy bizonyos luxemburgi hercegn?r?l. Marie-Ast katolikus. az intézeti pletykákró l magát. mint valami szivacs. mikor Martin bement az intézetbe. hogy egyikük sem gondolja holtomiglan-holtodiglan. akik csak omoly tudományos ügyekr?l társalognak..

akkor annak kés?bb. Irományaikban szadistáknak . hogy készül?ben van egy csodaszer. ha maga is jönne. Beszámoltak arról is. ki lehetett a gyenge láncsz m . egy tûzoltóautó meg éppen távozott. összeszedte a level ket és visszagyömöszölte ?ket az aktatáskába. Nigel Bent ley jelentkezett. hogy min dolgozik feltehet?en a tudós révén. mint gondolták volna. De nem tudta felvidítani Martint. Talán elkerülhetetlen volt. gondolj a mi állatainkra. ahol a korábbi állatkísérletek lyett ma szövetkultúrákat. ha a saját szemével látna mindent. Ide tudna gyorsan jönni? Már öltözöm is. aztán undorral félretette. ami késlelteti az öregedés fol atát. A próféta szólt Martinból. Tudományos körökben már úgyis elterjedt.Közben folytatódtak a Peptid-7 biztonsági és hatékonysági tesztjei az állatkísérletek Hatalmas mennyiségû adat gyûlt már össze. vagyis szûnjön meg. . És ha a közérdekl?dést most egy kicsit f . mert nyilvánvaló volt. És a balvégzet hamarabb csapott le. A rend?rség kéretett ide. azzal az indoklással. Valamikor talán igen. ?k akarják. Bentley hangja feszült volt. amelyek birtokában hamarosan kérvényezhet? lesz az edély a humán kísérletekre.. Ügyesen titkolta a . Yvonne közben felébredt. hogy Martin meg is jegyezte Rao Sastrinak: Komolyan aggódom. állatkínzóknak . akiket felkért azokra a konzultációkra. a riporterek felkutatták a beszédesebb forrásokat. egyszerûen megáll ejl?désben. És különben is. elég volt ezekb?l a firkálmányokból jelentette ki Yvonne. Az intézetb?l beszélek mondta az ügyvezet? igazgató. de Nagy-Britannia a legrosszabb. hogy jelenleg az állatkís tartanak a harlow-i intézetben. Martin utasítására Nigel Bentley megpróbálta kinyomozni. Bentley odabent volt egy egyenruhás rend?rfelügyel? társaságában. Martin kocsijával hajtottak az intézethez. Mert mikor ilyen jól mennek a dolgok. barbárokna tulálták az intézet munkatársait. röviddel egy óra után megcsörrent a telefon Martin ágya mellett. Vasárnap hajnalban. Az intézetben ellenben olyan eufórikus hangulat uralkodott az el?z? vaktában k eresgél? és eredménytelen id?szak kudarchangulata után. Kezébe vett egy újabb levelet. ? is kiugrott az ágyból és magára kapta a ruháit. Martin egy este. és az újságokba egjelentek az els? tudósítások. Ezek az embere k nemcsak azt akarják. hogy eljön az id?. akkor szokott általában valami szerencsétlenség bekövetkezni. a Peptid-7 piacra dobásakor meglesz a jótékony hatása. Lehet. de nem járt sikerrel. Az épület el?tt két villogó lámpás rend?ra t. azt mondta Yvonnenak: Minden országnak megvannak a maga kísérletellenes bolondjai. Ezek a széls?ségese eztek mindenféle állatkísérletet. röpiratai és petíciói. hogy még bármifé sajtójelentés korai volna. Elképzelhet? éppen. és hiszek az erre irányuló törvényekben. hogy az intézetben folyó kutatásokról terjed? pletykák el a sajtót. Azért lett kellemetlen következménye a sajtónyilvánosságnak: a harlow-i intézetbe özö kezdtek az állatvéd? ligák aktivistáinak levelei. Yvonne mélyen aludt a franciaágy másik felén. Els rban azt domborították ki. hogy a mi tudományágunk. Mikor Martin felvette a kagylót. De hogy egyálta szükségünk állatokra. és sebesen öltözni kezdett. miután otthon végigolvasta a gyalázkodó posta legfrissebb termését. nem firtatta tovább az indiszkréció rrását. ami nem lehet meg állatkísérletek nélkül. A P ?l egészségesebbek és okosabbak lettek. Ahogy Martin letette a kagylót. és egyben súlycsökkent? hatása is van . kvantumfarmakológiát és számítógépeket használunk. Máris akadnak olyan területek. A cikkeket olvasva Martint elöntötte a pulykaméreg. Mi történt? Sajnos rossz hírek. e. Egészében véve a cikkek nem tartalmaztak valótlanságokat. De legjobb lenne. A levéláradat továbbra is nyomasztotta. Nem. Az intézet bejárati ajtói tárva-nyitva. hogy az egyik tudományos munkatársnak járt el a szája. hogy az állatok a lehet? legkevesebbet szenvedjenek ennek én va gyok az egyik legelkötelezettebb szószólója. Martin megrázta a fejét. Bár Martin nem volt hajlandó interjút adni. Tulajdonképpen nem is jött olyan rosszul ez a kis publicitás jegyezte meg az ügy vezet? igazgató. Bár Martinnak változatlanul más volt a véleménye. de nem a közeljöv? Na. mikor a kutatóknak soha nem lesz többé szükségük állatokr ezte Yvonne.

és csak azt tudta hajtogatni: Miért? Jaj. Dr. Meg is gyújtották az irathalmot. Mindig így csin De Martin már alig hallotta. kissé hajlott volt a háta és drótkeretes szemüveget viselt. A világ egyik legkedvesebb embere! Imádja az állatokat! Biztos az otthoni ölebeit mondta a férfi megvet?en. Aztán összeszedtek minden iratot meg feljegyzést. rabs an születtek. Martin legszívesebben agyba-f?be v erte volna az el?tte álló két alakot. Már felvilágosítottuk ?ket ar gy amit mondanak. és bezárták egy szekrénybe. bizonytalan hangon. Sikerült elfognunk két gyanúsítottat.meglepetését. egy férfit meg egy n?t. Szörnyû felfordulás fogadta. Fontos szakanyagok tûntek el. Büszkék is lehetünk közölte a férfi cérnavékony. Az állatok. Aztán a hangokt megriadva kiiramodtak a legközelebbi nyitott ajtón. Nem élnek meg odakint. gunyoros tónusából arra lehetett következtetn már sok emberi bolondságot látott életében. Peat-Smith nem embertelen! Nem kegyetlen! visította Yvonne kivörösödött arcca . de fékezte magát. Bentley. Már így is látszott. Betörtek válaszolta Bentley . Legyûrték az éjjeli?rünket. A középkorú rend?r rezignált. felhasználható ellenük. doktor úr folytatta a felügyel?. Te jóisten! suttogta a lány. Az állat kák a hall egyik sarkába iszkoltak. Úgy történt a is. A férfi beismert hogy már ült börtönben valami hasonló vétségért. mit mondanak. Mi egyszerre értünk i a tûzoltókkal. vékony termetû férfit rendes körülmények között az ember nyámnyila fi olta volna. Martin egészen magánkívül volt. Láthatóan nem fogta fel tragikusan a helyzetét. Az elmondásuk hatan voltak. Megtámadtak minket az állatszeret?k jelentette ki. Nagyon büszkék dics? tettükre. amit Yvonne látványa válthatott ki benne. amit csak találtak. azok meg persze e lszeleltek. mondhatom jegyezte meg a felügyel?. Megpillantott négy patkányt. Hog ennyi fáradságos munka eredményét tették tönkre? Csak azt tudjuk válaszolta a n? . Ez még mindig jobb annál. akkor tudatlan bolondok. Néhány zaladgál az épületben. Azt is tudták. A harmincöt év körüli n? sovány volt és magas. hogy megmentettünk néhány testvérlényt az élve karmai közül az olyan zsarnokoktól. g?gös vonásai fens?bbséget tü a haja rövidre volt nyírva. megve rajtuk végig. Állatment? Hadseregnek nevezik magukat a tettesek szólt közbe a rend?r. . Kihívóan mosolygott Martinékra. Állatszeret?k? ráncolta össze a homlokát Martin. Szörnyû halált fognak halni. Ég? cigaretta fityegett a szája sarkában. mire a felügyel? az ügyvezet? igazgató irodájához vezett abent egy fiatal rend?r ?rizte a férfit meg a n?t. a laborok és álla ttermek felé. Mit csináltak? Mi történt? kérdezte Martin türelmetlenül. miért? Ezt a kérdést talán annak a párnak kellene feltenni. hogyan kikapcsolni a riasztóberendezést. de úgy látszik. és elengedték az összes kisérleti állatot. Szûk. Megköszörült zzátette: Nemes cselekedetet hajtottunk végre. Az aktatartó szekrények fiókjait kirángatták az iratok egy részét szétszórták a padlón. mint maga. És az intézetben szabadon f tkosó állatokat el kell pusztítanunk. Martin utánuk eredt. a felügyel? meg Yvonne Martin után jöttek. Kopaszodott. Gondosan megtervezték az egész akciót mondta a rend?rfelügyel?. Martinból kirobbant a düh: Van fogalma arról.farmernadrágot. Az állatketrecek vagy hiányoztak. ez sem érdekli ?ket. aki a saját önz? céljai érdekében kihasználj tokat. Szép kis pár. Már vol velük dolgunk. vagy nyitott ajtóval. Martin szó nélkül bólintott. Ha ezt hiszik. hogy valaki meglátta a felcsapó lángokat egy szomszédos épületb?l. és most ott remegtek egymás hegyen-hátán. kinyitották a ketreceiket. b? ingblúzt és combközépig ér? lakkcsizmát viselt. Ezt a két illet?t az én irodámban tartják fogva közölte Bentley. de a legtöbbet kivitték. Mikor a felügyel? és kísérete belépett. dokto r úr javasolta a felügyel?. üresen tátongtak. hogy egy csomó irat nincs meg het?en a tûz martalékává váltak odakint. kihurc olták ?ket a szabadba és leöntötték benzinnel. mint ha el kellene szenvedniük a maga embertelen keg yetlenségét. akiket letartóztattunk. hogy mit mûveltek? ordította. A hasonló korú. amiket elengedtek. Sasorra.

hogy az állatszeret?k rajtaütése két évvel vetette vissza a munkájukat. hogy maga meg ennek a tudományos kutatásnak illetve énszerintem b atrocitásnak a gyakorlása közben fog megdögleni. hogy az er?feszí lt hiábavaló. A fiatal rend?r felé fordult. Akkor jó munkát végzett az Állatment? Hadsereg! szakította félbe a n? dühösen Mar gyûlölett?l fröcsög? hangon mondta: Nagy örömmel és megelégedéssel hallom. elviselhet?vé tette volna. Miért kellene letartóztatnunk? Én tam. hogy s reket fosztottak meg csupa tisztességes. Sokat olvastam róluk. mint úr-szo csolat. hogy tökéletesen meg van gy?z?dve a tette morális igazáról. amikre szükségük volt. amelyeknek a ketrecét kinyitogatta. vörös csík éktelenkedett az arcá zett. 7 A kárfelmérés lehangoló munkája napokig eltartott a harlow-i intézetben. bár ?szintén szólva nem hiszem. Börtönbe kerülnek mondta a pár felé intve. Végül Martin meg a felügyel? lefogták a lányt. hogy az emberi faj semmivel sem különb a többi fajnál t e hozzá a férfi. Ahogy kifelé indultak. Most az Állatment? Hadsereg n?i közkatonáján volt a sikítás sora: Megtámadott! A testi épségemre tört! Két hosszú. Kimért és magabiztos hangja arról tanúskod tt. uram. amint Yvonne a körmeivel végigszántotta a n? arcát. A rend?rség szerint a többi rajtaütésüke is így szervezték meg. mint az embereknek. tu ttam volna el?re.. ha bölcsen elmondanák nekünk a társaik nevét? Baszd meg az anyádat. Csatlakoznak az állatment? adseregbeli barátaikhoz. hogy mi is sorra kerülünk tette hozzá rosszkedvûen. hogy sikerrel járok. A n? a két rend?rhöz fordult.. Általában a takarító vagy gondnoki állomány tagjai közül beszéltek rá ra. Nincs értelme ezekkel az emberekkel tovább beszélni. És maga? Én sem. Menjünk innen. hogy nk kik voltak a júdások. Martin végül ra jutott. melynek pótlásához évekre lesz szükség. minden cifrázás nélkül. Tartóztassuk le ezt a hölgyet? kérdezte a felügyel? csodálkozva. bezárni vagy kínozni csak azért. És remélem. . hogy volt egy cinkosuk házon belül. Feltételezésem szerint az ?rizetes arcán lév? csíkok azoktól az állat zármaznak. Martin a n?höz fordult: Maguk meg az ?rült társaik egy olyan tudományos munka eredményeit pusztították el. hallották. Hitünk szerint az állatoknak éppen olyan jogai vannak. és kinyújtott kezekkel el?reugrott. Ugyan már. Nagyon sajnálom. és hogy mi hol van. Tartóztassák le ezt a büdös kurvát! Eljárást kell indít e. mi lenne. s?t lehet. Remélem is sóhajtotta Yvonne. Bentley ezenkívül szigorú és költséges biztonsági intézkedéseket vezetett be. ami a z életüket megkönnyítette. hogy az e berek boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek. Ami azt jelenti. Yvonne-ra pillan ott. már ha folytatni fogja! Maga mániákus ?rült! sikoltotta Yvonne. Egészen biztos nyugtatta meg a lányt az id?s férfi. hogy mit keresnek.Elítéljük az otthoni állattartást jelentette ki a n?. de nem sokat. És így maguk erre az id?re ezreket. Az épület el?tt halomba dobált és meggyújtott dokumentumokból néhányat meg lehetett m eni. Több száz hívük van országszerte. ?k persze márt tartják magukat. A maguk esetében ez igaz is vetette közbe a felügyel?. ártatlan embert egy olyan gyógyszert?l. és még visszajöhetnek. egyikünk sem tudhatta nyugtatta meg Martin. amint a felügyel? azt mondja a párocskának: Na. Mert nem más. aki még mindig magánkívül remegett Martin karjában. Bentley Martin és Yvonne után eredt. hogy megtámadta volna magát. de ezek t alakok nem adják fel egykönnyen. hogy megadja azokat az információkat. Martin szorosan magához ölelte Yvonne-t. akik már odabent hûsölnek hasonló bûncselekményekért. Megpróbálom kideríteni. hogy ez az es? után köpönyeg tipikus esete tárta szét a karját . Lehet. Egy p llanatig mindenki megkövültén figyelte a jelenetet. Továb bá az állatokat nem szabad semmi módon korlátozni. aztán felsóhajtott: Holn p megkezdjük a takarítást és a károk felmérését. rohadt zsernyák így a n?. Kés?bb Nigel Bentley a következ?t jelentette Martinnak: Ezek az ?rültek láthatóan pontosan tudták. Ezenkívül azt is valljuk.

ami szöges ellent t a közelmúlt diadaljelentéseivel. aztán folytatta: Találtam valamit. Egyszer. Yvonne elhallgatott.. mert a jóslatod els? fele már megvalósult. Ezt nem ígérhetem meg. és ha késztet agukban bármely különös cselekedet végrehajtására. ha tanulni lehet. Ma sokkal többet tudunk. hogy csak id?re van szük séged. mint két éve. ha tudod. sokkal gyorsabban nem fog menni.. és ha Yvonne nem tartotta volna benne a lelket. de aztán folytatta: Tudatukat erre készítik fel. Ám ez a beszélgetés arra ösztönözte a férfit. ami illik ezekre a z állatszeret?kre . de Yvonne-nak nem volt szüksége rá.és pénzpocsékolás. Yvonne habozott. egy pil anatra abbahagyta. Elkezdte idéz ni az idevágó passzust: Mivel közvetlen kinyilatkoztatás révén a férfiak sokkal könnyebben alakítják ki vé zabályozzák viselkedésüket. megvigasztalta. Mikor Martin másnap megkérdezte. Meg tudnád találni? A Locke-kötet ott volt a polcon. úgyhogy bármely véleményük. De csak azért emlékeztetlek erre az egészre. hogy a másik fele is meg uljon. és amint megérkeztek. De mindent el fogunk követni. egy különlegesen kimerít? nap estéjén Yvonne arra utasította a férfit. hogy Isten hívó szavának eng dnek.. és reggelig nem ébredt fel. de nincs más választásunk. a lány így válasz olt: Egyszer egy massz?rn? volt a szobatársam. és bámulatos érzék tudta. Meg kell ismételnünk minden egyes állatkísérletet. akkor folytasd! .Martin volt az. ahol tegnap ismételte el Martin. hanem elintézett és elvégzett mindent. Olvastál t?le mostanában valamit? Igen. úgyhogy Martin az erejét és a igyelmét kizárólag az intézetnek szentelhette. A lány teljesen levette a válláról a háztartás go . hogy kett?nk közöt arad. aminek eredményeként Martin mély álo t. Ez szörnyû id?. Celia Jordant kérte a telefonhoz. és ezután lassú svéd masszázst adott neki. A lelkesedésr?l ír. hogy némelyiküknek meggy?z?dése: különös kegy folytán az ég veze ?ket véleményalkotásukban és cselekedeteikben. hogy csúcssebességre kapcsolja magát és sait. Soha nem hagysz ki egyetlen alkalmat sem. és lehet. hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell Martint vidám csacsogással felv idítani. Nem volt tudóshoz ill? kijelentés. észérveke akoztassanak fel. A vonal harlow-i végén Martin elfintorította az arcát. ennyi elég is. hogy újból ott tartsunk. Ha kellett. ha mégoly megalapozatlan en szellemének megnyilvánulása és az isteni autoritás jelenlétének bizonyítéka. hogy néhány hónappal lerövidítsük az id?t. így mondtad. Így kapásból nem tudom. a tudósok és laboránsok nnal megkezdték a kezdeti kísérletek fáradságos ismétlését. hogy becslése szerint mennyi vel vetette vissza a váratlan támadás a Peptid-7-programot. hogy dúsgazdag. Sajnos emlékszem. olybá veszik. hogy minden bizodalmunk a Peptid-7-ben van mondta Celia. hogy melyik részre gondolsz. Ezek nélkül a vállalat nem nyújthatja be a gyógyszer-enge etési kérelmét. T?le tanultam.. Martinnak szörnyû kínszenvedést okozott az egész folyamat. és remélem. Valamennyien meg fogunk tenni minden t?lünk telhet?t. Néhány nappal azel?tt kitör? örömmel hallott gy Celia ismét a vállalatnál dolgozik. nem elég sürgette Martin. azt hiszem. nem csoda. Azonnal megrendelték az újabb állatokat. hogy újból meglegyenek a megsemm tt adataink válaszolta a férfi. aki a pusztítás éjszakáját követ? napon megtelefonálta New Jerseybe a sötét híreket. Nem. tán nem is bírja ki. nem mindig sikeresen. Két év kell ahhoz. hogy le tudunk rövidít izonyos eljárásokat. Ez Locke-kal is így volt. Idegesen kérdezte Martintól. Tudnod kell. Kérlek. Yvonne észrevette. aztán kuncogni kezdett és zavartan azt motyogta: Na. Rö ide vagy oda. hogy küdjön hasra. Em lékszel még arra a beszélgetésre ott a házadban? Mikor azt mondtad. hogy már az els? jelentkezése ilyen rossz hírrel traktálja. Martin tátott szájjal bámulta az emlékezetb?l idéz? lányt. Ennek eredményeként három héten b g?zzel folyt az újbóli adatfelvétel. hogy honnan tud ilyen dolgokat. Kétségbeesetten nagy szükségünk van arra. nem kérdezett semmit. Celia döbbenten hallgatta a harlow-i pusztításról szóló beszámolót. elpirult. mintsem hogy fáradságos munkával. Észrevettem nálad valamit mondta a férfi. Komolyan mondod a két évet? Ez a legpesszimistább becslésem. most elnézést kért t?le. amit?l a Felding-Roth dúsg azdag lesz. és akkor el? fogsz állni valami nagyon fontos szerrel.

de most nyilvánv aló volt. De soha nem akartam kitûnni vele. Yvonne befejezte az idézetet. amit a legutóbbi olvasáskor tett bele. a férfiak els?sorban a saját impulzusaikra hallgatnak. A tanárn? nem tudta elviselni. hogy pojáca vagy? Az iskolában egy tanárom. Ha érted is azt. hogy tudtá Hát igen. Fényképmemória. és hosszú sz?ke haja a koncentrálástól összeráncolt homlok ullott. A férfi hitetlenked? hangon így szólt: Most már én is emlékszem erre a részre. a helyeket. Yvonne-nak elcsuklott a hangja. De hát értettem! Én elhiszem nyugtatta meg a férfi Yvonne-t. az id?pontokat. és a mennyei fényekhez hasonlóan nemc dálatosak és élvezetesek már önmagukban is. De biztos. bizonytalanul várva a hatást. mindent magával sodor. amelyeken számtalan más igazság nyugszik. Ez is Locke-kötet volt.. de világossá és magától értet?d?vé tesznek más do eket egyébként nem láthatnánk és nem ismerhetnénk. Martinnak hirtelen eszébe jutott. mintha Martin valami bûnös titkára bukkant volna. Olvasd ezt el. Nem akartam cirkuszi pojáca lenni. és hatalmas. hogy pillanatokon belül eltörik a mécses. Tanulás közben tudatosan próbálta elkerülni.. hogyan tud szövegeket me morizálni valahogy úgy. és amelyekb?l Ezek gyümölcsöz? igazságok. egyetlen szót sem hibáztál e gy az ördögbe van ez? Hát. Legtöbbször csak egyszer. igen. így szólt: Ez csodálatos rész. d t szabadulni is t?le. ami részben sikerült is neki. Te is az vagy mondta neki Martin. hogy Yvonne még a legtriviálisabb pletykáknál is pontosan idézte a neveket. de mostanáig nem tulajdonított neki különösebb jelen Hányszor kell elolvasnod valamit. Na jó bólintott Yvonne megnyugodva. emlékszem a dolgokra. Kis id? múltán letette a könyvet. a tényeket. Most pedig mondd el nekem.. De ennek eredményeként nem tu . És a képességed is az. és Yvonne munkájában. mint vala mi új alapelv. mint egy cirkuszi pojáca . A könyvet kinyitotta annál a j nél. habozva. Az értelem mûködése. Mikor Yvonne befejezte. Az isten szerelmére. Yvonne lehajtotta a fejét. innent?l idáig. és az ilyen tanulás értéktelen . Ez valami egészen különleges és egyedi dolog. Martin gyengéd unszolására Yvonne el?rukkolt a történettel.. és folytatta. Meggy?z?dtem róla. Ám a tanárn?vel történt összecsapás után Yvonne nemcsak hogy eltitkolta képességét. Több alapigazság létezik. ezekb?l táplálkozik az ész. Yvonne még mindig zavartan fészkel dött. hogy szó szerint jegyezze meg a mondatokat és szavakat. hogy mit olvastál. mert az élénk képzel?dés. és kijelentette. A lány még idézett néhány bekezdést. amit Yvonne még egészen tosan nem látott. Ezt már tudat alatt többször megállapította. Mindenre? És ilyen részletesen? Azt hiszem. Dolgozatot írtak. hogy a l n.A rajongás nem észérveken steni kinyilatkoztatáson alapul. Yvonne végs? elkeseredésében bemutatta. hogy nevezik? Majd te megmondod válaszolta Yvonne zavartan. Elolvashatom kétszer? Hát persze.. Átment a másik szobába. hogy megjegyezd? kérdezte. ki mondta neked. amit megtanultál. mely szerint minden testnek nehézségi ereje van. és kikeresett a polcról egy könyvet. a fényképmemóriája miatt. és minden szava megegyezett a Martin kezében tar t könyv szavaival. a válaszok többsége t megegyezett a könyv szövegével. és kés?bb sem hitte y a válaszokat fejb?l írta. akkor nem értéktelen vágott közbe Martin. mikor felülkerekedik a józan észen és megszabadul az és vek béklyóitól. gúny tárgyává tette Yvonne csodálatos képességét. és odaadta a lánynak. Martin elvette t?le. hanem a túlfûtött és elbizakodott elme képzel?déséb?l fakad. Ezen bámulatos alapigazságok egyike Newton elfedezése. De Locke-ot kétszer. mint az imént Martinnak. miközben a lány idézett. A nyitott könyvben követte a szöveget. ártatlan kék szemét Martinra tte. a forrásokat. . Egyáltalán nem. Tudod. Jó fejed van.. Szeretnék kipróbálni valamit mondta a férfi..Te gúnyt ûzöl bel?lem mondta a lány gyanakodva. hogy nem neki lett igaza. Martin még soha nem látta sírni a lányt... És azt hiszem. A tanárn? puskázással vádolta a lányt..

A tanárok nagyon sok jót tehetnek jegyezte meg Martin . Majd azokat is megtanít om neked. és átölelte Martint. Három alapvizsgára van szükséged: yre kémiából. És ezzel a csodálatos agyaddal úgy fogsz átsiklani a vizsgákon. A kérdés az. Még mindig szeretnél állatorvos lenni? Miért. ami valaha is történt velem. De el?ször le kell tennem egy csomó vizsgát mondta Yvonne. hogy melyek azok. Jó híreket hoztam. Ez l esz a legeslegjobb dolog. Martin nem sokat teketóriázott. Yvonne szomorúan nézett maga elé a rossz emlékek felidézése után. beszámolva az intézetet ért támadásról. ígérem. A tragikus baleset a boontoni rend?rség legalábbis baleset -nek min?sítette az ese tet három nappal Celia visszatérte után történt. még lehetséges volna? kérdezte a lány meglepetten. a lágy domborulatokat. ami Celia visszatértekor töltötte el a Felding-Ro th New Jersey-i központjának munkatársait. ahonnan az üvegezett folyosón a Felding-Roth f?épületébe lehetett eljutni.dta jól megtanulni az anyagot. Minden igyekezete ellenére sem sikerült a tartósan megszabadulnia. bár Martin már többször megnyugtatta. Keményen fogok dolgozni. Yvonne felugrott. hogy ?t nem zavarja. Tanulhatsz este meg hétvégeken is eni fogok neked. hogy én meg veled csolatban érzek ugyanígy. Lehet. Semmi értelme felkelteni a gyanakvást. De ezt jól be lehet gyakorolni. akkor megmondhatom. De azt az egye t meg kell tanulnod. a jd kitalálok valamit. Nem is tudom elhinni mondta a lány elfúló hangon. egy munkanap reggelén. Igen. amikkel holtbiztosan át lehet menni a vizsgákon. Tek pasztalataidra. amiket most is kedvteléssel nézegetett. Hát ha már itt tartunk dünnyögte Martin . és olyan izgalmas ez az egész. És vannak bizo nyos technikák. Együtt dolgozunk majd. mekkora munka vár rád. Majd meglátjuk. Már annak is utánajártam. egyre pedig zoológiából vagy biológiából vagy botanikából. Jaj. Nyomban el fogod hinni. ha meglátod. miközben Martin lázasan gondolkozott valamin. Két nappal kés?bb. Felvételizhetsz az állatorvosira. nem feltétlenül. tényleg. Martin elmosolyodott. de az ostobák szörnyû ká is okozhatnak. Igen. Komolyan mondom. a legtöbb értelme a zoológiának volna. egy Yvonne készítette ízletes vacsora után így szólt a lányhoz: Beszédem van veled. Néhány perccel kilenc óra el?tt érkezett Celia a vállalati autóval a parkolóháznak ar a szintjére. mikor vizsgázo l. gyengén vizsgázott. hogy a változatosság kedvéért most én tehetek v mit leérted. gondolkozott valamin. Az apró nappaliban Martin kényelmesen elterpeszkedett a b?rfoteljában. Akkor utánanézek mondta Martin. egyre fizikából. hamar vége szakadt. olyan csodálatos vagy. 8 Annak a visszafogott eufóriának. hogy mindig változtass egy kicsit a könyvszövegeken. mire jutok. Celi . és nem felelt meg az állatorvosi egyete m felvételijén sem. Míg ezekre a vizsgákra készülsz. Egy pillanatra elhallgatott. Yvonne pedig az el?tte lév? sz?nyegen gömbölyödött össze. Nem sokkal kés?bb pedig szörnyû tragédia rázta meg az egyesült áll ontot. Sok minden lehetséges. és jó esélyed van arra. mint valami gyors vitorlás. Még némi anyagi támogatásra is számíthatsz az intézett?l. Végül így szólt: Te olyan sokat tettél értem. De fel kéne adnom az állásomat? kérdezte a lány kétkedve. de ha ez mégsem sikerülne. Az els? rossz hírt Martin Peat-Smith jelentette Nagy-Britanniából. Mindketten hallgatt k. hogy akarod-e? Hát persze hogy akarom! Mindig is ezt akartam. drága szerelmem. Tudom. hogy felvegyenek közölt tin. szere tte a lány telt idomait.

ami szintén összenyomódott. hogy megvárja Samet és együtt sétáljanak át az üvegezett folyosón a f? mint máskor. tûzoltókat és ment?söket kért a helyszínre. Csak néhány bokor és fû n?tt azon a helyen. hogy Sam. Villámgyorsan átgondolta a helyzetet. vagy ott találkozunk. Most egyedül akarok lenni. és Celia meghallotta a szirénák közeled? vijjogá De lehetetlennek látszott. Ám hirtelen megállt. és az utasítást: Azonnal bocsásson ki egy kommünikét a sajtó részére Sam haláláról. amit mondtam. Most azonnal. Ezt senki nem fogja elhinni! tiltakozott Hammond. mert mint kés?bb elmondt apillantó tükrében még odalent meglátta Mr. Me ta a címet. Ha segítségedre lehetek ajánlkozott Celia . A következ? h ng-Roth központjába ment. majd el?bukkant az impozáns kocsiszekrény is. Ez a Bentley átfordult a tetejére. és h n is meger?sítette a nyilvánvaló tényt: Sam meghalt. Már többen rohantak a színhely felé. A roncs nem gyulladt ki. Celiát már fojtogatta a sírás. Borzalmas látvány fogadta. El?ször a Bentley különleges hût?rácsát pillantotta meg. és sürg?sen rend?röket. M atalmas fémcsattanás hallatszott és üvegcsörömpölés. Senkit se m zúzott agyon. hogy hová vitték? Igen. majd pedig a férjét. lassú És ekkor történt. Határozottan azt tanácsolta az asszonynak. és amilyen finoman csak lehetett. és az els? pillanatban Celia utána akart menni . Hawthorne Rolls-Bentleyjét. küls? fal melletti parkolóhelyére igyekszik. ahol Celia autója megállt. mint aki egy másik bolygóról beszél. de füstö g?it. A néhány perce még oly fejedelmi külsejû autóból kerekeivel az ég felé mutató roncs l atóan el?ször az orrára esett. Celia hívta fel Liliant. mikor a sof?r kitárta el?tte az ajtót és ? kilépett a betonra. hogy az épületben tartózkodó összes orvos azon enjen a parkolóház nyugati oldalához. de egyiküket sem tudta elérni. hogy Samnek azzal tehe t még egy legutolsó szolgálatot. ah z autó felfelé kapaszkodott az átjárószintre. Ugye majd megmondod. hogy az autó egy üres telekre zuhant. ha megpróbálja megkímélni a szégyenletes öngyilkos min?sít l állt Samhez. mert egy orvos korábban benyúlt a roncsba. Az látszott a legvalószínûbbnek. Dwightot. közvetlenül mögöttük. az úgyis tudta. a sajtóügyekért felel?s alelnököt. Celia megpróbálta felhívni Julietet. Az eddigi szenvedéseihez most újabbak társulnak. Celia arra gondolt. Ezután magához hívatta Julian Hammondot. felpörögtek a kerekek. a sof?r igyekezett minél arrébb húzódni. hogy elejét vegyük a találgatásoknak. És vagy érted megyek. az utcaszintre. míg a tûzoltóknak sikerült a testét kiszabadítaniuk. felvett e az autótelefont és remeg? ujjakkal benyomkodta a gombokon a rend?rség segélyhívó számát. és ez okozta a tragédiát. Felb?gött a Rolls-Bentley hatalmas motorja. Csak ezután ment oda a falban tátongó lyukhoz és lenézett. Szerepelhet a szövegben. Köszönöm. Szerencse a szerencsétlenségben. Tragikus baleset angsúlyozza a baleset szót. valószínûleg beragadt a gázpedál. ami Celia számára iszonyú hosszúnak tûnt. A hangja távolinak és személytelennek hatot t. hogy ne menjen oda. A gyönyörû jármû hosszú évek óta Sam öröme és büszkesége biztonságos. Nem si különösebben szörnyû feladatuk elvégzésével. olyan hirtelen. Sam sem élte túl. elmondta neki a r ettenetes hírt. úgyhogy türelmetlenül felcsattant Hammond akadékoskodá Ne vitatkozzon! Tegye. hogy az elnök kényelmesen beállhasson a helyére. aki nem bírta magát túltenni a Montayne mi . Egy elgörbült kerék vadul pörgött. aztán Lilian így válaszolt: Ne gyere. dta. felül nyitott fal alatt harmincméternyi mélység tátongot Ezután egy másodperces csönd következett. hogy bárki is túlélhetett volna egy ilyen becsapódást. és a nehéz autó e l?relódult. beugrott a kocsijába. hogy öngyilkosság történt. A sof?r a kitört falhoz rohant. és a Samnek kijelölt parkolóhely végénél lév? falat át eltûnt a semmiben. hogy a vállalat elnöke a saját. ami a hatalmas erejû ütést?l benyomódott a kocsiszekrénybe. gondolta Celia. Kés?bb szeretném megnézni Samet folytatta Lilian. Celia megállt. Ezüstszürke villámkén t suhant el Celia meg a sof?r mellett. Mi m ndent kell az asszonyoknak elviselniük. ahogyan csak a leggyorsabb kocsik képesek. Több mint egy órába telt. Celia csak akkor pillantotta meg Sam kocsiját.a sof?rje bal oldalról közelítette meg az átjárófolyosó bejáratát. A vállmagasságú. akkor szívesen elmegyek hozzád. Kiadta az utasítást. jobbra attó a helyt?l. Csönd lett. Mikor Hammond kiment az irodájából.

most már sír ba szállt Sammel együtt. Csak Lilian és Juliet kísérték a koporsót a sírhoz.. A rákövetkez? napokban Celia továbbra is mindent megtett azért.. Sam. gondterhelt kifejezés ült. hogy nem hiszi. csak mindig sikerült magát józanabb belátásra b ? Aztán. égbekiáltó igazság alanság.. Jordan csak így elmenjen... megpillantva maga el?tt az alacsony falat.. Ez volt a kívánságuk. A vállalattól csak jelen. Rémes. kés?bb pedig latin-amerikai igazgatóvá: A j tközi kapcsolatoké .. Akármi is volt. Mialatt Celia egy kényelmetlen. és neki is megvolt a maga bûntudata. mire padlóig nyomta a gázpedált és nekilódult. összecsukható széken ült a kis kápolnában.. akkor vajon Sam. Akadnak asszonyok. hogy ezt felfedezzék. Hosszú. ám a gy . hogy új e válasszon. Nagyon is elhiszem válaszolta végül Celia. mikor a férfi meglátta ?t ott. Andrew is elkísérte. hirtelen gondolt egyet.. hogy Celiára fog esni a választás. mert senkinek nem volt szíve vitába bocsátkozni velem. Az arcán komor. Nagy tekintélyû pénzügyi szakért? volt. úgyh agilag teljesen mindegy volt .és van még valami. Akkor eszmélt rá Celia.. m egpróbálta kikapcsolni a jelent. hogy Mrs. akiknek nem tetszik a n? i elnök gondolata.? Celia nem volt képes b efejezni magában a kérdést.. Az angolbarát Sam. Sam az esküv?jén. meg tekintélyt.. aki bámulatos jóstehetséggel felismerte e gy brit kutatóintézet jelent?ségét: Azt akarom.. Celia. és istenemre mondom. és magától értet?d? te. ha a körülmények nem k fel a szerepeiket ilyen drasztikusan. hogy Sam halálának o ka hivatalosan baleset legyen. Jelle amre. Miu ia nem válaszolt. akiknek az egész te arra ment rá. Ez sikerült is. Mi lehetett Sam titka? Celia hiába törte rajta a fejét. el?léptette pt nélkül kapható szerek részlegének vezet?jévé. Celia mindk kel váltott néhány szót. egy nyugdíjas bankigazgatót. de még mindig vannak egyes férfiak az igazgatótanácsban. amit tett. Szóval nem maga lesz az elnök. Az igazgatótanács két pártr dt. és ráállította Celiát a célegyenesre. láthatóan je legvégén járt. mely az övé maradhatott volna. De az ellenlábasok nem tágította végén kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. hogy Sam felvette ügynökn?nek. Mikor kiv totta Samet arra a célra. hogy figyelembe vette: azon az oldalon csak egy üres telek van odalent. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott: az.. azon a reggelen. Lilian holtsápadt volt. és így senkinek nem eshet bántódása. Sam. helyenként parázs vita zajlott mondta Seth. Megmozdult mellette Andrew. Sam . és odanyújtott neki egy zsebkend?t.. sóhajtották a barátai. A vállalaton belül mindenki formalitásnak tekintette az ülést. amit a visszatérése napján Sam mondo tt neki az irodájában: . és hallgat egy kenetteljes pap vallásos közhelyeit az Isten szolgája soha nem találkozott Sammel . f?leg azért magyarázta kés?bb Andrew-nak ..tti kétségbeesésén és bûntudatán. miel?tt eljött volna a temet?b?l. aki évek óta az igazgatótanács tagjaként tevékenykedett. folytatta: Lehet. Sam nem kötött életbiztosítást. Celiában több kérdés is kavargott. a kocsija mellett állva magabiz tosan és er?t sugárzóan. hogy ömlenek a könnyei. Seth beszámolt arról. etvennyolc éves úr egy ideje már bottal járt. hogy meghatározott id?re neveztek ki elnököt. ahol a férfi az állását kockáztatva védelmébe vette: Azért állok itt.. A New York-i értékesítési anácskozás. Kétheti kegyeleti szünet után a Felding-Roth igazgatótanácsa ülést tartott. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagy unk . aki egy hibás ítéletéért el?ször a hírnevével. hogy pont nekem kell közölnöm kezdte. Huszonkét éve történt. aki legy?zte az ellenállást. amikor a saját el?léptetésér?l és a két titkárn?jér?l tréfálkozot k fognak leveleket diktálni . hogy hozzákapcsolja a maga karrierjét. Meg amit még utána közölt em fogom elmondani magának. és többen is egyértelmûen maga mellett foglaltak állást. most pedig az életével fizetett. amir?l maga nem tud. amire egyébként sem kaphat már soha többé választ. Preston O'Hall orant. Seth Feingold lépett be Celia szobájába néhány perccel az igazgatótanácsi ülés befeje . hogy maga legyen a jobbkezem .. hogy most bevégezhetné az életét. és igyekezett felidézni a múltat. A család kérésére Samet szûk családi és baráti körben temették el. hogy tanús hagyjuk. Juliet keményen tartotta magát: egyetlen könnyet sem ejtett a temetés alatt Dwight tüntet?leg távol maradt. Azon tûn?dött ogy már régebb óta tervezte-e Sam...

és az álom végre megvalósult. Bruce pedig Pennsylvaniából telefonált Winnie-nek. 9 Vincent Lordot mintha kicserélték volna. Úgyhogy már nincs szükséged a titulusokra meg a hivatali díszre. mert mindenki. Aha. Celia megrázta a fejét. miért van így? Legyen szíves. ak kor talán. Az esemény nemcsak Winnie-t és Hanket töltötte el kitör? örömmel. csodálatos anya. És akarod. Celia felállt és szenvedélyesen átölelte a férjét. Winnie. Celia. Minden szempontból kiteljesedett. Ezerszer bebizonyítottad minden erénye et. me t ahogy Sam akkor mondta -: Vannak a cégnél. Csak néhány tényt akartam köz i. hogy A pokolba veletek mind! . Lisa Kaliforniából. A két évtizednyi munkának most érett be a gy Végre megalkothatóvá vált a szer. hogy megmondjam. Megcsókolta. hogy tipikus n?i viselkedés . aki is mer. és amit tudott. idézte magában a francia mondást. mint mindent. Húsz éve kötelezte el magát egy tudományos gondolatnak.zniszr?l nem sokat tudott. ahogy van. Plus qa change. Seth elhúzta a száját. Gondoltam. T e vagy a világ legjobb felesége. akkor most azt mondanám. hogy rendet teremtsek. És mit jelent pontosan ez a meghatározott id? ? kérdezte Celia. amiben rajta kív szinte senki nem hitt egy olyan szert akart felfedezni. és itt hagy nám ezt a kócerájt úgy. de az egész Jordan családot. O'Halloran legföljebb hat hónapot vállalt. Energiát és boldogságot sugárzott. Ezen id? alatt az igazgatótanács meghoz za majd a végleges elnök személyér?l szóló döntését. Pardon. Nem akartam beszédet tartani. akkor egyb?l felhördülnének. plus c'est la mérne chose. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. De elárulhato egenlégiós után akarnak nézni. egy álomnak. Most azonnal. mert akik ezt a döntést hozták. Fantasztikus kis porontyom van ragyogott a kórházi ágyon. Talán mostan megpróbá atnánk ikrekkel is. azok a vesztesek. tudja.és emberkísérletek befejezése volt hátra. és szerettelek volna egy kicsit felvidítani. de ?szintén szólva. Talán ezt nem kellett volna megmondanom magának. nagyon. Mert kiteljesedett asszony vagy. csak azután válaszolt: Igen. a törvény el?írásainak n. Minél inkább változnak a dolgok. ha én a maga helyében volnék. mint amennyire néhány évvel ezel?tt zavart volna. szívem... kötelességtudó és els? osztál nkaer?. ami kiküszöböli a többi szer káros mellékhatásait . mindketten lelkesen gratuláltak. és halkan azt mondta: Sikerült is. ami ma történt. mikor csak ügynökképzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki igazgató helyett. Ez a beszélgetés eszébe juttatta Celiának azt a párbeszédet. És külön zért jöttem vissza. Ha ezt tenném. amit meg is fogok tenni. amit Sammel folytatott é ekkel azel?tt. Ha majd végzek. és csaknem minden férfin fölényesen túlteszel. Celia eltûn?dött. hogy nem zavar annyira. okos asszony. ami más. Nagyon megsért?dtél? kérdezte Andrew este. doktor úr nevette el magát Celia. de alig ismerte. Winnie egészséges kisfia másnap született meg. az is els?sorban az igazgatótanácsi üléseken ha llottakra korlátozódott. De várjuk ki a végét. vacsora közben. annál inkább ugyanazok maradnak. addig veszélyes gyógyszereket jótékonnyá é ossá tesz már csak az állat. a szülés akadályát is könnyedén vette. hogy mennyit érsz még azok a hímsoviniszták is a Felding-Roth igazgatótanácsába akiknél a kisujj ad is többet ér. Viszont másfel?l furcsa. A Hexin-W-r?l Lord els? elnevezése továbbra is tartotta magát rengeteget beszélt . akik képtelenek lenyelni a dolgot egyel?re . és erre el?bb-utóbb maguk is rájö Andrew elhallgatott. Celia többször is találkozott O'Hallorannel. Ezért nem kell egy pillanatig sem bánkódnod amiatt.

Számos gyógyszergyár jelezte már az érdekl?dését. Egy Celiával folytatott telefonbeszélgetésben így fogalmazott az egyik legnagyob b konkurens cég vezet?je: Persze jó lett volna. hogy a Hexin-W végs? formát öltsön. A leukociták felhalmozódnak. Egyszerûen kifejezve: a módszere az volt. hogy a Felding-Rothnál dolgozó specialistáknak ké oknak. Az ízületi gyulladásban szenved?k és a rákos betegek várhattak els?sorban enyhülést a xin-W-t?l. Ám még ehhez az utóbbi két metódushoz is évekig tartó kísérletezések szükségeltettek. biológusoknak. Az ennél korszerûbb módszer amely Sir James Blacknek. hogy a Hexin-W kerül el?ször a piacra. A Hexin-W tehát rendkívül sokolda szernek ígérkezett. és megszûnik a fájdalom. klinikai gyógyszerészeknek.. hogy soha nem fogja feladni a harcot. gyullad okoznak. de a pontos részletek továbbra is a Felding-Roth titkai m aradtak. hogy a régebbi módszernél ma az jobban megfelel a céljainak meg a temperamentumának. miután már vagy ezer összetev?vel k ezett sikertelenül. vagy ped g tabletta formájában veheti be a beteg a másik szer mellé. és a beteg állapota egyre romlik. mikor a betegség miatt szabad gyökök keletkeznek. mint összetev?. mert figyelemmel kísérték a szabad jelentéseket. hogy régi szere b?l újakat fejlesztett a szerves kémia alapján. Lord csendes kárörömmel nyugtázta Peat-Smith Peptid-7 programjának elakadását.ek gyógyszeripari berkekben. és hál' istennek. Lord magyarázatára a hallgatóságából többen tapsolni kezdtek. Lord felfedezett. mert manapság a módszerét már elavultnak tartották. rengeteg munkával járó. Maga a folyamat is Lord nagyszerû teljesítményét igazolta. melyik rendellenességet lehet gyógyszerekkel korrigálni. hogy a szert kétféleképpen is fel lehet használni. a következ?. hatásos szer el?állítása volt. Még nagyobb örömöt szerzett neki. hogy el?ször megállapították. mire az engedélyezési kérvényt benyújthatják a minisztériumba. D mas gy?zelem volt ez egy fáradságos. hogy a Hexin-W segítségével mód nyílik egyéb betegségek újfajta gyógyítására is. patológusoknak és statisztikusoknak egész armadája csak annak a szent célnak a szolgálatába állította a tehetségét. akikkel tárgyalni kezdenek az üzletr?l. Már több er?s készítményt is kifejlesztettek e két baj ellen. Ez akkor következik be. Martin Peat-Smith Harlow-ban egy még újabb módszert. akkor forradalmi újdonság született. Vincent Lord kutatómunkájában a nagy áttörés három hónappal azel?tt következett be. fizikusoknak. Számot tartott több gyógyszergyár érdekl?désére is. állatorvosoknak. toxikológ usoknak. és megértették a szer korszakalkotó jelent?ségét. Lord mindezek ellenére vagy éppen ezért úgy döntött. meg a rákövetkez?. Az állatokon és embereken végzend? összetett tesztprogram miatt még így is két évbe t k majd. amit a jelek szeri nt Dr. A többi cég feltehet?en csillagászati összegû licencdíj megfizetése ut fel az új szert. vagy anélkül. a SmithKline Tagamet-jét k ifejleszt? kiváló tudósnak a nevéhez fûz?dött az volt. Úgy kezdte. Ez a k s harlow-i késedelem azt jelentheti. am ik magukhoz vonzzák a leukocitákat a fehérvérsejteket. igaza lett. A férfi elpirult az örö ozzátette. Lord felvillanyozódott hangulatában még arra is rászánta magát. legalább mi szeretnénk az els? k lenni. hogy két évvel korábban. de csak ritkán vag oha nem írták fel ?ket a veszedelmes mellékhatásaik miatt. Celia és mások jelenlétében. és ezután egy teljesen új szert fejlesztet tek ki. hogy egy aktív összetev? módosításával megváltoztatta a szer kémiai össze tán jött a következ? módosítás. Közérthet? nyelvezeten adta el? a mondandój A betegnek begyulladnak az ízületei. hiszen felhasználható kifejlesztésénél. fiziológusoknak. ha kellett. és hozzátette: . Az is nagy érdekl?dést váltott ki. emlékezett rá. Lo gy visszagondolt. A Hexin-W folytatta Lord megállítja a szabad gyökök termel?dését. a genetikait alkalmazta. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. Ám ha sikerrel jártak. a végtelenségig új. elmagy arázta. En yeként nincs gyulladás. Grat lált a kinevezéséhez. A gyógyszergyártási folyamat során hozzákeverhet? egy másik szerhez. ha a mi kutatóink fedezték volna fel. de mivel nem ?k voltak azok. mi történik majd az ízületi gyulladással. és megvol kudarcra is. A Hexin-W-vel ezek a veszedel mes mellékhatások megszüntethet?kké vagy jelent?sen csökkenthetekké és enyhíthet?kké válnak. a lehet? legcsekélyebb mérgez? hatással. Vincent Lord egyszer egy marketingtanácskozáson. hogy képletesen szólv ejobbot nyújtson Celiának. amit?l a tagjai elmerevednek. megesküdött. Röviddel az asszony visszatérte után bekopogott az irodájába. próbálkozásokkal és kudarcokkal tt folyamat végén.. és szörnyû fájda mai vannak.

Ezek szerint mindketten tudjuk. ami röviddel azel?tt még Same volt. Celia. Most olvastam a in-W-jelentést. hogy úgy véli. Kedvesebben folytatta: Köszönöm. Én a vállalati gazdálkodásról ok mindent majdnem biztos. Rendben. Az évszázad egyik nagy felfedezésének fogják min?síteni közölte Lord tárgyilagos az évek során kissé lehiggadt. akik határozotta n ellenezték a maga elnöki kinevezését. hogy pontosan úgy dolgozzon tovább. hogy rosszmájúan viselkedik. Ám azt is ?szintén bevallom. én pedig Celia bólintott az asszony. ha maga is így szól edig Celiának nevezhetném..Örülök. hadd ismerjem be. Celia elismerte magában. hogy többet. így els?sorban a pénzügyek vizsgálatával fogom tölteni a l?ttem álló maximum hat hónapos id?szakot. Mert azt már elég nehezen tudta volna elviselni. mint eddig márpedig tudom. hogy ne legyen közöttünk félreértés. Az elnöki irodában ültek egymással szemben. Örülnék. hányadán állunk. Lord ezúttal sem ismerte be. hogy újból itt van. Most pedig térjünk a tár Szóval a munkamegosztás. Lehet. mikor lelkes síel? voltam. Mindent el fogok követni. de nem érdekelte. én is gratulálok magának. Ebben biztos vagyok. A jó barátaim Havasinak hívnak húzta ismét kényszeredett mosolyra a száját O'Hall z elnevezés a bohó ifjúkoromból ered. ho a a kett?nk közötti munkamegosztást. de kidolgozott a Felding-Rot h részére egy olyan mesteri pénzügyi tervet az elkövetkez? öt évre. hogy nem támogattam a je . puszta szerencsével találta el az igazat. Arra gondolt. E pillanatban különösen nagy figyelme t kell fordítanunk erre a területre. A barátságos közeledés ellenére Lord ugyancsak fellélegzett. hogy udvariasan és türelmesen bántak vele. mikor Sam Hawthorne halá a után nem Celia lett a vállalat elnöke. évre fordult. hogy tudja. de az esze úgy vág. O'Halloran folytatta Celia gyorsan. maga Havasi. Mi sem egyszerûbb. és Celia arra gondolt. És maga. A dolog éppen fordítva áll. hogy nagy kincs. hogy elvégezzem a munka rám es? részét. ha úgy alakul. hogy a munkáját nagy hozzáértéssel és leleményességgel végzi. Mikor a Gergely-naptár az 1978. mint a borotva tette hozzá a számvev?. hogy a gyógyszerbiznisszel kapcsolatos ismereteim semmi szín alatt nem hasonlíthatók a magáéhoz. Az id?s O'Halloran arisztokratikus New England-i kiejtéssel így szólt Celiához: Azt akarom. hogy ne reflektáljon a fogalmazásmódra. S?t olyan messzire mentem. hogy annak idején az asszonynak volt igaza a Mo ntayne-nel kapcsolatban. a szemében ez semmiv el sem ért többet annál. Jordan. Tudta. Celiába ismét belehasított a fájdalom Sam halála miatt amit szinte még most sem akart elhinni. Havasi. az önbecsülése egy fikarcnyit sem csökkent. mint mikor valaki nyer a lottón. Ha már itt tartunk válaszolta Celia . nem tudta megállni. Mrs. Ezt azzal indokolta magában. ezzel messzire ment jegyezte meg Celia kissé csíp?sen. Havasi? Mit fog maga csinálni addig. Ez talált! mosolyodon el az öregúr. mint maga. ? pedig tévedett. hogy e zt közöltem a tanács többi tagjával is. de csatlakoztam volna a többséghez. Az igazgatótanács rendkívüli ülése utáni napon O'Halloran ?szintén és nyíltan be iával. míg én hozzáért?an és leleményesen do m? A férfi szelíden korholó hangon válaszolt: Az elnök nem tartozik beszámolni az alelnöknek. Nem tartoztam azok közé. hogy humorérzéke legal an az új elnöknek. Azt akarom. .. Oké. és ez megnyugtató. hogy az igazgatótanács most az egyszer végre józanul döntött. Mikor meglátta az új arcot abban a szobáb n. Ezenkívül még azt szeretném megtudni magától. a Hexin-W-t továbbra is a Feldin g-Roth egyik nagy reménységeként tartották számon. Jó tudni. hogy Celia a tudományos szempontok híján. Mr. Az új elnök nem jelent meg mindennap az irodájában. Preston O'Halloran id?leges elnöki kinevezése nem sokban befolyásolta Celia mi ndennapjait. amir?l Seth Feingold csak azt tudta mondani Celiának. hogy a vénember bottal jár. s?t. óriási nyereség .

Már év ezel?tt eszébe kellett volna jusson valaki szakmabelinek. Celia mondta Bill Ingram. Ezért 1978 januárjának utolsó hetében sajnálkozással hallotta.. Az O'Halloran temetését követ? na ek az új elnök személyér?l. 4. cikkely: A Felding-Roth aktív szószólója lesz annak. hog y terhességük alatt mellõzzék mindenféle. hogy teljesen szabad kezet kapott t?le. akinek a jelölését az igazgatótanács szûk negyedóra alatt jóváh ahogy azt már az el?z? év szeptemberében meg kellett volna tennie: Celia Jordan lett a Felding-Roth elnöke és els? embere. olyan szert. 2. hogy a receptíró orvosok a Felding-Roth legjobb kuncsaftjai. a lányához fordulva. receptre és anélkül kapható gyógyszer használatát v ez akár a Felding-Roth. Egyetlen szóba jöhet? küls? ember sem tûnt fel a láthatáron. hogy az asszonyok t erhességük idején tartózkodjanak az alkoholtartalmú italoktól. de végül nem állt vele el?. És ha ép. hogy leírja ezeket a dolg okat. Ezúttal nem vártak két hétig az utód kinevezésével. hogy az id?leges elnök több mint négy hónapot volt hivatalban. és a Montayne-katasztrófáról be szélge pen. piacra dobni közvetlenül vagy közvetve. félt. szeptemberben. És ezzel még korántsem volt vége. hét hónappal az elnöki kinevezése után. hogy egyetlen terhes ass zony se írasson f el vagy vásároljon és használjon a normális terhessége alatt olyan termékek amiket az elsõ cikkelyben határoztunk meg. Andrew még azt is hozzátette. hogy: Mikor rád kerül a sor. az alkalmas pilla atot lesve.Ez id? tájt már Celia is nagy megbecsüléssel tekintett O'Halloranre. A további cikkelye kben helyet kapott a vészhelyzetek megítélésének kérdése is mikor a gyógyszerhasználat életet minden egyéb szempont ennek rendel?dik alá. gyártani. Andrew egyik megjegyzése juttatta eszébe. anna e. meg azért. Egy másik cikkely a kényes orvos-beteg kapcsolatta l foglalkozott. bûnbánó. valamint dohányzástól. A terhességr?l volt szó. egészséges babát akarsz. úgy érezte. ügyelve a fehérköpenyesek kasztjához tartozók érzékeny lelkére is. mert tudta. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. A szövegtervezet így hangzott: A Felding-Roth Gyógyszergyár ünnepélyesen megfogadja: 1. cikkely: A vállalat soha nem fog kutatni. Rég nem olvastam ennél józanabb fogalmazványt. es edbe ne jusson bármit bevenni. Már nevet is talált az újszülöttnek: a Felding-Roth-doktrína. hogy leszavazzák. beleértve a bort is. Ezek a szavak képezték az alapját annak. Már alelnöksége alatt is fontolgatta az ötlet felvetését. amit Celia vállalati politikaként akart a lkalmazni. A férje akkor azt mondta a család tagjainak: Nem kell gyógyszert szedni minden át meneti kellemetlenség miatt. cikkely: A Felding-Roth azt fogja tanácsolni a terhes asszonyoknak. 3. Egyetlen jelölt volt. Még az elnöki kinevezése után is várt egy darabig. O'Halloran ízigvérig régi vágású úriember volt. cikkely: A Felding-Roth aktívan szorgalmazni fogja. és szem el artva. hogy a szándéka véghezviteléhez szüksége van az igazgatótanács támoga Most. aki azon a bizonyos dönt? Montayne-értekezleten Celia ellen és a szer mellett foglalt állást. akár más cégek termékeire. Bill Ingram. Ingram.. ami terhes nõknek készült olyan természetes és korlátozott idejû aszok kezelésére. hogy az öregúr influen nak esett. mint a normális terhességeknél f ellepõ émelygés és hányinger... megérett az . 10 Az alapötlet azon a bizonyos repül?úton fogalmazódott meg benne Hawaiiból hazafelé a ugusztusban. kivéve ha azt az orvos írja fel valami ren kívüli egészségvédelmi okból. zavart magatartással fogadta az asszonyt a vállalathoz való . hog alloran koszorúér-elzáródás következtében meghalt. és hálás volt a etlen udvariasságáért. beleértve a dohányfüst belélegzését. és egy héttel kés?bb ?szinte szomorúság töltötte el annak a hírnek a hallatán. akit id?közben értékesítési és marketing-igazgatóhelyettesnek neveztek k . segített a Felding-Roth-doktrína megszövegezésében.

amivel annak idején a brit kutatóintézet ötletét fogadták oly ellenállásra számított. Adrian Caston. tetszik nekem Mrs. megfon tolt ember. amire most éget?en nagy szükségünk van. akarja-e még egyáltalán. i valamennyiünkkel el?fordul. És ez vonatkozik a ?re is. Biztos. elvárom. Lord tudott ingRoth-doktrínáról. és ha így látja.szatértekor. A férfi máris igen jó munkát végzett az új beosztásában. Ezek szerint. Celia folytatta: Az emlékek hamar elhalványulnak. hogy továbbra is itt dolgozzak. Legnagyobb meglepetésére azonban szinte senki nem vonta kétségbe a terve ésszerûségét Az egyik tanácstag. hogyne tanultam volna! Nagyon szenvedtem. mert ez elejét vesszük annak. hogy az úgynevezett doktrína mutatta fel az atot Etheridge átkozottul okos iromány. Mr. feltette a kérdést: Bölcs és szükséges dolog egyszer s mindenkorra elvágni magunkat egy olyan területt? . amikb?l szépen lehetn e profitálni? A cég központjának tanácstermében ültek. A jöv?ben erkölcsileg és anyagilag is helyesebben fogunk eljárni a profitot igyekszünk majd máshol megtalálni és a többi válla ot is erre ösztökéljük. A válaszom: igen mondta Celia. Nagyszerû reklám a többi szerünknek. alaposan felkészült arra az ülésre. Néhány év múlva ugyanígy fe be merül a Montayne.. milyen jól dolgozik. hogy azok után. Clinton Etheridge. Véletlen balszerencse. Ha netán a tisztelt ta nács többi tagja nem vette volna észre. Mégpedig azért. hogy mi vagy az utódaink kísértésbe essenek. meg kell hogy mondjam. de végül is nem maga döntött egyedül. talán ezzel a támogatással fejezi ki Lord sajnálkozás liának a Montayne miatt? Lehet. hogy a Montayne-bukásunkat üzleti el?nnyé változtassuk. Celiának ennek hallatán kétségbeesett gondolatai támadtak. hogy teljes jogú tagja lett az igazgatótanácsnak. hogy biz hatok magában. hogy fogok tévedni. éppenhogy így kell tennünk. Celia a sötét diófa asztalra szegezve a teki így válaszolt: Véleményem szerint. és mlékezve arra a heves ellenállásra. hogy a támogatás akkor is értékes. hogy ? meg Etheridge megbeszélték az ügyet. és els?sorban a gyakorlati megvalósí pcsolatban hangzottak el kérdések. Jaj. Az igazgatótanács tovább tárgyalt a doktrínáról. és a terhes asszonyok megint bármit be fognak venni. de aztán figyelmeztette m agát arra. Elgondolkozott Etheridge -en. a veterán igazgató-ügyvéd. akik feljebb léphettek a hivatali ranglétrán. tanult az esetb?l. Néhány héttel kés?bb beismerte: Nem voltam benne biztos. Celia elnökké választása után a vezet?ség újra felosztotta maga között a feladatokat. s?t lehet. A ma szül?korban lév? fiatal n?k többsége már nem szik a Thalidomidra. Ami a múltat illeti: volt egy hibás döntése. Jordannak az az ötlete. Az id? és pasztalás bebizonyította. hogy soha nem fogja megtudni. és azt kívántam. akit?l Celia ellentmondást várt. hogy ma fogják tárgyalni és majdnem biztos. és mindig nagy segítségemre lesz. biztonságos szereket fejlesztenek ki. hogy a normális terhesség gyógyszeres befolyásolása milyen tragédiákhoz vezetett. bárcsak lett vol na elég eszem és bátorságom maga mellé állni! Nem kell mindenáron mellém állni figyelmeztette az asszony. Mindenki feszülten figyelt. Celia most. amelynek alakítását legjobb egyedül természetre hagyni. közlöm. akir?l tudta. és azt is. Caston. Tudom. Sok dollárt fo ialni. és gondolom. hogy figyelmeztessen. amiért a cégünk jelenleg is keservesen lakol. amin a javasolt Felding-Roth-doktrína megtárgyalását tûzték napirendre. és a vállalatunkat egy új ontayne-katasztrófába sodorják. ha az indoklás hamis. amin a jöv?ben esetleg új. aki egy pénzügyi tröszt vezet?je volt. hogy ennek a hibás döntésnek szörnyû köv ezményei lettek. Ha már profitról van szó. el?léptetés is történt. hogy egyáltalán nem hallott róla. legalább nekünk ne legyen hozzá semmi közünk. és ahogy Sam már régen észrevet gyakran képviselte az igazgatótanácsi üléseken a kutatási igazgató álláspontját. ami történt. amit az orvo s felír nekik. Emlékez . Ám végül Owen Norton médiafejedelem mondta ki az utolsó sz . hogy a terhesség olyan állapot. Bill Ingram egyike volt azoknak. melle tte kért szót. Itt a Felding-Rothnál már bekövetkezett egy terhességi gyógyszer miatti katasztrófa. És ha ez megtörténik is.. amit Sam mesélt neki egyszer a nehézségeir?l az igazgatótanácsban. Észben tartva. hogy Vincent Lord barátja és szövetségese. tudta.

akkor csak ásítoznak és a körmüket piszk A tévézsurnalizmus primitív mûfaj válaszolta az asszony. kéthasábos írást jelentetett meg a gazdasági rovatában. nem pedig egy gyógyszergyár. . és sz yezte: Talán észrevette. Ezután az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta a doktrínát. Majd meg leszel lepve. ?szintén mondom magának közölte Celiával egy köztiszteletben álló vezet? . ha a terhes betegeim sérelmezik . meg a többieknek is. ?k maguk a jogosultak a betegnek megmondani. hogy nem írok fel nekik valami ellenszert a rosszullétre márpedig én erre nem leszek h ajlandó. Ha olyan gyógyszert árusítunk. hogy az újságok alig szenteltek figyelmet a Felding-Roth-dok trínának. bár a nagyközönség körében nem mint Celia remélte. de aztán hagyta. Az orvosoknak. sajná z nem nekünk jutott el?bb az eszünkbe. fogyasztóknak szánt reklámját. Egy gyermekgyóg yász a levelében ezt írta: Legyenek szívesek. amelyek hes n?k számára forgalmaztak gyógyszereket. mint hogy nem tehetsz egyszerre mindenkinek a kedvére. Légy türelemmel csitította Andrew.A hosszú tárgyalóasztal túlsó végér?l a nyolcvankét éves Norton Celiára nézett. Ha vis lami pozitív dologgal állunk el?. általános kiadványokban is hirdet i. hogy a Felding-Roth szentté akarja magát avatni. hogy az er?s. hogy e tervér?l lebeszéljék azzal az indokkal. tetszett. Egy-két versenytárs azonban nyíltan kifejezte bámulatát. Celia eredetileg szeretett volna újságokban és más. mint például most. azt nem konkretizálták. néhány kivételt?l eltekintve. bi lapban csak pár soros hír jelent meg. Néha hasznunkra van ez a je ség. hogy végre tisztelni kezdtük a n?i ítél?képességét. ha maradt rá hely. Jordan. A munkatársaikat a tév rra idomítják. hogy felh a a figyelmüket. mert . Tiszteletre méltó etikai álláspontjuk kinyilatkoztatásával minket támogatnak. aminek váratlan káros mellékhatásai vannak panaszk Bill Ingram Celiának . Olcsó kis trükk itvány reklámfogás. és ezzel kárt okoz a gyóg szeriparnak. amibõl egyet bekereteztethet k és kifüggeszthetek az irodám falára. sok szerencsét! A pluszpéldányokat postázták ennek az orvosnak. amik túl sok adásid?t emésztenének fel. küldjenek nekem néhány pluszpéldányt. Mindez pedig semmi mást nem bizonyít mondta az asszony kés?bb Andrew-nak . A gyógyszergyárak különféleképpen reagáltak a Felding-Roth-doktrínára. Azok. hogy milyen gyógyszert vegyenek be és milyet ne. mert ellenzik a receptre kaph szerek közvetlen. A televízió egyáltalán nem érdekl?dött. akik szerint nem szükséges minden panaszt gyógyszerrel kezelni. hogy milyen messzire jutnak ezek a hullámok. A New York Times egy rövid. Uram válaszolta Celia egészen ?szintén . az is csak akkor. Csak így tovább. ezzel a megjegyzésével bearanyozta a na at. akkor a tévé száguldó riporterei még a b?rünket is lenyúzzák. így óhatatlanul kimaradnak a magvasa bb témák. semmi egyéb jellemezte egy ilyen vállalat szóviv?je nyilvánosan a doktr ok úgy vélekedtek. Ám a Felding-Rothhoz érkezett postából ítélve ezek a rvosok elenyész? kisebbségben voltak. Erre fogok mutatni. és a tetted hullámai most ek továbbgyûrûzni. Mrs. A doktrínát fejcsóválva fogadó orvosok részben azért fejezték ki rosszallásukat. az olya okat. A Felding-Roth-doktrína élénk visszhangot váltott ki. és társaim nevében csak azt tudom mondani. Tettél valami jót. holott a Felding-Roth sajtóosztálya mindent elkövetett. shington Post pedig egy hasonlóan rövid hírt dugott el a témáról a lap egyik utolsó oldalán. hogy az egészségügy közpon szervei élükön a minisztériummal ezt nem néznék jó szemmel. Majd feltétlenül szóljon egy ilyen esetben mondta Ingram kétked?en. de hogy hogyan. akik még kértek el?le. nagyon sajnálom. A doktrínát beépítették a Felding-Roth reklámtevékenysé ly azonban csak az orvosi és tudományos folyóiratokra korlátozódott. mint a vállalat hivatal s irányvonalát. egyértelmûen ellenségesek voltak. De ne búsuljon. gyors hatásra vadásszanak. Talán emiatt történt. hogy ilyen hosszú ideig tarto tt.

azonnal felhívta telefonon a washingt oni ügyvédet. széles körbe elfogadottá vált. akkor az újkori Egyes okra maradt volna a feladat. nehéz id?szaknak néz elébe. milyen egyszerûen él és mennyire a földön jár . és t emély szerint maga is. Gazdag. aminek Donahue volt az el nöke. b?séges riporteri részvétellel. hogy a tévén kereszt tunk a tömegekhez és a tömegek szavazataihoz. amir?l a tévé el? udósított. Jordan. mégis a nép egyszerû gyermekének sz tszelgett. meghívták a bizottsági tagokkal való elbeszélgetésre. a szenátor alkalomadtán beállt a munkaközvetít? hivatalok el?tt kígy elbeszélgetett az emberekkel. és biztos vagyok abban. Childers Quentint. Mint azt a szenátor egy októberi sajtókonferencián bejelentette. adóból leírható légi utazásainak ellenzésére. én aztán igazán ismerem a dörgést. és sokan elhitték. milyen is az: munkanélkülinek lenni ami elismerésre méltó törekvésnek látszott ifogásolhatta egyetlen józan bíráló sem. hogy megismerje és a saját rén érezze. hogy várhatóan széles körû érdekl?dést keltett volna a dolog. Ennek megfelel?en bejelentették. A másnapi újságok pedig közölték azt. kiváltságos család sarjaként született. nevezete mberek els? osztályon történ?. amit csak lehet. sanyarg ségeként emlegetni. A szenátor ezenkívül szerette magát a szegények és szenved?k szószólójaként. Valószínûleg ugyanebb?l az okból. Sajnos a vállalata. akiknek közvetlen ismereteik voltak az üggyel kapcsolatban. Az egyik legkellemetlenebb hullámot a washingtoni Capitol Hillr?l indították.Másfajta hullámokat vetett viszont a Montayne-ügy. hogy a munkaügy a munkanélküliséggel együtt termékeny talaj egy ambició olitikus számára. ne pedig az adófizet?k pénzéb?l finanszírozza. ho i ilyen kiváltságot óhajt. és a választások idején ez nem jön nekünk rossz yantotta ki az egyik szárnysegédje egy meggondolatlan pillanatában. persze. és már most kezdje meg a felkészülést a meghallgatásokra jogi tanácsadó bevonásáva el. úgyhogy a munkaközvetít? hivatal el?tt már ott várta ?t a tévések és újságírók elevízió képerny?jére került ismer?s. a munkaügyi viták alkalmával. Ha a hatalmas ország bármely szegletéb?l felröppent egy érdekesebb Dávid-Góliát pár . és most jutottak el od hogy az ügyet érettnek min?sítsék uruk és parancsolójuk számára egy szenátusi vizsgálatra. Dennis Donahue szenátor. olyan id?szakokban. hogy az els? osztályú légi utazás . Másokat pedig. Donahue következetese szakszervezeteket támogatta. Érdekes módon azonban a sajtó mindig el?re értesült r szándékáról. hogy lelke legmélyén valóban együtt érzett-e a szegényekkel és szen l. 11 Ha az ókori görögök nem alkották volna meg a demagogosz szót. mint els? számú szóviv?. amint éppen a munkanélküliek keservei allgatja figyelmesen és együttérz?en. Azt. ha egyértelmûen ok túlkapásairól volt szó. de mint általában az elég gyakran ismételgetett dolgok. Ez tényleg nagyon rossz hír sóhajtotta az id?s jogász. Éppen ezért. akkor fizesse meg. Az setben azt jelentette. és nagy hangon Dávid pártjára állt még akkor is. Mindenesetre e két embercsoportot remekül fel tudta használni a céljai érdekében. A szenátor soha nem fe el megjegyezni a hozzá politikailag legközelebb állóknak: Ne feledjük. Mrs. és még akkor sem állt az üzleti körök oldalára. A szenátor rábukkant ezenkívül egy másik. hogy december elején a f?városban megkezdi a meghallgatásokat a szenátus kereskedelemetikai albizottsága. Azzal érvelt. Donahue azon nyomban a helyszínen termett. Hall asson rám. Hamar rájött. A szenátor a demagógok mintapéldányai között is a leg agógabb volt. és természetesen él? televíziós közvetítéssel. ha Góliátnak történetesen igaza volt. veterán képvisel ? munkatársai csaknem egy évet töltöttek a Montayne-ügy vizsgálatával. egy törvényjavaslatot is el?terjesztett arra vonatkozólag. igen gyümölcsöz? kisembertémára . gondterhelt arca. csak ? maga tudhatta. Látszólag ez azt a célt szolgálta. Szeme t hazugság volt. A Dávidok mindig többségben vannak. és nem gy?zte hangsúlyozni. a tanúkat már meg is i ték. mikor a szokásosnál nagyobb arányú munkané köszöntött az Államokra. ugyanis Dennis Donahue szenátor urat kizárólag ezzel a szóv al lehetett a legtalálóbban jellemezni. Mikor Celia tudomást szerzett az akcióról. hogy a szenátor csicskásai el ognak ásni és közszemlére tesznek minden ízléstelen tényt meg pletykát.

ami nem sokban tért el attól. még soha egyetlen turistaosztályon utazó polgárt sem kényeztettek úgy. ami ebben a he lyzetben több. hogy bombabiztos házasságban t. szereplései alkalmával csak úgy sugárzott bel?le a barátságosság. ami hibátlanul illett a nép egyszerû fia image-éhez. szálfaegyenesen állt a t szttüzében. hogy volt humora. Másrészt pedig magára haragíthatja. Míg az objektív megfigyel?k azonnal felismerték Donahue-ban az opportunistát. és én m déktalanul megbízom a tanácsaiban . hogy ? is áldozatul esett a gyógyszergyárak ga pagandaszólamainak. ami abban nyilvánult meg. akkor majd emlékeztetik a munkatársai. szemben a tanúkkal meg a közönséggel. mikor Donahue egyike volt a Montayne en gedélyezését érthetetlenül késleltet? minisztérium birálóinak. hogy légi utazásainak bségét egy luxus magánrepül?gépen bonyolította amit vagy a családja tulajdonában lév? cég b pedig a barátai bocsátották a rendelkezésére. mint ostobaság. ha mégsem. Igaz. pufók képpel. A szenátor szuggesztív szónok volt. világméretû tragédiáról k ue dörgedelmes hangon a kezében lév? papírlapról a felolvasást . mivel az ? hatalomgyakorlásuk kevésbé van szem el?tt. annak ellenére. Rajta kívül még nyolc szenátor volt jelen öten Donahue kormánypártjából.kat ne lehessen az adóból levonni. amit ? úgy mondott: kellemes kipárnázottság . mert magánál egyetlen ügyvéd sem tud többet a Montayne-r?l. ne próbálja meg Dennis Donahue-t letromfolni. Nincs . Childers Quentinnel. Aztán meg igazi társasági figura volt. Emiatt persze különös népszerûségnek örvendett bizonyos hölgyek körében. hárman enzékb?l. legvilágosabban és legtömörebben kell vázolnia a tények Ne próbáljon meg fifikusnak lenni. mégpedig nemcsak a saját pártjának tagjai között. Õ beszélte rá Quentint. bels? oldalukon büs mok nagy pecsétjét. Ez a meghallgatássorozat folytatta Donahue arra irányul. és kij te. Az elnök bi szenátor egy dobogóra helyezett U alakú asztalnál foglaltak helyet. Donahue szenátor úgy tartotta melegen az ügyet. vagy valami hasonlót. amit várt. nem sokkal délel ?tt tíz óra után összegyûjtötte a szenátus kereskedelemetikai albizottságának tagjait. Ennek az volt az egyik oka. Ezt meg ne próbálja! figyelmeztette Quentin. aki december els? csütörtökjén. t Donahue-t. Ez utóbbi figyelmeztetés válasz volt Celiának arra az ötletére. Azt az apróságot viszont elfelejtette a sajtóval közölni. Az ügyvéd ezek után körvonalazott Celiának néhány washingtoni alapigazságot. hogy. és ezt Donah ng? pletykák szerint alaposan ki is használta. és persze egyetlen alkalommal sem felejtette el el?re értesíten róla a sajtót. Egy yes méretû márványkandallón kívül bézsszínû függönyök ékítették a szobát. A három hatalmas ablak a szenátus parkjában csobogó szök?kútra nézett. Öltözéke és hajviselete gondosan keresetlen vol t. hane a politikai ellenfelek táborából is. szép számmal akadtak ?szinte tisztel?i is. Valószínûleg azt mondaná. a teremben lév? vagy száz ember pisszenés nélkül ült a helyén. SR-253-as termében ült össze a bizottság. hogy bizonyítékot hoz fel arra a két évvel korábbi esetre vonatkozóan. amit egészen a közelmúltig a országunkban is felírtak az orvosok és árusítottak a gyógyszertárak. Jó húsban volt. hogy a meghallgatások az ? rövid nyilatkozatával fognak megkezd?dni. hogy vállalja el ezt a pluszfeladatot. Egy zöld posztós asztal mellet t foglalt helyet a tanácsadójával. és m agán is tudott jóízûen nevetni. bizonyos szemp ból még egy elnökénél is nagyobb. és gyakran mutatkozott a nyilvánosság el?tt a felesége és tizenéves gyermekei társaságában Nos. mint a vadalma. hogy kiderítse a fele l?sség kérdését. Donahue köpcös kis ember volt. El?ször is Donahue biztosan emléks ik erre a kijelentésére. úgyhogy kész válas lesz a maga számára. A szer neve Montayne. Donahue büszkén. A régi szenátusi épület impozáns. Ez a kezdeményezése is szép nyi sságot kapott. hogy nagyon jól tudta. akivel élményt jelente együttlét.. akit a bizottság els?ként óhajtott meghallgatni. olyan. aminek során ártatlan gyerm szellemi és fizikai képességeit semmisítette meg egy gyógyszer. hogy demonstratívan turista osztályon repült többször is. y egyre csak vigyorgott. akire muszáj odafigyelni. Mi. Az elnök balján Stanley Urbach egykori bostoni államügyész. és a totojázást az ismert kör s -nek min?sítette. a javaslat úgyis el fog akadni valahol a törvényhozás egy magasabb lépcs?jén. Az Egyesült Államok szenátorainak óriási hatalmuk és befolyásuk van. jelenlév?k valamennyien hallottunk arról a szörnyû. annak ellenére. ez a Donahue szenátor volt az. aminek köszönhet?en néhányat letagadhato volna a negyvenkilenc évéb?l. A mai napra vonatkozó tanács így hangzott: A lehet? legbecsületesebben. valamint.. ott ült a teremben és hall gatta a bevezet?t. a bizottság f?tanácsadó A szenátorok mögött ott ültek és álltak a bizottsági munkatársak vagy tizenöten. Celia.

tisztelt albizottsági tagok. legel?ször vállalatom szeretné legmélyebb sa tát és együttérzését kinyilvánítani azon családok iránt. hogy újból itt vagyok. akkor is. Donahue bólintott. Bár a tudományos bizonyító elj m fejez?dött be és el?reláthatólag további éveket is igénybe vehet. Tessék. akk fogok válaszolni. Egyszerûen csak arról van szó. és eltökélte. ho Montayne nevû gyógyszer felel?s a méhben károsodott magzatok sorsáért. Ha a lemondásom okáról kérdeznek. Míg Celiának nyilatkozatot kellett tennie a Felding-Roth nevében. Milyen álláspontra kíván helyezkedni a Montayne miatti lemondásával kapcsolatban. az árusítás. Az asszony csak egy-egy köt?szóval tért el a kezében tartott gépelt szövegt?l. és n meg a minisztérium döntését. Rövid szünetet tartott. Személyes okokból. mert egy usztrál kormánybizottság megvizsgálta. hogy jó színben tüntessem fel magam. sikeres és gazdag múlttal büszkélked? vállalat volt az. Dr. A negyvenperces táj ztatót Celia így fejezte be: Vállalatom eleget tett az albizottság felszólításának. hogy a vállalat mit tett. Elnök úr. Jordan. Quentint jól ismerjük. már a vállalatot kép iselem. Mrs. ha nem valam i kirívó nagy disznóságról vagy törvénytelenségr?l van szó. Mr. Celia alaposan az agyába véste a tanácsot. Mrs. és hogy éppen ezért nem lépett akkor a nyilvánosság elé. és továbbítása. A szenátusi albizottság el?tt ülve Celia így folytatta a beszámolóját: A Montayne biztonságosságával kapcsolatban semmiféle kétség nem merült fel 1976 jún az ausztrál eset ismertté válásáig. hogy önként visszavonta a Montayne-t.. ia? kérdezte akkor Quentin. Ezért szörnyû ostoba az ellenségévé teszi az Egyesült Államok egyik szenátorát. Celia arra is emlékeztette Quentint. A Celia által felolvasott tájékoztató nemcsak precíz. amelyik. ve els?sorban Celia. feltéve persze. hogy a Montayne-t érint? minden intézkedése az érvényes törvényekkel teljes összhangban történt a tesztelés. már biztosnak látszik. A franciaországi Gironde-Chimie. és dokumentumokkal tudja biz . ha kellemetlen szóváltásba bonyolódik Dennis Donahue-val. S?t mikor a szerrel kapcsolatban súlyos kétségek merültek fel. És ezt a viselkedést össze tudja egyeztetni a lelkiismeretével? Teljes mértékben válaszolta Celia élesen. Ez a jelenség a lakoss töredékénél jelentkezett. Ezt h osszas tárgyalások során döntötték el a Felding-Roth központjában és Childers Quentin washing irodájában. kés?bb pedig más orsz y a minisztériumi engedélyezést megel?z?en az Egyesült Államokban is. bizonyos ösztönös megérzé iismereti megfontolások alapján mondtam le. A tájékoztatóját a lehet? leggondosabban fogalmazták a vállalat leghozzáért?bb jogászai. aztán bejelentette: Els?ként Mrs. Jordan. cégem még túl sítette a törvény által el?írt kívánalmakat azzal. és az asztalon lév? mikrofonhoz hajolva beszélni kezdett.. ahol egy szenátor ne tudna bármit elérni. Quentin másik oldalán Vincent Lord ült. hogy mindig erre fog gondol ni. a kutatási igazgató szerepe mindö annyi volt. Most. és aztán állni a keresztkérdéseket. Lord. még azon az áron is. A hallgatók el?tt lépésr?l lépésre bontakozott ki a Montayne-ügy. Celia néhány szóval bemutatta Quentint és Lordot. hogy magamtól nem akarom felvetni csak a zért. Most pedig szeretném visszaidézni az eseményeket folytatta Cel és ismertetni a Montayne kifejlesztésének történetét. Celia ülve maradt. amiben a szenátor hatalma ami jó és r z ügyek érdekében egyaránt felhasználható a legértékesebb csereeszköz. Celia szándékosan beszélt halkan és visszafogottan. de személytelen is volt. akit máris tiszta szívb?l utált. Celia Jordan. Semmilyenre válaszolta az asszony. ez a iváló hírnevû. amelyeket érintett a világméretû tra onahue szenátor pár perccel ezel?tt valósághûen megfogalmazta. örülünk a szerencsének.. a New Jersey-i Felding-Roth gyógyszergyár elnöke tanús kodik. hogy annak idején semmi tudományos érve nem volt a lemondáshoz. Vállalatom ezenfelül szeretne rámutatni arra is. fel akarja olvasni a tájékoztatóját. válaszoljon néhány kérdésre. éppen ezért lehetetlen volt a tragikus fejleményeket el?re látni a r széles körû tesztelése során. hogy ezzel esetleg v ki másnak a fejére taposnak.. ha nem té ek. óhajtja bemutatni a kíséretében lév? társait? Igen.yan kormányhivatal. de minden szavát jól lehetett ért ni. meg Childers Quentin. Donahue szenátor befejezte a mondókáját. és arról számolok be. Ám még ekkor sem volt semmi ok az aggodalomra. hogy ha arra kerül a sor. Ez egy hoci-nesze játék. amit el?ször Franciaországban végeztek. szenátor úr. Fontos emberek tucatjai a kormá azon kívül törik magukat a szenátorok kegyeiért.

A folytatásról szóló döntés. Folytassa. Mrs. igen. Ez is helytálló? Nem egészen. Urbach. amit most én elmondtam. Lordot. és mind a kett?t még a Montayne itteni evezetése el?tt. Dr. Mrs. összefüggésben álltprofittal? Nos. ahogy döntött. akkor hadd kérdezzem meg: kedvez?ek voltak ezek a jelentések? Nem. Természetesen igaza van. De akkor a vállalat a tudományos tanácsadó javaslatát követte. szenátor úr. akinek látszott az :ábrázatán. ami bizonyos kétségeket tám sztott a Montayne-nel kapcsolatban. Elegend? nekünk az igen . de az asszony semmiképpen nem akart igazságtalan lenni. Ám ebben az id?ben a két jelentés még csak bizonyos feltételezéseket tartalmazott. még miel?tt megjelentek volna a Montayne-nel az amerikai pia con? Igen. A kérdés az. Donahue odabólintott Urbachnak. ön utalt arra az els? ausztrál jelentésre. A kérdésemre egyszerû igen vagy nem választ kérek. Azonnal elkezdtek záporozni a kérdések. Lenne azonban még egy kérdésem. Franciaországból. Maga kedvez?tlen jelentéseknek min?síti ?ket. Ebben az értelemben pedig a francia meg a spanyol jel entés nem volt ebbe a kategóriába sorolható. Jordan. hogy annak idején ? is ugyanezzel érvelt. Ki az? Celia nem válaszolt azonnal. és hogy kés ?bb emiatt mondott le.ani mindazt. Err?l majd kés?bb megkérdezzük magát Dr. Mi értelme ennek? Minden kérdés gondosan el?készített . Mrs. Ám továbbra is alkalmazkodva a jelen helyzetéhez. Beleegyezik a tanú a kritikus jelentés meghatározásba? Azt hiszem. A beszámolójában ezenkívül megemlítette. a lóarcú ny ajkú Stanley Urbach tette fel... de ? a Gironde-Chimie autentik usnak látszó adatai alapján döntött úgy. Várjuk a válaszát. A jogász türelmetlen mozdulatot tett.. Lord volt a tanácsadónk. egy másikat pedig Spanyolországból. az. de hadd szögezzek le valamit: a gyógyszeriparban a kedvez?tlen jelentés kif ejezésnek speciális jelentése van. Persze Lordról volt szó. de. hogy a kedvez?tlen. Urbach mélyet sóhajtott. aztán így válaszolt: Igen. Ez ugye körülbelül hét-nyolc hónappal azel?tt történt. Nem lett volna jobb és óvatosabb megoldás kérdezte az albizottság f?tanácsadója Felding-Roth alaposabban kivizsgálja azokat a jelentéseket és késlelteti a Montayne piac ra dobását? Celia keserûen arra gondolt. hogy még két kedvez?tlen jelentést kaptak. Kutatási igazgatónk. Továbbra is készek vagyunk mindenfajta együttmûködésre é inden kérdés megválaszolására. hogy a f?tanácsadó mire céloz. hogy el?adást tartson nekünk a gyógyszeripari gyak orlatról. amennyit körültekint?en ki kell vizsgálni. Jordan! Igen. vagy nem? Celia nagyot sóhajtott magában. Mrs. ismertük. Celia már érezte. Megismétlem tehát a kérdést: nyos jelentéseknek a birtokában folytatta-e a vállalata a Montayne-tervet. hogy ismerték-e maguk ott a vá tnál azt a három jelentést.. a profit mindig is fontos tényez?ként szerepel.. Jordan. az új gyógyszerekkel kapcsolatban mindig felmerülnek ellenvélemények. hogy a lehet? legritkábban húzza mosolyra a száját. Mr. ho y a vállalata az Egyesült Államokban piacra dobta a Montayne-t? Celia számolgatott magában. hogy nagyon nehéz napoknak néz elébe. mérlegelni a. Ekkor vágott közbe Donahue szenátor.. Ha a szavakon kezdünk lovagolni. pardon. amiket kivizsgált a Laboratoires Gironde-Chimie és megalapozatlannak nyilvánított. Jordan. és kezdte áruln i a szert a terhes amerikai n?knek? Celia habozott. nem arra kértem. h a jegyzeteibe pillantott. Világos. és forgalomba hozták a Montayne-t? Szenátor úr. Az els?t a bizottság f?tanácsadója. Igen... Mégsem szakították meg a tervüket. így válaszolt: Utólag persze ez látszott volna helyesnek. ritikus jelentések ellenére se késleltessék a Montayne piacra kerülését.

Valószínûleg azt is tudják ogy milyen feltételekkel ment vissza a céghez. Mi lenne a véleményem? Nem örülök neki. A Jefferson Drive-on parkolt az autó. és ezzel felvállalta a Montayne miatti felel?sség m agára es? részét. aminek köztudottan maga a szerz?je. Hát akkor miért. egyel?re az ön meghallgatását befejeztük. és egészen biztosan olvasták a Felding-Roth -doktrínát. igen. hogy ne tudjanak róla. ?t ugyanis már semmiképp sem érhetik el. mikor enny a lényeg közelében tapogatóznak? Nem is olyan régen ? is nem ugyanezeket a dolgokat kérdezt e volna? És nem a sors iróniája. Az il toknak amik egyébként politikai ujjgyakorlatok mindig megvan az ügyeletes mumusuk. Be akarják feketíteni magát személyesen is szólalt meg egy id? után Quentin. Mekkora profitra számítottak? Folytatódtak a könyörtelen. hogy továbbr s álljon a rendelkezésünkre. Celia mégis talált egy kis id?t arra. és hozzátette: Természetesen elmondhatn k az egésznek az ellenkez?jét is. akik elmentek a limuzin mellett.. Miv el maga képviseli a vállalatot. vagyis ez a vállalat felel a tragédiáért.. Éspedig? Hadd magyarázzak el el?ször néhány mûhelytitkot. aminek a végén ott várja ?t az el?re megf ogalmazott végkövetkeztetés. Ami pedig magát illeti. de ? kitért el?le. Vincent Lord lesz. mondván. hogy már elí kezett. és zavartalanabbul is tudunk beszélgetni. Donahue meg az emberei tudnak a m aga hajdani Montayne-ellenes álláspontjáról a vállalaton belül. az biz tos. akkor így válaszolnék a kérdésére: igen. érdekel itt valakit egyáltalán az igazság? Ha amazoknak az ügyvédje lennék. hogy ? ül itt Sam helyett. de arra kérjük. Kizárt. Ügyvédek! nevette el magát Celia kényszeredetten. Ezek után a szenátor fennhangon bejelentette: Ebéd után a kö tanú Dr. Igen ismerte be. Hallgasson végig. Azt hiszem. mert halott? Hawaii óta el?ször jutottak eszébe Andrew figyelmezt et? szavai: Ha visszamész. Vincent Lordot is meghívták a limuzinebédre. mint bárhol másutt mondta Quentin. neked is jócskán kijut majd a Montayne-nel kapcsolatos fel el?sségb?l. aki már soha nem fogja tudni m egválaszolni a kérdéseket. Celia kínszenvedésének az ebédszünet vetett véget. Dönt? fontosságú volt ez a profit a vállalata számára? Igen.. és az is világos. az egész egy el?re kikalkulált folyamat. Quentin keserûen elmosolyodott. A jogász szürcsölt egyet a g?zölg? kávéjából. A z egyenruhás sof?r a kocsi mellett sétálgatott. Aztán újra Celiához fordult: Miért akarnák Donahue emberei védeni a maga image-ét? Ha e tennék. mikor ezt az étkezési módot javasolta Celiának. Kés?bb viszont visszajött. Andrew-nak rnost is igaza lett. 12 Quentin meg Celia szendvicseket evett és egy termoszból forró kávét ivott annak a limuzinnak a hátuljában. amely a régi szenátusi épület el?tt várt rájuk. bármennyire is szeretnék. Így gyorsabb. az igazsá fontos.. Ám a Montayne-nel kapcsolatban az az igazság.csapda. és arról is. hogy politikai ujjgyakorlatról van szó bólin t Celia. hogy a Felding-Roth hozta forg alomba. Donahue szenátor így szólt hozzá: Mrs. és kíváncsian bekandikáltak a kocsi ba. maga valóban lemondott. nem messze a Smithsonian Intézett?l. értem. Próbáljon meg az ? fejükkel gondolkozni. ho feltegye magának a kérdést: valóban olyan igazságtalanul súlyosak ezek a kérdések. Mi ménye err?l? Celia elhúzta a száját. Quentin odabólintott e y csoport turistának. De tehetnék valamit ez elle n. Itt most taktikázás folyik. méghozzá ugyanilyen meggy?z?en. Jordan. súlyos kérdések. maga a legkézenfekv?bb jelölt. mert rendkívül alapos emberek. Mint már annyiszor. hogy emiatt mond le. így tartották. Hisznek egyáltalán az ügyvéd miben? . akkor ki lenne az ügyeletes mumus? Mert hogy egy halott nem lehet az. De mondja csak.

Próbálkozik az ember. aki eddig csak fél füllel hallgatta Lord vallomását. Így viszont a vásárra viszi a b?ré A délutáni ülésen Vincent Lord vette át a tanúk mikrofonját. és nem is rólam van szó. vagy voltak is? Hát. Lord folytatta Urbach . Maga is így fogalmazna? Hát. javasoltam volna. h ost felállna. Készséggel. akkor javasolta volna a pi acra dobás késleltetését? Lord megint habozott. Ha jól értem. Mit? Az albizottságnak vannak olyan ellenzéki tagjai. jól mondja. Lord szemérmetlenül hazudott. akik barátságos érzelmekkel visel tetnek a maga iparága iránt. Miért nem? A késleltetésr?l szóló döntés ebben a stádiumban már a vezet?ség hatáskörébe tartoz gazgatóként nekem csak tudományos szerepem lehetett az ügyben. Undorodva gyûrte . Lord. de szavazott is rá azon a bizonyos ülésen. hogy kérdéseket tesz fel a maga személyes szerepével kapcsolatban. ami magának is be kell látnia lehetetlen helyzetbe hozná ?ket. Körülbelül negyedóra múlva jutott el Urbach ahhoz. Jól mondom? Azt hiszem. és nem hitt a fülének. Lord minden kérdésre magabiztosan. szenátor úr. Márpedig ezek al apján nem volt arra okom. Donahue szenátor odahajolt a mikrofonhoz: A tanúnak a következ? kérdést szeretném feltenni: ha nemcsak tudományos felel?ssége tt volna az ügyben.. hogy Montayne-pártia k. fejtse ki ezt részletesebben. hogy a késleltetést javasoljam. Lehettek volna. nem voltam egészen nyugodt. és kigúnyolta Celia kétségeit meg a késleltetésre tett javaslatát. szóval. és csak úgy rö meg a vádak cáfolatai. nem volt valami rossz el?érzete. Ott volt egyfel?l a tudomány. igen. Most is Urbach kezdte a meghallgatást. megkérd?jelezné Lord becsületességét. Ez nem hit kérdése. Mi változna ezzel? Ezen a meghallgatáson semmi. Tudományos elemzésr?l beszél makacskodort Urbach. Ahogy akarja sóhajtotta az ügyvéd szomorúan. másfel?l pedig az emberi megérzés.. Kérjük. akár ösztönös is. azzal a három jelentéssel kapcsolat an? Lord most el?ször habozott a válaszadás el?tt. Akkor felejtsük el mondta Celia rezignáltan. hogy beszélj en a tudományos múltjáról. Lehettek volna. Van egy ellenzéki tanácsadó is.. Eddig még egyikük sem szólalt fe valószínûleg nem is fog. Dr. Na és mit számít ez? Mert mi lenne. és odafirkálta Quentinnek: Ez nem igaz. amin S am elnökölt.. Segítene ez a Felding-Rothnak? Nem. a Laboratoi Gironde-Chimiet?l kapott információkat tudományos szempontból elemezzem. Nemcsak hogy a Montayne-terv folytatása mellett volt. Dr. Javasolta a szer piacra dobásának késleltetését? Nem javasoltam. hogy a rendelkezésünkre álló. Az albizottság f?tanácsadója ezek után a Montayne-terv kezdeti lép érdekl?dött. hanem döntéshozatali joga is. vita robbanna ki közöttük. s el?ször arra kérte Lordot. De megismétlem. hogy ennek semmiféle tudo mányos alapja nem volt. én is így fogalmaznék. Valószínûleg épp az ellenkez? hatást érnénk el vele. Dr. Ám ennek a szakmának velejárója az állandó ambivalencia. A piszok gazember! Celia el?vett egy papírlapot. ami által maga egy kicsit jobb színben tûnhetne fel. Lenne még egy oktor úr: miután elolvasta ezeket a bizonyos jelentéseket. Köszönöm. A tudományos szempontoktól el intve.. Azt mondta az el?bb. Lord. akkor valamiféle dilemmában volt? Hát igen. Celia. aztán hirtelen megállt a toll a kezében. de aztán határozottan így válaszolt: Igen. francia meg spanyo elentések. Az albizottság f?tanácsadója a jegyzeteibe pillantott. hogy megkérdezze: A Montayne egy sült államokbeli premierje el?tt váltak ismertté a cégénél az ausztráliai. Felel?sségem arra terjedt ki. most hirtelen felegy enesedett a székében. Celia csak ült döbbenten. mert ezzel esetleg azt a látszatot kelthetnék.. hogy tehet valamit értem. Ám szívességb?l az egyikü egtehetné. nyugodtan válaszolt. támogatója és szószólója maradt a yne piaci bevezetésének? Nem.

mint amelyeket lding-Roth-féle vállalatok az értékesítési propagandájukba pumpálhatnak. hogy mi döbbentette meg? Igen. Szervezetünknek nem állnak rendelkezésére olyan kiapadhatatlan pénzforrások dollármilliók . így volt? Igen. a szervezetéhez érkez? támogatások megsokasodtak. Valóban. hogy mivel a Montayne-nel kapcsolatos véleményük helytállónak b zonyult. azzal áltatva az orv t és a fogyasztókat. Szóval arra akarok kilyukadni. Stavely nagy leveg?t vett. és a tanúk asztalán lév? mikrofonhoz lépett. hogy nem örült neki. Pár perccel kés?bb ugyanezt a témát kezdte feszegetni Stanley Urbach. beszélni akar velem. november tizenkettedikén. hogy err?l nem szólt. a New York-i központú szer e felépítésér?l. Itt az én feladatom a kérdezés. doktorn?. a szervezet negatív véleményér?l a gyógyszerekkel kapcsolatban. miközben pontosa n tudják a Montayne esetében is tudták . és elhagyta a termet. Celiának nem tetszett a nyilatkozat hangneme és néhány célzása. szenátor úr. És reméljük. ám Dennis Donahue gyorsan közb evetett valamit: Gyanítom. az szony most is vonzó és ápolt volt. Maud Stavelyt szólították. hogy milyen keveset tud tette hozzá. Beszélt arról. mégis egyszerû gesztenyebarna kosztümöt viselt. Persze nincs is meg a megfelel? orvosi képesítése ahhoz. Stavely a jegyezeteibe pillantott: 1978. Következ? tanúként Dr. amit szívb?l ü támogatást kapunk majd. Lord tant. anélkül hogy egyetlen szót is váltott volna Celiával. hogy ítélkezzenek. Jordan látogatást a szervezetüknél? kérdezte az albizottsági f?ta dó. Jordan még az ausztrál tárgyalás . Még feléje pillantott. h biztonságos. Stavely hangjából csak úgy áradt a megveté esetre döbbenetes volt. Jordan. ebben az id?pontban a minisztérium már jóváhagyta a Montayne egyesült lamokbeli forgalmazásának kérelmét. ho ezdetekt?l ellenezték a Montayne egyesült államokbeli bevezetését. Celia legnagyobb szomorúságára a szervezet f?hadiszállásán tett látogatása került ter z olyan újabb komplikációk árnyékát vetítette el?re. Meg tudná határozni pontosan. Ugye emlékeznek arra. Néhány további kérdés után Lordnak megköszönték a tanúskodást. hog Stavely profi módon és meggy?z?en beszélt. Jordant ezek az er?feszítések és a maguk szilárd meggy?z?dése? Hát. Én természetesen nem értettem ezzel egyet. az biztos. nem mintha ez megakadályozná ozzá hasonló kufárokat abban. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel ezen dolgoztunk. ám a szert még nem árusították. Elnézést. doktorn?. hogy elkerülhet?e znek. hogy miért hiszi a szert biztonságosnak? Arra tisztán emlékszem. hogy a minisztériumi engedélyt visszavonják? Igen. A Montayne-nel kapcsolatban Stavely kijelentette: Sajnos a tiltakozásunk a pénzhiány miatt nem lehetett eredményes. hogy Mrs. Mikor tett Mrs. majd pedig Dr. Többek között a Montayne is szóba került. hogy ez után a meghallgatás után. Aggasztották Mrs. és arról. hogy a tapasztalatok mást mutatnak. A Montayne mellett érvelt. ám azt elismerte. Az asszony nem pillantott arrafelé.gombóccá a papírt. hogy mi a látogatásának a célja? Azt mondta. Stavely visszamosolygott. ahonnan nem mes ült Celia meg Quentin. hogy a szervezetük ebben az id?pontban mindent elkövetett. Az is igaz. Divatos. Donahue szenátor szívélyesen üdvözölte a tanút. amikr?l Celia remélte. Stavelynek. Ha jól tudom. Megmondta Mrs. Akárcsak a két évvel azel?tti találkozásukkor. Donahue elmosolyodott. hogy akkorra az az ausztrál Montayne-per már elég na gy nyilvánosságot kapott? Urbach udvariasan elmosolyodott. mire Stavely folytatta. Beszélt az orvosi képesítésér?l. hogy az ilyen Montayne jellegû szerek biztonságosak. Stavely felolvasott eg el?re elkészített nyilatkozatot. hogy ilyesmir?l ítélkezni tudjon na. hogy folytathassa. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet vezet?je magabiztos léptekkel me t el?re valamelyik hátsó sorból. és elbocsátották. aki keresz tkérdéseket tett fel Dr. és azt állította.

Celiának elöntötte a vér az agyát. am it a lány visszautasított. de megérezte a karján csillapító érintését. de ez nem is csoda. Jordant. Ezt be is ismerte.gyz?könyvét sem olvasta. Elmagyarázta. Ezek szerint van róla véleménye. ahogy letette az iratot. odahajolt a mikrofonhoz. de persze bizonyítani nem tudom. Celia arra gondolt. nem adhatok neked igazat! mondta szenvedélyesen Celia. és azért küldte el magához Mrs. hogy a lding-Roth nyugtalan lett. hog el lehet kábítani ilyen hókuszpókuszokkal. és Bejelentették. hangsúlyosabbá tételével és a személye l! Donahue szenátor. aminek a Felding-Roth-d oktrína a címe. Köszönöm. gy Mrs. nem az volt a benyomása. Ha még nem olvasta. és meg is kapták! csattant fel Stavely. A többiek mind kapzsi dis znók voltak. de a múltban rengeteg jótéteménye volt. hogy mivel ? a vállalat legmagasabb rangú képvisel?je. Hozzátette. Minde nesetre ha ezzel a céllal jött hozzám el az a n?. mert éppen itt vagyok Washingtonban egy barátn mnél. ? a közvetlen célpontja Donahueéknak. uram. és arra gondolt. bár az arca egészen kivö e a düh. igazság szerint gondoltam erre is. Mondtam neki. Donahue szenátornak mosoly bujkált a tekintetében. Juliet Good smith volt az. hallgatta a jelenetet. az albizottság ellenzéki tagja csendesen megjegyezte: Na de. Le is fogyott. Annak tükrében. Ebben talán igaza is van jegyezte meg keserûen Juliet . nagy szeretettel átölelte. és a szálloda halljából jelentkezett. Gideon Mace lesz. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet er?feszít tt a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében. és olvastam err?l a meghallgatásról. Nem. Celia csak nézte. a leghatározottabban ez volt a benyomásom. hogy Vincent Lordd al ellentétben Stavely nem hazudik. Köszönöm. ha egy vállalat tényleg beismeri a hibáját és ígéretet tesz arra. a minisztérium mun katársa. hogy másnap az els? tanú dr. aztán megköszönték a közremûködését. Igazságtalanok magával. Jaffee szenátor. úgyhogy Celia közös vacsorát javasolt. hogy hátha neki sikerül megpuhítania magukat? Hát. vegye át t?lem ezt a példányt. doktorn?. Stavelynek feltettek még néhány kérdést. Véleményem szerint ez az úgynevezett doktrína egy undorító. Este Celia Madison hotelbeli lakosztályában megcsörrent a telefon. és most mégis magán csattan az ostor. hogy nincs se mmi esélye. hogy az ? hajdani személyes lépései semmilyen hatással n m voltak a Montayne forgalomba hozatalára. a kezemben tartok egy dokumentumot. egyszer már olvastam. kérem. Donahue elmosolyodott. Jordan a cégének. amelyek a Montayne áldozatául estek. szégyentelen reklámfogá el t?két kovácsolnak egy borzalmas tragédiából. Celia rögtön felhívta magához. és ez . Csak azért jöttem mondta Juliet . hogy Sam és Lilian lánya id?sebbnek látszik huszonhárom évesnél. Dr. és az is untig elég volt. Celia kedvesen ezt mondta: Hidd el. nem egészen így van. A vállalatnál egyedül maga lkedett becsületesen azzal a mocskos szerrel kapcsolatban. kezében egy papírlappal. De mennyire meg lehet másítani utólag egy beszélgetés lén egét és jelent?ségét bizonyos részletek kiragadásával. szenátor úr. Donahue megpróbálja a Felding-Rotht mint közellenséget feltüntetni mondta. akkor rögtön látnia kellett. A véleményemet kérték. mert ez a cég tényleg kö lenség. y a jöv?ben. nem merült fel önben. doktorn?. Érdekl?déssel hallgatjuk. Óriási er?feszítéssel sikerült ülve maradnia. és kis híján talpra ugrott. A vállalat súlyos hibát követett el a Montayne-nel kapcsolatban. a Felding-Rothnak a képviseletében ment el önhöz? De igen. És mondja csak. Dr. Egymással szemben ültek.. Lehet. Ez az iromány ezenkívül mélyen sérti azokat a keket és családokat. miközben beszélgettek. és mikor t belépett az ajtón. hogy menjen és sürg?sen pótolja a mulasztását. de engem nem. nagyon is.. Stavely.

amelyben ismertette. id?vel jobb belátásra jutsz. Dwight iszonyúan haragudott az apámra. hogy van Dwight. Szándékosan nem érdekl?dött Juliet fia után. hogy még nem hagyta jóvá a minisztérium. Válunk. hogy ezt a helyet ép b?rrel. amint a Peptid-7-r e vagy a Hexin-W-re gondolt. hogy ? lett volna a vád képvisel?je. tudta. hogy Mace bár láthatóan ideges volt ura a helyzetnek és számot tud adni a minisztériumi ténykedésér?l. Már egyikünk sem volt a régi. Persze bólintott Celia. Most is izgatott optimizmus töltötte el. hogy fiú-e vagy lány. És bármilyen hibát követett is el az apád (amiért drágán megfi t) folytatta Celia . azzal semmit sem érsz el. hogy mi van vele és miért. és meg se mondta. a halála után nem meg. aki a legj obb belátása szerint cselekedett. Ezután még egy darabig megkíséreltük menteni a menthet?t. akir?l tudta. Jézus Mária! Celia megrökönyödése ?szinte volt. Ez mindenkit tönkretett volna. Eszébe jutott. Akkor aztán kiderült. és Jehovaként dörögte: Maga. bevallotta. a kormánynak és a kormány összes védelmi garanciáinak a képvisel?je volt az. mer úgy gondolta. Ehelyett megkérde zte. de nem sikerült mondta morúan Juliet. nem volt sem kapzsi. Eddig a pillanatig úgy tûnt. Ha ezt most. ártatlannak nyilvánítva fogja elhagyni! A bûntudatnak el ke ll kísérnie magát egészen a sírig! Néhány perccel azel?tt Mace. hogy aránytalanul nagy adag felel?sség jut ki neki. Én. milyen mélységesen liet meg Dwight esküv?jén.. alig kétéve orában olyan szanatóriumban ápolják. sem pedig disznó. arra csak kés?bb terel?dött a szó. Ebbe soha nem tudtam volna beleegyezni. rászabadította ezt a veszedelmet Amerika asszonyaira és védtelen magzataira.. és ett?l fo minden elromlott. hogy lyen hatalmas mennyiségû adatot kapott háromszázhét kötetbenn százhuszonötezer oldalt . amit a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegeknek tart nak fönn. Donahue szenátor mutatóujjával vádló ce-re mutatott. hogy a kisfiú soha nem fogja elhagyni azt a helyet. Bár Celia maga sem találta helyénvalónak ezt az indokot. és hogy örökké tart majd. A keresztkérdések során. míg a baba néhány hónapos nem lett kezdte Jul et színtelen. Juliet férje. hogy már most. egy drámai pillanatban. Ekkor hangzott el a szájából az a szörnyû Nem tudom válasz. Adott nekem abból a gyógyszerb?l. Minden csodálatosan ment mindaddig. Ekk említette az ausztrál jelentést. mikor is Mace hirt gzavarodott. Ekkor döntöttünk úgy. Ezért ne várja . és hamarosan azt sem tudta. és Celia arra gondolt. Bele akarta taposni ?ket a földbe úgy. A tanúra záporozó kérdések során elérkeztek az ausztráliai ügyhöz. Ezekre a pótlólagos kérdésekre. mégis sajnálta a férfit. Jó ember volt. Kés?bb megemlítette ezt . ami késleltette az engedél yezést. Celia hozzátette: Remélem. védekez? hangon. Mikor Juliet konokul megrázta a fejét. ám dadogva. végül kielégít? válaszokat kapott. Ennek a szerencsétlen válasznak a hallatán felbolydult a terem: a hallgatóság szörnyü ködött. amelyhez hozzátartozott a Montayne engedél tetési kérelmének elbírálása is. hogy elválunk. és yen pótlólagos kérdései voltak ezekkel az adatokkal kapcsolatban. de még inkább rám. nem tudom válaszolta Mace szenvedélyesen. jelentette ki. aki a kihallgatásnak zt a részét vezette. Rövid saját nyilatkozattal kezdte.olytatódni fog a jöv?ben is. csak a saját helyzetedet nehezíted. Gideon Mace vo lt. mindenki legnagyobb meglepetésére. Donahue pedig a fentebbi tirádára ragadtatta magát. Akkor miért engedélyezte?! kérdezte csaknem ordítva Urbach. hogy az engedélyezés el?tt súlyos kétségei voltak a szerrel kapcsolatban az ausztrál jelentések m att és ezek a kétségei mindvégig megmaradtak. Próbálj megbocsátani az apádnak kérlelte Celia. hogy a Montayne a sz erencsétlen gyermekek sorsán kívül még hány tragédiát és mennyi szomorúságot okozott! 13 Az albizottsági meghallgatássorozat leginkább szenved? tanúja Dr. Be akarta per elni a Felding-Rotht és személy szerint aput is. hogy az a házasság jó szövetség lesz. Erre nem lehetett mit mondani. Hogyan higgyem ezt el? ellenkezett Juliét.

mikor kimondtam vállalat nevét.. Ez biztos. Mikor Celia megkérdezte. Dr. hogy mennyivel job britek gyógyszerengedélyezési rendszere a miénknél. Mace nem túlságosan kedveli a Montay . hogy miért. és a doktorokat. mint odaát. és hozzát tte: Vagy talán mégis? . Hirtelen döbbenten és ijedten elhallgatott. de a miniszteré a felel?sség. és szünetet rendeltek el. Celiának alkalma volt felel?sségre vonni az el?z? napi vallomása miatt. Mace. Bizonyos fokú óvatosság persze kell az új szerek el kapcsolatban. Hát ez meg mi volt? kérdezte mögüle Quentin kíváncsian. hogy egy olyan állami alkalmazott. Az asszony szállodai lakosztályában ültek . megje lenjen a Capitol Hillen és magára vállalja a felel?sséget a történtekért. ami itt most folyik. Nem látszott magán. Miért akart annyira menekülni? Oké. Nem. mint mi magunk. Celia kerek perec hazugnak nevezte. mint Mace. de ha túlzásba viszik. aztán kivágta magát: Persze nyilván nem tudhat többet. de soha többé ne jöjjön a közelembe! Mace sarkon fordult és elment. Hirtelen elhallgatott. és olyan vad. hogy. Quentin szerint még egy gyenge pontja volt az amerikai rendszernek. hogy a minisztérium munkatársai szuperóvatosakká válnak. Quentin így válaszolt: Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztert tanácsadó különbizottság segíti a munk ? soron a miniszter személyesen engedélyez minden gyógyszert. akkor ezzel késleltetik az orvostudomány fejl?dését. Miért hazudott? kérdezte. Állandóan az járt a fejemben. és valamennyiünknek vannak gyötr? kétségeink. kórházakat meg betegeket megfosztják olyan gyógyászati módszerekt?l. mikor befejez?dött Mace kínzatása. mint az szükséges volna. Csak azt akarom mondani. akko egyes-egyedül ? felel a parlament el?tt a történtekért. Ideges voltam. Celia fellélegzett. ez az egész ügy elég kínos mindenkinek. Ám Celia egész nap nem tudta elfelejteni azt a fröcsög? gyûlöletet. amelye hez joguk lenne. Ami érthet? is. Az ilyen esetekben látszik kristálytisztán mondta az ügyvéd . Ám Celiát nem elégítette ki a válasz. miel?tt Celia felocsúdhatott volna. úgyhogy ha valami baj van. Mikor kimondta a Felding-Roth ne vét. az lesz az egyik eredménye. Ennél többr?l van szó. Én a maga helyében nem foglalkoznék ezzel tovább. sokkal tovább. Celia Jordan vagyok a Felding-Rothtól. De hol van a tisztelt miniszter úr? Biztosan ott lapít az irodájában. akkor most Mace helyén a mi egészségügyi miniszterün zembe Donahue-val. Kiborítottak azok a kérdések. Így ahelyett. hogy reális id?n belül áldásukat adnák az olya ontos szerekre. Mindenesetre úgy gondoltam. Felá lt és együttérz?en odament a kimerült férfihoz. ég? gyûlölet lobbant fel a szemében. Sajnálom. Vagy úgy vonta meg a vállát az ügyvéd. Mace arcvonásai eltorzultak. Nem mindig látszik. vagy hirtelen az Egyesült Államok egy távoli pontján akadt sürg?s és halaszthatatlan dolga. mert semmi kedvük kongresszusi bizottság elé hurcoltatni esetleg még meg is feszíttetni. hog ajon mennyit tud az az Urbach nevû fickó. összeszorított foggal sziszegte: Hagyjon békében! Megértette?! Soha. és a talányon tûn Mivel Vincent Lord még egy napot Washingtonban maradt. Nem tudom válaszolta Celia megrendülve. inkább beláthatatlan ideig kotlának majd a kér ken. Persze állami tisztvisel?k is vannak a tanácsadók között. Egy brit miniszter soha nem ten ne ilyen gyáva dolgot nem engedné.. Ha nálunk is olyan gorú erkölcsök uralkodnának. hanem bûn n azt mondta: Tényleg hazudtam. így nek . A férfi villámló szemmel. mintha az eszébe villant volna valami. Mintha hirtelen elvesztette volna az eszét. Annak. Legnagyobb meglepetésére a kutatási igazgató nem utasította vissza a vádat. Mir?l mennyit tud? Lord habozott. Ám a Montayne-nel kapcsolatban semmi jogelle nesség nem történt. Akkor jött rá a roham. hogy azzal a válaszommal a lehet? leggyorsabban vége szakad a vallatásnak és végre elenged nek. Dr.Childers Quentinnek. amilyet elia még soha életében nem látott. amikre sokan és régóta várnak.

hogy nincs semmi. Celiát az ? korábbi vallomásával kapcsolatos má allomásokról kérdezte. amir?l én nem tudok? Esküszöm magának. dehogy. A lefényképezett gyerekek teljesen normálisnak tûntek. és csaknem biztos. mert úgy gondoltam. Stavelyhez. Bizony. Celia így válaszolt: Azóta megbeszéltem Dr. mérges gombát ebédelt. ám a többségük feküdt. hogy nem ? az egyedüli. Lorddal a dolgot. ráadásul valamennyien súlyos agykárosodá envedtek a fejl?désük embrionális szakaszában. Az uraság úgy látszik. Donahue szenátor is rekedten szólalt meg. Az albizottsági meghallgatássorozat négy napig tartott. mint hogy vár. Ám ha egy pillanatra ellágyult is Donahue szenátor. És akit?l néhány napja kapott levelet az egyetemr?l.Nem! Ugyan. Mi lehetne? Megint hazudik. hogy tévedtem. Remélte. Ám a válasz késett egy másodpercet. . egy kétéves fiúcska látszólag teljes. Egyikük odaát járt Euró tanulmányúton. mint ?. ugye? Igen. mely szerint ha az övé lett volna a dönt joga.. hogy mérsékeljék vag eljesen hagyják abba a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében folytatott . Miel?tt Celiára került volna a sor. Az arcocska eszébe juttatta Celiának Bruce-t. Mert Lord a titok más tudója. Quentin odasúgta az asszonynak: Legyen óvatos. az albizottság f?tanácsadója. De végül beláttam. És most már azt is tudta. és egy hajszálnyival hars b volt a kelleténél. Nem kifejezetten azért. A szená saját embereivel is türelmetlenül. és így szólt: Mondja csak. Kihívóa n Lordra nézett. amiket az ottani esetekr?l készített. Ez a gyermek mondta az ideggyógyász a néma hallgatóságnak soha nem fog tudni ho hasonlóan gondolkodni. Én hirtelen ötlett?l vezérelve. Ám e pillanatban nem tehet egyebet. Vincent. és mikor lopva körülné . mint hogy az ember gondolkozzon. Mikor Vincent Lord kijelentésér?l kérdezték. aki majdnem ugyanilyen volt ez el?tt tizenhat évvel. akkor késleltette volna a Montayne piacra dobását. hogy a külvilág történései sem fognak eljutni a tud táig. Urbach. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért f?hadiszállásán tett látogatását illet?en ondta: Vannak bizonyos interpretációs különbségek. Megidéztek két ideggyógyászt s. hogy rá tudja beszélni Dr. A legid?sebb. Celiának megint eszébe jutottak Sam szavai: Van valami. és ahogy a spec elmagyarázta: Szinte egyáltalán nem képesek megmozdulni. Néhány gyereknek gyönyörû kis arca volt. Kifejezetten azért ment oda. Láthatatlan kezek támogatták hátulról. gondolkozzon és go ndolkozzon. a Williams Co llege-ból. Ebben Celia egészen biztos volt. hogy itt nincs más feladat. De beszéltek a Montayne-r?l. nincs véletlenül mégis valami. hogy a Montayne-r?l beszéljen? kérdezte Urbach. azért a színészkedése ellenére ? is csak ember. és bemutatta azokat a diapozitívokat. de nem ta értelmét a kijelentése megkérd?jelezésének. Mikor az orvos befejezte a mondandóját. akik korábban megvizsgálták a Montayne-t?l károsodott gyermekeket. Am a legszebb mégis az.. utolsó napján ismét Celiát szólították tanúskodni. aki zsebkend?vel törölgeti a szemét. hogy tanulhatunk egymástól. barátsá l kopogtattam be Dr. hogy a diavetítés miatt eloltották a lámpákat a teremben. ingerlékenyen viselkedett. hog y Sam titka bármi lett légyen is az nem szállt vele együtt a sírba. bizony gondolta Celia . Celia örült. mikor a meghallgatás negyedik. Én másként emlékszem rá.. azon nyomban ismét k?kemény le tt. Stavelyt és a szervezetet. amir?l nem tud. hogy nesen tudja magát tartani. Drága mama és papa! Csodálatos hely ez! Máris megszerettem mindent és mindenkit. mégis üres tekintettel nézett a kamerába.

h gy felkeresem Dr. Meg attól. Elnézést. hogy nem biztonságosak. asszonyom. Donahue elkezdett mocorogni. Stavely szerint a dokumentum szégyentelen reklámfogás mondt Urbach. szenátor úr? Vagy pedig ez a megnyilvánulás pontosan az.ampányukat? Nem. hogy óvatosnak kell lennie. aminek lát zik: egy végletekig elfogult. szenátor úr. maga ugyanaz az ember. Felismerte. Õszintén válaszol a kérdéseinkre. elfelejtették figyelmeztetni urukat és parancsolójukat. hogy a terhes asszonyoknak szánt Montayne nevû szer minisztériumi engedélyezésének késlekedése az ismert körülmények között e tséges". bevallott célja a vállalat jö eli irányvonalának felvázolása. mint korábban Mace-re. amikr?l el?re tudja. ha tudtak is err?l a kijelentésér?l. A Felding-Roth-doktrína került terítékre. Ez eszembe sem jutott. Még Donahue mu nkatársai is feszengtek kínjukban. azonnal visszal?tt: Ne akarja. aki itt vésztörvényszéket ül a Montayne. fojtott kiáltások hallatszottak. Ez a Washington Post 1976. Egyetért ezzel az értékeléssel? Természetesen nem. Továbbra is állva. De ha mint becsületes nyilatkozatnak mégis volna ilyen értéke. hogy a Felding-Rothnál senki nem tudott arról a szándékomról. A doktrínának egyetlen becsületes. mint Dr. ahány témában a szenátor úr már odanyilatkozott . Készséggel adok magyarázatot! Maga. Donahue mégis elfelejtet te! Ez persze csöppet sem volt meglep?. Quentin tehát mindkét dologban tévedett. és az ítélet már akkor készen volt. Az az igazság. Dennis Donahue szenátor ma kijelentette. Stavelyt. Egy pillanatra elhal . mire Donahue savanyúan megszólalt: Mert ugye minden az értelmezést?l függ. Hallhatta. Celia hirtelen valami hihetetlen elégedettséget érzett. amit esetleg kés?bb magam is megbánok! Magyarázatot követelek erre a megjegyzésére! mennydörögte a szenátor. hogy f?nökük túll?tt a célon. és nevetségesnek nevezte az id?húzást! Ez hazugság! Ezzel valóban kimerítette a sértés fogalmát. érezve. hogy egy olyan önzetlen. a vállalatát képviselte? Nem. Lerázva magáról a rémülten suttogó Quentin csillapító ke t az asztaltól. elhiva tott személynek hiszünk-e. Mrs. Celia megérezte a kérdésben rejl? csapdát. én bizony azt hittem. Celia minden másról elfeledkezve. A hallgatóság soraiból hitetlenked?. Donahue gyilkos pillantást lövellt Celiára. feledve minden óvatosságot. és kezébe vette a legfels?t. Celia agyát elöntötte a vér. Ugyanez a hír más lapokban is megjelent tette hozzá Celia. alaptalan kijelentés. hogy Dr. Az Urbach mellett ül? Donahue összeráncolta a homlokát. hogy olyat mondjak. ame ly profithajhász megszállottságában rendszeresen gyilkolja és csonkítja az embereket olyan g yógyszerekkel. hogy létezik egy olyan kategória. amit a kongres szus megsértésének neveznek! Celia. Stavely. Celiát elöntötte a harag. Jordan? Nem szoktam hazudni. Hadd figyelmeztessem a tanút. Most ebb?l az irattartóból el?húzott egy halom öss etûzött újságkivágást. szeptember 17-i számából való. amely leleplezi. hogy ennek a dokumentumnak semmi reklámértéke nincsen. és hozzátette: Óhajtja. Magával hozta. Nem tettem ily n kijelentést. akkor sem ezzel a szándékkal íródott. aki két éve a Montayne engedélyezésének eltetésér?l panaszkodott. vagy pedig egy olyan iparág szóviv?jének. aztán intett Urbachnak. metsz? hangon megkérdezte: Ez nekem szólt. a Feld oth meg a minisztérium fölött. A társai pedig. Ezt nem mondtam. hogy ez az egész meghallgatás megrendezett cirkusz. Valóban? Ezek szerint tehát önnek meggy?z?dése. amit eddig nem nyitott ki. Ott hevert Celia el?tt az asztalon egy dosszié. olva kezdett. mikor az els? napon b eléptünk ebbe a terembe? Donahue pontosan ugyanolyan stílusban mutatott Celiára az ujjával. hogy alá magam egy mûszeres hazugságvizsgálatnak? Nem vagyunk tárgyaláson morogta Donahue. A látogatása hivatalos volt. sose lehet tudni alapon. Urbach kérd?en odafordult hozzá: Szenátor úr? Urbach bizonytalanul várt. hogy folytas sa.

hogy Celia visszatért Washingtonból. Azt viszont egyikünk sem tudta.lgatott. hogy milyen fáradt és rosszkedvû. Jordan éppen a Montayne miatt mondott le annak idején. úgyhogy talonba tettük. És van itt még valami. Maga azzal vádolja az iparágunkat. A másnapi újságok is f?helyen foglalkoztak a történtekkel. amily mindig lennie kellene. minden egyes évben igen -t mondott a támogatás folytatására. hogy Mrs. A New York Times cikkének ez volt a címe: EGY MERÉSZ HÖLGY SZENÁTORT GY?ZÖTT A Chicago Tribune szellemes szalagcíme így szólt: DONAHUE SZENÁTOR VALLATTA JORDANT VESZTÉRE De más dolgok is kiderültek. És ezekkel a sz ival. aztán folytatta. szenátor úr mondta. mint az emberek gondolnák. mert mind a felmondásának. akinek az arca bíborvörösben játszott. mint a ennállása óta a gyógyszeripar meggyilkolt. hogy az elmúlt tizennyolc évben. hogy megbeszéljen Celiával néhány Montayne-nel kapcsolatos peres yet. E is. igazi él? tévé. hogy a tévériporterek és újságírók kötelességtudóan elvégezték a házi felada zdetén alaposan utánanéztek a szerepl?k el?életének. mert a szenátusi meghallgatáson nem igyekezett menteni a b?rét a munkaadója rovására. amib?l egy pillanatra kiemelkedett a rikácsoló Donahue hangja: A meghallgatást ezennel berekeszteni! 14 Ami Celia számára gyászos ügyként indult. mit mondott err?l az egyik újságiró: Legtöbbünkne tudomására jutott. az elnöki kalapács után nyúlt. hogy ragaszkodott a szer azonnali visszavonásához. Nos. majd Celia hellyel kínálta Quentint. Celia utolsó szavai belefulladtak az általános felzúdulásba. és az t is megtudtuk. meg sem várva a min isztérium reagálását. hogy megérkezett Childers Quentin. ne! Hagyja. Mikor Quentin belépett. Celia az óta az utolsó Capitol Hill-i nap óta nem látta a washingtoni ügyvédet. feltûnt az asszonynak. Ahogy kritikus kés?bb a látottakat értékelte: Nagyszerû jelenet volt. mióta ön a kongresszus tagja. Másodszor pedig a t. hadd fejezze be a hölgy. A Wall Street Journal így kezdte a vezércikkét: Általában több a tisztesség az üzleti életben. Hallani akarom. Donahue. az végül legalábbis úgy látszott a személ l ért véget. Néhány nappal azután. és kivett az iratgyûjt l egy újabb lapot. és e zel tiszteletre méltó lojalitását bizonyította. hogyan szavazott a dohányipar támogatá a ügyében. amiket a sajtóügyekért felel?s alelnök hozo az imént boldogan Celia irodájába. mind pedig visszatérésének körülményei amiket most már telje nyilvánosságra hoztak szilárd morális elveket valló embert mutattak fel. szenátor úr. és mikor éppen azokat a le abb újságkivágásokat nézegette Julian Hammonddal. hogy nem is tehettünk volna okosabban. Celia Julian Hammondtól tudta meg. A Donahue szenátorral folytatott szócsatáját még aznap este szinte teljes terjed lemben leadták a nagy tévétársaságok az ABC. amelyben az szerepel. beszólt a titkárn?. . a CBS meg az NBC az esti híradójukban. Így a látványos összecsapás utáni cikkek két dolog miatt is felmagasztalták Celiát. hogy embereket gyilkol fordult Celia ismét Donahue felé. Itt tartom a kezemben azt a kimutatást. Például. sokkal több embert segített át a másvilágra a tüd?rák áldozataként. Kiderült. Üdvö ték egymást. hogy még mi mondani valója lehet. Ám ezt Jaffee szenátor az ellenzéki párti csoportból felkiáltott: Ne. olyan. Milyen kell mes dolog hát ilyen egyértelmû és megérdemelten dicsért becsületességgel találkozni. hogy mit kezdjünk ezzel a háttér-inform . Jövet lének célja ezúttal az volt.

Napközben Yvonne továbbra is a Felding-Roth atóintézetben dolgozott. S ?t. Soha. Csakis az fog számítani. és gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki Yvonne tanulmányait. miel?tt válaszolt volna. hogy tetszeni fogtok egymásnak. Az új el az lett. Celia félel ellenséget szerzett. Celia. Ezt soha nem fogja megbocsátani. Miért. most már félek vele találkozni. Maguk ezeket annak tartják? kérdezte az id?s ügyvéd minden különösebb lelkesedés Természetesen válaszolta meglepve a sajtóf?nök. Jól ismerem Donahue-t. Ez a nagy publicitás semmit sem fog ani. akkor mind a ketten rövidlátóak hangzott a mogorva válasz. És tudta. maga nem? Ha tényleg így látják. A férfi elgondolkozott. hog y árthasson. amit csinált. Martin harlow-i házában ültek. Quentin mondta Hammond. Tanuld meg. ügyvéd úr. Egyenes és becsületes. úgyhogy az r mindig tudja. Er?s. Vonzó. esténként meg hétvégeken pedig konzultációkra járt. mindez hazai pályán történt vele. és Martinra is átragadt. amíg csak él. Bökje ki. Ezt átírták. hogy máris keresi ennek a módjait. ami még ennél is rosszabb. h ogy Quentinnek igaza van. és mint ahogy egyszer már megmondta m magának egy szenátornak az Egyesült Államokban szinte korlátlan hatalmi lehet?ségei vanna . Mostanra már nemcsak hogy újra megvoltak a megsemmisült adatok. és az újságkivágásokra mu Éppen a gy?zelem édes gyümölcsét élvezzük. de a után sürg?sen felejtsd is el. Azokra a szisztematikus kémiai nevekre gondolsz? kérdezte Yvonne. hogy meg lehetett kezdeni a termék kereskedel mi el?készítését. Így lett az i . aminek eredményeként bizton remélték megkezdheti majd állatorvosi tanulmá Jól haladt a tanulással. Az új részek eléggé vadak. Öröme egész házat betöltötte.mi fog számítani? kérdezte Hammond. írója pedig Murray. és mindent elkövet. amikb?l a fél év múl va sorra kerül? felvételi vizsgára készült. E pillanatban semmit. és mint kid illiós néz?közönség el?tt. De néhány hét múlva már senki nem fog emlékezni rájuk. Persze hogy azokra. Martin ahogy meg gített neki. de a Pept id-7 fejlesztése olyan stádiumba jutott. és tán soha nem volt boldogabb. És ha a jöv?b árthat a Felding-Rothnak vagy magának. ahová Yvonne egy éve min en ingóságát áthurcolta. Ne félj. Celia arra gondolt. Biztos. akkor ugrani fog. Az állatvéd?k támadása óta eltelt id? alatt az adatok újbóli felvétele sokkal gyorsabb dt a számítottnál. Egy júliusi péntek este volt. hogy ez az egész olyan. Hát akkor . Kiválóan érti a dolgát.Én már úgyis menni akartam. Az intézeti fejlemények is a legderûsebb és legbizakodóbb hangulatra késztették az em ert. Mindezek tükrében mit javasol? Az ügyvéd megvonta a vállát. Na. hányadán áll vele. mint a hideg zuhany. Lehet. mióta én tanultam bel?le. Intelligens. 15 Milyen asszony Mrs. Hallgatjuk. mi nyomja a begyét. Másfél év telt el azóta. Martin elnevette magát. Martin tovább ráncolta a homlokát a tankönyv fölött. hogy ez a vállalat és személyesen maga is. A kémiai anyagok genfi rendszerét a Nemzetközi Kémiai Társaság felülbírálta. Oké. A jöv?ben legyen a lehet? legóvatosabb. hogy Martin sürgetésére kemény munkába. a szenátusban. Feladta a saját kis lakását. melynek címe A szerves kémia alapjai volt. Rövid csönd lett. hogy Donahue szenátor ártani tudjon maguknak. Mr. A jöv? hét csütörtökjére várták Harlow-ba Celiát néhány New Jersey-i vezet?társával e Ám e pillanatban Celia még messze volt. Imádta. Jordan? kérdezte Yvonne Martintól. Ne hozza magát v agy a Felding-Rotht olyan helyzetbe. Ezek itt mind mutatott Quentin az újságkivágásokrá meg azok a tévés tudósítások k. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. hogy a kémiai összetev?k neve utaljon egyben a szerkezetükre is. mert pénzkidobásnak tartotta fizetni a A nappaliban szanaszéjjel hevertek Yvonne könyvei és jegyzetei. amit végül Celia tört meg.

akik rendszeresen kaptak a Peptid-7-b?l. ha nem zavar. de még semmiféle mellékhatást nem tapasztaltak. Sajnálatos módon a kémikusok nemigen használták ezeket a far muci neveket. míg Martin az intézetben átnézte a postát és a számítógép pri napi anyagot olvasta. hogy a Peptid-7 jótékony hatását tanulmányozzák. az orvosok szerint már nincs sok ideje hátra szegénynek. Úgy döntöttek. mert akkor nem kellett sietni és élvezhette az étel zamatát. Rajta. A második aláírás Rao Sastrié volt. mindegy. aztán pedig a ketrecre mutatott. és megrázta a fejét. hogy megszabaduljak a fölös kilóimtól. ls?ként Martin írta alá a lapot. A tesztsorozat céljait és potenciális kockázatát is részletesen ismertette a felhívás. Yvonne mindahánysz or habozás nélkül rávágta a név párját. Én is veled tartok. hogy aki az intézeti dolgozók közül h ni a Peptid-7 els? tesztelésében. Nagy-Britanniában önállóan is belevághatunk ebbe a kísérletsorozatba. ahol az id?s asszony immár élet és halál között lebegett. de Amerikában van hozzá a minisztérium engedélyére magyarázta egyszer Martin telefonon Celiának. Nagyon sajnálom fogta meg Yvonne együttérz?en Martin kezét. csak a szex. hogy másnap reggeli után azonnal indulnak. Egyáltalán nem használjátok a laborban ezeket az új elnevezéseket? kérdezte.3-triol . Csak ritkán. Újra meg újra elámulok az emlékez?tehetségeden. hol a régi nevén. hogy útközben la tanulni fogok. holnapra füstö t heringet vettem. a jöv?beli labormunka miatt pedig a régieket is. miért. Martin apja továbbra is abban a kicsi. Mostanában semmi máson nem jár az eszük recbe tett kaja sem érdekli ?ket. Martin boldog volt. Nagyon szeretnék már egy kis Peptid-7-et szedni sóhajtotta Yvonne. Néhány nap múlva már tizennégy aláírás sorakozott hirdetményen. Martin becsukta a könyvet. és felkiáltott: Te ronda vén kéjenc! Martinnak felderült az arca. Én ilyen kéjenc kis dögöket még nem láttam. Err?l jut eszembe. így hát Yvonne kénytelen vizsgákra bemagolni az új neveket. kikérdezlek mind a két névsorból. Ott talált rá Martin valamivel kés?bb. Martin útközben még egy per be akart ugrani az irodájába. míg a szomszédos ketrecben hasonló jelenet zajlott. Talán ez az gyetlen módja annak. Na. . vannak-e a szernek káros mellékhatásai. és megkérdezte: Kir?l van szó? Yvonne hátrafordult. Bár Martin édesanyjának lassan romlott az állapota. bár tudta. Yvonne az állatteremben sétálgatott. a vizsgáztatók viszont számon kérték ?ket a diákoktól. Egy hónappal azel?tt Martin az intézetben kitûzött egy hirdetményt. az ecetsavból vagyis a közönséges ecetb?l etanoic sa licerinb?l propan-l.2. azt mondja. az Alzheimer-kór kérlelhetetlenül haladt el?re. Már húsz napja figyelték az önkénteseket. amit a fía nem sokkal azután bérelt ki nekik. még miel?tt kitûzte volna a hirdet?táblára. Mikor a lá dezte. Beszéltem ma apával. aminek ez állt a fejlécén: Önkéntesek figyelmébe. hol az új. d kényelmes lakásban élt. Reggel. Legtöbben már elfelejtettük ezeket a képtelen neveket. amit egészséges humán alanyokon fognak végezni. hogy belépett a Feldin -Rothhoz. Hirtelen elkomolyodott a hangja. Martin csak ennyit mondott: Egyel?re nem. köztük volt Yvonne-é is.2. Néhány hónappal korábban Martin átvitette egy cambridge-i szanatóriumba. Martin nézte. csak akkor. ahogy a ronda vén kéjenc" zavartalanul tovább közösül egy engedelmes n nyel. A lány egy patkányokkal teli ketrec el?tt állt. Martin végül tíz önkéntest választott ki a listáról. hogy még hos szú próbasorozatok el?tt állnak. Így is történt.zo-oktánból 2. az írja alá nevét. A jó memóriám miatt nem engeded. Bárcsak nekem lenne ilyen memóriám. Martin húsz vegyületet nevezett meg. Talán majd kés?bb. g yerünk. Azonkívül nem akarlak semmiféle kockázatnak kitenni.4-trimetilpentán . ám Yvonne-t kihagyta. Martin ragyogó tekintettel ránézett: Te angyal vagy! A füstölt hering volt a kedvenc hétvégi reggelije. Holnap meglátogatom anyámat. hogy én is kapjak a Peptid-7-b?l? Részben. hanem hogy kiderítsék. A kiírás arról szólt. Az els? humán tesztsorozatnak nem az volt a célja.

hogy azt. mintha olvasott volna a gondolataiban. hogy valami más jár az eszében. tényleg véletlen volna? Yvonne. M rgaret Thatcher és kormánya új vállalkozó szellemet igyekezett meghonosítani. A számítógép nem fogja tudni megmondani neked. megkérdezte: Mit fogsz csinálni? Szeretném. Az óta a incidens óta Celiával meg a guillotine-on kivégzett patkánnyal.. már régen nyugdíjban lennének. És az új tanulmányról se szólj senkinek. optimista id?ket élt Nagy-Britannia. mégis k . de Martin észrevette. Valami furcsaságon gondolkozom. De azt követni tudja.. A feltételezések tévútra vihetik az ember yszerûen csak írd le nekem az adatokat. ha hétf?n ellen?riznéd azoknak a patkányoknak a szaporodási mutatóját.. hogy mostanában ? Egészen biztos. A hírek után Martin lekapcsolta a rádiót és visszaterelte gondolatait a saját ügyeire Nagyon aggódom jelentette ki. Nem akarom. Majd ott tovább beszélgetünk. hogy magasa bb az átlagosnál. h ogy Martin kedvében járjon. Már most is meg tudom neked mondani. Szóval. aztán azt mondta: Valószínûleg véletlen. Martin elgondolkozott. Mit értesz ezalatt? Yvonne habozott. És ezek ugye nem fiatal patkányok? Ha emberek volnának. hogy Mickey mos tanában olyan rámen?s és energikus. mir?l itt ma reggel beszélgettünk. aki azt mondta. Ahogy elindultak Cambridge felé. mire elpirult. Els?sorban politikáról volt szó. ami tegnap történt. Izgalmas. Aztán arra gondolt. Yates. Tartsd meg magadnak. Oké bólintott Yvonne engedelmesen. hogy naponta hányszor. hogy hány utód születik. Számítógépes tanulmányt kérek mindkét csoport párzás iról.. találkoztam a feleségével bevásárlás közben. hogy az itt lév? patkányok mindegyike a legújabb. Nem szeretem az ilyesmit. Ezzel is megelégsze . Azt mondtad. A csoport kapjon Peptid-7-et.Martin a ketreceken lév? gépelt azonosító lapra pillantott. Min töröd a fejed? kérdezte. milyen nagysze y a munkájának köszönhet?en Mickey újra fiatalnak érzi magát. hogy alig hagyja nyugtát az ágyban. Csodálkozom. és azt válaszolta. a másik ne. hogy kibeszél ilyesmiket. Ennek megfelel?en els?k között iratkozott fel az önkéntesek listá a. Yvonne elmosolyodott. Yvonne elkezdett kuncogni. a laboráns volt a legid?sebb a Peptid-7 önkéntesek között. U gye Mickey Yates az egyik önkéntes? Igen. Nem ismered eléggé a n?ket. Yates mindent megtett. Ezt én is tudom. a yek kaptak a Peptid-7-bõl. hogy átlagos-e. A lány bólintott. De eddig nem gondoltam. el?ször bekapcsolták a rádiót és meghallgatták a hír t. Mert korábban békén hagyta? Az asszony szerint abszolúte. mióta kapják az injekciókat. Megállapította... aztán élesen Martinra pillantott. tovább finomított Peptid-7-et kapja rendszeres a dagokban. Ezzel nem kell hétf?ig várni. aztán azt mondta: Szálljunk be a kocsiba. Martin elnevette magát. Azután pedig képezz két új csoport öreg patkányt hímeket és n?stényeket vegyesen. Mikor a heringet vettem. Ezt hogy értette? Én is ugyanezt kérdeztem t?le. Tudni szeretném. Tényleg azt mondta. amiben ugyancs ak hiányt szenvedett a szigetország a második világháború befejez?dése óta. vagy átlagon felüli. A két hón appal azel?tti választások után a brit történelem els? miniszterelnökn?je került hatalomra. Azt hiszem. amit azokról a szapora patkányok ról mondtál nekem. hogy ez összefüggésben lehet a. hogy mostanában lettek ilyenek. Most se gondold! vágott közbe Martin. hogy szóbeszéd tárgya legyen mindaz.

Most értettelek meg csak igazán. Kifejlesztettünk egy szert. megfogta a nagybeteg kezét. Van valamire szükséged? Kéne egy márványtömb. Hát igen. Az id?s asszony. mindenképpen el akarom kerülni az olcsóságnak még a g is. hogy valóban sikerült-e valóra váltanunk az álmomat. De arra gon . 16 . és olyan színben tüntethet fel minket. már mondtam neked. már értem mondta Yvonne. És mélyen hallgass Mickey Yatesr?l meg a feleségér?l. hogy az édesanyja vigaszra lelt e zekben a percekben. És most. Rendeld meg azt. amit elértünk. még a legegyszerûbb dolgokra sem. a várostól észak gatra volt. Ne tör?dj vele. most is az ágyában feküdt. Mer má ennél többet nem tudok érte csináln rtinra nézett. Mr. Kés? délel?tt értek Cambridge-be. mert az öregedés vizsgáló kutatásaink ennyire fontosak. Legyen óhajod szerint mondta Yvonne. mintha újb feltaláltuk volna a kígyóolajat. Hitelét vesztheti mindaz. Ott hevertek körülötte szanaszét a szerszámai. ami megakadályozza ennek az állapotnak a bekövetkeztét. Nem szívtelenség. de a testét is. beesett orcákkal és egyre ritk uló hajjal. De ha kiderül. és a számlát küldesd el nekem. Néhány évvel korábban abban az id?ben. mikor az anyjához ment látogatóba. Az volt az álmom mondta Martin csendesen Yvonne-nak . hogy a lány sír. amelyiket akarod. arra gondolt. amit Martin bérelt. ez a baj sóhajtotta Martin komoran. hogy az édesanyja napról napra sorvad. Már semmire sem emlékezett. De az ám sokba van. Yvonne ma is ugyanígy tett. Ilyenk r a lány odaült az ágy mellé. Azt hiszem. mikor még meg se hótt? Martin átkarolta az apját. hogy szerelmi bájitalt kotyvasztottunk. Azt hiszem. Akkor megmondom. papa. hogy még ma is dolgozik. nem messze a Girton College-tól. hogy komolyan fogják venni. lakatot tesze a számra. akkor bekövetkezhet a legross b. Mr. Peat-Smith. amir?l azt remélem. míg iderül. akkor a tekintetében a felismerésnek még a legapróbb szikrája sem v illant fel. Má' nem dogozók válaszolta az öreg. Nem szívtelenség ez most. Martin már többször magával vitte Yvonne-t. Igen. miért aggódsz ennyire. hogy segítsek megtalálni azt a valamit. A lakás. amely súlycsökkenést is ere dményez amit végül is felfoghatunk pozitívan és negatívan is . hogy már ez a hajszálvékony kapcsolat is megszakadt. Martinnak az volt a benyomása. és nem szólt egy szót sem. A szanatóriumból Martin apjához mentek. Igazad van válaszolta Yvonne. És éppen azért. hogy készítnék egy követ az anyád sírjára. hogy jelent ?s lesz. Martin egyenesen a szanatóriumhoz hajtott. ? maga pedig egy kis darab márványt csált vés?vel meg fakalapáccsal. hogy az apám k?faragó volt magyarázta Martin Yvon ne-nak. fiam. Mer az ujjaim átkozott merevek. de Martin ezúttal úgy érezte. De nem értem. Peat-Smitht az épület mögötti apró mûhelyben találták. aho l az anyját ápolták. mikor Celia ellátogatott hozzájuk a régi még fellelhet?ek voltak az asszonyon a hajdani szépség nyomai mára már ezek is eltûntek. Bár nem ett biztosan tudni. Mikor Martin Yvonne-ra nézett. csak nekem adhatod át ?ket. hogy elmagyaráztad. és fontos szerepet kap majd a betegségek elleni h arcban. látta. és Martin odahajolt hozzá. Ahogy Martin ott állt Yvonne-nal együtt a betegágy mellett. De a többiekért nem vállalhatom a felel?sséget. Még évekbe telik. Már csont és b?r volt. Min tha az Alzheimer-kór nemcsak az agyát pusztította volna. De nem tudtam.len leszel zárolni az eredményeket. mint rendesen. ahonnan csak szükség esetén emelték ki.

Bár még hátravolt több mint egy év klinikai tesztelés. Ez biztosítja majd az optimális felszívódást. Rao Sastri. azután pedig még a kormányokná tt kérvényezni a Peptid-7 forgalomba hozatali engedélyét. A betegséget persze nem fogja meggyógyítani erre semmi remény nincsen . Sejtettem. Kellemes. Úgy érted. Ez a jöv? útja. hogy titokban tartsuk a dolgot jelentette ki Martin. hogy a Peptid-7 legmegfelel?bb cso . de nem nagyon. és még rég az az els? emlékezetes találkozás Cambridge-ben Martin. akik az Alzheimer-kór kezdeti stádiumában vannak. a csomagolás. amelyeket a beteg kényelmesen. de bárcsak neked lenne igaz ad. A harlow-i megbeszélések során megállapodtak. Ha a Peptid-7 úgy kerül be a köztudatba. Az egyik ilyen f? kérdés az volt. amibe det ergenst vegyítünk. a költségek. izgalmas tervek szövögetését. hogy örülni fogsz neki. hogy nem injekciós beadásra fejlesztettétek ki. Világosan érezték és tudták mindketten. naponta kétszer kellene használni a sprayt folytatta Martin. tudom. a kíséretében lév? féltucatnyi Felding-Roth-vezet? az i tézet munkatársaival a Peptid-7 jöv?jér?l tanácskozott. mikor Sam utasítására Harlow-ba látogatott annak eldöntése végett. és úgy t . Sam meg ?közötte. mennyit fektessen a Felding-Roth e gy új gyár építésébe. mint azok. A jelek nagyon biztatóak. hogy az orrspray forma a legmegfelel?bb. Több minden szóba került: a gyártás. mint valami aphrodisiacum. ami anában jelent meg az amerikai piacon. Míg Celia Martinnal tárgyalt. És folytatták a reményteli. és a legjobbnak ami m toxikus és nem irritálta az orr nyálkahártyáját egy új Felding-Roth-termék bizonyult.Teljesen egyetértek veled a szexstimuláló hatással kapcsolatban mondta Celia Mar tinnak. A negyvent?l hatvanéves korcsoportra fogunk koncentrálni. Nigel Bentley meg a többiek alig gy?ztek válaszolni az amerikai team kér déseire. hogy valami nagy felfedezést tettetek mondta Celia. Az asszony már két napja volt Harlow-ban. amelyet a szer piaci bevezetésére készítet . Arról is beszámolt. Egyre több gyógyszert lehet m ajd ilyen formában bevenni. Azt hiszem. akik a napokban kezd?d? nagy-brita nniai klinikai kísérletsorozatot fogják koordinálni. Martin azt már korábban közölte vele: Kifejlesztettünk egy olyan jótékony szert. Az már majdnem biztos. Celia a jó hírekért cserébe beszámolt az észak-amerikai tesztelés terveir?l. -ellen?rzés. Mindenesetre hálás vagyok. egyedül is bevehet otthon. rögtön kezdeni akarjuk. hogy az injekciós szerek nem fogynak olyan jól. Igen. Kimerít? vizsgálatokat folytattunk ez irányban mondta Martin Celiának . és e pillanatban épp négyszemközti megbeszé t folytatott Martinnal a férfi irodájában. ami egyel?re még éppúgy lehet kidobott pénz. soha nem hozták szóba. a jöv?re vonatkozó számos kérdésben kellett dönteni. Az el?zetes intézkedések és a minisztériumi en edélyeztetési procedúra miatt kicsit le leszünk maradva mögöttetek. hogy az inzulinnal kapcsolatban is szóba k erült. hogy bezárják-e az intézetet vagy hagyják tovább mûködni. milyen rég volt az. hogy meg tudjuk oldani házon belül? kérdezte Celia boldog-hitetlenül. Pontosan úgy mosolyodott el Martin. Ebben az orrsprayben a Peptid-7 egy semleges hatású sóoldatban lesz. Ha az o rvos másképp nem rendeli. s egyú serkenti az agymûködést. hogy már több ilyen anyaggal kísérleteztek. hogy milyen formában szedjék a szert a jöv?beli fogyasztók . Amint lehet. Celia arra gondolt. jó esélyünk van arra. és azt is hallottam. Mindketten tudták. A szert an betegeken is kipróbáljuk. a nyersanyagok és azok beszerzési forrásai. mint aranyat fialó befekte Az is fontos kérdés volt. hogy az az izód végérvényesen a múlté. akkor komo ly szerként elveszti a hitelét. ami késlelteti az agy öregedését. a termékm dzselés mindez egy olyan mesteri terv részeként. ám különleges esetben ett?l lefelé vagy felfelé is eltérhetünk. N emrég csatlakozott a harlow-i intézethez két orvos. de késlelteti. Ha id?nként eszükbe jutott is az a bizo nyos intim éjszaka. oldott volt közöttük a hangulat. Én nem vagyok ebben olyan biztos sóhajtotta Celia .

hogy ez a nagy nyugal om túlontúl sokáig uralta az édesanyja életét. Martin. Az el?állítása sem fog problémát okozni egy egyszerû spraytartót k ajd megfelel?en átalakítani. hogy örökké így maradjon. hogy egyesek közületek meg tudjá emteni a nekik megfelel? helyzeteket . Egy egész generációnyi különbség. Manapság igenis számít! makacskodott a férfi. hogy megismerkedhessen Yvonne-nal. nne ragaszkodik a szabadságához. Tizenkét év semmit nem számít. Ó. hanem a szellemi háborgás z élet vonzerejét. A dologról ne m is esett több szó. az apja meg Yvonne kísérték Mrs. Celia csodálta Yvonne-t. ah ol tart. akik korban jobban illenek hozzá. amit néhány napp szállítottak neki a megrendelése nyomán. Mikor Y vonne megjegyezte. micsoda érzékenységre vall. ti férfiak! sóhajtott fel Celia. mint egy kis ladik a parttól. de el fogod venni feleségül? A kérdés meglepte Martint. e pillanatban elintéz?dött a megélhetésed kérdése. azt hiszem. hanem egy másik hotel. Még el?tte az élet. Martin és Yvonne a visszaúton Harlow-ba sokatmondó h . Csak ?. Ez a megoldás azt jelentette. Celia így válaszolt: Éppen ezért maga lesz a legjobb. hanem szerz?dést köt egy erre szakosodott céggel. de ez nem kell. akik tovább akarják magukat képez ni. A pillanatnyi helyzet mindkett?nknek megfelel. de kis id? múlva. Nem a nyugodt óceán. mint én. Én tizenkét évvel vagyok id?sebb nála. hogy nem a Felding-Roth fogja a flakonokat gyártani. akkor biztos ? lesz a legid?sebb. De vakok is tudtok lenni. Aztán Martinhoz fordult: Van a Felding-Rothna k egy alapítványa. ami éjnek idején lassan kisod ik a nyugodt óceánra. a Saxon Inn éttermében. Kés?bb egy orvos így írta le Martinnak a id?s asszony halálát: Úgy vált el az élett?l. Celia elutazásának napján halt meg Martin édesanyja. Sok helyre el fog jutni. és moso lyogva azt mondta: Hallottam. talán a Martinhoz való vonz uk miatt. Dehogynem. Ez a gondolat újból fel sztette Martinban a Peptid-7 jöv?jébe vetett reményeket. Az egyszerû temet végeztével az öreg rögtön hazament. A párbeszéd ezzel abbamaradt. meg tudjuk oldani. hogy ha felveszik. Martin szomorúsággal vegyes megkönnyebbüléssel gondolt arra. hogy Yvonne is kaphasson egy kis anyagi segítsége t. Mikor a lány elkezdett hálálkodni. Celia így szólt Martinhoz: Különleges és kedves n?.. Csendesen lebbent át a holtak birodalmába. a korkülönbség ellen negyvennyolc. Semmi közöm hozzá. Azt hiszem. Az biztos. Martin egy este meghívta Celiát vacsorázni. Celia és kollégái néhány nappal kés?bb visszautaztak New Jerseybe.. Martin felhúzta a szemöldökét. hogy a Peptid-7 már ott tart. csakúgy. Kés?bb. A két n? el?ször kíváncsian méregette egymást. Biztos vagyok abban. Ám a döntést New Jerseyben hozzák majd meg.magolása egy kis flakon. milyen nagy szerepe van abban. Celia arra gondolt. Celia egy mozdulattal elhallgattatta. hogy a férfi nem a Churchgate-ben fogla lt asztalt. mikor Yvonne kiment a mosdóba. Peat-Smitht utolsó útjára. hogy erre még ? sem gondolt. Az Alzheimer-kór ett?l megfosztotta az édesanyját. mert Yvonne visszatért az asztalhoz. Nem hiszem. hogy tetszet?s. és nyugodtan visszautasíthatod iskodásomat. Valószínûnek látszott. Yvonne huszonhét éves volt jól összebarátkoztak. minden el?zetes figyelmeztetés nélkül. hogy tovább faragja azt a márványtömböt. hogy jelentkezett az állatorvosi egyetemre. és találkozik majd olyan férfiakkal. ami azokat az alkalmazottainkat segíti. érdekes csomagolásban lehet árusítan i a szert. Ezt meg honnan veszed? tiltakozott Martin hevesen. Yvonne.

A nevek így hangzottak: Appercep. miután Bill Ingram megjegyezte. ez hogy nem jutott es zünkbe. észlelés). De végül megállapodtunk. a negyedik pedig gy) szóból. ám szintén fontos dolgok is. Egyedül Ingram engedhette meg magának a beosztása és a Celiával való jó kapcsolata mi tt. aki már az elnökségig vitte a Quadri le-Brownnal. és szép hasznot h . Compre. hogy els?sorban a régi szép id?k emlékére jelent meg a me beszélésen. és aki kijelentette. amikr?l megint csak ni kellett. amit hosszas vita után végül támogatott az igazga s. Hallgatta a többiek érvelését. hogy meg kell tennünk ezt a lépést. és. hogy ekben itt állíthassák majd el? a Hexin-W kémiai bázisát. különfé al felírva. Jordan? Magának annak idején remek ötletei voltak. A negyedik javaslatot sürg?sen visszavonták. akkor a Felding-Roth is lehúzhatja a rolót. értelem) és percipience (felfogóképesség) szavakból ered. igazán nem értem. mindent kölcsönökb?l kell fedeznünk. az Ír Köztársaságban szándékozták gyártani egy új üzemben. A gyó rgyárat Celia. ami fontos. Egyórás vita bontakozott ki. Mrs. Bill Ingram meg még vagy fél tucat vezet? képviselte. Azt hiszem. Végül Bladen nekiszegezte a kérdést: És magának mi a véleménye. a többivel k apcsolatban pedig nem volt sem rossz. azon morfondíroztam. Bladen habozott. aztán a legtöbbet el is vetették. De nem akarok menteget?zni. Ez a gyár lesz a Felding-Roth els?. sem pedig jó véleménye.a vezet?ség gyakorta látogatott a tengerentúlra. A Peptid-7 gyártásának végs? fázisát. kevésbé életbe vágó. A flakonokat amiket a terveknek megfelel?en egy másik cég gyártott hajóval szándékozták odaszállítani. az ötletei ma is éppoly briliánsak. kimerít? tanulmány készítésébe kezdett. Felállították a szemléitet?táblákat a tárgyalóban. A nevek egy része az agyra. aztán lassan elvigyorodott. Az elkövetkez? hónapokban fontos döntéseket hoztak a Felding-Roth New Jersey-i köz pontjában. mint régen. aminek már kiválasztották a he eket a lehet? leggyorsabban meg akarták valósítani. Az ügynökség kis csapatát Howard Bladen vezette. amikor megszületett az Új Healthotherm boldog-mami terve. az els? három az angol apperception (tudatosulás. a dugulásgátló Drano nevére. hogy felröhögjön. Bill Ingramnek tetszett az Appercep. Bladen a Compent támogatta . Mrs. Ne nevezze briliánsnak csak azért. de nincs meg. Mint mondták. hogy mi hány ezer dollárjába kerül a cégének. illetve az emberi felfogóképességre utal kezdte a reklámügynökség egyik képvisel?je. Hát kezdte Celia . azaz pótol valami olyasmit. A terv óriási befektetést igényelt. A tárgyalás el?tt Celia. Percip és Braino Mint rámutattak. Egészen zavarba hoz feszengett Bladen .llgatásba burkolóztak. Elhangzott még a Genus és a Compen név is. amelynek során megvizsgálták a eveket. Jordan. ami leginkább valami fehér kristályos porra emlékeztet tt. Ha a Peptiduccsol. molekuláris biológiára specializálódott üzeme. A Peptid-7 aktív összetev?jét. A vállalat léte forog kockán. és azon tûn?dött. Adózás szempontjából kkal kedvez?bbnek ígérkezett az egyesült államokbeli gyártásnál. amelynek eredménye a folyékony flakonokba tölth zer lesz. Az egyik ilyen a Peptid-7 kereskedelmi elnevezése volt. miért ne nevezhetnénk az új szert Peptid nek. az els? találkozásukat. a második elnevezés azt jel zi. A Felding-Roth reklámügynöksége még mindig a New York-i Quadrille-Brownnal dolgozt ak együtt költséges. és hosszasan tépel?dtek egy-egy új javaslaton. mert a kliense vagyok mondta Celia csíp?sen . comprehensi felfogóképesség. csak az elnézésüket kérem. hogy a szer kompenzál . h ogy a név vészesen hasonlít egy háztartási cikk. Celia egyel?re nem foglalt állást. egy már meglév? Puerto Ricó-i üzembe helyezték. Ingram meg Bladen felidézték a tizenhat évvel korábban t ket. A s zer továbbra is remekül tartotta magát a recept nélküli gyógyszerek piacán. rajtuk a javasolt hat név. és mindenki ennek megfelel?en most vagy ha hangulatban van. Egy este vacsora közben Celia elmagyarázta Andrew-nak a vita okát: Nincs pénzünk erre a beruházásra. Akadtak egyéb. A gyár területén még arra is marad hely. Végü b hónapos munka után összeült a legmagasabb szintû vezetés a Felding-Roth központjában.

A szokásnak megfelel?en nem sokkal ezután Kanada is követte az Egyesült Államok példáját. Elröpült egy év. ami az agy öregedési folyamatát hivatott késleltetni. átengedte a munkát az intézet orvosi személyzetének. Yvonne fáradhatatlan volt. hogy néhány orvos esetleg ilyen célból írná fel. Tekintettel a klinikai tesztelés kiváló eredményeire. Látod. és vizsgaeredményei alapján felvételt is nyert ebbe a nagy hírû és patinás intézménybe. és úgy ogy veszélybe sodorja a Peptid-7 jöv?jét. Vincent Lord. bár szörnyen érdekelték a klinikai tesztelés eredményei. Tanulmányain kívül nagy élvezetet okozott neki a walesi herceg és Lady Di között vi rályi románc. Az id?s betegek pozitív an reagáltak a szerre. Felmerült ugyanis. az észak-amerikai kontine nsen pedig júniusra. ahol egy n?i társaságról esett szó. És igazam lett. Két hónappal kés?bb az illetékes amerikai minisztérium is pozitív döntést t. én megmondtam. .. Miután alaposan megtárgyalták a kérdést Harlow-ban és Boontonban is. Id?közben az ír gyár építése és a Puerto Ricó-i üzem átalakítása a végéhez közeledett Harlow-ban Martin. Yvonne örömmel olvasta a prospektus szövegének azt a passzusát. Szeptembert?l már nem dolgozott a Felding-Rothnál. Szerintem pusztán csak ésszerû. akik kénytelenek voltak elhalasztani vagy megszakítani tanulmányaikat . hogy míg az ismert súlycsökkent? hatásra fe hívják majd az orvosok figyelmét az információs anyagban. hiszen ez alapozta meg az el?z? sikert is. hogy a Peptid-7 enged sokáig elhúzódik. A Peptid-7 klinikai kipróbálása sokkal gyorsabban haladt a vártnál. A szexstimuláló hatást bár az állatokon elvégzett több kísérletsorozat bizonyította a hatás igenis létezik nem vizsgálták a kórházi tesztelés során. lényegi szerepér?l és alaposan ártana a hírnevének. 1980 januárjában Yvonne felvételizett. ami meger?sítette a korábbi félelmeket. akkor ez egyedül annak a felel?ssége. hogy nem kért ek hivatalos engedélyt külön javallatokra . erre a célra kifejezetten nem ajánl a Peptid-7-et. és Yvonne lassan megszokta a napi egyórás autóutat Cambridge-be meg vissza.. Nem jelentkeztek káros mellékhatások. Eljött az id?. A következ? év januárjában. és az err?l szóló részt i jobban eldugni a hivatalos szervekhez küldött anyagokban. hogy az összegyûj t adatokat elküldjék a londoni Gyógyszerbiztonsági Bizottságnak és a washingtoni minisztérium ak.. és kiemelked? si kereket hozott Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt. A cambridge-i Lucy Cavendish College-ba adta be a kérelmét. ? maga a Peptid-7 módosításán dolgozott. Azzal kezd?dött az egész. Martint továbbra is szórakoztatták Yvonne pletykás hírei. Így ha mé zért írná fel valaki. hogy nem kérnek hivatalos javallatot a Peptid-7 fogyasztó hatására. akkor talál magának egy angol rózsaszálat ntette ki. Ez annyit jelentett. és Mar meg a maga legnagyobb boldogságára kiválóan megfelelt minden tárgyból. hanem megkezdte tanulmányai t a Lucy Cavendish College állatorvosi szakán. Most október volt. Celia meg a többiek úgy döntöttek. Martin Peat-Smi th. hogy a Peptid-7 komoly gyógyszer. Mindkét esetben az a meggondolás vezette a vállalatot. Martin és Yvonne még mindig együtt élt. amelyek között most már a c ridge-i egyetemen történtek is helyet kaptak. valamint arra. Ám márciusban valami olyasmi történt. Nagy-Britanniában áprilisra tervezték a szer premierjét. Más agype k el?állítási lehet?ségeit kutatta. Bármilyen frivol célra val sználás elvonná a figyelmet a szer igazi. hogy a Felding-Roth harlow-i intézete telefonhívást kapo . nem látszott valószínûnek. Nagy-Britanniában az egészségügyi miniszter megadta az engedélyt a Peptid-7 forg alomba hozatalára. mikor t?lük négyezer mérföldnyire beiktatták az új amerik Reagant. hogy a Peptid-7 kereskedelmi neve Peptid -7 lesz. Ezek után pillanatok alatt eldöntötték.különös tekin okra. mikor Martinnak a témát ecsetelte. hogy ha türelmes. de semmi esetre sem a FeldingRothé.

és interjút készített vele. Volt még valami a lapban. Mihelyt Celia felvette a kagylót. többször is szer pelt a szövegben. h adt. lefogyasztja õket és amitõl a középkorúak ismét fiatalnak érzik magukat. hogy más harlow-i Peptid-7 önkéntesek is tapasztalták ezt a rendkívüli stimuláló hatás is meger?sítették mindazt nevüket adva hozzá . A riporter Dr. a titkárn?nek diktálta le az üzenetét. ott virított a ragyogó mosolyú. és amelyben az id?s Yates a visszanyert szexuális teljesít?képességév el hencegett. de a lehet? legrövide ben válaszolta Celia. míg Celia megtö felvette a fürd?köntösét. Celia együttérzéssel hallgat ugyanakkor rögtön praktikusan kezdett gondolkozni. Mindenesetre próbáljuk meg. Három nappal Martin hívása után Julian Hammond jelent meg Celia irodájában. hogy ez idáig hivatalosan csak állatoknál figyelték meg ezt a hatást. Az a iziákum szó. fiatalabb és karcsúbb lesz! A cikk els?sorban a Peptid-7 szexuális vonatkozását domborította ki. és felolvasta az újságíró üzenetét is. és elsiklott azon tény fölött. Valamennyi cikk a Peptid-7-tel foglalkozott. ha a cégük még ma nyilatkozatot juttatna el szerkeszt?ségünkbe. Martin délel?tt fél tizenkett?kor olvasta el e néhány sort. Nemcsak hogy minden brit sajtóorgánum foglalkozott az üggyel. tehát nem áll módunkban teljesen megcáfolni zonkívül egyetlen olyan újság sincs a világon. Az errõl szóló cikk a holnapi számunkban jelenik azt szeretnénk. Martin türelmetlenül várta. hogy a szexuális vonatkozást csak az á latoknál vizsgáltuk. amir?l nem tudtak a Felding-Roth vezet?i: neveze tesen. hogy így csak valami rövid cikkecskét fognak közölni. és az asszony éppen zuhanyozott. Peat-Smithszel vagy Rao Sastrival akart be szélni. Miután egyiküket sem találta bent. és páni félelem töltötte ehet. Lehet. aki talán még soha nem hangzott ilyen gyámoltalannak. PEPTID-7! volt. Én is. És tedd hozzá.tt a Daily Mail címû laptól. megkérdezte: Akkor most mit csinál jak? Hívd vissza azt a riportert. Mintha az a nagy-britanniai riport egy zsilipet nyitott volna meg mondta a sajtóügyek felel?se. Úgyhogy a Peptid-7 szexuális vonatkozása napvilágra került. Az üzenet így szólt: Lapunk úgy értesült. hogy más újságok talán nem harapnak rá a témára. Az Egyesült Államokban is azonnal nagy figyelmet szentel . hogy egy átkozott szenzációhajhász újság romba dönti minden eddigi munkája eredményét é Azonnal a telefonért nyúlt. A vállalat szempontjából még rosszabb volt az. amit?l Martin meg a többi Felding-Roth-munkatárs is rettegett. ami szexuális szempontból megfiatalítja az embereket. Martin . Tudunk valamit tenni annak érdekében. és már tárcsázta is Celia otthoni számát. ami egy ilyen sztorit visszatartana. h ogy így lesz. hogy hamarosan egy olyan csodaszerrel fognak megjelenni a piacon. A Daily Mail a következ? módon indította a beszámolóját: TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS! Hamarosan itt az új csodaszer Amitõl szexibb. aki a cikkben meger?sítette férje állítását. Morristownban r el fél hét volt. Celiának az a halovány reménysége. hogy ugyanez vonatkozik a fogyasztó hatására is. aminek a cím NEKED. és hogy ezért nem javasoljuk a szert az embereknek szexuális stimulációs célokra. Martinból ömleni kezdett a szó. válaszolj ?szintén a kérdéseire. de a hírügynökségek is azo nal világgá röpítették a szenzációt. hogy a lap valahogyan tud omást szerzett Mickey Yates esetér?l. amit az le tett Martin íróasztalára. hogy mégse kerüljön nyilvánosságra? Nem tudunk. Ezt kétlem mondta Martin lehangoltan. Mindig is sejtettem. Ne felejtsd el hangsúlyozni. a kezében egy halom újságkivágással. A cikk fölött. amit Yates mondott. egészségt?l majd kicsattanó interjúalany fotója képen szemlesütve mosolygott mellette a boldog felesége is. A hírnek valóságalapja van. ami nem kelt nagyobb feltûnést. A hangja remegett a szörnyû aggodalomtól.

méghozzá igen nagy bajba. a rádió meg a televíz nkatársai is minél több részletet akartak megtudni a Peptid-7 premierjér?l. Sajnálom. hogy mint Bill Ingram foga lmazott azok az átkozott orvosok és gyógyszerészek maguk is szedték a szert. mert a sajtó. a Peptid-7 p remierje utáni els? hónapokban valóban bajba kerültünk. és a lehet? legjo szolgálni a Peptid-7-re áhítozó tömeget. Így hát. hogy az orvosok. A hiány. Ám nem volt mit tenni. hogy egészen más problémáink lettek. hogy a hívók nem érik be ezzel a válasszal. aki meger?sítette a félelmeit. és a szállítmányt vitték a kiköt?be . A vállalat öreg rókái sem emlékeztek hasonlóra. mint amikre számítottunk. A sajtó hívásai után következtek az utca emberének telefonjai. Hosszú sorok kígyóztak a gyógyszertárak el?tt. Chicagóba. a megfelel? mennyiségû utánpótlás el?teremté volt. muszáj volt felvilágosítást adniuk. elkeseredett és rossz el?érzetek gyötörték. és türelmesen beálltak az ottani sorba. mindig megkönnyebbülte n felnevetett. hogy a Peptid-7 a bûvös füvek és az ?rölt egérköröm k tartozik. Voltak trágárkodó és obszcé Hirtelen mindaz. elk méretû keresletet. Ilyenkor. vásári komédiához vált haso latossá jegyezte meg Bill Ingram. hogy az Egyesült Államokban nyilvánosságra került a téma. et nélkül csengett a telefon a Felding-Roth központjában. izgalommal teli órákat élt át. Mancheste rbe meg vissza. néhány héttel a Peptid-7 méltóságteljesre tervezett bemutatkozása el?tt Celi t volt. akik nem akarják. 17 Mint kiderült mondogatta Celia sokkal kés?bb err?l az id?szakról .témának. Kétségbe s telefonálás folyt New Jerseyb?l Írországba. igyekeztünk a tartalékainkkal bûvészkedni. de elég sok orvosnak tényleg ez lesz a véleménye. ami egy darabig valóban aggasztó volt. agyi öregedést késleltet? célja érd . hogy szerencsésen túlesett élete legnehezebb próbatételén. mind ped ig az Egyesült Államokban fellépett. A probléma ugyanis. Celiát éppen ez a vásári effektus aggasztotta a leginkább. álmatlan éjszakái voltak és gyötr? dile olt a furcsa a dologban. hónapokig képtelenek voltak kielégíteni a példátlan. hogy soha nem vehetsz mérget arra. hogy kapcsolatba hozzák ?ket valami lejáratott dologgal. amit olyan nagy gonddal megterveztünk. Külön e ra bérelt repül?gépek hordták Írországból Puerto Ricóba a Peptid-7 értékes aktiv összetev?jét Ingram ebben a nehéz id?szakban is állta a sarat. ha meg sem kérdezlek sóhajtotta Celia boldogtalanul. hogy kapni lehetett a Peptid-7-et vagyis receptre meg lehetett vásárolni . Nagy-Britanniában Martin mélységesen kétségbe volt esve. Az ír és a Puerto Ricó-i gyár éjjel-nappal dolgozott. akit a szer valódi. miként reagálnak az emberek valamire. hogy a Peptid-7-et nem javasolják ilyen célokra. Kevés olyan telefonáló akadt. Cel a ilyenkor elnevette magát. és csaknem valamennyi lap meg tévéállomás megemlítette a szer szexuális és fogyaszt Attól a pillanattól kezdve. rendkívüli mûszakokkal. Legtöbbjüket persze cs a szer szexuális és fogyasztó vonatkozásai érdekelték. Mint kés?bb kiderült. A elefonközpontosok jelezték a vezet?ségnek. mert az egész mögött csak káros szenzációhajhászást látta. és valamennyien azt az el?re megfogalm zott. A Puerto Ricó-iak-ahogy a Felding-Roth egyik anyagbeszerz? ügynöke fog almazott állandóan a kis flakonok után sírtak. Lehet. egyáltalán nem fogják felírni a Peptid-7-et? Beszélt a dologról Andrew-val. Ez az egész sajtócirkusz azt sugallja. A Felding-R th vezet?sége feszült. kezében tartva a hadmûvelet szála t. Jobban jártam volna. felidézve azoknak a zûrzavaros napoknak az emlékét. amiket rögtön az érkezésük után már töltött k. Kés?bb így beszélt err?l: Máról holnapra éltünk. mind Nagy-Britanniában. A vállalat kénytelen-kelletlen válaszolgatott a kérdésekre. amire Celia célzott. és a maradék zét is felvásárolták a barátaiknak . ennek az volt az egyik oka. Akadtak persze a hívók között telefonbetyárok is jócskán. ám szakszerû választ kapták. Harlow-ba. és hozzátette: Mindez azt bizonyítja. Attól a pillanattól kezdve ugyanis. és hozzátette: . és ha közben elfogyott a s a kuncsaftok kerestek egy másik gyógyszertárat. hogy ezt kell mondjam. Puerto Ricóba. rövid.

majd a rákövetkez? nyolc hónapban újra megduplázódott. Egy évvel az új szer premierje után a Fortune magazin ezt a címet adta egyik nagy riportjának: A FELDING-ROTH ÚGY LÁTJA. Közben világszerte lázas iramban megkezd?dött a Peptid-7 továbbfejlesztése. hogy a kérvé indhárom országban jóváhagyják. Azok a pszichológusok. és kijelentették. hogy a Peptid-7-b?l ilyen bombasiker lett. és elutasították. Vajon nem írták-e fel túl sok embernek a P eptid-7-et. hogy a Fortune llió dollárral alábecsülte a vállalat jövedelmét. mint ahogy már oly sokszor el?fordult a múltban a sikeres új gyógyszerekkel? A válasz. megfájdul a feje. JOBB GAZDAGNAK LENNI Miután a Peptid-7 tornádószerûen végigsöpört a világ gyógyszerpiacán. aki arról írt. hogy a Felding-Rothszal téríttessék meg a ruh atára lecserélése miatti költségeit. Ám még így is. csaknem teljes bizonyossággal: igen. hogy még akkor sem ártott. amely ha sonlatos lett volna a tüneményes Peptid-7-hez . hogy a levélíró asszony nyolcvankét éves. az emlékez?képességük. hogy tényleg tudja az id?pontokat. És Ingram nem túlzott. Ám a Peptid-7 abban különbözött minden addigi szert?l. illetve el?állítása. hogy kezelni lehessen ?ket a t dei forgalomban. Ezek után az igazgatótanács megszava hogy egy az öthöz aprózzák fel a részvényeket annak érdekében. hogy els? látásra megjegyzett egy buszmenetrendet. Igaz. Egy kaliforniai férfi pert indított. hogy valahányszo r használja a szert és utána szeretkezik. és kivizsgálta az ügyet. Nemcsak id?s. és hogy majd kicsattannak az energiától. Mikor m t?lük. hogy a jóisten áldjon meg mindenkit. akkor néhányan ?szintén igen válaszoltak. miut ptid-7 kúrával tizenöt kilót fogyott. akik komplex memóriateszteket végeztek. Rögtön leállították a vizsgála mikor kiderült. mivel a régi ruhái közül egyet sem tudott felvenni. Szinte bizonyosnak látszott. fújták naponta kétszer az orrlikaikba. És nemcsak anyagi értelemben volt teljes a siker. hogy a Peptid-7 igenis hat . Azt még nem lehetett tudni. hogy a szexuális energiájukra is vonatkozik-e mindez. hogy a szer csökkenti-e az Alzheimer-kór gyakoriságá Erre csak évek múlva várhatták a választ. akiknek korábban katasztrofálisan mûködött a névmemóriájuk a Peptid-7 res használatával ez a panaszuk megszûnt. a amet óta. hogy bár os mellékhatást okozott volna. egyetlen olyan ipari tennék sem készült. hanem fiatal kövér embereknek is sikerült lefogyniuk és e gészségesebbé válniuk. Ennek eg néhány korábbi becslésnek az eredményeként a Felding-Roth részvényeinek értéke a New Yorka csillagos égbe szökött ahogy egy t?zsdeügynök megfogalmazta. Még azok a felvásárló és t pult alá dugdosó gyógyszerészek meg az orvosok is hozzájárultak ahhoz. És hihetetlen módon szinte egyáltalán nem érkezett a vállalathoz jelzés arról. ám a szakért?k többsége bizakodva tekintett a jöv?b Felmerült azonban egy kritikus kérdés is. kiderült. A magazin ezenkívül megállapította. Középkorú és id?s férfiak meg n?k t és százezrei használták a szert. és egyöntetûen azt á gy jobb a közérzetük. Kanadában és Nagy-Britanniában. Bár ez csak másodlagos fontosságú volt. amit 1976-ban dobtak piacra. Sokan voltak. egy éven belül ez megkét .Mégis azt mondom. akinek csak köze volt ehh ez az ügyhöz! A vállalaton belüliek minden t?lük telhet?t megtettek. elégedetten er?sítették meg. mások pedig titokzatosan mosolyogtak. Ez a hatás hamarosan olyan közismertté és orvosilag elismertté vált. A feledékeny férjek kezdték számon tartani a feleségük születésnapját és a házassági y id?s férfi azt állította. kiderült. hogy ez aztán igazán m agánügy. . hogy a Pep id-7 javallható legyen fogyasztógyógyszerként is. a Fortune bec a Felding-Rothnak az eladásokból az els? évben hatszázmillió dolláros jövedelme lett. Mikor a barát ai próbára tették. jött egy panaszos levél egy texasi asszonytól. h elding-Roth megkérvényezte az Egyesült Államokban. A levelet a Felding-Roth rut inból továbbította a minisztériumnak. Ugyanez vonatkozott a notórius telefonszámfelejt ?kre is. Az orvosszakért?k a legfontosabbnak a szer emlékez?képességre kifejtett hatását tart ották. mikor a könyvel?k befejezték a számításaikat. A keresetet megvitatták. ha a használójának éppen nem volt rá szüksége. Nem lehete okni. Közvetlenül a szer forgal zatala után egy hónap alatt megháromszorozódott a részvények értéke. hamarosan bebizonyosodott a szer jótékony súl csökkent? hatása is. hogy a SmithKline nagyszerû fekélygyógyszere.

Celia legf?bb gondja újabban az volt. Ennek én is örülök mondta Celia. és azt is tudták. A készpénzköltés egyik módja más vállalatok felvásárlása volt. drágám. jelent?s terhet levett Celia válláról. hogy a gyógyszeripar történelmének szörnyû tévedésekkel terhes id?szakai is voltak. hogy írjanak fel neki Peptid-7-et. Igaza lett. és pusmogtak egy lovagi címr?l is. és a tévében is s rült a szer. hogy mire költik annak az irdatlan mennyiségû pé ek egy részét. és néhány már hosszabb-rövidebb ideje szerte a városban. aki kéri. Martinnak mindennek ellenére sikerült megvédenie az intimszféráját. hogy a váll entúlon is terjeszkedni fog. talán azért. hogy az az alap. A Peptid-7 diadalútját Martin Peat-Smith ahogy mondani szokás a hetedik mennyo rszágból szemlélte. akkor a legnagyobb részét elszippantja az adóhivatal . Az új felh?karcolókomplexum helyét. a Ro ty tagjává. Egyszer azt mondta nekem. mivel a boontonit egyszerûen kin?tték. amely új gyógysze rszállítási rendszerekre specializálódott. A kórházakb rendszeresen alkalmazták. amelyben egy hotel is helyet kap majd. A publicitás töretlenül folytatódott. hogy tévedtem. A telefonszámát m . Seth így figyelmeztette Celiát egy megbeszélésükön: Minél hamarabb dönteni kell arról. A már nyugállományban lév? Seth Feingold továbbra is a vállalat tanácsadója maradt. Ingram. Igen. Megválasztották például Nagy-Britannia legpatinásabb tudományos társasága. S?t úgy néz ki. hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet. Vásároltak egy Gulfstream-Ill típusú sugárhajtású repül?gépet is. és ke a társaságát. Celia sürget? javaslat gatótanács jóváhagyta. és úgy döntöttek. De örülök. mert már egy ideje tudta. Az orvosokat mégsem ijesztette el az a nagy publicitás . most. tisztelték. Te na és persze Martin en megérdemlitek a sikert. és ezt biztos még jó néhányszor az o god dörgölni. Az élénk társasági életet él? orvosok soha nem felejtették el zsebr enni a recepttömbjüket. arra gondolt: egy ilyen hall tlan nagy tudományos és anyagi siker közepette megtisztító erejû. Úgy ajánlották a Peptid-7-et a betege iknek. a nejének vagy a barátaiknak. Másfél évvel a Peptid-7 egyesült államokbeli forgalomba hozatal után. hogy mit tegyenek a vállalat számlájára érke ek pénzzel. csaknem teljesen kimerült. Mert ha sokat gatyáznak. miel?tt egy vacsorára vagy koktélpartira indultak. Folytak a tárgyalások egy optikai cég megvételér?l milliós beruházással új génsebészeti kutatóközpontot terveztek. Az újságok gyakran tárgyalták a jótékony hatásokat. Mor ristownban jelölték ki. hogy úgyi s lesz valaki. Martin közismert ember lett. mert a Peptid-7 a nnyi öröm forrása lett. hogy az öregedési folyamatot kutató nkájával ilyen eredményt fog elérni. hogy a vállalat kiszélesítette a vékenységi körét. A legmerészebb álmaiban sem gondolta. Ezzel kapcsolatban Celia meg is jegyezte Andrew-nak: Most az egyszer tévedtél. Az orvosok lelkesedése nem ismert határokat. szóba került a neve a Nobel-díjr . hogy nagyszerû szer. az újabb meghíváso yezhet. hogy a tévé még a hasznunkra lesz emlékeztette Bill In gram Celiát. fontos dolog emlékezetben t rtani. gondolta Celia. amelyik a Peptid-7 flakonjait gyártotta. amib? Childers Quentin a Montayne-ügyeket finanszírozta. hogy ha il y módon szívességet tesznek a vendéglátónak.Ezeken kívül egyetlen komolyabb panasz sem merült fel. akit egy éve neveztek ki általános alelnökké. Soha nem fogok megszabadulni a Montayne miatti bûntudatomtól mondta Seth szo morúan. é almanként megjelent a házban. hogy rendezni lehet bel?le azo knak a szerencsétlen Montayne-károsult gyerekeknek a kártérítési ügyeit. hogy a Felding-Roth megvegye azt a chicagói céget. különféle bérelt helyiségekben lelt ideiglenes thonra. Más társaságok is felkérték el?adások tartására. tényleg tévedtem ismerte be a férje . Celia meg Ingram ve ybe a repülöõ egyre gyakoribb észak-amerikai útjaikon. aki szintén átérezte a józan megbánás pillanatát. Seth megjegyzett csendesen még valamit azon a bizonyos találkozón Celiának: Egyik nagy el?nye ennek a rengeteg pénznek. bámulták. Tudták. mégpedig temiattad. Celia. ami el?reláthatóan az elkövetkez? években is hasonló ütemben fog gyarapodni. Soha. és az orvostudomány egyik nagy vívmánya. Ezután egy arizonai konszern megvétele következett. Elkészültek az új székház tervei is. biztonságos.

akkor addig ráználak.. az a te dolgod. És megváltozott még valami. ülj be a kocsidba. hogy Martint csa k a legfontosabb hívások és látogatók érhessék el. mint amennyit te ki. Hát. Ám az így is egyértelmû volt. hogy olyan ez. és kiöntötte a szívét az asszonynak. Yvonne egyszerûen csak úgy döntö csendesen és határozottan. és most is az. De aztán mégsem hoz tam szóba. Valami baj van? Martin ?szint eség! rohamot kapott. amit végül Celia tört meg. Martin mondta Celia .. Gondoltál már arra. hogy. mert szerintem soha az életben nem találsz senkit. mert öt éve nem volt része benne. szabad akaratából döntött így. Mert n? vagyok. hogy gondoltam. egyre kevésbé tetszett neki a dolog. hogy Martin legalább a forma kedvéért megpróbálja tartóztatni.toztatták és titkosították. hogy id?nként találkozni fognak . Aznap. Egy este lefekvéskor arra gondolt.. a fölöttesed vagyok a vállalatnál. és máris egyértelmû volt mra. olyan nyomottnak tûnik a hangulatod. ja igen. és szörnyen hiányzott Y ne vidám csacsogása. int Dr. h a most ott lennék. Mert öt percet sem töltöttem vele együtt. Az intézetben Nigel Bentley gondoskodott arról. az essexi születésû tizenhetedik századi költ? Egy menyasszony hoz címû versének néhány sorát vésette: . Kis csönd lett. Néhány pillanat múlva a harlow-i intézet dolgozói meghökkenve szemlélték a jelenetet. Másnap felhívta Celia New Jerseyb?l valami hivatalos ügyben. Yvonne már nem Martinnál lakott. Édes jóistenem. amit akar. Mikor hazaért. ki vagy a mennyekben! kiáltott fel Celia. úgyhogy ezennel hatalmi al utasítlak arra. Celia és Andrew nászajándéka Martinnak meg Yvonnenak egy gravírozott ezüsttálca volt. hogy ha a helyzet úgy kívánja. hanem egy cambridge-i bérlakásban. aki jobban illik h ozzád. Amit ezután teszel. térden állva vallj neki szerelmet. és ne áll eg addig. visszavonult életét. Abban biztos vagyok. mintha hirtelen kialudt volna egy fény az életében. Yvonne egyedül maradt. ki a kapun. Nem értem mondta tanácstalanul Celia a vonal túlsó végén. mert úgy láttam. beugrik a ko csijába és nagy fékcsikorgások közepette elviharzik. hogy most azonnal állj fel az íróasztalodtól. hogy a virág nevû növényt ismered egyszer még én is kaptam t?led egy csokorral. míg fel nem ébredsz! Hát hogyan lehet a Peptid-7 fe ltalálója ilyen mulya! Te sült bolond vagy! Az a lány imád téged. Ahogy telt z id?. hogy nehéz a felfogásod. És megpróbáltad lebeszélni? Nem. És kétségtelenül többet vár az élett?l. És. Független n?ként. ha megállnál egy zusszanásnyi id?re. hogy nagyon élvezi az egyetemet már harmadéves állatorvos tan-hallgató volt. Mikor eljött a búcsú pillanata. l azt tesz. Mikor Yvonne el?állt a tervével. Martin közvetlenül a búcsú után megint elutazott egy hétre. hogy többet nyújts neki? Például hogy feleségül vedd? Az az igazság. Hát miért engedted el Ez nem elengedés kérdése. Nem így törté Yvonne nem mutatta ki a csalódottságát. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin kétségek között verg?dve. üre adta. és így nem sok értelme volt naponta pendlizni Cambridge meg Harlow között. míg meg nem találtad Yvonne-t. Mindezt azért mon om most neked. Így van mondta Celia. Csak azzal tud ta magát egy kicsit vigasztalni.. Yvonne rettenetesen szenvedett. és barátok maradnak.. hogy Martin m élheti a korábbi. és a beszélgetésük vége megjegyezte: Martin. Miért nem? Mert nem lett volna igazságos válaszolta Martin. Neki is van egy önálló élete. hogy elköltözik. M dékozol tenni? Ha még nem túl kés?. Megegyeztek abban. Az élmény már csak azért is nyomasztotta. Magányosnak érezte magát. de azt ta nácsolom. És mindezt hogyan óhajtod lebonyolítani? A férfi habozott. Peat-Smith. útközben nem ártana. Az elválásra nem valami nagyjelenet után került sor. mikor Yvonne elment. sötét. és vennél egy tisztességes méretû virágcsokrot. Martin ugyanis egyre gyakrabban utazott el H arlow-ból. az igazgató szélvészként végigrohan a folyosón. felhívom. akkor megkérem a kezét. Martin vita nélkül elfogadta a lány érvel vonne azt várta. amibe Celia Francis Quarles. vagy akit jobban fogsz szeretni. azt hiszem.. Martin Peat-Smith.

Ritkaságszámba ment. és a vállalat így jobb körülményeket tudott teremteni a másik terméknek. Azok az apróbb kellemetlenségek vagy kiküszöbölhet?e vagy egyszerûen elhanyagolhatóak a szer nagyszerû pozitív hatása mellett. ami a jelek sze t hasonló vagy még nagyobb sikerrel kecsegtetett. A Yaminer által kért nyilatkozat semmiben nem tért el az ilyenk . És a hatalmas er?feszítésnek is lett az eredménye. Bánat. ám most mégis így döntöttek. utolsó el?tti fázisban nem akarta kockáztatni. hog y valami baja essék szellemi gyermekének. Más tségeit inkább átengedte a beosztottainak. és a betegeknek csak egy töredék részénél jelentkeztek. amelyeket addig veszélyességükre való tekintettel nem írtak fel nekik az orvosok. ?t is azért alkalmazta a Felding -Roth. Az ilyen tanulmányok megkezdése el?tt a betegt?l engedélyt kellett kérni. és tud ott róla egyet s mást. Nagy magánpraxisa mellett még két kórháznak is dolgozott. hanem olyan más. a szabad gyökök befogása. Yaminert?l származott. Irigykedett Martin Peat-Smithre. amivel szinte so ha nem is volt probléma. M nt a Hexin-W tesztprogramban részt vev? többi orvost. A harmadik fázisban nem szoktak hatezer embert bevonni a tesztelésbe. akik más orvosságokkal együtt szedték az új szert márpedig ez lett volna a sze atásmechanizmusának lényege. Ám egy csapásra elpárol a lelkesedése. Óriási mennyiségû adat gyûlt össze a Felding-Roth központjában. aztán még egyszer tüzetesen átnézte. Minden napod legyen lakodalom. hányás. ami aggodalomra adhatott volna okot. Yaminer belgyógyász volt. annak érdekében. mikor a Hexin-W-t már betegeknek adták a gfelel? esetekben és rendes körülmények között. el?ször aggodalom öntötte el. A Peptid-7 figyelemre méltó kivétel volt. A piaci premierje egy év múlva volt esedékes. A korábban hosszabb ideig szedte több mint hatezer ember. Lord maga akarta az any g oroszlánrészét ellen?rizni. A betegeknél szórványosan jelentkezett . hogy ? maga csakis a Hexin-W-r e koncentrálhasson. Beváltva a reményeket. A panaszok nem voltak súlyosak. aki az arizonai Phoe nixben praktizált. A kipróbálás úgynevezett harmadik fázisában. Ám egyik sem volt olyan szokatlan. Személyes érdekeltsége miatt nagy élvezetét lelte a munkában. A Hexin-W két és fél évig tartó tesztelését személyesen Vincent Lord felügyelte. 18 A Hexin-W klinikai kipróbálása során bizonyos káros mellékhatások jelentkeztek azokná betegeknél. A kérdéses jelentés egy bizonyos Dr. A Hexin-W tesztelésének eredményei nagy elégedettséggel töltötték el Lordot. gyulladásgátló szerekkel kombinál is. mikor a kezébe került az egyik orvos esetleírása. különösen az ízületi gyulladásos betegek reagáltak jól az új s nemcsak önmagában szedhették a Hexin-W-t. Mindenképpen el akarta kerülni. végül pedig szörnyû haragra gerjedt. Ahogy Vincent Lord végigolv asta a gépelt lapokat. mert alaposan tanulmányozni kellett az ez idáig veszélyesnek számító gyó el együtt beszedett Hexin-W hatását. betegség. de hallotta már a nevét. Nem jele ezett semmi komolyabb káros mellékhatás. hogy tanulmányozza a szer hatását egy betegcsoporton az ? esetében száz emberen. Lord vegyes érzelmekkel figyelte a Peptid-7 elsöpr? és tartós sikerét. azt dt. részben kórházban. kísér?jelenség. És ott volt még a Hexin-W. Lord nem ismerte az orvost személyesen. Ebben a kritikus. és miel yújtották volna a minisztériumnak a gyógyszer-engedélyezési kérelmet. szédülés és magas vérnyomás. lelki nyavalyák Örökre kerüljenek el. az eredmények egyöntetûen biztatóak voltak. orvosi felügyelet alatt ami egészen ideálisnak volt mondható. Óriási feladatot jelentett az elszórt kísérleti helyszíneken folyó munka koordinálása re a vállalaton belül és kívül kisegít? munkaer?ket alkalmaztak.Május viruljon boldogságodon. valamint hasmenés. hogy valakinek a hanyagsága vagy hozzá nem értése miatt a tudományos dics?ségének fénye akár egy jottányit yuljon. viszont a Peptid-7-nek köszönhet?en izmosodott meg a Felding-R oth. ha egy szernek egyált nem voltak káros mellékhatásai.

A különböz? napokon elvégzett mé e önálló esemény volt. meg azért. Tizenöt betegnél ped yenesen lehetetlen merthogy ennyit számolt eddig össze Lord Yaminer tanulmányában. könnyen el?fordulhat. Lord egészen biztos volt abban. És hogy miként jött rá minderre? El?ször is Yaminer a hamis jelentéseit sietve. Ilyesmi már más orvosokkal is történt. Lordnak el? ször az szúrt szemet. Yaminer jelentése rendkívül kedvez? színben tüntette fel a Hexin-W-t. Ami arra ösztönözte Lordot. általában akkor sem egyezett a kézírás ilyen tökél n nap mint nap. mint amennyit tisztességgel t eljesíteni tudott. felületesen írta meg. A másik pedig az. egy a négyhez. hogy tisztességes fizet séget kaptak. hogy Yaminer más ívre jegyzet lt korábban. Mivel neki sz inte egyetlen fillért sem kellett a munkába fektetnie. az ügy akár egy évig is elhúzódhatna. A szerr?l egyébként is szinte kizárólag csak jót írtak minden egyes entésben. Az orvosok két okból is szívesen vállalkoztak az ilyen feladatra. akik kö börtönben kötött ki. Lord az eddigi tapasztalatai alapján a második verziót tartotta valószínûnek. Hogy egészen biztos legyen a dolgában. Yaminer csalt a Hexin-W-r?l írt tan ulmányokban. Vagyis nem túl valószínû. tehát ha kedden valakinél az ér r ugyanennél a személynél szerdán csak a legritkább esetben lett az eredmény ismét 4. hogy ?rá is ez a s . mi lenne a kötelessége.or szokásostól. hogy ilyen dilemmáb a kényszeríti. Még ndig ugyanazt a golyóstollat is használta. vagyis en yivel tolódna el a Hexin-W premierje. amit keresett. Aminek következményeként hivatalos vizsgálat indulna Dr. Lord találomra kiválasztott még tizenöt beteg et. hogy melyik gyógyszergyár adta a megbízást. Csendes. Bármelyik tudományos orvosszakért?nek már ennyi is elég volna bizonyítéknak a hamisításra. Mit tegyen? Lord úgy érvelt magában. természe nes gyakorisággal. fortyogó dühvei Lord átkozni kezdte Dr. Ha a minisztériumot is bevonja Yaminer lel eplezésébe. amellyel kapcs . Ezért a hónapokig elhúzódó kis pluszmunkáért az orvosok betegenként ötszáz-ezer dollá zsebre. Meg is találta. Ám Lord tisztában volt még valamivel. amit csak a legvégén tisztázott le szépírással. és hogy a szer mennyire v lt fontos. sok orvos hajlott arra. hogy milyen hasonló a kézírás a betegek adatlapján a különböz? dátumok Ugyanis nemcsak a kézírás szokott különbözni. és az értékek általában váltakoztak. Más szó annak az esélye. Mert lehet. Lord megint átkozni kezdte Yaminert az ostobaságáért. Yaminert. hogy Dr. hogy ha ez egy olyan szerrel esik meg. Yaminer jelentéseiben napról napra azonos pH-értékek szerepeltek az e gyes betegeknél. A normál érték 5 és 8 között váltakozott. Tudta. egyszerre. s?t még az orvosi praktizálást is megtilthatnák neki. A kísérleti gyógyszert kapó betegeknél többek között vizsgálták a vizelet pH-értékét avas vagy lúgos-e. hogy tovább induljon a nyomon. akkor az egész tesztsorozatot meg kell ismételni. Nem kellett tovább keresnie. Ez nagyvonalúságokhoz és meglep? gyakorisággal adathamisításokhoz veze a tanulmányok elkészítése során. Ennek még egy embernél is nagyon kicsi a valószínûsége. hanem legtöbbször az írószer is más és más. hogy többet vállaljon. aminek a neve ez esetben bûnös csalás. És tekintettel arra. A doktor már korábban is dolgozott a Felding-Rothnak és más gyógyszergyárakna s. Mivel a munka ennyire jól fizetett. Ha Yaminert bûnösnek találnák. hogy egyeseket ?szintén érdekelte a kutatás. és ezeknél a vérképelemzéseket bogarászta végig. Ez még önmagában nem lett volna bizonyíték. vagy pedig a száz beteg túlnyomó többsége csak Yaminer fantáziájában létezett. Yaminer ellen. attól függ?en. Ám ennek a rendszernek is megvoltak a maga gyengéi. hogy egy beteg vizeletének pH-értéke öt egymást követ? napon ugyanaz legyen. Ám egy elfoglalt orvo ez nem valószínû. és eléjük tárni gész anyagot. akit majdnem biztos. Az egyik az vo lt. hogy bíróság elé állítanának. amit Lord eddig végigolvasott. ? ta ?ket a teszteredményeikkel együtt. hogy ez esetben újból meg kellene szervezni mindent. Itt is azonos számokra bukkant. majdnem az egész összeget tiszta haszonként könyvelhette el. Magyarán: csaláshoz. Azonnal tájékoztatni a minisztériumot. Yaminer a Hexin-W tanulmányaiért nyolcvanötezer dollárt kapott. Márpedig Dr. Két dolog lehetséges: vagy nem végezte el a szükséges vizsgálatokat a megnevezett be tegeknél. De erre igazán semmi szükség nem volt.

Lord teljesen megnyugodott. és a többi ellen?rzött jelentésre tette. ez is olyan szerencsét hoz nekünk. akkor sem valószinû. Arra viszont némán megesküdött. Azt hiszem. hol kell keresnie. Hát akkor. ez a szer legalább akkora áttörés. És még ha végigolvasná is Yamin jelentését egy minisztériumi szakért?. Miközben az orvosok egyre többet beszéltek a Hexin-W-r?l. S?t nem sokkal azután léptették el?. siker s szer lesz hamis jelentéssel vagy anélkül. Odadobná Yaminert a min isztériumi farkasoknak. ami a Felding-Rothtól érkezett a minisztéri umba. hogy ezt nem teheti meg. és egyre több beteg feje zte ki háláját a csodálatos gyógyulásáért. hogy ha Mace nem is foglalkozott közvetlenül a Hexin-W kérelmével érdekelte a dolog. Nincs denkinek sasszeme. Sok orvos írta fel a magánbetegeinek is a Hexin-W-t. A mini sztérium washingtoni Gyógyszerbiológiai Országos Központjának igazgatóhelyettese már egy idej r. Egészen biztosnak látszott. mint tesztel? orvosé. hogy ez a gazember soha többé nem fog a Felding-Roth nak dolgozni. elyekre a csaló orvos hamis adatait jegyezte fel. Lord értesült róla. Az orvosok. és mikor megérkezett a Hexin-W f alomba hozatali engedélye. Más gyógyszergyártó cégek. és a munkáját is közmegelégedésre végezte. és beletette azt a néhány kézzel írt lapot. Akkor hát miért ne nyújthatná be ezt a jelentést is a minisztériumnak a többivel együ Az holtbiztos. amelyek közül eleinte nem egy bizalmatlanul viseltetett a . Könnyû kimondani. akkor egy pillanatig sem habozna. de tu dta. Hogy szükség esetén rögtön tudja.. Mint kiderült. Csakhogy a Hexin-W-vel kapcsolatban nem merültek fel kétségek. de n em maradt más választása. és ugyanezzel az el nevezéssel került forgalomba. A minisztériumnak küldött el?zetesben már szerepelt Yamine r neve. Gideon Mace volt. aki ezzel ka pcsolatban azt mondta Celiának: Nagyon megy a szekeretek. köztük a nag y hírû egyetemi kórházak professzorai fontos tudományos vívmánynak min?sítették a szert. mint Vincent Lordnak. Lord reálisan becsülte fel a helyzetet. A gyógyszer-engedélyezési kére met kielégít?en rövid id? alatt jóváhagyták. Nem látott és nem hallott semmit. és lesi az alkal mat a törlesztésre. Attól is összeszorult a gyomra. Ám mindezek ellenére nem adódtak további nehézségek. már csa k az átnézend? anyag mennyisége miatt sincs erre semmi esély. ahogy volt. köztük Andrew. Mace alaposan megváltozott: egyáltalán nem ivott. Lord aláírta Yaminer tanul mányát. hogy észreveszi a csalást. és a felirás jól fog mutatni a csomagoláson jelentette ki Celia ikor a döntésre került a sor. mint minden olyan kérelem. drágám. a szert egyre szélesebb körben használták. Jótékony hatású. Az orvosi folyóiratok egyaránt dicsért ert és Vincent Lordot. Reméljük. mi t annak idején a Lotromycin volt. Kikereste Yaminer személyi aktáját. ami lehet?ségeket nyitott a súlyos betegek gyógyításában. Egyetlen esemény történt. Lord legszívesebben a szemétkosárba dobta volna a jelentést úgy. és tanúskodna a tárgyaláson. rendben.. A Peptid-7-hez hasonlóan a Hexin-W is megtartotta a lánynevét . hogy Yaminer ilyen simán megússza a dolgot. végre talált egy me gért? feleséget. A Hexin-W mindenesetre azonnal nagy sikert aratott. hogy Mace nem felejtette el a múltat. ami egy darabig nyugtalanította Vincent Lordot.olatban kétségek merültek fel. hogy a minisztériumban senkinek nem fog szemet szúrni a dolog. és egyr bel?le. mint a Peptid-7 tette hozzá Bill Ing am. A jelek szerint mit sem ártott ne rossz hírû szenátusi meghallgatás.

Keskeny tudósarca egészen belepirult az élvezetbe. De az a mámoro zgalom sem vibrált régebben a leveg?ben. Több olyan szert. hogy kifejezésr e juttassa az elismerését a vállalatnak tett kiemelked? szolgálataiért. ahogy a vendégsereg elcsendesedett kihívá l és izgalmakkal van tele. itt az ideje. Nálunk az etika alapkövetelmény válaszolta a fiú. amelyhez én is szeré yen csatlakoznék. megvették a Hexin-W licencét. pénzügyi el mz?ként dolgozott egy Wall Street-i banknál. még több. mégped g a Wharton School of Businessbe. Folyamatosan mosolygott és otthonosan mozgott a vendégforgatagban. Celia úgy gondolta. A huszonhat éves Lisa. Csak aki ismeri ezeket a sötét mélységeket. a és gyakran a magány. Lord ezt különösen hízelg?nek találta magára nézve. Ha Celia összevetette a jelenlegieket annak az id?szaknak a problémáival. az elintézend? ügyek mer?ben másfélék lettek.zerrel szemben. az tudja megérteni. amelyn ek az elnökét. ?sszel azonban tovább szándékozott lépni. hogy tegyen valamit Lordért. meghajolva minden jelenlév?vel együtt korunk egy kiemelked? tudományos teljesítménye el?tt. A parti nagyon jól sikerült. Azóta a cég bár továbbra is kicsi maradt ig jó hírre tett szert a színvonalas. Egy kitûn? tudós élete kezdte Martin. aki Celia kérésére t át az óceánon. Mindez fél évvel a Hexin-W piacra dobása után történt. amiben mostanában Celia élt. mit kel ett átélnie Vincéntnek. amelyben ezúttal ott voltak a Felding-Roth vezet?i. és Celia még soha nem látta Lordot ilyen oldottnak és b oldognak. Az ötven év körüli. És ha ez az itteni mámoros hangulat holnapra köztudomásúvá válik. és Martin Peat-Smith. holott nem volt az. és szórakozottnak látszott. hogy aznap este ott lehessen. és a Hexin-W-vel vegyítve újabb kísérleteket kezdtek velük. Alexander W. Egy kiemelked?en sikeres. Ám zsenije és elhivatottsága felülemelke ett ezeken az akadályokon. néhány New York-i híresség. akik erre az estére jöttek el. a morristowni notabilitások. aki már négy éve befejezte stanfordi tanulmányait. mint Martin pohárköszönt az Celia felkérésére mondott. Celia és Andrew néhány héttel y szombat este partit adtak a morristowni házban Vincent Lord tiszteletére. Az egyik ilyen szert Arthrigónak nevezték. nagy reményeket fûzünk az együttmûködéshez. ak elding-Roth részvényei megint emelkedhetnek egy-két pontot. Stowe személyesen látogatott el a ng-Roth központjába. Tudod mit? Hétf?n hívd fel az ügyfeleidet. Stowe. mialatt a Hexin-W-t kutatta. azaz két éve szerkeszt?ként dolgozott egy New York-i tankönyvkiadó történelemosztályán. Ezért nem keresnek annyit a t kiadók. mint a bankárok. Ez nem lenne etikus ellenkezett Lisa. Neki is merész tervei voltak a jöv?t illet?en. ahogy az elragadtatott gr atulációkat fogadta. Igaz. és hogy jelezze. És jó tud hogy semmiben nem változtatok. s?t ha lehet. a hajdani kutató kémikus tíz év el azel?tt alapította a céget egy partnerrel. Miután megtárgyalták a licencvásárlás feltételeit. A szabadalmat a clevelandi Exeter and Stowe Laboratories birtokolta. A cégünk megkapta a minisztérium engedélyét arra. Ám ugyanígy hozzátartozik a hosszú évekig tartó kilátástalanság. Nagyszerû dolog. és a saját termékeiket igyekeztek biztonságosa bbá tenni vele. úgy találta. de a mérgez? hatása miatt nem etett a gyógyszertárakba. hogy semmivel sem kevesebb a munkáj a. Természetesen t gukat az eredményeinkr?l. receptre kapható gyógyszereivel. Peat-Smith. Mivel mindkét szernek vann etigyulladás-gátló tulajdonságai. hogy kísérletezzen az Arthrigo és xin-W keverékével mondta Celiának meg Lordnak a megbeszélésen. Stowe-t Celia jól ismerte. és az ízületi gyulladás ellen fejlesztetté ki. kedden pedig szivárogtasd ki a hírügynökségeknek. közvetlen modorú férfi gyûrött öltönyöket hordott. Veretes beszéd volt mondta kés?bb Lisa. most megint el?vettek. a Peptid-7 feltaláló a teljesen odavan a Hexin-W-ért javasolta a n?vérének Bruce. . többek köz ogy beiratkozik a párizsi Sorbonne-ra. m a haja. a ré zér?l minden ellenségeskedést befejezettnek tekint. hogy itthon vagytok mind a ketten szólt közbe Celia. hogy vegyenek Felding-Roth részvényeket . Lisa és Br uce is hazajöttek erre az alkalomra. vagyonos vállalat elnökének is megvoltak a maga gond jai. csakúgy. ami már évek óta készen állt. és elvezetett egészen eddig a mai ünneplésig. hogy Dr. ahol tudományos fokozatot akart szerezni. mikor a Felding-Rothnak nagyon rosszul ment. mikor a vendégek már elmentek és a Jordan család egyedül maradt. Vagy a könyvkiadókat nem érdekli az etik a? Bruce az egyetem elvégzése óta.

hogy illend? volna. Celia. akit egyre jobban bosszantott. Celiának. különös tekintettel a többi halálesetre. és különféle fert?zések áldozatai lettek. Miért bontották fel a szerz?dést? Hát. és visszahívást kér.és Hexin-W kísérletekr?l? A klinikai kipróbálás jól halad válaszolta a férfi. a hangja kimért és komoly volt: Celia. egy hétköznapinak tûn lyel az oldalán. s híven azoknak az éveknek a gyakorlatához. szeretnék javasolni . Celia nem akart hinni a fülének. még vannak nyitott kérdések. Úgy érti. Hirtelen elha llgatott. Miféle többi halálesetr?l beszél? Ezúttal hosszú id?re csönd lett a vonal túlsó végén. Mivel a cédulán nem volt rajta. Lord valami más ügyben kopogtatott be hozzá. amib?l csak kés?bb rántotta ki a lángoló kardot. Biztos benne. sem a H exin-W nem okolható közvetlenül. Hát nem is tud róla? Most Celián volt a meglep?dés sora. Nálunk is történt k megfigyelés alatt álló betegnél. hogy ez még nem minden. már máson járt az e. Nem. Celia lenyomott egy go mbot. Aztán ma eszembe jutott. hogy magával még nem is beszéltem róla. hogy sürg?s lenne a . A füstöt érzékelve még abban sem lehetett biztos az ember. rosszkedvûen folytatta a beszélgetést: Hát az biztos. Vince Lorddal tárgyaltam. és úgy g oltam. hogy egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. mikor Celia még nem ismerte ?t. Hirtelen megérezte. amir?l pe dig kellett volna. Celia. szokásához híven. és ennek következtében m hónappal kés?bb beszélt újból Lorddal az Exeter and Stowe céggel kötött Hexin-W licencszerz ?l. úgy érezte. és mikor újból megszólalt. hogy a jelek szerint sem az Arthrigo. hogy Mr. hogy lesz egy-két keresetlen szavam Vincenthez.. aztán Alex meglepetten így szólt: Négy napja felbontottuk a szerz?dést. hogy a munkatársa. hogy a z elhaltak mind szedték a Hexin-W-t. és mikor Celia utólag visszagondolt a szörnyû ügy kezdetére. elyek máshol történtek. akkor nem nyaggatnám magát csattant fel Celia türelmetlenü Mi négyr?l tudunk. Alexander Stowe telefonált az Exeter and St owe Laboratoriestól. hogy alsors lábujjhegyen osont be a Felding-Roth központjába. és ezt mondta a kagylóba: Halló. hogy azokról sem tud? Ha tudnék róluk. Pénzügyi és szervezési ügyekben rengeteget kellett utaznia. már felvette a kapcsolatot velünk? Én magam vettem kézbe az ügyet válaszolta Stowe még mindig hitetlenkedve. amit ped ig muszáj volt meghallgatnia. észrevétlenül. Ezért is hívtam. Egy telefonhívással kezd?dött. Nem küldtem át magának egyet sem válaszolta Lord . Celia éppen nem volt az irodájában. Egyébként érkeztek jelentések káros mellékhatásokról a Hexin-W-vel kapcsolatban? Me y én eggyel sem találkoztam. aki az utóbbi id?ben annyira hozzászokott a jó hírekhez. és nem akarta hallani. A jelek szerint minden a le obb rendben.A Vincent Lord tiszteletére rendezett parti után az asszony ki sem látszott a munkából. a részleteket nem ismerjük. Már úg . igaz. de a megbeszélés végén Celia megkérdezte t?l Mi hír Alex Stowe-ról meg az Arthrigo. és így elkerülte a figyelmét Lord utolsó mondatának kétértelmû megfogalmazása. Alex! Éppen ma reggel gondoltam magára. hogy átveheti a vonalat. Kés?bb kese okat tett magának ezért a mulasztásáért. Stowe elhall ott. az asszony el?ször egyéb telefonjait intézte el. meg az Arth rigo-Hexin-W programra. és csak egy jó órával kés?bb hívatta fel a n?jével Stowe-t. Csak annyi biztos. ?szintén szólva aggódunk a fert?zéses halálesetek miatt. megint nem mondott egészen igazat. hanem csak füstölgött csendesen és alig észreve het?en. akinek kiadta a s zerz?dés felbontását. most hallom el?ször. és mikor visszaért z az üzenet várta több másik mellett . Mert Lord. mert egyik sem fontos. 19 A bomba ezúttal nem robbant azonnal. A beszélgetés kezdete óta most el?ször végigfutott a hátán a hideg. Mikor beszóltak neki. és bár igaz. Hogy haladnak? Egy pillanatig csend volt a vonal túlsó végén. Alex. Egyszóval elbizonytalanodtunk. hogy nem értesült valamir?l. y döntöttünk. hogy valóban bombariadót k ll elrendelni. hogy egyel?re nem folytatjuk a dolgot..

A kutatási igazgató megint csak úgy döntött. Lorddal. ha a gyógyszergyár szerint az adott szernek nem lehete tt köze a súlyos mellékhatáshoz. Azonkívül az ügynököknek is ki volt adva. A szokásoknak megfelel?en most i s Lord asztalára került az irat. és ezért tette félre a jelentést. Vincent tud a halálesetekr?l a mieinkr?l meg a többir?l is . izületi gyulladás elleni szert. hogy felhívja Vincent Lordot. miután egy otthoni baleset során megvágta magát. Ez az ügynök lelkiismeretesen feljegyzett minden infor mációt. A második jelentés két héttel kés?bb érkezett. amihez csak hozzájutott. hogy vannak bizonyos fehér foltok az ismereteimben a vállalat ügyeivel kapcsolatban. mikor azokba az átkozott betegségekbe úgyis belepusztultak volna?! Mert nyilvánvaló. Egy férfi és láláról tudósítottak. Nincs mondta Stowe. hogy ha a gyógyszergyárnak bármilyen s abb mellékhatás jut a tudomására els?sorban az új szerekkel kapcsolatban . s?t alkalmanként maguk a betegek írtak a vállalatnak. halálának oka súlyos májfert?zés volt ezt colás is egyértelmûen megállapította. De véleményem s t beszélnie kell Dr. és kérem. mert beszéltem vel e a témáról. úgy fest a dolog. legyen az akármilyen banális dolog. Ann k ellenére. hogy noha a beteg valóban szedte a Hexin-Wt meg egy másik. hogy a Hexin-W nem lehetett a halál oka . és megszakította a vonalat. A férfi újból habozott. Lord úgy érvelt m n. Szerintem is. Alex. a fert?zés gyorsan továbbterjedt a testében. Személyesen me gy oda. Miért is kellett összefüggésbe kerül a haláluknak a Hexin-W-vel. Miután a férfí végigolvasta. Alex válaszolta Celia . Lordot most már bosszantotta a két újabb halott. Néha maguk az orvosok ragadtak tollat. ahelyett hogy a rendnek megfelel?en továbbküldte volna az irattárba. és negyedévenk t a minisztériumnak. Ugyanakkor nincs sok értelme annak. Õszintén remélem. de a halál oka láz és fert?zés volt. ha valami adatra volna szüksége. miu zultált egy michigani orvossal. mikor hirtelen meggondolta magát. Nem értette a dolgot. és elzárta a fiókjába. azonnal félre is tette. továbbítania kell az információt a minisztériumnak. Én is remélem válaszolt Celia automatikusan. Ja. hogy az elhalt beteg szede tt Hexin-W-t egy másik szerrel együtt. Lekötelezett mindazzal. feltétlenül jelentkezzen. vagy ha bármiben szolgálatára lehetek. amit elmondott nekem. és a halálá Az egyébként is beteges férfi áldozat pedig egy rendkívül súlyos agyi fert?zésbe halt bele. betette e gy dossziéba. tulajdonképpen azért hívtam magát. két különböz? helyr?l. amiért más portája el?tt söprögetek. máskor pedig a kórházak értesitették tinszerûen a gyárat. Ez onatkozott arra az esetre is. hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. Mindenesetre az egyr e dagadó dosszié most már nem hagyta nyugodni. és már a következ? l esze. A gyógyszerészek lelkiismeretesebbje is jelentkezett szükség esetén. ne tartson szemtelennek. amiket most azonnal fel akarok deríten i. Ezt törvény írta el?. amit csak a Felding-Roth gyógyszereivel kapcsolatban hallana k. több forrásból is tudomást szere gyógyszergyárak. Lenyomott egy gombot. hogy egyik esetben sem a Hexin-W a bûnös. Az sszonynak súlyosan elfert?z?dött a lába. A gyógyszergyárakban gyûjtötték a mellékhatásokról szóló jelentéseket. sürg?s jelzéssel. és az egészet visszazárta a fiók Egy hónap múlva egyszerre két jelentés érkezett. mindannyi ogy a minisztériumot már régen értesítették. A Felding-Roth egyik ügynöke írta. A jelentést egy orvos írta a floridai Tampából. Ez az irat is Lord íróasztalára került. A gyógyszerek mellékhatásairól. és egyre zaklatottabb . De kérem. ?szintén sajnálom a szerz?désbontást. akkor a cégnek enöt napon belül. A Hexin-W-t szed? betegek között történt els? halálesetr?l a szer premierje után két appal érkezett meg a jelentés a Felding-Roth központjába. hogy ondjam.amit. Igaz. mert a minisztériumnak szóló je gírásához adatokat kellett gyûjtenie. Remélem. Azt is kötelez? érvénnyel megszabta a törvény. h jelentsenek mindent. így a károsakról is. Ezt a jelentést is becsúsztatta a másik mellé a dossziéba. valamikor a jöv?ben még együttmûködhet Köszönöm. Méghozzá most azonnal. És ? már biztosan tud részletekkel is szolgálni. A michigani ügynök jelentésében az állt. Kés?bb zonban. hogy a halált semmiképp sem okozhatta a Hexin-W. Igen válaszolta Celia. Már éppen meg akart nyomni egy másikat. hogy a lábát amputálták. Mindkét áldozat Hexin-W-t szedett egy másik gyógyszerrel kombinálva.

A haláldossziéban szerepl? esetek azonban egyt?l egyig kórházon kívül történtek. dményeként nincs gyulladás. hogy mi okozhatta a legtöbb halálesetet ha nem az összeset. hogy Dr. védelmet is nyújtanak. Bár még nem voltak a kezében az egyértelmû bizonyítékok. és az Exeter and Stowe részér?l visszamondta a s zerz?dést a további Hexin-W kísérletekre. hogy bûnösen elleplezett valamit. ahol a fert?zések esélye minimális. hogy másutt is hasonló esetek történtek Mikor Alexander Stowe felhívta. Ha ezt a két utolsó jelentést elküldi. amiket meg lehetett volna el?zni. Rendes körülmények között hérvérsejtek. azon a kereskedelemstratégiai megbeszélésen..megállítja ad gyökök termel?dését. mikor Stowe felhívta Celiát. Most legel?ször Vincent Lord a lelke mélyére nézett. a dékán irodájában. Meg halált. otthon vagy más olyan helyen.. hogy hiányosságai voltak a Hexin-W klinikai tes rogramjának. mikor megkérvényezte az el?léptetéséhez a gyorsított eljárást. Lord persze nem mondta meg Sto we-nak. Miért nem tudtam arról. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. é rettegése n?ttönn?tt. hiszen nála futnak össze a szálak. hogy érkeztek jelentés . Arra is rájött sajnos. folytatta: A vállalaton kívülr?l kell megtudnom.. Hiányukban pedig amit a szabad gyökök befogása okoz a baktériumok és más él?sköd?k háborítatlanul garázdálkodhatn t?zéseket okozhatnak a test legkülönböz?bb pontjain. És még mennyi ideig nem jutott volna hozzá. az illinoisi egyet men. Akkor megérezte. akkor a korábbiakat is mellékelnie kell. és feltette magának a kérdést: lehet. hogy megszegte a törvényt. hogy már tizenkett? az áldozatok száma. hogy az Exeter and Stowe négy napja felbontotta velünk a z együttmûködési szerz?dést? Lord. már tizennégyre emelkedett az ismert áldozatok száma . Lord fiókjában már tizenkét jelentés lapult. Azt is pontosan tudta. Ami súlyos következményekkel járhat. és íróik nem tudtak arról. Lord tudta. és ha most küldi el ?ket. Ez mind így is volt. és habozás nélkül felel?sségre vonta. hogy végül is a Hexin-W okozta a tizenkét vagy még több ember halálát. plusz az a kett?. Azzal nyu tgatta magát.. hogy a dékán azért vonakodik. akkor a Feld -Roth meg ? maga is bizonyíthatóan törvényszeg?vé válik. olyan környezetben. ho a dékánnak igaza volt? Celia bejelentés nélkül rányitotta az ajtót. hogy Stowe valahog yan tudomást szerzett a tizenkett? közül négy halálesetr?l. ahol a baktérium zavartalanul szaporodhatnak és támadhatnak. ha nem derengeni kezdett. hogy Celia megérkezett hozzá. ah ol úgy megtapsolták az el?adását.. Azt is megtudta és ett?l még jobban kezdett rettegni . Így hát Lord ezt a két jelentést is becsúsztatta a dossziéba a többi mellé. Valamikor régebben Celia irodájában. aminek a következménye több haláleset lett. hogy a Hexin-W-t vissza kell vonni. már kés?n . Ekkor már tisztában volt azzal. romba d?ltek az álmai. akit meglepett Celia hirtelen felbukkanása. mert hibát vélt felfedezni a jellemében. A legtöbb. amellett hogy fájdalmat okoznak. De bizonyos következtetések és néhány sebtében elvégzett kísérlet nyomán az is világo y a fehérvérsejtek eltávolítása sebezhet?séget és gyengeséget okoz. megfigyelés alatt álló beteg kórházi. Mindezek után megaláztatás vár rá.lett. Lehetetlen helyzetbe hozta magát. Azok nál viszont már régen lejárt a tizenöt napos határid?. ha én most nem jövök el magához? Aztá em várva a választ. Ekkorra Lordnak ha akarta. feszengve így válaszolt: Beszélni akartam magával. A tizenötödik jelentés aznap érkezett. Különös módon egy huszonhét évvel azel?tti nap jutott az eszébe. Lord tehát levonta a végkövetkeztetést: elismerte a hibáját. Mindez néhány perccel azel?tt történt. de eddig nem jutottam hozzá. Azt is ugyanolyan jól tudt a. ellen?rzött körülmények között .. Gideon Mace valószínûleg ugrásra készen lesi az el s? adandó alkalmat. és a f félelemben élt. hogy egyedül ? tud minden esetr?l. amit ttak. bírósági eljárás és esetleg börtön. Mivel a törvény szerint Lordnak kötelessége volt tudo ul venni a Stowe által elmondottakat. Vincent Lord már biztosan tu . A jele ntések egyenként érkeztek. így mutatta be a Hexin-W hatásmechanizmusát: . és megszûnik a fájdalom. akikr?l Stowe tájékoztat ta a jéghideg verejtékben fürd? Lordot. hiszen nem jelentette az eseteket azonnal a minisztériumnak. hogy bosszút álljon a vállalaton meg személy szerint rajta is.

Ez ak. amik a Montaynenel kap csolatban érkeztek. Ocsmány. Tudva. Maga akkor azt válaszolta. Ahogy Celia nézte. Az asszony akkor meg is lep?dött. hogy érkeztek-e jelzések a Hexin-W leges mellékhatásairól. Felnézett és feltette az elkerülhetetlen kérdést. hogy a szert kés?bb újra forgalomba lehessen hozni... hogy elérkezett az igazság pillanata. és azokat az els?. ahol bárki hozzájuk férhet. 20 Majdnem biztos. ami nem tetszik neki. Lord el?vette a kulcscsomóját. hogy nem. Celia meglepetten konstatálta. Lord kétségbeesetten igyekezve menteni a menthet?t. Az ideiglenes szó azt jelezte. amiért ?. mert a nyom aték kedvéért Celia személyesen telefonált oda. mikor ugyanígy megj elent Lordnál. hogy Vincent Lord nagy el?szeretettel elt itkolja a rossz híreket. mint kérdésnek hangzott. hogy nem érkeztek. Miért nem számolt be nekem ezekr?l? Tanulmányoztam. Lord szó nélkül. és azt mondta: Ezeket magammal viszem. olyan. De nem! ? elhomályosult szemmel és tudattal ünnepelte a második világsikert. Hitetlenkedéssel vegyes borzalom töltötte el. ugyanezzel a mozdulattal vette el? a kulcscsomóját és ugyanezt a lezárt fió ot nyitotta ki. Miért tette? kérdezte Lordtól anélkül. Celiának elállt a szívverése. és mégs em tett ellene semmit. Ha ezt nem mulasztotta volna el.. hogy a minisztérium nyitva hagyja azt a lehet?sége . Azt mondtam. gyanús jelentéseket akarta látni. eszébe jutott az a hét évvel korábbi jelenet. hogy az érkezett jelentések közül egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. akko r már hónapokkal ezel?tt fény derült volna ezekre a jelentésekre. és. ert akkor a minisztérium azonnal intézkedik és figyelmeztet minden orvost. Az asszony megszámolta a jelentés eket. hogy a minisztérium azért intézkedett villámgyorsan. hogy nem tanult a korábbi leckéb?l. de benne is. és addig gyúrnia Lo rdot. Lord átnyújtott neki egy tömött dossziét. Celia keserûen arra gondolt. amilyenekhez Celia az elmúlt huszonhét. mikor meglátt micsoda mennyiségû anyagról van szó. összehasonlítottam ?ket dadogta Lord. És minden elhalt szedte a Hexin-W-t. Természetesen tisztában van a törvény által el?írt tizenöt napos határid?vel. amire el?re tudta a választ. Kétszeresen is felel?s. Továbbra is nagy rû szernek és fontos tudományos vívmánynak tartom. míg ki nem facsarja bel?le az igazságot. Lord akkor nem akarta neki megmutatni az iratokat. hogy a Hexin-W nagy ívû szárnyalása megtört. Õ tudta ezt. Ezenkí k. Kiadták az utasítást a Hexin-W ideiglenes vis vonására. Aztán még sötéten. most már semmi baj nem történhet.. amúgy magának ozzátette: Tartok t?le. Megkérdeztem magától nemrég folytatta Celia . lassan bólintott. a P eptid-7 után a Hexin-W-t. Mindezek tudatában fel kellett volna ismerje a kitér? választ. És kevesebb áldozat volna.. és. kezdte Lord. Milyen kár! sopánkodott nem sokkal kés?bb Alex Stowe Celiának. Mert tudta. Az asszony viss zatette az iratokat a dossziéba. Hittem a Hexin-W-ben. így védekezett: Nem azt mondtam. és sak Lordban omlott össze egy világ. Most azonnal adja ide mindegyiket nyújtotta ki a kezét Celia. mikor elk zdte olvasni az oldalakat. Tájékoztattuk a minisztériumot ezekr?l a jelentésekr?l? Nem válaszolta Lord és rángatózni kezdett az arca. az elnök asszony a fele l?s.. de mivel Ce lia nem tágított.. nem vesz tudomást arról. Azt hitte. Különben mindegy hallgattatta el Celia egy fáradt mozdulattal. maradt egy gyenge pont a cég szervezési rendjében. tipikusan Lord-féle válasz volt. És mégis történt.. Ám az már így s világos volt. tizenöt haláleset. miközben Lord némán figyelte. hogy valami ésszerû választ remélt volna. évben hoz zászokhatott. hogy Lord valóban pontosan ezt mondta. sürg?s jelzéssel és külön futárral. hogy a jelentések nem a központi ira ttárban vannak. és kin yitotta az íróasztalfiókot.. hogy hamarosan hallunk fel?lük. szigorúbb feltételekkel.a Hexin-W káros mellékhatásairól. A fénymásolatoka t még ma elküldöm Washingtonba a minisztériumba. attól függetlenül. hogy Vincent alaposan m . És mivel nem ta nult.. hogy szenteljenek az iratoknak minél nagyobb figyelmet.

bár ismereteink szerint arra slattétel. hogy azok sem jártak el elég körülte en folytatta Quentin. aminek a vezére annak az embernek a helyet tese. maga az ügy viszonylag simán zajlott. Még némi kockázat árán is szükség van a szabad gyökök befogására. levelezés és más dokumentumok f utatását és lefoglalását . November közepén a New Jerseyi körzeti államügyész az Igazságügy-minisztérium utasítására megkérvényezte egy szövetségi re elnevezésû gyógyszeripari termékkel kapcsolatos feljegyzések. és nála fog m dni az ügy. ám a min ebbe nem akart belemenni. ízig-vérig bürokrata. így a Felding képviseltette magát a házkutatási parancs megkérvényezésekor és kiadásakor. amin Bill Ingram és egy vállalati jogász is részt vett . Dr. márpedig Mace bosszúért liheg. és ezt a mostani hívását a Rózsaszín oldalak pár soros jelentése inspirálta. A késés miatt egy darabig a vállalat nem kapott feddést.everte a dolgokat. ha meghallja a Felding-Roth nevét. e l huzakodó frakció közé kerültek a minisztériumban. A késedelmes bejelentés miatt azt tanácsolták Celiának a vállalat jogászai. sajnos ott van a másik minisztériumi frakció. hogy maga milyen becsületesen beszámolt neki az elkésett jelentésekr?l. A Capitol Hill találkoztunk vele. a Felding-Roth azonnal postázni tudta az orvosoknak a s zabványlevelet. Azonkívül az az ember el van ragadtatva attól. ilyen szerek nem voltak és ne m is lesznek. Aztán még keserûen hozzátette: Az a baja a társadalmunknak. ám néhány héttel kés?bb a Ró ldalak elnevezésû washingtoni gyógyszeripari közlönyben ez állt: A Felding-Roth és a Hexin-W ügyében a minisztérium továbbította az iratokat az Igazságügy-min tériumnak az állítólagos határidõ-túllépési törvényszegés miatt. Annak ellenére. A Hexin-W-t október els? napjaiban vonták vissza. Mivel Celia el?re meg tudta jósolni a m inisztérium döntését. hogy az ügyben össze kellene hívni a vádesküdtszéket. Ez az illet? viszont egy követ fúj a Gide on Mace nevû doktorral. ha a maga pártfogója már nem lesz ott. ha kiderül. akit felhívott. Bizalmas forrásokból úgy értesültem mondta Childers Quentin Celiának telefonon eg megbeszélés alkalmával. akit maga felhívott telefonon és még néhán an. ami az Igazságügyminisztériumban történik vagy történhet zte Bill Ingram. hogy két. hogy többé ne írják fel a szert senkinek. . Alex mondta Celia. Neki szintén van hatalom a kezében. Az egyik frakcióba tartozik az az ember. azonnal megkezdte az el?készületeket a szer visszavonására. Celia kérésére Quentin. így mikor m ett a minisztériumi határozat. hogy miért. vagyis az. amiket el lehet simítani és meg lehet úszni. Két héten belül a Hexin-W eltûnt a gyógyszertárak polcairól is. És akkor büszkén vállalhatja. Imádkozhatunk. hogy visszatér a piacra a Hexin-W mondta a férfi . hogy a Hexin-W visszavonása miatt borús hangulat uralkodott a vállalatnál. A washingtoni ügyvéd rendszeresen tájékoztatta az asszonyt a f jleményekr?l. re inkább el fog terjedni az orvostudományban. Tehetünk valamit az ellen. A parancsot a newarki Szövetségi Bíróság adta ki. amely k a legközelebb volt Boontonhoz. és megkezd?dött az idegtép? várakozás. lassú haladás hívei. Az emlékezetes telefonbeszélgetésük óta Celia rendszeresen felhívta Stowe-t. aki bölc és bizalmas barátnak bizonyult. hogy önkéntes visszavonásnak min?sítsék az akciót. Az elkövetkez? években egyre többet fogunk olvasni róla. hogy az esküdtszéki tárgyalás meg melés visszaüthet a minisztérium dolgozóira. Celia megpróbálta elérni. igaz. Igen válaszolta Quentin. Persze hogy emlékszem sóhajtotta Celia. Mace-t elönti az epe. megpróbálta kideríteni. hogy tör?djön bele a minisztérium döntésébe. de egy esküdtszéki tárgyalás ha arra ke sor nem tartozik ezek közé. hogy minde ki kockázatmentes szereket akar. Mert vannak Washingtonban bizonyos d olgok. Quentin tartott egy kis szünetet. amelyben figyelmeztetik ?ket. Még idegesít?bb volt a házkutatási parancsot lobogtató szövetségi rend?rbírók megjele Felding-Roth központjában. tudják ugyanis. h mi folyik a kulisszák mögött. valószínûleg cs további fejlesztések után. Ennyiben maradtak. Most minden bátorító szó jól jön nekünk. akik a megfontolt. de mindketten tudjuk. Talán emlékszik még rá. Celia. Az egész akció az egyik fél kérelmére a másik fél távollétében zajlott. csak azt nem tudom. Köszönöm. hogy a Felding-Roth egyike volt az úttör?k ek. Biztos. felhasználva f?városi kapcsolatait.

Az iratok l efoglalása még egyértelmûbbé tette a helyzetet. hogy Lord irodájában Celia kezébe vette azokat az illegálisan visszatartott jelentéseket. hogy Washingtonban elszabadult a pokol. a mayfairi Fortyseven Park Street Hotelban szálltak meg. és gy teherautóval tucatnyi papírládára való iratot szállíttattak el. Sam özvegye hét és fél éve. Quentin elmondta folytatta Ingram . így szól t: Azt hiszem. Celia kellemes meglepetéssel értesült arról. Hivatalosan még mindig folyik a vizsgálat jelentette Childers Quentin röviddel karácsony el?tt . és az ünnepség után partit rendez e meg a te tiszteletedre mondta Celia a telefonba Martinnak. hogy a rossz hírek a minisztériummal. hogy Lilian randevúzni fog Sastrival Londonban a következ? héten elmennek színházba. Ingram elmondta. Celia telefonhívást kapott Bill Ingramt?l az Egyesült Államokból. ám rengeteg egyéb dolga van az Igazságügy-minisztériumnak. de éppen most h tt fel Childers Quentin. két nappal a ceremónia el?tt. és hasonló so t váltott ki valamennyiükb?l a rend?rbírók jelenléte. Martin Peat-Smith neve valóban szerepelt azon a listán. többek között azért. mert helytállónak talált . és Martint is Sam választotta ki vezet?nek. úgyhogy egyel?re egy mindkét fél számára kíno szünet jött létre. és hármójuk har ow-i látogatása során Rao Sastri láthatóan vonzódott hozzá. Mindenki el?tt világos volt. Ne haragudjon. hogy Peat-Smith lovaggá ütése bizonyos szempontból felfogható emlékünnepségként is. részlegigazgatónak lennének alárendelve és egyes osztályokért volnának felel?sek. köztük a kutatási részleg szekrényének tartalmát. aki az elnöknek tartozna beszámolni. Igen itt is így látja a többség válaszolta Quentin. Az ötvenkilenc éves Lilian továbbra is feltûn?en csinos asszony volt. és megkerülve a hivatalos utat. Celia tervet készített a kutatási részleg át ezésére egy részlegigazgatóval az élen. utána pedig vacsorázni. akik napokig kutattak az épületben. a férje halála óta egyedül élt és ritkán mozdult ki az otthon útra is csak Celia rábeszélésére vállalkozott. November közepét?l az év végéig nem érkezett újabb hír a Hexin-W-ügyr?l. a vállalatnak és Lordnak egységet kell mutatnia. az Igazságügy-minisztériummal. A ceremónia id?pontjául február els? hetét tûzték ki. hogy január végén Celia és Andrew. és ezek között Hexin-W a legfontosabb. Így történt. felsétált vele a Capitol Hillre. Úgy fest a dolog. aki megint ott ült Celia mellett a kihangosított telefonnál. De azért ne ringassák maguk okba. és utána meghívta ebédelni. a kutatási igazgató igyekezett a lehet? legminimálisabbra szorítani az érintk ezést a vállalat többi vezet?jével. Az új esztend? jó hírrel köszöntött be. hogy Ma rtint az emberiség és a tudomány kiemelked? szolgálatáért üti majd lovaggá a királyn?. ahol pazar luxuslakosztályok szolgálták a vagyonos vendégek kényelmét. amely a leend? Sir -ök neveit tartalmazta.A házkutatás ijeszt? váratlansággal érte Celiát meg a többi vezet?t is. felmarkolta a Hexin-W táit. Azóta. Úgyhogy fogta magát. Celia. London ek. Lilian Hawthorne társaságában. De az is nyilvánvaló volt. miután gratulált neki a nagyszerû kitüntetéshez. els?sorban Celiával. Dr. a húsz év korkülönbség ellenére. Lord megpróbált tiltakozni az irodájába történt er?szakos behatolás miatt. hiszen ete volt a harlow-i intézet. hogy komol ügy lesz bel?le. hogy míg le nem zár a Hexin-W-féle jelentések ügye. hogy L ord napjai a vállalatnál meg vannak számlálva. Míg Lord igyekezett láthatatlanná válni. A The Times úgy fogalmazott. mikor is ?felsége a Buckinghamalotában fogadja majd Sir Martin Peat-Smitht. de az orra alá dugták a házkutatási parancsot. ezette Liliant a laborokon. és félreállították az útból. így Vincent Lordét is. . annál kisebb az esélye annak. így példáu bészeti laborért. hogy Mace megelégelte az Igazságügy-miniszté ium bénultságát . Celiának már meg is volt a titkos jelöltje a génsebészet élére. Egy héttel el?tte átrepülünk Angliába Andrew-val. Bill Ingram. Dennis Donahue szenátorral és a Hexin-W-vel kapcsolatosak. Andrew meg Lilian a gazdag utazók legdivatosabb szállodájában. Gideon Mace-szel. minél jobban elhúzódik az ügy. Hétf?n. és átnyújtotta az egészet Donahue egyik munkatársának. és alelnökökkel. hogy rossz hírekkel traktálom kezdte az alelnök .

Azzal fo gnak érvelni. köztük egy Yaminer nev hoenixi orvosé is.. Emlékszem. és csatolta a gyógyszeredélyeztetési kérelemhez. Vincentnél van a rejtély kulcsa folytatta Ingram. és azt mondta. Mit is lehet erre mondani? Azon töprengett.. bár nem most hallok el?ször ilyesmit. most már biztos. Aláírta Yaminer jelentését. hogy parancs. mikor átküldtük shingtoni minisztériumba a Hexin-W engedélyeztetési kérelmét. Ki ellen? Természetesen Vincent Lord ellen.. magukkal vit ek bizonyos iratokat Vincent részlegéb?l. Mondja kérte Celia fáradt hangon. h ogy vádat tud majd emelni. és arról. t Yaminer csalására. . mi baja annak az alaknak a Felding-Rothszal. Hát ez tényleg elég sok rossz hír egyszerre sóhajtotta Celia. hogy fogalma sincsen.. amit Lorddal folytatott a szenátusi meghallgatások idején Akkor megvádolta a férfit. biztos abban. mint valami karácsonyi ajándékon. Celia pontosan tudta. Hát ennyi volna mondta végül Ingram. Vincenttel? Igen. Azt hiszem. hogy a végs? felel?sség a magáé volt és ezt az érvelést támogatja Donahue. ahányszor Mace-re t erel?dik a szó. Pedig Vincent éppen ezt tette. Ezt el is hiszem. miért gyûlöl minket annyira. Hát elég bonyolult. és kü betegeket írt bele az anyagába. Itt és most. Az Igazságügy-mi ztériumban már ott van a hamis tanulmány. Illetve. Más gyóg gyárakkal is el?fordult már. Az viszont már nem szokás.. Közöttük Yaminer aktáját is. Illetve micsoda? Ööö. Qu zerint Donahue a maga skalpjára pályázik. Az adatai többségének semmi köze a valósághoz. hogy Vincent felfedezte a. maga ta egyszer. Emlékezett a washingtoni ügyvéd figyelmeztet? szava ira a szenátusi meghallgatás után. hogy hazudott a bizottságnak. miért. Ha a jöv?ben mit árthat a Felding-Rothnak vagy magának. hogy a szenátor összedörzsölte a kezét. Celia csak hallgatott. Dr. Celia. és azonnali intézkedést köv entin szerint azóta Donahue óránként rátelefonál a miniszterre. Rögtön elmondom.. Kiderült. igen. aki most már személyesen is belefolyt a dologba Donahue miatt. Szóval. Mace-r?l van szó. és Vincent jegyzetei. Rögtön ezután Donahue felhívta az igazságügyminisztert. amire most derült fény? Ingram mélyet sóhajtott. hogy valami ilye tam . amire most derült fény. Beszélni akarok vele közölte hirtelen elhatározással. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. és. benne a Hexin-W klinikai kip róbálásának adataival.. Igen válaszolta Celia. De honnan tudhatja azt bárki. De sajnos maga ellen is. Mondja Bill. Még most sincs róla fogalmam. amik Vincenttõl származnak. Ráütött a hasára. Tartogat még vala Sajnos. Üljön fel az els? gépre... és a repül?térr?l egy nesen jöjjön ide hozzám. hogy miután az ember fe dez egy ilyen csalást. úgy kapott rajtuk. akkor ugrani fog. szerepelt az anyagban egy sor orvosi tanulmány. mi az a plusz még egy ügy". Van egy ilyen ér zésem. Ingram szavai hirtelen összekapcsolódtak az em lékezetében azzal a beszélgetéssel. Hát ez kínos jegyezte meg Celia . Mikor megjelentek nálunk azok a rend?r bírók és házkutatást tartottak.. hogy vádesküdtszék ül össze a Hexin-W-je tések késedelmes továbbítása miatt. hogy Yaminer hamis tanulmányt készített. El?ször is. De ha az ember rájön a csalásra már amennyiben rájön . Quent int úgy informálták. hogy va n-e határa a becstelenségnek. Ez így van hagyta rá Ingram. még miel?tt elküldte volna a kérelmet a minisztériumba. akik aztán a körmére néznek az élénk fantáziájú orvosnak. és mintha megfagyna a vér az ereiben. És az igazs zter. Celia. Hát persze hogy nem. Mondja meg neki.r Donahue meglátta az iratokat. Ebben a dossziéban tal néhány kézzel írt jegyzetet. és amelyekb?l egyértelmûen kiderül. de igyekszem minél érthet?bben el?adni. benne hagyja a minisztériumnak küldend? iratcsomagban. Én is figyelem Vincentet. plusz még egy ügyben. hogy hol tart az ügy. Celia a hallottakat mérlegelte. akkor a minisztériumnak.

Nem szándékozom megtárgyalni magával a szégyenteljes Yaminer-ügyet. Lord most egy székre mutatott. Ezt nem teheti meg. Lefogyott és arca még keskenyebb lett. Elmondani a teljes igazságot. mikor Mace késleltette a Montayne engedélyezését. Dr. ami a vállalattal kapcsolatos. Lord. Maceszel kapcsolatos.. A nyilvánossá . De nem fogja szívesen hallg bánni fogja. gondolta Celia. aki kés?bb beleegyezett. Lord fáradtnak. Mace minisztériumi kollégájával. én viszont nem. Na. hogy elhatárolja magát önt?l. És hogy két évvel kés?bb. Jordan. hogy megtudta. hogy ne adják át ratokat az igazságszolgáltatásnak. megviseltnek látszott. Hagyni. Mace összeomlása a szenátusi meghallgatáson. a szer biztonságosságával ka csolatban. Elmondott mindent tövir?l hegyire. Mrs. én is gyûlölném magunkat.Ott álltak egymással szemben. a vezet?kre. De mit érne el vele? Lordnak meg Mace-nek persze a végét jelentené és ez még nem is lenne baj. hogy a vállalat a védelmére keljen. valóban bárcs ak ne tudta volna meg soha.. Mégis muszáj volt megtudnia.. hogy mindent? Történt valami a múltban folytatta Celia . és an fordult Lordhoz szakmai tanácsért. De amennyiben igényt art arra. Hallgatom. Jordanék szállodai lakosztályának nappalijában voltak. és szánalmas rra a kérdésre. Lord mond hidegen -.. Ne kerteljen. most szinte folyamatosan rángatóztak. Celia most már mindent tudott. Megtehetem. a Felding-Roth és ? maga is. Ezt meg kell értenie.. Sam t úgy döntöttek. és szemében a diadal szikrája csillant. Mace-nek ?szinte kételyei támadtak az ausztrál jelentés miatt.. Ám az már annál nagyobb baj volna. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk pozíciója bségnek. Beszélt arról.. akkor csak egy lehetséges megoldás van. szólítsák egymást keresztnevükön.. Hog y megvette Redmondtól azokat a Mace-t terhel? dokumentumokat. annak ellenére. Tényleg történt valami. a beosztottakra. Celia meg Vincent Lord. Mace gyûlölete a Felding th és mindaz iránt. mert mindezek befolyásolhatják a jöv?beli döntéseit. Lord elhallgatott. Celiának eszébe jutott egy régi eset. amit érdemel Vincent Lord. gondolta Celia. öngyil osságának valódi. Hát jó adta meg magát Lord. Hogy kétezer dollárt fiz etett értük és hogy ezt az összeget jóváhagyta Sam. mélyebb oka. a legkevésbé sem önre. Ha én lennék Mace. Dr. Ha akarja. és arra gondolt. hogy megismerte a gyászos igazságot? Ha a lelkiismeretére hallg at. Lord kitálalt. Értesíteni minderr?l a hatóságokat.. hogy megzsarolják Mace-t. és hagyja. és itt els?sorban a cég dolgozóira kell gondolni. akkor mindent tudni akarok. hogy mindenki megkapja. mert maga ellen is vádat fognak emelni vágott vissza Lor d. hogy így találkoz ott abban a georgetowni buzibárban Tony Redmonddal.. hogy D . hanem tartsák talonban. a részvényesekr ..? nézett rá Lord meglepetten. A magam védelme pedig csak rám tartozik. a sértésekkel. Semmiféle kötelezettséget nem vállalok. a h osszú és értelmetlen id?húzással a Staidpace jóváhagyásánál amir?l kiderült. mikor ügynökképzési igazgatóhelyettes volt. Az arcizmai. és hogy ezzel cinkosokká váltak eg bûnügyben. ha a vállalat becsületén is csorba esne. És mi lesz most. Leülhetek? Igen válaszolta Celia.. ezúttal megfogadom a tanácsát. hogy maga gondoskodjon az ügyvédi védelmér?l természetesen a költségeket is beleértve. ha akarom. hogy miért engedélyezte a Montayne-t: Nem tudom.. Hogy érti. amir?l maga tud. hogy ez lehet? séget ad a vállalatnak arra. Ugyanakkor egyszeriben minden megvilágosodott: Sam kétségbeesése és bûntudata. Dr. Ám akkor Lord hidegen visszautasí a közeledését: Jobb lesz. Azzal próbálta a köztük lév? hûvös viszonyt egy kicsit legíteni. legfeljebb csak annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. amit a Felding-Roth elnökeként fog hozni. Eddig álltak. Gideon Mace. hogy életment? . és ? is leült. hogy igyekezett megtudni valami kompromittálót Mace-r?l. hogy javasolta. Hogy sikerült a zsarolás. a dolog Dr. kezdve Mace akadékoskodásával. és a hatvanegy événél öregebbnek. amelyek azel?tt csak néha rándultak meg. Azt iszem.

a bal a földön maradt. és mozgolódás támadt a bejáratnál. Mert nincs más választása. Nem fedi fel a gaztettet. neked megvan a magad baja. A csütörtöki Concorde New Yorkba már tele volt. Ha akarsz. és a királyn? bevonult a terembe.. a térdepl?zsámolyhoz me . hogy Martin . hogy ennyi id? után semmit. A bálterem közepe felé tart Kötelességtudóan követte a f?kamarás és a belügyminiszter. De nem. M artin. És ezt Lord is pontosan tudta. meg a többi tudósra a kutatási igazgatóságon. úgyhogy Andrew a British Airways B oeing 747-esére foglalt két els? osztályú helyet. hogy megveti ezt a nyomorult férget! Életében még soha nem viszolygott ennyire senkit?l és semmit?l. ki-ki vérmérsékletének megfelel? izgalommal? Vag ehet. Martinnal már elpróbálta egy szer a ceremóniát az udvari számvev?. Történt valami. akit a lovagrend kommendátora vezetett fel. A türkizkék színû selyemruhát visel? királyn? mosolygott. Aztán minden elcs ndesedett. mégsem álmodik. Hamarosan sor került Martinra.indulok. de ez a gkevésbé fontos. és finoman megérintette vel a térdepl? Martin jobb.. A férfi ezután felegyenesedett. Úgyhogy elhallgattatja a lelkiismeretét. Kissé el?rehajtotta a fejét. jobb térdét ráhelyezte. ám így is felejthetetlen volt az alkalom. Tényleg a Buckingham-palotában van? Tényleg ? ül a bál teremben a többi vendéggel együtt. majd bal vállát. Megkezd?dött a kitüntetések átadás r most halkan egy Strauss-valcert játszott. A libériás inasok kitárták a nagy kétszárnyú ajtót. A királyn? átvett egy kardot a mellette álló udvaronctól. El?ször önmagát demoralizálta ez az ocsmány alak. és szenvedélyesen. Minden méltóságteljesen és olajozottan zajlott . Az egyenruhások mind tisztelegtek. hogy ? is hallgatni fog. hogy majd a ceremónia kezdetekor bevezessék a terembe. és csendesen hozzátette: Majd én elintézem a helyfoglalást. a vendégek pedig felpattantak ül?helyükr?l. és fent a galérián a karmester pálcáját ütésre készen felemelte a leveg?be. Az ajka körül kísérteties mosoly játszadozott. Mo t pedig ?t. Már egészen b iztos volt abban. A zenekar hirtelen elhallgatott. Veled megyek jelentette ki Andrew. aztán egyet el?re. Várta .. aztán Mace-t. Ó. meghajolt. hogy mit érne el azzal. Csütörtök délután otthon lesznek. és így cinkossá válik.. A karmester intett a pálcájával.e. Yvonne igyekezett az emlékezetébe vésni minden pillanatot. Az asszony felugrott. és felcsendült a brit himnusz. Úgy látom. és. hogy a királyn? a nyakába tehesse a vörösrany szalagon függ? arany rendjelet. Csak ? maga tûnhetne fel jó színben. düht?l elfúló hangon ráordított Lordra: Tûnjön a szemem el?l! Takarodjon! Lord felállt és kiment a szobából. ami miatt rögtön vissza kell repülnöm a parti után mondta neki Ce Ez azt jelenti. és fél lépést tett a. nyugodtan maradhatsz még egy-két n apot. Az események gyorsan követték egymást. aki ünnepi egyenruhában feszített. akiknek a hozzátartozói mind valami magas kitüntetés várom ai? Valóban a királyn?t várják valamennyien. Az ? drága Martinjával érkezett a palotába. 21 Yvonne alig akarta elhinni. ha nyilvánosságra hozná ezt a gyalázatot? A válasz az. Yvonne-nak úgy tûnt. követve az utasításokat. Andrew egy óra múlva érkezett vissza egy kórházlátogatásról. tett el?re három lépést.. hogy holnapután. Ráadásul zenés álomban van része: a második brit gyalogos katonazenekara játssza fent a galérián az Egy kora reggelen fülbemászó dallamát. aki most kint vár kozik. A királyn? váltott néhány szót minden kitüntetettel. utána pedig Samet. hogy ez az egész csak álom? Ez még álomnak is gyönyörû. És azt is alaposan meg kell gondolnia.

az volt. Sajnos a válaszom végleges mondta Martin. hogy talán majd ehhez is hozzászokik. Yvonne csak úgy ragyogott. A parti alatt Celia odament Martinhoz. és mindent elkövetünk. Yvonne sóhajtott. Igen. de az öregúr hajthatatlannak bizonyult. tiszta februári este volt. Celia tudta. és nagyon csinos volt. ? mégis reménykedett benne. így a harlow-i intézet csaknem teljes vezet?sége. meghajolt és k teremb?l. azt kutathatod. ha megbetegszik a malacuk vagy a tehenük. mit mondot eki a királyn?. Ez nem a legalkalmasabb pillanat. de kénytelen vagyok most közölni. Csend lett. egyb?l a tárgyra térnék. már min den megtörténhet. Arról biztosan tudsz. Celia. és csendesen azt mondta neki: Andrew és én holnap kora reggel indulunk vissza. hogy nem találkozott a walesi herceggel és feleségével. hogy hagyja el ezt a megszólítást. mert valamir?l még ne udsz. Miért nem gondolod át nyugodta dolgot? Beszéld meg Yvonne-nal is. Végül is nemsokára a farmerek La dy Peat-Smith állatorvosn?ért fognak küldetni. ami jólesik. Megkérte az id?s férfit. Ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem. Aztán ar a gondolt. a vendégek búcsüzkodni kezdtek. hogy Martin felesége lett. Mit mondott a királyn?? kérdezte az asszony suttogva. Nem tennék ilyet rázta meg a fejét Martin. Kilépek a Feld ing-Rothtól. és hamarosan mind elmentek. beleértve a Lucy Cavendish f?portását is. Most. El? re megmondták neki. Celia. Mindenki arról beszél. láthatóan remekül érezték magukat. Délután ötkor kezd?dött. hogy majd eljön annak is az ideje. Végül Martin így válaszo