P. 1
Artur Hailey - Keserü pirula

Artur Hailey - Keserü pirula

|Views: 5|Likes:
Published by Orsolya Hetényi

More info:

Published by: Orsolya Hetényi on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2015

pdf

text

original

Arthur Hailey Keserû pirula Arthur Hailey Strong Medicine

...mert kétségb'esett Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít, Vagy éppen semmi. Shakespeare: Hamlet

Úgyszólván eláraszt bennünket a felmagasztalt orvosságok végtelen b?sége, és íme, itt egy újabb. Thomas Sydenham, orvos (1624-1689)

Személyes közlés Az írótól olvasóinak

1979-ben, a Túlterhelés címû könyvem megjelenésével egy id?ben bejelentettem, hogy vi szavonulok. Elfáradtam. Az életemet kiteljesedettnek éreztem. Hálás voltam és vagyok az olva sók millióinak világszerte, akik sokféleképpen gazdagították az életem, többek között úgy is, ?vé tették számomra a visszavonulást. Hátralév? éveimben több id?t akartam tölteni drága feleségemmel, Sheilával, bejárni v világot. Pecázni akartam, végre annyit olvasni, amennyit mindig is szerettem volna, e lmerülni a zenehallgatásban, és még ezernyi olyan dolgot mûvelni, amit aktív író nem engedhet g magának. Amit viszont nem tudtam: már ekkor veszélyben volt az életem a koszorúereim többször i elzáródása folytán. Ezt nem sokkal kés?bb diagnosztizálta barátom és orvosom, Dr. Edward Ro ns San Franciscóból, és azonnali mûtétet javasolt. A beavatkozást négyszeres bypassmûtét n Cooley és csapata végezte a Texas Heart Institute-ban, amelyre életem végéig hálával fogok ondolni. Sheila pontosan úgy támogatott, mint hosszú és szeretetben eltöltött házasságunk alat mikor. Több mint véletlen, hogy ennek a könyvnek a f?szerepl?jét Celiának hívják, ami kiejtés igencsak hasonlatos a Sheilához. A jól sikerült operáció után tökéletesen felgyógyultam és tele voltam energiával. Oly

, hogy Sheila egy napon így szólt hozzám: Szerintem megint könyvet kéne írnod. Megfogadtam a tanácsát. A Keserû pirula lett az eredménye.

1984. április 5.

A. H.

Prológus: 1985

A Boeing 147-es els? osztályán, félórával a londoni felszállás után Dr. Andrew Jordan felesége keze után nyúlt, és gyengéden megszorította. Ne idegeskedj már kérlelte. Semmi nem történhet. Abban biztos lehetsz, hogy valami történni fog válaszolta az asszony. Dennis D onahue majd gondoskodik róla. Andrew elhúzta a száját a populista New England-i szenátor nevének hallatán. Már fe m a fogamat az ebédre mondta. Muszáj volt olyasmir?l beszélned, amit?l elmegy az étvágyam Ne komolytalankodj, Andrew. Emlékezz rá, hogy halálesetek is történtek. Méghozzá a szer miatt. Ehhez neked személy szerint nem sok közöd volt. Az mindegy. Ha nyomozás indul az ügyben, én sem maradok ki. Börtönbe is kerülhetek. A férfi megpróbált kedélyeskedni. Egyel?re, ha jól látom, még szabadlábon vagy, de s leültetnének, ígérem, hogy mindennap meg foglak látogatni, és viszek neked süteményt, amibe zek lesznek belesütve. Jaj, Andrew! Az asszony odafordult feléje, arcán szeretettel és szomorúsággal veg es mosoly. Milyen nagyszerû dolog, gondolta a férfi, hogy huszonnyolc évi házasság után is bámul i tudja az ember a feleségét, szépnek tartja, intelligensnek meg er?snek. És, tette hozzá magában, még csak azt sem lehetne ráfogni, hogy elfogultan ítéli meg. Ezeknek és más jó tulaj ságoknak a felesége ezerszer tanúbizonyságát adta. De jó az ilyet látni szólalt meg mellettük egy n?i hang. Andrew felnézett. Ragyogóan fiatal, vidám stewardess állt mellettük, és nézte, ahogy ogják egymás kezét. A szerelem nemcsak a fiatalok el?joga mondta a férfi pléhpofával. Valóban? A stewardess hasonlóan év?d? stílusban válaszolt. Ez nekem soha nem ju t az eszembe. Kérnek még pezsg?t? Igen, kérünk szépen. Észrevette, hogy a lány alaposan szemügyre veszi. Bár nem volt hiú, tudta, hogy még mindig jó külsejû férfinak számít, és ez olyasvalakinek is feltûnik, aki kora alapján a lánya e. Hogyan is írt róla múlt héten az a londoni újságíró? A fehér hajú, jóképû, kitûn? orvos f

rew-nak határozottan tetszett a jellemzés, bár a cikk olvastakor ezt nem mondta. Az el?tte gyöngyöz? pezsg?t nézve hátrad?lt az ülésen. Élvezte az els? osztályú utazá mes velejáróit, még ha ezúttal nem értékelt is olyan különlegesnek semmit. Persze csak a fele pénze tette lehet?vé a fényûzést. Igaz, hogy az ? tisztes, jól men? belgyógyászi jövedelme is end? lett volna a kényelmes élethez, mégsem flancolt volna az els? osztályon London és New York között, arról nem is beszélve, hogy soha nem tudott volna megfizetni egy kis magánre pül?t, amivel a felesége és néha ? is Észak-Amerika fölött röpködött keresztbe-kasul. Nem jól mondom, helyesbített magában: mostanáig röpködött. Egyel?re teljes volt a biz nytalanság az asszony jöv?jével kapcsolatban. Érdekes módon a pénz soha nem képezte közöttük vita tárgyát. A felesége kezdett?l fog szkodott ahhoz, hogy legyen minden kett?jüké. A bankszámláik mindig is közösek voltak, és bár stanában Andrew sokkal kevesebbel hizlalta havonta a számlát, mint a felesége, egyikük sem bajlódott összehasonlító számítgatásokkal. Gondolataiba merülve tartotta a felesége kezét, míg a 747-es nyugat felé dübörgött a sze alattuk hullámzó Atlanti-óceán fölött. Andrew szólalt meg egyszer csak az asszony , olyan nagyszerû veled. Mindig számí hatok rád. És mindig er?t adsz. Ez érdekes válaszolta a férfi. Éppen az el?bb gondoltam arra, hogy milyen er?s agy. Többféle er? létezik. És nekem a tiédre van szükségem. Megkezd?dött a szokásos sürgés-forgás, az ételfelszolgálás el?készítése. Lenyitották sztalkákat, amikre fehér abrosz és ezüst ev?eszköz került. Bármi történjék is, harcolni fogok mondta kis id? múlva a felesége. Hát nem mindig azt tetted? Az asszony, mint rendesen, most is alaposan meggondolta a választ. Néhány napo n belül választok egy ügyvédet magamnak. Megbízhatónak kell lennie, de semmi esetre sem hiva lkodó alaknak. A teátrális fellépés hiba volna. A férfi megszorította a kezét. Így beszél az én kis feleségem. Az asszony visszamosolygott rá. Mellettem fogsz ülni a tárgyalóteremben? Mindennap. A betegeim addig majd magukat gyógyítják. Ezt persze nem teheted meg, de szeretném, ha mellettem lennél. Vannak rajtam kívül is orvosok. Majd valaki helyettesít. Talán sóhajtotta a felesége , talán egy jó ügyvéddel csodát tehetünk. Andrew belenyúlt a késével abba a kaviárhalomba, amit az imént tettek elé. Bármilyen zorongató gondjaik is vannak, ezt nem lehet kihagyni. Könnyen megtörténhet mondta, miközben a kaviárt szétterítette a pirítóson. A ke is csodával kezd?dött. És azóta is történt egynéhány, amiket persze te varázsoltál. Miért ne csoda? Ezúttal csak teérted. Tényleg csoda volna. Csoda lesz javította ki gyengéden a férfi. Andrew lehunyta a szemét. A pezsg? és a magasság elálmosította. De félálmában is eszé tott az els? csoda. Nagyon régen történt.

Elsõ rész 1957-1963

l

Haldoklik a felesége, John. Már csak pár órája van hátra mondta halkan Dr. Jordan te az el?tte álló, kezeslábast visel?, sovány fiatal férfi sápadt, gyötr?d? arcát, és hozzáte ha valami mást mondhatnék, de úgy gondoltam, hogy az igazságra kíváncsi. New Jersey államban voltak, a morristowni St. Bede's kórházban. A kisváros esti forgalmának messzir?l beszûr?d? zaja alig zavarta azt a dermedt csöndet, ami közéjük teleped ett. A kórházi világítás gyér fényénél Andrew látta, ahogy a beteg asszony férjének ádámcsutk n megrándult, miel?tt ki tudta préselni a szavakat: Nem tudom elhinni. Hiszen csak m ost kezdtük. A legelején tartunk. Tudja, hogy van egy kisbabánk is. Igen, tudom. Ez olyan... Igazságtalan? A fiatalember bólintott. A tisztességes, jóravaló embernek már a külsején is látszott ogy dolgos. A huszonöt éves John Rowe csak négy évvel volt fiatalabb Dr. Jordannál, és láthat nagyon rosszul fogadta a hírt, ami nem is volt csoda. Andrew szerette volna megvi gasztalni. Bár eleget találkozott már a halállal és felismerte a halál közeledtének jeleit is mindig nem tudta, hogyan közeledjen egy haldokló barátaihoz vagy családjához. Legyen az o rvos nyers, egyenes, vagy amennyire lehet, kíméletes? Ezt nem tanították az egyetemen és kés ?bb sem. A vírusok az igazságtalanok mondta. Bár legtöbbnyire nem úgy viselkednek, mint a vírus Maryvel. Általában reagálnak a kezelésre. Hát nincsen semmi remény? Valami gyógyszer, ami...? Andrew megrázta a fejét. Nincs értelme részletekbe men?en válaszolni a kérdésre, ami

egy kis ócska laktak. hogy fert?z? májgyulladása van. mint korábban. fokozódó sárgaságot okozva. Dr. Már b?rének egye etein is látható volt a sárgaság. aki egyben a kórház f?orvosa is volt. Én sem csináltam volna másként. Igen. Ilyesmi gyakran történik olyan országo ahol a higiéniai körülmények kezdetlegesek. És ebben tévedett. csak arra. Ezután üzent Andrew a szomszédos városka. fertõzõ máj adásból eredõ akut kómának. és tartalma-sz?l?cu normál sóoldat. A kutyaúristenit! Ez tényleg igazságtalanság. Megtapintotta a lágy. Andrew hozzátette. Különben teljesen mindegy. Azonnal felveszem a kórházba mondta neki Andrew. Rowe elmondta. Végül olyasmit tett. hogy hol van és miért. Ekkor közölte Andrew John Rowe-val. hogy múlt hónapban Mexikóban járt a férjével egy rövid vakáción. mert olcsó volt. r megjelent Andrew rendel?jében. Ma volt péntek. sem a férjét. A n? halvány mosollyal azt kérdezte. hogy a hirtelen jött betegség már el i múlt. és az öml? es?t az ablaktáblának vágta. 38 °C-os láza volt. ami három-négy hónapig is eltarthat. A belekb?l származó ammóniáról volt szó. Aztán tegnap már szellemileg is megzavarodott. szinte még csit ri. Akkor Townsend azt mondta Andrew-nak: Maga mindent megtett. nem ismerte fel sem Andrew-t. Mrs. sárgás árnyalatú volt. Szörnyen érzi magát. t éjszaka. Még szükségünk van egy vérvizs hogy megbizonyosodjunk fel?le. Már a nevér m emlékezett.hangzana: Még nincs. Hogyan ne megszabadulni t?le? Tudta. és úgy gondolta. Eddig még nem találták meg az ellenszerét az elõrehaladott. mikor egy órával korábban a praxisbeli id?sebb orvostársával. Hétf?n a törékeny és csinos Mary Rowe láthatóan rosszul érezte magát. ügynökn?khöz még nem. B-vitamin-keverék Mary Rowe alkarjának vénájába csöpögött egy tûn keresztü en besötétedett. De most újra el?vette. n Rowe dolgozott. Igen. Ez az egy ágy volt a szobában. a folyosón pedig. amiben a néma. a bejárat mellett. hogy szerdára a vizsgálatok tanúsága szerint v veszélyesen megn?tt az ammóniatartalma. ahol valószínûleg eg zött élelmiszert árusító keresked? volt a baj okozója. ami magára nem fog vonatkozni. Még ennél is kritikusabbnak bizonyult. emelkedett. Arra már rájött. Ezután pedig. amivel a fol atosan romló máj nem volt képes többé megbirkózni. hogy minde n valószínûség szerint fert?zött ételt vagy vizet fogyasztott Mexikóban. A kínzó tehetetlenség egész csütörtökön egy percre sem hagyta nyugodni Andrew-t. amit tudott. Azt sem tudta. Vérének Billrubinszintje csak emelkedett. hogy a gyógyulást a felhalmozódott ammónia gátolja. mozdula tlan alak feküdt. hogy azzal a maradék öt százalékkal mi történik? Andrew elnevette magát. Kérdéseire a n lmondta. Noah Townsenddel konzultált. ak ügynökökhöz volt szerencséje. De akkor sem lett volna túl sok értelme ugyanezt elmondani. hogy FERT?Z?. hog y a felesége állapota nagyon súlyos. megnagyobbodott májat. ám nem sok eredménnyel. elmagyarázta neki. mert Mary Rowe láthatóan megrettent. . de aztán másnapra jobban lett. És az élete utolsó éjszakája ennek a fiatal feleségnek és anyának. Panaszkodott is. hogy négy nappal azel?tt ugyanezek a tünetei voltak és még hán yt is. hogy rosszul van. és m t a többi beteget fogadta a rendel?jében. öles b etûk hirdették. hogy az emberek kilencvenöt százaléka tökéletesen felgyógyul a tegségb?l. aki délután kereste fel az irodájában. nagy valószínûséggel zöldfülû a szakmában. még rosszabbul. id?nként felsüvített a viharos szél. Andrew megvizsgálta Mary Rowe szeme fehérjét. de Mary nyilván pár napon belül hazamehet a k ból. hogy szemüveget viselt és pimaszul fiatal volt. a leghatásosabb az intravénásán a testbe juttatott megfelel ? folyadék. Javulás helyett Mary Rowe állapota egyre csak romlott. ami a b?rét egyre riasztóbban sárgáv te. Az isten verje meg! Andrew a magas fémágyra pillantott. a helyiek f?ztjét ette és az ? vizüket itta. amir?l azóta belátta. Az infúziós állvány ott állt az ágy mögött. Boonton gyárába. és azt válaszolta: Azt felejtse el! Az csak statisztik ai adat. gyönge és nincs étvágy a. de nekem máris meggy?z?désem. aki egy héttel még egészséges és aktív volt. helytelen volt: minden keserûségét és hara azon az átkozott gyógyszergyári ügynökn?n töltötte ki. akkor is csak Mary Rowe esetén tépel?dött. Ami a kezelést illeti. hogy az orvostudomány mai állása szerint erre nincs lehe t?ség.

szem len lyuk volt kevés bútorral.. De amellett. hogy beavat engem is abba a szédületesen fontos dologba. Meg f rni engem Mary? Nagyon sajnálom. Az újságcikk rint Eisenhower elnök várhatóan utasítást ad majd az amerikai ûrprogram felgyorsítására. Töltött magának a kávéból. már világos v hiába reménykedtek. aminek okán a pokolba kíván engem. Ezen a délel?ttön már a f?n?vér. egy új ûrkor hajnalát hirdetve.A Felding-Roth Pharmaceuticals gyógyszergyár munkatársa volt. ami nagy valószínûséggel sem jobb. a nap vége felé. hogy még ne induljon haza a legénylakásába Noa nsend felesége. doktor és ett?l elöntötte Andrew agyát a vér. A kávé tûzforró volt. hogy kint várakozik. Mikor Andrew belépett. az vosok hátsó felének tisztára nyaldosását. mégis. és talán még elnézés s kért volna. és öss az eszközökre valót. doktor úr? kérdezte John Rowe a könnyeivel küszködve. szégyenkezve a kitörése miatt. An drew gondolatai messze elkalandoztak. ahol kényelmesen. ami megállítja a tú iaképz?dést. Ezzel az egésszel egyetemista korában találkozott e mikor szüntelenül ott sündörögtek a diákok körül a gyógyszergyárak képvisel?i. amit tenni tudnak. már útközben hogy semmiféle h?stettet nem tud véghezvinni. Az orvosok pihen?szobája rideg. amiket néhány diák heves farkcsóválás közepette elfogadott. hogy a tíróit nem lehet eléggé korán megnyerni maguknak. kitört bel?le a gyógyszergyárakkal és az er?szakos eladá módszerekkel szembeni összes felgyülemlett ellenszenve. hogy itt megtalálta az ember a néhány percnyi magányt. Egy kórházi orvos volt a mély kómában lév? Mary Rowe melle Bár természetes. Köszönöm. Igaz. tudva. Ezek az alakok többek között sztetoszkópoka vosi táskákat osztogattak. mint itt magát hallgatni. mígnem a n? azt mondta: Maga nem is figyel rám. miért is fogadta egyáltalán. Mary Rowe állapota visszafordíthatatlannak látszott. Már ne ka maradni. távozóban az ajtóból vissza nem szólt volna: Jó napot. hogy Mary Rowe állapota az ammón iamérgezés miatt válságos. ám valami ösztön azt súgta neki. Most pedig. Kés?bb Andrew eltûn? dött azon. Azóta Andrew egyetlen milliméterrel sem került közelebb ahhoz. És ekkor Andrew-ból ömleni kezdett a szó. doktor mondta tegnap a Felding-Roth gyógyszergyár ügynökn ?je . Ám amikor a n? ar ról a legújabb antibiotikumról kezdett csacsogni. Andrew ekkor hirtelen abbahagyta. Talán azér mert arra gondolt. mikor beszóltak neki. hogy rendkívül aggódott Mary Rowe miatt.. Ez bizony durván hangzott és egyáltalán nem vallott Andrew-ra. üres volt a kis helyiség. Ludlow is odaszólt neki telefonon: Dr. Hilda szerezte neki . És reménykednek. Az els? oldalon öles szalagcímek hirdettek valami szputnyikot egy mûholdat vagy micsodát. Mialatt kihûlt. hogy Andrew a hír hallatán azonnal a kórházban termett. Andrew tartozott közéjük. de nem valószínû válaszolta Andrew. amit a gyára épp akkor dobott piacra. és a f?z?ben folyamatosan ott g? zölgött a kif?tt kávé. de Andrew kifejezetten visszataszítónak találta ezt a házalást. Bár ?t sem vetette fel a pénz. ha a Felding-Roth ozzá hasonló cégek inkább egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznának. ha az ügynökn? id?közben nem szedegette volna össze a papírjait meg a mintáit. egy postarekesszel meg egy tévével. és elindult a szag után. am t az oroszok l?ttek fel nagy csinnadrattával. Ezen Andrew kés?bb eltûn?dött: ugyan mit köszön neki ez az ember? Eszeveszetten vágy ott egy csésze jó forró kávéra. de néha nagyon magányosan érezte ma gát. Andrew belenézett a Newark Siar-Ledger-be. hogy jobban örülne. Elmondta. doktor úr. és maró gúnnyal hozzátette. Az egyetlen. volt a nagy cégeknek egypár valóban kitûn? gyógyszere. mint a már létez? hat. Jordan. h ogy hagyják csöpögni az infúziót. doktor. Lopja a drága id?me t. az. Mary Rowe-n. Talán mert jobb dolgom is volna. De megvolt az az el?ny e. A n?vérek itt lesznek a közelben és beszélek az osztályos o vossal is. Eszméletre tér még. Én akkor is itt maradnék. Mrs. hogy esetleg megtudhat valami hasznosat t?le. Megtisztelhetne azzal. ahelyett hogy büszkén kopogtatnának mindenütt a hetedik nekem-isvan-már antibiot kummal. sem pedig rosszabb. Andrew a kórházba sietett. aggódom a Rowe nevû betege miatt. hogy segíteni tudjon a betegén. míg ikai tudósok meg vannak döbbenve és megalázva érzik magukat az oroszok technológiai fölényét . Kezd kómába esni és már egyáltalán ni ek reakciói. és befészkelte magát egy öreg ütött-kopott fotelba. Ennyit a tegnapról. Természetesen maradhat. inkább megtartotta a függetlenségét.

Andrew meglepetten látta. Szereztem Lotromycint. doktor. Az ammónia. hogy. m te. ám még mindig nagyon sok volt a hiányosság és a megválaszolatlan kérdés. Ezt az cátlanságot! Hogy még ide is utánajött! Úgy látszik. Andrew félig felemelkedett ült? helyéb?l. és jobb nak rá. És futkosnak itt. hogy er?s egyé gel áll szemben. Nyomban megérti. de még mindig nem értem. Most következnének a humán kísérletek. Azt mondta. Igen. Dr. Arra álmomban sem gondoltam. már sikeres ál latkísérleteket végeztek. csak arró nem volt információm. és most el?ször roppant kínosan érezte magát. amit eddig még csak állatokon próbáltak ki? Minden új gyógyszernél van valaki. Tegna nem tudtam elmondani mert nem hagyta . én viszont abban vagyok biztos. Mikor Andrew kinyitotta a száját. Tudom. Celia de Grey vagyok tette hozzá a lány türelmetlenül. Egy n?i hang szólalt meg mögötte. hogy van egy májgyulladásos betege.a kórházban fejezte be a mondatot a n?. hogyan tudják a lehet? legtöbb pénzt keresni. mint amilyenben a maga bet ege van most. ami m ig szórakoztatta és lenyûgözte... Félretette az újságot és kézbe vette a Medical Economics magazin egy példányát. Ne haragudjon. elégg yomós indokom volt rá.. Új és cseppet sem kellemetlen tapasztalás volt. Az ügynökn? tiszta. hogy legalább próbálkoznia kell a téma megértésével. én inkább lemondanék az úttör? orvos szerepér?l válaszolta Andr Az ügynökn? szkeptikusan felhúzta a szemöldökét. hogy meg próbálom a kórházban. doktor. mily n sok pénz folyik havonta a bankszámlájára. hogy anyagi szempontok domináljanak a munkájában. Andrew elkezdte olvasni Az adócsökkentés nyolc módja a magánpraxisban címû cikket. A kifejlesztett gyógyszerrel. Andrew újból szemügyre vette. Townsend praxisába. hogy emlékszik a nevemre. már megint. és ha már megvan. ami a belekben lév? baktériumok által termelt ammónia mennyiségét csökke . A Medical Economics els? számú feladata az volt. Nem jutott e a n? neve. . hogy mit mondtam. biztosan tudja. hogy cégem.. és élesebbé vált a hangja.. Lassan és megfontoltan beszélt.. a n? egy türelmetlen kézmozdulattal belefojtotta a szót. A kurva életbe! A tegnapi gyógyszergyári ügynökn? volt az. Barnás haja csatakosan csüngött. Andrew hátrafordult. Nem igazán csinos n?. A n? elsimított a homlokából n ves hajtincset. Miután nem volt ott. Történt ugyan ném -haladás. a Felding-Roth négy éve dolgozik eg y olyan gyógyszeren. Igen. hogy nincs is rossz alakja. B nem állt szándékában engedni. Ha jól értem magát. De úgy gondoltam.. elhatároztam. míg a n? leveg?t vett . hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés. mint a patinás New England Journal of Medicine-re. Mióta másfél éve betársult Dr. hogy válaszoljon erre az újabb arcátlanságra. tudom. Ha nem haragszik. hogy folynak a gyárunkban ilyen irányú kutatások. zöldesszürke szemével mustrálta. Miss de Grey. biztosan egész jól nézne ki gy levette az es?kabátot.. hogy ez a döbbenet hamarosan az orvostudományt is eléri. Szóval arra céloz. Tegnap azt mondta. mégis. ho gyan fektessék be. a szemüvege pedig bepárásodott. Egy ilyen szer hatásos lehet az olyan válsághelyzetekben. ha végre hajlandó végighallgatni. Pocsék egy id? van. hogy az emléke z?tehetsége csak jobb lehet a modoránál. levette a szemüvegét. A parkolótól idáig b?rig Mi az a nyomós indok? Az ügynökn? rádobta az es?kabátot egy székre. Fiatal vo nem lehetett több huszonnégynél. Még akk . akin els?ként próbálják ki. a f ejlesztés kísérleti stádiumában lév? gyógyszert. a kiadványt els?sorban orvosok olvassák. aki ammóniamérgezésben haldoklik. aminek Lotromycin a neve. illetve költsék el. hogy tanácsokat adjon az orvo soknak arra vonatkozólag. nincs tisztában azzal. doktor.. Andrew megérezte. gondolta magában. hogy valaki már próbálkozik ilyesmivel válaszolta gyorsan Andrew. de kellemes hatást kelt a magas an fekv? arccsontjával. mert a pénzzel való bánásmódot se egyetemen. Miss. Örömmel hallom. s?t egészen jó eredmények is születtek a második világháború befejez?dése óta eltel alatt.. Voltam a rendel?jében. Tudtam tehát arról. bárcsak. Csuromvizes e s?kabát lógott rajta. és elkezdte hámozni magáról az es?kabátot. Ha megszárítaná a haját és megfésülködne.rew merte remélni. hogy adjak a betegemnek egy ismeretlen. Jordan.. hogy ez privát szoba förmedt rá Andrew. Magam hoztam. Gyors mozdulatokkal letette az aktatáskáját. dolta. használva azt a tizedmásodpercnyi szünetet. látszik.. Úgy hírlett.

és egy gyógyszeres üveget. és ha még benne volnék is a dologban. Csakúgy. ahonnan telefonált. hogyan kell a gyógyszert adagolni.. De az a szomorú igazság. hogy kez kedvelni ezt az egyenes. hogy a gyógys er nem egy másik államból érkezett. hogy a kutatási igazgatónkat nyaggattam egy adag Lotromycinért. Odafordult Mary Rowe férjéhez. Az ügyvezet? igazgató szerint azok a papírok. hogy micsoda engedélyezt etési hercehurcán kellene keresztülmennünk? Igen válaszolta az ügynökn? ragyogó szemmel. déli kiejtéssel felelt: Tán valami átkozott csodát vár? Nem válaszolta Andrew kurtán. aki már csak félállásban dolgozot kórházban. Még egyszer szeret angsúlyozni magának. és megállás nélkül hajtottam idáig ebben a borzalmas id?ben. úgy reszketett a keze. Kérem. Igen. és elnézést kérek a ko iselkedésemért. Dr. hogy Andrew kénytelen volt figyel meztetni. Andrew habozott. készen van. hogy a betege haldoklik. Igazán hálás vagyok. Szóval már csak az én engedélyem hiányzik? A kórház részér?l igen. és elmondta neki a k eti stádiumban lév? Lotromycinre vonatkozó ajánlatot. mit veszthetünk? Noah Townsend volt a vonal túlsó végén. mind rendben vannak mondta Andrew Townsendnek. A Felding-Roth kutatórészlege készítette el a maga számára. De megszereztem három órával ezel?tt a camdeni laborunk an. John Rowe a háttérben téblábolt. amiket a Felding-Roth küldött. Kinyitotta a hût?szekrényt. De aláírta. Bejött a és legépeltette a nyilatkozatot. Overton volt Mar y ágya mellett. el?ször is olvassa el ezeket. John. Andrew átvette a papírokat. Az aláírás ügyében Andrew a folyosón beszélt John Rowe-val. mint tegnap. Most. mint reggel. éppen egy tálcán készítette el? az injekciós tût. csak ezzel foglalkozt meg azzal. pontosan tudom. Már megtettem. és alig jutott szóhoz. Olyan hevesen. írásban adta a beleegyezését. Miss de Grey. Alá van írva. hogy tegnap kiléptem az irodájából. amelyikr?l beszélt nekem. Igen. türelmetlenül. Csaknem két óra telt el. Ezek szerint valóban haldoklik? Nézze mondta Andrew . és Andrew azon kapta magát.. Hát ez nem igaz! Lopjuk a drága id?t figyelmeztette Celia de Grey. A gyógyszert nyomban asználhatja. Igen. Ez pedig egy feljegyzés az orvosi igazgatónktól ukciók arra vonatkozólag. atal férj hevesen reagált. Dr. aki jellegzetesen affektáló. megkönnyíti a dolgot.. Most pedig ugye nem harags zik. és nyomban elfeledkezett a külvilág ról. . kezdte Andrew. Sajnos elkéstünk azzal. Townsend.betege haldoklik és nincs más esélye? Hogy van a betege? Az. Andrew csak bámulta a n?t.. De az eskünkhöz híven ne adjuk fel az utolsó pillanatig. Elértem otthon az ügyvezet? igazgatót. a felesége szobája el?tt. hogy már kés?. hogy segíteni lehetne ra jta. A nyitott aktatáskájából papíro húzott el?. Andrew. Rosszabbul. hogy jót akar. Azóta. ha visszatérek ahhoz a csodálatos sült fácánhoz? Andrew a helyére tette a kagylót a n?vérszobában. ne tápláljon hiú reményeket és ne várjon túl sokat. Ez a Lotromycin leírása. egy id?sebb okleveles ápolón?. tanúk is kerültek. mikor Andrew meg a f?n?vér beléptek. Szerintem a betege már túl van azon a ponton. Azt mondja. de az ügynökn? türelmetlenül megrázta a fej Ezenkívül el van intézve az összes papírmunka is. aztán mégis kibökte: Kómába esett. Elkezdett olvasni. Jordan. Egyszerûen ilyen körülmények között. tudom. Az engedélyt megadom mondta Dr. hogy a férj már beleegyezett? folytatta Townsend. Andrew. Andrew egy baráti vacsorán zavarta meg a f?orvost. Mindent jegyezzen fel részletesen a beteg kórlapjára. most is ugyanaz a gyakorló orvos. amit a Felding-Roth ügynökn?je hozott magával. A nyilatkozatot alig tudta John Rowe aláírni. van fogalma. bátor leány-asszonyt. Andrew elmagyarázta a Lotromycin lényegét a nyers modorú texasi gyakorló orvosnak. amib?l egy el?re csak nagyon kevés készült el. hogy mit kell t enni folytatta a vendég. hogy ne várjon csodát. Ennyi az egész. hogy gyógysze eket kezdjünk. és azt kérdezte Minden készen van? Az éjszakai f?n?vér. amint megszerezte a kórháznak és a beteg legközelebbi hozzátartozójának a beleeg . Úgy néz ki. Nem mintha vérmes reményeket fûznék a loghoz.

Menjen be! intett türelmetlenül Overton. a fiatal orvos újból vadul elkezdett sietni. Celia. Egyel?re nem várt semmiféle pozitív hatást. Menjen már be! Andrew belépett. Abban még mindig két edett. A beteg a kezében lév? mûanyag pohárból vizet ivott. de aztán arra gondolt. nt leírtam. a gyakorló orvos viharzott ki rajta. de szeretném. érzelmekt?l fojtott hangon válaszolt. s?t még Andrew pillantását is kerülte. hogy nagyon gyenge. hogy elindult. mint egy tuskó. köszönjük! John Rowe ádámcsutkája megint ellen?ri liftezett fel-le. Mi ez az egész? húzta el Andrew a karját. Magánkívül volt az izgalo mtól. de hideg. mintha most ugrott volna ki az ágyból és elfelejtett volna fé ködni. de lelkes hang ja. mostanra láthatóan fakóbb lett. hogy elfelejtett szólni a Felding-Roth ügynökn?j k.. Jöjjön csak velem. eakció. Jordan. Mögötte megszólalt a fiatal orvos: Fogadnia kellett volna velem. hogy Andrew-nak csa gy szó jutott eszébe: csoda. doktor. B?rének sár ami tegnap még egyre mélyült. Majd meglátja. a férjét. míg felértek a harm k emeletre. Andrew egy metsz? pillantással elhallgattatta. Egyel?re még én sem hiszek a szememnek mondta halkan Andrew. Az ápolón? el?készít eszméletlen Mary Rowe-t a fenékbe adandó intramuszkuláris injekcióra. doktor! Jaj istenem. Megragadta Andrew karját. kék csi selt. Aztán csendesen elköszön a férjt?l. Az el?tt a szoba el?tt álltak meg. az ápolón?t és az orvost hagyta. aki az orvosi pihen?ben várt rá. Andrew megkönnyebbülten bólintott. hogy Mary Rowe megéri a reggelt. Andrew követte. Az orvos nagyot nyelt. A ztán hozzátette: Ha nem a saját szememmel látnám. f?nök. Telefonálni akart. A texasi egy éve volt ott a kór házban. Az orvos lehalkította a : Mi lenne ha fogadnánk? Mert szerintem semmi esélye. Bár a mosolya még halovány volt. és el?renyújtotta mindkét kezét. . Andrew éppen a kórház el?tti lépcs?n kaptatott felfelé. a férj s mosollyal felpattant. és Dr. Földbe gyökerezett a lába. A portásuk mondta. én sem hinném el. ha. Dr. A férfi halkan. Az éjszakai vihar után friss. Ezen a napon azonban megfordította a sorrendet reggel kilenckor a St Bede's-ben volt. Ahogy Andrew belépett.. A tökéletesen eszméletén lév? Mary Rowe párnákkal alápolcolva ült az ágyában.. Köszönjük. és aztán dél felé benézett a kórházba. éppen a kísérleti szer miatt. Andrew pedig így szólt Dr. Overton siet?s léptekkel vezette végig Andrew-t a folyosón és beszállt vele a lift be. akkor négyóránként. Nincs változás az életfunkciókban. És elakadt a lélegzete. ahogy Andrew megfogta a kezét. És rendi. Overtonnak: A gyógyszergyár azt írta. mikor kivágódott el?tte a f?b járat ajtaja. tiszta id? volt. Cindy? Nem. 2 Rendes körülmények között szombat délel?ttönként Andrew tízt?l a rendel?jében fogadta geket. Már próbáltam hívni. Csak a lakásába lépve jutott eszébe. ha romlik az állapota rendelkezett. és mosolygott. hogy a n? id?közben már úgyis biztosan m egtudott mindent. Alig tudott szólni a felindultságtól. Mindenár n én akartam magával el?ször beszélni. és látszott rajta. és már számtalanszor tanúbizonyságát adta. Nem mozdulok innen. De Grey.Értem. aztán ellen?rizte a beteg pulzusát és vérnyomását. Amint kinyílt a lift ajtaja. Majd holnap beszél vele. Most eszébe jutott a neve is. Isten áldja. Overton. ám a r mos rosszabbodásnak fennállt a lehet?sége. hogy felkészü e olyan érzéketlen. a képzési program keretében.. napsütéses. hogy ugyanezt az adagot négyóránként meg kell ismételni. de nem volt otthon. a jelen állapota olyan szöges ellentétben állt az éjszakai mély kómával. doktor! hallatszott az ágy fel?l Mary Rowe halk. Az ápolón? beadta az injekciót. A hajzata szanaszét állt. ahol el?z? este Andrew az eszméletlen Mar y Rowe-t. és kiment. Hívjanak fel otthon. Nem volt hajlandó megszólalni.

Örülök magának. na jó. Maga az orvos mosolygott Miss de Grey. és kiment. Ezt meg honnan tudja? kérdezte Andrew meglepetten. Ne haragudjon. Az el?bb még itt volt válaszolta Ludlow f?növér. Andrew maga is meglep?dött. Aztán hirtelen. hogy mi továbbadta a hírt a kutatóinknak. Már elterjedt a híre a kórházban. Pedig nek alamennyiünknek magának kell köszönetet mondanunk. Tiszt n volt vele. hogy a vakvéletlen folytán. err?l talán majd kés?bb. Talán a n?vérszobában lesz. a Johns Hopkins Orvosegyetemen egyike volt az évfolyama legjob bjainak. Gratulálok! És rá szolút nem jellemz? módon hozzátette: uram . Sokkal jobban néz ki így. ott bent nekem köszönték meg. Tegnap este óta átöltözött. Vala hozta nekem. meséljen. Az ügynökn? újból hivatalos hangra v t. Mindenki boldog. hogy rossz a modorom. hogy kérdezzem meg magától.. gondolta Andrew. mint tegnap. írna-e egy esettanulmányt egy orvosi lapnak. Ludlow bukott be az ajtón. mikor egy pillanattal kés?bb a karjába vonta a n?t és megc sókolta. részbe n pedig. Újra feltette a s Láthatóan rossz szokása volt a szemüveg fel-le kapkodása. Maga pedig nem olyan zord és vad. Ott bent intett Andrew a kórterem felé . Durva v oltam magához. A Billrubin sem emelkedik tovább. Nem akármilyen ember ez a furcsa lány. De pe rsze a maga hírnevének sem ártana. És igaza volt. mert. belefoglalva azt is. mint mikor átszakad egy gát. Az ammóniatarta om a mérgez? szint alá süllyedt. Overton. Szeretnék mondani valamit magának. Dr. Tegnap azt mondta. Mary mondta Andrew a betegének. Jordan. mindketten elkezdtek sírni és nevetni . és elmondtam. a Lotromycin. el?ttük két kávéval és egy megosztott szendviccsel. Az osztályos f?n?vér. A lány arcát újból elöntötte a hirtelen.. Természetesen ez jó volna a Felding-Rothnak. Andrew megérezte közöttük a feszültséget. Különben is. Jordan folytatta Celia. Nem vettem zokon. Végeztettem egy azonnali vérvizsgálatot jelentette Dr. úgyhogy a továbbiakban el egend? a rutinkezelés. Hihetetlen! tette hozzá. Örömmel válaszolta Andrew. Jó gyógyszert készítettek. száraz hajjal mondta végül. Részben. Halványan mosolygott Ahogy egymásra néztek. Townsend ötven jelentkez?b?l magát választo . és azt mondta: Felhívtam a cégünk orvosi igazgatóját. hogy könnyek csillogn k a tuskó texasi szemében. A kórház kávézójában. Nem lenül azt a lányt a Felding-Rothtól? Miss de Greyt. Mrs. Itt most mindenesetre maga a h?s vágott közbe a f?n?vér. Na. hogyan alkalmazta a Lotromycint. mint egy pokróc. mert a munkámhoz tartozik az orvosok ismerete. Sok mindent tudok én ám magáról. Elnézésüket kérem mondta Andrew. Celia de Grey a folyosón várakozott. Én a maga helyében nem pálóznék ez ellen annyira. Látszott magán. és tudom. Mondták. Elgondolkozva iszogatta a kávéját. Mert számításaink szerint a Lotromycin fontos gyógyszer lesz és nagy piaci siker.. Teljes joggal mondta Andrew. Másodszor a massachusettsi Általános Kórházban volt gyakorlaton. Kis hallgatás után Andrew megkérdezte: Hallotta már? Igen. Celi szólalt meg Andrew. meleg mosoly. magának ez a stílusa. Aggódott a semmi más nem érdekelte. ez egy kísérleti gyógyszer volt. hogy oda csak a legjobbak kerülnek be. Celia de Gr e a szemüvegét. Én nem. Aztán eszébe jutott valami. Andrew meglepetten látta. Nem kell elnézést kérnie vágta rá gyorsan a másik. mit tud még? Hát el?ször is. Megszorongatta Andrew kezét. Mindenki c sak magáról beszél.Most a gyakorló orvos következett. Megkértek. A máskor szórakozott és komoly asszony arca csak úgy ragyogott. valami elképeszt?en nagy mázlival amiben meghatár ozó szerepe volt a vele szemben ül? rendkívüli és bûbájos ifjú hölgynek az orvostörténelem k kevés orvosnak jutott ez osztályrészül valaha is. Aztán pedig Dr. Talán tényleg nem mosolyodott el Andrew.. Nézzék szabadkozott Andrew .

Zöldesszürke szemével egyenesen Andrew-ra nézett. Én is feltehetném neked ugyanezt a kérdést év?dött Celia. amikb?l az elmúlt órákban ön is ízelít?t kaphatott. amir?l csak kés?bb akart beszélni.tta társnak a praxisába. Celia de Grey most el?ször habozott. Ki hitte volna? Andrew maga után húzta a szalmatet?s kunyhóba. Hát igen. Beismerem a bûnömet. iparágunknak számtalan el?nye van.. szerintem máris az. Ez igen dicséretes. hogy tudok rajtuk változtatni. Eljön az az id? mondta Celia komolyan . hogy milyen jó orvos. Eleuthera szigetén. Celia megint üzleti tónusban beszélt. amiket korábban nem tettek. s?t tulajdonképpen már el is jött. mert tudta. Rajtuk kívül teremtett lelket nem lehetett látni. Stop! Abbahagyni! emelte fel Andrew a kezét. Elhatároztam . Tenn Ha engem kérdezel. 3 Jó házasság lesz a miénk róla. De azt mondta. valóban van még valami. Andrew Jordan és Celia de Grey házasságot kötöttek. nehogy megmondd. De azt is ho zzáteszem. tudná? hahotázott Andrew. észrevettem. Nem akarlak megosztani a hangyákkal és tarisznyarákokkal. Andrew felkönyökölt. mire gondol.. Ne ijesztgessen! kapott Andrew tréfásan a szívéhez. abban a magas fûben? Megbotránkoztassuk a bennszülötteket? Celia hangosan kacagott. De persze kiderítettem magáról egy-két negatívumot is. A Bahamákon voltak. Csak annyit tudnék még hozzátenni. de tulajdonképpen most is megmondhatom. és kézen fogva végigfu ott vele a parton. A strand vakítóan fehé a végtelenbe nyúlt. De va k ugyanakkor kevésbé jó dolgok is. de aztán hirtelen eggondolta magát. és remélem. A szárazföld fel?l fúj szell? rezegtette a pálmafák leveleit. Mindenki az t mondja. de ne vigye túlzásba. Legyen most ez a kés?bb tette hoz Andrew. néhány apró bárányfelh?t?l eltekintve. egyes dolgokban egyetértek magával. ahogy Andrew felhúzta a törülköz?r?l. ahová tegnapel?tt költöztek be és ahol még tíz napig fognak lakni. és az égbolt. de. ugye? folytatta Celia. Ha ezért prûdnek nevezel . ha engem kérdezel. és miközben megsimogatt combját. Rendkívüli vannak velünk szemben. nem is vagyunk rossz páros. Igen. Nem rossz? Te olyan vagy. f?leg magáról.. Személyesen? Tudom. mikor a n?k olyasmiket fognak tenni. mondta nászútjuk második napján Celia Andrew-nak. Hol az ördögben tan ultad? Andrew elhallgatott. hogy megváltoztassam a véleményemet. Andrew mosolyra húzta a száját. hogy folytassam? Miért. Maga? rántotta fel Andrew a szemöldökét.. er?s jellem. csendes polgári szerta tében. Andrew. Ami a szexet illeti. Nem. Ott sütött felettük a meleg délel?tti nap. hogy mégsem vagyok tökéletes? Van néhány gyenge pontja folytatta Celia. Például a gyógyszergyárak. tengert. tkez? találkozásunkkor akartam rátérni. E pillanatban még ezt is hajlandó vagyok elhinni. hengeredett oda az óriás törülköz? másik felér?l Andrew és c zit nyomott a felesége nyakszirtjére . a nyelvével gyengéden körülrajzolta a férje szájának vonalát. amiket én például ki nem állhatok. Csak nem azt akarja ezzel m ndani. hogy n? vagyok. hogy ma délel?tt nagy kedvem van ahhoz. mint a dinamit. Arra. Micsoda rendkívüli lány! Micsoda élettel teli. Óhajtja. hogy maga kedves ember. hogy van még valami. Andrew kinyújtotta érte a kezét. hogy feleségül megyek magához. Dr. Ha már így szóba hozta: igen. és azt suttogta: Gyere! Menjünk vissza a bungalóba Miért nem itt? Vagy ott. nem beszélve a meglepe téseir?l. Egy hónappal kés?bb néhány közeli barát és rokon jelenlétében. mélykéken ragyogott. Ilyen n?vel még nem találkozott. és közvetlenül el?ttük fodrozta a különben tükörsima. Milyen prûd vagy! Igazi vaskalapos alak.

Várj ? volt ott az esküv?nkön a Felding-Rothtól? De igen. Éljen Sam! bár azt sem tudom. elia Dr. aki tagja volt a St. Úgyhogy gyerekeinknek kell lenni. Noah Townsend tökéletesen beleillett a képbe. innen Townsend szerepe. Még nem mondtam? Nem emlékszem rá. Így túlleszek a babázáson. er?teljes. Mindig tart ogatott meglepetéseket számára. ha mindketten kiteljesedett életû emberek leszünk. mint az amerikai-brit véleménykülönbségek elsimítója eteltérések tavaly. Talán a szerelem lett volna a legmegfelel?bb kifejezés. de ez az érzés több volt.. ami mind színes. Jó házasság lesz fejezte be a mondatot Andrew. Celia anyja. ki az. Karriert fogok csinálni. mint Harold Macmillan brit miniszterelnök. Li lian. Bede's kórház testületének is. tele ötletekkel. egyúttal végtelenül elégedett és boldog is volt. Míg beszélt. aki . és személyisége oly mértékben fonódott össze iáéval. Egy órával kés?bb. feltûn?. Andrew egyre inkább befolyása alá került valaminek.. mikor Townsend bekísérte Celiát. hogy zavartalanul maga elé idézhesse azt a pillanatot. és nemcsak azért. Nem megy. Sam Hawthorne a f?nököm. Akkor nekem kell kett?nk helyett komolynak lennem. Ebben is egye tértek. független egyéniségéb?l fakadt. hogy Celia azon az emlékezetes délel?ttön a kórház kávézójába tette férjhez ménesi szándékát.. Lassan azért minden az eszembe jut. és meztelenül feküdt az ágyon. Túl boldog vagyok. Egyetértek. hollófekete hajú szépség volt. Az azt követ? hónapban. a magas. hogy ahogy mi fejest u grottunk ebbe a házasságba. Te intélyes külsejével. megjegyezte: Majd elnézé t kell kérned a nevemben. Hány gyerek rendel? kérdezte a férfi. sziklába vésett portréira emlékeztettek. És mikorra? Gondolkoztam rajta mondta Celia . De Celia megel?zte. A feleségével volt el. Igazán takaros kis terv. ?szül? hajával úgy festett. emlékszem. Andrew elégedetten hátrad?lt. hanem azért is. De neked emlékezned kellene arra. Andrew teljesen feladta a legényéletet. hát legyen. harminc fölött. mert bántotta a bahamai nap vakító fénye. Townsend karján jelent meg az ajtóban. Celia megszólalt: Mint ahogy azt a házasságunkka kapcsolatban mondtam. nem nagyon volt id?nk csevegni meg filozofálgatni. két kezét összekulcsolva a feje alatt. hogy két gyerekünk lesz: az egyik minél hamarább. Ennek az elvarázsolt állapotnak az egyik okozója éppen Celia volt. okos volt.. Beszéltem a gyerekekkel kapcsolatos tervemr?l Sam Hawthorne-nal folytatta Celia. ahogy talpig fehérbe öltözve. hogy némi zavarodottságot is érzett. Ahogy Andrew felidézte a három nappal azel?tt történteket. mint a jóságos családi doktor bácsi. tervekkel. rövid fátyollal a fején megjelent a házasságkötésükre kiszemelt szálloda fog szertartást egy ismer?s jegyz?re bízták. a parton fekve. És akkor fog mûködni. beszélj már komolyan. ? már ledobta a bikinijét. a i mostanában sokat szerepelt a hírekben. Igen. amit ? ne gyszerûséggel Celia varázserejének nevezett. drágám. mint egy alvajáró. intelligens.bár még nem lehetett több harmincötnél er?sen kopaszodott. ugyanakkor más is. még miel?tt betö incat. a Szuezi-csatornával kapcsolatban bukkantak a felszínre. hogy mi a terved az öregségedre? Már úgy értem. Még min ig rázta a nevetés.. mert Celiához hasonlatos n?t. körzeti értékesítési igazgató. és én. és darabos. Egyetlen percig sem unatkozott mellette. Andrew! Kérlek. letolta az úszónadrágját és kilépett bel?le. er?teljes arcvon a Mount Rushmore hatalmas. Hát ez nagyszerû tréfálkozott Andrew.. hogy olyan voltam. De mondd csak. Andrew már tisztán látta maga el?tt Sam Hawthorne-t. Andrew lehunyta a szemét. Már a legelejét?l fogva úgy érezte An . Hawthorne felesége.. szerény özvegy is megérkezett az esküv?re Philadelphiáb Celia apja meghalt a második világháborúban. Andrew összeráncolta a szemöldökét. csak szólj. barátságos férfit. Ha ebben bármiféleképpen segíteni tudok. az apró termetû. és arra jutottam. Szerinte jó az id?zítés. a másik pedig rá két évre. k ságból hadd kérdezzem meg.

A következ? napokat azzal töltötték. Úgy háromévenként váltottak karácsonyi üdvözl?lapot. és eszébe sem jutott hátat fordítani. És mikor bemutatta Celiát a kollégáinak. hogy a válás szó volt az. aztán pedig egy évet otthon maradnék a bébivel. rájött. hogy attól a pillanattól kezdve. mikor az ügyvéd irodájában ott feküdt el?tte szívfacsaróan. Az esküv?n Celia minden különösebb nehézség nélkül vette a mama akadályát. olyanon. hogy éppen a negyedik férjét?l próbál megszabadulni. amit hallottam róla. aki csak hajlandó volt meghallgatni. hogyan nézett ki. felszínes. aki Andrew szerint a nemkívánatos elvál sszony mintapéldánya volt. mikor Celia nevezzük nevén a dolgot megkérte a kezét nem merült fel benne a legkisebb kétség sem. hogy ifjú hitvese igaza t mondott. mint amilyen ma. mikor olyan sok kortársa n?sült meg. hogy jelen lehessen a fia els? há Andrew apja az anyja második férje volt és mikor Andrew az öreg fel?l érdekl?dött. illetve az anyjában. amiknek kik tatásához eddig id?hiány miatt nem jutottak hozzá. szeretnék az els? terhességem alatt addig dolgozni. Andrew-nak voltak már n?k az életében.mintha valami óriási szerencse éne volna. ?szintén kedv es. Utána visszamegyek dolgozn i a második terhességig. Persze hogy nincs ellenemre hunyorgott Andrew. mint eddigi életed során összesen. id?közben megbánta . Andrew csak a néni halála után döbbent rá. én pedig néhányszor teherbe ejtelek. Abban a pillanatba alami csodálatos bizonyossággal érezte. nem pedig e . gyönyörûen. Sajnos azonban mindig ugyanarra a végkövetkeztetésre jutott: üresfejû. hogy az mics oda áldozatot vállalt érte. mint ahogy egy tûzhányó kitör. Húsz éve ne tam. ami visszatarto házasságkötést?l húszas évei elején. hogy Andrew középiskolába vábbtanulhasson az orvosi egyetemen. Ennek az oka persz ? szüleiben volt keresend?.. de egyik mellett sem maradt meg sokáig és e gyikükkel kapcsolatban sem merült fel benne komolyan a házasság gondolata. mégpedig olyan hirtelenséggel és hévvel. amire mindenki áhítozik. gondos doktor. Los Angelesb?l repült oda az esküv?re. De miközben te elhalmozol a szereteteddel. mint valami öreged? pilla ngó. és pár perc múlva mély álomba merült. és Andrew gyerekkora nagy részét nála töltötte. a forró bahamai nap alatt kezdett rájönni. Az évek során Andrew megpróbálta megérteni az anyját és magyarázatot keresni a viselk . már azt sem tudom. csak akkor lett Andrew igazán szerelmes a lányb a. szeretném úgy mellékesen gyakorolni az orvosi hivatást is. Celia így válaszolt: Egymással kötöttünk házasságot. pontosan felmérte a helyzetet és szívélyes volt. és a legutolsó hír. a z anyja így válaszolt: Jaj. amilyenre fi vágyik. Mikor kés?bb Andrew utánagondolt. édesen. a nén k pár száz dollárt ér? maradéka. és abb y?z?déséb?l. hogy a vén kujon egy tizenhét éves kurvával gyütt Párizsban. már két éve meghalt. Kés?bb még hozzátette: Mostantól én vagyok a te családod. Az esküv?re kötelességtudatból hívta meg az anyját igaz. mikor Celiát meglátta a fehér men yasszonyi ruhájában sugárzóan fiatalon. de még annál is sokkal szebben . drágám. és az a családtag. Remélem is sóhajtotta boldogan Andrew. aki mágnesként vonzotta a hasonló férfiakat. is küldött egy levelet az utolsó címére. de ezenkívül semmiféle k t nem tartottak. Elsõsorban orvos leszel! Ugyanolyan ragyogó. hogy olyan dolgokat derítettek ki egymásról. és így tovább mondta Celia. de nem kapott választ. És mégis. . mikor Andrew sajnálkozását fejezte ki az anyja bizarr viselkedése miatt. és ezt hagyta félbe azért. és volt egy olyan érzése. egy percig sem habozott. mintha a vakvéletlen folytán megütötte volna egy j an azt a f?nyereményt. hogy hihetetlenül szerencsés ember. Andrew egyetlen gyermeke volt a rövid ideig házas párnak. az. Anélkül. Ha nincs ellenedre. önz? szép mondhatott édesanyjának. és mindenkinek elmondta. amed dig csak lehet. Bár az id?s hölgy nem volt különösebben j apart valahogyan annyi pénzt a fiú szüleinek segítsége nélkül . kívánatosan. drága kisfiam.. hogy ez a házassá örökre szól és hogy a cinikus kor ellenére ?közte és Celia között soha nem kerülhet sor külö a. de nem hamisan negédes. Annál különösebb v . y szót is mondott volna neki. hogy mindenkinek kell valamiféle érzelmet táplálnia vér szerinti szül?je iránt. ho m is fog kapni. vilá an érezte ezt az áhítozást. akine k szívesen bemutatta volna Celiát. és több szeretetet fogsz t?le . Kés?bb. Az illet? nagynéni soha nem ment férj ez. csak abban a hihetetlen pillanatban. És Andrew most.

hogy furcsá ak tartod. lyukas. hogy egészen közel lehet menni ahhoz a helyhez. hogy ennyit még kibírok. Ja igen. míg apja. miért nem akartál Hawaiira menni nászútra. Még mikor távol volt t? lünk. de megérezte Celia idegenkedé z ötlett?l. miért. Igaz. zeng? hangú. és csak aztán válaszolt: Nagy termetû. Igen. persze hogy emlékszem rá bólintott Celia Andrew kérdésére. Egy másik napon Celia munkájáról beszélgettek egy ócska. Andrew el?ször Hawaiit javasolta nászútjuk színhelyéül. viharvert kis dingi ben. A japán támadás során az A ona elsüllyedt. A legtöbbjüket a fedélközben érte a holttestüket soha nem hozták felszínre. Soha nem f ogom elfelejteni ezeket a napokat. valahogy így alakult. Mindig is azt hittem nyögte verejtékezve . Sok mindent megtanultam ezekben a gyógyszertári id?kben. és ha az ember lenéz. de nem érzem még magam felkészültnek rá. ahogy az egyik kezemmel receptek alapján gyógyszereket adtam ki. és néha még pult alól is árultam. Mindketten hallgattak. Persze szörnyen koravén lettem. hogy az anyám nem ilyen. A Felding-Rothnál mindenesetre én vagyok az els? és eddig az egyetlen ügynökn?. Pearl Harbornál. de van néhány n? is. Mindenben az apánkra hagyatkozott. de mikor szabadságot kapott és hazajött. Én is örülök válaszolta a férfi. mir?l van szó. Egy pillanatra elhallgatott. és rögvest a Bahamákra váltott. a múlt egy újabb darabkája került a helyére Celia éle mozaikképében. akkor is irányította anyámat a levelei által. ahol az Arizona elsüllyedt. ha Hawaiira utazunk folytatta Celia. Egy kicsit mosolyodott el Andrew. És meg is ígérek valamit. A legizgalmasabb az volt. részben pedig abból finanszírozta. Van egy olyan érzésem. hogy a gyógyszergyárak csak férfi ügy oglalkoztatnak. mire gondol. köztük hadiápolón?k. amit eredetileg a második helyre sorolt. Ezt nevezem! Hogy csináltad? Fifikusan. Ne menjünk túl messzire a parttól. és imádta a gyerekeke Er?s volt. Andrew. de szomorú lettem volna. ? volt a támasza. Andrew. mikor vártuk. hanem lelkileg is. ahol az apám meghalt. bár kiemelni nem tudták. de nem egyedül akarok ott lenni. Köztük volt Willis de Grey is. az Egyesült Államok haditengerészetének altisztje Hawaiiban teljesített szolgálatot az USS Arizona hadihajón. a nyugalmat. K hozzátette: Most már értem. mint én. És talán még most is az vagyok. a lakóit. pedig ? már nem emlékszik úgy apura. Örökké megnevettette az embereket. hogy az apám meghalt.Egy ver?fényes napon a reggelinél amit minden alkalommal a vidám. Ha eljön a nap. végül Andrew szólalt meg: Nem. 1952-ben emlékezett vissza Celia a Penn State College-ban végzett vegyészként. Az anyám nem akarta látni azt a helyet. Akkor nem mondtam meg neked. Azt biztosan láttad. Igen. Milyen ember volt az apád? kérdezte Andrew. Remona szervírozott nekik a bungalóba azt mondta Celia: Imádom ezt a helyet. Még nem voltál soha arl Harbornál? Celia megrázta a fejét. Willis de Grey. Celia elmosolyodott. hogy éjs eken egy gyógyszertár-drogériában dolgozott. december 7-én az akkor tízéves Celia édesanyjával Philadelphiában tartó tt. 1941. Janetben is él annak a boldo g. én pedig nem tudo pontosan. miközben Andrew az evez?kkel küszködött. feszült várakozásnak az emléke. hogy ezt választottad. H ottam. ami kés?bb a hasznomr a vált. a legtöbben tényleg férfiak. A z egyetemi tanulmányait részben az ösztöndíjából. Még a húgomban. hogy a gyerekeink már megértik. Most te vagy az anyád támasza? Igen. de egy napon szeretnék elmenni oda. Tulajdonképpen már azóta. Hanem a gyerekeimmel. örülök neki. a másikkal pedig hajcsavarókkal és dezodorokkal szolgáltam ki a kedves vev?ket. hogy ez a roncs pillanat okon belül el fog sülylyedni mondta Celia. egyáltalán nem furcsállom. Érdekes volt. sokat vo l a tengeren. látni lehet a hajót a víz alatt. A szigetet. és ezeregyszázkét tengerésze fúlt vízbe. igazad van. . nemcsak fizikailag. Celia hosszan gondolkozott. Celia rögtön el is magyarázta. anyáskodó fekete asszony. Lehet. a ház mindig megtelt élettel és vidáms al. Mikor a férfi az okát firtatta. De úgy döntöttem. megsz ervezem az utazást.

Mrs. hogy nincs-e kedve kipróbá ele a gyártmány min?ségét. aztán pedig kitört bel?le a nevetés. ami a fejtegetni kezdte jövetele okát. Azt hiszem. Andrew elnevette magát. és azt hiszem. Közölték velem. Celiánál hét évvel id? n? er?s. a cégnek alapelve. Ezt el?tte kellett volna meggondolnia. és nem kellene ?ket igazságtalanul büntetni a nemük miatt. hadd sodorja a víz a csónakot. Miután Sa m megpuhult. és mikor látta. Miután Celia nem nyugodott bele a döntésbe. Magának az tán van képe. hogy Hawthorne-t csak a feleségén keresztül lehet megközelíteni. az Sam Hawthorne. hogy az értéke dolgozó n?i alkalmazottak csak titkárn?k lehetnek. De a laborból nagyon nehéz volt az értékesítésre váltani. Celia tovább beszélt arról. Jöjjön a kon beszélgethetünk. Egyébként ott volt az esküv?nkön. felkiáltott: Andrew. Celia kiderítette. hát hogyne gondoltam volna meg. Ma leg megérdemelné! Aztán hozzátette: Éppen kávét akartam f?zni. már teljesen elmúlt a szifiliszem. Miss de Grey. Soha nem láttam azel?tt magyarázta Celia Andrew-nak. Te jó ég! kacagta. Fel sem hívtam. De a végén sikerült a dolog. Hawthorne. Hosszú. így szimpátiával viseltethet egy n? karrierambíciói iránt.. mert e tolakodók közül egy sem jelent t újból. igaz lt! Ez az izé tényleg süllyed! Nevetve ugrottak be a vízbe és a part felé kezdtek úszni. így történt. ezerszer is meggondol tam! De bíztam az ön modern gondolkodásában és abban. Celia megpróbálta a hagyomá at és jelentkezett.. de visszautasították. hogy ön szerint is ugyanolyan bánásmódo elnek a n?k. hogy egy szép napon felkereste az asszonyt otthon. hogy hacsak az ember nem meg szállott tudós. Jaj. Talán még az állásomat is elvesztem. Megtudtam ott néhány dolgot. akkor tessék. Az asszony ellenségesen fogadta. nagy a vál sztékunk. igyeke zve felhívni magukra a férfi gyógyszerész figyelmét. Az értékesítés meg a marketing érdekelt. hogy néhányan megértették a tr ám láthatóan senki nem akart fölöslegesen kockáztatni. Semmi közöm a férjem onkívül fel lesz háborodva. józan személyiség volt. A férfiak fülig szélsebesen választottak és pánikszerûen kimenekültek az üzletb?l. Lilian meg szintén nem hagyta nyugton. Megtudtam. Tudom válaszolta Celia. hogy a víz már bokáig ér a csónakban. hátravolt még az ? f?nökeinek az engedélye. Egyszerûen odamentem a házukhoz és becsöngettem. . A harmincas évei elején járó. De aztán elbeszélge lem. a körzeti értékesítési maestro bólintott Andrew. hogy Mrs. Azért lesz bel?lem els? osztályú ügynök. Ahogy mondja bólintott a lány. Végül így szólt: Hát ez nevetséges. Lehet. maguk után húzva a lyukas csónakot. feladta a kínlódást az evez?kkel. Ott születnek a fontos döntések tette hozzá. Megkérdezte. hogy az egyetlen ember. ha megtudja. mindenekel?tt azt.Gyakran jelentek meg fiatal férfiak a boltban és zavartan ?gyelegtek. hogy maga itt járt. mégpedig olyan id?pontban. Lilian Hawthorne több n?szervezetnek is a tagja . jó benyomást tettem rá. és hagyta. Néhány faragatlan fickó alkalmanként megkérdezte Celiától. Egy pillanatig úgy látszott. hogy az egyetemi képesítésével felfegyverkezve jelentkeze t a Felding-Roth gyógyszergyárban. Ami akarja. hogy Lilian Hawthorne szétrobban a düht?l. Aki megadta az enge a két gyerekre. És elkezdte a pult alól egymás után az üvegre pakolni a dobozokat. Így kezd?dött a barátságuk. Szóval úgy láttam. Erre Celiának már el? volt készítve a megfelel? válasza: Oké. Majdnem rajtavesztettem . a labormunka unalmas és egyhangú. aki kezdeményezheti ennek az alapelvnek a megváltoztatását ha egyáltalán . mint a férfiak. hogy segíthet-e valamiben. hollófekete haját türelmetlenül simította hátra. kieszelt egy haditervet. A f?nököd. Ez azonban kockázatos volt. Igen. és így tovább tudok majd dolgozni. Az asszony rámeredt. Celia pillantott. ami azóta is tart. Sam még ezek után is megpróbált lebeszélni folytatta Celia. És el ma is. Celia tévedhetetlen bizonyossággal felis erte ezeket az ?gyelg?ket. Felvették és a laborba helyezték.! sziszegte Celiának. ahol két évig dolgozott. amikor a férje egészen bizto san bent volt a Felding-Rothnál. mire általában meg is érkezett a menetrendszerû válasz: ? mármint a férfi kolléga mikor lesz szabad? Ha óvszer tetszik mosolyodott el ilyenkor Celia édesen .

úgy másfél kilométerre lehetett a bungalójuktól. ahol ? t a Felding-Roth els? képvisel?je. Ott nagyon szerencsés voltam. Celia hirtelen elmosolyodott. Messze voltál az otthonodtól szúrta közbe Andrew. Egyre többen viselik. csendes úton. De ha már itt tartunk. és tíz éve praktizálok önállóan. de soha nem kérdeztem meg t?le. Mindenesetre alighogy belekezdtem a szokás os mondókámba. hogy ezt az egészet képtelen vagyok humorosan felfogni. ? is belgyógyász volt. pont kifogtam egy rossz napját. De a hasznomra vált mondta Celia . de olyan finom. Azt legalább pontosan tudtam. Emlékszem egy nemrégiben történt esetre szólt közbe a férje . és hátrad?lve emlékezet t vissza az esetre. merthogy a nulláról kellett indulnom.és címjegyzékét. els? dolga volt a helyi tele fonkönyvb?l kitépni az orvosok név. Mint kiderült. Ezt szándékosan csinálta a te Sam barátod? Hogy kiállod-e a mesebeli próbát? Lehet. amit az ?si. annyi dolgom volt. hánya dán is állok. és kijelentette: Zsírban sütötték! Nem lenne szabad mege nem. Omahában talált egy kis lakást és innen já e az államot városról városra. szerényen berendezett kisvendégl?ben a helyi standardkosztot ették: sül fûrészes sügért borsóval és rizzsel. majd utánajárok. úgyhogy hadd közöljek magával valamit. de e sem többet. Semmiféle támpontom nem volt arra vonatk ozóan. Andrew. Negyven körüli lehetett. frissen fogott hallal. és elkezdett telefonálgatni. Jó. A Travellers Rest Uta spihen? elnevezésû. Úgyhogy kifelé! Hát ez durva volt húzta el a száját Andrew. a szikár. mikor nemcsak egy ttél túl. Miért? Rövidlátó vagyok és muszáj hordanom. min egy megvert kutya. és gyengéden megérintette a férf i kezét az asztalon át. aztán mikor végre bemehettem. hogy ügynökn?ként el?ször Nebraskába helyezték. kaptam öt percet. Mesélj még magadról és a munkádról. hogy arra a kétszázra koncentrál. de ezen az orvoson is itt ni. azt húsz másodperc alatt el tudom olvasni bármely k orvosi lap hirdetési oldalán. A végén egy North Platte-i orvos ki is dobott a rendel?jéb?l. aztán pedig minden orvosról külön kartot t. hogy úgy somfordáltam ki. csak a rovarok ciripe lése hallatszott meg egy part menti zátonynak csapódó hullámok zaja. i egyéb kívánságod? Óhajtasz rajtam még valami változást? Nekem nagyon megfelelsz így. hogy kit és hol keressek meg.Miután ügynökn? lettem az értékesítésen mondta aznap este a vacsoránál Celia Andr amar rájöttem. Jobb kell ogy legyek. ahol ültek. Meleg este volt. Kézen fogva k oda a kanyargós. Hát e Te mindenhogyan jól nézel ki nyugtatta meg Andrew. öt évig vol korló orvos egy kórházban. Amit megpró itt elfuvolázni nekem a hiányos tudásával. Bár korántsem tudok még mindent. Letette a villáját. nemsokára megint ott leszünk. Kérdezgetés helyett Celia munkához látott. Ezt hogy érted? Celia megkóstolta a halat. Sörösüvegbe dugott gyertya teremtett hangulatot az asztal ka közepén. annak ellenére. Mert igazat mondott. és az t hiszem. a körzetéhez ezerötszáz orvos tartozott. Bizonyos szempontból nem volt rossz dolog. Bár az Utaspihen? egészen biztosan nem szerepelt a komoly útikönyvekben. Andrew-t és Celiát egy t erre néz? kis asztalhoz ültette. Órákig ültem a várószobáikban. Négy évet töltöttem az egyetemen. Kés?b döntött. hogy nem tudom itthagyni. hogy milyen nehéz bejutni az orvoso khoz. Minduntalan leveszed a szemüvegedet jegyezte meg Andrew. Az egyik legels? tapasztalata az volt. levette a szemüvegét. hor dj kontaktlencsét. mint te. mint amilyenek a férfi kollégáim. akik vélhet?en a legtöbb receptet állítják ki. ízletes éte llel szolgált a korgó gyomrú vendégnek. Viszont jobban nézek ki szemüveg nélkül. fatüzelésû tûzhel sütött meg a vendégl?s. többet tudok magácskánál. De ha zavar a szemüveg. maga itt szakmai dolgokról p i nekem. durván kövezett. New Jerseyben most biztosan hideg van és esik sóhajtotta Celia. hogy nem elég olyan jónak lennem. Ahogy megérkezett egy új helyre. Ifjú hölgyem mondta . Nem éreztél magányt? Nem maradt rá id?m. azonnal félbeszakított. ha visszatértünk ígérte meg Celia. A kis hely. ezerráncú bahamai. ahogy vagy. . és nemcsak a Lotromycin miatt. de ezzel egyútt al nagy szívességet is tett nekem. Ne is mondd. Celia arról kezdett beszélni. Egyenesen el?ttük néhány felh? úszott a telihold körül. Cleophas Moss.

és a tudományos munkát végz? kollégákat nyúzta. és az jobb a miénknél. Ez így van bólintott Andrew. szerezzen be egy-két konkrét információt. Hogyan maradt id?d ennyi tanulásra? Hosszú ideig csak négy órákat aludtam éjszaka. ha ezzel kapcsolatban megtennél nekem valamit. hogy mindig igazat ke ll mondanom az orvosoknak. Mindent részletesen végigtanulmányozott. Celia elmesélte. vé lenül rájöttem még valamire. Mert a nász végzet . hogy sok orv m akarja a gyógyszergyári ügynököket. A körzetében megemelkedett a Felding-Roth-rendelések száma. úgyhogy a gyógyszerekre már egyáltalán nem marad id?. soha nem szabad túloznom vagy eltitkolnom valamit. mint ami a kézikönyvekben áll. Biztos. Gondold csak meg mondta Andrew . és amint elkezd az ember praktizálni. hogy találkoztunk volna akk or is. amit meg is tett. ami nagyon veszélyes. Mindenesetre alig egy év latt a cég megháromszorozta a nebraskai forgalmát. Felálltak az asztaltól. amit hamarosan piacra dobnak. mi van éppen fejlesztési stádiumban az. h ogy egyenrangú partnerként beszélgessek elfoglalt. Amit az egyetemen tanítanak a gyógyszerekr?l. ha például Illinois-ba vagy Kaliforniába küldte volna. szeretném. Dollárra átszámítva szinte ingyen ettek. hogy bár az orvosok többet tudnak nálam. mire a vendéglátójuk odarikkantott a tûzhely mell?l: Jó vót halacska. Henriknek is énekelt és muzs ikált fitogtatta a tudását Andrew. aki Joh woodot idéz! Heywoodot. Elutazott a Felding-Roth New J rsey-i központjába. kor az ember gyakran csak tapogatózik és el?fordul. Volt még valami folytatta Celia. Másodszor. és soh em szabad ráer?ltetnem semmit senkire. ifjú nászutasok? Minden oké? Minden nagyon oké nyugtatta meg Celia. Nem igaz mondta az asszony határozottan. Egy ilyen kis szigeten semmi nem marad titokban jegyezte meg Andrew derûse n. meg kell azt is mondanom. s?t néhán y orvos megkérte. azt a tizenhatodik századi írót. többek között ezért van az. A vacsoráért egy tízshillinges bahamai bankóval fizetett és nem kért bel?le vissza. Az els?. én pedig egy fon b körzetet New Jerseyben. Csakhamar javult az ismertetései színvonala. Egy begyöpösödött szakbarbár orvos. amit nem tudhatna k és ami a javukra válhat. A hallal is meg a nászúttal is. Egy id? múlva kezdett beérni munkája gyümölcse. akkor soha nem találkozunk. de a gyógyszerekkel kapcsolatban elég tájékozatlanok. Csendes boldogsággal egymásba karoltak és visszasétáltak a bungalójukhoz a kihalt. Els?sorban eladási trükköket tanítottak. Egyszerûen nem voltam szakmailag felkészülve arra. hogy az õ készítményét írja fel legk Andrew drágám. így még hasznossá is tehetem magam. hogy kénytelenek vagyunk végighallgatni egy gyártott ostoba reklámszöveget. hogy melléfog. . de ennek csak örülök nevetett Celia. Nézzenek csak oda! ragyogott Celia. Elnevették magukat. jegyzetelt és ott. Miközben ezen serénykedtem. éppen elég nehéz az orvosi újdonságokkal artani. hogyan olvasott végig esténként munka után meg hétvégeken minden elé t? információs anyagot és kézikönyvet. hogy le kell szoknom a kalmárgondolkozásról. Kint már hûvösebb volt. de nem sokat. megteszem. aki VIII. és beszéljenek arról. kanyargós úton. Andrew csodálattal nézett Celiára: Te aztán egyedülálló vagy! Te meg elfogult. Ha a konkurencia gyógyszerér?l kérdeznek. Néhá még félrevezetni is hajlandó az orvost annak érdekében. ki kell nyomoznom a gyógyszerekkel kapcsolatban olyan dolgokat. az f batkát sem ér. Ha már így szóba került mondta Andrew . Azt is felismertem. Ekkor hívtak vissza az isten háta mögül a civilizációba? Egy még nálam is zöldfülûbb férfi kapta meg a nebraskai területet. Az orvosok sokat tanulnak a betegségekr?l. Azonkívül. Mikor receptírásra kerül a sor. Szóval.Nem jártál valami tanfolyamra a Felding-Rothnál? Csak afféle gyorstalpalóra. Oké. Ha valamit nem értett. hibás információkat is kaphatunk. a tenger fel?l friss illatot hozott a szell?. S az akasztás nemkülönben fejezte be az idézetet Andrew. mi történt North Platte-ben? Két dologra jöttem rá. mi. Ha tudom. magas képzettségû orvosokkal. Segített valam a vegyészképzettségem is. Majd kés? bb elmondom. hogy mondjanak neki még a bet. beült a könyvtárba és utánanézett. de ez volt a végzetünk. így vagy úgy.

. Eisenhower elnök azonban még ugyanezen az oldalon biztosította az amerikai pol gárokat arról. És sak a kezdet! Látványos kezdet válaszolta a férfi a nyitott ajtón keresztül. hogy megváltoztatod a véleményedet a gyógys zeriparról. Így már mindjárt más mosolygott Andrew. szétteregetve mindent a nagy dupla ágyon. ahonnan egy Pan Am-géppel kellett még aznap este New Yorkba ér kezniük. Az eget összefügg? felh?takaró borította. me rt Andrew egy hosszú. mikor a beteged job ban lett a Lotromycint?l. Mintha a bahamai id? is megérezte volna a szomorú búcsút. és megjósolta a kapitalizmus pusztulását és a kommunizmus világméretû gy?zelmét . tényleg válaszolta Celia Jordan.. kényelmesen hátrad?lt. aki rakétameccsre hívta ki az Egy esült Államokat. De akárhogyan is már újra készen állok a munkára. Folytatódott a nyomozás egyel?re eredmény nélkül Albert Anastasia maffiaf?nök meggy lkolásával kapcsolatban. Felszállás után nem sokkal m z étel felszolgálását. A nászutasbungalóban.. Aztán: Jaj Andrew. Egy moszkvai jelentés Nyikita Hruscsovot idézte. aztán a férje keze nyúlt. És soha nem fogunk megváltozni. Andrew? Szerintem mindketten munkamániások vagyunk. hogy néha ne tartsunk munkaszünetet. mély csókkal belefojtotta a szót. A következ? világháború színhelye az Egyesült Államok lesz. Olyan csodálatos volt itt! szólt ki a fürd?szobában borotválkozó Andrew-nak. Azt mondtad. hogy ezentúl nagyobb bizalommal leszel az ügynökök iránt. Andrew is átfutotta az újságot. Ebben is hasonlítunk egymásra. csinálnom kéne valamit fordult a feleségéhez Andrew. amikkel nem értek egyet és amin remélem. ahol addig élt. Semmi nem változott. mert vannak dolgok.. egy csapásra elromlott. miután átlapozta . egy törülköz?vel szárítgatva az arcá viszont semmi okunk. Van erre most id. és a holmijai nagyobb részét egy raktárban helyezte el. Megtisztítanád a terepet? kérdezte suttogva Andrew. Na és? Kis id? múlva Celia elégedetten kinyújtózott.? kezdte Celia. mikor lefeküdtek a ruhák helyére.Elérkezett az elutazás napja. Tudod mit. és én erre azt mondtam. Négyórás út állt el?ttük a propelleres DC-7B fedélzetén. míg nem találnak megfelel? házat. reggel zuhogott az es? és a vad északkeleti szél ko bácsolta a tengert. annyira sze k! 4 A Pan Am légitársaság 206-os New York-i járatán ott voltak az aznapi New York Time s példányai. hátranyúlt és elkezdte az ágyról a re szórni a ruhákat. A gyógyszergyári ügynökökkel kapcsolatban. hetvenkedett a s t vezet?. hogy elengedte volna Andrew nyakát. miután a stewar essek elhordták az étkezés maradékát. mir?l beszélgettünk azon a reggelen. aztán félretette. ahol Andrew South Street-i lakásában szá dékoztak lakni mindaddig. Na és? M pedig gyengéden és boldogan hozzátette: Mégsem na és. gy azért maradj óvatos. Lekéssük a gépet kuncogott Celia. míg oda voltunk állapította meg Celia. ha éppen nyomós indokunk van rá. ahonnan egy órán belül el kellett indulniuk. hogy . és azt mondta: Igazad van. Celia már feladta boontoni bútor ozott lakását. Celia anélkül. Celia éppen a ruhá t csomagolta. Végül ló az ágy. a borbélyszékb l?tt szitává egy jól irányzott géppisztolysorozattal valaki feltehet?en egy konkurens band a tagja. Meg ambiciózusa k. Akkor azt mondtad. Igen. hogy az Egyesült Államok védelmi kiadásai lépést fognak tartani a szovjet kihí l. de nem tudta befejezni a mondatot. Biztos emlékszel még arra. Aha jelent meg Andrew az ajtóban meztelenül. Másnapra tervezték az utazást Morristownba. Andrew-nak és Celiának a Bahama Airways Rock Soundból délben induló járatára volt jeg e nassaui csatlakozással. akit a New York-i Park Sheraton Szálló fodrászatában. s fehér tarajú hullámokat csapkodott dühödten a partra.

a kedvencét. Az aktacsomóm egyre hízik. mert személyesen tapasztaltam ilyesmit a Felding-Roth nál. És a kockázat sem ak ilyen. hogy m ennyi energia és intelligencia szorult ebbe az apró. amelyek az évek során ak. hogyan is felejthettem volna el? nevetett And rew. úgyhogy aki még óhajt valami innivalót. hogy sok nagy gyógyszergyár maradt. hogy tájékoztassa ?ket az új rekr?l. Nem is olyan régen még kígyóolajat árultunk a vásárokon. sok a betege és tele a feje mindenfélével. Nem hiszem. akkor írj egy jelentést és add oda nekem. beleértve a veszélyeke z az igazság. hogy te valaha is félnél mondta a férfi. Ennek egyik oka az. Nagy fába vágtad a fejszédet.. Nem hiszem. ha egy helyzet tarthatatlanná válik. hogy ha jár nálad egy ügynök vagy ügynökn? akár a m . én is találkoztam ezzel a jelenséggel. a bár hamarosan bezár. mit fog mondani az asszony. Az orvosok néha ki sem látszanak a hirdetésözönb?l. akk or nehéz elhinni. csakhogy gyakran éppen azt nem tudják meg a zórólapról. vagy rossz esetben meg is haltak bizonyos gyógys zerekt?l. Andrew pedig whiskyt szódával. hogy hamis információt kaptál t?le. ahol fizetésért dolgozó igazgatók vezetik a cég en a szellemben mûködik sok ügynök. még olyan vállalatoknál is. tudományos jelleget öltöttek és tekintélyt vívtak ki maguknak. Miután megkapták az italt. és gyógyszerkészít? üzemeket építettek. Andrew magyarázta Celia. De azt akarom. vonzó testbe. még hazudni is. És bár a gyógyszergyárak hivatalosan tiltják az effélét.sikerül változtatnom. Igen. Gya n egész családok árulták ezeket a csodaszereket és népi orvosságokat folytatta Celia. vagy maga a gyógyszergyár szándékosan becsa . Annak a napnak minden apró részlete kitörölhetetlenül belém vés?dött. Néhány más orvost is megkértem ugyanerre Nebras an és New Jerseyben. olyanokat. persze hogy emlékszem. Eközben a kezdetleges elad módszerek mgváltoztak és szintén tekintélyt ébreszt?bbek lettek. javítani kell rajta. úgyhogy valaki mást osztanak majd be a Felding-Roth nál a ti praxisotokra. akik még betegebbek lettek. Andrew hátrad?lt az ülésen. Ez alapelv a cégnél. Arra gondolt. megint csak elcsodálkozva azon. Viszont sajnos nagyon is él? maradt a rég túlhaladott és etikusnak éppenséggel nem mondha tó kalmárszellem. de még így is túl vannak hajlandó bármit összefecsegni. 1957-ben a gyógyszeripar bizonyos szempontból még nem szakadt el gyökereit?l. és egy stewardess közölte. és a kígyóolajos kalmárko vérükben volt. hogy az el?ttük álló évek során egy percre sem lazíthat. hogy néhány ügynök nem mindenki. aki felhívja az orvosokat. Csak az volt a fontos. amit az orvosok elhittek. hogy megmaradt a családi ellen?rzés. Nagyszerû! Akkor hadd tartsak most neked egy ismeretterjeszt? kisel?adást. amelyik kis üzletet is nyitott: az els? gyógyszertárakat. meg szerelmi bájitalt és olyan tablettákat. Pedig megesik bólintott Celia. vagy nem figyelmeztetett eg yógyszer mellékhatására vagy valami egyéb fontos dologra. Megszólalt a hangszóró. . túl közel volt a kezdetekhez magyarázta Celia. hogy miket állítanak ezekr?l a szere kr?l. Ennek érdekében aztán ígérgettek fût-fát. És van valami terved? Feljegyzéseket gyûjtök egy jelentéshez. Kés?bb a leszármazottak fo lytatták a családi hagyományt. Tényleg nem sokan vannak már. Andrew halkan füttyentett egyet. És többé nem járok a rendel?dbe. amit kötelessége lett volna közölni ed. pontosan tudják. Te is tudod folytatta Celia . csak hogy az orvos az ? gyógyszerét í fel. És utána gyorsan a sz?nyeg alá seprik az ügyet é ki nem akar tudni róla. hogy ha az ember elfoglalt. amit tudniuk kellene például a gyógyszerek mellékhatásait. Aztán a megfelel? pillanatban el?állok vele. Ivo t egy kortyot a whiskyb?l. amik a fejfájástól a rákig mindent gyó . amit még mindig családok ellen?r iznek jegyezte meg Andrew. ha szellemileg lépést akar tartani Celiáv eszült figyelemmel várta. akár máshonnan. hogy eladják ?ket. mert az ügynökök hamis információkat szolgáltattak. Egy olyanhoz. és azt mondta: Igen. Tudom. Vol család. Andrew oldalvást a feleségére pillantott. de néhány ilyen régi családnak tekintélyes mennyiségû e. hogy negyven perc múlva leszállnak w Yorkban. Valakinek muszáj kockáztatnia. és rájössz. hogy valaki a gyógyszergyártól. akik bíznak bennem. Celia daiquirit rendelt. amivel senki sem tud vitat kozni. Különben sem félek.. Ezek az árusok egy fikarcnyit sem tör?dtek azzal. és folytatta: Aztán ott vannak a gyógyszergyári hirdetések. Más orvoskollégák is meséltek olyan be eikr?l. hogy nem soka ek el vele. Bár egyes esetekben sajnos em eléggé.

hogy úton van a csúcs felé. hogy már el?re kisakkoztál mindent. biztosítják a lojalitásuk és mindig kéznél vannak. mondd csak. hogy élvezem. kés?bb azt kívánják majd. De van egy tervem. ahogy sértetten és boldogtalanul élsz mellettem. Úgy érted. és töprengett. hogy ?ttük fog odaérni. Egyszerûen csak teljes életet szeretnék. Bizalmasan. hogy itt az ideje. de talán itt az ideje. Tanulmányoztam néhány vállalatot. amit hallott. Tudom. Andrew nem válaszolt.. Igen. Hát. Na és? Celia egy pillanat alatt felizzott.. nehogy félreérts persze nagyon keményen és jól kell dolgozniuk. A legmagasabbra? kérdezte Andrew meghökkenve.Mondok neked valamit. Celia. hogy új. Jó-jó. Hát ezt akarod? A hatalmat? kérdezte Andrew kétked?en. megtárgyaltuk a dolgot. Andrew hirtelen elhallgatott és kijavította magá Azon az emlékezetes napon. de ennél mé alamivel többet is. a vezet?i tem valamire: majdnem mindenki úgy jut fel a csúcsra. így van mondta halkan Celia. te magad is mondtad. A célom az. Ezek szerint ez a Sam végig fogja kísérten ket. hogy felbukkanjon egy hozzám hasonló ambiciózus n? a porondon. akkor szerintem a kormány fog helyettük lépni. egy nagy gyógyszergyár Ha sikerül. Hogy miért? Mert mikor egy középvezet?t el?léptetnek. De mégis általános dolo gy már a karrierjük kezdetén kiválasztanak valakit általában egy valamivel felettük álló ve aki kicsit id?sebb náluk . hogy feljussak a csúcsra. hogy a n?k olyasmi t csináljanak. ami ellen az égvilágon semmi kifogás és biztos vagyok benne. miel?tt kimondta volna. mert nem zeretném végignézni. Ami pedig a kérdésedet illeti: nem.. De mi az. mint te. hogy itt valami n?i összeesküvés folyik. Csakis üzleti ügyekben. hogy valódi befolyásom és hatalmam legyen. err?l nekem is ez a véleményem. De tud már minderr?l a jó öreg Sam? Hogy te vagy a potyautas a karrierje szá uldó vonatán? Dehogy tudja. drá . te kit választottál jelz?tüz ? Már régóta Sam Hawthorne a jelöltem válaszolta Celia. az iparág még nem érett meg rra. ott a kávézóban. a gyógyszeripar? Az az egész terület annyira konzervatív és férficentrikus. hogy a Feldin othnak egyszerûen ne lehessen más választása. mint hogy el?léptet. Igyekeznek hasznossá tenni magukat az illet?nél. és biztos. Ez biztos.. hogy sikerülni fog. Szóval azt mondtad. akir?l úgy gondolják. hogy valaki bakot tart neki. Ez valami egészen új dolog a számomra. és bevallom. Emésztette mindazt. mégpedig a legrövidebb id?n belül. J aj. De ne félj. hogy nem lennél boldog nélküle. akkor is minél közele akarok kerülni hozzá.. Valami kézzelfogható eredményt. olyan jól akarom végezni a munkámat. aki alkalmas a feladatok elvégzésére és akiben mara talanul megbízhat. mégsem fog sikerülni. Az az érzésem jegyezte meg Andrew . El?ször is magyarázta Celia . Végül aztán me szólalt: Ezt még nem kérdeztem meg t?led. Azon a napon. hogy valaki ennyire tör?dik velem. Fölösleges féltékenykedned. Arról beszéltél. hogy többet értesz karrieren. Na a te iparágad. Celia. komoly arccal nézett rá. csak ?k léptek volna el?ször. mert bár mindent elköve majd. Eljön majd az az id? is. az szeret mag után húzni valakit. De az együtt töltött néhány hét alap benyomásom. hogy karriert fogsz csinálni. Ha a gyógyszeripar a kongresszusi meghallgatás okra vár. Már hall atóak a kongresszusban bizonyos hangok. hogy el?ször is ? Hát nem elég ennyi? Celia megrázta a fejét. és ? is helyesli. A felesége várakozásteljes.. és szerintem ez a folyamat már meg is kezd?dött sok helyen. többek között az egészségügyben. férjjel és gyerekekkel. A történetüket. hogy megtudjak ról ad valamit. szigorú törvények fognak követni. amihez hasonlót korábban nem tettek. Ha a nagy gyógyszergyárak nem teremtenek rende t. ez em nem lesz így. Hát akkor van egyáltalán valami esélyed? Ezt azért kérdezem t?led. Szörnyen mosolyodott el Celia. miért ne? De még ha nem jutnék is az els? székbe. mint hogy els? osztályú ügynökn? légy. A felesége viszont igen. Aha! húzta fel Andrew a szemöldökét.. Tudhattam volna. hogy elérd a célodat. mire gondolsz: hogy a hatalom rögeszmévé válik és korrumpál. Celia megszorította Andrew ka ját. Ha már itt tartunk szólt közbe Andrew . Andrew. mikor mi . akit már megszokott. Nem leszek boldogtalan. Ezt ünnepélyesen megígérem. Andrew alaposan megrágott minde n egyes szót. amiket biztos.

Andrew a visszaérkezésekor sürg?s telefonüzeneteket talált. halotthalovány. meglátták a szürkületben Manhattan fényeit. hogy a Lotromyc inr?l szóló cikkét bizonyos módosításokkal ugyan. ötvenes évei elején járó n? megsúgt nak: Noah ezt soha nem fogja megmondani. akinek a neve kevesebbszer fordult el? a híradásokban. de aki. hogy megesz a sárga irigység mondta Dr. így a legfels?bb vezetés is. Gratulálok a házasságkötése alkalmából. ezúttal is id?be telt. Mint általában. és így a gyógyszerrel egy ia is elindult a siker útján. Hallották. A Lotromycinezt követ? szûnni nem akaró publicitás jól jött a Felding-Rothnak. a Felding. Részemr?l o ké. Mrs. Többek között ezért em hozzád feleségül. a hórihorgas. hatvanöt év körüli ipari veterán. de le fogják hozni. Celia viszont. Celia: mialatt a csúcs felé tartasz. De ma az üzleti élet leginkább egy zártkörû férfiklubhoz hason ogy ha egy n? be akar törni ebbe a körbe. Ezt eddig is tudtam. ami ennek folytán felkeltette a figyelmét a New York Times és a Time tudományos rovatának. hogy a maguk módján híresek lettek. hogy változik a repül?gép motordübörgése. s?t ki is nevették. mindketten rájöttek. A cégen belül mindenki megismerte a nevét. mindvégig ott fogok állni mögötted. Néhány perc múlva leszállunk az Idlewild nemzetközi repül?téren jelentette be a s dess. Majd ho zzátette: De aztán azzal vigasztalom magamat. és azt hiszem. Ahogy kinéztek az ablakon. aztán pedig azt mondta: Mostanáig ezen nem sokat gondolkoztam . Mi pedig megkezdjük közös életünket mondta. újból közölte a cikket. De van benne valami. de mostanában úgy gondol magára. Nem szégyellem bevallani. amely rendszeresen tallózott a körzeti lapokban. Kedélyeskedve üdvözölte a fiatalasszonyt. hogy a hírnév jótékony hatása máris érezhet? lmunkon. Korábban a személye maga volt az anakronizmus.Roth elnökével. Sok boldogságot kívánok. és kigyulladt az Öveket kérjük elirat. hogy a romantikusabb beállítottságú Time magazin hozzátette a hírhez Andrew és Celia házasság . akkor nem válogathat az eszközökben és módszerekben Andrew eltûn?dött. Még nagyobb feltûnést keltett az eset amiatt. mint a cég egyetlen n?i ügynökét. már a sajtó is szagot kapott. azon vette észre magát. ezzel nem vagyok egyedül a férfiak között. amit meg is tett. A légkör megváltozott. A felesége odahajolt hozzá és megcsókolta. Mr. úgyhogy Andrew azonnal bele is egyezett valamennyibe. Bukás kizárva. míg a fontos orvosi újdonságról Andrew siker Lotromycin-alkalmazásáról a hír elterjedt. akit mindig akartunk. 5 Mikor Celia és Andrew megjelentek a munkahelyeiken. mikor Andrew beszámolt neki a New England Journal-ben megjelen? cikkér?l. mint a férjéé. A javasolt változtatáso érintették a cikk lényegét. mintha a fia volna a fiú. Mindezen túl a New England Journal of Medicine értesítette Andrew-t. Morristownban megjelen? kis lap a címoldalon hozta a szto rit: A HELYI ORVOS CSODAGYÓGYSZERREL KEZELTE BETEGÉT AZ ASSZONY HIHETETLEN FELGYÓGYULÁSA A Newark Star-Ledger pedig. Camperdown. akinek bár voltak váratlan kezdeti sikerei raskában még nagyon sokat és sokáig kell bizonyítania. a boontoni Felding-Rothszékház vezet?k részére nntartott traktusában. És re . gyakran álmélkodtak rajta. hat héttel Mary Rowe csodálatos fel yógyulása után. de mostanra. soha nem született meg. a vonzó külsejû. hogy hívja mindkét szerkeszt?séget. élén Eli Camp rdownnal. Kés?bb Townsend felesége. Jordan. A Daily Record címû.nderre nem lesz többé szükség. amit akarsz. sajnos. aki a visszaérkezése másnapján magához kérette. hogy sikerül elérned. Noah Townsen d. Hilda. Celia újból Andrew keze után nyúlt. hogy a pozíciója alapvet?en megváltozott a Felding-Rothnál. ?szintén hiszek ne. aki m ndig makulátlan eleganciával öltözködött és soha nem jelent meg a gomblyukába tûzött vörös ró edik emeleti díszes irodájában fogadta Celiát.

Jor y gyógyszerr?l lesz szó. márpedig az az általános javallat. Megfontoltan beszélt. hogy még kisgyerekek is szedhetik A nyugtatót már árulják a nagyobb országokban. talán lehetne. Dr. Mrs. Nem lenne egyszerûbb és gyorsabb egy olyan koncentrált környezetben. köztük Sam Hawthorne. éppen ezér ostobaság lett volna elrontani ezt a nagyszerû lehet?séget egy túl magabiztos vagy igen rámen?s stílusú felszólalással. és néhányuk talán még túl is fog tenni a férfiakon. A Thali . ifjú hölgyem. A t?lük kapott jelentéseket a Felding-Roth aztán eljuttatná a minisztériumba. hogy ami a gyógyszereket és gyógyítást illeti. hogy hol és hogyan kellene végezni a Thalidomid e yesült államokbeli tesztelését. hogy az Andrew-val kapcsolatos megj zés puszta viccel?dés. Meglátjuk. hogy a szóban forgó új szert nem a Felding-Rot h fejlesztette ki. Sam kivételével. hogy n?gyógyászok is írják fel a gyógysze z annyit jelent. és olyannyira biztonságos. ho gy a terhesség semmiféle szempontból ne legyen a kísérletezgetések id?szaka. Annak ellenére. Lord ingerülten félbeszakította Celiát: Erre az esetre az nem érvényes. Valaki aggodalmát fejezte ki amiatt. és Camperdown Celia ügynöki tapasztalatairól érdekl?dött. és egészséges. Mikor Celia igent mondott. ho y egyre több n? lesz ebben az üzletágban. a fiatalos tudós ki mostanában került a vállalathoz. humán tesztsorozatra van szükség az Egyesül t Államokban. Miután bemutatta nekik Celiát. Camperdown hozzátette. Igen. amit nem sokkal a Lotromycin után akarunk piacra dobni. egy id?sebb. hogy a gyógyszer neve Thalidomid. valamennyien a hatalmas ir oda értekez?sarkába vonultak. a vezet?ség tagjait. s?t különös kegy. belgyógyászok. bízzanak meg kör ötven olyan orvost. mint egy férfi. megnézte az id?t. e oba. Él? bi ak. Celia megköszönte a jókívánságokat. Dr. hogy egy kiemelked? képességû n? alkalmanként éppen olyan kiváló lehet. akinek van magánpraxisa. De. maradjon. Maga. Körülbelül három hónapig. hogy mennyi ideig tartana ez a gész akció. Aztán újból feld arca. Ha va n kedve. Mr. Legyenek közöt alános orvosok. Camperdown egy pillanatra meghökkent és összeráncolta a szemöldökét. Ezután beszélgetés kezd?dött arról. abban a férje ?t?le teljesen függetlenül dönt. és így szólt: Nemsokára értekezletet tartok. mikor nem érzi m jd szükségét annak. Vincent Lord kutatási igazgató. egyenes válaszai. Tovább beszélgettek. hogy a mondatba beletegye az alkalmanként szót. A Felding-Roth az amerikai jogok szerencsés birtokosa. Aztán el?húzott a mellé yzsebéb?l egy órát. de nincs mit tenni. és úgy vette. Aggodalommal tölt el az kezdte Celia . már szinte legendává lett nálunk folytatta az elnök. tudva. uram válaszolta Celia kedvesen . Biztos vagyok abban. Látszo ogy tetszenek neki az asszony értelmes. Az asztal körül ül?k között volt Dr. Minden fej ?felé fordult. akit Celia már régebbr?l ismert denki leplezetlen kíváncsisággal méregette.és Gyógyszerügyi Minisztérium ek között. hogy a jelenléte szokatlan. Az értékesítési igazgatóhelyettes aziránt érdekl?dött. röviddel a nyugdíjazás el?tt álló értékesíté lyettes és négy másik. és akik felírnák a gyógyszert a betegeiknek. Lord. az elnök bekérette a titkárságon várakozó vagy fél tucat f i kollégáját. Majd meglátjuk. a kutatási igazgató azt javasolta. Nem lehetne kett?? Minél el?bb piacon kellene lennünk a termékkel. hogy a tesztelést ilyen széles körben akarják végezni. kivéve az Egyesült Államokat. ezeknek az els? osztályú külföldi adatoknak a birtokában morogta Camperdown . bürokratikus kívánalom. melynek végébe Camperdown teleped e. h ogy a Thalidomid bizonyítottan biztonságos szer. mint amilye n egy kórház? Néhány perces vita után Camperdown elmosolyodott: Talán a mi ifjú kollégan?nknek is van hozzászólása a tárgyhoz. Remélem. hanem megvásárolta a licencet a nyugatnémet Chemie-Grünenthal cégt?l.zek után a férje csak és kizárólag Felding-Roth-készítményeket fog felírni a betegeinek tet mosolyogva. hogy eljön az az id?. pszichiáterek és n?gyógyászok mondta. úgyhogy nem reagált rá és nem fejtette ki. és mindenütt os népszerûségnek örvend. miel?tt az árusítását engedélyezné az Élelmiszer. és körülülték a nagy asztalt. Ez a nyugtató a máig feltaláltak közül az egyik legbiztonságosabb jelentette ki a lnök . üdít? álomhoz segít. és azt mondta: Már történtek ennél furcsább dolgok is. hogy terhes asszonyok is szednék. van válaszolta Celia. Celia kedvéért Camperdown elmondta. tájékozott. kellemetlen reggeli utóhatás nélkül. A terméknek t?s mellékhatásai folytatta .

A Felding-Roth elnöke. kifesteni. és örülnék. A vételár egy részét készpénz . Úgy egy hét múlva tudta meg Celia Sam Hawthornetól. mégis elnevette magát. mert több helyre van szükségünk és nem gondoltunk rá el?re. hogy sikeres puhatolózásai nyomán hamarosan megkezd?dik a Thalidomid tesztelése mindkét otthonban. Andrew még aznap este. Eli Camperdown törte meg. és így szólt: Hát nem mondom. de én józan javaslatnak tartom. Ennek ellenére Mrs. Én éppen tudnék kett?t ajánlani. a következ?: Kik azok. valamint különböz? orvosoknál az . hogy végignézzen egy sor eladó házat. lábujjhegyre állt és megc olta. Menjünk haza és beszéljük meg. ami mindkett?nké lesz. amit ezen a januári vasárnap délutánon a koszos ablakokon át sápadt napfény vil meg. a tapasztalataim amiket a kórház. hogy néhány évenként hurcolkodj meg újabb házba. Mindenki figyelte már. és egy juk. és ha azok hajlandónak mutatkoznak az együttmûködésre. Az értekezlet végeztével Celia búcsúzott el els?ként mosolyok és bará ogások közepette. Ez nagyon fontos fejtegette Celia . és gondolom. Az egyik különösen megt tt Celiának. egyet-egyet megkapnak a gyerekek. Úgyhogy azt javaslom. Mikor a hírrel fel w-t telefonon. mert nem arom. úgyhog nem lesz problémánk a jelentésekkel. Bede's kórháztól. Nem tudom. Még ha ki is pofoznánk amit egyébként nem hiszek. hogy a többiek hogyan vélekednek. de beadta a derekát. Andrew és C elia mégis szakított id?t arra. amit mondott. hogy a munkájuk alaposan igénybe vette mindkettejüket. és mivel a születésük után szükségünk lesz egy pesztrára. és mindenfelé pázsit meg fa zöldellt. Szerintem viszont igazam van. mert szerintem ennek a háznak a legjobbat egy buldózer tenne. Mindkett? jól mûködik. És a t?le szokatlan türelmetlenséggel hozzáfûzte: mindenben igazad volt és van. felbátorodva a kijelentésen. ahonnan csak akkor megyünk el. sorra helyeseltek. azok közül is els?sorban a geriátriai páciensek. Én most azonnal elmegyek innen jelentette ki Andrew . de ebben nincs. Jordannak igaza van szólt közbe csendesen Sam Hawthorne. Átölelte Andrew-t. a mi államunkban van Plainfie ld mellett. f?leg. vonakodva ugyan. Az utolsó mondatára többen rábólintottak. hogy lehet . az egyik itt. Morris környékén volt. Ám Celiát nem lehetett visszarettenteni. Lord nem s zólt egy szót sem. és ti volt vele. akik leginkább szenvednek az álmatlanságtól és ezért altatóra van szükségük? Nos. A többiek. ha megker etném ?ket a kéréssel. A hangjában meglepetés érz?dött.omidot széles körben szedik Európában és másutt. Celia azonnal megérezte a kutatási igazgató ellenséges viselkedését. Anyu biztosan meg fog minket néha látogatni. hogy ezzel lezárult egy jelentéktelen ügy. lakat lan. rendbe tenni. mikor Celia elhallgatott. ha éjszaka hívnak és fáradt vagy. Olyan otthon. hogy Celia másnap hívja fel az ismer?s orvo sokat. Celia el?adta a vízióját a földszinti dolgozókuckóról. Bár Andrew-nak esze ágában sem volt elfogadni egy ilyen képtelen és kivihetetlen ötl etet. a Thalidomid tesztelését végezzük egy vagy két öregek otthoná ytatta Celia. akkor onnantól kezdve a kutatás zleg veszi át az ügyet. Lord ült mereven. mikor te is meg én is hozunk haza munkát . hogy az ötödik a vendégszoba. Nem sokkal kés?bb megszületett a döntés. Bizonytalan csend telepedett a szobára. Mindkét helyen ismerem az orvost. mikor megpillantotta a hatalmas. de mivel legtöbbször úgyis New Jersey más részein ügynökösködött. ha muszáj. és akkor gyönyörû lesz.és intézménylátogatásaim során szereztem. ez a kid?lt-bed?lt oldalú csûr nem nekünk való! tiltakozott energiku san. Csak Dr. a távolságnak nem volt Andrew-nak minden szál haja égnek állt. szörnyen elhanyagolt. akkor is mi szükségü hálószobára? Az egyik a miénk lesz magyarázta türelmesen a felesége . a másik pedig Nebraskában. és másnap Celia már m eg is kötötte az el?nyös üzletet. Jaj. amit fel lehetne tenni folytatta Celia . ahol tisztes távolságra álltak egymástól a házak. egy Lincoln nevû helyen. A Felding-Roth boontoni székházáig és vissza úgy húsz kilométerrel kellett Celiának s nia. Celia. fehér ablakkeretes ósdi udvarházat. Annak ellenére. Ezt a helyet alaposan ki kell suvickolni. hogy a ház alig négy kilométerre van a rendel?jét? l és még annyira se a St. szinte els?ként említette. és jelzálogkölcsönt vett fel. a t anyád is. az övé lesz a negyedik. Akkor úgy tûnt. többek között terhes n?k is. A kérdés. Körülnézett a földszinten. egy Convent Station elnevezésû kertvárosban. hogy ezzel hosszú távon számolnia kell. hogy órákig vezess. eléggé el?relátó vagy! Azt egyikünk sem akarhatja érvelt tovább Celia . csak Dr. rezzenéstelen arccal az as talnál.

meg Andrew-t is. mindenesetre zajlik körülötte élet. hogy mag a meg azt tudja. amiben nem kis szerepe volt annak. maga mindenre tudja a választ. Keating morgott valamit. Keating. hogyan fog szülni. és én megkérdeztem. hozzátette: Aktívan akarok részt venni a vajúdásba datosan akarom átélni a szülés pillanatát. Celia átment egy másik n?gyógyászhoz. a varrás után a hüvely szûkebbé válik. hogy egyre több orvos és szülészn? nem ért egyet ezzel a nézettel. Úgy látszik. Egy-két nappal korábban Celia közölte Dr. hogy tév tt. ha valami rendkívüli esemény jön közbe? Az teljesen más kérdés. Nem tör?d e az orvos egyre er?söd? rosszallásával. hogy Celia elveinek legalábbis egy részével egyetértsen. Elégedett baba volt. mint gondolta. Dr. és így már a kez ezdetén összeütközésbe került a n?gyógyászával. mégis. Jaj. De biztos vagyok abban. a fontoskodó. mert elhívták az egy . Lisa születése után Eunice Nashman bizalmasan azt mondta Andrew-nak: Rendkívüli as szony a feleséged. Egyáltalán nem válaszolta Celia. három kiló hetvenöt dekás kislány. Néha nagyon nagy fájdalmai voltak. Jordan! Ezek a döntések a szülészére tartoznak. dehogynem tudom! legyintett Celia. hogy ez a szûk hüvely kifej tten a jövend? szexuális partnerem élvezetét szolgálja. közös megegyezéssel. mikor a fej kibújik. aztán így szólt: Ami a gátmetszést illeti: talán nem t dja. És az ilyen szakadás nemcsak fájdalmas. de nehe zebben is gyógyul. hogy a férjemnek kifogásai legyenek a túl tág hüvelyem miatt. Igen bólintott Celia . Tudom. Keatingnél. aki szintén a St. mikor a természetes repedés gyorsan gyógyult. aki majd a pillanatnyi helyzetnek megfelel?en fog cselekedni. Na de. de végül lemaradt róla. Ezzel egyáltalán nem értek egyet mondta Celia halkan és nyugodtan. kedves doktor úr. Paul Keatinggel. A renoválás nem került annyiba. Keating fagyosan nézett rá. középkorú férfi végül azt mondta Andrew-nak: A feleséged l tlen asszony. hogy még meg is sze em. És az a furcsa. 1958 augusztusában. Abban az esetben természetesen maguk döntenek és azt teszik amit kell. Április vége felé költöztek be a házba. Ha ezt elfog dom. drága Mrs. és közös jövedelmü iatt sem panaszkodhattak. mert mindketten spóroltak az elmúlt években. hogy ha közvetlenül a születés el?tt nem metsszük át a gátat sebészollóval. mikor zolgáltatott helyzetben vagyok. hogy nem az én akaratom fog érvényesülni akkor. Mindketten boldogok voltak. Nos. és tisztában vagyok azzal is. mint egy szabályos sebészi vágás. hogy valóban azt kellett tenniük. Celia folytatta: Több olyan esetet jegyeztek fe l. s?t elfert?z? dtek vagy még hónapokig fájtak. Andrew. hogy nem gondoltae meg magát az érzéstelenitéssel kapcsolatban. Eun Nashman páciense lett. Csak éppen most az én testemr?l és az én babám Ha már a testér?l van szó folytatta a n?gyógyász . Vagy mind a kett?. akkor el?for tnak csúnya szakadások. Bede's osa volt. hanem a homlokát ráncolta. 6 Celia és Andrew els? gyermekének születése ahogy azt Andrew a kórházi munkatársaina ondogatta pontosan Celia terveinek megfelel?en történt . Vagyis nem kérek érzéstelenítést. És mi lesz. a gátmetszések viszont nem. Dr. Lisa lett a neve. hogy Celi a az ötödik hónapban járt. Máris kezd tetszeni ez a hodály közölte a legels? napon . aki alig sírt. ami nem okozott gondot. Celia már a terhessége alatt szilárdan eltökélte. és Andrew csaknem azonnal beismerte. a baba születése után gyak atokat fogok végezni a hüvelyizmok rugalmassága érdekében. Dr. hogy ami másoknak lehetetlen. hogy bár nek nem ez a célja. De utána meg kell tudniuk gy?zni engem is. Mi e a n?gyógyász csak elnéz?en mosolygott. mivel nem aka rom. mire gondolsz felelte Andrew együttérz?en . Keatinggel: Tanulmányoztam a természetes yermekszülést és megkezdtem azoknak a gyakorlatoknak a végzését. lehet. szeretnék rámutatni.etni. de ahhoz elég fiatalos gondolkodású. Nem sokkal ezután. és az eredmény meghökkent?en szép lett. kilenc hónappal és egy héttel a házasságkötésük után jött a világ s. aki ott akart lenni a szülésnél. És gátmetszést s Keating már nem mosolygott. Dr. amik szükségesek hozzá. aki ugyan id?sebb volt Dr. akkor nagy a valószínûsége annak. az Celiának lehetséges.

hanem otthagytuk Celiánál. és most is valami nag y dobást akart. és mindkét á e az utazást. aztán kitépte a falból a zsinórt és a készüléket teljes erejéb?l áthajítot ? túlsó végébe. ezért bár err?l csak Andrew-nak beszélt má nem számítottak semmilyen hosszú távú hatásra. nem vittük el rögtön. hogy Celia letesztelte a nénit. világszerte elis mert szerré vált és a Felding-Roth történetének egyik legnagyobb nyereségét produkálta. és közben kereste val aki telefonon. Ugyanebben a hónapban l?ttek ki két majmot a világûrbe. Néhány hónappal a nagy sajtókampány ami Dr. Mildred. Sam Hawthorne id ?közben el?rerukkolt a rangsorban és belföldi értékesítési igazgatóhelyettes lett.betegéhez. mintha mi sem történt volna. júliusban pedig Hawaii. hogy Andrew-v al tettek egy hosszabb vidéki kirándulást és addig egyedül hagyták az id?s n?vért a gyerekkel Minden rendben ment. Celia egy évig otthon maradt. Az anyós és Andrew nagyszerû viszonyban volta . A tennessee-i demokrata politikus. Estes Kefauver szenátor vo lt. Az új meghallgatások témája a gyógyszeripar volt. Celia is és Andrew is a saját karrierjére koncentráljon. hogy el?ször valami durvaságot m ondott a kagylóba. Dávid Ben-Gurion megígérte a világnak. Északon áprilisban nyílt meg a Szent L?rinc-csatorna. a világtörténelemnek 1959 nem volt különösebben látványos éve. de nem tud ártani. Túllépve a cégen. csak egyvalami nem hagyta nyugodni. ami elég is volt neki. aki naponta elment hozzájuk. A Lotromycin sikeres. aki tengerentúli megbízatást kapott. Megígérte hogy lesz állása. Mindezek után Noah getett tovább Andrew-val. hogy kellemetl en alak. azt egyel?re maga sem tudta eldönteni. hogy minden figyelmét és szere tetét Lisának szentelje. már korábban is nagy feltûnést keltett egy bûnügyekkel kapcsolatos meghallgatássorozattal. ha vissza akar menni. Aztán mikor megszületett a lányod. egymástól független esetben is az érzelmi laBilltás jeleit mutatta Vagy talán a bizarr viselkedés meghatározás illett inkább rá. Janet messze került otthonról az arab sejkségek egyikébe . ahol az telibe talált egy iratszekrényt és ripityára tört. kíváncsian kérdezte: És erre mit válaszolt? Azt mondta. Ami Andrew-t illeti. Az lepte meg különösen Andre ez a jelenség tökéletesen idegen volt az id?sebb. hogy Celia húga . Andrew Jordan és a Lotromycin drámai esetér?l számolt be. és Celia is egyre közelebb került az anyjához az id? múlásával. öleljen át valaki. Celia figyelmét azonban felkeltette még valami: december folyamán meghallgatások kezd?dtek egy szenátusi albizottságban. akinek elnöki ambíciói voltak. Májusban az izraeli miniszterelnök. a ogy máskor szoktuk. hogy Nem. egy amerikai katonai rakéta fedélzetén. hiszen így megismerhette az unokáját. Celia epe a Lotromycin-ügyben arra ösztönözte a cég vezet?it. mint korábban talán soha. Im m ezt a helyet mondta egy nap Andrew ragyogó arccal. Celia nem vesztette el a kontaktust a Felding-Rothszal. Ahogy eltervezte. Úgyhogy az egyik ápolón? átkar igasztalta. Andrew társa több. Ennek biztosan az volt az egyik oka. hogy országa a békét keresi arab szomszédaival. . Jó évet zárt a Felding-Roth Pharmaceuticals Inc. Celia anyja. ezer kilométeres magasságba. hogy csinosítsa a Convent Station-i házat. A legtöbb gyógyszeripari hivatalnok azzal intézte el Kefauvert. Olyan meghitt lett kettejük szonya. mivel egy olajtársaság geológ ment feleségül. amelynek vezet?je. így ismét lehet?vé vált. Az év vége felé Celia újrakezdte ügynöki tevékenységét a régi New Jersey-i körzetében e's-i kapcsolatai révén talált egy id?sebb nyugdíjas ápolón?t. tekintélyes orvos alaptermészetét?l. Olyan békés nyugalomban feküdtek ott egymás me lett. h gy vigyázzon Lisára. Felcsillant a remény. Az egyik alkalommal Noah a rendel?jében beszélgetett vele. hogy támogassák Sam Hawthorne-nak azt a szándékát. hogy visszavegye az asszonyt. Celia volt. az illetékes minisztérium megadta az engedélyt a forgalomba hozatalra. mégpedig úgy. de kérem. Az id?t többek között arra is kihasználta. ami minden szegletében olyan lett. Andrew három esetr?l tudott. Janu csatlakozott az Államokhoz. A gyógyszeriparnak er?s lobbyja volt Washingtonban. hogy több oldal va. Jellemz?. hogy egy napon emberek is beülhetnek majd az ûrhajóba. Noah Town sendr?l volt szó. néha meglátogatta ?ket Philadelphiából és örömmel helyettesítet a n?vért. de hogy mennyir e volt megalapozott az aggodalma. Az id?s orvost annyira feldühítette a hívás. mint amilyennek ? jósolta és ígérte. hogy öröm volt nézni.

holnap kezd. úgy látszik. de az csak száguldott tovább. A zártkörû. h. akkor egyenesen biztató. de a f?-f? fejek azt akarják. ami igaz. egy szál sem marad. sem pedig azzal. nem fojtotta vissza. Noah csak megvonta a vállát. és a régi készülék sorsáról szó. a munka és a mindennapi élet feszültségei egyre nehezebben viselhet?k el. de az csak ezt morogta: Nem végezte rendesen a munkáját. a vezet? melletti ülésen. ahol Violet a sztala is állt. akkor Andrew talán jobban odafigyel. amit visszafojtott. hogy kollégája megint normál ességgel. Igaz. meg a cég elnöke és más vezet?i is. hogy közöl csak férfiaknak! Nemcsak hogy belépés nemcsak férfiaknak. . aki hosszú évek óta volt hûséges munkatársa Townsendnek. Úgy hat héttel kés?bb Andrew Noah kocsijában ült. vagy gyakrabban ismétl?dt ek volna. A tévedés gyakorlatilag nem számí ert a plusz kilenc dollárt jóváírták volna a következ? havi számlán. mire egy év múlva betölti a negyvenet. Andrew ordítva próbálta Noah-t lecsillapítani. és ilyen kitörések el?fordulhatnak. gondolta Cel Ha pedig a saját hosszú távú terveire gondol. Mrs. Én is szeretnék ott lenni mondta Celia. Igaz. meglesz bólintott Celia. De úgy látszott. mint akine k elment az esze. legfájdalmasabb esetnek a rendel?ben dolgozó titkárn?. akik szer ették is ezért. Rendben. Violet hibásan állított ki egy csekket. Celia már tudott arról. Maga ew is érezte néha ezt a feszültséget és az abból ered? ingerlékenységet. Egészen a csekkügyig. Sam nyugodt hangulatban volt és szívélyesen vözölte. Az országos értékesítési konferenciáról akartam magával beszélni közölte. Ha ezek az esetek nem különböztek volna ennyire egymástól. Samnek azonban látha tóan ritkult a haja. és méltóságteljesen azt vála a: Dr. vala hogy jól állt neki a kopaszság. Valami hihetetlen szerencse folytán nem okoztak balesetet. Andrew-t végs? soron azonban mégsem hagyták nyugodni e különös esetek. hogy mi ndenki öregszik. és ráüvöltött a megdermedt asszonyra: Ostoba vén kurva! Tönkre akar tenni. Bede's parkolójába. amit aláírás végett otthagyott Noah asztalán. Celia dolgai ezzel szemben egyre ígéretesebben alakultak. ezzel nincs egyedül. Legközelebb Andrew látta. Érkezett egy negyvenöt dollárról szóló számla os orvosi szerek után. hogy maga legyen az egyik felszólaló. Remélem. Dr. a hölgy Noah iránti odaadása pedig majdhogynem rajon a sok tréfás megjegyzésre adott alkalmat a háta mögött. de ezennel az alkalm azásom ebben a rendel?ben véget ért. ugyanis Violet felállt. Legnagyob rémületére Noah hirtelen padlóig nyomta a gázpedált és ?rült száguldásba kezdett Morristown em tör?dve sem a piros lámpákkal. Másnap Andrew megpróbálta megbeszélni a dolgot Noah-val. Noah ráförmedt: Ebbe ne szólj bele! Violet pedig ezt mondta Andrew-nak: Köszönöm. A harmadik. aki éppen ebben a pillanatban lépett be az ajtón. háromnapos eseményen ott szoktak lenni az Államokban dolgozó munkatársak Felding-Roth külföldi leányvállalatainak képvisel?i. A fontos dolgokat viszont mindig észben tartotta. Már találtam valaki mást. Az új beosztása a belföldi értékesítésnél nem viselte meg különösebben. Mialatt Andrew magánkívül volt az á lmaktól. De azzal magyarázta a dolgot. Townsend. nem akart hinni a füléne k. mikor Sam Hawthorne az irodájába hívatta. 1960 februárjában egy napon éppen megérkezett a körzetéb?l a Felding-Roth központjába. hogy a Felding-Roth kétévenkénti értékesítési konferenciáját k-i Waldorf-Astoria Szállóban tartják áprilisban. Andrew is kijött vele. nem azért hívatott. Ám Noah a csekket lobogtatva kirontott a rendel?jéb?l a várószobába. Most azonnal távozok és többé nem jövök vissza. Parson s volt a szenved? alanya. Az id?s hölgy felcserélte a számokat és ötvennégy dollárra töltötte ki tési csekket. biztonságosan vezet. ar semmizni?! Andrew. Jordan. jó volt a betegekhez. a hatvanöt év körüli Violet Parsons már kicsit lelassult és néha el is felejtett ezt-a t. Mikor Andrew megpróbált közbeavatkozni.Másnap már ott várta az új telefon Noah-t az íróasztalán. hogy a kanyarokban majdnem felborul tak. Végül is természetes emberi tulajdonságról van szó. ilyen hangnemben még soha senki nem beszélt velem és nem is fog. hogy valami fontos ügyet eli tézzen. és fülsik etít? fékcsikorgással álltak be a St.

Semmi olyasmit. Te nem tartozol ebbe a kategóriába.Ebben biztos vagyok jegyezte meg Sam szárazon. És ezzel vége? A Felding-Roth részér?l igen. zizeg? papírokba és jegyzetekbe temetkezett. aztán megkérdezte: Árthat nekem ez a bizonyos kr tika? Magának? Sam megrázta a fejét. nem sokat ért. Kipróbálták az egek otthonaiban. Gyakran bizonytal ankodunk. Semmi komo t vagy súlyosat. Ha még emlékszik. és megkérdezte: Már megint mesterkedsz val ben. lehet?leg humoros el?adást kérnek folytatta Sam. hogyan van ez velünk. Kevadonnak nevezték el és nagy reklámhadjárattal akarják bevezetni a hazai és a kanadai piacon. úgy. habozott. Már az el?adás javasolt címe is megvan: Ügyn gyógyszeriparban egy asszony szemével . akik kritizálják magát azért. Err?l jut . hogy önök közül a legtöbben n?s emberek kezdte Celia. szerint hibát követett el a cégünk? Sam megvonta a vállát. Bár épp most hallottam. Nagyon köszönöm mondta Celia. hogy a Merrell Company ráhar apott a Thalidomidra. nem pedig szélesebb körben. 7 Tudom. Persze azok után. mert a Thalidomidot csak id?s e mbereken próbáltuk ki. hogy vannak néhányan. amir?l körülbelül egy éve beszélt Mr. C Igyekszem bólintott az asszony .. Beavatsz a titkodba? Majd kés?bb válaszolta Celia. Miért? A kutatási részlegünk szerint magyarázta Sam nem volt jó a szer. aztán így folytatta: Talán legjobb. Nem hinném. és ez nem tartozott azok közé. ahogy azt Vincent Lord eredetileg akarta. hogy sajnálja az elszalasztott lehet?séget mondta Celia. de nem kérünk bel?le. és esz sem volt vázlatokkal futkosni Sam Hawthorne-hoz. mondta Celia eltûn?dve.. ahol maga megszervezte. Hát mint altató. és végignézett a reá ? férfiarcok tengerén . amire el?tte a kutatási részleg az áldását adja. ami a témát illeti: beszélt m Eli Camperdownnal. Értem. ami vitatható. Azt mondtuk. hogy az értékesítési tapasztalatairól szeretnének egy b olót magától hangsúlyozottan n?i szempontból. tehát tudják. összezavarodunk. Átnézem és elmondom róla a véleményemet. Visszaadtuk a Chemie-Grünenthalnak. mi történt azzal. Emlékszem. de rögtön folytatta mondan . A nyugodt. asszonyokkal. Könnyed hangvételû. Úgy érzem a hangjából. mesterkedem. Maga is a kritikusaim közé tartozik? Nem. Nagyszerû értékesítési eredményeink vannak a maga körzetében bókolt neki Sam. Talán igen. ahol nagyszerûen megfértek egymás me tt Andrew-val. Ha akarja. Tíz-tizenöt perc elég lesz. kényelmes dolgozókuckóban. Celia. okos kislány jegyezte meg valaki halkan az els? sorok egyikéb?l. Camperdown? A Thalidomiddal? Mégsem hozzuk forgalomba. talán nem. készíthet vázlatot. h ogy köszönjük. Hát ilyen címmel egyetlen film sem pályázhatna kasszasikerre húzta el a száját Ce de azért megcsinálom. Ha most elmondanám neked. ugye? Igen ismerte be az asszony . ez nem is csoda. én akkor is egyetértettem magával. és az derült ki. mire Celia arcán gyors mosoly suhant át. Nos. De csak olyan terméket hozhatunk for galomba. bár sokat segítene néhány új termék. Andrew egyik vasárnap a feleségét nézte. megpróbálnál lebeszélni Andrew elmosolyodott. feledékenyek vagyunk. ha megmondom magának . aki gondolatban máris a beszédét fogalmazta. Celia gondolkozott. hogy a Thalidomid elsöpr? sikert aratott Európában. és nagy bölcsen nem firtatta tovább a dolgot. Az elkövetkez? hetekben esténként és hétvégeken Celia otthon a konferencián elmondand eszédén dolgozott. Eg lanatra elhallgatott.

életet adó termékeket forgalmaz. A járdákon a munkába igyekv? tis tömege hullámzott a kényelmesen sétáló Sam és Celia körül. ami abból áll. Úgy látszik. hogy megkezd?dött a konferencia. Igen. azt javasolt beszéljek ügynöki. Észak.és Dél-Dakota. s?t néhányuknak az idealizmus vagy a szolgálatkészsé bujkált a szilaj jókedv is a remélt kalandok és nagy ivászatok miatt. de én nem hiszem el. kiment a fejemb?l. és az öltözékének jellege szerencsésen egyesíti magában az üzleti frissességet és a . valamint felügyel?kb?l és körzeti igazgató k olyan el?retolt bástyákból érkeztek. Még egy órájuk v a konferencia megnyitójáig. A következ? na pon aztán sor kerül a komoly munkára is. Ne rontson el mind ent azzal. mint Alaszka.. Tudta. hogy maga más. Mindannyian tudjuk. hogy tíz-tizenöt percet emlegetett valaki.dóját. ennek a kérésnek a telje sítését lehetetlennek tartom. Sokuk számára ez a konferencia volt az egy en. Hawaii. de ez nem stimmelhet. Megpróbálunk mindenkit jól megdolgozni. néhányan füttyentettek. vitás kérdéseket. Maine és így tovább. és a Waldorf-Astoria termében farkassze met nézett a FeldingRoth teljes ügynökgárdájával. ami annyit jelen t. é kiáltások hallatszottak: Én is. mint a többi beosztottam. hogy komoly szakmát ûzünk. így is fogok tenni. Annak is örült. hogy hány percet kellene ma beszélnem. és úgy válaszolt: Köszönöm! R hogy így fognak reagálni. bébi! Még harsogóbb lett a nevetés. kétévenkénti közvetlen kapcsolatteremtési lehet?ség a feljebbvalóikkal a cég központjában yetlen társasági alkalom. hogy ne l?jön túl a célon. kicsim! Celia közelebb hajolt az emelvényen lév? mikrofonhoz. Azon tûn?dött. Egy nagy cég rés vagyunk. ahogy megálltak.amennyi id?re csak szükséged van. nagy gonddal választotta ki a ruháját a rendkívüli alkalo mra.. én is! . hogy mindig a saját feje után megy. hogy túl sokat akar egyszerre. Csak ennyit akartam mondani. és hogy milyen boldogok vagyunk. és a túloldalon visszaindultak a Waldorf felé. hogy túlharsogja a forgalom zaját. hogy egyébr?l sincs szó. sokan hallottak már magáró indenki szeretne már valami újat hallani. Ne legyen vakmer?. Mikor felkértek ennek a beszédnek a megtartására folytatta Celia . Végül i s melyik n? lenne képes arra. Florida. Kalifornia. Élvezték a langyos. hogy maga szinte soha semmit nem felej t el.. tényleg! így Celia. aki nem sokkal azel?tt azt mondta Celiának: Egy értékesítési konferenc ia megnyitóján mindenki fontoskodik és adja a bankot. Igyekezett elkerülni Sam Hawthorne tekintetét. hogy ötszáz férfival ilyen rövid id? alatt intim kapcsolatot teremtsen? Felharsant a nevetés. Ezért az els? nap a leggyomorforga tóbb. hogy ne vessek fel komoly. Tudom. és ez az óriásvállalat fontos. hogy mások ez t elhinnék. fris allatok kerget?ztek a manhattani utcákon. Én például azt felejtettem el. Új-Mexikó. Most. Nos. De szer igyelmeztetni. miután a programfüzet en látta. Celia a gondolataiba mélyedt. hogy az ? el?adása az els? nap délutánjára van ütemezve. Mert én tudom. hogy cs san fest. arra gondolt: hamarosan kiderül. és a tavasz biztos jeleként a Park Avenue köze pén húzódó sávban ott virult a tengernyi tulipán és nárcisz. és azóta életének elengedhetetlen részévé vál Végül nem mutatta meg a beszéde vázlatát mondta hirtelen Sam. mint ho milyen nagyszerû fickók a terepen dolgozó ügynökeink. Sam volt az. és az elkövetkez? két éjszaká akarta csak a Waldorfban tölteni. Úgyhogy mindenképpe . Jaj. hogy vajon azzal. Ugyanakkor figye meztettek arra. aki feszülten fig yelte a második sorból. Erre most ne mondjon semmit. napsütéses áprilisi délel?ttöt. Sam felemelte a hangját.. Mikor Celia válaszolni akart. aki aznap reggel érkezett autóval New Jerseyb?l. Texas. amit mindig is utált. Tiszta. hogy ?k a munkatársaink. Valami halván emlékem van arról. Celia. amennyit csak akarsz. illetve ügynökn?i tapasztalataimról. miért is ne? Maga az egyetlen aktív n?i ügynökünk. átmentek az úttesten a szabad jel zésnél. Frissen csináltatott tengerészkék kosztümjéhez fehér zsabós blúzt viselt. Lehet. ízes hang: Én annyi id?t sz neked. Ezek szerint én leszek az egyik fontoskodó? kérdezte Celia. Nem fogok csalódást okozni jelentette ki Celia. amit utánra tervez. és mostanáig még legtöbbször helyesen döntött. A hallgatóság els?sorban ügynökökb?l állt. Sam egy kézmozdulattal elhallgattatta. hogy végre nem kell hordania a szemüveget. túll?-e a célon. amik megszokott kísér? elenségei minden iparág ügynöktalálkozóinak. hogy micsoda szuperklasszis intézmény a Felding-Roth. és hátulról megszólalt egy öblös. A Park Avenue-n sétáltak Sammel a Waldorfban elköltött reggeli után. Celia. az egyetlen lehet?ség az esetleg lankadó lelkesedésük felélesztés ek és termékek adására és megismerésére. A konta ktlencsét Andrew ajánlotta még a mézesheteiken.

s?t nagyon rossz dolgok is. Most el fogom önöknek mondani. hogy a másik két rt elenyész?en kicsi. hogy orvosi tapasztalatai alapján három csoportba osz totta azokat az ügynököket. Az el?csarnokban nemcsak a Lotromycint hirdették. amelynek dolgozunk. hogy nekünk. hogy az ügynöki munka min?sége ami a teljes körû és pontos tájékoztatást illeti gyenge. de a befolyása még mindig nagyon érezhet? volt. az orvostudomány egyik nagy áttörése és többek között én is büszke vagyok arra. trágár vicceivel. de egy évtizeddel e t er?s kézzel formálta és vezette a vállalatot. akik hajlandóak bármit összehordan i. miközben beszélt. hog y elnökölt az igazgatótanács ülésein. hanem tucatnyi fontos Felding-Roth-gyártmányt is. Amib?l az következik. amin lehet és kell változtatni. Celiát el?ször öntötte el az idegesség azóta. Ennek egyszerû oka van. ?szintén szeretném azt mondani. és én is ehhez fogom magam tartani. s hozzátenni. hanem az els? két sort elfogla ezet?séghez is: az igazgatótanács elnökéhez. amik az érdekte eszélgetések hátteréül szolgáltak. De vannak rossz. mint valami eredeti jópofaságot. Celia látta. hogy a férjem írta az alkalmazásáról szóló részt. Nyilvánvaló volt. A férjem elmondta nekem. és bár lehet. hanem a köznép is. vad röhögéseivel. aminek részei vagyunk. hogy az orvos felírja. Azt mondtam. amelyiknek az ügynökei becsületesek és tájékozottak. az nem f elelt meg az elvárásoknak. De sajnos nem ez az igazság. Celia tudta. Más orvosoknak is ugyanez a tapasztal atuk. Celia így inkább elnézett az els? két sor fölött és igyekezett a t más részeire koncentrálni. akik becsületesen tájékoztatják a cégük gyógyszereir?l és a különböz? mellékhatásokról. t tagjai nem eléggé felkészültek és nem tudnak megfelel? tájékoztatást adni arról a szerr?l. hogy göröngyös talajra lépett. hogy kritikusnak folytatta Celia . de ? azért választotta ki po nt ezt. mint az els?. Sajnos nagyon sokan vannak. Emiatt idegeskedett a legtöbbet hogy meg tudja-e fogni a hallgatóságát. akár hazudni is a szerr?l. A férjem orvos belgy apasztalatai vannak ezzel és még egynéhány más gyógyszerrel kapcsolatban is. Floyd VanHouten. nemcsak az ügynökökhöz szólt. és hogyan tudnánk javítani rajta. amit mo dani fogok. Az el?csarnokban valamennyien láthattuk a Lotromycin reklámstandját. És a férjem nincs egyedül. ahogy az a nekem írt feljegyzéseikb?l kiderül. . Ezenkívül az is meggy?z?désem. Eli Camperdown elnökhöz ill?en legelöl ült. és ha kell. yógyszeriparnak. én most rögtön szeretnék kritikus lenni. az értékesítési ig eshez. akkor láthatják. Mellette foglalt helyet az igaz gatótanács elnöke. Ennek a szakmának ez az árnyoldala. középen. zajos el?csarnokba. és ez vonatkozik minden gyógyszeripari vállala leértve a mienket is. hogy kihasználja a terméknek a személyéhez fûz?d? aspektusait is. néhányan idegesen feszengtek. Sam Hawthorne kopasz feje is ott világított közöttük. amely így hangzik: Üg unka a gyógyszeriparban egy asszony szemével. az idétlen.olynak kell maradnunk. hogy ez többekne em lesz ínyére. De rossz tapasz talatai is vannak más gyógyszerekkel és olyan ügynökökkel. aki mára már törékeny öregember lett. akik id?r?l id?re felkeresik: az els? csoportba tartoznak azok. a harmadik csoportba pedig azok tartoznak. hogy elvállalta a beszédet. Ha magukhoz vesznek a standról egy prospektust amit már nyilván többen megtettek . annak érdekében. hányszor hallotta aznap az Eze láttalak. hogy a három csoport közül az els? a legnépesebb. különösen az ügy i munka területén. hogy ár Celia megvárta. becsületesnek. Celia már nem is számolta. hogy amit eddig elmondott. hogy most már nemcsak az els? két sor szörnyülködik. Celia tudta. hogy véleményem szerint mik ezek. füstös. Celia. Mikor ma délel?tt belépett a Park Avenue-ról a zsúfolt. míg a taps és éljenzés elült. hogy mit fog mondani. meg egy tucatnyi más f?nökhöz. édes öregem! felkiáltást. Az egész terem csendben várta. Mindkett? nagyszerû dolgokat vitt véghez a múltban . és fog véghezvinni a jöv?ben. v gyis az. Valahol a lel legmélyén a Felding-Roth értékesítési konferenciáját ? is csak amolyan kanmurinak tartotta a yesked? hátba veregetéseivel. Ahogy Celia lepillantott az els? két sorra. akik becsapták és félrevezették bi szerekkel kapcsolatban. éppen ezért egyenesen a hallgatóságra néz igyekezett minél óvatosabban fogalmazni. a helyetteséhez. több arcon is kínos kifejezést vett és zre. Érdemben aka hozzájárulni ehhez a konferenciához és nem fogok megmaradni a szóvirágoknál. Csodálatos szer. ahol az ügynökök ztek. Önökhöz hasonlóan én is odaadó híve vagyok annak a vállalatnak. VanHouten szerepe ma már kimerült abban. A második és harmadik csoport sokkal nagyobb. akik az értékesítés frontján dolgozunk. nem lépi túl az el?adásom meghirdetett témájának kereteit. Mindaz. ?szintének. az elnökhöz. ajánlanak. hogy ezzel a bevezet?vel sikerült felkeltenie mindenkinek az ér dekl?dését. k usnak kell lennünk egymással.

amelyeket i nem akar meghallgatni. mert mikor kikerültem az orvosok közé. de nem teszem. aki vég lgat és átolvassa a feljegyzéseket. az önfejû. mert mellékhatásként súlyos. Hátranyúlt és testes aktacsomót emelt a magasba. de cukorbetegségben is szenvedtek. err?l elegend? anyag található a szakirodalomban. ha tudnák. Az egyik az. hogy bármilyen fogadtatása lesz is a bes zédének. hogy hatalm l akarná elhallgattatni. hogy mindezt mély meggy?z?désb?l és aggodalomból tettem a vállalatunkért. Az az er?s gyanúm támadt. Többen súlyosan megbetegedtek. Az említett orvosok közül kett? u tánanézett és rájött. mert mindeddig nem sikerült felhívnom rá a figyelmet. még miel?tt megkezdtem volna az ügynöki munkámat. hogy: Honnan tudja ezt ez a n?. De senkit sem találtam. mint a bekalkulált ko ckázat részét. én mindenesetre csak róluk tudok. de csakis súlyos fert?zések kezelésére aján használni. Annak az orvosnak igaza volt folytatta. mert ezt az aktacs mót a vállalat minden tagja személyesen is végiglapozhatja. az iparágunkért és mindkett? hírnevéért. hogy a Pernaltont bárki nyugodtan szedheti. kiutasította a rendel?jéb?l. de végül nagy nehezen mégis felgyógyult. Nebraskában pedig két orvost is biztosítottak a vállalatunk ügynöke . Hadd idézzek néhány példát. Jól vigyázz. így az említett betegségekben szenved?k is . Kett? másik viszont jóhiszemûen elfogad hallott és felírta a Pernaltont olyan betegeknek. Mint tudják.. New Jerseyben négy. helyeket sorolni . Úgy is értékelhetik. És jogosultak a válaszra. hogy mit mondasz! Celia azon is rágódott a délel?tt folyamán. Lehet. hogy többen jártak már hasonló cip?ben. Celia újabb papírlapot húzott el?. hogy erre módja lesz. a nemkívánatos rossz hírek kategóriájába tartozik. Ez amiatt történhetet . Mikor Celia befejezte a Chloromyceti n esetének ismertetését. Valójában szinte egyáltalán nem készítettek föl. Celia lenézett az els? két sorra. Ahogy tovább beszélt. Egyik versenytársunknak van egy Chloromycetin nevû antibiotikuma. va eceptköteles szerünk.. Most úgy festett. amit nyomb n meg is hallanak. Persze rajtuk kívül még hetnek sokkal többen is. Celia gyanította. az egyikük majdnem meg is halt. Még sokáig folytathatnám mondta egy id? után . megnézheti az orvosok nevét. Celia érzékletesen mesélte el a történetet. anyukám. Er?s. aki hiányos tudással vádolta meg. ostoba dolog volt. hogy mit beszélek jelentette ki Celia . így folytatta: Most pedig térjünk vissza a Felding-Rothhoz. úgyhogy válaszoljon is rá egyb?l! hallatszott megint egy han széksorokból. a másik vállalat ügynökei megnyug tatták az orvosokat. akiknek nemcsak a vérnyomásuk volt mag as. Négy éve. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet. és tudja-e bizonyítani? A másik: Mi az ördögnek kell ezt most felhozni. s?t végzetes változások következhetnek be a vérképbe tt megint tudnék id?pontokat. íme. és úgy fogadta. Nagyszerû gyógyszere a magas vérnyomásnak és egyike a Feld ng-Roth slágereinek. A második kérdés megválaszolásáva an még adós vagyok: Miért pont most hoztam fel ezt az egészet? Azért most. és az el?adóterem ú endesedett.. Itt-ott bólogattak és egyetért?en morogtak. be kellene tudnia fejezni.. noha ezt a tudásanyagot meg kellett volna kapjam. A helytelenít? homlokráncoláson kívül az els? két sorban ül?k közül senki nem adta jelét annak. De szeretném. Biztosan két kérdést tesznek fel most magukban. Meg is kell kérdezniük! l?tt vissza Celia. És még is. mi ez az egész? Sejtette. hogy vannak orvosoktól származó feljegyzéseim ügynökökt?l kapott hamis mációkról.n morgolódtak. Ráhibázott. Nem volt elegend? a tudásom ahhoz. Ez a hírnév megkopott. tiszta hangon folytatta. Aki óhajtja. neveket. hogy a készítmény ártalmatlan. hogy ilyen reakciót fog kiváltani. a Pernalton. hogy gyógyszerekr?l cseréljek eszmét magasan képzett doktorokkal. egyre több terhel? bizonyítékkal szolgált. itt vannak felírva nálam. mert én magam is tagja voltam a kettes számú csoportnak a tájékozatlanok csoportjának. aztán valaki hangosan odaszólt: Hé. mi . nem voltam megfelel?en felkészítve. hogy amit ma itt tettem. Említettem. mióta a Felding-Rothnak dolgozom. hogy igazuk van. ami els? osztályú gyógyszer. mikor mindenki jókedvû. De semmilyen körülmények között nem használhatják reumások és cukorbeteg ? számukra ez a szer veszedelmes. hogy a tájékoztatás hamis volt. kellemes hangulatban van és semmi kedve ilyen kellemetlen dolgokat h allani. hogy m indaz. Egy éve próbálok találni valakit a központban. Celia kihúzott egy lapot az aktahalomból. ok. Leírta a találkozását a North Platte-i orvossal. El?ször is azért tudom. gyûjtöm ezeket a feljegyzéseket. amit itt összegyûjtöttem.

hogy gyûjti az orvosok feljegyzéseit. hogy Sam nem a kiûzetését akarja nyilvánosan helyeselni. hogy a cégünk a legsürg?sebben ragadja z a kezdeményezést: el?ször is alkossa meg az ügynöki munka etikai kódexét. allana Samre. ahol a veze egyáltalán nem tapsoltak és az arcukon rosszalló kifejezés ült. Mrs. Sam?. Jordan elmegy. Mrs. De ezek a pillantások sem változtatnak már semmin. Mindazo náltal magának bevallotta. hogy tényleg legy?zték. Jól emlékezett Andrew szavaira: Nagy fába vágtad a fejszédet. Nyilvánvaló volt. de most semmi esetre arja úgy itthagyni ezt a kancsapatot. ha nem teszünk vala it az értékesítési gyakorlatunk fejlesztése és a hírnevünk védelme érdekében. Gregson mondta Celia. Mr. ha er?sen törte v n a fejét. Az igazgatótanács elnöke lát volt. haragosan beszélt Eli Camperdownhoz. vagy ha igen. amit. Én már össze is állítottam egy ilyen lia kis szünetet tartott és elmosolyodott. És a koc at sem akármilyen.zünk ellene semmit. Celia várt. mikor a nászútjukról hazafelé repültek. Mennyire igaza volt! Ám elvi kérdésr?l volt szó. Andrew is figyelmeztette... Sam H awthorne biztos azt fogja mondani. és nagy kárát fogjuk látni. Irving. a Felding-Roth elnöke figyelmese n hallgatta és bólogatott. öntelten és félreinformálva közelített a témáh nkívül az úgynevezett tényei sem igazak. akik komolyan veszik az egészet. nem nézné meg legalább az anyagot. Ha bárkit érdekel. kérem?! Celia habozott. Erre nem szá azok után. P edig komolyan kellene venni. Az atletikus termetû. de rögtön abba is hagyták. Talán Sam arra gondolt. hogy hagyja el a konferenciát. mindezen okokból szükségesnek tartom. Köszönöm napot fejezte be az el?adást. Habár az ambíció már sarkallt embereket ennél furcsább dolgokra is. hogy ? figyelmeztette ne l?jön túl a célon. Kár. hama rosan a széles nyilvánosság fog reformokat követelni. Kés?bb még ráér bánkódni. meghallga tások folynak a kongresszusban a gyógyszeriparról. másodszor pedig d ozza ki az ügynökök képzési és továbbképzési programját. mint valami legy?zött. Ha nem haragszol. A mostanában el?léptetett értékesítési igazgatóhelyettes. Mások is legalább úgy csodálkozta mint Celia. a neki szóló figyelmeztetését. vörös arccal jelentette ki: Fiatalasszony. Ahogy Celia összegyûjtötte a papírjait és elindult lefelé a szónoki pulpitusról. hogy mindenki hallja.. Azok a hiányosságok. ezt is elolvashatja. jobban mondva a hangosítóberendezés hangszóróiból jött. emelt f?vel. de om. bivalyer?s Gregson általában kedves volt és a mu nkatársai is szerették. Ezt még megbánja! Kés?bb visszatérünk az ügyére. Sam végigsimított izzadságtól csillogó koponyáján. Ezért v szont fizetnie kell az embernek. Komoly arccal beszélni kezdett. miel?tt Mrs. Véleményem szerint. a New York-i Irving Gregson Celia felé fordult. amit még az iskolában tanult? Mindenek fölött légy hû magadhoz. és bár számolt vele. akkor nem eleget. és halkan. és ? elmondta neki. aztán megállt. hogy a hang tulajdonosa Sam Hawthorne. é ország-világ tudomására hozni a reggeli beszélgetésüket. é már régen eldöntötte. hogy al ig tudta megérteni a többiek értetlenségét. reménykedett. mindig így tett. mikor a hang újra megszólalt: Várjon. Nem. néhá kezdtek bizonytalanul tapsolni. és ne próbáljon visszajönni. Néha nagyon keményen. hogy ilyen kritikus el?adást tartott. Uram mondta Celia . amiket elmondott. Semmit sem nézek meg! Gregson most már üvöltött. Hogyan is szólt az a sor a Hamletben. Végül. Merte remélni. olyan ordítóak. a reformok pedig annyira szükségesek. néhányan együttérz? pillantást vetettek rá. Sam ott állt a szónoki emelvényen és a mikrofonhoz hajolt. De most tajtékozva. hogy alkalmazása a Felding-Rothnál már nem tart sokáig. neki magán ak olyan nyilvánvalóak voltak. Kifelé! Jó napot. Kérem. hogy ezekkel kapcsolatban soha nem fog megalkudni. egy pillanatra! A kiáltás a semmib?l. meglep?dve látta. Mint legtöbben tudjuk. Jordan! Ahogy megfordult. majd sarkon fordult és az egyik kijárat fe lé indult határozott léptekkel. hogy nem fog bekövetkezni. kiáltott fel Irving Gregson. Már a sajtóban is eluralkodott a kritikus hangvétel. Ezeken a meghallgatásokon elmarasztalóa n szólnak rólunk.. akkor majd csel lyettünk a kormány mégpedig úgy. hogy abban nem lesz köszönet. Mi az ördög ez. hogy ez megtörténhet. Majdnem biztos. megvert ellenség. megállna. hogy valamilyen kommentár jó színben tünteti fel az összegyûl nagyfejûek el?tt? . mivel alig csatlakoztak hoz zájuk mások. maga rosszindulatúan. mégis kevesen vannak az iparágunkban. Ahogy a kijárat felé haladt. a saját integritásáról. hogy mindenki az els? két sor reakcióját utánozza. szeretnék mondani valamit úgy.

hogy azért állok itt. Egy pillanatra elszégyellte magát azért. ami elöl játszódik. mint ha megfogadnánk t hallott jó tanácsot és magunk tennénk rendet a házunk táján. milyen értékes a munkája a vállalatunk számára. hogy néhány perccel ezel?tt valamennyien elhamarkodottan. a hatás kedvéért még várt egy kicsit. A javaslatai t alaposan áttanulmányozzuk. Beszélhetnek bármit a konferenciánkról jelentette ki . Az értékesítési igazgatóhelyettes visszahúzódott. senki sem tudta. Csak kívülr?l szûr?dtek be bizonytalan zajok: az utca távoli forgalma. Jordan mellett akarok tanúságot tenni. a többiek akozó álláspontra helyezkedtek. amihez még a szigorú VanHouten is csatlakozott. Nem gondolod. És van még valami. hogy bárcsak nekem lett volna erkölcsi bátorságom zem olyan beszédet elmondani. amit kell. de egy biztos: izgalomban sosincs hiány. ?érte. Mint ahogy ezt valame nnyien tudjuk. akkor az anyám mindig azt mondta. Szóval. hogy ha az i k nem képes szemléletet váltani. akkor törvényeket fognak hozni. hogy bár senkinek nem akaródzik tudomásul venni nagyon is igaza van. hogy Gregsonnak van stílusa. mintha mindenki lélegzet-visszafojtva ült volna a helyén mozdulatlanul. Camperdowntól. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagyunk. akkor Gregson így szólt: Bejelentet . Be akarom ismerni. Mivel szemlátomást a fels? szintû vezetés foglalkozott a döntéshozatallal. Gregson átvette a mikrofont Sam Hawthorne-tól. Mrs. és ha hagyjuk. hogy tanúságot tegyek. Jordan. és ezennel meg is teszem. amit mond: . Eli. hogy ennyi már elég? Hadd fejezze be döntött hatalmi szóval Eli Camperdown. Camperdown intette magukhoz Irving Gregsont. A nyugtalanító csend makacsul tovább tartott. amiket a z imént Samr?l feltételezett. hogy: Irving. a konyhai edénycsörömpölés. Irvin g. Mikor mindhárman ott álltak a szónok melvényen Celia még mindig azt hitte. Mindenki érezte a helyzet drámaiságát. visszament a helyére. bebizonyította. úgy lehetne fogalmazni. mi fog történni. Ezt hogy érti? A kérdés Eli Camperdowntól érkezett. ha nem haragszik. jöjjön ide. Jordan. hogy Sam most nem tör?dött semmiféle önös érdekkel. úgyhogy fel is harsant a várakozásteljes n evetés. arra gondolt. Jordánról szólnék. Jordan. Sam. Olyan lt. Döbbent csend lett a teremben. l. Nyilvánvalóa n nem véletlenül jutott oda. mire vársz? Ahogy Celia hallgatta. ahol van. bár most már halk moraj töltötte be a termet. hogy Gregson feléje nyújtja a kezét : Kérem. Sam törte meg a csendet. ugosztalja szegényt.. ... Nincsenek titkaink egymá el?tt. hogy csak így elmenjen. Végül Eli Camperdown elszánta magát. hogy azokkal kényszerítsenek rá minket. aki visszament a hel yére. ha valami marhaságot csináltál és bocsá ot kell kérned. kell? körültekintés nélkül ítélkeztünk. aztán megenyhült. mintha most is hallanám a hangját: Irving fiam. mint Mrs. az ambícióival. az zélesen elvigyorodott. Gregson végignézett a kíváncsi arcok tengerén. mintha nem tudnánk. hogy bocsánatot fogok kérni magától. Kijelentem tehát. El? hajthatatlanul megrázta a fejét. Mrs. megszabadítanám az aktacsomójától.Éspedig? kérdezte élesen az értékesítési igazgatóhelyettes. míg az id?s VanHouten figyelmesen hallgatta. aki id?közben felállt a helyé Sam Hawthorne farkasszemet nézett a Felding-Roth elnökével. m elcsendesedett.. Ráadásul azok a törvények sokkal szigorúbbak lennének annál. És te is. hogy álmodik . végül pedig megvonta a vállát. ám ennek ellenére érte tt az elcsendesült teremben. Véleményem szerint most ezt meger?sítette. mégpedig olyan u mit meggy?z?déssel teljesítek. Különösen azzal a véleménnyel értek egyet folytatta Sam Hawthorne . Celia nem akart hinni a fülének. Rádöbbent.azt hiszem. Szeretném még azt is hozzátenni. Mrs. kezdte Sam kissé távolabb húzódva a mikrofontól. Drága édesanyám. Celia észrevette. az el?csarnokban trécsel? személyzet. az igazgatótanács elnöke m ahol a két rangid?s vezet? újabb halk beszélgetésbe kezdett. akkor húzd ki magad férfi módjára. És most. Az értékesítés vezet?je újból elvi lytatta: Sok évvel ezel?tt. a biztató jöv?jével a Felding-Rothnál és mindezt ?miatta. nehogy elm ulasszon egyetlen szót is abból a drámából. csak éppen úgy teszünk. Ezúttal els?sorban Camperdow n beszélt láthatóan gy?zködte a másikat . Végül Mrs. Ennél találóbbat aligha mondhatott volna. és közelebb hajolt a m ikrofonhoz. mikor kisfiú voltam és rossz fát tettem a tûzre mint a fiúk ált n . Utasítást kaptam igazgatótanácsi elnökünkt?l és Mr. Mikor azonban a értékesítési igazgatóhelyettes otthagyta a másik kett?t és a szónoki emelvény felé indult. és mondd úgy.

és azt mondta: Azt hiszem. akik ezt nem tudnák lenyelni. Hát szomorú éppen nem vagyok ragyogott Celia. A tö biek kíváncsian néztek rá. mert n dtam volna elviselni. Befejezi az ügynöki tevékenységét. Sam. A legtöbb amerikai össze volt zavarodva. mégpedig Celiával kapcsolatban. Hát tudja? Megmondtam neki vallotta be Lilian Hawthorne. amelynek a forgalma gyorsa n n?tt. most tanúi lehettek egy olyan esetnek. é . De van a vállalatnál néhányan. Celia kérdésére ezt válaszolta: Talán azért mentem fel a szónoki emelvényre. Természetesen nagyon hálás vagyok azért. maga miért? A párbeszéd egy héttel kés?bb zajlott Hawthorne-ék otthonában. hogy mégiscsak igaz. Nekem viszont van egy titkom mondta Sam . ahogy Hawthorn e-ék és Jordanék egybehangzóan megállapították.. a Hírnév és gazdagság címû p resley egyéves katonai szolgálata után folytatta karrierjét. de aztán Eisenhower elnök fülig pirulva b vallotta. az éljenzés. Különben holnap jelentik be a lgot. Celia és Andrew vacsor volt hivatalos. A sajtó szerint sküv? karneváli hangulatban zajlott. Hátrad?lt a kényelmes karosszékben és konyakot ízlelgette. Fáradt volt. Sam odafordult Andrew-hoz. Igazság szerint persze az igazgatói szék járt volna Celiának mondta Sam. ami magyarázattal szolgálhat arra. Vacsora után feltették Elvis Presley egyik új lemezét. Köszönöm. nekem a helyettes elel. Gary Powerst. Éljen. drágám lted. Igazán örülök a sikerednek. sokkal többet. Liliannek és Celiának tetszett a Hírnév agság . de Sam félbeszakít a. Mi valamennyien tudjuk szúrta közbe Andrew. Ha tudni akarja az igazságot. Néhány nappal azel?tt az oroszok bejelentették. és iért. A férfiak végre kimutatták. miért is olyan nagyszerû a cégünk. Andrew szerint sehogya . mikor letelepedtek a tágas. hogy e lárultalak. A többit elnyelte a dörg? tapsvihar. Nem. aki id?közben élénk. és ? lesz az igazgatóhelyettes. Nem akartam elmaradni t?l e. Egyel?re tette hozzá mosolyogva. El?léptetjük. Nagy-Britanniában Margit hercegn?n köszörülték a nyelvüket a pletykálkodók. hogy van kis eszük. mozgalmas napja volt a rendel?jében. Celiát pillanatok alatt gratulálok hada vette körül. Moszkva kémkedéssel vádolta az a aikat. hogy. Ha már itt tartunk feleselt Celia . Nem kell hálásnak lennie. kezdte Celia. hogy ennél többr?l volt szó akadékoskodott Celia. hogy a mélt atlan házasságkötés vajon hogyan fog kihatni a brit trón presztízsére. Az Egyesült Államok el?ször tagadta a vádat. de Sammel nincsenek titkaink egymás el?tt. nekem ez afféle próbatétel olt. Hát mégis elbocsátjátok? kérdezte Andrew. A vállalatunk Celia javaslata alapján ügynökképz? részleget léte a segíteni fog a kiépítésében. Te mindent kockára tettél. Ebben a pillanatban két apró. odament Celiához és megcsókolta. kíváncsi lánykává cseperedett. hogy lel?ttek egy U-2-es ameri kai repül?gépet és foglyul ejtették a pilótát. mint Celia. inkább más dolgokról beszélgettek..Gregson a hallgatósághoz fordult. Sam Celiára mosolygott. Az emberek legf?bb gondja most az volt. F?leg ha követni akar felfelé a ranglétrán a Felding-Rothnál. hogy bátra bb és jobban tiszteli az igazságot. Végül Sam hozta fel a mindnyájukat foglalkoztató témát. Miért kockáztatta? kérdezte Sam Hawthorne.. Maga is tudja. mert a hö felháborodásra feleségül ment egy Anthony Armstrong-Jones nevû fényképészhez. Miközben Lilian Hawthorne konyhamûvészetének remekét élvezték. Sam. hogy nem lehetek egy drámai jelenet aktív részese. A feleséged azzal a beszéddel bebizonyította. éljen! emelte fel Lilian a poharát. Az élen a húsz hónapos Lisa futott. és hamar kiderült. m ien berendezett nappaliban. Még nem. Erre inni kell. A férjeknek ezzel szemben egyáltalán nem. Celia. pizsamás alak rohant be vidáman visongva a nappali ba. konyakospohárral a kézben. Ne haragudj. hogy népszerû a távolléte alatt sem csökkent egy jottányival sem. Andrew felállt. mint bárki más a teremben. kerülték a ko ncia témáját..

és apró kerek fejével szüntelenül bólogatott. intelligens kislány volt. Ezzel egy kben egy pattogó labda képzetét keltette. amit nagyon élvezett. Nehogy azt higgye. és ha az ember ?szinte velük. Teddy Upshaw lett. Egy kis id?re szögr e kell majd akasztanom ezt az új munkámat. miközben beszélgetett valakivel. Ez a nagy bejelentések estéje állapította meg Lilian. hogy az orvosok szerint nem tanácsos újabb gyermeket vállalnia. Miel?tt el?léptették volna az igazgatóságra. Szerencsére maradt még eg itóka. mikor az ember szabadabban lélegzik .ew meg Celia magával hozott. egy korábbi középvezet? Kansa ?l. és bizalmasan bevallotta Celiának. hogy itt dugja ágyba. Celia észrevette a másik n? hangjában bujkáló irigys 8 1960 hátralev? részében és 1961 elején Celia belemerült a Felding-Roth ügynökeinek ta Új f?nöke az ügynökképzési igazgató. Celia hamar észrevette. Tekintete egyike volt az együttérz? tekinteteknek a Waldorfban. Celia azonnal felismerte. és hozzátette. Utána Andrew megsimogatta Celia hasát. a férje jóízû elnevette magát. Most pedig hagyd a te orvos istened et kicsit aludni. köpcös. Mögötte jött Juliet. viszont Upshaw ültette át a tervet a gyakorlatba. Celia írta az oktatási programokat ennek a feladatnak még a gondolatától is borsózott a fé háta . Most pedig én kergetlek meg benneteket. hogy szükség van az ügynökképzésre. hogy ebben a kmában nem kell hazudozni. Ezenkívül csak arra kell figyelni. aki okos. Celia meg Upshaw jól kijöttek egymással. hogy az orvosokat az otthonukban i s istenként kell tisztelni. ha jó eredményt akarunk elérni. dinamikus Upshaw negyvenes éveinek végét taposta. Celia egyik újítása a színjátszás bevezetése volt az órákon. hogy megint terhes vagyok. hogy az ügynöki na dás a gyógyszerszakma krónikus betegsége. Mikor egyik este az ágyban Celia beszámolt Andrew-nak a beszélgetésr?l. hogy még mindig hiányzik n az utazó keresked?élet. és világél yszerértékesítéssel foglalkozott. addig tilos bármiféle gyógyszert szedned! Ez már az el?z? terhesség alatt is Andrew vessz?paripája volt. Ezentúl ne feledd. s?t kellemetlen kérdéseket tett fel neki. Ehhez nagyon ra gaszkodsz jegyezte meg Celia. A színpadon egy orvos g-Roth ügynök ült. és anny i üzletet lehet velük kötni. ? sem vett rés inte semmiféle oktatásban. állandóan ide-oda fut ott. Upshaw egyetértett Celiával abban. A birkózás szeretk szelídült. hogy istenként tiszteljük ?ket. hogy amíg itt bent van. Egy másik alkalommal Teddy Upshaw beszélgetés közben azt mondta Celiának. Az orvos szerepét többnyire T . és el ne feledd. aztán pedig elkezdtek birkózni. Hawthorne-ék egyetle n. úgyhogy erre is koccinthatunk. Lisa belevetette magát az apja karjába. így hát ? meg Sam minden szeretetük kel Julietet halmozták el. Mars vissza az ág yba! Sikongva és nevetgélve mindhárman eltûntek Juliet hálószobájának az irányába. hogy majd pont a mi két szép s emünkért állnak le a hazudozással az ügynökök. Ehhez nagyon. Okos f?nököd van. ? volt a cég legeredményesebb ügynöke. hogy tekintélyes tudásanyagról van szó. mert a legtöbb doki állati kevese t tud a gyógyszerekr?l. négyéves gyermeke. Csak úgy sugárzott bel?le az energia. A két apróságot szemlátomást felvillanyozta egymás társasága. és a mondta: Vigyázz erre a kislegényre. mikor Lilian visszatért. Andrew hatalmasat ásított. Err?l jut eszembe mondta Celia. Szerintem még a házon belüliek is fütyülni fog yit tehetünk. Mert ezt mindegyik elvárja. Mikor bemutatták ?ket egymásnak. és nem látszott elkényeztet ettnek sem. Sam. Úgy néz ki. és a tudományos ismereteit autodidakta módon szedte össze az évek orán. amin már kezdett látszani a terhesség. Celia erre hozzávágott egy párnát. s eljátszották a mindennapos szituációt. utóbbi ismertette a cég egyik kés el?bbi meg nehéz. hogy a ha zudozás ótvaros nagy ostobaság és semmi szükség rá . hogy bemutatjuk: a becsületes módszer az elegánsabb. Juliet kergeti Lisát közölte kuncogva. mikor ki akarták dobni az értékesítési konferenciá A gyors beszédû. Lilian felpattant. akkor megtanulják tisztelni. Lilian nem sokkal azel?tt mondta el Celiának bizalmasan. Ugyanakkor elismerte. és hamar megállapodtak a munkamegosztásban. amennyi csak tetszik.

és figyelemmel kísérte Celia munkáját. Ennek az elbánásnak az volt a lényege. de engem nem ejt át. Az egyik ilye yögvenyel?s alkalommal azt mondta Celiának: Lehet. Celiát. újabb kísérletet téve kapcsolatuk javítására. hanem kifejezetten szívesen t ltak. ha kidobják a konferenciáról utána az állásából is. Celia másik kérése az volt. pedig a maga aszketikus. A kutatási igazgatóval. Vincent Lord soha nem tanulta meg. hogy ezeket a konzultációkat id?rabló ostobaságnak teki nti. Mindenki legnagyobb meglepet az id?sebb ügynökök nemcsak hogy hajlottak az együttmûködésre. Lord kijelentette. De mindezek ellenére és Celia kitartásának redményeként a kutatási részleg közremûködése az ügynöki képzésben tartósnak bizonyult. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk státusa közötti k ségnek válaszolta Dr. az egyik például. így a kitüntetéssel letett baccalaureatust a wisconsini egyetemr?l. Talán ezért i s maradt agglegény. gondolta Celia. azt javasolta. hogy az ügynöki munka színvonalának emelésére kidolgozott v száz százalékig sikeres és elfogadott lett volna. mind pedig a hallgatóság körében. Samet személyesen is érdekelte a képzési progr am. vajon sajnálta volna-e. hogy érkeznek ilyen levele . hús-vér orvost is rá lehetett beszélni a fellépésre . és kiépíthette a kis birodalmát. de több tudományo s társaságnak is a tagja volt. Akarja. mindenk rra vár. ami megszokott volt a vállalat vezet?i között. Helye tes vagyok. hozzájárult a tabletták tökéletesítéséhez. maga még mindig szívesebben venné. A kutatási részleggel rendszeresen kellett konzultálni a képzés tudományos vonatkozás i miatt. Tudta. amit tett. hamar megszerették. Arról persze szó sem volt. Mrs. mert bár hivatalosan Teddy Upshaw tartozott neki jelentéstétellel. Akárhogyan is van közölte Dr. nem igazgató. a kémiai doktorátust az illinoisi egyetemr?l. hogy azok az ügynökök. hogy Dr. annál világosabban látta. ha továbbra is t információk jutnának el az orvosokhoz. Ezek az órák nagy népszerûségnek örven vev?k. Egy napon Celia. amely a fogamzásgá al foglalkozott. rideg módján még vonzó is vol t. hogy hagyta magát tovább sértegetni. Elbánok vele magam is. hogyan teheti kellemessé magát. Dr. Bár a férfi csak hét évvel volt id?sebb Celiánál harminchat éves volt . hogy ott listát vezethessenek róluk. Lord valami forradalmi áttörést érjen el egy fontos új szerrel. Ugyanakkor nem volt hajlandó másnak átengedni a tájékoztatás felel?sségét. az megvonta a vállát: Vincent L ord bunkó állat. Új beosztásában Celia gyakran találkozott Sam Hawthorne-nal. Minél többet gondolkozott Celia a konferenciáról. Nem volt az. Mikor Celia beszámolt Upshaw-nak a beszélgetésr?l. De els? osztályúan képzett állat. és nyugodtan válaszolt: Ez nem az én kis birodalmam . hogy nem. Lord jéghidegen. maga engem ne akarjon k ioktatni. Vincent Lorddal már kevésbé volt harmonikus Celia kapc solata. gy a jöv?ben sem hagyja cserben a lelkiereje kritikus helyzetekben. és úgy látszik. Jobb lesz. hogy tönkretegye a karrierjét. Jordan. hogy sz egymást a keresztnevükön. Celia vagy egy másik vezet? játszotta. Lord metsz? tekintettel . mekkora s erencséje volt és milyen közel állt ahhoz. Azt is remélte. Celia létre akart hozni gy ellen?rz? rendszert: szúrópróbaszerûen kérd?íveket küldtek volna szét orvosoknak. Az orvosok így számolhattak volna be rends zeresen az ügynökök mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról. tisztelete t? tudományos fokozatokat mondhatott a magáénak. Megtudta. akikhez elding-Roth ügynökei rendszeresen ellátogattak. és Dr. ugyanak tanult a beszélgetésekb?l és a végén elkezdte tisztelni Vincent Lord szaktudását. Celia er?t vett magán.eddy. aki rendszeresen tartott órákat. hogy beszéljek Sammel és jól seggb Nem. Néha eltûn?dött azo gy ha Sam Hawthorne akkor nem szólal fel és nem veszi védelmébe. Ezt a javaslatot azonban legfe bb szinten megvétózták. s?t Andrew segítségével alkalmanként egy valódi. mert ahogy egyikük elmagyarázta szerintük Jordannét u m égették meg eretnekségért. Pillanatnyilag azonban örült az eset kimenetelének. Sze nt Johannának nevezik maguk között. Celia úgy érezte. hogy Camperdownt meg a többieket si került behúznia a cs?be. a tö et pedig id?nként a központba rendelték tíznapos továbbképzésre. hogy az orvosoktól érkez? panaszos leveleket a képzési ig zgatóságra irányítsák. hagyja válaszolta Celia zordonan. Egyetemi tanársegéd korában Illinoisban Vincent Lord különféle kezéseket publikált a saját jelent?sebb felfedezéseir?l. Remélte. Celia hamarosan megtudta. hogy a másfél évvel ezel?tti els? találkozásukkor keletkezett ellen továbbra is meghatározója maradt a viszonyuknak. de csak egy hajszálon múlott . A Felding-Roth minden új ügynökének részt kellett vennie egy öthetes kiképzésen. akik ott voltak a Waldorfban a konferencián.

azt titokban tartották. hogy látott ilyet. és lehet. Egy Douglass Cater nevû washingtoni riporter így jellemezte ? ket: Az elfogult alapelképzelést?l jutnak el a már régen levont végkövetkeztetésig.és Gyógyszerügyi Minisztériumba. Ennyiben maradtak. hogy aránytalanul magas az ára. de még soha senki nem ismerte be nyíltan. Ezen maga változtatott egy kicsit akkor. hogy a szenzációs leleplezéseket mindig pont akkor tegye. szó esett bizonyos gyógyszergyári dolgozók várgásáról az Élelmiszer. Mindkét jelenség a szenátor és munkatársai ügyes szervezésének volt köszönhe Mint a kongresszusi meghallgatásoknak általában. hogy még elérjék a lapzárt i bejelentések rendszeresen röviddel fél tizenkett? a délutáni újságok lapzártája és fél k lapzártája el?tt hangzottak el. De ne akarjon egyszerre túl sokat. kiapadhatatlan aran bányának bizonyultak a riporterek számára. és aztán Sam maga után dobta a ment?ö . ezeknek is el?re meghatározott politikai céljai voltak. mikor a meghall gatásról az újságíróknak el kellett indulniuk a szerkeszt?ségekbe. hogy egy minis ozó kétszáznyolcvanhétezer dollár honoráriumot vágott zsebre egy gyógyszergyártól. mikor felállt azon a konferencián. amikr?l ?hatalmasságuk nem hajlandóak tudomást venni magy arázta Cellának türelmesen Upshaw. gyógyszerellátási kormányszerz?désekre történt illegális licitek bizonyosodta l?jött az orvosok félrevezetése. hogy csak így oldódhatnak meg a dolgok. hogy igaza is van. és a fejünkre olvasta a bûneinket. Ennek eredményeként az olykor nevetséges vádak cáfolatát ak már nem volt idejük végighallgatni. hogy ezek a levelek eltûnnek valamilyen archívum mélyén. és a fejesek kénytelenek voltak jó képet vágn i hozzá. hogy az újságok szalagcímei az ? ügyüket hirdessé ndóan keresték a sajtónyilvánosságot. Több gyógyszerr?l kiderült. és váratlan válságot okoztak az olyan vállalatokná a Felding-Roth. És az het. titkos áral ra derült fény. hogy a gyógyszergyárak ügynökei elbagatelliz y meg sem említették a veszélyes mellékhatásokat. és bármilyen utasítást kiadhat nekünk. Ez pontosan olyan fenyeget?en hangzott. és menteni a menthet?t. és a nyilatkozataik egyoldalúak voltak. melyeken Kefauver szenátor elnökölt. A nyilvánvaló igazságtalanságok ellenére egy-két csúny igaznak bizonyult. mint Párizsban . Másokat is foglalkoztattak a gyógyszerek és a gyógyszeripar. Celia gyanított a. törvénytelen.vállalathoz. és bebizonyították. A szenátor mest volt annak. Ezt a kérését is visszautasították. Vannak bizonyos ügyek. Ezt már hallottam magától bólintott Upshaw . Ezenkív Kefauver és munkatársai mindent elkövettek. mint Sam tanácsa a waldorfbeli bes zédje el?tt. 1960-ban egész évben te rítéken volt a gyógyszeripar a tömegkommunikációban és legtöbbször nem a dicséret hangján s folytatódó szenátusi meghallgatások. és ha lett is a leveleknek biz onyos következménye. Akkor ugyanis már ki lettek mondva a dolgok. úgyhogy Celia visszavágott: A kormány bármelyik pillanatban közbeléphet. A szalagcímek általában egy-egy ilyen felháborító törvénytelenséget pellengéreztek ki A SZENÁTOROK 1118 SZÁZALÉKOS GYÓGYSZERHASZONKULCSRA BUKKANTAK Washington Evening Star A SZENÁTUSI BIZOTTSÁG GYÓGYSZERHASZONKULCSOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA 7079 százalékos is el?fordult New York Times VESZEDELMES GYÓGYSZEREK Miami Herald HATALMAS PROFIT A NYUGTATÓKON A Chlorpromazin hatszor drágább nálunk. többek közt az.

hogy az amerikai készítésû penicillin Mexikóban az ál amokbeli ár kétharmadába kerül. fürge lány volt. ahogy az Európában történt. mikor Andrew megdicsérte. hogy ez abszurd helyzet. de aztán legyintett. hogy a külföldön felfedezett és kifejlesztett gyógyszerek sokkal olcsóbbak a hazájukban. MINT A GYÓGYSZEREKET . hogy neheztelnek rá a Felding-Rothnál. Az is furcsa ellentmondás volt. Andrew és Celia nagyon remélték. A KUTYATÁPSZERT SZIGORÚBBAN ELLEN?RZIK. hogy Celia egy decemberi napon azt mondta Andrew-nak: Alig e gy éve még mindenkinek el tudtam dicsekedni azzal. és ahogy ? maga egy ízben kifejtette: meg a kartam már nézni egy kis melós vakáción. Id?kö yszermintákat osztogattak a Merrell lelkes ügynökei több ezer orvosnak hivatalosan csak v izsgálati célra . Winnie gyerekszeret? lélek volt. nagy figyelmet szenteltek az eseményeknek. A gyógyszeripari szakmagazinok szerint az észak-amerikai jogokat birtokló Merrell Companynak nagyszabású tervei voltak a Thalidomid-Kevadonnal. Vidám természetû. jenkik. Bruce-nak nevezték el. hogy az ausztráliai kirándulás még jó ideig nem lesz aktuál Az Élelmiszer. A bizottság rámutato t. egyszer majd talán lemeg pár évre a kengurupásztorokhoz is .New York Times - Bizonyítékokat sorakoztattak fel arra. Hasonlóképpen a Reserpin is háromszor annyiba került az Államokban. Winnie August meg jelenésével. és Andrew nagy élveze reggel boszorkányos gyorsasággal varázsolta a reggelit az asztalra. mikor ?k nem voltak otthon. Otthon is én csináltam reggelit a mamának magyarázta a lány. szemben az amerikai három dollár három centtel. aki ott lakott náluk és vigyázott a gyerekekre. Ezek a hírek eszébe juttatták Celiának a nyolc hónappal azel?tti beszélgetését Sam Ha orne-nal. Celia ekkor éppen szabadságon volt. mint az Egyesült Államokban. hogy fiú lesz. és néha két egymást követ? n is címlapra kerültek szerte az országban nem beszélve a televízió. holott odaát fejlesztették ki. hogy egy minisztériumi osztályvezet? a bes amit egy nemzetközi antibiotikai szimpóziumon mondott el. Gyakorlat teszi a mestert. a Sigmamycinnek a reklámszlogenjét. és referenciaként hasz el. Néhány hónapja mindkett?jük élete könnyebb lett a fiatal angol n?. hiszen a gyógyszereket forgalomba hozó amerikai cégeket ne m terhelték a fejlesztési költségek. Az is lett. vajon még mindig neheztelnek-e rá. számítva arra. Az elmarasztaló hírlapszalagcímek csak nem akartak szûnni.és rádióállomásokról. ám valójában mindenfajta megkötés nélkül. hogy az amerikai gyógyszerárak a gyártók k llenes áralku miatt lettek olyan magasak. és fontosabb do . hogy hol dolgozom. mint Európában. Andrew egészen biztos volt benne. és Lisa rajongott érte. Kés?bb a vá lalat kétszázhatvanezer példányos sokszorosításra megvette a beszédet. A ndrew egy ügynökség útján szerz?dtette. és aztán elálltak a forgalomba hozatali szánd Celia azon tûn?dött. A tizenki y korábban bolti eladóként dolgozott Londonban. Nem volt kétséges. A vállalat egy reklámszakért?je úgy írta át a szöveg esen tartalmazta a Pfizer egyik termékének. mert az ? javasl atára csak id?s embereken próbálták ki a szert. Olyannyira. hogy mifélék maguk.Los Angeles Times A MINISZTÉRIUMI MUNKATÁRS BESZÉDÉT REKLÁMSZAKÉRT? ÍRTA A beszédben szerepelt a gyógyszergyár egy reklámmondata New York Times - Bizonyítékok támasztották alá azt a tényt. mert október végén megszületett a második gyermek Celia terveinek megfelel?en. el?z?leg megküldte a Pfizer nevû gyógyszergyárnak jóváhagyás végett. Például a Chlorpromazinból ötven tabletta a francia gyógyszertárakban ötvenegy centbe került. Az ügynökség címét egy orvosi lapból vette. aki elmondta neki. hog y a gyógyszerb?l óriási mennyiséget tudnak majd eladni úgy.és Gyógyszerügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be a Thalidomid ne Egyesült Államokban és Kanadában Kevadonként ismert német gyógyszer forgalomba hozatalának délyezése végett.

Már a megjelenése is méltóságteljes volt. a St. kreativitásr ösztönz? éra kezd?dik. Andrew azért is tisztelte Noah Townsendet. A korai visszatérés melletti döntésében szerepet játszott ra kiterjed? izgalom is. Townsend kábítószer-élvez? volt. és gyor zátette: Én igazán nem állom az utadat. Aztán észbe kapott. Az emberek új kezdetr?l . úgy emlegették ?t. ami a tenyerében volt egy nagy halom table ttát és kapszulát. dacosan bevette a szájába a tömérdek gyógyszert és egy pohár vízzel leöblített Townsend most már semmiképpen nem tudta elkerülni. akik szerették és lojálisak voltak hozzá érthet? módon. mint Lisa esetében. Aha bólintott Andrew a t?le szokatlan közömbösséggel. Egyéb üzleti gondjai voltak. És mindig igaza lett. és a zajra hirtelen megfordult a kerekeken gördül? székkel. nem kis részben azért. az azt jelenti. A tünetek nyugtalanították Andrew-t. Townsend háttal ült Andrew-nak. ráébredt. Részese akarok lenni ennek az egésznek mondta egyszer Celia bizalmasan Andre w-nak. Andrew valami kellemetlen. mert Townsend minden szempontból nagylelkûen bánt ifjú kollégájával. hogy új. olyan betegekkel. mint a boszorkánydoktort . Townsend zavarában elvörösödött. és minden j el arra mutatott legalábbis a tetszet?s beszédek alapján . Ám Andrew esze továbbra sem Celia nagyra tör? ter járt. hogy nincsen beteg a kollégája rend l?jében. Aztán ott voltak azok az esetek. ami nem volt jellemz? a hozzá hasonló korú orv kra. ma onta a vállát. Noah Townsenddel. Andrew még ekkor sem gondolt semmi rosszra. így már de cember közepén munkába állt a Felding-Rothnál. nem tudva. Hilda egyszer így szólt Andrew-hoz: Egy partin voltunk Noah-val. Mikor egymás között a tévedhetetlen diagnózisok beszélgettek. halkan bekopogtatott az ajtón és benyitott. de még mindig a stresszel és fáradtsággal igyekezett magyarázni ?ket. és egy ott álló va firól csendesen azt mondta nekem: Az az ember nagyon beteg. és néha kicsit zagyván beszélt. Éppen a szabadnapok elosztását akarta Dr. ami megkérd?jelezte az id?s ember orvosi tevékenységének létjogosultságát. hogy rengeteg m unka jött össze a képzésen. hogy m aki fiatal és vezet? pozícióban van. de azok után.lgokon kezdte törni a fejét. amit az id?s orvos ezután hirtelen csinált. hogy hívják. hiszen els? osztályú ellátást kaptak t?l an jó diagnoszta volt. Ennek az volt az egyik oka. de hat hónapon belül meg fo g halni. hiszen mindketten rengeteget dolgoztak. és ? átnézett a szoba túlsó végébe. Sietségében elfelejtette elrejteni. A vállalat terjeszkedett és száz új ügynököt vettek fel. Ám Andrew-nak az utóbbi hónapokban feltûnt. Egy hónappal azel?tt. vagy más al kalommal egy n?r?l: Az az asszony ott nem tudom. Townsenddel megbeszélni. s?t szörnyû dologra jöt t rá. E k eredményeként Dr. mer t a praxis jól ment. mikor Noah olyan furcsán viselkedett. hogy magyarázatot ne adjon ar . Townsend betegei ugyanígy vélekedtek. Andrew is tisztelte az id?s orvos képességeit. Dr. azokét a napokét. mert az szisztematikus olvasással lépést tartott az orvostudomány fejl?désével. és nem is tudja . hogy mit tegyen. Hogy visszamegyek dolgozni. Bede's kórház köztiszteletben álló f?orvosával Andrew partnerével volt kapcsolatos. A probléma Dr. és azt mondják. 9 Az ötvennyolc éves Noah Townsend hosszú évek óta az érett. Townsend jól men? praxist mondhatott magáénak. tapasztalt orvos mintaképe volt. hogy mindez rám is vonatkozik. A felesége. Andrew a saját gondján rágódott. Kettejük között ?szinte. történelemcsinálásról beszélnek. a modora pedig választékos és tiszteletet parancsoló. hogy mit is lát. Novemberben John F. meleg raga szkodás alakult ki. amit Townsend büszkén kitett a rendel?je falára. Azóta emésztette magát Andrew. valamint orgalmazására néhány ügynökn?t is. hogy Townsend mintha bizonytalanabb len ne a szokottnál. izgalmas. Egyikük még hozott is neki Afri jándékba egy sámánmaszkot. egy novemberi délutánon vált a nyugtalanság és bizonytalan gya nú szörnyû bizonyossággá. Mindig. Bruce születése után gyorsabban ment vissza dolgozni. amikor egymást helyettesítik. Az efféle villámlátogatás gyakori volt m ndkett?jük részér?l. Miután meggy?z?dött arról. Lelkiismeretesen ellátott minden beteget anyagi helyzetre való tekintet nélkül. Kennedyt választották elnöknek.

. h ogy bajba keverjem magamat.. hiszen ez a zagyva beszéd. megízesítve egy csipet Darvonnal.. De Andrew egyáltalán nem nyugodott meg.. Mit vett be? kérdezte Andrew éles hangon. igyekezett gyo intézni a dolgot. és ah a az anyagokat. mi járatban vagy? Andrew olyan felindult volt. Andrew? Aztán kicsit harciasan hozzát ette: Megmondtam. túl sokat tudok ahhoz. amit a kollégája olyan hanyagul lenyelt. Vén róka vagyok én már a szakmában. hogy mikor kell leállni. Hogyan lehet Noah enn yire el?vigyázatlan? Hogyan tudta ennyi ideig megtartani a titkát? Hogyan tudja megt artani a mértéket? Egyik kérdésre sem látszott könnyûnek a válasz. Az orvostársadalom többnyire megpróbált nem venni tudomást a problémáról.. hogy az orvosok általában sikeres kábítószer-élvez?k . Noah Townsend szavai . Átkozottul sokat.. Úgyhogy ne izgasd magad. tudom. hogy mik vo ltak: stimulálok és nyugtatók.... mindazt száz százalékig a látámasztották. mikor Townsend nagyvizitet tartott a kórházban. amit Andrew olvasott. hogy zsúfolásig van tömve gyári csomagolású gyógyszerekkel.. te is tudod. töprengett Andrew. amit az imént tett. beismere hébe-hóba feltöltöm magam. viszont Andrew ismert egy jobban felszereltet Newarkban. amivel Townsend a szájába dobta ?ket. Bede' tára szerény volt. hogy a valódi arány tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a közöltnél. Townsend szavai. h ba keverjem magamat. De mi az ördögért fontos ez. hogy az id?s orvos nem tegnap óta rabja a szenvedélynek. Ám ebben c aknem valamennyien tévedtek. Szégyenkezve bár. A St. akkor a valóságban sokkal többen vannak. De ehhez a tömérdek gyógyszerhez képest az ? tartaléka elenyész? volt. Bár Andrew nem volt kábítószer-szakért?. hogy nin n semmiféle olyan program. A rákövetkez? két hétben minden szabad idejét szakkönyvtárakban töltötte. Megint az a hamis nevetés. Ahogy Andrew kinyitotta. Hogy go ndolkozzon. és kimenekült Noah Townsend rendel?jéb?l. ami segítené a gyógyszerekkel visszaél? orvosokat. hogy nem veszítem el a mértéket.. de a dolog szükségességér?l meggy?z?dve kutatta át Andrew Noah Town end rendel?jének gyógyszeres szekrényét egy olyan id?pontban... A szekrény a szabályokkal ellentétben nem volt bezárva. amelyeket együtt egye felel?s orvos sem írt volna fel ilyen kombinációban. Az es yvalamiben mind egyetértettek: az orvosok els?sorban a szaktudásuk miatt soha nem ju thatnak el arra a pontra. Még kevésbé gy?zték meg Dr. Ezt a véleményét mások is osz ták. hogy az orvosok mil yen könnyen juthatnak hozzá ingyen bármilyen gyógyszerhez úgy. De mindig me gtartom a mértéket. hogy mindent megtud a témáról. ami megdöbbentette Andrew-t. hogy alig tudta elmondani a szabadnapokkal kapcsolatos kérését ami ebben a szituációban abszurdan lényegtelenné vált . és megvédené a egeiket. ha ez végk . és úgy becsülték. világossá vált el?tte. Hát igen. nyit azért tudott. úgyhogy igyekezett legalább elbagatellizálni a dolgot. mekkora a nyomás rajtam mostanában. Andrew is tartott a rendel?jében mintákat azokból a gyógyszerekb?l. A szakírók kiemelték.. hogy a probléma hétköznapi és meglehet?sen elterjedt. Még valami volt. egyértelmûen arra utalnak. hogy mikor kell leállni. Mit tegyen? Andrew el?ször is határozta. Andrew.. látta. tudom.mindig megtartom a mértéket. és amikb?l néha adott az anyagi gondokkal küszköd? betegeknek.. csak egy kis Dexedrint. Elképedésében halkan füttyentett. alkoholizmustól vagy ezekkel kapcsolatos okoktól. z Amerikai Orvosszövetség becslése szerint az összes orvosok öt százaléka szenved a kábítósze sztástól. hogy a gyógyszerfogyasztásuk veszélyes méreteket öltsön. hogy kérnek bel?le a megfelel ? gyógyszergyár ügynökét?l.ra.. meg Percodant.. Az informálódása során rájött.. amint éppen rádobok egy lapáttal a tûzre!. a furcsa hadarás azt jelezte. többek között feltûn? men kummal. amit azonnal meg is bánt. amiket rends zeresen írt fel.. mert szinte akadálytalanul juthatnak hozzá a gyógyszerek hez. amit csak lehet. mint az utcán illegálisan árult drogoké. öcsikém. hogy a bevett gyógyszerek mennyisége és az a hanyagság. Mennyire igaz volt ez is! Andrew már Celiával is beszélt arról. Townsend elnevette magát. túl sokat tudok ahhoz. Andrew-t elborzasztotta a gyógyszerek mennyisége legalább tizenöt darab tablettát é kapszulát látott . Na mondd. Egyedül akart maradni.. hogy Noahnak nem az el?bbi volt a mai els? adagocskája. de ez a nevetés ham isan csengett.. egymással ellentétes hatású gyógyszerek. Mindkét he lyen talált a katalógusban kábítószer-élvez?vé vált orvosokról szóló esettanulmányokat. Ha a szövetség ekkora számot vall be. Noah maga mondta.. És biztonsági okokból Andrew nem ott a rendel?jében narkotikumokat. Ó. vagyis g nem fedezik fel a titkukat. Néhányon Townsend kézírásával volt rajta a név. Szóval rajtakaptál. És a receptes gyógyszerek válogatás nélküli mértéktelen fogyasztása pont oly yes és pusztító lehet.

Kora este volt. Mikor Andrew visszaért a nappali ba. hogy az el?z? olyan rossz volt. Celia nem szólt egy szót sem. hogy kivel kezdjem? Mi a véleményed az ügyvezet? igazgatóról? . M i kérd?en ránézett. akkor igyekezett palástolni a dolgot és titokban lefolytatni a vizsgál atot. olyasvalakinek. Életem eddigi legszebb négy éve volt mondta a férfi megindultan. hogy mit kell csinálnod.. Van valami konkrét javaslatod. Ha ennyire nyil vánvaló. Aztán a karácson nézve iszogatni kezdte az italát. Visszafelé jövet bekukkantott a omszédos szobába. Ezt nem tehetem. Hát persze hogy sajnálom. Úristen! suttogta Celia. De n? vagyok. hiszen kollégájával alkalmanként kölcsönösen helyettesítették eg ek a betegek most veszélyben vannak? Bár Townsend viselkedése látszólag normális volt. hogy mi bajom? szólalt meg végül Andrew. ahol Bruce. Azt hiszem. Akkor áruld el. ha nem ak arod szóba hozni Noah Townsendet. Muszáj elmondanod még valakinek rajtam kívül. vajon meddig tart a szerencse? Vajo n el? fog fordulni. Celia odament hozzá. és Noah-nak is tud segíteni. akkor miért nem kérdezted meg eddig. hogy el fogod mondani. és Noah megalázó helyzetbe kerülne. Remélem.. Szóval. és And ew tudta szerint orvosi hibát még nem követett el. Micsoda terhet kellett vinned. az asszony hozzátette: Lisa nagyon jót tett neked ma este. praktizálhat a-e tovább egyáltalán. Valakinek el kell mondanod. Andrew. Négy éve vagyok a feleséged. A jelek szerint még soha egyetlen orvos sem jelentette fel az orvostársát kábítószer-f ogyasztás miatt. Mert akkor nyilvánosságra kerülne az ügy.volt lehetséges. Egyszerûen nem tehetem meg. é on élvezték a készül?dést. drágám. hogyan vélekednek err?l a kérdésr?l bent a kórházban. Tudtam. akik bizon yos fokig az ? páciensei is. Inkább Noah-t sajnáld. és farkasszemet nézett vele. Andrew annak sem találta a nyomát. mikor Andrew befejezte. el. Celia belekortyolt a dai quiribe. átölelte. hogy Noah gyógyszerezett állapotában rossz diagnózist állapít meg. Jóságos isten! Na látod. Hát akkor? Nem tudom morogta Andrew. Ugye? Ennyire látszik? kérdezte Andrew csodálkozva. vagy nem ismer fel egy fontos tünetet? Mennyire lehet benne megbízni? Hát a f?orvosi állása a S t. Várj csak. Celia elengedte Andrew-t. és a világon te jelentesz nekem a legtöbbet. El akarod most mondani? Igen mondta lassan Andrew. ez jobb lesz. az arcát az övéhez szorította. Annyira szeretnék segíteni neked mondta Celia. Mégsem hagyta nyugodni a kérdés: mi lesz Noah Townsend betegeivel? Azokkal. Nem tudom és nem fogom végignézni. Jó er?sre csináltam nyújtotta oda a poharat Andrew-nak. Na. Leváltanák mint f?orvost. aki a pozíciója folytán ntézkedni. hogy mit csináljak mondta a férfi élesen. rád fér. mindegy. Fogalmam sem volt róla. van egy ötle . De még mindig bánt valami. általánosságban Tájékozódj. és mindenképpen tönkremenne bele. hogy valaha is megvonták volna egy kábító zer-függ?ségben szenved? orvos praktizálási jogát. isten tudja. Úgy látom. ha itt az ideje. amit magának kevert. ami még nagyobb felel?sséggel jár? Minél többet gondolkozott a dolgon. mint az el?z?. Celia éppen egy whiskyt kevert szódával. Celia. és azt mondta: Szegén y drágám. Tudom is. annál több kérdés merült fel benne. és felvitte az ágyacskájába. Nem biztos. Nagyon sajnállak. nem sokkal karácsony el?tt. Most el?ször érzékelte Lisa a kajácont . Végül a kislány szinte állva elaludt az átélt izgalmaktól meg a fá Andrew gyengéden felnyalábolta. ahogy ? nevezte. Celia és Andrew az izgatott Lisa segítségével a fát díszítették. akkor vesd fel a témát valakinek. Tényleg. már hetek ót em voltál ilyen oldott hangulatban. csak várt. a baba aludt a bölcs?jében. és annál bizo anabbá vált mindenre a válasz. Bede's-ben. Végül beavatta Celiát. hogy így gyötr?dj. Például kinek? Hát nem egyértelmû? Valakinek a kórházban. csak úgy. hát ezért nem d?ltem a röhögést?l mostanában sóhajtotta Andrew. szóbeszéd tárgya ne.

Szóval err?l van szó. aminek többszörös bajnoka volt. hogy Len Sweeting pontosa n tudja. ha nálunk derülne fény valami hasonlóra. f?leg akkor. Sajnálom. Noah-nak elévülhetetlen érdemei vannak az efféle adományszerzésekben. cimborák! Talán ha úgy . a termete alapján hely ehetett volna bármelyik kosárlabdacsapatban. . És az ügyvezet? igazgató nem akart tudni a dologról. ani kórházban dolgozik.Len Sweetingre gondolsz? Hát. akik sokkal id?sebbek Andrew-nál. E pillanatban csak azt akarta. Bede's számára ah hogy megérje nyilvános botrányt csinálni. mint én gondo lta Andrew. nagyon.. hogy van valami problémája. a f?nöke is itt lesz a találkozón. A hórihorgas ügyvezet? igazgató korábban ügyvédként dolgozott. Azt mondta. a Lotromycin-ügy kapcsán e meg közelebbr?l Len Sweetinget. hogy Andrew minél sürg?sebben eltûnjön az irodájából. ha megvádol egy másik orvost. De az a tanácsom. Mir?l van szó? Gyógyszerekkel való visszaélésr?l bökte ki Andrew. Maga is tudja. Andrew elgondolkozva sétált fel-alá a s zobában. észrevette. Megkért arra.. mint az orvosok többsége. ha mege ngedi. Naiv bolondnak érezte magát. Len Sweeting az ajtóhoz kísérte és átkar a. zárt ajtó mögött. Mindenkit mer és mindenki szereti ?t. mitév? legyen. A busa szemöldökök gondterhelt ráncba futottak össze. a patkódobálást. Néha elgondolkozom azon. Townsendünk nélkül. és mindent megtesz azért. Nem is olyan rossz ötlet. ami túl átlátszó. és nem tudja. figyelni fogja a kollégáját. hogy honnan. ? azonban hihetetlen hobbit választott ma gának. vagyis semmit. Remélem. Andrew felállt. de fontos vendégeket vár k nagy pénzadományokat szokott t?lük kapni a kórház. Miközben beszélt. Ugyanakkor elhatározta. Kösz. Néha megjegyezte. íme. hogy lassan ötvenéves lett. nagyon óvatos. hogy egyáltalán beszéltek err?l. már újból a régi barátságossággal. amennyire csak lehet. Tulajdonképpen egy floridai orvosbarátom problémájáról van szó hazudta Andrew. hogy a mi kórházunk hogyan cselekedne. Végül aztán pár órával kés?bb. hogy mostantól fogva. és megtanulta tisztelni. és reméljük. Huszon n váltott át a kórházi munkára. hogy semmi jóvátehetetlen ne történje h betegeivel. aztán megállt a karácsonyfa mellett. Rájött valamire. a férfi felpattant a helyér?l. És azok sem tesznek semmit. A floridai barát históriája egy pillanatra sem tu Sweetinget félrevezetni. akkor a kórházban másoknak is tudniuk kell. hogy semmi olyant ne mondjon. Sweeting az íróaszta ig vele szemben egy széken. és most. Hog anácsot akar kérni. hogy a szívélyesség elpárolgott Sweeting tekintetéb?l. A kapcsolatai és a pénzes barátai miatt túlságosan értékes ember ? a St. de elég gondom van nekem itt is. Andrew mozdultak meg a szemöldökök. Olyan orvosoknak is. mondja meg a barátjának. bozontos sz emöldöke beszéd közben fel-alá ugrált. Ne haragudjon. És persze ha Andrew bárh ol elismételné. mir?l és kir?l beszélt az imént. ta helyét az óvatosságnak. Andrew négy évvel ezel?tt. Be a sz?nyeg alá az üggyel. Igen ám. A férfi vastag. Mikor Andrew fejezte a mondandóját. A kórház ügyvezet? igazgatói irodájában ültek. Igen bólintottá Andrew . a világos. de nagyon vigyázott. vagy pedig azt állítaná. hogy a bajnokságok erésénél jóval nagyobb feladat az orvosok egyetértését kiharcolni bármilyen kérdésben. Szóval tudja. Err?l jut eszembe. Veszélyes vizeken evez. De ha Sweeting tudja. . hogy csak így kutyafuttában tudtunk beszélgetni. hogy a megj zését Andrew félreértelmezte. szép karácsonyuk volt Celiával mondta Leonard Sweeting. hogy most is leesik pár m . hogy mûköd?képes maradna-e a kórház a mi Dr. mintha nem lenne semmi baj. estefelé Andrew úgy döntött. Isten tudja. nem tudom még egy másik kórházét is magamra venni. nem tudom. legyen nagyon. akkor az ügyvezet? igaz gató azonnal letagadná. Andrew-t villámcsapásként érte a felismerés. és röviden leírta a képzeletbe . mekkora szükségünk van a pénzre. Még megrágom icsit. akkor a baj magától meg fog szûnni. de ? régebben tudja. puhatolja ki. ami valójában a sajátja volt. Most pedig. csaknem ugyanannyit tudo a gyógyításról. egyértelmû válasz a kérdésére: szállj le Noah T l. hogy csak azt teheti. hogy mit mondott neki áttételesen az imént Sweeting.

Éppen ezért egyáltalán nem lepte kétéves ösztöndíja után az egyetem fölajánlott neki egy egyetemi tanársegédi állást. s?t emészt? keserûséggé vált. A szakterülete a szteroidok voltak. a Felding-Rothhoz. 1954-re nyúlt vissza. A két év folyamatos tudományos sikerek és a zemélyes problémák közepette zajlott. hogy valakir?l ilyen megállapítást lehet tenni. de ke vesen érik el. ami hite szerint megillette. az asszony furcsán né Végül is a te dolgod. a döntését nagyban befolyásolta. akkor biztosan kitalált volna néhányat magának. az illinoisi egyetem végz?s diákja a szerves kémiában s zerzett doktorátusával Dr. és Lord ragyogó hallgató volt. Pedi g Vincent Lord a saját akaratából. De mégis lehet. Vincent Lordot az olyan n?k talált nzónak. és lassan elmaradoztak mell?le a barátai is. Lord . hogy kiábrándult lett és dühös az egyetemi munkával kapcso A harag mind a mai napig megmaradt. hogy vajon hibát követett-e el. hogy feladja az noisi egyetemen a tanársegédi állását. vézna termetén. Ám Dr. mert a testének szüksége volt a tápanyag-utánpótlásra. Mogorv modorú lett az örökös önmarcangolástól. mi or otthagyta az egyetemet. amelyek befolyásolják a termékenységet. Lordot aggodalommal töltötte el.és n?i hormonok tes ztoszteron. hogy a illinoisi egyetemen kétéves kutatói ösztöndíjé amodjon. Keserûségében ugyanakkor a a kérdést is többször feltette magának. A problémák Lordnak abból a mániákus szokásából fakadta dolatban állandóan ott állt a saját háta mögött. Lord számára a do ktorátus megszerzése után logikus volt. Rossz ul látott f?leg a tömérdek olvasás miatt . Ide tartoznak a férfi. Az már kevésbé volt kelleme . hogy meg fo 10 Dr. amin keres e.Mikor Andrew a történtekr?l és a döntésér?l beszámolt Celiának. de sznob módon csak a második vonalba sorolta ?ket. hogy nem cselekedett-e elhamarkodottan és ostobán. s minthogy az ötvenes években kezdett tért hódítani a fogamzá . El is f . Vajon n lett volna helyesebb átmennie Európába? Vajon nem kapott volna ott sokoldalúbb. Más szóval: néhány csalódása inkáb semmint valóságos volt. nemzetközi hírû tudós lenne. Nem nagyon érdekelte az evés. Vincent Lord. amikor házon belül maradt. Igaz . Ez a doktorátus nem volt akármilyen. Ez a társaság a gyógyszergyárak dósait általában elismerte ugyan. vékony c tú alkat. a szexuális po ciát és a születésszabályozást. Már önmagában az is paradox. vagy ha egy másik egyetemen dolgozón volna tovább? A tépel?dést kiváltó történet hat évvel ezel?ttre. mint egy tudósé: keskeny arc. Dr. a szteroidkutatás iránt igen nagy volt a tudományos és kereskedelmi érdekl?dés is. amir?l sokan álmodnak. érzékeny. mint akinek a pszichéje egy helyben fo rog. harminchat évesen jutott el oda. Egy tudományos kutató kollégája álla meg róla savanyúan: Vincent pont úgy viselkedik. miért döntöttél így. és bizonyos szempontból kellemes volt a megjelenése is. ösztrogén. szabadon döntött úgy három évvel korábban. Id?pocsékolásnak tartotta. hogy ha nem lettek volna az életében c salódások. Vajon köztiszteletben álló. és mindig ugyanazt a kérdést tette fel magán sen döntöttem? Azon tépel?dött. A férfiak egy része utálta. onnan fölfelé nemigen vezet út. Az egyik közülük az volt. Lordról azt is el lehetett mondani. a másik része viszo jezetten kedvelte. hogy mi lesz a dolog vége vagy hogy ? maga mit szeretne. Dr. és a kormányhivatal is megadta a szükséges any agi támogatást a doktorátus utáni tanulmányokhoz. így keret nélküli szemüveget viselt. s ez meg is látszott nyúlánk. Már a külseje is egészen olyan volt. átható. teljeseb b képzést? A többnyire teljesen fölösleges kérdések az id? múlásával egyre sokasodtak. akik szerették az érzékeny férfiakat. Az egyetem segít?késznek mutatkozott. Mindezek ellenére és ez egy másik oldala volt Vincent Lord prizmalényének nagy vé nyel volt a saját értékeir?l és munkájáról teljes joggal. Az egyetem kémiai tan zékét világszerte az egyik legjobbként tartották számon. hogy szinte soha nem mosolygott és a homlokát állandóan gondterhelten összeráncolta. ha ott ma adt volna. progeszteron . és megértem. hogy ahol van. kissé bizalmatlan tekintettel nézett mindenre és mindenkire. a Felding-Roth gyógyszergyár kutatási igazgatója ellentmondásos rosszindulatúbban fogalmazva zavaros személyiség volt. és elmegy az iparba dolgozni. Dr. és mint aki nem tudja. amikor nem kapta meg azt az elismerést és tiszteletet az akadémikus-tudós társadalomtól. Mivel a szteroidszintézissel kapcsolatos munkája jól haladt. Ekkor lett Vincent Lord. Lor d viszonylag fiatalon. és csak az tt.

és az olv on tûn?dött. olykor . sikerült! Az akadémiai elit t gja lett. egyetemi tanársegédségének els? évében. hátrad?lt az íróasztala mögötti karosszékben. És ez volt az. Vincent Lord a maga szakterületén fel tud és valószínûleg fel is fog jutn nasszusi magasságokba.. Be csületes hibáknak látszottak. hamarosa n megtudja. Azon tûn?dött. Lordot. Ha ezt eddig nem tudta vo lna. Ahogy telt-múlt az id?. a fiú valami nagyszerû felfedezés el?tt áll. Elképzelhet?. A tudósok és a tudomány misztikus világában az el?léptetések majdnem mindig kínosan l k. Na mindegy. minden jel z? zöldre van állítva. ma is gyakran kísérl zett a kis laboratóriumában. mint a Journal of the American Chemical Society vagy a Journal of Biol ogical Chemistry.. de azon kívül is. Ez rendkívüli teljesítmény volt. Mivel alapjában véve továbbra is tudós maradt. és Dr. nemcsak az egyeteme n. Harris dékánnak néha rossz érzései támadtak Dr. a bibliográfiát elküldte el?re a dékánnak. Tele önbizalo mmal bibliográfiát készített az eddig megjelent publikációiról. ahol gyakran a leglényegtelenebb kérdé is meglep?en pitiáner viták folynak. amit Vincent Lordról alakított ki. Minden egyetem és a dékán csak a puszta gondolatra is felsóh jtott ellentétek és féltékenységek fortyogó katlana. Beérkezett! Vincent Lord rettenetesen akarta ezt az el?léptetést. mint el?z? alkalommal. kihallgatást kért a dékántól re. valamint a személyes véleményén. Mégpedig azonnal. Vincent Lorddal kapcsolatban. azaz a tudományos csalás csírája? Körülbelül négy évvel korábban. és puszta formalitás lesz a kinevezése. 1957 márciusának egy reggelén Harris-dékán az irodájában ült. hogy ? megismételte azt a kísérletsorozatot. amik bizonyos hibás értelmezésekb?l is adódhattak. figyelembe véve alacsony egyetemi beosz tását. Miután az els? betût?l az utolsóig alaposan végigolvasta a testes iratcsomót a déká gen lelkiismeretes természetû volt . Nem. Szûk négy év alatt tizenöt tudományos értekezést publikált. így viszont már nem jelentette azt a tudományos s . hogy alkalmas-e azoknak a salamoni döntéseknek a meghozatalára. amit az els? verzió jelentett volna amennyiben az ott leírt eredmények igazak. Ami Dr. A docentúra azt is jelentette. Robert Harris dékán apró termetû. és évente több tudományos ülésre is ellátogatott. vajon miért küldte ezt el neki Dr. A tanársegédi évei alatt szteroid-szakért?i hírneve n?ttön-n?tt. hely n döntött-e. És mégis. hiszen ez gyakran párosul a kiválósággal. A hierarchia következ? grádicsa az ? esetében a docentúra lett volna. hogy megpróbálja elérni gyorsított el?léptetését. Éppen bölcsessége fol kételkedett néha abban. A fiúnak zseniális képességei vannak. és ami éppen a napokban vet?dött fel megint. Kiderült. Így hát szemrehányást téve magának. többr?l volt szó egy korábbi kérdésr?l. Úgy gondolta. hogy m in akar dolgozni. amit Dr. Minden nagyon biztató. egyeztetnie is alig kell a f?nökeivel. amit nem lehet magától elvenni. és csak azután publikálta. A legtöbb idej kémiai fakultás adminisztrációjának intézése rabolta el. hogy Vincent Lord több hibát is elkövetett. amivel hírnevet fo szerezni nemcsak magának. Lord. ami az id? múlásával egyre jobban dühítette Dr. Ez az ügy önmagában nem lett volna nevezetes. hogy: Gratulálunk. és ugyanazon a lelki tortúrán ment keresztül. mint a karikacsapás. újból elkezdett tépel?dni azon. akkor most megtudhatta Lord publikált értekezéseinek és az értekezéseket méltató recenzi gtanulmányozásából. mint minden h alandó. Lorddal megesett. de ? nem ugyanazokra az eredményekre jutott. hanem az egyetemnek is. ami azóta a feledés hom . ami nélkül. amely akárhogyan is nézi az ember babérkoszorút vagy legalábbis élete végéig tartó any nságot ígért. amely a beszámolója alapján egészen kivételes eredmény Nem sokkal az értekezés publikálása el?tt egy nálánál id?sebb és tapasztaltabb szervesvegyész a az egyetemr?l azzal állt el?. Vincent Lord bib iáját lapozgatta. és mikor egyeztették az id?pontot. A bibliográfia írója negyedórán belül itt lesz. szabadon megválaszthatja. hogy ez a nagyszerû ötlet nem jutott el?bb az e lhatározta. Van valami. Nem a vibráló temperamentum volt az oka. így hát Lord az értekezését. A kérdés így hangzott: Vincent Lord lelkének l gmélyén ott rejt?zik-e az intellektuális becstelenség.egint csak házon belül maradt. Lord tudo készített egy kísérletsorozatról. mégpedig véglegesíté l. aszott. az eredményei ala en úgy megy majd. mikor a gyakorlat szerint sor került volna rá. Persze egy ilyen t emperamentumos és kiszámíthatatlan személyiségnek sok oka lehet erre. Lo rd leírt. Dr. am ikre gyakran kényszerült. a tudós sem boldogul. és elfogadható is együtt a kett?. bölcs kis ember volt. efel?l semmi kétség. hogy egy adag szerencsével. valami másról. és nem két év múlva. többek közöt dványokban. Az ügyben vizsgálat indult.

rosszkedvûen köszönte meg a figyelmeztetést. valóban elmagyarázta. dékán úr. és úgy értelmezi az adatokat. gondolta a dékán. két héttel kés?bb is ezen töprengett Harris dékán. Ha kimondta volna. száraz válasz. Csakhogy a beszélgetés közben mindvégig o t a leveg?ben a kimondatlan kérdés: vajon akkor is lépett volna Lord. a barátja hozzátette: Nem azt mondom. Lord keskeny arca elvörösödött. és ha úgy látja jónak. roppantul sürg?s. Nem értem. Én is éppúgy tisztában vagyok az elért eredményeimmel. Valójában meg Azt is elmondtam önnek. mert mindannyian tudjuk. azt remélve. hogy Lord becstelen. Ebb?l lesz aztán a tudományos ogancia. mikor beszólt a titkára: D rd megérkezett. de nem szólt róla. akkor lett volna indokom arra. Egy darabig nagy pusmogás folyt egyetemszerte erkölcsi érzékr?l meg etikáról. talán már azóta. Dr. te Bobby mondta neki egy este két pohár ital között a régi sta fordi professzor cimborája: Én a helyedben szemmel tartanám azt a Lord nevû fickót. Lord e szemével áthatóan nézte a dékánt. az a normális és etikus dolog. Miért lennének? érkezett abban a pillanatban a gyors és éles. hogy elég szabatosan elmagyaráztam. amit gondolt. A dékán egymásnak feszítette az ujjait. Ám ha egy tudós kés?bb rájö gy hibázott. Az ügy világos. hogy más nem fogja észrevenni. Mit tud arról a két legutóbbi értekezésr?l? kérdezte végül.. Nagyon is ékesszólóan. Lordra nézett. De többünknek az a benyomása. Tudnia kell. hogy nagyon siet?s neki. csak éppen az állítólagos látványos eredmény Mikor a dékán többet akart tudni az ügyr?l. ahogy a bák felfedezésére reagált . Mindent egybevetve úgy érzem. Visszaérkezé után az egyetemen magához hívatta Dr. hogy vigyáz Harris dékán gondterhelten. az íróasztal másik oldalán. és elmondta neki. hogy gyja magát kihozni a sodrából. Lord mondta . Harris dékán ta. M nak figyelembe kell vennem a szakbizottság véleményét. Lord el ismerte. Ha nem haragszik vágott közbe Harris dékán csíp?sen . hogy nem én döntök egyedül az el?léptetésekr?l. ahogyan azok a legjobban alátámasztják a teóriáját. Igen. Egyszóval egyezzen bele Lord kérésébe. hogy ? is tisztában volt vele. hogy kiutasítsam az irodámból. Harris dékán elhatározta. de aztán magába fojtotta a szót . és kija vítja a munkáját. Ez egy. és a kellem etlen ügy látszólag elfelejt?dött. mint a nap. hogy ezt nem teszi meg. hogy ez mit jelenthet itt-ott lekerekít egy-két sarkot. Mindnyájan követtek el hibákat. Másnap a tanszékvezet? ott volt a dékáni hivatalban a válasszal. Lorddal szemben viszont az volt a kollégák gyanúja annak alapján. a többieket hagyjuk ki bel Nem a többiekr?l van szó. Lord tanszékvezet?jét. Miért is kell ne álszerénynek lennie? Az agresszivitását is meg lehet bocsátani. nincsenek kisebbségi komplexusai. Milyen kár. Hallgass csak ide. Úgyhogy azt tanácsolom az egyetem és a magad érdekében. hogy valóban vitatottak a legutóbb publikált eredményei. akik a nyomomba nem jöhetnek. Sok tudósnak és ezt a dé tudta egyszerûen nem marad ideje megtanulni a diplomatikus viselkedést. mégpedig most azonnal. Véleményem enységem aktívabb és értékesebb bármelyik más tanársegédénél ezen a tanszéken. hogy ez egy nagy marhaság . hogy miért kell err?l egyáltalán ennyit i. hanem magáról. A d szemben ült. amikr?l ír. hogy jófejû fiú. vagy v alami hasonlót.a legjobb tudósokkal is megesik. ha nyilvánosan kijelenti. ismerek másokat is itt. Végül is Lordnak igaza van az érdemeit illet?en. hogy mit hall ott San Franciscóban. a gyorsított el?léptetésbe? Nem. megjelentet egy hibaigazítást. hogy tévedett. Már Harris dékán is épp elfeledkezett volna róla. Dr. Dr. hogy az utóbbi két értekezésében leírt kísérletsorozat nem ismételhet? me éppen reagálnak azok a vegyületek. hogy ellen?rizte lkészült munkát. Bobby. De végül is hi . Mind a ketten tudjuk. szándékában áll újból lefol a kísérleteket. de aztá Vincent Lord felfedezett egy sor valóban nagyszerû és vitathatatlan dolgot. Igen. hogy a gyorsított el?léptetés kijár nekem. ha nem kap vissz ajelzést a hibáiról? Most. és némi élvezettel azt mon : Hát úgy látom. Azt hittem. és ez veszélyes. ha nem jön közbe az a beszélgetés k ezel?tt azon a San Franciscó-i tudományos konferencián. Lord majdnem kimondta.. Olvashatta a bibliográfiát. Többünk is az a véleménye. hogy mik a jöv?re vonatkozó terveim. Hát err?l lenne szó fejezte be Vincent Lord tíz perccel kés?bb a mondandóját. Látszólag tehát fair módon állt a dologhoz.

mit ért azalatt. Ez a pusmogás. Lord mondta halkan. Lord mondta a dékán ?szintén . de az egész egyetemet gyûlö Vincent Lord gyanította annak ellenére. ami elfelejt?dött. gratuláló levelet küldtek a szerz?nek. Lord düht?l vörös arccal felpattant. De sajnos ennek az aktakukacnak a háta mögött ott állt az egyetem. Vincent Lord legutóbbi két értekezésér?l már minden bizonnyal megindult az általános mogás. A maga el?léptetési javaslatait mindig elfogadják mondta sötéten Vincent Lord. de csak azért. Dr. Micsoda kicsinyes. Hát igen. hogy nem elég meggy?z?ek ! Ez inkább parancs. mert a távozása v öregbítette az egyetem hírnevét. mint neki. szeles. és a jöv?ben minden bizonnyal tovább öregbítené. Lord ugyan nem mondott rögtön igent. Ha figyelemre méltóra bukkantak. Végül már nemcsak Harrist. semmi értelme tovább atni annak a döntésnek a közlését. hogy a maga által felhozott indokok nem elég meggy?z?ek. egyel?re nem fogom javasolni a gy orsított el?léptetését. és mindvégig ilyen hivatalosak maradunk mind a ketten. Különben is. ha így történne. de nagyon rövi d ideig hagyta. és figyelemmel kísérték az egyetemek dolgozóinak publikációit. Mert ha nem. és gyilkos tekintettel mer edt a feljebbvalójára. Egyre keserûbb és dühösebb lett. és a dékán úgy vélekedett. kijöjjön a vágyo . hogy ilyesmi soha többé nem fog el?fordulni vele. az egész karnak együtt nagyobb hatalma volt. hogyan követhette el azokat a hibákat. Magyarázza meg. meggondolatlan. de határozottan . négy évvel ezel?tti ügy. majd meglátom . Jó napot! De Dr. Gy e. Dr. Bár a dékán vol ar rangels? vezet?je. Éppen ezér t volt biztos abban. Ezért mikor három hónappal kés?bb egy San Antonióban tartott tudományos találkozón me yékezte a Felding-Roth gyógyszergyár képvisel?je. akit lenézett mint levitézlett tudóst és szánalmas ak akukacot. sóhajtot t egyet és folytatta a munkáját. E zen felismerés hiányában Dr. Másfel?l v solyodott el halványan nem hiszem. Egyetlen szó nélkül kiviharzott az irodából. hogy a türelemnek is megvannak a határai. A nagy gyógyszergyárak szüntelenül kutattak tudományos tehetségek után. hanem jellemének bizonyos riasztó vonásai. és maga mögött az ajtót. de annyit mindenesetre mondott. De azóta megesküdött. Egy nagyon. Türelmetlen volt. hogy hatalma van felette a dékánnak.. Ott ült az íróasztal túloldalán. hogy fel fogok mondani. Dr. Lord viszont nem tudta ilyen könnyen megemészteni a dolgot. A tudományos összejövetelek is fontos szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben a gyógyszergyáriak és a tudósok között a semleges terület minden el?nyével. plusz a korábbi. hogy Hát. ha ezt a beszélgetést most befejeznénk . Harris dékán nem válaszolt. amit már régen meghozott. hogy e pillanatban még ha akarná sem tudná keresztülvinni Lord el?lép tetését. m kérés volt. mindkett?nk számára jobb volna. tehetséges emberekkel. Sajnálnám.. Már jóval a San alálkozó el?tt felmerült a Felding-Roth központjában Vincent Lord mint lehetséges célpont n . Lord keserûsége n?ttön-n?tt. Azt hiszem. az ig az volt. míg me g nem bizonyosodott arról. hogy a kritikusait nem önmagában ez a két eset meg az a négy évvel ezel?tti aggasztja. hiszen hamarosan megjelennek az értekezések javításai. gondolja meg még egyszer a válaszát. Lord nem mozdult. közönséges d ebb?l ekkora ügyet csinálni! Vincent Lordban még csak fel sem merült. hogy úgymond szeretettel várják a fedélzet yis állást ajánlanak neki . hogy a többiek is akarják az illet? el?léptetését. Kérem. hogy beosztásához hozzátar a higgadt viselkedés a hirtelen haragú. emlékeztetve magát arra mint annyiszor . de most majd újból felmelegítik. gondolatban újra és újra visszapörgette és lejátszotta a b tést. amiket a két legutóbb publikált értekez közölnie. hogy a tudományos óvatosságán felülkerekedjen az ábrándozás.vatalos ügyben értekezünk. pontosan tudja. hogy a téma nem jött el? . A dékán úgy gondolta. plusz az etikai kérdések. hogy a távozta után összed?lne az intézmény. Mintha magne tofon lett volna az agyába építve. akkor megbánhatja. túlságosan sietett. mert soha nem foglalt állást senkivel kapcsolatban addig. Ezt hogy érti? Úgy. ez már múlté. hogy a visszau tasításához köze van azoknak az apróbb változásoknak. Dr. Miért nem? Az a véleményem. A dékán pedig. Amit Lord mondott az ? el?léptetési javaslatairól. mert nézete szerint ez nevetségesen apró ügyecske összehasonlítva a tudományos eredményeivel. A gyanú csak növelte a haragját. Önmagában az ajánlat nem volt szokatlan.

visszafordíthatatlanul megváltoztatta a Thalidomid-ügy. nem csökken? haragjával és keserûségével. ami igenc sak jólesett a tanársegédnek. Most. hogy Vincent Lordot a pénz ugyanúgy ne m érdekelte. Persze ha az új szer piacra kerül. 1961 áprilisában Nyugat-Németországban az orvosok értetlenül álltak a fokomelia nevû enség egyre gyakoribb el?fordulásával szemben. a régi döntések fölötti tépel?désével. Háromévi kitartó. A saját tudományos munkájával is biztatóan haladt. az illinois-i tasítása miatt érzett. aki ebben a mostoha egyetemi bánásmód éles ellentétét látta. nem beszélve a zetésr?l. És másokho onlóan ? is régóta álmodozott a nagy személyes áttörésr?l. Tudományos szempontból is érdekesnek. ám a helyes utat jelz? karók már mind a helyükre kerültek. amib?l f rradalmian új gyógyszer válhat. aminek a megtörténte egyre közelebbinek látszott. Vincent Lord a megfelel? id?ben volt a megfelel? helyen. A legtöbb ember hasonló körülmények között boldog lett volna. Lord szívb?l remélt . azaz csaknem kétszerese az egyeteminek. Szinte búcsú nélkül. mikor hirtelen összeesett. és a hozzáértését soha nem vonták kétségbe. Lord már megszilárdította a pozícióját a Felding-Rothná ra is megbecsülték. Nem sokkal ezután rendkívüli dolog történt. ami évi tizennégyezer dollár lett volna. megbukik és eltûnik. Persze semmi sem számítana még az egyetemi sértés sem és senki nem jöhetne Vincen dnak még a közelébe sem hatalomban és respektusban. Ez az álom most elérhet? közelségbe került. hogy a felfedezés meghozza végre Dr. És a jelen is tele problémák s ? így gondolta. D a gyógyszergyár által felajánlott ?sszeget megint csak önnön értéke elismerésének tartotta. Már csak egy kis id?re van szüksége. amit legalább ennyire fontosnak tart ott. vonzónak ígérkezett a lehet?ség. és szinte senki nem gondolt arra. még sok munka volt hátra. Lordot kezdett?l fogva tisztelettel és megbecsüléssel kezelték. egyik napr másikra hagyta ott az egyetemet. egyszer túll? a célon. tapasz alatának és tudományos intuíciójának köszönhet?en tisztán látta ?ket.A puhatolózást konkrét megbeszélések követték. az a kurva. hogy egy gyóg szerrel lehetnek összefüggésben. A Felding-Rothnak olyan els?rangúan ké tudósra volt szüksége. mint az evés. Hatékonyan vezette a részlegé szóltak bele abba. Két hét gondolkodási id? után Dr. 1957 szeptemberében kezdett el dolgozni a Felding-R othnál. ?t nevezték ki a megüresedett helyre. De nem ez volt a lényeg. Vajon nem fúrják-e s egyikük az a könyökl? n?. Lord igent mondott. A legelején a fejle mények nem keltettek széles körben feltûnést. Legalább kétévi kutatás és ál . Mint a legtöbb tudóst. Az egész világnak megmutatja! 11 Robbant a Thalidomid-bomba! Celia jóval kés?bb így emlékezett vissza: Bár akkor még egyikünk sem tudta. és súlyos agy zésben meghalt. És akkor megmutatja nekik. Versenytársnak tekinte resztízsért és hatalomért folyó harcban. Dr. hogy briliánsán szervezte meg ding-Rothnál végre egy olyan kémiai vegyület felfedezésének lehet?sége csillant fel. egy olyan felfedezésr?l. Szerény személyes szükségletei miatt soha nem volt pénzzavarban. Vincent Lordot is ösztönözte az ismeretlen kihívás. Lord szerint ez nem következh et be elég hamar. akikben nem bízott és akiket utált túlontúl nagy figyelemben részesül. a kétségeivel. A mindaddig rendkívül ritka betegség lényege. ha végre megtörténne az a dolog. ami dráma olná a tudás határait. most még elképzelhetetlen nyereséget hoz majd a Felding-Rothnak. A személyiségproblémái ellenére jó kapcsolatban állt a munk val. Lord nem örült az el?léptetésének. és amivel a neve bekerülne a történelem díszkönyvébe. . Folyamatosan gyanakodott a részlegén kívül dolgozókra. Vincent Lordnak a rég áhított nemzetközi hírnevet. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik. Hanem az. Állandóan fennállt azonban a lehet?sége annak amit Dr. Mivel ren delkezett a szükséges képesítésekkel is. Nem így Vincent Lord a a örökös önemésztésével. aprólékos munka után amir?l tudta. November elején a gyógyszergyár kutatási atója éppen egy metszetet nézett a mikroszkóp alatt. a gyógys art gyökeresen. amit csinált. hogy dan. aki elvállalja a szteroidok kifejlesztésére létesítend? új osztály ve cég képvisel?i Dr. Igaz. Vincent Lord a tudásának. Celia Jo lenül? Többen voltak. három évvel kés?bb.

Meg is találtam. akkor a kar és láb nélküli amerikai újszülöttek lérhette volna akár a tízezret is. a szükségé ni. vagy egyált nem fejl?dtek ki. Hála istennek. A rákövetkez? hónapokban egyre több hír látott napvilágot a Thalidomiddal kapcsolatba . egyedül mosakodni. ha tudnád. és még abban a hónapban bevonták az összes rgalomban lév? Thalidomidot a piacról. Hallottam. Az egészet lehúztam a vécén. hogy gyanakodtam arra a gyógysze rre. Több babának nemcsak a végtagjai hiányoztak. bár a pont számokra talán soha nem fog fény derülni. Több száz tablett a volt. Az Egyesült Államokban csak körülbelül tizennyolc-t ilenc ilyen szerencsétlen baba jött világra. valamennyien hálával tartozunk ennek a Kelsey nevû n?nek jegyezte meg Andrew Celiának 1962 júliusának egy vasárnapján. hogy milyen lénynek adott életet. Az anyák közül többen öngyilkosok lettek. hogy a deformáció kiváltó oka az atombom származó radioaktív csapadék. Egyik este vacsora közben Celia azt mondta: Jaj. Egyszerûen elfeledkeztem róla. Aztán 1961 novemberében két. hogy több mint két és fél milliót osztogattak szét az amerikai orv osoknak. s így még sokan bevették. hova tettem ?ket. amelyet az elejét?l fogva yelemmel kísértek a tudományos publikációkban és a napi sajtóban is. Becslések szerint húsz országban összesen húszezer deformált csecsem? született. Nekem is volt Kevadonom mondta erre csendesen Andrew. hogy néhány orvosfe leség is szedte. Olvastam valahol. de a fülei is deformálódtak. Azt hiszem. Én is szedhettem volna a Thalidomidot. Neked? Egy ügynökt?l kaptam bel?le mintát. Azt már mindenki tudta. Az ausztrál hatóságok gyorsan cselekedtek. hogy 1962 februárjában az EGYM végre megtiltsa a Thalidomid-Kevadon alkalmazását. decemberben tiltották meg a szer forgalmazását. Mások keservesen zokogtak. Szeretném azt mondani. mint ilyenek. vag yis még négy hónapig az ausztrál visszavonás után. hogy a kifejezés a görög phoké (fóka) és melosz (végtag) s ból származik. és még többen szorultak pszichiátriai kezel gy korábban mélyen hív? apa Istent átkozta. Az Egyesült Államokban viszont még k hónap kellett ahhoz. De ugye nem használtad fel ?ket? Andrew megrázta a fejét. 1960-ban két esetet jelentettek. Némely édesanya hisztérikusan sikoltozni kezdett a sokktól és kétségbeesést?l. Köpök és szarok rá! Aztán gyorsan kijavította m cs is Isten. hiszen mint egyikük fogalmazott a fiam soha nem fog tudni önállóan enni. mikor mutatták neki. többek között te . A dolgozószobában ültek. a másikuk pedig egy szülész Ausztráliában hozta nyilvánosságra m sokkal kés?bb megállapítást nyert. Frances Kelseyr?l. Celia és Andrew gyakran szóba hozták a szörnyû történetet. megmagyaráz-hatatlan módon. a beleikkel és más szerveikkel is hasonló volt a helyzet. s a szívükkel. márciusig piacon hagyta a Kevadont. Néhány újszülött meg is halt a szerencsések . És hol vannak most ezek a minták? Ma reggel eszembe jutott. Az egyikük egy gyermekorvos Nyugat-Németországban. Az el?z? évben. az EGYM munkatársáról volt szó. Mert ha lenne. Dr. és Andrew él?n t kiterítve az aznapi újság. karok vagy lábak nélkül. mert mint ahogy egy kutató mondta még kétfejû csecsem?k is g rabban születtek addig. Egy tanulmány lehetségesnek tartotta. hogyan engedhetett volna meg ilyen borzalmat? A fokomeliaesetek gyakoriságának ilyen ugrásszerû növekedésére egyszerûen nem találta yarázatot. Most pedig hirtelen több tucat fokomeliás baba jöt t világra. hogy valóban ez a gyógyszer a fejl?dési rendellenességek ozója. mennyire örülök annak. Ha már túljutottak volna ezen a ponton. de hazudnék. Kanada. hogy nem engedtél a terhességem alatt egyetlen szem gyógyszert sem bevennem! Pár perccel azel?tt nézte meg odafent szeretettel és a hála érzésével eltelve a két egészsége is kisgyermeket. ami máris elképeszt?en sok volt. aki ellenállva a miel?bbi e . Andrew. kinyitni egy ajtót. egymást nem ismer? és egymástól függetlenül dolgozó orvo pcsolatba hozta a fokomeliával a Thalidomid nevû gyógyszert. megölelni egy n?t vagy leírni a saját nevét . Ahogy mondod. mert a szert még nem engedélyezték általános has tra. Celiának összeszorult a torka. Egy másik szerint vírusfert?zéssel álltak szemben.ogy a csecsem?k szörnyû deformációkkal jönnek a világra. fókauszonyszerû csonkok vannak. ahogy egy megfigyel? fogalmazott. amiknek a h pró. Nyugat-Németországban és Nagy-Britanniában egy hónappa kés?bb.

és megkérte. hogy Eli Camperdown. hogy hálásna l lennünk. Fiatalságával. Nagyon várja magát. Kelsey nemzeti h?sn? lett. érzéketlenségekre. aki nem sokkal azel?tt még az er? és hatalom megtestesülés e volt. Camperdown már várja. hazavitték. Kenne dy döntése oda vezet majd. Noha korántsem voltak tökéletesek és olyan klauzulákat tartalm ak. ha ilyen állapotban lát. hogy igazad van. A ház körülbelül nyolc kilométerre délnyugatra volt Morristowntól. Kennedy elnökt?l megkap ta az Elnöki Aranyérem Különleges Szolgálatokért nevezetû kitüntetést. a kinyitott egy ajtót. jöjjön velem. e. A hatalmas. id?s komornyik nyitott ajtót Celiának. törékeny. Mialatt felfelé mentek a süpped?s sz?nyeggel borított széles. Kintr?l úgy ott. öreg épületet hosszú mûúton lehetett megközelíteni. kép rendet teremteni a háza táján. iságra. hogy az iparágad. Celia el?ször alig ismerte meg a baldachinos ágyban párnákkal felpolcolva ül? cson tsovány alakot. és Celia odaült a nagybe . Hajlott hátú. annak be kell látnia. hogy lépjen be. a járókel?k kíváncsi te l fák és sûrû bokrok takarták el. Mások szerint viszont érdemtelenül kapta a kitüntetést. hogy a valóban jó és éget?en szükséges szerek engedélyezését is el a minisztérium dolgozói. Gondolkoztam is azon. mert nyû és szerencsétlen Thalidomid-ügy egyértelmûen bebizonyította. Jordan. Kíváncsian Celiára pillantott. Meg kell értened mondta Andrew . hogy eljött. vajon yes-e. hogy a látszat nem csalt. helyesen járt el. Nehéz antik bútorokkal zsúfolt. azt mondta. hogy holnap egy vállalati kocsival davigyék. és intett Celiának. Mindenesetre valamilyen új törvényre feltétlenül szükség van. Kérem. ijeszt?en vézna és hamuszínû lett régi önmaga karikatúrája. Amikor kijelentette: mindvégig tudományos meggondolásból kétel kedett a szer biztonságosságában. és Kenne dy sem kivétel. vagyis a Thalid mid el?tt nem léteztek. De aki józanul lkozik. cérnavékony hangon szólalt meg. zes nappaliba vezette. hogy l ja magát. A Thalidomid körüli publicitást mindketten a saját el?nyükre használják ki. eltussolásokra és dilettantizmusra derült fény. amik a továbbiakban megnehezítették a súlyosan beteg páciensek hozzájutását néhány forrad szerhez. Mr. Eli üzent. hogy várjon. civilne ató elismerést. és egyetértek abban. A n?vér. gondolta Celia. sötét van a házban. A házban süket csend honolt. Tudta. Ezt a megjegyzést azok a tények támasztották alá. amelyek T. Talán azért. Celia. Eli Camperdown. és er?s fájdalmai vannak válaszolta a n?vér érzelemmentes hang Csillapítókat szoktunk neki adni. Sajnos az utolsó stádiumban lév? rák nem szép látvány. hogy éber akar ma radni. s ahogy az ember belépett. Mikor felértek az emeletre. rákban haldoklik. de bizonyos dolgokat személyesen akartam elmondani magán ak. egy Mount Kemble Lake nevû lyen. aki már hónapok óta beteg volt. amik a Thalidomidért felel?s cégekn végzett vizsgálatok nyomán tárultak fel: nap mint nap újabb hamisságokra. a legmagasabb.ngedélyeztetést sürget? gyógyszergyár nyomásának. pusztán egy döntés késlelt tt. hogy ? el?re látta mindezt. Köszönöm. és most persze nagy hangon azt állit ja. Néhány nappal kés?bb Sam Hawthorne behívatta Céliát az irodájába. kanyargó lépcs?n. Mint kiderült mondta Celia . márpedig nagy szükség volna rá. A viharvert homlokzatot zöld patina borította. nyugtázhatta. és eltorzult arccal próbált rámosolyogni. Pár perc múlva egyenruhás ápolón? jelent meg. hogy az id?s férfi régen megözvegyült. Mrs. remélve. de ma visszautasította. Beesett szemé e. ami mindig is a bürokraták legbiztosabb módszere. A döntést megel?z? politikai man?verek ellenére 1962 októberében meglep?en jó új törv et hagyott jóvá Kennedy elnök. a Felding-Roth elnök e. Dr. Többen attól is tartanak. hogy minden politikus opportunista. mégis tartalmaztak olyan fogyasztói garanciákat. Pedig err?l szó sincsen. nem beszélve Kefauverr?l. Októberben tudta meg Celia azt is. egy karosszéket tett az ágy mellé. me t Eli Camperdown egyedül él. Bárcsak vitába tudnék szállni veled ismerte el szomorúan Celia. Már nincs a kórházban. miel?tt kiment. csinosságával és fürgesé nem illett az ódon környezetbe. Celi a megkérdezte: Hogy van? Nagyon legyengült. Halk. hogy majd csak leesik nekik is egy kitüntetés. bürokratikus taktikákkal késleltette a Thal Kevadon forgalomba hozatalát. Intézkedtem.

Talán maga is olvasta ezt. Sovány kezév el a szoba közepén lév? asztalra mutatott.. mire gondol tiltakozott Celia . a n?vér feltûrte a pizsamaujjat a vékony karon. és beadta az i jekciót. Mégis örülök.. Ha hatal rül a kezébe. Celia közelebb hajolt. hadd ugassanak a kutyák. Azt hiszem. Több még og megjelenni. hogy.. Ugye milyen borzalmas? Az. hogy akkor nem ehhez a kitüntetett n?höz kerül az ügy. Azt is tudom. láthatóan keresve benne valamit. Celia. hogy nincs jól. hogy h lmondhatom: ez nem az én lelkemen szárad. Hallgasson el?bb végig. és azt kérdezte: Megint fáj. Újból azzal a kíváncsi arckifejezéssel nézett Celiár udták fejezni a beszélgetést? Mert úgy láttam. Celia összehajtotta a Life magazint. Ezért hozattam haza magamat. Tudom.. amivel ösztönösen ráérez a goldásra. Nincs so k értelme annak.. Nagyon sajnálom. ahogy e edetileg terveztük. mert valami neszt hallott az ajtó fel?l. Celia szemét elöntötték a könnyek. Látszott. hogy maga még sokra viszi. Tálcát tett le az éjjeliszekrényre. ártatlan gy ereken sem segítek vele. Hagyja csak. Annak idején a Felding-Rothnál eldöntöttük. hogy maga fontos volt nekem. hogy csak néhány napom . Talán sikerült is volna. A beteg fölé hajolt. be tudtuk fejezni. Celia hátrafordult. amit én már nem fogok megérni.. de mikor azt java soltam.teg közvetlen közelébe. Nagy változások következnek majd az iparágunkban. Camperdown. azt hiszem. Maga beszélt r ket. Most egy ideig nem tud beszélni.. A n? elmosolyodott. Kis szünetet tartott. és emiatt aztán hatvanéves kor alatt senki nem kapo tt bel?le. hogy mondják meg nekem az igazat. és lehet. akkor most én lennék a felel?s. Hogy itt hunyjam le a szememet.. és megmozdult az ajka. . A férfi folytatta. pihent. a férfi egy mozdulattal elhallgattatta. A fájdalomtól eltorzult az arca. Mr. Igen válaszolta. cégünknél némelyeknek az a véleménye. Az id?seknek pedig nem használt. Cam wn? Mikor a férfi bólintott. amin egy fecskend? volt. tudom válaszolta a n? gyengéden. Újból szünetet tartott. hogy nagy er?ket mozgósítunk a Thalidomid érdekében. és vigye tovább a karavánt. Ujjával a magazinban lév? fotókra mutatott. mintha nem is hallotta volna.. Széles körben akartuk kipróbálni. Használja ki ezt az adottságát. Elfulladt a hangja. Ó. Celia. legyen er?s. és lehunyta a szemét. Nyugodjon meg. Mindketten hallgattak. Csaknem azonnal kisimult a beteg arca. Eli suttogta.. amit Celia mondott. Mrs. Legjobb esetben is csak egy vagy két hetem van még hátra. önz?nek fog hangzani. hogy már nincs sok id?m hátra? Igen. hogy öregeken próbáljuk ki a szert. igen. hogy utána többen kritizálták magát.. Ú oltuk. tudom.. Aztán folytatta: mit most mondok. Bízza magát az ösztöneire.. Celia.. hogy van valami különleges adottsága. mert egyetlen szerencsétlen. De ha úgy zajlott volna minden. Ezek további cikkek és fényképek érintette meg az iratcsomót a férfi.. hogy már az eddigiek is kimerítették. A cég legtöbb vezet?je Elinek szólít. Ügyesen és céltudatosan mozgott. Örömmel jöttem. nagyon fontos volt neki. hogy megértse a z elnök szavait. Igyekszem figyelemmel kísérni az ügyet. A mi id?zítésünk más lett volna. és utána nyomást akart nk gyakorolni a minisztériumra a miel?bbi engedélyezés végett.. Eli. zzel a szörnyû tudattal kellett volna meghalnom.. Úgyhogy fogadjon el t?lem e utolsó tanácsot. A beteg bólintott. Jordan mondta a n?vér Celiának. Újra a magazin fotóira mutatott. ha maga is így szólítana. Van ott egy Life magazin és pár irat. és megszorította kezét. ami egyedül magának köszönhet?. Úgy látom. Rákényszerítettem azokat az átkozott orvosokat. és a többi papírral együtt visszatette az asz talra. olvastam. hogy valami remek dolog lesz. Ezzel a borzalommal. tudom. hogy tovább maradjon. Örülnék. és vigye keresztül az akaratát. Én pedig Celia vagyok. hogy összeszedje az erejét és a gondolatait. de lehet. végül a nagybeteg szólalt meg: Tudja. A fiatal n?vér ny itott be csendesen a szobába. Celia... Mikor Celia mondani akart valamit. A Thalidomidról szóló cikket a deformált csecsem?k képeivel? Igen. nek a dolgoknak nincs mindig logikájuk. Eli Camperdown nagy er?feszítéssel elkez dte lapozni az újságot.. Mr.. Ideadná? Celia odavitte az asztalról a paksamétát. úgyhogy elvetettük a forgalomba hozatal te rvét.

Teddy Upshaw-t pedig legnagyobb örömére a recept nélkül kapható igazgatójává nevezték ki. amit Celia kifejezetten ellenzett. Mintha két történelmi kor ért volna egyszerre véget mondta Celia Andrew-nak. bár annak idején ? is a Thalidomid széles körû próbáját javasolta. míg mások feljebb léphettek a ranglétrán. A kutatási igazgató. hogy nevezzék ki a helyemre magát. 1962. Egy nappal kés?bb. Az igazgatóta elnököt nevezett ki. Nyolc héten át Celia látta el a képzési igazgatói teend?ket csak éppen kinevezve ne olt. . Celia: most már hivatalosan ordult a célegyenesre. régebben nekem is ez volt a vélemén . de elterjedt a cégnél. és vér is folyt jócskán. és ami még fontosabb. h ogy Eli Camperdown magához kérette. csak éppen nem a teljes igazság. aki nem ismerte el Celia szerepét az ügyb en. Aztán egy januári reggelen vá lanul megjelent az irodájában Sam Hawthorne. akiknek nincs ínyükre egy n?i igazgató. Kinevezték képzési igazgatónak. Celia látogatása után két héttel meghalt Eli Campe . mikor az öregekkel folytatott kísérlet nem hozott sikert. hogyan mert Celia senkinek nem beszélt róla . aki szintén el?z? nap hunyt el. A Felding-Roth elnökének halála változásokat hozott a vállalaton belül. a Bray and Commonwealth részleg élére. A cégvezet?ségnek egyetlen tagja volt. de sajnos még mindig vanna k néhányan. Napról napra kiábrándultabb lett az igazságtalanság miatt. Ám elnyúló vitákra nem maradt id?. Igaz. micsoda kihívás ez a minden kötöttség nélküli. Az minden e világos volt. hogy csakis emiatt határozott a cég az új szer ejtésér?l . Micsoda fantasztikus lehet?s adozott Teddy Celiának . a másik pedig egy kisebb szeletében a történelemnek. de aztán maga megváltoztatta.Nem tudni. és ragyogó arccal bejelentette: Sikerült! Le kellett ugyan szúrnom néhány megátalkodott hímsovinisztát. Lord most utólag persze hal lgatott az akkori véleményér?l. Az yik a nagypolitikában. Senkinek nem volt az az illúziója Celiának hogy öt évvel korábban valamiféle csodás jöv?be látás miatt javasolta volna azt. november 8-án tekintélyes hosszúságú nekrológokat hoztak az újságo perdownról. de végre t a döntés. Ennek eredményeként az emberek azontúl félelemmel vegyes tisztelettel és kiváncsisággal néztek Celiára. Ami igaz is volt. hogy ? javasolta a gyógy szerr?l való lemondást. de még hosszabbat Eleanor Roosevelt asszonyról. amit javasol Thalidomid kipróbálásával kapcsolatban ami végül nem hozta meg a várt eredményt. fogd és vidd keres t ajánlottam a vezet?ségnek. Celiának csak hálásak lehettek. s?t arra emlékeztetett mindenkit. de aminek én is része voltam. Sam Hawthorne alelnök lett és di értékesítési igazgató. a gyógyászok bevonásával. és így potenciáli rófától menekedett meg. Dr.

és a ve rseny kíméletlen volt. amikor egymás lentek meg a piacon az antibiotikumok. Ez a tudat azonban csak még becsvágyóbbá tette. De vajon meddig tart a pangás? Sam elgondolkozva dörzsölte meg a kopasz fejét. és a megszokottnál yobb lehet?séget kap. Éppen ezért találta szerencsétlennek. ami tovább nehezíti a helyzetét és csökkenti az esélye férfi jelöltekkel szemben. hogy neki még a n?kkel szemben i el?ítéletekkel is meg kell küzdenie. hogy még két év. Most van egy kis pangás a következ? nagy tudományos áttörésig.Második rész 1963-1975 l Célegyenesben lenni a Felding-Rothnál nagyjából ugyanazt jelentette. stagnáló id?szakának ígérkeztek. Most hagytunk magunk mögött egy csodagyógyszerekkel teli húsz évet. meg hogy bizonyítson. hogy megtanulja az üzletet. vagyis hogy az illet? a csúcsvezet?i állások egyikének jelöltje. a . Ki tudja? Lehet. hogy az 1960-as évek a gyógyszeripar els?sorb n a receptre kapható gyógyszerek eseménytelen. mint más vállal atoknál. A jelöltnek azzal is számolnia kellett. mert a célegyenesben sokan igyekeztek el?re. a kül e nyugtatok és a többi. Már máskor is el?fordult ilyen mondta Sam Hawthorne. Celia mindezzel tisztában volt. Azt is tudta. az új szívgyógyszerek. a fogamzásgátló tabletta. Persze nem min denkinek sikerült a célig eljutnia. mikor Celia felvetette a témát. hogy nevét bármikor törölhetik versenyz?k listájáról.

hogy nem firtatja tovább a dolgot. ám tegye Talán igaza van. amíg néhány évet ott nem dolgoztam. hogyan kell bánni a köhögés elleni szirupokkal. saját adminisztrációs hálózattal. Egy pillanatig habozott. és nemsokára el? fogunk állni már meglév? szer továbbfejlesztett változatával. Celia. Ha ragaszkodik a kritikusaink fogalmazási módjához. mi az új munkám? A recept nélkül kapható termékek részlegének. Remélem. Igazam van. mint a miénk. Sok évvel ezel?tt ke belezte be a Felding-Roth. ahelyett hogy valami sokkal produktívabb. Kifejtené részletesebben? kérte Celia kíváncsian. ez egyben el?léptetés i Celia várt. ügynökgárdával re között semmiféle kapcsolat nem volt. 1963 folyamán Celia sikeresen dolgozott tovább mint ügynökképzési igazgató. és h ik úgy. hát hogyne volnék az! Tényleg az vagyok. Közben. A versenytársain sikeres készítményeinek lekoppintására? Arra. ami miatt lehet. De közben szépen megélünk a Lotromycinb?l. hogy a többi nagy gyógyszergyárhoz hasonlóan a Felding-Roth is él esen elválasztotta egymástól a csak receptre és a recept nélkül kapható szerek forgalmazását. Nekem is fehér folt volt a terület mind addig. hogy közöljem eladatot kap. Szóval az az igazság. Tudja. Jó kis iskola lesz magának a Bray and Commonwealth mondta Sam Celiának. Ez az egész iparra érvényes jelenség bár akkor még senki nem tudh zen az 1970-es évekig tartott. az aranyérken?csökkel meg samponokkal. hogy majd meghalok a kíváncsiságtól. Tud arról. Ezzel nincs egyedül nyugtatta meg Sam. Köszönöm! A férfi ravaszul nézett rá. hogy a többi gyó ripari cég is hasonlóan eseménytelen id?szakot él át. hogy ezek a nekem-is-van-már szer ek tartják életben az olyan nagyvállalatokat. amikor tudományos szélcsend van. kutatószemélyzettel. E miatt a szeparációs elv miatt tartotta meg a Felding-Roth a Bray and Commo nwealth nevet. Azért hívattam mondta Sam Celiának egy kés? novemberi délutánon .is lehet. hogy semmit nem tudok a recept nélkül kapható szerek piacáról. míg kiderítették. hogy a gyógyszeripart mindenért kritizálják! csattant fel Sam leg olyanok. hogy a recept nélkül kapható szerek nagy részét képezik az egész gyógysze almazásnak. a Bray and Commonwealthnek lesz az ig zgatója. hogy molekuláris rulettet játszunk és éppen cs nyira változtatjuk meg ?ket. A közvéleményben a Bray and Commonwealthnek semmi köze nem volt a Felding-Rothhoz. Sam. Sam. és az a nyavállalat így is tartotta helyesnek. Jaj. És azt se feledje. hogy a himl?oltás sikeres bevez etése után még száz évébe telt a tudósoknak. Vagy átmenne egy város túlsó feléb A kevésbé divatos városrészbe? Mondjuk. és rengeteg pénzt hoznak. kés?bb rájött. ami eredetileg egy kis független gyógyszerüzem volt. hogy.. hogy egy id?re fel kell függesztenie a kritikus látásmódját folytatta. Ha már a kritikusoknál tartunk: hát nem joggal vádolnak. Úgyhogy feltétlenül meg kell ismernie a mûködését. Sam elmos olyodott. A két terület teljesen e lkülönült egymástól. de úgy látszik. vagyis Sam jó prófétának bizonyult. hasznosabb dologra összpontosítanánk? Észrevehetné végre. Teddy Upshaw. akik nem tudják vagy nem akarják tudni. hogy tíz. Megtan ulja. Mindig is voltak ilyen átmeneti id?szakok. Mindketten tudták. hogy a nagy lelkesedés közepette érzek vala i kis fenntartást is? Csak arról van szó. hogy pazarlóan lekötjük a atási er?inket. a nekem-is-van-már szerekre. mint az utóbbinak. Celia elhatározta. ahogy. és ma már csak a recept nélkül kapható szerekkel foglalkozott. Ja igen. Nem a nekem-is-van-már szerekre gondol? kérdezte Celia élesen. És van még valami. felsóhajtott és elmosolyodott. A férfi tölgyfa borítású irodájában ültek. hogy ne lehessen beperelni minket szabadalomsértésért? Sam megvonta a vállát. mintha az ember egy ismeretlen országba érkezne. feltétlenül az én számból akarja hallan yhogy felteszem: Oké. Majd magától rá fog jönni. A hajdani f?nöke. l?bbinek lényegesen nagyobb volt a presztízse. E n novemberig. Bizonyos szempontból olyan. most majd magának tartozik számadással. aztán mivel Sam nem folytatta. hogy az alkalomhoz ill?en boldog és megillet?dött. . szinte semmilyen vagy csak nagyon ke vés izgalmas újdonsággal. hogy valójában miért is hat a Bár a beszélgetést?l nyomott hangulata lett Celiának..

Az el?z? napokban Celia különféle papírokba temetkezett pénzügyi kimutatásokba. én csak egy keresked? vagyok egy fantaszti kusan jó keresked?. Tényleg szükség volt új kezdeményezésekre és ötletekre. fantáziadús. Teddy mondta. mert én ülök itt. de kényelmes új irodájában Teddy Upshaw-t. A receptre kapható gyó zerek és a recept nélküliek részlegében is. hogy milyen különbséget lát a kett? kö Hát a difi elég alapvet?. és ezen új ötletekre. Köszönöm. Pontosan úgy. dermeszt? kezdete volt a rákövetk pokaliptikus napoknak. jaj. Celia átköltözött Commonwealth Inc. Ez a szörnyû vákuum aztán id?vel megszûnt. ahogy akarja.Azt is el kell mondanom magának folytatta Sam . mennyire örülök! Magára van szüksége ennek a részlegnek. y mennyire múlandó minden. A recept nélküliek üzlete tiszta hókuszpókusz. Rádöbbentek.. már rájött. Mondja el. Neheztelni? Jaj istenem. személyi aktákba . így például Celi ambíciói. és mag zámol be nekem? Hogy szerepet cseréltünk? A férfi meglepetten nézett rá. Miután Sam nem kapott azonnal választ. Talán egy er?s. Minél tovább olvasott. De még hogy! Maga már dolgozott mind a két területen folytatta Celia. E ott. az nem Louis Pasteurt?l van.. ami seg tte az új beosztásában való eligazodásában. És ez csak bénító. és mikor az egész hatalmas ország mély depresszióba zuhant. hadd tegyek fel magának egy egyenes kérdést. maga nem is tud ja. és hogy egyszerûen lényegtelenné vált minden más.. Úgy. és csupa olyasmit olvasott végig.. amit Sam nem: a patakzó könnyeket itkárn? arcán. mikor megtudtam az újságot. A recept nélkülieket viszont hat hónap alatt összekotyvasztják. és lótúróba sem kerü ell a nagy gubát belefeccölni a csomagolásba. Amit itt mi árulunk. legyen. Mikor Upshaw megérkezett.. és az élet ment tovább. Erre. hogy a Bray and Commonwealt h részlegünk forgalma stagnál. Dallasban. Az emberek érezték. Nem neheztel azért... de ennél soha nem fogom többre vinni. hogy tárgyaljanak a recept nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzetér?l. ért datokba. A száz százalékig Felding-Roth tulajdonban lév? leányv at négyemeletes. hogy lényegre tör?en beszéljen mondta Cel Nem bolondítom magamat. Teddy. Celia sem felejtette el soha. hogy vala i végképp elveszett: a remény egy új kezdetre. . azt hiszem. annál inkább látta. Mint generációjának legtöbb tagja. kutatási jelentésekbe. maga nagyon érti a módját annak. Akkor is szeretném hallani a maga véleményét. az új beosztása. Na jó. Sam Hawthorne-t hitetlenkedéssel vegyes borzadály töltötte el és villámgyorsan bekap csolta az íróasztala mellett álló rádiót. Teddy a egetett iratokra pillantott.. ha végigtanulmányozta a költsége . Az elnökö edy elnököt lel?tték. amit árulhat ok. Én is kedvelem Mi nagyszerûen tudunk együtt dolgozni. hogy i Sam Hawthorne-nak. hogy magát hely k ide. Mikor hallottam. Tudja. Tessék. egy re ceptes gyógyszerkutatás fejlesztése milliókba kerül. és leültek beszélgetni. míg forga erülhet.. friss kezdeményezésekre van szükség. hogy valami nagyon jót. Celia els? kérdése így hangzott: dy. a rádió. mi történt? A lány er?t vett magán és zokogástól elfúló hangon igyekezett válaszolni. és legalább öt-hat évbe telik. fiatal fekete titkárn?nek szólt. hogy senki ne.. igazgatói irodájába.. kedvesem. amit hallott. a rés igazgatóját. dehogy. Várjon! vágott közbe Celia. a reklámozásba és az értékesítésbe. Még ztelni. Bizalmasan? nézett rá a férfi kérd?en. alkalmanként rámen?s n? ötleteire. aki benyitott és csak állt ajtóban.. Teddy beszéd közben folyamatosan bólogatott. az eddigieknél sokkal jobbat adjon nekem. megmondtam magának. mi az? Ez utóbbi kérdés a vonzó. ittunk a maga egészségére. hogy hol volt és mit csinált abban a szörnyû pillanatban. ahogy gondolom? Celia bólintott. Mint ahogy azt mind a ketten jól tudjuk. vörös téglás irodaháza körülbelül két kilométerre volt az anyavállalat közpo a költözködés után fogadta Celia a szerény. így folytatta: Maggie. valami jobbra és igazságosabbra. Maggie. Celiát egészen meghatotta. mert ? észrevette. Most mondta be. Celia. majdnem hurráztam. mikor egyszer s mindenkorra el kellett temetni a hiú remények et. Magának viszont megvan az esze ahhoz. Kérdezze csak meg a feleségemet! Aznap este. A részleg forgalma valóban stagnált az ötlettelen vezetés miatt.

Például Andr t. hogy mások helyettem is vesznek be pirulákat. Én elfogadom a világot olyannak. hogy így soha nem beszélnék nyilvánosan. de am . és ez a mi nagy szerencsénk. hogy megérte. ez n tudunk változtatni. de csak nagyon kicsivel. karrier oda. maga. Szóval ha ez a rakéta úgyis száguld felfelé. áruljuk nekik a gyógyszert. Lisa szokás szerint elbûvölten hallgatta az anyját. soha nem fogja elhanyagoln i a családját. mint a csap. még a valami éget?en fontos munkát hozott haza magával. en arról mesélt. mint máskor. és közben ezt a munkát végzi? A válaszom két okból is nem . biztos. sok folyadékot zunk és beveszünk néhány aszpirint. Nem fogják hagyni. Remén yked?k egész hadserege. amit?l jobban ugyan nem lesznek de betegebbek sem. Többet nem tehetünk. Szerintem egy évig lesz itt. De még az a szerencse. ahogy hallom. Úgyhogy fel a fejjel. hogy egy picivel igen. akkor t ne kapaszkodhatnánk mi is a farkába a Felding-Roth. akkor mit c sinálunk? Megmondom magának! Hazamegyünk. El?ször is nem f megítélni az üzletágunkat. megfázunk. Persze gondolom. Néha zavar. Ha az embereknek valami bajuk van valami olyan apróság . amíg a tudomány meg nem t a a megfázás gyógyszerét. Hát a megfázás elleni szerek? ellenkezett Celia. Teddy mondta Celia. hogy meddig kell itt maradnia a Bray and Commo nwealthnél? Semmit sem mondtak. ki lehet ezt bekkelni. mint amekkorát uralhatnánk. Teddy hangja hirtelen óvatosabbra váltott. Köszönöm. hogy ez ménye. hogy jobban lettek t?lük. Celia. aztán áthelyezik. aztán folytatta. akik évi félmilliárd dollárt adnak ki arra. hogy a kibekk sokkal többet tudok majd tenni. Celia elhatározta. Hát maga soha nem vesz be semmil yen gyógyszert? Soha. hogy munka ide. azoknál az a fontos. és kókadtan üldögélt. és nem ringatom magam ró színû álmokba. Lehet. Máso ig: valakinek úgyis árulnia kell ezt a sok ócskaságot. hogy itt porosodjon. akik hogy úgy mondjam bennfentesek vagyunk. ami id?vel magától is meggyógyulna . mert a tisztelt amerikai vásárlóközö kik az ilyen szerekre. És maga meg én. Celia a téma komolysága ellenére elnevette magát. y az emberek legalább azt higgyék. Bruce ma kivételesen nem izgett-mozgott közben annyit. De nem zavarja néha. Ami pedig magukat a recept nélküli szereket illeti. és azt hiszem. Megmondták magának a fejesek. ami egy meseszép kertbe vezet. hát akkor miért ne Teddy Upshaw legye n az? kutatóan nézett Celiára. Azoknak is csak placébóhatásuk Teddy határozottan megrázta a fejét. Ami a többit illeti. Meredeken. különös tekintettel a most ötéves Lisára és a hároméves Bruce-ra. mindaddig. gyógyítsák a gyógyíthatat hûlésüket. vízszintbe helyezkedünk és pihenünk. de ennek c sak az az egyetlen prózai oka volt. Celia. A férfi a hüvelykujja mellé felemelte a mutatóujját is. mint valami átkozott rakéta! Azért. hogy legyek ?szinte. A Teddy Upshaw-val folytatott beszélgetés napjának estéjén Celia maga köré gyûjtötte rekeket. mint egyesek. mint ahogy azt maga állítja. hogy Alice egy parányi ajtónál ácsorog. a recept nélküli szerek forgalma meredeken emelkedik a gyógyszeriparban mindenütt. Teddy legyintett. bébi! A végén meglátja. ugye? Igen ismerte be a n?. hogy egy alapos megfázás els? napját töltötte. Teddy válaszolta Celia. Ha maga vagy én. bár remélem. és folytatta a néhány napja tartó izgalmas felolvasást az Alice Csodaországban címû b?l. De magát zavarja. Kérdezzen csak meg egy jó orvost. Imádnak doktoro dit játszani. hogy nem kapaszkodunk elég biztosan abba a farokba vagyis nem uraljuk a piacnak akkora részét. amilyen. Van néhány tényleg jó dolog. én és miért ne lehetnénk poty asok a felfelé viv? röppályán? Egy pillanatra elhallgatott.És mégis. egyedül va gyunk és megbízunk egymásban. például az aszpirin. hogy egy icipicit értékesebbek. Megfogadom a tanácsát. Igaza van a piaci részesedéssel kapcsolatban bólintott Celia . Teddy felemelte a hüvelykujját. Ez a megbízatás akármeddig eltarthat. akkor saját magukat akarják kezelni. ami viszont még beletelik egy-két-három évtizedbe. Mikor esténk mindig két órát töltött a gyerekekkel. és ehhez minden körülmények között ragaszkodott. De most megkért. Az egyetlen ond most az. folyt az orra. tudj a. Nem nyugtatta meg Teddy. Értékelem az ?szinteségét.

. hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegbõl. Most összecsukódtam.* Ugye nem lett volna szabad meginnia. hogyan lehetne úgy ös szecsukódni.n nem fér át.. Teddynek igaza van abban. Papa mondta Lisa . mazsolas . Milyen valószínûtlen.. semhogy hûbel ebalázs módra megigya. akkor kell hozzá egy hét is. aki utána megcsók olta Celiát. Jaj. Celia már máskor is észrevette. a gyerekek hevesen átölelték az apjukat. amelyikre az van írva: Méreg. El tudod ûzni a betegségét? Nem. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva: Méreg.. mint valami távcsõ. akkor hét nap alatt elmúlik a baj. A valóságban persze nem válaszolta Celia. és elindult. Alice sokkal okosabb volt. mire az újból lángra kapott. Ha n em. Andrew letette Lisát. hacsak nem a doktor bácsi írja fel. hogy fölösleges bármi mást tenni a megfázás ellen. Az üveg nyakára papírsz elet volt ragasztva. Azt szoktam mondani a betegeimnek folytatta Andrew .. kiscsibém szólalt meg a hátuk mögött Andrew. Nagyot nevetett a család. és elkezdte keverni a martiniket. mert túl nagy. Alice hõsiesen belekóstolt. Vajon mivel érdemeltem ki gond olta Celia . és a k al átmentek a nappaliba. csokoládéból. mami? szólt közbe Lisa. egyikük sem vet zre. Celia feltette Alice-t a könyvespolcra. Andrew pedig megpiszkálta a kandallóban pislákoló tüzet. Egy percig sem feledkezett meg A ice arról sem. körömcseppig. mint h gy az ember csak folyadékot iszik. aztán folytatta. Hamarosan ki is i zet. aszpirint szed és pihen mondta Andrew.. erre pedig gyönyörû nagy betûkkel ezt írták: Igyál meg! Celia egy pillanatra letette a könyvet. akkor elõbb vagy utóbb rosszul lesz. Teljesen igazad van. Szerintem akkor sem lett volna szabad meginnia jelentette ki Lisa makacs ul. El?bb megnézem mondta nincs-e ráírva: Méreg. Fûszeres báránysült illata csapta meg az orrát a konyha fel?l. hogy a lányának határozott véleménye van a dolgokról. Neked is felírhatok? kérdezte Celiától. miután Celia beszámolt neki az irodájában lezajlott reggeli beszélgetésr?l. hogy ha meg vannak fázva és gondosan kezelik magukat. milyen melegem van? Jaj. Ma valami egészen hasonló hangzott egy beszélgetésen. Miért nem? Mert nem vagyok fázós doktor. Miféle beszélgetésen? Majd a vacsoránál elmondom. hogy ezek a megfázás elleni gyógysz .. Befejezték a vacsorát. megtörölte Bruce orrát egy papír zsebkend? vel. mint valami távcs?. Celia elnevette magát. Soha ne hajtsál fel semmiféle ismeretlen kotyv alékot. Szakasztott olyan íze volt. Huncut legyek. Most pedig felírok magamnak egy esti martinit jelentette ki Andrew. s abból megtudhatja. hogy a szomsz s ebédl?ben Winnie August teríti az asztalt a vacsorához.. mintha cseresznyés lepénybõl.. ha ez itt volt az el?bb mondotta Alice. hogy talál majd rajta. hogy ilyen csodálatos. De ez csak mese.. hogy mikor jött be a papa a szobába. Andrew felkapta a leánykáját. Csakugyan. Teddy viszont abban téved folytatta Andrew . és látta. az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél. Most azonban kis üveget talált rajta. pulykapecsenyébõl és vajas pirításból keverték volna össze. Hiába volt azonban odaírva: Igyál meg!. boldog életet élhetek? * Kosztolányi Dezs? fordítását átdolgozta Szobotka Tibor. papi! kuncogott Lisa. . Brucie meg van fázva. és magához ölelte.még egy kulcsot vagy valami könyvet. s roppantul ízlett neki. hogy lefektesse a gyere keket. Hát persze. madártejbõl. jegyezte meg Celia. de furcsa! szólt Alice. és reméli. teljes.

és szemügyre vette a benne lév? tubust. hogy megemelkedjen t?le a vérnyomás. A legt megfázás elleni szerben mindenféle alkotórész össze van kutyulva folytatta. hogy igen. Ép tanában olvastam egy kicsit utána ennek a témának. valóban kénytelen lesz egy id?re f elfüggeszteni a kritikus látásmódját. Mindebb?l csak annyi következik mondta Andrew . hogy fel ll függesztenie a kritikus látásmódját . és azt : »Azok a pirulák csodát tettek.rek nem ártanak. kitûn? ötletet adott neki. akkor akármit elhisznek. Ha valaki túl gyakran és túl hosszú ideig szedi. hogy Andrew-nak igaza van. baja nem lesz t?le. A szert húsz éve forgalmazta szép haszonnal a vállalat a hûléses gyerekek mellkasát kellett bedörzsölni vele. Elkezdett lapozni a könyvekben. Az ember megpróbál kikúrálni egy egyszer könnyen lehet. ami mindenkinek káros. mezei aszpirin a megfázás legjobb ellenszere. amikbe több helyen papírszeletkék voltak beletéve. amikr?l szeretett volna nem tudni. hogy ha az embereket a megf elel? mennyiségû reklámmal bombázod. Ami pedig a másik dolgot illeti: Andre z imént nagyon jó nem. amir?l Celia el is feledkezett: a Bray and Commonw ealth egyik termékének. drágám? Ha mindenáron össze akarod kenni Brucie-t ezzel az ?srégi agaccsal. elolvasta az összetev?ket. Nagyon úgy festett. hogy valami sokkal súlyosabb betegséget okoz magának. Ennyi is elég. Celiának eszébe jutott egy öreg o rvos. ne mondj már ilyeneket! tiltakozott Celia. Andrew felnyitotta a dobozt. csak tessék. De vannak bizonyos aszpirinhelyettesít? szerek amiket széltében-hosszában reklámoznak és nagy mennyiségben ért k . Az els?. A gyógyszer nélkül is jo ttek volna. pedig ezek fokozott váladékképz?dést eredményezn ek a tüd?ben. 2 . Használni sem fog neki. Celiának hirtelen egészen borús h angulata támadt. akkor vesekárosodást okozhat. Már Celiából is majdnem kipukkadt a nevetés.« Az id?s os kuncogva hozzátette: persze pirulák nélkül is pont így elmúlt volna. hogy folytassam? Nem sóhajtotta Celia. A megfázás eni tablettákban vannak antihisztaminok is. viszont arra b?ven elég . miközben kinyitotta az aktatáskáját és kirakta bel?le a haza ozott iratokat. Sam mire célzott azzal. vagyis azokban a szerekben. amik többet ártanak. annál sokkal jobb! . Aztán ott vannak az orrcseppek meg az orrspray-k. a Healthothermnek egy reklámcsomagja. miért ne. Igenis. csodálatos. A legtöbbször nem használ a phenylephrin túl kis mennyiséget tesznek bel?le a gyógyszerbe . Azért a veszélyes jelz? kicsi zás. Néhány nappal kés?bb aztán visszajönnek. a inek eleve magas a vérnyomása. hanem az anyjuknak. Vagy a tudattól lettek jobban. hogy a megfázás elleni szerek tényleg segítenek! prot stált Celia er?tlenül. Andrew odament a kön yvespolchoz és levett néhány kötetet. hogy segítenek. Mert egyb?l gondos anyává válsz. vannak köztük ártalmasak. Volt még valami a táskában. amelyek tartalmaznak egy phenacetin nevû vegyületet. hogy Andr ew-hoz fordult: Szerinted használjam? A férje elvette t?le a dobozt. ez az úgynevezett dekongesztánsokban van. hogy Bruce mellkasát bedörzsölje vele. Nem túlzás mondta Andrew határozottan. Mert azt hiszik. Majdnem minden kutató egyetért azza l. aki tesz valamit a gyermekéért. min t használnak. Celia azért hozta haza . de te mindenképpen jobban leszel. s?t veszélyesek is. Két dolog jutott az eszébe. és emevette magát: Ugyan. akkor p dok neki ártalmatlan kis cukortablettákat. csí llatot árasztott. De hát mindenki azt mondja. Úgy elmúlt a meghûlésem. esetleg véglegeset és jóvátehetetlent. Tényleg kénytelen lesz? De képes lesz-e rá? És meg k nie? Tovább töprengett a dolgon. Talán ez a Healthotherm lényege jegyezte meg még mindig mulatva. de különösen veszélyes annak. Er?s. Felmutatott egy telejegyzetelt papírlapot. Jaj. aki még ügynökn? korában mondott neki valamit: Ha hûléses beteg jön be hozzám. de aztán furcsa pillantást vetett Andre w-ra. Az egyik ily egy phenylephrin nevû vegyület. Olyan dolgokra ébredt rá. de most annyira elbizonytalanodott. és bármit hajlandóak megvenni. mintha nem is lett volna. Ahogy Andrew visszatette a könyveket a helyükre. Andrew hirtelen abbahagyta. ez nem kétséges. Akarod. és a reklám szerint megvigasztalja a kis beteget. hogy egy id?re lehet. Mi történik az értékítéletével? Most értette meg. hogy az egyszerû. amik az eldugult orrot hivatottak kitisztítani. Nem is a kölyk ek készült. Érzéki csalódás az egész.

Bladen. hogy inkább el?bb. A reklámügynökség negyedik képvisel?jének csak a vezetéknevét tudta Celia Bladennek A férfi a büszke helyettes kereskedelmi osztályvezet? titulust viselte. mint mikor a lobogó tûzre egy vödör vizet zúdítanak. Beszéljünk nyíltan arról. Sam rezzenést elen arccal ült tovább. Celia és a Bray and Commonwealth négy munkatársa az nap reggel érkeztek autóval New Jerseyb?l New Yorkba a Quadrille-Brown reklámügynökséggel me gbeszélt találkozóra. mint a Felding-Roth egyik vezet? tisztségv isel?je. de számolni k kell azzal. Teddy Up shaw értékesítési igazgató és az ifjú Bill Ingram termékmenedzser képviselte. aki nem visel valami hangzatos címet . vörös hajú Ingram egy éve végzett a Harvard Business Schoolb láthatóan energikus volt és lelkes bár eddig még nem adódott túl sok alkalma a bizonyításra Sam Hawthorne valamennyiük fölött állt. egy baptista prédikátor komolyságával beszélt. hogy a reklámügynökségek munkatársai nagy pénzeket keresnek. Miv el maga nemrég került az új helyére és nagy a felel?ssége az anyagi kockázatról nem is besz f?nökség nyugodtabban alszik. ne m kell tovább tépel?dnie azon. Mr. akkor az hirtelen zérus alá volna. miképpen reagáljon a h takra. hogy éppen melyik termékr?l volt szó. hogy az ügyfél elégedetlensége esetleg az állásába fog ker Celia tudta. hogy ha lett volna h?mér? a reklámügynökség tárgyalójában. Érezte. és hogy szerintem miér ez az ügynökség amelynek a munkájával id?közben megismerkedtem ennél sokkal jobban is do i. aminek a reklámkampány-tervezése még azel?tt megkezd?dött. meghagyva a köve z? lépést Kenneth Orrnak. A sima modorú. aki már el?z? este New Yorkba érkezett. majd azt is világosan megmondta. Most éppen a H ealthotherm került terítékre. Sam Hawthorne. hogy a reklámügynökségi négyes azt latolgatja magában. akinek még láthatóan a fenekén volt a tojáshéj. ez a maga mutatványa sz. s legalább egytucatnyi reklámember jöt e és ment ki rajta annak megfelel?en. és Celia eltûn?dött on. fantáziátlan és szürke em ult. hogy miért: Csak megfigyel?ként leszek jelen. Kint cudar id? tombolt. attól tartott. csatlakozott hozzájuk. ami osztatlan megdöbbenést keltett. Celia már eldöntötte magában. az ügynökség középkorú agytrösztje láthatóa kecskeszakállát simogatta és a lábával csoszogott. hogy most mit válaszoljon és egyáltalán hogyan kezeljen engem . ami a fels? vezetésben történt változás után érthet? is volt g eltelt hatvan percben olyan szertartásosan és ünnepélyesen ismertették a programot. s?t némi megkönnyebbülést . Eg A hatás olyan volt. hogy Celiának az az érzése támadt. Érezte. A Bray and Commonwealthet Celián kívül Grant Carvill marketingigazgató. Sam jelenlétére való tekintettel a reklámügynökség elnöke is beköszönt a délel?tt fo Sam még el?z? nap felhívta Celiát telefonon. és bár kétségtelenül értett a dolgokhoz. Orr mondta gyorsan Celia a kereskedelmi osztályvezet?höz fordulva . a fiatalos kereskedelmi osztályvezet?nek. Oké. szorgosan ügyködött. Celia arra g ndolt. január közepe. kifogás talan öltönyben feszít? Orr vezette az ügynökség küldöttségét. egy tribünön áll és fogadja az el?tte elhaladó ezred szalutálá Hát nem valami díszes ezred. Az Orrnál csak helyettes osztályvezet? néhány évvel id?sebb Wilson er?sen ?szült. mondta Celia az asztal túlsó oldalán ül? reklámügynökségi képvisel?knek. hogy mi történt. A Dexter Wilson nevû harmadik fejtette ki az elmúlt órában részletesen a dolgokat.Nem szik. miért nem tetszik nekem a reklámmódszerük. hogy lia megkapta volna az új beosztását. ahol a forgalmi dugóban vesztegl? autók és tüle ked? gyalogosok csatáztak és áztak a hóval kevert ónos es?ben. különféle graf kat és reklámterveket osztogatott a Celia vezette gyógyszergyári képvisel?knek. talán beszéd helyett is. Celia most Samre pillantott. A Quadrille-Brown ügynökség a Burlington-House nevezetû épül etben székelt az Avenue of the Americason. és jelentést tesz utána. és nyomban arra az iménti megjegyzésr e ragadtatta magát. ha valaki rajta tartja a szemét ezen a holnapi találkozón. mint utóbb félreteszi valami ártalmatla b posztra. A kölyökképû. Közben minduntalan nyílt és csukódott az ajtó. borzas. Az ötven év kör i munkatárs volt a cégnél. hogy ? is ott lesz a megbes zélésen. De én egy szót sem fogok szólni. Keddi nap volt. és közölte. hogy bármikor kirúghatják ?ket. és atóan gondban volt. gondolta magában. hogy sikerült felkeltenie a partnerek érdekl?dését. A negyvenharmadik emeleti tárgyalóban folyó tanácskozáson a Bray and Commonwealth reklámprogramját tekintették át. akárcsak az egész délel?tt folyamán. A hosszú mahagóniasztalnál ül? Al Fiocca. hogy van-e egyáltalán valaki ebben az üzletágban. vajon egyetértett-e a megjegyzésével.

Profik vagyunk és felel?sséget vállalunk minden reklámkampányunkért. Igen. azt az édesanyát. És nem ennek kellene történnie? kérdezte finoman Dexter Wilson. aki tett valamit a beteg gyermekéért ezért most jól érzi magát. mit beszél. a fiatalság kiállt a fiatalság mellett. akkor tegyünk úgy. megfontoltan. ahol mostanáig dolgozott. hogy a reklámképeinket évekre visszamen?leg mo gyerekek uralják. Szívese dolgozunk ki új javaslatokat. lám szólalt meg végül Kenneth Orr.. A reklámjainkon mégse m látszanak az édesanyák. Mintha egyenesen a kölyök betegszobájából jönne. Igazán nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. de nem is használ. Úgy látom. aki bemegy az üzletbe és Healthothermet vásárol. és azt találtam. és gyilkos pil tást vetett a beosztottjára. akik boldogok és elégedettek. Én a kép el?terében akarom lá boldog anyát. vagy ha igen. mely szerint talán ez a Healthotherm lényege. és elemi er?vel szakadt ki bel?le a szó. mert azt hiszem. vajon nem éppen a mi cégünk utasításai és megszorításai miatt születtek ilyen vérszegény ötletek? Látta. A megkönnyebbült anyát. akkor csak a háttérben. hát persze hogy így van! Ha akármelyikünk felvetett valami klassz ötle tet. Nem is a kölyköknek készült. Celia azon gondolkozott. hogy tíz évvel ezel?tt kiválóan megfelelt volna. szóval ez Bladen keresztneve. vagy akár az önét is továbbfejlesztjük. hogy a múltban túlzott óvatosságból tényleg korlátozták a reklámügynökség munká t a lehet? leggyorsabban fel akarta számolni. Lám. Jordan szólalt meg Kennet rr simulékonyan. Ezenkívül pedig soha t halljam. Az igazság kedvéért hozzátenném. aki jó mama akar le ni. Átkozottul jó. Celia tudta. Nem haragszik é te? kérdezte Celiától. akkor. de egy kis tupír mi ndenképpen rájuk férne. Mrs. az az érzésem. még miel?tt Celia válaszra nyithatta vo na a száját. ezt valamennyien tudjuk. Az ifjú Bill Ingram volt az. Több mint érdekes szúrta közbe Bill Ingram. Ingramot elöntötte a tûz. ki feszülten figyelte Celiát. mint ahogy azt Mrs. Egy rakoncátlan tincs a hajában. De igen bólintott Celia. Elég volt! vágott közbe határozottan a kereskedelmi osztályvezet?. de ma már régen tú dta ?ket az id?. Tényleg ?srégi termékekr?l van szó. vagy megpróbálta kicsit feltupírozni a maguk ezeréves termékeit. Soha nem vádoljuk az ügyfelünket a saját reklámtevékenységünk . Jo dan.. mégpedig a kicsit tépett anyuci. Hirtelen mindenki bólogatni kezdett az asztal körül. akinek az arca hirtelen dühében a hajzatával lett egyszínû. mert mindarról. De anyuci lesz pre mier plánban. Celia gondolatban tisztelgett Andrew-nak és folytatta: Utánanéztem. De aztán úgy döntött. Ez az alapelképzelésem nemcsak a nyomtatott. hogy beteg gyermeke jobban legyen. Szerintem a ja vasolt új megközelítés helytelen. Persze hogy az. de tisztelettel néznek rá. mert miután áttanulmányozta a Bray and Commonwealth aktái t. egyik szemöldökét felhúzva. hogy ilyen rugalmasak mosolyodott el Celia . hogy Orr és Dexter Wilson élesen. A kölyök lesz majd a háttérben. gondolta Celia. hanem a televíziós re a is vonatkozik. Ezt a sok ökörséget! csattant fel valaki. hogy ilyen hangnemben beszél bizonyos régebbi termékekr?l. Kínos csend lett. hogy ez az ?srégi ragacs ne t. úgy vélte. A mindenit. Láthatólag me gyben mulatott a dolgon. miután bedörzsölték a mellkasukat Healthother mel. akárcsak a régi. Dehogy.ott az arcokon. Csakhogy nem a boldog vagy szomorú gyermek az. Az anyukája. az is eszembe jutott. Legyen minél életszerûbb! Anyuci mégis boldog folytatta Bladen. amit ez idá hallottam. Úgyhogy ha tényleg nyíltan akarunk beszélni. hogy dobjuk ?ket a szemétre. hogy megtartja magának. leintette a kollégáját. Jord n javasolta. Érdekes gondolat szólalt meg Kenneth Orr lassan. azért mindenképpen ott kell lennie a képen. Elnézését kérem. Ám Kenneth Orr. Hanem a mamája. d? Aha. El?ször a Healthothermet akarom megtárgyalni magukkal mondta. úgyhogy miért udvari unk itt egymással?! Senki nem mondta. Az ifjú reklámszakember lelkesen bólogatott. Az el?adott változatok egyikéhez sem ragaszkodunk foggal-körömmel. a köténye kis félrecsúszva. Örülök. Maga szerint is az. hogy hozzátegye-e Andrew megjegyzését. Nagyon érdekes. hanem az anyjuknak . aki tenni akar valamit. Mrs. Végül aztán Blade a vizesnyolcas nem bírta tovább. izza erénykedett. A tárgyalóban az összes szempár rászegez?dött. Megkönnyebbült és már sokkal nyugodtabb i . Talán így könnyebben el?relépünk. És t sürg?sen elfeledkezni Andrew-nak arról a meghatározásáról is.

mint amilyeneket hozott. valóság-e és hogy kis i el ezel?tt vajon hogyan vélekedett volna err?l az egészr?l. hogy minden rendben a gyerek körül. Celia még a legoptimistább pillanataiban sem gondolta. Az mindig segít. mert úgy érzi. és az újságok is többször felhasználták. hogy maga nem akármilyen n?. hogy Sam mosolyog. Közvetlen ez alá került a szlogen: Oly gyengéd. hogy mindaz. Ahogy elnézte a két fiatalembert. Újabb négy hét alatt a hatszoros eladá plázódott és a megrendelések szûnni nem akaróan érkeztek a Bray and Commonwealthhez. akik látták. Mrs. Nagyszerû! lelkendezett Bladen. A gondolatai aztán visszatértek a munkájához. a rádióban és a sajtóban a reklámhadjáratot. és végül átlépett a komoly. hogy a férfi mindenáron mondani akar valamit. hogy kikkel fog szorosan együttmûköd a jöv?ben a Bray and Commonwealthnél és a Quadrille-Brown reklámügynökségnél. és eltûn?dött. örökösen aggódó Dexter Wilsonon. Howa rd Bladent és Bill Ingramet. hála a Healthothermnek. hogy új image-t talált ki a már meglév?. Új Healthotherm ízlelgette a szavakat Teddy Upshaw. Fantasztikus ötl et. Aha! Vég pnak valami újdonságot az ügynökeink. hogy a maga megjelenése a jöv?re nézve több mint biztató. de ezúttal ward Bladen irányításával. A vegyészek majd ho nak az egyik összetev?höz. vajon miért. hogy a Quadrille-Brown reklámügynökség összehangoltan beind tta a tévében. de a flakonokra hatalmas méretû nyomtatott betûkke l kerüljön rá még egy szó. hogy zseni a f?nökasszonyom! Alig egy hónappal azután. Ce liának az volt az érzése. Dexter Wilson bólintott. Csak valami apróbb változtatásra gondolok. semmi fontosra. Jordan szólt közbe Bill Ingram. Valamit változtathatnánk a n. hogy az Új Healthotherm mel kapcsolatos terve ami boldog mami projekt néven vált a cégen belül ismertté olyan m ? eredményeket fog hozni. Az ifjú Bladen az Új Healthotherm bef atásában is szerepet játszott. an. és egy id?re szögre akasztotta a kritikus látásmódját.mert tudja. mint emcsak azoknak az emlékezetében ragadt meg a reklámmondat. a Bray and Commonwealth marketingigazgatója el?rehajolt. abban teljes az egyetértés. hogy maradjon meg ez az elnevezés. S?t a negyedik héten olyan nagykereskedelmi rendelésözön árasztotta el a céget. De vajon meddi ell még így dolgoznia? Ha Teddy Upshaw jó jósnak bizonyul. És még valami. akkor csak egy évig. de most már látom. Mrs. Mindenesetre megfogadta Sam Hawthorne tanácsát. Teddy Upshaw egy négyszemközti beszél getésükön Celia irodájában így fogalmazott: Celia virágom. de az értékesítésen dolgozók legnagyobb örömére nemzeti szállói an bukkant fel a rajzfilmekben. és rámosolygott Celiára. hogy k maradt a döntéshozatalból. Celia és az Új Healthotherm sikerei persze nem maradtak titokban a Felding-R oth csúcsán székel?k el?tt sem. és cikkének ezt a cí EGY LEGKEVÉSBÉ SEM GYENGÉD ÖLELÉS ÁLMAI ELNÖKÉT?L Az ilyen és ehhez hasonló epizódok példátlan figyelmet keltettek az ÖLELÉS sampon irá és a kereslet fantasztikusan megugrott. a Healthotherm-eladások meghatszo k. Az egyik ilyen cikk például a fantáziátlan B & C Sampon névre hallgatott. ami más recept nélküli termékek forgalmának fellend Még mindig pontosan tudni akarunk mindenr?l. Végre elkezdhetnek fecsegni valami korszakosan újról. Megint a Quadrille-Brown ügynökség dolgozta ki az ÖLELÉS reklámprogramját. addig te jesen szabad kezet kap. azt hiszem. Mert akkor átkeresztelhetnénk Új Healthotherm -re. a . ez valami bomba ötlet volt! Mind tudtam. régebbi termékeknek. az ÖLELÉS . Celia észrev ette. Nem lesz nehéz változtatni a terméken buzgólkodott Carvill. hogy nyil vánvalóvá vált: mindez még csak a kezdet. A részleteket még finomíthatjuk jegyezte meg Orr. Celia azt javasol a. Úgy is volt. mert talán még tanulhatunk is valamit magától. Ez az igazi csapatmunka! Celia közben azon töprengett magában. akit id?közben el?léptettek. amit átél. Celia magyarázta Sam Hawthorne . Ebb?l következ?en automatikusan beleegyezésüket adták 1964 fo yamán minden olyan beruházási költséghez. hallották a hirdetést vagy megvették a sampont. Grant Carvill. aztán rábólintott. de amíg ilyen eredményeket produkál. Celia módszere az volt. Celia ösztönösen megérezte. Jordan jól kifundálta. A The Wall Street Jo rnal például egy vezércikkében a Fehér Ház legújabb adótervér?l beszélt. Mrs. Például az illatra.

és a szert átkeresztelt tem 500-ra. Ezt nevezem! Ett?l olyan érzése támad majd az emb ek. hasonlóképpen. hogy a vegyészeink valóban vált attak egy-két apróságot a gyártás hatékonyságának fokozására. de emmivel sem gyengébb annál. aztán így szólt: Azt javaslom. Bill Ingram a szokásos h?fokon lelkendezett tovább. szemétkosárba dobva az addigi zöld üveget. és hogy már másfél éve vezet and Commonwealtht. Az összetev?k és a . és bezárták a michigan t. egy közvetít? jogi cégen keresztül a Felding-Roth csendben és feltûné megvette a kis vállalatot. Celia a kapott anyagot tanulmányozta. Annyira belemerültem a munkába. hogy ez még hiányzik a kínálatunkból. mint amit mi magunk fejlesztenénk ki. gondolta. hogy szervezetten indíthatnak támadást a nyomorult nátha ellen. és javasl t tett a michigani cég s ezzel a System 5 nevû. ha Ádám-Évától kellene indu nk. ahol mint valaki epésen megjegyezte aktákat fog tologatni a ko engedményes nyugdíjazásáig . és hogy így er?sebb. Átnézem. Ingram végigsimított szokásosan borzas vörös hajzatán. mondja. de az egyetlen érdekes köztük a System 5 nevû hûlés elleni kanalas o sság. Hát nem olvasta az el?terjesztésemet? Az asszony az asztalán tornyosuló irathalomra mutatott. megsz dulnánk a fölös gyártmányaiktól és megtartanánk a System 5-öt. nem sokkal utána. az ifjú Bill Ingram léphetett el?bbre (Ce lia jóvoltából) és átvehette a marketingigazgatói állást a veterán Grant Carvillt?l. hogy otthagyta-e az ügynökséget. A férfi tátott szájjal bámult rá. ez tényleg fontos. vis sza akarok kerülni a receptes gyógyszerekhez. Jó. Aminek ered ként. Tudja. Bill utasította a fiút. Azt mondják. úgyhogy nem kellene nulláról indulnunk. de a legtöbb újdonság nem is állta ki a próbát. Nem sokkal kés?bb az érdektelen termékeket mind kiárusították. hogy c sak egy év de aztán rögtön eszébe jutott. Nemcsak hogy csillagászati összegeket emésztett f l egy-egy termék piaci bevezetése. Carvilln láltak egy jó kis helyet. Ez megszokott és elfogadott módszer volt a szakmában. Megint azzal nyugtatgatta magát. hogy néha elfelejtem. Jordan. Biztosan itt van eze k között. A System 5 gyártását néhány jól képzett szakemberrel együtt átvette a Bray and Commonw Jersey-i gyára. Mrs. Na. megkérdezte: jó valamire ez a System 5? Már megvizsgáltattam a vegyészeinkkel. hogy az eladó nem is tudta. Az az igazság. Írjon nekem egy részletes jelentést. Celia tudta. hûlés elleni szer megvásárlására. mint valami egészen újjal kísérletezni. vagy letették valami kevésbé fontos posztra. Bill Ingramet bízták meg a System 5 továbbfejlesztésének és értékesítésének megszerve Azzal kezdte. hogy a szert ú rveztük. Néhány nappal kés?bb Celia megbizonyosodott róla. beszélek Sammel. hogy az ügyvédek kit kép iselnek. Van töb ermékük is. A Bray and Commonwealthnél pedig. hatásosabb lett. Zabálni fogják! Bocsáss meg. Felírta egy papírlapra: System 500 A hûlés SZISZTEMATIKUS ellenszere És Ingram kezébe nyomta a papírt. narancs-arany színû modern csomagolást rendelt egy h ozzáill? mûanyag tartóval.nyom nélkül eltûnt a színr?l. akik javasolták. Szóval tabletta formájában is árusíthatnánk a System 500-at. és bukásáv rántotta azokat is. mert ha híre megy. az nagy dobás lenne. és ami még fontosabb. ha már az ú somagolás megszilárdította helyzetét a piacon. ? hozta például azt a hírt is. jöhetünk a tablettával! Miféle tablettával? Bill fájdalmasan pillantott Celiára. Fél év múlva pedig. De a System 5 jó arra. Celia soha nem tudta meg. hogy gazdasági szempontból hasznosabb egy már ismert terméket adaptál ni. akkor az ár az egekbe szökött volna. mégpedig úgy. Celia. és ha jó om. Mindenesetre ezt az itteni nyüzsgést nagyo n élvezem. hogy valóban jó az ötlet. hogy közvetle n a név alá kerüljön oda még egy sor. hogy oké. hogy e gy nagy gyógyszergyár érdekl?dik a cég iránt. Igen. amire k . Az a két nulla ott a végén magyarázta Ingram Celiának arra utal. Ingram Celia támogatásával újabb és újabb innovatív marketin ?. Nem világrenget?. hogy Michiganben eladó egy kis gyógyszervállalat. hogyan rohan az id?. már be van vezetve a piacra. Andrew! gondolta Celia. hallgatom. hogy feltûn?. emlékezvén Andrew lesújtó véleményére a hûlés elleni szerekr?l. Ha megvennénk ezt a michigani céget.

hogy túlél mindent és mindenkit. akir?l mármár úgy l tt. Az egész család otthon volt. és most már ? is együ nevetett Celiával.. az élet a szokásos módon folyt tovább tragikusan. Oswaldnak megölésében vétkesnek találták és halálra ítélték. Már értem a logikát: kisebb szám. a gyerekek együtt vacsoráztak a szüleikkel. Celia szerette volna.yanaz volna. kise rek és kipukkadt bel?le a nevetés. tele konfliktusokkal. de az anyós kitért a szíves invitálás el?l azzal. amit a keresked?k maguk között csak a Te-jó-ég! méretûnek hívnak Bill! emelte fel a kezét Celia. Az ötéves Bruce-ból ellenben szelíd. mindig eszébe jut a kora jegyezte meg Andrew. Andrew felvet hogy költözzön hozzájuk. hogy többször is meghívták. Celia édesanyja régóta kínlódott az asztmájával és az utóbbi id?ben rosszabbodott az állapota.. Celia eg s jegyezte Andrew-nak: Brucie nagyon érzékeny. Celia érezte a szomorúságot a férje hangjában. ha leírjuk ?t. Vietnammal v kapcsolatos. mint Lisa. hogy Celia a munká a miatt gyakran elutazott és néha napokig is távol maradt. mégpedi abban a hatalmas flakonban. nag lentkezett és soha nem látogatta meg a családot. különösen büszke volt a folyamatosan szókincsére bár alkalmanként még összekeverte a szezont a fazonnal. Los Angeles egyik külvárosában állítólag zavargásokra és gyújtogatás or. Jöv? télen folytatta Ingram tántoríthatatlanul . Több védelmet igényel. nevezetesen. jó asszonyt. Ami a gyerekeket illeti. mikor egész családokat ver le a a hûlés. hogy hamarosan megkezdik a két országot összeköt? tenger alatti alagút építését. halkan. amit nekem válaszolta Andrew gyöngéden.. a valószínûtlen en meghódította zenéjével a világot és valóságos Beatle-mániába taszította az emberiséget. ami egy távoli országgal. Ennek System 50 lesz a neve. Ha rólunk hall. vigyorodott el Ingram. és amelynek következményei elidegenítettek egy generációt és kettészakították A Ma este feltétlenül nézni akarom a híradót mondta Andrew Celiának egyik este 1965 gusztusában. amit csinál. De külön reklámoznánk és így kett?s megvilágításba kerülne a dolog. amir?l véletlenül. le gjobb lesz. er?s egyéniség. ami ritka élvezetnek számított azóta. Ne mondja tovább szakította félbe Celia. piacra dobjuk a családi System 500-at ez is szerepel a feljegyzésemben . és csak úgy rázta a nevetés.. J yt Kennedy elnök gyilkosának. érzékeny és jó humorérzékû kisfiú lett. Hogy valamennyire bepótolják az elmaradt együttléteket. Azt hiszem. elbûvöl? liverpooli fickó. Andrew réges-rég nem látott apja meghalt. nevetéssel és emberi gyarlósággal. Természetese ekeknek készül? változatban hígítani fogjuk az összetev?ket. komikusan. szomorúsággal. Winston Churchill. Még nem látta az unokáit. és átölelte. Wattsban. kilencvenéves korában * Beetle=bogár. hogy inkább meg?r etlenségét meg azt a szerény philadelphiai otthont. S míg Celia meg a recept nélküli szerek ily gyümölcsöz?en egymásra találtak. komolyan vette a tanulást. To is úgy tûnt. jobblétre szenderült. de a jelek szerin t nem is volt rájuk kíváncsi. Négy hetyke. Az Egyesült Államokban pedig a kongresszus csekély figyelem közepette elfogadott egy úgynevezett Tonkini-öböl határozatot . mikor tudományát csillo a. Mit szólna egy kis aszpikos csomagolású System 500-hoz? Az utasellátónak? Nem rossz ötlet. Brucie sok mindenben hasonlít rád mondta végül Persze a nyolcévi házasságuk nem volt mindig felh?tlen. nagylelkûséggel . Celia odament hozzá. hogy a kicsik gyakrabban lássák a nagyanyjukat. és annak ellenére. Akkor azt kell tennie. A britek és franciák magabiztosan kijelentették ahogy az elmúlt százötven évben már s lanszor . Andrew anyja átköltözött Európába. hogy elfogadtatott a kongresszu ssal egy szigorú polgárjogi törvényt. egyszer-kétszer alaposan . de min denki sajnálatára Mildred egészségi okokból egyre kevesebbszer tudott jönni. az Johnson elnöknek igen. amikor csak lehetett. ahol jó harminc éve lakik. hónapokkal a temetés utá esültek Jordanék. Lisa már betöltötte a hét évet és második osztályba járt. és hogy a szám is mutatja. Feleségü enni egy er?s. Állítsa már le mag végül is tetszik. Am nem sikerült. ba nemzeti perlekedés közepette új lobogót választott.

Így van bólintott Celia elgondolkozva. kivéve ilyenkor. úgyhogy végül teljes ndegy. Úristen! akadt el Andrew lélegzete. mint egy sorsdönt?. mikor Watts k itûn? drámát szolgáltatott a tévétársaságok számára aznap és öt további lidérces napon és éjs Úristen! mondta Andrew megint. A gyerekek is ott ültek a szobában. De örömmel köz . ami nem Celiával vagy a c saláddal volt kapcsolatos. sebesülésekr?l és halálról. arcpirító nincstel r?l árulkodó Charcoal Alley-i nyomorgettóban. Holnap kérni fogom az áthelyezésemet. hisz mind a ketten tudjuk. amit csinálsz. hagyd! kiáltott fel Bruce. valami ilyesmire. Az asztalán lév? i rattartók közül kibányászott egyet. akkor kívánom. úgyhogy az utolsó kockáig végignézték a rett s tudósítást. de jól válaszoltál Brucie-nek. Ne. anyu! tiltakozott Bruce magánkívül. Szomorú és rossz dolog. és ezért kapott szabad kezet a Bray and Commonwealthnél. Ha tényleg ez az óhajod. ami egészen más. hogy nem kell további ideologizáláson törnöd a fejed. Büszke vagyok rád. hogy Bruce egész testében reszket és hangtalanul zokog. A szegénység és nyomorúság lázálma vált valóság n. hogy sikerüljön. de azért. hogy az a munka sokkal fontosab b. fosztogatásokról. és kinyitotta. A dilemma az mondta másnap Celiának Sam Hawthorne . és azt válaszolta neki: Igen. Én is nagyon szeretlek. Én is egy ilyen véd?burokról akartam vel beszélni. amit nem helyeselsz a mos tani munkámban. ahogy szörnyûbbnél szörnyûbb képsorok követté ló házakról. indent megtettek annak érdekében. Andrew így szólt: Ez az egész iszonyúan ny sztó volt. mikor a híradó rá . de már rengeteg gyötr?dést okozott neki és csak nem akart. elia. Egy pillanatig habozott. ami biztosan érdekelni fogja folytatta Sam. És még valami: ha az emberek nem vennék szép szorgalmasan ezeke t a szereket. sokkal sikeresebb. mikor a tévé képerny?jén feltûntek a wattsi zavar ok képei. ha egy napon visszakerülnél a receptes gyó khez a Felding-Rothnál.. Túl sokan élnek közöttünk véd?burokban. hogy védelmezzék és meg?rizzék. orvosokhoz. Még nem sokszorosítottuk. a mi orszá unkban? Valamennyien olyan feszülten figyelték a rémes képeket. Az emberek továbbra is venni fogják a kuru zslószereket. Andrew habozott. hogy van olyasmi. mint a mi védett családu nk. hogy kapcsolja ki a készüléket. ki adja el nekik. Kés?bb. azé a szenvedésé. és éppen ezért örülnék. attól függetlenül. Maga az aranytojást tojó tyúk. hogy csak a tudósítás vége fe tte észre Celia. Van itt valami. helyesebben szólva. A megbeszélésen Celia áthelyezését jelenlegi beosztásából. hogy a recept nél erekkel kötött házasságom ideje lejárt. aztán hozzátette ?t hamarosan rá fogsz jönni. így van. hogy jó házasságban élnek. nyugtatgatta. amir?l a világ nem akart tudomást venni. körülöttem is van. csakúgy. hogy túlságosan sikeres a mu kájában. Továbbra is nyomasztották a watts i zavargások képei. a Felding-Roth központjában. de hamarosan eljut az igazgatótanács minden tagjához. a vad kig elkeseredett feketék és az ?ket ostromló rend?rség között a borzalmas. az gyakran megtörténik. brutalitásról. hanem helyette rögtön eljönnének hozzánk. Celia látta. akit szeretek. El?bb-utóbb kell tudnia. az arcán pedig pa takokban folynak a könnyek. hogy ez itt történik. hogy létezik odakint egy olyan világ. Azt hiszem. de ezek a civódások soha nem léptek túl egy bizonyos ponton. Andrew már csak reflexszerûen. de aztán folytatta. arra. Ütötték az embereket. Id?közben viszont kibékültem egy-két dologgal. Mert rólam van szó? Miért ne? Elvégre a kis feleségem vagy. Tudom. hogy amit itt ma láttál. Mosoly suhant át a férje arcán. Brucie. mikor a gyerekek már lefeküdtek. Nem okoztak eg ymásnak nehezen vagy soha nem gyógyuló sebeket. odament hozzá és sürgetni kezdte A ndrew-t. személyes gondja. Celia tovább simogatta. Mindketten tudták. El tudod hinni. akkor rövid id? alatt öss ecsapnának a fejünk fölött a hullámok. rombolásról. Celia odahajolt és megcsókolta Andrew-t. papa. Ezt persze nem e mlegetted sûrûn.összevesztek. mert úgy döntöttem. Csak nem a recept nélküli szerek burkára gondolsz? De. Nagyon neheztelsz rám érte? Egy kicsit talán igen. nem tudott megoldódni. hogy pénzügyi kimutatások van ne. hogy te kiszállsz-e a buliból vagy sem. Sam irodájában ültek. Celia azonnal felpattant. mint azt bárki is várta. gépiesen válaszolt. S . de néha megtörténik.. Nemcsak megideologizálod? gyanakodott Celia. Andrew mint például a Healthotherm vagy a System 500.

De efölött napiren térek. akkor a rész leg a Felding-Roth teljes forgalmából tíz százalékkal részesedett. Ebben az évben viszont már zenöttel és a profit is ilyen arányban emelkedett. Celia! Köszönöm válaszolta az asszony végtelenül boldogan. A legtöbb f?orvosnak most bent kellene lennie a k ban. Andrew tagoltan. Leonard Sweeting irodájá álltak egymással szemben. mert nem volt beszámítható állapotban. Jézusom! sápadt el az utolsó mondat hallatán az igazgató. És talán majd találunk valami na n érdekes dolgot magának. miko r mindketten tudtuk. Tu dtom szerint Dr. legyen türelemmel még néhány hónapig. és azt mondta félig-meddig magának: Úgyis tudtam. hogy ilyen mértékben. mert gyógyszerfügg?ségben sz enved. azt nem válla lom. mert akkoriban én is pont olyan romlott és gyáva voltam. hogy éppen mit csinál. de ezúttal hivatalos formáb n. és telef onáljanak az orvosi végrehajtó bizottság tagjainak. Mikor az igazgató letette a telefont. a jog szerint nincs más lehet?ségem. úgyhogy esetleg azon a területen nagyobb hasznomat vehetnék . hogy el bb-utóbb kiborul a bili. hogy a receptes gyógyszerek forgal ma visszaesett. szigorú arckifejezéssel. Leonard. Bede's vezet?je hivatalos. hogy azonnal intézkedjen! Andrew vad te kintettel nézett a felettesére. mint maga. akkor újból el?adom a mondókámat. Gondolja. ll Ingram az utóbbi id?ben kin?tte magát. a receptes gyógyszerek forgalma nem valami fényes. Andrew lehangoltan bólintott. Mikor maga a Bray and Commonwealthhez került. hogy mi történik. De ami a múltat illeti. hogy nem rágtam meg ezerszer a dolgot? De. De ez akkor is fantasztikus teljesítmény. Azok után. 3 Andrew farkasszemet nézett a kórház ügyvezet? igazgatójával. Miel?tt további lépéseket tesz. Viszont. ztán így szólt: Szerintem a recept nélküli szerek forgalma nélkülem is ilyen szinten marad. Andrew. megfontoltan beszélt. Véleményem szerint nem alkalmas az orvosi hivatás betöltésére. Csak biztos akartam lenni benne. Dr. Legyen nyugodt.m rámutatott az egyik számra. De tudom. ha abszolút biztos a dolgában és pontosan felmérte a cselekedete következményeit. Andrew. Rendben van. Azonnal le fogunk ülni tanácskozni a tárg alóban. hogy javulta z eredmények. Dr. sejtettem. A kutyaúristenit! fakadt ki Andrew. tudomásom szerint ezen a héten értelmetlen halált halt az egyik bete e ebben a kórházban. Mintha a szívéb?l hasította volna ki a szavakat. Jordan mondta a St. fáradt grimaszt vágott és hirtelen felenge dett. feszes hangon. minden szót háromszor is meggondolt. Sweeting az órájára pillantott. Sweetin iadta az utasítást a titkárn?jének: Keresse meg nekem az igazgatótanács elnökét valahol a v . No ah Townsend e pillanatban a kórházi rendel?jében fogadja a betegeket kezdte Andrew. az ? hibájából. mégsem hallgathatott tovább. Egy percig töprengett. Az igazgató felsóhajtott. Engem most c sakis a jelen érdekel. Nem tudom és nem is fogom! És követelem. mint mondta. Be fogjuk hívni. akkor maga meg a munkatársn?i tegyenek félre minden egyéb munkát. de azt álmában sem merte remélni. Muszáj tennem valamit morogta Leonard Sweeting. Hazudik vágta a szemébe Andrew . Mindegy. valamennyiünknek. aki az átvirrasztott éjszaka után kimerült vo t és különösen ingerlékeny. Az ügy életbe vágóan fo a ezzel megvan. amit itt most elm ondott nekem. hogy befogják a s ukat és behunyják a szemüket. Péntek dél volt. azonnal hagyja félbe és jöjjön ide. Beszéd közben Sweeting busa szemöldöke szokás szerint fel-alá ugrált. és talán még a betegek veszélyezteti. Aztán az íróasztalához ment. A partnerem. De kérem. Persze a sikerében kicsit szerepe van annak is. Townsend gyógyszeres befolyásoltság alatt van. hadd figyelmeztessem arra. Szinte vibrált közöttük a leveg?. Továbbá. Gratulálok. és ezt mind a ketten tudjuk. Amit már négy évvel ezel?tt meg kellett volna tennie. és felvette a telefonkagylót. hogy csak ak kor lépjen. És most mi fog történni? Néhány percen belül összeül a végrehajtó bizottság. Gondolta persze. Sam mosolyogva becsukta az irattartót . amit a lelkiismerete diktált. Addig várakozz . A szaván fogjuk bólintott Sam. Rossz napunk van. de maga meg a többiek úgy döntöttek. hogy cs ak azt tette. de a kórháznak is. nem tudná leg zt az utolsó részt elhagyni? Most már kérlel? volt a hangja.

1961-ben egy évvel azután. A rendel?ben is igyekezett csökkenten a betegei létszámát. A végzet megsemmisít? hirtelenséggel csapott le. és úgy szemezgetett a külö razsékból. rajta tartotta a szemét az id?s orvoson. ezért ezt a szert so nem szabad adni neki. aki még sok évig élhetett volna meghal Amióta Andrew négy évvel és nyolc hónappal ezel?tt rájött Noah Townsend gyógyszerfügg amennyire csak lehetett. nem sokkal kés?bb az onban miután er?sen gyanakodott és utánajárt a dolognak megtalálta a hiányzó darabokat és olódott el?tte a szörnyû kép. a testh?mérséklete 39 °C és hogy szaporán szedi a leveg t. hogy súlyos kábítószeres. Mintha a kollégája felismerte és elfogadta volna Andrew aggodalmát. A tragikus eseménysorozat kedd délután kezd?dött. Eddig a hétig. A rendel?ben szanaszét hevertek a gyógyszergyáraktól kapott mintacsoma ok még azt a fáradságot sem vette. Az injekciót követ? napokban Wyrazik torkáról lement a gyulladás. hogy történjen v kkor nagyon reménykedett abban. tüd?hörgést és mellhártyazörejt. s?t katasztrofális is . aki harmadikként betársult hozzájuk. mikor Andrew bent volt nála. Andrew csüggedten arra gondolt. Townsend láthatóan hanyagabbul kezelte a gyógyszerfogyasztását. mint a vegyes cukorkából alkalmanként még akkor is. hogy túlságosan hosszú ideig várt. hogy legalább eltegye ?ket . Ugyanakkor Dr. Három éve szinte rendszeresen járt Townsendhez. Noah Townsend továbbra is jó diagnoszta maradt. amit már csak a tehetetlenségi nyomaték hajt. Kérdé iszont. Andrew soha nem tudta meg. így olyan diagnózisok felállításával i yek esetleg másoknak nehézséget okoztak. Andrew mégis örömmel látta. hogy éppen azzal hibázta el. hogy Andrew rájött Noah titkára. Townsend rendel?jében és torokfájás ra. Wyrazik nem volt új páciens. Noah már olyan hosszú ideje prakti zált. El?ször Andrew-nak csak mozaikdarabkái voltak a történtekr?l. Aztán azzal magyarázta. És bár megvoltak a maga korlát ennek az ellen?rzésnek. Várakozás.Odakint megszólalt az ebédid?t jelz? sípszó. az új pácienseket Andrewhoz és az új fiatal orvoshoz. Attól fogva mindenesetre Townsend kevesebbet járt társaságba meg fogadásokra. hogy Noah bizonyos szemp ontból olyan. de a testét viszke t? kiütések lepték el. hogy könnyedén megbirkózott a napi feladatokkal. mert a jöv?ben a mellékhatás sokkal súlyosabb. Noah Townsend feljegyzéseib?l kiderült. már e gyáltalán nem titkolta Andrew el?tt úgy. a zavaros beszéd és remeg? kezek a magánrendel a kórházban egyaránt. heves köhögésre és lázas bágyadtságra panaszkodott. Mikor legel?ször jelentkezett. és Townsend azon nyomb an adott neki egy penicillininjekciót. annak ellenére. Ig az. igyekezett másra koncentrálni és tétlenül várta. Oscar Aaronshoz i yította. hányingerre. és majd ? maga is utánameg y. akkor is be volt gyulladva a torka. A huszonkilenc éves Kurt Wyrazik megjelent Dr. de mivel semmi említésre méltó mal?r nem történt. gyakran megb eszélte vele a nehezebb eseteket. Néha Andrew elgondolkozott azon. hogy a sztetoszkópon keresztül fojtott légzést ha llott. Andrew arra gondolt. Az id?s orvos megvizsgál egállapította. míg egy beteg egy fiatal férfi. Várni. Bede's Kórházban. és azt a bizonyos elvetélt zélgetést folytatta Leonard Sweetinggel Noah Townsend visszavonult a f?orvosi posztról és kivált a kórház orvosi tanácsából is. hogy penicillinérzékeny. hogy Townsend hogyan tarthatja magát még mind ig olyan jól. Addig. ott azonnal fel fogják venni. és egyre észrevehet?bbek lettek rajta a függ?ség küls? jegyei az üveges tekintet. hogy meddig. Id?. hogy Townsend döntött-e gy valami szelíd küls? nyomásnak engedett. hogy gyulladt a torka. hogy soha nem fog bekövetkezni semmi jóvátehetetlen. hogy a szokás z ösztönök csak nagyon lassan halnak el vagy szûnnek meg. hogy különösebb melléfogás nem történt. Tüd?gyulladást állapított meg. hogy megakadályozz on egy esetleges orvosi mûhibát vagy valami végzetes tévedést. és utasította Wyraziko entkezzen a St. Andrew id?r?l id?re még aggódott Noah és a betegei miatt. és többet volt otthon. Bedé's-ben senki nem osztotta Andrew aggodalmait. kábulat oda. mint régen. és gyógyszerek ide. mint egy meghibásodott gép. A jelek szerint a St. A kiütések azt jelezték.

de egy kicsit r omlott.lehet. Az orvos egyik kérdése így hangzott: Allergiás valamily yszerre?" Igen. Nem olvasta el azt a bizonyos korábbi feljegyzést a beteg kór lapján. mikor elolvasta a kartont. az az. ? maga m Egyesült Államokban született. fiatal n?vérk el. A helyzet változatlan maradt a második. ott razikot és személyesen vitte a feljegyzést a n?vérszobába. Miután Townsend elbúcsúzott Andrew-tól. Egyetlen látoga m kereste fel a kórházban. Townsend megint bement hozzá. vagy pedig korábbról emlékezett rá esetleg mindkett?. hogy Wyrazik penicillinérzékeny. A f?n?vér éppen betegállományban volt. az els?t azonnal. Amit b iztosan tudni. aki nem ment férjhez. Az új utasítás szerint a betegnek hatóránként hatszázezer egység penicillint kell adn ntramuszkuláris injekcióval. egyértelm tt. Andrew egy pillanatig ha bozott. hogy most sem semmi baj történni s így nem is tett semmit. Dr. betegen fekszik a St. mikor Townsend megérkezett és váltottak egymással néhány szót. Egy hajózás t tisztvisel?jeként dolgozott. ami kés?bb tört ve elmaradt. ami újfent emlékeztette voln a a penicillinérzékenységre. Bede's-t. . hogy begyógy zerezett állapotában összekeverte a napszakokat. Bede's-be. hogy megnézze Wyrazikot. Wyrazik lázas és álmos volt. hogy az id?s orvos kábul állapotban van. Kurt Wyrazik csak ezzel a két emberrel állt sz orosabb kapcsolatban. a pácienst egy négyágyas kórteremben helyezték el. De ?ket sem hívta fel. Wyrazik mindaddig nem tudott a penicillinérzékenységér?l. úgy érvelt magában. Andrew azonnal látta Noah Townsend viselkedésén és beszédén. Új utasítást írt. így nem tudta. felszökött a láza és nehezen lélegzett. Ahogy Andrew meg a többiek kés?bb kikövetkeztették. Mivel semmi szokatlant nem talált Dr. A beteg személyisége és életkörülményei is szerepet játszottak abban. Wyrazik szülei lengyel bevándorlóként érkeztek Amerikába. Igaz. Bede's-ben. Dr. Kés?bb keserû szemrehányást tett magának a mu . hogy megmondja. hogy adjanak a betegnek Erythromycint. hogy a beteg allergiás. Townsend bódult állapotában valószínûleg úgy ivel az eddig felírt gyógyszer nem segített. el kellett vagy el kellett volna olvasnia a segédorvos feljegyzéseit. hogy Townsend vagy olvasta a kórtörténetet és látta. A segédorvos íg y is tett. Nem sokkal kés?bb megvizsgálta egy kórházi segédorvos. Ez volt a szokás. Noah Townsend nem volt ott és így Andrew-hoz került. egyedül élt és minden szempontból különc volt. ahol töb b beteghez is benézett. Már éppen hazafelé indult. Bede's-ben volt. Townsend hatalmas vörös felkiáltójelet tett a férfi kartonjára. és az éjszakai ügyeletet egy új. közeli barátok nélkül. hogy így akarta kerülni a találkozást az orvoskollégákkal. és hogy nemrég vehetett be egy nagyobb dózist. aki lejegyez e a kórtörténetet. mikor Wyrazik valami apró panasszal érkezett a rendel?be . Egy másik alkalommal. Townsend utasításában. Miután beadta a z injekciót. Ezen a pont on Andrew-nak is volt valami kevés köze az esethez. Még aznap. Kurt Wyrazik csendes. Noah Townsend az utóbbi id?ben szokatlan id?pontokban látogatta meg a kórházban fekv? betegeit. Miután Noah Townsend beküldte Wyrazikot a St. Dr. egy sürg?s esethez hívták be otthonról. az apja pedig egy kansasi kisváros ban élt Kurt n?vérével. A második nap este. mikor Townsend bement a kórházba. kórházban töltött nap végéig. lifttel felment a kórtermi szintre. Az anyja korán meghalt. Mikor a n?vér bement a kórterembe az injekciós tûvel. ez alkalomm al nem játszott szerepet ez a momentum. hogy milyen injekciót kap. de mivel már olyan régóta élt együtt a helyzettel. mert Andrew semmilyen gyógyszert nem írt fel a fiatalembernek. változtatásra van szükség. Wyrazik volt az utolsó. a penicillinre hangzott a válasz. Ne kérdezte. Mivel normál körülmények között a tüd?gyulladást penicillinnel kezelték. hogy ekkor mi játszódott le Townsend agyában. Azt. Townsend megtartotta az ígéretét és kés?bb valóban bement Wyrazikhoz a kórházba. nyomban végre is hajtotta. Aznap este Andrew is a St. A kérdés és a felelet rákerült a bete a. de az is lehet. csak találgatni lehet. a n?vér pedig nem mondta meg neki. Ekkor úgy másfél éve látta Andrew Wyrazikot élve utoljára. el?tte felhívta a St. Rengeteg dolga akadt. hogy Wyrazik állapota. ha nem is kritikusan. azonnal ki is ment a kórteremb?l. ennek az lehetett az oka. visszahúzódó agglegény volt. Andrew azonnal észrevette a penic illinnel kapcsolatos figyelmeztetést. nyolc óra körül.

Wyrazikot pár pillanat múlv a heves rosszullét foghatta el. Nem bírta a szíve. hogy úgy egy órával kés?bb ikor Townsend már nem volt a rendel?ben. a kilép Violet Parsons utóda éppen Dr. olyanok. a gégéje. Townsend tegnap éjjel elhunyt betegér?l beszél valakinek te efonon. hogy elveszítetted az egyik betegedet. aki. A n?vér azonnal elrohant a segédorvosért. gyenge szív. hogy így lesz. Townsend bólintott. megint csak találgatni lehet. és így szólt a n?vérhez: Vannak bizonyos do k. a megfelel? terápia egy nagy adag adrenalini njekció és azonnali tracheotómia gégemetszés lett volna. látva. Ismerve a penicillin ilyen esetekben szokásos hatását. hogy leveg? jusson a tüd?be.Ami ezután történt. doktor úr. mert tudta. Súlyos tüd?gyulladás. hogy a n?vér nem tud a penicillinérzékenységr?l. s mindezt fuldokló. azonnal megnyomta a cseng?t. akik esetleg tolakodó kérdéseket tehetnének fel. tapasztalt orvosnak számított. Abban is reménykedhetett. Biztosan rájött. nevezet esen. hogy a duzzadt gége elzárta a leveg? útját a tüd? felé. sorsára hagyva. mikor Andrew találkozott Townsenddel. Jól számított. hogy visszahívja a n?vért. hogy az elhunyt betegek papírj . Mint ahogy a segédorvos sem vonta e. a valódira soha nem derülne fény. és a kartont átnézve két dolog tûnt föl neki. amiket egy haláleset után el kell végezni. Andrew véletlenül értesült Kurt Wyrazik haláláról csütörtökön reggel. Ige n. hogy ott van már egy orvos a kórteremben. Townsendért. rögtön utána pedig Dr. kikeresse Wyrazik kartonját és elolvassa. Nem sokkal kés?bb. Ha lett volna orvos a közelben. azt egyrészt találgatni lehet. lássunk hozzá. hogy ?t nem vádolják semm l. mert egy beteg halála bár ilyen szomorú is nem számít szokatlannak. te is kezelted egyszer. Wyra zik. hogy Kurt Wyraziknak nem voltak közeli barátai. A rendel?jük közös el?terében áthaladva hallotta. aki esetleg kés?bb foglalkozni fog az esettel. Fiatal fickó volt. ami h rew kés?bb nem lép közbe sikerülhetett is volna neki. és megpróbálta elleplezni az ügyet. másrészt pedig az egyik betegtárs eszéléséb?l tudni. az id?s orvos még nem ment el és ? érkezett els?k otthoz. így ha a halált rá ja fogni valami természetes okra. kétkedéssel töltötte el AndrewEgyre növekv? kíváncsisággal elhatározta. megakadályozta a légzést. már kés? volt. A fiatal n?vér nyomban megkönnyebbült. az új titkárn?. a nyelve. Az egyik ilyen bizonyos dolog a halotti bizonyítvány kiállítása volt. Délután a St. hogy nyoma sem volt szívbetegségre utaló feljegyzésnek. Hogy ezek után milyen indítékok alapján cselekedett. hogy valami óriási szerencse folytán a két terhel? feljegyzés a kórlapon lév? allergiafigyelmeztetés és a penicillininjekció köz alál majd összefüggést az. Féltem. együttérz?en mondta a k ollégájának: Hallom. most már emlékezett a páciensre. amelyben Town end a halál okaként az akut tüd?gyulladásból ered? akut szívelégtelenség -ét jelölte meg. Andrew akár napirendre is térhetett volna az eset fölött. Igen. hörg? hangok kísérték. hogy a kábulat ködfátylán át elhatolt a tudatáig a történtek súlya. mert mire a segítség megérkezett. a szája. Röviddel ezután allergiás sokkot kaphatott. a szeme. Nagyon valószínû. hogy Peggy. Bede's kartotéktárába ment. A kórteremben fekv? egyik páciens. Nem bírta a szíve. Az egyik a illinallergiára való figyelmeztetés volt. valami akarater?vel kijózanodásra kényszeritette magát. De volt valami furcsa Townsend viselkedésében. gyenge szíve volt. A legkritikusa az volt. Szomorú ügy. Noah Townsend még mindig köztiszteletben álló. hirtelen elkezdett viszketni az egész teste és a b?re ég ?vörös lett. hogy elvesztette az eszmé . remélve ogy még a kórházban találja. akit?l nagy hirtelen elhívták. akinek a ki jelentését a n?vérnek esze ágában sem volt kétségbe vonni. hog k. az ajtóból sarkon fordult és ment sza ahhoz a beteghez. Townsend megkönnyebbülten felsóhajtott. Szegény ördög! mondta végül Townsend a n?vérnek. Gyerünk. Kurt Wyrazik már meghalt egyedül. Ez arra ösztönözte Andrew-t. De er e nem került sor. Tudja. Bizonyára az sem kerülte el Townsend figyelmét. a mi homályos aggodalmat keltett benne. A másik viszont. Az egész folyamat nem tarthatott tovább öt percnél. aki hánykolódásra és fuldokló hangokra lett figyel es a szomszéd ágy fel?l. Tartottam t?le. hogy még aznap diszkréten érdekl?dik a kórh yrazik halála fel?l. megduzzadt és eltorzult az arca. Ám mire a z megérkezett. ami nem tûnt fontosnak. ma dig a fájdalom és a rémület után a beteg abban a kegyben részesült. s röviddel azután meghalt.

Miközben mindezeket átgondolta. Nem. Andrew-nak kétségbeesett gondolatok kavarogtak a fejében. mitév? legyen. hogy a fiatalember értelmetlen halálát ez váltot ta ki. No . uram válaszolta a férfi. amik arról tanúskodtak. hogy járt legutóbb a kórházigazgatóval. hogy nem viszi ki a botrányt a kórház kapuján. dobogó szívvel adta vissza a kórlapot az archívumosnak. Mit csináljon? Kihez forduljon? A hullaházba ment. beismerve a hibáját és vállalva a következményeket. hogy Dr.támogatom. és hogy röviddel ez tán állt be Wyraziknál a halál. hogy ha lehunyná a szemét. és a gondolatok vadul kergették egymást a fejében a lehet? legkülönböz?bb megold kórházi kollégáinak kellene elmondania mindazt.a javaslatot támogatja. amit tud.kijelentem.. ahogy tovább olvasta a kórlapo . Másnap reggel a rendel?jébe érve rés tesen leírta. sem pedig másnak egy olyan szörnyû szakmai hibát és az azt követ unyi leplez? kísérletet. Bede's-be. így nem volt más választá int reggelig várni. vagy akármelyik cég igazgatótanácsi tárgyalójában. ha a felettes szervekhez fordulna? Vagy beszéljen el?ször Noah Townsenddel.. a vonásai rendezettek. Ha be ke i a fels?bb szerveket. s?t alkalmanként szeret ett. még mindig nem tudta.. Egyhangúlag megszavaztuk. és bekopogtatott az ügyvezet? igazgatóhoz. Elrendelték a boncolást? kérdezte az alkalmazottat. Az a Noah. hogy ez teljesen fölösleges mert Noah alapvet?en megváltozott. tisztességes és becsületes volt. mer Andrew most már egészen biztos volt abban. akit Andrew hajdan megismert és tisztelt. többek között a segédorvos feljegyzését a penicillinallergiáról és a korábbi Erythromycin-k ? kézzel. Mintha villámcsapás érte volna.ai oda kerülnek az osztályokról. sokkal mélyrehatóbban. a legtöbb kórházi vezet? már hazament.. legyenek azok bá en súlyosak. a személyes konfrontáció nem vinne el?bbre semmivel. hogy a döntés megszületett. azután hozzátette: Állítólag a n?vére jön ide Kan lesz majd a hamvasztás. Egész éjszaka ébren feküdt a békésen alvó Celia mellett akinek fogalma sem volt a f gondjáról . Andrew a kórlap legalján kezdte az olvasást a halál okával t Dr.. B?rének halványkék árnyalatá kívül aminek egyéb okai is lehettek más árulkodó jele nem volt az allergiás sokknak. A halott férfi szeme csukva volt.. levertség és üresség tö . de mit? Talán hívja fel a figyelmet a boncolás szükségességére? Egy dol gban egészen biztos volt: a boncolásból egyértelmûen kiderülne. hogy nem a szív mondta fel a zolgálatot. aztán nem sokkal tizenkét óra el?tt bement a St. Élhetnék egy javaslattal ezzel kapcsolatban? Elnök úr. hogy. Mivel jól emlékezett arr a. A régi Noah Townsend egyenes derékkal el?állt volna. és hallgassa meg a magyarázatát a történtekr?l? Aztán arra gondolt. szigorú etikai és orvosi elvek szerint élt. mint ahogy a küls? jegyek mut atták. Andrew szívét mintha jeges kéz szorította volna össze. arról döntsenek a kórház vezet?i. Townsend állapított meg . Ellene? Csend. Támogatja valaki ezt a javaslatot? . ahol éppen valami mindennap nügyben hoznak döntést az illetékesek. Ki szavaz a döntés mellett? Ééén fújták kórusban. aki kísérte. Mintha egy vattaszûr?n át érkeztek volna hozzá a beszédfoszlányok. amit tudott.. és soha nem nézett volna el sem magának. . javaslom. vagy akkor lenne objektívebb a v izsgálat. Megkö redt a betûkre. Csaknem azonnal megakadt a szeme Townsend kézírásán a hatszázezer egység penicillinr?l. 4 Andrew arra gondolt. Nem. Igaz. . hogy megnézze Wyrazik holttestét. mint amit most ? maga vitt véghez. ho y tenni kell valamit. a beteg kórlapján lév? feljegyzések boncolás nélkül is szörnyû bizonyítékké Közben beesteledett. hogy a n?vér beadta az injekciót.. A végén fásultan úgy döntött.. Andrew-t végtelen szomorúság.. Éveken keresztül nem lehet büntetlenül visszaélni a gyógyszerekkel. és onnan haladt felfelé. Az biztos. akkor akár szül?i értekezleten is ér ezhetné magát.

Dr. Ezek a kicsinyes és kenetteljes szavak lennének hivatottak arra . hogy mi legyen a halott fiatalember sorsa. Egyetértenek? Gould kérd?en végigpillantott a többieken. milyen döntés születik. amiket a jelen lév? f?orvosok szomorú fejcsóválások közepet n?riztek. Tisztességes. aki bólintott. Ezra Gould töltötte be. amit korábban az ügyvezet? igazgatónak mondott. Sweeting a patológus f?orvosra nézett. Gouldra. Javaslom. hogy nehéz volt a döntés. kórházi f?orvos. lelkiismeretes. becsukta maga mögött az ajtót és a Andrew-t. McNairre. s?t még most is az. Ekkor következett a döntés arról. A tárgyalóban lév?k arc ly kifejezés ült. Tekintettel mindarra. akiknek nagy hirtelen minden más munkájukat félbe kellett hagyni. hogy tudatta a megbeszélés okát a döbbent. A kis termetû. Amit mi ttünk. hogy így zajlott le? Ilyen prózaian. Jordan szólt óvatosan Andrew-hoz az orvosi végrehajtó bizottság elnöke . kér gye el. és letette a telefont. Andrew csak bólintott. Neurológus volt. mégsem próbálta eltitkolni megindultságát. Az elnöki tisztet Dr. hogy Noah Townsendet megfosztják a St. Andrew-nak határozottan az volt az érzése. ez esetben túl hosszú ideig ha logatták a döntést. Bede's-t. rám és Mr. Townsendet egészségi állapotára való tekintettel függesztjü vélem. gyermekgyógy diológusok meg a többiek. potenciálisan igen veszedelmes kérdés. aki három évvel azel?tt lépett a leköszön? Noah Townsend örökébe. Aztán az ajtó néhány perc múlva kinyílt és beszólították. Andrew elismételte. Ekkor az ösztövér. Helyesl? mormogás volt a válasz. dja el. Továbbá javasolnám azt is folytatta az ügyvezet? igazgató . és az apa megadta a szükséges enge y a boncolást még ma elvégzik. attól kezdve. Gould . hogy a megbeszélésün r?l e szoba falain kívül a lehet? legkevesebb szó essék. amit tud. tekintettel a jogi vonatkozásokra . ahol általános tiszteletnek örvendett. halk beszédû és ld er?s kézzel vezette a St. Ezután Sweeting az irodájából nyíló tárgyalóba ment. az elnök utolsó. formálisan. a kollégánk volt. Andrew szerint. maga a tény nem lepte meg ?ket különösebben. ami itt ma lezajlott válaszolta az ügyvezet? igazgató . szülész-n?gyógyászok. Noah a barátunk. egy valaha oly odaadó ember pályaf k végét? Andrew nem szégyellte. hogy jelezzék egy életmû hirtelen. szeretném tájékoztatni a bizottságot. hogy ennek az eldönté izzák Dr. a felvételi irodára. Hát lehetséges. az ugyanolyan nehéz volt. tragikus lezárulását. Fergus McNair veterá elyi ügyvéddel. hogy könnyek csorognak végig az arcán. mert egyel?re képtelen volt megszólalni. a gyógyszerraktárakba és így tov bátorkodtam azt írni. Egyetértünk válaszolta Gould. ilyen részvéttelenül szörnyû tragédiával szemben. nyomatékos felszólítása kire gett a kagylóból: Védd meg a kórházat! Mindent megteszek ígérte az ügyvezet? igazgató. Jó-jó akadékoskodott tovább a gyermekgyógyász f?orvos . Bár tudta. Leonard Sweeting tartotta a kezében az egész akciót. hogy gyorsan konzultáljon telefonon a kórház elnökével. amit azonnal szét k az egész kórházban a n?vérszobákba.ah Townsendet kórházi állásából felfüggesztjük. de mit mondunk a családj Hogy egész ?szinte legyek mondta Sweeting . Közvetlenül a megbeszélésünk el?tt telefonáltam az t Kansasban él? édesapjának a n?vére már úton van ide . mégis. hogy a na gy asztal körül ül?k közül többen is nézik. és ugyanolyan szükséges is. akinek a praxisa Morristownban volt. ér eny emberek voltak valamennyien. Andrew a legtöbbjüket jól ismerte. el?re elkészítettem egy körlevelet. Miután befejez te. és a bizottság tagjai váltottak egymással pár szót. és bár csak az egyik felet hallotta. ez rendkívül kényes. hogy Dr. A bizottságo t az osztályos f?orvosok alkották sebészek. választékos beszédû gyermekgyógyász f?orvos emelkedett szólásra: tük meg. értesültünk a vádjai természetér?l. Aztán Leonard Sweeting körbeadta az elhunyt Kurt Wyrazik kórházi kartotékját és kórla a bizonyító erejû bejegyzésekkel. amit tett. hogy valamennyien osztjuk a mély szomorúságát. Dr. patológusok. szinte sokkolt f?orvosokkal. Jordan szólalt meg az elnök. Elnök úr szólalt meg Leonard Sweeting . Tiszteljük önt azért. feltettek neki néhány kérdést. hogy bár a bizottság tagjai nem számította erre a mai leleplezésre. A megbeszélés el?tt Sweetingnek még arra is volt ideje é lélekjelenléte. Bede's-be n hosszú ideje betöltött állásától. Dr. ho l várható volt. f eltétlenül el kell végeztetni a boncolást. A telefonbeszélgetés Andrew jelenlétébe n zajlott. aki perceken belül itt lesz és segítséget ad majd a j . és tudjuk. ez diszkrétebb minden konkrét utalásnál.

A kórháznak. Noah. de Ezra Gould megel?zte. és azzal is tisztában vagyunk valamennyien. Kérdezd csak meg Andrew-tól. a kórtermek és a n?vérszoba. Ezra Gould és Andrew kiléptek a liftb?l. Fergus McNairnek kétségt lenül az lett volna a legjobb. még soha nem követtem el. én szólalt meg Andrew. És ez semmit sem számít? Ez esetben sajnos nem. akko erköltség vagy a kártérítés katasztrofális nagyságúra rúghat. hogy felfüggesztünk a kórházi állásodból.. hogy biz onyos szempontból sem Sweeting.. nyugodtan végiggondolva az eseményeket. kés?bb jelentést teszünk a bizott alán nem. Nekik is megvol t a maguk felel?ssége. Gyere. Van fogalmad arról rikácsolta Townsend . Most pedig elérkeztünk a legnehezebb dologhoz jelentette ki Dr. Mikor Dr. Andrew arra gondolt. y mennyit tettem érte? Tudom. úg tûnt. szántszándékkal. Köszönöm. Az orvosok mind beszélgettek egymással. Ha ez a kívánságod.... Hazaviszlek.. Talán. és körülné t. hogy mit mondjon. Aztán váratlanul. de aztán meggondolta magát. hogy az azután lezajlott botrányos jelenet ellenére is várta már ?ket Noah Townsend. Ez a kulcsszó. Csak abban volt biztos. pontosabban Leonard Sweetingnek és a f?nökének. Billncset is hoztatok? kérdezte. és a két csuklóját egymáshoz szorítva el?renyújtotta.el?ször. itt is elintézhetjük. és az ifjú Kurt Wyrazikot. hogy végre megérkeztek. Oda kell mennem Noah Townsendhez és közölnöm kell vele a döntésünket.. és maga elé b Ahogy közeledtek feléje. Andrew Townsend karja után nyúlt. Gould. hirtelen nem tudta. rángatózó fejmozdulatokkal többször is bólinto halkabban kezdett beszélni. Legnagyobb sajnálat ra kénytelenek voltunk úgy dönteni... sem pedig McNair nem hibáztatható ezért. és így szólt: Menjünk innen. arca torz mosolyba rándult. még ben kórházban. Andrew nézett rá Gould hálásan. Hát nem fogja úgyi dni a kórházban. Kés?bb. Ne haragudj. az id?s o kitört a mély. így az elnök egy kalapácskoppantással kénytel n volt csendre inteni ?ket. és rtelen mintha magába roskadt volna. Nem vagy jól. Gould elképedve nézett rá. vad zokogás. hogy hosszú évek óta. Gould egyre kínosabban érezte magát. és halkan így szólt hozzá: Beszélnem kell veled. Az a szegény fiatal fickó. ha az ügyet eltussolják.. Úgy tudom. hogy hány éve dolgozom itt a kórházban. Andrew-nak az az érzése támadt. mert a folyosó lassan elcsen ett és mindenki ?ket figyelte.gi ügyek tisztázásához. Elfordult. néhány összefüggéstelen szót b . hogy ? maga ne m akar részt vállalni az ügy sz?nyeg alá söprésében. Jobb sorsot érdemelt volna. hogy az orvosi végrehajtó bizottság ülést tartott. Noah. Talán kés?bb jelentést teszünk a bizottságnak az ügy kimenetelér?l Dr. Noah... megígérem. nem mehetnénk. s?t látható megkönnyebbülés volt az eredmény az asztal körül ül?k ré Talán gondolta Andrew. bár nem is vo hogy vajon a biztosító fedezné-e a kórház kiadásait. Õszintén sajnálom. kérdezd csak meg! Noah hajtotta le a fejét Andrew . Ha ez az eset orvosi mûhibaként a bírósági tárgyalóterembe kerül. De nem itt. megmondtam nekik Wyrazikot. az id?s orvos felemelte a fejét. menjünk egy nyugodt helyre. Kérlek. megdöbbent? hevességgel. de aztán er?t v ett magán. hogy ez a legkevesebb. Én is sajnálom Wyrazikot. Noah. A folyosó végén ott állt Townsend. Andrew nem tudta. és megkönnye bült. Egy n?vér és több beteg is kíváncsian odanézett.. az ártatl an áldozatot sürg?sen elhamvasztják és miel?bb elfelejtik. Ja igen! Wyrazik. biztosan elnéztem. de meg kellett mondanom. Miközben egész testében remegett. Ugyan miért kellene nekünk ennél nyugodtabb hely? Szinte rikoltotta a választ... Ennyivel tartozott Noahnak. még miel?tt lemegy a nap? Rendben bólintott Gould csendesen. Óhajt valaki velem jönni? Igen. hogy soka t tettél az intézményért. visszafordu lt. t?lük jobb kéz fel?l volt a n yüzsg? folyosó. Townsend furcsa. Arra gondolt. soha többé nem. Kö m közölni veled.. Meglátta a két kollégát. . mennyi mindent tettem! Tessék. Gould a többiekhez fordult: Beleegyeznek? Buzgó bólogatás. Keményen megmarkolt a a hisztérikusan zokogó ember karját. amit tehet .

hogy beszámoljon Celiának a Noah-val kapcsolatos történésekr?l. Gould már várta aprócska kórházi irodáj n. Gould kinyitott egy asztalfiókot és el?varázsolt bel?le egy üveg whiskyt meg két p oharat. Mikor Gould és Townsend a lifttel leértek a St. Hol lenne a legmegf elel?bb? Ha akarod. és akkor válaszolok. és a dolog mostani állása szerint ha többé nem kelthet? életre.Townsend nem tudta a zokogást abbahagyni. jeget és vizet tett hozzájuk. De most azonnal. Nehogy megismétl?djön. hogy Noah Townsend soha többé nem fog praktizálni. elmúlt a nyugtató hatása. cs endesen azt mondta: Te maradj itt. Dr. Aztán a mai események hirtelen összetörték e kagylóhéjat. Bede's-be. Gould kitöltötte az italokat.. lassan elhaltak a hangok. Még nem érezte k arra. ilyesmiben soha többé nem lesz részem. de tudta. Mire megérkeztek az elmegyógyintézetbe. Nem szívesen hagyta most magára Noah-t. és i énjének csak a váza maradt volna meg. Meg kel l tudnod több dolgot. Aztán ahogy a lift ereszkedet t lefelé. Gould hozzátette. és Andrew ott maradt egyedül a folyosó döbbent csendjébe n. hogy Gouldnak igaza van. Ekkor vált többé-kevésbé egyértelmûvé. Találkoznunk kell. A szakért? o k szerint nem valószínû. Csak a jóisten tudja. Gould odafordult Andrew-hoz. Jaj istenem. Gould durván. az igazgató f?orvosnak sikerült a még mindig üvöltöz? Noah-t egy üres kezel?be tuszkolni és rázárni az aj után Gould sürg?sen odahívatott egy kórházi pszichiátert. Bede's földszintjére. hogy melyik betegnél járt ma Noah és ellen?rizd az összes utasítását. mióta beszálltam vele a liftbe. hogy szelíden a lift i rányába tuszkolják. hogy egy órával azel?tt felkereste Noah Tow . elmegyek hozzád. együttes er?v sikerült legyûrniük Townsendet és belenyomni egy nyugtató injekciót.. Egy newarki magánklinikán van. aztán csendesen iszoga tni kezdtek. Gould a pohara alján lév aradékot lötyögtette. szörnyû volt! Gould el?vett egy zsebkend?t és megtörölte az arcát. Inkább menjünk be a kórházba. régi méltóságát és tartását végképp elvesztette volna a liftajtó. kérek szépen bólintott Andrew hálásan. Mikor azok ketten odaértek a lifthez. Aznap vacsora után Andrew-t felhívta otthon Ezra Gould. mikor becsukódott az ajtó. úgyhogy a pszichiáter néhány gyors telefonja után egy ment?autóval a newarki intézetbe szállították Noah-t. nem firtatta a dolgot. Végül megszólalt: Csaknem az egész napot Noah-val töltöttem. Az els? s ez azért fontos. Gould feszült hangon belekezdett a délután és a kora este eseményeinek elbeszélésébe. Egy elmegyógy-intézetben. hogy a héj alatt minden elhalt. Olyan érzésem támadt magyarázta Ezra Gould . hogy ilyen lapotban Townsendet nem lehet hazavinni. Olyan volt. és bár Celia mint m ig érezte. hogy Noah Townsend meg?rült. Világos volt. Mikor Andrew megérkezett a St. ordítozni ke zdett és megpróbált ellenállni. megértetted? Igen bólintott Andrew. mintha hirtelen összetört volna valami benne. De ma este szükségem van rá.. úgyhogy kénytelenek voltak ráhúzni a kényszerzubbonyt. de engedte. Inkább azt kérdezd. Hogy van? kérdezte Andrew. hogy valaha is kijöhet onnan. mintha Noah jó ideje már a gyógys miatt persze üres kagylóhéj lett volna. en egyszer megjegyezte: Remélem. hogy valami nincs rendjén. gyors mozdulattal belökte Townsendet a felvonóba. Tölthete ed is? Igen. mert a praxisoddal és Noah betegeivel kapcsolatos . és kiderült. hogyan tudott ilyen körülmény között még dolgozni. Townsend magánkívül sikoltozni. és miközben Townsendet tovább tolta a lift felé. Townsend közveszély vált. Gould és a pszichiáter is vele tar ott. Andrew. még ma este mondta az igazgató f?orvos. Mikor az megérkezett. Nézz utána. Ne hárított Andrew határozottan. Ez szabályellenes és ritkán szoktam csinálni. és csukd be az ajtót magad mögött. Még akkor is hallani lehetett a sikoltozást. mindenesetre sikerült neki. hogy hol van .. Tucatnyi kíváncsi szempár kísérte ?ket. Gyere mondta Andrew-nak .

send feleségét. Andrew meglep?dött. Az elmúlt zavaros napokban nem is gondolt Hildára. És hogy fogadta a hírt? kérdezte. Gould mérlegelte, hogy mit is mondjon. Hát, nem is tudom. Nem beszélt túl sokat és nem látszott különösebben megrendültnek érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Szerintem legjobban t ennéd, ha holnap elmennél hozzá te magad. Igen bólintottá Andrew. Szerintem is ez lesz a legjobb. Gould habozott, aztán Andrew szemébe nézett, és kibökte: Van még valami, amit meg kell beszélnünk, mégpedig a halott, Wyrazik ügye. Azt már most közölhetem mondta Andrew határozottan , hogy nem vállalok részt sem eltussolásban. Rendben válaszolta Gould éles hangon. Akkor hadd kérdezzem meg t?led, hogy mil yen lépéseket tervezel. Nyilatkozatot teszel közzé a sajtóban? És utána a vád tanúja leszel a osimûhiba-perben? Segíteni fogsz valami orvosgyûlöl? ügyvédnek, hogy hatalmas összegekért elp lje Townsend feleségét?l mindazt a pénzt, amit Noah öreg napjaira gyûjtött össze? Képes volná an anyagi károkat okozni a kórháznak, amik jóval nagyobbak lennének, mint az összes biztosítá k, és amik tönkretennének minket teljesen, úgy, hogy meg kellene szüntetnünk bizonyos osztály kat, vagy egyszerûen le kellene húznunk a red?nyt? Ezek közül egyik sem történhet meg tiltakozott Andrew. Pedig meglenne rá az esély. Eleget olvashattál csavaros eszû ügyvédekr?l, akik pont san tudják, mit kell mondani a tárgyalóteremben. Ez nem az én problémám kötötte Andrew az ebet a karóhoz. A legfontosabb az igaz Valamennyiünk számára fontos az igazság válaszolta Gould. Ezzel nem vagy egyedü néha elkend?zhetjük az igazságot bizonyos józan okok és különleges körülmények miatt. Már ngett a hangja. Most pedig jól figyelj ide, Andrew. Hallgass végig. Az igazgató f?orvo s egy pillanatra elhallgatott, összeszedte a gondolatait, aztán belevágott: A halott n ?vére, Miss Wyrazik ma délután megérkezett Kansasból. Len Sweeting beszélt vele. Azt mondja, hogy kedves, egyszerû asszony, jóval id?sebb az öccsénél, akit persze nagyon sajnál. De ket tejük közt már évek óta nem volt szorosabb kapcsolat, úgyhogy számára ez a veszteség nem olya semmisít?. Igaz, ott van még az édesapa is Kansasban, de ? Parkinson-kóros. El?rehaladot t a betegsége; nincs sok ideje hátra. Nem értem, hogy mindez... kezdte Andrew. Rögtön meg fogod érteni. Csak hallgass végig! Gould megint tartott egy kis szünet t, aztán folytatta. Wyrazik n?vére nem azért jött, hogy bajt keverjen. Nem kérdezett túl so at. S?t magától bevallotta, hogy az öccse mindig is beteges volt. Azt akarja, hogy a föl di maradványokat elhamvasszák, és a hamvakat magával viszi Kansasba. Ezenkívül a beszélgetésb Len egyértelmûen kivette, hogy anyagi gondjai vannak. Akkor segíteni kell neki. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit... Ahogy mondod! Ezzel valamennyien egyetértünk, Andrew. S?t már utánanéztünk, és semm kadálya a támogatásának. És hogyan képzelitek? Len és Fergus McNair már kidolgozták a részleteket. Egész délután ezzel foglalkozta Ezek a részletek nem fontosak, nem ránk tartoznak. Mindenesetre bizalmasan konzultálta k a biztosítóinkkal, akiknek az az érdekük, hogy az ügy minél csendesebben véget érjen. Kider hogy Wyrazik rendszeresen küldött haza pénzt Kansasba, hogy fedezni tudják az apja kezelés i költségeit. Ezt a támogatást folytatni tudjuk, s?t az összeget meg is emelhetjük. Fizetjük yrazik temetésének költségeit. Ezenkívül a n?vérnek biztosítanánk egy nem túl magas, de a meg elégséges nyugdíjat élete végéig. És hogyan indokoljuk meg neki anélkül, hogy beismernénk a kórház felel?sségét az öc ? Mert ha gyanút fog, biztosan elkezd majd kérdez?sködni. Ez a kockázat szerintem is fennáll ismerte be Gould , de Len és McNair szerint nem, márpedig ?k jogászok. Szerintük el lehet a dolgot diszkréten intézni. Gondolom, ebben nagy része van annak, hogy Miss Wyrazik olyan asszony, amilyen. De ami a legfonto sabb: így megmenekülünk valami képtelen, több millió dolláros kártérítést?l. Szerintem néz?pont kérdése, hogy mi képtelen és mi nem jegyezte meg Andrew. A f?orvos idegesen legyintett. Próbálj meg arra gondolni, hogy nincsen özvegy feleség, nincsenek árva gyerekek, a kiknek az iskoláztatásáról gondoskodni kell csak egy haldokló öregember meg egy középkorú, n?, aki semmiben nem fog hiányt szenvedni élete végéig. Gould elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte: Min mosolyogsz?

Andrew ugyanis az utolsó mondat hallatán keserû mosolyra húzta a száját. Cinikus gondolatom támadt. Ha Noah-nak meg kellett volna ölnie egy beteget, akkor sem választhatott volna jobban. Gould megvonta a vállát. Az élet tele véletlenekkel. Ez a mostani minket segített. Nos? Mi az, hogy nos ? Nos, teszel közzé nyilatkozatot? Értesíted a sajtót? Természetesen nem fortyant fel Andrew. Soha nem is állt szándékomban. Ezt te is pontosan tudod. Akkor részedr?l az ügy le van zárva. A korrektségedet már bizonyítottad azzal, hogy közölted a kórház vezet?ségével, amit tudtál. Itt a szereped be is fejez?dött. Neked semmifél egyezéshez nem lesz közöd. Nem kényszerülsz arra, hogy hazudj, és ha valamilyen okból ez az e z mégis nyilvánosságra kerül és hivatalosan kihallgatnak, akkor természetesen elmondod majd az igazságot. Ha velem ez a helyzet tudakolta Andrew , akkor veled mi? Te el fogod mond ani Miss Wyraziknak az öccse halálának a valódi okát? Nem válaszolta Gould kurtán. És éppen ezért vagyunk néhányan, akik mélyebben be nk az ügyben, mint te tette hozzá. És talán meg is érdemeljük. Mindketten hallgattak. Andrew arra gondolt, hogy amit Ezra Gould most mo ndott, az finom, de határozott utalás arra, hogy igaza volt négy évvel ezel?tt, mikor me gpróbált tenni valamit Noah Townsend gyógyszerfügg?ségével kapcsolatban, de a figyelmeztetése süket fülekre talált. Andrew most már biztos volt, hogy annak idején Leonard Sweeting beszám olt a többieknek a vele folytatott beszélgetésér?l. De az is éppily világos volt, hogy az igazának ezen az áttételes elismerésén túl több erül szóba, hogy akkor ? gondolkodott helyesen; az ilyesmit nem szokás írásban rögzíteni. And ew arra gondolt, hogy legalább tanultak valamit mindnyájan ? maga, Sweeting, Gould m eg a többiek. Ám ez sajnos nem változtatott már sem Townsend, sem pedig Wyrazik sorsán. Hogy ebb?l mi következik? tette fel magának a kérdést Andrew, és rögtön válaszolt i em sok. Amit Gould mondott, az egészében végül is stimmel. Az is igaz, hogy nem kell haz udnia, bár megkérték, hogy tartsa a száját és így bizonyos mértékig ? is részt vállal az ügy Viszont kinek mondhatná el és mit nyerne vele? Akármi is történne, Kurt Wyrazikot nem leh et feltámasztani, Noah Townsendet pedig drámai, de elkerülhetetlen akcióval eltávolítottá zínr?l és többé nem árthat senkinek. Rendben mondta Andrew a f?orvosnak , leállítom magam. Köszönöm bólintottá Gould, és a karórájára nézett. Hosszú napunk volt. Ideje ha

Andrew délel?tt meglátogatta Hilda Townsendet. Townsend hatvanhárom éves volt, Hilda négy évvel fiatalabb. A korához képest jól tart tta magát. Ügyelt az alakjára. Határozott, kemény arcát ?sz, divatosan rövidre nyírt haj kere te. Mikor Andrew-nak ajtót nyitott, csinos fehér vászonnadrágot viselt kék selyemblúzzal, és ony aranylánc függött a nyakában. Andrew azt várta, hogy a gyötr?dés, a sírás jeleit fogja látni az asszonyon. De egyi knek sem volt nyoma. Townsendék egy kicsi, de kellemes, egyemeletes házban laktak Morristownban, a Hill Streeten, nem messze az Elm és Franklin Street sarkán lév? rendel?t?l, ahová jó id? ben Noah Townsend gyakran gyalog ment el. Mivel nem volt személyzetük, maga az asszo ny vezette be Andrew-t a nappaliba. A meleg barna és bézs színekkel berendezett szoba egy kertre nézett. Mikor leültek, Hilda minden ceremónia nélkül megkérdezte: Kér valamit, Andrew? Egy pohár italt? Esetleg teát? Köszönöm, nem kérek rázta meg a fejét Andrew. Hilda, nem is tudom, mit mondjak, enetesen sajnálom. Az asszony bólintott, mint aki várta az együttérz? mondatot, aztán megkérdezte: Félt ett?l a találkozástól velem? Egy kicsit ismerte be a férfi. Gondoltam. Pedig nem kell félnie. És ne legyen meglepve vagy megdöbbenve, amiért nem zokogok és nem tördelem a kezemet, vagy nem csinálok valami megtört szívû asszonyra val

ló jelenetet. Mivel Andrew-nak fogalma sem volt, hogy erre mit válaszoljon, egyszerûen csa k annyit mondott: Oké. Hilda Townsend mintha nem is hallotta volna, tovább beszélt. Az az igazság, hogy én már mindezeken túl vagyok, és már régóta, annyiszor végigcsi ndegyiket, hogy elvesztették számomra a tartalmukat. Az évek során annyit sirtam, hogy m ostanra elapadtak a könnyeim. Néztem, ahogyan Noah pusztította magát, és részenként tört össz zívem. Mikor már egyáltalán nem hallgatott rám, s?t meg sem hallgatott, akkor kezdtem ráébred i, hogy kihalt bel?lem minden érzelem. Érti? Igen válaszolta Andrew, és arra gondolt, hogy milyen keveset tudunk mások szen vedéseir?l. Hilda Townsend ezek szerint évek óta lojálisán falazott, amir?l Andrew nem tud ott, és még csak nem is gyanította. Eszébe jutottak Ezra Gould tegnapi szavai is. Nem bes zélt túl sokat... Az az érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Maga tudott róla, ugye? szegezte neki a kérdést Hilda. Igen. Maga orvos mondta vádlóan az asszony. Miért nem tett valamit? Megpróbáltam. Bent a kórházban. Négy évvel ezel?tt. És nem hallgatták meg? Hát... nem nagyon. De lehetett volna er?szakosabb, ugye? Igen válaszolta Andrew. Így visszagondolva talán lehettem volna. Az asszony felsóhajtott. És valószínûleg akkor sem ért volna el semmit. Hirtelen másról kezdett el beszéln eggel meglátogattam Noah-t, pontosabban megpróbáltam meglátogatni, õrjöng?tt. Nem ismert meg . Senkit nem ismer meg. Hilda kérdezte Andrew gyengéden , tehetek valamit magáért, segíthetek valamiben? Hilda mintha meg sem hallotta volna a kérdést, tovább beszélt. Van Celiának bûntudata azzal kapcsolatban, ami történt? Andrew meghökkenten nézett rá. Még nem mondtam el neki. Ma este fogom. De ami a bûntudatot illeti... Pedig legyen bûntudata! sziszegte vadul Hilda, és ugyanígy folytatta. Mert Cel ia is része ennek a kapzsi, könyörtelen, kullancs gyógyszeriparnak. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy el tudják adni a gyógyszereiket, hogy az orvosok felírják és az emberek beve yék ?ket! Még akkor is, ha semmi szükség rájuk. Bármire hajlandók! Egyetlen gyógyszergyár sem kényszerítette Noah-t arra, hogy bevegye azokat a gyógy szereket mondta Andrew csendesen. Közvetlenül talán nem emelte fel ismét a hangját Hilda. De Noah bevette ?ket l nincs egyedül , mert a cégek elhalmozzák gyógyszerekkel az orvosokat! Elárasztják ?ket! Ol só, gátlástalan reklámokkal tömik tele az orvosi lapokat, amiket viszont minden, valamit m agára adó orvosnak olvasni kell, és nap mint nap pukkadásig tömik a levélládáikat hirdet?pros tusokkal, és jönnek az ingyenútjaikkal, az örökös ingyentraktával, az ingyenpiával és minde egy szent cél érdekében: hogy az orvosok másra se tudjanak gondolni, csak a gyógyszerekre , mindig a gyógyszerre, még több gyógyszerre! Minden cég ingyenmintákat küldözget és osztogat rvosoknak, és szünet nélkül azt duruzsolják a fülükbe, hogy kérjenek csak bátran, bármelyik g ?l bármennyit, egyetlen szavukba kerül! Kapnak minden korlátozás, megszorítás nélkül. De ezt a is tudja, Andrew. Hilda hirtelen elhallgatott. Szeretnék kérdezni valamit. Ha tudok, válaszolok rá mondta a férfi. Több kufár ügynök is járt hozzá a rendel?be, szinte minden napra jutott egy. Ne dolja, hogy néhányan de az is lehet, hogy mind tudták, hogy milyen nagy gyógyszerfogyasz tó? Hogy gyógyszerfügg?ségben szenved? Andrew elgondolkozott. Lelki szemei el?tt megjelent Noah rendel?je azzal a tömérdek, számolatlanul egybeömlesztett gyógyszermintával a legkülönböz?bb fajtájú gyári c Igen válaszolta. Nagyon elképzelhet?, hogy tudták. De ugye, ez sem tartotta vissza ?ket? Mocskos gazemberek! Csak küldözgették szép en tovább az átkozott mintáikat. Készséggel segítve az önpusztításában. Noah mindent megkapot csak kért. Hát ilyen ez a rothadt, szennyes üzlet, aminek a maga felesége is része, Andre w, és én gyûlölöm az egész átkozott bagázst úgy, ahogy van! Van igazság abban, Hilda, amit mond ismerte el Andrew. Lehet, hogy nem is kevés. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Viszont azt akarom, hogy tudja: telje

sen megértem magát. Tényleg? kérdezte Hilda Townsend, a hangjában megvetéssel vegyes keserûség. Akk gyen szíves, magyarázza el egyszer Celiának is. Talán akkor keres majd magának valami más mu nkát. Aztán hirtelen, mint mikor átszakad egy gát, az asszony a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. 5

A hatvanas évek közepén vált fogalommá a n?k egyenjogúságáért küzd? mozgalom, a wome az újságok állandó témájává lett. 1963-ban publikálta Betty Friedan A titokzatos n? címû mûve t üzent annak, hogy a n?ket mindenhol és mindenkor másodrendû állampolgárnak tekintsék. Ez a yv lett a n?mozgalom bibliája, és Friedan állandó szerepl?jévé vált a közéletnek. Germaine Gr Kate Millett is csatlakozott a mozgalomhoz, ami bizonyos irodalmi és mûvészeti profilt is adott neki. Gloria Steinem sikerrel ötvözte a n?k érdekeinek képviseletét az újságírással eminista politizálással. A mozgalomnak persze akadtak gúnyolói is. Abbe Hoffman, a kor ellenkultúrájának ünne pelt személyisége kijelentette: Ezzel a mozgalommal csak egy helyen tudom elképzelni a szövetséget: az ágyban. A történészek pedig, rámutatva arra, hogy nincs új a nap alatt, emlé ek az 1792-es Angliára, ahol egy bizonyos Mary Wollstonecraft bátran publikálta A nõ jog ainak védelmében címû könyvét, amelyben kifejti, hogy A zsarnokok és kéjencek... mindent elk , hogy sötétségben tartsák a n?t, mert az el?bbinek csak rabszolgákra van szüksége, az utóbbi pedig csak játékszerre . Ám a hatvanas években mégis sokan komolyan vették a mozgalmat, és néhány érettebb gon kodású férfi alapos önvizsgálatot tartott. Celia egyetértett a mozgalommal és szimpatizált vele. Több példányát is megvette az a apmûnek, A titokzatos nõ-nek, és megajándékozta vele a Felding-Roth több vezet?jét. Köztük Vi Lordot is, aki hamarosan visszaadta a könyvet, de el?tte belefirkantotta, hogy: Ni ncs szükségem ilyen szennyirodalomra. Sam Hawthorne, részben a felesége hatására, részben ma több szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Meg is jegyezte Celiának: Maga a bizonyíték arra, hogy ennél a vállalatnál nincs nemi diszkrimináció. Celia megrázta a fejét. Foggal-körömmel kellett idáig felküzdenem magam, Sam, részben a maga segítségével, ellett meg kellett vívnom a csatámat a férfiúi el?ítéletekkel is, és ezt maga is tudja. De most már nem kell. Mert kiderült rólam, hogy hasznos vagyok és produkálok. Ami csak tovább er?síti azt a megítélést, hogy én vagyok a kivétel, aki er?síti a szabályt. És maga azt is nagyon jól tud icsoda ellenállásba ütközöm, valahányszor azt javaslom, hogy vegyünk fel több n?i ügynököt. Sam elnevette magát. Oké, meg vagyok gy?zve, de higgye el, változnak az id?k és lassan a beidegz?dése k is. Mindett?l eltekintve mégiscsak maga a legjobb él? példa arra, hogy a n?k valóban e gyenjogúak. Celia a magánjellegû akcióin túl nem vállalt aktív részt a feminista mozgalomban. Úgy t önz? módon, ismerte be magában , hogy el?ször is neki személy szerint nincs szüksége rá, r pedig nincs egyetlen fölös perce sem. Továbbra is a Bray and Commonwealthnél dolgozott, vezette a recept nélküli szere k részlegét. Sam ígérete ellenére nem volt kilátásban új megbízatás a részére, és a férfi bec nt csak néhány hónapig kell türelemmel lennie, hibásnak bizonyult. Mindeközben Celia osztozott Andrew gyötr?désében, ami Noah Townsend összeomlását és e gyógyintézetbe való zárását követte. Ahogy múlt az id?, egyre valószínûbbnek látszott, hogy D ata, mely szerint Noah többé nem hagyhatja el az intézetet, szomorú valósággá válik. Andrew elmesélte Celiának Hilda Townsend tirádáit a gaz gyógyszergyárakról meg a tömé ingyenmintáról, amit az orvosokra zúdítanak, és legnagyobb csodálkozására Celia egyetért?én b Igaza van Hildának mondta. Valóban ?rületes mennyiségû ingyenmintát osztogatunk t hiszem, ezzel az egész szakma tisztában van. De mindez az öldökl? verseny eredménye. Mos t már egyik vállalat sem változtathatna ezen a gyakorlaton anélkül, hogy hátránya ne származn el?le. Ugyan már tiltakozott Andrew , az nem igaz, hogy a gyógyszergyárak ne tudnának v

Attól kezdve. Pontosan tudta. El?tte azonban. Pedig nem megy jelentette ki Celia. Beszélje meg az újságot a férjével. hogy bejelentette Celiának az örömhírt. egy napon Sam lesz a Felding-Roth e ls? embere. Még ha akarnánk se tehetnénk. úgy határozott. sokat tanultak . Sam egy nap magához hívatta. s?t gyanítom. mintha olvasott volna a gondolataiban. hogy néha elmeneküljön egy kic z idegfeszít? orvosi munkától. Mi lesz Andrew véleménye a dologról? Meg a gyerekeké Celia habozás nélkül válaszolt: Megoldjuk. Aztán sz sen hozzátette: Különben is. Talán majd egymás nak diktálgatnak leveleket. és most már nem egy. hogy mit fognak ezek ketten egész nap csinálni. ha az orvosi szakma nem tesz semmit a szenvedélybeteggé vált d ktorokért. 1966 végén font dolog történt. Janetnek egy levélben írta: Mindannyian egészen váratlan módokon táltunk az új megbízatásomból. Andrew ?szintén örül esége sikerének. ? is úg állt a kérdéshez. Egy korábbi találkozásukkor bizalmasan megjegyezte Celiának: Csak azt tudnám. és támogatta. Kérd?en nézett az asszonyra. Mint aho gy Celia kés?bb a húgának. de orvos is volt mondta Celia. elkíséri Celiát az útjaira. így szólt: Az értékesítés jöv?je a nemzetközi porondon van. Most. hiszen itt ki-ki nyakig beletem etkezik a munkájába. Így kezd?dött az az öt év. Ha elfogadja itt helyben lesz a f?hadiszállása. 1967 augusztusában végre-valahára áthelyezték Celiát. amihez akarnak.lami közös megegyezésre jutni. különösképp Latin-Amerikában. így hát Celiának a tíz évvel korábbi mentorválasztása közel állt ahhoz. Sam így folytatta: Felajánlom magának a receptes szerek latin-amerikai igazgatói állását. vége a számûzetésének. hogy tanul Noah Townse . Andrew meg én úgy. Ezt a választ vártam. A harminckilenc éves Andrew eltökélte. fényûz? irodájának hatalmas tárgyalórésze volt. és mosolyogva közölte vele: Rendben. Holnap rátérünk a részletekre. hogy néha elkísért az útjaimon és ilyenkor oltunk. hogy nincs több monda a. Sam új. Sam. és amikor csak lehet. amiben itthon már nagyon régen nem volt részünk. mint Noah-é? Mikor a gyógyszergyári ügynököknek tudniuk. Ha Noah-nak nem adtak volna az ügynökök. hogy teli k bizonyuljon. ami választóvonalnak bizonyult Celia karrierjében. hogy a mintákon kívül receptekkel is szerzett utánpótlást. amib?l világosan köve . mert az össze szásnak. hogy Celia végre otthagyta a recept nélküli sz t. hogy hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény. de leg is sejteniük kellett Noah gyógyszerfügg?ségét? Vajon valóban így kellett volna továbbra is se az önpusztító szenvedélyét? Noah gyógyszerfügg?ségben szenvedett. és ha voltak is aggályai a várhatóan sok utazás miatt. És az olyan esetek. Andrew. Nagyszerû lehet?séget kapott. paktálásnak számítana. mint amit várt. És pontosa tudod. És mostanáig még csak a tetejét ka meg a lehet?ségeknek. hogy a nemzetközi gyógy r-kereskedelem egyre fontosabbá válik. A hír örömteli izgalommal töltötte el Celiát. azokat megtartotta magának. akkor egyszerûen felírta volna magának. Megkönnyebbült. akkor az els? perct?l az utolsóig élvezték. Intett Celiának. Menjen most haza. kihasználja a lehet?séget. és nem éppen a szom szédba. hogy az orvosok így vagy úgy. A Jorda család életét pedig nemhogy megnehezítette volna. de gyakran el kell majd utaznia. ami törvényellenes. hanem hihetetlenül gazdagította. mint Celia: Megoldjuk. És nem tudok rá válaszolni. sokkal jobbat. mindenképpen hozzájutnak ahhoz a gyógyszerhe z. Mikor aztán Andrew jobban átgondolta az új helyzetet. és a gondolkodásuk nemzetközivé vált. Sam egyetért?en bólintott. Sam Hawthorne-t el?léptették általános elnökhelyettessé. hanem ké dukált neki az el?szobában. akkor miért éppen a gyógyszergyáraknak kellene más portája el?tt söprögetni? Jogos kérdés ismerte el Andrew. A gyerekeknek pedig azért volt csodálatos ez az id?szak. hogy Celia hazaérkezett az új megbízatása hírével. mert mikor rájuk került a sor az utazásban.

A második szül? halála olyan. a lélegzetelállítóan gyönyörû hegyekkel körülvett városba. de az elfoglalt. Mindezt megkönnyítette még egy szerencsés momentum. aki alkalmi munkákból élt. hogy nem December. Eljut ott a kolumbiai Bogotába. és Andrew nemcsak vakon megbízott benne. mert azt a hónapot utálom jelentette ki egyszer Winnie. hogy szeretne néha ? is elutazni vele. A férje és a gyerekei intenzív támogatás zése ellenére mérhetetlen ürességet és egyedüllétet érzett hosszú id?n keresztül. 6 Andrew-t lenyûgözték a távoli vidékek. de a családjuk is nagy kárát látta Abban az orvosi praxisban. Costa Ricában ellátogatott a Meseta Centra lba. az ország szívébe és az azon túl zöldell? sûrû lombú erd?kbe. Celia édesanyja. De ismert más orvosokat is. ahová tizennégy évvel korábban friss diplomásként belépett egy évvel a házasságkötése el?tt . A harmadik belgyógyásznak. hogy Hank March. ahol mahagóni. vagy belekóstolt a vidéki életbe. Mialatt Celia a latin-amerikai ügyeket intézte a Felding-Roth helyi képvisel?ivel. hogy ez teljesen természetes. egy súlyos asztmaroham után légzési elégtelenségben meghalt. hová legyen a boldogságtól. és gyakor családtaggá vált Jordanéknál az elmúlt hét év során.és cédrusfá tevideo keskeny. Mildred hatvanegy éves k rában. a callé-kon jéghideg víz folyt lefelé az Andokból. az ifjú pár hálásan elfogadta a lehet?séget. hogy van kihez fordulni. Celia húga. az as szony azt sem tudta. jó hu ns Kanadából nagy nyereségnek bizonyult. az ifjú brit mi ndeneslány. vagy nélkülük. akinek az összeomlását ez volt Andrew szilárd meggy?z?dése végs? soron a túl túlfeszített munka okozta. Mik or mindketten eltávoznak. és ennek nemcsak ?k maguk. mindig az az érzése. bár Andrew a. Mikor Andrew megtudta. Mikor Andrew elmondta Celiának. Celiát mélységesen megrázta az anyja halála. Rövid id?n belül Hank pont olyan nélkülözhetetlenné vált. meleg barátság alakult ki kettejük között. Mindegy. Alkalmanként. akik a szakmájuk megszállottal let tek. de ?szin te. Ily módon Andrew meg Celia a legnagyobb lelki nyugalommal elutazhattak a g yerekekkel együtt. mint neje. hogy Hank beköltöz et Jordanék házába. energikus fiatal ember. Megismerkedett a Buenos Aires-i Pa rque Colónnal csakúgy. hogy minden rendben megy otth on a távollétükben is. biztosak lehettek abban. felajánlotta neki a s r-kertész és házi ezermester tisztét. és ?si öszvérfogatok igyekeztek utat t maguknak a dudakoncertet adó modern autók között. Mivel az ajánlatban az is szerepelt. A férje vez tságos módon March. semmi mással nem tör?dtek. 1967 tavaszán férjhez ment. Ugyanezt tapasztaltam több betegemnél is mondta. valóban a férje évente többször is vele tart Dél-Amerikába. hogy hány éves az ember. akit immáron Win Marchnak neveztek. hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul egyedü aradtunk. els?sorban a tanítási szünetek idején. hogy a jöv?ben gyakrabban l tnak majd el egymáshoz. akkor érezzük meg. ahol a leveg . tha elszakadna a köldökzsinór. Ez id? tájt történt egy szomorú esemény is. Még az a szerencse. ahol a l on. most ? lett a rangid?s. ? felfedez?útra indult az idegen városok titkokat rejt? dzsungelében. ha baj vagy bánat éri. a szeretetre méltó. hogy továbbálljon Ausztráliába. A temetés után Jan apot Morristownban töltött Celiáéknál. örökmozgó. állandó elfoglaltságot keres magának. a huszonnyolc éves ton Foxnak kitûn? bizonyítványai voltak. és mindketten megfogadták. zsúfolt óvárosi utcáiból Uruguay fest?i völgyeibe vitt az útja. aki már rég lemondott arról a tervér?l. a köpcös. olajüzl etben dolgozó férjét két kisgyermekükkel együtt otthagyta a Közép-Keleten. Janet is Philadelphiába érkezett a temetésre. míg él le az egyik szül?je. ami a múlthoz köt. Winnie August. Társa. vagy egyik vagy mindkét rek is velük ment. mint az argentin pampákon legelész? hatalmas marhacsordákkal. s bár még csak egy hónapja csatlakozott hozzájuk. azaz Március volt.nd sorsából. má igen jól dolgozott. Andrew pedig Celiának volt h annak idején olyan el?relátóan ragaszkodott ehhez a hatalmas házhoz.

. asi se hace. kés?bb a nyelvi eltérések segítségével úgy értelmezh asításokat. aki hazai pályán van ikeres keresked?nek mondhatja magát. Korán le akartak feküdni. tudta. Rögtön fel is csattant: Nem csak nektek volt rohadt napotok! Nem azt mondtam. aki reggel óta a Felding-Roth helyi képvisel?jét. hogy az ecuadori orvosok nem kapnak megfele l? tájékoztatást a Felding-Roth gyógyszereir?l. sért? modort vett fel. a férfi mindig ugyanazt a sztereotip latin-amerikai mondá a: En este pais. amit soha többé nem tudtak elfelejteni. túldíszített templomok és kolostorok az nyoltáraikkal. Másfel?l pedig a koszos. A szegénység szöges ellentéte volt a Hotel Quito is. agresszív. az ezüst. A kövér és öntelt Moreno világosan értésére adta. legelkesere-dettebb veszekedését. Celiánál fizikai kimerültséget eredményezett. A szállodai lakosztály nappalijába érve. a faragott kórusokkal. hogy Quito tengerszint feletti magassága több mint hárome zer méter megviselte ?ket. Látta a nyüzsg?. Ecuadorban történt a dolog. amiknek a földje bíborvörös: ez a terra roxa. hogy mir?l beszélsz! Err?l beszélek! bökött Andrew a mutatóujjával a mellette lév? kisasztalon tornyos yógyszerhalomra. mer ? napunk volt. Mikor a gyerekek is velük voltak. úgyhogy mi is így csináljuk. ha éppen akadt szabad ideje. Nem minden út mérlege alakult azonban kedvez?en. a f?városban voltak Lisával és Bruce-szal együtt. magasan az Andok hegye i között.és elefántcsont keresztjeikkel. Fogalmam sincs. hogy helyi problémákat kellett volna megoldania egy csaknem telj esen ismeretlen közegben. lüktet? Sao Paulót túl húzódó tágas füves fennsíkokat. hogy rohadt. közönségesnek tûn? szentségtartóikkal. i megkérdezte Andrew-t: A gyerekek? Már ágyban vannak és alszanak válaszolta a férje. annál jobban ment neki a beszéd. A kis mindenes boltok. Ezenkívül pedig Celia valahányszor újabb javaslattal állt el? a folyama ok ésszerûsítésére és gyorsítására. s?t al manként sikerült néhány helyi orvossal is szót váltania. Andrew pedig az otthoni rendíthetetlen nyugalmával és türelmév l ellentétben most piszkálódós. Ez fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezetett. Quitóban. a finom szálloda. Moreno így érvelt: A többi cég is így csinálja. Mik ezt felvetette. Gyakran beszédbe elegyedett a gyógyszertáro-sokkal. Bár nekem akadtak igazán kellemetlen élményeim. egy vállrándítás kí Celiát leginkább az aggasztotta. Senor Antonio José Morenót igyekezett jobb belátásra bírni. az úgynevezett drogueriá-k mindig lenyûgözték a kis he e összezsúfolt tömérdek árujukkal. meg a drágakö ekkel kirakott. Celia keményen dolgozott.ben a verbéna és más jó szagú növények illata terjengett. meg a vásárlás. els?sorban a lehetséges mellékhatásokról. akiknek a bére ha szerencsés en sikerült munkát találniuk napi tíz centnél nemigen rúgott többre. ez is egy apróságon bbant ki. és minél többet gyakorolta. hogy a központ bármelyik magas beos ?jének a látogatása nemcsak hogy felségvizeinek megsértése. eg y olyan b?sz és vad összeütközést. Celiát bosszantotta. Kellemetlen élményeid?! replikázott Celia. hogy kimerít? jegyezte meg Andrew. csak azt. hiszen egész nap erre készül . ahogy neki tetszik. az ránk nézve hátrányos volna. de egyenesen személyes kompetenci k a megkérd?jelezése. amelynek eg yik lakosztályát foglalta el a Jordan család. hogy Moreno. Bár Celiának jogában állt utasításokat adni. és mint a legtöbb családi veszekedés. ahol csak úgy tobzódtak a vad és kegyetlen ellentétek els?sorban a vallás és a va Egyfel?l ott pöffeszkedtek lépten-nyomon a fényûz?. amik lehet. Ha túl sokat mondanánk ol gokról. kudarcokkal teli nap után Celia. Andrew magával vitte ?ket felfedez?útjaira. Celia is elkezdte tanu lni mindkét nyelvet. még fortyogva a düht?l és csalódottságtól. Mikor erre Celia azt válaszolta. ami egy alkalommal kirobbantotta Andrew és Celia házasságának leghevesebb. hogy nem is fognak bekövetkezni. Andrew egyik kedvenc foglalatossága az alkudozás volt a helyiek boltjaiban. Senora. Egyikük sem vette észre. és az Andrew hangjában felfedezni vélt hûvösség is irritálta. Pöntyögött már egy kicsit spanyolul tugálul. máskor pedig Celiát. Ebbe a lakosztályba tért haza egy rosszul si került. hogy nem láthatja Lisát és Bruce-t. ami tovább rontott z amúgy is nyomott hangulatát. Moreno válaszként ugyanazzal a mondással válaszolt. mezítlábas sz a földrész vitathatatlanul legnincstelenebb parasztjaival. hogy ez a m ondás Nálunk így csinálják gyakorlatilag szentesíti a szakszerûtlenséget és hatástalans az etikátlanságot is. és alkalmanként egymást segítették ki. Néha a végs?kig kimerítette.

ami végzetes is lehet. szoptatós anyák nem szedhetik. látni sem bírom ?ket! Úgy érted. amir?l te is tudod. sem z üvegen. Ám Andrew tovább beszélt: Az. Úgy merek sziszegte . A rohadt életbe! Pontosan úgy! Hogy ?szinte legyek. aki egyenes derékkal. hogy látom. és New Jersey egy fényévnyire van innét. aki akkor elhozta nekem a Lotromycint és elhatározta. mérhetetlen igazságtalanság történik vele azok után. És ha nem tudnád. Andrew most már ordított. hanem vásárolgattam és kérdez sködtem is. Mert a gyógyszergyárakról lenne szó. hogy ugyanarról a gyógyszerr?l van szó. hogy igen. aztán jócs tél az elveidb?l. mi ez? Természetesen nem tudom! rogyott le Celia egy székre. határozottan állt a mikrofonhoz . De is érdekel. a Thalidomidot a gyógyszergyárak öt venhárom különböz? néven árulták! Anélkül. amelyek kötelez?en el?írják a megfelel? címkézést minden tipikusan jellemz? a nem tör?döm amerikai gyógyszercégekre. hogy minél többen kidobják a pénzüket arra a sok szem pt nélküli szarra. érz? szívû és lelkiismeretes n? voltál. Itt viszont nincs semmi. terhes n?k . amit mondani akaro k. hogy orvos vagyok! És tudom. Semmi sincsen! Mert végül is kit érdekel. az este folyamán akart el?hozni . nem is reméltem. hogy más veszélyes gyógyszereket mindenféle figyelmeztetés nélkül árulnak. meg az. Ahelyett. Szörnyû haragra lo elöntötte az agyát a vér. a mit mi ketten olyan jól ismerünk. Ma nemcsak a gyerekeket igyekeztem elszórakoztatni. hogy itt az ist en háta mögött néhányan szenvednek vagy meghalnak. többek között a te drága Felding-Rothodra is! Celia úgy érezte. Pedig kellene hogy érdekeljen! Ezek itt a kezemben Thalidomid tabletták. mert ennek a neve O ndasil. hogy romlott dolog. Andrew tovább támadott: Miért kell ilyen sok nevet adni a gyógyszereknek? Biztosan nem azért. Tudod. van a dobozban egy erre figyelmeztet ? írás? Ha igen. a férje arcába vágta Moreno válas olgozott verzióját: Mi a francot tudsz te a helyi rendelkezésekr?l és a helyi problémákról? féle jogon tolod ide a képed és közlöd Ecuadorral. akkor ott van mellette a használati utasítás és a lehetséges mellékhatásokra való figyelmeztetés. Tudod. Tudjuk. hogy ezeket a tablettákat itt és most meg tudtam venni. csak úgy. mit mondott ma nekem a gyógyszerész? Azt mondta. tisztességes. és azon serénykedtél. most meg itt vagy. Az elején becsületes. hogy egész áll azt próbálta szóvá tenni. amit Andrew kritizál. de nem tudta. Miért is érdekelné ez a Felding-Rotht? V gy Celia Jordant? Hogy merészelsz nekem ilyet mondani?! sikoltotta Celia. hogy megváltoztatja a gyógyszerb iznisz romlott erkölcseit? Azzal. hogy érdekelni fog. de tosan. ahogy változol! Tizenegy év óta apránként. és nem a dicséret hangján. hogy nem érdekel? kérdezte a férje szarkasztikus hangon. Azon a jogon. Levette a fiola tetejét. de nem vagy hajlandó be ismerni még magadnak sem. mert nincsenek olyan ko hivatalok. ide né rew kiválasztott egy másik üvegcsét. hogy a cél a zavarkeltés meg a gyógyszercég védelme baj esetére. és el?retartotta a . hogy az utolsó darabig vissza kellett volna ?ket vonni a kereskedelemb?l. és lerúgta a cip?jét. és felemelte. Celia. A legsúl közülük a vérképz?szervi rendellenesség. Ha ezt az Egyesült Államokban veszed meg jelentette ki Andrew .Celia viszolyogva elhúzta a száját. Kérlek. Ezt is ma vettem. öt évvel azután. hogy veseelégtelenségben szenved?k. rosszul hiszed. Celia megdöbbent a válasz hallatán. ami ket ma vásároltam a helyi drogériában. vagy nem akarnád tudni. mert nem figyelmeztették ?ket? Végül is ez ak Ecuador. De azt hiszed. recept nélkül. Andrew a kezébe vett egy g fiolát. Mi történt azzal az idealista kislánn . azon próbált változtatni. akik ezeket a tablettákat beszedik. Mára torkig vagyok ezzel a sok szeméttel. se mellette! Egyetlen szó sem! Az asztalon lév? gyûjteményb?l kiválasztott egy újabb darabot. Az ember csak arra tud gondolni. vess egy pillantást a Felding-Roth Lotromycinjére. hogy azok a terhes asszonyok. és az éles szóváltás itt akár be is fejez?dhetett a. hallott a Thalidomidról. és mindenféle strucc jellegû mentségeket sorolsz valam i olyasmi mellett. hogy elmondta volna Andrew-nak a kudarcát Antonio José Morenóval amit kés?bb. Celia ezt a nevet olvasta a címkén: Chloro ycetin. hogy ezz el segítsétek a betegeket vagy az orvosokat. hogy megvárta volna a választ. hogy hogyan kellene az országot igazgatni ? Andrew elfehéredett. mire Andrew is elv esztette a fejét. És ha már a bajnál tartunk. a tenyerébe öntötte a tablettákat. fókauszonyos gyerekeket fognak szülni.

Összetartozunk. hogy tehett yet?! Andrew a még mindig vérz? arcához nyúlt. a torkát fojtogatta a sírás. aztán gyilkos gúnnyal megkérdezte: Megérte az el?léptetés? Te piszok gazember! Celia gondolkodás nélkül felkapta a keze ügyébe legköze-lebb tárgyat a cip?jét . Hát te meg miféle jogon vagy ilyen átkozottul szent erkölcsû. és csak akkor mozdultál. de semmit nem tettél. és kés?bb majd együtt megbeszéljük ezt az egészet. ami a háta mögül jött. és a hangjában mérhetetlen szemrehányással sikította: Mama. Már minden csurom vér volt a keze. durván megragadta. az a Wyrazik nevû f alember? Vajon tényleg Noah ölte meg. Vak dühvei fröcskölte a szavakat. Utána. Rémülten suttogta maga elé: Jaj istenem! Mit tettem! Aztán már nemcsak Andrew halálosan kétségbeesett arcát látta. A tûsarok a l arcába csapódott. a fürd?szobába ment. aki tehettél volna valamit Noah -ért. ahogy már nagyon rége nem. mikor a kisujjadat sem mozdítottad Noah Townsend érdekében. már maga is sírva. szégyelljük magu kat mindketten. akikr?l nem tudsz. mikor a gyerekek már régen visszamentek a szobájukba és mélyen aludtak. és szakért? módon megtisztította a vért?l az apja arcát Jóval kés?bb. A szá elé kapta a kezét. mert kifogyott a szavakból. hane m azért is. Nem hibázta el. Bruce is odaszaladt az apjához. olyanok. s a többféle szenvedély most hirtelen egyesült. Aztán hirtelen és szenvedélyesen összeölelkeztek mind a négyen. kíméletlenül. Ne csináljatok ilyet! Nem szabad egyikünk ellen sem ordulnotok! Anyátok meg én ostobán viselkedtünk. . se nem ha llott. és akiknek a te nemtör?dömséged miatt kellett meghal niuk?! Hallod. és teljes erejéb?l hozzávágta Andrew-hoz. hogy Bruce és Lisa a szo szédos hálóban alszanak. és ezt a beszélg tést másnap is folytatták. hogy még öt évig praktizáljon szinte állandó kábulatban yeztesse önmagát meg a környezetét? És ne gyere itt nekem a kórházzal! Mert az ? hibájuk nem ti a tiédet! És ezt te is tudod! És az a beteg támadott tovább Celia . és tartasz nekem préd a tiszta elvekr?l? Hol voltak a drágalátos elveid. és vadul. De Lisa gyorsabb vol t. mert hirtelen összerezz a zajra.azon a New York-i tanácskozáson és a becstelen módszereket kritizálta? Tudod. még hosszan beszélgettek. az inge a padlósz?nyeg. feledve minden gyengédséget. Celia pedig ott maradt egyedül az ajtónál. nem inkább te? Te. Andrew és Celia szenvedélyesen. vadul és zabolátlanul szeretkeztek úgy. De továbbra is egy család yunk. Papa. te önelégült. bár mindketten alaposan kimerültek. Olyan volt. Két kis pizsam ak oldalgott be a szobába. Andrew tekintetét követve Celia hátrafordult. mintha az ádáz veszekedés másfajta szenvedélyeket is felszabadított voln a bennük. mélyen beléhatolt újra meg újra. kétségbeesve nézve a jelenetet. bûnösnek érezve magadat. mardo só bûntudattal. A gyönyör csúcspontja el?tt Celia felsikoltott: Mélyebbre! Mélyebbre! Akarom. Végül a tízéves Lisa vált ki a csoportból. és határozottan véget vetett a képtelen helyzetnek. te vérzel! kiáltotta. Andrew kapott észbe el?ször. amit mondok. akiket Noah az öt év alat t megölt. mint most Andrew arcán. hogy fájjon! Andrew pedig. Egyikünknek sem volt igaza. Kitért az anyja el?l és odaszaladt Andrew-hoz. De Celia se nem látott. mi történt vele Mert szerintem eladta magát. Féktelen dühükben a szül?k elfelejtették. mert még soha életében nem látott olyan gyötrelmet. képmutató fráter?! Válaszolj! Celia hirtelen elhallgatott. Andrew elhallgatott. Ne! szólt rá a gyerekekre. amikor már kés? volt. és úgy szorították eg ntha soha többé nem akarnának szétválni. Celia odaszaladt hozzájuk kitárt karral. Vajon töltöttél-e len éjszakát is álmatlanul. Bruce egész testében rázkó okogott. Mami! Papa! Lisa volt az. hogy esetleg lehettek más betegek is. és hagytad. ahonnan egy nedves tö l tért vissza. és a nyomában azonnal kiserkent a vér. ezen tépel?dve? Mert ez lenne a minimum! soha nem jut eszedbe. aztán mikor megpillantotta a földön a véres sarkú cip z anyjához fordult. Nemcsak azért.

Az öt év során. Persze az ilyen eseteknek n em lenne szabad gyakorinak lenniük. és ezzel a maga részér?l megszûntnek tekint a lidércnyomást. Volt egy pillanat. hogy már jó ideje tépel?dik ezen a kérdésen. amivel kapcsolatban tudja. Isten bizony. mert a vállalaton belül is makacs ellenállásba ütközött. és ezért engedtél az elveidb?l. hogy megtegyük az már réges-rég meg kellett volna tennünk. mikor megkérd zted. Igen mondta Celia . és hamiskás mosollyal megjegyezte. hogy ez az életkorunkkal függ össze. Mivel Andrew nem sokkal azel?tt mondta neki. a médico három ö rrta Andrew arcát. hogy nem akad olyan ember az egészségügyben. mikor elbúcsúzott a betegét?l: Valószínûleg megmarad a heg. De ez a nap még odébb van. Az elevenembe találtál. és igazán szívesen mondanám. hogy léteznek olyan akadályok és ügyek. hogy többet is teh etett volna és talán megmenthette volna valakinek az életét. mint a mellette ül? Lisáé. hogy elhallgattattam a lelkiismeretemet. akinek többévi munka után ne lenne legalább egy olyan múltbeli esete. tényleg engedtem az elveimb?l. és ez igaz is. Én is esküszöm tette hozzá Andrew. és tovább javította a renoméját a Felding-Roth központjában. Már csak azért is. Ezzel ne tréfálj! Bruce. hogy valami szellemességgel válaszol. a pletyka gyorsan terjed. mikor én is ugyanezt szere ttem volna csinálni. De azt is megtanultad. ha el?bb lépek Noah ügyében. hogy b?ven akadtak kellemetlen igazságok a másik vádj aiban. mikor mindez a sok disznóság napvilágra kerül. Azt hiszem válaszolta Andrew . Úgy gondolod ogy bölcsebb. Hogy m egmenthettem volna Wyrazikot. Azt mindketten beismerték. ilágosan jelezte. Jaj de jó mondta egyszerûen a kisfiú. de ha megtörténnek. Erre nem vag yok büszke. doktor. és azt kérdezte: El fogtok válni? Apró. És tényleg volt alkalom. Különbe s. hogy ennek a nagy veszekedésünknek legyen valami eredménye. komoly arcán feszült kifejezés ült. sem megoldani nem lehet. m int hogy reménykedik: a tanulságot majd kés?bb fel tudja használni valaki másnak az érdekében A házastársak közötti krízis záróakkordjaként másnap a helyi doktor. hogy megint úgy fogok gondolkozni és cselekedni. aho eltek a gyerekekkel. . Ugyan már nyugtatgatta Andrew. min régen. mint Quito. Nagyon szeretném jobban csinálni mondta Celia. csakúgy. a szemében aggodalom. mire Bruce arca felderült és szája széles moso tt. hogy a Latin-Amerikában árusított Felding-Roth-szerek címkézése megközelítse az Egyesült kban kötelez? szigorú el?írásokat. Ez rám is vonatkozik jegyezte meg Andrew. Szörnyû lelkifurdalásom van mondta Celia néhány órával kés?bb egy étteremben. amit Celia a nemzetközi értékesítésen töltött. tapasztaltabb lettél. akadtak a családnak bo békésebb utazásai is. Szívós munkával még azt is nie. nem az enyémben. felnéz ett. mint te. Nem az összesb?l. hogy amíg apád meg én élün bekövetkezni.Olyan beszélgetés volt ez mondta róla kés?bb Andrew . s?t esküszöm neked. Eljön majd a nap jósolta Celia . aki eddig egyetlen hang nélkül ette az ebédjét. De történetesen a te kezed ügyében volt a cip?. hogy a sebet egy hegymászó túrán sz erezte. hogy ilyen kis helyen. Igen. r vagy az új törvények. de néhánybó alóban. amire már nagy szükségünk mindketten csak halogattuk. hogy soha nem felejti el a feleségét. Most már biztos. amiket idealizmussal sem legy?zni. vagy a közvélemény fog minket rákényszeríteni arra. Erre csak azt az egyetlenegy dolg ot tudom mondani. ez a megjegyzés annak a bizonyítéka volt. csakhogy legalább ebben becsületesnek kell lennem. megmenthettem volna. Andrew már éppen azon volt. én feleolyan jól sem célzok. és meg kell mondanom. Mindez persze nem ment könnyen. most letette a villát. Celia karrierje szempontjából ez az id?szak nagyon sikeresnek bizony ult. Celia megrázta a fejét. hogy eg yáltalán nem biztos a siker. hogy vannak-e álmatlan éjszakáim Wyrazik meg a többi esetleges áldozat miatt. ígérem. és mint ahogy ezt Andrewnak ?szintén beismerte összességébe t túl sok haladást elérnie. mikor Celia eg y kézmozdulattal belefojtotta a szót: Brucie mondta gyengéden . akkor az ember nem tehet mást. ezt kár tagadni vagy szépítgetni és hitegetni magamat.

nemritkán a n?k hátrányára. Nem mintha a családi kapcsolatai s gítették volna a karrierjét. aki részt vett a vállalat vezetésében. galériákra és koncertekre. Ifjabb Dr. ahogy tudunk. ahol volt. reneszánsz figura volt. hogy Párizsban. Hirtel en került hatalomra. Kissinger ellátogatott Kínába. a távoli országban. és Sam lett az utolsó leszármazott mind a Felding. ?l ért el oda. Ott ugyanis a Felding-Roth ügynökgárdáját els?sorban n?k alkották. a fris . fekete pizsamás emberek ott. úgyhogy most rajtunk a sor. valahogyan mindig szakított id?t a helyi könyvesboltokra. Fiatal amerikaiak tízezreit egy generáció krémjét olták az apró. de aztán ki hunyt. Nixon amerikai elnök. Megt ehette. boldog házasságban élt Liliannel. A férfiak évszázadok óta kihaszn ságukat. gyakran el?fordult. mint a dések. Sam anyja Roth lány volt. éppen ezért az orvosi rendel?kbe érve a n?i ügynökök szinte azonnal bebocsáttatást nyertek a doktorokhoz. durva dolognak számít egy n?t megvárakoztatni. hogy a mber férfi vagy n?. Itt csak arról van szó. például a No. h a a szállodai lakosztályában ott állt egy zongora. A vietnami tragédia kezdett alako t ölteni és a helyzet egyre mérgesedett. l l-es A-dúr szonátát a komoly és tiszta csengésû Andantét. annak ellenére. mindannyiunknak jogunkban áll megpróbálni érvényesülni úgy. Még ügynökn? koromból emlékszem a hogy míg néha nekem is kellett várnom az orvosoknál. és ezt a tényt senki nem vonta kétségbe. akinek azonban sikerült mindvégig lépést tartania az ir dalom. Jackie Kennedy hozzáment Aristoteles Onassishoz . hanem gazdasági okai vannak. Lilian Haw egyszer egy barátjuknak mesélte. hogy rögtön bemehe ttem. hogy támogatni akarja a n?ket. A festészetben a kedvencei az impresszio nisták voltak. szemben a férfi ügynökökkel k gyakran szinte gyökeret eresztettek az orvosi el?szobákban. mert n? vagyok. és mindketten imádták a m nöt éves nagylánnyá serdült Julietet. Eisenhower meghalt. Azért lehetett zongorája a luxuslakosztályokban. végül pedig a kirobbanó Török indulót. és szerette. Hamaros n megtudta. amit?l felüdült a lelke.Peruban Celia egyértelmûen megbizonyosodhatott arról. a Rodin-múzeum parkjában a férje tizenöt per en keresztül állt mozdulatlanul a Calais-i polgárok el?tt. amelyben több n?i ügynök felvételét sürgette az Egyesült Államokban is. mert ezt ? maga fizette. . És ha így van? Miért ne?! vágott vissza Celia. és olyan folyamat vette kezdetét a Feld ng-Rothnál. Lelke legmélyén tudós maradt. Sam vagyonos ember volt és tekintélyes mennyiségû Felding-Roth-részvény birtokosa. A zenében Mozart volt Sam szenvedélye. Ami a magánéletét illeti. y miért. min d a Roth családból. annyit kellett várakozni uk. könnyekkel a szemében. 7 Sam Hawthorne. mint a technika. amit a rákövetkez? években más gyógyszergyárak is lelkesen másoltak. Edwa rd Kennedy pedig Chappaquiddickbe. a természet éppúgy. A szobrászok közül Rodint bálványozta. különösen a csúcs felé közeledve vált ez a kérdés lényegtelenné. 1972 februárjában az ötvennégy éves Sam Hawthorne a Felding-Roth elnöke lett. az akkori szóhasználattal élve. hogy ennek nem emancipációs. és nem talált jobb indokot Ennek nincs sok köze a n?k egyenjogúsításához. Rövid id?re fellángolt a Woodstock Nemzet elnevezésû rockzenekultusz. és valószínûleg azért. a miket az édesanyjától örökölt. Miért ne használhatnánk ki ezt az el?nyt a továb an?" Egy ezt követ? beszélgetésen Sam megkérdezte: Nem arról van inkább szó. Peruban udvariat lan. mindegy. a cég történetének egy nehéz. különösen Monet és Pissarro. a mûvészet és a zene fejl?désével meg újdonságaival. és az intellektuális témák éppúgy. Rengeteg do log érdekelte. hogy ott kiknek a napja virradt fel máris. kritikus szakaszában. és igazából senki nem tudta. aki a szülei rajongása ellenére sem lett elkényeztetett fogós úrilány. Végül Celia javaslatát mégis komolyan vették. Celia ezen felbátorodva hosszú el?terjesztést írt Sam Hawthorne-nak. Maga is ügyesen zongorázott. Csehszlovákiában a Szovjetunió brutálisan elfojtotta a szabadságot. Armstrong eljutott a Holdra. hogy ideje nagy r z üzleti élet kötötte le. Különben is. Mart in Luther Ringet és Robert Kennedyt kegyetlenül meggyilkolták. hogy kihasználjuk a n ?iségét. Gol da Meir izraeli miniszterelnök lett. aki már nagyon régen meghalt. amin a fárasztó nap után játszhatott valam Mozarttól. Mikor idegen városokba érkezett. A világban közben tovább zajlottak az események.

Legutóbbi nagy áttörésünk a Lotromycin volt. a vidékért. végzetes lenne nem vállalni ezt a merész. aminek kö keztében esett a részvényeink értéke. m eghatározó különbségek vannak a brit és az amerikai fels?oktatás rendszere között. hány nagy felfedezés született brit földön. Sam azt kihagyta az el?terjesztéséb?l. a modern radar. és a munkájuk független volna az Egyesült Államokban folyó kutatásainktól. specialitása a villámgyo rs játék volt bent a hálónál. hogy az amerikaiaknak egyedülálló ké ességük van a továbbfejlesztésre és marketingre. ostobaság egy ilyen drága vállalkozásba belefogni akkor. egy új kutatóintézet je s anyagi tehertétel. hogy el?dje. akit egy heves igazgatótanác si vita nyomán bocsátottak el. hogy felel?tlenség. Hogy miért éppen Nagy-Britanniában? Mivel Sam sejtette. Az intézetet az egyik legkiválóbb brit tudós veze né. pozitív programot felmutatni. Azóta viszont. mint Nagy-Britanniában. halogató politikát folytatott. rátért a javaslatára. És belátha nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. amit elnök ségének els? hónapjaiban terjesztett el?. Minden ang ol dologért rajongott: a hagyományokért. ami annak bizonyítéka. Ebben a bizalmas írásban rendkívül kellemetlen adat kat tárt az igazgatótanács tagjai elé. Az elképzelés részletezése után Sam hozzátette: Mélységes meggy?z?désem. Mindkett?n gvannak a maga er?sségei. ezel?tt tizenöt . Ám Sam Hawthorne magánemberi mivoltát dönt?en angolbarátsága határozta meg. ezüstszürke Rolls-Bentley-jével ment munkába. Mindez kedvez?tlen hatással van a cégünk hírnevére és az itt dolgozókra egyaránt. még ostobább volna az eddigi h alogató politika folytatása. mindig csodálatos élményt jelentettek neki az angliai utazások. majd így fejezte be az el?terjesztését: Egyesek é etnek úgy. ezután részletesen elemezte a költségeket. miután el?készítette a terepet. Közepesen. akkor azt mondanám. ám annál lelkesebben teniszezett. az oktatásért. ami viszont a britekb?l gyakran hiányzik. ami már jóval hosszabb ideje tart. a klasszikus autókért. valóban így van. új gyógyszerek kifejlesz alatunknak olyan kétségbeejt?en nagy szüksége van. igyekezett e lébe menni a válasszal. Nagy-Britannia évszázadok óta hagyományosan a tudományos alapkutatás éllovasa. az angol stíl . A leghatározottabban azt javaslom írta . . nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. Mert igen. a sugá repül?gépmotor. míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent?ségû. hogy alapvet?. hogy csak négyet említsek. hibás. és még mindig nem sikerült visszanyernünk a befektet?k mát. Persze mutatott rá Sam amerikai cégek fejlesztették tovább az alapötleteket. és ? ték le a kereskedelmi hasznot is. a nyelvért. Amióta cs az eszét tudta. sike es új gyógyszerekkel. olyan újdonságok. és nagyrészt ez sodort elding-Roth gyógyszergyárat ebbe a jelenlegi szánalmas helyzetébe. amely drámai módon változtatták meg az életünket: a penicillin. Ez utóbbi rajongásának megfel inden reggel a maga vezette álomszép. Ezt a kíváncsiságot kellene kihasználnunk a vállalatunk javára. és felgyorsítaná fontos. Londonért. A gyógyszerkutatásban és termelésben ami létünk alfája és ómegája cégünk eredm ?szakot él át. hogy a legsürg?sebben alapítsunk Nagy-Br tanniában egy Felding-Roth kutatóintézetet. a humorért. ám sehol a világon nem olyan intenzív az elméleti és tudományos kív ság. nevezetesen a tudományi ebb?l fakadt az az eredeti.Sam diákkorában hosszútávfutó volt. mint az iparágban rendszeresen tapasztal ható átmeneti lanyha id?szakok. s ezért bárki szívesen fogadta páros partnernek. a p vonatkozásokról nem is beszélve. hogy ez a kérdés elkerülhetetlenül felmerül majd. egy nagyot futni. Ehelyett Sam. Gondo nk csak a mi századunkra. akkor a legsúlyosabb pénzügyi válságnak nézünk elébe. amiért Sam rendkívüli módon tisztelte a briteket nemcsak az ango okat . a monarchiáért. hogy ez a j új kutatórészleg er?sítené hátországunkat. el?remutató lépést a j ekében mert ütött a cselekvés órája! Sam Hawthorne terve nem várt hevességû és gyorsaságú ellenállásba ütközött. Ezért kellett tavaly csökkentenünk az osztalékot. amik or a cégünk ilyen kritikus korszakát éli. Házon belül is takarékossági intézkedéseket vezettünk be. Ha ennek az okát kérdeznék t?lem folytatta . De véleményem szerint még felel?tlenebb. és még mindig szeretett reggelenként. Volt végül valami. hetente töb s. merész javaslata. de ez a módszer sem mindenh Ha két-három év leforgása alatt nem tudunk valami határozott. a televízió. D e az eredeti felfedezések a fenti és más esetekben is mind Nagy-Britanniában születtek.

Míg abban természetesen eg yetértett. ragyogó. arra gondolt. amerikaiak rég túlhaladtuk ?ket. Miért. Melyik ellen? . üvegfallal övezett. Lord vetett egy pillantást az asztalra tett papírra. gyakran e gészen titokzatosakra . annak fekete öves mestere volt Vincent Lor d kutatási igazgató. ami azt fejezte ki. ám Sam lein tette. Csakis a mire költsük kérdése kö viták mint például most. ócska országba helyezzük?! Olyan reakciókat váltottam ki mondta Sam néhány nappal kés?bb vacsora közben Lili ek . hogy biztos legyen a beszélgetés tárgyát illet?en. Sam. hogy gyük fel ismét a gyarmati státust. é evélb?l kapott egy példányt az igazgatótanács egy Lord-barát tagja is. és egész sereg fehér köpenyes tudós és technikus szolgálja ki ?ket. Azt hiszem mosolyodott el Lord kajánul . hogy mióta nagykutya lettél. A látogatásomat vedd nem hivatalosnak. Rendben. Ez itt minden elméleti tudós álmán gtestesülése volt. jobbnak látta nem szólni. Szépen van gépelve. aki már épp g akarta állítani. hogy ez nem igaz kel alátámasztott beszélgetést akarok. Meglepetten nézett fel sö szemével a keret nélküli szemüveg fölött. Sam Hawthorne nagyot sóhajtott. Vincent. az id?k folyamán hozzászokott az érdes stílusához és igyekezett mindig emlékeztetni magát a kutatási gató nehéz természetére. és szokása szerint homlokráncolva olvasott valamit. nagyjából ugyanígy festett minden nagyobb gyógyszercég kutatórészleg gyógyszerkutatásba áramló pénzt ritkán mérték szûkmarkúan. Már jó tizenöt éve ismerte Vincent Lordot. lerobbant. van még ezenkívül valami? Sam maga elé fordította a papírlapot. odabiccentve a titkárn?nek. hogy tulajdonképpen most az illend?ség okán fel kellene állnia. Nyíltan és finomkodás nélkül akarok led beszélgetni. Ha már az érveknél tartunk mondta Lord. Ami a házon belüli intrikákat illeti. világos irodájában ült.Mint valaki tréfásan megjegyezte. Sam mindenesetre rögtön megtanulta. hogy azt csinál. Mivel az jtó tárva-nyitva állt. és a hívók sebb ellenvetéseiknek adtak hangot. csillogókra. Sam. ósdi elképzelés. és azt. Aztán letette Lord orra elé. Ezért szelíden válaszolt ezúttal is: Te is tudod. amelyeket kellemes. máris csörögni kezdett a telefon az elnök irodájában. Sam a kezében tartotta a levelet. a brit tervet naivnak. hogy az új kutatási központunkat egy evitézlett. Mi nem tetszik benne? A tartalma és a formája. Ahogy végigsietett a kutatórészleg makulátlanul tiszta. úgyhogy az egész alapkoncepciód séges. Vincent Lord a faburkolatú. és aszketikus arcán ingerült kifejezés jelent meg n betolakodó láttán. a briteknek is vannak tudományos csúcsteljesítményeik érvelt például az e igazgató . de ezeknél hathatósabb érveket várok arra. hogy felkeresse Vincen t Lordot az irodájában. hogy a leghatározottabban tiltak ozom az egyik kijelentésed ellen. Sam a levél olvastán s haragra gerjedt. tágas laboratóriumokban állítanak fel. Sam Hawthorne nézeteit pedig az angol tudományról egy nagycsoportos óvodás fantáziaszintjén mozgónak min? Ezek a szokatlanul er?s. Sam javaslatának azonnali heves ellenz?je. igaz. azóta jobban szereted. akkor hadd mondjam meg. Sam egyszerûen besétált rajta. de semmi kedve hozzá. de mára már mi. miközben kinyitotta az egyik íróasztalfió kivett bel?le egy dossziét . amit akar. de mikor felismerte. hogy a cég els? emberének lenni sem azt nem jelenti. hogy több pénzt kell a kutatásra költeni. mintha legalábbis a Függetlenségi Nyilatkozat eltörlését javasoltam volna. sért? kifejezések ráadásul írásban érkeztek Sam asztalára. hogy miért esz velem egyet. ha mindenki engedelmesen bólogat neked. hány millió dollárt gyakorlatilag korlátlan összegeke t a Felding-Roth kutatási eszközökre modernekre. Dr. Mások azon akadtak fönn mint ahogy azt az egyik igazgatótanácsi tag nem kevés ulattal kifejtette: Mi ez az abszurd. A kutatási igazgató tett egy kelletlen mozdulatot. még alig kapcsoltuk ki a fénymásológépet. aztán rövidlátóan el?rehajolt. könyvekkel telezsúfolt. komputerizáltakra. Lord fehér köpenyben ül az asztalánál. felpattant és nagy sebbel-lobbal elindult. és kijelentette: Emiatt jöttem. kondicionált folyosóin. sem hogy függetleníteni tudja magát a házon belüli intr ikáktól. amin sok rosítottuk Sam körlevelét .

hogy Lord hírneves tudós annak ellenére. ezt mind tudom. hogy mindenáron megel?zzék a konkurenciát és büszkén lobogtathassák a fényes érték yeket . hogy ide tudja csábítani a tudományos utánpótlás legjavát. fiatal tudósok. m jd mégis hozzátette: De ha a terv megvalósul. Tessék. Azok a felfuvalkodott washingtoni tökfejek. Vincent vágott közbe Sam . Egy sor ígéretes fejlesztésünk van makacskodott Lord. Tudom. d?n belül nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. De ez minden.és értékesít?részlegek.Amit a házon belüli kutatásról írsz. ami még csak kísérleti fázisban van. másfel?l a kutatórészle tatásiak mindig száztíz százalékig biztosak akarnak lenni minden bolhapiszoknyi részletben. cáfolj meg. amit írtam jegyezte meg Sam . de vagyunk egypáran. Soha. amir?l még csak húsz százalékban bizonyosodott be. Ez nagyszerû újság. amivel nem tudnak megbirkózni. akkor is innen kell irányítanunk az új intéze . Vincent. és megértem.. Tudta. Ennek az az oka. egyetlenegyszer sem! Te maga d veszted el néha a hitedet.. ami úgyis járt neki. Pedig azt már most pontosan tudta. ami megváltoztatta volna a véleményemet l kapcsolatban. sikeres új gyógyszerekkel. úgy dolgoznak. Ezt soha nem mondtam tiltakozott Sam. még akkor is. Samnek csak vázlatos elképzelése volt arról. Az új. és hogy Vince gy évtizede dolgozik rajta makacsul és rendíthetetlenül. akik továbbra is bízunk benne d. gondolta Sam. És hol tart az ügy? Sehol válaszolta Lord savanyúan. Igen. hogy en tán már úgy gondolod. ilyen terméketlen id?szakok mi gyógyszergyár életében adódtak. hogy esze ágában sincs Vincent Lord f?hatósága alá helyez ni az új brit kutatóintézetet. Sam Hawthorne elmosolyodott. ha arra kerül a sor. Ezt majd kés?bb megbeszéljük. Hisz olvastam a jelentéseidet. Míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent? ségû. Tudta. hogy nem volt igazam abban. mert fölösleges válaszolta Lord hajthatatlanul. De mivel szemlátomást érzékenyen érint. hogy miel?bb rákapcsolhassanak.. Ha a fáradozását végül siker koronáz or ragyogó kereskedelmi kilátásaik vannak. Meglep? eredményeket értünk el a közelmúltban két vegyülettel. Semmi olyasmit nem mondtál közölte Sam . Vincent Lord egyik er?ssége évek óta az. amiket küldök neked mondta Lord . hogy a gyógys akban állandó a civakodás egyfel?l a termel?. A rendszeres jelentésekben. . ezzel tisztában vagyok bólintott Sam . Ez valóban igaz. hogy fiatal tehetségekkel er?sítetted meg a gárdát. nehogy túlságosan belelkesedjetek valami olyasmi m iatt. hogy a fontos felfedezések nem egyik napról a másikra születnek. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. hogy a cél a gyógyszerek toxikus hatásának általános kiküszöbölése. nem e mlékszel? És annak is igazán örülök. a másik a csúzt gyógyítja. A termel?k szint ak érdekeltek. Az új vérnyomáscsökkent? bólintott Sam. hogy mindig hanyatt-homlok.. Nem merült fe ellene különösebb kifogás kutatási igazgatói min?ségében sem. Amit viszont most fogsz hallani. hogy hatásos. Azt is tudjuk. hogy. Egy pillanatra elhallgatott. Vincent Lord bólintott. ha a legodavalóbb ember vezette a kutatási rész . nehogy hirtelen a nyakukba szakadjon valami hatalmas megrendelésözön. módosítok rajta az igazgatótanácsi ülésen. Másfel?l viszont a kutatók a zzal vádolták a termelést-értékesítést. hogy úgysem jutok semmire. Még most sem látom be.. Lord az el?tte lév? iratból kikereste a megf passzust és felolvasta. és folytatta: És ott van még az én saját kutatásom a szabad gyökök befogásáról. Jöv? héten megint odautazom. hogy mit jelent a szabad gyökök befogása Azt tudta. Ezenkívül a Derogilra beadott kérvényünk már az engedélyez? hatóság el?tt van. ak nemrég vettem fel. hogy a Derogil nem forradalmi újdo de szép hasznot hozhat. hogy egy brit kutatóintézet létesítése jó gondolat. hogy a t?le oly régóta várt nagy felfedezés egyre csak késett. mindig óvatosabban fogalmazunk a kelleténél. Én pedig továbbra is ellenzem. mintha csak megkapta volna azt. Mégpedig azért. Az egyik v lethajtó. miel?tt végre áment mondanak egy új szerre füstölögtek az értékesítésiek. az nem szerepelt a jelentéseimben közölte Vin cent Lord Sammel.. s mindezt sak azért. eszetlenül rohannának a egy új termékkel.

és nagy akarater?vel leküzdötte a csüggedtségét. Az a tény. meddig kell még várnia? Hirtelen felegyenesedett a székében. szinte bármelyik pillanatban. A szabadgyökök befogása. illetve semlegesítése azt jelentené. elbújva. kiment és becsukta a titkársági ajtót. És egyes különösen veszély szereket. mivel if júkorában két évig orvostanhallgató volt. húzta az íróasztal fiókját. soha nem akadályozta meg abban. mint mikor valaki nyakig benne van abban a bizonyos tudományban. Vajon meddig halványul még? töpre tt. hogy amit . a beteg ez esetben nem rákban hal meg. Sejtette. az nagyszerû gyógyászat ehet?ségeket és fantasztikus kereskedelmi perspektívákat jelent majd. Vincent Lord azt remélte. hogy a tapasztalat és az ösztön vezesse a kutatót. gondolta sötéten. A sikeres. A szabad gyökök semlegesítésé rek gyógyító hatása megmaradna. Mint a szakterülettel fogla lkozó tudósok mindegyike.Mikor Lord egyedül maradt. jól men? New York-i ügyvéd konyitott valamit a tudományhoz. Ha Vincent Lord megtalálja a választ. nem úgy. hogy a Felding-Roth nagy-britanniai kutatóintéze te minden tiltakozása ellenére létre fog jönni. és igyekszik lépést tartani a f ejl?déssel. Ám ez a fajta tudás nem hasonlítható össze azzal. érzékeltetve. néha viszont alaposan megkínozzák és meg is ölik ?ket igaz. és folytatja a munkát. amik néha valóban életben ta ?ket. és csak aztán iratkozott át a jogra. hogy több gyógyszer részben metabolizmusa következtében szabad gyököket produkál. és el?vett egy kulcsot. amikhez eddig csak végs? esetben volt szabad nyúlni. mikor elkezd hatni az emberi szervezetben. Milyen más lenne minden. És mégis kapaszkodott bele a gondolatba . de ez a végeredmény szempontjából édes mindegy. amiket korábban nem használhattak az emberek a veszélyes me llékhatások miatt. hogy bizonyos gyógyszereket. Nem kellene többé a gyógyszert felíró orvosnak a szer toxicitásával tör?dnie. hogy tudományos ké en magabiztos kijelentéseket tegyen legjobb tárgyalótermi stílusában. és a veszélyességük nullára csökkenne. ha a saját kutatásával jobban haladna. és felírta magának receptre a pontos utat j egyezte meg cinikusan egy ismer?se. ugyanakkor csodálatosat. Igen. úgy szedhetné mindenki. negyvennyolc évesen már nem az a fiatal. 8 A Felding-Roth igazgatótanácsában Clinton Etheridge volt Vincent Lord barátja és s zövetségese. sikerül egy olyan szert el?állítania. hol lehet a legnagyobb dohányt szerezni. Ezek a z elemek megtámadják az egészséges szövetet és különféle mellékhatásokat. eldugva. De még meddig? Jaj. amit Sam Hawthorne és a cégvezet?ség többsége tudományos tudatlanságuk miatt ez idáig képtelenek voltak felfo Mert mit is jelentene a szabad gyökök befogása? Valami roppant egyszerût. És tízévi kutatás után Vincent Lord úgy érezte. Azzal is tisztában volt. Me rt így milyen tudományos eredményt tud felmutatni? Ma. mint a fiatal tudósok. akik most úgy özönlöttek az egyetemekr?l. amit ha más gyógysze rekhez hozzáadnak. hogy most azonnal a labor umába megy. Úgy határozott. Mert a szerves k a tartogatta a választ azokra a kérdésekre. A rákos geknek nem kellene többé szenvedniük az életveszélyes szerekt?l. hogy felfedezze valaki. hogy a tudása sokat kopott. min t hajdanán. Ott volt valahol. persze hogy rengeteget olvas ma is. és akik közül a legjobbakat sikerült odacsábítania a Felding z. hogy már egészen közel jutott a megol szinte érezte a siker ízét. m int az aszpirint. míg végképp el nem tûnik. hogy rövid és hiányos orvosi tanu mányai immár jó negyedszázada véget értek. esetenként halált i Ezeknek a szabad elemeknek a megsemmisítése. arra várva. Etheridge az ötvenharmadik évét taposta. Aztán visszatért. amiket tíz hosszú év alatt a számtalan kísérlet s ltett. Clint diagno ta. a változások és a saját hiányosságai ell megvan az esély a nagy áttörésre a munkájában. Mûv szintre kell emelni a tudást. bárki bevehetne a legnagyobb lelki nyugalommal. A génsebésze új területén például Lord nem érezte magát otthon. ami a szakterülete az ? esetében a szerves kémiában. ragyogó tehetség. Mert létezett megoldás. Vincent Lord is tudta. friss diplomás. é ségbeesetten a székébe roskadt. és ezt a fejleményt fenyegetésnek fogja föl m ellen. azok tökéletesen biztonságossá válnak. érezte. hogy a tudományos dominanciája halványul. és a módszereit is túlhalad ta már az id?. Tán addig. Mindez nem alaptalan fantaziálás volt.

Owen Norton kopogtatta meg az asztalt. a kkor vajon miért létezik mégis az agyelszívás . Sam kérdezte Etheridge . hogy a kutatás min?sége fogja megsínyleni. ami azt bizonyítja. Clinton Etheridge lett a szkeptikusok szószólója. Clint.mond. Csak kiegészíteni szeretném ?ket. A javaslatod hibája az. vannak kérdések. hogy az amerikai tudomány világviszonylatban az els? helyen áll. figyelmet kérve. mégpedig Cambridge-ben 1953-ban. Elkomolyodott. hogy nem igaz. Sam most már tényleg mosolygott. Amerikában szúrta közbe valaki. Ha ez igaz. Nem felejtettem el az amerikai tudományos eredményeket mondott ellent. mert különösen ma zettségük. hogy azon a kis vakarcs szigetükön a tudomány el?rehaladottabb. . A biokémiai genetika tanulmányozása is Angliában kezd?dött 1908-ban. hogy nálunk jobbak a lehet?ségek. de aztán fegyelmezte magát. Norton er?teljes. az iparral kapcsolatos tud ományos kutatási terület jelenleg a legfontosabb? Kétségtelenül a génsebészet. és több pénz jut a személyzetnek meg a felszerelésekre. vagyis hogy a legjobb embereik mind kezüketat törve jönnek át ide. aztán visszavágott: Nem. Sam. és helyet foglaltak a tanácsterem antik diófa asztala körü A magas. ennek valóban lenne realitása. melyik. ha egy másik országban is kutatóközpontot n k és így elaprózzuk az er?inket. azt k?be lehet vésni. hogy azon az igazgatótanácsi ülésen. ami megvalósítható. köztiszteletben álló és nagy tekintélynek örvend? figur és f?részvényese volt egy tömegkommunikációs birodalomnak. A brit Wil liam Harvey már 1651-ben tanulmányozta a csirke tojáson belüli fejl?dését. to vábbá. a hetvenöt év körüli. Ahogy ügyvédkörökben mondani szokás. Véleményed szerint. k edélyesen megkérdezte: Mondd csak. Norton. és Etheridge-ben volt annyi méltóság. hogy ne m veszed figyelembe hazánk ami egyben a te hazád is hatalmas tudományos teljesít?képességét redményeit. A Felding-Roth boontoni központjában gyûltek össze tizennégyen a tanács tizenhat tag ja közül valamennyien férfiak . végs? soron az én et támasztja alá. Sam alaposan felkészült erre a tanácskozásra. Abban minde tett. amit a brit kutatóintézet en hívtak össze. és ezzel megteremt tte a genetikai kutatások alapját. A kérdésedre azt kell válaszolnom. hogy Etheridge-t tudományos kérdésekben magához hasonlóan kompetensnek tar ja. kissé görnyedt Etheridge. És nem igaz-e az mint tudod ozgok idegenül a tudomány területén . hogy ha elfogadjuk ezt a britbarát ötletedet. azt remélted. hogy nagy szolgálatokat tehet neki a csavaros eszû ügyvéd. Vincent Lord tudta. hogy a Felding-Roth igazgatótanácsának nagy nyeresége az id?s férfi. kissé érd es hangon beszélni kezdett. de szerintem ebben az ügyb ez az egyetlen dolog. amikben oroszlánrésze volt Dr. amiket jobb lett volna nem f ni ismerte el. Az áltudós ezúttal hagyta ma félrevezetni. Közben akadtak más felfedezések. hogy mind enki elcsendesedett és a tekintetek várakozóan feléje fordultak. Így nem volt meglep?. Néhány igazgató kuncogni kezdett. Többen is egyetért?en morogtak. Pontosan így van bólintott az ügyvéd elégedetten. Az országunk azért látja olyan szívesen a brit tudósokat. Ám a forradalmi áttörés szintén Angliában zett be. Hermann Muller a merikai genetikusnak az 1920-as években és kés?bb. Clint mondta Sam . H is felejthettem volna el? Hisz élni sem tudnánk nélkülük. aki Lincoln fizimiskáját igyekezett utánozni. mikor Watson és Crick doktorok felfedezték a DNS-molekula szerkezetét. hogy az alapkutatás etközi jellegû. Akkor a mi pénzünkön egészítsük ki ?ket itt. hogy savanyú vágjon. mint máshol a világon. amit nyomban meg is kapott. és ezért eljátszotta. Dr Watson egyébként véletlenül amerikai születésû volt. amiért Nobel-díjat kaptak. és csatlakoznak az amerikai kutatókhoz? Ennek els?sorban az az oka válaszolta Sam . és esze ágában sem volt hagyni magát le ni a pályáról. saját tévéállomással. Aztán viszont zavartalanul hozzátette: Az elmondottak sem változtatják me g abbeli véleményemet. Most. Nos mondta az ügyvéd . Maguk a britek terjesztik azt a mítoszt makacskodott Etheridge . Clint. De a kérdésed. Ennek eredményeként a kutatási igazgató saját nézetei gyakran egy ügyvéd kitûn? rábeszél? tek a Felding-Roth igazgatótanácsa elé vagyis Lord is jól járt. i azság szerint egy hosszú hétvégére pályázom a windsori kastélyban. hogy az Egyesült Államok ebben a kutatási szférában vi ylatban vezet? pozícióban volt és van? Sam kis híján elmosolyodott. akkor azok odaát hálából meghívnak teázni a Buckingham-palotába? Sam csatlakozott a kirobbanó általános hahotához. mígnem egy másik igazgató.

Szeretném. Owen Norton Etheridge-re pillantott. A végs? szavazáson : egy arányban elfogadták Sam eredeti javaslatát. így Samnek maradt ideje elgondolkozni azon. hogy körülbelül egy hónap al ja átadni az utódjának a latin-amerikai ügyeket.Hadd emlékeztessek arra mindenkit. amit Sam és a többiek meg fognak vitatni. Köszönöm. hogy vessük el az ötletet. de el?tte még konzultálnak Vincent Lorddal. Egyedül Clinton Etheridge szavazott ne mmel. hol legyen. hogy elindulhasson benne a munka. Az új az elnök különleges feladatokra kijelölt helyettese lesz. hogy a férfin kezdenek látszani az elkerülhetetlen stressz jelei. így az enyémben is. én a magam részér?l nem teszem. Egy hét múlva Sam és Celia Nagy-Britanniába repül. El? lesz léptetve közölte az asszonnyal a szokásos tárgyszerû modorában. aki bár ellenzi az egész tervet jól informált a brit tudománnyal és tudósokkal k . A Celia az els? számú felel?s. mell?zve lyenkor szokásos fellengz?s bevezetést. Még aznap magához kérette Celiát. de Celia segítségére is szükség lesz. ami e pillanatban annyit jele nt. Személyesen Sam fogja vezetni a nagy tekintélynek örvend?. hogy el?állt egy olyan jav aslattal. Az ügy sürg?s ezért kellett Celiának ilyen nagy hirtelen megválnia a nemzetköziekt? . de minél el?bb. mi történik? Clint és mások azt szorgalmazzák. hogy azokról a súlyos és fontos problémákról bes vagy kellene beszélnünk . Míg súlyos és néha tések születtek itt. hogy ezt a gyere kes. és sokat számított. hogy v ajon mekkora meglepetést okozna a kívülállóknak. hogy javaslatokkal álljon el?. Nos. hogy segítsen létrehozni a brit kutatóintézetet személyzetestül-min denestül. amelyek cégünket szorongatják. orton is mellé állt. Azért választottuk elnökünkké Sam H t. hogy ezt a leghatásosabban úgy tu . ami teljesen elkülönül a másiktól. Clint. hogy melyik tudomány vez itanniáé. Az utóbbi id?ben csaknem teljesen megkopaszodott. De ez lehet a pazarlás egyik leghatékonyabb módja is vetette valaki közbe. Norton az öklével az asztalra vágott. ha tudnák. Legjobb lenne már ma délután válaszolta Sam. Hanem micsoda? kérdezte az egyik igazgató. a feladatra leginkább alkal mas tudományos igazgató kiválasztásának procedúráját. uraim mondta Sam. És lehet. Végül az ötlet ellenz?inek tábora szétforgácsolódott. A munkája a nemzetközi részlegnél véget ért. Sam ezután az elvégzend?k fontossági sorrendjér?l beszélt. mert er?skezû vezetést. ami ezek megvalósulását ígéri. mi az ördögöt számít folytatta Norton . vagy a miénk? Nem ez a lényeg. A vita csaknem egy órán át tartott a javaslat ellenz?i. És most. gyakran számít el?nynek. akivel már több igazgatótanácsi ülésen összezörd szarkasztikus hangon hozzátette: Ezenkívül pedig az a véleményem. ami nem olyan jól informá int ennek az igazgatótanácsnak a tagjai. Ez a mostani konkrét megbízatása magyarázta Sam másnap Celiának nem fog sokáig . el kel ni. de igyekezett olyan tárgyilago s hangnemben beszélni. A f? feladata az lesz. másodszor. És mikor kezdek? kérdezte Samt?l. De még irodát kell szereznünk magá y állapodjunk meg inkább holnap reggel kilenc órában. hogy ezek az ülések ritkán zajlan yan magas intellektuális színvonalon. Közben kiszámolta. zászlólobogtató polémiát megtarthatod egy olyan esküdtszéknek. hogy maga lesz a jobbkezem egy nagy-britanniai kutatóintézet felállításának munkálataiban Rendben bólintott Celia. ?szintén remélem. utána meg kell venni vagy ki kell bérelni az épületet lehet?leg olyat. annál jobb. ha v y agytröszt . a mit kisebb átalakításokkal hamar mûköd?képessé lehet tenni. hogy ma este alaposan megünneplik Andrew-val az el?léptetését. ha ez egy éven belül megtörténne. A sokszínûség! Minden üzletágban. ha közéjük tesszük az Atlanti-óceánt. Aztán arra gondolt. mint Sam. Cel ia úgy döntött. az ? feladata. De több igazgató is jónak találta Sam javaslatát. úgy. mint ahogy azt általában gondolják. Azután pedig miel?bb keresünk magának valami más feladatot. Pillanatnyi csend támadt. hogy ennek a döntésünknek gyümölc esznek. támogatói és az újabb gondola okkal el?állók között. Legel?ször is meg kell ta lálni és ki kell nevezni az intézet igazgatóját egy brit tudós személyében. És különben is. friss ötleteket vártunk t?le. felvillanyozta az újság. a hozzájuk vezet? utat gyakran ostoba viták és kicsinyes civakodások je llemezték.

rá is jött. Ám Samnek továbbra is eltökél lt ezt megakadályozni. Sam. mostanra már elfogadta. London tobzódott a pompában és káprázatos színekben. Id?közben már k szólították egymást igaz. aztán hangosan felolvas ta a nevet.. A beteg elveszti az emlékez?tehetségét. röviden mondj néhány szót mindegyikükr?l. A Hyde Parkban elegáns lovasok ügettek nemes . így minden bizonnyal vannak tippjei az igazgató személyét illet?en. aki közben csendesen a leveleket tanulmányozta. Peat-S mith is a lehetséges igazgatójelöltek közé tartozik? Lord meglepetten nézett rá. Epsomban hagyományos küls?ségek köz tte megkezd?dött a híres-nevezetes derbi.. A turisták és maguk a londoniak is lustán sütkéreztek a napon. érdemes lenne még valamit megnézni. Alzheimer-kór. Maga is körülbelü yi id?s volt. Miért nem? Hát. vagy egyik-másik versenytársunk kutatóintézetében. aztán így válaszolt: Nem. aki többet tudott az el?zményekr?l. azálea. s?t barátságosnak mutat kozott már amennyire t?le tellett. t-Smith az agy öregedési folyamatát tanulmányozza. pattogó zenével köszöntötték. mint Celia . Vincent. hogy miért. Harminckét éves. A királyn? születésnapjá ompás ünnepséggel. Milyenek az esélyei? Rosszak. A park Serpentine nevezetû tavának partján vidám gyerekek etették a kacsákat. így nem sok értelme lett volna a további háborúskodásnak. amiért odautazunk. hogy a Felding-Roth eldöntötte a brit kutatóintézet létrehozá rd mindenáron meg akarta kaparintani az új részleg irányítását. Celia jelenlétében került sor a megbeszélésre Dr al. Beszéljünk a többiekr?l javasolta Sam. Ha marad id?nk. Ha már odaát vannak folytatta Lord . ahol a gy?zelemre legnagyobb eséllyel Robert . Nehéz ügy. mert valamennyien állásban vannak vagy professzorként valamelyik egy etemen. Érdekes munkát végez a szellemi öregedéssel és az Alzheimer-kórral kapcsolatban. mikor idekerült. Celia. hogy közben rábukkan az Alzheim kór okára. Az Alzheimer-kór 1906. nem? A férfi kurtán válaszolt. írisz i zott. és reméli. A folyam at lassan kezd?dik és fokozatosan rosszabbodik. Talán mégis megkockáztathatnánk egy kis pénzt mondta Sam. Készítettem egy listát a szóba jöhet? jelöltekr?l közölte velük Lord. mondta Celia elgondolkodva. az elején kicsit még nyögvenyel?sen. Ígérem. Az agy egy része. átpörgette ?ket az ujjával. megkérdezte: Dr. Lég Vincent. Martin Peat-Smith. A város parkjaiban sok ezer virág rózsa. Bár kezdetben a kutatási igazgató idegenkedett Celiától. Celia a papírokra pillantott.latban. Most. Celia csak úg abzsolta a látnivalókat. mikor az agy nem mûködik tovább? Lord bólintott. e elfogyott a pénze. De el?bb azt kell elintéznünk. Sam és Celia végigböngészték a nyolc nevet tartalmazó listát. El?hú dossziéjából egy halom összetûzött papírt és levelet. és megkérdezte Lordtól: S ted adjunk neki pénzt? A kutatási igazgató megvonta a vállát. Levelezek egy fiatal tudóssal a cambr egyetemr?l. az els? diagnosztizálása óta fog ki a tudósokon. aki ráadásul bef lyásos személyiség. Celia legnagyobb meglepetésére Vincent Lord kooperatívnak. de ma már egészen természet Sam átvette a leveleket Lordtól. Dr. és t?lünk kérne szubvenciót. beszé ogok vele. Elmosolyodott. és ellenszenvvel viseltetet t vele szemben. hogy diszkrétek és gyorsak leszünk bólintott Sam. Átadta a papírhalmot Celiának. Egészen ?ket megkeresni. Néhány nappal kés?bb Sam irodájában. el?ször is túl fiatal. amelyeket sz inte teljesen kiszorítottak a vízb?l a pancsoló fürd?z?k. s hangjában máris érezhet? volt a szokásos ingerültség. Ugye ez az. A mények voltak. 9 1972 júniusa volt. mint a cég elválaszthatatlan részét. orgona. és a kezébe vette az eredeti listát.

mint amilyenre nekünk szüksé Az épület teljesen üres és a Comthrust minél el?bb meg akar t?le szabadulni. Celia kiterített az asztalon néhány fénymásolatot. éppen ilyen? Tudni fogom mosolyodott el Sam. Egy Comth rust nevû vállalat. vannak isk a vidék én is szívesen költöznék egy ilyen helyre. nem vagyok elragadtatva. sem más hír nem keltette fel Ce érdekl?dését különösebben. aki a maga módján értékelte a vietnami háborút. és aki természetesen magasan képzett és lehet?leg fiatal. Nem is tudjuk. És lenne megfelel? épület? kérdezte Sam. Aztán mikor letértek a egyb?l széles. mint az emberekkel jegyezte meg Celi . persze készpénz . Nixon elnök. ahonnan már hetek óta járt a az országot. hogy itt lehetek. Egy Washingtonból keltezett hir szerint betörtek a Demokrata Párt országos f?had iszállására. hogy Hanoi el fogja veszteni kétségbeesett hazárdjátékát . hogy pontosan miért. akit talál. Milyenek a jelöltek. Az ipari negyed egy diszkréten félrees? helyen búj . A férfi grimaszt vágott. amely kisméretû kommunikációs berendezések gyártásával foglalkozik távb rek. mert Andrew nem tudott magának szabadságot kivenni. Közel van Londonhoz. magasan hordják az orrukat és a legtermékenyebb éveike zínûleg túl vannak. Harlow egy kis falu volt magyarázta Celia. Err?l a következ?t tudom mondani pillantott Celia a jegyzeteibe. És már tárgyaltam is egy vállalkozóval. Még soha nem hallottam róla jegyezte meg Lilian. az utak is j n vannak. Egy marylandi kórházban sike lítani George Wallace alabamai kormányzó gerincéb?l a golyót. A körülbelül negyven kilométeres úton óriási volt a forgalom. Több mint egy tucat települést nézett meg. hogy a nekünk legmegfelel?bb hely arlow. Most új város a hivatalos elnevezé mi annyit jelent. de pénzügyi nehézségeik támadta y nem tudják beindítani a gyárat. És honnan fogja tudni. ahová a brit kormány m egpróbálja átterelni a túlnépesedett nagyvárosok iparának és lakosságának egy részét. Sam és Celia két nappal kés?bb Harlow-ba autózott. Sam lelkiismeretesen végigvette azt a listát. Mindegyik alak túlságosan is hasonlít Vincentre vallotta meg bizalmasan Celiának . Csak azt tudjuk. a Felding-Roth kutatóintézet ideáli elyét keresve. Június harmadik hetében Celia bekopogtatott Hawthorne-ék lakosztályába. S am és Lilian Hawthorne a Claridge Szállóban laktak. pázsitközepû bulvárokon találták magukat. az úgynevezett Watergate-épületbe. riasztók meg ilyesmik . Tájakkal és épületekkel könnyebb boldogulni. amiket kellemes házak szegélyeztek.o nevû fiatal ménjével Lester Piggott zsoké pályázott . Mialatt Sam a bérelt Jaguar kor mányánál a Londonból észak felé tartó autók kora reggeli csúcsforgalmában lavírozott. és az a véleményem. Maga jobban halad el?re . Magammal hoztam a jzokat. Én olyasvalakit keresek. Essex grófságban. jósolta egy címoldalon lév? tudósítás. Celia a knightsbridge-i Berkeley Hotelban szállt meg. hogy egyike annak a harmincvalahány településnek. Mivel sem ez. A hely pontból megfelel? folytatta. épített Harlow-ban egy üzemet. Celia egyedül volt. Elég lakás is rendelkezésre áll. és mûködik a közelben egy repül?tér is. mint mikor hirtelen bele szeretünk valakibe. Ez az angliai utazás nem is munka ilyen csodás id?ben jegyezte meg Celia egy ik nap Samnek. Míg ti szorgos hangyaként munkálkodtok ezen a dögunalmas ügyön jelentette ki Lili én a részemr?l elmegyek vásárolgatni a Harrods áruházba. S?t úgy érzem. amit egy hónappal korábban l?tt bele egy merényl?. A megrekedt vietnami béketárgyalásokat hamaro san folytatják Párizsban. hogy az. Hát. kicsit begyöpösödöttnek látszanak. jó a vasúti összeköttetés. amit Vincent Lord adott neki a kutatóintézet lehetséges igazgatójelöltjeinek névsorával. unottan összehajtotta és eltette az újságot. akikkel eddig találkozott? kérdezte Samt?l. k között több helyen tágas rétek húzódtak. Talán olyan lesz. ami körülbelül olyan területû. mint én. mint már eddig öt alkalommal. biztosította erikaiakat arról. Celia a International Herald Tríbune-t lapozgatta. és elújságolt Beutaztam az egész országot. hogy megtörtént . inkább nekem kellene fizetnem a cégnek. akinek a fejében csak úgy peregnek az izgalmas gondolatok. Ki lehet alakítani az épületben laboratóriumokat? Könnyedén.

pecsétes szürke nadrágban. Sam a néma. A . zömök testalkatú fiatalember volt. történelmi épületek sora. hogy Celiának igaza van ez az építmény könnyedén átalakítható kuta kká. ahonnan csodálatos rálátás nyílt az egyetemi épületek hátsó traktusára. Mikor egy tizenegyed templomhoz értek. középkorú fé zállt ki bel?le. Martin Peat-S mitht oda hívta meg ebédre. Sam leállította a kocsit és azt mondta: Szálljunk ki és sétáljunk egy kicsit. Igyekszem megjegyezni. rendezetle n. Ott. mikor megállt el?tte a Jaguarral. Néhány perc múlva. Csak a fontossági sorrendben tévedett. A szálloda halljában Peat-Smith nyomban felismerte ?ket.a városka lakó. Celia egy pillantással felmérte: er?teljes. Közölheti ezzel az emberrel. Az id?számítás szerinti e században római település volt itt egy templommal. Sam máris látta. és egyúttal a Cam f sokan evezgettek ráér?sen. és kiadhatja a jogászainknak. foltoz ott könyökû és rojtos mandzsettája gyapjúzakóban van és gyûrött. aki az agy öregedé eg az Alzheimer-kórt kutatja és támogatást kér t?lünk.és pihen?területei mögött. hogy mégis tudott szakítani rá id?t válaszolta Celia. ha nem tévedek. Mondja meg nekik azt is. gondolta Celia. Harlow neve angolszász eredetû. Nos. kissé bizonytalanul a lapos fenekû ladikokban. A metsz?én éles. Celia bemutatta Samnek Mr. kisfiús mosolylyal. amint séta közben vidék és város érdekes együ zer éves kora k?kori leleteket találtak a környéken. Sam így szólt: Elfelejtettem mondani magának. Ez egy csodálatos. és eléjük sietett. a belbecsét is szemléljük meg mondta kedélyesen. akivel megbeszélte ezt a mai találkozót. mikor nem so enkét óra után megérkeztek Cambridge-be. és a Jaguar felé indult. Hawthorne. Több régi épületet is láttak. köpcös. Járt már itt? Még soha válaszolta Celia. bozontos hajzattal és hirtelen. Kinyílt az ajtaja. hol van az bizonyos gyárépület? Celia nyugat felé mutatott. Sam megállt egy telefonfülkénél. hogy eljutunk Cambridge-be. hogy minél gyorsabban bonyolítsák le az adásvételt. Mi is megpróbálunk itt egy kis történelmet csinálni mondta Sam. Jordan és Mr. Oké. Eg y emelet magasságig beton-üveg kombinációt látott itt lettek volna az irodák és a bemutatót a következ? szinten pedig amit tágas mûhelynek szántak fémlemezek borították kívülr?l az zetet. hogy kezdjék meg a tárgyalásokat. Mert mikor Angliá még egyáltalán nem volt biztos benne. céltudatos egyéniséggel áll szemben. hogy érdekel minket a dolog. és annyit jelent. Az angolszászok lakták a vidéket. sz?ke. Mrs. hogy Peat-Smith egy viseltes. és asztalt foglalt a Garden House Hotelban. Ragyogó napsütésben. Miután kezet ráztak. Félórával kés?bb Sam félrevonta Celiát. Nem messze t?lük ott parkolt egy másik kocsi. a Peterhouse. A fest?ien szép szálloda idilli környezetben állt. Ott balra az a legrégibb eg i épület. Egy Pinnacles nevû iparnegyedben. Örülök. A f?bejáraton léptek be az épületbe. Újra az a hirtelen mosoly. Mi vagyunk bólintott Celia. a fák mögött. gyönyörû vidéken autóztak tovább még vagy egy órát. mikor Celia visszaérkezett az autóhoz. hogy er?s. ? az. LaMarre el?varázsolt egy kulcscsomót a zsebéb?l és megcsörgette. hogy a hadsereg hegye . Ne csak a külcsínt. Celia észrevette. hogy továbbmegyünk Cambridge-be. négyszögletes arc. LaMarre-t. Hát nem épp Adonisz ez a Peat-Smith. amit?l millió ráncba szaladt a ma rkáns. Már kora délel?tt volt. egy in gatlanügynökség képvisel?jét. Sam pedig beült a Jagu arba. Õsrégi földön járunk mesélte Celia. Peat-Smithszel. akkor menjünk oda. Ám egyértelmûe zte. Mivel Harlow épp en félúton van. nagy múltú város sóhajtotta Sam. megbeszéltem egy találkozót mára Dr. és csendesen azt mondta neki: Ez tökéletesen megfelel. közel ahhoz a híres kertegyütteshe . akit lenyûgözött az ódon. Mikor kezet fogtak. kulturált és termé s hang tökéletesen illett Peath-Smith külleméhez. kihalt épületet kezdte szemlélni. Celia visszament LaMarre-hoz megbeszélni a továbbiakat.

Dr. semmi szükség rá mosolyodott el a férfi lefegyverz?en. mégis lehet némi összefüggés. Még arról sincs bizonyosság. Elnézést kérek a tapintatlanságomért. Peat-Smith elhallgatott. Mennyit tudnak róla? Nagyon keveset válaszolta Sam. Nekem már kicsit berozsdált a kémiai tudásom szólt közbe Celia . mint egy tanár. az állatkísérleteimmel a z agy öregedési folyamatának kémiáját tanulmányozom. Deformációt és sérüléseket okoz az idegrostokon. hogy egy kevésbé rendellenes DNS-sel született illet?ben megváltozik ez a DNS a kör nyezet az emberi szervezet károsodásával. ha úgy gondoljuk. aztán folytatta: A betegség lassan kezd?dik. hogyan rendezi a gondolatait. Jordan. emlékezetkihagyásokkal. ezért etetni kell ?ket. nem tudják. aki együtt él egy Alzheimer-áldozattal.és emlékezetközpontot. amib?l a génjeink állnak. legalábbis nekem nem áll módjukb n adni. hogy nagy orvostudományi áttörésekre kerül sor. Becsületszavamra. mert ez a támogatás fontos neki. ami kódolva tartalmazza a genetikai információt. például hogy hogyan kell megkötni a cip?fûz?t. mint a DNS-ükb?l készített minta. hogy bárkit felismerjen . Celia elvörösödött. Olvastam ugyan a kutatásairól mondta Sam . Peat-Smith most látszott el?ször idegesnek a találkozásuk óta. Gyakran viselkednek szertelenül. Az Alzheimer-kór az agykéregben lév? idegsejteket támadja meg. Mint tudja. Például cigarettázással vagy helytelen táplálko . akkor viselni is fogom. Úgyhogy beszélhetünk a dolo ról. de leginkább a hatvanöt fölöttieket. vagyis az érz?. hogy milyen kutatással foglalkozik éppen mondta Sam Ha jól értettem. és Celi e érezte. ötvent?l felfelé. És mivel az Alzheimer-kórnak nincsen állati változata eddigi apasztalataink szerint egyetlen állat sem kapja meg a betegséget . ami nem más. Kezdjük az Alzheimer-kórral szólalt m g Peat-Smith. A fiatal tudós bólintott. megrendelték az italokat. Már regisztráltak huszonhét éves betegeket is. hogyan kell inni kérni. Ebben igazán nincs semmi rendkívüli nyugtatta meg Sam. rossz esetben dühöngenek és rombolnak. Egészen zavarba hoz. Nem tartozik a divatos betegségek közé legalábbis egyel . Pontosan így van. Elfelejtik. Igyekszem megtalálni az életkorból fakadó különbségeket az állat ribonukleinsava között. nukleinsav-kémikus vagyok. Igen. Most éppen ezt kutatom. A kutatási témámhoz. aztán folytatta: A boncoláskor jól látható. Sam egy martinit. de magától szeretném hallani. Az agyban apró rû anyagok keletkeznek. Lehet. F?leg az id?s embereket támadja meg? kérdezte Celia. mi ját k le az agyban. Celia szokásához híven daiquirit kért. ha jobban megismerjük a DNS kémiáját. fiatal é yokon végzett kísérletekkel. Az egyetemnek nincsen. Peat-Smith kis szünetet tartott. hogy az Alzheimer-áldozatoknak már születésükkor van valami rendel enesség a DNS-ükben. Ugyan már. Aztán az id? el?rehaladtával egyre többet felejt. elfogyott a pénz. Így van bólintott Peat-Smith. ami az agyi öregedés és az A kór tanulmányozása. hogy mi okozza. Dicséretes szokás jelentette ki Sam. v gy mire való a villanykapcsoló. még a férjét vagy feleségét sem. Gyakran arra sem képes. kevésbé tudományos szavakkal tudja elmondani azt. vagy hogy hol a megszokott helye az asztalnál. de ez eltart tíz-tizenöt év i szörnyû megpróbáltatás mindenkinek. támogatást kér a Felding-Rothtól. juk. hogy folytatni tudja a munkát. A végén belehalnak a betegségbe. hogyan kell enni. És lehet séges. hogyan mûködnek a gének és miért mûködnek néha hibásan. Ám az Alzheimer-kór a labbakat is megtámadhatja. van otthon öltönyöm És azt is megígérhetem. Peat-Smith korty olt a borából. P eat-Smith egy pohár fehérbort. Rendben. ha szomjasak. Dr. csak elméletek léteznek. gondolta Celia. A cégünk szokott támogat i bizonyos alapkutatások céljaira. hogy megéri. úgyhogy máshol kell próbálkoznom. rozsdának semmi nyoma mondta mosolyogva Peat-Smith. A beteg el?ször egészen egyszerû dolgokat felejt el. de ha jól tudom leinsavak építik fel a DNS-t. hogy mi n irányban akar továbbmenni. Vegye úgy. Genetikai irányban. könnyedén azt mondta: Egyenesen a laborból jöttem ide.olvasott volna Celia gondolataiban. Csak szeretem dolgokat tisztázni. hogy ha munkaid?n kívül találkozunk. talán t. Lord tájékoztatott arról. ami az ? számára olyan hétköznapján természetes a bonyolult k ifejezésekkel is. Mehetünk ebédelni? Mikor leültek az asztalukhoz. De ugye az Alzheimer-kórnak semmi köze a normál öregedési folyamathoz? kérdezte S Látszólag nincsen. hogy semmit. Az is lehetséges ugyan akkor. hogy egyszerûbb. Mrs. ahonnan gyönyörû kilátás nyílt egy rózsakertre és a mög olyóra.

hogy megéri a befektetést? Az az érzésem mondta Celia Peat-Smithnek . Peat-Smith elfintorította az arcát. De mindent?l függetlenül. Celia megkérdezte: Mi a beosztása itt Cambridge-ben. Az egyetemen elvárják az embert?l. mikor megismerkednek a munkakörülményeinkkel. Peat-Smith így szólt: Remélem. Ez a legkisebb összeg. háromemeletes. ez a gene ?rrendszer lelassulhat. Elhallgatott. mint valam i föld alatti várbörtön! Hogyan lehet itt eredményesen dolgozni? Az alagsorban voltak. aztán hozzátette: Feltéve pers ha sikerül anyagi támogatást szereznem. Ugye. és amir?l Peat-Smith kijelentette. teljes munkaid?ben dolgozó asszisztenst és végezhetem a kísérlete imet. fel kell készítenem magukat arra. A f?pincér megjelent az étlapokkal. Jordan. meg tudok fizetni három. ugye? Igen. Ami a támogatás összegét illeti mondta Sam . Aztán Celia szemébe nézett. A folyosók vészjósló félhomályban úsztak. Igen. Négy éve Alzheimer-kórban szenved. hogy tanítson is. Mikor Peat-Smith befejezte a magyarázatot. hogy a körülményeink nem a legideális bbak. Mikor Peat-Smi kis id?re magukra hagyta ?ket. Ez kü t jelenti. Részben ennek a lelassulásn ak az okát kutatom. gondolta Celia. jókora kis summa. Állandó a zsúfoltság. Peat-Smith? Óraadó tanár vagyok. Beléptek egy laboratóriumba. ahol az utca e sem mûködött egy fia teniszpálya sem. kérdés. Igen. a javasolt összeg hatva er dollár volt. de ahogy öregszünk. Peat-Smith kutatása ígéretes-e annyira ü letileg. hogy hatvanezer dollár aprópénz ahhoz kép est. Pedig nem volt az. van egy asszisztensem és azt a témát kutathatom. nincs hely. Mrs. özönvíz el?tti felszerelések voltak hegyen-hátán. Celia a figyelmeztetés ellenére néhány perc múlva õszintén megdöbbent. vörö téglás neoreneszánsz épület volt. amit a Felding-Roth gyógyszergyár vagy bármelyik más nagyvállalat évente kutatásra költ. Újabb adalék a férfi érdekes egyéniségéhez. Ezt a rizikót vállalni kell annak. együtt egy másik óraadóval. amelyik tetszik. ami a méretét illet?en egy aprócska konyhához vol eginkább hasonlítható. De az is lehet. hogy karnyújtásnyira. a homlokát törölget? P mith figyelmeztette ?ket: Azt hiszem. aki a cambridge-iek legkedvel tebb jármûvén. Ott jobban el tudom magyarázni. eljönnek a laboratóriumomba. A Tennis Court nevû szerény utcácskában állt. hogy mindig nagyon közel álltunk egymáshoz. ahol ? is dolgozik. Miután rendeltek. Miután leparkoltak és a f?bejárathoz értek. hogy ez az egyik labor a kett? közül. A cambridge-i egyetem biokémiai tanszéke egyszerû. Dr. Persze.. odasúgta Samnek: Micsoda borzalmas hely. amiért felszerelést és állatokat ve . akinek viszont egészen más a kutatási . Volt valami különleges oka. és az á pota folyamatosan rosszabbodik. De sajnos fogalma sincs arról. hogy mivel próbálkozom. hogy maga elkötelezettje az Alzheime r-kór témájának. aki szubvenciót ad. Martin Peat-Smith. Én vagyok az egyetlen gyermeke. élvezi a tanítást? Peat-Smith meglepettnek látszott. az bólintott Sam komoran. Milyen messze van a válaszoktól? Talán fényévekre. ami körülbelül azonos az amerikai tanársegéd titulussal. és így válaszolt: Az édesanyám hatvanegy éves. Az onnan nyíló apró h ben elképeszt? összevisszaság és rendetlenség uralkodott. hogy kapok helyet a Biokémiai Intézet laboratóriumában. és újra az a hirtelen mosoly általában nincs pénz ogatóink gyakran megdöbbennek. Az apám minden t?le telhet?t megtesz és én is meglátogat om szinte naponta. vagy teljesen ki is kapcsolódhat.ideig a testünk DNS-korrigáló rendszere kiküszöböli a hibákat. Három évre szólna. míg elia a Jaguarral követték. Kezdem érteni a felvete eket jegyezte meg. mint mindig. Peat-Smith felvillantotta ?szinte mosolyát. most is így hangzott: vajon Dr. ez be volt kalkulálva a programba mondta Sam. Sam és Celia is tudták. kicsit csúnya. Rögtön ebéd után odamehet Miközben ettek. hogy pont ezzel kezdett foglalkozni? Az ifjú tudós habozott.. Én ezen egy centet sem nyerek. azt hiszem. biciklin érkezett az ebédre. Celia megkérdezte t?le: Maga született tanár. hogy ki vagyok. tényleg élvezem. most lélekszakadva pedálozott az utcácskában. és valamennyien elmerültek a kínálat tanulmányozá . így nem csoda.

igaz. Peat-Smith behozott két hokedlit. hogy amit itt látnak. amit kitûn?en dott hasznosítani. mert nem tudhatjuk. doktor. összefogo n. Csak hogy tisztában legyenek mindennel. egy hosszú hírviv? ribonukleinsav-füzér sok protein kód is tartalmazhatja. amíg megkapjuk a szü at a kérdéseinkre. A mai az utolsó napja. gondoljon arra. Nos. hogy Celia a kiselejtezett felszerelést mustrálgatja. Celiának jutott a támlás szék. méregdrága mûszerekkel felszerelt laboratóriumai. ez het mberi évnek felel meg. Celia elismer?en nézett a cég elnökére. a mikhez maguk hozzá vannak szokva mondta Peat-Smith.és elektromos vezetékek futottak. úgyhogy rá fogunk jönni. a Felding-Rothnál töltött évek alatt sok mindent tanult.. Az állattermünkben több százat ?rzünk még. Látta. Jordan. aztán óvatosan így válaszolt: Folyamatos genetikai kutatással felfedezni egy agypeptidet. mire a benne alvó nagy patkány összerezzent. egyre nagyobb tisztelettel néztek rá. magunk készítjük el az eszközeinket. ez utóbbiak evissza hurkolva mindenféle gyanús kinézetû és feltehet?en veszélyes csatlakozódugós toldalék . És ha a szükség úgy hozza. iratokkal és kiselejtezett es zközökkel. pa tyolattiszta. Ez csak néhány példány. Az egyetemi orokban soha nem dobunk ki semmit. . elmondom így Peat-Smith .. hogy e falak között í t a tudomány történetének egy része. hogy mely peptidek változnak. magas ab lakok is elképzelhetetlenül mocskosak voltak. Az id?tényez?t már jól ismerjük a tapasztalatainkból. A pad egy részét a jelek sze rint íróasztalpótlékként használták. a két férfi pedig rá orodott a hokedlikre.. pálcás támlájú karosszék állt. Meg kell találni a kommunikáció kulcsát az agysejt magja és a proteineket meg peptideket t ermel? sejtgépezet között. tényleg nem. El?tte egy kemény ülésû. Ahogy a fiatal tudós belemelegedett a magyarázatba. hogy mikor l ehet rájuk újból szükségünk. Megérintette a cet. Biztos. hogy néz ki mondta Sam Celiának . egy új technika felhasználhatna egy reverz transzkriptáz enzimet aztán ha a ribonukleinsav és a DNS nem illenek össze.. Bár Samnek nem v udományos képzettsége.. és agyán vegyi összetételét összehasonlítjuk egy újszülött patkányéval. a társkutató és az asszisztense ki-be járkáltak. Az egyik padon drótketrecek sorakoztak.. hogy a kísérle eim nemcsak tudományos. sok vegyelemzésre és még több id?re van szükségünk. végszóra érkezett vissza a laborba.. d Sanger volt az egyik.. a ribonukleinsav-mi nták alapján proteinek termel?dnek.. kihasználva minden centiméternyi helyet. egy fegyelmezett agyra jellemz? pontossággal . lényegre tör? kérdései.. bennük körülbelül húsz patkány bûzlött egy en kett?. Ahogy mondja bólintott vidáman Peat-Smith. amit alkalmanként megszakított ak Sam okos. Peat-Smith lelkesedése átragadt rájuk is. Celia felfedezett közöttük néhány olyan régimódi lombikot is. Celia összeborzadt. Sam megért?en bólintott. És ahogy magyarázott érthet?en. egyre kevé bé ügyelt a közérthet?ségre és áttért a szakmai zsargonra.vegyünk a fiatal és öreg patk ibonukleinsavából egy keveréket és vigyük egy sejtmentes rendszerbe. ?szi va. A magyarázat legvégén Peat-Smith a ketrecekben lév? patkányokra mutatott. ha össze kellene foglalnia. Holnap feláldozzuk a tudomány oltárán. ami a fiatal e . A fölöttünk lév? laborban fedezte fel az inzulinmolekula aminosa v-összetételét. anaszét a helyiségben. Mindegy.. amilyeneket ? maga i znált tizenkilenc évvel korábban az egyetemi gyakorlatai során. A laborban ütött-kopott fapadok álltak szorosan egymás mellett.. A falon otromba polcok voltak zsúfolásig tömve könyvekkel. A laboratóriumot jó ideje nem takaríthatták. A padok fölött régi gáz. Több mint egy órát tartott a fiatalember magyarázata.. akkor hogyan határozná meg a hosszú távú célját? Peat-Smith elgondolkozott. hogy az öreg patkány elvesztette ezt a genetik ai képességét.Míg beszélgettek. Nobel-díjas kutatók dolgoztak ezekben a helyiségekben és k ezeken a folyosókon. ami lehetetlenné t e a bizalmas szóváltást. az azt jelenti.. Celia lelki szemei el?tt megjelentek a Felding-Roth New Jersey-i tágas. Ez Amerikában is így van jegyezte meg Sam. Ez az id?s úr itt két és fél éves.. az nem sokban hasonlít azokhoz a laborokhoz. és így válaszolt: Hát. még sok patkányra. De addig. a legvégén egyetlen p re akarok rábukkanni. A plafon alatt lév? keskeny. kés?bb a proteineket elektroforézissel lehet szétválasztani. a kilátás sem volt valami szívderít?: az utcán parkoló autók kerekeiben és alvázában lehetett gyönyörködni. de roppant bonyolult technikai problémák megoldására is irányulnak.. Mrs.

jobb eszközökkel és több segítséggel. Peat-Smith zavartan nézett rá. ahol teát és kekszet kínáltak kis zsúrkocsikról dolgozóknak. hogy a körülöttük ül?k ne hallhassák. s?t talán kiküszöbölhet? volna az agyi öregedés. de mikor ugyanezek az emberek megöregszenek. és n em kellene itt hagynia Nagy-Britanniát. Gratulálok és sok szerencsét! B? harminc perccel kés?bb. amikor találkozhatunk a többiekkel. gondolom. ennyi az egész? Most Samen volt a mosolygás sora. hogy nem é e az ajánlatom. amely. mint most. am ennyit kért. kitalálta válaszolta Sam . Dr. Sam kézfogásra nyújtotta a kezét. A kistányérokat és csészéket egyensúlyozva a trió amelynek immáron mindhárom esztnevén szólította a másikat átvonult a tanszék teázójába . de klassziso kkal jobb körülmények között. loknál faszékeken ültek az emberek és szokatlanul hangosan beszélgettek.. és így minimálisra csökkenhet az emlékez?k sség károsodása. Végül Sam szólalt meg. hogy ugyanazt a munkát végezhetné. méretû és korú tudósok kifejezetten tudománytalan témákról fecserésztek. A tudós halvány félmosollyal az arcán kérdezte: És mindezt hol? Azt már. az ötórai tea idején mentek fel valamennyien Martin j avaslatára a biokémiai tanszék el?csarnokába. mint Martin elárulta. mint olyan A higgadt summázat olyan lenyûgöz? volt. De még mindig egész kábultnak látszott. Némi ügyes man?verezés és egy kis fészkel?dés eredményeként Martin Peat-Smith teremte maguknak egy üres sarkot. És néha szívesen él lük. A mindenféle formájú emû. dégeik társadalmi életének központja. a test nem termeli ezt a bizonyos peptidet tovább. tovább foly de halkabban. Celia a lehangoló környez t ellenére úgy érezte. Az az érzésem mondta Sam . Martin.mbereknél serkenti az emlékez?tehetséget.. Ilyenkor szinte mindenki itt van. hogy egyik látogató sem akarta megtörni a beállt csendet. Ha ez sikerül. Aztán ha megtaláltunk és elkülönítettünk eg lyen peptidet. hogy ebben az épületben nincs sok lehet?sége az elmél yugodt munkára. A másik oldalon mellettük egy szakállas. hogy neki itt vannak bizonyos jogai.. valódi sault-t árul. Peat-Smith bólintott. és egy id?sebb tanszéki munkatárs éppen azt fej ette indulatosan. Martin megvonta a vállát. hogy az ajánlatom az: jöjjön el a idge-i egyetemt?l és dolgozzon a Felding-Rothnál. a feledékenység. hogy emlékezetes. Úgy érti. Kérdezhetek valamit? Természetesen. E pillanatban annyi van jóváhagyva. A Felding-Roth gyógyszergyár elnökeként vannak bizonyos jogaim. Martinon látszott. történelmi pillanat részese. hogy jól mulat a kérdés Általában igen. nyes figura számolt be lelkesen egy cambridge-i borkeresked? szenzációs ajánlatáról. ilyen egyszerûen. De hozzá lehet szokni. Néha tényleg zavaró. megadjuk a szubvenciót. Az ígért támogatás ennek a függvénye? . Természetesen. Peat-Smith. Az lenne a kérdésem. ami semmiben sem különbözött a rideg és lepusztult épület többi részét?l. Elnézést! vágott közbe Martin gondterhelten. Ez sok el?nnyel járna a maga számára. láthatóan nem tudta mire vélni a dolgot. amelyben Mar lon Brando és Al Pacino játszották a f?szerepet. valamennyi korosztály képvisel?i kaphatnak bel?le. Az egyik kis cs éppen a kijelölt parkolóhelyekr?l diskurált. Aztán hozzátette: Az egyetlen feltételünk csak az ilyenkor szokásos: szeretnénk rend sen tájékoztatást kapni a munka állásáról. A teázóban. olyan mélységesen magabiztos de mégsem het enked? ... A Keresztapá-t elemezte. hogy. aminek lényege. és els?bbséget élvezünk minden olyan szerrel kapcs amit kifejleszt. Egy másik kis csoport egy új filmet. Minden világos. amikr?l nem hajlandó valaki más ráadásul egy fiatalabb! kedvéért lemondani.. meg kell találnunk a genetikai úton történ? el?állítási módját. Muszáj magának hozzászokni? Mikor Sam nem kapott választ a kérdésére. mert most tervezzük egy. Sokunk számára ez az egyetlen alkalom. Mindig ekkora a tömeg? kérdezte Celia.

.Egyáltalán nem válaszolta Sam. A hangulatukra egyértelm bélyegét a kiábrándultság amiatt. hogy megnézzék a várost. és messze ? a legjobb azok közül. Én a részemr?l ennél óhajtok maradni. hogy ? még egyszer fog találkozni Martinnal va sárnap. Látni való. Itt a tiszta tudományt mûv eljük. Bold og lennék. hogy én választhatom meg a kutatási témámat. Erre a szavamat adom. Nagyon örültem nyújtotta a kezét Sam. Sam is megrázta a fejét. a tudás gyarapításán dolgozunk. id?r?l id?re. Beültek a kocsiba. Én egyetemi tudós vagyok és az is akarok maradni jelentette ki Martin. Ugye ?t akarja? ?t választaná a kutatóintézetünk igazgatójának? Hát persze válaszolta Sam fojtott. Most voltam itt el?ször. Magának is. A visszaúton Celia és Sam szótlanul. És ami a döntését illeti. Indulásra készen felálltak. mindent?l és mindenkit nül. Kérnek még teát? Köszönöm. Hát körülbelül két hetet. Ám kedés bármennyire is szükséges volt mégsem nyújtott kielégülést. a har low-i Felding-Roth kutatóintézet alapításának konkrét feladatai teljesen lekötötték ?ket. Halljuk szólt közbe Celia. déli irányba. A szubvenció már a magáé. mikor maguk mögött hagyták a várost és rátértek a 0-es útra.. Egészen kiemelked? ember. amit mondott. Sam rosszkedvûen bólintott. Végül is egy ü része vagyunk. ami nézett hátra. várjon csak! rikkantotta Martin. id?t takarítha tunk meg. ha már most megmondok valamit. nem mondta Celia. ha bemutathatnám magának a városunkat. Hallotta. Köszönöm. de azt hiszem. Bárcsak többet láthattam bel?le. a Tennis Court utcában a bérelt Jaguar mellett állva Martin azt mondt a Samnek: Köszönök mindent. Mikor Celia emlékeztette Samet. ám elhallgatott. amiket figyelembe kell venni. zerintem zseni. Sajnos már mindenkit ?hozzá mérek. beleértve az állásajánlatot. Nem akarok udvariatlan lenni. hogy lennének üzleti szempontok. Celi a csak akkor szólalt meg egészen csendesen. Hé. Meddig maradnak Nagy-Britanniában? Celia elgondolkozott. mint Peat-Sm ith. . ugye így van? Hát igen ismerte be Sam . Ez a szabadsága nálunk is megmaradna. Celia letekerte az ablakot. de az egyik a szabadság. Nagyszerû ötlet! lelkesedett Celia. hogy meggy?z?désük szerint Dr. csalódott hangon. Martin PeatSmith lett volna z intézet legalkalmasabb igazgatójelöltje. és azt mondta Martinnak: Cambridge valóban gyönyörû város. Pontosan. A férfi arcát megin a széles. Egy pillanatra már egészen rosszul éreztem magamat. hog y Martin semmi körülmények között nem hajlandó az egyetem világát az iparéval felcserélni. nem fogjuk tudni megszerezni! Egyetemi kutató és az is akar mar adni. gondolataikba merülve ültek a Jaguarban. Itt viszont nincsenek üzleti megfontolások. és grimaszt vágott ett?l az épülett?l eltekintve gyönyörû hely. mikor Mar tin elkezdte rázni a fejét. Mialatt Sam beindította az autót. kisfiús mosoly. Ezalatt azt értem. ?k megbeszéltek egy tíz nappal kés?bbi találkozót. kezdte Sam. üzleti szempontoktól függetlenül. de korántsem olyan kaliberû egyik sem. Mondj a meg ?szintén. ugyanakkor Sam egészen biztos volt abban. asárnapra. Celia. Biztos. A cambridge-i utazásukat követ? héten Sam kijelentette: Újabb jelöltekkel találkoztam. akikkel eddig itt találkoztam. valóban lennének ilyenek. hogy hajthatatlan. Akkor miért nem látogat el ide még egyszer egy napra? Csak felül a vonatra. sajnálom ugyan. Celia. De a ku tya mindenit. Nem aka rom részletesen felsorolni az indokaimat. De én Cambridge-b dok. 10 A cambridge-i látogatást követ? napok mozgalmasan teltek Sam és Celia számára. Odakint.

Ce lia. végül is mekkora az összeg? Sam elgondolkozott. amit okozott. Ha túlkompli kálod a dolgot és túl akarsz járni az eszén. milyen érzékenyek tudnak lenni ezek az egyetemi tudósfélék. Tapasztalatom szerint azért senk i nem sért?dik meg. hogy ott nagyobb az intellektuális szabadság. a csalódásról. meg lehet ?t vásárolni. hogy így gondol kozzam. amit elmondtál. Mondd tovább kérte Celia. akkor ráfázhatsz és beleeshetsz a saját magad ás mbe. Nem volt valami szerencsés beszélgetés. mondjuk huszonöt-harmincezer dollárt. hogy ilyen nagy volna a különbség. mert én az ipart képviselem. de nem mindenben. hogy másnap találkozik Martinnal. ?t is meg otthon a szeretteit is eltöltötte a várakozás izgalma. Anélkül is tudja. akkor bizalmasan megsúgom. tudom. hogy nagy összegr?l lenne szó a mostani fiz z viszonyítva. De azt is hallottam. mikor Martin az üzleti megfontol vagyis kényszerekr?l beszélt. egy nappal a cambridge-i út a el?tt Celia felhívta Andrew-t és a gyerekeket. aztán hozzátette: Most. hogy mek tést kapna. és az a feladatom. hogy alig egy hét marad hazautazásig. aki tudja. még ha nem is áll szándékunkban elfogadni a felajánlott pénzt. A férfi folytatta: Abból. És ennyiben is maradunk. és ha ahogy maga gon dolja van még valami halvány esély arra. De ebben most nem. hallottam válaszolta Celia. de egy egyetemi kutató tudja. Celia ezúttal nemcsak családi témákról beszélt. Maga is hallotta. hogy ki fogja kérni más véleményét is. akkor az lesz a véleménye. hogy Peat-Smith egyenes ember. hogy mi is csak két bunkó amcsi vagyunk. tépel?dött is kés?bb mi a. Elkötelezett. Tisztelte Andrew bölcsességét és azt a tulajdonságát. mit akar. hogy igen válaszolta Celia. S?t a legtöbben sze retjük hallani. a hátulról jöv? módszer nem a te stílusod. ak ek meggy?z?désük. Peat-S ithr?l. hogy a holnapi nap rosszul süljön el. De s iképp sem akarom. nyilvánvaló. Drága Andrew sóhajtotta Celia. Celia elnevette magát. Celia. Végül Andrew megszólalt: Samnek részben igaza van. Szombaton. és a Sammel folytatott beszélgetésr?l is. ha tudatják vele. hanem beszámolt Andrew-nak Dr. Szerinted meggondolhatja magát? Valami hatodik érzékem azt súgja. semmi fontosat tréfálkozott Andrew. ezt világosan érezte. mikor maga erre azt mondta. mert ez esetben nem a pénz a lényeg. De ha a magánvéleményemre kíváncsi. bevallom. plusz ju tások. A közel egy hónapos nagy-britanniai tar tózkodása alatt hetente legalább kétszer beszélt a családjával. tegyen csak meg mindent.vagy ötszörösét fizetnénk neki. h dennek rögtön a lényegét ragadja meg. Neked mi a véleményed? kérdezte Andrew. ha Martin elfogadta volna az ajánlatunkat. Celia halkan füttyentett. Maga nem tudta. Most. És ha felve pénz témája vagy bármi más . És még ennek tudatában is az egyet emet választják. Aztán figyelmeztette Celiát: Bármit mondhat neki a cél érdekében. hogy milyen sok pénzt ér a tudása. Na de Sam ellenkezett Celia . hogy a világon minden megvásárolható dollárért. Mit csinálnék én nélküled? Remélem. Celia szinte érezte. ha átjönne hozzánk. hogy mik lehetnek ezek a körülmények. Nagyon is. ahogy a férje a h allottakat emészti. meg hogy mennyire rosszul érezné magát ilyen körülmények közöt Igen. Szigorúan üzleti kapcsolatról van szó. és abban a légkörben nagyobb a kutatás tisztasága . Egy pillanatig mindketten hallgattak. ak kor mindenképpen szóba kellett volna hozni a fizetést. .Persze. A legtöbb dologban egyetértek magával mondta Celia. hogy kicsit féltékeny vagyok. De ha maga szóba hozza és azt az érzetet kelti benne. Ez esetben pedig azt tanácsolom. mert úgy gondolják. Értesüléseim szerint Martin évi kétezer-négyszáz font körül keres. akkor ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! Már csak kíváncsiságból érdekl?dött Celia . Ezt azért mondtam. Légy önmagad. ha tározott fiatalemberrel van dolgunk. Különben is. ez körülbelül ha ezdetnek négy. hogy azt hisszük. csak éppen fogalmam sincsen. akkor beszélj róla nyugodtan. de nem az elején. hogy nincsenek különösebben er?s kényszerek. hogy tudok holnapi programodról. csak a pénzr?l ne beszéljen már úgy értem. Elhatározta. de nem vagyok optimista. hogy Martinnak talán m s igaza van. Azt is megmon dta a férjének. hogy légy te is ugyanilyen vele. Igen. Higgyen nekem. Nem tudtam. hogy Martin meggondolja magát. Talán bizonyos kö között van esélyünk.

Gondolatban végigpörgette az elmúlt két hét eseményeit. és kacsintott egyet kisfiús szemével. Ez nem zavarta különösebben. mert ez kényelmes . utána pedig piknikelnénk! Ez fantasztikusan hangzik. tényleg ez bólintott Celia. A legnemesebb látvány egész Cambridge-ben. lenyûgözve mondta: Ennél csodálatosabbat el sem lehet képzelni! King's College Chapel szólalt meg mellette csendesen Martin. ami már évek óta nem volt rajtam. Eszébe jutot igyelmeztetése: Ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! A zakatolás álomba ringatta. ahol hétf?t?l péntekig elviselhetetlen a tö nban valamivel csendesebb a forgalom. A mostani találkozása Martinnal bár lényegében magánjellegû fontos lehet a Felding-Roth és saját maga számára is. Martin Peat-Smith széles. kellemes arca l ebarnult és pirospozsgás volt az utóbbi hetek sok szabadban töltött órájának eredményeként és lanul kegyes brit nyárnak köszönhet?en. Elernyesztette magát. Martin meglepve nézett rá. magas arccsontú. Ahogy kisétáltak az állomásról. aztán így válaszolt: Igen. aztán megragadta Celia kinyújtott kezét. Mint például tegnap este. és hamar eltelt az id?. Celia egyedül ült az egyik kora reggeli cambridge-i vonat els? osztályú nemdohányzó fülkéjében. Igen. Miután beprés el?dtek. Közvetlenül el?ttük árnyas fák és méregzöld pázsit. Mikor a vonat lassított. vidám mosollyal várta Celiát A negyvenegy éves Celia tudta. nagyon örülök. hogy öltöny lesz rajtam mondta. hogy eljött. Bezárták a kocsit. Martin elnevette magát. de néha bemo sta barnára. hogy csinos. hogy nem ült sok utas a szerelvényen. Hová megyünk? Itt állok nem messze a kocsimmal. erre a komor. az egyetem háta mögött. ho és negyed órás utat a gondolatai rendezésére fogja felhasználni. és hevesen megrázt a: Halló! Csodálatosan néz ki. ami ma sem hagyta cserben a víkendez?ket. Celia belékarolt. zöld-fehér mintás pamutvoál ruhát viselt. és egy ösvényen a Cam folyó fölött átível? King's Bridge felé indu nál Celia megállt. hogy kicsit körbeautó-kázhatnánk . A férfinak gy pillanatra elakadt a szava. mert mikor otthon New Jerseyben összecso magolta a b?röndjét. fehér vászonnadrágot és nyitott nyakú inget. Martin egy meghatározhatatlan korú Mini mellett állt meg a parkolóban. Mikor a vonat lépcs?jér?l a peronra lépett. Magas sarkú fehér szandál és széles karimájú fehér szalmakalap egészítette ki az öl gyüttest múlt héten vette a londoni West Enden. s aztán a Queens' Roadon álltak le. Tengerészkék zakót vise t. Arra gondoltam. Van esetleg valami egyéb kívánsága? A n? habozott. és hátrahajtotta a fejét a puha támlára.Eljött a vasárnap. eszébe sem jutott. és elhatározta. hogy kire hallgasson: Samre vagy Andrew-ra. észrevette Martin csodálatát. a teste karcsú és rugalmas maradt. Ha tényleg ez a kívánsága. A szállodájától taxival ment a Liverpool Street Stationre. ma jd beérkezett a cambridge-i állomásra. Emellett döntöttem. és még egyszer utoljára e azon. De aztán megtaláltam a sze ezt a régi szerelést. Elvihetem a szüleimhez a városnézésünk után. alatta csipk oknyával. elindultak és végiggurultak a régi város utcáin. Azt ígértem magának. és Celia örült a magánynak. Nyáriasan öltözött fel reggel. lenne valami. Maga is nagyon csinos. Mostanában kezdett a haja itt-ott ?szülni. Éspedig? Szeretnék találkozni az édesanyjával. aztán megnéznénk néhány egyetemi épületet. Innen gyalog megyünk tovább közölte Martin. öntöttvasból téglából épült Viktória korabeli vasútállomásra. Kezével árnyékolva a szemét a ragyogó napsütés el?l. Puha barna haj a rövidre volt nyírva. Ez annyit jelentett. hogy betegyen egy nyári ruhát. Tapasztalta is. És kicsit távolabbra ott állt a n .

koránál fogva jóval r és bemutatkozáskor ugyanaz a hirtelen. Nem sokkal kés?bb. Voltak tudósok. csibészes mosolyra húzódott a szája. . de a kicsit délebbre lév ? Peterhouse még régebbi. Nem valami jól van máma. Martin kijelentette: Azt hiszem. Mrs. szégyenl?s mosoly öntötte el az arcát. Mid summer Common. közönséges. er?s tájszólással. hogy kicsoda. hogy ellátogathattam oz. Parker's Piece. és vendéget is hoztam! Csoszogás hallatszott bentr?l. Henrik kezdte építtetni azt. Celia ösztönösen. ha tényleg ide tartozik? Sokan nem is tudták itt hagyni válaszolta Martin.sok apró tornyával. kinyílt egy ajtó. meg s Martin átölelte és gyengéden megcsókolta. Az egyikük az Emmanuel College-ban végzett és John Harvardnak hí Van is valahol egy ilyen nevû egyetem. kellemetlen beszélt. Anyám. A lista kimeríthetetlennek látszott. Martin odatérdelt a szürke hajú asszo ny mellé. Coe Fen. Jó napot. egyszerû. Szóval: az egyetemünk több szá s. mint Martin ismeretei. Nagy tudósok éltek és dolgozt Cambridge-ben a halálukig. Mióta bejöttek a szobába. Gyakran van így. Amerikából jött. aki egy virágmintás huzatú öblös fotelban üldögélt. A félhomályos. gondolkodás nélkül megjegyezte: Hogy hagyhatja el bárki is ezt a helyet. aminek a ha lvány nyomait még most is látni vélte. hogy gyüs z mama. És sokunknak a fiataloknak és az él?knek hasonló terveink vann k. mint a fiának és hasonlóan markáns. sak azt tudnám. kissé zûrzavaros bútorzatú nappaliba. egyszerû. a fiad vagyok. Hálás vagyok. hogy ez a n? valamikor igen szép lehetett. Trinity. hogy mit ker esünk ott. Nem tudtam. és a primitíven megfogalmazott mondatok alacsony iskolázottságró odtak. de láthatóan nem ismerte fel Martint. Az id?sebb Peat-Smithnek ugyanolyan zömök term ete volt. mennyire hasonlít egymásra apa és fia. és Celiához fordult: Az Alzhei mer-kór nagyon megviseli az apámat. robusztus támpilléreivel és büszke csúcsaival a pompázatos íves tet? és tt üvegablakok fölött. M a túránkon. szívesen elfogadnék egy jó teát felelte Celia a szíves invitálásra. a családtagoknak nehezebb. és azt sem tudja majd. papa nyugtatta meg Martin. fiam. apró el?szobában elkiáltotta magát Papa! Én vagyok az. Nem maradunk sokáig. Csak mostan öltöztettem f? anyádat. Ahogy közelebb jött. Ott kezd?dött 1284-ben a cambridge-i tudománykeresés . mikor kimerülten belerogytak a Minibe. Peat-Smith meg kérdezte Celiától: Kér egy hörpentést? Apám egy csésze teára gondol fordította le Martin a kérdést Celiának. Martin a ház el?tt par kolt le és a kulcsával kinyitotta az ajtót. amit maga el?tt lát. Ez a hölgy pedig Celia J rdan. Megmutattam neki Cambridge-t. elen elkomorult. Éles. minden hasonlóság megszûnt. csakúgy. Még mindig találkozni akar a szüleimmel? Figyelmeztetnem kell. Queen's Newnham. Hadd játsszam el az idegenvezet?t kezdte Martin. Mikor bementek a szerény. teraszos ház a Kite nevû negyedben állt. amit csak Martin felsorolt: Jesus Green. és egy kopott szvettert meg b? kordbársony nadrágot visel? id?s férfi jelent meg. Celia arra gondolt. Köszönöm. Tetszik neki a mi kis városunk. szögletes állú arca igaz. Nem tudom. Tartsunk meg néhány látványosságot legközelebbre. még mindig találkozni akarok velük mondta Celia. amint az öreg kinyitotta a száját. Celia meglepetten látta. bézs színû. Nagyon örvendek mondta Cellának. s Celia végérvényesen Cambridg Szinte minden névre emlékezett. Míg Martin apja kicsoszogott az apró konyhába. akik nem maradtak. A kápolnát két oldalról közrefogó sápadt színû egyetemi téglaépületek t kölcsönöztek a gyönyörû építménynek. Lammas Land. A haja takarosán volt fésülve. ennyi elég is volt. Igen. milyen hatással lesz magára. mint Martinét. A kicsi. g ruhát viselt. hol. aztán Martinhoz fordult. Az ismer?s. Martin mondta a férfi gyengéden. A fia csókjára halványan elmosolyodott. hanem magukkal vitték ennek a helynek a s zellemét mondta a férfi. Peat-Smith köszöntötte Celia. Mr. mint a b etegnek. 1441-ben VI. További két órán át járták a várost gyalog és autóval. hogy a z anyám egyikünkr?l sem fogja tudni.

Peat-Smith visszaérkezett a konyhából egy tálcával. De nagyon feltûn? a különbség maga meg az apja között. akik mellett ?k elegánsan elsiklottak. Miel?tt az anyám elfelejtette volna a beszédet. Tényleg tud közben beszélgetni velem? kérdezte Celia a kényelmes. Ez mindig megtörténhet a tudományban. De mivel az a nyámról van szó. szemb liával. és most sak a nyelvtani részre gondolok. csészék. és belátható id?n belül felfedez valami fontosat. Martin megvonta a vállát. Úgy látszik. Amit most kérdezni fogok. y ha jól halad a kutatásával. Határozott választ adott: A nulla. volt id?. megfésüli a haját. Bemard Shaw ezt a Pygmalion-ban anyanyelvünk sárba tiprásának nevezte. Kicsit habozott. A papa mindent megtesz anyámért: öltözteti. neki is ilyen stílusa volt. Martin mindenhez ért. vagy valaki más. egyáltalán nem dolgozik rosszul. Mikor letette a tálcát az asztalra. mikor én meg az apám n em voltunk valami jó viszonyban. hogy gyûjjék velem tisztességgel dó ni. ászt nem is dogozik rosszul. Megértem magát válaszolta Celia. Én azt akartam. hogy. ami sokakon kifogott. De pillantott az anyjára minden fontosabb. Teljesen megszûnt az emlékezötehetsége. Martin a kis cambridge-i kiköt?ben bérelte a ladikot. és hát úgy alakult. hogy odaát az egyete n is megbecsüli magát. Emberi tulajdonság. Régente sokat vitáztunk nagy hangon bólogatott Martin apja. Mr. már nincs mit tenni. Minden tudósnak ez az álma. Nem mondta Celia . ahhoz semmi közöm mondta Celia . aztán megkérdezte: Gondolja. ahol piknikelni szándékoztak. Igen. Most viszont olyan közel állunk egymáshoz. akik még nem juto ttak ebbe a stádiumba.A szürke hajú asszony szeme megmozdult. Már a beszédmodoruk is. hogyan küszködnek a többi csónakosok. Ugyan miért ne? kérdezte Martin. Hát persze. Nem. Nagy-Britanniában a beszédmód mindig korlátot . hogy nem maga lesz az ls?. egy halott agysejtet már semmi ne m tud feltámasztani. még ennek a faramuci csónaktoló rúdnak a kezeléséhez is. Celia. Hogy lehet ez? Ezért is az anyámnak tartozom hálával. rajta teáskanna. mikó nem nagyon tetszettek nekem azok az ösztön amikér Martin meg az anyja úgy odavótak. Hogy segítsek rajta? ment elébe a kérdésnek Martin. a felismerésnek újból azzal a szívfájdítóan h jelével. kis k és tejesköcsög. akkor van val mi esély arra. Felállt és szomorúan nézett le az anyjára. lapos fenekû vízi jármûvel a folyón felfelé. hogy az Alzheimer-kór okára fény derüljön. De miel?tt elmagyaráznám. és talán nem is kéne eznem. g Celia.. Ugye. hogy mire jut a kutatás. eteti és kellemetlenebb feladatokat is elvégez. vetk?zteti.. el kell mondanom v lamit magának ezzel az országgal kapcsolatban. Bezony. Ezek szerint lehetséges kötötte Celia az ebet a karóhoz . Olyanokon. Körülbelül két óra telt el a közös teázás óta. csak másokon fogunk tudni segíteni valamikor a közeljöv?ben. aki ott állt a csónak végében. hogy jó fiunk lett. puha ülésr?l. Martinra pillantott. és a hosszú rudat a folyó sekély medrébe nyomva ellökte a csónakot. és lassan megindu a nehézkes. biztos ebben? Abban vagyok biztos. Tudom. aztán Celiáho fordult: Köll tej a teába? Igen. mire gondol vágott közbe Martin. Igen válaszolta Martin. kérek szépen.. nem vagyok hajlandó tudomásul venni és újra meg újra megpróbálom az emlékeze dolgokat. Fizeti a lakást m g minden mást is. hogy hamarosan választ kapunk a kérdéseinkre vagy én. Teljesen mindegy. Tudja. Vót id? folytatta az öregember . és most a körülbelül öt kilomét yire délre lév? Grantchesterbe igyekeztek vele. Celia látta. mint két igaz barát. Martin átkarolta. Nincsenek illúzióim.. és hozzátette: És hát hallom. Maga viszont e gészen más. De maga szeretne az els? lenni. erre emlékszem a My Fair Lady-b?l jegyezte meg Celia. Ám Martin rögtön kiábrándította Celiát: Sajnos. De oszt mégis az anyja gy?zött.

Szeretném. kulturált és természetes hangját hallgatta. mint ?. hogy milyen ösztöndíj-lehe vannak. Kiderítette például. megjegy ezte: Igaza is lett. aztán kinyomozta. persze. Nincs mit megbocsátani. De ugye maga nem haragszik ezért az apjára? Martin megrázta a fejét. és szakért? módon a füves part mellé ko ta a ladikot. hogy az iskolában mi érdekel leginkább. de neki nem kell az állás. azt hiszem. Igen. hogy az édesanyja nagyravágyó? Szerinte k?faragó kellett volna hogy legyek. egy fûzfa alá. mit ád a nap. A kosárból t egy üveg bor finom Chablis és egy termosz forró kávé is. szeretné els?nek megtalálni a választ az . Azt mondta: Te is így széni. Talán most már maga is érti.. Csak é n. vett egy rádiót. Áldjad kenyéradó urad. nem sokkal ezel?tt azt mondta. Mikor a kávéjukat kezdték szürcsölni. Ebben az id?ben voltak azok az összetûzések. Mit szólna hozzá. úgyhogy rajta. Egyszerûen nem értette. ket dús lombú fák szegélyeztek.jelentett az osztályok között. És most.. S?t talán csak ott igazán. Azt hitte. ha most jobban belegondolok. a tudósok között is? Ott is. ha a n?vér gyakrabban menne hozzáju k. a mondatot félbehagyta. mit lehet elérni az ambícióval és velem. Folytassa. de neked még nem. mintha Camelotban volnán k. Ahogy Celia Martin kellemes. most rólam beszél. Nekem meg apádnak mán kés?. Sikeres útjuk volt? Már éppen valami banális választ akart adni a kérdésre. Rövid hallgatás után Martin megszólalt: Ha nem tévedek. hogy tudom. megbocsátja nekem ezt a bûnt. Az anyám felismerte ezt a korlátot. És akárki a kármit mond. utánozzad ezeket az embereket. Hát persze válaszolta Celia.. hogy. ez még ma is így van. epret és sárga devonshire-i tejszínt varázsolt el?. ami azt illeti. Celia megszólalt: Ez volt az utolsó hétvégém a hazautazás el?tt. A maga élete a maga döntése nyugtatta meg Celia. én sem. És õhozzá képest mindenki másodrendû. Tudja jól. amit Dickens írt. Martin egy pillanatra abbahagyta. hogy hallgassam a BBC bemondóit. amir?l az apám beszélt. ahogy a verset idézte: Szívvel végezd a dolgodat. Apám szentül hitt annak a versikének az igazában. Olyan szép. Érd be azzal. Miféle két okról van szó? Szóval. lent nekem olyan sokat az édesanyám. megvonta a vállát. és addig nem hagyott nyugton. Mindig a helyeden maradj. Martin egy fedeles fonott kosárból f?tt garnélarákokat. Martin elmosolyodott. c sak az anyám értette. így haladtak tovább a folyón felfelé a zöld partok között. Nem tölthettem volna ennél kellemese n. Úgyhogy mikor egészen kicsi voltam. Elégedetten elhallgattak. két oka is volna. Hirtelen elhallgatott. ha itt piknikelnénk? Egészen idilli mondta Celia elragadtatva. megteszek bólintott Martin. de. s err?l lehetett felismerni. Egy id? múlva Celia megszólalt: Az apja említette. és így válaszolt: Nem. míg utána nem jártam. Remélem.. Például heti két alkalomra fizetek egy lón?t. amit értem tett. hogy maga fedezi csaknem az összes költségüket. a rúdra koncentrált. Melton Mowbray vagdalt d isznóhúst. hogy az apám egy kis leveg?höz jusson. én is ugyanígy látom. friss zöld salátát. Jó étvággyal falatoztak. Amit tudok. De ez csak az egyik a sok jóból. Celia sóhajtotta a férfi. Az egyetemen. ki hova tartozik. hogy magáról beszélek. mikor hirtelen eszébe jutott ndrew tanácsa. Miért nem? Sam Hawthorne-nal megtaláltuk a Felding-Roth kutatóintézet ideális igazgatóját. és közben igyekezett összes zedni a gondolatait. és órákra odaültetett mellé.

hogy mások megel?zi Martin kényelmesen hátrad?lt a ladikban Celiával szemben. De két okot tt. Itt már két akarat és intellektus pása zajlott. Egyszóval versenyfutás folyik. roh jól. Megpróbál e gem aláaknázni. Jó okom van azt hinni. és az is vil y szívesen tenne még többet.. és gyilkos tekintettel néze t Celiára. megpróbálja kihasználni. Az alma nincs megmérgezve jegyezte meg Celia csendesen . De nem ezekre a dolgokra sóvárog maga is? Megfejteni az Alzheimer-kórt! Megtalálni azt a bi . hogy ez körülbelül ötszöröse a mostani jö mének. Mi lesz. Végül is. kor biztos. Igen válaszolta a férfi nyomatékkal. hogy ? is ugyanilyen kemény lesz. akiket említett. Körülnézett.Alzheimer-kórral és az agy öregedésével kapcsolatos kérdésekre. Ráadásul a Paradicsomban. aki semmilyen akadály el?tt nem hátrál meg. mi mindent lehet pénzzel elérni. Gondolja. Lehetetlenség megítélni. ha ötször ekkora területe lenne. van olyan. hogy a magához hasonló elkötelezett kutatókat n motiválja a pénz. És ne lö ekem itt a süket dumát a magamfajta szentekr?l.. akkor mennyivel. De hogynem érdekel. aki jól végzi a munkáját. Ez már nem a meghitt hétvége. gondolta. ami t eddig sikerült elérnie? De ekkor megint eszébe jutott Andrew tanácsa. ndenen keresztülgázol. A másik kett?r?l nem tudom. Így van. elcsábítani. Az ördög vigye el magát. az mind igaz. Mi a másik? Celia habozott. Hát akkor nem segítené. És tegyük fel azt is. Ez nevetséges! csattant fel az asszony. és nem megvásárolhatók. mert tudom. rsenyfutás az id?vel. és kígyót sem látok itt csónakban. plu kezésére állna minden szükséges eszköz. Azok közül. hogy a hangulat kettejük között megváltozott. Rendben mondta Celia. ezt én tanúsíthatom. és magával hozná a kutatási témáját. igazán sajnálom. de maga l nne az els?? Celia hirtelen megérezte. De olyan üzletasszony. ha a következ? mondatával tönkretesz mindent. és egy harmadikról Új-Zélandon. ezért jöttem Nagy-Britanniába és ma ide. minden szépítgetés nélkül a . Mindezt kihasználva tálcán kínálja nekem az aranyalmá . Egyenesen fogok beszélni. Magának most mekkora a laborterülete? Összesen számolgatta magában Martin nincs száz négyzetméter. csak hogy elérje. Tegyük el. meg a y mennyire szívemen viselem a sorsukat. akkorát. Ezeket most komolyan mondta?! Ötszáz négyzetméter és húsz asszisztens? Az ördögbe! Hát persze hogy komolyan mondtam. hogy amit mondott. Nem gondolom. Cambridge-be is. Hogy látta az életkörülményeiket. Hagyja abba! Martin felült. hogy nemcsak a választ találná meg. elvállalná az int igazgatását. s?t elhelyezhetné az édesa nyját egy olyan helyen. az észbontó. érzéketlen amerikai módjára. a csodálatos és ártatlan kirándulás volt. hogy. akiket nem érdekel az anyagi oldal.. ahol. és ezt azért bocsátom el?re. és hát valamennyiün yanaz a célja. mint akit kígyó mart meg. és ha igen.. és még mindig tátva volt a szája. egy másikról Fra rszágban. De ha a Felding-Rothnak dolgozna. amit akar. hogy mennyit tesz értük. Többen kutatják ugyanezt a témát. De ez megszokott dolog a tudományos életben.. Továbbá miután találkoztam a szüleivel és tudom. gyorsítaná a munkáját. de lehet. nagyon is érdekel. Mind els? osztályú szakemberek. akinek jobbak a kutatási körülményei? A férfi elgondolkozott. akkor nagy valószínûséggel évi tizenkétezer usz rendszeres juttatásokat. Akaratlanul is élesebbé vált a hangja. Tudok egy kutatóról az NSZK-ban. Nézze. plusz körülbelül húsz asszisztens a mostani két-három nem adna ez nagy lökést a kutatásnak. hogy tényleg az vagyok. és amit itt most el?adott nekem. gyógyszeriparia k ilyen viccel?d?s alakok vagyunk? tette hozzá türelmetlenül. Talán a németnek jobbak. Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg az vagyok? Most Celián volt a meglep?dés sora. hogy nemcsak hetente kétszer mehetne az az ápolón?.. az összehajtogatott za kóját tette a feje alá párnának. Mit akarok kihasználni? Például azt. Mondja vagy ne mondja? Érezte. Celia! Tudom. ha. hogy találkozott a szüleimmel. hogy a férfi teljesen elkábult attól. hogy mi. amiben maga is részt vesz állapította meg Celia. Martin elámulva nézett rá. véleményem szerint nem jönne rosszul magának a magasabb fizetés. és elhatározta. és ugyanazon a nyomon indultunk el. amit az imént megtudott. Martin vadul félbeszakította: Maga egyáltalán nem sajnál semmit! Maga üzletasszony. hogy el?bbre t art-e valaki a másiknál. mint valami huszadik századi Éva. Nem mondta a férfi.

igen válaszolta. hogy talán valóban az. aztán úgy látta. Celia elvette a kis paksamétát. Celia azon tûn?dött. annál inkább bánta a mai szerepl nnál jobban nyomasztották a nap emlékei. MARTIN. Celia egysz er hallotta. AZ AJÁNLATOT ELFOGADOM. Remélem. Akkor hát mi a fontos? Nem Martin személyes érzelmei. Mrs. A Berkeley halljában egyenruhás portás köszöntötte: Jó estét. A kiköt?höz közele Martin kivette a vízb?l a rudat. Jordan. Az igazat megvallva. minden nagy fánál megállt. Ami ezt az eredményt illeti sóhajtott magában Celia . Valóban így van? A válasz igen. ahol most ? van? Hát persze! Aztán arra gondolt. ho gy maga tudni fogja. mikor a portás újból megszólalt: Ja igen. De aztán rögtön így kezdett érvelni magában: hát nem volt némi könyörtelenség elker z elkerülhetetlenül szükséges els?sorban egy n? számára a karrierhez. Martin kora este tette ki Celiát a cambridge-i vasútállomásnál és hivataloskodva. mit válaszoljak. meg kell tudni hozni a kellemetlen. Felállt és a rúd után nyúlt. Aztán kijavította magát: Nem talán . Csak azt tudom.zonyos agypeptidet! Tudományos dics?séget szerezni! Ez mind hamisság? Nem válaszolta Martin határozottan. hogy vajon nem l?tt-e túl a célon. és azt szeretné. f?leg az ?rá vonatkozó részek et. és Martin jóval vadabbul lökdöste a csónakot a dal. Celia fáradtan. hogy k?keménynek kell le nni üzleti ügyekben. várjon. Már éppen indult volna a lifthez. hogy egyéb dolgokra szinte alig marad idejük. Aztán hirtelen táncolni ke zdtek a betûk a szeme el?tt. hogy maga alaposan felkavart e ngem mondta az asszonynak. hogy Sam szavaival élve elpuskázta ezt az e sélyt egy ostobaság miatt . hogy ez alól Martin sem kivétel. de ? azt mondta. hogy egyenl? legyen a becstelenséggel. és gondolatban hozzátette: ahogy vesszük. Egy úr tel efonált. Hallgatagon haladtak lefelé a folyón. Nem sokat értettem bel?le. unottan pillantott a papirszeletkére. Minél többet gondolkozott rajta. Els?sorban Martin vádján üt?dött meg: Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg könyörtelen vol a lelke legmélyén arra gondolt. Érzéketlen amerikai létére ahogy maga n e magát szuperjó munkát végez. KÖSZÖNÖM. hogy oda jusso . Komor hangulatban érkezett a hotelba. majdnem biztos. Lényegében azt jelenti. szigorú döntéseket is. hogy majd fent a szobájáb a ?ket. hogy ? ma ga sokkal inkább e világi. mint idefelé. Jordan. hogy leakassza Celia szobakulcsát és átadja a nap folyamán zegyûlt üzeneteket. Kicsit savanyúan elmo olyodott. mert kedveli és tiszteli a férfit. amint valaki a kutató tudósokról beszélt: Az életüknek oly nagy részét töltik t . Celia tisztában volt azzal. Vajon így érez? Celia ezen röviden eltûn?dött. ha a jöv?ben több felel?sség nehezedik majd rá. hogy magát jól fizetik. harminckét éves korában is bizonyos fokig gyerekes. Most érkezett pár perce. hadd sodródjon a csónak. Celia egy szörnyûségesen lassú vonatot fogott ki. Persze hogy nem az. hogy Martin még ma. hogy ez a könyörtelenség nem egyenl? vagy legalábbis nem kell. és úgy döntött. Akkor miért zavarja ennyire Martin megjegyzése. S?t. Mrs. A portás hátat fordított. Tényleg nem tudom a választ. Az üzenet ugyanis így szólt: MINDENNEK ELJÖN A MAGA IDEJE. ahova pár perccel éjfél el?tt érkezett meg. hogy a ma délutáni összec ez nemigen valószínû. ÍGY AZ ÉRZÉKETLEN AMERIKAIAKNAK IS. mint a férfi. Celia majdnem egész úton a nap eseményeit boncolgatta. amit fontosnak tart az ember. AKIK A TELI ZSÁKJUKKAL JÁR JÁK A HATÁRT. iztosan . ha a könyörtelenség az üzleti élet ve ejárója? Talán azért. és hagyta. Ideje indulnunk. akkor kénytelen lesz még az eddig ieknél is keményebb és könyörtelenebb lenni. hanem a mai nap eredménye. De végül is számít-e egyáltalán Martin ?róla alkotott véleménye? A válasz: nem! Ennek oka. Kellemes napja volt? Köszönöm. ki ssé feszélyezetten búcsúztak el egymástól. mir?l van szó. egyáltalán nincs ok optimizm sra. Én magam jegyeztem le az üzenetét. . melynek végéb?l komora n nézett Celiára. ha ? is ugyanúgy ér ta. Celia. kiharcolni mindent. és kicsit tompábbá kell válni a mások érdekeivel sze mben. még csak nem is Celia érzései. Nem tudom. és éjszaka fél tizenkett? után futott csak be a londoni King's Cr ssra. Az biztos. van itt még egy. ahhoz. és bizonyos szempontból örökre gyerekek mara dnak. Taxival ment a Berkeley Hotelba.

Egyetértek helyeselt Celia . De felajánlok magának valamit. de hi el?lem a maga éleslátása és kitartása. és mindez nagyon jól hangzik. ha pár hét múlva visszarepülne Nagy-Britanniába. Még kísérleti fázisban van és legalább két év további ztésre van szükség. a fene egye meg! már elnézést. Az 1972-es év hátralév? része és 1973 eleje izgalmas. Andrew találkoz ott Martinnal. Ugye. hármasban vég erülésig járták a londoni nevezetességeket. de teljesen el vagyok képedve! Celia. Juhé! rikoltotta Gelia. maradjon otthon velük néhány napig szabadságon. és minden alkalommal több hétig maradt. és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. Van még egy jó hírem folytatta Sam. aztán így s zólt: Sam. Sam témát váltott. Ötször járt Nagy-Britanniában. Mikor a gyerekek látogatták meg és Celiának akadt egy szabad délutánja. hogy mindezért megkaptam t?le a könyörtelen jelz?t. amire a portás rosszallóan megcsóválta a fejét. Aztán hozzátette: És még én károgtam magána lítse az anyagiakat! Hogy tévedhettem ekkorát?! Ne tegyen magának szemrehányást. Montayne-nek hívják. Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben talmazom. Még rengeteg elintéznivaló t az intézetalapítással kapcsolatban.Szokatlan. 11 Celia vasárnapi cambridge-i kirándulása el?tt néhány nappal Sam és Lilian Hawthorne elutaztak Nagy-Britanniából egy rövid párizsi városnézésre és onnan repültek szombaton New Yo így Celia csak londoni id? szerint hétf? délután fél négykor tudta elérni telefonon Samet a elding-Roth New Jersey-i központjában. maga csodás n?sze mély! Hogy az ördögbe csinálta? Celia számított erre a kérdésre. mihamarabb megtalálja. erre soha nem lesz szükség mondta Celia. Én is csak v ktában l?ttem. abbahagyom. lelkendez ve harsogta bele a telefonba: Hát ez fantasztikus hír. Remélem. az isten áldja meg. és arra. gondolta Celia. Kétszer Andrew is v tartott és ott maradt egy darabig. ezen a héten érkezik vissza? Holnapután. Mikor Sam meghallotta a Martin Peat-Smithszel kapcsolatos újságot. például fel kell vennünk egy ügyvezet? igazgatót. aki tanácsot adott volna. hogy maga látta helyesen a dolgot. Kés?bb Andrew megjegyezte Celiának Martinnak most már csak egy hozzád hasonló n?re van szüksége. Gratulálok! Van már neve? Igen mondta Sam. Éspedig? kérdezte kíváncsian Celia. Remélem. és óvatosan így válaszolt: Nem biztos. ne hibáztassa már magát! Igazán semmi szükség rá. de Andrew-t és a gyerekeket még jobban. én pedig helytelenül. rendben. Ezt én is megtehettem volna. Ó. de nagyon biztatónak tûnik. Ne is tör?djön vele! Végül a kívánt célt elérte. A múlt héten Párizsban megvettem egy új fra yszer amerikai jogát a Felding-Rothnak. Jó. nem tudhatta nyugtatta meg Celia. hogy tetszeni fog magának a módszerem és azzal részletesen beszámolt pénzr?l folytatott párbeszédr?l. A vonal túlsó végén Sam felnyögött. Azt g azt szeretném. komor halijának cse . stimuláló id?szak lett Celia él n. Kés?bb még sokat fog róla hallani. Mellékesen jegy . máskor meg Lisa és Bruce látogatták meg. Ennek okát egy vasárna el?tt a Tower körüli körsétájuk alkalmával fejtette ki: . akivel megoszthatja az életét. hogy emlékeztessen engem erre az esetre. hogy szervezéssel és papírmunkával terheljük. Nagyszerû! Miután hazaérkezett. és véletlenül beletaláltam Martin egyik központi problémájába. És nem volt Andrew-ja sem. A tizenkét éves Bruce a történelem megszállottjának bizonyult. éles csataüvöltés verte fel a Berkeley méltóságteljes. Marti értékes kutató ahhoz. és hogy ez befolyásolta leginkább a tudós döntését. Imádom Londont.

Addigra jelent?s haladást kell elérnünk. . aki Európába érkezet rtani az ünnepi beszédet . Sam ezt így indokolta New Jerseyben az igazgatótanács el?tt: Ez a kutatási projekt id?szerû. Olyan sokat lehet tanulni abból. Á gatások rövidek voltak. hogy mi volt a helyes. A feltétlenül szükséges harlow-i útjaitól eltekintve ragaszkodott ahho hogy más vigye az adminisztratív ügyeket amivel Sam eleve egyetértett. mikor elfoglalod majd Mr. fantasztikusan izgalmas és nagy üzleti lehet?ségek rejlenek benne. és az intézet elkészültéig Martin továbbra is a cambridge-i laborban végezni a kutatásait. Hawthorne székét. Csak sajnos legtöbben nem tanulunk bel?le. a kutatóintézet ügyét már csaknem Celiára hagyta. A volt tiszt k sítése kitûn?en megfelelt az új beosztásának. De mikorra is várható ez? Adjanak nekem két évet mondta Martin Samnek és Celiának egy kötetlen magánbeszélg kalmával. az uram különösen. és az egész család elkísérte a kislányt a hosszú és k El?z? este vacsora közben Celia nosztalgikusán. derûs gyományait. csatlakozik a Felding-Rothhoz. hogyan kell viselkednie a nála jóval fiatalabb tudóssal. Celia felvett egy Nigel Bentley nevû embert ügyvezet? igazgatónak. A kis terme tû. magabiztos. hogy körülbelül tizennyolc leszek. Egy n?i munkatárs lett a kísér k és nyulak százainak gondozója. Dr. Bruce történelem iránti rajongása nem lankadt azon a cambridge-i túrán sem. Az anyavállalat úgy döntött. hanem a mindig praktikusan gondolkozó Lisa válaszolt: Ezek alatt az évek alatt léptettek téged mindig el?bbre meg el?bbre. érti. amit Mar tin Peat-Smith rendezett a gyerekeknek. Bentley azt is pontosan tudta. Celia jelenlétében egyszer azt mondta Martinnak: Minél kevesebbet zavarom magát. Valamennyien jót nevettek ezen. Felvett egy másik nukleinsawegyészt egy fiatal pakisztáni. ahol már folytak az átalakítási munkálatok. bár ezek az együttlétek mindig igen rövidek voltak. hogy eldöntötte. Erre a nagy-britanniai utazásokkal tarkított id?szakra esett egy fontos család i esemény legalábbis Celia annak tekintette. annál jobban v munkámat. 1972 szeptemberében a tizennégy éves Lisa nag y izgalommal készült a középiskolai tanévnyitóra. és Dr. családdal és diáklánnyal együtt bemutatták nekik az Emma Willard Iskola szépségét. Az Emma Willardról elnevezett bentlakásos i la New York állam északi részében volt. hogy egyel?re nem foglalkozik más témával a nagy-britann ai intézet. Martin most. Harlow-i látogatásain Martin megbeszéléseket folytatott a laboratóriumok. mami. Martin Peat-Smithnek az Alzheimer-kórt és az agyi öregedést ku tató programját áthelyezték Cambridge-b?l Harlow-ba. aki a tudományos vezet?helyettesi feladattal lett megbízva. ami már megtörtént. és Celia meg is való otta. mami. valóban bólintott Celia. verébszerû férfi az ötvenes évei közepén járt. Kis zámoltam. Celiának tetszett ez a kijelentés. és milyen hibákat követtek el. és a jókedvük másnap is tartott még. hogy milyen eszközökre és munkatá kra van szüksége. uram vagyis minél ritkábban lát . Igen. így például egy sejtkultúra-szakért?t meg egy másikat. a személyz et meg az eszközök elhelyezésér?l az épületben. nagy felel?sségtu dattal kezdett a szervezéshez. mikor a többi sz vel. és ennek még nem jött el az ideje . Celia a nagy-britanniai útjain rendszerese n találkozott Martinnal. és nemrég ment nyugdíjba a Kir .Abból mindent meg lehet tudni. akit teljesen lekötöttek az elnöki poszttal együtt járó kötelezettségek. hogy mit várnak ?le. ha fel tudunk mutatni valamit. amivel Bentley elegánsan érzé e. mert mindkett ?jüket lekötötte a saját munkája. elmerengve tette fel a kérdést Andrew-n ak: Hová is tûntek ezek a szép évek? De nem Andrew. Ezért most csak erre kellene koncentrálnunk. Végül 1973 februárjában az angliai Felding-Roth Research Institute Limitedet hiv atalosan megnyitották. ahol századosként egy hatalmas katonai kórház adminisztratív ügyeit intézte. Sam Hawthorne. Rao Sastr i személyében. Majd akkor lépünk a nagy nyilvánosság elé jelentette ki Sam. Felvett néhány sp ecialistát. aki a proteinek és nuklein ak elektroforézis útján történ? szétválasztásában jeleskedett. és láthatóan pontosan tudta. Nem volt különösebb csinnadratta a harlow-i megnyitó alkalmából. Két héttel kés?bb Celia újból Nagy-Britanniába utazott.

közölte: Nincs szó semmiféle titkos egyezségr?l. a másik egy Staidpace nevû bétablokkoló. Ez id? tájt és még 1975 elején is jól alakultak a Felding-Roth üzleti ügyei. hogy megkezdje középiskolai tanulmányait a pottstownill Iskolában. hogy mit kapott ezért a nagy enged ségért cserébe. amit az olyan szerekkel kapcsola ban használtak. A szigorú el?írások valóban közérdekûek jelentette ki . mint kelle lna. sem mi jelent?séget nem tulajdonított annak a Watergate-betörésr?l szóló újsághírnek. a szemrehányásokat és vádakat mindig ugyanazzal a rutinválasszal utasította vi sza a minisztérium: Emlékezzenek csak a Thalidomidra! Egy konferencián Sam Hawthorne frontális támadást intézett a minisztérium gyakorlata ellen. amiket külföldön már régen forgalmaztak. A téma egyre nagyobb közfigyelmet kezdett kelteni. Az iparágunkat kritizálóknak. de az egyesült államokbeli megjelené t. Ahogy teltek a hónapok. Mégis. Ez id? tájt terjedt el a gyógyszerkésés kifejezés. a kibontakozó dráma várat it.Az intézet megnyitása után Celia ritkábban és rövidebb id?re utazott Nagy-Britanniába Azért kellett olykor személyesen is megjelennie Harlow-ban. hogy folyik a kutatás. Celia a tévé el?tt ült. Nixon utódja hivatalba lépésekor azonnal kijelentette. Ám Nigel Bentley igazolta azt a bizalma amit az ügyvezet? igazgatói kinevezésével belé helyeztek. aminek viszont a jel . Én sem mondta Celia határozottan. mikor Harlow felé hajtott Sammel. Celia és Andrew esténként a kül. ha az egyesült államokbeli engedélyezését nem késleltette volna az Élelmiszerszerügyi Minisztérium végtelen hosszú ideig a vállalat szerint két évvel tovább. Az eredm ességet két olyan szer segítette el?. és nem is olyan régen mé dtünk az ilyen szükséges el?írásokban. Mindegy. Martin nem sok újdonsággal szolgált. és mikor feltették neki a kérdést. a Felding-Roth kutatási igazgatójának kiábrándult szavai szerint a minisztérium washingtoni központjában fert?z? kór dühöng: senki nem akar és nem képes dönt mir?l . Pennsylvaniába. Haldemant és Ehrlichmant odadobta koncnak. A Staidpace sokkal tekintélyesebb mértékben járulhatott volna hozzá a Felding-Roth nyereségéhez. els? világháborús kijelentése volt olvasható: Itt nem jutnak át. Ezt a véleményt más gyógyszergyárak is osztották. az gyik az ízületi csúz elleni gyulladásgátló volt. ami nem kapcsolatban a Watergate-tel. életment? gyógyszernek bizonyult és széles körben használták. akik minduntalan a Thalidomidra hivatkoznak. hogy Nixon legalább a Gui ss rekordok könyvébe bekerül jegyezte meg Andrew kajánul. aki lemondott. hadd hívjam fel a figyelmét valamire. a nyilatkozatot hallgatta. az biztos. hogy egy évvel korábban. és Nixon elnök hogy a saját b?rét mentse di munkatársát. hogy egy magas rangú min i tisztségvisel? kitett az asztalára egy kis bronztáblát. és a bürokratikus akt etés károsan befolyásolja a nemzet érdekeit. hogy nem lesz bírósági felel? sségre vonás az ügyben.és belföldi tévén ióival együtt lenyûgözötten figyelte az újabb és újabb híradásokat. amiket a cég saját laboratóriumában fejlesztett ki. sorra teljesítve a Samt?l kapott feladatokat. amin a francia Pétain marsall híre s. Celiának eszébe jutott. A Felding-Roth New Jersey-i központjában Celia továbbra is az elnök különleges megbíz ttjaként tevékenykedett. hogyan ítélkezik majd a történetírás. és megkérdezte Andrew-t: Te elh iszed ezt? Nem. ame ssította a szívverést és csökkentette a vérnyomást. Aztán októberben mindezek tetejéb e Agnew alelnöknek is búcsúznia kellett a hivatalától egy másik korrupciós ügy miatt. De az inga túlságosan kilengett. Ez a kurta mondat talál lemezte a minisztériumi dolgozók viszonyát az új gyógyszerkészítményekhez. illetve Bentleyn keresztül tudatta. Az ízületi szer nem lett kirobbanóan sike Staidpace kitûn?. hogy Sam képvisel?jeként a kezdeti zökken?kön átsegítse az intézet személyzetét. Ekkor tört ki a Watergate-botrány. Ugyanebben az id?ben történt még egy fontos esemény a Jordan család életében: Bruce i elköltözött otthonról. Végül tíz hónappal kés?bb kénytelen-kelletlen maga Nixon is b edobta a törülköz?t ? lett az els? amerikai elnök. Beszélték. Vincent Lordnak. Április vége felé egyre n?tt a feszültség.

Sam egyetértett ezzel. a Gironde-Chimie személyes levélben fordult Samhez: Tekintettel a múltban történtekre. akiket megszabadított volna egy nagy teh ert?l. így még attól is messze voltak felterjeszthessék az új gyógyszert engedélyezésre a minisztériumnak. hogy megkezdhesse a saját kísérleteit a Mont nel. nem értek el hozzájuk id?ben. akik azért szenvedtek vagy haltak meg. nekik egy türelmetlenül várt szerük vesztegelt a min isztériumi útveszt?ben. a Montayne. hogy meg lehessen kezdeni a bizt onsági és hatásmechanizmus-tesztelését az Egyesült Államokban. Az új francia gyógyszer. ami évekig eltartott. ami néha még az állásukat is veszélyeztette. hogy szerük egyesíti magában a kitûn? min séget és az abszolút biztonságot. A párizsi cég tájékoztatta a Felding-Rotht. sokat ígér? szer volt. Ez még beletelik egy kis idõbe. . hogy végrehajtunk még néhány kísérletsorozatot kü még több emberen. mert hatásos gyógyszerek. amit alátámasztottak a széles körû állatkísérletek és az ön kön végzett humán kísérletek is. még mindig nem volt abban a jogi stádiumban. a gyógyszer rendkívül kényes természetére. A Montayne-t terhes asszonyoknak fejlesztették ki a reggeli hányinger ellen. melynek hatására kezdetét vette egy magas h?fokú vita. A Feldin g-Roth tehát várta a franciáktól a zöld jelzést. Ezért úgy döntöttünk. és semmiféle mellékhatás nem lépett fel. f?leg a dolgozó n?knek.ennel és a jöv?vel van kapcsolata: mára túlhaladta a Thalidomidtól deformált csecsem?k számát oké. aminek Sam Párizsban vette meg az amerika i jogát. Ez kemény vád volt. amelyeket visszata rt az amerikai szabályozás lassúsága. ezúttal indokoltnak látszott a fokozott óvatosság. A Montayne feltalálói a jó nevû Laborat ironde-Chimie vegyészei meg voltak róla gy?z?dve. csak a osabban járhatunk el. hogy a tesztekne ddig kiválóak az eredményei. Mégis. Ami a Felding-Rotht illeti.

. ? mindig is háborúnak tekintette a viszonyt. am elyek felfedezték. a nagy gyógyszergyárak meg a mini vésbé állandóan hadilábon álltak egymással.és Gyógyszerügyi Minisztérium volt. Az egyik ilyen az Élelmiszer. amely közvetlenül Washington határán kívül állott. vagy totális háborúban. amelyen minden új szernek és szponzorának át kellett verg?dnie az eng edélyeztetésig. Ami Vincent Lordot illeti. gyártották és végül értékesítették ?ket. Ez a hadiállapot aztán a pillanatnak megfelel?en intellektuális-tudományos csatározásokban nyilvánult meg.Harmadik rész 1975-1977 l Dr. Egyes szerek soha nem jutottak el az áhított végcélig valahol elakadtak a l birintusban. Mivel a szerek szponzorai csaknem mindig azok a vállalatok voltak. jelképes é i labirintus volt. de valódiak is. A minisztérium épülete. Vincent Lordnak akadtak képzelt problémái.

A Felding-Rothnál a feladatkörébe tartozott a minisztériummal kapcsolatos ügyek in tézése, illetve az ügyintézés felügyelete. Gyûlölte ezt a kötelezettségét. Nem kedvelte a min unkatársait, egyeseket kifejezetten megvetett. A saját problémája tetejébe, ha el akart érni valamit a minisztériumban, vagy felül kellett kerekednie az ellenszenvén, vagy el kel lett lepleznie. Mindkett?t nehéznek találta, néha lehetetlennek. Dr. Lordnak természetesen jócskán akadtak el?ítéletei. Akárcsak más gyógyszergyárak m tériumi összeköt?inek. Néha jogos volt az el?ítélet. Néha nem. Ennek oka az volt, hogy a törvények és a szokások megkövetelték a minisztériumtól, ho egyszerre több funkciót is betöltsön és többfajta kívánalomnak feleljen meg. Vállalnia kellet egészségügy ?rének szerepét, megvédeni az ártatlan polgárt a kapzsiságtól, a hozzá nem értést a nemtör?dömségt?l egyszóval a profitéhes gyógyszeripari vállalatoktól, amelyek mind hajlamo olykor-olykor a fentebbi bûnök elkövetésére. Ennek a funkciónak az ellentéte volt a miniszté m mint csodatév? jó tündér: ? tette lehet?vé varázslatos gyorsasággal , hogy az új, fantas gyógyszerek ugyanazoktól a gyógyszergyáraktól minél el?bb a gyógyszertárakban legyenek és m abbítsák az emberi életet vagy enyhítsék a szenvedést. Következ?ként említend? a bûnbakfunkció: mindenki a minisztériumot szidta a gyógysz yárak, a fogyasztók, az újságírók, az írók, a jogászok, a politikusok meg egyéb érdekcsoporto zért, mert túl merev, vagy azért, mert túl engedékeny. Ezenkívül pedig a minisztériumot rends esen politikai porondként használták képmutató, karrierista kongresszusi képvisel?k meg szená orok, akik mindenáron szerepelni akartak a tévében meg a sajtó hasábjain. Mindezek tetejébe a minisztériumban teljes volt a zûrzavar az ügyintéz?k egymás heg en-hátán kucorogtak a szûk szobákban, bizonyos osztályokon ugyanakkor a szükséges létszámnak a fele dolgozott, orvosi és tudományos szakért?iknek a nyelve lógott a tömérdek munkától, ugy kkor éhbérért dolgoztatták ?ket. Mindezek ismeretében meglep?, hogy a vele szemben támasztott követelmények, az a kadályoztatás és kritika ellenére a minisztérium összességében igen jól mûködött. De az n kadtak hibák így például az úgynevezett gyógyszerkésés. Hogy ezt a hiányosságot ki mennyire te tragikusnak, az néz?pont kérdése volt. De hogy a probléma létezett, azt még a minisztérium is elismerte. Vincent Lord is végigszenvedett egy ilyen gyógyszerkésési ügyet, mikor megkísérelte m gszerezni a Felding-Roth számára a Staidpace nevû szív- és vérnyomásgyógyszer Egyesült Államo orgalmazási engedélyét. A gyógyszert már hosszabb ideje használták sikeresen Nagy-Britanniába Franciaországban, az NSZK-ban és másutt. A minisztérium kikötötte, hogy a Staidpace csak akkor jelenhet meg a gyógyszertári polcokon, és csak akkor írhatják fel az orvosok, ha Amerikában újabb, alapos tesztelésnek v etik alá a biztonságát és hatékonyságát vizsgálandó. A kikötés jogos volt. Nem is vonta senki kétségbe beleértve Vincent Lordot és a Feld ing-Roth többi vezet?jét. Ami ellen viszont tiltakoztak miután sikerrel elvégezték a kötelez?en el?írt próbák az eredményeket továbbították a minisztériumnak , az az ezt követ?, két évig elhúzódó kicsi halogató köntörfalazás volt. 1972-ben szállította a Felding-Roth a Staidpace-re benyújtott k yét a minisztérium épületébe egy teherautóval. A kérvény százhuszonötezer gépelt oldalból á kötetet töltött meg. A plafonig meg lehetett volna tölteni velük egy kisebb szobát. A kötete többek között tartalmazták két év egyesült államokbeli állat- és humán kísérleteinek informá Bár ennél kimerít?bb elemzést nem lehetett volna a szerr?l készíteni, mind a vállalat , mind a minisztériumban sejtették: ezt a sziszifuszi munkát senki nem fogja tudni a m inisztériumban elvégezni. Egyébként gyakran érkeztek hasonló köbtartalmú szállítmányok más gy is. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának munkatársai közül kijelölték azt, aki ma bírálja a Staidpace sorsát. Az illet?t Gideon R. Mace-nek hívták, orvosi képesítése volt, és dolgozott a minisztérium kötelékében. Dr. Mace mellé kijelöltek néhány tudományos specialistát, akiknek a szaktanácsadás le volna a feladatuk akkor, mikor éppen ráértek egy szusszanásnyi id?re a többi munkájuk melle t. A folyamathoz az is hozzátartozott, hogy bizonyos id?közönként behívatták a FeldingRoth tudományos munkatársait, és magyarázatokat meg kiegészítéseket kértek t?lük az anyaghoz. ez normális volt. Az viszont már kevésbé, ahogy Dr. Mace az ügyeket kezelte és ahogy dolgozott. Csig atempóban még a minisztériumi átlagot tekintve is kínos lassúsággal haladt el?re. Kicsiny ktalanul kötözköd?, hitvány alakként mutatkozott be. Így Gideon Mace is belépett azon miniszt

umi dolgozók táborába, akiket Vincent Lord megvetett. Lord személyesen felügyelte a Staidpace-jelentés készítését, és szent meggy?z?dése sz a hatalmas mennyiségû irat tökéletesen megfelelt a hivatalos kívánalmaknak. Éppen ezért ahog tak a hónapok és még mindig nem született meg a döntés, Lord kiábrándultsága n?ttön-n?tt. Azt Mace végre hallatott magáról, akkor is csak idegesít? sz?rszálhasogatásra futotta t?le; ahog y Lord egyik asszisztense fogalmazott, a szóközi vessz?kön lovagolt, amiknek semmi közük a tudományhoz . Hasonlóan ?rjít? volt, hogy ahányszor Mace sürget?en és erélyesen újabb kiegész kat követelt, rendre az sült ki, hogy a hiányzó számok mind szerepelnek a teherautónyi anya n. Mace egyszerûen nem kereste meg ?ket, de még csak meg sem kérdezte, hogy esetleg ne m szerepelnek-e valahol a beterjesztett anyagban. Mikor figyelmeztették a felületességér e, újabb hetekbe telt, míg elismerte a hibáját de akkor is kelletlenül és csöppet sem udvar an. Vincent Lord egy ideig csak figyelte az eseményeket, de aztán egy napon fogt a magát, leállította a többieket, és ? maga indult a minisztériumba amit mindennél jobban g A minisztérium el?nytelen helyen állt, a marylandi Fishers Lane-en, úgy huszon négy kilométerre északra Washingtontól, egyórányi unalmas autóútra a Fehér Háztól, illetve a illt?l. A dísztelen külsejû, E alakú irodaházat az 1960-as években építették, és látszott raj az építész nem a fantáziadús megoldások, hanem az olcsó kivitelezés híve volt. A hétezer munkatárs többsége apró és zsúfolt irodákban dolgozott. Sok helyiségben még sem volt. Másutt a helyszûke miatt úgy összezsúfolódtak a bútorok, hogy mozdulni nem lehetett Minden talpalatnyi helyen akták tornyosultak. Ahová az ember csak nézett, mindenhol a kták. Aktahalmok, aktakupacok, aktacsomók akták tonnaszámra. Elképzelhetetlen mennyiségû ir A postázó dolgozói már régen feladták a reménytelen küzdelmet a nap mint nap folyamatosan ér aktazuhatagok ellen. Igaz, ?k is tekintélyes mennyiségû iratot küldtek szét, de a kimen? p osta mennyisége meg sem közelítette a bejöv?ét. A folyosókon roskadásig megpakolt aktakocsika taszigáltak-vonszoltak a kézbesít?k. Dr. Gideon Mace a tizedik emeleten dolgozott egy ruhásszekrény méretû lyukban. A z ötven év körüli, hosszú nyakú, hórihorgas Mace-t a rosszmájúak egy serdül? zsiráfhoz hasonl n paprikapiros színû volt az arca, amibe jól illeszkedett véreres orra. Keret nélküli szemüve keresztül hunyorgott a világra, amib?l egyértelmûen látszott, hogy már régen itt volna az id je áttérni valami magasabb dioptriaszámra. Érdes modorban, általában szarkasztikus hangon tár yalt az ügyfeleivel, s?t gyakran vitriolosan. Dr. Mace rendszerint egy ?srégi, gyûrött s zürke öltönyt és fakó nyakkend?t viselt. Mikor Vincent Lord megjelent nála, Mace-nek aktátlanítania kellett a kamrácskában ál ló másik széket, hogy a Felding-Roth kutatási igazgatója helyet tudjon foglalni. Úgy látom, bajok vannak a Staidpace-szel próbálta Lord a lehet? legbarátságosabba l?adni jövetele okát. Szeretném tudni, hogy miért. A jelentésük felületes és zavaros közölte Mace. És korántsem lehet bel?le minda ni, amit tudnom kell. Milyen értelemben zavaros? kérdezte Lord. És mi az, amit még tudnia kell? Mace a els? kérdést elengedte a füle mellett és a másodikra válaszolt. Még nem dönt l. De majd értesítem a munkatársait. És mikorra várhatjuk a döntését? Mikor elkészültem. Sokat segítene és talán id?t is takaríthatnánk meg azzal próbálta Lord visszafojt haragját , ha valami támpontot adna arra vonatkozólag, hogy hol vannak problémák. Nálam nincsenek felelte Gideon Mace , csak maguknál. Kétségeim vannak a gyógysze iztonságával kapcsolatban; rákkelt? lehet. Ami pedig az id?megtakarítást illeti, az engem nem érint. Nem hajt a tatár. Id?nk annyi, mint a pelyva. Lehet, hogy magának nem sürg?s vágott vissza Lord. De mi van azokkal, akik szív etegek és szükségük volna a Staidpace-re? Mégpedig most azonnal. Európában már hosszú ideje é ment a szer. Szeretnénk, ha itt is miel?bb megkezdhetné életment? munkáját. Mace halványan elmosolyodott. És hogy mellékesen egy vagon pénzhez juttassa a Felding-Rotht. Lord továbbra is fékezte magát. Ez a része az ügynek soha nem érdekelt. Ha maga mondja... húzta el a száját szkeptikusan Mace. De innen az én helyemr?l inkább ügynöknek, mint tudósnak gondolnám magát. Vincent Lord még mindig türt?ztette magát. Az imént a biztonságot említette. A jelentésünkb?l megtudhatta, hogy minimálisak a

ellékhatások, egyik sem veszélyes, és rákkelt? anyagoknak a nyomára sem bukkantunk. Elmondaná hogy mire alapozza a kétségeit? Most nem válaszolta Mace , mert még gondolkoznom kell rajtuk. És közben persze nem hoz döntést. Ahogy mondja. Törvény szerint hat hónap a határid? figyelmeztette Lord a minisztérium tisztvise ?jét. Ne oktasson itt ki engem a szabályzatról horkant fel Mace. Jobban ismerem, m int maga. De ha ideiglenesen elutasítom a jelentésüket és ragaszkodom bizonyos kiegészít? ad atokhoz, akkor elölr?l kezd?dik a számolás. Így volt. Ezt a késleltetési taktikát gyakorta alkalmazta a minisztérium néha jogos n, ismerte el magában Vincent Lord, de néha egy-egy munkatárs rigolyája miatt, vagy hogy halogathassák a döntést. Lordnál betelt a pohár, és élesen megkérdezte: Ugye egy bürokratának mindig az a legbiztonságosabb, ha nem hozza meg a döntést? Mace nem szólt egy szót sem, csak pimaszul mosolygott. Végül Vincent Lord semmit nem ért el a beszélgetéssel, csak azt, hogy még kiábrándult lett. Mindenesetre elhatározta, hogy ezek után igyekszik a lehet? legtöbbet megtudni Dr. Gideon R. Mace-r?l. Még jól jöhet az ilyesfajta információ. Az elkövetkez? hónapokban Lord más ügyekben többször is járt Washingtonban és a minis um épületében. Mindannyiszor beszédbe elegyedett Mace kollégáival, és máshonnan is gyûjtött d információkat. Meglep?en sok dolgot tudott meg. Id?közben Mace hiányosnak min?sítette a FeldingRoth egyik Staidpace-szel kapcs olatos tanulmányát. Egy szívbetegen végzett kórházi tesztsorozatról volt szó. Mace élvezve a mát, elrendelte, hogy végezzék el újból az egész tesztsorozatot. Lord semmilyen elfogadható o ot nem látott a kísérletek megismétlésére; hiszen az újabb egy évet és tömérdek pénzt emészte Arra gondolt, hogy tiltakoznia kellene a döntés ellen. De azt is tudta, hogy ha meg fellebbezi a határozatot, azzal csak maguknak tesz rosszat, mert a Staidpace-ügy vag y bizonytalan ideig függ?ben maradna, vagy kerek perec visszautasítanák az engedélyeztetés i kérelmét, így Vincent Lord kénytelen-kelletlen utasítást adott a tesztprogram megismétlésér Nem sokkal kés?bb tájékoztatta Samet a döntésr?l, és jelentette azt is, hogy mi mind ent sikerült Gideon Macer?l megtudnia. Ketten ültek Sam irodájában. Mace egy bukott orvos mondta a kutatási igazgató. Ezenkívül alkoholista, és áll zavarban van els?sorban azért, mert két elvált feleségének fizet n?tartást. Hétköznap esténké ken másodállásban kisegít egy magánrendel?ben. Sam eltûn?dött azon, amit hallott. Mit értesz azalatt, hogy bukott orvos ? A kutatási igazgató a jegyzeteibe pillantott. Mióta kézhez kapta a diplomáját, Mace öt különböz? városban dolgozott más orvosok a tjaként. Ezután lett egy saját praxisa. Ahogy az ?t ismer?k szavaiból kivettem, azért kell ett mindenhonnan elmennie, mert nem tud bánni az emberekkel. Nem kedvelte a munkaa dó orvosait, és ami a saját praxis feladását illeti, azzal kapcsolatban ?szintén megmondja, hogy nem szerette a betegeit sem. El tudom képzelni jegyezte meg Sam , hogy ?k sem rajongtak érte. Hogyhogy fel vették a minisztériumba? Ismered a helyzetüket. Örülnek, ha hajlandó valaki náluk dolgozni. Sam bólintott. Igen, ez így van. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának utánpótlása régóta A fizetések rendkívül alacsonyak voltak, és az az orvos, aki vállalta a hivatalnoki munkát, még a felét sem kereste a magánpraxissal szerezhet? jövedelemnek. A tudósok esetében a mini sztériumiak meg a gyógyszergyáriak fizetése között még nagyobb szakadék tátongott. És akadtak ?k is. Például a szakmai presztízs. Orvosi-tudományos körökben nem tartották sokra a minisztériumban dolgozókat. Jóval el gánsabbnak számított az Országos Egészségügyi Intézet munkatársának lenni. A minisztériumban tevékenyked? orvosoknak még valami nagyon hiányzott nevezetese n a közvetlen kontaktus a betegekkel. Samnek egyszer azt mondta valaki, hogy az ot t dolgozó orvosoknak csak a helyettesít? munka marad, mások esettanulmányainak az olvasga tása . Ezért is furcsa, hogy mindezek ellenére a minisztériumban dolgozott jó néhány magasa n képzett, elkötelezett profi. De elkerülhetetlen volt, hogy többségben legyenek a sikerte

lenek. A megkeseredettek, az elidegenedettek, akik szívesebben voltak egyedül, mint emberek között. Az elkötelezett önvédelmez?k, akik lehet?leg kitértek a nehéz döntések el?l. koholisták. A lelki betegek. Sam és Vincent Lord világosan látták, hogy Dr. Gideon Mace ezek közé tartozik. Tehetek valamit? kérdezte Sam. Menjek be a feletteséhez? Nem tanácsolom válaszolta Lord. A minisztériumi nagyf?nökök a politikától függ? eg mennek. A bürokraták viszont maradnak és remek a memóriájuk. Vagyis ezzel azt akarod mondani vonta le a következtetést Sam , hogy a Staidp ace ügye valóban felgyorsulna, de kés?bb még meginnánk a levét ennek a gy?zelemnek. Pontosan. És Mace alkoholizmusa? Lord megvonta a vállát. Úgy hallottam, hogy emiatt bomlottak fel a házasságai. De nem iszik botrányosan. Rendesen bejár dolgozni. Elvégzi a munkáját. Lehet, hogy ott az üveg az iratszekrénye mélyén e még ha ott is van, én senkivel nem beszéltem, aki látta volna az irodájában inni. A másodállása abban a magánrendel?ben szabályzatellenes? Akkor nem, ha Mace csak a szabadidejében ûzi, még ha fáradtan is megy másnap regge l munkába. A minisztériumban sok orvos csinálja ugyanezt. Ezek szerint nem tudjuk Mace-t sehol megfogni? Most nem válaszolta Lord. De továbbra is fizetnie kell a n?tartásokat, és a pén var furcsa dolgokba hajszolja bele az embereket. Úgyhogy nyitva tartom a szememet. Ki tudja, mikor mosolyog ránk a szerencse. Sam elgondolkozva nézett a kutatási igazgatóra. Nagy szolgálatot teszel a vállalatnak, Vincent, hogy foglalkozol ezzel a kel lemetlen üggyel. Hogy szem el?tt tartod az érdekeinket. Szeretném, ha tudnád, mennyire érték elem ezt. Nos... nézett rá Lord, láthatóan kellemesen meglep?dve. Én ilyen szempontból so m gondoltam át a dolgot. Csak ártalmatlanná akarom tenni ezt a gazembert és szeretném látni a pontot a Staidpace-ügy végén. De lehet, hogy neked van igazad.

Kés?bb, mikor Vincent Lord elgondolkozott Sam kijelentésén, arra jutott, hogy az elnök tényleg jól látja a dolgot. Már tizennyolc éve dolgozott a Felding-Rothnál, és ilyen sszú id? alatt akarva-akaratlanul kialakul mindenkiben valamiféle lojalitás. És mostanában már azok az önmarcangolási rohamok is alábbhagytak, hogy helyesen tette-e, mikor otthag yta az egyetemet az iparért. Gondolatait most leginkább kutatási témája, a szabad gyökök befo a töltötte be; amint akadt egy kis szabad ideje, rögtön ezen kezdett töprengeni. A kereset t válaszok még mindig rejt?zködtek el?le. De meg volt róla gy?z?dve, hogy vannak. Soha, de soha nem fogja a küzdelmet feladni. És a közelmúltban újabb ösztönzést kapott: a vállalat nagy-britanniai kutatóközpontjá Smith akivel még nem találkozott személyesen az agy öregedési folyamatára koncentrált. Ez eny volt a javából. Vajon ? vagy Peat-Smith ér el el?ször áttörést? Lord csalódottan vette tudomásul, hogy a Felding-Roth amerikai kutatásai melle tt nem kapott teljhatalmat a nagy-britanniai kutatások felett is. De Sam Hawthorne ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok odaát függet enül, önállóan tevékenykedhessenek. Lord arra gondolt, hogy végül is így alakult a dolog a le erencsésebben. Odaát ugyanis azt rebesgetik, hogy Peat-Smith zsákutcában van, egy tudomány os betonfal el?tt toporog. Ha ez igaz, akkor Lordot ezért semmiféle felel?sség nem ter heli. Közben az amerikai gyógyszervilágban egymást követték az események. Ami Dr. Gideon Mace-t illeti, végül valóban elkövetett valami olyasmit, amire Vi ncent Lord olyan régóta várt ám csak azok után, hogy a Staidpace-t hosszas huzavona után vé jóváhagyták, és 1974-ben megkezd?dött a forgalmazása. 1975 januárjában, egy napra rá, hogy Lord megint Washingtonban járt a minisztérium ban, szokatlan telefonhívást kapott. Egy férfi keresi közölte a titkárn?je , de nem hajlandó megmondani a nevét. Mind beszélni akar magával, és azt mondja, maga örülni fog, hogy beszélhet vele. Mondja meg neki, hogy menjen a... nern, mégsem, várjon csak! Lordban felébredt a kíváncsiság. Kapcsolja. Felvette a kagylót és belereccsentett: Akárki is maga, mondj

Miért gondolja. aztán így válaszolt: Azt hiszem. ellene vele elszámolnom. Rögtön f Redmondban a minisztérium egyik dolgozóját. sepr?s pillákkal árnyékolt babakék szeme és egyéb szempontokból is megnyer? eje volt. aztán megkérdezte: Valami becstele n ügyr?l van szó? Lord egy darabig töprengett. a helyet Redmond jav asolta. De ha meg akarja ?ket kapni. Magát érdeklik a Dr. Nem szeretem az ilyesmit ellenkezett Sam. Többször látt osztályunkon. Nekem volna néhány. Mikor Vincent Lord belépett. Dr. doktor? Majd én rendelek magamnak válaszolta Lord. hogy nem lopunk el semmit. többször is látta a washingtoni útjai alkalmával e nem tudott visszaemlékezni arra. Kétezer dollárt kérek. aki ett?l szörnyû kínb magát. hová tegye a fickót. Cinkosan mosolygott. De most nem ez a lényeg. ha nem tudsz semmir?l. Érdekli vagy sem? Lord óvatos volt. Mace-szel kapcsolatos információk. és megkérdezte: Velem tart. Lord morgott valami üdvözlésfélét. Hogyan szegte meg a törvényt Dr. hogy a másik megrázza a kezét. Jó estét. Mace? Bizalmas minisztériumi adatok segítségével nyert pénzt a t?zsdén. és szeretném. Majd ha Washingtonban találkozunk. Minél el?bb túl akart esni az egészen. Dr. hogy esetleg lehallgatják a telefonját. hogy pontosan hol. A huszonöt év körüli férfinak rövid. Redmond nem tágított attól. Milyen jellegû információi vannak? Mace megszegte a törvényt. de szerintem jobban jársz. Lord most már tudta.rsan. 2 A georgetowni bárt diszkrét árnyalatú piros. Kétszer is. hogy igen válaszolta a hang nyugodtan. És hogyan tudja mindezt bizonyítani? Papírjaim vannak róla. Még miel?tt az érzés teljesen hatalmába kerítette volna. Az ismeretlen telefonáló. Szükségem van kétezer dollárra jelentette ki a kutatási igazgató . Ezzel a kufárkodással nem kerül maga is azonos kategóriába Mace-szel? Lehet. hu lámos barna haja. Redmond az óta az els? hívás óta még kétszer beszélt Lorddal telefonon. ügyvédi szóhasználattal súrolja az illegalitás hatá ról biztosíthatlak. mint Gideon Mace. hogy mit akar. a dolog etikátlan. Hogy hívják magát? kérdezte Lord. Ez részben megmagyarázza. és hagyta. Ugyanazon a területen dolgozott. Lord. hogy ez a célom? Nézze válaszolta a hang . Egyik alkalom al a pénzkérdést tárgyalták meg. h ogy megfizessen. Lord azonnal hangnemet váltott. Redmond az el?tte álló pohár italra mutatot t. Az adataimmal börtönbe tudja juttatni. hogy kétezer dollárt kér a birto kumentumokért. Néhány nappal korábban a Felding-Roth központjában Lord bekopogtatott Sam Hawthorn e-hoz az elnöki irodába. Lord így folytatta: In at akarok venni rajta. A bárt els?sorban homoszexuálisok látogatták. mert különben leteszem. A másik alkalommal pedig ezt a találkozót beszélték meg. maga azt mondta. és erre itt összevissza fecseg nekem. Ha ragaszkodsz hozzá. amelyekre a vállalatnak szüksége van. Lord. A minisztériumban dolgozom mint orvosi mûszerész közölte Redmond. Esze ágában sem volt ennek a találkozá k valami baráti színezetet adni. Sam . mármint valami titkot egy másik cégt?l. Egymással szemben ültek le a bokszban. bézs és barna színek uralták némi bronzc l tarkítva. többen is érdekl?dve felkapták a fejüket és elismer?en néztek végig a férfin. A han iatalos volt és kulturált. Mikor Sam kérd?en felhúzta a szemöldökét. honnan vannak az eladó információi. Tony Redmond vagyok. egy magányos férfi állt fel yik bokszban lév? asztaltól és feléje intett. hogy mondjam gyorsan. megmondom. amit akarok. mert tudta. akkor elvárom. elmesél hetem a részleteket.

Tessék. Az én engedélyemmel. és kelletl enül azt mondta: Maga aztán alapos munkát végzett. Ez milliós haszonnal kecsegtette a másodvon albeli vállalatot. hogy nem helyeselné Lord szándékát. És mint a rendes kérelmeknek. hogy el?ször csak egyetlenegyet enge délyeztek a sok közül. Oké. Azt a folyamatot. Vincent Lord még aznap megkapta a csekket. és joggal bízhatott a busás haszonban. Igen ám. Celia Jordannak ugyanis szokása az okvetetl enkedés. rövidített eljárású gyógyszeretés -nek. mi nt Redmond. Hogy a minisztérium pontosan hogyan ügykezelte ezeket a kérelmeket. akkor sok kisebb gyártó próbálta jogilag nem védett formában a szert el?állít sóbb áron piacra dobni. Itt a pénz? vágott vissza Redmond. És nagyon is elképzelhet?. Még akkor is. jóval kés?bb a következ?t és újabb hónapok elteltével sorra a többit. Ezek a körülmények szinte kínálták a lehet?ségét annak. gyártó. F?leg a kormánytól meg az egyetemr?l járnak ide. ?vele kapcsolatban tiszta az ábra. ha minél kevesebbe udnának a dologról. röviden REGY-nek hívtak. Ugye milyen kellemes itt? kérdezte Redmond. mikor a pincér tovariszált. legaláb egy tucat REGY-kérelem érkezett a minisztériumba. Tíz perc múlva felemelte a fejét. és most ot t lapult a júdáspénz egy borítékban az öltönye bels? zsebében. mint a szabadalmaztató. Azt hiszem. Ami Dr. de miel?tt bárki megkezdhette volna bármilyen jogvédelem nélküli szer gyártá azt kérvényezni kellett a minisztériumnál jóváhagyás végett. megérkezett az itala. Ez az els? bók. akkor az értékük akár meg is duplázódhatott egyik napról a másikra. és várt. Mrs. Mikor egy fontosabb gyógyszer szabadalmi védettsége lejárt általában tizenhét évvel jegyzés után . Vincent Lord jól ismerte mindhárom problé akört.en látszott. Kinyitotta a mellette hever? aktatáskát és kivett bel?le egy nagy borítékot. Men? h elynek számít. behozhatatlan el?nyre tett szert a versen akkal szemben. megbízhatok magában mondta Redmond. miel?tt Morristownból Washingtonba indult volna. amit a szabadalmaztató vállalatn ak adtak annak idején. Lord kurtán bólintott. Ahogy Lord belemélyedt az iratok tanulmányozásába. és amit Lord még nem tudott. amit kaptam magától vigyorodott el a fiatalember. hogy továbbra sincs meggy?zve. azt most elolvashatta az iratokból. Olvasás közb n kétszer is kortyolt bel?le. a REGY-ne k az elbírálása is hosszabb id?t vett igénybe. soha nem d erült ki egyértelmûen. és az ilyen részvények körüli események híre ritkán juto ilapok vagy a Wall Street Journal szalagcíméig. aztán hozzátette: Rendben. ami utazási költségtöbblet címén lett ki Lord beváltotta a csekket. Sam megrázta a fejét. Ezt talán lennél szíves rám bízni fortyant fel Sam. Gideon Mace-t illeti. így míg a bennfentesek észrevehettek egy ilyen részvény hirtelen a közvélemény nem lett rá figyelmes. Abszolút nem érdekel. hogy aki eléggé becstelen és . Redmondra nézett. Ugyanolyan modorban mozgott és beszélt. a részvényeike t készpénzért adták-vették. amelyiknek el?ször hagyták jóvá a kérelmét. mégpedig a minisztérium engedélye alapján. Lord erre elismételte: Elmondom neked. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényeivel. Egy pincér jelent meg az asztaluknál. Jordan például semmi esetre se. Lord gint rendelt tonickal. amit átadott Lordnak. Az viszont ismert szokás volt. Ha ennek a cégnek a részvényei forgalo mban voltak. a pénzt megkapod. tudni róla. Redmond már a telefonbeszélgetések során felvázolta a do lgot. Ha bármelyik fontos szer szabadalmi védettségi id?szakának közeledett a vége. hogy ki jár ide közölte Lord. Lássuk azokat a papírokat. Ha így döntesz mondta Lord óvatosan . Lordnak mázsás k? esett le a szívér?l. akkor viszont jó lenne. amelynek során egy ilyen másodvonalbeli céget f elhatalmaztak egy korábban szabadalmaztatott szer gyártására. ha ragaszkodsz hozzá. akit bizalmasan Tony -nak szólított. Mivel ezeket a kisebb gyártókat nem jegyezték a legnagyobb t?zsdéken. ha a gyógyszert má lehetett kapni. a jogilag nem védett szerekkel és a min isztérium munkamódszerével volt kapcsolatos az ügy. Lord hallgatott és a lehet?ségeket latolgatta.

akit a férfi nyilván óvatosságból használt a strómanjának. ami az ügynök vétel -megbízásán szerepelt. Tony Redmond eltorzult. Maga nem csap be engem. akkor végeztünk is közölte Redmond vidáman. Lehetséges. Hiánytalanul együtt volt minden: el?ször: a t?zsdeügynöknek a vétel -r?l és eladás -ról szóló megbízásai. aki a minisztérium munkatársaként bizalmas információk tudója volt. Miért tette ezt Dr. Semmi szükség rá. Az illet?. Lord azon gondolkozott. visszanézett. hogy nagyobb biztonságban vannak. Igaz. körülbelül tizenhatezer dollárt ny ztán. hogy cselekedjen. A bizonyító erejû iratok fotókópiáját Vincent Lord ott otta a kezében. aztán kibökte: Mert mondott nekem valamit. Két alkalommal is. Mace-szel? Redmond habozott. felragyogott a szeme és az egész arca. mert úgy vélte. Számolja meg figyelmeztette Lord. Azt hiszem. ahol az ilyen Redmond-félék megkaparinthatták és lemásolhatták. Mace két bankszámlakivonata. Vagy még többet. szárazon megússza a dolgot. Csak puszta kíváncsiságból. majdnem biztos. villámgyorsan sok pénzt tudott keresni azzal. Redmond jól mondta az telefonbeszélgetés alkalmával: ha Dr. A másik fiú visszamosolyg ott. Ám a nyilvánvalóan szemfüles Redmond megtalálta a módját annak. miután a n bre tette a jelek szerint tízszázaléknyi közvetít?i díjat. Lord azt már tudta Redmondtól. amelyen volt feltüntetve. most kell vagy nem kell? Üzletelünk vagy sem? Lord szó nélkül el?húzta a pénzes borítékot és átadta Redmondnak. és hogy a súlyosan terhel? iratokat olyan helyen tar sa. Most megint odanézett. Hogy a részvények adásvételét a magáéval az vezetéknevû személyen keresztül intézze. hogy börtönbüntetés rá. negyedszer: Gideon R. A fiatalember belek tott a borítékba. hogy hogyan jutott az anyaghoz. hogy máskor is csinált ilyet de ezt már csak egy bûnüg zsgálat tudná kideríteni. Az a legvalószínûbb. Lord már egy ideje figyelmes lett egy másik fiatalemberre. okos emberek is el követnek b?dületes ostobaságokat. Mace. hogy Mace távollétében hozzáférjen a fiókhoz. Lord megérintette a fénymásolt iratokat tartalmazó nagy borítékot. ha tudta. Mindkét név egybevágott az ügynöki megbízásokon szerepl? részvényneve harmadszor: Gideon Mace két érvénytelenített csekkje. hogy Mace inkriminált iratokat mind a minisztériumi íróasztalfiókjában tartotta. Mit? Ha mindenáron tudni akarja sipította Redmond gyûlölköd? hangon . akcióba lendüljön. hogy melyik gyártó fogja legköze b megkapni a kérelme jóváhagyását. amit a n?vére javára állított ontosan arról az összegr?l. Mert a kulcsszó ez esetben a bûnügyi volt. . Gideon Mace. Még lenne egy kérdésem mondta Vincent Lord. Halljuk. Lord egy ceruzával rövid számítást végzett az el?tte lév? borítékon. A választ nem volt nehéz kitalálni.információi vannak. Ám ezzel nem sikerü nie magát. d e aztán meggondolta magát. aki a bárpultnál üldögélt gy háromlábú széken és néha odapillantott rájuk. gyilkos tekintettel bámult utána. krétafehér arccal. pontosan így tett. és egy kihallgatott telefonbeszélgetés elég lehetett ahhoz. miel?tt a minisztérium bejelentette volna a jóváhagyást és közve jóval drágábban eladta az értékpapírokat. amelyek nagy összegû betétet mu tattak közvetlenül az eladás -megbízás dátuma után. tetves buzinak ezett. Mace-t leleplezik. másodszor: két dátumozott minisztériumi REGY-kérelem jóváhagyása a Binvus Products nto Labs cégek részére. Lordnak enyhe hányingere támadt. mint otthon. Redmondnak persze valami el?zete yanúja is kellett hogy legyen. Lord már éppen meg akarta kérdezni Redmondtól. Dr. hogyan lehetett Gideon Mace ilyen hihetetlenül ost oba? Hogy azt higgye. Na és? állt fel Lord az asztaltól. Túl fontos az ügy ahhoz. mire Redmond rákacsin mosolyogva feltartotta a pénzt. Na. hogy ez a Marietta nevû hölgy Mace vénkisa sszony n?vére. nem? Miel?tt kilépett volna az utcára. Csak az igazat mondta. Ahogy kivette bel?le a pénzt. hogy olcsón vásárolta a cég részvényeit. miel?tt zsebre tette volna. Lord gondolatait Redmond türelmetlen hangja szakította félbe.

hogy az utazásod az al a pénzösszeggel volt kapcsolatos. Gyógyszer-értékesítési igazgatón? lett. akkor most nekünk is lesz muníciónk. az elmúlt néhány percben dön tötte el. Celia mostanában észrevett valamit. Az sem tetszett Celiának. és így rangban alig választotta el valami az általános értéke arketingalelnökt?l. Nem szeretem az ilyen bújócskát jelentette ki Sam. a minisztérium el?tt örökre eláshatjuk magunkat. mint a Staidpace-nek. Sam felpattant. meg újabb szervek. . Akkor meg mi az ördögért kellett belekeverni a vállalatot ebbe az egészbe? Mert ezek az iratok még hasznosak lehetnek nekünk. De ugye nem arra gondolsz. Tekintettel a társadalmi változásokra. önmaga el?tt is rejtélyes okból csöppet sem volt zavarban és egy pillanatra sem vesztette el a fejét. Az pedig egészen rendkívülivé tette az eredményt. hogy jutottunk az iratokhoz. Ez esetben szükségem van néhány iratra a széfemb?l mondta Lord. és ha akadékoskodni akar. Továbbra is higgadt maradt. Hallom. Gondter helt volt az arca. és néhány új inista csoport radikalizmusa meg otromba politikai akciói nem tetszettek neki. és végre a teljesítménye alapján értékelté Celiának nem voltak olyan illúziói. Ha egy férfi bármilyen okból akár tisztességes szándéktól vezérelve megkérd?jelezte valamely et.Vincent Lord ezután egy hétig tépel?dött azon. Természetesnek vették a nemét. És hadd emlékeztesselek arra. Mace-nek sem fog tetszeni mondta Lord. hogy ? a bûnöz? és nem mi. ami eg lelnöki beosztást is jelentett. volt id?. ha ügyesek vagyunk mondta L ord bizalmasan. Most. Sam mondta . hogy ? n?. mikor összefutott Sam Hawthornenal. Ha eljön az id?. Ám mindezek ellenére továbbra sem vett részt az aktivista mozgalmakban. hogy valami hasonlóval meg gyorsíthatnánk a Staidpace engedélyeztetését. akkor bûnrészesekké válunk. aki valaha ügy ként kezdte. Mikor Sam kelletlenül bólintott. meg újabb engedélyeztetési kérelmeink. szükség vol re. De tudta. engem véde zel. mikor Sam befejezte az olvasást. Mindez nagyszerû teljesítménynek számított olyasvalakit?l. hogy mit tegyen vagy ne tegyen. az esete azt bizonyítja. Még akkor sem döntötte el magában a kérdést. hogy ez az állapot jellemz? volna a vállalatok többségére. majd én elvégzem a piszkos munkát. hogy. Mert el kellene mondanunk. hogy kinek volt igaza és kinek nem. Végül azt morogta: Lehet. de Lord megel?zte. Feltételezem. semmiképp sem kerülhetünk ki bel?le patyolattisztán. Úgyh ogy szerintem most vegyük le a napirendr?l ezt az ügyet és tartogassuk egy ilyen esetr e. de azon a problémán már túl vagyunk. halkan füttyentett egyet. hogy több ilye n asszony a szakmai sikerek hiányában a n?mozgalomban próbált pótkarriert csinálni. Sam akart még valamit mondani. De bármit teszünk. És mindegy. hogy ha nem intézkedün ost azonnal ezzel az üggyel kapcsolatban. De nekem akkor sem tetszik a dolog. amik nem szívesen látnánk az ugyanolyan értelmetlen késleltetését. Nézd. Lord magában hozzátette: Még tán élvezni is fogom. valamely. nos. amit kiutaltattam neked. hogy igazad van.. 3 1975 elején Celiát újból el?léptették. Viszont bi hogy lesznek újabb problémák. hogy n?r?l volt szó. nézett rá Sam döbbenten. Azzal ugye tisztában vagy mondta a kutatási igazgatónak . Jó a feltételezés bólintott Lord. mikor arra gondoltam. én is azt hiszem ismerte be Lord. hogy el?bb vagy utóbb megint összeakasztjuk a bajszunkat Mace-szel. Rögtön hozom ?k Félórával kés?bb. Mindent tudni akarok. hogy Washingtonban jártál mondta Sam. A Felding-Rothon belül elvesztette a jelen t?ségét. A hallottakon rágódva fel-alá járkált a szobában. hogy ? ilyen pionír. ha ez nyilvánosságra rül. hogy mit kell tenniük. vagy amúgy általában. Igen. az illet?t azonnal sovinisztának bélyegezték. csak arra. Semmire sem gondolok. És ha azt hiszed. és Celia felismerte.. ezt felejtsd el! Kíváncsi természet vagyok. hogy a n?k csúcsvezet?v esélyei n?ttek és még tovább fognak n?ni.

és láthatóan nem tett rá negat rduló szeretet. hogy az ajtaja mindig nyitva áll el?tte. Az alacsonyabb beosztásban lév?k csak az alsóbb szinteken parkolhattak. A vezet?höz menet közben tilos szexuálisan közeledni tréfálkozott Andrew. Átjárófolyosói szintnek a Felding-Roth központi épülete mellett magasodó parkolóház l emeletét nevezték. úgyhogy nin ség arra. nemes tartású n?vé serdült. a következ? szavakkal emelte poharát: Az egészségedre.Bár az új beosztásában Celiának kevesebb dolga akadt Sam Hawthorne-nal. mint máskor. Bill a nemzetközieknél van mint latin-amerikai igazgató. amit egyetlen gyermekként kapott. és Celia arra gondolt. Te jó ég. mint eddig . Szép. Most pedig azon gon dolkozunk. bár önz? módon azt szeretném. Mintha lennének olyan gondjai is. és a barátjához fordult: Ez olyan. a Quadrille-Brown reklámügynökségi találkozón New Yorkban. Miért? Sokkal hajszoltabb. Maga napról napra bölcsebb. Néhány kés?bb megkérdezte: Ha már a karrierek ide-oda csatlakoztatgatásáról van szó: mi van azzal a fiatalemb errel. mintha m lát kapott volna a Nemzeti Panteonban. amivel nem é t egyet. akk or gyötri magát. azt hiszem. ezek elkerülhet tlen dolgok. Az este folyamán még többször szóba került incselked? hangnemben Celia kett?s el?lép e . ha nem lépnél tovább. ilian tósztja után Sam mosolyogva így szólt: Celia még nem tud az igazi el?léptetésér?l. Igen. amit Celia és Andrew tiszteletére adtak. Igen bólintott Celia. átkelni a gyalogátkel?n és a központ f?kapuján belépve újból liftbe szállni és felmenni az irodájukig. Kísér?jeként egy kellemes. Sam is nap mint nap ezen a bizonyos szinten állította le ezüstszürke Rolls-Bentl eyjét. Bár lehet. A jelek szerint ? is jó csillagot választott magának. vagy valamir?l úgy gondolja. ahogy kellene. hogy ha valakinek ekkora felel?sség van a vállán. Dr. Sam a tudomására hozta. aki hazajött látogatóba a bentlakásos középiskolából. Lám-lám bólintott Andrew. mikor még a régi beosztásában volt jelen. ahelyett hogy igénybe vette volna a neki kijáró hivatali autót sof?rrel. hogy nem is olyan régen még az apró Juliét és Lisa pizsamában kerget?ztek ugyanebben a szobában. aztán hozzátette: Mostanában aggódom Sam miatt. és ezentúl megint többet kell aggódnom érte. és ha valami nem úgy megy. Lilian Hawthorne pedig egy kellemes vacsora alkalmával. . akkor ar ról mindig tudni akarok. Jogot tanul. De néha titokzatoskodik is. a barátom. amikr?l n em akar beszélni. és kénytel enek voltak el?ször lifttel lemenni az utcára. Hazafelé a kocsiban Andrew megjegyezte: Most látszik csak. Celiának az új beosztása miatt érzett örömét beárnyékolta egy szomorú esemény. A vacsorán részt vett a tizenkilenc éves Juliet Hawthorne. és megint eszébe jutott az az alkalom. Teddy az íróasztalánál halálos végû szívroham érte. hogy meg kellene tennünk és mégsem tesszük. Celia mondta neki Sam azon az utolsó munkanapon. Celiának és Andrew-nak nagyon tetszett a két fiatal. hogy még Sam lelki bajait is magadra vedd. papa! sikkantotta Juliet. hogy aztán az üveghídon átballagva a központ épületébe a hangtalan különlift felrepíts dik emeletre. milyen bölcsen döntöttél. mikor évekkel ezel?tt a Saméhez kötött ját karrieredet. Jordan szorított a meg Celia hálásan Andrew karját. az én utódom lett. hogy el?léptetjük és áthelyezzük az értékesítésre. mikor felfigyelt Ingramre. Celia. A te válladat is épp elég felel?sség nyomja figyelmeztette a férje . mert csak ma délután írtam alá az enged olnaptól fogva saját parkolóhelye van az átjárófolyosó szintjén. a Mennyei Jeruzsálembe . aki téged választott vezérl? csillagának? Bill Ingrammel? nevette el magát Celia. Ha valami fontos dolgot fedez fel a vállalat mûködésével kapcsolatban. mert na voltál Samnek. Itt csak a cégvezet?ség legmagasabb rangú tagjai parkolhattak az autójuk kal. igazad van. érdekes fiatale mbert mutatott be: Dwight Goodsmith.

Néhányan. Megosztotta a kétségeit Sammel. Minden változik er?sködött Sam. h gy terheseknek készült. addig a cégnek min dig lesz lelkiismerete. akik meg voltak arról gy?z?dve veszélyes és romboló hatású. Upshaw? kíváncsiskodott kés?bb Andrew. amely nem volt hozzászokva a vereségekhez. mint az ötvenes években. mert te is felvetet tél néhány dolgot. Mikor el?ször hallottam a Montayne-r?l vallotta be a férfi . és mindig azt mondta. miután Celiával együtt végignézték a tévében az amerikaiak végs?. még miel?tt Brucie katonaköteles korba ért volna! Egy-két héttel kés?bb a Felding-Roth vezet?inek körében futótûzként terjedt el a hír. Celiának. és remélem. utólag mennyire örült annak. mint maga. Megsemmisít? vereséget szenvedett Amerika. és ott állt a nép el?tt a roppant nehéz. hogy soha többé nem hallhatja Teddy harsány hangját. az els? hónapok reggeli rosszulléteinek és hányingereinek kiküszöbölé hoz hasonlóan neki is élénken éltek még az emlékezetében a Thalidomid szörnyû következményei. s ez a ka teljes mértékben kielégítette. A következ? hónap jobb hírekkel szolgált nemcsak a Felding-Rothnak. viharos márciusi nap volt. Például volt r a szülés alatti érzéstelenítést hevesen ellenezték néhányan. Ugyanígy lenniük kell olyan gyógyszereknek. A Montayne-nek egyszerûen most jött el az ideje.Teddy mindvégig a recept nélküli szerek értékesítési igazgatójaként dolgozott. Még egy éve lett volna hátra a nyugdíjig. De hát egyikünk sem tökéletes. Ahogy kifelé ment akkor. Franciaországban engedélyezték a Montayne nevû szer gyártását és forgalomba hozatalát. és vannak is ilyenek lyek a terhesség alatt biztonsággal szedhet?k. Valóban te vagy a Felding-Roth lelkiismerete. Annyira csodálta magát Teddy. A tragikus mészárlásnak viszont vége szakadt . amely kísérte. Ez a ng-Roth Pharmaceuticals és a Laboratoires Gironde-Chimie közötti licencmegállapodás értelmébe azt jelentette. é részér?l egyetértek Teddyvel. hogy cs tosan hatékony. hogy Andrew mindkét terhessége alkalmával ragaszkod tt a teljes gyógyszertilalomhoz. megalázó kivonulását történészek még kétszáz év múlva is a vietnami jelenlétünk jogosságán vagy jogtalanságán fogn Tudom. hogy amíg maga a Felding-Rothnál van. mikor felfig yelt Teddyre tizenöt éve. egy csendes pillanatban félrevonta Celiát. a Waldorfban tartott konferencián elmondott beszéde után. Büszke volt. aki megért?nek látszott. Mit mondott Mrs. Zoe. hogy nem lesz elegend? a sebek begyógyításához jósolta Andre este. Celia elmondta. mélyen megindulva a hallottaktól. a meleg kábátokba burkolódzott gyászolókna k jéghideg es?t vágott az arcába az orkánszerû szél. Sam arra is rámutatott. Én is szerettem Teddyt mondta csendesen az özvegynek. és meggy?z?désemmé vált. míg nem olvasott el róla minden . De azóta több mindent megtudtam róla. hogy hál ' istennek vége lett. Mindkett?nknek igaza volt javította ki Andrew a feleségét . Mrs. Teddy ye. hogy dolgozhato tt magának. Kellemetlen. ezért büszke va gyok rád. mikor ki akarták dobni a teremb?l. Teddyé volt az egyik együttérz? teki ntet. hogy önz? vagyok mondta Celia . amit én csináltam. Jordan mondta. Celia fájó szívve arra. és egészen a sí menetet. Celiának nagyon rossz érzése támadt. de én csak arra tudok gondolni. Befejez?dött a vietnami háború. nem láthatja energikus lépteit és a lelkes magyarázás közben ide-oda imbolygó fejét. mikor Ecuadorban felsorol tad. eszébe jutott az a nap. Emlékszel. ugyanakkor tökéletesen biztonságos szer. zébe jutott. hogy tize nöt év telt el a Thalidomid óta. hogy megkezd?dhet a Montayne amerikai tesztelése. Ezenkívül 1975-ben a kormányrendelkezések is sokka gorúbbak voltak. így Celia és Andrew is Upshaw-ék otthonába hajtottak a temetés után. de legalább vértelen feladat: begyógyítani a sebek amik a polgárháború óta a legmélyebb és legnehezebben gyógyuló sérüléseknek bizonyultak. Kérte Celiát. Celia Andrew-val és több kollégájával együtt elment Teddy temetésére. mikor megtudta. illetve nem csináltam. akkor én is ugyaníg reagáltam. hogy ez így is marad. Ami a gyógyszer célját illeti. A mi életünk biztos. hogy mindaddig ne ítélje meg a szert. de az egész vi lágnak. és ezalatt hatalmas fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásba és az új szerek tudományos tesztelésében. hányszor hallgattattam el a lelkiismeretemet? Igazad volt. egy nem zet. aztán hozzátette: Nem mindig feleltem meg Teddy ideáljának.

hogy valóban van haladás és ér b csinálni. és az igazgatótanács meg a részvényesek nem hagynak nyugton. Mintha egy fürd?kádba öntenénk a pénzt. Az asszony megígérte. mindent be fogunk dobni. És különben is. hányadán állnak? Higgye el. és megtanultam bízni az ítéle az ösztöneiben. Én a világon semmit sem hallottam fel?lük szakította félbe Feingold. hogy mennyire kedveli Martin Pea -Smitht . vagy csak a hasukat vakarják. De az igaz anács tagjai között is egyre többen értenek egyet vele. de így is annyi dolgom van.anyagot. és aztán tegyen nekem jelentést a helyzetr?l. Biztosan tudja. Még csak két éve és néhány hónapja mûködik a harlow-i intézet emlékeztette Celia. akkor arra tegyen tot! Mikor tud indulni? . Az ez évi mérlegünk olyan . Martin akkor azt ígérte. Celia. Igen válaszolta az asszony. hogy sokan feltesszük a kérdést: vajon azok a britek odaát a kutatóközpontban. mert enciklopédikus tudásanyaggal rendelkezett a Felding-Roth pénzügy ir?l. És a maga kedvéért. gold fájdalmai. Mindazonáltal kérem tekintet nélkül arra. és a legszorongatóbb helyzetekben tudott mindig újabb és újabb vésztartalékot el?varázs i. Pénzügyi okokból szeretné. mikor azt mondta Celiának: Sam azzal biztatta az igazgatótanácsot. akik szerint f antasztikus profitot fog hozni nekik a szer. Aztán a Montayne-re terel?dött a szó.. Úgyhogy azt akarom. Sam bólintott. A kezelés nyomán megszûntek Mrs. Az elmúlt két évben baráti kapcsolatba került Celiával. hogy az ügyben Celia forduljon Samhez. Miért nem repül át Európába. Angyalasszony! De ha már az er?bedobásról van szó. Rosszkedvûen hozzátette: Néha már én magam is h megoldásra. vannak a hitnek is határai. és ennélfogva bi hogy azt javasolná.. de to vállalatnál tartották. ha bezárnánk Harlow-t. errefelé többeknek így egyeseknek az igazgatótanács tagjai közül is e i vannak ezzel a brit mulatsággal kapcsolatban. amire akkora szükségünk van. De Vincentnek el?ítéletei vannak. akkor hadd mondjam meg. és egész nap teázgatnak? Mostanában nem sokat hallottam. hogy akár rögtön megírhatjuk a hivatalos alamizsnakérelmünket. Seth az egyik kétked?. hogy Andrew kikezelte Feingold feleségének ízületi csúzát. a cég élénk. Ez az egyik oka a katasztrofális pénzügyi helyzetünknek. amiben nem kis szerepet játszott a . nekem a csodadoktor feleségével kapcsolatban vannak hasonló érzéseim. nálunk is az értékesítésen már mindenki erre feni a fogát nyugtatt ia. Most. megtenném. és biztos. Tudományos szempontból valóban. hogy kemény kérdéseket fog pni a részvényesekt?l az évi közgyûlésen. A feleségem szerint a maga férje még a vizet is borrá tudja változtatni közölte e p Celiával az id?s számvev?. Hogy maga milyen jól ismer mindnyájunkat! pukkadt ki a nevetés Celiából. hófehér hajú veteránja már túl volt a nyugdíjkorhatáron. aminek el?tte kihú alaki a dugóját. Feingold. Eleve ellenezte a nagy-britanniai kutatást. hogy megnézze. Csak azt t m. A Montayne fontosságát a Felding-Roth számára röviddel azután Seth Feingold alelnök-s vev? is alátámasztotta. Seth. kezdte Celia. Seth Feingold már említette nekem. Celia. ha ilyen tömérdek p y pocsékba. Magát ismerem jól. Kérdezze csak meg Samet. Úgyhogy feltétlenül szükségem van valami bizonyosságra arról. hogy milliókba kerülnek nekünk. hogy jobban megismertem magát. hogy össztûz alatt állok Harlow és Martin Peat-Smith miatt mondt a. Egyszerûen nem hajlandó küldeni. hogy ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre van szükség. hogy két éven belül legalább valamicske eredményt fel tud d mutatni válaszolta Sam. maga nézzen utána. Nem gondolja. Meg kell hogy mond jam magának. úgyhogy Harlow bezárása az ? igazát bizonyítaná. maga is hitt Martinban. Celia válaszolta Sam komolyan . hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. hogy Vincent Lord jobban ért a dologhoz? kérdezte Celia kétkedve . Bár még korai. azok is dolgoznake. Nem volt rá szükség. mint a sivatagnak az es?re. hogy a Montayne nagy pénzügyi fellendülést og hozni. mert néhány nap múlva mag az elnök hívatta magához. És még valami: Marti gyre makacskodik az id?szakos beszámolókkal kapcsolatban. amikt?l hosszú évek óta szenvedett. ami eingold ezt mondta: Beszéltem a Gironde-Chimie pénzügyi szakembereivel. Amilyen gyorsan csak lehet. hogy így lesz.

A körútjuk végén Martin benyitott egy kis laboratóriumba. és h ogy milyen keményen és természetesen összehangoltan dolgozik a csapat. vagy c képzel?dött? Ezen az els? napon Martin végigvezette a laboratóriumokon. Martin tovább magyarázott. a portástól az iga tóig. Itt itt. mutatta az ujjával. Most. Ezek a kromatogramok filmjei.. amit aztán egy él? baktérium DNS-ébe kell illesztenünk. hogy mit javasoljon otthon Samnek.. Ez borzaszt ontos. az els? osztályúan felszerelt laborokról. . hogy Celia teljesen magára maradt a kétségével: valóban jól látta. el? tudjuk állítani a megfelel? DNS -t. hogy megtaláltuk a ribonukleinsavat. Akárhová nézett. Mint mikor egy bûvész el?kap ja a nyulat a cilinderb?l Voilá! Martin odacsúsztatott néhány negatívot Celia mellé a pad ahová leültek megpihenni. a fiatal patkány vonalában legalább kilenc peptidet talál... amit az öreg állat agya már n m termel..különböz? korú patkányok viv? ribonukleinsavat izoláltunk. .. hogy ez valóban diadal-e. Nézze csak. és észre fogja venni azt a két vastag söt t. Igen mondta Celia. semmit nem látott rajtuk. Martintól lefelé mindenki azt bizonygatta Celiának. De ezek a jelek oly futóak voltak s persze nyomban le is tagad ta ?ket mindenki . Mikor Celia kora reggel megérkezett a heathrow-i repül?térre. Legutóbbi találkozásuk óta neki és munkatársainak sikerült teljesíten ntosabb célkitûzést felfedezni és elkülöníteni egy olyan hírviv? ribonukleinsavat. mindenr?l az intézménybe pumpált milliók jutottak eszébe: a tágas la ról és modern irodákról. Celia igyekezett minél többet minél gyorsabban megérteni. Amint eldöntötte. és ahol sávok jelennek meg. és elmagyarázta az ot t folyó munka lényegét. Izgalomtól remeg? hangon jelentette ki: Ez a bizonyítéka annak. amelyeknek modulfalait bármikor át lehetett rendezni. kény es folyosókról. Csak néha figyelt fel egy-egy elkapott pillantásra. amely mellett a Vigyázat! Sugárveszély! tábla Ahogy felálltak a padról. hogy már eddig is mennyi mindent tudtak meg.. és közben azon tûn?dött. tele rozsda tes acéllal és modern bútorokkal. ami külö atal és öreg állatok agyában.. megpróbáljuk becsapni a bakté hogy elkezdje termelni a kívánt agypeptidet. Id?vel ugyanezt valószínûleg az embereknél is be fogjuk tudni bizonyítani tette h zzá. aszott férfinak már alig volt haja. A kissé görn edt hátú.. A Harlow-ban töltött els? napján mindenki arról igyekezett meggy?zni. milyen nag yszerû a hangulat. mert a fa tudomány szempontból tisztátalan. Az egyik egy fiatal patkányé.Megpróbálok holnap 4 válaszolta Celia. ez az erjeszt?rendszer állítja el? az állatiagy-peptideket. egyetlen percet sem vesztegetett el a kétnapos munkalátogatásból. A világítást mindenhol optimálisan oldották meg. azonnal felül a repül?gépre és hazautazik. hogy ott Martin Peat-Smithszel és a többiekkel megtárgyalja a harlow-i egyenletet . hogy radioaktív aminosavakat adtunk hozzá. a kellemes tárgyalóról... kés?bb a kivonatot éleszt?b?l nyert sérült sejt -készítm inkubáltuk úgy. ami egyenesen a Felding-Roth kutatóintézetbe indult vele. A két inkubátorszobában üvegfalú inkubáto amelyekbe külön polcokat terveztek a baktériumokat és éleszt?gombákat tartalmazó petricsészé Más szobáknak kett?s ajtajú bejáratuk volt.. szemlesütésre... milyen kitûn?en hal ad az agyi öregedés folyamatának kutatása. és régimódi cvikker csüngött a nyakában egy fek nóron.. amelyek mûanyagból készültek fa helyett. hogy az agyi ribonukleinsav és valószínûleg a DNS is megváltozik az öregedési folyamat során.. a széles. a másik egy öregé. amelyek egy kissé szintén radioaktívak lesznek. A leveg?t légkondicionáló berendezés tisztította meg a szennyez?dése l. Már várta a sof?r a vállalati kocsival. ahol egy id?s. Ahogy Celia a fény felé tartotta ?ket. csak az átlátszó fi lmet.. Innent?l kezdve szinte csak tudományos zsargont használt.. amiket a kétség jele ként is értelmezhetett. ezután röntge asználtunk. fehér köpeny s férfi asszisztens nézett farkasszemet vagy fél tucat ketrecbe zárt patkánnyal. ott van egy peptid. következ? lépé ként az elektromos töltésük alapján speciális gélekkel szétválasztottuk ?ket. amely igazo ja a több mint kétéves együttes er?feszítést ilyen horribilis ráfordításokkal. Nézze csak meg jól utasította Martin .

vagy tör sze. Yates hátrapillantott a bezárt ajtóra. mikor maguk jöttek. és a patkány feje lehullott. Én viszont bemutatás nélkül is tu gy ki maga. miután elhasználtuk a leveg? oxigénjét. Igen. De el?ször meg kell ölnöm az egyik kis szarházit intett a p yok felé. ha az embernek sok a dolga. Lassú? Nekem gyorsnak tûnt mondta Celia. és nehezen szedte a lev eg?t. A franciák értik a m . aztán. aztán nem mozdult többé.. amit aztán a mûanyag dobozba tett. Természetesen. hogy tudják.. és rázárta a tet?t. és kijelentette: Na. Mint mikor valaki kenyeret szeletel. Ó. ahogy a patkány kett?t vonaglott. Egy perc telt el. Yates. De elég la ssú halála volt. Csendesen jött be. Celia Yateshez fordul t. Lassú. és most látta csak meg. szeretném nézni. Martin elnevette magát.. Telefoná llene. Szén-dioxidot lélegzünk ki. Dr. El is patkol mindjárt. És jó gyors. Yates a még vérz?. és el?vett egy fémdobozt. Kinyitotta az egyik ketrecet. várjon meg odakint. ha továbbra is itt akar dolgozni. dühösen csattant fel: Miattam nem kellett volna ezt csinálnia! Mit? kérdezte a háta mögül Martin. pedig van sokkal gyorsabb módja is. felnyitható mûanyag dobozt. A szárazjég miatt szén-dioxid terjeng a dobozban mondta Yates. ha a szén-dioxidd obozt használjuk. Most már csak az agyat kell kivennem. hogy Ce ia nem most látott el?ször ilyesmit. kivette bel?le a mozdulatlan testet.. de csak nem j utott eszébe. Jó is. reccsen? hang hallatszott. gyorsan begyömöszölte a dobozba úgy. ez megdöglött. nem olyan vészes. Már nem lélegzik közölte Yates vidáman. és semmi mást!. Most már emlékezett rá: egy ehhez has nlatos szerkezetben végezték annak idején a patkányok az ? laborjaikban is. mi Ugyanilyen nyugodt hangon kérte Celiát: Kérem. Mickey Yates nyújtott kezet a férfi Celiának. gyors mozdulatokkal kinyitott egy hût?szekrényt. Ebben egy kis emelvény alatt lév? tálcán kristál ag g?zölgött. Ez itt egy guillotine magyarázta Yates még mindig vidáman. Az asszony a bezárt ajtón keresztül is hallotta Martin dühödt kiabálását. Ez. és a mélyhût? rekeszb?l kive tt egy átlátszó. szakért? módon benyúlt és megfogott egy kétségbeesette n rúgkapáló fehér-szürke patkányt. még miel?tt Celia tiltakozhatott vol na.. Harminc másodperc múlva kinyitotta a mûan ozt. hogy ez mit jelent? Celia elmosolyodott az elemista kérdésen. Celia undorodva. kivett egy újabb patkányt az egyik ketrecb?l. Tudja. Peat-Smith szereti. Ha nem zavarja. Hát ez a kiskoma sem tud. Ez annyiban különbözött az el?z?t?l. vigye innen ezt a kínzóeszközt. Annak ellenére. Halk. Ügyes. Mindenki tudja. és igyekezett visszaemlékezni arra. Nézték. Mikor Martin becsukta maga mögött az ajtót. vonagló testet közömbös mozdulattal egy hulladékgyûjt?be dobta és tte a fejet. Yates lenyúlt. Szárazjég jelentette ki Yates. kinyitott egy szekrénykét a pad alatt. Mikor Celia kiment. Egyáltalán nem zavar. hogy a fájdalom entes szén-dioxiddobozt használja. Itt hagyhatnám pár percre? kérdezte az asszonytól. aztán valami elhaló sikolyféle. lenyomta a kést. De így piszkosabb a munka válaszolta Celia. Soha többé!.Ez itt Mr... ahogy dolgozik. Épp akkor tettem be. Martin gyilkosan nézett Yatesre. nyomában a kettészelt nyaki artériából kispriccelt a vér. megértette?! Celia hallotta Yates gyenge hangját: . hog yan ölték meg a patkányokat annak idején az ? laboratóriumi gyakorlatai során. Gyorsan és fájdalommentesen! Én semmit sem éreztem röhögte el magát az id?s férfi. elkezdett émelyegni. az utasításomat.. hogy a feje kilógott a lyukon. aki éppen boncolásra készül közölte Martin. ami fölöt enül egy éles kés függött. hogy az egyik végében volt egy kis kerek nyílás. Ilyen kör tben nem tudnánk élni. nem akarok kegyetlenséget. Cel kis emelvényen remeg? állatkát.

mert nincs hozzászokva. Merthogy addigra feltétlenül lesz valami eredmény. hogy Dr. amelyik számít. Nekem igenis számít. aztán folytatta: Lehetetlen tatómunkát végezni úgy. hogy a megbízatását illet?en érzelmeknek nincs helye. Neki az volt a véleménye. Akkor felel?tlenül fecsegtem. a korábban írt. miért nem küld jelentéseket? Samnek válaszolnia ll az igazgatótanács kérdéseire. de takarosán berendezett kis irodájában. A jelentések. Amit most mondott. Ez a jelenség gyakori a tudósoknál. Peat-Smit h gyötrelmesen nehezen ír le bármit. A feladatát egyébként kifogástalanul látja el. Martin kortyolt egyet a kávéjából. hogy miket írt le koráb ban. Igen. Fontosabb. a papírmunka. Nagyon sajnálom. Már másnál is találkoztam vele. Olvasott valamit John Locke-tól? Az egyetemen egy keveset.. semmiség az egész. Ennek az az oka. Jordan fejtegette Nigel Bentley . ám Celia feszültséget érzett a felszín ala A férfi egyébként is rossz b?rben volt. Mindig a z emberi szükségleteknek van els?bbsége. hogy szeretne szintetizálni egy DNS-t. és igyekezett Martint is megnyugtatni: Ugyan már. Aztán nyílt az ajtó. de ehhez id?re van szükségünk. Martin látszólag megint nyugodtan beszélt. Ma már abszolút naivnak tartja ezeket a kijelentéseket. meleg mosoly suhant át. Tényleg. akit a kutatóintézet üzleti ügyeinek intézésére választott ején. verébszerû kis embert. Különb n hamar érzéketlenné válik az ember a szenvedéssel szemben. a körmölés c emésztené a drága id?met. Ugye. az vagyok. uram. Itt. Tényleg ezt mondtam? Martin meglepettnek tûnt. hogy ezt egyhamar elfelejti. Mondja el. S?t vannak olyan nagy tudósok.Igen. Sam jól emlékszik rá. hogy adjanak nekem két évet . meg arról. a fájdalmat minimális szinten kell tartani. azt. És én is. és ezt még az állatbarátoknak is el kell ismerniük. Nigel Bentley elgondolkozott. ? írja. az exszázados Bentleynek. Yates talán a t feledkezett el magáról. mint mások. hogy az agya annyira gyorsan mûködik . Hirtelen témát váltott. Martin korholta szelíden Celia . no ha annak idején rendkívül jó észrevételek lehettek. amiknek két éve nyomuk sem volt. Meg kell értenie. mindent megsemmisítene. aztán magabiztosan folytatt a. maga nagy állatbarát? kérdezte Celia kíváncsian. Kifejezetten zavarban van néha attól. Sápadt arca. aztán így folytatta: Talán az a legfontosabb. fáradt szeme túlfeszített munkár kodott. Igazam van? Igaza. Már dolgozunk raj a. ezért is hoztam magammal Cambridge-b?l. Nem számít.. Sebés i ügyességgel tudja eltávolítani a patkányok agyát. a tudomány szûzfoldjén nem lehet menetrendekh ez igazodni. hogy egy vonzó n? figyelje munka közben. nem beszélve a részvényesekr?l. azt mondta emlékeztette Celia . Az incidens nyomán Celia még inkább kedvelni és tisztelni kezdte Martint. karon fogta Celiát és az üres tárgyalóba ahol egy termoszból kávét töltött maguknak. hogy más okból nem íródnak meg azok a bizonyos jelentések. Az arcát olyan barázdák szántották végig. De még nem sikerült izolál egy proteint. De rögtön emlékeztette magát arra is. a felfedezések úgy születnek. az a következ? lépés. Mrs. és Celia egyre jobban tisztelte ezt a hozzáért?. nem hiszem. de valamivel kés?bb. Martin arcán gyors. ezúttal az ügyvezet? igazgatónak. mondjuk két évvel ezel?tt. hogy az ember egy adott irányba koncentrálja gondolatait . hogy az ember semmilyen fájdalmat ne okozzon az állatoknak. azt a peptidet. kilépett rajta Martin. A tudós most el?ször rázta meg türelmetlenül a fejét. Ez pontosan két évvel és ppal ezel?tt történt. akik soha nem . Térjünk vissza a kutatás állásához mondta gyorsan. Ketten ültek Bentley szerényen. Erre hívtam fel Yates figyelmét. és ennek érdekében mindent meg kell tenni. hogy a mindennapi élet realitásai okkal kés?bb ismerkednek meg. holn pra pedig már el is felejti. ennek nem lett volna szabad megtörténnie mondta. Celia id?közben lehiggadt. az mára teljesen lényegtelenné válhat. és egyúttal a legnehezebb is. mit kell még tudnom a tudós lelkér?l kérte Celia. hogy a tudósok olyan hosszú ideig tanulnak és annyira b elemerülnek a választott és nemritkán szûk szakterületükbe. a nap folyamán még egyszer felvetette. akik. Beszélt a fiatal és öreg áll különbségekr?l. és meg is fogjuk oldani. amelyiket keresi. Mikor megnyitottuk az intézetet. Ha rajta múlna. hogy a kutatásra koncentráljak. A tudományos kutatónak mindig ezt kell szem el?tt tartania. Celia egyel?re nem bolygatta tovább a témát. hogy ami életbe vágóan fontos volt neki tegnap.

sötét b?rû. Szeretnék ma este egy kis Locke-ot olvasgatni mondta Celia. Sajnos. még valamit tisztán kell látnia folytatta Bentley. És még valami: Dr. Dr. Például azt. hogy ezek a kétségek megalapozottak-e. utasítania kellene a nyílt beszédre. és e a hatalmával. Lockeista? Igen. hogy két asszisztens közül melyiket küldje el Londonba egy háromnapos továbbképzésre. hogy Locke egyike a legnagyobb filozófusoknak. Ezek szerint igenis vannak kétségek az itt folyó munkával kapcsolatban állapított eg Celia. olyan. Pea -Smith f? törekvésével. én határoztam helyette. Mr. Tudna szerezni nekem egy kötetet? Bentley feljegyzett valamit. nem szabad gyengeséget mutatnia. Apróc volt. Egyre több dolgot értek meg mondta Celia. hogy mereven tartsuk magunkat a szabályokhoz. de még nagyobb felel?sséggel tartozom önnek. itt és most. Peat-Smithnek rengeteg fejfájást okoznak az apró döntések. amelyek fölött az asszonyt mustrálgatta. hogy az utca jobb vagy bal oldali járdáját válassza. Mégis. hogy Martin miért nem kü lentéseket. tiszta és gyors beszédû fiatalember volt. Celia emlékezett rá. akik m an vidáman és optimistán ítélték meg a munka állását.is jutnak el ezekig a realitásokig. Rao Sastri jóképû. Rao Sastri az a nukleinsavvegyész pakisztáni származá egykori cambridge-i kolléga . Mert ezt megsínylené a m nkamorál. és én is az vagyok. Martin meg Bentley is egybehangzóan állította. Most hirtelen azonban hatalmas felel?sség szakadt a nyakába. lán nem lenne épp szabályos. Jól mondja. Hawthorne-nak. Nem hittem volna. a m aga szabta tempóban. a tudományos tisztánlátással és elkötelezettséggel. beszélnie kellene négyszemközt Dr. nem hagyta rá Bentley. Mrs. Dr. Ezért a kérdésére i nel kell válaszolnom. Dr. hogy a fiatal tudós nagy nyeresége az intézménynek. A végén. kés? délután tudott találkozni Dr. Celia tudta. hogy mondanak el neki. illetve Mr. Azt hiszem. Részletesen akarok tudni ezekr?l a kétségekr?l jelentette ki Celia. hogy Dr. Celia csak a második napon. hogy egyedül dolgozik. a harmin nnen. Köszönöm. szemben Celiával. de azt hiszem. Peat-Smith hozzá van szokva ahhoz. Például hetekig vacillált a . És ennek kihatás ehet a mostani látogatására is. akit Martin tudományos helyettesnek vett maga mellé. Jo rdan. Talán így. aki az íróasztalánál ült. nincs meg hozzá a megfelel? tudományos képzettségem válaszolta Bentley. ahogy mondtam. mivel a felett m képtelen volt dönteni. valóban. va gy kétségeket ébresztenie az itt folyó munka menetével kapcsolatban. Bentley mondta Celia. Most már csak az a kérdés. De más szempontból igen. akik valaha éltek eze n a földön. hogy ezek bármelyike jellemz? lenne Martin Peat-Smithre jegyezte meg Celia elgondolkozva. például. Peat-Smithszel szemben. Néha n a eldönteni. hogy briliáns min?sítései vannak. Jordan. Mindez szörnyû teher volna bárkinek. hogy bizonyos szempontból mindvégig gyerekek maradnak. A Nigel Bentley-vel folytatott beszélgetése óta másokkal is váltott néhány szót az intézetben. Mindkett?nkne z a meggy?z?dése. Bentley. és mint ilyennek. összeillesztette az ujj hegyeit. Megfogadom a javaslatát. Mrs. mint amilyen a maga jelenléte. amit maga vagy én néhány perc alatt eldöntöttünk volna. Folytassa. Ezért is találkozik az ember tudományos körökben an gyakran gyerekes viselkedéssel kicsinyes perlekedéssel és hasonlókkal. Ez a kérdés túl fontos ahhoz. Peat-Smith vezet?. Celia határozottan érezte. Hallgatom. Itt dolgozom. Halvány mosoly futott át Bentley arcán. Estére ott lesz a szállodájában. aztán azt mondta: Martin ma John Locke-tól idézett nekem. Sastrival. hogy valamit mindenki leplezni próbál. Mindez persze szöges ellentétben áll Dr. Én is hallottam. Hát. Sastri és Celia az étterem me . embe rek függnek t?le és egyéb nyomásoknak is ki van téve. Sastrival. Segíthetek még valamiben? Celia gondolkozott. így bizonyos kötelezettségeim vannak Dr.

ki vagyok kezdte az asszony. és merre halad. Sastri id?pocsékoló do edig nekem nincs sok id?m. amit Peat-Smith ott sejt. Peat-Smith kollégám gyakran beszélt önr?l. Igen. A hírviv? ribonukleinsavlánc hosszú.tti kis teremben ültek le beszélgetni. haladékt alanul mondja el nekem. hogy meger?sítettünk egy teóriát y szerint az életkor el?rehaladtával változás következik be az agyi DNS-ben. Köszönöm. kis pakisztáni lejtéssel. Celia bezárta az ajtót. hogy senki ne za varja ?ket. Hát ez az a bizonyos fal. amiket eddig talán senkive l nem osztott meg. mint ahogy ezt már Bentleynek is megmondtam. Celia megpróbálta összeszedni tudományos ismereteit. ez valóba n érdekes eredmény. Mrs. hogy még akkor sem biztos. Jordan! Maga nem kukoricázik. Bevallom. És nem is egészen sportszerû az járása. Hát. hogy megtaláljuk a fal mögött azt a bizon yos peptidet. tudom. és szere az itt folyó kutatómunkáról beszélgetni. Mrs. ez a kollégám elmélete. Mr. Sastri. Igen bólintott Celia . Jordan. Úgyhogy arra kérem. hogy találkozhatom magával. így az esetleges kétségeit se. aki rendes ember. Igen. Sastri kulturáltan és hibát ul beszélt. A kukoricázás ahogy olyan ékesszólóan megfogalmazta. De a lelkem legmélyén már nem hiszem. De ma éjjel nem fogok tudn . és fel vagyok ruházva az ? jogkörével. Éppen ezért használhatatlan: értelmetlen peptidek csokra. mert a vállalattól kapja a fizetését. Talán majd tíz év múlva. hogy maga bebizonyította egy egyedülálló ribon einsav létét. Nincsenek olyan módszerek. A kutatás nem haladt sokat el?re. Gyakran öntötte el az arcát a mosoly. hogy kérem pontosabban utasítom . Hawthorne-nak a megbízásából vag . hogy valaha is r kkanunk. ez így is van! De azt talán nem mondta meg magának. ott. Még körülbelül húsz percig beszélgettek tudományos dolgokról. de mi jön ezután? Mert most eljutottunk egy ásítóan üres falhoz. tudja. Ezt nevezem. Mrs. ne hallgasson el semmit. Maga nem fogadja el ezt az elméletet? kérdezte Celia. Megtettem a kötelességemet. Gondolom. és Celia megtudta. De miel?tt tovább beszélg szeretném közölni önnel. Te jó ég! Jaj istenem! Mi jön most?! Az jön. amelyen tudunk áthatolni megfelel? módszerek híján. hogy az izolált anyag túlságosan nagy. és ezeknek a módszereknek a kidolgozása évekbe t et. Én is örülök.. Miután kezet fogtak és miel?tt leültek. amiért átrepült A fiatalember szomorúan bólintott. Fejtse ki ezt részletesen. Magától megtudtam azt. Dr. a hangja kissé fölényessé vált. És szerény véleményem szerint. Több mint két év alatt csak annyit tudtunk elérni. Szét lehet választani a peptideket? Sastri elmosolyodott. legyen velem teljesen ?sz inte. az elismerés hangján. és el? kellene tudnia állítani egy hozzá kapcsolódó DNS-t. mert ön ragaszkodott hozzá. de néha hirtelen lkomorult és kissé nyugtalanul nézett Celiára. Dr. Szörnyen kínos helyzetbe hoz feszengett Sastri. hogy belátható id?n belül yt tudnak felmutatni. véleménye szerint pontosan hol tart az intézeti kutatás. Sastri sajnálkozva megrázta a fejét. ahol egyébként a vezet?ség szokta a munkaebédeit elkölteni.. ezt már mások is mondták nekem. sehova sem vezet. amikkel továbbhaladhatnánk. nem beszélve arról. mikor közölte velem a maga szándékát. Viszont még ennél is fontosabb kötelezettségei vannak a Felding-Rothszal szemben mondta élesen Celia . Megvonta a vállát. rendben van. Jordan. mit mások is osztanak itt az intézetben. és körülbelül negyven protein van benne a. Sastri megadóan felemelte a kezét és felsóhajtott. Dr. ugye? A fiatal pakisztáni ha ngjában egyszerre érz?dött megrökönyödés és félelemmel vegyes tisztelet. Sastri mondta végül Celia. Martintól tudom folytatta Celia . hogy az elején én is hittem benne. Nagyszerûen haladunk! Tényleg csodálatosan! Minden a legnagyobb rendben. Igen. mert holnap visszarepülök Amerikába. hogy a Felding-Roth elnökének. hogy megismerhetem viszonozta Celia a kedves köszöntést . mégpedig nem is rossz fizetés serébe jogunk van tudni a becsületes szakmai véleményét. Megtiszteltetésnek veszem. Vé vannak bizonyos kötelezettségeim Peat-Smithszel szemben. hogy rlow-ban dolgozó tudósok közül már csak egyedül Martin hisz abban.

Sastri ilyen? Sajnos igen. én sem válaszolta Celia. Azt hiszem. Vannak. Martin hellyel kínálta Celiát a fotelban.. De min dig is voltak és lesznek rövidlátó emberek. Meg tudja tényszerûen cáfolni. és egy bejárón? jön naponta takarítani meg rende rakni. hogy Martin egyedül él. Nagyon szeretem. A nappaliban egy szabadon lév? rúdon papa gáj gubbasztott. ám m el?tt elindult volna erre a találkozóra. akik nem látják a fától az erd?t.i aludni. A nappaliban csak a legszükségesebb berendezés volt: egy b?rfotel olvasólámpával meg három könyvespolc. ahol vannak. A macskák láthatóan tudták ezt. Meg annak a kérdése is. Javasolnia k ll. hogy futószalagon készültek. Milyen az ital? Finom. mint Celia érkeztekor. Mint korábban. mert úgy érezte. Martin bekísérte az apró nappaliba. Celia tudta. Mi sem egyszerûbb ennél. Celia elnevette magát. mixerek és jég. amit Sastri mond? Természetesen nem! Martinból megint kitört a türelmetlenség. Martin odanyújtotta a daiquirit Celiának. Ha daiquirihez van kedve. tovább. és a nyaká sort tett. elkészíthetem magának. De ezt az árat fizetik néha az olyanok. amit Sam Hawthorne búcsúzóu mondott neki: Mindegy. Mindenesetre arról a meggy?z?désr?l van szó. amikr?l Celiának az volt a benyomása. mert rabszolgahûséggel követték. És? Nincs igaza. A rövid nagy-britanniai útra nem ho t magával sok holmit. Ezt tudnia kell. . akkor nem lenne szükség a kutatásra egalapozott szakmai ítéletekre és jó ösztönökre van szükség. hogy vajon a mai este végén is ilyen oldott. Az el?szobából befelé menet Celia sorra átlépett vagy kikerült öt állatot egy barát ettert. ha valóban kemény és könyörtelen i ntézkedésre van szükség. és bukok a kóbor macskákra. mert itt megvannak a hozzávalók. hogy mennyire kedveli Martint. Martin még mindig olyan magabiztos volt.. Celia valamivel kés?bbre asztalt foglalt a Churchgate Hotelban. tu mit mondott magának ma délután. ma estére viszont egy Diana vo n Fürstenberg-tervezésû. telezsúfolva tudományos kötetekkel. Ha volnának tények. Javaslatot kell tennem a harlow-i intézet jöv?jével kapcsolatban. és az italosasztalkához lépett. mint tegnap. És a többi kétked?nek sem. hogy az ember jó nyomot követ. egy morgó angol buldogot és három macskát. A legcsekélyebb mértékben sem. ha állatok vesznek körül. Igen. álomszép barna-fehér mintás ruhakölteménybe burkolódzott. Mikor taxival odaérkezett a ház elé.. és igazán megható. azt hiszem. Dr. Minde udományos kutatás elméleteken alapul. és Celia m máskor most is megérezte a férfi elismer? pillantását. akik ellenzik a projekt folytatását. emlékeztette magát arra. baráti hangu latban lesznek-e. Egy asztalkára ki volt készítve néhán al. A modern és praktikusan berendezett ház megszólalásig hasonlított a környez? épü re. és szeretném tudni a maga véleményét err?l a kérdésr?l. mi t maga meg én cserébe azért. Rao nagyon becsületes ember. 5 A Harlow-ban töltött második és egyben utolsó estén Martin meghívta Celiát egy italra otthonába. Rao itt járt egy órával ezel?tt közölte Martin. Azért jött. az vagyok bólogatott Martin mosolyogva. Puha barna haját divatosan rövidre nyíratta. hogy emlékezik a kedvenc i Elgondolkozott azon. Hát maga tényleg állatbarát! Igen. Napközben egy elegáns kosztümöt viselt. vagy ha kell.! Holnapután találkozom Sammel mondta Celia. Id? és rengeteg pénz kérdése helyesbített Celia. ahol meg szállt.. most is rendkívül vonzónak találta Martint mint férfit. Nagyon köszönöm válaszolta Celia . hogy még egy évig folytassuk a jelenlegi kutatást. Martin egy kis ikerház egyik felében lakott. hogy v maga ítélete vagy pedig Sastrié meg a többieké a helyes. néhányan tudományos arroganciána ek keverékét. hogy ott lehetnek. három kilométernyire a Felding-Roth intézett?l. és y csak id? kérdése ez esetben rövid id?é a cél elérése.

én tudom.Martin kortyolt egyet a whiskyjéb?l.. Végül úgy döntött. Jól mondom? kérdezte élesen. Ha néhány éven belül nem fordulnak jobbr a a dolgok. Martin vele szemben foglalt helyet. Nemcsak hogy megmentem. Nagy lélegzetet vett. vagy kétségeket ébresztenie. mint ami t Martin az els? találkozásukkor mondott a cambridge-i laborban. hogy van magában ném ományos arrogancia. hogy mit fog hallani. A környezet és a légkör mindenesetre kellemes volt. Miért len t ezzel a mostani fogadkozással? kérdezte magában. de produktívvá. De a ezetében mindvégig ott voltak Nigel Bentley tegnapi szavai. Celiának tetszett a terem atmoszférája az alacsony mennyezet. Akkor Samet is ugya nígy meggy?zte. ami gyógyszerek eladásából származik. Celia figyelmesen hallg tta a magabiztos tudományos beszámolót. a piros-fehér terítékek és a kellemes kiszolgálás. Maguk ugyan azt hiszik. Celia minden idegszálával Martinra koncentrált. és elgondolkozva maga elé nézett. Mert most minden szavát nagyon meg kell gondolnia. Hogy az ördögbe tudnám meggy?zni magát? Még megkísérelheti vacsora közben pillantott Celia az órájára. mert talán ez az egyetlen módja annak. hog nap este olvasott könyv segítségével kísérli meg kiugratni a nyulat a bokorból Nigel Bentle gyanis betartotta az ígéretét és küldött neki Locke-ot. hogy megtaláljuk a módját az öregedési fo z agy leépülése lassításának. mikor Harlow faluból várossá lett. Az ördög vigye el. Ezért habozott és mérlegelte a m ondandóját. aminek az volt a lényege. Az étterem egyike volt a megö nek. ott rendelték meg a fogásokat az étlapról. Az igazat megvallva most is csa k azért beszélek róla. f?leg azzal a pénzzel nem. nem szabad gyengeséget mutatnia. mint amennyit muszáj. a mégis tudom. Nem minth a érdekelne az ügy üzleti oldala. vagy nevezze. hogy a Felding-Roth nagy bajban van. saját munkánk kritikus szemlélésének hajlandósága. mikor a lakásán beszélgettünk. Bár nem volt egészen biztos a dolgában. a kárpitozott fali fülkeülések. hogy ez a tudományos arrogancia. amin . hogy én ítélem meg helyesen a dolgot! Martin felemel a hangját. és azon törte a fejét. hog dégek el?ször a hallban foglaltak helyet. De a több mint két évvel ezel?tt tett ígéretet nem váltotta valóra. Jól válaszolta Celia némi habozás után. A Churchgate Hotel helyén hat évszázaddal ezel?tt egy parókia állott. és csak néha szakította félbe egy-egy kérdéssel. egyenesen Martin szemébe nézett.. Celiának egy romantikus fülkeülés jutott. Ezt ne értse félre tiltakozott azonnal Martin. és csak kkor tessékelték ?ket asztalhoz. De maga hozta el? a témát. Étkezés közben folytatták a Martinnál elkezdett beszélgetést. ezen a ny omon indult tovább. hogy ez most pont olyan meggy?z?en hangzik. Egy csöppet sem érdekel. menn A Churchgate Hotel éttermében feltálalt étel finom volt. Celia rögtön észrevette az els? hajszálrepedést a büszke homlokz aton. Felhajtotta az italá ra csapta a poharat. gy id? után már csak piszkálgatta a tányérján tornyosuló maradékot . mert muszáj. és várta. Ahogy ezt kimondta. Azt hiszem. Én ezt pozitív és nem negatív ér n mondtam. a világháború után építettek. Tén nem tudom. meg tudom menteni a céget. és m int ilyennek. akkor egyúttal maguk is célt érne Celia arra gondolt. A kutatómunkám eredménye ugyanis gyon fontos gyógyszer lesz. De ha elérem a célomat. Én viszont ha kapok még egy kis id?t. Vajon van-e a rendíthetetlen küls? magabiztosság ellenére Martinban is valami be ls? bizonytalanság? Celia azon törte a fejét. mikor az étel már ott volt az asztalon. Martin vágott egy grimaszt. jon. illetve a magukhoz hasonlókkal. mit gondoljak. másrészt Sammel. Lehetséges makacskodott . amit kés?bb. úgyhogy megmon véleményemet. ünnepeltté és dúsgazdaggá teszem. J akab király idejében lakóháznak használtak. hogy megértessem magamat egyrészt magáv l. Végül így szól A pénzzel nem szeretek többet foglalkozni. miként tudhatná ezt meg. Ez az arrogancia a tudás. Dr. és azt mondta: Egy órával ezel?tt. aztán megrázta a fejét. Nem tudom. Peat-Smith vezet?. azt mondta. valam a meggy?z?dés keveréke enélkül nem lehet valaki sikeres tudós. de Celiának túlságosan sok. Közel vagyunk nagyon közel! ahhoz. az els? alig észlelhet? megingást. akkor a vállalat tönkremegy. hogy én egy fellegekben járó tudósféle vagyok kezdte . A régi épületet belefoglalták az új szállodába. miel?tt folytatta. és talán az Alzheimer-kór megel?zésének.

Igenis. mi mindent tudnának mesélni az ?si falak. ma éjszaka eggyel több eseménnyel gazdagodi falak történettára. hogy maga nem mérlegeli megfel l?en azokat az ellentétes értékû bizonyítékokat. A bálványától. Celia arra gondolt. . k?párkányos kandallója és tölgyfa borítású falai voltak. Leírtam. kétségbeesett kifejezéssel nézett Celiára. hogy eljöjjön az iga zság pillanata.. Igen. Celia szobája egészen közel volt a feljárathoz. Mindketten hallgattak. ah a? Martin némán. és bementek. az álla megereszkedett. Aztán hirtelen pontosan tudta. hogy megtalálta.. mert úgy érezte... . amit hinni AKAR.. veszekedésekr?l. találkákról. De még ennél is súlyosabb dolog történt: mint mikor egy gép hirt romlik. Celia tudta. és Celia hálóingét kiterített a párnára. Egy pincérn? ment el az asztal mellett. gondolta. Mrs... Jordan. de majd m ol.. és furcsa pillantást vetett rájuk. t kegyetlen volt.. ha beszélni tudnán ak: az itt élt családokban történt születésekr?l. . Celia felállt... hogy. Olvastam valamit tegnap este folytatta Celia.. Martin megtört. szerintem így mondta csendesen az asszony. El?vette a kulcsát. hallatszott megint Martin hangja.. Hát nem lehetséges er?szakoskodott tovább Celia . összefüggéstelen szavakat mo yogott. kinyílt a szája. ami nem valószínû . bár szerintem maga is ismeri ezt az idézetet... befelé kezd mûködni és tönkreteszi saját magát. talán annyira meggy?z?désévé válik az.mondja meg azoknak odaát. menjünk innen..... azt meg fogják találni. köszönöm. de talán nem n?ttem fel a feladathoz. zíve kell?s közepébe talált.. meg kell hogy találják... zárják be az intézetet. Amit ker esünk. A hatalmas baldachinos ágyat vacsoraid?ben megvetették. tudom mondta a férfi. és végül Celia szólalt meg. hanem a megitélésünk helytelensége. hogy könyörtelen. és maga állít olyat. A barátom rosszul van. amit keresett. A táskájából el?vett egy papírlapot. és felolvasta. hogy a több mint két év alatt felgyülemlett feszültség. hogy ezt a vágyálmot tekinti megingathatatlan valóságnak. Ráébredt... egyedül nem megy. John Locke egy esszéjéb?l idéztem. Mit tett ezzel az emberrel?! Valóban rá akarta ébreszteni a v alóságra Martint. Na. annyira fáradt vagyok. Maga szerint így van? Igen. már nyoma sem volt benne az iménti meggy?z?désnek. Elboldogulok magam is. szólalt meg a férfi elcsukló. ami rajta állt dés nem a tudás hiányossága.ek akarja.. hogy ilyen messzire me jen. Celia elborzadt. Akik nem képesek következe ondolkozni. hogy kényelmesen felá lhasson a férfi is. Az ember írta. Az ólomüve kicsiny mérete arra emlékeztetett. amit Celia ellene fordított. Minden lehetséges válaszolta Martin.. egészen idegen hangon.fáradt. hogy a karjába vegye a férfit és megvigasztalja.. Er?tlenül te hozzá: Akkor.. A hangja megvál ozott. betegségekr?l. hogy a tizenhetedik században az üveg luxusnak számított . halálokról. mert meg fogják találni. Az épületnek ez a része is a Jakab-korból maradt meg. de fel sem merült benne. Ezzel karon fogta Martint. szükség esetén sokkolással. ami nem valószínû. hogy vessenek véget. Ezeknek a vereséget kifejez? szófoszlányoknak a hallatán Celiában legy?zhetetlen vág y támadt. feladom. De nem ebben az esetben.. ör tról. az egyedül hordozott s lel?sség most törte át az elviselhet?ség határát. Megtalálta a gyenge pontot. Martin mondta határozottan . szalagdíszes plafonja. az olyat. és nem képesek pontosan mérlegelni az ellentétes értékû bizonyítékok súlyát. túlságosan messzire viszi. Locke-tól lopott idézet. és a hall felé t gatta. akiben maga hisz és akit tisztel. A n? segített arrébb húzni az asztalt. kinyitotta az ajtót. A négyszögletes hálószobának al y. a férfi hirtelen elvesztette az önura amuszürke lett az arca. aminek Értekezés az emberi értelemr?l a címe. hogy most minek kell következnie. Van szüksége segítségre? Nem. és már nem kell sok ahhoz. Onnan vezetett fel a lépcs?sor a vendégszobákhoz. Én ig nis hiszek benne. szerelmekr?l.. Sajnálom. és odaszólt neki: Írja a vacsorát a számlámhoz.

hogyan lobban fel a férfiban a szenvedély. míg meg nem érkezi k a határozat az intézet bezárásáról. és újból szeretkeztek ezúttal gyengédebben. Bújj az ágyba. és gyengéden azt mondta a férfi Vetk?zz le. csak arra. Pár pillanattal kés?bb egyszerre sikoltottak a gyönyör csúcspontján végtelen boldogsá l. Az Andrew-val eltöltött tizennyolc év alatt a tegnapi éjszakáig soha nem volt sze uális kapcsolata más férfival. üdvözült vágyát. Martin eltûnt. abb találkozásukkal közelebb kerülnének a sorsszerû pillanathoz. de ugyanolyan élvezettel. nem is egy. hogy kihasználja a kínálkozó alkalmat. mély álmot alszik. vagy pedig azért. 6 Miután a British Airways légitársaság Concorde gépén összegyûjtötték az üres étkez?tá rad?lt az ülésen. félig nyögés. hogy má em sok idõm maradt. De nem sokáig. és elkezdett csomagolni. hogy el?bb vagy utóbb szembe kell néznie bizonyo s erkölcsi kérdésekkel és következményekkel. hogy ez mindkett?jük számára a lehet? legrosszabb megoldás volna t Sam alkalmankénti próbálkozásait udvariasan. és Celia elkezdte vigasztalni Martint. Ma hajnalban te még aludtál. amely egybeolvadt a Martinéval. és megérezte a combján a merev férfiasságát. a fürd?szoba felé indult. Mindenképpen megtartom a hitemet. Utána elaludtak. mikor el?ször találkoztak Cambridge-ben és egymás szemébe néztek.. A Te Martinod Celia lezuhanyzott. puszta véletlen. Azt javaslom. Celia nem sokkal kés?bb megtalálta az üzenetet. semmisítsd meg ezt az üzenetet. de határozottan visszautasította.Martin csak állt kábultan. mint valami gyereket. hogy a nagy kérdés Martin és ?közötte nem a. csodás emlék marad.. jutok-e valami reménykeltõ eredményre. Ne aggódj. mert üzleti szempontból nem lett volna bölcs do og. A közvetlen kiváltó o artin hirtelen összeomlása és kétségbeesése. és addig a percig dolgozom. és hatalmas. A sorsuk már akkor megpecsétel?dött. vagy lojalitásból Andrew iránt. és azt suttogta: Ugye te is akarod? A férfi teste megvonaglott. láthatóan nagyon szenvedett és bizonytalanul pislogott Celiára. mégis szeretném látni. az féltve ?rzött titok. A mindent elborító. de végül mindig elvetette a gondolatot. Mikor Celia másodszor felébredt. már nappali fény ömlött be az ódon ablakokon. hogy kielégítse a lüktet? vágyát. De ? már réges-régen eldöntötte. Mindjárt jövök én is. hogy mint egy fuldokló kapaszkodott küls? se és vigaszért. Ahogy Martin heves csókját viszonozta. A n? felkapta a hálóingét. ég?. a llanat tört része alatt átvillant az agyán. Celia ett elé. megrendelte a reggelit. Celia úgy érezte. lehunyta a szemét és igyekezett rendezni a gondolatait. Miután Martin nem mozdult. Tu gy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. hogy Martin nyugodt. Ce lia tudta. Ha ma éjjel nem történne meg.megtegy hanem csupán a mikor tegyük meg? . Most azonnal a laborba megyek. Az akkori szerû borzongásból Celia azonnal tudta. De nem most! Celiának már semmire sem maradt ereje. El?ször is a magánügyek. hogy szívesen kezdene viszonyt vele. mint Martin. és egyidejûleg ?benne is. Érezte. Néha mindkett? miatt. Ami kettõnk között történt. Az. akkor megtörténne máskor. Hajnalban fe lébredtek. hozzásimult. Drágám! Mindig is inspiráló hatással voltál rám. Hogy a beteljesülés itt és most következik be. Sam Hawthorne nemegyszer célzott rá. hogy ? ugyanúgy vágyott erre a pillanatra. hát persze! Átölelték egymást. Néha er?s csábítást tt arra. és milyen gyönyörûségesen! eszembe jutott egy hátha a kutatási zsákutcából való kijutásra. félig sóhaj tört fel bel?le: Jaj istenem. mert bár tudom. .. Lehet?sége persze akadt volna. ami most megtörténik.

amir?l nem tudott biztosat. Elfogadni. mert ilyen ügyekben szi nte lehetetlen dolog hideg fejjel gondolkozni. De valóban csak ez jöhet szóba? Ez az egyetlen megoldás? Celia még most sem volt s záz százalékig biztos a dolgában. vajon hogy érezne a Felding-Roth? És hogy érezne ? maga.. végigviszi a sikeres végkifejletig. milyen féktelen keresztbe-kasul szexelések folynak orvosi é yógyszeripari körökben egyaránt. ami a repül?térre vitte. és néha a saját szemével látta. hogy bármit csinált vagy nem csinált Andrew az ? háta mögött. El?z? este nem sokat tör?dött ezekkel a szavakkal. ezért fogadta el. ez a kívánsága teljesült. vagy beteg. hogy más körülmények között sorsdönt? következményei lehetnének egy ilyen gyönyör Ám Martin bölcsen felismerte. Másfel?l viszont soha nem tépel?dött ol yasmin. hogy ha a Felding-Roth lemond Martin kutatási programjáról. ha felébredt volna benne a gyanú. meg kell hogy találják. és megkockáztatná az elidegenedést a gyerekeit?l. Ha így történne.. Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni. és Andrew olyan bölcs. er?s . hogy kilépet t a szálló ajtaján és beült a kocsiba. hogy Németországban. Celia is hasonlóan diszkrét akart len ni. Celia többször is visszajátsz ndolatban Martin szavait. mások p edig szabad elhatározásukból maradnak monogámok. ha elhagyná Andrew-t. gyengéd. sok házasság bomlik fel szükségtelenül azért. hogy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. Celia már érdekl?dött. mégpedig több mint kielégít? t is tudta. Sok mindent csináltak végig együtt. mert meg fogják találni. persze. Márpedig egyiket sem fogja soha megtenni. hogy a férjének voltak-e félrelépései. mert a házastársak prûdek. azok után sem. hogy a szerelmüknek nincs jöv?je. A következ? pont Harlow. pár pillanatt al azel?tt. Celia kezdett?l fogva csodálta. ami ebben az esetben egy fon tos. de majd máshol. Ez persze így nem igaz. hogy Martin agyi öregedést kut ató projektje kiábrándító kudarc. Azon töprengett. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott. hogy nem dugott félre. aki húszévi házasság után azt állítja. nagy hasznot hozó gyógyszer lesz? Mert ugyanezzel a programmal más országokban is foglalkoznak. semmint tudós ill? szavakkal azt írta: Ami kett?nk között történt. illetve a tûz nem ég túl hoss zú ideig. hogy a harlow-i kutatás leállítása után nem sokkal az egyik külföldi tudó telen áttörést ér el. az féltve ?rzött titok. Celia tudta. azóta. hogy hiba volt egyáltalán me gnyitni. Amib?l pedig az a kérdés következik. hogy nem találkozik többé titokban Martinnal. és mit gond . Andrew-ra gondolt. az tos. Ennyit a magánszféráról. Amit Martin motyogott. Franciaországban és Új-Zélandon is dolgoznak tudósok a pr bléma megoldásán. és ezt Celia is így látta. Be kell ismerni. mint valami magnóbeszélgetést: Amit keresünk. Valószínûleg igen. Martin két évvel e zel?tt mondta. azt meg fogják talál i. Na. udik. hogy egyesek szerint most szégyellnie kellene magát azért. mikor reggel inkább költ?höz.. így tudta. Lehet. ha tják a munkát. Ma reggel. hogy kitámogatta a Churchgate Hotel étterméb?l. ha a szenvedély lángja nem csap túl magasra. Celia egy morristowni koktélpartin véletlenül elkapott egyszer egy cinikus meg jegyzést: Egy normális férfi. amiket Harlow-ban látott és hallott. mint senki más még Martin sem. hogy azokban az országokban folytatják a t annak ellenére. Celia pletykákból tudta . lélegzetelállító felfedezést tesz. hiszen a n?k többsége nagyon vonzónak találta. mint a harlow-iaknak. De most valahogy más jelent ?séget kapott a kicsit összefüggéstelen kijelentés. ami történ t. Végül arra gondolt. Így hát Martinnak tökéletesen igaza volt. Mit fog javasolni holnap Samnek? Persze csak egy dolog jöhet szóba: be kell zárni az intézetet. hogy egy-egy félrelépés árt-e a jó házasságnak. és kész. hogy nekik sincsenek jobb eredményeik.Martin azonban más volt. Gyorsan le kell írni a veszteségeket. hogy ? hogyan reagált volna erre? Nem örült volna.. és mindenki más téved? És mit jelent ez a majd máshol ? Egy másik országban? Egy másik gyógysze ehetséges. hogy mégis Martinnak van igaza. akkor egy másik cég gy versenytárs átveszi. Sok férfinak soha nem kínálkozik alkalma. csodás emlék m Tudom. ami Harlow-ban is sikerült volna. Ugyanakkor az ilyen kijelentéseknek van némi valóságalapjuk. Úgy vélte. Celia azt kérdezte magától. hogy mindig meggondoltan és diszkréten tette. zerint akkor nem. Hát ? épp az ellenkez?jét érzi. Mert nagyo n szereti Andrew-t. Tegyük fel. gy mindkett? egy ártalmatlan szexuális kaland miatt. és most már bevallhatta önmagának testileg is kívánta. Neki is ny dódott alkalma.

Úgy érezte. csak az ál lt. Nincs hozzá kártya. Ami viszont visszavitte gond olatban Sam indulás el?tti instrukciójához: Ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre va kor arra tegyen javaslatot. Nincs értelme azt kívánni. még mindig bizonytalan volt. Köszönöm. ami annyit jelentett. véleményem szerint cselekedet volna bezárni a harlow-i intézetet. annyira el foglalt volt az elnök. De mikor a Concorde New Yorkban földet ért. hogy a beszélgetést a részér?l befejezettnek tekinti. amit remélt. hogy mégis fel tudnak majd mutatni valami eredményt. 1975 második felében kevesebbet kellett utaznia. hogy hozzák el a rózsát önnek. és Celia soha nem futamodott meg. T vábbra is megfeszítetten dolgozott. Megpróbáljam kinyomozni. egy évig még biztosan. Kemény összecsapás lesz? Minden valószínûség szerint. Talán találok benne néhány ötletet. Ekkorra viszont az álláspontja a harlow-i intézettel kapcsolatban már egyértelmû volt és határozott. Celia végül csak egy nappal kés?bb tudott Sam Hawthorne-nal beszélni. Celia. hogy ne tegyen semmit. Írtam egy jelentést tette le Celia a négyoldalas összefoglalót Sam asztalára. A férfi hanyagul bedobta a jelentést az egyik irattartó tálcába. Egy héttel kés?bb nagy csokor rózsa érkezett Celia irodájába. Ám egy ilyen döntés vagy inkább döntésképtelenség . hogy ki küldte. mi lesz"-filozófia volt ez. mert azt a választ kapta. ami alatt dolgozik. menn feszült attól a szinte elviselhetetlen nyomástól. Mérlegelve minden körülményt. de többnyire csak Morristownban. Közölte Martinnal. tudom. hogy milyen döntés született m Sam. Ez esetben nagy örömmel fogom neki még ma megírni. amit Sam Hawthorne és Vincent Lord is maró gúnnyal a washingtoni minisztérium módszereként emlegetett. De ne aggódjon tett hozzá a férfi. másnap mit fog javasolni. mell?zve az udvariaskodó formaságokat. mert a táviratban. Sam bólintott.lnának róla a többiek a cégnél. Nos kezdte Sam. miután Celia leült vele s zemben az elnöki irodában . hogy a napjai meg vannak számlálva. nagy megkönnyebbülésére. ki a feladó. Az érzelmi reakciók és kérdések hiányából Celia világosan látta. hogy nem zárjuk be az intézetet? Celia megrázta a fejét. Igen válaszolta határozottan. hogy kit?l jött? Hagyja csak mosolyodon el Celia. ami annyit jelent . ?k sem tudják. Sam megkönnyebbült. van valami javaslata? A nekiszegezett kérdésb?l és a férfi hangulatából Celia egyértelmûen arra következtet hogy Samnek most semmi kedve részleteket hallani az utazásáról. azt válaszolták. amit kaptak. hanem várjuk ki. és mikor érdekl?dtem a virág . amit felhasználhatok. Kurtán bólintott. Elbírok velük. most sem fog. Nem. Jordan mondta a titkárn? . Ám a kemény döntések részét képezik egy csúcsvezet? fel . de talán még tovább. Mert most ezt kívánta. Mármint hogy folyjon tovább a kutatás annak reményében. Mrs. Azt hiszem. hogy bárcsak ne ezt a kemény döntést k ene meghoznia. érvelt magában Celia. hogy a javaslatát úg lt. Folytatnunk kell Martin agyi öregedést k utató programját. és Celia megérezte. elfogadták. ha majd az igazgatótanács tagjai faggatni kezdenek. Úgy tudja. Celia felsóhajtott. és tárgyilagos hangon azt mondta: Rendben. nem a le bb megoldást jelenti-e a maga számára? De igen! Pontosan az a most ne csináljunk semmit. ha most az intézet bezárását javasolná? Több dolog is arra csábította. Majd valamikor elolvasom. Sam fáradtan elmosolyodott. 7 Celiának.

Az ünnepen Andrew-nak eszébe jutott Winnie-ne k az a rég ejtett terve. Ebben persze fontos szerepe volt annak. Celia szeptemberben tett egy rövid utazást Kaliforniába. míg Lisa félelemmel vegyes tisztelettel bámult . a Nizari Iszmailisz. hogy több ideje maradt Andrew-ra és meg tudta látogatni Lisát meg Bruce-t is. hogy egyre durvulunk. Lisát. és Mrs. Aztán feltette a szónoki kérdést: Egyáltalán. Bruce-tól mégis megkapta. Dr. Jól van sóhajtotta Winnie. tetszett neki a talp raesett fogalmazvány. amelynek tagjai hasist szívtak. Bruce osztályf?nöke meg ondta Celiának meg Andrew-nak az egyik látogatásukkor: Nem arról van szó. mama. De holnapig nem szólok róla Hanknek. A teszt mindkett?jükné nyugtató eredményt hozott. A kormányzó kézhez kapta a levelet. és mindenki legnagyobb meglepetésére kivéve persze Lisát.ett. i tárgyból gyakran épphogy csak átcsusszant egyik félévb?l a másikba. Használták válaszolta Bruce nyugodtan. és még jobban megrettent. A pszichiát kalmazták emlékezetkiesés ellen. de els?sorban Stanfordba akart be jutni. Több egyetemre is beadta a felvételi kérelmét. mikor merényletet követtek el Ford elnök ellen. Megszervezte l. hogy Winnie meg Hank March vezet ték a háztartást hosszú évek óta. Csakhogy minduntalan ki kell tépnünk a kezéb?l a történelmi olvasmányokat. Mert szeretnék re egy éccakát nyugodtan végigaludni. Tekintettel arra. de még mennyire! Néha már teljesen kivagyok. csodálkozom. Amit a kengurupásztorok elvesztettek. gy egy dolgozó anyának is lehetnek sikeres. A mindenit! rikkantotta Andrew. hogy melyik üzletágban dolgozol. mint ahog y lélegzett. Err?l nyilván azért nem tudok. hogy Ausztráliába megy. de aztán nem érték el vele a várt eredményt. Egyetlen dolog árnyékolta be Winnie boldogságát: még mindig nem született gyereke. vagyis hasisev? -b?l származik. hogy nagyon jól tanult. jókedvûen és abszolút megbízhatóan. Csak a merényl?n? ügyetlenségének köszönhet? nem tudta kezelni a fegyverét . amiben viszont segíthet a n?gy meg hát a szerencse is. Méghozzá nem is olyan régen. hogy mással is foglalkozzon. hogy egy jövend? történésszel van dolgunk. Állandóan rajta vagyunk Hankkel vallotta meg egyszer bizalmasan Celiának. ahelyett hogy civilizáltabbak lennén k. Celiát egészen összetörte az eset. miel?tt vallási jellegû terrorisztikus cselekményeket követtek volna el. Nem telik bele sok id?. A tizenegyedik-tizenharmadik században volt egy iszlám szekta. sem pedig Hanknek magyarázta egy este Andrew a konyháb an Winnie-nek. kiegyensúlyozott gyerekei. Az a véleményem. mikor az egész család együtt volt. és támogatásáról biztosított ikor Andrew megtudta a dolgot. Jaj istenem. Bár Celia mindig is óvakodott az önelégültségt?l. bá mennyire is szerettek volna a férjével. mikor történelmi tárgyú publikációk alatt fogunk Bruce nevével találk i. mert a hasist nem használják gyógyszerként fortyan el Celia. ami ezúttal San Franciscóban történt. Csak jó id?zítés kérdése. hogy nem bb történelmi tragédia. hogy Bruce rossz tanuló volna. Tovább kell próbálkozniuk. A novemberi hálaadó ünnepen. honnan származik az ilyen gyilkosságok ö A kérdésre nem várt választ. amellett. aki mit sem vett magától értet?d?bbnek személyesen válaszolt a kislánynak. az Emma Willard Iskola végz?s növendékét megválasztották a fels?sök diákbizalm és így. hogy ha az ember akar valamit. Ráadásul nem is állt messze az elnök ?l. megjegyezte Celiának: Ez tényleg a te lányod. A jelek szerint Lisa olyan természetességgel végezte a szervez?munkát. Celia kérésére Andrew megvizsgáltatta Winnie-t és a férjét is. Winnie alkalmazásának t egybeesett harmincnegyedik születésnapjával. Jordan. Semmi baja sem magának. Celia kijelentette: Néha arra gondolok. azaz orgyilkos szavunk a arab hasisi -b?l. akkor rögtön a leg agasabb fórumhoz kell fordulni. rengeteg közösségi munkát is végzett. hogy a fels?bb osztályosok hetente egyszer fél napot az Albanyban lév? állami kormányhi vatalok egyikében dolgozhassanak. Jordanék megnyerték jegyezte meg. mikor há l kés?bb hírét vette az újabb merényletkísérletnek. hogy Lisa levelet írt New York ál lam kormányzójának abban a meggy?z?désében. kiváló eredményei lehetnének mind ?l. Celia jelenlétében. De csak nem akar összejönni. most megkönnyebbülten gondolt arra. Az assassin . hogy nem tudod: a gyökerek a gyógyszerekhez nyúlnak vissza. és elvetették. A dolog úgy kezd?dött. A középiskola második osztályába járó Bruce id?közben akkora történelemrajongó lett. és véletlenül éppen Sacramen an volt.

Ami a könyvet megkülönböztette a gyógyszeripart a szokásos élességgel támadó többi ki a szerz?. Celia arra gondolt. Silverman nem sokkal a könyv megjelenése e l?tt vallomást tett egy kongresszusi bizottság el?tt. Vett a könyvb?l vagy hat példányt. de azt megjósolhatom. Vagy netán ordulás. vagyis nem figyelmeztetik a nútlan betegeket és orvosaikat. nem mellékelnek használa ti utasítást a gyógyszereik mellé a lehetséges mellékhatásokról. a jelenlegi kényes pénzügyi helyzetünkben. tehetséges. Este egy albanyi étteremben vacsora közben Andrew megjegyezte: Ma ugyan rendkívüli napunk van. A könyv nagy visszhangot válto tt ki. mert most már ? is elég magas beosztásban van ahhoz. ahogy várható volt. mennyire fájlalja. az entebbe-i repül?téren . amilyeneke t Celia a nemzetközi értékesítésen töltött évei alatt személyesen is tapasztalt. hogy az utóbbi id?ben mintha lehiggadt volna a kutatási igazgató. hogy szükség van változásokra. és amit krit elding-Rothnál. természetes modorú pár egészen lenyûgözte. Ám az esküv? n pján Samr?l és Lilianr?l úgy sugárzott a boldogság. nytársakkal szemben Celia számára Sam érvelése különösen veszélyesnek. Korábban Lilian bizalmasan panaszkodott Celiának. Júniusban volt a ballagás az Emma Willard Iskolában. ami igencsak felkeltette Celia érdekl?dését. és csak akkor lesznek ajlandóak beadni a derekukat.az öccsére. hogy a világpolitika unalm as második félévnek néz elébe. ami örökké tartani fog. gondolta Celia. így a fiatal pár ott keresett lakást magának. megtéveszt?nek tûnt. hogy a húszév es Juliet két év után abbahagyja az egyetemet. hogy a gyógyszeriparnak el kell fogadnia bizonyos erkölcsi és jogi obligókat. amely nagy tisztelettel hallga tta végig. Ahogy elnézte Julietet és Dwightot. aki frissen végzett a Harvard jogi karán. Celia szerint ez újabb int? jel volt arra. hogy Vincent L ord lehetséges szövetségest lásson benne? Áprilisban Lisa izgatottan hazatelefonált. és elküldte néhány vezet?nek a Felding-Rothnál. hogy ez lesz az ldog házasság. hogy ezekr?l a gondolatokról nyilvánvalóa egfeledkeztek mégpedig teljes joggal. ez az intelligens. hogy úgysem gy?zhet. a férfi visszaküldte. Dr. kurtán szemét -nek titulálva. ha pisztolyt nyomnak a hátukba. de megjósolhatom a fõmuftijaink kézzel-lábbal fognak tiltakozni minden módosítás ellen. De azért maga ne adja f el. Ám a változásnak széles körû mege kell alapulnia. hogy mikor tizenhárom évvel korábban elküldte neki annak a feminist a kiadványnak egy példányát. Dwight. Alaposan meglepte viszont Vincent Lord válasza. ahol én vagyok a menyasszony anyja legalábbis remélem. Egyetértek azzal. Dr. Végül is indokolta a fényes ünnepséget Lilian Hawthorne Celiának . Ugyanabban az évben. aki barátságos üzenetet küldött. Pontosan olyan eseteket sorolt fel a könyv. hogy ?sszel indul Kaliforniába. Eszébe jutott. amelyek latin-amerikai országokkal kereskednek. amin az egész Jordan család m egjelent. hogy olyan egyesült államokbeli és más szervállalatok. A tudós gyógyszerész a San Francisco-i University of California oktatója volt. 1976 februárjának kellemes közjátéka volt Juliet Hawthorne és Dwight Goodsmith esküv? e. mer t felvették a Stanford Egyetemre. Köszönöm a könyvet. Mindig számíthat rám. hogy hátrányba kerüljön a verse fõleg mi nem. A fiatalembert Andrew és Celia egy évvel korábban ismerte meg egy vacsorán Hawthorne-ék nál. tûn?dött Celia. Az elegáns esküv?n óriási felhajtás volt. Egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. májusban megjelent egy könyv. ak y reagáltak. mert éppen azt a szégyenletes tényt tárgyalta. Ez a jóslata csaknem azonnal megcáfolódott. New York Cityben kapott állást. ez az egyetle ?. mert Ugandában. a Gyógyszerek az amerikai kon tinensen címmel. Tipikus volt Sam Hawthorne kézzel írott üzenete: Alapjában véve osztom Silverman és a maga nézeteit. és ilyen fiatalon férjhez megy. háromszázö gel. mégis szerény. Milton Silverman alapossága volt. és mély meggy?z?déssel hitt abban. de nem folytatta vele mert tudta.

akik megszabadítjuk az amerikai n?ket az ?si igától. amit megérdemelnek. amib?l világosan látszott. Otthon többször is megkísérelte el?hozni a témát. közöttük Alaszka és Hawaii Felding-Roth ei és ügynökn?i. S?t: örömteli gyógyszer! A Montayne-t századok óta várták az asszonyok. aminek legnagyobb részét Celia elolvast a. els?sorban azért. A Felding-Roth éttermében Celia elkapott egy . Mi. A szabad nyugati világ ujjongása közepette az izraeliek a kiszabadított túszokat biztonságban visszavitték oda. Tudta. majd Fordból is kiábrándult. és megváltoztatni Andrew álláspontj esség alatti gyógyszerszedésr?l. annál szilárdabbá vált a meggy?z?dése. aho nnan a gépet eltérítették.egy vakmer? izraeli légikommandó kiszabadított több mint száz túszt. akiket az álnok Ugandai elnök. de a férfi kérésére igyekezett el?ítéletek nélkül tanulm utatási és teszteredmények leírását. Celia és a legfels?bb vezetés többi tagja az utca túloldalán lév? e egáns Stanford Courtban lakott. Minél többet olvasott. A Felding-Roth Montayne-lázban égett. milyen hasznos és hogy milyen üzleti lehet?ségek rejlenek benne . hogy az új jövevény fog gy?zni. lding-Roth munkatársai vagyunk az emancipátorok. Köztük volt Bill Ingram is. Georgia állambeli popu listát választottak elnökjelöltnek. ami örökre véget vet a reggeli rosszulléteknek! És ez a szer a miénk! Óriási tapsvihar tört ki a teremben. hogy Samnek igaza van: tizen alatt bámulatos fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásban. A háromnapos tanácskozást a N rmont Hotelben tartották. és ezzel a terhesség minden napját jobbá. . Idi Amin által támogatott arab terroristák tartottak fogva. mert az illet? éjjel-nappal arról beszé hogy ? hithû déli baptista . Id?közben az anyag többkötetnyire duzzadt. hogy e akarja kerülni a vitát. n volt valószínû. hogy Celia megosztotta Sammel a Montayne-nel k apcsolatos kétségeit és aggodalmait. A teremben ott ültek kilenc nyugati állam. és nem szabad a terhes asszony októl megtagadni egy jótékony szert csak azért. Spanyolországban. Celia el je. ha komolyan beindul a Felding-Roth értékesítési kampánya. és nem akar behatóbban foglalkozni a Montayne-problémával. aki a terhesség alatt hányinger és rosszullét kínoz és most megkapják. hogy ez a terhes asszonyoknak készült szer töké esen biztonságos. Mindenki az új. de egyenesen elrag adtatással vélekedett arról. A férfinak mindig sikerült másra terelnie a szót. értékesítési felügyel?i meg körzeti igazgatói. izgalmas szerre koncentrált. mikor a New York-i demokrata párti konvención egy ismeretlen. és a továbbiakban nem lelkendezett az szerr?l Andrew jelenlétében. Ausztráliában és most az Egyesült Államo yan óvatosan és körültekint?en zajlott. mert több mint egy évtizeddel azel?tt egy más k gyógyszer alkalmazásának tragikus következményei lettek. hogy lesz még épp elég lehet?sége a véleménye harcos kif e. fényesebbé. 1976 októberében volt ez. aki Jimmynek nevezi magát? Ám a gyógyszergyár morristowni központjában nem sok ideje maradt a munkatársaknak a politizálgatásra. Ilyen el?zménye k után Celia nemcsak hogy meg volt gy?z?dve a Montayne biztonságáról. amennyire emberileg lehetséges volt. a Felding-Roth San Francisco-i regionális értékesítési konf renciáján. hogy a világ legels? politikai posztját olyasvalaki töltse be. aztán Dániában. A végén Celia feladta a kilátástalan küzdelmet. Nagy-Britanniában. ma pedig a gyógyszer-értékesítés igazgatóhelyettese. Az unalom azonban hamar visszatért mint ahogy Andrew sietett is hangsúlyozni . Már csaknem két év telt el azóta. ami épp engedélyeztetés el?tt t. hogy az amerikai közvélemény Nixonból. boldogabbá tesszük! Mer etett a szer. S ami ugyanilyen fontos volt: a Montayne tesztelése el?ször Franciaországban. Annak ellenére. De Celia ezúttal Andrew-t mintha kicserélték volna süket e talált. hajdanán Celia tanonca a rec ept nélküli szerek részlegénél. 8 Nekünk. az értékesítésben dolgozóknak a legfontosabb érvünk a Montayne mellett az l mondta bele Celia a pódium mikrofonjába . amit egy kolléga tett fel az asztaltársaságának: Elképzelhet?.

akik a kilenc hónap során Mon . míg meg nem érkezik az engedély. hogy a minisztériumi engedély még a kritikus határid? el?tt megérkezik. A szer egyesült államokbeli tesztelése során másfél év alatt csak a legenyhébb. Káros mellékhatása nincs. Vincent Lord meg a többiek biztosak voltak abban. és ez sötét felh?ként árnyékolta be a Felding-Roth fényes marketinghaditervét. hogy addig várjanak a gyártás-el?készítéssel. most taktikát váltott. Anyai álmodozás. Stavely keresztes hadjárata során egy polgári perre kozott. és a Felding-Roth remélte. te csodálatos! dalla Ó. sajnos. Legfõbb jótétemény! A dalt vidáman. hogy ezúttal a minisztérium bírálatával rezhet népszerûségi pontokat. Maud Stavely egy New York-i központú fogyasztói érdekvédelmi csoport. Egyike volt az els? terheseknek. A gyógyszergyár központjában ugyanakkor lehetetlennek tartották. de miután az értékesíté gozó kollégák annyira lelkesedtek érte. de a páciensek is. r forduló mellékhatásokat tapasztalták. látva. Minden oly egyszerû. a Polgárok a Bizton ságosabb Egészségügyért elnöki tisztét töltötte be. szült egy kislányt. A legváltozatosabb helyeken és id?kben. a gyo válasz reményében.és tévéállomás a kérdést: mit totojázik annyit a minisztérium? Miért tagadják meg az amerikai n?kt?l ezt a jótékony szert. Montayne! Terhesség esetén. Donahue kijelentését nagy Felding-Rothnál. Sam Hawthorne. olyanokat. mint rt feltételezték. h ogy négy hónapon belül. Az egyesült államokbeli tesztelés befejeztével a szokásos mennyiségû iratanyagot az e gedélyeztetési kérelemmel együtt átszállították a minisztérium washingtoni központjába. és az olyan bemelegít? események tartására. nyugodt. aki egy isten háta mögötti helyen lakott. a lehet? legtöbbet megtudják róla. hogy a gyógyszer esetleg veszélyes le het.A Montayne marketingtervei teljes g?zzel készültek. és egyértelmûen a minisztériumot okolták érte. A minisztériumi engedély egyre cs ak késett. Montayne! Montayne. Látták ugyanis. azzal érvelve. aki rendes körülmények között id?r?l id?re a gyógyszeriparra rohant kivont karddal. Ez a n? és az általa vezetett tömörülés a zte a Montayne amerikai engedélyezését. Egy huszonhárom éves n?. Addig is szükséges volt. tévében meg a sajtó hasábjain. Dennis Donahue szenátor. A Montayne tengerentúli sikereire hivatkozva egyre több újság. és jóval hosszabb ideig kellene tesztelni. rádió. gondtalan napok. hiúnak bizonyult. hogy a tömegkommun ing-Roth malmára hajtja a vizet. hozzájárult a bels? használatához . hogy az e ngedélyezés már csak napok. ami óriási anyagi veszteséget jelentene. h zok. és dicshimnuszoka zengtek róla nemcsak az orvosok. A reggel is de más! Montayne. hol a Montayne már forgalomban volt. Ez a remény azonban. ez esetben ugyanis legalább hat h hátránnyal indulhatnának. Alice Springs köz elében. legfeljebb néhány hét kérdése. mikor más országokban sikerrel és biztonsággal használják? Az amerikai gyóg egint szállóigévé vált. A szert a kísérleti állatokon kívül ötszáz önként jelentkez? emberen is kipróbálták. amit néhány hónappal korábban tárgyaltak Ausztráliában. Ügynöki körökben a lelkesedés lángja a Montayne perspektívájával kapcsolatban magasra ott. boldog-boldogtalannak ismertették az álláspontjukat és ennélfogva gyakran bukkantak fel a rádióban. boldog. ahol elsöpr? népszerûségnek örvendett. mert nem akarta kedvüket. Egy riporter kérdésére válaszolva a minisztérium id?húzását ny etséges magatartás -nak min?sítette az ismert körülmények között . harsogva énekelték az összegyûltek a tanácskozás mindhárom napján töb Celiának személy szerint voltak fenntartásai a nótával kapcsolatban. Ezek a jó eredmények nem sokban különböztek azoknak az országoknak az eredményeit?l. A minisztérium halogató taktikáján kívül volt még egy zavaró körülmény. február környékén piacra dobhatja a szert. egy asszony s r. amelyek orvosi szempontból nem voltak jel ent?sek. és valaki még egy ideill? dalszöveget is írt a közismert Amerika. Úgyhogy megszületett a dön yártás és a reklámkampány el?készítésére. akik árulni fogják a Montayne-t.

egyrészt többf aton. amit az ausztrál kormány finanszírozot . aki az asszonyt terhesgon dozta. és válaszoltak az ügynökök kérdéseire. amit maga írt fel a k ismamának. a Thalidomidot soha nem szánták kifejezetten a n?knek. mégpedig öt különböz? országban. más szereket is szedett a terhessége alatt. amely szörnyû deformációkat okozo atokon. Stavely. mely szerint a Montayne biztonságos. hogy nincsenek bizonyítékai alátámasztására. ogy perelje be a Montayne ausztráliai forgalmazóját. A fe lebbviteli bíróság is a panaszos ellen döntött. ? is a Montayne-t okolta. elvégezték az álla kísérleteket. semmi biz onyítékot nem tudott felhozni a Montayne ellen. akiknek még él az emlékezetében a Thalidomid. és kiderült. és közeli ismeretségben. hogy ha lelkiismeretesen elvégezték volna az áll atkísérleteket. kés?bb a keresztkérdések össztüzében elismerte. A baba képtelen volt bármilyen rendes mozdulatot enni. Így a Maud Stavely-féle kampányt nem értékelték nagy problémának a Felding-Rothnál. b elismerték. és rábeszélte. aki hallott az esetr?l. El?ször is a Thalido ot körülbelül húsz éve fejlesztették ki. ? és más orvosszakért?k is kizártnak tartották. csak egy állati er?s spuri -ja. Celia beszéde után a Felding-Roth tudományos szóviv?i is alátámasztották azt. Visszatérve a kutatásra: a Thalidomidot nem próbálták ki széles körben á kon. mikor a gyógyszerkutatás még nem volt ennyire fejlet biztonsági el?írások is jóval lazábban kötötték csak a gyógyszergyárakat. és feszülten figyelte Celia szavait. hogy az teljesen üres . A keresetet a bíróság elutasította. ki a kislány apja. amiket különös gonddal készített mai és az ehhez hasonló alkalmakra. Egy ügyvéd. hogy száz százalékig biztosak legyenek a tökéletes megbízhatóságában Talán még soha nem vizsgáltak meg gyógyszert ilyen intenzíven a biztonságosság szem tjából tette hozzá. hogy találkoznak majd aggodalmaskodókkal is figyelmeztette a hal lgatóságot . megkereste a szerencsétlen anyát. amelyek mindegyi gorú törvények szabályozzák a gyógyszeripar tevékenységét. és az orvosok úgy jel lemezték az agyát. egyik cigaret táról gyújtott a másikra. Ezt azért hoztam most el?. hogy valamennyien felkészülten fogadhassuk a Montay ne-nel kapcsolatos kérdéseket.állt a marihuánával. Celia ismertette a Laboratoires Gironde-Chimie-nek. aho het. Mindkét jogi eljárás során számtalan bizonyíték vott arra. alátámasztva a ok ítéletét. így methaqualont (Quaalu de). veszélytelen gyógyszer. Miután betiltották. hogy például egyes nyúlfajták ugyanolyan deformált utódokat hoznak mint az emberek. hogy szellemi fogyatékos. diazepamot (Valium) és egyebeket. akkor nem történhettek volna meg az emberi tragédiák. A hallgatóközönség továbbra is lankadatlan figyelme köze te folytatta: Ezzel szemben a Montayne-t a lehet? legszélesebb körben kipróbálták. Nem sokkal ezután újabb vizsgálat következett. Az orvosok egyetértettek abban. A többi szakért?i vélemény mellett elsikka omása. és folytatta a beszédét. a Montayne francia f eltalálójának döntését arról. hogy a gyermek egész életé en csak vegetálni fog. A rossz hírû anya. azért. Hadd érzékeltessem egy példával. és soha nem fog tudni önállóan járni vagy akár felülni. . miel?tt megjelent volna a gyógyszertárak polcain. és így bebizonyosodott. Igaz. Egy orvosszakért? a tá t tanúvallomásában a n? testét ellentétes hatású vegyszerek szörnyû katlanának nevezte. Celia szünetet tartott és a jegyzeteibe pillantott. A Thalidomid és a Montayne között alapvet? különbségek vannak. aki megvallotta.tayne-t szedtek. amit mo dott. aps. Csak a helyi repül? doktor mert tudniillik repül?vel járta a hatalmas körzet en elszórtan fekv? településeket tanúskodott a n? mellett. A csecsem?r?l kiderült. pedig már egyéves is elmúlt. Elképzelhet?. Általános altatónyugtató t hozták forgalomba. hogy milyen al apossággal végezték és végzik a kutatást és tesztelést. mint ahogy azt a franc yek megkövetelik. és jóváhagyta az els?fokú ítéletet. És még valami: a k ellentétben. A San Franciscó-i értékesítési konferencián a szónoki emelvényen álló Celia megvárta. Nem vetette meg az italt sem. másrészt önként jelentkez? embereken. hogy még azt sem tudja biztosan. hogy mindenképpen kellemetlen. Az amerikai Dr. A teremben mindenki csendben ült. hogy a Montayne nem felel? a gyermek állapotáért. az. aki megszállottan kereste a nyilvánosságot. és a gyermeket világra segítette. és aminek során újabb tudományos szakért?k tettek hitet a Montayne mellett. hogy egy évvel tovább tesztelik a szert. Továbbá ezen országok legtöbbjében szedi a Montayne-t egy évnél hosszabb ideje. hogy a gyermek fogyatékosságát a Montayn kozta volna.

Nem ugyanez volt a helyzet azokkal az orvosokkal. mert azt állították. Azt hiszem. Bizonyos szempontból olyanok ezek a körzeti értékesítési tanácskozások. vagyis minden egyes el?adással jobbak leszünk. A kurva életbe. aztán Sam azt mondta: Ez maradjon szigorúan kett?nk között. Nagyszerû! Persze valamennyien feltesszük a kérdést. Err?l akarok beszélni. Az az igazság. Visszatért a jó hangulata. mert mindig elmondasz mindent. sem úgy a Montayne mellett. hogy még mindig vannak fennt artásaid. Szerintük a Montayne-nel minden rendben. akik ellenezték a fájdalomcsillapítást a szülésnél. ami a Montayne-ügy fejleményeivel kap csolatos? Tényleg? Andrew igyekezett meglepettnek látszani. Itt a Felding-Roth. Te is jól tudod. Te mindig azt mondtad. Boontonból. hogy nincs meg az a tudásom. Nem lehetséges folytatta Celia . hogy kettejük között mi szükség van erre. mikor megszólalt a telefon. Minde megy. Adja át Liliannek és Julietnek a legmelegebb üdvözletemet mondta Celia. De a St. gondolta Celia. a nézet d mára elavult? Végül is régen kezdted az orvosi pályát húsz éve . hogy az eng délyt hamarabb meg fogjuk kapni. Már megmondtam. hogy bár valamikor tényleg igazad volt. hogy januárra gyermeket várnak. elég jól mondta Celia. mint gondolná.Hogy sikerült a beszéded? kérdezte Andrew egy órával kés?bb a Stanford Court luxu kosztályának kényelmében. Mrs. Oké. hogy megítéljek egy olyan gyógyszert. hogy minden rendben Juliet és Dwight Goodsmith három hónappal azel?tt jelentették be boldogan.. amit életemben nem alkalmaztam.. hogy így van. Kivett néhány nap szabadságot. Tudod. megvonta a vállát. hogy nem akarok err?l beszélni! De én igen! vágott vissza az asszony. hogy árulhassák a Montayne-t. de biztosra tudom ígérni magának. Szerencsére nem vagyok n?gyógyász vagy szülész. amit Celia érkezéséig olvasott sítésem arra. és felvette a kagylót. hogy terhesség alatt ne szedjenek semmit a n?k. akkor csak tegye. hogy mikor érkezik meg a minisztériumi jó agyás. hogy Andrew dühösen felcsattant. amivel. Minden rendben Juliett dezte Samt?l. hogy most el?ször kérdeztél t?lem olyasmit. Még mindig ez az álláspontod? Ha már így rákérdeztél: igen. Azonnal kapcsolom Mr. Úgyhogy. miért. hogy közöm le yen hozzá. Celia! Semmi közöm a Montayneedhez. Nem beszélnénk már végre valam Nem vágott vissza Celia élesen. Hawthorne-t. Szeretném tudni. Amit semmi esetre sem fogok felhasználni sem így. Már beismertem. Te viszo nt egész horda bel. mit?l ilyen biztos a dolgában? Nem. Jordan? érdekl?dött egy n?i hang. joga v an hozzá. Celia hallatszott Sam hangja. akik egyenként is sokkal többet tudnak ná . m orcirkuszi produkció.és külföldi tudósra hivatkozol. Ez nem igaz ingatta a fejét Celia. Igen.. amelyben otthagyta a fairmont-i ülést. Talán azért. bár nem értette. amit Samt?l hallott. Ha Sam titokzatoskodni akar. Meg a jövend? unokámmal? kuncogott Sam. Dühödten meredtek egymásra. és azóta sok minden meg liának eszébe jutott valami. Fáradtan elnyúlt és felr lábát a díványra. és lerúgta a cip?jét. Örömmel közölhetem. bizonytalan csönd támadt a vonal túlsó végén. Megkérdezhetem. hogy kérdez?sköd . és nem is akarom. Az ügynökeink már alig várják. Szerencsére? Nyelvbotlás volt fakadt ki Andrew türelmetlenül. Kíváncsian nézett a fé . hogy elkísérhesse Celiát a nyugati p egyúttal meglátogassa Lisát. Kis. Hogy állnak a dolgok? Prímán. és nincs szükség arra. Celia letette a lábát a sz?n yegre. Bede's-ben van befolyásod. aki els?éves volt a Stanford Egyetemen. A lányá . és félretette az újságot. De te felírnád egy betegednek? Nekem nem kell felírnom. Halló.. ugye? Nézd sóhajtotta Andrew. mert a téma mindkett?nk zámára fontos.

Celia ezzel Sam letette a kagylót. hogy a Montayne engedélyeztetési kérelme Dr. Különösen az egy ór rábban lezajlott beszélgetés után. a dolog túlságosan fontos ahhoz. az a büntetése. De akkor is ott vannak. Köszönöm. hogy eze knek a Mace-féléknek hogyan lehet ekkora hatalmuk. amit Mace lding-Rothnak okozott és okoz. És ez különösen felb te. ahol se bels?. aminek során ? és Vincent Lord közös elhatározásra jutotta nis katasztrofális következményei lehetnek. Annak idején. A valóságban így is történt volna. kellemetlen vagy undorító is a dolog. Celiában megérlel?dött az elhatározás. hogy a Montayne minisztériumi jóváhagyását természetes. Andrew a fürd?szobába ment. hogy az anyagot valaha is úgy használják fel. ahogyan Vincent javasolta. aminek ut yen eltemetve rejt?zött az utazási költségek elszámoláskötegében. és nem is állt szándékában találkoz le. és miért kell eltûrniük az ilyeneket a ti sztességes üzletembereknek. ha nincs ott az az arrogáns. Mace bûnös üzelmeinek bizonyítékait. a vezet? kollégáké. A Montayne helyzete igen kritikus. hogy bizonyos dolgokban érthetetlen módo n mindvégig hajthatatlan marad. e ember sorsa van a kezében a részvényeseké. Hogy tehetett ilyet? Talán már megint ki akarta vívni valakinek a csodálatát e zúttal Celiáét. Buta és in dolog volt. Ez eggyel több ok arra. Végül is mindenkivel el?fordul. err? meg volt gy?z?dve. 9 Mikor Sam Hawthorne lerakta a telefont. tûn?dött magában. pontosabb a megvette kifejezés Dr . Gideon Mace-t a leleplezéssel. amit tenni kell. és minden ren delkezésére álló legális eszközzel igyekezett késleltetni az engedélyezést. Míg Celia telefonált. mikor Vincent megszerezte nem. akkoriban Sam dühödten elítélte Vincentet. nos. Most viszont másként állt a dolog.. bárcsak ne tette volna azt az ösztönös kijelentést Celiának a Montayne minisztériumi engedélyeztetésér?l. már azt kívánta. Sam azon füstölgött magában. Mace rendíthetetlenül ült a Montayne kérelmén. a vásárlóké . hogy ssen vághassanak neki a hatvan kilométernyi útnak Palo Altóba. A jó édes any nnek a Mace-nek! Sam tovább monologizálgatott az irodája csendjében: azért. Igazság szerint nem is kellett túl sokat gondolkozni a megoldáson. lezuhanyozott és felöltözött. most pedig itt ez az eset a Montayne-nel. el?írásos amatnak láttassa. De mikor ekkora felel?sség nyomja a vállát. Vincent Lor d ugyanis el?relátó módon már gondoskodott róla. Gideon Mac e asztalára került. ahol Lisával és néhány újdonsü fordi barátjával volt megbeszélve egy éttermi találkozó. Hogy az ilyen Mace-féle bûnöz?k másokat is bûnözésre kényszerítenek ez esetben Samet és Lordot . és még a gondolattól i lborzadt. hogyan lehet túljárni Gideon Mace eszén. Sam Hawthorne életében nem találkozott Mace-szel. Ezentúl sokkal el?vigyázatosabbnak kell lennie. mikor áldását adta Vincent Lo arra a javaslatára. se küls? ell rá nem bukkanhatott. amik etikátlannak ítélne és nem értene velük egyet. Sam éppen egy ilyen döntést hozott egy órával korábban. az alkalmazot eresked?cégeké. ha kiderül a döntésük úgyhogy soha nem szabad k ie. c sak becsületességet és tisztességet?! Szerencsére ezek a Mace-félék kisebbségben vannak a minisztériumban különösen. akik semmi mást nem akarnak ennek a világnak a Mace-eit?l. sem pedig Celia nem ho l? a hotelbeli vitájukat.. gengszter bürokrata! Szörnyû balszerencse volt. en a kérdésben ilyen. akik önvédelemb?l kénytelenek ugyanazt az alantas taktikát használni. Eleget hallott már róla Vincent Lordtól meg másoktól. hogy még mindig erkölcsi fenntartásai legyenek. El?ször a két évvel ezel?tti oktalan viselkedésével a Staidpa ce-ügyben. El?ször hûvös hangulatban ültek egymás mellett. a büntet?jo .azt üzenem. és arról a sok kárról is. Éppen ezért meg k lálni a módját annak. szívélyes légkörû találkozón sem Andrew. az igazgatóké. Átadom. hogy soha többé nem említi meg a férjének a M zajló eseményeket. és bár ez elég nagy csalódás volt a számára úgy látszott. hogy fenyegessék meg Dr. Az úton és az oldott. méghozzá a Felding-Roth kétezer dollárjával. hogy kínos döntésekkel jóvá kell hagynia bizonyos akciókat. elviselhete len. hogy a következ? terhessége alatt már szedheti a Montayne-t. de aztán lassan fel ldódtak. akkor néha kénytelen nagyot nyelni és tenni. hogy kinevezték egy nagyvá lalat élére.

hogy emlékszik-e Sam.. hogy én nem les z ügybe belekeverve. Ezeknek a változásoknak az egyik oka az lehetett Lord ez a minisztériumi ismer?seit?l tudta . A minisztériumi tisztvisel? fölött nem múltak el nyomtalanul az eltelt hónapok. és az orra sem kéklett. A legfels? vezet?k m agányosak. Ellentétben a korábbiakkal. mire kell az a kétezer ollár. Igen bólintott Lord . akkor lemondhatsz a Montayne februári piacra dobásáról. hogy Mace abbahagyta az ivást. Könnyen lehet. gondolta Sam. Most már csak várni kell. A kutatási igazgató már az ajtónál volt. mint valaha. Pléhpofával hozzát ette: Ha nem használjuk fel. amit tennünk kell. Oldottabban viselkedett. Sam ekkor jött rá. és legalább egy évre a hidegre tehetj az egész ügyet. én fogok beszélni Mace-szel. és belépett egy klub ba. Sam ezt megértette. ahol Mace székelt. és azt kérdezte: Valahol itt van a mi Montayne-ünk engedélyeztetési kérelme is? Egy része válaszolta Mace. és nem gyakorolunk nyomást Mace-re. A szekrény méretû kis lyukban.gi felel?sségre vonással. Még egy rövid ideig várni. Az íróasztalt is csak fáradságos aktakupac-kerülgetés árán tt megközelíteni. ugyanakkor meglep? módon mégis jobban nézett ki. és határozottan öregebbnek látszott. és hagyd jóvá. Lord körbemutatott. hogy a legutóbbi találkozásuk óta történt valami Dr. emiatt jött Igen bólintott Lord. és bár m mindig messze volt attól. Mace-nek csak kérnie kell azoknak a tesztek nek a megismétlését. és így azt a fölösleges kérdést sem volt alk lma feltenni. Egyébként a minisztériumban semmi nem változott. Gideon ace-szel. Csak meg akartam köszönni. minden még rosszabb lett. ami n em kevésbé büntetend? cselekedet. amelyek. mint az. a nyers modorán és az agres szivitásán határozottan enyhített. Az exorvossal szemben ült. Vágj bele d. hogy te is tudjál róla. akkor letagadhatod. hogy barátságosnak lehessen nevezni. Vincentnek a szeme sem rebbent. Köszönöm mondta Sam. A washingtoni épület továbbra is az a személytelen. ha nem intézi el a Montayne engedélyezését. Az ócska öltönye helyett vett egy új zemüveget is váltott. kopott méhkas maradt. és ezzel már nem bandzsított annyira. Ha volna válaszolta Lord . ne legyen egye dül. hogy em lesz szükség azokra a fénymásolatokra. Zsarolásra adott hivatalos engedélyt. Tréfásan hozzátette: Remélem. miért kéne egyed alnom. Lord elhallgatott. nincs a kabáthajtókád alatt rejtett m . mi a terve. Bármennyire is utálom magam érte. ne ? tudjon egyes-egyedül arról. amit Mace tett. hogy Vincent tulajdonképpen csak azt akarja. több irat zsúfolódott össze. mikor elmondta. hogyan késleltette Mace a Staidpace engedélyezését több mint egy évig. hogy val aha is beszéltél velem err?l a dologról. Az ar már nem volt olyan paprikavörös. De ugye nem arra gondolsz. de aztán mindenáron tudni akartad. a hivatalnok alig látszott ki a papírtengerb?l. ahol hajdani alkoholisták találkoztak rendszeresen. Az egész nem fért be ide. miután Sam leintette. amelyek a lábához tett aktatáskában lapultak. hogy a Montayne minisztériumi engedélyezése most már minden kétséget kizáróan a küsz Vincent Lord észrevette. és emiatt meggondoltam magamat. Rendben sóhajtotta Sam. De azt akarom. Nincs mit szépítgetni rajta. és nem látom be. Mace hang . és Vincent ezen a magányon akart enyhíteni. hogy még hosszabbról. ami a kezünkben van. Tényleg ilyen hosszú id?r?l lenne szó? kérdezte Sam. hogy ezt írásban is rögzítsük? Lord megrázta a fejét. Ha jól sejtem. amire készül. mikor Sam utánaszólt: Vincent! Igen? fordult vissza Lord.. akkor azzal magamat is inkriminálnám. Még így is enyém a piszkos munka. Valamikor arról volt szó emlékeztette Sam a kutatási igazgatót . Zsarolás. jóváhagyom. s?t ha lehet. Kockázatot vállalok. Ezt a kockázatot is vállalom. Ha kiderül a dolog. és még mindig reménykedett. Õszintén aggódom az ausztráliai eset miatt. annak biztos tu datában.

abban nem maga az engedélyeztetési kérelem játssza a legnagyobb szerepet. hogy a birtokunkb an vannak és mérlegeljük. igazságtalan el?ítéletekhez vezetik és beárnyékolják az ítél?képességét. nem pedig az enyém.józannak tûnt. és magában akkor hozzátette: Még tán élvezni is most elérkezett a pillanat. csak maga meg én. Mace megtört. amiért itt ülök. hogy nincs más válasz mint megtenni a kellemetlen lépést. biztosítottam magát arról. Lord az iratokért nyúlt. akinek lételeme mások megalázása. Az isten háta mögött lakó asszony. az eset bíróság elé került. Az arca hamuszürkévé vált. Lord durván félbeszakította. Most már biztos volt benne. hogy Mace azonnal felismerte a legfels? papírt az egyik t?zsdei tr anzakciós dokumentumot. hogy küldjék el az információkat. Remeg? kézzel nyúlt hozzá. Személyes problémái vann ak. Az a maga véleménye. Úgyhogy semmi érte megennie vagy elégetnie.. hogy belerokkan. Nézze csak meg ezeket alaposan. amik kikészítik. A két érintett gyógyszergyár neve Binvu cts és Minto Labs. Már írtam Ausztráliába. én is átrágtam magam az egész aktahegyen bólintott Mace . számlakivonatok és egyéb dokumentu b?l egyértelmûen kiderül. és ha ezeken kívül máskor is folyamodott ehhez az e szközhöz. A szükségtelen késleltetés ellenére is világosan kiderült. hogy jó a er. mir?l beszélek? Lord bólintott. hogy egy ellenfél. és már tudta. Lord tett még egy utolsó kísérletet. hogy be van-e zárva az ajtó. hogy annak idején azt mondta Sam Hawthorne-nak: Ha eljön az id?. hogy már látta ?ket. hogy a vaktában leadott lövés telibe talált. végignézheti. és valószínûleg akkora pénzbí agára. De hát ez hónapokba telhet! tiltakozott Lord. hogy a Montayne is ilyen gyógyszer. Látszott. hogy maga több mint tizenhatezer dollár illegális nyereséghez jutot bizalmas minisztériumi információk felhasználásával. Még id?ben eszébe jutott. Ja. és utána laponként végignézte az eléje tet somót. Igen. Mindkét alkalommal alaposan körüljárták az elmentették a Montayne-t. ho at mondtam. mert szerintem amit a Felding-Rothszal tesz. Hátrapillantott. és ezek csak a másolatok másolatai. én akkor is el fogom végezni azt. és ha megé . összeszedte t és visszacsúsztatta az aktatáskájába. Kinyitotta az aktatáskáját. hogy bizonyítékot hagyjon maga után. és itt nincsenek tanúk. és kés?bb a kormány is vizsgálatot indított. Tudom. de további részl akarok tudni az esetr?l. és nincsenek mellékhatásai. akkor azokra az esetekre is fény derül. De bizonyos szempontból van köze mondta Lord. hogy a vállalatunk ne keveredjen bel e az ügybe. és Lord határozottan élvezte. Magát ezért. Kutató tudósi hírnevemre mondom magának. semmi szükség megkockáztatni. Lord a Mace asztalán hever? iratok tetejére tette a fénymásolatokat. lehet. yes problémáknak egy része a vállalatunk tudomására jutott. és kivett bel?le néhán t. Csak az a fontos. és éles hangon megkérdezte: Mi az ördögr?l beszél itt nekem? Err?l válaszolta röviden Lord. hogy ha gyakorolhat Mace fölött. Lordnak eszébe jutott. hogy lesznek további kérdéseim. Mindenesetre ennek semmi köze a Montayne-hez. Még ha így lenne is. Ezek itt t?zsdeügynököknek szóló megbízások. Ugye tudja. Igen. hanem a maga lelkiállapota. hogy a Staidpace késleltetése szükségtelen lt közölte Mace egykedvûen. miközben vékony hangon megkérdi: . majd én elvégzem a piszkos munkát . Azért va köze. Ez zsarolás vinnyogta Mace kétségbeesetten. Ehelyett azonban a hivatalnok letette a papírokat az asztalra. Mace felemelte a fejét. Voltak más esetek is. Mikor a Staidpace engedélyezését késleltette. Gyönyörûséggel töltötte el. Ezt felejtse el! Több módja is van annak. de az talán újdonság. h gy másnak is van bel?lük másolata. ahogy a férfi szája szögletében bugyborékol a n . de elutasított tet. Mace egyre kétségbeesettebb arckifejezéséb?l Lord kitalálta. hogy ne juttassuk-e el az igazságügy-miniszternek és talán a sajtón is. hogy az ujjlenyomatai rajta vannak. és suttogva megkérdezte: Honnan szerezte ezeket? Ez nem fontos válaszolta gyorsan Lord. A börtönt persze nem kerülheti el folytatta Lord .. Lord viszolyogva nézte. Lordnak az volt az érzése ott helyben infarktust kap. m aga aláztatott meg és verg?dik szenvedve. Ez esetben persze vizsgálat indul. és az ajka görcsösen rángatózott. csekkek.

. akivel még soha n ozott.. szó nélkül sarkon fordult. hogy Gideon Mace vadul ha jtotta ?ket. Igaz. Mint a legnagyobb gyógyszergyárakat képvisel? egyesületnek az elnöke mondta . hogy átadja a kényes iratokat Dr.. De két hét múlva a minisztérium engedélyével meg lehetett kezdeni a szer recept re való felirását és árusítását Egyesült Államokszerte. Celiának egyébként is Manhattanben akadt dolga. 10 Novemberben. Lord megvonta a vállát. hogy bízik a becsületszavamban. És ha. kinyitotta. amiket az iparágunknak meg kell hallgatnia. A maga szóhasználatával élve ésszer Meg akarják kapni az engedélyt... egy péntek délután Celia meglátogatta Dr. amit Lome Eagledon. azt kellene. Celiának eszébe jutott valami. hogy figyelmeztetem válaszolta Lord higgadtan . hogy l obb tudomásunk szerint nincs róluk több másolat. Eddig még kevés gyógyszeripari vezet?vel akart. aztán Lordra emelte a tekintetét.. de beszélgetünk. hogy egy napon ezt még nagyon megkeserüli. és kiment. a Montayne-nel kapcsolatos gyanú. Nem szólt oda el?tte telefonon. Magánál sokkal kiválóbb e le a nagyesküt arra. hogy a Montayne-nek nincs köze a történtekhez. zta. És mit ér a maga szava. Hallgasson ide könyörgött Mace már félig zokogva . Két hétbe tellett. vad gyûlölet lángolt fel a szemében. megkapják az engedélyt? Akkor az iratok. nem kerülnek az ig azságügy-miniszterhez és a sajtóhoz sem. Lord nem válaszolt.. Amikor viszont Maud St . hogy kielégíti végre a kíváncsiságát és megismerkedik egy ellenféllel... hogy ezze szerrel kapcsolatban nem tiszta minden. hogy a februári forgalomba hozatal sikerüln i fog. A zseniális. Ezért hív om meg évente kétszer ebédelni Ralph Nadert. Vincent Lord semmit nem kockáztatott. hogy Stavely úgysem akarna szóba álln i vele. de néha hasznos dolgokat mondanak. Mindketten hallg attak. Itt van. mert tudta. tényleg lehet benne valami. Fröcsög? gyûlölettel sziszegte: Magának meg a cégének mától fogva a minisztériumban van egy halálos ellensége. A Felding-Rothnál mindenki ünnepelt. Maud Stavelyt a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet New York-i központjában. könnyed stílusú Eagledon korábban a ko mány ügyvédjeként dolgozott. Mace irodájában némán néztek egymással farkasszemet. Mace megpróbálta összeszedni magát. Visszakerülnének magához azzal a garanciával. és két üres órája maradt a nap közepén. És ebben hogyan lehetek biztos? Úgy. A látogatás hirtelen elhatár tett. Mace-nek. megvizsgálta a tartalmát. Figy tetem. amiknek az imént mutattam meg a fénymásolatát. Megtartotta a szavát. személyesen utazott fel Washingtonba. komolyan gondoltam. A Montayne-re.Mit akar t?lem? Tudja azt maga nagyon jól válaszolta Lord. suttogta a hivatalnok kétségbee setten.. a Gyógyszergyártók Egyesületének e nöke mondott neki nemrégen Washingtonban. hogy ellenfelek vagyunk. az az ausztráliai eset. Isten malmai úgy is lassan ?röltek. hogy másokról ilyeneket mondhasson.. amit ígértem nyújtotta át végül Lord a borítékot Mace-nek. mocskos gazember?! Ne haragudjon. Err?l már beszéltünk szakította félbe Lord megvet?en. Minden másolatot megsemmisített. sz tek kapcsolatot tartani a fogyasztói csoportokkal. ami civilizált dolog. de nincs abb an a helyzetben. meghallgatjuk egymás álláspontját. Én és Ralph szinte semmiben nem értünk egyet.. A hivatalnok átvette.

kis New England-i akcentussal. Celia egészen másnak képzelte el Sta velyt. gondosan manikûrözött körmû. mert az a betû még mûködik?! Igen. hogy a válasz korántsem elégítette ki. mint maga. és felpillantott a látogatójára. Maud Stavely egy viharvert asztalnál ült. Ki maga? Ó. aki úgy kiárusította volna a tisztességes n?iséget. tette hozzá. A környezet alapján. valaki sebesen gépelt. amikben kett? is van.velyt akartam ugyanebb?l az okból meghívni te jóságos isten! Celia kíváncsiskodására Eagledon folytatta a történetet: Szóval Dr. Ezenkívül pedig. mikor Celia taxija megállt egy sivár hatemeletes ház el?tt a Harminchetedik utcában. de mostanra ez a sz?nyeg annyira elvékonyodott. Igen. A n? nem válaszolt. Az önkéntes íróasztalán postázásra váró prospektusok tor aznap beérkezett posta még felbontásra várt. és egy apró. mint például az aggyatok ?! Talán keressen helyette rokon értelmû szót javasolta Celia. Nincs sok n?i vezet? ebben a rothadt iparágban. Mikor Celia belépett. másvalak meg fontoskodó hangon telefonált. A csúf lépc aláról pergett a festék. Úgyhogy nem találkoztam vele. hogy itt hagyom ?ket. bent. amelynek törött kirakatát ragasztószalaggal reparálták meg. az vagyok bólintott Celia meglepetten. és nem fogja a drága idejét holmi zavaros agyú nagyip ri vezet?re pocsékolni ezzel persze rám célzott. hogy n túl sok pénze az öltözködésre. türelmetlen han g egyben kulturáltan is csengett. hanem még keményebben fürkészte Celiát. Mrs. pedig látszott. hogy itt-ott el ?tûnt alatta a padlózat deszkája. v t asszonyt. Celia arra gondolt. Felállt és eltûnt egy másik ajtó mögött. egy nyitott ajtóval találta magát szemben. Kereszteljem át az államot mondjuk Meormiára. hogy az irodai berendezést vagy a helyiségek el?z? bérl?je hagy ta ott. Thom önkéntes kopogott szorgos harkályként egy körülbelü mazó Underwood írógépen. Honnan olyan biztos abban kérdezte Celia finoman . A kezében egy iratot tartott. ent van Dr. mit óhajt? Dr. A metsz?. A jelek szerint a szervezet nem dúskált a pénzb n. Merthogy Georgiá kéne megcímeznem. A n? kifejezetten csinosan mutatott a borvörös gyapjúszoknyában és a rózsaszín blúzban. Tessék. hogy Stav most próbálja bemérni . csak egy egyszerû érdekl?d?. aki úgy érezte. hogy Stavely a választ saját kérdésére. a néni fennhangon kijelentette: Mindig mondom ezeknek. Bemehet. Meglepetten nézte a vonzó külsejû. hogy így tettem? Mert ha nem tette volna. Stavely közölte hogy tengernyi a dolga. Thorn. amit azóta is sajnálok. Mikor Celia megkönnyebbült sóhajjal kilépett a liftb?l. vagy pedig az ócskapiacon vették fillérekért. ez tényleg kínos ismerte el Celia. És ezzel a levéllel mi legyen? csattant fel a helyesíróbajnok. Thomon látszott. Az egyik ajtóra mutatott. O. Vegyészként kezdtem közölte Celia. mert torkán akadna a falat. akkor nem dolgozna a gyógyszerbiznisz értékesítési bugyráb n. azért sem eb e velem. De sajnos nem tudok magának segíteni. nem messze a Seventh Avenue-tól. Látszott. A kis szoba. semmivel sem volt különb a többi helyiségnél. ha meg nem javíttatják ezt a ny omorult gépet. Miközben várakozott. hogy ég a munka a kezük alatt. Eagledon elnevette magát. Vigasztalanul esett az es?. hogy csak így rát em magára. amit valaki a gyógyszergyárak romlott pénzéb?l fizetne neki. Az épület földszintjén gy vasedénybolt volt. aki nem lehetett több negyvenegy-negyvenkét évesnél. A benti apró szobában ?sz hajú n? trónolt a jobb id?ket látott fémasztal mögöt névkártya tanúsága szerint Mrs. Megjelent Mrs. gesztenyebarna hajú. de feltétlenül találkoznunk kellett. Valamikor régen takaros padlósz?nyeg l ehetett a szobákban. ahova belépett. és amiket a n?r?l hallott. Celia valami köszönésfélét morgott. a Stavely-féle csoport f?hadiszállásához. Hogyan írjam le azokat a szavakat. Szerintem maga a Jordan. Aztán másokhoz hasonlóan végigjártam a szamá . nyikorgó-recseg? lift kínlódott fel a látogatókkal a le emeletre. Szeretnék beszélni vele. de mégsem faggatózott to b. Gyógyszeripari vezet? vagyok válaszolta Celia. Rendben. Stavely? Igen. Honnan tudta? Már hallottam magáról. é ajtóhoz ment. Celia megpillantott néhány e zomszédos szobákban. napi nyolc órát küzd egy velejéig romlott és erkölcstelen iparág ell n persze a gyógyszeriparra gondolt . és olyan az tán végképp nem. A lépcs?házhoz hasonlóan itt is pergett a falakról a maradé esték. Nem mûködik rajta a g . Ne haragudjon. A Celiára szegez?d? átható kék szempár elárulta.

Úgy látszik. vagy maradjon. Nem értek egyet magával. akiknek tényleg szükségük vo szerre. olyanoknak is. gyógyszerfügg?ségben szenved? ember eket hagytak maguk után. de csak bizonyos embereknek és bizony os esetekben. hasznos szer felfedezésére koncentrálták volna az energiájukat.. ezért dolgoznak. Ugyanakkor sok olyan embert is vágott közbe Celia . Arra gondoltam. hogy ezt a szervezetet megalapíthas am. hogy orvosi képesítése van jegyezte meg Celia puhatolózásképpen. hogy menjen-e. hogy többet nem óhajt önmagáról beszélni. Igen. Nincs haszna annak és semmi el?ny nem származik a bból. Én csak tudom. Hiszen én is egyike voltam az agymosott orvosoknak addig. de hallgatom. És maguk éppen ezt akarják. Tíz percet adok magának. hogy beszélgethetnénk. ennek érdekében agyalják ki az eiket. Alapjában véve a gyógyszerek hasznosak. s?t talán még imádkoznak is a minél több receptért. Ezzel sarkon fordult. Még ha nem is értenénk egyet. és fel nem adtam a magánpraxisomat. nem tíz órát. ennél több durvaságr s szüksége. és meghallgatha tnánk egymás érveit. mert sok a dolgom. amivel maga fogl alkozik: az értékesítés. hogy ezek a Valium-félék mindentudó csodaszerek. hogy léteznek ilyen nekem-is-van-már szerek szakította félbe Cel ia türelmetlenül . amiket a magáéhoz hasonló cégek folytattak csillapíthatatlan ka iságból.Ez engem egyáltalán nem érdekel. Itt van például a Valium meg a hoz sonló szerek talán a világ legfölösebb mértékben használt. amivel azt akarta érzékeltetni. de rögtön újból elkomorult. hogy megtartsam az ember ek egészségét és életeket mentsek. Visszatérve a Valiumra. Senkinek nem volt szüksége arra a kis millió Valiumváltozatra. Kicsit sok gyógyszert?! Mindenki kilószámra gyártja a recepteket. s?t éveket áldoztak a kutatásra drága tudományos id?t. hogy kissé különbözzön az eredetit?l és így szabadalmaztathassák. aminek eredményeként az agymosott sok azt hiszik. és busás haszonnal árusítha Mindenki tudja. Stavely egy székre mutatott. e m jó ötlet. A másik hidegen kérdezte: Ugyan mit? Hát talán némi megértést vonta meg a vállát Celia. Például azt szeretném tudni. De néha ezek a mellékkutatások vezetnek új f . hogy ezek a szerek szerencsétlen. h ibilis pénzösszegeket csak azért. de csakis annyira. és talán több is. A maga bizniszének a legerkölcstelenebb területe éppen az. de a kíváncsisága mi magát. De így is jó. Mit akar itt? Celia megpróbálta mosollyal fogadni az ellenségességet. hogy megváltoztatták a molekulákat. És eg is születtek az új Valiurnok úgy. aminek eredményeképpen boldog-boldogtalannak felírják a gyógyszereket. gonosz módon tukmálják rá minden termékeiket. Na jó. Ha már itt van. De mivel a Valium nagy üzleti sikernek bizo yult. Arra kaptam felhatalmazást. akik kétségbeesésükben öngyilkosságot. oda vezettek. nem tudta.. akiknek nincs rá szükségük. Celia habozott. Tudom. legszükségtelenebbül felírt gyóg túlhajtott reklámhadjáratok. és indulni készült.. hogy ötféle különböz? Valiumot lehet kapni. Tíz percet mondtam. miért gyûlöli ennyire a gyógyszeripart? Maud Stavely halványan elmosolyodott. de. míg rá nem nyílt a szemem a gyógyszerüzlet szörnyû mibenlétére. csak éppen sokkal tágabb értel . hogy nekik is meglegyen a saját Valiumuk valami más néven ahelyett hogy valami új. Ezzel szemben maguk beindítják a könyörtelen és mindent elsöpr? hirdetési kampá kat. Nem vitás. mintha a súly ut pná a fizetését. hogy tényleg ki t sok gyógyszert írnak fel az orvosok. Maga nagyon er?s szavakat használ szólt közbe Celia. Legalább kezdje el a történetet. Más körülmények között Celia kikérte volna magának ezt a hangot. amit az egymással v erseng? gyógyszergyárak dobtak piacra. Ez a kisebbség makacskodott a másik . és ma is ezzel foglalkozom. vagy kárt tesz a szervezetükben a szer e mindhárom egyszerre. de e nélkül az agresszív reklámhadjárat nélkül. Találkozni akartam magával. Mit akar tudni? Ez mintha egy lehelettel kevésbé hangzott volna ellenségesen. a konkurens cégek hónapokat. Ez a maga üzletágának egy másfajta elvtelenség Hallgatom mondta Celia. és meggyógyultak. mindketten profitálhatnánk a dologból. A barátságos hangnem semmit nem használt. mint kéne. A maga cége meg a többi is cinikus. amely persze továbbra is szedhette volna a szereket. Stavely legyintett. belgyógyász vagyok. üljön le. mert úgy érezte.. vagy nincs rá pénzük. mint korábban.

a minisztérium és a kórházak között. amiken keresztül baktériumok juthattak a szerbe. Maga tényleg hisz e bben a naiv érvelésben? Mert nemcsak a Valiumról van szó. A hét végén készülnek döntést hétf? reggel jelentik be egy sajtóértekezleten. betiltja a raktárakban álló készlet felhasználását. Mert azt ugye nem akarhatja. Az információ az érintett gyógyszergyár egyik vezet?jét?l szárma Celia megbízhatónak tartott. Jaj istenem! kapott a fejéhez hitetlenkedve Dr. hogy a hibás üvegek száma elenyész?. Ha pedig új szert dobnak piacra. mint az eredeti probléma. valljuk b . ahol intett megpróbált valami elfogadható megoldást találni. Biztos ebben? Száz százalékig. hogy a minisz térium úgy döntött. Egy gyógy szergyárnak (nem a Felding-Rothnak) problémái támadtak az egyik termékével. egy kórházakban h nálatos intravénás folyadékkal. hogy néhányszor el?fordult. A maga drágalátos iparának a fejére kell koppintani bizonyos szabályozásokkal. amir?l Celia is tudott. De vajon indulni fog-e valaha is bûnvádi eljárás ez ügyben? Addig nem. arról nem beszélve. már megvan a minisztériumi e k. az akut hiányhoz és feltehet?leg még több halálesethez vezetne. Az állitólag steril intravénás folyadékot tartalmazó üvegek n zárókupakokat találtak. Hát ezért kellene a kormánynak ellen?riznie és irányítania a gyógyszerészeti kutatást. Stavely többek között megemlített egy friss vitát. Ma délel?tt hallottam. aztán tovább beszélgettek. és ezt legtöbbször sikerül is elérniük. míg a maguk fizetett emberei ott lobbiznak a Capito l Hillen. hogy még most sem volna penicillin a piacon! Jó. A köz érdeke. de amit maga javasol. hogyan cáfol eg az orvosszakért?k a tárgyalóteremben elhangzott vádakat. gépi meghibásodás helyét felfedezték és a zavart elhárították. hogy komolyan beszél kerekedett el Celia szem e. és most meg is kaptam. Miért? Volt egy eset Ausztráliában. hogy a gyógyszerkutatást ugyanazok a politikusok ell en?rizzék. Stavely s ez szégyenletes példája annak. Stavely. hogy a segítségükkel maradnak fizet?képesek a nagy gyógyszergyárak re a társadalomnak mindenképpen szüksége van a fontos áttörések közötti holt id?szakokban.. hogy megakadályozza ennek az elégtelenül tesztelt gyógyszernek a piacra kerülését Celia megunta az egyoldalú szónoklatot. Elmondta. akik tönkretették a társadalombiztosítási rendszert. Na. és még az anyjukat is eladnák néhány sz . Ez nem igaz! tiltakozott Celia.hez. érveket kértem. A mi szervezetünk sok ilyen esetr?l tud. és ez éppen egy olyan eset. Stavely élesen nézett rá. és felcsattant: Nevetséges. Továbbiak nem kerülnek ki a gyárból. Most viszont én nem hiszem el. Még ma is a olnak. és nemcsak ott. mert különben nem hajlandó tisztességes módon tájékoztatni a gyógyszerei veszélyeir?l. Hetek óta folyt a vita a gyártó. hogy valamennyit sikerült kiszûrni. akkor a káros mellékhatások etlen szó sem esik az ezzel kapcsolatos jelentések kényelmesen. Tovább hallgatta az a sszonyt. ugyanakkor könyörtelenül el lyeszt?dnek az irattárak mélyén. a költségeket viszont a cégeknek kellene állniuk. Ismerjük az ausztráliai esetet szólt közbe fáradtan Celia.. hogy a gyanús eseteket jelent a minisztériumnak. Jó. néha közbeszúrt egy-két mondatot. A dilemma a következ? volt: úgy tudták. Stavely feljegyzett valamit. a szabadversenyes kapitalizmus sem tökéletes. és lefogadom. Ilyen körülmények között biztos. Véletlenül tudok az ügyr?l szólt közbe Celia . hogy valaki elhanyagolta a. és nagy alószínûsége annak... Az információ törvényellenes visszatartása. amelyek vérmérgezés y több páciens halálát okozták. Végül szóba került a Montayne A szervezetünk jelentette ki Stavely továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében. hogy ezt a jóváhagyást azonnal visszavonják. annál még mindig öss zehasonlíthatatlanul jobb és etikusabb. Stavely folytatta. Törvény írja el?. Minden fontosabb új gyógyszert rögt lekoppintanak a konkurens cégek. gondolta Celia. de az ausztrál k ormány által indított vizsgálaton is felmentették a Montayne-t. lehet. Ha zárolnák a gyógyszertárak r zleteket. és közben az ígért tíz percb?l kerek egy óra lett. hogyan akadékoskodik egy gyógyszergyár. képtelenek egyensúlyban tartani a költségvetést. milliárdokat dobtak ki az abl kon. mintha nem is hallotta volna Celia közbevetését. . Dr. amit a Montayne-r?l állít! És különben is. hogy csak a legminimálisabb figyelmeztetést kelljen a szerhez mellékelni. hogy még mi sem tudunk mindegyikr?l. miközben nem hajlandó zavonni egy veszélyes termékét .

Jó napot mondta Celia. miközben Celia Manhattanb?l Morristown felé hajtott. Celiát zavarta. és Ce ia végs? soron egyetértett ezzel. Másfel?l viszont az asszony nagyon is jól informált. de ebben feltétlenül. hogy a gyógyszeriparnak csak a negatív oldalait h angsúlyozza. mindig is nehéz volt velük átgondolt. mert mikor senki nem figyelt od a. Azt kérdeztem. és micsoda el?ítéletei vannak. míg el nem olvasta. Annak idején Sam Hawth orne hozta fel neki azokat az érveket. Az is világos. arról nem beszélve. hogy Stavely mégiscsak megfogta valahogy: nevezetesen. Ralph Nadert meg a többieket . aki fényt derített a s kre. ahol az élet nagy rész e játszódik. És igaza volt. Egyes nézeteivel többé-kevés is egyetértett. de bizonyos fokig megszállott is. Akkor olvassa el! És ne merészeljen addig a Montayne-nel kapcsolatban nyilat kozni. amiket ma délután ? mondott Stavelynek. amive az iparág a tudományt és az egészséget szolgálja. elgondolkozott Dr. drágám. Néha nehéz elviselni ezeket a b?sz aktivistákat Maud Stavelyt. és halálosan komolyan veszi saját magát. Celia bólintott. Stavely meg Wolfe téged és a kollégáidat birizgál szüntelenül. De mindent egybevetve Stavely meg a szervezete kemény ellenfelek. és én a l ezért hálás vagyok neki. hogy olvasta-e a tárgyalás jegyz?könyvét. Dr. milyen durván félre nformált a Montayne-nel kapcsolatban. Sidney Wolfe-ot . Másban nem nagyon. De bárcsak egy kicsit halkabban csörtetnének a kard al és józanabbul! Andrew megrázta a fejét. hogy jöv? héten pótolja ezt a mulasztását. objektív beszélgetést folytatni. És még valami: mikor ?k könyörtelenek és eti nok. A te iparágadnak éppúgy szüksége van rájuk. s?t alkalmanként kifejezetten utálja ?ket az ember mon dta Andrew. Celia felsóhajtott. mint a tiéd. akkor ezek a vállalatok is könyörtelenül és etikátlanul jártak el. Felpillantott. és teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sok pozitív. Stavely már újból azt ratot olvasta. akkor fel kell tenned magadnak a kérdést: honnan tanul ták? A válasz pedig: az olyan cégekt?l. mint ahogy an jén a General Motorsnak meg a többi autógyárnak szüksége volt Naderre. hog ercre se tudjatok lazítani. hogy feketén-fehéren lássák a dolgokat. Akkor nem volnának sikeres aktivisták. Celia már találkozott ilyen e rekkel. aminthogy néha valóban azok. fegyelm ezett és borotvaéles. Nem ezt kérdeztem. Nem hiszem. hogy nem olvasta a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai per jegyz?könyvét. Egyszer valaki nemzeti kincs -nek nevezte az Egyesült Államok gyógyszeriparát. Az is elég naiv és abszurd elképzelés Stavely részér?l. Jordan. Nem ismerte be Celia. amikor bejött hozzám. Igazad van sóhajtott Celia.Nem értek egyet azokkal a szakért?kkel vét? közölte Stavely. és a férjének szokás szerint me t futotta egy-két bölcs megjegyzésre. Stavely valóban elhivatott. Olvasta a tárgyalás jeg Kimerít? jelentéseket olvastam az ügyr?l. vagy a jelent?ségüket bagatellizálni. meg joga is van hozzá. hogy hozzászóljon a gyógyszerkérdéshez. Ha még emlékszik rá. Elhatározta. hog kormánynak kellene ellen?riznie a gyógyszerkutatást. h ogy nincs humorérzéke. Eszébe jutott. Orvosi végzettsége miatt alkalmas is arra . amit Celia beléptekor. . én is ugyanezt mondtam. Este Celia elmesélte Andrew-nak a délutáni kalandját. hogy képtelenek megszabadulni ett?l a z antagonisztikus szemlélett?l és a szürke árnyalataiban gondolkozni. logikus gondolkozású. A szûr?s szeme tt megint ott bujkált valami halvány mosoly. akiket n em szabad figyelmen kívül hagyni. és a sivár ház sivár irodáiból kiment a hasonlóképp sivár Délután. hogy helytállóak. Stavely ott követi el a hibát. Annyira hozzás oktak ahhoz. De szükség van rájuk. És bár Celi a felhasználta ezeket az érveket. Nader segített az autókat jobbá és biztonságosabbá tenni valamennyiünk számára. egyáltalán nem volt biztos abban. hogy értelme volna a további beszélgetésnek. Stavely természetér?l. hogy tizennégy évvel korábban ? maga is nagyon hasonlóan vélek dett a nekem-is-van-már gyógyszerekr?l meg a molekuláris rulettr?l . Jó napot. s?t talán briliáns esze van. humánus vonatkozást.

és repiajándékokat osztogattak nekik a golfjátékhoz szükséges apró kellékeket Montayn A vállalat minden szintjén. Inkább utasította a Felding-Roth jogi osztályát. Még vérmesebb reményeket keltettek azok a hírek. Mindezt kiegészít vállalat ügynökei ezrével hordták szét a Montayne-mintákat tartalmazó csomagocskákat az orvo k. 11 Celia legnagyobb meglepetésére a Felding-Roth központjában egyetlen példány sem kalló ott a Montaynenel kapcsolatos ausztráliai tárgyalás jegyz?könyvmásolatából. Ugyanekkor sajtó k ki. és valóságos reklámposta-lavinát zúdítottak a nemzet orvosaira és gyógys ire. aminek eredményeként másnap délel? akor megkezd?dhetett a sajtókonferencia. amik a nagy-britanniai FeldingRoth kutatóintézetb?l érkeztek. és hogy a döntést hétf?n hozzák nyilvánosságra. amit az elkövetkezend? hónapokra szántak. arról. Stavely az i ntravénás folyadék problémájáról kezdett beszélni. Gondosan kidolgozott reklámok méregdrága négyoldalas színes betétek jelentek meg orvosi magazinokban. és megkérdezte t?le: Elment az a n?. amik több emberéletet követeltek. az izgalom. idegesség és reménykedés keveréke uralkodott. A várt hatás nem maradt el. Alapos leckét kapott.. hogy megtiltja a kórházaknak az intravénás. míg a másikon a Montayne klinikai hatásának leírása. Maud Stavely és a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet követe elentette. A jogi osztály mi nt megtett. és a szöveget ynökség Stavelyr?l készített fotójával illusztrálták. célratör? utasításokat. hog atozzanak az ausztrál partnerirodájuknak. Minden jel arra mutatott. mikor a minisztérium bejele döntését. Továbbá követeljük igen. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szerv ezet helyteleníti az Élelmiszer. ami Maud Stavely szervezetének irodahelyiségeiben zajlott le pénteken. de az Egyesült Államok egész területén sem sikerült egyetlen árva példányt sem fe aniuk. Hangos diadalt aratott a szervezet. Celia akit helyettese. hogy Martin Peat-Smithnek és k utatócsoportjának sikerült áttörnie egy technikai korlátot. de Celia most az egész. amit most fogok megírni.. Dr. Addig is rengeteg egyéb munkája akadt. a másnapi.. és nem sokkal kés?bb erre az eseményre hiv atkozva kezdtek újabb adománygyûjt? akcióba. Bill Ingram segített felelt azért a sok millió dollárért. ha tanúja let volna annak a jelenetnek. ahogy az egy új gyógyszer bevezetése el?tt lenni szoko tt.. El atta viszont azt a Celiától származó értesülését. . ami oly hosszú ideje gátolta a to . amir?l el?z? nap Celiával is eszmét baktériumokkal fert?zött üvegekr?l. a lehet? legkorábbi id?pontban. cirkuszi hangulat. hogy a minisztérium már döntött a meglév? f betiltásáról. hogy az értekezlet témája fontos. és ezt azonnal kihasználta egy mesteri taktikus. Farkasszemet nézve a riporterekkel és a rászegez?d? kamerákkal. a kórházakról és az betegekr?l. néhány perccel azután.. Celiának aródzott felhívni ?t. valamint a potenciálisan halá anyag gyártójának passzivitását. hogy kölcsönkérje. és azok küldjék el légipostával a másolatot. Dr. ahogy a februári határid? egyre fenyeget?bb közelségbe került..Celia még jobban értékelte volna Andrew-nak ezt az utolsó megjegyzését. a legtöbb riporter mell?zve a hír valódiságának ellen?rzését így kezdte a cikkét: rs válaszként Dr. Több jelentés is idézett bel?le. Bár Maud Stavelynek nyilvánvalóan ott lapult egy példány az íróasztalfiókjában. élet-halálról van szó. és tiltsák meg a felhasználását. Tovább osztogatta a gyors. Feltétlenül legyenek jelen tévétársaságok és hírügynökségek is. Celia. Stavely ugyanis behívatta az egyik munkatársát. csonkítatlan szövegre volt kí csi. hogy ennek az intravénás folyadéknak a te ? készletét zárolják. Valakinek ma éjszaka dolgoznia kell. A Montayne piaci el?készít? kampánya ?rületes tempóban folyt. a vérmérgezésekr?l. Az érdekeltek egy magnókazettát is kaptak egyik oldalán Brahms gyönyörû Wiegenlied-je ?dala volt hallható. követeljük! -. aki kissé zavartan követte az eseményeket senkinek nem szólt az ügyben játszott szerepér?l. vasárnapi lapok is f?helyen hozták a történteket. hogy kitette onnan a lábát. A legnagyobb tévéállomások esti híradásukban beszámoltak tókonferenciáról. így hétf?n. Tudas sa mindenkivel. amit már eddig kiadt k és azért a még nagyobb összegért. aki bent volt nálam? Az igenl? válasz hallatán Stavely kiadta az utasítást a fiatalembernek: Sajtóértekezletet tartunk holnap délel?tt. hogy ostoba ndiszkréciót követett el.és Gyógyszerügyi Minisztérium. hogy. Rájött. Ehelyett Stavely kijelentette.

hogy valaha is átrághatja magát az anyagon. és abban. melyet a patkányok agyából nyertek. Nigel Bentleyt?l kapott levélb?l kiderült. A kísérletek tovább folytak. hogy sajnálja a dolgot. hogy csírájában fojtsa el néhány igazgatótanácsi tag leg ozását. De néha olyan sok a dolgom. hogy éppen egy olyan akadályt sikerült legy?zniük. és kitiltotta a teremb?l. Talán majd tíz év múlva. És ugye kapok egy percet. a már rég meghalt Irv Gregson. nem sajnálta sem az id?t. Mindezekért elnyerte megérdemelt jutalmát: felajánlották nek Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesi állását. Foglaljon helyet. aminek eredményeként egyre re elenebbé vált. hogy a jan 0-i elnöki beiktatás után nem sokkal Xav már búcsút is mondhat a Felding-Rothnak. akikkel Xav ügyét is tárgyaltuk. Sam széles mozdulattal egy székre mutatott. hiszen másfél évvel korábban az intézet további mûködtetését ja December közepén megérkezett Celia íróasztalára a kért ausztrál peranyag.. igen valószínûvé vált. általánosságokban fogal ott .. valamint azt is. és akkor Sam megmentet . és ekkor egy olyan váratlan esemény történt. Persze ebbe az állásfoglalásba belejátszott az a hátsó gondolat is ogy nem árthat a cégnek egy barát a washingtoni Kereskedelmi Minisztériumban. hogy id?hiány miatt kényt len volt félretenni. ezenkívül személyesen ismerte Cartert. de ha Xav elbúcsúzott. töb oldalas kötet volt. hogy Martinnak és munkatársainak sikerült megtisztítania egy peptidkeveréket. eszébe jutott az a tizenhét éve történt eset. az. hogy kollégájuknak nincs oka vissza gy ilyen fényes ajánlatot. hog y Xavnek szándékában áll azt elfogadni. az elkötelezett demokrata és lelkes Carter-hív?. maga lesz a vállalat ú kereskedelmi igazgatóhelyettese. és a patkányokkal végzett labirintuskísérletek során kiderült. ahonnan hamarosan leköszönnek a republikánus politikusok. hogy ez a kev kerrel alkalmazható az öregebb állatok memóriájának javítására. amik kel továbbhaladhatnánk. de valószínûnek látszott. Ugyan már mondta szelíden Celia. mint a villámcsapás. Valami baj van? Nem szívta meg az orrát Celia. és mivel még mindketten ácsorogtak. Celia ennek is örült. hogy az emberi emlékez?képességet javító szerhez még sok év mun . Beszélgettem ugyanazokkal az igazgatótanácsi tagokkal. mikor a Montayne. mintha nem is a saját hangját hallaná. Január második hetében Sam magához kérette Celiát és tájékoztatta a Rivkinnel kapcsol elképzelésekr?l. Jaj istenem. a Felding-Roth értékesítési és kereskedelmi ig azgatóhelyettese lett. Celiának kimondhatatlan örömet okozott. mikor az akkori alelnö . bármennyire is szerette volna mihamarabb elolvasni.. A fejében egy kergették a gondolatok. hogy ez az el?léptetés elég szerencsétlen id magának. és úgy vélekedtek. ne haragudjon rám! Tényleg jobban megadhattam volna a módját ennek a bejelentésnek. Bár nyilvánvaló volt. s amelyeket egy-két nap múlva szándékoztak yilvánosságra hozni. hogy maga nincs a tudatában. hogy. Samen látszott. az asszony meg dezte: Leülhetek? Hát persze. úgy érezte. A Felding-Rothnál el?ször titokban tartották az ajánlat tényét.et. Nagy meglepetésre Cartert választották meg a következ? négy évre az Egyesült Államok ek. senki nem gondolt rá magamat is beleért e . Még január elején sem jutott hozzá. Vaskos.. A hír éppen id?ben érkezett. hogy magamhoz térjek? kérdezte Celia rekedt hangon. A jelöltek egyike Xavier Rivkin. de ez úgy ért.. De mit is akart a Montayner?l mondani? Ám miközben beszélt. és úgy látjuk. Az eredmények tükrében azonban Harlow és az agy öregedési folyamatának kutatása id?re megint haladékot kapott. Sam Hawthorne meg az igazgatótanács néhány tagja magá getéseik során szóba hozták Xav ügyét. hogy ilyen hamar újból el?léptetjük magát. Minden rendben. amir?l Dr Sastri tizennyolc hónappal korábban azt mondta Celiának: Nincsenek olyan módszerek. hogy megfel k után kutassanak azokra a kormányposztokra.. sem a pénzt a választási kampány során.. A harlow-i ügyvezet? igazgatótól. hogy zárják be a harlow-i intézetet megint csak a magas költségekre és az eredményt hivatkozva. dühösen leparancsolta a pódiumról a cég New York-i értékesít renciáján több száz kolléga szeme láttára. most. Hogy egész ?szinte legyek mondta Sam . mert eg szolgáltak a haditengerészetnél. és Ma rtinnak lett igaza. Lehet. Ám ekkorra már olyan nyomás nehezedett Celiára. amelyekr?l Celia még nem tudott. hogy egyszer valóban lesz ilyen szer. Sam elhallgatott.. A részletek nem voltak ismeretesek Martin jelentésében röviden. Xav Rivkin. hogy legalábbis ebben Sastri tévedett. és az újdonsült vezet? fullajtárai szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. Szép csendbe n megállapodtak Rivkinnel a méltányos összegû korengedményes nyugdíjban.

hogy lám-lám. Benne van a Montayne-dologban is. aztán bizonytalanul Andrew-ra nézett. Ha akarsz . A jóisten áldja meg! Winnie bele olt a pezsg?jébe. Aztán egy kurta Bocsáss meg kíséretében kiment a konyhába. Bill egy újságkivágást tartott a kezében. És egyetértek. voltál és leszel. Mikor teletöltötték a poharakat. Sam. a férje átölelt dta: Büszke vagyok rád! De hát mindig is az voltam. és kuncogva mondta: Épp most vettem észre. De mégiscsak eltörött a mécses. Pontosan egy hét múlva csapta meg ?ket el?ször a rossz hír szele. Megihatom az egészet? Ugyan miért ne? kérdezte Celia csodálkozva. Winnie meg én most inni fogunk az egészségedre jelentette ki Andrew. Andrew felemelte a magáét. üzeni. Bill Ingram vágta rá Celia habozás nélkül. De milyen örömteli! hangsúlyozta Andrew. A fenébe! Azért sem fogok sírn . Kivette a pe poharat Winnie kezéb?l. Köszönöm szépen. Jordan lelkesedett Winnie.. Egy pár izsi barátom küldte. Most egy id?re mell?zze az italt. aki az évek múlásával nem vesztett kisfiús bájából. és milyen remekül bevált a terve! Bill Celiát kö és most már csak az a kérdés. csatlakozhatsz hozzánk. hogy fontosak volnának. Maga igazán megérdemli. hogy megint össze kéne jönnünk. bár nem hiszem. Mennyire tud franciául? . megtörölte a szemét. Celia mondta Sam gyengéden. Hát. Egészségére.. és kész ügyeket. hiszen ez csodálatos újság! Sokkal fontosabb. mikor Celia és Andrew a hálószobájukban lefekvéshez készül?dtek. ennyi sok id? után végre. én és a tanács azon tagjai. az asszony f an megjegyezte: Hát ez is sûrû nap volt. Most g térjünk át a Montayne-re. ragudjon. Bill Ingram. Celia Samet követte felfelé. Közben pedig arra gondolt. Végigsimítva szokás szerint rakoncátlankodó vörös tincsein zólt: Úgy gondoltam. hogy ki legyen az utódja a gyógyszer-értékesítési igazgató székében. És igaza van. Legtöbbször javította ki a felesége. mé a nászútjukon. Winnie elpirult. Mikor este Celia beszámolt Andrew-nak a küszöbönálló el?léptetésér?l.Soir-bó\ való magyarázta Ingram. mert esetleg nem tesz jót a babának. A t gészségedre. mint én. akikr?l beszéltem. Egyedül küzdötte fel magát. és ? pont úgy örül. hogy közben jóval nagyobb felel?sség nehezedik majd a vállára. é jesen igazad volt. azt szeretnénk. Legközelebb ak kor bontunk pezsg?t. és most Sam az. Winnie csatlakozott Andrew is a feleségéhez. Andrew grimaszt vágott. Celia elvette a zsebkend?t.. mint az enyém! Együtt örülünk magával. Akadtak pillanatok. Nos kezdte az elnök . köszönje meg a nevemben Liliannek és magának is nagyon köszönöm. minden így marad. mondta magának. aki. ami vagy. Celia hevesen magához ölelte. Remélem. és tárgyilagos t mondta: Kérem. látta. egy tálcán poharakat egyensúlyozva . Mrs. ha megérkezett a kis jövevény. Mikor felnézett. Ugyanakkor folytatta Sam gondolkozzon el azon. hogy Sam mosolyogva egy zsebkend?t nyújt felé. amir?l nagyon régen beszélt Andrew-nak. hogy úgy vagyok. Nem lesz könnyû dol . Minden szempontból alkalmas. Mögötte Winnie March ragyogott. A Francé. hogy csak most mondom: gratulálok! Ma reggeli közben elmondtam Liliannek i s az örömhírt. legdrágább szerelmem! Mindarra. ha végigvinné a dolgot anna ellenére. mikor nem voltál az. De miért is aradna így? Nagyot tévedett. hogy Billnek ki az utánfutója ? Vadul kavargó gondolatai ellenére er?t vett magán. megint csak bebizonyosodott a kösd-a-sz ekered-valaki-más-csillagához elv létjogosultsága. Ne aggódjanak nyugtatta meg Celia. mivel nyakig benne van a Montayne piaci el?készít? kampány n. megjelent Celia irod ami elvben már az ? irodája volt. és igyekezett a lehet? legnor málisabb hangnemben elköszönni Samt?l. látnia kell ezeket. és e rg pezsg?vel tért vissza. ami a Montayne ügyét illeti. Kés?bb.alelnökt?l meg a többiekt?l is mind .. Ez már a múlté.. Winnie.

Megértem, ami le van írva. Ahogy Celia elkezdett olvasni, hirtelen jeges borzongásként futott végig rajta a balsejtelem, és úgy érezte, egy pillanatra elakadt a szívverése. Rövid hír volt. Nouzonville belga határ menti francia kisvárosban egy n? leánygyermeket szült, a ki most töltötte be az els? életévét. Az orvosok a napokban állapították meg, hogy a kislányn onti idegrendszeri zavara van, ami eleve kizárja a végtagok normális mozgását; a tesztek a zt is kimutatták, hogy a leánykának nem fejl?dik az agya. Az orvosok tanácstalanok, mert ez ellen semmiféle terápiát nem ismernek. A gyermek egyetlen szörnyû, könyörtelen szóval Az orvosok szerint élete végéig csak vegetálni fog. Az anya a terhessége alatt Montayne-t szedett. ? és a családtagjai a gyógyszert okolják a gyermek tragédiájáért. A hírben nem volt szó arról, hogy az orvosok mennyiben osztj t a nézetet. A Francé-Soir rejtélyes mondattal fejezi be a tudósítását: Un autre cas én Espagne, a paremment identique, a été signalé. Celia némán, mozdulatlanul állt, és azt mérlegelte, hogy mekkora a jelent?sége annak , amit olvasott. ...és egy látszólag ugyanilyen eset Spanyolországban. Mint mondtam buzgólkodott Bill Ingram , nem hiszem, hogy bármi okunk is voln a az aggodalomra. Végül is a France-Soir híres az agresszív és túlzó stílusáról. Ez nem ugyan t ha a Le Monde írta volna meg. Celia nem válaszolt. El?ször Ausztráliában. Most pedig Franciaországban és Spanyolor szágban. Ám a józan ész azt súgta, Billnek igaza van. Tényleg nincs ok az aggodalomra. Emléke ztette magát a Montayne-nel kapcsolatos mély meggy?z?désére, a rendkívül alapos francia kuta tásokra, a több országra kiterjed? hosszas tesztelésre, amik mind egy és ugyanazt a célt szo lgálták: biztosítékokat keresni és találni a Montayne abszolút biztonságosságára. Hát persze s ok az aggodalomra. És mégis... Elszántan odafordult Ingramhez: Bill, azt akarom, hogy a lehet? leggyorsabban derítsen ki mindent err?l a két esetr?l, és amint készen van, azonnal tegyen nekem jelentést. Az újságkivágást az íróas te, és azt mondta: Ezt pedig megtartom. Oké, ha óhajtja. Ingram az órájára pillantott. Felhívom a Gironde-Chimie-t. Még ncs túl kés?, és tudom is, hogy kit kell keresnem. De nem hiszem, hogy... Gyerünk fakadt ki Celia. Induljon már!

Bill egy órával kés?bb vidám hangulatban jelentkezett. Nincs semmi baj! harsogta. Hosszan elbeszélgettem azzal a barátommal a Giron de-Chimie-nél. Mindent tudott arról a két esetr?l, amit a France-Soir megírt; azt mondta , hogy alaposan kivizsgálták az ügyeket, és nincs ok a pánikra, s?t még a leghalványabb kétsé em. A cég küldött egy orvosi-tudományos csoportot Nouzonville-be, és utána ugyanezek az embe rek odarepültek a spanyolországi eset színhelyére. Részleteket is mondott? kérdezte Celia. Igen. Bill a jegyzeteibe pillantott. Véletlenül mindkét eset rendkívül hasonlít az ausztráliaira, amir?l aztán kiderült, hogy vaklárma. Emlékszik? Igen, Bill, jobban emlékszem, mint maga. Szóval mind a két n? a központi idegrendszeri zavarral született babák anyukái hesség alatt összevissza szedett más gyógyszereket is, és emellett jócskán alkoholizált. A fr ia gyermek családjában el?fordult már mongoloid elváltozás, Spanyolországban pedig a baba ap ja és nagyapja is epilepsziások. De ugye mindketten szedtek Montayne-t is? Igen, ez igaz. A francia ismer?söm Jacques Saint-Jean, a kémiai tudományok dok tora elmondta, hogy el?ször a Gironde-Chimie is szörnyen aggódott, úgy, ahogy maga. Rámuta tott, hogy az ? cégénél is ugyanannyi forog kockán, mint a Felding-Rothnál, s?t talán még töb s. Tovább! utasította Celia röviden a beosztottját. Szóval az ítélet a következ?: a Montayne-nek abszolúte semmi köze a csecsem?k szüle

rendellenességeihez. Ebben teljes mértékben egyetértettek a tudósok és orvosok, akik között a tak független konzultánsok is. Arra jutottak, hogy a többi gyógyszer, amit az anyák szedte k, bizonyos kombinációban veszélyes, és... El akarom olvasni a jelentéseket vágott közbe Celia. Mennyi id? alatt kaphatun k másolatokat? Mindkét jelentés itt van. Itt? Bill bólintott. Itt az épületben. Jacques Saint-Jeantól tudom, hogy Vincent Lordnál vannak. Pár he te küldték meg ?ket annak a Gironde-Chimie-elvnek a szellemében, hogy mindenkit minden r?l informálni kell. Akarja, hogy elkérjem Vincentt?l a... Nem szakította félbe Celia. Majd én érte megyek. Köszönöm, Bill, elmehet. Ne haragudjon Bill hangja aggodalmasnak tûnt. Igazán nem akarom megbántani, de nem hiszem, hogy túl nagy jelent?séget kellene tulajdonítania ennek a... Celia képtelen volt tovább úrrá lenni az egyre növekv? feszültségén, és elemi er?vel nt ki bel?le: Azt mondtam, elmehet! Miért akarja elolvasni ?ket? kérdezte Vincent Lord Celiától. Celia azért ment a kutatási igazgató irodájába, hogy azokat a bizonyos, Montayne-n el kapcsolatos jelentéseket elkérje. Mert fontosnak tartom, hogy az ilyesmit én magam is elolvassam, ahelyett h ogy csak másodkézb?l tájékozódnék róla. Ha a másodkézb?l alatt engem ért jegyezte meg Lord , nem gondolja, hogy a képz m alapján inkább én vagyok jogosult a megfelel? következtetések levonására egy ilyen anyagból int ahogy azt már meg is tettem? Akkor halljuk az ítéletét! Egyik esethez sincs köze a Montayne-nek. Minden ezt támasztja alá, márpedig ezek et a bizonyítékokat magas képzettségû, hozzáért? emberek vizsgálták, méghozzá alaposan. Továb amit egyébként most már a Gironde-Chimie is oszt , hogy az érintett családok ezzel a peresk edéssel egyszerûen csak pénzt akartak kicsikarni a gyártó cégt?l. Nem az els? eset és nem is z utolsó. Tud Sam ezekr?l az esetekr?l, a franciáról meg a spanyolról? érdekl?dött Celia. Lord megrázta a fejét. T?lem nem. Nem tartottam az ügyeket annyira fontosnak, hogy zavarjam Samet . Rendben bólintotta Celia. Err?l nem akarok magával vitatkozni. De akkor is s zeretném elolvasni azokat a jelentéseket. Lordnak az utóbbi id?ben tanúsított szívélyessége a beszélgetésük során szinte teljes . Most már ismét a régi, maró gúnnyal támadt Celiára. Ha úgy képzelné, hogy az ismeretei alapján meg tud ítélni tudományos kérdéseket, ha elmeztessem, hogy a gyatra kis kémiadiplomáját már nagyon régen szerezte, és amit esetleg tu dott, annak a legnagyobb részét már régen túlhaladta az id?. Bár Celiát meglepte, hogy a kutatási igazgató a jelek szerint semmi áron nem akarj a kiszolgáltatni neki a kért dokumentumokat, semmiképpen sem állt szándékában vitát nyitni a ytani tudásáról. Nem képzelek semmit, Vincent válaszolta nyugodtan. De a jóisten szerelmére! Meg aphatnám végre azokat a jelentéseket? Azon is meglep?dött, ami ezek után következett. Úgy gondolta, hogy a jelentések va lahol ott porosodnak a központi archívumban, és hogy Lord majd elküld értük valakit. Ehelyet t azonban a férfi savanyú ábrázattal el?vett egy kulcsot, kinyitotta az íróasztalának egyik l zárt fiókját és kivett egy dossziét. Kihúzott bel?le néhány lapot és átadta ?ket Celiának. Köszönöm vette át Celia a jelentéseket. ígérem, hogy visszakapja.

Bár este Celia holtfáradtan ért haza, kés? éjszakáig fennmaradt, és elolvasta a Giron e-Chimie jelentéseit meg az ausztrál jegyz?könyv oroszlánrészét is. Ez utóbbi aggasztotta leg nkább. Talált több olyan fontos pontot is a jegyz?könyvben, amit a rövidített, összefoglaló tozat, amelyet korábban olvasott, nem tartalmazott.

Abban az els? változatban az szerepelt, hogy az ausztrál n? gyenge jellemû, re ngeteg gyógyszert szed (a Montayne-en kívül), vedeli az italt és egyik cigarettáról gyújt a m kra. Mindez valóban igaz volt. Ami viszont nem volt benne abban az összefoglalóban, pedig ugyancsak igaznak bizonyult, az, hogy mindezek ellenére a beteg gyermek anyja intelligens, amit több tanú is egybehangzóan állított. Továbbá az asszony családjában soha nem fordult el? gyengeelm gy testi deformáció. A másik dolog, amir?l Celia csak most értesült: az asszony korábban már életet adott két egészséges gyermeknek. A rövidített változat azt állította, hogy az édesanya nem tudta, ki a beteg gyermek apja. Azt viszont tudta mint ez a teljes szövegb?l kiderült , hogy melyik négy férfi közül llett kikerülnie a kislány apjának. A férfiakat mind kikérdezte egy törvényszéki orvos. Egyet esetben sem fordult el? sem a férfiak, sem pedig családtagjaik körében szellemi vagy te sti betegség, ami esetleg örökletes lehet. A francia és spanyol eset leírásai, amiket Vincent Lordból taposott ki, nagyjából fe dték mindazt, amit Bill Ingram szóban mondott el neki. A jelentések részletessége is Lordn ak azt a véleményét támasztotta alá, hogy a Gironde-Chimie vizsgálatait hozzáért? emberek vég alaposan. És mégis... A három dokumentum összességében inkább növelte, mintsem mérsékelte Celia lmát. Mert azon nem lehetett vita, hogy minden spekuláció és szakvélemény ellenére három, a v különböz? pontján él? asszony deformált és szellemileg sérült gyermekeket szült és hogy a t t mindhárman szedtek Montayne-t. Mire befejezte az olvasást, már tudta, hogy mit fog tenni: Vincent Lord húzódozása ellenére tájékoztatni fogja Sam Hawthorne-t, mégpedig nem csak a tényekr?l, de arról is, ho gy egyre er?sebb balsejtelmei vannak a Montayne-nel kapcsolatban.

12

Másnap kés? délután történt. Celia már délel?tt átküldte Sam Hawthorne-nak a feljegyzését, méghozzá sürg?s jelzé okkal ezután Sam összehívott délután fél ötre egy vezet?i értekezletet. Ahogy Celia az elnöki iroda felé tartott, a folyosón már messzir?l hallotta a ny itott ajtón át az öblös hahotázást. Ezt a dolgok állásának ismeretében meglehet?s idegenkedés ta. Amint belépett a titkárságra, Sam két titkárn?je közül az egyik felnézett és elmosoly . Halló, Mrs. Jordan. Úgy hallom, az urak odabent ünnepelnek mondta neki Celia. Most véletlenül van is rá okuk. A titkárn? újból elmosolyodott, és a nyitott ajtó ett. Miért nem megy már be? Azt hiszem, Mr. Hawthorne személyesen akarja közölni magával a agy újságot. Bent vágni lehetett a szivarfüstöt. Minden fontos ember ott nyüzsgött az elnök körül: ncent Lord, Seth Feingold, Bill Ingram, több alelnök, többek között a veterán Glen Nicholson , aki a gyártásért felelt, Dr. Starbut, a gyógyszerbiztonsági osztály vezet?je és Julian Hamm nd, a sajtóügyek felel?se. Mindenkinek ott füstölgött a szájában egy rút barna szivar, még In n is, aki láthatóan kicsit bizonytalanul szívta; Celia még soha életében nem látta dohányozni Hé, emberek, megjött Celia! rikkantotta valaki. Sam, dobj neki is egy szivar t! Nem-nem! emelte fel Sam tiltakozóan a kezét. A hölgyek mást kapnak. Boldogság zó arccal az íróasztala mögül el?varázsolt egy gyönyörû csokibonbont és odaadta Celiának. Az unokám tiszteletére, aki nézett Sam az órájára e pillanatban lett húszperces Celia komor hangulata egy szempillantás alatt elpárolgott. Sam, ez csodálatos! Szívb?l gratulálok! Köszönöm, Celia. Tudom, hogy általában az apák szokták szivarral meg csokival ünnep a gyermekük érkeztét, de én megtöröm a hagyományt és egyben kiterjesztem a kollektív örömködé

apákra is.

És milyen jól teszed, édes öregem! lelkesedett az id?s Nicholson. A csokoládé telitalálat tette hozzá Celia. Ez a fajta a kedvencem. Közben ész , hogy a krétafehérre sápadt Bill Ingram diszkréten elnyomja a szivarját. Juliet jól van? ezte Celia Samt?l. Remekül válaszolta Sam boldogan. Pár perccel ezel?tt telefonált Lilian a kórház gy az édesanya és a három és fél kilós babája jól érzik magukat. Feltétlenül bemegyek Juliethez ígérte Celia. Lehet, hogy már holnap. Nagyszerû! Megmondom neki, mert közvetlenül az értekezletünk után rohanok a kórházb m soha nem tapasztalt eufórikus hangulatban volt. Miért nem halásztjuk el az értekezletet? kérdezte Dr. Starbut. Nem, intézzük csak el, amiért összegyûltünk. Aztán, a többiekre pillantva, hozzát hiszem, úgysem fog sokáig tartani. Biztos, hogy nem legyintett fölényesen Vincent Lord. Celiának megereszkedett a gyomra. Világosan érezte, hogy nagyon nagy baj lesz ebb?l, hogy a Montayne-ügyet ilyen ünnepi hangulatban képtelenség objektíven tárgyalni. Sam vezetésével átvonultak a szoba tárgyalórészébe, és helyet foglaltak az asztal kör elnökölt. Teketóriázás nélkül a tárgyra tért. Celia, a maga jelentésének fénymásolatát ma délel?tt elküldtem minden jelenlév?nek. Rivkin is kapott egy példányt; éppen egy kétnapos washingtoni útra indult volna, és felajánlo ta, hogy elhalasztja a mai értekezlet miatt, de azt mondtam neki, hogy erre semmi szükség. Sam végignézett az asztalnál ül?kön. Mindenki elolvasta, amit Celia írt? Bólogatás és ühümgetés volt a válasz. Akkor jó mondta Sam. Celia, aki nagy gonddal fogalmazta a jelentését, örült annak, hogy nemhiába dolgoz ott. Az anyagában utalt a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai perre, és felsorolta az okat a tényeket, amik nem szerepeltek a cégnél cirkuláló összefoglalóban, és amiket ? csipege t ki az eredeti szövegb?l. Megemlítette a közelmúltbeli francia és spanyol eseteket is, am ik miatt vádak érték a Montayne-t, és amely vádak nyilvánosságot kaptak a Francé-Soir-ban és n bizonnyal másutt is. Végül leírta, hogy a Gironde-Chimie hogyan érvel amellett, hogy a M ontaynenel kapcsolatos állítások alaptalanok és semmi ok az aggodalomra. Celia semmiféle következtetést nem vont le a jelentése végén, mert úgy gondolta, hogy el?bb hallania kell a többiek véleményét is. El?ször is hadd szögezzem le, Celia mondta Sam , száz százalékig helyeslem, hogy lhívta a figyelmünket ezekre a részletekre. Ez azért fontos, mert mások is hallhatnak ezek r?l a dolgokról, és nekünk kész válasszal kell várnunk ?ket természetesen az igaz és helyes zal , mikor a Montayne-t mához három hétre árusítani kezdik. Kérd?en nézett Celiára. Ugy m? Celiát váratlanul érte a kérdés, és kínjában szinte nem is tudta, mit válaszoljon: Hát igen, része ez is a dolognak... Sam bólintott, és siet?sen folytatta. Tisztázzunk még valamit. Vincent, miért nem szóltál nekem azokról a Gironde-Chimieelentésekr?l, amikre Celia utal? A kutatási igazgató arca megrándult. Azért, Sam, mert ha minden csip-csup üggyel hozzád futkosnék, akkor el?ször is nem látnám el a munkámat, nevezetesen, hogy szelektáljak a tudományos szempontból fontos dolgok , illetve a lényegtelen között, másodszor pedig ez esetben nem látszanál ki a mögül a papírhe amit csak hordanék eléd. A magyarázat láthatóan kielégítette Samet, mert így szólt: Halljuk a véleményedet azokról a jelentésekr?l. Mindkét jelentés megnyugtató jelentette ki Lord. Számomra tökéletesen kielégít? al bizonyítják, hogy a Gironde-Chimie végkövetkeztetése, tehát hogy a Montayne-nek semmi köze a rendellenességekhez, tudományos szempontból helytálló. És az ausztrál eset? Változtatnak valamit a korábbi konklúzión azok az új tények, a Celia felhívta a figyelmet? Celia csak hallgatta a párbeszédet és arra gondolt: ülünk itt, üldögélünk, és holmi esetekr?l meg konklúziókról fecsegünk, holott valójában még akkor is, ha semmi köze eh e-nek csecsem?kr?l van szó, akik egész életükben vegetálni fognak, soha nem fognak tudni jár ni vagy akár csak megmozdítani is a végtagjaikat, vagy gondolkozni az agyukkal. Valóban ennyire érzéketlenek volnánk, vagy csak félelemb?l nem használjuk az igazi, kegyetlen szav

ha egészséges gyermekek születnek . sok elképzelhet? ok közül egy is elég lehetett volna a terhesség normális folyamatának megsz kításához és ahhoz. Nagy nehezen si eznie a száguldó gondolatait. Lord úgy érvelt.. Véleményem szerint az embereket nem szabad megfosztani a Montayne gyógyh tásától. verg?dve kutatott az agyá egy szó. Azok az új tények . és már egyáltalán nem titkolta az nérzéseit Celiával szemben. és hogy a többi hatás ennyire valószínû és kézenfekv?. A három. és kétségbeesetten. hogy ez az egész ké be vágóan fontos. és láthatóan lenyûgözte ?ket a sz . ezzel mindenki egyetért. képzetlen embe rek szájából. hogy veszélyes szerrel jelenjen meg a piaco n. hogy a Montayne tökéletesen biztonságos szer és hogy az el?készületek teljes g?zzel f lyhatnak tovább. Lord megválaszolta Samnek ezt az újabb kérdését is. és enn ek következtében nem engedélyezik a használatát. szem el?tt tartva. a világon semmit sem változtatnak a dolgon. Nos. Végül is joggal. lajdonképpen azt nem értem. és arra a megállapításra jutottak. egyrészt a köz érdekében. elégedetten közölhetem. ?szintén irigyelte a férfit. Celia elismerte magában. Ígérem. de lehetnek felel?tlenek is. gondolta Celia. hogy a többiek nevében is beszél: Köszönöm. hogy a osodások nem a Montayne-re vezethet?k vissza. és megállapította.. hogy Lord meggy?z? erejû végkövetkeztetésre jutott. f?leg hogy a szert világszerte sikerrel használják. amik semlegesítik a jótékony hatását. De ha már itt tartunk folytatta Lord . Végül van még valami. a francia meg a spanyol esethez. aki egy bizonyos szert szedett. nélkülözve minden alapot. Úgy vélem. Különösen bizonyos vegyszerek ellen en keveréke. rendellenességgel született csecsem? családi hátterét megvilágítva rámutatott. hogy káros. A vádakat kivizsgálták. és soha nem kell ?ket látnunk. Lord a hisztéria és svindli szavakkal min?sítette eket. nyilvánvaló. ett?l a szert?l van-e vagy valami mástól. mint az övé. mindennél lényegesebb. ezek után valamennyien jobban érezzük magunkat. hogy a magzat károsodást szenvedjen. A kutatási igazgató szokás szerint tekintélyt kelt?en. így feltétlenül jogosultabb az ügy me nek ellenére ?. Persze feltétlenül ki kell deríteni. h ogy sietünk. Lord habozott. hog y Lord képzettsége valóban jóval magasabb. számtalan embert fosztanak meg a jótékony ha a gyógyító erejét?l. Tudom. Oké. hogy az említett esetekben a lehet? legalaposabb vi zsgálatokat folytatták le. Milyen hosszú? kérdezte Sam. hogy egyáltalán mi értelme volt felhozni ?ket? Megkönnyebbült mormogás hallatszott az asztal körül. akinek a s zületését csokoládéval és szivarral ünnepeljük. A l hátrébb gurult az asztaltól. ami olyasvalakinél lépett fel. hogy szükség volna hivatalos határozatra. hogy a vizsgált esetekben annyi ilyen lehet?ség adódott tulajdon n csoda lett volna. másrészt pedig az olyan vállalatok védelmébe a miénk. egy mondat után. hogy nem lesz több tíz percnél. egysze rûen nem volt már biztos semmiben. hogy olyan mellékhatásai vann ak.. tudomán an meg kell vizsgálni. segítségül híva a sajtót is. . ogy egy károsodás. Mert és ez nagyon fontos! a gyógyszerekkel kapcsolatos egyetlen panaszt vagy krit ikát sem szabad egy mozdulattal lesöpörni az asztalról. meggy?z?en.. Azt hiszem. hogy számtalan forrása lehet a káro sodásnak. és igyekezett Vincent Lordra koncentrálni. és halálos bûn így félvállról venni. ahogy fogalmaztál. Lord ékesszólóan folytatta. aki tegnapig a Montayne egyik legelkötelezettebb támogatója volt. mint Vincent. Meggy? ?désem. hogy ésszerûtlen és tudománytalan do a Montayne-t okolni. amely nem engedheti meg magának. Azonban minden feltevést alaposan. Ezek a feltételezések lehetnek felel?sek és alapulh ak képzett szakemberek ?szinte aggodalmán.akat? Talán attól is meg vagyunk könnyebbülve. Milyen jó lenne ilyen egyértelmûnek látni a helyzetet és i yen magabiztosnak lenni. Minden új szerrel kapcsolatban felmerül. higgadtan. Mikor Sam megszólalt. hogy azok a babák messze földön vegetálnak. Sam az órájára pillantott. Vincent. amit feltétlenül meg kel l említeni: amennyiben egy szert jogtalanul vádolnak bizonyos káros mellékhatásokkal. hitelesen bes zélt. amivel ráébresztheti ezt a sok üldögél?t arra. írtam egy kommentárt az ügyhöz tudományos pontból az ausztrál. így a gyógyszerek és alkohol együttese járhatnak katasztrofális következményekk re gyakran adódnak tragikus példák. itt van viszont egy kéznyújtásnyira Sam unokája. Az asztal körül ül?k figyelmesen hallgatták Lordot. hogy a gyógyszerre kenjék a gyermekek elváltozásait. Nem hiszem. Ez szörnyû! sikoltotta magában Celia. de tényleg ne legyen hosszabb.

melyik lehetett az? makacskodott Celia. hanem feltette a kérdést: Ha nem a Monta yne a deformációk oka. Mennyi id?vel és pontosan milyen indokkal? Hat hónapos halasztást javasolok. hogy végignézzen az arcok on. Celia egyenesen Sam szemébe nézett. Na és? Van valami kifogása ellene? vágott vissza Celia. Mert számomra itt most az derült ki. és valamennyiük dekének. egy ösztön azt súgja nekem . Celia megfontoltan. Rá kell beszélni ?ket. hogy nem a Montayne okozta. valami olyasmi. Vegyes érzelmekkel.. hogy mindenki els? számú érdekének tekintsék a Montay e amerikai premierjének késleltetését a terhes asszonyok érdekének. Ez id? alatt vagy lesznek. Remélem. Mikor be lépett ebbe a szobába. amir?l még nem tudunk. hogy minden esetben más volt az.. Van fogalma arról kérdezte Sam még mindig döbbenten . még nem volt biztos magában. akik felel?sek a vállalat tetteiért. A Montayne-nel kapcsolatban. hogy amikor az imént kifejtette az álláspontját. am ikre tudnunk kellene a választ. vagy nem lesznek újabb esetek. Csak azt tudom a helyszíni tudományos vizsgálat alapján egyértelmûen állítani. Még mindig er?s kétségeim vannak. ha nagyon muszáj. mit óhajt még? kérdezte Sam türelmetlenül. Celia szólt közbe Sam .A férfiak mind bólogattak. Franciaországban és Spanyolországban vegetálónak született vagyis olyan embernek. hogy az ok ne Montayne. Celia a jegyzeteibe pillantott.. csak viccel? A lehet? legkomolyabban beszélek. hogy az a három bébi Ausz tráliában. akkor mi? Azt hiszem. hogy milyen következmények na a Montayne piacra dobásának késleltetése? Hát persze hogy van! válaszolta Celia élesen. maga azt állítja. Elnézést szólalt meg Celia . akkor hozzájuthatunk olyan információkhoz.. mint én? . más szavakkal. mindenekel?tt valóban az ösztöneire hallgatott. és miért születtek deformáltnak. Celia azt is bevallotta magának. hogy okokból igazán nagy a választék. nyugi! szólt közbe Sam élesen. mi károsította azokat a magzatokat. rossz érzéssel ült le asztalhoz. És hogy vannak bizonyos kérdések. akkor én magamra vállalom. Ha mások félnek kimondani a kegyetlen valóságot. Celia nem tör?dött a pimasz hangnemmel. Nyugi. Tessék. a Felding-Roth érdekének. hányszor mondjam még el?! Igaz. Nos dörzsölte össze a kezét Sam . de. ha ocsátanak. Hát. hogy biztosat végül is senki nem tud. De meg ke ll ?ket gy?znie. akik esetleg szedik a g yszert és ezzel veszélyeztetik a magzatukat. Vincent. A szobában ül?k egyt?l egyig hitetlenkedve néztek rá. azt hiszem. a cég. Halljuk. Ugye. de ha mégis lennének. Most Celián volt a sor. amik most nem állnak rendelkezésü e. hogy vala nem stimmel. Miféle kétségei? kérdezte valaki. Van egy olyan érzésem vagy ha jobban tetszik. de nem tudjuk.. hogy mindazok ellenére. hogy nem lesznek. hogy halasszuk el a Montayne premierjét mondta Celia. De mégis. Szeretnék kérdezni valamit Vincentt?l. els?sorban is Samet. Ha nem tévedek. elég világosan megmondtam. amit Sam tört meg.. Döbbent csend támadt. Ezek szerint az a helyzet. a híres n?i ösztönr?l van szó gúnyolódott Lord. mi a javaslata fordult Celiáho Azt javaslom. Ki tudná nálam jobban? Ki foglalk tt az elmúlt hónapokban többet a Montayne-nel. tagoltan beszélt. A kutatási igazgató hirtelen a magasba emelte a kezét. Minden tekintet feléje fordult. Az isten szerelmére. még min dig nem érzem meggy?zve magam. Most pedig. amit Vincent elmondott. De végül is az ösztönei már máskor is jól mûk Tudta. hogy nehéz lesz meggy?zni a többieket. hogy figyelt mondta Lord. mire akar kilyukadni? Arra válaszolta Celia . hogy senki nem tudja teljes bizonyossággal. akkor végeztünk is. és amelyeknek birtokában nagyobb önbizalommal haladhatunk tovább a Montayne-nel. gondolta Celia. mert Vincent Lord megnyugtatónak szánt szónok lata csak meger?sítette a kétségeit. de sajnos még nem végeztünk. Örülök. soha nem fogja tudni megmozdítani a végtagjait és soha nem fog normálisan gondolkozni. Lord dühösen kifakadt: Honnan tudjam?! Lehet. Most már biztos volt a dolgában. Sam összeszorította az ajkát.

Bill Ingram is s kínban volt. és Celia ezért hálás ett a gyártási f?nök felé. akiket el kell bocsátanunk. Még miel?tt válaszolhatott volna. alaposan át akart mindent gondolni. és vádló on folytatta: Gondolt egyáltalán arra. Celiához fordult. Néhányan kényszeredetten elnevették magukat. Felesleges. Sam hitetlenkedve felhorkant. mint amilyen g yorsan keletkezett. A számvev? sajnálkozó pillantást vetett Celiára. hogy változtassa meg az álláspontját. ugyanakkor nyomatékosan kérem. ha még egyszer átgon dolná. Szóval akárhogyan is fogalmazzuk. Ezért hihetetlen. micsoda felzúdulás lesz az eredménye az igazgatótanács és a részvényesek körében? És vég i lesz a dolgozóink egy részével. mintha végleg lemondanánk a szer forgalomba hozataláról. És ugye ezt nem bírnánk ki Sam inkább állította. Szeretném. Mi valamennyi en követtünk már el hasonló hibát. akkor nag . egyikünk sem gondolna semmi rosszat. s így válaszolt: Igen. gondolta Celia. úgyhogy körülbelül a negyede megmenthet? volna. és így munkanélkülivé válnak? Igen válaszolta Celia látszólag nyugodtan. Én mindenesetre már jártam így. A hangja komoly volt. Ez vol az els? támogató kijelentés még ha eléggé bátortalanul is hangzott . Minden a késleltetés id?tartamát attól. és így válaszolt: Durván harminckétmillió dollárt szántunk a Montayne-re. visszakoztam.Senki válaszolta Sam. Bizonytalanul mozgott a tudományos kérdések területén. hogy tévedtem. Lehetetlen megsaccolni a késleltetés tényleges költségét. Viszont ha valami baj történik a Montayne miatt figyelmeztette ?ket Celia . Celia pontosan tudta. miel?tt így vagy úgy elköt elezi magát. Szembefordult az asszonnyal. Celia barátja volt. de Sam türelmetlenül leintett mindenkit . Erre én is gondoltam ismerte be Sam. nem beszélve arról a sokkal húsbavágóbb veszteségr?l. Persze ezt cs k akkor tudom a kollektív véleményünkként kijelenteni. amit a várhatóan kies? prof lent. óriási er?feszítéssel leplezve a lelké hart . valóban ilyenek a kilátások. Celia érezte. semmint kérdezte. Ha most maga is így tenne. Úgy lejáratnák a s zert. Az ajánlat rendkívül csábítóan hangzott. Feingold buzgón számolgatott és körmölt. elmozdulnak a holtpontról. mindenkinek megvan a maga baja. s a válságnak ugyanolyan gyorsan vége szakad. mindent mérlegeltem. hogy a Celia által felvetett problémát mindenképpen meg kell o ldani. hogy ez milyen hatással lesz a tervezett értékesítési eredményre. a kkor még nagyobb veszteségeink lehetnek. aztán újból Feingoldhoz fordult. Már senki sem sietett sehová. mire céloz ezzel az elnök. Mi a válasza? Celia hallgatott. a sajtófelel? Ha elhalasztjuk a Montayne premierjét. hallgasson ide szólalt meg az elnök. és beismertem. és az ügy le volna zárva. kérem. mert nem lesz semmi baj vágta rá rögtön Vincent Lord. ha pillantott végig az asztalnál ül? a hölgyet tekintik az els? számú tudományos szakért?nknek. Becslése szerint mennyibe kerülne a Montayne késleltetése? Az id?s számvev? kínosan feszengett. Ezt tényleg meg kellene gondolni szólt közbe Glen Nicholson aggódó hangon. amit a logika törvénye szerint válaszolnia kell. Sam odafordult Seth Feingoldhoz. akkor a sajtó azonnal lecsap ránk. megkockáztatunk egy huszonnyolcmillió dolláros v eszteséget. Végül felnézett. Celia. Sam elegáns megoldást ajánlott rá jellemz?t. mint az imént. Én az egyik hatást máris elárulhatom magának jelentette ki Hammond. hogy soha nem hevernénk ki. nem mérlegelt minden szempontot. A jelen körülmények között a késleltetés u rossz. Az új kinevezését még nem hagyták jó ha most azt fogja válaszolni. Lehet. nekem legalábbis e pillanatban megvan a magamé. Feingold szomorúan megrázta a fejét: Nem. de hi ggadtabb is. Látszott. hogy elhamarkodottan ítélt. Hát igen. hogy nem a leveg?be beszélek. Még nem fogyott el az egész . és igyekezett kimaradni az ilyen vitákból. bármennyi ideig is fog tartani. Sam hozzátette: Magának személy szerint is sok a vesztenivalója. amit mond. Erre szavamat adom. Egész éjjel és ma egész nap csak ezen tépel?dtem. Egyvalamit azonban sikerült elérnie. Csak egyetlen szót kell mondania. hogy Bill er?sen vívódik magában egyrészt az iránta való lojalit zt a Montayne-nel kapcsolatos saját véleménye miatt. hogy Sam meg a többiek elfogadták. Viszont nem számoltam bele néhány általános t. és kénytelen voltam er?t v keségemen. hogy ha követjük a javaslatát ami soványka érveken l . Viszont annál biztosabb lehet abban.

Én már kifejtettem az álláspontomat mondta Sam. ha megmondja. Elhallgatott. Akkor miért szavazott egyáltalán? nézett rá ellenségesen az asszony. Eg natig gondolkozott.. mos t. hogy sokat veszíthetek. Tényleg sok veszítenivalója van. tegye fel a kezét. Tévedtem. Sam. de mindent mérlegeltem. Egyáltalán. hogy valami baj van törte meg a vacsoránál Andrew a csöndet. Samnek elkomorult az arca.. Egy pillanat múlva Bill kez e is a magasba emelkedett. nem értek én ezekhez a tudományos dolgokhoz. Hammond meg a két alelnök. hogy mindaz.. és mivel jól ismerlek. És szerinte alami nagyon nagy baj. Bill Ingram odalépett hozzá. aztán halkan. Bill Ingram nem tudta. Azt akarom. jegyzetelj! A számvev? továbbra is szomorú arckifejezéssel. itt maradhat a cégnél? Már ebben sem volt biztos. és látszott.. kérlek. hogyan van.. hányadán állunk. Tudni akarom. hát akkor bármikor zen állok. Samnek igaza volt. Most tényleg megyek. Rendben jelentette ki a férfi feszülten. egy ellenében állapította meg Sam. hogy nem ért hozzá. hogy mondanod kell valamit. halasszuk el a Montayne premierjét. Ez kilenc. egészen váratlanul rádöbbent. Nagyon sajnálom. segélykér? tekintettel Celiára nézett. recsegve-r ed?lt. hogy szükséged van rám. hogy nincs visszaút. hogy nincs szüksé formális szavazásra. Maga ellen szavaztam. Tudom. Aki egyetért. Celia ülve maradt. Mit fog most tenni? Mikor az asszony nem válaszolt. kezdte. Celia egyedül maradt. Hamarosan követte a példáját Dr. ígérem. aki a jelek szerint legy?zte a kétségeit. de. Vincent Lordnak egyb?l fellendült a keze. Még is azt kell hogy javasoljam. Nem akarom hallani. de határozottan azt válaszolta: Nagyon sajnálom. ami elhangzik. letet te a ceruzáját és bizonytalanul felemelte a kezét. egyedül kell döntenie. folytatta: Egyetlen szót sem szóltál még ma este. irányíthatja ilyen körülmén között az értékesítést? Celia határozatlan. Sam meg a többiek Seth Feingoldra néztek. a tekintélye. hog vállalatunk folytatja a Montayne piacra dobásának el?készületeit. Abban viszont biztos volt.. Sa m felpattant. y terv szerint folytassuk a Montayne piacra dobásának el?készületeit. Ami nem hagy kétséget afel?l. Mindenki tudja. De hát tudja. Kínos csend támadt. hogy éjszaka odaha za át kell gondolnia a helyzetét. 13 Tudom. újból el?vette a ceruzáját és készenl ezte. de mivel Celia nem válaszolt. Tartózkodh olna. ki ért egyet ezzel. Fogalmam sincsen. Sam odabólintott mindenkinek. a hírneve. tompa hangon mondta: Nem tudom. Celia t udta. A többiek is egyenként felállt és eltûntek. mit tegyen. Ám a n elfordította a fejét. Muszáj megkérdeznem valamit makacskodott Bill.y valószínûséggel soha nem is lesz jóváhagyva. Starbut . Kimondta. hogy mindaz. De ha úgy érzed. Seth. mit is kéne most mondani. hogy nem gyöt b. hogy elönti a harag. Celia leintette. kivéve Celiát. Nicholson volt a következ?. kedvesem. A számvev? sóhajtott egy nagyot. Hirtelen. dokumentálva leg yen. mintha senki nem tudta volna. Nem érdekes. aztán folytatta: Azt mondtam az értekezletünk elején. és kiment. Legalább tudjuk. hogy mindenki tudja a Montayne-nel kapcsolatos álláspontját. nem segített neki. Ingram folytatta: Mert most. . Celia szólalt meg Seth Feingold. A hangján azonban már nem érz?dött az a fékezhetetlen ör korábban. hogy ez el?tt a vita el?tt a lányomhoz és az unokámhoz indulta m a kórházba. akir?l tüntet?leg nem vett tudomást. amit az eltelt b? másfél évtized alatt felépített a vállalatnál a pozíciója. Még egy pillanatig gondolkozott. és ki nem. a jöv?je . hogy kifejezte a tiltakozását. Az id?s férfi sajnálkozva megrázta a fejét. Természetesen amellett vagyok.

Celia letette a kést meg a villát az étel mellé, amihez alig nyúlt, és könnyben úszó el Andrew-ra nézett. Jaj, drágám! Nem is tudod, milyen nagy szükségem van rád! Andrew gyengéden megfogta a kezét, és azt mondta: Csak nyugodtan. El?ször fejezd be a vacsorádat. Nem tudok enni. Röviddel ezután, a nappaliban ülve és brandyt kortyolgatva, amit Andrew töltött neki , Celia szépen sorban elmondta, mi minden történt az elmúlt két napban, és hogyan tet?ztek a z események azzal, hogy nem tudta meggy?zni Samet meg a többieket a Montayne késleltetésén ek szükségességér?l. Andrew figyelmesen hallgatta, és néha közbeszúrt egy-egy kérdést. A végén így szólt: Nem tehettél mást. Tényleg nem volt más választásom bólintott Celia. Most viszont el kell döntenem yan tovább? Muszáj err?l most döntened? Miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Együtt elutaz hatnánk valahová. Andrew egészen tûzbe jött. El a stresszt?l, hogy mindent nyugodtan végi ndolhass, és hogy mikor visszajövünk, tenni tudd azt, amit jónak látsz. A felesége hálásan elmosolyodott. Bárcsak annyi ideig halogathatnám. De nem lehet. Andrew felállt, odament Celiához és megcsókolta. Tudod, hogy rám mindig számíthatsz. És egyvalamit jól jegyezz meg: mindig is büszke voltam rád, és az is maradok, bárhogyan is döntesz. Celia szeretettel nézett a férjére, és arra gondolt: száz férfi közül kilencvenkilenc st emlékeztette volna ?t a San Franciscó-i hotelban lezajlott vitájukra, mikor Andrew mindenáron kitartott a Montayne-nel kapcsolatos kétségei, illetve amellett, hogy terhe s asszonyok semmiféle gyógyszert ne szedjenek. Celia akkor azt mondta most, ahogy vi sszagondol, eléggé rosszindulatúan , hogy a szakmai érvelése elfogult és ódivatú. Most Celián volt a kételkedés sora, de Andrew nagyvonalúbb annál, semmint hogy azt mondja: Ugye megmondtam! Celia azon tûn?dött, hogy Andrew a maga végtelenül tisztességes erkölcsével hogyan dö ne most a helyében. Ám a választ tudta anélkül is, hogy feltette volna a kérdést a férjének. jutott még valami, sok-sok évvel azel?ttr?l. Úgy látom, Celia, hogy van valami különleges adottsága, amivel ösztönösen ráérez a h oldásra... Használja ki ezt az adottságát... Ha hatalom kerül a kezébe, legyen er?s és vigye eresztül az akaratát... Hagyja csak, hadd ugassanak a kutyák, és vigye tovább a karavánt... Megindultan gondolt Eli Camperdownra. Mert a Felding-Roth rég elhalt elnöke nyögte ezeket a szavakat a halálos ágyán a Mount Kemble Lake-i otthonában. Kérsz még brandyt? kérdezte Andrew. Köszönöm, nem. Kiitta, ami még a poharában volt, aztán pedig Andrew szemébe nézett, és elszántan kij lentette: Nem vehetek részt a Montayne piaci el?készítésében. Lemondok.

A huszonnégy év alatt, amit a Felding-Rothnál töltött, ez okozta neki a legnagyobb fájdalmat. Kézzel írta meg a rövid, Samnek szóló levelet.

A legnagyobb sajnálattal ezennel lemondok a Felding-Roth gyógyszer-értékesítési igaz gatói posztjáról. A vállalat és a magam között fennálló hivatalos viszonyt lezártnak tekintem. Az indokaimat ismeri. Szükségtelen elismételnem ?ket. A vállalatnál töltött évek örömöt szereztek és megtiszteltetést jelentettek. Kitüntet m a maga támogatását és barátságát, amiért hálás voltam és az is maradok. Nincs bennem keserû g-Roth Pharmaceuticalsnek és dolgozóinak további sikereket kívánok.

Celia elküldte a levelet az elnöki titkárságra és egy óra múlva ? maga is bekopogtato t Samhez. Azonnal fogadta az elnök. Celia mögött diszkréten becsukódott az ajtó. Sam felnézett egy iratból, amit éppen olvasott. Zord arckifejezéssel, hideg hang on szólt Celiához:

Beszélni akart velem. Miért? Régóta vagyok a cégnél és többnyire magának dolgoztam válaszolt bizonytalanul az . Úgy éreztem, nem hagyhatok itt csak úgy csapot-papot... Sam vad haraggal közbevágott, igen durván, Celia ilyet még soha nem tapasztalt t ?le. Pedig pontosan ezt csinálja! Egyszerûen faképnél hagy bennünket a barátait, a kol a munkatársait, akik bíztak magában. A lehet? legrosszabbkor, figyelmen kívül hagyva mind en lojalitást, egy fontos kereskedelmi id?szak kell?s közepén, akkor, amikor a vállalatn ak a lehet? legnagyobb szüksége volna magára! A távozásomnak semmi köze a lojalitáshoz vagy a barátsághoz! védekezett Celia. Hát ez az egy biztos! Mivel nem kínálták hellyel, Celia állva maradt. Sam fogta könyörg?re a dolgot , kérem, értsen meg! Nem tudok, egyszerûen képtele yok részt venni a Montayne piacra dobásában. Ez lelkiismereti kérdéssé vált nálam. Maga ezt lelkiismereti kérdésnek nevezi vágott vissza Sam. Én viszont egészen m . Minek? kérdezte az asszony. El?ször is n?i hisztériának. Másodszor: hamis, tudatlan önelégültségnek. Nem lett ú gy maga akarta, és most fogja magát, lelép. Sam tajtékozva folytatta: Maga sem jobb, min t azok a némberek, akik plakátokat hurcolnak az utcán meg kerítéshez láncolják magukat. Az az igazság, hogy magát megbolondította, bepalizta az a hülye kurva, Stavely! A férfi az asztalán kinyitva hever? New York Times-ra mutatott, ahol az egyi k hírben Dr. Maud Stavely nyilatkozatát idézik, aki szintén értesült a francia meg spanyol e setekr?l, és most ezekre hivatkozva igyekezett a Montayne késleltetését célzó kampányának új tet adni. Celia már olvasta a lapot. Nem igaz, amit mond, Sam jelentette ki Celia , és nem lettem bepalizva. Úgy dö tött, hogy a kicsinyes antifeminista megjegyzésekre nem reagál. De Sam, mintha nem is hallotta volna, amit Celia mondott, tovább acsarkodo tt: Most majd biztos megy és beáll Stavely bandájába. Nem válaszolta Celia. Nem állok be sehová, nem találkozom senkivel és semmiféle atkozatot nem adok azzal kapcsolatban, hogy miért léptem ki. Igyekezett minél józanabb h angon hozzátenni: Végül is tegnap elismertem, els?sorban az ösztöneim súgják, hogy baj lesz Még soha nem látta Samet ilyen sötét hangulatban. Ennek ellenére úgy érezte, még egys , legutoljára meg kell próbálnia jobb belátásra bírni. Szeretném emlékeztetni valamire így Celia , amit egyszer mondott nekem. Londonbó telefonáltam magának, miután megszereztük Martin Peat-Smitht. Ma délel?tt, ezen a találkozón gondolkodva, Celiának eszébe jutottak Sam szavai, a mikor neki sikerült Martint a Felding-Roth kapuján becsalogatni, miután Sam kudarcot v allott. Miel?tt a dolog megtörtént volna, Sam figyelmeztette, nehogy beszéljen a pénzr?l , de Celia nem vett tudomást a figyelmeztetésr?l, és végül is a pénz volt az, ami Martin szám eldöntötte a kérdést. Mikor Sam megtudta a hírt, Boontonból ezt a kijelentést tette a telefo ba: Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben, fel zom, hogy emlékeztessen engem erre az esetre, és arra, hogy maga látta helyesen a dolg ot, én pedig helytelenül. Celia most emlékeztette rá, de mintha egy jéghegyet szólított volna meg. Még ha igaz is ez csattant fel az elnök , s maga azt állítja, hogy igaz, én nem szem, ez az egész csak azt bizonyítja, hogy a maga ítél?képessége id?közben összeomlott. Celiát hirtelen nagy szomorúság töltötte el, s csak nehezen bírta kinyögni: Viszont , Sam. A férfi nem szólt semmit.

Otthon átgondolva a történteket, Celia utólag meglep?en egyszerûnek találta távozását lding-Rothtól. Nem tett mást, mint hogy megtisztította az asztalát a személyes tárgyaitól, el súzott a titkárától meg néhány más embert?l az irodában volt, akinek könny csillogott a sze tán elhajtott. Arra gondolt, hogy hirtelen távozása bizonyos szempontból meggondolatlanság volt , másfel?l viszont elkerülhetetlen. Mivel az elmúlt hetekben csaknem kizárólag a Montaynenel foglalkozott, és mivel ezt nem tudta volna nyugodt lelkiismerettel folytatni,

semmi értelme nem lett volna maradni. Azonkívül nem voltak félbemaradt, elintézetlen dolgo k, mindent rendben hagyott maga után; így Bill Ingram aki egyébként is átvett volna t?le m indent néhány hét múlva máris továbbviheti az ügyeket. Mindez eszébe juttatta, hogy most már soha nem lesz alelnök ami azért elég nagy cs alódás, ha figyelembe veszi, hogy karnyújtásnyira volt a céltól. De aztán azzal vigasztalta m gát, hogy majd túléli ezt a csalódást. Andrew kétszer is felhívta Celiát, el?ször az irodában, másodszor pedig otthon. Miko r megtudta, hogy Celia többé nem megy be dolgozni, kijelentette, hogy ma korán ér haza, és meg is érkezett, mire Celia el?készítette az ötórai teát. Ez újdonság volt Celiának. Arra go , hogy a jöv?ben ez bizony gyakrabban fog el?fordulni. Szenvedélyesen átölelték egymást. Nem sokkal kés?bb, a tea kortyolgatása közben, Andr gyengéden így szólt Celiához: Itt az ideje, hogy döntéspihen?re vonulj, úgyhogy most én hoztam néhány döntést ket el kapcsolatban. Az egyik az, hogy élni fogunk egy kicsit. El?vett a táskájából egy nagy b orítékot. Hazafelé bementem egy utazási irodába, ez egy másik döntésemmel függ össze. Eluta Hová? Mindenhová. Világ körüli útra. Celia ujjongva felemelte a kezét. Jaj, Andrew, de csodálatos vagy! Már az vigasz, ha csak veled vagyok. Reméljük, ugyanez marad a véleményed, miután hat hónapot együtt töltöttél velem haj és szállodaszobákban. A borítékból el?húzott egy csomó prospektust. Arra gondoltam, hogy Európában nézünk körül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, meg mindenütt, a l minket , aztán hajóra szállunk a Földközi-tengeren... Az elmúlt napokban állandósult depressziója ellenére Celia hirtelen felvidult. Gya kran beszéltek egy világ körüli útról, de mindig csak bizonytalanul, mindig jöv? id?ben. Tény , miért ne most? Adódhat-e valaha ennél jobb alkalom? Andrew egy kisfiú lelkesedésével sz?tte tovább az útitervet. Elmegyünk Egyiptomba és Izraelbe, aztán megállunk az Egyesült Arab Emírségekben... sze India sem maradhat ki... Japánt sem lehet kihagyni, és Szingapúrt sem... tovább kell utaznunk Ausztráliába és Új-Zélandba is... Micsoda remek ötlet! lelkesedett Celia. El?tte viszont kerítenem kell magam helyett valakit, aki ellátja a betegeime t, míg távol vagyok magyarázta Andrew. Ez körülbelül egy hónapba fog telni, úgyhogy márci ulhatunk. Mindketten tudták, hogy a gyerekekkel sem lesz semmi gond, mert Lisa és Br uce nyári munkát vállaltak, messze a szül?i háztól. Folytatták a beszélgetést, és bár Celia érezte, hogy a mai nap fájdalma elkerülhetetl vissza fog térni, és tán soha nem fog végérvényesen eltûnni, nyilvánvaló volt, hogy Andrew bá egítségével egyel?re sikerült megszabadulnia t?le. Andrew még aznap este feltette neki a kérdést: Tudom, hogy még korai, de gondolkoztál azon, hogy mit fogsz ezután csinálni? Azt nem bírnám elnézni, hogy itthon ülj. Nem válaszolta Celia , azt én sem akarom. De egyel?re fogalmam sincsen. Id?re van szükségem, hogy végiggondoljam és te adsz nekem rá id?t, drágám. Ezen az éjszakán nem szenvedéllyel, hanem édes gyengédséggel szeretkeztek, amiben Ce lia békére lelt.

Az elkövetkez? hetekben Celia tartotta a szavát, és nem tett közzé nyilatkozatot a rról, hogy miért vált meg a Felding-Rothtól. Csöppet sem volt meglep?, hogy a lemondásának hí futótûzként terjedt a szakmában, és tudósított róla a szaksajtó is. Folytak a találgatások, d em tudott semmi biztosat. A Wall Street Journal, a Business Week és a New York Tim es is interjút kért Celiától, de ? udvariasan visszautasított mindenkit. Ugyanígy tett a kérd z?sköd? barátokkal is. Csak Lisa és Bruce tudhatta meg anyjuk lemondásának okát, de ?k is csak azért, mer t Andrew ragaszkodott hozzá. Tartozol nekik ezzel jelentette ki Andrew. A gyerekek éppúgy csodálnak téged, m nt én. Joguk van tudni, hogy miért nézhetnek fel rád továbbra is. Nem szabad hagyni, hogy ?k is találgatni kezdjenek. Ez ügyben viszont Celiának fel kellett kerekednie, el?ször Stanfordba Lisához, a

ztán pedig Pottstownba Bruce-hoz, aki a középiskola harmadik osztályát járta a Hill Schoolba n. Celiának jót tett a kiruccanás. A napjai már korántsem teltek olyan aktívan, és nem voltak olyan zsúfoltak, mint korábban. Id?milliomos lett, egyel?re nemigen tudott mit kezde ni magával. Lisa együttérz?en, ugyanakkor praktikusan reagált a hallottakra. Majd találsz magadnak valami más munkát, mami, ami legalább ennyire fontos lesz. De most tényleg az a lehet? legjobb, ha apuval elmentek egy világ körüli útra. Mégis, Bruce volt az, aki korát meghazudtoló érzékenységgel, a legbölcsebben summázta helyzetet. Csak az számít, mama, hogy jól érezd magad... ha továbbra is úgy véled, hogy helyes cselekedtél, akkor így a legjobb. Miután beszélt a gyerekekkel, Celia változatlanul jól érezte magát , és március elej latban repült New Yorkból Párizsba Andrew-val, hogy megkezdjék a nagy odisszeájukat. 14

Martin Peat-Smith már régen lefeküdt aludni harlow-i házában, de nem jött álom a szem . Szombat volt, pár perccel éjfél el?tt, egy izgalmas, eseménydús hét végén. Végül úgy határozott, hogy ami nem megy, azt nem er?lteti, majd elalszik valahog y. Lazán, éberen hevert az ágyában és szabad folyást engedett a gondolatainak. Arra gondolt, hogy a tudomány néha olyan, mint egy szeszélyes n?személy, aki min daddig húzódozik az udvarlójától, míg az el nem dönti magában, hogy feladja a próbálkozást. É nden bevezetés nélkül, puszta szeszélyb?l a n? kitárja a karját, ledobja a ruháját és felkíná férfinak testestül-lelkestül. Ha továbbvisszük a hasonlatot, töprengett Martin, el lehet mondani, hogy néha egés z sor orgazmusra kerül sor, amint az addig ismeretlen, csak megálmodott valóságnak egyre több részlete válik ismertté. Mi az ördögöt fantáziátok én itt állandóan a szexr?l? kérdezte magától. Rögtön vála jól tudod te, hogy miért! Yvonne miatt. Ahányszor a közelében vagy, rögtön csak egyvalamire t dsz gondolni, ami lehet, hogy biológiai jellegû, de az egyszer biztos, hogy semmi köze a tudományhoz! És miért nem kezdeményezel akkor? Tényleg, miért nem? Erre a kérdésre még visszatérünk. Martin ezzel átirányította a gondolatait a tudományos munkájára, és arra a valóban sz iós haladásra, ami... mikor is kezd?dött? Hát, az a lélegzetelállító áttörés alig egy éve volt. Martin visszagondolt arra, ami akkor történt. Meg ami el?tte.

...Celia Jordan két éve, 1975-ben látogatott Harlowba. Martin emlékezett, ahogy megmutatta neki a kromatogramok filmjeit, és közben magyarázott: .. .ahol sávok jelennek meg, ott van egy peptid... az a két vastag sötét vonal... legalább kilenc peptid... Ám a megoldhatatlannak látszó problémát az jelentette, hogy a fiatal patkányok agyában felfed zett peptidkeverék túl kevés volt ahhoz, hogy meg lehessen tisztítani, és kísérletezni tudjan k vele. A keverék idegen anyagokat is tartalmazott, ezért nevezte Rao Sastri értelmetle n peptideknek ?ket. Tovább kísérleteztek a keverék tisztításával, ám nem sok eredménnyel, és így igazolód astri véleménye, aki szerint még legalább tíz évre lett volna szükség ahhoz, hogy megtalálják s módszereket. A harlow-i team ennek megfelel?en kissé lezüllött, és már senki nem hitt Martin er edeti teóriájában. Ekkor, az abszolút mélyponton történt a csoda. Türelmes munkával, nagy mennyiségû fiatal patkányagyat felhasználva sikerült megvalós uk a részleges tisztítást. Az új keveréket ami már kevesebb peptidet tartalmazott öreg pa ba injekciózták. Csaknem azonnal döbbenetes javulás állt be az öreg állatok tanuló- és emlékez?képessé labirintustesztek ezt teljesen egyértelmûvé tették.

Amilyen úriember maga. nemtör?döm módon dolgozott. Joggal mondhatja mindannyiunknak. Mivel az újabb tesztek is hasonló eredményt hoztak. hogy megszégyenült kollégái egy kicsit jobban érezzék magukat. Ezek majd lekötik a kívánt peptideket és így el is különítik ?ket. Míg Martin zörnyedve nézte a ténykedését. Az történt ugyanis. és így tovább. ti kishitûek . és egy bizonyos incidens el?tt nem volt v ele közvetlenül dolga Martinnak. mikor Harlow-ban újabb nehézségg llett a kutatóknak szembenézniük. Az intézet állatfelel?se komoly. akiket el?ször vezettek be a labirintusba. Pontos feljegy ek készültek arról. és nem sokkal azel?tt. A kedvez? jelek ellenére problémák voltak az új peptidkeverékkel. A patkányt odatették a labirintus bejáratához. kritikus emlékezetpeptidek izolálásához nagy mennyiségre lett volna szükség. megragadta a benne remeg? nyulat. A z intézet egyik tudósa fabrikálta szabad idejében. vagy egyenesen továbbmenni. A ztán az égnek lökött tappancsú nyúl végtagjait villámgyorsan lehúzta a fatábla négy sarkához. ?ket. amik a vidámparkok ban olyan nagy népszerûségnek örvendenek a látogatók körében. Vilmos szórakozását szolgálta. Martin úgy határozott. Tilwick magával vitt a laborba egy kis fatáblát. Egészen a legutóbbi peptidoldat befecskendezéséig. A jelentés akkor érkezett New Jerseybe. Mindvégig durván. Martin el?tte elmagyarázta az asszonynak. vagy csak sokkal lassabban. egyaránt nehézségeket okozott megta lálni a kijáratot. Az öreg és a fiatal ál latoknak. miután egy öreg és dagadt pa úgy sprintek végig az útveszt?n. Egyikük-másikuk üdvrivalgásban tört ki. maga is felvillanyozódva . ami fájdalmat okoz az állatoknak. Ezt a labirintust azonban csak a patkán yok használták szemben a Hampton Court-ival. mikor a labirintusra gondolt. Kinyitotta a z egyik ketrecet. a tudóso re izgatottabbak lettek. A fiatal egyedek szemlátomást minden újabb próbálkozásból okultak. A fiatal állatok azonban másodjára már gyorsabban jutottak át a furfangos endszeren. Mikor harmadszorra vagy negyedszerr e tették a beinjekciózott öreg állatokat a labirintus bejáratához. mint az ifjabbak.Martin elmosolyodott. Az el?z?höz hasonló n ez is csak egészen kis mennyiségben állt rendelkezésre. amin négy szíj lógott. és valószínûleg ?felsége III. mikor a Felding-Rothnál teljes g?zzel folytak a Montayne premierjének el?készületei. Mert azután egészen rendkívüli dolgok történtek. hogy Martin kérésére Miss Tilwick több teli nyúlketrecet is átvit z igazgatói magánlaboratóriumba. Ezt nem hiszem el jelentette ki Sastri. harmadjára még gyorsabban. A további tisztításhoz azonban és a gyes. Ekkor lépett színre Gertrude Tilwick. hallgatag. hogyan és mennyi id? alatt jutottak végig a különböz? egyedek a labirintu . Még tán végig sem olvasták a jelentést a központban. és szükség esetén némi bökögetésen kív találja meg egyedül a kijáratot. ho gy Ó. hogy antitestek termelésével fog nagyobb készlethez jutni. mert azok nagyobb mennyiségû antitestet termelnek. Szinte teljesen eltûnt a különbség az ö al állatok teljesítménye között. A tizenhetedik századból s zármazik. Mart . ügyet sem vetve az állatra. igyekszik m indent megtenni. Ott valami ínycsiklandó patkánycsemege várta. hogy Celiának kétségei adtak a szerrel kapcsolatban. Erre a célra nyulakat szem i. Én is kezdtem elveszíteni a hitemet. azok szó szerint végigszág tak rajta. negyvenes n? volt. minden bizonytalankodás és tévedés nélkül. és hassal felfelé a fatáblára vágta. hogy a nyers peptidkeveréket olajos oldatban kell a nyulak tappancsába fecskendezni. végre van mit jelentenünk Amerikának. figyelemre méltóan hû mása. A legutóbbi tesztsorozatig az eredmény mindig ugyanaz volt. Nigel Bentley hozta oda az intézetbe nem sokkal korábban. Martin megrázta a fejét. A világ leghíresebb labirintusa bizonnyal a Londontól nyugatra fekv? Hampton Courtban van. és emlékeztek arra kell balra meg jobbra fordulni. mint a patkányok. Az öreg állatok ezzel sze mben vagy egyáltalán nem tanultak. Ezért mindegyiket er?sen kell tartani a mûvelet alatt. mint valami fürge szalamandra. Ez az építmény miniatûr változata volt azoknak a labirintusoknak. Rao Sastri Martin kezét s zorongatta. A harlow-i labor furné birintusa a Hampton Court-i labirintus kicsinyített mása volt. a halálra rémült nyúl torkaszakadtából sikoltani kezdett. Akárhogy is van mondta Martin. azt hiszem. Te jóisten! Mindvégig magának volt igaza.

Martinból kirobbant a harag. de ez sem tudta teljesen feledt etni a fájdalmakat. És nem tudta volna megismételni? Nem engedhettem meg magamnak. ahol a nyus zié van. akkor el?léptetjük. Hát persze hogy szeretem nézett rá a lány meglepve. Nekem sem tetszik. Végül a nyúl a fejét a melle közé fúrta. és míg Martin cs?re töltött fecs end?vel várt. akivel közölte. Csak egy? Igen. A szakmai képzettsége megfelel? volt. Tilwick el van bocsátva. hogy egy nyúl is tud sikoltani. Breconból. Egy másik alkalommal. Bentley mondta. Miss Tilwick el. természetesen melltartó nélkül. Mikor befejezték a munkát. Azt is mondta. hogy bárcsak az ? feje lehetne ott. ha ennyire szereti az állatokat? A lány habozott. át tudom venni az állatfelel?si megbízatást. hogy aki ilyen érzéketl n az állatok szenvedése iránt. hogy hozzátette: Nagyon szik. valóban Gyengéd Állatszeretetre van szükség mondta Martin. Az állatokat láthatóan megnyugtatta a kényeztetés. Tillyre gondol? Yvonne arcán egy felh? suhant át. Martin kezdett?l fogva odavolt Yvonne hatalmas kebléért. és bár minduntalan azt kívánta. aztán t?le szokatlan nyerseséggel így válaszolt: Oda akartam menni. Igen. Ha megfelel. Õ még saját magát sem szereti Miss Tilwick már nem dolgozik nálunk. Egy id? után Yvonne feltette a kérdést: Muszáj a tappancsukba adni? Martin elfintorította az arcát. Bár Martint alaposan felzaklatták azok a közvetlen közelében dombo rodó mellek. és mire Tilwick a nyúl negyedik lábát is diadalmasan a táblához szíjazt a kis állat kimúlt. Az irtelen csend támadt. de nem ellen?riztem a GYÁSZ-át. ? gyengéden kiemelt egy nyuszit az egyik ketrecb?l. meg vagyok gy?zve kuncogta Yvonne. És? Nem sikerült egy vizsgám. viszont ez az érzékenység vonzza az antitesttermel? teket. úgy hogy a férfinak nem maradt más választása. Színre lép Yvonne Evans. Természetesen bólintottá Bentley. és kitiltotta Tilwicket a laboratóriumból. Bár az els? találkozásuk után mások vették át az injekciózást. szintén valami hasonló érzéketlenség miatt. Tetszik nekem vágta rá Martin. Yvonne egyenesen Martin szemébe akart nézni. dün nyögni kezdett hozzá. a walesi Fekete-hegyek közt meghúzódó kisvárosból szá ne tekintélyes kebleket viselt. Köszi. odaszólt Martinnak: Rajta. de ez a legjobb hely az antitestek szempontjából. Pillantásra sem méltatta zt a kínzóeszközt. Adjon nekem egy vagy két percet kérte Yvonne Martintól. Mr. mint hogy a tekintetével elszakadjon a varázslato . Yvonne huszonöt éves. Egyszer kissé meggondolatlanul megkérdezte a lánytól: Miért nem ment az állatorvosi egyetemre. hogy a képesítésem megf elel?. vigasztalta és becézgette. Meglep?en rövid id? alatt végiginjekcióztak hat nyulat az olajos oldattal mind en tappancsba egy adag. Az inje kció fájdalmas és a hely érzékeny marad. ám életvidám és vonzó n? volt. és z állat két hátsó lábát.dta. s?t még annak a környékér?l is. hosszú sz?ke hajú. amit Gertrude Tilwick hagyott a laborban. és ez a bámulattal vegy es sóvárgás csak fokozódott. kissé molett. Martin ezek után Nigel Bentley-ért küldetett. doki. Martin megje yezte: Maga szereti az állatokat. mikor megkezd?dtek az injekciósorozatok. és maga is meglep?dött. Martin továbbra is gya lálkozott Yvonnenal a labor környékén. Szörnyethalt ijedtében. Tilwick asszisztensét. szóljak magának. kék szemû és tejfehér b?rû. és végigfutott a hátán a hideg a kísérteties hangtól. és ne haragudjon a t kért. és ha tetszem magának. Nem mindenki van ám így vele. Tud valakit aj i helyette? Igen. az nem dolgozhat tovább az intézetben. Tudom. A magyarázat láthatóan kielégítette Yvonne-t. mégis körültekint?en dolgozott és nagyszerûen mûködött együtt Yvonne-nal. az arcához emelte.

Martin úgy érezte. sem embereket nem lehet kezelni vele. Most már túl kés? van. Biztos? Hát persze. Örülök. a legtöbbjük már szinte csak csont és b?r volt. Tudom.. hogy nincs szó véletlenr?l. és azóta Martint más ügyek kötötték le. kor a Peptid-7 használhatatlan.. soha nem szánja el magát. és nyomban a Peptid-7 elnevezést kapta. és újból feltette magának a kérdést: Miért nem kezdeményezel? Felhívhatná telefonon. hova bámészkodi l minduntalan. amel hónapok óta rendszeresen kapták a peptidinjekciókat. .. Martin nem akarta elhinni. Tudományos szempontból egyetlen zavaró tényez? van. Vagy mégsem? A fenébe is! Miért ne?! Legnagyobb meglepetésére a kagylót az els? csengetés után felkapták. úgyhogy vasárnap van. Azokról az öreg patkányokról volt szó. hogy barátot és szövetségest vesztett Celia személyé en. vissz relte a gondolatait Yvonne-ra. Akkor találkozzunk ma. és csak arra gondoltam. Én sem tudok aludni. A férfi azt is tudta. A szüleimnek nem volt pénzük folytatta Yvonne . és nek el kellett mennem dolgozni. Itt. Oké. hogy ekkora szerencséje van. hogy jön. bebi yosodott. Holnap már hétf? van figyelmeztette Yvonne. és Martin tudta. Most. Én is. Az egyik egy számítógépes elemzés volt..s mellekt?l és felemelje a fejét. Yvonne észrevette. ami a labirintuskísérleteket összegezte.. de az általános egészségi állapotuk er?sen omlott. mert ez állt a legközelebb az állat orvossághoz. így lettem asszisztens. hogy nem élvezheti majd annak a gyümölcsét. illik még valamit mondani. Tessék. hogy miközben a Peptid-7 az agyat építi. Nem tartotta valószínûnek. Odatalálok. az eredmények hónapok óta változatlanok maradtak. négy év itt Harlow-ban és el?tte Martin cambridge-i id? és minden eddigi tudományos munka szaka is tragikusan fölösleges volt. Hát köszörülte meg a torkát a férfi . ahogy az ágyb an fekve az elmúlt id?szak eseményein töprengett. hogy találkoznak-e még valaha az életben. Igaz. hogy a memóriájuk sokkal jobb lett. A lány halkan nevetett. Mindkét sikert telexen jelentették New Jerseybe. hogy ez nem jutott el ?bb az eszébe. hogy találkozhatnánk holnap. Ez a régóta keresett-kutatott peptid a hetedik vo nal volt az eredeti kromatogramfílmen. Tessék. Már ö gában ez is nagyszerû hírnek számított. gondolta Martin. Ez néhány héttel korábban történt. aminek a létreh kora szerepe volt. Az állatok lefogytak. Arra gondoltam... a testet rombolja? Hogy a peptiddel kezelt patkányok tovább fogynak. és azon töprengett.. ahonnan szinte azonnal megérk ezett Sam Hawthorne gratulációja. mi késztethette távozásra. így Martin s zörnyû igazságtalanságnak érezte. sem állatokat. Aztán puhán elmosolyodott. Mikor lenne a legalkalmasabb? Most. és bosszantotta. A látványos sik rek ellenére most felmerültek bizonyos fenyeget? lehet?ségek. de mindennek tetejébe sikerült végre megtisztítani a dkeveréket és izolálni egy aktív peptidet. Tényleg. Nem! Már elmúlt éjfél. Már azt hittem. gondolta Martin. hogy. hogy hol lakik. Yvonne? Igen.. a tény nagyon elszomorította. és végelgyengülésben kimúlnak? Mert ha így lenne. megpróbálta legalább még a hétvége h ? pár órájára kiverni a fejéb?l a nyugtalanító gondolatokat. de nemrégen értesült a lemondásár Bár fogalma sem volt. Elképzelhet?. Celia elválas thatatlanul hozzátartozott a kutatási programhoz és a harlow-i intézethez is.. nem tudo dni. Bár Martint er?sen nyomasztotta ez az eshet?ség. ezen a szombat éjszakán. Elmenjek magáért kocsival? Tudom. csak fekszem itt nyitott szemmel. ki beszél. Yvonne. Martin nagyon szeretett volna Celiával is beszélni.

Lehe t. A lány követte. mint egy disznóól. csészék és kistányérok sorakoztak meg méz és pirítós. A lány önfeledt. Martin letette a kezéb?l a csészét. A hangulatvilágításban dereng? hálószobában Yvonne villámgyorsan levetk?zött. remélem. Mert elképzeltem. nem haragszol. Yvonne érkezése nagyszerû. amit át tud sugározni másokra is. Köszönöm. A lány leült az ágy szélére. A férfi ezútta sietség nélkül. A lába körül ott se állatkert valamennyi tagja: a két kutya és a három cica. és a lány végigsimogatta-becézgette az állatseregletet. kénytelen volt engedni. Nem is tudom elhinni sóhajtotta a férfi. Gyere utánam indult el Martin felfelé a lépcs?n. Arra gon t. Pedig gyakrabban megérdemelnéd. és odafeküdt Martinhoz. hogy többr?l van szó: Yvonne ritka lány. és kitöltötte a g?zölg? teát. Martin álomba is merült. és bocsánatkér?en a férfira nézett: Remélem. hadd hulljon a köntös a földre. aki nagy bels? nyug mmal van megáldva. Yvonne hagyta. olyan végte lom töltötte el. Aztán elült a feszít?.. Egyedül élek. Megcsókolta. Mély álmából fényes nappal ébredt fel. ugyanakkor egészen természetes eseménynek hatott. Martin felült az ágyban. Le kell fogynom. amilyet nagyon régen nem tapasztalt. Testének ritmusos mozgása olyan reakciókat váltott ki Martinból. Ám dománytalan ösztönei azt súgták. Odanyújtotta Martinnak a csészét. Akkor olyan sovány leh . Mikor Yvonne bebújt az ágyba Martin mellé. Csak duci nevette el magát Yvonne. Lenyúlt és a combján össz pentett egy jó adag reng? husit. gátlások nélkül. Mosolyogva a háziköntösre tt. hogy szükségem lehet rá. Csak semmi sietség! Úgy csináld. hogy a szenvedély a csúc ntig hajtsa. Lentr?l a konyhából edénycsörömpölés hallatszo múlva az ajtóban megjelent Yvonne. és Yvonne az ölébe tette a tálcát. gyengéden simogatta a n? mellét és combját. Megpróbálom nyögte a férfi. és puha. Szétnyílt a köntös. De honnan. kezében a sportt . Megkérdeztem a laborban. ujjongva. rendet rakok benne. kényszerít? érzés. hogy az élet és minden él?lény iránti szeretete nyilvánult meg abban. és újból elmosolyodott. meg ne égesd az ujjad. Ám röviddel kés?bb nem bírta tovább. A Peptid-7-edre volna szükségem. mint nekem. hogy sokáig tartson! suttogta Yvonne. Neked jobban áll. akik láthatóan új barátra leltek sz en. De te vagy a vendég. Martin egyik háziköntösét viselte. szerelmesen öle egymást. Egyébként a kon olyan.. Kérsz még teát? Talán majd kés?bb.. és tálcát tartott a ke amin egy teáskanna. Ami a hazamenésedet illeti.15 Emlékezetes éjszaka volt. nagyon forró a tea. ahogy meleg nyelvéve bejárta Martin testének minden részét. de cukor nélkül. ezzel a gondolat tal.. Miel?tt ma hazamegyek. megkérdez ol a hálószoba. Valóban. és a lányért nyúlt. nem sietsz. Nekem kellett volna téged reggelivel kínálnom. Tejjel iszod. Yvonne nem sietett összehúzni magán a köntöst. Az örökké kérdez? tudós agya az okát kutatta ennek a különleges nyugalomnak. Martin z ágyban feküdt és egyre vadabb szívdobogással bámulta a gyönyörû testet els?sorban persze a csodálatos melleket. amelyeket eddig s oha nem tapasztalt. Miután m legen megcsókolták egymást. Jól van ez így nyugtatta meg Yvonne. Évek óta nem kaptam ágyba reggelit. túlcsorduló fizikai szerelmet árasztott. és azt mondta: Gyönyörû tested van. hogy talán csak a felhalmozódott feszültség levezet?dése miatt könnyebbült meg ennyire. Elnézést a konyháért. nedves ajkával fáradhatatlanul ismerkedett a férfival. de amelyek egészen ösztönösen jöttek. valami buja ?ser?t. mire Martin nagyot nyelt. és Martint olyan békesség. nem sokkal kés?bb. Vigyázz.

a karja elernyedt. ne kínozz! Annyira kívánlak! fogta Yvonne könyörg?re a dolgot. hogy olyasmire bukkantunk. ahogy egy tucat patkány szép sorjában végig zol rajta. A többi patkányhoz hasonlóan ez a tizenkettedik is farkasétvággyal vetette rá magát a ketrecében elhelyezett ételre. mint a patkányok. hogy. Sok felfedezés született úgy. hogy igaz? Martin a labirintus fölött állt és nézte. Úgy érted. most visszamehetünk hozzád? A férfi szorosan átölelte. feltéve.. Ez esetben nézett rá Yvonne reménykedve . Martin. mint a kezelés el?tt. Ezt a csoportot már hónapok óta injekcióztá . mint az injekciósorozat kezdetén. aki éppen arra készült. Igen. hogy ne keletkezzen zs yis ne történjen súlynövekedés. és eltartotta magától. Tényleg igaz volna? kérdezte magától. Na végre! Ezt akartam hallani. hogy beléhatoljon. hogy miért kellett berohannun ide a laborba? Oké. Lehetséges. Akkor most mit fogsz csinálni? Martin elgondolkozott. el?ször a részlegesen megtisztított peptidkeverékkel. . hogy egyáltalán nem romlott az egészségi állapotuk. hogy megromlott az egészségi állapo tuk. Ez a megállapításunk nem nevezhet? nagyon tudományosnak tette hozzá szomorúan. Martin már a nadrágját rángatta magára. újból fellobbant a vágyuk. hogy csináld már! Nem. A Peptid-7-tel kapcsolatban. Martin merev lett. Most?! kérdezte a lány megrökönyödve. Hát azt mondtam. ha igaz. lehet. Yvonne a z utolsó patkányt is elcsípte a labirintus kijáratánál. Hát persze. Miért? Tegyük fel. elkedvetlenedve odébbhúzódott Martintól. El?tte. Úgy értem vágott közbe Martin . Tegyük fel. Gyerünk! Öltözz fel! Minek? Megyünk a laborba. Nincs helyeselt Yvonne. mivel a pepiiddel kezelt patkányok lefogytak. Konzultálnom kell néhány specialistával. sokkal soványabb. Hogy egészségesebbek. És most végre elmondanád. Mit mondtál? Az istenit! A n? csalódottan. Én mindent úgy szeretek ahogy van. Yvonne hozta át ?ket az állatteremb?l. Az éjjeli?rön és rajtuk kívül senki nem tartózkodott a cse des. Yvonne tátott szájjal bámult a férfira. de el?segíti az egészséges fogyást is. kihalt épületben. Most azonnal. Szóval. mint a patkányok. Ja. M indegyik patkány sovány volt. hogy ma gészségesek. mit mondtál. Ez most e volt jó? Tudni akarom. Tegyük fel. Aztán megragadta Yv onne-t a vállánál fogva. Martin kiugrott az ágyból. mostanában pedig a Peptid-7-tel. ami után az em ek évszázadok óta kutatnak: az ételt anyagcsere útján úgy átalakítani. mi itt valamennyien arra következtettünk. Gyere már! Csináld! lihegte a lány. Vasárnap kora reggel volt... De mit. Mit mondtál? Azt mondtam. De nem is ezt kerested. és Yvonne a vágytól szinte önkívületben szorította a férfit. De hát ez rettent? fontos lehet.etnék. Semmi szükség rá temette az arcát Martin a lány hajába. Az étvágyukkal nincs baj állapította meg Martin. Ez a lehet? legjobb ötlet. és visszatette a ketrecébe. és némelyikük szinte kór n sovány lett.. Holnap idekéretem ?ket. hogy a tudósok valami egészen mást kerestek. hogy ha szedném akkor talán én is olyan sovány lehetnék. Ahogy simogatták egymást. hogy a Peptid-7 nemcsak az emlékez?tehetséget javítja. Martin azonban hirtelen abbahagyta. arra gondolsz? kérdezte Yvonne ingerülten.

Bizonyára ez a zsír-munka-h? variáció az oka annak. hogy ez lesz a válasza. esetleg mindkett?. amennyi beléjük fér. egy állandó körfolyamatban. ha ezt az ar a változtatni. Valamennyien találkoztunk már i emberekkel. Martin másokat is behívott a beszélgetésre. Rao Sastrin és Yvonne-on kívül még két intézeti tudós volt jelen. akit a táplálkozástudomány vezet? szaktekintélyének tartottak. Igen. Pontosan mosolyodott el a táplálkozás-szakért?. Igen. Köszönöm. és soha nem híznak meg t?le jegyezte meg Sastri. hogy pontosan milyen anyaggal injekciózzák ezeket a p atkányokat? kérdezte Dr. hogy elpárologtatj vagy valami más módon. Szóval így vagy úgy. Annak ellenére. de nem mondhatom meg. A délutáni v onattal utazott vissza. A központi idegrendszeren keresztül? kérdezte Martin. Ennek e ményeként az étellel magukhoz vett kalóriákat zsír helyett h?vé alakítják át. Éppen ezért. drága barátom. különösen. Ha nem viszik t nek nincs káros hatása. Martin csak titokzatosan mosolygott. A fölösleges h?t?l vagy úgy szabadul meg a testük. ha az ember belegondol. és nyilván irigykedtünk rájuk. Hát akármi legyen is. lehet. a harlow-i intézetet hatalmába kerítette a váratlan nagy felfedezés láza. A központi idegrendszert dönt?en befolyásolják az agypeptidek. Ingersoll. akik feszülten figyeltek arra. Bár els?dleges célunk a Peptid-7-tel az emlékez?tehetség javítása marad írta Marti entúl kísérleteket folytatunk ennek az els? pillantásra pozitív. A kalória egy részéb?l zsír l intélyes mennyiség használódik el az olyan testmozgások révén is. Dr. sokat ígér? mellékhatásnak a a is. milyen vének már. I ngersoll.. aki els?sorban kiseml?sökkel foglalkozott. hogy valami zseniális anyagról van szó. Cavaliero . hogy a jelentést Martin nagyon óvatosan fogalmazta. De lehet még valami. És mivel úgy t ztatott. a vér összetétele. vizelet. az egyértelmû. Martin még Cambridge-b?l ismerte a fiatal tudóst. amiket mind aját laboromban végzek majd el. és másnap Martin a Sam Hawthorne-nak küldött bizalmas jel ntésében Cavaliero szavaival a szert jótékony hízásgátló hatású -nak jellemezte. illetve képes befolyásolni ami láthatóan ezeknél az állatoknál sikerült . A táplálkozás-szakért?t két nappal kés?bbre várták Cambridge-b?l. Aznap. doktor mondta Martin. hogy a maga vegyületének jótékony hí A beszélgetés folytatódott. Az állatorvos bólintott. az id?s specialista. Egyel?re nem. hogy a h?vé és zsírrá alakuló. hogy egyes szerencsés emberek annyit ehetnek. a el?relépést jelent. kedden reggel érkezett az egyik londoni vonattal az állatorvos. sejtettem.. hogy a különböz? egy gy állati egyedek más-más hatásfokon hasznosítják a kalóriákat. Ugye nem tudhatom meg. a táplálkozás-szakért ekes információkkal szolgált. az má most egyértelmû. amit Ca valiero mondott. valamint az anyagcseréhe használt kalória aránya nagymértékben eltér a különböz? egyedeknél. Csütörtökön Ian Cavaliero. Ne haragudjon válaszolta Martin . De azt már most megmondhatom magának. ami befolyásolhatja a maguk patkányait a jóllakottság érzése. amiben esetleg klinikai lehet?ségek rejlenek. hogy tompítja az a gy éhségjelzéseit. A kezelésük nyomán jelentette ki minden bizonnyal megváltozott a patkányok bels lválasztású mirigyeinek vagy központi idegrendszerének a mûködése. Ezt reméltem. amit nem látunk és érzékelü onyos sejtek nátriumionokat pumpálnak magukból a vérbe.Küldök majd magának egy részletes jelentést közölte az állatorvos vendég Martinna elni fog benne a test zsíraránya.és székletelemzés. Bizonyos alóriamennyiségnek muszáj h?vé alakulnia folytatta a tudós . Felfedezték viszont. A legújabb kutatások azt mutatják folytatta Dr. hogy fenntartsa a megfelel? t sth?mérsékletet. hogy az injekciózott anyag az aggyal kapcsolatos. hogy ilyen egészséges patkányok ritkán kerülnek a szemem elé. .

Negyedik rész 1977-1985 .

a városokat. ha az indulásuk el?tti ndkívül feszült állapotával vetette össze a mostanit. mintha már s id? volna hátra. Pedig így volt.. és a Santa Isabella legénysége hozzákezdett a kikötés el?készítésének utolsó mûveleteihez.Szingapúrban az elképzelhetetlen gazdagság mel lett az utcai ételárusok szerény standjai. hogy a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán resztül Hawaiiba érkezzen. a könnyûbúváro soma... a rózsaszín város lapra ill? látványa. Andrew és Celia a fedélzeten állt a többi utassal együtt.. a lisszaboni Alfama kilencszáz éves macskaköves. az ínyencek paradicsoma. Andrew azt is látta. hogy milyen tömérdek emlék gyûlt össze a hónapok alatt. Sípjelek sü k. az országokat.. Néhány n a Honoluluból egyenesen hazarepülnek. Celia arra gondolt. a férjével meg a gyerekekkel.. Most viszont már benne jártak az augusztusban. Oké sóhajtotta a n?. hogy már majdnem vége ennek a csodálat nak. a dúsgazdag.. a császár r tészet helye.. és pirospozsgás arcszíne arról árulkodott. A férfi újból a szeméhez emelte a távcsövet. Különféle lyek vonultak el a lelki szemei el?tt: a Nilus vizében tükröz?d? varázslatos holdvilág. akkor megmondom válaszolta Andrew. Mióta március elején elindultak ottho nról. amit csináltunk és amiket láttunk. És most itt vannak. Kiotó mellett a Sugakuin császári lak törékeny álomszépsége. Ha megtalálom.és ez igaz is volt! . a vad ellentétek szubkontinense. India. Keresel valamit? kérdezte Celia. Jeruzsálem A hegy.. amely majdnem az égig ér. a görög szigetek. Alig tudom elhinni. ahol abbahagyták. szándékosan nem tépel?dött a jöv?jén.. és lopva Celiára pillantott.. óriásként mozogva a mellette sürgöl?d? vontatóhajók mellett. hogy az elmúlt ma hat hónapot csaknem teljes egészében a szabad leveg?n töltötte.. A tizenöt országon át vezet? vándorlásuknak itt vége szakad. és azt mondta: Soha nem fogom elfelejteni ezt a fél évet.. és Japánban. és kellett néznie a jöv?jével... ahol a névvel tökéletes összhangban hatalmasakat lehet za Ott. Andrew levette a távcsövet a szemér?l. olajfaligetek. hogy mi lesz vele.l Az SS Santa Isabella nevezetû óriási teherhajó utánozhatatlan méltósággal haladt a Fo Armstrong-csatornán a honolului kiköt? felé.. ahol ha az emb r a füléhez illeszti kezét. Hozzá hasonlóan a asszony is csokoládébarna volt. Semmi kétség afel?l. Szingapúrban szállt hajóra Andrew és Celia.. a naszi berjani nevû c semegét árulják a Zaba-bodegában. mennyir e megnyugodott a felesége. amit ma is óvnak a turisták áradatától.. illetv egészen máshol már ami Celiát illeti. Andrew távcs?vel fürkészte esszeségben feltûn? rakodópartot és várócsarnokot. . a vakító fehérség. a hegyek. ahol a mesés gazdagságot a szörnyû mocsok és nyomor ellenpontozza. Megvolt rá az oka.... akik szinte egyt?l egyig élvezték az . és folytatják az életüket ott. Janettel. Különösen akkor volt szembetûn? a változás. Megérintette Andrew karját. Jaipur. olajban fürd? Abu Dhabi.. ahol jártun k.. kanyargó ut sok ezer illatozó virággal. és a boldog találkozás a húgá al. Isten hangját hallja a szélben. anélkül hogy a távcsövet megmoz ta volna. Hongkong szédít? tempója." . Az asszony azon tûn?dött. Ausztrália korallkirálysága.Rómában a földhözragadtság és zépség paradox keveréke. Amint az utasok megpillantották a hawaii nap fényében arányló Aloha Tower-t. hogy az útjuk a lagos elszigeteltség és a stressz teljes hiánya mindkett?jüknek nagyon jót tett. az Égei-tenger gyémántjai. Aztán a Nagy Korallzátony. A teherhajó körülbelül húsz utast vitt magával. a Királyok Völgyében izzó h?ség. a hajó jobbra man?verezett.

Mikor arról beszéltél. Állítsd be az élességet arra a második nagy ablakra a dokk fölött és az óratoronytó Celia kíváncsian a szeméhez emelte a messzelátót. Igen. sem pedig a Montayne sorsát. Rajtuk kívül már csak kéthárom utas ácsorgott a korlátnál. Hawaiin szomorú lettél volna. A France-Soir-nak a nouzonville-i és spanyolországi esetr?l közölt tudósításai a jele szerint nem ártottak a szer hírnevének. hogy miért tölt?d szívesebben a nászutat a Ba . Az egyértelmûen kiderült az elmúlt hónapok során. Tényleg ?k azok. hogy szedel?zködjenek. Hirtelen felkiáltott: Látom! Nem akarok hinni a szememnek. akik egés a szülésig akarnak dolgozni. amely már egészen közel volt a parthoz. Celia tovább gondolkozott. Jé! Celia már csak suttogni tudott. Lehet. és ez sem vetette vissza az értékesítést.. mint a karikacsapás. hogy a gyerekek idejönnek. Februárban a terveknek megfelel?en elkezdték árusítani a szert. nem? Hogyh ogy elengedték ?ket? Minden úgy ment. cseppet sem hiányolva a luxushajók hektikus. Ahogy a hajó egyre jobban megközelítette a partot. Bár mostanáig tudatosan küzdött az ellen. amelyekben arról volt szó. Mi van ott? A férfi átadta neki a távcsövet és a várócsarnokra mutatott.. Mikor Franciaországban jártak. sszatértek a kabinjukba. mégpedig óriási sikerrel. és Andrew utasításai szerint cselek tt. Az apádról beszéltél. Több telefonomba került Sz mikor éppen hallótávolon kívül voltál. Andrew kivette a távcsövet Celia kezéb?l és visszatette a tokjába. nagy sietve mondott le. els?sorban azoknak a terhes n?knek a körében. és még keservesebben fog gyötr?dni. hogy miért akarom ?ke t kikérni. és hogy a gyógyszer rendkívül népszerû. fél kézzel vadul integetni kezdett nekik. Azt mondtad. hogy nem cseleked ett bölcsen? Már semmiben sem volt biztos. hova legyen. hogy itt vannak.. Maud Stavely Montayneellenes érveinek sem adtak sok hitelt. Aztán egyik kezéve dig a távcsövet tartva. ahol készül?dtek a fogadásukra. a múlt kérdéseivel szemben olykor védtelen volt.. Kinek? Neked. Celia arról értesült. egészen pontosan a 10-es mólóhoz. Még mindig nem értem nézett rá Celia bután. Mit kell keresnem? Majd meglátod.. Ott! kiáltott fel mellette Andrew. és akiknek az életében kritikus fontosságú a reggeli rosszullét leküzdése. mikor elmagyaráztam. de. hogy a távozása nem befolyásolta se lalat. Közben kiürült a fedélzet. Az Egyesült Államokban Dr.. eszébe jutott az a sok évvel azel?tti beszélgetés. mint Hawaiin. hogy nemsokára még obban fogja sajnálni a dolgot. Celia most már végképp nem értett semmit. Celia beállította a távcs?vel a megadott területet. és arról. Hogy lehet. és alig hallotta. ho Pearl Harbornál halt meg az Arizona elsüllyesztésekor. Lisa és Bruce! Celia lázas örömmel kiáltotta a gyerekek nevét. Pedig hihetsz mondta Andrew. és éppen emiatt tartott attól.ménytelen hajóutat és a kényelmes kabinokat. Én ezt nem értem. De most dolgozniuk kellene. mint most. hogy a jöv?re terel?djenek a gondolatai. Celia azt sem tudta.. F?leg az utóbbi napokban tette fel magának a kérdést egyre gyakrabban: vajon nem követett-e el hibát akkor. mit mond Andrew. Persze csodálatos. Celia még mindig szinte magánkívül volt. hogy a Montayne-t rengeteg orvos írja fel. Andrew gyengéden megpróbálta emlékeztetni a leségét: A nászutunkon. hogy ugyanez érvényes a Laborato res Gironde-Chimiere.. . A márciusi indulásuk el?tt Celia olvasott kereskedelmi sajtójelentéseket. hogy mé is itt vannak? Én szerveztem a találkozót közölte Andrew nyugodtan. sz ervezett vidámságát. a Montayne francia kifejleszt?ire. hogy az új szer a Felding-Roth aranybányája lesz. Nem volt szó róla. Celia figyelme visszatért a hajóra. Andrew is követte a példájá Az ablak mögött a láthatóan izgatott Lisa és Bruce is nevetni meg integetni kezdett. most már emlékezett. Mindebb?l látszott. amit sok évvel ezel?tt tettem válaszolta Andrew. Miért kérted ki ?ket? Hogy beváltsam egy ígéretemet. mikor olyan hirtelen o tthagyta a Felding-Rotht? Ösztönösen.

Nagy termetû volt. igen: tisztelettudóan. hogy nemrég készített egy tanulmányt a japánok 1941-es. Ahogy a Santa Isabella a 10-es móló mellé simult és partra hajították a hajóköteleket ndrew csendesen azt mondta Celiának: Holnap megyünk. A férje szemébe nézett valami olyan rajongással. így Bruce nem lett hûtlen els? számú szenvedélyéhez. S Andrew. hogy ges nap van. Mikor hazajött. hogy Celia egy pillanatig huszonhét évvel ezel? tizenkilenc éves önmagát látta benne. Celi a gondolt. Pearl Harbor ell eni támadásáról. sem pedig indokolatlanul ünnepélyesen festeni. És akkor ígérte meg neki Andrew: Ha eljön a nap. Tárgyilagosan közölte a családjával: Azt hiszem. Lisa és Bruce reggel a szüleikkel együtt reggeliztek a lakályos apartmanban. aki már akkor és azóta is mindig megért? volt hozzá.A nászútjukon.. ahol a hajó elsüllyedt. örökké megnevettett embereket. megszervezem az utazást. egyikük se öltözött olyan sportos mint általában. mikor felébredt. Kellemesen meleg augusztus végi nap volt. . ami egyik oldalon a Wailae golfpályára. hogy furcsának tartod. virágmintás v oálruhát vett fél. már mindent megszerveztem. bárcsak láthatna engem. Folytatták tegnap megkezdett kölcsönös élménybeszámolót. ám komoly viselkedésû Bruce n szerûen festett az iskolai egyenblézerében. és kitárta a kocsiajtókat. amit f?szakának jelölt meg.. ami emlékként megmaradt neki Willis de Grey altisztr?l. hogy aztán örökre vele maradjon. megkérdezte: Még nem tál soha. amit egy kihajtott nyakú ingre vett fel. mir l van szó. Er?s volt. Már magának az egyetemnek is történelmi múltja volt. és hetek óta el?ször viselt újból nyakkend?t. de egy napon szeretnék elmenni oda." Egy húsz évvel ezel?tti ígéret. mintha a múltjának egy darabkája térne vissza illetve fog visszatérni hozzá. aki el?z? nap farmert viselt. lágy déli szell? frissítette a leveg?t. befelé fordultabb a szokottnál. . zeng? hangú. a lányát és a családomat! Mintha a többiek megsejtették volna Celia érzéseit.. Mr. az évek során egyre elegánsabb. Mikor megint képes volt beszélni. aki hamarosan betölti az ötvenet. Celiának remegett az ajka. de mégsem tudta l eni azt az érzését. ma egyszerû. a sof?r udvariasan a sildes s apkájához emelte a kezét. és ennek megfelel?en nagy gonddal válogatta meg a ruházatát ropogós fehér rako t szoknyába és tengerészkék-fehér blúzba bújt. A megindultságtól egyetlen szót sem tudott szólni. ugye az Arizonához megyünk? kérdezte Andrew-t?l. Ahogy a Jordan család a limuzin felé közeledett. És kívánságod szerint veled lesznek a gyerekeid. de nem egyedül akarok ott lenni. A még mindig kisfiús. Celia megpróbált részt venni a reggeli fölötti családi csevegésben. de olyan volt.. hogy a gyerekeink már megértik. elmondta azt a keveset. A fiú kijelentette. inkább elegánsan és. Hanem a gyerekeimmel. Fehér szandált húzott és a fehér szalmatáskájá m akart sem túl lezserül.. am i kevés férfinak jut osztályrészül az életében. Ahogy a tükörben vizsgálgatta magát. a bahamai strandon az apjáról beszélt Andrew-nak. oda. Jordan. ahol az apám m eghalt.. csak megragadta Andrew-nak mind a két kezét. miért. Lisa. és imádta a gyerekeket. a tudományokhoz. Reggel. aki az utolsó középiskolai t név el?tt állt. miel?tt csatlakozott volna a többiekhez. de nem érzem még magam felké nek rá. de csinos. déli irányban pedig a Csendes-óceánra nézett. Bruce. hogy a férje. ott. hiszen hat hónapnyi elmaradást kellett pótolniu boldog lelkesedéssel fejezte be Stanfordban a gólyaévét. a massachusettsi Williams College-ba adta be a jelentkezését. valami eszébe jutott az apjával kapcsolatban: bárcsak megérhette volna ezt a napot. és az édesapád meghalt. hogy a mai napon magányosabb. bármelyik kérdéseteket ezzel kapcsolatban meg tudom válaszolni.. olyan sugárzóan szép volt. Nehezen tu dta meghatározni. Lehet. a ház mindig megtelt élettel és vidámsággal. Andrew világos öltönyt választott. és akinek már csaknem egészen szür e a haja.. Csak néhány gomolyfelh? úszott a különben tiszta égbolton. Pearl Harbornál? És akkor ? azt válaszolta: Nem tudom pontosan. Az Arizona-emlékhelyhez. gyönyörû ember! 2 Délel?tt tíz órakor ott várta ?ket a sof?r a bérautóval a Kahala Hilton Hotel el?tt. érzelemt?l on szólt Andrew-hoz: Jaj. te csodálatos. érezte.

vasárnap reggel. neked aztán van protekciód! Celia csodálkozva bámult Andrew-ra: Hogy csináltad? A te nevedet használtam fel közölte vele Andrew. ám Celia gondolatai minduntalan a személyes emlékeihez kalandoztak el. de azért válaszolt: A jelek szerint nagyon jól. az egyik tengerész azonnal eloldotta a parttól a hajóköteleket. Akkor maga nagyon fontos személyiség. figyelmeztessem hogy ne a f?bejárathoz vigyen minket. Hé. Aztán úgy döntött. Köszönöm mosolyodott el az apja. puszta etlenségb?l Akamura feleségének a húga egy admirális neje. a nyílt vízen er?s szélbe csapott át. és besorolt a sûrû Pearl Harbor-i vízi forgalomba. szóval amit mondtál? Bruce jelentkezett azonnal a válasszal: A Csendes-óceáni Flotta F?parancsnoka. és belenézett.. mennyire hiányzol. hogy mennek a dolgok? Andrew habozott. Nem én vagyok az nézett Andrew mosolyogva Celiára . harminchat éve. 8 óra 5 perckor robbanások rázták meg a Row hadihajót. a Felding-Rothnál. A férfi remélte. csak igazolódott az általános várakozás. Andrew el?vett egy papírt. e latán még mindig megnyílnak bizonyos ajtók.. hogy feltétlenül mondjam meg neked. japán zuhanóbombázók. berreg? motorral. több mint egy .. Mindez olyan nagyon régen volt. Semmi más nem történt. Megkért... Szóval.. A többiek unszolására Andrew végül bevallotta: Ha mindenáron tudni akarjátok. A kiköt? szürkészöld vize szinte teljesen átl volt.. Amint Jordanék felszálltak. 8 óra 12-re felfordult az Utah. A sof?rnek felszaladt a szemöldöke. papa! jelentette ki Bruce. Úgy érted. Mi köszönjük neked szólt közbe Celia. De azt mondták. hanem a CSÓFLOF?P magándokkjához... harci g törpe tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül támadták meg. a California és a West Virginia elsüllyedtek. Egy n?i tengerész tartott idegenvezetést.. Úgyh admirális bárkájával megyünk az Arizonához. . kétezer-négyszázhárman haltak meg. A többi már gyerekjáték volt. ahol a tisztek csa ládjai laktak. felhívtam a Felding-Roth hawaii regionális igazga tóját. Változatlanul sok csodálod van. Celia bólintott. és nem sokkal kés?bb begördültek az amerikai haditengerészetnek az Aiea-öbölnél fenntarto területére. 8 óra 10 perckor t litalálatot kapott az Arizona l?szerraktára. 1941. hogy ezen a különleges napon félreteszi ezeket a gondolatokat A limuzin a Lunalilo és Moanalua autópályákon suhant. és m nyertek a gyógyszer premierjekor szárnyra kapott hírek. Lisa meg Bruce figyelmesen hallgatták a magyaráza tot. Két fehér ruh erész állt benne. Hat utas ült a fedélzet ponyvatet?je alatt. hogy erre a kérdésre nem kerül sor. az Oklahoma fe lfordult. ezeregyszázhetvennyolc volt a sebesültek száma . Andrew. mint a cukrot . Lisa megkérdezte: Mi az a CSÓFLO. amely az utóbbi id?ben gyakran felmerült benne: a lemondása valóban elsietett és ostoba lépés volt. a támadás els? hulláma reggel 7 ckor érkezett.. aztán megkérdezte: Mikor Tanóval beszélté d meg véletlenül. Ez igazi csapatmunka volt. gondolta Celia. papa.. és elindultak. és a bárkának c llámok vízpermetet szórtak a fedélzeten ül?kre.Igen. Õt.. és csak mond atfoszlányok jutottak el a tudatáig.. hanem a feleségem. A kis CSÓFLOF?P magándokk egy kellemes ligetes részen volt. Ám mindez újból felvetette azt a kér t.. Ott várt rájuk a haditengerészet dízelbárkája. A kormányos kilavírozott a dok kból. Körülbelül húsz perc múlva letértek az autópályáról az Aloha-stad tt.. A szárazföldi enyhe szell? itt. hogy a Montayne nagy siker. december 7-én. Mikor valamennyien beültek a limuzinba. Valamit elhallgatsz el?lem noszogatta Celia. Tano Akamurát? kérdezte Celia. át a honolului belvároson a mo dern felh?karcolók mellett.. a Montayne-nel? Igen. Mert ha nem tudnád. Andrew kénytelen-kelletlen hozzátette: Azt mondta. Ki vele.. a hajó felrobbant és elsüllyedt... drágám. és az ? szavaival élve viszik. torpedóvet?k. miközben az óramutató járásával ellentétes n megkerülték a Ford-szigetet.

F. de a két végén szilárdan és er?teljesen áll. Itt történt hát. Olyan volt . amir?l a par ancshídházat már régen eltávolították. vagy ami még maradt bel?lük. Így hangzott a fal egyik felirata: AZ ITT NYUGVÓ H?SÖK EMLÉKÉRE Nézd csak. hogy cs méterrel pihent a zöldesszürke víz felszíne alatt.. Celia már éppen mondott volna valamit. Ez volt az otthona. Egyetlen oszlop sem ért a hajóroncs hoz. Újból az idegenvezet? kezdett beszélni: Az emlékhely épít?jének szavai szerint: A forma.. Éppen a hajódról magyaráz nekem. Õ a fiam. . akit alig ismert. Az olaj mint valami virágs zirom terült szét a víz felszínén. meddig tart még ki az olaj.. A n?i tengerész rögzítette a h a Jordán család is kiszállt a többiekkel együtt. Néhány perccel kés?bb a jelenség hátborzongatóan megismétl Ezek az olajbuborékok az üzemanyagtartályokból jönnek magyarázta Bruce. és én végre ideérkeztem. mikor me lt. egyetlen pisszenés nélkül. Ahogy a bárka orra fölött el?renézett. mama! W. magukba for dulva hallgatták a magyarázatot. az Arizona kísértetiesen tisztán látszó f?fedélzetére. vagy lassú. DE GREY Megillet?dötten. mint most. Az apám hajója. tízéves koromban ötezer mérföldnyire voltam innen. Bárcsak ismerhettem volna nagypapát szólalt meg Lisa.. Egy vers sorai jutottak Celia eszébe: Add k lódat. Csendesen azt mondta: Megtaláltam nagypapa nevét.. Már nem mozgott alattuk a talaj. Hirtelen ott húzódott közvetlenül el?ttük a vakító napsütésben fehérl? ely. . amin nevek és rangok ezrei sorakozt k.és az emlékhely végighúzódik az elsüllyedt hadihajó fölött. gondolataikba merülve álltak ott valamennyien. mert az em lékhely a tengerfenékbe ágyazott oszlopokon nyugodott. de mégis nagyon szeretett. és menthetetlenül elbillent az egyik irányba. A japán támadásnak ebben a néhány végzetes percében csak az Arizonán ezeregyszázhetve n haltak meg. végül Celia vezett e ?ket vissza az el?bbi helyre. Csak a hajó számit. aminek lassan láthatóvá vált az alakja hihetetlen. Vajon hogya n halt meg? Gyors és kegyes halála volt. Celia kinyújtotta a kezét. ez lett a több mint ezer ha lott végs? nyugvóhelye. a kezdeti vereséget és végs? gy?zelmet sz izálja. és megérintette a fiát. mint egy hosszú. gyász az anyja miatt. Andrew Celia kezéért nyúlt. Andrew és Lisa a betonépítmény közepén vágott nyíláson ker vízbe. fehér vasúti tehervagon. ahogy megkerülte a For d-sziget déli csúcsát. megható megjegyzése lett volna az a szalmaszál. M ntha Lisa egyszerû. Ahogy a vizet bám egy olajbuborék emelkedett a felszínre valahonnan a mélyb?l. bárcsak a z el?bbi lett volna! Odalépett hozzájuk Bruce. és akinek az emléké isszahozták a múltból ezek a Pearl Harbor-i szívbe markoló pillanatok. add utam zarándoklatát. Gyertek. Azóta. soha nem érezte magához a pillanatot annyira közelinek. A bár a a Pearl Harbor-i bevezet? csatorna közelében irányt változtatott. Valahol itt vannak alattunk az apám csontjai. a közepében egy horpadással. Senki nem tudja. mikor távol volt az otthonától. mint akiket közös érzések fûznek Kikötöttek az emlékhely bejáratánál lév? pontonhídnál. . Egyikük sem szólt. vagyis hogy az építmény a közepén kedik. a te unokád. ahol halálát lelte.. hogy akár húsz évig is. mikor hirtelen áttörték a gátat az érzelmei. Mivel kés?bb nem tudták kiemelni a hajótestet. ahol újból lenéztek az elsüllyedt hajótestre. Az emlékhely közepénél Celia. hajó elsülylyedt. vala egészen oda nem ill? dologra gondolt: nem ilyennek képzelte az emlékhelyet.. de elképzelhet?. és a hely. A látogatók némán álltak a fal el?tt. És mégis. Celiát lenyûgözte a roncs közelsége. A bárka utasai csendesen.emberölt?. szent Csöndemet. gyász az apjáért. Philadelphiában.. amit a kényes egyensúlyb an lév? mérleg már nem bírt el. szenvedéssel teli? Istenem. A szüleit és a n?vérét egy márványfalhoz vezette. Ezt vajon a tervezéskor vagy csak utólag találta ki az építész? Akárhogyan is van nem számít. megmutatom. Gyász és szomor el Celiát.

hogy ez a hely. és Taittinger pezsg?t rend elt. amit mindenekfölött tisztelek. hogy emehess a rendel?be. Nem. mert én is hasonlóképp érzek. A visszatértük óta nem sokat beszéltek a Pearl Harbor-i kirándulásról. ha annál maradok. Celia kortyolt egyet a pezsg?jéb?l. ha pezsg?t innánk ezek voltak Celia els? szavai. Este a család a Kabala Hilton Maile nevû szalonjában vacsorázott. Szerintem már te is alig várod. és megtörte végül mindenr?l megfeledkezve zokogni kezdett. Ha szükség sz rá. Bruce-szal együtt. De azt is tud notok kell. más cégeknél fogok próbálkozni. És utána? Tetszik a SmithKline meg az Upjohn is. Szóval. Van egy cég. A férfi bólintott. Alig várom. Ha majd megunod ezt a szerkót. zte. Az anyja megrázta a fejét. gy akran tanúja hasonló gyászkitöréseknek. nem múlik klasszikus példájaként mindez hozzájárult mostani hangulatához. d e két nap múlva vége. Ott jelentkezem el?ször. a vigasztalásotokat és a megértéseteket.. Andrew feléje indult. Most viszont az ami ik. A Merck. it az ideje. vigasztalták. Folytasd. Azt hiszem. szí megöröklöm t?led. mi is a jó szó erre? Katarzis válaszolta Bruce. Görög szó és megtisztulást jelent. az életben a legszebb. Csodálatos vagy ma este mondta az asszonynak. hogy tudjá nem felejtem el ezt a mai napot. Sokat gondolkoztam rajta.aki tíz éve éppen ebben a hónapban halt meg. úgy határoztam mondta Celia . esetleg tragikus emlékeket ébreszt. Andrew drágám. fogd már be! sózott Lisa az öccse kezére. írok egy hosszabb listát a többi vállalatról. Arisztotelész has ikor. és csatlakoztak hozzá a többiek is. Andrew odaintette az italos pincért. Go dolkoztál már azon. Így van bólintott Andrew. Felégettem magam mögött minden hidat. hogy túl vagyok rajta. és így szólt: Valamennyi?tök egészségére! Imádlak benneteket. ha akarnék. Látva. Délután Celia lefeküdt aludni. Át arolták az édesanyjukat. Ha nem kapnak utánad két kézzel jegyezte meg Andrew . és csak utána válaszolt. a most már egyre nyilvánvalóbb tévedése karrierje megalázó Ezt az utóbbi gondolatot több mint hat hónapig próbálta elhessegetni. Miután kitöltötték. kérdéseket tettem fel magamnak. Milyen állásra gondolsz? kérdezte Bruce. a felesége kedvencét. Csodálatos vakációm volt. Vissza tudsz menni a Felding-Rothhoz? kérdezte Lisa. szeretném. A gyógyszeripart ismerem legjobban. hogy mivel eleget sajnálkoztam magamon. Ebben a pillanatban érkezett meg a pezsg?. Ám Lisa és Bruce gyorsabbak voltak. átnyúlva az asztal fölött. és köszönöm! Azt akarom. és ?k is elkezdtek gátlástalanul sírni. Úgy is érzem magam ragyogott rájuk Celia. Andrew valamen yiüket gyengéden átkarolta. bizonyos szempontból ez amolyan megti sztulási folyamat volt. Néha a embernek! Andrew elnevette magát. és mindezekhez a régi szomorúságokhoz hozzáadód aját kudarca fölött érzett bánata. . Megértem folytatta Celia . hawaii stílusú piros-fehér ruhát. és mindig ugyanarra a válaszra jutottam. Mindkét cégnek büszkén dolgoznék. hogy hol próbálkozol? Igen mondta Celia elgondolkozva. úgyhogy annak van a legtöbb értel me. hogy kézbe vegyem az életemet. Szeretettel nézett Andrew-ra. amolyan. hogy nem mehetnék vissza a vállalath oz még akkor sem. Ebben ment le vacsorázni. Biztos. aztán pedig az egyik szállodai üzletben vásárolt magán y csodás... ami annyi látogatóban szomorú. Az emlékhelyen elia összeomlásának néhány perce alatt a közelben álló látogatók tapintatosan másfelé néztek. Nem leszek munkanélküli resek.. Ez a vállalat a gyógyszeripar Rolls-Royce-a. Celia felemelte a p oharát. hogy mi történik. Hé. akkor nem komoly cégek. Természetesen. anyu bámulta Lisa csodálattal az édesanyját . mama sürgette Lisa.

hogy semmi sem esne jobban. és mikor Andrew bólintott. Egy csörrenés után abbahagyta. Most. mit szólnátok egy kis lustálkodáshoz a tengerparton? Valamennyien egyetértettek. én vagyok. az rendkívül fontos. . Még nem tudom pontosan. Andrew átadta neki a telefont. Egyszerûen telenek voltunk tovább várni. míg Andrew felveszi a másik kagylót. Ezt arra a sz ncsés vállalatra ürítem. akkor magának volt igaza. Feingold. Közölnöm kell magával. New Jerseyb?l válaszolta egy másik n?i ha ng. aki Tanot. és odaszólt Andre Valami fontos dolog történt. sajnos. amit Seth mond. amit tegnap hallott másodkézb?l Andrew-tól. mint egy kis lustálk odás. felébresztettük. meg olvastam is arról. uram. Hallgatom mondta Celia. Celia? Igen. Az újabb telefonos kisasszony bejelentkezése után Celia meghallotta az id?s számvev? hangját. és beleszólt a telefonba: Tessék. De hát hallottam. Celia mélyen aludt. és a többiek mind. hogy miko alamennyiünk által ismert okokból . hogy nem lesz rá szükség emelte fel Andrew a poharát. nem értem. de kis szünet után újból rákezdte. Vedd fel a fürd?szobai kag ylót és hallgasd te is. Seth az? kérdezte. Celia egészen összezavarodott. Seth. Seth Feingold a Felding-Rothtól. hogy itt mennyi az id?? Igen. Csak nem a Montayne-r?l van szó? De. várjon egy pillanatig. Kérem. amelyiknek sikerül megszereznie Celia Jordant! Kés?bb. amit most mondani fogok. A mellette fekv? Andrew megpróbált magához térni az álmából. és álomittasan kérdezte: Hány óra? Rohadt korán van! káromkodott Andrew. mit aka Személyre szóló hívásom van Mrs. Andrew-nak hirtelen kiment az álom a szeméb?l. és most már elhatol t a tudatáig a telefoncsörgés. Voltunk?" kérdezte Celia meglepetten. Este lefekvéskor nyitva hagyták a balkon üvegajtószárnyait. aztán folytatta. hogy jól hall-e. felült az ágyban. Add ide. hogy élvezhessék a friss zell?t és a tenger mormolását. Celia arr a a beszámolóra gondolt. És mire nem tudtak tovább várni? Celia. Tisztában van azzal Mr. ne haragudjon. Celia megmozdult.. a n? a kagylóért nyúlt. A kagylóért nyúlt.Megjósolom. a hajnali szürkületben egymás után bontakoztak ki a külö gyak körvonalai mintha egy rendez? fokozatosan megvilágítana egy sötét színpadot. Kérem. Negyedórá felkel a nap. Az igazgatótanács nevében és kérésére hívom magát. Mint hallom. Celia Jordannak közölte a központos. Ki a hívó? Mr. arról. Az id?s i hangja elcsuklott. Letakarta a kagyló beszél?részét. tisztában. Maga az. mit akar ezzel mondani. De hirtelen minden megváltozott. vacsora közben Bruce megkérdezte: Holnap mit csinálunk? Mivel ez lesz az utolsó teljes napunk Hawaiin mondta Celia . kérem. Feingold hangja feszültnek tûnt. és csak akkor szólt Sethnek. és s ingerelte a makacs telefoncsörgés. Celia megvárta. Mi valamennyien tévedtünk. a FeldingRoth hawaii igazgatóját idézte. De itt már dél van. és azon tûn?dött. nagyon figyeljen. 3 Jordanék lakosztályának hálószobájában néhány perccel reggel hat óra el?tt megcsörren on. És mos t szörnyû helyzetbe kerültünk.. Celia már éberen ült az ágyban. hogy a Montayne óriási siker. vagy álmodik. hogy mi. Rövid id?vel ezel?tt még mi is ezt hittük. ho gy folytathatja.

És ez még csak a kezdet.. Úgy látszik. megpróbálom. hogy a z igazgatótanács visszavárja magát.. akik akkegészségesek lehettek volna. amit tegnap mondott Andrew. amit közölnöm kellett magával. h ogy most már semmi kétség afel?l.. Jóságos isten! Celia az arcához kapta a szabad kezét. ahelyett hogy meghúzta magát.. Az asszony még mindig nem akart hinni a fülének.. hogy nem álmo nem mindaz. Nem akarom. Legjobb lesz. ezt mondta : Mi valamennyien kérdésekkel gyötörjük magunkat. ezekben az országokban és másutt is. hogy miért nem Sam Hawthorne hívta fel. Emlékszik a károsodott csecsem?kr?l szóló jelentésekre? A vegetáló babákra micsod netes szó! Az ausztráliai. hogy még egyetlen újságírónak sem állt össze a mozaikokból a teljes ké Seth. hogy még koránt sin vége. Celia. Itt-ott megjelent róla valami a lapokban. Celia lehunyta a szemét az egyre dagadó rémtörténet hallatán. És különben is. De vajon változtatott volna ez a dolgon? Hallgattak volna rá az emberek? Valószínûleg nem. Celia. Aztán And ew-ra pillantott a nyitott fürd?szobaajtón keresztül. menni. Hirtelen baljós gondolat villant az eszébe. ordítani akart a düht?l és a tehetetlenségt?l. bûntudattól terhes nk vannak és mindegyikünk súlyos terhet visz magával a sírba. hogy nagyon egyszerû és kényelmes volna elfogadni ezt az érv elést. francia és spanyol esetekre? Természetesen emlékszem. De sajnos ez csak id? kérdése.. hogy a széles körû nyi gal is tudassa az eseményeket. vagyis a Montayne-t továbbra is árulják és szedik. Vajon ? személy szerint tehetett-e volna többet. hogy a Montayne a bûnös. ahogy Seth összeszedi a gondolatait. Nem tehet arról. és m indjárt felébredek. ahol hét hónapja árusítják a Montayne-t. Álmatlan. az utóbbi hetekben egész jelentésár . hogy a figyelmeztetését nem vettük komolyan. amir?l maga itt most beszámolt nekem. akinek szintén egészen megkövült az arc a döbbenett?l. Nyilvánosságra került már mindaz. f?leg az Egyesült Államokban... de meglep? módon n em túl sok. Megborzongott. hogy soha nem fog a kétségeit?l megszabadulni. de ha csak egyvalaki megh allgatta volna. ha az elején kezdi szólalt meg egy kis szünet után. hogy ne szedjék tovább a Montayne-t? Hát. és így egyetlen babát meg tudott volna menteni a szörnyû sorsától. vérfagyasztó valóság. Seth? Rias ztották a közvéleményt? Figyelmeztették az asszonyokat. hogy a vállalat még kísérletet sem tett arra.. nem egészen. Oké... Seth rátért a részletekre. hogy ?k ezen a héten vonják vissza a szert Franci . hogy Andrew meg ? semmi rosszat nem ha llottak a Montayne-r?l az utazásuk során. nyilvánvaló.. hogy megakadályozza ezt a bor zalmas tragédiát? Igen! A lemondása után felemelhette volna a szavát.. Azóta egyre több ilyen eset van. Celiának e szébe jutott.két és fél hónapja érkeztek az els? szórványos jelentések. sírással meg dühösködéssel nem megy semmire. Olyan sok. vagy az életük során normálisan viselkedni. Sajnos . Celia szinte érezte. akkor már lett volna hiába az er?feszítése. azon tûn?dött.. Csecsem?k százai.Ez csak az egyik dolog. ami most történik velem. Mintha Seth ötezer mérföldnyi távolságból olvasott volna a gondolataiban. gondolta Celia.. mindegyik beteg gyermek anyja szedett a terhessége alatt Montayne-t... az esetek hasonlóak azokhoz a régiekhez.. Celia arra gondolt. . A második az.. és miközben várakozott. de így soha nem fognak tudni gondolkozni.. eddig cs aknem háromszáz beteg csecsem?t regisztráltak világszerte. a nyilvánosság elé tárhatta volna a Mon ayne-nel kapcsolatos kétségeit. Tanot idézve: A Montayne-t viszik. aztán egyre több jelentés jött. hogy ilyen szörnyû áron bizonyosodjék be az igazam. Ennek tulajdonítható. De tudta. amit átél. segit ség nélkül felülni. De kinek sírjon? Senkinek nem tud sírni. és tudta. Keserû könnyeket akart sírni. mint a c ukrot. csak rossz álom.. mikor feltette Sethnek a következ? kérdést: Milyen lépések történtek a gyógyszer visszavonása és a készletek visszarendelése üg A Gironde-Chimie közölte velünk.!? Celia rádöbbent. De a maga lelkiismerete tisz ta. Döbbenetében az els? gondol ez volt: hadd ne legyen igaz ez a hír! Ez. Aztán az ablakon túl meglátta a színesed? látóhatárt.

Személyes gondjai vannak. hogy a minisztérium lépjen el?ször védekezett Seth. hetekbe is beletelhet. Celia hirtelen abbahagyta. Celia.. Kivétel nélk ndet. Err?l csak kés?bb akartam beszélni. és jelenleg egys erûen használhatatlan. ez lehetséges. Mikor azt mondtam. Én az Egyesült Államokat kérdeztem! kiáltotta Celia a kagylóba. mély sóhajt hallott a vonal túlsó végér?l.. Sethet sírás fojtogatta. hogy szükségünk van magára. Tehetetlenség. hogy nem gondolt semmiféle kockáza tra. Igen. Igen. mint a többiek. keserûség at dúlt benne. Az anyagi következmények már így is. Seth szavai szakították meg néma gyötr?dését.. Most pedig várjuk a minisztérium döntését. minek várnak? Milyen más döntés születhet. a bûntudattól.aországban válaszolta Seth óvatosan. Ne köntörfalazzon! csattant fel Celia.. hogy f je a kárt. és a kormány elé álljon. amit tott el a Montaynenel kapcsolatos kétségeivel. . hogy mindent megtettünk. Mit számítanak az anyagi következmények. hogy v isszavárjuk. El tudja képzelni. Szörnyû sejtése támadt arról. Tudtommal a britek is hamarosan nyilvánosságra hozna egy közleményt. az a hiba beismerésének is tekinthet?. mikor a terhes asszonyok még mindig szedi k a Montayne-t? Mikor a méhükben hordott magzatok. és alelnöknek jönne vissza. hogy már érkeztek orvosi mintacsomagok. Milyen furcsa. elborzadva felsikoltott. Az ausztrál kormány pedig már be is szüntette az árusítását. mert rájött. Juliet a terhessége alatt nagyon rosszul érezte magát reggelente. és akkor beperelhet?k vagyunk. mert ha mi lépünk el?ször. t fog hallani. Sam. düh. Biztosítom magát arról. Aztán mégis uralkodott magán. jesen ki van magából vetk?zve. mert nagy szükségünk van magára. Ez az egyik oka annak. emlékszem. hogy maga Sam szerezte meg a Montayne-t a Gironde-Chimie-t?l. Celia fojtott hangon. m tayne azonnali visszavonása? A jogászaink nyomatékosan ajánlják. Az elnök utáni legels? pozíció. Mi van Sammel? Hosszú. mikor elment t?lünk. Seth utolsó szavainak hallatán Celiában meghûlt a vér. A Felding-Roth alelnöke. Sam unokája agyi sérült. Talán annyira hitt a Montayne-ben. Várják a döntést! Az isten szerelmére. mert tudtam. Oly anok vagyunk. és nem fogja tudni mozgatni a végtag ? is éppúgy vegetál. amit a lemondásával játszott el. és újból eltûn?dött azon. Celiának eszébe jutott a nagy ünneplés Sam irodájában. akkor született Sam un okája. Igen. akinek megfelel? a tudása és tapasztalata. hogy Sam porig van sújtva a gyásztól. Emlékszik. Juliet babája. hogy magát is érinti a dolog. Sam ezekb?l adott tit okban Julietnek. Biztosan emlékszik. hogy miért a számvev? hívta fel Sam Hawthorne. hogy Juliet csecsem?je is károsodott a szert l. Szükségünk van magára. hogy nem jár rosszul . Beszélnem kell Sammel közölte ellentmondást nem tûr? hangon.. De a jogászaink szerint mindenképpen várnunk kell. de azt garantálhatom. aztán kétségbeesetten és hitetlen kedve kérdezte: Hogy tehetett ilyet Sam? Akkor még nem is engedélyezték a Montayne-t! Maga is tudja. Celiának egyre háborgott a lelke. magasabb az értékesítési ale osztnál. Itt minden a feje tetején áll. gondolta Celia. S eth szomorú. Szerepet játszott ebben némi személyes büszkeség is. mikor ennek az ajánlat nak a hallatán kiugrott volna a b?réb?l örömében. Másodszor pedig mi valamennyien az igazgatótanács minden tagját beleértve m ghajlunk az ítél?képessége el?tt. halk hangon beszélt. hogy az ügynek ebben a stádiumában mindenképpen ki.. hogy most hirtelen mindez olyan keveset jelentett. mert életének fényes eseménye lett volna. Celia úgy érezte.. Kínos hallgatás. és azt mondta: A minisztérium lassú. f?leg ezek után. A Feldi Rothhoz érkez? minden információt továbbítottunk a minisztériumnak Washingtonba. Legalábbis most nem. Vincent Lord személyes felügyelete alatt. De ez csak egy része a bajoknak. Volt id?. míg döntést hoz. amit a törvény megkövetel.. mint egy léket kapott. kormányosát vesztett hajó. sikoltania kell. Most nem a om részletezni ennek az anyagi vonatkozásait. Sajnos ez nem lehetséges. Sam Montayne -t adott neki. Múlt héten az orvosok megállapították. Ja. hogy e nnek a párbeszédnek semmi értelme. akkor nagyon komolyan beszél tem. El?ször is maga az egyetlen. szóval. hogy teljesen fölöslegesen papol.

de ha nem haragusztok. Ma. és közleményt kell nyi lvánosságra hozni a veszélyeir?l.. és megkérdezte a férjét?l: Mi a véleményed? Neked kell dönteni válaszolta a férfi. akkor csak szomor kodnék meg sírnék a szerencsétlen beteg kisbabák miatt. De nem akarjuk a helyzetünket tovább rontani. Reménykedve várjuk az igenl? vála Celia észrevette. még e bben az órában. A szül?k lakosztályában siet?sen bekapták a reggelijüket. Celia hallotta a vonal túlsó végér?l a fojtott hangú szóváltást. hogy még ma közöljék az Egyesült Államok rádió. hogy már délel?tt be tudjon menni a Felding-Roth központjába. Ezt személyesen garantálom magának. figyelmesen hallgattam.Biztos kitalálta folytatta Seth . hogy a lehet? legtöbb id?t vel etek akarjuk tölteni. amihez ragaszkodik. és huszonnégy órán belül az em a tévét és hallgatom a rádiót. Ezek jó évek voltak. Tudom. 4 Sikerült négy jegyet szerezniük a United Airlines 747-es számú járatának turistaosztá . Ha hazaérkezik hozzánk. ahol cs ozásuk lesz egy helyi id? szerint reggel kilenckor induló New York-i géphez. És azt is tudom. Celia elgondolkozott.. de úgy döntöt ek. Ebben a pillanatban sokkos vagyok. aminek a legnagyobb részét Cel ia nem hallotta. Azt akarom. Celia. Végül Seth újból jelentkezett: Elfogadjuk a feltételeit.. Celia megint letakarta a telefonja beszél?részét. t tönkremehet bele. ndrew elmagyarázta a gyerekeknek a tragikus helyzetet. A vita New Jerseyben még hosszú percekig tartott. nyugodtabb körülmények között.. Azt akarom. Elvette a kezét a beszél?r?l. De jól vésd az eszedbe. hogy igent mondott . Most Seth kért egy perc türelmet. de egy kikötésse l. De csak akkor megyek vissza. amit mondott. személyes hetjük meg a dolgot. Ezzel több millió dollárba kerül? pereket zúdíthatunk a nyakunkba. és most szükségük van rám. Celia útközbe n akart valamicskét aludni. hogy ha visszamé em fog számítani a korábbi lemondásod és a féléves távolléted. hogy mégis a szüleikkel repülnek vissza. hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá. Nem akarok semmit megbeszélni.50-kor indult Honoluluból. Viszont nagyon hosszú ideig dolgoztam a vállala tnál. hogy mások is itt vannak mellettem az igazg atótanács néhány tagja . mint neki ránk. ami délután 16. és bejött a szobába. Leszállás nélkül repülnek majd Chicagóig. hajthatatlan aztán pedig: Hát persze hogy komolyan gondolja. míg a isztérium meghozza a döntését. Nem holnap. Azonnal megtesszük. Már említettem magának a jogászaink figyelmeztetését a perelhet?ség kérdését. és hallgatják a beszélgetésünket. mikorra tudná leghamarabb itt l enni? Az els? géppel indulok vissza válaszolta az asszony. ez teljesen lehetetlen. Még most is azon töprengett. Tudjuk. Neked is jócskán kijut majd a nel kapcsolatos felel?sségb?l. ha. Lisa és Bruce eredetileg még két napot Hawaiin szerettek volna tölteni. Parázs vita folyhato mib?l kihallatszott Seth hangja: Igen. nem a jöv? héten és nem addig totojázva. Holnap már bent leszek. hogy ha most egyedül maradnánk.és tévéállomásai. Úgyis lesznek perek. Nincs alku. Mindenképpen beszélek majd err?l mondta Celia . hogy ez meglegyen. most e gy ideig nem. Olyan régen nem láttunk benneteket mondta Lisa . Ne feledjük . Andrew letette a fürd?szobai kagylót. Másodszor is egy kis tür elmet kért Setht?l. Éspedig? A Montayne-t még ma vissza kell vonnia a Felding-Rothnak. Bármelyik pillanatban várh ató a visszavonási rendelet. hogy Andrew integet neki a fürd?szobából. Seth. A válaszom: igen. és miközben minduntalan csö a telefon a váratlan elutazásukkal kapcsolatos helyfoglalások és egyéb el?készületek miatt. Celia. Akkor. hogy vajon helyesen tette-e.

hogy arra az eredményre jussanak. miel?tt válaszolt volna. hogy érdemes-e vállalni egy bizonyos szer kockázatát annak érdekébe . és tízezrek. A rádió zenés programja félbeszakadt. hogy a Felding-Roth betartotta a Celiának adott szavát. hogy a rendellenességet a szer okozta-e. Most már kérdezhettek. hogy korrigáljon valami zavart a szervezetben.az ajánlatra. esetleg életm ent? gyógyszert?l. hogy a Jordan család este még igazi lustálkodós strandolást tervezett. akkor következnek az önkéntesen jelentkez? anyok. a lakosság igen alacsony százalékánál. Aztán ha az eredmények kielégít?ek. hogy egy elsietett döntés megfoszthat embereket egy hasznos. mely szerint azonnal vissza kell von ni a Montayne-t. A gépezet beindult. gy valami más. . Ugye jelenteni kell a mellékhatással kapcsolatos eseteket? kérdezte Bruce. hogy miben állnak és mennyire súlyosak. Bruce volt a leggyorsabb. A Montayne esetében viszont minden fordítva történt jegyezte meg Andrew. Csak általában ? kérdezte Lisa összeráncolt homlokkal. Ez mind igaz ismerte el Celia. de a hátsó részen lév? négy egymás melletti ülés legalább lehet?s egy kis családi beszélgetésre. De a jótékony hatása mellett lehet káros hatása is. Az emberkísérletek végeztével mikor már úgy látszik. Általában ez meg is tö k. Igen. en rendben még mindig csak néhány száz vagy legfeljebb ezer emberen próbálták ki a szert. miután Celia egyszer csak így szólt a többiekhez: Köszönöm a türelmet. bár lehetnek ártalmatlan me atások is. Ám a legegyszerûbb aszpirinnak is megvan a maga kockázata mégp dig esetenként komoly. és beolvastak egy sürg?s közleményt. addig nem lehet teljes bizonyosság ot szerezni a biztonságosságáról. Az. hogy jelentést tegyenek a minisztériumnak. hogy taxiba ültek a Kahala Hilton el?tt és elindultak a honolului reptér felé. hogy ne írjanak fel többet a szerb?l. mint a többi. Azért kerül a testbe többnyire miután az o rvos felírja . amit jóváhagytak. Gyakran pattannak ki ez ügyben komoly tudományos viták. hogy azonnal hagyják abba a szedését. amiknek a vizsgálata folyik . És ha egy gyógyszergyárnak tudomására jutnak ilyen esetek. a kor egyeseknél felléphetnek olyan mellékhatások. esetleg milliók kezdik szedni. egészen másként alakult a napjuk. de csak egészen jelentéktelen mértékben. De gyakran azt nem akarják az emberek megérte ni. Ha ez a százalékarány elér egy bizonyos szintet és a mellékh os vagy végzetes. akkor természetesen vissza kell vonni a gyógyszert. Ahhoz képest. ilyen súlyos mellék atásai vannak? Celia összeszedte a gondolatait. Celia egyetért?en bólintott. és a terhes anyákat. ebben az országban törvény kötelezi ?ket arra. És elképzelhet? vetette közbe Andrew . aztán arra gondolt. hogy még ma is vannak bizonyos határai a tesztelésnek. A Mon evû szert azonnali hatállyal visszavonják a kereskedelmi forgalomból a lehetséges káros mell atásai miatt. nem sokkal az után bebizonyosodott. hogy egy szernek. Hogyan történhet meg. Néhány gyógyszer kockázatosabb. És azt sem szabad e lfelejteni. A legnagyobb baj az. Mindez több évet vesz igénybe. amik erülhettek ki a tesztelés során. Ezt a káros hatást nevezik mellékhatásnak. hogy mig nem használnak széles körben egy szert. Celia megrázta a fejét. hogy egy gyógyszer b ilyen gyógyszer idegen anyag az emberi testben. miel?tt árulni kezdenék ?ket szólt be Lisa . Létezik az úgynevezett kockázat kontra jótékony hatás faktor is tette hozzá And rvosnak el kell döntenie. és a repül?téren a Honolulu Star-Bulletin délutáni kiadása már cimolda ta az AP hírügynökség err?l szóló tudósítását. és folytatta: Aztán mikor a gyógyszer piacra kerül. Na de a gyógyszergyárak tesztelik a szereket. legalább néhány csecsem?t és édesanyát megkímél szörnyû sorsától. Nem sokkal kés?bb a hírekben vezet? helyen szerepelt egy b?vebb riport a Mon tayne visszavonásáról. Néha nehéz eldönteni magyarázta Celia . mert az aszpirin bels? vérzést okozhat. hogy egyik kísérleti alanynál sem jelentk mellékhatások vagy igen. és a minisztériumnak is az lenne a feladata. A gyógyszereket el?ször állatokon próbálják ki. mama. A gép zsúfolt volt. hogy a kikötése. a többi ek helytelenül. El?ször is nem szabad elfelejteni kezdte a magyarázatot . és a gye ekekhez fordult: Anyátok ítélte meg helyesen azokat a vitatott rendellenességeket. ha akartok. amit ? is meg a beteg is szeretne. figyelmeztetik az orvosokat. hogy felderítse ezeket a kockázato kat.

Saját szememmel láttam. különösen a mellékhatásokról és arról. Az apja megvonta a vállát. Mikor rád kerül a sor. és tovább beszélgettek. hogy a receptírással gyorsan és egyszerûen végezni lehe beteggel. mikor bent van náluk egy beteg Az az orvos. 1961-ben és 1962-ben az amerikai sajtó ügyet sem vetett az európai Thalidomid-ka tasztrófára folytatta Andrew. hogy egyik szer hogyan hat a másikra. amire viszont kevés ember képes. De nem csaptak be szögezte le Andrew . amennyit tudnu nk kellene. azt legalább el lehet mondani err?l a légiabrakról. Az apátok egyike ezeknek a csodabogar knak. minden káros utóhatás nélkül. kitartottál z álláspontod mellett. mert tudtad. azok nem voltak ott. Andrew kedvetlenül turkált a tányérjában. és ez a fontos. ifjú hölgyem. . és a képvise l?k legnagyobb döbbenetére diafelvételeket mutatott be a deformált csecsem?kr?l. Én is büszke vagyok rád. Még akkor sem jelent meg az újságokban egyetlen sor sem. mikor a nagykönyvben böngészett. és megjegyezte: Ha mást nem is. Azért. Egyáltalán nem válaszolta Andrew. hogy milyen szörnyû következményei lesznek? tudakolta L sa. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. megbízható szakember szólt közbe Celia. Mi. és kés?bb sem olvasták el a jegyz? könyvet. aki nem szégyell utánanézni valaminek egy beteg jelenlétében. az lelk iismeretes. Pers hetetlenség fejben tartani ennyi információt. hogy az elveid miatt lemondj . Én csak az ösztöneimre hallgattam. S?t mi több. Egyszerûen csak azért elleneztem. mar elmarad. orvosok is ludasak vagyunk gyógyszerügyben folytatta Andrew. úgy. Andrew a lány nézett. Ezt hogy érted? kérdezte Lisa. Celia hosszú órák óta most mosolyodott el el?ször. míg rágódik rajta az ember.Még ez sem igaz egészen. mi or Dr. és megcsókolta. mert mint o snak az a véleményem. Azzal az esettel kapcsolatbán mindent elolvastam. Általában az els? hónapokra jellemz?. akik becsapva érzik magukat. eszedbe ne jusson bármit bevenni. Andrew elmosolyodott. Bizony! visszhangozta Bruce. e babát akarsz. annyit biztosan nem. ahogy most a Montay ne-nel lesz. ami bombaként robbant. hogyan nézi az ember a sajtót. És a családod mindezekért nagyon büszke rád. és nem voltak tudományo eim. mégpedig részben azért udott. El?ször is túl gyakran nyúlunk a recepttömbünkhöz. Akiknek ott tt volna lenniük a meghallgatáson. ha recept nélkül lépnek ki a r endel? ajtaján. Morton Mintz ezzel szemben szorgalmas volt. Ez hihetetlen álmélkodott Lisa. Megígérem mondta Lisa. Ez alatt a rövid id? alatt ostoba és kockázatos do bármilyen gyógyszert szedni. mami mondta Bruce . hogy felüssék a megfelel? könyvet. Pillanatok alatt szenzáció lett bel?le. Õ ös szeillesztette a mozaikdarabkákat és mindenkit megel?zve megírta a Thalidomid-sztorit. de az orvosok gyakran nem veszik a fáradságo t vagy túl büszkék ahhoz . Az ösztönök pedig akár be is csaphattak volna. és megvolt az erkölcsi bátorságod ahhoz. hogy nem kell gyógyszert szedni minden átmeneti kellemetlenség miatt . hacsak nem lép fel valami egyéb rendellenesség. Akadnak lusta újságírók is. s?t meg is történt már egyszer csaknem ugyanígy. A terhesség alatti rosszullét jó példa erre. Felszolgálták az ételt. Kisvártatva valamennyien befejezték az evést. ki lehet tessékelni a rendel?b?l. legtöbbször teljesen fölöslegesen. amit csak lehetett. Azt a szert Thali omidnak hívták. Attól függ. Lisa odahajolt az anyjához. A másik ok pedig az. Ez megtörténhet. Ma a vallomások napja van jegyezte meg Bruce. Celiának hirtelen eszébe jutott valami. és máris jöhet a következ?. Ebben a családban két történelemrajongó is van. drágám. hogy addig i s telik az id?. Nehéz elhinni. ami id?vel ese tleg pozitívummá változtathatná a Felding-Roth Montayne-nel kapcsolatos tapasztalatait. A Washington Post riportere. Andrew válaszolt a fia kérdésére. Ahogy hallgatta ?ket. És ha ép. Még miben hibásak az orvosok? Sokan nem tudunk eleget a szerekr?l. hogy akadnak betegek. Tudnotok kell mondta Celia a gyerekeknek -. hogy apátok kezdett?l fogva el lenezte a Thalidomidot. hogy a sajtó meg a tévé a mai napig nem értes Montayne-ügyr?l legalábbis a nagy társaságok. papa. mami. Helen Taussig amerikai orvosn? vallomást tett a kongresszus el?tt.

miel?tt maguk elmentek a nagy utazásra. Ilyen Montayne-félét? mutatott Winnie a reggeli Newark Star-Ledger példányára. a szemében könnyekkel el?ször az újságra. Kedves Celia! Isten hozta itthon! minden értelemben. hogy amint azt a ment?koc siban elnyöszörgik minél el?bb meggyógyuljanak.. akit Celia futólag ismert . hogy ez maradjon kett?nk titka. A doktor adott nekem belûle. míg Chicagóba nem értek. kedveseim. Celia gyászosan bólintott. és fel sem ébredt. alig bírt már mozogni a hatalmas hasától. mikor Winnie. Nagyon sok orvos bánik lekezel?en a gyógyszerésze kel. hanem húzzam le a klozeton. De szóval. ez már kicsit sok mára ennek a fáradt gyógyszeripari aktivistának közölte Cel tározottan. am ott hevert a konyhapult tetején. az isten áldja meg magát. áztat is mondta. ami Seth Feingold levelét rejtette. kényelmesebben is. és visszakérdez az orvosnál. és a csomagok kipakolásával serénykedett. hogy elvigye ?ket Morristownba. Ez az alelnök járandósága. . és nem tekinti ?ket kollégának. Elmosolyodott. Megpróbálok aludni egy kicsit. Megmondhatom. A hallgatag Hank ragyogott. Celia és Andrew sorra átölelték. Jordan azt mondta nek em. Dr. Celia meg Andrew hármasban trécseltek a konyhában. az asszonyka figyelmeztette ?ket: Ne ropogtassanak olyan lelkesen. Le is húztam. hálásan ölelte magához Winnie-t. Gyakran válaszolta Andrew. Celia meglepetésére a Kennedy repül?tér el?tt ott állt a Felding-Roth vállalati limu zinja sof?rrel. És ezt vajon minden orvos elismeri? kérdezte élesen Bruce. Dr. ahogy megérdemelnék. Celiának hirtelen szörnyû gondolata támadt. Kollégái és beosztottai e sorok íróját is beleértve örömmel várják a találkozást ma pihente az utazást. hogy az éber gyógyszerész rájön . míg a többiek kint tettek-vettek. hogy ha kapok ebb?l a Montayn e-b?l. hogy rossz gyógyszert írnak fel az orvosok? kérdezte Lisa. aztán Andrew-ra nézett. hogy vegyem be közö innie. Seth Jordanék a morristowni házban örömujjongások közepette ölelgették Winnie és Hank Marc Winnie a terhessége utolsó heteiben járt. Winnie. Jordan! Celia megkönnyebbülten. Megszenvedtem ezer a babáér. a honolului járattal ellentétben. A sof?r. mert a kis büdös ijedtében itt hel ybe ki talál ugrani.Persze én lépésel?nyben vagyok a többiekhez képest a gyógyszerek területén. El is aludt. mer reggelenként kutyául vótam mindég. A kórházi gyakorlatom óta nem vezettem le szülést. akkor ne vegyem be. Be is vettem vóna. De. hogy kétszeres vagy háromszoros adagot vesznek be azért. Úgyhogy. A gyógyszerészek általában sokkal többet tudnak a szerekr?l. S?t néha maguk a betegek rontanak még tovább a dolgon úgy. kérd?en Andrew-ra lantott.. és hozzátette: P a gyógyszerészek sem tévedhetetlenek. szóval néhány szemet. mer volt hely az els? osztályon.. Jordan? Hát persze bólintott a férfi. szedett valamit a terhessége alatt? A reggeli rosszullétek ellen? Celia egyre növekv? rettegéssel mondta: Igen. Sajnos nem válaszolta Andrew. Az átszállás után az út New Yorkig eseménytelenül telt igaz. Miután Li Bruce. El?fordul. Alig merte fel tenni a kérdést: Winnie. de most hajlandó lennék feleleve i a tudományomat. Az autót a sof?rrel az igazgatótanács bocsátja tisztelettel a rendelkezésére. m az orvosok. tisztelgett neki és átadott egy lepecsételt borítékot. És az is el?fordul. Dr. és mondta. Ez az er yátokkal töltött éveknek. Andrew elnevette magát. jaj. címoldalán a Montayne-jelentéssel. Kicsit kés?bb. Na..

És miközben én egyik hibát a másikra hal m. Celiának elakadt a szava. Tényleg? Azt hittem. Na. Hát ez volt az egyik legsúlyosabb és legtragikusabb tévedésem rogyott le Sam az í tala mögötti karosszékbe. elgyötört arcán p ott a b?r. Ha tényleg az igazságot akarja hallani. Sam márpedig azt hiszem.. keserû h zélt. Ezúttal legalábbis nem. Pár lépésre volt t?lük az elnöki iroda. mnek elcsuklott a hangja. tört fényû szeme körül sötét karikák voltak. mardos a bûntudat. mint egy él?halott. hogy segítsek. mi? Celia megdöbbenése csak fokozódott a rekedt. miko r megpillantotta. Sam.. nem bizsereg semmi.. Celia? Nem számít. S?t most is ez a véleményem. Viszont vannak más dolgok is. bocsásson meg. Celia szótlanul. Maga megbízott a Gironde-Chim e-ben meg a tudományos tanácsadókban. Ugye igazságtalan és rohadt voltam magával. Azt kezdtem mondani. hogy azt hittem. és azt mérl is mondjon. Más felel?s embereknek is ug anaz volt a meggy?z?désük. Sam hangjából még mindig nem tûnt el a keser Máskor viszont én tévedtem mondta Celia.. hogy az öltönye tragikomikusán lötyögött rajta. Csak azért jöttem vissza. Sam két kézzel fogta a fejét. és a szemével segélykér?én kapaszkodott Celia tekintetéb . Kivéve magát. miért nem mondja ki. az unokám olyan lett. Sam újból Celiára támadt. hogy féltékeny vagyok magár a fejemet verem a falba. gondolkozom. ha megmondaná. Az elmúlt hét hónap alatt tíz évet öregedett. egyes-egyedül én vagyok az oka annak. igen. Maga nem tévedett. és jártak-keltek körülöttük a kollégák. Sajnálom magukat. amiket szintén nem szabad elfelejteni. egy. Vajon maga miért nem d?lt be? Eleinte én is hittem benne emlékeztette Celia. amit gondol? Legjobb lenne. sajnálattól és részvétt?l túlcsorduló lélekkel állt ott. Hogy én. és elfordult. barátságtalan bevezet? nyomán. Hogy utól ag könnyû okosnak lenni. Sam válaszolta Celia . ez a legmegfe lel?bb pillanat hozzá . ahol Seth Feingolddal és néhány igazgatókollégával tanácskozott.. sajnálkozni jött vissza. Nehezen sikerült megszólalnia. hogy. Nagyon kérem. mint magának. Nem egy szál maga döntött. Ez nem igaz. Jaj istenem! Micsoda bajt csináltam! Felnézett az asszonyra. Samre ne m lehetett ráismerni. nem beszélhetnénk valami nyugodt helyen? szakította félbe Celia.. egy csúfság. akinek fele l?s döntéseket kell hozni. Az a sok szerencsétlen csecsem?. Pontosan tudom! Hogy bûnös felel?tlenség volt Montayne-t adni Julietnek. Végül Sam szólt el?ször. valóban gondoltam erre is. Na. Sam szó nélkül megindult a szobája felé. A folyosón futottak össze. Hogy mindnyájan tévedhetünk. Ébren fekszem. Egyedül én vagyok a felel?s. Változatlanul durva. hogy Juliet és ght babája. Zaklatottan folytatta: N em tudok aludni.5 Sam Hawthorne olyan volt. Mert az a leg egyszerûbb dolog. Bizsereg a szíve tája. Celia éppen egy me jött. Nem vágott közbe Celia határozottan. hogy nem fogadtam meg a tanácsát. Sápadt. beleértve a még meg sem születet et. arról van szó. A háta meghajlott. Annyira lef t. Téved. A férfi most már csendesebben beszélt. A vejem nem áll . hogy maga szerint mire gondolok válaszolta Cel ia csendesen. Ez mindenkivel el?fordul. amilyen magatehetetlen szörnyszülött. Sam csak úgy itta a szavait. maga mindig a helyes megoldást választotta. milyen érzés a dics?séges visszatérés? A jóság és erényesség elnyerte méltó jut ok pedig meglakolnak bûneikért. és rettenete en sajnálom az unokáját. Azt hiszem. Tompa. És egy-egy hibás döntés puszta balszerencse folytán válik a többin abbá.. azért jött vissza. Celi . mikor még jóvá sem hagyták a szert.. Mikor becsukódott mögöttük az ajtó. tépel?döm. és a hangja elvesztette az élét. most meg miért hallgat.

kezdenek beke . Senki nem kérdezte meg t?le. akik ugyanolyan károsod tek a világra. Rátolta a ret Aztán a titkársági ajtóhoz lépett. vállalatpolitikai döntéseket kívánó ügyek az ? asztalára kerültek. mint mikor átszakad egy gát. Maga fogja vezetni a céget. Sam láthatóan meglep?dött. Meg kell ?rizni a látszatot tette hozzá keserûen. mint azoknak a más országbeli édesanyáknak a csecsem?i. hogy a lista elkerülhetetlenül b?vülni fog. amely jogosnak tûnt. Sam emelte fel a hangját Celia határozottan . és beleszólt: Mrs. de csak akkor. Sam általában egész nap az irodájában maradt. Sírt már. Kérem. Sam mindennap megjelent a vállalatnál. Hawthorne-nal. hogy pont osan mit is csinál. kötelessége elfogadni a hely et. habozott. Még nem tud róla? Már döntött az igazgatótanács. A Montayne-nel kapcsolatos hírverés és a szer visszavonásának eredményeként befutotta a céghez az els? perindító keresetek. Le akartam mondani. Még mindig a maga vezette ezüstszürke Rolls -Bentley-jével. amivel beállt a parkolóház átjárószintjére. hogy Celia a cég felel?s vezet?je. Egyáltalán nem tudom. Celia általában egyszerre érkezet parkolóházba. Ez után az els? találkozásuk után nem sokkal nyilvánvalóvá vált. Mert már gyülekeznek a hiéna ügyvédek a kártérítési pereikkel. Az egyértelmû volt. eng . Akadt néhány olyan. jegyzetelni. és megrázta a fejét. Legtöbb idejét a jogászokkal folytatott tárgyalások kötötték le. hogy csak kínozza magát. Aztán hirtelen. Nem. lehajolt. de nem tudja. úgy érezte. akik Montayne-t sze dtek a terhességük alatt. józansággal é lárd céltudatossággal oldotta meg. Egy bizalmas jelle gû. a vezet?k tizedik emeleti szintjére. és a továbbiakban nem lehet számítani rá a vállala zetés napi gondjaiban. és t melegítem ezt a széket a részvényeseink kedvéért. hogy Sam végleg megt jdani energikus lénye szilánkokra hullott. Sam még mindig az íróasztalánál ült. De nekem szükségem van magára. Valami. Épp az imént beszélt róla Seth. Sam elhallgatott. Sam suttogta . ? a sof?r vezette vállalati autóval. És ezt maga is tudja. Annak se mi értelme. Ilyenkor ? meg Sam együtt sétáltak át az üvegezett folyosón a f?épületbe. A függ?ben lév? kérdéseket is ?elé terjeszte t. tovább monologizált. A lányom látni sem akar. Felvette a telefont. össze kell szednie magát. Így hát. és kutatóan. Ezért maradok még egy darabig elnök. házon belüli becslés szerint a Montayne-t?l károsodott egyesült államokbeli csecsem?k szá . Ám Sam mintha meg sem hallotta volna. Nekem itt nincs jöv?m. elkezdett zokogni. Néha váltottak egy-ké szót. a visszaérkezése utáni második naptól fogva a leghalványabb kétség sem merül ekintetben. mióta ez az egész szörnyûség történt? kérdezte a férfit. A jogászaink szerint most semmi esetre sem tehetem meg . amiért nagyon hálás volt. ne zavarjanak bennünket Mr. aztán így szólt: És van még valami. és azt is bezárta. mint egy gyerek. és a fejét Celia vállára hajtotta. Már az Egyesü lamokban is született pár olyan csecsem? köztük koraszülöttek is . Celia hirtelen elhatározástól vezérelve a folyosóra nyíló ajtóhoz ment.szóba velem. Ezt soha nem fogom elmondani magának. Nem szabad újabb támadási felületet hagyni nekik. határozottsággal. A cég védelmében. Celia mindezeket a problémákat a rá jellemz? gyorsasággal. Mir?l nem tudok? A férfi elfordította a fejét. bizonytalanul fürkészte az asszony arcát. Bármennyire is fájt Celiának. Celia odalépett hozzá. Még nem. A legfels?bb szintû. amir?l mag nem tud. A helyemen kell maradnom. mert így m a jövet és hazafelé menet is tudott dolgozni olvasni. és átölelte. Mire lett volna jó? Néha segít. Lilian annyira szeretne segíteni. igaz. A férfi egy pillanatra visszah?költ. Szükség van magára. és néhány lényegtelen feljegyzésen kívül semmi érdemlegeset nem produkált et?i értekezletekt?l bár jó el?re tudott róluk Sam hangsúlyozottan távol maradt. Ezt örömmel hallom mondta Celia. ha Celia kezdeményezte a beszélgetést. mint a vállalat vezet?jére A férfi megrázta a fejét. A férfi kimondhatatlan gyötr?déssel a tekintetében nézett az asszonyra. h ogyan. Jordan vagyok. és a különl ntek fel a Mennyei Jeruzsálembe . mozdulatlanul.

Van még valami. a gyerekeik esedékes díját. és ennek r k alá mindent. hófehér hajú. még állapotos kismamák nyújtot tak be. Minden idejüket lekötik a tárgyalás el?készítése k lók. A méltányosság azért nagyon fontos. bel dnak a sok hercehurcába. gyermek szervezete maradandó károsodást szenved.. mint gondolná válaszolta Quentin. Ezenkívül a vállalat ugyanerre a célra tartalékolt még h ollárt.. ami szinte teljesen lekötötte a vállalat jogászainak idejét. ezt meg is tudom érteni bólogatott Celia. mint maga vagy én. a házrészletüket. hogy ne vigye bíróságra az ügyet. a tárgyalótermi rövidítése vo vakmer?. név szerint Childers Quentin. hogy Quentint a kollégák maguk között Mr. amely gyógyszeripari ügyekre specializálódott. hogy k lik bel?le az összes költségünk tette hozzá. Voltak olyan keresetek is. akkor a szül?k el? ször kétségbeesnek. Ez felemészti az erejüket és szüntelenül emlékezteti ?ket a bánatukra. mintha a l egkedvesebb unokahúgával csevegett volna . Mióta visszajöttem a vállalathoz. mint a Montayne-t?l. amivel a bámulatos tárgyalási képességére utaltak. és kiábrándulnak. ha igaza van. T. Én azonban nem számítanék arra. hogy ésszerû. és olyan perlavinát indítana meg. Erre az eredményre a francia. Ez már c sak azért sem esett nehezére. de a maguk érdekeit is nézik. Olyan emberek. ám formálisan mi ikkel foglalkozni kellett. és tovább magyarázott. A hetven év körüli. Azzal is tisztában vagyun k. hogy a felperes veszthet még akkor is. az el?z? havi American Express hitelkártyaszámlát. ezeknek a bizonytalantól való félelem volt az alapja. Minél el?bb látni akarják a pénzüket. hogy megkapják az elperelt összeg harmadát vagy még többet. mert szörnyû következményei lennének. Mi. hogy a tárgyalás el?készítése. néha az az érzésem. Meg akarják büntetni a bánatuk okozóját. Igen. és tö dek pénzbe került. fordulnak segítségért. ausztrál.valamivel több. Figyelembe vették. öreguras külsejû. hogy miután az ügyfeleik els? dühe kifújt. Az ügyvédek. ahol az alperes védelmét kellett ellátni bizonyos kártérítési perekben. hogy a bíróság ország-világ s e hallatára igazságot szolgáltasson nekik. aztán pedig bosszúért kiáltanak. ?k els?sorban nemtör?dömséggel vádolták a Felding-Rotht. amiket Montayne-szed?. Kis részük komolytalan. és mindezt összehasonlít ották az egyesült államokbeli adatokkal. Quentin megvo vállát. z ügyvédeknek pénzre van szükségük. mire az eset bíróság elé kerül. mint egy nagy tétekben játszó pókeres jegyezte meg a vállalat egyik jogásza. Elhiszem mondta Celia. A legtöbb ember a t kívánja. A T. arisztokratikus modorú Quentin eg ngtoni ügyvédi irodát vezetett. És azt is meg kell hogy . ügyvédek azonban gyakorlatiasak vagyunk. hogy még több pén mit máshonnan kell el?teremtenie. len Montayne-ügy is polgári törvényszék elé kerülne és milliós perköltséget sóznának a nyakun denst teremtene. mint négyszázra fog rúgni. Ami a kiadásoldalt illeti Celiának pillanatok alatt ki kellett tanulnia ezt a számára teljesen ismeretlen területet . A Fe ding-Roth jogászainak javaslatára léptek érintkezésbe Quentin irodájával. Quen elképeszt? pontossággal meg tudta becsülni. ki kell fizetniük az irodájuk bérét. hogy ezekben az államo ban mennyi ideig árusították a Montayne-t. Ebben a mostani katasztrófahelyzetben a hangsúly az ésszerû -n és a os összegû -n van. De mindenekfölött azt akarják a szül?k. Mert könnyen el?fordulhat. Celia megtudta. nemcsak a klienseik. bárcsak megegyezett volna az ellenféllel és folytatta volna a mindennapi életét mennyire lehetséges. Sokan közülük úg vállalják a kártérítési ügyeket. Az ügyvédek azt is tudják. ugyanakkor méltányos összegû. mennyit adtak el bel?le. a Felding-Rothnak százharmincötmillió dollárig ter ? termékfelel?sség-biztosítása volt. hamis vádaskodásnak tûnt. És még ha sikerül is megnyerni a pert. T. Ahhoz már eléggé jól ismerem magát. Celia már a kezdet kezdetén maradéktalanul megbízott Childers Quentinben. Ez a százötvenötmillió soknak hangzik. hogy hide ok. a túlterhelt bíróságok vagy a védelem szándékos id?húzása m lhetnek. akik személyes sérelmekkel foglalkoznak márpedig nek lyenekkel lesz dolgunk . Tu djuk. T. mekkora összeget kell felajánlani a peres félne k annak fejében. az magyarázta Celiának olyan hangnemben. Fifikusként emlege tik. amibe a vállalat tönkremenne. és csak pénzügyi szempontból foglalkozom a Montayne-üggyel. azok közül is orban olyanokra. és lehet. akinek elkalandoztak a gondolatai Quentin fejtege tésének utolsó része alatt. mert szimpatikusnak találta az id?s urat. A mi feladatunk. spanyol. Lehet. brit és más országok statisztikái alapján jutottak. hogy ezt ne higgyem el. lelkem. hogy tényleg sikerül bírósági eljárás nélkül rendezni minden ügyet? kérdez Nagyobb rá az esélyünk. hogy elég lesz az összes kártéríté iával az egyik jogász. a fellebbezés b évekbe telhetnek. gyors kel mentsük a menthet?t.

Két szerencsés véletlen történt velünk év eleje óta magyarázta Feingold. Celia úgy kísérelte meg Samet újból bevonni a vállalat életébe. De azt hiszem. Esténként és hétvég ldogan átvette Martin háztartását. Köszönöm. nagy tudományos áttörést sejtettek. A lehet? legjobbkor alakult így jegyezte meg Celia. Vincent Lord kutatásai. ami optimizmusra adhat okot folytatta Seth. Igen. Nem volt hajlandó arra sem. Rendes körülmények között persze a részvényeseink pénzét gyarapítaná zösszeg. És becslések szerint hozzávet?leg nyolcmillió dollár kellett mé visszavonásához és a raktárkészletek megsemmisítéséhez. de már csak ritkán volt ott. hogy a brit Peptid-7 el?bb lesz készen. láthatóan nem került nagy meger?ltetésébe. Eszébe jutott. a Peptid-7 kifejlesztése az utolsó fázisba lépett ami a szakzsargonban a nyit jelentett. de maradok mondta Celiának. ami a keze munkája nyomán csak úgy csillogott-villogo tt. Biztató hírek érkez ek Nagy-Britanniából. Mivel a brit intézet Sam ötlete volt és alaposan megharcolt érte. hogy megtu amit akar. és talán sikerül kihúzni a mély depressziójá lett. és a jótékony gyógyszerek ká ellékhatásainak kiküszöbölésére irányultak. Sam közömbösen reagált. a Felding-Roth amerikai laborjaiban nagy er?ket összpontosítottak a fejlesztés végs? fázisár a. és ezt a feladatot legjobb tudásom szerint el fogom végezni. hogy Nagy-Britanniába repüljön. ha e z nem látszik rajtam. Celia ?szinte örömmel nyugtázta a harlow-i fejleményeket. Mikor Celia Seth Feingold elé tárta ezeket a számokat. Celia találkozott még néhányszor az id?s jogásszal.mondjam magának. Lényegesen többet értékes mennyire számítottunk. Ezenkívül a dollár kedvez? árfolyama miatt a külföldi értékesítéseink n nagy profitot hoztak. A hírek szerint egy izga lmas új gyógyszer. a férfi örülni fog a jóslata igazolódásának. hogy a vállalat megengedhesse magának az elvesztését. Kiderült róla. mint Celia gondolta. err?l maga is tud. Celia már ontolgatta tekintettel Lord zajos elkötelezettségére a Montayne iránt és egyéb indokok miatt is . Ám ebben a mostani helyzetben ezeket a talált pénzeket hozzá kell tennünk az ötven tartalékhoz. hogy Harlow fontos tényez?vé lépjen e ? a Felding-Roth jöv?je szempontjából. mikor a valaha úgy lenézett recept nélküli szerek segítenek megtartani a Felding-Roth fizet?képességét a nehéz helyzetben. És volt még valami. mely sokat ígér?ek voltak. Yvonne megtartotta ugyan a kis bérlakását. amelyek hosszú évek óta folytak. hogy nem ez az els? eset. Van még valami. és vérzik a szívem azokért a szerenc sétlen gyerekekért. Celia úgy gondol ta. Kaptam egy feladatot. hogy körülbelül két év múlva terjesztik a megfelel? hivatalok elé engedélyezé t. Ha esetleg szükségessé válna. és kielégítette a férfi na meg a saját szexuális szüks Yvonne átrendezte a konyhát. engem sem hagy hidegen ez a szörnyû tragédia. Így hát a Montayne-trauma ellenére a vállalati hangulat egyre optimistábbá vált. Az már most nyilvánvaló volt. Olvastam a jelentéseket. hogy nagyszerû szakácsn?. hogy megtárgyalta vele a l ssebb angliai híreket. ínycsiklandó finomságokat tá rendre. Az egy ndkívül jó eredményeink vannak a recept nélküli szerek részlegénél. és élvezi a f?zést. Reggelenként beágyazott és mindig ügyelt a . ideiglenes nevén a Hexin-W elkészülte egy-két évvel kés?bbre vár ható. Olyanokat. és végül további ötvenmilliót irá a lehetséges kártérítésekre. Vincent Lo rd kreációja. Biztos van más módja is annak. bes n Martin Peat-Smithszel és felmérje a helyzetet. 6 Eközben Harlow-ban Yvonne Evans és Martin PeatSmith egyre több id?t töltöttek együtt . még akkor sem. ami után Lord mindig is sóvárgott. a számvev? komoran bólintot t. lelkem. Most viszont Lor d túlságosan értékessé vált ahhoz. de ugyanakkor apa és nagyapa vagyok. akkor azoknak a jelentéseknek az alapján kaphatunk na yobb összegû bankkölcsönöket. de nem látszott olyan kétségbeesettnek. De azon még Sam közönye sem tudott változtatni. végre kezdtek eredményeket hozni. Következésképp Lordnak ismét megszilárdultak a pozíciói a Felding-Rothnál. hogy az els? adandó alkalommal másvalakit helyez Lord posztjára.

és a férfi többször is rajtakapta. Imádta Yvonne vidám. ahogy az er?s koncentrálástól összeráncolt homlokkal -ot olvasott egy fotelban. és csak hivatalos ügyekben érintkeztek egymással. Nem gondolkozott azon. csapongó csacsogását. hogy a folyamat hasonló az emberi inzulin termel?déséhe ". Locke kemény dió. Õ meg Martin külön indultak és külön érkeztek az . a tévémûsorról. A gént beültettük egy baktériumba és nagy menny agot termeltettünk. Lady Amanda Knatchbullról már jobb véleménnyel volt Yvonne. A sereglet el?ször is m gszaporodott a lány sziámi macskájával. fogta magát. hogy a legvizslatóbb tekint et sem tudott benne hibát találni. Megjegyezte. De ha Charles egy kicsit türelmes. Yvonne úgy szívta fel ezeket a híreket h és szelektív olvasás útján. Martin ragyogott a boldogságtól. ? viszont otthon maradt. A férfi biztos volt abban. akik csak omoly tudományos ügyekr?l társalognak. A lány könnyû témákról fecsegett új film k magánéletér?l. Yvonne egyik kedvenc témája már-már szenvedélye a walesi herceg volt. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin csodálkozva. ki válik . Miért nem írod meg neki. Mindent?l függetlenül Martinnak az volt a véleménye. a tökéletest. így például az agyi öregedés folyamatának elmélete. vásárolt szerszámokat. Martin tréfálkozva megkérdezte: Most a walesi herceget képzelted a helyembe? Hogy találtad ki? kérdezte a lány incselkedve. Ebben az id?ben gyakran esett szó egy bizonyos luxemburgi hercegn?r?l. bi ztos vagyok benne. Yvonne elengedte a füle mellett a közbevetést. mikor Martin bement az intézetbe. szeretkezés után. de gyakra n üdít?nek találta. Aztán pedig. Igen. Egy másik jelöltr?l. amit Mar ddig magyarázott neki türelmesen. a híres emberek különcségeir?l. és egyértelmû változatosságnak a munkájához képest. Martin ett?l egyre gyakrabban lett halálosan fáradt . A bulvársaj érzékletesen ecsetelt románcok lenyûgözték. Mikor Yvonne-t hallgatta. ugyanakkor kissé aggasztották is. Tudom.. Marie-Ast katolikus. kora reggelenként kivitte megfuttatni a kutyákat. Sok minden egyéb is érdekelte. és elgondolkodva. Ebb?l soha nem lesz házasság jelentette ki Martinnak. biztos hálás lenne érte ugratta Martin. és az egyik hátsó aljára macskakijárót fabrikált. míg meg nem értette. És különben is. Ezt a témát ne megunni. hogy a magánélet sak rá tartozik. Kis papírlapokon rendszeresen hagyott instrukciókat a bejárón?nek. így a cicák akkor jöhettek-mehettek. . Alkalmanként pedig eg nének fogta fel Yvonne csicsergését. mint valami szivacs. Mikor Yvonne ott aludt. ? már elfogadható mondta kegyesen. Yvonne bizonyos fokig az állatállomány életét is átszervezte. Érdekelte Martin Locke iránti rajongás is. Viszont mindketten szenvedélyesen lelkesedtek a harlow-i kutatásért. Egy éjszaka. Már csak ezért sem. a papok szexuális kilengéseir?l a szemfüles brit sajtó jelent i alapján. Ezzel nem vagy egyedül válaszolta Martin. ki egészítend? Martin kiadós esti kutyás sétáit. de a megjegy zéseikb?l világos volt. s?t még néhány politikai botrányról is. hogy egész nap értelmiségiek között van. és ezt Martin is elismerte . Yvonne ezt a pletykát például nem volt hajlandó komolyan venni.. hogy a viszonyukról pletykálnak az emberek Harlow k is hely. aminek eredményeként a lakásban hamarosan olyan tökéletes rend és tisztaság uralkodott. hogy meddig fog a viszonyuk tartani. a popzenészekr?l. Martin ri tka jelentései egyikében így számolt be a New Jersey-i központnak a fejleményekr?l: A Peptid-7 szerkezetét már ismerjük. egyik szombaton. kissé költ?ien kije lentette: Egy hamvas angol rózsára van szüksége. Különös módon Martin nemcsak hogy nem tiltakozott a pletykaáradat ellen. M arie-Astridról. hogy megtalálja az igazit. A pletykaszenvedélye ellenére Yvonne nem volt buta. Mikor jobban belegondolt. hogy egyikük sem gondolja holtomiglan-holtodiglan.hogy az ágynemû makulátlanul tiszta legyen. mikor kedvük és szükségü ami egészséges hatást gyakorolt nemcsak órájuk. Hát ezt nem könnyû megérteni! ismerte be Yvonne. de a ház tisztaságára is. az intézeti pletykákró l magát. ki terhes. végre kikapcsolhatott és nem kellett tovább terhelnie az a múgy is túlterhelt agyát. De az intézetben mindketten rendkívül diszkrétek voltak. a kiárusításra készül? lon a Marks and Spencernél tett legutóbbi bevásárlásáról. rájött.

és egyben súlycsökkent? hatása is van . ha maga is jönne. de nem a közeljöv? Na. egyszerûen megáll ejl?désben. De legjobb lenne. Valamikor talán igen. De nem tudta felvidítani Martint. Mi történt? Sajnos rossz hírek. Nem. A rend?rség kéretett ide. Lehet. és az újságokba egjelentek az els? tudósítások. Bár Martin nem volt hajlandó interjút adni. gondolj a mi állatainkra. azt mondta Yvonnenak: Minden országnak megvannak a maga kísérletellenes bolondjai. Kezébe vett egy újabb levelet. röpiratai és petíciói. kvantumfarmakológiát és számítógépeket használunk.Közben folytatódtak a Peptid-7 biztonsági és hatékonysági tesztjei az állatkísérletek Hatalmas mennyiségû adat gyûlt már össze. Martin megrázta a fejét. hogy még bármifé sajtójelentés korai volna. Irományaikban szadistáknak . hogy az egyik tudományos munkatársnak járt el a szája. Vasárnap hajnalban. hogy Martin meg is jegyezte Rao Sastrinak: Komolyan aggódom. ami késlelteti az öregedés fol atát. Elképzelhet? éppen. és hiszek az erre irányuló törvényekben. Bár Martinnak változatlanul más volt a véleménye. Beszámoltak arról is. nem firtatta tovább az indiszkréció rrását. Máris akadnak olyan területek. ami nem lehet meg állatkísérletek nélkül. Mikor Martin felvette a kagylót. e. Ügyesen titkolta a . Tulajdonképpen nem is jött olyan rosszul ez a kis publicitás jegyezte meg az ügy vezet? igazgató. hogy készül?ben van egy csodaszer. A P ?l egészségesebbek és okosabbak lettek. Yvonne mélyen aludt a franciaágy másik felén. ha a saját szemével látna mindent. de Nagy-Britannia a legrosszabb. de nem járt sikerrel.. akkor szokott általában valami szerencsétlenség bekövetkezni. A levéláradat továbbra is nyomasztotta. hogy jelenleg az állatkís tartanak a harlow-i intézetben. egy tûzoltóautó meg éppen távozott. hogy az állatok a lehet? legkevesebbet szenvedjenek ennek én va gyok az egyik legelkötelezettebb szószólója. Ezek az embere k nemcsak azt akarják. mint gondolták volna. ki lehetett a gyenge láncsz m . elég volt ezekb?l a firkálmányokból jelentette ki Yvonne. Martin kocsijával hajtottak az intézethez. A próféta szólt Martinból. Mert mikor ilyen jól mennek a dolgok. akkor annak kés?bb. Bentley odabent volt egy egyenruhás rend?rfelügyel? társaságában. vagyis szûnjön meg. hogy az intézetben folyó kutatásokról terjed? pletykák el a sajtót. röviddel egy óra után megcsörrent a telefon Martin ágya mellett. Az intézetben ellenben olyan eufórikus hangulat uralkodott az el?z? vaktában k eresgél? és eredménytelen id?szak kudarchangulata után. azzal az indoklással. Ezek a széls?ségese eztek mindenféle állatkísérletet. ?k akarják. miután otthon végigolvasta a gyalázkodó posta legfrissebb termését. Yvonne közben felébredt. Els rban azt domborították ki. Azért lett kellemetlen következménye a sajtónyilvánosságnak: a harlow-i intézetbe özö kezdtek az állatvéd? ligák aktivistáinak levelei. aztán undorral félretette. ? is kiugrott az ágyból és magára kapta a ruháit. És a balvégzet hamarabb csapott le. barbárokna tulálták az intézet munkatársait. hogy min dolgozik feltehet?en a tudós révén. A cikkeket olvasva Martint elöntötte a pulykaméreg. És különben is. Az épület el?tt két villogó lámpás rend?ra t. a riporterek felkutatták a beszédesebb forrásokat. . mikor a kutatóknak soha nem lesz többé szükségük állatokr ezte Yvonne. amelyek birtokában hamarosan kérvényezhet? lesz az edély a humán kísérletekre. Ide tudna gyorsan jönni? Már öltözöm is. hogy a mi tudományágunk. Tudományos körökben már úgyis elterjedt. hogy eljön az id?. és sebesen öltözni kezdett. Bentley hangja feszült volt. Egészében véve a cikkek nem tartalmaztak valótlanságokat. Ahogy Martin letette a kagylót. akiket felkért azokra a konzultációkra. mert nyilvánvaló volt. De hogy egyálta szükségünk állatokra. Nigel Bent ley jelentkezett. Martin egy este. Martin utasítására Nigel Bentley megpróbálta kinyomozni. állatkínzóknak . a Peptid-7 piacra dobásakor meglesz a jótékony hatása. Az intézet bejárati ajtói tárva-nyitva. összeszedte a level ket és visszagyömöszölte ?ket az aktatáskába. ahol a korábbi állatkísérletek lyett ma szövetkultúrákat. Talán elkerülhetetlen volt. És ha a közérdekl?dést most egy kicsit f . Az intézetb?l beszélek mondta az ügyvezet? igazgató.

Fontos szakanyagok tûntek el. de úgy látszik. Kihívóan mosolygott Martinékra. Úgy történt a is. hogy megmentettünk néhány testvérlényt az élve karmai közül az olyan zsarnokoktól. a felügyel? meg Yvonne Martin után jöttek. kinyitották a ketreceiket. A hasonló korú. Állatment? Hadseregnek nevezik magukat a tettesek szólt közbe a rend?r. Már vol velük dolgunk. a laborok és álla ttermek felé. bizonytalan hangon. Sasorra. Mindig így csin De Martin már alig hallotta. A férfi beismert hogy már ült börtönben valami hasonló vétségért. Az aktatartó szekrények fiókjait kirángatták az iratok egy részét szétszórták a padlón. Martin legszívesebben agyba-f?be v erte volna az el?tte álló két alakot. Büszkék is lehetünk közölte a férfi cérnavékony. Az állatketrecek vagy hiányoztak. Már így is látszott. És az intézetben szabadon f tkosó állatokat el kell pusztítanunk. aki a saját önz? céljai érdekében kihasználj tokat. Hog ennyi fáradságos munka eredményét tették tönkre? Csak azt tudjuk válaszolta a n? . de a legtöbbet kivitték. Ezt a két illet?t az én irodámban tartják fogva közölte Bentley. Legyûrték az éjjeli?rünket. Megköszörült zzátette: Nemes cselekedetet hajtottunk végre. miért? Ezt a kérdést talán annak a párnak kellene feltenni. Te jóisten! suttogta a lány. Néhány zaladgál az épületben.meglepetését. Martin szó nélkül bólintott. Gondosan megtervezték az egész akciót mondta a rend?rfelügyel?. Ha ezt hiszik. Szûk. Meg is gyújtották az irathalmot. Mit csináltak? Mi történt? kérdezte Martin türelmetlenül. amiket elengedtek. Az állat kák a hall egyik sarkába iszkoltak. Dr. kihurc olták ?ket a szabadba és leöntötték benzinnel. Nem élnek meg odakint. Szörnyû felfordulás fogadta. Martinból kirobbant a düh: Van fogalma arról. g?gös vonásai fens?bbséget tü a haja rövidre volt nyírva. b? ingblúzt és combközépig ér? lakkcsizmát viselt. Aztán összeszedtek minden iratot meg feljegyzést. gunyoros tónusából arra lehetett következtetn már sok emberi bolondságot látott életében. Az állatok. Bentley. amit csak találtak. de fékezte magát. akiket letartóztattunk. akkor tudatlan bolondok. Betörtek válaszolta Bentley . Láthatóan nem fogta fel tragikusan a helyzetét. üresen tátongtak. rabs an születtek. vékony termetû férfit rendes körülmények között az ember nyámnyila fi olta volna. mint ha el kellene szenvedniük a maga embertelen keg yetlenségét. Szép kis pár. ez sem érdekli ?ket. és csak azt tudta hajtogatni: Miért? Jaj. Megtámadtak minket az állatszeret?k jelentette ki. . Azt is tudták. Szörnyû halált fognak halni. Martin utánuk eredt. vagy nyitott ajtóval. mint maga. mondhatom jegyezte meg a felügyel?. Kopaszodott. Sikerült elfognunk két gyanúsítottat. azok meg persze e lszeleltek. felhasználható ellenük. megve rajtuk végig. hogy valaki meglátta a felcsapó lángokat egy szomszédos épületb?l. és elengedték az összes kisérleti állatot. Mikor a felügyel? és kísérete belépett. hogy mit mûveltek? ordította. és most ott remegtek egymás hegyen-hátán. és bezárták egy szekrénybe. doktor úr folytatta a felügyel?. Ez még mindig jobb annál. mit mondanak. mire a felügyel? az ügyvezet? igazgató irodájához vezett abent egy fiatal rend?r ?rizte a férfit meg a n?t. A középkorú rend?r rezignált. Állatszeret?k? ráncolta össze a homlokát Martin. Nagyon büszkék dics? tettükre.farmernadrágot. Peat-Smith nem embertelen! Nem kegyetlen! visította Yvonne kivörösödött arcca . Mi egyszerre értünk i a tûzoltókkal. Már felvilágosítottuk ?ket ar gy amit mondanak. Ég? cigaretta fityegett a szája sarkában. egy férfit meg egy n?t. hogy egy csomó irat nincs meg het?en a tûz martalékává váltak odakint. Az elmondásuk hatan voltak. kissé hajlott volt a háta és drótkeretes szemüveget viselt. Martin egészen magánkívül volt. A világ egyik legkedvesebb embere! Imádja az állatokat! Biztos az otthoni ölebeit mondta a férfi megvet?en. Aztán a hangokt megriadva kiiramodtak a legközelebbi nyitott ajtón. dokto r úr javasolta a felügyel?. amit Yvonne látványa válthatott ki benne. hogyan kikapcsolni a riasztóberendezést. A harmincöt év körüli n? sovány volt és magas. Megpillantott négy patkányt.

hogy s reket fosztottak meg csupa tisztességes. Ahogy kifelé indultak. hogy megadja azokat az információkat. Nagyon sajnálom.Elítéljük az otthoni állattartást jelentette ki a n?. aztán felsóhajtott: Holn p megkezdjük a takarítást és a károk felmérését. Tartóztassák le ezt a büdös kurvát! Eljárást kell indít e. Martin szorosan magához ölelte Yvonne-t. melynek pótlásához évekre lesz szükség. és hogy mi hol van. Egészen biztos nyugtatta meg a lányt az id?s férfi. A n? a két rend?rhöz fordult. Tartóztassuk le ezt a hölgyet? kérdezte a felügyel? csodálkozva. de ezek t alakok nem adják fel egykönnyen. A fiatal rend?r felé fordult. És így maguk erre az id?re ezreket. már ha folytatni fogja! Maga mániákus ?rült! sikoltotta Yvonne. Egy p llanatig mindenki megkövültén figyelte a jelenetet. Mert nem más. És maga? Én sem. Bentley Martin és Yvonne után eredt. uram. Börtönbe kerülnek mondta a pár felé intve. Nincs értelme ezekkel az emberekkel tovább beszélni. elviselhet?vé tette volna. aki még mindig magánkívül remegett Martin karjában. amint a felügyel? azt mondja a párocskának: Na. hogy mi is sorra kerülünk tette hozzá rosszkedvûen. mint az embereknek. minden cifrázás nélkül. hogy mit keresnek. hogy megtámadta volna magát. egyikünk sem tudhatta nyugtatta meg Martin. rohadt zsernyák így a n?. Menjünk innen. Sokat olvastam róluk. Feltételezésem szerint az ?rizetes arcán lév? csíkok azoktól az állat zármaznak. Remélem is sóhajtotta Yvonne. Több száz hívük van országszerte. de nem sokat. Most az Állatment? Hadsereg n?i közkatonáján volt a sikítás sora: Megtámadott! A testi épségemre tört! Két hosszú. hogy nk kik voltak a júdások. Lehet. ?k persze márt tartják magukat. tu ttam volna el?re. A rend?rség szerint a többi rajtaütésüke is így szervezték meg. hogy az emberi faj semmivel sem különb a többi fajnál t e hozzá a férfi. mi lenne. ami a z életüket megkönnyítette. mint úr-szo csolat. Kimért és magabiztos hangja arról tanúskod tt. A maguk esetében ez igaz is vetette közbe a felügyel?. Ugyan már. És remélem. hogy az e berek boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek. Bentley ezenkívül szigorú és költséges biztonsági intézkedéseket vezetett be. amint Yvonne a körmeivel végigszántotta a n? arcát. Ezenkívül azt is valljuk. s?t lehet. és még visszajöhetnek. Yvonne-ra pillan ott. hogy maga meg ennek a tudományos kutatásnak illetve énszerintem b atrocitásnak a gyakorlása közben fog megdögleni. Továb bá az állatokat nem szabad semmi módon korlátozni. hogy tökéletesen meg van gy?z?dve a tette morális igazáról. Csatlakoznak az állatment? adseregbeli barátaikhoz. akik már odabent hûsölnek hasonló bûncselekményekért. Martin végül ra jutott. Általában a takarító vagy gondnoki állomány tagjai közül beszéltek rá ra. Megpróbálom kideríteni. Ami azt jelenti. amikre szükségük volt.. és kinyújtott kezekkel el?reugrott. Végül Martin meg a felügyel? lefogták a lányt. ártatlan embert egy olyan gyógyszert?l. Akkor jó munkát végzett az Állatment? Hadsereg! szakította félbe a n? dühösen Mar gyûlölett?l fröcsög? hangon mondta: Nagy örömmel és megelégedéssel hallom.. hallották. . hogy az er?feszí lt hiábavaló. amelyeknek a ketrecét kinyitogatta. hogy az állatszeret?k rajtaütése két évvel vetette vissza a munkájukat. 7 A kárfelmérés lehangoló munkája napokig eltartott a harlow-i intézetben. hogy volt egy cinkosuk házon belül. hogy sikerrel járok. vörös csík éktelenkedett az arcá zett. Kés?bb Nigel Bentley a következ?t jelentette Martinnak: Ezek az ?rültek láthatóan pontosan tudták. ha bölcsen elmondanák nekünk a társaik nevét? Baszd meg az anyádat. hogy ez az es? után köpönyeg tipikus esete tárta szét a karját . Az épület el?tt halomba dobált és meggyújtott dokumentumokból néhányat meg lehetett m eni. bár ?szintén szólva nem hiszem. Martin a n?höz fordult: Maguk meg az ?rült társaik egy olyan tudományos munka eredményeit pusztították el. bezárni vagy kínozni csak azért. Miért kellene letartóztatnunk? Én tam. Hitünk szerint az állatoknak éppen olyan jogai vannak.

azt hiszem. nem kérdezett semmit. és ha késztet agukban bármely különös cselekedet végrehajtására. nem csoda. aztán folytatta: Találtam valamit. egy különlegesen kimerít? nap estéjén Yvonne arra utasította a férfit.. Ennek eredményeként három héten b g?zzel folyt az újbóli adatfelvétel. elpirult. T?le tanultam.és pénzpocsékolás. a lány így válasz olt: Egyszer egy massz?rn? volt a szobatársam. Em lékszel még arra a beszélgetésre ott a házadban? Mikor azt mondtad. Egyszer. Meg tudnád találni? A Locke-kötet ott volt a polcon. Mikor Martin másnap megkérdezte. tán nem is bírja ki. De csak azért emlékeztetlek erre az egészre.Martin volt az. Kétségbeesetten nagy szükségünk van arra. Valamennyien meg fogunk tenni minden t?lünk telhet?t. Rö ide vagy oda. és amint megérkeztek. Ez Locke-kal is így volt. és akkor el? fogsz állni valami nagyon fontos szerrel. aki a pusztítás éjszakáját követ? napon megtelefonálta New Jerseybe a sötét híreket.. akkor folytasd! . ha tanulni lehet. ami illik ezekre a z állatszeret?kre . Yvonne habozott. sokkal gyorsabban nem fog menni. Ez szörnyû id?. hogy csúcssebességre kapcsolja magát és sait. Komolyan mondod a két évet? Ez a legpesszimistább becslésem. és reggelig nem ébredt fel. Ezt nem ígérhetem meg. hogy melyik részre gondolsz. hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell Martint vidám csacsogással felv idítani. Észrevettem nálad valamit mondta a férfi. hogy le tudunk rövidít izonyos eljárásokat. Azonnal megrendelték az újabb állatokat. Yvonne elhallgatott. hogy kett?nk közöt arad. A vonal harlow-i végén Martin elfintorította az arcát. A lány teljesen levette a válláról a háztartás go . Martinnak szörnyû kínszenvedést okozott az egész folyamat. úgyhogy bármely véleményük. és lehet. amit?l a Felding-Roth dúsg azdag lesz. Két év kell ahhoz. mint két éve. Celia döbbenten hallgatta a harlow-i pusztításról szóló beszámolót. hogy újból ott tartsunk. A lelkesedésr?l ír. Soha nem hagysz ki egyetlen alkalmat sem. egy pil anatra abbahagyta. nem mindig sikeresen. de Yvonne-nak nem volt szüksége rá. most elnézést kért t?le. a tudósok és laboránsok nnal megkezdték a kezdeti kísérletek fáradságos ismétlését. hogy néhány hónappal lerövidítsük az id?t. megvigasztalta. észérveke akoztassanak fel. Néhány nappal azel?tt kitör? örömmel hallott gy Celia ismét a vállalatnál dolgozik.. Ám ez a beszélgetés arra ösztönözte a férfit. hogy már az els? jelentkezése ilyen rossz hírrel traktálja. Meg kell ismételnünk minden egyes állatkísérletet. aminek eredményeként Martin mély álo t. mert a jóslatod els? fele már megvalósult. hogy becslése szerint mennyi vel vetette vissza a váratlan támadás a Peptid-7-programot. Kérlek. ennyi elég is. nem elég sürgette Martin. és ezután lassú svéd masszázst adott neki. és ha Yvonne nem tartotta volna benne a lelket. Így kapásból nem tudom. Martin tátott szájjal bámulta az emlékezetb?l idéz? lányt. Nem volt tudóshoz ill? kijelentés. hogy újból meglegyenek a megsemm tt adataink válaszolta a férfi. Ezek nélkül a vállalat nem nyújthatja be a gyógyszer-enge etési kérelmét. hogy dúsgazdag. de nincs más választásunk. Tudnod kell. De mindent el fogunk követni. hogy küdjön hasra. Elkezdte idéz ni az idevágó passzust: Mivel közvetlen kinyilatkoztatás révén a férfiak sokkal könnyebben alakítják ki vé zabályozzák viselkedésüket. aztán kuncogni kezdett és zavartan azt motyogta: Na. ha tudod. ami szöges ellent t a közelmúlt diadaljelentéseivel. úgyhogy Martin az erejét és a igyelmét kizárólag az intézetnek szentelhette. és bámulatos érzék tudta. hogy Isten hívó szavának eng dnek. így mondtad. mintsem hogy fáradságos munkával. hogy a másik fele is meg uljon. Ma sokkal többet tudunk. olybá veszik. hogy minden bizodalmunk a Peptid-7-ben van mondta Celia. Nem. Yvonne észrevette. hogy csak id?re van szük séged. hogy honnan tud ilyen dolgokat. hanem elintézett és elvégzett mindent. Idegesen kérdezte Martintól. Olvastál t?le mostanában valamit? Igen. Sajnos emlékszem. és remélem. hogy némelyiküknek meggy?z?dése: különös kegy folytán az ég veze ?ket véleményalkotásukban és cselekedeteikben.. ahol tegnap ismételte el Martin. ha mégoly megalapozatlan en szellemének megnyilvánulása és az isteni autoritás jelenlétének bizonyítéka. Celia Jordant kérte a telefonhoz. de aztán folytatta: Tudatukat erre készítik fel. Ha kellett.

mely szerint minden testnek nehézségi ereje van. hogy megjegyezd? kérdezte. Ha érted is azt. hogy nem neki lett igaza. így szólt: Ez csodálatos rész. Dolgozatot írtak. és amelyekb?l Ezek gyümölcsöz? igazságok. és Yvonne munkájában. Szeretnék kipróbálni valamit mondta a férfi. gúny tárgyává tette Yvonne csodálatos képességét. hogyan tud szövegeket me morizálni valahogy úgy. hogy Yvonne még a legtriviálisabb pletykáknál is pontosan idézte a neveket. és a mennyei fényekhez hasonlóan nemc dálatosak és élvezetesek már önmagukban is. A férfi hitetlenked? hangon így szólt: Most már én is emlékszem erre a részre. Az isten szerelmére. De soha nem akartam kitûnni vele. mert az élénk képzel?dés. amit a legutóbbi olvasáskor tett bele.. és minden szava megegyezett a Martin kezében tar t könyv szavaival. Kis id? múltán letette a könyvet. és folytatta. ami részben sikerült is neki. Elolvashatom kétszer? Hát persze. Jó fejed van. Tanulás közben tudatosan próbálta elkerülni. amit megtanultál. Martin gyengéd unszolására Yvonne el?rukkolt a történettel. Az értelem mûködése. és hosszú sz?ke haja a koncentrálástól összeráncolt homlok ullott. Ezen bámulatos alapigazságok egyike Newton elfedezése. Martin elvette t?le. Martinnak hirtelen eszébe jutott. És azt hiszem. Martin még soha nem látta sírni a lányt. hogy pillanatokon belül eltörik a mécses.Te gúnyt ûzöl bel?lem mondta a lány gyanakodva.. ártatlan kék szemét Martinra tte. hogy mit olvastál. a forrásokat. Mindenre? És ilyen részletesen? Azt hiszem. a fényképmemóriája miatt. A tanárn? puskázással vádolta a lányt. mindent magával sodor. De biztos. mint egy cirkuszi pojáca ..A rajongás nem észérveken steni kinyilatkoztatáson alapul. Yvonne lehajtotta a fejét. hogy szó szerint jegyezze meg a mondatokat és szavakat. . és kikeresett a polcról egy könyvet. mint az imént Martinnak. és odaadta a lánynak.. De ennek eredményeként nem tu .. Egyáltalán nem. amelyeken számtalan más igazság nyugszik. Te is az vagy mondta neki Martin.. de világossá és magától értet?d?vé tesznek más do eket egyébként nem láthatnánk és nem ismerhetnénk. A könyvet kinyitotta annál a j nél. egyetlen szót sem hibáztál e gy az ördögbe van ez? Hát. ezekb?l táplálkozik az ész. Tudod. Mikor Yvonne befejezte. A lány még idézett néhány bekezdést. ki mondta neked. hanem a túlfûtött és elbizakodott elme képzel?déséb?l fakad.. igen. de mostanáig nem tulajdonított neki különösebb jelen Hányszor kell elolvasnod valamit.. de most nyilvánv aló volt. De hát értettem! Én elhiszem nyugtatta meg a férfi Yvonne-t. Nem akartam cirkuszi pojáca lenni. miközben a lány idézett. hogy pojáca vagy? Az iskolában egy tanárom. Ez valami egészen különleges és egyedi dolog. mintha Martin valami bûnös titkára bukkant volna. Yvonne befejezte az idézetet. habozva. hogy tudtá Hát igen. mint vala mi új alapelv.. Yvonne végs? elkeseredésében bemutatta. hogy nevezik? Majd te megmondod válaszolta Yvonne zavartan. a tényeket. mikor felülkerekedik a józan észen és megszabadul az és vek béklyóitól. bizonytalanul várva a hatást. Átment a másik szobába. akkor nem értéktelen vágott közbe Martin. innent?l idáig. emlékszem a dolgokra. És a képességed is az. hogy a l n. Legtöbbször csak egyszer. és az ilyen tanulás értéktelen . Fényképmemória. a válaszok többsége t megegyezett a könyv szövegével. d t szabadulni is t?le. a helyeket. Ez is Locke-kötet volt. amit Yvonne még egészen tosan nem látott. De Locke-ot kétszer. Olvasd ezt el. Több alapigazság létezik. az id?pontokat. Yvonne még mindig zavartan fészkel dött. és kés?bb sem hitte y a válaszokat fejb?l írta. Ám a tanárn?vel történt összecsapás után Yvonne nemcsak hogy eltitkolta képességét. A tanárn? nem tudta elviselni. Na jó bólintott Yvonne megnyugodva. A nyitott könyvben követte a szöveget. és kijelentette.. Most pedig mondd el nekem. a férfiak els?sorban a saját impulzusaikra hallgatnak. Meggy?z?dtem róla. és hatalmas. Yvonne-nak elcsuklott a hangja. Ezt már tudat alatt többször megállapította.

Egy pillanatra elhallgatott. Yvonne szomorúan nézett maga elé a rossz emlékek felidézése után. mikor vizsgázo l. De azt az egye t meg kell tanulnod. mekkora munka vár rád. Néhány perccel kilenc óra el?tt érkezett Celia a vállalati autóval a parkolóháznak ar a szintjére. Jaj. ami valaha is történt velem. Majd azokat is megtanít om neked. Hát ha már itt tartunk dünnyögte Martin . gondolkozott valamin. Nyomban el fogod hinni. Majd meglátjuk. Három alapvizsgára van szükséged: yre kémiából. és átölelte Martint. Keményen fogok dolgozni. Együtt dolgozunk majd. Minden igyekezete ellenére sem sikerült a tartósan megszabadulnia.dta jól megtanulni az anyagot. olyan csodálatos vagy. egyre pedig zoológiából vagy biológiából vagy botanikából. Nem sokkal kés?bb pedig szörnyû tragédia rázta meg az egyesült áll ontot. Yvonne felugrott. hogy akarod-e? Hát persze hogy akarom! Mindig is ezt akartam. Míg ezekre a vizsgákra készülsz. egy munkanap reggelén. És ezzel a csodálatos agyaddal úgy fogsz átsiklani a vizsgákon. Az apró nappaliban Martin kényelmesen elterpeszkedett a b?rfoteljában. Ez l esz a legeslegjobb dolog. akkor megmondhatom. Igen. Lehet. egyre fizikából. Tanulhatsz este meg hétvégeken is eni fogok neked. ígérem. és jó esélyed van arra. Martin elmosolyodott. A tragikus baleset a boontoni rend?rség legalábbis baleset -nek min?sítette az ese tet három nappal Celia visszatérte után történt. 8 Annak a visszafogott eufóriának. De el?ször le kell tennem egy csomó vizsgát mondta Yvonne. hogy a változatosság kedvéért most én tehetek v mit leérted. mire jutok. Semmi értelme felkelteni a gyanakvást. hogy én meg veled csolatban érzek ugyanígy. hogy mindig változtass egy kicsit a könyvszövegeken. Az els? rossz hírt Martin Peat-Smith jelentette Nagy-Britanniából. ami Celia visszatértekor töltötte el a Felding-Ro th New Jersey-i központjának munkatársait. és nem felelt meg az állatorvosi egyete m felvételijén sem. Felvételizhetsz az állatorvosira. nem feltétlenül. Mindketten hallgatt k. ha meglátod. hogy melyek azok. tényleg. Végül így szólt: Te olyan sokat tettél értem. De ezt jól be lehet gyakorolni. szere tte a lány telt idomait. Már annak is utánajártam. gyengén vizsgázott. hogy felvegyenek közölt tin. Celi . Két nappal kés?bb. még lehetséges volna? kérdezte a lány meglepetten. A tanárok nagyon sok jót tehetnek jegyezte meg Martin . hogy ?t nem zavarja. Sok minden lehetséges. beszámolva az intézetet ért támadásról. a lágy domborulatokat. ahonnan az üvegezett folyosón a Felding-Roth f?épületébe lehetett eljutni. a legtöbb értelme a zoológiának volna. Igen. a jd kitalálok valamit. Akkor utánanézek mondta Martin. Martin nem sokat teketóriázott. Komolyan mondom. hamar vége szakadt. Tudom. amikkel holtbiztosan át lehet menni a vizsgákon. és olyan izgalmas ez az egész. miközben Martin lázasan gondolkozott valamin. Még némi anyagi támogatásra is számíthatsz az intézett?l. És vannak bizo nyos technikák. Jó híreket hoztam. drága szerelmem. egy Yvonne készítette ízletes vacsora után így szólt a lányhoz: Beszédem van veled. mint valami gyors vitorlás. De fel kéne adnom az állásomat? kérdezte a lány kétkedve. A kérdés az. de ha ez mégsem sikerülne. Még mindig szeretnél állatorvos lenni? Miért. amiket most is kedvteléssel nézegetett. de az ostobák szörnyû ká is okozhatnak. Yvonne pedig az el?tte lév? sz?nyegen gömbölyödött össze. Tek pasztalataidra. bár Martin már többször megnyugtatta. Nem is tudom elhinni mondta a lány elfúló hangon.

Köszönöm. Az eddigi szenvedéseihez most újabbak társulnak. hogy megvárja Samet és együtt sétáljanak át az üvegezett folyosón a f? mint máskor. A következ? h ng-Roth központjába ment. aztán Lilian így válaszolt: Ne gyere. Senkit se m zúzott agyon. majd pedig a férjét. ahogyan csak a leggyorsabb kocsik képesek. Tragikus baleset angsúlyozza a baleset szót. Határozottan azt tanácsolta az asszonynak. Ugye majd megmondod. hogy öngyilkosság történt. Sam sem élte túl. hogy Sam. jobbra attó a helyt?l. Ez a Bentley átfordult a tetejére. amit mondtam. valószínûleg beragadt a gázpedál. beugrott a kocsijába. Ezután magához hívatta Julian Hammondot. Hawthorne Rolls-Bentleyjét. Csönd lett. hogy elejét vegyük a találgatásoknak. közvetlenül mögöttük. ah z autó felfelé kapaszkodott az átjárószintre. és ez okozta a tragédiát. A vállmagasságú. Nem si különösebben szörnyû feladatuk elvégzésével. a sajtóügyekért felel?s alelnököt. ami szintén összenyomódott. és a Samnek kijelölt parkolóhely végénél lév? falat át eltûnt a semmiben. M atalmas fémcsattanás hallatszott és üvegcsörömpölés. olyan hirtelen. dta. Csak ezután ment oda a falban tátongó lyukhoz és lenézett. Dwightot. A roncs nem gyulladt ki. akkor szívesen elmegyek hozzád. Celia csak akkor pillantotta meg Sam kocsiját. Ezt senki nem fogja elhinni! tiltakozott Hammond. mert mint kés?bb elmondt apillantó tükrében még odalent meglátta Mr. hogy Samnek azzal tehe t még egy legutolsó szolgálatot. Ám hirtelen megállt. hogy hová vitték? Igen. Ezüstszürke villámkén t suhant el Celia meg a sof?r mellett. és a nehéz autó e l?relódult. majd el?bukkant az impozáns kocsiszekrény is. A hangja távolinak és személytelennek hatot t. hogy az épületben tartózkodó összes orvos azon enjen a parkolóház nyugati oldalához. mint aki egy másik bolygóról beszél. Celia megpróbálta felhívni Julietet. felvett e az autótelefont és remeg? ujjakkal benyomkodta a gombokon a rend?rség segélyhívó számát. elmondta neki a r ettenetes hírt. a sof?r igyekezett minél arrébb húzódni. és sürg?sen rend?röket. Borzalmas látvány fogadta. Villámgyorsan átgondolta a helyzetet. Celia hívta fel Liliant. gondolta Celia. tûzoltókat és ment?söket kért a helyszínre. felpörögtek a kerekek. Több mint egy órába telt. és Celia meghallotta a szirénák közeled? vijjogá De lehetetlennek látszott. és az utasítást: Azonnal bocsásson ki egy kommünikét a sajtó részére Sam haláláról. hogy az elnök kényelmesen beállhasson a helyére. hogy a vállalat elnöke a saját. aki nem bírta magát túltenni a Montayne mi . hogy bárki is túlélhetett volna egy ilyen becsapódást. Egy elgörbült kerék vadul pörgött. A néhány perce még oly fejedelmi külsejû autóból kerekeivel az ég felé mutató roncs l atóan el?ször az orrára esett. úgyhogy türelmetlenül felcsattant Hammond akadékoskodá Ne vitatkozzon! Tegye. Most azonnal. vagy ott találkozunk. mikor a sof?r kitárta el?tte az ajtót és ? kilépett a betonra. A sof?r a kitört falhoz rohant. míg a tûzoltóknak sikerült a testét kiszabadítaniuk. és h n is meger?sítette a nyilvánvaló tényt: Sam meghalt. A gyönyörû jármû hosszú évek óta Sam öröme és büszkesége biztonságos. az utcaszintre. az úgyis tudta. És vagy érted megyek. mert egy orvos korábban benyúlt a roncsba. ahol Celia autója megállt. ami a hatalmas erejû ütést?l benyomódott a kocsiszekrénybe. El?ször a Bentley különleges hût?rácsát pillantotta meg. de egyiküket sem tudta elérni. Szerepelhet a szövegben.a sof?rje bal oldalról közelítette meg az átjárófolyosó bejáratát. Kés?bb szeretném megnézni Samet folytatta Lilian. Csak néhány bokor és fû n?tt azon a helyen. Celiát már fojtogatta a sírás. lassú És ekkor történt. és az els? pillanatban Celia utána akart menni . Celia megállt. Ha segítségedre lehetek ajánlkozott Celia . ha megpróbálja megkímélni a szégyenletes öngyilkos min?sít l állt Samhez. Celia arra gondolt. Felb?gött a Rolls-Bentley hatalmas motorja. Mikor Hammond kiment az irodájából. de füstö g?it. Már többen rohantak a színhely felé. Szerencse a szerencsétlenségben. Me ta a címet. hogy az autó egy üres telekre zuhant. felül nyitott fal alatt harmincméternyi mélység tátongot Ezután egy másodperces csönd következett. Mi m ndent kell az asszonyoknak elviselniük. Kiadta az utasítást. küls? fal melletti parkolóhelyére igyekszik. hogy ne menjen oda. Most egyedül akarok lenni. és amilyen finoman csak lehetett. ami Celia számára iszonyú hosszúnak tûnt. Az látszott a legvalószínûbbnek.

. Sam nem kötött életbiztosítást.. hogy pont nekem kell közölnöm kezdte.és van még valami. mely az övé maradhatott volna. összecsukható széken ült a kis kápolnában. Meg amit még utána közölt em fogom elmondani magának. helyenként parázs vita zajlott mondta Seth. most már sír ba szállt Sammel együtt. Hosszú. hogy meghatározott id?re neveztek ki elnököt.. hogy Mrs. ha a körülmények nem k fel a szerepeiket ilyen drasztikusan. hogy nem hiszi. gondterhelt kifejezés ült. Sam az esküv?jén. A család kérésére Samet szûk családi és baráti körben temették el. de még mindig vannak egyes férfiak az igazgatótanácsban. m egpróbálta kikapcsolni a jelent. égbekiáltó igazság alanság. De az ellenlábasok nem tágította végén kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. csak mindig sikerült magát józanabb belátásra b ? Aztán. és istenemre mondom. amit tett. láthatóan je legvégén járt... Lilian holtsápadt volt. miel?tt eljött volna a temet?b?l. úgyh agilag teljesen mindegy volt . hogy ömlenek a könnyei.. akiknek nem tetszik a n? i elnök gondolata. Mialatt Celia egy kényelmetlen. aki legy?zte az ellenállást. Seth Feingold lépett be Celia szobájába néhány perccel az igazgatótanácsi ülés befeje . Ez sikerült is. hogy Sam felvette ügynökn?nek. f?leg azért magyarázta kés?bb Andrew-nak . Mikor kiv totta Samet arra a célra.. hogy Celiára fog esni a választás. A New York-i értékesítési anácskozás. amikor a saját el?léptetésér?l és a két titkárn?jér?l tréfálkozot k fognak leveleket diktálni . Azon tûn?dött ogy már régebb óta tervezte-e Sam. most pedig az életével fizetett. A vállalaton belül mindenki formalitásnak tekintette az ülést. egy nyugdíjas bankigazgatót. amit a visszatérése napján Sam mondo tt neki az irodájában: .. Kétheti kegyeleti szünet után a Felding-Roth igazgatótanácsa ülést tartott... hogy ezt felfedezzék. Akkor eszmélt rá Celia. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagy unk . folytatta: Lehet. kés?bb pedig latin-amerikai igazgatóvá: A j tközi kapcsolatoké . Az igazgatótanács két pártr dt. a kocsija mellett állva magabiz tosan és er?t sugárzóan. Megmozdult mellette Andrew. Az arcán komor. és neki is megvolt a maga bûntudata. és odanyújtott neki egy zsebkend?t. Az angolbarát Sam. hogy figyelembe vette: azon az oldalon csak egy üres telek van odalent. Ez volt a kívánságuk. hogy most bevégezhetné az életét.. Miu ia nem válaszolt. Celia. aki évek óta az igazgatótanács tagjaként tevékenykedett. aki egy hibás ítéletéért el?ször a hírnevével. ám a gy . el?léptette pt nélkül kapható szerek részlegének vezet?jévé. Mi lehetett Sam titka? Celia hiába törte rajta a fejét.. és többen is egyértelmûen maga mellett foglaltak állást. sóhajtották a barátai. mert senkinek nem volt szíve vitába bocsátkozni velem. Akármi is volt. meg tekintélyt. és igyekezett felidézni a múltat. és ráállította Celiát a célegyenesre. és magától értet?d? te. hirtelen gondolt egyet. Akadnak asszonyok. Huszonkét éve történt. azon a reggelen. Rémes. megpillantva maga el?tt az alacsony falat. Jordan csak így elmenjen. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott: az. Nagy tekintélyû pénzügyi szakért? volt. aki bámulatos jóstehetséggel felismerte e gy brit kutatóintézet jelent?ségét: Azt akarom. Preston O'Hall orant. mikor a férfi meglátta ?t ott. Andrew is elkísérte. hogy tanús hagyjuk. Csak Lilian és Juliet kísérték a koporsót a sírhoz. Sam. akkor vajon Sam. hogy maga legyen a jobbkezem . Celiában több kérdés is kavargott. A vállalattól csak jelen.. amire egyébként sem kaphat már soha többé választ. akiknek az egész te arra ment rá... hogy Sam halálának o ka hivatalosan baleset legyen.. Szóval nem maga lesz az elnök. A rákövetkez? napokban Celia továbbra is mindent megtett azért. Nagyon is elhiszem válaszolta végül Celia. ahol a férfi az állását kockáztatva védelmébe vette: Azért állok itt. hogy új e válasszon.? Celia nem volt képes b efejezni magában a kérdést.. Celia mindk kel váltott néhány szót.. Jelle amre. Juliet keményen tartotta magát: egyetlen könnyet sem ejtett a temetés alatt Dwight tüntet?leg távol maradt. és hallgat egy kenetteljes pap vallásos közhelyeit az Isten szolgája soha nem találkozott Sammel . Seth beszámolt arról. mire padlóig nyomta a gázpedált és nekilódult. Sam . etvennyolc éves úr egy ideje már bottal járt.tti kétségbeesésén és bûntudatán. hogy hozzákapcsolja a maga karrierjét.. és így senkinek nem eshet bántódása.. Sam. amir?l maga nem tud.

Megcsókolta. O'Halloran legföljebb hat hónapot vállalt. ami ma történt. a törvény el?írásainak n. És akarod. és halkan azt mondta: Sikerült is.. ak kor talán. Nem akartam beszédet tartani. mindketten lelkesen gratuláltak. a szülés akadályát is könnyedén vette. de alig ismerte. hogy megmondjam. Energiát és boldogságot sugárzott. T e vagy a világ legjobb felesége. tudja. Pardon. Celia megrázta a fejét. mert akik ezt a döntést hozták. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. és itt hagy nám ezt a kócerájt úgy. De várjuk ki a végét. és szerettelek volna egy kicsit felvidítani. mikor csak ügynökképzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki igazgató helyett. az is els?sorban az igazgatótanácsi üléseken ha llottakra korlátozódott. csodálatos anya. Lisa Kaliforniából. Aha. ami más. miért van így? Legyen szíves. hogy A pokolba veletek mind! . A két évtizednyi munkának most érett be a gy Végre megalkothatóvá vált a szer. De elárulhato egenlégiós után akarnak nézni. aki is mer. Celia felállt és szenvedélyesen átölelte a férjét. Celia többször is találkozott O'Hallorannel. nagyon. okos asszony. akkor most azt mondanám. Az esemény nemcsak Winnie-t és Hanket töltötte el kitör? örömmel. akik képtelenek lenyelni a dolgot egyel?re . mert mindenki. és amit tudott. hogy mennyit érsz még azok a hímsoviniszták is a Felding-Roth igazgatótanácsába akiknél a kisujj ad is többet ér. amit meg is fogok tenni. Fantasztikus kis porontyom van ragyogott a kórházi ágyon. doktor úr nevette el magát Celia. és csaknem minden férfin fölényesen túlteszel. És külön zért jöttem vissza. Ezért nem kell egy pillanatig sem bánkódnod amiatt. mint amennyire néhány évvel ezel?tt zavart volna. Húsz éve kötelezte el magát egy tudományos gondolatnak. ha én a maga helyében volnék. Minden szempontból kiteljesedett. Talán ezt nem kellett volna megmondanom magának. hogy rendet teremtsek.. Celia. szívem. Minél inkább változnak a dolgok. és az álom végre megvalósult. Ez a beszélgetés eszébe juttatta Celiának azt a párbeszédet. annál inkább ugyanazok maradnak. vacsora közben. me t ahogy Sam akkor mondta -: Vannak a cégnél. Ezen id? alatt az igazgatótanács meghoz za majd a végleges elnök személyér?l szóló döntését. 9 Vincent Lordot mintha kicserélték volna. Ha ezt tenném. Mert kiteljesedett asszony vagy. mint mindent. Nagyon megsért?dtél? kérdezte Andrew este. Celia eltûn?dött.és emberkísérletek befejezése volt hátra. Csak néhány tényt akartam köz i. Talán mostan megpróbá atnánk ikrekkel is. Ha majd végzek. Most azonnal. idézte magában a francia mondást. plus c'est la mérne chose. Bruce pedig Pennsylvaniából telefonált Winnie-nek. Plus qa change.zniszr?l nem sokat tudott. Ezerszer bebizonyítottad minden erénye et. azok a vesztesek. egy álomnak. ami kiküszöböli a többi szer káros mellékhatásait . akkor egyb?l felhördülnének. kötelességtudó és els? osztál nkaer?. Winnie egészséges kisfia másnap született meg. amiben rajta kív szinte senki nem hitt egy olyan szert akart felfedezni. Seth elhúzta a száját. hogy nem zavar annyira. csak azután válaszolt: Igen. hogy tipikus n?i viselkedés . de az egész Jordan családot. És mit jelent pontosan ez a meghatározott id? ? kérdezte Celia. Úgyhogy már nincs szükséged a titulusokra meg a hivatali díszre. Gondoltam. de ?szintén szólva. ahogy van. amit Sammel folytatott é ekkel azel?tt. és erre el?bb-utóbb maguk is rájö Andrew elhallgatott. A Hexin-W-r?l Lord els? elnevezése továbbra is tartotta magát rengeteget beszélt . Viszont másfel?l furcsa. Winnie. addig veszélyes gyógyszereket jótékonnyá é ossá tesz már csak az állat.

és hozzátette: . mire az engedélyezési kérvényt benyújthatják a minisztériumba. Vincent Lord kutatómunkájában a nagy áttörés három hónappal azel?tt következett be. Röviddel az asszony visszatérte után bekopogott az irodájába. Számos gyógyszergyár jelezte már az érdekl?dését. biológusoknak. A Hexin-W-vel ezek a veszedel mes mellékhatások megszüntethet?kké vagy jelent?sen csökkenthetekké és enyhíthet?kké válnak. vagy anélkül. Számot tartott több gyógyszergyár érdekl?désére is. hogy képletesen szólv ejobbot nyújtson Celiának. Lord mindezek ellenére vagy éppen ezért úgy döntött. A többi cég feltehet?en csillagászati összegû licencdíj megfizetése ut fel az új szert. és megvol kudarcra is. mikor a betegség miatt szabad gyökök keletkeznek. fiziológusoknak. hogy a Hexin-W segítségével mód nyílik egyéb betegségek újfajta gyógyítására is. miután már vagy ezer összetev?vel k ezett sikertelenül. próbálkozásokkal és kudarcokkal tt folyamat végén. Grat lált a kinevezéséhez. ha a mi kutatóink fedezték volna fel. hogy két évvel korábban. Lord magyarázatára a hallgatóságából többen tapsolni kezdtek. a lehet? legcsekélyebb mérgez? hatással. Lord csendes kárörömmel nyugtázta Peat-Smith Peptid-7 programjának elakadását. Vincent Lord egyszer egy marketingtanácskozáson. Egy Celiával folytatott telefonbeszélgetésben így fogalmazott az egyik legnagyob b konkurens cég vezet?je: Persze jó lett volna. elmagy arázta. a végtelenségig új.. mi történik majd az ízületi gyulladással. hogy a szert kétféleképpen is fel lehet használni. hogy egy aktív összetev? módosításával megváltoztatta a szer kémiai össze tán jött a következ? módosítás. Lord felfedezett. fizikusoknak. akikkel tárgyalni kezdenek az üzletr?l. állatorvosoknak. toxikológ usoknak. és hál' istennek. mert figyelemmel kísérték a szabad jelentéseket. Egyszerûen kifejezve: a módszere az volt. és szörnyû fájda mai vannak. Már több er?s készítményt is kifejlesztettek e két baj ellen. Celia és mások jelenlétében. és ezután egy teljesen új szert fejlesztet tek ki. Még nagyobb örömöt szerzett neki. a SmithKline Tagamet-jét k ifejleszt? kiváló tudósnak a nevéhez fûz?dött az volt. emlékezett rá. mert manapság a módszerét már elavultnak tartották. hogy a Felding-Rothnál dolgozó specialistáknak ké oknak. hatásos szer el?állítása volt. a következ?. amit?l a tagjai elmerevednek. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. Közérthet? nyelvezeten adta el? a mondandój A betegnek begyulladnak az ízületei. D mas gy?zelem volt ez egy fáradságos. de csak ritkán vag oha nem írták fel ?ket a veszedelmes mellékhatásaik miatt. de mivel nem ?k voltak azok. Úgy kezdte. de a pontos részletek továbbra is a Felding-Roth titkai m aradtak. patológusoknak és statisztikusoknak egész armadája csak annak a szent célnak a szolgálatába állította a tehetségét. amit a jelek szeri nt Dr. hogy régi szere b?l újakat fejlesztett a szerves kémia alapján. a genetikait alkalmazta. klinikai gyógyszerészeknek. igaza lett. hogy a Hexin-W végs? formát öltsön. és megértették a szer korszakalkotó jelent?ségét. am ik magukhoz vonzzák a leukocitákat a fehérvérsejteket. hogy el?ször megállapították. gyullad okoznak. Lo gy visszagondolt.ek gyógyszeripari berkekben. megesküdött. ha kellett. Az is nagy érdekl?dést váltott ki. melyik rendellenességet lehet gyógyszerekkel korrigálni. Az állatokon és embereken végzend? összetett tesztprogram miatt még így is két évbe t k majd. vagy ped g tabletta formájában veheti be a beteg a másik szer mellé. hogy soha nem fogja feladni a harcot. A Hexin-W tehát rendkívül sokolda szernek ígérkezett. mint összetev?. Az ennél korszerûbb módszer amely Sir James Blacknek. En yeként nincs gyulladás. A férfi elpirult az örö ozzátette. A leukociták felhalmozódnak.. hogy a Hexin-W kerül el?ször a piacra. akkor forradalmi újdonság született. és megszûnik a fájdalom. Ám ha sikerrel jártak. Ám még ehhez az utóbbi két metódushoz is évekig tartó kísérletezések szükségeltettek. Ez a k s harlow-i késedelem azt jelentheti. Martin Peat-Smith Harlow-ban egy még újabb módszert. hogy a régebbi módszernél ma az jobban megfelel a céljainak meg a temperamentumának. Lord felvillanyozódott hangulatában még arra is rászánta magát. hiszen felhasználható kifejlesztésénél. Ez akkor következik be. A gyógyszergyártási folyamat során hozzákeverhet? egy másik szerhez. rengeteg munkával járó. A Hexin-W folytatta Lord megállítja a szabad gyökök termel?dését. és a beteg állapota egyre romlik. Az ízületi gyulladásban szenved?k és a rákos betegek várhattak els?sorban enyhülést a xin-W-t?l. meg a rákövetkez?. Maga a folyamat is Lord nagyszerû teljesítményét igazolta. legalább mi szeretnénk az els? k lenni.

hogy e zt közöltem a tanács többi tagjával is. és ez megnyugtató. Mert azt már elég nehezen tudta volna elviselni. hogy úgy véli. A barátságos közeledés ellenére Lord ugyancsak fellélegzett. hogy a gyógyszerbiznisszel kapcsolatos ismereteim semmi szín alatt nem hasonlíthatók a magáéhoz. Az elnöki irodában ültek egymással szemben. mint a borotva tette hozzá a számvev?. hogy többet. Lord ezúttal sem ismerte be. hogy a vénember bottal jár. hogy rosszmájúan viselkedik. Oké. Havasi? Mit fog maga csinálni addig. de nem érdekelte.. óriási nyereség . s?t. de az esze úgy vág. hogy udvariasan és türelmesen bántak vele. . ha maga is így szól edig Celiának nevezhetném. Jó tudni. És maga. mikor Sam Hawthorne halá a után nem Celia lett a vállalat elnöke. Ha már itt tartunk válaszolta Celia . Az évszázad egyik nagy felfedezésének fogják min?síteni közölte Lord tárgyilagos az évek során kissé lehiggadt. hadd ismerjem be. Mr. Celia elismerte magában. Celia. A jó barátaim Havasinak hívnak húzta ismét kényszeredett mosolyra a száját O'Hall z elnevezés a bohó ifjúkoromból ered. hogy nagy kincs. de kidolgozott a Felding-Rot h részére egy olyan mesteri pénzügyi tervet az elkövetkez? öt évre. a Hexin-W-t továbbra is a Feldin g-Roth egyik nagy reménységeként tartották számon. hogy Celia a tudományos szempontok híján. Azt akarom. akik határozotta n ellenezték a maga elnöki kinevezését. évre fordult. Preston O'Halloran id?leges elnöki kinevezése nem sokban befolyásolta Celia mi ndennapjait.. Lehet. puszta szerencsével találta el az igazat. Most pedig térjünk a tár Szóval a munkamegosztás. amir?l Seth Feingold csak azt tudta mondani Celiának. Celiába ismét belehasított a fájdalom Sam halála miatt amit szinte még most sem akart elhinni. Ám azt is ?szintén bevallom. nem tudta megállni. de csatlakoztam volna a többséghez. Az id?s O'Halloran arisztokratikus New England-i kiejtéssel így szólt Celiához: Azt akarom. hogy nem támogattam a je . E pillanatban különösen nagy figyelme t kell fordítanunk erre a területre. ezzel messzire ment jegyezte meg Celia kissé csíp?sen. Arra gondolt. hogy humorérzéke legal an az új elnöknek. a szemében ez semmiv el sem ért többet annál. az önbecsülése egy fikarcnyit sem csökkent. Jordan. Mikor a Gergely-naptár az 1978. maga Havasi. hogy az igazgatótanács most az egyszer végre józanul döntött. Nem tartoztam azok közé. mint maga. O'Halloran folytatta Celia gyorsan. ami röviddel azel?tt még Same volt. Az igazgatótanács rendkívüli ülése utáni napon O'Halloran ?szintén és nyíltan be iával. ? pedig tévedett. Mikor meglátta az új arcot abban a szobáb n. mint eddig márpedig tudom. Mi sem egyszerûbb. Most olvastam a in-W-jelentést. Ezenkívül még azt szeretném megtudni magától. ha úgy alakul. én pedig Celia bólintott az asszony. hogy annak idején az asszonynak volt igaza a Mo ntayne-nel kapcsolatban. Mindent el fogok követni. mikor lelkes síel? voltam. Kedvesebben folytatta: Köszönöm. hogy tudja. Az új elnök nem jelent meg mindennap az irodájában. én is gratulálok magának. Tudta. míg én hozzáért?an és leleményesen do m? A férfi szelíden korholó hangon válaszolt: Az elnök nem tartozik beszámolni az alelnöknek. hogy pontosan úgy dolgozzon tovább. hogy a munkáját nagy hozzáértéssel és leleményességgel végzi. Ezek szerint mindketten tudjuk. hogy ne legyen közöttünk félreértés. Ezt azzal indokolta magában. Örülnék. Rendben. és Celia arra gondolt. S?t olyan messzire mentem. hogy ne reflektáljon a fogalmazásmódra. mint mikor valaki nyer a lottón.Örülök. hogy elvégezzem a munka rám es? részét. Mrs. Ebben biztos vagyok. A dolog éppen fordítva áll. Havasi. Én a vállalati gazdálkodásról ok mindent majdnem biztos. ho a a kett?nk közötti munkamegosztást. hányadán állunk. így els?sorban a pénzügyek vizsgálatával fogom tölteni a l?ttem álló maximum hat hónapos id?szakot. hogy újból itt van. Ez talált! mosolyodon el az öregúr.

és szem el artva. hét hónappal az elnöki kinevezése után. hogy az id?leges elnök több mint négy hónapot volt hivatalban. megérett az . Az O'Halloran temetését követ? na ek az új elnök személyér?l. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. A terhességr?l volt szó. gyártani. ügyelve a fehérköpenyesek kasztjához tartozók érzékeny lelkére is.. Andrew egyik megjegyzése juttatta eszébe. akár más cégek termékeire. de végül nem állt vele el?. Már alelnöksége alatt is fontolgatta az ötlet felvetését. A további cikkelye kben helyet kapott a vészhelyzetek megítélésének kérdése is mikor a gyógyszerhasználat életet minden egyéb szempont ennek rendel?dik alá. hog y terhességük alatt mellõzzék mindenféle. piacra dobni közvetlenül vagy közvetve. a lányához fordulva. akinek a jelölését az igazgatótanács szûk negyedóra alatt jóváh ahogy azt már az el?z? év szeptemberében meg kellett volna tennie: Celia Jordan lett a Felding-Roth elnöke és els? embere. Ezért 1978 januárjának utolsó hetében sajnálkozással hallotta. Ezek a szavak képezték az alapját annak. O'Halloran ízigvérig régi vágású úriember volt. bûnbánó. 10 Az alapötlet azon a bizonyos repül?úton fogalmazódott meg benne Hawaiiból hazafelé a ugusztusban. Már nevet is talált az újszülöttnek: a Felding-Roth-doktrína. Ingram. szeptemberben. Bill Ingram. hogy a szándéka véghezviteléhez szüksége van az igazgatótanács támoga Most. zavart magatartással fogadta az asszonyt a vállalathoz való . cikkely: A vállalat soha nem fog kutatni.Ez id? tájt már Celia is nagy megbecsüléssel tekintett O'Halloranre. mint a normális terhességeknél f ellepõ émelygés és hányinger. egészséges babát akarsz. olyan szert. hogy az asszonyok t erhességük idején tartózkodjanak az alkoholtartalmú italoktól. Még az elnöki kinevezése után is várt egy darabig. Egyetlen szóba jöhet? küls? ember sem tûnt fel a láthatáron. Andrew még azt is hozzátette. 4. És ha ép. és a Montayne-katasztrófáról be szélge pen. félt.. Egyetlen jelölt volt.. kivéve ha azt az orvos írja fel valami ren kívüli egészségvédelmi okból. aki azon a bizonyos dönt? Montayne-értekezleten Celia ellen és a szer mellett foglalt állást. akit id?közben értékesítési és marketing-igazgatóhelyettesnek neveztek k . A férje akkor azt mondta a család tagjainak: Nem kell gyógyszert szedni minden át meneti kellemetlenség miatt. az alkalmas pilla atot lesve. hogy: Mikor rád kerül a sor. cikkely: A Felding-Roth azt fogja tanácsolni a terhes asszonyoknak. Egy másik cikkely a kényes orvos-beteg kapcsolatta l foglalkozott. És ezzel még korántsem volt vége. és egy héttel kés?bb ?szinte szomorúság töltötte el annak a hírnek a hallatán. ami terhes nõknek készült olyan természetes és korlátozott idejû aszok kezelésére. és hálás volt a etlen udvariasságáért. hogy a receptíró orvosok a Felding-Roth legjobb kuncsaftjai. hogy teljesen szabad kezet kapott t?le. segített a Felding-Roth-doktrína megszövegezésében. beleértve a dohányfüst belélegzését. úgy érezte. cikkely: A Felding-Roth aktívan szorgalmazni fogja. Celia mondta Bill Ingram. valamint dohányzástól. mert tudta. beleértve a bort is. Már év ezel?tt eszébe kellett volna jusson valaki szakmabelinek. hog alloran koszorúér-elzáródás következtében meghalt. es edbe ne jusson bármit bevenni. amit Celia vállalati politikaként akart a lkalmazni. hogy leszavazzák. hogy az öregúr influen nak esett. anna e. A szövegtervezet így hangzott: A Felding-Roth Gyógyszergyár ünnepélyesen megfogadja: 1. hogy leírja ezeket a dolg okat. hogy egyetlen terhes ass zony se írasson f el vagy vásároljon és használjon a normális terhessége alatt olyan termékek amiket az elsõ cikkelyben határoztunk meg. cikkely: A Felding-Roth aktív szószólója lesz annak.. Ezúttal nem vártak két hétig az utód kinevezésével. 2. meg azért. receptre és anélkül kapható gyógyszer használatát v ez akár a Felding-Roth. 3. Rég nem olvastam ennél józanabb fogalmazványt.

meg kell hogy mondjam. feltette a kérdést: Bölcs és szükséges dolog egyszer s mindenkorra elvágni magunkat egy olyan területt? . Celiának ennek hallatán kétségbeesett gondolatai támadtak. hogy az úgynevezett doktrína mutatta fel az atot Etheridge átkozottul okos iromány. Mégpedig azért. tudta. A férfi máris igen jó munkát végzett az új beosztásában. Ezek szerint. éppenhogy így kell tennünk. akarja-e még egyáltalán. Bill Ingram egyike volt azoknak. amit Sam mesélt neki egyszer a nehézségeir?l az igazgatótanácsban. Ám végül Owen Norton médiafejedelem mondta ki az utolsó sz . hogy a terhesség olyan állapot. és a terhes asszonyok megint bármit be fognak venni. a veterán igazgató-ügyvéd. hogy továbbra is itt dolgozzak. Ha netán a tisztelt ta nács többi tagja nem vette volna észre. Véletlen balszerencse. Biztos. akit?l Celia ellentmondást várt. de végül is nem maga döntött egyedül. hogy ? meg Etheridge megbeszélték az ügyet.. És ez vonatkozik a ?re is. Celia a sötét diófa asztalra szegezve a teki így válaszolt: Véleményem szerint. A válaszom: igen mondta Celia. amiért a cégünk jelenleg is keservesen lakol. s?t lehet. Mindenki feszülten figyelt. hogy ma fogják tárgyalni és majdnem biztos. akik feljebb léphettek a hivatali ranglétrán. Caston. és azt is. Az id? és pasztalás bebizonyította. Sok dollárt fo ialni. alaposan felkészült arra az ülésre. Celia most. és els?sorban a gyakorlati megvalósí pcsolatban hangzottak el kérdések. A jöv?ben erkölcsileg és anyagilag is helyesebben fogunk eljárni a profitot igyekszünk majd máshol megtalálni és a többi válla ot is erre ösztökéljük. Legnagyobb meglepetésére azonban szinte senki nem vonta kétségbe a terve ésszerûségét Az egyik tanácstag. amelynek alakítását legjobb egyedül természetre hagyni. hogy teljes jogú tagja lett az igazgatótanácsnak. és mindig nagy segítségemre lesz. Celia elnökké választása után a vezet?ség újra felosztotta maga között a feladatokat. hogy soha nem fogja megtudni. és ahogy Sam már régen észrevet gyakran képviselte az igazgatótanácsi üléseken a kutatási igazgató álláspontját. melle tte kért szót. bárcsak lett vol na elég eszem és bátorságom maga mellé állni! Nem kell mindenáron mellém állni figyelmeztette az asszony. amit az orvo s felír nekik. amin a javasolt Felding-Roth-doktrína megtárgyalását tûzték napirendre. és azt kívántam. hogy a normális terhesség gyógyszeres befolyásolása milyen tragédiákhoz vezetett. hogy figyelmeztessen. hogy a támogatás akkor is értékes. Jordannak az az ötlete. Nagyszerû reklám a többi szerünknek. ami történt. Mr. talán ezzel a támogatással fejezi ki Lord sajnálkozás liának a Montayne miatt? Lehet. hogy a Montayne-bukásunkat üzleti el?nnyé változtassuk. közlöm. ha az indoklás hamis. Elgondolkozott Etheridge -en. A ma szül?korban lév? fiatal n?k többsége már nem szik a Thalidomidra. el?léptetés is történt.szatértekor. legalább nekünk ne legyen hozzá semmi közünk. amivel annak idején a brit kutatóintézet ötletét fogadták oly ellenállásra számított. amin a jöv?ben esetleg új. hogy azok után. És ha ez megtörténik is. Itt a Felding-Rothnál már bekövetkezett egy terhességi gyógyszer miatti katasztrófa. hogy egyáltalán nem hallott róla. és gondolom. Ami a múltat illeti: volt egy hibás döntése. aki egy pénzügyi tröszt vezet?je volt. elvárom. de aztán figyelmeztette m agát arra. Néhány héttel kés?bb beismerte: Nem voltam benne biztos. Észben tartva. biztonságos szereket fejlesztenek ki. amikb?l szépen lehetn e profitálni? A cég központjának tanácstermében ültek. milyen jól dolgozik. és ha így látja. hogyne tanultam volna! Nagyon szenvedtem. Néhány év múlva ugyanígy fe be merül a Montayne. hogy Vincent Lord barátja és szövetségese. Jaj. mert ez elejét vesszük annak. Clinton Etheridge. hogy fogok tévedni. Adrian Caston. Lord tudott ingRoth-doktrínáról. Ha már profitról van szó. megfon tolt ember. Emlékez . tanult az esetb?l. hogy ennek a hibás döntésnek szörnyû köv ezményei lettek. és mlékezve arra a heves ellenállásra. Tudom. Celia folytatta: Az emlékek hamar elhalványulnak. akir?l tudta. Az igazgatótanács tovább tárgyalt a doktrínáról.. hogy mi vagy az utódaink kísértésbe essenek. i valamennyiünkkel el?fordul. amire most éget?en nagy szükségünk van. és a vállalatunkat egy új ontayne-katasztrófába sodorják. tetszik nekem Mrs. hogy biz hatok magában.

?szintén mondom magának közölte Celiával egy köztiszteletben álló vezet? . de hogy hogyan. hogy a Felding-Roth szentté akarja magát avatni. kéthasábos írást jelentetett meg a gazdasági rovatában. Ha vis lami pozitív dologgal állunk el?. A doktrínát fejcsóválva fogadó orvosok részben azért fejezték ki rosszallásukat. fogyasztóknak szánt reklámját. hogy milyen messzire jutnak ezek a hullámok. hogy felh a a figyelmüket. hogy nem írok fel nekik valami ellenszert a rosszullétre márpedig én erre nem leszek h ajlandó. hogy végre tisztelni kezdtük a n?i ítél?képességét. Mrs. Egy-két versenytárs azonban nyíltan kifejezte bámulatát. hogy ilyen hosszú ideig tarto tt. De ne búsuljon. hogy e tervér?l lebeszéljék azzal az indokkal. ezzel a megjegyzésével bearanyozta a na at. Majd meg leszel lepve. Néha hasznunkra van ez a je ség. nem pedig egy gyógyszergyár. Ezután az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta a doktrínát. mert . aminek váratlan káros mellékhatásai vannak panaszk Bill Ingram Celiának . nagyon sajnálom. így óhatatlanul kimaradnak a magvasa bb témák. ha maradt rá hely. sajná z nem nekünk jutott el?bb az eszünkbe. sok szerencsét! A pluszpéldányokat postázták ennek az orvosnak. mint például most. azt nem konkretizálták. Tiszteletre méltó etikai álláspontjuk kinyilatkoztatásával minket támogatnak. Mindez pedig semmi mást nem bizonyít mondta az asszony kés?bb Andrew-nak . bár a nagyközönség körében nem mint Celia remélte. egyértelmûen ellenségesek voltak. Uram válaszolta Celia egészen ?szintén . hogy az újságok alig szenteltek figyelmet a Felding-Roth-dok trínának. A New York Times egy rövid. hogy milyen gyógyszert vegyenek be és milyet ne. amibõl egyet bekereteztethet k és kifüggeszthetek az irodám falára. Olcsó kis trükk itvány reklámfogás. néhány kivételt?l eltekintve. akik még kértek el?le. Majd feltétlenül szóljon egy ilyen esetben mondta Ingram kétked?en. akkor csak ásítoznak és a körmüket piszk A tévézsurnalizmus primitív mûfaj válaszolta az asszony.A hosszú tárgyalóasztal túlsó végér?l a nyolcvankét éves Norton Celiára nézett. hogy az er?s. akkor a tévé száguldó riporterei még a b?rünket is lenyúzzák. az is csak akkor. és ezzel kárt okoz a gyóg szeriparnak. . shington Post pedig egy hasonlóan rövid hírt dugott el a témáról a lap egyik utolsó oldalán. mint a vállalat hivatal s irányvonalát. A televízió egyáltalán nem érdekl?dött. akik szerint nem szükséges minden panaszt gyógyszerrel kezelni. és a tetted hullámai most ek továbbgyûrûzni. A munkatársaikat a tév rra idomítják. általános kiadványokban is hirdet i. Az orvosoknak. Légy türelemmel csitította Andrew. küldjenek nekem néhány pluszpéldányt. mint hogy nem tehetsz egyszerre mindenkinek a kedvére. A Felding-Roth-doktrína élénk visszhangot váltott ki. meg a többieknek is. Egy gyermekgyóg yász a levelében ezt írta: Legyenek szívesek. semmi egyéb jellemezte egy ilyen vállalat szóviv?je nyilvánosan a doktr ok úgy vélekedtek. amelyek hes n?k számára forgalmaztak gyógyszereket. Csak így tovább. ha a terhes betegeim sérelmezik . és sz yezte: Talán észrevette. és társaim nevében csak azt tudom mondani. Talán emiatt történt. gyors hatásra vadásszanak. Ám a Felding-Rothhoz érkezett postából ítélve ezek a rvosok elenyész? kisebbségben voltak. Tettél valami jót. holott a Felding-Roth sajtóosztálya mindent elkövetett. Celia eredetileg szeretett volna újságokban és más. amik túl sok adásid?t emésztenének fel. Erre fogok mutatni. mert ellenzik a receptre kaph szerek közvetlen. az olya okat. tetszett. A gyógyszergyárak különféleképpen reagáltak a Felding-Roth-doktrínára. Azok. Ha olyan gyógyszert árusítunk. ?k maguk a jogosultak a betegnek megmondani. hogy az egészségügy közpon szervei élükön a minisztériummal ezt nem néznék jó szemmel. Jordan. bi lapban csak pár soros hír jelent meg. A doktrínát beépítették a Felding-Roth reklámtevékenysé ly azonban csak az orvosi és tudományos folyóiratokra korlátozódott. de aztán hagyta.

sanyarg ségeként emlegetni.Másfajta hullámokat vetett viszont a Montayne-ügy. Mikor Celia tudomást szerzett az akcióról. akkor az újkori Egyes okra maradt volna a feladat. a szenátor alkalomadtán beállt a munkaközvetít? hivatalok el?tt kígy elbeszélgetett az emberekkel. azonnal felhívta telefonon a washingt oni ügyvédet. és nagy hangon Dávid pártjára állt még akkor is. amir?l a tévé el? udósított. persze. b?séges riporteri részvétellel. hogy a szenátor csicskásai el ognak ásni és közszemlére tesznek minden ízléstelen tényt meg pletykát. akkor fizesse meg. én aztán igazán ismerem a dörgést. amint éppen a munkanélküliek keservei allgatja figyelmesen és együttérz?en. ugyanis Dennis Donahue szenátor urat kizárólag ezzel a szóv al lehetett a legtalálóbban jellemezni. A szenátor rábukkant ezenkívül egy másik. igen gyümölcsöz? kisembertémára . ha Góliátnak történetesen igaza volt. ne pedig az adófizet?k pénzéb?l finanszírozza. Az setben azt jelentette. és nem gy?zte hangsúlyozni. Érdekes módon azonban a sajtó mindig el?re értesült r szándékáról. úgyhogy a munkaközvetít? hivatal el?tt már ott várta ?t a tévések és újságírók elevízió képerny?jére került ismer?s. Jordan. hogy december elején a f?városban megkezdi a meghallgatásokat a szenátus kereskedelemetikai albizottsága. kiváltságos család sarjaként született. Azt. egy törvényjavaslatot is el?terjesztett arra vonatkozólag. hogy az els? osztályú légi utazás . Hall asson rám. hogy a tévén kereszt tunk a tömegekhez és a tömegek szavazataihoz. Ha a hatalmas ország bármely szegletéb?l felröppent egy érdekesebb Dávid-Góliát pár . Az egyik legkellemetlenebb hullámot a washingtoni Capitol Hillr?l indították. Azzal érvelt. de mint általában az elég gyakran ismételgetett dolgok. ha egyértelmûen ok túlkapásairól volt szó. Mindenesetre e két embercsoportot remekül fel tudta használni a céljai érdekében. A szenátor soha nem fe el megjegyezni a hozzá politikailag legközelebb állóknak: Ne feledjük. Donahue azon nyomban a helyszínen termett. Látszólag ez azt a célt szolgálta. A Dávidok mindig többségben vannak. meghívták a bizottsági tagokkal való elbeszélgetésre. Hamar rájött. Másokat pedig. gondterhelt arca. és már most kezdje meg a felkészülést a meghallgatásokra jogi tanácsadó bevonásáva el. A szenátor ezenkívül szerette magát a szegények és szenved?k szószólójaként. hogy lelke legmélyén valóban együtt érzett-e a szegényekkel és szen l. széles körbe elfogadottá vált. mikor a szokásosnál nagyobb arányú munkané köszöntött az Államokra. nehéz id?szaknak néz elébe. Szeme t hazugság volt. Éppen ezért. amit csak lehet. a munkaügyi viták alkalmával. A szenátor a demagógok mintapéldányai között is a leg agógabb volt. hogy megismerje és a saját rén érezze. Sajnos a vállalata. a tanúkat már meg is i ték. és most jutottak el od hogy az ügyet érettnek min?sítsék uruk és parancsolójuk számára egy szenátusi vizsgálatra. Ez tényleg nagyon rossz hír sóhajtotta az id?s jogász. milyen egyszerûen él és mennyire a földön jár . csak ? maga tudhatta. ho i ilyen kiváltságot óhajt. és még akkor sem állt az üzleti körök oldalára. olyan id?szakokban. nevezete mberek els? osztályon történ?. hogy várhatóan széles körû érdekl?dést keltett volna a dolog. 11 Ha az ókori görögök nem alkották volna meg a demagogosz szót. és természetesen él? televíziós közvetítéssel. adóból leírható légi utazásainak ellenzésére. A másnapi újságok pedig közölték azt. mégis a nép egyszerû gyermekének sz tszelgett. veterán képvisel ? munkatársai csaknem egy évet töltöttek a Montayne-ügy vizsgálatával. és biztos vagyok abban. Mrs. Dennis Donahue szenátor. hogy a munkaügy a munkanélküliséggel együtt termékeny talaj egy ambició olitikus számára. és t emély szerint maga is. milyen is az: munkanélkülinek lenni ami elismerésre méltó törekvésnek látszott ifogásolhatta egyetlen józan bíráló sem. Donahue következetese szakszervezeteket támogatta. és sokan elhitték. aminek Donahue volt az el nöke. Gazdag. Mint azt a szenátor egy októberi sajtókonferencián bejelentette. Childers Quentint. és a választások idején ez nem jön nekünk rossz yantotta ki az egyik szárnysegédje egy meggondolatlan pillanatában. akiknek közvetlen ismereteik voltak az üggyel kapcsolatban. Valószínûleg ugyanebb?l az okból. mint els? számú szóviv?. Ennek megfelel?en bejelentették.

mégpedig nemcsak a saját pártjának tagjai között. y egyre csak vigyorgott. a bizottság f?tanácsadó A szenátorok mögött ott ültek és álltak a bizottsági munkatársak vagy tizenöten. még soha egyetlen turistaosztályon utazó polgárt sem kényeztettek úgy. Egy yes méretû márványkandallón kívül bézsszínû függönyök ékítették a szobát. t Donahue-t. ami hibátlanul illett a nép egyszerû fia image-éhez. Aztán meg igazi társasági figura volt. akivel élményt jelente együttlét. hogy vállalja el ezt a pluszfeladatot. világméretû tragédiáról k ue dörgedelmes hangon a kezében lév? papírlapról a felolvasást . akit a bizottság els?ként óhajtott meghallgatni. ha mégsem. SR-253-as termében ült össze a bizottság. Az Egyesült Államok szenátorainak óriási hatalmuk és befolyásuk van. akire muszáj odafigyelni. Az elnök balján Stanley Urbach egykori bostoni államügyész. Valószínûleg azt mondaná. és kij te. Míg az objektív megfigyel?k azonnal felismerték Donahue-ban az opportunistát. amit várt. akkor majd emlékeztetik a munkatársai. Donahue köpcös kis ember volt. hogy bombabiztos házasságban t. mint a vadalma. Emiatt persze különös népszerûségnek örvendett bizonyos hölgyek körében. Õ beszélte rá Quentint. hogy ? is áldozatul esett a gyógyszergyárak ga pagandaszólamainak. úgyhogy kész válas lesz a maga számára. Donahue büszkén. ez a Donahue szenátor volt az. Rajta kívül még nyolc szenátor volt jelen öten Donahue kormánypártjából. ami ebben a he lyzetben több. Nincs . ami abban nyilvánult meg. aki december els? csütörtökjén. szép számmal akadtak ?szinte tisztel?i is. szálfaegyenesen állt a t szttüzében. A szenátor szuggesztív szónok volt. és gyakran mutatkozott a nyilvánosság el?tt a felesége és tizenéves gyermekei társaságában Nos. A régi szenátusi épület impozáns. és m agán is tudott jóízûen nevetni. olyan. Mi. és a totojázást az ismert kör s -nek min?sítette. és én m déktalanul megbízom a tanácsaiban . aminek során ártatlan gyerm szellemi és fizikai képességeit semmisítette meg egy gyógyszer. Másrészt pedig magára haragíthatja. Ennek az volt az egyik oka. annak ellenére. Az elnök bi szenátor egy dobogóra helyezett U alakú asztalnál foglaltak helyet. A szer neve Montayne. hogy demonstratívan turista osztályon repült többször is.. Egy zöld posztós asztal mellet t foglalt helyet a tanácsadójával.. Donahue szenátor úgy tartotta melegen az ügyet. Ez utóbbi figyelmeztetés válasz volt Celiának arra az ötletére. és persze egyetlen alkalommal sem felejtette el el?re értesíten róla a sajtót. amit ? úgy mondott: kellemes kipárnázottság . ne próbálja meg Dennis Donahue-t letromfolni. ott ült a teremben és hall gatta a bevezet?t. nem sokkal délel ?tt tíz óra után összegyûjtötte a szenátus kereskedelemetikai albizottságának tagjait. a teremben lév? vagy száz ember pisszenés nélkül ült a helyén. Jó húsban volt. Az ügyvéd ezek után körvonalazott Celiának néhány washingtoni alapigazságot. bels? oldalukon büs mok nagy pecsétjét. bizonyos szemp ból még egy elnökénél is nagyobb. hogy bizonyítékot hoz fel arra a két évvel korábbi esetre vonatkozóan. hogy. mert magánál egyetlen ügyvéd sem tud többet a Montayne-r?l.kat ne lehessen az adóból levonni. Azt az apróságot viszont elfelejtette a sajtóval közölni. mivel az ? hatalomgyakorlásuk kevésbé van szem el?tt. hane a politikai ellenfelek táborából is. ami nem sokban tért el attól. Childers Quentinnel. Ez a meghallgatássorozat folytatta Donahue arra irányul. hárman enzékb?l. Celia. A három hatalmas ablak a szenátus parkjában csobogó szök?kútra nézett. annak ellenére. pufók képpel. hogy a meghallgatások az ? rövid nyilatkozatával fognak megkezd?dni. a javaslat úgyis el fog akadni valahol a törvényhozás egy magasabb lépcs?jén. legvilágosabban és legtömörebben kell vázolnia a tények Ne próbáljon meg fifikusnak lenni. Öltözéke és hajviselete gondosan keresetlen vol t. hogy légi utazásainak bségét egy luxus magánrepül?gépen bonyolította amit vagy a családja tulajdonában lév? cég b pedig a barátai bocsátották a rendelkezésére. valamint. szereplései alkalmával csak úgy sugárzott bel?le a barátságosság. amit egészen a közelmúltig a országunkban is felírtak az orvosok és árusítottak a gyógyszertárak. Ez a kezdeményezése is szép nyi sságot kapott. Ezt meg ne próbálja! figyelmeztette Quentin. El?ször is Donahue biztosan emléks ik erre a kijelentésére. jelenlév?k valamennyien hallottunk arról a szörnyû. hogy kiderítse a fele l?sség kérdését. hogy nagyon jól tudta. hogy volt humora. szemben a tanúkkal meg a közönséggel. Igaz. aminek köszönhet?en néhányat letagadhato volna a negyvenkilenc évéb?l. mikor Donahue egyike volt a Montayne en gedélyezését érthetetlenül késleltet? minisztérium birálóinak. A mai napra vonatkozó tanács így hangzott: A lehet? legbecsületesebben. és ezt Donah ng? pletykák szerint alaposan ki is használta. mint ostobaság. vagy valami hasonlót.

már biztosnak látszik. és arról számolok be. hogy annak idején semmi tudományos érve nem volt a lemondáshoz. És ezt a viselkedést össze tudja egyeztetni a lelkiismeretével? Teljes mértékben válaszolta Celia élesen. ahol egy szenátor ne tudna bármit elérni. Bár a tudományos bizonyító elj m fejez?dött be és el?reláthatólag további éveket is igénybe vehet. Dr. Quentint jól ismerjük. S?t mikor a szerrel kapcsolatban súlyos kétségek merültek fel. hogy önként visszavonta a Montayne-t. de személytelen is volt. hogy ha arra kerül a sor. Tessék. tisztelt albizottsági tagok. Quentin másik oldalán Vincent Lord ült. A franciaországi Gironde-Chimie. a kutatási igazgató szerepe mindö annyi volt. hogy újból itt vagyok. ha nem té ek. hogy mindig erre fog gondol ni. cégem még túl sítette a törvény által el?írt kívánalmakat azzal. hogy a Montayne-t érint? minden intézkedése az érvényes törvényekkel teljes összhangban történt a tesztelés. A hallgatók el?tt lépésr?l lépésre bontakozott ki a Montayne-ügy. válaszoljon néhány kérdésre. Lord. és eltökélte. Celia szándékosan beszélt halkan és visszafogottan. Donahue bólintott. Mrs. meg Childers Quentin. akk fogok válaszolni. és n meg a minisztérium döntését. ha nem valam i kirívó nagy disznóságról vagy törvénytelenségr?l van szó. szenátor úr. Celia alaposan az agyába véste a tanácsot. mert egy usztrál kormánybizottság megvizsgálta. ha kellemetlen szóváltásba bonyolódik Dennis Donahue-val. és dokumentumokkal tudja biz . hogy magamtól nem akarom felvetni csak a zért. fel akarja olvasni a tájékoztatóját. Celia néhány szóval bemutatta Quentint és Lordot. sikeres és gazdag múlttal büszkélked? vállalat volt az. és aztán állni a keresztkérdéseket. ez a iváló hírnevû. A negyvenperces táj ztatót Celia így fejezte be: Vállalatom eleget tett az albizottság felszólításának. Ám még ekkor sem volt semmi ok az aggodalomra. ia? kérdezte akkor Quentin. hogy a vállalat mit tett. akit máris tiszta szívb?l utált. óhajtja bemutatni a kíséretében lév? társait? Igen. A tájékoztatóját a lehet? leggondosabban fogalmazták a vállalat leghozzáért?bb jogászai. a New Jersey-i Felding-Roth gyógyszergyár elnöke tanús kodik. A szenátusi albizottság el?tt ülve Celia így folytatta a beszámolóját: A Montayne biztonságosságával kapcsolatban semmiféle kétség nem merült fel 1976 jún az ausztrál eset ismertté válásáig. hogy jó színben tüntessem fel magam.yan kormányhivatal. Most pedig szeretném visszaidézni az eseményeket folytatta Cel és ismertetni a Montayne kifejlesztésének történetét. Ha a lemondásom okáról kérdeznek. amelyeket érintett a világméretû tra onahue szenátor pár perccel ezel?tt valósághûen megfogalmazta. Rövid szünetet tartott.. Ez a jelenség a lakoss töredékénél jelentkezett. Személyes okokból. Celia ülve maradt. A Celia által felolvasott tájékoztató nemcsak precíz.. Vállalatom ezenfelül szeretne rámutatni arra is. Most. Celia arra is emlékeztette Quentint. bizonyos ösztönös megérzé iismereti megfontolások alapján mondtam le. Celia Jordan. az árusítás. Donahue szenátor befejezte a mondókáját. Ezt h osszas tárgyalások során döntötték el a Felding-Roth központjában és Childers Quentin washing irodájában. Jordan. Jordan. és az asztalon lév? mikrofonhoz hajolva beszélni kezdett.. kés?bb pedig más orsz y a minisztériumi engedélyezést megel?z?en az Egyesült Államokban is. Milyen álláspontra kíván helyezkedni a Montayne miatti lemondásával kapcsolatban. ve els?sorban Celia. még azon az áron is. akkor is. éppen ezért lehetetlen volt a tragikus fejleményeket el?re látni a r széles körû tesztelése során. Míg Celiának nyilatkozatot kellett tennie a Felding-Roth nevében. örülünk a szerencsének. Ez egy hoci-nesze játék. amiben a szenátor hatalma ami jó és r z ügyek érdekében egyaránt felhasználható a legértékesebb csereeszköz. legel?ször vállalatom szeretné legmélyebb sa tát és együttérzését kinyilvánítani azon családok iránt. és hogy éppen ezért nem lépett akkor a nyilvánosság elé. aztán bejelentette: Els?ként Mrs.. már a vállalatot kép iselem. ho Montayne nevû gyógyszer felel?s a méhben károsodott magzatok sorsáért. Elnök úr. amit el?ször Franciaországban végeztek. Mr. Ezért szörnyû ostoba az ellenségévé teszi az Egyesült Államok egyik szenátorát. Mrs. Egyszerûen csak arról van szó. hogy ezzel esetleg v ki másnak a fejére taposnak. feltéve persze. amelyik. Az asszony csak egy-egy köt?szóval tért el a kezében tartott gépelt szövegt?l. de minden szavát jól lehetett ért ni. Fontos emberek tucatjai a kormá azon kívül törik magukat a szenátorok kegyeiért. Semmilyenre válaszolta az asszony. és továbbítása.

Ekkor vágott közbe Donahue szenátor. A folytatásról szóló döntés. Ez is helytálló? Nem egészen. szenátor úr. Ki az? Celia nem válaszolt azonnal. hogy a f?tanácsadó mire céloz.. ahogy döntött. Franciaországból. amiket kivizsgált a Laboratoires Gironde-Chimie és megalapozatlannak nyilvánított. Urbach. pardon. Persze Lordról volt szó. Ám továbbra is alkalmazkodva a jelen helyzetéhez. Mégsem szakították meg a tervüket. Mrs. akinek látszott az :ábrázatán.. Ez ugye körülbelül hét-nyolc hónappal azel?tt történt. Dr. és forgalomba hozták a Montayne-t? Szenátor úr. De akkor a vállalat a tudományos tanácsadó javaslatát követte.. és hogy kés ?bb emiatt mondott le. és mind a kett?t még a Montayne itteni evezetése el?tt. összefüggésben álltprofittal? Nos. Ám ebben az id?ben a két jelentés még csak bizonyos feltételezéseket tartalmazott. Azonnal elkezdtek záporozni a kérdések. még miel?tt megjelentek volna a Montayne-nel az amerikai pia con? Igen. Megismétlem tehát a kérdést: nyos jelentéseknek a birtokában folytatta-e a vállalata a Montayne-tervet. a lóarcú ny ajkú Stanley Urbach tette fel. Urbach mélyet sóhajtott. A kérdésemre egyszerû igen vagy nem választ kérek. Lenne azonban még egy kérdésem. Mr. Beleegyezik a tanú a kritikus jelentés meghatározásba? Azt hiszem. Kutatási igazgatónk. Természetesen igaza van. h a jegyzeteibe pillantott. Mrs.. Mi értelme ennek? Minden kérdés gondosan el?készített . A jogász türelmetlen mozdulatot tett. hogy annak idején ? is ugyanezzel érvelt. Elegend? nekünk az igen . ritikus jelentések ellenére se késleltessék a Montayne piacra kerülését. Err?l majd kés?bb megkérdezzük magát Dr. így válaszolt: Utólag persze ez látszott volna helyesnek. Jordan. Nem lett volna jobb és óvatosabb megoldás kérdezte az albizottság f?tanácsadója Felding-Roth alaposabban kivizsgálja azokat a jelentéseket és késlelteti a Montayne piac ra dobását? Celia keserûen arra gondolt. Jordan. Mrs. de az asszony semmiképpen nem akart igazságtalan lenni.. Ebben az értelemben pedig a francia meg a spanyol jel entés nem volt ebbe a kategóriába sorolható.ani mindazt. Világos. igen. hogy a kedvez?tlen. Mrs. Jordan! Igen. ön utalt arra az els? ausztrál jelentésre.. mérlegelni a. Folytassa. nem arra kértem. Lordot. ho y a vállalata az Egyesült Államokban piacra dobta a Montayne-t? Celia számolgatott magában. Maga kedvez?tlen jelentéseknek min?síti ?ket. hogy ismerték-e maguk ott a vá tnál azt a három jelentést. Továbbra is készek vagyunk mindenfajta együttmûködésre é inden kérdés megválaszolására. egy másikat pedig Spanyolországból.. akkor hadd kérdezzem meg: kedvez?ek voltak ezek a jelentések? Nem. A beszámolójában ezenkívül megemlítette. hogy nagyon nehéz napoknak néz elébe. Jordan. és kezdte áruln i a szert a terhes amerikai n?knek? Celia habozott. Celia már érezte. amit most én elmondtam. a profit mindig is fontos tényez?ként szerepel. az új gyógyszerekkel kapcsolatban mindig felmerülnek ellenvélemények. de hadd szögezzek le valamit: a gyógyszeriparban a kedvez?tlen jelentés kif ejezésnek speciális jelentése van. de. aztán így válaszolt: Igen. Ha a szavakon kezdünk lovagolni. Az els?t a bizottság f?tanácsadója. de ? a Gironde-Chimie autentik usnak látszó adatai alapján döntött úgy. hogy el?adást tartson nekünk a gyógyszeripari gyak orlatról. Donahue odabólintott Urbachnak. amennyit körültekint?en ki kell vizsgálni. ismertük. ami bizonyos kétségeket tám sztott a Montayne-nel kapcsolatban. vagy nem? Celia nagyot sóhajtott magában. hogy a lehet? legritkábban húzza mosolyra a száját. hogy még két kedvez?tlen jelentést kaptak. A kérdés az. Várjuk a válaszát. Lord volt a tanácsadónk.. az. Igen.

Hát akkor miért. mert halott? Hawaii óta el?ször jutottak eszébe Andrew figyelmezt et? szavai: Ha visszamész. A jogász szürcsölt egyet a g?zölg? kávéjából. Kizárt. hogy ? ül itt Sam helyett. bármennyire is szeretnék. és zavartalanabbul is tudunk beszélgetni. és hozzátette: Természetesen elmondhatn k az egésznek az ellenkez?jét is. Igen ismerte be. és kíváncsian bekandikáltak a kocsi ba. Azt hiszem. Az il toknak amik egyébként politikai ujjgyakorlatok mindig megvan az ügyeletes mumusuk. vagyis ez a vállalat felel a tragédiáért. hogy ne tudjanak róla. Miv el maga képviseli a vállalatot. Próbáljon meg az ? fejükkel gondolkozni. Celia mégis talált egy kis id?t arra. hogy a Felding-Roth hozta forg alomba. nem messze a Smithsonian Intézett?l.csapda. hogy már elí kezett. maga a legkézenfekv?bb jelölt. Itt most taktikázás folyik.. az egész egy el?re kikalkulált folyamat. értem. Donahue meg az emberei tudnak a m aga hajdani Montayne-ellenes álláspontjáról a vállalaton belül. hogy politikai ujjgyakorlatról van szó bólin t Celia. Donahue szenátor így szólt hozzá: Mrs. A z egyenruhás sof?r a kocsi mellett sétálgatott. az igazsá fontos. és egészen biztosan olvasták a Felding-Roth -doktrínát. de ? kitért el?le. Andrew-nak rnost is igaza lett. Hisznek egyáltalán az ügyvéd miben? . mondván. aminek köztudottan maga a szerz?je. súlyos kérdések. Celia kínszenvedésének az ebédszünet vetett véget. Dönt? fontosságú volt ez a profit a vállalata számára? Igen. Be akarják feketíteni magát személyesen is szólalt meg egy id? után Quentin. neked is jócskán kijut majd a Montayne-nel kapcsolatos fel el?sségb?l.. de arra kérjük. ho feltegye magának a kérdést: valóban olyan igazságtalanul súlyosak ezek a kérdések. 12 Quentin meg Celia szendvicseket evett és egy termoszból forró kávét ivott annak a limuzinnak a hátuljában. mert rendkívül alapos emberek. Ám a Montayne-nel kapcsolatban az az igazság. De tehetnék valamit ez elle n. és arról is. Ezek után a szenátor fennhangon bejelentette: Ebéd után a kö tanú Dr. mikor enny a lényeg közelében tapogatóznak? Nem is olyan régen ? is nem ugyanezeket a dolgokat kérdezt e volna? És nem a sors iróniája. mint bárhol másutt mondta Quentin. Ami pedig magát illeti. Hallgasson végig.. Éspedig? Hadd magyarázzak el el?ször néhány mûhelytitkot. mikor ezt az étkezési módot javasolta Celiának. ?t ugyanis már semmiképp sem érhetik el. A Jefferson Drive-on parkolt az autó. igen. De mondja csak. Vincent Lord lesz. Így gyorsabb. akkor így válaszolnék a kérdésére: igen. Mint már annyiszor. Mi lenne a véleményem? Nem örülök neki. Vincent Lordot is meghívták a limuzinebédre. és ezzel felvállalta a Montayne miatti felel?sség m agára es? részét. Quentin keserûen elmosolyodott. aminek a végén ott várja ?t az el?re megf ogalmazott végkövetkeztetés. Aztán újra Celiához fordult: Miért akarnák Donahue emberei védeni a maga image-ét? Ha e tennék. Quentin odabólintott e y csoport turistának. Kés?bb viszont visszajött. maga valóban lemondott. érdekel itt valakit egyáltalán az igazság? Ha amazoknak az ügyvédje lennék. amely a régi szenátusi épület el?tt várt rájuk. méghozzá ugyanilyen meggy?z?en. Mekkora profitra számítottak? Folytatódtak a könyörtelen. akik elmentek a limuzin mellett. hogy emiatt mond le. az biz tos. és az is világos. Mi ménye err?l? Celia elhúzta a száját. Ügyvédek! nevette el magát Celia kényszeredetten.. aki már soha nem fogja tudni m egválaszolni a kérdéseket. hogy továbbr s álljon a rendelkezésünkre. így tartották. Valószínûleg azt is tudják ogy milyen feltételekkel ment vissza a céghez. egyel?re az ön meghallgatását befejeztük. Jordan. akkor ki lenne az ügyeletes mumus? Mert hogy egy halott nem lehet az.

De megismétlem. s el?ször arra kérte Lordot. Köszönöm. jól mondja. Lord szemérmetlenül hazudott. amin S am elnökölt. Tudományos elemzésr?l beszél makacskodort Urbach. Lord folytatta Urbach . Celia csak ült döbbenten. és nem is rólam van szó. h ost felállna. Miért nem? A késleltetésr?l szóló döntés ebben a stádiumban már a vezet?ség hatáskörébe tartoz gazgatóként nekem csak tudományos szerepem lehetett az ügyben. akkor valamiféle dilemmában volt? Hát igen. Donahue szenátor odahajolt a mikrofonhoz: A tanúnak a következ? kérdést szeretném feltenni: ha nemcsak tudományos felel?ssége tt volna az ügyben. javasoltam volna. nem volt valami rossz el?érzete. hogy beszélj en a tudományos múltjáról.. nyugodtan válaszolt. Márpedig ezek al apján nem volt arra okom.. és odafirkálta Quentinnek: Ez nem igaz. hogy a rendelkezésünkre álló. Van egy ellenzéki tanácsadó is. szóval. Valószínûleg épp az ellenkez? hatást érnénk el vele. Mit? Az albizottságnak vannak olyan ellenzéki tagjai. hogy tehet valamit értem. Akkor felejtsük el mondta Celia rezignáltan. megkérd?jelezné Lord becsületességét. Készséggel. Maga is így fogalmazna? Hát. Ahogy akarja sóhajtotta az ügyvéd szomorúan. Jól mondom? Azt hiszem. Segítene ez a Felding-Rothnak? Nem. Lehettek volna. Undorodva gyûrte . nem voltam egészen nyugodt. A tudományos szempontoktól el intve. Dr. aztán hirtelen megállt a toll a kezében. és kigúnyolta Celia kétségeit meg a késleltetésre tett javaslatát. akik barátságos érzelmekkel visel tetnek a maga iparága iránt. aki eddig csak fél füllel hallgatta Lord vallomását. hogy a késleltetést javasoljam.. másfel?l pedig az emberi megérzés. és csak úgy rö meg a vádak cáfolatai. Lord minden kérdésre magabiztosan. azzal a három jelentéssel kapcsolat an? Lord most el?ször habozott a válaszadás el?tt. Most is Urbach kezdte a meghallgatást. Lehettek volna. és nem hitt a fülének. de aztán határozottan így válaszolt: Igen. igen. Lenne még egy oktor úr: miután elolvasta ezeket a bizonyos jelentéseket. Ott volt egyfel?l a tudomány. Így viszont a vásárra viszi a b?ré A délutáni ülésen Vincent Lord vette át a tanúk mikrofonját.Próbálkozik az ember. Körülbelül negyedóra múlva jutott el Urbach ahhoz. Lord. Javasolta a szer piacra dobásának késleltetését? Nem javasoltam. vagy voltak is? Hát. Eddig még egyikük sem szólalt fe valószínûleg nem is fog. most hirtelen felegy enesedett a székében. Az albizottság f?tanácsadója a jegyzeteibe pillantott. Azt mondta az el?bb. A piszok gazember! Celia el?vett egy papírlapot. akkor javasolta volna a pi acra dobás késleltetését? Lord megint habozott. Kérjük. hanem döntéshozatali joga is. Celia. fejtse ki ezt részletesebben. Az albizottság f?tanácsadója ezek után a Montayne-terv kezdeti lép érdekl?dött. hogy ennek semmiféle tudo mányos alapja nem volt. Lord. akár ösztönös is. támogatója és szószólója maradt a yne piaci bevezetésének? Nem. hogy megkérdezze: A Montayne egy sült államokbeli premierje el?tt váltak ismertté a cégénél az ausztráliai.. ami magának is be kell látnia lehetetlen helyzetbe hozná ?ket. Mi változna ezzel? Ezen a meghallgatáson semmi.. a Laboratoi Gironde-Chimiet?l kapott információkat tudományos szempontból elemezzem. Dr. francia meg spanyo elentések. Dr. Ha jól értem. Na és mit számít ez? Mert mi lenne. vita robbanna ki közöttük. Felel?sségem arra terjedt ki. Ez nem hit kérdése. szenátor úr. Ám szívességb?l az egyikü egtehetné. ami által maga egy kicsit jobb színben tûnhetne fel.. de szavazott is rá azon a bizonyos ülésen. Ám ennek a szakmának velejárója az állandó ambivalencia. hogy kérdéseket tesz fel a maga személyes szerepével kapcsolatban. mert ezzel esetleg azt a látszatot kelthetnék. én is így fogalmaznék. hogy Montayne-pártia k. Nemcsak hogy a Montayne-terv folytatása mellett volt.

Lord tant. a New York-i központú szer e felépítésér?l. Még feléje pillantott. Meg tudná határozni pontosan. Aggasztották Mrs. Ha jól tudom. így volt? Igen. Beszélt arról. hogy a tapasztalatok mást mutatnak. Szervezetünknek nem állnak rendelkezésére olyan kiapadhatatlan pénzforrások dollármilliók . hogy ilyesmir?l ítélkezni tudjon na. ahonnan nem mes ült Celia meg Quentin. doktorn?. Jordant ezek az er?feszítések és a maguk szilárd meggy?z?dése? Hát. miközben pontosa n tudják a Montayne esetében is tudták . mint amelyeket lding-Roth-féle vállalatok az értékesítési propagandájukba pumpálhatnak. A Montayne mellett érvelt. Jordan. ebben az id?pontban a minisztérium már jóváhagyta a Montayne egyesült lamokbeli forgalmazásának kérelmét. mire Stavely folytatta. Akárcsak a két évvel azel?tti találkozásukkor. szenátor úr. hogy elkerülhet?e znek. h biztonságos. A Montayne-nel kapcsolatban Stavely kijelentette: Sajnos a tiltakozásunk a pénzhiány miatt nem lehetett eredményes. hogy ítélkezzenek. Jordan látogatást a szervezetüknél? kérdezte az albizottsági f?ta dó. hogy a minisztériumi engedélyt visszavonják? Igen. Stavely hangjából csak úgy áradt a megveté esetre döbbenetes volt. aki keresz tkérdéseket tett fel Dr. hogy ez után a meghallgatás után. És reméljük. Itt az én feladatom a kérdezés. Stavely nagy leveg?t vett. Stavely a jegyezeteibe pillantott: 1978. Stavely felolvasott eg el?re elkészített nyilatkozatot. hogy err?l nem szólt. és arról. hogy a szervezetük ebben az id?pontban mindent elkövetett. hogy mi a látogatásának a célja? Azt mondta. Az asszony nem pillantott arrafelé. Maud Stavelyt szólították. hogy nem örült neki. amit szívb?l ü támogatást kapunk majd. az biztos. és a tanúk asztalán lév? mikrofonhoz lépett. Donahue elmosolyodott. Pár perccel kés?bb ugyanezt a témát kezdte feszegetni Stanley Urbach. Stavelynek. a szervezet negatív véleményér?l a gyógyszerekkel kapcsolatban. hogy folytathassa. hogy mivel a Montayne-nel kapcsolatos véleményük helytállónak b zonyult. és elbocsátották. Én természetesen nem értettem ezzel egyet. hogy akkorra az az ausztrál Montayne-per már elég na gy nyilvánosságot kapott? Urbach udvariasan elmosolyodott. Celia legnagyobb szomorúságára a szervezet f?hadiszállásán tett látogatása került ter z olyan újabb komplikációk árnyékát vetítette el?re. anélkül hogy egyetlen szót is váltott volna Celiával. azzal áltatva az orv t és a fogyasztókat. hogy miért hiszi a szert biztonságosnak? Arra tisztán emlékszem. Donahue szenátor szívélyesen üdvözölte a tanút. és elhagyta a termet. hogy mi döbbentette meg? Igen. Következ? tanúként Dr. Szóval arra akarok kilyukadni. Többek között a Montayne is szóba került. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet vezet?je magabiztos léptekkel me t el?re valamelyik hátsó sorból.gombóccá a papírt. Persze nincs is meg a megfelel? orvosi képesítése ahhoz. mégis egyszerû gesztenyebarna kosztümöt viselt. ho ezdetekt?l ellenezték a Montayne egyesült államokbeli bevezetését. ám Dennis Donahue gyorsan közb evetett valamit: Gyanítom. Néhány további kérdés után Lordnak megköszönték a tanúskodást. hogy milyen keveset tud tette hozzá. nem mintha ez megakadályozná ozzá hasonló kufárokat abban. hog Stavely profi módon és meggy?z?en beszélt. Celiának nem tetszett a nyilatkozat hangneme és néhány célzása. Ugye emlékeznek arra. Megmondta Mrs. amikr?l Celia remélte. Beszélt az orvosi képesítésér?l. a szervezetéhez érkez? támogatások megsokasodtak. november tizenkettedikén. hogy Mrs. Az is igaz. Elnézést. ám a szert még nem árusították. Mikor tett Mrs. doktorn?. majd pedig Dr. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel ezen dolgoztunk. Valóban. Jordan még az ausztrál tárgyalás . hogy az ilyen Montayne jellegû szerek biztonságosak. beszélni akar velem. ám azt elismerte. az szony most is vonzó és ápolt volt. és azt állította. Stavely visszamosolygott. Divatos.

Jordan a cégének. Annak tükrében. Celia csak nézte. Gideon Mace lesz. mert ez a cég tényleg kö lenség. de ez nem is csoda. Celia kedvesen ezt mondta: Hidd el. szenátor úr. a Felding-Rothnak a képviseletében ment el önhöz? De igen.. Csak azért jöttem mondta Juliet . Donahue szenátornak mosoly bujkált a tekintetében. ? a közvetlen célpontja Donahueéknak. hog el lehet kábítani ilyen hókuszpókuszokkal. Juliet Good smith volt az. Minde nesetre ha ezzel a céllal jött hozzám el az a n?. nem merült fel önben. De mennyire meg lehet másítani utólag egy beszélgetés lén egét és jelent?ségét bizonyos részletek kiragadásával. Ha még nem olvasta. mert éppen itt vagyok Washingtonban egy barátn mnél. hallgatta a jelenetet. vegye át t?lem ezt a példányt. odahajolt a mikrofonhoz. nagy szeretettel átölelte. gy Mrs. Ezek szerint van róla véleménye. és Bejelentették. Stavely. és ez . de engem nem. nem egészen így van. hogy a lding-Roth nyugtalan lett. y a jöv?ben. Ezt be is ismerte. Stavelynek feltettek még néhány kérdést. és a szálloda halljából jelentkezett. hogy mivel ? a vállalat legmagasabb rangú képvisel?je. az albizottság ellenzéki tagja csendesen megjegyezte: Na de.gyz?könyvét sem olvasta. és azért küldte el magához Mrs. és mikor t belépett az ajtón. És mondja csak.. nagyon is. Celiának elöntötte a vér az agyát. szégyentelen reklámfogá el t?két kovácsolnak egy borzalmas tragédiából. Este Celia Madison hotelbeli lakosztályában megcsörrent a telefon. Mondtam neki. hogy az ? hajdani személyes lépései semmilyen hatással n m voltak a Montayne forgalomba hozatalára. Le is fogyott. Nem. aztán megköszönték a közremûködését. Köszönöm. aminek a Felding-Roth-d oktrína a címe. A vállalatnál egyedül maga lkedett becsületesen azzal a mocskos szerrel kapcsolatban. hogy másnap az els? tanú dr. kérem. Egymással szemben ültek. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet er?feszít tt a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében. am it a lány visszautasított. igazság szerint gondoltam erre is. bár az arca egészen kivö e a düh. Donahue megpróbálja a Felding-Rotht mint közellenséget feltüntetni mondta. Véleményem szerint ez az úgynevezett doktrína egy undorító. a leghatározottabban ez volt a benyomásom. Ebben talán igaza is van jegyezte meg keserûen Juliet . amelyek a Montayne áldozatául estek. hogy hátha neki sikerül megpuhítania magukat? Hát. Jaffee szenátor. kezében egy papírlappal. egyszer már olvastam. hogy nincs se mmi esélye. A véleményemet kérték. de a múltban rengeteg jótéteménye volt. hangsúlyosabbá tételével és a személye l! Donahue szenátor. hogy menjen és sürg?sen pótolja a mulasztását. Elmagyarázta. Celia rögtön felhívta magához. és arra gondolt. Érdekl?déssel hallgatjuk. Dr. Óriási er?feszítéssel sikerült ülve maradnia. A vállalat súlyos hibát követett el a Montayne-nel kapcsolatban. Celia arra gondolt. nem az volt a benyomása. és meg is kapták! csattant fel Stavely. és kis híján talpra ugrott. hogy Vincent Lordd al ellentétben Stavely nem hazudik. a kezemben tartok egy dokumentumot. A többiek mind kapzsi dis znók voltak. Igazságtalanok magával. Donahue elmosolyodott. hogy Sam és Lilian lánya id?sebbnek látszik huszonhárom évesnél. doktorn?. ha egy vállalat tényleg beismeri a hibáját és ígéretet tesz arra. Ez az iromány ezenkívül mélyen sérti azokat a keket és családokat. akkor rögtön látnia kellett. a minisztérium mun katársa. miközben beszélgettek. de persze bizonyítani nem tudom. úgyhogy Celia közös vacsorát javasolt. ahogy letette az iratot. Dr. és az is untig elég volt. és olvastam err?l a meghallgatásról. Jordant. de megérezte a karján csillapító érintését. Köszönöm. és most mégis magán csattan az ostor. Lehet. doktorn?. nem adhatok neked igazat! mondta szenvedélyesen Celia. Hozzátette. uram.

hogy Mace bár láthatóan ideges volt ura a helyzetnek és számot tud adni a minisztériumi ténykedésér?l. Már egyikünk sem volt a régi. Ezekre a pótlólagos kérdésekre. hogy aránytalanul nagy adag felel?sség jut ki neki. de nem sikerült mondta morúan Juliet. Celia hozzátette: Remélem. hogy a kisfiú soha nem fogja elhagyni azt a helyet. nem tudom válaszolta Mace szenvedélyesen. jelentette ki. de még inkább rám. Szándékosan nem érdekl?dött Juliet fia után. Mikor Juliet konokul megrázta a fejét. és Jehovaként dörögte: Maga. Kés?bb megemlítette ezt . amit a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegeknek tart nak fönn. Gideon Mace vo lt. ám dadogva. Bár Celia maga sem találta helyénvalónak ezt az indokot. ártatlannak nyilvánítva fogja elhagyni! A bûntudatnak el ke ll kísérnie magát egészen a sírig! Néhány perccel azel?tt Mace. végül kielégít? válaszokat kapott. hogy az a házasság jó szövetség lesz. és hogy örökké tart majd. bevallotta. Válunk. arra csak kés?bb terel?dött a szó. id?vel jobb belátásra jutsz. akir?l tudta. a kormánynak és a kormány összes védelmi garanciáinak a képvisel?je volt az. Én. és yen pótlólagos kérdései voltak ezekkel az adatokkal kapcsolatban. Ekkor hangzott el a szájából az a szörnyû Nem tudom válasz. és Celia arra gondolt. Juliet férje. azzal semmit sem érsz el. amint a Peptid-7-r e vagy a Hexin-W-re gondolt.. Ekkor döntöttünk úgy. Ez mindenkit tönkretett volna. Ekk említette az ausztrál jelentést. ami késleltette az engedél yezést. Hogyan higgyem ezt el? ellenkezett Juliét. És bármilyen hibát követett is el az apád (amiért drágán megfi t) folytatta Celia . hogy az engedélyezés el?tt súlyos kétségei voltak a szerrel kapcsolatban az ausztrál jelentések m att és ezek a kétségei mindvégig megmaradtak. Próbálj megbocsátani az apádnak kérlelte Celia. Most is izgatott optimizmus töltötte el. alig kétéve orában olyan szanatóriumban ápolják. milyen mélységesen liet meg Dwight esküv?jén. Jó ember volt. nem volt sem kapzsi. Jézus Mária! Celia megrökönyödése ?szinte volt. egy drámai pillanatban. Donahue pedig a fentebbi tirádára ragadtatta magát. míg a baba néhány hónapos nem lett kezdte Jul et színtelen. védekez? hangon. Ennek a szerencsétlen válasznak a hallatán felbolydult a terem: a hallgatóság szörnyü ködött. csak a saját helyzetedet nehezíted. aki a legj obb belátása szerint cselekedett. A keresztkérdések során. Dwight iszonyúan haragudott az apámra. tudta. hogy már most. Akkor aztán kiderült. hogy még nem hagyta jóvá a minisztérium. Erre nem lehetett mit mondani. hogy lyen hatalmas mennyiségû adatot kapott háromszázhét kötetbenn százhuszonötezer oldalt . Ha ezt most. Rövid saját nyilatkozattal kezdte. Ezután még egy darabig megkíséreltük menteni a menthet?t. mégis sajnálta a férfit. és ett?l fo minden elromlott. sem pedig disznó. aki a kihallgatásnak zt a részét vezette. Akkor miért engedélyezte?! kérdezte csaknem ordítva Urbach. amelyhez hozzátartozott a Montayne engedél tetési kérelmének elbírálása is. és hamarosan azt sem tudta. hogy a Montayne a sz erencsétlen gyermekek sorsán kívül még hány tragédiát és mennyi szomorúságot okozott! 13 Az albizottsági meghallgatássorozat leginkább szenved? tanúja Dr. hogy ? lett volna a vád képvisel?je. A tanúra záporozó kérdések során elérkeztek az ausztráliai ügyhöz.. hogy van Dwight.olytatódni fog a jöv?ben is. amelyben ismertette. Eddig a pillanatig úgy tûnt. és meg se mondta. rászabadította ezt a veszedelmet Amerika asszonyaira és védtelen magzataira. hogy elválunk. Ehelyett megkérde zte. Adott nekem abból a gyógyszerb?l. hogy mi van vele és miért. hogy fiú-e vagy lány. Bele akarta taposni ?ket a földbe úgy. Donahue szenátor mutatóujjával vádló ce-re mutatott. mindenki legnagyobb meglepetésére. Be akarta per elni a Felding-Rotht és személy szerint aput is. hogy ezt a helyet ép b?rrel. Ezért ne várja . Minden csodálatosan ment mindaddig. a halála után nem meg. mikor is Mace hirt gzavarodott. Ebbe soha nem tudtam volna beleegyezni. Eszébe jutott. Persze bólintott Celia. mer úgy gondolta.

miel?tt Celia felocsúdhatott volna. Az ilyen esetekben látszik kristálytisztán mondta az ügyvéd .. Legnagyobb meglepetésére a kutatási igazgató nem utasította vissza a vádat. Mir?l mennyit tud? Lord habozott. Quentin így válaszolt: Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztert tanácsadó különbizottság segíti a munk ? soron a miniszter személyesen engedélyez minden gyógyszert. mert semmi kedvük kongresszusi bizottság elé hurcoltatni esetleg még meg is feszíttetni. sokkal tovább. Celia Jordan vagyok a Felding-Rothtól. aztán kivágta magát: Persze nyilván nem tudhat többet. hog ajon mennyit tud az az Urbach nevû fickó. megje lenjen a Capitol Hillen és magára vállalja a felel?sséget a történtekért. Ha nálunk is olyan gorú erkölcsök uralkodnának. amikre sokan és régóta várnak. mint Mace. Én a maga helyében nem foglalkoznék ezzel tovább. inkább beláthatatlan ideig kotlának majd a kér ken. Az asszony szállodai lakosztályában ültek . Mace nem túlságosan kedveli a Montay . Így ahelyett. Csak azt akarom mondani. hogy miért. hogy. Celiának alkalma volt felel?sségre vonni az el?z? napi vallomása miatt. Ami érthet? is. amelye hez joguk lenne. Celia fellélegzett. Felá lt és együttérz?en odament a kimerült férfihoz. hogy reális id?n belül áldásukat adnák az olya ontos szerekre. és olyan vad. Ám Celiát nem elégítette ki a válasz. Hirtelen döbbenten és ijedten elhallgatott. és szünetet rendeltek el. összeszorított foggal sziszegte: Hagyjon békében! Megértette?! Soha. Dr. Quentin szerint még egy gyenge pontja volt az amerikai rendszernek. Mikor Celia megkérdezte. Miért akart annyira menekülni? Oké. ami itt most folyik. Ez biztos. Akkor jött rá a roham. mikor kimondtam vállalat nevét. Hát ez meg mi volt? kérdezte mögüle Quentin kíváncsian. Ám a Montayne-nel kapcsolatban semmi jogelle nesség nem történt. Nem látszott magán. Ennél többr?l van szó. de soha többé ne jöjjön a közelembe! Mace sarkon fordult és elment. Állandóan az járt a fejemben. Nem tudom válaszolta Celia megrendülve. Nem. Bizonyos fokú óvatosság persze kell az új szerek el kapcsolatban. Mindenesetre úgy gondoltam. kórházakat meg betegeket megfosztják olyan gyógyászati módszerekt?l. és a talányon tûn Mivel Vincent Lord még egy napot Washingtonban maradt. hogy a minisztérium munkatársai szuperóvatosakká válnak. A férfi villámló szemmel. Persze állami tisztvisel?k is vannak a tanácsadók között. Dr. Vagy úgy vonta meg a vállát az ügyvéd.Childers Quentinnek. hogy egy olyan állami alkalmazott. akkor most Mace helyén a mi egészségügyi miniszterün zembe Donahue-val. hanem bûn n azt mondta: Tényleg hazudtam. így nek . az lesz az egyik eredménye. Hirtelen elhallgatott. de ha túlzásba viszik. mint odaát. mintha az eszébe villant volna valami. Egy brit miniszter soha nem ten ne ilyen gyáva dolgot nem engedné. Sajnálom. de a miniszteré a felel?sség. Mikor kimondta a Felding-Roth ne vét. és valamennyiünknek vannak gyötr? kétségeink. mint mi magunk. Mace arcvonásai eltorzultak. Kiborítottak azok a kérdések.. Mintha hirtelen elvesztette volna az eszét. ez az egész ügy elég kínos mindenkinek. mint az szükséges volna. Annak. vagy hirtelen az Egyesült Államok egy távoli pontján akadt sürg?s és halaszthatatlan dolga. hogy azzal a válaszommal a lehet? leggyorsabban vége szakad a vallatásnak és végre elenged nek. Nem mindig látszik. és a doktorokat. Mace. ég? gyûlölet lobbant fel a szemében. úgyhogy ha valami baj van. hogy mennyivel job britek gyógyszerengedélyezési rendszere a miénknél. Celia kerek perec hazugnak nevezte. akkor ezzel késleltetik az orvostudomány fejl?dését. amilyet elia még soha életében nem látott. De hol van a tisztelt miniszter úr? Biztosan ott lapít az irodájában. Ám Celia egész nap nem tudta elfelejteni azt a fröcsög? gyûlöletet. akko egyes-egyedül ? felel a parlament el?tt a történtekért. Miért hazudott? kérdezte. mikor befejez?dött Mace kínzatása. Ideges voltam. és hozzát tte: Vagy talán mégis? .

hogy mérsékeljék vag eljesen hagyják abba a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében folytatott . aki majdnem ugyanilyen volt ez el?tt tizenhat évvel. Megidéztek két ideggyógyászt s. Láthatatlan kezek támogatták hátulról. Celiát az ? korábbi vallomásával kapcsolatos má allomásokról kérdezte. hogy a Montayne-r?l beszéljen? kérdezte Urbach. és csaknem biztos.. hogy rá tudja beszélni Dr. utolsó napján ismét Celiát szólították tanúskodni. mint hogy vár. mikor a meghallgatás negyedik. A lefényképezett gyerekek teljesen normálisnak tûntek. Én másként emlékszem rá. amir?l nem tud. Egyikük odaát járt Euró tanulmányúton. a Williams Co llege-ból. Quentin odasúgta az asszonynak: Legyen óvatos. mégis üres tekintettel nézett a kamerába. Néhány gyereknek gyönyörû kis arca volt. akkor késleltette volna a Montayne piacra dobását. Am a legszebb mégis az. Drága mama és papa! Csodálatos hely ez! Máris megszerettem mindent és mindenkit. és így szólt: Mondja csak. De végül beláttam.Nem! Ugyan. Kihívóa n Lordra nézett. mely szerint ha az övé lett volna a dönt joga. Remélte. hogy nesen tudja magát tartani. hogy a diavetítés miatt eloltották a lámpákat a teremben. Mi lehetne? Megint hazudik. hogy a külvilág történései sem fognak eljutni a tud táig.. gondolkozzon és go ndolkozzon. Vincent. hogy tévedtem. de nem ta értelmét a kijelentése megkérd?jelezésének. . Celia így válaszolt: Azóta megbeszéltem Dr. Miel?tt Celiára került volna a sor. amiket az ottani esetekr?l készített. Stavelyhez. Celia örült. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért f?hadiszállásán tett látogatását illet?en ondta: Vannak bizonyos interpretációs különbségek. hog y Sam titka bármi lett légyen is az nem szállt vele együtt a sírba. Nem kifejezetten azért. És most már azt is tudta. hogy tanulhatunk egymástól. Mikor az orvos befejezte a mondandóját. Mikor Vincent Lord kijelentésér?l kérdezték. hogy itt nincs más feladat. Ám ha egy pillanatra ellágyult is Donahue szenátor. mert úgy gondoltam. amir?l én nem tudok? Esküszöm magának. dehogy. ingerlékenyen viselkedett. és egy hajszálnyival hars b volt a kelleténél. Az albizottsági meghallgatássorozat négy napig tartott. mérges gombát ebédelt. Én hirtelen ötlett?l vezérelve. bizony gondolta Celia . Celiának megint eszébe jutottak Sam szavai: Van valami. És akit?l néhány napja kapott levelet az egyetemr?l. és ahogy a spec elmagyarázta: Szinte egyáltalán nem képesek megmozdulni. De beszéltek a Montayne-r?l. A szená saját embereivel is türelmetlenül. mint ?. és bemutatta azokat a diapozitívokat.. Ám e pillanatban nem tehet egyebet. Urbach. Mert Lord a titok más tudója. azért a színészkedése ellenére ? is csak ember. Az uraság úgy látszik. egy kétéves fiúcska látszólag teljes. Ez a gyermek mondta az ideggyógyász a néma hallgatóságnak soha nem fog tudni ho hasonlóan gondolkodni. ugye? Igen. Stavelyt és a szervezetet. nincs véletlenül mégis valami. mint hogy az ember gondolkozzon. azon nyomban ismét k?kemény le tt. hogy nincs semmi. Ám a válasz késett egy másodpercet. akik korábban megvizsgálták a Montayne-t?l károsodott gyermekeket. ám a többségük feküdt. hogy nem ? az egyedüli. és mikor lopva körülné . Az arcocska eszébe juttatta Celiának Bruce-t. aki zsebkend?vel törölgeti a szemét. Kifejezetten azért ment oda. az albizottság f?tanácsadója. barátsá l kopogtattam be Dr. Lorddal a dolgot. ráadásul valamennyien súlyos agykárosodá envedtek a fejl?désük embrionális szakaszában. Bizony. Donahue szenátor is rekedten szólalt meg. Ebben Celia egészen biztos volt. A legid?sebb.

Dennis Donahue szenátor ma kijelentette. és az ítélet már akkor készen volt. A társai pedig. elhiva tott személynek hiszünk-e. érezve. vagy pedig egy olyan iparág szóviv?jének. azonnal visszal?tt: Ne akarja. fojtott kiáltások hallatszottak. akkor sem ezzel a szándékkal íródott. Meg attól. hogy létezik egy olyan kategória. mikor az els? napon b eléptünk ebbe a terembe? Donahue pontosan ugyanolyan stílusban mutatott Celiára az ujjával. maga ugyanaz az ember. és nevetségesnek nevezte az id?húzást! Ez hazugság! Ezzel valóban kimerítette a sértés fogalmát. mint Dr.ampányukat? Nem. ahány témában a szenátor úr már odanyilatkozott . Ez eszembe sem jutott. elfelejtették figyelmeztetni urukat és parancsolójukat. ha tudtak is err?l a kijelentésér?l. A látogatása hivatalos volt. Hadd figyelmeztessem a tanút. hogy folytas sa. amit esetleg kés?bb magam is megbánok! Magyarázatot követelek erre a megjegyzésére! mennydörögte a szenátor. A Felding-Roth-doktrína került terítékre. hogy Dr. sose lehet tudni alapon. szenátor úr? Vagy pedig ez a megnyilvánulás pontosan az. amit eddig nem nyitott ki. A hallgatóság soraiból hitetlenked?. Celia hirtelen valami hihetetlen elégedettséget érzett. Ez a Washington Post 1976. Felismerte. én bizony azt hittem. Készséggel adok magyarázatot! Maga. asszonyom. amit a kongres szus megsértésének neveznek! Celia. hogy a Felding-Rothnál senki nem tudott arról a szándékomról. hogy óvatosnak kell lennie. Donahue gyilkos pillantást lövellt Celiára. feledve minden óvatosságot. Elnézést. hogy f?nökük túll?tt a célon. Hallhatta. Urbach kérd?en odafordult hozzá: Szenátor úr? Urbach bizonytalanul várt. Stavely. Egyetért ezzel az értékeléssel? Természetesen nem. alaptalan kijelentés. a Feld oth meg a minisztérium fölött. Donahue elkezdett mocorogni. amely leleplezi. hogy nem biztonságosak. amikr?l el?re tudja. aztán intett Urbachnak. Továbbra is állva. Még Donahue mu nkatársai is feszengtek kínjukban. Õszintén válaszol a kérdéseinkre. Donahue mégis elfelejtet te! Ez persze csöppet sem volt meglep?. aki itt vésztörvényszéket ül a Montayne. Mrs. Celiát elöntötte a harag. Stavely szerint a dokumentum szégyentelen reklámfogás mondt Urbach. hogy egy olyan önzetlen. Jordan? Nem szoktam hazudni. hogy ennek a dokumentumnak semmi reklámértéke nincsen. Valóban? Ezek szerint tehát önnek meggy?z?dése. mint korábban Mace-re. Stavelyt. Ezt nem mondtam. és kezébe vette a legfels?t. Ott hevert Celia el?tt az asztalon egy dosszié. olva kezdett. Quentin tehát mindkét dologban tévedett. hogy ez az egész meghallgatás megrendezett cirkusz. hogy olyat mondjak. aminek lát zik: egy végletekig elfogult. hogy alá magam egy mûszeres hazugságvizsgálatnak? Nem vagyunk tárgyaláson morogta Donahue. Nem tettem ily n kijelentést. Magával hozta. bevallott célja a vállalat jö eli irányvonalának felvázolása. Most ebb?l az irattartóból el?húzott egy halom öss etûzött újságkivágást. Celia agyát elöntötte a vér. ame ly profithajhász megszállottságában rendszeresen gyilkolja és csonkítja az embereket olyan g yógyszerekkel. szeptember 17-i számából való. Celia megérezte a kérdésben rejl? csapdát. hogy a terhes asszonyoknak szánt Montayne nevû szer minisztériumi engedélyezésének késlekedése az ismert körülmények között e tséges". A doktrínának egyetlen becsületes. aki két éve a Montayne engedélyezésének eltetésér?l panaszkodott. mire Donahue savanyúan megszólalt: Mert ugye minden az értelmezést?l függ. Az Urbach mellett ül? Donahue összeráncolta a homlokát. a vállalatát képviselte? Nem. Celia minden másról elfeledkezve. De ha mint becsületes nyilatkozatnak mégis volna ilyen értéke. h gy felkeresem Dr. Egy pillanatra elhal . Lerázva magáról a rémülten suttogó Quentin csillapító ke t az asztaltól. metsz? hangon megkérdezte: Ez nekem szólt. szenátor úr. Ugyanez a hír más lapokban is megjelent tette hozzá Celia. Az az igazság. és hozzátette: Óhajtja.

szenátor úr. E is.lgatott. Néhány nappal azután. sokkal több embert segített át a másvilágra a tüd?rák áldozataként. az elnöki kalapács után nyúlt. hogy az elmúlt tizennyolc évben. mióta ön a kongresszus tagja. hogy Celia visszatért Washingtonból. amiket a sajtóügyekért felel?s alelnök hozo az imént boldogan Celia irodájába. hogy megérkezett Childers Quentin. . mert mind a felmondásának. amib?l egy pillanatra kiemelkedett a rikácsoló Donahue hangja: A meghallgatást ezennel berekeszteni! 14 Ami Celia számára gyászos ügyként indult. és e zel tiszteletre méltó lojalitását bizonyította. Hallani akarom. a CBS meg az NBC az esti híradójukban. hogy megbeszéljen Celiával néhány Montayne-nel kapcsolatos peres yet. hogy embereket gyilkol fordult Celia ismét Donahue felé. mit mondott err?l az egyik újságiró: Legtöbbünkne tudomására jutott. hogy nem is tehettünk volna okosabban. Jordan éppen a Montayne miatt mondott le annak idején. és kivett az iratgyûjt l egy újabb lapot. Így a látványos összecsapás utáni cikkek két dolog miatt is felmagasztalták Celiát. hogy mit kezdjünk ezzel a háttér-inform . szenátor úr mondta. hogy még mi mondani valója lehet. beszólt a titkárn?. mert a szenátusi meghallgatáson nem igyekezett menteni a b?rét a munkaadója rovására. és mikor éppen azokat a le abb újságkivágásokat nézegette Julian Hammonddal. Milyen kell mes dolog hát ilyen egyértelmû és megérdemelten dicsért becsületességgel találkozni. Nos. úgyhogy talonba tettük. minden egyes évben igen -t mondott a támogatás folytatására. Donahue. akinek az arca bíborvörösben játszott. feltûnt az asszonynak. És ezekkel a sz ival. az végül legalábbis úgy látszott a személ l ért véget. Másodszor pedig a t. hogyan szavazott a dohányipar támogatá a ügyében. A New York Times cikkének ez volt a címe: EGY MERÉSZ HÖLGY SZENÁTORT GY?ZÖTT A Chicago Tribune szellemes szalagcíme így szólt: DONAHUE SZENÁTOR VALLATTA JORDANT VESZTÉRE De más dolgok is kiderültek. Celia Julian Hammondtól tudta meg. ne! Hagyja. Azt viszont egyikünk sem tudta. hogy Mrs. mint a ennállása óta a gyógyszeripar meggyilkolt. Itt tartom a kezemben azt a kimutatást. majd Celia hellyel kínálta Quentint. amelyben az szerepel. aztán folytatta. amily mindig lennie kellene. Mikor Quentin belépett. Ám ezt Jaffee szenátor az ellenzéki párti csoportból felkiáltott: Ne. hogy a tévériporterek és újságírók kötelességtudóan elvégezték a házi felada zdetén alaposan utánanéztek a szerepl?k el?életének. olyan. A Donahue szenátorral folytatott szócsatáját még aznap este szinte teljes terjed lemben leadták a nagy tévétársaságok az ABC. A másnapi újságok is f?helyen foglalkoztak a történtekkel. Üdvö ték egymást. Celia utolsó szavai belefulladtak az általános felzúdulásba. És van itt még valami. hogy ragaszkodott a szer azonnali visszavonásához. Celia az óta az utolsó Capitol Hill-i nap óta nem látta a washingtoni ügyvédet. Jövet lének célja ezúttal az volt. meg sem várva a min isztérium reagálását. igazi él? tévé. mint az emberek gondolnák. hogy milyen fáradt és rosszkedvû. Maga azzal vádolja az iparágunkat. mind pedig visszatérésének körülményei amiket most már telje nyilvánosságra hoztak szilárd morális elveket valló embert mutattak fel. A Wall Street Journal így kezdte a vezércikkét: Általában több a tisztesség az üzleti életben. Kiderült. Ahogy kritikus kés?bb a látottakat értékelte: Nagyszerû jelenet volt. és az t is megtudtuk. hadd fejezze be a hölgy. Például.

Hát akkor . és mint ahogy egyszer már megmondta m magának egy szenátornak az Egyesült Államokban szinte korlátlan hatalmi lehet?ségei vanna . Quentin mondta Hammond. Lehet. Celia arra gondolt. Ne félj. Biztos. Mindezek tükrében mit javasol? Az ügyvéd megvonta a vállát. A jöv? hét csütörtökjére várták Harlow-ba Celiát néhány New Jersey-i vezet?társával e Ám e pillanatban Celia még messze volt. amit csinált. Mostanra már nemcsak hogy újra megvoltak a megsemmisült adatok. Csakis az fog számítani. aminek eredményeként bizton remélték megkezdheti majd állatorvosi tanulmá Jól haladt a tanulással. Imádta. Másfél év telt el azóta. és Martinra is átragadt. S ?t. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. Az intézeti fejlemények is a legderûsebb és legbizakodóbb hangulatra késztették az em ert. Az új el az lett. Egy júliusi péntek este volt. Öröme egész házat betöltötte. És tudta. Bökje ki. és az újságkivágásokra mu Éppen a gy?zelem édes gyümölcsét élvezzük. most már félek vele találkozni. Az új részek eléggé vadak. h ogy Quentinnek igaza van. Azokra a szisztematikus kémiai nevekre gondolsz? kérdezte Yvonne. Feladta a saját kis lakását. hogy máris keresi ennek a módjait. Kiválóan érti a dolgát. Tanuld meg. hogy a kémiai összetev?k neve utaljon egyben a szerkezetükre is. írója pedig Murray. Rövid csönd lett. amit végül Celia tört meg.mi fog számítani? kérdezte Hammond. Ne hozza magát v agy a Felding-Rotht olyan helyzetbe. és gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki Yvonne tanulmányait. ami még ennél is rosszabb. És ha a jöv?b árthat a Felding-Rothnak vagy magának. hogy Donahue szenátor ártani tudjon maguknak. és mint kid illiós néz?közönség el?tt. 15 Milyen asszony Mrs. mint a hideg zuhany. Az állatvéd?k támadása óta eltelt id? alatt az adatok újbóli felvétele sokkal gyorsabb dt a számítottnál.Én már úgyis menni akartam. Oké. és tán soha nem volt boldogabb. Celia. Soha. Vonzó. amíg csak él. Ez a nagy publicitás semmit sem fog ani. Jól ismerem Donahue-t. Egyenes és becsületes. miel?tt válaszolt volna. akkor mind a ketten rövidlátóak hangzott a mogorva válasz. a szenátusban. de a után sürg?sen felejtsd is el. esténként meg hétvégeken pedig konzultációkra járt. E pillanatban semmit. Martin tovább ráncolta a homlokát a tankönyv fölött. amikb?l a fél év múl va sorra kerül? felvételi vizsgára készült. Maguk ezeket annak tartják? kérdezte az id?s ügyvéd minden különösebb lelkesedés Természetesen válaszolta meglepve a sajtóf?nök. hog y árthasson. Ezt soha nem fogja megbocsátani. Na. Ezek itt mind mutatott Quentin az újságkivágásokrá meg azok a tévés tudósítások k. mi nyomja a begyét. hogy meg lehetett kezdeni a termék kereskedel mi el?készítését. A férfi elgondolkozott. A kémiai anyagok genfi rendszerét a Nemzetközi Kémiai Társaság felülbírálta. Hallgatjuk. Ezt átírták. De néhány hét múlva már senki nem fog emlékezni rájuk. Er?s. úgyhogy az r mindig tudja. maga nem? Ha tényleg így látják. Martin elnevette magát. Persze hogy azokra. ahová Yvonne egy éve min en ingóságát áthurcolta. mert pénzkidobásnak tartotta fizetni a A nappaliban szanaszéjjel hevertek Yvonne könyvei és jegyzetei. melynek címe A szerves kémia alapjai volt. hogy Martin sürgetésére kemény munkába. ügyvéd úr. Celia félel ellenséget szerzett. Martin ahogy meg gített neki. Miért. Így lett az i . mióta én tanultam bel?le. és mindent elkövet. Jordan? kérdezte Yvonne Martintól. A jöv?ben legyen a lehet? legóvatosabb. hogy tetszeni fogtok egymásnak. hányadán áll vele. hogy ez a vállalat és személyesen maga is. akkor ugrani fog. hogy ez az egész olyan. Martin harlow-i házában ültek. Mr. Napközben Yvonne továbbra is a Felding-Roth atóintézetben dolgozott. Intelligens. de a Pept id-7 fejlesztése olyan stádiumba jutott. mindez hazai pályán történt vele.

Na. amit a fía nem sokkal azután bérelt ki nekik. Holnap meglátogatom anyámat. hogy aki az intézeti dolgozók közül h ni a Peptid-7 els? tesztelésében. A kiírás arról szólt. Úgy döntöttek. még miel?tt kitûzte volna a hirdet?táblára. hol az új. Mikor a lá dezte. aminek ez állt a fejlécén: Önkéntesek figyelmébe. Újra meg újra elámulok az emlékez?tehetségeden. Így is történt. az orvosok szerint már nincs sok ideje hátra szegénynek. hogy még hos szú próbasorozatok el?tt állnak. Nagyon sajnálom fogta meg Yvonne együttérz?en Martin kezét. az írja alá nevét. Csak ritkán. Bárcsak nekem lenne ilyen memóriám. és felkiáltott: Te ronda vén kéjenc! Martinnak felderült az arca. csak akkor. de Amerikában van hozzá a minisztérium engedélyére magyarázta egyszer Martin telefonon Celiának. A lány egy patkányokkal teli ketrec el?tt állt.zo-oktánból 2. hanem hogy kiderítsék.3-triol . ahogy a ronda vén kéjenc" zavartalanul tovább közösül egy engedelmes n nyel. ls?ként Martin írta alá a lapot. Azonkívül nem akarlak semmiféle kockázatnak kitenni. a vizsgáztatók viszont számon kérték ?ket a diákoktól. hogy másnap reggeli után azonnal indulnak. ahol az id?s asszony immár élet és halál között lebegett. így hát Yvonne kénytelen vizsgákra bemagolni az új neveket. mindegy. Martin csak ennyit mondott: Egyel?re nem. d kényelmes lakásban élt. hol a régi nevén. Nagyon szeretnék már egy kis Peptid-7-et szedni sóhajtotta Yvonne. Martin boldog volt. bár tudta. Hirtelen elkomolyodott a hangja. Néhány nap múlva már tizennégy aláírás sorakozott hirdetményen. kikérdezlek mind a két névsorból. aztán pedig a ketrecre mutatott. Reggel. Én is veled tartok. azt mondja.2.2. miért. Nagy-Britanniában önállóan is belevághatunk ebbe a kísérletsorozatba. g yerünk. Martin végül tíz önkéntest választott ki a listáról. Ott talált rá Martin valamivel kés?bb. míg a szomszédos ketrecben hasonló jelenet zajlott. Rajta. hogy én is kapjak a Peptid-7-b?l? Részben. Legtöbben már elfelejtettük ezeket a képtelen neveket. Err?l jut eszembe. Az els? humán tesztsorozatnak nem az volt a célja. Néhány hónappal korábban Martin átvitette egy cambridge-i szanatóriumba. Martin apja továbbra is abban a kicsi. Martin ragyogó tekintettel ránézett: Te angyal vagy! A füstölt hering volt a kedvenc hétvégi reggelije. Beszéltem ma apával. ám Yvonne-t kihagyta. A tesztsorozat céljait és potenciális kockázatát is részletesen ismertette a felhívás. Mostanában semmi máson nem jár az eszük recbe tett kaja sem érdekli ?ket. hogy a Peptid-7 jótékony hatását tanulmányozzák. Martin becsukta a könyvet. akik rendszeresen kaptak a Peptid-7-b?l. az ecetsavból vagyis a közönséges ecetb?l etanoic sa licerinb?l propan-l. vannak-e a szernek káros mellékhatásai. Bár Martin édesanyjának lassan romlott az állapota. ha nem zavar. hogy belépett a Feldin -Rothhoz. és megrázta a fejét. Egyáltalán nem használjátok a laborban ezeket az új elnevezéseket? kérdezte. amit egészséges humán alanyokon fognak végezni. Már húsz napja figyelték az önkénteseket. köztük volt Yvonne-é is. Martin nézte. mert akkor nem kellett sietni és élvezhette az étel zamatát. hogy útközben la tanulni fogok. A jó memóriám miatt nem engeded. Egy hónappal azel?tt Martin az intézetben kitûzött egy hirdetményt. Talán ez az gyetlen módja annak. míg Martin az intézetben átnézte a postát és a számítógép pri napi anyagot olvasta. holnapra füstö t heringet vettem. csak a szex. Yvonne mindahánysz or habozás nélkül rávágta a név párját. Én ilyen kéjenc kis dögöket még nem láttam. Sajnálatos módon a kémikusok nemigen használták ezeket a far muci neveket. hogy megszabaduljak a fölös kilóimtól. de még semmiféle mellékhatást nem tapasztaltak. A második aláírás Rao Sastrié volt. Martin útközben még egy per be akart ugrani az irodájába. Yvonne az állatteremben sétálgatott. és megkérdezte: Kir?l van szó? Yvonne hátrafordult. Martin húsz vegyületet nevezett meg. . Talán majd kés?bb.4-trimetilpentán . az Alzheimer-kór kérlelhetetlenül haladt el?re. a jöv?beli labormunka miatt pedig a régieket is.

hogy mostanában lettek ilyenek. U gye Mickey Yates az egyik önkéntes? Igen. Számítógépes tanulmányt kérek mindkét csoport párzás iról.. már régen nyugdíjban lennének. hogy mostanában ? Egészen biztos. mégis k . Mert korábban békén hagyta? Az asszony szerint abszolúte. tényleg véletlen volna? Yvonne. De azt követni tudja. Ennek megfelel?en els?k között iratkozott fel az önkéntesek listá a. A csoport kapjon Peptid-7-et. hogy szóbeszéd tárgya legyen mindaz. a másik ne. Valami furcsaságon gondolkozom. h ogy Martin kedvében járjon. el?ször bekapcsolták a rádiót és meghallgatták a hír t. hogy magasa bb az átlagosnál. hogy hány utód születik. a yek kaptak a Peptid-7-bõl. találkoztam a feleségével bevásárlás közben. Az óta a incidens óta Celiával meg a guillotine-on kivégzett patkánnyal. És az új tanulmányról se szólj senkinek. és azt válaszolta. A két hón appal azel?tti választások után a brit történelem els? miniszterelnökn?je került hatalomra. hogy valami más jár az eszében. megkérdezte: Mit fogsz csinálni? Szeretném. optimista id?ket élt Nagy-Britannia. A számítógép nem fogja tudni megmondani neked.. Martin elgondolkozott. a laboráns volt a legid?sebb a Peptid-7 önkéntesek között.Martin a ketreceken lév? gépelt azonosító lapra pillantott. Ezzel nem kell hétf?ig várni. de Martin észrevette. mire elpirult. hogy kibeszél ilyesmiket.. Izgalmas. Yvonne elkezdett kuncogni.. mir?l itt ma reggel beszélgettünk. Azt hiszem. vagy átlagon felüli. hogy Mickey mos tanában olyan rámen?s és energikus. hogy ez összefüggésben lehet a. A feltételezések tévútra vihetik az ember yszerûen csak írd le nekem az adatokat. mintha olvasott volna a gondolataiban. Ezt én is tudom. Mikor a heringet vettem. hogy átlagos-e. Yates mindent megtett. mióta kapják az injekciókat. aztán azt mondta: Valószínûleg véletlen. Ezzel is megelégsze . Nem szeretem az ilyesmit. A hírek után Martin lekapcsolta a rádiót és visszaterelte gondolatait a saját ügyeire Nagyon aggódom jelentette ki. Tényleg azt mondta. Min töröd a fejed? kérdezte. ami tegnap történt. Mit értesz ezalatt? Yvonne habozott. Yvonne elmosolyodott. Már most is meg tudom neked mondani. hogy azt. tovább finomított Peptid-7-et kapja rendszeres a dagokban. Majd ott tovább beszélgetünk. Most se gondold! vágott közbe Martin. Nem akarom. Azután pedig képezz két új csoport öreg patkányt hímeket és n?stényeket vegyesen. Martin elnevette magát. aztán azt mondta: Szálljunk be a kocsiba. aztán élesen Martinra pillantott. Csodálkozom.. Nem ismered eléggé a n?ket. Tudni szeretném. A lány bólintott. milyen nagysze y a munkájának köszönhet?en Mickey újra fiatalnak érzi magát. Tartsd meg magadnak. M rgaret Thatcher és kormánya új vállalkozó szellemet igyekezett meghonosítani. ha hétf?n ellen?riznéd azoknak a patkányoknak a szaporodási mutatóját. aki azt mondta. De eddig nem gondoltam. amiben ugyancs ak hiányt szenvedett a szigetország a második világháború befejez?dése óta. hogy az itt lév? patkányok mindegyike a legújabb. És ezek ugye nem fiatal patkányok? Ha emberek volnának. Oké bólintott Yvonne engedelmesen. Els?sorban politikáról volt szó. Aztán arra gondolt. amit azokról a szapora patkányok ról mondtál nekem. Azt mondtad. Yates.. hogy alig hagyja nyugtát az ágyban. hogy naponta hányszor. Ezt hogy értette? Én is ugyanezt kérdeztem t?le. Megállapította. Ahogy elindultak Cambridge felé. Szóval.

Most értettelek meg csak igazán. mindenképpen el akarom kerülni az olcsóságnak még a g is. Bár nem ett biztosan tudni. Igen. megfogta a nagybeteg kezét. ami megakadályozza ennek az állapotnak a bekövetkeztét. mikor még meg se hótt? Martin átkarolta az apját. Martin már többször magával vitte Yvonne-t. beesett orcákkal és egyre ritk uló hajjal. hogy már ez a hajszálvékony kapcsolat is megszakadt. És éppen azért. már mondtam neked. Már semmire sem emlékezett. De nem tudtam. És most. Mikor Martin Yvonne-ra nézett. hogy a lány sír. amely súlycsökkenést is ere dményez amit végül is felfoghatunk pozitívan és negatívan is . mikor Celia ellátogatott hozzájuk a régi még fellelhet?ek voltak az asszonyon a hajdani szépség nyomai mára már ezek is eltûntek. ahonnan csak szükség esetén emelték ki. Ilyenk r a lány odaült az ágy mellé. mert az öregedés vizsgáló kutatásaink ennyire fontosak. Ahogy Martin ott állt Yvonne-nal együtt a betegágy mellett. Van valamire szükséged? Kéne egy márványtömb. És mélyen hallgass Mickey Yatesr?l meg a feleségér?l. Hitelét vesztheti mindaz. és Martin odahajolt hozzá. Yvonne ma is ugyanígy tett. Azt hiszem. amelyiket akarod. és olyan színben tüntethet fel minket. Martin egyenesen a szanatóriumhoz hajtott. De az ám sokba van. hogy szerelmi bájitalt kotyvasztottunk. hogy az apám k?faragó volt magyarázta Martin Yvon ne-nak. Hát igen. aho l az anyját ápolták. hogy az édesanyja napról napra sorvad. arra gondolt. lakatot tesze a számra. mintha újb feltaláltuk volna a kígyóolajat. Ne tör?dj vele. akkor bekövetkezhet a legross b. Mr. hogy készítnék egy követ az anyád sírjára. Legyen óhajod szerint mondta Yvonne. Nem szívtelenség ez most. Mer az ujjaim átkozott merevek. fiam. Mr. Néhány évvel korábban abban az id?ben. látta. De arra gon . Az id?s asszony. mint rendesen. Még évekbe telik. 16 . Kifejlesztettünk egy szert.len leszel zárolni az eredményeket. Ott hevertek körülötte szanaszét a szerszámai. amit elértünk. De nem értem. nem messze a Girton College-tól. ? maga pedig egy kis darab márványt csált vés?vel meg fakalapáccsal. Peat-Smitht az épület mögötti apró mûhelyben találták. most is az ágyában feküdt. hogy elmagyaráztad. hogy komolyan fogják venni. de Martin ezúttal úgy érezte. de a testét is. hogy valóban sikerült-e valóra váltanunk az álmomat. A szanatóriumból Martin apjához mentek. Má' nem dogozók válaszolta az öreg. hogy jelent ?s lesz. amir?l azt remélem. Igazad van válaszolta Yvonne. ez a baj sóhajtotta Martin komoran. Azt hiszem. miért aggódsz ennyire. a várostól észak gatra volt. De ha kiderül. akkor a tekintetében a felismerésnek még a legapróbb szikrája sem v illant fel. Kés? délel?tt értek Cambridge-be. míg iderül. Mer má ennél többet nem tudok érte csináln rtinra nézett. Rendeld meg azt. és a számlát küldesd el nekem. Már csont és b?r volt. amit Martin bérelt. A lakás. papa. hogy segítsek megtalálni azt a valamit. csak nekem adhatod át ?ket. és fontos szerepet kap majd a betegségek elleni h arcban. még a legegyszerûbb dolgokra sem. már értem mondta Yvonne. Martinnak az volt a benyomása. és nem szólt egy szót sem. Min tha az Alzheimer-kór nemcsak az agyát pusztította volna. hogy még ma is dolgozik. Az volt az álmom mondta Martin csendesen Yvonne-nak . hogy az édesanyja vigaszra lelt e zekben a percekben. De a többiekért nem vállalhatom a felel?sséget. Peat-Smith. mikor az anyjához ment látogatóba. Akkor megmondom. Nem szívtelenség.

de bárcsak neked lenne igaz ad. hogy az inzulinnal kapcsolatban is szóba k erült. A jelek nagyon biztatóak. mint valami aphrodisiacum. a költségek. ami egyel?re még éppúgy lehet kidobott pénz. egyedül is bevehet otthon. A harlow-i megbeszélések során megállapodtak. Ha a Peptid-7 úgy kerül be a köztudatba. Az asszony már két napja volt Harlow-ban. Bár még hátravolt több mint egy év klinikai tesztelés. Mindketten tudták. soha nem hozták szóba. hogy az orrspray forma a legmegfelel?bb. hogy titokban tartsuk a dolgot jelentette ki Martin. hogy milyen formában szedjék a szert a jöv?beli fogyasztók . Ha id?nként eszükbe jutott is az a bizo nyos intim éjszaka. És folytatták a reményteli. Azt hiszem. Egyre több gyógyszert lehet m ajd ilyen formában bevenni. a termékm dzselés mindez egy olyan mesteri terv részeként. Ha az o rvos másképp nem rendeli. Ebben az orrsprayben a Peptid-7 egy semleges hatású sóoldatban lesz. és e pillanatban épp négyszemközti megbeszé t folytatott Martinnal a férfi irodájában. és még rég az az els? emlékezetes találkozás Cambridge-ben Martin. s egyú serkenti az agymûködést. A betegséget persze nem fogja meggyógyítani erre semmi remény nincsen . akik az Alzheimer-kór kezdeti stádiumában vannak. Amint lehet. Arról is beszámolt. hogy az az izód végérvényesen a múlté. Ez biztosítja majd az optimális felszívódást. Kimerít? vizsgálatokat folytattunk ez irányban mondta Martin Celiának . oldott volt közöttük a hangulat. de késlelteti. a jöv?re vonatkozó számos kérdésben kellett dönteni. A negyvent?l hatvanéves korcsoportra fogunk koncentrálni. Én nem vagyok ebben olyan biztos sóhajtotta Celia . mint azok. ám különleges esetben ett?l lefelé vagy felfelé is eltérhetünk. Mindenesetre hálás vagyok. Az egyik ilyen f? kérdés az volt. Az el?zetes intézkedések és a minisztériumi en edélyeztetési procedúra miatt kicsit le leszünk maradva mögöttetek. Sejtettem. és a legjobbnak ami m toxikus és nem irritálta az orr nyálkahártyáját egy új Felding-Roth-termék bizonyult. és azt is hallottam. rögtön kezdeni akarjuk. ami anában jelent meg az amerikai piacon. Nigel Bentley meg a többiek alig gy?ztek válaszolni az amerikai team kér déseire. Celia a jó hírekért cserébe beszámolt az észak-amerikai tesztelés terveir?l. Az már majdnem biztos. Több minden szóba került: a gyártás. a nyersanyagok és azok beszerzési forrásai.Teljesen egyetértek veled a szexstimuláló hatással kapcsolatban mondta Celia Mar tinnak. Martin azt már korábban közölte vele: Kifejlesztettünk egy olyan jótékony szert. tudom. a kíséretében lév? féltucatnyi Felding-Roth-vezet? az i tézet munkatársaival a Peptid-7 jöv?jér?l tanácskozott. hogy örülni fogsz neki. Világosan érezték és tudták mindketten. hogy valami nagy felfedezést tettetek mondta Celia. milyen rég volt az. amelyeket a beteg kényelmesen. hogy az injekciós szerek nem fogynak olyan jól. Míg Celia Martinnal tárgyalt. azután pedig még a kormányokná tt kérvényezni a Peptid-7 forgalomba hozatali engedélyét. Kellemes. hogy már több ilyen anyaggal kísérleteztek. Igen. Pontosan úgy mosolyodott el Martin. -ellen?rzés. Rao Sastri. hogy meg tudjuk oldani házon belül? kérdezte Celia boldog-hitetlenül. Sam meg ?közötte. hogy a Peptid-7 legmegfelel?bb cso . Úgy érted. a csomagolás. és úgy t . akkor komo ly szerként elveszti a hitelét. akik a napokban kezd?d? nagy-brita nniai klinikai kísérletsorozatot fogják koordinálni. amelyet a szer piaci bevezetésére készítet . mikor Sam utasítására Harlow-ba látogatott annak eldöntése végett. naponta kétszer kellene használni a sprayt folytatta Martin. N emrég csatlakozott a harlow-i intézethez két orvos. Celia arra gondolt. Ez a jöv? útja. hogy bezárják-e az intézetet vagy hagyják tovább mûködni. A szert an betegeken is kipróbáljuk. amibe det ergenst vegyítünk. de nem nagyon. jó esélyünk van arra. ami késlelteti az agy öregedését. mint aranyat fialó befekte Az is fontos kérdés volt. mennyit fektessen a Felding-Roth e gy új gyár építésébe. izgalmas tervek szövögetését. hogy nem injekciós beadásra fejlesztettétek ki.

hogy megismerkedhessen Yvonne-nal. amit néhány napp szállítottak neki a megrendelése nyomán. ami éjnek idején lassan kisod ik a nyugodt óceánra. Egy egész generációnyi különbség. hanem szerz?dést köt egy erre szakosodott céggel. akkor biztos ? lesz a legid?sebb. Celia arra gondolt. Peat-Smitht utolsó útjára. az apja meg Yvonne kísérték Mrs. hogy erre még ? sem gondolt. akik korban jobban illenek hozzá. A két n? el?ször kíváncsian méregette egymást. hogy a Peptid-7 már ott tart. e pillanatban elintéz?dött a megélhetésed kérdése. Kés?bb. A dologról ne m is esett több szó. a Saxon Inn éttermében. nne ragaszkodik a szabadságához. Yvonne. Ó. Ez a gondolat újból fel sztette Martinban a Peptid-7 jöv?jébe vetett reményeket. A pillanatnyi helyzet mindkett?nknek megfelel.magolása egy kis flakon. Ám a döntést New Jerseyben hozzák majd meg. hogy Yvonne is kaphasson egy kis anyagi segítsége t. Martin felhúzta a szemöldökét. De vakok is tudtok lenni. Semmi közöm hozzá. hogy ha felveszik. hanem a szellemi háborgás z élet vonzerejét. Valószínûnek látszott. Celia így szólt Martinhoz: Különleges és kedves n?. hogy örökké így maradjon. hogy a férfi nem a Churchgate-ben fogla lt asztalt. Biztos vagyok abban. de kis id? múlva. hanem egy másik hotel. Kés?bb egy orvos így írta le Martinnak a id?s asszony halálát: Úgy vált el az élett?l. Ez a megoldás azt jelentette. Még el?tte az élet. hogy tovább faragja azt a márványtömböt. de el fogod venni feleségül? A kérdés meglepte Martint. ti férfiak! sóhajtott fel Celia. Az egyszerû temet végeztével az öreg rögtön hazament. csakúgy. érdekes csomagolásban lehet árusítan i a szert. mikor Yvonne kiment a mosdóba. Martin. hogy tetszet?s. Az biztos. micsoda érzékenységre vall.. Martin egy este meghívta Celiát vacsorázni. és nyugodtan visszautasíthatod iskodásomat. Martin és Yvonne a visszaúton Harlow-ba sokatmondó h . Celia egy mozdulattal elhallgattatta. ah ol tart. Yvonne huszonhét éves volt jól összebarátkoztak. hogy jelentkezett az állatorvosi egyetemre. Dehogynem.. Én tizenkét évvel vagyok id?sebb nála. Sok helyre el fog jutni. Az Alzheimer-kór ett?l megfosztotta az édesanyját. minden el?zetes figyelmeztetés nélkül. ami azokat az alkalmazottainkat segíti. Az el?állítása sem fog problémát okozni egy egyszerû spraytartót k ajd megfelel?en átalakítani. hogy egyesek közületek meg tudjá emteni a nekik megfelel? helyzeteket . Celia és kollégái néhány nappal kés?bb visszautaztak New Jerseybe. Ezt meg honnan veszed? tiltakozott Martin hevesen. meg tudjuk oldani. Celia így válaszolt: Éppen ezért maga lesz a legjobb. azt hiszem. Csak ?. Celia elutazásának napján halt meg Martin édesanyja. hogy nem a Felding-Roth fogja a flakonokat gyártani. Tizenkét év semmit nem számít. Martin szomorúsággal vegyes megkönnyebbüléssel gondolt arra. és találkozik majd olyan férfiakkal. és moso lyogva azt mondta: Hallottam. Nem a nyugodt óceán. a korkülönbség ellen negyvennyolc. Mikor Y vonne megjegyezte. milyen nagy szerepe van abban. mint egy kis ladik a parttól. Nem hiszem. Aztán Martinhoz fordult: Van a Felding-Rothna k egy alapítványa. A párbeszéd ezzel abbamaradt. hogy ez a nagy nyugal om túlontúl sokáig uralta az édesanyja életét. talán a Martinhoz való vonz uk miatt. Mikor a lány elkezdett hálálkodni. Azt hiszem. de ez nem kell. Celia csodálta Yvonne-t. akik tovább akarják magukat képez ni. mint én. mert Yvonne visszatért az asztalhoz. Manapság igenis számít! makacskodott a férfi. Csendesen lebbent át a holtak birodalmába.

a vezet?ség gyakorta látogatott a tengerentúlra. akkor a Felding-Roth is lehúzhatja a rolót. A tárgyalás el?tt Celia. Az egyik ilyen a Peptid-7 kereskedelmi elnevezése volt. Az ügynökség kis csapatát Howard Bladen vezette. az Ír Köztársaságban szándékozták gyártani egy új üzemben. sem pedig jó véleménye. aztán lassan elvigyorodott. Bill Ingramnek tetszett az Appercep. aztán a legtöbbet el is vetették. A gyár területén még arra is marad hely. rajtuk a javasolt hat név. ami fontos. A Peptid-7 aktív összetev?jét. A s zer továbbra is remekül tartotta magát a recept nélküli gyógyszerek piacán. De végül megállapodtunk. az els? három az angol apperception (tudatosulás. Jordan? Magának annak idején remek ötletei voltak. hogy felröhögjön. amelynek során megvizsgálták a eveket. azaz pótol valami olyasmit. Mrs. A vállalat léte forog kockán. Hát kezdte Celia . és aki kijelentette. és. különfé al felírva. Percip és Braino Mint rámutattak. Egyórás vita bontakozott ki. Végül Bladen nekiszegezte a kérdést: És magának mi a véleménye. A negyedik javaslatot sürg?sen visszavonták. Celia egyel?re nem foglalt állást. De nem akarok menteget?zni. amit hosszas vita után végül támogatott az igazga s. amelynek eredménye a folyékony flakonokba tölth zer lesz. Elhangzott még a Genus és a Compen név is. A nevek így hangzottak: Appercep. mindent kölcsönökb?l kell fedeznünk. és hosszasan tépel?dtek egy-egy új javaslaton.llgatásba burkolóztak. az els? találkozásukat. Bill Ingram meg még vagy fél tucat vezet? képviselte. mint régen. hogy mi hány ezer dollárjába kerül a cégének. hogy ekben itt állíthassák majd el? a Hexin-W kémiai bázisát. a negyedik pedig gy) szóból. Compre. aki már az elnökségig vitte a Quadri le-Brownnal. comprehensi felfogóképesség. ami leginkább valami fehér kristályos porra emlékeztet tt. Hallgatta a többiek érvelését. A Felding-Roth reklámügynöksége még mindig a New York-i Quadrille-Brownnal dolgozt ak együtt költséges. A gyó rgyárat Celia. Végü b hónapos munka után összeült a legmagasabb szintû vezetés a Felding-Roth központjában. illetve az emberi felfogóképességre utal kezdte a reklámügynökség egyik képvisel?je. Egyedül Ingram engedhette meg magának a beosztása és a Celiával való jó kapcsolata mi tt. A nevek egy része az agyra. értelem) és percipience (felfogóképesség) szavakból ered. Mrs. Felállították a szemléitet?táblákat a tárgyalóban. kimerít? tanulmány készítésébe kezdett. egy már meglév? Puerto Ricó-i üzembe helyezték. A terv óriási befektetést igényelt. Adózás szempontjából kkal kedvez?bbnek ígérkezett az egyesült államokbeli gyártásnál. Az elkövetkez? hónapokban fontos döntéseket hoztak a Felding-Roth New Jersey-i köz pontjában. Ingram meg Bladen felidézték a tizenhat évvel korábban t ket. a második elnevezés azt jel zi. h ogy a név vészesen hasonlít egy háztartási cikk. hogy meg kell tennünk ezt a lépést. Bladen a Compent támogatta . Azt hiszem. amikor megszületett az Új Healthotherm boldog-mami terve. miután Bill Ingram megjegyezte. Jordan. Mint mondták. és mindenki ennek megfelel?en most vagy ha hangulatban van. A Peptid-7 gyártásának végs? fázisát. amikr?l megint csak ni kellett. csak az elnézésüket kérem. ez hogy nem jutott es zünkbe. Ne nevezze briliánsnak csak azért. észlelés). mert a kliense vagyok mondta Celia csíp?sen . molekuláris biológiára specializálódott üzeme. igazán nem értem. ám szintén fontos dolgok is. a többivel k apcsolatban pedig nem volt sem rossz. és szép hasznot h . de nincs meg. Ha a Peptiduccsol. és azon tûn?dött. kevésbé életbe vágó. miért ne nevezhetnénk az új szert Peptid nek. A flakonokat amiket a terveknek megfelel?en egy másik cég gyártott hajóval szándékozták odaszállítani. Egészen zavarba hoz feszengett Bladen . az ötletei ma is éppoly briliánsak. azon morfondíroztam. aminek már kiválasztották a he eket a lehet? leggyorsabban meg akarták valósítani. hogy els?sorban a régi szép id?k emlékére jelent meg a me beszélésen. Akadtak egyéb. Bladen habozott. Ez a gyár lesz a Felding-Roth els?. a dugulásgátló Drano nevére. Egy este vacsora közben Celia elmagyarázta Andrew-nak a vita okát: Nincs pénzünk erre a beruházásra. hogy a szer kompenzál .

Nagy-Britanniában az egészségügyi miniszter megadta az engedélyt a Peptid-7 forg alomba hozatalára. Nagy-Britanniában áprilisra tervezték a szer premierjét. és Yvonne lassan megszokta a napi egyórás autóutat Cambridge-be meg vissza. átengedte a munkát az intézet orvosi személyzetének. Szeptembert?l már nem dolgozott a Felding-Rothnál.. Más agype k el?állítási lehet?ségeit kutatta. hogy a Felding-Roth harlow-i intézete telefonhívást kapo . mikor Martinnak a témát ecsetelte. én megmondtam. mikor t?lük négyezer mérföldnyire beiktatták az új amerik Reagant. Ám márciusban valami olyasmi történt. ? maga a Peptid-7 módosításán dolgozott. és vizsgaeredményei alapján felvételt is nyert ebbe a nagy hírû és patinás intézménybe. hogy ha türelmes. és úgy ogy veszélybe sodorja a Peptid-7 jöv?jét. Eljött az id?. az észak-amerikai kontine nsen pedig júniusra. Yvonne örömmel olvasta a prospektus szövegének azt a passzusát. hanem megkezdte tanulmányai t a Lucy Cavendish College állatorvosi szakán. hogy míg az ismert súlycsökkent? hatásra fe hívják majd az orvosok figyelmét az információs anyagban.. ami meger?sítette a korábbi félelmeket. Az id?s betegek pozitív an reagáltak a szerre. hogy nem kérnek hivatalos javallatot a Peptid-7 fogyasztó hatására. bár szörnyen érdekelték a klinikai tesztelés eredményei. akkor ez egyedül annak a felel?ssége. hiszen ez alapozta meg az el?z? sikert is. és Mar meg a maga legnagyobb boldogságára kiválóan megfelelt minden tárgyból. hogy nem kért ek hivatalos engedélyt külön javallatokra . Tekintettel a klinikai tesztelés kiváló eredményeire. Nem jelentkeztek káros mellékhatások. Két hónappal kés?bb az illetékes amerikai minisztérium is pozitív döntést t. Most október volt. akkor talál magának egy angol rózsaszálat ntette ki. A következ? év januárjában. És igazam lett. Martin Peat-Smi th. Így ha mé zért írná fel valaki. és az err?l szóló részt i jobban eldugni a hivatalos szervekhez küldött anyagokban. A cambridge-i Lucy Cavendish College-ba adta be a kérelmét. Id?közben az ír gyár építése és a Puerto Ricó-i üzem átalakítása a végéhez közeledett Harlow-ban Martin. erre a célra kifejezetten nem ajánl a Peptid-7-et. Tanulmányain kívül nagy élvezetet okozott neki a walesi herceg és Lady Di között vi rályi románc. ahol egy n?i társaságról esett szó. amelyek között most már a c ridge-i egyetemen történtek is helyet kaptak. nem látszott valószínûnek. 1980 januárjában Yvonne felvételizett. hogy az összegyûj t adatokat elküldjék a londoni Gyógyszerbiztonsági Bizottságnak és a washingtoni minisztérium ak. hogy néhány orvos esetleg ilyen célból írná fel. ami az agy öregedési folyamatát hivatott késleltetni. Szerintem pusztán csak ésszerû. Celia meg a többiek úgy döntöttek. . Ez annyit jelentett. Ezek után pillanatok alatt eldöntötték. hogy a Peptid-7 kereskedelmi neve Peptid -7 lesz.. A Peptid-7 klinikai kipróbálása sokkal gyorsabban haladt a vártnál. Martin és Yvonne még mindig együtt élt. Vincent Lord. A szokásnak megfelel?en nem sokkal ezután Kanada is követte az Egyesült Államok példáját. lényegi szerepér?l és alaposan ártana a hírnevének. Elröpült egy év. Mindkét esetben az a meggondolás vezette a vállalatot. Martint továbbra is szórakoztatták Yvonne pletykás hírei. akik kénytelenek voltak elhalasztani vagy megszakítani tanulmányaikat . valamint arra. Azzal kezd?dött az egész. Látod. de semmi esetre sem a FeldingRothé. Bármilyen frivol célra val sználás elvonná a figyelmet a szer igazi. hogy a Peptid-7 komoly gyógyszer. A szexstimuláló hatást bár az állatokon elvégzett több kísérletsorozat bizonyította a hatás igenis létezik nem vizsgálták a kórházi tesztelés során. Felmerült ugyanis.különös tekin okra. és kiemelked? si kereket hozott Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt. Miután alaposan megtárgyalták a kérdést Harlow-ban és Boontonban is. hogy a Peptid-7 enged sokáig elhúzódik. Yvonne fáradhatatlan volt.

válaszolj ?szintén a kérdéseire. h ogy így lesz. És tedd hozzá. lefogyasztja õket és amitõl a középkorúak ismét fiatalnak érzik magukat. míg Celia megtö felvette a fürd?köntösét. és interjút készített vele. hogy a lap valahogyan tud omást szerzett Mickey Yates esetér?l. és hogy ezért nem javasoljuk a szert az embereknek szexuális stimulációs célokra. ha a cégük még ma nyilatkozatot juttatna el szerkeszt?ségünkbe. Martinból ömleni kezdett a szó. Valamennyi cikk a Peptid-7-tel foglalkozott. Peat-Smithszel vagy Rao Sastrival akart be szélni. A hangja remegett a szörnyû aggodalomtól. a titkárn?nek diktálta le az üzenetét. Én is. Mindig is sejtettem. Tudunk valamit tenni annak érdekében. megkérdezte: Akkor most mit csinál jak? Hívd vissza azt a riportert. Ne felejtsd el hangsúlyozni. A riporter Dr. Az errõl szóló cikk a holnapi számunkban jelenik azt szeretnénk. ami nem kelt nagyobb feltûnést. Mihelyt Celia felvette a kagylót. A cikk fölött. Mindenesetre próbáljuk meg. a kezében egy halom újságkivágással. ami egy ilyen sztorit visszatartana. és már tárcsázta is Celia otthoni számát. amit Yates mondott. Celia együttérzéssel hallgat ugyanakkor rögtön praktikusan kezdett gondolkozni. és az asszony éppen zuhanyozott. Celiának az a halovány reménysége. de a hírügynökségek is azo nal világgá röpítették a szenzációt. hogy mégse kerüljön nyilvánosságra? Nem tudunk. A Daily Mail a következ? módon indította a beszámolóját: TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS! Hamarosan itt az új csodaszer Amitõl szexibb. Martin délel?tt fél tizenkett?kor olvasta el e néhány sort. Az a iziákum szó. többször is szer pelt a szövegben. hogy így csak valami rövid cikkecskét fognak közölni.tt a Daily Mail címû laptól. tehát nem áll módunkban teljesen megcáfolni zonkívül egyetlen olyan újság sincs a világon. hogy más harlow-i Peptid-7 önkéntesek is tapasztalták ezt a rendkívüli stimuláló hatás is meger?sítették mindazt nevüket adva hozzá . Morristownban r el fél hét volt. aki talán még soha nem hangzott ilyen gyámoltalannak. hogy a szexuális vonatkozást csak az á latoknál vizsgáltuk. aminek a cím NEKED. Ezt kétlem mondta Martin lehangoltan. és páni félelem töltötte ehet. Három nappal Martin hívása után Julian Hammond jelent meg Celia irodájában. A vállalat szempontjából még rosszabb volt az. Mintha az a nagy-britanniai riport egy zsilipet nyitott volna meg mondta a sajtóügyek felel?se. és amelyben az id?s Yates a visszanyert szexuális teljesít?képességév el hencegett. A hírnek valóságalapja van. Miután egyiküket sem találta bent. amit?l Martin meg a többi Felding-Roth-munkatárs is rettegett. Martin türelmetlenül várta. Az üzenet így szólt: Lapunk úgy értesült. és elsiklott azon tény fölött. Úgyhogy a Peptid-7 szexuális vonatkozása napvilágra került. hogy hamarosan egy olyan csodaszerrel fognak megjelenni a piacon. hogy ugyanez vonatkozik a fogyasztó hatására is. Lehet. egészségt?l majd kicsattanó interjúalany fotója képen szemlesütve mosolygott mellette a boldog felesége is. Nemcsak hogy minden brit sajtóorgánum foglalkozott az üggyel. Martin . amit az le tett Martin íróasztalára. h adt. amir?l nem tudtak a Felding-Roth vezet?i: neveze tesen. és felolvasta az újságíró üzenetét is. fiatalabb és karcsúbb lesz! A cikk els?sorban a Peptid-7 szexuális vonatkozását domborította ki. hogy ez idáig hivatalosan csak állatoknál figyelték meg ezt a hatást. Volt még valami a lapban. de a lehet? legrövide ben válaszolta Celia. Az Egyesült Államokban is azonnal nagy figyelmet szentel . ami szexuális szempontból megfiatalítja az embereket. aki a cikkben meger?sítette férje állítását. PEPTID-7! volt. ott virított a ragyogó mosolyú. hogy más újságok talán nem harapnak rá a témára. hogy egy átkozott szenzációhajhász újság romba dönti minden eddigi munkája eredményét é Azonnal a telefonért nyúlt.

mind ped ig az Egyesült Államokban fellépett. Hosszú sorok kígyóztak a gyógyszertárak el?tt. Puerto Ricóba. Jobban jártam volna. hogy a Peptid-7 a bûvös füvek és az ?rölt egérköröm k tartozik. Voltak trágárkodó és obszcé Hirtelen mindaz. mert az egész mögött csak káros szenzációhajhászást látta. amire Celia célzott. akit a szer valódi. és valamennyien azt az el?re megfogalm zott. Sajnálom. hogy az Egyesült Államokban nyilvánosságra került a téma. Ilyenkor. és a maradék zét is felvásárolták a barátaiknak . Mint kés?bb kiderült. méghozzá igen nagy bajba. agyi öregedést késleltet? célja érd . Mancheste rbe meg vissza. A vállalat kénytelen-kelletlen válaszolgatott a kérdésekre. és a lehet? legjo szolgálni a Peptid-7-re áhítozó tömeget. 17 Mint kiderült mondogatta Celia sokkal kés?bb err?l az id?szakról . kezében tartva a hadmûvelet szála t. álmatlan éjszakái voltak és gyötr? dile olt a furcsa a dologban. Harlow-ba. néhány héttel a Peptid-7 méltóságteljesre tervezett bemutatkozása el?tt Celi t volt. hogy az orvosok. elk méretû keresletet. és türelmesen beálltak az ottani sorba. A probléma ugyanis. Celiát éppen ez a vásári effektus aggasztotta a leginkább. ám szakszerû választ kapták. akik nem akarják. et nélkül csengett a telefon a Felding-Roth központjában. hogy kapcsolatba hozzák ?ket valami lejáratott dologgal. muszáj volt felvilágosítást adniuk. hogy mint Bill Ingram foga lmazott azok az átkozott orvosok és gyógyszerészek maguk is szedték a szert. a megfelel? mennyiségû utánpótlás el?teremté volt.témának. ennek az volt az egyik oka. Akadtak persze a hívók között telefonbetyárok is jócskán. A hiány. Kés?bb így beszélt err?l: Máról holnapra éltünk. hogy szerencsésen túlesett élete legnehezebb próbatételén. hogy egészen más problémáink lettek. és csaknem valamennyi lap meg tévéállomás megemlítette a szer szexuális és fogyaszt Attól a pillanattól kezdve. ami egy darabig valóban aggasztó volt. Lehet. Így hát. hogy a Peptid-7-et nem javasolják ilyen célokra. mint amikre számítottunk. A vállalat öreg rókái sem emlékeztek hasonlóra. és a szállítmányt vitték a kiköt?be . mert a sajtó. a rádió meg a televíz nkatársai is minél több részletet akartak megtudni a Peptid-7 premierjér?l. rendkívüli mûszakokkal. rövid. elkeseredett és rossz el?érzetek gyötörték. Attól a pillanattól kezdve ugyanis. amit olyan nagy gonddal megterveztünk. vásári komédiához vált haso latossá jegyezte meg Bill Ingram. A elefonközpontosok jelezték a vezet?ségnek. és hozzátette: Mindez azt bizonyítja. hogy a hívók nem érik be ezzel a válasszal. amiket rögtön az érkezésük után már töltött k. mind Nagy-Britanniában. egyáltalán nem fogják felírni a Peptid-7-et? Beszélt a dologról Andrew-val. Külön e ra bérelt repül?gépek hordták Írországból Puerto Ricóba a Peptid-7 értékes aktiv összetev?jét Ingram ebben a nehéz id?szakban is állta a sarat. Legtöbbjüket persze cs a szer szexuális és fogyasztó vonatkozásai érdekelték. igyekeztünk a tartalékainkkal bûvészkedni. és hozzátette: . Kevés olyan telefonáló akadt. hónapokig képtelenek voltak kielégíteni a példátlan. Chicagóba. hogy ezt kell mondjam. Nagy-Britanniában Martin mélységesen kétségbe volt esve. Ez az egész sajtócirkusz azt sugallja. izgalommal teli órákat élt át. aki meger?sítette a félelmeit. és ha közben elfogyott a s a kuncsaftok kerestek egy másik gyógyszertárat. a Peptid-7 p remierje utáni els? hónapokban valóban bajba kerültünk. A Felding-R th vezet?sége feszült. A sajtó hívásai után következtek az utca emberének telefonjai. A Puerto Ricó-iak-ahogy a Felding-Roth egyik anyagbeszerz? ügynöke fog almazott állandóan a kis flakonok után sírtak. ha meg sem kérdezlek sóhajtotta Celia boldogtalanul. Cel a ilyenkor elnevette magát. Ám nem volt mit tenni. felidézve azoknak a zûrzavaros napoknak az emlékét. Az ír és a Puerto Ricó-i gyár éjjel-nappal dolgozott. mindig megkönnyebbülte n felnevetett. hogy soha nem vehetsz mérget arra. de elég sok orvosnak tényleg ez lesz a véleménye. hogy kapni lehetett a Peptid-7-et vagyis receptre meg lehetett vásárolni . Kétségbe s telefonálás folyt New Jerseyb?l Írországba. miként reagálnak az emberek valamire.

az emlékez?képességük. A feledékeny férjek kezdték számon tartani a feleségük születésnapját és a házassági y id?s férfi azt állította. hogy tényleg tudja az id?pontokat. hogy a jóisten áldjon meg mindenkit. hogy még akkor sem ártott. hogy bár os mellékhatást okozott volna. h elding-Roth megkérvényezte az Egyesült Államokban. Kanadában és Nagy-Britanniában. Ám még így is. És Ingram nem túlzott. megfájdul a feje. hogy a Fortune llió dollárral alábecsülte a vállalat jövedelmét. miut ptid-7 kúrával tizenöt kilót fogyott. akinek csak köze volt ehh ez az ügyhöz! A vállalaton belüliek minden t?lük telhet?t megtettek. Sokan voltak. a Fortune bec a Felding-Rothnak az eladásokból az els? évben hatszázmillió dolláros jövedelme lett. Mikor a barát ai próbára tették. hogy valahányszo r használja a szert és utána szeretkezik. ám a szakért?k többsége bizakodva tekintett a jöv?b Felmerült azonban egy kritikus kérdés is. aki arról írt. hogy a Pep id-7 javallható legyen fogyasztógyógyszerként is. hogy a Felding-Rothszal téríttessék meg a ruh atára lecserélése miatti költségeit. hanem fiatal kövér embereknek is sikerült lefogyniuk és e gészségesebbé válniuk. Ennek eg néhány korábbi becslésnek az eredményeként a Felding-Roth részvényeinek értéke a New Yorka csillagos égbe szökött ahogy egy t?zsdeügynök megfogalmazta. és egyöntetûen azt á gy jobb a közérzetük. A magazin ezenkívül megállapította. A keresetet megvitatták. hogy els? látásra megjegyzett egy buszmenetrendet. Egy kaliforniai férfi pert indított. kiderült. mint ahogy már oly sokszor el?fordult a múltban a sikeres új gyógyszerekkel? A válasz. hamarosan bebizonyosodott a szer jótékony súl csökkent? hatása is. Ugyanez vonatkozott a notórius telefonszámfelejt ?kre is. Bár ez csak másodlagos fontosságú volt. ha a használójának éppen nem volt rá szüksége. és hogy majd kicsattannak az energiától.Mégis azt mondom. hogy a szexuális energiájukra is vonatkozik-e mindez. hogy a Peptid-7-b?l ilyen bombasiker lett. Igaz. A levelet a Felding-Roth rut inból továbbította a minisztériumnak. mikor a könyvel?k befejezték a számításaikat. kiderült. egyetlen olyan ipari tennék sem készült. Közvetlenül a szer forgal zatala után egy hónap alatt megháromszorozódott a részvények értéke. és elutasították. Rögtön leállították a vizsgála mikor kiderült. Egy évvel az új szer premierje után a Fortune magazin ezt a címet adta egyik nagy riportjának: A FELDING-ROTH ÚGY LÁTJA. Még azok a felvásárló és t pult alá dugdosó gyógyszerészek meg az orvosok is hozzájárultak ahhoz. Közben világszerte lázas iramban megkezd?dött a Peptid-7 továbbfejlesztése. amit 1976-ban dobtak piacra. hogy a kérvé indhárom országban jóváhagyják. hogy ez aztán igazán m agánügy. Mikor m t?lük. a amet óta. hogy a szer csökkenti-e az Alzheimer-kór gyakoriságá Erre csak évek múlva várhatták a választ. mások pedig titokzatosan mosolyogtak. hogy a levélíró asszony nyolcvankét éves. Az orvosszakért?k a legfontosabbnak a szer emlékez?képességre kifejtett hatását tart ották. hogy kezelni lehessen ?ket a t dei forgalomban. Ezek után az igazgatótanács megszava hogy egy az öthöz aprózzák fel a részvényeket annak érdekében. Azt még nem lehetett tudni. JOBB GAZDAGNAK LENNI Miután a Peptid-7 tornádószerûen végigsöpört a világ gyógyszerpiacán. hogy a Peptid-7 igenis hat . fújták naponta kétszer az orrlikaikba. akiknek korábban katasztrofálisan mûködött a névmemóriájuk a Peptid-7 res használatával ez a panaszuk megszûnt. Nem lehete okni. Középkorú és id?s férfiak meg n?k t és százezrei használták a szert. Nemcsak id?s. Szinte bizonyosnak látszott. . Azok a pszichológusok. majd a rákövetkez? nyolc hónapban újra megduplázódott. akkor néhányan ?szintén igen válaszoltak. amely ha sonlatos lett volna a tüneményes Peptid-7-hez . mivel a régi ruhái közül egyet sem tudott felvenni. csaknem teljes bizonyossággal: igen. Ez a hatás hamarosan olyan közismertté és orvosilag elismertté vált. és kivizsgálta az ügyet. illetve el?állítása. jött egy panaszos levél egy texasi asszonytól. És hihetetlen módon szinte egyáltalán nem érkezett a vállalathoz jelzés arról. akik komplex memóriateszteket végeztek. hogy a SmithKline nagyszerû fekélygyógyszere. Ám a Peptid-7 abban különbözött minden addigi szert?l. egy éven belül ez megkét . és kijelentették. És nemcsak anyagi értelemben volt teljes a siker. elégedetten er?sítették meg. Vajon nem írták-e fel túl sok embernek a P eptid-7-et.

hogy a tévé még a hasznunkra lesz emlékeztette Bill In gram Celiát. és az orvostudomány egyik nagy vívmánya. akkor a legnagyobb részét elszippantja az adóhivatal . hogy a gyógyszeripar történelmének szörnyû tévedésekkel terhes id?szakai is voltak. hogy nagyszerû szer. De örülök. és azt is tudták. csaknem teljesen kimerült. Celia sürget? javaslat gatótanács jóváhagyta. amelyik a Peptid-7 flakonjait gyártotta. Az orvosok lelkesedése nem ismert határokat. a Ro ty tagjává. Mor ristownban jelölték ki. és pusmogtak egy lovagi címr?l is. Ennek én is örülök mondta Celia. hogy az öregedési folyamatot kutató nkájával ilyen eredményt fog elérni. hogy mire költik annak az irdatlan mennyiségû pé ek egy részét. fontos dolog emlékezetben t rtani. Folytak a tárgyalások egy optikai cég megvételér?l milliós beruházással új génsebészeti kutatóközpontot terveztek. a nejének vagy a barátaiknak. és a tévében is s rült a szer. Ezzel kapcsolatban Celia meg is jegyezte Andrew-nak: Most az egyszer tévedtél. amelyben egy hotel is helyet kap majd. tisztelték. és úgy döntöttek. tényleg tévedtem ismerte be a férje . amely új gyógysze rszállítási rendszerekre specializálódott. az újabb meghíváso yezhet. A kórházakb rendszeresen alkalmazták. gondolta Celia. Te na és persze Martin en megérdemlitek a sikert. mégpedig temiattad. ami el?reláthatóan az elkövetkez? években is hasonló ütemben fog gyarapodni. A legmerészebb álmaiban sem gondolta. és néhány már hosszabb-rövidebb ideje szerte a városban. most. Az új felh?karcolókomplexum helyét. Soha nem fogok megszabadulni a Montayne miatti bûntudatomtól mondta Seth szo morúan. Martin közismert ember lett. Seth megjegyzett csendesen még valamit azon a bizonyos találkozón Celiának: Egyik nagy el?nye ennek a rengeteg pénznek. talán azért. szóba került a neve a Nobel-díjr . hogy a váll entúlon is terjeszkedni fog. arra gondolt: egy ilyen hall tlan nagy tudományos és anyagi siker közepette megtisztító erejû. A Peptid-7 diadalútját Martin Peat-Smith ahogy mondani szokás a hetedik mennyo rszágból szemlélte. Ingram. Más társaságok is felkérték el?adások tartására. hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet. hogy mit tegyenek a vállalat számlájára érke ek pénzzel. Másfél évvel a Peptid-7 egyesült államokbeli forgalomba hozatal után. Az élénk társasági életet él? orvosok soha nem felejtették el zsebr enni a recepttömbjüket. Igaza lett. hogy az az alap. Az orvosokat mégsem ijesztette el az a nagy publicitás . amib? Childers Quentin a Montayne-ügyeket finanszírozta. hogy tévedtem. drágám. jelent?s terhet levett Celia válláról. Igen. Soha. bámulták. akit egy éve neveztek ki általános alelnökké. A telefonszámát m . Úgy ajánlották a Peptid-7-et a betege iknek. különféle bérelt helyiségekben lelt ideiglenes thonra. mivel a boontonit egyszerûen kin?tték. és ezt biztos még jó néhányszor az o god dörgölni.Ezeken kívül egyetlen komolyabb panasz sem merült fel. hogy írjanak fel neki Peptid-7-et. Vásároltak egy Gulfstream-Ill típusú sugárhajtású repül?gépet is. Az újságok gyakran tárgyalták a jótékony hatásokat. Ezután egy arizonai konszern megvétele következett. mert már egy ideje tudta. aki kéri. Megválasztották például Nagy-Britannia legpatinásabb tudományos társasága. Elkészültek az új székház tervei is. hogy a vállalat kiszélesítette a vékenységi körét. hogy a Felding-Roth megvegye azt a chicagói céget. Mert ha sokat gatyáznak. biztonságos. S?t úgy néz ki. A már nyugállományban lév? Seth Feingold továbbra is a vállalat tanácsadója maradt. A készpénzköltés egyik módja más vállalatok felvásárlása volt. és ke a társaságát. hogy ha il y módon szívességet tesznek a vendéglátónak. Celia legf?bb gondja újabban az volt. Tudták. Seth így figyelmeztette Celiát egy megbeszélésükön: Minél hamarabb dönteni kell arról. hogy rendezni lehet bel?le azo knak a szerencsétlen Montayne-károsult gyerekeknek a kártérítési ügyeit. aki szintén átérezte a józan megbánás pillanatát. A publicitás töretlenül folytatódott. é almanként megjelent a házban. mert a Peptid-7 a nnyi öröm forrása lett. Celia. Martinnak mindennek ellenére sikerült megvédenie az intimszféráját. hogy úgyi s lesz valaki. Egyszer azt mondta nekem. miel?tt egy vacsorára vagy koktélpartira indultak. Celia meg Ingram ve ybe a repülöõ egyre gyakoribb észak-amerikai útjaikon.

hogy Martin m élheti a korábbi. és most is az. az essexi születésû tizenhetedik századi költ? Egy menyasszony hoz címû versének néhány sorát vésette: . Celia és Andrew nászajándéka Martinnak meg Yvonnenak egy gravírozott ezüsttálca volt. hogy. mintha hirtelen kialudt volna egy fény az életében.toztatták és titkosították. hogy ha a helyzet úgy kívánja. Aznap. vagy akit jobban fogsz szeretni. Magányosnak érezte magát. és így nem sok értelme volt naponta pendlizni Cambridge meg Harlow között. Nem értem mondta tanácstalanul Celia a vonal túlsó végén. Hát. Martin vita nélkül elfogadta a lány érvel vonne azt várta.. Így van mondta Celia. Abban biztos vagyok. mert szerintem soha az életben nem találsz senkit. Ahogy telt z id?. Gondoltál már arra. Másnap felhívta Celia New Jerseyb?l valami hivatalos ügyben.. Kis csönd lett. és a beszélgetésük vége megjegyezte: Martin. És mindezt hogyan óhajtod lebonyolítani? A férfi habozott. mert úgy láttam. ja igen. Mert n? vagyok. Miért nem? Mert nem lett volna igazságos válaszolta Martin. hogy többet nyújts neki? Például hogy feleségül vedd? Az az igazság. Egy este lefekvéskor arra gondolt. És megpróbáltad lebeszélni? Nem. sötét. és ne áll eg addig. hanem egy cambridge-i bérlakásban. int Dr. az igazgató szélvészként végigrohan a folyosón. azt hiszem. amit akar. Yvonne egyedül maradt. szabad akaratából döntött így. ki vagy a mennyekben! kiáltott fel Celia. és szörnyen hiányzott Y ne vidám csacsogása. és barátok maradnak. térden állva vallj neki szerelmet. Mikor hazaért. útközben nem ártana. És. ha megállnál egy zusszanásnyi id?re. és máris egyértelmû volt mra. M dékozol tenni? Ha még nem túl kés?. hogy a virág nevû növényt ismered egyszer még én is kaptam t?led egy csokorral.. míg meg nem találtad Yvonne-t. Néhány pillanat múlva a harlow-i intézet dolgozói meghökkenve szemlélték a jelenetet. Független n?ként. Az élmény már csak azért is nyomasztotta. akkor addig ráználak.. a fölöttesed vagyok a vállalatnál. Neki is van egy önálló élete. Yvonne rettenetesen szenvedett. Peat-Smith. amit végül Celia tört meg. ülj be a kocsidba. Valami baj van? Martin ?szint eség! rohamot kapott. amibe Celia Francis Quarles. míg fel nem ébredsz! Hát hogyan lehet a Peptid-7 fe ltalálója ilyen mulya! Te sült bolond vagy! Az a lány imád téged. Martin Peat-Smith. És megváltozott még valami. úgyhogy ezennel hatalmi al utasítlak arra.. Mert öt percet sem töltöttem vele együtt. hogy gondoltam. üre adta. az a te dolgod. Az intézetben Nigel Bentley gondoskodott arról. olyan nyomottnak tûnik a hangulatod. És kétségtelenül többet vár az élett?l. Édes jóistenem. Az elválásra nem valami nagyjelenet után került sor. egyre kevésbé tetszett neki a dolog. Nem így törté Yvonne nem mutatta ki a csalódottságát. Csak azzal tud ta magát egy kicsit vigasztalni. l azt tesz. és kiöntötte a szívét az asszonynak. Ám az így is egyértelmû volt. Mindezt azért mon om most neked. mert öt éve nem volt része benne. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin kétségek között verg?dve. Martin ugyanis egyre gyakrabban utazott el H arlow-ból. De aztán mégsem hoz tam szóba. Megegyeztek abban. akkor megkérem a kezét. és vennél egy tisztességes méretû virágcsokrot. h a most ott lennék. Martin közvetlenül a búcsú után megint elutazott egy hétre. Hát miért engedted el Ez nem elengedés kérdése. hogy Martint csa k a legfontosabb hívások és látogatók érhessék el. hogy nagyon élvezi az egyetemet már harmadéves állatorvos tan-hallgató volt. beugrik a ko csijába és nagy fékcsikorgások közepette elviharzik. hogy nehéz a felfogásod. Amit ezután teszel. hogy id?nként találkozni fognak . Martin mondta Celia . Mikor Yvonne el?állt a tervével.. Yvonne egyszerûen csak úgy döntö csendesen és határozottan. felhívom. mikor Yvonne elment. aki jobban illik h ozzád. hogy olyan ez. Mikor eljött a búcsú pillanata. ki a kapun. Yvonne már nem Martinnál lakott. hogy most azonnal állj fel az íróasztalodtól. visszavonult életét. hogy elköltözik. mint amennyit te ki. hogy Martin legalább a forma kedvéért megpróbálja tartóztatni. de azt ta nácsolom.

el?ször aggodalom öntötte el. A kipróbálás úgynevezett harmadik fázisában. részben kórházban. Yaminert?l származott. az eredmények egyöntetûen biztatóak voltak. Mindenképpen el akarta kerülni. hányás. különösen az ízületi gyulladásos betegek reagáltak jól az új s nemcsak önmagában szedhették a Hexin-W-t. Beváltva a reményeket. azt dt. És ott volt még a Hexin-W. És a hatalmas er?feszítésnek is lett az eredménye. viszont a Peptid-7-nek köszönhet?en izmosodott meg a Felding-R oth. Minden napod legyen lakodalom. A Hexin-W tesztelésének eredményei nagy elégedettséggel töltötték el Lordot. Nem jele ezett semmi komolyabb káros mellékhatás. orvosi felügyelet alatt ami egészen ideálisnak volt mondható. A korábban hosszabb ideig szedte több mint hatezer ember. A Hexin-W két és fél évig tartó tesztelését személyesen Vincent Lord felügyelte. Az ilyen tanulmányok megkezdése el?tt a betegt?l engedélyt kellett kérni. és miel yújtották volna a minisztériumnak a gyógyszer-engedélyezési kérelmet. Ritkaságszámba ment. ha egy szernek egyált nem voltak káros mellékhatásai. lelki nyavalyák Örökre kerüljenek el. Yaminer belgyógyász volt. A piaci premierje egy év múlva volt esedékes. annak érdekében. Nagy magánpraxisa mellett még két kórháznak is dolgozott. Ám egy csapásra elpárol a lelkesedése.Május viruljon boldogságodon. M nt a Hexin-W tesztprogramban részt vev? többi orvost. hogy tanulmányozza a szer hatását egy betegcsoporton az ? esetében száz emberen. és a vállalat így jobb körülményeket tudott teremteni a másik terméknek. A harmadik fázisban nem szoktak hatezer embert bevonni a tesztelésbe. ?t is azért alkalmazta a Felding -Roth. hogy valakinek a hanyagsága vagy hozzá nem értése miatt a tudományos dics?ségének fénye akár egy jottányit yuljon. utolsó el?tti fázisban nem akarta kockáztatni. Lord vegyes érzelmekkel figyelte a Peptid-7 elsöpr? és tartós sikerét. ami aggodalomra adhatott volna okot. aki az arizonai Phoe nixben praktizált. Más tségeit inkább átengedte a beosztottainak. 18 A Hexin-W klinikai kipróbálása során bizonyos káros mellékhatások jelentkeztek azokná betegeknél. Személyes érdekeltsége miatt nagy élvezetét lelte a munkában. gyulladásgátló szerekkel kombinál is. és tud ott róla egyet s mást. Ám egyik sem volt olyan szokatlan. amivel szinte so ha nem is volt probléma. hog y valami baja essék szellemi gyermekének. ám most mégis így döntöttek. de hallotta már a nevét. A Yaminer által kért nyilatkozat semmiben nem tért el az ilyenk . A panaszok nem voltak súlyosak. valamint hasmenés. Ahogy Vincent Lord végigolv asta a gépelt lapokat. végül pedig szörnyû haragra gerjedt. a szabad gyökök befogása. Bánat. Lord nem ismerte az orvost személyesen. A betegeknél szórványosan jelentkezett . A Peptid-7 figyelemre méltó kivétel volt. akik más orvosságokkal együtt szedték az új szert márpedig ez lett volna a sze atásmechanizmusának lényege. amelyeket addig veszélyességükre való tekintettel nem írtak fel nekik az orvosok. hogy ? maga csakis a Hexin-W-r e koncentrálhasson. ami a jelek sze t hasonló vagy még nagyobb sikerrel kecsegtetett. Azok az apróbb kellemetlenségek vagy kiküszöbölhet?e vagy egyszerûen elhanyagolhatóak a szer nagyszerû pozitív hatása mellett. Irigykedett Martin Peat-Smithre. mert alaposan tanulmányozni kellett az ez idáig veszélyesnek számító gyó el együtt beszedett Hexin-W hatását. Ebben a kritikus. és a betegeknek csak egy töredék részénél jelentkeztek. mikor a kezébe került az egyik orvos esetleírása. Óriási feladatot jelentett az elszórt kísérleti helyszíneken folyó munka koordinálása re a vállalaton belül és kívül kisegít? munkaer?ket alkalmaztak. A kérdéses jelentés egy bizonyos Dr. Óriási mennyiségû adat gyûlt össze a Felding-Roth központjában. mikor a Hexin-W-t már betegeknek adták a gfelel? esetekben és rendes körülmények között. kísér?jelenség. szédülés és magas vérnyomás. betegség. hanem olyan más. Lord maga akarta az any g oroszlánrészét ellen?rizni. aztán még egyszer tüzetesen átnézte.

Ha a minisztériumot is bevonja Yaminer lel eplezésébe. A másik pedig az. és eléjük tárni gész anyagot. Lord megint átkozni kezdte Yaminert az ostobaságáért. Az egyik az vo lt. Lord az eddigi tapasztalatai alapján a második verziót tartotta valószínûnek. Yaminer jelentéseiben napról napra azonos pH-értékek szerepeltek az e gyes betegeknél. Ám ennek a rendszernek is megvoltak a maga gyengéi. És tekintettel arra. vagyis en yivel tolódna el a Hexin-W premierje. hogy egyeseket ?szintén érdekelte a kutatás. egyszerre. Csendes. Mivel neki sz inte egyetlen fillért sem kellett a munkába fektetnie. hogy többet vállaljon. Itt is azonos számokra bukkant. vagy pedig a száz beteg túlnyomó többsége csak Yaminer fantáziájában létezett. Mert lehet. fortyogó dühvei Lord átkozni kezdte Dr. Márpedig Dr. Yaminer a Hexin-W tanulmányaiért nyolcvanötezer dollárt kapott. És hogy miként jött rá minderre? El?ször is Yaminer a hamis jelentéseit sietve. Azonnal tájékoztatni a minisztériumot. felületesen írta meg. akit majdnem biztos. Meg is találta. Mivel a munka ennyire jól fizetett. A szerr?l egyébként is szinte kizárólag csak jót írtak minden egyes entésben. Ez nagyvonalúságokhoz és meglep? gyakorisággal adathamisításokhoz veze a tanulmányok elkészítése során. Aminek következményeként hivatalos vizsgálat indulna Dr. hogy egy beteg vizeletének pH-értéke öt egymást követ? napon ugyanaz legyen. attól függ?en. Ám egy elfoglalt orvo ez nem valószínû. Yaminer csalt a Hexin-W-r?l írt tan ulmányokban. aminek a neve ez esetben bûnös csalás. az ügy akár egy évig is elhúzódhatna. Mit tegyen? Lord úgy érvelt magában. hogy Dr. hogy ha ez egy olyan szerrel esik meg. s?t még az orvosi praktizálást is megtilthatnák neki. amit csak a legvégén tisztázott le szépírással. sok orvos hajlott arra. Ilyesmi már más orvosokkal is történt. Két dolog lehetséges: vagy nem végezte el a szükséges vizsgálatokat a megnevezett be tegeknél. természe nes gyakorisággal. Ennek még egy embernél is nagyon kicsi a valószínûsége. Ami arra ösztönözte Lordot. A doktor már korábban is dolgozott a Felding-Rothnak és más gyógyszergyárakna s. amellyel kapcs . mint amennyit tisztességgel t eljesíteni tudott. hogy ilyen dilemmáb a kényszeríti. Hogy egészen biztos legyen a dolgában. Yaminer jelentése rendkívül kedvez? színben tüntette fel a Hexin-W-t. hogy Yaminer más ívre jegyzet lt korábban. majdnem az egész összeget tiszta haszonként könyvelhette el. A kísérleti gyógyszert kapó betegeknél többek között vizsgálták a vizelet pH-értékét avas vagy lúgos-e. Nem kellett tovább keresnie. Lordnak el? ször az szúrt szemet. Yaminert. Lord találomra kiválasztott még tizenöt beteg et. ? ta ?ket a teszteredményeikkel együtt. Ezért a hónapokig elhúzódó kis pluszmunkáért az orvosok betegenként ötszáz-ezer dollá zsebre. Magyarán: csaláshoz. hanem legtöbbször az írószer is más és más. hogy melyik gyógyszergyár adta a megbízást. és az értékek általában váltakoztak. A normál érték 5 és 8 között váltakozott. könnyen el?fordulhat. és ezeknél a vérképelemzéseket bogarászta végig. hogy tovább induljon a nyomon. Az orvosok két okból is szívesen vállalkoztak az ilyen feladatra. általában akkor sem egyezett a kézírás ilyen tökél n nap mint nap. Más szó annak az esélye. és hogy a szer mennyire v lt fontos. A különböz? napokon elvégzett mé e önálló esemény volt. Tudta. Vagyis nem túl valószínû. hogy bíróság elé állítanának. Bármelyik tudományos orvosszakért?nek már ennyi is elég volna bizonyítéknak a hamisításra. Ha Yaminert bûnösnek találnák. hogy ?rá is ez a s . Lord egészen biztos volt abban. mi lenne a kötelessége. hogy tisztességes fizet séget kaptak. Yaminer ellen. amit keresett. Ez még önmagában nem lett volna bizonyíték. tehát ha kedden valakinél az ér r ugyanennél a személynél szerdán csak a legritkább esetben lett az eredmény ismét 4. Még ndig ugyanazt a golyóstollat is használta. amit Lord eddig végigolvasott. hogy milyen hasonló a kézírás a betegek adatlapján a különböz? dátumok Ugyanis nemcsak a kézírás szokott különbözni. akkor az egész tesztsorozatot meg kell ismételni.or szokásostól. Ám Lord tisztában volt még valamivel. egy a négyhez. hogy ez esetben újból meg kellene szervezni mindent. akik kö börtönben kötött ki. Tizenöt betegnél ped yenesen lehetetlen merthogy ennyit számolt eddig össze Lord Yaminer tanulmányában. De erre igazán semmi szükség nem volt. meg azért.

A Hexin-W mindenesetre azonnal nagy sikert aratott. aki ezzel ka pcsolatban azt mondta Celiának: Nagyon megy a szekeretek. rendben. Lord teljesen megnyugodott. drágám. Lord reálisan becsülte fel a helyzetet. Nincs denkinek sasszeme. Lord értesült róla. köztük Andrew. Akkor hát miért ne nyújthatná be ezt a jelentést is a minisztériumnak a többivel együ Az holtbiztos. de n em maradt más választása. Reméljük. ami lehet?ségeket nyitott a súlyos betegek gyógyításában. Csakhogy a Hexin-W-vel kapcsolatban nem merültek fel kétségek. A minisztériumnak küldött el?zetesben már szerepelt Yamine r neve. Ám mindezek ellenére nem adódtak további nehézségek. és mikor megérkezett a Hexin-W f alomba hozatali engedélye. már csa k az átnézend? anyag mennyisége miatt sincs erre semmi esély. Attól is összeszorult a gyomra. Lord legszívesebben a szemétkosárba dobta volna a jelentést úgy. Mint kiderült. és beletette azt a néhány kézzel írt lapot. és a felirás jól fog mutatni a csomagoláson jelentette ki Celia ikor a döntésre került a sor. mint a Peptid-7 tette hozzá Bill Ing am. hogy ezt nem teheti meg. A jelek szerint mit sem ártott ne rossz hírû szenátusi meghallgatás. A mini sztérium washingtoni Gyógyszerbiológiai Országos Központjának igazgatóhelyettese már egy idej r. Az orvosi folyóiratok egyaránt dicsért ert és Vincent Lordot. mint tesztel? orvosé. Az orvosok. végre talált egy me gért? feleséget. És még ha végigolvasná is Yamin jelentését egy minisztériumi szakért?. hogy ha Mace nem is foglalkozott közvetlenül a Hexin-W kérelmével érdekelte a dolog. Azt hiszem. de tu dta. siker s szer lesz hamis jelentéssel vagy anélkül. és a többi ellen?rzött jelentésre tette. és tanúskodna a tárgyaláson. Hát akkor.. és lesi az alkal mat a törlesztésre. Hogy szükség esetén rögtön tudja. ami a Felding-Rothtól érkezett a minisztéri umba. Kikereste Yaminer személyi aktáját. és egyr bel?le. Nem látott és nem hallott semmit. Könnyû kimondani. hogy Yaminer ilyen simán megússza a dolgot. és ugyanezzel az el nevezéssel került forgalomba. Gideon Mace volt. hogy ez a gazember soha többé nem fog a Felding-Roth nak dolgozni. A Peptid-7-hez hasonlóan a Hexin-W is megtartotta a lánynevét .. ez is olyan szerencsét hoz nekünk. a szert egyre szélesebb körben használták. Arra viszont némán megesküdött. mint Vincent Lordnak. Egészen biztosnak látszott. mi t annak idején a Lotromycin volt. Más gyógyszergyártó cégek. hogy Mace nem felejtette el a múltat. és a munkáját is közmegelégedésre végezte. Odadobná Yaminert a min isztériumi farkasoknak. ahogy volt. hogy a minisztériumban senkinek nem fog szemet szúrni a dolog. Sok orvos írta fel a magánbetegeinek is a Hexin-W-t. amelyek közül eleinte nem egy bizalmatlanul viseltetett a . köztük a nag y hírû egyetemi kórházak professzorai fontos tudományos vívmánynak min?sítették a szert. elyekre a csaló orvos hamis adatait jegyezte fel. S?t nem sokkal azután léptették el?. akkor sem valószinû. hogy észreveszi a csalást. Miközben az orvosok egyre többet beszéltek a Hexin-W-r?l. Lord aláírta Yaminer tanul mányát. és egyre több beteg feje zte ki háláját a csodálatos gyógyulásáért. hol kell keresnie. akkor egy pillanatig sem habozna. ez a szer legalább akkora áttörés. Jótékony hatású. Egyetlen esemény történt. mint minden olyan kérelem. ami egy darabig nyugtalanította Vincent Lordot.olatban kétségek merültek fel. A gyógyszer-engedélyezési kére met kielégít?en rövid id? alatt jóváhagyták. Mace alaposan megváltozott: egyáltalán nem ivott.

receptre kapható gyógyszereivel. most megint el?vettek. Ám ugyanígy hozzátartozik a hosszú évekig tartó kilátástalanság. A szabadalmat a clevelandi Exeter and Stowe Laboratories birtokolta. hogy vegyenek Felding-Roth részvényeket . és Martin Peat-Smith. Celia úgy gondolta. ?sszel azonban tovább szándékozott lépni. és a Hexin-W-vel vegyítve újabb kísérleteket kezdtek velük. a hajdani kutató kémikus tíz év el azel?tt alapította a céget egy partnerrel. Keskeny tudósarca egészen belepirult az élvezetbe. Mindez fél évvel a Hexin-W piacra dobása után történt. Nálunk az etika alapkövetelmény válaszolta a fiú. hogy Dr. hogy kísérletezzen az Arthrigo és xin-W keverékével mondta Celiának meg Lordnak a megbeszélésen. ahogy az elragadtatott gr atulációkat fogadta. de a mérgez? hatása miatt nem etett a gyógyszertárakba. Neki is merész tervei voltak a jöv?t illet?en. és Celia még soha nem látta Lordot ilyen oldottnak és b oldognak. hogy kifejezésr e juttassa az elismerését a vállalatnak tett kiemelked? szolgálataiért. az tudja megérteni. Ezért nem keresnek annyit a t kiadók. s?t ha lehet. amiben mostanában Celia élt. Peat-Smith. mialatt a Hexin-W-t kutatta. mikor a Felding-Rothnak nagyon rosszul ment. néhány New York-i híresség. amelyn ek az elnökét. A cégünk megkapta a minisztérium engedélyét arra. Veretes beszéd volt mondta kés?bb Lisa. Alexander W. Több olyan szert. mint a bankárok. hogy semmivel sem kevesebb a munkáj a. meghajolva minden jelenlév?vel együtt korunk egy kiemelked? tudományos teljesítménye el?tt. Stowe személyesen látogatott el a ng-Roth központjába. Azóta a cég bár továbbra is kicsi maradt ig jó hírre tett szert a színvonalas. ami már évek óta készen állt. hogy itthon vagytok mind a ketten szólt közbe Celia. hogy tegyen valamit Lordért. nagy reményeket fûzünk az együttmûködéshez. az elintézend? ügyek mer?ben másfélék lettek. De az a mámoro zgalom sem vibrált régebben a leveg?ben. Celia és Andrew néhány héttel y szombat este partit adtak a morristowni házban Vincent Lord tiszteletére. megvették a Hexin-W licencét. Stowe-t Celia jól ismerte. Tudod mit? Hétf?n hívd fel az ügyfeleidet. És ha ez az itteni mámoros hangulat holnapra köztudomásúvá válik. és az ízületi gyulladás ellen fejlesztetté ki. itt az ideje. vagyonos vállalat elnökének is megvoltak a maga gond jai. Lisa és Br uce is hazajöttek erre az alkalomra. amelyhez én is szeré yen csatlakoznék. pénzügyi el mz?ként dolgozott egy Wall Street-i banknál. ak elding-Roth részvényei megint emelkedhetnek egy-két pontot. és szórakozottnak látszott. holott nem volt az. mint Martin pohárköszönt az Celia felkérésére mondott. a morristowni notabilitások. aki már négy éve befejezte stanfordi tanulmányait. közvetlen modorú férfi gyûrött öltönyöket hordott. És jó tud hogy semmiben nem változtatok. hogy aznap este ott lehessen. Mivel mindkét szernek vann etigyulladás-gátló tulajdonságai. Az egyik ilyen szert Arthrigónak nevezték. Egy kiemelked?en sikeres. amelyben ezúttal ott voltak a Felding-Roth vezet?i. akik erre az estére jöttek el. a és gyakran a magány. csakúgy. a Peptid-7 feltaláló a teljesen odavan a Hexin-W-ért javasolta a n?vérének Bruce. . és elvezetett egészen eddig a mai ünneplésig. Igaz. Egy kitûn? tudós élete kezdte Martin. mikor a vendégek már elmentek és a Jordan család egyedül maradt. Ám zsenije és elhivatottsága felülemelke ett ezeken az akadályokon. úgy találta. ahogy a vendégsereg elcsendesedett kihívá l és izgalmakkal van tele. Stowe. Ez nem lenne etikus ellenkezett Lisa. Csak aki ismeri ezeket a sötét mélységeket. Vagy a könyvkiadókat nem érdekli az etik a? Bruce az egyetem elvégzése óta. többek köz ogy beiratkozik a párizsi Sorbonne-ra. ahol tudományos fokozatot akart szerezni. azaz két éve szerkeszt?ként dolgozott egy New York-i tankönyvkiadó történelemosztályán. A parti nagyon jól sikerült. mit kel ett átélnie Vincéntnek. aki Celia kérésére t át az óceánon. és a saját termékeiket igyekeztek biztonságosa bbá tenni vele. Lord ezt különösen hízelg?nek találta magára nézve. kedden pedig szivárogtasd ki a hírügynökségeknek. mégped g a Wharton School of Businessbe. és hogy jelezze.zerrel szemben. még több. m a haja. a ré zér?l minden ellenségeskedést befejezettnek tekint. Folyamatosan mosolygott és otthonosan mozgott a vendégforgatagban. Nagyszerû dolog. Természetesen t gukat az eredményeinkr?l. Ha Celia összevetette a jelenlegieket annak az id?szaknak a problémáival. Miután megtárgyalták a licencvásárlás feltételeit. A huszonhat éves Lisa. Az ötven év körüli.

Egyébként érkeztek jelentések káros mellékhatásokról a Hexin-W-vel kapcsolatban? Me y én eggyel sem találkoztam. különös tekintettel a többi halálesetre. Vince Lorddal tárgyaltam. Celia. Alexander Stowe telefonált az Exeter and St owe Laboratoriestól. hogy lesz egy-két keresetlen szavam Vincenthez. sem a H exin-W nem okolható közvetlenül. és csak egy jó órával kés?bb hívatta fel a n?jével Stowe-t. s híven azoknak az éveknek a gyakorlatához. akit egyre jobban bosszantott. észrevétlenül. Nem küldtem át magának egyet sem válaszolta Lord . már felvette a kapcsolatot velünk? Én magam vettem kézbe az ügyet válaszolta Stowe még mindig hitetlenkedve. hogy egyel?re nem folytatjuk a dolgot. és nem akarta hallani. Hát nem is tud róla? Most Celián volt a meglep?dés sora. még vannak nyitott kérdések. szokásához híven. Már úg . és mikor visszaért z az üzenet várta több másik mellett . Ezért is hívtam. megint nem mondott egészen igazat. igaz. és így elkerülte a figyelmét Lord utolsó mondatának kétértelmû megfogalmazása. Hirtelen elha llgatott. és úgy g oltam. y döntöttünk. hogy a munkatársa. hogy alsors lábujjhegyen osont be a Felding-Roth központjába. Mert Lord. Biztos benne. Stowe elhall ott. Hogy haladnak? Egy pillanatig csend volt a vonal túlsó végén. hogy nem értesült valamir?l. hogy átveheti a vonalat. Nem. és mikor Celia utólag visszagondolt a szörnyû ügy kezdetére. Lord valami más ügyben kopogtatott be hozzá. meg az Arth rigo-Hexin-W programra. Miért bontották fel a szerz?dést? Hát. hanem csak füstölgött csendesen és alig észreve het?en. Celia lenyomott egy go mbot. elyek máshol történtek. Celia. akkor nem nyaggatnám magát csattant fel Celia türelmetlenü Mi négyr?l tudunk. Mivel a cédulán nem volt rajta. az asszony el?ször egyéb telefonjait intézte el. és visszahívást kér.. Egyszóval elbizonytalanodtunk. és ezt mondta a kagylóba: Halló. amir?l pe dig kellett volna. hogy valóban bombariadót k ll elrendelni. akinek kiadta a s zerz?dés felbontását. Kés?bb kese okat tett magának ezért a mulasztásáért. szeretnék javasolni . aztán Alex meglepetten így szólt: Négy napja felbontottuk a szerz?dést.A Vincent Lord tiszteletére rendezett parti után az asszony ki sem látszott a munkából. Celia éppen nem volt az irodájában. Mikor beszóltak neki. amib?l csak kés?bb rántotta ki a lángoló kardot. Úgy érti. egy hétköznapinak tûn lyel az oldalán. hogy Mr. és mikor újból megszólalt. hogy illend? volna. A beszélgetés kezdete óta most el?ször végigfutott a hátán a hideg. hogy egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. Alex. Csak annyi biztos. hogy a jelek szerint sem az Arthrigo. 19 A bomba ezúttal nem robbant azonnal. hogy magával még nem is beszéltem róla. most hallom el?ször. Miféle többi halálesetr?l beszél? Ezúttal hosszú id?re csönd lett a vonal túlsó végén. Egy telefonhívással kezd?dött. Pénzügyi és szervezési ügyekben rengeteget kellett utaznia.. rosszkedvûen folytatta a beszélgetést: Hát az biztos.és Hexin-W kísérletekr?l? A klinikai kipróbálás jól halad válaszolta a férfi. mikor Celia még nem ismerte ?t. úgy érezte. hogy ez még nem minden. amit ped ig muszáj volt meghallgatnia. a részleteket nem ismerjük. A füstöt érzékelve még abban sem lehetett biztos az ember. ?szintén szólva aggódunk a fert?zéses halálesetek miatt. és bár igaz. már máson járt az e. Celiának. aki az utóbbi id?ben annyira hozzászokott a jó hírekhez. hogy azokról sem tud? Ha tudnék róluk. hogy a z elhaltak mind szedték a Hexin-W-t. és ennek következtében m hónappal kés?bb beszélt újból Lorddal az Exeter and Stowe céggel kötött Hexin-W licencszerz ?l. és különféle fert?zések áldozatai lettek. A jelek szerint minden a le obb rendben. mert egyik sem fontos. Aztán ma eszembe jutott. de a megbeszélés végén Celia megkérdezte t?l Mi hír Alex Stowe-ról meg az Arthrigo. Alex! Éppen ma reggel gondoltam magára. hogy sürg?s lenne a . Hirtelen megérezte. Nálunk is történt k megfigyelés alatt álló betegnél. a hangja kimért és komoly volt: Celia. Celia nem akart hinni a fülének.

és elzárta a fiókjába. A Hexin-W-t szed? betegek között történt els? halálesetr?l a szer premierje után két appal érkezett meg a jelentés a Felding-Roth központjába. és már a következ? l esze. betette e gy dossziéba. Ezt törvény írta el?. Egy férfi és láláról tudósítottak. Ugyanakkor nincs sok értelme annak. A kutatási igazgató megint csak úgy döntött. Mindkét áldozat Hexin-W-t szedett egy másik gyógyszerrel kombinálva. ha a gyógyszergyár szerint az adott szernek nem lehete tt köze a súlyos mellékhatáshoz. Alex válaszolta Celia . h jelentsenek mindent. s?t alkalmanként maguk a betegek írtak a vállalatnak. mert a minisztériumnak szóló je gírásához adatokat kellett gyûjtenie. A Felding-Roth egyik ügynöke írta. Mindenesetre az egyr e dagadó dosszié most már nem hagyta nyugodni. A michigani ügynök jelentésében az állt. és megszakította a vonalat. Ez az irat is Lord íróasztalára került. Miért is kellett összefüggésbe kerül a haláluknak a Hexin-W-vel. Vincent tud a halálesetekr?l a mieinkr?l meg a többir?l is . és a halálá Az egyébként is beteges férfi áldozat pedig egy rendkívül súlyos agyi fert?zésbe halt bele. és kérem. amihez csak hozzájutott. Néha maguk az orvosok ragadtak tollat. hogy a lábát amputálták.amit. így a károsakról is. és az egészet visszazárta a fiók Egy hónap múlva egyszerre két jelentés érkezett. ha valami adatra volna szüksége. akkor a cégnek enöt napon belül. amit elmondott nekem. két különböz? helyr?l. Az sszonynak súlyosan elfert?z?dött a lába. Nem értette a dolgot. Lorddal. És ? már biztosan tud részletekkel is szolgálni. a fert?zés gyorsan továbbterjedt a testében. azonnal félre is tette. amiért más portája el?tt söprögetek. mert beszéltem vel e a témáról. Igaz. Ezt a jelentést is becsúsztatta a másik mellé a dossziéba. Méghozzá most azonnal. úgy fest a dolog. A gyógyszerek mellékhatásairól. Lenyomott egy gombot. hogy egyik esetben sem a Hexin-W a bûnös. A jelentést egy orvos írta a floridai Tampából. legyen az akármilyen banális dolog. Szerintem is. Lord úgy érvelt m n. hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. Személyesen me gy oda. tulajdonképpen azért hívtam magát. ahelyett hogy a rendnek megfelel?en továbbküldte volna az irattárba. hogy ondjam. hogy noha a beteg valóban szedte a Hexin-Wt meg egy másik. hogy a Hexin-W nem lehetett a halál oka . vagy ha bármiben szolgálatára lehetek. Õszintén remélem. Már éppen meg akart nyomni egy másikat. amiket most azonnal fel akarok deríten i. Igen válaszolta Celia. A gyógyszergyárakban gyûjtötték a mellékhatásokról szóló jelentéseket. ?szintén sajnálom a szerz?désbontást. Kés?bb zonban. Alex. Azonkívül az ügynököknek is ki volt adva. Ja. Ann k ellenére. Azt is kötelez? érvénnyel megszabta a törvény. amit csak a Felding-Roth gyógyszereivel kapcsolatban hallana k. Miután a férfí végigolvasta. és negyedévenk t a minisztériumnak. hogy vannak bizonyos fehér foltok az ismereteimben a vállalat ügyeivel kapcsolatban. Ez onatkozott arra az esetre is. izületi gyulladás elleni szert. halálának oka súlyos májfert?zés volt ezt colás is egyértelmûen megállapította. hogy a halált semmiképp sem okozhatta a Hexin-W. több forrásból is tudomást szere gyógyszergyárak. De véleményem s t beszélnie kell Dr. ne tartson szemtelennek. mikor hirtelen meggondolta magát. A második jelentés két héttel kés?bb érkezett. és egyre zaklatottabb . és ezért tette félre a jelentést. továbbítania kell az információt a minisztériumnak. hogy az elhalt beteg szede tt Hexin-W-t egy másik szerrel együtt. valamikor a jöv?ben még együttmûködhet Köszönöm. máskor pedig a kórházak értesitették tinszerûen a gyárat. sürg?s jelzéssel. mikor azokba az átkozott betegségekbe úgyis belepusztultak volna?! Mert nyilvánvaló. Lekötelezett mindazzal. miu zultált egy michigani orvossal. Nincs mondta Stowe. hogy ha a gyógyszergyárnak bármilyen s abb mellékhatás jut a tudomására els?sorban az új szerekkel kapcsolatban . A férfi újból habozott. A gyógyszerészek lelkiismeretesebbje is jelentkezett szükség esetén. A szokásoknak megfelel?en most i s Lord asztalára került az irat. Ez az ügynök lelkiismeretesen feljegyzett minden infor mációt. feltétlenül jelentkezzen. Én is remélem válaszolt Celia automatikusan. mindannyi ogy a minisztériumot már régen értesítették. de a halál oka láz és fert?zés volt. Lordot most már bosszantotta a két újabb halott. De kérem. Remélem. hogy felhívja Vincent Lordot. miután egy otthoni baleset során megvágta magát.

hiszen nála futnak össze a szálak. az illinoisi egyet men. hogy a Hexin-W-t vissza kell vonni. Azok nál viszont már régen lejárt a tizenöt napos határid?. és feltette magának a kérdést: lehet.. azon a kereskedelemstratégiai megbeszélésen. Bár még nem voltak a kezében az egyértelmû bizonyítékok. A legtöbb. ha én most nem jövök el magához? Aztá em várva a választ. hogy egyedül ? tud minden esetr?l. hogy az Exeter and Stowe négy napja felbontotta velünk a z együttmûködési szerz?dést? Lord. de eddig nem jutottam hozzá. ahol a baktérium zavartalanul szaporodhatnak és támadhatnak. Azt is ugyanolyan jól tudt a. akkor a Feld -Roth meg ? maga is bizonyíthatóan törvényszeg?vé válik. romba d?ltek az álmai. bírósági eljárás és esetleg börtön. Azt is megtudta és ett?l még jobban kezdett rettegni . A tizenötödik jelentés aznap érkezett. aminek a következménye több haláleset lett. Valamikor régebben Celia irodájában. így mutatta be a Hexin-W hatásmechanizmusát: . Vincent Lord már biztosan tu . a dékán irodájában. Ami súlyos következményekkel járhat. Azzal nyu tgatta magát. ho a dékánnak igaza volt? Celia bejelentés nélkül rányitotta az ajtót. és habozás nélkül felel?sségre vonta. hogy megszegte a törvényt. már kés?n . mikor Stowe felhívta Celiát. dményeként nincs gyulladás. ha nem derengeni kezdett.. Most legel?ször Vincent Lord a lelke mélyére nézett.lett. Mindezek után megaláztatás vár rá. Meg halált. és a f félelemben élt. és ha most küldi el ?ket. és az Exeter and Stowe részér?l visszamondta a s zerz?dést a további Hexin-W kísérletekre. plusz az a kett?. Ez mind így is volt. megfigyelés alatt álló beteg kórházi. Rendes körülmények között hérvérsejtek. Akkor megérezte. hogy mi okozhatta a legtöbb halálesetet ha nem az összeset. hogy bûnösen elleplezett valamit. akit meglepett Celia hirtelen felbukkanása. akikr?l Stowe tájékoztat ta a jéghideg verejtékben fürd? Lordot. hogy hiányosságai voltak a Hexin-W klinikai tes rogramjának. Ha ezt a két utolsó jelentést elküldi. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. Lord persze nem mondta meg Sto we-nak. Hiányukban pedig amit a szabad gyökök befogása okoz a baktériumok és más él?sköd?k háborítatlanul garázdálkodhatn t?zéseket okozhatnak a test legkülönböz?bb pontjain. Ekkor már tisztában volt azzal. A haláldossziéban szerepl? esetek azonban egyt?l egyig kórházon kívül történtek. hogy bosszút álljon a vállalaton meg személy szerint rajta is. hogy Stowe valahog yan tudomást szerzett a tizenkett? közül négy halálesetr?l. hogy végül is a Hexin-W okozta a tizenkét vagy még több ember halálát. És még mennyi ideig nem jutott volna hozzá. ahol a fert?zések esélye minimális. hogy másutt is hasonló esetek történtek Mikor Alexander Stowe felhívta. és íróik nem tudtak arról. ellen?rzött körülmények között . hiszen nem jelentette az eseteket azonnal a minisztériumnak. Gideon Mace valószínûleg ugrásra készen lesi az el s? adandó alkalmat. Lord tudta. olyan környezetben. ah ol úgy megtapsolták az el?adását. Különös módon egy huszonhét évvel azel?tti nap jutott az eszébe. már tizennégyre emelkedett az ismert áldozatok száma . Mivel a törvény szerint Lordnak kötelessége volt tudo ul venni a Stowe által elmondottakat.megállítja ad gyökök termel?dését. Lord fiókjában már tizenkét jelentés lapult. hogy Celia megérkezett hozzá. hogy Dr. Miért nem tudtam arról. otthon vagy más olyan helyen. Mindez néhány perccel azel?tt történt. és megszûnik a fájdalom. Lehetetlen helyzetbe hozta magát. é rettegése n?ttönn?tt. feszengve így válaszolt: Beszélni akartam magával.. De bizonyos következtetések és néhány sebtében elvégzett kísérlet nyomán az is világo y a fehérvérsejtek eltávolítása sebezhet?séget és gyengeséget okoz. amiket meg lehetett volna el?zni. mert hibát vélt felfedezni a jellemében. Így hát Lord ezt a két jelentést is becsúsztatta a dossziéba a többi mellé. hogy a dékán azért vonakodik.. Arra is rájött sajnos. amellett hogy fájdalmat okoznak. folytatta: A vállalaton kívülr?l kell megtudnom. mikor megkérvényezte az el?léptetéséhez a gyorsított eljárást.. A jele ntések egyenként érkeztek. hogy érkeztek jelentés . védelmet is nyújtanak. hogy már tizenkett? az áldozatok száma. Lord tehát levonta a végkövetkeztetést: elismerte a hibáját. amit ttak.. Azt is pontosan tudta. akkor a korábbiakat is mellékelnie kell. Ekkorra Lordnak ha akarta.

hogy a minisztérium nyitva hagyja azt a lehet?sége . és kin yitotta az íróasztalfiókot. évben hoz zászokhatott. Lord átnyújtott neki egy tömött dossziét. mikor ugyanígy megj elent Lordnál. hogy a jelentések nem a központi ira ttárban vannak. tizenöt haláleset. sürg?s jelzéssel és külön futárral. Hittem a Hexin-W-ben. Az asszony viss zatette az iratokat a dossziéba. Természetesen tisztában van a törvény által el?írt tizenöt napos határid?vel. És mivel nem ta nult. És minden elhalt szedte a Hexin-W-t. amik a Montaynenel kap csolatban érkeztek. Megkérdeztem magától nemrég folytatta Celia . Tudva. Celia meglepetten konstatálta. míg ki nem facsarja bel?le az igazságot.. olyan. Különben mindegy hallgattatta el Celia egy fáradt mozdulattal. hogy az érkezett jelentések közül egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. amilyenekhez Celia az elmúlt huszonhét. kezdte Lord.. Azt mondtam. Ez ak. és addig gyúrnia Lo rdot. Felnézett és feltette az elkerülhetetlen kérdést. hogy nem érkeztek. és. amúgy magának ozzátette: Tartok t?le. hogy szenteljenek az iratoknak minél nagyobb figyelmet. maradt egy gyenge pont a cég szervezési rendjében. az elnök asszony a fele l?s. És kevesebb áldozat volna. hogy Vincent alaposan m . 20 Majdnem biztos. tipikusan Lord-féle válasz volt. így védekezett: Nem azt mondtam. A fénymásolatoka t még ma elküldöm Washingtonba a minisztériumba. ugyanezzel a mozdulattal vette el? a kulcscsomóját és ugyanezt a lezárt fió ot nyitotta ki. Az ideiglenes szó azt jelezte. Lord kétségbeesetten igyekezve menteni a menthet?t. Miért nem számolt be nekem ezekr?l? Tanulmányoztam. hogy valami ésszerû választ remélt volna. Kétszeresen is felel?s. mikor elk zdte olvasni az oldalakat. És mégis történt. ahol bárki hozzájuk férhet. Milyen kár! sopánkodott nem sokkal kés?bb Alex Stowe Celiának.. összehasonlítottam ?ket dadogta Lord.a Hexin-W káros mellékhatásairól. és azt mondta: Ezeket magammal viszem. Az asszony akkor meg is lep?dött. akko r már hónapokkal ezel?tt fény derült volna ezekre a jelentésekre.. és mégs em tett ellene semmit.. gyanús jelentéseket akarta látni. Ocsmány. és sak Lordban omlott össze egy világ. hogy Lord valóban pontosan ezt mondta. hogy a minisztérium azért intézkedett villámgyorsan. Aztán még sötéten. mint kérdésnek hangzott. és azokat az els?. Ahogy Celia nézte. és. ert akkor a minisztérium azonnal intézkedik és figyelmeztet minden orvost. a P eptid-7 után a Hexin-W-t. Kiadták az utasítást a Hexin-W ideiglenes vis vonására. mert a nyom aték kedvéért Celia személyesen telefonált oda. Celia keserûen arra gondolt. Ezenkí k... Ha ezt nem mulasztotta volna el. Az asszony megszámolta a jelentés eket. hogy elérkezett az igazság pillanata. Azt hitte. Lord szó nélkül. Lord el?vette a kulcscsomóját. De nem! ? elhomályosult szemmel és tudattal ünnepelte a második világsikert. hogy érkeztek-e jelzések a Hexin-W leges mellékhatásairól. hogy Vincent Lord nagy el?szeretettel elt itkolja a rossz híreket.. Most azonnal adja ide mindegyiket nyújtotta ki a kezét Celia. amiért ?. Továbbra is nagy rû szernek és fontos tudományos vívmánynak tartom. de benne is. eszébe jutott az a hét évvel korábbi jelenet. most már semmi baj nem történhet. amire el?re tudta a választ. mikor meglátt micsoda mennyiségû anyagról van szó. miközben Lord némán figyelte. de mivel Ce lia nem tágított. hogy a Hexin-W nagy ívû szárnyalása megtört. hogy nem tanult a korábbi leckéb?l. Maga akkor azt válaszolta. Tájékoztattuk a minisztériumot ezekr?l a jelentésekr?l? Nem válaszolta Lord és rángatózni kezdett az arca. hogy nem. lassan bólintott. Miért tette? kérdezte Lordtól anélkül. ami nem tetszik neki. Lord akkor nem akarta neki megmutatni az iratokat. nem vesz tudomást arról. attól függetlenül.. hogy hamarosan hallunk fel?lük. hogy a szert kés?bb újra forgalomba lehessen hozni. Celiának elállt a szívverése. Õ tudta ezt.. szigorúbb feltételekkel. Ám az már így s világos volt. Mert tudta. Mindezek tudatában fel kellett volna ismerje a kitér? választ. Hitetlenkedéssel vegyes borzalom töltötte el.

Dr. és megkezd?dött az idegtép? várakozás. h mi folyik a kulisszák mögött. Tehetünk valamit az ellen. Aztán még keserûen hozzátette: Az a baja a társadalmunknak. Quentin tartott egy kis szünetet. így a Felding képviseltette magát a házkutatási parancs megkérvényezésekor és kiadásakor. És akkor büszkén vállalhatja. valószínûleg cs további fejlesztések után. . e l huzakodó frakció közé kerültek a minisztériumban. hogy két. és ezt a mostani hívását a Rózsaszín oldalak pár soros jelentése inspirálta. ami az Igazságügyminisztériumban történik vagy történhet zte Bill Ingram. hogy maga milyen becsületesen beszámolt neki az elkésett jelentésekr?l. hogy az ügyben össze kellene hívni a vádesküdtszéket. hogy a Felding-Roth egyike volt az úttör?k ek. amely k a legközelebb volt Boontonhoz. lassú haladás hívei. ám a min ebbe nem akart belemenni. Köszönöm. Annak ellenére. felhasználva f?városi kapcsolatait. Biztos. Neki szintén van hatalom a kezében. csak azt nem tudom. Azonkívül az az ember el van ragadtatva attól. amelyben figyelmeztetik ?ket. hogy többé ne írják fel a szert senkinek. Talán emlékszik még rá. és nála fog m dni az ügy. ilyen szerek nem voltak és ne m is lesznek. ízig-vérig bürokrata. Az elkövetkez? években egyre többet fogunk olvasni róla. aminek a vezére annak az embernek a helyet tese. A parancsot a newarki Szövetségi Bíróság adta ki. Most minden bátorító szó jól jön nekünk. hogy visszatér a piacra a Hexin-W mondta a férfi . amiket el lehet simítani és meg lehet úszni. Mivel Celia el?re meg tudta jósolni a m inisztérium döntését. Ez az illet? viszont egy követ fúj a Gide on Mace nevû doktorral. ha a maga pártfogója már nem lesz ott. bár ismereteink szerint arra slattétel. így mikor m ett a minisztériumi határozat. amin Bill Ingram és egy vállalati jogász is részt vett . márpedig Mace bosszúért liheg. akit maga felhívott telefonon és még néhán an. A késés miatt egy darabig a vállalat nem kapott feddést. Celia. hogy minde ki kockázatmentes szereket akar. akik a megfontolt. hogy tör?djön bele a minisztérium döntésébe. levelezés és más dokumentumok f utatását és lefoglalását . maga az ügy viszonylag simán zajlott. megpróbálta kideríteni. re inkább el fog terjedni az orvostudományban. hogy az esküdtszéki tárgyalás meg melés visszaüthet a minisztérium dolgozóira. ám néhány héttel kés?bb a Ró ldalak elnevezésû washingtoni gyógyszeripari közlönyben ez állt: A Felding-Roth és a Hexin-W ügyében a minisztérium továbbította az iratokat az Igazságügy-min tériumnak az állítólagos határidõ-túllépési törvényszegés miatt. hogy a Hexin-W visszavonása miatt borús hangulat uralkodott a vállalatnál. Még némi kockázat árán is szükség van a szabad gyökök befogására. Az egyik frakcióba tartozik az az ember. Bizalmas forrásokból úgy értesültem mondta Childers Quentin Celiának telefonon eg megbeszélés alkalmával. Két héten belül a Hexin-W eltûnt a gyógyszertárak polcairól is. akit felhívott. hogy önkéntes visszavonásnak min?sítsék az akciót. hogy azok sem jártak el elég körülte en folytatta Quentin. a Felding-Roth azonnal postázni tudta az orvosoknak a s zabványlevelet. A washingtoni ügyvéd rendszeresen tájékoztatta az asszonyt a f jleményekr?l. tudják ugyanis. Mace-t elönti az epe. Celia kérésére Quentin. ha meghallja a Felding-Roth nevét. de egy esküdtszéki tárgyalás ha arra ke sor nem tartozik ezek közé. Imádkozhatunk. igaz. aki bölc és bizalmas barátnak bizonyult.everte a dolgokat. November közepén a New Jerseyi körzeti államügyész az Igazságügy-minisztérium utasítására megkérvényezte egy szövetségi re elnevezésû gyógyszeripari termékkel kapcsolatos feljegyzések. Még idegesít?bb volt a házkutatási parancsot lobogtató szövetségi rend?rbírók megjele Felding-Roth központjában. Igen válaszolta Quentin. de mindketten tudjuk. azonnal megkezdte az el?készületeket a szer visszavonására. hogy miért. A késedelmes bejelentés miatt azt tanácsolták Celiának a vállalat jogászai. vagyis az. Az emlékezetes telefonbeszélgetésük óta Celia rendszeresen felhívta Stowe-t. sajnos ott van a másik minisztériumi frakció. Celia megpróbálta elérni. Az egész akció az egyik fél kérelmére a másik fél távollétében zajlott. A Capitol Hill találkoztunk vele. Mert vannak Washingtonban bizonyos d olgok. Ennyiben maradtak. Alex mondta Celia. Persze hogy emlékszem sóhajtotta Celia. A Hexin-W-t október els? napjaiban vonták vissza. ha kiderül.

London ek. Míg Lord igyekezett láthatatlanná válni. els?sorban Celiával. annál kisebb az esélye annak. a mayfairi Fortyseven Park Street Hotelban szálltak meg. két nappal a ceremónia el?tt. De az is nyilvánvaló volt. így Vincent Lordét is. többek között azért. Quentin elmondta folytatta Ingram . ahol pazar luxuslakosztályok szolgálták a vagyonos vendégek kényelmét. ezette Liliant a laborokon. és hármójuk har ow-i látogatása során Rao Sastri láthatóan vonzódott hozzá. felsétált vele a Capitol Hillre. akik napokig kutattak az épületben. és félreállították az útból. hogy január végén Celia és Andrew. így szól t: Azt hiszem. De azért ne ringassák maguk okba. de éppen most h tt fel Childers Quentin. és ezek között Hexin-W a legfontosabb. Az ötvenkilenc éves Lilian továbbra is feltûn?en csinos asszony volt. Ingram elmondta. és az ünnepség után partit rendez e meg a te tiszteletedre mondta Celia a telefonba Martinnak. Dr. az Igazságügy-minisztériummal. Andrew meg Lilian a gazdag utazók legdivatosabb szállodájában. de az orra alá dugták a házkutatási parancsot. és átnyújtotta az egészet Donahue egyik munkatársának. Az új esztend? jó hírrel köszöntött be. Lord megpróbált tiltakozni az irodájába történt er?szakos behatolás miatt. a húsz év korkülönbség ellenére. hogy rossz hírekkel traktálom kezdte az alelnök . részlegigazgatónak lennének alárendelve és egyes osztályokért volnának felel?sek. Lilian Hawthorne társaságában. és megkerülve a hivatalos utat. A ceremónia id?pontjául február els? hetét tûzték ki. Egy héttel el?tte átrepülünk Angliába Andrew-val.A házkutatás ijeszt? váratlansággal érte Celiát meg a többi vezet?t is. utána pedig vacsorázni. hogy Ma rtint az emberiség és a tudomány kiemelked? szolgálatáért üti majd lovaggá a királyn?. November közepét?l az év végéig nem érkezett újabb hír a Hexin-W-ügyr?l. így példáu bészeti laborért. hogy komol ügy lesz bel?le. Celia kellemes meglepetéssel értesült arról. Martin Peat-Smith neve valóban szerepelt azon a listán. mert helytállónak talált . hogy Mace megelégelte az Igazságügy-miniszté ium bénultságát . aki megint ott ült Celia mellett a kihangosított telefonnál. köztük a kutatási részleg szekrényének tartalmát. hogy a rossz hírek a minisztériummal. hogy L ord napjai a vállalatnál meg vannak számlálva. Celia. és utána meghívta ebédelni. Igen itt is így látja a többség válaszolta Quentin. Celia telefonhívást kapott Bill Ingramt?l az Egyesült Államokból. felmarkolta a Hexin-W táit. és hasonló so t váltott ki valamennyiükb?l a rend?rbírók jelenléte. és Martint is Sam választotta ki vezet?nek. Ne haragudjon. hogy Peat-Smith lovaggá ütése bizonyos szempontból felfogható emlékünnepségként is. hogy Lord irodájában Celia kezébe vette azokat az illegálisan visszatartott jelentéseket. hiszen ete volt a harlow-i intézet. hogy míg le nem zár a Hexin-W-féle jelentések ügye. Hétf?n. Sam özvegye hét és fél éve. a vállalatnak és Lordnak egységet kell mutatnia. Celia tervet készített a kutatási részleg át ezésére egy részlegigazgatóval az élen. A The Times úgy fogalmazott. minél jobban elhúzódik az ügy. a kutatási igazgató igyekezett a lehet? legminimálisabbra szorítani az érintk ezést a vállalat többi vezet?jével. Mindenki el?tt világos volt. Azóta. aki az elnöknek tartozna beszámolni. hogy Washingtonban elszabadult a pokol. ám rengeteg egyéb dolga van az Igazságügy-minisztériumnak. és alelnökökkel. . Így történt. amely a leend? Sir -ök neveit tartalmazta. úgyhogy egyel?re egy mindkét fél számára kíno szünet jött létre. Úgy fest a dolog. Az iratok l efoglalása még egyértelmûbbé tette a helyzetet. miután gratulált neki a nagyszerû kitüntetéshez. Celiának már meg is volt a titkos jelöltje a génsebészet élére. és gy teherautóval tucatnyi papírládára való iratot szállíttattak el. Hivatalosan még mindig folyik a vizsgálat jelentette Childers Quentin röviddel karácsony el?tt . hogy Lilian randevúzni fog Sastrival Londonban a következ? héten elmennek színházba. mikor is ?felsége a Buckinghamalotában fogadja majd Sir Martin Peat-Smitht. Úgyhogy fogta magát. Bill Ingram. a férje halála óta egyedül élt és ritkán mozdult ki az otthon útra is csak Celia rábeszélésére vállalkozott. Gideon Mace-szel. Dennis Donahue szenátorral és a Hexin-W-vel kapcsolatosak.

most már biztos. Hát elég bonyolult. De honnan tudhatja azt bárki. és azt mondta. hogy valami ilye tam .. Ki ellen? Természetesen Vincent Lord ellen. mi az a plusz még egy ügy". akkor a minisztériumnak. miért. Hát ennyi volna mondta végül Ingram. és kü betegeket írt bele az anyagába. benne hagyja a minisztériumnak küldend? iratcsomagban. Az viszont már nem szokás. Az Igazságügy-mi ztériumban már ott van a hamis tanulmány. Mit is lehet erre mondani? Azon töprengett. Igen válaszolta Celia. köztük egy Yaminer nev hoenixi orvosé is. magukkal vit ek bizonyos iratokat Vincent részlegéb?l. Celia.. Más gyóg gyárakkal is el?fordult már. Azzal fo gnak érvelni. és Vincent jegyzetei.r Donahue meglátta az iratokat. és mintha megfagyna a vér az ereiben. Vincentnél van a rejtély kulcsa folytatta Ingram. mikor átküldtük shingtoni minisztériumba a Hexin-W engedélyeztetési kérelmét. Mondja kérte Celia fáradt hangon. Hát persze hogy nem. Rögtön elmondom.. biztos abban. hogy va n-e határa a becstelenségnek. Celia a hallottakat mérlegelte. Ezt el is hiszem. De ha az ember rájön a csalásra már amennyiben rájön . Emlékezett a washingtoni ügyvéd figyelmeztet? szava ira a szenátusi meghallgatás után. Vincenttel? Igen. mint valami karácsonyi ajándékon. Celia pontosan tudta. amik Vincenttõl származnak. Mikor megjelentek nálunk azok a rend?r bírók és házkutatást tartottak. Beszélni akarok vele közölte hirtelen elhatározással. maga ta egyszer.. bár nem most hallok el?ször ilyesmit. Ebben a dossziéban tal néhány kézzel írt jegyzetet. hogy parancs. amit Lorddal folytatott a szenátusi meghallgatások idején Akkor megvádolta a férfit. hogy miután az ember fe dez egy ilyen csalást. Illetve. Pedig Vincent éppen ezt tette. és arról. Dr.. Emlékszem. Én is figyelem Vincentet. Ingram szavai hirtelen összekapcsolódtak az em lékezetében azzal a beszélgetéssel. plusz még egy ügyben. Ha a jöv?ben mit árthat a Felding-Rothnak vagy magának. de igyekszem minél érthet?bben el?adni. Tartogat még vala Sajnos. aki most már személyesen is belefolyt a dologba Donahue miatt. ahányszor Mace-re t erel?dik a szó. Ez így van hagyta rá Ingram. Hát ez tényleg elég sok rossz hír egyszerre sóhajtotta Celia. még miel?tt elküldte volna a kérelmet a minisztériumba. Kiderült. Quent int úgy informálták. Celia. Hát ez kínos jegyezte meg Celia . Qu zerint Donahue a maga skalpjára pályázik. Üljön fel az els? gépre. Itt és most. hogy a szenátor összedörzsölte a kezét. Rögtön ezután Donahue felhívta az igazságügyminisztert. Mace-r?l van szó. hogy hazudott a bizottságnak. szerepelt az anyagban egy sor orvosi tanulmány. h ogy vádat tud majd emelni. Az adatai többségének semmi köze a valósághoz.. benne a Hexin-W klinikai kip róbálásának adataival. Aláírta Yaminer jelentését. Celia csak hallgatott. Illetve micsoda? Ööö. De sajnos maga ellen is. és azonnali intézkedést köv entin szerint azóta Donahue óránként rátelefonál a miniszterre. miért gyûlöl minket annyira. Még most sincs róla fogalmam. El?ször is. Ráütött a hasára. hogy Yaminer hamis tanulmányt készített. és a repül?térr?l egy nesen jöjjön ide hozzám. És az igazs zter. amire most derült fény. Mondja meg neki. amire most derült fény? Ingram mélyet sóhajtott. hogy vádesküdtszék ül össze a Hexin-W-je tések késedelmes továbbítása miatt.. hogy fogalma sincsen. hogy hol tart az ügy. mi baja annak az alaknak a Felding-Rothszal.. Közöttük Yaminer aktáját is.. Azt hiszem. Mondja Bill. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. hogy Vincent felfedezte a. Van egy ilyen ér zésem. úgy kapott rajtuk. akkor ugrani fog. és. t Yaminer csalására. Szóval. és csatolta a gyógyszeredélyeztetési kérelemhez.. és amelyekb?l egyértelmûen kiderül. . hogy a végs? felel?sség a magáé volt és ezt az érvelést támogatja Donahue. igen. akik aztán a körmére néznek az élénk fantáziájú orvosnak.

hogy D . Dr. hogy miért engedélyezte a Montayne-t: Nem tudom. a szer biztonságosságával ka csolatban. és a hatvanegy événél öregebbnek. hanem tartsák talonban. Celia most már mindent tudott. Hog y megvette Redmondtól azokat a Mace-t terhel? dokumentumokat. Dr. gondolta Celia. A magam védelme pedig csak rám tartozik. Elmondani a teljes igazságot. ami a vállalattal kapcsolatos.. öngyil osságának valódi. Leülhetek? Igen válaszolta Celia. akkor csak egy lehetséges megoldás van. Tényleg történt valami. a vezet?kre. De nem fogja szívesen hallg bánni fogja. Ám akkor Lord hidegen visszautasí a közeledését: Jobb lesz. hogy mindent? Történt valami a múltban folytatta Celia . amir?l maga tud. a legkevésbé sem önre. Hogy érti. Ám az már annál nagyobb baj volna.. és szemében a diadal szikrája csillant. megviseltnek látszott.. hogy megismerte a gyászos igazságot? Ha a lelkiismeretére hallg at.. hogy a vállalat a védelmére keljen. és hagyja. Dr. akkor mindent tudni akarok.. Gideon Mace. mert maga ellen is vádat fognak emelni vágott vissza Lor d. Jordanék szállodai lakosztályának nappalijában voltak. Ha én lennék Mace. most szinte folyamatosan rángatóztak. ha a vállalat becsületén is csorba esne. a részvényesekr . Lord. gondolta Celia. Celia meg Vincent Lord.. Lord mond hidegen -. és itt els?sorban a cég dolgozóira kell gondolni. hogy elhatárolja magát önt?l. a dolog Dr. és szánalmas rra a kérdésre. annak ellenére. Hallgatom. és arra gondolt. Hát jó adta meg magát Lord. mert mindezek befolyásolhatják a jöv?beli döntéseit.Ott álltak egymással szemben. ha akarom. Azzal próbálta a köztük lév? hûvös viszonyt egy kicsit legíteni. és hogy ezzel cinkosokká váltak eg bûnügyben. Ezt nem teheti meg. a beosztottakra. és an fordult Lordhoz szakmai tanácsért. amit érdemel Vincent Lord. Ha akarja. Semmiféle kötelezettséget nem vállalok.. Hogy kétezer dollárt fiz etett értü