Arthur Hailey Keserû pirula Arthur Hailey Strong Medicine

...mert kétségb'esett Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít, Vagy éppen semmi. Shakespeare: Hamlet

Úgyszólván eláraszt bennünket a felmagasztalt orvosságok végtelen b?sége, és íme, itt egy újabb. Thomas Sydenham, orvos (1624-1689)

Személyes közlés Az írótól olvasóinak

1979-ben, a Túlterhelés címû könyvem megjelenésével egy id?ben bejelentettem, hogy vi szavonulok. Elfáradtam. Az életemet kiteljesedettnek éreztem. Hálás voltam és vagyok az olva sók millióinak világszerte, akik sokféleképpen gazdagították az életem, többek között úgy is, ?vé tették számomra a visszavonulást. Hátralév? éveimben több id?t akartam tölteni drága feleségemmel, Sheilával, bejárni v világot. Pecázni akartam, végre annyit olvasni, amennyit mindig is szerettem volna, e lmerülni a zenehallgatásban, és még ezernyi olyan dolgot mûvelni, amit aktív író nem engedhet g magának. Amit viszont nem tudtam: már ekkor veszélyben volt az életem a koszorúereim többször i elzáródása folytán. Ezt nem sokkal kés?bb diagnosztizálta barátom és orvosom, Dr. Edward Ro ns San Franciscóból, és azonnali mûtétet javasolt. A beavatkozást négyszeres bypassmûtét n Cooley és csapata végezte a Texas Heart Institute-ban, amelyre életem végéig hálával fogok ondolni. Sheila pontosan úgy támogatott, mint hosszú és szeretetben eltöltött házasságunk alat mikor. Több mint véletlen, hogy ennek a könyvnek a f?szerepl?jét Celiának hívják, ami kiejtés igencsak hasonlatos a Sheilához. A jól sikerült operáció után tökéletesen felgyógyultam és tele voltam energiával. Oly

, hogy Sheila egy napon így szólt hozzám: Szerintem megint könyvet kéne írnod. Megfogadtam a tanácsát. A Keserû pirula lett az eredménye.

1984. április 5.

A. H.

Prológus: 1985

A Boeing 147-es els? osztályán, félórával a londoni felszállás után Dr. Andrew Jordan felesége keze után nyúlt, és gyengéden megszorította. Ne idegeskedj már kérlelte. Semmi nem történhet. Abban biztos lehetsz, hogy valami történni fog válaszolta az asszony. Dennis D onahue majd gondoskodik róla. Andrew elhúzta a száját a populista New England-i szenátor nevének hallatán. Már fe m a fogamat az ebédre mondta. Muszáj volt olyasmir?l beszélned, amit?l elmegy az étvágyam Ne komolytalankodj, Andrew. Emlékezz rá, hogy halálesetek is történtek. Méghozzá a szer miatt. Ehhez neked személy szerint nem sok közöd volt. Az mindegy. Ha nyomozás indul az ügyben, én sem maradok ki. Börtönbe is kerülhetek. A férfi megpróbált kedélyeskedni. Egyel?re, ha jól látom, még szabadlábon vagy, de s leültetnének, ígérem, hogy mindennap meg foglak látogatni, és viszek neked süteményt, amibe zek lesznek belesütve. Jaj, Andrew! Az asszony odafordult feléje, arcán szeretettel és szomorúsággal veg es mosoly. Milyen nagyszerû dolog, gondolta a férfi, hogy huszonnyolc évi házasság után is bámul i tudja az ember a feleségét, szépnek tartja, intelligensnek meg er?snek. És, tette hozzá magában, még csak azt sem lehetne ráfogni, hogy elfogultan ítéli meg. Ezeknek és más jó tulaj ságoknak a felesége ezerszer tanúbizonyságát adta. De jó az ilyet látni szólalt meg mellettük egy n?i hang. Andrew felnézett. Ragyogóan fiatal, vidám stewardess állt mellettük, és nézte, ahogy ogják egymás kezét. A szerelem nemcsak a fiatalok el?joga mondta a férfi pléhpofával. Valóban? A stewardess hasonlóan év?d? stílusban válaszolt. Ez nekem soha nem ju t az eszembe. Kérnek még pezsg?t? Igen, kérünk szépen. Észrevette, hogy a lány alaposan szemügyre veszi. Bár nem volt hiú, tudta, hogy még mindig jó külsejû férfinak számít, és ez olyasvalakinek is feltûnik, aki kora alapján a lánya e. Hogyan is írt róla múlt héten az a londoni újságíró? A fehér hajú, jóképû, kitûn? orvos f

rew-nak határozottan tetszett a jellemzés, bár a cikk olvastakor ezt nem mondta. Az el?tte gyöngyöz? pezsg?t nézve hátrad?lt az ülésen. Élvezte az els? osztályú utazá mes velejáróit, még ha ezúttal nem értékelt is olyan különlegesnek semmit. Persze csak a fele pénze tette lehet?vé a fényûzést. Igaz, hogy az ? tisztes, jól men? belgyógyászi jövedelme is end? lett volna a kényelmes élethez, mégsem flancolt volna az els? osztályon London és New York között, arról nem is beszélve, hogy soha nem tudott volna megfizetni egy kis magánre pül?t, amivel a felesége és néha ? is Észak-Amerika fölött röpködött keresztbe-kasul. Nem jól mondom, helyesbített magában: mostanáig röpködött. Egyel?re teljes volt a biz nytalanság az asszony jöv?jével kapcsolatban. Érdekes módon a pénz soha nem képezte közöttük vita tárgyát. A felesége kezdett?l fog szkodott ahhoz, hogy legyen minden kett?jüké. A bankszámláik mindig is közösek voltak, és bár stanában Andrew sokkal kevesebbel hizlalta havonta a számlát, mint a felesége, egyikük sem bajlódott összehasonlító számítgatásokkal. Gondolataiba merülve tartotta a felesége kezét, míg a 747-es nyugat felé dübörgött a sze alattuk hullámzó Atlanti-óceán fölött. Andrew szólalt meg egyszer csak az asszony , olyan nagyszerû veled. Mindig számí hatok rád. És mindig er?t adsz. Ez érdekes válaszolta a férfi. Éppen az el?bb gondoltam arra, hogy milyen er?s agy. Többféle er? létezik. És nekem a tiédre van szükségem. Megkezd?dött a szokásos sürgés-forgás, az ételfelszolgálás el?készítése. Lenyitották sztalkákat, amikre fehér abrosz és ezüst ev?eszköz került. Bármi történjék is, harcolni fogok mondta kis id? múlva a felesége. Hát nem mindig azt tetted? Az asszony, mint rendesen, most is alaposan meggondolta a választ. Néhány napo n belül választok egy ügyvédet magamnak. Megbízhatónak kell lennie, de semmi esetre sem hiva lkodó alaknak. A teátrális fellépés hiba volna. A férfi megszorította a kezét. Így beszél az én kis feleségem. Az asszony visszamosolygott rá. Mellettem fogsz ülni a tárgyalóteremben? Mindennap. A betegeim addig majd magukat gyógyítják. Ezt persze nem teheted meg, de szeretném, ha mellettem lennél. Vannak rajtam kívül is orvosok. Majd valaki helyettesít. Talán sóhajtotta a felesége , talán egy jó ügyvéddel csodát tehetünk. Andrew belenyúlt a késével abba a kaviárhalomba, amit az imént tettek elé. Bármilyen zorongató gondjaik is vannak, ezt nem lehet kihagyni. Könnyen megtörténhet mondta, miközben a kaviárt szétterítette a pirítóson. A ke is csodával kezd?dött. És azóta is történt egynéhány, amiket persze te varázsoltál. Miért ne csoda? Ezúttal csak teérted. Tényleg csoda volna. Csoda lesz javította ki gyengéden a férfi. Andrew lehunyta a szemét. A pezsg? és a magasság elálmosította. De félálmában is eszé tott az els? csoda. Nagyon régen történt.

Elsõ rész 1957-1963

l

Haldoklik a felesége, John. Már csak pár órája van hátra mondta halkan Dr. Jordan te az el?tte álló, kezeslábast visel?, sovány fiatal férfi sápadt, gyötr?d? arcát, és hozzáte ha valami mást mondhatnék, de úgy gondoltam, hogy az igazságra kíváncsi. New Jersey államban voltak, a morristowni St. Bede's kórházban. A kisváros esti forgalmának messzir?l beszûr?d? zaja alig zavarta azt a dermedt csöndet, ami közéjük teleped ett. A kórházi világítás gyér fényénél Andrew látta, ahogy a beteg asszony férjének ádámcsutk n megrándult, miel?tt ki tudta préselni a szavakat: Nem tudom elhinni. Hiszen csak m ost kezdtük. A legelején tartunk. Tudja, hogy van egy kisbabánk is. Igen, tudom. Ez olyan... Igazságtalan? A fiatalember bólintott. A tisztességes, jóravaló embernek már a külsején is látszott ogy dolgos. A huszonöt éves John Rowe csak négy évvel volt fiatalabb Dr. Jordannál, és láthat nagyon rosszul fogadta a hírt, ami nem is volt csoda. Andrew szerette volna megvi gasztalni. Bár eleget találkozott már a halállal és felismerte a halál közeledtének jeleit is mindig nem tudta, hogyan közeledjen egy haldokló barátaihoz vagy családjához. Legyen az o rvos nyers, egyenes, vagy amennyire lehet, kíméletes? Ezt nem tanították az egyetemen és kés ?bb sem. A vírusok az igazságtalanok mondta. Bár legtöbbnyire nem úgy viselkednek, mint a vírus Maryvel. Általában reagálnak a kezelésre. Hát nincsen semmi remény? Valami gyógyszer, ami...? Andrew megrázta a fejét. Nincs értelme részletekbe men?en válaszolni a kérdésre, ami

a folyosón pedig. megnagyobbodott májat. A belekb?l származó ammóniáról volt szó. hogy az emberek kilencvenöt százaléka tökéletesen felgyógyul a tegségb?l. . Igen. Andrew megvizsgálta Mary Rowe szeme fehérjét. Azt sem tudta. aki egy héttel még egészséges és aktív volt. hogy FERT?Z?. Kérdéseire a n lmondta. Hétf?n a törékeny és csinos Mary Rowe láthatóan rosszul érezte magát. Noah Townsenddel konzultált. nem ismerte fel sem Andrew-t. mikor egy órával korábban a praxisbeli id?sebb orvostársával. fertõzõ máj adásból eredõ akut kómának. mert Mary Rowe láthatóan megrettent.hangzana: Még nincs. Javulás helyett Mary Rowe állapota egyre csak romlott. csak arra. mozdula tlan alak feküdt. Mrs. és az öml? es?t az ablaktáblának vágta. hogy fert?z? májgyulladása van. De akkor sem lett volna túl sok értelme ugyanezt elmondani. Hogyan ne megszabadulni t?le? Tudta. ami három-négy hónapig is eltarthat. De most újra el?vette. Ekkor közölte Andrew John Rowe-val. hogy szerdára a vizsgálatok tanúsága szerint v veszélyesen megn?tt az ammóniatartalma. ügynökn?khöz még nem. Akkor Townsend azt mondta Andrew-nak: Maga mindent megtett. hogy szemüveget viselt és pimaszul fiatal volt. sárgás árnyalatú volt. Andrew hozzátette. A kínzó tehetetlenség egész csütörtökön egy percre sem hagyta nyugodni Andrew-t. És ebben tévedett. amit tudott. egy kis ócska laktak. Panaszkodott is. és m t a többi beteget fogadta a rendel?jében. mert olcsó volt. a helyiek f?ztjét ette és az ? vizüket itta. A n? halvány mosollyal azt kérdezte. hog y a felesége állapota nagyon súlyos. fokozódó sárgaságot okozva. Igen. Dr. hogy a gyógyulást a felhalmozódott ammónia gátolja. a bejárat mellett. Ezután pedig. hogy azzal a maradék öt százalékkal mi történik? Andrew elnevette magát. Vérének Billrubinszintje csak emelkedett. aki délután kereste fel az irodájában. ami magára nem fog vonatkozni. Aztán tegnap már szellemileg is megzavarodott. Végül olyasmit tett. És az élete utolsó éjszakája ennek a fiatal feleségnek és anyának. ám nem sok eredménnyel. ami a b?rét egyre riasztóbban sárgáv te. és azt válaszolta: Azt felejtse el! Az csak statisztik ai adat. Boonton gyárába. Szörnyen érzi magát. Arra már rájött. Már b?rének egye etein is látható volt a sárgaság. Már a nevér m emlékezett. sem a férjét. akkor is csak Mary Rowe esetén tépel?dött. hogy minde n valószínûség szerint fert?zött ételt vagy vizet fogyasztott Mexikóban. amivel a fol atosan romló máj nem volt képes többé megbirkózni. 38 °C-os láza volt. amiben a néma. Különben teljesen mindegy. aki egyben a kórház f?orvosa is volt. Rowe elmondta. B-vitamin-keverék Mary Rowe alkarjának vénájába csöpögött egy tûn keresztü en besötétedett. hogy négy nappal azel?tt ugyanezek a tünetei voltak és még hán yt is. ak ügynökökhöz volt szerencséje. helytelen volt: minden keserûségét és hara azon az átkozott gyógyszergyári ügynökn?n töltötte ki. hogy rosszul van. Még szükségünk van egy vérvizs hogy megbizonyosodjunk fel?le. n Rowe dolgozott. id?nként felsüvített a viharos szél. emelkedett. Megtapintotta a lágy. hogy múlt hónapban Mexikóban járt a férjével egy rövid vakáción. de Mary nyilván pár napon belül hazamehet a k ból. Ez az egy ágy volt a szobában. r megjelent Andrew rendel?jében. elmagyarázta neki. Ezután üzent Andrew a szomszédos városka. amir?l azóta belátta. szinte még csit ri. Az infúziós állvány ott állt az ágy mögött. hogy a hirtelen jött betegség már el i múlt. és úgy gondolta. Eddig még nem találták meg az ellenszerét az elõrehaladott. gyönge és nincs étvágy a. Én sem csináltam volna másként. Még ennél is kritikusabbnak bizonyult. t éjszaka. Ma volt péntek. nagy valószínûséggel zöldfülû a szakmában. és tartalma-sz?l?cu normál sóoldat. hogy az orvostudomány mai állása szerint erre nincs lehe t?ség. de aztán másnapra jobban lett. öles b etûk hirdették. A kutyaúristenit! Ez tényleg igazságtalanság. a leghatásosabb az intravénásán a testbe juttatott megfelel ? folyadék. még rosszabbul. Ilyesmi gyakran történik olyan országo ahol a higiéniai körülmények kezdetlegesek. Ami a kezelést illeti. Azonnal felveszem a kórházba mondta neki Andrew. Az isten verje meg! Andrew a magas fémágyra pillantott. ahol valószínûleg eg zött élelmiszert árusító keresked? volt a baj okozója. hogy hol van és miért. de nekem máris meggy?z?désem. mint korábban.

de néha nagyon magányosan érezte ma gát. hogy jobban örülne. Egy kórházi orvos volt a mély kómában lév? Mary Rowe melle Bár természetes. doktor mondta tegnap a Felding-Roth gyógyszergyár ügynökn ?je . mikor beszóltak neki. An drew gondolatai messze elkalandoztak. Andrew ekkor hirtelen abbahagyta. Most pedig. a nap vége felé. És ekkor Andrew-ból ömleni kezdett a szó. Mary Rowe állapota visszafordíthatatlannak látszott. Andrew a kórházba sietett. az vosok hátsó felének tisztára nyaldosását. De megvolt az az el?ny e. mint a már létez? hat. A kávé tûzforró volt. h ogy hagyják csöpögni az infúziót. Ám amikor a n? ar ról a legújabb antibiotikumról kezdett csacsogni. Ludlow is odaszólt neki telefonon: Dr. az. hogy a tíróit nem lehet eléggé korán megnyerni maguknak. Talán mert jobb dolgom is volna. Köszönöm. Ez bizony durván hangzott és egyáltalán nem vallott Andrew-ra. ami nagy valószínûséggel sem jobb. de nem valószínû válaszolta Andrew. Ezen Andrew kés?bb eltûn?dött: ugyan mit köszön neki ez az ember? Eszeveszetten vágy ott egy csésze jó forró kávéra. doktor úr? kérdezte John Rowe a könnyeivel küszködve. és maró gúnnyal hozzátette. doktor úr. tudva. hogy esetleg megtudhat valami hasznosat t?le. és befészkelte magát egy öreg ütött-kopott fotelba. Töltött magának a kávéból. üres volt a kis helyiség. szégyenkezve a kitörése miatt. Ezzel az egésszel egyetemista korában találkozott e mikor szüntelenül ott sündörögtek a diákok körül a gyógyszergyárak képvisel?i. Andrew tartozott közéjük. amit tenni tudnak. Azóta Andrew egyetlen milliméterrel sem került közelebb ahhoz. már világos v hiába reménykedtek. volt a nagy cégeknek egypár valóban kitûn? gyógyszere. A n?vérek itt lesznek a közelben és beszélek az osztályos o vossal is. Elmondta. ahol kényelmesen. egy új ûrkor hajnalát hirdetve. Ennyit a tegnapról. Mary Rowe-n. hogy kint várakozik. távozóban az ajtóból vissza nem szólt volna: Jó napot. Mrs. és öss az eszközökre valót. és elindult a szag után. Bár ?t sem vetette fel a pénz. Jordan. Az els? oldalon öles szalagcímek hirdettek valami szputnyikot egy mûholdat vagy micsodát. hogy segíteni tudjon a betegén. aggódom a Rowe nevû betege miatt. sem pedig rosszabb. doktor és ett?l elöntötte Andrew agyát a vér. amiket néhány diák heves farkcsóválás közepette elfogadott. amit a gyára épp akkor dobott piacra.. Már ne ka maradni. Igaz. mígnem a n? azt mondta: Maga nem is figyel rám. doktor. am t az oroszok l?ttek fel nagy csinnadrattával. Meg f rni engem Mary? Nagyon sajnálom. hogy még ne induljon haza a legénylakásába Noa nsend felesége. Andrew belenézett a Newark Siar-Ledger-be. Én akkor is itt maradnék. mégis. Eszméletre tér még. hogy Andrew a hír hallatán azonnal a kórházban termett. de Andrew kifejezetten visszataszítónak találta ezt a házalást. De amellett. és talán még elnézés s kért volna. ha a Felding-Roth ozzá hasonló cégek inkább egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznának. És reménykednek. hogy itt megtalálta az ember a néhány percnyi magányt. hogy rendkívül aggódott Mary Rowe miatt. Hilda szerezte neki . inkább megtartotta a függetlenségét. és a f?z?ben folyamatosan ott g? zölgött a kif?tt kávé. hogy Mary Rowe állapota az ammón iamérgezés miatt válságos. mint itt magát hallgatni. Mialatt kihûlt. ám valami ösztön azt súgta neki. egy postarekesszel meg egy tévével. Természetesen maradhat. Az egyetlen. szem len lyuk volt kevés bútorral. Lopja a drága id?me t. Kezd kómába esni és már egyáltalán ni ek reakciói. Ezen a délel?ttön már a f?n?vér. kitört bel?le a gyógyszergyárakkal és az er?szakos eladá módszerekkel szembeni összes felgyülemlett ellenszenve. Mikor Andrew belépett. ahelyett hogy büszkén kopogtatnának mindenütt a hetedik nekem-isvan-már antibiot kummal. Az orvosok pihen?szobája rideg. Az újságcikk rint Eisenhower elnök várhatóan utasítást ad majd az amerikai ûrprogram felgyorsítására. míg ikai tudósok meg vannak döbbenve és megalázva érzik magukat az oroszok technológiai fölényét . Kés?bb Andrew eltûn? dött azon. már útközben hogy semmiféle h?stettet nem tud véghezvinni. hogy beavat engem is abba a szédületesen fontos dologba.A Felding-Roth Pharmaceuticals gyógyszergyár munkatársa volt. Megtisztelhetne azzal. aminek okán a pokolba kíván engem. ha az ügynökn? id?közben nem szedegette volna össze a papírjait meg a mintáit. Talán azér mert arra gondolt. miért is fogadta egyáltalán. ami megállítja a tú iaképz?dést. Ezek az alakok többek között sztetoszkópoka vosi táskákat osztogattak..

. Lassan és megfontoltan beszélt. Tudtam tehát arról. nincs tisztában azzal.. látszik. . bárcsak. Andrew újból szemügyre vette. hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés.. Miután nem volt ott. én inkább lemondanék az úttör? orvos szerepér?l válaszolta Andr Az ügynökn? szkeptikusan felhúzta a szemöldökét. már sikeres ál latkísérleteket végeztek. aki ammóniamérgezésben haldoklik. Miss de Grey. hogy van egy májgyulladásos betege. Andrew hátrafordult. mily n sok pénz folyik havonta a bankszámlájára. Történt ugyan ném -haladás. mégis. csak arró nem volt információm. A kifejlesztett gyógyszerrel. Most következnének a humán kísérletek. Új és cseppet sem kellemetlen tapasztalás volt. Az ügynökn? tiszta. hogy er?s egyé gel áll szemben.. Nem jutott e a n? neve. Örömmel hallom.rew merte remélni. Gyors mozdulatokkal letette az aktatáskáját. De úgy gondoltam. és elkezdte hámozni magáról az es?kabátot. Andrew megérezte.. hogy. Tegna nem tudtam elmondani mert nem hagyta . s?t egészen jó eredmények is születtek a második világháború befejez?dése óta eltel alatt. hogy ez a döbbenet hamarosan az orvostudományt is eléri. mert a pénzzel való bánásmódot se egyetemen.. hogy ez privát szoba förmedt rá Andrew. Magam hoztam. elégg yomós indokom volt rá. Azt mondta. Pocsék egy id? van. hogy emlékszik a nevemre.. Townsend praxisába. ám még mindig nagyon sok volt a hiányosság és a megválaszolatlan kérdés. biztosan tudja. Még akk . A parkolótól idáig b?rig Mi az a nyomós indok? Az ügynökn? rádobta az es?kabátot egy székre. biztosan egész jól nézne ki gy levette az es?kabátot. ami a belekben lév? baktériumok által termelt ammónia mennyiségét csökke . hogy anyagi szempontok domináljanak a munkájában. Miss. már megint. doktor. ami m ig szórakoztatta és lenyûgözte. a szemüvege pedig bepárásodott. Andrew meglepetten látta. Jordan. Ezt az cátlanságot! Hogy még ide is utánajött! Úgy látszik. Szereztem Lotromycint. Tudom. És futkosnak itt.. és most el?ször roppant kínosan érezte magát. a f ejlesztés kísérleti stádiumában lév? gyógyszert. Arra álmomban sem gondoltam. a Felding-Roth négy éve dolgozik eg y olyan gyógyszeren. Ha megszárítaná a haját és megfésülködne. hogy az emléke z?tehetsége csak jobb lehet a modoránál. ha végre hajlandó végighallgatni. gondolta magában. Mióta másfél éve betársult Dr. Tegnap azt mondta. hogy valaki már próbálkozik ilyesmivel válaszolta gyorsan Andrew. és ha már megvan.. aminek Lotromycin a neve. Ha nem haragszik. doktor. elhatároztam. Az ammónia. és jobb nak rá. A kurva életbe! A tegnapi gyógyszergyári ügynökn? volt az. hogy cégem. Nyomban megérti. Egy n?i hang szólalt meg mögötte. amit eddig még csak állatokon próbáltak ki? Minden új gyógyszernél van valaki. hogyan tudják a lehet? legtöbb pénzt keresni. Félretette az újságot és kézbe vette a Medical Economics magazin egy példányát. mint a patinás New England Journal of Medicine-re. hogy folynak a gyárunkban ilyen irányú kutatások.. hogy adjak a betegemnek egy ismeretlen. A n? elsimított a homlokából n ves hajtincset. tudom. zöldesszürke szemével mustrálta. Andrew félig felemelkedett ült? helyéb?l. míg a n? leveg?t vett . hogy mit mondtam. hogy tanácsokat adjon az orvo soknak arra vonatkozólag. A Medical Economics els? számú feladata az volt. használva azt a tizedmásodpercnyi szünetet. és élesebbé vált a hangja. Celia de Grey vagyok tette hozzá a lány türelmetlenül. hogy meg próbálom a kórházban. Csuromvizes e s?kabát lógott rajta. de még mindig nem értem. Igen. hogy válaszoljon erre az újabb arcátlanságra. ho gyan fektessék be. Nem igazán csinos n?. m te. Igen. a kiadványt els?sorban orvosok olvassák.. de kellemes hatást kelt a magas an fekv? arccsontjával. Ne haragudjon. Voltam a rendel?jében. Dr. hogy legalább próbálkoznia kell a téma megértésével. Szóval arra céloz. levette a szemüvegét. Barnás haja csatakosan csüngött. Mikor Andrew kinyitotta a száját. Fiatal vo nem lehetett több huszonnégynél. a n? egy türelmetlen kézmozdulattal belefojtotta a szót. doktor. mint amilyenben a maga bet ege van most. én viszont abban vagyok biztos. Andrew elkezdte olvasni Az adócsökkentés nyolc módja a magánpraxisban címû cikket. Úgy hírlett. Ha jól értem magát. dolta. akin els?ként próbálják ki. hogy nincs is rossz alakja. illetve költsék el. B nem állt szándékában engedni..a kórházban fejezte be a mondatot a n?. Egy ilyen szer hatásos lehet az olyan válsághelyzetekben.

egy id?sebb okleveles ápolón?. mikor Andrew meg a f?n?vér beléptek. aki már csak félállásban dolgozot kórházban. bátor leány-asszonyt. de az ügynökn? türelmetlenül megrázta a fej Ezenkívül el van intézve az összes papírmunka is. A Felding-Roth kutatórészlege készítette el a maga számára. Andrew. déli kiejtéssel felelt: Tán valami átkozott csodát vár? Nem válaszolta Andrew kurtán. Most. és elnézést kérek a ko iselkedésemért. Ennyi az egész. mind rendben vannak mondta Andrew Townsendnek. Andrew egy baráti vacsorán zavarta meg a f?orvost. Azóta. mit veszthetünk? Noah Townsend volt a vonal túlsó végén. hogy a kutatási igazgatónkat nyaggattam egy adag Lotromycinért. De az eskünkhöz híven ne adjuk fel az utolsó pillanatig. Ezek szerint valóban haldoklik? Nézze mondta Andrew . és elmondta neki a k eti stádiumban lév? Lotromycinre vonatkozó ajánlatot. készen van. és ha még benne volnék is a dologban. John Rowe a háttérben téblábolt. írásban adta a beleegyezését. ne tápláljon hiú reményeket és ne várjon túl sokat. Igazán hálás vagyok. . Csakúgy. Az engedélyt megadom mondta Dr. A nyilatkozatot alig tudta John Rowe aláírni. A gyógyszert nyomban asználhatja. éppen egy tálcán készítette el? az injekciós tût. türelmetlenül. Csaknem két óra telt el. Már megtettem. Olyan hevesen. Andrew átvette a papírokat. Elértem otthon az ügyvezet? igazgatót. Townsend. pontosan tudom.. hogy jót akar. Sajnos elkéstünk azzal. hogyan kell a gyógyszert adagolni. Nem mintha vérmes reményeket fûznék a loghoz. Még egyszer szeret angsúlyozni magának. Azt mondja. hogy gyógysze eket kezdjünk. van fogalma. De aláírta. John. Andrew. hogy tegnap kiléptem az irodájából. és Andrew azon kapta magát. mint reggel. amib?l egy el?re csak nagyon kevés készült el. Andrew habozott. Hát ez nem igaz! Lopjuk a drága id?t figyelmeztette Celia de Grey. aki jellegzetesen affektáló. hogy Andrew kénytelen volt figyel meztetni. most is ugyanaz a gyakorló orvos. Alá van írva. hogy segíteni lehetne ra jta. Igen. De megszereztem három órával ezel?tt a camdeni laborunk an. Igen. csak ezzel foglalkozt meg azzal. tanúk is kerültek. Miss de Grey. amit a Felding-Roth ügynökn?je hozott magával.. Andrew elmagyarázta a Lotromycin lényegét a nyers modorú texasi gyakorló orvosnak. Az ügyvezet? igazgató szerint azok a papírok. és alig jutott szóhoz. De az a szomorú igazság. Az aláírás ügyében Andrew a folyosón beszélt John Rowe-val. és azt kérdezte Minden készen van? Az éjszakai f?n?vér. és egy gyógyszeres üveget. amelyikr?l beszélt nekem. Bejött a és legépeltette a nyilatkozatot.. a felesége szobája el?tt. Elkezdett olvasni. Andrew csak bámulta a n?t. hogy a betege haldoklik. aztán mégis kibökte: Kómába esett. Most pedig ugye nem harags zik. ahonnan telefonált. Jordan. Kinyitotta a hût?szekrényt.. Rosszabbul. hogy micsoda engedélyezt etési hercehurcán kellene keresztülmennünk? Igen válaszolta az ügynökn? ragyogó szemmel. mint tegnap. kezdte Andrew. Dr. ha visszatérek ahhoz a csodálatos sült fácánhoz? Andrew a helyére tette a kagylót a n?vérszobában. Odafordult Mary Rowe férjéhez. amint megszerezte a kórháznak és a beteg legközelebbi hozzátartozójának a beleeg . és megállás nélkül hajtottam idáig ebben a borzalmas id?ben. hogy a gyógys er nem egy másik államból érkezett. Ez a Lotromycin leírása. Igen. Szerintem a betege már túl van azon a ponton. Ez pedig egy feljegyzés az orvosi igazgatónktól ukciók arra vonatkozólag. hogy ne várjon csodát. Overton volt Mar y ágya mellett. hogy már kés?. el?ször is olvassa el ezeket. megkönnyíti a dolgot. Szóval már csak az én engedélyem hiányzik? A kórház részér?l igen. hogy kez kedvelni ezt az egyenes.betege haldoklik és nincs más esélye? Hogy van a betege? Az. hogy mit kell t enni folytatta a vendég. amiket a Felding-Roth küldött. úgy reszketett a keze. Úgy néz ki. tudom. Mindent jegyezzen fel részletesen a beteg kórlapjára. és nyomban elfeledkezett a külvilág ról. hogy a férj már beleegyezett? folytatta Townsend. Kérem. Egyszerûen ilyen körülmények között. atal férj hevesen reagált. A nyitott aktatáskájából papíro húzott el?. Dr.

Ahogy Andrew belépett..Értem. de aztán arra gondolt. s?t még Andrew pillantását is kerülte. B?rének sár ami tegnap még egyre mélyült. az ápolón?t és az orvost hagyta. Telefonálni akart. A hajzata szanaszét állt. Andrew pedig így szólt Dr. Nem volt hajlandó megszólalni. a férjét. érzelmekt?l fojtott hangon válaszolt. míg felértek a harm k emeletre. eakció. doktor. én sem hinném el. napsütéses. hogy elindult. Andrew éppen a kórház el?tti lépcs?n kaptatott felfelé. ha romlik az állapota rendelkezett. Magánkívül volt az izgalo mtól.. mostanra láthatóan fakóbb lett. A texasi egy éve volt ott a kór házban. és el?renyújtotta mindkét kezét. A portásuk mondta. tiszta id? volt. hogy ugyanezt az adagot négyóránként meg kell ismételni. Nincs változás az életfunkciókban. Mi ez az egész? húzta el Andrew a karját. Alig tudott szólni a felindultságtól. Az ápolón? el?készít eszméletlen Mary Rowe-t a fenékbe adandó intramuszkuláris injekcióra. hogy Andrew-nak csa gy szó jutott eszébe: csoda. Menjen be! intett türelmetlenül Overton. Mögötte megszólalt a fiatal orvos: Fogadnia kellett volna velem. f?nök. Az éjszakai vihar után friss. és Dr. de hideg. de lelkes hang ja. Az ápolón? beadta az injekciót. Az el?tt a szoba el?tt álltak meg. köszönjük! John Rowe ádámcsutkája megint ellen?ri liftezett fel-le. aki az orvosi pihen?ben várt rá. de szeretném. Mindenár n én akartam magával el?ször beszélni. a gyakorló orvos viharzott ki rajta. Egyel?re még én sem hiszek a szememnek mondta halkan Andrew. Most eszébe jutott a neve is. Isten áldja. Celia. Jordan. És rendi. nt leírtam. Andrew megkönnyebbülten bólintott. De Grey. és kiment. aztán ellen?rizte a beteg pulzusát és vérnyomását. Menjen már be! Andrew belépett. Földbe gyökerezett a lába. ahogy Andrew megfogta a kezét. Aztán csendesen elköszön a férjt?l. Csak a lakásába lépve jutott eszébe. hogy nagyon gyenge. hogy felkészü e olyan érzéketlen. a férj s mosollyal felpattant. Abban még mindig két edett. Andrew egy metsz? pillantással elhallgattatta. és már számtalanszor tanúbizonyságát adta. Andrew követte. A tökéletesen eszméletén lév? Mary Rowe párnákkal alápolcolva ült az ágyában. és mosolygott. hogy Mary Rowe megéri a reggelt. és látszott rajta. Bár a mosolya még halovány volt. Hívjanak fel otthon. Majd holnap beszél vele. A ztán hozzátette: Ha nem a saját szememmel látnám. hogy a n? id?közben már úgyis biztosan m egtudott mindent. a képzési program keretében. A beteg a kezében lév? mûanyag pohárból vizet ivott. És elakadt a lélegzete. Overton siet?s léptekkel vezette végig Andrew-t a folyosón és beszállt vele a lift be. mint egy tuskó. Overton. ahol el?z? este Andrew az eszméletlen Mar y Rowe-t. Az orvos lehalkította a : Mi lenne ha fogadnánk? Mert szerintem semmi esélye. akkor négyóránként. 2 Rendes körülmények között szombat délel?ttönként Andrew tízt?l a rendel?jében fogadta geket. Dr. Köszönjük. Cindy? Nem. a jelen állapota olyan szöges ellentétben állt az éjszakai mély kómával. a fiatal orvos újból vadul elkezdett sietni. de nem volt otthon. mintha most ugrott volna ki az ágyból és elfelejtett volna fé ködni. Majd meglátja. Amint kinyílt a lift ajtaja. Megragadta Andrew karját. hogy elfelejtett szólni a Felding-Roth ügynökn?j k. és aztán dél felé benézett a kórházba. Egyel?re nem várt semmiféle pozitív hatást. doktor! hallatszott az ágy fel?l Mary Rowe halk. mikor kivágódott el?tte a f?b járat ajtaja. .. kék csi selt. Ezen a napon azonban megfordította a sorrendet reggel kilenckor a St Bede's-ben volt. Az orvos nagyot nyelt. A férfi halkan. Már próbáltam hívni. ám a r mos rosszabbodásnak fennállt a lehet?sége. Jöjjön csak velem. Nem mozdulok innen. éppen a kísérleti szer miatt. doktor! Jaj istenem. ha. Overtonnak: A gyógyszergyár azt írta..

Maga az orvos mosolygott Miss de Grey. Andrew maga is meglep?dött. Itt most mindenesetre maga a h?s vágott közbe a f?n?vér. Kis hallgatás után Andrew megkérdezte: Hallotta már? Igen. Természetesen ez jó volna a Felding-Rothnak. Vala hozta nekem. Szeretnék mondani valamit magának. Jó gyógyszert készítettek. mit tud még? Hát el?ször is. err?l talán majd kés?bb. ott bent nekem köszönték meg. Nem akármilyen ember ez a furcsa lány. Mindenki boldog. Tegnap azt mondta. Örömmel válaszolta Andrew. hogy a vakvéletlen folytán. Tiszt n volt vele. mindketten elkezdtek sírni és nevetni . Talán a n?vérszobában lesz. a Johns Hopkins Orvosegyetemen egyike volt az évfolyama legjob bjainak. ez egy kísérleti gyógyszer volt. Maga pedig nem olyan zord és vad. A lány arcát újból elöntötte a hirtelen. A kórház kávézójában. részbe n pedig. Az ügynökn? újból hivatalos hangra v t. és azt mondta: Felhívtam a cégünk orvosi igazgatóját.. Nem lenül azt a lányt a Felding-Rothtól? Miss de Greyt. Mary mondta Andrew a betegének. Hihetetlen! tette hozzá. Jordan folytatta Celia. Aztán eszébe jutott valami. írna-e egy esettanulmányt egy orvosi lapnak. Nem kell elnézést kérnie vágta rá gyorsan a másik. úgyhogy a továbbiakban el egend? a rutinkezelés. Ne haragudjon. gondolta Andrew. Részben. Különben is. el?ttük két kávéval és egy megosztott szendviccsel. A Billrubin sem emelkedik tovább. Durva v oltam magához. a Lotromycin. Townsend ötven jelentkez?b?l magát választo . Ezt meg honnan tudja? kérdezte Andrew meglepetten. Már elterjedt a híre a kórházban. Celia de Gr e a szemüvegét. Andrew meglepetten látta. De pe rsze a maga hírnevének sem ártana. Aztán pedig Dr. meleg mosoly. hogy könnyek csillogn k a tuskó texasi szemében. és tudom. Overton. mert a munkámhoz tartozik az orvosok ismerete. Aggódott a semmi más nem érdekelte. Mrs. A máskor szórakozott és komoly asszony arca csak úgy ragyogott. Az osztályos f?n?vér. na jó. Nézzék szabadkozott Andrew . Elgondolkozva iszogatta a kávéját. Másodszor a massachusettsi Általános Kórházban volt gyakorlaton. Andrew megérezte közöttük a feszültséget.. mint mikor átszakad egy gát. Celi szólalt meg Andrew. Pedig nek alamennyiünknek magának kell köszönetet mondanunk. Dr. Örülök magának. Tegnap este óta átöltözött. valami elképeszt?en nagy mázlival amiben meghatár ozó szerepe volt a vele szemben ül? rendkívüli és bûbájos ifjú hölgynek az orvostörténelem k kevés orvosnak jutott ez osztályrészül valaha is. mint egy pokróc. Teljes joggal mondta Andrew. Mondták. Az ammóniatarta om a mérgez? szint alá süllyedt. hogy kérdezzem meg magától. Sokkal jobban néz ki így. Újra feltette a s Láthatóan rossz szokása volt a szemüveg fel-le kapkodása. hogy rossz a modorom.Most a gyakorló orvos következett. Gratulálok! És rá szolút nem jellemz? módon hozzátette: uram . Megkértek. Celia de Grey a folyosón várakozott. belefoglalva azt is. száraz hajjal mondta végül. Sok mindent tudok én ám magáról. és elmondtam. hogyan alkalmazta a Lotromycint. Aztán hirtelen. És igaza volt. Én a maga helyében nem pálóznék ez ellen annyira. Na. Megszorongatta Andrew kezét. Jordan.. hogy mi továbbadta a hírt a kutatóinknak. Halványan mosolygott Ahogy egymásra néztek. hogy oda csak a legjobbak kerülnek be. meséljen. Végeztettem egy azonnali vérvizsgálatot jelentette Dr. Ott bent intett Andrew a kórterem felé . Elnézésüket kérem mondta Andrew. mert. Látszott magán. és kiment. Ludlow bukott be az ajtón. Nem vettem zokon. Mert számításaink szerint a Lotromycin fontos gyógyszer lesz és nagy piaci siker. magának ez a stílusa. Én nem. mikor egy pillanattal kés?bb a karjába vonta a n?t és megc sókolta. Az el?bb még itt volt válaszolta Ludlow f?növér.. mint tegnap. Talán tényleg nem mosolyodott el Andrew. Mindenki c sak magáról beszél.

Andrew mosolyra húzta a száját. abban a magas fûben? Megbotránkoztassuk a bennszülötteket? Celia hangosan kacagott. Milyen prûd vagy! Igazi vaskalapos alak. amir?l csak kés?bb akart beszélni. mikor a n?k olyasmiket fognak tenni. Eljön az az id? mondta Celia komolyan . és kézen fogva végigfu ott vele a parton. Celia de Grey most el?ször habozott. E pillanatban még ezt is hajlandó vagyok elhinni. mire gondol. Stop! Abbahagyni! emelte fel Andrew a kezét. De persze kiderítettem magáról egy-két negatívumot is. hogy mégsem vagyok tökéletes? Van néhány gyenge pontja folytatta Celia. A Bahamákon voltak. hogy folytassam? Miért. Arra. A strand vakítóan fehé a végtelenbe nyúlt. Maga? rántotta fel Andrew a szemöldökét.. Személyesen? Tudom. nem beszélve a meglepe téseir?l. hogy van még valami. ha engem kérdezel. néhány apró bárányfelh?t?l eltekintve. Beismerem a bûnömet. valóban van még valami. csendes polgári szerta tében. hogy ma délel?tt nagy kedvem van ahhoz.tta társnak a praxisába. Elhatároztam . Ez igen dicséretes. De azt mondta.. de aztán hirtelen eggondolta magát. 3 Jó házasság lesz a miénk róla. Ami a szexet illeti. Rajtuk kívül teremtett lelket nem lehetett látni. Ott sütött felettük a meleg délel?tti nap.. iparágunknak számtalan el?nye van. ahogy Andrew felhúzta a törülköz?r?l. Ne ijesztgessen! kapott Andrew tréfásan a szívéhez. és azt suttogta: Gyere! Menjünk vissza a bungalóba Miért nem itt? Vagy ott. amiket korábban nem tettek. Csak annyit tudnék még hozzátenni. s?t tulajdonképpen már el is jött. Ki hitte volna? Andrew maga után húzta a szalmatet?s kunyhóba. Hol az ördögben tan ultad? Andrew elhallgatott. hogy n? vagyok. Én is feltehetném neked ugyanezt a kérdést év?dött Celia. Legyen most ez a kés?bb tette hoz Andrew. hogy tudok rajtuk változtatni. és remélem. Mindenki az t mondja. és miközben megsimogatt combját. Andrew felkönyökölt. Andrew. és közvetlenül el?ttük fodrozta a különben tükörsima. Andrew kinyújtotta érte a kezét. Celia megint üzleti tónusban beszélt. Andrew Jordan és Celia de Grey házasságot kötöttek. Zöldesszürke szemével egyenesen Andrew-ra nézett. De azt is ho zzáteszem. de ne vigye túlzásba. Igen. A szárazföld fel?l fúj szell? rezegtette a pálmafák leveleit. amiket én például ki nem állhatok.. Rendkívüli vannak velünk szemben. Eleuthera szigetén. er?s jellem. mert tudta. hengeredett oda az óriás törülköz? másik felér?l Andrew és c zit nyomott a felesége nyakszirtjére . hogy milyen jó orvos. hogy feleségül megyek magához. Micsoda rendkívüli lány! Micsoda élettel teli. észrevettem. tudná? hahotázott Andrew. és az égbolt. Nem akarlak megosztani a hangyákkal és tarisznyarákokkal. hogy maga kedves ember. Például a gyógyszergyárak. Csak nem azt akarja ezzel m ndani. hogy megváltoztassam a véleményemet. mélykéken ragyogott. ahová tegnapel?tt költöztek be és ahol még tíz napig fognak lakni. Egy hónappal kés?bb néhány közeli barát és rokon jelenlétében. Nem. Hát igen. a nyelvével gyengéden körülrajzolta a férje szájának vonalát. mondta nászútjuk második napján Celia Andrew-nak. Nem rossz? Te olyan vagy. Ilyen n?vel még nem találkozott. de tulajdonképpen most is megmondhatom. nehogy megmondd. tengert. de. Ha ezért prûdnek nevezel . Dr. ugye? folytatta Celia. amikb?l az elmúlt órákban ön is ízelít?t kaphatott. szerintem máris az. egyes dolgokban egyetértek magával. mint a dinamit. Ha már így szóba hozta: igen. tkez? találkozásunkkor akartam rátérni. Tenn Ha engem kérdezel. De va k ugyanakkor kevésbé jó dolgok is. nem is vagyunk rossz páros. Óhajtja. f?leg magáról.

er?teljes arcvon a Mount Rushmore hatalmas. innen Townsend szerepe.. Nem megy. ?szül? hajával úgy festett. feltûn?. Ebben is egye tértek. mint egy alvajáró. er?teljes. az apró termetû. drágám. ha mindketten kiteljesedett életû emberek leszünk. ugyanakkor más is. Andrew! Kérlek. hanem azért is. de ez az érzés több volt. Várj ? volt ott az esküv?nkön a Felding-Rothtól? De igen. Townsend karján jelent meg az ajtóban. tele ötletekkel. Igen. mint Harold Macmillan brit miniszterelnök. és arra jutottam. mert Celiához hasonlatos n?t. Karriert fogok csinálni. hogy zavartalanul maga elé idézhesse azt a pillanatot. nem nagyon volt id?nk csevegni meg filozofálgatni. Hát ez nagyszerû tréfálkozott Andrew. még miel?tt betö incat. és személyisége oly mértékben fonódott össze iáéval. aki . a i mostanában sokat szerepelt a hírekben. két kezét összekulcsolva a feje alatt. körzeti értékesítési igazgató. De mondd csak. Szerinte jó az id?zítés. a parton fekve. Ha ebben bármiféleképpen segíteni tudok. barátságos férfit. független egyéniségéb?l fakadt. mert bántotta a bahamai nap vakító fénye. beszélj már komolyan. mint a jóságos családi doktor bácsi.. hogy Celia azon az emlékezetes délel?ttön a kórház kávézójába tette férjhez ménesi szándékát. amit ? ne gyszerûséggel Celia varázserejének nevezett. hollófekete hajú szépség volt. Andrew lehunyta a szemét. egyúttal végtelenül elégedett és boldog is volt. Andrew teljesen feladta a legényéletet. És mikorra? Gondolkoztam rajta mondta Celia . Még nem mondtam? Nem emlékszem rá. és darabos. intelligens. okos volt.bár még nem lehetett több harmincötnél er?sen kopaszodott. letolta az úszónadrágját és kilépett bel?le. emlékszem. Andrew összeráncolta a szemöldökét. tervekkel. Hawthorne felesége. szerény özvegy is megérkezett az esküv?re Philadelphiáb Celia apja meghalt a második világháborúban. Andrew elégedetten hátrad?lt. És akkor fog mûködni. Egyetértek. hogy ahogy mi fejest u grottunk ebbe a házasságba. A feleségével volt el. rövid fátyollal a fején megjelent a házasságkötésükre kiszemelt szálloda fog szertartást egy ismer?s jegyz?re bízták. Már a legelejét?l fogva úgy érezte An . és én. Míg beszélt. Akkor nekem kell kett?nk helyett komolynak lennem. Bede's kórház testületének is. Beszéltem a gyerekekkel kapcsolatos tervemr?l Sam Hawthorne-nal folytatta Celia. a másik pedig rá két évre. Így túlleszek a babázáson. Még min ig rázta a nevetés. Igazán takaros kis terv. mikor Townsend bekísérte Celiát. Te intélyes külsejével. k ságból hadd kérdezzem meg. Andrew már tisztán látta maga el?tt Sam Hawthorne-t. Egy órával kés?bb. Talán a szerelem lett volna a legmegfelel?bb kifejezés. hogy mi a terved az öregségedre? Már úgy értem. Éljen Sam! bár azt sem tudom. a magas. Ahogy Andrew felidézte a három nappal azel?tt történteket. Sam Hawthorne a f?nököm. hogy olyan voltam. hogy némi zavarodottságot is érzett. Celia anyja. Az azt követ? hónapban.. hát legyen. Noah Townsend tökéletesen beleillett a képbe. hogy két gyerekünk lesz: az egyik minél hamarább. aki tagja volt a St. ahogy talpig fehérbe öltözve. sziklába vésett portréira emlékeztettek... mint az amerikai-brit véleménykülönbségek elsimítója eteltérések tavaly. Jó házasság lesz fejezte be a mondatot Andrew. Hány gyerek rendel? kérdezte a férfi. elia Dr. a Szuezi-csatornával kapcsolatban bukkantak a felszínre. Andrew egyre inkább befolyása alá került valaminek. csak szólj. Úgyhogy gyerekeinknek kell lenni. De neked emlékezned kellene arra. ki az.. Mindig tart ogatott meglepetéseket számára. De Celia megel?zte. ami mind színes. Lassan azért minden az eszembe jut. és meztelenül feküdt az ágyon. Túl boldog vagyok. és nemcsak azért. ? már ledobta a bikinijét. harminc fölött. Ennek az elvarázsolt állapotnak az egyik okozója éppen Celia volt.. Celia megszólalt: Mint ahogy azt a házasságunkka kapcsolatban mondtam. Li lian. megjegyezte: Majd elnézé t kell kérned a nevemben. Egyetlen percig sem unatkozott mellette.

amire mindenki áhítozik. aztán pedig egy évet otthon maradnék a bébivel. Andrew-nak voltak már n?k az életében. Bár az id?s hölgy nem volt különösebben j apart valahogyan annyi pénzt a fiú szüleinek segítsége nélkül . csak abban a hihetetlen pillanatban. én pedig néhányszor teherbe ejtelek. már két éve meghalt. Andrew csak a néni halála után döbbent rá. hogy éppen a negyedik férjét?l próbál megszabadulni. amiknek kik tatásához eddig id?hiány miatt nem jutottak hozzá. y szót is mondott volna neki. akine k szívesen bemutatta volna Celiát. mikor az ügyvéd irodájában ott feküdt el?tte szívfacsaróan. rájött. és az a családtag. Sajnos azonban mindig ugyanarra a végkövetkeztetésre jutott: üresfejû. és volt egy olyan érzése. és abb y?z?déséb?l. hogy attól a pillanattól kezdve. Persze hogy nincs ellenemre hunyorgott Andrew. mintha a vakvéletlen folytán megütötte volna egy j an azt a f?nyereményt. hogy az mics oda áldozatot vállalt érte. drága kisfiam.. csak akkor lett Andrew igazán szerelmes a lányb a. hogyan nézett ki. Az esküv?n Celia minden különösebb nehézség nélkül vette a mama akadályát. Kés?bb még hozzátette: Mostantól én vagyok a te családod. mint valami öreged? pilla ngó. Az évek során Andrew megpróbálta megérteni az anyját és magyarázatot keresni a viselk . a forró bahamai nap alatt kezdett rájönni. . amilyenre fi vágyik. pontosan felmérte a helyzetet és szívélyes volt. már azt sem tudom. felszínes. Az illet? nagynéni soha nem ment férj ez. és mindenkinek elmondta. Remélem is sóhajtotta boldogan Andrew. gyönyörûen. illetve az anyjában. hogy mindenkinek kell valamiféle érzelmet táplálnia vér szerinti szül?je iránt. ?szintén kedv es. Celia így válaszolt: Egymással kötöttünk házasságot.. Andrew egyetlen gyermeke volt a rövid ideig házas párnak. hogy ifjú hitvese igaza t mondott. Elsõsorban orvos leszel! Ugyanolyan ragyogó. önz? szép mondhatott édesanyjának. Ha nincs ellenedre. Mikor kés?bb Andrew utánagondolt. de nem hamisan negédes. és a legutolsó hír. És mégis. gondos doktor.mintha valami óriási szerencse éne volna. vilá an érezte ezt az áhítozást. hogy Andrew középiskolába vábbtanulhasson az orvosi egyetemen. hogy ez a házassá örökre szól és hogy a cinikus kor ellenére ?közte és Celia között soha nem kerülhet sor külö a. a nén k pár száz dollárt ér? maradéka. mikor olyan sok kortársa n?sült meg. is küldött egy levelet az utolsó címére. hogy hihetetlenül szerencsés ember. és ezt hagyta félbe azért. de egyik mellett sem maradt meg sokáig és e gyikükkel kapcsolatban sem merült fel benne komolyan a házasság gondolata. Anélkül. Los Angelesb?l repült oda az esküv?re. és Andrew gyerekkora nagy részét nála töltötte. de ezenkívül semmiféle k t nem tartottak. De miközben te elhalmozol a szereteteddel. ho m is fog kapni. id?közben megbánta . És Andrew most. szeretném úgy mellékesen gyakorolni az orvosi hivatást is. és több szeretetet fogsz t?le . mint ahogy egy tûzhányó kitör. amit hallottam róla. aki csak hajlandó volt meghallgatni. olyanon. és pár perc múlva mély álomba merült. mikor Celiát meglátta a fehér men yasszonyi ruhájában sugárzóan fiatalon. és eszébe sem jutott hátat fordítani. mikor Celia nevezzük nevén a dolgot megkérte a kezét nem merült fel benne a legkisebb kétség sem. kívánatosan. aki Andrew szerint a nemkívánatos elvál sszony mintapéldánya volt. amed dig csak lehet. és így tovább mondta Celia. a z anyja így válaszolt: Jaj. Annál különösebb v . egy percig sem habozott. Az esküv?re kötelességtudatból hívta meg az anyját igaz. mint amilyen ma. A következ? napokat azzal töltötték. hogy olyan dolgokat derítettek ki egymásról. Ennek az oka persz ? szüleiben volt keresend?. de nem kapott választ. mégpedig olyan hirtelenséggel és hévvel. az. ami visszatarto házasságkötést?l húszas évei elején. mint eddigi életed során összesen. szeretnék az els? terhességem alatt addig dolgozni. drágám. És mikor bemutatta Celiát a kollégáinak. nem pedig e . Húsz éve ne tam. hogy a válás szó volt az. mikor Andrew sajnálkozását fejezte ki az anyja bizarr viselkedése miatt. hogy jelen lehessen a fia els? há Andrew apja az anyja második férje volt és mikor Andrew az öreg fel?l érdekl?dött. Úgy háromévenként váltottak karácsonyi üdvözl?lapot. aki mágnesként vonzotta a hasonló férfiakat. édesen. Utána visszamegyek dolgozn i a második terhességig. Abban a pillanatba alami csodálatos bizonyossággal érezte. de még annál is sokkal szebben . hogy a vén kujon egy tizenhét éves kurvával gyütt Párizsban. Kés?bb.

hogy ezt választottad. Celia hosszan gondolkozott. Akkor nem mondtam meg neked. valahogy így alakult. Egy másik napon Celia munkájáról beszélgettek egy ócska. Celia elmosolyodott. K hozzátette: Most már értem. a másikkal pedig hajcsavarókkal és dezodorokkal szolgáltam ki a kedves vev?ket. és néha még pult alól is árultam. a múlt egy újabb darabkája került a helyére Celia éle mozaikképében. Pearl Harbornál. Tulajdonképpen már azóta. december 7-én az akkor tízéves Celia édesanyjával Philadelphiában tartó tt. Sok mindent megtanultam ezekben a gyógyszertári id?kben. hogy az anyám nem ilyen. Köztük volt Willis de Grey is. A Felding-Rothnál mindenesetre én vagyok az els? és eddig az egyetlen ügynökn?. viharvert kis dingi ben. a legtöbben tényleg férfiak. hogy furcsá ak tartod. hogy ez a roncs pillanat okon belül el fog sülylyedni mondta Celia. sokat vo l a tengeren. Ezt nevezem! Hogy csináltad? Fifikusan. míg apja. Még mikor távol volt t? lünk. egyáltalán nem furcsállom. pedig ? már nem emlékszik úgy apura. Andrew el?ször Hawaiit javasolta nászútjuk színhelyéül. ahol az Arizona elsüllyedt. mire gondol. És meg is ígérek valamit. Mindig is azt hittem nyögte verejtékezve . 1941. Örökké megnevettette az embereket. nemcsak fizikailag. ? volt a támasza. mir?l van szó. de megérezte Celia idegenkedé z ötlett?l. Azt biztosan láttad. hogy egészen közel lehet menni ahhoz a helyhez. Ja igen. hogy ennyit még kibírok. részben pedig abból finanszírozta. ahogy az egyik kezemmel receptek alapján gyógyszereket adtam ki. A legizgalmasabb az volt. . Igen. hogy éjs eken egy gyógyszertár-drogériában dolgozott. és rögvest a Bahamákra váltott. Mindketten hallgattak. de van néhány n? is. Remona szervírozott nekik a bungalóba azt mondta Celia: Imádom ezt a helyet. Ha eljön a nap. a nyugalmat. És talán még most is az vagyok. a ház mindig megtelt élettel és vidáms al. igazad van. A z egyetemi tanulmányait részben az ösztöndíjából. Persze szörnyen koravén lettem. köztük hadiápolón?k. A szigetet. anyáskodó fekete asszony. és csak aztán válaszolt: Nagy termetû. ha Hawaiira utazunk folytatta Celia. Willis de Grey. Most te vagy az anyád támasza? Igen. én pedig nem tudo pontosan. miért nem akartál Hawaiira menni nászútra. Andrew. Soha nem f ogom elfelejteni ezeket a napokat. de mikor szabadságot kapott és hazajött. De úgy döntöttem. és ha az ember lenéz. Az anyám nem akarta látni azt a helyet. végül Andrew szólalt meg: Nem. Mindenben az apánkra hagyatkozott. ahol az apám meghalt. 1952-ben emlékezett vissza Celia a Penn State College-ban végzett vegyészként. lyukas. miért. Andrew. mint én. hogy a gyerekeink már megértik. Celia rögtön el is magyarázta. örülök neki. zeng? hangú. hanem lelkileg is. Érdekes volt. hogy a gyógyszergyárak csak férfi ügy oglalkoztatnak. Igaz. miközben Andrew az evez?kkel küszködött. az Egyesült Államok haditengerészetének altisztje Hawaiiban teljesített szolgálatot az USS Arizona hadihajón. de nem érzem még magam felkészültnek rá. a lakóit. A legtöbbjüket a fedélközben érte a holttestüket soha nem hozták felszínre. de nem egyedül akarok ott lenni. Egy kicsit mosolyodott el Andrew. hogy az apám meghalt. Igen. Még nem voltál soha arl Harbornál? Celia megrázta a fejét. Mikor a férfi az okát firtatta. Én is örülök válaszolta a férfi. de egy napon szeretnék elmenni oda. akkor is irányította anyámat a levelei által. Még a húgomban. H ottam. Ne menjünk túl messzire a parttól. Janetben is él annak a boldo g. Egy pillanatra elhallgatott. Milyen ember volt az apád? kérdezte Andrew. amit eredetileg a második helyre sorolt. Hanem a gyerekeimmel. Van egy olyan érzésem. feszült várakozásnak az emléke. Lehet. bár kiemelni nem tudták. megsz ervezem az utazást. persze hogy emlékszem rá bólintott Celia Andrew kérdésére. ami kés?bb a hasznomr a vált. és imádta a gyerekeke Er?s volt. A japán támadás során az A ona elsüllyedt. de szomorú lettem volna. és ezeregyszázkét tengerésze fúlt vízbe. mikor vártuk.Egy ver?fényes napon a reggelinél amit minden alkalommal a vidám. látni lehet a hajót a víz alatt.

így történt. Néhány faragatlan fickó alkalmanként megkérdezte Celiától. Megkérdezte. és nem kellene ?ket igazságtalanul büntetni a nemük miatt.Gyakran jelentek meg fiatal férfiak a boltban és zavartan ?gyelegtek. hadd sodorja a víz a csónakot. Te jó ég! kacagta. hogy Hawthorne-t csak a feleségén keresztül lehet megközelíteni. hogy az egyetemi képesítésével felfegyverkezve jelentkeze t a Felding-Roth gyógyszergyárban. hogy a víz már bokáig ér a csónakban. Hawthorne. így szimpátiával viseltethet egy n? karrierambíciói iránt. Az asszony rámeredt. Magának az tán van képe. hogy egy szép napon felkereste az asszonyt otthon. ami a fejtegetni kezdte jövetele okát. hogy nincs-e kedve kipróbá ele a gyártmány min?ségét. hollófekete haját türelmetlenül simította hátra. Ez azonban kockázatos volt. Egyébként ott volt az esküv?nkön. mire általában meg is érkezett a menetrendszerû válasz: ? mármint a férfi kolléga mikor lesz szabad? Ha óvszer tetszik mosolyodott el ilyenkor Celia édesen . hogy néhányan megértették a tr ám láthatóan senki nem akart fölöslegesen kockáztatni. mint a férfiak. Aki megadta az enge a két gyerekre. Lehet. Mrs.! sziszegte Celiának. hogy maga itt járt. a labormunka unalmas és egyhangú. Majdnem rajtavesztettem .. Azért lesz bel?lem els? osztályú ügynök. De a laborból nagyon nehéz volt az értékesítésre váltani. Sam még ezek után is megpróbált lebeszélni folytatta Celia. hogy az értéke dolgozó n?i alkalmazottak csak titkárn?k lehetnek. De a végén sikerült a dolog. és mikor látta. igyeke zve felhívni magukra a férfi gyógyszerész figyelmét. már teljesen elmúlt a szifiliszem. maguk után húzva a lyukas csónakot. Ma leg megérdemelné! Aztán hozzátette: Éppen kávét akartam f?zni. Végül így szólt: Hát ez nevetséges. Lilian Hawthorne több n?szervezetnek is a tagja . feladta a kínlódást az evez?kkel. hogy ön szerint is ugyanolyan bánásmódo elnek a n?k. A f?nököd. de visszautasították. hogy segíthet-e valamiben. Felvették és a laborba helyezték. nagy a vál sztékunk. józan személyiség volt. jó benyomást tettem rá. Fel sem hívtam. Így kezd?dött a barátságuk. Celiánál hét évvel id? n? er?s. a körzeti értékesítési maestro bólintott Andrew.. aztán pedig kitört bel?le a nevetés. Miss de Grey. Talán még az állásomat is elvesztem. hogy Lilian Hawthorne szétrobban a düht?l. ahol két évig dolgozott. . hát hogyne gondoltam volna meg. Celia kiderítette. Semmi közöm a férjem onkívül fel lesz háborodva. mert e tolakodók közül egy sem jelent t újból. Ott születnek a fontos döntések tette hozzá. igaz lt! Ez az izé tényleg süllyed! Nevetve ugrottak be a vízbe és a part felé kezdtek úszni. mindenekel?tt azt. Megtudtam. Azt hiszem. és azt hiszem. Miután Sa m megpuhult. A harmincas évei elején járó. hogy hacsak az ember nem meg szállott tudós. És elkezdte a pult alól egymás után az üvegre pakolni a dobozokat. Hosszú. Egy pillanatig úgy látszott. Megtudtam ott néhány dolgot. az Sam Hawthorne. Celia tovább beszélt arról. a cégnek alapelve. akkor tessék. és így tovább tudok majd dolgozni. Jöjjön a kon beszélgethetünk. Közölték velem. Miután Celia nem nyugodott bele a döntésbe. Ezt el?tte kellett volna meggondolnia. Az értékesítés meg a marketing érdekelt. Ami akarja. Erre Celiának már el? volt készítve a megfelel? válasza: Oké. ami azóta is tart. Tudom válaszolta Celia. amikor a férje egészen bizto san bent volt a Felding-Rothnál. Ahogy mondja bólintott a lány. Egyszerûen odamentem a házukhoz és becsöngettem. Celia tévedhetetlen bizonyossággal felis erte ezeket az ?gyelg?ket. ezerszer is meggondol tam! De bíztam az ön modern gondolkodásában és abban. mégpedig olyan id?pontban. A férfiak fülig szélsebesen választottak és pánikszerûen kimenekültek az üzletb?l. Az asszony ellenségesen fogadta. Szóval úgy láttam. Soha nem láttam azel?tt magyarázta Celia Andrew-nak. Celia pillantott. kieszelt egy haditervet. De aztán elbeszélge lem. Jaj. Lilian meg szintén nem hagyta nyugton. hogy az egyetlen ember. És el ma is. és hagyta. Celia megpróbálta a hagyomá at és jelentkezett. ha megtudja. hátravolt még az ? f?nökeinek az engedélye. Andrew elnevette magát. felkiáltott: Andrew. hogy Mrs. Igen. aki kezdeményezheti ennek az alapelvnek a megváltoztatását ha egyáltalán .

csak a rovarok ciripe lése hallatszott meg egy part menti zátonynak csapódó hullámok zaja. de ezzel egyútt al nagy szívességet is tett nekem. frissen fogott hallal. Messze voltál az otthonodtól szúrta közbe Andrew. Bizonyos szempontból nem volt rossz dolog. hogy milyen nehéz bejutni az orvoso khoz. De a hasznomra vált mondta Celia . hogy arra a kétszázra koncentrál. fatüzelésû tûzhel sütött meg a vendégl?s. Minduntalan leveszed a szemüvegedet jegyezte meg Andrew. min egy megvert kutya. Kérdezgetés helyett Celia munkához látott. Ezt szándékosan csinálta a te Sam barátod? Hogy kiállod-e a mesebeli próbát? Lehet. hogy nem elég olyan jónak lennem. de ezen az orvoson is itt ni. Hát e Te mindenhogyan jól nézel ki nyugtatta meg Andrew. levette a szemüvegét. annyi dolgom volt. majd utánajárok. ahogy vagy. akik vélhet?en a legtöbb receptet állítják ki. Ahogy megérkezett egy új helyre. aztán pedig minden orvosról külön kartot t. Amit megpró itt elfuvolázni nekem a hiányos tudásával. hogy ezt az egészet képtelen vagyok humorosan felfogni. hogy kit és hol keressek meg. ezerráncú bahamai. ? is belgyógyász volt. De ha már itt tartunk. De ha zavar a szemüveg. annak ellenére. Mindenesetre alighogy belekezdtem a szokás os mondókámba. durván kövezett. hánya dán is állok. hogy ügynökn?ként el?ször Nebraskába helyezték. maga itt szakmai dolgokról p i nekem. Miért? Rövidlátó vagyok és muszáj hordanom. A végén egy North Platte-i orvos ki is dobott a rendel?jéb?l. Letette a villáját. i egyéb kívánságod? Óhajtasz rajtam még valami változást? Nekem nagyon megfelelsz így. A kis hely. . Ne is mondd. csendes úton. nemsokára megint ott leszünk. Bár az Utaspihen? egészen biztosan nem szerepelt a komoly útikönyvekben. és elkezdett telefonálgatni. Mesélj még magadról és a munkádról. Bár korántsem tudok még mindent. Celia arról kezdett beszélni. Jó. kaptam öt percet. ha visszatértünk ígérte meg Celia. Celia hirtelen elmosolyodott. ízletes éte llel szolgált a korgó gyomrú vendégnek. Semmiféle támpontom nem volt arra vonatk ozóan. pont kifogtam egy rossz napját. Mint kiderült. de e sem többet. ahol ültek. mint amilyenek a férfi kollégáim. aztán mikor végre bemehettem. a szikár. Egyenesen el?ttük néhány felh? úszott a telihold körül. de olyan finom. Azt legalább pontosan tudtam. hogy nem tudom itthagyni. Mert igazat mondott. és hátrad?lve emlékezet t vissza az esetre. Cleophas Moss. Órákig ültem a várószobáikban. Andrew. Kés?b döntött. ahol ? t a Felding-Roth els? képvisel?je. és kijelentette: Zsírban sütötték! Nem lenne szabad mege nem. Viszont jobban nézek ki szemüveg nélkül. Andrew-t és Celiát egy t erre néz? kis asztalhoz ültette. úgy másfél kilométerre lehetett a bungalójuktól. azonnal félbeszakított. úgyhogy hadd közöljek magával valamit. A Travellers Rest Uta spihen? elnevezésû. Jobb kell ogy legyek.Miután ügynökn? lettem az értékesítésen mondta aznap este a vacsoránál Celia Andr amar rájöttem. Ezt hogy érted? Celia megkóstolta a halat. Az egyik legels? tapasztalata az volt. a körzetéhez ezerötszáz orvos tartozott. de soha nem kérdeztem meg t?le. és tíz éve praktizálok önállóan. öt évig vol korló orvos egy kórházban. és az t hiszem. Úgyhogy kifelé! Hát ez durva volt húzta el a száját Andrew. New Jerseyben most biztosan hideg van és esik sóhajtotta Celia. Egyre többen viselik. és nemcsak a Lotromycin miatt. mint te. Emlékszem egy nemrégiben történt esetre szólt közbe a férje . és gyengéden megérintette a férf i kezét az asztalon át. Meleg este volt. Sörösüvegbe dugott gyertya teremtett hangulatot az asztal ka közepén. els? dolga volt a helyi tele fonkönyvb?l kitépni az orvosok név. hor dj kontaktlencsét. Ifjú hölgyem mondta . szerényen berendezett kisvendégl?ben a helyi standardkosztot ették: sül fûrészes sügért borsóval és rizzsel.és címjegyzékét. amit az ?si. mikor nemcsak egy ttél túl. merthogy a nulláról kellett indulnom. Kézen fogva k oda a kanyargós. Negyven körüli lehetett. Négy évet töltöttem az egyetemen. Omahában talált egy kis lakást és innen já e az államot városról városra. azt húsz másodperc alatt el tudom olvasni bármely k orvosi lap hirdetési oldalán. Nem éreztél magányt? Nem maradt rá id?m. többet tudok magácskánál. Ott nagyon szerencsés voltam. hogy úgy somfordáltam ki.

s?t néhán y orvos megkérte. ki kell nyomoznom a gyógyszerekkel kapcsolatban olyan dolgokat.Nem jártál valami tanfolyamra a Felding-Rothnál? Csak afféle gyorstalpalóra. Volt még valami folytatta Celia. szeretném. Miközben ezen serénykedtem. mi történt North Platte-ben? Két dologra jöttem rá. soha nem szabad túloznom vagy eltitkolnom valamit. Az orvosok sokat tanulnak a betegségekr?l. Ha tudom. azt a tizenhatodik századi írót. kor az ember gyakran csak tapogatózik és el?fordul. Mert a nász végzet . Celia elmesélte. A vacsoráért egy tízshillinges bahamai bankóval fizetett és nem kért bel?le vissza. ha ezzel kapcsolatban megtennél nekem valamit. Szóval. Azt is felismertem. és soh em szabad ráer?ltetnem semmit senkire. A körzetében megemelkedett a Felding-Roth-rendelések száma. hogy le kell szoknom a kalmárgondolkozásról. hibás információkat is kaphatunk. akkor soha nem találkozunk. Hogyan maradt id?d ennyi tanulásra? Hosszú ideig csak négy órákat aludtam éjszaka. hogy kénytelenek vagyunk végighallgatni egy gyártott ostoba reklámszöveget. Oké. . amit meg is tett. úgyhogy a gyógyszerekre már egyáltalán nem marad id?. megteszem. Az els?. mire a vendéglátójuk odarikkantott a tûzhely mell?l: Jó vót halacska. vé lenül rájöttem még valamire. hogy sok orv m akarja a gyógyszergyári ügynököket. hogy melléfog. hogy mindig igazat ke ll mondanom az orvosoknak. kanyargós úton. meg kell azt is mondanom. Els?sorban eladási trükköket tanítottak. de nem sokat. Ha a konkurencia gyógyszerér?l kérdeznek. S az akasztás nemkülönben fejezte be az idézetet Andrew. Nem igaz mondta az asszony határozottan. jegyzetelt és ott. aki VIII. Andrew csodálattal nézett Celiára: Te aztán egyedülálló vagy! Te meg elfogult. szerezzen be egy-két konkrét információt. de ennek csak örülök nevetett Celia. ami nagyon veszélyes. de a gyógyszerekkel kapcsolatban elég tájékozatlanok. így még hasznossá is tehetem magam. Elutazott a Felding-Roth New J rsey-i központjába. Segített valam a vegyészképzettségem is. Amit az egyetemen tanítanak a gyógyszerekr?l. és az jobb a miénknél. hogy mondjanak neki még a bet. amit hamarosan piacra dobnak. Mikor receptírásra kerül a sor. amit nem tudhatna k és ami a javukra válhat. Csendes boldogsággal egymásba karoltak és visszasétáltak a bungalójukhoz a kihalt. beült a könyvtárba és utánanézett. Másodszor. Felálltak az asztaltól. mi. Egyszerûen nem voltam szakmailag felkészülve arra. Csakhamar javult az ismertetései színvonala. a tenger fel?l friss illatot hozott a szell?. h ogy egyenrangú partnerként beszélgessek elfoglalt. Ekkor hívtak vissza az isten háta mögül a civilizációba? Egy még nálam is zöldfülûbb férfi kapta meg a nebraskai területet. ha például Illinois-ba vagy Kaliforniába küldte volna. hogy találkoztunk volna akk or is. ifjú nászutasok? Minden oké? Minden nagyon oké nyugtatta meg Celia. éppen elég nehéz az orvosi újdonságokkal artani. Kint már hûvösebb volt. Biztos. mi van éppen fejlesztési stádiumban az. Elnevették magukat. Nézzenek csak oda! ragyogott Celia. Egy begyöpösödött szakbarbár orvos. Ez így van bólintott Andrew. többek között ezért van az. Egy id? múlva kezdett beérni munkája gyümölcse. Azonkívül. Ha valamit nem értett. hogy bár az orvosok többet tudnak nálam. Majd kés? bb elmondom. hogy az õ készítményét írja fel legk Andrew drágám. de ez volt a végzetünk. Egy ilyen kis szigeten semmi nem marad titokban jegyezte meg Andrew derûse n. magas képzettségû orvosokkal. és a tudományos munkát végz? kollégákat nyúzta. Mindent részletesen végigtanulmányozott. aki Joh woodot idéz! Heywoodot. az f batkát sem ér. és amint elkezd az ember praktizálni. A hallal is meg a nászúttal is. hogyan olvasott végig esténként munka után meg hétvégeken minden elé t? információs anyagot és kézikönyvet. Mindenesetre alig egy év latt a cég megháromszorozta a nebraskai forgalmát. Henriknek is énekelt és muzs ikált fitogtatta a tudását Andrew. Ha már így szóba került mondta Andrew . így vagy úgy. Néhá még félrevezetni is hajlandó az orvost annak érdekében. Dollárra átszámítva szinte ingyen ettek. Gondold csak meg mondta Andrew . és beszéljenek arról. én pedig egy fon b körzetet New Jerseyben. mint ami a kézikönyvekben áll.

aki rakétameccsre hívta ki az Egy esült Államokat. ahonnan egy órán belül el kellett indulniuk. kényelmesen hátrad?lt. A következ? világháború színhelye az Egyesült Államok lesz. Biztos emlékszel még arra. Celia éppen a ruhá t csomagolta. A gyógyszergyári ügynökökkel kapcsolatban.? kezdte Celia. Semmi nem változott. aztán félretette. és én erre azt mondtam. Tudod mit. hogy . tényleg válaszolta Celia Jordan. Andrew is átfutotta az újságot. mir?l beszélgettünk azon a reggelen. Lekéssük a gépet kuncogott Celia. Olyan csodálatos volt itt! szólt ki a fürd?szobában borotválkozó Andrew-nak. aztán a férje keze nyúlt.. ahol Andrew South Street-i lakásában szá dékoztak lakni mindaddig. s fehér tarajú hullámokat csapkodott dühödten a partra. hogy elengedte volna Andrew nyakát. Aha jelent meg Andrew az ajtóban meztelenül. ha éppen nyomós indokunk van rá. Azt mondtad. Így már mindjárt más mosolygott Andrew.. mikor lefeküdtek a ruhák helyére. De akárhogyan is már újra készen állok a munkára. és azt mondta: Igazad van. szétteregetve mindent a nagy dupla ágyon. Felszállás után nem sokkal m z étel felszolgálását. mert vannak dolgok. Egy moszkvai jelentés Nyikita Hruscsovot idézte. hogy ezentúl nagyobb bizalommal leszel az ügynökök iránt. És soha nem fogunk megváltozni. hetvenkedett a s t vezet?. Másnapra tervezték az utazást Morristownba. hogy néha ne tartsunk munkaszünetet. és a holmijai nagyobb részét egy raktárban helyezte el. míg nem találnak megfelel? házat. Na és? Kis id? múlva Celia elégedetten kinyújtózott. ahol addig élt. Végül ló az ágy. Andrew? Szerintem mindketten munkamániások vagyunk. Celia anélkül. csinálnom kéne valamit fordult a feleségéhez Andrew. mikor a beteged job ban lett a Lotromycint?l. me rt Andrew egy hosszú. annyira sze k! 4 A Pan Am légitársaság 206-os New York-i járatán ott voltak az aznapi New York Time s példányai. Celia már feladta boontoni bútor ozott lakását. Igen. egy törülköz?vel szárítgatva az arcá viszont semmi okunk. hogy az Egyesült Államok védelmi kiadásai lépést fognak tartani a szovjet kihí l. a borbélyszékb l?tt szitává egy jól irányzott géppisztolysorozattal valaki feltehet?en egy konkurens band a tagja. de nem tudta befejezni a mondatot. Van erre most id. Meg ambiciózusa k. amikkel nem értek egyet és amin remélem. hogy megváltoztatod a véleményedet a gyógys zeriparról. Eisenhower elnök azonban még ugyanezen az oldalon biztosította az amerikai pol gárokat arról.. Aztán: Jaj Andrew. Na és? M pedig gyengéden és boldogan hozzátette: Mégsem na és. reggel zuhogott az es? és a vad északkeleti szél ko bácsolta a tengert. Az eget összefügg? felh?takaró borította. Folytatódott a nyomozás egyel?re eredmény nélkül Albert Anastasia maffiaf?nök meggy lkolásával kapcsolatban. Akkor azt mondtad. hátranyúlt és elkezdte az ágyról a re szórni a ruhákat. A nászutasbungalóban. gy azért maradj óvatos. miután átlapozta . egy csapásra elromlott. miután a stewar essek elhordták az étkezés maradékát. Andrew-nak és Celiának a Bahama Airways Rock Soundból délben induló járatára volt jeg e nassaui csatlakozással.Elérkezett az elutazás napja. akit a New York-i Park Sheraton Szálló fodrászatában. míg oda voltunk állapította meg Celia. Négyórás út állt el?ttük a propelleres DC-7B fedélzetén.. Megtisztítanád a terepet? kérdezte suttogva Andrew. ahonnan egy Pan Am-géppel kellett még aznap este New Yorkba ér kezniük. Ebben is hasonlítunk egymásra. mély csókkal belefojtotta a szót. Mintha a bahamai id? is megérezte volna a szomorú búcsút. És sak a kezdet! Látványos kezdet válaszolta a férfi a nyitott ajtón keresztül. és megjósolta a kapitalizmus pusztulását és a kommunizmus világméretû gy?zelmét .

pontosan tudják. hogy te valaha is félnél mondta a férfi. Valakinek muszáj kockáztatnia. hogy ha az ember elfoglalt. hogyan is felejthettem volna el? nevetett And rew. Igen. mert személyesen tapasztaltam ilyesmit a Felding-Roth nál. úgyhogy valaki mást osztanak majd be a Felding-Roth nál a ti praxisotokra. Gya n egész családok árulták ezeket a csodaszereket és népi orvosságokat folytatta Celia. hogy m ennyi energia és intelligencia szorult ebbe az apró. És van valami terved? Feljegyzéseket gyûjtök egy jelentéshez. Annak a napnak minden apró részlete kitörölhetetlenül belém vés?dött. akk or nehéz elhinni. aki felhívja az orvosokat. túl közel volt a kezdetekhez magyarázta Celia. És többé nem járok a rendel?dbe. Nem is olyan régen még kígyóolajat árultunk a vásárokon. amivel senki sem tud vitat kozni. Andrew hátrad?lt az ülésen. Különben sem félek. amit kötelessége lett volna közölni ed. csak hogy az orvos az ? gyógyszerét í fel. Eközben a kezdetleges elad módszerek mgváltoztak és szintén tekintélyt ébreszt?bbek lettek.. amelyek az évek során ak. Aztán a megfelel? pillanatban el?állok vele. tudományos jelleget öltöttek és tekintélyt vívtak ki maguknak. Ennek érdekében aztán ígérgettek fût-fát. a kedvencét.. hogy miket állítanak ezekr?l a szere kr?l. Nagy fába vágtad a fejszédet. Egy olyanhoz. hogy az el?ttük álló évek során egy percre sem lazíthat. persze hogy emlékszem. ha szellemileg lépést akar tartani Celiáv eszült figyelemmel várta. De azt akarom. és gyógyszerkészít? üzemeket építettek. amelyik kis üzletet is nyitott: az els? gyógyszertárakat. Megszólalt a hangszóró. Az aktacsomóm egyre hízik. akik bíznak bennem. hogy valaki a gyógyszergyártól. hogy hamis információt kaptál t?le. hogy negyven perc múlva leszállnak w Yorkban. és azt mondta: Igen. úgyhogy aki még óhajt valami innivalót. és rájössz. Andrew magyarázta Celia. még hazudni is. . Az orvosok néha ki sem látszanak a hirdetésözönb?l. akkor írj egy jelentést és add oda nekem. mert az ügynökök hamis információkat szolgáltattak. Vol család. de néhány ilyen régi családnak tekintélyes mennyiségû e. Kés?bb a leszármazottak fo lytatták a családi hagyományt. Andrew halkan füttyentett egyet. vagy nem figyelmeztetett eg yógyszer mellékhatására vagy valami egyéb fontos dologra. Tudom. hogy tájékoztassa ?ket az új rekr?l. meg szerelmi bájitalt és olyan tablettákat. Celia daiquirit rendelt. hogy megmaradt a családi ellen?rzés. És a kockázat sem ak ilyen. ahol fizetésért dolgozó igazgatók vezetik a cég en a szellemben mûködik sok ügynök. és folytatta: Aztán ott vannak a gyógyszergyári hirdetések. Pedig megesik bólintott Celia. Nagyszerû! Akkor hadd tartsak most neked egy ismeretterjeszt? kisel?adást. hogy ha jár nálad egy ügynök vagy ügynökn? akár a m . hogy eladják ?ket. Miután megkapták az italt. csakhogy gyakran éppen azt nem tudják meg a zórólapról. Ez alapelv a cégnél. Nem hiszem. Néhány más orvost is megkértem ugyanerre Nebras an és New Jerseyben. Arra gondolt. Tényleg nem sokan vannak már. még olyan vállalatoknál is. ha egy helyzet tarthatatlanná válik. Csak az volt a fontos. a bár hamarosan bezár. Te is tudod folytatta Celia . megint csak elcsodálkozva azon. hogy sok nagy gyógyszergyár maradt. akik még betegebbek lettek. Ivo t egy kortyot a whiskyb?l. sok a betege és tele a feje mindenfélével. olyanokat. És bár a gyógyszergyárak hivatalosan tiltják az effélét. és egy stewardess közölte. amit tudniuk kellene például a gyógyszerek mellékhatásait. És utána gyorsan a sz?nyeg alá seprik az ügyet é ki nem akar tudni róla. hogy néhány ügynök nem mindenki. Viszont sajnos nagyon is él? maradt a rég túlhaladott és etikusnak éppenséggel nem mondha tó kalmárszellem. és a kígyóolajos kalmárko vérükben volt. Ennek egyik oka az. vagy maga a gyógyszergyár szándékosan becsa . amit az orvosok elhittek. Más orvoskollégák is meséltek olyan be eikr?l. Ezek az árusok egy fikarcnyit sem tör?dtek azzal. Bár egyes esetekben sajnos em eléggé. hogy nem soka ek el vele. 1957-ben a gyógyszeripar bizonyos szempontból még nem szakadt el gyökereit?l. javítani kell rajta. vagy rossz esetben meg is haltak bizonyos gyógys zerekt?l.sikerül változtatnom. Andrew pedig whiskyt szódával. beleértve a veszélyeke z az igazság. Andrew oldalvást a feleségére pillantott. vonzó testbe. amik a fejfájástól a rákig mindent gyó . Nem hiszem. én is találkoztam ezzel a jelenséggel. akár máshonnan. de még így is túl vannak hajlandó bármit összefecsegni. amit még mindig családok ellen?r iznek jegyezte meg Andrew. mit fog mondani az asszony.

hogy úton van a csúcs felé. hogy elérd a célodat. amit hallott. mikor mi . hogy már el?re kisakkoztál mindent.. Valami kézzelfogható eredményt. amihez hasonlót korábban nem tettek. Hát. többek között az egészségügyben. biztosítják a lojalitásuk és mindig kéznél vannak. Andrew nem válaszolt. de ennél mé alamivel többet is. a gyógyszeripar? Az az egész terület annyira konzervatív és férficentrikus.. mint te. A felesége várakozásteljes. Fölösleges féltékenykedned. és biztos. így van mondta halkan Celia. akkor szerintem a kormány fog helyettük lépni. a vezet?i tem valamire: majdnem mindenki úgy jut fel a csúcsra. hogy valaki bakot tart neki. Igyekeznek hasznossá tenni magukat az illet?nél. Hát akkor van egyáltalán valami esélyed? Ezt azért kérdezem t?led. Végül aztán me szólalt: Ezt még nem kérdeztem meg t?led. mint hogy els? osztályú ügynökn? légy. miel?tt kimondta volna. akit már megszokott. Ami pedig a kérdésedet illeti: nem. Emésztette mindazt. Ezt ünnepélyesen megígérem. Azon a napon. hogy feljussak a csúcsra. Szóval azt mondtad. Celia. egy nagy gyógyszergyár Ha sikerül. mire gondolsz: hogy a hatalom rögeszmévé válik és korrumpál. Csakis üzleti ügyekben. mégpedig a legrövidebb id?n belül. Az az érzésem jegyezte meg Andrew . Jó-jó. ott a kávézóban. Ha már itt tartunk szólt közbe Andrew . Andrew hirtelen elhallgatott és kijavította magá Azon az emlékezetes napon.. és töprengett. aki alkalmas a feladatok elvégzésére és akiben mara talanul megbízhat. Ez biztos. te kit választottál jelz?tüz ? Már régóta Sam Hawthorne a jelöltem válaszolta Celia. akkor is minél közele akarok kerülni hozzá. Hát ezt akarod? A hatalmat? kérdezte Andrew kétked?en. ami ellen az égvilágon semmi kifogás és biztos vagyok benne. ez em nem lesz így. az szeret mag után húzni valakit. de talán itt az ideje. Hogy miért? Mert mikor egy középvezet?t el?léptetnek. A felesége viszont igen. De mégis általános dolo gy már a karrierjük kezdetén kiválasztanak valakit általában egy valamivel felettük álló ve aki kicsit id?sebb náluk . az iparág még nem érett meg rra. hogy többet értesz karrieren. Eljön majd az az id? is.. mert nem zeretném végignézni. Már hall atóak a kongresszusban bizonyos hangok. hogy valódi befolyásom és hatalmam legyen. Egyszerûen csak teljes életet szeretnék. amiket biztos. Ha a nagy gyógyszergyárak nem teremtenek rende t. megtárgyaltuk a dolgot. Nem leszek boldogtalan. és ? is helyesli. Igen. err?l nekem is ez a véleményem. olyan jól akarom végezni a munkámat. Ha a gyógyszeripar a kongresszusi meghallgatás okra vár. és szerintem ez a folyamat már meg is kezd?dött sok helyen. hogy sikerülni fog. hogy itt az ideje. Szörnyen mosolyodott el Celia. hogy karriert fogsz csinálni. hogy valaki ennyire tör?dik velem. Aha! húzta fel Andrew a szemöldökét. Úgy érted.. El?ször is magyarázta Celia . hogy a Feldin othnak egyszerûen ne lehessen más választása. De ne félj. Bizalmasan. nehogy félreérts persze nagyon keményen és jól kell dolgozniuk. Celia megszorította Andrew ka ját. hogy a n?k olyasmi t csináljanak. De tud már minderr?l a jó öreg Sam? Hogy te vagy a potyautas a karrierje szá uldó vonatán? Dehogy tudja. szigorú törvények fognak követni. csak ?k léptek volna el?ször. komoly arccal nézett rá. Tanulmányoztam néhány vállalatot. De van egy tervem. Andrew alaposan megrágott minde n egyes szót. Na és? Celia egy pillanat alatt felizzott. mert bár mindent elköve majd. Tudhattam volna. mégsem fog sikerülni. kés?bb azt kívánják majd..Mondok neked valamit. hogy megtudjak ról ad valamit. Ezek szerint ez a Sam végig fogja kísérten ket. A célom az. akir?l úgy gondolják. hogy új. hogy itt valami n?i összeesküvés folyik. és bevallom. A történetüket. A legmagasabbra? kérdezte Andrew meghökkenve. J aj. drá . férjjel és gyerekekkel. Celia. hogy élvezem. mondd csak. hogy nem lennél boldog nélküle. Tudom. miért ne? De még ha nem jutnék is az els? székbe. te magad is mondtad. hogy ?ttük fog odaérni.. De az együtt töltött néhány hét alap benyomásom. ahogy sértetten és boldogtalanul élsz mellettem. Andrew. hogy felbukkanjon egy hozzám hasonló ambiciózus n? a porondon. Arról beszéltél. Na a te iparágad. Ez valami egészen új dolog a számomra. mint hogy el?léptet. hogy el?ször is ? Hát nem elég ennyi? Celia megrázta a fejét. De mi az.

de le fogják hozni. mint a cég egyetlen n?i ügynökét. Noah Townsen d. így a legfels?bb vezetés is. hogy megesz a sárga irigység mondta Dr. Andrew a visszaérkezésekor sürg?s telefonüzeneteket talált. akkor nem válogathat az eszközökben és módszerekben Andrew eltûn?dött. azon vette észre magát. És re . Bukás kizárva. ezúttal is id?be telt. Jordan. Kedélyeskedve üdvözölte a fiatalasszonyt. A Daily Record címû. Celia viszont. Mrs. hogy a pozíciója alapvet?en megváltozott a Felding-Rothnál. Kés?bb Townsend felesége. a boontoni Felding-Rothszékház vezet?k részére nntartott traktusában. már a sajtó is szagot kapott. aki a visszaérkezése másnapján magához kérette. Sok boldogságot kívánok. Mindezen túl a New England Journal of Medicine értesítette Andrew-t. a vonzó külsejû. A cégen belül mindenki megismerte a nevét. hogy a hírnév jótékony hatása máris érezhet? lmunkon. Hallották. hogy hívja mindkét szerkeszt?séget. és így a gyógyszerrel egy ia is elindult a siker útján. Korábban a személye maga volt az anakronizmus. hogy a Lotromyc inr?l szóló cikkét bizonyos módosításokkal ugyan. meglátták a szürkületben Manhattan fényeit. Mi pedig megkezdjük közös életünket mondta. hogy sikerül elérned. hat héttel Mary Rowe csodálatos fel yógyulása után. a hórihorgas. Majd ho zzátette: De aztán azzal vigasztalom magamat. Többek között ezért em hozzád feleségül. míg a fontos orvosi újdonságról Andrew siker Lotromycin-alkalmazásáról a hír elterjedt. mindvégig ott fogok állni mögötted. A Lotromycinezt követ? szûnni nem akaró publicitás jól jött a Felding-Rothnak. soha nem született meg. hogy a maguk módján híresek lettek. Ezt eddig is tudtam.nderre nem lesz többé szükség. amit akarsz. ami ennek folytán felkeltette a figyelmét a New York Times és a Time tudományos rovatának. mindketten rájöttek. hogy a romantikusabb beállítottságú Time magazin hozzátette a hírhez Andrew és Celia házasság . Morristownban megjelen? kis lap a címoldalon hozta a szto rit: A HELYI ORVOS CSODAGYÓGYSZERREL KEZELTE BETEGÉT AZ ASSZONY HIHETETLEN FELGYÓGYULÁSA A Newark Star-Ledger pedig. aztán pedig azt mondta: Mostanáig ezen nem sokat gondolkoztam . De van benne valami. hatvanöt év körüli ipari veterán. Néhány perc múlva leszállunk az Idlewild nemzetközi repül?téren jelentette be a s dess. A légkör megváltozott. mintha a fia volna a fiú. s?t ki is nevették. ötvenes évei elején járó n? megsúgt nak: Noah ezt soha nem fogja megmondani. Ahogy kinéztek az ablakon. akinek bár voltak váratlan kezdeti sikerei raskában még nagyon sokat és sokáig kell bizonyítania. úgyhogy Andrew azonnal bele is egyezett valamennyibe. Camperdown. 5 Mikor Celia és Andrew megjelentek a munkahelyeiken. Mint általában. gyakran álmélkodtak rajta. Nem szégyellem bevallani. De ma az üzleti élet leginkább egy zártkörû férfiklubhoz hason ogy ha egy n? be akar törni ebbe a körbe. hogy változik a repül?gép motordübörgése. sajnos. ?szintén hiszek ne. Részemr?l o ké. akinek a neve kevesebbszer fordult el? a híradásokban. ezzel nem vagyok egyedül a férfiak között. de aki. élén Eli Camp rdownnal. és kigyulladt az Öveket kérjük elirat. de mostanában úgy gondol magára. de mostanra. akit mindig akartunk. A felesége odahajolt hozzá és megcsókolta. mint a férjéé. újból közölte a cikket. amit meg is tett. Még nagyobb feltûnést keltett az eset amiatt. mikor Andrew beszámolt neki a New England Journal-ben megjelen? cikkér?l. és azt hiszem.Roth elnökével. Celia: mialatt a csúcs felé tartasz. a Felding. Hilda. halotthalovány. Celia újból Andrew keze után nyúlt. A javasolt változtatáso érintették a cikk lényegét. Mr. amely rendszeresen tallózott a körzeti lapokban. Gratulálok a házasságkötése alkalmából. aki m ndig makulátlan eleganciával öltözködött és soha nem jelent meg a gomblyukába tûzött vörös ró edik emeleti díszes irodájában fogadta Celiát.

miel?tt az árusítását engedélyezné az Élelmiszer. ho y egyre több n? lesz ebben az üzletágban. abban a férje ?t?le teljesen függetlenül dönt. köztük Sam Hawthorne. akit Celia már régebbr?l ismert denki leplezetlen kíváncsisággal méregette. Látszo ogy tetszenek neki az asszony értelmes. e oba. van válaszolta Celia. a vezet?ség tagjait. a fiatalos tudós ki mostanában került a vállalathoz. úgyhogy nem reagált rá és nem fejtette ki. Nem lehetne kett?? Minél el?bb piacon kellene lennünk a termékkel. Nem lenne egyszerûbb és gyorsabb egy olyan koncentrált környezetben. Miután bemutatta nekik Celiát. Megfontoltan beszélt. és azt mondta: Már történtek ennél furcsább dolgok is. de nincs mit tenni. A Felding-Roth az amerikai jogok szerencsés birtokosa. Dr. Sam kivételével. és így szólt: Nemsokára értekezletet tartok. Remélem. A t?lük kapott jelentéseket a Felding-Roth aztán eljuttatná a minisztériumba. Lord. Meglátjuk. már szinte legendává lett nálunk folytatta az elnök. Aztán el?húzott a mellé yzsebéb?l egy órát. hogy n?gyógyászok is írják fel a gyógysze z annyit jelent. A terméknek t?s mellékhatásai folytatta . Majd meglátjuk. és mindenütt os népszerûségnek örvend. mikor nem érzi m jd szükségét annak. Ha va n kedve. éppen ezér ostobaság lett volna elrontani ezt a nagyszerû lehet?séget egy túl magabiztos vagy igen rámen?s stílusú felszólalással. az elnök bekérette a titkárságon várakozó vagy fél tucat f i kollégáját. és néhányuk talán még túl is fog tenni a férfiakon. és olyannyira biztonságos. bürokratikus kívánalom. Maga. hanem megvásárolta a licencet a nyugatnémet Chemie-Grünenthal cégt?l. hogy az Andrew-val kapcsolatos megj zés puszta viccel?dés. Él? bi ak. Az asztal körül ül?k között volt Dr. mint egy férfi. Camperdown hozzátette. humán tesztsorozatra van szükség az Egyesül t Államokban. és Camperdown Celia ügynöki tapasztalatairól érdekl?dött. Mr. hogy a tesztelést ilyen széles körben akarják végezni. Celia megköszönte a jókívánságokat. kellemetlen reggeli utóhatás nélkül. hogy eljön az az id?. melynek végébe Camperdown teleped e. és körülülték a nagy asztalt.zek után a férje csak és kizárólag Felding-Roth-készítményeket fog felírni a betegeinek tet mosolyogva. Valaki aggodalmát fejezte ki amiatt. röviddel a nyugdíjazás el?tt álló értékesíté lyettes és négy másik. Az értékesítési igazgatóhelyettes aziránt érdekl?dött. és egészséges. A Thali . Dr. tudva. hogy hol és hogyan kellene végezni a Thalidomid e yesült államokbeli tesztelését. akinek van magánpraxisa. Körülbelül három hónapig. h ogy a Thalidomid bizonyítottan biztonságos szer. tájékozott. hogy egy kiemelked? képességû n? alkalmanként éppen olyan kiváló lehet. hogy mennyi ideig tartana ez a gész akció. amit nem sokkal a Lotromycin után akarunk piacra dobni. Biztos vagyok abban. Igen. üdít? álomhoz segít. és akik felírnák a gyógyszert a betegeiknek. Jor y gyógyszerr?l lesz szó. mint amilye n egy kórház? Néhány perces vita után Camperdown elmosolyodott: Talán a mi ifjú kollégan?nknek is van hozzászólása a tárgyhoz. kivéve az Egyesült Államokat. Vincent Lord kutatási igazgató. márpedig az az általános javallat. talán lehetne. De. Mrs. egyenes válaszai. megnézte az id?t. bízzanak meg kör ötven olyan orvost. Tovább beszélgettek. Lord ingerülten félbeszakította Celiát: Erre az esetre az nem érvényes. hogy a jelenléte szokatlan. hogy ami a gyógyszereket és gyógyítást illeti. valamennyien a hatalmas ir oda értekez?sarkába vonultak. Ez a nyugtató a máig feltaláltak közül az egyik legbiztonságosabb jelentette ki a lnök . maradjon. Legyenek közöt alános orvosok. Ezután beszélgetés kezd?dött arról. Aggodalommal tölt el az kezdte Celia . ezeknek az els? osztályú külföldi adatoknak a birtokában morogta Camperdown . ho gy a terhesség semmiféle szempontból ne legyen a kísérletezgetések id?szaka. hogy még kisgyerekek is szedhetik A nyugtatót már árulják a nagyobb országokban. hogy terhes asszonyok is szednék. Aztán újból feld arca.és Gyógyszerügyi Minisztérium ek között. Mikor Celia igent mondott. Minden fej ?felé fordult. hogy a gyógyszer neve Thalidomid. egy id?sebb. Celia kedvéért Camperdown elmondta. belgyógyászok. a kutatási igazgató azt javasolta. hogy a szóban forgó új szert nem a Felding-Rot h fejlesztette ki. uram válaszolta Celia kedvesen . hogy a mondatba beletegye az alkalmanként szót. s?t különös kegy. Camperdown egy pillanatra meghökkent és összeráncolta a szemöldökét. és úgy vette. Annak ellenére. ifjú hölgyem. pszichiáterek és n?gyógyászok mondta.

és mivel a születésük után szükségünk lesz egy pesztrára. Nem tudom. hogy ezzel hosszú távon számolnia kell. szörnyen elhanyagolt. A Felding-Roth boontoni székházáig és vissza úgy húsz kilométerrel kellett Celiának s nia. és örülnék. Az utolsó mondatára többen rábólintottak. rendbe tenni. egy Lincoln nevû helyen.és intézménylátogatásaim során szereztem. a távolságnak nem volt Andrew-nak minden szál haja égnek állt. hogy a munkájuk alaposan igénybe vette mindkettejüket. többek között terhes n?k is. egyet-egyet megkapnak a gyerekek. azok közül is els?sorban a geriátriai páciensek. ahonnan csak akkor megyünk el. És a t?le szokatlan türelmetlenséggel hozzáfûzte: mindenben igazad volt és van. és mindenfelé pázsit meg fa zöldellt. ez a kid?lt-bed?lt oldalú csûr nem nekünk való! tiltakozott energiku san. mikor megpillantotta a hatalmas. vonakodva ugyan. valamint különböz? orvosoknál az . akik leginkább szenvednek az álmatlanságtól és ezért altatóra van szükségük? Nos. a másik pedig Nebraskában. hogy az ötödik a vendégszoba. hogy ezzel lezárult egy jelentéktelen ügy. hogy sikeres puhatolózásai nyomán hamarosan megkezd?dik a Thalidomid tesztelése mindkét otthonban. felbátorodva a kijelentésen. Az egyik különösen megt tt Celiának. eléggé el?relátó vagy! Azt egyikünk sem akarhatja érvelt tovább Celia . Celia el?adta a vízióját a földszinti dolgozókuckóról. Olyan otthon. egy Convent Station elnevezésû kertvárosban. Az értekezlet végeztével Celia búcsúzott el els?ként mosolyok és bará ogások közepette. ha muszáj. az egyik itt. mégis elnevette magát. a Thalidomid tesztelését végezzük egy vagy két öregek otthoná ytatta Celia. Mindenki figyelte már. Menjünk haza és beszéljük meg. Bizonytalan csend telepedett a szobára. Jordannak igaza van szólt közbe csendesen Sam Hawthorne. Ám Celiát nem lehetett visszarettenteni. lábujjhegyre állt és megc olta. amit fel lehetne tenni folytatta Celia . ha éjszaka hívnak és fáradt vagy. a mi államunkban van Plainfie ld mellett. szinte els?ként említette. rezzenéstelen arccal az as talnál. Andrew még aznap este. Anyu biztosan meg fog minket néha látogatni. ami mindkett?nké lesz. és ha azok hajlandónak mutatkoznak az együttmûködésre. Még ha ki is pofoznánk amit egyébként nem hiszek. Én éppen tudnék kett?t ajánlani. Csak Dr. Celia. és egy juk. mert több helyre van szükségünk és nem gondoltunk rá el?re. Ez nagyon fontos fejtegette Celia . de én józan javaslatnak tartom. akkor onnantól kezdve a kutatás zleg veszi át az ügyet. ha megker etném ?ket a kéréssel. Ennek ellenére Mrs. Annak ellenére. A vételár egy részét készpénz . A hangjában meglepetés érz?dött. és ti volt vele. Én most azonnal elmegyek innen jelentette ki Andrew . Mikor a hírrel fel w-t telefonon. Lord nem s zólt egy szót sem. hogy végignézzen egy sor eladó házat. Andrew és C elia mégis szakított id?t arra. és gondolom. mert nem arom. az övé lesz a negyedik. és akkor gyönyörû lesz. Akkor úgy tûnt. de ebben nincs. Jaj. A többiek. hogy órákig vezess. a következ?: Kik azok. hogy a többiek hogyan vélekednek. ahol tisztes távolságra álltak egymástól a házak. Úgy egy hét múlva tudta meg Celia Sam Hawthornetól. fehér ablakkeretes ósdi udvarházat. a t anyád is. a tapasztalataim amiket a kórház. sorra helyeseltek. Körülnézett a földszinten. amit mondott. Bede's kórháztól. Szerintem viszont igazam van. hogy lehet . mert szerintem ennek a háznak a legjobbat egy buldózer tenne. de mivel legtöbbször úgyis New Jersey más részein ügynökösködött. és így szólt: Hát nem mondom.omidot széles körben szedik Európában és másutt. és jelzálogkölcsönt vett fel. de beadta a derekát. Átölelte Andrew-t. Nem sokkal kés?bb megszületett a döntés. amit ezen a januári vasárnap délutánon a koszos ablakokon át sápadt napfény vil meg. úgyhog nem lesz problémánk a jelentésekkel. csak Dr. akkor is mi szükségü hálószobára? Az egyik a miénk lesz magyarázta türelmesen a felesége . Morris környékén volt. és másnap Celia már m eg is kötötte az el?nyös üzletet. Lord ült mereven. Mindkett? jól mûködik. mikor te is meg én is hozunk haza munkát . Celia azonnal megérezte a kutatási igazgató ellenséges viselkedését. Bár Andrew-nak esze ágában sem volt elfogadni egy ilyen képtelen és kivihetetlen ötl etet. Ezt a helyet alaposan ki kell suvickolni. Mindkét helyen ismerem az orvost. f?leg. mikor Celia elhallgatott. Eli Camperdown törte meg. Úgyhogy azt javaslom. kifesteni. A kérdés. hogy Celia másnap hívja fel az ismer?s orvo sokat. lakat lan. A Felding-Roth elnöke. hogy néhány évenként hurcolkodj meg újabb házba. hogy a ház alig négy kilométerre van a rendel?jét? l és még annyira se a St.

Keating. kilenc hónappal és egy héttel a házasságkötésük után jött a világ s. mikor a fej kibújik. hogy nem az én akaratom fog érvényesülni akkor. hogy nem gondoltae meg magát az érzéstelenitéssel kapcsolatban. Jaj. mivel nem aka rom. Ha ezt elfog dom. hanem a homlokát ráncolta. ha valami rendkívüli esemény jön közbe? Az teljesen más kérdés. Dr. mikor a természetes repedés gyorsan gyógyult. Jordan! Ezek a döntések a szülészére tartoznak. hogy bár nek nem ez a célja. Abban az esetben természetesen maguk döntenek és azt teszik amit kell. de ahhoz elég fiatalos gondolkodású. ami nem okozott gondot. Nem tör?d e az orvos egyre er?söd? rosszallásával. Paul Keatinggel. mint gondolta. dehogynem tudom! legyintett Celia. Celia már a terhessége alatt szilárdan eltökélte. s?t elfert?z? dtek vagy még hónapokig fájtak. hogy tév tt. Keating fagyosan nézett rá. Lisa születése után Eunice Nashman bizalmasan azt mondta Andrew-nak: Rendkívüli as szony a feleséged. mert mindketten spóroltak az elmúlt években. aztán így szólt: Ami a gátmetszést illeti: talán nem t dja. És az a furcsa. de nehe zebben is gyógyul. lehet. És az ilyen szakadás nemcsak fájdalmas. maga mindenre tudja a választ. hogy ami másoknak lehetetlen. Csak éppen most az én testemr?l és az én babám Ha már a testér?l van szó folytatta a n?gyógyász . Celia átment egy másik n?gyógyászhoz. meg Andrew-t is. hogyan fog szülni. hogy Celia elveinek legalábbis egy részével egyetértsen. És gátmetszést s Keating már nem mosolygott. Dr. a varrás után a hüvely szûkebbé válik. A renoválás nem került annyiba. amiben nem kis szerepe volt annak. akkor el?for tnak csúnya szakadások. Néha nagyon nagy fájdalmai voltak. de végül lemaradt róla. Április vége felé költöztek be a házba. drága Mrs. és az eredmény meghökkent?en szép lett. mire gondolsz felelte Andrew együttérz?en . Vagyis nem kérek érzéstelenítést. hogy mag a meg azt tudja. három kiló hetvenöt dekás kislány. hozzátette: Aktívan akarok részt venni a vajúdásba datosan akarom átélni a szülés pillanatát. és én megkérdeztem. hogy még meg is sze em. Tudom. Dr. Keatingnél. hogy egyre több orvos és szülészn? nem ért egyet ezzel a nézettel. aki majd a pillanatnyi helyzetnek megfelel?en fog cselekedni. szeretnék rámutatni. és tisztában vagyok azzal is. És mi lesz. Mindketten boldogok voltak. mégis. közös megegyezéssel. hogy a férjemnek kifogásai legyenek a túl tág hüvelyem miatt.etni. hogy valóban azt kellett tenniük. aki ugyan id?sebb volt Dr. a gátmetszések viszont nem. Andrew. Keating morgott valamit. Igen bólintott Celia . Dr. Bede's osa volt. De utána meg kell tudniuk gy?zni engem is. Elégedett baba volt. mert elhívták az egy . Ezzel egyáltalán nem értek egyet mondta Celia halkan és nyugodtan. aki szintén a St. mikor zolgáltatott helyzetben vagyok. Mi e a n?gyógyász csak elnéz?en mosolygott. Eun Nashman páciense lett. és így már a kez ezdetén összeütközésbe került a n?gyógyászával. akkor nagy a valószínûsége annak. Na de. hogy ha közvetlenül a születés el?tt nem metsszük át a gátat sebészollóval. Úgy látszik. Nos. mindenesetre zajlik körülötte élet. Celia folytatta: Több olyan esetet jegyeztek fe l. a baba születése után gyak atokat fogok végezni a hüvelyizmok rugalmassága érdekében. amik szükségesek hozzá. 1958 augusztusában. hogy ez a szûk hüvely kifej tten a jövend? szexuális partnerem élvezetét szolgálja. Egy-két nappal korábban Celia közölte Dr. mint egy szabályos sebészi vágás. Keatinggel: Tanulmányoztam a természetes yermekszülést és megkezdtem azoknak a gyakorlatoknak a végzését. De biztos vagyok abban. és Andrew csaknem azonnal beismerte. Egyáltalán nem válaszolta Celia. Vagy mind a kett?. középkorú férfi végül azt mondta Andrew-nak: A feleséged l tlen asszony. a fontoskodó. aki alig sírt. kedves doktor úr. Nem sokkal ezután. Máris kezd tetszeni ez a hodály közölte a legels? napon . és közös jövedelmü iatt sem panaszkodhattak. Lisa lett a neve. 6 Celia és Andrew els? gyermekének születése ahogy azt Andrew a kórházi munkatársaina ondogatta pontosan Celia terveinek megfelel?en történt . aki ott akart lenni a szülésnél. hogy Celi a az ötödik hónapban járt. az Celiának lehetséges.

Ugyanebben a hónapban l?ttek ki két majmot a világûrbe. aki naponta elment hozzájuk. nem vittük el rögtön. . aki tengerentúli megbízatást kapott. Andrew három esetr?l tudott. Mildred. hogy öröm volt nézni. júliusban pedig Hawaii. mégpedig úgy.betegéhez. Dávid Ben-Gurion megígérte a világnak. de kérem. ezer kilométeres magasságba. Északon áprilisban nyílt meg a Szent L?rinc-csatorna. Az egyik alkalommal Noah a rendel?jében beszélgetett vele. a világtörténelemnek 1959 nem volt különösebben látványos éve. hogy Celia húga . Andrew Jordan és a Lotromycin drámai esetér?l számolt be. hogy több oldal va. ami elég is volt neki. hogy Andrew-v al tettek egy hosszabb vidéki kirándulást és addig egyedül hagyták az id?s n?vért a gyerekkel Minden rendben ment. a ogy máskor szoktuk. Celia egy évig otthon maradt. Ahogy eltervezte. így ismét lehet?vé vált. Janu csatlakozott az Államokhoz. Olyan meghitt lett kettejük szonya. hanem otthagytuk Celiánál. A Lotromycin sikeres. hogy támogassák Sam Hawthorne-nak azt a szándékát. Sam Hawthorne id ?közben el?rerukkolt a rangsorban és belföldi értékesítési igazgatóhelyettes lett. hogy országa a békét keresi arab szomszédaival. Janet messze került otthonról az arab sejkségek egyikébe . mint korábban talán soha. Az új meghallgatások témája a gyógyszeripar volt. hogy csinosítsa a Convent Station-i házat. Az anyós és Andrew nagyszerû viszonyban volta . Estes Kefauver szenátor vo lt. és most is valami nag y dobást akart. kíváncsian kérdezte: És erre mit válaszolt? Azt mondta. tekintélyes orvos alaptermészetét?l. ahol az telibe talált egy iratszekrényt és ripityára tört. hogy kellemetl en alak. A gyógyszeriparnak er?s lobbyja volt Washingtonban. világszerte elis mert szerré vált és a Felding-Roth történetének egyik legnagyobb nyereségét produkálta. hogy Nem. hogy Celia letesztelte a nénit. Jellemz?. hogy visszavegye az asszonyt. Az lepte meg különösen Andre ez a jelenség tökéletesen idegen volt az id?sebb. hogy egy napon emberek is beülhetnek majd az ûrhajóba. és közben kereste val aki telefonon. Aztán mikor megszületett a lányod. Ami Andrew-t illeti. Az id?t többek között arra is kihasználta. mint amilyennek ? jósolta és ígérte. Néhány hónappal a nagy sajtókampány ami Dr. egy amerikai katonai rakéta fedélzetén. egymástól független esetben is az érzelmi laBilltás jeleit mutatta Vagy talán a bizarr viselkedés meghatározás illett inkább rá. Olyan békés nyugalomban feküdtek ott egymás me lett. néha meglátogatta ?ket Philadelphiából és örömmel helyettesítet a n?vért. Jó évet zárt a Felding-Roth Pharmaceuticals Inc. Májusban az izraeli miniszterelnök. de hogy mennyir e volt megalapozott az aggodalma. Andrew társa több. A legtöbb gyógyszeripari hivatalnok azzal intézte el Kefauvert. Celia volt. Celia anyja. ezért bár err?l csak Andrew-nak beszélt má nem számítottak semmilyen hosszú távú hatásra. Celia figyelmét azonban felkeltette még valami: december folyamán meghallgatások kezd?dtek egy szenátusi albizottságban. öleljen át valaki. hogy el?ször valami durvaságot m ondott a kagylóba. azt egyel?re maga sem tudta eldönteni. akinek elnöki ambíciói voltak. már korábban is nagy feltûnést keltett egy bûnügyekkel kapcsolatos meghallgatássorozattal. A tennessee-i demokrata politikus. hiszen így megismerhette az unokáját. Celia is és Andrew is a saját karrierjére koncentráljon. hogy minden figyelmét és szere tetét Lisának szentelje. Megígérte hogy lesz állása. és mindkét á e az utazást. Úgyhogy az egyik ápolón? átkar igasztalta. Ennek biztosan az volt az egyik oka. Mindezek után Noah getett tovább Andrew-val. Celia nem vesztette el a kontaktust a Felding-Rothszal. és Celia is egyre közelebb került az anyjához az id? múlásával. h gy vigyázzon Lisára. Az év vége felé Celia újrakezdte ügynöki tevékenységét a régi New Jersey-i körzetében e's-i kapcsolatai révén talált egy id?sebb nyugdíjas ápolón?t. ami minden szegletében olyan lett. aztán kitépte a falból a zsinórt és a készüléket teljes erejéb?l áthajítot ? túlsó végébe. csak egyvalami nem hagyta nyugodni. Felcsillant a remény. ha vissza akar menni. Túllépve a cégen. amelynek vezet?je. Az id?s orvost annyira feldühítette a hívás. az illetékes minisztérium megadta az engedélyt a forgalomba hozatalra. de nem tud ártani. Im m ezt a helyet mondta egy nap Andrew ragyogó arccal. Noah Town sendr?l volt szó. mintha mi sem történt volna. mivel egy olajtársaság geológ ment feleségül. Celia epe a Lotromycin-ügyben arra ösztönözte a cég vezet?it.

ami igaz. Legközelebb Andrew látta. holnap kezd. Andrew is kijött vele. hogy kollégája megint normál ességgel. háromnapos eseményen ott szoktak lenni az Államokban dolgozó munkatársak Felding-Roth külföldi leányvállalatainak képvisel?i. de az csak ezt morogta: Nem végezte rendesen a munkáját. egy szál sem marad. hogy maga legyen az egyik felszólaló. amit aláírás végett otthagyott Noah asztalán. de az csak száguldott tovább. Az országos értékesítési konferenciáról akartam magával beszélni közölte. ar semmizni?! Andrew. akkor Andrew talán jobban odafigyel. és ráüvöltött a megdermedt asszonyra: Ostoba vén kurva! Tönkre akar tenni. Én is szeretnék ott lenni mondta Celia. Már találtam valaki mást. . Celia dolgai ezzel szemben egyre ígéretesebben alakultak.Másnap már ott várta az új telefon Noah-t az íróasztalán. h. mint akine k elment az esze. hogy a kanyarokban majdnem felborul tak. Igaz. de ezennel az alkalm azásom ebben a rendel?ben véget ért. Az id?s hölgy felcserélte a számokat és ötvennégy dollárra töltötte ki tési csekket. Valami hihetetlen szerencse folytán nem okoztak balesetet. meg a cég elnöke és más vezet?i is. Parson s volt a szenved? alanya. hogy valami fontos ügyet eli tézzen. gondolta Cel Ha pedig a saját hosszú távú terveire gondol. Mialatt Andrew magánkívül volt az á lmaktól. Samnek azonban látha tóan ritkult a haja. Legnagyob rémületére Noah hirtelen padlóig nyomta a gázpedált és ?rült száguldásba kezdett Morristown em tör?dve sem a piros lámpákkal. hogy közöl csak férfiaknak! Nemcsak hogy belépés nemcsak férfiaknak. Úgy hat héttel kés?bb Andrew Noah kocsijában ült. akik szer ették is ezért. Noah csak megvonta a vállát. ugyanis Violet felállt. Másnap Andrew megpróbálta megbeszélni a dolgot Noah-val. aki hosszú évek óta volt hûséges munkatársa Townsendnek. a munka és a mindennapi élet feszültségei egyre nehezebben viselhet?k el. a vezet? melletti ülésen. A fontos dolgokat viszont mindig észben tartotta. és méltóságteljesen azt vála a: Dr. Jordan. A zártkörû. mikor Sam Hawthorne az irodájába hívatta. és fülsik etít? fékcsikorgással álltak be a St. Mikor Andrew megpróbált közbeavatkozni. Noah ráförmedt: Ebbe ne szólj bele! Violet pedig ezt mondta Andrew-nak: Köszönöm. a hölgy Noah iránti odaadása pedig majdhogynem rajon a sok tréfás megjegyzésre adott alkalmat a háta mögött. aki éppen ebben a pillanatban lépett be az ajtón. jó volt a betegekhez. ilyen hangnemben még soha senki nem beszélt velem és nem is fog. vagy gyakrabban ismétl?dt ek volna. mire egy év múlva betölti a negyvenet. Andrew ordítva próbálta Noah-t lecsillapítani. Andrew-t végs? soron azonban mégsem hagyták nyugodni e különös esetek. A tévedés gyakorlatilag nem számí ert a plusz kilenc dollárt jóváírták volna a következ? havi számlán. Most azonnal távozok és többé nem jövök vissza. és ilyen kitörések el?fordulhatnak. a hatvanöt év körüli Violet Parsons már kicsit lelassult és néha el is felejtett ezt-a t. vala hogy jól állt neki a kopaszság. Az új beosztása a belföldi értékesítésnél nem viselte meg különösebben. sem pedig azzal. De úgy látszott. Egészen a csekkügyig. biztonságosan vezet. Bede's parkolójába. hogy mi ndenki öregszik. Celia már tudott arról. Rendben. 1960 februárjában egy napon éppen megérkezett a körzetéb?l a Felding-Roth központjába. hogy a Felding-Roth kétévenkénti értékesítési konferenciáját k-i Waldorf-Astoria Szállóban tartják áprilisban. Townsend. Mrs. Ha ezek az esetek nem különböztek volna ennyire egymástól. nem azért hívatott. Violet hibásan állított ki egy csekket. Érkezett egy negyvenöt dollárról szóló számla os orvosi szerek után. meglesz bólintott Celia. legfájdalmasabb esetnek a rendel?ben dolgozó titkárn?. ahol Violet a sztala is állt. és a régi készülék sorsáról szó. Dr. Maga ew is érezte néha ezt a feszültséget és az abból ered? ingerlékenységet. Igaz. A harmadik. De azzal magyarázta a dolgot. nem fojtotta vissza. Remélem. ezzel nincs egyedül. úgy látszik. nem akart hinni a füléne k. Ám Noah a csekket lobogtatva kirontott a rendel?jéb?l a várószobába. akkor egyenesen biztató. Végül is természetes emberi tulajdonságról van szó. Sam nyugodt hangulatban volt és szívélyesen vözölte. amit visszafojtott. de a f?-f? fejek azt akarják.

Ebben biztos vagyok jegyezte meg Sam szárazon. nem sokat ért. Te nem tartozol ebbe a kategóriába. megpróbálnál lebeszélni Andrew elmosolyodott. Maga is a kritikusaim közé tartozik? Nem. Úgy érzem a hangjából. hogyan van ez velünk. És ezzel vége? A Felding-Roth részér?l igen. Miért? A kutatási részlegünk szerint magyarázta Sam nem volt jó a szer. aki gondolatban máris a beszédét fogalmazta. nem pedig szélesebb körben. Ha akarja. Ha most elmondanám neked. Semmi olyasmit. Bár épp most hallottam. 7 Tudom. és megkérdezte: Már megint mesterkedsz val ben. De csak olyan terméket hozhatunk for galomba. Talán igen. Persze azok után. Azt mondtuk. aztán megkérdezte: Árthat nekem ez a bizonyos kr tika? Magának? Sam megrázta a fejét. Hát mint altató. hogy a Thalidomid elsöpr? sikert aratott Európában. Kipróbálták az egek otthonaiban. tehát tudják. Err?l jut . és esz sem volt vázlatokkal futkosni Sam Hawthorne-hoz. ami a témát illeti: beszélt m Eli Camperdownnal. Nem hinném. Celia gondolkozott. Camperdown? A Thalidomiddal? Mégsem hozzuk forgalomba. mesterkedem. ha megmondom magának . mi történt azzal. bár sokat segítene néhány új termék. amire el?tte a kutatási részleg az áldását adja. Nos. Andrew egyik vasárnap a feleségét nézte.. hogy sajnálja az elszalasztott lehet?séget mondta Celia. és nagy bölcsen nem firtatta tovább a dolgot. hogy vannak néhányan.. okos kislány jegyezte meg valaki halkan az els? sorok egyikéb?l. és ez nem tartozott azok közé. Gyakran bizonytal ankodunk. úgy. de rögtön folytatta mondan . Semmi komo t vagy súlyosat. Nagyszerû értékesítési eredményeink vannak a maga körzetében bókolt neki Sam. ugye? Igen ismerte be az asszony . kényelmes dolgozókuckóban. én akkor is egyetértettem magával. C Igyekszem bólintott az asszony . Hát ilyen címmel egyetlen film sem pályázhatna kasszasikerre húzta el a száját Ce de azért megcsinálom. h ogy köszönjük. hogy a Merrell Company ráhar apott a Thalidomidra. ami vitatható. Átnézem és elmondom róla a véleményemet. Az elkövetkez? hetekben esténként és hétvégeken Celia otthon a konferencián elmondand eszédén dolgozott. Tíz-tizenöt perc elég lesz. Nagyon köszönöm mondta Celia. feledékenyek vagyunk. készíthet vázlatot. asszonyokkal. A nyugodt. Könnyed hangvételû. mire Celia arcán gyors mosoly suhant át. mert a Thalidomidot csak id?s e mbereken próbáltuk ki. akik kritizálják magát azért. zizeg? papírokba és jegyzetekbe temetkezett. hogy az értékesítési tapasztalatairól szeretnének egy b olót magától hangsúlyozottan n?i szempontból. szerint hibát követett el a cégünk? Sam megvonta a vállát. Emlékszem. amir?l körülbelül egy éve beszélt Mr. lehet?leg humoros el?adást kérnek folytatta Sam. és végignézett a reá ? férfiarcok tengerén . Beavatsz a titkodba? Majd kés?bb válaszolta Celia. Visszaadtuk a Chemie-Grünenthalnak. Ha még emlékszik. ahol maga megszervezte. Celia. aztán így folytatta: Talán legjobb. ahol nagyszerûen megfértek egymás me tt Andrew-val. és az derült ki. mondta Celia eltûn?dve. Értem. összezavarodunk. Kevadonnak nevezték el és nagy reklámhadjárattal akarják bevezetni a hazai és a kanadai piacon. Már az el?adás javasolt címe is megvan: Ügyn gyógyszeriparban egy asszony szemével . de nem kérünk bel?le. ahogy azt Vincent Lord eredetileg akarta. talán nem. hogy önök közül a legtöbben n?s emberek kezdte Celia. Eg lanatra elhallgatott. ez nem is csoda. habozott.

Florida. ennek a kérésnek a telje sítését lehetetlennek tartom. Most. miért is ne? Maga az egyetlen aktív n?i ügynökünk. Még egy órájuk v a konferencia megnyitójáig. és a tavasz biztos jeleként a Park Avenue köze pén húzódó sávban ott virult a tengernyi tulipán és nárcisz.és Dél-Dakota. Megpróbálunk mindenkit jól megdolgozni. így is fogok tenni. Frissen csináltatott tengerészkék kosztümjéhez fehér zsabós blúzt viselt. bébi! Még harsogóbb lett a nevetés. illetve ügynökn?i tapasztalataimról. Ezért az els? nap a leggyomorforga tóbb. Én például azt felejtettem el. é kiáltások hallatszottak: Én is. és az öltözékének jellege szerencsésen egyesíti magában az üzleti frissességet és a .amennyi id?re csak szükséged van. és mostanáig még legtöbbször helyesen döntött. hogy micsoda szuperklasszis intézmény a Felding-Roth. Jaj. napsütéses áprilisi délel?ttöt. A járdákon a munkába igyekv? tis tömege hullámzott a kényelmesen sétáló Sam és Celia körül. fris allatok kerget?ztek a manhattani utcákon. Ne rontson el mind ent azzal. hogy maga szinte soha semmit nem felej t el. kicsim! Celia közelebb hajolt az emelvényen lév? mikrofonhoz.. Ne legyen vakmer?. amik megszokott kísér? elenségei minden iparág ügynöktalálkozóinak. hogy komoly szakmát ûzünk. hogy mindig a saját feje után megy. Végül i s melyik n? lenne képes arra. vitás kérdéseket. és hogy milyen boldogok vagyunk. hogy ne l?jön túl a célon. hogy az ? el?adása az els? nap délutánjára van ütemezve. Új-Mexikó. és az elkövetkez? két éjszaká akarta csak a Waldorfban tölteni. Ezek szerint én leszek az egyik fontoskodó? kérdezte Celia. s?t néhányuknak az idealizmus vagy a szolgálatkészsé bujkált a szilaj jókedv is a remélt kalandok és nagy ivászatok miatt. Texas. de ez nem stimmelhet. Kalifornia. és a túloldalon visszaindultak a Waldorf felé. hogy cs san fest. miután a programfüzet en látta. Nem fogok csalódást okozni jelentette ki Celia. Nos. Erre most ne mondjon semmit. Élvezték a langyos. aki nem sokkal azel?tt azt mondta Celiának: Egy értékesítési konferenc ia megnyitóján mindenki fontoskodik és adja a bankot. sokan hallottak már magáró indenki szeretne már valami újat hallani. amit utánra tervez. és úgy válaszolt: Köszönöm! R hogy így fognak reagálni. és a Waldorf-Astoria termében farkassze met nézett a FeldingRoth teljes ügynökgárdájával. az egyetlen lehet?ség az esetleg lankadó lelkesedésük felélesztés ek és termékek adására és megismerésére. Mert én tudom. amennyit csak akarsz. Csak ennyit akartam mondani. ízes hang: Én annyi id?t sz neked. Sam egy kézmozdulattal elhallgattatta. ahogy megálltak. én is! . mint a többi beosztottam. de én nem hiszem el. Tudom. A Park Avenue-n sétáltak Sammel a Waldorfban elköltött reggeli után. Igyekezett elkerülni Sam Hawthorne tekintetét. Ugyanakkor figye meztettek arra. Mindannyian tudjuk. Maine és így tovább. aki feszülten fig yelte a második sorból.. hogy ne vessek fel komoly. Celia a gondolataiba mélyedt. Celia. Annak is örült. ami abból áll. hogy túl sokat akar egyszerre. Hawaii. azt javasolt beszéljek ügynöki. hogy végre nem kell hordania a szemüveget. Azon tûn?dött. amit mindig is utált. és azóta életének elengedhetetlen részévé vál Végül nem mutatta meg a beszéde vázlatát mondta hirtelen Sam. hogy mások ez t elhinnék. és ez az óriásvállalat fontos. életet adó termékeket forgalmaz. Tudta. hogy ötszáz férfival ilyen rövid id? alatt intim kapcsolatot teremtsen? Felharsant a nevetés. tényleg! így Celia. aki aznap reggel érkezett autóval New Jerseyb?l. hogy megkezd?dött a konferencia. Sam volt az. Lehet. és hátulról megszólalt egy öblös. hogy hány percet kellene ma beszélnem. Mikor Celia válaszolni akart. átmentek az úttesten a szabad jel zésnél. mint ho milyen nagyszerû fickók a terepen dolgozó ügynökeink. mint Alaszka. hogy vajon azzal. kiment a fejemb?l. Úgy látszik.. kétévenkénti közvetlen kapcsolatteremtési lehet?ség a feljebbvalóikkal a cég központjában yetlen társasági alkalom.dóját. ami annyit jelen t. A hallgatóság els?sorban ügynökökb?l állt. hogy egyébr?l sincs szó. A konta ktlencsét Andrew ajánlotta még a mézesheteiken. Mikor felkértek ennek a beszédnek a megtartására folytatta Celia . hogy tíz-tizenöt percet emlegetett valaki. Tiszta. néhányan füttyentettek. Sokuk számára ez a konferencia volt az egy en. Egy nagy cég rés vagyunk. valamint felügyel?kb?l és körzeti igazgató k olyan el?retolt bástyákból érkeztek. túll?-e a célon.. Valami halván emlékem van arról. hogy maga más. De szer igyelmeztetni. hogy ?k a munkatársaink. Úgyhogy mindenképpe . hogy túlharsogja a forgalom zaját. Észak. Sam felemelte a hangját. A következ? na pon aztán sor kerül a komoly munkára is. Igen. arra gondolt: hamarosan kiderül. Celia. nagy gonddal választotta ki a ruháját a rendkívüli alkalo mra.

vad röhögéseivel. k usnak kell lennünk egymással. hogy ár Celia megvárta. mint az els?. Floyd VanHouten. Most el fogom önöknek mondani. akik az értékesítés frontján dolgozunk. Celia. amelyiknek az ügynökei becsületesek és tájékozottak. hogy az orvos felírja. hogy ezzel a bevezet?vel sikerült felkeltenie mindenkinek az ér dekl?dését. én most rögtön szeretnék kritikus lenni. Celia tudta. míg a taps és éljenzés elült. zajos el?csarnokba. akik becsapták és félrevezették bi szerekkel kapcsolatban. Más orvosoknak is ugyanez a tapasztal atuk. Érdemben aka hozzájárulni ehhez a konferenciához és nem fogok megmaradni a szóvirágoknál. Nyilvánvaló volt. akkor láthatják. Celia látta. hogy mit fog mondani. Celia már nem is számolta. Mikor ma délel?tt belépett a Park Avenue-ról a zsúfolt. néhányan idegesen feszengtek. becsületesnek. v gyis az. hogy véleményem szerint mik ezek. hogy most már nemcsak az els? két sor szörnyülködik. az elnökhöz. nem lépi túl az el?adásom meghirdetett témájának kereteit. De rossz tapasz talatai is vannak más gyógyszerekkel és olyan ügynökökkel. különösen az ügy i munka területén. Ezenkívül az is meggy?z?désem. aminek részei vagyunk. Csodálatos szer. hogy az ügynöki munka min?sége ami a teljes körû és pontos tájékoztatást illeti gyenge. Celia így inkább elnézett az els? két sor fölött és igyekezett a t más részeire koncentrálni. miközben beszélt. hanem a köznép is. az idétlen. a harmadik csoportba pedig azok tartoznak. Az el?csarnokban valamennyien láthattuk a Lotromycin reklámstandját. de a befolyása még mindig nagyon érezhet? volt. s?t nagyon rossz dolgok is. amelynek dolgozunk. Mindaz. hogy nekünk. és ez vonatkozik minden gyógyszeripari vállala leértve a mienket is. akik becsületesen tájékoztatják a cégük gyógyszereir?l és a különböz? mellékhatásokról. t tagjai nem eléggé felkészültek és nem tudnak megfelel? tájékoztatást adni arról a szerr?l. annak érdekében. amely így hangzik: Üg unka a gyógyszeriparban egy asszony szemével. Amib?l az következik. Mellette foglalt helyet az igaz gatótanács elnöke. de egy évtizeddel e t er?s kézzel formálta és vezette a vállalatot. Eli Camperdown elnökhöz ill?en legelöl ült. A férjem orvos belgy apasztalatai vannak ezzel és még egynéhány más gyógyszerrel kapcsolatban is. hanem tucatnyi fontos Felding-Roth-gyártmányt is. és hogyan tudnánk javítani rajta. Önökhöz hasonlóan én is odaadó híve vagyok annak a vállalatnak. több arcon is kínos kifejezést vett és zre. éppen ezért egyenesen a hallgatóságra néz igyekezett minél óvatosabban fogalmazni. s hozzátenni. Emiatt idegeskedett a legtöbbet hogy meg tudja-e fogni a hallgatóságát. trágár vicceivel.olynak kell maradnunk. Az el?csarnokban nemcsak a Lotromycint hirdették. hanem az els? két sort elfogla ezet?séghez is: az igazgatótanács elnökéhez. hogy a férjem írta az alkalmazásáról szóló részt. . Ennek egyszerû oka van. hányszor hallotta aznap az Eze láttalak. amit mo dani fogok. akik hajlandóak bármit összehordan i. és ha kell. és bár lehet. Mindkett? nagyszerû dolgokat vitt véghez a múltban . Sam Hawthorne kopasz feje is ott világított közöttük. és fog véghezvinni a jöv?ben. ahol az ügynökök ztek. hogy ez többekne em lesz ínyére. Ennek a szakmának ez az árnyoldala. Ahogy Celia lepillantott az els? két sorra. és én is ehhez fogom magam tartani. hogy orvosi tapasztalatai alapján három csoportba osz totta azokat az ügynököket. füstös. középen. amik az érdekte eszélgetések hátteréül szolgáltak. hogy a három csoport közül az els? a legnépesebb. édes öregem! felkiáltást. ajánlanak. ?szintén szeretném azt mondani. A férjem elmondta nekem. aki mára már törékeny öregember lett. yógyszeriparnak. De sajnos nem ez az igazság. akár hazudni is a szerr?l. Valahol a lel legmélyén a Felding-Roth értékesítési konferenciáját ? is csak amolyan kanmurinak tartotta a yesked? hátba veregetéseivel. de ? azért választotta ki po nt ezt. az értékesítési ig eshez. A második és harmadik csoport sokkal nagyobb. Ha magukhoz vesznek a standról egy prospektust amit már nyilván többen megtettek . az nem f elelt meg az elvárásoknak. hog y elnökölt az igazgatótanács ülésein. a helyetteséhez. az orvostudomány egyik nagy áttörése és többek között én is büszke vagyok arra. akik id?r?l id?re felkeresik: az els? csoportba tartoznak azok. hogy a másik két rt elenyész?en kicsi. Celiát el?ször öntötte el az idegesség azóta. hogy amit eddig elmondott. hogy elvállalta a beszédet. amin lehet és kell változtatni. De vannak rossz. nemcsak az ügynökökhöz szólt. hogy kihasználja a terméknek a személyéhez fûz?d? aspektusait is. meg egy tucatnyi más f?nökhöz. És a férjem nincs egyedül. Sajnos nagyon sokan vannak. ahogy az a nekem írt feljegyzéseikb?l kiderül. hogy kritikusnak folytatta Celia . Az egész terem csendben várta. ?szintének. mint valami eredeti jópofaságot. VanHouten szerepe ma már kimerült abban. Azt mondtam. hogy göröngyös talajra lépett. Celia tudta.

hogy ilyen reakciót fog kiváltani.. Többen súlyosan megbetegedtek. mert mikor kikerültem az orvosok közé. aki vég lgat és átolvassa a feljegyzéseket. kiutasította a rendel?jéb?l. amelyeket i nem akar meghallgatni. és tudja-e bizonyítani? A másik: Mi az ördögnek kell ezt most felhozni. Még sokáig folytathatnám mondta egy id? után . Celia újabb papírlapot húzott el?. hogy vannak orvosoktól származó feljegyzéseim ügynökökt?l kapott hamis mációkról. A második kérdés megválaszolásáva an még adós vagyok: Miért pont most hoztam fel ezt az egészet? Azért most. tiszta hangon folytatta. de cukorbetegségben is szenvedtek. Nagyszerû gyógyszere a magas vérnyomásnak és egyike a Feld ng-Roth slágereinek. Persze rajtuk kívül még hetnek sokkal többen is. hogy mindezt mély meggy?z?désb?l és aggodalomból tettem a vállalatunkért. aki hiányos tudással vádolta meg. de végül nagy nehezen mégis felgyógyult. Meg is kell kérdezniük! l?tt vissza Celia. Hadd idézzek néhány példát. Celia gyanította. mert mindeddig nem sikerült felhívnom rá a figyelmet. a nemkívánatos rossz hírek kategóriájába tartozik. akiknek nemcsak a vérnyomásuk volt mag as. Mint tudják. noha ezt a tudásanyagot meg kellett volna kapjam. err?l elegend? anyag található a szakirodalomban. hogy mit beszélek jelentette ki Celia . hogy a készítmény ártalmatlan. Itt-ott bólogattak és egyetért?en morogtak. Most úgy festett. Valójában szinte egyáltalán nem készítettek föl. Ez a hírnév megkopott. hogy többen jártak már hasonló cip?ben. De senkit sem találtam. hogy erre módja lesz. De szeretném. mióta a Felding-Rothnak dolgozom. hogy bármilyen fogadtatása lesz is a bes zédének. Celia lenézett az els? két sorra. nem voltam megfelel?en felkészítve. Er?s. gyûjtöm ezeket a feljegyzéseket. hogy gyógyszerekr?l cseréljek eszmét magasan képzett doktorokkal. Leírta a találkozását a North Platte-i orvossal. Celia érzékletesen mesélte el a történetet. Nem volt elegend? a tudásom ahhoz. Jól vigyázz.. De semmilyen körülmények között nem használhatják reumások és cukorbeteg ? számukra ez a szer veszedelmes. New Jerseyben négy. Egyik versenytársunknak van egy Chloromycetin nevû antibiotikuma. Mikor Celia befejezte a Chloromyceti n esetének ismertetését. amit nyomb n meg is hallanak. a Pernalton. mert én magam is tagja voltam a kettes számú csoportnak a tájékozatlanok csoportjának. így folytatta: Most pedig térjünk vissza a Felding-Rothhoz. ok. hogy: Honnan tudja ezt ez a n?. az egyikük majdnem meg is halt. ostoba dolog volt. Említettem. Az az er?s gyanúm támadt. hogy a Pernaltont bárki nyugodtan szedheti.. És jogosultak a válaszra. az önfejû. Annak az orvosnak igaza volt folytatta. mi ez az egész? Sejtette. Az egyik az. íme. kellemes hangulatban van és semmi kedve ilyen kellemetlen dolgokat h allani. be kellene tudnia fejezni. Aki óhajtja. mert mellékhatásként súlyos. ami els? osztályú gyógyszer. Egy éve próbálok találni valakit a központban. az iparágunkért és mindkett? hírnevéért. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani egy történetet. Négy éve. hogy hatalm l akarná elhallgattatni. va eceptköteles szerünk. Úgy is értékelhetik. úgyhogy válaszoljon is rá egyb?l! hallatszott megint egy han széksorokból. mi . mikor mindenki jókedvû. Hátranyúlt és testes aktacsomót emelt a magasba. és az el?adóterem ú endesedett. hogy mit mondasz! Celia azon is rágódott a délel?tt folyamán. helyeket sorolni . ha tudnák. hogy a tájékoztatás hamis volt. anyukám. Ez amiatt történhetet . hogy amit ma itt tettem. és úgy fogadta. A helytelenít? homlokráncoláson kívül az els? két sorban ül?k közül senki nem adta jelét annak.. én mindenesetre csak róluk tudok. neveket. Lehet. megnézheti az orvosok nevét. hogy igazuk van. Az említett orvosok közül kett? u tánanézett és rájött. És még is. hogy m indaz. itt vannak felírva nálam. így az említett betegségekben szenved?k is . mert ezt az aktacs mót a vállalat minden tagja személyesen is végiglapozhatja. Ráhibázott. Ahogy tovább beszélt. Nebraskában pedig két orvost is biztosítottak a vállalatunk ügynöke . Kett? másik viszont jóhiszemûen elfogad hallott és felírta a Pernaltont olyan betegeknek. amit itt összegyûjtöttem.n morgolódtak. El?ször is azért tudom. mint a bekalkulált ko ckázat részét. Celia kihúzott egy lapot az aktahalomból. s?t végzetes változások következhetnek be a vérképbe tt megint tudnék id?pontokat. még miel?tt megkezdtem volna az ügynöki munkámat. de nem teszem. a másik vállalat ügynökei megnyug tatták az orvosokat. de csakis súlyos fert?zések kezelésére aján használni. Biztosan két kérdést tesznek fel most magukban. egyre több terhel? bizonyítékkal szolgált. aztán valaki hangosan odaszólt: Hé.

mikor a nászútjukról hazafelé repültek. Andrew is figyelmeztette. a New York-i Irving Gregson Celia felé fordult. Komoly arccal beszélni kezdett. A mostanában el?léptetett értékesítési igazgatóhelyettes. Kár. de rögtön abba is hagyták. hogy Sam nem a kiûzetését akarja nyilvánosan helyeselni.. Mások is legalább úgy csodálkozta mint Celia. Gregson mondta Celia. nem nézné meg legalább az anyagot. Véleményem szerint. mindezen okokból szükségesnek tartom. hogy valamilyen kommentár jó színben tünteti fel az összegyûl nagyfejûek el?tt? . é ország-világ tudomására hozni a reggeli beszélgetésüket. haragosan beszélt Eli Camperdownhoz. emelt f?vel. ahol a veze egyáltalán nem tapsoltak és az arcukon rosszalló kifejezés ült. öntelten és félreinformálva közelített a témáh nkívül az úgynevezett tényei sem igazak. akkor majd csel lyettünk a kormány mégpedig úgy. reménykedett. ha nem teszünk vala it az értékesítési gyakorlatunk fejlesztése és a hírnevünk védelme érdekében. Ha nem haragszol. Ahogy Celia összegyûjtötte a papírjait és elindult lefelé a szónoki pulpitusról. ezt is elolvashatja. allana Samre. meglep?dve látta. Mrs. hogy ilyen kritikus el?adást tartott. hogy alkalmazása a Felding-Rothnál már nem tart sokáig. Ezt még megbánja! Kés?bb visszatérünk az ügyére. maga rosszindulatúan. akkor nem eleget. Semmit sem nézek meg! Gregson most már üvöltött. jobban mondva a hangosítóberendezés hangszóróiból jött. Kés?bb még ráér bánkódni. hogy a cégünk a legsürg?sebben ragadja z a kezdeményezést: el?ször is alkossa meg az ügynöki munka etikai kódexét. hogy ezekkel kapcsolatban soha nem fog megalkudni. majd sarkon fordult és az egyik kijárat fe lé indult határozott léptekkel. Jól emlékezett Andrew szavaira: Nagy fába vágtad a fejszédet. hogy ? figyelmeztette ne l?jön túl a célon. Mint legtöbben tudjuk.. Kérem. néhá kezdtek bizonytalanul tapsolni. Merte remélni. De ezek a pillantások sem változtatnak már semmin. és ? elmondta neki. P edig komolyan kellene venni. Az atletikus termetû. egy pillanatra! A kiáltás a semmib?l. Nem. Mindazo náltal magának bevallotta. de om. hogy gyûjti az orvosok feljegyzéseit. é már régen eldöntötte. a saját integritásáról. Azok a hiányosságok. Ezeken a meghallgatásokon elmarasztalóa n szólnak rólunk. amit. Irving. Habár az ambíció már sarkallt embereket ennél furcsább dolgokra is. hogy abban nem lesz köszönet. És a koc at sem akármilyen. Köszönöm napot fejezte be az el?adást. akik komolyan veszik az egészet. amiket elmondott. Ahogy a kijárat felé haladt. Kifelé! Jó napot. Néha nagyon keményen. Ha bárkit érdekel. kiáltott fel Irving Gregson. De most tajtékozva. mivel alig csatlakoztak hoz zájuk mások. mégis kevesen vannak az iparágunkban. Sam?.. a reformok pedig annyira szükségesek. ha er?sen törte v n a fejét. Nyilvánvaló volt. megállna. Végül. de most semmi esetre arja úgy itthagyni ezt a kancsapatot. hogy al ig tudta megérteni a többiek értetlenségét. bivalyer?s Gregson általában kedves volt és a mu nkatársai is szerették. másodszor pedig d ozza ki az ügynökök képzési és továbbképzési programját. Én már össze is állítottam egy ilyen lia kis szünetet tartott és elmosolyodott. megvert ellenség. hogy mindenki hallja. Hogyan is szólt az a sor a Hamletben. Jordan! Ahogy megfordult. és halkan. Celia várt. vagy ha igen. Mi az ördög ez. vörös arccal jelentette ki: Fiatalasszony. Sam végigsimított izzadságtól csillogó koponyáján. aztán megállt. Mr. hogy nem fog bekövetkezni. Mrs. mikor a hang újra megszólalt: Várjon. szeretnék mondani valamit úgy. Jordan elmegy. hogy hagyja el a konferenciát. Talán Sam arra gondolt. miel?tt Mrs. Sam H awthorne biztos azt fogja mondani. Mennyire igaza volt! Ám elvi kérdésr?l volt szó. hogy ez megtörténhet.zünk ellene semmit. amit még az iskolában tanult? Mindenek fölött légy hû magadhoz. és nagy kárát fogjuk látni. mint valami legy?zött. Majdnem biztos. Az igazgatótanács elnöke lát volt. hogy mindenki az els? két sor reakcióját utánozza. a neki szóló figyelmeztetését. Sam ott állt a szónoki emelvényen és a mikrofonhoz hajolt. a Felding-Roth elnöke figyelmese n hallgatta és bólogatott. mindig így tett. hama rosan a széles nyilvánosság fog reformokat követelni. hogy tényleg legy?zték. Ezért v szont fizetnie kell az embernek. Erre nem szá azok után. meghallga tások folynak a kongresszusban a gyógyszeriparról. Már a sajtóban is eluralkodott a kritikus hangvétel. hogy a hang tulajdonosa Sam Hawthorne. neki magán ak olyan nyilvánvalóak voltak. és ne próbáljon visszajönni. Uram mondta Celia . kérem?! Celia habozott.. és bár számolt vele. néhányan együttérz? pillantást vetettek rá. olyan ordítóak.

Jordan mellett akarok tanúságot tenni. Celia észrevette. l. Egy pillanatra elszégyellte magát azért. Rádöbbent. hogy csak így elmenjen. mikor kisfiú voltam és rossz fát tettem a tûzre mint a fiúk ált n . hogy: Irving. amiket a z imént Samr?l feltételezett. Nyilvánvalóa n nem véletlenül jutott oda. hogy ennyi már elég? Hadd fejezze be döntött hatalmi szóval Eli Camperdown. ahol van. hogy bár senkinek nem akaródzik tudomásul venni nagyon is igaza van. bebizonyította. Mrs. Ezt hogy érti? A kérdés Eli Camperdowntól érkezett. És most. az el?csarnokban trécsel? személyzet. Gregson végignézett a kíváncsi arcok tengerén. akkor húzd ki magad férfi módjára. csak éppen úgy teszünk. Véleményem szerint most ezt meger?sítette. Drága édesanyám. és ha hagyjuk. de egy biztos: izgalomban sosincs hiány.. és mondd úgy. és közelebb hajolt a m ikrofonhoz. akkor az anyám mindig azt mondta. arra gondolt. akkor Gregson így szólt: Bejelentet . hogy néhány perccel ezel?tt valamennyien elhamarkodottan. . az zélesen elvigyorodott. Be akarom ismerni. mire vársz? Ahogy Celia hallgatta. Camperdowntól. Gregson átvette a mikrofont Sam Hawthorne-tól. Jordan. amit mond: . hogy bocsánatot fogok kérni magától. És van még valami. hogy azért állok itt. akkor törvényeket fognak hozni. Az értékesítés vezet?je újból elvi lytatta: Sok évvel ezel?tt. Kijelentem tehát. ugosztalja szegényt. hogy Gregson feléje nyújtja a kezét : Kérem. hogy Sam most nem tör?dött semmiféle önös érdekkel. hogy azokkal kényszerítsenek rá minket. mintha nem tudnánk. senki sem tudta. ha valami marhaságot csináltál és bocsá ot kell kérned. hogy ha az i k nem képes szemléletet váltani. Nem gondolod. és ezennel meg is teszem. ha nem haragszik. Szeretném még azt is hozzátenni. Olyan lt. ami elöl játszódik. Végül Eli Camperdown elszánta magát. Csak kívülr?l szûr?dtek be bizonytalan zajok: az utca távoli forgalma. ám ennek ellenére érte tt az elcsendesült teremben. Döbbent csend lett a teremben.azt hiszem. Mrs. milyen értékes a munkája a vállalatunk számára. az ambícióival. A javaslatai t alaposan áttanulmányozzuk.. az igazgatótanács elnöke m ahol a két rangid?s vezet? újabb halk beszélgetésbe kezdett. Mikor azonban a értékesítési igazgatóhelyettes otthagyta a másik kett?t és a szónoki emelvény felé indult. Jordan. mint ha megfogadnánk t hallott jó tanácsot és magunk tennénk rendet a házunk táján. Az értékesítési igazgatóhelyettes visszahúzódott. hogy bárcsak nekem lett volna erkölcsi bátorságom zem olyan beszédet elmondani. hogy álmodik . El? hajthatatlanul megrázta a fejét. Utasítást kaptam igazgatótanácsi elnökünkt?l és Mr. Ezúttal els?sorban Camperdow n beszélt láthatóan gy?zködte a másikat . bár most már halk moraj töltötte be a termet. aki id?közben felállt a helyé Sam Hawthorne farkasszemet nézett a Felding-Roth elnökével. Mivel szemlátomást a fels? szintû vezetés foglalkozott a döntéshozatallal. mint Mrs. m elcsendesedett. mi fog történni. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagyunk. nehogy elm ulasszon egyetlen szót is abból a drámából. Mikor mindhárman ott álltak a szónok melvényen Celia még mindig azt hitte. a többiek akozó álláspontra helyezkedtek. Ennél találóbbat aligha mondhatott volna. Irvin g. És te is. kell? körültekintés nélkül ítélkeztünk. mégpedig olyan u mit meggy?z?déssel teljesítek.. aki visszament a hel yére. Mrs. úgyhogy fel is harsant a várakozásteljes n evetés. visszament a helyére. Különösen azzal a véleménnyel értek egyet folytatta Sam Hawthorne . Nincsenek titkaink egymá el?tt. Ráadásul azok a törvények sokkal szigorúbbak lennének annál. amihez még a szigorú VanHouten is csatlakozott. Szóval. Sam törte meg a csendet. amit kell. úgy lehetne fogalmazni. Mindenki érezte a helyzet drámaiságát.. Jordánról szólnék. megszabadítanám az aktacsomójától. a hatás kedvéért még várt egy kicsit. végül pedig megvonta a vállát. mintha mindenki lélegzet-visszafojtva ült volna a helyén mozdulatlanul. hogy Gregsonnak van stílusa. jöjjön ide.Éspedig? kérdezte élesen az értékesítési igazgatóhelyettes. Mint ahogy ezt valame nnyien tudjuk. A nyugtalanító csend makacsul tovább tartott. a biztató jöv?jével a Felding-Rothnál és mindezt ?miatta. Sam. aztán megenyhült. mintha most is hallanám a hangját: Irving fiam. a konyhai edénycsörömpölés. Beszélhetnek bármit a konferenciánkról jelentette ki . ?érte. Celia nem akart hinni a fülének. Camperdown intette magukhoz Irving Gregsont. Végül Mrs. kezdte Sam kissé távolabb húzódva a mikrofontól. Eli. Jordan. míg az id?s VanHouten figyelmesen hallgatta. hogy tanúságot tegyek.

és iért. drágám lted. Éljen. Természetesen nagyon hálás vagyok azért. kíváncsi lánykává cseperedett. Gary Powerst. Igazán örülök a sikerednek. Az Egyesült Államok el?ször tagadta a vádat.. de aztán Eisenhower elnök fülig pirulva b vallotta. most tanúi lehettek egy olyan esetnek. A sajtó szerint sküv? karneváli hangulatban zajlott. a Hírnév és gazdagság címû p resley egyéves katonai szolgálata után folytatta karrierjét. odament Celiához és megcsókolta. hogy van kis eszük. Fáradt volt.Gregson a hallgatósághoz fordult. Nem kell hálásnak lennie. é . hogy a mélt atlan házasságkötés vajon hogyan fog kihatni a brit trón presztízsére. Igazság szerint persze az igazgatói szék járt volna Celiának mondta Sam. A legtöbb amerikai össze volt zavarodva. Nem. hogy bátra bb és jobban tiszteli az igazságot. A többit elnyelte a dörg? tapsvihar. Maga is tudja. Hátrad?lt a kényelmes karosszékben és konyakot ízlelgette. hogy mégiscsak igaz. hogy népszerû a távolléte alatt sem csökkent egy jottányival sem. Ha már itt tartunk feleselt Celia . Andrew felállt. Andrew szerint sehogya . ahogy Hawthorn e-ék és Jordanék egybehangzóan megállapították. Nem akartam elmaradni t?l e. pizsamás alak rohant be vidáman visongva a nappali ba. Sam. és azt mondta: Azt hiszem. Köszönöm. Nekem viszont van egy titkom mondta Sam . Sam Celiára mosolygott. maga miért? A párbeszéd egy héttel kés?bb zajlott Hawthorne-ék otthonában. Egyel?re tette hozzá mosolyogva. Még nem. Miért kockáztatta? kérdezte Sam Hawthorne. A vállalatunk Celia javaslata alapján ügynökképz? részleget léte a segíteni fog a kiépítésében. F?leg ha követni akar felfelé a ranglétrán a Felding-Rothnál. Mi valamennyien tudjuk szúrta közbe Andrew. hogy nem lehetek egy drámai jelenet aktív részese. Az emberek legf?bb gondja most az volt. Erre inni kell. és hamar kiderült. ami magyarázattal szolgálhat arra. Ebben a pillanatban két apró. Te mindent kockára tettél. Végül Sam hozta fel a mindnyájukat foglalkoztató témát. amelynek a forgalma gyorsa n n?tt. Celia kérdésére ezt válaszolta: Talán azért mentem fel a szónoki emelvényre. Befejezi az ügynöki tevékenységét. Hát mégis elbocsátjátok? kérdezte Andrew. A tö biek kíváncsian néztek rá. akik ezt nem tudnák lenyelni. mint Celia. Nagy-Britanniában Margit hercegn?n köszörülték a nyelvüket a pletykálkodók.. El?léptetjük. éljen! emelte fel Lilian a poharát. hogy. Ha tudni akarja az igazságot. konyakospohárral a kézben. A férfiak végre kimutatták.. az éljenzés. de Sam félbeszakít a. Néhány nappal azel?tt az oroszok bejelentették. A férjeknek ezzel szemben egyáltalán nem. mégpedig Celiával kapcsolatban. De van a vállalatnál néhányan. mert n dtam volna elviselni. Vacsora után feltették Elvis Presley egyik új lemezét. mint bárki más a teremben. miért is olyan nagyszerû a cégünk. Celia és Andrew vacsor volt hivatalos. hogy e lárultalak. Moszkva kémkedéssel vádolta az a aikat.. sokkal többet. Sam odafordult Andrew-hoz. mikor letelepedtek a tágas. és ? lesz az igazgatóhelyettes. A feleséged azzal a beszéddel bebizonyította. kerülték a ko ncia témáját. hogy lel?ttek egy U-2-es ameri kai repül?gépet és foglyul ejtették a pilótát. Az élen a húsz hónapos Lisa futott. nekem ez afféle próbatétel olt. Hát szomorú éppen nem vagyok ragyogott Celia. inkább más dolgokról beszélgettek. Sam. Celiát pillanatok alatt gratulálok hada vette körül. Liliannek és Celiának tetszett a Hírnév agság . hogy ennél többr?l volt szó akadékoskodott Celia. nekem a helyettes elel. de Sammel nincsenek titkaink egymás el?tt. m ien berendezett nappaliban. mert a hö felháborodásra feleségül ment egy Anthony Armstrong-Jones nevû fényképészhez. Különben holnap jelentik be a lgot. aki id?közben élénk. Celia. Hát tudja? Megmondtam neki vallotta be Lilian Hawthorne. Ne haragudj. kezdte Celia. Miközben Lilian Hawthorne konyhamûvészetének remekét élvezték. mozgalmas napja volt a rendel?jében.

Lisa belevetette magát az apja karjába. és világél yszerértékesítéssel foglalkozott. mikor ki akarták dobni az értékesítési konferenciá A gyors beszédû. hogy tekintélyes tudásanyagról van szó. Utána Andrew megsimogatta Celia hasát. Mikor bemutatták ?ket egymásnak. és a tudományos ismereteit autodidakta módon szedte össze az évek orán. intelligens kislány volt. hogy ebben a kmában nem kell hazudozni. és hozzátette. Lilian felpattant. akkor megtanulják tisztelni. Ugyanakkor elismerte. Sam. Upshaw egyetértett Celiával abban. s?t kellemetlen kérdéseket tett fel neki. hogy szükség van az ügynökképzésre. hogy a ha zudozás ótvaros nagy ostobaság és semmi szükség rá . Hawthorne-ék egyetle n. úgyhogy erre is koccinthatunk. Most pedig hagyd a te orvos istened et kicsit aludni. miközben beszélgetett valakivel. és bizalmasan bevallotta Celiának. A színpadon egy orvos g-Roth ügynök ült. egy korábbi középvezet? Kansa ?l. Az orvos szerepét többnyire T . Szerintem még a házon belüliek is fütyülni fog yit tehetünk. aztán pedig elkezdtek birkózni. mikor az ember szabadabban lélegzik . hogy itt dugja ágyba. Egy másik alkalommal Teddy Upshaw beszélgetés közben azt mondta Celiának. Juliet kergeti Lisát közölte kuncogva. Mögötte jött Juliet. köpcös. hogy amíg itt bent van. hogy az orvosokat az otthonukban i s istenként kell tisztelni. és el ne feledd. Err?l jut eszembe mondta Celia. amit nagyon élvezett. Celia erre hozzávágott egy párnát. Mikor egyik este az ágyban Celia beszámolt Andrew-nak a beszélgetésr?l. ha jó eredményt akarunk elérni. hogy még mindig hiányzik n az utazó keresked?élet. Nehogy azt higgye. Tekintete egyike volt az együttérz? tekinteteknek a Waldorfban. hogy istenként tiszteljük ?ket. Ezentúl ne feledd. Mars vissza az ág yba! Sikongva és nevetgélve mindhárman eltûntek Juliet hálószobájának az irányába. Egy kis id?re szögr e kell majd akasztanom ezt az új munkámat. hogy az orvosok szerint nem tanácsos újabb gyermeket vállalnia. és hamar megállapodtak a munkamegosztásban. Teddy Upshaw lett. s eljátszották a mindennapos szituációt. amennyi csak tetszik. addig tilos bármiféle gyógyszert szedned! Ez már az el?z? terhesség alatt is Andrew vessz?paripája volt. és nem látszott elkényeztet ettnek sem. viszont Upshaw ültette át a tervet a gyakorlatba. dinamikus Upshaw negyvenes éveinek végét taposta. Ezenkívül csak arra kell figyelni. Celia hamar észrevette. utóbbi ismertette a cég egyik kés el?bbi meg nehéz. Celia azonnal felismerte. Miel?tt el?léptették volna az igazgatóságra. Celia írta az oktatási programokat ennek a feladatnak még a gondolatától is borsózott a fé háta . hogy majd pont a mi két szép s emünkért állnak le a hazudozással az ügynökök. Lilian nem sokkal azel?tt mondta el Celiának bizalmasan. Csak úgy sugárzott bel?le az energia. a férje jóízû elnevette magát. ? volt a cég legeredményesebb ügynöke. Ezzel egy kben egy pattogó labda képzetét keltette. négyéves gyermeke. A két apróságot szemlátomást felvillanyozta egymás társasága. hogy az ügynöki na dás a gyógyszerszakma krónikus betegsége. és ha az ember ?szinte velük. mikor Lilian visszatért. mert a legtöbb doki állati kevese t tud a gyógyszerekr?l. Ez a nagy bejelentések estéje állapította meg Lilian. Most pedig én kergetlek meg benneteket. A birkózás szeretk szelídült.ew meg Celia magával hozott. Szerencsére maradt még eg itóka. Celia egyik újítása a színjátszás bevezetése volt az órákon. és apró kerek fejével szüntelenül bólogatott. Celia észrevette a másik n? hangjában bujkáló irigys 8 1960 hátralev? részében és 1961 elején Celia belemerült a Felding-Roth ügynökeinek ta Új f?nöke az ügynökképzési igazgató. Ehhez nagyon. állandóan ide-oda fut ott. hogy bemutatjuk: a becsületes módszer az elegánsabb. aki okos. Ehhez nagyon ra gaszkodsz jegyezte meg Celia. Okos f?nököd van. Celia meg Upshaw jól kijöttek egymással. Úgy néz ki. amin már kezdett látszani a terhesség. Andrew hatalmasat ásított. így hát ? meg Sam minden szeretetük kel Julietet halmozták el. Mert ezt mindegyik elvárja. és anny i üzletet lehet velük kötni. ? sem vett rés inte semmiféle oktatásban. és a mondta: Vigyázz erre a kislegényre. hogy megint terhes vagyok.

hogy hagyta magát tovább sértegetni. hozzájárult a tabletták tökéletesítéséhez. De mindezek ellenére és Celia kitartásának redményeként a kutatási részleg közremûködése az ügynöki képzésben tartósnak bizonyult. mind pedig a hallgatóság körében. Egyetemi tanársegéd korában Illinoisban Vincent Lord különféle kezéseket publikált a saját jelent?sebb felfedezéseir?l. maga még mindig szívesebben venné. pedig a maga aszketikus. hogy nem. Celia másik kérése az volt. de engem nem ejt át. mert ahogy egyikük elmagyarázta szerintük Jordannét u m égették meg eretnekségért. Lord valami forradalmi áttörést érjen el egy fontos új szerrel. a tö et pedig id?nként a központba rendelték tíznapos továbbképzésre. Elbánok vele magam is. hogy Camperdownt meg a többieket si került behúznia a cs?be. A Felding-Roth minden új ügynökének részt kellett vennie egy öthetes kiképzésen. De els? osztályúan képzett állat. ha továbbra is t információk jutnának el az orvosokhoz. és kiépíthette a kis birodalmát. hogy azok az ügynökök. Minél többet gondolkozott Celia a konferenciáról. mekkora s erencséje volt és milyen közel állt ahhoz. hogy beszéljek Sammel és jól seggb Nem. ugyanak tanult a beszélgetésekb?l és a végén elkezdte tisztelni Vincent Lord szaktudását. újabb kísérletet téve kapcsolatuk javítására. hogy a másfél évvel ezel?tti els? találkozásukkor keletkezett ellen továbbra is meghatározója maradt a viszonyuknak. Ezt a javaslatot azonban legfe bb szinten megvétózták. hogy Dr. Lord metsz? tekintettel . hogy az ügynöki munka színvonalának emelésére kidolgozott v száz százalékig sikeres és elfogadott lett volna. és nyugodtan válaszolt: Ez nem az én kis birodalmam . Az orvosok így számolhattak volna be rends zeresen az ügynökök mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról. Egy napon Celia. aki rendszeresen tartott órákat. Lord jéghidegen. hogy az orvosoktól érkez? panaszos leveleket a képzési ig zgatóságra irányítsák. Celia vagy egy másik vezet? játszotta. Pillanatnyilag azonban örült az eset kimenetelének. rideg módján még vonzó is vol t. Ennek az elbánásnak az volt a lényege. Mindenki legnagyobb meglepet az id?sebb ügynökök nemcsak hogy hajlottak az együttmûködésre. A kutatási igazgatóval. Sze nt Johannának nevezik maguk között. Vincent Lord soha nem tanulta meg. maga engem ne akarjon k ioktatni. Megtudta. Arról persze szó sem volt. azt javasolta. vajon sajnálta volna-e. Celia hamarosan megtudta. Bár a férfi csak hét évvel volt id?sebb Celiánál harminchat éves volt . Celia létre akart hozni gy ellen?rz? rendszert: szúrópróbaszerûen kérd?íveket küldtek volna szét orvosoknak. Samet személyesen is érdekelte a képzési progr am. Néha eltûn?dött azo gy ha Sam Hawthorne akkor nem szólal fel és nem veszi védelmébe. hanem kifejezetten szívesen t ltak. az megvonta a vállát: Vincent L ord bunkó állat. Vincent Lorddal már kevésbé volt harmonikus Celia kapc solata. Ezek az órák nagy népszerûségnek örven vev?k. akik ott voltak a Waldorfban a konferencián. Dr. Mikor Celia beszámolt Upshaw-nak a beszélgetésr?l. Új beosztásában Celia gyakran találkozott Sam Hawthorne-nal. és Dr. Tudta. Celia úgy érezte. Az egyik ilye yögvenyel?s alkalommal azt mondta Celiának: Lehet. hamar megszerették. Akárhogyan is van közölte Dr. gondolta Celia. Celia er?t vett magán. nem igazgató. Nem volt az. hogy tönkretegye a karrierjét. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk státusa közötti k ségnek válaszolta Dr. annál világosabban látta. ami megszokott volt a vállalat vezet?i között. s?t Andrew segítségével alkalmanként egy valódi. Jordan. gy a jöv?ben sem hagyja cserben a lelkiereje kritikus helyzetekben. Remélte. hogy ezeket a konzultációkat id?rabló ostobaságnak teki nti. Celiát. Akarja. tisztelete t? tudományos fokozatokat mondhatott a magáénak. hagyja válaszolta Celia zordonan. amit tett. így a kitüntetéssel letett baccalaureatust a wisconsini egyetemr?l. akikhez elding-Roth ügynökei rendszeresen ellátogattak. mert bár hivatalosan Teddy Upshaw tartozott neki jelentéstétellel. és úgy látszik. Ugyanakkor nem volt hajlandó másnak átengedni a tájékoztatás felel?sségét. Helye tes vagyok. Jobb lesz. és figyelemmel kísérte Celia munkáját. hogy ott listát vezethessenek róluk. amely a fogamzásgá al foglalkozott. hogy sz egymást a keresztnevükön. az egyik például. Lord kijelentette. a kémiai doktorátust az illinoisi egyetemr?l. mindenk rra vár. Mrs. ha kidobják a konferenciáról utána az állásából is. de csak egy hajszálon múlott . A kutatási részleggel rendszeresen kellett konzultálni a képzés tudományos vonatkozás i miatt. Talán ezért i s maradt agglegény. Azt is remélte. hogyan teheti kellemessé magát.eddy. hogy érkeznek ilyen levele . de több tudományo s társaságnak is a tagja volt. hús-vér orvost is rá lehetett beszélni a fellépésre .

és lehet. és bármilyen utasítást kiadhat nekünk. A szalagcímek általában egy-egy ilyen felháborító törvénytelenséget pellengéreztek ki A SZENÁTOROK 1118 SZÁZALÉKOS GYÓGYSZERHASZONKULCSRA BUKKANTAK Washington Evening Star A SZENÁTUSI BIZOTTSÁG GYÓGYSZERHASZONKULCSOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA 7079 százalékos is el?fordult New York Times VESZEDELMES GYÓGYSZEREK Miami Herald HATALMAS PROFIT A NYUGTATÓKON A Chlorpromazin hatszor drágább nálunk.vállalathoz. hogy a szenzációs leleplezéseket mindig pont akkor tegye. titkos áral ra derült fény. Vannak bizonyos ügyek. Mindkét jelenség a szenátor és munkatársai ügyes szervezésének volt köszönhe Mint a kongresszusi meghallgatásoknak általában. 1960-ban egész évben te rítéken volt a gyógyszeripar a tömegkommunikációban és legtöbbször nem a dicséret hangján s folytatódó szenátusi meghallgatások. mikor a meghall gatásról az újságíróknak el kellett indulniuk a szerkeszt?ségekbe. Ennyiben maradtak. Akkor ugyanis már ki lettek mondva a dolgok. hogy csak így oldódhatnak meg a dolgok. úgyhogy Celia visszavágott: A kormány bármelyik pillanatban közbeléphet. Ez pontosan olyan fenyeget?en hangzott. Ezen maga változtatott egy kicsit akkor. amikr?l ?hatalmasságuk nem hajlandóak tudomást venni magy arázta Cellának türelmesen Upshaw. és váratlan válságot okoztak az olyan vállalatokná a Felding-Roth. és aztán Sam maga után dobta a ment?ö . hogy egy minis ozó kétszáznyolcvanhétezer dollár honoráriumot vágott zsebre egy gyógyszergyártól. Ezenkív Kefauver és munkatársai mindent elkövettek.és Gyógyszerügyi Minisztériumba. hogy aránytalanul magas az ára. és a nyilatkozataik egyoldalúak voltak. törvénytelen. Ezt már hallottam magától bólintott Upshaw . de még soha senki nem ismerte be nyíltan. szó esett bizonyos gyógyszergyári dolgozók várgásáról az Élelmiszer. Ennek eredményeként az olykor nevetséges vádak cáfolatát ak már nem volt idejük végighallgatni. Celia gyanított a. és bebizonyították. gyógyszerellátási kormányszerz?désekre történt illegális licitek bizonyosodta l?jött az orvosok félrevezetése. és a fejesek kénytelenek voltak jó képet vágn i hozzá. hogy a gyógyszergyárak ügynökei elbagatelliz y meg sem említették a veszélyes mellékhatásokat. hogy még elérjék a lapzárt i bejelentések rendszeresen röviddel fél tizenkett? a délutáni újságok lapzártája és fél k lapzártája el?tt hangzottak el. hogy igaza is van. és menteni a menthet?t. hogy látott ilyet. ezeknek is el?re meghatározott politikai céljai voltak. Másokat is foglalkoztattak a gyógyszerek és a gyógyszeripar. kiapadhatatlan aran bányának bizonyultak a riporterek számára. hogy ezek a levelek eltûnnek valamilyen archívum mélyén. De ne akarjon egyszerre túl sokat. hogy az újságok szalagcímei az ? ügyüket hirdessé ndóan keresték a sajtónyilvánosságot. mint Párizsban . és a fejünkre olvasta a bûneinket. Egy Douglass Cater nevû washingtoni riporter így jellemezte ? ket: Az elfogult alapelképzelést?l jutnak el a már régen levont végkövetkeztetésig. A szenátor mest volt annak. A nyilvánvaló igazságtalanságok ellenére egy-két csúny igaznak bizonyult. És az het. mikor felállt azon a konferencián. azt titokban tartották. melyeken Kefauver szenátor elnökölt. és ha lett is a leveleknek biz onyos következménye. Ezt a kérését is visszautasították. mint Sam tanácsa a waldorfbeli bes zédje el?tt. többek közt az. Több gyógyszerr?l kiderült.

mert október végén megszületett a második gyermek Celia terveinek megfelel?en. aki elmondta neki. hogy ez abszurd helyzet. Az ügynökség címét egy orvosi lapból vette. Andrew egészen biztos volt benne. Bruce-nak nevezték el. Id?kö yszermintákat osztogattak a Merrell lelkes ügynökei több ezer orvosnak hivatalosan csak v izsgálati célra . Hasonlóképpen a Reserpin is háromszor annyiba került az Államokban. Az is furcsa ellentmondás volt. hogy az ausztráliai kirándulás még jó ideig nem lesz aktuál Az Élelmiszer. ahogy az Európában történt. és aztán elálltak a forgalomba hozatali szánd Celia azon tûn?dött. számítva arra. szemben az amerikai három dollár három centtel. mikor Andrew megdicsérte. és fontosabb do . hiszen a gyógyszereket forgalomba hozó amerikai cégeket ne m terhelték a fejlesztési költségek. Nem volt kétséges. hogy az amerikai készítésû penicillin Mexikóban az ál amokbeli ár kétharmadába kerül. de aztán legyintett. hogy neheztelnek rá a Felding-Rothnál. hogy fiú lesz. a Sigmamycinnek a reklámszlogenjét. mert az ? javasl atára csak id?s embereken próbálták ki a szert. mikor ?k nem voltak otthon. és Lisa rajongott érte. A vállalat egy reklámszakért?je úgy írta át a szöveg esen tartalmazta a Pfizer egyik termékének. hogy az amerikai gyógyszerárak a gyártók k llenes áralku miatt lettek olyan magasak. Az is lett. aki ott lakott náluk és vigyázott a gyerekekre. A bizottság rámutato t. Olyannyira. Ezek a hírek eszébe juttatták Celiának a nyolc hónappal azel?tti beszélgetését Sam Ha orne-nal. ám valójában mindenfajta megkötés nélkül. el?z?leg megküldte a Pfizer nevû gyógyszergyárnak jóváhagyás végett. és ahogy ? maga egy ízben kifejtette: meg a kartam már nézni egy kis melós vakáción.és rádióállomásokról. A KUTYATÁPSZERT SZIGORÚBBAN ELLEN?RZIK.és Gyógyszerügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be a Thalidomid ne Egyesült Államokban és Kanadában Kevadonként ismert német gyógyszer forgalomba hozatalának délyezése végett. A ndrew egy ügynökség útján szerz?dtette. Az elmarasztaló hírlapszalagcímek csak nem akartak szûnni. és néha két egymást követ? n is címlapra kerültek szerte az országban nem beszélve a televízió. Otthon is én csináltam reggelit a mamának magyarázta a lány. Néhány hónapja mindkett?jük élete könnyebb lett a fiatal angol n?. hog y a gyógyszerb?l óriási mennyiséget tudnak majd eladni úgy. vajon még mindig neheztelnek-e rá. holott odaát fejlesztették ki. A gyógyszeripari szakmagazinok szerint az észak-amerikai jogokat birtokló Merrell Companynak nagyszabású tervei voltak a Thalidomid-Kevadonnal. és Andrew nagy élveze reggel boszorkányos gyorsasággal varázsolta a reggelit az asztalra. nagy figyelmet szenteltek az eseményeknek.New York Times - Bizonyítékokat sorakoztattak fel arra. hogy egy minisztériumi osztályvezet? a bes amit egy nemzetközi antibiotikai szimpóziumon mondott el. és referenciaként hasz el. Winnie gyerekszeret? lélek volt. Például a Chlorpromazinból ötven tabletta a francia gyógyszertárakban ötvenegy centbe került. egyszer majd talán lemeg pár évre a kengurupásztorokhoz is . fürge lány volt. MINT A GYÓGYSZEREKET . jenkik. Celia ekkor éppen szabadságon volt. Andrew és Celia nagyon remélték. mint Európában.Los Angeles Times A MINISZTÉRIUMI MUNKATÁRS BESZÉDÉT REKLÁMSZAKÉRT? ÍRTA A beszédben szerepelt a gyógyszergyár egy reklámmondata New York Times - Bizonyítékok támasztották alá azt a tényt. mint az Egyesült Államokban. hogy Celia egy decemberi napon azt mondta Andrew-nak: Alig e gy éve még mindenkinek el tudtam dicsekedni azzal. hogy hol dolgozom. Vidám természetû. Gyakorlat teszi a mestert. A tizenki y korábban bolti eladóként dolgozott Londonban. Winnie August meg jelenésével. hogy mifélék maguk. hogy a külföldön felfedezett és kifejlesztett gyógyszerek sokkal olcsóbbak a hazájukban. Kés?bb a vá lalat kétszázhatvanezer példányos sokszorosításra megvette a beszédet.

történelemcsinálásról beszélnek. s?t szörnyû dologra jöt t rá. ma onta a vállát. de még mindig a stresszel és fáradtsággal igyekezett magyarázni ?ket. Dr. Townsenddel megbeszélni. hogy új. hiszen els? osztályú ellátást kaptak t?l an jó diagnoszta volt. a modora pedig választékos és tiszteletet parancsoló. hogy rengeteg m unka jött össze a képzésen. Ám Andrew esze továbbra sem Celia nagyra tör? ter járt. így már de cember közepén munkába állt a Felding-Rothnál. hogy hívják. és nem is tudja . ami megkérd?jelezte az id?s ember orvosi tevékenységének létjogosultságát. A probléma Dr. kreativitásr ösztönz? éra kezd?dik. hogy mindez rám is vonatkozik. és néha kicsit zagyván beszélt. de azok után. mikor Noah olyan furcsán viselkedett. amikor egymást helyettesítik. Mikor egymás között a tévedhetetlen diagnózisok beszélgettek. Kettejük között ?szinte. ami nem volt jellemz? a hozzá hasonló korú orv kra. tapasztalt orvos mintaképe volt. Lelkiismeretesen ellátott minden beteget anyagi helyzetre való tekintet nélkül. Miután meggy?z?dött arról.lgokon kezdte törni a fejét. hogy Townsend mintha bizonytalanabb len ne a szokottnál. Aztán ott voltak azok az esetek. A korai visszatérés melletti döntésében szerepet játszott ra kiterjed? izgalom is. Sietségében elfelejtette elrejteni. mer t a praxis jól ment. Hilda egyszer így szólt Andrew-hoz: Egy partin voltunk Noah-val. Aztán észbe kapott. hogy m aki fiatal és vezet? pozícióban van. az azt jelenti. Már a megjelenése is méltóságteljes volt. izgalmas. nem kis részben azért. ráébredt. de hat hónapon belül meg fo g halni. Noah Townsenddel. mert Townsend minden szempontból nagylelkûen bánt ifjú kollégájával. Andrew a saját gondján rágódott. Azóta emésztette magát Andrew. hiszen mindketten rengeteget dolgoztak. 9 Az ötvennyolc éves Noah Townsend hosszú évek óta az érett. Éppen a szabadnapok elosztását akarta Dr. Aha bólintott Andrew a t?le szokatlan közömbösséggel. A felesége. nem tudva. Townsend kábítószer-élvez? volt. E k eredményeként Dr. dacosan bevette a szájába a tömérdek gyógyszert és egy pohár vízzel leöblített Townsend most már semmiképpen nem tudta elkerülni. úgy emlegették ?t. halkan bekopogtatott az ajtón és benyitott. hogy mit tegyen. Novemberben John F. azokét a napokét. A vállalat terjeszkedett és száz új ügynököt vettek fel. Townsend jól men? praxist mondhatott magáénak. Townsend betegei ugyanígy vélekedtek. ami a tenyerében volt egy nagy halom table ttát és kapszulát. Az emberek új kezdetr?l . Egy hónappal azel?tt. és a zajra hirtelen megfordult a kerekeken gördül? székkel. Bede's kórház köztiszteletben álló f?orvosával Andrew partnerével volt kapcsolatos. Hogy visszamegyek dolgozni. és ? átnézett a szoba túlsó végébe. Andrew azért is tisztelte Noah Townsendet. mint a boszorkánydoktort . akik szerették és lojálisak voltak hozzá érthet? módon. hogy nincsen beteg a kollégája rend l?jében. hogy magyarázatot ne adjon ar . valamint orgalmazására néhány ügynökn?t is. és egy ott álló va firól csendesen azt mondta nekem: Az az ember nagyon beteg. Ám Andrew-nak az utóbbi hónapokban feltûnt. hogy mit is lát. Andrew valami kellemetlen. És mindig igaza lett. amit az id?s orvos ezután hirtelen csinált. és azt mondják. a St. egy novemberi délutánon vált a nyugtalanság és bizonytalan gya nú szörnyû bizonyossággá. olyan betegekkel. Az efféle villámlátogatás gyakori volt m ndkett?jük részér?l. mert az szisztematikus olvasással lépést tartott az orvostudomány fejl?désével. mint Lisa esetében. Andrew is tisztelte az id?s orvos képességeit. Ennek az volt az egyik oka. vagy más al kalommal egy n?r?l: Az az asszony ott nem tudom. Andrew még ekkor sem gondolt semmi rosszra. Kennedyt választották elnöknek. Townsend háttal ült Andrew-nak. Egyéb üzleti gondjai voltak. meleg raga szkodás alakult ki. Bruce születése után gyorsabban ment vissza dolgozni. Townsend zavarában elvörösödött. Egyikük még hozott is neki Afri jándékba egy sámánmaszkot. Mindig. és gyor zátette: Én igazán nem állom az utadat. A tünetek nyugtalanították Andrew-t. Részese akarok lenni ennek az egésznek mondta egyszer Celia bizalmasan Andre w-nak. amit Townsend büszkén kitett a rendel?je falára. és minden j el arra mutatott legalábbis a tetszet?s beszédek alapján .

A rákövetkez? két hétben minden szabad idejét szakkönyvtárakban töltötte. többek között feltûn? men kummal. meg Percodant. megízesítve egy csipet Darvonnal.... nyit azért tudott. De mi az ördögért fontos ez.. hogy a probléma hétköznapi és meglehet?sen elterjedt. mekkora a nyomás rajtam mostanában. Ó.. Mit vett be? kérdezte Andrew éles hangon. Úgyhogy ne izgasd magad. te is tudod. amit azonnal meg is bánt. Az es yvalamiben mind egyetértettek: az orvosok els?sorban a szaktudásuk miatt soha nem ju thatnak el arra a pontra. hogy Noahnak nem az el?bbi volt a mai els? adagocskája. Még kevésbé gy?zték meg Dr.. és megvédené a egeiket. hogy mikor kell leállni. A szekrény a szabályokkal ellentétben nem volt bezárva. mindazt száz százalékig a látámasztották. igyekezett gyo intézni a dolgot. alkoholizmustól vagy ezekkel kapcsolatos okoktól. Hogyan lehet Noah enn yire el?vigyázatlan? Hogyan tudta ennyi ideig megtartani a titkát? Hogyan tudja megt artani a mértéket? Egyik kérdésre sem látszott könnyûnek a válasz. mert szinte akadálytalanul juthatnak hozzá a gyógyszerek hez... hogy a gyógyszerfogyasztásuk veszélyes méreteket öltsön.. Szégyenkezve bár. h ogy bajba keverjem magamat. Townsend elnevette magát. Bede' tára szerény volt. hogy mindent megtud a témáról.ra. hogy zsúfolásig van tömve gyári csomagolású gyógyszerekkel. Mennyire igaz volt ez is! Andrew már Celiával is beszélt arról. Mit tegyen? Andrew el?ször is határozta. tudom. hogy alig tudta elmondani a szabadnapokkal kapcsolatos kérését ami ebben a szituációban abszurdan lényegtelenné vált . De mindig me gtartom a mértéket. Elképedésében halkan füttyentett. amivel Townsend a szájába dobta ?ket. hogy az id?s orvos nem tegnap óta rabja a szenvedélynek. akkor a valóságban sokkal többen vannak. öcsikém. egyértelmûen arra utalnak. amit csak lehet. hogy az orvosok mil yen könnyen juthatnak hozzá ingyen bármilyen gyógyszerhez úgy.. amint éppen rádobok egy lapáttal a tûzre!. Hogy go ndolkozzon. Noah Townsend szavai . Szóval rajtakaptál. És biztonsági okokból Andrew nem ott a rendel?jében narkotikumokat. Andrew is tartott a rendel?jében mintákat azokból a gyógyszerekb?l. A szakírók kiemelték. Noah maga mondta. amiket rends zeresen írt fel.. túl sokat tudok ahhoz. világossá vált el?tte. mikor Townsend nagyvizitet tartott a kórházban. ami megdöbbentette Andrew-t. ami segítené a gyógyszerekkel visszaél? orvosokat. és kimenekült Noah Townsend rendel?jéb?l. Andrew-t elborzasztotta a gyógyszerek mennyisége legalább tizenöt darab tablettát é kapszulát látott . Hát igen. hogy mikor kell leállni. amit Andrew olvasott. hogy az orvosok általában sikeres kábítószer-élvez?k . Néhányon Townsend kézírásával volt rajta a név. hiszen ez a zagyva beszéd.. Még valami volt. z Amerikai Orvosszövetség becslése szerint az összes orvosok öt százaléka szenved a kábítósze sztástól.. Vén róka vagyok én már a szakmában. hogy kérnek bel?le a megfelel ? gyógyszergyár ügynökét?l. és ah a az anyagokat. csak egy kis Dexedrint. Ám ebben c aknem valamennyien tévedtek. amelyeket együtt egye felel?s orvos sem írt volna fel ilyen kombinációban.. amit a kollégája olyan hanyagul lenyelt.. Ahogy Andrew kinyitotta. és amikb?l néha adott az anyagi gondokkal küszköd? betegeknek. Ha a szövetség ekkora számot vall be. Townsend szavai. úgyhogy igyekezett legalább elbagatellizálni a dolgot. Egyedül akart maradni. de a dolog szükségességér?l meggy?z?dve kutatta át Andrew Noah Town end rendel?jének gyógyszeres szekrényét egy olyan id?pontban. tudom. Az orvostársadalom többnyire megpróbált nem venni tudomást a problémáról. hogy a valódi arány tíz-tizenöt százalékkal nagyobb a közöltnél. Ezt a véleményét mások is osz ták. látta... De ehhez a tömérdek gyógyszerhez képest az ? tartaléka elenyész? volt.. vagyis g nem fedezik fel a titkukat. És a receptes gyógyszerek válogatás nélküli mértéktelen fogyasztása pont oly yes és pusztító lehet. hogy mik vo ltak: stimulálok és nyugtatók. Az informálódása során rájött. töprengett Andrew. mint az utcán illegálisan árult drogoké.. h ba keverjem magamat. és úgy becsülték. mi járatban vagy? Andrew olyan felindult volt. viszont Andrew ismert egy jobban felszereltet Newarkban. Átkozottul sokat. hogy nin n semmiféle olyan program. de ez a nevetés ham isan csengett. amit az imént tett. Mindkét he lyen talált a katalógusban kábítószer-élvez?vé vált orvosokról szóló esettanulmányokat. hogy nem veszítem el a mértéket. ha ez végk .. beismere hébe-hóba feltöltöm magam. De Andrew egyáltalán nem nyugodott meg. Na mondd. egymással ellentétes hatású gyógyszerek. A St. túl sokat tudok ahhoz..mindig megtartom a mértéket.. Megint az a hamis nevetés. hogy a bevett gyógyszerek mennyisége és az a hanyagság. Andrew.. Andrew? Aztán kicsit harciasan hozzát ette: Megmondtam. a furcsa hadarás azt jelezte. Bár Andrew nem volt kábítószer-szakért?.

hogy így gyötr?dj. Micsoda terhet kellett vinned. és felvitte az ágyacskájába. vajon meddig tart a szerencse? Vajo n el? fog fordulni. El akarod most mondani? Igen mondta lassan Andrew. Celia odament hozzá. Jó er?sre csináltam nyújtotta oda a poharat Andrew-nak. Például kinek? Hát nem egyértelmû? Valakinek a kórházban. Ezt nem tehetem. Nagyon sajnállak.volt lehetséges. akik bizon yos fokig az ? páciensei is. rád fér. Andrew annak sem találta a nyomát. Annyira szeretnék segíteni neked mondta Celia. Úristen! suttogta Celia. Mert akkor nyilvánosságra kerülne az ügy. A jelek szerint még soha egyetlen orvos sem jelentette fel az orvostársát kábítószer-f ogyasztás miatt. Na. praktizálhat a-e tovább egyáltalán. Mikor Andrew visszaért a nappali ba.. Tényleg. Valakinek el kell mondanod. van egy ötle . Végül beavatta Celiát. Ugye? Ennyire látszik? kérdezte Andrew csodálkozva. és And ew tudta szerint orvosi hibát még nem követett el. hogy az el?z? olyan rossz volt. hogy el fogod mondani. Leváltanák mint f?orvost. aki a pozíciója folytán ntézkedni. Muszáj elmondanod még valakinek rajtam kívül. csak várt. ha nem ak arod szóba hozni Noah Townsendet. és farkasszemet nézett vele. Szóval. Nem biztos. ha itt az ideje. Jóságos isten! Na látod. amit magának kevert. mint az el?z?. olyasvalakinek. Úgy látom. vagy nem ismer fel egy fontos tünetet? Mennyire lehet benne megbízni? Hát a f?orvosi állása a S t. drágám. ahol Bruce. Azt hiszem. akkor igyekezett palástolni a dolgot és titokban lefolytatni a vizsgál atot. nem sokkal karácsony el?tt. Inkább Noah-t sajnáld. Celia. Celia nem szólt egy szót sem. akkor vesd fel a témát valakinek. az asszony hozzátette: Lisa nagyon jót tett neked ma este. szóbeszéd tárgya ne. mikor Andrew befejezte. Hát persze hogy sajnálom. ami még nagyobb felel?sséggel jár? Minél többet gondolkozott a dolgon. Négy éve vagyok a feleséged. Andrew. Életem eddigi legszebb négy éve volt mondta a férfi megindultan. a baba aludt a bölcs?jében. hogy Noah gyógyszerezett állapotában rossz diagnózist állapít meg. Aztán a karácson nézve iszogatni kezdte az italát. Fogalmam sem volt róla. általánosságban Tájékozódj. akkor miért nem kérdezted meg eddig. és Noah megalázó helyzetbe kerülne. hogy mit kell csinálnod. hogy kivel kezdjem? Mi a véleményed az ügyvezet? igazgatóról? . Egyszerûen nem tehetem meg. isten tudja. annál több kérdés merült fel benne. átölelte. hogy mi bajom? szólalt meg végül Andrew. ahogy ? nevezte.. é on élvezték a készül?dést. Ha ennyire nyil vánvaló. és annál bizo anabbá vált mindenre a válasz. Nem tudom és nem fogom végignézni. és Noah-nak is tud segíteni. Tudtam. Celia és Andrew az izgatott Lisa segítségével a fát díszítették. Tudom is. Visszafelé jövet bekukkantott a omszédos szobába. Celia elengedte Andrew-t. Remélem. Celia éppen egy whiskyt kevert szódával. Végül a kislány szinte állva elaludt az átélt izgalmaktól meg a fá Andrew gyengéden felnyalábolta. Akkor áruld el. Várj csak. M i kérd?en ránézett. ez jobb lesz. Mégsem hagyta nyugodni a kérdés: mi lesz Noah Townsend betegeivel? Azokkal. hogy valaha is megvonták volna egy kábító zer-függ?ségben szenved? orvos praktizálási jogát. csak úgy. Bede's-ben. és azt mondta: Szegén y drágám. el. és a világon te jelentesz nekem a legtöbbet. Celia belekortyolt a dai quiribe. hogyan vélekednek err?l a kérdésr?l bent a kórházban. mindegy. Van valami konkrét javaslatod. Kora este volt. Hát akkor? Nem tudom morogta Andrew. hát ezért nem d?ltem a röhögést?l mostanában sóhajtotta Andrew. De n? vagyok. De még mindig bánt valami. hogy mit csináljak mondta a férfi élesen. Most el?ször érzékelte Lisa a kajácont . már hetek ót em voltál ilyen oldott hangulatban. hiszen kollégájával alkalmanként kölcsönösen helyettesítették eg ek a betegek most veszélyben vannak? Bár Townsend viselkedése látszólag normális volt. és mindenképpen tönkremenne bele. az arcát az övéhez szorította.

Townsendünk nélkül. aminek többszörös bajnoka volt. A kórház ügyvezet? igazgatói irodájában ültek. Remélem. hogy a mi kórházunk hogyan cselekedne. a termete alapján hely ehetett volna bármelyik kosárlabdacsapatban. mir?l és kir?l beszélt az imént. ha nálunk derülne fény valami hasonlóra. Mikor Andrew fejezte a mondandóját. És az ügyvezet? igazgató nem akart tudni a dologról. hogy mit mondott neki áttételesen az imént Sweeting. Igen bólintottá Andrew . zárt ajtó mögött. Len Sweeting az ajtóhoz kísérte és átkar a. de nagyon vigyázott. hogy semmi jóvátehetetlen ne történje h betegeivel. Naiv bolondnak érezte magát. akkor a kórházban másoknak is tudniuk kell. és megtanulta tisztelni. észrevette. hogy most is leesik pár m . legyen nagyon. a f?nöke is itt lesz a találkozón. hogy lassan ötvenéves lett. Huszon n váltott át a kórházi munkára. hogy a bajnokságok erésénél jóval nagyobb feladat az orvosok egyetértését kiharcolni bármilyen kérdésben. szép karácsonyuk volt Celiával mondta Leonard Sweeting. f?leg akkor. Néha elgondolkozom azon. A kapcsolatai és a pénzes barátai miatt túlságosan értékes ember ? a St. E pillanatban csak azt akarta. Olyan orvosoknak is. Most pedig. hogy semmi olyant ne mondjon. Hog anácsot akar kérni. Megkért arra. egyértelmû válasz a kérdésére: szállj le Noah T l. nem tudom. Andrew-t villámcsapásként érte a felismerés. A hórihorgas ügyvezet? igazgató korábban ügyvédként dolgozott. Szóval err?l van szó. Sweeting az íróaszta ig vele szemben egy széken. mint én gondo lta Andrew. Err?l jut eszembe. a világos. és reméljük. . akik sokkal id?sebbek Andrew-nál. figyelni fogja a kollégáját. Isten tudja. csaknem ugyanannyit tudo a gyógyításról. cimborák! Talán ha úgy . Veszélyes vizeken evez. íme. és röviden leírta a képzeletbe . . hogy egyáltalán beszéltek err?l. bozontos sz emöldöke beszéd közben fel-alá ugrált. és mindent megtesz azért. de fontos vendégeket vár k nagy pénzadományokat szokott t?lük kapni a kórház. Andrew négy évvel ezel?tt.Len Sweetingre gondolsz? Hát. ha mege ngedi. Azt mondta. Még megrágom icsit.. de ? régebben tudja. a patkódobálást. és most. hogy mûköd?képes maradna-e a kórház a mi Dr. Néha megjegyezte. estefelé Andrew úgy döntött. már újból a régi barátságossággal. hogy csak azt teheti. a Lotromycin-ügy kapcsán e meg közelebbr?l Len Sweetinget. hogy mostantól fogva. nagyon óvatos. Sajnálom. mint az orvosok többsége. mintha nem lenne semmi baj. hogy van valami problémája. ta helyét az óvatosságnak. Mir?l van szó? Gyógyszerekkel való visszaélésr?l bökte ki Andrew. mekkora szükségünk van a pénzre. Kösz. hogy Len Sweeting pontosa n tudja. ? azonban hihetetlen hobbit választott ma gának. Rájött valamire. hogy a megj zését Andrew félreértelmezte. amennyire csak lehet. aztán megállt a karácsonyfa mellett. mondja meg a barátjának. Nem is olyan rossz ötlet. A busa szemöldökök gondterhelt ráncba futottak össze. Végül aztán pár órával kés?bb. hogy a szívélyesség elpárolgott Sweeting tekintetéb?l. de elég gondom van nekem itt is. vagyis semmit. hogy csak így kutyafuttában tudtunk beszélgetni.. ha megvádol egy másik orvost. Ne haragudjon. A floridai barát históriája egy pillanatra sem tu Sweetinget félrevezetni. De az a tanácsom. ami valójában a sajátja volt. Mindenkit mer és mindenki szereti ?t. Andrew felállt. Igen ám. ani kórházban dolgozik. akkor a baj magától meg fog szûnni. De ha Sweeting tudja. Szóval tudja. ami túl átlátszó. Andrew elgondolkozva sétált fel-alá a s zobában. puhatolja ki. a férfi felpattant a helyér?l. mitév? legyen. Be a sz?nyeg alá az üggyel. Bede's számára ah hogy megérje nyilvános botrányt csinálni. és nem tudja. Noah-nak elévülhetetlen érdemei vannak az efféle adományszerzésekben. akkor az ügyvezet? igaz gató azonnal letagadná. És azok sem tesznek semmit. És persze ha Andrew bárh ol elismételné. Tulajdonképpen egy floridai orvosbarátom problémájáról van szó hazudta Andrew. hogy Andrew minél sürg?sebben eltûnjön az irodájából. A férfi vastag. hogy honnan. nagyon. Ugyanakkor elhatározta. Maga is tudja. Miközben beszélt. vagy pedig azt állítaná. Andrew mozdultak meg a szemöldökök. nem tudom még egy másik kórházét is magamra venni.

így keret nélküli szemüveget viselt. Éppen ezért egyáltalán nem lepte kétéves ösztöndíja után az egyetem fölajánlott neki egy egyetemi tanársegédi állást.és n?i hormonok tes ztoszteron. érzékeny. Az egyik közülük az volt. Ez a társaság a gyógyszergyárak dósait általában elismerte ugyan. Vincent Lord. hogy mi lesz a dolog vége vagy hogy ? maga mit szeretne. hogy meg fo 10 Dr. hogy ha nem lettek volna az életében c salódások. Id?pocsékolásnak tartotta. és elmegy az iparba dolgozni. nemzetközi hírû tudós lenne. ha ott ma adt volna. Mogorv modorú lett az örökös önmarcangolástól. de sznob módon csak a második vonalba sorolta ?ket. és bizonyos szempontból kellemes volt a megjelenése is. amikor házon belül maradt. ami hite szerint megillette. s?t emészt? keserûséggé vált. progeszteron . Ide tartoznak a férfi. Igaz . teljeseb b képzést? A többnyire teljesen fölösleges kérdések az id? múlásával egyre sokasodtak. De mégis lehet. akik szerették az érzékeny férfiakat. amin keres e. El is f . akkor biztosan kitalált volna néhányat magának. harminchat évesen jutott el oda. s ez meg is látszott nyúlánk. mert a testének szüksége volt a tápanyag-utánpótlásra. vékony c tú alkat. vézna termetén. amir?l sokan álmodnak. miért döntöttél így. A problémák Lordnak abból a mániákus szokásából fakadta dolatban állandóan ott állt a saját háta mögött. mint egy tudósé: keskeny arc. Mivel a szteroidszintézissel kapcsolatos munkája jól haladt. és csak az tt. mi or otthagyta az egyetemet. szabadon döntött úgy három évvel korábban. hogy ahol van. amikor nem kapta meg azt az elismerést és tiszteletet az akadémikus-tudós társadalomtól. és a kormányhivatal is megadta a szükséges any agi támogatást a doktorátus utáni tanulmányokhoz. a Felding-Rothhoz. Lord . Az egyetem kémiai tan zékét világszerte az egyik legjobbként tartották számon. Vajon köztiszteletben álló. Dr. hogy valakir?l ilyen megállapítást lehet tenni. A két év folyamatos tudományos sikerek és a zemélyes problémák közepette zajlott. Pedi g Vincent Lord a saját akaratából. és mindig ugyanazt a kérdést tette fel magán sen döntöttem? Azon tépel?dött. Lord számára a do ktorátus megszerzése után logikus volt. átható. hogy vajon hibát követett-e el. Lordról azt is el lehetett mondani. Az egyetem segít?késznek mutatkozott. és lassan elmaradoztak mell?le a barátai is. hogy nem cselekedett-e elhamarkodottan és ostobán. Vajon n lett volna helyesebb átmennie Európába? Vajon nem kapott volna ott sokoldalúbb. mint akinek a pszichéje egy helyben fo rog. 1954-re nyúlt vissza. Lor d viszonylag fiatalon. és Lord ragyogó hallgató volt. s minthogy az ötvenes években kezdett tért hódítani a fogamzá . hogy kiábrándult lett és dühös az egyetemi munkával kapcso A harag mind a mai napig megmaradt. Más szóval: néhány csalódása inkáb semmint valóságos volt. Lordot aggodalommal töltötte el. Dr. Már a külseje is egészen olyan volt. hogy feladja az noisi egyetemen a tanársegédi állását. az illinoisi egyetem végz?s diákja a szerves kémiában s zerzett doktorátusával Dr. a másik része viszo jezetten kedvelte. Az már kevésbé volt kelleme . Ez a doktorátus nem volt akármilyen. a Felding-Roth gyógyszergyár kutatási igazgatója ellentmondásos rosszindulatúbban fogalmazva zavaros személyiség volt. ösztrogén. A szakterülete a szteroidok voltak. Rossz ul látott f?leg a tömérdek olvasás miatt . vagy ha egy másik egyetemen dolgozón volna tovább? A tépel?dést kiváltó történet hat évvel ezel?ttre. Ekkor lett Vincent Lord. a szteroidkutatás iránt igen nagy volt a tudományos és kereskedelmi érdekl?dés is. Nem nagyon érdekelte az evés. és mint aki nem tudja. Ám Dr.Mikor Andrew a történtekr?l és a döntésér?l beszámolt Celiának. hogy szinte soha nem mosolygott és a homlokát állandóan gondterhelten összeráncolta. Dr. Egy tudományos kutató kollégája álla meg róla savanyúan: Vincent pont úgy viselkedik. hogy a illinoisi egyetemen kétéves kutatói ösztöndíjé amodjon. Mindezek ellenére és ez egy másik oldala volt Vincent Lord prizmalényének nagy vé nyel volt a saját értékeir?l és munkájáról teljes joggal. a döntését nagyban befolyásolta. de ke vesen érik el. onnan fölfelé nemigen vezet út. Vincent Lordot az olyan n?k talált nzónak. amelyek befolyásolják a termékenységet. Keserûségében ugyanakkor a a kérdést is többször feltette magának. az asszony furcsán né Végül is a te dolgod. a szexuális po ciát és a születésszabályozást. kissé bizalmatlan tekintettel nézett mindenre és mindenkire. és megértem. Már önmagában az is paradox. A férfiak egy része utálta.

Ez az ügy önmagában nem lett volna nevezetes. ma is gyakran kísérl zett a kis laboratóriumában. a fiú valami nagyszerû felfedezés el?tt áll. Vincent Lorddal kapcsolatban. Miután az els? betût?l az utolsóig alaposan végigolvasta a testes iratcsomót a déká gen lelkiismeretes természetû volt . azaz a tudományos csalás csírája? Körülbelül négy évvel korábban. figyelembe véve alacsony egyetemi beosz tását. Ez rendkívüli teljesítmény volt. de ? nem ugyanazokra az eredményekre jutott. ami nélkül. amit Vincent Lordról alakított ki. A tudósok és a tudomány misztikus világában az el?léptetések majdnem mindig kínosan l k. hogy egy adag szerencsével. vajon miért küldte ezt el neki Dr. Be csületes hibáknak látszottak. olykor . Elképzelhet?. 1957 márciusának egy reggelén Harris-dékán az irodájában ült. az eredményei ala en úgy megy majd. Az ügyben vizsgálat indult. ahol gyakran a leglényegtelenebb kérdé is meglep?en pitiáner viták folynak. Ami Dr. mikor a gyakorlat szerint sor került volna rá. valamint a személyes véleményén. A tanársegédi évei alatt szteroid-szakért?i hírneve n?ttön-n?tt. hátrad?lt az íróasztala mögötti karosszékben. amely a beszámolója alapján egészen kivételes eredmény Nem sokkal az értekezés publikálása el?tt egy nálánál id?sebb és tapasztaltabb szervesvegyész a az egyetemr?l azzal állt el?. Mégpedig azonnal. bölcs kis ember volt. hogy Vincent Lord több hibát is elkövetett.. A kérdés így hangzott: Vincent Lord lelkének l gmélyén ott rejt?zik-e az intellektuális becstelenség. Vincent Lord bib iáját lapozgatta. és elfogadható is együtt a kett?. ami azóta a feledés hom . és puszta formalitás lesz a kinevezése. mint a Journal of the American Chemical Society vagy a Journal of Biol ogical Chemistry. hogy ez a nagyszerû ötlet nem jutott el?bb az e lhatározta. Éppen bölcsessége fol kételkedett néha abban. Beérkezett! Vincent Lord rettenetesen akarta ezt az el?léptetést. Minden egyetem és a dékán csak a puszta gondolatra is felsóh jtott ellentétek és féltékenységek fortyogó katlana. Azon tûn?dött. Van valami. és nem két év múlva. többr?l volt szó egy korábbi kérdésr?l. hanem az egyetemnek is. efel?l semmi kétség. egyetemi tanársegédségének els? évében. így viszont már nem jelentette azt a tudományos s . így hát Lord az értekezését. A docentúra azt is jelentette. és csak azután publikálta. sikerült! Az akadémiai elit t gja lett. nemcsak az egyeteme n. Tele önbizalo mmal bibliográfiát készített az eddig megjelent publikációiról. A bibliográfia írója negyedórán belül itt lesz. újból elkezdett tépel?dni azon. És mégis. hogy: Gratulálunk. többek közöt dványokban. Dr. Ahogy telt-múlt az id?. de azon kívül is. és évente több tudományos ülésre is ellátogatott. Úgy gondolta.egint csak házon belül maradt. Na mindegy. A hierarchia következ? grádicsa az ? esetében a docentúra lett volna. A fiúnak zseniális képességei vannak. hiszen ez gyakran párosul a kiválósággal. amit nem lehet magától elvenni. amivel hírnevet fo szerezni nemcsak magának. és az olv on tûn?dött. a tudós sem boldogul. Így hát szemrehányást téve magának. amely akárhogyan is nézi az ember babérkoszorút vagy legalábbis élete végéig tartó any nságot ígért.. valami másról. amik bizonyos hibás értelmezésekb?l is adódhattak. szabadon megválaszthatja. Nem. mégpedig véglegesíté l. Lorddal megesett. Lordot. mint el?z? alkalommal. amit Dr. Lord. a bibliográfiát elküldte el?re a dékánnak. minden jel z? zöldre van állítva. A legtöbb idej kémiai fakultás adminisztrációjának intézése rabolta el. Persze egy ilyen t emperamentumos és kiszámíthatatlan személyiségnek sok oka lehet erre. hogy m in akar dolgozni. és ami éppen a napokban vet?dött fel megint. Robert Harris dékán apró termetû. hogy alkalmas-e azoknak a salamoni döntéseknek a meghozatalára. Lord tudo készített egy kísérletsorozatról. egyeztetnie is alig kell a f?nökeivel. Minden nagyon biztató. kihallgatást kért a dékántól re. Lo rd leírt. am ikre gyakran kényszerült. Kiderült. Ha ezt eddig nem tudta vo lna. Szûk négy év alatt tizenöt tudományos értekezést publikált. hamarosa n megtudja. és ugyanazon a lelki tortúrán ment keresztül. és Dr. Vincent Lord a maga szakterületén fel tud és valószínûleg fel is fog jutn nasszusi magasságokba. mint a karikacsapás. akkor most megtudhatta Lord publikált értekezéseinek és az értekezéseket méltató recenzi gtanulmányozásából. Nem a vibráló temperamentum volt az oka. mint minden h alandó. Harris dékánnak néha rossz érzései támadtak Dr. hely n döntött-e. és mikor egyeztették az id?pontot. ami az id? múlásával egyre jobban dühítette Dr. Mivel alapjában véve továbbra is tudós maradt. hogy megpróbálja elérni gyorsított el?léptetését. És ez volt az. amit az els? verzió jelentett volna amennyiben az ott leírt eredmények igazak. aszott. hogy ? megismételte azt a kísérletsorozatot.

de aztá Vincent Lord felfedezett egy sor valóban nagyszerû és vitathatatlan dolgot. Ám ha egy tudós kés?bb rájö gy hibázott. Mind a ketten tudjuk. Sok tudósnak és ezt a dé tudta egyszerûen nem marad ideje megtanulni a diplomatikus viselkedést. roppantul sürg?s. Milyen kár. Dr. hogy mik a jöv?re vonatkozó terveim. Tudnia kell. száraz válasz. hogy mit hall ott San Franciscóban. M nak figyelembe kell vennem a szakbizottság véleményét. Visszaérkezé után az egyetemen magához hívatta Dr. hogy ezt nem teszi meg. A dékán egymásnak feszítette az ujjait. Hallgass csak ide. és kija vítja a munkáját. Ebb?l lesz aztán a tudományos ogancia. Lord keskeny arca elvörösödött. mégpedig most azonnal. mert mindannyian tudjuk. vagy v alami hasonlót. szándékában áll újból lefol a kísérleteket. Látszólag tehát fair módon állt a dologhoz. Az ügy világos. két héttel kés?bb is ezen töprengett Harris dékán. Bobby. ismerek másokat is itt. hogy a gyorsított el?léptetés kijár nekem. és úgy értelmezi az adatokat. Mit tud arról a két legutóbbi értekezésr?l? kérdezte végül. hogy ? is tisztában volt vele. De végül is hi . ha nem jön közbe az a beszélgetés k ezel?tt azon a San Franciscó-i tudományos konferencián. hanem magáról. Másnap a tanszékvezet? ott volt a dékáni hivatalban a válasszal. hogy valóban vitatottak a legutóbb publikált eredményei. az íróasztal másik oldalán. Véleményem enységem aktívabb és értékesebb bármelyik más tanársegédénél ezen a tanszéken. és a kellem etlen ügy látszólag elfelejt?dött. amikr?l ír. Végül is Lordnak igaza van az érdemeit illet?en. Dr. hogy ez mit jelenthet itt-ott lekerekít egy-két sarkot.a legjobb tudósokkal is megesik. Azt hittem. Csakhogy a beszélgetés közben mindvégig o t a leveg?ben a kimondatlan kérdés: vajon akkor is lépett volna Lord.. ahogy a bák felfedezésére reagált . de aztán magába fojtotta a szót . hogy elég szabatosan elmagyaráztam. Dr. hogy kiutasítsam az irodámból. akik a nyomomba nem jöhetnek. megjelentet egy hibaigazítást. hogy ez egy nagy marhaság . és némi élvezettel azt mon : Hát úgy látom. Nem értem. de nem szólt róla. akkor lett volna indokom arra. Lord e szemével áthatóan nézte a dékánt. hogy Lord becstelen. hogy nagyon siet?s neki. Lorddal szemben viszont az volt a kollégák gyanúja annak alapján. Igen. talán már azóta. a gyorsított el?léptetésbe? Nem. Lord tanszékvezet?jét. Miért is kell ne álszerénynek lennie? Az agresszivitását is meg lehet bocsátani. a többieket hagyjuk ki bel Nem a többiekr?l van szó. gondolta a dékán. hogy vigyáz Harris dékán gondterhelten. hogy az utóbbi két értekezésében leírt kísérletsorozat nem ismételhet? me éppen reagálnak azok a vegyületek. Harris dékán elhatározta. Lordra nézett. csak éppen az állítólagos látványos eredmény Mikor a dékán többet akart tudni az ügyr?l. hogy más nem fogja észrevenni. hogy ellen?rizte lkészült munkát. Úgyhogy azt tanácsolom az egyetem és a magad érdekében. hogy nem én döntök egyedül az el?léptetésekr?l. Egy darabig nagy pusmogás folyt egyetemszerte erkölcsi érzékr?l meg etikáról. Lord el ismerte. nincsenek kisebbségi komplexusai. dékán úr. a barátja hozzátette: Nem azt mondom. azt remélve. Ha kimondta volna. az a normális és etikus dolog. Én is éppúgy tisztában vagyok az elért eredményeimmel. és elmondta neki. Lord majdnem kimondta. ha nem kap vissz ajelzést a hibáiról? Most. hogy gyja magát kihozni a sodrából. valóban elmagyarázta. Miért lennének? érkezett abban a pillanatban a gyors és éles. mint a nap. hogy miért kell err?l egyáltalán ennyit i. Olvashatta a bibliográfiát. mikor beszólt a titkára: D rd megérkezett. hogy jófejû fiú. Nagyon is ékesszólóan. Lord mondta . és ez veszélyes. De többünknek az a benyomása. Hát err?l lenne szó fejezte be Vincent Lord tíz perccel kés?bb a mondandóját. Többünk is az a véleménye. amit gondolt. Egyszóval egyezzen bele Lord kérésébe. hogy tévedett. rosszkedvûen köszönte meg a figyelmeztetést. A d szemben ült. ahogyan azok a legjobban alátámasztják a teóriáját. Ez egy.. ha nyilvánosan kijelenti. Ha nem haragszik vágott közbe Harris dékán csíp?sen . és ha úgy látja jónak. Már Harris dékán is épp elfeledkezett volna róla. Mindent egybevetve úgy érzem. Harris dékán ta. Igen. Valójában meg Azt is elmondtam önnek. te Bobby mondta neki egy este két pohár ital között a régi sta fordi professzor cimborája: Én a helyedben szemmel tartanám azt a Lord nevû fickót. Mindnyájan követtek el hibákat.

Vincent Lord legutóbbi két értekezésér?l már minden bizonnyal megindult az általános mogás. Ezért mikor három hónappal kés?bb egy San Antonióban tartott tudományos találkozón me yékezte a Felding-Roth gyógyszergyár képvisel?je. hogy nem elég meggy?z?ek ! Ez inkább parancs. hogy a türelemnek is megvannak a határai. hogy a maga által felhozott indokok nem elég meggy?z?ek. A maga el?léptetési javaslatait mindig elfogadják mondta sötéten Vincent Lord. Különben is. Lord nem mozdult. Dr. Harris dékán nem válaszolt. meggondolatlan. hogy hatalma van felette a dékánnak. Dr. akkor megbánhatja. mert nézete szerint ez nevetségesen apró ügyecske összehasonlítva a tudományos eredményeivel. hogy a téma nem jött el? . hanem jellemének bizonyos riasztó vonásai. A nagy gyógyszergyárak szüntelenül kutattak tudományos tehetségek után. De azóta megesküdött. de most majd újból felmelegítik. Amit Lord mondott az ? el?léptetési javaslatairól. sóhajtot t egyet és folytatta a munkáját. de az egész egyetemet gyûlö Vincent Lord gyanította annak ellenére. Azt hiszem. hogy úgymond szeretettel várják a fedélzet yis állást ajánlanak neki . gratuláló levelet küldtek a szerz?nek. Lord ugyan nem mondott rögtön igent. és figyelemmel kísérték az egyetemek dolgozóinak publikációit. kijöjjön a vágyo . közönséges d ebb?l ekkora ügyet csinálni! Vincent Lordban még csak fel sem merült. Ezt hogy érti? Úgy. Miért nem? Az a véleményem. Kérem. amiket a két legutóbb publikált értekez közölnie. Sajnálnám.vatalos ügyben értekezünk. majd meglátom . Mintha magne tofon lett volna az agyába építve. tehetséges emberekkel. mindkett?nk számára jobb volna. szeles. és gyilkos tekintettel mer edt a feljebbvalójára. mit ért azalatt. hogy beosztásához hozzátar a higgadt viselkedés a hirtelen haragú. Ott ült az íróasztal túloldalán. túlságosan sietett. hogy a többiek is akarják az illet? el?léptetését. Dr. Jó napot! De Dr. amit már régen meghozott. Éppen ezér t volt biztos abban. Lord viszont nem tudta ilyen könnyen megemészteni a dolgot. Ez a pusmogás. m kérés volt. mert a távozása v öregbítette az egyetem hírnevét. és mindvégig ilyen hivatalosak maradunk mind a ketten. Hát igen. E zen felismerés hiányában Dr. ha ezt a beszélgetést most befejeznénk . hogy a kritikusait nem önmagában ez a két eset meg az a négy évvel ezel?tti aggasztja. Magyarázza meg. hogy Hát. mint neki. A dékán pedig. hiszen hamarosan megjelennek az értekezések javításai... hogyan követhette el azokat a hibákat. míg me g nem bizonyosodott arról. Lord mondta halkan. Mert ha nem. hogy fel fogok mondani. Gy e. ez már múlté. Lord mondta a dékán ?szintén . Másfel?l v solyodott el halványan nem hiszem. gondolja meg még egyszer a válaszát. plusz a korábbi. négy évvel ezel?tti ügy. Lord düht?l vörös arccal felpattant. az ig az volt. de csak azért. pontosan tudja. de határozottan . Egyetlen szó nélkül kiviharzott az irodából. akit lenézett mint levitézlett tudóst és szánalmas ak akukacot. Már jóval a San alálkozó el?tt felmerült a Felding-Roth központjában Vincent Lord mint lehetséges célpont n . emlékeztetve magát arra mint annyiszor . Egy nagyon. semmi értelme tovább atni annak a döntésnek a közlését. hogy e pillanatban még ha akarná sem tudná keresztülvinni Lord el?lép tetését. A dékán úgy gondolta. plusz az etikai kérdések. de nagyon rövi d ideig hagyta. ami elfelejt?dött. ha így történne. A tudományos összejövetelek is fontos szerepet játszottak a kapcsolatteremtésben a gyógyszergyáriak és a tudósok között a semleges terület minden el?nyével. Lord keserûsége n?ttön-n?tt. gondolatban újra és újra visszapörgette és lejátszotta a b tést. Önmagában az ajánlat nem volt szokatlan. Micsoda kicsinyes. De sajnos ennek az aktakukacnak a háta mögött ott állt az egyetem. és a dékán úgy vélekedett. Türelmetlen volt. Dr. Ha figyelemre méltóra bukkantak. hogy a visszau tasításához köze van azoknak az apróbb változásoknak. mert soha nem foglalt állást senkivel kapcsolatban addig. Egyre keserûbb és dühösebb lett. A gyanú csak növelte a haragját. egyel?re nem fogom javasolni a gy orsított el?léptetését. az egész karnak együtt nagyobb hatalma volt. de annyit mindenesetre mondott. és a jöv?ben minden bizonnyal tovább öregbítené. hogy a tudományos óvatosságán felülkerekedjen az ábrándozás. Bár a dékán vol ar rangels? vezet?je. hogy ilyesmi soha többé nem fog el?fordulni vele. hogy a távozta után összed?lne az intézmény. és maga mögött az ajtót. Végül már nemcsak Harrist.

És akkor megmutatja nekik. még sok munka volt hátra. és súlyos agy zésben meghalt. ám a helyes utat jelz? karók már mind a helyükre kerültek. Lord szívb?l remélt . A személyiségproblémái ellenére jó kapcsolatban állt a munk val. az a kurva. azaz csaknem kétszerese az egyeteminek. hogy briliánsán szervezte meg ding-Rothnál végre egy olyan kémiai vegyület felfedezésének lehet?sége csillant fel. az illinois-i tasítása miatt érzett. Vincent Lordot is ösztönözte az ismeretlen kihívás. A saját tudományos munkájával is biztatóan haladt. 1957 szeptemberében kezdett el dolgozni a Felding-R othnál. mint az evés. amit legalább ennyire fontosnak tart ott. Versenytársnak tekinte resztízsért és hatalomért folyó harcban. Lord szerint ez nem következh et be elég hamar. Két hét gondolkodási id? után Dr. Nem így Vincent Lord a a örökös önemésztésével. most még elképzelhetetlen nyereséget hoz majd a Felding-Rothnak. hogy Vincent Lordot a pénz ugyanúgy ne m érdekelte. Mint a legtöbb tudóst. a régi döntések fölötti tépel?désével. Az egész világnak megmutatja! 11 Robbant a Thalidomid-bomba! Celia jóval kés?bb így emlékezett vissza: Bár akkor még egyikünk sem tudta. És a jelen is tele problémák s ? így gondolta. Nem sokkal ezután rendkívüli dolog történt. ami évi tizennégyezer dollár lett volna. De nem ez volt a lényeg.A puhatolózást konkrét megbeszélések követték. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik. Állandóan fennállt azonban a lehet?sége annak amit Dr. Igaz. A Felding-Rothnak olyan els?rangúan ké tudósra volt szüksége. November elején a gyógyszergyár kutatási atója éppen egy metszetet nézett a mikroszkóp alatt. visszafordíthatatlanul megváltoztatta a Thalidomid-ügy. aprólékos munka után amir?l tudta. ?t nevezték ki a megüresedett helyre. Hatékonyan vezette a részlegé szóltak bele abba. hogy dan. D a gyógyszergyár által felajánlott ?sszeget megint csak önnön értéke elismerésének tartotta. Ez az álom most elérhet? közelségbe került. . nem beszélve a zetésr?l. Persze ha az új szer piacra kerül. ha végre megtörténne az a dolog. Legalább kétévi kutatás és ál . A legtöbb ember hasonló körülmények között boldog lett volna. Celia Jo lenül? Többen voltak. és a hozzáértését soha nem vonták kétségbe. Mivel ren delkezett a szükséges képesítésekkel is. Vincent Lord a tudásának. amib?l f rradalmian új gyógyszer válhat. Tudományos szempontból is érdekesnek. És másokho onlóan ? is régóta álmodozott a nagy személyes áttörésr?l. aki elvállalja a szteroidok kifejlesztésére létesítend? új osztály ve cég képvisel?i Dr. Szerény személyes szükségletei miatt soha nem volt pénzzavarban. A legelején a fejle mények nem keltettek széles körben feltûnést. Vincent Lordnak a rég áhított nemzetközi hírnevet. ami dráma olná a tudás határait. és szinte senki nem gondolt arra. három évvel kés?bb. és amivel a neve bekerülne a történelem díszkönyvébe. nem csökken? haragjával és keserûségével. hogy egy gyóg szerrel lehetnek összefüggésben. ami igenc sak jólesett a tanársegédnek. Lord nem örült az el?léptetésének. egy olyan felfedezésr?l. a kétségeivel. egyik napr másikra hagyta ott az egyetemet. A mindaddig rendkívül ritka betegség lényege. hogy a felfedezés meghozza végre Dr. Szinte búcsú nélkül. Most. Már csak egy kis id?re van szüksége. 1961 áprilisában Nyugat-Németországban az orvosok értetlenül álltak a fokomelia nevû enség egyre gyakoribb el?fordulásával szemben. Vincent Lord a megfelel? id?ben volt a megfelel? helyen. Hanem az. vonzónak ígérkezett a lehet?ség. mikor hirtelen összeesett. aminek a megtörténte egyre közelebbinek látszott. Lord igent mondott. Háromévi kitartó. Lord már megszilárdította a pozícióját a Felding-Rothná ra is megbecsülték. Lordot kezdett?l fogva tisztelettel és megbecsüléssel kezelték. Dr. Folyamatosan gyanakodott a részlegén kívül dolgozókra. a gyógys art gyökeresen. megbukik és eltûnik. akikben nem bízott és akiket utált túlontúl nagy figyelemben részesül. amit csinált. tapasz alatának és tudományos intuíciójának köszönhet?en tisztán látta ?ket. Vajon nem fúrják-e s egyikük az a könyökl? n?. Persze semmi sem számítana még az egyetemi sértés sem és senki nem jöhetne Vincen dnak még a közelébe sem hatalomban és respektusban. egyszer túll? a célon. aki ebben a mostoha egyetemi bánásmód éles ellentétét látta.

vag yis még négy hónapig az ausztrál visszavonás után. hogy nem engedtél a terhességem alatt egyetlen szem gyógyszert sem bevennem! Pár perccel azel?tt nézte meg odafent szeretettel és a hála érzésével eltelve a két egészsége is kisgyermeket. hogy 1962 februárjában az EGYM végre megtiltsa a Thalidomid-Kevadon alkalmazását. fókauszonyszerû csonkok vannak. Az anyák közül többen öngyilkosok lettek. Celiának összeszorult a torka. s a szívükkel. Dr. Az ausztrál hatóságok gyorsan cselekedtek. Nyugat-Németországban és Nagy-Britanniában egy hónappa kés?bb. És hol vannak most ezek a minták? Ma reggel eszembe jutott. karok vagy lábak nélkül. s így még sokan bevették. Egyszerûen elfeledkeztem róla. vagy egyált nem fejl?dtek ki. és Andrew él?n t kiterítve az aznapi újság. aki ellenállva a miel?bbi e . Olvastam valahol. Köpök és szarok rá! Aztán gyorsan kijavította m cs is Isten. bár a pont számokra talán soha nem fog fény derülni. márciusig piacon hagyta a Kevadont. Az Egyesült Államokban viszont még k hónap kellett ahhoz. a beleikkel és más szerveikkel is hasonló volt a helyzet. de hazudnék. amiknek a h pró. mikor mutatták neki. Celia és Andrew gyakran szóba hozták a szörnyû történetet. egymást nem ismer? és egymástól függetlenül dolgozó orvo pcsolatba hozta a fokomeliával a Thalidomid nevû gyógyszert. Némely édesanya hisztérikusan sikoltozni kezdett a sokktól és kétségbeesést?l. kinyitni egy ajtót. egyedül mosakodni. megölelni egy n?t vagy leírni a saját nevét . decemberben tiltották meg a szer forgalmazását. Az egészet lehúztam a vécén. Egy tanulmány lehetségesnek tartotta. Kanada. Andrew. hogy valóban ez a gyógyszer a fejl?dési rendellenességek ozója. de a fülei is deformálódtak. Most pedig hirtelen több tucat fokomeliás baba jöt t világra. A dolgozószobában ültek. mert a szert még nem engedélyezték általános has tra.ogy a csecsem?k szörnyû deformációkkal jönnek a világra. Aztán 1961 novemberében két. Az el?z? évben. hogy gyanakodtam arra a gyógysze rre. Hallottam. Becslések szerint húsz országban összesen húszezer deformált csecsem? született. hogy milyen lénynek adott életet. megmagyaráz-hatatlan módon. mert mint ahogy egy kutató mondta még kétfejû csecsem?k is g rabban születtek addig. és még többen szorultak pszichiátriai kezel gy korábban mélyen hív? apa Istent átkozta. Én is szedhettem volna a Thalidomidot. Szeretném azt mondani. hogyan engedhetett volna meg ilyen borzalmat? A fokomeliaesetek gyakoriságának ilyen ugrásszerû növekedésére egyszerûen nem találta yarázatot. Ha már túljutottak volna ezen a ponton. 1960-ban két esetet jelentettek. mennyire örülök annak. hova tettem ?ket. hiszen mint egyikük fogalmazott a fiam soha nem fog tudni önállóan enni. Több száz tablett a volt. Az egyikük egy gyermekorvos Nyugat-Németországban. a szükségé ni. Mások keservesen zokogtak. valamennyien hálával tartozunk ennek a Kelsey nevû n?nek jegyezte meg Andrew Celiának 1962 júliusának egy vasárnapján. Meg is találtam. Neked? Egy ügynökt?l kaptam bel?le mintát. a másikuk pedig egy szülész Ausztráliában hozta nyilvánosságra m sokkal kés?bb megállapítást nyert. amelyet az elejét?l fogva yelemmel kísértek a tudományos publikációkban és a napi sajtóban is. hogy a kifejezés a görög phoké (fóka) és melosz (végtag) s ból származik. akkor a kar és láb nélküli amerikai újszülöttek lérhette volna akár a tízezret is. hogy néhány orvosfe leség is szedte. Frances Kelseyr?l. Néhány újszülött meg is halt a szerencsések . mint ilyenek. az EGYM munkatársáról volt szó. többek között te . hogy több mint két és fél milliót osztogattak szét az amerikai orv osoknak. Azt hiszem. ahogy egy megfigyel? fogalmazott. ami máris elképeszt?en sok volt. Az Egyesült Államokban csak körülbelül tizennyolc-t ilenc ilyen szerencsétlen baba jött világra. hogy a deformáció kiváltó oka az atombom származó radioaktív csapadék. Nekem is volt Kevadonom mondta erre csendesen Andrew. Több babának nemcsak a végtagjai hiányoztak. és még abban a hónapban bevonták az összes rgalomban lév? Thalidomidot a piacról. Egyik este vacsora közben Celia azt mondta: Jaj. De ugye nem használtad fel ?ket? Andrew megrázta a fejét. Azt már mindenki tudta. ha tudnád. Mert ha lenne. Egy másik szerint vírusfert?zéssel álltak szemben. Hála istennek. Ahogy mondod. A rákövetkez? hónapokban egyre több hír látott napvilágot a Thalidomiddal kapcsolatba .

Köszönöm. Pár perc múlva egyenruhás ápolón? jelent meg. Camperdown már várja. hogy eljött. iságra. A döntést megel?z? politikai man?verek ellenére 1962 októberében meglep?en jó új törv et hagyott jóvá Kennedy elnök. vajon yes-e. Mrs. Kennedy elnökt?l megkap ta az Elnöki Aranyérem Különleges Szolgálatokért nevezetû kitüntetést. hogy hálásna l lennünk. hogy Eli Camperdown. s ahogy az ember belépett. ami mindig is a bürokraták legbiztosabb módszere. mégis tartalmaztak olyan fogyasztói garanciákat. Kintr?l úgy ott. Tudta. hogy a valóban jó és éget?en szükséges szerek engedélyezését is el a minisztérium dolgozói. törékeny. A Thalidomid körüli publicitást mindketten a saját el?nyükre használják ki. hogy az id?s férfi régen megözvegyült. A ház körülbelül nyolc kilométerre délnyugatra volt Morristowntól. Már nincs a kórházban. nem beszélve Kefauverr?l. A n?vér. hogy éber akar ma radni. Kérem. Eli üzent. amik a továbbiakban megnehezítették a súlyosan beteg páciensek hozzájutását néhány forrad szerhez. csinosságával és fürgesé nem illett az ódon környezetbe. Pedig err?l szó sincsen.ngedélyeztetést sürget? gyógyszergyár nyomásának. hogy minden politikus opportunista. Kenne dy döntése oda vezet majd. e. Nehéz antik bútorokkal zsúfolt. Októberben tudta meg Celia azt is. Celia el?ször alig ismerte meg a baldachinos ágyban párnákkal felpolcolva ül? cson tsovány alakot. Mialatt felfelé mentek a süpped?s sz?nyeggel borított széles. Amikor kijelentette: mindvégig tudományos meggondolásból kétel kedett a szer biztonságosságában. nyugtázhatta. a járókel?k kíváncsi te l fák és sûrû bokrok takarták el. és er?s fájdalmai vannak válaszolta a n?vér érzelemmentes hang Csillapítókat szoktunk neki adni. Néhány nappal kés?bb Sam Hawthorne behívatta Céliát az irodájába. rákban haldoklik. sötét van a házban. hogy majd csak leesik nekik is egy kitüntetés. a kinyitott egy ajtót. hogy l ja magát. kanyargó lépcs?n. hogy holnap egy vállalati kocsival davigyék. a legmagasabb. Mindenesetre valamilyen új törvényre feltétlenül szükség van. Celi a megkérdezte: Hogy van? Nagyon legyengült. Mások szerint viszont érdemtelenül kapta a kitüntetést. és megkérte. remélve. és egyetértek abban. civilne ató elismerést. érzéketlenségekre. egy Mount Kemble Lake nevû lyen. hogy várjon. Kíváncsian Celiára pillantott. aki nem sokkal azel?tt még az er? és hatalom megtestesülés e volt. hazavitték. Beesett szemé e. miel?tt kiment. Halk. helyesen járt el. Fiatalságával. bürokratikus taktikákkal késleltette a Thal Kevadon forgalomba hozatalát. hogy az iparágad. aki már hónapok óta beteg volt. me t Eli Camperdown egyedül él. hogy lépjen be. De aki józanul lkozik. és most persze nagy hangon azt állit ja. Bárcsak vitába tudnék szállni veled ismerte el szomorúan Celia. és Celia odaült a nagybe . Kelsey nemzeti h?sn? lett. Intézkedtem. A hatalmas. de ma visszautasította. Meg kell értened mondta Andrew . Mikor felértek az emeletre. és intett Celiának. Hajlott hátú. Mint kiderült mondta Celia . zes nappaliba vezette. A házban süket csend honolt. id?s komornyik nyitott ajtót Celiának. a Felding-Roth elnök e. egy karosszéket tett az ágy mellé. hogy a látszat nem csalt. pusztán egy döntés késlelt tt. Sajnos az utolsó stádiumban lév? rák nem szép látvány. Többen attól is tartanak. gondolta Celia. ijeszt?en vézna és hamuszínû lett régi önmaga karikatúrája. ha ilyen állapotban lát. A viharvert homlokzatot zöld patina borította. de bizonyos dolgokat személyesen akartam elmondani magán ak. Gondolkoztam is azon. Nagyon várja magát. amik a Thalidomidért felel?s cégekn végzett vizsgálatok nyomán tárultak fel: nap mint nap újabb hamisságokra. annak be kell látnia. azt mondta. és Kenne dy sem kivétel. Ezt a megjegyzést azok a tények támasztották alá. Jordan. amelyek T. Mr. Noha korántsem voltak tökéletesek és olyan klauzulákat tartalm ak. jöjjön velem. vagyis a Thalid mid el?tt nem léteztek. hogy igazad van. hogy ? el?re látta mindezt. kép rendet teremteni a háza táján. öreg épületet hosszú mûúton lehetett megközelíteni. mert nyû és szerencsétlen Thalidomid-ügy egyértelmûen bebizonyította. Eli Camperdown. Celia. cérnavékony hangon szólalt meg. és eltorzult arccal próbált rámosolyogni. márpedig nagy szükség volna rá. Dr. Talán azért. eltussolásokra és dilettantizmusra derült fény.

Eli suttogta. amit én már nem fogok megérni. Úgy látom. A férfi folytatta. és a többi papírral együtt visszatette az asz talra.. Nyugodjon meg. pihent. és megmozdult az ajka. Hagyja csak.. tudom válaszolta a n? gyengéden. igen. Használja ki ezt az adottságát. a n?vér feltûrte a pizsamaujjat a vékony karon. De ha úgy zajlott volna minden.. és megszorította kezét. Széles körben akartuk kipróbálni. Talán sikerült is volna. Nagyon sajnálom. cégünknél némelyeknek az a véleménye. hogy van valami különleges adottsága. Rákényszerítettem azokat az átkozott orvosokat. ártatlan gy ereken sem segítek vele. Újra a magazin fotóira mutatott. hogy már nincs sok id?m hátra? Igen. Legjobb esetben is csak egy vagy két hetem van még hátra. láthatóan keresve benne valamit. A cég legtöbb vezet?je Elinek szólít. és vigye tovább a karavánt. Mr. mintha nem is hallotta volna. és beadta az i jekciót. Ó. be tudtuk fejezni. Celia. hogy nincs jól. ami egyedül magának köszönhet?. végül a nagybeteg szólalt meg: Tudja. hogy tovább maradjon. és utána nyomást akart nk gyakorolni a minisztériumra a miel?bbi engedélyezés végett.. Az id?seknek pedig nem használt. tudom.. A fiatal n?vér ny itott be csendesen a szobába.. Jordan mondta a n?vér Celiának.. hogy. Ezért hozattam haza magamat. Ha hatal rül a kezébe. Mr. Nagy változások következnek majd az iparágunkban... akkor most én lennék a felel?s. Eli. hogy összeszedje az erejét és a gondolatait. és azt kérdezte: Megint fáj. hogy csak néhány napom . és vigye keresztül az akaratát. Ezzel a borzalommal. önz?nek fog hangzani. Mégis örülök. Bízza magát az ösztöneire. Úgyhogy fogadjon el t?lem e utolsó tanácsot. Celia. Sovány kezév el a szoba közepén lév? asztalra mutatott. Igen válaszolta. Nincs so k értelme annak. tudom. Ú oltuk. amivel ösztönösen ráérez a goldásra.. nek a dolgoknak nincs mindig logikájuk. hogy mondják meg nekem az igazat. Hallgasson el?bb végig. Camperdown. azt hiszem. ahogy e edetileg terveztük. olvastam. Aztán folytatta: mit most mondok.. Újból azzal a kíváncsi arckifejezéssel nézett Celiár udták fejezni a beszélgetést? Mert úgy láttam. mire gondol tiltakozott Celia .. hogy h lmondhatom: ez nem az én lelkemen szárad. de mikor azt java soltam. Ezek további cikkek és fényképek érintette meg az iratcsomót a férfi.. Én pedig Celia vagyok. Celia közelebb hajolt. A fájdalomtól eltorzult az arca.. Azt is tudom. amin egy fecskend? volt. Örülnék. mert egyetlen szerencsétlen. hogy utána többen kritizálták magát. Hogy itt hunyjam le a szememet. A n? elmosolyodott. Eli Camperdown nagy er?feszítéssel elkez dte lapozni az újságot. hogy már az eddigiek is kimerítették. Ujjával a magazinban lév? fotókra mutatott. Annak idején a Felding-Rothnál eldöntöttük. ha maga is így szólítana.. Mikor Celia mondani akart valamit..teg közvetlen közelébe. úgyhogy elvetettük a forgalomba hozatal te rvét. Kis szünetet tartott. hogy maga még sokra viszi. és lehunyta a szemét. Most egy ideig nem tud beszélni. hogy maga fontos volt nekem. zzel a szörnyû tudattal kellett volna meghalnom.. Celia. A beteg bólintott.. Igyekszem figyelemmel kísérni az ügyet. Mrs. és lehet. Van ott egy Life magazin és pár irat.. de lehet. Talán maga is olvasta ezt. Azt hiszem. Ügyesen és céltudatosan mozgott. a férfi egy mozdulattal elhallgattatta. hogy akkor nem ehhez a kitüntetett n?höz kerül az ügy. Cam wn? Mikor a férfi bólintott. . Celia összehajtotta a Life magazint. Elfulladt a hangja. Mindketten hallgattak. A Thalidomidról szóló cikket a deformált csecsem?k képeivel? Igen. Tudom. Celia szemét elöntötték a könnyek. Örömmel jöttem. hogy nagy er?ket mozgósítunk a Thalidomid érdekében. amit Celia mondott.. A mi id?zítésünk más lett volna. Celia hátrafordult. Csaknem azonnal kisimult a beteg arca. hogy megértse a z elnök szavait. hogy valami remek dolog lesz. Tálcát tett le az éjjeliszekrényre. Ugye milyen borzalmas? Az. hogy öregeken próbáljuk ki a szert. nagyon fontos volt neki. hadd ugassanak a kutyák. Több még og megjelenni. Újból szünetet tartott. és emiatt aztán hatvanéves kor alatt senki nem kapo tt bel?le.. Látszott. legyen er?s. A beteg fölé hajolt. Celia. Maga beszélt r ket. Ideadná? Celia odavitte az asztalról a paksamétát. mert valami neszt hallott az ajtó fel?l.

a másik pedig egy kisebb szeletében a történelemnek. Az igazgatóta elnököt nevezett ki. fogd és vidd keres t ajánlottam a vezet?ségnek. A kutatási igazgató. de elterjedt a cégnél. Celiának csak hálásak lehettek. de sajnos még mindig vanna k néhányan. de végre t a döntés. Ennek eredményeként az emberek azontúl félelemmel vegyes tisztelettel és kiváncsisággal néztek Celiára.Nem tudni. mikor az öregekkel folytatott kísérlet nem hozott sikert. és vér is folyt jócskán. Micsoda fantasztikus lehet?s adozott Teddy Celiának . míg mások feljebb léphettek a ranglétrán. Napról napra kiábrándultabb lett az igazságtalanság miatt. Dr. és ragyogó arccal bejelentette: Sikerült! Le kellett ugyan szúrnom néhány megátalkodott hímsovinisztát. 1962. bár annak idején ? is a Thalidomid széles körû próbáját javasolta. hogy ? javasolta a gyógy szerr?l való lemondást. hogy nevezzék ki a helyemre magát. Igaz. a Bray and Commonwealth részleg élére. de aztán maga megváltoztatta. Mintha két történelmi kor ért volna egyszerre véget mondta Celia Andrew-nak. Teddy Upshaw-t pedig legnagyobb örömére a recept nélkül kapható igazgatójává nevezték ki. hogy csakis emiatt határozott a cég az új szer ejtésér?l . Ám elnyúló vitákra nem maradt id?. Celia látogatása után két héttel meghalt Eli Campe . Celia: most már hivatalosan ordult a célegyenesre. akiknek nincs ínyükre egy n?i igazgató. de még hosszabbat Eleanor Roosevelt asszonyról. Az yik a nagypolitikában. Az minden e világos volt. amit javasol Thalidomid kipróbálásával kapcsolatban ami végül nem hozta meg a várt eredményt. csak éppen nem a teljes igazság. A Felding-Roth elnökének halála változásokat hozott a vállalaton belül. november 8-án tekintélyes hosszúságú nekrológokat hoztak az újságo perdownról. régebben nekem is ez volt a vélemén . . Lord most utólag persze hal lgatott az akkori véleményér?l. és így potenciáli rófától menekedett meg. micsoda kihívás ez a minden kötöttség nélküli. a gyógyászok bevonásával. A cégvezet?ségnek egyetlen tagja volt. Kinevezték képzési igazgatónak. Sam Hawthorne alelnök lett és di értékesítési igazgató. aki nem ismerte el Celia szerepét az ügyb en. s?t arra emlékeztetett mindenkit. Nyolc héten át Celia látta el a képzési igazgatói teend?ket csak éppen kinevezve ne olt. Egy nappal kés?bb. amit Celia kifejezetten ellenzett. Ami igaz is volt. Senkinek nem volt az az illúziója Celiának hogy öt évvel korábban valamiféle csodás jöv?be látás miatt javasolta volna azt. és ami még fontosabb. Aztán egy januári reggelen vá lanul megjelent az irodájában Sam Hawthorne. de aminek én is része voltam. hogyan mert Celia senkinek nem beszélt róla . aki szintén el?z? nap hunyt el. h ogy Eli Camperdown magához kérette.

hogy megtanulja az üzletet. Most van egy kis pangás a következ? nagy tudományos áttörésig. hogy neki még a n?kkel szemben i el?ítéletekkel is meg kell küzdenie. hogy nevét bármikor törölhetik versenyz?k listájáról. a kül e nyugtatok és a többi. hogy az 1960-as évek a gyógyszeripar els?sorb n a receptre kapható gyógyszerek eseménytelen. a . hogy még két év. Celia mindezzel tisztában volt. és a megszokottnál yobb lehet?séget kap. mikor Celia felvetette a témát. Azt is tudta. Ki tudja? Lehet. stagnáló id?szakának ígérkeztek.Második rész 1963-1975 l Célegyenesben lenni a Felding-Rothnál nagyjából ugyanazt jelentette. Ez a tudat azonban csak még becsvágyóbbá tette. a fogamzásgátló tabletta. Most hagytunk magunk mögött egy csodagyógyszerekkel teli húsz évet. A jelöltnek azzal is számolnia kellett. amikor egymás lentek meg a piacon az antibiotikumok. ami tovább nehezíti a helyzetét és csökkenti az esélye férfi jelöltekkel szemben. De vajon meddig tart a pangás? Sam elgondolkozva dörzsölte meg a kopasz fejét. az új szívgyógyszerek. meg hogy bizonyítson. vagyis hogy az illet? a csúcsvezet?i állások egyikének jelöltje. mert a célegyenesben sokan igyekeztek el?re. Már máskor is el?fordult ilyen mondta Sam Hawthorne. és a ve rseny kíméletlen volt. Persze nem min denkinek sikerült a célig eljutnia. mint más vállal atoknál. Éppen ezért találta szerencsétlennek.

Teddy Upshaw. Remélem. Celia elhatározta. hogy az alkalomhoz ill?en boldog és megillet?dött. mint a miénk. és ma már csak a recept nélkül kapható szerekkel foglalkozott. ami eredetileg egy kis független gyógyszerüzem volt. Úgyhogy feltétlenül meg kell ismernie a mûködését. De közben szépen megélünk a Lotromycinb?l. Sam. mi az új munkám? A recept nélkül kapható termékek részlegének. 1963 folyamán Celia sikeresen dolgozott tovább mint ügynökképzési igazgató. Közben. hogy valójában miért is hat a Bár a beszélgetést?l nyomott hangulata lett Celiának. Celia. Bizonyos szempontból olyan. kés?bb rájött. Egy pillanatig habozott. hogy a nagy lelkesedés közepette érzek vala i kis fenntartást is? Csak arról van szó. A hajdani f?nöke. Szóval az az igazság. és rengeteg pénzt hoznak. hogy tíz. hogy a himl?oltás sikeres bevez etése után még száz évébe telt a tudósoknak. A két terület teljesen e lkülönült egymástól. hogy egy id?re fel kell függesztenie a kritikus látásmódját folytatta. felsóhajtott és elmosolyodott. hogy molekuláris rulettet játszunk és éppen cs nyira változtatjuk meg ?ket. mintha az ember egy ismeretlen országba érkezne. a nekem-is-van-már szerekre. amíg néhány évet ott nem dolgoztam. feltétlenül az én számból akarja hallan yhogy felteszem: Oké. szinte semmilyen vagy csak nagyon ke vés izgalmas újdonsággal. Jó kis iskola lesz magának a Bray and Commonwealth mondta Sam Celiának. ahelyett hogy valami sokkal produktívabb. Igazam van. kutatószemélyzettel.. hát hogyne volnék az! Tényleg az vagyok. Ezzel nincs egyedül nyugtatta meg Sam. Majd magától rá fog jönni. aztán mivel Sam nem folytatta. ami miatt lehet. A férfi tölgyfa borítású irodájában ültek. E n novemberig. most majd magának tartozik számadással. hogy semmit nem tudok a recept nélkül kapható szerek piacáról. Ha ragaszkodik a kritikusaink fogalmazási módjához. Mindketten tudták. ügynökgárdával re között semmiféle kapcsolat nem volt. A versenytársain sikeres készítményeinek lekoppintására? Arra. A közvéleményben a Bray and Commonwealthnek semmi köze nem volt a Felding-Rothhoz. míg kiderítették. Köszönöm! A férfi ravaszul nézett rá. akik nem tudják vagy nem akarják tudni. ám tegye Talán igaza van. Tudja. de úgy látszik. és h ik úgy. Nekem is fehér folt volt a terület mind addig. Sam. hogy közöljem eladatot kap. hogy a többi gyó ripari cég is hasonlóan eseménytelen id?szakot él át. Sam elmos olyodott.. Tud arról. Mindig is voltak ilyen átmeneti id?szakok. Kifejtené részletesebben? kérte Celia kíváncsian. hogy. saját adminisztrációs hálózattal. ahogy. hogy nem firtatja tovább a dolgot. Ja igen. hogyan kell bánni a köhögés elleni szirupokkal. Vagy átmenne egy város túlsó feléb A kevésbé divatos városrészbe? Mondjuk. Jaj. hogy a recept nélkül kapható szerek nagy részét képezik az egész gyógysze almazásnak. hasznosabb dologra összpontosítanánk? Észrevehetné végre. hogy a gyógyszeripart mindenért kritizálják! csattant fel Sam leg olyanok. hogy a többi nagy gyógyszergyárhoz hasonlóan a Felding-Roth is él esen elválasztotta egymástól a csak receptre és a recept nélkül kapható szerek forgalmazását. vagyis Sam jó prófétának bizonyult. mint az utóbbinak. És van még valami. és az a nyavállalat így is tartotta helyesnek. Megtan ulja. hogy ezek a nekem-is-van-már szer ek tartják életben az olyan nagyvállalatokat. Azért hívattam mondta Sam Celiának egy kés? novemberi délutánon . . és nemsokára el? fogunk állni már meglév? szer továbbfejlesztett változatával. Ez az egész iparra érvényes jelenség bár akkor még senki nem tudh zen az 1970-es évekig tartott. az aranyérken?csökkel meg samponokkal. És azt se feledje. amikor tudományos szélcsend van. hogy ne lehessen beperelni minket szabadalomsértésért? Sam megvonta a vállát. Nem a nekem-is-van-már szerekre gondol? kérdezte Celia élesen. Sok évvel ezel?tt ke belezte be a Felding-Roth. hogy majd meghalok a kíváncsiságtól. l?bbinek lényegesen nagyobb volt a presztízse.is lehet. a Bray and Commonwealthnek lesz az ig zgatója. Ha már a kritikusoknál tartunk: hát nem joggal vádolnak. ez egyben el?léptetés i Celia várt. hogy pazarlóan lekötjük a atási er?inket. E miatt a szeparációs elv miatt tartotta meg a Felding-Roth a Bray and Commo nwealth nevet.

hogy tárgyaljanak a recept nélkül kapható gyógyszerek piaci helyzetér?l. Az el?z? napokban Celia különféle papírokba temetkezett pénzügyi kimutatásokba. fantáziadús. ittunk a maga egészségére. És ez csak bénító. mi történt? A lány er?t vett magán és zokogástól elfúló hangon igyekezett válaszolni. kutatási jelentésekbe. mert ? észrevette. hogy vala i végképp elveszett: a remény egy új kezdetre. Amit itt mi árulunk. Tudja. jaj. friss kezdeményezésekre van szükség. de ennél soha nem fogom többre vinni. mi az? Ez utóbbi kérdés a vonzó.. Az elnökö edy elnököt lel?tték. a reklámozásba és az értékesítésbe. Várjon! vágott közbe Celia. mennyire örülök! Magára van szüksége ennek a részlegnek. dehogy. E ott.. Mikor hallottam.. Celia sem felejtette el soha. valami jobbra és igazságosabbra. A receptre kapható gyó zerek és a recept nélküliek részlegében is. és lótúróba sem kerü ell a nagy gubát belefeccölni a csomagolásba. ami seg tte az új beosztásában való eligazodásában. az nem Louis Pasteurt?l van. személyi aktákba . és csupa olyasmit olvasott végig. hogy lényegre tör?en beszéljen mondta Cel Nem bolondítom magamat. és leültek beszélgetni. Sam Hawthorne-t hitetlenkedéssel vegyes borzadály töltötte el és villámgyorsan bekap csolta az íróasztala mellett álló rádiót. Neheztelni? Jaj istenem. megmondtam magának. Miután Sam nem kapott azonnal választ. dermeszt? kezdete volt a rákövetk pokaliptikus napoknak. míg forga erülhet. és mag zámol be nekem? Hogy szerepet cseréltünk? A férfi meglepetten nézett rá. Celia. Rádöbbentek. mikor megtudtam az újságot. és ezen új ötletekre. Dallasban. egy re ceptes gyógyszerkutatás fejlesztése milliókba kerül. a rádió. Akkor is szeretném hallani a maga véleményét.. kedvesem.Azt is el kell mondanom magának folytatta Sam . y mennyire múlandó minden. és hogy egyszerûen lényegtelenné vált minden más. hogy valami nagyon jót. Celia átköltözött Commonwealth Inc. legyen. Teddy mondta. hogy milyen különbséget lát a kett? kö Hát a difi elég alapvet?. hogy a Bray and Commonwealt h részlegünk forgalma stagnál. hogy i Sam Hawthorne-nak. Kérdezze csak meg a feleségemet! Aznap este. alkalmanként rámen?s n? ötleteire. és az élet ment tovább. Köszönöm. Teddy a egetett iratokra pillantott. hogy hol volt és mit csinált abban a szörnyû pillanatban. A recept nélkülieket viszont hat hónap alatt összekotyvasztják. már rájött.. Én is kedvelem Mi nagyszerûen tudunk együtt dolgozni. ahogy akarja. hogy magát hely k ide. az eddigieknél sokkal jobbat adjon nekem.. majdnem hurráztam. vörös téglás irodaháza körülbelül két kilométerre volt az anyavállalat közpo a költözködés után fogadta Celia a szerény.. Teddy. Tessék. Ez a szörnyû vákuum aztán id?vel megszûnt. Mondja el. Bizalmasan? nézett rá a férfi kérd?en. De még hogy! Maga már dolgozott mind a két területen folytatta Celia.. a rés igazgatóját.. A száz százalékig Felding-Roth tulajdonban lév? leányv at négyemeletes. Az emberek érezték. maga nagyon érti a módját annak.. mert én ülök itt. maga nem is tud ja. Most mondta be. Minél tovább olvasott. Celia els? kérdése így hangzott: dy. így folytatta: Maggie. Mint ahogy azt mind a ketten jól tudjuk. Maggie. és mikor az egész hatalmas ország mély depresszióba zuhant. Teddy beszéd közben folyamatosan bólogatott. de kényelmes új irodájában Teddy Upshaw-t. Tényleg szükség volt új kezdeményezésekre és ötletekre. hadd tegyek fel magának egy egyenes kérdést. aki benyitott és csak állt ajtóban. ért datokba. Mikor Upshaw megérkezett.. Pontosan úgy. Magának viszont megvan az esze ahhoz. A recept nélküliek üzlete tiszta hókuszpókusz. én csak egy keresked? vagyok egy fantaszti kusan jó keresked?. amit árulhat ok.. Úgy. amit hallott. Celiát egészen meghatotta. Talán egy er?s. igazgatói irodájába. Még ztelni. Na jó. . amit Sam nem: a patakzó könnyeket itkárn? arcán. Erre. Nem neheztel azért. és legalább öt-hat évbe telik. ahogy gondolom? Celia bólintott. A részleg forgalma valóban stagnált az ötlettelen vezetés miatt. az új beosztása. fiatal fekete titkárn?nek szólt. azt hiszem. így például Celi ambíciói. ha végigtanulmányozta a költsége . annál inkább látta. Mint generációjának legtöbb tagja. hogy senki ne. mikor egyszer s mindenkorra el kellett temetni a hiú remények et.

és nem ringatom magam ró színû álmokba. Van néhány tényleg jó dolog. Imádnak doktoro dit játszani. és kókadtan üldögélt. Úgyhogy fel a fejjel. Teddy legyintett. és közben ezt a munkát végzi? A válaszom két okból is nem . Persze gondolom. mint amekkorát uralhatnánk. Kérdezzen csak meg egy jó orvost. Ez a megbízatás akármeddig eltarthat. És maga meg én. ki lehet ezt bekkelni. Nem fogják hagyni. Meredeken. amíg a tudomány meg nem t a a megfázás gyógyszerét. mindaddig. hogy Alice egy parányi ajtónál ácsorog. és ehhez minden körülmények között ragaszkodott. Értékelem az ?szinteségét. Teddy mondta Celia. Lisa szokás szerint elbûvölten hallgatta az anyját. Teddy felemelte a hüvelykujját. Ha az embereknek valami bajuk van valami olyan apróság . megfázunk. de am . hogy egy icipicit értékesebbek. Szerintem egy évig lesz itt. Azoknak is csak placébóhatásuk Teddy határozottan megrázta a fejét. Teddy válaszolta Celia. akkor mit c sinálunk? Megmondom magának! Hazamegyünk. amilyen. De még az a szerencse. Ami pedig magukat a recept nélküli szereket illeti. Megfogadom a tanácsát. Bruce ma kivételesen nem izgett-mozgott közben annyit. Máso ig: valakinek úgyis árulnia kell ezt a sok ócskaságot. hogy a kibekk sokkal többet tudok majd tenni. Ha maga vagy én. ami id?vel magától is meggyógyulna . ugye? Igen ismerte be a n?. gyógyítsák a gyógyíthatat hûlésüket. Celia elhatározta. ami egy meseszép kertbe vezet. tudj a. mint máskor. mert a tisztelt amerikai vásárlóközö kik az ilyen szerekre. a recept nélküli szerek forgalma meredeken emelkedik a gyógyszeriparban mindenütt. maga. sok folyadékot zunk és beveszünk néhány aszpirint. aztán folytatta. Celia. A Teddy Upshaw-val folytatott beszélgetés napjának estéjén Celia maga köré gyûjtötte rekeket. aztán áthelyezik. Köszönöm. hogy megérte. akkor saját magukat akarják kezelni. Teddy hangja hirtelen óvatosabbra váltott. hogy nem kapaszkodunk elég biztosan abba a farokba vagyis nem uraljuk a piacnak akkora részét. mint ahogy azt maga állítja. hogy munka ide. hogy egy picivel igen. Celia a téma komolysága ellenére elnevette magát. hogy meddig kell itt maradnia a Bray and Commo nwealthnél? Semmit sem mondtak. és ez a mi nagy szerencsénk. és azt hiszem. ez n tudunk változtatni. mint valami átkozott rakéta! Azért. amit?l jobban ugyan nem lesznek de betegebbek sem. karrier oda. A férfi a hüvelykujja mellé felemelte a mutatóujját is. bár remélem. hát akkor miért ne Teddy Upshaw legye n az? kutatóan nézett Celiára.És mégis. még a valami éget?en fontos munkát hozott haza magával. Igaza van a piaci részesedéssel kapcsolatban bólintott Celia . akkor t ne kapaszkodhatnánk mi is a farkába a Felding-Roth. hogy ez ménye. Celia. soha nem fogja elhanyagoln i a családját. hogy itt porosodjon. én és miért ne lehetnénk poty asok a felfelé viv? röppályán? Egy pillanatra elhallgatott. Lehet. de ennek c sak az az egyetlen prózai oka volt. Én elfogadom a világot olyannak. azoknál az a fontos. folyt az orra. hogy így soha nem beszélnék nyilvánosan. Az egyetlen ond most az. akik évi félmilliárd dollárt adnak ki arra. biztos. Ami a többit illeti. de csak nagyon kicsivel. hogy mások helyettem is vesznek be pirulákat. De nem zavarja néha. mint egyesek. és folytatta a néhány napja tartó izgalmas felolvasást az Alice Csodaországban címû b?l. áruljuk nekik a gyógyszert. Például Andr t. például az aszpirin. De most megkért. Néha zavar. Nem nyugtatta meg Teddy. Szóval ha ez a rakéta úgyis száguld felfelé. egyedül va gyunk és megbízunk egymásban. en arról mesélt. hogy legyek ?szinte. akik hogy úgy mondjam bennfentesek vagyunk. különös tekintettel a most ötéves Lisára és a hároméves Bruce-ra. Többet nem tehetünk. bébi! A végén meglátja. Megmondták magának a fejesek. mint a csap. y az emberek legalább azt higgyék. Remén yked?k egész hadserege. hogy egy alapos megfázás els? napját töltötte. ahogy hallom. vízszintbe helyezkedünk és pihenünk. Mikor esténk mindig két órát töltött a gyerekekkel. El?ször is nem f megítélni az üzletágunkat. Hát maga soha nem vesz be semmil yen gyógyszert? Soha. De magát zavarja. ami viszont még beletelik egy-két-három évtizedbe. hogy jobban lettek t?lük. Hát a megfázás elleni szerek? ellenkezett Celia.

madártejbõl. hacsak nem a doktor bácsi írja fel. Fûszeres báránysült illata csapta meg az orrát a konyha fel?l. mazsolas . és magához ölelte. Huncut legyek.* Ugye nem lett volna szabad meginnia. az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb húsz centiméternél. Andrew letette Lisát. hogy a szomsz s ebédl?ben Winnie August teríti az asztalt a vacsorához. ha ez itt volt az el?bb mondotta Alice. Ma valami egészen hasonló hangzott egy beszélgetésen. Azt szoktam mondani a betegeimnek folytatta Andrew . akkor elõbb vagy utóbb rosszul lesz. hogy a lányának határozott véleménye van a dolgokról.. Szakasztott olyan íze volt.. Miért nem? Mert nem vagyok fázós doktor. Soha ne hajtsál fel semmiféle ismeretlen kotyv alékot. megtörölte Bruce orrát egy papír zsebkend? vel. amelyikre az van írva: Méreg. egyikük sem vet zre. Csakugyan. hogy talál majd rajta. Milyen valószínûtlen.. miután Celia beszámolt neki az irodájában lezajlott reggeli beszélgetésr?l. mint valami távcsõ. . Hiába volt azonban odaírva: Igyál meg!. és a k al átmentek a nappaliba.még egy kulcsot vagy valami könyvet. Jaj.. Teddy viszont abban téved folytatta Andrew . Teljesen igazad van. El?bb megnézem mondta nincs-e ráírva: Méreg. Celia már máskor is észrevette. Most pedig felírok magamnak egy esti martinit jelentette ki Andrew. akkor kell hozzá egy hét is. Vajon mivel érdemeltem ki gond olta Celia . hogy fölösleges bármi mást tenni a megfázás ellen. s roppantul ízlett neki. Alice hõsiesen belekóstolt. Most összecsukódtam. hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegbõl. aztán folytatta. erre pedig gyönyörû nagy betûkkel ezt írták: Igyál meg! Celia egy pillanatra letette a könyvet. teljes. aszpirint szed és pihen mondta Andrew. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva: Méreg. Teddynek igaza van abban. Celia elnevette magát. Alice sokkal okosabb volt. hogy ilyen csodálatos. jegyezte meg Celia. hogy mikor jött be a papa a szobába. mint valami távcs?. boldog életet élhetek? * Kosztolányi Dezs? fordítását átdolgozta Szobotka Tibor.. Befejezték a vacsorát. Egy percig sem feledkezett meg A ice arról sem. A valóságban persze nem válaszolta Celia. mami? szólt közbe Lisa. és reméli. Most azonban kis üveget talált rajta.. de furcsa! szólt Alice. csokoládéból. aki utána megcsók olta Celiát. Hamarosan ki is i zet. milyen melegem van? Jaj.n nem fér át.. Miféle beszélgetésen? Majd a vacsoránál elmondom.. hogy ezek a megfázás elleni gyógysz . Ha n em. Szerintem akkor sem lett volna szabad meginnia jelentette ki Lisa makacs ul. kiscsibém szólalt meg a hátuk mögött Andrew. a gyerekek hevesen átölelték az apjukat. pulykapecsenyébõl és vajas pirításból keverték volna össze. semhogy hûbel ebalázs módra megigya. Hát persze. Brucie meg van fázva.. körömcseppig. és elkezdte keverni a martiniket. Andrew felkapta a leánykáját. s abból megtudhatja. mert túl nagy.. papi! kuncogott Lisa. mintha cseresznyés lepénybõl. Az üveg nyakára papírsz elet volt ragasztva. mint h gy az ember csak folyadékot iszik. akkor hét nap alatt elmúlik a baj. és látta. Andrew pedig megpiszkálta a kandallóban pislákoló tüzet. Papa mondta Lisa . hogyan lehetne úgy ös szecsukódni. Celia feltette Alice-t a könyvespolcra. El tudod ûzni a betegségét? Nem. mire az újból lángra kapott. hogy lefektesse a gyere keket. hogy ha meg vannak fázva és gondosan kezelik magukat. De ez csak mese. Neked is felírhatok? kérdezte Celiától. Nagyot nevetett a család. és elindult.

s?t veszélyesek is. Nagyon úgy festett. hogy ha az embereket a megf elel? mennyiségû reklámmal bombázod. amikbe több helyen papírszeletkék voltak beletéve.« Az id?s os kuncogva hozzátette: persze pirulák nélkül is pont így elmúlt volna. Tényleg kénytelen lesz? De képes lesz-e rá? És meg k nie? Tovább töprengett a dolgon. Az ember megpróbál kikúrálni egy egyszer könnyen lehet. akkor vesekárosodást okozhat. Ahogy Andrew visszatette a könyveket a helyükre. Elkezdett lapozni a könyvekben. Andrew felnyitotta a dobozt. valóban kénytelen lesz egy id?re f elfüggeszteni a kritikus látásmódját. Talán ez a Healthotherm lényege jegyezte meg még mindig mulatva. csí llatot árasztott. hogy Bruce mellkasát bedörzsölje vele. A legt megfázás elleni szerben mindenféle alkotórész össze van kutyulva folytatta. Olyan dolgokra ébredt rá. hogy az egyszerû. Mi történik az értékítéletével? Most értette meg. de különösen veszélyes annak. hogy megemelkedjen t?le a vérnyomás. vagyis azokban a szerekben. Andrew hirtelen abbahagyta. Aztán ott vannak az orrcseppek meg az orrspray-k. A szert húsz éve forgalmazta szép haszonnal a vállalat a hûléses gyerekek mellkasát kellett bedörzsölni vele. hogy Andrew-nak igaza van. Azért a veszélyes jelz? kicsi zás. Felmutatott egy telejegyzetelt papírlapot. és a reklám szerint megvigasztalja a kis beteget. hogy a megfázás elleni szerek tényleg segítenek! prot stált Celia er?tlenül. Nem is a kölyk ek készült. Akarod. aki tesz valamit a gyermekéért. hogy folytassam? Nem sóhajtotta Celia. Igenis. A megfázás eni tablettákban vannak antihisztaminok is. Majdnem minden kutató egyetért azza l. és bármit hajlandóak megvenni. hanem az anyjuknak. ez az úgynevezett dekongesztánsokban van. amelyek tartalmaznak egy phenacetin nevû vegyületet. hogy valami sokkal súlyosabb betegséget okoz magának. Két dolog jutott az eszébe. csak tessék. hogy fel ll függesztenie a kritikus látásmódját . Volt még valami a táskában. amik többet ártanak. a inek eleve magas a vérnyomása. De vannak bizonyos aszpirinhelyettesít? szerek amiket széltében-hosszában reklámoznak és nagy mennyiségben ért k . Mindebb?l csak annyi következik mondta Andrew . Sam mire célzott azzal. mintha nem is lett volna. Ép tanában olvastam egy kicsit utána ennek a témának. Ami pedig a másik dolgot illeti: Andre z imént nagyon jó nem. akkor akármit elhisznek. De hát mindenki azt mondja. és emevette magát: Ugyan. hogy Andr ew-hoz fordult: Szerinted használjam? A férje elvette t?le a dobozt. Az els?. a Healthothermnek egy reklámcsomagja. viszont arra b?ven elég . akkor p dok neki ártalmatlan kis cukortablettákat. Celia azért hozta haza .rek nem ártanak. A legtöbbször nem használ a phenylephrin túl kis mennyiséget tesznek bel?le a gyógyszerbe . és szemügyre vette a benne lév? tubust. baja nem lesz t?le. kitûn? ötletet adott neki. amir?l Celia el is feledkezett: a Bray and Commonw ealth egyik termékének. de most annyira elbizonytalanodott. elolvasta az összetev?ket. pedig ezek fokozott váladékképz?dést eredményezn ek a tüd?ben. Mert egyb?l gondos anyává válsz. Ha valaki túl gyakran és túl hosszú ideig szedi. de aztán furcsa pillantást vetett Andre w-ra. ami mindenkinek káros. ez nem kétséges. Úgy elmúlt a meghûlésem. de te mindenképpen jobban leszel. Használni sem fog neki. Ennyi is elég. Andrew odament a kön yvespolchoz és levett néhány kötetet. drágám? Ha mindenáron össze akarod kenni Brucie-t ezzel az ?srégi agaccsal. amikr?l szeretett volna nem tudni. miközben kinyitotta az aktatáskáját és kirakta bel?le a haza ozott iratokat. Er?s. Nem túlzás mondta Andrew határozottan. hogy igen. Mert azt hiszik. vannak köztük ártalmasak. ne mondj már ilyeneket! tiltakozott Celia. miért ne. aki még ügynökn? korában mondott neki valamit: Ha hûléses beteg jön be hozzám. csodálatos. Vagy a tudattól lettek jobban. Celiának eszébe jutott egy öreg o rvos. Néhány nappal kés?bb aztán visszajönnek. hogy egy id?re lehet. A gyógyszer nélkül is jo ttek volna. annál sokkal jobb! . 2 . hogy segítenek. Jaj. mezei aszpirin a megfázás legjobb ellenszere. Érzéki csalódás az egész. Már Celiából is majdnem kipukkadt a nevetés. esetleg véglegeset és jóvátehetetlent. amik az eldugult orrot hivatottak kitisztítani. Celiának hirtelen egészen borús h angulata támadt. és azt : »Azok a pirulák csodát tettek. Az egyik ily egy phenylephrin nevû vegyület. min t használnak.

borzas. A hosszú mahagóniasztalnál ül? Al Fiocca. Közben minduntalan nyílt és csukódott az ajtó. miért nem tetszik nekem a reklámmódszerük. Érezte. A Dexter Wilson nevû harmadik fejtette ki az elmúlt órában részletesen a dolgokat. Kint cudar id? tombolt. mint a Felding-Roth egyik vezet? tisztségv isel?je. aminek a reklámkampány-tervezése még azel?tt megkezd?dött. A negyvenharmadik emeleti tárgyalóban folyó tanácskozáson a Bray and Commonwealth reklámprogramját tekintették át. fantáziátlan és szürke em ult. és atóan gondban volt. Keddi nap volt. hogy most mit válaszoljon és egyáltalán hogyan kezeljen engem . Celia már eldöntötte magában. akárcsak az egész délel?tt folyamán. hogy van-e egyáltalán valaki ebben az üzletágban. hogy a reklámügynökségek munkatársai nagy pénzeket keresnek. mint mikor a lobogó tûzre egy vödör vizet zúdítanak. hogy ? is ott lesz a megbes zélésen. hogy lia megkapta volna az új beosztását. és nyomban arra az iménti megjegyzésr e ragadtatta magát. hogy ha lett volna h?mér? a reklámügynökség tárgyalójában. akinek még láthatóan a fenekén volt a tojáshéj. ez a maga mutatványa sz. De én egy szót sem fogok szólni. ha valaki rajta tartja a szemét ezen a holnapi találkozón. aki nem visel valami hangzatos címet . aki már el?z? este New Yorkba érkezett. hogy bármikor kirúghatják ?ket. január közepe. Sam Hawthorne. gondolta magában. akkor az hirtelen zérus alá volna. ami osztatlan megdöbbenést keltett. az ügynökség középkorú agytrösztje láthatóa kecskeszakállát simogatta és a lábával csoszogott. Teddy Up shaw értékesítési igazgató és az ifjú Bill Ingram termékmenedzser képviselte. és bár kétségtelenül értett a dolgokhoz. Az ötven év kör i munkatárs volt a cégnél. hogy inkább el?bb. vajon egyetértett-e a megjegyzésével. és közölte. hogy a reklámügynökségi négyes azt latolgatja magában. s?t némi megkönnyebbülést . attól tartott. és jelentést tesz utána. A Quadrille-Brown ügynökség a Burlington-House nevezetû épül etben székelt az Avenue of the Americason. ami a fels? vezetésben történt változás után érthet? is volt g eltelt hatvan percben olyan szertartásosan és ünnepélyesen ismertették a programot. talán beszéd helyett is. Celia arra g ndolt. Miv el maga nemrég került az új helyére és nagy a felel?ssége az anyagi kockázatról nem is besz f?nökség nyugodtabban alszik. hogy mi történt. hogy éppen melyik termékr?l volt szó. Érezte. és Celia eltûn?dött on. Oké. Celia és a Bray and Commonwealth négy munkatársa az nap reggel érkeztek autóval New Jerseyb?l New Yorkba a Quadrille-Brown reklámügynökséggel me gbeszélt találkozóra. miképpen reagáljon a h takra. Beszéljünk nyíltan arról. egy tribünön áll és fogadja az el?tte elhaladó ezred szalutálá Hát nem valami díszes ezred. mondta Celia az asztal túlsó oldalán ül? reklámügynökségi képvisel?knek. ne m kell tovább tépel?dnie azon. A sima modorú. kifogás talan öltönyben feszít? Orr vezette az ügynökség küldöttségét. A kölyökképû. Sam jelenlétére való tekintettel a reklámügynökség elnöke is beköszönt a délel?tt fo Sam még el?z? nap felhívta Celiát telefonon. hogy miért: Csak megfigyel?ként leszek jelen. egy baptista prédikátor komolyságával beszélt. Eg A hatás olyan volt. Mr. szorgosan ügyködött. majd azt is világosan megmondta. Most éppen a H ealthotherm került terítékre. Az Orrnál csak helyettes osztályvezet? néhány évvel id?sebb Wilson er?sen ?szült. vörös hajú Ingram egy éve végzett a Harvard Business Schoolb láthatóan energikus volt és lelkes bár eddig még nem adódott túl sok alkalma a bizonyításra Sam Hawthorne valamennyiük fölött állt. de számolni k kell azzal. A reklámügynökség negyedik képvisel?jének csak a vezetéknevét tudta Celia Bladennek A férfi a büszke helyettes kereskedelmi osztályvezet? titulust viselte.Nem szik. ahol a forgalmi dugóban vesztegl? autók és tüle ked? gyalogosok csatáztak és áztak a hóval kevert ónos es?ben. hogy Celiának az az érzése támadt. s legalább egytucatnyi reklámember jöt e és ment ki rajta annak megfelel?en. A Bray and Commonwealthet Celián kívül Grant Carvill marketingigazgató. Orr mondta gyorsan Celia a kereskedelmi osztályvezet?höz fordulva . meghagyva a köve z? lépést Kenneth Orrnak. Sam rezzenést elen arccal ült tovább. hogy sikerült felkeltenie a partnerek érdekl?dését. hogy az ügyfél elégedetlensége esetleg az állásába fog ker Celia tudta. csatlakozott hozzájuk. és hogy szerintem miér ez az ügynökség amelynek a munkájával id?közben megismerkedtem ennél sokkal jobban is do i. Bladen. különféle graf kat és reklámterveket osztogatott a Celia vezette gyógyszergyári képvisel?knek. mint utóbb félreteszi valami ártalmatla b posztra. a fiatalos kereskedelmi osztályvezet?nek. Celia most Samre pillantott.

Hirtelen mindenki bólogatni kezdett az asztal körül. hanem az anyjuknak . és azt találtam. És nem ennek kellene történnie? kérdezte finoman Dexter Wilson. ki feszülten figyelte Celiát. hogy megtartja magának. mert miután áttanulmányozta a Bray and Commonwealth aktái t. akkor tegyünk úgy. Tényleg ?srégi termékekr?l van szó. mely szerint talán ez a Healthotherm lényege. hogy a múltban túlzott óvatosságból tényleg korlátozták a reklámügynökség munká t a lehet? leggyorsabban fel akarta számolni. Nagyon érdekes. akkor. Én a kép el?terében akarom lá boldog anyát. Láthatólag me gyben mulatott a dolgon. A tárgyalóban az összes szempár rászegez?dött. és gyilkos pil tást vetett a beosztottjára. De aztán úgy döntött. mert azt hiszem. hogy dobjuk ?ket a szemétre. Talán így könnyebben el?relépünk. Mrs. hogy hozzátegye-e Andrew megjegyzését. De anyuci lesz pre mier plánban. de tisztelettel néznek rá. Szívese dolgozunk ki új javaslatokat. megfontoltan. hogy ilyen hangnemben beszél bizonyos régebbi termékekr?l.ott az arcokon. akkor csak a háttérben. amit ez idá hallottam. Celia gondolatban tisztelgett Andrew-nak és folytatta: Utánanéztem. hogy a reklámképeinket évekre visszamen?leg mo gyerekek uralják. akárcsak a régi. vajon nem éppen a mi cégünk utasításai és megszorításai miatt születtek ilyen vérszegény ötletek? Látta. Egy rakoncátlan tincs a hajában. Celia azon gondolkozott. El?ször a Healthothermet akarom megtárgyalni magukkal mondta. Ez az alapelképzelésem nemcsak a nyomtatott. de egy kis tupír mi ndenképpen rájuk férne. Csakhogy nem a boldog vagy szomorú gyermek az.. aki tett valamit a beteg gyermekéért ezért most jól érzi magát. leintette a kollégáját. Kínos csend lett. A mindenit. vagy megpróbálta kicsit feltupírozni a maguk ezeréves termékeit. gondolta Celia. Jordan szólalt meg Kennet rr simulékonyan. Úgy látom. az az érzésem. Hanem a mamája. Az igazság kedvéért hozzátenném. a fiatalság kiállt a fiatalság mellett. Az ifjú reklámszakember lelkesen bólogatott. hogy ez az ?srégi ragacs ne t. úgy vélte. aki jó mama akar le ni. Ám Kenneth Orr. hogy tíz évvel ezel?tt kiválóan megfelelt volna. lám szólalt meg végül Kenneth Orr. akinek az arca hirtelen dühében a hajzatával lett egyszínû. Dehogy. izza erénykedett. hanem a televíziós re a is vonatkozik. az is eszembe jutott. Az anyukája. aki tenni akar valamit. Elég volt! vágott közbe határozottan a kereskedelmi osztályvezet?. szóval ez Bladen keresztneve. Örülök. mint ahogy azt Mrs. azért mindenképpen ott kell lennie a képen. Profik vagyunk és felel?sséget vállalunk minden reklámkampányunkért. Igazán nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. Jo dan. Maga szerint is az. De igen bólintott Celia. d? Aha. A reklámjainkon mégse m látszanak az édesanyák. és elemi er?vel szakadt ki bel?le a szó. egyik szemöldökét felhúzva. Persze hogy az. Végül aztán Blade a vizesnyolcas nem bírta tovább. Mintha egyenesen a kölyök betegszobájából jönne. de ma már régen tú dta ?ket az id?. Mrs. a köténye kis félrecsúszva. Celia tudta. És t sürg?sen elfeledkezni Andrew-nak arról a meghatározásáról is. Ezenkívül pedig soha t halljam. Ingramot elöntötte a tûz. hát persze hogy így van! Ha akármelyikünk felvetett valami klassz ötle tet. mit beszél. Ezt a sok ökörséget! csattant fel valaki. hogy Orr és Dexter Wilson élesen. mégpedig a kicsit tépett anyuci. Szerintem a ja vasolt új megközelítés helytelen. Érdekes gondolat szólalt meg Kenneth Orr lassan. Átkozottul jó. hogy ilyen rugalmasak mosolyodott el Celia . Több mint érdekes szúrta közbe Bill Ingram. de nem is használ. Megkönnyebbült és már sokkal nyugodtabb i . ezt valamennyien tudjuk. még miel?tt Celia válaszra nyithatta vo na a száját. Igen. akik boldogok és elégedettek. vagy ha igen. Elnézését kérem. Lám. Nem is a kölyköknek készült. Úgyhogy ha tényleg nyíltan akarunk beszélni. Legyen minél életszerûbb! Anyuci mégis boldog folytatta Bladen. Jord n javasolta. Az ifjú Bill Ingram volt az. aki bemegy az üzletbe és Healthothermet vásárol. A megkönnyebbült anyát. ahol mostanáig dolgozott. úgyhogy miért udvari unk itt egymással?! Senki nem mondta. hogy beteg gyermeke jobban legyen. azt az édesanyát. Soha nem vádoljuk az ügyfelünket a saját reklámtevékenységünk . mert mindarról. Az el?adott változatok egyikéhez sem ragaszkodunk foggal-körömmel. A kölyök lesz majd a háttérben. miután bedörzsölték a mellkasukat Healthother mel.. vagy akár az önét is továbbfejlesztjük. Nem haragszik é te? kérdezte Celiától.

a . an. hogy a Quadrille-Brown reklámügynökség összehangoltan beind tta a tévében. Jordan jól kifundálta. Celia még a legoptimistább pillanataiban sem gondolta. Celia ösztönösen megérezte. hogy a férfi mindenáron mondani akar valamit. és cikkének ezt a cí EGY LEGKEVÉSBÉ SEM GYENGÉD ÖLELÉS ÁLMAI ELNÖKÉT?L Az ilyen és ehhez hasonló epizódok példátlan figyelmet keltettek az ÖLELÉS sampon irá és a kereslet fantasztikusan megugrott. Celia azt javasol a. és az újságok is többször felhasználták. örökösen aggódó Dexter Wilsonon. Mrs. Az ifjú Bladen az Új Healthotherm bef atásában is szerepet játszott. Nem lesz nehéz változtatni a terméken buzgólkodott Carvill. És még valami. A részleteket még finomíthatjuk jegyezte meg Orr. aztán rábólintott. Csak valami apróbb változtatásra gondolok. de ezúttal ward Bladen irányításával. Howa rd Bladent és Bill Ingramet. Mindenesetre megfogadta Sam Hawthorne tanácsát. A The Wall Street Jo rnal például egy vezércikkében a Fehér Ház legújabb adótervér?l beszélt. Grant Carvill. és egy id?re szögre akasztotta a kritikus látásmódját. hogy a maga megjelenése a jöv?re nézve több mint biztató. Újabb négy hét alatt a hatszoros eladá plázódott és a megrendelések szûnni nem akaróan érkeztek a Bray and Commonwealthhez. hogy k maradt a döntéshozatalból. Mrs. mint amilyeneket hozott. Fantasztikus ötl et. Nagyszerû! lelkendezett Bladen. hogy mindaz. Dexter Wilson bólintott. ez valami bomba ötlet volt! Mind tudtam. abban teljes az egyetértés. az ÖLELÉS . Aha! Vég pnak valami újdonságot az ügynökeink. és eltûn?dött. hogy maradjon meg ez az elnevezés. a rádióban és a sajtóban a reklámhadjáratot. a Bray and Commonwealth marketingigazgatója el?rehajolt. Jordan szólt közbe Bill Ingram. hogy zseni a f?nökasszonyom! Alig egy hónappal azután. Például az illatra. ami más recept nélküli termékek forgalmának fellend Még mindig pontosan tudni akarunk mindenr?l. Ez az igazi csapatmunka! Celia közben azon töprengett magában. Celia és az Új Healthotherm sikerei persze nem maradtak titokban a Felding-R oth csúcsán székel?k el?tt sem. Ebb?l következ?en automatikusan beleegyezésüket adták 1964 fo yamán minden olyan beruházási költséghez. de amíg ilyen eredményeket produkál. és rámosolygott Celiára. mert úgy érzi. Az mindig segít. Valamit változtathatnánk a n. semmi fontosra. hogy az Új Healthotherm mel kapcsolatos terve ami boldog mami projekt néven vált a cégen belül ismertté olyan m ? eredményeket fog hozni. amit átél. akkor csak egy évig. hallották a hirdetést vagy megvették a sampont. Ce liának az volt az érzése. A vegyészek majd ho nak az egyik összetev?höz. De vajon meddi ell még így dolgoznia? Ha Teddy Upshaw jó jósnak bizonyul. Celia észrev ette. akit id?közben el?léptettek. hála a Healthothermnek. addig te jesen szabad kezet kap. A gondolatai aztán visszatértek a munkájához. akik látták. és végül átlépett a komoly. Mert akkor átkeresztelhetnénk Új Healthotherm -re. hogy Sam mosolyog. Új Healthotherm ízlelgette a szavakat Teddy Upshaw. S?t a negyedik héten olyan nagykereskedelmi rendelésözön árasztotta el a céget. hogy kikkel fog szorosan együttmûköd a jöv?ben a Bray and Commonwealthnél és a Quadrille-Brown reklámügynökségnél. a Healthotherm-eladások meghatszo k. Celia módszere az volt. de az értékesítésen dolgozók legnagyobb örömére nemzeti szállói an bukkant fel a rajzfilmekben. Úgy is volt. Ahogy elnézte a két fiatalembert. mert talán még tanulhatunk is valamit magától. valóság-e és hogy kis i el ezel?tt vajon hogyan vélekedett volna err?l az egészr?l. de a flakonokra hatalmas méretû nyomtatott betûkke l kerüljön rá még egy szó.mert tudja. Teddy Upshaw egy négyszemközti beszél getésükön Celia irodájában így fogalmazott: Celia virágom. régebbi termékeknek. Az egyik ilyen cikk például a fantáziátlan B & C Sampon névre hallgatott. hogy maga nem akármilyen n?. Megint a Quadrille-Brown ügynökség dolgozta ki az ÖLELÉS reklámprogramját. vajon miért. azt hiszem. hogy nyil vánvalóvá vált: mindez még csak a kezdet. Mrs. mint emcsak azoknak az emlékezetében ragadt meg a reklámmondat. Celia magyarázta Sam Hawthorne . hogy új image-t talált ki a már meglév?. hogy minden rendben a gyerek körül. Közvetlen ez alá került a szlogen: Oly gyengéd. Végre elkezdhetnek fecsegni valami korszakosan újról. de most már látom.

hogy oké. úgyhogy nem kellene nulláról indulnunk. mert ha híre megy. Hát nem olvasta az el?terjesztésemet? Az asszony az asztalán tornyosuló irathalomra mutatott. hallgatom. az nagy dobás lenne. akkor az ár az egekbe szökött volna. Van töb ermékük is. mégpedig úgy. Biztosan itt van eze k között. emlékezvén Andrew lesújtó véleményére a hûlés elleni szerekr?l. és bezárták a michigan t. akik javasolták. Felírta egy papírlapra: System 500 A hûlés SZISZTEMATIKUS ellenszere És Ingram kezébe nyomta a papírt. Azt mondják. vagy letették valami kevésbé fontos posztra. Ingram Celia támogatásával újabb és újabb innovatív marketin ?. hogy Michiganben eladó egy kis gyógyszervállalat. hasonlóképpen. Megint azzal nyugtatgatta magát. hogy az ügyvédek kit kép iselnek. Aminek ered ként. és a szert átkeresztelt tem 500-ra. hatásosabb lett. Ez megszokott és elfogadott módszer volt a szakmában. ez tényleg fontos. hogy a vegyészeink valóban vált attak egy-két apróságot a gyártás hatékonyságának fokozására. Nem világrenget?. már be van vezetve a piacra. beszélek Sammel. Átnézem. Carvilln láltak egy jó kis helyet. De a System 5 jó arra. hogy e gy nagy gyógyszergyár érdekl?dik a cég iránt.nyom nélkül eltûnt a színr?l. Mrs. és ha jó om. és javasl t tett a michigani cég s ezzel a System 5 nevû. Írjon nekem egy részletes jelentést. jöhetünk a tablettával! Miféle tablettával? Bill fájdalmasan pillantott Celiára. Ha megvennénk ezt a michigani céget. narancs-arany színû modern csomagolást rendelt egy h ozzáill? mûanyag tartóval. ahol mint valaki epésen megjegyezte aktákat fog tologatni a ko engedményes nyugdíjazásáig . Celia soha nem tudta meg. Ezt nevezem! Ett?l olyan érzése támad majd az emb ek. Celia a kapott anyagot tanulmányozta. Annyira belemerültem a munkába. hogy a szert ú rveztük. hûlés elleni szer megvásárlására. Andrew! gondolta Celia. hogy közvetle n a név alá kerüljön oda még egy sor. és hogy már másfél éve vezet and Commonwealtht. Nemcsak hogy csillagászati összegeket emésztett f l egy-egy termék piaci bevezetése. és ami még fontosabb. A System 5 gyártását néhány jól képzett szakemberrel együtt átvette a Bray and Commonw Jersey-i gyára. gondolta. Celia tudta. mint amit mi magunk fejlesztenénk ki. hogy szervezetten indíthatnak támadást a nyomorult nátha ellen. Bill Ingramet bízták meg a System 5 továbbfejlesztésének és értékesítésének megszerve Azzal kezdte. Nem sokkal kés?bb az érdektelen termékeket mind kiárusították. Bill Ingram a szokásos h?fokon lelkendezett tovább. Na. Az az igazság. hogyan rohan az id?. Jó. hogy otthagyta-e az ügynökséget. ha már az ú somagolás megszilárdította helyzetét a piacon. az ifjú Bill Ingram léphetett el?bbre (Ce lia jóvoltából) és átvehette a marketingigazgatói állást a veterán Grant Carvillt?l. Bill utasította a fiút. nem sokkal utána. Jordan. de az egyetlen érdekes köztük a System 5 nevû hûlés elleni kanalas o sság. hogy az eladó nem is tudta. aztán így szólt: Azt javaslom. Mindenesetre ezt az itteni nyüzsgést nagyo n élvezem. hogy néha elfelejtem. hogy feltûn?. Fél év múlva pedig. hogy c sak egy év de aztán rögtön eszébe jutott. Az a két nulla ott a végén magyarázta Ingram Celiának arra utal. A Bray and Commonwealthnél pedig. Szóval tabletta formájában is árusíthatnánk a System 500-at. de emmivel sem gyengébb annál. hogy gazdasági szempontból hasznosabb egy már ismert terméket adaptál ni. hogy ez még hiányzik a kínálatunkból. és hogy így er?sebb. Igen. mondja. vis sza akarok kerülni a receptes gyógyszerekhez. megsz dulnánk a fölös gyártmányaiktól és megtartanánk a System 5-öt. ? hozta például azt a hírt is. Celia. A férfi tátott szájjal bámult rá. szemétkosárba dobva az addigi zöld üveget. de a legtöbb újdonság nem is állta ki a próbát. ha Ádám-Évától kellene indu nk. Ingram végigsimított szokásosan borzas vörös hajzatán. és bukásáv rántotta azokat is. Zabálni fogják! Bocsáss meg. Tudja. Az összetev?k és a . mint valami egészen újjal kísérletezni. Néhány nappal kés?bb Celia megbizonyosodott róla. megkérdezte: jó valamire ez a System 5? Már megvizsgáltattam a vegyészeinkkel. hogy valóban jó az ötlet. egy közvetít? jogi cégen keresztül a Felding-Roth csendben és feltûné megvette a kis vállalatot. amire k .

akir?l mármár úgy l tt. ahol jó harminc éve lakik. Természetese ekeknek készül? változatban hígítani fogjuk az összetev?ket. ami egy távoli országgal. amikor csak lehetett. jobblétre szenderült. hogy a kicsik gyakrabban lássák a nagyanyjukat. az Johnson elnöknek igen. Lisa már betöltötte a hét évet és második osztályba járt. Már értem a logikát: kisebb szám. mint Lisa. hogy többször is meghívták. amir?l véletlenül. S míg Celia meg a recept nélküli szerek ily gyümölcsöz?en egymásra találtak. Még nem látta az unokáit. vigyorodott el Ingram. A britek és franciák magabiztosan kijelentették ahogy az elmúlt százötven évben már s lanszor . ha leírjuk ?t. Az egész család otthon volt. Négy hetyke. le gjobb lesz. mindig eszébe jut a kora jegyezte meg Andrew. és csak úgy rázta a nevetés. Vietnammal v kapcsolatos. Andrew felvet hogy költözzön hozzájuk.... kise rek és kipukkadt bel?le a nevetés. Wattsban. az élet a szokásos módon folyt tovább tragikusan. Az ötéves Bruce-ból ellenben szelíd. Los Angeles egyik külvárosában állítólag zavargásokra és gyújtogatás or. egyszer-kétszer alaposan . amit a keresked?k maguk között csak a Te-jó-ég! méretûnek hívnak Bill! emelte fel a kezét Celia. Oswaldnak megölésében vétkesnek találták és halálra ítélték. ba nemzeti perlekedés közepette új lobogót választott. Brucie sok mindenben hasonlít rád mondta végül Persze a nyolcévi házasságuk nem volt mindig felh?tlen. különösen büszke volt a folyamatosan szókincsére bár alkalmanként még összekeverte a szezont a fazonnal. mikor tudományát csillo a. tele konfliktusokkal. hogy inkább meg?r etlenségét meg azt a szerény philadelphiai otthont. nevetéssel és emberi gyarlósággal.. Celia szerette volna. Andrew réges-rég nem látott apja meghalt. Ha rólunk hall. de az anyós kitért a szíves invitálás el?l azzal. hogy túlél mindent és mindenkit. a valószínûtlen en meghódította zenéjével a világot és valóságos Beatle-mániába taszította az emberiséget. Ennek System 50 lesz a neve. Ne mondja tovább szakította félbe Celia. és most már ? is együ nevetett Celiával. hogy Celia a munká a miatt gyakran elutazott és néha napokig is távol maradt. De külön reklámoznánk és így kett?s megvilágításba kerülne a dolog. hogy hamarosan megkezdik a két országot összeköt? tenger alatti alagút építését. nagylelkûséggel . er?s egyéniség. To is úgy tûnt. Hogy valamennyire bepótolják az elmaradt együttléteket. Celia eg s jegyezte Andrew-nak: Brucie nagyon érzékeny. és átölelte. de a jelek szerin t nem is volt rájuk kíváncsi. Feleségü enni egy er?s. Több védelmet igényel. és annak ellenére. Akkor azt kell tennie. a gyerekek együtt vacsoráztak a szüleikkel. Celia érezte a szomorúságot a férje hangjában. jó asszonyt. Jöv? télen folytatta Ingram tántoríthatatlanul .yanaz volna. komolyan vette a tanulást. Winston Churchill. Andrew anyja átköltözött Európába. de min denki sajnálatára Mildred egészségi okokból egyre kevesebbszer tudott jönni. érzékeny és jó humorérzékû kisfiú lett. és hogy a szám is mutatja. Azt hiszem. Am nem sikerült. Az Egyesült Államokban pedig a kongresszus csekély figyelem közepette elfogadott egy úgynevezett Tonkini-öböl határozatot . elbûvöl? liverpooli fickó. Állítsa már le mag végül is tetszik. komikusan. mégpedi abban a hatalmas flakonban. J yt Kennedy elnök gyilkosának. hogy elfogadtatott a kongresszu ssal egy szigorú polgárjogi törvényt. amit nekem válaszolta Andrew gyöngéden. Mit szólna egy kis aszpikos csomagolású System 500-hoz? Az utasellátónak? Nem rossz ötlet. piacra dobjuk a családi System 500-at ez is szerepel a feljegyzésemben . Celia odament hozzá. kilencvenéves korában * Beetle=bogár. nevezetesen. és amelynek következményei elidegenítettek egy generációt és kettészakították A Ma este feltétlenül nézni akarom a híradót mondta Andrew Celiának egyik este 1965 gusztusában. Ami a gyerekeket illeti. ami ritka élvezetnek számított azóta. amit csinál. nag lentkezett és soha nem látogatta meg a családot. halkan. hónapokkal a temetés utá esültek Jordanék. mikor egész családokat ver le a a hûlés. Celia édesanyja régóta kínlódott az asztmájával és az utóbbi id?ben rosszabbodott az állapota. szomorúsággal.

Továbbra is nyomasztották a watts i zavargások képei. elia. körülöttem is van. odament hozzá és sürgetni kezdte A ndrew-t. Szomorú és rossz dolog. hagyd! kiáltott fel Bruce. Azt hiszem. amit nem helyeselsz a mos tani munkámban. így van. Így van bólintott Celia elgondolkozva. Büszke vagyok rád. ami biztosan érdekelni fogja folytatta Sam. indent megtettek annak érdekében. arra. azé a szenvedésé. aztán hozzátette ?t hamarosan rá fogsz jönni. mint azt bárki is várta. mert úgy döntöttem. hogy az a munka sokkal fontosab b. És még valami: ha az emberek nem vennék szép szorgalmasan ezeke t a szereket. Nagyon neheztelsz rám érte? Egy kicsit talán igen. mikor a híradó rá . hogy Bruce egész testében reszket és hangtalanul zokog. hogy ez itt történik. csakúgy. Andrew mint például a Healthotherm vagy a System 500. Andrew már csak reflexszerûen. attól függetlenül. Andrew habozott. hogy sikerüljön. mikor a tévé képerny?jén feltûntek a wattsi zavar ok képei. Sam irodájában ültek. A dilemma az mondta másnap Celiának Sam Hawthorne . Nem okoztak eg ymásnak nehezen vagy soha nem gyógyuló sebeket. hogy a recept nél erekkel kötött házasságom ideje lejárt. mikor a gyerekek már lefeküdtek.. mikor Watts k itûn? drámát szolgáltatott a tévétársaságok számára aznap és öt további lidérces napon és éjs Úristen! mondta Andrew megint. Az emberek továbbra is venni fogják a kuru zslószereket. akit szeretek. Celia látta. az gyakran megtörténik. El?bb-utóbb kell tudnia. de néha megtörténik. anyu! tiltakozott Bruce magánkívül. úgyhogy végül teljes ndegy. Én is nagyon szeretlek. Csak nem a recept nélküli szerek burkára gondolsz? De. Brucie. Mert rólam van szó? Miért ne? Elvégre a kis feleségem vagy. ami nem Celiával vagy a c saláddal volt kapcsolatos. Úristen! akadt el Andrew lélegzete. Egy pillanatig habozott. a Felding-Roth központjában. Andrew így szólt: Ez az egész iszonyúan ny sztó volt. hogy nem kell további ideologizáláson törnöd a fejed. valami ilyesmire. és ezért kapott szabad kezet a Bray and Commonwealthnél. Van itt valami. Mosoly suhant át a férje arcán. Ha tényleg ez az óhajod. rombolásról. ki adja el nekik. Tudom. de aztán folytatta. Ne. hisz mind a ketten tudjuk. úgyhogy az utolsó kockáig végignézték a rett s tudósítást. De örömmel köz . amir?l a világ nem akart tudomást venni. mint a mi védett családu nk. Celia tovább simogatta. de jól válaszoltál Brucie-nek. Holnap kérni fogom az áthelyezésemet. fosztogatásokról. Maga az aranytojást tojó tyúk. akkor kívánom.. arcpirító nincstel r?l árulkodó Charcoal Alley-i nyomorgettóban. brutalitásról. és éppen ezért örülnék. Még nem sokszorosítottuk. hogy van olyasmi. amit csinálsz. hogy csak a tudósítás vége fe tte észre Celia. hogy létezik odakint egy olyan világ. A gyerekek is ott ültek a szobában. Én is egy ilyen véd?burokról akartam vel beszélni. Celia azonnal felpattant. de azért. helyesebben szólva. A megbeszélésen Celia áthelyezését jelenlegi beosztásából. Ütötték az embereket. ha egy napon visszakerülnél a receptes gyó khez a Felding-Rothnál. El tudod hinni. de már rengeteg gyötr?dést okozott neki és csak nem akart. ahogy szörnyûbbnél szörnyûbb képsorok követté ló házakról. Celia odahajolt és megcsókolta Andrew-t. hanem helyette rögtön eljönnének hozzánk. hogy jó házasságban élnek. de hamarosan eljut az igazgatótanács minden tagjához. papa. a mi orszá unkban? Valamennyien olyan feszülten figyelték a rémes képeket. sokkal sikeresebb. S . Ezt persze nem e mlegetted sûrûn. a vad kig elkeseredett feketék és az ?ket ostromló rend?rség között a borzalmas. Id?közben viszont kibékültem egy-két dologgal. hogy pénzügyi kimutatások van ne. de ezek a civódások soha nem léptek túl egy bizonyos ponton. kivéve ilyenkor. Túl sokan élnek közöttünk véd?burokban. A szegénység és nyomorúság lázálma vált valóság n. hogy túlságosan sikeres a mu kájában. hogy védelmezzék és meg?rizzék. hogy te kiszállsz-e a buliból vagy sem. Mindketten tudták. hogy kapcsolja ki a készüléket. nem tudott megoldódni. Kés?bb. és azt válaszolta neki: Igen. az arcán pedig pa takokban folynak a könnyek. ami egészen más. mint egy sorsdönt?. hogy amit itt ma láttál. akkor rövid id? alatt öss ecsapnának a fejünk fölött a hullámok. gépiesen válaszolt. Nemcsak megideologizálod? gyanakodott Celia.összevesztek. személyes gondja. és kinyitotta. nyugtatgatta. sebesülésekr?l és halálról. Az asztalán lév? i rattartók közül kibányászott egyet. orvosokhoz.

Andrew. de maga meg a többiek úgy döntöttek.m rámutatott az egyik számra. Muszáj tennem valamit morogta Leonard Sweeting. aki az átvirrasztott éjszaka után kimerült vo t és különösen ingerlékeny. Azok után. Rendben van. Gratulálok. A legtöbb f?orvosnak most bent kellene lennie a k ban. Nem tudom és nem is fogom! És követelem. a jog szerint nincs más lehet?ségem. mert gyógyszerfügg?ségben sz enved. Andrew tagoltan. De ez akkor is fantasztikus teljesítmény. Sweetin iadta az utasítást a titkárn?jének: Keresse meg nekem az igazgatótanács elnökét valahol a v . úgyhogy esetleg azon a területen nagyobb hasznomat vehetnék . 3 Andrew farkasszemet nézett a kórház ügyvezet? igazgatójával. Mikor az igazgató letette a telefont. Persze a sikerében kicsit szerepe van annak is. de ezúttal hivatalos formáb n. Csak biztos akartam lenni benne. Az ügy életbe vágóan fo a ezzel megvan. hogy befogják a s ukat és behunyják a szemüket. megfontoltan beszélt. hogy csak ak kor lépjen. Egy percig töprengett. akkor újból el?adom a mondókámat. Dr. Viszont. hogy el bb-utóbb kiborul a bili. azonnal hagyja félbe és jöjjön ide. Engem most c sakis a jelen érdekel. Sam mosolyogva becsukta az irattartót . Dr. nem tudná leg zt az utolsó részt elhagyni? Most már kérlel? volt a hangja. és talán még a betegek veszélyezteti. Be fogjuk hívni. Amit már négy évvel ezel?tt meg kellett volna tennie. Péntek dél volt. Rossz napunk van. tudomásom szerint ezen a héten értelmetlen halált halt az egyik bete e ebben a kórházban. hogy nem rágtam meg ezerszer a dolgot? De. Tu dtom szerint Dr. feszes hangon. Azonnal le fogunk ülni tanácskozni a tárg alóban. azt nem válla lom. és telef onáljanak az orvosi végrehajtó bizottság tagjainak. Az igazgató felsóhajtott. Bede's vezet?je hivatalos. Jézusom! sápadt el az utolsó mondat hallatán az igazgató. az ? hibájából. És most mi fog történni? Néhány percen belül összeül a végrehajtó bizottság. Sweeting az órájára pillantott. Leonard Sweeting irodájá álltak egymással szemben. Mintha a szívéb?l hasította volna ki a szavakat. Szinte vibrált közöttük a leveg?. amit itt most elm ondott nekem. Celia! Köszönöm válaszolta az asszony végtelenül boldogan. Véleményem szerint nem alkalmas az orvosi hivatás betöltésére. hogy éppen mit csinál. Andrew lehangoltan bólintott. akkor a rész leg a Felding-Roth teljes forgalmából tíz százalékkal részesedett. ha abszolút biztos a dolgában és pontosan felmérte a cselekedete következményeit. No ah Townsend e pillanatban a kórházi rendel?jében fogadja a betegeket kezdte Andrew. mint maga. hogy azonnal intézkedjen! Andrew vad te kintettel nézett a felettesére. hogy mi történik. szigorú arckifejezéssel. legyen türelemmel még néhány hónapig. Andrew. mégsem hallgathatott tovább. Miel?tt további lépéseket tesz. Addig várakozz . Beszéd közben Sweeting busa szemöldöke szokás szerint fel-alá ugrált. Mindegy. Jordan mondta a St. hogy cs ak azt tette. hogy a receptes gyógyszerek forgal ma visszaesett. Mikor maga a Bray and Commonwealthhez került. fáradt grimaszt vágott és hirtelen felenge dett. mint mondta. miko r mindketten tudtuk. A partnerem. hogy javulta z eredmények. és azt mondta félig-meddig magának: Úgyis tudtam. de azt álmában sem merte remélni. Leonard. ztán így szólt: Szerintem a recept nélküli szerek forgalma nélkülem is ilyen szinten marad. és felvette a telefonkagylót. minden szót háromszor is meggondolt. valamennyiünknek. A kutyaúristenit! fakadt ki Andrew. akkor maga meg a munkatársn?i tegyenek félre minden egyéb munkát. De kérem. És talán majd találunk valami na n érdekes dolgot magának. sejtettem. Gondolta persze. és ezt mind a ketten tudjuk. de a kórháznak is. Aztán az íróasztalához ment. a receptes gyógyszerek forgalma nem valami fényes. De ami a múltat illeti. mert akkoriban én is pont olyan romlott és gyáva voltam. ll Ingram az utóbbi id?ben kin?tte magát. Hazudik vágta a szemébe Andrew . hogy ilyen mértékben. De efölött napiren térek. hadd figyelmeztessem arra. Továbbá. Legyen nyugodt. A szaván fogjuk bólintott Sam. mert nem volt beszámítható állapotban. amit a lelkiismerete diktált. Gondolja. Townsend gyógyszeres befolyásoltság alatt van. De tudom. Ebben az évben viszont már zenöttel és a profit is ilyen arányban emelkedett.

heves köhögésre és lázas bágyadtságra panaszkodott. Aztán azzal magyarázta. És bár megvoltak a maga korlát ennek az ellen?rzésnek. Ugyanakkor Dr. Attól fogva mindenesetre Townsend kevesebbet járt társaságba meg fogadásokra. és többet volt otthon. Mintha a kollégája felismerte és elfogadta volna Andrew aggodalmát. a testh?mérséklete 39 °C és hogy szaporán szedi a leveg t. mint régen. Townsend rendel?jében és torokfájás ra. Kérdé iszont. Andrew arra gondolt. de mivel semmi említésre méltó mal?r nem történt. Várakozás. míg egy beteg egy fiatal férfi. tüd?hörgést és mellhártyazörejt. amit már csak a tehetetlenségi nyomaték hajt. nem sokkal kés?bb az onban miután er?sen gyanakodott és utánajárt a dolognak megtalálta a hiányzó darabokat és olódott el?tte a szörnyû kép. hogy Noah bizonyos szemp ontból olyan. hogy Andrew rájött Noah titkára. gyakran megb eszélte vele a nehezebb eseteket. a zavaros beszéd és remeg? kezek a magánrendel a kórházban egyaránt. és gyógyszerek ide. így olyan diagnózisok felállításával i yek esetleg másoknak nehézséget okoztak. El?ször Andrew-nak csak mozaikdarabkái voltak a történtekr?l. hogy a szokás z ösztönök csak nagyon lassan halnak el vagy szûnnek meg.Odakint megszólalt az ebédid?t jelz? sípszó. Oscar Aaronshoz i yította. mert a jöv?ben a mellékhatás sokkal súlyosabb. és azt a bizonyos elvetélt zélgetést folytatta Leonard Sweetinggel Noah Townsend visszavonult a f?orvosi posztról és kivált a kórház orvosi tanácsából is. Bedé's-ben senki nem osztotta Andrew aggodalmait. mikor Andrew bent volt nála. hogy éppen azzal hibázta el. és egyre észrevehet?bbek lettek rajta a függ?ség küls? jegyei az üveges tekintet. és utasította Wyraziko entkezzen a St. Andrew csüggedten arra gondolt. s?t katasztrofális is . Wyrazik nem volt új páciens. Az injekciót követ? napokban Wyrazik torkáról lement a gyulladás. Townsend láthatóan hanyagabbul kezelte a gyógyszerfogyasztását. Andrew soha nem tudta meg. Néha Andrew elgondolkozott azon. és úgy szemezgetett a külö razsékból. A kiütések azt jelezték. rajta tartotta a szemét az id?s orvoson. hogy történjen v kkor nagyon reménykedett abban. mint egy meghibásodott gép. hogy különösebb melléfogás nem történt. Az id?s orvos megvizsgál egállapította. A tragikus eseménysorozat kedd délután kezd?dött. A jelek szerint a St. de a testét viszke t? kiütések lepték el. hogy gyulladt a torka. hogy megakadályozz on egy esetleges orvosi mûhibát vagy valami végzetes tévedést. A huszonkilenc éves Kurt Wyrazik megjelent Dr. aki harmadikként betársult hozzájuk. Id?. hogy soha nem fog bekövetkezni semmi jóvátehetetlen. mint a vegyes cukorkából alkalmanként még akkor is. A rendel?ben is igyekezett csökkenten a betegei létszámát. Addig. az új pácienseket Andrewhoz és az új fiatal orvoshoz. hogy legalább eltegye ?ket . Andrew id?r?l id?re még aggódott Noah és a betegei miatt. hogy meddig. és majd ? maga is utánameg y. igyekezett másra koncentrálni és tétlenül várta. aki még sok évig élhetett volna meghal Amióta Andrew négy évvel és nyolc hónappal ezel?tt rájött Noah Townsend gyógyszerfügg amennyire csak lehetett. Andrew mégis örömmel látta. Várni. ezért ezt a szert so nem szabad adni neki. hányingerre. hogy könnyedén megbirkózott a napi feladatokkal. Tüd?gyulladást állapított meg. Három éve szinte rendszeresen járt Townsendhez. ott azonnal fel fogják venni. Noah Townsend továbbra is jó diagnoszta maradt. Noah már olyan hosszú ideje prakti zált. hogy Townsend döntött-e gy valami szelíd küls? nyomásnak engedett. akkor is be volt gyulladva a torka. A végzet megsemmisít? hirtelenséggel csapott le. és Townsend azon nyomb an adott neki egy penicillininjekciót. hogy túlságosan hosszú ideig várt. Noah Townsend feljegyzéseib?l kiderült. Eddig a hétig. hogy Townsend hogyan tarthatja magát még mind ig olyan jól. már e gyáltalán nem titkolta Andrew el?tt úgy. hogy penicillinérzékeny. annak ellenére. hogy a sztetoszkópon keresztül fojtott légzést ha llott. Mikor legel?ször jelentkezett. hogy súlyos kábítószeres. Ig az. kábulat oda. A rendel?ben szanaszét hevertek a gyógyszergyáraktól kapott mintacsoma ok még azt a fáradságot sem vette. Bede's Kórházban. 1961-ben egy évvel azután.

hogy megnézze Wyrazikot. Dr. ha nem is kritikusan. Townsend hatalmas vörös felkiáltójelet tett a férfi kartonjára. Wyrazik szülei lengyel bevándorlóként érkeztek Amerikába. közeli barátok nélkül. az az. hogy milyen injekciót kap. ami újfent emlékeztette voln a a penicillinérzékenységre. egyértelm tt. Townsend megtartotta az ígéretét és kés?bb valóban bement Wyrazikhoz a kórházba. A f?n?vér éppen betegállományban volt. kórházban töltött nap végéig. Még aznap. és az éjszakai ügyeletet egy új. vagy pedig korábbról emlékezett rá esetleg mindkett?. Ekkor úgy másfél éve látta Andrew Wyrazikot élve utoljára. el kellett vagy el kellett volna olvasnia a segédorvos feljegyzéseit. Ez volt a szokás. Andrew azonnal észrevette a penic illinnel kapcsolatos figyelmeztetést. Bede's-ben. Egy hajózás t tisztvisel?jeként dolgozott. Aznap este Andrew is a St. egyedül élt és minden szempontból különc volt. a n?vér pedig nem mondta meg neki. az els?t azonnal. Miután beadta a z injekciót. az apja pedig egy kansasi kisváros ban élt Kurt n?vérével. Amit b iztosan tudni. Miután Noah Townsend beküldte Wyrazikot a St. . hogy begyógy zerezett állapotában összekeverte a napszakokat. egy sürg?s esethez hívták be otthonról. ahol töb b beteghez is benézett. ennek az lehetett az oka. Egyetlen látoga m kereste fel a kórházban. Mikor a n?vér bement a kórterembe az injekciós tûvel. Nem olvasta el azt a bizonyos korábbi feljegyzést a beteg kór lapján. visszahúzódó agglegény volt. hogy az id?s orvos kábul állapotban van. mikor Wyrazik valami apró panasszal érkezett a rendel?be . A második nap este.lehet. Wyrazik mindaddig nem tudott a penicillinérzékenységér?l. Townsend bódult állapotában valószínûleg úgy ivel az eddig felírt gyógyszer nem segített. ? maga m Egyesült Államokban született. De ?ket sem hívta fel. hogy most sem semmi baj történni s így nem is tett semmit. mikor Townsend megérkezett és váltottak egymással néhány szót. Az új utasítás szerint a betegnek hatóránként hatszázezer egység penicillint kell adn ntramuszkuláris injekcióval. Ne kérdezte. így nem tudta. ami kés?bb tört ve elmaradt. lifttel felment a kórtermi szintre. A segédorvos íg y is tett. és hogy nemrég vehetett be egy nagyobb dózist. ez alkalomm al nem játszott szerepet ez a momentum. Igaz. A beteg személyisége és életkörülményei is szerepet játszottak abban. Andrew egy pillanatig ha bozott. Bede's-be. Townsend utasításában. hogy ekkor mi játszódott le Townsend agyában. Noah Townsend nem volt ott és így Andrew-hoz került. Kés?bb keserû szemrehányást tett magának a mu . Bede's-ben volt. A kérdés és a felelet rákerült a bete a. Bede's-t. Kurt Wyrazik csak ezzel a két emberrel állt sz orosabb kapcsolatban. mert Andrew semmilyen gyógyszert nem írt fel a fiatalembernek. Az anyja korán meghalt. Miután Townsend elbúcsúzott Andrew-tól. Mivel semmi szokatlant nem talált Dr. hogy adjanak a betegnek Erythromycint. Mivel normál körülmények között a tüd?gyulladást penicillinnel kezelték. Kurt Wyrazik csendes. el?tte felhívta a St. nyomban végre is hajtotta. Dr. Rengeteg dolga akadt. Már éppen hazafelé indult. hogy Wyrazik állapota. Ahogy Andrew meg a többiek kés?bb kikövetkeztették. Dr. Az orvos egyik kérdése így hangzott: Allergiás valamily yszerre?" Igen. Andrew azonnal látta Noah Townsend viselkedésén és beszédén. de egy kicsit r omlott. ott razikot és személyesen vitte a feljegyzést a n?vérszobába. Egy másik alkalommal. fiatal n?vérk el. a penicillinre hangzott a válasz. mikor elolvasta a kartont. aki nem ment férjhez. Ezen a pont on Andrew-nak is volt valami kevés köze az esethez. úgy érvelt magában. hogy Townsend vagy olvasta a kórtörténetet és látta. Új utasítást írt. a pácienst egy négyágyas kórteremben helyezték el. de mivel már olyan régóta élt együtt a helyzettel. mikor Townsend bement a kórházba. Wyrazik lázas és álmos volt. Townsend megint bement hozzá. csak találgatni lehet. de az is lehet. Noah Townsend az utóbbi id?ben szokatlan id?pontokban látogatta meg a kórházban fekv? betegeit. felszökött a láza és nehezen lélegzett. aki lejegyez e a kórtörténetet. nyolc óra körül. hogy Wyrazik penicillinérzékeny. Nem sokkal kés?bb megvizsgálta egy kórházi segédorvos. azonnal ki is ment a kórteremb?l. hogy így akarta kerülni a találkozást az orvoskollégákkal. változtatásra van szükség. betegen fekszik a St. hogy a beteg allergiás. Wyrazik volt az utolsó. hogy megmondja. A helyzet változatlan maradt a második. Azt.

a nyelve. Szegény ördög! mondta végül Townsend a n?vérnek. Tartottam t?le. Délután a St. rögtön utána pedig Dr.Ami ezután történt. Townsend bólintott. Röviddel ezután allergiás sokkot kaphatott. akik esetleg tolakodó kérdéseket tehetnének fel. Nem sokkal kés?bb. a valódira soha nem derülne fény. doktor úr. A fiatal n?vér nyomban megkönnyebbült. Biztosan rájött. megduzzadt és eltorzult az arca. Townsend megkönnyebbülten felsóhajtott. mikor Andrew találkozott Townsenddel. hogy visszahívja a n?vért. Ige n. Szomorú ügy. s mindezt fuldokló. az ajtóból sarkon fordult és ment sza ahhoz a beteghez. hogy elvesztette az eszmé . gyenge szív. tapasztalt orvosnak számított. hirtelen elkezdett viszketni az egész teste és a b?re ég ?vörös lett. Ismerve a penicillin ilyen esetekben szokásos hatását. hog k. olyanok. A kórteremben fekv? egyik páciens. és megpróbálta elleplezni az ügyet. Bizonyára az sem kerülte el Townsend figyelmét. hogy nyoma sem volt szívbetegségre utaló feljegyzésnek. most már emlékezett a páciensre. Súlyos tüd?gyulladás. Wyrazikot pár pillanat múlv a heves rosszullét foghatta el. hogy ott van már egy orvos a kórteremben. ma dig a fájdalom és a rémület után a beteg abban a kegyben részesült. Wyra zik. látva. remélve ogy még a kórházban találja. valami akarater?vel kijózanodásra kényszeritette magát. aki. ami nem tûnt fontosnak. Az egész folyamat nem tarthatott tovább öt percnél. hogy ?t nem vádolják semm l. a mi homályos aggodalmat keltett benne. hogy a n?vér nem tud a penicillinérzékenységr?l. hogy a duzzadt gége elzárta a leveg? útját a tüd? felé. akinek a ki jelentését a n?vérnek esze ágában sem volt kétségbe vonni. hogy leveg? jusson a tüd?be. Jól számított. Bede's kartotéktárába ment. Townsend tegnap éjjel elhunyt betegér?l beszél valakinek te efonon. De er e nem került sor. hogy valami óriási szerencse folytán a két terhel? feljegyzés a kórlapon lév? allergiafigyelmeztetés és a penicillininjekció köz alál majd összefüggést az. hogy Peggy. így ha a halált rá ja fogni valami természetes okra. megakadályozta a légzést. Nem bírta a szíve. Nem bírta a szíve. Ez arra ösztönözte Andrew-t. az új titkárn?. a kilép Violet Parsons utóda éppen Dr. azt egyrészt találgatni lehet. másrészt pedig az egyik betegtárs eszéléséb?l tudni. hogy elveszítetted az egyik betegedet. Noah Townsend még mindig köztiszteletben álló. amelyben Town end a halál okaként az akut tüd?gyulladásból ered? akut szívelégtelenség -ét jelölte meg. aki esetleg kés?bb foglalkozni fog az esettel. Az egyik ilyen bizonyos dolog a halotti bizonyítvány kiállítása volt. Az egyik a illinallergiára való figyelmeztetés volt. aki hánykolódásra és fuldokló hangokra lett figyel es a szomszéd ágy fel?l. ami h rew kés?bb nem lép közbe sikerülhetett is volna neki. és a kartont átnézve két dolog tûnt föl neki. sorsára hagyva. Hogy ezek után milyen indítékok alapján cselekedett. együttérz?en mondta a k ollégájának: Hallom. a szája. hogy még aznap diszkréten érdekl?dik a kórh yrazik halála fel?l. Tudja. Abban is reménykedhetett. kikeresse Wyrazik kartonját és elolvassa. mert tudta. hogy úgy egy órával kés?bb ikor Townsend már nem volt a rendel?ben. Andrew akár napirendre is térhetett volna az eset fölött. a gégéje. A n?vér azonnal elrohant a segédorvosért. az id?s orvos még nem ment el és ? érkezett els?k otthoz. akit?l nagy hirtelen elhívták. A legkritikusa az volt. Igen. Ha lett volna orvos a közelben. és így szólt a n?vérhez: Vannak bizonyos do k. s röviddel azután meghalt. a megfelel? terápia egy nagy adag adrenalini njekció és azonnali tracheotómia gégemetszés lett volna. Fiatal fickó volt. A másik viszont. Mint ahogy a segédorvos sem vonta e. hogy így lesz. hogy az elhunyt betegek papírj . Kurt Wyrazik már meghalt egyedül. hörg? hangok kísérték. hogy a kábulat ködfátylán át elhatolt a tudatáig a történtek súlya. Nagyon valószínû. Townsendért. gyenge szíve volt. hogy Kurt Wyraziknak nem voltak közeli barátai. a szeme. már kés? volt. De volt valami furcsa Townsend viselkedésében. mert mire a segítség megérkezett. Gyerünk. lássunk hozzá. kétkedéssel töltötte el AndrewEgyre növekv? kíváncsisággal elhatározta. te is kezelted egyszer. Féltem. Ám mire a z megérkezett. nevezet esen. megint csak találgatni lehet. Andrew véletlenül értesült Kurt Wyrazik haláláról csütörtökön reggel. azonnal megnyomta a cseng?t. mert egy beteg halála bár ilyen szomorú is nem számít szokatlannak. amiket egy haláleset után el kell végezni. A rendel?jük közös el?terében áthaladva hallotta.

hogy. ahogy tovább olvasta a kórlapo . Ki szavaz a döntés mellett? Ééén fújták kórusban. uram válaszolta a férfi. és soha nem nézett volna el sem magának. hogy a fiatalember értelmetlen halálát ez váltot ta ki. Ellene? Csend. akkor akár szül?i értekezleten is ér ezhetné magát. A végén fásultan úgy döntött. és a gondolatok vadul kergették egymást a fejében a lehet? legkülönböz?bb megold kórházi kollégáinak kellene elmondania mindazt. hogy a n?vér beadta az injekciót. ho y tenni kell valamit. ha a felettes szervekhez fordulna? Vagy beszéljen el?ször Noah Townsenddel.. Igaz. és bekopogtatott az ügyvezet? igazgatóhoz. Támogatja valaki ezt a javaslatot? . javaslom. . Mintha villámcsapás érte volna. még mindig nem tudta. Mivel jól emlékezett arr a.. Egyhangúlag megszavaztuk. hogy nem viszi ki a botrányt a kórház kapuján. Andrew a kórlap legalján kezdte az olvasást a halál okával t Dr. a vonásai rendezettek. Bede's-be.. hogy nem a szív mondta fel a zolgálatot.. tisztességes és becsületes volt.kijelentem. a beteg kórlapján lév? feljegyzések boncolás nélkül is szörnyû bizonyítékké Közben beesteledett. A halott férfi szeme csukva volt.támogatom. hogy megnézze Wyrazik holttestét. Elrendelték a boncolást? kérdezte az alkalmazottat. amit tudott. Egész éjszaka ébren feküdt a békésen alvó Celia mellett akinek fogalma sem volt a f gondjáról . de mit? Talán hívja fel a figyelmet a boncolás szükségességére? Egy dol gban egészen biztos volt: a boncolásból egyértelmûen kiderülne. mint amit most ? maga vitt véghez.ai oda kerülnek az osztályokról.. No . Csaknem azonnal megakadt a szeme Townsend kézírásán a hatszázezer egység penicillinr?l. arról döntsenek a kórház vezet?i. Élhetnék egy javaslattal ezzel kapcsolatban? Elnök úr. ahol éppen valami mindennap nügyben hoznak döntést az illetékesek. Az a Noah. hogy ha lehunyná a szemét. Ha be ke i a fels?bb szerveket. Andrew szívét mintha jeges kéz szorította volna össze. azután hozzátette: Állítólag a n?vére jön ide Kan lesz majd a hamvasztás. Nem. a személyes konfrontáció nem vinne el?bbre semmivel. . hogy járt legutóbb a kórházigazgatóval.a javaslatot támogatja. Mit csináljon? Kihez forduljon? A hullaházba ment. hogy Dr. többek között a segédorvos feljegyzését a penicillinallergiáról és a korábbi Erythromycin-k ? kézzel. mer Andrew most már egészen biztos volt abban. így nem volt más választá int reggelig várni. vagy akkor lenne objektívebb a v izsgálat. Megkö redt a betûkre... aki kísérte. szigorú etikai és orvosi elvek szerint élt.. akit Andrew hajdan megismert és tisztelt. 4 Andrew arra gondolt. Éveken keresztül nem lehet büntetlenül visszaélni a gyógyszerekkel. Nem. sem pedig másnak egy olyan szörnyû szakmai hibát és az azt követ unyi leplez? kísérletet. Andrew-nak kétségbeesett gondolatok kavarogtak a fejében. s?t alkalmanként szeret ett. hogy ez teljesen fölösleges mert Noah alapvet?en megváltozott. és hogy röviddel ez tán állt be Wyraziknál a halál. és onnan haladt felfelé. beismerve a hibáját és vállalva a következményeket. amit tud. Másnap reggel a rendel?jébe érve rés tesen leírta. Miközben mindezeket átgondolta. A régi Noah Townsend egyenes derékkal el?állt volna. Mintha egy vattaszûr?n át érkeztek volna hozzá a beszédfoszlányok. és hallgassa meg a magyarázatát a történtekr?l? Aztán arra gondolt. mint ahogy a küls? jegyek mut atták. levertség és üresség tö . hogy a döntés megszületett. vagy akármelyik cég igazgatótanácsi tárgyalójában. amik arról tanúskodtak. a legtöbb kórházi vezet? már hazament. Townsend állapított meg .. B?rének halványkék árnyalatá kívül aminek egyéb okai is lehettek más árulkodó jele nem volt az allergiás sokknak. Andrew-t végtelen szomorúság.. aztán nem sokkal tizenkét óra el?tt bement a St. mitév? legyen. legyenek azok bá en súlyosak. sokkal mélyrehatóbban. dobogó szívvel adta vissza a kórlapot az archívumosnak. Az biztos.

Miután befejez te. McNairre. szülész-n?gyógyászok. becsukta maga mögött az ajtót és a Andrew-t. A kis termetû. Közvetlenül a megbeszélésünk el?tt telefonáltam az t Kansasban él? édesapjának a n?vére már úton van ide . dja el. hogy így zajlott le? Ilyen prózaian. el?re elkészítettem egy körlevelet. Egyetértünk válaszolta Gould. ilyen részvéttelenül szörnyû tragédiával szemben. a felvételi irodára. Sweeting a patológus f?orvosra nézett. amit korábban az ügyvezet? igazgatónak mondott. Amit mi ttünk. formálisan. Tiszteljük önt azért. halk beszédû és ld er?s kézzel vezette a St.ah Townsendet kórházi állásából felfüggesztjük. Elnök úr szólalt meg Leonard Sweeting . maga a tény nem lepte meg ?ket különösebben. s?t még most is az. szeretném tájékoztatni a bizottságot. f eltétlenül el kell végeztetni a boncolást. hogy mi legyen a halott fiatalember sorsa. Dr. és tudjuk. Townsendet egészségi állapotára való tekintettel függesztjü vélem. Andrew szerint. Jordan szólt óvatosan Andrew-hoz az orvosi végrehajtó bizottság elnöke . hogy a megbeszélésün r?l e szoba falain kívül a lehet? legkevesebb szó essék. ahol általános tiszteletnek örvendett. hogy jelezzék egy életmû hirtelen. ho l várható volt. gyermekgyógy diológusok meg a többiek. akiknek nagy hirtelen minden más munkájukat félbe kellett hagyni. feltettek neki néhány kérdést. és az apa megadta a szükséges enge y a boncolást még ma elvégzik. szinte sokkolt f?orvosokkal. Leonard Sweeting tartotta a kezében az egész akciót. és a bizottság tagjai váltottak egymással pár szót. mert egyel?re képtelen volt megszólalni. amit tett. Neurológus volt. Gouldra. Aztán az ajtó néhány perc múlva kinyílt és beszólították. Aztán Leonard Sweeting körbeadta az elhunyt Kurt Wyrazik kórházi kartotékját és kórla a bizonyító erejû bejegyzésekkel. Andrew a legtöbbjüket jól ismerte. Noah a barátunk. Andrew-nak határozottan az volt az érzése. akinek a praxisa Morristownban volt. Helyesl? mormogás volt a válasz. ez esetben túl hosszú ideig ha logatták a döntést. hogy Dr. Javaslom. Andrew elismételte. Ekkor az ösztövér. Gould . ez rendkívül kényes. Ezra Gould töltötte be. hogy valamennyien osztjuk a mély szomorúságát. Bár tudta. hogy nehéz volt a döntés. milyen döntés születik. hogy könnyek csorognak végig az arcán. Tisztességes. Ekkor következett a döntés arról. hogy a na gy asztal körül ül?k közül többen is nézik. Ezek a kicsinyes és kenetteljes szavak lennének hivatottak arra . Jó-jó akadékoskodott tovább a gyermekgyógyász f?orvos . tragikus lezárulását. hogy gyorsan konzultáljon telefonon a kórház elnökével. és bár csak az egyik felet hallotta. választékos beszédû gyermekgyógyász f?orvos emelkedett szólásra: tük meg. Bede's-be n hosszú ideje betöltött állásától. potenciálisan igen veszedelmes kérdés. az elnök utolsó. egy valaha oly odaadó ember pályaf k végét? Andrew nem szégyellte. a kollégánk volt. rám és Mr. attól kezdve. ami itt ma lezajlott válaszolta az ügyvezet? igazgató . a gyógyszerraktárakba és így tov bátorkodtam azt írni. értesültünk a vádjai természetér?l. A bizottságo t az osztályos f?orvosok alkották sebészek. mégis. amiket a jelen lév? f?orvosok szomorú fejcsóválások közepet n?riztek. és letette a telefont. Andrew csak bólintott. Továbbá javasolnám azt is folytatta az ügyvezet? igazgató . de mit mondunk a családj Hogy egész ?szinte legyek mondta Sweeting . lelkiismeretes. patológusok. A tárgyalóban lév?k arc ly kifejezés ült. Ezután Sweeting az irodájából nyíló tárgyalóba ment. és ugyanolyan szükséges is. kér gye el. amit tud. amit azonnal szét k az egész kórházban a n?vérszobákba. mégsem próbálta eltitkolni megindultságát. Fergus McNair veterá elyi ügyvéddel. aki három évvel azel?tt lépett a leköszön? Noah Townsend örökébe. Tekintettel mindarra. A megbeszélés el?tt Sweetingnek még arra is volt ideje é lélekjelenléte. ez diszkrétebb minden konkrét utalásnál. hogy Noah Townsendet megfosztják a St. Az elnöki tisztet Dr. A telefonbeszélgetés Andrew jelenlétébe n zajlott. hogy tudatta a megbeszélés okát a döbbent. ér eny emberek voltak valamennyien. Jordan szólalt meg az elnök. hogy bár a bizottság tagjai nem számította erre a mai leleplezésre. kórházi f?orvos. tekintettel a jogi vonatkozásokra . aki bólintott. az ugyanolyan nehéz volt. hogy ennek az eldönté izzák Dr. Egyetértenek? Gould kérd?en végigpillantott a többieken. Bede's-t. aki perceken belül itt lesz és segítséget ad majd a j . nyomatékos felszólítása kire gett a kagylóból: Védd meg a kórházat! Mindent megteszek ígérte az ügyvezet? igazgató. Dr. Hát lehetséges. Dr.

mert a folyosó lassan elcsen ett és mindenki ?ket figyelte.. hirtelen nem tudta. Ne haragudj. Óhajt valaki velem jönni? Igen. Kérdezd csak meg Andrew-tól. visszafordu lt. még miel?tt lemegy a nap? Rendben bólintott Gould csendesen. biztosan elnéztem. Aztán váratlanul. itt is elintézhetjük. Oda kell mennem Noah Townsendhez és közölnöm kell vele a döntésünket. bár nem is vo hogy vajon a biztosító fedezné-e a kórház kiadásait. így az elnök egy kalapácskoppantással kénytel n volt csendre inteni ?ket. Arra gondolt. hogy mit mondjon. A kórháznak. Kö m közölni veled. Gould. Kérlek. hogy az orvosi végrehajtó bizottság ülést tartott.. hogy felfüggesztünk a kórházi állásodból. kés?bb jelentést teszünk a bizott alán nem. Hát nem fogja úgyi dni a kórházban. és azzal is tisztában vagyunk valamennyien. hogy az azután lezajlott botrányos jelenet ellenére is várta már ?ket Noah Townsend. Van fogalmad arról rikácsolta Townsend . Keményen megmarkolt a a hisztérikusan zokogó ember karját. Andrew nem tudta. Ezra Gould és Andrew kiléptek a liftb?l. Fergus McNairnek kétségt lenül az lett volna a legjobb. hogy végre megérkeztek.. Ha ez az eset orvosi mûhibaként a bírósági tárgyalóterembe kerül. nyugodtan végiggondolva az eseményeket. Legnagyobb sajnálat ra kénytelenek voltunk úgy dönteni.gi ügyek tisztázásához. hogy soka t tettél az intézményért. és halkan így szólt hozzá: Beszélnem kell veled. A folyosó végén ott állt Townsend. Billncset is hoztatok? kérdezte. Egy n?vér és több beteg is kíváncsian odanézett. soha többé nem. sem pedig McNair nem hibáztatható ezért. az ártatl an áldozatot sürg?sen elhamvasztják és miel?bb elfelejtik. de meg kellett mondanom. Noah. ha az ügyet eltussolják. de aztán er?t v ett magán. Nekik is megvol t a maguk felel?ssége. pontosabban Leonard Sweetingnek és a f?nökének. Gould a többiekhez fordult: Beleegyeznek? Buzgó bólogatás. és így szólt: Menjünk innen. Ennyivel tartozott Noahnak. mennyi mindent tettem! Tessék. az id?s o kitört a mély. úg tûnt. Gould egyre kínosabban érezte magát. Õszintén sajnálom. s?t látható megkönnyebbülés volt az eredmény az asztal körül ül?k ré Talán gondolta Andrew. kérdezd csak meg! Noah hajtotta le a fejét Andrew . Csak abban volt biztos. Úgy tudom. Ha ez a kívánságod. Andrew Townsend karja után nyúlt... Talán kés?bb jelentést teszünk a bizottságnak az ügy kimenetelér?l Dr. és megkönnye bült. hogy ez a legkevesebb. Kés?bb. az id?s orvos felemelte a fejét. Most pedig elérkeztünk a legnehezebb dologhoz jelentette ki Dr. hogy hosszú évek óta. Gould elképedve nézett rá. hogy ? maga ne m akar részt vállalni az ügy sz?nyeg alá söprésében. Nem vagy jól.el?ször. Ugyan miért kellene nekünk ennél nyugodtabb hely? Szinte rikoltotta a választ. Köszönöm. és körülné t.. Talán. megdöbbent? hevességgel. Ja igen! Wyrazik. y mennyit tettem érte? Tudom. Mikor Dr.. Noah. szántszándékkal.. de aztán meggondolta magát. akko erköltség vagy a kártérítés katasztrofális nagyságúra rúghat. nem mehetnénk. Ez a kulcsszó. és a két csuklóját egymáshoz szorítva el?renyújtotta. Hazaviszlek.. Gyere.. én szólalt meg Andrew. megígérem.. hogy hány éve dolgozom itt a kórházban. Andrew nézett rá Gould hálásan. . Andrew-nak az az érzése támadt.. még soha nem követtem el. Elfordult. menjünk egy nyugodt helyre. Miközben egész testében remegett. És ez semmit sem számít? Ez esetben sajnos nem.. Az a szegény fiatal fickó. De nem itt. és rtelen mintha magába roskadt volna.. a kórtermek és a n?vérszoba. Én is sajnálom Wyrazikot. vad zokogás. arca torz mosolyba rándult. Noah. t?lük jobb kéz fel?l volt a n yüzsg? folyosó. Noah. amit tehet .. hogy biz onyos szempontból sem Sweeting. megmondtam nekik Wyrazikot. Az orvosok mind beszélgettek egymással.. Townsend furcsa. és maga elé b Ahogy közeledtek feléje. de Ezra Gould megel?zte. rángatózó fejmozdulatokkal többször is bólinto halkabban kezdett beszélni. Andrew arra gondolt. még ben kórházban. és az ifjú Kurt Wyrazikot. Jobb sorsot érdemelt volna. néhány összefüggéstelen szót b . Meglátta a két kollégát.

Inkább menjünk be a kórházba. szörnyû volt! Gould el?vett egy zsebkend?t és megtörölte az arcát. Végül megszólalt: Csaknem az egész napot Noah-val töltöttem. Aznap vacsora után Andrew-t felhívta otthon Ezra Gould. elmúlt a nyugtató hatása. Mikor azok ketten odaértek a lifthez. Csak a jóisten tudja. mindenesetre sikerült neki. Nem szívesen hagyta most magára Noah-t. mintha hirtelen összetört volna valami benne. és miközben Townsendet tovább tolta a lift felé. mikor becsukódott az ajtó. Gould kitöltötte az italokat. hogy a héj alatt minden elhalt. megértetted? Igen bólintott Andrew. mert a praxisoddal és Noah betegeivel kapcsolatos . Townsend magánkívül sikoltozni. Gould odafordult Andrew-hoz. Tucatnyi kíváncsi szempár kísérte ?ket. hogy valami nincs rendjén. Dr. Még akkor is hallani lehetett a sikoltozást.. és a dolog mostani állása szerint ha többé nem kelthet? életre. Nehogy megismétl?djön. együttes er?v sikerült legyûrniük Townsendet és belenyomni egy nyugtató injekciót. Bede's földszintjére. Aztán ahogy a lift ereszkedet t lefelé. gyors mozdulattal belökte Townsendet a felvonóba. hogy Noah Townsend soha többé nem fog praktizálni. régi méltóságát és tartását végképp elvesztette volna a liftajtó. Gould hozzátette. Olyan volt. Ekkor vált többé-kevésbé egyértelmûvé. Gould durván. aztán csendesen iszoga tni kezdtek. hogy Gouldnak igaza van. Világos volt. de tudta. és kiderült. Townsend közveszély vált. Egy newarki magánklinikán van. en egyszer megjegyezte: Remélem. még ma este mondta az igazgató f?orvos. mintha Noah jó ideje már a gyógys miatt persze üres kagylóhéj lett volna. A szakért? o k szerint nem valószínû. és Andrew ott maradt egyedül a folyosó döbbent csendjébe n. Tölthete ed is? Igen. és csukd be az ajtót magad mögött. Egy elmegyógy-intézetben. Mikor az megérkezett. Hol lenne a legmegf elel?bb? Ha akarod. Olyan érzésem támadt magyarázta Ezra Gould . hogy melyik betegnél járt ma Noah és ellen?rizd az összes utasítását. hogy ilyen lapotban Townsendet nem lehet hazavinni.Townsend nem tudta a zokogást abbahagyni. és bár Celia mint m ig érezte. hogy hol van . úgyhogy a pszichiáter néhány gyors telefonja után egy ment?autóval a newarki intézetbe szállították Noah-t. hogyan tudott ilyen körülmény között még dolgozni.. ordítozni ke zdett és megpróbált ellenállni. Mikor Andrew megérkezett a St.. hogy Noah Townsend meg?rült. Aztán a mai események hirtelen összetörték e kagylóhéjat. mióta beszálltam vele a liftbe. Gould és a pszichiáter is vele tar ott. és i énjének csak a váza maradt volna meg. Találkoznunk kell. Gyere mondta Andrew-nak . hogy szelíden a lift i rányába tuszkolják. Gould kinyitott egy asztalfiókot és el?varázsolt bel?le egy üveg whiskyt meg két p oharat. úgyhogy kénytelenek voltak ráhúzni a kényszerzubbonyt. ilyesmiben soha többé nem lesz részem. hogy valaha is kijöhet onnan. Gould feszült hangon belekezdett a délután és a kora este eseményeinek elbeszélésébe. kérek szépen bólintott Andrew hálásan. Még nem érezte k arra. hogy beszámoljon Celiának a Noah-val kapcsolatos történésekr?l. Ne hárított Andrew határozottan. nem firtatta a dolgot. hogy egy órával azel?tt felkereste Noah Tow . Mikor Gould és Townsend a lifttel leértek a St. jeget és vizet tett hozzájuk. De most azonnal. Gould már várta aprócska kórházi irodáj n. Jaj istenem. de engedte. az igazgató f?orvosnak sikerült a még mindig üvöltöz? Noah-t egy üres kezel?be tuszkolni és rázárni az aj után Gould sürg?sen odahívatott egy kórházi pszichiátert. Inkább azt kérdezd. Bede's-be.. Andrew. cs endesen azt mondta: Te maradj itt. és akkor válaszolok. Nézz utána. Ez szabályellenes és ritkán szoktam csinálni. elmegyek hozzád. Az els? s ez azért fontos. Hogy van? kérdezte Andrew. Gould a pohara alján lév aradékot lötyögtette. Mire megérkeztek az elmegyógyintézetbe. De ma este szükségem van rá. Meg kel l tudnod több dolgot. lassan elhaltak a hangok.

send feleségét. Andrew meglep?dött. Az elmúlt zavaros napokban nem is gondolt Hildára. És hogy fogadta a hírt? kérdezte. Gould mérlegelte, hogy mit is mondjon. Hát, nem is tudom. Nem beszélt túl sokat és nem látszott különösebben megrendültnek érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Szerintem legjobban t ennéd, ha holnap elmennél hozzá te magad. Igen bólintottá Andrew. Szerintem is ez lesz a legjobb. Gould habozott, aztán Andrew szemébe nézett, és kibökte: Van még valami, amit meg kell beszélnünk, mégpedig a halott, Wyrazik ügye. Azt már most közölhetem mondta Andrew határozottan , hogy nem vállalok részt sem eltussolásban. Rendben válaszolta Gould éles hangon. Akkor hadd kérdezzem meg t?led, hogy mil yen lépéseket tervezel. Nyilatkozatot teszel közzé a sajtóban? És utána a vád tanúja leszel a osimûhiba-perben? Segíteni fogsz valami orvosgyûlöl? ügyvédnek, hogy hatalmas összegekért elp lje Townsend feleségét?l mindazt a pénzt, amit Noah öreg napjaira gyûjtött össze? Képes volná an anyagi károkat okozni a kórháznak, amik jóval nagyobbak lennének, mint az összes biztosítá k, és amik tönkretennének minket teljesen, úgy, hogy meg kellene szüntetnünk bizonyos osztály kat, vagy egyszerûen le kellene húznunk a red?nyt? Ezek közül egyik sem történhet meg tiltakozott Andrew. Pedig meglenne rá az esély. Eleget olvashattál csavaros eszû ügyvédekr?l, akik pont san tudják, mit kell mondani a tárgyalóteremben. Ez nem az én problémám kötötte Andrew az ebet a karóhoz. A legfontosabb az igaz Valamennyiünk számára fontos az igazság válaszolta Gould. Ezzel nem vagy egyedü néha elkend?zhetjük az igazságot bizonyos józan okok és különleges körülmények miatt. Már ngett a hangja. Most pedig jól figyelj ide, Andrew. Hallgass végig. Az igazgató f?orvo s egy pillanatra elhallgatott, összeszedte a gondolatait, aztán belevágott: A halott n ?vére, Miss Wyrazik ma délután megérkezett Kansasból. Len Sweeting beszélt vele. Azt mondja, hogy kedves, egyszerû asszony, jóval id?sebb az öccsénél, akit persze nagyon sajnál. De ket tejük közt már évek óta nem volt szorosabb kapcsolat, úgyhogy számára ez a veszteség nem olya semmisít?. Igaz, ott van még az édesapa is Kansasban, de ? Parkinson-kóros. El?rehaladot t a betegsége; nincs sok ideje hátra. Nem értem, hogy mindez... kezdte Andrew. Rögtön meg fogod érteni. Csak hallgass végig! Gould megint tartott egy kis szünet t, aztán folytatta. Wyrazik n?vére nem azért jött, hogy bajt keverjen. Nem kérdezett túl so at. S?t magától bevallotta, hogy az öccse mindig is beteges volt. Azt akarja, hogy a föl di maradványokat elhamvasszák, és a hamvakat magával viszi Kansasba. Ezenkívül a beszélgetésb Len egyértelmûen kivette, hogy anyagi gondjai vannak. Akkor segíteni kell neki. Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit... Ahogy mondod! Ezzel valamennyien egyetértünk, Andrew. S?t már utánanéztünk, és semm kadálya a támogatásának. És hogyan képzelitek? Len és Fergus McNair már kidolgozták a részleteket. Egész délután ezzel foglalkozta Ezek a részletek nem fontosak, nem ránk tartoznak. Mindenesetre bizalmasan konzultálta k a biztosítóinkkal, akiknek az az érdekük, hogy az ügy minél csendesebben véget érjen. Kider hogy Wyrazik rendszeresen küldött haza pénzt Kansasba, hogy fedezni tudják az apja kezelés i költségeit. Ezt a támogatást folytatni tudjuk, s?t az összeget meg is emelhetjük. Fizetjük yrazik temetésének költségeit. Ezenkívül a n?vérnek biztosítanánk egy nem túl magas, de a meg elégséges nyugdíjat élete végéig. És hogyan indokoljuk meg neki anélkül, hogy beismernénk a kórház felel?sségét az öc ? Mert ha gyanút fog, biztosan elkezd majd kérdez?sködni. Ez a kockázat szerintem is fennáll ismerte be Gould , de Len és McNair szerint nem, márpedig ?k jogászok. Szerintük el lehet a dolgot diszkréten intézni. Gondolom, ebben nagy része van annak, hogy Miss Wyrazik olyan asszony, amilyen. De ami a legfonto sabb: így megmenekülünk valami képtelen, több millió dolláros kártérítést?l. Szerintem néz?pont kérdése, hogy mi képtelen és mi nem jegyezte meg Andrew. A f?orvos idegesen legyintett. Próbálj meg arra gondolni, hogy nincsen özvegy feleség, nincsenek árva gyerekek, a kiknek az iskoláztatásáról gondoskodni kell csak egy haldokló öregember meg egy középkorú, n?, aki semmiben nem fog hiányt szenvedni élete végéig. Gould elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte: Min mosolyogsz?

Andrew ugyanis az utolsó mondat hallatán keserû mosolyra húzta a száját. Cinikus gondolatom támadt. Ha Noah-nak meg kellett volna ölnie egy beteget, akkor sem választhatott volna jobban. Gould megvonta a vállát. Az élet tele véletlenekkel. Ez a mostani minket segített. Nos? Mi az, hogy nos ? Nos, teszel közzé nyilatkozatot? Értesíted a sajtót? Természetesen nem fortyant fel Andrew. Soha nem is állt szándékomban. Ezt te is pontosan tudod. Akkor részedr?l az ügy le van zárva. A korrektségedet már bizonyítottad azzal, hogy közölted a kórház vezet?ségével, amit tudtál. Itt a szereped be is fejez?dött. Neked semmifél egyezéshez nem lesz közöd. Nem kényszerülsz arra, hogy hazudj, és ha valamilyen okból ez az e z mégis nyilvánosságra kerül és hivatalosan kihallgatnak, akkor természetesen elmondod majd az igazságot. Ha velem ez a helyzet tudakolta Andrew , akkor veled mi? Te el fogod mond ani Miss Wyraziknak az öccse halálának a valódi okát? Nem válaszolta Gould kurtán. És éppen ezért vagyunk néhányan, akik mélyebben be nk az ügyben, mint te tette hozzá. És talán meg is érdemeljük. Mindketten hallgattak. Andrew arra gondolt, hogy amit Ezra Gould most mo ndott, az finom, de határozott utalás arra, hogy igaza volt négy évvel ezel?tt, mikor me gpróbált tenni valamit Noah Townsend gyógyszerfügg?ségével kapcsolatban, de a figyelmeztetése süket fülekre talált. Andrew most már biztos volt, hogy annak idején Leonard Sweeting beszám olt a többieknek a vele folytatott beszélgetésér?l. De az is éppily világos volt, hogy az igazának ezen az áttételes elismerésén túl több erül szóba, hogy akkor ? gondolkodott helyesen; az ilyesmit nem szokás írásban rögzíteni. And ew arra gondolt, hogy legalább tanultak valamit mindnyájan ? maga, Sweeting, Gould m eg a többiek. Ám ez sajnos nem változtatott már sem Townsend, sem pedig Wyrazik sorsán. Hogy ebb?l mi következik? tette fel magának a kérdést Andrew, és rögtön válaszolt i em sok. Amit Gould mondott, az egészében végül is stimmel. Az is igaz, hogy nem kell haz udnia, bár megkérték, hogy tartsa a száját és így bizonyos mértékig ? is részt vállal az ügy Viszont kinek mondhatná el és mit nyerne vele? Akármi is történne, Kurt Wyrazikot nem leh et feltámasztani, Noah Townsendet pedig drámai, de elkerülhetetlen akcióval eltávolítottá zínr?l és többé nem árthat senkinek. Rendben mondta Andrew a f?orvosnak , leállítom magam. Köszönöm bólintottá Gould, és a karórájára nézett. Hosszú napunk volt. Ideje ha

Andrew délel?tt meglátogatta Hilda Townsendet. Townsend hatvanhárom éves volt, Hilda négy évvel fiatalabb. A korához képest jól tart tta magát. Ügyelt az alakjára. Határozott, kemény arcát ?sz, divatosan rövidre nyírt haj kere te. Mikor Andrew-nak ajtót nyitott, csinos fehér vászonnadrágot viselt kék selyemblúzzal, és ony aranylánc függött a nyakában. Andrew azt várta, hogy a gyötr?dés, a sírás jeleit fogja látni az asszonyon. De egyi knek sem volt nyoma. Townsendék egy kicsi, de kellemes, egyemeletes házban laktak Morristownban, a Hill Streeten, nem messze az Elm és Franklin Street sarkán lév? rendel?t?l, ahová jó id? ben Noah Townsend gyakran gyalog ment el. Mivel nem volt személyzetük, maga az asszo ny vezette be Andrew-t a nappaliba. A meleg barna és bézs színekkel berendezett szoba egy kertre nézett. Mikor leültek, Hilda minden ceremónia nélkül megkérdezte: Kér valamit, Andrew? Egy pohár italt? Esetleg teát? Köszönöm, nem kérek rázta meg a fejét Andrew. Hilda, nem is tudom, mit mondjak, enetesen sajnálom. Az asszony bólintott, mint aki várta az együttérz? mondatot, aztán megkérdezte: Félt ett?l a találkozástól velem? Egy kicsit ismerte be a férfi. Gondoltam. Pedig nem kell félnie. És ne legyen meglepve vagy megdöbbenve, amiért nem zokogok és nem tördelem a kezemet, vagy nem csinálok valami megtört szívû asszonyra val

ló jelenetet. Mivel Andrew-nak fogalma sem volt, hogy erre mit válaszoljon, egyszerûen csa k annyit mondott: Oké. Hilda Townsend mintha nem is hallotta volna, tovább beszélt. Az az igazság, hogy én már mindezeken túl vagyok, és már régóta, annyiszor végigcsi ndegyiket, hogy elvesztették számomra a tartalmukat. Az évek során annyit sirtam, hogy m ostanra elapadtak a könnyeim. Néztem, ahogyan Noah pusztította magát, és részenként tört össz zívem. Mikor már egyáltalán nem hallgatott rám, s?t meg sem hallgatott, akkor kezdtem ráébred i, hogy kihalt bel?lem minden érzelem. Érti? Igen válaszolta Andrew, és arra gondolt, hogy milyen keveset tudunk mások szen vedéseir?l. Hilda Townsend ezek szerint évek óta lojálisán falazott, amir?l Andrew nem tud ott, és még csak nem is gyanította. Eszébe jutottak Ezra Gould tegnapi szavai is. Nem bes zélt túl sokat... Az az érzésem, várta, hogy történjen valami, csak azt nem tudta, hogy mi. Maga tudott róla, ugye? szegezte neki a kérdést Hilda. Igen. Maga orvos mondta vádlóan az asszony. Miért nem tett valamit? Megpróbáltam. Bent a kórházban. Négy évvel ezel?tt. És nem hallgatták meg? Hát... nem nagyon. De lehetett volna er?szakosabb, ugye? Igen válaszolta Andrew. Így visszagondolva talán lehettem volna. Az asszony felsóhajtott. És valószínûleg akkor sem ért volna el semmit. Hirtelen másról kezdett el beszéln eggel meglátogattam Noah-t, pontosabban megpróbáltam meglátogatni, õrjöng?tt. Nem ismert meg . Senkit nem ismer meg. Hilda kérdezte Andrew gyengéden , tehetek valamit magáért, segíthetek valamiben? Hilda mintha meg sem hallotta volna a kérdést, tovább beszélt. Van Celiának bûntudata azzal kapcsolatban, ami történt? Andrew meghökkenten nézett rá. Még nem mondtam el neki. Ma este fogom. De ami a bûntudatot illeti... Pedig legyen bûntudata! sziszegte vadul Hilda, és ugyanígy folytatta. Mert Cel ia is része ennek a kapzsi, könyörtelen, kullancs gyógyszeriparnak. Bármire hajlandóak annak érdekében, hogy el tudják adni a gyógyszereiket, hogy az orvosok felírják és az emberek beve yék ?ket! Még akkor is, ha semmi szükség rájuk. Bármire hajlandók! Egyetlen gyógyszergyár sem kényszerítette Noah-t arra, hogy bevegye azokat a gyógy szereket mondta Andrew csendesen. Közvetlenül talán nem emelte fel ismét a hangját Hilda. De Noah bevette ?ket l nincs egyedül , mert a cégek elhalmozzák gyógyszerekkel az orvosokat! Elárasztják ?ket! Ol só, gátlástalan reklámokkal tömik tele az orvosi lapokat, amiket viszont minden, valamit m agára adó orvosnak olvasni kell, és nap mint nap pukkadásig tömik a levélládáikat hirdet?pros tusokkal, és jönnek az ingyenútjaikkal, az örökös ingyentraktával, az ingyenpiával és minde egy szent cél érdekében: hogy az orvosok másra se tudjanak gondolni, csak a gyógyszerekre , mindig a gyógyszerre, még több gyógyszerre! Minden cég ingyenmintákat küldözget és osztogat rvosoknak, és szünet nélkül azt duruzsolják a fülükbe, hogy kérjenek csak bátran, bármelyik g ?l bármennyit, egyetlen szavukba kerül! Kapnak minden korlátozás, megszorítás nélkül. De ezt a is tudja, Andrew. Hilda hirtelen elhallgatott. Szeretnék kérdezni valamit. Ha tudok, válaszolok rá mondta a férfi. Több kufár ügynök is járt hozzá a rendel?be, szinte minden napra jutott egy. Ne dolja, hogy néhányan de az is lehet, hogy mind tudták, hogy milyen nagy gyógyszerfogyasz tó? Hogy gyógyszerfügg?ségben szenved? Andrew elgondolkozott. Lelki szemei el?tt megjelent Noah rendel?je azzal a tömérdek, számolatlanul egybeömlesztett gyógyszermintával a legkülönböz?bb fajtájú gyári c Igen válaszolta. Nagyon elképzelhet?, hogy tudták. De ugye, ez sem tartotta vissza ?ket? Mocskos gazemberek! Csak küldözgették szép en tovább az átkozott mintáikat. Készséggel segítve az önpusztításában. Noah mindent megkapot csak kért. Hát ilyen ez a rothadt, szennyes üzlet, aminek a maga felesége is része, Andre w, és én gyûlölöm az egész átkozott bagázst úgy, ahogy van! Van igazság abban, Hilda, amit mond ismerte el Andrew. Lehet, hogy nem is kevés. De ez az igazságnak csak az egyik fele. Viszont azt akarom, hogy tudja: telje

sen megértem magát. Tényleg? kérdezte Hilda Townsend, a hangjában megvetéssel vegyes keserûség. Akk gyen szíves, magyarázza el egyszer Celiának is. Talán akkor keres majd magának valami más mu nkát. Aztán hirtelen, mint mikor átszakad egy gát, az asszony a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. 5

A hatvanas évek közepén vált fogalommá a n?k egyenjogúságáért küzd? mozgalom, a wome az újságok állandó témájává lett. 1963-ban publikálta Betty Friedan A titokzatos n? címû mûve t üzent annak, hogy a n?ket mindenhol és mindenkor másodrendû állampolgárnak tekintsék. Ez a yv lett a n?mozgalom bibliája, és Friedan állandó szerepl?jévé vált a közéletnek. Germaine Gr Kate Millett is csatlakozott a mozgalomhoz, ami bizonyos irodalmi és mûvészeti profilt is adott neki. Gloria Steinem sikerrel ötvözte a n?k érdekeinek képviseletét az újságírással eminista politizálással. A mozgalomnak persze akadtak gúnyolói is. Abbe Hoffman, a kor ellenkultúrájának ünne pelt személyisége kijelentette: Ezzel a mozgalommal csak egy helyen tudom elképzelni a szövetséget: az ágyban. A történészek pedig, rámutatva arra, hogy nincs új a nap alatt, emlé ek az 1792-es Angliára, ahol egy bizonyos Mary Wollstonecraft bátran publikálta A nõ jog ainak védelmében címû könyvét, amelyben kifejti, hogy A zsarnokok és kéjencek... mindent elk , hogy sötétségben tartsák a n?t, mert az el?bbinek csak rabszolgákra van szüksége, az utóbbi pedig csak játékszerre . Ám a hatvanas években mégis sokan komolyan vették a mozgalmat, és néhány érettebb gon kodású férfi alapos önvizsgálatot tartott. Celia egyetértett a mozgalommal és szimpatizált vele. Több példányát is megvette az a apmûnek, A titokzatos nõ-nek, és megajándékozta vele a Felding-Roth több vezet?jét. Köztük Vi Lordot is, aki hamarosan visszaadta a könyvet, de el?tte belefirkantotta, hogy: Ni ncs szükségem ilyen szennyirodalomra. Sam Hawthorne, részben a felesége hatására, részben ma több szimpátiával viseltetett az ügy iránt. Meg is jegyezte Celiának: Maga a bizonyíték arra, hogy ennél a vállalatnál nincs nemi diszkrimináció. Celia megrázta a fejét. Foggal-körömmel kellett idáig felküzdenem magam, Sam, részben a maga segítségével, ellett meg kellett vívnom a csatámat a férfiúi el?ítéletekkel is, és ezt maga is tudja. De most már nem kell. Mert kiderült rólam, hogy hasznos vagyok és produkálok. Ami csak tovább er?síti azt a megítélést, hogy én vagyok a kivétel, aki er?síti a szabályt. És maga azt is nagyon jól tud icsoda ellenállásba ütközöm, valahányszor azt javaslom, hogy vegyünk fel több n?i ügynököt. Sam elnevette magát. Oké, meg vagyok gy?zve, de higgye el, változnak az id?k és lassan a beidegz?dése k is. Mindett?l eltekintve mégiscsak maga a legjobb él? példa arra, hogy a n?k valóban e gyenjogúak. Celia a magánjellegû akcióin túl nem vállalt aktív részt a feminista mozgalomban. Úgy t önz? módon, ismerte be magában , hogy el?ször is neki személy szerint nincs szüksége rá, r pedig nincs egyetlen fölös perce sem. Továbbra is a Bray and Commonwealthnél dolgozott, vezette a recept nélküli szere k részlegét. Sam ígérete ellenére nem volt kilátásban új megbízatás a részére, és a férfi bec nt csak néhány hónapig kell türelemmel lennie, hibásnak bizonyult. Mindeközben Celia osztozott Andrew gyötr?désében, ami Noah Townsend összeomlását és e gyógyintézetbe való zárását követte. Ahogy múlt az id?, egyre valószínûbbnek látszott, hogy D ata, mely szerint Noah többé nem hagyhatja el az intézetet, szomorú valósággá válik. Andrew elmesélte Celiának Hilda Townsend tirádáit a gaz gyógyszergyárakról meg a tömé ingyenmintáról, amit az orvosokra zúdítanak, és legnagyobb csodálkozására Celia egyetért?én b Igaza van Hildának mondta. Valóban ?rületes mennyiségû ingyenmintát osztogatunk t hiszem, ezzel az egész szakma tisztában van. De mindez az öldökl? verseny eredménye. Mos t már egyik vállalat sem változtathatna ezen a gyakorlaton anélkül, hogy hátránya ne származn el?le. Ugyan már tiltakozott Andrew , az nem igaz, hogy a gyógyszergyárak ne tudnának v

Mi lesz Andrew véleménye a dologról? Meg a gyerekeké Celia habozás nélkül válaszolt: Megoldjuk. hogy néha elkísért az útjaimon és ilyenkor oltunk. Talán majd egymás nak diktálgatnak leveleket. Sam egyetért?en bólintott. s?t gyanítom. mint Noah-é? Mikor a gyógyszergyári ügynököknek tudniuk. vége a számûzetésének. hogy nincs több monda a. amiben itthon már nagyon régen nem volt részünk. hogy az orvosok így vagy úgy. És mostanáig még csak a tetejét ka meg a lehet?ségeknek. És az olyan esetek. Még ha akarnánk se tehetnénk. hogy a mintákon kívül receptekkel is szerzett utánpótlást. Menjen most haza. Sam új. Most. hogy Celia hazaérkezett az új megbízatása hírével. akkor az els? perct?l az utolsóig élvezték. és támogatta. És pontosa tudod. ami törvényellenes. Beszélje meg az újságot a férjével. és most már nem egy. hogy a nemzetközi gyógy r-kereskedelem egyre fontosabbá válik. de leg is sejteniük kellett Noah gyógyszerfügg?ségét? Vajon valóban így kellett volna továbbra is se az önpusztító szenvedélyét? Noah gyógyszerfügg?ségben szenvedett. 1966 végén font dolog történt. Intett Celiának. Ezt a választ vártam. Janetnek egy levélben írta: Mindannyian egészen váratlan módokon táltunk az új megbízatásomból. hogy néha elmeneküljön egy kic z idegfeszít? orvosi munkától. és nem éppen a szom szédba. ha az orvosi szakma nem tesz semmit a szenvedélybeteggé vált d ktorokért. hogy tanul Noah Townse . És nem tudok rá válaszolni. Sam egy nap magához hívatta. Pedig nem megy jelentette ki Celia. hogy hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény. hanem ké dukált neki az el?szobában. Sam. A gyerekeknek pedig azért volt csodálatos ez az id?szak. és amikor csak lehet. sokat tanultak . különösképp Latin-Amerikában. egy napon Sam lesz a Felding-Roth e ls? embere. A hír örömteli izgalommal töltötte el Celiát. Pontosan tudta. Ha Noah-nak nem adtak volna az ügynökök. El?tte azonban. így szólt: Az értékesítés jöv?je a nemzetközi porondon van. Egy korábbi találkozásukkor bizalmasan megjegyezte Celiának: Csak azt tudnám. mert az össze szásnak. ami választóvonalnak bizonyult Celia karrierjében. így hát Celiának a tíz évvel korábbi mentorválasztása közel állt ahhoz. Sam így folytatta: Felajánlom magának a receptes szerek latin-amerikai igazgatói állását. sokkal jobbat. akkor miért éppen a gyógyszergyáraknak kellene más portája el?tt söprögetni? Jogos kérdés ismerte el Andrew. úgy határozott. Sam Hawthorne-t el?léptették általános elnökhelyettessé. Attól kezdve. akkor egyszerûen felírta volna magának. kihasználja a lehet?séget. Kérd?en nézett az asszonyra. és mosolyogva közölte vele: Rendben. mert mikor rájuk került a sor az utazásban. hanem hihetetlenül gazdagította. mindenképpen hozzájutnak ahhoz a gyógyszerhe z. azokat megtartotta magának. amib?l világosan köve . Holnap rátérünk a részletekre. A harminckilenc éves Andrew eltökélte. elkíséri Celiát az útjaira. Nagyszerû lehet?séget kapott. és a gondolkodásuk nemzetközivé vált. Mikor aztán Andrew jobban átgondolta az új helyzetet. paktálásnak számítana. Mint aho gy Celia kés?bb a húgának. Andrew ?szintén örül esége sikerének. fényûz? irodájának hatalmas tárgyalórésze volt. ? is úg állt a kérdéshez. Andrew. A Jorda család életét pedig nemhogy megnehezítette volna. 1967 augusztusában végre-valahára áthelyezték Celiát. hiszen itt ki-ki nyakig beletem etkezik a munkájába. Megkönnyebbült. hogy teli k bizonyuljon. amihez akarnak. Aztán sz sen hozzátette: Különben is. hogy bejelentette Celiának az örömhírt. mintha olvasott volna a gondolataiban. és ha voltak is aggályai a várhatóan sok utazás miatt.lami közös megegyezésre jutni. mint Celia: Megoldjuk. Így kezd?dött az az öt év. mint amit várt. de orvos is volt mondta Celia. hogy mit fognak ezek ketten egész nap csinálni. de gyakran el kell majd utaznia. hogy Celia végre otthagyta a recept nélküli sz t. Andrew meg én úgy. Ha elfogadja itt helyben lesz a f?hadiszállása.

akinek az összeomlását ez volt Andrew szilárd meggy?z?dése végs? soron a túl túlfeszített munka okozta. mert azt a hónapot utálom jelentette ki egyszer Winnie. Mialatt Celia a latin-amerikai ügyeket intézte a Felding-Roth helyi képvisel?ivel. Rövid id?n belül Hank pont olyan nélkülözhetetlenné vált. Mik or mindketten eltávoznak. aki alkalmi munkákból élt. Mindezt megkönnyítette még egy szerencsés momentum. 1967 tavaszán férjhez ment. Ugyanezt tapasztaltam több betegemnél is mondta.nd sorsából. biztosak lehettek abban. Costa Ricában ellátogatott a Meseta Centra lba. Celiát mélységesen megrázta az anyja halála. az ország szívébe és az azon túl zöldell? sûrû lombú erd?kbe. ha baj vagy bánat éri. hogy szeretne néha ? is elutazni vele. A második szül? halála olyan. zsúfolt óvárosi utcáiból Uruguay fest?i völgyeibe vitt az útja. örökmozgó. Celia édesanyja. vagy egyik vagy mindkét rek is velük ment. az as szony azt sem tudta. és ennek nemcsak ?k maguk. Mivel az ajánlatban az is szerepelt. jó hu ns Kanadából nagy nyereségnek bizonyult. Andrew pedig Celiának volt h annak idején olyan el?relátóan ragaszkodott ehhez a hatalmas házhoz. de az elfoglalt. Winnie August. Még az a szerencse. hogy hány éves az ember. Mikor Andrew elmondta Celiának. A harmadik belgyógyásznak. hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul egyedü aradtunk. ahol a l on. de ?szin te. Mikor Andrew megtudta. Megismerkedett a Buenos Aires-i Pa rque Colónnal csakúgy. ahová tizennégy évvel korábban friss diplomásként belépett egy évvel a házasságkötése el?tt . a huszonnyolc éves ton Foxnak kitûn? bizonyítványai voltak. semmi mással nem tör?dtek. Ez id? tájt történt egy szomorú esemény is. 6 Andrew-t lenyûgözték a távoli vidékek. ami a múlthoz köt. mindig az az érzése. mint az argentin pampákon legelész? hatalmas marhacsordákkal. és ?si öszvérfogatok igyekeztek utat t maguknak a dudakoncertet adó modern autók között. má igen jól dolgozott. olajüzl etben dolgozó férjét két kisgyermekükkel együtt otthagyta a Közép-Keleten. de a családjuk is nagy kárát látta Abban az orvosi praxisban. A temetés után Jan apot Morristownban töltött Celiáéknál. azaz Március volt. állandó elfoglaltságot keres magának. hogy ez teljesen természetes. aki már rég lemondott arról a tervér?l. valóban a férje évente többször is vele tart Dél-Amerikába. mint neje. hogy Hank March. az ifjú brit mi ndeneslány. tha elszakadna a köldökzsinór. Ily módon Andrew meg Celia a legnagyobb lelki nyugalommal elutazhattak a g yerekekkel együtt. energikus fiatal ember. bár Andrew a. Alkalmanként. akik a szakmájuk megszállottal let tek. meleg barátság alakult ki kettejük között. Eljut ott a kolumbiai Bogotába. ahol a leveg . akkor érezzük meg. els?sorban a tanítási szünetek idején. és Andrew nemcsak vakon megbízott benne. A férje vez tságos módon March. most ? lett a rangid?s. Celia húga. és gyakor családtaggá vált Jordanéknál az elmúlt hét év során. Mindegy. vagy nélkülük. egy súlyos asztmaroham után légzési elégtelenségben meghalt. hogy van kihez fordulni. Janet is Philadelphiába érkezett a temetésre. ahol mahagóni. és mindketten megfogadták. De ismert más orvosokat is. a szeretetre méltó. a callé-kon jéghideg víz folyt lefelé az Andokból. ? felfedez?útra indult az idegen városok titkokat rejt? dzsungelében. vagy belekóstolt a vidéki életbe. az ifjú pár hálásan elfogadta a lehet?séget. míg él le az egyik szül?je. hová legyen a boldogságtól. a köpcös. hogy Hank beköltöz et Jordanék házába. a lélegzetelállítóan gyönyörû hegyekkel körülvett városba. felajánlotta neki a s r-kertész és házi ezermester tisztét. hogy a jöv?ben gyakrabban l tnak majd el egymáshoz. akit immáron Win Marchnak neveztek. hogy nem December. Társa.és cédrusfá tevideo keskeny. hogy továbbálljon Ausztráliába. Mildred hatvanegy éves k rában. A férje és a gyerekei intenzív támogatás zése ellenére mérhetetlen ürességet és egyedüllétet érzett hosszú id?n keresztül. hogy minden rendben megy otth on a távollétükben is. s bár még csak egy hónapja csatlakozott hozzájuk.

legelkesere-dettebb veszekedését. hogy ez a m ondás Nálunk így csinálják gyakorlatilag szentesíti a szakszerûtlenséget és hatástalans az etikátlanságot is. Celia is elkezdte tanu lni mindkét nyelvet. Moreno válaszként ugyanazzal a mondással válaszolt. Másfel?l pedig a koszos. Látta a nyüzsg?. és az Andrew hangjában felfedezni vélt hûvösség is irritálta. Mikor erre Celia azt válaszolta. mezítlábas sz a földrész vitathatatlanul legnincstelenebb parasztjaival. ami egy alkalommal kirobbantotta Andrew és Celia házasságának leghevesebb. akiknek a bére ha szerencsés en sikerült munkát találniuk napi tíz centnél nemigen rúgott többre. Celia keményen dolgozott. és mint a legtöbb családi veszekedés. hogy a központ bármelyik magas beos ?jének a látogatása nemcsak hogy felségvizeinek megsértése. hogy Quito tengerszint feletti magassága több mint hárome zer méter megviselte ?ket. Andrew magával vitte ?ket felfedez?útjaira. s?t al manként sikerült néhány helyi orvossal is szót váltania. magasan az Andok hegye i között. Senora. tudta. ha éppen akadt szabad ideje. meg a drágakö ekkel kirakott. agresszív. A kis mindenes boltok. aki reggel óta a Felding-Roth helyi képvisel?jét. és alkalmanként egymást segítették ki. Bár nekem akadtak igazán kellemetlen élményeim. Ezenkívül pedig Celia valahányszor újabb javaslattal állt el? a folyama ok ésszerûsítésére és gyorsítására. kés?bb a nyelvi eltérések segítségével úgy értelmezh asításokat. a f?városban voltak Lisával és Bruce-szal együtt. A szegénység szöges ellentéte volt a Hotel Quito is. Andrew pedig az otthoni rendíthetetlen nyugalmával és türelmév l ellentétben most piszkálódós. Fogalmam sincs. közönségesnek tûn? szentségtartóikkal.és elefántcsont keresztjeikkel. máskor pedig Celiát. eg y olyan b?sz és vad összeütközést. ez is egy apróságon bbant ki. de egyenesen személyes kompetenci k a megkérd?jelezése. a finom szálloda. Celiánál fizikai kimerültséget eredményezett. asi se hace. hogy kimerít? jegyezte meg Andrew. csak azt. i megkérdezte Andrew-t: A gyerekek? Már ágyban vannak és alszanak válaszolta a férje. Andrew egyik kedvenc foglalatossága az alkudozás volt a helyiek boltjaiban. az ezüst. Néha a végs?kig kimerítette. túldíszített templomok és kolostorok az nyoltáraikkal. sért? modort vett fel. Ecuadorban történt a dolog. . A kövér és öntelt Moreno világosan értésére adta. els?sorban a lehetséges mellékhatásokról. a férfi mindig ugyanazt a sztereotip latin-amerikai mondá a: En este pais. még fortyogva a düht?l és csalódottságtól. Celiát bosszantotta. Ez fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezetett. Rögtön fel is csattant: Nem csak nektek volt rohadt napotok! Nem azt mondtam. hiszen egész nap erre készül . amelynek eg yik lakosztályát foglalta el a Jordan család. az úgynevezett drogueriá-k mindig lenyûgözték a kis he e összezsúfolt tömérdek árujukkal. aki hazai pályán van ikeres keresked?nek mondhatja magát. Pöntyögött már egy kicsit spanyolul tugálul. egy vállrándítás kí Celiát leginkább az aggasztotta. amit soha többé nem tudtak elfelejteni. hogy Moreno. Quitóban. ahol csak úgy tobzódtak a vad és kegyetlen ellentétek els?sorban a vallás és a va Egyfel?l ott pöffeszkedtek lépten-nyomon a fényûz?. és minél többet gyakorolta. hogy az ecuadori orvosok nem kapnak megfele l? tájékoztatást a Felding-Roth gyógyszereir?l. A szállodai lakosztály nappalijába érve. annál jobban ment neki a beszéd. hogy nem is fognak bekövetkezni. amik lehet. hogy mir?l beszélsz! Err?l beszélek! bökött Andrew a mutatóujjával a mellette lév? kisasztalon tornyos yógyszerhalomra. Kellemetlen élményeid?! replikázott Celia. hogy rohadt. Senor Antonio José Morenót igyekezett jobb belátásra bírni. Mik ezt felvetette. Gyakran beszédbe elegyedett a gyógyszertáro-sokkal. hogy helyi problémákat kellett volna megoldania egy csaknem telj esen ismeretlen közegben. meg a vásárlás. hogy nem láthatja Lisát és Bruce-t. ahogy neki tetszik. Egyikük sem vette észre. kudarcokkal teli nap után Celia. Ebbe a lakosztályba tért haza egy rosszul si került. Korán le akartak feküdni. lüktet? Sao Paulót túl húzódó tágas füves fennsíkokat. amiknek a földje bíborvörös: ez a terra roxa. az ránk nézve hátrányos volna. a faragott kórusokkal. úgyhogy mi is így csináljuk. Mikor a gyerekek is velük voltak. Nem minden út mérlege alakult azonban kedvez?en. Moreno így érvelt: A többi cég is így csinálja. Bár Celiának jogában állt utasításokat adni.ben a verbéna és más jó szagú növények illata terjengett. Ha túl sokat mondanánk ol gokról. ami tovább rontott z amúgy is nyomott hangulatát. mer ? napunk volt.

Celia ezt a nevet olvasta a címkén: Chloro ycetin. mert nincsenek olyan ko hivatalok. többek között a te drága Felding-Rothodra is! Celia úgy érezte. hogy ezeket a tablettákat itt és most meg tudtam venni. sem z üvegen. amelyek kötelez?en el?írják a megfelel? címkézést minden tipikusan jellemz? a nem tör?döm amerikai gyógyszercégekre. hogy megvárta volna a választ. de tosan. mi ez? Természetesen nem tudom! rogyott le Celia egy székre. A rohadt életbe! Pontosan úgy! Hogy ?szinte legyek. tisztességes. aki egyenes derékkal. Az ember csak arra tud gondolni. Mára torkig vagyok ezzel a sok szeméttel. amit mondani akaro k. Ezt is ma vettem. hogy más veszélyes gyógyszereket mindenféle figyelmeztetés nélkül árulnak. hogy megváltoztatja a gyógyszerb iznisz romlott erkölcseit? Azzal. aztán jócs tél az elveidb?l. hogy a cél a zavarkeltés meg a gyógyszercég védelme baj esetére. és mindenféle strucc jellegû mentségeket sorolsz valam i olyasmi mellett. nem is reméltem. Mi történt azzal az idealista kislánn . hogy elmondta volna Andrew-nak a kudarcát Antonio José Morenóval amit kés?bb. Szörnyû haragra lo elöntötte az agyát a vér. Ám Andrew tovább beszélt: Az. Ha ezt az Egyesült Államokban veszed meg jelentette ki Andrew . De azt hiszed. a Thalidomidot a gyógyszergyárak öt venhárom különböz? néven árulták! Anélkül. De is érdekel. A legsúl közülük a vérképz?szervi rendellenesség. és azon serénykedtél. akik ezeket a tablettákat beszedik. öt évvel azután. hogy romlott dolog. akkor ott van mellette a használati utasítás és a lehetséges mellékhatásokra való figyelmeztetés. Levette a fiola tetejét. recept nélkül. azon próbált változtatni. Itt viszont nincs semmi. Miért is érdekelné ez a Felding-Rotht? V gy Celia Jordant? Hogy merészelsz nekem ilyet mondani?! sikoltotta Celia. mit mondott ma nekem a gyógyszerész? Azt mondta. és az éles szóváltás itt akár be is fejez?dhetett a. hogy orvos vagyok! És tudom. hanem vásárolgattam és kérdez sködtem is. hallott a Thalidomidról. van a dobozban egy erre figyelmeztet ? írás? Ha igen. hogy minél többen kidobják a pénzüket arra a sok szem pt nélküli szarra. de nem vagy hajlandó be ismerni még magadnak sem. hogy nem érdekel? kérdezte a férje szarkasztikus hangon. amir?l te is tudod. Az elején becsületes. vess egy pillantást a Felding-Roth Lotromycinjére. mert nem figyelmeztették ?ket? Végül is ez ak Ecuador. és New Jersey egy fényévnyire van innét. hogy egész áll azt próbálta szóvá tenni. mire Andrew is elv esztette a fejét. ami ket ma vásároltam a helyi drogériában. mérhetetlen igazságtalanság történik vele azok után. hogy látom. szoptatós anyák nem szedhetik. Celia. hogy az utolsó darabig vissza kellett volna ?ket vonni a kereskedelemb?l. Semmi sincsen! Mert végül is kit érdekel. Azon a jogon. Mert a gyógyszergyárakról lenne szó. Tudod. a mit mi ketten olyan jól ismerünk. hogy itt az ist en háta mögött néhányan szenvednek vagy meghalnak. ami végzetes is lehet. hogy ugyanarról a gyógyszerr?l van szó. határozottan állt a mikrofonhoz . Andrew a kezébe vett egy g fiolát. Pedig kellene hogy érdekeljen! Ezek itt a kezemben Thalidomid tabletták. de nem tudta. ide né rew kiválasztott egy másik üvegcsét. Kérlek. Tudjuk. és lerúgta a cip?jét. érz? szívû és lelkiismeretes n? voltál. hogy hogyan kellene az országot igazgatni ? Andrew elfehéredett. ahogy változol! Tizenegy év óta apránként. Úgy merek sziszegte . látni sem bírom ?ket! Úgy érted. hogy érdekelni fog. és el?retartotta a . És ha már a bajnál tartunk. amit Andrew kritizál. meg az. és nem a dicséret hangján. se mellette! Egyetlen szó sem! Az asztalon lév? gyûjteményb?l kiválasztott egy újabb darabot. És ha nem tudnád. a tenyerébe öntötte a tablettákat.Celia viszolyogva elhúzta a száját. és felemelte. Tudod. most meg itt vagy. Celia megdöbbent a válasz hallatán. hogy azok a terhes asszonyok. Andrew tovább támadott: Miért kell ilyen sok nevet adni a gyógyszereknek? Biztosan nem azért. terhes n?k . az este folyamán akart el?hozni . hogy veseelégtelenségben szenved?k. Ma nemcsak a gyerekeket igyekeztem elszórakoztatni. a férje arcába vágta Moreno válas olgozott verzióját: Mi a francot tudsz te a helyi rendelkezésekr?l és a helyi problémákról? féle jogon tolod ide a képed és közlöd Ecuadorral. Andrew most már ordított. csak úgy. mert ennek a neve O ndasil. aki akkor elhozta nekem a Lotromycint és elhatározta. fókauszonyos gyerekeket fognak szülni. hogy ezz el segítsétek a betegeket vagy az orvosokat. rosszul hiszed. Ahelyett. vagy nem akarnád tudni. hogy igen.

mikor a gyerekek már régen visszamentek a szobájukba és mélyen aludtak. ami a háta mögül jött. feledve minden gyengédséget. kétségbeesve nézve a jelenetet. ezen tépel?dve? Mert ez lenne a minimum! soha nem jut eszedbe. képmutató fráter?! Válaszolj! Celia hirtelen elhallgatott. Aztán hirtelen és szenvedélyesen összeölelkeztek mind a négyen. mert még soha életében nem látott olyan gyötrelmet. kíméletlenül. Összetartozunk. amikor már kés? volt. és úgy szorították eg ntha soha többé nem akarnának szétválni. és csak akkor mozdultál. mikor a kisujjadat sem mozdítottad Noah Townsend érdekében. te önelégült. Ne! szólt rá a gyerekekre. vadul és zabolátlanul szeretkeztek úgy. Olyan volt. és határozottan véget vetett a képtelen helyzetnek. aztán gyilkos gúnnyal megkérdezte: Megérte az el?léptetés? Te piszok gazember! Celia gondolkodás nélkül felkapta a keze ügyébe legköze-lebb tárgyat a cip?jét . olyanok. s a többféle szenvedély most hirtelen egyesült. mint most Andrew arcán. Papa. mintha az ádáz veszekedés másfajta szenvedélyeket is felszabadított voln a bennük. A gyönyör csúcspontja el?tt Celia felsikoltott: Mélyebbre! Mélyebbre! Akarom. még hosszan beszélgettek. hogy még öt évig praktizáljon szinte állandó kábulatban yeztesse önmagát meg a környezetét? És ne gyere itt nekem a kórházzal! Mert az ? hibájuk nem ti a tiédet! És ezt te is tudod! És az a beteg támadott tovább Celia . Egyikünknek sem volt igaza. aztán mikor megpillantotta a földön a véres sarkú cip z anyjához fordult. aki tehettél volna valamit Noah -ért. A tûsarok a l arcába csapódott. mert kifogyott a szavakból. az a Wyrazik nevû f alember? Vajon tényleg Noah ölte meg. Utána. a torkát fojtogatta a sírás. és szakért? módon megtisztította a vért?l az apja arcát Jóval kés?bb. akikr?l nem tudsz. mélyen beléhatolt újra meg újra. Andrew tekintetét követve Celia hátrafordult. De továbbra is egy család yunk. Kitért az anyja el?l és odaszaladt Andrew-hoz. mardo só bûntudattal. és akiknek a te nemtör?dömséged miatt kellett meghal niuk?! Hallod. és kés?bb majd együtt megbeszéljük ezt az egészet. szégyelljük magu kat mindketten. amit mondok. és a hangjában mérhetetlen szemrehányással sikította: Mama. Vak dühvei fröcskölte a szavakat. hane m azért is. A szá elé kapta a kezét. és teljes erejéb?l hozzávágta Andrew-hoz.azon a New York-i tanácskozáson és a becstelen módszereket kritizálta? Tudod. se nem ha llott. és hagytad. Végül a tízéves Lisa vált ki a csoportból. a fürd?szobába ment. te vérzel! kiáltotta. hogy fájjon! Andrew pedig. Celia pedig ott maradt egyedül az ajtónál. Ne csináljatok ilyet! Nem szabad egyikünk ellen sem ordulnotok! Anyátok meg én ostobán viselkedtünk. hogy tehett yet?! Andrew a még mindig vérz? arcához nyúlt. nem inkább te? Te. Féktelen dühükben a szül?k elfelejtették. Vajon töltöttél-e len éjszakát is álmatlanul. és tartasz nekem préd a tiszta elvekr?l? Hol voltak a drágalátos elveid. bár mindketten alaposan kimerültek. hogy esetleg lehettek más betegek is. már maga is sírva. Nem hibázta el. ahonnan egy nedves tö l tért vissza. mi történt vele Mert szerintem eladta magát. De Celia se nem látott. . Bruce is odaszaladt az apjához. Mami! Papa! Lisa volt az. mert hirtelen összerezz a zajra. Andrew elhallgatott. de semmit nem tettél. durván megragadta. és ezt a beszélg tést másnap is folytatták. Andrew és Celia szenvedélyesen. Celia odaszaladt hozzájuk kitárt karral. akiket Noah az öt év alat t megölt. bûnösnek érezve magadat. Rémülten suttogta maga elé: Jaj istenem! Mit tettem! Aztán már nemcsak Andrew halálosan kétségbeesett arcát látta. Nemcsak azért. hogy Bruce és Lisa a szo szédos hálóban alszanak. és a nyomában azonnal kiserkent a vér. ahogy már nagyon rége nem. és vadul. Két kis pizsam ak oldalgott be a szobába. Hát te meg miféle jogon vagy ilyen átkozottul szent erkölcsû. Bruce egész testében rázkó okogott. az inge a padlósz?nyeg. Már minden csurom vér volt a keze. De Lisa gyorsabb vol t. Andrew kapott észbe el?ször.

mint Quito. hogy b?ven akadtak kellemetlen igazságok a másik vádj aiban. hogy soha nem felejti el a feleségét. Ezzel ne tréfálj! Bruce. hogy a sebet egy hegymászó túrán sz erezte. és ez igaz is. s?t esküszöm neked. amivel kapcsolatban tudja. hogy ennek a nagy veszekedésünknek legyen valami eredménye. Az öt év során. én feleolyan jól sem célzok. hogy megint úgy fogok gondolkozni és cselekedni. hogy léteznek olyan akadályok és ügyek. . Erre csak azt az egyetlenegy dolg ot tudom mondani. hogy már jó ideje tépel?dik ezen a kérdésen. hogy amíg apád meg én élün bekövetkezni. De történetesen a te kezed ügyében volt a cip?. Úgy gondolod ogy bölcsebb. és ezért engedtél az elveidb?l. amire már nagy szükségünk mindketten csak halogattuk. a médico három ö rrta Andrew arcát. Jaj de jó mondta egyszerûen a kisfiú. Igen. mint a mellette ül? Lisáé. akinek többévi munka után ne lenne legalább egy olyan múltbeli esete. és mint ahogy ezt Andrewnak ?szintén beismerte összességébe t túl sok haladást elérnie. Én is esküszöm tette hozzá Andrew. Erre nem vag yok büszke. Andrew már éppen azon volt. és tovább javította a renoméját a Felding-Roth központjában. Most már biztos. akadtak a családnak bo békésebb utazásai is. Celia karrierje szempontjából ez az id?szak nagyon sikeresnek bizony ult. Szörnyû lelkifurdalásom van mondta Celia néhány órával kés?bb egy étteremben. hogy a Latin-Amerikában árusított Felding-Roth-szerek címkézése megközelítse az Egyesült kban kötelez? szigorú el?írásokat. Eljön majd a nap jósolta Celia . hogy valami szellemességgel válaszol. mikor én is ugyanezt szere ttem volna csinálni. hogy nem akad olyan ember az egészségügyben. De azt is megtanultad. hogy eg yáltalán nem biztos a siker. mikor mindez a sok disznóság napvilágra kerül. most letette a villát. mert a vállalaton belül is makacs ellenállásba ütközött. hogy ez az életkorunkkal függ össze. mikor Celia eg y kézmozdulattal belefojtotta a szót: Brucie mondta gyengéden . megmenthettem volna.Olyan beszélgetés volt ez mondta róla kés?bb Andrew . mikor elbúcsúzott a betegét?l: Valószínûleg megmarad a heg. hogy elhallgattattam a lelkiismeretemet. és hamiskás mosollyal megjegyezte. aki eddig egyetlen hang nélkül ette az ebédjét. Az elevenembe találtál. mint te. De ez a nap még odébb van. Igen mondta Celia . vagy a közvélemény fog minket rákényszeríteni arra. csakúgy. doktor. Különbe s. És tényleg volt alkalom. m int hogy reménykedik: a tanulságot majd kés?bb fel tudja használni valaki másnak az érdekében A házastársak közötti krízis záróakkordjaként másnap a helyi doktor. Celia megrázta a fejét. felnéz ett. nem az enyémben. Szívós munkával még azt is nie. ez a megjegyzés annak a bizonyítéka volt. min régen. és meg kell mondanom. de néhánybó alóban. Mindez persze nem ment könnyen. amit Celia a nemzetközi értékesítésen töltött. Már csak azért is. amiket idealizmussal sem legy?zni. a szemében aggodalom. Isten bizony. és igazán szívesen mondanám. aho eltek a gyerekekkel. sem megoldani nem lehet. Nagyon szeretném jobban csinálni mondta Celia. hogy többet is teh etett volna és talán megmenthette volna valakinek az életét. hogy megtegyük az már réges-rég meg kellett volna tennünk. ezt kár tagadni vagy szépítgetni és hitegetni magamat. ha el?bb lépek Noah ügyében. hogy vannak-e álmatlan éjszakáim Wyrazik meg a többi esetleges áldozat miatt. Azt hiszem válaszolta Andrew . és azt kérdezte: El fogtok válni? Apró. de ha megtörténnek. Azt mindketten beismerték. tapasztaltabb lettél. csakhogy legalább ebben becsületesnek kell lennem. ilágosan jelezte. Ugyan már nyugtatgatta Andrew. tényleg engedtem az elveimb?l. mikor megkérd zted. Volt egy pillanat. Ez rám is vonatkozik jegyezte meg Andrew. hogy ilyen kis helyen. Nem az összesb?l. r vagy az új törvények. akkor az ember nem tehet mást. Mivel Andrew nem sokkal azel?tt mondta neki. mire Bruce arca felderült és szája széles moso tt. a pletyka gyorsan terjed. Persze az ilyen eseteknek n em lenne szabad gyakorinak lenniük. komoly arcán feszült kifejezés ült. és ezzel a maga részér?l megszûntnek tekint a lidércnyomást. Hogy m egmenthettem volna Wyrazikot. ígérem.

gyakran el?fordult. és szerette. A világban közben tovább zajlottak az események. mint a dések. és mindketten imádták a m nöt éves nagylánnyá serdült Julietet. galériákra és koncertekre. boldog házasságban élt Liliannel. nemritkán a n?k hátrányára. Peruban udvariat lan. És ha így van? Miért ne?! vágott vissza Celia.Peruban Celia egyértelmûen megbizonyosodhatott arról. ahol volt. Lilian Haw egyszer egy barátjuknak mesélte. Miért ne használhatnánk ki ezt az el?nyt a továb an?" Egy ezt követ? beszélgetésen Sam megkérdezte: Nem arról van inkább szó. amit a rákövetkez? években más gyógyszergyárak is lelkesen másoltak. hogy a mber férfi vagy n?. mint a technika. Ott ugyanis a Felding-Roth ügynökgárdáját els?sorban n?k alkották. kritikus szakaszában. min d a Roth családból. fekete pizsamás emberek ott. valahogyan mindig szakított id?t a helyi könyvesboltokra. Mikor idegen városokba érkezett. ?l ért el oda. a távoli országban. Gol da Meir izraeli miniszterelnök lett. hogy Párizsban. és az intellektuális témák éppúgy. Jackie Kennedy hozzáment Aristoteles Onassishoz . mert ezt ? maga fizette. . Ifjabb Dr. Még ügynökn? koromból emlékszem a hogy míg néha nekem is kellett várnom az orvosoknál. Itt csak arról van szó. Nixon amerikai elnök. a fris . annyit kellett várakozni uk. aki már nagyon régen meghalt. a Rodin-múzeum parkjában a férje tizenöt per en keresztül állt mozdulatlanul a Calais-i polgárok el?tt. például a No. amit?l felüdült a lelke. hogy rögtön bemehe ttem. különösen Monet és Pissarro. 1972 februárjában az ötvennégy éves Sam Hawthorne a Felding-Roth elnöke lett. Hirtel en került hatalomra. amelyben több n?i ügynök felvételét sürgette az Egyesült Államokban is. különösen a csúcs felé közeledve vált ez a kérdés lényegtelenné. de aztán ki hunyt. aki a szülei rajongása ellenére sem lett elkényeztetett fogós úrilány. A szobrászok közül Rodint bálványozta. Celia ezen felbátorodva hosszú el?terjesztést írt Sam Hawthorne-nak. Megt ehette. Rengeteg do log érdekelte. úgyhogy most rajtunk a sor. annak ellenére. hogy támogatni akarja a n?ket. akinek azonban sikerült mindvégig lépést tartania az ir dalom. a természet éppúgy. 7 Sam Hawthorne. A férfiak évszázadok óta kihaszn ságukat. Hamaros n megtudta. Azért lehetett zongorája a luxuslakosztályokban. hogy ideje nagy r z üzleti élet kötötte le. reneszánsz figura volt. hogy ennek nem emancipációs. Sam vagyonos ember volt és tekintélyes mennyiségû Felding-Roth-részvény birtokosa. hogy ott kiknek a napja virradt fel máris. Mart in Luther Ringet és Robert Kennedyt kegyetlenül meggyilkolták. durva dolognak számít egy n?t megvárakoztatni. A vietnami tragédia kezdett alako t ölteni és a helyzet egyre mérgesedett. Végül Celia javaslatát mégis komolyan vették. és Sam lett az utolsó leszármazott mind a Felding. Sam anyja Roth lány volt. hogy kihasználjuk a n ?iségét. a mûvészet és a zene fejl?désével meg újdonságaival. szemben a férfi ügynökökkel k gyakran szinte gyökeret eresztettek az orvosi el?szobákban. Nem mintha a családi kapcsolatai s gítették volna a karrierjét. hanem gazdasági okai vannak. Eisenhower meghalt. mert n? vagyok. és nem talált jobb indokot Ennek nincs sok köze a n?k egyenjogúsításához. Ami a magánéletét illeti. Kissinger ellátogatott Kínába. Különben is. h a a szállodai lakosztályában ott állt egy zongora. és ezt a tényt senki nem vonta kétségbe. ahogy tudunk. amin a fárasztó nap után játszhatott valam Mozarttól. az akkori szóhasználattal élve. Edwa rd Kennedy pedig Chappaquiddickbe. l l-es A-dúr szonátát a komoly és tiszta csengésû Andantét. mindannyiunknak jogunkban áll megpróbálni érvényesülni úgy. a miket az édesanyjától örökölt. aki részt vett a vállalat vezetésében. és igazából senki nem tudta. éppen ezért az orvosi rendel?kbe érve a n?i ügynökök szinte azonnal bebocsáttatást nyertek a doktorokhoz. Rövid id?re fellángolt a Woodstock Nemzet elnevezésû rockzenekultusz. mindegy. A zenében Mozart volt Sam szenvedélye. a cég történetének egy nehéz. y miért. Fiatal amerikaiak tízezreit egy generáció krémjét olták az apró. Lelke legmélyén tudós maradt. Maga is ügyesen zongorázott. és valószínûleg azért. könnyekkel a szemében. és olyan folyamat vette kezdetét a Feld ng-Rothnál. Armstrong eljutott a Holdra. végül pedig a kirobbanó Török indulót. A festészetben a kedvencei az impresszio nisták voltak. Csehszlovákiában a Szovjetunió brutálisan elfojtotta a szabadságot.

mint Nagy-Britanniában. aminek kö keztében esett a részvényeink értéke. amiért Sam rendkívüli módon tisztelte a briteket nemcsak az ango okat . egy nagyot futni. új gyógyszerek kifejlesz alatunknak olyan kétségbeejt?en nagy szüksége van. még ostobább volna az eddigi h alogató politika folytatása. Ha ennek az okát kérdeznék t?lem folytatta . és felgyorsítaná fontos. míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent?ségû. ostobaság egy ilyen drága vállalkozásba belefogni akkor. Legutóbbi nagy áttörésünk a Lotromycin volt. ami annak bizonyítéka. akkor a legsúlyosabb pénzügyi válságnak nézünk elébe. merész javaslata. Mindez kedvez?tlen hatással van a cégünk hírnevére és az itt dolgozókra egyaránt. hogy a legsürg?sebben alapítsunk Nagy-Br tanniában egy Felding-Roth kutatóintézetet. ám sehol a világon nem olyan intenzív az elméleti és tudományos kív ság. rátért a javaslatára. ami már jóval hosszabb ideje tart. hogy csak négyet említsek. igyekezett e lébe menni a válasszal. hogy el?dje. egy új kutatóintézet je s anyagi tehertétel. ezel?tt tizenöt . hibás. Sam azt kihagyta az el?terjesztéséb?l. és ? ték le a kereskedelmi hasznot is. A leghatározottabban azt javaslom írta . amely drámai módon változtatták meg az életünket: a penicillin. akkor azt mondanám. ezüstszürke Rolls-Bentley-jével ment munkába. nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. specialitása a villámgyo rs játék volt bent a hálónál. Mert igen. ezután részletesen elemezte a költségeket. és még mindig szeretett reggelenként. Ebben a bizalmas írásban rendkívül kellemetlen adat kat tárt az igazgatótanács tagjai elé. az angol stíl . az oktatásért. hetente töb s. a p vonatkozásokról nem is beszélve. Házon belül is takarékossági intézkedéseket vezettünk be. hogy az amerikaiaknak egyedülálló ké ességük van a továbbfejlesztésre és marketingre. el?remutató lépést a j ekében mert ütött a cselekvés órája! Sam Hawthorne terve nem várt hevességû és gyorsaságú ellenállásba ütközött. nevezetesen a tudományi ebb?l fakadt az az eredeti. De véleményem szerint még felel?tlenebb. a nyelvért.Sam diákkorában hosszútávfutó volt. . a sugá repül?gépmotor. pozitív programot felmutatni. hogy felel?tlenség. a modern radar. a monarchiáért. ami viszont a britekb?l gyakran hiányzik. a vidékért. amik or a cégünk ilyen kritikus korszakát éli. hogy ez a kérdés elkerülhetetlenül felmerül majd. hány nagy felfedezés született brit földön. Hogy miért éppen Nagy-Britanniában? Mivel Sam sejtette. Mindkett?n gvannak a maga er?sségei. hogy ez a j új kutatórészleg er?sítené hátországunkat. akit egy heves igazgatótanác si vita nyomán bocsátottak el. Közepesen. amit elnök ségének els? hónapjaiban terjesztett el?. Ez utóbbi rajongásának megfel inden reggel a maga vezette álomszép. halogató politikát folytatott. hogy alapvet?. a humorért. de ez a módszer sem mindenh Ha két-három év leforgása alatt nem tudunk valami határozott. miután el?készítette a terepet. Gondo nk csak a mi századunkra. mindig csodálatos élményt jelentettek neki az angliai utazások. mint az iparágban rendszeresen tapasztal ható átmeneti lanyha id?szakok. olyan újdonságok. Amióta cs az eszét tudta. Ezért kellett tavaly csökkentenünk az osztalékot. Londonért. és még mindig nem sikerült visszanyernünk a befektet?k mát. Nagy-Britannia évszázadok óta hagyományosan a tudományos alapkutatás éllovasa. Ám Sam Hawthorne magánemberi mivoltát dönt?en angolbarátsága határozta meg. a klasszikus autókért. m eghatározó különbségek vannak a brit és az amerikai fels?oktatás rendszere között. a televízió. sike es új gyógyszerekkel. Volt végül valami. ám annál lelkesebben teniszezett. Az elképzelés részletezése után Sam hozzátette: Mélységes meggy?z?désem. és a munkájuk független volna az Egyesült Államokban folyó kutatásainktól. És belátha nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. Persze mutatott rá Sam amerikai cégek fejlesztették tovább az alapötleteket. Ehelyett Sam. A gyógyszerkutatásban és termelésben ami létünk alfája és ómegája cégünk eredm ?szakot él át. Az intézetet az egyik legkiválóbb brit tudós veze né. Azóta viszont. végzetes lenne nem vállalni ezt a merész. és nagyrészt ez sodort elding-Roth gyógyszergyárat ebbe a jelenlegi szánalmas helyzetébe. D e az eredeti felfedezések a fenti és más esetekben is mind Nagy-Britanniában születtek. valóban így van. s ezért bárki szívesen fogadta páros partnernek. majd így fejezte be az el?terjesztését: Egyesek é etnek úgy. Minden ang ol dologért rajongott: a hagyományokért. Ezt a kíváncsiságot kellene kihasználnunk a vállalatunk javára.

Ami a házon belüli intrikákat illeti. Ahogy végigsietett a kutatórészleg makulátlanul tiszta. amerikaiak rég túlhaladtuk ?ket. Szépen van gépelve. ami azt fejezte ki. Sam mindenesetre rögtön megtanulta. Sam Hawthorne nagyot sóhajtott. A látogatásomat vedd nem hivatalosnak. üvegfallal övezett. ócska országba helyezzük?! Olyan reakciókat váltottam ki mondta Sam néhány nappal kés?bb vacsora közben Lili ek . van még ezenkívül valami? Sam maga elé fordította a papírlapot. nagyjából ugyanígy festett minden nagyobb gyógyszercég kutatórészleg gyógyszerkutatásba áramló pénzt ritkán mérték szûkmarkúan. hogy a cég els? emberének lenni sem azt nem jelenti. arra gondolt. de ezeknél hathatósabb érveket várok arra. Lord fehér köpenyben ül az asztalánál. ám Sam lein tette. aztán rövidlátóan el?rehajolt. még alig kapcsoltuk ki a fénymásológépet. könyvekkel telezsúfolt. A kutatási igazgató tett egy kelletlen mozdulatot. Mások azon akadtak fönn mint ahogy azt az egyik igazgatótanácsi tag nem kevés ulattal kifejtette: Mi ez az abszurd. miközben kinyitotta az egyik íróasztalfió kivett bel?le egy dossziét . Sam. Miért. Azt hiszem mosolyodott el Lord kajánul . Ezért szelíden válaszolt ezúttal is: Te is tudod. hogy az új kutatási központunkat egy evitézlett. lerobbant. amit akar. sért? kifejezések ráadásul írásban érkeztek Sam asztalára. hogy azt csinál. jobbnak látta nem szólni. odabiccentve a titkárn?nek. de mára már mi. és azt. gyakran e gészen titokzatosakra . csillogókra.Mint valaki tréfásan megjegyezte. Lord vetett egy pillantást az asztalra tett papírra. de mikor felismerte. kondicionált folyosóin. hogy a leghatározottabban tiltak ozom az egyik kijelentésed ellen. és egész sereg fehér köpenyes tudós és technikus szolgálja ki ?ket. Nyíltan és finomkodás nélkül akarok led beszélgetni. é evélb?l kapott egy példányt az igazgatótanács egy Lord-barát tagja is. hogy mióta nagykutya lettél. Sam javaslatának azonnali heves ellenz?je. Vincent Lord a faburkolatú. Mi nem tetszik benne? A tartalma és a formája. mintha legalábbis a Függetlenségi Nyilatkozat eltörlését javasoltam volna. hogy miért esz velem egyet. Sam. Ez itt minden elméleti tudós álmán gtestesülése volt. Sam a kezében tartotta a levelet. úgyhogy az egész alapkoncepciód séges. tágas laboratóriumokban állítanak fel. azóta jobban szereted. Dr. Már jó tizenöt éve ismerte Vincent Lordot. akkor hadd mondjam meg. máris csörögni kezdett a telefon az elnök irodájában. Ha már az érveknél tartunk mondta Lord. ósdi elképzelés. Rendben. az id?k folyamán hozzászokott az érdes stílusához és igyekezett mindig emlékeztetni magát a kutatási gató nehéz természetére. Mivel az jtó tárva-nyitva állt. komputerizáltakra. hogy biztos legyen a beszélgetés tárgyát illet?en. hogy gyük fel ismét a gyarmati státust. Sam egyszerûen besétált rajta. amin sok rosítottuk Sam körlevelét . és aszketikus arcán ingerült kifejezés jelent meg n betolakodó láttán. ragyogó. a brit tervet naivnak. igaz. ha mindenki engedelmesen bólogat neked. és szokása szerint homlokráncolva olvasott valamit. Melyik ellen? . hogy tulajdonképpen most az illend?ség okán fel kellene állnia. amelyeket kellemes. Míg abban természetesen eg yetértett. felpattant és nagy sebbel-lobbal elindult. sem hogy függetleníteni tudja magát a házon belüli intr ikáktól. Csakis a mire költsük kérdése kö viták mint például most. a briteknek is vannak tudományos csúcsteljesítményeik érvelt például az e igazgató . hány millió dollárt gyakorlatilag korlátlan összegeke t a Felding-Roth kutatási eszközökre modernekre. Meglepetten nézett fel sö szemével a keret nélküli szemüveg fölött. annak fekete öves mestere volt Vincent Lor d kutatási igazgató. hogy felkeresse Vincen t Lordot az irodájában. és a hívók sebb ellenvetéseiknek adtak hangot. aki már épp g akarta állítani. hogy több pénzt kell a kutatásra költeni. Aztán letette Lord orra elé. hogy ez nem igaz kel alátámasztott beszélgetést akarok. Vincent. de semmi kedve hozzá. és kijelentette: Emiatt jöttem. Sam Hawthorne nézeteit pedig az angol tudományról egy nagycsoportos óvodás fantáziaszintjén mozgónak min? Ezek a szokatlanul er?s. Sam a levél olvastán s haragra gerjedt. világos irodájában ült.

Ezenkívül a Derogilra beadott kérvényünk már az engedélyez? hatóság el?tt van. hogy mit jelent a szabad gyökök befogása Azt tudta. hogy nem volt igazam abban. hogy miel?bb rákapcsolhassanak. Egy sor ígéretes fejlesztésünk van makacskodott Lord.. mindig óvatosabban fogalmazunk a kelleténél. és folytatta: És ott van még az én saját kutatásom a szabad gyökök befogásáról.. Ezt soha nem mondtam tiltakozott Sam. Samnek csak vázlatos elképzelése volt arról. hogy esze ágában sincs Vincent Lord f?hatósága alá helyez ni az új brit kutatóintézetet. Másfel?l viszont a kutatók a zzal vádolták a termelést-értékesítést. még akkor is. És hol tart az ügy? Sehol válaszolta Lord savanyúan. Meglep? eredményeket értünk el a közelmúltban két vegyülettel. hogy ide tudja csábítani a tudományos utánpótlás legjavát. Semmi olyasmit nem mondtál közölte Sam . De mivel szemlátomást érzékenyen érint. ami még csak kísérleti fázisban van. hogy. Pedig azt már most pontosan tudta. mintha csak megkapta volna azt. gondolta Sam. Ezt majd kés?bb megbeszéljük. ami úgyis járt neki. de vagyunk egypáran. Amit viszont most fogsz hallani. ha arra kerül a sor. hogy a Derogil nem forradalmi újdo de szép hasznot hozhat. ilyen terméketlen id?szakok mi gyógyszergyár életében adódtak. Tudom. Nem merült fe ellene különösebb kifogás kutatási igazgatói min?ségében sem. és megértem. hogy a cél a gyógyszerek toxikus hatásának általános kiküszöbölése. az nem szerepelt a jelentéseimben közölte Vin cent Lord Sammel. eszetlenül rohannának a egy új termékkel. hogy a gyógys akban állandó a civakodás egyfel?l a termel?. hogy a fontos felfedezések nem egyik napról a másikra születnek. módosítok rajta az igazgatótanácsi ülésen. Tessék.. A termel?k szint ak érdekeltek. Míg versenytársaink egymás után jelentkeztek a piacon nagy jelent? ségû. Ez nagyszerû újság. egyetlenegyszer sem! Te maga d veszted el néha a hitedet. Tudta. ha a legodavalóbb ember vezette a kutatási rész . nekünk csak néhány apróbb újdonsággal sikerült kirukkolnunk. hogy úgysem jutok semmire. Még most sem látom be. amivel nem tudnak megbirkózni. hogy fiatal tehetségekkel er?sítetted meg a gárdát. Az egyik v lethajtó. hogy mindenáron megel?zzék a konkurenciát és büszkén lobogtathassák a fényes érték yeket . amiket küldök neked mondta Lord . s mindezt sak azért. De ez minden. Vincent vágott közbe Sam . Soha. Egy pillanatra elhallgatott. hogy mindig hanyatt-homlok. Azok a felfuvalkodott washingtoni tökfejek. Vincent. ak nemrég vettem fel. hogy a t?le oly régóta várt nagy felfedezés egyre csak késett. akkor is innen kell irányítanunk az új intéze . Sam Hawthorne elmosolyodott. és hogy Vince gy évtizede dolgozik rajta makacsul és rendíthetetlenül. mert fölösleges válaszolta Lord hajthatatlanul. A rendszeres jelentésekben. fiatal tudósok. Jöv? héten megint odautazom. amir?l még csak húsz százalékban bizonyosodott be. akik továbbra is bízunk benne d. . Mégpedig azért. miel?tt végre áment mondanak egy új szerre füstölögtek az értékesítésiek. Én pedig továbbra is ellenzem. Lord az el?tte lév? iratból kikereste a megf passzust és felolvasta. Igen. Az új. ezt mind tudom. Hisz olvastam a jelentéseidet. Vincent Lord bólintott. amit írtam jegyezte meg Sam . nem e mlékszel? És annak is igazán örülök. hogy Lord hírneves tudós annak ellenére.és értékesít?részlegek. sikeres új gyógyszerekkel. ami megváltoztatta volna a véleményemet l kapcsolatban. Ennek az az oka. Tudta. Azt is tudjuk.. m jd mégis hozzátette: De ha a terv megvalósul. ezzel tisztában vagyok bólintott Sam . úgy dolgoznak. cáfolj meg. Vincent Lord egyik er?ssége évek óta az. nehogy túlságosan belelkesedjetek valami olyasmi m iatt. Ez valóban igaz.. hogy en tán már úgy gondolod. hogy hatásos. másfel?l a kutatórészle tatásiak mindig száztíz százalékig biztosak akarnak lenni minden bolhapiszoknyi részletben. hogy egy brit kutatóintézet létesítése jó gondolat. d?n belül nem is várható semmiféle szenzációs újdonság a kutatólaboratóriumainkból. nehogy hirtelen a nyakukba szakadjon valami hatalmas megrendelésözön.Amit a házon belüli kutatásról írsz. Ha a fáradozását végül siker koronáz or ragyogó kereskedelmi kilátásaik vannak. a másik a csúzt gyógyítja. Az új vérnyomáscsökkent? bólintott Sam..

hogy tudományos ké en magabiztos kijelentéseket tegyen legjobb tárgyalótermi stílusában. szinte bármelyik pillanatban. és felírta magának receptre a pontos utat j egyezte meg cinikusan egy ismer?se. és csak aztán iratkozott át a jogra. hogy bizonyos gyógyszereket. Vincent Lord is tudta. m int az aszpirint. Aztán visszatért. a változások és a saját hiányosságai ell megvan az esély a nagy áttörésre a munkájában. akik most úgy özönlöttek az egyetemekr?l. Ha Vincent Lord megtalálja a választ. eldugva. soha nem akadályozta meg abban. negyvennyolc évesen már nem az a fiatal. érezte. és a veszélyességük nullára csökkenne. úgy szedhetné mindenki. persze hogy rengeteget olvas ma is. Nem kellene többé a gyógyszert felíró orvosnak a szer toxicitásával tör?dnie. húzta az íróasztal fiókját. Ott volt valahol. esetenként halált i Ezeknek a szabad elemeknek a megsemmisítése. míg végképp el nem tûnik. amiket korábban nem használhattak az emberek a veszélyes me llékhatások miatt. Tán addig. amiket tíz hosszú év alatt a számtalan kísérlet s ltett. és nagy akarater?vel leküzdötte a csüggedtségét. Etheridge az ötvenharmadik évét taposta. érzékeltetve. A sikeres. hogy most azonnal a labor umába megy. nem úgy. És tízévi kutatás után Vincent Lord úgy érezte. ami a szakterülete az ? esetében a szerves kémiában. A rákos geknek nem kellene többé szenvedniük az életveszélyes szerekt?l. A génsebésze új területén például Lord nem érezte magát otthon. de ez a végeredmény szempontjából édes mindegy. elbújva. hogy a tudományos dominanciája halványul. Vincent Lord azt remélte. ragyogó tehetség. hogy a Felding-Roth nagy-britanniai kutatóintéze te minden tiltakozása ellenére létre fog jönni. Sejtette. hogy a tapasztalat és az ösztön vezesse a kutatót. kiment és becsukta a titkársági ajtót. az nagyszerû gyógyászat ehet?ségeket és fantasztikus kereskedelmi perspektívákat jelent majd. A szabad gyökök semlegesítésé rek gyógyító hatása megmaradna. mivel if júkorában két évig orvostanhallgató volt. Mert a szerves k a tartogatta a választ azokra a kérdésekre. amik néha valóban életben ta ?ket. friss diplomás. és a módszereit is túlhalad ta már az id?. Clint diagno ta. És egyes különösen veszély szereket. mint mikor valaki nyakig benne van abban a bizonyos tudományban. hogy rövid és hiányos orvosi tanu mányai immár jó negyedszázada véget értek. hogy felfedezze valaki. Mert létezett megoldás. hogy amit . illetve semlegesítése azt jelentené. bárki bevehetne a legnagyobb lelki nyugalommal. azok tökéletesen biztonságossá válnak. Igen. amit Sam Hawthorne és a cégvezet?ség többsége tudományos tudatlanságuk miatt ez idáig képtelenek voltak felfo Mert mit is jelentene a szabad gyökök befogása? Valami roppant egyszerût. Úgy határozott. hogy több gyógyszer részben metabolizmusa következtében szabad gyököket produkál. gondolta sötéten. És mégis kapaszkodott bele a gondolatba . mikor elkezd hatni az emberi szervezetben. Ezek a z elemek megtámadják az egészséges szövetet és különféle mellékhatásokat. 8 A Felding-Roth igazgatótanácsában Clinton Etheridge volt Vincent Lord barátja és s zövetségese. mint a fiatal tudósok. és igyekszik lépést tartani a f ejl?déssel. Mint a szakterülettel fogla lkozó tudósok mindegyike. Vajon meddig halványul még? töpre tt.Mikor Lord egyedül maradt. és akik közül a legjobbakat sikerült odacsábítania a Felding z. hol lehet a legnagyobb dohányt szerezni. sikerül egy olyan szert el?állítania. jól men? New York-i ügyvéd konyitott valamit a tudományhoz. és ezt a fejleményt fenyegetésnek fogja föl m ellen. é ségbeesetten a székébe roskadt. hogy már egészen közel jutott a megol szinte érezte a siker ízét. Me rt így milyen tudományos eredményt tud felmutatni? Ma. és folytatja a munkát. A szabadgyökök befogása. Ám ez a fajta tudás nem hasonlítható össze azzal. Azzal is tisztában volt. De még meddig? Jaj. Mûv szintre kell emelni a tudást. meddig kell még várnia? Hirtelen felegyenesedett a székében. min t hajdanán. és el?vett egy kulcsot. arra várva. a beteg ez esetben nem rákban hal meg. ha a saját kutatásával jobban haladna. néha viszont alaposan megkínozzák és meg is ölik ?ket igaz. Milyen más lenne minden. Az a tény. amikhez eddig csak végs? esetben volt szabad nyúlni. ugyanakkor csodálatosat. amit ha más gyógysze rekhez hozzáadnak. hogy a tudása sokat kopott. Mindez nem alaptalan fantaziálás volt.

és több pénz jut a személyzetnek meg a felszerelésekre. . Ám a forradalmi áttörés szintén Angliában zett be. Owen Norton kopogtatta meg az asztalt. De a kérdésed. hogy nagy szolgálatokat tehet neki a csavaros eszû ügyvéd. aztán visszavágott: Nem. Elkomolyodott. de aztán fegyelmezte magát. hogy nálunk jobbak a lehet?ségek. Így nem volt meglep?. Abban minde tett. Néhány igazgató kuncogni kezdett. hogy az amerikai tudomány világviszonylatban az els? helyen áll. mígnem egy másik igazgató. A biokémiai genetika tanulmányozása is Angliában kezd?dött 1908-ban. Clint mondta Sam . hogy nem igaz. Amerikában szúrta közbe valaki. Közben akadtak más felfedezések. Sam kérdezte Etheridge . hogy azon az igazgatótanácsi ülésen. és Etheridge-ben volt annyi méltóság. hogy az alapkutatás etközi jellegû. kissé érd es hangon beszélni kezdett. Sam alaposan felkészült erre a tanácskozásra. hogy mind enki elcsendesedett és a tekintetek várakozóan feléje fordultak. hogy ne m veszed figyelembe hazánk ami egyben a te hazád is hatalmas tudományos teljesít?képességét redményeit. Nos mondta az ügyvéd . Ahogy ügyvédkörökben mondani szokás. a hetvenöt év körüli. amiért Nobel-díjat kaptak. Nem felejtettem el az amerikai tudományos eredményeket mondott ellent. ami megvalósítható. Aztán viszont zavartalanul hozzátette: Az elmondottak sem változtatják me g abbeli véleményemet. Clint. hogy ha elfogadjuk ezt a britbarát ötletedet. Norton. A javaslatod hibája az. köztiszteletben álló és nagy tekintélynek örvend? figur és f?részvényese volt egy tömegkommunikációs birodalomnak. Dr Watson egyébként véletlenül amerikai születésû volt. Vincent Lord tudta. és ezzel megteremt tte a genetikai kutatások alapját. Ha ez igaz. k edélyesen megkérdezte: Mondd csak. hogy savanyú vágjon. ennek valóban lenne realitása. A Felding-Roth boontoni központjában gyûltek össze tizennégyen a tanács tizenhat tag ja közül valamennyien férfiak . És nem igaz-e az mint tudod ozgok idegenül a tudomány területén . hogy Etheridge-t tudományos kérdésekben magához hasonlóan kompetensnek tar ja. Az országunk azért látja olyan szívesen a brit tudósokat. Pontosan így van bólintott az ügyvéd elégedetten. a kkor vajon miért létezik mégis az agyelszívás . Clint. Csak kiegészíteni szeretném ?ket. azt k?be lehet vésni. Clinton Etheridge lett a szkeptikusok szószólója. A brit Wil liam Harvey már 1651-ben tanulmányozta a csirke tojáson belüli fejl?dését. Véleményed szerint. Sam. amiket jobb lett volna nem f ni ismerte el. hogy a Felding-Roth igazgatótanácsának nagy nyeresége az id?s férfi. Norton er?teljes. i azság szerint egy hosszú hétvégére pályázom a windsori kastélyban. mert különösen ma zettségük.mond. hogy azon a kis vakarcs szigetükön a tudomány el?rehaladottabb. azt remélted. Az áltudós ezúttal hagyta ma félrevezetni. mint máshol a világon. vannak kérdések. Akkor a mi pénzünkön egészítsük ki ?ket itt. és ezért eljátszotta. hogy az Egyesült Államok ebben a kutatási szférában vi ylatban vezet? pozícióban volt és van? Sam kis híján elmosolyodott. amikben oroszlánrésze volt Dr. amit nyomban meg is kapott. és esze ágában sem volt hagyni magát le ni a pályáról. mégpedig Cambridge-ben 1953-ban. A kérdésedre azt kell válaszolnom. Ennek eredményeként a kutatási igazgató saját nézetei gyakran egy ügyvéd kitûn? rábeszél? tek a Felding-Roth igazgatótanácsa elé vagyis Lord is jól járt. hogy a kutatás min?sége fogja megsínyleni. vagyis hogy a legjobb embereik mind kezüketat törve jönnek át ide. az iparral kapcsolatos tud ományos kutatási terület jelenleg a legfontosabb? Kétségtelenül a génsebészet. végs? soron az én et támasztja alá. figyelmet kérve. amit a brit kutatóintézet en hívtak össze. Maguk a britek terjesztik azt a mítoszt makacskodott Etheridge . saját tévéállomással. H is felejthettem volna el? Hisz élni sem tudnánk nélkülük. Többen is egyetért?en morogtak. mikor Watson és Crick doktorok felfedezték a DNS-molekula szerkezetét. és helyet foglaltak a tanácsterem antik diófa asztala körü A magas. kissé görnyedt Etheridge. melyik. és csatlakoznak az amerikai kutatókhoz? Ennek els?sorban az az oka válaszolta Sam . Sam most már tényleg mosolygott. aki Lincoln fizimiskáját igyekezett utánozni. to vábbá. de szerintem ebben az ügyb ez az egyetlen dolog. akkor azok odaát hálából meghívnak teázni a Buckingham-palotába? Sam csatlakozott a kirobbanó általános hahotához. Most. ami azt bizonyítja. ha egy másik országban is kutatóközpontot n k és így elaprózzuk az er?inket. Hermann Muller a merikai genetikusnak az 1920-as években és kés?bb.

Nos. ami ezek megvalósulását ígéri. de el?tte még konzultálnak Vincent Lorddal. friss ötleteket vártunk t?le. El? lesz léptetve közölte az asszonnyal a szokásos tárgyszerû modorában. mint Sam. Sam ezután az elvégzend?k fontossági sorrendjér?l beszélt. hogy melyik tudomány vez itanniáé. de Celia segítségére is szükség lesz. mert er?skezû vezetést. Owen Norton Etheridge-re pillantott. annál jobb. Egy hét múlva Sam és Celia Nagy-Britanniába repül. Azután pedig miel?bb keresünk magának valami más feladatot. És lehet. ha közéjük tesszük az Atlanti-óceánt. Legel?ször is meg kell ta lálni és ki kell nevezni az intézet igazgatóját egy brit tudós személyében. az ? feladata. A munkája a nemzetközi részlegnél véget ért. hogy ezt a leghatásosabban úgy tu . felvillanyozta az újság. így Samnek maradt ideje elgondolkozni azon. De több igazgató is jónak találta Sam javaslatát. másodszor. akivel már több igazgatótanácsi ülésen összezörd szarkasztikus hangon hozzátette: Ezenkívül pedig az a véleményem. én a magam részér?l nem teszem. így az enyémben is. el kel ni. Köszönöm. de minél el?bb.Hadd emlékeztessek arra mindenkit. úgy. utána meg kell venni vagy ki kell bérelni az épületet lehet?leg olyat. mint ahogy azt általában gondolják. uraim mondta Sam. Aztán arra gondolt. De még irodát kell szereznünk magá y állapodjunk meg inkább holnap reggel kilenc órában. ha tudnák. aki bár ellenzi az egész tervet jól informált a brit tudománnyal és tudósokkal k . Még aznap magához kérette Celiát. Közben kiszámolta. és sokat számított. vagy a miénk? Nem ez a lényeg. Ez a mostani konkrét megbízatása magyarázta Sam másnap Celiának nem fog sokáig . ?szintén remélem. ha ez egy éven belül megtörténne. A sokszínûség! Minden üzletágban. gyakran számít el?nynek. hogy javaslatokkal álljon el?. amit Sam és a többiek meg fognak vitatni. A vita csaknem egy órán át tartott a javaslat ellenz?i. orton is mellé állt. Norton az öklével az asztalra vágott. A f? feladata az lesz. támogatói és az újabb gondola okkal el?állók között. a feladatra leginkább alkal mas tudományos igazgató kiválasztásának procedúráját. Míg súlyos és néha tések születtek itt. ami teljesen elkülönül a másiktól. a hozzájuk vezet? utat gyakran ostoba viták és kicsinyes civakodások je llemezték. hogy körülbelül egy hónap al ja átadni az utódjának a latin-amerikai ügyeket. A Celia az els? számú felel?s. mi történik? Clint és mások azt szorgalmazzák. És most. És mikor kezdek? kérdezte Samt?l. hogy ezek az ülések ritkán zajlan yan magas intellektuális színvonalon. Azért választottuk elnökünkké Sam H t. amelyek cégünket szorongatják. Legjobb lenne már ma délután válaszolta Sam. zászlólobogtató polémiát megtarthatod egy olyan esküdtszéknek. hogy elindulhasson benne a munka. hogy a férfin kezdenek látszani az elkerülhetetlen stressz jelei. Clint. mi az ördögöt számít folytatta Norton . Az új az elnök különleges feladatokra kijelölt helyettese lesz. Egyedül Clinton Etheridge szavazott ne mmel. Cel ia úgy döntött. hogy ezt a gyere kes. a mit kisebb átalakításokkal hamar mûköd?képessé lehet tenni. A végs? szavazáson : egy arányban elfogadták Sam eredeti javaslatát. ami e pillanatban annyit jele nt. Szeretném. hogy azokról a súlyos és fontos problémákról bes vagy kellene beszélnünk . ami nem olyan jól informá int ennek az igazgatótanácsnak a tagjai. de igyekezett olyan tárgyilago s hangnemben beszélni. Hanem micsoda? kérdezte az egyik igazgató. De ez lehet a pazarlás egyik leghatékonyabb módja is vetette valaki közbe. hogy segítsen létrehozni a brit kutatóintézetet személyzetestül-min denestül. Személyesen Sam fogja vezetni a nagy tekintélynek örvend?. hogy el?állt egy olyan jav aslattal. És különben is. Az utóbbi id?ben csaknem teljesen megkopaszodott. hogy v ajon mekkora meglepetést okozna a kívülállóknak. mell?zve lyenkor szokásos fellengz?s bevezetést. hogy ma este alaposan megünneplik Andrew-val az el?léptetését. ha v y agytröszt . hol legyen. hogy vessük el az ötletet. Végül az ötlet ellenz?inek tábora szétforgácsolódott. hogy maga lesz a jobbkezem egy nagy-britanniai kutatóintézet felállításának munkálataiban Rendben bólintott Celia. hogy ennek a döntésünknek gyümölc esznek. Pillanatnyi csend támadt. Az ügy sürg?s ezért kellett Celiának ilyen nagy hirtelen megválnia a nemzetköziekt? .

mikor idekerült. Érdekes munkát végez a szellemi öregedéssel és az Alzheimer-kórral kapcsolatban. Maga is körülbelü yi id?s volt. Ám Samnek továbbra is eltökél lt ezt megakadályozni. Az Alzheimer-kór 1906. hogy miért. röviden mondj néhány szót mindegyikükr?l. A park Serpentine nevezetû tavának partján vidám gyerekek etették a kacsákat. az elején kicsit még nyögvenyel?sen. Ha marad id?nk. Nehéz ügy. ahol a gy?zelemre legnagyobb eséllyel Robert . A Hyde Parkban elegáns lovasok ügettek nemes . Bár kezdetben a kutatási igazgató idegenkedett Celiától. azálea. Talán mégis megkockáztathatnánk egy kis pénzt mondta Sam. Elmosolyodott. mostanra már elfogadta. beszé ogok vele. Dr. Miért nem? Hát. hogy a Felding-Roth eldöntötte a brit kutatóintézet létrehozá rd mindenáron meg akarta kaparintani az új részleg irányítását. mint Celia . aztán így válaszolt: Nem. de ma már egészen természet Sam átvette a leveleket Lordtól. mert valamennyien állásban vannak vagy professzorként valamelyik egy etemen. rá is jött. Vincent. Harminckét éves. A turisták és maguk a londoniak is lustán sütkéreztek a napon. vagy egyik-másik versenytársunk kutatóintézetében. Sam. Levelezek egy fiatal tudóssal a cambr egyetemr?l. A város parkjaiban sok ezer virág rózsa. hogy közben rábukkan az Alzheim kór okára. hogy diszkrétek és gyorsak leszünk bólintott Sam. érdemes lenne még valamit megnézni. A királyn? születésnapjá ompás ünnepséggel. Epsomban hagyományos küls?ségek köz tte megkezd?dött a híres-nevezetes derbi. el?ször is túl fiatal. aki többet tudott az el?zményekr?l. és t?lünk kérne szubvenciót. Celia. London tobzódott a pompában és káprázatos színekben. írisz i zott. Átadta a papírhalmot Celiának. Ígérem. Az agy egy része. Alzheimer-kór. t-Smith az agy öregedési folyamatát tanulmányozza. pattogó zenével köszöntötték. Celia legnagyobb meglepetésére Vincent Lord kooperatívnak. aztán hangosan felolvas ta a nevet. De el?bb azt kell elintéznünk. az els? diagnosztizálása óta fog ki a tudósokon.latban. Milyenek az esélyei? Rosszak. Celia jelenlétében került sor a megbeszélésre Dr al. Lég Vincent. Ugye ez az. Id?közben már k szólították egymást igaz. El?hú dossziéjából egy halom összetûzött papírt és levelet. amelyeket sz inte teljesen kiszorítottak a vízb?l a pancsoló fürd?z?k. Néhány nappal kés?bb Sam irodájában. és ellenszenvvel viseltetet t vele szemben. és a kezébe vette az eredeti listát. mondta Celia elgondolkodva. így minden bizonnyal vannak tippjei az igazgató személyét illet?en. és megkérdezte Lordtól: S ted adjunk neki pénzt? A kutatási igazgató megvonta a vállát. Peat-S mith is a lehetséges igazgatójelöltek közé tartozik? Lord meglepetten nézett rá. így nem sok értelme lett volna a további háborúskodásnak. Celia a papírokra pillantott. és reméli. Beszéljünk a többiekr?l javasolta Sam. Celia csak úg abzsolta a látnivalókat. Készítettem egy listát a szóba jöhet? jelöltekr?l közölte velük Lord. Martin Peat-Smith. Egészen ?ket megkeresni. A mények voltak. Ha már odaát vannak folytatta Lord . orgona. aki ráadásul bef lyásos személyiség.. A beteg elveszti az emlékez?tehetségét. aki közben csendesen a leveleket tanulmányozta. átpörgette ?ket az ujjával. mikor az agy nem mûködik tovább? Lord bólintott. amiért odautazunk. mint a cég elválaszthatatlan részét. nem? A férfi kurtán válaszolt. s hangjában máris érezhet? volt a szokásos ingerültség.. A folyam at lassan kezd?dik és fokozatosan rosszabbodik. 9 1972 júniusa volt. Sam és Celia végigböngészték a nyolc nevet tartalmazó listát. e elfogyott a pénze. s?t barátságosnak mutat kozott már amennyire t?le tellett. Most. megkérdezte: Dr.

inkább nekem kellene fizetnem a cégnek. A megrekedt vietnami béketárgyalásokat hamaro san folytatják Párizsban. Még soha nem hallottam róla jegyezte meg Lilian. hogy a nekünk legmegfelel?bb hely arlow. hogy itt lehetek. Hát. biztosította erikaiakat arról.o nevû fiatal ménjével Lester Piggott zsoké pályázott . akit talál. Talán olyan lesz. mint az emberekkel jegyezte meg Celi . S?t úgy érzem. mint már eddig öt alkalommal. vannak isk a vidék én is szívesen költöznék egy ilyen helyre. És honnan fogja tudni. és aki természetesen magasan képzett és lehet?leg fiatal. Essex grófságban. Celia egyedül volt. Sam és Celia két nappal kés?bb Harlow-ba autózott. mint én. magasan hordják az orrukat és a legtermékenyebb éveike zínûleg túl vannak. Tájakkal és épületekkel könnyebb boldogulni. Elég lakás is rendelkezésre áll. kicsit begyöpösödöttnek látszanak. Mivel sem ez. persze készpénz . Mindegyik alak túlságosan is hasonlít Vincentre vallotta meg bizalmasan Celiának . az utak is j n vannak. Nixon elnök. és elújságolt Beutaztam az egész országot. Csak azt tudjuk. Az ipari negyed egy diszkréten félrees? helyen búj . amit egy hónappal korábban l?tt bele egy merényl?. unottan összehajtotta és eltette az újságot. és az a véleményem. És lenne megfelel? épület? kérdezte Sam. hogy megtörtént . Míg ti szorgos hangyaként munkálkodtok ezen a dögunalmas ügyön jelentette ki Lili én a részemr?l elmegyek vásárolgatni a Harrods áruházba. mint amilyenre nekünk szüksé Az épület teljesen üres és a Comthrust minél el?bb meg akar t?le szabadulni. k között több helyen tágas rétek húzódtak. ahonnan már hetek óta járt a az országot. mert Andrew nem tudott magának szabadságot kivenni. amiket kellemes házak szegélyeztek. És már tárgyaltam is egy vállalkozóval. riasztók meg ilyesmik . Err?l a következ?t tudom mondani pillantott Celia a jegyzeteibe. Ez az angliai utazás nem is munka ilyen csodás id?ben jegyezte meg Celia egy ik nap Samnek. amit Vincent Lord adott neki a kutatóintézet lehetséges igazgatójelöltjeinek névsorával. Magammal hoztam a jzokat. nem vagyok elragadtatva. Közel van Londonhoz. A hely pontból megfelel? folytatta. aki a maga módján értékelte a vietnami háborút. Most új város a hivatalos elnevezé mi annyit jelent. épített Harlow-ban egy üzemet. éppen ilyen? Tudni fogom mosolyodott el Sam. Egy Comth rust nevû vállalat. A férfi grimaszt vágott. Maga jobban halad el?re . Celia kiterített az asztalon néhány fénymásolatot. akinek a fejében csak úgy peregnek az izgalmas gondolatok. akikkel eddig találkozott? kérdezte Samt?l. Nem is tudjuk. mint mikor hirtelen bele szeretünk valakibe. pázsitközepû bulvárokon találták magukat. Ki lehet alakítani az épületben laboratóriumokat? Könnyedén. Mialatt Sam a bérelt Jaguar kor mányánál a Londonból észak felé tartó autók kora reggeli csúcsforgalmában lavírozott. ahová a brit kormány m egpróbálja átterelni a túlnépesedett nagyvárosok iparának és lakosságának egy részét. Celia a International Herald Tríbune-t lapozgatta. Június harmadik hetében Celia bekopogtatott Hawthorne-ék lakosztályába. Egy Washingtonból keltezett hir szerint betörtek a Demokrata Párt országos f?had iszállására. hogy pontosan miért. az úgynevezett Watergate-épületbe. Több mint egy tucat települést nézett meg. Celia a knightsbridge-i Berkeley Hotelban szállt meg. hogy egyike annak a harmincvalahány településnek. amely kisméretû kommunikációs berendezések gyártásával foglalkozik távb rek. a Felding-Roth kutatóintézet ideáli elyét keresve. A körülbelül negyven kilométeres úton óriási volt a forgalom. Sam lelkiismeretesen végigvette azt a listát. jó a vasúti összeköttetés. Aztán mikor letértek a egyb?l széles. és mûködik a közelben egy repül?tér is. hogy Hanoi el fogja veszteni kétségbeesett hazárdjátékát . Én olyasvalakit keresek. Harlow egy kis falu volt magyarázta Celia. S am és Lilian Hawthorne a Claridge Szállóban laktak. Egy marylandi kórházban sike lítani George Wallace alabamai kormányzó gerincéb?l a golyót. ami körülbelül olyan területû. hogy az. de pénzügyi nehézségeik támadta y nem tudják beindítani a gyárat. sem más hír nem keltette fel Ce érdekl?dését különösebben. jósolta egy címoldalon lév? tudósítás. Milyenek a jelöltek.

Sam megállt egy telefonfülkénél. gondolta Celia. akit lenyûgözött az ódon. Örülök. A szálloda halljában Peat-Smith nyomban felismerte ?ket. pecsétes szürke nadrágban. nagy múltú város sóhajtotta Sam. mikor nem so enkét óra után megérkeztek Cambridge-be. Õsrégi földön járunk mesélte Celia. Mikor kezet fogtak. Sam a néma. kissé bizonytalanul a lapos fenekû ladikokban. egy in gatlanügynökség képvisel?jét. Ott balra az a legrégibb eg i épület. Celia bemutatta Samnek Mr.a városka lakó. hogy mégis tudott szakítani rá id?t válaszolta Celia. Már kora délel?tt volt. Mrs. Mondja meg nekik azt is. a Peterhouse. köpcös. bozontos hajzattal és hirtelen. Ragyogó napsütésben. mikor Celia visszaérkezett az autóhoz. Mikor egy tizenegyed templomhoz értek. foltoz ott könyökû és rojtos mandzsettája gyapjúzakóban van és gyûrött. hogy er?s. rendezetle n. hol van az bizonyos gyárépület? Celia nyugat felé mutatott. akivel megbeszélte ezt a mai találkozót. LaMarre el?varázsolt egy kulcscsomót a zsebéb?l és megcsörgette. Ez egy csodálatos. közel ahhoz a híres kertegyütteshe . hogy minél gyorsabban bonyolítsák le az adásvételt. Sam így szólt: Elfelejtettem mondani magának. Martin Peat-S mitht oda hívta meg ebédre. A metsz?én éles. Eg y emelet magasságig beton-üveg kombinációt látott itt lettek volna az irodák és a bemutatót a következ? szinten pedig amit tágas mûhelynek szántak fémlemezek borították kívülr?l az zetet. és csendesen azt mondta neki: Ez tökéletesen megfelel. Az id?számítás szerinti e században római település volt itt egy templommal. Nos. Egy Pinnacles nevû iparnegyedben. megbeszéltem egy találkozót mára Dr. és a Jaguar felé indult. Nem messze t?lük ott parkolt egy másik kocsi. Néhány perc múlva. Igyekszem megjegyezni. hogy érdekel minket a dolog. Ne csak a külcsínt. a belbecsét is szemléljük meg mondta kedélyesen. céltudatos egyéniséggel áll szemben. mikor megállt el?tte a Jaguarral. hogy Celiának igaza van ez az építmény könnyedén átalakítható kuta kká. és eléjük sietett. Járt már itt? Még soha válaszolta Celia. és asztalt foglalt a Garden House Hotelban. Sam leállította a kocsit és azt mondta: Szálljunk ki és sétáljunk egy kicsit. hogy a hadsereg hegye . hogy továbbmegyünk Cambridge-be. sz?ke. Közölheti ezzel az emberrel. ahonnan csodálatos rálátás nyílt az egyetemi épületek hátsó traktusára. Újra az a hirtelen mosoly. Celia észrevette. Kinyílt az ajtaja. Miután kezet ráztak. ha nem tévedek. ? az. A fest?ien szép szálloda idilli környezetben állt. A . kisfiús mosolylyal. Sam pedig beült a Jagu arba. A f?bejáraton léptek be az épületbe. Jordan és Mr. Oké. Peat-Smithszel. Celia egy pillantással felmérte: er?teljes. hogy kezdjék meg a tárgyalásokat. Harlow neve angolszász eredetû. négyszögletes arc. Az angolszászok lakták a vidéket. aki az agy öregedé eg az Alzheimer-kórt kutatja és támogatást kér t?lünk. Több régi épületet is láttak. történelmi épületek sora. gyönyörû vidéken autóztak tovább még vagy egy órát. LaMarre-t. hogy eljutunk Cambridge-be. a fák mögött. Hát nem épp Adonisz ez a Peat-Smith. középkorú fé zállt ki bel?le. Hawthorne.és pihen?területei mögött. Celia visszament LaMarre-hoz megbeszélni a továbbiakat. kihalt épületet kezdte szemlélni. kulturált és termé s hang tökéletesen illett Peath-Smith külleméhez. zömök testalkatú fiatalember volt. Mert mikor Angliá még egyáltalán nem volt biztos benne. Ott. hogy Peat-Smith egy viseltes. Ám egyértelmûe zte. amit?l millió ráncba szaladt a ma rkáns. Csak a fontossági sorrendben tévedett. Sam máris látta. amint séta közben vidék és város érdekes együ zer éves kora k?kori leleteket találtak a környéken. és annyit jelent. és egyúttal a Cam f sokan evezgettek ráér?sen. Mi is megpróbálunk itt egy kis történelmet csinálni mondta Sam. Mi vagyunk bólintott Celia. Félórával kés?bb Sam félrevonta Celiát. és kiadhatja a jogászainknak. Mivel Harlow épp en félúton van. akkor menjünk oda.

kevésbé tudományos szavakkal tudja elmondani azt. hogy bárkit felismerjen . Mrs. hogy mi okozza. Az agyban apró rû anyagok keletkeznek. hogyan rendezi a gondolatait. mint a DNS-ükb?l készített minta. Dicséretes szokás jelentette ki Sam. hogy semmit. Dr. Így van bólintott Peat-Smith. Gyakran viselkednek szertelenül. és Celi e érezte. Becsületszavamra. fiatal é yokon végzett kísérletekkel. Genetikai irányban. A kutatási témámhoz. Nem tartozik a divatos betegségek közé legalábbis egyel . ha jobban megismerjük a DNS kémiáját. vagyis az érz?. legalábbis nekem nem áll módjukb n adni. hogy nagy orvostudományi áttörésekre kerül sor.és emlékezetközpontot. A fiatal tudós bólintott. Például cigarettázással vagy helytelen táplálko . hogy egy kevésbé rendellenes DNS-sel született illet?ben megváltozik ez a DNS a kör nyezet az emberi szervezet károsodásával. Aztán az id? el?rehaladtával egyre többet felejt. hogyan kell enni. Elnézést kérek a tapintatlanságomért. ami nem más. Peat-Smith most látszott el?ször idegesnek a találkozásuk óta. Még arról sincs bizonyosság. de ha jól tudom leinsavak építik fel a DNS-t. Gyakran arra sem képes. ami az ? számára olyan hétköznapján természetes a bonyolult k ifejezésekkel is. Celia szokásához híven daiquirit kért. Sam egy martinit. Az Alzheimer-kór az agykéregben lév? idegsejteket támadja meg. v gy mire való a villanykapcsoló. ha úgy gondoljuk. de leginkább a hatvanöt fölöttieket. Olvastam ugyan a kutatásairól mondta Sam . semmi szükség rá mosolyodott el a férfi lefegyverz?en. hogy az Alzheimer-áldozatoknak már születésükkor van valami rendel enesség a DNS-ükben. Nekem már kicsit berozsdált a kémiai tudásom szólt közbe Celia . Csak szeretem dolgokat tisztázni. még a férjét vagy feleségét sem. Peat-Smith elhallgatott. Mint tudja. rossz esetben dühöngenek és rombolnak. például hogy hogyan kell megkötni a cip?fûz?t. Ebben igazán nincs semmi rendkívüli nyugtatta meg Sam. mi ját k le az agyban. Mennyit tudnak róla? Nagyon keveset válaszolta Sam. Rendben. A végén belehalnak a betegségbe. rozsdának semmi nyoma mondta mosolyogva Peat-Smith. Lehet. juk. nukleinsav-kémikus vagyok. Igyekszem megtalálni az életkorból fakadó különbségeket az állat ribonukleinsava között. hogy megéri. ami az agyi öregedés és az A kór tanulmányozása. aztán folytatta: A betegség lassan kezd?dik. aztán folytatta: A boncoláskor jól látható. nem tudják. aki együtt él egy Alzheimer-áldozattal. Pontosan így van. van otthon öltönyöm És azt is megígérhetem. hogy ha munkaid?n kívül találkozunk. Kezdjük az Alzheimer-kórral szólalt m g Peat-Smith. A beteg el?ször egészen egyszerû dolgokat felejt el. Úgyhogy beszélhetünk a dolo ról. ahonnan gyönyörû kilátás nyílt egy rózsakertre és a mög olyóra. Mehetünk ebédelni? Mikor leültek az asztalukhoz. Deformációt és sérüléseket okoz az idegrostokon. Ám az Alzheimer-kór a labbakat is megtámadhatja. vagy hogy hol a megszokott helye az asztalnál. ami kódolva tartalmazza a genetikai információt. hogyan kell inni kérni. hogy folytatni tudja a munkát. mégis lehet némi összefüggés. Peat-Smith kis szünetet tartott. hogy mi n irányban akar továbbmenni. úgyhogy máshol kell próbálkoznom. És lehet séges. ötvent?l felfelé. Jordan. F?leg az id?s embereket támadja meg? kérdezte Celia. ha szomjasak. hogy milyen kutatással foglalkozik éppen mondta Sam Ha jól értettem. Ugyan már. Az is lehetséges ugyan akkor. megrendelték az italokat. az állatkísérleteimmel a z agy öregedési folyamatának kémiáját tanulmányozom. akkor viselni is fogom. Egészen zavarba hoz. Most éppen ezt kutatom. Elfelejtik. gondolta Celia. elfogyott a pénz. Igen. talán t. mert ez a támogatás fontos neki. csak elméletek léteznek. Dr. Vegye úgy. de ez eltart tíz-tizenöt év i szörnyû megpróbáltatás mindenkinek. de magától szeretném hallani. Már regisztráltak huszonhét éves betegeket is.olvasott volna Celia gondolataiban. támogatást kér a Felding-Rothtól. Az egyetemnek nincsen. P eat-Smith egy pohár fehérbort. hogyan mûködnek a gének és miért mûködnek néha hibásan. A cégünk szokott támogat i bizonyos alapkutatások céljaira. könnyedén azt mondta: Egyenesen a laborból jöttem ide. amib?l a génjeink állnak. De ugye az Alzheimer-kórnak semmi köze a normál öregedési folyamathoz? kérdezte S Látszólag nincsen. Peat-Smith korty olt a borából. hogy egyszerûbb. Celia elvörösödött. emlékezetkihagyásokkal. És mivel az Alzheimer-kórnak nincsen állati változata eddigi apasztalataink szerint egyetlen állat sem kapja meg a betegséget . mint egy tanár. Lord tájékoztatott arról. ezért etetni kell ?ket.

Jordan. kérdés. Aztán Celia szemébe nézett. Peat-Smith? Óraadó tanár vagyok. Kezdem érteni a felvete eket jegyezte meg. hogy tanítson is. amit a Felding-Roth gyógyszergyár vagy bármelyik más nagyvállalat évente kutatásra költ. jókora kis summa. Pedig nem volt az. Ezt a rizikót vállalni kell annak. hogy hatvanezer dollár aprópénz ahhoz kép est. A folyosók vészjósló félhomályban úsztak. Elhallgatott. özönvíz el?tti felszerelések voltak hegyen-hátán. ugye? Igen. Celia a figyelmeztetés ellenére néhány perc múlva õszintén megdöbbent. Igen. háromemeletes. az bólintott Sam komoran. hogy mivel próbálkozom. vagy teljesen ki is kapcsolódhat. hogy karnyújtásnyira. Ez kü t jelenti. ez a gene ?rrendszer lelassulhat. Az egyetemen elvárják az embert?l. vörö téglás neoreneszánsz épület volt. Ez a legkisebb összeg. fel kell készítenem magukat arra. aki szubvenciót ad. kicsit csúnya. amiért felszerelést és állatokat ve . teljes munkaid?ben dolgozó asszisztenst és végezhetem a kísérlete imet. de ahogy öregszünk. Én vagyok az egyetlen gyermeke. Peat-Smith felvillantotta ?szinte mosolyát. míg elia a Jaguarral követték. amelyik tetszik. Milyen messze van a válaszoktól? Talán fényévekre. Celia megkérdezte: Mi a beosztása itt Cambridge-ben. Peat-Smith így szólt: Remélem. a javasolt összeg hatva er dollár volt. Újabb adalék a férfi érdekes egyéniségéhez. Beléptek egy laboratóriumba. Persze. Az onnan nyíló apró h ben elképeszt? összevisszaság és rendetlenség uralkodott. Ugye. Három évre szólna. Ott jobban el tudom magyarázni. Mikor Peat-Smi kis id?re magukra hagyta ?ket. és újra az a hirtelen mosoly általában nincs pénz ogatóink gyakran megdöbbennek. Rögtön ebéd után odamehet Miközben ettek. hogy pont ezzel kezdett foglalkozni? Az ifjú tudós habozott. A Tennis Court nevû szerény utcácskában állt. hogy mindig nagyon közel álltunk egymáshoz. a homlokát törölget? P mith figyelmeztette ?ket: Azt hiszem. azt hiszem. Ami a támogatás összegét illeti mondta Sam . gondolta Celia. A f?pincér megjelent az étlapokkal. ahol az utca e sem mûködött egy fia teniszpálya sem. hogy megéri a befektetést? Az az érzésem mondta Celia Peat-Smithnek . Mrs. Sam és Celia is tudták. most lélekszakadva pedálozott az utcácskában. mint mindig. odasúgta Samnek: Micsoda borzalmas hely. De sajnos fogalma sincs arról. Az apám minden t?le telhet?t megtesz és én is meglátogat om szinte naponta. A cambridge-i egyetem biokémiai tanszéke egyszerû. meg tudok fizetni három. hogy ez az egyik labor a kett? közül.ideig a testünk DNS-korrigáló rendszere kiküszöböli a hibákat. Négy éve Alzheimer-kórban szenved. Peat-Smith elfintorította az arcát. hogy maga elkötelezettje az Alzheime r-kór témájának. ami körülbelül azonos az amerikai tanársegéd titulussal. Mikor Peat-Smith befejezte a magyarázatot.. Miután leparkoltak és a f?bejárathoz értek. hogy ki vagyok. aztán hozzátette: Feltéve pers ha sikerül anyagi támogatást szereznem. van egy asszisztensem és azt a témát kutathatom. ez be volt kalkulálva a programba mondta Sam. Miután rendeltek. együtt egy másik óraadóval. Volt valami különleges oka. és így válaszolt: Az édesanyám hatvanegy éves. biciklin érkezett az ebédre. Celia megkérdezte t?le: Maga született tanár. és amir?l Peat-Smith kijelentette. Igen. ami a méretét illet?en egy aprócska konyhához vol eginkább hasonlítható. mint valam i föld alatti várbörtön! Hogyan lehet itt eredményesen dolgozni? Az alagsorban voltak. aki a cambridge-iek legkedvel tebb jármûvén. Állandó a zsúfoltság. De az is lehet. így nem csoda. és valamennyien elmerültek a kínálat tanulmányozá . Én ezen egy centet sem nyerek. Részben ennek a lelassulásn ak az okát kutatom. Dr. mikor megismerkednek a munkakörülményeinkkel. Martin Peat-Smith.. hogy a körülményeink nem a legideális bbak. ahol ? is dolgozik. élvezi a tanítást? Peat-Smith meglepettnek látszott. hogy kapok helyet a Biokémiai Intézet laboratóriumában. tényleg élvezem. De mindent?l függetlenül. most is így hangzott: vajon Dr. nincs hely. akinek viszont egészen más a kutatási . Peat-Smith kutatása ígéretes-e annyira ü letileg. és az á pota folyamatosan rosszabbodik. eljönnek a laboratóriumomba.

végszóra érkezett vissza a laborba. Megérintette a cet. a Felding-Rothnál töltött évek alatt sok mindent tanult.. hogy mely peptidek változnak. ez het mberi évnek felel meg.és elektromos vezetékek futottak. A pad egy részét a jelek sze rint íróasztalpótlékként használták. igaz. hogy az öreg patkány elvesztette ezt a genetik ai képességét. Ez csak néhány példány. egy hosszú hírviv? ribonukleinsav-füzér sok protein kód is tartalmazhatja. Ez Amerikában is így van jegyezte meg Sam. Peat-Smith behozott két hokedlit. pálcás támlájú karosszék állt. sok vegyelemzésre és még több id?re van szükségünk. doktor. hogy Celia a kiselejtezett felszerelést mustrálgatja. pa tyolattiszta. amilyeneket ? maga i znált tizenkilenc évvel korábban az egyetemi gyakorlatai során. A fölöttünk lév? laborban fedezte fel az inzulinmolekula aminosa v-összetételét. amit alkalmanként megszakított ak Sam okos. összefogo n. kés?bb a proteineket elektroforézissel lehet szétválasztani. méregdrága mûszerekkel felszerelt laboratóriumai. amit kitûn?en dott hasznosítani. Ahogy mondja bólintott vidáman Peat-Smith. iratokkal és kiselejtezett es zközökkel. Bár Samnek nem v udományos képzettsége. De addig. A plafon alatt lév? keskeny.Míg beszélgettek. Látta. és így válaszolt: Hát. egyre kevé bé ügyelt a közérthet?ségre és áttért a szakmai zsargonra. akkor hogyan határozná meg a hosszú távú célját? Peat-Smith elgondolkozott. Biztos. Celia felfedezett közöttük néhány olyan régimódi lombikot is.. Csak hogy tisztában legyenek mindennel. még sok patkányra. hogy amit itt látnak. El?tte egy kemény ülésû. A padok fölött régi gáz. És ahogy magyarázott érthet?en. Peat-Smith lelkesedése átragadt rájuk is. mire a benne alvó nagy patkány összerezzent. mert nem tudhatjuk. Holnap feláldozzuk a tudomány oltárán.. Sam megért?en bólintott. és agyán vegyi összetételét összehasonlítjuk egy újszülött patkányéval. ez utóbbiak evissza hurkolva mindenféle gyanús kinézetû és feltehet?en veszélyes csatlakozódugós toldalék . ha össze kellene foglalnia. És ha a szükség úgy hozza. egy fegyelmezett agyra jellemz? pontossággal . egy új technika felhasználhatna egy reverz transzkriptáz enzimet aztán ha a ribonukleinsav és a DNS nem illenek össze.vegyünk a fiatal és öreg patk ibonukleinsavából egy keveréket és vigyük egy sejtmentes rendszerbe. lényegre tör? kérdései. Ez az id?s úr itt két és fél éves. A laborban ütött-kopott fapadok álltak szorosan egymás mellett. Ahogy a fiatal tudós belemelegedett a magyarázatba.. A laboratóriumot jó ideje nem takaríthatták. Celia összeborzadt. A mai az utolsó napja. Celiának jutott a támlás szék. egyre nagyobb tisztelettel néztek rá. Mindegy. Nos... anaszét a helyiségben. Az egyetemi orokban soha nem dobunk ki semmit. a kilátás sem volt valami szívderít?: az utcán parkoló autók kerekeiben és alvázában lehetett gyönyörködni. amíg megkapjuk a szü at a kérdéseinkre. ami a fiatal e . hogy a kísérle eim nemcsak tudományos. a ribonukleinsav-mi nták alapján proteinek termel?dnek. Az egyik padon drótketrecek sorakoztak. aztán óvatosan így válaszolt: Folyamatos genetikai kutatással felfedezni egy agypeptidet. tényleg nem. az nem sokban hasonlít azokhoz a laborokhoz.. a mikhez maguk hozzá vannak szokva mondta Peat-Smith.. Több mint egy órát tartott a fiatalember magyarázata. . Jordan. de roppant bonyolult technikai problémák megoldására is irányulnak. gondoljon arra.. hogy mikor l ehet rájuk újból szükségünk. úgyhogy rá fogunk jönni. magas ab lakok is elképzelhetetlenül mocskosak voltak. az azt jelenti. A falon otromba polcok voltak zsúfolásig tömve könyvekkel. kihasználva minden centiméternyi helyet. a legvégén egyetlen p re akarok rábukkanni. magunk készítjük el az eszközeinket.. a társkutató és az asszisztense ki-be járkáltak. elmondom így Peat-Smith .. Celia lelki szemei el?tt megjelentek a Felding-Roth New Jersey-i tágas. d Sanger volt az egyik. a két férfi pedig rá orodott a hokedlikre. Az id?tényez?t már jól ismerjük a tapasztalatainkból. hogy néz ki mondta Sam Celiának . ami lehetetlenné t e a bizalmas szóváltást. ?szi va.. Mrs. Az állattermünkben több százat ?rzünk még.. Meg kell találni a kommunikáció kulcsát az agysejt magja és a proteineket meg peptideket t ermel? sejtgépezet között. Nobel-díjas kutatók dolgoztak ezekben a helyiségekben és k ezeken a folyosókon. Celia elismer?en nézett a cég elnökére... bennük körülbelül húsz patkány bûzlött egy en kett?.. A magyarázat legvégén Peat-Smith a ketrecekben lév? patkányokra mutatott. hogy e falak között í t a tudomány történetének egy része.

Martin. és els?bbséget élvezünk minden olyan szerrel kapcs amit kifejleszt. Kérdezhetek valamit? Természetesen. ennyi az egész? Most Samen volt a mosolygás sora. Egy másik kis csoport egy új filmet. mint olyan A higgadt summázat olyan lenyûgöz? volt. tovább foly de halkabban. amelyben Mar lon Brando és Al Pacino játszották a f?szerepet. mert most tervezzük egy. hogy a körülöttük ül?k ne hallhassák. láthatóan nem tudta mire vélni a dolgot. Ez sok el?nnyel járna a maga számára. nyes figura számolt be lelkesen egy cambridge-i borkeresked? szenzációs ajánlatáról. Természetesen. valamennyi korosztály képvisel?i kaphatnak bel?le. mint most. Az lenne a kérdésem. hogy neki itt vannak bizonyos jogai. ami semmiben sem különbözött a rideg és lepusztult épület többi részét?l. Martin megvonta a vállát.. s?t talán kiküszöbölhet? volna az agyi öregedés. méretû és korú tudósok kifejezetten tudománytalan témákról fecserésztek. gondolom. E pillanatban annyi van jóváhagyva. am ennyit kért.. de klassziso kkal jobb körülmények között. meg kell találnunk a genetikai úton történ? el?állítási módját.. Az ígért támogatás ennek a függvénye? . hogy ugyanazt a munkát végezhetné. Ilyenkor szinte mindenki itt van.mbereknél serkenti az emlékez?tehetséget. történelmi pillanat részese. És néha szívesen él lük. és n em kellene itt hagynia Nagy-Britanniát. Néha tényleg zavaró. Sokunk számára ez az egyetlen alkalom. A Keresztapá-t elemezte. megadjuk a szubvenciót. Minden világos. ahol teát és kekszet kínáltak kis zsúrkocsikról dolgozóknak. Némi ügyes man?verezés és egy kis fészkel?dés eredményeként Martin Peat-Smith teremte maguknak egy üres sarkot. Peat-Smith. A tudós halvány félmosollyal az arcán kérdezte: És mindezt hol? Azt már. loknál faszékeken ültek az emberek és szokatlanul hangosan beszélgettek. és egy id?sebb tanszéki munkatárs éppen azt fej ette indulatosan. A Felding-Roth gyógyszergyár elnökeként vannak bizonyos jogaim. Aztán hozzátette: Az egyetlen feltételünk csak az ilyenkor szokásos: szeretnénk rend sen tájékoztatást kapni a munka állásáról. a test nem termeli ezt a bizonyos peptidet tovább. Aztán ha megtaláltunk és elkülönítettünk eg lyen peptidet. Gratulálok és sok szerencsét! B? harminc perccel kés?bb. mint Martin elárulta. hogy. Ha ez sikerül. Celia a lehangoló környez t ellenére úgy érezte. de mikor ugyanezek az emberek megöregszenek. az ötórai tea idején mentek fel valamennyien Martin j avaslatára a biokémiai tanszék el?csarnokába. aminek lényege.. A másik oldalon mellettük egy szakállas. Peat-Smith zavartan nézett rá. De még mindig egész kábultnak látszott. Úgy érti. ilyen egyszerûen. A kistányérokat és csészéket egyensúlyozva a trió amelynek immáron mindhárom esztnevén szólította a másikat átvonult a tanszék teázójába . hogy az ajánlatom az: jöjjön el a idge-i egyetemt?l és dolgozzon a Felding-Rothnál.. Elnézést! vágott közbe Martin gondterhelten. kitalálta válaszolta Sam . Peat-Smith bólintott. olyan mélységesen magabiztos de mégsem het enked? . amely. dégeik társadalmi életének központja. jobb eszközökkel és több segítséggel. hogy ebben az épületben nincs sok lehet?sége az elmél yugodt munkára. De hozzá lehet szokni. hogy egyik látogató sem akarta megtörni a beállt csendet. Az az érzésem mondta Sam . Dr. hogy emlékezetes. a feledékenység. A mindenféle formájú emû. hogy jól mulat a kérdés Általában igen. Végül Sam szólalt meg. hogy nem é e az ajánlatom. Mindig ekkora a tömeg? kérdezte Celia. Sam kézfogásra nyújtotta a kezét. Muszáj magának hozzászokni? Mikor Sam nem kapott választ a kérdésére. Az egyik kis cs éppen a kijelölt parkolóhelyekr?l diskurált.. és így minimálisra csökkenhet az emlékez?k sség károsodása. A teázóban. amikr?l nem hajlandó valaki más ráadásul egy fiatalabb! kedvéért lemondani. valódi sault-t árul. amikor találkozhatunk a többiekkel. Martinon látszott.

Erre a szavamat adom. Mikor Celia emlékeztette Samet. hogy megnézzék a várost. várjon csak! rikkantotta Martin. Beültek a kocsiba. hogy lennének üzleti szempontok. valóban lennének ilyenek. üzleti szempontoktól függetlenül. Nem akarok udvariatlan lenni. ha bemutathatnám magának a városunkat. Itt a tiszta tudományt mûv eljük. Indulásra készen felálltak. És ami a döntését illeti. a tudás gyarapításán dolgozunk. nem fogjuk tudni megszerezni! Egyetemi kutató és az is akar mar adni. Celia. Sajnos már mindenkit ?hozzá mérek. és messze ? a legjobb azok közül. hogy én választhatom meg a kutatási témámat. Mondj a meg ?szintén. kisfiús mosoly. Kérnek még teát? Köszönöm. ugyanakkor Sam egészen biztos volt abban. id?t takarítha tunk meg. ugye így van? Hát igen ismerte be Sam . sajnálom ugyan. kezdte Sam. de korántsem olyan kaliberû egyik sem. Ugye ?t akarja? ?t választaná a kutatóintézetünk igazgatójának? Hát persze válaszolta Sam fojtott. nem mondta Celia. csalódott hangon. Halljuk szólt közbe Celia. ami nézett hátra. amiket figyelembe kell venni. Ez a szabadsága nálunk is megmaradna. zerintem zseni. Egy pillanatra már egészen rosszul éreztem magamat. De a ku tya mindenit. Celia letekerte az ablakot. ám elhallgatott. Pontosan. Ám kedés bármennyire is szükséges volt mégsem nyújtott kielégülést. ?k megbeszéltek egy tíz nappal kés?bbi találkozót. hog y Martin semmi körülmények között nem hajlandó az egyetem világát az iparéval felcserélni. Végül is egy ü része vagyunk. hogy ? még egyszer fog találkozni Martinnal va sárnap. ha már most megmondok valamit. Hallotta. A hangulatukra egyértelm bélyegét a kiábrándultság amiatt. Bárcsak többet láthattam bel?le. De én Cambridge-b dok. amit mondott. Én egyetemi tudós vagyok és az is akarok maradni jelentette ki Martin. Sam is megrázta a fejét. Egészen kiemelked? ember. Akkor miért nem látogat el ide még egyszer egy napra? Csak felül a vonatra. és grimaszt vágott ett?l az épülett?l eltekintve gyönyörû hely. Itt viszont nincsenek üzleti megfontolások. A visszaúton Celia és Sam szótlanul. Ezalatt azt értem. gondolataikba merülve ültek a Jaguarban. Martin PeatSmith lett volna z intézet legalkalmasabb igazgatójelöltje. Hát körülbelül két hetet. Nagyon örültem nyújtotta a kezét Sam. akikkel eddig itt találkoztam. és azt mondta Martinnak: Cambridge valóban gyönyörû város. déli irányba. de azt hiszem. Magának is. A férfi arcát megin a széles. Köszönöm. hogy meggy?z?désük szerint Dr. Nem aka rom részletesen felsorolni az indokaimat. Én a részemr?l ennél óhajtok maradni. id?r?l id?re. Biztos. Most voltam itt el?ször. . beleértve az állásajánlatot. mindent?l és mindenkit nül. Sam rosszkedvûen bólintott. Hé.. mint Peat-Sm ith. asárnapra. mikor Mar tin elkezdte rázni a fejét. mikor maguk mögött hagyták a várost és rátértek a 0-es útra. Bold og lennék. A cambridge-i utazásukat követ? héten Sam kijelentette: Újabb jelöltekkel találkoztam.Egyáltalán nem válaszolta Sam. Mialatt Sam beindította az autót. de az egyik a szabadság. Celi a csak akkor szólalt meg egészen csendesen. a Tennis Court utcában a bérelt Jaguar mellett állva Martin azt mondt a Samnek: Köszönök mindent. a har low-i Felding-Roth kutatóintézet alapításának konkrét feladatai teljesen lekötötték ?ket. A szubvenció már a magáé. Látni való. hogy hajthatatlan. Odakint. Celia. Meddig maradnak Nagy-Britanniában? Celia elgondolkozott. 10 A cambridge-i látogatást követ? napok mozgalmasan teltek Sam és Celia számára.. Nagyszerû ötlet! lelkesedett Celia.

vagy ötszörösét fizetnénk neki. Most. akkor az lesz a véleménye. mert ez esetben nem a pénz a lényeg. tudom. hogy Martinnak talán m s igaza van. hogy mek tést kapna. Igen. Celia halkan füttyentett. És ha felve pénz témája vagy bármi más . amit okozott. semmi fontosat tréfálkozott Andrew. meg hogy mennyire rosszul érezné magát ilyen körülmények közöt Igen. csak a pénzr?l ne beszéljen már úgy értem. és abban a légkörben nagyobb a kutatás tisztasága . végül is mekkora az összeg? Sam elgondolkozott. mikor maga erre azt mondta. Tapasztalatom szerint azért senk i nem sért?dik meg. mert én az ipart képviselem. hogy milyen sok pénzt ér a tudása. Mondd tovább kérte Celia. hogy Peat-Smith egyenes ember. de nem az elején. hogy ilyen nagy volna a különbség. egy nappal a cambridge-i út a el?tt Celia felhívta Andrew-t és a gyerekeket. A közel egy hónapos nagy-britanniai tar tózkodása alatt hetente legalább kétszer beszélt a családjával. és ha ahogy maga gon dolja van még valami halvány esély arra. Szigorúan üzleti kapcsolatról van szó. meg lehet ?t vásárolni. Maga is hallotta. tépel?dött is kés?bb mi a. Elhatározta. ha tározott fiatalemberrel van dolgunk. milyen érzékenyek tudnak lenni ezek az egyetemi tudósfélék. ?t is meg otthon a szeretteit is eltöltötte a várakozás izgalma. ha Martin elfogadta volna az ajánlatunkat. akkor bizalmasan megsúgom. De azt is hallottam. hogy másnap találkozik Martinnal. hogy ki fogja kérni más véleményét is. Tisztelte Andrew bölcsességét és azt a tulajdonságát.Persze. és az a feladatom. hogy nincsenek különösebben er?s kényszerek. Peat-S ithr?l. bevallom. De ebben most nem. Különben is. S?t a legtöbben sze retjük hallani. hogy a holnapi nap rosszul süljön el. ez körülbelül ha ezdetnek négy. hogy alig egy hét marad hazautazásig. Ce lia. hanem beszámolt Andrew-nak Dr. akkor ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! Már csak kíváncsiságból érdekl?dött Celia . Neked mi a véleményed? kérdezte Andrew. Egy pillanatig mindketten hallgattak. Anélkül is tudja. akkor ráfázhatsz és beleeshetsz a saját magad ás mbe. és a Sammel folytatott beszélgetésr?l is. hogy nagy összegr?l lenne szó a mostani fiz z viszonyítva. Aztán figyelmeztette Celiát: Bármit mondhat neki a cél érdekében. Nem volt valami szerencsés beszélgetés. Maga nem tudta. még ha nem is áll szándékunkban elfogadni a felajánlott pénzt. de nem vagyok optimista. Celia szinte érezte. ezt világosan érezte. Nem tudtam. aztán hozzátette: Most. Celia ezúttal nemcsak családi témákról beszélt. hogy Martin meggondolja magát. Na de Sam ellenkezett Celia . ha tudatják vele. mikor Martin az üzleti megfontol vagyis kényszerekr?l beszélt. hogy mik lehetnek ezek a körülmények. nyilvánvaló. Szerinted meggondolhatja magát? Valami hatodik érzékem azt súgja. tegyen csak meg mindent. mit akar. hogy ott nagyobb az intellektuális szabadság. Talán bizonyos kö között van esélyünk. hogy azt hisszük. Ha túlkompli kálod a dolgot és túl akarsz járni az eszén. aki tudja. de nem mindenben. De ha maga szóba hozza és azt az érzetet kelti benne. Elkötelezett. De ha a magánvéleményemre kíváncsi. Értesüléseim szerint Martin évi kétezer-négyszáz font körül keres. ak kor mindenképpen szóba kellett volna hozni a fizetést. Drága Andrew sóhajtotta Celia. ak ek meggy?z?désük. És ennyiben is maradunk. plusz ju tások. mert úgy gondolják. De s iképp sem akarom. ahogy a férje a h allottakat emészti. h dennek rögtön a lényegét ragadja meg. amit elmondtál. ha átjönne hozzánk. Végül Andrew megszólalt: Samnek részben igaza van. A legtöbb dologban egyetértek magával mondta Celia. hogy mi is csak két bunkó amcsi vagyunk. . Celia. Mit csinálnék én nélküled? Remélem. hogy így gondol kozzam. a csalódásról. csak éppen fogalmam sincsen. mondjuk huszonöt-harmincezer dollárt. a hátulról jöv? módszer nem a te stílusod. de egy egyetemi kutató tudja. hogy kicsit féltékeny vagyok. akkor beszélj róla nyugodtan. Higgyen nekem. Légy önmagad. Ezt azért mondtam. Celia elnevette magát. A férfi folytatta: Abból. Azt is megmon dta a férjének. Szombaton. Ez esetben pedig azt tanácsolom. hogy légy te is ugyanilyen vele. És még ennek tudatában is az egyet emet választják. Nagyon is. hogy a világon minden megvásárolható dollárért. hogy igen válaszolta Celia. hogy tudok holnapi programodról. hallottam válaszolta Celia.

Tengerészkék zakót vise t. Van esetleg valami egyéb kívánsága? A n? habozott. És kicsit távolabbra ott állt a n . hogy nem ült sok utas a szerelvényen. Arra gondoltam. Elernyesztette magát. és hevesen megrázt a: Halló! Csodálatosan néz ki. Mikor a vonat lépcs?jér?l a peronra lépett. hogy csinos. Tapasztalta is. és hamar eltelt az id?. lenne valami. és még egyszer utoljára e azon. Martin egy meghatározhatatlan korú Mini mellett állt meg a parkolóban. alatta csipk oknyával. észrevette Martin csodálatát. ma jd beérkezett a cambridge-i állomásra. Celia egyedül ült az egyik kora reggeli cambridge-i vonat els? osztályú nemdohányzó fülkéjében. kellemes arca l ebarnult és pirospozsgás volt az utóbbi hetek sok szabadban töltött órájának eredményeként és lanul kegyes brit nyárnak köszönhet?en. Ha tényleg ez a kívánsága. lenyûgözve mondta: Ennél csodálatosabbat el sem lehet képzelni! King's College Chapel szólalt meg mellette csendesen Martin. hogy kire hallgasson: Samre vagy Andrew-ra. erre a komor. elindultak és végiggurultak a régi város utcáin. az egyetem háta mögött. Elvihetem a szüleimhez a városnézésünk után. mert ez kényelmes . s aztán a Queens' Roadon álltak le. fehér vászonnadrágot és nyitott nyakú inget. Martin elnevette magát. Eszébe jutot igyelmeztetése: Ne puskázzuk el ezt az esélyt valami ostobaság miatt! A zakatolás álomba ringatta. Martin meglepve nézett rá. aztán így válaszolt: Igen. Innen gyalog megyünk tovább közölte Martin. aztán megragadta Celia kinyújtott kezét. Emellett döntöttem. Martin Peat-Smith széles. hogy öltöny lesz rajtam mondta. Nyáriasan öltözött fel reggel. hogy eljött. és elhatározta. Celia belékarolt. Ez nem zavarta különösebben. zöld-fehér mintás pamutvoál ruhát viselt. és egy ösvényen a Cam folyó fölött átível? King's Bridge felé indu nál Celia megállt. Bezárták a kocsit. utána pedig piknikelnénk! Ez fantasztikusan hangzik. A mostani találkozása Martinnal bár lényegében magánjellegû fontos lehet a Felding-Roth és saját maga számára is. tényleg ez bólintott Celia. de néha bemo sta barnára. és Celia örült a magánynak. De aztán megtaláltam a sze ezt a régi szerelést. öntöttvasból téglából épült Viktória korabeli vasútállomásra.Eljött a vasárnap. és hátrahajtotta a fejét a puha támlára. magas arccsontú. Puha barna haj a rövidre volt nyírva. hogy kicsit körbeautó-kázhatnánk . eszébe sem jutott. ho és negyed órás utat a gondolatai rendezésére fogja felhasználni. Gondolatban végigpörgette az elmúlt két hét eseményeit. és kacsintott egyet kisfiús szemével. Mint például tegnap este. Azt ígértem magának. ahol hétf?t?l péntekig elviselhetetlen a tö nban valamivel csendesebb a forgalom. Hová megyünk? Itt állok nem messze a kocsimmal. Maga is nagyon csinos. Mostanában kezdett a haja itt-ott ?szülni. Mikor a vonat lassított. mert mikor otthon New Jerseyben összecso magolta a b?röndjét. nagyon örülök. Magas sarkú fehér szandál és széles karimájú fehér szalmakalap egészítette ki az öl gyüttest múlt héten vette a londoni West Enden. Kezével árnyékolva a szemét a ragyogó napsütés el?l. A legnemesebb látvány egész Cambridge-ben. A férfinak gy pillanatra elakadt a szava. vidám mosollyal várta Celiát A negyvenegy éves Celia tudta. A szállodájától taxival ment a Liverpool Street Stationre. Ez annyit jelentett. ami már évek óta nem volt rajtam. Igen. ami ma sem hagyta cserben a víkendez?ket. Miután beprés el?dtek. Közvetlenül el?ttük árnyas fák és méregzöld pázsit. aztán megnéznénk néhány egyetemi épületet. a teste karcsú és rugalmas maradt. hogy betegyen egy nyári ruhát. Éspedig? Szeretnék találkozni az édesanyjával. Ahogy kisétáltak az állomásról.

hogy ellátogathattam oz. Mikor bementek a szerény. meg s Martin átölelte és gyengéden megcsókolta. Coe Fen. szögletes állú arca igaz. Amerikából jött. A kicsi. hogy ez a n? valamikor igen szép lehetett. Az id?sebb Peat-Smithnek ugyanolyan zömök term ete volt. M a túránkon. Trinity. csakúgy. teraszos ház a Kite nevû negyedben állt. aztán Martinhoz fordult. csibészes mosolyra húzódott a szája. Parker's Piece. de a kicsit délebbre lév ? Peterhouse még régebbi. apró el?szobában elkiáltotta magát Papa! Én vagyok az. amit maga el?tt lát. Anyám. mint Martinét. A fia csókjára halványan elmosolyodott. Mr. Martin odatérdelt a szürke hajú asszo ny mellé. és azt sem tudja majd. hogy a z anyám egyikünkr?l sem fogja tudni. er?s tájszólással. Tetszik neki a mi kis városunk. amit csak Martin felsorolt: Jesus Green. Szóval: az egyetemünk több szá s. koránál fogva jóval r és bemutatkozáskor ugyanaz a hirtelen. Lammas Land. szégyenl?s mosoly öntötte el az arcát. még mindig találkozni akarok velük mondta Celia. fiam. egyszerû. Igen. Celia meglepetten látta. aminek a ha lvány nyomait még most is látni vélte. Megmutattam neki Cambridge-t. elen elkomorult. És sokunknak a fiataloknak és az él?knek hasonló terveink vann k. Tartsunk meg néhány látványosságot legközelebbre. Martin kijelentette: Azt hiszem. kinyílt egy ajtó. g ruhát viselt. Queen's Newnham. minden hasonlóság megszûnt.sok apró tornyával. A kápolnát két oldalról közrefogó sápadt színû egyetemi téglaépületek t kölcsönöztek a gyönyörû építménynek. Celia arra gondolt. Csak mostan öltöztettem f? anyádat. Nem maradunk sokáig. a családtagoknak nehezebb. Az ismer?s. hol. Jó napot. hogy kicsoda. amint az öreg kinyitotta a száját. Míg Martin apja kicsoszogott az apró konyhába. Celia ösztönösen. Ott kezd?dött 1284-ben a cambridge-i tudománykeresés . mint a fiának és hasonlóan markáns. kellemetlen beszélt. Az egyikük az Emmanuel College-ban végzett és John Harvardnak hí Van is valahol egy ilyen nevû egyetem. sak azt tudnám. hogy gyüs z mama. egyszerû. . Mióta bejöttek a szobába. robusztus támpilléreivel és büszke csúcsaival a pompázatos íves tet? és tt üvegablakok fölött. papa nyugtatta meg Martin. A félhomályos. Nagy tudósok éltek és dolgozt Cambridge-ben a halálukig. mint Martin ismeretei. mikor kimerülten belerogytak a Minibe. kissé zûrzavaros bútorzatú nappaliba. Mid summer Common. és egy kopott szvettert meg b? kordbársony nadrágot visel? id?s férfi jelent meg. mennyire hasonlít egymásra apa és fia. Mrs. de láthatóan nem ismerte fel Martint. Még mindig találkozni akar a szüleimmel? Figyelmeztetnem kell. A haja takarosán volt fésülve. Gyakran van így. Nem tudtam. szívesen elfogadnék egy jó teát felelte Celia a szíves invitálásra. Peat-Smith meg kérdezte Celiától: Kér egy hörpentést? Apám egy csésze teára gondol fordította le Martin a kérdést Celiának. és Celiához fordult: Az Alzhei mer-kór nagyon megviseli az apámat. közönséges. Peat-Smith köszöntötte Celia. Martin mondta a férfi gyengéden. bézs színû. Nem tudom. milyen hatással lesz magára. aki egy virágmintás huzatú öblös fotelban üldögélt. gondolkodás nélkül megjegyezte: Hogy hagyhatja el bárki is ezt a helyet. Nagyon örvendek mondta Cellának. 1441-ben VI. és a primitíven megfogalmazott mondatok alacsony iskolázottságró odtak. Nem valami jól van máma. Ez a hölgy pedig Celia J rdan. mint a b etegnek. A lista kimeríthetetlennek látszott. s Celia végérvényesen Cambridg Szinte minden névre emlékezett. Voltak tudósok. akik nem maradtak. és vendéget is hoztam! Csoszogás hallatszott bentr?l. Hadd játsszam el az idegenvezet?t kezdte Martin. További két órán át járták a várost gyalog és autóval. Henrik kezdte építtetni azt. a fiad vagyok. Martin a ház el?tt par kolt le és a kulcsával kinyitotta az ajtót. Ahogy közelebb jött. ennyi elég is volt. ha tényleg ide tartozik? Sokan nem is tudták itt hagyni válaszolta Martin. Éles. Nem sokkal kés?bb. Köszönöm. hogy mit ker esünk ott. Hálás vagyok. hanem magukkal vitték ennek a helynek a s zellemét mondta a férfi.

. aztán Celiáho fordult: Köll tej a teába? Igen. Peat-Smith visszaérkezett a konyhából egy tálcával. De mivel az a nyámról van szó. mikó nem nagyon tetszettek nekem azok az ösztön amikér Martin meg az anyja úgy odavótak. Teljesen mindegy. és hát úgy alakult. Bezony. Tudja. a felismerésnek újból azzal a szívfájdítóan h jelével. Ugyan miért ne? kérdezte Martin. Határozott választ adott: A nulla. szemb liával. Igen válaszolta Martin. el kell mondanom v lamit magának ezzel az országgal kapcsolatban. hogy jó fiunk lett. Kicsit habozott. és belátható id?n belül felfedez valami fontosat. akkor van val mi esély arra. már nincs mit tenni. Celia látta. hogy nem maga lesz az ls?. biztos ebben? Abban vagyok biztos. Martin megvonta a vállát. egy halott agysejtet már semmi ne m tud feltámasztani. hogy. Celia. kérek szépen. Martin mindenhez ért. volt id?. erre emlékszem a My Fair Lady-b?l jegyezte meg Celia. lapos fenekû vízi jármûvel a folyón felfelé. Ez mindig megtörténhet a tudományban. Hogy segítsek rajta? ment elébe a kérdésnek Martin. Olyanokon. hogy hamarosan választ kapunk a kérdéseinkre vagy én. Fizeti a lakást m g minden mást is. mikor én meg az apám n em voltunk valami jó viszonyban. vetk?zteti. puha ülésr?l. Mikor letette a tálcát az asztalra. Minden tudósnak ez az álma.. ászt nem is dogozik rosszul. Vót id? folytatta az öregember . kis k és tejesköcsög. Körülbelül két óra telt el a közös teázás óta. mire gondol vágott közbe Martin. Régente sokat vitáztunk nagy hangon bólogatott Martin apja. mint két igaz barát. Nincsenek illúzióim. Bemard Shaw ezt a Pygmalion-ban anyanyelvünk sárba tiprásának nevezte. és a hosszú rudat a folyó sekély medrébe nyomva ellökte a csónakot. Most viszont olyan közel állunk egymáshoz. csészék. vagy valaki más. akik még nem juto ttak ebbe a stádiumba. Igen. hogyan küszködnek a többi csónakosok. y ha jól halad a kutatásával. De oszt mégis az anyja gy?zött. ami sokakon kifogott. eteti és kellemetlenebb feladatokat is elvégez.. Felállt és szomorúan nézett le az anyjára. egyáltalán nem dolgozik rosszul. ahol piknikelni szándékoztak. Martinra pillantott. Martin a kis cambridge-i kiköt?ben bérelte a ladikot. hogy odaát az egyete n is megbecsüli magát. Megértem magát válaszolta Celia. Mr. De nagyon feltûn? a különbség maga meg az apja között. ahhoz semmi közöm mondta Celia . neki is ilyen stílusa volt. Amit most kérdezni fogok. De maga szeretne az els? lenni. hogy gyûjjék velem tisztességgel dó ni. Ám Martin rögtön kiábrándította Celiát: Sajnos. akik mellett ?k elegánsan elsiklottak. nem vagyok hajlandó tudomásul venni és újra meg újra megpróbálom az emlékeze dolgokat. és most a körülbelül öt kilomét yire délre lév? Grantchesterbe igyekeztek vele. Maga viszont e gészen más. és most sak a nyelvtani részre gondolok. megfésüli a haját. aztán megkérdezte: Gondolja. Nagy-Britanniában a beszédmód mindig korlátot . Teljesen megszûnt az emlékezötehetsége. De miel?tt elmagyaráznám. Nem mondta Celia . Miel?tt az anyám elfelejtette volna a beszédet. A papa mindent megtesz anyámért: öltözteti. és talán nem is kéne eznem. rajta teáskanna. Nem. Tényleg tud közben beszélgetni velem? kérdezte Celia a kényelmes. De pillantott az anyjára minden fontosabb.A szürke hajú asszony szeme megmozdult. Martin átkarolta. Ezek szerint lehetséges kötötte Celia az ebet a karóhoz . és hozzátette: És hát hallom. hogy az Alzheimer-kór okára fény derüljön. Hogy lehet ez? Ezért is az anyámnak tartozom hálával. és lassan megindu a nehézkes. Én azt akartam. g Celia. Emberi tulajdonság. hogy mire jut a kutatás. Már a beszédmodoruk is. Ugye. aki ott állt a csónak végében.. Tudom. még ennek a faramuci csónaktoló rúdnak a kezeléséhez is. Úgy látszik. Hát persze. csak másokon fogunk tudni segíteni valamikor a közeljöv?ben.

Igen. megteszek bólintott Martin. a mondatot félbehagyta. így haladtak tovább a folyón felfelé a zöld partok között. Szeretném. és órákra odaültetett mellé. kulturált és természetes hangját hallgatta. azt hiszem. hogy az apám egy kis leveg?höz jusson. Mit szólna hozzá. aztán kinyomozta. Amit tudok. Mikor a kávéjukat kezdték szürcsölni. Nekem meg apádnak mán kés?. mikor hirtelen eszébe jutott ndrew tanácsa. de neki nem kell az állás. Az anyám felismerte ezt a korlátot. S?t talán csak ott igazán.jelentett az osztályok között. Nem tölthettem volna ennél kellemese n. hogy milyen ösztöndíj-lehe vannak. Apám szentül hitt annak a versikének az igazában. a rúdra koncentrált. Azt mondta: Te is így széni. Sikeres útjuk volt? Már éppen valami banális választ akart adni a kérdésre. mit ád a nap. Ebben az id?ben voltak azok az összetûzések. Miért nem? Sam Hawthorne-nal megtaláltuk a Felding-Roth kutatóintézet ideális igazgatóját. Elégedetten elhallgattak. míg utána nem jártam. úgyhogy rajta. És most. Érd be azzal. és addig nem hagyott nyugton. persze. és közben igyekezett összes zedni a gondolatait. nem sokkal ezel?tt azt mondta. Olyan szép.. a tudósok között is? Ott is. szeretné els?nek megtalálni a választ az . Remélem. c sak az anyám értette. Talán most már maga is érti. A kosárból t egy üveg bor finom Chablis és egy termosz forró kávé is. amit értem tett. ki hova tartozik. két oka is volna. megvonta a vállát. mint ?. amir?l az apám beszélt. hogy az iskolában mi érdekel leginkább. ami azt illeti. Például heti két alkalomra fizetek egy lón?t. de. de neked még nem. Hirtelen elhallgatott. Áldjad kenyéradó urad. Úgyhogy mikor egészen kicsi voltam. És õhozzá képest mindenki másodrendû. én is ugyanígy látom. Jó étvággyal falatoztak. Csak é n. Martin egy fedeles fonott kosárból f?tt garnélarákokat. Kiderítette például. hogy. Celia sóhajtotta a férfi. hogy tudom. és így válaszolt: Nem. Hát persze válaszolta Celia. mintha Camelotban volnán k. hogy az édesanyja nagyravágyó? Szerinte k?faragó kellett volna hogy legyek. Azt hitte. én sem. friss zöld salátát. egy fûzfa alá. És akárki a kármit mond. Celia megszólalt: Ez volt az utolsó hétvégém a hazautazás el?tt. Melton Mowbray vagdalt d isznóhúst. megjegy ezte: Igaza is lett. mit lehet elérni az ambícióval és velem. De ez csak az egyik a sok jóból. Nincs mit megbocsátani. Folytassa. Ahogy Celia Martin kellemes. hogy magáról beszélek.. Egyszerûen nem értette. lent nekem olyan sokat az édesanyám. Martin elmosolyodott. De ugye maga nem haragszik ezért az apjára? Martin megrázta a fejét. Egy id? múlva Celia megszólalt: Az apja említette. vett egy rádiót.. ket dús lombú fák szegélyeztek. ez még ma is így van. amit Dickens írt. Rövid hallgatás után Martin megszólalt: Ha nem tévedek. Az egyetemen. ha itt piknikelnénk? Egészen idilli mondta Celia elragadtatva. Mindig a helyeden maradj.. s err?l lehetett felismerni. utánozzad ezeket az embereket. hogy maga fedezi csaknem az összes költségüket. és szakért? módon a füves part mellé ko ta a ladikot. A maga élete a maga döntése nyugtatta meg Celia. most rólam beszél. ahogy a verset idézte: Szívvel végezd a dolgodat. ha a n?vér gyakrabban menne hozzáju k. Tudja jól. Martin egy pillanatra abbahagyta. megbocsátja nekem ezt a bûnt. epret és sárga devonshire-i tejszínt varázsolt el?. hogy hallgassam a BBC bemondóit. ha most jobban belegondolok. Miféle két okról van szó? Szóval.

amiben maga is részt vesz állapította meg Celia. amit az imént megtudott. gyorsítaná a munkáját.. hogy a hangulat kettejük között megváltozott. és ezt azért bocsátom el?re. Ráadásul a Paradicsomban. van olyan. Rendben mondta Celia. Ez nevetséges! csattant fel az asszony. aki semmilyen akadály el?tt nem hátrál meg. Végül is. És tegyük fel azt is. De nem ezekre a dolgokra sóvárog maga is? Megfejteni az Alzheimer-kórt! Megtalálni azt a bi . hogy mások megel?zi Martin kényelmesen hátrad?lt a ladikban Celiával szemben.. elcsábítani. Továbbá miután találkoztam a szüleivel és tudom. ahol. érzéketlen amerikai módjára. megpróbálja kihasználni. mi mindent lehet pénzzel elérni. Hogy látta az életkörülményeiket. ha ötször ekkora területe lenne. plusz körülbelül húsz asszisztens a mostani két-három nem adna ez nagy lökést a kutatásnak. Martin elámulva nézett rá. Az ördög vigye el magát.. Talán a németnek jobbak. hogy mennyit tesz értük. gondolta. Mi lesz. akkor nagy valószínûséggel évi tizenkétezer usz rendszeres juttatásokat. akiket említett. rsenyfutás az id?vel. Nem mondta a férfi. és elhatározta. igazán sajnálom. Mit akarok kihasználni? Például azt. ndenen keresztülgázol. Magának most mekkora a laborterülete? Összesen számolgatta magában Martin nincs száz négyzetméter. Celia! Tudom. A másik kett?r?l nem tudom. hogy amit mondott. amit akar. Cambridge-be is. Egyszóval versenyfutás folyik. nagyon is érdekel. plu kezésére állna minden szükséges eszköz. és kígyót sem látok itt csónakban. de maga l nne az els?? Celia hirtelen megérezte. hogy mi. és az is vil y szívesen tenne még többet. Gondolja. De két okot tt. akinek jobbak a kutatási körülményei? A férfi elgondolkozott. elvállalná az int igazgatását. Akaratlanul is élesebbé vált a hangja. hogy el?bbre t art-e valaki a másiknál. Mi a másik? Celia habozott. Így van. gyógyszeriparia k ilyen viccel?d?s alakok vagyunk? tette hozzá türelmetlenül. hogy találkozott a szüleimmel. Hagyja abba! Martin felült. de lehet.. hogy nemcsak a választ találná meg. ezt én tanúsíthatom. De hogynem érdekel. hogy ? is ugyanilyen kemény lesz. mint valami huszadik századi Éva. és hát valamennyiün yanaz a célja. Egyenesen fogok beszélni. roh jól. és ha igen. meg a y mennyire szívemen viselem a sorsukat. De olyan üzletasszony. ezért jöttem Nagy-Britanniába és ma ide. És ne lö ekem itt a süket dumát a magamfajta szentekr?l. véleményem szerint nem jönne rosszul magának a magasabb fizetés. s?t elhelyezhetné az édesa nyját egy olyan helyen. akkor mennyivel. az összehajtogatott za kóját tette a feje alá párnának. és nem megvásárolhatók.. hogy ez körülbelül ötszöröse a mostani jö mének. és amit itt most el?adott nekem. Ezeket most komolyan mondta?! Ötszáz négyzetméter és húsz asszisztens? Az ördögbe! Hát persze hogy komolyan mondtam.Alzheimer-kórral és az agy öregedésével kapcsolatos kérdésekre. Hát akkor nem segítené. a csodálatos és ártatlan kirándulás volt. mint akit kígyó mart meg. hogy tényleg az vagyok. hogy nemcsak hetente kétszer mehetne az az ápolón?. akiket nem érdekel az anyagi oldal. Nem gondolom. és gyilkos tekintettel néze t Celiára. Mind els? osztályú szakemberek. és ugyanazon a nyomon indultunk el. hogy a férfi teljesen elkábult attól. Többen kutatják ugyanezt a témát. Az alma nincs megmérgezve jegyezte meg Celia csendesen . Körülnézett. De ha a Felding-Rothnak dolgozna. ami t eddig sikerült elérnie? De ekkor megint eszébe jutott Andrew tanácsa. hogy a magához hasonló elkötelezett kutatókat n motiválja a pénz.. Azok közül. Martin vadul félbeszakította: Maga egyáltalán nem sajnál semmit! Maga üzletasszony. kor biztos. Itt már két akarat és intellektus pása zajlott. az mind igaz. ha. és még mindig tátva volt a szája. Ez már nem a meghitt hétvége. Nézze. hogy. Lehetetlenség megítélni. és magával hozná a kutatási témáját. De ez megszokott dolog a tudományos életben. az észbontó. Mindezt kihasználva tálcán kínálja nekem az aranyalmá . aki jól végzi a munkáját. akkorát. és egy harmadikról Új-Zélandon. Igen válaszolta a férfi nyomatékkal. Megpróbál e gem aláaknázni. Mondja vagy ne mondja? Érezte. csak hogy elérje. egy másikról Fra rszágban. Tudok egy kutatóról az NSZK-ban. mert tudom. Jó okom van azt hinni. ha a következ? mondatával tönkretesz mindent. minden szépítgetés nélkül a . Tegyük el. Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg az vagyok? Most Celián volt a meglep?dés sora.

meg kell tudni hozni a kellemetlen. Az biztos. ha ? is ugyanúgy ér ta. hogy majd fent a szobájáb a ?ket. de ? azt mondta. A Berkeley halljában egyenruhás portás köszöntötte: Jó estét. KÖSZÖNÖM. Csak azt tudom. Tényleg nem tudom a választ. harminckét éves korában is bizonyos fokig gyerekes. ahhoz. Én magam jegyeztem le az üzenetét. hadd sodródjon a csónak. Celia egysz er hallotta. hogy Sam szavaival élve elpuskázta ezt az e sélyt egy ostobaság miatt . Valóban így van? A válasz igen. és gondolatban hozzátette: ahogy vesszük. mikor a portás újból megszólalt: Ja igen. Akkor miért zavarja ennyire Martin megjegyzése. Akkor hát mi a fontos? Nem Martin személyes érzelmei. ha a könyörtelenség az üzleti élet ve ejárója? Talán azért. Most érkezett pár perce. ki ssé feszélyezetten búcsúztak el egymástól. ÍGY AZ ÉRZÉKETLEN AMERIKAIAKNAK IS. Celia azon tûn?dött. Aztán kijavította magát: Nem talán . minden nagy fánál megállt. Minél többet gondolkozott rajta. Taxival ment a Berkeley Hotelba. ahol most ? van? Hát persze! Aztán arra gondolt. és azt szeretné. Felállt és a rúd után nyúlt. Celia. hogy ez alól Martin sem kivétel. van itt még egy. Mrs. Celia elvette a kis paksamétát. Egy úr tel efonált. Nem tudom. annál inkább bánta a mai szerepl nnál jobban nyomasztották a nap emlékei. . Jordan. Lényegében azt jelenti. Ami ezt az eredményt illeti sóhajtott magában Celia . hogy ? ma ga sokkal inkább e világi. Persze hogy nem az. várjon. Remélem. hanem a mai nap eredménye. Kellemes napja volt? Köszönöm. mir?l van szó. ha a jöv?ben több felel?sség nehezedik majd rá. akkor kénytelen lesz még az eddig ieknél is keményebb és könyörtelenebb lenni. hogy Martin még ma. Celia fáradtan. A portás hátat fordított. Vajon így érez? Celia ezen röviden eltûn?dött. aztán úgy látta. Hallgatagon haladtak lefelé a folyón. Az igazat megvallva. unottan pillantott a papirszeletkére. hogy ez a könyörtelenség nem egyenl? vagy legalábbis nem kell. De aztán rögtön így kezdett érvelni magában: hát nem volt némi könyörtelenség elker z elkerülhetetlenül szükséges els?sorban egy n? számára a karrierhez. hogy vajon nem l?tt-e túl a célon. Jordan. melynek végéb?l komora n nézett Celiára. és éjszaka fél tizenkett? után futott csak be a londoni King's Cr ssra. ho gy maga tudni fogja. amint valaki a kutató tudósokról beszélt: Az életüknek oly nagy részét töltik t . f?leg az ?rá vonatkozó részek et. és bizonyos szempontból örökre gyerekek mara dnak. hogy egyenl? legyen a becstelenséggel. kiharcolni mindent. hogy a ma délutáni összec ez nemigen valószínû. Az üzenet ugyanis így szólt: MINDENNEK ELJÖN A MAGA IDEJE. hogy talán valóban az. hogy k?keménynek kell le nni üzleti ügyekben. mert kedveli és tiszteli a férfit.zonyos agypeptidet! Tudományos dics?séget szerezni! Ez mind hamisság? Nem válaszolta Martin határozottan. Már éppen indult volna a lifthez. hogy oda jusso . Érzéketlen amerikai létére ahogy maga n e magát szuperjó munkát végez. S?t. amit fontosnak tart az ember. hogy magát jól fizetik. mint idefelé. Komor hangulatban érkezett a hotelba. Celia majdnem egész úton a nap eseményeit boncolgatta. AKIK A TELI ZSÁKJUKKAL JÁR JÁK A HATÁRT. hogy egyéb dolgokra szinte alig marad idejük. MARTIN. Mrs. mit válaszoljak. Nem sokat értettem bel?le. iztosan . Els?sorban Martin vádján üt?dött meg: Ugye maga könyörtelen n?? Tényleg könyörtelen vol a lelke legmélyén arra gondolt. majdnem biztos. hogy leakassza Celia szobakulcsát és átadja a nap folyamán zegyûlt üzeneteket. Martin kora este tette ki Celiát a cambridge-i vasútállomásnál és hivataloskodva. Celia tisztában volt azzal. Ideje indulnunk. és Martin jóval vadabbul lökdöste a csónakot a dal. és úgy döntött. Aztán hirtelen táncolni ke zdtek a betûk a szeme el?tt. Celia egy szörnyûségesen lassú vonatot fogott ki. De végül is számít-e egyáltalán Martin ?róla alkotott véleménye? A válasz: nem! Ennek oka. hogy maga alaposan felkavart e ngem mondta az asszonynak. szigorú döntéseket is. egyáltalán nincs ok optimizm sra. ahova pár perccel éjfél el?tt érkezett meg. A kiköt?höz közele Martin kivette a vízb?l a rudat. még csak nem is Celia érzései. mint a férfi. Kicsit savanyúan elmo olyodott. és kicsit tompábbá kell válni a mások érdekeivel sze mben. és hagyta. igen válaszolta. AZ AJÁNLATOT ELFOGADOM.

Az 1972-es év hátralév? része és 1973 eleje izgalmas. stimuláló id?szak lett Celia él n. a fene egye meg! már elnézést. akivel megoszthatja az életét. és kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. hármasban vég erülésig járták a londoni nevezetességeket. és mindez nagyon jól hangzik. Mikor Sam meghallotta a Martin Peat-Smithszel kapcsolatos újságot. és hogy ez befolyásolta leginkább a tudós döntését. és véletlenül beletaláltam Martin egyik központi problémájába. Juhé! rikoltotta Gelia. Azt g azt szeretném. Montayne-nek hívják. hogy maga látta helyesen a dolgot. mihamarabb megtalálja. Mikor a gyerekek látogatták meg és Celiának akadt egy szabad délutánja. De felajánlok magának valamit. Éspedig? kérdezte kíváncsian Celia. Ötször járt Nagy-Britanniában. Ezt én is megtehettem volna. például fel kell vennünk egy ügyvezet? igazgatót. az isten áldja meg. Nagyszerû! Miután hazaérkezett. gondolta Celia. abbahagyom. Kés?bb Andrew megjegyezte Celiának Martinnak most már csak egy hozzád hasonló n?re van szüksége. Imádom Londont. A múlt héten Párizsban megvettem egy új fra yszer amerikai jogát a Felding-Rothnak. Kés?bb még sokat fog róla hallani. ha pár hét múlva visszarepülne Nagy-Britanniába. komor halijának cse . Én is csak v ktában l?ttem. erre soha nem lesz szükség mondta Celia. Ennek okát egy vasárna el?tt a Tower körüli körsétájuk alkalmával fejtette ki: . de Andrew-t és a gyerekeket még jobban. Egyetértek helyeselt Celia . hogy szervezéssel és papírmunkával terheljük. Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben talmazom. de hi el?lem a maga éleslátása és kitartása. Ne is tör?djön vele! Végül a kívánt célt elérte. Ugye. Kétszer Andrew is v tartott és ott maradt egy darabig. éles csataüvöltés verte fel a Berkeley méltóságteljes. aki tanácsot adott volna. Andrew találkoz ott Martinnal. és minden alkalommal több hétig maradt. A tizenkét éves Bruce a történelem megszállottjának bizonyult. maga csodás n?sze mély! Hogy az ördögbe csinálta? Celia számított erre a kérdésre. Ó. Jó. 11 Celia vasárnapi cambridge-i kirándulása el?tt néhány nappal Sam és Lilian Hawthorne elutaztak Nagy-Britanniából egy rövid párizsi városnézésre és onnan repültek szombaton New Yo így Celia csak londoni id? szerint hétf? délután fél négykor tudta elérni telefonon Samet a elding-Roth New Jersey-i központjában. Marti értékes kutató ahhoz. én pedig helytelenül. és arra. Sam témát váltott. de nagyon biztatónak tûnik. lelkendez ve harsogta bele a telefonba: Hát ez fantasztikus hír. A vonal túlsó végén Sam felnyögött. Gratulálok! Van már neve? Igen mondta Sam. ezen a héten érkezik vissza? Holnapután. Van még egy jó hírem folytatta Sam. maradjon otthon velük néhány napig szabadságon. máskor meg Lisa és Bruce látogatták meg. Aztán hozzátette: És még én károgtam magána lítse az anyagiakat! Hogy tévedhettem ekkorát?! Ne tegyen magának szemrehányást. de teljesen el vagyok képedve! Celia. amire a portás rosszallóan megcsóválta a fejét. és óvatosan így válaszolt: Nem biztos. Mellékesen jegy . hogy mindezért megkaptam t?le a könyörtelen jelz?t. hogy emlékeztessen engem erre az esetre. Remélem. Még rengeteg elintéznivaló t az intézetalapítással kapcsolatban. nem tudhatta nyugtatta meg Celia. hogy tetszeni fog magának a módszerem és azzal részletesen beszámolt pénzr?l folytatott párbeszédr?l. És nem volt Andrew-ja sem.Szokatlan. Még kísérleti fázisban van és legalább két év további ztésre van szükség. Remélem. aztán így s zólt: Sam. ne hibáztassa már magát! Igazán semmi szükség rá. rendben.

Ezért most csak erre kellene koncentrálnunk. hogy milyen eszközökre és munkatá kra van szüksége. hogy mit várnak ?le. akit teljesen lekötöttek az elnöki poszttal együtt járó kötelezettségek. bár ezek az együttlétek mindig igen rövidek voltak. Celia a nagy-britanniai útjain rendszerese n találkozott Martinnal. hogy körülbelül tizennyolc leszek. Bruce történelem iránti rajongása nem lankadt azon a cambridge-i túrán sem. és nemrég ment nyugdíjba a Kir . csatlakozik a Felding-Rothhoz. Az Emma Willardról elnevezett bentlakásos i la New York állam északi részében volt. fantasztikusan izgalmas és nagy üzleti lehet?ségek rejlenek benne. ami már megtörtént. valóban bólintott Celia. a személyz et meg az eszközök elhelyezésér?l az épületben. Kis zámoltam. Dr. Celia jelenlétében egyszer azt mondta Martinnak: Minél kevesebbet zavarom magát. és Dr. aki a tudományos vezet?helyettesi feladattal lett megbízva. Celiának tetszett ez a kijelentés. és az egész család elkísérte a kislányt a hosszú és k El?z? este vacsora közben Celia nosztalgikusán. mami. Igen. hogy egyel?re nem foglalkozik más témával a nagy-britann ai intézet. amit Mar tin Peat-Smith rendezett a gyerekeknek. Felvett néhány sp ecialistát. és milyen hibákat követtek el. Á gatások rövidek voltak. Martin Peat-Smithnek az Alzheimer-kórt és az agyi öregedést ku tató programját áthelyezték Cambridge-b?l Harlow-ba. Martin most. mikor a többi sz vel. családdal és diáklánnyal együtt bemutatták nekik az Emma Willard Iskola szépségét. ha fel tudunk mutatni valamit. uram vagyis minél ritkábban lát . Addigra jelent?s haladást kell elérnünk. ahol már folytak az átalakítási munkálatok. A volt tiszt k sítése kitûn?en megfelelt az új beosztásának. Majd akkor lépünk a nagy nyilvánosság elé jelentette ki Sam. Hawthorne székét. és az intézet elkészültéig Martin továbbra is a cambridge-i laborban végezni a kutatásait. hogyan kell viselkednie a nála jóval fiatalabb tudóssal. és Celia meg is való otta. hogy mi volt a helyes. Csak sajnos legtöbben nem tanulunk bel?le. Valamennyien jót nevettek ezen. De mikorra is várható ez? Adjanak nekem két évet mondta Martin Samnek és Celiának egy kötetlen magánbeszélg kalmával. Felvett egy másik nukleinsawegyészt egy fiatal pakisztáni. amivel Bentley elegánsan érzé e. Egy n?i munkatárs lett a kísér k és nyulak százainak gondozója. Végül 1973 februárjában az angliai Felding-Roth Research Institute Limitedet hiv atalosan megnyitották. Celia felvett egy Nigel Bentley nevû embert ügyvezet? igazgatónak. nagy felel?sségtu dattal kezdett a szervezéshez. verébszerû férfi az ötvenes évei közepén járt. és ennek még nem jött el az ideje . Harlow-i látogatásain Martin megbeszéléseket folytatott a laboratóriumok. derûs gyományait. Bentley azt is pontosan tudta. mert mindkett ?jüket lekötötte a saját munkája. mami. A feltétlenül szükséges harlow-i útjaitól eltekintve ragaszkodott ahho hogy más vigye az adminisztratív ügyeket amivel Sam eleve egyetértett. annál jobban v munkámat. aki a proteinek és nuklein ak elektroforézis útján történ? szétválasztásában jeleskedett. Olyan sokat lehet tanulni abból. érti. így például egy sejtkultúra-szakért?t meg egy másikat. . 1972 szeptemberében a tizennégy éves Lisa nag y izgalommal készült a középiskolai tanévnyitóra. Rao Sastr i személyében. Két héttel kés?bb Celia újból Nagy-Britanniába utazott. magabiztos. Az anyavállalat úgy döntött. a kutatóintézet ügyét már csaknem Celiára hagyta. hogy eldöntötte. aki Európába érkezet rtani az ünnepi beszédet . Sam Hawthorne. az uram különösen. mikor elfoglalod majd Mr. A kis terme tû. és a jókedvük másnap is tartott még. és láthatóan pontosan tudta.Abból mindent meg lehet tudni. ahol századosként egy hatalmas katonai kórház adminisztratív ügyeit intézte. Erre a nagy-britanniai utazásokkal tarkított id?szakra esett egy fontos család i esemény legalábbis Celia annak tekintette. Nem volt különösebb csinnadratta a harlow-i megnyitó alkalmából. hanem a mindig praktikusan gondolkozó Lisa válaszolt: Ezek alatt az évek alatt léptettek téged mindig el?bbre meg el?bbre. Sam ezt így indokolta New Jerseyben az igazgatótanács el?tt: Ez a kutatási projekt id?szerû. elmerengve tette fel a kérdést Andrew-n ak: Hová is tûntek ezek a szép évek? De nem Andrew.

sorra teljesítve a Samt?l kapott feladatokat. a nyilatkozatot hallgatta. Az eredm ességet két olyan szer segítette el?. Vincent Lordnak. aminek viszont a jel . hogy Sam képvisel?jeként a kezdeti zökken?kön átsegítse az intézet személyzetét. a kibontakozó dráma várat it.Az intézet megnyitása után Celia ritkábban és rövidebb id?re utazott Nagy-Britanniába Azért kellett olykor személyesen is megjelennie Harlow-ban. és megkérdezte Andrew-t: Te elh iszed ezt? Nem. illetve Bentleyn keresztül tudatta. Ez id? tájt terjedt el a gyógyszerkésés kifejezés. az gyik az ízületi csúz elleni gyulladásgátló volt. közölte: Nincs szó semmiféle titkos egyezségr?l. ha az egyesült államokbeli engedélyezését nem késleltette volna az Élelmiszerszerügyi Minisztérium végtelen hosszú ideig a vállalat szerint két évvel tovább. amit az olyan szerekkel kapcsola ban használtak. Én sem mondta Celia határozottan. a másik egy Staidpace nevû bétablokkoló. Ugyanebben az id?ben történt még egy fontos esemény a Jordan család életében: Bruce i elköltözött otthonról. és a bürokratikus akt etés károsan befolyásolja a nemzet érdekeit. és mikor feltették neki a kérdést. hogyan ítélkezik majd a történetírás. amin a francia Pétain marsall híre s. a szemrehányásokat és vádakat mindig ugyanazzal a rutinválasszal utasította vi sza a minisztérium: Emlékezzenek csak a Thalidomidra! Egy konferencián Sam Hawthorne frontális támadást intézett a minisztérium gyakorlata ellen. akik minduntalan a Thalidomidra hivatkoznak. Haldemant és Ehrlichmant odadobta koncnak. hogy nem lesz bírósági felel? sségre vonás az ügyben. hogy egy magas rangú min i tisztségvisel? kitett az asztalára egy kis bronztáblát. Ám Nigel Bentley igazolta azt a bizalma amit az ügyvezet? igazgatói kinevezésével belé helyeztek. Nixon utódja hivatalba lépésekor azonnal kijelentette. és Nixon elnök hogy a saját b?rét mentse di munkatársát. Beszélték. A szigorú el?írások valóban közérdekûek jelentette ki . de az egyesült államokbeli megjelené t. az biztos. Celia a tévé el?tt ült. Ez a kurta mondat talál lemezte a minisztériumi dolgozók viszonyát az új gyógyszerkészítményekhez. A Felding-Roth New Jersey-i központjában Celia továbbra is az elnök különleges megbíz ttjaként tevékenykedett. Mindegy. Az iparágunkat kritizálóknak. Celia és Andrew esténként a kül. Mégis. mint kelle lna. mikor Harlow felé hajtott Sammel. hogy megkezdje középiskolai tanulmányait a pottstownill Iskolában. hogy egy évvel korábban. hogy Nixon legalább a Gui ss rekordok könyvébe bekerül jegyezte meg Andrew kajánul. amiket a cég saját laboratóriumában fejlesztett ki. ami nem kapcsolatban a Watergate-tel. életment? gyógyszernek bizonyult és széles körben használták. aki lemondott. hadd hívjam fel a figyelmét valamire. hogy mit kapott ezért a nagy enged ségért cserébe. ame ssította a szívverést és csökkentette a vérnyomást. Pennsylvaniába. A Staidpace sokkal tekintélyesebb mértékben járulhatott volna hozzá a Felding-Roth nyereségéhez. Ekkor tört ki a Watergate-botrány. sem mi jelent?séget nem tulajdonított annak a Watergate-betörésr?l szóló újsághírnek.és belföldi tévén ióival együtt lenyûgözötten figyelte az újabb és újabb híradásokat. Az ízületi szer nem lett kirobbanóan sike Staidpace kitûn?. amiket külföldön már régen forgalmaztak. De az inga túlságosan kilengett. és nem is olyan régen mé dtünk az ilyen szükséges el?írásokban. Ez id? tájt és még 1975 elején is jól alakultak a Felding-Roth üzleti ügyei. Martin nem sok újdonsággal szolgált. Aztán októberben mindezek tetejéb e Agnew alelnöknek is búcsúznia kellett a hivatalától egy másik korrupciós ügy miatt. hogy folyik a kutatás. els? világháborús kijelentése volt olvasható: Itt nem jutnak át. Ahogy teltek a hónapok. Végül tíz hónappal kés?bb kénytelen-kelletlen maga Nixon is b edobta a törülköz?t ? lett az els? amerikai elnök. Celiának eszébe jutott. a Felding-Roth kutatási igazgatójának kiábrándult szavai szerint a minisztérium washingtoni központjában fert?z? kór dühöng: senki nem akar és nem képes dönt mir?l . A téma egyre nagyobb közfigyelmet kezdett kelteni. Április vége felé egyre n?tt a feszültség. Ezt a véleményt más gyógyszergyárak is osztották.

melynek hatására kezdetét vette egy magas h?fokú vita. és semmiféle mellékhatás nem lépett fel. még mindig nem volt abban a jogi stádiumban. A Montayne feltalálói a jó nevû Laborat ironde-Chimie vegyészei meg voltak róla gy?z?dve. amelyeket visszata rt az amerikai szabályozás lassúsága. akiket megszabadított volna egy nagy teh ert?l.ennel és a jöv?vel van kapcsolata: mára túlhaladta a Thalidomidtól deformált csecsem?k számát oké. a Gironde-Chimie személyes levélben fordult Samhez: Tekintettel a múltban történtekre. nekik egy türelmetlenül várt szerük vesztegelt a min isztériumi útveszt?ben. akik azért szenvedtek vagy haltak meg. A Feldin g-Roth tehát várta a franciáktól a zöld jelzést. f?leg a dolgozó n?knek. . így még attól is messze voltak felterjeszthessék az új gyógyszert engedélyezésre a minisztériumnak. ezúttal indokoltnak látszott a fokozott óvatosság. A párizsi cég tájékoztatta a Felding-Rotht. hogy szerük egyesíti magában a kitûn? min séget és az abszolút biztonságot. hogy meg lehessen kezdeni a bizt onsági és hatásmechanizmus-tesztelését az Egyesült Államokban. Ez még beletelik egy kis idõbe. Mégis. ami néha még az állásukat is veszélyeztette. csak a osabban járhatunk el. Ezért úgy döntöttünk. amit alátámasztottak a széles körû állatkísérletek és az ön kön végzett humán kísérletek is. sokat ígér? szer volt. Sam egyetértett ezzel. ami évekig eltartott. Ez kemény vád volt. aminek Sam Párizsban vette meg az amerika i jogát. a Montayne. hogy megkezdhesse a saját kísérleteit a Mont nel. Az új francia gyógyszer. hogy végrehajtunk még néhány kísérletsorozatot kü még több emberen. nem értek el hozzájuk id?ben. A Montayne-t terhes asszonyoknak fejlesztették ki a reggeli hányinger ellen. a gyógyszer rendkívül kényes természetére. mert hatásos gyógyszerek. Ami a Felding-Rotht illeti. hogy a tesztekne ddig kiválóak az eredményei.

a nagy gyógyszergyárak meg a mini vésbé állandóan hadilábon álltak egymással. am elyek felfedezték. . de valódiak is. Mivel a szerek szponzorai csaknem mindig azok a vállalatok voltak. amelyen minden új szernek és szponzorának át kellett verg?dnie az eng edélyeztetésig. Egyes szerek soha nem jutottak el az áhított végcélig valahol elakadtak a l birintusban.Harmadik rész 1975-1977 l Dr. gyártották és végül értékesítették ?ket. jelképes é i labirintus volt.és Gyógyszerügyi Minisztérium volt. Az egyik ilyen az Élelmiszer. vagy totális háborúban. Ami Vincent Lordot illeti. ? mindig is háborúnak tekintette a viszonyt. A minisztérium épülete. Vincent Lordnak akadtak képzelt problémái. Ez a hadiállapot aztán a pillanatnak megfelel?en intellektuális-tudományos csatározásokban nyilvánult meg. amely közvetlenül Washington határán kívül állott.

A Felding-Rothnál a feladatkörébe tartozott a minisztériummal kapcsolatos ügyek in tézése, illetve az ügyintézés felügyelete. Gyûlölte ezt a kötelezettségét. Nem kedvelte a min unkatársait, egyeseket kifejezetten megvetett. A saját problémája tetejébe, ha el akart érni valamit a minisztériumban, vagy felül kellett kerekednie az ellenszenvén, vagy el kel lett lepleznie. Mindkett?t nehéznek találta, néha lehetetlennek. Dr. Lordnak természetesen jócskán akadtak el?ítéletei. Akárcsak más gyógyszergyárak m tériumi összeköt?inek. Néha jogos volt az el?ítélet. Néha nem. Ennek oka az volt, hogy a törvények és a szokások megkövetelték a minisztériumtól, ho egyszerre több funkciót is betöltsön és többfajta kívánalomnak feleljen meg. Vállalnia kellet egészségügy ?rének szerepét, megvédeni az ártatlan polgárt a kapzsiságtól, a hozzá nem értést a nemtör?dömségt?l egyszóval a profitéhes gyógyszeripari vállalatoktól, amelyek mind hajlamo olykor-olykor a fentebbi bûnök elkövetésére. Ennek a funkciónak az ellentéte volt a miniszté m mint csodatév? jó tündér: ? tette lehet?vé varázslatos gyorsasággal , hogy az új, fantas gyógyszerek ugyanazoktól a gyógyszergyáraktól minél el?bb a gyógyszertárakban legyenek és m abbítsák az emberi életet vagy enyhítsék a szenvedést. Következ?ként említend? a bûnbakfunkció: mindenki a minisztériumot szidta a gyógysz yárak, a fogyasztók, az újságírók, az írók, a jogászok, a politikusok meg egyéb érdekcsoporto zért, mert túl merev, vagy azért, mert túl engedékeny. Ezenkívül pedig a minisztériumot rends esen politikai porondként használták képmutató, karrierista kongresszusi képvisel?k meg szená orok, akik mindenáron szerepelni akartak a tévében meg a sajtó hasábjain. Mindezek tetejébe a minisztériumban teljes volt a zûrzavar az ügyintéz?k egymás heg en-hátán kucorogtak a szûk szobákban, bizonyos osztályokon ugyanakkor a szükséges létszámnak a fele dolgozott, orvosi és tudományos szakért?iknek a nyelve lógott a tömérdek munkától, ugy kkor éhbérért dolgoztatták ?ket. Mindezek ismeretében meglep?, hogy a vele szemben támasztott követelmények, az a kadályoztatás és kritika ellenére a minisztérium összességében igen jól mûködött. De az n kadtak hibák így például az úgynevezett gyógyszerkésés. Hogy ezt a hiányosságot ki mennyire te tragikusnak, az néz?pont kérdése volt. De hogy a probléma létezett, azt még a minisztérium is elismerte. Vincent Lord is végigszenvedett egy ilyen gyógyszerkésési ügyet, mikor megkísérelte m gszerezni a Felding-Roth számára a Staidpace nevû szív- és vérnyomásgyógyszer Egyesült Államo orgalmazási engedélyét. A gyógyszert már hosszabb ideje használták sikeresen Nagy-Britanniába Franciaországban, az NSZK-ban és másutt. A minisztérium kikötötte, hogy a Staidpace csak akkor jelenhet meg a gyógyszertári polcokon, és csak akkor írhatják fel az orvosok, ha Amerikában újabb, alapos tesztelésnek v etik alá a biztonságát és hatékonyságát vizsgálandó. A kikötés jogos volt. Nem is vonta senki kétségbe beleértve Vincent Lordot és a Feld ing-Roth többi vezet?jét. Ami ellen viszont tiltakoztak miután sikerrel elvégezték a kötelez?en el?írt próbák az eredményeket továbbították a minisztériumnak , az az ezt követ?, két évig elhúzódó kicsi halogató köntörfalazás volt. 1972-ben szállította a Felding-Roth a Staidpace-re benyújtott k yét a minisztérium épületébe egy teherautóval. A kérvény százhuszonötezer gépelt oldalból á kötetet töltött meg. A plafonig meg lehetett volna tölteni velük egy kisebb szobát. A kötete többek között tartalmazták két év egyesült államokbeli állat- és humán kísérleteinek informá Bár ennél kimerít?bb elemzést nem lehetett volna a szerr?l készíteni, mind a vállalat , mind a minisztériumban sejtették: ezt a sziszifuszi munkát senki nem fogja tudni a m inisztériumban elvégezni. Egyébként gyakran érkeztek hasonló köbtartalmú szállítmányok más gy is. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának munkatársai közül kijelölték azt, aki ma bírálja a Staidpace sorsát. Az illet?t Gideon R. Mace-nek hívták, orvosi képesítése volt, és dolgozott a minisztérium kötelékében. Dr. Mace mellé kijelöltek néhány tudományos specialistát, akiknek a szaktanácsadás le volna a feladatuk akkor, mikor éppen ráértek egy szusszanásnyi id?re a többi munkájuk melle t. A folyamathoz az is hozzátartozott, hogy bizonyos id?közönként behívatták a FeldingRoth tudományos munkatársait, és magyarázatokat meg kiegészítéseket kértek t?lük az anyaghoz. ez normális volt. Az viszont már kevésbé, ahogy Dr. Mace az ügyeket kezelte és ahogy dolgozott. Csig atempóban még a minisztériumi átlagot tekintve is kínos lassúsággal haladt el?re. Kicsiny ktalanul kötözköd?, hitvány alakként mutatkozott be. Így Gideon Mace is belépett azon miniszt

umi dolgozók táborába, akiket Vincent Lord megvetett. Lord személyesen felügyelte a Staidpace-jelentés készítését, és szent meggy?z?dése sz a hatalmas mennyiségû irat tökéletesen megfelelt a hivatalos kívánalmaknak. Éppen ezért ahog tak a hónapok és még mindig nem született meg a döntés, Lord kiábrándultsága n?ttön-n?tt. Azt Mace végre hallatott magáról, akkor is csak idegesít? sz?rszálhasogatásra futotta t?le; ahog y Lord egyik asszisztense fogalmazott, a szóközi vessz?kön lovagolt, amiknek semmi közük a tudományhoz . Hasonlóan ?rjít? volt, hogy ahányszor Mace sürget?en és erélyesen újabb kiegész kat követelt, rendre az sült ki, hogy a hiányzó számok mind szerepelnek a teherautónyi anya n. Mace egyszerûen nem kereste meg ?ket, de még csak meg sem kérdezte, hogy esetleg ne m szerepelnek-e valahol a beterjesztett anyagban. Mikor figyelmeztették a felületességér e, újabb hetekbe telt, míg elismerte a hibáját de akkor is kelletlenül és csöppet sem udvar an. Vincent Lord egy ideig csak figyelte az eseményeket, de aztán egy napon fogt a magát, leállította a többieket, és ? maga indult a minisztériumba amit mindennél jobban g A minisztérium el?nytelen helyen állt, a marylandi Fishers Lane-en, úgy huszon négy kilométerre északra Washingtontól, egyórányi unalmas autóútra a Fehér Háztól, illetve a illt?l. A dísztelen külsejû, E alakú irodaházat az 1960-as években építették, és látszott raj az építész nem a fantáziadús megoldások, hanem az olcsó kivitelezés híve volt. A hétezer munkatárs többsége apró és zsúfolt irodákban dolgozott. Sok helyiségben még sem volt. Másutt a helyszûke miatt úgy összezsúfolódtak a bútorok, hogy mozdulni nem lehetett Minden talpalatnyi helyen akták tornyosultak. Ahová az ember csak nézett, mindenhol a kták. Aktahalmok, aktakupacok, aktacsomók akták tonnaszámra. Elképzelhetetlen mennyiségû ir A postázó dolgozói már régen feladták a reménytelen küzdelmet a nap mint nap folyamatosan ér aktazuhatagok ellen. Igaz, ?k is tekintélyes mennyiségû iratot küldtek szét, de a kimen? p osta mennyisége meg sem közelítette a bejöv?ét. A folyosókon roskadásig megpakolt aktakocsika taszigáltak-vonszoltak a kézbesít?k. Dr. Gideon Mace a tizedik emeleten dolgozott egy ruhásszekrény méretû lyukban. A z ötven év körüli, hosszú nyakú, hórihorgas Mace-t a rosszmájúak egy serdül? zsiráfhoz hasonl n paprikapiros színû volt az arca, amibe jól illeszkedett véreres orra. Keret nélküli szemüve keresztül hunyorgott a világra, amib?l egyértelmûen látszott, hogy már régen itt volna az id je áttérni valami magasabb dioptriaszámra. Érdes modorban, általában szarkasztikus hangon tár yalt az ügyfeleivel, s?t gyakran vitriolosan. Dr. Mace rendszerint egy ?srégi, gyûrött s zürke öltönyt és fakó nyakkend?t viselt. Mikor Vincent Lord megjelent nála, Mace-nek aktátlanítania kellett a kamrácskában ál ló másik széket, hogy a Felding-Roth kutatási igazgatója helyet tudjon foglalni. Úgy látom, bajok vannak a Staidpace-szel próbálta Lord a lehet? legbarátságosabba l?adni jövetele okát. Szeretném tudni, hogy miért. A jelentésük felületes és zavaros közölte Mace. És korántsem lehet bel?le minda ni, amit tudnom kell. Milyen értelemben zavaros? kérdezte Lord. És mi az, amit még tudnia kell? Mace a els? kérdést elengedte a füle mellett és a másodikra válaszolt. Még nem dönt l. De majd értesítem a munkatársait. És mikorra várhatjuk a döntését? Mikor elkészültem. Sokat segítene és talán id?t is takaríthatnánk meg azzal próbálta Lord visszafojt haragját , ha valami támpontot adna arra vonatkozólag, hogy hol vannak problémák. Nálam nincsenek felelte Gideon Mace , csak maguknál. Kétségeim vannak a gyógysze iztonságával kapcsolatban; rákkelt? lehet. Ami pedig az id?megtakarítást illeti, az engem nem érint. Nem hajt a tatár. Id?nk annyi, mint a pelyva. Lehet, hogy magának nem sürg?s vágott vissza Lord. De mi van azokkal, akik szív etegek és szükségük volna a Staidpace-re? Mégpedig most azonnal. Európában már hosszú ideje é ment a szer. Szeretnénk, ha itt is miel?bb megkezdhetné életment? munkáját. Mace halványan elmosolyodott. És hogy mellékesen egy vagon pénzhez juttassa a Felding-Rotht. Lord továbbra is fékezte magát. Ez a része az ügynek soha nem érdekelt. Ha maga mondja... húzta el a száját szkeptikusan Mace. De innen az én helyemr?l inkább ügynöknek, mint tudósnak gondolnám magát. Vincent Lord még mindig türt?ztette magát. Az imént a biztonságot említette. A jelentésünkb?l megtudhatta, hogy minimálisak a

ellékhatások, egyik sem veszélyes, és rákkelt? anyagoknak a nyomára sem bukkantunk. Elmondaná hogy mire alapozza a kétségeit? Most nem válaszolta Mace , mert még gondolkoznom kell rajtuk. És közben persze nem hoz döntést. Ahogy mondja. Törvény szerint hat hónap a határid? figyelmeztette Lord a minisztérium tisztvise ?jét. Ne oktasson itt ki engem a szabályzatról horkant fel Mace. Jobban ismerem, m int maga. De ha ideiglenesen elutasítom a jelentésüket és ragaszkodom bizonyos kiegészít? ad atokhoz, akkor elölr?l kezd?dik a számolás. Így volt. Ezt a késleltetési taktikát gyakorta alkalmazta a minisztérium néha jogos n, ismerte el magában Vincent Lord, de néha egy-egy munkatárs rigolyája miatt, vagy hogy halogathassák a döntést. Lordnál betelt a pohár, és élesen megkérdezte: Ugye egy bürokratának mindig az a legbiztonságosabb, ha nem hozza meg a döntést? Mace nem szólt egy szót sem, csak pimaszul mosolygott. Végül Vincent Lord semmit nem ért el a beszélgetéssel, csak azt, hogy még kiábrándult lett. Mindenesetre elhatározta, hogy ezek után igyekszik a lehet? legtöbbet megtudni Dr. Gideon R. Mace-r?l. Még jól jöhet az ilyesfajta információ. Az elkövetkez? hónapokban Lord más ügyekben többször is járt Washingtonban és a minis um épületében. Mindannyiszor beszédbe elegyedett Mace kollégáival, és máshonnan is gyûjtött d információkat. Meglep?en sok dolgot tudott meg. Id?közben Mace hiányosnak min?sítette a FeldingRoth egyik Staidpace-szel kapcs olatos tanulmányát. Egy szívbetegen végzett kórházi tesztsorozatról volt szó. Mace élvezve a mát, elrendelte, hogy végezzék el újból az egész tesztsorozatot. Lord semmilyen elfogadható o ot nem látott a kísérletek megismétlésére; hiszen az újabb egy évet és tömérdek pénzt emészte Arra gondolt, hogy tiltakoznia kellene a döntés ellen. De azt is tudta, hogy ha meg fellebbezi a határozatot, azzal csak maguknak tesz rosszat, mert a Staidpace-ügy vag y bizonytalan ideig függ?ben maradna, vagy kerek perec visszautasítanák az engedélyeztetés i kérelmét, így Vincent Lord kénytelen-kelletlen utasítást adott a tesztprogram megismétlésér Nem sokkal kés?bb tájékoztatta Samet a döntésr?l, és jelentette azt is, hogy mi mind ent sikerült Gideon Macer?l megtudnia. Ketten ültek Sam irodájában. Mace egy bukott orvos mondta a kutatási igazgató. Ezenkívül alkoholista, és áll zavarban van els?sorban azért, mert két elvált feleségének fizet n?tartást. Hétköznap esténké ken másodállásban kisegít egy magánrendel?ben. Sam eltûn?dött azon, amit hallott. Mit értesz azalatt, hogy bukott orvos ? A kutatási igazgató a jegyzeteibe pillantott. Mióta kézhez kapta a diplomáját, Mace öt különböz? városban dolgozott más orvosok a tjaként. Ezután lett egy saját praxisa. Ahogy az ?t ismer?k szavaiból kivettem, azért kell ett mindenhonnan elmennie, mert nem tud bánni az emberekkel. Nem kedvelte a munkaa dó orvosait, és ami a saját praxis feladását illeti, azzal kapcsolatban ?szintén megmondja, hogy nem szerette a betegeit sem. El tudom képzelni jegyezte meg Sam , hogy ?k sem rajongtak érte. Hogyhogy fel vették a minisztériumba? Ismered a helyzetüket. Örülnek, ha hajlandó valaki náluk dolgozni. Sam bólintott. Igen, ez így van. A minisztérium orvosi-tudományos osztályának utánpótlása régóta A fizetések rendkívül alacsonyak voltak, és az az orvos, aki vállalta a hivatalnoki munkát, még a felét sem kereste a magánpraxissal szerezhet? jövedelemnek. A tudósok esetében a mini sztériumiak meg a gyógyszergyáriak fizetése között még nagyobb szakadék tátongott. És akadtak ?k is. Például a szakmai presztízs. Orvosi-tudományos körökben nem tartották sokra a minisztériumban dolgozókat. Jóval el gánsabbnak számított az Országos Egészségügyi Intézet munkatársának lenni. A minisztériumban tevékenyked? orvosoknak még valami nagyon hiányzott nevezetese n a közvetlen kontaktus a betegekkel. Samnek egyszer azt mondta valaki, hogy az ot t dolgozó orvosoknak csak a helyettesít? munka marad, mások esettanulmányainak az olvasga tása . Ezért is furcsa, hogy mindezek ellenére a minisztériumban dolgozott jó néhány magasa n képzett, elkötelezett profi. De elkerülhetetlen volt, hogy többségben legyenek a sikerte

lenek. A megkeseredettek, az elidegenedettek, akik szívesebben voltak egyedül, mint emberek között. Az elkötelezett önvédelmez?k, akik lehet?leg kitértek a nehéz döntések el?l. koholisták. A lelki betegek. Sam és Vincent Lord világosan látták, hogy Dr. Gideon Mace ezek közé tartozik. Tehetek valamit? kérdezte Sam. Menjek be a feletteséhez? Nem tanácsolom válaszolta Lord. A minisztériumi nagyf?nökök a politikától függ? eg mennek. A bürokraták viszont maradnak és remek a memóriájuk. Vagyis ezzel azt akarod mondani vonta le a következtetést Sam , hogy a Staidp ace ügye valóban felgyorsulna, de kés?bb még meginnánk a levét ennek a gy?zelemnek. Pontosan. És Mace alkoholizmusa? Lord megvonta a vállát. Úgy hallottam, hogy emiatt bomlottak fel a házasságai. De nem iszik botrányosan. Rendesen bejár dolgozni. Elvégzi a munkáját. Lehet, hogy ott az üveg az iratszekrénye mélyén e még ha ott is van, én senkivel nem beszéltem, aki látta volna az irodájában inni. A másodállása abban a magánrendel?ben szabályzatellenes? Akkor nem, ha Mace csak a szabadidejében ûzi, még ha fáradtan is megy másnap regge l munkába. A minisztériumban sok orvos csinálja ugyanezt. Ezek szerint nem tudjuk Mace-t sehol megfogni? Most nem válaszolta Lord. De továbbra is fizetnie kell a n?tartásokat, és a pén var furcsa dolgokba hajszolja bele az embereket. Úgyhogy nyitva tartom a szememet. Ki tudja, mikor mosolyog ránk a szerencse. Sam elgondolkozva nézett a kutatási igazgatóra. Nagy szolgálatot teszel a vállalatnak, Vincent, hogy foglalkozol ezzel a kel lemetlen üggyel. Hogy szem el?tt tartod az érdekeinket. Szeretném, ha tudnád, mennyire érték elem ezt. Nos... nézett rá Lord, láthatóan kellemesen meglep?dve. Én ilyen szempontból so m gondoltam át a dolgot. Csak ártalmatlanná akarom tenni ezt a gazembert és szeretném látni a pontot a Staidpace-ügy végén. De lehet, hogy neked van igazad.

Kés?bb, mikor Vincent Lord elgondolkozott Sam kijelentésén, arra jutott, hogy az elnök tényleg jól látja a dolgot. Már tizennyolc éve dolgozott a Felding-Rothnál, és ilyen sszú id? alatt akarva-akaratlanul kialakul mindenkiben valamiféle lojalitás. És mostanában már azok az önmarcangolási rohamok is alábbhagytak, hogy helyesen tette-e, mikor otthag yta az egyetemet az iparért. Gondolatait most leginkább kutatási témája, a szabad gyökök befo a töltötte be; amint akadt egy kis szabad ideje, rögtön ezen kezdett töprengeni. A kereset t válaszok még mindig rejt?zködtek el?le. De meg volt róla gy?z?dve, hogy vannak. Soha, de soha nem fogja a küzdelmet feladni. És a közelmúltban újabb ösztönzést kapott: a vállalat nagy-britanniai kutatóközpontjá Smith akivel még nem találkozott személyesen az agy öregedési folyamatára koncentrált. Ez eny volt a javából. Vajon ? vagy Peat-Smith ér el el?ször áttörést? Lord csalódottan vette tudomásul, hogy a Felding-Roth amerikai kutatásai melle tt nem kapott teljhatalmat a nagy-britanniai kutatások felett is. De Sam Hawthorne ebben a kérdésben hajthatatlannak bizonyult, és ragaszkodott ahhoz, hogy azok odaát függet enül, önállóan tevékenykedhessenek. Lord arra gondolt, hogy végül is így alakult a dolog a le erencsésebben. Odaát ugyanis azt rebesgetik, hogy Peat-Smith zsákutcában van, egy tudomány os betonfal el?tt toporog. Ha ez igaz, akkor Lordot ezért semmiféle felel?sség nem ter heli. Közben az amerikai gyógyszervilágban egymást követték az események. Ami Dr. Gideon Mace-t illeti, végül valóban elkövetett valami olyasmit, amire Vi ncent Lord olyan régóta várt ám csak azok után, hogy a Staidpace-t hosszas huzavona után vé jóváhagyták, és 1974-ben megkezd?dött a forgalmazása. 1975 januárjában, egy napra rá, hogy Lord megint Washingtonban járt a minisztérium ban, szokatlan telefonhívást kapott. Egy férfi keresi közölte a titkárn?je , de nem hajlandó megmondani a nevét. Mind beszélni akar magával, és azt mondja, maga örülni fog, hogy beszélhet vele. Mondja meg neki, hogy menjen a... nern, mégsem, várjon csak! Lordban felébredt a kíváncsiság. Kapcsolja. Felvette a kagylót és belereccsentett: Akárki is maga, mondj

hogy mondjam gyorsan. többen is érdekl?dve felkapták a fejüket és elismer?en néztek végig a férfin. Jó estét. Miért gondolja. ha nem tudsz semmir?l. bézs és barna színek uralták némi bronzc l tarkítva. aztán így válaszolt: Azt hiszem. A másik alkalommal pedig ezt a találkozót beszélték meg. Mikor Sam kérd?en felhúzta a szemöldökét. Lord azonnal hangnemet váltott. hogy mit akar.rsan. maga azt mondta. Sam . amit akarok. hogy pontosan hol. Dr. Mace? Bizalmas minisztériumi adatok segítségével nyert pénzt a t?zsdén. doktor? Majd én rendelek magamnak válaszolta Lord. A han iatalos volt és kulturált. mert különben leteszem. Rögtön f Redmondban a minisztérium egyik dolgozóját. 2 A georgetowni bárt diszkrét árnyalatú piros. Lord így folytatta: In at akarok venni rajta. hu lámos barna haja. mármint valami titkot egy másik cégt?l. Még miel?tt az érzés teljesen hatalmába kerítette volna. És hogyan tudja mindezt bizonyítani? Papírjaim vannak róla. Kétezer dollárt kérek. és szeretném. Ugyanazon a területen dolgozott. A minisztériumban dolgozom mint orvosi mûszerész közölte Redmond. Nem szeretem az ilyesmit ellenkezett Sam. Ezzel a kufárkodással nem kerül maga is azonos kategóriába Mace-szel? Lehet. hogy esetleg lehallgatják a telefonját. Magát érdeklik a Dr. Lord morgott valami üdvözlésfélét. ellene vele elszámolnom. elmesél hetem a részleteket. Mace-szel kapcsolatos információk. Lord most már tudta. Nekem volna néhány. mert tudta. Redmond az óta az els? hívás óta még kétszer beszélt Lorddal telefonon. hová tegye a fickót. Ez részben megmagyarázza. hogy ez a célom? Nézze válaszolta a hang . Mikor Vincent Lord belépett. megmondom. ügyvédi szóhasználattal súrolja az illegalitás hatá ról biztosíthatlak. Kétszer is. Lord. hogy kétezer dollárt kér a birto kumentumokért. Az adataimmal börtönbe tudja juttatni. De ha meg akarja ?ket kapni. Esze ágában sem volt ennek a találkozá k valami baráti színezetet adni. Néhány nappal korábban a Felding-Roth központjában Lord bekopogtatott Sam Hawthorn e-hoz az elnöki irodába. aztán megkérdezte: Valami becstele n ügyr?l van szó? Lord egy darabig töprengett. a dolog etikátlan. Hogy hívják magát? kérdezte Lord. hogy igen válaszolta a hang nyugodtan. Egyik alkalom al a pénzkérdést tárgyalták meg. de szerintem jobban jársz. Hogyan szegte meg a törvényt Dr. Az ismeretlen telefonáló. és hagyta. mint Gideon Mace. hogy a másik megrázza a kezét. Cinkosan mosolygott. és megkérdezte: Velem tart. Egymással szemben ültek le a bokszban. honnan vannak az eladó információi. Érdekli vagy sem? Lord óvatos volt. Redmond nem tágított attól. Dr. Majd ha Washingtonban találkozunk. Szükségem van kétezer dollárra jelentette ki a kutatási igazgató . és erre itt összevissza fecseg nekem. sepr?s pillákkal árnyékolt babakék szeme és egyéb szempontokból is megnyer? eje volt. Lord. Többször látt osztályunkon. Redmond az el?tte álló pohár italra mutatot t. egy magányos férfi állt fel yik bokszban lév? asztaltól és feléje intett. Minél el?bb túl akart esni az egészen. hogy nem lopunk el semmit. a helyet Redmond jav asolta. Ha ragaszkodsz hozzá. De most nem ez a lényeg. akkor elvárom. aki ett?l szörnyû kínb magát. amelyekre a vállalatnak szüksége van. h ogy megfizessen. Tony Redmond vagyok. A bárt els?sorban homoszexuálisok látogatták. Milyen jellegû információi vannak? Mace megszegte a törvényt. többször is látta a washingtoni útjai alkalmával e nem tudott visszaemlékezni arra. A huszonöt év körüli férfinak rövid.

akkor viszont jó lenne. azt most elolvashatta az iratokból. miel?tt Morristownból Washingtonba indult volna. Lord gint rendelt tonickal. megérkezett az itala. Men? h elynek számít. ha ragaszkodsz hozzá. Az én engedélyemmel. Vincent Lord jól ismerte mindhárom problé akört. hogy továbbra sincs meggy?zve. Ha így döntesz mondta Lord óvatosan . Ami Dr. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényeivel. Redmondra nézett. így míg a bennfentesek észrevehettek egy ilyen részvény hirtelen a közvélemény nem lett rá figyelmes. soha nem d erült ki egyértelmûen. és joggal bízhatott a busás haszonban. Itt a pénz? vágott vissza Redmond. akkor az értékük akár meg is duplázódhatott egyik napról a másikra. a REGY-ne k az elbírálása is hosszabb id?t vett igénybe. amit átadott Lordnak. Olvasás közb n kétszer is kortyolt bel?le. Gideon Mace-t illeti. és az ilyen részvények körüli események híre ritkán juto ilapok vagy a Wall Street Journal szalagcíméig. megbízhatok magában mondta Redmond. Ezek a körülmények szinte kínálták a lehet?ségét annak. Lord hallgatott és a lehet?ségeket latolgatta. Lord kurtán bólintott. gyártó. Ez az els? bók. a jogilag nem védett szerekkel és a min isztérium munkamódszerével volt kapcsolatos az ügy. és amit Lord még nem tudott. Mikor egy fontosabb gyógyszer szabadalmi védettsége lejárt általában tizenhét évvel jegyzés után . Tíz perc múlva felemelte a fejét. és kelletl enül azt mondta: Maga aztán alapos munkát végzett. Kinyitotta a mellette hever? aktatáskát és kivett bel?le egy nagy borítékot. Lord erre elismételte: Elmondom neked.en látszott. Ha bármelyik fontos szer szabadalmi védettségi id?szakának közeledett a vége. Ahogy Lord belemélyedt az iratok tanulmányozásába. F?leg a kormánytól meg az egyetemr?l járnak ide. És mint a rendes kérelmeknek. Igen ám. a részvényeike t készpénzért adták-vették. Mivel ezeket a kisebb gyártókat nem jegyezték a legnagyobb t?zsdéken. akit bizalmasan Tony -nak szólított. rövidített eljárású gyógyszeretés -nek. ?vele kapcsolatban tiszta az ábra. Még akkor is. Hogy a minisztérium pontosan hogyan ügykezelte ezeket a kérelmeket. Ugyanolyan modorban mozgott és beszélt. de miel?tt bárki megkezdhette volna bármilyen jogvédelem nélküli szer gyártá azt kérvényezni kellett a minisztériumnál jóváhagyás végett. mi nt Redmond. aztán hozzátette: Rendben. mint a szabadalmaztató. Mrs. jóval kés?bb a következ?t és újabb hónapok elteltével sorra a többit. akkor sok kisebb gyártó próbálta jogilag nem védett formában a szert el?állít sóbb áron piacra dobni. a pénzt megkapod. Azt hiszem. amit a szabadalmaztató vállalatn ak adtak annak idején. amelynek során egy ilyen másodvonalbeli céget f elhatalmaztak egy korábban szabadalmaztatott szer gyártására. Ezt talán lennél szíves rám bízni fortyant fel Sam. Azt a folyamatot. ha a gyógyszert má lehetett kapni. Oké. mikor a pincér tovariszált. hogy ki jár ide közölte Lord. Ha ennek a cégnek a részvényei forgalo mban voltak. tudni róla. Celia Jordannak ugyanis szokása az okvetetl enkedés. Ez milliós haszonnal kecsegtette a másodvon albeli vállalatot. Abszolút nem érdekel. Tessék. behozhatatlan el?nyre tett szert a versen akkal szemben. és várt. Redmond már a telefonbeszélgetések során felvázolta a do lgot. amelyiknek el?ször hagyták jóvá a kérelmét. Lordnak mázsás k? esett le a szívér?l. Egy pincér jelent meg az asztaluknál. Ugye milyen kellemes itt? kérdezte Redmond. Lássuk azokat a papírokat. Sam megrázta a fejét. Az viszont ismert szokás volt. mégpedig a minisztérium engedélye alapján. és most ot t lapult a júdáspénz egy borítékban az öltönye bels? zsebében. Vincent Lord még aznap megkapta a csekket. röviden REGY-nek hívtak. ha minél kevesebbe udnának a dologról. Jordan például semmi esetre se. És nagyon is elképzelhet?. hogy el?ször csak egyetlenegyet enge délyeztek a sok közül. amit kaptam magától vigyorodott el a fiatalember. hogy nem helyeselné Lord szándékát. ami utazási költségtöbblet címén lett ki Lord beváltotta a csekket. legaláb egy tucat REGY-kérelem érkezett a minisztériumba. hogy aki eléggé becstelen és .

okos emberek is el követnek b?dületes ostobaságokat. Lordnak enyhe hányingere támadt. Mit? Ha mindenáron tudni akarja sipította Redmond gyûlölköd? hangon . akit a férfi nyilván óvatosságból használt a strómanjának. Mace két bankszámlakivonata. Lehetséges. ha tudta. Igaz. Most megint odanézett. Hogy a részvények adásvételét a magáéval az vezetéknevû személyen keresztül intézze. Csak az igazat mondta. miel?tt zsebre tette volna. és egy kihallgatott telefonbeszélgetés elég lehetett ahhoz. gyilkos tekintettel bámult utána.információi vannak. A fiatalember belek tott a borítékba. visszanézett. Na. tetves buzinak ezett. hogy nagyobb biztonságban vannak. Lord gondolatait Redmond türelmetlen hangja szakította félbe. Lord megérintette a fénymásolt iratokat tartalmazó nagy borítékot. Csak puszta kíváncsiságból. . hogy melyik gyártó fogja legköze b megkapni a kérelme jóváhagyását. pontosan így tett. Azt hiszem. amelyek nagy összegû betétet mu tattak közvetlenül az eladás -megbízás dátuma után. hogy máskor is csinált ilyet de ezt már csak egy bûnüg zsgálat tudná kideríteni. Még lenne egy kérdésem mondta Vincent Lord. ahol az ilyen Redmond-félék megkaparinthatták és lemásolhatták. Dr. Mace. Mert a kulcsszó ez esetben a bûnügyi volt. Na és? állt fel Lord az asztaltól. Miért tette ezt Dr. aki a minisztérium munkatársaként bizalmas információk tudója volt. Mace-t leleplezik. hogy börtönbüntetés rá. mert úgy vélte. A másik fiú visszamosolyg ott. mint otthon. felragyogott a szeme és az egész arca. Redmond jól mondta az telefonbeszélgetés alkalmával: ha Dr. Ám a nyilvánvalóan szemfüles Redmond megtalálta a módját annak. Redmondnak persze valami el?zete yanúja is kellett hogy legyen. Ahogy kivette bel?le a pénzt. Gideon Mace. Tony Redmond eltorzult. Vagy még többet. Semmi szükség rá. hogy Mace inkriminált iratokat mind a minisztériumi íróasztalfiókjában tartotta. körülbelül tizenhatezer dollárt ny ztán. hogy cselekedjen. mire Redmond rákacsin mosolyogva feltartotta a pénzt. akcióba lendüljön. negyedszer: Gideon R. most kell vagy nem kell? Üzletelünk vagy sem? Lord szó nélkül el?húzta a pénzes borítékot és átadta Redmondnak. d e aztán meggondolta magát. hogyan lehetett Gideon Mace ilyen hihetetlenül ost oba? Hogy azt higgye. Lord azon gondolkozott. ami az ügynök vétel -megbízásán szerepelt. másodszor: két dátumozott minisztériumi REGY-kérelem jóváhagyása a Binvus Products nto Labs cégek részére. nem? Miel?tt kilépett volna az utcára. Maga nem csap be engem. amit a n?vére javára állított ontosan arról az összegr?l. hogy hogyan jutott az anyaghoz. A bizonyító erejû iratok fotókópiáját Vincent Lord ott otta a kezében. szárazon megússza a dolgot. Mace-szel? Redmond habozott. Ám ezzel nem sikerü nie magát. hogy Mace távollétében hozzáférjen a fiókhoz. amelyen volt feltüntetve. Halljuk. Lord egy ceruzával rövid számítást végzett az el?tte lév? borítékon. Az a legvalószínûbb. akkor végeztünk is közölte Redmond vidáman. hogy olcsón vásárolta a cég részvényeit. Lord már éppen meg akarta kérdezni Redmondtól. Mindkét név egybevágott az ügynöki megbízásokon szerepl? részvényneve harmadszor: Gideon Mace két érvénytelenített csekkje. Az illet?. krétafehér arccal. Számolja meg figyelmeztette Lord. aztán kibökte: Mert mondott nekem valamit. majdnem biztos. aki a bárpultnál üldögélt gy háromlábú széken és néha odapillantott rájuk. hogy ez a Marietta nevû hölgy Mace vénkisa sszony n?vére. Két alkalommal is. Lord már egy ideje figyelmes lett egy másik fiatalemberre. Lord azt már tudta Redmondtól. miután a n bre tette a jelek szerint tízszázaléknyi közvetít?i díjat. villámgyorsan sok pénzt tudott keresni azzal. Hiánytalanul együtt volt minden: el?ször: a t?zsdeügynöknek a vétel -r?l és eladás -ról szóló megbízásai. miel?tt a minisztérium bejelentette volna a jóváhagyást és közve jóval drágábban eladta az értékpapírokat. Túl fontos az ügy ahhoz. és hogy a súlyosan terhel? iratokat olyan helyen tar sa. A választ nem volt nehéz kitalálni.

mint a Staidpace-nek. Feltételezem. A hallottakon rágódva fel-alá járkált a szobában. hogy ? n?. hogy az utazásod az al a pénzösszeggel volt kapcsolatos. Mace-nek sem fog tetszeni mondta Lord. Még akkor sem döntötte el magában a kérdést. Sam felpattant. 3 1975 elején Celiát újból el?léptették. Úgyh ogy szerintem most vegyük le a napirendr?l ezt az ügyet és tartogassuk egy ilyen esetr e. meg újabb szervek. Mikor Sam kelletlenül bólintott. és ha akadékoskodni akar. hogy ez az állapot jellemz? volna a vállalatok többségére. hogy mit tegyen vagy ne tegyen. szükség vol re. én is azt hiszem ismerte be Lord. Akkor meg mi az ördögért kellett belekeverni a vállalatot ebbe az egészbe? Mert ezek az iratok még hasznosak lehetnek nekünk. És mindegy. Az sem tetszett Celiának. hogy igazad van. valamely. akkor bûnrészesekké válunk. Celia mostanában észrevett valamit. Ez esetben szükségem van néhány iratra a széfemb?l mondta Lord. vagy amúgy általában. nézett rá Sam döbbenten. Ha eljön az id?. Ám mindezek ellenére továbbra sem vett részt az aktivista mozgalmakban. ha ügyesek vagyunk mondta L ord bizalmasan. hogy ? a bûnöz? és nem mi. Hallom. aki valaha ügy ként kezdte. és néhány új inista csoport radikalizmusa meg otromba politikai akciói nem tetszettek neki. Most. De nekem akkor sem tetszik a dolog. Mindez nagyszerû teljesítménynek számított olyasvalakit?l. engem véde zel. . hogy ha nem intézkedün ost azonnal ezzel az üggyel kapcsolatban. Viszont bi hogy lesznek újabb problémák. az esete azt bizonyítja. majd én elvégzem a piszkos munkát. Azzal ugye tisztában vagy mondta a kutatási igazgatónak . mikor arra gondoltam. hogy ? ilyen pionír. az illet?t azonnal sovinisztának bélyegezték. De ugye nem arra gondolsz. meg újabb engedélyeztetési kérelmeink. mikor Sam befejezte az olvasást. hogy el?bb vagy utóbb megint összeakasztjuk a bajszunkat Mace-szel. Gondter helt volt az arca. az elmúlt néhány percben dön tötte el. és így rangban alig választotta el valami az általános értéke arketingalelnökt?l. a minisztérium el?tt örökre eláshatjuk magunkat. és Celia felismerte. amik nem szívesen látnánk az ugyanolyan értelmetlen késleltetését. Lord magában hozzátette: Még tán élvezni is fogom. Végül azt morogta: Lehet. hogy mit kell tenniük. Tekintettel a társadalmi változásokra. Nézd. hogy jutottunk az iratokhoz. ezt felejtsd el! Kíváncsi természet vagyok. mikor összefutott Sam Hawthornenal.. És ha azt hiszed. de azon a problémán már túl vagyunk. Továbbra is higgadt maradt. Sam akart még valamit mondani. Ha egy férfi bármilyen okból akár tisztességes szándéktól vezérelve megkérd?jelezte valamely et. ha ez nyilvánosságra rül. Mindent tudni akarok. hogy a n?k csúcsvezet?v esélyei n?ttek és még tovább fognak n?ni. hogy Washingtonban jártál mondta Sam. Természetesnek vették a nemét. de Lord megel?zte. Jó a feltételezés bólintott Lord. Rögtön hozom ?k Félórával kés?bb. Nem szeretem az ilyen bújócskát jelentette ki Sam. hogy kinek volt igaza és kinek nem. hogy több ilye n asszony a szakmai sikerek hiányában a n?mozgalomban próbált pótkarriert csinálni. És hadd emlékeztesselek arra. nos.Vincent Lord ezután egy hétig tépel?dött azon. A Felding-Rothon belül elvesztette a jelen t?ségét. hogy. önmaga el?tt is rejtélyes okból csöppet sem volt zavarban és egy pillanatra sem vesztette el a fejét. csak arra. hogy n?r?l volt szó.. akkor most nekünk is lesz muníciónk. halkan füttyentett egyet. De tudta. ami eg lelnöki beosztást is jelentett. Sam mondta . amit kiutaltattam neked. De bármit teszünk. volt id?. Igen. Gyógyszer-értékesítési igazgatón? lett. Mert el kellene mondanunk. Az pedig egészen rendkívülivé tette az eredményt. semmiképp sem kerülhetünk ki bel?le patyolattisztán. és végre a teljesítménye alapján értékelté Celiának nem voltak olyan illúziói. hogy valami hasonlóval meg gyorsíthatnánk a Staidpace engedélyeztetését. Semmire sem gondolok.

hogy ha valakinek ekkora felel?sség van a vállán. Bár lehet. és ha valami nem úgy megy. Az este folyamán még többször szóba került incselked? hangnemben Celia kett?s el?lép e . . hogy még Sam lelki bajait is magadra vedd. Maga napról napra bölcsebb. De néha titokzatoskodik is. Celiának és Andrew-nak nagyon tetszett a két fiatal. átkelni a gyalogátkel?n és a központ f?kapuján belépve újból liftbe szállni és felmenni az irodájukig. milyen bölcsen döntöttél. érdekes fiatale mbert mutatott be: Dwight Goodsmith.Bár az új beosztásában Celiának kevesebb dolga akadt Sam Hawthorne-nal. a Mennyei Jeruzsálembe . Celia mondta neki Sam azon az utolsó munkanapon. az én utódom lett. azt hiszem. Jordan szorított a meg Celia hálásan Andrew karját. a következ? szavakkal emelte poharát: Az egészségedre. Celiának az új beosztása miatt érzett örömét beárnyékolta egy szomorú esemény. és ezentúl megint többet kell aggódnom érte. Te jó ég. ilian tósztja után Sam mosolyogva így szólt: Celia még nem tud az igazi el?léptetésér?l. Most pedig azon gon dolkozunk. hogy el?léptetjük és áthelyezzük az értékesítésre. Teddy az íróasztalánál halálos végû szívroham érte. és láthatóan nem tett rá negat rduló szeretet. Lám-lám bólintott Andrew. aki téged választott vezérl? csillagának? Bill Ingrammel? nevette el magát Celia. a barátom. bár önz? módon azt szeretném. aki hazajött látogatóba a bentlakásos középiskolából. hogy aztán az üveghídon átballagva a központ épületébe a hangtalan különlift felrepíts dik emeletre. úgyhogy nin ség arra. amikr?l n em akar beszélni. mint eddig . amivel nem é t egyet. Sam is nap mint nap ezen a bizonyos szinten állította le ezüstszürke Rolls-Bentl eyjét. ahelyett hogy igénybe vette volna a neki kijáró hivatali autót sof?rrel. Miért? Sokkal hajszoltabb. és Celia arra gondolt. Igen bólintott Celia. A jelek szerint ? is jó csillagot választott magának. nemes tartású n?vé serdült. Dr. mintha m lát kapott volna a Nemzeti Panteonban. amit Celia és Andrew tiszteletére adtak. ezek elkerülhet tlen dolgok. és kénytel enek voltak el?ször lifttel lemenni az utcára. Igen. Átjárófolyosói szintnek a Felding-Roth központi épülete mellett magasodó parkolóház l emeletét nevezték. Bill a nemzetközieknél van mint latin-amerikai igazgató. Jogot tanul. mert na voltál Samnek. mert csak ma délután írtam alá az enged olnaptól fogva saját parkolóhelye van az átjárófolyosó szintjén. Hazafelé a kocsiban Andrew megjegyezte: Most látszik csak. mint máskor. Lilian Hawthorne pedig egy kellemes vacsora alkalmával. Szép. és megint eszébe jutott az az alkalom. igazad van. Ha valami fontos dolgot fedez fel a vállalat mûködésével kapcsolatban. papa! sikkantotta Juliet. Itt csak a cégvezet?ség legmagasabb rangú tagjai parkolhattak az autójuk kal. vagy valamir?l úgy gondolja. akk or gyötri magát. amit egyetlen gyermekként kapott. A vacsorán részt vett a tizenkilenc éves Juliet Hawthorne. Celia. Mintha lennének olyan gondjai is. Kísér?jeként egy kellemes. és a barátjához fordult: Ez olyan. akkor ar ról mindig tudni akarok. A vezet?höz menet közben tilos szexuálisan közeledni tréfálkozott Andrew. hogy nem is olyan régen még az apró Juliét és Lisa pizsamában kerget?ztek ugyanebben a szobában. aztán hozzátette: Mostanában aggódom Sam miatt. Az alacsonyabb beosztásban lév?k csak az alsóbb szinteken parkolhattak. mikor felfigyelt Ingramre. Sam a tudomására hozta. a Quadrille-Brown reklámügynökségi találkozón New Yorkban. Néhány kés?bb megkérdezte: Ha már a karrierek ide-oda csatlakoztatgatásáról van szó: mi van azzal a fiatalemb errel. hogy meg kellene tennünk és mégsem tesszük. mikor még a régi beosztásában volt jelen. A te válladat is épp elég felel?sség nyomja figyelmeztette a férje . hogy az ajtaja mindig nyitva áll el?tte. ha nem lépnél tovább. mikor évekkel ezel?tt a Saméhez kötött ját karrieredet. ahogy kellene.

Megosztotta a kétségeit Sammel. és ott állt a nép el?tt a roppant nehéz. Én is szerettem Teddyt mondta csendesen az özvegynek. hogy mindaddig ne ítélje meg a szert. De azóta több mindent megtudtam róla. a meleg kábátokba burkolódzott gyászolókna k jéghideg es?t vágott az arcába az orkánszerû szél. de legalább vértelen feladat: begyógyítani a sebek amik a polgárháború óta a legmélyebb és legnehezebben gyógyuló sérüléseknek bizonyultak. Valóban te vagy a Felding-Roth lelkiismerete. Emlékszel. hogy önz? vagyok mondta Celia . és meggy?z?désemmé vált. h gy terheseknek készült. hogy megkezd?dhet a Montayne amerikai tesztelése. Teddyé volt az egyik együttérz? teki ntet. Mikor el?ször hallottam a Montayne-r?l vallotta be a férfi . Upshaw? kíváncsiskodott kés?bb Andrew. A Montayne-nek egyszerûen most jött el az ideje. zébe jutott. Megsemmisít? vereséget szenvedett Amerika. Ezenkívül 1975-ben a kormányrendelkezések is sokka gorúbbak voltak. egy nem zet. Minden változik er?sködött Sam. még miel?tt Brucie katonaköteles korba ért volna! Egy-két héttel kés?bb a Felding-Roth vezet?inek körében futótûzként terjedt el a hír. A mi életünk biztos. és vannak is ilyenek lyek a terhesség alatt biztonsággal szedhet?k. addig a cégnek min dig lesz lelkiismerete. é részér?l egyetértek Teddyvel. de az egész vi lágnak. hogy amíg maga a Felding-Rothnál van. mikor ki akarták dobni a teremb?l. ugyanakkor tökéletesen biztonságos szer. nem láthatja energikus lépteit és a lelkes magyarázás közben ide-oda imbolygó fejét. De hát egyikünk sem tökéletes. hogy Andrew mindkét terhessége alkalmával ragaszkod tt a teljes gyógyszertilalomhoz. ezért büszke va gyok rád. utólag mennyire örült annak. hogy nem lesz elegend? a sebek begyógyításához jósolta Andre este. a Waldorfban tartott konferencián elmondott beszéde után. és mindig azt mondta. Ugyanígy lenniük kell olyan gyógyszereknek. és egészen a sí menetet. A tragikus mészárlásnak viszont vége szakadt . így Celia és Andrew is Upshaw-ék otthonába hajtottak a temetés után. mélyen megindulva a hallottaktól. miután Celiával együtt végignézték a tévében az amerikaiak végs?. Néhányan. Még egy éve lett volna hátra a nyugdíjig. Ami a gyógyszer célját illeti. aki megért?nek látszott. s ez a ka teljes mértékben kielégítette. hogy dolgozhato tt magának. Büszke volt. A következ? hónap jobb hírekkel szolgált nemcsak a Felding-Rothnak. Celiának nagyon rossz érzése támadt. eszébe jutott az a nap. Celiának. hogy cs tosan hatékony. Például volt r a szülés alatti érzéstelenítést hevesen ellenezték néhányan. Sam arra is rámutatott. hogy hál ' istennek vége lett. és ezalatt hatalmas fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásba és az új szerek tudományos tesztelésében. Franciaországban engedélyezték a Montayne nevû szer gyártását és forgalomba hozatalát. míg nem olvasott el róla minden . amely nem volt hozzászokva a vereségekhez. Teddy ye.Teddy mindvégig a recept nélküli szerek értékesítési igazgatójaként dolgozott. mint maga. az els? hónapok reggeli rosszulléteinek és hányingereinek kiküszöbölé hoz hasonlóan neki is élénken éltek még az emlékezetében a Thalidomid szörnyû következményei. mikor felfig yelt Teddyre tizenöt éve. Kellemetlen. viharos márciusi nap volt. Jordan mondta. és remélem. Mindkett?nknek igaza volt javította ki Andrew a feleségét . Befejez?dött a vietnami háború. Ez a ng-Roth Pharmaceuticals és a Laboratoires Gironde-Chimie közötti licencmegállapodás értelmébe azt jelentette. hogy soha többé nem hallhatja Teddy harsány hangját. akkor én is ugyaníg reagáltam. Annyira csodálta magát Teddy. amely kísérte. Celia Andrew-val és több kollégájával együtt elment Teddy temetésére. hogy ez így is marad. mikor Ecuadorban felsorol tad. de én csak arra tudok gondolni. Ahogy kifelé ment akkor. egy csendes pillanatban félrevonta Celiát. mint az ötvenes években. illetve nem csináltam. Mit mondott Mrs. mert te is felvetet tél néhány dolgot. amit én csináltam. hányszor hallgattattam el a lelkiismeretemet? Igazad volt. Kérte Celiát. Celia elmondta. Zoe. megalázó kivonulását történészek még kétszáz év múlva is a vietnami jelenlétünk jogosságán vagy jogtalanságán fogn Tudom. Mrs. Celia fájó szívve arra. mikor megtudta. hogy tize nöt év telt el a Thalidomid óta. akik meg voltak arról gy?z?dve veszélyes és romboló hatású. aztán hozzátette: Nem mindig feleltem meg Teddy ideáljának.

aminek el?tte kihú alaki a dugóját. Amilyen gyorsan csak lehet. Feingold. ha ilyen tömérdek p y pocsékba. Mintha egy fürd?kádba öntenénk a pénzt. Kérdezze csak meg Samet. Nem volt rá szükség. mint a sivatagnak az es?re. Még csak két éve és néhány hónapja mûködik a harlow-i intézet emlékeztette Celia. és megtanultam bízni az ítéle az ösztöneiben. hogy így lesz. Miért nem repül át Európába. Angyalasszony! De ha már az er?bedobásról van szó. ami eingold ezt mondta: Beszéltem a Gironde-Chimie pénzügyi szakembereivel. Celia válaszolta Sam komolyan . Seth. hogy kemény kérdéseket fog pni a részvényesekt?l az évi közgyûlésen. Magát ismerem jól. hányadán állnak? Higgye el. Pénzügyi okokból szeretné. Csak azt t m. hogy akár rögtön megírhatjuk a hivatalos alamizsnakérelmünket. Úgyhogy azt akarom. és biztos. Most. Nem gondolja. megtenném. mert enciklopédikus tudásanyaggal rendelkezett a Felding-Roth pénzügy ir?l. de így is annyi dolgom van. és ennélfogva bi hogy azt javasolná. Tudományos szempontból valóban. akkor hadd mondjam meg. maga nézzen utána. kezdte Celia. és aztán tegyen nekem jelentést a helyzetr?l. nálunk is az értékesítésen már mindenki erre feni a fogát nyugtatt ia. De Vincentnek el?ítéletei vannak. hogy a Montayne nagy pénzügyi fellendülést og hozni. hogy mennyire kedveli Martin Pea -Smitht . Az ez évi mérlegünk olyan . hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Egyszerûen nem hajlandó küldeni. Ez az egyik oka a katasztrofális pénzügyi helyzetünknek. amikt?l hosszú évek óta szenvedett. mert néhány nap múlva mag az elnök hívatta magához. Bár még korai. Az elmúlt két évben baráti kapcsolatba került Celiával. hogy Andrew kikezelte Feingold feleségének ízületi csúzát. És a maga kedvéért. A feleségem szerint a maga férje még a vizet is borrá tudja változtatni közölte e p Celiával az id?s számvev?. ha bezárnánk Harlow-t. vagy csak a hasukat vakarják. Igen válaszolta az asszony. Seth az egyik kétked?. hogy két éven belül legalább valamicske eredményt fel tud d mutatni válaszolta Sam. Az asszony megígérte. Seth Feingold már említette nekem. És még valami: Marti gyre makacskodik az id?szakos beszámolókkal kapcsolatban. Biztosan tudja. hogy megnézze. Meg kell hogy mond jam magának. amire akkora szükségünk van.. azok is dolgoznake. errefelé többeknek így egyeseknek az igazgatótanács tagjai közül is e i vannak ezzel a brit mulatsággal kapcsolatban. hogy valóban van haladás és ér b csinálni. Én a világon semmit sem hallottam fel?lük szakította félbe Feingold. hófehér hajú veteránja már túl volt a nyugdíjkorhatáron. Mindazonáltal kérem tekintet nélkül arra.. amiben nem kis szerepet játszott a . És különben is. Eleve ellenezte a nagy-britanniai kutatást. hogy össztûz alatt állok Harlow és Martin Peat-Smith miatt mondt a. maga is hitt Martinban. és az igazgatótanács meg a részvényesek nem hagynak nyugton. Sam bólintott. de to vállalatnál tartották.anyagot. akkor arra tegyen tot! Mikor tud indulni? . mindent be fogunk dobni. Celia. Rosszkedvûen hozzátette: Néha már én magam is h megoldásra. hogy az ügyben Celia forduljon Samhez. hogy ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre van szükség. a cég élénk. Celia. A kezelés nyomán megszûntek Mrs. Aztán a Montayne-re terel?dött a szó. vannak a hitnek is határai. De az igaz anács tagjai között is egyre többen értenek egyet vele. Martin akkor azt ígérte. Hogy maga milyen jól ismer mindnyájunkat! pukkadt ki a nevetés Celiából. úgyhogy Harlow bezárása az ? igazát bizonyítaná. hogy Vincent Lord jobban ért a dologhoz? kérdezte Celia kétkedve . hogy jobban megismertem magát. akik szerint f antasztikus profitot fog hozni nekik a szer. gold fájdalmai. Úgyhogy feltétlenül szükségem van valami bizonyosságra arról. hogy milliókba kerülnek nekünk. hogy sokan feltesszük a kérdést: vajon azok a britek odaát a kutatóközpontban. és egész nap teázgatnak? Mostanában nem sokat hallottam. mikor azt mondta Celiának: Sam azzal biztatta az igazgatótanácsot. A Montayne fontosságát a Felding-Roth számára röviddel azután Seth Feingold alelnök-s vev? is alátámasztotta. és a legszorongatóbb helyzetekben tudott mindig újabb és újabb vésztartalékot el?varázs i. nekem a csodadoktor feleségével kapcsolatban vannak hasonló érzéseim.

Legutóbbi találkozásuk óta neki és munkatársainak sikerült teljesíten ntosabb célkitûzést felfedezni és elkülöníteni egy olyan hírviv? ribonukleinsavat. egyetlen percet sem vesztegetett el a kétnapos munkalátogatásból. Izgalomtól remeg? hangon jelentette ki: Ez a bizonyítéka annak. kény es folyosókról. következ? lépé ként az elektromos töltésük alapján speciális gélekkel szétválasztottuk ?ket.Megpróbálok holnap 4 válaszolta Celia. csak az átlátszó fi lmet.. hogy Celia teljesen magára maradt a kétségével: valóban jól látta. Mikor Celia kora reggel megérkezett a heathrow-i repül?térre. milyen kitûn?en hal ad az agyi öregedés folyamatának kutatása. Amint eldöntötte. mert a fa tudomány szempontból tisztátalan. Martin tovább magyarázott. Mint mikor egy bûvész el?kap ja a nyulat a cilinderb?l Voilá! Martin odacsúsztatott néhány negatívot Celia mellé a pad ahová leültek megpihenni. vagy c képzel?dött? Ezen az els? napon Martin végigvezette a laboratóriumokon. hogy ott Martin Peat-Smithszel és a többiekkel megtárgyalja a harlow-i egyenletet ... Martintól lefelé mindenki azt bizonygatta Celiának. amelyeknek modulfalait bármikor át lehetett rendezni. semmit nem látott rajtuk. mindenr?l az intézménybe pumpált milliók jutottak eszébe: a tágas la ról és modern irodákról. Akárhová nézett. amiket a kétség jele ként is értelmezhetett. tele rozsda tes acéllal és modern bútorokkal... Csak néha figyelt fel egy-egy elkapott pillantásra.. a portástól az iga tóig. és h ogy milyen keményen és természetesen összehangoltan dolgozik a csapat. a fiatal patkány vonalában legalább kilenc peptidet talál. . a kellemes tárgyalóról... szemlesütésre. A körútjuk végén Martin benyitott egy kis laboratóriumba.. és elmagyarázta az ot t folyó munka lényegét. amely mellett a Vigyázat! Sugárveszély! tábla Ahogy felálltak a padról. amelyek mûanyagból készültek fa helyett. Id?vel ugyanezt valószínûleg az embereknél is be fogjuk tudni bizonyítani tette h zzá. mutatta az ujjával. ott van egy peptid. és közben azon tûn?dött. Ezek a kromatogramok filmjei. amelyek egy kissé szintén radioaktívak lesznek. megpróbáljuk becsapni a bakté hogy elkezdje termelni a kívánt agypeptidet. A két inkubátorszobában üvegfalú inkubáto amelyekbe külön polcokat terveztek a baktériumokat és éleszt?gombákat tartalmazó petricsészé Más szobáknak kett?s ajtajú bejáratuk volt.. fehér köpeny s férfi asszisztens nézett farkasszemet vagy fél tucat ketrecbe zárt patkánnyal. hogy megtaláltuk a ribonukleinsavat. az els? osztályúan felszerelt laborokról. hogy mit javasoljon otthon Samnek. hogy ez valóban diadal-e. A Harlow-ban töltött els? napján mindenki arról igyekezett meggy?zni.különböz? korú patkányok viv? ribonukleinsavat izoláltunk. hogy már eddig is mennyi mindent tudtak meg. Celia igyekezett minél többet minél gyorsabban megérteni. ami külö atal és öreg állatok agyában.. Innent?l kezdve szinte csak tudományos zsargont használt. és régimódi cvikker csüngött a nyakában egy fek nóron. . Ahogy Celia a fény felé tartotta ?ket. ezután röntge asználtunk. milyen nag yszerû a hangulat.. Igen mondta Celia. Most. és észre fogja venni azt a két vastag söt t. hogy radioaktív aminosavakat adtunk hozzá. Ez borzaszt ontos. A világítást mindenhol optimálisan oldották meg. ami egyenesen a Felding-Roth kutatóintézetbe indult vele. és ahol sávok jelennek meg. el? tudjuk állítani a megfelel? DNS -t. A leveg?t légkondicionáló berendezés tisztította meg a szennyez?dése l.. A kissé görn edt hátú.. De ezek a jelek oly futóak voltak s persze nyomban le is tagad ta ?ket mindenki . ahol egy id?s... Itt itt. hogy az agyi ribonukleinsav és valószínûleg a DNS is megváltozik az öregedési folyamat során. a széles. ez az erjeszt?rendszer állítja el? az állatiagy-peptideket. amit az öreg állat agya már n m termel.. amely igazo ja a több mint kétéves együttes er?feszítést ilyen horribilis ráfordításokkal. Az egyik egy fiatal patkányé. azonnal felül a repül?gépre és hazautazik.. Nézze csak meg jól utasította Martin . a másik egy öregé. kés?bb a kivonatot éleszt?b?l nyert sérült sejt -készítm inkubáltuk úgy. Már várta a sof?r a vállalati kocsival. amit aztán egy él? baktérium DNS-ébe kell illesztenünk. aszott férfinak már alig volt haja. Nézze csak.

El is patkol mindjárt. aztán. elkezdett émelyegni. ha az embernek sok a dolga.Ez itt Mr. Csendesen jött be. és rázárta a tet?t. Én viszont bemutatás nélkül is tu gy ki maga. nyomában a kettészelt nyaki artériából kispriccelt a vér. felnyitható mûanyag dobozt. vigye innen ezt a kínzóeszközt. Már nem lélegzik közölte Yates vidáman.. és igyekezett visszaemlékezni arra. lenyomta a kést. megértette?! Celia hallotta Yates gyenge hangját: . Yates lenyúlt. Soha többé!. De el?ször meg kell ölnöm az egyik kis szarházit intett a p yok felé. miután elhasználtuk a leveg? oxigénjét. pedig van sokkal gyorsabb módja is. ha továbbra is itt akar dolgozni. de csak nem j utott eszébe. Ha nem zavarja. várjon meg odakint. De elég la ssú halála volt. Szárazjég jelentette ki Yates. és nehezen szedte a lev eg?t.. mikor maguk jöttek. Peat-Smith szereti. ami fölöt enül egy éles kés függött. Ó. A szárazjég miatt szén-dioxid terjeng a dobozban mondta Yates. hog yan ölték meg a patkányokat annak idején az ? laboratóriumi gyakorlatai során. Épp akkor tettem be. és semmi mást!. Az asszony a bezárt ajtón keresztül is hallotta Martin dühödt kiabálását. hogy ez mit jelent? Celia elmosolyodott az elemista kérdésen. gyorsan begyömöszölte a dobozba úgy.. Ebben egy kis emelvény alatt lév? tálcán kristál ag g?zölgött.. vagy tör sze. Annak ellenére. Kinyitotta az egyik ketrecet. szeretném nézni. gyors mozdulatokkal kinyitott egy hût?szekrényt. Ez itt egy guillotine magyarázta Yates még mindig vidáman. vonagló testet közömbös mozdulattal egy hulladékgyûjt?be dobta és tte a fejet. aztán nem mozdult többé. Halk. még miel?tt Celia tiltakozhatott vol na. nem akarok kegyetlenséget. hogy a fájdalom entes szén-dioxiddobozt használja. A franciák értik a m . Hát ez a kiskoma sem tud. és most látta csak meg. és a patkány feje lehullott. Egy perc telt el. Egyáltalán nem zavar. Szén-dioxidot lélegzünk ki. Most már emlékezett rá: egy ehhez has nlatos szerkezetben végezték annak idején a patkányok az ? laborjaikban is. aki éppen boncolásra készül közölte Martin. amit aztán a mûanyag dobozba tett. Mindenki tudja. Dr. hogy az egyik végében volt egy kis kerek nyílás. Cel kis emelvényen remeg? állatkát. Mickey Yates nyújtott kezet a férfi Celiának. Mikor Martin becsukta maga mögött az ajtót. Természetesen. szakért? módon benyúlt és megfogott egy kétségbeesette n rúgkapáló fehér-szürke patkányt. Igen. Ez.. Martin elnevette magát. Ez annyiban különbözött az el?z?t?l. Telefoná llene. és kijelentette: Na. Tudja.. ha a szén-dioxidd obozt használjuk. hogy a feje kilógott a lyukon. Martin gyilkosan nézett Yatesre. Harminc másodperc múlva kinyitotta a mûan ozt. aztán valami elhaló sikolyféle. hogy Ce ia nem most látott el?ször ilyesmit. mi Ugyanilyen nyugodt hangon kérte Celiát: Kérem. Lassú? Nekem gyorsnak tûnt mondta Celia. és el?vett egy fémdobozt. az utasításomat. hogy tudják. Yates a még vérz?. Yates. Jó is. kivette bel?le a mozdulatlan testet. Itt hagyhatnám pár percre? kérdezte az asszonytól. Yates hátrapillantott a bezárt ajtóra. Mikor Celia kiment. Ügyes. De így piszkosabb a munka válaszolta Celia. kivett egy újabb patkányt az egyik ketrecb?l. ahogy dolgozik. Celia Yateshez fordul t. Celia undorodva. reccsen? hang hallatszott. És jó gyors. Lassú. nem olyan vészes. ahogy a patkány kett?t vonaglott. ez megdöglött. kinyitott egy szekrénykét a pad alatt.. Most már csak az agyat kell kivennem. Ilyen kör tben nem tudnánk élni. Nézték.. Mint mikor valaki kenyeret szeletel. és a mélyhût? rekeszb?l kive tt egy átlátszó. dühösen csattant fel: Miattam nem kellett volna ezt csinálnia! Mit? kérdezte a háta mögül Martin. Gyorsan és fájdalommentesen! Én semmit sem éreztem röhögte el magát az id?s férfi.

Különb n hamar érzéketlenné válik az ember a szenvedéssel szemben. semmiség az egész. a nap folyamán még egyszer felvetette. nem hiszem. mint mások.. az a következ? lépés. hogy más okból nem íródnak meg azok a bizonyos jelentések. ? írja. Fontosabb. mit kell még tudnom a tudós lelkér?l kérte Celia. Celia id?közben lehiggadt. Jordan fejtegette Nigel Bentley . Tényleg. ezúttal az ügyvezet? igazgatónak. de ehhez id?re van szükségünk. hogy egy vonzó n? figyelje munka közben. De még nem sikerült izolál egy proteint. Igen. A feladatát egyébként kifogástalanul látja el. Meg kell értenie. meleg mosoly suhant át. mert nincs hozzászokva. A tudományos kutatónak mindig ezt kell szem el?tt tartania. Tényleg ezt mondtam? Martin meglepettnek tûnt. fáradt szeme túlfeszített munkár kodott. amiknek két éve nyomuk sem volt.. az vagyok. Merthogy addigra feltétlenül lesz valami eredmény. és igyekezett Martint is megnyugtatni: Ugyan már. uram. Akkor felel?tlenül fecsegtem. de takarosán berendezett kis irodájában. hogy szeretne szintetizálni egy DNS-t. Kifejezetten zavarban van néha attól. Martin arcán gyors. ezért is hoztam magammal Cambridge-b?l. Nagyon sajnálom. a felfedezések úgy születnek. és Celia egyre jobban tisztelte ezt a hozzáért?. meg arról. Térjünk vissza a kutatás állásához mondta gyorsan. holn pra pedig már el is felejti. Martin korholta szelíden Celia . hogy a mindennapi élet realitásai okkal kés?bb ismerkednek meg. azt mondta emlékeztette Celia . aztán így folytatta: Talán az a legfontosabb. A tudós most el?ször rázta meg türelmetlenül a fejét. Celia egyel?re nem bolygatta tovább a témát. hogy adjanak nekem két évet . azt a peptidet. Ugye. verébszerû kis embert. Martin kortyolt egyet a kávéjából. miért nem küld jelentéseket? Samnek válaszolnia ll az igazgatótanács kérdéseire. aztán folytatta: Lehetetlen tatómunkát végezni úgy. hogy az agya annyira gyorsan mûködik . és meg is fogjuk oldani. amelyiket keresi. A jelentések. az mára teljesen lényegtelenné válhat. a tudomány szûzfoldjén nem lehet menetrendekh ez igazodni. Amit most mondott. akik soha nem . Mikor megnyitottuk az intézetet. hogy a tudósok olyan hosszú ideig tanulnak és annyira b elemerülnek a választott és nemritkán szûk szakterületükbe. Aztán nyílt az ajtó. Sápadt arca. és ennek érdekében mindent meg kell tenni. ám Celia feszültséget érzett a felszín ala A férfi egyébként is rossz b?rben volt. akik. hogy Dr. S?t vannak olyan nagy tudósok. Nekem igenis számít. akit a kutatóintézet üzleti ügyeinek intézésére választott ején. a fájdalmat minimális szinten kell tartani. Ma már abszolút naivnak tartja ezeket a kijelentéseket. Hirtelen témát váltott. Nigel Bentley elgondolkozott. mindent megsemmisítene. Nem számít. a korábban írt. Már másnál is találkoztam vele. Beszélt a fiatal és öreg áll különbségekr?l. Erre hívtam fel Yates figyelmét. hogy ezt egyhamar elfelejti. Már dolgozunk raj a. Ez a jelenség gyakori a tudósoknál. nem beszélve a részvényesekr?l. Martin látszólag megint nyugodtan beszélt. Mrs. Olvasott valamit John Locke-tól? Az egyetemen egy keveset. ennek nem lett volna szabad megtörténnie mondta. amelyik számít. Ha rajta múlna. Sebés i ügyességgel tudja eltávolítani a patkányok agyát. De rögtön emlékeztette magát arra is. a körmölés c emésztené a drága id?met. Ennek az az oka. Igazam van? Igaza. hogy a megbízatását illet?en érzelmeknek nincs helye. hogy az ember egy adott irányba koncentrálja gondolatait . hogy ami életbe vágóan fontos volt neki tegnap. És én is. és ezt még az állatbarátoknak is el kell ismerniük. Mindig a z emberi szükségleteknek van els?bbsége. azt. az exszázados Bentleynek. hogy az ember semmilyen fájdalmat ne okozzon az állatoknak. no ha annak idején rendkívül jó észrevételek lehettek. Ketten ültek Bentley szerényen. mondjuk két évvel ezel?tt. hogy miket írt le koráb ban. maga nagy állatbarát? kérdezte Celia kíváncsian. Sam jól emlékszik rá. Az arcát olyan barázdák szántották végig. Mondja el. aztán magabiztosan folytatt a. de valamivel kés?bb. a papírmunka. Yates talán a t feledkezett el magáról. Itt. Ez pontosan két évvel és ppal ezel?tt történt. karon fogta Celiát és az üres tárgyalóba ahol egy termoszból kávét töltött maguknak. kilépett rajta Martin. és egyúttal a legnehezebb is. Az incidens nyomán Celia még inkább kedvelni és tisztelni kezdte Martint.Igen. Neki az volt a véleménye. Peat-Smit h gyötrelmesen nehezen ír le bármit. hogy a kutatásra koncentráljak.

Megfogadom a javaslatát. És még valami: Dr. Mégis. Nem hittem volna. összeillesztette az ujj hegyeit. Részletesen akarok tudni ezekr?l a kétségekr?l jelentette ki Celia. Celia tudta. így bizonyos kötelezettségeim vannak Dr. Mindez szörnyû teher volna bárkinek. hogy két asszisztens közül melyiket küldje el Londonba egy háromnapos továbbképzésre. Peat-Smithszel szemben. Most hirtelen azonban hatalmas felel?sség szakadt a nyakába. Például azt. hogy bizonyos szempontból mindvégig gyerekek maradnak. Jól mondja. Peat-Smith hozzá van szokva ahhoz. hogy briliáns min?sítései vannak. va gy kétségeket ébresztenie az itt folyó munka menetével kapcsolatban. hogy mereven tartsuk magunkat a szabályokhoz. olyan. én határoztam helyette. szemben Celiával. Martin meg Bentley is egybehangzóan állította. tiszta és gyors beszédû fiatalember volt. Peat-Smith vezet?. lán nem lenne épp szabályos. a m aga szabta tempóban. mint amilyen a maga jelenléte. Dr. nem hagyta rá Bentley. Estére ott lesz a szállodájában. de még nagyobb felel?sséggel tartozom önnek. kés? délután tudott találkozni Dr. még valamit tisztán kell látnia folytatta Bentley. nincs meg hozzá a megfelel? tudományos képzettségem válaszolta Bentley. Hallgatom. például. Dr. Apróc volt. És ennek kihatás ehet a mostani látogatására is. Dr. Tudna szerezni nekem egy kötetet? Bentley feljegyzett valamit. Celia csak a második napon. mivel a felett m képtelen volt dönteni. amit maga vagy én néhány perc alatt eldöntöttünk volna. illetve Mr. Jo rdan. hogy Martin miért nem kü lentéseket. Lockeista? Igen. Köszönöm. Bentley mondta Celia. hogy egyedül dolgozik. és mint ilyennek. A végén. akit Martin tudományos helyettesnek vett maga mellé. Néha n a eldönteni. nem szabad gyengeséget mutatnia. Pea -Smith f? törekvésével. aki az íróasztalánál ült. Mrs. Sajnos. Ez a kérdés túl fontos ahhoz. Sastrival. amelyek fölött az asszonyt mustrálgatta. Hawthorne-nak. hogy a fiatal tudós nagy nyeresége az intézménynek. Ezek szerint igenis vannak kétségek az itt folyó munkával kapcsolatban állapított eg Celia. Celia határozottan érezte. Bentley. ahogy mondtam. hogy mondanak el neki. Rao Sastri jóképû. beszélnie kellene négyszemközt Dr. hogy Dr. A Nigel Bentley-vel folytatott beszélgetése óta másokkal is váltott néhány szót az intézetben. Mrs. utasítania kellene a nyílt beszédre. a harmin nnen. hogy valamit mindenki leplezni próbál. Segíthetek még valamiben? Celia gondolkozott.is jutnak el ezekig a realitásokig. akik m an vidáman és optimistán ítélték meg a munka állását. hogy az utca jobb vagy bal oldali járdáját válassza. Halvány mosoly futott át Bentley arcán. hogy ezek bármelyike jellemz? lenne Martin Peat-Smithre jegyezte meg Celia elgondolkozva. embe rek függnek t?le és egyéb nyomásoknak is ki van téve. Most már csak az a kérdés. Talán így. valóban. Folytassa. Szeretnék ma este egy kis Locke-ot olvasgatni mondta Celia. Azt hiszem. Mr. Ezért a kérdésére i nel kell válaszolnom. Jordan. Mindez persze szöges ellentétben áll Dr. sötét b?rû. Hát. akik valaha éltek eze n a földön. Sastri és Celia az étterem me . Én is hallottam. Sastrival. Például hetekig vacillált a . De más szempontból igen. itt és most. és e a hatalmával. de azt hiszem. Ezért is találkozik az ember tudományos körökben an gyakran gyerekes viselkedéssel kicsinyes perlekedéssel és hasonlókkal. Mindkett?nkne z a meggy?z?dése. Peat-Smithnek rengeteg fejfájást okoznak az apró döntések. hogy ezek a kétségek megalapozottak-e. Itt dolgozom. aztán azt mondta: Martin ma John Locke-tól idézett nekem. Mert ezt megsínylené a m nkamorál. hogy Locke egyike a legnagyobb filozófusoknak. a tudományos tisztánlátással és elkötelezettséggel. Celia emlékezett rá. Egyre több dolgot értek meg mondta Celia. és én is az vagyok. Rao Sastri az a nukleinsavvegyész pakisztáni származá egykori cambridge-i kolléga .

Vé vannak bizonyos kötelezettségeim Peat-Smithszel szemben. rendben van. Sastri mondta végül Celia. Mrs. ugye? A fiatal pakisztáni ha ngjában egyszerre érz?dött megrökönyödés és félelemmel vegyes tisztelet. tudja. hogy kérem pontosabban utasítom . hogy belátható id?n belül yt tudnak felmutatni. Hawthorne-nak a megbízásából vag . De miel?tt tovább beszélg szeretném közölni önnel. hogy megismerhetem viszonozta Celia a kedves köszöntést . Dr. Magától megtudtam azt. Igen. Celia megpróbálta összeszedni tudományos ismereteit. Talán majd tíz év múlva. véleménye szerint pontosan hol tart az intézeti kutatás. És nem is egészen sportszerû az járása. Igen bólintott Celia . Sastri. Megvonta a vállát. sehova sem vezet. hogy rlow-ban dolgozó tudósok közül már csak egyedül Martin hisz abban. Én is örülök. A kukoricázás ahogy olyan ékesszólóan megfogalmazta. Nagyszerûen haladunk! Tényleg csodálatosan! Minden a legnagyobb rendben. ott. mint ahogy ezt már Bentleynek is megmondtam. Hát ez az a bizonyos fal. Jordan. mert a vállalattól kapja a fizetését. Bevallom. Maga nem fogadja el ezt az elméletet? kérdezte Celia. hogy még akkor sem biztos. Sastri megadóan felemelte a kezét és felsóhajtott. és szere az itt folyó kutatómunkáról beszélgetni. és fel vagyok ruházva az ? jogkörével. ahol egyébként a vezet?ség szokta a munkaebédeit elkölteni. ez a kollégám elmélete. mégpedig nem is rossz fizetés serébe jogunk van tudni a becsületes szakmai véleményét. Dr. legyen velem teljesen ?sz inte. Mrs. hogy maga bebizonyította egy egyedülálló ribon einsav létét. és el? kellene tudnia állítani egy hozzá kapcsolódó DNS-t. Sastri kulturáltan és hibát ul beszélt. És szerény véleményem szerint. kis pakisztáni lejtéssel. de néha hirtelen lkomorult és kissé nyugtalanul nézett Celiára. Miután kezet fogtak és miel?tt leültek. De ma éjjel nem fogok tudn . Köszönöm. Mrs. Celia bezárta az ajtót. Dr. Fejtse ki ezt részletesen. De a lelkem legmélyén már nem hiszem. hogy valaha is r kkanunk. Mr. hogy senki ne za varja ?ket. Gyakran öntötte el az arcát a mosoly. Viszont még ennél is fontosabb kötelezettségei vannak a Felding-Rothszal szemben mondta élesen Celia . és merre halad. Sastri sajnálkozva megrázta a fejét. aki rendes ember. és Celia megtudta. Igen. Nincsenek olyan módszerek. nem beszélve arról.. ne hallgasson el semmit. Gondolom. mit mások is osztanak itt az intézetben. amelyen tudunk áthatolni megfelel? módszerek híján. A kutatás nem haladt sokat el?re. Jordan. Szét lehet választani a peptideket? Sastri elmosolyodott. a hangja kissé fölényessé vált. ezt már mások is mondták nekem. és ezeknek a módszereknek a kidolgozása évekbe t et. Peat-Smith kollégám gyakran beszélt önr?l. mert holnap visszarepülök Amerikába. de mi jön ezután? Mert most eljutottunk egy ásítóan üres falhoz. Több mint két év alatt csak annyit tudtunk elérni. és körülbelül negyven protein van benne a. hogy megtaláljuk a fal mögött azt a bizon yos peptidet. Úgyhogy arra kérem. ki vagyok kezdte az asszony. hogy a Felding-Roth elnökének. Martintól tudom folytatta Celia . amiért átrepült A fiatalember szomorúan bólintott. amikkel továbbhaladhatnánk. mikor közölte velem a maga szándékát. haladékt alanul mondja el nekem. Te jó ég! Jaj istenem! Mi jön most?! Az jön. Még körülbelül húsz percig beszélgettek tudományos dolgokról. ez valóba n érdekes eredmény. az elismerés hangján. A hírviv? ribonukleinsavlánc hosszú. Megtettem a kötelességemet. ez így is van! De azt talán nem mondta meg magának. hogy találkozhatom magával. Szörnyen kínos helyzetbe hoz feszengett Sastri. Megtiszteltetésnek veszem. mert ön ragaszkodott hozzá. hogy az izolált anyag túlságosan nagy. Sastri id?pocsékoló do edig nekem nincs sok id?m. amit Peat-Smith ott sejt.. Éppen ezért használhatatlan: értelmetlen peptidek csokra. Hát. tudom. amiket eddig talán senkive l nem osztott meg. Igen. Ezt nevezem. hogy az elején én is hittem benne. Jordan! Maga nem kukoricázik. hogy meger?sítettünk egy teóriát y szerint az életkor el?rehaladtával változás következik be az agyi DNS-ben. így az esetleges kétségeit se.tti kis teremben ültek le beszélgetni.

A nappaliban egy szabadon lév? rúdon papa gáj gubbasztott. mert rabszolgahûséggel követték. akkor nem lenne szükség a kutatásra egalapozott szakmai ítéletekre és jó ösztönökre van szükség. amit Sastri mond? Természetesen nem! Martinból megint kitört a türelmetlenség. hogy futószalagon készültek. Egy asztalkára ki volt készítve néhán al. Vannak. három kilométernyire a Felding-Roth intézett?l. most is rendkívül vonzónak találta Martint mint férfit. Nagyon szeretem. Rao nagyon becsületes ember.i aludni. Martin még mindig olyan magabiztos volt. De min dig is voltak és lesznek rövidlátó emberek. ha állatok vesznek körül. Nagyon köszönöm válaszolta Celia . álomszép barna-fehér mintás ruhakölteménybe burkolódzott. és a nyaká sort tett. hogy emlékezik a kedvenc i Elgondolkozott azon. Martin odanyújtotta a daiquirit Celiának. A nappaliban csak a legszükségesebb berendezés volt: egy b?rfotel olvasólámpával meg három könyvespolc. egy morgó angol buldogot és három macskát. Minde udományos kutatás elméleteken alapul. Javaslatot kell tennem a harlow-i intézet jöv?jével kapcsolatban. Az el?szobából befelé menet Celia sorra átlépett vagy kikerült öt állatot egy barát ettert. és igazán megható. Meg tudja tényszerûen cáfolni. néhányan tudományos arroganciána ek keverékét. Celia valamivel kés?bbre asztalt foglalt a Churchgate Hotelban. akik nem látják a fától az erd?t. Meg annak a kérdése is. hogy v maga ítélete vagy pedig Sastrié meg a többieké a helyes. emlékeztette magát arra. Ha volnának tények. Martin egy kis ikerház egyik felében lakott. 5 A Harlow-ban töltött második és egyben utolsó estén Martin meghívta Celiát egy italra otthonába. ahol vannak. Javasolnia k ll. mint Celia érkeztekor. Azért jött. mert itt megvannak a hozzávalók. Martin bekísérte az apró nappaliba. Hát maga tényleg állatbarát! Igen. azt hiszem. Dr. mert úgy érezte. ahol meg szállt. Celia elnevette magát. az vagyok bólogatott Martin mosolyogva. mint tegnap. Puha barna haját divatosan rövidre nyíratta. amikr?l Celiának az volt a benyomása. baráti hangu latban lesznek-e. Martin hellyel kínálta Celiát a fotelban.! Holnapután találkozom Sammel mondta Celia. és y csak id? kérdése ez esetben rövid id?é a cél elérése. hogy Martin egyedül él. és egy bejárón? jön naponta takarítani meg rende rakni. hogy vajon a mai este végén is ilyen oldott. amit Sam Hawthorne búcsúzóu mondott neki: Mindegy. Mindenesetre arról a meggy?z?désr?l van szó. ha valóban kemény és könyörtelen i ntézkedésre van szükség. és az italosasztalkához lépett. hogy mennyire kedveli Martint. és Celia m máskor most is megérezte a férfi elismer? pillantását. . én sem válaszolta Celia. hogy ott lehetnek. elkészíthetem magának. A rövid nagy-britanniai útra nem ho t magával sok holmit. És a többi kétked?nek sem. és szeretném tudni a maga véleményét err?l a kérdésr?l. akik ellenzik a projekt folytatását. Azt hiszem. Celia tudta. és bukok a kóbor macskákra. mi t maga meg én cserébe azért. Sastri ilyen? Sajnos igen. ma estére viszont egy Diana vo n Fürstenberg-tervezésû. Igen. De ezt az árat fizetik néha az olyanok. Ezt tudnia kell. Mikor taxival odaérkezett a ház elé.. A modern és praktikusan berendezett ház megszólalásig hasonlított a környez? épü re. Ha daiquirihez van kedve. És? Nincs igaza. Milyen az ital? Finom. tovább. tu mit mondott magának ma délután... Rao itt járt egy órával ezel?tt közölte Martin. hogy még egy évig folytassuk a jelenlegi kutatást. Napközben egy elegáns kosztümöt viselt. mixerek és jég. vagy ha kell. Id? és rengeteg pénz kérdése helyesbített Celia.. telezsúfolva tudományos kötetekkel. A macskák láthatóan tudták ezt. hogy az ember jó nyomot követ. A legcsekélyebb mértékben sem. Mi sem egyszerûbb ennél. Mint korábban. ám m el?tt elindult volna erre a találkozóra.

Közel vagyunk nagyon közel! ahhoz. a piros-fehér terítékek és a kellemes kiszolgálás. Celia minden idegszálával Martinra koncentrált. aminek az volt a lényege. Ez az arrogancia a tudás. Én ezt pozitív és nem negatív ér n mondtam. akkor a vállalat tönkremegy. hog nap este olvasott könyv segítségével kísérli meg kiugratni a nyulat a bokorból Nigel Bentle gyanis betartotta az ígéretét és küldött neki Locke-ot. Nem minth a érdekelne az ügy üzleti oldala. Martin vágott egy grimaszt. meg tudom menteni a céget. menn A Churchgate Hotel éttermében feltálalt étel finom volt. hogy én ítélem meg helyesen a dolgot! Martin felemel a hangját. ünnepeltté és dúsgazdaggá teszem. Én viszont ha kapok még egy kis id?t. De maga hozta el? a témát. De a ezetében mindvégig ott voltak Nigel Bentley tegnapi szavai. de produktívvá. ezen a ny omon indult tovább. Nagy lélegzetet vett. úgyhogy megmon véleményemet. Végül úgy döntött. Az étterem egyike volt a megö nek. Étkezés közben folytatták a Martinnál elkezdett beszélgetést. mikor Harlow faluból várossá lett. jon. Nem tudom. A Churchgate Hotel helyén hat évszázaddal ezel?tt egy parókia állott. Az igazat megvallva most is csa k azért beszélek róla. Felhajtotta az italá ra csapta a poharat. Azt hiszem. Ezt ne értse félre tiltakozott azonnal Martin. vagy nevezze. Miért len t ezzel a mostani fogadkozással? kérdezte magában. az els? alig észlelhet? megingást. Jól válaszolta Celia némi habozás után. mert talán ez az egyetlen módja annak. ott rendelték meg a fogásokat az étlapról. Celiának egy romantikus fülkeülés jutott. a kárpitozott fali fülkeülések. valam a meggy?z?dés keveréke enélkül nem lehet valaki sikeres tudós. amin . nem szabad gyengeséget mutatnia. hogy ez most pont olyan meggy?z?en hangzik. Maguk ugyan azt hiszik. a világháború után építettek. Ezért habozott és mérlegelte a m ondandóját. Akkor Samet is ugya nígy meggy?zte. és azt mondta: Egy órával ezel?tt. Végül így szól A pénzzel nem szeretek többet foglalkozni. és várta. A környezet és a légkör mindenesetre kellemes volt. azt mondta. és m int ilyennek. miként tudhatná ezt meg. én tudom. de Celiának túlságosan sok. mikor a lakásán beszélgettünk. mint amennyit muszáj. Dr. Ahogy ezt kimondta. Celia rögtön észrevette az els? hajszálrepedést a büszke homlokz aton. hogy megértessem magamat egyrészt magáv l. vagy kétségeket ébresztenie. Mert most minden szavát nagyon meg kell gondolnia. mert muszáj. Ha néhány éven belül nem fordulnak jobbr a a dolgok. hogy megtaláljuk a módját az öregedési fo z agy leépülése lassításának. f?leg azzal a pénzzel nem. hogy van magában ném ományos arrogancia. amit kés?bb. A régi épületet belefoglalták az új szállodába. hog dégek el?ször a hallban foglaltak helyet. J akab király idejében lakóháznak használtak. és talán az Alzheimer-kór megel?zésének. aztán megrázta a fejét. Martin vele szemben foglalt helyet. hogy mit fog hallani. mit gondoljak. egyenesen Martin szemébe nézett. mikor az étel már ott volt az asztalon. ami gyógyszerek eladásából származik..Martin kortyolt egyet a whiskyjéb?l. Lehetséges makacskodott . illetve a magukhoz hasonlókkal. Bár nem volt egészen biztos a dolgában. és csak kkor tessékelték ?ket asztalhoz. Peat-Smith vezet?. a mégis tudom. akkor egyúttal maguk is célt érne Celia arra gondolt. hogy én egy fellegekben járó tudósféle vagyok kezdte . gy id? után már csak piszkálgatta a tányérján tornyosuló maradékot . és azon törte a fejét. Hogy az ördögbe tudnám meggy?zni magát? Még megkísérelheti vacsora közben pillantott Celia az órájára. Jól mondom? kérdezte élesen. Egy csöppet sem érdekel. Nemcsak hogy megmentem. és csak néha szakította félbe egy-egy kérdéssel. De ha elérem a célomat. és elgondolkozva maga elé nézett. De a több mint két évvel ezel?tt tett ígéretet nem váltotta valóra. miel?tt folytatta. Celiának tetszett a terem atmoszférája az alacsony mennyezet. hogy a Felding-Roth nagy bajban van. saját munkánk kritikus szemlélésének hajlandósága. Az ördög vigye el. Tén nem tudom.. Vajon van-e a rendíthetetlen küls? magabiztosság ellenére Martinban is valami be ls? bizonytalanság? Celia azon törte a fejét. A kutatómunkám eredménye ugyanis gyon fontos gyógyszer lesz. Celia figyelmesen hallg tta a magabiztos tudományos beszámolót. hogy ez a tudományos arrogancia. másrészt Sammel. mint ami t Martin az els? találkozásukkor mondott a cambridge-i laborban.

El?vette a kulcsát. hogy kényelmesen felá lhasson a férfi is. hogy a tizenhetedik században az üveg luxusnak számított .ek akarja. . talán annyira meggy?z?désévé válik az. menjünk innen. Mrs. tudom mondta a férfi. Ezzel karon fogta Martint.... és felolvasta. Martin mondta határozottan . azt meg fogják találni.. mi mindent tudnának mesélni az ?si falak. és már nem kell sok ahhoz. ör tról.. szerintem így mondta csendesen az asszony. Jordan. hogy eljöjjön az iga zság pillanata.. . hogy most minek kell következnie. köszönöm. összefüggéstelen szavakat mo yogott. De nem ebben az esetben. Mindketten hallgattak. meg kell hogy találják. hogy a több mint két év alatt felgyülemlett feszültség. Az ember írta. de majd m ol.fáradt.. Ráébredt. zárják be az intézetet.. hogy vessenek véget. túlságosan messzire viszi.mondja meg azoknak odaát. és a hall felé t gatta.. kétségbeesett kifejezéssel nézett Celiára. az egyedül hordozott s lel?sség most törte át az elviselhet?ség határát. kinyitotta az ajtót. és Celia hálóingét kiterített a párnára.. A hangja megvál ozott. t kegyetlen volt.. Na. szólalt meg a férfi elcsukló. mert úgy érezte. hogy ezt a vágyálmot tekinti megingathatatlan valóságnak. szerelmekr?l. Amit ker esünk. Elboldogulok magam is. és nem képesek pontosan mérlegelni az ellentétes értékû bizonyítékok súlyát. Onnan vezetett fel a lépcs?sor a vendégszobákhoz.. találkákról. a férfi hirtelen elvesztette az önura amuszürke lett az arca.. veszekedésekr?l.. A hatalmas baldachinos ágyat vacsoraid?ben megvetették. amit keresett. és furcsa pillantást vetett rájuk. Maga szerint így van? Igen. feladom.. ami nem valószínû . az álla megereszkedett. Aztán hirtelen pontosan tudta. befelé kezd mûködni és tönkreteszi saját magát. Én ig nis hiszek benne. hanem a megitélésünk helytelensége. A négyszögletes hálószobának al y. ma éjszaka eggyel több eseménnyel gazdagodi falak történettára. .. A bálványától. betegségekr?l. amit hinni AKAR. hogy ilyen messzire me jen. egészen idegen hangon. Locke-tól lopott idézet. szükség esetén sokkolással. és végül Celia szólalt meg. és odaszólt neki: Írja a vacsorát a számlámhoz. zíve kell?s közepébe talált... Van szüksége segítségre? Nem... Celia arra gondolt. Igen.. Leírtam. bár szerintem maga is ismeri ezt az idézetet. Egy pincérn? ment el az asztal mellett. John Locke egy esszéjéb?l idéztem. A n? segített arrébb húzni az asztalt. hogy könyörtelen. az olyat.. k?párkányos kandallója és tölgyfa borítású falai voltak. Minden lehetséges válaszolta Martin. hogy. gondolta. Celia elborzadt.. kinyílt a szája. annyira fáradt vagyok. A táskájából el?vett egy papírlapot. amit Celia ellene fordított.. már nyoma sem volt benne az iménti meggy?z?désnek. Az épületnek ez a része is a Jakab-korból maradt meg. Megtalálta a gyenge pontot. ha beszélni tudnán ak: az itt élt családokban történt születésekr?l. akiben maga hisz és akit tisztel.. ami nem valószínû. Igenis. Olvastam valamit tegnap este folytatta Celia.. Celia tudta. de talán nem n?ttem fel a feladathoz. ah a? Martin némán. aminek Értekezés az emberi értelemr?l a címe.. egyedül nem megy. Celia felállt. hallatszott megint Martin hangja. Sajnálom. mert meg fogják találni. halálokról. De még ennél is súlyosabb dolog történt: mint mikor egy gép hirt romlik. de fel sem merült benne. Mit tett ezzel az emberrel?! Valóban rá akarta ébreszteni a v alóságra Martint. Az ólomüve kicsiny mérete arra emlékeztetett. hogy a karjába vegye a férfit és megvigasztalja. Martin megtört. és bementek. Akik nem képesek következe ondolkozni. és maga állít olyat. szalagdíszes plafonja.. ami rajta állt dés nem a tudás hiányossága. hogy megtalálta. Ezeknek a vereséget kifejez? szófoszlányoknak a hallatán Celiában legy?zhetetlen vág y támadt. A barátom rosszul van. Celia szobája egészen közel volt a feljárathoz. hogy maga nem mérlegeli megfel l?en azokat az ellentétes értékû bizonyítékokat. Hát nem lehetséges er?szakoskodott tovább Celia . Er?tlenül te hozzá: Akkor...

Hajnalban fe lébredtek. Az. nem is egy. félig nyögés. A Te Martinod Celia lezuhanyzott. De ? már réges-régen eldöntötte. A sorsuk már akkor megpecsétel?dött. Néha er?s csábítást tt arra. mikor el?ször találkoztak Cambridge-ben és egymás szemébe néztek. jutok-e valami reménykeltõ eredményre. Celia ett elé. Hogy a beteljesülés itt és most következik be. ég?. Drágám! Mindig is inspiráló hatással voltál rám. Tu gy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. hogy Martin nyugodt. de határozottan visszautasította. Ce lia tudta. Miután Martin nem mozdult. vagy pedig azért. mély álmot alszik. De nem sokáig. hogyan lobban fel a férfiban a szenvedély. Pár pillanattal kés?bb egyszerre sikoltottak a gyönyör csúcspontján végtelen boldogsá l. Ne aggódj. mint Martin. El?ször is a magánügyek. vagy lojalitásból Andrew iránt. hogy ez mindkett?jük számára a lehet? legrosszabb megoldás volna t Sam alkalmankénti próbálkozásait udvariasan. hát persze! Átölelték egymást. Most azonnal a laborba megyek. és megérezte a combján a merev férfiasságát. De nem most! Celiának már semmire sem maradt ereje. és milyen gyönyörûségesen! eszembe jutott egy hátha a kutatási zsákutcából való kijutásra. hogy ? ugyanúgy vágyott erre a pillanatra. Celia nem sokkal kés?bb megtalálta az üzenetet. Lehet?sége persze akadt volna. a llanat tört része alatt átvillant az agyán. Ha ma éjjel nem történne meg. és Celia elkezdte vigasztalni Martint. lehunyta a szemét és igyekezett rendezni a gondolatait.. mégis szeretném látni. Mikor Celia másodszor felébredt. . Néha mindkett? miatt. A n? felkapta a hálóingét. csodás emlék marad. Mindjárt jövök én is. 6 Miután a British Airways légitársaság Concorde gépén összegyûjtötték az üres étkez?tá rad?lt az ülésen. hogy kihasználja a kínálkozó alkalmat. Érezte. abb találkozásukkal közelebb kerülnének a sorsszerû pillanathoz.. hozzásimult. és egyidejûleg ?benne is.. mert bár tudom. hogy el?bb vagy utóbb szembe kell néznie bizonyo s erkölcsi kérdésekkel és következményekkel. ami most megtörténik. csak arra. Az Andrew-val eltöltött tizennyolc év alatt a tegnapi éjszakáig soha nem volt sze uális kapcsolata más férfival. puszta véletlen. és addig a percig dolgozom. és hatalmas. félig sóhaj tört fel bel?le: Jaj istenem. Martin eltûnt. Ami kettõnk között történt. semmisítsd meg ezt az üzenetet. Ahogy Martin heves csókját viszonozta. amely egybeolvadt a Martinéval. az féltve ?rzött titok.megtegy hanem csupán a mikor tegyük meg? . mert üzleti szempontból nem lett volna bölcs do og. hogy szívesen kezdene viszonyt vele. akkor megtörténne máskor. és újból szeretkeztek ezúttal gyengédebben. Utána elaludtak. láthatóan nagyon szenvedett és bizonytalanul pislogott Celiára. de végül mindig elvetette a gondolatot. hogy má em sok idõm maradt. Bújj az ágyba. már nappali fény ömlött be az ódon ablakokon.Martin csak állt kábultan. hogy mint egy fuldokló kapaszkodott küls? se és vigaszért. és azt suttogta: Ugye te is akarod? A férfi teste megvonaglott. de ugyanolyan élvezettel. Sam Hawthorne nemegyszer célzott rá. és gyengéden azt mondta a férfi Vetk?zz le. mint valami gyereket. Celia úgy érezte. Ma hajnalban te még aludtál. Azt javaslom. A mindent elborító. megrendelte a reggelit. Mindenképpen megtartom a hitemet. Az akkori szerû borzongásból Celia azonnal tudta. hogy kielégítse a lüktet? vágyát. A közvetlen kiváltó o artin hirtelen összeomlása és kétségbeesése. míg meg nem érkezi k a határozat az intézet bezárásáról. és elkezdett csomagolni. üdvözült vágyát. a fürd?szoba felé indult. hogy a nagy kérdés Martin és ?közötte nem a.

Tegyük fel. ha elhagyná Andrew-t. lélegzetelállító felfedezést tesz. semmint tudós ill? szavakkal azt írta: Ami kett?nk között történt. mint senki más még Martin sem. Celia azt kérdezte magától. ha a szenvedély lángja nem csap túl magasra. végigviszi a sikeres végkifejletig. mint valami magnóbeszélgetést: Amit keresünk.. mégpedig több mint kielégít? t is tudta. Másfel?l viszont soha nem tépel?dött ol yasmin. ha felébredt volna benne a gyanú. hogy a férjének voltak-e félrelépései. Ezen a helyzeten csak úgy lehetne változtatni. Celia egy morristowni koktélpartin véletlenül elkapott egyszer egy cinikus meg jegyzést: Egy normális férfi. Azon töprengett. az féltve ?rzött titok. Na. Hát ? épp az ellenkez?jét érzi. ami ebben az esetben egy fon tos. Mit fog javasolni holnap Samnek? Persze csak egy dolog jöhet szóba: be kell zárni az intézetet. ez a kívánsága teljesült. gy mindkett? egy ártalmatlan szexuális kaland miatt. nagy hasznot hozó gyógyszer lesz? Mert ugyanezzel a programmal más országokban is foglalkoznak. illetve a tûz nem ég túl hoss zú ideig. vagy beteg. A következ? pont Harlow. milyen féktelen keresztbe-kasul szexelések folynak orvosi é yógyszeripari körökben egyaránt. mint a harlow-iaknak. Amit Martin motyogott. ami Harlow-ban is sikerült volna. ezért fogadta el. Amib?l pedig az a kérdés következik. Mert nagyo n szereti Andrew-t. hogy egy-egy félrelépés árt-e a jó házasságnak. hogy az ember csak egyszer találja meg a Paradicsomot. Celia is hasonlóan diszkrét akart len ni. és mindenki más téved? És mit jelent ez a majd máshol ? Egy másik országban? Egy másik gyógysze ehetséges. hogy Németországban. hogy a szerelmüknek nincs jöv?je. Egyvalami minduntalan az eszébe jutott. vajon hogy érezne a Felding-Roth? És hogy érezne ? maga. Lehet. azt meg fogják talál i. hogy kitámogatta a Churchgate Hotel étterméb?l. Sok férfinak soha nem kínálkozik alkalma.. Neki is ny dódott alkalma. er?s . hogy bármit csinált vagy nem csinált Andrew az ? háta mögött. aki húszévi házasság után azt állítja. Gyorsan le kell írni a veszteségeket. ami történ t. azok után sem. akkor egy másik cég gy versenytárs átveszi. hogy kilépet t a szálló ajtaján és beült a kocsiba. és Andrew olyan bölcs. gyengéd. és megkockáztatná az elidegenedést a gyerekeit?l. Celia kezdett?l fogva csodálta. és mit gond . zerint akkor nem. persze. és ezt Celia is így látta. Úgy vélte. Ha így történne. mikor reggel inkább költ?höz. Ugyanakkor az ilyen kijelentéseknek van némi valóságalapjuk. hogy ha a Felding-Roth lemond Martin kutatási programjáról. meg kell hogy találják. Márpedig egyiket sem fogja soha megtenni. hogy más körülmények között sorsdönt? következményei lehetnének egy ilyen gyönyör Ám Martin bölcsen felismerte. csodás emlék m Tudom. hiszen a n?k többsége nagyon vonzónak találta. amiket Harlow-ban látott és hallott. Celia többször is visszajátsz ndolatban Martin szavait. Celia pletykákból tudta . Sok mindent csináltak végig együtt. udik. hogy a harlow-i kutatás leállítása után nem sokkal az egyik külföldi tudó telen áttörést ér el. sok házasság bomlik fel szükségtelenül azért. mert a házastársak prûdek. Ez persze így nem igaz. mások p edig szabad elhatározásukból maradnak monogámok. De valóban csak ez jöhet szóba? Ez az egyetlen megoldás? Celia még most sem volt s záz százalékig biztos a dolgában. hogy ? hogyan reagált volna erre? Nem örült volna. El?z? este nem sokat tör?dött ezekkel a szavakkal.. de majd máshol. amir?l nem tudott biztosat. és kész. hogy nekik sincsenek jobb eredményeik. Ennyit a magánszféráról. Elfogadni. Martin két évvel e zel?tt mondta.Martin azonban más volt. Celia már érdekl?dött. Be kell ismerni. Így hát Martinnak tökéletesen igaza volt. Ma reggel. és most már bevallhatta önmagának testileg is kívánta. hogy Martin agyi öregedést kut ató projektje kiábrándító kudarc. hogy nem dugott félre. hogy mégis Martinnak van igaza. Andrew-ra gondolt. az tos. hogy mindig meggondoltan és diszkréten tette. hogy hiba volt egyáltalán me gnyitni. Valószínûleg igen. hogy egyesek szerint most szégyellnie kellene magát azért.. mert ilyen ügyekben szi nte lehetetlen dolog hideg fejjel gondolkozni. hogy azokban az országokban folytatják a t annak ellenére. mert meg fogják találni. ha tják a munkát. De most valahogy más jelent ?séget kapott a kicsit összefüggéstelen kijelentés. azóta. Celia tudta. hogy nem találkozik többé titokban Martinnal. ami a repül?térre vitte. Franciaországban és Új-Zélandon is dolgoznak tudósok a pr bléma megoldásán. és néha a saját szemével látta. pár pillanatt al azel?tt. így tudta. Végül arra gondolt.

másnap mit fog javasolni. Mármint hogy folyjon tovább a kutatás annak reményében. annyira el foglalt volt az elnök. és Celia soha nem futamodott meg. ki a feladó. Ám a kemény döntések részét képezik egy csúcsvezet? fel . nagy megkönnyebbülésére. ami annyit jelent . menn feszült attól a szinte elviselhetetlen nyomástól. amit Sam Hawthorne és Vincent Lord is maró gúnnyal a washingtoni minisztérium módszereként emlegetett. Celia végül csak egy nappal kés?bb tudott Sam Hawthorne-nal beszélni. Az érzelmi reakciók és kérdések hiányából Celia világosan látta. Köszönöm. miután Celia leült vele s zemben az elnöki irodában . azt válaszolták. Írtam egy jelentést tette le Celia a négyoldalas összefoglalót Sam asztalára. amit felhasználhatok. Nos kezdte Sam. hogy mégis fel tudnak majd mutatni valami eredményt. Igen válaszolta határozottan. hogy a javaslatát úg lt. Mert most ezt kívánta. ami annyit jelentett. Kemény összecsapás lesz? Minden valószínûség szerint. elfogadták. Megpróbáljam kinyomozni. tudom. ha majd az igazgatótanács tagjai faggatni kezdenek. 1975 második felében kevesebbet kellett utaznia. ami alatt dolgozik. van valami javaslata? A nekiszegezett kérdésb?l és a férfi hangulatából Celia egyértelmûen arra következtet hogy Samnek most semmi kedve részleteket hallani az utazásáról. Úgy érezte. és mikor érdekl?dtem a virág . Nincs értelme azt kívánni. 7 Celiának. csak az ál lt.lnának róla a többiek a cégnél. Nincs hozzá kártya. mi lesz"-filozófia volt ez. hogy milyen döntés született m Sam. Sam fáradtan elmosolyodott. mert azt a választ kapta. Ez esetben nagy örömmel fogom neki még ma megírni. mell?zve az udvariaskodó formaságokat. mert a táviratban. Egy héttel kés?bb nagy csokor rózsa érkezett Celia irodájába. Közölte Martinnal. hogy a beszélgetést a részér?l befejezettnek tekinti. Nem. és tárgyilagos hangon azt mondta: Rendben. de többnyire csak Morristownban. amit kaptak. Celia. ha most az intézet bezárását javasolná? Több dolog is arra csábította. Mrs. hogy ki küldte. Elbírok velük. egy évig még biztosan. nem a le bb megoldást jelenti-e a maga számára? De igen! Pontosan az a most ne csináljunk semmit. De mikor a Concorde New Yorkban földet ért. hogy bárcsak ne ezt a kemény döntést k ene meghoznia. véleményem szerint cselekedet volna bezárni a harlow-i intézetet. Ami viszont visszavitte gond olatban Sam indulás el?tti instrukciójához: Ha valóban kemény és könyörtelen intézkedésre va kor arra tegyen javaslatot. T vábbra is megfeszítetten dolgozott. ?k sem tudják. Ám egy ilyen döntés vagy inkább döntésképtelenség . De ne aggódjon tett hozzá a férfi. Jordan mondta a titkárn? . de talán még tovább. hogy ne tegyen semmit. Azt hiszem. Talán találok benne néhány ötletet. érvelt magában Celia. Sam megkönnyebbült. A férfi hanyagul bedobta a jelentést az egyik irattartó tálcába. amit remélt. Celia felsóhajtott. Mérlegelve minden körülményt. hogy nem zárjuk be az intézetet? Celia megrázta a fejét. hogy kit?l jött? Hagyja csak mosolyodon el Celia. hanem várjuk ki. még mindig bizonytalan volt. Majd valamikor elolvasom. hogy a napjai meg vannak számlálva. most sem fog. Sam bólintott. Úgy tudja. Folytatnunk kell Martin agyi öregedést k utató programját. és Celia megérezte. Ekkorra viszont az álláspontja a harlow-i intézettel kapcsolatban már egyértelmû volt és határozott. hogy hozzák el a rózsát önnek. Kurtán bólintott.

hogy több ideje maradt Andrew-ra és meg tudta látogatni Lisát meg Bruce-t is. A középiskola második osztályába járó Bruce id?közben akkora történelemrajongó lett. tetszett neki a talp raesett fogalmazvány. Tovább kell próbálkozniuk. mikor há l kés?bb hírét vette az újabb merényletkísérletnek. A teszt mindkett?jükné nyugtató eredményt hozott. Nem telik bele sok id?. Err?l nyilván azért nem tudok. kiváló eredményei lehetnének mind ?l. de els?sorban Stanfordba akart be jutni. Ebben persze fontos szerepe volt annak. hogy Bruce rossz tanuló volna. Csakhogy minduntalan ki kell tépnünk a kezéb?l a történelmi olvasmányokat. sem pedig Hanknek magyarázta egy este Andrew a konyháb an Winnie-nek. miel?tt vallási jellegû terrorisztikus cselekményeket követtek volna el. most megkönnyebbülten gondolt arra. és mindenki legnagyobb meglepetésére kivéve persze Lisát. Aztán feltette a szónoki kérdést: Egyáltalán. mama. de aztán nem érték el vele a várt eredményt. hogy melyik üzletágban dolgozol. Megszervezte l. hogy a fels?bb osztályosok hetente egyszer fél napot az Albanyban lév? állami kormányhi vatalok egyikében dolgozhassanak. A novemberi hálaadó ünnepen. ahelyett hogy civilizáltabbak lennén k. hogy mással is foglalkozzon. Celia kijelentette: Néha arra gondolok. A dolog úgy kezd?dött. Egyetlen dolog árnyékolta be Winnie boldogságát: még mindig nem született gyereke. Celia szeptemberben tett egy rövid utazást Kaliforniába. hogy egyre durvulunk. rengeteg közösségi munkát is végzett. de még mennyire! Néha már teljesen kivagyok. és támogatásáról biztosított ikor Andrew megtudta a dolgot. a Nizari Iszmailisz. Az assassin . bá mennyire is szerettek volna a férjével. aki mit sem vett magától értet?d?bbnek személyesen válaszolt a kislánynak. De csak nem akar összejönni. Semmi baja sem magának. Az ünnepen Andrew-nak eszébe jutott Winnie-ne k az a rég ejtett terve. Méghozzá nem is olyan régen. Celiát egészen összetörte az eset. akkor rögtön a leg agasabb fórumhoz kell fordulni. mikor történelmi tárgyú publikációk alatt fogunk Bruce nevével találk i. i tárgyból gyakran épphogy csak átcsusszant egyik félévb?l a másikba. mint ahog y lélegzett. Jordan. Több egyetemre is beadta a felvételi kérelmét. Az a véleményem. Használták válaszolta Bruce nyugodtan. amiben viszont segíthet a n?gy meg hát a szerencse is. vagyis hasisev? -b?l származik. amelynek tagjai hasist szívtak. A jelek szerint Lisa olyan természetességgel végezte a szervez?munkát. honnan származik az ilyen gyilkosságok ö A kérdésre nem várt választ. Celia kérésére Andrew megvizsgáltatta Winnie-t és a férjét is. hogy Lisa levelet írt New York ál lam kormányzójának abban a meggy?z?désében. Csak a merényl?n? ügyetlenségének köszönhet? nem tudta kezelni a fegyverét . Ráadásul nem is állt messze az elnök ?l. megjegyezte Celiának: Ez tényleg a te lányod. Winnie alkalmazásának t egybeesett harmincnegyedik születésnapjával. hogy nem bb történelmi tragédia. ami ezúttal San Franciscóban történt. azaz orgyilkos szavunk a arab hasisi -b?l. és még jobban megrettent. Bruce-tól mégis megkapta. az Emma Willard Iskola végz?s növendékét megválasztották a fels?sök diákbizalm és így. Állandóan rajta vagyunk Hankkel vallotta meg egyszer bizalmasan Celiának. Dr. Amit a kengurupásztorok elvesztettek. Jól van sóhajtotta Winnie. Lisát. amellett. és elvetették. hogy nagyon jól tanult. hogy ha az ember akar valamit. és véletlenül éppen Sacramen an volt. Jaj istenem. és Mrs. Tekintettel arra. jókedvûen és abszolút megbízhatóan. kiegyensúlyozott gyerekei. A kormányzó kézhez kapta a levelet. Jordanék megnyerték jegyezte meg. A pszichiát kalmazták emlékezetkiesés ellen. gy egy dolgozó anyának is lehetnek sikeres. Mert szeretnék re egy éccakát nyugodtan végigaludni. mert a hasist nem használják gyógyszerként fortyan el Celia. hogy Winnie meg Hank March vezet ték a háztartást hosszú évek óta. hogy nem tudod: a gyökerek a gyógyszerekhez nyúlnak vissza. Csak jó id?zítés kérdése. Bruce osztályf?nöke meg ondta Celiának meg Andrew-nak az egyik látogatásukkor: Nem arról van szó.ett. A mindenit! rikkantotta Andrew. mikor merényletet követtek el Ford elnök ellen. Bár Celia mindig is óvakodott az önelégültségt?l. Celia jelenlétében. A tizenegyedik-tizenharmadik században volt egy iszlám szekta. míg Lisa félelemmel vegyes tisztelettel bámult . csodálkozom. De holnapig nem szólok róla Hanknek. hogy Ausztráliába megy. mikor az egész család együtt volt. hogy egy jövend? történésszel van dolgunk.

Milton Silverman alapossága volt. hogy a gyógyszeriparnak el kell fogadnia bizonyos erkölcsi és jogi obligókat. Ugyanabban az évben. kurtán szemét -nek titulálva. amilyeneke t Celia a nemzetközi értékesítésen töltött évei alatt személyesen is tapasztalt. tehetséges. és amit krit elding-Rothnál. Korábban Lilian bizalmasan panaszkodott Celiának. Vett a könyvb?l vagy hat példányt. májusban megjelent egy könyv. ak y reagáltak. ahol én vagyok a menyasszony anyja legalábbis remélem. Vagy netán ordulás. hogy szükség van változásokra. ez az intelligens. az entebbe-i repül?téren . ahogy várható volt. Este egy albanyi étteremben vacsora közben Andrew megjegyezte: Ma ugyan rendkívüli napunk van. hogy mikor tizenhárom évvel korábban elküldte neki annak a feminist a kiadványnak egy példányát. hogy Vincent L ord lehetséges szövetségest lásson benne? Áprilisban Lisa izgatottan hazatelefonált. Végül is indokolta a fényes ünnepséget Lilian Hawthorne Celiának . Eszébe jutott.az öccsére. Az elegáns esküv?n óriási felhajtás volt. hogy ezekr?l a gondolatokról nyilvánvalóa egfeledkeztek mégpedig teljes joggal. hogy hátrányba kerüljön a verse fõleg mi nem. Ez a jóslata csaknem azonnal megcáfolódott. de nem folytatta vele mert tudta. és csak akkor lesznek ajlandóak beadni a derekukat. háromszázö gel. hogy az utóbbi id?ben mintha lehiggadt volna a kutatási igazgató. de megjósolhatom a fõmuftijaink kézzel-lábbal fognak tiltakozni minden módosítás ellen. Alaposan meglepte viszont Vincent Lord válasza. Júniusban volt a ballagás az Emma Willard Iskolában. Celia arra gondolt. de azt megjósolhatom. ez az egyetle ?. és elküldte néhány vezet?nek a Felding-Rothnál. mert most már ? is elég magas beosztásban van ahhoz. amelyek latin-amerikai országokkal kereskednek. hogy úgysem gy?zhet. mer t felvették a Stanford Egyetemre. hogy a húszév es Juliet két év után abbahagyja az egyetemet. és ilyen fiatalon férjhez megy. nytársakkal szemben Celia számára Sam érvelése különösen veszélyesnek. Silverman nem sokkal a könyv megjelenése e l?tt vallomást tett egy kongresszusi bizottság el?tt. mégis szerény. A tudós gyógyszerész a San Francisco-i University of California oktatója volt. amin az egész Jordan család m egjelent. A fiatalembert Andrew és Celia egy évvel korábban ismerte meg egy vacsorán Hawthorne-ék nál. a jelenlegi kényes pénzügyi helyzetünkben. tûn?dött Celia. Ami a könyvet megkülönböztette a gyógyszeripart a szokásos élességgel támadó többi ki a szerz?. gondolta Celia. Mindig számíthat rám. és mély meggy?z?déssel hitt abban. Dr. mert Ugandában. Dr. természetes modorú pár egészen lenyûgözte. Ám az esküv? n pján Samr?l és Lilianr?l úgy sugárzott a boldogság. hogy ?sszel indul Kaliforniába. Köszönöm a könyvet. 1976 februárjának kellemes közjátéka volt Juliet Hawthorne és Dwight Goodsmith esküv? e. Ahogy elnézte Julietet és Dwightot. megtéveszt?nek tûnt. New York Cityben kapott állást. Pontosan olyan eseteket sorolt fel a könyv. amely nagy tisztelettel hallga tta végig. De azért maga ne adja f el. nem mellékelnek használa ti utasítást a gyógyszereik mellé a lehetséges mellékhatásokról. mennyire fájlalja. Ám a változásnak széles körû mege kell alapulnia. Dwight. aki frissen végzett a Harvard jogi karán. Celia szerint ez újabb int? jel volt arra. ami igencsak felkeltette Celia érdekl?dését. így a fiatal pár ott keresett lakást magának. Egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. mert éppen azt a szégyenletes tényt tárgyalta. aki barátságos üzenetet küldött. Tipikus volt Sam Hawthorne kézzel írott üzenete: Alapjában véve osztom Silverman és a maga nézeteit. hogy olyan egyesült államokbeli és más szervállalatok. a Gyógyszerek az amerikai kon tinensen címmel. vagyis nem figyelmeztetik a nútlan betegeket és orvosaikat. ha pisztolyt nyomnak a hátukba. hogy ez lesz az ldog házasság. hogy a világpolitika unalm as második félévnek néz elébe. A könyv nagy visszhangot válto tt ki. ami örökké tartani fog. a férfi visszaküldte. Egyetértek azzal.

boldogabbá tesszük! Mer etett a szer. izgalmas szerre koncentrált. Már csaknem két év telt el azóta. Mi. n volt valószínû. akik megszabadítjuk az amerikai n?ket az ?si igától. a Felding-Roth San Francisco-i regionális értékesítési konf renciáján. annál szilárdabbá vált a meggy?z?dése. ami örökre véget vet a reggeli rosszulléteknek! És ez a szer a miénk! Óriási tapsvihar tört ki a teremben. mert több mint egy évtizeddel azel?tt egy más k gyógyszer alkalmazásának tragikus következményei lettek. közöttük Alaszka és Hawaii Felding-Roth ei és ügynökn?i. és a továbbiakban nem lelkendezett az szerr?l Andrew jelenlétében. A Felding-Roth éttermében Celia elkapott egy . mikor a New York-i demokrata párti konvención egy ismeretlen. és nem akar behatóbban foglalkozni a Montayne-problémával. Tudta. hogy ez a terhes asszonyoknak készült szer töké esen biztonságos. milyen hasznos és hogy milyen üzleti lehet?ségek rejlenek benne . értékesítési felügyel?i meg körzeti igazgatói. Köztük volt Bill Ingram is. aztán Dániában. A Felding-Roth Montayne-lázban égett. de a férfi kérésére igyekezett el?ítéletek nélkül tanulm utatási és teszteredmények leírását. De Celia ezúttal Andrew-t mintha kicserélték volna süket e talált.egy vakmer? izraeli légikommandó kiszabadított több mint száz túszt. mert az illet? éjjel-nappal arról beszé hogy ? hithû déli baptista . hogy e akarja kerülni a vitát. Idi Amin által támogatott arab terroristák tartottak fogva. hogy Celia megosztotta Sammel a Montayne-nel k apcsolatos kétségeit és aggodalmait. . A végén Celia feladta a kilátástalan küzdelmet. aho nnan a gépet eltérítették. Id?közben az anyag többkötetnyire duzzadt. és ezzel a terhesség minden napját jobbá. A háromnapos tanácskozást a N rmont Hotelben tartották. ha komolyan beindul a Felding-Roth értékesítési kampánya. aki Jimmynek nevezi magát? Ám a gyógyszergyár morristowni központjában nem sok ideje maradt a munkatársaknak a politizálgatásra. Annak ellenére. amit megérdemelnek. és megváltoztatni Andrew álláspontj esség alatti gyógyszerszedésr?l. Celia és a legfels?bb vezetés többi tagja az utca túloldalán lév? e egáns Stanford Courtban lakott. fényesebbé. Ausztráliában és most az Egyesült Államo yan óvatosan és körültekint?en zajlott. Spanyolországban. 1976 októberében volt ez. de egyenesen elrag adtatással vélekedett arról. A szabad nyugati világ ujjongása közepette az izraeliek a kiszabadított túszokat biztonságban visszavitték oda. amib?l világosan látszott. S?t: örömteli gyógyszer! A Montayne-t századok óta várták az asszonyok. Mindenki az új. Ilyen el?zménye k után Celia nemcsak hogy meg volt gy?z?dve a Montayne biztonságáról. Az unalom azonban hamar visszatért mint ahogy Andrew sietett is hangsúlyozni . A férfinak mindig sikerült másra terelnie a szót. Nagy-Britanniában. hogy az új jövevény fog gy?zni. els?sorban azért. hajdanán Celia tanonca a rec ept nélküli szerek részlegénél. lding-Roth munkatársai vagyunk az emancipátorok. S ami ugyanilyen fontos volt: a Montayne tesztelése el?ször Franciaországban. amennyire emberileg lehetséges volt. akiket az álnok Ugandai elnök. Otthon többször is megkísérelte el?hozni a témát. az értékesítésben dolgozóknak a legfontosabb érvünk a Montayne mellett az l mondta bele Celia a pódium mikrofonjába . majd Fordból is kiábrándult. Celia el je. aminek legnagyobb részét Celia elolvast a. Minél többet olvasott. 8 Nekünk. hogy lesz még épp elég lehet?sége a véleménye harcos kif e. aki a terhesség alatt hányinger és rosszullét kínoz és most megkapják. hogy Samnek igaza van: tizen alatt bámulatos fejl?dés zajlott le a gyógyszerkutatásban. amit egy kolléga tett fel az asztaltársaságának: Elképzelhet?. és nem szabad a terhes asszony októl megtagadni egy jótékony szert csak azért. hogy az amerikai közvélemény Nixonból. ma pedig a gyógyszer-értékesítés igazgatóhelyettese. ami épp engedélyeztetés el?tt t. Georgia állambeli popu listát választottak elnökjelöltnek. hogy a világ legels? politikai posztját olyasvalaki töltse be. A teremben ott ültek kilenc nyugati állam.

a gyo válasz reményében. A szert a kísérleti állatokon kívül ötszáz önként jelentkez? emberen is kipróbálták. hogy addig várjanak a gyártás-el?készítéssel. akik a kilenc hónap során Mon . Anyai álmodozás. Egy riporter kérdésére válaszolva a minisztérium id?húzását ny etséges magatartás -nak min?sítette az ismert körülmények között . Legfõbb jótétemény! A dalt vidáman. gondtalan napok. és jóval hosszabb ideig kellene tesztelni. Maud Stavely egy New York-i központú fogyasztói érdekvédelmi csoport. h zok. hozzájárult a bels? használatához . de miután az értékesíté gozó kollégák annyira lelkesedtek érte. látva. Egyike volt az els? terheseknek. A minisztérium halogató taktikáján kívül volt még egy zavaró körülmény. aki egy isten háta mögötti helyen lakott. és ez sötét felh?ként árnyékolta be a Felding-Roth fényes marketinghaditervét. Stavely keresztes hadjárata során egy polgári perre kozott. hogy a tömegkommun ing-Roth malmára hajtja a vizet. ahol elsöpr? népszerûségnek örvendett. A legváltozatosabb helyeken és id?kben. Ügynöki körökben a lelkesedés lángja a Montayne perspektívájával kapcsolatban magasra ott. ez esetben ugyanis legalább hat h hátránnyal indulhatnának. Ez a n? és az általa vezetett tömörülés a zte a Montayne amerikai engedélyezését.és tévéállomás a kérdést: mit totojázik annyit a minisztérium? Miért tagadják meg az amerikai n?kt?l ezt a jótékony szert. Alice Springs köz elében. A reggel is de más! Montayne. Ez a remény azonban. aki rendes körülmények között id?r?l id?re a gyógyszeriparra rohant kivont karddal. és dicshimnuszoka zengtek róla nemcsak az orvosok. te csodálatos! dalla Ó. mikor más országokban sikerrel és biztonsággal használják? Az amerikai gyóg egint szállóigévé vált. amelyek orvosi szempontból nem voltak jel ent?sek. r forduló mellékhatásokat tapasztalták. Montayne! Terhesség esetén. hogy ezúttal a minisztérium bírálatával rezhet népszerûségi pontokat. Egy huszonhárom éves n?. tévében meg a sajtó hasábjain. A szer egyesült államokbeli tesztelése során másfél év alatt csak a legenyhébb. és valaki még egy ideill? dalszöveget is írt a közismert Amerika. Minden oly egyszerû. hogy a minisztériumi engedély még a kritikus határid? el?tt megérkezik. Vincent Lord meg a többiek biztosak voltak abban. Addig is szükséges volt. olyanokat. Látták ugyanis. A minisztériumi engedély egyre cs ak késett. Ezek a jó eredmények nem sokban különböztek azoknak az országoknak az eredményeit?l. míg meg nem érkezik az engedély. boldog. a lehet? legtöbbet megtudják róla. Káros mellékhatása nincs. sajnos. hiúnak bizonyult. akik árulni fogják a Montayne-t. hol a Montayne már forgalomban volt. egy asszony s r. február környékén piacra dobhatja a szert. mert nem akarta kedvüket. rádió.A Montayne marketingtervei teljes g?zzel készültek. szült egy kislányt. Donahue kijelentését nagy Felding-Rothnál. Montayne! Montayne. A Montayne tengerentúli sikereire hivatkozva egyre több újság. ami óriási anyagi veszteséget jelentene. boldog-boldogtalannak ismertették az álláspontjukat és ennélfogva gyakran bukkantak fel a rádióban. és a Felding-Roth remélte. de a páciensek is. most taktikát váltott. Az egyesült államokbeli tesztelés befejeztével a szokásos mennyiségû iratanyagot az e gedélyeztetési kérelemmel együtt átszállították a minisztérium washingtoni központjába. azzal érvelve. Úgyhogy megszületett a dön yártás és a reklámkampány el?készítésére. A gyógyszergyár központjában ugyanakkor lehetetlennek tartották. és egyértelmûen a minisztériumot okolták érte. Sam Hawthorne. nyugodt. amit néhány hónappal korábban tárgyaltak Ausztráliában. mint rt feltételezték. Dennis Donahue szenátor. hogy a gyógyszer esetleg veszélyes le het. a Polgárok a Bizton ságosabb Egészségügyért elnöki tisztét töltötte be. és az olyan bemelegít? események tartására. h ogy négy hónapon belül. legfeljebb néhány hét kérdése. hogy az e ngedélyezés már csak napok. harsogva énekelték az összegyûltek a tanácskozás mindhárom napján töb Celiának személy szerint voltak fenntartásai a nótával kapcsolatban.

Stavely. hogy a gyermek fogyatékosságát a Montayn kozta volna. így methaqualont (Quaalu de). és feszülten figyelte Celia szavait. Nem vetette meg az italt sem. A baba képtelen volt bármilyen rendes mozdulatot enni. és közeli ismeretségben. Egy orvosszakért? a tá t tanúvallomásában a n? testét ellentétes hatású vegyszerek szörnyû katlanának nevezte. Celia beszéde után a Felding-Roth tudományos szóviv?i is alátámasztották azt. Miután betiltották. A keresetet a bíróság elutasította. aps. A Thalidomid és a Montayne között alapvet? különbségek vannak. ki a kislány apja. hogy száz százalékig biztosak legyenek a tökéletes megbízhatóságában Talán még soha nem vizsgáltak meg gyógyszert ilyen intenzíven a biztonságosság szem tjából tette hozzá. hogy szellemi fogyatékos. A fe lebbviteli bíróság is a panaszos ellen döntött. A többi szakért?i vélemény mellett elsikka omása. A teremben mindenki csendben ült. akkor nem történhettek volna meg az emberi tragédiák.állt a marihuánával. megkereste a szerencsétlen anyát. A rossz hírû anya. és folytatta a beszédét. és jóváhagyta az els?fokú ítéletet. miel?tt megjelent volna a gyógyszertárak polcain. hogy például egyes nyúlfajták ugyanolyan deformált utódokat hoznak mint az emberek. amelyek mindegyi gorú törvények szabályozzák a gyógyszeripar tevékenységét. hogy valamennyien felkészülten fogadhassuk a Montay ne-nel kapcsolatos kérdéseket. Hadd érzékeltessem egy példával.tayne-t szedtek. semmi biz onyítékot nem tudott felhozni a Montayne ellen. Celia szünetet tartott és a jegyzeteibe pillantott. hogy egy évvel tovább tesztelik a szert. pedig már egyéves is elmúlt. veszélytelen gyógyszer. Igaz. és így bebizonyosodott. mint ahogy azt a franc yek megkövetelik. és a gyermeket világra segítette. aki az asszonyt terhesgon dozta. és az orvosok úgy jel lemezték az agyát. mikor a gyógyszerkutatás még nem volt ennyire fejlet biztonsági el?írások is jóval lazábban kötötték csak a gyógyszergyárakat. hogy még azt sem tudja biztosan. a Montayne francia f eltalálójának döntését arról. kés?bb a keresztkérdések össztüzében elismerte. csak egy állati er?s spuri -ja. amit az ausztrál kormány finanszírozot . aki megvallotta. Az orvosok egyetértettek abban. hogy ha lelkiismeretesen elvégezték volna az áll atkísérleteket. Celia ismertette a Laboratoires Gironde-Chimie-nek. és soha nem fog tudni önállóan járni vagy akár felülni. A San Franciscó-i értékesítési konferencián a szónoki emelvényen álló Celia megvárta. elvégezték az álla kísérleteket. más szereket is szedett a terhessége alatt. ? és más orvosszakért?k is kizártnak tartották. akiknek még él az emlékezetében a Thalidomid. aki megszállottan kereste a nyilvánosságot. diazepamot (Valium) és egyebeket. hogy mindenképpen kellemetlen. Egy ügyvéd. amit mo dott. másrészt önként jelentkez? embereken. A csecsem?r?l kiderült. Visszatérve a kutatásra: a Thalidomidot nem próbálták ki széles körben á kon. Nem sokkal ezután újabb vizsgálat következett. egyik cigaret táról gyújtott a másikra. amiket különös gonddal készített mai és az ehhez hasonló alkalmakra. hogy a Montayne nem felel? a gyermek állapotáért. és rábeszélte. aho het. az. Így a Maud Stavely-féle kampányt nem értékelték nagy problémának a Felding-Rothnál. hogy a gyermek egész életé en csak vegetálni fog. aki hallott az esetr?l. A hallgatóközönség továbbra is lankadatlan figyelme köze te folytatta: Ezzel szemben a Montayne-t a lehet? legszélesebb körben kipróbálták. egyrészt többf aton. Csak a helyi repül? doktor mert tudniillik repül?vel járta a hatalmas körzet en elszórtan fekv? településeket tanúskodott a n? mellett. El?ször is a Thalido ot körülbelül húsz éve fejlesztették ki. amit maga írt fel a k ismamának. hogy milyen al apossággal végezték és végzik a kutatást és tesztelést. És még valami: a k ellentétben. és kiderült. hogy az teljesen üres . ? is a Montayne-t okolta. mégpedig öt különböz? országban. és aminek során újabb tudományos szakért?k tettek hitet a Montayne mellett. b elismerték. a Thalidomidot soha nem szánták kifejezetten a n?knek. alátámasztva a ok ítéletét. Általános altatónyugtató t hozták forgalomba. és válaszoltak az ügynökök kérdéseire. Ezt azért hoztam most el?. amely szörnyû deformációkat okozo atokon. Mindkét jogi eljárás során számtalan bizonyíték vott arra. ogy perelje be a Montayne ausztráliai forgalmazóját. hogy nincsenek bizonyítékai alátámasztására. . hogy találkoznak majd aggodalmaskodókkal is figyelmeztette a hal lgatóságot . mely szerint a Montayne biztonságos. Az amerikai Dr. Elképzelhet?. azért. Továbbá ezen országok legtöbbjében szedi a Montayne-t egy évnél hosszabb ideje.

hogy közöm le yen hozzá. sem úgy a Montayne mellett. hogy bár valamikor tényleg igazad volt. hogy árulhassák a Montayne-t. Igen. Már beismertem. hogy elkísérhesse Celiát a nyugati p egyúttal meglátogassa Lisát.. Itt a Felding-Roth. ami a Montayne-ügy fejleményeivel kap csolatos? Tényleg? Andrew igyekezett meglepettnek látszani. Celia! Semmi közöm a Montayneedhez. amivel. de biztosra tudom ígérni magának. Szerintük a Montayne-nel minden rendben. Bizonyos szempontból olyanok ezek a körzeti értékesítési tanácskozások. Te is jól tudod. Bede's-ben van befolyásod. hogy nincs meg az a tudásom. Már megmondtam. gondolta Celia. Celia hallatszott Sam hangja. hogy az eng délyt hamarabb meg fogjuk kapni. joga v an hozzá. De a St. bár nem értette. Hogy állnak a dolgok? Prímán. hogy most el?ször kérdeztél t?lem olyasmit.. elég jól mondta Celia. aztán Sam azt mondta: Ez maradjon szigorúan kett?nk között.és külföldi tudósra hivatkozol. mert a téma mindkett?nk zámára fontos. hogy Andrew dühösen felcsattant. Adja át Liliannek és Julietnek a legmelegebb üdvözletemet mondta Celia. Meg a jövend? unokámmal? kuncogott Sam. hogy januárra gyermeket várnak. Megkérdezhetem. mikor megszólalt a telefon. Szerencsére nem vagyok n?gyógyász vagy szülész. akik egyenként is sokkal többet tudnak ná . amit Celia érkezéséig olvasott sítésem arra. amelyben otthagyta a fairmont-i ülést. és felvette a kagylót. hogy megítéljek egy olyan gyógyszert. Kis. Visszatért a jó hangulata. megvonta a vállát. hogy kérdez?sköd . és nincs szükség arra. Az ügynökeink már alig várják. hogy kettejük között mi szükség van erre. Úgyhogy. Nem beszélnénk már végre valam Nem vágott vissza Celia élesen. és nem is akarom. A kurva életbe. Szerencsére? Nyelvbotlás volt fakadt ki Andrew türelmetlenül. Err?l akarok beszélni. akik ellenezték a fájdalomcsillapítást a szülésnél. akkor csak tegye. Kivett néhány nap szabadságot. Hawthorne-t. mert azt állították. Mrs.. Az az igazság. Nagyszerû! Persze valamennyien feltesszük a kérdést. Még mindig ez az álláspontod? Ha már így rákérdeztél: igen. hogy így van. Boontonból. Nem lehetséges folytatta Celia . Azonnal kapcsolom Mr. Oké. Dühödten meredtek egymásra. hogy nem akarok err?l beszélni! De én igen! vágott vissza az asszony. De te felírnád egy betegednek? Nekem nem kell felírnom. mit?l ilyen biztos a dolgában? Nem. hogy terhesség alatt ne szedjenek semmit a n?k. mint gondolná. Örömmel közölhetem. miért. Nem ugyanez volt a helyzet azokkal az orvosokkal. Tudod. hogy még mindig vannak fennt artásaid. hogy mikor érkezik meg a minisztériumi jó agyás. és lerúgta a cip?jét. Ha Sam titokzatoskodni akar. hogy minden rendben Juliet és Dwight Goodsmith három hónappal azel?tt jelentették be boldogan.. Azt hiszem. Jordan? érdekl?dött egy n?i hang. Amit semmi esetre sem fogok felhasználni sem így. ugye? Nézd sóhajtotta Andrew. és félretette az újságot. Halló. Celia letette a lábát a sz?n yegre. Minde megy. Fáradtan elnyúlt és felr lábát a díványra. és azóta sok minden meg liának eszébe jutott valami. mert mindig elmondasz mindent. amit életemben nem alkalmaztam. Te viszo nt egész horda bel. aki els?éves volt a Stanford Egyetemen.Hogy sikerült a beszéded? kérdezte Andrew egy órával kés?bb a Stanford Court luxu kosztályának kényelmében. Talán azért. vagyis minden egyes el?adással jobbak leszünk. Te mindig azt mondtad. amit Samt?l hallott. Minden rendben Juliett dezte Samt?l. Ez nem igaz ingatta a fejét Celia. Kíváncsian nézett a fé . Szeretném tudni. A lányá . bizonytalan csönd támadt a vonal túlsó végén. a nézet d mára elavult? Végül is régen kezdted az orvosi pályát húsz éve . m orcirkuszi produkció.

hogy soha többé nem említi meg a férjének a M zajló eseményeket. hogyan lehet túljárni Gideon Mace eszén. elviselhete len. ha nincs ott az az arrogáns. Gideon Mac e asztalára került. És ez különösen felb te. Mace rendíthetetlenül ült a Montayne kérelmén. hogy eze knek a Mace-féléknek hogyan lehet ekkora hatalmuk. már azt kívánta. a vásárlóké . de aztán lassan fel ldódtak. és nem is állt szándékában találkoz le. El?ször a két évvel ezel?tti oktalan viselkedésével a Staidpa ce-ügyben. a vezet? kollégáké. Éppen ezért meg k lálni a módját annak. most pedig itt ez az eset a Montayne-nel. kellemetlen vagy undorító is a dolog. sem pedig Celia nem ho l? a hotelbeli vitájukat. akkoriban Sam dühödten elítélte Vincentet. amik etikátlannak ítélne és nem értene velük egyet. De akkor is ott vannak. Az úton és az oldott. akik önvédelemb?l kénytelenek ugyanazt az alantas taktikát használni. Mace bûnös üzelmeinek bizonyítékait. mikor áldását adta Vincent Lo arra a javaslatára. hogy bizonyos dolgokban érthetetlen módo n mindvégig hajthatatlan marad. akkor néha kénytelen nagyot nyelni és tenni. ha kiderül a döntésük úgyhogy soha nem szabad k ie. Most viszont másként állt a dolog. ahogyan Vincent javasolta. Annak idején. pontosabb a megvette kifejezés Dr . Eleget hallott már róla Vincent Lordtól meg másoktól. amit Mace lding-Rothnak okozott és okoz. az alkalmazot eresked?cégeké. gengszter bürokrata! Szörnyû balszerencse volt. bárcsak ne tette volna azt az ösztönös kijelentést Celiának a Montayne minisztériumi engedélyeztetésér?l. mikor Vincent megszerezte nem. Míg Celia telefonált. A valóságban így is történt volna. hogy az anyagot valaha is úgy használják fel. Vincent Lor d ugyanis el?relátó módon már gondoskodott róla. err? meg volt gy?z?dve. Celiában megérlel?dött az elhatározás. hogy még mindig erkölcsi fenntartásai legyenek. lezuhanyozott és felöltözött. 9 Mikor Sam Hawthorne lerakta a telefont. Ezentúl sokkal el?vigyázatosabbnak kell lennie. Buta és in dolog volt. a dolog túlságosan fontos ahhoz. e ember sorsa van a kezében a részvényeseké. tûn?dött magában. hogy kinevezték egy nagyvá lalat élére. Végül is mindenkivel el?fordul. és minden ren delkezésére álló legális eszközzel igyekezett késleltetni az engedélyezést. aminek során ? és Vincent Lord közös elhatározásra jutotta nis katasztrofális következményei lehetnek..azt üzenem. Köszönöm. hogy a következ? terhessége alatt már szedheti a Montayne-t. c sak becsületességet és tisztességet?! Szerencsére ezek a Mace-félék kisebbségben vannak a minisztériumban különösen. ahol se bels?. szívélyes légkörû találkozón sem Andrew. méghozzá a Felding-Roth kétezer dollárjával.. hogy fenyegessék meg Dr. hogy a Montayne minisztériumi jóváhagyását természetes. De mikor ekkora felel?sség nyomja a vállát. hogy a Montayne engedélyeztetési kérelme Dr. amit tenni kell. Hogy az ilyen Mace-féle bûnöz?k másokat is bûnözésre kényszerítenek ez esetben Samet és Lordot . Sam éppen egy ilyen döntést hozott egy órával korábban. és miért kell eltûrniük az ilyeneket a ti sztességes üzletembereknek. az igazgatóké. és bár ez elég nagy csalódás volt a számára úgy látszott. Különösen az egy ór rábban lezajlott beszélgetés után. aminek ut yen eltemetve rejt?zött az utazási költségek elszámoláskötegében. hogy ssen vághassanak neki a hatvan kilométernyi útnak Palo Altóba. Sam azon füstölgött magában. nos. Gideon Mace-t a leleplezéssel. Sam Hawthorne életében nem találkozott Mace-szel. hogy kínos döntésekkel jóvá kell hagynia bizonyos akciókat. az a büntetése. Átadom. Igazság szerint nem is kellett túl sokat gondolkozni a megoldáson. akik semmi mást nem akarnak ennek a világnak a Mace-eit?l. en a kérdésben ilyen. és arról a sok kárról is. Hogy tehetett ilyet? Talán már megint ki akarta vívni valakinek a csodálatát e zúttal Celiáét. a büntet?jo . és még a gondolattól i lborzadt. Celia ezzel Sam letette a kagylót. Ez eggyel több ok arra. Andrew a fürd?szobába ment. A Montayne helyzete igen kritikus. ahol Lisával és néhány újdonsü fordi barátjával volt megbeszélve egy éttermi találkozó. El?ször hûvös hangulatban ültek egymás mellett. el?írásos amatnak láttassa. se küls? ell rá nem bukkanhatott. A jó édes any nnek a Mace-nek! Sam tovább monologizálgatott az irodája csendjében: azért.

Lord elhallgatott. és Vincent ezen a magányon akart enyhíteni. Ellentétben a korábbiakkal. de aztán mindenáron tudni akartad. Tréfásan hozzátette: Remélem. A szekrény méretû kis lyukban. A minisztériumi tisztvisel? fölött nem múltak el nyomtalanul az eltelt hónapok. Rendben sóhajtotta Sam. hogy ezt írásban is rögzítsük? Lord megrázta a fejét. Az exorvossal szemben ült. és hagyd jóvá. hogy a Montayne minisztériumi engedélyezése most már minden kétséget kizáróan a küsz Vincent Lord észrevette. minden még rosszabb lett. akkor lemondhatsz a Montayne februári piacra dobásáról. emiatt jött Igen bólintott Lord. A washingtoni épület továbbra is az a személytelen. Vincentnek a szeme sem rebbent. ami a kezünkben van. hogy Vincent tulajdonképpen csak azt akarja. a hivatalnok alig látszott ki a papírtengerb?l. Valamikor arról volt szó emlékeztette Sam a kutatási igazgatót . Mace-nek csak kérnie kell azoknak a tesztek nek a megismétlését. Nincs mit szépítgetni rajta. Az ócska öltönye helyett vett egy új zemüveget is váltott. és határozottan öregebbnek látszott. hogy val aha is beszéltél velem err?l a dologról. és azt kérdezte: Valahol itt van a mi Montayne-ünk engedélyeztetési kérelme is? Egy része válaszolta Mace. ugyanakkor meglep? módon mégis jobban nézett ki. Zsarolás. amit Mace tett. Ha jól sejtem. hogyan késleltette Mace a Staidpace engedélyezését több mint egy évig. ha nem intézi el a Montayne engedélyezését. A legfels? vezet?k m agányosak. Csak meg akartam köszönni. Gideon ace-szel. Tényleg ilyen hosszú id?r?l lenne szó? kérdezte Sam. amire készül. mi a terve.gi felel?sségre vonással. és nem látom be. Az ar már nem volt olyan paprikavörös. Pléhpofával hozzát ette: Ha nem használjuk fel. Vágj bele d. Az íróasztalt is csak fáradságos aktakupac-kerülgetés árán tt megközelíteni. amelyek a lábához tett aktatáskában lapultak. több irat zsúfolódott össze. és bár m mindig messze volt attól. Zsarolásra adott hivatalos engedélyt. Könnyen lehet. hogy emlékszik-e Sam. De azt akarom. Most már csak várni kell. ne legyen egye dül. Ezt a kockázatot is vállalom. Az egész nem fért be ide. hogy Mace abbahagyta az ivást. hogy te is tudjál róla. hogy én nem les z ügybe belekeverve. Oldottabban viselkedett. akkor letagadhatod. mikor Sam utánaszólt: Vincent! Igen? fordult vissza Lord. amit tennünk kell. ami n em kevésbé büntetend? cselekedet. Ha volna válaszolta Lord . Õszintén aggódom az ausztráliai eset miatt. Lord körbemutatott. hogy barátságosnak lehessen nevezni. hogy a legutóbbi találkozásuk óta történt valami Dr. hogy még hosszabbról. mikor elmondta. Sam ezt megértette. hogy em lesz szükség azokra a fénymásolatokra. és az orra sem kéklett. s?t ha lehet. Bármennyire is utálom magam érte.. Igen bólintott Lord .. annak biztos tu datában. mire kell az a kétezer ollár. és nem gyakorolunk nyomást Mace-re. ahol Mace székelt. és így azt a fölösleges kérdést sem volt alk lma feltenni. Még egy rövid ideig várni. A kutatási igazgató már az ajtónál volt. Sam ekkor jött rá. és emiatt meggondoltam magamat. ne ? tudjon egyes-egyedül arról. nincs a kabáthajtókád alatt rejtett m . Köszönöm mondta Sam. és legalább egy évre a hidegre tehetj az egész ügyet. és belépett egy klub ba. Ha kiderül a dolog. ahol hajdani alkoholisták találkoztak rendszeresen. De ugye nem arra gondolsz. gondolta Sam. és még mindig reménykedett. én fogok beszélni Mace-szel. mint valaha. Még így is enyém a piszkos munka. mint az. a nyers modorán és az agres szivitásán határozottan enyhített. Kockázatot vállalok. jóváhagyom. kopott méhkas maradt. miután Sam leintette. miért kéne egyed alnom. Egyébként a minisztériumban semmi nem változott. Mace hang . és ezzel már nem bandzsított annyira. Ezeknek a változásoknak az egyik oka az lehetett Lord ez a minisztériumi ismer?seit?l tudta . amelyek. akkor azzal magamat is inkriminálnám.

. Lordnak az volt az érzése ott helyben infarktust kap. Személyes problémái vann ak. Azért va köze. hogy belerokkan. semmi szükség megkockáztatni. hogy nincs más válasz mint megtenni a kellemetlen lépést. összeszedte t és visszacsúsztatta az aktatáskájába. De hát ez hónapokba telhet! tiltakozott Lord.józannak tûnt. de elutasított tet. Ja. Mikor a Staidpace engedélyezését késleltette. hogy már látta ?ket. Kinyitotta az aktatáskáját. Ezt felejtse el! Több módja is van annak. és az ajka görcsösen rángatózott. ahogy a férfi szája szögletében bugyborékol a n . h gy másnak is van bel?lük másolata. nem pedig az enyém. csak maga meg én. biztosítottam magát arról. Ehelyett azonban a hivatalnok letette a papírokat az asztalra. hogy ha gyakorolhat Mace fölött. Lord tett még egy utolsó kísérletet. Látszott. és éles hangon megkérdezte: Mi az ördögr?l beszél itt nekem? Err?l válaszolta röviden Lord. és ezek csak a másolatok másolatai. és Lord határozottan élvezte. Mindenesetre ennek semmi köze a Montayne-hez. Lordnak eszébe jutott. Igen. hogy Mace azonnal felismerte a legfels? papírt az egyik t?zsdei tr anzakciós dokumentumot. és valószínûleg akkora pénzbí agára. Remeg? kézzel nyúlt hozzá. és itt nincsenek tanúk. Az isten háta mögött lakó asszony. és kés?bb a kormány is vizsgálatot indított. majd én elvégzem a piszkos munkát . és suttogva megkérdezte: Honnan szerezte ezeket? Ez nem fontos válaszolta gyorsan Lord. és kivett bel?le néhán t. hogy be van-e zárva az ajtó. és már tudta. de további részl akarok tudni az esetr?l. Az arca hamuszürkévé vált. ho at mondtam. mert szerintem amit a Felding-Rothszal tesz.. Gyönyörûséggel töltötte el. végignézheti. Még ha így lenne is. és ha ezeken kívül máskor is folyamodott ehhez az e szközhöz. A két érintett gyógyszergyár neve Binvu cts és Minto Labs. csekkek. abban nem maga az engedélyeztetési kérelem játssza a legnagyobb szerepet. és ha megé . Már írtam Ausztráliába. és magában akkor hozzátette: Még tán élvezni is most elérkezett a pillanat. hanem a maga lelkiállapota. Nézze csak meg ezeket alaposan. hogy az ujjlenyomatai rajta vannak. hogy a Montayne is ilyen gyógyszer. A börtönt persze nem kerülheti el folytatta Lord . m aga aláztatott meg és verg?dik szenvedve. igazságtalan el?ítéletekhez vezetik és beárnyékolják az ítél?képességét. hogy lesznek további kérdéseim. Ez zsarolás vinnyogta Mace kétségbeesetten. hogy a vállalatunk ne keveredjen bel e az ügybe. hogy küldjék el az információkat. akinek lételeme mások megalázása. és nincsenek mellékhatásai. amiért itt ülök. számlakivonatok és egyéb dokumentu b?l egyértelmûen kiderül. Igen. A szükségtelen késleltetés ellenére is világosan kiderült. az eset bíróság elé került. mir?l beszélek? Lord bólintott. Most már biztos volt benne. én is átrágtam magam az egész aktahegyen bólintott Mace . de az talán újdonság. Ezek itt t?zsdeügynököknek szóló megbízások. Mace megtört. Mindkét alkalommal alaposan körüljárták az elmentették a Montayne-t. Lord viszolyogva nézte. hogy jó a er. hogy maga több mint tizenhatezer dollár illegális nyereséghez jutot bizalmas minisztériumi információk felhasználásával. hogy a vaktában leadott lövés telibe talált. én akkor is el fogom végezni azt. miközben vékony hangon megkérdi: . Lord durván félbeszakította. hogy egy ellenfél. Kutató tudósi hírnevemre mondom magának. hogy bizonyítékot hagyjon maga után. Az a maga véleménye. Mace egyre kétségbeesettebb arckifejezéséb?l Lord kitalálta. Ugye tudja. Voltak más esetek is. hogy a Staidpace késleltetése szükségtelen lt közölte Mace egykedvûen. Mace felemelte a fejét. yes problémáknak egy része a vállalatunk tudomására jutott. Ez esetben persze vizsgálat indul. lehet. akkor azokra az esetekre is fény derül. és utána laponként végignézte az eléje tet somót. amik kikészítik. hogy annak idején azt mondta Sam Hawthorne-nak: Ha eljön az id?. Hátrapillantott. Tudom. De bizonyos szempontból van köze mondta Lord. Csak az a fontos. Lord az iratokért nyúlt. hogy a birtokunkb an vannak és mérlegeljük. Még id?ben eszébe jutott. Magát ezért. Lord a Mace asztalán hever? iratok tetejére tette a fénymásolatokat. hogy ne juttassuk-e el az igazságügy-miniszternek és talán a sajtón is. Úgyhogy semmi érte megennie vagy elégetnie.

de nincs abb an a helyzetben. hogy a Montayne-nek nincs köze a történtekhez. mocskos gazember?! Ne haragudjon. Eddig még kevés gyógyszeripari vezet?vel akart. amiknek az imént mutattam meg a fénymásolatát. Mace irodájában némán néztek egymással farkasszemet. Megtartotta a szavát. Itt van. hogy másokról ilyeneket mondhasson. A látogatás hirtelen elhatár tett. amit Lome Eagledon.. és kiment. kinyitotta.. hogy bízik a becsületszavamban. vad gyûlölet lángolt fel a szemében. sz tek kapcsolatot tartani a fogyasztói csoportokkal. és két üres órája maradt a nap közepén. amit ígértem nyújtotta át végül Lord a borítékot Mace-nek. hogy egy napon ezt még nagyon megkeserüli.. A Montayne-re. megvizsgálta a tartalmát. Két hétbe tellett.. amiket az iparágunknak meg kell hallgatnia. De két hét múlva a minisztérium engedélyével meg lehetett kezdeni a szer recept re való felirását és árusítását Egyesült Államokszerte. suttogta a hivatalnok kétségbee setten. nem kerülnek az ig azságügy-miniszterhez és a sajtóhoz sem. megkapják az engedélyt? Akkor az iratok. Isten malmai úgy is lassan ?röltek. az az ausztráliai eset. a Montayne-nel kapcsolatos gyanú. Lord nem válaszolt. Lord megvonta a vállát. hogy a februári forgalomba hozatal sikerüln i fog. szó nélkül sarkon fordult.Mit akar t?lem? Tudja azt maga nagyon jól válaszolta Lord. egy péntek délután Celia meglátogatta Dr.. A hivatalnok átvette.. És mit ér a maga szava... Igaz. tényleg lehet benne valami. Mint a legnagyobb gyógyszergyárakat képvisel? egyesületnek az elnöke mondta . A zseniális. hogy ellenfelek vagyunk. Visszakerülnének magához azzal a garanciával. Mace-nek. de beszélgetünk. Magánál sokkal kiválóbb e le a nagyesküt arra. komolyan gondoltam. A Felding-Rothnál mindenki ünnepelt. hogy ezze szerrel kapcsolatban nem tiszta minden. 10 Novemberben. És ha. A maga szóhasználatával élve ésszer Meg akarják kapni az engedélyt. akivel még soha n ozott. Minden másolatot megsemmisített. Maud Stavelyt a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet New York-i központjában. Vincent Lord semmit nem kockáztatott. Nem szólt oda el?tte telefonon.. Hallgasson ide könyörgött Mace már félig zokogva . Fröcsög? gyûlölettel sziszegte: Magának meg a cégének mától fogva a minisztériumban van egy halálos ellensége. könnyed stílusú Eagledon korábban a ko mány ügyvédjeként dolgozott. a Gyógyszergyártók Egyesületének e nöke mondott neki nemrégen Washingtonban. Mace megpróbálta összeszedni magát.. hogy átadja a kényes iratokat Dr. Celiának egyébként is Manhattanben akadt dolga. azt kellene. mert tudta. Én és Ralph szinte semmiben nem értünk egyet. hogy Stavely úgysem akarna szóba álln i vele. hogy Gideon Mace vadul ha jtotta ?ket. Ezért hív om meg évente kétszer ebédelni Ralph Nadert. ami civilizált dolog. És ebben hogyan lehetek biztos? Úgy. Celiának eszébe jutott valami.. aztán Lordra emelte a tekintetét. Amikor viszont Maud St . hogy kielégíti végre a kíváncsiságát és megismerkedik egy ellenféllel. hogy figyelmeztetem válaszolta Lord higgadtan . de néha hasznos dolgokat mondanak. hogy l obb tudomásunk szerint nincs róluk több másolat. személyesen utazott fel Washingtonba. Figy tetem.. Mindketten hallg attak. Err?l már beszéltünk szakította félbe Lord megvet?en. meghallgatjuk egymás álláspontját. zta.

Az egyik ajtóra mutatott. semmivel sem volt különb a többi helyiségnél.velyt akartam ugyanebb?l az okból meghívni te jóságos isten! Celia kíváncsiskodására Eagledon folytatta a történetet: Szóval Dr. aki nem lehetett több negyvenegy-negyvenkét évesnél. A kezében egy iratot tartott. és amiket a n?r?l hallott. Gyógyszeripari vezet? vagyok válaszolta Celia. hogy az irodai berendezést vagy a helyiségek el?z? bérl?je hagy ta ott. hogy Stavely a választ saját kérdésére. de feltétlenül találkoznunk kellett. ahova belépett. A környezet alapján. Honnan tudta? Már hallottam magáról. A jelek szerint a szervezet nem dúskált a pénzb n. Meglepetten nézte a vonzó külsejû. Megjelent Mrs. de mostanra ez a sz?nyeg annyira elvékonyodott. hogy Stav most próbálja bemérni . A kis szoba. amit azóta is sajnálok. mint például az aggyatok ?! Talán keressen helyette rokon értelmû szót javasolta Celia. ha meg nem javíttatják ezt a ny omorult gépet. Merthogy Georgiá kéne megcímeznem. türelmetlen han g egyben kulturáltan is csengett. Vigasztalanul esett az es?. Ezenkívül pedig. amit valaki a gyógyszergyárak romlott pénzéb?l fizetne neki. mert az a betû még mûködik?! Igen. De sajnos nem tudok magának segíteni. valaki sebesen gépelt. hogy csak így rát em magára. Bemehet. de mégsem faggatózott to b. A Celiára szegez?d? átható kék szempár elárulta. Felállt és eltûnt egy másik ajtó mögött. Kereszteljem át az államot mondjuk Meormiára. amelynek törött kirakatát ragasztószalaggal reparálták meg. Honnan olyan biztos abban kérdezte Celia finoman . Nincs sok n?i vezet? ebben a rothadt iparágban. A benti apró szobában ?sz hajú n? trónolt a jobb id?ket látott fémasztal mögöt névkártya tanúsága szerint Mrs. hogy itt hagyom ?ket. amikben kett? is van. napi nyolc órát küzd egy velejéig romlott és erkölcstelen iparág ell n persze a gyógyszeriparra gondolt . nem messze a Seventh Avenue-tól. mit óhajt? Dr. Rendben. hogy a válasz korántsem elégítette ki. Az önkéntes íróasztalán postázásra váró prospektusok tor aznap beérkezett posta még felbontásra várt. gesztenyebarna hajú. és nem fogja a drága idejét holmi zavaros agyú nagyip ri vezet?re pocsékolni ezzel persze rám célzott. hogy itt-ott el ?tûnt alatta a padlózat deszkája. a Stavely-féle csoport f?hadiszállásához. Nem mûködik rajta a g . hogy ég a munka a kezük alatt. Valamikor régen takaros padlósz?nyeg l ehetett a szobákban. ez tényleg kínos ismerte el Celia. és egy apró. Az épület földszintjén gy vasedénybolt volt. Vegyészként kezdtem közölte Celia. Miközben várakozott. Látszott. O. A n? kifejezetten csinosan mutatott a borvörös gyapjúszoknyában és a rózsaszín blúzban. és olyan az tán végképp nem. aki úgy érezte. a néni fennhangon kijelentette: Mindig mondom ezeknek. Hogyan írjam le azokat a szavakat. Celia egészen másnak képzelte el Sta velyt. egy nyitott ajtóval találta magát szemben. hogy így tettem? Mert ha nem tette volna. az vagyok bólintott Celia meglepetten. aki úgy kiárusította volna a tisztességes n?iséget. Aztán másokhoz hasonlóan végigjártam a szamá . És ezzel a levéllel mi legyen? csattant fel a helyesíróbajnok. hogy n túl sok pénze az öltözködésre. hanem még keményebben fürkészte Celiát. Stavely? Igen. Celia valami köszönésfélét morgott. A lépcs?házhoz hasonlóan itt is pergett a falakról a maradé esték. Ne haragudjon. Mikor Celia belépett. másvalak meg fontoskodó hangon telefonált. akkor nem dolgozna a gyógyszerbiznisz értékesítési bugyráb n. Igen. Celia megpillantott néhány e zomszédos szobákban. v t asszonyt. csak egy egyszerû érdekl?d?. Thorn. Eagledon elnevette magát. Celia arra gondolt. Thom önkéntes kopogott szorgos harkályként egy körülbelü mazó Underwood írógépen. Szeretnék beszélni vele. A metsz?. Szerintem maga a Jordan. é ajtóhoz ment. nyikorgó-recseg? lift kínlódott fel a látogatókkal a le emeletre. azért sem eb e velem. kis New England-i akcentussal. Stavely közölte hogy tengernyi a dolga. ent van Dr. A n? nem válaszolt. mint maga. A csúf lépc aláról pergett a festék. Tessék. és felpillantott a látogatójára. mert torkán akadna a falat. vagy pedig az ócskapiacon vették fillérekért. Ki maga? Ó. Mikor Celia megkönnyebbült sóhajjal kilépett a liftb?l. mikor Celia taxija megállt egy sivár hatemeletes ház el?tt a Harminchetedik utcában. gondosan manikûrözött körmû. tette hozzá. pedig látszott. Mrs. Thomon látszott. Maud Stavely egy viharvert asztalnál ült. bent. Úgyhogy nem találkoztam vele.

és meghallgatha tnánk egymás érveit. de a kíváncsisága mi magát. amivel azt akarta érzékeltetni. de csakis annyira. Ez a maga üzletágának egy másfajta elvtelenség Hallgatom mondta Celia. amely persze továbbra is szedhette volna a szereket. hogy ezek a Valium-félék mindentudó csodaszerek. Itt van például a Valium meg a hoz sonló szerek talán a világ legfölösebb mértékben használt. gonosz módon tukmálják rá minden termékeiket. mert sok a dolgom. Arra kaptam felhatalmazást. A maga bizniszének a legerkölcstelenebb területe éppen az. Alapjában véve a gyógyszerek hasznosak. és talán több is. csak éppen sokkal tágabb értel . De néha ezek a mellékkutatások vezetnek új f .Ez engem egyáltalán nem érdekel. Találkozni akartam magával. Tíz percet adok magának. de hallgatom. Mit akar tudni? Ez mintha egy lehelettel kevésbé hangzott volna ellenségesen. És maguk éppen ezt akarják.. Legalább kezdje el a történetet. és fel nem adtam a magánpraxisomat. hogy ezek a szerek szerencsétlen. de csak bizonyos embereknek és bizony os esetekben. Ha már itt van. hogy megváltoztatták a molekulákat. amiket a magáéhoz hasonló cégek folytattak csillapíthatatlan ka iságból. nem tudta. hogy ezt a szervezetet megalapíthas am. és ma is ezzel foglalkozom. hogy nekik is meglegyen a saját Valiumuk valami más néven ahelyett hogy valami új. hasznos szer felfedezésére koncentrálták volna az energiájukat. mint korábban. mert úgy érezte. aminek eredményeként az agymosott sok azt hiszik. Ez a kisebbség makacskodott a másik . Ugyanakkor sok olyan embert is vágott közbe Celia . Más körülmények között Celia kikérte volna magának ezt a hangot. Ezzel sarkon fordult. De mivel a Valium nagy üzleti sikernek bizo yult. mintha a súly ut pná a fizetését. Még ha nem is értenénk egyet. akiknek nincs rá szükségük. Ezzel szemben maguk beindítják a könyörtelen és mindent elsöpr? hirdetési kampá kat. Én csak tudom. És eg is születtek az új Valiurnok úgy. Úgy látszik. hogy ötféle különböz? Valiumot lehet kapni. hogy többet nem óhajt önmagáról beszélni. Nem értek egyet magával. hogy kissé különbözzön az eredetit?l és így szabadalmaztathassák. legszükségtelenebbül felírt gyóg túlhajtott reklámhadjáratok. de. üljön le. de rögtön újból elkomorult. Stavely legyintett. Senkinek nem volt szüksége arra a kis millió Valiumváltozatra. hogy orvosi képesítése van jegyezte meg Celia puhatolózásképpen. Nem vitás. gyógyszerfügg?ségben szenved? ember eket hagytak maguk után. míg rá nem nyílt a szemem a gyógyszerüzlet szörnyû mibenlétére. Például azt szeretném tudni. miért gyûlöli ennyire a gyógyszeripart? Maud Stavely halványan elmosolyodott.. Visszatérve a Valiumra. A másik hidegen kérdezte: Ugyan mit? Hát talán némi megértést vonta meg a vállát Celia.. belgyógyász vagyok. vagy maradjon. vagy kárt tesz a szervezetükben a szer e mindhárom egyszerre. ennek érdekében agyalják ki az eiket. Kicsit sok gyógyszert?! Mindenki kilószámra gyártja a recepteket. Hiszen én is egyike voltam az agymosott orvosoknak addig. e m jó ötlet. amivel maga fogl alkozik: az értékesítés. Maga nagyon er?s szavakat használ szólt közbe Celia. mindketten profitálhatnánk a dologból. a konkurens cégek hónapokat. Mit akar itt? Celia megpróbálta mosollyal fogadni az ellenségességet. ennél több durvaságr s szüksége. vagy nincs rá pénzük. hogy léteznek ilyen nekem-is-van-már szerek szakította félbe Cel ia türelmetlenül . olyanoknak is. Stavely egy székre mutatott. akik kétségbeesésükben öngyilkosságot. Celia habozott. nem tíz órát. Tudom. és meggyógyultak. Tíz percet mondtam. hogy megtartsam az ember ek egészségét és életeket mentsek. és indulni készült. A maga cége meg a többi is cinikus. De így is jó. Na jó. hogy menjen-e. és busás haszonnal árusítha Mindenki tudja. ezért dolgoznak. hogy beszélgethetnénk. mint kéne. aminek eredményeképpen boldog-boldogtalannak felírják a gyógyszereket. hogy tényleg ki t sok gyógyszert írnak fel az orvosok. Nincs haszna annak és semmi el?ny nem származik a bból. s?t talán még imádkoznak is a minél több receptért. Arra gondoltam. de e nélkül az agresszív reklámhadjárat nélkül. amit az egymással v erseng? gyógyszergyárak dobtak piacra. Igen. h ibilis pénzösszegeket csak azért.. A barátságos hangnem semmit nem használt. akiknek tényleg szükségük vo szerre. oda vezettek. s?t éveket áldoztak a kutatásra drága tudományos id?t.

Stavely folytatta. néha közbeszúrt egy-két mondatot. Ma délel?tt hallottam. Ismerjük az ausztráliai esetet szólt közbe fáradtan Celia. akik tönkretették a társadalombiztosítási rendszert. a költségeket viszont a cégeknek kellene állniuk. az akut hiányhoz és feltehet?leg még több halálesethez vezetne. valljuk b . milliárdokat dobtak ki az abl kon.hez. amit a Montayne-r?l állít! És különben is. Jaj istenem! kapott a fejéhez hitetlenkedve Dr. amelyek vérmérgezés y több páciens halálát okozták. Maga tényleg hisz e bben a naiv érvelésben? Mert nemcsak a Valiumról van szó. Biztos ebben? Száz százalékig. amir?l Celia is tudott. miközben nem hajlandó zavonni egy veszélyes termékét . mint az eredeti probléma.. a szabadversenyes kapitalizmus sem tökéletes. De vajon indulni fog-e valaha is bûnvádi eljárás ez ügyben? Addig nem. hogy megakadályozza ennek az elégtelenül tesztelt gyógyszernek a piacra kerülését Celia megunta az egyoldalú szónoklatot. mintha nem is hallotta volna Celia közbevetését. Törvény írja el?. és nemcsak ott. képtelenek egyensúlyban tartani a költségvetést. A hét végén készülnek döntést hétf? reggel jelentik be egy sajtóértekezleten. Dr. és ez éppen egy olyan eset. A köz érdeke. Jó. Egy gyógy szergyárnak (nem a Felding-Rothnak) problémái támadtak az egyik termékével. ugyanakkor könyörtelenül el lyeszt?dnek az irattárak mélyén. Az információ törvényellenes visszatartása. Mert azt ugye nem akarhatja. Az információ az érintett gyógyszergyár egyik vezet?jét?l szárma Celia megbízhatónak tartott. akkor a káros mellékhatások etlen szó sem esik az ezzel kapcsolatos jelentések kényelmesen. lehet. Továbbiak nem kerülnek ki a gyárból. A dilemma a következ? volt: úgy tudták. míg a maguk fizetett emberei ott lobbiznak a Capito l Hillen. ahol intett megpróbált valami elfogadható megoldást találni. és ezt legtöbbször sikerül is elérniük.. hogy valamennyit sikerült kiszûrni. és közben az ígért tíz percb?l kerek egy óra lett. Az állitólag steril intravénás folyadékot tartalmazó üvegek n zárókupakokat találtak. . arról nem beszélve. Ilyen körülmények között biztos. gondolta Celia. a minisztérium és a kórházak között. Elmondta. hogy valaki elhanyagolta a. amiken keresztül baktériumok juthattak a szerbe. Hetek óta folyt a vita a gyártó. Most viszont én nem hiszem el. de amit maga javasol. A mi szervezetünk sok ilyen esetr?l tud. annál még mindig öss zehasonlíthatatlanul jobb és etikusabb. Ez nem igaz! tiltakozott Celia. gépi meghibásodás helyét felfedezték és a zavart elhárították. Még ma is a olnak. Miért? Volt egy eset Ausztráliában. Végül szóba került a Montayne A szervezetünk jelentette ki Stavely továbbra is mindent meg fog tenni annak érdekében. Na. már megvan a minisztériumi e k. mert különben nem hajlandó tisztességes módon tájékoztatni a gyógyszerei veszélyeir?l. és lefogadom. és felcsattant: Nevetséges. Stavely s ez szégyenletes példája annak. Véletlenül tudok az ügyr?l szólt közbe Celia . és nagy alószínûsége annak. Hát ezért kellene a kormánynak ellen?riznie és irányítania a gyógyszerészeti kutatást.. A maga drágalátos iparának a fejére kell koppintani bizonyos szabályozásokkal. hogyan akadékoskodik egy gyógyszergyár. hogy ezt a jóváhagyást azonnal visszavonják. hogy a gyógyszerkutatást ugyanazok a politikusok ell en?rizzék. hogy komolyan beszél kerekedett el Celia szem e. hogy a gyanús eseteket jelent a minisztériumnak. hogyan cáfol eg az orvosszakért?k a tárgyalóteremben elhangzott vádakat. Ha pedig új szert dobnak piacra. hogy csak a legminimálisabb figyelmeztetést kelljen a szerhez mellékelni. Stavely élesen nézett rá. betiltja a raktárakban álló készlet felhasználását. Ha zárolnák a gyógyszertárak r zleteket. de az ausztrál k ormány által indított vizsgálaton is felmentették a Montayne-t. Stavely. egy kórházakban h nálatos intravénás folyadékkal.. Stavely többek között megemlített egy friss vitát. Tovább hallgatta az a sszonyt. és még az anyjukat is eladnák néhány sz . érveket kértem. hogy a segítségükkel maradnak fizet?képesek a nagy gyógyszergyárak re a társadalomnak mindenképpen szüksége van a fontos áttörések közötti holt id?szakokban. hogy még mi sem tudunk mindegyikr?l. hogy a hibás üvegek száma elenyész?. hogy a minisz térium úgy döntött. hogy még most sem volna penicillin a piacon! Jó. Stavely feljegyzett valamit. hogy néhányszor el?fordult. Minden fontosabb új gyógyszert rögt lekoppintanak a konkurens cégek. aztán tovább beszélgettek. és most meg is kaptam.

Celia már találkozott ilyen e rekkel. h ogy nincs humorérzéke. hogy feketén-fehéren lássák a dolgokat. Celia felsóhajtott. amiket ma délután ? mondott Stavelynek. Stavely meg Wolfe téged és a kollégáidat birizgál szüntelenül. és én a l ezért hálás vagyok neki. hogy képtelenek megszabadulni ett?l a z antagonisztikus szemlélett?l és a szürke árnyalataiban gondolkozni. amit Celia beléptekor. fegyelm ezett és borotvaéles. humánus vonatkozást. milyen durván félre nformált a Montayne-nel kapcsolatban. Stavely valóban elhivatott. Celiát zavarta. mindig is nehéz volt velük átgondolt. objektív beszélgetést folytatni. logikus gondolkozású. Elhatározta. De szükség van rájuk. elgondolkozott Dr. de ebben feltétlenül. Jó napot mondta Celia. miközben Celia Manhattanb?l Morristown felé hajtott. És még valami: mikor ?k könyörtelenek és eti nok. hogy Stavely mégiscsak megfogta valahogy: nevezetesen. amikor bejött hozzám. arról nem beszélve. és teljesen figyelmen kívül hagyja azt a sok pozitív. Másfel?l viszont az asszony nagyon is jól informált.Nem értek egyet azokkal a szakért?kkel vét? közölte Stavely. akkor ezek a vállalatok is könyörtelenül és etikátlanul jártak el. akiket n em szabad figyelmen kívül hagyni. Felpillantott. Annak idején Sam Hawth orne hozta fel neki azokat az érveket. hogy nem olvasta a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai per jegyz?könyvét. de bizonyos fokig megszállott is. Az is elég naiv és abszurd elképzelés Stavely részér?l. Nem ismerte be Celia. és micsoda el?ítéletei vannak. egyáltalán nem volt biztos abban. Egyes nézeteivel többé-kevés is egyetértett. hogy tizennégy évvel korábban ? maga is nagyon hasonlóan vélek dett a nekem-is-van-már gyógyszerekr?l meg a molekuláris rulettr?l . hog kormánynak kellene ellen?riznie a gyógyszerkutatást. Nem hiszem. Jó napot. és Ce ia végs? soron egyetértett ezzel. s?t talán briliáns esze van. Másban nem nagyon. És igaza volt. . Akkor nem volnának sikeres aktivisták. hogy a gyógyszeriparnak csak a negatív oldalait h angsúlyozza. hog ercre se tudjatok lazítani. én is ugyanezt mondtam. és a sivár ház sivár irodáiból kiment a hasonlóképp sivár Délután. hogy helytállóak. De mindent egybevetve Stavely meg a szervezete kemény ellenfelek. és a férjének szokás szerint me t futotta egy-két bölcs megjegyzésre. De bárcsak egy kicsit halkabban csörtetnének a kard al és józanabbul! Andrew megrázta a fejét. Olvasta a tárgyalás jeg Kimerít? jelentéseket olvastam az ügyr?l. mert mikor senki nem figyelt od a. hogy olvasta-e a tárgyalás jegyz?könyvét. Jordan. drágám. A szûr?s szeme tt megint ott bujkált valami halvány mosoly. Néha nehéz elviselni ezeket a b?sz aktivistákat Maud Stavelyt. Stavely ott követi el a hibát. Celia bólintott. vagy a jelent?ségüket bagatellizálni. A te iparágadnak éppúgy szüksége van rájuk. Eszébe jutott. hogy jöv? héten pótolja ezt a mulasztását. Az is világos. Annyira hozzás oktak ahhoz. hogy hozzászóljon a gyógyszerkérdéshez. És bár Celi a felhasználta ezeket az érveket. Sidney Wolfe-ot . meg joga is van hozzá. amive az iparág a tudományt és az egészséget szolgálja. aminthogy néha valóban azok. Stavely természetér?l. Egyszer valaki nemzeti kincs -nek nevezte az Egyesült Államok gyógyszeriparát. mint ahogy an jén a General Motorsnak meg a többi autógyárnak szüksége volt Naderre. Dr. Nem ezt kérdeztem. Orvosi végzettsége miatt alkalmas is arra . ahol az élet nagy rész e játszódik. Ha még emlékszik rá. Stavely már újból azt ratot olvasta. aki fényt derített a s kre. Akkor olvassa el! És ne merészeljen addig a Montayne-nel kapcsolatban nyilat kozni. és halálosan komolyan veszi saját magát. Ralph Nadert meg a többieket . s?t alkalmanként kifejezetten utálja ?ket az ember mon dta Andrew. Este Celia elmesélte Andrew-nak a délutáni kalandját. Azt kérdeztem. hogy értelme volna a további beszélgetésnek. akkor fel kell tenned magadnak a kérdést: honnan tanul ták? A válasz pedig: az olyan cégekt?l. Nader segített az autókat jobbá és biztonságosabbá tenni valamennyiünk számára. mint a tiéd. Igazad van sóhajtott Celia. míg el nem olvasta.

és valóságos reklámposta-lavinát zúdítottak a nemzet orvosaira és gyógys ire. Celia akit helyettese. Maud Stavely és a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet követe elentette. célratör? utasításokat. A Montayne piaci el?készít? kampánya ?rületes tempóban folyt.. Tovább osztogatta a gyors. Hangos diadalt aratott a szervezet. Bár Maud Stavelynek nyilvánvalóan ott lapult egy példány az íróasztalfiókjában. a lehet? legkorábbi id?pontban. A legnagyobb tévéállomások esti híradásukban beszámoltak tókonferenciáról. a másnapi. a kórházakról és az betegekr?l. A várt hatás nem maradt el. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szerv ezet helyteleníti az Élelmiszer. a vérmérgezésekr?l. amit már eddig kiadt k és azért a még nagyobb összegért. Több jelentés is idézett bel?le. csonkítatlan szövegre volt kí csi. . Celia. hogy kitette onnan a lábát. ami oly hosszú ideje gátolta a to .és Gyógyszerügyi Minisztérium. hogy kölcsönkérje. idegesség és reménykedés keveréke uralkodott.. Még vérmesebb reményeket keltettek azok a hírek. 11 Celia legnagyobb meglepetésére a Felding-Roth központjában egyetlen példány sem kalló ott a Montaynenel kapcsolatos ausztráliai tárgyalás jegyz?könyvmásolatából. hog atozzanak az ausztrál partnerirodájuknak. vasárnapi lapok is f?helyen hozták a történteket. követeljük! -. Tudas sa mindenkivel. hogy ostoba ndiszkréciót követett el. Addig is rengeteg egyéb munkája akadt. Gondosan kidolgozott reklámok méregdrága négyoldalas színes betétek jelentek meg orvosi magazinokban. Ugyanekkor sajtó k ki.. élet-halálról van szó. amit most fogok megírni. Ehelyett Stavely kijelentette. hogy ennek az intravénás folyadéknak a te ? készletét zárolják. Celiának aródzott felhívni ?t. amir?l el?z? nap Celiával is eszmét baktériumokkal fert?zött üvegekr?l. hogy a minisztérium már döntött a meglév? f betiltásáról. aki bent volt nálam? Az igenl? válasz hallatán Stavely kiadta az utasítást a fiatalembernek: Sajtóértekezletet tartunk holnap délel?tt. és hogy a döntést hétf?n hozzák nyilvánosságra. Inkább utasította a Felding-Roth jogi osztályát. Rájött. aki kissé zavartan követte az eseményeket senkinek nem szólt az ügyben játszott szerepér?l. aminek eredményeként másnap délel? akor megkezd?dhetett a sajtókonferencia. és megkérdezte t?le: Elment az a n?. de az Egyesült Államok egész területén sem sikerült egyetlen árva példányt sem fe aniuk. Mindezt kiegészít vállalat ügynökei ezrével hordták szét a Montayne-mintákat tartalmazó csomagocskákat az orvo k. ahogy az egy új gyógyszer bevezetése el?tt lenni szoko tt.. amik több emberéletet követeltek. cirkuszi hangulat. Farkasszemet nézve a riporterekkel és a rászegez?d? kamerákkal. és a szöveget ynökség Stavelyr?l készített fotójával illusztrálták. ahogy a februári határid? egyre fenyeget?bb közelségbe került. valamint a potenciálisan halá anyag gyártójának passzivitását. Bill Ingram segített felelt azért a sok millió dollárért. és repiajándékokat osztogattak nekik a golfjátékhoz szükséges apró kellékeket Montayn A vállalat minden szintjén.Celia még jobban értékelte volna Andrew-nak ezt az utolsó megjegyzését. amik a nagy-britanniai FeldingRoth kutatóintézetb?l érkeztek. hogy az értekezlet témája fontos. Dr. Minden jel arra mutatott. az izgalom. hogy megtiltja a kórházaknak az intravénás. míg a másikon a Montayne klinikai hatásának leírása. és ezt azonnal kihasználta egy mesteri taktikus.. mikor a minisztérium bejele döntését. így hétf?n. El atta viszont azt a Celiától származó értesülését. néhány perccel azután. és azok küldjék el légipostával a másolatot. a legtöbb riporter mell?zve a hír valódiságának ellen?rzését így kezdte a cikkét: rs válaszként Dr. és tiltsák meg a felhasználását. hogy. Stavely ugyanis behívatta az egyik munkatársát. Valakinek ma éjszaka dolgoznia kell.. de Celia most az egész. és nem sokkal kés?bb erre az eseményre hiv atkozva kezdtek újabb adománygyûjt? akcióba. hogy Martin Peat-Smithnek és k utatócsoportjának sikerült áttörnie egy technikai korlátot. Dr. ami Maud Stavely szervezetének irodahelyiségeiben zajlott le pénteken. A jogi osztály mi nt megtett. Továbbá követeljük igen. amit az elkövetkezend? hónapokra szántak. Stavely az i ntravénás folyadék problémájáról kezdett beszélni. arról. Az érdekeltek egy magnókazettát is kaptak egyik oldalán Brahms gyönyörû Wiegenlied-je ?dala volt hallható. Alapos leckét kapott. ha tanúja let volna annak a jelenetnek. Feltétlenül legyenek jelen tévétársaságok és hírügynökségek is.

hogy egyszer valóban lesz ilyen szer. és kitiltotta a teremb?l. akikkel Xav ügyét is tárgyaltuk. Mindezekért elnyerte megérdemelt jutalmát: felajánlották nek Kereskedelmi Minisztérium miniszterhelyettesi állását. de ha Xav elbúcsúzott. Celia ennek is örült. hogy ilyen hamar újból el?léptetjük magát. amir?l Dr Sastri tizennyolc hónappal korábban azt mondta Celiának: Nincsenek olyan módszerek. Nigel Bentleyt?l kapott levélb?l kiderült. hogy valaha is átrághatja magát az anyagon.. ne haragudjon rám! Tényleg jobban megadhattam volna a módját ennek a bejelentésnek. az elkötelezett demokrata és lelkes Carter-hív?.. maga lesz a vállalat ú kereskedelmi igazgatóhelyettese. hogy Martinnak és munkatársainak sikerült megtisztítania egy peptidkeveréket.. Ám ekkorra már olyan nyomás nehezedett Celiára. eszébe jutott az a tizenhét éve történt eset. Szép csendbe n megállapodtak Rivkinnel a méltányos összegû korengedményes nyugdíjban. hogy sajnálja a dolgot. és akkor Sam megmentet .. Beszélgettem ugyanazokkal az igazgatótanácsi tagokkal. valamint azt is. Bár nyilvánvaló volt. és úgy vélekedtek. nem sajnálta sem az id?t. Persze ebbe az állásfoglalásba belejátszott az a hátsó gondolat is ogy nem árthat a cégnek egy barát a washingtoni Kereskedelmi Minisztériumban. ahonnan hamarosan leköszönnek a republikánus politikusok. a Felding-Roth értékesítési és kereskedelmi ig azgatóhelyettese lett. hogy zárják be a harlow-i intézetet megint csak a magas költségekre és az eredményt hivatkozva. A jelöltek egyike Xavier Rivkin. hogy. A Felding-Rothnál el?ször titokban tartották az ajánlat tényét. A részletek nem voltak ismeretesek Martin jelentésében röviden. dühösen leparancsolta a pódiumról a cég New York-i értékesít renciáján több száz kolléga szeme láttára. hogy csírájában fojtsa el néhány igazgatótanácsi tag leg ozását. Sam Hawthorne meg az igazgatótanács néhány tagja magá getéseik során szóba hozták Xav ügyét. Sam elhallgatott. A harlow-i ügyvezet? igazgatótól. de ez úgy ért.et. hogy ez a kev kerrel alkalmazható az öregebb állatok memóriájának javítására. Talán majd tíz év múlva. Valami baj van? Nem szívta meg az orrát Celia. és úgy látjuk. hogy éppen egy olyan akadályt sikerült legy?zniük.. és abban. Lehet. mert eg szolgáltak a haditengerészetnél. és mivel még mindketten ácsorogtak. hogy kollégájuknak nincs oka vissza gy ilyen fényes ajánlatot. és az újdonsült vezet? fullajtárai szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. Január második hetében Sam magához kérette Celiát és tájékoztatta a Rivkinnel kapcsol elképzelésekr?l. hog y Xavnek szándékában áll azt elfogadni. és ekkor egy olyan váratlan esemény történt. melyet a patkányok agyából nyertek. Foglaljon helyet. Sam széles mozdulattal egy székre mutatott. az.. és Ma rtinnak lett igaza. hogy id?hiány miatt kényt len volt félretenni.. Ugyan már mondta szelíden Celia. hiszen másfél évvel korábban az intézet további mûködtetését ja December közepén megérkezett Celia íróasztalára a kért ausztrál peranyag. hogy magamhoz térjek? kérdezte Celia rekedt hangon. senki nem gondolt rá magamat is beleért e . hogy legalábbis ebben Sastri tévedett. Az eredmények tükrében azonban Harlow és az agy öregedési folyamatának kutatása id?re megint haladékot kapott. hogy maga nincs a tudatában. Jaj istenem. De mit is akart a Montayner?l mondani? Ám miközben beszélt. de valószínûnek látszott. hogy a jan 0-i elnöki beiktatás után nem sokkal Xav már búcsút is mondhat a Felding-Rothnak. amelyekr?l Celia még nem tudott. És ugye kapok egy percet. mikor az akkori alelnö . töb oldalas kötet volt. A kísérletek tovább folytak. általánosságokban fogal ott . bármennyire is szerette volna mihamarabb elolvasni. Samen látszott. Celiának kimondhatatlan örömet okozott. úgy érezte. a már rég meghalt Irv Gregson. és a patkányokkal végzett labirintuskísérletek során kiderült. A fejében egy kergették a gondolatok. hogy megfel k után kutassanak azokra a kormányposztokra. Vaskos. mint a villámcsapás. most. ezenkívül személyesen ismerte Cartert. A hír éppen id?ben érkezett. Nagy meglepetésre Cartert választották meg a következ? négy évre az Egyesült Államok ek. mintha nem is a saját hangját hallaná. sem a pénzt a választási kampány során. s amelyeket egy-két nap múlva szándékoztak yilvánosságra hozni. De néha olyan sok a dolgom.. Hogy egész ?szinte legyek mondta Sam . mikor a Montayne. igen valószínûvé vált. aminek eredményeként egyre re elenebbé vált. Minden rendben. hogy az emberi emlékez?képességet javító szerhez még sok év mun . hogy ez az el?léptetés elég szerencsétlen id magának. Xav Rivkin. amik kel továbbhaladhatnánk. az asszony meg dezte: Leülhetek? Hát persze. Még január elején sem jutott hozzá.

ami a Montayne ügyét illeti. Akadtak pillanatok. köszönje meg a nevemben Liliannek és magának is nagyon köszönöm. mikor Celia és Andrew a hálószobájukban lefekvéshez készül?dtek. Megihatom az egészet? Ugyan miért ne? kérdezte Celia csodálkozva. minden így marad. Egy pár izsi barátom küldte. látnia kell ezeket.. hogy lám-lám. hogy megint össze kéne jönnünk. Ugyanakkor folytatta Sam gondolkozzon el azon. hogy csak most mondom: gratulálok! Ma reggeli közben elmondtam Liliannek i s az örömhírt. Egészségére. aki. Celia mondta Sam gyengéden. aztán bizonytalanul Andrew-ra nézett. Bill egy újságkivágást tartott a kezében. Köszönöm szépen. Jordan lelkesedett Winnie. Mikor este Celia beszámolt Andrew-nak a küszöbönálló el?léptetésér?l. Celia elvette a zsebkend?t. Maga igazán megérdemli. A t gészségedre. ragudjon. hogy ki legyen az utódja a gyógyszer-értékesítési igazgató székében. megjelent Celia irod ami elvben már az ? irodája volt. Andrew felemelte a magáét. ami vagy. mé a nászútjukon. A jóisten áldja meg! Winnie bele olt a pezsg?jébe. mondta magának. amir?l nagyon régen beszélt Andrew-nak.alelnökt?l meg a többiekt?l is mind . Bill Ingram vágta rá Celia habozás nélkül.Soir-bó\ való magyarázta Ingram. Most g térjünk át a Montayne-re. hogy Sam mosolyogva egy zsebkend?t nyújt felé. Remélem. megtörölte a szemét. Sam. akikr?l beszéltem. megint csak bebizonyosodott a kösd-a-sz ekered-valaki-más-csillagához elv létjogosultsága. hogy közben jóval nagyobb felel?sség nehezedik majd a vállára. Közben pedig arra gondolt. Kivette a pe poharat Winnie kezéb?l. aki az évek múlásával nem vesztett kisfiús bájából. ha végigvinné a dolgot anna ellenére. hiszen ez csodálatos újság! Sokkal fontosabb. Egyedül küzdötte fel magát. az asszony f an megjegyezte: Hát ez is sûrû nap volt. Végigsimítva szokás szerint rakoncátlankodó vörös tincsein zólt: Úgy gondoltam. a férje átölelt dta: Büszke vagyok rád! De hát mindig is az voltam.. Minden szempontból alkalmas. egy tálcán poharakat egyensúlyozva . és kész ügyeket. é jesen igazad volt. A Francé. hogy fontosak volnának.. Bill Ingram. bár nem hiszem. Legtöbbször javította ki a felesége. voltál és leszel. Celia hevesen magához ölelte. csatlakozhatsz hozzánk. Most egy id?re mell?zze az italt. És igaza van. és ? pont úgy örül. És egyetértek. ha megérkezett a kis jövevény. Hát. én és a tanács azon tagjai. De milyen örömteli! hangsúlyozta Andrew. Mikor teletöltötték a poharakat.. Mennyire tud franciául? .. De mégiscsak eltörött a mécses. Mögötte Winnie March ragyogott. Nem lesz könnyû dol . látta. mert esetleg nem tesz jót a babának. Aztán egy kurta Bocsáss meg kíséretében kiment a konyhába. ennyi sok id? után végre. Celia Samet követte felfelé. és milyen remekül bevált a terve! Bill Celiát kö és most már csak az a kérdés. legdrágább szerelmem! Mindarra. és most Sam az. mint én. azt szeretnénk. A fenébe! Azért sem fogok sírn . Andrew grimaszt vágott. hogy Billnek ki az utánfutója ? Vadul kavargó gondolatai ellenére er?t vett magán. és tárgyilagos t mondta: Kérem. mikor nem voltál az. Ha akarsz . mint az enyém! Együtt örülünk magával. Winnie. és igyekezett a lehet? legnor málisabb hangnemben elköszönni Samt?l. Ez már a múlté. és e rg pezsg?vel tért vissza. Benne van a Montayne-dologban is. Mrs. Legközelebb ak kor bontunk pezsg?t. Winnie csatlakozott Andrew is a feleségéhez. és kuncogva mondta: Épp most vettem észre. mivel nyakig benne van a Montayne piaci el?készít? kampány n. De miért is aradna így? Nagyot tévedett. Nos kezdte az elnök . Ne aggódjanak nyugtatta meg Celia. Mikor felnézett. üzeni. Winnie meg én most inni fogunk az egészségedre jelentette ki Andrew. Kés?bb. hogy úgy vagyok. Pontosan egy hét múlva csapta meg ?ket el?ször a rossz hír szele. Winnie elpirult.

Megértem, ami le van írva. Ahogy Celia elkezdett olvasni, hirtelen jeges borzongásként futott végig rajta a balsejtelem, és úgy érezte, egy pillanatra elakadt a szívverése. Rövid hír volt. Nouzonville belga határ menti francia kisvárosban egy n? leánygyermeket szült, a ki most töltötte be az els? életévét. Az orvosok a napokban állapították meg, hogy a kislányn onti idegrendszeri zavara van, ami eleve kizárja a végtagok normális mozgását; a tesztek a zt is kimutatták, hogy a leánykának nem fejl?dik az agya. Az orvosok tanácstalanok, mert ez ellen semmiféle terápiát nem ismernek. A gyermek egyetlen szörnyû, könyörtelen szóval Az orvosok szerint élete végéig csak vegetálni fog. Az anya a terhessége alatt Montayne-t szedett. ? és a családtagjai a gyógyszert okolják a gyermek tragédiájáért. A hírben nem volt szó arról, hogy az orvosok mennyiben osztj t a nézetet. A Francé-Soir rejtélyes mondattal fejezi be a tudósítását: Un autre cas én Espagne, a paremment identique, a été signalé. Celia némán, mozdulatlanul állt, és azt mérlegelte, hogy mekkora a jelent?sége annak , amit olvasott. ...és egy látszólag ugyanilyen eset Spanyolországban. Mint mondtam buzgólkodott Bill Ingram , nem hiszem, hogy bármi okunk is voln a az aggodalomra. Végül is a France-Soir híres az agresszív és túlzó stílusáról. Ez nem ugyan t ha a Le Monde írta volna meg. Celia nem válaszolt. El?ször Ausztráliában. Most pedig Franciaországban és Spanyolor szágban. Ám a józan ész azt súgta, Billnek igaza van. Tényleg nincs ok az aggodalomra. Emléke ztette magát a Montayne-nel kapcsolatos mély meggy?z?désére, a rendkívül alapos francia kuta tásokra, a több országra kiterjed? hosszas tesztelésre, amik mind egy és ugyanazt a célt szo lgálták: biztosítékokat keresni és találni a Montayne abszolút biztonságosságára. Hát persze s ok az aggodalomra. És mégis... Elszántan odafordult Ingramhez: Bill, azt akarom, hogy a lehet? leggyorsabban derítsen ki mindent err?l a két esetr?l, és amint készen van, azonnal tegyen nekem jelentést. Az újságkivágást az íróas te, és azt mondta: Ezt pedig megtartom. Oké, ha óhajtja. Ingram az órájára pillantott. Felhívom a Gironde-Chimie-t. Még ncs túl kés?, és tudom is, hogy kit kell keresnem. De nem hiszem, hogy... Gyerünk fakadt ki Celia. Induljon már!

Bill egy órával kés?bb vidám hangulatban jelentkezett. Nincs semmi baj! harsogta. Hosszan elbeszélgettem azzal a barátommal a Giron de-Chimie-nél. Mindent tudott arról a két esetr?l, amit a France-Soir megírt; azt mondta , hogy alaposan kivizsgálták az ügyeket, és nincs ok a pánikra, s?t még a leghalványabb kétsé em. A cég küldött egy orvosi-tudományos csoportot Nouzonville-be, és utána ugyanezek az embe rek odarepültek a spanyolországi eset színhelyére. Részleteket is mondott? kérdezte Celia. Igen. Bill a jegyzeteibe pillantott. Véletlenül mindkét eset rendkívül hasonlít az ausztráliaira, amir?l aztán kiderült, hogy vaklárma. Emlékszik? Igen, Bill, jobban emlékszem, mint maga. Szóval mind a két n? a központi idegrendszeri zavarral született babák anyukái hesség alatt összevissza szedett más gyógyszereket is, és emellett jócskán alkoholizált. A fr ia gyermek családjában el?fordult már mongoloid elváltozás, Spanyolországban pedig a baba ap ja és nagyapja is epilepsziások. De ugye mindketten szedtek Montayne-t is? Igen, ez igaz. A francia ismer?söm Jacques Saint-Jean, a kémiai tudományok dok tora elmondta, hogy el?ször a Gironde-Chimie is szörnyen aggódott, úgy, ahogy maga. Rámuta tott, hogy az ? cégénél is ugyanannyi forog kockán, mint a Felding-Rothnál, s?t talán még töb s. Tovább! utasította Celia röviden a beosztottját. Szóval az ítélet a következ?: a Montayne-nek abszolúte semmi köze a csecsem?k szüle

rendellenességeihez. Ebben teljes mértékben egyetértettek a tudósok és orvosok, akik között a tak független konzultánsok is. Arra jutottak, hogy a többi gyógyszer, amit az anyák szedte k, bizonyos kombinációban veszélyes, és... El akarom olvasni a jelentéseket vágott közbe Celia. Mennyi id? alatt kaphatun k másolatokat? Mindkét jelentés itt van. Itt? Bill bólintott. Itt az épületben. Jacques Saint-Jeantól tudom, hogy Vincent Lordnál vannak. Pár he te küldték meg ?ket annak a Gironde-Chimie-elvnek a szellemében, hogy mindenkit minden r?l informálni kell. Akarja, hogy elkérjem Vincentt?l a... Nem szakította félbe Celia. Majd én érte megyek. Köszönöm, Bill, elmehet. Ne haragudjon Bill hangja aggodalmasnak tûnt. Igazán nem akarom megbántani, de nem hiszem, hogy túl nagy jelent?séget kellene tulajdonítania ennek a... Celia képtelen volt tovább úrrá lenni az egyre növekv? feszültségén, és elemi er?vel nt ki bel?le: Azt mondtam, elmehet! Miért akarja elolvasni ?ket? kérdezte Vincent Lord Celiától. Celia azért ment a kutatási igazgató irodájába, hogy azokat a bizonyos, Montayne-n el kapcsolatos jelentéseket elkérje. Mert fontosnak tartom, hogy az ilyesmit én magam is elolvassam, ahelyett h ogy csak másodkézb?l tájékozódnék róla. Ha a másodkézb?l alatt engem ért jegyezte meg Lord , nem gondolja, hogy a képz m alapján inkább én vagyok jogosult a megfelel? következtetések levonására egy ilyen anyagból int ahogy azt már meg is tettem? Akkor halljuk az ítéletét! Egyik esethez sincs köze a Montayne-nek. Minden ezt támasztja alá, márpedig ezek et a bizonyítékokat magas képzettségû, hozzáért? emberek vizsgálták, méghozzá alaposan. Továb amit egyébként most már a Gironde-Chimie is oszt , hogy az érintett családok ezzel a peresk edéssel egyszerûen csak pénzt akartak kicsikarni a gyártó cégt?l. Nem az els? eset és nem is z utolsó. Tud Sam ezekr?l az esetekr?l, a franciáról meg a spanyolról? érdekl?dött Celia. Lord megrázta a fejét. T?lem nem. Nem tartottam az ügyeket annyira fontosnak, hogy zavarjam Samet . Rendben bólintotta Celia. Err?l nem akarok magával vitatkozni. De akkor is s zeretném elolvasni azokat a jelentéseket. Lordnak az utóbbi id?ben tanúsított szívélyessége a beszélgetésük során szinte teljes . Most már ismét a régi, maró gúnnyal támadt Celiára. Ha úgy képzelné, hogy az ismeretei alapján meg tud ítélni tudományos kérdéseket, ha elmeztessem, hogy a gyatra kis kémiadiplomáját már nagyon régen szerezte, és amit esetleg tu dott, annak a legnagyobb részét már régen túlhaladta az id?. Bár Celiát meglepte, hogy a kutatási igazgató a jelek szerint semmi áron nem akarj a kiszolgáltatni neki a kért dokumentumokat, semmiképpen sem állt szándékában vitát nyitni a ytani tudásáról. Nem képzelek semmit, Vincent válaszolta nyugodtan. De a jóisten szerelmére! Meg aphatnám végre azokat a jelentéseket? Azon is meglep?dött, ami ezek után következett. Úgy gondolta, hogy a jelentések va lahol ott porosodnak a központi archívumban, és hogy Lord majd elküld értük valakit. Ehelyet t azonban a férfi savanyú ábrázattal el?vett egy kulcsot, kinyitotta az íróasztalának egyik l zárt fiókját és kivett egy dossziét. Kihúzott bel?le néhány lapot és átadta ?ket Celiának. Köszönöm vette át Celia a jelentéseket. ígérem, hogy visszakapja.

Bár este Celia holtfáradtan ért haza, kés? éjszakáig fennmaradt, és elolvasta a Giron e-Chimie jelentéseit meg az ausztrál jegyz?könyv oroszlánrészét is. Ez utóbbi aggasztotta leg nkább. Talált több olyan fontos pontot is a jegyz?könyvben, amit a rövidített, összefoglaló tozat, amelyet korábban olvasott, nem tartalmazott.

Abban az els? változatban az szerepelt, hogy az ausztrál n? gyenge jellemû, re ngeteg gyógyszert szed (a Montayne-en kívül), vedeli az italt és egyik cigarettáról gyújt a m kra. Mindez valóban igaz volt. Ami viszont nem volt benne abban az összefoglalóban, pedig ugyancsak igaznak bizonyult, az, hogy mindezek ellenére a beteg gyermek anyja intelligens, amit több tanú is egybehangzóan állított. Továbbá az asszony családjában soha nem fordult el? gyengeelm gy testi deformáció. A másik dolog, amir?l Celia csak most értesült: az asszony korábban már életet adott két egészséges gyermeknek. A rövidített változat azt állította, hogy az édesanya nem tudta, ki a beteg gyermek apja. Azt viszont tudta mint ez a teljes szövegb?l kiderült , hogy melyik négy férfi közül llett kikerülnie a kislány apjának. A férfiakat mind kikérdezte egy törvényszéki orvos. Egyet esetben sem fordult el? sem a férfiak, sem pedig családtagjaik körében szellemi vagy te sti betegség, ami esetleg örökletes lehet. A francia és spanyol eset leírásai, amiket Vincent Lordból taposott ki, nagyjából fe dték mindazt, amit Bill Ingram szóban mondott el neki. A jelentések részletessége is Lordn ak azt a véleményét támasztotta alá, hogy a Gironde-Chimie vizsgálatait hozzáért? emberek vég alaposan. És mégis... A három dokumentum összességében inkább növelte, mintsem mérsékelte Celia lmát. Mert azon nem lehetett vita, hogy minden spekuláció és szakvélemény ellenére három, a v különböz? pontján él? asszony deformált és szellemileg sérült gyermekeket szült és hogy a t t mindhárman szedtek Montayne-t. Mire befejezte az olvasást, már tudta, hogy mit fog tenni: Vincent Lord húzódozása ellenére tájékoztatni fogja Sam Hawthorne-t, mégpedig nem csak a tényekr?l, de arról is, ho gy egyre er?sebb balsejtelmei vannak a Montayne-nel kapcsolatban.

12

Másnap kés? délután történt. Celia már délel?tt átküldte Sam Hawthorne-nak a feljegyzését, méghozzá sürg?s jelzé okkal ezután Sam összehívott délután fél ötre egy vezet?i értekezletet. Ahogy Celia az elnöki iroda felé tartott, a folyosón már messzir?l hallotta a ny itott ajtón át az öblös hahotázást. Ezt a dolgok állásának ismeretében meglehet?s idegenkedés ta. Amint belépett a titkárságra, Sam két titkárn?je közül az egyik felnézett és elmosoly . Halló, Mrs. Jordan. Úgy hallom, az urak odabent ünnepelnek mondta neki Celia. Most véletlenül van is rá okuk. A titkárn? újból elmosolyodott, és a nyitott ajtó ett. Miért nem megy már be? Azt hiszem, Mr. Hawthorne személyesen akarja közölni magával a agy újságot. Bent vágni lehetett a szivarfüstöt. Minden fontos ember ott nyüzsgött az elnök körül: ncent Lord, Seth Feingold, Bill Ingram, több alelnök, többek között a veterán Glen Nicholson , aki a gyártásért felelt, Dr. Starbut, a gyógyszerbiztonsági osztály vezet?je és Julian Hamm nd, a sajtóügyek felel?se. Mindenkinek ott füstölgött a szájában egy rút barna szivar, még In n is, aki láthatóan kicsit bizonytalanul szívta; Celia még soha életében nem látta dohányozni Hé, emberek, megjött Celia! rikkantotta valaki. Sam, dobj neki is egy szivar t! Nem-nem! emelte fel Sam tiltakozóan a kezét. A hölgyek mást kapnak. Boldogság zó arccal az íróasztala mögül el?varázsolt egy gyönyörû csokibonbont és odaadta Celiának. Az unokám tiszteletére, aki nézett Sam az órájára e pillanatban lett húszperces Celia komor hangulata egy szempillantás alatt elpárolgott. Sam, ez csodálatos! Szívb?l gratulálok! Köszönöm, Celia. Tudom, hogy általában az apák szokták szivarral meg csokival ünnep a gyermekük érkeztét, de én megtöröm a hagyományt és egyben kiterjesztem a kollektív örömködé

apákra is.

És milyen jól teszed, édes öregem! lelkesedett az id?s Nicholson. A csokoládé telitalálat tette hozzá Celia. Ez a fajta a kedvencem. Közben ész , hogy a krétafehérre sápadt Bill Ingram diszkréten elnyomja a szivarját. Juliet jól van? ezte Celia Samt?l. Remekül válaszolta Sam boldogan. Pár perccel ezel?tt telefonált Lilian a kórház gy az édesanya és a három és fél kilós babája jól érzik magukat. Feltétlenül bemegyek Juliethez ígérte Celia. Lehet, hogy már holnap. Nagyszerû! Megmondom neki, mert közvetlenül az értekezletünk után rohanok a kórházb m soha nem tapasztalt eufórikus hangulatban volt. Miért nem halásztjuk el az értekezletet? kérdezte Dr. Starbut. Nem, intézzük csak el, amiért összegyûltünk. Aztán, a többiekre pillantva, hozzát hiszem, úgysem fog sokáig tartani. Biztos, hogy nem legyintett fölényesen Vincent Lord. Celiának megereszkedett a gyomra. Világosan érezte, hogy nagyon nagy baj lesz ebb?l, hogy a Montayne-ügyet ilyen ünnepi hangulatban képtelenség objektíven tárgyalni. Sam vezetésével átvonultak a szoba tárgyalórészébe, és helyet foglaltak az asztal kör elnökölt. Teketóriázás nélkül a tárgyra tért. Celia, a maga jelentésének fénymásolatát ma délel?tt elküldtem minden jelenlév?nek. Rivkin is kapott egy példányt; éppen egy kétnapos washingtoni útra indult volna, és felajánlo ta, hogy elhalasztja a mai értekezlet miatt, de azt mondtam neki, hogy erre semmi szükség. Sam végignézett az asztalnál ül?kön. Mindenki elolvasta, amit Celia írt? Bólogatás és ühümgetés volt a válasz. Akkor jó mondta Sam. Celia, aki nagy gonddal fogalmazta a jelentését, örült annak, hogy nemhiába dolgoz ott. Az anyagában utalt a Montayne-nel kapcsolatos ausztráliai perre, és felsorolta az okat a tényeket, amik nem szerepeltek a cégnél cirkuláló összefoglalóban, és amiket ? csipege t ki az eredeti szövegb?l. Megemlítette a közelmúltbeli francia és spanyol eseteket is, am ik miatt vádak érték a Montayne-t, és amely vádak nyilvánosságot kaptak a Francé-Soir-ban és n bizonnyal másutt is. Végül leírta, hogy a Gironde-Chimie hogyan érvel amellett, hogy a M ontaynenel kapcsolatos állítások alaptalanok és semmi ok az aggodalomra. Celia semmiféle következtetést nem vont le a jelentése végén, mert úgy gondolta, hogy el?bb hallania kell a többiek véleményét is. El?ször is hadd szögezzem le, Celia mondta Sam , száz százalékig helyeslem, hogy lhívta a figyelmünket ezekre a részletekre. Ez azért fontos, mert mások is hallhatnak ezek r?l a dolgokról, és nekünk kész válasszal kell várnunk ?ket természetesen az igaz és helyes zal , mikor a Montayne-t mához három hétre árusítani kezdik. Kérd?en nézett Celiára. Ugy m? Celiát váratlanul érte a kérdés, és kínjában szinte nem is tudta, mit válaszoljon: Hát igen, része ez is a dolognak... Sam bólintott, és siet?sen folytatta. Tisztázzunk még valamit. Vincent, miért nem szóltál nekem azokról a Gironde-Chimieelentésekr?l, amikre Celia utal? A kutatási igazgató arca megrándult. Azért, Sam, mert ha minden csip-csup üggyel hozzád futkosnék, akkor el?ször is nem látnám el a munkámat, nevezetesen, hogy szelektáljak a tudományos szempontból fontos dolgok , illetve a lényegtelen között, másodszor pedig ez esetben nem látszanál ki a mögül a papírhe amit csak hordanék eléd. A magyarázat láthatóan kielégítette Samet, mert így szólt: Halljuk a véleményedet azokról a jelentésekr?l. Mindkét jelentés megnyugtató jelentette ki Lord. Számomra tökéletesen kielégít? al bizonyítják, hogy a Gironde-Chimie végkövetkeztetése, tehát hogy a Montayne-nek semmi köze a rendellenességekhez, tudományos szempontból helytálló. És az ausztrál eset? Változtatnak valamit a korábbi konklúzión azok az új tények, a Celia felhívta a figyelmet? Celia csak hallgatta a párbeszédet és arra gondolt: ülünk itt, üldögélünk, és holmi esetekr?l meg konklúziókról fecsegünk, holott valójában még akkor is, ha semmi köze eh e-nek csecsem?kr?l van szó, akik egész életükben vegetálni fognak, soha nem fognak tudni jár ni vagy akár csak megmozdítani is a végtagjaikat, vagy gondolkozni az agyukkal. Valóban ennyire érzéketlenek volnánk, vagy csak félelemb?l nem használjuk az igazi, kegyetlen szav

hogy Lord meggy?z? erejû végkövetkeztetésre jutott.. hog y Lord képzettsége valóban jóval magasabb. képzetlen embe rek szájából. A vádakat kivizsgálták. lajdonképpen azt nem értem. másrészt pedig az olyan vállalatok védelmébe a miénk. rendellenességgel született csecsem? családi hátterét megvilágítva rámutatott. egysze rûen nem volt már biztos semmiben. meggy?z?en. és már egyáltalán nem titkolta az nérzéseit Celiával szemben. Mert és ez nagyon fontos! a gyógyszerekkel kapcsolatos egyetlen panaszt vagy krit ikát sem szabad egy mozdulattal lesöpörni az asztalról. verg?dve kutatott az agyá egy szó. Ígérem. Az asztal körül ül?k figyelmesen hallgatták Lordot. a világon semmit sem változtatnak a dolgon. ahogy fogalmaztál. Úgy vélem.. és kétségbeesetten. hogy veszélyes szerrel jelenjen meg a piaco n. írtam egy kommentárt az ügyhöz tudományos pontból az ausztrál. ezzel mindenki egyetért. . és láthatóan lenyûgözte ?ket a sz . így feltétlenül jogosultabb az ügy me nek ellenére ?. Minden új szerrel kapcsolatban felmerül. amely nem engedheti meg magának. hogy az említett esetekben a lehet? legalaposabb vi zsgálatokat folytatták le. hogy a vizsgált esetekben annyi ilyen lehet?ség adódott tulajdon n csoda lett volna. Lord habozott. és megállapította. segítségül híva a sajtót is. ami olyasvalakinél lépett fel. Nem hiszem. Mikor Sam megszólalt. hogy a gyógyszerre kenjék a gyermekek elváltozásait. számtalan embert fosztanak meg a jótékony ha a gyógyító erejét?l. Meggy? ?désem. mint Vincent. Milyen jó lenne ilyen egyértelmûnek látni a helyzetet és i yen magabiztosnak lenni.akat? Talán attól is meg vagyunk könnyebbülve. nélkülözve minden alapot. f?leg hogy a szert világszerte sikerrel használják. Különösen bizonyos vegyszerek ellen en keveréke. ?szintén irigyelte a férfit. és enn ek következtében nem engedélyezik a használatát. hogy olyan mellékhatásai vann ak... itt van viszont egy kéznyújtásnyira Sam unokája. ha egészséges gyermekek születnek . hogy ésszerûtlen és tudománytalan do a Montayne-t okolni. sok elképzelhet? ok közül egy is elég lehetett volna a terhesség normális folyamatának megsz kításához és ahhoz. Nos. nyilvánvaló. ogy egy károsodás. mint az övé. ezek után valamennyien jobban érezzük magunkat. hogy káros. hogy szükség volna hivatalos határozatra. de tényleg ne legyen hosszabb. higgadtan. Véleményem szerint az embereket nem szabad megfosztani a Montayne gyógyh tásától. Ez szörnyû! sikoltotta magában Celia. szem el?tt tartva. A l hátrébb gurult az asztaltól. ett?l a szert?l van-e vagy valami mástól. Celia elismerte magában. a francia meg a spanyol esethez. elégedetten közölhetem. hogy a többiek nevében is beszél: Köszönöm. és halálos bûn így félvállról venni. hogy a Montayne tökéletesen biztonságos szer és hogy az el?készületek teljes g?zzel f lyhatnak tovább. A kutatási igazgató szokás szerint tekintélyt kelt?en. h ogy sietünk. Vincent. hogy azok a babák messze földön vegetálnak. Nagy nehezen si eznie a száguldó gondolatait. akinek a s zületését csokoládéval és szivarral ünnepeljük. hogy a osodások nem a Montayne-re vezethet?k vissza. egyrészt a köz érdekében. Azok az új tények . Lord megválaszolta Samnek ezt az újabb kérdését is. így a gyógyszerek és alkohol együttese járhatnak katasztrofális következményekk re gyakran adódnak tragikus példák. A három. és igyekezett Vincent Lordra koncentrálni. hogy a magzat károsodást szenvedjen. Azt hiszem. amit feltétlenül meg kel l említeni: amennyiben egy szert jogtalanul vádolnak bizonyos káros mellékhatásokkal. Tudom. hogy egyáltalán mi értelme volt felhozni ?ket? Megkönnyebbült mormogás hallatszott az asztal körül. de lehetnek felel?tlenek is. mindennél lényegesebb. Végül is joggal. hitelesen bes zélt. és soha nem kell ?ket látnunk. Ezek a feltételezések lehetnek felel?sek és alapulh ak képzett szakemberek ?szinte aggodalmán. Azonban minden feltevést alaposan. és arra a megállapításra jutottak. aki tegnapig a Montayne egyik legelkötelezettebb támogatója volt. hogy számtalan forrása lehet a káro sodásnak. és hogy a többi hatás ennyire valószínû és kézenfekv?. egy mondat után. aki egy bizonyos szert szedett. Végül van még valami. Lord a hisztéria és svindli szavakkal min?sítette eket. tudomán an meg kell vizsgálni. amivel ráébresztheti ezt a sok üldögél?t arra. gondolta Celia. Lord ékesszólóan folytatta. amik semlegesítik a jótékony hatását. Oké. hogy nem lesz több tíz percnél. Persze feltétlenül ki kell deríteni. Lord úgy érvelt. De ha már itt tartunk folytatta Lord . hogy ez az egész ké be vágóan fontos. Milyen hosszú? kérdezte Sam. Sam az órájára pillantott.

még nem volt biztos magában. Van egy olyan érzésem vagy ha jobban tetszik. Minden tekintet feléje fordult. De végül is az ösztönei már máskor is jól mûk Tudta. Van fogalma arról kérdezte Sam még mindig döbbenten . Celia egyenesen Sam szemébe nézett. És hogy vannak bizonyos kérdések. hogy senki nem tudja teljes bizonyossággal. hogy okokból igazán nagy a választék. mire akar kilyukadni? Arra válaszolta Celia . hogy figyelt mondta Lord. a híres n?i ösztönr?l van szó gúnyolódott Lord. amir?l még nem tudunk. és valamennyiük dekének. mi károsította azokat a magzatokat. Szeretnék kérdezni valamit Vincentt?l. más szavakkal. és miért születtek deformáltnak. Celia megfontoltan.. melyik lehetett az? makacskodott Celia. am ikre tudnunk kellene a választ. akik felel?sek a vállalat tetteiért. Ha mások félnek kimondani a kegyetlen valóságot. Örülök. Most már biztos volt a dolgában. Vincent. még min dig nem érzem meggy?zve magam. tagoltan beszélt. mindenekel?tt valóban az ösztöneire hallgatott. Celia szólt közbe Sam . mint én? . vagy nem lesznek újabb esetek. rossz érzéssel ült le asztalhoz.. valami olyasmi. hogy végignézzen az arcok on. els?sorban is Samet. Most Celián volt a sor. Rá kell beszélni ?ket. akkor végeztünk is. hogy nem a Montayne okozta. ha ocsátanak. De mégis. Lord dühösen kifakadt: Honnan tudjam?! Lehet. Franciaországban és Spanyolországban vegetálónak született vagyis olyan embernek. mi a javaslata fordult Celiáho Azt javaslom. Ki tudná nálam jobban? Ki foglalk tt az elmúlt hónapokban többet a Montayne-nel. hogy biztosat végül is senki nem tud. de nem tudjuk. Celia azt is bevallotta magának. Tessék. De meg ke ll ?ket gy?znie. a Felding-Roth érdekének. A szobában ül?k egyt?l egyig hitetlenkedve néztek rá. hogy halasszuk el a Montayne premierjét mondta Celia. hogy az a három bébi Ausz tráliában. hogy mindenki els? számú érdekének tekintsék a Montay e amerikai premierjének késleltetését a terhes asszonyok érdekének. Mikor be lépett ebbe a szobába. akik esetleg szedik a g yszert és ezzel veszélyeztetik a magzatukat. Nyugi.. hogy nehéz lesz meggy?zni a többieket. Ezek szerint az a helyzet.. nyugi! szólt közbe Sam élesen. Nos dörzsölte össze a kezét Sam . hogy amikor az imént kifejtette az álláspontját. Ha nem tévedek. maga azt állítja. hanem feltette a kérdést: Ha nem a Monta yne a deformációk oka. amik most nem állnak rendelkezésü e. Sam összeszorította az ajkát. mit óhajt még? kérdezte Sam türelmetlenül. egy ösztön azt súgja nekem . mert Vincent Lord megnyugtatónak szánt szónok lata csak meger?sítette a kétségeit. Elnézést szólalt meg Celia . gondolta Celia. hogy az ok ne Montayne. A Montayne-nel kapcsolatban. akkor mi? Azt hiszem. hányszor mondjam még el?! Igaz. Döbbent csend támadt. hogy mindazok ellenére.. hogy nem lesznek. Na és? Van valami kifogása ellene? vágott vissza Celia. de sajnos még nem végeztünk. Vegyes érzelmekkel. azt hiszem. amit Vincent elmondott.. Halljuk. Celia nem tör?dött a pimasz hangnemmel. Ugye. Az isten szerelmére.A férfiak mind bólogattak. a cég. hogy milyen következmények na a Montayne piacra dobásának késleltetése? Hát persze hogy van! válaszolta Celia élesen. hogy minden esetben más volt az. Hát. hogy vala nem stimmel. A kutatási igazgató hirtelen a magasba emelte a kezét. és amelyeknek birtokában nagyobb önbizalommal haladhatunk tovább a Montayne-nel. Ez id? alatt vagy lesznek. amit Sam tört meg. Még mindig er?s kétségeim vannak. akkor én magamra vállalom. Most pedig. de ha mégis lennének. soha nem fogja tudni megmozdítani a végtagjait és soha nem fog normálisan gondolkozni. Miféle kétségei? kérdezte valaki. de. Celia a jegyzeteibe pillantott. ha nagyon muszáj. akkor hozzájuthatunk olyan információkhoz. elég világosan megmondtam. Mennyi id?vel és pontosan milyen indokkal? Hat hónapos halasztást javasolok. Mert számomra itt most az derült ki. Csak azt tudom a helyszíni tudományos vizsgálat alapján egyértelmûen állítani. Remélem. csak viccel? A lehet? legkomolyabban beszélek.

alaposan át akart mindent gondolni. amit a várhatóan kies? prof lent. akkor a sajtó azonnal lecsap ránk. Celia. Sam hitetlenkedve felhorkant. Hát igen. Feingold buzgón számolgatott és körmölt. Végül felnézett. hogy Sam meg a többiek elfogadták. nem mérlegelt minden szempontot. úgyhogy körülbelül a negyede megmenthet? volna. akiket el kell bocsátanunk. hogy elhamarkodottan ítélt. Néhányan kényszeredetten elnevették magukat. Minden a késleltetés id?tartamát attól. egyikünk sem gondolna semmi rosszat. akkor nag . gondolta Celia. de hi ggadtabb is. Az ajánlat rendkívül csábítóan hangzott. és kénytelen voltam er?t v keségemen. A jelen körülmények között a késleltetés u rossz. Ha most maga is így tenne. nekem legalábbis e pillanatban megvan a magamé. aztán újból Feingoldhoz fordult. hogy Bill er?sen vívódik magában egyrészt az iránta való lojalit zt a Montayne-nel kapcsolatos saját véleménye miatt. Mi a válasza? Celia hallgatott. s így válaszolt: Igen. hogy tévedtem. és így munkanélkülivé válnak? Igen válaszolta Celia látszólag nyugodtan. visszakoztam. hogy soha nem hevernénk ki. Én mindenesetre már jártam így. Viszont annál biztosabb lehet abban. Mi valamennyi en követtünk már el hasonló hibát. Viszont ha valami baj történik a Montayne miatt figyelmeztette ?ket Celia . Én az egyik hatást máris elárulhatom magának jelentette ki Hammond. Az új kinevezését még nem hagyták jó ha most azt fogja válaszolni. Persze ezt cs k akkor tudom a kollektív véleményünkként kijelenteni. óriási er?feszítéssel leplezve a lelké hart . Bizonytalanul mozgott a tudományos kérdések területén. mindenkinek megvan a maga baja. Sam hozzátette: Magának személy szerint is sok a vesztenivalója. és beismertem. megkockáztatunk egy huszonnyolcmillió dolláros v eszteséget. Celia pontosan tudta. ha pillantott végig az asztalnál ül? a hölgyet tekintik az els? számú tudományos szakért?nknek. Ezt tényleg meg kellene gondolni szólt közbe Glen Nicholson aggódó hangon. Még miel?tt válaszolhatott volna. elmozdulnak a holtpontról. Becslése szerint mennyibe kerülne a Montayne késleltetése? Az id?s számvev? kínosan feszengett. valóban ilyenek a kilátások. És ugye ezt nem bírnánk ki Sam inkább állította. A hangja komoly volt. kérem. Erre én is gondoltam ismerte be Sam. Úgy lejáratnák a s zert. a sajtófelel? Ha elhalasztjuk a Montayne premierjét. Szembefordult az asszonnyal. s a válságnak ugyanolyan gyorsan vége szakad. Még nem fogyott el az egész . ha még egyszer átgon dolná. Celia érezte. micsoda felzúdulás lesz az eredménye az igazgatótanács és a részvényesek körében? És vég i lesz a dolgozóink egy részével. Szóval akárhogyan is fogalmazzuk. Sam elegáns megoldást ajánlott rá jellemz?t. Sam odafordult Seth Feingoldhoz. a kkor még nagyobb veszteségeink lehetnek. hogy ha követjük a javaslatát ami soványka érveken l . Erre szavamat adom. semmint kérdezte. Celia barátja volt. Egyvalamit azonban sikerült elérnie. Látszott. Viszont nem számoltam bele néhány általános t. Csak egyetlen szót kell mondania. Lehet. Feingold szomorúan megrázta a fejét: Nem. amit a logika törvénye szerint válaszolnia kell. de Sam türelmetlenül leintett mindenkit . mint az imént. Már senki sem sietett sehová. nem beszélve arról a sokkal húsbavágóbb veszteségr?l. és így válaszolt: Durván harminckétmillió dollárt szántunk a Montayne-re. Bill Ingram is s kínban volt. amit mond. hogy nem a leveg?be beszélek. és vádló on folytatta: Gondolt egyáltalán arra. bármennyi ideig is fog tartani. és Celia ezért hálás ett a gyártási f?nök felé. Lehetetlen megsaccolni a késleltetés tényleges költségét. Szeretném. mint amilyen g yorsan keletkezett. hogy ez milyen hatással lesz a tervezett értékesítési eredményre. mintha végleg lemondanánk a szer forgalomba hozataláról. és az ügy le volna zárva. Ez vol az els? támogató kijelentés még ha eléggé bátortalanul is hangzott . ugyanakkor nyomatékosan kérem. mindent mérlegeltem. Felesleges. Ezért hihetetlen. A számvev? sajnálkozó pillantást vetett Celiára. mert nem lesz semmi baj vágta rá rögtön Vincent Lord. Egész éjjel és ma egész nap csak ezen tépel?dtem. hogy változtassa meg az álláspontját. mire céloz ezzel az elnök. miel?tt így vagy úgy elköt elezi magát. hallgasson ide szólalt meg az elnök.Senki válaszolta Sam. Celiához fordult. hogy a Celia által felvetett problémát mindenképpen meg kell o ldani. és igyekezett kimaradni az ilyen vitákból.

hogy éjszaka odaha za át kell gondolnia a helyzetét. kivéve Celiát. segélykér? tekintettel Celiára nézett. Ám a n elfordította a fejét. Természetesen amellett vagyok. Hamarosan követte a példáját Dr.. Sam. Celia ülve maradt. Samnek igaza volt. Vincent Lordnak egyb?l fellendült a keze. Aki egyetért. Még egy pillanatig gondolkozott. Kínos csend támadt. Tudni akarom. Maga ellen szavaztam. Legalább tudjuk. Az id?s férfi sajnálkozva megrázta a fejét. És szerinte alami nagyon nagy baj. tompa hangon mondta: Nem tudom. hogy mindaz. Hirtelen. hogy mindaz. hogy nem gyöt b. Tényleg sok veszítenivalója van. Kimondta. Egyáltalán. de mindent mérlegeltem. Ez kilenc. egészen váratlanul rádöbbent. Muszáj megkérdeznem valamit makacskodott Bill. Sa m felpattant. itt maradhat a cégnél? Már ebben sem volt biztos. Tartózkodh olna. Bill Ingram nem tudta. a tekintélye. aztán halkan. Rendben jelentette ki a férfi feszülten. Akkor miért szavazott egyáltalán? nézett rá ellenségesen az asszony. hogy nincs szüksé formális szavazásra. hogy kifejezte a tiltakozását. Starbut . recsegve-r ed?lt. Ingram folytatta: Mert most. irányíthatja ilyen körülmén között az értékesítést? Celia határozatlan. 13 Tudom. halasszuk el a Montayne premierjét. ami elhangzik. De ha úgy érzed.y valószínûséggel soha nem is lesz jóváhagyva.. Bill Ingram odalépett hozzá. a hírneve. Nicholson volt a következ?. mit tegyen. hogy sokat veszíthetek. Seth. hogy mindenki tudja a Montayne-nel kapcsolatos álláspontját. nem segített neki. hogy nem ért hozzá. Azt akarom. aztán folytatta: Azt mondtam az értekezletünk elején. és ki nem. nem értek én ezekhez a tudományos dolgokhoz. Nem érdekes. tegye fel a kezét. Mit fog most tenni? Mikor az asszony nem válaszolt.. egyedül kell döntenie. mit is kéne most mondani. . hogy elönti a harag. A számvev? sóhajtott egy nagyot. és mivel jól ismerlek. hogy valami baj van törte meg a vacsoránál Andrew a csöndet. újból el?vette a ceruzáját és készenl ezte. letet te a ceruzáját és bizonytalanul felemelte a kezét. A többiek is egyenként felállt és eltûntek. Elhallgatott. Nagyon sajnálom. ha megmondja.. de mivel Celia nem válaszolt. Nem akarom hallani. Hammond meg a két alelnök. Még is azt kell hogy javasoljam. ki ért egyet ezzel. Én már kifejtettem az álláspontomat mondta Sam. jegyzetelj! A számvev? továbbra is szomorú arckifejezéssel. Eg natig gondolkozott. De hát tudja. hogy ez el?tt a vita el?tt a lányomhoz és az unokámhoz indulta m a kórházba. egy ellenében állapította meg Sam. Ami nem hagy kétséget afel?l. Samnek elkomorult az arca. és látszott. mintha senki nem tudta volna. Mindenki tudja. hog vállalatunk folytatja a Montayne piacra dobásának el?készületeit. dokumentálva leg yen. Abban viszont biztos volt. aki a jelek szerint legy?zte a kétségeit. Celia leintette. hogy szükséged van rám. kedvesem. hogy nincs visszaút. Celia t udta. mos t. hányadán állunk. de. Celia egyedül maradt. Fogalmam sincsen. hát akkor bármikor zen állok. és kiment. folytatta: Egyetlen szót sem szóltál még ma este. Celia szólalt meg Seth Feingold. a jöv?je . de határozottan azt válaszolta: Nagyon sajnálom. Most tényleg megyek. ígérem. Tévedtem. Tudom. kezdte. akir?l tüntet?leg nem vett tudomást. hogyan van. Sam meg a többiek Seth Feingoldra néztek. Sam odabólintott mindenkinek. hogy mondanod kell valamit. amit az eltelt b? másfél évtized alatt felépített a vállalatnál a pozíciója. Egy pillanat múlva Bill kez e is a magasba emelkedett.. kérlek. A hangján azonban már nem érz?dött az a fékezhetetlen ör korábban.. y terv szerint folytassuk a Montayne piacra dobásának el?készületeit.

Celia letette a kést meg a villát az étel mellé, amihez alig nyúlt, és könnyben úszó el Andrew-ra nézett. Jaj, drágám! Nem is tudod, milyen nagy szükségem van rád! Andrew gyengéden megfogta a kezét, és azt mondta: Csak nyugodtan. El?ször fejezd be a vacsorádat. Nem tudok enni. Röviddel ezután, a nappaliban ülve és brandyt kortyolgatva, amit Andrew töltött neki , Celia szépen sorban elmondta, mi minden történt az elmúlt két napban, és hogyan tet?ztek a z események azzal, hogy nem tudta meggy?zni Samet meg a többieket a Montayne késleltetésén ek szükségességér?l. Andrew figyelmesen hallgatta, és néha közbeszúrt egy-egy kérdést. A végén így szólt: Nem tehettél mást. Tényleg nem volt más választásom bólintott Celia. Most viszont el kell döntenem yan tovább? Muszáj err?l most döntened? Miért nem veszel ki egy kis szabadságot? Együtt elutaz hatnánk valahová. Andrew egészen tûzbe jött. El a stresszt?l, hogy mindent nyugodtan végi ndolhass, és hogy mikor visszajövünk, tenni tudd azt, amit jónak látsz. A felesége hálásan elmosolyodott. Bárcsak annyi ideig halogathatnám. De nem lehet. Andrew felállt, odament Celiához és megcsókolta. Tudod, hogy rám mindig számíthatsz. És egyvalamit jól jegyezz meg: mindig is büszke voltam rád, és az is maradok, bárhogyan is döntesz. Celia szeretettel nézett a férjére, és arra gondolt: száz férfi közül kilencvenkilenc st emlékeztette volna ?t a San Franciscó-i hotelban lezajlott vitájukra, mikor Andrew mindenáron kitartott a Montayne-nel kapcsolatos kétségei, illetve amellett, hogy terhe s asszonyok semmiféle gyógyszert ne szedjenek. Celia akkor azt mondta most, ahogy vi sszagondol, eléggé rosszindulatúan , hogy a szakmai érvelése elfogult és ódivatú. Most Celián volt a kételkedés sora, de Andrew nagyvonalúbb annál, semmint hogy azt mondja: Ugye megmondtam! Celia azon tûn?dött, hogy Andrew a maga végtelenül tisztességes erkölcsével hogyan dö ne most a helyében. Ám a választ tudta anélkül is, hogy feltette volna a kérdést a férjének. jutott még valami, sok-sok évvel azel?ttr?l. Úgy látom, Celia, hogy van valami különleges adottsága, amivel ösztönösen ráérez a h oldásra... Használja ki ezt az adottságát... Ha hatalom kerül a kezébe, legyen er?s és vigye eresztül az akaratát... Hagyja csak, hadd ugassanak a kutyák, és vigye tovább a karavánt... Megindultan gondolt Eli Camperdownra. Mert a Felding-Roth rég elhalt elnöke nyögte ezeket a szavakat a halálos ágyán a Mount Kemble Lake-i otthonában. Kérsz még brandyt? kérdezte Andrew. Köszönöm, nem. Kiitta, ami még a poharában volt, aztán pedig Andrew szemébe nézett, és elszántan kij lentette: Nem vehetek részt a Montayne piaci el?készítésében. Lemondok.

A huszonnégy év alatt, amit a Felding-Rothnál töltött, ez okozta neki a legnagyobb fájdalmat. Kézzel írta meg a rövid, Samnek szóló levelet.

A legnagyobb sajnálattal ezennel lemondok a Felding-Roth gyógyszer-értékesítési igaz gatói posztjáról. A vállalat és a magam között fennálló hivatalos viszonyt lezártnak tekintem. Az indokaimat ismeri. Szükségtelen elismételnem ?ket. A vállalatnál töltött évek örömöt szereztek és megtiszteltetést jelentettek. Kitüntet m a maga támogatását és barátságát, amiért hálás voltam és az is maradok. Nincs bennem keserû g-Roth Pharmaceuticalsnek és dolgozóinak további sikereket kívánok.

Celia elküldte a levelet az elnöki titkárságra és egy óra múlva ? maga is bekopogtato t Samhez. Azonnal fogadta az elnök. Celia mögött diszkréten becsukódott az ajtó. Sam felnézett egy iratból, amit éppen olvasott. Zord arckifejezéssel, hideg hang on szólt Celiához:

Beszélni akart velem. Miért? Régóta vagyok a cégnél és többnyire magának dolgoztam válaszolt bizonytalanul az . Úgy éreztem, nem hagyhatok itt csak úgy csapot-papot... Sam vad haraggal közbevágott, igen durván, Celia ilyet még soha nem tapasztalt t ?le. Pedig pontosan ezt csinálja! Egyszerûen faképnél hagy bennünket a barátait, a kol a munkatársait, akik bíztak magában. A lehet? legrosszabbkor, figyelmen kívül hagyva mind en lojalitást, egy fontos kereskedelmi id?szak kell?s közepén, akkor, amikor a vállalatn ak a lehet? legnagyobb szüksége volna magára! A távozásomnak semmi köze a lojalitáshoz vagy a barátsághoz! védekezett Celia. Hát ez az egy biztos! Mivel nem kínálták hellyel, Celia állva maradt. Sam fogta könyörg?re a dolgot , kérem, értsen meg! Nem tudok, egyszerûen képtele yok részt venni a Montayne piacra dobásában. Ez lelkiismereti kérdéssé vált nálam. Maga ezt lelkiismereti kérdésnek nevezi vágott vissza Sam. Én viszont egészen m . Minek? kérdezte az asszony. El?ször is n?i hisztériának. Másodszor: hamis, tudatlan önelégültségnek. Nem lett ú gy maga akarta, és most fogja magát, lelép. Sam tajtékozva folytatta: Maga sem jobb, min t azok a némberek, akik plakátokat hurcolnak az utcán meg kerítéshez láncolják magukat. Az az igazság, hogy magát megbolondította, bepalizta az a hülye kurva, Stavely! A férfi az asztalán kinyitva hever? New York Times-ra mutatott, ahol az egyi k hírben Dr. Maud Stavely nyilatkozatát idézik, aki szintén értesült a francia meg spanyol e setekr?l, és most ezekre hivatkozva igyekezett a Montayne késleltetését célzó kampányának új tet adni. Celia már olvasta a lapot. Nem igaz, amit mond, Sam jelentette ki Celia , és nem lettem bepalizva. Úgy dö tött, hogy a kicsinyes antifeminista megjegyzésekre nem reagál. De Sam, mintha nem is hallotta volna, amit Celia mondott, tovább acsarkodo tt: Most majd biztos megy és beáll Stavely bandájába. Nem válaszolta Celia. Nem állok be sehová, nem találkozom senkivel és semmiféle atkozatot nem adok azzal kapcsolatban, hogy miért léptem ki. Igyekezett minél józanabb h angon hozzátenni: Végül is tegnap elismertem, els?sorban az ösztöneim súgják, hogy baj lesz Még soha nem látta Samet ilyen sötét hangulatban. Ennek ellenére úgy érezte, még egys , legutoljára meg kell próbálnia jobb belátásra bírni. Szeretném emlékeztetni valamire így Celia , amit egyszer mondott nekem. Londonbó telefonáltam magának, miután megszereztük Martin Peat-Smitht. Ma délel?tt, ezen a találkozón gondolkodva, Celiának eszébe jutottak Sam szavai, a mikor neki sikerült Martint a Felding-Roth kapuján becsalogatni, miután Sam kudarcot v allott. Miel?tt a dolog megtörtént volna, Sam figyelmeztette, nehogy beszéljen a pénzr?l , de Celia nem vett tudomást a figyelmeztetésr?l, és végül is a pénz volt az, ami Martin szám eldöntötte a kérdést. Mikor Sam megtudta a hírt, Boontonból ezt a kijelentést tette a telefo ba: Ha valaha a jöv?ben magának meg nekem különbözik a véleményünk valami fontos ügyben, fel zom, hogy emlékeztessen engem erre az esetre, és arra, hogy maga látta helyesen a dolg ot, én pedig helytelenül. Celia most emlékeztette rá, de mintha egy jéghegyet szólított volna meg. Még ha igaz is ez csattant fel az elnök , s maga azt állítja, hogy igaz, én nem szem, ez az egész csak azt bizonyítja, hogy a maga ítél?képessége id?közben összeomlott. Celiát hirtelen nagy szomorúság töltötte el, s csak nehezen bírta kinyögni: Viszont , Sam. A férfi nem szólt semmit.

Otthon átgondolva a történteket, Celia utólag meglep?en egyszerûnek találta távozását lding-Rothtól. Nem tett mást, mint hogy megtisztította az asztalát a személyes tárgyaitól, el súzott a titkárától meg néhány más embert?l az irodában volt, akinek könny csillogott a sze tán elhajtott. Arra gondolt, hogy hirtelen távozása bizonyos szempontból meggondolatlanság volt , másfel?l viszont elkerülhetetlen. Mivel az elmúlt hetekben csaknem kizárólag a Montaynenel foglalkozott, és mivel ezt nem tudta volna nyugodt lelkiismerettel folytatni,

semmi értelme nem lett volna maradni. Azonkívül nem voltak félbemaradt, elintézetlen dolgo k, mindent rendben hagyott maga után; így Bill Ingram aki egyébként is átvett volna t?le m indent néhány hét múlva máris továbbviheti az ügyeket. Mindez eszébe juttatta, hogy most már soha nem lesz alelnök ami azért elég nagy cs alódás, ha figyelembe veszi, hogy karnyújtásnyira volt a céltól. De aztán azzal vigasztalta m gát, hogy majd túléli ezt a csalódást. Andrew kétszer is felhívta Celiát, el?ször az irodában, másodszor pedig otthon. Miko r megtudta, hogy Celia többé nem megy be dolgozni, kijelentette, hogy ma korán ér haza, és meg is érkezett, mire Celia el?készítette az ötórai teát. Ez újdonság volt Celiának. Arra go , hogy a jöv?ben ez bizony gyakrabban fog el?fordulni. Szenvedélyesen átölelték egymást. Nem sokkal kés?bb, a tea kortyolgatása közben, Andr gyengéden így szólt Celiához: Itt az ideje, hogy döntéspihen?re vonulj, úgyhogy most én hoztam néhány döntést ket el kapcsolatban. Az egyik az, hogy élni fogunk egy kicsit. El?vett a táskájából egy nagy b orítékot. Hazafelé bementem egy utazási irodába, ez egy másik döntésemmel függ össze. Eluta Hová? Mindenhová. Világ körüli útra. Celia ujjongva felemelte a kezét. Jaj, Andrew, de csodálatos vagy! Már az vigasz, ha csak veled vagyok. Reméljük, ugyanez marad a véleményed, miután hat hónapot együtt töltöttél velem haj és szállodaszobákban. A borítékból el?húzott egy csomó prospektust. Arra gondoltam, hogy Európában nézünk körül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, meg mindenütt, a l minket , aztán hajóra szállunk a Földközi-tengeren... Az elmúlt napokban állandósult depressziója ellenére Celia hirtelen felvidult. Gya kran beszéltek egy világ körüli útról, de mindig csak bizonytalanul, mindig jöv? id?ben. Tény , miért ne most? Adódhat-e valaha ennél jobb alkalom? Andrew egy kisfiú lelkesedésével sz?tte tovább az útitervet. Elmegyünk Egyiptomba és Izraelbe, aztán megállunk az Egyesült Arab Emírségekben... sze India sem maradhat ki... Japánt sem lehet kihagyni, és Szingapúrt sem... tovább kell utaznunk Ausztráliába és Új-Zélandba is... Micsoda remek ötlet! lelkesedett Celia. El?tte viszont kerítenem kell magam helyett valakit, aki ellátja a betegeime t, míg távol vagyok magyarázta Andrew. Ez körülbelül egy hónapba fog telni, úgyhogy márci ulhatunk. Mindketten tudták, hogy a gyerekekkel sem lesz semmi gond, mert Lisa és Br uce nyári munkát vállaltak, messze a szül?i háztól. Folytatták a beszélgetést, és bár Celia érezte, hogy a mai nap fájdalma elkerülhetetl vissza fog térni, és tán soha nem fog végérvényesen eltûnni, nyilvánvaló volt, hogy Andrew bá egítségével egyel?re sikerült megszabadulnia t?le. Andrew még aznap este feltette neki a kérdést: Tudom, hogy még korai, de gondolkoztál azon, hogy mit fogsz ezután csinálni? Azt nem bírnám elnézni, hogy itthon ülj. Nem válaszolta Celia , azt én sem akarom. De egyel?re fogalmam sincsen. Id?re van szükségem, hogy végiggondoljam és te adsz nekem rá id?t, drágám. Ezen az éjszakán nem szenvedéllyel, hanem édes gyengédséggel szeretkeztek, amiben Ce lia békére lelt.

Az elkövetkez? hetekben Celia tartotta a szavát, és nem tett közzé nyilatkozatot a rról, hogy miért vált meg a Felding-Rothtól. Csöppet sem volt meglep?, hogy a lemondásának hí futótûzként terjedt a szakmában, és tudósított róla a szaksajtó is. Folytak a találgatások, d em tudott semmi biztosat. A Wall Street Journal, a Business Week és a New York Tim es is interjút kért Celiától, de ? udvariasan visszautasított mindenkit. Ugyanígy tett a kérd z?sköd? barátokkal is. Csak Lisa és Bruce tudhatta meg anyjuk lemondásának okát, de ?k is csak azért, mer t Andrew ragaszkodott hozzá. Tartozol nekik ezzel jelentette ki Andrew. A gyerekek éppúgy csodálnak téged, m nt én. Joguk van tudni, hogy miért nézhetnek fel rád továbbra is. Nem szabad hagyni, hogy ?k is találgatni kezdjenek. Ez ügyben viszont Celiának fel kellett kerekednie, el?ször Stanfordba Lisához, a

ztán pedig Pottstownba Bruce-hoz, aki a középiskola harmadik osztályát járta a Hill Schoolba n. Celiának jót tett a kiruccanás. A napjai már korántsem teltek olyan aktívan, és nem voltak olyan zsúfoltak, mint korábban. Id?milliomos lett, egyel?re nemigen tudott mit kezde ni magával. Lisa együttérz?en, ugyanakkor praktikusan reagált a hallottakra. Majd találsz magadnak valami más munkát, mami, ami legalább ennyire fontos lesz. De most tényleg az a lehet? legjobb, ha apuval elmentek egy világ körüli útra. Mégis, Bruce volt az, aki korát meghazudtoló érzékenységgel, a legbölcsebben summázta helyzetet. Csak az számít, mama, hogy jól érezd magad... ha továbbra is úgy véled, hogy helyes cselekedtél, akkor így a legjobb. Miután beszélt a gyerekekkel, Celia változatlanul jól érezte magát , és március elej latban repült New Yorkból Párizsba Andrew-val, hogy megkezdjék a nagy odisszeájukat. 14

Martin Peat-Smith már régen lefeküdt aludni harlow-i házában, de nem jött álom a szem . Szombat volt, pár perccel éjfél el?tt, egy izgalmas, eseménydús hét végén. Végül úgy határozott, hogy ami nem megy, azt nem er?lteti, majd elalszik valahog y. Lazán, éberen hevert az ágyában és szabad folyást engedett a gondolatainak. Arra gondolt, hogy a tudomány néha olyan, mint egy szeszélyes n?személy, aki min daddig húzódozik az udvarlójától, míg az el nem dönti magában, hogy feladja a próbálkozást. É nden bevezetés nélkül, puszta szeszélyb?l a n? kitárja a karját, ledobja a ruháját és felkíná férfinak testestül-lelkestül. Ha továbbvisszük a hasonlatot, töprengett Martin, el lehet mondani, hogy néha egés z sor orgazmusra kerül sor, amint az addig ismeretlen, csak megálmodott valóságnak egyre több részlete válik ismertté. Mi az ördögöt fantáziátok én itt állandóan a szexr?l? kérdezte magától. Rögtön vála jól tudod te, hogy miért! Yvonne miatt. Ahányszor a közelében vagy, rögtön csak egyvalamire t dsz gondolni, ami lehet, hogy biológiai jellegû, de az egyszer biztos, hogy semmi köze a tudományhoz! És miért nem kezdeményezel akkor? Tényleg, miért nem? Erre a kérdésre még visszatérünk. Martin ezzel átirányította a gondolatait a tudományos munkájára, és arra a valóban sz iós haladásra, ami... mikor is kezd?dött? Hát, az a lélegzetelállító áttörés alig egy éve volt. Martin visszagondolt arra, ami akkor történt. Meg ami el?tte.

...Celia Jordan két éve, 1975-ben látogatott Harlowba. Martin emlékezett, ahogy megmutatta neki a kromatogramok filmjeit, és közben magyarázott: .. .ahol sávok jelennek meg, ott van egy peptid... az a két vastag sötét vonal... legalább kilenc peptid... Ám a megoldhatatlannak látszó problémát az jelentette, hogy a fiatal patkányok agyában felfed zett peptidkeverék túl kevés volt ahhoz, hogy meg lehessen tisztítani, és kísérletezni tudjan k vele. A keverék idegen anyagokat is tartalmazott, ezért nevezte Rao Sastri értelmetle n peptideknek ?ket. Tovább kísérleteztek a keverék tisztításával, ám nem sok eredménnyel, és így igazolód astri véleménye, aki szerint még legalább tíz évre lett volna szükség ahhoz, hogy megtalálják s módszereket. A harlow-i team ennek megfelel?en kissé lezüllött, és már senki nem hitt Martin er edeti teóriájában. Ekkor, az abszolút mélyponton történt a csoda. Türelmes munkával, nagy mennyiségû fiatal patkányagyat felhasználva sikerült megvalós uk a részleges tisztítást. Az új keveréket ami már kevesebb peptidet tartalmazott öreg pa ba injekciózták. Csaknem azonnal döbbenetes javulás állt be az öreg állatok tanuló- és emlékez?képessé labirintustesztek ezt teljesen egyértelmûvé tették.

mikor Harlow-ban újabb nehézségg llett a kutatóknak szembenézniük. Mikor harmadszorra vagy negyedszerr e tették a beinjekciózott öreg állatokat a labirintus bejáratához. a halálra rémült nyúl torkaszakadtából sikoltani kezdett. ti kishitûek . Vilmos szórakozását szolgálta. nemtör?döm módon dolgozott. mint a patkányok. Ezért mindegyiket er?sen kell tartani a mûvelet alatt. mert azok nagyobb mennyiségû antitestet termelnek. A további tisztításhoz azonban és a gyes. Míg Martin zörnyedve nézte a ténykedését. a tudóso re izgatottabbak lettek. mint az ifjabbak. Ez az építmény miniatûr változata volt azoknak a labirintusoknak.Martin elmosolyodott. Martin úgy határozott. és hassal felfelé a fatáblára vágta. és szükség esetén némi bökögetésen kív találja meg egyedül a kijáratot. kritikus emlékezetpeptidek izolálásához nagy mennyiségre lett volna szükség. ügyet sem vetve az állatra. Ekkor lépett színre Gertrude Tilwick. minden bizonytalankodás és tévedés nélkül. Nigel Bentley hozta oda az intézetbe nem sokkal korábban. miután egy öreg és dagadt pa úgy sprintek végig az útveszt?n. Mivel az újabb tesztek is hasonló eredményt hoztak. hogy Celiának kétségei adtak a szerrel kapcsolatban. és így tovább. Martin el?tte elmagyarázta az asszonynak. Még tán végig sem olvasták a jelentést a központban. Az öreg és a fiatal ál latoknak. Amilyen úriember maga. egyaránt nehézségeket okozott megta lálni a kijáratot. azok szó szerint végigszág tak rajta. figyelemre méltóan hû mása. mint valami fürge szalamandra. hallgatag. A jelentés akkor érkezett New Jerseybe. Rao Sastri Martin kezét s zorongatta. A fiatal egyedek szemlátomást minden újabb próbálkozásból okultak. A z intézet egyik tudósa fabrikálta szabad idejében. és nem sokkal azel?tt. hogy a nyers peptidkeveréket olajos oldatban kell a nyulak tappancsába fecskendezni. Egyikük-másikuk üdvrivalgásban tört ki. A legutóbbi tesztsorozatig az eredmény mindig ugyanaz volt. Erre a célra nyulakat szem i. igyekszik m indent megtenni. Szinte teljesen eltûnt a különbség az ö al állatok teljesítménye között. Tilwick magával vitt a laborba egy kis fatáblát. Az intézet állatfelel?se komoly. negyvenes n? volt. maga is felvillanyozódva . ami fájdalmat okoz az állatoknak. azt hiszem. A kedvez? jelek ellenére problémák voltak az új peptidkeverékkel. Mart . hogy antitestek termelésével fog nagyobb készlethez jutni. Kinyitotta a z egyik ketrecet. hogy Martin kérésére Miss Tilwick több teli nyúlketrecet is átvit z igazgatói magánlaboratóriumba. és egy bizonyos incidens el?tt nem volt v ele közvetlenül dolga Martinnak. Ezt a labirintust azonban csak a patkán yok használták szemben a Hampton Court-ival. és valószínûleg ?felsége III. hogy megszégyenült kollégái egy kicsit jobban érezzék magukat. Az öreg állatok ezzel sze mben vagy egyáltalán nem tanultak. megragadta a benne remeg? nyulat. Én is kezdtem elveszíteni a hitemet. Az el?z?höz hasonló n ez is csak egészen kis mennyiségben állt rendelkezésre. Ezt nem hiszem el jelentette ki Sastri. mikor a labirintusra gondolt. Martin megrázta a fejét. Mindvégig durván. mikor a Felding-Rothnál teljes g?zzel folytak a Montayne premierjének el?készületei. A tizenhetedik századból s zármazik. Az történt ugyanis. Te jóisten! Mindvégig magának volt igaza. A patkányt odatették a labirintus bejáratához. Egészen a legutóbbi peptidoldat befecskendezéséig. végre van mit jelentenünk Amerikának. Akárhogy is van mondta Martin. A harlow-i labor furné birintusa a Hampton Court-i labirintus kicsinyített mása volt. akiket el?ször vezettek be a labirintusba. ho gy Ó. A fiatal állatok azonban másodjára már gyorsabban jutottak át a furfangos endszeren. Ott valami ínycsiklandó patkánycsemege várta. vagy csak sokkal lassabban. Pontos feljegy ek készültek arról. hogyan és mennyi id? alatt jutottak végig a különböz? egyedek a labirintu . amik a vidámparkok ban olyan nagy népszerûségnek örvendenek a látogatók körében. amin négy szíj lógott. ?ket. harmadjára még gyorsabban. A világ leghíresebb labirintusa bizonnyal a Londontól nyugatra fekv? Hampton Courtban van. Joggal mondhatja mindannyiunknak. Mert azután egészen rendkívüli dolgok történtek. vagy egyenesen továbbmenni. és emlékeztek arra kell balra meg jobbra fordulni. A ztán az égnek lökött tappancsú nyúl végtagjait villámgyorsan lehúzta a fatábla négy sarkához. Ezek majd lekötik a kívánt peptideket és így el is különítik ?ket.

viszont ez az érzékenység vonzza az antitesttermel? teket. és míg Martin cs?re töltött fecs end?vel várt. És nem tudta volna megismételni? Nem engedhettem meg magamnak. doki. Pillantásra sem méltatta zt a kínzóeszközt. de ez a legjobb hely az antitestek szempontjából. Bentley mondta. Hát persze hogy szeretem nézett rá a lány meglepve. Tillyre gondol? Yvonne arcán egy felh? suhant át. az arcához emelte. akivel közölte. Yvonne egyenesen Martin szemébe akart nézni. ám életvidám és vonzó n? volt. Martin továbbra is gya lálkozott Yvonnenal a labor környékén. hogy hozzátette: Nagyon szik. ? gyengéden kiemelt egy nyuszit az egyik ketrecb?l. Martin kezdett?l fogva odavolt Yvonne hatalmas kebléért. odaszólt Martinnak: Rajta. és ha tetszem magának. ahol a nyus zié van. És? Nem sikerült egy vizsgám. Martinból kirobbant a harag. Nekem sem tetszik. meg vagyok gy?zve kuncogta Yvonne. szóljak magának. Tilwick el van bocsátva. mégis körültekint?en dolgozott és nagyszerûen mûködött együtt Yvonne-nal. Egy másik alkalommal. akkor el?léptetjük. Egy id? után Yvonne feltette a kérdést: Muszáj a tappancsukba adni? Martin elfintorította az arcát. és végigfutott a hátán a hideg a kísérteties hangtól. Szörnyethalt ijedtében. A szakmai képzettsége megfelel? volt. Azt is mondta. Õ még saját magát sem szereti Miss Tilwick már nem dolgozik nálunk. a walesi Fekete-hegyek közt meghúzódó kisvárosból szá ne tekintélyes kebleket viselt. és mire Tilwick a nyúl negyedik lábát is diadalmasan a táblához szíjazt a kis állat kimúlt. Az inje kció fájdalmas és a hely érzékeny marad. aztán t?le szokatlan nyerseséggel így válaszolt: Oda akartam menni. Csak egy? Igen. Martin megje yezte: Maga szereti az állatokat. Igen. kék szemû és tejfehér b?rû. A magyarázat láthatóan kielégítette Yvonne-t. amit Gertrude Tilwick hagyott a laborban. és kitiltotta Tilwicket a laboratóriumból. Bár Martint alaposan felzaklatták azok a közvetlen közelében dombo rodó mellek. át tudom venni az állatfelel?si megbízatást. Mikor befejezték a munkát. hogy egy nyúl is tud sikoltani. szintén valami hasonló érzéketlenség miatt. és ne haragudjon a t kért. Martin ezek után Nigel Bentley-ért küldetett. Tudom. Adjon nekem egy vagy két percet kérte Yvonne Martintól. hogy aki ilyen érzéketl n az állatok szenvedése iránt. mint hogy a tekintetével elszakadjon a varázslato . Színre lép Yvonne Evans. úgy hogy a férfinak nem maradt más választása. az nem dolgozhat tovább az intézetben. Tetszik nekem vágta rá Martin. Miss Tilwick el. Breconból. kissé molett. természetesen melltartó nélkül. Végül a nyúl a fejét a melle közé fúrta. Az irtelen csend támadt. és ez a bámulattal vegy es sóvárgás csak fokozódott. Yvonne huszonöt éves.dta. Tilwick asszisztensét. dün nyögni kezdett hozzá. Nem mindenki van ám így vele. hogy a képesítésem megf elel?. Mr. de nem ellen?riztem a GYÁSZ-át. és bár minduntalan azt kívánta. ha ennyire szereti az állatokat? A lány habozott. és z állat két hátsó lábát. Tud valakit aj i helyette? Igen. Meglep?en rövid id? alatt végiginjekcióztak hat nyulat az olajos oldattal mind en tappancsba egy adag. és maga is meglep?dött. hosszú sz?ke hajú. hogy bárcsak az ? feje lehetne ott. Az állatokat láthatóan megnyugtatta a kényeztetés. valóban Gyengéd Állatszeretetre van szükség mondta Martin. vigasztalta és becézgette. Köszi. mikor megkezd?dtek az injekciósorozatok. de ez sem tudta teljesen feledt etni a fájdalmakat. Egyszer kissé meggondolatlanul megkérdezte a lánytól: Miért nem ment az állatorvosi egyetemre. Bár az els? találkozásuk után mások vették át az injekciózást. s?t még annak a környékér?l is. Ha megfelel. Természetesen bólintottá Bentley.

aminek a létreh kora szerepe volt. Vagy mégsem? A fenébe is! Miért ne?! Legnagyobb meglepetésére a kagylót az els? csengetés után felkapták. a testet rombolja? Hogy a peptiddel kezelt patkányok tovább fogynak.. sem állatokat. ahogy az ágyb an fekve az elmúlt id?szak eseményein töprengett. Celia elválas thatatlanul hozzátartozott a kutatási programhoz és a harlow-i intézethez is. hogy jön. Elképzelhet?. hova bámészkodi l minduntalan. Én is. és bosszantotta. Mikor lenne a legalkalmasabb? Most. mi késztethette távozásra. négy év itt Harlow-ban és el?tte Martin cambridge-i id? és minden eddigi tudományos munka szaka is tragikusan fölösleges volt. Nem! Már elmúlt éjfél. hogy barátot és szövetségest vesztett Celia személyé en. mert ez állt a legközelebb az állat orvossághoz. hogy találkozhatnánk holnap. Azokról az öreg patkányokról volt szó.. A látványos sik rek ellenére most felmerültek bizonyos fenyeget? lehet?ségek. soha nem szánja el magát. hogy hol lakik. Igaz. Akkor találkozzunk ma.. de nemrégen értesült a lemondásár Bár fogalma sem volt.. és csak arra gondoltam. csak fekszem itt nyitott szemmel. és nyomban a Peptid-7 elnevezést kapta. hogy nem élvezheti majd annak a gyümölcsét. így Martin s zörnyû igazságtalanságnak érezte. sem embereket nem lehet kezelni vele. illik még valamit mondani. Arra gondoltam.s mellekt?l és felemelje a fejét. és végelgyengülésben kimúlnak? Mert ha így lenne. A lány halkan nevetett. vissz relte a gondolatait Yvonne-ra. és azon töprengett. Nem tartotta valószínûnek. és azóta Martint más ügyek kötötték le. Én sem tudok aludni. Most már túl kés? van. hogy találkoznak-e még valaha az életben. Az egyik egy számítógépes elemzés volt. Oké. Yvonne észrevette. Itt.. gondolta Martin. Ez a régóta keresett-kutatott peptid a hetedik vo nal volt az eredeti kromatogramfílmen. Már azt hittem. hogy a memóriájuk sokkal jobb lett. hogy. Martin nagyon szeretett volna Celiával is beszélni. kor a Peptid-7 használhatatlan. ki beszél. Holnap már hétf? van figyelmeztette Yvonne. hogy ekkora szerencséje van. Hát köszörülte meg a torkát a férfi . Most. hogy ez nem jutott el ?bb az eszébe. Aztán puhán elmosolyodott. hogy miközben a Peptid-7 az agyat építi. Tessék. Már ö gában ez is nagyszerû hírnek számított. Odatalálok. . Az állatok lefogytak. Tudományos szempontból egyetlen zavaró tényez? van.. ami a labirintuskísérleteket összegezte.. gondolta Martin. Bár Martint er?sen nyomasztotta ez az eshet?ség. Martin úgy érezte.. ahonnan szinte azonnal megérk ezett Sam Hawthorne gratulációja. Biztos? Hát persze. Martin nem akarta elhinni. de az általános egészségi állapotuk er?sen omlott. úgyhogy vasárnap van. így lettem asszisztens. az eredmények hónapok óta változatlanok maradtak. és Martin tudta. Yvonne. amel hónapok óta rendszeresen kapták a peptidinjekciókat. bebi yosodott. de mindennek tetejébe sikerült végre megtisztítani a dkeveréket és izolálni egy aktív peptidet. megpróbálta legalább még a hétvége h ? pár órájára kiverni a fejéb?l a nyugtalanító gondolatokat.. Örülök. Ez néhány héttel korábban történt. a tény nagyon elszomorította. Yvonne? Igen. nem tudo dni. és nek el kellett mennem dolgozni. és újból feltette magának a kérdést: Miért nem kezdeményezel? Felhívhatná telefonon. Tényleg. hogy nincs szó véletlenr?l. A férfi azt is tudta. Tessék. Elmenjek magáért kocsival? Tudom. A szüleimnek nem volt pénzük folytatta Yvonne . ezen a szombat éjszakán. Tudom.. a legtöbbjük már szinte csak csont és b?r volt. Mindkét sikert telexen jelentették New Jerseybe.

Martin egyik háziköntösét viselte. és a lányért nyúlt. de amelyek egészen ösztönösen jöttek. Tejjel iszod. Aztán elült a feszít?. Lentr?l a konyhából edénycsörömpölés hallatszo múlva az ajtóban megjelent Yvonne. remélem. Kérsz még teát? Talán majd kés?bb. Csak duci nevette el magát Yvonne. Ám röviddel kés?bb nem bírta tovább. Elnézést a konyháért. A lány önfeledt. akik láthatóan új barátra leltek sz en. ugyanakkor egészen természetes eseménynek hatott. ahogy meleg nyelvéve bejárta Martin testének minden részét. Martin letette a kezéb?l a csészét. nem sokkal kés?bb.. Egyedül élek. hogy szükségem lehet rá. Testének ritmusos mozgása olyan reakciókat váltott ki Martinból. Ami a hazamenésedet illeti. hogy talán csak a felhalmozódott feszültség levezet?dése miatt könnyebbült meg ennyire. Miel?tt ma hazamegyek. Martin z ágyban feküdt és egyre vadabb szívdobogással bámulta a gyönyörû testet els?sorban persze a csodálatos melleket. túlcsorduló fizikai szerelmet árasztott. ujjongva. szerelmesen öle egymást. hogy sokáig tartson! suttogta Yvonne. mire Martin nagyot nyelt. Nekem kellett volna téged reggelivel kínálnom. gátlások nélkül. és puha. Neked jobban áll. A férfi ezútta sietség nélkül. aki nagy bels? nyug mmal van megáldva. Miután m legen megcsókolták egymást. Jól van ez így nyugtatta meg Yvonne. Mert elképzeltem. olyan végte lom töltötte el.. Odanyújtotta Martinnak a csészét.. és Martint olyan békesség. gyengéden simogatta a n? mellét és combját. A lába körül ott se állatkert valamennyi tagja: a két kutya és a három cica. Csak semmi sietség! Úgy csináld. Arra gon t. De te vagy a vendég. mint nekem. Köszönöm. Szétnyílt a köntös. kezében a sportt . meg ne égesd az ujjad. Megpróbálom nyögte a férfi. mint egy disznóól. de cukor nélkül. kényszerít? érzés. amilyet nagyon régen nem tapasztalt. megkérdez ol a hálószoba. és azt mondta: Gyönyörû tested van. A Peptid-7-edre volna szükségem. és bocsánatkér?en a férfira nézett: Remélem. Egyébként a kon olyan. A lány követte. Yvonne hagyta. és odafeküdt Martinhoz. Yvonne érkezése nagyszerû. De honnan. rendet rakok benne. csészék és kistányérok sorakoztak meg méz és pirítós. nem sietsz. Évek óta nem kaptam ágyba reggelit. Megkérdeztem a laborban. Pedig gyakrabban megérdemelnéd. Lenyúlt és a combján össz pentett egy jó adag reng? husit. hogy az élet és minden él?lény iránti szeretete nyilvánult meg abban. és újból elmosolyodott. amit át tud sugározni másokra is.15 Emlékezetes éjszaka volt.. Mély álmából fényes nappal ébredt fel. Megcsókolta. Vigyázz. hogy többr?l van szó: Yvonne ritka lány. Az örökké kérdez? tudós agya az okát kutatta ennek a különleges nyugalomnak. Martin felült az ágyban. valami buja ?ser?t. A hangulatvilágításban dereng? hálószobában Yvonne villámgyorsan levetk?zött. nem haragszol. hogy a szenvedély a csúc ntig hajtsa. Yvonne nem sietett összehúzni magán a köntöst. Valóban. és Yvonne az ölébe tette a tálcát. Mosolyogva a háziköntösre tt. Martin álomba is merült. és a lány végigsimogatta-becézgette az állatseregletet. ezzel a gondolat tal. és kitöltötte a g?zölg? teát. Le kell fogynom. Mikor Yvonne bebújt az ágyba Martin mellé. Gyere utánam indult el Martin felfelé a lépcs?n. Ám dománytalan ösztönei azt súgták. nedves ajkával fáradhatatlanul ismerkedett a férfival. amelyeket eddig s oha nem tapasztalt. A lány leült az ágy szélére. Lehe t. Akkor olyan sovány leh . hadd hulljon a köntös a földre. kénytelen volt engedni. nagyon forró a tea. Nem is tudom elhinni sóhajtotta a férfi. és tálcát tartott a ke amin egy teáskanna.

Hogy egészségesebbek. hogy ne keletkezzen zs yis ne történjen súlynövekedés. De hát ez rettent? fontos lehet. Sok felfedezés született úgy. Yvonne tátott szájjal bámult a férfira. kihalt épületben. Semmi szükség rá temette az arcát Martin a lány hajába. Az éjjeli?rön és rajtuk kívül senki nem tartózkodott a cse des. most visszamehetünk hozzád? A férfi szorosan átölelte. Akkor most mit fogsz csinálni? Martin elgondolkozott. Gyere már! Csináld! lihegte a lány. feltéve. Ja. sokkal soványabb. ha igaz. hogy a Peptid-7 nemcsak az emlékez?tehetséget javítja. Martin merev lett. lehet. ahogy egy tucat patkány szép sorjában végig zol rajta. De nem is ezt kerested. Mit mondtál? Az istenit! A n? csalódottan. Martin már a nadrágját rángatta magára. A Peptid-7-tel kapcsolatban. Én mindent úgy szeretek ahogy van. Most?! kérdezte a lány megrökönyödve. és némelyikük szinte kór n sovány lett. arra gondolsz? kérdezte Yvonne ingerülten. hogy. hogy megromlott az egészségi állapo tuk. Úgy érted.etnék. el?ször a részlegesen megtisztított peptidkeverékkel. hogy csináld már! Nem. ami után az em ek évszázadok óta kutatnak: az ételt anyagcsere útján úgy átalakítani. Ez a lehet? legjobb ötlet. Miért? Tegyük fel. mint a patkányok. Nincs helyeselt Yvonne. mint az injekciósorozat kezdetén.. mostanában pedig a Peptid-7-tel. hogy ha szedném akkor talán én is olyan sovány lehetnék. mi itt valamennyien arra következtettünk. hogy a tudósok valami egészen mást kerestek. Hát persze. Ezt a csoportot már hónapok óta injekcióztá . Vasárnap kora reggel volt. Martin. mint a patkányok. és Yvonne a vágytól szinte önkívületben szorította a férfit. . Úgy értem vágott közbe Martin . Holnap idekéretem ?ket. hogy beléhatoljon. Szóval. Tegyük fel. elkedvetlenedve odébbhúzódott Martintól. Na végre! Ezt akartam hallani. de el?segíti az egészséges fogyást is. Aztán megragadta Yv onne-t a vállánál fogva. Tegyük fel.. Martin azonban hirtelen abbahagyta. mivel a pepiiddel kezelt patkányok lefogytak. és eltartotta magától. mit mondtál. Igen. hogy miért kellett berohannun ide a laborba? Oké.. A többi patkányhoz hasonlóan ez a tizenkettedik is farkasétvággyal vetette rá magát a ketrecében elhelyezett ételre. és visszatette a ketrecébe. mint a kezelés el?tt. És most végre elmondanád.. Martin kiugrott az ágyból. Most azonnal. Mit mondtál? Azt mondtam. újból fellobbant a vágyuk. Konzultálnom kell néhány specialistával. Ez a megállapításunk nem nevezhet? nagyon tudományosnak tette hozzá szomorúan. De mit. Ez esetben nézett rá Yvonne reménykedve . Lehetséges. hogy ma gészségesek. M indegyik patkány sovány volt. Gyerünk! Öltözz fel! Minek? Megyünk a laborba. Yvonne a z utolsó patkányt is elcsípte a labirintus kijáratánál. hogy egyáltalán nem romlott az egészségi állapotuk. Yvonne hozta át ?ket az állatteremb?l. El?tte. hogy igaz? Martin a labirintus fölött állt és nézte. Az étvágyukkal nincs baj állapította meg Martin. aki éppen arra készült. Hát azt mondtam. hogy olyasmire bukkantunk. a karja elernyedt. ne kínozz! Annyira kívánlak! fogta Yvonne könyörg?re a dolgot. Ahogy simogatták egymást. Ez most e volt jó? Tudni akarom. Tényleg igaz volna? kérdezte magától.

vizelet. Pontosan mosolyodott el a táplálkozás-szakért?. kedden reggel érkezett az egyik londoni vonattal az állatorvos. hogy a h?vé és zsírrá alakuló. Dr.Küldök majd magának egy részletes jelentést közölte az állatorvos vendég Martinna elni fog benne a test zsíraránya. az egyértelmû. De azt már most megmondhatom magának.és székletelemzés. Ingersoll. hogy ez lesz a válasza. Bár els?dleges célunk a Peptid-7-tel az emlékez?tehetség javítása marad írta Marti entúl kísérleteket folytatunk ennek az els? pillantásra pozitív. különösen. Felfedezték viszont. akik feszülten figyeltek arra. A központi idegrendszeren keresztül? kérdezte Martin. hogy valami zseniális anyagról van szó. milyen vének már. A kezelésük nyomán jelentette ki minden bizonnyal megváltozott a patkányok bels lválasztású mirigyeinek vagy központi idegrendszerének a mûködése. amennyi beléjük fér. sokat ígér? mellékhatásnak a a is. Igen. Rao Sastrin és Yvonne-on kívül még két intézeti tudós volt jelen. az má most egyértelmû. és soha nem híznak meg t?le jegyezte meg Sastri. Bizonyára ez a zsír-munka-h? variáció az oka annak. sejtettem. A központi idegrendszert dönt?en befolyásolják az agypeptidek. hogy egyes szerencsés emberek annyit ehetnek. Igen. hogy fenntartsa a megfelel? t sth?mérsékletet. aki els?sorban kiseml?sökkel foglalkozott. De lehet még valami. hogy elpárologtatj vagy valami más módon. hogy a különböz? egy gy állati egyedek más-más hatásfokon hasznosítják a kalóriákat. hogy tompítja az a gy éhségjelzéseit. illetve képes befolyásolni ami láthatóan ezeknél az állatoknál sikerült . Csütörtökön Ian Cavaliero. A kalória egy részéb?l zsír l intélyes mennyiség használódik el az olyan testmozgások révén is. a el?relépést jelent. hogy a maga vegyületének jótékony hí A beszélgetés folytatódott. Ennek e ményeként az étellel magukhoz vett kalóriákat zsír helyett h?vé alakítják át. az id?s specialista. hogy ilyen egészséges patkányok ritkán kerülnek a szemem elé. és nyilván irigykedtünk rájuk. ha az ember belegondol. Köszönöm. drága barátom. hogy a jelentést Martin nagyon óvatosan fogalmazta. doktor mondta Martin. Martin másokat is behívott a beszélgetésre. ami befolyásolhatja a maguk patkányait a jóllakottság érzése. akit a táplálkozástudomány vezet? szaktekintélyének tartottak. amit nem látunk és érzékelü onyos sejtek nátriumionokat pumpálnak magukból a vérbe. Ne haragudjon válaszolta Martin . és másnap Martin a Sam Hawthorne-nak küldött bizalmas jel ntésében Cavaliero szavaival a szert jótékony hízásgátló hatású -nak jellemezte. hogy az injekciózott anyag az aggyal kapcsolatos.. Ha nem viszik t nek nincs káros hatása. de nem mondhatom meg. Egyel?re nem. lehet. Ugye nem tudhatom meg. a harlow-i intézetet hatalmába kerítette a váratlan nagy felfedezés láza. Valamennyien találkoztunk már i emberekkel. I ngersoll. Az állatorvos bólintott. Szóval így vagy úgy. És mivel úgy t ztatott. A táplálkozás-szakért?t két nappal kés?bbre várták Cambridge-b?l. Martin még Cambridge-b?l ismerte a fiatal tudóst. amit Ca valiero mondott. . Martin csak titokzatosan mosolygott. amiben esetleg klinikai lehet?ségek rejlenek. Aznap. esetleg mindkett?.. Annak ellenére. valamint az anyagcseréhe használt kalória aránya nagymértékben eltér a különböz? egyedeknél. Ezt reméltem. a táplálkozás-szakért ekes információkkal szolgált. egy állandó körfolyamatban. A délutáni v onattal utazott vissza. Hát akármi legyen is. amiket mind aját laboromban végzek majd el. ha ezt az ar a változtatni. A legújabb kutatások azt mutatják folytatta Dr. Cavaliero . hogy pontosan milyen anyaggal injekciózzák ezeket a p atkányokat? kérdezte Dr. a vér összetétele. Éppen ezért. A fölösleges h?t?l vagy úgy szabadul meg a testük. Bizonyos alóriamennyiségnek muszáj h?vé alakulnia folytatta a tudós .

Negyedik rész 1977-1985 .

Különösen akkor volt szembetûn? a változás. és lopva Celiára pillantott. anélkül hogy a távcsövet megmoz ta volna. amit ma is óvnak a turisták áradatától. és kellett néznie a jöv?jével. a városokat. Megvolt rá az oka.. Celia arra gondolt. Isten hangját hallja a szélben. ahol abbahagyták.és ez igaz is volt! . Ha megtalálom.. Semmi kétség afel?l. hogy a Dél-kínai-tengeren és a Csendes-óceán resztül Hawaiiba érkezzen... Kiotó mellett a Sugakuin császári lak törékeny álomszépsége. Most viszont már benne jártak az augusztusban." . Különféle lyek vonultak el a lelki szemei el?tt: a Nilus vizében tükröz?d? varázslatos holdvilág.. Jaipur. a hajó jobbra man?verezett. Ausztrália korallkirálysága. Keresel valamit? kérdezte Celia. akkor megmondom válaszolta Andrew.. akik szinte egyt?l egyig élvezték az . és folytatják az életüket ott. Sípjelek sü k. Andrew levette a távcsövet a szemér?l. hogy az útjuk a lagos elszigeteltség és a stressz teljes hiánya mindkett?jüknek nagyon jót tett. Janettel. Néhány n a Honoluluból egyenesen hazarepülnek. amit csináltunk és amiket láttunk. A férfi újból a szeméhez emelte a távcsövet. Az asszony azon tûn?dött. ahol a mesés gazdagságot a szörnyû mocsok és nyomor ellenpontozza.. Oké sóhajtotta a n?. mintha már s id? volna hátra. Andrew és Celia a fedélzeten állt a többi utassal együtt.. Alig tudom elhinni. A teherhajó körülbelül húsz utast vitt magával. Aztán a Nagy Korallzátony. a görög szigetek.. Andrew távcs?vel fürkészte esszeségben feltûn? rakodópartot és várócsarnokot.. amely majdnem az égig ér. a dúsgazdag.l Az SS Santa Isabella nevezetû óriási teherhajó utánozhatatlan méltósággal haladt a Fo Armstrong-csatornán a honolului kiköt? felé... ahol a névvel tökéletes összhangban hatalmasakat lehet za Ott. ahol jártun k. az Égei-tenger gyémántjai. és pirospozsgás arcszíne arról árulkodott. a könnyûbúváro soma.... szándékosan nem tépel?dött a jöv?jén.. hogy már majdnem vége ennek a csodálat nak. és azt mondta: Soha nem fogom elfelejteni ezt a fél évet.. Pedig így volt. Andrew azt is látta. hogy mi lesz vele. a lisszaboni Alfama kilencszáz éves macskaköves. Mióta március elején elindultak ottho nról.Szingapúrban az elképzelhetetlen gazdagság mel lett az utcai ételárusok szerény standjai.. ahol ha az emb r a füléhez illeszti kezét. Szingapúrban szállt hajóra Andrew és Celia. olajban fürd? Abu Dhabi. óriásként mozogva a mellette sürgöl?d? vontatóhajók mellett. olajfaligetek. .. És most itt vannak. Megérintette Andrew karját. India. a Királyok Völgyében izzó h?ség. ha az indulásuk el?tti ndkívül feszült állapotával vetette össze a mostanit. kanyargó ut sok ezer illatozó virággal. és Japánban. Jeruzsálem A hegy. és a Santa Isabella legénysége hozzákezdett a kikötés el?készítésének utolsó mûveleteihez. mennyir e megnyugodott a felesége. Hozzá hasonlóan a asszony is csokoládébarna volt. Hongkong szédít? tempója. a vad ellentétek szubkontinense.. a hegyek.. a férjével meg a gyerekekkel.Rómában a földhözragadtság és zépség paradox keveréke. hogy az elmúlt ma hat hónapot csaknem teljes egészében a szabad leveg?n töltötte. A tizenöt országon át vezet? vándorlásuknak itt vége szakad. a vakító fehérség.. az országokat. illetv egészen máshol már ami Celiát illeti. és a boldog találkozás a húgá al. hogy milyen tömérdek emlék gyûlt össze a hónapok alatt. a császár r tészet helye. Amint az utasok megpillantották a hawaii nap fényében arányló Aloha Tower-t.. a naszi berjani nevû c semegét árulják a Zaba-bodegában. az ínyencek paradicsoma. a rózsaszín város lapra ill? látványa.

Persze csodálatos. Az Egyesült Államokban Dr. sszatértek a kabinjukba. hogy a jöv?re terel?djenek a gondolatai. els?sorban azoknak a terhes n?knek a körében. Azt mondtad. fél kézzel vadul integetni kezdett nekik. a múlt kérdéseivel szemben olykor védtelen volt. hogy miért akarom ?ke t kikérni. cseppet sem hiányolva a luxushajók hektikus. Hirtelen felkiáltott: Látom! Nem akarok hinni a szememnek. Februárban a terveknek megfelel?en elkezdték árusítani a szert. Az apádról beszéltél. hogy nem cseleked ett bölcsen? Már semmiben sem volt biztos.. Igen. és hogy a gyógyszer rendkívül népszerû. eszébe jutott az a sok évvel azel?tti beszélgetés. hogy miért tölt?d szívesebben a nászutat a Ba .ménytelen hajóutat és a kényelmes kabinokat. Miért kérted ki ?ket? Hogy beváltsam egy ígéretemet. hogy itt vannak. amelyekben arról volt szó. Maud Stavely Montayneellenes érveinek sem adtak sok hitelt. Andrew kivette a távcsövet Celia kezéb?l és visszatette a tokjába. Celia azt sem tudta. Közben kiürült a fedélzet. De most dolgozniuk kellene. Celia még mindig szinte magánkívül volt.. mint most. A márciusi indulásuk el?tt Celia olvasott kereskedelmi sajtójelentéseket. Mindebb?l látszott. Hogy lehet. egészen pontosan a 10-es mólóhoz. F?leg az utóbbi napokban tette fel magának a kérdést egyre gyakrabban: vajon nem követett-e el hibát akkor. Én ezt nem értem. most már emlékezett. Celia tovább gondolkozott. Lehet. Mit kell keresnem? Majd meglátod. nem? Hogyh ogy elengedték ?ket? Minden úgy ment. és arról. hogy ugyanez érvényes a Laborato res Gironde-Chimiere. Lisa és Bruce! Celia lázas örömmel kiáltotta a gyerekek nevét. és még keservesebben fog gyötr?dni. Celia arról értesült. Hawaiin szomorú lettél volna. Celia most már végképp nem értett semmit. hogy az új szer a Felding-Roth aranybányája lesz. Nem volt szó róla. hogy a Montayne-t rengeteg orvos írja fel. mikor olyan hirtelen o tthagyta a Felding-Rotht? Ösztönösen. hogy nemsokára még obban fogja sajnálni a dolgot. hogy a gyerekek idejönnek. Ott! kiáltott fel mellette Andrew. Aztán egyik kezéve dig a távcsövet tartva. . Még mindig nem értem nézett rá Celia bután. Mikor Franciaországban jártak. Mi van ott? A férfi átadta neki a távcsövet és a várócsarnokra mutatott. mikor elmagyaráztam. Jé! Celia már csak suttogni tudott. Mikor arról beszéltél. amit sok évvel ezel?tt tettem válaszolta Andrew. és ez sem vetette vissza az értékesítést. Bár mostanáig tudatosan küzdött az ellen. sz ervezett vidámságát.. Celia figyelme visszatért a hajóra. és alig hallotta. és akiknek az életében kritikus fontosságú a reggeli rosszullét leküzdése. mit mond Andrew. A France-Soir-nak a nouzonville-i és spanyolországi esetr?l közölt tudósításai a jele szerint nem ártottak a szer hírnevének. mint a karikacsapás. nagy sietve mondott le.. Az egyértelmûen kiderült az elmúlt hónapok során. Tényleg ?k azok.. akik egés a szülésig akarnak dolgozni. Celia beállította a távcs?vel a megadott területet. és éppen emiatt tartott attól.. Kinek? Neked. de.. hova legyen. hogy szedel?zködjenek. Pedig hihetsz mondta Andrew. amely már egészen közel volt a parthoz. ho Pearl Harbornál halt meg az Arizona elsüllyesztésekor.. Andrew is követte a példájá Az ablak mögött a láthatóan izgatott Lisa és Bruce is nevetni meg integetni kezdett. mégpedig óriási sikerrel. a Montayne francia kifejleszt?ire. hogy a távozása nem befolyásolta se lalat. Andrew gyengéden megpróbálta emlékeztetni a leségét: A nászutunkon. sem pedig a Montayne sorsát. ahol készül?dtek a fogadásukra. mint Hawaiin. Ahogy a hajó egyre jobban megközelítette a partot. Állítsd be az élességet arra a második nagy ablakra a dokk fölött és az óratoronytó Celia kíváncsian a szeméhez emelte a messzelátót. Rajtuk kívül már csak kéthárom utas ácsorgott a korlátnál. Több telefonomba került Sz mikor éppen hallótávolon kívül voltál. hogy mé is itt vannak? Én szerveztem a találkozót közölte Andrew nyugodtan. és Andrew utasításai szerint cselek tt.

miért. És akkor ígérte meg neki Andrew: Ha eljön a nap. Folytatták tegnap megkezdett kölcsönös élménybeszámolót.. . miel?tt csatlakozott volna a többiekhez. de egy napon szeretnék elmenni oda. hogy Celia egy pillanatig huszonhét évvel ezel? tizenkilenc éves önmagát látta benne. és kitárta a kocsiajtókat. Tárgyilagosan közölte a családjával: Azt hiszem. zeng? hangú.. Hanem a gyerekeimmel. amit egy kihajtott nyakú ingre vett fel. Lehet. így Bruce nem lett hûtlen els? számú szenvedélyéhez. inkább elegánsan és. Ahogy a Santa Isabella a 10-es móló mellé simult és partra hajították a hajóköteleket ndrew csendesen azt mondta Celiának: Holnap megyünk.. elmondta azt a keveset.. Andrew világos öltönyt választott. hogy a gyerekeink már megértik. S Andrew. ott. igen: tisztelettudóan. és ennek megfelel?en nagy gonddal válogatta meg a ruházatát ropogós fehér rako t szoknyába és tengerészkék-fehér blúzba bújt. de csinos. A megindultságtól egyetlen szót sem tudott szólni. Celia megpróbált részt venni a reggeli fölötti családi csevegésben. hiszen hat hónapnyi elmaradást kellett pótolniu boldog lelkesedéssel fejezte be Stanfordban a gólyaévét. de nem egyedül akarok ott lenni.. a bahamai strandon az apjáról beszélt Andrew-nak. és akinek már csaknem egészen szür e a haja. érezte. de olyan volt. Kellemesen meleg augusztus végi nap volt. befelé fordultabb a szokottnál. hogy a mai napon magányosabb. virágmintás v oálruhát vett fél. aki el?z? nap farmert viselt. Er?s volt. a massachusettsi Williams College-ba adta be a jelentkezését. Mr. csak megragadta Andrew-nak mind a két kezét. hogy ges nap van. Nehezen tu dta meghatározni. És kívánságod szerint veled lesznek a gyerekeid. érzelemt?l on szólt Andrew-hoz: Jaj. Celi a gondolt. Pearl Harbornál? És akkor ? azt válaszolta: Nem tudom pontosan. olyan sugárzóan szép volt. amit f?szakának jelölt meg. A még mindig kisfiús.. Az Arizona-emlékhelyhez. hogy furcsának tartod. Mikor megint képes volt beszélni. mikor felébredt. déli irányban pedig a Csendes-óceánra nézett. megszervezem az utazást. A fiú kijelentette. és az édesapád meghalt. a ház mindig megtelt élettel és vidámsággal. Celiának remegett az ajka. sem pedig indokolatlanul ünnepélyesen festeni. Nagy termetû volt. az évek során egyre elegánsabb. Ahogy a tükörben vizsgálgatta magát. ami emlékként megmaradt neki Willis de Grey altisztr?l. A férje szemébe nézett valami olyan rajongással. Reggel. Lisa. hogy aztán örökre vele maradjon. lágy déli szell? frissítette a leveg?t. gyönyörû ember! 2 Délel?tt tíz órakor ott várta ?ket a sof?r a bérautóval a Kahala Hilton Hotel el?tt... ám komoly viselkedésû Bruce n szerûen festett az iskolai egyenblézerében. Bruce. egyikük se öltözött olyan sportos mint általában. ugye az Arizonához megyünk? kérdezte Andrew-t?l. a sof?r udvariasan a sildes s apkájához emelte a kezét. Csak néhány gomolyfelh? úszott a különben tiszta égbolton. Jordan." Egy húsz évvel ezel?tti ígéret. aki az utolsó középiskolai t név el?tt állt. hogy nemrég készített egy tanulmányt a japánok 1941-es. és imádta a gyerekeket. de nem érzem még magam felké nek rá. Már magának az egyetemnek is történelmi múltja volt. bármelyik kérdéseteket ezzel kapcsolatban meg tudom válaszolni. bárcsak láthatna engem. am i kevés férfinak jut osztályrészül az életében. aki már akkor és azóta is mindig megért? volt hozzá.A nászútjukon. ahol a hajó elsüllyedt. aki hamarosan betölti az ötvenet. mir l van szó. örökké megnevettett embereket. . valami eszébe jutott az apjával kapcsolatban: bárcsak megérhette volna ezt a napot. a tudományokhoz. ahol az apám m eghalt. Pearl Harbor ell eni támadásáról. Mikor hazajött. ma egyszerû. már mindent megszerveztem. és hetek óta el?ször viselt újból nyakkend?t. Fehér szandált húzott és a fehér szalmatáskájá m akart sem túl lezserül. de mégsem tudta l eni azt az érzését. megkérdezte: Még nem tál soha. oda. a lányát és a családomat! Mintha a többiek megsejtették volna Celia érzéseit. mintha a múltjának egy darabkája térne vissza illetve fog visszatérni hozzá. ami egyik oldalon a Wailae golfpályára. te csodálatos. Ahogy a Jordan család a limuzin felé közeledett. Lisa és Bruce reggel a szüleikkel együtt reggeliztek a lakályos apartmanban. hogy a férje.

hogy ezen a különleges napon félreteszi ezeket a gondolatokat A limuzin a Lunalilo és Moanalua autópályákon suhant. Hat utas ült a fedélzet ponyvatet?je alatt. Õt.. Andrew el?vett egy papírt. a támadás els? hulláma reggel 7 ckor érkezett. Aztán úgy döntött. neked aztán van protekciód! Celia csodálkozva bámult Andrew-ra: Hogy csináltad? A te nevedet használtam fel közölte vele Andrew. és m nyertek a gyógyszer premierjekor szárnyra kapott hírek. miközben az óramutató járásával ellentétes n megkerülték a Ford-szigetet. berreg? motorral. hogy a Montayne nagy siker. Valamit elhallgatsz el?lem noszogatta Celia. 1941. Andrew kénytelen-kelletlen hozzátette: Azt mondta. Lisa megkérdezte: Mi az a CSÓFLO. gondolta Celia.. a hajó felrobbant és elsüllyedt. Úgyh admirális bárkájával megyünk az Arizonához. 8 óra 12-re felfordult az Utah.. hogy erre a kérdésre nem kerül sor. Amint Jordanék felszálltak. harci g törpe tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül támadták meg. Ám mindez újból felvetette azt a kér t.. papa. az Oklahoma fe lfordult. szóval amit mondtál? Bruce jelentkezett azonnal a válasszal: A Csendes-óceáni Flotta F?parancsnoka. csak igazolódott az általános várakozás. amely az utóbbi id?ben gyakran felmerült benne: a lemondása valóban elsietett és ostoba lépés volt. Változatlanul sok csodálod van. torpedóvet?k. de azért válaszolt: A jelek szerint nagyon jól.. felhívtam a Felding-Roth hawaii regionális igazga tóját. . és csak mond atfoszlányok jutottak el a tudatáig. ám Celia gondolatai minduntalan a személyes emlékeihez kalandoztak el. hogy mennek a dolgok? Andrew habozott. japán zuhanóbombázók. 8 óra 10 perckor t litalálatot kapott az Arizona l?szerraktára. és elindultak. 8 óra 5 perckor robbanások rázták meg a Row hadihajót. A sof?rnek felszaladt a szemöldöke. A szárazföldi enyhe szell? itt. e latán még mindig megnyílnak bizonyos ajtók. Mert ha nem tudnád. A kiköt? szürkészöld vize szinte teljesen átl volt.. A többi már gyerekjáték volt. Két fehér ruh erész állt benne. Ott várt rájuk a haditengerészet dízelbárkája. aztán megkérdezte: Mikor Tanóval beszélté d meg véletlenül. és besorolt a sûrû Pearl Harbor-i vízi forgalomba.. figyelmeztessem hogy ne a f?bejárathoz vigyen minket. Semmi más nem történt. és nem sokkal kés?bb begördültek az amerikai haditengerészetnek az Aiea-öbölnél fenntarto területére. és a bárkának c llámok vízpermetet szórtak a fedélzeten ül?kre... kétezer-négyszázhárman haltak meg. Egy n?i tengerész tartott idegenvezetést. De azt mondták. Mindez olyan nagyon régen volt. Andrew.. harminchat éve.. a Felding-Rothnál. hanem a CSÓFLOF?P magándokkjához. ahol a tisztek csa ládjai laktak. több mint egy . Tano Akamurát? kérdezte Celia.. mennyire hiányzol. hogy feltétlenül mondjam meg neked. a Montayne-nel? Igen. papa! jelentette ki Bruce. drágám. az egyik tengerész azonnal eloldotta a parttól a hajóköteleket. A kormányos kilavírozott a dok kból.. Szóval. december 7-én.. Körülbelül húsz perc múlva letértek az autópályáról az Aloha-stad tt. puszta etlenségb?l Akamura feleségének a húga egy admirális neje. a nyílt vízen er?s szélbe csapott át.. Akkor maga nagyon fontos személyiség. Megkért. A férfi remélte. a California és a West Virginia elsüllyedtek. Mikor valamennyien beültek a limuzinba.. A többiek unszolására Andrew végül bevallotta: Ha mindenáron tudni akarjátok. át a honolului belvároson a mo dern felh?karcolók mellett. Ki vele. Köszönöm mosolyodott el az apja. mint a cukrot . Úgy érted. vasárnap reggel.Igen. Lisa meg Bruce figyelmesen hallgatták a magyaráza tot. ezeregyszázhetvennyolc volt a sebesültek száma . Celia bólintott.. hanem a feleségem. Mi köszönjük neked szólt közbe Celia. Nem én vagyok az nézett Andrew mosolyogva Celiára . A kis CSÓFLOF?P magándokk egy kellemes ligetes részen volt. és az ? szavaival élve viszik.. Hé.. és belenézett.. Ez igazi csapatmunka volt.

gyász az anyja miatt. A látogatók némán álltak a fal el?tt. mint akiket közös érzések fûznek Kikötöttek az emlékhely bejáratánál lév? pontonhídnál. Andrew és Lisa a betonépítmény közepén vágott nyíláson ker vízbe. A szüleit és a n?vérét egy márványfalhoz vezette. hogy cs méterrel pihent a zöldesszürke víz felszíne alatt. mert az em lékhely a tengerfenékbe ágyazott oszlopokon nyugodott. Ez volt az otthona. a kezdeti vereséget és végs? gy?zelmet sz izálja. de a két végén szilárdan és er?teljesen áll. vala egészen oda nem ill? dologra gondolt: nem ilyennek képzelte az emlékhelyet. hajó elsülylyedt. soha nem érezte magához a pillanatot annyira közelinek. bárcsak a z el?bbi lett volna! Odalépett hozzájuk Bruce. Egy vers sorai jutottak Celia eszébe: Add k lódat. ez lett a több mint ezer ha lott végs? nyugvóhelye. add utam zarándoklatát. a te unokád. meddig tart még ki az olaj. mikor távol volt az otthonától. A n?i tengerész rögzítette a h a Jordán család is kiszállt a többiekkel együtt.emberölt?. Néhány perccel kés?bb a jelenség hátborzongatóan megismétl Ezek az olajbuborékok az üzemanyagtartályokból jönnek magyarázta Bruce. amir?l a par ancshídházat már régen eltávolították. Csendesen azt mondta: Megtaláltam nagypapa nevét. gondolataikba merülve álltak ott valamennyien. A japán támadásnak ebben a néhány végzetes percében csak az Arizonán ezeregyszázhetve n haltak meg. A bár a a Pearl Harbor-i bevezet? csatorna közelében irányt változtatott. Mivel kés?bb nem tudták kiemelni a hajótestet. vagy ami még maradt bel?lük. mint most. hogy akár húsz évig is. Így hangzott a fal egyik felirata: AZ ITT NYUGVÓ H?SÖK EMLÉKÉRE Nézd csak. Egyetlen oszlop sem ért a hajóroncs hoz. Ahogy a vizet bám egy olajbuborék emelkedett a felszínre valahonnan a mélyb?l. és a hely.. Celia már éppen mondott volna valamit. Senki nem tudja. ahol újból lenéztek az elsüllyedt hajótestre.. És mégis. amit a kényes egyensúlyb an lév? mérleg már nem bírt el. M ntha Lisa egyszerû. . Már nem mozgott alattuk a talaj. szent Csöndemet. Celia kinyújtotta a kezét. de elképzelhet?. Csak a hajó számit. Egyikük sem szólt. Azóta. egyetlen pisszenés nélkül. Az emlékhely közepénél Celia. vagy lassú. .. amin nevek és rangok ezrei sorakozt k.. Vajon hogya n halt meg? Gyors és kegyes halála volt. ahogy megkerülte a For d-sziget déli csúcsát. az Arizona kísértetiesen tisztán látszó f?fedélzetére. és megérintette a fiát. Gyász és szomor el Celiát. mikor hirtelen áttörték a gátat az érzelmei. szenvedéssel teli? Istenem.. Hirtelen ott húzódott közvetlenül el?ttük a vakító napsütésben fehérl? ely. megmutatom. Philadelphiában. de mégis nagyon szeretett. magukba for dulva hallgatták a magyarázatot. mint egy hosszú. F. Az olaj mint valami virágs zirom terült szét a víz felszínén. a közepében egy horpadással. Ezt vajon a tervezéskor vagy csak utólag találta ki az építész? Akárhogyan is van nem számít. DE GREY Megillet?dötten. akit alig ismert. ahol halálát lelte. fehér vasúti tehervagon. mama! W.és az emlékhely végighúzódik az elsüllyedt hadihajó fölött. végül Celia vezett e ?ket vissza az el?bbi helyre. aminek lassan láthatóvá vált az alakja hihetetlen. és menthetetlenül elbillent az egyik irányba. tízéves koromban ötezer mérföldnyire voltam innen. és akinek az emléké isszahozták a múltból ezek a Pearl Harbor-i szívbe markoló pillanatok. mikor me lt. Az apám hajója. Olyan volt . gyász az apjáért. Andrew Celia kezéért nyúlt. Itt történt hát. Ahogy a bárka orra fölött el?renézett. Celiát lenyûgözte a roncs közelsége. Éppen a hajódról magyaráz nekem. Õ a fiam.. A bárka utasai csendesen. Újból az idegenvezet? kezdett beszélni: Az emlékhely épít?jének szavai szerint: A forma. . Gyertek. megható megjegyzése lett volna az a szalmaszál. és én végre ideérkeztem.. Valahol itt vannak alattunk az apám csontjai. vagyis hogy az építmény a közepén kedik.. Bárcsak ismerhettem volna nagypapát szólalt meg Lisa.

Celia kortyolt egyet a pezsg?jéb?l. szí megöröklöm t?led. hogy hol próbálkozol? Igen mondta Celia elgondolkozva. Hé. ha pezsg?t innánk ezek voltak Celia els? szavai. Csodálatos vakációm volt. A gyógyszeripart ismerem legjobban. Andrew odaintette az italos pincért. átnyúlva az asztal fölött. Át arolták az édesanyjukat. Így van bólintott Andrew. és ?k is elkezdtek gátlástalanul sírni. Nem leszek munkanélküli resek. és csatlakoztak hozzá a többiek is. A férfi bólintott. Vissza tudsz menni a Felding-Rothhoz? kérdezte Lisa. úgyhogy annak van a legtöbb értel me. fogd már be! sózott Lisa az öccse kezére. Most viszont az ami ik. Mindkét cégnek büszkén dolgoznék. és megtörte végül mindenr?l megfeledkezve zokogni kezdett. és Taittinger pezsg?t rend elt. hogy tudjá nem felejtem el ezt a mai napot. mert én is hasonlóképp érzek. és mindig ugyanarra a válaszra jutottam. bizonyos szempontból ez amolyan megti sztulási folyamat volt. a most már egyre nyilvánvalóbb tévedése karrierje megalázó Ezt az utóbbi gondolatot több mint hat hónapig próbálta elhessegetni. Úgy is érzem magam ragyogott rájuk Celia. hogy mi történik. Arisztotelész has ikor. és csak utána válaszolt. Andrew valamen yiüket gyengéden átkarolta. kérdéseket tettem fel magamnak. hogy emehess a rendel?be. Celia felemelte a p oharát. d e két nap múlva vége. hawaii stílusú piros-fehér ruhát. Sokat gondolkoztam rajta. vigasztalták. Van egy cég.. hogy kézbe vegyem az életemet. Folytasd.. és mindezekhez a régi szomorúságokhoz hozzáadód aját kudarca fölött érzett bánata. Nem. . írok egy hosszabb listát a többi vállalatról. a felesége kedvencét. A Merck. Ha majd megunod ezt a szerkót. Milyen állásra gondolsz? kérdezte Bruce. it az ideje. a vigasztalásotokat és a megértéseteket. Alig várom. Ebben a pillanatban érkezett meg a pezsg?. Andrew drágám. zte. Este a család a Kabala Hilton Maile nevû szalonjában vacsorázott. Néha a embernek! Andrew elnevette magát. Az anyja megrázta a fejét. Csodálatos vagy ma este mondta az asszonynak. Felégettem magam mögött minden hidat. Délután Celia lefeküdt aludni. anyu bámulta Lisa csodálattal az édesanyját . úgy határoztam mondta Celia . Ebben ment le vacsorázni. Ám Lisa és Bruce gyorsabbak voltak. Andrew feléje indult. hogy mivel eleget sajnálkoztam magamon. hogy nem mehetnék vissza a vállalath oz még akkor sem. ami annyi látogatóban szomorú. és köszönöm! Azt akarom. De azt is tud notok kell.. Ha nem kapnak utánad két kézzel jegyezte meg Andrew . Go dolkoztál már azon. Természetesen. akkor nem komoly cégek. nem múlik klasszikus példájaként mindez hozzájárult mostani hangulatához. Látva. Szeretettel nézett Andrew-ra. az életben a legszebb. Azt hiszem. Szerintem már te is alig várod. Ha szükség sz rá. A visszatértük óta nem sokat beszéltek a Pearl Harbor-i kirándulásról. esetleg tragikus emlékeket ébreszt. Szóval. és így szólt: Valamennyi?tök egészségére! Imádlak benneteket. gy akran tanúja hasonló gyászkitöréseknek. És utána? Tetszik a SmithKline meg az Upjohn is. szeretném. Miután kitöltötték. amolyan. ha akarnék. Megértem folytatta Celia . más cégeknél fogok próbálkozni. amit mindenekfölött tisztelek. Az emlékhelyen elia összeomlásának néhány perce alatt a közelben álló látogatók tapintatosan másfelé néztek. ha annál maradok. Ott jelentkezem el?ször. Ez a vállalat a gyógyszeripar Rolls-Royce-a.. aztán pedig az egyik szállodai üzletben vásárolt magán y csodás.aki tíz éve éppen ebben a hónapban halt meg. mi is a jó szó erre? Katarzis válaszolta Bruce. Biztos. hogy túl vagyok rajta. hogy ez a hely. Görög szó és megtisztulást jelent. Bruce-szal együtt. mama sürgette Lisa.

Hallgatom mondta Celia. hogy mi. hogy nem lesz rá szükség emelte fel Andrew a poharát. Az újabb telefonos kisasszony bejelentkezése után Celia meghallotta az id?s számvev? hangját. és odaszólt Andre Valami fontos dolog történt. a hajnali szürkületben egymás után bontakoztak ki a külö gyak körvonalai mintha egy rendez? fokozatosan megvilágítana egy sötét színpadot. New Jerseyb?l válaszolta egy másik n?i ha ng. A kagylóért nyúlt. vagy álmodik. Letakarta a kagyló beszél?részét. és mikor Andrew bólintott. . És mos t szörnyû helyzetbe kerültünk. míg Andrew felveszi a másik kagylót. de kis szünet után újból rákezdte. Tisztában van azzal Mr. aki Tanot. hogy miko alamennyiünk által ismert okokból . a FeldingRoth hawaii igazgatóját idézte. Vedd fel a fürd?szobai kag ylót és hallgasd te is. arról. Negyedórá felkel a nap. Celia megvárta. hogy semmi sem esne jobban. És mire nem tudtak tovább várni? Celia. Celia egészen összezavarodott. Ki a hívó? Mr. és a többiek mind. Seth Feingold a Felding-Rothtól. hogy élvezhessék a friss zell?t és a tenger mormolását. én vagyok. Egy csörrenés után abbahagyta. Most. uram. Ezt arra a sz ncsés vállalatra ürítem. 3 Jordanék lakosztályának hálószobájában néhány perccel reggel hat óra el?tt megcsörren on. Celia Jordannak közölte a központos. Seth.. Közölnöm kell magával. Feingold hangja feszültnek tûnt. mit akar ezzel mondani. és csak akkor szólt Sethnek. Add ide. Este lefekvéskor nyitva hagyták a balkon üvegajtószárnyait. nem értem. Még nem tudom pontosan. Az id?s i hangja elcsuklott. Seth az? kérdezte. felébresztettük. felült az ágyban.. az rendkívül fontos. kérem. Maga az. Kérem. hogy itt mennyi az id?? Igen. amelyiknek sikerül megszereznie Celia Jordant! Kés?bb. és álomittasan kérdezte: Hány óra? Rohadt korán van! káromkodott Andrew. sajnos. akkor magának volt igaza. amit most mondani fogok.Megjósolom. Mint hallom. a n? a kagylóért nyúlt. amit tegnap hallott másodkézb?l Andrew-tól. hogy jól hall-e. De hát hallottam. és s ingerelte a makacs telefoncsörgés. hogy a Montayne óriási siker. amit Seth mond. Csak nem a Montayne-r?l van szó? De. De itt már dél van. Celia? Igen. és azon tûn?dött. Celia mélyen aludt. A mellette fekv? Andrew megpróbált magához térni az álmából. Celia már éberen ült az ágyban. De hirtelen minden megváltozott. Az igazgatótanács nevében és kérésére hívom magát. Kérem. mit aka Személyre szóló hívásom van Mrs. ho gy folytathatja. Mi valamennyien tévedtünk. meg olvastam is arról. Voltunk?" kérdezte Celia meglepetten. Andrew átadta neki a telefont. mit szólnátok egy kis lustálkodáshoz a tengerparton? Valamennyien egyetértettek. aztán folytatta. Celia arr a a beszámolóra gondolt. és beleszólt a telefonba: Tessék. vacsora közben Bruce megkérdezte: Holnap mit csinálunk? Mivel ez lesz az utolsó teljes napunk Hawaiin mondta Celia . várjon egy pillanatig. és most már elhatol t a tudatáig a telefoncsörgés. Rövid id?vel ezel?tt még mi is ezt hittük. nagyon figyeljen. tisztában. mint egy kis lustálk odás. Egyszerûen telenek voltunk tovább várni. Celia megmozdult. ne haragudjon. Andrew-nak hirtelen kiment az álom a szeméb?l. Feingold.

vagyis a Montayne-t továbbra is árulják és szedik. és miközben várakozott. De vajon változtatott volna ez a dolgon? Hallgattak volna rá az emberek? Valószínûleg nem. hogy ?k ezen a héten vonják vissza a szert Franci . Döbbenetében az els? gondol ez volt: hadd ne legyen igaz ez a hír! Ez.. akkor már lett volna hiába az er?feszítése. Tanot idézve: A Montayne-t viszik. Megborzongott. hogy ne szedjék tovább a Montayne-t? Hát. Vajon ? személy szerint tehetett-e volna többet. hogy a széles körû nyi gal is tudassa az eseményeket. Nyilvánosságra került már mindaz.. De sajnos ez csak id? kérdése. mikor feltette Sethnek a következ? kérdést: Milyen lépések történtek a gyógyszer visszavonása és a készletek visszarendelése üg A Gironde-Chimie közölte velünk.. hogy a Montayne a bûnös. ha az elején kezdi szólalt meg egy kis szünet után. ezt mondta : Mi valamennyien kérdésekkel gyötörjük magunkat.. amir?l maga itt most beszámolt nekem. a nyilvánosság elé tárhatta volna a Mon ayne-nel kapcsolatos kétségeit. A második az. Celiának e szébe jutott. Celia. És különben is. csak rossz álom. Keserû könnyeket akart sírni. Celia lehunyta a szemét az egyre dagadó rémtörténet hallatán. h ogy most már semmi kétség afel?l. akik akkegészségesek lehettek volna.. Álmatlan.!? Celia rádöbbent. Seth rátért a részletekre. gondolta Celia. de ha csak egyvalaki megh allgatta volna. hogy megakadályozza ezt a bor zalmas tragédiát? Igen! A lemondása után felemelhette volna a szavát. Celia. De tudta. Celia arra gondolt. ezekben az országokban és másutt is. Csecsem?k százai. de így soha nem fognak tudni gondolkozni.. hogy a figyelmeztetését nem vettük komolyan. hogy a z igazgatótanács visszavárja magát.. ahol hét hónapja árusítják a Montayne-t. nyilvánvaló. Legjobb lesz. De kinek sírjon? Senkinek nem tud sírni. Mintha Seth ötezer mérföldnyi távolságból olvasott volna a gondolataiban. hogy még egyetlen újságírónak sem állt össze a mozaikokból a teljes ké Seth. Itt-ott megjelent róla valami a lapokban.. Azóta egyre több ilyen eset van. hogy soha nem fog a kétségeit?l megszabadulni. Nem akarom. ami most történik velem. nem egészen. Olyan sok. Úgy látszik. vagy az életük során normálisan viselkedni. hogy még koránt sin vége. És ez még csak a kezdet. azon tûn?dött. eddig cs aknem háromszáz beteg csecsem?t regisztráltak világszerte. amit átél. Oké... ahelyett hogy meghúzta magát. hogy Andrew meg ? semmi rosszat nem ha llottak a Montayne-r?l az utazásuk során... aztán egyre több jelentés jött. Jóságos isten! Celia az arcához kapta a szabad kezét. Sajnos . Ennek tulajdonítható.. ordítani akart a düht?l és a tehetetlenségt?l. Az asszony még mindig nem akart hinni a fülének. Nem tehet arról. de meglep? módon n em túl sok. és m indjárt felébredek. Emlékszik a károsodott csecsem?kr?l szóló jelentésekre? A vegetáló babákra micsod netes szó! Az ausztráliai. amit tegnap mondott Andrew. Aztán And ew-ra pillantott a nyitott fürd?szobaajtón keresztül. megpróbálom. hogy a vállalat még kísérletet sem tett arra. Celia szinte érezte. f?leg az Egyesült Államokban...két és fél hónapja érkeztek az els? szórványos jelentések. az esetek hasonlóak azokhoz a régiekhez. és így egyetlen babát meg tudott volna menteni a szörnyû sorsától. hogy nagyon egyszerû és kényelmes volna elfogadni ezt az érv elést..Ez csak az egyik dolog. .. bûntudattól terhes nk vannak és mindegyikünk súlyos terhet visz magával a sírba. menni. sírással meg dühösködéssel nem megy semmire. Seth? Rias ztották a közvéleményt? Figyelmeztették az asszonyokat. hogy nem álmo nem mindaz. francia és spanyol esetekre? Természetesen emlékszem. De a maga lelkiismerete tisz ta. az utóbbi hetekben egész jelentésár . mindegyik beteg gyermek anyja szedett a terhessége alatt Montayne-t. mint a c ukrot.. akinek szintén egészen megkövült az arc a döbbenett?l. amit közölnöm kellett magával. és tudta. hogy ilyen szörnyû áron bizonyosodjék be az igazam. segit ség nélkül felülni.. Hirtelen baljós gondolat villant az eszébe. vérfagyasztó valóság. ahogy Seth összeszedi a gondolatait.. hogy miért nem Sam Hawthorne hívta fel.. Aztán az ablakon túl meglátta a színesed? látóhatárt.

akkor nagyon komolyan beszél tem. hogy nem gondolt semmiféle kockáza tra. hogy v isszavárjuk. Itt minden a feje tetején áll. mint egy léket kapott. keserûség at dúlt benne. de azt garantálhatom. hogy szükségünk van magára. Sajnos ez nem lehetséges. Kínos hallgatás. düh. Celiának egyre háborgott a lelke. Most nem a om részletezni ennek az anyagi vonatkozásait. Talán annyira hitt a Montayne-ben. hogy már érkeztek orvosi mintacsomagok. és a kormány elé álljon. hogy most hirtelen mindez olyan keveset jelentett.. elborzadva felsikoltott. emlékszem. Most pedig várjuk a minisztérium döntését.. mert életének fényes eseménye lett volna. A Felding-Roth alelnöke. El tudja képzelni. amit tott el a Montaynenel kapcsolatos kétségeivel. az a hiba beismerésének is tekinthet?. amit a törvény megkövetel. hogy nem jár rosszul . magasabb az értékesítési ale osztnál. El?ször is maga az egyetlen. Ne köntörfalazzon! csattant fel Celia. Sam Montayne -t adott neki. Az elnök utáni legels? pozíció. Volt id?. Igen.. mikor a terhes asszonyok még mindig szedi k a Montayne-t? Mikor a méhükben hordott magzatok... Sam ezekb?l adott tit okban Julietnek. Ja. f?leg ezek után. mikor elment t?lünk. hogy az ügynek ebben a stádiumában mindenképpen ki. Celia hirtelen abbahagyta. Az anyagi következmények már így is. Biztosan emlékszik. és azt mondta: A minisztérium lassú. Seth utolsó szavainak hallatán Celiában meghûlt a vér. aztán kétségbeesetten és hitetlen kedve kérdezte: Hogy tehetett ilyet Sam? Akkor még nem is engedélyezték a Montayne-t! Maga is tudja. Milyen furcsa. hetekbe is beletelhet. Személyes gondjai vannak. halk hangon beszélt. gondolta Celia. mert nagy szükségünk van magára. t fog hallani. jesen ki van magából vetk?zve. hogy Juliet csecsem?je is károsodott a szert l. mert rájött. Legalábbis most nem. De ez csak egy része a bajoknak. hogy e nnek a párbeszédnek semmi értelme. Tudtommal a britek is hamarosan nyilvánosságra hozna egy közleményt. m tayne azonnali visszavonása? A jogászaink nyomatékosan ajánlják. akkor született Sam un okája. Vincent Lord személyes felügyelete alatt. Biztosítom magát arról. mély sóhajt hallott a vonal túlsó végér?l. hogy maga Sam szerezte meg a Montayne-t a Gironde-Chimie-t?l. Sam unokája agyi sérült. Várják a döntést! Az isten szerelmére. Szerepet játszott ebben némi személyes büszkeség is. Igen. hogy Sam porig van sújtva a gyásztól. Kivétel nélk ndet. S eth szomorú. Ez az egyik oka annak. szóval. Szörnyû sejtése támadt arról. Juliet babája. a bûntudattól. Múlt héten az orvosok megállapították. és jelenleg egys erûen használhatatlan. és akkor beperelhet?k vagyunk. amit a lemondásával játszott el. mint a többiek. A Feldi Rothhoz érkez? minden információt továbbítottunk a minisztériumnak Washingtonba. sikoltania kell. hogy mindent megtettünk.. Az ausztrál kormány pedig már be is szüntette az árusítását. mert tudtam. Celia fojtott hangon. Celiának eszébe jutott a nagy ünneplés Sam irodájában. Sethet sírás fojtogatta. Másodszor pedig mi valamennyien az igazgatótanács minden tagját beleértve m ghajlunk az ítél?képessége el?tt. kormányosát vesztett hajó. Mi van Sammel? Hosszú. akinek megfelel? a tudása és tapasztalata. Sam. hogy a minisztérium lépjen el?ször védekezett Seth. és alelnöknek jönne vissza. Aztán mégis uralkodott magán. Celia. ez lehetséges. hogy miért a számvev? hívta fel Sam Hawthorne. Én az Egyesült Államokat kérdeztem! kiáltotta Celia a kagylóba. míg döntést hoz.. hogy f je a kárt. Igen. Emlékszik. és nem fogja tudni mozgatni a végtag ? is éppúgy vegetál.. Mikor azt mondtam. mikor ennek az ajánlat nak a hallatán kiugrott volna a b?réb?l örömében. hogy magát is érinti a dolog. . Mit számítanak az anyagi következmények. Err?l csak kés?bb akartam beszélni. minek várnak? Milyen más döntés születhet. Tehetetlenség. hogy teljesen fölöslegesen papol. Seth szavai szakították meg néma gyötr?dését. Beszélnem kell Sammel közölte ellentmondást nem tûr? hangon. De a jogászaink szerint mindenképpen várnunk kell. Oly anok vagyunk. mert ha mi lépünk el?ször. Celia úgy érezte. és újból eltûn?dött azon. Juliet a terhessége alatt nagyon rosszul érezte magát reggelente. Szükségünk van magára.aországban válaszolta Seth óvatosan.

Olyan régen nem láttunk benneteket mondta Lisa . Celia hallotta a vonal túlsó végér?l a fojtott hangú szóváltást. Ezzel több millió dollárba kerül? pereket zúdíthatunk a nyakunkba. Nincs alku. és hallgatják a beszélgetésünket. hogy mások is itt vannak mellettem az igazg atótanács néhány tagja . Celia megint letakarta a telefonja beszél?részét. Ha hazaérkezik hozzánk. Andrew letette a fürd?szobai kagylót. És azt is tudom. Még most is azon töprengett. Bármelyik pillanatban várh ató a visszavonási rendelet. Éspedig? A Montayne-t még ma vissza kell vonnia a Felding-Rothnak. Celia elgondolkozott. de ha nem haragusztok. Tudjuk.. hogy ha most egyedül maradnánk. és megkérdezte a férjét?l: Mi a véleményed? Neked kell dönteni válaszolta a férfi. hogy Andrew integet neki a fürd?szobából. Leszállás nélkül repülnek majd Chicagóig.. Ebben a pillanatban sokkos vagyok. ami délután 16.. most e gy ideig nem. Elvette a kezét a beszél?r?l. még e bben az órában. és közleményt kell nyi lvánosságra hozni a veszélyeir?l. Ne feledjük . De nem akarjuk a helyzetünket tovább rontani. nyugodtabb körülmények között. hogy még ma közöljék az Egyesült Államok rádió. de egy kikötésse l. A válaszom: igen. és miközben minduntalan csö a telefon a váratlan elutazásukkal kapcsolatos helyfoglalások és egyéb el?készületek miatt. Celia. hogy vajon helyesen tette-e. amit mondott. akkor csak szomor kodnék meg sírnék a szerencsétlen beteg kisbabák miatt. Azonnal megtesszük. hogy ha visszamé em fog számítani a korábbi lemondásod és a féléves távolléted. ha. Celia. hogy a lehet? legtöbb id?t vel etek akarjuk tölteni. figyelmesen hallgattam. A szül?k lakosztályában siet?sen bekapták a reggelijüket. Úgyis lesznek perek. De csak akkor megyek vissza. De jól vésd az eszedbe. személyes hetjük meg a dolgot. Celia útközbe n akart valamicskét aludni. Reménykedve várjuk az igenl? vála Celia észrevette. Mindenképpen beszélek majd err?l mondta Celia . 4 Sikerült négy jegyet szerezniük a United Airlines 747-es számú járatának turistaosztá . és bejött a szobába. A vita New Jerseyben még hosszú percekig tartott. hajthatatlan aztán pedig: Hát persze hogy komolyan gondolja. amihez ragaszkodik. hogy mégis a szüleikkel repülnek vissza. hogy igent mondott . Seth. aminek a legnagyobb részét Cel ia nem hallotta. Viszont nagyon hosszú ideig dolgoztam a vállala tnál. ez teljesen lehetetlen. Ezt személyesen garantálom magának. Nem holnap. Akkor. Másodszor is egy kis tür elmet kért Setht?l. Ezek jó évek voltak. hogy nekünk nagyobb szükségünk van rá. Parázs vita folyhato mib?l kihallatszott Seth hangja: Igen.Biztos kitalálta folytatta Seth . Már említettem magának a jogászaink figyelmeztetését a perelhet?ség kérdését. de úgy döntöt ek. ahol cs ozásuk lesz egy helyi id? szerint reggel kilenckor induló New York-i géphez. mint neki ránk. Most Seth kért egy perc türelmet. t tönkremehet bele.és tévéállomásai. Ma. Holnap már bent leszek. míg a isztérium meghozza a döntését. és most szükségük van rám. hogy ez meglegyen..50-kor indult Honoluluból. hogy már délel?tt be tudjon menni a Felding-Roth központjába. Azt akarom. és huszonnégy órán belül az em a tévét és hallgatom a rádiót. Nem akarok semmit megbeszélni. Lisa és Bruce eredetileg még két napot Hawaiin szerettek volna tölteni. Végül Seth újból jelentkezett: Elfogadjuk a feltételeit. nem a jöv? héten és nem addig totojázva. Tudom. Azt akarom. mikorra tudná leghamarabb itt l enni? Az els? géppel indulok vissza válaszolta az asszony. ndrew elmagyarázta a gyerekeknek a tragikus helyzetet. Neked is jócskán kijut majd a nel kapcsolatos felel?sségb?l.

hogy a kikötése. Létezik az úgynevezett kockázat kontra jótékony hatás faktor is tette hozzá And rvosnak el kell döntenie. aztán arra gondolt. hogy azonnal hagyják abba a szedését. El?ször is nem szabad elfelejteni kezdte a magyarázatot . addig nem lehet teljes bizonyosság ot szerezni a biztonságosságáról. A Mon evû szert azonnali hatállyal visszavonják a kereskedelmi forgalomból a lehetséges káros mell atásai miatt. legalább néhány csecsem?t és édesanyát megkímél szörnyû sorsától. figyelmeztetik az orvosokat. Bruce volt a leggyorsabb. a lakosság igen alacsony százalékánál. Hogyan történhet meg. hogy miben állnak és mennyire súlyosak. hogy korrigáljon valami zavart a szervezetben. És azt sem szabad e lfelejteni. Ezt a káros hatást nevezik mellékhatásnak. Néha nehéz eldönteni magyarázta Celia . gy valami más. A gyógyszereket el?ször állatokon próbálják ki. hogy a rendellenességet a szer okozta-e. és tízezrek. nem sokkal az után bebizonyosodott. amit ? is meg a beteg is szeretne. A gépezet beindult. mama. hogy egy elsietett döntés megfoszthat embereket egy hasznos. mert az aszpirin bels? vérzést okozhat. de csak egészen jelentéktelen mértékben. és a minisztériumnak is az lenne a feladata. Gyakran pattannak ki ez ügyben komoly tudományos viták. és folytatta: Aztán mikor a gyógyszer piacra kerül. Ez mind igaz ismerte el Celia. Ha ez a százalékarány elér egy bizonyos szintet és a mellékh os vagy végzetes. De gyakran azt nem akarják az emberek megérte ni. És ha egy gyógyszergyárnak tudomására jutnak ilyen esetek. hogy egy szernek. hogy egy gyógyszer b ilyen gyógyszer idegen anyag az emberi testben. hogy még ma is vannak bizonyos határai a tesztelésnek. és a gye ekekhez fordult: Anyátok ítélte meg helyesen azokat a vitatott rendellenességeket. Na de a gyógyszergyárak tesztelik a szereket. ha akartok. Az emberkísérletek végeztével mikor már úgy látszik. Igen. És elképzelhet? vetette közbe Andrew . Ahhoz képest. ilyen súlyos mellék atásai vannak? Celia összeszedte a gondolatait. miután Celia egyszer csak így szólt a többiekhez: Köszönöm a türelmet. akkor következnek az önkéntesen jelentkez? anyok. Celia megrázta a fejét. egészen másként alakult a napjuk. amit jóváhagytak. amiknek a vizsgálata folyik . hogy érdemes-e vállalni egy bizonyos szer kockázatát annak érdekébe . hogy mig nem használnak széles körben egy szert. Néhány gyógyszer kockázatosabb. akkor természetesen vissza kell vonni a gyógyszert.az ajánlatra. és a terhes anyákat. ebben az országban törvény kötelezi ?ket arra. amik erülhettek ki a tesztelés során. De a jótékony hatása mellett lehet káros hatása is. bár lehetnek ártalmatlan me atások is. Most már kérdezhettek. Aztán ha az eredmények kielégít?ek. hogy a Felding-Roth betartotta a Celiának adott szavát. a kor egyeseknél felléphetnek olyan mellékhatások. de a hátsó részen lév? négy egymás melletti ülés legalább lehet?s egy kis családi beszélgetésre. a többi ek helytelenül. Nem sokkal kés?bb a hírekben vezet? helyen szerepelt egy b?vebb riport a Mon tayne visszavonásáról. esetleg milliók kezdik szedni. esetleg életm ent? gyógyszert?l. Ugye jelenteni kell a mellékhatással kapcsolatos eseteket? kérdezte Bruce. hogy jelentést tegyenek a minisztériumnak. . hogy ne írjanak fel többet a szerb?l. hogy a Jordan család este még igazi lustálkodós strandolást tervezett. miel?tt árulni kezdenék ?ket szólt be Lisa . hogy taxiba ültek a Kahala Hilton el?tt és elindultak a honolului reptér felé. mely szerint azonnal vissza kell von ni a Montayne-t. hogy arra az eredményre jussanak. Azért kerül a testbe többnyire miután az o rvos felírja . A gép zsúfolt volt. A legnagyobb baj az. en rendben még mindig csak néhány száz vagy legfeljebb ezer emberen próbálták ki a szert. és a repül?téren a Honolulu Star-Bulletin délutáni kiadása már cimolda ta az AP hírügynökség err?l szóló tudósítását. mint a többi. A rádió zenés programja félbeszakadt. Ám a legegyszerûbb aszpirinnak is megvan a maga kockázata mégp dig esetenként komoly. hogy felderítse ezeket a kockázato kat. Celia egyetért?en bólintott. A Montayne esetében viszont minden fordítva történt jegyezte meg Andrew. miel?tt válaszolt volna. Általában ez meg is tö k. Mindez több évet vesz igénybe. hogy egyik kísérleti alanynál sem jelentk mellékhatások vagy igen. Csak általában ? kérdezte Lisa összeráncolt homlokkal. és beolvastak egy sürg?s közleményt. Az.

Andrew válaszolt a fia kérdésére. akik becsapva érzik magukat. ha recept nélkül lépnek ki a r endel? ajtaján. Egyáltalán nem válaszolta Andrew. amennyit tudnu nk kellene. Helen Taussig amerikai orvosn? vallomást tett a kongresszus el?tt. Azzal az esettel kapcsolatbán mindent elolvastam. és megvolt az erkölcsi bátorságod ahhoz. hogy a sajtó meg a tévé a mai napig nem értes Montayne-ügyr?l legalábbis a nagy társaságok. Lisa odahajolt az anyjához. mert tudtad. és megcsókolta. Õ ös szeillesztette a mozaikdarabkákat és mindenkit megel?zve megírta a Thalidomid-sztorit. mi or Dr. aki nem szégyell utánanézni valaminek egy beteg jelenlétében. különösen a mellékhatásokról és arról. amire viszont kevés ember képes. Az ösztönök pedig akár be is csaphattak volna. S?t mi több. Még akkor sem jelent meg az újságokban egyetlen sor sem. kitartottál z álláspontod mellett. hogy milyen szörnyû következményei lesznek? tudakolta L sa. Felszolgálták az ételt. El?ször is túl gyakran nyúlunk a recepttömbünkhöz. ahogy most a Montay ne-nel lesz. Nehéz elhinni. papa. Pillanatok alatt szenzáció lett bel?le. Én csak az ösztöneimre hallgattam. Celia hosszú órák óta most mosolyodott el el?ször. Azt a szert Thali omidnak hívták. Ma a vallomások napja van jegyezte meg Bruce. Morton Mintz ezzel szemben szorgalmas volt. e babát akarsz. amit csak lehetett. és megjegyezte: Ha mást nem is. Attól függ. mami. A Washington Post riportere. megbízható szakember szólt közbe Celia. Ahogy hallgatta ?ket. Andrew kedvetlenül turkált a tányérjában. drágám. mert mint o snak az a véleményem. eszedbe ne jusson bármit bevenni. Még miben hibásak az orvosok? Sokan nem tudunk eleget a szerekr?l. de az orvosok gyakran nem veszik a fáradságo t vagy túl büszkék ahhoz . De nem csaptak be szögezte le Andrew . Ez megtörténhet. és nem voltak tudományo eim. ifjú hölgyem. és máris jöhet a következ?. . Én is büszke vagyok rád. Saját szememmel láttam. A terhesség alatti rosszullét jó példa erre. mikor a nagykönyvben böngészett. hogy nem kell gyógyszert szedni minden átmeneti kellemetlenség miatt . hogy a receptírással gyorsan és egyszerûen végezni lehe beteggel. mami mondta Bruce . hogy addig i s telik az id?. Azért.Még ez sem igaz egészen. Ez hihetetlen álmélkodott Lisa. és kés?bb sem olvasták el a jegyz? könyvet. Akiknek ott tt volna lenniük a meghallgatáson. Ezt hogy érted? kérdezte Lisa. Celiának hirtelen eszébe jutott valami. mikor bent van náluk egy beteg Az az orvos. hogy az elveid miatt lemondj . ki lehet tessékelni a rendel?b?l. Tudnotok kell mondta Celia a gyerekeknek -. hogy akadnak betegek. annyit biztosan nem. mar elmarad. ami id?vel ese tleg pozitívummá változtathatná a Felding-Roth Montayne-nel kapcsolatos tapasztalatait. Mikor rád kerül a sor. Általában az els? hónapokra jellemz?. 1961-ben és 1962-ben az amerikai sajtó ügyet sem vetett az európai Thalidomid-ka tasztrófára folytatta Andrew. és tovább beszélgettek. Kisvártatva valamennyien befejezték az evést. Mi. az lelk iismeretes. És ha ép. Ebben a családban két történelemrajongó is van. Ez alatt a rövid id? alatt ostoba és kockázatos do bármilyen gyógyszert szedni. Akadnak lusta újságírók is. hogy egyik szer hogyan hat a másikra. Andrew elmosolyodott. ami bombaként robbant. hogy apátok kezdett?l fogva el lenezte a Thalidomidot. azt legalább el lehet mondani err?l a légiabrakról. orvosok is ludasak vagyunk gyógyszerügyben folytatta Andrew. Megígérem mondta Lisa. Egyszerûen csak azért elleneztem. A másik ok pedig az. azok nem voltak ott. hacsak nem lép fel valami egyéb rendellenesség. Pers hetetlenség fejben tartani ennyi információt. Bizony! visszhangozta Bruce. És a családod mindezekért nagyon büszke rád. mégpedig részben azért udott. míg rágódik rajta az ember. s?t meg is történt már egyszer csaknem ugyanígy. és ez a fontos. Andrew a lány nézett. Az apja megvonta a vállát. és a képvise l?k legnagyobb döbbenetére diafelvételeket mutatott be a deformált csecsem?kr?l. legtöbbször teljesen fölöslegesen. Az apátok egyike ezeknek a csodabogar knak. minden káros utóhatás nélkül. úgy. hogy felüssék a megfelel? könyvet. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. hogyan nézi az ember a sajtót.

és mondta. akkor ne vegyem be. és visszakérdez az orvosnál. Dr. De szóval. A kórházi gyakorlatom óta nem vezettem le szülést. Andrew elnevette magát. hogy rossz gyógyszert írnak fel az orvosok? kérdezte Lisa. m az orvosok. szóval néhány szemet. Kicsit kés?bb. az isten áldja meg magát. és fel sem ébredt. Úgyhogy. hogy az éber gyógyszerész rájön . az asszonyka figyelmeztette ?ket: Ne ropogtassanak olyan lelkesen. miel?tt maguk elmentek a nagy utazásra. és nem tekinti ?ket kollégának. Megmondhatom... Celiának hirtelen szörnyû gondolata támadt. áztat is mondta. tisztelgett neki és átadott egy lepecsételt borítékot. Le is húztam. hanem húzzam le a klozeton. kényelmesebben is. És az is el?fordul. am ott hevert a konyhapult tetején. A sof?r. szedett valamit a terhessége alatt? A reggeli rosszullétek ellen? Celia egyre növekv? rettegéssel mondta: Igen. ahogy megérdemelnék. Jordan! Celia megkönnyebbülten. a honolului járattal ellentétben. Kollégái és beosztottai e sorok íróját is beleértve örömmel várják a találkozást ma pihente az utazást. jaj. és a csomagok kipakolásával serénykedett. ez már kicsit sok mára ennek a fáradt gyógyszeripari aktivistának közölte Cel tározottan. míg Chicagóba nem értek. akit Celia futólag ismert . a szemében könnyekkel el?ször az újságra. Dr. kérd?en Andrew-ra lantott. Az autót a sof?rrel az igazgatótanács bocsátja tisztelettel a rendelkezésére. Alig merte fel tenni a kérdést: Winnie. El?fordul. . Ilyen Montayne-félét? mutatott Winnie a reggeli Newark Star-Ledger példányára. Dr. Ez az alelnök járandósága. Nagyon sok orvos bánik lekezel?en a gyógyszerésze kel. mer reggelenként kutyául vótam mindég. Jordan? Hát persze bólintott a férfi. De. aztán Andrew-ra nézett. Jordan azt mondta nek em. de most hajlandó lennék feleleve i a tudományomat. Ez az er yátokkal töltött éveknek. Na. Elmosolyodott. hogy ez maradjon kett?nk titka. S?t néha maguk a betegek rontanak még tovább a dolgon úgy. Sajnos nem válaszolta Andrew. Celia meglepetésére a Kennedy repül?tér el?tt ott állt a Felding-Roth vállalati limu zinja sof?rrel. Megpróbálok aludni egy kicsit.Persze én lépésel?nyben vagyok a többiekhez képest a gyógyszerek területén. kedveseim. Celia és Andrew sorra átölelték.. hogy kétszeres vagy háromszoros adagot vesznek be azért. ami Seth Feingold levelét rejtette. A gyógyszerészek általában sokkal többet tudnak a szerekr?l. mikor Winnie. Az átszállás után az út New Yorkig eseménytelenül telt igaz. A doktor adott nekem belûle. hogy amint azt a ment?koc siban elnyöszörgik minél el?bb meggyógyuljanak. mert a kis büdös ijedtében itt hel ybe ki talál ugrani. hálásan ölelte magához Winnie-t. Kedves Celia! Isten hozta itthon! minden értelemben. alig bírt már mozogni a hatalmas hasától. Megszenvedtem ezer a babáér. Gyakran válaszolta Andrew. Miután Li Bruce. hogy ha kapok ebb?l a Montayn e-b?l. Celia meg Andrew hármasban trécseltek a konyhában. míg a többiek kint tettek-vettek. mer volt hely az els? osztályon. Celia gyászosan bólintott. A hallgatag Hank ragyogott. hogy elvigye ?ket Morristownba. hogy vegyem be közö innie.. Winnie. címoldalán a Montayne-jelentéssel. és hozzátette: P a gyógyszerészek sem tévedhetetlenek. Be is vettem vóna. El is aludt. És ezt vajon minden orvos elismeri? kérdezte élesen Bruce. Seth Jordanék a morristowni házban örömujjongások közepette ölelgették Winnie és Hank Marc Winnie a terhessége utolsó heteiben járt.

Celia szótlanul. Hogy mindnyájan tévedhetünk. mikor még jóvá sem hagyták a szert. amilyen magatehetetlen szörnyszülött. Vajon maga miért nem d?lt be? Eleinte én is hittem benne emlékeztette Celia. arról van szó. Viszont vannak más dolgok is. maga mindig a helyes megoldást választotta. Más felel?s embereknek is ug anaz volt a meggy?z?désük. miért nem mondja ki. mardos a bûntudat. Az a sok szerencsétlen csecsem?. A vejem nem áll . Annyira lef t.5 Sam Hawthorne olyan volt.. egy csúfság. Hogy én. A férfi most már csendesebben beszélt. Sam hangjából még mindig nem tûnt el a keser Máskor viszont én tévedtem mondta Celia. Változatlanul durva. Ha tényleg az igazságot akarja hallani. mint magának. Celia éppen egy me jött. tépel?döm. Egyedül én vagyok a felel?s. Mikor becsukódott mögöttük az ajtó. Tompa. hogy. amit gondol? Legjobb lenne. és elfordult. Mert az a leg egyszerûbb dolog. bocsásson meg. tört fényû szeme körül sötét karikák voltak. És egy-egy hibás döntés puszta balszerencse folytán válik a többin abbá. Sápadt. és a hangja elvesztette az élét. Maga nem tévedett. Tényleg? Azt hittem. hogy maga szerint mire gondolok válaszolta Cel ia csendesen. A háta meghajlott. hogy azt hittem. mnek elcsuklott a hangja. Samre ne m lehetett ráismerni. hogy az öltönye tragikomikusán lötyögött rajta. Végül Sam szólt el?ször. elgyötört arcán p ott a b?r. Na. azért jött vissza. Jaj istenem! Micsoda bajt csináltam! Felnézett az asszonyra. gondolkozom. Sam csak úgy itta a szavait. Na.. Sam. Azt kezdtem mondani. amiket szintén nem szabad elfelejteni. Zaklatottan folytatta: N em tudok aludni. hogy segítsek. S?t most is ez a véleményem. nem beszélhetnénk valami nyugodt helyen? szakította félbe Celia. Maga megbízott a Gironde-Chim e-ben meg a tudományos tanácsadókban. Csak azért jöttem vissza. igen. Ezúttal legalábbis nem. hogy nem fogadtam meg a tanácsát. Téved. barátságtalan bevezet? nyomán. Pontosan tudom! Hogy bûnös felel?tlenség volt Montayne-t adni Julietnek. Sam újból Celiára támadt.. és azt mérl is mondjon. és jártak-keltek körülöttük a kollégák. és rettenete en sajnálom az unokáját. Nagyon kérem. mint egy él?halott. Ez mindenkivel el?fordul. ahol Seth Feingolddal és néhány igazgatókollégával tanácskozott. És miközben én egyik hibát a másikra hal m. Sam szó nélkül megindult a szobája felé. hogy Juliet és ght babája. milyen érzés a dics?séges visszatérés? A jóság és erényesség elnyerte méltó jut ok pedig meglakolnak bûneikért. miko r megpillantotta. Celiának elakadt a szava. ha megmondaná. ez a legmegfe lel?bb pillanat hozzá . Celi . Ébren fekszem. Nem egy szál maga döntött. akinek fele l?s döntéseket kell hozni. Sajnálom magukat. egy. Hogy utól ag könnyû okosnak lenni. A folyosón futottak össze. az unokám olyan lett. Sam két kézzel fogta a fejét. nem bizsereg semmi. Nem vágott közbe Celia határozottan. Sam válaszolta Celia ... keserû h zélt. sajnálkozni jött vissza. mi? Celia megdöbbenése csak fokozódott a rekedt. Ugye igazságtalan és rohadt voltam magával. Nehezen sikerült megszólalnia.. Hát ez volt az egyik legsúlyosabb és legtragikusabb tévedésem rogyott le Sam az í tala mögötti karosszékbe. Az elmúlt hét hónap alatt tíz évet öregedett. Pár lépésre volt t?lük az elnöki iroda.. Kivéve magát. hogy féltékeny vagyok magár a fejemet verem a falba. beleértve a még meg sem születet et. Bizsereg a szíve tája. Celia? Nem számít. és a szemével segélykér?én kapaszkodott Celia tekintetéb . Ez nem igaz. most meg miért hallgat. Azt hiszem.. sajnálattól és részvétt?l túlcsorduló lélekkel állt ott. Sam márpedig azt hiszem. valóban gondoltam erre is. egyes-egyedül én vagyok az oka annak.

mert így m a jövet és hazafelé menet is tudott dolgozni olvasni. mint azoknak a más országbeli édesanyáknak a csecsem?i. Le akartam mondani. amely jogosnak tûnt. mozdulatlanul. Szükség van magára. A férfi kimondhatatlan gyötr?déssel a tekintetében nézett az asszonyra. ha Celia kezdeményezte a beszélgetést. A cég védelmében. Annak se mi értelme. és megrázta a fejét. és a fejét Celia vállára hajtotta. lehajolt. Maga fogja vezetni a céget. Nem. hogy csak kínozza magát. és t melegítem ezt a széket a részvényeseink kedvéért. Meg kell ?rizni a látszatot tette hozzá keserûen. de nem tudja. akik ugyanolyan károsod tek a világra. Sírt már. Sam elhallgatott. A legfels?bb szintû. Sam még mindig az íróasztalánál ült. házon belüli becslés szerint a Montayne-t?l károsodott egyesült államokbeli csecsem?k szá . bizonytalanul fürkészte az asszony arcát. amir?l mag nem tud. Valami. mióta ez az egész szörnyûség történt? kérdezte a férfit. Sam általában egész nap az irodájában maradt. h ogyan. Még nem tud róla? Már döntött az igazgatótanács. Már az Egyesü lamokban is született pár olyan csecsem? köztük koraszülöttek is . Ám Sam mintha meg sem hallotta volna. A férfi egy pillanatra visszah?költ. amivel beállt a parkolóház átjárószintjére. habozott. Hawthorne-nal. Celia általában egyszerre érkezet parkolóházba. Ezt soha nem fogom elmondani magának. és azt is bezárta. A helyemen kell maradnom. És ezt maga is tudja. Aztán hirtelen. és a különl ntek fel a Mennyei Jeruzsálembe . Még mindig a maga vezette ezüstszürke Rolls -Bentley-jével. ? a sof?r vezette vállalati autóval. Egyáltalán nem tudom. Senki nem kérdezte meg t?le. Épp az imént beszélt róla Seth. és néhány lényegtelen feljegyzésen kívül semmi érdemlegeset nem produkált et?i értekezletekt?l bár jó el?re tudott róluk Sam hangsúlyozottan távol maradt. hogy pont osan mit is csinál. józansággal é lárd céltudatossággal oldotta meg. Lilian annyira szeretne segíteni. Az egyértelmû volt. eng . mint egy gyerek. Jordan vagyok. Sam emelte fel a hangját Celia határozottan . Így hát. Sam láthatóan meglep?dött. és kutatóan. Akadt néhány olyan. Sam mindennap megjelent a vállalatnál. hogy Sam végleg megt jdani energikus lénye szilánkokra hullott. De nekem szükségem van magára. Celia odalépett hozzá. a vezet?k tizedik emeleti szintjére. vállalatpolitikai döntéseket kívánó ügyek az ? asztalára kerültek. igaz. kezdenek beke . Bármennyire is fájt Celiának.szóba velem. Rátolta a ret Aztán a titkársági ajtóhoz lépett. mint a vállalat vezet?jére A férfi megrázta a fejét. A jogászaink szerint most semmi esetre sem tehetem meg . Sam suttogta . és átölelte. Kérem. Mert már gyülekeznek a hiéna ügyvédek a kártérítési pereikkel. Ilyenkor ? meg Sam együtt sétáltak át az üvegezett folyosón a f?épületbe. és beleszólt: Mrs. jegyzetelni. A Montayne-nel kapcsolatos hírverés és a szer visszavonásának eredményeként befutotta a céghez az els? perindító keresetek. Egy bizalmas jelle gû. Ezt örömmel hallom mondta Celia. amiért nagyon hálás volt. Ez után az els? találkozásuk után nem sokkal nyilvánvalóvá vált. Néha váltottak egy-ké szót. A lányom látni sem akar. ne zavarjanak bennünket Mr. úgy érezte. a visszaérkezése utáni második naptól fogva a leghalványabb kétség sem merül ekintetben. elkezdett zokogni. Még nem. Mire lett volna jó? Néha segít. Mir?l nem tudok? A férfi elfordította a fejét. hogy Celia a cég felel?s vezet?je. Legtöbb idejét a jogászokkal folytatott tárgyalások kötötték le. Nekem itt nincs jöv?m. A függ?ben lév? kérdéseket is ?elé terjeszte t. és a továbbiakban nem lehet számítani rá a vállala zetés napi gondjaiban. Celia hirtelen elhatározástól vezérelve a folyosóra nyíló ajtóhoz ment. de csak akkor. kötelessége elfogadni a hely et. össze kell szednie magát. akik Montayne-t sze dtek a terhességük alatt. Nem szabad újabb támadási felületet hagyni nekik. tovább monologizált. mint mikor átszakad egy gát. hogy a lista elkerülhetetlenül b?vülni fog. aztán így szólt: És van még valami. Ezért maradok még egy darabig elnök. Celia mindezeket a problémákat a rá jellemz? gyorsasággal. Felvette a telefont. határozottsággal.

Voltak olyan keresetek is. hamis vádaskodásnak tûnt. Ez már c sak azért sem esett nehezére. Meg akarják büntetni a bánatuk okozóját. öreguras külsejû. T. T. Ami a kiadásoldalt illeti Celiának pillanatok alatt ki kellett tanulnia ezt a számára teljesen ismeretlen területet . ugyanakkor méltányos összegû. a Felding-Rothnak százharmincötmillió dollárig ter ? termékfelel?sség-biztosítása volt. A mi feladatunk. T. Celia megtudta. mint gondolná válaszolta Quentin. hogy még több pén mit máshonnan kell el?teremtenie. ezeknek a bizonytalantól való félelem volt az alapja. ám formálisan mi ikkel foglalkozni kellett. mint egy nagy tétekben játszó pókeres jegyezte meg a vállalat egyik jogásza. hogy megkapják az elperelt összeg harmadát vagy még többet. z ügyvédeknek pénzre van szükségük. és ennek r k alá mindent. hogy tényleg sikerül bírósági eljárás nélkül rendezni minden ügyet? kérdez Nagyobb rá az esélyünk. az el?z? havi American Express hitelkártyaszámlát. Az ügyvédek. Mióta visszajöttem a vállalathoz. Elhiszem mondta Celia. hogy a bíróság ország-világ s e hallatára igazságot szolgáltasson nekik. hófehér hajú. gyors kel mentsük a menthet?t. Van még valami. bárcsak megegyezett volna az ellenféllel és folytatta volna a mindennapi életét mennyire lehetséges. hogy ezt ne higgyem el. amivel a bámulatos tárgyalási képességére utaltak. a gyerekeik esedékes díját. len Montayne-ügy is polgári törvényszék elé kerülne és milliós perköltséget sóznának a nyakun denst teremtene. és csak pénzügyi szempontból foglalkozom a Montayne-üggyel. a tárgyalótermi rövidítése vo vakmer?. brit és más országok statisztikái alapján jutottak. ha igaza van. Kis részük komolytalan. mert szörnyû következményei lennének. és olyan perlavinát indítana meg. spanyol. mekkora összeget kell felajánlani a peres félne k annak fejében. mert szimpatikusnak találta az id?s urat. amibe a vállalat tönkremenne. Ebben a mostani katasztrófahelyzetben a hangsúly az ésszerû -n és a os összegû -n van. Azzal is tisztában vagyun k. A Fe ding-Roth jogászainak javaslatára léptek érintkezésbe Quentin irodájával. Én azonban nem számítanék arra. a fellebbezés b évekbe telhetnek. ausztrál. A T. és lehet. ügyvédek azonban gyakorlatiasak vagyunk. Mert könnyen el?fordulhat. még állapotos kismamák nyújtot tak be. Minél el?bb látni akarják a pénzüket. az magyarázta Celiának olyan hangnemben. mint maga vagy én. hogy ne vigye bíróságra az ügyet. És azt is meg kell hogy . hogy elég lesz az összes kártéríté iával az egyik jogász. És még ha sikerül is megnyerni a pert. Ezenkívül a vállalat ugyanerre a célra tartalékolt még h ollárt. hogy k lik bel?le az összes költségünk tette hozzá. nemcsak a klienseik. Celia már a kezdet kezdetén maradéktalanul megbízott Childers Quentinben. A hetven év körüli.. bel dnak a sok hercehurcába. Olyan emberek. a házrészletüket. mintha a l egkedvesebb unokahúgával csevegett volna . a túlterhelt bíróságok vagy a védelem szándékos id?húzása m lhetnek. mire az eset bíróság elé kerül. aztán pedig bosszúért kiáltanak. ahol az alperes védelmét kellett ellátni bizonyos kártérítési perekben. Minden idejüket lekötik a tárgyalás el?készítése k lók. Lehet. Igen. A legtöbb ember a t kívánja. Erre az eredményre a francia. ezt meg is tudom érteni bólogatott Celia. név szerint Childers Quentin. Az ügyvédek azt is tudják. ki kell fizetniük az irodájuk bérét. Ez a százötvenötmillió soknak hangzik.. hogy a tárgyalás el?készítése. mennyit adtak el bel?le. Ahhoz már eléggé jól ismerem magát. Quentin megvo vállát. és mindezt összehasonlít ották az egyesült államokbeli adatokkal. Figyelembe vették. A méltányosság azért nagyon fontos. néha az az érzésem. mint négyszázra fog rúgni. Ez felemészti az erejüket és szüntelenül emlékezteti ?ket a bánatukra. ami szinte teljesen lekötötte a vállalat jogászainak idejét. fordulnak segítségért. gyermek szervezete maradandó károsodást szenved. azok közül is orban olyanokra. hogy a felperes veszthet még akkor is. és tö dek pénzbe került.valamivel több. Fifikusként emlege tik. akinek elkalandoztak a gondolatai Quentin fejtege tésének utolsó része alatt. ?k els?sorban nemtör?dömséggel vádolták a Felding-Rotht. Mi. hogy miután az ügyfeleik els? dühe kifújt. De mindenekfölött azt akarják a szül?k. hogy Quentint a kollégák maguk között Mr. lelkem. és kiábrándulnak. Tu djuk. és tovább magyarázott. akik személyes sérelmekkel foglalkoznak márpedig nek lyenekkel lesz dolgunk . amely gyógyszeripari ügyekre specializálódott. arisztokratikus modorú Quentin eg ngtoni ügyvédi irodát vezetett. amiket Montayne-szed?. hogy hide ok. hogy ésszerû. hogy ezekben az államo ban mennyi ideig árusították a Montayne-t. mint a Montayne-t?l. Quen elképeszt? pontossággal meg tudta becsülni. de a maguk érdekeit is nézik. akkor a szül?k el? ször kétségbeesnek. Sokan közülük úg vállalják a kártérítési ügyeket.

mikor a valaha úgy lenézett recept nélküli szerek segítenek megtartani a Felding-Roth fizet?képességét a nehéz helyzetben. de nem látszott olyan kétségbeesettnek. Kiderült róla. Celia úgy kísérelte meg Samet újból bevonni a vállalat életébe. de ugyanakkor apa és nagyapa vagyok. Az már most nyilvánvaló volt. nagy tudományos áttörést sejtettek. és élvezi a f?zést. Van még valami. Nem volt hajlandó arra sem. És volt még valami. Következésképp Lordnak ismét megszilárdultak a pozíciói a Felding-Rothnál. ideiglenes nevén a Hexin-W elkészülte egy-két évvel kés?bbre vár ható. engem sem hagy hidegen ez a szörnyû tragédia. Mivel a brit intézet Sam ötlete volt és alaposan megharcolt érte. ami a keze munkája nyomán csak úgy csillogott-villogo tt. és végül további ötvenmilliót irá a lehetséges kártérítésekre. mint Celia gondolta. Eszébe jutott. és kielégítette a férfi na meg a saját szexuális szüks Yvonne átrendezte a konyhát. err?l maga is tud. Igen. Celia ?szinte örömmel nyugtázta a harlow-i fejleményeket. Ha esetleg szükségessé válna. láthatóan nem került nagy meger?ltetésébe. a Peptid-7 kifejlesztése az utolsó fázisba lépett ami a szakzsargonban a nyit jelentett. és vérzik a szívem azokért a szerenc sétlen gyerekekért. Kaptam egy feladatot. Sam közömbösen reagált. Mikor Celia Seth Feingold elé tárta ezeket a számokat. a Felding-Roth amerikai laborjaiban nagy er?ket összpontosítottak a fejlesztés végs? fázisár a. Celia már ontolgatta tekintettel Lord zajos elkötelezettségére a Montayne iránt és egyéb indokok miatt is . Olyanokat. a számvev? komoran bólintot t. Lényegesen többet értékes mennyire számítottunk. amelyek hosszú évek óta folytak. hogy az els? adandó alkalommal másvalakit helyez Lord posztjára. ha e z nem látszik rajtam. ami után Lord mindig is sóvárgott. Rendes körülmények között persze a részvényeseink pénzét gyarapítaná zösszeg. 6 Eközben Harlow-ban Yvonne Evans és Martin PeatSmith egyre több id?t töltöttek együtt . lelkem. Yvonne megtartotta ugyan a kis bérlakását. Celia úgy gondol ta. Olvastam a jelentéseket. mely sokat ígér?ek voltak. még akkor sem. hogy körülbelül két év múlva terjesztik a megfelel? hivatalok elé engedélyezé t. ami optimizmusra adhat okot folytatta Seth. De azon még Sam közönye sem tudott változtatni. Vincent Lo rd kreációja. Biztos van más módja is annak. hogy a brit Peptid-7 el?bb lesz készen. És becslések szerint hozzávet?leg nyolcmillió dollár kellett mé visszavonásához és a raktárkészletek megsemmisítéséhez. hogy Harlow fontos tényez?vé lépjen e ? a Felding-Roth jöv?je szempontjából. Így hát a Montayne-trauma ellenére a vállalati hangulat egyre optimistábbá vált. Ám ebben a mostani helyzetben ezeket a talált pénzeket hozzá kell tennünk az ötven tartalékhoz. hogy megtu amit akar. ínycsiklandó finomságokat tá rendre. akkor azoknak a jelentéseknek az alapján kaphatunk na yobb összegû bankkölcsönöket. Az egy ndkívül jó eredményeink vannak a recept nélküli szerek részlegénél. A lehet? legjobbkor alakult így jegyezte meg Celia. végre kezdtek eredményeket hozni. de már csak ritkán volt ott. és ezt a feladatot legjobb tudásom szerint el fogom végezni. hogy nem ez az els? eset. és talán sikerül kihúzni a mély depressziójá lett. Köszönöm. Celia találkozott még néhányszor az id?s jogásszal.mondjam magának. és a jótékony gyógyszerek ká ellékhatásainak kiküszöbölésére irányultak. Biztató hírek érkez ek Nagy-Britanniából. Ezenkívül a dollár kedvez? árfolyama miatt a külföldi értékesítéseink n nagy profitot hoztak. hogy a vállalat megengedhesse magának az elvesztését. Két szerencsés véletlen történt velünk év eleje óta magyarázta Feingold. hogy megtárgyalta vele a l ssebb angliai híreket. Vincent Lord kutatásai. Reggelenként beágyazott és mindig ügyelt a . A hírek szerint egy izga lmas új gyógyszer. Esténként és hétvég ldogan átvette Martin háztartását. hogy nagyszerû szakácsn?. De azt hiszem. bes n Martin Peat-Smithszel és felmérje a helyzetet. Most viszont Lor d túlságosan értékessé vált ahhoz. de maradok mondta Celiának. hogy Nagy-Britanniába repüljön. a férfi örülni fog a jóslata igazolódásának.

rájött. A bulvársaj érzékletesen ecsetelt románcok lenyûgözték. aminek eredményeként a lakásban hamarosan olyan tökéletes rend és tisztaság uralkodott. Yvonne úgy szívta fel ezeket a híreket h és szelektív olvasás útján. a tévémûsorról. Ezt a témát ne megunni. s?t még néhány politikai botrányról is. a tökéletest. szeretkezés után. az intézeti pletykákró l magát. de a megjegy zéseikb?l világos volt. Marie-Ast katolikus. és az egyik hátsó aljára macskakijárót fabrikált. mint valami szivacs. A férfi biztos volt abban. mikor kedvük és szükségü ami egészséges hatást gyakorolt nemcsak órájuk. és a férfi többször is rajtakapta. hogy a legvizslatóbb tekint et sem tudott benne hibát találni. Nem gondolkozott azon. Martin ragyogott a boldogságtól. Tudom. Martin ri tka jelentései egyikében így számolt be a New Jersey-i központnak a fejleményekr?l: A Peptid-7 szerkezetét már ismerjük. és elgondolkodva. Martin ett?l egyre gyakrabban lett halálosan fáradt .hogy az ágynemû makulátlanul tiszta legyen. hogy a viszonyukról pletykálnak az emberek Harlow k is hely. kora reggelenként kivitte megfuttatni a kutyákat. Sok minden egyéb is érdekelte. ? viszont otthon maradt. Viszont mindketten szenvedélyesen lelkesedtek a harlow-i kutatásért. de a ház tisztaságára is. Yvonne egyik kedvenc témája már-már szenvedélye a walesi herceg volt. Yvonne bizonyos fokig az állatállomány életét is átszervezte. Imádta Yvonne vidám. végre kikapcsolhatott és nem kellett tovább terhelnie az a múgy is túlterhelt agyát. mikor Martin bement az intézetbe. Igen. Érdekelte Martin Locke iránti rajongás is. hogy egyikük sem gondolja holtomiglan-holtodiglan. hogy meddig fog a viszonyuk tartani. A gént beültettük egy baktériumba és nagy menny agot termeltettünk. Ebb?l soha nem lesz házasság jelentette ki Martinnak. ahogy az er?s koncentrálástól összeráncolt homlokkal -ot olvasott egy fotelban. vásárolt szerszámokat. Már csak ezért sem. Egy másik jelöltr?l. míg meg nem értette. hogy a folyamat hasonló az emberi inzulin termel?déséhe ". ki válik . így a cicák akkor jöhettek-mehettek.. Yvonne elengedte a füle mellett a közbevetést. a kiárusításra készül? lon a Marks and Spencernél tett legutóbbi bevásárlásáról. a híres emberek különcségeir?l. ugyanakkor kissé aggasztották is. így például az agyi öregedés folyamatának elmélete. Alkalmanként pedig eg nének fogta fel Yvonne csicsergését. a popzenészekr?l. Különös módon Martin nemcsak hogy nem tiltakozott a pletykaáradat ellen. Martin tréfálkozva megkérdezte: Most a walesi herceget képzelted a helyembe? Hogy találtad ki? kérdezte a lány incselkedve. és ezt Martin is elismerte . Mikor Yvonne ott aludt. Ezzel nem vagy egyedül válaszolta Martin. Hát ezt nem könnyû megérteni! ismerte be Yvonne. Mikor Yvonne-t hallgatta. Lady Amanda Knatchbullról már jobb véleménnyel volt Yvonne. a papok szexuális kilengéseir?l a szemfüles brit sajtó jelent i alapján. Mikor jobban belegondolt. A lány könnyû témákról fecsegett új film k magánéletér?l. hogy megtalálja az igazit. Egy éjszaka. . Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin csodálkozva. A pletykaszenvedélye ellenére Yvonne nem volt buta. és csak hivatalos ügyekben érintkeztek egymással. De az intézetben mindketten rendkívül diszkrétek voltak. hogy egész nap értelmiségiek között van. amit Mar ddig magyarázott neki türelmesen. M arie-Astridról.. ? már elfogadható mondta kegyesen. Mindent?l függetlenül Martinnak az volt a véleménye. És különben is. Yvonne ezt a pletykát például nem volt hajlandó komolyan venni. Kis papírlapokon rendszeresen hagyott instrukciókat a bejárón?nek. Locke kemény dió. biztos hálás lenne érte ugratta Martin. egyik szombaton. ki egészítend? Martin kiadós esti kutyás sétáit. de gyakra n üdít?nek találta. Ebben az id?ben gyakran esett szó egy bizonyos luxemburgi hercegn?r?l. Aztán pedig. A sereglet el?ször is m gszaporodott a lány sziámi macskájával. és egyértelmû változatosságnak a munkájához képest. Õ meg Martin külön indultak és külön érkeztek az . Miért nem írod meg neki. ki terhes. akik csak omoly tudományos ügyekr?l társalognak. fogta magát. De ha Charles egy kicsit türelmes. hogy a magánélet sak rá tartozik. kissé költ?ien kije lentette: Egy hamvas angol rózsára van szüksége. bi ztos vagyok benne. Megjegyezte. csapongó csacsogását.

hogy az állatok a lehet? legkevesebbet szenvedjenek ennek én va gyok az egyik legelkötelezettebb szószólója. Kezébe vett egy újabb levelet. összeszedte a level ket és visszagyömöszölte ?ket az aktatáskába. De nem tudta felvidítani Martint. Elképzelhet? éppen. hogy Martin meg is jegyezte Rao Sastrinak: Komolyan aggódom. de nem járt sikerrel. azt mondta Yvonnenak: Minden országnak megvannak a maga kísérletellenes bolondjai. Martin megrázta a fejét. ha maga is jönne. hogy a mi tudományágunk. Ide tudna gyorsan jönni? Már öltözöm is. Ezek az embere k nemcsak azt akarják. Bár Martin nem volt hajlandó interjút adni. Vasárnap hajnalban. kvantumfarmakológiát és számítógépeket használunk.. Bentley odabent volt egy egyenruhás rend?rfelügyel? társaságában. Egészében véve a cikkek nem tartalmaztak valótlanságokat. Nigel Bent ley jelentkezett. Yvonne mélyen aludt a franciaágy másik felén.Közben folytatódtak a Peptid-7 biztonsági és hatékonysági tesztjei az állatkísérletek Hatalmas mennyiségû adat gyûlt már össze. Az intézetben ellenben olyan eufórikus hangulat uralkodott az el?z? vaktában k eresgél? és eredménytelen id?szak kudarchangulata után. Ügyesen titkolta a . Talán elkerülhetetlen volt. De hogy egyálta szükségünk állatokra. barbárokna tulálták az intézet munkatársait. vagyis szûnjön meg. és egyben súlycsökkent? hatása is van . miután otthon végigolvasta a gyalázkodó posta legfrissebb termését. Martin utasítására Nigel Bentley megpróbálta kinyomozni. Azért lett kellemetlen következménye a sajtónyilvánosságnak: a harlow-i intézetbe özö kezdtek az állatvéd? ligák aktivistáinak levelei. mert nyilvánvaló volt. Az intézet bejárati ajtói tárva-nyitva. hogy készül?ben van egy csodaszer. ahol a korábbi állatkísérletek lyett ma szövetkultúrákat. Bentley hangja feszült volt. Yvonne közben felébredt. Martin egy este. Máris akadnak olyan területek. de nem a közeljöv? Na. hogy jelenleg az állatkís tartanak a harlow-i intézetben. A levéláradat továbbra is nyomasztotta. Irományaikban szadistáknak . Valamikor talán igen. Els rban azt domborították ki. hogy még bármifé sajtójelentés korai volna. akkor szokott általában valami szerencsétlenség bekövetkezni. hogy min dolgozik feltehet?en a tudós révén. Lehet. ?k akarják. azzal az indoklással. Az intézetb?l beszélek mondta az ügyvezet? igazgató. ami nem lehet meg állatkísérletek nélkül. aztán undorral félretette. hogy eljön az id?. ha a saját szemével látna mindent. hogy az egyik tudományos munkatársnak járt el a szája. Mert mikor ilyen jól mennek a dolgok. Az épület el?tt két villogó lámpás rend?ra t. röpiratai és petíciói. amelyek birtokában hamarosan kérvényezhet? lesz az edély a humán kísérletekre. mint gondolták volna. nem firtatta tovább az indiszkréció rrását. gondolj a mi állatainkra. A rend?rség kéretett ide. és hiszek az erre irányuló törvényekben. mikor a kutatóknak soha nem lesz többé szükségük állatokr ezte Yvonne. és az újságokba egjelentek az els? tudósítások. A P ?l egészségesebbek és okosabbak lettek. elég volt ezekb?l a firkálmányokból jelentette ki Yvonne. És ha a közérdekl?dést most egy kicsit f . és sebesen öltözni kezdett. hogy az intézetben folyó kutatásokról terjed? pletykák el a sajtót. egyszerûen megáll ejl?désben. Tulajdonképpen nem is jött olyan rosszul ez a kis publicitás jegyezte meg az ügy vezet? igazgató. És különben is. Mi történt? Sajnos rossz hírek. ami késlelteti az öregedés fol atát. a Peptid-7 piacra dobásakor meglesz a jótékony hatása. És a balvégzet hamarabb csapott le. Martin kocsijával hajtottak az intézethez. egy tûzoltóautó meg éppen távozott. ? is kiugrott az ágyból és magára kapta a ruháit. akkor annak kés?bb. a riporterek felkutatták a beszédesebb forrásokat. e. akiket felkért azokra a konzultációkra. Nem. Ezek a széls?ségese eztek mindenféle állatkísérletet. Ahogy Martin letette a kagylót. Bár Martinnak változatlanul más volt a véleménye. röviddel egy óra után megcsörrent a telefon Martin ágya mellett. ki lehetett a gyenge láncsz m . A próféta szólt Martinból. Tudományos körökben már úgyis elterjedt. . De legjobb lenne. A cikkeket olvasva Martint elöntötte a pulykaméreg. Mikor Martin felvette a kagylót. de Nagy-Britannia a legrosszabb. Beszámoltak arról is. állatkínzóknak .

mint ha el kellene szenvedniük a maga embertelen keg yetlenségét. Az állat kák a hall egyik sarkába iszkoltak. g?gös vonásai fens?bbséget tü a haja rövidre volt nyírva. Dr. Martin legszívesebben agyba-f?be v erte volna az el?tte álló két alakot. akkor tudatlan bolondok. Megköszörült zzátette: Nemes cselekedetet hajtottunk végre. A férfi beismert hogy már ült börtönben valami hasonló vétségért. hogyan kikapcsolni a riasztóberendezést. Láthatóan nem fogta fel tragikusan a helyzetét. A világ egyik legkedvesebb embere! Imádja az állatokat! Biztos az otthoni ölebeit mondta a férfi megvet?en. Az aktatartó szekrények fiókjait kirángatták az iratok egy részét szétszórták a padlón. Mi egyszerre értünk i a tûzoltókkal. mit mondanak. Az állatketrecek vagy hiányoztak. Hog ennyi fáradságos munka eredményét tették tönkre? Csak azt tudjuk válaszolta a n? . Legyûrték az éjjeli?rünket. Martinból kirobbant a düh: Van fogalma arról. Állatment? Hadseregnek nevezik magukat a tettesek szólt közbe a rend?r. és bezárták egy szekrénybe. rabs an születtek. Martin egészen magánkívül volt. Nagyon büszkék dics? tettükre. Mit csináltak? Mi történt? kérdezte Martin türelmetlenül. és elengedték az összes kisérleti állatot. Mindig így csin De Martin már alig hallotta. bizonytalan hangon. Martin utánuk eredt. Gondosan megtervezték az egész akciót mondta a rend?rfelügyel?. Büszkék is lehetünk közölte a férfi cérnavékony. Szörnyû halált fognak halni. Az elmondásuk hatan voltak. Aztán összeszedtek minden iratot meg feljegyzést. Fontos szakanyagok tûntek el. Már felvilágosítottuk ?ket ar gy amit mondanak. Kihívóan mosolygott Martinékra. Ezt a két illet?t az én irodámban tartják fogva közölte Bentley. A hasonló korú. . amit csak találtak. gunyoros tónusából arra lehetett következtetn már sok emberi bolondságot látott életében. Nem élnek meg odakint. Te jóisten! suttogta a lány. A harmincöt év körüli n? sovány volt és magas. vagy nyitott ajtóval. Úgy történt a is. mire a felügyel? az ügyvezet? igazgató irodájához vezett abent egy fiatal rend?r ?rizte a férfit meg a n?t. de fékezte magát. Megpillantott négy patkányt. Állatszeret?k? ráncolta össze a homlokát Martin. Peat-Smith nem embertelen! Nem kegyetlen! visította Yvonne kivörösödött arcca . miért? Ezt a kérdést talán annak a párnak kellene feltenni. Kopaszodott. Martin szó nélkül bólintott. Már vol velük dolgunk. Betörtek válaszolta Bentley . üresen tátongtak. és csak azt tudta hajtogatni: Miért? Jaj. egy férfit meg egy n?t. Bentley. Meg is gyújtották az irathalmot. hogy mit mûveltek? ordította. a laborok és álla ttermek felé. de úgy látszik. Ez még mindig jobb annál. mondhatom jegyezte meg a felügyel?. Aztán a hangokt megriadva kiiramodtak a legközelebbi nyitott ajtón. a felügyel? meg Yvonne Martin után jöttek. kihurc olták ?ket a szabadba és leöntötték benzinnel. Sasorra. amiket elengedtek. Azt is tudták. Megtámadtak minket az állatszeret?k jelentette ki. Ha ezt hiszik. Sikerült elfognunk két gyanúsítottat. ez sem érdekli ?ket. hogy megmentettünk néhány testvérlényt az élve karmai közül az olyan zsarnokoktól. hogy egy csomó irat nincs meg het?en a tûz martalékává váltak odakint. Ég? cigaretta fityegett a szája sarkában. vékony termetû férfit rendes körülmények között az ember nyámnyila fi olta volna. amit Yvonne látványa válthatott ki benne. És az intézetben szabadon f tkosó állatokat el kell pusztítanunk.farmernadrágot. akiket letartóztattunk. azok meg persze e lszeleltek. b? ingblúzt és combközépig ér? lakkcsizmát viselt. Az állatok. Szörnyû felfordulás fogadta. megve rajtuk végig. kinyitották a ketreceiket. Mikor a felügyel? és kísérete belépett. doktor úr folytatta a felügyel?. de a legtöbbet kivitték. mint maga. Szép kis pár. A középkorú rend?r rezignált. dokto r úr javasolta a felügyel?. és most ott remegtek egymás hegyen-hátán. Néhány zaladgál az épületben. hogy valaki meglátta a felcsapó lángokat egy szomszédos épületb?l. kissé hajlott volt a háta és drótkeretes szemüveget viselt.meglepetését. Szûk. felhasználható ellenük. Már így is látszott. aki a saját önz? céljai érdekében kihasználj tokat.

már ha folytatni fogja! Maga mániákus ?rült! sikoltotta Yvonne. Menjünk innen. Miért kellene letartóztatnunk? Én tam. de nem sokat. Kés?bb Nigel Bentley a következ?t jelentette Martinnak: Ezek az ?rültek láthatóan pontosan tudták. ami a z életüket megkönnyítette. Végül Martin meg a felügyel? lefogták a lányt. És maga? Én sem. elviselhet?vé tette volna. Több száz hívük van országszerte. Bentley ezenkívül szigorú és költséges biztonsági intézkedéseket vezetett be. hogy tökéletesen meg van gy?z?dve a tette morális igazáról. Martin szorosan magához ölelte Yvonne-t. Martin végül ra jutott. Remélem is sóhajtotta Yvonne. hallották. A rend?rség szerint a többi rajtaütésüke is így szervezték meg. tu ttam volna el?re. Feltételezésem szerint az ?rizetes arcán lév? csíkok azoktól az állat zármaznak. Börtönbe kerülnek mondta a pár felé intve. hogy nk kik voltak a júdások. mi lenne. amint a felügyel? azt mondja a párocskának: Na. Bentley Martin és Yvonne után eredt. És így maguk erre az id?re ezreket. vörös csík éktelenkedett az arcá zett. hogy megtámadta volna magát. És remélem. mint az embereknek. melynek pótlásához évekre lesz szükség. 7 A kárfelmérés lehangoló munkája napokig eltartott a harlow-i intézetben. amint Yvonne a körmeivel végigszántotta a n? arcát. A fiatal rend?r felé fordult. Megpróbálom kideríteni. Nincs értelme ezekkel az emberekkel tovább beszélni. de ezek t alakok nem adják fel egykönnyen. Ami azt jelenti. Martin a n?höz fordult: Maguk meg az ?rült társaik egy olyan tudományos munka eredményeit pusztították el. és hogy mi hol van. Hitünk szerint az állatoknak éppen olyan jogai vannak. Yvonne-ra pillan ott.Elítéljük az otthoni állattartást jelentette ki a n?. Ugyan már. ?k persze márt tartják magukat. amelyeknek a ketrecét kinyitogatta. Egy p llanatig mindenki megkövültén figyelte a jelenetet. Mert nem más. Tartóztassák le ezt a büdös kurvát! Eljárást kell indít e. hogy mi is sorra kerülünk tette hozzá rosszkedvûen. Nagyon sajnálom. hogy az e berek boldogabbak vagy egészségesebbek legyenek. Továb bá az állatokat nem szabad semmi módon korlátozni.. aztán felsóhajtott: Holn p megkezdjük a takarítást és a károk felmérését. Lehet. Egészen biztos nyugtatta meg a lányt az id?s férfi. hogy mit keresnek. Ezenkívül azt is valljuk. hogy az er?feszí lt hiábavaló. bezárni vagy kínozni csak azért.. rohadt zsernyák így a n?. Sokat olvastam róluk. Tartóztassuk le ezt a hölgyet? kérdezte a felügyel? csodálkozva. Általában a takarító vagy gondnoki állomány tagjai közül beszéltek rá ra. és még visszajöhetnek. . és kinyújtott kezekkel el?reugrott. hogy maga meg ennek a tudományos kutatásnak illetve énszerintem b atrocitásnak a gyakorlása közben fog megdögleni. Akkor jó munkát végzett az Állatment? Hadsereg! szakította félbe a n? dühösen Mar gyûlölett?l fröcsög? hangon mondta: Nagy örömmel és megelégedéssel hallom. bár ?szintén szólva nem hiszem. minden cifrázás nélkül. ha bölcsen elmondanák nekünk a társaik nevét? Baszd meg az anyádat. A n? a két rend?rhöz fordult. akik már odabent hûsölnek hasonló bûncselekményekért. mint úr-szo csolat. aki még mindig magánkívül remegett Martin karjában. Most az Állatment? Hadsereg n?i közkatonáján volt a sikítás sora: Megtámadott! A testi épségemre tört! Két hosszú. hogy ez az es? után köpönyeg tipikus esete tárta szét a karját . s?t lehet. hogy az állatszeret?k rajtaütése két évvel vetette vissza a munkájukat. amikre szükségük volt. Az épület el?tt halomba dobált és meggyújtott dokumentumokból néhányat meg lehetett m eni. Csatlakoznak az állatment? adseregbeli barátaikhoz. A maguk esetében ez igaz is vetette közbe a felügyel?. Ahogy kifelé indultak. hogy sikerrel járok. hogy megadja azokat az információkat. Kimért és magabiztos hangja arról tanúskod tt. hogy volt egy cinkosuk házon belül. hogy s reket fosztottak meg csupa tisztességes. egyikünk sem tudhatta nyugtatta meg Martin. hogy az emberi faj semmivel sem különb a többi fajnál t e hozzá a férfi. uram. ártatlan embert egy olyan gyógyszert?l.

mintsem hogy fáradságos munkával. de aztán folytatta: Tudatukat erre készítik fel. Nem.és pénzpocsékolás.. és remélem. hanem elintézett és elvégzett mindent. Elkezdte idéz ni az idevágó passzust: Mivel közvetlen kinyilatkoztatás révén a férfiak sokkal könnyebben alakítják ki vé zabályozzák viselkedésüket. hogy minden bizodalmunk a Peptid-7-ben van mondta Celia. hogy már az els? jelentkezése ilyen rossz hírrel traktálja. hogy honnan tud ilyen dolgokat. Ám ez a beszélgetés arra ösztönözte a férfit. Komolyan mondod a két évet? Ez a legpesszimistább becslésem. megvigasztalta. Ezek nélkül a vállalat nem nyújthatja be a gyógyszer-enge etési kérelmét. ha mégoly megalapozatlan en szellemének megnyilvánulása és az isteni autoritás jelenlétének bizonyítéka. sokkal gyorsabban nem fog menni. ami szöges ellent t a közelmúlt diadaljelentéseivel. T?le tanultam. nem kérdezett semmit. hogy Isten hívó szavának eng dnek. Yvonne habozott. nem mindig sikeresen. Rö ide vagy oda. amit?l a Felding-Roth dúsg azdag lesz. hogy mikor kell csendben maradni és mikor kell Martint vidám csacsogással felv idítani. akkor folytasd! . Kérlek. és ha késztet agukban bármely különös cselekedet végrehajtására. Celia döbbenten hallgatta a harlow-i pusztításról szóló beszámolót. aztán folytatta: Találtam valamit. Yvonne elhallgatott.Martin volt az. hogy csúcssebességre kapcsolja magát és sait. mert a jóslatod els? fele már megvalósult. Em lékszel még arra a beszélgetésre ott a házadban? Mikor azt mondtad. Martin tátott szájjal bámulta az emlékezetb?l idéz? lányt. Ha kellett. Celia Jordant kérte a telefonhoz. Soha nem hagysz ki egyetlen alkalmat sem. A lelkesedésr?l ír. nem elég sürgette Martin. de nincs más választásunk. Valamennyien meg fogunk tenni minden t?lünk telhet?t. A lány teljesen levette a válláról a háztartás go . és reggelig nem ébredt fel. és bámulatos érzék tudta. és ha Yvonne nem tartotta volna benne a lelket. Nem volt tudóshoz ill? kijelentés. ami illik ezekre a z állatszeret?kre . Néhány nappal azel?tt kitör? örömmel hallott gy Celia ismét a vállalatnál dolgozik. ha tudod. aki a pusztítás éjszakáját követ? napon megtelefonálta New Jerseybe a sötét híreket. Martinnak szörnyû kínszenvedést okozott az egész folyamat. Így kapásból nem tudom. Azonnal megrendelték az újabb állatokat. Ez szörnyû id?. de Yvonne-nak nem volt szüksége rá. tán nem is bírja ki. ennyi elég is. nem csoda. elpirult.. hogy csak id?re van szük séged. hogy küdjön hasra. úgyhogy Martin az erejét és a igyelmét kizárólag az intézetnek szentelhette. egy pil anatra abbahagyta. hogy le tudunk rövidít izonyos eljárásokat. hogy a másik fele is meg uljon. Tudnod kell. azt hiszem. egy különlegesen kimerít? nap estéjén Yvonne arra utasította a férfit. hogy becslése szerint mennyi vel vetette vissza a váratlan támadás a Peptid-7-programot. most elnézést kért t?le. hogy néhány hónappal lerövidítsük az id?t. De csak azért emlékeztetlek erre az egészre. hogy melyik részre gondolsz. és ezután lassú svéd masszázst adott neki. Ma sokkal többet tudunk. hogy újból ott tartsunk. észérveke akoztassanak fel. mint két éve. hogy újból meglegyenek a megsemm tt adataink válaszolta a férfi. olybá veszik. hogy kett?nk közöt arad. aztán kuncogni kezdett és zavartan azt motyogta: Na. úgyhogy bármely véleményük. De mindent el fogunk követni. ahol tegnap ismételte el Martin. a tudósok és laboránsok nnal megkezdték a kezdeti kísérletek fáradságos ismétlését.. így mondtad. A vonal harlow-i végén Martin elfintorította az arcát. Meg tudnád találni? A Locke-kötet ott volt a polcon. ha tanulni lehet. és akkor el? fogsz állni valami nagyon fontos szerrel. aminek eredményeként Martin mély álo t. és amint megérkeztek. hogy dúsgazdag. és lehet. hogy némelyiküknek meggy?z?dése: különös kegy folytán az ég veze ?ket véleményalkotásukban és cselekedeteikben. Kétségbeesetten nagy szükségünk van arra.. Ennek eredményeként három héten b g?zzel folyt az újbóli adatfelvétel. Észrevettem nálad valamit mondta a férfi. Egyszer. Ezt nem ígérhetem meg. a lány így válasz olt: Egyszer egy massz?rn? volt a szobatársam. Mikor Martin másnap megkérdezte. Olvastál t?le mostanában valamit? Igen. Két év kell ahhoz. Meg kell ismételnünk minden egyes állatkísérletet. Sajnos emlékszem. Idegesen kérdezte Martintól. Ez Locke-kal is így volt. Yvonne észrevette.

a férfiak els?sorban a saját impulzusaikra hallgatnak. mikor felülkerekedik a józan észen és megszabadul az és vek béklyóitól. hogy Yvonne még a legtriviálisabb pletykáknál is pontosan idézte a neveket. hogy pojáca vagy? Az iskolában egy tanárom. egyetlen szót sem hibáztál e gy az ördögbe van ez? Hát. A tanárn? puskázással vádolta a lányt. ártatlan kék szemét Martinra tte.. Meggy?z?dtem róla.. Legtöbbször csak egyszer. hogy pillanatokon belül eltörik a mécses. De biztos. Ezen bámulatos alapigazságok egyike Newton elfedezése.A rajongás nem észérveken steni kinyilatkoztatáson alapul..Te gúnyt ûzöl bel?lem mondta a lány gyanakodva. igen. Az isten szerelmére.. amelyeken számtalan más igazság nyugszik. mely szerint minden testnek nehézségi ereje van. az id?pontokat. De ennek eredményeként nem tu . Most pedig mondd el nekem. Yvonne végs? elkeseredésében bemutatta. gúny tárgyává tette Yvonne csodálatos képességét. Nem akartam cirkuszi pojáca lenni. . És azt hiszem. így szólt: Ez csodálatos rész.. Fényképmemória. De hát értettem! Én elhiszem nyugtatta meg a férfi Yvonne-t. Egyáltalán nem. hogy nem neki lett igaza. ami részben sikerült is neki. miközben a lány idézett. Ez is Locke-kötet volt. Az értelem mûködése. és hosszú sz?ke haja a koncentrálástól összeráncolt homlok ullott. Martin gyengéd unszolására Yvonne el?rukkolt a történettel. innent?l idáig.. és odaadta a lánynak. Yvonne-nak elcsuklott a hangja. mert az élénk képzel?dés. és kijelentette. hogy szó szerint jegyezze meg a mondatokat és szavakat. hanem a túlfûtött és elbizakodott elme képzel?déséb?l fakad. és a mennyei fényekhez hasonlóan nemc dálatosak és élvezetesek már önmagukban is. Több alapigazság létezik. Tanulás közben tudatosan próbálta elkerülni. és kikeresett a polcról egy könyvet. A tanárn? nem tudta elviselni. hogy nevezik? Majd te megmondod válaszolta Yvonne zavartan. akkor nem értéktelen vágott közbe Martin.. mint az imént Martinnak. Jó fejed van. Átment a másik szobába. ezekb?l táplálkozik az ész. Yvonne befejezte az idézetet. hogy mit olvastál. Mikor Yvonne befejezte. és kés?bb sem hitte y a válaszokat fejb?l írta. Ám a tanárn?vel történt összecsapás után Yvonne nemcsak hogy eltitkolta képességét. hogy megjegyezd? kérdezte. A férfi hitetlenked? hangon így szólt: Most már én is emlékszem erre a részre. mint vala mi új alapelv. Na jó bólintott Yvonne megnyugodva.. ki mondta neked. mindent magával sodor. és Yvonne munkájában. a válaszok többsége t megegyezett a könyv szövegével.. Te is az vagy mondta neki Martin. A lány még idézett néhány bekezdést. bizonytalanul várva a hatást. de mostanáig nem tulajdonított neki különösebb jelen Hányszor kell elolvasnod valamit. Martin még soha nem látta sírni a lányt. Ezt már tudat alatt többször megállapította.. és minden szava megegyezett a Martin kezében tar t könyv szavaival. emlékszem a dolgokra. és az ilyen tanulás értéktelen . Yvonne még mindig zavartan fészkel dött. a tényeket. A nyitott könyvben követte a szöveget. Dolgozatot írtak. mint egy cirkuszi pojáca . Tudod. Ez valami egészen különleges és egyedi dolog. Kis id? múltán letette a könyvet. a fényképmemóriája miatt. habozva. De Locke-ot kétszer. de most nyilvánv aló volt. Szeretnék kipróbálni valamit mondta a férfi. d t szabadulni is t?le. hogy a l n. amit a legutóbbi olvasáskor tett bele. hogyan tud szövegeket me morizálni valahogy úgy. a forrásokat. amit Yvonne még egészen tosan nem látott. amit megtanultál. Mindenre? És ilyen részletesen? Azt hiszem. Elolvashatom kétszer? Hát persze. és hatalmas. de világossá és magától értet?d?vé tesznek más do eket egyébként nem láthatnánk és nem ismerhetnénk. De soha nem akartam kitûnni vele. mintha Martin valami bûnös titkára bukkant volna. Ha érted is azt. És a képességed is az. A könyvet kinyitotta annál a j nél. Olvasd ezt el. és folytatta. Yvonne lehajtotta a fejét. Martin elvette t?le. hogy tudtá Hát igen. és amelyekb?l Ezek gyümölcsöz? igazságok. Martinnak hirtelen eszébe jutott. a helyeket.

Majd azokat is megtanít om neked. Mindketten hallgatt k. gondolkozott valamin. és jó esélyed van arra. Tek pasztalataidra. hogy melyek azok. hogy akarod-e? Hát persze hogy akarom! Mindig is ezt akartam. Sok minden lehetséges. A tanárok nagyon sok jót tehetnek jegyezte meg Martin .dta jól megtanulni az anyagot. Tudom. Még némi anyagi támogatásra is számíthatsz az intézett?l. Három alapvizsgára van szükséged: yre kémiából. szere tte a lány telt idomait. egyre pedig zoológiából vagy biológiából vagy botanikából. még lehetséges volna? kérdezte a lány meglepetten. beszámolva az intézetet ért támadásról. Igen. Yvonne felugrott. Már annak is utánajártam. Az apró nappaliban Martin kényelmesen elterpeszkedett a b?rfoteljában. Igen. Jó híreket hoztam. és átölelte Martint. Semmi értelme felkelteni a gyanakvást. Ez l esz a legeslegjobb dolog. hogy én meg veled csolatban érzek ugyanígy. hogy ?t nem zavarja. hogy mindig változtass egy kicsit a könyvszövegeken. hogy a változatosság kedvéért most én tehetek v mit leérted. Lehet. egy Yvonne készítette ízletes vacsora után így szólt a lányhoz: Beszédem van veled. De azt az egye t meg kell tanulnod. Keményen fogok dolgozni. Majd meglátjuk. egyre fizikából. drága szerelmem. tényleg. ígérem. olyan csodálatos vagy. De fel kéne adnom az állásomat? kérdezte a lány kétkedve. egy munkanap reggelén. És ezzel a csodálatos agyaddal úgy fogsz átsiklani a vizsgákon. Néhány perccel kilenc óra el?tt érkezett Celia a vállalati autóval a parkolóháznak ar a szintjére. Martin nem sokat teketóriázott. Hát ha már itt tartunk dünnyögte Martin . A kérdés az. gyengén vizsgázott. mire jutok. Nem sokkal kés?bb pedig szörnyû tragédia rázta meg az egyesült áll ontot. hogy felvegyenek közölt tin. Nem is tudom elhinni mondta a lány elfúló hangon. amikkel holtbiztosan át lehet menni a vizsgákon. A tragikus baleset a boontoni rend?rség legalábbis baleset -nek min?sítette az ese tet három nappal Celia visszatérte után történt. Tanulhatsz este meg hétvégeken is eni fogok neked. de az ostobák szörnyû ká is okozhatnak. a legtöbb értelme a zoológiának volna. Nyomban el fogod hinni. Minden igyekezete ellenére sem sikerült a tartósan megszabadulnia. ami Celia visszatértekor töltötte el a Felding-Ro th New Jersey-i központjának munkatársait. 8 Annak a visszafogott eufóriának. Akkor utánanézek mondta Martin. ha meglátod. nem feltétlenül. Yvonne szomorúan nézett maga elé a rossz emlékek felidézése után. Két nappal kés?bb. És vannak bizo nyos technikák. Együtt dolgozunk majd. Az els? rossz hírt Martin Peat-Smith jelentette Nagy-Britanniából. ahonnan az üvegezett folyosón a Felding-Roth f?épületébe lehetett eljutni. hamar vége szakadt. Egy pillanatra elhallgatott. Yvonne pedig az el?tte lév? sz?nyegen gömbölyödött össze. a lágy domborulatokat. ami valaha is történt velem. Celi . Végül így szólt: Te olyan sokat tettél értem. De ezt jól be lehet gyakorolni. és olyan izgalmas ez az egész. és nem felelt meg az állatorvosi egyete m felvételijén sem. mint valami gyors vitorlás. Még mindig szeretnél állatorvos lenni? Miért. a jd kitalálok valamit. Felvételizhetsz az állatorvosira. Jaj. Komolyan mondom. de ha ez mégsem sikerülne. Martin elmosolyodott. mikor vizsgázo l. amiket most is kedvteléssel nézegetett. bár Martin már többször megnyugtatta. De el?ször le kell tennem egy csomó vizsgát mondta Yvonne. akkor megmondhatom. mekkora munka vár rád. miközben Martin lázasan gondolkozott valamin. Míg ezekre a vizsgákra készülsz.

és a nehéz autó e l?relódult. hogy az elnök kényelmesen beállhasson a helyére. Ezt senki nem fogja elhinni! tiltakozott Hammond. mikor a sof?r kitárta el?tte az ajtót és ? kilépett a betonra. gondolta Celia. Köszönöm. Több mint egy órába telt. Tragikus baleset angsúlyozza a baleset szót. A sof?r a kitört falhoz rohant. hogy az autó egy üres telekre zuhant. valószínûleg beragadt a gázpedál. hogy bárki is túlélhetett volna egy ilyen becsapódást. a sajtóügyekért felel?s alelnököt. lassú És ekkor történt. hogy Samnek azzal tehe t még egy legutolsó szolgálatot. Dwightot. Szerepelhet a szövegben. mert egy orvos korábban benyúlt a roncsba. A vállmagasságú. Már többen rohantak a színhely felé. vagy ott találkozunk. A következ? h ng-Roth központjába ment. M atalmas fémcsattanás hallatszott és üvegcsörömpölés. Most egyedül akarok lenni. és Celia meghallotta a szirénák közeled? vijjogá De lehetetlennek látszott. Mi m ndent kell az asszonyoknak elviselniük. ami Celia számára iszonyú hosszúnak tûnt. Mikor Hammond kiment az irodájából. A roncs nem gyulladt ki. Celia megállt. Hawthorne Rolls-Bentleyjét. és sürg?sen rend?röket. aztán Lilian így válaszolt: Ne gyere. ha megpróbálja megkímélni a szégyenletes öngyilkos min?sít l állt Samhez. hogy elejét vegyük a találgatásoknak. Celiát már fojtogatta a sírás. és h n is meger?sítette a nyilvánvaló tényt: Sam meghalt. mert mint kés?bb elmondt apillantó tükrében még odalent meglátta Mr. ami szintén összenyomódott. Csak néhány bokor és fû n?tt azon a helyen. Villámgyorsan átgondolta a helyzetet. felpörögtek a kerekek. hogy ne menjen oda. hogy hová vitték? Igen. felül nyitott fal alatt harmincméternyi mélység tátongot Ezután egy másodperces csönd következett. míg a tûzoltóknak sikerült a testét kiszabadítaniuk. úgyhogy türelmetlenül felcsattant Hammond akadékoskodá Ne vitatkozzon! Tegye. hogy a vállalat elnöke a saját. felvett e az autótelefont és remeg? ujjakkal benyomkodta a gombokon a rend?rség segélyhívó számát. Ezüstszürke villámkén t suhant el Celia meg a sof?r mellett. közvetlenül mögöttük. ahogyan csak a leggyorsabb kocsik képesek. Kiadta az utasítást. beugrott a kocsijába. Egy elgörbült kerék vadul pörgött. de füstö g?it. hogy az épületben tartózkodó összes orvos azon enjen a parkolóház nyugati oldalához. akkor szívesen elmegyek hozzád. A hangja távolinak és személytelennek hatot t. Csönd lett. Kés?bb szeretném megnézni Samet folytatta Lilian.a sof?rje bal oldalról közelítette meg az átjárófolyosó bejáratát. elmondta neki a r ettenetes hírt. és ez okozta a tragédiát. és az els? pillanatban Celia utána akart menni . Celia arra gondolt. Nem si különösebben szörnyû feladatuk elvégzésével. Sam sem élte túl. Borzalmas látvány fogadta. Ha segítségedre lehetek ajánlkozott Celia . Csak ezután ment oda a falban tátongó lyukhoz és lenézett. Celia csak akkor pillantotta meg Sam kocsiját. dta. ami a hatalmas erejû ütést?l benyomódott a kocsiszekrénybe. tûzoltókat és ment?söket kért a helyszínre. aki nem bírta magát túltenni a Montayne mi . hogy Sam. Celia hívta fel Liliant. amit mondtam. és amilyen finoman csak lehetett. El?ször a Bentley különleges hût?rácsát pillantotta meg. az úgyis tudta. Ám hirtelen megállt. küls? fal melletti parkolóhelyére igyekszik. mint aki egy másik bolygóról beszél. A gyönyörû jármû hosszú évek óta Sam öröme és büszkesége biztonságos. az utcaszintre. A néhány perce még oly fejedelmi külsejû autóból kerekeivel az ég felé mutató roncs l atóan el?ször az orrára esett. Az eddigi szenvedéseihez most újabbak társulnak. És vagy érted megyek. jobbra attó a helyt?l. hogy öngyilkosság történt. Ez a Bentley átfordult a tetejére. Ugye majd megmondod. Me ta a címet. Az látszott a legvalószínûbbnek. majd el?bukkant az impozáns kocsiszekrény is. Celia megpróbálta felhívni Julietet. Most azonnal. Határozottan azt tanácsolta az asszonynak. ahol Celia autója megállt. és a Samnek kijelölt parkolóhely végénél lév? falat át eltûnt a semmiben. Felb?gött a Rolls-Bentley hatalmas motorja. ah z autó felfelé kapaszkodott az átjárószintre. hogy megvárja Samet és együtt sétáljanak át az üvegezett folyosón a f? mint máskor. a sof?r igyekezett minél arrébb húzódni. olyan hirtelen. majd pedig a férjét. de egyiküket sem tudta elérni. Senkit se m zúzott agyon. Ezután magához hívatta Julian Hammondot. és az utasítást: Azonnal bocsásson ki egy kommünikét a sajtó részére Sam haláláról. Szerencse a szerencsétlenségben.

és magától értet?d? te.. és hallgat egy kenetteljes pap vallásos közhelyeit az Isten szolgája soha nem találkozott Sammel .. akiknek nem tetszik a n? i elnök gondolata.tti kétségbeesésén és bûntudatán.. és odanyújtott neki egy zsebkend?t. A New York-i értékesítési anácskozás. a kocsija mellett állva magabiz tosan és er?t sugárzóan. hogy pont nekem kell közölnöm kezdte. amit a visszatérése napján Sam mondo tt neki az irodájában: . hogy hozzákapcsolja a maga karrierjét. ha a körülmények nem k fel a szerepeiket ilyen drasztikusan. kés?bb pedig latin-amerikai igazgatóvá: A j tközi kapcsolatoké . egy nyugdíjas bankigazgatót. A család kérésére Samet szûk családi és baráti körben temették el. most pedig az életével fizetett. De az ellenlábasok nem tágította végén kénytelenek voltunk kompromisszumot kötni. hogy ömlenek a könnyei. csak mindig sikerült magát józanabb belátásra b ? Aztán. Rémes.. Kétheti kegyeleti szünet után a Felding-Roth igazgatótanácsa ülést tartott. megpillantva maga el?tt az alacsony falat.. akiknek az egész te arra ment rá. most már sír ba szállt Sammel együtt. és neki is megvolt a maga bûntudata. Megmozdult mellette Andrew. Akármi is volt. Csak Lilian és Juliet kísérték a koporsót a sírhoz. f?leg azért magyarázta kés?bb Andrew-nak . el?léptette pt nélkül kapható szerek részlegének vezet?jévé. sóhajtották a barátai. Sam nem kötött életbiztosítást. hogy Celiára fog esni a választás. úgyh agilag teljesen mindegy volt . amikor a saját el?léptetésér?l és a két titkárn?jér?l tréfálkozot k fognak leveleket diktálni . Egyvalami minduntalan az eszébe jutott: az. Mi lehetett Sam titka? Celia hiába törte rajta a fejét.. m egpróbálta kikapcsolni a jelent. folytatta: Lehet. Lilian holtsápadt volt. Celia mindk kel váltott néhány szót. Jordan csak így elmenjen. Nagy tekintélyû pénzügyi szakért? volt. hogy figyelembe vette: azon az oldalon csak egy üres telek van odalent.. helyenként parázs vita zajlott mondta Seth. amir?l maga nem tud. A vállalattól csak jelen. aki legy?zte az ellenállást.. aki egy hibás ítéletéért el?ször a hírnevével. Hosszú. akkor vajon Sam. Jelle amre. Mikor kiv totta Samet arra a célra. gondterhelt kifejezés ült. A vállalaton belül mindenki formalitásnak tekintette az ülést. Celiában több kérdés is kavargott. és igyekezett felidézni a múltat. hogy Sam halálának o ka hivatalosan baleset legyen.? Celia nem volt képes b efejezni magában a kérdést. Sam . de még mindig vannak egyes férfiak az igazgatótanácsban. Juliet keményen tartotta magát: egyetlen könnyet sem ejtett a temetés alatt Dwight tüntet?leg távol maradt. és többen is egyértelmûen maga mellett foglaltak állást. Meg amit még utána közölt em fogom elmondani magának. etvennyolc éves úr egy ideje már bottal járt.. hogy nem hiszi. meg tekintélyt.. Szóval nem maga lesz az elnök. Mialatt Celia egy kényelmetlen. és így senkinek nem eshet bántódása.. Sam. A rákövetkez? napokban Celia továbbra is mindent megtett azért. mely az övé maradhatott volna. Seth beszámolt arról. Huszonkét éve történt.. Az arcán komor. amire egyébként sem kaphat már soha többé választ. Akkor eszmélt rá Celia. azon a reggelen. Preston O'Hall orant. hirtelen gondolt egyet. ahol a férfi az állását kockáztatva védelmébe vette: Azért állok itt. Az angolbarát Sam. aki bámulatos jóstehetséggel felismerte e gy brit kutatóintézet jelent?ségét: Azt akarom. amit tett. égbekiáltó igazság alanság. Celia. hogy meghatározott id?re neveztek ki elnököt. mert senkinek nem volt szíve vitába bocsátkozni velem.. Akadnak asszonyok..és van még valami. Sam az esküv?jén. és istenemre mondom. hogy ezt felfedezzék. mikor a férfi meglátta ?t ott.. összecsukható széken ült a kis kápolnában.. Sam. akkor valamennyien rövidlátó bolondok vagy unk . és ráállította Celiát a célegyenesre. Seth Feingold lépett be Celia szobájába néhány perccel az igazgatótanácsi ülés befeje . Nagyon is elhiszem válaszolta végül Celia. hogy Mrs. Andrew is elkísérte. hogy tanús hagyjuk. Ez sikerült is. mire padlóig nyomta a gázpedált és nekilódult. aki évek óta az igazgatótanács tagjaként tevékenykedett. láthatóan je legvégén járt. hogy Sam felvette ügynökn?nek. Ez volt a kívánságuk.. hogy most bevégezhetné az életét. Az igazgatótanács két pártr dt. hogy új e válasszon.. Azon tûn?dött ogy már régebb óta tervezte-e Sam. Miu ia nem válaszolt.. hogy maga legyen a jobbkezem . miel?tt eljött volna a temet?b?l.. ám a gy .

hogy megmondjam. O'Halloran legföljebb hat hónapot vállalt. me t ahogy Sam akkor mondta -: Vannak a cégnél. Húsz éve kötelezte el magát egy tudományos gondolatnak. De elárulhato egenlégiós után akarnak nézni. Mert kiteljesedett asszony vagy. Ha ezt tenném. egy álomnak. Celia. Ezért nem kell egy pillanatig sem bánkódnod amiatt. 9 Vincent Lordot mintha kicserélték volna. Viszont másfel?l furcsa. amit Sammel folytatott é ekkel azel?tt. és halkan azt mondta: Sikerült is. a törvény el?írásainak n. miért van így? Legyen szíves.. mint mindent. szívem. Ha majd végzek. Celia felállt és szenvedélyesen átölelte a férjét. okos asszony. Seth elhúzta a száját. ahogy van. akkor most azt mondanám. vacsora közben. aki is mer. Celia megrázta a fejét. Talán ezt nem kellett volna megmondanom magának. És akarod. T e vagy a világ legjobb felesége. Aha. és csaknem minden férfin fölényesen túlteszel. mikor csak ügynökképzési igazgatóhelyettesnek nevezték ki igazgató helyett. nagyon. de ?szintén szólva. Pardon. hogy tipikus n?i viselkedés . A két évtizednyi munkának most érett be a gy Végre megalkothatóvá vált a szer. annál inkább ugyanazok maradnak. Az esemény nemcsak Winnie-t és Hanket töltötte el kitör? örömmel. Plus qa change. de az egész Jordan családot. A Hexin-W-r?l Lord els? elnevezése továbbra is tartotta magát rengeteget beszélt . ami ma történt. Gondoltam. Celia eltûn?dött. Energiát és boldogságot sugárzott. Csak néhány tényt akartam köz i. azok a vesztesek.zniszr?l nem sokat tudott. Minden szempontból kiteljesedett. Nem bírom elviselni az igazságtalanságot. Talán mostan megpróbá atnánk ikrekkel is. Most azonnal. tudja. Bruce pedig Pennsylvaniából telefonált Winnie-nek. Minél inkább változnak a dolgok. ha én a maga helyében volnék. és az álom végre megvalósult. mert akik ezt a döntést hozták. Ezen id? alatt az igazgatótanács meghoz za majd a végleges elnök személyér?l szóló döntését. mindketten lelkesen gratuláltak. És mit jelent pontosan ez a meghatározott id? ? kérdezte Celia. Lisa Kaliforniából. És külön zért jöttem vissza. csak azután válaszolt: Igen. csodálatos anya. az is els?sorban az igazgatótanácsi üléseken ha llottakra korlátozódott. mert mindenki. Megcsókolta. és amit tudott. hogy rendet teremtsek. Úgyhogy már nincs szükséged a titulusokra meg a hivatali díszre. hogy nem zavar annyira. hogy A pokolba veletek mind! . mint amennyire néhány évvel ezel?tt zavart volna. amit meg is fogok tenni. Winnie. és erre el?bb-utóbb maguk is rájö Andrew elhallgatott. Nem akartam beszédet tartani. és itt hagy nám ezt a kócerájt úgy. a szülés akadályát is könnyedén vette. Fantasztikus kis porontyom van ragyogott a kórházi ágyon. de alig ismerte. amiben rajta kív szinte senki nem hitt egy olyan szert akart felfedezni. és szerettelek volna egy kicsit felvidítani. akik képtelenek lenyelni a dolgot egyel?re . doktor úr nevette el magát Celia. Celia többször is találkozott O'Hallorannel. idézte magában a francia mondást. Nagyon megsért?dtél? kérdezte Andrew este. akkor egyb?l felhördülnének.és emberkísérletek befejezése volt hátra.. plus c'est la mérne chose. Ez a beszélgetés eszébe juttatta Celiának azt a párbeszédet. ak kor talán. Winnie egészséges kisfia másnap született meg. ami kiküszöböli a többi szer káros mellékhatásait . De várjuk ki a végét. ami más. addig veszélyes gyógyszereket jótékonnyá é ossá tesz már csak az állat. Ezerszer bebizonyítottad minden erénye et. kötelességtudó és els? osztál nkaer?. hogy mennyit érsz még azok a hímsoviniszták is a Felding-Roth igazgatótanácsába akiknél a kisujj ad is többet ér.

Úgy kezdte. Ám még ehhez az utóbbi két metódushoz is évekig tartó kísérletezések szükségeltettek. patológusoknak és statisztikusoknak egész armadája csak annak a szent célnak a szolgálatába állította a tehetségét. Lord mindezek ellenére vagy éppen ezért úgy döntött. Az is nagy érdekl?dést váltott ki. Grat lált a kinevezéséhez. hogy soha nem fogja feladni a harcot. a lehet? legcsekélyebb mérgez? hatással.. hogy két évvel korábban. és ezután egy teljesen új szert fejlesztet tek ki. és hozzátette: . A Hexin-W tehát rendkívül sokolda szernek ígérkezett. Lord magyarázatára a hallgatóságából többen tapsolni kezdtek. melyik rendellenességet lehet gyógyszerekkel korrigálni. hatásos szer el?állítása volt. emlékezett rá. hogy képletesen szólv ejobbot nyújtson Celiának. mert figyelemmel kísérték a szabad jelentéseket. de mivel nem ?k voltak azok. Celia és mások jelenlétében. Lord felvillanyozódott hangulatában még arra is rászánta magát. mi történik majd az ízületi gyulladással. hogy régi szere b?l újakat fejlesztett a szerves kémia alapján. vagy anélkül. A leukociták felhalmozódnak. hogy a régebbi módszernél ma az jobban megfelel a céljainak meg a temperamentumának. Ez a k s harlow-i késedelem azt jelentheti. vagy ped g tabletta formájában veheti be a beteg a másik szer mellé. mert manapság a módszerét már elavultnak tartották.. de a pontos részletek továbbra is a Felding-Roth titkai m aradtak. megesküdött. hogy a szert kétféleképpen is fel lehet használni. En yeként nincs gyulladás. és a beteg állapota egyre romlik. Lord felfedezett. a végtelenségig új. A Hexin-W-vel ezek a veszedel mes mellékhatások megszüntethet?kké vagy jelent?sen csökkenthetekké és enyhíthet?kké válnak. a genetikait alkalmazta. akikkel tárgyalni kezdenek az üzletr?l. D mas gy?zelem volt ez egy fáradságos. állatorvosoknak. és szörnyû fájda mai vannak. miután már vagy ezer összetev?vel k ezett sikertelenül. igaza lett. ha a mi kutatóink fedezték volna fel. és megértették a szer korszakalkotó jelent?ségét. fizikusoknak. hogy a Hexin-W kerül el?ször a piacra. klinikai gyógyszerészeknek. amit a jelek szeri nt Dr. Vincent Lord kutatómunkájában a nagy áttörés három hónappal azel?tt következett be. mire az engedélyezési kérvényt benyújthatják a minisztériumba. Az állatokon és embereken végzend? összetett tesztprogram miatt még így is két évbe t k majd. hogy a Hexin-W segítségével mód nyílik egyéb betegségek újfajta gyógyítására is. rengeteg munkával járó. Számot tartott több gyógyszergyár érdekl?désére is. Már több er?s készítményt is kifejlesztettek e két baj ellen. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. Még nagyobb örömöt szerzett neki. Az ízületi gyulladásban szenved?k és a rákos betegek várhattak els?sorban enyhülést a xin-W-t?l. A többi cég feltehet?en csillagászati összegû licencdíj megfizetése ut fel az új szert. Vincent Lord egyszer egy marketingtanácskozáson. Az ennél korszerûbb módszer amely Sir James Blacknek. elmagy arázta. legalább mi szeretnénk az els? k lenni. Egyszerûen kifejezve: a módszere az volt. toxikológ usoknak. A férfi elpirult az örö ozzátette. a SmithKline Tagamet-jét k ifejleszt? kiváló tudósnak a nevéhez fûz?dött az volt. biológusoknak. Maga a folyamat is Lord nagyszerû teljesítményét igazolta. A Hexin-W folytatta Lord megállítja a szabad gyökök termel?dését. és megszûnik a fájdalom. és megvol kudarcra is. fiziológusoknak. Közérthet? nyelvezeten adta el? a mondandój A betegnek begyulladnak az ízületei. hogy a Felding-Rothnál dolgozó specialistáknak ké oknak. hogy a Hexin-W végs? formát öltsön. hiszen felhasználható kifejlesztésénél. és hál' istennek. hogy el?ször megállapították. Egy Celiával folytatott telefonbeszélgetésben így fogalmazott az egyik legnagyob b konkurens cég vezet?je: Persze jó lett volna.ek gyógyszeripari berkekben. de csak ritkán vag oha nem írták fel ?ket a veszedelmes mellékhatásaik miatt. próbálkozásokkal és kudarcokkal tt folyamat végén. A gyógyszergyártási folyamat során hozzákeverhet? egy másik szerhez. akkor forradalmi újdonság született. Röviddel az asszony visszatérte után bekopogott az irodájába. gyullad okoznak. Számos gyógyszergyár jelezte már az érdekl?dését. mint összetev?. amit?l a tagjai elmerevednek. hogy egy aktív összetev? módosításával megváltoztatta a szer kémiai össze tán jött a következ? módosítás. meg a rákövetkez?. Martin Peat-Smith Harlow-ban egy még újabb módszert. mikor a betegség miatt szabad gyökök keletkeznek. Ez akkor következik be. Ám ha sikerrel jártak. Lord csendes kárörömmel nyugtázta Peat-Smith Peptid-7 programjának elakadását. a következ?. am ik magukhoz vonzzák a leukocitákat a fehérvérsejteket. Lo gy visszagondolt. ha kellett.

És maga. Ám azt is ?szintén bevallom. Oké. Kedvesebben folytatta: Köszönöm. Ez talált! mosolyodon el az öregúr. hogy a gyógyszerbiznisszel kapcsolatos ismereteim semmi szín alatt nem hasonlíthatók a magáéhoz. hogy újból itt van. óriási nyereség . E pillanatban különösen nagy figyelme t kell fordítanunk erre a területre. mint eddig márpedig tudom. Én a vállalati gazdálkodásról ok mindent majdnem biztos. hogy Celia a tudományos szempontok híján. Nem tartoztam azok közé. a Hexin-W-t továbbra is a Feldin g-Roth egyik nagy reménységeként tartották számon. Jó tudni. puszta szerencsével találta el az igazat. mint a borotva tette hozzá a számvev?. hogy e zt közöltem a tanács többi tagjával is. de az esze úgy vág. maga Havasi. Mikor a Gergely-naptár az 1978. de nem érdekelte. hogy udvariasan és türelmesen bántak vele. Celia. Havasi. mint maga. Mr. Mi sem egyszerûbb. hogy elvégezzem a munka rám es? részét. hogy nagy kincs. én pedig Celia bólintott az asszony. hogy tudja. és ez megnyugtató. ? pedig tévedett. de csatlakoztam volna a többséghez. ha maga is így szól edig Celiának nevezhetném. A jó barátaim Havasinak hívnak húzta ismét kényszeredett mosolyra a száját O'Hall z elnevezés a bohó ifjúkoromból ered. hadd ismerjem be. ho a a kett?nk közötti munkamegosztást. Most pedig térjünk a tár Szóval a munkamegosztás. hogy a vénember bottal jár. Tudta. Preston O'Halloran id?leges elnöki kinevezése nem sokban befolyásolta Celia mi ndennapjait. hogy ne reflektáljon a fogalmazásmódra. évre fordult. Celiába ismét belehasított a fájdalom Sam halála miatt amit szinte még most sem akart elhinni. Ha már itt tartunk válaszolta Celia . Celia elismerte magában. én is gratulálok magának. míg én hozzáért?an és leleményesen do m? A férfi szelíden korholó hangon válaszolt: Az elnök nem tartozik beszámolni az alelnöknek. Ebben biztos vagyok.. mikor lelkes síel? voltam.Örülök. mikor Sam Hawthorne halá a után nem Celia lett a vállalat elnöke. de kidolgozott a Felding-Rot h részére egy olyan mesteri pénzügyi tervet az elkövetkez? öt évre. amir?l Seth Feingold csak azt tudta mondani Celiának. akik határozotta n ellenezték a maga elnöki kinevezését. Lord ezúttal sem ismerte be. Örülnék. Ezenkívül még azt szeretném megtudni magától. hogy ne legyen közöttünk félreértés. hogy annak idején az asszonynak volt igaza a Mo ntayne-nel kapcsolatban. . Lehet. Mindent el fogok követni. hogy a munkáját nagy hozzáértéssel és leleményességgel végzi. Az id?s O'Halloran arisztokratikus New England-i kiejtéssel így szólt Celiához: Azt akarom. s?t. hogy az igazgatótanács most az egyszer végre józanul döntött. így els?sorban a pénzügyek vizsgálatával fogom tölteni a l?ttem álló maximum hat hónapos id?szakot. ezzel messzire ment jegyezte meg Celia kissé csíp?sen. ha úgy alakul. hogy pontosan úgy dolgozzon tovább. Az elnöki irodában ültek egymással szemben. Jordan. Ezt azzal indokolta magában. Mert azt már elég nehezen tudta volna elviselni. nem tudta megállni. ami röviddel azel?tt még Same volt. hogy nem támogattam a je . O'Halloran folytatta Celia gyorsan. Az évszázad egyik nagy felfedezésének fogják min?síteni közölte Lord tárgyilagos az évek során kissé lehiggadt. az önbecsülése egy fikarcnyit sem csökkent. Most olvastam a in-W-jelentést. hogy úgy véli. mint mikor valaki nyer a lottón. és Celia arra gondolt. hogy többet. Rendben. hogy rosszmájúan viselkedik. hányadán állunk. Mikor meglátta az új arcot abban a szobáb n. Havasi? Mit fog maga csinálni addig. Azt akarom. Ezek szerint mindketten tudjuk. Mrs. S?t olyan messzire mentem. Az új elnök nem jelent meg mindennap az irodájában. A dolog éppen fordítva áll.. Az igazgatótanács rendkívüli ülése utáni napon O'Halloran ?szintén és nyíltan be iával. Arra gondolt. a szemében ez semmiv el sem ért többet annál. A barátságos közeledés ellenére Lord ugyancsak fellélegzett. hogy humorérzéke legal an az új elnöknek.

aki azon a bizonyos dönt? Montayne-értekezleten Celia ellen és a szer mellett foglalt állást. mert tudta. cikkely: A Felding-Roth azt fogja tanácsolni a terhes asszonyoknak. Már nevet is talált az újszülöttnek: a Felding-Roth-doktrína. Egyetlen jelölt volt. mint a normális terhességeknél f ellepõ émelygés és hányinger. hog alloran koszorúér-elzáródás következtében meghalt. akkor mell?zd az alkoholt meg a dohányzást is. Már alelnöksége alatt is fontolgatta az ötlet felvetését. hog y terhességük alatt mellõzzék mindenféle. valamint dohányzástól.Ez id? tájt már Celia is nagy megbecsüléssel tekintett O'Halloranre. beleértve a bort is. bûnbánó.. hogy a receptíró orvosok a Felding-Roth legjobb kuncsaftjai. hogy leszavazzák. A férje akkor azt mondta a család tagjainak: Nem kell gyógyszert szedni minden át meneti kellemetlenség miatt. 4. es edbe ne jusson bármit bevenni. és a Montayne-katasztrófáról be szélge pen. hogy az id?leges elnök több mint négy hónapot volt hivatalban. hogy az asszonyok t erhességük idején tartózkodjanak az alkoholtartalmú italoktól. A szövegtervezet így hangzott: A Felding-Roth Gyógyszergyár ünnepélyesen megfogadja: 1. Ezért 1978 januárjának utolsó hetében sajnálkozással hallotta. ami terhes nõknek készült olyan természetes és korlátozott idejû aszok kezelésére. akár más cégek termékeire. úgy érezte. Bill Ingram. Ingram. Az O'Halloran temetését követ? na ek az új elnök személyér?l. Ezúttal nem vártak két hétig az utód kinevezésével. cikkely: A Felding-Roth aktívan szorgalmazni fogja. meg azért. a lányához fordulva. gyártani. 2. olyan szert.. segített a Felding-Roth-doktrína megszövegezésében.. megérett az . receptre és anélkül kapható gyógyszer használatát v ez akár a Felding-Roth. és szem el artva. anna e. egészséges babát akarsz. ügyelve a fehérköpenyesek kasztjához tartozók érzékeny lelkére is. O'Halloran ízigvérig régi vágású úriember volt. hogy a szándéka véghezviteléhez szüksége van az igazgatótanács támoga Most. piacra dobni közvetlenül vagy közvetve. 3. Celia mondta Bill Ingram. cikkely: A vállalat soha nem fog kutatni. szeptemberben. amit Celia vállalati politikaként akart a lkalmazni. Egyetlen szóba jöhet? küls? ember sem tûnt fel a láthatáron. akinek a jelölését az igazgatótanács szûk negyedóra alatt jóváh ahogy azt már az el?z? év szeptemberében meg kellett volna tennie: Celia Jordan lett a Felding-Roth elnöke és els? embere. A további cikkelye kben helyet kapott a vészhelyzetek megítélésének kérdése is mikor a gyógyszerhasználat életet minden egyéb szempont ennek rendel?dik alá. hogy leírja ezeket a dolg okat. beleértve a dohányfüst belélegzését. Ezek a szavak képezték az alapját annak. hogy egyetlen terhes ass zony se írasson f el vagy vásároljon és használjon a normális terhessége alatt olyan termékek amiket az elsõ cikkelyben határoztunk meg. hogy: Mikor rád kerül a sor. Már év ezel?tt eszébe kellett volna jusson valaki szakmabelinek. kivéve ha azt az orvos írja fel valami ren kívüli egészségvédelmi okból. félt. zavart magatartással fogadta az asszonyt a vállalathoz való . és hálás volt a etlen udvariasságáért. A terhességr?l volt szó. Rég nem olvastam ennél józanabb fogalmazványt. akit id?közben értékesítési és marketing-igazgatóhelyettesnek neveztek k . Egy másik cikkely a kényes orvos-beteg kapcsolatta l foglalkozott.. Andrew még azt is hozzátette. hogy az öregúr influen nak esett. És ha ép. hét hónappal az elnöki kinevezése után. az alkalmas pilla atot lesve. cikkely: A Felding-Roth aktív szószólója lesz annak. És ezzel még korántsem volt vége. és egy héttel kés?bb ?szinte szomorúság töltötte el annak a hírnek a hallatán. Andrew egyik megjegyzése juttatta eszébe. 10 Az alapötlet azon a bizonyos repül?úton fogalmazódott meg benne Hawaiiból hazafelé a ugusztusban. de végül nem állt vele el?. hogy teljesen szabad kezet kapott t?le. Még az elnöki kinevezése után is várt egy darabig.

Caston. amivel annak idején a brit kutatóintézet ötletét fogadták oly ellenállásra számított. A férfi máris igen jó munkát végzett az új beosztásában.. aki egy pénzügyi tröszt vezet?je volt. Az igazgatótanács tovább tárgyalt a doktrínáról. meg kell hogy mondjam. hogyne tanultam volna! Nagyon szenvedtem. hogy Vincent Lord barátja és szövetségese. hogy figyelmeztessen. hogy a Montayne-bukásunkat üzleti el?nnyé változtassuk. akik feljebb léphettek a hivatali ranglétrán. amikb?l szépen lehetn e profitálni? A cég központjának tanácstermében ültek. hogy a terhesség olyan állapot. alaposan felkészült arra az ülésre. éppenhogy így kell tennünk. Lord tudott ingRoth-doktrínáról. Jordannak az az ötlete. Legnagyobb meglepetésére azonban szinte senki nem vonta kétségbe a terve ésszerûségét Az egyik tanácstag. amire most éget?en nagy szükségünk van. ha az indoklás hamis. Biztos. mert ez elejét vesszük annak. melle tte kért szót. Elgondolkozott Etheridge -en. bárcsak lett vol na elég eszem és bátorságom maga mellé állni! Nem kell mindenáron mellém állni figyelmeztette az asszony.. Nagyszerû reklám a többi szerünknek. És ha ez megtörténik is. Celia folytatta: Az emlékek hamar elhalványulnak. és gondolom. legalább nekünk ne legyen hozzá semmi közünk. elvárom. akir?l tudta. Celia a sötét diófa asztalra szegezve a teki így válaszolt: Véleményem szerint. Néhány héttel kés?bb beismerte: Nem voltam benne biztos. i valamennyiünkkel el?fordul. és a vállalatunkat egy új ontayne-katasztrófába sodorják. hogy soha nem fogja megtudni. hogy ennek a hibás döntésnek szörnyû köv ezményei lettek. A válaszom: igen mondta Celia. s?t lehet. Sok dollárt fo ialni. Itt a Felding-Rothnál már bekövetkezett egy terhességi gyógyszer miatti katasztrófa. ami történt. Véletlen balszerencse. a veterán igazgató-ügyvéd. amit az orvo s felír nekik. és mindig nagy segítségemre lesz. és a terhes asszonyok megint bármit be fognak venni. Celiának ennek hallatán kétségbeesett gondolatai támadtak. hogy ma fogják tárgyalni és majdnem biztos. hogy fogok tévedni. hogy mi vagy az utódaink kísértésbe essenek. Észben tartva. A ma szül?korban lév? fiatal n?k többsége már nem szik a Thalidomidra. Clinton Etheridge. hogy teljes jogú tagja lett az igazgatótanácsnak. megfon tolt ember. Néhány év múlva ugyanígy fe be merül a Montayne. tudta. és azt is. feltette a kérdést: Bölcs és szükséges dolog egyszer s mindenkorra elvágni magunkat egy olyan területt? . A jöv?ben erkölcsileg és anyagilag is helyesebben fogunk eljárni a profitot igyekszünk majd máshol megtalálni és a többi válla ot is erre ösztökéljük. tanult az esetb?l. Ami a múltat illeti: volt egy hibás döntése. akit?l Celia ellentmondást várt. hogy továbbra is itt dolgozzak. Emlékez . és ahogy Sam már régen észrevet gyakran képviselte az igazgatótanácsi üléseken a kutatási igazgató álláspontját. hogy egyáltalán nem hallott róla. Ha már profitról van szó.szatértekor. amiért a cégünk jelenleg is keservesen lakol. hogy azok után. Mégpedig azért. de végül is nem maga döntött egyedül. Tudom. amelynek alakítását legjobb egyedül természetre hagyni. amit Sam mesélt neki egyszer a nehézségeir?l az igazgatótanácsban. és ha így látja. Ha netán a tisztelt ta nács többi tagja nem vette volna észre. hogy a támogatás akkor is értékes. Bill Ingram egyike volt azoknak. amin a javasolt Felding-Roth-doktrína megtárgyalását tûzték napirendre. Celia most. Mr. hogy biz hatok magában. közlöm. Mindenki feszülten figyelt. milyen jól dolgozik. Az id? és pasztalás bebizonyította. akarja-e még egyáltalán. Ám végül Owen Norton médiafejedelem mondta ki az utolsó sz . talán ezzel a támogatással fejezi ki Lord sajnálkozás liának a Montayne miatt? Lehet. el?léptetés is történt. hogy az úgynevezett doktrína mutatta fel az atot Etheridge átkozottul okos iromány. és mlékezve arra a heves ellenállásra. hogy ? meg Etheridge megbeszélték az ügyet. És ez vonatkozik a ?re is. és azt kívántam. de aztán figyelmeztette m agát arra. hogy a normális terhesség gyógyszeres befolyásolása milyen tragédiákhoz vezetett. amin a jöv?ben esetleg új. Ezek szerint. Jaj. Adrian Caston. biztonságos szereket fejlesztenek ki. Celia elnökké választása után a vezet?ség újra felosztotta maga között a feladatokat. és els?sorban a gyakorlati megvalósí pcsolatban hangzottak el kérdések. tetszik nekem Mrs.

Tiszteletre méltó etikai álláspontjuk kinyilatkoztatásával minket támogatnak. A televízió egyáltalán nem érdekl?dött. hogy az er?s. bár a nagyközönség körében nem mint Celia remélte. Uram válaszolta Celia egészen ?szintén . shington Post pedig egy hasonlóan rövid hírt dugott el a témáról a lap egyik utolsó oldalán. amibõl egyet bekereteztethet k és kifüggeszthetek az irodám falára. Azok. egyértelmûen ellenségesek voltak. mint hogy nem tehetsz egyszerre mindenkinek a kedvére. . Ezután az igazgatótanács egyhangúlag megszavazta a doktrínát. ?k maguk a jogosultak a betegnek megmondani. Csak így tovább. Néha hasznunkra van ez a je ség. meg a többieknek is. Erre fogok mutatni. mint például most. az is csak akkor. Mrs. Majd meg leszel lepve. A doktrínát beépítették a Felding-Roth reklámtevékenysé ly azonban csak az orvosi és tudományos folyóiratokra korlátozódott. akkor a tévé száguldó riporterei még a b?rünket is lenyúzzák. hogy ilyen hosszú ideig tarto tt. hogy végre tisztelni kezdtük a n?i ítél?képességét. akkor csak ásítoznak és a körmüket piszk A tévézsurnalizmus primitív mûfaj válaszolta az asszony. A gyógyszergyárak különféleképpen reagáltak a Felding-Roth-doktrínára. holott a Felding-Roth sajtóosztálya mindent elkövetett. hogy az újságok alig szenteltek figyelmet a Felding-Roth-dok trínának. fogyasztóknak szánt reklámját. hogy nem írok fel nekik valami ellenszert a rosszullétre márpedig én erre nem leszek h ajlandó. akik még kértek el?le. néhány kivételt?l eltekintve. Ha vis lami pozitív dologgal állunk el?. azt nem konkretizálták. Ha olyan gyógyszert árusítunk. Majd feltétlenül szóljon egy ilyen esetben mondta Ingram kétked?en. Az orvosoknak. sok szerencsét! A pluszpéldányokat postázták ennek az orvosnak. az olya okat. hogy a Felding-Roth szentté akarja magát avatni. gyors hatásra vadásszanak. bi lapban csak pár soros hír jelent meg. Egy-két versenytárs azonban nyíltan kifejezte bámulatát. Jordan. ezzel a megjegyzésével bearanyozta a na at. és társaim nevében csak azt tudom mondani. kéthasábos írást jelentetett meg a gazdasági rovatában. hogy milyen messzire jutnak ezek a hullámok. aminek váratlan káros mellékhatásai vannak panaszk Bill Ingram Celiának . ?szintén mondom magának közölte Celiával egy köztiszteletben álló vezet? . A doktrínát fejcsóválva fogadó orvosok részben azért fejezték ki rosszallásukat.A hosszú tárgyalóasztal túlsó végér?l a nyolcvankét éves Norton Celiára nézett. Talán emiatt történt. Celia eredetileg szeretett volna újságokban és más. Egy gyermekgyóg yász a levelében ezt írta: Legyenek szívesek. A New York Times egy rövid. mert . ha a terhes betegeim sérelmezik . mint a vállalat hivatal s irányvonalát. tetszett. mert ellenzik a receptre kaph szerek közvetlen. ha maradt rá hely. és ezzel kárt okoz a gyóg szeriparnak. A munkatársaikat a tév rra idomítják. Olcsó kis trükk itvány reklámfogás. és a tetted hullámai most ek továbbgyûrûzni. amik túl sok adásid?t emésztenének fel. így óhatatlanul kimaradnak a magvasa bb témák. hogy milyen gyógyszert vegyenek be és milyet ne. és sz yezte: Talán észrevette. semmi egyéb jellemezte egy ilyen vállalat szóviv?je nyilvánosan a doktr ok úgy vélekedtek. de hogy hogyan. hogy az egészségügy közpon szervei élükön a minisztériummal ezt nem néznék jó szemmel. hogy e tervér?l lebeszéljék azzal az indokkal. de aztán hagyta. küldjenek nekem néhány pluszpéldányt. amelyek hes n?k számára forgalmaztak gyógyszereket. akik szerint nem szükséges minden panaszt gyógyszerrel kezelni. Tettél valami jót. Légy türelemmel csitította Andrew. hogy felh a a figyelmüket. A Felding-Roth-doktrína élénk visszhangot váltott ki. De ne búsuljon. nagyon sajnálom. Ám a Felding-Rothhoz érkezett postából ítélve ezek a rvosok elenyész? kisebbségben voltak. nem pedig egy gyógyszergyár. általános kiadványokban is hirdet i. Mindez pedig semmi mást nem bizonyít mondta az asszony kés?bb Andrew-nak . sajná z nem nekünk jutott el?bb az eszünkbe.

én aztán igazán ismerem a dörgést. ne pedig az adófizet?k pénzéb?l finanszírozza. meghívták a bizottsági tagokkal való elbeszélgetésre. veterán képvisel ? munkatársai csaknem egy évet töltöttek a Montayne-ügy vizsgálatával. mikor a szokásosnál nagyobb arányú munkané köszöntött az Államokra. b?séges riporteri részvétellel. Ennek megfelel?en bejelentették. Szeme t hazugság volt. aminek Donahue volt az el nöke. Az egyik legkellemetlenebb hullámot a washingtoni Capitol Hillr?l indították. Hall asson rám. Mikor Celia tudomást szerzett az akcióról. csak ? maga tudhatta. A szenátor rábukkant ezenkívül egy másik. Sajnos a vállalata. hogy a szenátor csicskásai el ognak ásni és közszemlére tesznek minden ízléstelen tényt meg pletykát. olyan id?szakokban. egy törvényjavaslatot is el?terjesztett arra vonatkozólag. Valószínûleg ugyanebb?l az okból. A szenátor ezenkívül szerette magát a szegények és szenved?k szószólójaként. Azzal érvelt. persze. akkor az újkori Egyes okra maradt volna a feladat. A másnapi újságok pedig közölték azt. ho i ilyen kiváltságot óhajt.Másfajta hullámokat vetett viszont a Montayne-ügy. és a választások idején ez nem jön nekünk rossz yantotta ki az egyik szárnysegédje egy meggondolatlan pillanatában. mégis a nép egyszerû gyermekének sz tszelgett. és még akkor sem állt az üzleti körök oldalára. adóból leírható légi utazásainak ellenzésére. igen gyümölcsöz? kisembertémára . Éppen ezért. akkor fizesse meg. Dennis Donahue szenátor. és nagy hangon Dávid pártjára állt még akkor is. akiknek közvetlen ismereteik voltak az üggyel kapcsolatban. nehéz id?szaknak néz elébe. és most jutottak el od hogy az ügyet érettnek min?sítsék uruk és parancsolójuk számára egy szenátusi vizsgálatra. ha Góliátnak történetesen igaza volt. Donahue azon nyomban a helyszínen termett. 11 Ha az ókori görögök nem alkották volna meg a demagogosz szót. és nem gy?zte hangsúlyozni. gondterhelt arca. Gazdag. és már most kezdje meg a felkészülést a meghallgatásokra jogi tanácsadó bevonásáva el. sanyarg ségeként emlegetni. a munkaügyi viták alkalmával. Jordan. hogy december elején a f?városban megkezdi a meghallgatásokat a szenátus kereskedelemetikai albizottsága. a szenátor alkalomadtán beállt a munkaközvetít? hivatalok el?tt kígy elbeszélgetett az emberekkel. de mint általában az elég gyakran ismételgetett dolgok. milyen egyszerûen él és mennyire a földön jár . és sokan elhitték. amint éppen a munkanélküliek keservei allgatja figyelmesen és együttérz?en. A szenátor a demagógok mintapéldányai között is a leg agógabb volt. Azt. és t emély szerint maga is. hogy megismerje és a saját rén érezze. a tanúkat már meg is i ték. A szenátor soha nem fe el megjegyezni a hozzá politikailag legközelebb állóknak: Ne feledjük. és természetesen él? televíziós közvetítéssel. Érdekes módon azonban a sajtó mindig el?re értesült r szándékáról. nevezete mberek els? osztályon történ?. Ha a hatalmas ország bármely szegletéb?l felröppent egy érdekesebb Dávid-Góliát pár . Az setben azt jelentette. ha egyértelmûen ok túlkapásairól volt szó. Mint azt a szenátor egy októberi sajtókonferencián bejelentette. mint els? számú szóviv?. kiváltságos család sarjaként született. Donahue következetese szakszervezeteket támogatta. milyen is az: munkanélkülinek lenni ami elismerésre méltó törekvésnek látszott ifogásolhatta egyetlen józan bíráló sem. Hamar rájött. amit csak lehet. Látszólag ez azt a célt szolgálta. Mindenesetre e két embercsoportot remekül fel tudta használni a céljai érdekében. széles körbe elfogadottá vált. A Dávidok mindig többségben vannak. hogy várhatóan széles körû érdekl?dést keltett volna a dolog. ugyanis Dennis Donahue szenátor urat kizárólag ezzel a szóv al lehetett a legtalálóbban jellemezni. Mrs. hogy az els? osztályú légi utazás . hogy lelke legmélyén valóban együtt érzett-e a szegényekkel és szen l. azonnal felhívta telefonon a washingt oni ügyvédet. hogy a munkaügy a munkanélküliséggel együtt termékeny talaj egy ambició olitikus számára. úgyhogy a munkaközvetít? hivatal el?tt már ott várta ?t a tévések és újságírók elevízió képerny?jére került ismer?s. és biztos vagyok abban. amir?l a tévé el? udósított. Ez tényleg nagyon rossz hír sóhajtotta az id?s jogász. Childers Quentint. hogy a tévén kereszt tunk a tömegekhez és a tömegek szavazataihoz. Másokat pedig.

Valószínûleg azt mondaná. akit a bizottság els?ként óhajtott meghallgatni. hogy kiderítse a fele l?sség kérdését. a teremben lév? vagy száz ember pisszenés nélkül ült a helyén. jelenlév?k valamennyien hallottunk arról a szörnyû. hogy volt humora. akkor majd emlékeztetik a munkatársai. ha mégsem. Nincs .. Ez a kezdeményezése is szép nyi sságot kapott. A szenátor szuggesztív szónok volt. Öltözéke és hajviselete gondosan keresetlen vol t. hogy légi utazásainak bségét egy luxus magánrepül?gépen bonyolította amit vagy a családja tulajdonában lév? cég b pedig a barátai bocsátották a rendelkezésére. aki december els? csütörtökjén.. Az elnök bi szenátor egy dobogóra helyezett U alakú asztalnál foglaltak helyet. akivel élményt jelente együttlét. vagy valami hasonlót. y egyre csak vigyorgott. A szer neve Montayne. hogy vállalja el ezt a pluszfeladatot. amit egészen a közelmúltig a országunkban is felírtak az orvosok és árusítottak a gyógyszertárak. aminek során ártatlan gyerm szellemi és fizikai képességeit semmisítette meg egy gyógyszer. hogy nagyon jól tudta. és ezt Donah ng? pletykák szerint alaposan ki is használta. és m agán is tudott jóízûen nevetni. hogy bombabiztos házasságban t. Az ügyvéd ezek után körvonalazott Celiának néhány washingtoni alapigazságot. Mi. úgyhogy kész válas lesz a maga számára. a javaslat úgyis el fog akadni valahol a törvényhozás egy magasabb lépcs?jén. Õ beszélte rá Quentint. mert magánál egyetlen ügyvéd sem tud többet a Montayne-r?l. és a totojázást az ismert kör s -nek min?sítette. ne próbálja meg Dennis Donahue-t letromfolni. ami nem sokban tért el attól. pufók képpel. Másrészt pedig magára haragíthatja. bels? oldalukon büs mok nagy pecsétjét. és gyakran mutatkozott a nyilvánosság el?tt a felesége és tizenéves gyermekei társaságában Nos. Rajta kívül még nyolc szenátor volt jelen öten Donahue kormánypártjából. hane a politikai ellenfelek táborából is. és kij te. világméretû tragédiáról k ue dörgedelmes hangon a kezében lév? papírlapról a felolvasást . mikor Donahue egyike volt a Montayne en gedélyezését érthetetlenül késleltet? minisztérium birálóinak. Childers Quentinnel. ami abban nyilvánult meg. ez a Donahue szenátor volt az. szép számmal akadtak ?szinte tisztel?i is. Egy yes méretû márványkandallón kívül bézsszínû függönyök ékítették a szobát. mégpedig nemcsak a saját pártjának tagjai között. hogy demonstratívan turista osztályon repült többször is. El?ször is Donahue biztosan emléks ik erre a kijelentésére. a bizottság f?tanácsadó A szenátorok mögött ott ültek és álltak a bizottsági munkatársak vagy tizenöten. mint ostobaság. hogy. aminek köszönhet?en néhányat letagadhato volna a negyvenkilenc évéb?l. ami ebben a he lyzetben több. amit várt. Míg az objektív megfigyel?k azonnal felismerték Donahue-ban az opportunistát. A régi szenátusi épület impozáns. A mai napra vonatkozó tanács így hangzott: A lehet? legbecsületesebben. Donahue büszkén. Egy zöld posztós asztal mellet t foglalt helyet a tanácsadójával. annak ellenére. Emiatt persze különös népszerûségnek örvendett bizonyos hölgyek körében. Aztán meg igazi társasági figura volt. Igaz. bizonyos szemp ból még egy elnökénél is nagyobb. olyan. és persze egyetlen alkalommal sem felejtette el el?re értesíten róla a sajtót. annak ellenére. és én m déktalanul megbízom a tanácsaiban . ott ült a teremben és hall gatta a bevezet?t. hárman enzékb?l. t Donahue-t. hogy bizonyítékot hoz fel arra a két évvel korábbi esetre vonatkozóan. A három hatalmas ablak a szenátus parkjában csobogó szök?kútra nézett. Az Egyesült Államok szenátorainak óriási hatalmuk és befolyásuk van. szálfaegyenesen állt a t szttüzében. nem sokkal délel ?tt tíz óra után összegyûjtötte a szenátus kereskedelemetikai albizottságának tagjait. hogy a meghallgatások az ? rövid nyilatkozatával fognak megkezd?dni. valamint. szemben a tanúkkal meg a közönséggel. mivel az ? hatalomgyakorlásuk kevésbé van szem el?tt. Jó húsban volt. szereplései alkalmával csak úgy sugárzott bel?le a barátságosság. Donahue köpcös kis ember volt. Ezt meg ne próbálja! figyelmeztette Quentin. mint a vadalma. SR-253-as termében ült össze a bizottság. hogy ? is áldozatul esett a gyógyszergyárak ga pagandaszólamainak. még soha egyetlen turistaosztályon utazó polgárt sem kényeztettek úgy.kat ne lehessen az adóból levonni. ami hibátlanul illett a nép egyszerû fia image-éhez. Donahue szenátor úgy tartotta melegen az ügyet. Azt az apróságot viszont elfelejtette a sajtóval közölni. Celia. Ennek az volt az egyik oka. legvilágosabban és legtömörebben kell vázolnia a tények Ne próbáljon meg fifikusnak lenni. Ez utóbbi figyelmeztetés válasz volt Celiának arra az ötletére. amit ? úgy mondott: kellemes kipárnázottság . Ez a meghallgatássorozat folytatta Donahue arra irányul. Az elnök balján Stanley Urbach egykori bostoni államügyész. akire muszáj odafigyelni.

Donahue szenátor befejezte a mondókáját. meg Childers Quentin. sikeres és gazdag múlttal büszkélked? vállalat volt az. Most pedig szeretném visszaidézni az eseményeket folytatta Cel és ismertetni a Montayne kifejlesztésének történetét. akkor is. és az asztalon lév? mikrofonhoz hajolva beszélni kezdett.. Celia ülve maradt. de személytelen is volt. hogy önként visszavonta a Montayne-t. kés?bb pedig más orsz y a minisztériumi engedélyezést megel?z?en az Egyesült Államokban is. tisztelt albizottsági tagok. A Celia által felolvasott tájékoztató nemcsak precíz. mert egy usztrál kormánybizottság megvizsgálta. amelyeket érintett a világméretû tra onahue szenátor pár perccel ezel?tt valósághûen megfogalmazta. már a vállalatot kép iselem. Ez a jelenség a lakoss töredékénél jelentkezett. már biztosnak látszik. Jordan. válaszoljon néhány kérdésre. Személyes okokból. ha nem té ek. éppen ezért lehetetlen volt a tragikus fejleményeket el?re látni a r széles körû tesztelése során. még azon az áron is. ha kellemetlen szóváltásba bonyolódik Dennis Donahue-val. Milyen álláspontra kíván helyezkedni a Montayne miatti lemondásával kapcsolatban. Elnök úr. Ezt h osszas tárgyalások során döntötték el a Felding-Roth központjában és Childers Quentin washing irodájában. óhajtja bemutatni a kíséretében lév? társait? Igen. hogy a Montayne-t érint? minden intézkedése az érvényes törvényekkel teljes összhangban történt a tesztelés.. Quentint jól ismerjük. Egyszerûen csak arról van szó. akk fogok válaszolni. Vállalatom ezenfelül szeretne rámutatni arra is. ha nem valam i kirívó nagy disznóságról vagy törvénytelenségr?l van szó. ia? kérdezte akkor Quentin. A tájékoztatóját a lehet? leggondosabban fogalmazták a vállalat leghozzáért?bb jogászai. szenátor úr. a kutatási igazgató szerepe mindö annyi volt. Ám még ekkor sem volt semmi ok az aggodalomra. Dr. Jordan. A franciaországi Gironde-Chimie. hogy jó színben tüntessem fel magam. ho Montayne nevû gyógyszer felel?s a méhben károsodott magzatok sorsáért. aztán bejelentette: Els?ként Mrs. Tessék. Míg Celiának nyilatkozatot kellett tennie a Felding-Roth nevében. Lord. Mrs. cégem még túl sítette a törvény által el?írt kívánalmakat azzal. Mr. Semmilyenre válaszolta az asszony. hogy mindig erre fog gondol ni. fel akarja olvasni a tájékoztatóját. Donahue bólintott. Ezért szörnyû ostoba az ellenségévé teszi az Egyesült Államok egyik szenátorát. hogy ezzel esetleg v ki másnak a fejére taposnak.. Quentin másik oldalán Vincent Lord ült. A negyvenperces táj ztatót Celia így fejezte be: Vállalatom eleget tett az albizottság felszólításának.. Ez egy hoci-nesze játék. És ezt a viselkedést össze tudja egyeztetni a lelkiismeretével? Teljes mértékben válaszolta Celia élesen. Az asszony csak egy-egy köt?szóval tért el a kezében tartott gépelt szövegt?l. amelyik. legel?ször vállalatom szeretné legmélyebb sa tát és együttérzését kinyilvánítani azon családok iránt. és aztán állni a keresztkérdéseket. bizonyos ösztönös megérzé iismereti megfontolások alapján mondtam le. feltéve persze. és dokumentumokkal tudja biz . az árusítás. akit máris tiszta szívb?l utált. Ha a lemondásom okáról kérdeznek. és eltökélte. hogy magamtól nem akarom felvetni csak a zért.yan kormányhivatal. A szenátusi albizottság el?tt ülve Celia így folytatta a beszámolóját: A Montayne biztonságosságával kapcsolatban semmiféle kétség nem merült fel 1976 jún az ausztrál eset ismertté válásáig. Fontos emberek tucatjai a kormá azon kívül törik magukat a szenátorok kegyeiért. amit el?ször Franciaországban végeztek. hogy újból itt vagyok. örülünk a szerencsének. Celia Jordan. és arról számolok be. és hogy éppen ezért nem lépett akkor a nyilvánosság elé. hogy ha arra kerül a sor. Celia szándékosan beszélt halkan és visszafogottan. hogy annak idején semmi tudományos érve nem volt a lemondáshoz. S?t mikor a szerrel kapcsolatban súlyos kétségek merültek fel. és n meg a minisztérium döntését. ez a iváló hírnevû. de minden szavát jól lehetett ért ni. hogy a vállalat mit tett. ve els?sorban Celia. amiben a szenátor hatalma ami jó és r z ügyek érdekében egyaránt felhasználható a legértékesebb csereeszköz. és továbbítása. a New Jersey-i Felding-Roth gyógyszergyár elnöke tanús kodik. Rövid szünetet tartott. Celia arra is emlékeztette Quentint. ahol egy szenátor ne tudna bármit elérni. Mrs. Bár a tudományos bizonyító elj m fejez?dött be és el?reláthatólag további éveket is igénybe vehet. A hallgatók el?tt lépésr?l lépésre bontakozott ki a Montayne-ügy. Celia néhány szóval bemutatta Quentint és Lordot. Most. Celia alaposan az agyába véste a tanácsot.

Ez ugye körülbelül hét-nyolc hónappal azel?tt történt. ritikus jelentések ellenére se késleltessék a Montayne piacra kerülését. a lóarcú ny ajkú Stanley Urbach tette fel. vagy nem? Celia nagyot sóhajtott magában.. de. Igen. még miel?tt megjelentek volna a Montayne-nel az amerikai pia con? Igen. hogy ismerték-e maguk ott a vá tnál azt a három jelentést. Mr. hogy a lehet? legritkábban húzza mosolyra a száját. és kezdte áruln i a szert a terhes amerikai n?knek? Celia habozott. A kérdés az. Jordan. Err?l majd kés?bb megkérdezzük magát Dr. A beszámolójában ezenkívül megemlítette. hogy el?adást tartson nekünk a gyógyszeripari gyak orlatról. Mi értelme ennek? Minden kérdés gondosan el?készített . Ha a szavakon kezdünk lovagolni. mérlegelni a. hogy nagyon nehéz napoknak néz elébe. aztán így válaszolt: Igen. Urbach. Azonnal elkezdtek záporozni a kérdések. összefüggésben álltprofittal? Nos. Mrs. Jordan. és forgalomba hozták a Montayne-t? Szenátor úr. Persze Lordról volt szó. hogy annak idején ? is ugyanezzel érvelt. Lordot. Megismétlem tehát a kérdést: nyos jelentéseknek a birtokában folytatta-e a vállalata a Montayne-tervet. A kérdésemre egyszerû igen vagy nem választ kérek. Celia már érezte. Lord volt a tanácsadónk. ami bizonyos kétségeket tám sztott a Montayne-nel kapcsolatban. Elegend? nekünk az igen . de ? a Gironde-Chimie autentik usnak látszó adatai alapján döntött úgy. Ekkor vágott közbe Donahue szenátor. a profit mindig is fontos tényez?ként szerepel. amit most én elmondtam. Kutatási igazgatónk. ho y a vállalata az Egyesült Államokban piacra dobta a Montayne-t? Celia számolgatott magában. az új gyógyszerekkel kapcsolatban mindig felmerülnek ellenvélemények. Urbach mélyet sóhajtott. Beleegyezik a tanú a kritikus jelentés meghatározásba? Azt hiszem. hogy a kedvez?tlen. Ám ebben az id?ben a két jelentés még csak bizonyos feltételezéseket tartalmazott... akkor hadd kérdezzem meg: kedvez?ek voltak ezek a jelentések? Nem. Donahue odabólintott Urbachnak.. hogy a f?tanácsadó mire céloz. Várjuk a válaszát.ani mindazt.. Folytassa. Lenne azonban még egy kérdésem. Mrs. Ebben az értelemben pedig a francia meg a spanyol jel entés nem volt ebbe a kategóriába sorolható. nem arra kértem.. A jogász türelmetlen mozdulatot tett. De akkor a vállalat a tudományos tanácsadó javaslatát követte. ismertük. Világos. Ez is helytálló? Nem egészen. Ki az? Celia nem válaszolt azonnal. amennyit körültekint?en ki kell vizsgálni. Továbbra is készek vagyunk mindenfajta együttmûködésre é inden kérdés megválaszolására.. igen. szenátor úr. Maga kedvez?tlen jelentéseknek min?síti ?ket. Jordan. ön utalt arra az els? ausztrál jelentésre. Az els?t a bizottság f?tanácsadója. de az asszony semmiképpen nem akart igazságtalan lenni. az.. Dr. így válaszolt: Utólag persze ez látszott volna helyesnek. és hogy kés ?bb emiatt mondott le. Természetesen igaza van. ahogy döntött. Franciaországból. de hadd szögezzek le valamit: a gyógyszeriparban a kedvez?tlen jelentés kif ejezésnek speciális jelentése van. Jordan! Igen. Nem lett volna jobb és óvatosabb megoldás kérdezte az albizottság f?tanácsadója Felding-Roth alaposabban kivizsgálja azokat a jelentéseket és késlelteti a Montayne piac ra dobását? Celia keserûen arra gondolt. amiket kivizsgált a Laboratoires Gironde-Chimie és megalapozatlannak nyilvánított. és mind a kett?t még a Montayne itteni evezetése el?tt. Mrs. Ám továbbra is alkalmazkodva a jelen helyzetéhez. egy másikat pedig Spanyolországból. hogy még két kedvez?tlen jelentést kaptak. h a jegyzeteibe pillantott. A folytatásról szóló döntés. pardon. Mrs. akinek látszott az :ábrázatán. Mégsem szakították meg a tervüket.

hogy már elí kezett. aminek a végén ott várja ?t az el?re megf ogalmazott végkövetkeztetés. Hallgasson végig. bármennyire is szeretnék. mert halott? Hawaii óta el?ször jutottak eszébe Andrew figyelmezt et? szavai: Ha visszamész. Ügyvédek! nevette el magát Celia kényszeredetten. akkor ki lenne az ügyeletes mumus? Mert hogy egy halott nem lehet az. Mekkora profitra számítottak? Folytatódtak a könyörtelen. az egész egy el?re kikalkulált folyamat.. Miv el maga képviseli a vállalatot. vagyis ez a vállalat felel a tragédiáért. A z egyenruhás sof?r a kocsi mellett sétálgatott. Itt most taktikázás folyik. igen. De mondja csak. hogy ? ül itt Sam helyett. egyel?re az ön meghallgatását befejeztük. Igen ismerte be. nem messze a Smithsonian Intézett?l. hogy emiatt mond le. és az is világos. akik elmentek a limuzin mellett. Azt hiszem. Aztán újra Celiához fordult: Miért akarnák Donahue emberei védeni a maga image-ét? Ha e tennék. akkor így válaszolnék a kérdésére: igen. Donahue meg az emberei tudnak a m aga hajdani Montayne-ellenes álláspontjáról a vállalaton belül. ho feltegye magának a kérdést: valóban olyan igazságtalanul súlyosak ezek a kérdések. Valószínûleg azt is tudják ogy milyen feltételekkel ment vissza a céghez. De tehetnék valamit ez elle n. Éspedig? Hadd magyarázzak el el?ször néhány mûhelytitkot. az igazsá fontos. hogy továbbr s álljon a rendelkezésünkre.. érdekel itt valakit egyáltalán az igazság? Ha amazoknak az ügyvédje lennék. Jordan. az biz tos. Kés?bb viszont visszajött. Celia mégis talált egy kis id?t arra. maga a legkézenfekv?bb jelölt. aminek köztudottan maga a szerz?je. Így gyorsabb. és arról is. A Jefferson Drive-on parkolt az autó. neked is jócskán kijut majd a Montayne-nel kapcsolatos fel el?sségb?l. és zavartalanabbul is tudunk beszélgetni. A jogász szürcsölt egyet a g?zölg? kávéjából. de arra kérjük. Mi ménye err?l? Celia elhúzta a száját. Próbáljon meg az ? fejükkel gondolkozni. Ám a Montayne-nel kapcsolatban az az igazság. Celia kínszenvedésének az ebédszünet vetett véget. súlyos kérdések. értem. mikor enny a lényeg közelében tapogatóznak? Nem is olyan régen ? is nem ugyanezeket a dolgokat kérdezt e volna? És nem a sors iróniája. Vincent Lordot is meghívták a limuzinebédre. 12 Quentin meg Celia szendvicseket evett és egy termoszból forró kávét ivott annak a limuzinnak a hátuljában. és ezzel felvállalta a Montayne miatti felel?sség m agára es? részét. és egészen biztosan olvasták a Felding-Roth -doktrínát. Ezek után a szenátor fennhangon bejelentette: Ebéd után a kö tanú Dr. Ami pedig magát illeti. mikor ezt az étkezési módot javasolta Celiának. mint bárhol másutt mondta Quentin. Hisznek egyáltalán az ügyvéd miben? . ?t ugyanis már semmiképp sem érhetik el. méghozzá ugyanilyen meggy?z?en. Quentin keserûen elmosolyodott. Be akarják feketíteni magát személyesen is szólalt meg egy id? után Quentin. Donahue szenátor így szólt hozzá: Mrs. Kizárt. Mint már annyiszor. Mi lenne a véleményem? Nem örülök neki. mert rendkívül alapos emberek...csapda. mondván. Dönt? fontosságú volt ez a profit a vállalata számára? Igen. és kíváncsian bekandikáltak a kocsi ba. de ? kitért el?le. maga valóban lemondott. aki már soha nem fogja tudni m egválaszolni a kérdéseket. hogy a Felding-Roth hozta forg alomba. Quentin odabólintott e y csoport turistának. amely a régi szenátusi épület el?tt várt rájuk. Andrew-nak rnost is igaza lett. így tartották. hogy politikai ujjgyakorlatról van szó bólin t Celia. Hát akkor miért. Az il toknak amik egyébként politikai ujjgyakorlatok mindig megvan az ügyeletes mumusuk. és hozzátette: Természetesen elmondhatn k az egésznek az ellenkez?jét is. hogy ne tudjanak róla. Vincent Lord lesz.

fejtse ki ezt részletesebben. most hirtelen felegy enesedett a székében. de aztán határozottan így válaszolt: Igen. A piszok gazember! Celia el?vett egy papírlapot. Mi változna ezzel? Ezen a meghallgatáson semmi. aztán hirtelen megállt a toll a kezében. De megismétlem. Így viszont a vásárra viszi a b?ré A délutáni ülésen Vincent Lord vette át a tanúk mikrofonját. Javasolta a szer piacra dobásának késleltetését? Nem javasoltam. jól mondja. nem voltam egészen nyugodt. Valószínûleg épp az ellenkez? hatást érnénk el vele. A tudományos szempontoktól el intve. hogy Montayne-pártia k. Az albizottság f?tanácsadója a jegyzeteibe pillantott. Dr. Undorodva gyûrte . Lehettek volna. hogy megkérdezze: A Montayne egy sült államokbeli premierje el?tt váltak ismertté a cégénél az ausztráliai. Felel?sségem arra terjedt ki. Lord folytatta Urbach . aki eddig csak fél füllel hallgatta Lord vallomását. Nemcsak hogy a Montayne-terv folytatása mellett volt. hogy tehet valamit értem. Ez nem hit kérdése. akár ösztönös is. Márpedig ezek al apján nem volt arra okom. Celia csak ült döbbenten. Lenne még egy oktor úr: miután elolvasta ezeket a bizonyos jelentéseket. Körülbelül negyedóra múlva jutott el Urbach ahhoz.. nyugodtan válaszolt. Ahogy akarja sóhajtotta az ügyvéd szomorúan. Készséggel. vita robbanna ki közöttük.. francia meg spanyo elentések. nem volt valami rossz el?érzete. Azt mondta az el?bb. hogy a késleltetést javasoljam. Kérjük. de szavazott is rá azon a bizonyos ülésen. hanem döntéshozatali joga is. Miért nem? A késleltetésr?l szóló döntés ebben a stádiumban már a vezet?ség hatáskörébe tartoz gazgatóként nekem csak tudományos szerepem lehetett az ügyben. Az albizottság f?tanácsadója ezek után a Montayne-terv kezdeti lép érdekl?dött. Lord. és odafirkálta Quentinnek: Ez nem igaz. Ott volt egyfel?l a tudomány.. Mit? Az albizottságnak vannak olyan ellenzéki tagjai. Jól mondom? Azt hiszem. Most is Urbach kezdte a meghallgatást. én is így fogalmaznék.. Ám szívességb?l az egyikü egtehetné. igen. Na és mit számít ez? Mert mi lenne. a Laboratoi Gironde-Chimiet?l kapott információkat tudományos szempontból elemezzem. ami magának is be kell látnia lehetetlen helyzetbe hozná ?ket. támogatója és szószólója maradt a yne piaci bevezetésének? Nem. Dr. Van egy ellenzéki tanácsadó is. és nem is rólam van szó.. hogy ennek semmiféle tudo mányos alapja nem volt. javasoltam volna. akkor javasolta volna a pi acra dobás késleltetését? Lord megint habozott. Segítene ez a Felding-Rothnak? Nem. Lord minden kérdésre magabiztosan. Dr. Celia. és kigúnyolta Celia kétségeit meg a késleltetésre tett javaslatát. szóval. Ám ennek a szakmának velejárója az állandó ambivalencia.Próbálkozik az ember. Donahue szenátor odahajolt a mikrofonhoz: A tanúnak a következ? kérdést szeretném feltenni: ha nemcsak tudományos felel?ssége tt volna az ügyben. Eddig még egyikük sem szólalt fe valószínûleg nem is fog. Akkor felejtsük el mondta Celia rezignáltan. és csak úgy rö meg a vádak cáfolatai. Lehettek volna. mert ezzel esetleg azt a látszatot kelthetnék. vagy voltak is? Hát. akik barátságos érzelmekkel visel tetnek a maga iparága iránt. Maga is így fogalmazna? Hát. másfel?l pedig az emberi megérzés. h ost felállna. Ha jól értem. amin S am elnökölt. hogy a rendelkezésünkre álló. szenátor úr. ami által maga egy kicsit jobb színben tûnhetne fel. Lord szemérmetlenül hazudott. akkor valamiféle dilemmában volt? Hát igen. és nem hitt a fülének. Köszönöm. Tudományos elemzésr?l beszél makacskodort Urbach. azzal a három jelentéssel kapcsolat an? Lord most el?ször habozott a válaszadás el?tt. hogy kérdéseket tesz fel a maga személyes szerepével kapcsolatban.. hogy beszélj en a tudományos múltjáról. s el?ször arra kérte Lordot. Lord. megkérd?jelezné Lord becsületességét.

Ha jól tudom. hogy ítélkezzenek. h biztonságos. hogy err?l nem szólt. amit szívb?l ü támogatást kapunk majd. amikr?l Celia remélte. aki keresz tkérdéseket tett fel Dr. Aggasztották Mrs. Néhány további kérdés után Lordnak megköszönték a tanúskodást. Szervezetünknek nem állnak rendelkezésére olyan kiapadhatatlan pénzforrások dollármilliók . Az asszony nem pillantott arrafelé. Stavely nagy leveg?t vett. Akárcsak a két évvel azel?tti találkozásukkor. az szony most is vonzó és ápolt volt. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet vezet?je magabiztos léptekkel me t el?re valamelyik hátsó sorból. Elnézést. A Montayne-nel kapcsolatban Stavely kijelentette: Sajnos a tiltakozásunk a pénzhiány miatt nem lehetett eredményes. Szóval arra akarok kilyukadni. az biztos. Jordan látogatást a szervezetüknél? kérdezte az albizottsági f?ta dó. ho ezdetekt?l ellenezték a Montayne egyesült államokbeli bevezetését. hogy a tapasztalatok mást mutatnak. és elbocsátották. Stavely a jegyezeteibe pillantott: 1978. Divatos. Valóban. és elhagyta a termet. Meg tudná határozni pontosan. hogy miért hiszi a szert biztonságosnak? Arra tisztán emlékszem. ám a szert még nem árusították. miközben pontosa n tudják a Montayne esetében is tudták . Megmondta Mrs. ahonnan nem mes ült Celia meg Quentin. hogy mi a látogatásának a célja? Azt mondta. mégis egyszerû gesztenyebarna kosztümöt viselt. hogy a szervezetük ebben az id?pontban mindent elkövetett. Mikor tett Mrs. Beszélt az orvosi képesítésér?l. a szervezet negatív véleményér?l a gyógyszerekkel kapcsolatban. Persze nincs is meg a megfelel? orvosi képesítése ahhoz. anélkül hogy egyetlen szót is váltott volna Celiával. hogy nem örült neki. hogy mivel a Montayne-nel kapcsolatos véleményük helytállónak b zonyult. Maud Stavelyt szólították. hogy akkorra az az ausztrál Montayne-per már elég na gy nyilvánosságot kapott? Urbach udvariasan elmosolyodott. hogy az ilyen Montayne jellegû szerek biztonságosak. a New York-i központú szer e felépítésér?l. mire Stavely folytatta. Többek között a Montayne is szóba került. Pár perccel kés?bb ugyanezt a témát kezdte feszegetni Stanley Urbach. Stavely visszamosolygott. hogy ilyesmir?l ítélkezni tudjon na. hogy mi döbbentette meg? Igen. Donahue elmosolyodott. Az is igaz. hog Stavely profi módon és meggy?z?en beszélt. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel ezen dolgoztunk. azzal áltatva az orv t és a fogyasztókat. Beszélt arról. Én természetesen nem értettem ezzel egyet. beszélni akar velem. a szervezetéhez érkez? támogatások megsokasodtak. és arról. szenátor úr. majd pedig Dr. hogy elkerülhet?e znek. november tizenkettedikén. hogy Mrs. és azt állította. mint amelyeket lding-Roth-féle vállalatok az értékesítési propagandájukba pumpálhatnak. Lord tant. Következ? tanúként Dr. A Montayne mellett érvelt. doktorn?. Jordan még az ausztrál tárgyalás . Itt az én feladatom a kérdezés. Még feléje pillantott. hogy ez után a meghallgatás után. nem mintha ez megakadályozná ozzá hasonló kufárokat abban.gombóccá a papírt. ebben az id?pontban a minisztérium már jóváhagyta a Montayne egyesült lamokbeli forgalmazásának kérelmét. így volt? Igen. Stavely felolvasott eg el?re elkészített nyilatkozatot. Stavely hangjából csak úgy áradt a megveté esetre döbbenetes volt. Celia legnagyobb szomorúságára a szervezet f?hadiszállásán tett látogatása került ter z olyan újabb komplikációk árnyékát vetítette el?re. Jordan. Celiának nem tetszett a nyilatkozat hangneme és néhány célzása. hogy milyen keveset tud tette hozzá. doktorn?. Jordant ezek az er?feszítések és a maguk szilárd meggy?z?dése? Hát. Stavelynek. ám azt elismerte. ám Dennis Donahue gyorsan közb evetett valamit: Gyanítom. Ugye emlékeznek arra. hogy folytathassa. Donahue szenátor szívélyesen üdvözölte a tanút. És reméljük. hogy a minisztériumi engedélyt visszavonják? Igen. és a tanúk asztalán lév? mikrofonhoz lépett.

de persze bizonyítani nem tudom. a minisztérium mun katársa.gyz?könyvét sem olvasta. nagy szeretettel átölelte. de ez nem is csoda. De mennyire meg lehet másítani utólag egy beszélgetés lén egét és jelent?ségét bizonyos részletek kiragadásával. de engem nem. Donahue megpróbálja a Felding-Rotht mint közellenséget feltüntetni mondta. aminek a Felding-Roth-d oktrína a címe. igazság szerint gondoltam erre is. akkor rögtön látnia kellett. uram. y a jöv?ben. kezében egy papírlappal. hogy az ? hajdani személyes lépései semmilyen hatással n m voltak a Montayne forgalomba hozatalára. Óriási er?feszítéssel sikerült ülve maradnia. Annak tükrében. nem az volt a benyomása. Le is fogyott. és az is untig elég volt. Köszönöm. és arra gondolt. nem adhatok neked igazat! mondta szenvedélyesen Celia. Jordant. Egymással szemben ültek. a kezemben tartok egy dokumentumot. Minde nesetre ha ezzel a céllal jött hozzám el az a n?. de a múltban rengeteg jótéteménye volt. aztán megköszönték a közremûködését. odahajolt a mikrofonhoz. hallgatta a jelenetet. Celia arra gondolt. és Bejelentették. vegye át t?lem ezt a példányt. Este Celia Madison hotelbeli lakosztályában megcsörrent a telefon. A vállalat súlyos hibát követett el a Montayne-nel kapcsolatban. Csak azért jöttem mondta Juliet . ? a közvetlen célpontja Donahueéknak. Jordan a cégének. Ez az iromány ezenkívül mélyen sérti azokat a keket és családokat. hogy másnap az els? tanú dr. miközben beszélgettek. és azért küldte el magához Mrs. és meg is kapták! csattant fel Stavely. és mikor t belépett az ajtón. Hozzátette. nagyon is. A többiek mind kapzsi dis znók voltak. és olvastam err?l a meghallgatásról. a Felding-Rothnak a képviseletében ment el önhöz? De igen. Jaffee szenátor. és kis híján talpra ugrott. mert éppen itt vagyok Washingtonban egy barátn mnél. Ezt be is ismerte. nem egészen így van. hogy a lding-Roth nyugtalan lett.. az albizottság ellenzéki tagja csendesen megjegyezte: Na de. úgyhogy Celia közös vacsorát javasolt. Celia rögtön felhívta magához. Celia csak nézte. A vállalatnál egyedül maga lkedett becsületesen azzal a mocskos szerrel kapcsolatban. hogy mivel ? a vállalat legmagasabb rangú képvisel?je. Lehet. Celia kedvesen ezt mondta: Hidd el. Celiának elöntötte a vér az agyát. nem merült fel önben. szenátor úr. mert ez a cég tényleg kö lenség. Dr. hogy a Polgárok a biztonságosabb egészségügyért szervezet er?feszít tt a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében. hangsúlyosabbá tételével és a személye l! Donahue szenátor. de megérezte a karján csillapító érintését. kérem.. bár az arca egészen kivö e a düh. gy Mrs. am it a lány visszautasított. a leghatározottabban ez volt a benyomásom. Véleményem szerint ez az úgynevezett doktrína egy undorító. hogy menjen és sürg?sen pótolja a mulasztását. hog el lehet kábítani ilyen hókuszpókuszokkal. hogy Sam és Lilian lánya id?sebbnek látszik huszonhárom évesnél. és a szálloda halljából jelentkezett. Elmagyarázta. Stavelynek feltettek még néhány kérdést. Stavely. ha egy vállalat tényleg beismeri a hibáját és ígéretet tesz arra. amelyek a Montayne áldozatául estek. hogy Vincent Lordd al ellentétben Stavely nem hazudik. hogy hátha neki sikerül megpuhítania magukat? Hát. Donahue szenátornak mosoly bujkált a tekintetében. doktorn?. és most mégis magán csattan az ostor. doktorn?. Ebben talán igaza is van jegyezte meg keserûen Juliet . Érdekl?déssel hallgatjuk. szégyentelen reklámfogá el t?két kovácsolnak egy borzalmas tragédiából. Igazságtalanok magával. hogy nincs se mmi esélye. Gideon Mace lesz. Donahue elmosolyodott. és ez . egyszer már olvastam. Ezek szerint van róla véleménye. ahogy letette az iratot. És mondja csak. Mondtam neki. Dr. Juliet Good smith volt az. A véleményemet kérték. Köszönöm. Nem. Ha még nem olvasta.

Ekkor hangzott el a szájából az a szörnyû Nem tudom válasz. Eddig a pillanatig úgy tûnt. És bármilyen hibát követett is el az apád (amiért drágán megfi t) folytatta Celia . amelyben ismertette. akir?l tudta. alig kétéve orában olyan szanatóriumban ápolják. hogy a kisfiú soha nem fogja elhagyni azt a helyet. Persze bólintott Celia. azzal semmit sem érsz el. Minden csodálatosan ment mindaddig. Hogyan higgyem ezt el? ellenkezett Juliét. A keresztkérdések során. Juliet férje. Dwight iszonyúan haragudott az apámra. Mikor Juliet konokul megrázta a fejét. amit a magatehetetlen és gyógyíthatatlan betegeknek tart nak fönn. Akkor miért engedélyezte?! kérdezte csaknem ordítva Urbach. Erre nem lehetett mit mondani. jelentette ki. Ekk említette az ausztrál jelentést. Próbálj megbocsátani az apádnak kérlelte Celia. csak a saját helyzetedet nehezíted. Eszébe jutott. de még inkább rám. Ez mindenkit tönkretett volna. és hamarosan azt sem tudta. Most is izgatott optimizmus töltötte el. és Jehovaként dörögte: Maga. Én. Már egyikünk sem volt a régi. a halála után nem meg.olytatódni fog a jöv?ben is. Adott nekem abból a gyógyszerb?l. Bár Celia maga sem találta helyénvalónak ezt az indokot. Válunk. rászabadította ezt a veszedelmet Amerika asszonyaira és védtelen magzataira. védekez? hangon. Ekkor döntöttünk úgy. Ebbe soha nem tudtam volna beleegyezni. ami késleltette az engedél yezést. hogy elválunk. nem tudom válaszolta Mace szenvedélyesen. hogy ezt a helyet ép b?rrel. ám dadogva. Celia hozzátette: Remélem. hogy van Dwight. Gideon Mace vo lt. tudta. Be akarta per elni a Felding-Rotht és személy szerint aput is. mindenki legnagyobb meglepetésére. Kés?bb megemlítette ezt . aki a legj obb belátása szerint cselekedett. hogy fiú-e vagy lány. mikor is Mace hirt gzavarodott. mer úgy gondolta. hogy az a házasság jó szövetség lesz. és Celia arra gondolt. hogy a Montayne a sz erencsétlen gyermekek sorsán kívül még hány tragédiát és mennyi szomorúságot okozott! 13 Az albizottsági meghallgatássorozat leginkább szenved? tanúja Dr. aki a kihallgatásnak zt a részét vezette. de nem sikerült mondta morúan Juliet. ártatlannak nyilvánítva fogja elhagyni! A bûntudatnak el ke ll kísérnie magát egészen a sírig! Néhány perccel azel?tt Mace. Ezért ne várja . Akkor aztán kiderült. Rövid saját nyilatkozattal kezdte. mégis sajnálta a férfit. Donahue szenátor mutatóujjával vádló ce-re mutatott. hogy mi van vele és miért. sem pedig disznó. hogy Mace bár láthatóan ideges volt ura a helyzetnek és számot tud adni a minisztériumi ténykedésér?l. A tanúra záporozó kérdések során elérkeztek az ausztráliai ügyhöz. egy drámai pillanatban. amelyhez hozzátartozott a Montayne engedél tetési kérelmének elbírálása is. hogy már most. milyen mélységesen liet meg Dwight esküv?jén. míg a baba néhány hónapos nem lett kezdte Jul et színtelen. nem volt sem kapzsi. Ha ezt most. és yen pótlólagos kérdései voltak ezekkel az adatokkal kapcsolatban. hogy az engedélyezés el?tt súlyos kétségei voltak a szerrel kapcsolatban az ausztrál jelentések m att és ezek a kétségei mindvégig megmaradtak. Ennek a szerencsétlen válasznak a hallatán felbolydult a terem: a hallgatóság szörnyü ködött. Ezután még egy darabig megkíséreltük menteni a menthet?t. Jézus Mária! Celia megrökönyödése ?szinte volt. végül kielégít? válaszokat kapott. Jó ember volt. bevallotta.. Szándékosan nem érdekl?dött Juliet fia után. Bele akarta taposni ?ket a földbe úgy. Donahue pedig a fentebbi tirádára ragadtatta magát. Ezekre a pótlólagos kérdésekre. és meg se mondta. hogy ? lett volna a vád képvisel?je. és ett?l fo minden elromlott. a kormánynak és a kormány összes védelmi garanciáinak a képvisel?je volt az. hogy aránytalanul nagy adag felel?sség jut ki neki. Ehelyett megkérde zte.. és hogy örökké tart majd. hogy még nem hagyta jóvá a minisztérium. arra csak kés?bb terel?dött a szó. id?vel jobb belátásra jutsz. hogy lyen hatalmas mennyiségû adatot kapott háromszázhét kötetbenn százhuszonötezer oldalt . amint a Peptid-7-r e vagy a Hexin-W-re gondolt.

amelye hez joguk lenne. Mace. Vagy úgy vonta meg a vállát az ügyvéd.. De hol van a tisztelt miniszter úr? Biztosan ott lapít az irodájában. Ám Celia egész nap nem tudta elfelejteni azt a fröcsög? gyûlöletet. Az ilyen esetekben látszik kristálytisztán mondta az ügyvéd . Ez biztos. Miért akart annyira menekülni? Oké. Ám Celiát nem elégítette ki a válasz. Dr. Quentin szerint még egy gyenge pontja volt az amerikai rendszernek. Nem. és hozzát tte: Vagy talán mégis? . de soha többé ne jöjjön a közelembe! Mace sarkon fordult és elment. Sajnálom. vagy hirtelen az Egyesült Államok egy távoli pontján akadt sürg?s és halaszthatatlan dolga. mint Mace. összeszorított foggal sziszegte: Hagyjon békében! Megértette?! Soha. Mikor kimondta a Felding-Roth ne vét. Így ahelyett. amilyet elia még soha életében nem látott.. Celia fellélegzett. Celiának alkalma volt felel?sségre vonni az el?z? napi vallomása miatt. hogy a minisztérium munkatársai szuperóvatosakká válnak. Mace arcvonásai eltorzultak. Ami érthet? is. Csak azt akarom mondani. kórházakat meg betegeket megfosztják olyan gyógyászati módszerekt?l. mintha az eszébe villant volna valami. mikor kimondtam vállalat nevét. Állandóan az járt a fejemben. Mindenesetre úgy gondoltam. hogy azzal a válaszommal a lehet? leggyorsabban vége szakad a vallatásnak és végre elenged nek. és olyan vad.Childers Quentinnek. Legnagyobb meglepetésére a kutatási igazgató nem utasította vissza a vádat. hanem bûn n azt mondta: Tényleg hazudtam. Celia kerek perec hazugnak nevezte. Ideges voltam. és valamennyiünknek vannak gyötr? kétségeink. mert semmi kedvük kongresszusi bizottság elé hurcoltatni esetleg még meg is feszíttetni. ami itt most folyik. hogy egy olyan állami alkalmazott. Ha nálunk is olyan gorú erkölcsök uralkodnának. és a doktorokat. Mir?l mennyit tud? Lord habozott. sokkal tovább. Mace nem túlságosan kedveli a Montay . Felá lt és együttérz?en odament a kimerült férfihoz. Quentin így válaszolt: Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztert tanácsadó különbizottság segíti a munk ? soron a miniszter személyesen engedélyez minden gyógyszert. Hát ez meg mi volt? kérdezte mögüle Quentin kíváncsian. inkább beláthatatlan ideig kotlának majd a kér ken. az lesz az egyik eredménye. mint mi magunk. és a talányon tûn Mivel Vincent Lord még egy napot Washingtonban maradt. akkor most Mace helyén a mi egészségügyi miniszterün zembe Donahue-val. Kiborítottak azok a kérdések. Hirtelen elhallgatott. akkor ezzel késleltetik az orvostudomány fejl?dését. hogy. megje lenjen a Capitol Hillen és magára vállalja a felel?sséget a történtekért. és szünetet rendeltek el. mint odaát. Nem tudom válaszolta Celia megrendülve. Az asszony szállodai lakosztályában ültek . így nek . Nem mindig látszik. Annak. Ennél többr?l van szó. úgyhogy ha valami baj van. hogy mennyivel job britek gyógyszerengedélyezési rendszere a miénknél. hogy miért. mikor befejez?dött Mace kínzatása. Egy brit miniszter soha nem ten ne ilyen gyáva dolgot nem engedné. Ám a Montayne-nel kapcsolatban semmi jogelle nesség nem történt. akko egyes-egyedül ? felel a parlament el?tt a történtekért. ég? gyûlölet lobbant fel a szemében. aztán kivágta magát: Persze nyilván nem tudhat többet. hogy reális id?n belül áldásukat adnák az olya ontos szerekre. hog ajon mennyit tud az az Urbach nevû fickó. Akkor jött rá a roham. ez az egész ügy elég kínos mindenkinek. Hirtelen döbbenten és ijedten elhallgatott. Miért hazudott? kérdezte. Én a maga helyében nem foglalkoznék ezzel tovább. Mikor Celia megkérdezte. mint az szükséges volna. Mintha hirtelen elvesztette volna az eszét. Bizonyos fokú óvatosság persze kell az új szerek el kapcsolatban. Celia Jordan vagyok a Felding-Rothtól. miel?tt Celia felocsúdhatott volna. Dr. amikre sokan és régóta várnak. de a miniszteré a felel?sség. de ha túlzásba viszik. Nem látszott magán. Persze állami tisztvisel?k is vannak a tanácsadók között. A férfi villámló szemmel.

Nem! Ugyan. Ebben Celia egészen biztos volt. akkor késleltette volna a Montayne piacra dobását. mérges gombát ebédelt. Celiát az ? korábbi vallomásával kapcsolatos má allomásokról kérdezte. Bizony. Az uraság úgy látszik. Mikor Vincent Lord kijelentésér?l kérdezték. Mi lehetne? Megint hazudik. De végül beláttam. A szená saját embereivel is türelmetlenül. Stavelyhez. ingerlékenyen viselkedett. És akit?l néhány napja kapott levelet az egyetemr?l. Vincent. Stavelyt és a szervezetet. Én másként emlékszem rá. mégis üres tekintettel nézett a kamerába. A legid?sebb. amir?l én nem tudok? Esküszöm magának. De beszéltek a Montayne-r?l. Quentin odasúgta az asszonynak: Legyen óvatos. Kihívóa n Lordra nézett. és csaknem biztos. mint ?.. hog y Sam titka bármi lett légyen is az nem szállt vele együtt a sírba. hogy mérsékeljék vag eljesen hagyják abba a Montayne minisztériumi engedélyének visszavonása érdekében folytatott .. és mikor lopva körülné . Remélte. Drága mama és papa! Csodálatos hely ez! Máris megszerettem mindent és mindenkit. hogy nesen tudja magát tartani. amir?l nem tud. azért a színészkedése ellenére ? is csak ember. mint hogy vár. hogy tévedtem. Mikor az orvos befejezte a mondandóját. hogy rá tudja beszélni Dr. aki majdnem ugyanilyen volt ez el?tt tizenhat évvel. Nem kifejezetten azért. hogy a külvilág történései sem fognak eljutni a tud táig. mint hogy az ember gondolkozzon. gondolkozzon és go ndolkozzon. Lorddal a dolgot. Celia így válaszolt: Azóta megbeszéltem Dr. Ám e pillanatban nem tehet egyebet. Néhány gyereknek gyönyörû kis arca volt. hogy tanulhatunk egymástól. ugye? Igen. a Williams Co llege-ból. Celia örült. Egyikük odaát járt Euró tanulmányúton. barátsá l kopogtattam be Dr. hogy a Montayne-r?l beszéljen? kérdezte Urbach. utolsó napján ismét Celiát szólították tanúskodni. bizony gondolta Celia . aki zsebkend?vel törölgeti a szemét. hogy nincs semmi. és bemutatta azokat a diapozitívokat. és ahogy a spec elmagyarázta: Szinte egyáltalán nem képesek megmozdulni. és egy hajszálnyival hars b volt a kelleténél. Láthatatlan kezek támogatták hátulról. dehogy. mert úgy gondoltam. A Polgárok a biztonságosabb egészségügyért f?hadiszállásán tett látogatását illet?en ondta: Vannak bizonyos interpretációs különbségek. hogy itt nincs más feladat. Megidéztek két ideggyógyászt s. és így szólt: Mondja csak. ráadásul valamennyien súlyos agykárosodá envedtek a fejl?désük embrionális szakaszában. Mert Lord a titok más tudója. Én hirtelen ötlett?l vezérelve. Ez a gyermek mondta az ideggyógyász a néma hallgatóságnak soha nem fog tudni ho hasonlóan gondolkodni. Ám a válasz késett egy másodpercet. .. nincs véletlenül mégis valami. mely szerint ha az övé lett volna a dönt joga. A lefényképezett gyerekek teljesen normálisnak tûntek. azon nyomban ismét k?kemény le tt. Am a legszebb mégis az. ám a többségük feküdt. Urbach. hogy a diavetítés miatt eloltották a lámpákat a teremben. Celiának megint eszébe jutottak Sam szavai: Van valami. az albizottság f?tanácsadója. hogy nem ? az egyedüli. Donahue szenátor is rekedten szólalt meg. egy kétéves fiúcska látszólag teljes. Az albizottsági meghallgatássorozat négy napig tartott. Az arcocska eszébe juttatta Celiának Bruce-t. amiket az ottani esetekr?l készített. akik korábban megvizsgálták a Montayne-t?l károsodott gyermekeket. Ám ha egy pillanatra ellágyult is Donahue szenátor. mikor a meghallgatás negyedik. Miel?tt Celiára került volna a sor. És most már azt is tudta. de nem ta értelmét a kijelentése megkérd?jelezésének. Kifejezetten azért ment oda.

aztán intett Urbachnak. mint korábban Mace-re. ahány témában a szenátor úr már odanyilatkozott . Ez a Washington Post 1976. A társai pedig. Celia megérezte a kérdésben rejl? csapdát. Egyetért ezzel az értékeléssel? Természetesen nem. szenátor úr. hogy alá magam egy mûszeres hazugságvizsgálatnak? Nem vagyunk tárgyaláson morogta Donahue. Ez eszembe sem jutott. Egy pillanatra elhal . Donahue gyilkos pillantást lövellt Celiára. hogy egy olyan önzetlen. Donahue mégis elfelejtet te! Ez persze csöppet sem volt meglep?. feledve minden óvatosságot. hogy ez az egész meghallgatás megrendezett cirkusz. mint Dr. metsz? hangon megkérdezte: Ez nekem szólt. h gy felkeresem Dr. Ezt nem mondtam. aki két éve a Montayne engedélyezésének eltetésér?l panaszkodott. De ha mint becsületes nyilatkozatnak mégis volna ilyen értéke. hogy a terhes asszonyoknak szánt Montayne nevû szer minisztériumi engedélyezésének késlekedése az ismert körülmények között e tséges". vagy pedig egy olyan iparág szóviv?jének. Dennis Donahue szenátor ma kijelentette. Most ebb?l az irattartóból el?húzott egy halom öss etûzött újságkivágást. én bizony azt hittem. szenátor úr? Vagy pedig ez a megnyilvánulás pontosan az. Celia minden másról elfeledkezve. érezve. Továbbra is állva. fojtott kiáltások hallatszottak. alaptalan kijelentés. A doktrínának egyetlen becsületes. Mrs. hogy nem biztonságosak. a Feld oth meg a minisztérium fölött. hogy folytas sa. amikr?l el?re tudja. ame ly profithajhász megszállottságában rendszeresen gyilkolja és csonkítja az embereket olyan g yógyszerekkel. elfelejtették figyelmeztetni urukat és parancsolójukat. amely leleplezi. Ott hevert Celia el?tt az asztalon egy dosszié. Készséggel adok magyarázatot! Maga. Urbach kérd?en odafordult hozzá: Szenátor úr? Urbach bizonytalanul várt. Stavelyt. Még Donahue mu nkatársai is feszengtek kínjukban. aminek lát zik: egy végletekig elfogult. amit esetleg kés?bb magam is megbánok! Magyarázatot követelek erre a megjegyzésére! mennydörögte a szenátor. Elnézést. Hadd figyelmeztessem a tanút. és az ítélet már akkor készen volt. Valóban? Ezek szerint tehát önnek meggy?z?dése. maga ugyanaz az ember. Felismerte. Meg attól. Stavely szerint a dokumentum szégyentelen reklámfogás mondt Urbach. amit a kongres szus megsértésének neveznek! Celia. hogy olyat mondjak. Ugyanez a hír más lapokban is megjelent tette hozzá Celia. bevallott célja a vállalat jö eli irányvonalának felvázolása. a vállalatát képviselte? Nem. A hallgatóság soraiból hitetlenked?. és kezébe vette a legfels?t. hogy a Felding-Rothnál senki nem tudott arról a szándékomról. amit eddig nem nyitott ki. elhiva tott személynek hiszünk-e. Celia agyát elöntötte a vér. A látogatása hivatalos volt. akkor sem ezzel a szándékkal íródott. Stavely. Hallhatta. sose lehet tudni alapon. Celia hirtelen valami hihetetlen elégedettséget érzett. asszonyom. Az Urbach mellett ül? Donahue összeráncolta a homlokát. Donahue elkezdett mocorogni. és nevetségesnek nevezte az id?húzást! Ez hazugság! Ezzel valóban kimerítette a sértés fogalmát. Lerázva magáról a rémülten suttogó Quentin csillapító ke t az asztaltól. Jordan? Nem szoktam hazudni. hogy Dr. Az az igazság. Magával hozta. Nem tettem ily n kijelentést. szeptember 17-i számából való. mire Donahue savanyúan megszólalt: Mert ugye minden az értelmezést?l függ. azonnal visszal?tt: Ne akarja. olva kezdett. és hozzátette: Óhajtja. Õszintén válaszol a kérdéseinkre. hogy létezik egy olyan kategória. hogy f?nökük túll?tt a célon. ha tudtak is err?l a kijelentésér?l.ampányukat? Nem. A Felding-Roth-doktrína került terítékre. Quentin tehát mindkét dologban tévedett. aki itt vésztörvényszéket ül a Montayne. hogy óvatosnak kell lennie. hogy ennek a dokumentumnak semmi reklámértéke nincsen. Celiát elöntötte a harag. mikor az els? napon b eléptünk ebbe a terembe? Donahue pontosan ugyanolyan stílusban mutatott Celiára az ujjával.

Jövet lének célja ezúttal az volt. a CBS meg az NBC az esti híradójukban. hogy ragaszkodott a szer azonnali visszavonásához. minden egyes évben igen -t mondott a támogatás folytatására. mit mondott err?l az egyik újságiró: Legtöbbünkne tudomására jutott. E is. amily mindig lennie kellene. Azt viszont egyikünk sem tudta. hogy még mi mondani valója lehet. amib?l egy pillanatra kiemelkedett a rikácsoló Donahue hangja: A meghallgatást ezennel berekeszteni! 14 Ami Celia számára gyászos ügyként indult. hogy Mrs. mind pedig visszatérésének körülményei amiket most már telje nyilvánosságra hoztak szilárd morális elveket valló embert mutattak fel. Néhány nappal azután. hogy embereket gyilkol fordult Celia ismét Donahue felé. mióta ön a kongresszus tagja. Celia Julian Hammondtól tudta meg. igazi él? tévé. mint az emberek gondolnák. akinek az arca bíborvörösben játszott. és az t is megtudtuk. hogyan szavazott a dohányipar támogatá a ügyében. feltûnt az asszonynak. Donahue. mert mind a felmondásának. mint a ennállása óta a gyógyszeripar meggyilkolt. amelyben az szerepel. Maga azzal vádolja az iparágunkat. mert a szenátusi meghallgatáson nem igyekezett menteni a b?rét a munkaadója rovására. És van itt még valami. szenátor úr mondta. Celia az óta az utolsó Capitol Hill-i nap óta nem látta a washingtoni ügyvédet. ne! Hagyja.lgatott. Ahogy kritikus kés?bb a látottakat értékelte: Nagyszerû jelenet volt. A Donahue szenátorral folytatott szócsatáját még aznap este szinte teljes terjed lemben leadták a nagy tévétársaságok az ABC. Például. hogy a tévériporterek és újságírók kötelességtudóan elvégezték a házi felada zdetén alaposan utánanéztek a szerepl?k el?életének. és e zel tiszteletre méltó lojalitását bizonyította. aztán folytatta. Mikor Quentin belépett. A Wall Street Journal így kezdte a vezércikkét: Általában több a tisztesség az üzleti életben. beszólt a titkárn?. meg sem várva a min isztérium reagálását. Üdvö ték egymást. úgyhogy talonba tettük. hogy megérkezett Childers Quentin. hogy nem is tehettünk volna okosabban. és mikor éppen azokat a le abb újságkivágásokat nézegette Julian Hammonddal. Ám ezt Jaffee szenátor az ellenzéki párti csoportból felkiáltott: Ne. Másodszor pedig a t. hogy Celia visszatért Washingtonból. hogy megbeszéljen Celiával néhány Montayne-nel kapcsolatos peres yet. hogy milyen fáradt és rosszkedvû. Jordan éppen a Montayne miatt mondott le annak idején. Itt tartom a kezemben azt a kimutatást. Celia utolsó szavai belefulladtak az általános felzúdulásba. és kivett az iratgyûjt l egy újabb lapot. amiket a sajtóügyekért felel?s alelnök hozo az imént boldogan Celia irodájába. Így a látványos összecsapás utáni cikkek két dolog miatt is felmagasztalták Celiát. szenátor úr. sokkal több embert segített át a másvilágra a tüd?rák áldozataként. A New York Times cikkének ez volt a címe: EGY MERÉSZ HÖLGY SZENÁTORT GY?ZÖTT A Chicago Tribune szellemes szalagcíme így szólt: DONAHUE SZENÁTOR VALLATTA JORDANT VESZTÉRE De más dolgok is kiderültek. az végül legalábbis úgy látszott a személ l ért véget. hogy az elmúlt tizennyolc évben. hadd fejezze be a hölgy. Milyen kell mes dolog hát ilyen egyértelmû és megérdemelten dicsért becsületességgel találkozni. olyan. Nos. . Kiderült. És ezekkel a sz ival. hogy mit kezdjünk ezzel a háttér-inform . A másnapi újságok is f?helyen foglalkoztak a történtekkel. majd Celia hellyel kínálta Quentint. az elnöki kalapács után nyúlt. Hallani akarom.

Hallgatjuk. hogy Donahue szenátor ártani tudjon maguknak. írója pedig Murray. hogy ez a vállalat és személyesen maga is. Jól ismerem Donahue-t. ami még ennél is rosszabb. Az új részek eléggé vadak. úgyhogy az r mindig tudja. Biztos. S ?t. Vonzó. És ha a jöv?b árthat a Felding-Rothnak vagy magának. hogy tetszeni fogtok egymásnak. Celia. és gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki Yvonne tanulmányait. és Martinra is átragadt. Quentin mondta Hammond. Oké. maga nem? Ha tényleg így látják. A kémiai anyagok genfi rendszerét a Nemzetközi Kémiai Társaság felülbírálta. és mindent elkövet. És tudta. és az újságkivágásokra mu Éppen a gy?zelem édes gyümölcsét élvezzük. hogy ez az egész olyan. De néhány hét múlva már senki nem fog emlékezni rájuk. Feladta a saját kis lakását. Egy júliusi péntek este volt. aminek eredményeként bizton remélték megkezdheti majd állatorvosi tanulmá Jól haladt a tanulással. Persze hogy azokra. Csakis az fog számítani. Soha. Miért. Ezt soha nem fogja megbocsátani. Így lett az i . Lehet. Maguk ezeket annak tartják? kérdezte az id?s ügyvéd minden különösebb lelkesedés Természetesen válaszolta meglepve a sajtóf?nök. Rövid csönd lett. A jöv? hét csütörtökjére várták Harlow-ba Celiát néhány New Jersey-i vezet?társával e Ám e pillanatban Celia még messze volt. Tanuld meg. mint a hideg zuhany. most már félek vele találkozni. A férfi elgondolkozott. Celia félel ellenséget szerzett. Er?s. mióta én tanultam bel?le. A jöv?ben legyen a lehet? legóvatosabb. E pillanatban semmit. akkor mind a ketten rövidlátóak hangzott a mogorva válasz. és tán soha nem volt boldogabb. de a Pept id-7 fejlesztése olyan stádiumba jutott. Napközben Yvonne továbbra is a Felding-Roth atóintézetben dolgozott. és mint ahogy egyszer már megmondta m magának egy szenátornak az Egyesült Államokban szinte korlátlan hatalmi lehet?ségei vanna . hogy meg lehetett kezdeni a termék kereskedel mi el?készítését. Celia arra gondolt. Bökje ki. miel?tt válaszolt volna. Ezek itt mind mutatott Quentin az újságkivágásokrá meg azok a tévés tudósítások k. Az állatvéd?k támadása óta eltelt id? alatt az adatok újbóli felvétele sokkal gyorsabb dt a számítottnál. Az új el az lett. Jordan? kérdezte Yvonne Martintól. ahová Yvonne egy éve min en ingóságát áthurcolta. Imádta. hogy máris keresi ennek a módjait. h ogy Quentinnek igaza van. Ne hozza magát v agy a Felding-Rotht olyan helyzetbe. amíg csak él. amit végül Celia tört meg. Intelligens. Mindezek tükrében mit javasol? Az ügyvéd megvonta a vállát. melynek címe A szerves kémia alapjai volt. ügyvéd úr. Mr.Én már úgyis menni akartam. Ne félj. Másfél év telt el azóta. hog y árthasson. a szenátusban. de a után sürg?sen felejtsd is el. Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. Az intézeti fejlemények is a legderûsebb és legbizakodóbb hangulatra késztették az em ert. Martin ahogy meg gített neki. esténként meg hétvégeken pedig konzultációkra járt. mert pénzkidobásnak tartotta fizetni a A nappaliban szanaszéjjel hevertek Yvonne könyvei és jegyzetei. hogy Martin sürgetésére kemény munkába. hányadán áll vele. amikb?l a fél év múl va sorra kerül? felvételi vizsgára készült. és mint kid illiós néz?közönség el?tt. Mostanra már nemcsak hogy újra megvoltak a megsemmisült adatok. Martin elnevette magát. Ez a nagy publicitás semmit sem fog ani. Martin harlow-i házában ültek. Azokra a szisztematikus kémiai nevekre gondolsz? kérdezte Yvonne.mi fog számítani? kérdezte Hammond. 15 Milyen asszony Mrs. Egyenes és becsületes. mi nyomja a begyét. Martin tovább ráncolta a homlokát a tankönyv fölött. akkor ugrani fog. mindez hazai pályán történt vele. hogy a kémiai összetev?k neve utaljon egyben a szerkezetükre is. Na. Kiválóan érti a dolgát. Öröme egész házat betöltötte. Ezt átírták. Hát akkor . amit csinált.

A jó memóriám miatt nem engeded. hogy belépett a Feldin -Rothhoz. Bár Martin édesanyjának lassan romlott az állapota. Nagyon szeretnék már egy kis Peptid-7-et szedni sóhajtotta Yvonne. Martin becsukta a könyvet. bár tudta. Nagyon sajnálom fogta meg Yvonne együttérz?en Martin kezét. de Amerikában van hozzá a minisztérium engedélyére magyarázta egyszer Martin telefonon Celiának. hol az új.3-triol . Néhány hónappal korábban Martin átvitette egy cambridge-i szanatóriumba. Így is történt. Én is veled tartok.4-trimetilpentán . Martin ragyogó tekintettel ránézett: Te angyal vagy! A füstölt hering volt a kedvenc hétvégi reggelije. hogy másnap reggeli után azonnal indulnak. Err?l jut eszembe. Martin apja továbbra is abban a kicsi. Martin boldog volt. mindegy. akik rendszeresen kaptak a Peptid-7-b?l. Néhány nap múlva már tizennégy aláírás sorakozott hirdetményen. az orvosok szerint már nincs sok ideje hátra szegénynek. ahogy a ronda vén kéjenc" zavartalanul tovább közösül egy engedelmes n nyel. aminek ez állt a fejlécén: Önkéntesek figyelmébe. és megkérdezte: Kir?l van szó? Yvonne hátrafordult. aztán pedig a ketrecre mutatott. Holnap meglátogatom anyámat. Az els? humán tesztsorozatnak nem az volt a célja. Azonkívül nem akarlak semmiféle kockázatnak kitenni. Martin húsz vegyületet nevezett meg. ls?ként Martin írta alá a lapot. kikérdezlek mind a két névsorból. Újra meg újra elámulok az emlékez?tehetségeden. Egyáltalán nem használjátok a laborban ezeket az új elnevezéseket? kérdezte. hogy megszabaduljak a fölös kilóimtól. az Alzheimer-kór kérlelhetetlenül haladt el?re. Úgy döntöttek. Martin csak ennyit mondott: Egyel?re nem. A tesztsorozat céljait és potenciális kockázatát is részletesen ismertette a felhívás. Hirtelen elkomolyodott a hangja. A lány egy patkányokkal teli ketrec el?tt állt. hogy aki az intézeti dolgozók közül h ni a Peptid-7 els? tesztelésében. Na. Én ilyen kéjenc kis dögöket még nem láttam. míg a szomszédos ketrecben hasonló jelenet zajlott. azt mondja. hogy útközben la tanulni fogok. ám Yvonne-t kihagyta. hogy a Peptid-7 jótékony hatását tanulmányozzák. csak a szex. a vizsgáztatók viszont számon kérték ?ket a diákoktól. hogy én is kapjak a Peptid-7-b?l? Részben. míg Martin az intézetben átnézte a postát és a számítógép pri napi anyagot olvasta. Yvonne mindahánysz or habozás nélkül rávágta a név párját. amit egészséges humán alanyokon fognak végezni. köztük volt Yvonne-é is. és megrázta a fejét. hogy még hos szú próbasorozatok el?tt állnak. Yvonne az állatteremben sétálgatott. Már húsz napja figyelték az önkénteseket. csak akkor. Mostanában semmi máson nem jár az eszük recbe tett kaja sem érdekli ?ket. Reggel. Martin nézte. Mikor a lá dezte. Ott talált rá Martin valamivel kés?bb. Nagy-Britanniában önállóan is belevághatunk ebbe a kísérletsorozatba. az ecetsavból vagyis a közönséges ecetb?l etanoic sa licerinb?l propan-l. Martin útközben még egy per be akart ugrani az irodájába. A második aláírás Rao Sastrié volt. Csak ritkán. és felkiáltott: Te ronda vén kéjenc! Martinnak felderült az arca. még miel?tt kitûzte volna a hirdet?táblára. mert akkor nem kellett sietni és élvezhette az étel zamatát. hol a régi nevén. vannak-e a szernek káros mellékhatásai. Beszéltem ma apával. de még semmiféle mellékhatást nem tapasztaltak. holnapra füstö t heringet vettem. Egy hónappal azel?tt Martin az intézetben kitûzött egy hirdetményt.2. így hát Yvonne kénytelen vizsgákra bemagolni az új neveket. Sajnálatos módon a kémikusok nemigen használták ezeket a far muci neveket. Martin végül tíz önkéntest választott ki a listáról. a jöv?beli labormunka miatt pedig a régieket is. . A kiírás arról szólt. hanem hogy kiderítsék.2. g yerünk. az írja alá nevét. Talán majd kés?bb. ha nem zavar. Talán ez az gyetlen módja annak.zo-oktánból 2. ahol az id?s asszony immár élet és halál között lebegett. d kényelmes lakásban élt. Rajta. miért. Legtöbben már elfelejtettük ezeket a képtelen neveket. amit a fía nem sokkal azután bérelt ki nekik. Bárcsak nekem lenne ilyen memóriám.

Mikor a heringet vettem. Mert korábban békén hagyta? Az asszony szerint abszolúte. hogy azt. Ezt hogy értette? Én is ugyanezt kérdeztem t?le. hogy alig hagyja nyugtát az ágyban. És ezek ugye nem fiatal patkányok? Ha emberek volnának.. aztán élesen Martinra pillantott. És az új tanulmányról se szólj senkinek. hogy Mickey mos tanában olyan rámen?s és energikus. hogy hány utód születik.. ami tegnap történt. tovább finomított Peptid-7-et kapja rendszeres a dagokban. Szóval. Oké bólintott Yvonne engedelmesen. találkoztam a feleségével bevásárlás közben. Ezzel is megelégsze . amit azokról a szapora patkányok ról mondtál nekem. A számítógép nem fogja tudni megmondani neked. Azután pedig képezz két új csoport öreg patkányt hímeket és n?stényeket vegyesen. Nem szeretem az ilyesmit. Yvonne elkezdett kuncogni. A feltételezések tévútra vihetik az ember yszerûen csak írd le nekem az adatokat. Nem akarom. hogy mostanában lettek ilyenek. hogy ez összefüggésben lehet a. amiben ugyancs ak hiányt szenvedett a szigetország a második világháború befejez?dése óta. a másik ne. mégis k . mintha olvasott volna a gondolataiban. mióta kapják az injekciókat.. Megállapította.. A két hón appal azel?tti választások után a brit történelem els? miniszterelnökn?je került hatalomra. mir?l itt ma reggel beszélgettünk. Már most is meg tudom neked mondani.Martin a ketreceken lév? gépelt azonosító lapra pillantott. Nem ismered eléggé a n?ket. Majd ott tovább beszélgetünk. M rgaret Thatcher és kormánya új vállalkozó szellemet igyekezett meghonosítani. Izgalmas. Min töröd a fejed? kérdezte. de Martin észrevette. ha hétf?n ellen?riznéd azoknak a patkányoknak a szaporodási mutatóját. tényleg véletlen volna? Yvonne. aztán azt mondta: Szálljunk be a kocsiba. Yates. Ezt én is tudom. Aztán arra gondolt.. A hírek után Martin lekapcsolta a rádiót és visszaterelte gondolatait a saját ügyeire Nagyon aggódom jelentette ki. De eddig nem gondoltam. mire elpirult. A lány bólintott. Mit értesz ezalatt? Yvonne habozott. hogy mostanában ? Egészen biztos. Azt mondtad. Azt hiszem. Csodálkozom. el?ször bekapcsolták a rádiót és meghallgatták a hír t. megkérdezte: Mit fogsz csinálni? Szeretném. Ennek megfelel?en els?k között iratkozott fel az önkéntesek listá a. aki azt mondta.. hogy átlagos-e. Yvonne elmosolyodott. Most se gondold! vágott közbe Martin. hogy magasa bb az átlagosnál. aztán azt mondta: Valószínûleg véletlen. Tényleg azt mondta. hogy szóbeszéd tárgya legyen mindaz. hogy naponta hányszor. Az óta a incidens óta Celiával meg a guillotine-on kivégzett patkánnyal. A csoport kapjon Peptid-7-et. Yates mindent megtett. hogy az itt lév? patkányok mindegyike a legújabb. milyen nagysze y a munkájának köszönhet?en Mickey újra fiatalnak érzi magát. a yek kaptak a Peptid-7-bõl. és azt válaszolta. Valami furcsaságon gondolkozom. Ahogy elindultak Cambridge felé. Ezzel nem kell hétf?ig várni. Számítógépes tanulmányt kérek mindkét csoport párzás iról. Tudni szeretném. h ogy Martin kedvében járjon. Martin elnevette magát. már régen nyugdíjban lennének. U gye Mickey Yates az egyik önkéntes? Igen. Els?sorban politikáról volt szó. a laboráns volt a legid?sebb a Peptid-7 önkéntesek között. hogy valami más jár az eszében. hogy kibeszél ilyesmiket. Martin elgondolkozott. De azt követni tudja. optimista id?ket élt Nagy-Britannia. Tartsd meg magadnak. vagy átlagon felüli.

hogy már ez a hajszálvékony kapcsolat is megszakadt. 16 . nem messze a Girton College-tól. És éppen azért. Peat-Smitht az épület mögötti apró mûhelyben találták. mert az öregedés vizsgáló kutatásaink ennyire fontosak. még a legegyszerûbb dolgokra sem. már mondtam neked. Van valamire szükséged? Kéne egy márványtömb. fiam. De a többiekért nem vállalhatom a felel?sséget. megfogta a nagybeteg kezét. De nem értem. hogy elmagyaráztad. amely súlycsökkenést is ere dményez amit végül is felfoghatunk pozitívan és negatívan is . Kifejlesztettünk egy szert. látta. akkor a tekintetében a felismerésnek még a legapróbb szikrája sem v illant fel. Már csont és b?r volt. amelyiket akarod. De arra gon . Már semmire sem emlékezett. Bár nem ett biztosan tudni. Azt hiszem. Peat-Smith. hogy jelent ?s lesz. Ne tör?dj vele. Martinnak az volt a benyomása. és olyan színben tüntethet fel minket. Yvonne ma is ugyanígy tett. Még évekbe telik. mindenképpen el akarom kerülni az olcsóságnak még a g is. Martin egyenesen a szanatóriumhoz hajtott. csak nekem adhatod át ?ket. hogy az édesanyja vigaszra lelt e zekben a percekben.len leszel zárolni az eredményeket. már értem mondta Yvonne. ami megakadályozza ennek az állapotnak a bekövetkeztét. Most értettelek meg csak igazán. hogy komolyan fogják venni. hogy valóban sikerült-e valóra váltanunk az álmomat. most is az ágyában feküdt. miért aggódsz ennyire. Mr. A szanatóriumból Martin apjához mentek. Ilyenk r a lány odaült az ágy mellé. mint rendesen. amir?l azt remélem. és Martin odahajolt hozzá. és a számlát küldesd el nekem. Néhány évvel korábban abban az id?ben. mikor az anyjához ment látogatóba. amit Martin bérelt. hogy szerelmi bájitalt kotyvasztottunk. És most. Ahogy Martin ott állt Yvonne-nal együtt a betegágy mellett. Ott hevertek körülötte szanaszét a szerszámai. Az volt az álmom mondta Martin csendesen Yvonne-nak . hogy készítnék egy követ az anyád sírjára. Má' nem dogozók válaszolta az öreg. de a testét is. Hát igen. de Martin ezúttal úgy érezte. Martin már többször magával vitte Yvonne-t. arra gondolt. Kés? délel?tt értek Cambridge-be. hogy az apám k?faragó volt magyarázta Martin Yvon ne-nak. Igazad van válaszolta Yvonne. Legyen óhajod szerint mondta Yvonne. Hitelét vesztheti mindaz. Az id?s asszony. De az ám sokba van. Azt hiszem. hogy segítsek megtalálni azt a valamit. míg iderül. ahonnan csak szükség esetén emelték ki. és fontos szerepet kap majd a betegségek elleni h arcban. Mr. ? maga pedig egy kis darab márványt csált vés?vel meg fakalapáccsal. Igen. Akkor megmondom. hogy a lány sír. És mélyen hallgass Mickey Yatesr?l meg a feleségér?l. A lakás. mikor még meg se hótt? Martin átkarolta az apját. mintha újb feltaláltuk volna a kígyóolajat. Rendeld meg azt. lakatot tesze a számra. és nem szólt egy szót sem. hogy az édesanyja napról napra sorvad. hogy még ma is dolgozik. Nem szívtelenség ez most. beesett orcákkal és egyre ritk uló hajjal. ez a baj sóhajtotta Martin komoran. Mer má ennél többet nem tudok érte csináln rtinra nézett. akkor bekövetkezhet a legross b. aho l az anyját ápolták. De ha kiderül. mikor Celia ellátogatott hozzájuk a régi még fellelhet?ek voltak az asszonyon a hajdani szépség nyomai mára már ezek is eltûntek. Min tha az Alzheimer-kór nemcsak az agyát pusztította volna. amit elértünk. Mer az ujjaim átkozott merevek. Nem szívtelenség. De nem tudtam. papa. a várostól észak gatra volt. Mikor Martin Yvonne-ra nézett.

oldott volt közöttük a hangulat. Én nem vagyok ebben olyan biztos sóhajtotta Celia . Martin azt már korábban közölte vele: Kifejlesztettünk egy olyan jótékony szert. Mindenesetre hálás vagyok. hogy meg tudjuk oldani házon belül? kérdezte Celia boldog-hitetlenül. Igen. Ha id?nként eszükbe jutott is az a bizo nyos intim éjszaka. milyen rég volt az. rögtön kezdeni akarjuk. Több minden szóba került: a gyártás. Az már majdnem biztos. és azt is hallottam. Nigel Bentley meg a többiek alig gy?ztek válaszolni az amerikai team kér déseire. amelyeket a beteg kényelmesen. hogy valami nagy felfedezést tettetek mondta Celia. Ha az o rvos másképp nem rendeli. ami anában jelent meg az amerikai piacon. és úgy t . Egyre több gyógyszert lehet m ajd ilyen formában bevenni. hogy bezárják-e az intézetet vagy hagyják tovább mûködni. A szert an betegeken is kipróbáljuk. Kimerít? vizsgálatokat folytattunk ez irányban mondta Martin Celiának . Kellemes. de bárcsak neked lenne igaz ad. Ebben az orrsprayben a Peptid-7 egy semleges hatású sóoldatban lesz. hogy az injekciós szerek nem fogynak olyan jól. Az asszony már két napja volt Harlow-ban. hogy nem injekciós beadásra fejlesztettétek ki. -ellen?rzés. Míg Celia Martinnal tárgyalt. jó esélyünk van arra. akkor komo ly szerként elveszti a hitelét. Az el?zetes intézkedések és a minisztériumi en edélyeztetési procedúra miatt kicsit le leszünk maradva mögöttetek. A negyvent?l hatvanéves korcsoportra fogunk koncentrálni. Bár még hátravolt több mint egy év klinikai tesztelés. és e pillanatban épp négyszemközti megbeszé t folytatott Martinnal a férfi irodájában. ami egyel?re még éppúgy lehet kidobott pénz. És folytatták a reményteli. hogy a Peptid-7 legmegfelel?bb cso . ami késlelteti az agy öregedését. a kíséretében lév? féltucatnyi Felding-Roth-vezet? az i tézet munkatársaival a Peptid-7 jöv?jér?l tanácskozott.Teljesen egyetértek veled a szexstimuláló hatással kapcsolatban mondta Celia Mar tinnak. Ez a jöv? útja. Mindketten tudták. izgalmas tervek szövögetését. hogy az inzulinnal kapcsolatban is szóba k erült. s egyú serkenti az agymûködést. soha nem hozták szóba. Celia a jó hírekért cserébe beszámolt az észak-amerikai tesztelés terveir?l. ám különleges esetben ett?l lefelé vagy felfelé is eltérhetünk. A betegséget persze nem fogja meggyógyítani erre semmi remény nincsen . Ha a Peptid-7 úgy kerül be a köztudatba. hogy örülni fogsz neki. Amint lehet. a jöv?re vonatkozó számos kérdésben kellett dönteni. a nyersanyagok és azok beszerzési forrásai. Celia arra gondolt. a költségek. mint valami aphrodisiacum. azután pedig még a kormányokná tt kérvényezni a Peptid-7 forgalomba hozatali engedélyét. mennyit fektessen a Felding-Roth e gy új gyár építésébe. amelyet a szer piaci bevezetésére készítet . tudom. A jelek nagyon biztatóak. hogy az az izód végérvényesen a múlté. a csomagolás. és a legjobbnak ami m toxikus és nem irritálta az orr nyálkahártyáját egy új Felding-Roth-termék bizonyult. egyedül is bevehet otthon. Rao Sastri. hogy milyen formában szedjék a szert a jöv?beli fogyasztók . és még rég az az els? emlékezetes találkozás Cambridge-ben Martin. akik a napokban kezd?d? nagy-brita nniai klinikai kísérletsorozatot fogják koordinálni. Arról is beszámolt. Pontosan úgy mosolyodott el Martin. mint azok. Úgy érted. hogy titokban tartsuk a dolgot jelentette ki Martin. mint aranyat fialó befekte Az is fontos kérdés volt. de késlelteti. akik az Alzheimer-kór kezdeti stádiumában vannak. a termékm dzselés mindez egy olyan mesteri terv részeként. mikor Sam utasítására Harlow-ba látogatott annak eldöntése végett. amibe det ergenst vegyítünk. Az egyik ilyen f? kérdés az volt. hogy az orrspray forma a legmegfelel?bb. Ez biztosítja majd az optimális felszívódást. A harlow-i megbeszélések során megállapodtak. Azt hiszem. Sejtettem. naponta kétszer kellene használni a sprayt folytatta Martin. Sam meg ?közötte. de nem nagyon. Világosan érezték és tudták mindketten. hogy már több ilyen anyaggal kísérleteztek. N emrég csatlakozott a harlow-i intézethez két orvos.

Peat-Smitht utolsó útjára. és moso lyogva azt mondta: Hallottam. Celia így szólt Martinhoz: Különleges és kedves n?. A párbeszéd ezzel abbamaradt. hogy ez a nagy nyugal om túlontúl sokáig uralta az édesanyja életét. Tizenkét év semmit nem számít. Sok helyre el fog jutni. Azt hiszem. Nem hiszem. talán a Martinhoz való vonz uk miatt. hanem szerz?dést köt egy erre szakosodott céggel. Egy egész generációnyi különbség. csakúgy. Ám a döntést New Jerseyben hozzák majd meg. a Saxon Inn éttermében. amit néhány napp szállítottak neki a megrendelése nyomán. Nem a nyugodt óceán. de ez nem kell. akik korban jobban illenek hozzá. ti férfiak! sóhajtott fel Celia. A két n? el?ször kíváncsian méregette egymást. Martin és Yvonne a visszaúton Harlow-ba sokatmondó h . Valószínûnek látszott. hogy tetszet?s. de kis id? múlva. Manapság igenis számít! makacskodott a férfi. Martin felhúzta a szemöldökét. A dologról ne m is esett több szó. hogy örökké így maradjon. mert Yvonne visszatért az asztalhoz. Kés?bb. Ó. hogy nem a Felding-Roth fogja a flakonokat gyártani.magolása egy kis flakon. ah ol tart. Celia elutazásának napján halt meg Martin édesanyja. Még el?tte az élet. Aztán Martinhoz fordult: Van a Felding-Rothna k egy alapítványa. Yvonne. hogy Yvonne is kaphasson egy kis anyagi segítsége t. Mikor a lány elkezdett hálálkodni. Yvonne huszonhét éves volt jól összebarátkoztak. Celia így válaszolt: Éppen ezért maga lesz a legjobb. a korkülönbség ellen negyvennyolc. érdekes csomagolásban lehet árusítan i a szert. mint egy kis ladik a parttól. és nyugodtan visszautasíthatod iskodásomat. Az egyszerû temet végeztével az öreg rögtön hazament. meg tudjuk oldani. Ez a megoldás azt jelentette. de el fogod venni feleségül? A kérdés meglepte Martint. Én tizenkét évvel vagyok id?sebb nála. Semmi közöm hozzá. hanem a szellemi háborgás z élet vonzerejét. akkor biztos ? lesz a legid?sebb. Celia csodálta Yvonne-t. Martin. az apja meg Yvonne kísérték Mrs. mikor Yvonne kiment a mosdóba. Kés?bb egy orvos így írta le Martinnak a id?s asszony halálát: Úgy vált el az élett?l. e pillanatban elintéz?dött a megélhetésed kérdése. Csak ?. Dehogynem. micsoda érzékenységre vall. akik tovább akarják magukat képez ni. ami éjnek idején lassan kisod ik a nyugodt óceánra. hogy a férfi nem a Churchgate-ben fogla lt asztalt. hogy megismerkedhessen Yvonne-nal. Az Alzheimer-kór ett?l megfosztotta az édesanyját. Celia arra gondolt. Martin egy este meghívta Celiát vacsorázni. nne ragaszkodik a szabadságához. Celia egy mozdulattal elhallgattatta. De vakok is tudtok lenni. A pillanatnyi helyzet mindkett?nknek megfelel. Celia és kollégái néhány nappal kés?bb visszautaztak New Jerseybe. hogy erre még ? sem gondolt. azt hiszem. Csendesen lebbent át a holtak birodalmába. hogy a Peptid-7 már ott tart. Ezt meg honnan veszed? tiltakozott Martin hevesen. Az biztos. hogy jelentkezett az állatorvosi egyetemre. hogy tovább faragja azt a márványtömböt. Az el?állítása sem fog problémát okozni egy egyszerû spraytartót k ajd megfelel?en átalakítani. hogy egyesek közületek meg tudjá emteni a nekik megfelel? helyzeteket .. mint én. milyen nagy szerepe van abban. hogy ha felveszik. ami azokat az alkalmazottainkat segíti. Martin szomorúsággal vegyes megkönnyebbüléssel gondolt arra.. Biztos vagyok abban. és találkozik majd olyan férfiakkal. hanem egy másik hotel. Ez a gondolat újból fel sztette Martinban a Peptid-7 jöv?jébe vetett reményeket. minden el?zetes figyelmeztetés nélkül. Mikor Y vonne megjegyezte.

egy már meglév? Puerto Ricó-i üzembe helyezték. molekuláris biológiára specializálódott üzeme. és hosszasan tépel?dtek egy-egy új javaslaton. a negyedik pedig gy) szóból. amelynek során megvizsgálták a eveket. hogy a szer kompenzál . és. Az egyik ilyen a Peptid-7 kereskedelmi elnevezése volt. Egészen zavarba hoz feszengett Bladen . és szép hasznot h . hogy els?sorban a régi szép id?k emlékére jelent meg a me beszélésen. az els? három az angol apperception (tudatosulás. Ne nevezze briliánsnak csak azért. Ingram meg Bladen felidézték a tizenhat évvel korábban t ket. de nincs meg. és mindenki ennek megfelel?en most vagy ha hangulatban van.a vezet?ség gyakorta látogatott a tengerentúlra. és azon tûn?dött. és aki kijelentette. azon morfondíroztam. miért ne nevezhetnénk az új szert Peptid nek. A gyó rgyárat Celia. Az ügynökség kis csapatát Howard Bladen vezette. Mrs. Ha a Peptiduccsol. miután Bill Ingram megjegyezte. A negyedik javaslatot sürg?sen visszavonták. az els? találkozásukat. A vállalat léte forog kockán. értelem) és percipience (felfogóképesség) szavakból ered. Mrs. sem pedig jó véleménye. Bladen a Compent támogatta . Végü b hónapos munka után összeült a legmagasabb szintû vezetés a Felding-Roth központjában. A Felding-Roth reklámügynöksége még mindig a New York-i Quadrille-Brownnal dolgozt ak együtt költséges. mert a kliense vagyok mondta Celia csíp?sen . amit hosszas vita után végül támogatott az igazga s. ám szintén fontos dolgok is. ami leginkább valami fehér kristályos porra emlékeztet tt. Bill Ingramnek tetszett az Appercep. A nevek így hangzottak: Appercep. Azt hiszem. kimerít? tanulmány készítésébe kezdett. a második elnevezés azt jel zi. hogy mi hány ezer dollárjába kerül a cégének. Egy este vacsora közben Celia elmagyarázta Andrew-nak a vita okát: Nincs pénzünk erre a beruházásra. De nem akarok menteget?zni. A tárgyalás el?tt Celia. Bill Ingram meg még vagy fél tucat vezet? képviselte. hogy felröhögjön. Elhangzott még a Genus és a Compen név is. különfé al felírva. az ötletei ma is éppoly briliánsak. Az elkövetkez? hónapokban fontos döntéseket hoztak a Felding-Roth New Jersey-i köz pontjában. Végül Bladen nekiszegezte a kérdést: És magának mi a véleménye. A s zer továbbra is remekül tartotta magát a recept nélküli gyógyszerek piacán. ami fontos. Egyórás vita bontakozott ki. illetve az emberi felfogóképességre utal kezdte a reklámügynökség egyik képvisel?je. A terv óriási befektetést igényelt. Jordan. Hát kezdte Celia . A flakonokat amiket a terveknek megfelel?en egy másik cég gyártott hajóval szándékozták odaszállítani. igazán nem értem. Compre. Percip és Braino Mint rámutattak. kevésbé életbe vágó. Celia egyel?re nem foglalt állást. Hallgatta a többiek érvelését. aminek már kiválasztották a he eket a lehet? leggyorsabban meg akarták valósítani. azaz pótol valami olyasmit. észlelés). a többivel k apcsolatban pedig nem volt sem rossz. ez hogy nem jutott es zünkbe. Ez a gyár lesz a Felding-Roth els?.llgatásba burkolóztak. Mint mondták. aztán a legtöbbet el is vetették. A gyár területén még arra is marad hely. Adózás szempontjából kkal kedvez?bbnek ígérkezett az egyesült államokbeli gyártásnál. amikor megszületett az Új Healthotherm boldog-mami terve. Akadtak egyéb. h ogy a név vészesen hasonlít egy háztartási cikk. A nevek egy része az agyra. mint régen. A Peptid-7 aktív összetev?jét. aztán lassan elvigyorodott. amikr?l megint csak ni kellett. Felállították a szemléitet?táblákat a tárgyalóban. rajtuk a javasolt hat név. A Peptid-7 gyártásának végs? fázisát. Jordan? Magának annak idején remek ötletei voltak. csak az elnézésüket kérem. hogy ekben itt állíthassák majd el? a Hexin-W kémiai bázisát. comprehensi felfogóképesség. mindent kölcsönökb?l kell fedeznünk. az Ír Köztársaságban szándékozták gyártani egy új üzemben. De végül megállapodtunk. Egyedül Ingram engedhette meg magának a beosztása és a Celiával való jó kapcsolata mi tt. akkor a Felding-Roth is lehúzhatja a rolót. Bladen habozott. aki már az elnökségig vitte a Quadri le-Brownnal. amelynek eredménye a folyékony flakonokba tölth zer lesz. hogy meg kell tennünk ezt a lépést. a dugulásgátló Drano nevére.

lényegi szerepér?l és alaposan ártana a hírnevének. Tanulmányain kívül nagy élvezetet okozott neki a walesi herceg és Lady Di között vi rályi románc. és kiemelked? si kereket hozott Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt. ahol egy n?i társaságról esett szó. Elröpült egy év. Vincent Lord. én megmondtam. hanem megkezdte tanulmányai t a Lucy Cavendish College állatorvosi szakán. Martin és Yvonne még mindig együtt élt. Martin Peat-Smi th. és Yvonne lassan megszokta a napi egyórás autóutat Cambridge-be meg vissza. A szokásnak megfelel?en nem sokkal ezután Kanada is követte az Egyesült Államok példáját. hogy ha türelmes. átengedte a munkát az intézet orvosi személyzetének. hogy míg az ismert súlycsökkent? hatásra fe hívják majd az orvosok figyelmét az információs anyagban. Szerintem pusztán csak ésszerû. ami meger?sítette a korábbi félelmeket. akik kénytelenek voltak elhalasztani vagy megszakítani tanulmányaikat . az észak-amerikai kontine nsen pedig júniusra. hogy az összegyûj t adatokat elküldjék a londoni Gyógyszerbiztonsági Bizottságnak és a washingtoni minisztérium ak. Nem jelentkeztek káros mellékhatások. Tekintettel a klinikai tesztelés kiváló eredményeire. Nagy-Britanniában áprilisra tervezték a szer premierjét. Celia meg a többiek úgy döntöttek. és az err?l szóló részt i jobban eldugni a hivatalos szervekhez küldött anyagokban. nem látszott valószínûnek.különös tekin okra. amelyek között most már a c ridge-i egyetemen történtek is helyet kaptak. Két hónappal kés?bb az illetékes amerikai minisztérium is pozitív döntést t. Bármilyen frivol célra val sználás elvonná a figyelmet a szer igazi. ami az agy öregedési folyamatát hivatott késleltetni. Mindkét esetben az a meggondolás vezette a vállalatot. És igazam lett. hogy a Peptid-7 enged sokáig elhúzódik. Id?közben az ír gyár építése és a Puerto Ricó-i üzem átalakítása a végéhez közeledett Harlow-ban Martin. hogy nem kérnek hivatalos javallatot a Peptid-7 fogyasztó hatására. bár szörnyen érdekelték a klinikai tesztelés eredményei.. Ezek után pillanatok alatt eldöntötték. mikor t?lük négyezer mérföldnyire beiktatták az új amerik Reagant. Szeptembert?l már nem dolgozott a Felding-Rothnál. A cambridge-i Lucy Cavendish College-ba adta be a kérelmét. erre a célra kifejezetten nem ajánl a Peptid-7-et. és úgy ogy veszélybe sodorja a Peptid-7 jöv?jét. Most október volt. akkor talál magának egy angol rózsaszálat ntette ki. Yvonne örömmel olvasta a prospektus szövegének azt a passzusát. Ez annyit jelentett. A szexstimuláló hatást bár az állatokon elvégzett több kísérletsorozat bizonyította a hatás igenis létezik nem vizsgálták a kórházi tesztelés során. de semmi esetre sem a FeldingRothé. hogy néhány orvos esetleg ilyen célból írná fel. Ám márciusban valami olyasmi történt. Így ha mé zért írná fel valaki. 1980 januárjában Yvonne felvételizett. ? maga a Peptid-7 módosításán dolgozott. Miután alaposan megtárgyalták a kérdést Harlow-ban és Boontonban is. mikor Martinnak a témát ecsetelte. Eljött az id?. Martint továbbra is szórakoztatták Yvonne pletykás hírei. és vizsgaeredményei alapján felvételt is nyert ebbe a nagy hírû és patinás intézménybe... Yvonne fáradhatatlan volt. Felmerült ugyanis. A következ? év januárjában. Nagy-Britanniában az egészségügyi miniszter megadta az engedélyt a Peptid-7 forg alomba hozatalára. Azzal kezd?dött az egész. Látod. Az id?s betegek pozitív an reagáltak a szerre. Más agype k el?állítási lehet?ségeit kutatta. valamint arra. hiszen ez alapozta meg az el?z? sikert is. hogy a Peptid-7 komoly gyógyszer. akkor ez egyedül annak a felel?ssége. hogy a Felding-Roth harlow-i intézete telefonhívást kapo . hogy a Peptid-7 kereskedelmi neve Peptid -7 lesz. A Peptid-7 klinikai kipróbálása sokkal gyorsabban haladt a vártnál. hogy nem kért ek hivatalos engedélyt külön javallatokra . és Mar meg a maga legnagyobb boldogságára kiválóan megfelelt minden tárgyból. .

válaszolj ?szintén a kérdéseire. hogy mégse kerüljön nyilvánosságra? Nem tudunk. Az errõl szóló cikk a holnapi számunkban jelenik azt szeretnénk. tehát nem áll módunkban teljesen megcáfolni zonkívül egyetlen olyan újság sincs a világon. Három nappal Martin hívása után Julian Hammond jelent meg Celia irodájában. hogy más harlow-i Peptid-7 önkéntesek is tapasztalták ezt a rendkívüli stimuláló hatás is meger?sítették mindazt nevüket adva hozzá . A cikk fölött. fiatalabb és karcsúbb lesz! A cikk els?sorban a Peptid-7 szexuális vonatkozását domborította ki. hogy így csak valami rövid cikkecskét fognak közölni. lefogyasztja õket és amitõl a középkorúak ismét fiatalnak érzik magukat. Ezt kétlem mondta Martin lehangoltan. és páni félelem töltötte ehet. aki a cikkben meger?sítette férje állítását. Martin délel?tt fél tizenkett?kor olvasta el e néhány sort. ott virított a ragyogó mosolyú. hogy egy átkozott szenzációhajhász újság romba dönti minden eddigi munkája eredményét é Azonnal a telefonért nyúlt. Nemcsak hogy minden brit sajtóorgánum foglalkozott az üggyel. Miután egyiküket sem találta bent. Martinból ömleni kezdett a szó. A Daily Mail a következ? módon indította a beszámolóját: TUDOMÁNYOS ÁTTÖRÉS! Hamarosan itt az új csodaszer Amitõl szexibb. Mindig is sejtettem. Martin türelmetlenül várta. de a lehet? legrövide ben válaszolta Celia. Mihelyt Celia felvette a kagylót. és felolvasta az újságíró üzenetét is. Tudunk valamit tenni annak érdekében. ha a cégük még ma nyilatkozatot juttatna el szerkeszt?ségünkbe. A vállalat szempontjából még rosszabb volt az. Lehet. és már tárcsázta is Celia otthoni számát. Ne felejtsd el hangsúlyozni. ami szexuális szempontból megfiatalítja az embereket. Volt még valami a lapban. hogy ez idáig hivatalosan csak állatoknál figyelték meg ezt a hatást. És tedd hozzá. és az asszony éppen zuhanyozott. Az a iziákum szó. Martin . ami nem kelt nagyobb feltûnést. és elsiklott azon tény fölött. hogy hamarosan egy olyan csodaszerrel fognak megjelenni a piacon. a kezében egy halom újságkivágással. míg Celia megtö felvette a fürd?köntösét. Mintha az a nagy-britanniai riport egy zsilipet nyitott volna meg mondta a sajtóügyek felel?se. Az üzenet így szólt: Lapunk úgy értesült. a titkárn?nek diktálta le az üzenetét. Peat-Smithszel vagy Rao Sastrival akart be szélni. Én is. Mindenesetre próbáljuk meg. Valamennyi cikk a Peptid-7-tel foglalkozott. aminek a cím NEKED. PEPTID-7! volt. amit?l Martin meg a többi Felding-Roth-munkatárs is rettegett. többször is szer pelt a szövegben. amit Yates mondott. A riporter Dr. Az Egyesült Államokban is azonnal nagy figyelmet szentel . egészségt?l majd kicsattanó interjúalany fotója képen szemlesütve mosolygott mellette a boldog felesége is. amit az le tett Martin íróasztalára. amir?l nem tudtak a Felding-Roth vezet?i: neveze tesen. hogy a lap valahogyan tud omást szerzett Mickey Yates esetér?l. ami egy ilyen sztorit visszatartana. hogy más újságok talán nem harapnak rá a témára. de a hírügynökségek is azo nal világgá röpítették a szenzációt. Celia együttérzéssel hallgat ugyanakkor rögtön praktikusan kezdett gondolkozni. megkérdezte: Akkor most mit csinál jak? Hívd vissza azt a riportert. és interjút készített vele. A hangja remegett a szörnyû aggodalomtól. és amelyben az id?s Yates a visszanyert szexuális teljesít?képességév el hencegett. hogy ugyanez vonatkozik a fogyasztó hatására is. h adt. Morristownban r el fél hét volt. és hogy ezért nem javasoljuk a szert az embereknek szexuális stimulációs célokra. A hírnek valóságalapja van. Celiának az a halovány reménysége.tt a Daily Mail címû laptól. h ogy így lesz. Úgyhogy a Peptid-7 szexuális vonatkozása napvilágra került. hogy a szexuális vonatkozást csak az á latoknál vizsgáltuk. aki talán még soha nem hangzott ilyen gyámoltalannak.

Ilyenkor. amire Celia célzott. Kevés olyan telefonáló akadt. Hosszú sorok kígyóztak a gyógyszertárak el?tt. hogy ezt kell mondjam. Ám nem volt mit tenni. Chicagóba. vásári komédiához vált haso latossá jegyezte meg Bill Ingram. mert a sajtó. méghozzá igen nagy bajba. 17 Mint kiderült mondogatta Celia sokkal kés?bb err?l az id?szakról . és a szállítmányt vitték a kiköt?be . Jobban jártam volna. és a lehet? legjo szolgálni a Peptid-7-re áhítozó tömeget. Ez az egész sajtócirkusz azt sugallja.témának. és ha közben elfogyott a s a kuncsaftok kerestek egy másik gyógyszertárat. Kétségbe s telefonálás folyt New Jerseyb?l Írországba. A vállalat kénytelen-kelletlen válaszolgatott a kérdésekre. a Peptid-7 p remierje utáni els? hónapokban valóban bajba kerültünk. hogy mint Bill Ingram foga lmazott azok az átkozott orvosok és gyógyszerészek maguk is szedték a szert. ennek az volt az egyik oka. és türelmesen beálltak az ottani sorba. hogy a Peptid-7-et nem javasolják ilyen célokra. igyekeztünk a tartalékainkkal bûvészkedni. mind ped ig az Egyesült Államokban fellépett. Puerto Ricóba. miként reagálnak az emberek valamire. és hozzátette: . Akadtak persze a hívók között telefonbetyárok is jócskán. elkeseredett és rossz el?érzetek gyötörték. mint amikre számítottunk. Voltak trágárkodó és obszcé Hirtelen mindaz. Celiát éppen ez a vásári effektus aggasztotta a leginkább. A vállalat öreg rókái sem emlékeztek hasonlóra. Attól a pillanattól kezdve ugyanis. néhány héttel a Peptid-7 méltóságteljesre tervezett bemutatkozása el?tt Celi t volt. Az ír és a Puerto Ricó-i gyár éjjel-nappal dolgozott. a rádió meg a televíz nkatársai is minél több részletet akartak megtudni a Peptid-7 premierjér?l. és a maradék zét is felvásárolták a barátaiknak . Cel a ilyenkor elnevette magát. A sajtó hívásai után következtek az utca emberének telefonjai. Nagy-Britanniában Martin mélységesen kétségbe volt esve. hogy egészen más problémáink lettek. ha meg sem kérdezlek sóhajtotta Celia boldogtalanul. ám szakszerû választ kapták. A probléma ugyanis. Kés?bb így beszélt err?l: Máról holnapra éltünk. Mancheste rbe meg vissza. amit olyan nagy gonddal megterveztünk. Legtöbbjüket persze cs a szer szexuális és fogyasztó vonatkozásai érdekelték. hogy az orvosok. hónapokig képtelenek voltak kielégíteni a példátlan. A Felding-R th vezet?sége feszült. aki meger?sítette a félelmeit. de elég sok orvosnak tényleg ez lesz a véleménye. és hozzátette: Mindez azt bizonyítja. és csaknem valamennyi lap meg tévéállomás megemlítette a szer szexuális és fogyaszt Attól a pillanattól kezdve. mind Nagy-Britanniában. rendkívüli mûszakokkal. Mint kés?bb kiderült. et nélkül csengett a telefon a Felding-Roth központjában. amiket rögtön az érkezésük után már töltött k. hogy kapni lehetett a Peptid-7-et vagyis receptre meg lehetett vásárolni . Harlow-ba. felidézve azoknak a zûrzavaros napoknak az emlékét. a megfelel? mennyiségû utánpótlás el?teremté volt. hogy a Peptid-7 a bûvös füvek és az ?rölt egérköröm k tartozik. mindig megkönnyebbülte n felnevetett. A hiány. Így hát. Külön e ra bérelt repül?gépek hordták Írországból Puerto Ricóba a Peptid-7 értékes aktiv összetev?jét Ingram ebben a nehéz id?szakban is állta a sarat. agyi öregedést késleltet? célja érd . A elefonközpontosok jelezték a vezet?ségnek. akit a szer valódi. Lehet. hogy kapcsolatba hozzák ?ket valami lejáratott dologgal. hogy szerencsésen túlesett élete legnehezebb próbatételén. kezében tartva a hadmûvelet szála t. egyáltalán nem fogják felírni a Peptid-7-et? Beszélt a dologról Andrew-val. és valamennyien azt az el?re megfogalm zott. hogy az Egyesült Államokban nyilvánosságra került a téma. hogy soha nem vehetsz mérget arra. izgalommal teli órákat élt át. hogy a hívók nem érik be ezzel a válasszal. muszáj volt felvilágosítást adniuk. rövid. Sajnálom. ami egy darabig valóban aggasztó volt. elk méretû keresletet. A Puerto Ricó-iak-ahogy a Felding-Roth egyik anyagbeszerz? ügynöke fog almazott állandóan a kis flakonok után sírtak. mert az egész mögött csak káros szenzációhajhászást látta. álmatlan éjszakái voltak és gyötr? dile olt a furcsa a dologban. akik nem akarják.

Közben világszerte lázas iramban megkezd?dött a Peptid-7 továbbfejlesztése. csaknem teljes bizonyossággal: igen. A feledékeny férjek kezdték számon tartani a feleségük születésnapját és a házassági y id?s férfi azt állította. Azok a pszichológusok. miut ptid-7 kúrával tizenöt kilót fogyott. És nemcsak anyagi értelemben volt teljes a siker. elégedetten er?sítették meg. hogy a levélíró asszony nyolcvankét éves. egy éven belül ez megkét . Középkorú és id?s férfiak meg n?k t és százezrei használták a szert. Rögtön leállították a vizsgála mikor kiderült. Még azok a felvásárló és t pult alá dugdosó gyógyszerészek meg az orvosok is hozzájárultak ahhoz. Sokan voltak. és kijelentették. Ez a hatás hamarosan olyan közismertté és orvosilag elismertté vált. ám a szakért?k többsége bizakodva tekintett a jöv?b Felmerült azonban egy kritikus kérdés is. hogy még akkor sem ártott. hogy tényleg tudja az id?pontokat. hogy ez aztán igazán m agánügy. Szinte bizonyosnak látszott. A keresetet megvitatták. hogy bár os mellékhatást okozott volna. Mikor m t?lük. . Nemcsak id?s. majd a rákövetkez? nyolc hónapban újra megduplázódott. hogy a jóisten áldjon meg mindenkit. hanem fiatal kövér embereknek is sikerült lefogyniuk és e gészségesebbé válniuk. mások pedig titokzatosan mosolyogtak. hogy a Peptid-7-b?l ilyen bombasiker lett. Azt még nem lehetett tudni. h elding-Roth megkérvényezte az Egyesült Államokban. amely ha sonlatos lett volna a tüneményes Peptid-7-hez . Egy kaliforniai férfi pert indított. Vajon nem írták-e fel túl sok embernek a P eptid-7-et. Igaz. hogy els? látásra megjegyzett egy buszmenetrendet. akik komplex memóriateszteket végeztek. megfájdul a feje. az emlékez?képességük. Ám a Peptid-7 abban különbözött minden addigi szert?l. Ugyanez vonatkozott a notórius telefonszámfelejt ?kre is. mikor a könyvel?k befejezték a számításaikat. kiderült. Kanadában és Nagy-Britanniában. akinek csak köze volt ehh ez az ügyhöz! A vállalaton belüliek minden t?lük telhet?t megtettek. És hihetetlen módon szinte egyáltalán nem érkezett a vállalathoz jelzés arról. Nem lehete okni. hogy a Felding-Rothszal téríttessék meg a ruh atára lecserélése miatti költségeit. akkor néhányan ?szintén igen válaszoltak. És Ingram nem túlzott. és egyöntetûen azt á gy jobb a közérzetük. hogy a SmithKline nagyszerû fekélygyógyszere. illetve el?állítása. hogy a Fortune llió dollárral alábecsülte a vállalat jövedelmét. amit 1976-ban dobtak piacra. hogy a szexuális energiájukra is vonatkozik-e mindez. hogy a Pep id-7 javallható legyen fogyasztógyógyszerként is. a amet óta. kiderült. Ezek után az igazgatótanács megszava hogy egy az öthöz aprózzák fel a részvényeket annak érdekében. és kivizsgálta az ügyet. hogy kezelni lehessen ?ket a t dei forgalomban. Közvetlenül a szer forgal zatala után egy hónap alatt megháromszorozódott a részvények értéke. jött egy panaszos levél egy texasi asszonytól. és hogy majd kicsattannak az energiától. A magazin ezenkívül megállapította. hogy a kérvé indhárom országban jóváhagyják. a Fortune bec a Felding-Rothnak az eladásokból az els? évben hatszázmillió dolláros jövedelme lett. akiknek korábban katasztrofálisan mûködött a névmemóriájuk a Peptid-7 res használatával ez a panaszuk megszûnt. hamarosan bebizonyosodott a szer jótékony súl csökkent? hatása is. Ám még így is. JOBB GAZDAGNAK LENNI Miután a Peptid-7 tornádószerûen végigsöpört a világ gyógyszerpiacán. hogy valahányszo r használja a szert és utána szeretkezik. mivel a régi ruhái közül egyet sem tudott felvenni. aki arról írt. A levelet a Felding-Roth rut inból továbbította a minisztériumnak. Ennek eg néhány korábbi becslésnek az eredményeként a Felding-Roth részvényeinek értéke a New Yorka csillagos égbe szökött ahogy egy t?zsdeügynök megfogalmazta. és elutasították. Mikor a barát ai próbára tették. Az orvosszakért?k a legfontosabbnak a szer emlékez?képességre kifejtett hatását tart ották. Bár ez csak másodlagos fontosságú volt. mint ahogy már oly sokszor el?fordult a múltban a sikeres új gyógyszerekkel? A válasz. Egy évvel az új szer premierje után a Fortune magazin ezt a címet adta egyik nagy riportjának: A FELDING-ROTH ÚGY LÁTJA. ha a használójának éppen nem volt rá szüksége. fújták naponta kétszer az orrlikaikba. hogy a szer csökkenti-e az Alzheimer-kór gyakoriságá Erre csak évek múlva várhatták a választ. egyetlen olyan ipari tennék sem készült. hogy a Peptid-7 igenis hat .Mégis azt mondom.

és pusmogtak egy lovagi címr?l is. Soha nem fogok megszabadulni a Montayne miatti bûntudatomtól mondta Seth szo morúan. talán azért. A Peptid-7 diadalútját Martin Peat-Smith ahogy mondani szokás a hetedik mennyo rszágból szemlélte. Seth megjegyzett csendesen még valamit azon a bizonyos találkozón Celiának: Egyik nagy el?nye ennek a rengeteg pénznek. amely új gyógysze rszállítási rendszerekre specializálódott. és néhány már hosszabb-rövidebb ideje szerte a városban. Az orvosok lelkesedése nem ismert határokat. biztonságos. Seth így figyelmeztette Celiát egy megbeszélésükön: Minél hamarabb dönteni kell arról. amelyik a Peptid-7 flakonjait gyártotta. hogy a váll entúlon is terjeszkedni fog. és úgy döntöttek. és a tévében is s rült a szer. A telefonszámát m . Mert ha sokat gatyáznak. akit egy éve neveztek ki általános alelnökké. mivel a boontonit egyszerûen kin?tték. Megválasztották például Nagy-Britannia legpatinásabb tudományos társasága. arra gondolt: egy ilyen hall tlan nagy tudományos és anyagi siker közepette megtisztító erejû. Az orvosokat mégsem ijesztette el az a nagy publicitás . hogy tévedtem. Igaza lett. Az élénk társasági életet él? orvosok soha nem felejtették el zsebr enni a recepttömbjüket. Ingram. hogy a tévé még a hasznunkra lesz emlékeztette Bill In gram Celiát. Más társaságok is felkérték el?adások tartására. Ezután egy arizonai konszern megvétele következett. Martin közismert ember lett. jelent?s terhet levett Celia válláról. hogy az az alap. Folytak a tárgyalások egy optikai cég megvételér?l milliós beruházással új génsebészeti kutatóközpontot terveztek. Vásároltak egy Gulfstream-Ill típusú sugárhajtású repül?gépet is. a Ro ty tagjává. Celia sürget? javaslat gatótanács jóváhagyta. tényleg tévedtem ismerte be a férje . amelyben egy hotel is helyet kap majd. Igen. aki szintén átérezte a józan megbánás pillanatát. A kórházakb rendszeresen alkalmazták. Elkészültek az új székház tervei is. A már nyugállományban lév? Seth Feingold továbbra is a vállalat tanácsadója maradt. Celia meg Ingram ve ybe a repülöõ egyre gyakoribb észak-amerikai útjaikon. Tudták. hogy a Felding-Roth megvegye azt a chicagói céget. é almanként megjelent a házban.Ezeken kívül egyetlen komolyabb panasz sem merült fel. Mor ristownban jelölték ki. és az orvostudomány egyik nagy vívmánya. különféle bérelt helyiségekben lelt ideiglenes thonra. A készpénzköltés egyik módja más vállalatok felvásárlása volt. hogy a vállalat kiszélesítette a vékenységi körét. hogy rendezni lehet bel?le azo knak a szerencsétlen Montayne-károsult gyerekeknek a kártérítési ügyeit. gondolta Celia. Egyszer azt mondta nekem. csaknem teljesen kimerült. és ezt biztos még jó néhányszor az o god dörgölni. és azt is tudták. Ennek én is örülök mondta Celia. mégpedig temiattad. Celia. a nejének vagy a barátaiknak. Az újságok gyakran tárgyalták a jótékony hatásokat. Másfél évvel a Peptid-7 egyesült államokbeli forgalomba hozatal után. fontos dolog emlékezetben t rtani. A publicitás töretlenül folytatódott. most. mert a Peptid-7 a nnyi öröm forrása lett. miel?tt egy vacsorára vagy koktélpartira indultak. Ezzel kapcsolatban Celia meg is jegyezte Andrew-nak: Most az egyszer tévedtél. hogy mire költik annak az irdatlan mennyiségû pé ek egy részét. aki kéri. ami el?reláthatóan az elkövetkez? években is hasonló ütemben fog gyarapodni. amib? Childers Quentin a Montayne-ügyeket finanszírozta. hogy a mi malmunkra hajtotta a vizet. hogy úgyi s lesz valaki. Az új felh?karcolókomplexum helyét. hogy mit tegyenek a vállalat számlájára érke ek pénzzel. hogy írjanak fel neki Peptid-7-et. az újabb meghíváso yezhet. szóba került a neve a Nobel-díjr . S?t úgy néz ki. Celia legf?bb gondja újabban az volt. A legmerészebb álmaiban sem gondolta. Soha. mert már egy ideje tudta. hogy nagyszerû szer. tisztelték. De örülök. drágám. hogy ha il y módon szívességet tesznek a vendéglátónak. bámulták. és ke a társaságát. akkor a legnagyobb részét elszippantja az adóhivatal . Úgy ajánlották a Peptid-7-et a betege iknek. hogy a gyógyszeripar történelmének szörnyû tévedésekkel terhes id?szakai is voltak. Te na és persze Martin en megérdemlitek a sikert. Martinnak mindennek ellenére sikerült megvédenie az intimszféráját. hogy az öregedési folyamatot kutató nkájával ilyen eredményt fog elérni.

Hát. Ahogy telt z id?. szabad akaratából döntött így. mikor Yvonne elment. hogy most azonnal állj fel az íróasztalodtól. És. azt hiszem. l azt tesz. Martin mondta Celia .. sötét. ja igen. Mikor eljött a búcsú pillanata. úgyhogy ezennel hatalmi al utasítlak arra. Yvonne már nem Martinnál lakott. Mindezt azért mon om most neked. Az elválásra nem valami nagyjelenet után került sor. hogy id?nként találkozni fognak . és a beszélgetésük vége megjegyezte: Martin. És kétségtelenül többet vár az élett?l. Gondoltál már arra. Hát miért engedted el Ez nem elengedés kérdése. De aztán mégsem hoz tam szóba. Mikor Yvonne el?állt a tervével. mert szerintem soha az életben nem találsz senkit. Peat-Smith. int Dr. akkor megkérem a kezét. vagy akit jobban fogsz szeretni. hogy Martin legalább a forma kedvéért megpróbálja tartóztatni. hogy elköltözik. Miért nem? Mert nem lett volna igazságos válaszolta Martin. az igazgató szélvészként végigrohan a folyosón. M dékozol tenni? Ha még nem túl kés?. ha megállnál egy zusszanásnyi id?re. hogy. amit végül Celia tört meg. Yvonne egyszerûen csak úgy döntö csendesen és határozottan. az a te dolgod. és így nem sok értelme volt naponta pendlizni Cambridge meg Harlow között. Mikor hazaért. Ezt meg honnan tudod? kérdezte Martin kétségek között verg?dve.. térden állva vallj neki szerelmet. Magányosnak érezte magát. Mert n? vagyok. egyre kevésbé tetszett neki a dolog. beugrik a ko csijába és nagy fékcsikorgások közepette elviharzik. az essexi születésû tizenhetedik századi költ? Egy menyasszony hoz címû versének néhány sorát vésette: . Yvonne egyedül maradt. hanem egy cambridge-i bérlakásban... akkor addig ráználak. útközben nem ártana. mert úgy láttam. Abban biztos vagyok. de azt ta nácsolom. míg fel nem ébredsz! Hát hogyan lehet a Peptid-7 fe ltalálója ilyen mulya! Te sült bolond vagy! Az a lány imád téged. olyan nyomottnak tûnik a hangulatod. és vennél egy tisztességes méretû virágcsokrot. hogy gondoltam. és barátok maradnak. hogy a virág nevû növényt ismered egyszer még én is kaptam t?led egy csokorral. És megpróbáltad lebeszélni? Nem. hogy nehéz a felfogásod. Martin ugyanis egyre gyakrabban utazott el H arlow-ból. és máris egyértelmû volt mra. és ne áll eg addig. Celia és Andrew nászajándéka Martinnak meg Yvonnenak egy gravírozott ezüsttálca volt. hogy többet nyújts neki? Például hogy feleségül vedd? Az az igazság. Nem így törté Yvonne nem mutatta ki a csalódottságát. Az intézetben Nigel Bentley gondoskodott arról. És mindezt hogyan óhajtod lebonyolítani? A férfi habozott. hogy Martint csa k a legfontosabb hívások és látogatók érhessék el. Így van mondta Celia. Csak azzal tud ta magát egy kicsit vigasztalni.toztatták és titkosították. üre adta. És megváltozott még valami. hogy Martin m élheti a korábbi. Ám az így is egyértelmû volt. Másnap felhívta Celia New Jerseyb?l valami hivatalos ügyben. mintha hirtelen kialudt volna egy fény az életében. hogy olyan ez. ki a kapun. és most is az. mert öt éve nem volt része benne. Valami baj van? Martin ?szint eség! rohamot kapott. ülj be a kocsidba. Martin Peat-Smith. Martin közvetlenül a búcsú után megint elutazott egy hétre. és szörnyen hiányzott Y ne vidám csacsogása. mint amennyit te ki. Megegyeztek abban. amibe Celia Francis Quarles. aki jobban illik h ozzád. Az élmény már csak azért is nyomasztotta. Nem értem mondta tanácstalanul Celia a vonal túlsó végén. visszavonult életét. Kis csönd lett. Neki is van egy önálló élete. h a most ott lennék. a fölöttesed vagyok a vállalatnál. Édes jóistenem. hogy ha a helyzet úgy kívánja. amit akar.. Amit ezután teszel. ki vagy a mennyekben! kiáltott fel Celia. Martin vita nélkül elfogadta a lány érvel vonne azt várta. Egy este lefekvéskor arra gondolt. hogy nagyon élvezi az egyetemet már harmadéves állatorvos tan-hallgató volt. Aznap. felhívom. Yvonne rettenetesen szenvedett. míg meg nem találtad Yvonne-t. Néhány pillanat múlva a harlow-i intézet dolgozói meghökkenve szemlélték a jelenetet.. Mert öt percet sem töltöttem vele együtt. és kiöntötte a szívét az asszonynak. Független n?ként.

A Hexin-W két és fél évig tartó tesztelését személyesen Vincent Lord felügyelte. lelki nyavalyák Örökre kerüljenek el. Lord nem ismerte az orvost személyesen. A panaszok nem voltak súlyosak. A kipróbálás úgynevezett harmadik fázisában. A piaci premierje egy év múlva volt esedékes. hanem olyan más. különösen az ízületi gyulladásos betegek reagáltak jól az új s nemcsak önmagában szedhették a Hexin-W-t. azt dt. A kérdéses jelentés egy bizonyos Dr. és miel yújtották volna a minisztériumnak a gyógyszer-engedélyezési kérelmet. hogy tanulmányozza a szer hatását egy betegcsoporton az ? esetében száz emberen. ?t is azért alkalmazta a Felding -Roth. valamint hasmenés. Ahogy Vincent Lord végigolv asta a gépelt lapokat. mikor a kezébe került az egyik orvos esetleírása. Mindenképpen el akarta kerülni. aztán még egyszer tüzetesen átnézte. orvosi felügyelet alatt ami egészen ideálisnak volt mondható. A betegeknél szórványosan jelentkezett . hányás. A Hexin-W tesztelésének eredményei nagy elégedettséggel töltötték el Lordot. szédülés és magas vérnyomás. Yaminer belgyógyász volt. Nagy magánpraxisa mellett még két kórháznak is dolgozott. Óriási feladatot jelentett az elszórt kísérleti helyszíneken folyó munka koordinálása re a vállalaton belül és kívül kisegít? munkaer?ket alkalmaztak. ami a jelek sze t hasonló vagy még nagyobb sikerrel kecsegtetett. mert alaposan tanulmányozni kellett az ez idáig veszélyesnek számító gyó el együtt beszedett Hexin-W hatását. És ott volt még a Hexin-W. az eredmények egyöntetûen biztatóak voltak. amelyeket addig veszélyességükre való tekintettel nem írtak fel nekik az orvosok. És a hatalmas er?feszítésnek is lett az eredménye. ha egy szernek egyált nem voltak káros mellékhatásai. annak érdekében. el?ször aggodalom öntötte el. Nem jele ezett semmi komolyabb káros mellékhatás. A Peptid-7 figyelemre méltó kivétel volt. Az ilyen tanulmányok megkezdése el?tt a betegt?l engedélyt kellett kérni. Ám egyik sem volt olyan szokatlan. A Yaminer által kért nyilatkozat semmiben nem tért el az ilyenk . aki az arizonai Phoe nixben praktizált. Más tségeit inkább átengedte a beosztottainak. akik más orvosságokkal együtt szedték az új szert márpedig ez lett volna a sze atásmechanizmusának lényege. Ebben a kritikus. gyulladásgátló szerekkel kombinál is. utolsó el?tti fázisban nem akarta kockáztatni. Lord vegyes érzelmekkel figyelte a Peptid-7 elsöpr? és tartós sikerét. Yaminert?l származott. kísér?jelenség. végül pedig szörnyû haragra gerjedt. Óriási mennyiségû adat gyûlt össze a Felding-Roth központjában. Bánat.Május viruljon boldogságodon. ám most mégis így döntöttek. viszont a Peptid-7-nek köszönhet?en izmosodott meg a Felding-R oth. hogy ? maga csakis a Hexin-W-r e koncentrálhasson. és a vállalat így jobb körülményeket tudott teremteni a másik terméknek. M nt a Hexin-W tesztprogramban részt vev? többi orvost. hogy valakinek a hanyagsága vagy hozzá nem értése miatt a tudományos dics?ségének fénye akár egy jottányit yuljon. hog y valami baja essék szellemi gyermekének. Ritkaságszámba ment. Irigykedett Martin Peat-Smithre. A harmadik fázisban nem szoktak hatezer embert bevonni a tesztelésbe. Minden napod legyen lakodalom. és a betegeknek csak egy töredék részénél jelentkeztek. Lord maga akarta az any g oroszlánrészét ellen?rizni. ami aggodalomra adhatott volna okot. Ám egy csapásra elpárol a lelkesedése. mikor a Hexin-W-t már betegeknek adták a gfelel? esetekben és rendes körülmények között. betegség. amivel szinte so ha nem is volt probléma. részben kórházban. A korábban hosszabb ideig szedte több mint hatezer ember. 18 A Hexin-W klinikai kipróbálása során bizonyos káros mellékhatások jelentkeztek azokná betegeknél. Beváltva a reményeket. Személyes érdekeltsége miatt nagy élvezetét lelte a munkában. Azok az apróbb kellemetlenségek vagy kiküszöbölhet?e vagy egyszerûen elhanyagolhatóak a szer nagyszerû pozitív hatása mellett. a szabad gyökök befogása. és tud ott róla egyet s mást. de hallotta már a nevét.

Ám egy elfoglalt orvo ez nem valószínû. és hogy a szer mennyire v lt fontos. Yaminer csalt a Hexin-W-r?l írt tan ulmányokban. egy a négyhez. Az egyik az vo lt. hogy Yaminer más ívre jegyzet lt korábban. tehát ha kedden valakinél az ér r ugyanennél a személynél szerdán csak a legritkább esetben lett az eredmény ismét 4. Aminek következményeként hivatalos vizsgálat indulna Dr. majdnem az egész összeget tiszta haszonként könyvelhette el. Ami arra ösztönözte Lordot. Hogy egészen biztos legyen a dolgában. A doktor már korábban is dolgozott a Felding-Rothnak és más gyógyszergyárakna s. amit keresett. hogy egyeseket ?szintén érdekelte a kutatás. hogy tovább induljon a nyomon. Ha a minisztériumot is bevonja Yaminer lel eplezésébe. Lordnak el? ször az szúrt szemet. hogy ha ez egy olyan szerrel esik meg. általában akkor sem egyezett a kézírás ilyen tökél n nap mint nap. felületesen írta meg. Csendes. És tekintettel arra. De erre igazán semmi szükség nem volt. hogy többet vállaljon. vagy pedig a száz beteg túlnyomó többsége csak Yaminer fantáziájában létezett. hogy bíróság elé állítanának. s?t még az orvosi praktizálást is megtilthatnák neki. Nem kellett tovább keresnie. hanem legtöbbször az írószer is más és más. akik kö börtönben kötött ki. Márpedig Dr. Yaminer a Hexin-W tanulmányaiért nyolcvanötezer dollárt kapott. természe nes gyakorisággal. Yaminer ellen. amit csak a legvégén tisztázott le szépírással. Két dolog lehetséges: vagy nem végezte el a szükséges vizsgálatokat a megnevezett be tegeknél. Más szó annak az esélye. az ügy akár egy évig is elhúzódhatna. Lord találomra kiválasztott még tizenöt beteg et. Ez nagyvonalúságokhoz és meglep? gyakorisággal adathamisításokhoz veze a tanulmányok elkészítése során. Ez még önmagában nem lett volna bizonyíték. Ezért a hónapokig elhúzódó kis pluszmunkáért az orvosok betegenként ötszáz-ezer dollá zsebre. Yaminer jelentéseiben napról napra azonos pH-értékek szerepeltek az e gyes betegeknél. Még ndig ugyanazt a golyóstollat is használta. Ilyesmi már más orvosokkal is történt. Ám Lord tisztában volt még valamivel. hogy Dr. aminek a neve ez esetben bûnös csalás. hogy egy beteg vizeletének pH-értéke öt egymást követ? napon ugyanaz legyen. egyszerre. mint amennyit tisztességgel t eljesíteni tudott. fortyogó dühvei Lord átkozni kezdte Dr. hogy tisztességes fizet séget kaptak. Mit tegyen? Lord úgy érvelt magában. sok orvos hajlott arra. amellyel kapcs . A kísérleti gyógyszert kapó betegeknél többek között vizsgálták a vizelet pH-értékét avas vagy lúgos-e. Vagyis nem túl valószínû. és ezeknél a vérképelemzéseket bogarászta végig. Tudta. Ha Yaminert bûnösnek találnák. akkor az egész tesztsorozatot meg kell ismételni. Azonnal tájékoztatni a minisztériumot. És hogy miként jött rá minderre? El?ször is Yaminer a hamis jelentéseit sietve. akit majdnem biztos. hogy milyen hasonló a kézírás a betegek adatlapján a különböz? dátumok Ugyanis nemcsak a kézírás szokott különbözni. A másik pedig az. mi lenne a kötelessége. meg azért. Mivel neki sz inte egyetlen fillért sem kellett a munkába fektetnie. Lord az eddigi tapasztalatai alapján a második verziót tartotta valószínûnek. és eléjük tárni gész anyagot. hogy ez esetben újból meg kellene szervezni mindent. Yaminert. Az orvosok két okból is szívesen vállalkoztak az ilyen feladatra. hogy ilyen dilemmáb a kényszeríti. ? ta ?ket a teszteredményeikkel együtt. Lord megint átkozni kezdte Yaminert az ostobaságáért. hogy melyik gyógyszergyár adta a megbízást. Itt is azonos számokra bukkant. amit Lord eddig végigolvasott. hogy ?rá is ez a s . A normál érték 5 és 8 között váltakozott. Ám ennek a rendszernek is megvoltak a maga gyengéi. könnyen el?fordulhat. A különböz? napokon elvégzett mé e önálló esemény volt. Magyarán: csaláshoz. Bármelyik tudományos orvosszakért?nek már ennyi is elég volna bizonyítéknak a hamisításra. Yaminer jelentése rendkívül kedvez? színben tüntette fel a Hexin-W-t. Mert lehet. Ennek még egy embernél is nagyon kicsi a valószínûsége. A szerr?l egyébként is szinte kizárólag csak jót írtak minden egyes entésben. Meg is találta. és az értékek általában váltakoztak. vagyis en yivel tolódna el a Hexin-W premierje. Mivel a munka ennyire jól fizetett. attól függ?en. Lord egészen biztos volt abban. Tizenöt betegnél ped yenesen lehetetlen merthogy ennyit számolt eddig össze Lord Yaminer tanulmányában.or szokásostól.

Lord reálisan becsülte fel a helyzetet. ami a Felding-Rothtól érkezett a minisztéri umba. Az orvosi folyóiratok egyaránt dicsért ert és Vincent Lordot. Arra viszont némán megesküdött. ez is olyan szerencsét hoz nekünk. már csa k az átnézend? anyag mennyisége miatt sincs erre semmi esély. siker s szer lesz hamis jelentéssel vagy anélkül. A mini sztérium washingtoni Gyógyszerbiológiai Országos Központjának igazgatóhelyettese már egy idej r. Nincs denkinek sasszeme. Akkor hát miért ne nyújthatná be ezt a jelentést is a minisztériumnak a többivel együ Az holtbiztos. hogy Yaminer ilyen simán megússza a dolgot. ahogy volt. ami egy darabig nyugtalanította Vincent Lordot. Lord aláírta Yaminer tanul mányát. Attól is összeszorult a gyomra. Sok orvos írta fel a magánbetegeinek is a Hexin-W-t.. hogy a minisztériumban senkinek nem fog szemet szúrni a dolog. a szert egyre szélesebb körben használták. Könnyû kimondani. Mace alaposan megváltozott: egyáltalán nem ivott. végre talált egy me gért? feleséget. Az orvosok. Hát akkor. A jelek szerint mit sem ártott ne rossz hírû szenátusi meghallgatás. Lord értesült róla. köztük Andrew. Nem látott és nem hallott semmit. amelyek közül eleinte nem egy bizalmatlanul viseltetett a . de tu dta. Más gyógyszergyártó cégek. És még ha végigolvasná is Yamin jelentését egy minisztériumi szakért?. A Peptid-7-hez hasonlóan a Hexin-W is megtartotta a lánynevét . rendben. Mint kiderült. de n em maradt más választása. Reméljük. A Hexin-W mindenesetre azonnal nagy sikert aratott. Ám mindezek ellenére nem adódtak további nehézségek. és ugyanezzel az el nevezéssel került forgalomba. Lord teljesen megnyugodott. ami lehet?ségeket nyitott a súlyos betegek gyógyításában. Kikereste Yaminer személyi aktáját. Hogy szükség esetén rögtön tudja. akkor egy pillanatig sem habozna. hogy ez a gazember soha többé nem fog a Felding-Roth nak dolgozni. drágám. ez a szer legalább akkora áttörés. A gyógyszer-engedélyezési kére met kielégít?en rövid id? alatt jóváhagyták. és egyre több beteg feje zte ki háláját a csodálatos gyógyulásáért. Miközben az orvosok egyre többet beszéltek a Hexin-W-r?l. Egészen biztosnak látszott.. és egyr bel?le. hogy ha Mace nem is foglalkozott közvetlenül a Hexin-W kérelmével érdekelte a dolog. Jótékony hatású. akkor sem valószinû. Lord legszívesebben a szemétkosárba dobta volna a jelentést úgy. Azt hiszem. mint a Peptid-7 tette hozzá Bill Ing am. Egyetlen esemény történt. Csakhogy a Hexin-W-vel kapcsolatban nem merültek fel kétségek. mint tesztel? orvosé. és lesi az alkal mat a törlesztésre. mi t annak idején a Lotromycin volt. és beletette azt a néhány kézzel írt lapot. Gideon Mace volt. és tanúskodna a tárgyaláson. és a többi ellen?rzött jelentésre tette. mint Vincent Lordnak. Odadobná Yaminert a min isztériumi farkasoknak. S?t nem sokkal azután léptették el?. hogy Mace nem felejtette el a múltat. és a munkáját is közmegelégedésre végezte. hogy ezt nem teheti meg. köztük a nag y hírû egyetemi kórházak professzorai fontos tudományos vívmánynak min?sítették a szert. elyekre a csaló orvos hamis adatait jegyezte fel. és mikor megérkezett a Hexin-W f alomba hozatali engedélye. hol kell keresnie. A minisztériumnak küldött el?zetesben már szerepelt Yamine r neve. mint minden olyan kérelem. aki ezzel ka pcsolatban azt mondta Celiának: Nagyon megy a szekeretek. hogy észreveszi a csalást. és a felirás jól fog mutatni a csomagoláson jelentette ki Celia ikor a döntésre került a sor.olatban kétségek merültek fel.

és a Hexin-W-vel vegyítve újabb kísérleteket kezdtek velük. az elintézend? ügyek mer?ben másfélék lettek. ?sszel azonban tovább szándékozott lépni. Ezért nem keresnek annyit a t kiadók. Tudod mit? Hétf?n hívd fel az ügyfeleidet. Mivel mindkét szernek vann etigyulladás-gátló tulajdonságai. hogy kísérletezzen az Arthrigo és xin-W keverékével mondta Celiának meg Lordnak a megbeszélésen. Vagy a könyvkiadókat nem érdekli az etik a? Bruce az egyetem elvégzése óta. a Peptid-7 feltaláló a teljesen odavan a Hexin-W-ért javasolta a n?vérének Bruce. s?t ha lehet. A cégünk megkapta a minisztérium engedélyét arra. Nálunk az etika alapkövetelmény válaszolta a fiú. Lisa és Br uce is hazajöttek erre az alkalomra. most megint el?vettek. A parti nagyon jól sikerült. Keskeny tudósarca egészen belepirult az élvezetbe. mégped g a Wharton School of Businessbe. és Celia még soha nem látta Lordot ilyen oldottnak és b oldognak. itt az ideje. amelyn ek az elnökét. mikor a Felding-Rothnak nagyon rosszul ment. m a haja. És jó tud hogy semmiben nem változtatok. és hogy jelezze. néhány New York-i híresség. csakúgy. A szabadalmat a clevelandi Exeter and Stowe Laboratories birtokolta. Több olyan szert. mikor a vendégek már elmentek és a Jordan család egyedül maradt. Egy kiemelked?en sikeres. többek köz ogy beiratkozik a párizsi Sorbonne-ra. hogy semmivel sem kevesebb a munkáj a. mint a bankárok. Ha Celia összevetette a jelenlegieket annak az id?szaknak a problémáival. Nagyszerû dolog. de a mérgez? hatása miatt nem etett a gyógyszertárakba. Stowe-t Celia jól ismerte. ami már évek óta készen állt. a és gyakran a magány. még több. hogy Dr. Ám ugyanígy hozzátartozik a hosszú évekig tartó kilátástalanság. megvették a Hexin-W licencét. Csak aki ismeri ezeket a sötét mélységeket. amelyben ezúttal ott voltak a Felding-Roth vezet?i. és Martin Peat-Smith. amiben mostanában Celia élt. . Veretes beszéd volt mondta kés?bb Lisa. hogy aznap este ott lehessen. Lord ezt különösen hízelg?nek találta magára nézve. Folyamatosan mosolygott és otthonosan mozgott a vendégforgatagban. Az ötven év körüli. ahol tudományos fokozatot akart szerezni. És ha ez az itteni mámoros hangulat holnapra köztudomásúvá válik. közvetlen modorú férfi gyûrött öltönyöket hordott. nagy reményeket fûzünk az együttmûködéshez. pénzügyi el mz?ként dolgozott egy Wall Street-i banknál. hogy tegyen valamit Lordért. ak elding-Roth részvényei megint emelkedhetnek egy-két pontot. az tudja megérteni. Peat-Smith. mit kel ett átélnie Vincéntnek.zerrel szemben. ahogy a vendégsereg elcsendesedett kihívá l és izgalmakkal van tele. a hajdani kutató kémikus tíz év el azel?tt alapította a céget egy partnerrel. A huszonhat éves Lisa. Ám zsenije és elhivatottsága felülemelke ett ezeken az akadályokon. aki Celia kérésére t át az óceánon. Stowe személyesen látogatott el a ng-Roth központjába. Egy kitûn? tudós élete kezdte Martin. a morristowni notabilitások. és a saját termékeiket igyekeztek biztonságosa bbá tenni vele. úgy találta. ahogy az elragadtatott gr atulációkat fogadta. Az egyik ilyen szert Arthrigónak nevezték. Celia úgy gondolta. kedden pedig szivárogtasd ki a hírügynökségeknek. holott nem volt az. amelyhez én is szeré yen csatlakoznék. aki már négy éve befejezte stanfordi tanulmányait. hogy vegyenek Felding-Roth részvényeket . receptre kapható gyógyszereivel. hogy kifejezésr e juttassa az elismerését a vállalatnak tett kiemelked? szolgálataiért. mialatt a Hexin-W-t kutatta. akik erre az estére jöttek el. azaz két éve szerkeszt?ként dolgozott egy New York-i tankönyvkiadó történelemosztályán. a ré zér?l minden ellenségeskedést befejezettnek tekint. Miután megtárgyalták a licencvásárlás feltételeit. meghajolva minden jelenlév?vel együtt korunk egy kiemelked? tudományos teljesítménye el?tt. és szórakozottnak látszott. De az a mámoro zgalom sem vibrált régebben a leveg?ben. hogy itthon vagytok mind a ketten szólt közbe Celia. Ez nem lenne etikus ellenkezett Lisa. Celia és Andrew néhány héttel y szombat este partit adtak a morristowni házban Vincent Lord tiszteletére. Alexander W. Mindez fél évvel a Hexin-W piacra dobása után történt. Igaz. mint Martin pohárköszönt az Celia felkérésére mondott. vagyonos vállalat elnökének is megvoltak a maga gond jai. Azóta a cég bár továbbra is kicsi maradt ig jó hírre tett szert a színvonalas. Stowe. Természetesen t gukat az eredményeinkr?l. és elvezetett egészen eddig a mai ünneplésig. Neki is merész tervei voltak a jöv?t illet?en. és az ízületi gyulladás ellen fejlesztetté ki.

Celia éppen nem volt az irodájában. az asszony el?ször egyéb telefonjait intézte el. y döntöttünk. Csak annyi biztos. elyek máshol történtek. Lord valami más ügyben kopogtatott be hozzá. Hirtelen megérezte. akkor nem nyaggatnám magát csattant fel Celia türelmetlenü Mi négyr?l tudunk. hogy a z elhaltak mind szedték a Hexin-W-t. de a megbeszélés végén Celia megkérdezte t?l Mi hír Alex Stowe-ról meg az Arthrigo. és visszahívást kér. hogy a jelek szerint sem az Arthrigo. és így elkerülte a figyelmét Lord utolsó mondatának kétértelmû megfogalmazása. és csak egy jó órával kés?bb hívatta fel a n?jével Stowe-t. és ennek következtében m hónappal kés?bb beszélt újból Lorddal az Exeter and Stowe céggel kötött Hexin-W licencszerz ?l. különös tekintettel a többi halálesetre. úgy érezte. 19 A bomba ezúttal nem robbant azonnal. és úgy g oltam. Alexander Stowe telefonált az Exeter and St owe Laboratoriestól. és ezt mondta a kagylóba: Halló. hogy a munkatársa. szokásához híven. igaz. Már úg . sem a H exin-W nem okolható közvetlenül. szeretnék javasolni . Egyszóval elbizonytalanodtunk. amib?l csak kés?bb rántotta ki a lángoló kardot. hogy azokról sem tud? Ha tudnék róluk. hogy magával még nem is beszéltem róla. amit ped ig muszáj volt meghallgatnia. hanem csak füstölgött csendesen és alig észreve het?en. hogy alsors lábujjhegyen osont be a Felding-Roth központjába. mert egyik sem fontos. aki az utóbbi id?ben annyira hozzászokott a jó hírekhez. hogy valóban bombariadót k ll elrendelni. Stowe elhall ott. Alex! Éppen ma reggel gondoltam magára. hogy nem értesült valamir?l. rosszkedvûen folytatta a beszélgetést: Hát az biztos. Miféle többi halálesetr?l beszél? Ezúttal hosszú id?re csönd lett a vonal túlsó végén. meg az Arth rigo-Hexin-W programra. Celia lenyomott egy go mbot. és mikor újból megszólalt. hogy illend? volna. és mikor visszaért z az üzenet várta több másik mellett . ?szintén szólva aggódunk a fert?zéses halálesetek miatt. és bár igaz. Egyébként érkeztek jelentések káros mellékhatásokról a Hexin-W-vel kapcsolatban? Me y én eggyel sem találkoztam. Aztán ma eszembe jutott. Ezért is hívtam. hogy egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. akit egyre jobban bosszantott. Hogy haladnak? Egy pillanatig csend volt a vonal túlsó végén. Celia. hogy ez még nem minden. és mikor Celia utólag visszagondolt a szörnyû ügy kezdetére. hogy Mr. Mikor beszóltak neki. és különféle fert?zések áldozatai lettek. Celiának. Hirtelen elha llgatott. Mivel a cédulán nem volt rajta. A jelek szerint minden a le obb rendben. hogy egyel?re nem folytatjuk a dolgot. aztán Alex meglepetten így szólt: Négy napja felbontottuk a szerz?dést. Nálunk is történt k megfigyelés alatt álló betegnél.és Hexin-W kísérletekr?l? A klinikai kipróbálás jól halad válaszolta a férfi. mikor Celia még nem ismerte ?t. Kés?bb kese okat tett magának ezért a mulasztásáért. Miért bontották fel a szerz?dést? Hát. már felvette a kapcsolatot velünk? Én magam vettem kézbe az ügyet válaszolta Stowe még mindig hitetlenkedve. egy hétköznapinak tûn lyel az oldalán. Celia. hogy sürg?s lenne a . és nem akarta hallani.. hogy átveheti a vonalat.A Vincent Lord tiszteletére rendezett parti után az asszony ki sem látszott a munkából. Egy telefonhívással kezd?dött. Nem. Hát nem is tud róla? Most Celián volt a meglep?dés sora. észrevétlenül. akinek kiadta a s zerz?dés felbontását. még vannak nyitott kérdések. hogy lesz egy-két keresetlen szavam Vincenthez. Vince Lorddal tárgyaltam. Alex. megint nem mondott egészen igazat. a részleteket nem ismerjük. Nem küldtem át magának egyet sem válaszolta Lord . már máson járt az e. A beszélgetés kezdete óta most el?ször végigfutott a hátán a hideg. Celia nem akart hinni a fülének. A füstöt érzékelve még abban sem lehetett biztos az ember. Úgy érti. Pénzügyi és szervezési ügyekben rengeteget kellett utaznia. s híven azoknak az éveknek a gyakorlatához. Mert Lord. Biztos benne. amir?l pe dig kellett volna. most hallom el?ször.. a hangja kimért és komoly volt: Celia.

Ez az irat is Lord íróasztalára került. Ez az ügynök lelkiismeretesen feljegyzett minden infor mációt. A Felding-Roth egyik ügynöke írta. Néha maguk az orvosok ragadtak tollat. hogy a halált semmiképp sem okozhatta a Hexin-W. Vincent tud a halálesetekr?l a mieinkr?l meg a többir?l is . Az sszonynak súlyosan elfert?z?dött a lába. Személyesen me gy oda. betette e gy dossziéba. mikor azokba az átkozott betegségekbe úgyis belepusztultak volna?! Mert nyilvánvaló. és az egészet visszazárta a fiók Egy hónap múlva egyszerre két jelentés érkezett.amit. hogy felhívja Vincent Lordot. hogy ondjam. Azt is kötelez? érvénnyel megszabta a törvény. ha a gyógyszergyár szerint az adott szernek nem lehete tt köze a súlyos mellékhatáshoz. két különböz? helyr?l. A második jelentés két héttel kés?bb érkezett. hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. Egy férfi és láláról tudósítottak. amiket most azonnal fel akarok deríten i. De véleményem s t beszélnie kell Dr. miu zultált egy michigani orvossal. hogy egyik esetben sem a Hexin-W a bûnös. A kutatási igazgató megint csak úgy döntött. és már a következ? l esze. A jelentést egy orvos írta a floridai Tampából. Már éppen meg akart nyomni egy másikat. Lenyomott egy gombot. hogy a lábát amputálták. Õszintén remélem. Alex válaszolta Celia . De kérem. hogy ha a gyógyszergyárnak bármilyen s abb mellékhatás jut a tudomására els?sorban az új szerekkel kapcsolatban . ne tartson szemtelennek. és megszakította a vonalat. és kérem. Méghozzá most azonnal. vagy ha bármiben szolgálatára lehetek. amit csak a Felding-Roth gyógyszereivel kapcsolatban hallana k. Miután a férfí végigolvasta. Nem értette a dolgot. A szokásoknak megfelel?en most i s Lord asztalára került az irat. azonnal félre is tette. és ezért tette félre a jelentést. mert beszéltem vel e a témáról. Remélem. tulajdonképpen azért hívtam magát. h jelentsenek mindent. Kés?bb zonban. mert a minisztériumnak szóló je gírásához adatokat kellett gyûjtenie. izületi gyulladás elleni szert. Lekötelezett mindazzal. és a halálá Az egyébként is beteges férfi áldozat pedig egy rendkívül súlyos agyi fert?zésbe halt bele. sürg?s jelzéssel. úgy fest a dolog. de a halál oka láz és fert?zés volt. Nincs mondta Stowe. és egyre zaklatottabb . és elzárta a fiókjába. Alex. amiért más portája el?tt söprögetek. amihez csak hozzájutott. Lord úgy érvelt m n. Lordot most már bosszantotta a két újabb halott. több forrásból is tudomást szere gyógyszergyárak. A gyógyszerek mellékhatásairól. Ugyanakkor nincs sok értelme annak. Azonkívül az ügynököknek is ki volt adva. Ja. valamikor a jöv?ben még együttmûködhet Köszönöm. s?t alkalmanként maguk a betegek írtak a vállalatnak. ahelyett hogy a rendnek megfelel?en továbbküldte volna az irattárba. Lorddal. legyen az akármilyen banális dolog. feltétlenül jelentkezzen. Ez onatkozott arra az esetre is. amit elmondott nekem. akkor a cégnek enöt napon belül. ha valami adatra volna szüksége. a fert?zés gyorsan továbbterjedt a testében. Mindkét áldozat Hexin-W-t szedett egy másik gyógyszerrel kombinálva. Ann k ellenére. így a károsakról is. A Hexin-W-t szed? betegek között történt els? halálesetr?l a szer premierje után két appal érkezett meg a jelentés a Felding-Roth központjába. halálának oka súlyos májfert?zés volt ezt colás is egyértelmûen megállapította. mindannyi ogy a minisztériumot már régen értesítették. A gyógyszergyárakban gyûjtötték a mellékhatásokról szóló jelentéseket. hogy vannak bizonyos fehér foltok az ismereteimben a vállalat ügyeivel kapcsolatban. Mindenesetre az egyr e dagadó dosszié most már nem hagyta nyugodni. ?szintén sajnálom a szerz?désbontást. miután egy otthoni baleset során megvágta magát. és negyedévenk t a minisztériumnak. A michigani ügynök jelentésében az állt. Ezt a jelentést is becsúsztatta a másik mellé a dossziéba. A férfi újból habozott. hogy noha a beteg valóban szedte a Hexin-Wt meg egy másik. És ? már biztosan tud részletekkel is szolgálni. Szerintem is. hogy az elhalt beteg szede tt Hexin-W-t egy másik szerrel együtt. Igaz. hogy a Hexin-W nem lehetett a halál oka . továbbítania kell az információt a minisztériumnak. Igen válaszolta Celia. máskor pedig a kórházak értesitették tinszerûen a gyárat. Ezt törvény írta el?. mikor hirtelen meggondolta magát. A gyógyszerészek lelkiismeretesebbje is jelentkezett szükség esetén. Miért is kellett összefüggésbe kerül a haláluknak a Hexin-W-vel. Én is remélem válaszolt Celia automatikusan.

ah ol úgy megtapsolták az el?adását. Valamikor régebben Celia irodájában. hogy az Exeter and Stowe négy napja felbontotta velünk a z együttmûködési szerz?dést? Lord. Ekkor már tisztában volt azzal. a dékán irodájában. amellett hogy fájdalmat okoznak. Mivel a törvény szerint Lordnak kötelessége volt tudo ul venni a Stowe által elmondottakat. Ez mind így is volt. Lord tehát levonta a végkövetkeztetést: elismerte a hibáját.megállítja ad gyökök termel?dését. amit ttak. és megszûnik a fájdalom.. és feltette magának a kérdést: lehet.. és az Exeter and Stowe részér?l visszamondta a s zerz?dést a további Hexin-W kísérletekre. Azt is pontosan tudta. az illinoisi egyet men. Lehetetlen helyzetbe hozta magát. Azzal nyu tgatta magát. Lord persze nem mondta meg Sto we-nak. hogy bûnösen elleplezett valamit. A jele ntések egyenként érkeztek. ahol a baktérium zavartalanul szaporodhatnak és támadhatnak. feszengve így válaszolt: Beszélni akartam magával. Azt is megtudta és ett?l még jobban kezdett rettegni . olyan környezetben. hogy másutt is hasonló esetek történtek Mikor Alexander Stowe felhívta. Mindez néhány perccel azel?tt történt. hiszen nem jelentette az eseteket azonnal a minisztériumnak. és ha most küldi el ?ket. úgyhogy azok nem vonzzák a betegség gócpontjához a fehérvérsejteket. védelmet is nyújtanak. Ami súlyos következményekkel járhat. hogy a Hexin-W-t vissza kell vonni. már tizennégyre emelkedett az ismert áldozatok száma . A tizenötödik jelentés aznap érkezett. Rendes körülmények között hérvérsejtek. De bizonyos következtetések és néhány sebtében elvégzett kísérlet nyomán az is világo y a fehérvérsejtek eltávolítása sebezhet?séget és gyengeséget okoz. Mindezek után megaláztatás vár rá. otthon vagy más olyan helyen. dményeként nincs gyulladás. Így hát Lord ezt a két jelentést is becsúsztatta a dossziéba a többi mellé. akikr?l Stowe tájékoztat ta a jéghideg verejtékben fürd? Lordot. bírósági eljárás és esetleg börtön. akkor a korábbiakat is mellékelnie kell. A haláldossziéban szerepl? esetek azonban egyt?l egyig kórházon kívül történtek. akkor a Feld -Roth meg ? maga is bizonyíthatóan törvényszeg?vé válik. romba d?ltek az álmai. de eddig nem jutottam hozzá.. hogy Celia megérkezett hozzá. folytatta: A vállalaton kívülr?l kell megtudnom. és íróik nem tudtak arról. A legtöbb. Azt is ugyanolyan jól tudt a. mert hibát vélt felfedezni a jellemében. Hiányukban pedig amit a szabad gyökök befogása okoz a baktériumok és más él?sköd?k háborítatlanul garázdálkodhatn t?zéseket okozhatnak a test legkülönböz?bb pontjain. Most legel?ször Vincent Lord a lelke mélyére nézett. megfigyelés alatt álló beteg kórházi. hogy a dékán azért vonakodik.. amiket meg lehetett volna el?zni. Lord fiókjában már tizenkét jelentés lapult. Ekkorra Lordnak ha akarta. mikor Stowe felhívta Celiát. ellen?rzött körülmények között . és habozás nélkül felel?sségre vonta. hogy megszegte a törvényt. hogy érkeztek jelentés . hogy már tizenkett? az áldozatok száma.lett. hogy hiányosságai voltak a Hexin-W klinikai tes rogramjának. hiszen nála futnak össze a szálak. Különös módon egy huszonhét évvel azel?tti nap jutott az eszébe. Lord tudta. hogy Dr. hogy bosszút álljon a vállalaton meg személy szerint rajta is. így mutatta be a Hexin-W hatásmechanizmusát: . és a f félelemben élt. Arra is rájött sajnos. Bár még nem voltak a kezében az egyértelmû bizonyítékok. Meg halált. ho a dékánnak igaza volt? Celia bejelentés nélkül rányitotta az ajtót. Ha ezt a két utolsó jelentést elküldi. ahol a fert?zések esélye minimális. ha nem derengeni kezdett. Azok nál viszont már régen lejárt a tizenöt napos határid?. aminek a következménye több haláleset lett. És még mennyi ideig nem jutott volna hozzá. azon a kereskedelemstratégiai megbeszélésen. Akkor megérezte. ha én most nem jövök el magához? Aztá em várva a választ. hogy Stowe valahog yan tudomást szerzett a tizenkett? közül négy halálesetr?l.. hogy mi okozhatta a legtöbb halálesetet ha nem az összeset. már kés?n . hogy végül is a Hexin-W okozta a tizenkét vagy még több ember halálát. Vincent Lord már biztosan tu . plusz az a kett?. hogy egyedül ? tud minden esetr?l. Miért nem tudtam arról. é rettegése n?ttönn?tt. akit meglepett Celia hirtelen felbukkanása.. Gideon Mace valószínûleg ugrásra készen lesi az el s? adandó alkalmat. mikor megkérvényezte az el?léptetéséhez a gyorsított eljárást.

tizenöt haláleset. most már semmi baj nem történhet. Az asszony akkor meg is lep?dött.. Az asszony viss zatette az iratokat a dossziéba. De nem! ? elhomályosult szemmel és tudattal ünnepelte a második világsikert. Ezenkí k. Azt hitte. Ám az már így s világos volt. Kétszeresen is felel?s. lassan bólintott. és azt mondta: Ezeket magammal viszem.. tipikusan Lord-féle válasz volt.. miközben Lord némán figyelte. Különben mindegy hallgattatta el Celia egy fáradt mozdulattal. mikor ugyanígy megj elent Lordnál. Ahogy Celia nézte. mikor elk zdte olvasni az oldalakat. maradt egy gyenge pont a cég szervezési rendjében. Természetesen tisztában van a törvény által el?írt tizenöt napos határid?vel. Továbbra is nagy rû szernek és fontos tudományos vívmánynak tartom. Mindezek tudatában fel kellett volna ismerje a kitér? választ. akko r már hónapokkal ezel?tt fény derült volna ezekre a jelentésekre. hogy elérkezett az igazság pillanata. hogy nem tanult a korábbi leckéb?l. mint kérdésnek hangzott.. a P eptid-7 után a Hexin-W-t. hogy érkeztek-e jelzések a Hexin-W leges mellékhatásairól. Az ideiglenes szó azt jelezte.. amire el?re tudta a választ. gyanús jelentéseket akarta látni. Milyen kár! sopánkodott nem sokkal kés?bb Alex Stowe Celiának. És kevesebb áldozat volna. amiért ?. ami nem tetszik neki. És mégis történt.. hogy valami ésszerû választ remélt volna. Azt mondtam. az elnök asszony a fele l?s. Ez ak. hogy a jelentések nem a központi ira ttárban vannak. Felnézett és feltette az elkerülhetetlen kérdést.. ert akkor a minisztérium azonnal intézkedik és figyelmeztet minden orvost. ahol bárki hozzájuk férhet. És mivel nem ta nult. évben hoz zászokhatott. hogy Vincent alaposan m . Tudva. A fénymásolatoka t még ma elküldöm Washingtonba a minisztériumba. Celia keserûen arra gondolt. amúgy magának ozzátette: Tartok t?le. hogy nem érkeztek. hogy szenteljenek az iratoknak minél nagyobb figyelmet. és. és sak Lordban omlott össze egy világ.. olyan. sürg?s jelzéssel és külön futárral. Lord akkor nem akarta neki megmutatni az iratokat. Hittem a Hexin-W-ben. Lord kétségbeesetten igyekezve menteni a menthet?t. míg ki nem facsarja bel?le az igazságot. Aztán még sötéten. ugyanezzel a mozdulattal vette el? a kulcscsomóját és ugyanezt a lezárt fió ot nyitotta ki. Ha ezt nem mulasztotta volna el. Mert tudta. eszébe jutott az a hét évvel korábbi jelenet. Az asszony megszámolta a jelentés eket. Maga akkor azt válaszolta. szigorúbb feltételekkel. Hitetlenkedéssel vegyes borzalom töltötte el. Most azonnal adja ide mindegyiket nyújtotta ki a kezét Celia. hogy a minisztérium azért intézkedett villámgyorsan. hogy a Hexin-W nagy ívû szárnyalása megtört. de benne is. Lord szó nélkül. attól függetlenül. Kiadták az utasítást a Hexin-W ideiglenes vis vonására. Lord el?vette a kulcscsomóját. nem vesz tudomást arról. így védekezett: Nem azt mondtam. kezdte Lord. amik a Montaynenel kap csolatban érkeztek. de mivel Ce lia nem tágított.a Hexin-W káros mellékhatásairól. És minden elhalt szedte a Hexin-W-t.. és addig gyúrnia Lo rdot. 20 Majdnem biztos. hogy az érkezett jelentések közül egyik sem kapcsolódik konkrétan a Hexin-W-hez. mert a nyom aték kedvéért Celia személyesen telefonált oda. hogy a minisztérium nyitva hagyja azt a lehet?sége . hogy nem. hogy a szert kés?bb újra forgalomba lehessen hozni. hogy Lord valóban pontosan ezt mondta. és kin yitotta az íróasztalfiókot. Celiának elállt a szívverése. Celia meglepetten konstatálta. és mégs em tett ellene semmit. és azokat az els?. mikor meglátt micsoda mennyiségû anyagról van szó. Miért tette? kérdezte Lordtól anélkül. hogy Vincent Lord nagy el?szeretettel elt itkolja a rossz híreket. Õ tudta ezt. Lord átnyújtott neki egy tömött dossziét. Miért nem számolt be nekem ezekr?l? Tanulmányoztam. és. összehasonlítottam ?ket dadogta Lord. Tájékoztattuk a minisztériumot ezekr?l a jelentésekr?l? Nem válaszolta Lord és rángatózni kezdett az arca.. amilyenekhez Celia az elmúlt huszonhét. Ocsmány. hogy hamarosan hallunk fel?lük. Megkérdeztem magától nemrég folytatta Celia .

amely k a legközelebb volt Boontonhoz. de egy esküdtszéki tárgyalás ha arra ke sor nem tartozik ezek közé. hogy minde ki kockázatmentes szereket akar. Quentin tartott egy kis szünetet. Celia kérésére Quentin. hogy az esküdtszéki tárgyalás meg melés visszaüthet a minisztérium dolgozóira. vagyis az. és nála fog m dni az ügy. Tehetünk valamit az ellen. bár ismereteink szerint arra slattétel. amelyben figyelmeztetik ?ket.everte a dolgokat. Ez az illet? viszont egy követ fúj a Gide on Mace nevû doktorral. hogy miért. valószínûleg cs további fejlesztések után. Celia. ha a maga pártfogója már nem lesz ott. és ezt a mostani hívását a Rózsaszín oldalak pár soros jelentése inspirálta. Az emlékezetes telefonbeszélgetésük óta Celia rendszeresen felhívta Stowe-t. hogy a Hexin-W visszavonása miatt borús hangulat uralkodott a vállalatnál. akik a megfontolt. Persze hogy emlékszem sóhajtotta Celia. azonnal megkezdte az el?készületeket a szer visszavonására. Annak ellenére. e l huzakodó frakció közé kerültek a minisztériumban. hogy önkéntes visszavonásnak min?sítsék az akciót. Alex mondta Celia. hogy többé ne írják fel a szert senkinek. A Capitol Hill találkoztunk vele. Aztán még keserûen hozzátette: Az a baja a társadalmunknak. A késedelmes bejelentés miatt azt tanácsolták Celiának a vállalat jogászai. így a Felding képviseltette magát a házkutatási parancs megkérvényezésekor és kiadásakor. Köszönöm. ám a min ebbe nem akart belemenni. Igen válaszolta Quentin. Azonkívül az az ember el van ragadtatva attól. Mace-t elönti az epe. Mert vannak Washingtonban bizonyos d olgok. Az egyik frakcióba tartozik az az ember. levelezés és más dokumentumok f utatását és lefoglalását . hogy tör?djön bele a minisztérium döntésébe. . tudják ugyanis. akit felhívott. Még idegesít?bb volt a házkutatási parancsot lobogtató szövetségi rend?rbírók megjele Felding-Roth központjában. ízig-vérig bürokrata. lassú haladás hívei. de mindketten tudjuk. Két héten belül a Hexin-W eltûnt a gyógyszertárak polcairól is. Még némi kockázat árán is szükség van a szabad gyökök befogására. a Felding-Roth azonnal postázni tudta az orvosoknak a s zabványlevelet. h mi folyik a kulisszák mögött. Talán emlékszik még rá. Biztos. Az egész akció az egyik fél kérelmére a másik fél távollétében zajlott. ám néhány héttel kés?bb a Ró ldalak elnevezésû washingtoni gyógyszeripari közlönyben ez állt: A Felding-Roth és a Hexin-W ügyében a minisztérium továbbította az iratokat az Igazságügy-min tériumnak az állítólagos határidõ-túllépési törvényszegés miatt. A washingtoni ügyvéd rendszeresen tájékoztatta az asszonyt a f jleményekr?l. amiket el lehet simítani és meg lehet úszni. megpróbálta kideríteni. igaz. sajnos ott van a másik minisztériumi frakció. amin Bill Ingram és egy vállalati jogász is részt vett . Most minden bátorító szó jól jön nekünk. hogy visszatér a piacra a Hexin-W mondta a férfi . akit maga felhívott telefonon és még néhán an. maga az ügy viszonylag simán zajlott. Mivel Celia el?re meg tudta jósolni a m inisztérium döntését. és megkezd?dött az idegtép? várakozás. aminek a vezére annak az embernek a helyet tese. Celia megpróbálta elérni. Neki szintén van hatalom a kezében. re inkább el fog terjedni az orvostudományban. Az elkövetkez? években egyre többet fogunk olvasni róla. hogy azok sem jártak el elég körülte en folytatta Quentin. November közepén a New Jerseyi körzeti államügyész az Igazságügy-minisztérium utasítására megkérvényezte egy szövetségi re elnevezésû gyógyszeripari termékkel kapcsolatos feljegyzések. márpedig Mace bosszúért liheg. A parancsot a newarki Szövetségi Bíróság adta ki. hogy a Felding-Roth egyike volt az úttör?k ek. ha kiderül. csak azt nem tudom. ha meghallja a Felding-Roth nevét. felhasználva f?városi kapcsolatait. Bizalmas forrásokból úgy értesültem mondta Childers Quentin Celiának telefonon eg megbeszélés alkalmával. ilyen szerek nem voltak és ne m is lesznek. hogy maga milyen becsületesen beszámolt neki az elkésett jelentésekr?l. ami az Igazságügyminisztériumban történik vagy történhet zte Bill Ingram. És akkor büszkén vállalhatja. hogy az ügyben össze kellene hívni a vádesküdtszéket. hogy két. Imádkozhatunk. A Hexin-W-t október els? napjaiban vonták vissza. így mikor m ett a minisztériumi határozat. Dr. Ennyiben maradtak. A késés miatt egy darabig a vállalat nem kapott feddést. aki bölc és bizalmas barátnak bizonyult.

Andrew meg Lilian a gazdag utazók legdivatosabb szállodájában. Ingram elmondta. így példáu bészeti laborért. Sam özvegye hét és fél éve. . felsétált vele a Capitol Hillre. Egy héttel el?tte átrepülünk Angliába Andrew-val. és Martint is Sam választotta ki vezet?nek. ahol pazar luxuslakosztályok szolgálták a vagyonos vendégek kényelmét. akik napokig kutattak az épületben. hogy rossz hírekkel traktálom kezdte az alelnök . Ne haragudjon. és gy teherautóval tucatnyi papírládára való iratot szállíttattak el. de éppen most h tt fel Childers Quentin. a vállalatnak és Lordnak egységet kell mutatnia. Lilian Hawthorne társaságában. hogy január végén Celia és Andrew. a férje halála óta egyedül élt és ritkán mozdult ki az otthon útra is csak Celia rábeszélésére vállalkozott. és hasonló so t váltott ki valamennyiükb?l a rend?rbírók jelenléte. Quentin elmondta folytatta Ingram . minél jobban elhúzódik az ügy. úgyhogy egyel?re egy mindkét fél számára kíno szünet jött létre. mert helytállónak talált . utána pedig vacsorázni. a mayfairi Fortyseven Park Street Hotelban szálltak meg. hogy Peat-Smith lovaggá ütése bizonyos szempontból felfogható emlékünnepségként is. az Igazságügy-minisztériummal. Celiának már meg is volt a titkos jelöltje a génsebészet élére. Bill Ingram. hogy L ord napjai a vállalatnál meg vannak számlálva. Igen itt is így látja a többség válaszolta Quentin. November közepét?l az év végéig nem érkezett újabb hír a Hexin-W-ügyr?l. mikor is ?felsége a Buckinghamalotában fogadja majd Sir Martin Peat-Smitht. és alelnökökkel. és az ünnepség után partit rendez e meg a te tiszteletedre mondta Celia a telefonba Martinnak. felmarkolta a Hexin-W táit. köztük a kutatási részleg szekrényének tartalmát. Dr. De az is nyilvánvaló volt. Hétf?n. hogy Washingtonban elszabadult a pokol. aki megint ott ült Celia mellett a kihangosított telefonnál. hogy a rossz hírek a minisztériummal. a kutatási igazgató igyekezett a lehet? legminimálisabbra szorítani az érintk ezést a vállalat többi vezet?jével. Az ötvenkilenc éves Lilian továbbra is feltûn?en csinos asszony volt. Mindenki el?tt világos volt. Úgy fest a dolog. és ezek között Hexin-W a legfontosabb. Celia kellemes meglepetéssel értesült arról. de az orra alá dugták a házkutatási parancsot. és félreállították az útból. többek között azért. hogy Lord irodájában Celia kezébe vette azokat az illegálisan visszatartott jelentéseket. ám rengeteg egyéb dolga van az Igazságügy-minisztériumnak. és hármójuk har ow-i látogatása során Rao Sastri láthatóan vonzódott hozzá. Míg Lord igyekezett láthatatlanná válni. Azóta. hogy Ma rtint az emberiség és a tudomány kiemelked? szolgálatáért üti majd lovaggá a királyn?. Így történt. Martin Peat-Smith neve valóban szerepelt azon a listán. ezette Liliant a laborokon. annál kisebb az esélye annak. így Vincent Lordét is. Celia tervet készített a kutatási részleg át ezésére egy részlegigazgatóval az élen. A The Times úgy fogalmazott. De azért ne ringassák maguk okba. Az új esztend? jó hírrel köszöntött be. hogy komol ügy lesz bel?le. els?sorban Celiával. két nappal a ceremónia el?tt. Celia telefonhívást kapott Bill Ingramt?l az Egyesült Államokból. hogy Lilian randevúzni fog Sastrival Londonban a következ? héten elmennek színházba. így szól t: Azt hiszem. Az iratok l efoglalása még egyértelmûbbé tette a helyzetet. részlegigazgatónak lennének alárendelve és egyes osztályokért volnának felel?sek. Lord megpróbált tiltakozni az irodájába történt er?szakos behatolás miatt.A házkutatás ijeszt? váratlansággal érte Celiát meg a többi vezet?t is. és megkerülve a hivatalos utat. és átnyújtotta az egészet Donahue egyik munkatársának. és utána meghívta ebédelni. Úgyhogy fogta magát. hogy míg le nem zár a Hexin-W-féle jelentések ügye. Dennis Donahue szenátorral és a Hexin-W-vel kapcsolatosak. Celia. Gideon Mace-szel. hogy Mace megelégelte az Igazságügy-miniszté ium bénultságát . hiszen ete volt a harlow-i intézet. aki az elnöknek tartozna beszámolni. A ceremónia id?pontjául február els? hetét tûzték ki. amely a leend? Sir -ök neveit tartalmazta. a húsz év korkülönbség ellenére. miután gratulált neki a nagyszerû kitüntetéshez. Hivatalosan még mindig folyik a vizsgálat jelentette Childers Quentin röviddel karácsony el?tt . London ek.

Maga nyilvánosan bolondot csinált bel?le. akkor a minisztériumnak. most már biztos. Én is figyelem Vincentet. Hát ez kínos jegyezte meg Celia . Celia a hallottakat mérlegelte. még miel?tt elküldte volna a kérelmet a minisztériumba. és. és kü betegeket írt bele az anyagába. hogy parancs.. Mondja Bill.. és amelyekb?l egyértelmûen kiderül. Van egy ilyen ér zésem. és csatolta a gyógyszeredélyeztetési kérelemhez. akik aztán a körmére néznek az élénk fantáziájú orvosnak. És az igazs zter. mi az a plusz még egy ügy". Hát elég bonyolult. Vincentnél van a rejtély kulcsa folytatta Ingram. Quent int úgy informálták. mi baja annak az alaknak a Felding-Rothszal. Azt hiszem. plusz még egy ügyben.r Donahue meglátta az iratokat. Itt és most. Emlékszem. mint valami karácsonyi ajándékon. Azzal fo gnak érvelni. és azonnali intézkedést köv entin szerint azóta Donahue óránként rátelefonál a miniszterre. Ezt el is hiszem. maga ta egyszer. Emlékezett a washingtoni ügyvéd figyelmeztet? szava ira a szenátusi meghallgatás után. és arról.. Mondja kérte Celia fáradt hangon. Celia. Tartogat még vala Sajnos. úgy kapott rajtuk. Mit is lehet erre mondani? Azon töprengett. Az adatai többségének semmi köze a valósághoz. akkor ugrani fog. t Yaminer csalására. Celia csak hallgatott. Ez így van hagyta rá Ingram. aki most már személyesen is belefolyt a dologba Donahue miatt. Pedig Vincent éppen ezt tette. hogy a szenátor összedörzsölte a kezét.. bár nem most hallok el?ször ilyesmit. Beszélni akarok vele közölte hirtelen elhatározással. Ki ellen? Természetesen Vincent Lord ellen. El?ször is. Mikor megjelentek nálunk azok a rend?r bírók és házkutatást tartottak. de igyekszem minél érthet?bben el?adni. és a repül?térr?l egy nesen jöjjön ide hozzám. Még most sincs róla fogalmam. hogy miután az ember fe dez egy ilyen csalást. Hát persze hogy nem. Rögtön ezután Donahue felhívta az igazságügyminisztert. Illetve. Üljön fel az els? gépre. ahányszor Mace-re t erel?dik a szó. Szóval. Mace-r?l van szó. köztük egy Yaminer nev hoenixi orvosé is.. benne hagyja a minisztériumnak küldend? iratcsomagban. Közöttük Yaminer aktáját is. amik Vincenttõl származnak. De ha az ember rájön a csalásra már amennyiben rájön . Rögtön elmondom. Az viszont már nem szokás. igen.. Kiderült. De sajnos maga ellen is. hogy vádesküdtszék ül össze a Hexin-W-je tések késedelmes továbbítása miatt. amire most derült fény? Ingram mélyet sóhajtott. Illetve micsoda? Ööö. szerepelt az anyagban egy sor orvosi tanulmány. biztos abban. Az Igazságügy-mi ztériumban már ott van a hamis tanulmány. miért.. benne a Hexin-W klinikai kip róbálásának adataival. Hát ez tényleg elég sok rossz hír egyszerre sóhajtotta Celia. ... hogy va n-e határa a becstelenségnek. Hát ennyi volna mondta végül Ingram. Celia pontosan tudta. hogy Yaminer hamis tanulmányt készített. Mondja meg neki. De honnan tudhatja azt bárki. Ha a jöv?ben mit árthat a Felding-Rothnak vagy magának. magukkal vit ek bizonyos iratokat Vincent részlegéb?l. Qu zerint Donahue a maga skalpjára pályázik. hogy hol tart az ügy. hogy hazudott a bizottságnak.. és azt mondta. Ingram szavai hirtelen összekapcsolódtak az em lékezetében azzal a beszélgetéssel. hogy valami ilye tam . Más gyóg gyárakkal is el?fordult már. mikor átküldtük shingtoni minisztériumba a Hexin-W engedélyeztetési kérelmét. Vincenttel? Igen. Dr. Celia. Igen válaszolta Celia. Aláírta Yaminer jelentését. h ogy vádat tud majd emelni. amit Lorddal folytatott a szenátusi meghallgatások idején Akkor megvádolta a férfit. Ebben a dossziéban tal néhány kézzel írt jegyzetet. és mintha megfagyna a vér az ereiben. miért gyûlöl minket annyira. hogy a végs? felel?sség a magáé volt és ezt az érvelést támogatja Donahue. Ráütött a hasára. hogy fogalma sincsen. amire most derült fény. és Vincent jegyzetei. hogy Vincent felfedezte a.

Celia most már mindent tudott. Mégis muszáj volt megtudnia. Maceszel kapcsolatos. Mrs. Elmondott mindent tövir?l hegyire. a sértésekkel. a vezet?kre. Beszélt arról. és szánalmas rra a kérdésre. és an fordult Lordhoz szakmai tanácsért. Sam t úgy döntöttek. ami a vállalattal kapcsolatos. amir?l maga tud. Ezt meg kell értenie. Hát jó adta meg magát Lord. Celiának eszébe jutott egy régi eset. Jordan. Ha én lennék Mace. Az arcizmai. Lord elhallgatott. Hogy sikerült a zsarolás. hogy megzsarolják Mace-t. Mace összeomlása a szenátusi meghallgatáson. én is gyûlölném magunkat. a legkevésbé sem önre. a dolog Dr. és hagyja. mikor ügynökképzési igazgatóhelyettes volt. a Felding-Roth és ? maga is. szólítsák egymást keresztnevükön. gondolta Celia. és hogy ezzel cinkosokká váltak eg bûnügyben. Hogy érti. Celia meg Vincent Lord. De nem fogja szívesen hallg bánni fogja. öngyil osságának valódi. A nyilvánossá . Ne kerteljen. Lefogyott és arca még keskenyebb lett. hanem tartsák talonban. Jordanék szállodai lakosztályának nappalijában voltak. Hallgatom. akkor mindent tudni akarok. a beosztottakra. De amennyiben igényt art arra. hogy mindent? Történt valami a múltban folytatta Celia . Hagyni. hogy megtudta. Dr. én viszont nem. hogy maga gondoskodjon az ügyvédi védelmér?l természetesen a költségeket is beleértve. hogy D . mikor Mace késleltette a Montayne engedélyezését. A magam védelme pedig csak rám tartozik. Ezt nem teheti meg. és arra gondolt.. Lord most egy székre mutatott.. hogy mindenki megkapja. ha állandóan tudatában maradunk a kett?nk pozíciója bségnek. akkor csak egy lehetséges megoldás van. Dr. Mace-nek ?szinte kételyei támadtak az ausztrál jelentés miatt. Nem szándékozom megtárgyalni magával a szégyenteljes Yaminer-ügyet. hogy ez lehet? séget ad a vállalatnak arra. Hog y megvette Redmondtól azokat a Mace-t terhel? dokumentumokat. hogy igyekezett megtudni valami kompromittálót Mace-r?l. kezdve Mace akadékoskodásával. amelyek azel?tt csak néha rándultak meg.. hogy így találkoz ott abban a georgetowni buzibárban Tony Redmonddal. hogy megismerte a gyászos igazságot? Ha a lelkiismeretére hallg at.? nézett rá Lord meglepetten. a h osszú és értelmetlen id?húzással a Staidpace jóváhagyásánál amir?l kiderült. Mace minisztériumi kollégájával. Azt iszem. Lord kitálalt. megviseltnek látszott. Azzal próbálta a köztük lév? hûvös viszonyt egy kicsit legíteni. most szinte folyamatosan rángatóztak.. aki kés?bb beleegyezett. Dr.. Ha akarja. Lord mond hidegen -. De mit érne el vele? Lordnak meg Mace-nek persze a végét jelentené és ez még nem is lenne baj. Értesíteni minderr?l a hatóságokat... Elmondani a teljes igazságot. És mi lesz most. és ? is leült. amit a Felding-Roth elnökeként fog hozni. ha akarom.Ott álltak egymással szemben.. Tényleg történt valami. mert mindezek befolyásolhatják a jöv?beli döntéseit. Megtehetem. és itt els?sorban a cég dolgozóira kell gondolni.. gondolta Celia.. hogy javasolta. annak ellenére. ezúttal megfogadom a tanácsát. És hogy két évvel kés?bb. Semmiféle kötelezettséget nem vállalok. hogy a vállalat a védelmére keljen. hogy ne adják át ratokat az igazságszolgáltatásnak. Eddig álltak. a szer biztonságosságával ka csolatban.. Lord fáradtnak. Lord.. Hogy kétezer dollárt fiz etett értük és hogy ezt az összeget jóváhagyta Sam.. Ugyanakkor egyszeriben minden megvilágosodott: Sam kétségbeesése és bûntudata. és a hatvanegy événél öregebbnek. hogy miért engedélyezte a Montayne-t: Nem tudom. Leülhetek? Igen válaszolta Celia. Ám az már annál nagyobb baj volna. valóban bárcs ak ne tudta volna meg soha. Mace gyûlölete a Felding th és mindaz iránt. a részvényesekr . amit érdemel Vincent Lord. mert maga ellen is vádat fognak emelni vágott vissza Lor d. legfeljebb csak annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. Ám akkor Lord hidegen visszautasí a közeledését: Jobb lesz. mélyebb oka. hogy életment? . hogy elhatárolja magát önt?l. és szemében a diadal szikrája csillant. ha a vállalat becsületén is csorba esne. Gideon Mace. Na.

aki ünnepi egyenruhában feszített. hogy ? is hallgatni fog. ami miatt rögtön vissza kell repülnöm a parti után mondta neki Ce Ez azt jelenti. A férfi ezután felegyenesedett. A zenekar hirtelen elhallgatott. akit a lovagrend kommendátora vezetett fel. A királyn? átvett egy kardot a mellette álló udvaronctól. aki most kint vár kozik. majd bal vállát. Ráadásul zenés álomban van része: a második brit gyalogos katonazenekara játssza fent a galérián az Egy kora reggelen fülbemászó dallamát. Andrew egy óra múlva érkezett vissza egy kórházlátogatásról. aztán Mace-t. A csütörtöki Concorde New Yorkba már tele volt. Hamarosan sor került Martinra. Tényleg a Buckingham-palotában van? Tényleg ? ül a bál teremben a többi vendéggel együtt. hogy a királyn? a nyakába tehesse a vörösrany szalagon függ? arany rendjelet. A bálterem közepe felé tart Kötelességtudóan követte a f?kamarás és a belügyminiszter. Az események gyorsan követték egymást. meghajolt. hogy ez az egész csak álom? Ez még álomnak is gyönyörû. de ez a gkevésbé fontos. Martinnal már elpróbálta egy szer a ceremóniát az udvari számvev?. A királyn? váltott néhány szót minden kitüntetettel. a térdepl?zsámolyhoz me . és csendesen hozzátette: Majd én elintézem a helyfoglalást. Megkezd?dött a kitüntetések átadás r most halkan egy Strauss-valcert játszott. A karmester intett a pálcájával. mégsem álmodik. és szenvedélyesen. tett el?re három lépést. Csak ? maga tûnhetne fel jó színben. Az ajka körül kísérteties mosoly játszadozott. követve az utasításokat.e. Már egészen b iztos volt abban. Aztán minden elcs ndesedett. meg a többi tudósra a kutatási igazgatóságon. Kissé el?rehajtotta a fejét. hogy mit érne el azzal. Ha akarsz. Minden méltóságteljesen és olajozottan zajlott . Az asszony felugrott. Úgy látom. a vendégek pedig felpattantak ül?helyükr?l. és mozgolódás támadt a bejáratnál. Ó. M artin. és fél lépést tett a. jobb térdét ráhelyezte. a bal a földön maradt.. Az ? drága Martinjával érkezett a palotába. és felcsendült a brit himnusz. El?ször önmagát demoralizálta ez az ocsmány alak. Mert nincs más választása. Nem fedi fel a gaztettet. 21 Yvonne alig akarta elhinni. aztán egyet el?re. úgyhogy Andrew a British Airways B oeing 747-esére foglalt két els? osztályú helyet. Yvonne igyekezett az emlékezetébe vésni minden pillanatot. és finoman megérintette vel a térdepl? Martin jobb. És ezt Lord is pontosan tudta. hogy majd a ceremónia kezdetekor bevezessék a terembe. és így cinkossá válik. és. és a királyn? bevonult a terembe. düht?l elfúló hangon ráordított Lordra: Tûnjön a szemem el?l! Takarodjon! Lord felállt és kiment a szobából. Csütörtök délután otthon lesznek. A türkizkék színû selyemruhát visel? királyn? mosolygott. Történt valami.. És azt is alaposan meg kell gondolnia.. Várta . De nem. ám így is felejthetetlen volt az alkalom. utána pedig Samet.. nyugodtan maradhatsz még egy-két n apot. Yvonne-nak úgy tûnt. Úgyhogy elhallgattatja a lelkiismeretét. Veled megyek jelentette ki Andrew. ki-ki vérmérsékletének megfelel? izgalommal? Vag ehet. Mo t pedig ?t. Az egyenruhások mind tisztelegtek.. és fent a galérián a karmester pálcáját ütésre készen felemelte a leveg?be. hogy megveti ezt a nyomorult férget! Életében még soha nem viszolygott ennyire senkit?l és semmit?l.indulok. A libériás inasok kitárták a nagy kétszárnyú ajtót. hogy ennyi id? után semmit. hogy holnapután. ha nyilvánosságra hozná ezt a gyalázatot? A válasz az. neked megvan a magad baja. hogy Martin . akiknek a hozzátartozói mind valami magas kitüntetés várom ai? Valóban a királyn?t várják valamennyien.

Jaj. és leült Yvonne mellé. azt hiszem.. Ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem. hogy a Felding-Roth létrehoz egy génsebészeti központot. Mit mondott a királyn?? kérdezte az asszony suttogva. Martin sze rint még soha nem volt n?s. hogy el?tte meg sem . Martin és Yvonne gyalog sétáltak át a Dorchester Hotelból a közeli Fo rtyseven Park Street Hotelba. New Jerseyben lesz. Igen. már hallottam fel?le válaszolta Martin. Mégpedig azért. A parti alatt Celia odament Martinhoz. és mindent elkövetünk. ne! Ez nem lehet igaz! Celia teljesen megdöbbent. mint minden máshoz. és arra gondol . Végül Martin így válaszolt: Ez igazán nagyszerû ajánlat. Leadott néhány kilót. az volt. hogy a laborok felszereltsége a legigényesebb génsebészeti ku ak is megfeleljen. hogy nem találkozott a walesi herceggel és feleségével. Átjönnétek-e Yvonne-nal az Egyesült Államokb elvállalnád-e a génsebészeti kutatásaink vezetését mint alelnök és az új laborok igazgatója? ezet kapsz. Martin kezdte Celia . Nem tennék ilyet rázta meg a fejét Martin. Nagyon sikeres volt Celia és Andrew fogadása. azt kutathatod. Úgy semmiképpen. Yvonne csak úgy ragyogott. A királyn? igen jól tájékozott hölgy súgta vissza Martin mosolyogva. nyolcszemközt. és csendesen azt mondta neki: Andrew és én holnap kora reggel indulunk vissza. és hamarosan mind elmentek. Kicsit csalódott volt. Arról biztosan tudsz. ami jólesik. Ez nem a legalkalmasabb pillanat. Yvonne sóhajtott. hogy Rao független. Az egyetlen dolog. Andrew. A hotelban valamen nyien kényelmesen elhelyezkedtek Jordanék lakosztályának kellemes nappalijában. Aztán ar a gondolt. ami az utóbbi id?ben zavarta Martin magas kitüntetésével kapc solatban. mindannyian fáradtak vagyunk. és nagyon csinos volt. amit a Dorchester Hotelban adt ak Sir Martin és Lady Peat-Smith tiszteletére. Aztán az újsütetû lovag három lépést tett hátra. hogy majd eljön annak is az ideje. amiért ?szintén hálás vagyok. Rao Sast i is megjelent