P. 1
Az Epuletgepeszet Kezikonyve

Az Epuletgepeszet Kezikonyve

|Views: 1,700|Likes:
Published by adel-husi

More info:

Published by: adel-husi on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET KÉZIKÖNYVE

FOSZERKESZTO:

DR. MENYHÁRT JÓZSEF
2. KIADÁS

.

,

v

'o'" ... .JI_L'··

f}'~ lJ~'b.•••••

--.,

.. ct

.>

KLTE

MFK Könyvtéra DEBRECEN

IlU '111111 1600 4405

<1
MUSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 1978

Foszerkeszto:

DR.MENYHÁRTJÓZSEF
okI. gépészmérnök, a muszaki tudományok kandidátusa, tanszékvezeto egyetemi docens

Szerkesztok:

DR. FEKETE IVÁN
okI. gépészmérnök, a muszaki tudományok kandidátusa, tanszékvezeto egyetemi docens

DR. MENYHÁRT

JÓZSEF

okI. gépészmérnök, a muszaki tudományok kandidátusa, tanszékvezeto egyetemi docens

DR. DESTEK ENDRE
okI. gépészmérnök

DR. MESZLÉRY CELESZTIN
okI. gépészmérnök

eg Dr. Menyhárt József foszerk., Budapest, 1977

ETO: 696{697(021)

ISBN 963 10 1810 5 (1. kiadás) ISBN 963 10 2479 2

Felelos kiadó: Solt Sándor igazgató Felelos szerkeszto: Simon Pál okI. gépészmérnök

Szerzok

DR. DESTEK
okI. gépészmérnök

ENDRE ISTVÁN IVÁN

DR. MESZLÉR Y CELESZTIN
okI. lIépészmérnök

DR. ERDOSI
okI. gépészrnérnök

DR. NYERGES
okI. gépészmérnök

TIBOR

DR. FEKETE

ORA VECZ BÉLA
okI. gépészmérnök

okI. gépészmérnök a m6szaki tudományok kandidátusa, tanszékvezeto egyetemi docens

HEGEDUS
okl. gépészmérnök

OSZKÁR

DR. ÖLLOS GÉZA
okI. mérnök,

a muszaki tudományok kandidátusa,
tanszékvezeto, eiyetemÍ docens

HOMONNAY
okI. gépészmérnök,
a müszaki tudományok egyetemi docens

GYÖRGYNÉ
kandidátusa,

DR.

SALLAI

GYULA

okI. gépészmérnök

DR. ILLÉS ISTVÁN
okI. mérnök

DR. SIMON FERENC
okI. gépészmérnök

DR. LÁNG LAJOS
okI. gépészmérnök , a muszaki tudományok egyetemi docens kandidátusa,

DR. TÖMÖR Y TIBOR
okI. gépészmérnök , a muszaki tudományok kandidátusa

DR. DR. h. c. MACSKÁSY
okI. gépészmérnök ,

ÁRPÁD

DR. VIDA MIKLÓS
okI. gépészmérnök,
a muszaki tudományok egyetemi tanár kandidátusa,

a muszaki tudományok ny. egyetemi tanár

doktora,

DR. MENYHÁRT

JÓZSEF

VÖLGYES

ISTVÁN

okI. gépészmérnök , a muszaki tudományok kandidátusa, tanszékvezeto egyetemi docens

okI. gépészmérnök

Lektorok

BODNÁR

FERENC

KOV ÁCS LAJOS
okI. gépészmérnök

okI. gépészmémök

DR. DÓCS JÁNOS
okI. gépészmémök, a möszaki tudományok kandidátusa

DR. LAKOS ANDOR
okI. gépészmérnök

DR. ERDOSI
okI. gépészmémök

ISTVÁN LAJOS

MAGYAR MAJOROS

TAMÁS ANDRÁS

okI. gépészmérnök

DR. GYURCSOVICS
okI. gépészmérnök, egyetemi docens

okI. villamosmémök

HOMONNAY

GYÖRGYNÉ

DR.

MÉSZÁROS
okI. gépészmérnök

FERENC

okI. gépészmémök, a miíszaki tudományok kandidátusa, egyetemi docens

JÓZSEF

PÁL

MOSONI

GYÖRGY

okJ. lIépészmémök

okI. gépészmérnök

ORA VECZ BÉLA
oki. gépészmémök

A kézíratot elokészítette:

Tar/say Vi/mosné

Tartalomjegyzék

Eloszó Bevezetés A leggyakrabban A leggyakrabban használt jelölések használt indexek

XXI XXII XXIV XXXI

1.2.4.2. 1.2.5. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Hotechnika, futés, hoelIátás 1.
1.1.

Hotechnika (Dr. Fekete Il'án) Hovezetés A hovezetés instacionárius esetei

. . .

3 3
3 4

1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.6.1.

1.1.1. 1.1.1.1.

Elhanyagolható belso hoellenállású testek 1.1.1.2. Véges belso hóelIenálIású és felületi hoátadási ellenállású testek . 1.1.1.2.1. Végtelen kiterjedésu sík fal . 1.1.1.2.2. Végtelen félteret kitölto test _ . 1.1.1.2.3. Homérsékletmezo meghatározása véges különbségek módszerével (Schmidt-módszer) végtelen kiterjedésunek tekintheto sik fal esetében . 1.1.2. A hovezetés stacionárius esetei . 1.1.2.1. Több rétegu sík fal . 1.1.2.2. Több rétegu hengeres fal . 1.2. Konvekciós hoátadás " . 1.2.1. Hoátadási tényezo, hóáram . 1.2.2. Hoátadás szabad áramlással . 1.2.2.1. Függoleges fal , . 1.2.2.2. Vízszintes fal . 1.2.2.3. Vízszintes cso . 1.2.2.4. Függoleges cso . 1.2.2.5. Cso vízben . 1.2.2.6. Zárt tér (réteg) . 1.2.3. Hoátadás kényszeráramlással . 1.2.3.1. Sík fal . 1.2.3.2. Áramlás csoben . 1.2.3.3. Keresztirányú áramlás egyes cso körül . 1.2.3.4. Keresztirányú áramlás cso köteg körül . 1.2.3.5.-Keresztirányú áramlás bordázott cso és csoköteg körül . 1.2.4. ~ Hoátadás teli tett goz lecsapódásakor filmkondenzációval . 1.2.4.1. Függoleges felület, lamináris kondenzátumáramlás .

6

II
1.3.6.3. 1.3.7. 12 13 14 14 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 21 22
2.

7

1.3.6.2.

1.3.8. 1.3.9.
1.3.10. 1.3.11.

1.4.
1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. 1.5.

Függoleges felület, turbulens kondenzátumáramlás . Hoátadás forrásban levo folyadékok esetében . Hosugárzás . Kirchhoff-törvény . Planck-törvény . Wien-törvény . Stefan-Boltzmann-törvény . Lambert-törvény . Tetszoleges helyzetu szilárd testek sugárzásos hocseréje átereszto közegben . Tetszoleges helyzetu dAl és dA2 elemi felület sugárzásos hocseréjének hoárama ..... Tetszoleges helyzetu dAl felületelem és A2 felület sugárzásos hocseréjének hoárama .. Tetszoleges helyzetu Al és A2 felület sugárzásos hocseréjének hoárama . Egymást burkoló felületek sugárzásos hocseréjének hoárama . Párhuzamos, nagy kiterjedésu felületek sugárzásos hócseréjének hoárama . Felületelem és felület közötti ep besugárzási tényezo szerkesztése . Sugárzási hoátadási tényezo . Sugárzási homérséklet. . Hoátbocsátás . Több rétegu sík fal -. Több rétegu hengeres fal . Bordáscso, ill. csoköteg . Hocserélok . Közepes (Iogaritmikus) homérséklet-különbség . Hocserélot elhagyó közegek homérséklete, adott hocserélo esetén . Irodalom .

24 24 27 27 28

28
28 29 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 35 35 36 36 37 38

22 2.1. 24 24 2.2. 2.3.

Áramlástani alapok (Dr. Tömöry Tibor)

.

39 39 39 39 41

2.4.

Ideális közeg . Folytonosság . BernoulIi-egyenlet . A Bernoulli-egyenlet néhány alkalmazása ..

vm
2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.8. 2.9.
3.

TARTALOMJEGYZÉK 5.1.1.3. 5.1.1.4. 5.1.1.5. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7.
5.2.

Tartályból kifolyás állandósult (stacionárius) állapotban . Kifolyási sebesség . A tartály ból kiáramló közeg térfogatárama Nyitott tartály kiürülési ideje . Csöben áramló közegmennyiség mérése . Sebességmérés Prandtl-csovel . Csovezeték falán kiáramló közegmennyiség Borda-Carnot-veszteség . Kritikus nyomás . Az áramlás minosége , . Nyomásveszteség csovezetékben . A súrlódási ellenállás-tényezo . Egyenértéku átméro . C alaki veszteségtényezo . A csoellenállás számitásának pontossága .. Hasonlóság . Irodalom . Idojárási alapismeretek zsef) Általános ismertetés A levego homérséklete Hofokhíd Széljárás Napsugárzás J-égnedvesség Irodalom (Dr. Menyhárt Jó. .. , . . . . . . . .

41 41
41 41

43

43 44
44 44 45

45 47 47
52

5.2.1.
5.3.

52
54

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

55

3.1.

55
56

5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.5. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.6.

3.2.
3.3.

62 64 66 69 72

3.4.
3.5.

3.6.
3.7. 4.

Közérzet (Dr. Menyhárt József)

73
73 73 74 77 77 78 78 79

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
4.5.

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.6.
4.7.

4.8.
5.

A közérzet fogalma . Az emberi test hoegyensúlya . Az emberi test holeadása . Az emberi test nedvességleadása . A közérzet méroszámai . Eredo homérséklet . A levego-homérséklet, a sugárzási homérséklet és a levegosebesség méroszámai .... A levego-homérséklet és a nedvességtartalom méroszámai . A levego-homérséklet, a nedvességtartalom és a levegosebesség méroszámai . A levego összetételének hatása az ember közérzet ére . A környezet hatása az ember közérzetére .. Irodalom . Épületek hovesztesége. Épületek hotechnikai jellemzoi (Dr. Menyhárt József) .... Hoveszteség-számi tás stacionárius feltételek esetén . A höveszteség-számitás alapegyenlete . Zárt terek belso homérséklete . Külso (méretezési alap-) homérséklet. .

Lehulo felületek méretei . Hoátbocsátási tényezo meghatározása . Hohidak és sarkok . A hoveszteséget befolyásoló egyéb tényezok Teljes hoveszteség . Megjegyzések a hoveszteség számításához Sugárzó futésseI tervezett helyiségek hovesztesége . Példa a hoveszteség meghatározására . Padlók hovesztesége . Honyereség-számitás stacionárius feltételek esetén . Belso térben keletkezo és bejutó hoterhelés Honyereség-számitás instacionárius feltételek esetén . A homérséklet-hullámzás egyenlete . Egyrétegu határolószerkezet csillapítási tényezoje . Egyrétegu határolószerkezet felületi hoelnyelési tényezoje . Fajlagos felületi hostabiIitás . Több rétegu határolószerkezet csillapitási tényezoje és fáziskésleltetése . Helyiség hostabilitása . A helyiség-homérséklet alakulása . Honyereség-számítás instacionárius feltételek esetén, egyszerusített eljárással . Hoelnyelés . Csillapítás .. : . Fajlagos felületi hostabilitás . Hostabilitás . Hofokmodulus . Honyereség meghatározása egyenértéku homérséklet-különbség felhasználásával. .. Pára diffúzió . A páradiffúzió egyenlete . Páralecsapódás ahatárolószerkezetek felületén . Páralecsapódás a szerkezet belsejében . A méretezés alapelvei . Irodalom .

89

90 106 107 109 109
110 110

111 115

115
118
118

119

120

121 121 121 122 122 122 123 123 123 123 124 126 127
128 128

129
130

80
81

6.
6.1. 6.1.1. 6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.3.1. 6.1.3.2. 6.1.3.3. 6.1.4.

Fütoberendezések szerkezetei, anyagai ..... Kazánok (Homonnay Györgyné dr.) Öntöttvas kazánok A MARABU kazáncsalád A KOMFORT kazáncsalád Külföldi kazántípusok Acéllemez kazánok A tiizelés elemei Szilárd tüzelés Folyékony tüzelés Gáztüzelés Villamos futésu kazánok . . . . . . . . . . .

13] 131 131 132
138

83 85

86

5.1.

140 141 145
145

86 86 86 86

5.1.1. 5.1.1.1. 5.1.1.2.

145 155 155

TARTALOMJEGYZÉK 6.1.5. 6.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.4.1. 6.3.4.2. 6.3.5. 6.3.6. 6.4. 6.4.1. 6.4.1.1. 6.4.1.2. 6.4.1.3. 6.4.1.4. 6.4.2. 6.4.2.1. 6.4.2.2. 6.4.2.3. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 6.4.7.1. 6.4.7.2. 6.4.7.3. 6.4.8. 6.5. 6.5.1. 6.5.2. 6.5.2.1. 6.5.2.2. 6.5.2.3. 6.5.3. 6.5.4. 6.5.5. 6.5.6. 6.5.7. 6.5.7.1. 6.5.7.2. 6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.1 J. 6.5.i2.
6.6.

IX
A gépalapozások fajtái , Méretezés Acél- és gumirugók Mérések és méromuszerek (Sal/ai GYI/la) Mérési módszerek Kitéréses mérési módszer Kiegyenlíto vagy kompenzációs mérési módszer A méromuszerek fajtái A mérorendszer és a méromuszer hibája .. Méromuszerek és mérések az épülelgépészet ben Homérsékletmérés A levego abszolút nedvességtartalmának mérése A levego relatív nedvességlartalmának mérése Nyomásmérés Térfogatáram-mérés Vízszintmérés Áramló közegek hoáramainak mérése (homennyiségmérés) Füstgázelemzés _ Készülékek muszerezése Hotechnikai készülékek Szivattyúk Kazánok Hoközpontok Futoberendezések automatikaelemei (Sal/ai Gyula) _. _ Osztályozás Segédenergia nélküli (közvetlen muködésu) szabályozók Kétállású szabályozók Folytonos muködésu szabályozók Segédenergiával muködo (közvetett muködésu) szabályozók Érzékelok Szabályozók Beavatkozószervek Kétállású beavatkozók Folytonos muködésu szabályozók beavatkozószervei Szabályozószelepek kiválasztása Korrózióvédelem (Dr. Tömöry Tibor) Korróziós folyamat _ Korróziós jelenségek központi futoberendezésekben Néhány fontosabb fém korróziója, a védekezés lehetoségei _ Hoszigetelés (Dr. Tömöry Tibor) Energiaveszteség " Hoszigetelo anyagok, eljárások Irodalom .,. _ 232 234 234 235 235 235 235 235 236 236 236 240 240 241 242 244 244 244 245 245 245 245 245 246 246 246 246 246 248 248 251 252 252 253 253 257 257 259 259 261 261 262 264

Egyéb kazánházi berendezések Hocserélok (Dr. Fekete Iván) Holeadók (Dr. Fekete Iván) Tagos radiátorok .. _ Csovázas radiátorok Lapfutotestek " csorutotestek Sima csorutotestek Bordáscsövek Konvektorok Szegélyfutotestek Csovezetékek, szerelvények (Dr. Menyhárt József) Csövek , , Folytacél csövek Alumínium csövek Rézcsövek Muanyag csövek Csokötések Karimás kötések Menetes kötések Nem oldható kötések : Tömítések Csohálózat kialakitása Csovezeték hotágulása Csövek hoszigetelése Csoszerelvények Elzárószerelvények Szabályozószerelvények Egyéb szerelvények Csovezetékek színjelölése _ Villamos hajtású gépek, vilIamos hajtások (Sal/ai Gyula) Szivattyúk Szivattyútipusok Dugattyús szivattyúk Fogaskerék-szivattyúk Centrifugális szivattyúk Szivattyúk szabályozása Keringtetoszivattyúk, kondenzvízszi va tytyúk Tüzeloanyag-szivattyúk Légkompresszorok _ Villamos hajtások Rövidrezárt motor Csúszógyurus motor _ Villamos motorok kiválasztása ' Különleges motorok A villamos hajtás fordulatszám-szabályozása Motorkapcsoló, motorvédelem ., , , Érintésvédelem Gépelhelyezés, gépalapozás (Sal/ai Gyula) A gépalapozás célja A rezgéscsökkentés módszerei

158 160 168 169 178 183 188 188 189 192 196
197

6.6.3. 6.6.4. 6.6.5. 6.7. 6.7.1. 6.7.1.1. 6.7.1.2. 6.7.2. 6.7.3. 6.7.4. 6.7.4.1. 6.7.4.2. 6.7.4.3. 6.7.4.4. 6.7.4.5. 6.7.4.6. 6.7.4.7. 6.7.4.8. 6.7.5. 6.7.5.1. 6.7.5.2. 6.7.5.3. 6.7.5.4. 6.8. 6.8.1. 6.8.2. 6.8.2.1. 6.8.2.2. 6.8.3. 6.8.3.1. 6.8.3.2. 6.8.4. 6.8.4.1. 6.8.4.2. 6.8.4.3. 6.9. 6.9.1. 6.9.2. 6.9.3. 6.10. 6.10.1. 6.10.2. 6.11.

197 197 202 202 204 204 205 205 206 207 207 209 210 210 210 216 217 220 220 220 221 221 221 221 223 223 224 224 226 226 227 228 229 229 230 230 231 231 231

6.6.1. 6.6.2.

x
7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.2.1. 7.1.2.2. 7.1.2.3. 7.1.2.4. 7.2. 7.2.1.

TARTALOMJEGYZÉK
267 267 267 267 268 271 272 '273 8.10.2.3. 8.10.2.4. 8.11. 8.12. 8.13. 273 273 273 275 276 276 277 278 279 279 280 281 282 283 284 287 288 291 291 292 293 295 295 295 296 296 297 297 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2.5. 9.2.6. 9.2.7. 9.2.8. 8.JO. 8.10.1. 8.10.2. 8.10.2.1. 8.10.2.2.

Egyedi (ütések (Homonnay Györgyné dr.) Szilárd tüzeloanyaggal muködo kályhák KandalIók Kályhák Cserépkályhák Vaskályhák Vaskályha mesterséges légárammal Kályhák méretezése, kiválasztása . Olajkályhák Tartályos olajkályhák Központi olajellátás Gázkályhák Villamos futésu kályhák Hotárolós villamos futésu kályhák Közvetlen villamos futotestek Irodalom .. . . . . . . . . . . . . .

7.2.2.
7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.5. 8. 8.1. 8.1.1.

Melegvíz-futések szabálYOlása . Helyí szabályozás . Központi szabályozás . Homérséklet-szabályozás szivattyús futés esetén . Homérséklet-szabályozás gravitációs fütés esetén . Mennyiségi szabályozás . Kombinált szabályozás . Melegviz-futések üzemeltetése és karbantartása ............•.................. Egyéb folyadék hohordozók . Irodalom . Gozfútések (Dr. Tömöry Tibor) .

318 319 319 319 319 320 320 321 321 328

9.
9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4.

329 329 329 336 336 337 338 338 338 339 341 341 342 343 343 345 367 367 368 368 369

Melegvíz-fütések (Dr. Menyhdrt József) .. Gravitációs melegvíz-futések . Alsó elosztású gravitációs melegvíz-futések Felso elosztású gravitációs melegvíz-futések . Egycsöves gravitációs melegvíz-futések . Egyszinti futések . Szivattyús melegvíz-futések . Magas házak melegvíz-futése . Melegvíz-futoberendezések különleges alkotóelemei . Melegvíz-futések biztonsági berendezései .. Gravitációs fútések . Szivattyús futések nyomásviszonyai . Nyomott rendszerek . Szívott rendszerek . Légvezetékek kialakítása . Gravitációs rendszerek . Szivattyús rendszerek . Nyomott rendszerek . Szívott rendszerek . Melegvíz-futések csovezetékeinek méretezése . Gravitációs melegvíz-futések csohálózatának méretezése . Hatásos nyomás kialakulása . Alsó elosztású gravitációs rendszerek méretezése . Felso elosztású gravitációs rendszerek méretezése . Egycsöves gravitációs futések mérete7ése .. Egyszinti gravitációs futések méretezése ... Szivattyús futoberendezések méretezése .. Kombinált gravitációs-szivattyús fütések Keveroberendezések . Gravitációs keverés . Keverés szivattyús futésekben .

8.1.2.
8.1.3. 8.1.4.

9.2.

8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.5.1. 8.5.2.
8.5.2.1. 8.5.2.2. 8.6.

9.3. 9.4.
9.4.1. 9.4.2. 9.5.

8.6.1. 8.6.2. 8.6.2.1. 8.6.2.2.
8.7. 8.7.1. 8.7.1.1. 8.7.1.2. 8.7.1.3. 8.7.1.4. 8.7.1.5. 8.7.2.

9.6.

Gozfutések hálózatsémái . Kisnyomású gozfutés . Nagynyomású gozfútés . Go~-Iég forgatásos rendszer . Vákuum-gozfutés . Goz-futoberendezések különleges csomópontjai és szerelvényei . A kazánház belmagassága . Kazánkötések . Ka7.ánbiztosítás . Kazánszerelvények . Csovezetéki csomópontok . Futotestszerelvények . Légtelenítés . Kondenzvíz-visszatáplálás . Csovezeték-méretezés . Kisnyomású gozfutések szabálYOl.ása . Központi szabályozás . Szabályozás két alapvezetékkel . Ozemvítel, karbantartás . Irodalom .

10.
10.1.

Sugárzó fütések (Dr. Dr. h. c. Mm'skÚ!J'Y Árpdd) . A sugárzó futés elonyei és hátrányai . A besugárzási tényezo . A besugárzási tényezo fogalma . A besugárzási tényezo meghatározása a ~yakorlatban eloforduló legfontosabb esetekben . Példák a besugárzási tényezo meghatározására . Sugárzó futotestek holeadása . Általános összefüggés . Telí mennyezet-futotest lefelé irányuló holeadása . Sávos mennyezet-futotest lefelé irányuló holeadása .

370 370 370 370

299
299

10.2. 10.2.1. 10.2.2.

301 302 304 306 308 317 318 318 318 10.3.1.2. 10.3. 10.3.1. 10.3.1.1. 10.2.3.

370 372 376 376 376 376

8.8. 8.9.
8.9.1. 8.9.2.

TARTALOMJEGYZÉK 10.3.1.3. 10.3.1.4. 10.3.1.5. 10.3.1.6. 10.4. 10.4.1. 10.4.2. 10.4.2.1. 10.4.2.2. 10.4.2.3. 10.4.2.4. 10.4.3. 10.4.3.1. 10.4.3.2. 10.4.3.3. 10.4.4. 10.5. 10.5.1. 10.5.1.1. 10.5.1.2. 10.5.1.3. 10.5.1.4. 10.5.1.5. 10.5.2. 10.5.2.1. 10.5.2.2. 10.5.2.3. 10.5.2.4. 10.5.2.5. 10.5.2.6.
10.6.

XI
Hotermelés villamosenergia -szolgáltatással egybekötve . Általános kérdések . HoswlgáItatás fútoerómubol . Forróvíz-szolgáltatás . Gozszolgáltatás . Hotermelés fútomuben . Fútomuvek kialakításának szempontjai ., Fútomuvek csoportosítása az alkalmawtt energiahordozó szerint . Hagyományos energiahordozók . Szemétégetés . Geotermikus energia hasznosítása . Futómúvek csoportosítása a termeIt enerhordozó szerint . Futómuvek fo berendezései . Futoerómuvek és futómuvek együttmuködése . Hoszállítás Forróvíz-vezetékek Osztályozás Forróvíz-vezetékek nyomásviszonyai . . . .

Padlóban elhelyezett futotest felfelé irányuló holeadása . Falfutotest holeadása . Sugárzóernyo holeadása . Infravörös (magas homérsékletu) sugárzók holeadása . Sugárzó futo.estek homérséklet-megoszlása, közepes homérséklete és holeadása . Általános észrevételek . Betonrétegbe ágyawtt csokígyó . Mennyezetfutés számítása a lineáris hoáramlás törvényszeruségei alapján . Mennyezetfutés számítása a síkbeli hoáramlás törvényszeruségei alapján . Padlófutés . Falfutés . Kis tehetetlenségu sugárzó futötest . Felül hoszigetelt sugárzóernyo . Felül szigetelés nélküli sugárzóernyo . Alumínium lamellás mennyezetek .' . Infravörös sugárzó futés . Szerkezeti megoldások . Betonrétegbe ágyawtt csokígyó . Mennyezetfutés . Padlófutés . Falfútés . Csokígyó készítése és szerelése . Csokígyó beágyazása . Kis tehetetlenségu sugárzó futés . Általános észrevételek . Mennyezet-futotest vakolatba ágyazott csokígyóval. . Mennyezet-futotest függesztett, vakolással ellátott, fémlemezes csokígyóval . Fémfelületú sugárzó fútotestek . Infravörös sugárzó fútotestek . Beton futotest . A sugárzó futés csohálózatának kialakítása Általános észrevételek . Mennyezet- és válaszfalfútés csovezetékrendszere . Külso falpanel csovezeték-rendszere . Kis tehetetlenségú sugárzó fútés csovezetékrendszere . Irodalom .

I J.2.1.

377 377 378 379 379 379 380 380 382 384 385 386 386 389 389 389 389 389 390 390 39] 39] 392 392
392

] 1.2.1.1. 11.2.1.2. 11.2.1.2.1. ] 1.2.1.2.2. ]1.2.2. 11.2.2.1. 11.2.2.2. 11.2.2.2.1. 11.2.2.2.2. ]] .2.2.2.3. ] 1.2.2.3. ] 1.2.2.4. ] 1.2.3. ] 1.3. ] 1.3.1. ]1.3.].1. ] 1.3.1.2. 11.3.2. 11.3.2.1. 11.3.2.2. 11.3.3. ]1.3.3.1. 11.3.3.2. 11.3.3.3. 11.3.3.4. 11.3.3.4.1. 11.3.3.4.2. 1l.3.4. 11.3.4.1. 11.3.4.2. 11.3.4.3. ] ] .3.5. 1l.3.5.1. 11.3.5.2. 11.4. 1l.4.1. 11.4.1.1. 11.4.1.2.

401 401
402 402

405 405 405 406 406 406 408 408 409 413
413 4]4 4]4 4]6

392 392 393 395 395 395 395 395 397 398 398

10.6.1. 10.6.2. 10.6.3. 10.6.4.
10.7.

Nagynyomású goz-távvezetékek . Osztályozás . Nagynyomású goz-távvezetékek kialakítása Távvezetékek alkotóelemei. , . Csövek, szerelvények . Hotágulást felvevo szerkezetek . A csovezetékek hoszigetelése .. ' . Csofektetési módok . Csovezetés terepszint alatt . Csovezetés terepszint felett . Távvezetékek méretezése . Hidraulikai méretezés . Hotani méretezés . Szilárdsági méretezés . Hotávvezetékek tervezése. A tervezés eloés kíegészito munkálatai . A fútó-távvezetékek tervezési elomunkálatai . Futó-távvezetékek elhelyezése . Hofogyasztók . Forróvíz-hálózatra kapcsolt hofogyasztók Futési hofogyasztók . Futési fogyasztók és állandó homérsékletu forró vizet igénylo fogyasztók egyideju rákapcsolása a távhálózatra . Nagynyomású gozfútésre kapcsolt hofogyasztók . Hoközpontok . Nyomáscsökkento állomások és gozhutok Távfutések: rendszerelméleti szemlélete és szabályozása . Irodalom .

421 421
421

425 425 425 426 426 427 431 432 432 435 441
441

441
442

444 444 445

ll.
11.1 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3.
11.2.

Távftltések

(Homonnay Györgyné dr.) '"

. .

399 399 399 400 401 401

11.4.2. 11.4.2.1. 11.4.2.2. 11.5. 11.6.

446 448
448

Általános áttekintés A távfútés elonyei és alkalmazási A távfútések csoportosítása A távfútések rés7.ei Hótermelés

korlátai . . .

452 453 453

XII 12.
12.1. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3.
12.3.

TARTALOMJEGYZÉK Fútoberendezések Gyula) szabályozása (SaUai . 456 456 457 457 457 458 459 459
460

12.3.1. 12.3.2. 12.3.3.
12.4.

Általános kérdések .•.................. Hotermelo, hocserélo berendezések szabályozása . Olajtüzelésu hotermelok . Gáztüzelésu hoterlllelok . Hocserélok . Futoberendezések szabályozása . Holeadók szabályozása . Központi fütok szaberendezésebályozása Futoberendezések szabályozása központi használati Illelegvíz-ellátás esetén . Irodalom . Fútoberendezések (SaUai Gyula) üzemviteli szempontjai .

15.1.8. 15.2. 15.2.1. 15.2.2. 15.2.3. 15.2.4. 15.2.5. 15.2.6. 15.2.7. 15.2.8. 15.3. 15.3.1. 15.3.2. 15.3.3. 15.3.4. 15.3.5. 15.3.6. 15.4. 15.4.1. 15.4.1.1. 15.4.1.2. 15.4.1.3. 15.4.2. 15.4.2.1. 15.4.2.2. 15.4.2.3. 15.4.2.4. 15.4.3. 15.5.

463
464

13.

465 465 465 466 467 467 468 469
470

13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. i3.8. 13.9.

Helyi futés és központi futés . Melegvíz-fütés és kisnyomásÚ gozfutés . NagynyomásÚ gozfutés és forróvíz-futés .. Futoközpont . Gépház és kapcsolóhelyiség . Goz- vagy vízkazán " . Futoberendezések üzeme, hoszi.ikséglet, hoveszteség, üzemkarakterisztika . Az üzelllvitellel kapcsolatos szervezési intézkedések . Irodalom : Fütoberendezések építészeti és épületszerkezeti követelményei (Dr. Tömöry Tibor) . Kémény, füstjárat Hatásos nyomás meghatározása Az áramkör ellenállása, méretezése Mesterséges huzat növelés Kémények építése Építészeti helyigény Tüzeloanyag-fogyasztás Irodalom " . . . . . . , .

471

14.
14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. 14.8.

472 472 472 475 480 481 481 486 486 487 489 489
489

Hovezetési tényezo . Gázok állapotjelzoi . Homérséklet . Nyomás _ _ _.. Fajtérfogat '" _.. Suruség . Fajsúly . Belso energia _ . Entalpia _ . Entrópia _.. Gáztörvények _ . A Boyle-Mariotte-törvény, izotermikus állapotváltozás . A Gay-Lussac-törvény, izobár állapotváltozás _. Az általános gáztorvény . Az Avogadro-törvény " A Poisson-törvény, adiabatikus állapotváltozás . Politropikus állapotváltozás . Gázkeverékek . Gázkeverékek fontosabb anyagjellemzoi Fajho . MolekulasÚly . Gázállandó . Gázkeverékek állapotjelzoi . Homérséklet _ . Nyomás . Fajtérfogat, fajsúly és suruség . Entalpia . Gázkeverékekre vonatkozó gáztörvények . Irodalom . A levego (Dr. Menyhárt József) .

497
501 501

501 503 504
504

505
506 506 506

507 507 508 508 509
509 509

510 510 510 511 511 511
511 511

512 512 512 513 513 513 515 515 515 515 516
517

16.
16.1. 16.1.1. 16.2. 16.2.1. 16.2.2. 16.2.2.1. 16.2.2.2. 16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.3.3. 16.3.4. 16.3.5. 16.3.6. 16.3.7. 16.4. 16.4.1.

Levegotecbnika, hutés, kondicionálás
15.
15.1. 15.1.1. 15.1.2. 15.1.3. 15.1.4. 15.1.5. 15.1.6. 15.1.6.1. 15.1.6.2. 15.1.7. Gázok fizikája (Dr. Fekete Iván) Gázok anyagjellemzoi Fajho állandó térfogaton Fajho állandó nyomáson : Mólho Fajhoviszony Gázállandó Viszkozitás .. _ Dinamikai viszkozitás Kinematikai viszkozitás Kritikus homérséklet és nyomás

.
. . . . . . . . . . .

489
490

491 491 491 49\ 496 497

Száraz levego . A légnyomás és homérséklet változása a magassággal . Levegoszennyezodések . A levego állandó alkotóinak hatása az emberre . A levegoszennyezodések hatása az emberre Porok . Gázok és gozök _ . Nedves levego . A levego-vízgöz keverék általános állapotegyenlete . A nedves levego surusége . Abszolút nedvesség . Relatív nedvesség . A nedves levego alkotóinak résznyomása A nedves levego entalpiája . A nedves homérséklet fogalma " A légállapot-diagramok . diagram felépítése . Az

518 518 518 522 522 522 523
528

i-x

528

TARTALOMJEGYZÉK
16.4.1.1. 16.4.2. 16.4.3. 16.4.3.1. 16.4.3.2. 16.4.4. 16.4.5. 16.5.

XIII
VentilIátorok munka pontja . Ventillátorok soros és párhuzamos kapcsolása . Ventillátor és légcsatorna eredo jelleggörbéje . Ventillátorok stabil és labilis üzeme . Ventillátorok szabályozása . Ventillátorok rezgéselháritása . VentilIátorok zajkeltése . Ventillátorok kiválasztása . Léghevitok . Goz- és vizfutésu léghevitok . Füstgázüzemu léghevitok . VilIamos léghevitok . Felületi hutok . Hovisszanyero hocserélok . Légszurok . Osztályozás . Légszurok muszaki jellel11zoi . Szurofajták . Olajos fém légszurok . Száraz szurok . Automatikus szurók . ElektrofiIter . Aktiv szén szuro . Több fokozatú szurok . Különleges szurok . Nedves hocserélo . Légcsatornák . Egyenes légcsatornák ." . Idomok . Elzáró- és szabályozószerkezelek ". Külso levegot beszívó, távozó levegot kifújó szerkezetek . Befúj6szerkezetek . Falban elhelyezett befújószerkezetek . Mennyezetben elhelyezett befújószerkezetek ...•.............................. Perforált álmennyezetek " . Padlóban, bútorzatban elhelyezeIt befújószerkezetek ...•....................... EIsziv6szerkezetek . Nyomásveszteség szárnilása . Hoveszteség, hoszigetelés . Légcsatorna-hálózat méretezése . Kis légsebességu berendezések . Nagy légsebességu berendezések . Levegovezelés helyiségekben . Irodalom .
Szellózólevego berendezésekben meghatározása légtechnikai 618 580
581

Az diagram használata . Állapotváltozások irányjelzoje az diagramban . Keverés diagramban . Vízgoz és levego keverése . Víz és levego keverése . diagramban . Folyamatok ábrázolása Egyéb légállapot-diagramQk . Irodalom .

í-x

531 531 532 533 533 534 535 535 536 536 537 538 539 539

18.1.4. 18.1.5. 18.1.6. 18.1.7. 18.1.8. 18.1.9. 18.1.10. 18.1.11. 18.2. 18.2.1. 18.2.2. 18.2.3. 18.3. 18.4. 18.5. 18.5.1. 18.5.2. 18.5.3. 18.5.3.1. 18.5.3.2. 18.5.3.3. 18.5.3.4. 18.5.3.5.

í-x

í-x

582 584 584 586 588 588 588 588 590 591 591 591 592 592 592 594

í-x

17.
17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6. 17.7. 17.8. 17.9. 17.10. 17.1 1. 18.

Akusztika

(Dr. Fekete b-dn)

.

Általános kérdések . A hang szubjektív méroszámai . Zajszin~határgörbék . Megengedett zajszint . Hang terjedése zárt térben . Gépek, berendezések által keltett zaj " . Légcsatorna-hálózatban keletkezo zaj . Légcsatorna-hálózat természetes csilla pitása , . HangcsilIapítók . Légcsatorna-hál6zat akusztikai méretezése Irodalom .
Sze1lóztetoelemei és klímaberendezések szerkezeti

541
542 544 544 545 545

594
594 595 596 596 596 596 596 596 596 597

(Dr. Fekete Iván)

.

546

18.5.3.6. 18.5.3.7. 18.6. 18.7. 18.7.1. 18.7.2. 18.7.3. 18.7.4. 18.7.5. 18.7.5.1. 18.7.5.2.

18. J. 18.1.1. 18.1.1.1. 18.1.1.2. 18.1.1.3. 18.1.1.4. J8.1.1.5. 18.1.1.6. 18.1.1. 7. 8.1.1.8.

J

18.1.1.9. 18.1.2. 18.1.2.1. 18.1.2.2. 18.1.2.3. 18.1.2.4. 18.1.2.5. 8.1.2.6. 8.1.2.7. 8.1.2.8. 8.1.2.9. 8.1.3. 8.1.3.1. 8.1.3.2.

VentiIlátorok . Radiális ventillátorok , . Sebességháromszögek , A szállított közeg nyomásnövekedése . Llp- vjelleggörbe ...•................. Pte-Vjelleggörbe ; . Arányossági törvények. Llp-V és Pte-V jelleggörbesereg ., . Logaritmikusjelleggörbesereg . Jelleggörbék dimenzió nélküli jellemzo szánlokkal . Átmérotényezo, fordulatszám-tényezo . Szerkezetek . Axiális ventilIátorok . Sebességháromszögek . A szállított közeg nyomásnövekedése . Llp- Vjelleggörbe . Pte-V jelleggörbe . Arányossági törvények. Llp-V és Pte-V jelleggörbesereg . Logaritmikus jelleggörbesereg : . Jelleggörbék dimenzió nélküli jellemzo számokkal . Átmérotényezo, fordulatszám-tényezo . Szerkezetek . Különleges ventilIátorok . Keresztáramú ventillátor . TetoventilIátor .

546
546 546 547 548 550 551 552 554 554 557 570 570

598 600 600
601

605
607 609 610 610 613 614 614

18.7.5.3. 18.7.5.4. 18.7.6. 18.7.7. 18.7.8. 18.7.9. 18.7.9.1. 18.7.9.2. 18.7.10. 18.8.

570
571 571 571 572 572 573 573 575 575 575

614
616 617

19.
19.1. 19.1.1.

(Dr. Menyhárt József) ...

Légtechnikai rendszerek általános elrendezése . Méretezési külso homérséklet .

618 618

XIV
19.1.2. 19.2. 19.2.1. 19.2.1.1. 19.2.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6. 19.6.1. 19.6.2. 19.6.3. 19.6.4. 19.6.5. 19.7. 19.7.1. 19.7.2. 19.7.3. 19.8.

TARTALOMJEGYZÉK Szelloztetett kondicionált terek belso homérséklete A szellozolevego térfogatárama szelloztetóberendezésekben Folyamatos szelloztetés Légcsere-tényezo Szakasws szellozés A szellozolevego térfogatárama légfutóberendezésekben A szellozo levego térfogatárama \égbútóberendezésekben A szellozolevego térfogatárama ködtelenítóberendezésekben A szellozolevego térfogatárama klimatizálóberendezésekben A belso levego állapota Klimatizált tér ho- és nedvességterhelése .. A szellozolevego állapotának megválasztása A szellOzolevego tömegárama A szellozolevego térfogatárama " Levegovezetés szelloztetett és kondicionált terekben Levegóvezetés szelloztetett térben Levegovezetés légfútó-berendezések esetén Levegovezetés kondicionált térben Irodalom 20.8. 618 618 619 619 620 621 622 623 623 623 623 624 6:25 625 628 628 630 630 631
21.

20.8.1. 20.8.2.
20.8.3.

20.8.4. 20.9.

SzeIloztetó- és légfútö-berendezések átvétele, üzembe helyezése és karbantartása . Berendezések átadása és átvétele . A berendezés próbaüzeme . Beszabályozás . Szelloztetó- és légfútó-berendezések üzeme és karbantartása . Irodalom .. ' .

649 649 649 649 650 650

Klímaberendezések (Dr. Menyhdrt József) Klím~berendezések alkalmazása . Klímaberendezések osztályozása . Klímaberendezések elvi felépítése . Kondicionált terek méretezése . Belso légáIlapot . Hó- és nedvességterhelés . A szellozolevego térfogat- (tömeg-) árama Klimatizáló rendszerek kialakítása . Klímaközpont . Elosztó- és gyujtohálózat . Befúvó- és elszívószerkezetek '" . Klímaközpont nedves hocseréveI . A klímaközpont alkotóelemei . VentilIátorok . Szurök . Légfútotestek . Léghutotestek . Nedves hocserélo kamra . Légnedvesíto kamra . Zár6szerkezetek . Szabályoz6elemek . Légcsatornák . Nedves hocserélo . Vízgyujto tank . Porlasztók. porlasztókeretek . Cseppleválasztók . Nedvesítokamra . Nedves h6cserélok méretezése . Diffúzió . Víz és levego közötti elválasztófelületen végbemeno ho- és anyagcsere . A ho- és anyagcsere alapösszefüggései . Nedves hócsere általános és jellegzetes esetei . Méretezési kérdések . Levego állapotváltozásának és elméleti végállapotának meghatározása . A levego valós végállapota és a megvalósulási fok . Levego végállapotának meghatározása a hutési és nedvesítési fok alapján . diagramLevegókezelési folyamatok ban . Betétes nedves hócserélök .

651 651
652

20.

Szel1ozteto- és légfüto-berendezések Menyhárt Józse!)

(Dr.
632 632 632 634 634 635 635 635 636 636 638 638 638 639 640 641 642 642 642 642 643 644 646 649

20.\.
20.1.1.

20.2. 20.2.1. 20.2.2. 20.2.3. 20.2.4. 20.2.5. 20.2.6. 20.3. 20.4. 20.4.1. 20.4.2.
20.4.3.

20.4.4. 20.5. 20.5.1. 20.5.2. 20.5.3. 20.5.4. 20.5.5. 20.6. 20.7.

Szelloztetorendszerek kialakítása A szelloztetóberendezések felosztása Központi szellóztetorendszerek Szellozoközpont Elosztó- és gyujtohálózat Befúvó- és elszívószerkezetek Friss levego vétele A távozó (elhasznált) levego elvezetése Szelloztetoberendezések tervezése Helyi szelloztetoberendezések Különféle rendeltetésu helyiségek szelloztetése Lakóépületek szelloztetése Közösségi épületek szelloztetése Különleges igényu helyiségek szellöztetése Ipari épületek szelloztetése Légfútó-rendszerek kialakítása Központi légfúto-rendszerek Légfutotestek kialakítása és beépítése Légfútotestek méretezése Központi légfuto-rendszerek tervezése " Légfutó-rendszerek Helyi légfuto-berendezések Gravitációs légfutés

21.1. 21.1.1. 21.1.2. 21.2. 21.2.1. 21.2.2. 21.2.3. 21.3. 21.3.1. 21.3.2. 21.3.3. 21.4. 21.4.1. 21.4.1.1. 21.4.1.2. 21.4.1.3. 21.4.1.4. 21.4.1.5. 21.4.1.6. 21.4.1. 7. 21.4.1.8. 21.4.1.9. 21.4.2. 21.4.2.1. 21.4.2.2. 21.4.2.3. 21.4.2.4. 21.4.2.5. 21.4.2.5.1. 21.4.2.5.2. 21.4.2.5.3. 21.4.2.5.4. 21.4.2.5.5. 21.4.2.5.6. . 2\.4.2.5.7. 21.4.2.5.8. 21.4.3. 21.4.4.

653 653 654 654 654 654 654 655 655 655
657

657 657 657 657 657 657 659 659 659 659 660 661
662 664 664

665
668

670 671
673

673 676
677 678

i-x

681

TARTALOMJEGYZÉK
21.4.5. 21.4.5.1.

xv
Hutés a légtechnikában (Dr. Lá"g Lajos) .. Alapfogalmak . A hutoberendezés (gépi hutés) feladata . Hutofolyamat . Hutofolyamatok osztályozása . Hutofolyamatok értékelése . Hutofolyamatok . Kompresszoros hutofolyamat . Abszorpciós hutofolyamat . Termoelektromos hutofolyamat . Hutoközegek . A hutoközegek iránt támasztott követelmények . Klímatechnikai célokra gyakrabban használt hutoközegek . Hutoközegek jellemzo tulajdonságainak összefoglalása . Veszélyesség '.' . Vízoldó képesség, tisztaság . A hutoközegek kalorikus jellemzoi . Közvetítoközegek . Hutogépolajok . Hutoközegekre, hutogépolajokra vonatkozó magyar szabványok . A hutoberendezések elemei . Kompresszor . Alternáló dugattyús hutokompresszorok .. Rotációs kompresszorok . Turbókompresszorok " . Hermetikus motorkompresszorok . H utokompresszorok teljesítménysza bályozása . Elpárologtatók . Száraz rendszeru elpárologtatók . Elárasztott rendszeru elpárologtatók . Folyadékot huto elpárologtatók . Levegot huto elpárologtatók . Elpárologtatók jelleggörbéi . Kondenzátorok . Átfolyásos kondenzátorok . Víztakarékos kondenzátorok . Léghutésu kondenzátorok . Kondenzátorok jelleggörbéje . Adagolószervek . Automatikus adagolószervek . Szintszabályozók . Kiegészíto elemek . Utóhuto . Olajleválasztó . Folyadékleválasztó . Szúrok . Légteleníto . Csovezetékek . Szívóvezeték . Nyonlóvezeték. '" .
722 722 722 722 722 723 724 724 725 729 729
729

2IA.5.2.
21.4.6. 21.5. 21.5.1. 21.5.2. 2/.6. 21.7. 21.7.1. 21.7.1.1. 21.7.1.2. 21.7.1.3. 21.7.2. 21.7.2.1. 21.7.2.2. 21.7.2.3. 21.8. 21.8.1. 21.8.2. 21.8.3. 21.9. 21.9.1. 21.9.2. 21.9.3. 21.9.4. 21.10.

A levego nedvesítése Nedves hocserélok adiabatikus Utónedvesítés A levego szárítása

. üzemben .. . .

683 683 684 685 685 686 692

23.
23.1. 23.1.1. 23.1.2. 23.1.3. 3.21.4. 23.2. 23.2.1. 23.2.2. 23.2.3. 23.3. 23.3.1. 23.3.2. 23.3.3. 23.3.3.1. 23.3.3.2. 23.3.3.3. 23.3.4. 23.3.5. 23.3.6. 23.4.

Klímaközpontok felületi hutéssei . Léghutotest kialakítása és méretezése . Felületi hutéssei dolgozó klímaközpontban végbemeno állapotváltozások . Energia-visszanyerés lehetoségei klíma központokban . A levegokondicíonálás modern irányzatai Nagynyomású klímaberendezések . Egycsatornás, nagynyomású klímaberendezés . Egycsatornás, nagynyomású klímaberendezés klímakonvektorral. . Kétcsatornás, nagynyomású klímaberendezés . Helyi klimatizálókészülékek . Szobaklimatizáló készülékek . Klímakészülékek . Helyi klimatizálókészülékek megosztott hutéssel . Klimatizáló rendszerek kialakítása . Lakó- és kommunális épületek kondicioná(ása . Ipari épületek kondicionálása . Jármuvek kondicionálása . Klímaberendezések átvétele, üzemeltetése és karbantartása . Klímaberendezések átadása és próbaüzeme Átvételi és üzemi mérések . Karbantartás és üzemeltetés . Muszerezés . Irodalom .

693
696 696 697 699 701 702 702 705 706

730 733 733 733 734
735

745 746 746 746 746 749 750 752 754 754 754 755 756 757 758

707 707
708 709 710 710 23.4.1. 23.4.1.1. 23.4.1.2. 23.4.1.3. 23.4.1.4. 23.4.1.5. 23.4.2. 23.4.21. 23.4.2.2. 23.4.2.3. 23.4.2.4. 23.4.2.5.

710
711 711 712

22.

Ködtelenítoberendezések József)

(Dr. Me"yhárt
. . . . . . .
713 713 713 714 714 716 718

23.4.3. 23.4.3.1. 23.4.3.2. 23.4.3.3. 23.4.3.4. 23.4.4. 23.4.4.1. 23.4.4.2. 23.4.5. 23.4.5.1. 23.4.5.2. 23.4.5.3. 23.4.5.4. 23.4.5.5. 23.4.6. 23.4.6.1. 23.4.6.2.

759
759 759 760 761 761 761 765 766 766 767 767 767 769 769 770 771

22.1. 22.1.1. 22.2. 22.3. 22.4. 22.4.1. 22.5. 22.5.1. 22.5.2. 22.5.3. 22.5.4.
22.6.

A köd fogalma A köd keletkezése A ködtelenítés módszerei Ködtelenítoberendezések méretezése Ködtelenftoberendezések kialakítása Helyi ködtelenítoberendezés

~2.7.

Különféle rendeltetésu helyiségek ködtelenítése . Konyha ködtelenítése . Mosoda ködtelenítése . Uszodák és fürdok ködtelenítoberendezései Ipari üzemek ködtelenlto-rendszerei . Ködtelenítoberendezések átvétele, üzembe helyezése és karbantartása . Irodalom .

719 719 719 720 720 720 721

XVI
23.4.6.3. 23.4.7. 23.4.7.1. 23.4.7.2. 23.4.7.3. 23.4.7.4. 23.4.7.5. 23.4.7.6. 23.4.7.7. 23.4.7.8. 23.4.7.9. 23.5. 23.5.1. 23.5.2. 23.5.2.1. 23.5.2.2. 23.5.2.3. 23.5.2.4.

TARTALOMJEGYZÉK Folyadékvezeték . A hutofolyamat másodIagos szabályozói .. E1párolgási nyomás szabályozó . Termosztatikus vezérlésu elpárolgási nyomás szabályozó . Indításszabályozó . Teljesítményszabályozó . Termosztatikus utánfecskendezo szelep . Nyomásról vezérelt hutovíz-szabályozó . Nyomáskapcsolók . Homérsékletkapcsoló . Mágnesszelep . Hutoberendezések szabályozási kérdései . Hutoberendezés üzemi viselkedése . A hutoteljesÍlményt szabályozó beavatkozások hatása a berendezés üzemállapotára Beavatkozás a kompresszorba épített beavatkozószerv útján . Beavatkozás a kompresszor szívóoldalán alkalmazott fojtással . Beavatkozás nagynyomású, túlhevített goz szívóoldalra való visszavezetésévei (by-pass) A berendezés hutoteljesítményének változtatása a kompresszor szakaszos üzemeltetésévei . Hutoberendezések . Közvetlen elpárologtatású huto berendezés Közvetett elpárologtatású huto berendezés Közvetlen és közvetett elpárologtatlÍsú berendezések összehasonlítása . Hutógépcsoport . Folyadékhuto egységek . Hoszivattyú-üzem . Irodalom .
771 771 771 772 772 772 772 772
77'2

24.3.7.3. 24.3.7.4. 24.3.7.5. 24.3.8. 24.3.8.1. 24.3.8.2. 24.3.8.3. 24.4. 24.4.1. 24.4.2. 24.4.3. 24.5. 24.5.1. 24.5.2. 24.5.3. 24.5.4, 24.5.5. 24.5.6.

A por mozgása a diffúziós erok hatására A por mozgása elektromos erotérben . A por mozgása ultrahang hatására . A por szemcsézete . Porok maradványgörbéjének matematikai leírása ; . A logaritmikus normális eloszlás . A kétféle eloszlási rendszer összehasonlításaportechnikai szempontból . Porleválasztással kapcsolat os alapfogalmak Az összportalanitási fok . A frakcióportalanítási fok (frakcióhatások) . Az Efr frakcióportalanítási görbe újabb értelmezése és ábrázolása . Porleválasztók . Nehézségi erotér felhasználásával muködo leválasztók (porkamrák) . Ütközéses porleválasztók . Centrifugális leválasztók (ciklonok) . Elektrosztatikus leválasztók . Nedves porleválasztók . Szuro hatás felhasználásával mÜködo porleválasztók . Folyamatos üzemu leválasztók . Mechanikus és szuro hatás a lapján mÜködo leválasztók . Légszurok . Szuroszerkezelek . Nedves légszÜrok . Pormintavevo, porméro és regisztrálóberendezések . Porszennyezodés mérése szabad térben . Porszennyezodés mérése zárt térben . Gravimetriás portartalom-meghatározás .. Hordozható pormintavevo készülékek . Konitest . Optikai részecskeszámláló berendezés . Termálprecipitátor . Koniméter " . Tyndalloszkóp . Kapnográf . ARC típusú folyamatos porméro készülék Csovezetékben végzett porméréshez használt készülékek ...................•.... Muszertípusok . Porminták laboratóriumi értékeléséhez nükséges muszerek . Ipari szellozoberendezések Általános (hígító) szelloztetoberendezések méretezése Méretezés stacionárius állapotra Méretezés instacionárius állapotra ., Helyi (burkolatos) elszívóberendezések . . . . .

800 800 800 801 802

803
805 805 805 806 807 811 812 812 812 815 817

774 774 774 774 775 775 777 778

779 780 780 783 783 785 785 787 787

819
1319

23.6. 23.6.1. 23.6.2 .. 23.6.3. 23.6.4. 23.6.5. 23.6.6. 23.7.

24.5.6.1. 24.5.6.2. 24.5.6.3. 24.5.6.4. 24.5.6.5. 24.6. 24.6. t. 24.6.2. 24.6.2.1.

820 821 822 822 823

823
824 824 825 825 826 826 827 827 827 828 828 828 829 830 831 831 832 832

24.
24.1. 24.1.1. 24.2. 24.2.1. 24.2.1.1. 24.2.1.2. 24.2.1.3. 24.3. 24.3.1. 24.3.2. 24.3.3. 24.3.4. 24.3.5. 24.3.6. 24.3.7. 24.3.7.1. 24.3.7.2.

Ipari szellozés (Dr. Nyerges Tibor)

.

789 789

Az ipari szelloztetoberendezések feladata A különbözo szennyezoanyagok hatása szelloztetoberendezés kialakítására Por technikai alapfogalmak .•............ A porok osztályozása Nagyság szerinti osztályozás Származás szerinti osztályozás Élettani hatás szerinti osztályozás A porok néhány fizikai jellemzoje Elektromos tulajdonságok Optikai tulajdonságok A porok nedvesíthetósége Az ultrahang hatása a porrészecskékre A porhalmazok egyéb fizikai jellemzoi Porgyulladás és porrobbanás A por mozgása A por mozgása gravitációs erotérben A por mozgása centrifugális erotérben

24.6.2.2. 24.6.2.3. 24.6.2.4. 24.6.2.5. 24.6.2.6. 24.6.2.7. 24.6.2.8. 24.6.2.9. 24.6.3. 24.6.3.1. 24.6.3.2. 24.7.

a . . . . . . . . . . . . . . .

789 790 790 790 790 791

791
791 792 792 792 793 794

20.1.
24.7.1.1. 24.7.1.2. 24.7.2.

798
798 799

TARTALOM JEGYZÉK
'"

XVII
vagy folyadéktágulásos homérséklet-kapcsolók Elektronikus kétállású szabályozók Mágnesszelepek Közvetlen muködésu (segédenergia nélküli) szabályozók Szervmotoros szabályozó- és keveroszelepek Elektromechanikus szabályozó Szabályozókészülékek karbantartása Irodalom .....................••....•. Légtechnikai berendezések üzemeltetése (Dr Tömöry Tibor) A légtechnikai rendszerek üzembe helyezése Beszabályozás A légtechnikai rendszerek üzemeltetése Irodalom

Forgókorongok (köszöruk, polírozógépek stb.) burkolatos elszívása . .7.2.2. Faipari elszívóberendezések . .7.2.3. Galvanizálóüzemek elszívóberendezései . .7.2.4. Futött kádak peremes elszívása . .7.2.4.1. A kritikus légmennyiség . .7.2.4.2. Festo-fényezo muhelyek szelleztetoberendezése . .8. Ipari légfüggönyök méretezése KöhlerGruhn-féle eljárással . .8.1. A méretezés termodinamikai alapjai . .8.2. A légfüggöny homérlege . .8.3. A légfüggöny impulzusmérlege . .9. Irodalom .

.7.2.1.

832 833 833 838 839
840

26.7.3. 26.7.4. 26.7.5. 26.7.6. 26.7.7. 26.7.8. 26.8. 27 •
2'7.1.

917 917 917 917 918 918 918 919

842 843
844 844

845 27.1.1. 27.2 .. 27.3 .

920 920 920
921

Természetes szelloztetés (Dr. Tömöry Tibor) .1. .2. .3. .4. Fizikai adatok . Az épület körül kialakult nyomásviszonyok A természetes szelloztetés méretezése ..... J,>élda a természetes szelloztetés méretezésére . Irodalom .

847

847 877 886 887 890

928

Vízellátás, csatornázás, gázellátás
28.

929 .
931

'.5.

Vízellátás

28.1.

Légtechnikai berendezések (Sal/ai Gyula)
.1.

szabályozása .
891

28.1.1.

. 1.1. .1.2. .1.3. .2. .2.1. .2.2. .2.3. .2.4.

íj.
;.3.1. ,.4.

.4.1. .4.1.1. .4.1.3. .4.1.4. .5. .6.

,.4.1.2.

;.7. ;.7.1.

í.7.2.

Szabályozáselméleti alapfogalmak A szabályozási kör felépítése . A szabályozás feltételei . Átmeneti függvények . Szabályozók osztályo711sa . Kétállású szabályozók . Folytonos szabályozók . Szabályozott szakaszok . Szabályozók kiválasztása az átmeneti függvény ismeretében . A szabályozott folyamatok jellemzoi . A szabályozás jósága . Szabályozó berendezések felépítése . Különféle elveken muködo szabályozók Villamos muködtetétu szabályozók . Elektronikus szabályozás . Pneumatikus szabályozás . Hidraulikus szabályozás . A légfuto- és szelloztetoberendezések szabályozási módjai . Különféle típusú klímaberendezések szabályozási módjai . A szabályozókészülékek üzembe helyezése és üzemeltetése . Elektromechanikus kétállású, tágulófémes homérséklet-érzékelok (homérséklet-kapcsolók) . Elektromechanikus kétállású goztenziós

891 891 892 892 893 893 893 893 893 894 894 895 895
S96

28.1.2. 28.1.3. 28.1.4. 28.1.5. 28.2. 28·f·1. 28.3. 28.3.1. 28.3.2. 28.3.3. 28.3.4. 28.3.5. 28.4. 28.5. 28.5.1. 28.5.2. 28.5.3. 28.5.4. 28.5.5. 28.6. 28.6.1. 28.6.2. 28.6.3. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.8.

899 900 902
904 908

917

917

A víz és tulajdonságai, vízminosítés (Dr. Ol/os Géza) . A víz fizikai és kémiai sajátosságai. . A természetben levo víz sajátosságai . Az ivóvíz kémiai minosítése . A víz biológiai sajátosságai . Az ivóvíz bakteriológiai minosítése . Vízszerzés (Dr. Ol/os Géza) . Kutak . Víztisztítás (Dr. Ol/os Géza) . Durva tisztítás . Szurés . Kémiai tisztítás . Vízlágyítás . Csírátlanítás, fertotlenítés . Vízszükséglet (Dr. Erdosi István) . Gravitációs és szivattyús vízellátás (Dr. Erdosi István) . Áramlás zárt csovezetékben, nyomásvonalak . Gravitációs vízszállítás . Szivattyús vízszállítás . A tárolók feladata a vízellátásban . Hegyvidék vízellátása . Szivattyúk (Dr. Erdos; István) . Az örvényszivattyú jellemzoi . Szivattyúk szabályozása . A szivattyúüzem vizsgálata . Víztárolók (Dr. Erdos; István) . A tároló kialakítása . A tárolótérfogat meghatározása . Vízmérés (Dr. Erdos; István) .

931 931

931 937 937 938 939 939
944 944

949 950 953 955 955 961 961 ,-,-963 965 965 968 969 969 970 972 973 973
974

977

I\.z

épületgépéozet

kézikönyve

XVIII
28.9. 28.9.1. 28.9.2. 28.9.3. 28.9.4. 28.9.5. 28.9.6. 28.9.7. 28.10. 28.11. 28.11.1. 28.11.2. 28.11.3. 28.1 ].4.
28.] 1.5.

TARTALOMJEGYZÉK A vízellátás csohálózata és szerelvényei 980 (HegedusOszkár) . 981 Csovezeték . 987 Csokapcsoló idomok " . 989 Szerelvények . 993 Segédanyagok . 993 Csovezeték szerelése . 994 Korrózió elleni védekezés . 995 Zaj elleni védelem . Épületen belüli vízhálózat méretezése (Dr. Erdösi István) . ~9~ Tuzoltó berendezések (Oravecz Béla) . 1013 Általános eloírások . 10]3 Külso hálózatok . WI4 Belso hálózatok . 1015 1018 Önmuködo zuhany berendezés (Sprinkler) Zuhany berendezés szomszédos tuz elleni védelemre (Drensher) . 1020 Mc1egvíz-ellátás . 1021 A melegvíz-igények meghatározása (Oravecz Béla) . 1021 Helyi melegvíz-ellátás (Oravecz Béla) ., . '. 1021 Központi melegvíz-ellátás (Oravecz Béla) 1025 Melegvíz-termelok és -tárolók (bojlcrek) méretezése (Oravecz Béla) . 1031 Keringtetovezeték (Oravecz Béla) . 1034 Héviz- (termálvíz-) muvek és részei (Dr. Simon Ferenc) . 1035 1043 Magasházak vízellátása (Dr. Destek Endre) Általános szempontok . 1043 Zóna beosztás . 1044 Gépészetí szintek . 1045 Közmu-kiegyenlíto-medence . 1045 Vízellátás felso tartállyal . 1046 Vízellátás hidroforral . 1047 A felso tároló, a hidrofortartály térfogata és a szivattyú vízszállítása . 1048 Melegvíz-ellátás . 1049 Tuzvédelem . 1049 Irodalom ; . 1050 29.2.1. 29.3. 29.3.1. 29.3.2. 29.4. 29.4.1. 29.4.2. 29.4.3. 29.4.4. 29.5. 29.5.1. 29.5.2. 29.5.3. 29.5.4. 29.5.5. 29.6. 29.6.1. 29.6.2. 29.6.3. 29.6.4. 29.6.5. 29.6.6. 29.6.7. 29.6.8. 29.7. 29.7.1. 29.7.2. 29.7.3. 29.7.4. 29.7.5. 29.7.6. 29.8. A csatornahálózat részei . Víznyelok, berendezési tárgyak, szerelvények (Hegedus Oszkár) . Berendezési tárgyak . Csatornaszerelvények . A csatornahálózat anyagai és építése . Csatornacsövek (Hegedus Oszkár) . Csövek kapcsolása (Hegedus Oszkár) . A csatornahálózat szerelése és építése (Hegedus Oszkár) . A csatornahálózat mutárgyai (Dr. Destek Endre) . A csatornahálózat áramlástani méretezése (Dr. Destek Endre) . Ágvezeték . Ejtovezeték . Csapadékvíz-ejtovezeték . Szellozovezeték . Alapcsatorna . Szennyvízszállítás, szennyvízátemelés (Dr. Simon Ferenc) . Szennyvízdaraboló szivattyú ............• Szennyvíz-búvárszivattyú . FÜggoleges tengelyu szivattyú . Szivattyú hajlékony közlotengellyel . Zagyszivattyú . Speciális búvárszivattú . Csiga szivattyú . Mammutszivattyús kiemelok . Szennyvíztisztítás . Alapelvek (Dr. Illés István) . A mechanikai szennyvíztisztítás és berendezései (Dr. Illés István) . BiOlógiai szennyvíztisztítás (Dr. Illés István) . Gépi üzemu kisberendezések (Dr. Simon Ferenc) . A szennyvíziszap kezelése (Dr. Illés htl'án) Ipari szennyviztisztítási feladatok (Dr. Illés István) . Irodalom . 1056 1057 1057 1061 1064 1064 1067 1069 1070 1073 1074 1075 1075 1075 1075 1078 1079 1080 1080 1080 1080 1081 1082 1082 1084 1084 1084 1093 lll] 1115 1122 1129

28.]2.
28. ]2.1.

28.]2.2.
28. ]2.3.

28.12.4. 28.12.5. 28.12.6. 28.]3.
28.] 3.1.

28.13.2. 28.13.3. 28.13.4. 28.13.5. 28.13.6. 28.13.7. 28.]3.8. 28.13.9. 28.]4.

29. 29.1. 29.1.1. 29.1.2. 29.1.3. 29.1.4. 29.1.5. 29.1.6. 29.1.7. 29.2.

Csatornázás A szennyvíz mennyiségi és minoségi jellemzoi (Dr. Illés István) . A házi szennyvíz mennyisége . Az ipari szennyviz mennyisége . A locsoló-, talaj- és csapadékvíz mennyisége A házi szennyvízben levo szennyezodések Ipari szennyvizek minosége . A csapadékvíz minosége . A házi, ipari és csapadékvíz keveredésének hatása a szennyvíz minoségére . A szennyvízelvezetés módszerei (Dr. Destek Endre) .

1051 30. 1051 1051 1052 1052 1053 1054 1055 1055 1055 30.1. 30.1.1. 30.1.2. 30.1.3. 30.2. 30.2.1. 30.2.2. 30.2.3.
30.3.

Gázellátás

.

]130 1130 1130 1137 1147 1148 1152 1154 1155 1157

30.3.1.

Égheto gázkeverékek (Dr. Meszléry Celesztin) . Gázkeverékek tüzeléstechnikai jellemzoi Gázok égési folyamatainak számítása . Gázok hoátadási jellemzoi . Gáztermelés, gázgyártás (Dr. Vida Miklós) Gázgyártási eljárások . Szénhidrogénbontás . Propán-bután gáz . Gáztárolás (Dr. Vida Miklós) . Gáztartók .

TARTALOMJEGYZÉK
4.

XIX
1216 1223 1228 1228 1228 1231 1233 1234 1234 1234 1235 1236 1244 1251 1263 1265

Gázok szállítása, elosztása (Dr. Vida Mik-

lós)
4.1.

.

u.
4.3. 4.4. 4.5.

5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

5.3.

Gázok szállítása . Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások . Gázmérés . Gázvezeték tervezése . Gázvezeték méretezése . A csohálózat szerelése, csoanyagok és szerelvénk (Hegedus Oszkár) . Gázvezeték szerelése . Szerelési anyagok, szerelvények, tömítések Gázvezeték átvétele . Fogyasztókészülékek (Völgyes István) . Általános elvek . Gázfozok, gáztuzhelyek Gáz-vízmelegítok Melegvíz-tároló Gáz-fútokészülékek Iparí fogyasztókészülékek Celesztin) (Dr. Meszléry . . . . .

1159 1159 1163 1171
1178

1179 1185 1185 1193 1195 1197 1197 1198 1200 1204 1206 1216

6.2. 6.3. 6.4.
5.5. 7.

Nagykonyhai gázfogyasztó készülékek . Gáztüzelésu kazánok központi fútéshez . Ipari kazánok gáztüzelésseI . Biztonsági és szabályozóberendezések ( Völgyes István) . 30.8.1. _ Biztonsági szerkezetek . 30.8.2. Szabályozószerkezetek . 30.8.3. Kombinált biztonsági és szabályozószerkezetek . 30.8.4. Programszabályozók . 30.9. Gázfogyasztó készülékek égéstermékeinek elvezetése (Dr. Meszléry Celesztin) . 30.9.1. Nyílt égésteru készülékek . 30.9.2. Zárt égésteru készülékek . 30.9.3. Égéstermék-elvezetés nélküli gázfogyasztó készülékek üzeme . 30.9.4. Kéményrendszerek . 30.9.5. Az égéstermék-elvezetés tervezése, méretezése . 30.10. Irodalom . Név- és tárgymutató .

30.7.1. 30.7.2. 30.7.3. 30.8.

Eloszó

Mindnyájunk elott ismeretes, hogy az elmúlt egykét évtizedben az építoipar nálunk is rohamos fejlodésen ment áto Ugyanez a fejlodés jelentkezett szaktefÜletünkön is, az épületgépészet Qlinden ágában. A népgazdasági tervek azonban még fokozottabb igényeket támasztanak szaktefÜletünkkel szemben, aminek teljesítéséhez a muszaki színvonal továbbigyors emelése az elofeltétel. A muszaki fejlesztés elengedhetetlen velejárója a korszeru szakmai irodalom. Szakterületünknek van hazai irodalma, azonban eddig még nem sikerült olyanelegendo számú és színvonalú kiadványt közzétenni, amit az épületgépészettel foglalkozó mérnökök, technikusok és szakmunkások igényelnek. Az Épületgépészet Kézikönyve - amelyet hoszszú, több éves elokészíto munka után most az 01vasók kezébe adunk - azzal a céllal készült, hogy segédeszköze legyen mindazoknak, akik az épületgépészet szaktefÜletén tevékenykednek. Reméljük,jól használható része lesz - ma és holnap - á magyarnyelvu építoipari szakirodalomnak. Könyvünk támaszkodik a hazai és nemzetközi szakirodalomra, annál is inkább, mert e kiadvány kézikönyv,s így csak az elméleti alapok átvételére, ill. tételes hivatkozásra szorítkozhatunk. Ugyanakkor fo célkituzés volt az elméleti alapok használatának megkönnyítése. Reméljük, egyakorlati kézikönyvaz olva sót az elméleti szakmunkákhoz is közelebbviszi. A kézikönyv összeállítása nagy és nehéz feladat

elé állította a felkért szerzoket. Olyan ismeretanyagot kellett összegyujteni minden témakörben, amely a korszeru elméleti alapokat felhasználva, a gyakorló mérnöknek, technikusnak a mindennapi munkában ad jó támaszt és segítséget. Ezenfelül szem elott kellett tartani az igények rohamos fejlodését is, ügyelve arra, hogy kelloen hosszú távon legyen a kézikönyv használható. E fáradtságos és nehéz munkáért külön-külön köszönetet mondok a könyv minden egyes szerzojének. Ugyancsak köszönet illeti az egyes részek feldolgozását végzo szerkesztoket, valamint lektorokat is, akik szintén idot és fáradtságot nem kímélve munkálkodtak azon, hogya kézikönyv megjelenhessék. Egyidejuleg szerzotársaim és a magam nevében megköszönöm a Kiadónak, hogy sok egyéb feladata mellett lehetoséget teremtett az Épületgépészet Kézikönyve megjelentetésére, amivel az erosen fejlodo szakterületünknek igen nagy segítséget nyújtott. Ugyancsak a szerzoi kollektíva véleményét tolmácsolom akkor is, amikor köszönetet mondok a Kiadó e könyv elokészítését, a kézirat feldolgozását irányító vezeto munkatársainak, felelos és muszaki szerkesztoinek, a Kiadó és a Nyomda mindazon munkatársainak, akik e könyv létrehozásának munkájában részt vettek. Budapest, 1976. július hó Foszerkeszto

Bevezetés

E kézikönyv célja az épületgépészeti rendszerek, berendezések kialakításához, méretezéséhez, üzemeltetéséhez és ellenorzés6hez szükséges alap- és szakismeretek összegyujtése, rendszerezése a tervezoi, kivitelezoi és üzemeltetoi gyakorlat számára. A kézikönyv a villamos belso hálózatok és világítás kivételével az épület gépészeti szakterület minden ágával foglalkozik. Három fo részbol áll, ezek a fo részek egyben a gyakorlat által kialakított, kiérlelt szakterületeket fogják át. A fo részeken belül az egyes témaköröket külön fejezetekben tárgyaljuk. Valamennyi fo részt, fejezetet úgy alakítottuk ki, hogy az a gyakorlat számára közvetlenül használ!Iató legyen. Ezt tükrözi a fejezetek sorrendje is. Igy pl. az elso öt fejezet foglalja magában mindhárom fo rész hotani, áramlástani, közérzeti stb. alapkérdéseit. Az egyes fejezetekbe gazdag kísérleti, mérési, tapasztalati adatgyujteményt, táblázatokat, nomogramokat, diagramokat építettünk be azzal a céllal, hogy olvasóink mindennapi tevékenységét megkönnyítsük. Tekintve, hogy az összegyujtött és közölt adatgyujtemény sok forrásból származik, elofordulhat, hogy egyes eredmények egymástól eltérnek. Már a válogatás során is azokat az adatokat, számokat vettük figyelembe, amelyek közel állnak az átlageredményhez, vagy már a gyakorlatban eddig is elfogadottak voltak, vagy - az elobbiek hiányában - éppen a biztonság felé mutatnak. A kézikönyv jellege nem tette lehetové, hogy az egyes fizikai jelenségeket tételesen elemezzük. Így könyvünkben nem közlünk elméleti vizsgálatot, levezetést, de sok esetben - ha a probléma kör megkívánja - röviden bemutat juk a kérdés elméleti felvetését, és csupán végeredményeket közlünk. Viszont megfelelo hivatkozásokkal láttunk el minden témakört, hogy megkönnyítsük az olvasó nak a szakirodalom után keresését. A kézikönyv három fo részbol áll. Az elso rész bevezetoül a hotechnikai, áramlástani, közérzeti és meteorológiai alapokat tárgyalja. Erre építve ismerteti a futés, hoellátás korszeru módozatait, a

futorendszerek kialakítását és méretezését. Megfelelo arányban kapott helyet az elso részben a futorendszerek alkotóelemeinek családja, bemutatva a korszeru futés, hoellátás megvalósításához kialakított hotermeloket, holeadó kat, hoc.seréloket. Foglalkozik továbbá az elso rész a futorendszerek energiaellátási kérdéseivel, a gazdaságos üzemmód kialakításával, a futo és hoellátó rendszerek szabályozásával. Bemutatja a távfutés lehetséges megoldási módozatait és a különféle rendszerek komplex méretezését. Ugyancsak megtalálhatók itt a futorendszerekhez kapcsolódó építészeti kérdések, problémák megoldási lehetoségei is. A második rész elso öt fejezete a levegotechnika általános elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyalja. E fejezetekben összegyujtöttük mindazokat az általános ismereteket, amelyek az egyes légtechnikai rendszerek méretezéséhez, kialakításához adnak segítséget. Ezek a fejezetek a gázok, a nedves levego és a hang fizikájával, szerkezeti elemek kialakításával és méretezésévei, a szellozolevego meghatározásának módozataival foglalkoznak, továbbá a szellozteto, légfuto, klimatizáló és ködteleníto rendszerek speciális kérdéseivel, kialakításával és méretezésével. A második rész tárgyalja még az ipari szelloztetés, a természetes szelloztetés elvi és gyakorlati kérdéseit, valamint a levegotechnikában alkalmazott hutési eljárásokat. Ezt a részt is szabályozási és üzemeltetési kérdésekkel zárjuk le. A kézikönyv harmadik részének két fejezete a lakó- és kommunális· épületek, ipari és mezogazdasági épületek, valamint telepek vízellátásával, melegvíz-ellátásával és csatornázásával foglalkozik. Az itt összegyujtött anyag megalapozza és kiegészíti a témakörtel foglalkozó szakemberek ismereteit. Külön kiemeltük a témakörön belül a szennyvíztisztítás kérdését, igazodva a környezetvédelem fokozódó igényeihez. A harmadik rész utolsó fejezete bevezetoül röviden foglalkozik a gáz termelési kérdéseivel, és igen részletesen a szállítás és elosztás, valamint a fogyasztás problémáival. Mindhárom fejezet segítséget ad mind a tervezo-

BEVEZETÉS

XXIII

nek, kivitelezonek, mind az üzemelteto szakembernek. Külön meg kell emlékezni az alkalmazott mértékrendszerrol. A vonatkozó rendeletek értelmében a nemzetközi mértékrendszert (SI = Systeme International) vettük alapul könyvünkben. A nemzetközi mértékrendszer alapegységei : hosszúság (m), tömeg (kg), ido (s), homérséklet (K), -áramerosség (A). Az alapegységek felhasználásával lehet a többi mértékegységet leszármaztatni. A nemzetközi mértékrendszer következetes használata ma még igen sok nehézségbe ütközik. Igen sok fizikai jellemzo újramérése volna kívánatos, és ezek segítségével válna lehetové a többi leszármaztatott jellemzo, ill. egység értékének, mértékegységénekdefiniálása. Mivel ez a munka eddig csak kis részben történt meg, kénytelenek voltunk a technikai mértékegységben definiált jellemzoket átszámítani s az SI rendszerbe beilleszteni. Ezek természetes velejárója, hogy az átszámított értékek sok esetben azonnal mutatják, hogy e jellemzok nem újra mért, hanem csak átszámított értékek. Ugyancsak ezek a problémák mutatkoznak a tapasztalati (mért) adatokon nyugvó méretezési eljárásokban is, amelyeket szép számban megtalálunk szakterÜletünkön. Az eljárásokat kidolgozó szerzok korábban technikai mértékrendszerben dolgozva adták meg eredményeiket. Ezek újraértékelését azonban általában még nem végezték el. E könyv szerzoi sok adatot, táblázatot, méretezési eljárást dolgoztak át, ültettek át nemzetközi mértékrendszerre. Természetszeruleg minden adat átültetésére nem vállalkozhattunk, így bizonyos ese-

tekben kénytelenek voltunk egy-egy méretezési módszert régi dimenziókkal megadni. Összességében könyvünkrol azt mondhatjuk, hogy teljes egészében SI mértékrendszerben készült. Lényegében minden táblázatot nemzetközi mértékrendszerben állítottunk össze, így a gyakorlatban szükséges adatok mértékrendszer tekintetében már nem jelentenek külön nehézséget. Ismerve az egyik mértékrendszerrol a másik mértékrendszerre való átállás nehézségeit, táblázatainkat többnyire kettos mértékrendszerben közöltük. Ugyancsak az átállás megkönnyítése végett az elelméleti összefüggések után nem közlünk dimenziót. Hiszen a felhasználó dönti el, hogy milyen értéket milyen dimenzióval kíván helyettesíteni. Viszont a konkrét számítási célra leszármaztatott kifejezésekben az egyes jellemzoket dimenzióval adjuk meg, sot esetleg az összefüggés után is feltüntetjük a mértékegységet. Mindenkor az SI mértékegység áll az elso helyen, s a technikai mértékegységet zárójelben adtuk meg. A mértékrendszerrel kapcsolatosan külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem követtünk el hibát, ha a LJt homérséklet-külöabség mellett oC jelet tüntettünk fel. A vonatkozó eloírások, szabványok ezt megengedik, utalva arra, hogy a Kelvin- és a Celsius-skála beosztása azonos. A kézikönyv minden fejezetéhez irodalomjegyzéket csatoltunk, e jegyzékek a hazai gyakorlatban legkönnyebben beszerezheto, fellelheto szakkönyveket tartalmazzák. E jegyzékeket is abban a reményben állítottuk össze, hogy ezekkel is az olvasó segítségére leszünk. Hasonló elképzelés eredménye a könyv végén található név- és tárgymutató is.

A leggyakrabban használt jelölések

Hotechnika,

futés, hoellátás

Eu

a

ep' a, Fo Fr D BL Gr Ei h, g,, B, c, p, iA,

mjs (kpjm2) mjs2 Jjkg(kcal) (kcaljm2h°C) JjkgKK(kcaljh oc)oc) kg (kcaljkg ma m2 m2js (m2jh) P % oCjkg(m2jh) °Ch m2js Wjm2K4 (kcaljhm2m) W jKK (kcaljkg OCnap (kcaljhm2) kgjs kJ (kcaljm2h°C) kl Wjm2K(kcaljkg) oc) Wjfn2(kgjh)(kcaljm2hK4) Wjm2m (kcaljkg°C)

elnyelési (abszorpciós) tényezo homérséklet-vezetési tényezo felület Archimedes-szám· fajlagos felületi hostabilitás biztonsági felszálló Biot-szám biztonsági leszálló fajho sebesség fajho állandó nyomáson fajho állandó térfogaton sugárzási tényezo jellemzo méret átméro átengedési tényezo hotehetetlenségi tényezo diffúziós tényezo emisszió (hosugárzás hoáramsurusége) Euler-szám Fourier-szám Froude-szám nehézségi gyorsulás futési hofokhid hutési hofokhíd az idoegység alatt e1tüzelt tüzeloanyag Galilei-szám Grasshof-szám magasság a helyiség hostabilitása entalpia fajlagos entalpia kihasználási fok hosugárzás energiaáram-surusége dA hullámhossz-tartományban hoátbocsátási tényezo jellemzo méret tömeg tömegáram hofok -modulus Nusselt-szám pótléktényezo nyomás

mennyisége

..

A LEGGYAKRABBAN

HASZNÁLT

JELÖLÉSEK

xxv

dp, P,
Pe Pr
ej, /1q(

Pa (kpjm2) W

r),

Wjm2 (kcaljhm2) Jjm2 (kcaljm2) Jjm2 (kcaljm2)

Q,

Q,
LiQ('r), AQ=,

r,
R

J (kcal) W (kcaljh) J (kcal) J (kcal) Jjkg (kcaljkg) JjkgK (kpmjkgK) m2KjW (m2hoCjkcal) kgjs (kgjh)

R, R, R,
Re

nyomásveszteség, nyomáskülön bség teljesítmény Peclet-szám Prandtl-szám hoáramsuruség egységnyi felületu fal hotartalom-változá.sa alatt egységnyi felületi fal hotartalom-változása len ido alatt hotartalom hoáram 't ido alatt hotartalom-változás hotartalom-változás végtelen ido alatt vízgoz rejtett hoje visszaverési (reflexiós) tényezo gázállandó hovezetési ellenállás égéstermék tömegárama Reynolds-szám súrlódási nyomásesés

't ido
végte-

S, Pajm ( kP~n2 ) S,
1,

Wjm2K (kcaljm2h°C)

KeC)
K (oC) oC

Al,
Lllköz,

T,
Tsug,

K K

U, u, V,

Wjm2K (kcaljm2h°C)
mjs

m3
m3js (m3jh)

V,
W,

mjs x,y, z, m 2, nap IX, Wjm2K (kcaljm2h°C) O:ö' W jm2 K (kcaljm2 h oC) Wjm2K (kcaljm2h°C)
OCS

P,

ljK
m
Njm3 (kpjm3)

y,
b,

e,
e

c
fJ,
fJ 1J ,

Pas (kpsjm2)

x,
A,
A

Wjm2K (kcaljm2h°C) WjmK (kcaljmh°C) m,fJ.m
m2js

A, 'll,

e,

kgjm3

hoelnyelési tényezo homérséklet homérséklet-különbség közepes homérséklet-különbség abszolút homérséklet sugárzási homérséklet felületi hoelnyelési tényezo áramlási sebesség térfogat térfogatáram sebesség helykoordináták futési napok száma konvektív hoátadási tényezo összesített hoátadási tényezo sugárzási hoátadási tényezo térfogattágulási együttható közeg fajsúlya falvastagság, jellemzo méret emissziós tényezo közepes homérséklet-különbség korrekciós tényezoje ellenállás-tényezo dinamikai viszkozitás hatásfok, megvalósulási fok túlhomérséklet (homérséklet-különbség valamely homérséklethez viszonyítva) hoátbocsátási tényezo hovezetési tényezo súrlódási ellenállás-tényezo hullámhossz kinematikai viszkozitás suruség

..

XXVI
í,
ep

A LEGGYAKRABBAN

HASZNÁLT

JELÖLÉSEK

s (h)

(/> (-)

e,
ro,

oc

rad/s (rad/min)

ido felületelern besugárzási tényezoje felületre felület közepes besugárzási tényezoje felületre amplitúdó ho mérséklet -ingadozás szögsebesség

Levegötechnika, a

hutés, kondicionálás elnyelési tényezo homérséklet-vezetési tényezo felület, keresztmetszet teremabszorpció Archimedes-szám Biot-szám sebesség fajho fajho állandó nyomáson fajho állandó térfogaton mólho fajho egységnyi térfogatra vonatkoztatva sugárzási tényezo átméro jellemzo méret átméro diffúziós tényezo Euler-szám rezgésszám F ourier-szá m Froude-szám nehézségi gyorsulás hofokhíd Grasshof-szám jellemzo méret hostabilitás entalpia fajlagos entalpia irányjelzo hoátbocsátási tényezo koncentráció szennyezo vagy káros anyag szennyezo vagy káros anyagáram jellemzo méret jellemzo méret hangteljesítményszint, hangnyomásszint Lewis-féle szám tömeg tömegáram molekulasúly fordulatszám légcsere-tényezo keverési arány irányjelzo szemcseszám

a,
A, A,
Ar

m2/s (m2/h)
m2

m2/Sabin

Ei
e,

e,
ep'

ev,

C, C, C,
d,

mis J/kgK (kcal/kg oC) J/kgK (kcaljkg°C) J /kg K (kcal/kg oc) J/kmólK (kcaljkmól°C) J/m3K (kcal/m30C) W/m2K4 (kcal/m2hK4)

m
m m cm2/s(m2/h) Hz

d,

D,
D,

f, Fo
Fr

Eu

g,
G, Gr h,

m/s2
OC nap

i, i,

H,

mm,m W/K (kcal/hoC) J, kJ (kcal) kJ /kg (kcaljkg) W/m2K (kcaljm2h°C) g/m3, l/m3, m3/m3

Ai/l1x

k, k,

k,
1,

K,

g,

I

gis, I/s (g/h, ljh)

m
m

L, L,
Le

db
I/h kg limin kg/s db/cm3

m, n* n, N,

A LEGGYAKRABBAN

HASZNÁLT

JELÖLÉSEK

XXVII

m (kcal)(kpmjkgK) Wjm2Kjkcaljm2hoC mjs(LE)(kp Nu %js(kcaljh) s/m2) h torr) sPa (kcal/kg) Njm3 (kcaljK) gjkg(kpjm2) J/kg sPa gjm3 m3 (kcaljkg) m3jkg(m3jh) J jkg m (kcal) N Wjm2 JjkgK (kcaljm2h) JjK K s/m2 mgjm3, 1jK(K) (kp/m3) W KeC)(kgjkg) gjm2 (mjs) (kgjm2 m3js e e, 1J, Pr eC) Sh(kcal) e t, p, T, Q, q, r, K Q, 'lJ, P, (kpjm2) ( kPjm2) J Pa S,

-m~

Nusselt-szám nyomás, parciális nyomás nyomáskülönbség teljesítmény Peclet-szám Prandtl-szám hotartalom hoáram hoáramsuruség hotartalom-változás hotartalom irányítási tényezo hoáram, transzmissziós veszteség (nyereség) futo-, hutoteljesítmény hotartalom-változás rejtett ho, párolgásho vízgoz-párolgásho O oC homérsékleten gázállandó Reynolds-szám súrlódási nyomásesés entrópia portartalom Schmidt-szám Sherwood-szám homérséklet homérséklet-különbség abszolút homérséklet ido, idoállandó sebesség sebesség fajtérfogat térfogat térfogatáram sebesség abszolút nedvesség jellemzo méret szemcseméret jellemzo méret akusztikai abszorpciós tényezo konvektív hoátadási tényezo térfogattágulási együttható anyagátadási tényezo fajsúly jellemzo méret átméro-tényezo emissziós tényezo porlasztási tényezo (fok) fajlagos hutoteljesÍtmény ütközési ellenállás-tényezo dinamikai viszkozitás hatásfok, megvalósulási fok túlhomérséklet, homérséklet fajhoviszony

xxvm
x,
A,

A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT JELÖLÉSEK

WjmZK (kcaljmz0C) WjmK

A
A J.

(kcaljmh°C)

A,

%
%
mZjs (mZjs) kgjm3

fl,
v,
[;1,

1jJ,
'IP

%
s(h)

a
1',

e
ep

ep,

%

hoátbocsátási tényezo súrlódási tényezo hovezetési tényezo teljesítményszám szállítási fok hutési fok nedvesítési fok kinematikai viszkozitás suruség relatív telítettség nyomásszám fordulatszám-tényezo ido amplitúdó, homérséklet-ingadozás relatív nedvesség mennyiségi szám Vízellátás, csatornázás, gázellátás

E, H, , m3jm3
COz,

A,

m m3K Jmjs2K(kcaljkg) oc) oc) m2 (kpjmZ) JjkgK IN jkg ljs Ijsha ljdfo Pa kJjNm3 (kcaljmzh kJ (kcal)(kcaljNm3) mgjl m3jm3 (bar) kJjNm3 kJjkg (kcaljkg oc) NjmZ WjmZK (kcaljN m3oc)

d, m3jm3 Nm3jNm3 COZmaxNm3jNm3 COe1m

felület, keresztmetszet légköri nyomás biokémiai oxigénigény fajho fajho állandó nyomáson fajho állandó nyomáson egységnyi térfogatra fajho állandó térfogaton gömbölyu zárójelbe tett kémiai képlet: az égheto gázkeverék alkotóinak elégetés elotti térfogataránya zárójel nélküli kémiai képlet: a nedves égéstermék alkotóinak térfogataránya zárójel nélküli kémiai képlet sz indexszel : a száraz égéstermék alkotóinak térfogataránya elméleti égéstermék-mennyiségre vonatkoztatott maximális szén-dioxid-koncentráció elméleti égéstermék-mennyiségre vonatkoztatott szén-monoxid-tartalom átméro, jellemzo méret átméro . nyeloegység ellenállás fejadag nehézségi gyorsulás magasság veszteségmagasság égéstermék-hígítási tényezo szállítómagasság futoérték égésho entalpia fajlagos entalpia csapadékintenzitás óránkénti csapolás ok száma hoátbocsátási tényezo

1m2(kg/kg) m) oc) kJ/Nm3 W Ws m3/s. hoáram. hidraulikai munka lakósegyenérték Nusselt-szám jellemzolégcsere-tényezo minimális hotartalom hoáram terhelési fordulatszámsugáregység tényezo oxigénszükséglete abszolútoxigénigény homérséklet relatív vízhozamkoncentráció Wobbe-szám érdesség bovített Reynolds-szám tömeg Prandtl-szám tömegáram nyomásszáraz csohossz sebesség Wobbe-szám univerzális tömegarány térfogatviszony tényezo gázállandó túlnyomás.ellenállási-tényezo sebesség. fizikai a méret gyújtásimolekulasúly fajsúly nyomásviszony hoátadási tökéletes . sebesség égési ember oxigénfogyasztása nyomáskülönbség kémiai normáltérfogat térfogatáramgázállandógázsuruség móltérfogattényezo égés levegoszükséglete térfogatrelatív normáltérfogat fajtérfogatenergiaáram tökéletes homérséklet égés abszolútkiömlési nedvesség egyenlotlenségi huzatszükségletminimális gáztechnikai depresszió. (kp/m3) kJPa1/2/Nm3 J/kgK(kg/h) m/kg°C) oc) J/kg(kp/m2) mg/l Nm3/kmól m3/hfo gnm3 Pa. méret.A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT JELÖLÉSEK k XXIX m mis limin m Km3/h kg kp/m2) m3/m3 JPa (kcaljh) m/kg k K(kcal)(kp(kp m3/kg % Nm3 g/kg N/m3 m3 Pa( kg/sbarK(kp/m2) W KeC) (kcaljm2 Nm3/Nm3(kcaljNm3) Nm.

xxx A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT JELOLÉSEK " 'YJ A. }" A. ~) kg/m3 T. d % mis úl. W/mK (kcal/mhDC) N s/m2 (kps/m2) m2/s p. dinamikai viszkozitás fajhoviszony. cp. (!. s. mólviszony csosúrlódási tényezo hovezetési tényezo légellátási tényezo dinamikai viszkozitás kinematikai viszkozitás suruség lefolyási tényezo ido relatív nedvesség ülepedési sebesség . r.

atmoszferikus meleg mennyezet adszorpciós jég ablak goz hocserélo gáz kazán érdes kezdeti mérokilépo. hatásos határ kritikus gravitációs kondenzálódó hutési érezheto egyenértéku mellék megengedett gazdag ideális leválasztott gyulladás fal borda elozetes ember közeg mkevert egyenáramú mértékadó általános belso relatív berendezés keresztára frakció felületi felso elméletivíz hasznos hidrosztatikai külso indikált fekete ellenáramú centrifugál Carnot forró barometrikus adiabatikus évi hálózati forrási félterhelés kerületi hidraulikai diffúzió test használati futés dinamikus keveredési. méretezési. befúvási.A leggyakrabban használt index ek a eredo motor manometrikus mechanikai eloremeno csökkeno csatorna kifúvási. csapadék gerincvezeték eleje. víz leszálló folyadék kifelé. közeg átlagos környezet befelé. geod geodétikus ge ga ind id ki ker kaz key ke g Jk m hu huk meg ho hv me mo ér er M mel eloz középhomérséklet mé mér gy évi hi h ha há gyu kimeno köz kö hip kül ép fi hang fr forr hely hangnyomás ft fv fut közh leghidegebb fg fharm harmatpont foly kr lev le konv levr I konvekciós . égheto ajtó elágazó munkapont közepes keringtetett napl levego égéstermék is ú hideg gyuru abszorpciós huto látszólagos füstgáz épület bekapcsolás folyamatos helyiség átengedési felszálló biztonsági fiziológiai hipotetikus égési.

ze s é ág sZig u üi üsz vf von vol normál nedves visszatéro száraz utóhutés rés tér w v robbanási üj univerzális t vona tá zsalu vg zárt statikus összes természetes transz szélsebesség víz. üzemszünet por reflexiós sugárzási szigetelési szelep szakaszos szellozo szegény nyomó üzemi napsugár radiátor szÍvó s radiális redukált alaki zárási Z szivattyú önfelszÍvó st tüzeloberendezés túlhevítés súrlódási súr szállított padló rejtettli támadott té technikai tech szabályozott INDEXEK telítésimisszió zt zá zs tr tel üzemido védett túl vÍzfelület volumetrikus te XXXII tsz szaboptimális tengely tangenciális tartály szükséges névleges téglanedvesség telj üresjárat naplég elpárologtatószellozés tü A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT viI tágulási párolgás tényleges teljes tég világítás szeg ü sz SZIV távozóvízgoz vég j .

. Fekete Iván . hoelIátás Szerkesztette: Dr.Hotechnika. futés. .

.

instacionárius homérsékletmezorol. Ha a testben a hovándorlás idoben változó homérsékletmezoesetén megy végbe.a test anyagjellemzoi állandó értékek. (A kvázistacionárius folyamat egyes eseteit az 5. felmelegedéséveI. ami alatt a lehulés vagy felmelegedés az egész testre kiterjed. ill.a hovezetés jelensége egydimenziós. Hotechnika Sunro: DR. hosugárzást és konvekcióshoátadást ~ következo fejezetek tartalmazzák. A hovándorlás összetett folyamatának három részjelenségét.1. A homérséklet-változás sebessége a test egyes pontjaiban különbözo.ab) esetben kvázistacionárius folyamatróIbeszélünk. 3· . Ez az elméleti állapot a valóságban nem létezik. Hovezetés Az a test.Az a) esetben nem állandósult. c) a test hotartalmának (a környezettel kicserélt homennyiségnek) idobeli változása. . ill. amelyek a következokkel jellemezhetok: . amelynek valamennyi pontjában a homérséklet azonos és egyenlo a környezo közeg homérsékletével. b) a folyamat periodikus. a homérsékletmezoidoben állandóvá válik. az ugrásszeru homérséklet-emelkedés a test felmelegedéséveI. .) Itt kizárólag azokat az eseteket ismertetjük. (Az instacionárius folyamat kezdeti vagy rendezetlen állapotból rendezett állapotba megy áto A rendezetlen állapot az az idoszak. a hoegyensúly állapotában van. instacionárius jelenségrol. nem állandósult. A homérsékletmezo erosenfügg a kezdeti állapottól. 1. A homérsékletmezo a testbe:Q térben és idoben állandó. hotartalmuk változatje lan.1. Ezek számítása a következok szerint lehetséges. és a jelenség folyamán a továbbiakban állandó marad (határfeltétel) .1. amikor a homérséklet-változás sebessége a test valamennyi pontjában gyakorlatilag azonossá válik. . A homérséklet-különbség következtében a testben hovándorlás megy végbe.a hocsere a környezo közeg és a test között állandó hoátadási tényezo mellett megy végbe. FEKETE IVÁN Lektor: Homonnay Györgyné dr.a jelenség kezdetén a test és környezete a hoegyensúly állapotában van (a test valamennyi pontjának homérséklete azonos és egyenlo a környezo közeg homérsékletéveI. A test a folyamat során tehát melegszik vagy lehul. környezo közegének homérséklete ugrásszeruen megváltozik. a szilárd test alakja egyszeru geometriai forma. a hovezetést. a testek homérséklete bizonyos térbeli eloszlást mutat.hotartalom-változásával kapcsolatos. . 1.a jelenség hoforrásmentes . b) hoáram idóoeli változása. Állandósult hovándorlás folyamán a testek homérséklet mezo idoben állandó. ezzel hotartalma változik. . . KiegyenIítodési folyamat következtében beáll a rendezett állapot. fejezet tárgyalja.a homérsékletmezo idoben periodikusan változik. A hovezetés iilstacionárius esetei Ez a fejezet a hovezetés instacionárius jelenségének néhány különleges esetét tartalmazza szilárd testek esetében. instacionárius hoáramlás jelenségérol beszélünk.) A homérsékletmezo idobeli változásának két alapveto jellege lehetséges: a) a folyamatot a kiegyenlítodés tendenciája jellemzi. A hovándorlás jelenségének idobeli változásával kapcsolatban három kérdés merül fel: a) homérsékletmezo idobeli változása. a magasabb homérsékletu pontokból az alacsonyabb homérsékletu pontok felé. kezdeti feltétel) .a vizsgálat tárgya az instacionárius jelenség rendezett állapota. ill.a jelenség kezdetén a test egész határoló felületének. A test és környezete közötti hovándorlás folyamán az egyes részjelenségek szoros kapcsolatban állnak egymással. a homérséklet-csökkenés annak lehuléséveljár. Az instacionárius és kvázistacionárius hovándorlás folyamata a testek lehuléséveI. .1.

(1-8) ahol Va test térfogata.ido. at ahol O hoáram . -. az (1-4) összefüggést] alapján a hoáram meghatározható a test egyes pont jaiban..1. (a2t +~.1. mérséklet-gradiens a hoterjedés irányában... r helykoordináták. ' ay2+ az2 (a2t (1-1) Ezen függvény hely szerinti derivált ja (:~) és a Fourier-törvény [1. y.ar ' . (a2t at =a ar2 gömb esetében: r at) +! . A böáram héSforrásmentes szilárd testekben a Fourier-törvény szerint számítható: A hoáram idobeli változásának .1. e a test surusége..1.1.1. a) A homérséklet idobeli változása a test felmelegedéseesetén te a test kezdeti homérséklete. pontban található. Idobeli változását az 1-1. különbözo peremfeltételek és a bevezetoben felsorolt egyéb feltételek mellett az 1. a test hovezetési tényezoje. 1. a test hovezetési tényezoje.. A. tk az ugrásszeruen mellváltozott közeg homérséklet Az ebben a pontban szereplo eseteket az 1. Hotartalom-változás. (1-2).). b) ábra görbéje alatti terület jellemzi. -. pontban felsorolt feltételeken túl a következok jellemzik: . an A. A. _ at -a A homérsékletmezo (1-1).4 HOTECHNIKA A homérsékletmezo idéSbeli változását héSforrásmentes szilárd testekben Fourier szerint leíró differenciálegyenlet sík fal esetében: a-. a=~ ce a test homérsék- let-vezetési tényezoje. (1-3) differenciálegyenletének megoldása a homérsékletet mint a hely és ido függvényét adja meg: t= fen. A homérsékletek aszimptotikusan közelednek a tk közeghomérséklethez. (1-7) O [A felületi hoáramot az (1-4) összefüggés adja a felületi helykoordináták helyettesítéséveI. -. A homérséklet idobeli változásának jellegét a test egyes pontjaiban meIegedés esetén az 1-1.=VeC(tk-te).iellegét a test felületén az 1-1.). a-. és 1. ar ' at =a ar2 r at) (1-3) (1-6) ahol t homérséklet. ábra.1... x. A test -r: idéS alatti hotartalom-változása (a környezettel kicserélt ho mennyisége) a test felületén számított hoáram ido szerinti integrálja: = L1Q(-r:) J Ofel d-.1. A hotartalom-változást az 1-1. Elhanyagolható belso hoellenállású testek aj hj ej 1-1..2.] Végtelen ido alatt a test hotartalom-változása a tk közeghotartozó mérséklethez és te kezdeti homérséklethez hotartalmak különbsége: ~ L1Q~= f Ofel 0= -A. A görbe aszimptotikusan közeledik a L1Q~ értékhez. c) ábra tünteti fel. A differenciálegyenlet analitikai megoldása (a homérséklet mint a hely és az ido függvénye) néhány egyszeru alakú testre. a) ábra szemlélteti. b) ábra szemlélteti. (1-5) ax2+ a2t a2t). az ido függvényében: henger esetében : a-.a test kezdeti homérséklete és a környezo közeg homérséklete -r:=0 pillanatban azonos (kezdeti feltétel) : (1-9) b) A hoáram idobeli változása a test felületén Qfel felületi hoáram c) A test hotartalmának idobeli változása . (1-2) O=f(n.tk túlhomérséklettel célszeru végezni. (1-4) :~ hoA felü- o d-. c a test fajhoje. let a hoterjedésre meroleges irányban. A gyakorlati számításokat a t homérséklet hetk közeghomérséklethez viszonyított lyett a {)= t. z.1..

••.99 Afl_ 0. I jellemzo méretébol és V térfogatából képzett tényezo. 1)e a test túlhomérséklete a környezo közeg homérsékletéhez viszonyítva a folyamat elején.8.a környezo közeg homérséklete l'= O pillanatban ugrásszeruen tk értékre változik és idoben állandó marad (harmadfajú peremfeltétel) : tk=állandó oC. a Biot. Q(l') hoáramát és ~~~) hotartalom-változását kifejezo összefüggést az 1-1. ill.1) 1-3. az 1-1. bJ felmelegedés véges érték.és Fourier-kritériumok értelmezését az 1-1. (1-10) .-.a 2. J/kgK (kcal/ki.~ 5 I 2 " . s (h). Különbözo egyszeru testek hocserére jellemzo méreteit. ábra. oC. J(kcal) (1-19) Homérsékletmezo (testhomérséklet) : AQ = az (1-18) összefüggésseI adott.. A gyakorlatban a Bi«O..Fo. A a test hocserében részt vevo felülete. A jelenség idobeli lefolyását a Fourier-kritérium (1.'0. ogy l' 1 o a att a test h" Fo=pl'. oC (1-2. l' ido. ábra tartalmazza. e a test surusége. 1)e (1-15) -- ~$5 ag7~99S a) 1-2. Ei-O (Bi«O. A a test hovezetési tényezoje. ahol a= ~ m2/s (1-13) ce a test homérséklet-vezetési tényezoje. a hoterjedés irányában kis méretu fémtestek. <x (1-12) = 1- e-G· Bt· Fo ahol a felület és a környezet közötti hoátadási tényezo. Folyadékkal töltött tartály felmelegedését vagy lehulését az elozo összefüggésekkel lehet számítani.a test és környezete közötti hoátadási tényezovéges értéku.999 /' 997 68' f2 7 o 0. hoátadási tényezo a test felületén. c) ábra jobb oldali ordinátáját]. A test l' ido alatti hotartalom-változása (1-17) alapján: LlQ(l') = LlQ=(l_e-G·Bi-FO) LlQ(l') ti" k' h 'd" I LlQ~ azt eJezl 1. ábrát]. táblázat tartalmazza. c a test fajhoje. a homérséklet-változás és hotartalom-változás számítóábráját az 1-3.a test hovezetési tényezoje igen nagy (hoellenállása elhanyagolhatóan kicsi): A_oo. Hoáram a test felületén: (1-16) .l esetek tartoznak ide (pl.5 . Túlhomérséklet ). Bi és Fo értelmezése az (1-12). Kritériumos formában: <x sát.°C). valamint kevert folyadékot tartalmazó tartályok).az (1-8) összefüggést és az 1-2.8 d7 3 OPOfO l' I 0. táblázat. ábra). <x (1-11) ahol G=:. (m2/h). ot b) értelmezése aj lehlilés. A jelenséget a Biot-kritérium kis értéke jellemzi: Hotartalom-változás a testben l' idotartam alatt: LlQ(l') LlQ~ Bi= ~ 1-0. I a test jellemzohosszmérete. (1-14) y=e e I)(l') -~T Vec .98 (] 7 qal 1)(l') =e-G. Néhány egyszeru test ()o~l') e homérséklet-változá- aholl)(l') a test túlhomérséklete a környezo közeg homérsékletéhez viszonyítva l' idoben. (1-13) szerint. W/m2K (kcal/m2h°C).1{) (r) 0. otartalom-változása hányad részét teszi ki a l'= 00 ido alatti hotartalom-változásnak [1. m2. m3. kg/m3. a test hocserében részt vevo A felületébol.Bt.998 0. ábra. Va test térfogata. Elhanyagolható belso hoellenállású testek homérséklet-változása (baloldali ordináta) és hotartalom-változása Uobb oldali ordináta) .HOVEZETÉS 5 . I . pontot) jellemzi: a ' (1-17) (1-18) ahol ilQ~=Vec1)e J(kcal) [1.

(1-21) .1.Fo I 4oLaf).Fo -R -R Test .•. ro2 3 I1 L:--4oL •.1.Fo 3T I 2RnLaOee-2Bi.. Egyszeru alakú. a környezo közeg ugrásszeru homérsékletváltozása következtében -r ae-3Bi.Fo 2A.a test kezdeti homérséklete és a környezo közeg homérséklete -r=0 pillanatban azonos (kezdeti feltétel) : te=tkIT=o oC. ~cal/h) i) c) (~rT GrT -J4. (1-20) . pontban felsorolt feltételeken túl a következok jellemzik: ..ee-2BI.Fo lJ' I ~~ ~ . l_e-2BI. Véges belso hoellenállású és felületi hoátadási ellenállású testek Az ebben a pontban szereplo eseteket az 1. A már felsorolt feltételezéseken kívül ez a számítás figyelmen kívül hagyja a tartály tömegét. .. elhanyagolható belso hoellenállású testek homérséklet-változása.Gömb II 2A. 2RnL Rúd KockaI -o/2a2 R3n o2L Henger 6o2 O I 4R2nat}ee-3BI. táblázat.-!~ /T / mindössze az (x hoátadási tényezo helyett a tartály k hoátbocsátási tényezojével k~ll számolni.1.Fo R2nL R2 LlQ= .Fo 6o2aOee-3Bi.Fo --r aA o/2 O T 4R2n 3R o 2Aa2oA.aOee-Bi. felületi hoárama és hotartalom-változása.a test A hovezetési tényezoje... 1.2.a környezo közeg homérséklete -r=0 pillanatban ugrásszeruen tk értékre változik és idoben állandó marad (harmadfajú peremfeltétel) : tk=állandó oC.Fo e·-2BI.Fo i4al_e-3Bi.- / Q(r). valamint a test és környezete közötti (x hoátadási tényezo véges értéku. l_e-Bi.6 HOTECHNIKA Oe -r 1-1.Fo o3 e-Bi.

9094 7.7910 0.2142 13.0026 7.0949 10.7832 15.2003 10.1263 7.2835 6.2832 9.1410 9.4354 15.1093 13.3496 1.9352 12.8172 10.8088 15.7105 12.8140 3.9882 A jelenséget a Biot-kritérium [1.7334 15.0000 6.1660 13.7966 13.7092 15.3204 12.7086 15.5696 12.7397 15.4879 9.2788 3.7085 9.7012 17.3616 6.2845 6.8794.5932 0.9988 13.0447 0. A fal tetszoleges x helyzetu síkjában (1.5981 12.4269 3.4565 15.5727 12.2895 15.2.2646 1.8048 13.5743 3.9667 6.5801 15.1422 1.4258 6.7223 12.4078 13.7334 4.6533 0.0654 16. M.4249 15.1.4373 9. Az idóoeli lefolyásra a Fo= ~ l' kritérium (1.6647 15.5202 4.1448 3.7524 9.2264 4.4256 6.1502 10.1731 12.l«Bi«l00 intervalluma tartozikide.4474 3.2039 3.8871 10.6353 4.5708 6.2341 12.8026 9.7082 15.3898 10.8336 15.6543 10.0336 4.0774 0.1479 17.5783 7.1668 3.6296 6.1925 1.9981 1.1141 13.1543 1.0107 6.7124 17.9924 9.7131 9.4729 1.7080 12.6139 0.8678 12.1416 12.2694 4.0893 0. Homérsékletmezo.7143 9.4311 9.5668 12.8540 0.8.6658 17.1435 3.9644 4.3978 1.5664 1. M.9956 10.2833 9.7270 6.4252 9.2791 0.5218 0.0640 16.7691 7.3477 3.3058 9.6841 12.2848 6.3138 1.0339 10.5864 16.1.7713 6.5451 1.6453 12.4915 16.HOVEZETÉS 1-2.8606 4.4149 .1806 7. Mn=f (Bi) értékei a végtelen kiterjedésli sík fal homérsékletmezojének számltásához Bi M.1372 0.0998 0.7240 3.3305 6.5190 9.4003 3.1675 16.5711 12.6375 12.2.5670 12.7081 15.5667 12.0316 0.7083 15.5293 9.6202 4.1177 16.4255 4.4775 6. ábrát): l__ . az (1-12) össze- 1.3461 6.5420 13.5665 0.4328 0. 16.6543 7.4254 9.3766 1.4459 15.3111 0.3959 7.4333 6.3744 3.7040 7.5979 4. Végtelen kiterjedésli sík fal függést]közepes értékei jellemzik.5672 12.7207 9.2636 3.4250 9.2841 6.4290 3.7085 15.10.6057 7.7764 7.7051 1. A gyakorlatban aBi számértékének O.5117 10.2594 16.3148 6. M.7587 15.0584 13.5680 3.5087 9.6218 12.1606 3. o 14. táblázat.4670 15.8666 13.9096 16.0686 I 0.1429 3.2281 7.9536 15.8119 7.4961 1.5902 12. pontot) jellemzo.1116 4.4248 6.4256 9.4289 1.5097 9.4074 9.7259 16.8945 12.5400 1.2425 0.4224 6.1441 3.5552 10.5422 4.2927 6.8603 1.3770 6.2959 15.6436 3.5823 12.6296 12.2923 3.az 1-4.7118 9.2991 6.6060 3.1.5325 10.4983 9.2147 16.1987 0. 7 M.9519 3.5514 4.7460 12.1746 4.1864 6.5615 3.7506 0.0632 0.4954 15.7650 15.2838 9.8928 6.1419 3.3923 6.7573 13.0769 1.9352 9.8274 0.

ábra.3 0. Homérséklet végtelen kiterjedésu sik fal felületén O. ábra.l<Fo<IOOO. 1 0.Z =..y.2 i 0. számértékeit az 1-2. 1-6.5 5 10 SO 100 Fo végtelen kiterjedésu sík fal felületén 0.4 0..7 aB ag 7.( .I<Bi<IOO) --. és 1-8. x +x A felületi homérsékletek gyakorl. A lJ.I<Bi<IOOO - .04001 0. O. 5 10 50 700 SOO 1000 fO 1-6.. O. 0. 1-7.o.f(Bi) n sm Mn eos Mn+Mn számértékeit a Biot-kritérium függvényében táblázat tartalmazza.05 141 1-5.ati meghatározására alkalmas az 1-5. TJ~O 1-4. Homérséklet x/l=l. ~ - ~5 1 x/l=l. A fal felületén (x= ± 1) : 1-3. 'V(!f. Homérsékletmezo végtelen kiterjedésÜ sík fal lehulése esetén .001 <Fo<100.:lés ~ véges érték (O. 2 sin Mti . . ábra.8 HOTECHNIKA t ahol Mn=f(Bi)=f(i zat tartalmazza.OOI<Bi<O.5 0.6 - 0. ábra . táblá(1-23) <J.1 .

0451 0.0379 0.0012 -0.1537 tO I \ \ I I I A fal szimmetriasíkjában (x=O): (1-25) mZ falfelület esetén a következo értékek A-szorosát kell venni!) A fal tetszoleges x helyzetu síkjában (1.0876 -0.0289 -0.2727 1.0130 -0.0089 -0.0132 -0.0157 -0.0427 -0.0001 -0.1803 -0.0024 -0.0038 0.1791 0..2394 1.2612 -0.0008 1.2598 1.4239 -0.1174 -u.1154 0.1394 0.3442 -0.0148 1.0153 -0.0015 1.0002 1. 0.0004 -u.1784 -0.0119 0.0000 1.1415 0.0450 1.1282 -0.1154 1.0676 -0.0828 0.4232 -0.2367 1.1025 -0.1309 -0.0768 0.2403 1.0100 0.0335 0.1246 -0.1015 -0.1107 1. A.HOVEZETÉS 9 1-3. az 1-4.1098 0.0159 -0.0184 0.2699 -0.1718 -0.01 0.4147 0.1089 -0.4237 -0.1808 -0.0032 0.3722 -0.2039 0.0483 -u. ) e-M' (kcalíh Fo m2).0626 0.0535 -0.0072 0.0543 0.2881 -0.0022 -0.0813 1.1779 -0.0020 1.1588 0.1759 -0.1365 0.2287 1.1514 -0.0003 1.0000 -0.1072 0.0050 -0.0124 0.0318 0.0099 0.0158 0.2730 1.4217 -0.0005 -u.0004 1.1069 -0.1959 0. q(x.0000 -u.1132 -0.0197 -0.0080 -0.0002 -0.0003 1.0065 -0.4244 -0.0012 -0.0013 -0.1379 0.119 0.0016 -0.2546 0.0381 -0.0002 -0.0918 -0.0466 1.2502 0.2731 -0.0025 0.2569 1.2732 .3215 -0.1517 -0. ábra.0175 0.0300 -0.2535 0.2723 1.0583 0.0991 -0.0719 -0..ü701 0.3812 -0.0196 0.2104 1.0243 1.4084 -0.1621 -0.0241 0. Hoáramsííruség (hoáram egységnyi falfelületen).0196 -0.0001 0. -r)=1}e ~ .0006 -0.0667 0.0009 --0.1141 -0.0018 -0. A.2532 1.1740 -0.1182 0.2728 1.=1 i A"M" sin (M~~.2677 1.0795 -0.0063 0.2478 -0.1291 0.1405 0.2717 1.0087 0.1403 -0.2526 1.0414 -0.0000 1.0423 -0.0848 0.0112 0.0004 1.0020 0.2539 1.3880 -0.1819 -0.2013 0.0000 -0.=C (Bi) értékei a végtelen kiterjedésu sík Cai hömérsékletmezöjének számításához A.0048 0.1396 0.0013 0.0555 -0. A.0040 0.0881 0.0589 -0.2320 0.0873 -0.0040 -0.0000I 1.3934 -0.1157 -0.1340 -0.0750 -0.0901 0.0064 -0.1861 1.0045 -0.0075 -0.0010 0.1016 1.0067 -0.0008 -0.0231 -0. W/m2 (1-26) .00tO 0. ábrát) : (A A szimmetriasík homérsékleteinek gyakorlati számítására használható az 1-9.0351 0.0008 1.4227 -0.1115 0.0030 1.4198 -0.0366 -0.3604 -0.0004 -0.2102 -0.1192 -0.2472 0. -0. A.0007 0.0312 1.0030 1.0020 0.0581 -0. Bi táblázat. A.2517 0.0217 -0.0056 -0.0701 -0. és 1-10.0002 0.

0.1.0. '0. Homérséklet xl/=I.0005 14001 0.0001 <Fo<I. (1-29) (1-30) . végtelen kiterjedésu sík fal felületén xll= 1. 0.5 Fo 1 1-8.0001 0.6 .n W/ m 2 (1-27) W/m2 (1-28) (A mínusz elojel azt fejezi ki.0 0. Mn 'Fo).) A fal egyik felü/etén (x= -/ vagy x= ~ " q'( + 1.-." I~ 1•• .00050.3 ~ 0.2 " 43 ~4 0. ~" .005 0.O. 0.5 1 Fo ~6 0.7 0.7 AS 0.05 0. hogy a hoáram ezen a felületen . az elozo.7:) 0.1 <Bi< 1.001 0.8 49 ~OM001 0. 1-7. (A jelölések értelmezését 1.- e 0.+/.-r:) LJq= (kcal/h q( -/ T)= n-I i An sin Mn(l_e-M.005 o.Ot HOTECHNIKA 1.0 1 0.9 8i 1. T )_-'1e ~ n~1 AM' . ábra.0001 <Fo< 1. Homérséklet .10 ~ tt!'(il.1 0. 0. bekezdésben. T idotartam alatt (a két határoló felületen -r: idotartam alatt két irányban összesen átvándorolt homennyiség) : LJq(-/. Homérsékletmezo c.x irányú!) Hotartalom-változás az egységnyi felületu falban.5 Bm 2<Bi<90 0.01 végtelen kiterjedésu sík fal felületén 0. n SIO M ne_M2.0 0.T) O) . az egységnyi felületu fal hotartalom-változása végtelen ido alatt (azaz az egységnyi felületu fal kezdeti .'U / ""'" +/): Fo m2).0 r -~ v'(tl. ábra. --& ~ iAM e / n=l II 'n sin Mne-M~' ahol LJq==2/ec-&e J/m2 (kcal/m2) Fo (kcal/hm2).

) A hotartalom-változás gyakorlati számítására alkalmasaz 1-11. 0.8 0.1 .5 0. ábra alkalmazha- tó. 'l') _ {} -er e +[l-erf( 2Y Fo 0. O. kötetében].7 0.2. Homérséklet végtelen kiterjedésu sík fal szimmetriasíkjában xl/=O. om érse et-vezetesl tenyezoJe.050.9 Ah" a=. 'l') =erf( Y 4a'l' _x_) {je + Homérsékletmezo.és villamosmérnökök kézikönyve 1. az elozo.l ve 7 rUi 5 500 700 -- 0.1 <Bi<IOOO Bi=J.5 0. A Biot-szám értelmezése végtelen félteret kitölto testre: oc 1·9.0 f(_lFo ) + ./_ 2r (1-31) A testfelületén (x=O): 1 +BiYFo)]e(Bi+Bi2.1 <Fo< 1000.2 0. (A jelöIésekmagyarázatát 1. az irodalomban szereplo Pattantyús: Gépész.6 0.TJo.3 0. ábra.2 tp D.HOVEZETÉS 11 1r 0.r) 0. Homérséklet végtelen kiterjedésu sík fal szimmetriasíkjában xl/=O.0 0. 1. ábra.f Fo (m2Jh).001 <Bi<O. {}(x.bekezdésben.FO). m2/ s 7.05<Fo< 100. 0.1. rooo Fo 1-10.1 0. Végtelen félteret kitölto test {}(x.a test ce Ml S 10 IIJffKJ 'kl '" ". ábra.0 V(O. A test felületével párhuzamos.~ 0. A Fourier-szám értelmezése végtelen félteret kitölto testre: (1-32) 0. 0.7 f--- . Homérsékletmezo c.4 ahol erf a Gauss-féle hibaintegrál [erf(x) értékeit 1. 1 10 ~- v (O.1. attóltetszoleges x távolságú síkjában: A gyakorlati számításhoz az 1-12.6 0. x. Szokásos másik formula : (1-33) hotartalma a tk homérséklethez viszonyítva).2.

a fal homérséklet-vezetési tényezoje.tl. hogya test kezdeti homérséklet-eloszlása tetszoleges.3 0.7 .és térbeli ugrásszakaszok között fennálló összefüggés: s (h). Végtelen félteret kitölto test homérséklete .7 S 70 BlflO 50 1-12. ha a 4(0.1. 1:)= AT 0.erf( y a1: (~ r) ] e/lT(-iY A módszer a folytonos jelenséget térben és idoben ugrásszeru folyamatok sorozatával közelíti meg.8 0.1 0. A a test hovezetési tényezoje. a felületi homérséklet közelíto számítása: 1 (1-36) Hoáramsuruség (hoáram egységnyi felületen) a test határoló felületén (x=O). oc (1-37) ahol (~. 0.1. ábra. W/mK (kcalfmh°C). ábra.12 ~(-I. Hotartalom-változás végtelen kiterjedésu sík falban 1. A görbe alatti terület szolgáltatja a test egységnyi felületu hotartalom-változását 1: ido alatt: Llq(O.3. m. A térbeli eloszlást illetoen a módszer feltételezi.2. 1:)= - oc Oe [1. m2/s Ll1:= W/m2 (kcalfhm2).1 (1-13.5 0. hogya homérséklet a fal Llx vastagságú rétegeiben lineárisan. Az ido. -I(x. 1:) hoáramsuruség görbéjét néhány 1: értékre kiszámítva megrajzoljuk. hogyahomérsékletmezo bizonyos Lh idotartamokon belül állandó. azzal a különbséggel. pontban felsoroltakkal. Llx a fal rétegvastagsága.T) HOTECHNIKA "q~.6 Hotartalom-változás. A test hotartalom-változása 1: idotartam alatt planimetrálással egyszeruen meghatározható. W/m2K (kcalfm2h oc). (A m2 felület esetén a következo érték A-szorosát kell venni!) q(O.2 0.2 ahol hoátadási tényezo a test és környezete között.4 0. a= ~ ce (m2/h). és a jelenség a fal szimmetriasíkjára nem szükségképpen szimmetrikus.2 (1. ábra). Az alkalmazás feltételei megegyeznek az 1. (1-39) s (h). és azok eltelte után ugrásszeruen változik az egész testben. A módszer feltételezi.1.~-1.9 0. HomérsékJetmezo meghatározása véges különbségek módszerével (Schmidt-módszer) végtelen kiterjedésUDek tekintheto sík fal esetében Amennyiben az erf(x) értékei táblázatban nem találhatók meg. a réteghatárokon ugrásszeruen változik.T) ~0.4 OJ3 J/m2 (kcalfm2) (1-38) 0. az (1-31) és (1-32) összefüggés után.2. a többi jelölés magyarázatát 1.5 a6 0.0 0.~ 0.1.0 Ll1: idoköz. 70-5 aD 1-11.

2'. Minél kisebb rétegvastagságot választunk. A határoló felületek elott. l' l' 1. . B és 4' összekötése az 5' és b' pontot eredményezi.a szilárd test hoáram irányában vett két különbözo felületén adott a homérséklet. A hovezetés stacionárius esetei Ez a fejezet a hovezetés stacionárius jelenségének néhány esetét tartalmazza. ill. A környezo közeg homérsékletvonalán (tk). Így nyerjük az O". folyamatos változást. 3 és b összekötése a 4' pontot. 1. a szilárd test alakja egyszeru geometriai forma. 3.HOVEZETÉS 13 A feladathoz illeszkedo tetszoleges L1-r idoköz felvétele meghatározza L1x értékét. A falat L1x vastagságú rétegekre osztjuk. b J hoáram nagysága.2.a hovezetés jelensége egydimenziós. A és összekötése a O' és a' pontot. 3". tetszoleges L1x felvétele meghatározza L1-r értékét.ábra. több rétegu fal esetében az abszcisszatengelyen L1x helyett L1x/A értékeket kell feltüntetni.a környezo közeg és a test közötti hoátadást nem vizsgáljuk. végtelen kiterjedésu sík falban ahol t homérséklet.3'.r) 4q(o. amely idoben állandó. A szerkesztést hasonlóan végezzük a következo L1-r idoközre. de most a 0'-5' homérsékletvonalat tekintjük adottnak. . .efüggést. Különbözo anyagokból álló. Homérsékletmezo szerkesztése Schmidt-módszerrel. ábra. ábra szemlélteti. 2 és 4 összekötése a 3' pontot. oc a hoátadási tényezo a fal és a környezet között). 2". A O'. A O pontot A-val. az 5 pontot B-vel kötjük össze. y. 1". 1. . a következo feltételek mellett: . annál jobban közelíti a homérsékletmezo ugrásszeru változása a tényleges. 4. x. Ezek a következok szerint számíthatók. 2. adja a homérséklet-eloszlás új vonalát. a falfelülettol A/oc távolságra felvesszük az A és B pontot (a A/a. 8t -O' r (1-41) 1·14. tolük L1x/2 távolságra segédsíkot veszünk fel (szaggatott vonal). Végtelen félteret kitölto test hotartalom-változása aj homérséklet-eloszlás a testben (homérsékletmezo).4' és 5' pont összekötése egyenesekkel.. 1 és 3 összekötése a 2' pontot. A L1-r idoköz eltelte után ugrásszeruen beálló új homérsékletvonal szerkesztése: a és 2 ösz- szekötése az pontot. Homérsékletmezot hoforrásmentes szilárd testben Fourier szerint leíró differenciálegyenlet sík fal esetében: 82t 82t 82t 8x2+ 8y2+ 8x2=0. az elso és utolsó réteget· L1x/2 vastagságúra választ juk. A muveletek elvégzése természetesen annál nehézkesebbé válik. L1-r idoköz eltelte után. 4" és 5" homérsékletvonalat. . z.1. szilárd testek esetében. henger esetében: 82t gömb esetében: (1-42) Sr2 (1-40) +~. A szaggatott segédvonalakon az a és b segédpontokat kapjuk. A szerkesztést tetszoleges számú L1-r idotartamra hasonlóan foly tat juk tovább.r)-Ar r 1-13. 8r . A módszer alkalmazását szerkesztési eljárással az 1-14. 1'.a jelenség hoforrásmentes . r helykoordináták. vastagságú falréteg a felületi hoátadási ellenállást reprezentálja. 5 vonal). A a fal hovezetési tényezoje. Megrajzoljuk a fal te kezdeti homérséklet-eloszlását (O. A hovezetés jelenségével kapcsolatban az elobbi feltételek esetén a következo problémák merülnek fel: q(o.a test anyagjellemzoi állandó értékek. az (1-39) össl.

+I ) Homérsékletmezo. (1-42) differenciálegyenletének megoldása a homérsékletet a hely függvénye ként állítja elo: 1-15.!. ábra használható. és 1-17. Az így kapott fal két határsíkján bejelöljük a homérsékleteket. A többi jelölést 1. ill. W/mK (kcal/mh oC). a rétegek egyenértéku falvastagsága : 1 . ábrán.az 1-15. 1. A homérséklet-eloszlás grafikus meghatározása. A homérsékletfüggvény (1-44) vetítjük a 1éptékhelyes falszerkezet réteghatáraira (C és D pont). Több rétegu hengeres fal tl-t"tl+~ _ i {JI Al ( az í-1·edik tl-/.14 Hoáram hoforrásmentes rier-törvény szerint: HOTECHNIKA szilárd testben a Fou- t ti t3 Q=-A on A.'2 a test hovezetési tényezoje. A a fal hoáram irányára meroleges felülete.. W/mK (kcal/mh°C). 1=1 Al hely szerinti deriváltja.~ . ot ahol Q hoáram. :~ homérséklet-gradiens A felület a hoterjedésre meroleges irányban.1. n a rétegek száma. és 1-17. A (j/A rétegvastagságok meghatározásához az 1-16. 1. (1-41). m. Ai a réteg hovezetési tényezoje.2. Aj a rétegek hovezetési tényezoje. ábrán. Az í-edik réteg homérséklete az i.1.= 2n In --cr.2. A léptékhelyesen megrajzolt több rétegu fal mellett tetszoleges léptékben. 6 (1-4 ) ahol i a rétegek sorszáma.1.1-edik réteggel érintkezo felületen: (1-45) vagy ahol {Ji a réteg vastagsága. A (1-43) t-IW't. ábra. m2• A többi jelölést l. és megrajzoljuk a lineáris eloszlás vona lát (A'-B' egyenes). {Ji rétegvastagság. . (1-47) 2-. {Jegy. de azonos rétegsorrendben felrajzoljuk a falat (j/A rétegvastagságokkal (1-18. A (j/A érték gyors meghatározását segíti elo az 1-16. Több rétegu sík fal Homérsékletmezo. A homérsékletmezo (1-40).--. az 1-15.2. n a rétegek száma. Homérsékletmezo több rétegu sík falban t=f(n). Az egyes réteghatárokon kapott homérsékleteket (C' és D' pont) át- (1-48) vagy ahol í a rétegek sorszáma. (1-50) . Az így kapott pontok egyenesekkel való összekötése adja a tényleges homérsékletvonalat (A-C-D-B vonal). m. Az i-edik réteg homérséklete réteggel érintkezo felületen: I oC 1~1 Al 2-. A homérséklet-eloszlás az egyes rétegeken belül lineáris. {Jegy dH1 . W/m K (kcal/m h oc). (:~1 a Fourier-törvény [(1-4). Ai a réteg hovezetési tényezoje. (1-43)] alapján meghatározza az idoben és hely szerint állandó hoáramot. Hoáram: 1 Q=~(tI-t"+I)A W (kcal/h). ábra. a hoterjedés irányában. ábra). m.

.02 0/1 ójí. értékének meghatározására ...gr ' "' .•••ca S -' V 31ll 3.118 1J.1 ~Ml ~~T "'" 0. ~.••..• 10 It.'. <:J a3 • ~ 8 ~ 10 . mZ K kco/lm fl ·C) ~ 40 30 20 < ~ ~ •. ábra.• _ \'J~ 20 JI! 4f4.S 6 789103 .7SO .••••.• ~~ ~~i O' ~.0708p'100 ~. W. ó/~. • V'" ~ ~'>~./n'xjW(m2h'·Cjkcal) 1-16. qOJ 0. • 1>" " . ábra.0.v 114 af 41! ~Q.•• a . Nomogram sík fal AId és dp. .HOVEZETÉS 15 • . 'ti ~ 0. ".1 2 2IlO.. •• '111 "..". 10-.00 ~ 81! ~ ~ ~ 70 80 {jfJ ').••••• '111 ~ m.jJ. I I 1 ' I . 3 < . J • I . Nomogram ""~ sik fal AId és dIA értékének meghatározására ~OO m 300 200 . 1 ~ "i.. 1'1.. lÓ-J 98 1 fT l' 3 "1"" •...981 II G . I 'z'" ' .fJ5 0. .mzKiW(m1h'cjKco/) 1-17. •. I ~ _ Il'\~~~ < m 2 .<:><<' <:s-'" ' .

{Jey értékei az 1-20. Több rétegu sík fal homérséklet-eloszlásának szerkesztése. 0.})-'Q)~. tetszoleges léptéku éJI). ahol i a rétegek sorszáma..0 :lttl Az 2.•.--- d ln- t1=t.02 _1-1.l. ábra. és 1-21.oo'"l p 428 q36' 4n q~ ~ 42.$ JI 4~ 4~ 3 .51.+tl-.az egyes rétegek egyenértéku falvastagsága az (1-50) összefüggés szerint. és 1-17. WjmK (kcal/m h oc).61. @ a rétegek <D. 2. és 1-21. Az egyes rétegeken belüli homérsékletgörbék egyenlete: t.. ábra felso részét).16 HOTECHNIKA Számértékei az 1-20. a többi jelölést 1.O'. helyettesíto rétegekkel J..08 [}. /il . 1 m hosszú falra vonatkoztatva.L'1 _1 In!!iti.38 . (t. (1-53) o 1 1. vagy n = = ó.. n a rétegek száma. ábrából egyszeruen meghatározhatók. ®. az 1-19. és 1-17. ábrából vehetok. ábrán.9 2 lJ 2. A {Jegy/A értékek az 1-16.ÉL ~./O 0.. Hoáram. ennek alapján 1j{Jegyértékei az 1-16.08 a. 1-18. ~ / I ~. qu qM • ~ 0.ll.!. hosszú hengeres fal esetén az itteni hoáram resét kell venni!) (L m L-sze- l'll1 7. Hengeres fal egyenérléku falvastagsága kís dl+1ldj átméroviszony esetén Ó. az (1-52) összefüggésnél.§'L o.. n 1 d (l1-t. ábra.Ol " '/II.08 ~5 1 [}..-+ ln~ d. A o._. ábra.~ o.. 0. ábrán. ®.5.' II]. A többi jelölést 1.t'+I) oc (1-51) (1. 18 .3 3 .gy-!r1n rt fil{/! O. Itt 1 QI= ~ --In--!±! .I!. A. (1-52) ó'!J'I 1-19.+I) Wjm(kcal/hm). () 1-20./2 0.ll3 2. S~T~6 7 8íl~ 9 qu I ir A. ábra..J. Hengeres fal egyenértéku falvastagsága nagy dH Ildj átméroviszony esetén d..18 418 4~-aII(.~~ ~--~" o. ábrából. -': 0. 1.7 QI=~'=1 ~(tl-tn+l) egy i Wjm(kcaljhm).L IL 438 ~38 -. az egyes rétegek hovezetési tényezoje. 0.. ..1 !. 2 Ili-Pil~i" 1-11.~ .= 1 2:rr"..J2 [}. az 1-19.8 1.gy ahol {Jegy.1../0 0.Z8 'lJ.l~ 1. d. Homérséklet-eloszlás több rétegu hengeres falban Q$ OJ~ o.. A többi jelölést 1..3 a rétegek megjelölése.J--jÓ~ A. ~ 42~ 0. az 1-19. határfelülete di 1-21. ábrából leolvashatók.1.

közeg homérséklet-különbsége.2y' LJtCk kcalfm2hoC. pont (2-68) összefüggését]. Newton szerint a hoáramsuruség: (1-54) konvekciós hoátadási tényezo. K.5. A felület mentén kialakuló áramlási és termikus értékét. m/s2. (1-61) 4 ~pQ]etaépészek kézikönyve . A Nusselt-szám ismeretében az konvekciós hoátadási tényezo a (2. ami a hoterjedésintenzitását növeli. (1-56) ( 1. Pr<. Konvekciós hoátadás 1. ábrából egyszeruenmeghatározható).1J")' 4= IX LJtCk W/m2 (kcal/h m2). (2-68) összefüggés szerint.2. ha Pr>0. Az általánosított összefüggéseket a hoátadás küIönféleeseteire kritériumos egyenletek formájában szokásmegadni (1. v a közeg kinematikai viszkozitása a falhomérsékleten.5.I+Pr Py2 )1/4 ' (1-57) (1-58) ahol g nehézségi gyorsulás.W/m2K. LJTck a fal és a nem áramló .a 2. A konvekciós hoátadási tényezo elméleti meghatározása csak bizonyos egyszeru esetekben lehetséges.56y' LJi~-~.1. Egyszeru közelíto összefüggések függoleges fal menti szabad áramlásra. a turbulens határrétegben és azon túl az "áramló közegrészecskéka hovándorlás irányában is elmozdulnak. A hoátadás következtében létrejöhet a közeg halmazállapot-változása: forrásavagy kondenzáció ja is.A hoáramot a felület közvetlen közelében kialakuló áramlási és homérsékletviszonyok. a kritériumos egyenleteket célszeruen az IX-t tartalmazó Nusselt-számra kifejezettformában használják. Nusselt szerint: 4 1X=2. (1-59) A Grasshof-szám és Prandtl-szám értelmezése az (1-58). Pr)1/3. m2/s. Vonatkozási homérséklet a falhomérséklet. K. Hoátadási tényezo. oC. IX IX IX IX 1. ábra alapján egyszeruen selt-számból meghatározható.652 '1'" Prl/2 I n. m. ill. valaminta felület és a faltóI távolabbi közeg homérséklet-különbsége határozza meg.{í7) összefüggésbol számítható (az 1-33.k' 1/K. IX Turbulens szabad áramlás: Nu=0. 4 1X=2. W/m2K ahol (kcal/m2h oc).KONVEKCIÓS HOÁTADÁS 17 1.2.129(Gr . 8 CPr=0.faltól távoli .a súrlódásos folyadékok áramlásának eroegyensúly~tleíró Navier-Stokes-egyenletbol és a hovezetés általános differenciálegyenletébol álló differenciálegyenlet-rendszer megoldását feltételezi. pontot). pontot) esetén a test felületeés az áramló közeg között a hovándorlás kizárólag hovezetés formájában megy végbe. Pr> 109• A Nusselt-számból IX az 1-33. 109• A kapott Nusaz 1-33. ábra alapján egyszeruen meghatározható.2.1. 0. Lamihatárréteg döntoen befolyásolja nárisáramlás (1. Érvényességi határ: Gr . LJtCk a felület és az áramló közeg homérséklet-különbsége. ha Pr<. A közeg áramlását létrehozó erok szerint szabad áramlásról. Hoátadás szabad áramIással 1.mivel a folyamatot jellemzo folytonossági egyenletbol. I/K. a 2.faltól távoli . }'üggoleges fal Lamináris szabad áramlás: (1-55) ahol C Pr= 1. ill. A nyert eredmények a hasonlósági elmélet alapján általánosíthatók.közeg homérséklete. fl az áramló közeg térfogattágulási együtthatója.8. Érvényességi határ: Gr .2.2.2. Pr a közeg Prandtlszáma [1. Az elso esetben az áramlást a közeg suruségkülönbsége. hoáram Ha a szilárd test felülete és vele közvetlenül érintkezo áramló közeg (folyadék vagy gáz) között jön létre hoáramlás. 1 a fal magassága.6. Mivel a hoátadás gyakorlatiszámításához az konvekciós hoátadási tényezorevan szükség. kényszeráramlásról beszélünk.8. gázok esetében fl=. (1-60) ill. az utóbbi esetben valamilyen kívülrol ható nyomás okozza. a 2. Turbulens(örvényló') áramlás esetében hovezetés csak a lamináris határrétegben játszódik le. Ezért a konvekciós hoátadási tényezot általában kisérletiúton határozzák meg. Tk a . konvekciós hoátadásról beszélünk.

m. 3. I. (1-65) ahol L1tfk a fal és a közeg homérséklet-különbsége. . Tk közeghomérséklet. Függoleges cso ahol oC."L . Közelíto értékként a vízszintes esore vonatkozó ex érték ve· heto.2.2. A Nusselt-szám birtokában ex az 1-33. (1-73)" .0 0..15 ill. Jodlbauer szerint: Nu=0. Érvényességi határok: IOS<Gr .0+0. Schack szerint: Futött cso hoátadási tényezoje vízben. 1..2. Vízszintes fal Kol/mar-Liese 1-22. (1-68) ex=(0... Tk közeghomérséklet. ábrából veheto. Grigul/- .2. I a fal magassága. dkül a cso külso át..2. K.k kü! 1.. oC. (1-69) ahol L1tfk a fal és a közeg homérséklet-különbsége. Pr> 109 határ felett turbulens. Jellemzo I méret a cso külso átméroje. vÍ7Szintes cso körül Gr ..28)J1 L1tfk ex=4.2. Pr< 105 esetén. Hoátadás lamináris szabad áramláskor. 4 __ ex=(2.. (2-68) összefüggés szerint.4. L1tfk a fal és a közeg homérséklet-különbsége.2. W/m'K./ i.~ méroje.i~ kcal/m2hoC. 2. ill.. kcal/m2hoC.76 11 t~t'jVt~::.4(Gr ·Pr)1/4. 4 __ !dtfk V. F (1-62) (1-63) LLl 1 30 . (1-66) Turbulens szabad áramlás. Vonatkozási homérséklet a falhomérséklet.98 V-Tkl ~ L1tfk 2 Wim K. Egyszeru közelíto összefüggés vízszintes eso körüli szabad áramlásra. 1.7 ill. J odlbauer szerint: (1-71) ill.3 . ábrából leolvasható.49+0. ábra tünteti fel. Erre az állapotra a Nusseltszám az (1-59) összefüggés szerint határozható meg.2.20 v/ l I V " r.6+ 20.7 .5 . Az áramlás Gr . (1-67) hoátadás lefelé 4 ill. i.~ (18. ex=3.. (1-72) ex=(0. ex= 6 ~{ ~ 310-510ijiifliFTirP 12S !01!02 !03 fO' !05706 107 708 VLft Tkl kcal/m2hoC Gr. oC.Pr ' .5.08L1tfk Schack szerint: _ W/m2K.8yY L1tfk kcal/m2hoC. W/m2K. K. Cso vízben A Grasshof-szám és Prandtl-szám értelmezése az (1-58). m. (1-64) 1. 1. Vízszintes cso Lamináris szabad áramlás.18 L1tfk< 15 oC esetén: ex=3. Senftleben szerint szerint: 4 hoátadás felfelé ex=(2. 1..7. (1-70) Függoleges cso menti szabad áramlás hoátadási tényezoje a cso mentén erosen változó./ I / / 10 J 2 S " 7 ex-6. ex a Nusselt-szám alapján az 1-33.I)Y L1tfk keal/m2hoC.2.58 .09L1tfk HOTECHNIKA Nu SO 40 ill. Pr< 109• A Nusselt-számot Gr· Pr< 105 esetre Senftleben szerint az 1-22.. 1...3.2)YL1tfk W/m2K.. ábra.

Hoátadás szabad áramlás esetén. (1-78) -2. 1. Turbulens kényszeráramlás: Nu=O.2. vonatkozási homérséklet t= t fl ~ t f2. Az egyenértéku hovezetési tényezo: (1-75) ahol A a zárt teret kitölto közeg hovezetési tényezoje. Sík fal Lamináris kényszeráramlás: Nu=O. mintha a hoterjedés kizárólag vezetésseI történne. Jellemzo méret: L.2. . a sík fal hossza az áramlás irányában.3JJ -~~-+ I I n V II/. Jellemzo métet: L. folyadékkal vagy gázzal kitöltött zárt térben (rétegben) a hovándorlás összetett jelensége megy végbe.2. A kifejezés m. Gr ·Pr+n (1-76) ~5 1. V 1·23. A Nusselt-számbóla az 1-33.. a térbeli elhelyezkedés és a hoterjedés iránya figyelembevételével az 1-23. 1' a la es az aram o onat ozasl omerse et: közeg homérsékletének számtani középértéke. ábra. 4' . oC.78. 4 l t~:~k kcalfm2hoC.I ~r -«t. m.KONVEKCIÓS HOÁTADÁS 19 ill. jellemzo I méret a' felületek hoáramlás irányában mért o távolsága. Pr~O. dkül a cso külso átméroje.1.oc.2.6. 'kl t f+ tk c'. az 1-23.Pr+n • A római számok jelentését 1. ábrán tünteti fel.t f2 homérséklet-különbségét lyettesíteni. zárt térben. IOS. Az (1-76) összefüggést az 1-24. 1. (2-68) összefüggés értelmezi.. 'kl t f+ tk ~)' .(víz-) homérséklet. ill.=1+ Gr. A Grasshof-szám és Prandtl-szám az (1-58). m. oC. Érvényességi határok:· Re>5 . ábra eseteinek megfeleloen. Pr)O.. Hoátadás kényszerátamIással Az összefüggésekben szereplo Reynolds-számot és Prandtl-számot a (2-59). ezért x= 1. A Grasshof-számba a falkell hefelületek t fl.057(Re . oC. ábrábólleolvasható. Érvényességi határok: Re< IOS . Gr· Pr< lO2 határ alatt gyakorlatilag nincs áramlás. A hoáramot a Aegy egyenértéku hovezetési tényezovel. ábra.85Vtf~tk)V 8 6 4- ahol tf falhomérséklet.71. A " tényezo meghatározása m(Gr.S 10123 103 1-24. Az (1-76) egyenlet érvényességi határa: Gr· Pr< IOS. Zárt tér (réteg) Szilárd felületekkel határolt. . Hoátadás szabad áramlás esetén. lO-I<Pf< lO3. Pr1/3• (1-77) i RJl~ . 3 2 1. tk közeg.3. Pr)' . 1' onat ozasl omerse et: a la es az aram o közeg homérsékletének számtani középértéke. ill. -2. (1-74) 20 t5 10 25 CX=(16+17. Pr)r .3. a sík fal hossza az áramlás irányában..-. n és r állandóinak értékét a geometriai forma. I IW19 1~4S·1O'17. a zárt tér hoterjedés irányában mért h vastagságával és a falfelületek tfl> tf2 homérsékletének különbségével számítjuk.3D'!O'IP60 I - k'· h" . az t-23. ábra 1. m. (2-68) összefüggés szerint. ábra tünteti fel.270 V 40l511. amit úgy tekintünk. zárt térben [Az (1·76) egyenlet állandói] k'· h" . WjmK (kcalfmh°C) és x=l+ m(Gr .664' Re1/2.!032'lo'if.

0..3.20 A Nusselt-szám alapján ból határozhatjuk meg.7. (1-87) ill.65+ d 1+0. Az áramlás turbulens jellegét ellenorizni kell! 1. az. Érvényességi határok: 7 . túlhevített gozök esetében: Nu=0. Érvényességi határok: v>5 mis esetén ot=7. pontot) kell számolni! Egyszeru közelíto összefüggések. Víz közeg esetében: Nu=0.2.0668( Re ) 2/3 ] ( 'YJr 'YJk )0. d>1. oc.33.78 L 2320<Re<1()6. oc.015tkköz) tf. (1-88) t r+ ~ köz a fal és az A jelölések magyarázatát 1. Áramlás csó'ben Lamináris kényszeráramlás : [1+ ( dr' r3]ReO. ot HOTECHNIKA értékét az 1-33. áramló közeg számtani középhomérséklete.87 W/m2K. Vonatkozási homérséklet: az áramló közeg számtani középhomérséklete. és A Nusselt-szám birtokában ot az 1-33.kör keresztmetszetu csövek hoátadási tényezojének számításakor a dbel cso belso átméro helyett a nyomásveszteség szempontjából egyenértéku degy csoátmérovel (1.6<Pr<500. (1-79) +( d t ~~. tkköz a víz közepes homérséklete. turbulens áramlás esetén Stender Merkel szerint: vO.14 [1 + (1-86) ot = 5 + 3. oC.14 .2. d->l. . oc.l. (1-83) [1+ ( drl t3]ReO.9v W/m2K. Vonatkozási homérséklet: az áramló közeg számtani középhomérséklete. Vonatkozási homérséklet: az.2. m.!. Érvényességi határok: L 7 ·103<Re<1()6.786 ·PrO. Jellemzo méret: a dbel cso belso átméro. az (1-85) egyenietnél. m/s.(1-85) egyenletnél.024 ahol v a víz áramlási sebessége. Víz közegre. m. (1-82) ahol v a levego áramlási sebessége. dt. a 2. 1Q3 < Re< 1()6. m.4v kcal/m2 h oC. Víz közegre turbulens áramláskor.045(Re. d->1. (1-89) . bel ot értéke a Nusselt-szám alapján az 1-33. Jellemzo méret: a dbel cso belso átméro. az (1-85) egyenletnél. ábrából veheto. Stender és Merkel szerint: ot=2041(1 +0. ábrá- Turbulens kényszeráramlás : Egyszeru közelíto összefüggések.8Pr0.015tkköz)vo.015tkköz)vo. ábrából veheto. 'YJk az áramló közeg dinamikai viszkozitása a vonatkozási homérsékleten.024 ill. Pa 8 (kp 8/m2). 'i') (1-85) áramló közeg közepes homérsékletének számtani középértéke. m. Érvényességi határok: lO-4< L 0.87 kcal/m2hoC.14vo. ot=1755(1+0. mis. 'YJr az áramló közeg dinamikai viszkozitása a csofal homérsékletén. tkköz< 100 oC. (1-80) A jelölések magyarázatát 1. )2/3] ( )0.8+3. . m.116(Re2/3-125)PrI/3 v< 5 mis esetén ot=5. (1-81) 0. bel Nem . Gázok. (1-84) A jelölések magyarázatát 1. 1<Pr<500. Vonatkozási homérséklet: .87 Re· Pr· L__ dbel < lo. L csónossz. Nu= [ 3.7<Pr<lO. bel ot értéke a Nusselt-szám alapján az 1-33.13 bel W/m2K.pr. oc. Jellemzo méret: a dbel cso belso átméro. Pas (kps/m2). Levego közegre Jürges szerint: Nu=0. Jellemzo méret: a dbel cso belso átméro. W/m2K. ábrából leolvasható. m. ot=2041(1+0. ahol dbel cso belso átméroje. Pr .45.

100000 0. m.8 (0. mIs. Keresztirányú áramlás egyes cso körül Nu= 1. táblázat.3.785 T~:öz )m/4 tényezot csak gázok esetében kell figyelembe venni.330 0. az (1-97) összefüggés álhuaclói Re m lX=3896 ~. Érvényességi határok: lO-I<Re< 1()6.466 0. A Reynoldsszámban szereplo sebesség a cso elotti szabad csatoma-keresztmetszetre vonatkozik.75 ill.144 0.30 1~ ) . W/m2K. }'rO. [355+02 . tkköz< <100 oC.618 0. vn a normálállapotú goz közepeslapjára sebessége.m. m. llC cSu ' •. K . dbel a cso belso átméroje. Vonatkozási homérséklet: t f kÖZ. folyadékoknál értékét 1-nek vesszük. Jellemzo méret dkül' a cso külso átméroje. A 900-tóI eltéro támadási szög esetén a héSátadási tényezo V ornehm szerint az 1-5. Az meroleges a cso lapjára áramlás 0(= . 1-4. oC. ahol T fköz a csofal közepes homérséklete. m/s. (1-93) Cs6koresztmetszct I je.805 0. Ccs6 és m értékei csa körüli keresztáramJás esetén.5<Pr< 103. oC. (1-91)' (1-92) ahol v a víz áramlási sebessége.0239 0.782 0.675 0. dbel a . átméroje. v a víz áramlási sebessége. A homérsékletviszonyt tartalmazó (1-90) ahol tkköz a víz közepes homérséklete.0347 19500 sarokéle irányacso A felé mutataza cso metszet.KONVEKCIÓS HOÁTADÁS 21 ill. a levego közepes homérséklete. Tk Re'" .4 0. tHöz . C cs6 és m értékeit az 1-4.2S V2. CIt= .174 0.385 0.821 19500 0. a csofal közepes héSmérsékletének és az áramló közeg számtani középhomérsékletének számtani középértéke.2 bel ill. W/m2K.638 0.7S (1-95) ill.8915000 40 . Tk a esohöz áramló közeg homérséklete. . K. 0.31 (o ..m...vD a normálállapotú levego közepes sebessége. dbel a cso belso átméroje.222 . 785 Tfköz )m/4 ' l (1-97) .3. Kör 40000 cso belso átméro4000 40 4 400000 Négyzet kereszt-m/s.0921 0. tHöz::> 130 oC esetén vO. .2. táblázatnak megfeleléSenmódosul.. turbulens áramlás esetén.588 0.4 .. 100' tkköz_O 100 0066 (tkkÖZ)2] ~..615 0.138 0. 4000 0.. • ao~ VnO. Levegore. 40000 Hatszög 0.~ t vO.7S boi kcalJm2hoC (1-96) ahol tkköz< 1000 oC. Schack szerint: ahol tk a goz homérséklete. mis. Az áramlás turbulens jellegét ellenorizni kell! Böhm szerint. [413+023 100' tHöz_O 100 0077 (tkkÖZ)2] W/m2K.42+0. Az áramlás turbulens jellegét ellenorizni kell! 1. táblázat tartalmazza. Túlhevített gozre: dbel a cso belso lX= (4.

A Reynoldsszámban levo sebesség a csövek közötti legszukebb keresztmetszetre vonatkozik.&-8&. ábrából olvasható le. Jellemzo méret: a dkül cso külso átméro.I' ~rl~ll_ Sz N 1.9 1. 1.:: 29 1:>-< l!e·~qfi:. (1-100) ahol fA a csoelrendezésre jellemzo tényezo.32fA . Érvényességi határok: 2· 103< Re< Az összefüggés 10 vagy <4. m..2.2. t t t II v -'-t~t 3 i' I'.75 0. Hoátadás keresztirányú körül áramlás esetén. 0. ábra.1 ~f t-.1 +tsatJ4--$-~~ .tI >-- (1-98) 1.3.tfff1·' I r--.2 k.9 1.5.0 .2 .2 1.1 1.S 1. fok 70 0. 2 Csóe/rendezés ex leolvasható.7 0. ex= to q9 k" 1./1 - IZ ex= (4. h bordamagasság.65+0.63/ rp.2 1.9 J. a geometriai jellemzoket az 1-25.3 1.1()4. Vonatkozási homérséklet: a közeghomérséklet számtani középértéke. ~ W/m2K. ábra tünteti fel. A Au ff! 1-26.8 0. "'o bordázatlan csó (csóköteg) hoátadási tényezoje. 900-tóI eltéro támadási szög esetén ex az 1-5.6 f45 (jtzÍllós lemez 1. Re°·61 . ábra. ReO.32fA . 1. táblázat szerint csökken. táblázat. A Nusselt-szám értéke az (1-100) összefüggésnek megfeleloen az 1-25. " -= -. I Egyszeru közelíto összefüggés. 1-25.2 ~zidl.1 1.35 t~~d~~. kevesebb csosor esetén a hoátadási tényezo csökken. Keresztirányú áramlás cso'Kötegkörül Nu=0.9 Re.50 60 30 50 0. oC.0 0. ábrából '" e·2000~ 0. csoköteg Nu =O. Ao az 1 m hosszú bordá· zatlan csó külso felülete..0 0.11-_ 'C". annál több csosorra vonatkozik. Levegore Schack szerint: I II . SI bordaköz .3.0 1.31. A konvekciós hoátadási tényezo csökkenése a rp támadási szög függvényében (V ornehm szerint) 40 I 0.95 20 90180 0. Keresztirányú áramlás bordázott cso és csó'töteg körül A bordázott cso hoárama 1 m csohosszra vonatkoztatva: (1-101) 3 S 7 9 11 13 15 77 Bordas cso.OOO +--t---r-'1. oC.99 11-1 1.5<Pr<500.4. 1 1. az ennek megfelelo ex konvekciós hoátadási tényezo az 1-33.~ 0.22 HOTECHNIKA 1-5.0 o. ábrából.1 A 1.8 2 III -- - ---- = tI (4+03.7 49 1. - ir 1. kcal/m2hoC ' 0. 100 u~·61 tHÖZ) ~~\I (1-99) ahol tHöz a levego közepes homérséklete. d '12 _ 'li.1 ill. Un a normálállapotú levego közepes sebessége. PrO·31.81 • PrO.86 0. Hoátadás bordás felületen.1 1.9 0.r' 1-'1 __ f. aR meghatározása A az 1 m hosszú bordáscsó külso összfelülete. fA =csoclrendezéstol függo tényezo 6 7 8 0. fA tényezo értéke a csoe1rendezéstol függ. dkü1 a cso külso átméroje. m. mis. /.~e-2JUO.:" ~ ~: értéke a Nusselt-szám alapján az 1-33.

3 0. zetési tényezoje a borda hove- !lll. SI a bordaköz. a bordázatlan cso (ill. csoköteg) hoátadási tényezoje a külso felületen [1. A esoelrendezés bordáscsoköteg esetében erosebben befolyásolja a hoátadási tényezot. ábra. dkUt a cso külso átméroje 0. Az 1-26.8 1.03 OjJ5 0.0 aR 0. {}bordahatásfok . Az ábrán Ao az 1 m hosszú bordázatlan cso külso felülete. ábra. bb 4- ~O 11 0. W/m2K ahol CXR 4 3 2 (kealjm2h°C).8 0.7 0. A=Ac. Hri.+Ab 1 mhosszú bordáscso külso összfelülete.6 0.7 Y. az 1 m hosszú cso bordákkal nem takart külso felülete. .7 0.~ 0. aholocI látszólagos konvekciós hoátadási tényezo. Hoátadás bordás felületen. (1-102) 0. oc.0 ~2 l.az (I-I0S) összefüggést] 2 -!i- n. csokötegre az (1-1(0) összefüggést].ábra.2 o.9 1. ebben az esetben h a bordamagasság. W/m2K (kealjm2h°C).6 0.6 i 50 0. "R közepes hoátadási tényezo .ábra. Ab az1 m hosszú cso bordázatának felülete.5 0.r·a t- 0. Cll látszólagos konvekciós hoátadási tényezo meghatározása A b az 1 m hoss:IÚeso bordázatának felülete.2 O 0. m2).7 5 0. A az 1 m hosszú bordáscs6 külso összfeIülete. '19= LJto bordahatásfok (L1tb homér~tb séklet-különbség a bordafelület közepes homérséklete és az áramló közeg között).3 0. '1m 200n i ~_ 70 rcc !OO~' L 0.6 0. ábrából veheto.~ M 1.KONVEKCIÓS HOÁTADÁS 23 közepes hoátadási tényezo.0 AbiA 1-30. {) bordahatásfok határozása 0.5 0. dbkUt a kör alakú borda külso átméroje. L1to a bordákkal nem takart csofelület és a külso közeg homérséklet-különbsége. az 1-26. m2. egyes esore az (1-97). m2 (Ac. A tározása Ib ep tényezo megha- a szögletes borda nagyobbik. Az Y tényezo meghatározása Ab közepes hoátadási tényezo.8 2 meg- X 10 7 1-29. 1. "b a borda vastagsága.5 q~50 0. .2 0.07 OJ 1 2 3 aR/AbJ'lm S 1-28.4 0. Az ocllátszólagos konvekciós hoátadási tényezo: OCt=OCR[l-~~(1-'I9)] W/m2K (kealjm2h°C).3 0. bb a kisebbik mérete. Hoátadás "R bordás felületen. mint sima CXR CXo 2 3 dbkiJl.9 x = 'l'y dkUt [1. Hoátadás bordás felületen.8 DJ -ffe . Hoátadás bordás felületen.8 I 0. ábra bordás lemezre is érvényes.~ 0.5 o.2 0.9 dkti/7fk:it 1-27.

e a kondenzátum surusége. a kondenzátum. Hoátadás -telített goz lecsapódásakor flImkondenzációval 1. r a goz párolgáshoje. kp s/m2• Vonatkozási homérséklet: a goz teIítési homérsékletének és a falfelület homérsékletének számtani középértéke. (1-106) ahol A a kondenzátum hovezetési tényezoje. ábrából határozható meg. W/mK. Az (1-102) összefüggést ábrázoló 1-30. kp/m3.41cxo. ill. m. '!t/3 S/3 • ~ . A konvekciós hoátadási tényezo változása forrásban levo folyadék esetén Llt a. kg/m3 . r. (1-110) 1. Az áramlás turbulens. az (1-106) egyenletnél. lamináris kondenzátumáramlás [a jelöléseket és mértékegységeket 1. Vonatkozási homérséklet: a goz teIítési homérsékletének és a falfelület homérsékletének számtani középértéke. mOC. Ezért bordázott cso köteg esetén a sima hocsoköteg körüli áramlásra meghatározott átadási tényezo helyett a következo módosított értékekkel kell számolni: CXo A jelöléseket és mértékegységeket 1. Llt a goz teIítési homérsékletének és a felület homérsékletének különbsége. ábrából adódik. y. Llt.=0. 'YJ 1. az (1-106) egyenletnél ].9392 . az (1-107) egyenletnél] . Yaz 1-28. ill. A homérséklet-különbség növelésével kcal/m2hoC. cx=0. ábrából az cxllátszólagos konvekciós hoátadási tényezo leolvasható. ha (SI mértékrendszerben) : r'YJS/3 HLlT> 1252 Ari/3 mK. ep az 1-27. ill.3 ·10 -2 ( 36oorg2'YJ3 HLltA3y2) _ 1/2 kcal/m 2h °C. oC. ábrából. ábra.~2r r4 1. m. kcal/mhoC. turbulens kondenzátumáramlás 1-31. de mértékegységük: A. A jelöléseket és mértékegységeket 1. 'YJ.2 )1/4 W/m2K.1. oC. Függoleges felület. eltolt csoelrendezés: 1. (1-111) [a jelöléseket és mértékegységeket 1.2.4.24 HOTECHNIKA csokötegnél. JIkg. oC. (1-109) A f} bordahatásfok az 1-29.655cxo. Érvényességi határ: Re> 350. H a felület (fal) függoleges mérete. H.6687 ( H ~.4. (1-107) ahol a jelölések megegyeznek az (1-106) egyenleteivel. kcal/kg. Pas.dinamikai viszkozitása. 10-2 ( H~~~3(2) 1/2 W/m2K.2. ábra). soros csoelrendezés: 0. A3 cx=1.2.5. dkúl a cso külso átméroje. az (1-107) egyenletnél. (1-108) a ftítöfelület és a folyadék telítésí hömérsékletének különbsége ~ ____________ ~i t .• 3600 'YJ.2.2. ha (technikai mértékrendszerben) : HLlt>2680 r. A diagram abszcisszáján x= epY dkú1 2 (1-105) van feltüntetve.943 (3~~. m. Függoleges felület. Hoátadás forrásban levo folyadékok esetében Forrásban levo folyadékok konvekciós hoátadási tényezoje a futofelület homérsékletének és a folyadék teIítési homérsékletének különbségétol függ (1-31. oC.4. (1-103) (1-104) ex-0.

1-35. W/m2k 2030 SO 100 200 sao 2 3 7 ot. Grasshof és Reynolds hasonlósági kritériumok gyors meghatározását az 1-33. • A konvekciós hoátadás jelenségével kapcsolatban eloforduló Nusselt.KONVEKCIÓS HOÁTADÁS 25 a buborékképzodés intenzitásának és ezzel értékének növekedése jár együtt.O ~ ~ 203050 100200 500 la 23 1173 57 . de mértékegységük: p.5 ot.1t. 1 a test jellemzo geometriai mérete .33 Wjm2K. A konvekciós hoátadási tényezo meghatározása A a Nusselt-számból: ex = -1 Nu . L1t. 235770 2 jS:'. L1tkr az 1-31. Az ábrák mind SI. 1-34.ot az áramló közes hovezetési tényezoje. Egy kritikus érték eléréseután a buborékok hártyát képeznek.. bar. értékecsökkenni kezd. PrandtI. - S 3 ~ 2 70S "'i aholp a víz nyomása. ábrák teszik lehetové. ex ex Forrásban levo víz konvekciós hoátadási tényezoje a buborékos szakaszban: ex=25. at. ábrán jelölt kritikus homérséklet-különbség. ill.3 2 i 2 3 4 5 6 8 703 7012 16 20 . oC.. (1-112). L1t= t f. (1-113) összefüggést víz esetében az 1-32. oC. ábra. (1-112) '/.877po. ábra. és 1-36.58L1t2. ·C 30 1-32. mind technikai mértékrendszerben való számításra alkalmasak.ttel a falhomérséklet és a folyadék telítési homérséklete közötti különbség. ill. ábra tünteti fel. Az TO 5 ~ ~ 1 -<::: l 3 Z t:!~ 70~ S . (1-113) Ajelölések azonosak az (1-112) összefüggéséivel. A konvekciós hoátadási tényezo buborékos forrásban levo víz esetén r7 ~ r?vv r/. kCal/mzh ·C 100200 500 Nu 1-33.

az áramló közei kinematikai viszkozitása.. . dinamikai viszkozitása.. ábra.• I j SO 100 200 •••••• Pr 500 KJOO 2000.. fajhoje állandó nyomáson és hovezetési tényezoje JI.. A Reynolds-szám vi meghatározása: Re =-v 2 3 5 7 R~ 0...001 6m 1-36. f01!!B 'Ti sorra az áramló közeg kinernatikai viszkozitása. P az áramló közeg térfogati táiUlási ei)'Ütthatója..1fl'6. I ~ 50 100 200 500 . A Gr-szám meggP Gr=--. homérsékletvezetési tényezoje... A m 1-35. • az áramló közeg kinematikai viszkozitása ~.Pas 5 7 la 20 5'0'" 100 200. Az áramló közeg Prandtl-számának meghatározása: Pr=!!. 1'/. 1 a test jellemzo geometriai mérete.-= a 1Jcp .. 1 a test jel- ]emzö geometriai mérete. ábra. Ll c k a fal és az áramló T közeg homérséklet-különbsége Ilu 10' 10' la' Gr 105 10" 10J 10' 10 I 0. ábra. a. ep.26 HOTECHNIKA 1-34. '''- -------------------------------- i ~ . I gázok esetében P = Tk ' Tk az áramló közeg abszolút hIlmérséklete.2 v a közeg áramlási sebessége.•.JJ Ll Tn: határozása: v g nehézségi gyorsulás.

kén-dioxid(S02)' metán (CH4) és egyéb szénhidrogének . .6 " ... 3 beton..=o aiJ.az 1..8 . nyeln ek el hosugárzást. ellentétben a szilárdés folyékonyanyagokkal. ~ . af= 1.•.••. Az (1-121) összefüggés értelmében a jól sugárzó test jó elnyelo is azonos homérsékleten. ill. nyelési tényezoje hányadosának állandóságát mondja ki: ~=C2 al a2 Abszolút fekete test esetében Cf= 1. az érkezo sugárzás intenzitásaA hullámhosszon (1.fO.. . ill. Az elektromágneses hullámok spektrumának azt a tartományát.j.3 0.7 0. átengedett energiaáramhányadota a vLsszaverésireflexiós) tényezo: ( ahol a.400 fJ... A hidrogén (H2). lj.~ 0. ábra. hosugárzásnak nevezzük....J -l 2 1 0.Hullámhossztartománya A= 0.. átengedi (ÉD) : Az c emissziós tényezo és ezáltal az a elnyelési tényezo ismerete hosugárzással szemben "átlátszatlan" (D=O) testek esetében az R visszaverési téa= nyezo értékének ismeretét is jelenti (R= = 1. dA ' a=J.--t. ózon (03). a testet éro sugárzás elnyelt része kizárólag hové alakul.. Következésképpen k R+a+D= A (1-117) 0. monokromatikus elnyelési tényezo. A visszavert. és más anyag hosugárzását teljesen átengedik... 4 fehér csempo . Hosugárzás Minden szilárd test és folyadék folyamatosan bocsát ki magából energiát elektromágneses hullámok formájában.=o -A=OO (1-122) É=ER+Éa+ÉD' (1-114) f ÍJ. nitrogén(N2) és levego nem hosugárzók. Az a elnyelési tényezo a hullámhosszal változik.::.1 . monokromatikus elnyelési tényezonek nevezzük (1-37. A teljes hullámhossztartományra vonatkozó átlagos a elnyelési tényezo: 1- J. ammónia (NH3).. amelyen belül a kisugárzott energia kizárólag a sugárzó test hotartaImából származik..dJ.HOSUGÁRZÁS 27 1.. így Cf/af= 1.9 0. elnyelik a hosugárzást. A hosugárzó gázokcsak bizonyos hullámhossztartományokban sugároznak. így ezekre: R+a=1. elnyelt.. egy részét elnyeli (Ea). ábra)..3. \ . ill.5 I I D=É? E fejezi i.c).. oxigén (02). ill.az 1. -..1. 2 eloxált alumlnium. 1.1 O hosugárzásra "átlátszatlan" anyagok D atengedési tényezoje zérus.4. Ezért bármely test emissziós és elnyelési tényezojének számértéke azonos: C=a.-- I 1" ... Egyes gázok .3.pl. ~ . vízgoz(H20).--1--I -.1.. szén-dioxid (C02). sósav (HCl). ill. A a sugárzás hullámhossza. (1-121) (1-120) 1.ugyancsak sugároznak hot.I 'v I "I ! j.3.3.Ii/ \I II il .4 0.8 I--L- a= É' ésaz átengedési tényezo: (1-116) 0. Kirchhoff-törvény A testre hosugárzással érkezo É energia áram egy részét a test visszaveri (ÉR).2. A meghatározott hullámhosszhoz tartozó elnyelési tényezot aj. (1-119) A Kirchhoff-törvény az azonos homérsékletu testeke emissziós tényezoje (1.m.. Monokromatikus elnyelési tényezo az érkezo hosugárzás hullámbosszának: függvényében 1 pollrozott alwnlDium.=~ f J.• " • lJ I ..0 R=7F' azelnyelési (abszorpciós) tényezo: Éa ÉR (1-115) a1 0. pontot) és a el- l'-J - ". (1-118) ". pontot).Jim 123456789 1-37.2 \ \. 1.

ábra.3. A test által dA elemi hullámhossztartományban kisugárzott energiaáram-suruséget a hosugárzás jA intenzitásának nevezzük. Wjm2m (kcaljhm2m). Ezt az RA monokromatikus visszaverési. a tér minden irányába kibocsátott .8 fLm a látható sugárzás (fénysugárzási tartomány) Az abszolút fekete test hosugárzásának zitása Planck szerint: inten- (1-123) 1. A testek hosugárzása bizonyos hullámhossztartományban megy végbe.adott testhomérsékleten . homérsékletétol és a ráeso hosugárzás hullámhossz menti eloszlásától..35 .a hullámhosszal változik (1-38. homérsékletétol és az érkezo sugárzás hullámhossz menti intenzitáseloszlásától. Visszaverés tekintetében sima felületrol beszélünk. különbözo testhomérsékleteken.3802. CI összevont állandó: 3.4387 . ábra szemlélteti. ha a sugárzás intenzitása a hullámhossztartomány minden hullámhosszán az abszolút fekete test intenzitásának állandó hányada. különbözo T testhomérsékleten -------------------------- l l!- l . k Boltzmann-féle állandó: 1. A minden hullámhoszszon leheto legnagyobb intenzitással sugárzó testet abszolút fekete testnek nevezzük.4. teljes hosugárzásának hoáramsuruségét emissziónak nevezzük. Wien-törvény Az abszolút fekete test különbözo homérsékletekhez tartozó intenzitásgörbéinek más-más hullámhosszon van maximuma (1. ábra). 10-16 kcalm2jh). K. Az (1-123) összefüggést az 1-39. C2 összevont állandó: 1. A a sugárzás hullámhossza. ill.2. Az intenzitás mértéke . Színes testrol akkor beszélünk. c fénysebesség vákuumban: 2. bizonyos gázok sugárzása). homérsékletének és rétegvastagságának függvénye. Az emittáló. 0.3.3.. elnyelo gázok emissziós és elnyelési tényezoje a gáz nyomásának. az 1-38./ 28 HOTECHNIKA Az a elnyelési tényezo függ a test elnyelo rétegének tulajdonságaitói. DA monokromatikus elnyelési tényezo fejezi ki. T a sugárzó abszolút fekete test abszolút homérséklete. . Hosugárzás lA intenzitáseloszlása a A hullámhossz függvényében. Szürke testrol beszélünk.7428.10-27 ergs.03 b 8 A. m. szerkezetek általában szürke testnek tekinthetok.10-18 ergjK.2182 . A maximális intenzitás Amax hullámhossza és aTtesthomérséklet közötti összefüggést a Wientörvény adja meg: (1-124) 'S. Az R visszaverési és D átengedési tényezo ugyancsak függ a test felületi. és 1-39. különbözo intenzitással veri vissza. Az abszolút fekete test É f emisszióját 1-38. ill. A gyakorlatban eloforduló anyagok.3. ill. belso rétegeinek tulajdonságaitói..9979 . ha a ráeso hosugárzást minden irányban. ábra. Az abszolút fekete test elnyelési tényezoje af= 1. 1. Abswlút fekete test hosugárzásának intenzitáseloszlása a A hullámhossz szerint. 1010 cmjs. ábrát). ha a hosugárzás spektrumában csak bizonyos hullámhossztartományok fordulnak elo (pl. 0.'um 70 1-39.10-18 Wm2 (3. A A=O. 10-2 mK.6236. Stefan-Boltzmann-törvény Valamely T homérsékletu test teljes hullámhossztartományon. Planck-törvény ahol jH a T homérsékletu abszolút fekete test intenzitása A hullámhosszon. Az intenzitás függ a test felületének tulajdonságaitói is. h Planck-féle állandó: 6."1. Érdesnek nevezzük a felületet. ha a hovisszaverés a fényvisszaverés törvényei szerint megy végbe.

a tér ~?den irányában összesen kibocsátott hosugárzás höarama: Qsz=AEsz=AeCf(l~r W (kcaljh).3. {J az egységnyi térszög tengelyének a sugárzó felület normálisával bezárt szöge. Enf az abszolút fekete test emissziójának egységnyi térszögbe eso hányada a sugárzó felület normálisa irányában ({J= O). IH Az Wjm2sr (kcaljm2hsr). Cf az abszolút fekete test sugárzási tényezoje: 5. Qsz=ACsz (l~r ahol A a test sugárzó felülete.(I-134) emissziók (a két görbe alatti terület) viszonya isállandó és egyenlo az e emissziós tényezovel: e= 1. Wjm2 (kcaljhm2). W (kcaljh). (1-130) 1-41. Az abszolút fekete test A nagyságú felülete által T homérsékleten a teljes hullámhossztartományban a tér minden irányában összesen kibocsátott hosugárzás hÓÓTama: (1-132) a szürke test sugárzási tényezoje (a homérséklet és felületmilyenség függvénye). A hányadost a szürketest e emissziós tényezojének nevezzük: A 1-40.96 kcalfm2hK4). f intenzitásának gyakorlatilag állandó hányada (1-40. Abszolút fekete test és szürke test hósugárzásának iA intenzitáseloszlása a A hullámhossz függvényében 1~1I:t s=-. (1-133) ahol Ell a test emissziójának egységnyi térszögbe eso hányada. Lambert-törvény Qf=AEf=ACf(l~r W (kcaljh). ábra). ({J= 500-ig a legtöbb test sugárzáseloszlása a Lambert-törvénynek felel meg. ill.-=áll. (1-131) (1-125) ahol Ef az abszolút fekete test emissziója.) Szürke testek esetében a Lambert-törvénytol való eltérést a {J szögtol ell emissziós tényezovel fejezzük ki: Ell = ellEnf cos {J e= ~ASZ = állandó. 1. Fémes anyagok (sima felületek) ep emissziós tényezoje a sugárzás P iránya függvényében .minden hul1ámhosszon az abszolút fekete test lJ. ábra). En a test emissziójának egységnyi térszögbe eso hányada.HOSUGÁRZÁS 29 az (1-123) összefüggés hullámhossz szerinti integráljaadja: Ef=Cf(I~J Wjm2 (kcaljhm2). ábra.2. (1-126) Szürke test esetében (1. (1-129) szürke test A nagyságú felülete által T homérsékletena teljes hullámhossztartományban. és 1-42. A test emissziójának egységnyi térszögbe eso ahol Esz a szürke test. e a szürke test emissziós tényezoje (a homérséklet éstestfelület-milyenség függvénye).77 Wjm2K4 (4. a sugárzó felület normálisával {J szöget bezáró irányban.. Ef az abszolút fekete test emissziója T homérsékleten.5. az 1. a sugárzó felület normálisa irányában ({J=O).3. m2. A törvény szigorúan nézve csak az abszolút fekete testre érvényes.ábra. W/m2 (kcaljhm2).' (1-128) ahol ell a szürke test emissziós tényezoje {J irányban (1-41. IAr s=y r (1-127) Esz A törvény a testbol kisugárzott hoáramsuruség egységnyi térszögbe eso hányadának irány szerinti megoszlását adja meg: Ell = En cos {J Wjm2sr (kcalfm2hsr). A szürke test emissziója : Esz A = eEf Wjm2 (kcaljhm2). pontot) a sugárzás 1hzintenzitása .

3. (1-140) (nl az A2 felület térszöge). emissziós tég nyers korund f réz-ollid. En hányada a felület normálisa irányában ({J=O). 1 és 2 jelu két sík felület között hosugárzás útján kicserélt hoáram meghatározását tartalmazza. Tetszoleges helyzetu dAl felületelem és A2 felulet sugárzásos bácseréjének boárama kapcsolatban áll.Z 0. Egyéb anyagok (érdes felületek) nyezoje a nedves jég.8 1.3. az (1-132) összefüggést .4 0.0 Ell GjJ Ep 1-42. e agyag. TI' T2 az 1 és 2 felületelem abszolút homérséklete. valamint az 1 felületre érkezo hoáram 2 felület felé visszavert hányadát elhanyagoljuk. Érdes felületekre a Lambert-törvény összefüggése érvényes. . . fejezet tartalmazza. 1. d papír. ábra.6. Tetszóleges helyzetu Al és A2 felület sugárzásos hácseréjének boárama QI-2=CAl . az (1-125) egyenletet!] .a 2 felületre érkezo hoáram 1 felület felé viszszavert hányadát.n1 -1'&. A f/J. 1.3.~. valamint a 2 felületrol 1 felé kibocsátott és általa elnyelt hoáram különbsége.6.6. (1-133) dQI-2=C dAl [(~r(1-138) (1-139) 100 _ (T2 )4] rpl-2 W (kcaljh).( 100 )4] eos {JIcos {J2 dAl dA2 T2 . hogy a dAl felületelemrol a teljes térbe kibocsátott hoáram hányad része jut az A2 felületre. A f/J besugárzási tényezo értékeit különbözo esetekre a 10. dAl' dA2 a két felületelem nagysága. (1-136) (1-142) 1'&r2 .azzal a feltétellel.30 o HOTECHNIKA ahol C=CIC2 Cf W/m2K4 (kcaJ/m2hK4) (1-137) 80' 80' o o.6. A többi jelölés megegyezik az (1-136) összefüggés jelöléseivel. 1. mint az 1 felületbol 2 felé kibocsátott és általa elnyelt hoáram.W/m2sr (kcal/m2hsr) (1-135) 1'& a két felületelem kölcsönös sugárzási együtthatója [CI és C2 a két (szürke) felületelem sugárzási tényezoje . A f/J1-2tényezo azt fejezi ki. b fa.és C f az abszolút fekete test sugárzási tényezoje .6 0. r a két felületelem távolsága.a két felület közti teret D= 1 áteresztési tényezoju közeg tölti ki.2. TI T2 (1-141) ahol W (kcaljh). hogy . m. Tetszoleges helyzetu dA 1 és dA2 elemi felület sugárzásos bocseréjének boárama ahol vagy f/J1-2- .l. Tetszoleges helyzetu szilárd testek sugárzásos hocseréje átereszto közegben Ez a pont a térben egymáshoz képest tetszoleges helyzetu. K.. fok.1. Ezekkel a feltételekkel a két síkfelület között kicserélt hoáram úgy számítható. 2 felületelem normálisa és a felületelemeket összeköto egyenes által bezárt szög. c üveg. a test emissziójával E En=.3.tényezot felületelem és felület közötti besugárzási tényezonek nevezzük.l.( 100 )4] CPI-2 W (kcalfh).m2. ill. [ ( 100 )4 . {JI' {J2 az 1.3. 1.:Ir.!:l f COS {JI .

esetbentPt-2= 1. az (1-148) összefüggésnél. az (1-141) összefüggésseI! Jelen K. hogy az At felületrol a teljes térbe kibocsátott hoáram hányad része jut az A2 felületre. ábrát).3.az (1-132) összefüggést -.1.8. [Vö. nagy kiterjedésu felületek sugárzásos höcseréjének höárama Két párhuzamos felület: Qt-2=CAt ahol A jelölések azonosak az (1-136) és (1-138) összefüggésjelöléseivel. n a lemezek száma (1. a az 1 és 2 felület közötti lemezek elnyelési tényezoje. A tPt-2 tényezo az At felületnek az A2 felületre vonatkozó közepes besugárzási tényezoje.1. és C f az abszolút feketeest sugárzási tényezoje -1. at' elz a két felület elnyelési tényezoje (1. Feltétel. a. Tt a burkolt felület abszolút homérséklete. (1-146) -+ --1 + at elz 1 Cf WI 2K4 11m 2n (---) 2 a (kcaIjm2hK4) (1-151) a két felület kölcsönös sugárzási együttható ja. Párhuzamos. T2 a két felület abszolút homérséklete. ábra): )4] 100 W (kcaljh).=-)4] 100 .az (1-132) összefüggést -. (Az 1 felület hovesztesége a 2 felület honyeresége. (1-150) 1.(l~r] tP2-t W (1-144) (kcaljh). Tt.) Akét közepes besugárzási tényezo összefüggése: (1-145) (1-149) a két felület kölcsönös sugárzási együttható ja [Ct és C2 a két (szürke) felület sugárzási tényezoje . K. Akicserélt hoáram az A2 felülettel. a többi jelölést 1. Párhuzamos átlátszatlan felületek !eSZi. nagysága. az (1-125) öszszefüggést] . fejezet tartalmazza. At az egyik felület nagysága (At = A2). az 1-43. az 1.7. A2 a burkoló felület .3.m2. . J CfJt-2dAt· (1-143) 1. az n difliiíemez 1-43.HOSUGÁRZÁS 31 vagy tPt-2= ~t A. Egymást burkoló felületek sugárzásos höcseréjének hoárama ahol [ ( Tt)4 ( T2 Qt-2=CAt 100 - C-1 [ ( Tt Qt_2=CAt ahol )4 ( T. m2.1. az (1-125) egyent ktet] At a burkolt felület. pon- (1-147) a két felület kölcsönös sugárzási együttható ja és C2 a két (szürke) felület sugárzási tényezoje . ábra.3. és Cf az abszolút fekete test sugárzási tényezoje . A tPt_2 tényezo azt fejezi ki. T2 a burkoló felület abszolút homérséklete. (1-148) Q2-t= -CA2 [(I~r. Több párhuzamos "átlátszatlan" felület (1-43.] Az (1-146) összefüggés a két felületközötti visszavert sugárzást is figyelembe [CI tot).100 W (kcaljh). és az A2 felüIetnek az At felületre vonatkozó tP2_t közepes besugárzási tényezojével is kifejezheto: [(I~r-(l~r] W (kcaljh).1. A tP közepes besugárzási tényezo értékétkülönbözo esetekre a 10.K. hogy az egyes felületek kibocsátott és visszavert hoárama kizárólag a két felületet éri.

10.9.32 HOTECHNIKA 1.@ .=(lXk+IX. (1-151) összefüggést.:::. 1. K].. ábra..~r ( tl -t2 . akkor az egyideju konvekciós és sugárzásos hoáramsuruség összesen: 4ö=4k+4. Számítástechnikai egyszerusítés végett célszeru a sugárzásos hoáramsuruséget is a konvekciós hoáramsuruség (1-54) összefüggésének alakjában kifejezni: 4. K4. (1-154) b ::::: '1f-l-~ At " A" / __ -tr A. ábrából veheto. b homérséklet-tényezo területe Al =:7l • A ep besugárzási tényezo tehát az A~' terület és az Al =:7l körterület hányadosa ként határozható meg. értéke az 1-46. 100 00 \) 440 lt\OO " 'o pf2 ~v ~ ~ - . 1...3.. az (1-137). . jelöljük. C a felületek kölcsönös sugárzási együttható ja. ÍJ 70ro • ~.LJt=IX.oC. Az f eos Pl eos P2 A.)(tr-tJ 1-44.5 1-45. O 10 V. ábra.3. Az alapsík félgömb alatti ahol (TI IX •=bC= )4( 100 tl-t2 100 T2)4 C W/m2K (1-153) (kcal/m2h°C) sugárzási hoátadási tényezo [b homérséklet-tényezo. (1-147). A ep-t kifejezo (1-139) összefüggésben levo eos PI eos P2 dA2 kifejezés a dA2 felületelemhez tartozó térszög által a gömbfelületen határolt terület vetülete a dAl síkján (1-44. (1-152) dA2 kifejezés a teljes A2 felület térszöge altal a gömbfelületen határolt A~ felület A~' vetülete a dAl síkján (1-45.=IX.. ábra)..- I -. b- (. ábra. ti' t2 a felületek homérséklete. 6 lj "O 8 pf 60 50 ::. oC. Felületelem és felület közötti ep besugárzási tényezo szerkesztése A dAl felületelem köré r= 1 sugarú félgömböt rajzolunk.. Felületelem és felület besugár:zási tényezoje ) o SO 100 ISO lOO lSD O f. TI' T2 a felületek ab· szolút homérséklete..(tl-t~ W/m2 (kcaljhm2). Felületelemek besugárzási tényezoje 20 W/m2 kcaljhm2).0 50 1" ·c meghatározása 1-46.- / [/ 3 2 r 08 0..~r-. ábra). Ha a 2 jelu felület homérséklete közel azonos az 1 felület mentén áramló közeg homérsékletévei.. (1-149). vagyis t2~ tk' és az 1 falfelület homérsékletét t rfel .oC 10 20 30 1. Sugárzási hoátadási tényezo Felületek konvekeiós és sugárzásos holeadása a valóságban együttesen fordul elo.

. b) a hlSáram nagysága. TI az egyes határolófelületek abszolút homérséklete. Réteghatár-homérsék/etek (az i-edik réteg homérséklete az i-l-edik réteggel érintkezo felületen): tl=tk1- (__ 1 ~kl + 1-1 '). Több rétegu sik fal hóátbocsátása l Az épület&épészet kézikönyw .a ho.11.és közegáramlás stacionárius jellegu. Hoátbocsátás Két különbözo homérsékletu. pont a hoátbocsátás néhány olyan esetévei foglalkozik. Több rétegu sik fal Fe/ü/etihomérsékletek: t1= tk1--1cs ~kl k(tk1. (1-158) ahol (/J s. Az1. Sugárzási homérséklet Ha valamely felület (test) különbözo homérsékletuhatároló felületekbol álló féltérségben helyezkedikel. az rxö=~k+~s W/m2K (kcaljm2h°C) (1-155) összesített hoátadási tényezovel: qö=~ö(tf-tJ= [vö. 4~ _ 1.I a testnek az egyes (i-vel jelölt) határolófelületekre vonatkozó közepes besugárzási tényezlSje [1.1. (1-162) ahol (1-163) 1. ill. ábra. mintha a tényleges felület-homérsékletekkel számolnánk. az (1-142) összefüggést!].3. . fallal elválasztott áramló közeg között konvekciós (esetleg sugárzásos) hoátadás és hovezetés formájában hocsere megyvégbe. akkor a test és a határoló felületek közötti sugárzásos hocsere számításakor a határoló felületek homérséklete egyetlen olyan fiktív ho- tsug=V~ (/Js_ITi-273 oC.amelyek a következo feltételek mellett mennekvégbe : . .a hovezetés egydimenziós. (1-161) ill. .a fal anyagjellemzoi állandó értékek.a jelenség hoforrásmentes . Az összetett jelenség a hoátbocsátás.4. (1-159) 1-47. ~öL1tfk W/m2 (kcaljhm2) (1-156) mérséklettel helyettesítheto. amely mellett a hoáram nagysága ugyanakkora. a szilárd fal alakja egyszeru geometriai forma. 1. A sugárzásos hlSáram számítására alkalmas ezen homérsékletet sugárzási homérsékletnek nevezzük: (1-157) az (1-54) összefüggésel!]. .t~ oC.1) k(tk1-t~ ~ Ö 1=1 I oC. K.a fallal érintkezlS két közeg hlSmérséklete az egész felület mentén állandó.4. Ezek számítása a következlS.4.HOSUGÁRZÁS 33 ill. A jelenséggel kapcsolatban a következlS kérdésekmerülnek fel: aj a hlSmérsékletmezo.

1.1. W 1m2 K (kcal/m2 h oc) (1-163) összefüggés szerint.az Ll. pontot!). ábra. tla közeghomérséklet a fal két oldalán. n a rétegek száma.09 3 4 S 710000 /0000 7 5 3 2 1000 7 "k--.2. tkl. k hoátbocsátási m 7 5 tényezo meghatározása ________________ L 1 .1 -L+Lfri. és 1-49. i a rétegek sorszáma.:iJ~ 100 'ilii gO 1 80 d"l 50 40 70 50 50 o 30 20 30 lS lO 15 II '5 10 7 Q=kA(tkl-td ~ W (kcalfh). és 1.1 0. Hoaram: r- ~.. (1-164) 5 6 ahol k hoátbocsátási tényezo.3. HU. ábra alapján egyszeruen meghatározható). 5 " 3 !JO 1 5 " 3 2 ro 7 1-48.< IXkI aitl CA. az 1. IXIa hoátadási tényezo a fal két oldalán. ábrán! Az egyes rétegeken belül a homérséklet-eloszlás lineáris. W/m2K (kcal/m2h°C) (1.2. A a hoáramlás irányára meroleges falfelület. ábrát). az 1-47.2. A többi jelölés magyarázatát 1. m2.34 HOTECHNIKA a több rétegu sík fal hoátbocsátási tényezoje (értéke az 1-48. 1-49. k hoátbocsátási tényezo meghatározása kis IX hoátadási tényezok esetén 0. ábra. IXkl. oC (1. az 1-47. pontot).. A réteghatár-homérsékletek grafikus úton j~ meghatározhatók (1.

tn+l=tk2+ IXk2 n+ IJl } kl(tkl-tk2) oc.2. pontot). Abe11m hosszúságú eso belso felülete.tk2 a két közeg homérséklet-különbsége. a többi jelölés megegyezik az (1-171) és (1-172) összefüggés jelöléseivel. csoköteg Hoáram 1 m csohosszra vonatkoztatva: QI=kl(tkl-tk2) (1-167) ill. ábrából meghatározható. (1-166) Réteghatár-homérsékletek (az i-edik réteg homérséklete az i-l-edik réteggel érintkezo felületen) : t. oC (1. az (1-102) öszszefüggést] . és 1-49. tk2 közeghomérséklet a fal két oldalán. Bordáscsó. Több rétegu hengeres faI Felületi homérsékletek: tl=tkl--~dIXkl 1" kl(tkl-t~ és oC. (1-173) a (kcaljmh°C) (1-169) több rétegu. 1. ábrából veheto. A a csoanyag hovezetési tényezoje.HOÁTBOCSÁTÁS 35 1. m2.A homérséklet az egyes rétegekben az (1-51) összefüggéssei számítható. W/mK (kcal/mh oC).1n--+ 1 1 1=12JlA. 1 m hosszú hengeres fal hoátbocsátási tényezoje. W/mK (kcal/mh°C) az (1-169) összefüggés szerint. és 1-21. dHl) kl(tkl- t~ ° C. Több rétegu hengeres fal hoátbocsátása . Akül az L m hosszúságú bordáseso külso ~ összfelülete. Értéke a sík falra érvényes 1-48. (1-171) ahol W/mK (kcaljmh°C) ahol k1=-------IXkldlJl· 1 1 d.2. m. IXI látszólagos hoátadási tényezo a bordáscso külso felületén. lJ a eso falvastagsága.3. Hoáram 1 m falra vonatkoztatva (L m hosszú fal esetén a Ql hoáram L-szeresét kell venni!): (1-170) ahol kl a több rétegu.4. az (1-174) az L m hosszú esore vonatkozó hoátbocsátási tényezo. i a rétegek sorszáma. W/mK (1-172) az 1 m csohosszra vonatkozó hoátbocsátási tényezo.4. W/m2K (kcal/m2h°C) (1. tkl. ill. n a rétegek száma. IXbelhoátadási tényezo a cso belso felületén. 1=1 I~ 1 -d. oC. L m hosszú esore: Q= kAkü\(tkl. Wim (kcal/hm).az 1. ha IXkl helyett IXkldlJl értékét..l/Jegy. 1-50. helyett IJl ~ ()Al egyi értékét keressük meg a diagramon. ábrát).2. 1. Alm hosszú bordáscso külso összfelülete.az 1-50.+1 dl IXk2dn+IJl --+~~ -. tkl . W/m2K (kcaljm2h oC). az 1-50. 1Xk2 helyett lXk2dn+ értékét és ~ ~. ábra.2. m2. m2 (Akül=LA). (1-165) 1-20.2. W/m2K (kcaljm2h°C) [1.3.= tkl- ( IXkldlJl 1 --+ ~--In hA.1. A többi jelölés magyarázatát 1.tk2) W ahol (kcal/h). IXkl. ábrán •. és 1. 1 m hosszú hengeres fal hoátbocsátási tényezoje. 1Xk2 hoátadási tényezo a fal két oldalán.

50.5 2 1. A Q h5áram számításakor ezért az elozo pontokban szereplo Llt= tk1.f) 5050 70 90100 150 200250300 WO 500600 8IJ{) 1000 IJtmar.6 . 6 stb. ill. Egyenáramú hocserélo közegeinek homérséklete a falfelület mentén 1 fIIt6közes. ábra. JI. (1-171).At m. ábra.y H Mel !ie 1 II 1 I ~ 2 IIJtmor "'t ' A flt 1-52. amely ugyanazt a hoáramot eredményezi. ábra.40. járatú csoköteges hocserélo e korrekciós tényezoje ---- 1 . .tkl felület mentén állandó h5mérséklet-különbség helyett olyan Lltköz közepes homérséklet-különbséggel kell számolni. 2 fötött közeg.7 0. v index: hocserélöböl kilépo közeg Ide 1-54. Llt min a legkisebb h5mérséklet-különbsége. . Hocserélok hoáramát a közegeket elválasztó fal formája szerint az (1-164). A O 0.oC ICJ 1.4. oc (a jelölések magyarázatát 1..30. t tit: Logaritmikus közepes homérséklet-különbség meghatározása LJtmax . ábra tartalmazza (Lltmax a közegek legnagyobb. (1-170). mint a felület mentén változó Llt= tk1. oc)...9 0. Az (1-175) szerinti logaritmikus közepes héSmérséklet-különbség az 1-53. ábrán). az 1-51.4. a jelölések értelmezését az 1-52. .0 30 2J Egyenáramú hocserélo: A LJtk" Llt Llt =-----max - oz 1 Llt n--Lltmin min (1-175) i5 max ahol Llt max a közegek legnagyobb. meghatározása Ellenáramú hocserélo. csooldalon 2.9 f.2 0.10. Közepes (Iogaritmikus) homérséklet-különbség 5J .tk2 h5mérséklet-különbség helyett a Lltkoz közepes homérséklet-különbséggel számolunk.8 ' . 4.60. I. Köpenyoldalon l járatú.1.O 1-51. és így azok Llt= tk1. de a Llt= tk1.tkl h5mérséklet-különbsége a falfelület mentén változik. (1-173) összefüggések egyikével határozzuk meg. ·C 1-53. ábrából leolvasható.in LltkÖz= Litmax In __ dtmin 2 ~D t 0. 3 2. ábra.5 líJ /5 20 2530 I.tJa homérsékletkülönbség. v index: hocscrélóbol kilépo közeg 300 250 200 150 t/mitI. ~ 0. e index: hocserélobe lépo közeg.36 1.4.. Hocserélok HÖTECHNIKA t t't Hocserél5kben az áramló közegek homérséklete. e index: hocscrélóbe lépo közeg.70.4. Lltkoz ugyancsak az (1-175) összefüggéssel lehetséges..8 Ó p 7 5 1. . 2 futött közeg. Ellenáramú hocserélo közegeinek homérséklete a falfelület mentén 1 fiítoközC!l. Llt min a legkisebb h5mérséklet-különbsége.8 2 1 1" (U .0.

A. ábrán.W2 ~I .01 (102 M 0..s o. ~I. 1.02 0. ill. J/kgK (kcaljkg°C).0 1ell ID (A keresztáramú. ábra.5 -~O . a homérsékletek értelmezését 1.. 0. -.4.05 0. ill.5 0.1 II. 'PeU=f a fütoközeg vízértéke.8 0. az 1-52.Z OJ3 OJIt OJS 0. Egyenáramú hocserélo. Mindkét oldalon nem keveredo áramú keresztáramú hocserélo e korrekciós tényezoje Afutött közeg véghomérséklete : (1-180) A jelölések értelmezését 1.- I ~O 2j].9 'l'tlg~.5 0. és a kapott értéket e korrekciós tényezovel módosít juk) : Llt2 LI te . az 1-51. ábra tartalmazza.9 o. ml a fütoközeg tömegárama. vegyes áramú hocserélo közepes homérséklet-különbségét az ellenáramú hocserélo mintájára számítjuk (1.3 0. ábra.WI (.05 M ~2 0.0 függvény értékei egyenáramú WI kA) hocserélo esetén. ~O 0. ábrát). m2• A többi jelölést 1.3 41 O 0..7 Atz Alt"" {·ss.5 D. a közegek véghomérsékletének rozásához . ábrából veheto.0 2. 'Pegy=f o (41 O.7 0. 1\ I fJ ifJ 0. ! 2.8 0 0. W/K (kcal/h oc).4.2 0. a közegek jellemzoi alapján.:eV ~t1Y 0.0 1+ ~I itt W'1=mlcpl Wí/Ui W2 1-57. iD 0.O 70. A /utoközeg véghomérséklete : (1-178) ahol nél . az 1-51.3 0. '\1 ~I T 7. A a hocserélo készülék fütofelülete.7 0. ábrán.W2 kA) függvény értékei ellenáramú meghatá- hocserélo esetén. Két egyszeru kialakítású hocserélo e korrekciós tényezoje az 1-54.2.8 0J9 1. ábrán található.8 \.. S. -. CfJeiY értéke az 1-56. és 1-55.2 o.1 O W.HÖÁTBOCSÁTÁS 37 Keresztáramú és vegyes áramú hocserélo: e W/m2K LJtközA - tmax LItmin [Lltmax-Lltmin In LI (1-176) (kcal/m2h°C).0 wr/Wí C 0. A jelöléseket az 1-52.4. W/K (kcal/h oc).0 1\ In. ábra.5 . a közegek véghomérsékletének meghatározásához 1-56.0 5.5 0.s 7.~ 0.9 lfell 0.. (1-177) e=f(LI\ LI~). . Ji\= ~Cp2 a futött közeg vízértéke. adott hocserélo esetéo Amennyiben adott hocserélot kívánunk felhasználnivalamilyen célra. (1-179) qO! 0.5 (.8 47 0.2 1-e _(I+W. kg/s (kg/h). á feladat a hocserélot elhagyó közegek homérsékletének kiszámítása a hocseréloadatai. r. az (1-179) összefüggés1. c pl a futoközeg fajhoje. Hocserélot elhagyó közegek homérséklete.0 70. k a hocserélo készülék hoátbocsátási tényezoje.)kA w' CfJegy= _ 2 0.7 0.

1970. Düsseldorf. I-I1. 1975. Muszaki Könyvkiadó. a hömérsékletek értelmezését 1.: Épületgépészeti kézikönyv. 1__W e _(I_~. ábrából veheto.: A hoátadás gyakorlati számításának alapjai.T. Teil.: Introduction to heat and mass transfer. [9] IHVE Guide. 1963. Aufl. Budapest.5. Inc. New York. [4] Eckert.und Klimatechnik. 4th ed. az 1-52. kiad. az (1-181) összefüggésnél. [13] Recknagel-Sprenger: Taschenbuch für Heizung. Berlin-Göttingen-Heidelberg. 1957. [15] Rohsenow-Hartnett: Handbook of heat transfer. [111 Mtu:skásy és szerzotársai: Központi futés. R. 1963. 1970. 2. P. Bd.: l'echnische Thermodynamik. E. Budapest. [81 Hartnett. A.38 Ellenáramú hocserélo. Aufl. Dunod. 1965. Springer Verlag. McGraw-HiII. R. S. VDI Verlag GmbH. [61 Fekete-Menyhdrt: A légtechnika elméleti alapjai. G.I. 1963. .rmeübertragung. Tankönyvkiadó. R. ._1 W.C. 1973. M.. Fr. [51 Egyedi L. [10] Ko//mar-Liese: Die Strahlungsheizung. 1967. New York. New York. Muszaki Könyvkiadó. [16] VDI-Wiirmeatlas. McGraw-Hill. Oldenbourg. A/utött közeg véghömérséklete: oc. A /utoközeg séklete: tly=tle-LJtl=tle-!feIlLJte ahol oC. 1961. Springer Verlag. köt. [14] Rietsch/-Raiss: Heiz. 1970. The Institution of Heating and Ventilating Engineers. 1974. Dresden -Leipzig.)kA W. New York.und Klimatechnik. [21 Bosnjakovié. München. J. [71 Gröber-Erk-Grigull: Grundgesetze der Wii. München-Wien.Oldenbourg.az (1-179) összefüggésnél. Tankönyvkiadó. (1-182) W2 A jelölések értelmezését 1. IRODALOM [ll ASHRAE Handbook of Fundamentals.: Recent advances in heat and mass transfer. neubearb.2)kAW. I. Berlin-Heidelberg-New York. [3] Co. Refrigerating and AirConditioning Engineers. 1971. Manuel des industries thermiques et aérauliques. American Society of Heating. Book C. J. [121 Mihejev. (1-183) l-e _(I_W. 4. 1963. Budapest. Berechnungsbliitter für den Wiirmeübergang. HOTECHNIKA véghömér(1-181) A jelölések értelmezését 1. 15. London. köt. a hömérsékletek értelmezését 1. ábrán. McGraw-HiII. !fell értéke az 1-57. Budapest. Verlag Theodor Steinkopff. W. Paris. az 1-52. II.1963. ábrán! 1.

amely valóságos közeg áramlására is érvényes. A súrlódásmentesség azt jelenti. hogya közeg surusége nem változik a nyomás változásának hatására. hogya közeg elemi részecskéinek egymáshoz viszonyított elmozdításához ero nem szükséges. (2-2) ahol 111 tömegáram.2.1. Áramlástani alapok Szerzo: DR. kg/s. m/s. . Feltételezzük.kg/m3.3. Folytonosság A folytonosság vagy kontinuitás tétele. v az áramló közeg átlagsebessége. a helyzeti energia. Ha a közeg összenyomhatatlan és a vizsgált áramszakaszban homérséklete nem változik. és a homogén anyag surusége megegyezik a valóságos közeg átlagsuruségéveI. (2-1) lakra meroleges felület. Bemoulli-egyenlet A Bernoulli-egyenlet a mozgási. A az áramvona- ahol V térfogatáram. A homogenitás azt jelenti.valamint a nyomás által végzett munka között állapít meg összefüggést. y a közeg fajsúlya. e az áramló közeg surusége. ebben az esetben a folytonosság tétele: V=vA=állandó. Az összenyomhatatlanság azt jelenti. kp/m3. hogy figyelmen kívül hagyjuk az anyag molekuláris szerkezetét. Pa (kp/m2). m2. Gyurcsovics Lajos 2. 2. kg/m3. (2-4) vagy a késobb értelmezett jelölésekkel (2-5) Pa. azaz az ideális közegben nyugvó súrlódás nincs. TÖMÖRY TIBOR Lektor: dr. (2-3) ahol e a közeg surusége. a valóságos közegre végzett gyakorlati számítások esetén a súrlódás figyelembevétele szükséges.2. súrlódásmentes és összenyomhatatlan. A valóságos közeg esetén a homogenitás feltételezése gyakorlatilag minden esetben lehetséges. hogya közeg a teret egyenletesen tölti ki.::pó=állandó kp/m2. m/s. ~v2+p+yz=pó=állandó Pdin+Pst+Ph=. akkor e= állandó. az anyagmegmaradás törvényét fejezi ki. m3/s. A súrlódásmentesség feltételezése csak az áramlási törvények megfogalmazásához indokolt. noha a valóságban csak a közeg átlagsUTusége definiálható. A nehézségi erotérben áramló ideális közeg állandósult (stacionárius) áramlására érvényes Bernoulli-egyenlet: ~ v2+p+ egz=pó=állandó ill. v átlagsebesség. 2. m3/s. valóságos gázok esetében a hangsebességnél kisebb sebességu áramláskor megengedheto elhanyagolást. hibát jelent. Az öszszenyomhatatlanság feltételezése valóságos folyadékok esetében gyakorlatilag mindig lehetséges. Állandósult (stacionárius) áramlás esetén a folytonosság tétele: 111= evA=állandó kg/s. Lényegében az áramló közegenergiamegmaradásának törvényét fejezi ki. más szóval az átáramlási keresztmetszet. a többi jelölés megegyezik a (2-1) összefüggéseivel. Ideális közeg Az ideális közeg homogén.

'Y (2-16) ill. második tagja a nyomás energiáját. Pozitív elojel esetén túlnyomásról. A leggyakrabban vonatkoztatási nyomásszintnek a Po légköri nyomást választjuk. (kp/m2). (2-7) Pa (2-8) A statikus nyomás az áramló közeg belso P nyomását fejezi ki. Az áramlás irányában növekvo számmal jelölt két tetszolegesen választott keresztmetszetre vonatkozó Bernoulli-egyenlet: = Pö2+ iJp Pa (kp/m2). Pa . m. harmadik tagja helyzeti energiáját fejezi ki. Az összefüggések bal oldalának elso tagja az egységnyi térfogatú közeg mozgási energiáját. a másodikat nyomásmagasságnak nevezik.nyomásszinttol való eltéréssel. zárt áramkörben való áramlásakor a hidrosztatikai nyomás hatása elhanyagolható vagy éppen zérus.tetszolegesen választott .Pö2 (2-21) = hö! - hö2 m. (2-11) ill. a nyomásveszteséget kifejezo taggal egészül ki. Pa (kp/m2). a jobb oldalt össznyomásnak nevezik. Dinamikus nyomás: (2-6) hV=2g Nyomásmagasság: h p P =eg m. P h=p m. (2-13) összefüggés minden tagja hosszúság dimenziójú.40 ÁRAMLÁSTANI ALAPOK P a közeg abszolút nyomása. A hidrosztatikai nyomás a közeg súlyából valamely felületre adódó nyomást fejezi ki. A légköri nyomáshoz viszonyított nyomáskülönbség értelemszeruen elojeles. kp/m2. negatív elojel esetén depresszióról beszélünk. Pdin-2gV Statikus nyomás: Pst=P -'Y2k/2 pm. ill. (2-13) A (2-11). (2-12) A (2-19) összefüggés ábrázolásakor a Pst nyomásvonal minden esetben a Pö össznyomás vonala alatt helyezkedik el. Erre az esetre a Bernoulli-egyenlet egyszerubb alakja: ~ v2+p=pö=állandó ~ v2+ P= Pö= állandó ill. az áramlási veszteségmagasság : iJh iJp = Pöl . z az áramcso tengelyvonalának tetszoleges magasságban felvett vonatkoztatási szinttol mért távolsága. (2-14) (2-15) ill. (2-9) (2-18) (2-10) ill. A z hidrosztatikai magasság analógiájára az elso tagot sebességmagasságnak. ill. (2-17) Pa. m. hogy az áramló közeg Pö össznyomása az áramlás bármely helyén állandó. (2-22) . A Bernoulli-egyenletet szokásos a suruség és a nehézségi gyorsulás szorzatával. (2-7) és (2-8) összefüggést: Pdin+Pst=Pö' Pa (kp/m2). Hidrosztatikai nyomás: Ph= egz Az ideális közegre vonatkozó összefüggésekben levo P abszolút nyomás helyett valamely . második tagját statikus nyomásnak.81 Sebességmagasság : v2 m/s2 a nehézségi gyorsulás.és légtechnikában a hidrosztatikai nyomást elhanyagoló Bernoulli-egyenletnek a következo alakja használatos. Valóságos közeg súrlódásos áramlásakor a Bernoulli-egyenlet egy. a harmadik tagját hidrosztatikai nyomásnak. (2-12). Ennek megfeleloen az eredményként kapott Pö össznyomás is nyomáskülönbséget jelent. 2 2V +E-+z=Pö=állandó g 'Y 'Y kp/m2. g=9. Pa. (2-19) 2V +E+z=Pö=állandó g eg eg Pa. a fajsúllyal végigosztott alakban is felírni : 2 A futés. figyelembe véve a (2-6). (2-5) összefüggés kifejezi. (2-20) A két keresztmetszet közötti áramlási nyomásvesz· teség: Pö! vagy a késobb értelmezett jelölésekkel : hv+hp+hz=hö=állandó m. a baloldal elso tagját dinamikus nyomásnak. a levegovel közel azonos suruségu (fajsúlyú) gáz vagy folyadék vízszintes.(kp/m2). ill. amely az áramlást határoló felületen (csofalon) érvényesül. (2-4). A (2-3). nyomáskülönbséggel is számolhatunk. Az egyenlet minden tagja nyomás dimenziójú. Levego.

A jelölések értelmezése a 2-2. ill. (2-27) m3/s.4. ábrán látható. Pa (kp/m2). A feltétel szerint At»A2. (2-30) ill. V2= V2g(Pt. hogy a hidrosztatikus nyomás nem változik. Vo térfogatáram a 7:=0 idopontban. ábra. Nyitott tartály. (2-26) Zárt tartály. m. ho a vízfela tartály keresztmetszete. a kifolyónyílástóI mért távolsága a 7:=0 idopontban. -(Pt-P2) V2 el m3/s.A BERNOULLI-EGYENLET NÉHÁNY ALKALMAZÁSA 41 2. Vt = O. Nyitott Az I =- . következésképpen v2»vl. A tartályból kiáramló közeg térfogatárama Legömbölyített nyílás esetén: V=A2V2 éles falú nyílás esetén: V = IXA2v2 m3/s. m/s2. A jelölések értelmezése a 2-1. Tartályból kifolyás állandósult (stacionárius) állapotban 2. Pa (kp/m2). ábra szerint. P2 a kifolyónyílás környezetében uralkodó nyomás.1. pontban). Szabad kifolyás zárt tartályból 7:=2~tho=~Atho _ Vo IXA2Y2gho ahol At színnek kezdeti kezdeti s. m.-----~ --- (a technikai mértékrendszerben a tömeg származtatott mértékegysége miatt a tömegáram nem használatos). és megadja a méroszerkezet (elem) elott (1 index) és a legszukebb keresztmetszetben (1 index) kialakuló nyomás.1. A Bernoulli-egyenlet néhány alkalmazása 2. ahol IX az éles szélu nyílás kísérletekkel meghatározott. g a nehézségigyorsulás. Kifolyási sebesség 2. kg/m3. (2-24) 2. e a közeg surusége.2. a mérotorokkal és a méroperemmel végrehajtott mennyiségmérés a Bernoulliegyenlet alkalmazásán alapszik.3. dimenzió nélküli átfolyási száma (1. I i l7i 2.és sebességviszonyok összefüggését annak feltételezéséveI. Térfogatáram: V=lXeA2 -= 2-2.4. h a közegfelszÍn távolsága akifolyónyílás középvonalától.4. kp/m3.4.2.1. (2-28) (2-23) ill. ábra.P2+h) mis.4. (2-31) ''í tartály éles szélu kiömlonyílással . m2. y a közeg fajsúlya. (2-25) Af Tömegáram: m= lXeA2Y 2et(ptP2) kg/s (2-29) -.4. a 2. Nyitott tartály kiürülési ideje Éles falú fenéknyíláson keresztül : I 1 __ I Az 2-1. m3/s.3. Csoben áramló közegmennyiség mérése A Venturi-mérovel.1. aholPt a tartályban a közeg felszíne felett uralkodó nyomás. az áramlás állandósult (stacionárius).4.

~.. kifejezi az áramló közegnek a szukítonyíláson átáramlás közben eloálló suruség. ill.01.98 0.00 kitevo és az m szukítési viszony függvényében.06 488 1. Pa (kp/m2). Mérotorok 2-5.01. II!' rT -06-:1Ili!1 cs~ il:ITI '".=1.16 peremre a 2-5. Levego. Pl abszolút nyomás a szukítonyílás P2 abszolút elotti csapolás helyén.Ill' I 1. A2 a szukítonyílás legkisebb keresztmetszete.(fajsúly-) változását. el a közeg surusége a zavartalan áramlás szelvényében a szukítonyilás elott. ot 1. méro1. nitrogén. ábra. Mérótorok beömlésu Venturi-méro ol: átfolyási száma a Reynolds-szám függvényében . összenyomhatatlan közeg (folyadék) esetén e= levego. (A Venturi-mérore. ábrából veheto..60 458" I 11111 2345 ]. 0.I ~l::j I"'=-~ .12 1. a Pl - Pl P2 nyomásviszony .82 0.76 1.62 1.18 o( 0. 345 10* Re ol: átfolyási száma a Reynolds-szám függvényében II]" laS 2 345 " II I !o·.= 1.08 1. veheto.1 Re 2-4. ~02 .45' I I I '~'f?IllTT. e expanziós szám. szén-mon oxid esetén .. m2.11. értéke a csoátmérore vonatvD A2 koztatott Reynolds-szám: Re= _1_ és az m=-. hidrogén. iliJIU _".. i I IT 'tn7-0S5 . ábrából I. 1..4= eP -i1k'té·· . ábrából.) .12 0. Sarokmegcsapolású méröperem ol: átfolyási száma a Reynolds-szám függvényében m szf1kitési viszony m szf1kltési viszony - ------1. = m szúkitési viszony 1/ iVi N -Ol. I ~] m-0401 I 'm=O.31. szén-dioxid esetén .02 0.00 0. ábrából. Pa (kp/m2).72 1. ábra.10 ~08 1. = D2 SoLU 1 SI Viszony fU ényé'JIb Ventun-csore uggv en a 2-3. Yl a közeg fajsúlya a zavartalan áramlás szelvényében a szukítonyílás elott. ()ltii i.••• I I I l' II V ~.4 : I~~ '1" .80'478 ~f4 0.41. mérotorokra a 2-4. a mérotorokra és a méroperemre az MSZ 1709-56 tartalmaz eloírást. oxigén..64 0.70 1. kg/m3.96 103 0. !'»~ ~20 . . VIm-O..) a9104~-2~3~4~5~~!0-S-2-3~4 -5-105 Re 2-3. '1 --+ lj /1 / 'i' //.II-. a " izentropikus o{ 1. nyomás a szukítonyílás kisnyomású megcsapolása helyén. kp/m3. I 1 . 1..08 0.81.1 ! '1 1IIIm-o. m-{1 IlliI Tm-05rf 1I:T' !i. gázok esetén e értéke a 2-6. .. ábra..42 ÁRAMLÁSTANI ALAPOK ahol ~ átfolyási szám.~.

a csoben áramló közeg össznyomása a kiömlonyílás helyén: Pöl=Pstl +~ ~=Pstl+ M7 Pdinl Pa. A kilépo sugár átlagsebessége : v _ s- Ji' a.és az oldalfuratokra felírt Bernoulliegyenletbol következik a mérés helyén uralkodó o sebesség : (2-32) ill.Az orr. kg/m3. a palástfuratokon a közeg statikus nyomása (P2) mérheto. A kilépo sugár tengelye és a csovezeték által bezárt p szög a p=arc tg V Pdinl Pstl (2-38) összefüggéssel határozható meg.A BERNOULLI-EGYENLET NÉHÁNY ALKALMAZÁSA 43 2. PI a közeg ÖSSlnyomása torIópontban.95 0. vízszintes tengelyu cso falán helyezkedik el az A2 felületu.4. ott az ún.4. Az 8 expanziós szám értékei tetszoleges" pikus kitevo és kis nyomásesés esetén Az a.98 2-6. Pa. azaz lég- 0. 1. következésképpen kiáramláskor a közeg surusége nem változik.gg [.A2 mis. statikus nyomása Pstl. el. m/s2. torló pont keletkezik. Vékony falú cso éles szélu nyílásán kiáramló levegösugár .96 Pa. éles szélu kiömlonyílás (2-7. Pöl>Pö2' a nyomáskülönbség kicsi. (2-39) I Af v= Iya. g nehézségi gyorsulás.62 V Pstt Pöl (2-37) tengelye 2. A Prandtl-cso összefüggéssei számítható. surusége el' kg/m3.=0. A torIóponton a közeg össznyomása (PI). Csovezeték falán kiáramló közegmennyiség Az Al keresztmetszetu. átfolyási szám az a. ábra). ábra. (2-35) A csovezetékben túlnyomás van.~ ~ v.) 2-7.Pö2) el - m3/s. P2 a kö~statikus nyomása a palástfuratokon. A csovezetékben áramló közeg sebessége v •• m/s. a Pa (kp/m2).4.00 izentro- V = a.Vjpstl ahol.P2) mis. A nyíláson kiáramló közeg térfogatárama a (2-30) összefüggéssel számolható: 0.A2 . (APrandtl-cso kialakítására az MSZ 1709-56 ad c1óirást. az expanziós tényezo e= l-nek veheto.96 q97 0. o. (2-33) . V~ (PI.i a közeg stírusége. (2-36) ábra.5. (2-34) Pst2 A csovezeték környezetében köri nyomású levego helyezkedik Pö2=Pst2 nyugvó. y2 (PöI . y a közeg fajsúkp/m3. Sebességmérés Prandtl-csovel félgömb alakú orrpontján a közeg sebessége zérus. A cso hengeres palástján kialakított nyílások környezetében az áramlás sebessége a zavartalan áramlás adott helyen kialakuló sebességéveI azonos. Pa (kp/m2).

kp/m3. mis. Sebességmegoszlás csoben i . Kritikus nyomás A Bernoulli-egyenlet alapján levezetett összefüggések csak addig érvényesek. ábra. (2-42) ahol " az áramló közeg i]:entropikus kitevoje.5. Pa. ideális közegáramlás esetén kialakó nyomás. I ~áfl . Ebben az esetben a kisebb nyomás további csökkenését nem követi sebességnövekedés. m/s. v. 'v az áramló közeg kinematikai viszkozitása. amíg a keresztmetszet-változás elotti és utáni nyomásviszony a kritikus nyomásviszonyt el nem éri. v v (2-43) >2320 esetén. ábrán látható hirtelen bovülo csó'ben áll elo.4. Pm oZ i1p'=k (v. b) turbulens áramlás esetén a) a) lamináris -----_------11 áramlás 2-9. m. ábra. m3/kg.6. csatornában áramlás esetén a d csoátméro). p a közeg abszolút nyomása. A kritikus sebesség: vkr= V 2 .: 1 pv mis. Az áramlás minosége Csövekben. 2-8. i íJ.. m2/s. súrlódási tényezo hirtelen megno. mert a hoátadásban jelentos ha· tású a határréteg vastagsága és a sebességmegoszlás rendezetlensége. Borda-Camot-veszteség A Borda-Carnot-veszteség a 2-8. mint a Bernoulli-egyenletbol számítható. y a közeg fajsúlya. turbulens Re> A súrlódási nyomásesésre jellemzo A. A kritikus nyomásviszony esetén az áramlás sebessége a hangsebességgel megegyezo lesz. Az ugrást magában foglaló 2320< Re< 4000 tar· tományt nemstabilis tartománynak nevezik. v2 a közeg sebessége a bo csoszelvényben.44 ÁRAMLÁSTANI ALAPOK 2. Lamináris áramlás esetén a sebesség megoszlása! Re= -'v . I jel· lemzo méret (csoben. Borda-camot-veszteség hirtelen bovülo csoben 2.~ 2Váll I rmax- J b) esetén. azaz a Pst2 statikus nyomás a Borda-Carnot-veszteséggel kisebb. kg/m3.-v2)2 ahol fl kp/m2. Az áramlás minoségét a Reynolds-szám dönti el : vi ahol v az áramló közeg átlagsebessége. m/s. a közeg sebessége a szuk csoszelvényben. 2. csatornákban kétféle áramlás alakulhat ki: lamináris (réteges) és turbulens (gomolygó). ha Re> 2320. A Borda-Carnot-veszteség: (2-40) ill. (2-41) Ps/ti a közeg surusége. A bovülo csotoldatban fellépo súrlódás nyomásveszteséget okoz.6. v a közeg fajtérfoga· ta. A hotechnikában azonban a nemstabilis tartományban eloforduló Reynolds-számokat megfelelo óvatos· sággal kell kezelni. Lamináris az áramlás Re< 2320.

2.15 0.8. ábra jobb oldalának + ~I Ck) Pdini Pa (kp/m2). A dinamikus nyomást az áramló közeg adott átméroju csoben kialakuló átIagsebességeként kell számítani. hogy az i-edik és az (i+ 1)-edik egyenes csoszakasz között elhelyezkedok-adik alaki ellenállás-helyet az i-edik egyenesszakaszra értelmezett dinamikus nyomással kell számolni.0 0.125 0.6 .0 .7. A kérdességet jellemzo méret különbözo csövekben Csorajta k. falú csoben: A Llp nyomásveszteség a Llpsúr súrlódási és a Llpz (2-45) alaki ellenállás összege: A 2-10. Pa (kp/m2)... Ez. A= 0. Pdin az egyenes csoszakaszban alakuló dinamikus nyomás a (2-6).alól csak néhány alaki ellenállásfajta képez kivételt (pl..316 . (2-7) öszszefüggés szerint. (2-46) (2-47) VRe 2-1.0 5. A mérési eredmények függvénygörbéjének megközelítésére több szerzo összefüggése használatos : Prandtl és Kármán szerint: Turbulens áramlás 1 Blasius szerint (Re< 105) : . amely a hidraulikusan sima csovezetékek esetére érvényes. J. 0.. d az egyenes cso átméroje (ill. ellenállás-tényezot nagyszámú mérés eredményeként atározták h meg. b) ábra]. amely minden esetLamináris áramlás hidraulikusan sima és érdes ben Llp>O.7. A nyomásveszteséget áramlási ellenállásnak is nevezik. ábrán látható.0 0.0 1. súrlódási ellenállás-tényezo Húzott cso (többek között sárgaréz) PVC cso és PE cso Azbesztcement cso (új) Szokványos kereskedelmi minoségu acélcso Horganyzott cso Rozsdátlanított acé1cso Nagyon rozsdás acélcso Öntöttvas csó AszfaJtbevonatú öntöttvas cso Korcolt fekete vaslemez csatorna FlexibíJís gégecso A ). Az összefüggésben A a súrlódási ellenállás-tényezo..0) 1. súrlódási ellenállás-tényezo jellemzi az egyenescsövezetékben kialakuló nyomásveszteséget. amely hetedfokú parabolával (v ~r7) jól közelítheto [2-9. A görbesereg egy határgörbéhez simul.6 . és a mérési pontok függl'énygörbéjének közelíto összefüggését adják meg. A (2-44) összefüggés jobb oldala szerint a súrlódásiés az alaki ellenállást egyaránt az i-edik csoszakaszra értelmezett dinamikus nyomással kell számítani.2.8 (esetenként 2.1 0.1. A jelölés azt jelenti. (2-44) A (2-44) összefüggés n számú egyenes csoszakasz és m számú alaki ellenálláshely nyomásveszteségét adja meg.6 0./- t.ahol a nagyobb dinamikus nyomást kell számításbavenni).0 3. a) ábra]. görbeserege turbulens áramlásra vonatkozó ellenállás-tényezoket ad meg. Hagen-Poiseuille-áramlás).(=21g (Rer J.4 0. pontot). I.045 0. 2. a gyakorlat szempontjából célszeru megkötés.5 3.0015 0.AZ ÁRAMLÁS MINOSÉGE 45 parabolikus (v ~y2.7.. Nyomásveszteség csovezetékben A valóságos közeg áramlására érvényes (2-21) A A ellenállás-tényezo a Reynolds-szám függvényében a 2-10. Az átlagsebesség a cso tengelyében kialakuló maximális sebesség fele {2-9. ill.)-0. m. m. hirtelen keresztmetszet-szukülés stb. 1 az egyenes csoszakasz hossza.15 1.005 0. A ). egyenértéku átméroje.15 0.2 1. Turbulens áramlás- ban a sebesség logaritmikus megoszlású.mm 2. hidraulikusan sima csoben. 0.0 3. C az alaki ellenállás veszkiteségtényezoje. összefüggés a nyomásveszteség.0 1. Sima rabic-csatorna Falazott csatorna Facsatorna Betoncsatorna (érdes) 0. táblázat.

súrlódási ellenállás-tényezó a Reynolds-szám és a relatív érdesség függvényében Nikuradze szerint (Re> 1OS) : A= 0.06 I nof.10 0. táblázat tartalmazza..' ) .009 0.l:::' mr ~ o.l"lll 1 ll.-' . k az érdességet jellemzo méret.08 ~ ÁRAMLÁSTANI ALAPOK A 0. A határgörbe egyenle- sima cso görbéje és a határ· görbe közötti területet átmeneti tartománynak nevezzük.nnn7 . amelyben A független a Reynolds·i számtól. (2-51)1 l . A 2-10. határgörbe. ·EbJ ben a tartományban szokásos teljesen érdes csol'Ól beszélni: teljesen érdes csoben. tiszta turbulens szakasznak nevezzük.2 19 (k/d175 3.r.7 0. átmeneti tarto- határgörbétol jobbra!' eso területet.010~t (J.51 + Ref. Turbulens áramlás érdes csoben.. \ i l (2-50)~ .' _ Turbulens áramlás 2. A hidraulikusan (2-48) + 0.l -~I-. Turbulens áramlás érdes csoben. m. d a cso belso átméroje.0 19 ~ .09 0. ábra. A k érdességet jellemzo méret értékeit a 2-1.0032 mány.221 Re -0.237. (2-49)t te: i : ReYi=200. .008 10 3 2 3 5 A 2 3 s 1 3 s ~ 708 t 2 3 s 707 1 3 Re 2-10.. ábra érdes falú csövekre vonatkozó görbeserege a határgörbétoljobbra eso tartományban független a Reynolds-számtól.. (2-49) összefüggéssei meghatározott ahol ~ a cso relatív érdessége. ellenállás-tényezo a Colebrook-összefüggéssel: 1 ~r. m..46 -~ 0.0. f. I YTm 'Ifj . Ebben a tartományban a . A 1 ri = 1.14- 2.'" r '+ I ~o..

=a. táblázat tartalmazza a súrlódási ellenálláshoz hozzáadandó alaki ellenállás C veszteségtényezoit.0 2.2. = a+b. és 2-3. m. deo. m2.00 C négyzetkeresztmetszetú. metszéspontjától kell egyenes csoszakasznak tekinteni és az alaki ellenállást ehhez hozzáadni. Érdes csovezetékek esetén az ellenállás-tényezo: Cé= ~ C. A az áramló közeggelkitöltött szelvény felülete. és 2. Egyenértéku átméro A 2.NYOMÁSVESZTESÉG CSOVEZETÉKBEN 47 2. egyenértéku átméro száinításához a) ahol Aé=f(Re.3. értelmezésükkel és a számítási öszszefüggésekkel.7. "II--==-)'. ábra. m. ill. nyitott (részben kitöltött) szelvény.teljesen kitöltött szelvény deo. A folyadékkal kitöltött A keresztmetszet és a nedvesített K kerület értelmezése a hidraulikus rádiusz. ~ alaki veszteségtényezo Az alaki veszteségtényezot mérések kel határozzuk meg. és az így számított súrlódási ellenálláshoz az alaki ellenállást hozzáadni. a fal érdességétol valófüggését ritkán vesszük figyelembe. Tekintettel arra. ábra. A 2-11. A C veszteségtényezoket hidraulikusan sima csovezetékekre adják meg. 2-12. . amelynek mentén az áramló közeg a csofalJalérintkezik. Ívek.• -=-----"'-'C-c-. C a hidraulikusan sima esore vonatkozó alaki veszteségtényezo. a szukülo keresztmetszetu (bl=2b0 ívcso veszteségtényezoje a 2-13. teljesen kitöltött szelvény. ábra néhány különleges keresztmetszet egyenértéku átmérojét tartalmazza. Különös figyelmet érdemel a táblázatban a Pdin dinamikus nyomás értelmezése! Állandó téglalap keresztmetszetu (bl=b0 ívcso C veszteségtényezoje a 2-12.7. Állandó téglalap keresztmetszetü ségtényezoje ívcso C "Irtll veszte- . 2ab bJ téglalap keresztmetszetú. K az ún. deIn 0.20 ~tO 2. nedvesített kerület. pontban szereplo képletekbe nem kör keresztmetszetu szelvények esetén a nyomásveszteségszempontjából egyenértéku átmérot kell helyettesíteni~ (2-52) nes csoszakasznak tekinteni. az i index a leválást eloidézoirányelterelésre utal. A=f(Re) az adott Reynolds-számhoz tartozó hidraulikusan sima csovezetékre vonatkozó súrlódási ellenállás-tényezo.7.0 o C=~~+~ (A ~~~ súr index a súrlódásra. azaz a szelvény kerületének az a része. ~) az adott Reynolds-számhoz és relatív érdességhez tartozó súrlódási ellenállás-tényezo.90 = b+2m ~80 ~70 2. ej téglalap ke4bm resztmetszetü. A könyökcsövek ellenállását az elozokhöz hasonlóan a tengelyvonalak metszéspontjáig. a közölt értékekcsak tájékoztató jelleguek. hogy a C veszteségtényezonek a Reynolds-számtól. könyökcsövek vesztesége két részbol tevodik össze: az ív belso oldalán keletkezo leválási veszteségbol s az ívdarabban fellépo súrlódási veszé teségbol: 0.Úii-~' T' 19"' T""i" Y' Y K·bt2m ej 2-11. ill.1.7. (2-54) ahol 'hi a hidraulikus rádiusz. ábrából veheto.) A hálózatméretezéskor célszeru az íveket eloszöra tengelyvonal hosszúságával megegyezo egye- 7i. Az alaki ellenállást a kilépo 1. A 2-2. ábrából.5 O 1.0 3.

5 =1.07 0. éles szélu 1:2 ----1--- V1 1: V2/V1 =0.35 (! =0.1 0.48 ÁRAMLÁSTANI ALAPOK veszteségtéoyezoje Pa L1p= 1:-v2(! 2-2.0 '1. Alaki ellenállások 2g KiaIakítás ' veszteségtényezo L1p=l:-v2 y Csofajta kp/mz tJpkp/m2 nyomásesés =0.0 L1p=l:-v2 =0.54 0. v2 2g L1p=1: g v~ 2 Pa kpjm2 1:=(~_1)2 aA2 L1p= 1:2'.0 =3.4 __ ~~ : ~~ y L1p= 1: _1)2 2g kp/m2 . táblázat.3 Pa iv FOJTÓT ÁRCSA.5 0.8 1:=1..20 =0.62 4.45 0.23 1_ X-.0 dp= 1:2- y 2 2g v2 kp/m2 PROFILOK 0. v~ 2g ELÁGAZÁS.77 I 3.4 =0.74 0.0 Ij~ I /1=90° j~o 1.0 0.55 0.7 4.58 45° I 0.2 0.43 I 2.152g 1: L1p=l:-v2 2 ------~-.0 =2.74 ~. éles szélu (! L1p=l:-v2 2 Pa kp/m2 1:=(~_1)2 aA:l L1p= 1:2'.y I I I I r· M~ 1:= 1.5 0.90 2.+-- 0.

v2 kp/m 2g a= 0.alaki eIlenáIláshelyek nyomásveszteségénekmeghatározásakor figyelemmel keIl lenni arra. • =0. 2 vI P a y Llp= 1.. ~ vi Pa =300 = 40" . Különbözo.•. A könyökcsoben a veszteség csökkentheto terelolemezek beépítéséveI. ] -A .. Áramlatok szétválasztása és egyesítése során eloáIló nyomásveszteség a veszteségtényezo felvétele alapján számítható. 1 ~ -A2V.04 =0.= 1-1.-.vI kp/m 2g 2 2 {3=30" folya=to~" =45" -60" •. és minden esetben a legnagyobb közegáram sebességének (vo) dinamikus nyomását kell számításba venni. 1..".> ~ O k" laram l'as ~ =EE __ A1- ( 1.=0.-. _ LJp=.i. Az együttes nyomásveszteség esetenként lOO%-kal nagyobb." O ~ :.. --Éles szélu Letört szélu Lekerekített szélu Íveit szélu I 2 2 Llp= 1. sorba kapcsolt könyökcso-elrendezések esetében az egyes könyökök számításba veheto veszteségtényezoje a 2-14.2v~ Pa e y I V2 -. és így tovább.-=r-~ j3 :=1 ••.-vl LJp=I. 0. hogyazok egymásra hatnak.• }-: A1 -tft -""A~ ~ 1. a 2-16.45 1.60 LJp=1.07 (1 )2( dp~ 2 C ~ <>i LJp=l.-vi 2g J- p. Az egymás után közvetlenül következo .. A 2-IS. ábrából veheto.NYOMÁSVESZTESÉG CSOVEZETÉKBEN 49 2-2.. C~ A2) p e 2 P 2g 2 ~-t t-T._ 2 e Llp= \.02 =0. . Az elso eIlenáIláshelyenmegzavart.15.20 =0.75 a =0.~ ~ - •. táblázat folytatása C.l (Borda-carnot) ~ hirtelen . I t J.!. beáramlás [Il I I _ V.. .=0.-.. rendezetlen közeg áramlik a másodikba. kp/m2 u __ ~ h' ·0 1 .63 a=0. Ll =1.l .0 A AI)2 2 2 2 e LJp=l. - J"'Az _ -Az . ábra áramlatok egyesítésére vonatkozik.J N ... ábra áramlatok szétválasztására.2 veszteségtényezo veheto számításba..sorba kötött ... mint az egyes 6 Az épülctgépé szet kézikönyve alaki ellenálláshelyek számított nyomásveszteségének összege.99 I szelvényben kialakuló sebesség dinamikus nyomásárakeIl vonatkoztatni.öfajta Kialakitás C veszteségtényezö Ap nyomásesés folyamatosan =200 {3=100 O II. Ebben az esetben C = =0.90 a=O.-v2 kp/m2 _ ' Llp=1." "'.= (1 ~_I )2 Y Ap~.-vi 2 2g kp/m2 =~ O ~ ' .= 1.!.-VI y ~ 2 Pa kp/m 2 --.

. mm 0..2 4.0.0 C I -[xx}-ti](]-t><}-sz-tXJTI ---IXXXJ~~ ve5Zleségtónyezo I I .. 1. Szerelvények 0. veszteségtényezoje 8 3.53. 5.0 2. .5 1..5 2.5 Átméro..0 - 2-3.....0 1. táblázat.0 .5. 0.0 1.0II 100 200 ---I 4.5.2...5 .0 I 1..4.5 I 3.0 .5 I 6 5 6.0 Hullámonként Jel d..75 4. 8.5 I 300 5... 2.50 ÁRAMLÁSTANI ALAPOK C .15 ..5 I tangenciális 3.0 5.30 2.0 3.01.

TkUl külsö sugá< 0.45 1 0. 1.3 0. m(j 2-16.0 "2 O 0. Áramlatszétvá1asztás A veszteségtényezot a vll sebesség dinamikus C veszteségtényezoje kell vonatkoztanll nyomására o 1.4 0.35 Q2S r 0.1 ••.1 .8.8 Ibt-2obZ 0. ábra..6 0.8 0.70 0.8 .6 0.0 .8 1.0 2. ':'1 m·· D 2-15.* 0. ábra.2 0.2 O O/tO -0. Szukülo téglalap keresztmetszetú ségtényezoje Tbel rktil ívcso C veszte-0. Áramlategyesítés A veszteségtényezot O C veszteségtényezoje nyomására kell vonatkoztatn a vll sebesség dinamikus yezoje 1 0.' 4 I7 O 2 könyökcsövek 3 számításba leolvllllOtt 5 I8 kell C aid I 0.NYOMÁSVESZTESÉG CSOVEZETÉKBEN 51 ~OO C 0.2 0/.. ábra.6 belso sugá<.1 ". 0.!!!i.2 -0.~ 34567 aid .90 OIJO 0.2 i .2 0.• 1 072 ~ .2 O 0.0 /if 2-13.301 ~501az egyes \I} küoket kÖnyökökre vonatkozóan 0.4 -0.80 0. A a/ok 8 a/ak Q"[ffi]3l r 43 0.

A csoátméro változásának befolyása csovezetékek súrlódási ellenálisára - dl Ltp2 d.10 1. amely a járulékos ellenállás-tényezo tagot jelentosen növeli [vö. törvényszeruségek megismerése azonban szükséges.05 5.95 3. a 2 index a tényleges értékekre utal. . .21 . jelenségek szabatos vizsgálata valós körülmények között igen nehézkes. és az egyértelmuségi feltételek alapján megállapított hasonlósági kritériu- i . táblázat tartalmaz. Ezek azonban esetenként analitikailag nem oldhatók meg. .70 0. d átLtpI méroju egyenes csoszakasz nyomásvesztesége : (2-55) A nyomásveszteség a csoátméro ötödik hatványával fordítottan arányos. A modell az eredeti. egyes esetekben megoldhatatlan.a szerelvények valós ellenállás-tényezojének bizonytalansága és szórása. amely rQzsdásodás. A bizonytalanság okai: .25 1. Az esetek többségében meghatározhatók. 2-4. .29 0. a (2-53) összefüggéssei] .44 2. külön-külön.az alaki ellenálláshely által megzavart áramkép sebességeloszlásának bizonytalansága.a csatlakozások kialakításának bizonytalansága. A valóságos és a modellben megvalósított jelenség egyértelmu megfeleltetésébol következik. jelenséget transzformált feltételek mellett megvalósító berendezés. A hasonlóságelmélet segítségével végrehajtott modellvizsgálatok az elozok ellenére megadják a megoldást.93 0.jP~A~'~v'=+~lf r~ 2. A modellezés alapját képezo hasonlóságelmélet alaptéteiei : a) az egymáshoz hasonló jelenségek hasonlósági kritériumai azonosak (Newton tétele). megállapított törvényszeruségek a valóságra visszatranszformálhatók és szabatosan jellemzik azokat. folyamat egyértelmu megfeleltetését. A csoellenállás számításának pontossága A csovezeték ellenállásának meghatározására közölt összefüggések és adatok a mérnöki gyakorlat szempontjából elegendo pontossággal adják meg a csovezeték ellenállását. A jelenségek matematikai leírása és megoldása sok esetben hasonló nehézséget jelent. A folyamatok. Ebben nyújt segítséget és ad megoldást a hasonlóságelmélet és az ennek alkalmazásán alapuló modellezési módszer. ill. egymástól elkülönítve vizsgáljuk. hogy a folyamatokra ható összes tényezo befolyását együttesen.7. A modellezés lehetoséget ad arra. c) a jelenségek akkor hasonlók.90 1. ha egyértelmuségi feltételeik hasonlók. Ebbol következoen a tényleges és a számított nyomásveszteség aránya: (2-56) (Az 1 index a számított.8.95 0. lerakódás következtében idovel növekedhet. felírhatók a fizikai jelenségek törvényszeru kapcsolatára jellemzo differenciálegyenletek.99 1.a csovezetékek méretének a számítottói való eltérése.80 0.az érdességet jellemzo méret (k) megválasztásának bizonytalansága.69 1. Hasonlóság Bonyolult áramlástechnikai és hotechnikai folyamatok. azonban ezt csak közelítésnek szabad tekinteni.) A csoátméro 1%-os csökkenése 5%-os nyomásnövekedést okoz.OS 14. További adatokat a 2-4. amelyeknek megvalósítása biztosítja a két jelenség. hogy a valós folyamat transzformált modelljén mért adatok. b) a jelenséget jellemzo és nem integrált differenciálegyenletekkel megadott törvényszeruségek a hasonlósági kritériumok függvényei (Federman és Buckingham tétele).98 0. A hasonlóságelmélet szabja meg azokat a feltételeket. Az utóbbi okozza a legnagyobb hibát.4. Azonos V térfogatáram és állandó A súrlódási ellenállás-tényezo feltételezésévei valamely I hosszúságú. a vizsgált folyamatot.52 ÁRAMLÁSTANI ALAPOK 2. 0.85 0.75 0. táblázat.

Az egyértelmuségi feltételek a hasonlóság szükségesés elégséges feltételeit tartalmazzák.T2)= (2-62) gl . amelyek lehetnek: aj a rendszerek geometriai hasonlósága. [J(T1.T2)=""2 [J(T1. A közelíto modellezés a viszkózus közegre jellemzo áramlási tulajdonságokon. A Froude-szám a nehézségi és a tehetetlenségi erok viszonyát fejezi ki. A mechanikai hasonlóság azokat a feltételeket határozza meg. 70 mis alatti sebességtartományban a mozgás hasonló abban az esetben is. A Reynolds-szám a tehetetlenségi és a viszkozitási erok viszonya. T abszolút homérséklet. A stabilitás a viszkózis közeg azon tulajdonsága. a stabilitáson és az önmodellezo képességenalapul. Reynolds-. segítségével a valóságos és a modellfolyamatok hasonló idopontjai határozhatók meg. Két vagy több rendszer mechanikai hasonlósága esetén a homokronitási. 'll az áramló közeg kinematikai viszkozi- TI' (2-64) ahol a még nem értelmezett betujelek jelentése: [J térfogat-hotágulási együttható. s. m2/s. v Grasshof-szám: Gr= Ga . Ebben az esetben az elozo hasonlósági kritériumokat módosítani célszeru a jól vagy könnyebben mérheto fizikai jellemzok figyelembevételével: Galilei-szám: Ga= Fr . (2-63) gázokra : EU=-2' ev P (2-60) Gr=gP 112 . akkor az a kritérium nem meghatározó kritérium. hogy áramlás közben a sebességeloszlás egyértelmuen meghatározott. úrn. K. (2-59) és (2-60) összefüggésben szereplo :fizikaijellemzok nem vagy csak nehezen mérhetok. c) a rendszerek kezdeti állapota. és a suruség. m. IIK. A kényszermozgás esetén adott nyomáskülönbség hatására kialakuló áramlási sebességet meghatározó Re= =f(Eu) egyenletben az Euler-szám a meghatározó kritérium. Az önmodellezés azt jelenti. kg/m3 (kps2/m4). következésképpen a modellvizsgálat során a hasonlósági kritériumok azonossága nem határozható meg. Ha azonban a kritériumban egy olyan fizikai mennyiség is elofordul. Egyes esetekben a (2-57). hogy a mozgás jellege független a folyamat meghatározó kritériumától. m/s2. Pa (kp/m2).' Reynolds-szám: Re= vi . amely az egyértelmuségi kritériumot nem elégítiki. akkor az a hasonlósági kritérium meghatározó kritérium.viszkozitás. Froude-. 't ido. b) a rendszereket alkotó fizikai jellemzok (suruség. (2-58). . gázokra [J= ~ ' l/K. Euler-számok a tér (terek) tetszoleges megfelelo pont jaiban azonos értékuek. és nemizotermikus kényszermozgások hasonlósága esetén meghatározó kritérium. fajho stb. Ebben az esetben az Euler-számba az abszolút nyomás helyébe a rendszer két tetszoleges pontja közötti L1p nyomáskülönbséget kell helyettesíteni. Re2= gP . 'lI2 ' Ho= Froude-szám: 1J1: I ' • (2-57) (2-61) Archimedes-szám: (2-58) gl Ar= Fr . e a közeg surusége. p a közeg nyomása. [J(T1.T2). g nehézségi gyorsulás. T1-T2 ahol v az áramló közeg átlagsebessége. Fr= zr. 'll ' (2-59) Eu/er-szám: pl [J(T1- gP T2).HASONLÓSÁG 53 mokszámértékei megegyeznek (Kirpicsev és Guhman tétele). amelyek teljesülése esetén a geometriailag hasonló rendszerekben hasonló mozgások mennek végbe.) hasonlósága. csovezeték esetén az átméro. Ha a vizsgált jelenség hasonlósági kritériumaiban foglalt összes :fizikai mennyiség az egyértelmuségifeltételekben szerepel. mis. / az áramlás irányában jellemzo méret. d) a rendszerek határánfennálló állapotok. A homokronitási szám nem állandósult (instacionárius) folyamatok esetén meghatározó kritérium. Ebben az esetben a közelíto modellezés módszerét kell alkalmazni. Áramlási és hotechnikai folyamatok modellezésekora mechanikai és a hohasonlóságot kell megvalósítani. Összenyomhatatlan közeg áramlásakor a hasonlósági kritériumok a folytonosság (kontinuitás) és a Navier-Stokes-mozgásegyenletalapján: Homokronitási (egyidejuségi) szám: tása. ha az abszolutnyomások hasonlósága nem elégítheto ki. Az Euler-szám a valóságos közeg áramlásakor eloálló nyomásesésbol adódó és a tehetetlenségi erok viszonya.(fajsúly-) különbség következtében létrejövo gravitációs áramlások hasonlóságát biztosítja.

1973. 1-11.: Szellozo.h Oldenbourg Verlag. (2-66) A Prandtl-szám azonos atomszámú gázok esetén állandó. Wjm2K (kcal/m2h°C). kétatomos gáz esetén Pr= 0. m2js cpe homérséklet-vezetési ido.. . ). sem a nyomástól. hoátadási tényezo... A Nusselt-szám a hoátadás kritériuma. 58. G. IRODALOM [II R~k_l-Sp""'g'" T. [6] Szucs E. sem a homérsékleuol nem függ. Springer Verlag [5] Tömöry T. mjs. Folyadékok 1952._h.agy a v homérséklet-különbség. minél kevésbé áramvonalas (sarkos) a tárgy. ahol a=~ (m2fh) or (2-67) tényezo. 2. s (h). Egyatomos gáz esetén Pr=0. háromatomos gáz esetén Pr= 0.I967. """"-1 5 Aull.1 szám és a Reynolds-szám hányadosa a folyamatban részt vevo közeg fizikai jellemzoit tartalmazó hasonlósági kritérium: Prandtl-szám: Pr= Re =~. Budapest. [2] PaUantyús Á. Állandósult turbulens kényszeráramlás kritériumos egyenlete : (2-69) Nu=f(Re. kiadás. a légtechnikai folyamatok modellezésekor többnyire a hohasonlóságot is meg kell valósítani. 1974. Pr).67. R. m2js. ugyancsak a nehézségi erok hasonlóságára jellemzo. m2js."h". ÉTI. ha mérheto a tér két pontja között a sUTUSég.' Rolrrhydmulik. és a közegfal határrétegében a hoátadás intenzitásának jellemzoje. [4JRi. 1954. akkor a hoátadási tényezo nem függ a hoforrásnak a Grasshof-számban szereplo jellemzo méretétol. Wien. Pe a ahol a=~ cpe 11 (2-68) a közeg kinematikai viszkozitása. "".: Kishotehetetlenségú légállapotváltozások fizikai modellezése. Budapest. A Fourier-szám nem állandósult instacionárius folyamatok esetén meghatározó kritérium.. Budapest.54 ÁRAMLÁSTANI ALAPOK A Galilei-szám a Froude-számmal megegyezo jelentésu. épületekben kialakuló [7] Pénzes Gy.: A hasonlóságelmélet alapjai. és a homérséklet-különbség mérheto. homérséklet-vezetési tényezo. Heidelberg-New York.~d Klimatechnik. Minél tagoltabb az áramlást határoló tér. [3] Gruber-Blahó: Tankönyvkiadó. csak más fizikai jellemzoket tartalmazó kritérium. A Péclet-szám a konvektív és konduktív energiaáramok viszonyát fejezi ki. A hovezetés és a hocsere egyenleteibol a hohasonlóság kritériumai: Fourier-szám: (2-65) Péc/et-szám: Pe=vl. Alaptudományok-Anyagismeret. Pr) (2-70) Nu= -.h.9.. amikor a suruségkülönbséget homérséklet-különbség hozza létre.és hófolyamatok modellezése. . kötet. Kísérletekkel bizonyítottak: ha Gr· Pr>2 . Közelíto modellezés keretében az önmodellezés jelenségével lehet számolni a Reynolds-kritérium bizonyos meghatározott értéke felett. m. amelylyel a homérsékletmezoknek a valóságban és a modellben hasonló idopontjai határozhatók még. 1963. 2. mechanikája. Hoáramlás modellezésekor a Péclet. négy és több atomos gázok esetén Pr=1. Az Archimedes-szám nemizotermikus kényszermozgás esetén lehet meghatározó kritérium. köt.107. Budapest.vagy a Prandtl-szám a meghatározó kritérium. 1961. Budapest. Az áramlástechnikai.8. v az áramló közeg átlagsebessége.és Villamosmémökök Kézikönyve. I jellemzo méret.: Gépész. )"hovezetési tényezo. a. ÉTI. A Grasshof-szám szabad áramlás esetén lehet meghatározó kritérium. A Péclet- Az említett folyamatok esetén a (2-69) és (2-70) egyenlet független változói a meghatározó kritériumok. és az energiaáramok modellezésekor meghatározó kritérium. Állandósult szabad áramlás kritériumos egyenlete: Nu=f(Gr. A hó'hasonlóság a geometriailag és mechanikailag hasonló rendszerekben a homérsékletmezok és az energiaáramok hasonlóságát írja le. annál kisebb Reynoldsszámtól kezdve önmodelles a folyamat.72. Muszaki Könyvkiadó.. WjmK (kcal/mh oc).. a ' Nusselt-szám: a. fm Hcimng.H. Muszaki Könyvkiadó.

I 146 . a növényzet és a légcirkuláció.9 és 49. tengeri és meleg égövi eredetuek. Általános ismertetés Magyarország az északi szélesség 47. völgy. Sugárzás útján a magasan fekvo felületek több energiát nyernek. Nem közömbös az éghajlat kialakulása szempontjából a domborzati elemek felületének anyaga sem. Magyarországra érkezo légtömegek égtáj szerinti megoszlása Hónap 41 3 23 33 Szélirány.5 és 26. mint a szennyezett levegoréteggel borított. Hatásuk hazánkban inkább helyi jelentoségu. Idojárási alapismeretek Szerzo: DR. légcirkulációnak. így a növényzetnek hazánk éghajlatára lényeges hatása van. A Kárpát-medencébe beáramló légtömegek származási hely szerint lehetnek sarkvidéki. vÍZelnyelését és párolgását. ami a sugárzás. A domborzati elemek (hegy. szárazföldi. érezteti földMeleg Tengeri égövi (K) Szárazföldi Megnevezés felszínt borító növényzet éghajlat-befolyásoló haSarkvidéki (É) tását is. % 46 67 14 41 13 I 20 VII. a tengerszint feletti magasság.5°-a.I 239 x. hogy éghajlatunkra a közeli Fekete-tengernek szinte semmi befolyása nincs. ill. 27 IV. MENYHÁRT JÓZSEF Lektor: Bodnár Ferenc 3. A Kárpát-medence az északi szélesség 44.3. valamint a keleti hosszúság 14. Megemlítjük a I.5°-a. síkság stb. A tengerszint feletti magasság is lényegesen hat az éghajlat kialakulására. A gyakoriság százalékos megoszlásáról ad tájékoztatást a 3-1.1. közvetlen környezetükben számottevo. A Kárpátok és az Alpok majdnem teljesen körülzárják a Kárpát-medencét. s így a mérsékelt égövbe esik. A levegotömegek származási helyén kívül érdeklodésre tart számot elofordulásuk gyakorisága is.75 és 48. A légmozgás következtében állandó hocsere van a sarkvidékek és az egyenlíto között. míg egész tefületének 13%-a erdoség. de a viszonylag távol fekvo Atlanti-óceán és a Földközitenger is számottevo tényezo a Kárpát-medence idojárásában. A mérsékelt égövre jellemzo a négy évszak jellegzetes kialakulása. ezért éghajlatában a környezet hatása. Földrészek éghajlatának kialakításában dönto jelentosége van a hoenergia egyenlotlen eloszlása következtében létrejövo nagymérvu légmozgásnak. továbbá szél és napsugárzás elleni védelmet ad. csapadékelnyelési és párolgási viszonyokban (Ny)(D) hatását. a Kárpát-medencében.) foleg a sugárzási viszonyokat befolyásolják. ill.5°-a között foglal helyet. de kisugárzásuk is intenzívebb. a medencehatás is érvényesül. mintegy 93%-a állandóan. idoszakosan növényzettel borított. bár az idojárási elemek nagyfokú változékonysága itt is észlelheto. Országunk területének túlnyomó része. Országunk éghajIátára a közel 300 km távolságban levo Adriai-tenger érezteti hatását. mélyen fekvo területek. valamint a keleti hosszúság 16 és 23°-a között helyezkedik el. Hatásuk érvényesülésének kedvez az észak-déli általános légcirkuláció. táblázat. Ez utóbbi az oka annak. az európai szárazföldön általában uralkodó nyugati-északnyugati szélirány. Az összefüggo növény takaró megváltoztatja a talaj sugárzás-visszavero képességét. 3-1. a tengerszint felett 70-1000 m közötti magasságbán. A változékony idojárást több tényezo befolyásolja. amelyek közül a legfontosabbak: a környezet és a domborzat hatása. táblázat.

1 10. téli. ábra.1 3.2 12.4 7. I v.9 18. lXII.8 -0.1 7.4 20. 5 oC körüli érték.1 15. . évi közepes homérsékletró1. 1871-1950) Levego-homérséklet.1 -0.6 8. Eszerint beszélünk havi.9 13.4 10.2 13.1 19.4 1.3 21.9 6.6.5 6.2 1.8 -1.7 3.- 21.6 17.6 4.8 15.4 5.7 16.3 3.4 2.0 19. hónapok.8 17.8 15.6 13.60.3 20.6 19.1 10.0 -0. mig egy átlagos januári nap homérséklet-ingadozása 3.6 14.4 21.8 15.9 20. A közepes homérsékletek kö- 3-2.7 17.0 -0.4.9 22.8 13.7 8.11.6 -1.6 4.0 3.0 14.7 21.2 5.0 22.6 19.8 19.43.93.3 22.4 -1.1 15. A Budapesten mért levego-homérséklet napi menetének 35 évi átlagáról ad tájékoztatást a 3-1.8 16.81. Egy adott idoszak napi közepes homérsékleteinek számtani középértéke az illeto idöszak közepes homérséklete.S 21. aminek amplitúdó ja hónapok szerint változik.56 IDOJÁRÁSI ALAPISMERETEK 3. 22.8 18. a homérséklet szélso értékeit.0 18.4 7.1 18.6 20.9 6.9 3.3 18.5 8.1 3.4 12.3 16.9 -0.6 21.8 21. évek) közepes homérsékleteit. A levego homérséklete Berendezéseink méretezéséhez és a gazdaságossági számitásokhoz ismernünk kell az egyes idoszakok (napok.3 16.0 -1.3 21.4 22.5.7 13.3 14.7 7.9 17.5 13.4 20.7 -0.8 16.5 10. délben és este) mért levego-homérsékletek számtani középértékét. nyári.92.3 22.9 5..5 15. A külso levego napi középhomérséklete Budapesten (80 évi átlag.3 1.6 13. Az átlagos júliusi nap teljes homérséklet-ingadozása""' 10 oC.2 17. Ill. A Budapesten mért napi közepes homérséklet évi menetét 80 év átlagai alapján a 3-2.2 3.8 5.1 4.2 -1..2 10.7 17.0 -0.6 01.1 3.30. táblázat tartalmazza.6 11.7 19.1 14.2 21. A tavaszi és oszi nap átlaghomérséklet-görbéje közeIítoleg az évi átlaghomérséklet-görbével azonos.6 15.2 17.7 7.1 18.0 14.3 12.72.52. I IX.1 5.2 22.2 21.0 19.60.09.0 3.7 20.6 -1.80.9 15.6 19.3I -1.5 9.3 0.5 15.80.90. oC Nap Hónap --.S 14.6 8.9 -0. különféle homérsékletek elofordulásának gyakoriságát.7 16.7 9.2 13.10.1 14.4 -1.9 11.11.4 4.1 -1.51.7 4.3 -0.30.8 10.2 -1.93.7 -0.4 .7 15.4 16.7 12.52.2 6. I VIlI.4 19. VI.2 3.0 11.8 -2. I XI.5 7.5 -0.2.4 8.0 5.0 -0.1 21.4 .0 19.2 11.7 9.12.3 9.4 14.7 12.1 12.2 4. Az átlaghömérséklet napi változása közelítoleg sinusgörbét ír le.6 22. táblázat.8 7.1 11.8 21.82.1 19.8 21.2 4.2 3.9 3.7 7.21. II.4 13.3 9.01.8 -1.2 20.60 2.00.63.2 14.0 10. Napi közepes homérsékletnek nevezzük az egy napon háromszor (reggel.5 8.1 3.7 18.0 22.3 20.9 8.7 9.6 -1.2 12.2 12.8 -1.0 -0.2 -0.1 6.9 19.7 4.8 8.1 17.6 14.8 16.2 15.4 20.38.41.8 11.5 16.0 20.4 7.82.70.6 2.1 88.0 4.1 5.5 20.1 12.4 21.7 -0.51.2 13.4 21.1 14.5 15. lVII. I x. I IV.2 18.7 11.

O 2 ~ fj 16 18 20 22 24Napszak. ·20 oC O _2/-"22'C ~20··2!·C _2l'Cre/et! 3-3. valamint az év egy átlagos napján 57 o -I. ábra. /. A leveg6-homérséklet napi alakulása Budapesten 35év átlagolása alapján január és július hónapban. A levego-homérséklet január havi középértékének területi alakulása Magyarországon [2] 200C 21'C 22"C 19 'C(lIali ESS'llg . D-l'Cfelel/ ~-2"'-3'C ~-3"'-4'C m+·-rc _-4'C {//att 3-2. A levego-homérséklet július havi középértékeinek területi eloszlása Magyarországon [2] . ábra. ábra..A LEVEGO HOMÉRSÉKLETE 3-1.

60.1 20. 10.9'0.I 6.6 18.4 -1.I 4.3 11.-.9 21.1 16..0 11.9 15.9 10.1 11.6 mB"'9 ~g"-70'C C8-C%lf ·c ~70"17'C .0 4.2 I 2?.4 111.90.8 x.7 3-3.2 11. táblázatból veheto.8 19.8 -0.6 5.9 22. oC Budapest Farkasgyepu Kecskemét Kékesteto Keszthely Magyaróvár Nyiregyháza Pécs Szeged Szombathely 8 oC 10.8 -3.2 -2.1 16.2 Ill.1 16.5 -2. A többi hónapok közepes levego-homérséklete nagyobb hazai városokra a 3-3.lVII.3 15.3 12. táblázat.58 IDOJÁRÁSI ALAPISMERETEK 15. A külso levego havi középhomérséklete (SO évi átlag. 5. Néhány városra a levego-homérséklet évi középértékét a 3-4.8 -1.8 16.8 VI. ábrán bemutatott izoterma-térképekrol leolvasható az ország bármely pontjában a leghidegebb téli és legmelegebb nyári hónap középhomérséklete.4 6.5 1.I 18.8\ 1.0 -0.6 17.21.'7·C felett 3-4.7 21.6 9.51.2 14.2 0. A levego-homérséklet évi középértékeinek eloszlását a 3-4.5 6.4 5.7 20. 1901-1950) Hónap -1.9 4.0 lVIII.5 I zül elsosorban a téli és nyári jellemzo hónapok középhomérsékletei figyelemre méltók. ábra.0 16.6 10.5 0.0 -3.8 11. ábra szemlélteti.9 1.8 10.4 13.4 9.7 4.8 17.5 20.0 0.6 --. A levego-homérséklet évi középértékeinek területi eloszlása Magyarországon [2] .3 -0. amely 50 évi átlaghomérsékletet szemléltet.3 10.4 16.4 16. ábrán.2 I 6.4 19.1 0.3 10.1 4.4.0 -0.1 5.8 9.4 19.7 17. táblázat tartalmazza.8 22.9 0. 5.5 -0.5 16.4 11.3 15.9 19.3 4. táblázat.7 XII.8 II.8 9.7 6.2 I 5.7 11. I 14.1 9. a júliusi középhomérséklet területi eloszlása a 3-3.2 20.1 10. ábrán látható.5 21.8 9.8 4.0 10.6 6.II 6.2 21. A 3-2. A külso levego évi középhomérséklete (SO évi átlag) Helység I Levego-homérséklel.2 21.7 v.---.- --.5 9. 50 év átlagolása alapján. és 3-3. A január havi közepes levego-homérséklet területi eloszlása a 3-2.8 20. 17.9 20.-----.31. 3-4.0 IV.7 0.3 XI.4 11.1 -0.6 19. IX.8 -2.2 11.4 18.

3 36.1 18.5 27.6 19.0 21. I Ill.0 30. 1939 1930 1915 3. táblázat. 17.3 22.0 5.3 1928 15. 23.8 38. 1928 1926 1913 26.2 37.0 -17. 1907 1928 1902 1914 29. 8.7 7. 31. Hónap I VII. táblázat.0 29. I IV. I x. -50 26. 1923 1906 1947 1919 1929 1920 24.A LEVEGO HOMÉRSÉKLETE 59 3-5. 23.. 14.5 28.3.9 33.11920 1.8 38.5 -1.5 -19.8 21.2 35. I VII.2 -16.0 34. 1950 1935 1917 14. 22.6 -3. 1920 15.3 2. -192 1918 1940 31. 11. iD. 16. ill. -23.7 1931 1905 3. 20.7 38.24. 19.0 2. 1950 1920 29. I maximuma 3-6. 11948 1920 -----.4 30. I v.9 -17. 1925 1949 30. 31.2 . 24·1 1927 18·1 1920 1935 1929 Budapest19291 11940 oC Homérséklet. 1921 -3.7 -16.5 15.4 38. 27.6 31.0 28. 15. 21.5 38. 6.2 28. I SOév minimuma -13. 28. VII.1 25. 19i. .4. I IX. 10. 27. lXII.61-4.9 -9.1 0.7 32. 15. 30. -25.1 25.----ll. lXII.7 36.4 24.2 Homérséklet.S -7. I VI. 2.8 -23.5 6. 2.3-28.4 1942 -3. 5.2 3.4 29. -19.0 28.11.0 38. I II. I II.0-27.7 0. 11. 3.16.18.15. 2.4 -13.15.6 39.5.5 24. 1928 VI.2 -27.5 3.2 -14.4 -1.8 16. 9.51-13. I IV. 12. évi abszolút minimumai (1901-1950) Helység 24. 11905 oC 1928 11950 1938 oC ~I~ ------- 1. lVIII.8 37.0 -12. 1 v.2 34.0 9.7 38.0 16.5 7.3 39.1921 7.9 31. 1915 1927 1932 1943 1931 22. 4. 16.8 18. I m.1. 6.9 19.5 -4.43.9 38. VII. 1935 1927 1920 1942 1929 4.117. .0 38.5 5. 6.1929 29. 21. 1921 1921 2.8 12.8 17.2 -2.1908 28. évi abszolút maximumai (1901-1950) SOév Helység Budapest17.2 18.1940 14. I x. m~ I VI. 1. lVIII.2 -9.0 6.2 1902 -32.0 -23.8 -0. A külso levego-hOmérséklet 50 év alatt é$z1elt havi.4 8.15.5 15. 1950 1945 1947 1924 1942 13. I XI.5 22.9 -22. 11. 30.6 35. I XI.2 -7. 1. A külso levego-homérséklet 50 év alatt észlelt havi.28.2 32. -26.0 13.4 1.6 30.5 1913 -21.6 25.0 -18.1.7 23.0 31.1935 1920 1936 30.5 -2.7 -23.5. 16. 1905 5. 1923 1903 1925 1946 28.2 39.5 -28. 21.-32.2 -27.2 14. 17.-5.0 28. II.1 -14. 1935 21. I IX.

4 27.4 4.6 9.0 23.8 -0.210.4.1 29.8 6.6 0.8 16.8I -_ .2 15.4 25.3 -8.9 23.9 32.4 -1. Méretezési szempontból nagy jelentosége van a havi abszolút szélso értékek sok évi átlagának.6 8.8 - Levego-homérséklet.2 -12. 12.1 Hónap Levego-homérséklet.2 21.10.3 11.1 27.7 -2.3 .3 IV.5 18.5 22.0 XI.7 -4.5 -2.6 10.6 21.9 9.4 7.2 30.3 10.3 . t táblázat tartalmazza.0 9.2 15. Ekkor azt vizsgáljuk.3 31.II 10.6 24.6 11. Néhány külföldi nagyváros levego-homérsékletének adatait a 3-10.9 5.0 6.5 32.3.7 24.9 I VIlI.-.9 32.5 -15.2 lVIII.lXII.6 -4. oc 3-8.2 Ill.5 1 --_.9 9.8 i--------8.9 3. táblázat adja meg.6 1 --13:4 I -11.7 II.7 10.7 2.8 --9.2 24.6 9.III 6. amely az évenként eloforduló azonos közepes homérsékletu napok számát fejezi ki. 11.71 -11.6 19.6 30.9 6. Mivel az év 365 napjából kevés azonos középhomérsékletu nap van.5 6. 1.' ~.1 6.8. A külso levego-homérséklet havi minimumainak középértéke (50 évi átlag.4 30. 10..2 -7.5 27.5 23.8.3 VII.8 23.4 9.8 I -5.9 16.3 8. 1.6 I 1-0.6 -0.1 32.91 9.0 8.3 16.0 19.1-125 3.9 I 27..4 34. A Budapestre jellemzo napi közepes levego-ho-. mérséklet évi gyakoriságát 30 év átlagos adatai f alapján a 3-9. A külso levego-homérséklet havi DlaXimumainak középértéke (50 évi átlag.9 9.8 2.6 9.3 -4.1 22.2 -6.3.6 -11.1 25.5 i .7 32.7 16.8 32. amelynek közepes homérséklete azonos homérséklet-tartományba esik.1 18. oC Hónap A levego-homérséklet ingadozásáról a szélso értékek adnak tájékoztatást.60 IDOJÁRÁSI ALAPISMERETEK 3-7. I 1 .0 Ill. táblázat néhány város levego-homérsékletének 50 év alatt mért abszolút maximumát.9 34.1 v.4 -63 .5 29.0 -0.2 4.3 -14. -118 -11.9 7.2 i v.8 -5.2 28.5 16.8 29. míg a 3-8.6 -1.0-11.6 -5.3 VI.5-10. célszeru a hofokgyakoriság fogalmát az azonos homérsékletu napok helyett olyan napokra kiterjeszteni.5 33.5 3. 10.5 3. A 3-5.9 9. 6. A 3-7.01.0.8 8. mert ez alapul veheto a berendezések méretezéséhez.9I .4-13.1 30.3 29.-6. Abszolút minimumnak (maximumnak) nevezzük a vizsgált idoszakban eloforduló legalacsonyabb (legmagasabb) ténylegesen mért homérsékletet.I 7.4 -4. 8..I 11.8 . amelyeknek közepes homérséklete egy megválasztott tartományba esik (pl.8 10.I VI.3 -3. táblázat 50 évi átlag alapján a havi abszolút maximumok középértékét.1 25.9 10.9 i I I . ill.8 3.6 20.2 4.4 29.2 6.8 3.9 6.5 XI. táblázat a havi abszolút minimumok középértékét tartalmazza.1 XII.IlVII.3 -11. abszolút minimumát szemlélteti.7 25.3 -13.0 11.4 8.5 6.4 28.6 23. 1901-1950) .6 X.71 -12.6 12.I 12.5 34.5 -1.0 13. Hojokgyakoriságon azt a számot értjük.IX.3 19.6 10.3.0 24.6 -6.I 7.2 10.0 18.3 34.0 26.3 -12:71-Ú -1. és 3-6.8 4.6 -11.1.9 24. táblázat.7 2.1 33. 12.6 9.6 30.8 17.3 19.1 19.1 -11.0 0.2 -13.51 0.1 11.7 34.0 21.9 -5. hogy egy évben hány olyan nap van. 1901-1950) 24.7 9-9.2 2.6 117.9 28.9 -1.9 -10. IX.3 6.3.0 I 2. I 12.9.0 11.8 x.51-7'1 10.0 1.1 32.I -1.0 24.99 oc). 5.2 IV. táblázat.6 I10.0 15.7 .5 34.--13.4 0.2 II.

26tköznapok 364.9 10.52 7.99 0.6 21.55 10.650 -3 -4 -2 -1 -18 oC homér-13 +5 2.560 száma.067 360.0 38.01.200 1.100 homérséklet..2 7.4 9.600 364.3 9.10.72 2. ±O +2 +19 +3 +4 +13 +23 +10 +24 +25 +26 +27 +28 +29 +30 255.8 33.82 0.7 35.52 +24.42 14.9 Havanna ]aneiro Berlin MadridFrancisco London de(Chile) Kairó Moszkva New Párizs Varsó Angeles San Róma Rio Sidney Los Djakarta Santiago York Bécs oC közepes .7 Évi 17.87 3.52 0.6714.400 61.3 15.20113.400 182.92 4.168 napok 299.23417.0 2.62 10.067 +28.300 13.1 22.0 -15..600 közepes 103.06 13. sékletú homérnap/év Napi A napi közepes levego-homérséklet Budapesten (30 évi átlag~ 1900-1930) évi-10 sékletú oC elofordulásihomérnyabb sékletú száma.200 -15 16 5.99 90.0 36.99 0.600 5.600 356. táblázat.000 0.1.99 tköz-nél14.980 339.668 +27.7 13..22 14.6714.8 13.99 3-10.0 12.32 12. levegotköz.6 34.62 12.0333 -16 +9tkös+23.62.9 25.87 I 61 3-9.300 17.3 30. nyabb homér- +20 .400 -12 Napi 0.0 31..3713.067 0.1 12.0212.710 349.0 -31. - Hofokközök.99 215.3 8.100 327.87 9.599 +30.468 117. +20.0 40.350 131.4 3.0 -12.02 0.800 -ll0.0712.134 204.160 22.A LEVEGO HOMÉRSÉKLETE 3-9. 33.0 -11.12 11.4 25.+31 14.22 alacso3.400 0.7 11.87 1.62 3.800 49.119 0.500 levegoközepes napok sékletú +30 +21 +22 +24 +25 +27 +28 +29 +23 +26 évioC elofordulási 313.368 +26.230 száma.12 1.52 10. oC letek homérsékMaximális oC közepes évi letek homérsékMinimális közepes értéke.99 0..000 -17 +7 12. táblázat folytatása tköz-nél homérséklet.400 -14 +8 6.alacsoévi elofordulási tköz.99 +1 +20 +21. +21.500 365. évi gyakorisága 240.76 0.234 +22.2 16.600 193.99 284. táblázat.0 homérséklet.300 228.700 7.2713.0 -8.450 -19 +6 15.6 -17.8 35.7 20.068 0.99 157.700 2.5212.99 -6 -9 -5 -7 + +22 +12 +14 +11 -8 18 +25.000 364.000 38.22 0.0 32. évi 32.0 38.0 34.134 1.99 144.97 0.750 362. Néhány kulióldi nagyváros hömérsékletadatai Helység értéke. nap/év száma.850 9.52 1.0 -13.330 170.0 -3.+15.300 0.033 +29.400 269.0 -19.8 4.0 43.700 76.2 -2.57 12.499 napok 29.

5 8 3 tool' oC Futési batárhofok 20 7 12 I III III 10 Futési határhofok (th) az a napi közepes homérséklet (tkülköJ. Futési nap minden olyan nap.3. táblázat ad tájékoztatást. A határhofok a belso homérséklet (helyiség-homérséklet) függvénye. 15/8 18/10 20[12 15[8 G. Megválasztásához a 3-ll. (3-1) 3-12. ·C-20 ·Cnap homérkülso Z. Hazai városok téli hofokhidja séklct. amelynek napi közepes homérséklete a határhofoknál alacsonyabb. Hofokhíd Szellozteto. táblázat. 12 18 19 Belso 15 homérséklet. 3-11. ennek egységét "napfok" -nak nevezzük: Gnap= (tooltkülköz)Z OC nap. táblázat. A hofokhíd értelmezéséhez szükséges a futési határhofok és a futési nap fogalma. amelynél a futóberendezéseket üzembe kell helyezni. Valamely futési nap hofokhídja (Gnap) a tool belso homérséklet és a tkülköz napi közepes külso homérséklet közötti különbség. 204 18[10 19[11 20/12 2045 1803 211 201 148 143 149 2824 2778 2132 147 144 191 171 181 2419 -20 210 232 2072 2178 nap ·Cnap 2864 2160 3224 3322 1886 215 155 165 2028 2758 1879 2911 2612 2490 2659 3031 2849 3414 2700 3192 2494 2776 3059 2192 2891 2012 3258 2184 2889 3181 1861 3130 3450 3472 200 202 208 190 196 194 182 154 180 170 162 163 188 155 2120 2801 3353 155 3171 3050 2772 2635 2899 2781 2650 2928 2913 2516 2227 2912 2898 3497 3352 3047 2527 2794 2501 3372 2033 2712 3195 3172 3072 1991 1900 1887 1982 3084 1892 1876 3085 2992 3202 1788 3283 1995 -15 203 149 151 145 150 193 199 189 161 169 181 174 185 176 172 168 187 183 3001 2897 2477 2752 2546 2914 2723 3116 3026 2800 3061 3470 2220 2821 3749 4066 3188 3448 2646 3456 3755 3140 1940 1846 205 209 221 206 218 188 187 179 175 184 158 168 2058 2743 3011 3298 192 3146 3634 166 2933 2663 2484 3265 2763 3043 3342 2976 186 160 3066 3056 2392 195 3431 3192 -15 156 fclctti Tenger252 234 166 114 129 109 138 145 103 110 88 250 214 400 123 112 120 107 119 170 474 207 698 304 130 133 163 90 oC Méretezési .nap G.62 IDOJÁRÁSI ALAPISMERETEK 3.és klimatizá16berendezések méretezésekor gyakran alkalmazott jellemzo szám.

7 212 136 3270 +15. táblázat tartalmazza. Néhány nagyváros téli bofokbídja 315 I aholtbela futött helyiségben tartandó homérséklet.7 233 216 3061 +10. A hofokhíd az adott idoszak közepes homérsékletének ismeretében is meghatározható. ábrába a tbe1=20 oC homérsékletet ábrázoló vonalat (c).8 188 3670 +9.20 oC belso és 12 oChatárhofok esetén . évi adatok alapján) (1900- ahol tkülkoza külso levego homérsékletének óraI középértéke. sc. t a lehutött levego homérséklete . oC. A 3-9. hofokhíd is. Z. G=~GDap=~ (tbel-tkülkoz)Z o o napok +9. amelynek méroszáma az évi hö'fokhíd értékét adja meg. 3 2 6'~ 350 365 Ghü=~(tkülkoz-t)Z' o °Ch. 211 154 171 225 3870 +9. nyerjük az ordináta-tengely. Összehasonlításul [15] nyomán Budapestre és néhány ismert külföldi helységre .nap s+10.1 224 12980 Évi özepes 3500 -16. ábra). Budapest hofokgyakorisága és hofokhidja 1930. havi. ha a futendo helyiségek homérséklete tbel= 20 oC.5 1530 +12. külsovaPl. ~ -r-.8 1730 +14. Néhány hazai városunkra meghatározott téli hofokhídértékeit a 3-12. a nap Bécs hofokhídja: Gnap=20-(-2)=22 °Cnap. táblázat. 230 5450 +11.a 3-13.:> A futési hofokhídhoz hasonlóan képezheto a hutés. ~ H' t-U-J II 100 150 200 . ezért a mértékegység nem nap fok. ha február havának átlagos homérséklete +0. táblázat adatait diagramba felhordva nyerjük a homérséklet-gyakoriság görbéjét + (3-5. Például.9 1950 +8.oCnap homérséklet. a futési napok számát jelölo ordináta (b). azonban több esztendo átlagának hofokhídja a kérdéseshelység vagy vidék idojárási viszonyaira jellemzo. valamint a gyakorisági görbe által határolt vonalkázott területet. 250 300.Természetesen a tényleges hofokhíd az idojárási viszonyok szerint évrol évre változó. a belso homérséklet tbcI= + 20 oC.0 3520 +3. akkor hofokhídja 20 oC belso homérsékletesetén: Gfebr (20-0.4 oC. ábra.2 5350 +4. Pl.3 183 3080 záma.3 153 248 215 +8.4 201 k 3920 +14. csak a hutési idot nem napokban.9 G.-tH-H ~ ' •. továbbá a th= 12 oC és a gyakorisági görbe A metszéspontján átmeno ordinátát (b).2 oC.1 3210 +7. Berajzolva a 3-5. 4 . (3-2) ahol ZI a tkülkoznapi közepes homérsékletu futési napokszáma. napi hofokhídnak. Helység oC Bern Zürich Berlin Firenze Helsinki Lisszabon Locarno London Moszkva Párizs Tbiliszi Marseille R6ma Szófia Varsó Budapest Hamburg Verchojansk Stuttgart lamelynapon a közepes külso homérséklet tkülköz= = . hanem órákban adják meg. hogy milyen idoszakra vonatkozik. A hofokhíd megállapítható a hofokgyakoriság alapján is.8 3040 +10. tkülkoz külso levego napi közepes homérséklete. az ehhez tartozó határhomérséklet th= 12 oC.. Z idotartam.. . Az ország különbözo pontjainak évi futési hofokhídját a 3-6. esetünkben 1 nap. ri 1 00'.8 Z. A hofokhidat aszerint. A fogalom teljesen azonos az eddig tárgyaltakkal. heti. nevezzük téli. h Évifütési oCnap. ábra tartalmazza. (3-3) NllpoJ: Slllmll 3-5.3 3590 +9. oC.1 273 840 92 2610 +15.0 Téli ofokhíd. hanem óra fok : z. a tbel=20 oC homérsékletet ábrázoló vonal (c). Valamely idoszakG hofokhídja az illeto idoszakban elofordulóZI számú futési nap hofokhídjainak összege: Z. a oC.HOFOKHíD 63 3-13.4)28= = 549 °Cnap. táblázatban közöljüka futési napok számát és a téli hofokhidat. A futési napok számát a b vonal metszi ki.

továbbá a domborzati viszonyok alakítják ki.". oc. 24 oC hiitési határhofok és 1=20 oC lehutött levego homérséklet esetéD érték v. Tapasztalat szerint alacsony homérsékletek kis szélsebességgel párosulnak. oszi ellanyhulást mutat. délben a legerosebb.II 501 6250 VII.4 mis körül van.-.I 960 I 2010 I 2073 I lÉvi 601 Havi érték II 3. \ _. Széljárás Földrészünkön nyugati. míg az ország keleti és északi részein az északi-északkeleti szélirány az uralkodó (3-7. táblázat Budapest havi és évi hutési hoIV.-..lVIII.-. évi hofokhíd). északnyugati szélirány az uralkodó.j . A szélsebesség évi alakulását a 3-19. .és légtechnikai berendezésekkel kapcsolatban érdeklodésre tart számot. A Kárpát-medence széljárását is ez a nyugati-északnyugati szél.. A hazai százalékos szélirányeloszlásról ad felvilágosítást a 3-15. ZI a hutési napok száma..4. nyárvégi.64 IDOJÁRÁSI ALAPISMERETEK { sopro. táblázat). Évi futési hofokhíd-értékek tkülköz órai közepes homérsékletu hutési órák száma. Z' a 3-14. rMagyarországon 30DD 3-6. fokhíd értékeit adja meg.. A formulával tetszoleges idoszakra meghatározható a hutési hofokhíd (havi. és az átlagos szélsebességek + 2 és + 12 oC között a legnagyob- .. táblázat. Az évi menet tavaszi megélénkülést. I X. hanem . A szél sebességét és irányát nemcsak a légnyomás átlagos eloszlása alakítja ki. IX.. A 3-14.~ / ) ( i. . A szél sebessége a tengerszint feletti magassággal no..94ezért az adatokat csak tájékoztató értékként ajánljuk.foként a hegyvidéken . A táblázat 24 oC hutési határhofok és t= + 20 oc lehutött levego homérsékletre vonatkozik. A 3-16. ábra.3C~[U )-) 10 SZO~báíhe! 330~V -JlJ 3200 '\ Nogifonizsa '\ 1 '-o 3100 . és 3-17. A szél sebességének már határozott napi menete van. l. míg estére a szél lecsendesül (3-18.. táblázat.helyi hatások is érvényesülnek. táblázat Bacsó nyomán közli a szélirányok évszakos és évi százalékos eloszlását Budapesten.. Uütési hofokhíd havi és évi értékei BudapesteD.. hogy az egyes külso homérsékletekhez milyen szélsebességek tartoznak. Magyarországon az átlagos szélsebesség értéke 2 .II Hütési hofokhid.. ábra). Futo.. táblázatban láthatjuk. amennyiben a légáramlás a délelotti órákban megélénkül.. Ezek hatásaként a Dunántúlon és az Alföldön nyugati és északnyugati. °Ch VI.~_ .... A táblázat 5 év átlagait tartalmazza./'-' J .

% Pestimre Csepel Mátyásföld krt. SzéUrányok éYSZakszeriod eloszlása BuclapesteD (SO évi átlag) 78 56820 85 23 3to 434 to 5 2226 92419 87 66 13 . széle8eDdek nélkül (10 évi átlag) 427 19 15 14 tO 23915 193 20 22 16 12 13 38 10 5 2572215 17 122 99 17 14 12 6 8 17 3 29413 5 4 24618 18 3 17 15 II 15 24 19 516 87 9 921 12 13 II 715 6II 3092010 12 89 7 317 16 238 11 11 334 14 33 Évszak II 14 27 15 26 I 20 Égtáj Szélirány. táblázat. táblázat.Égtáj 10 13 9 SzélSzélirány. táblizat.egyes részeinek uralkodó széliránya [2] 1 Az épUletaépészet kézikönyve . Magyarország. SzéUrányok eloszbisa Budapest különbözo helyein (30 évi átlag) 15 424 II 2to 44 6 tO 9 I 91 30 1276 II 15 I15 14 84 537 13 to 33 3 32 133 10 t43 to 151 17 o II 8 27 10 to 9 4 12 5 3 7 ÉNy 14 Égtáj Szélirány. % 30 12 21 12 16 35 17 9 13 10 8 É I ÉK I K I OKI O I ONy I Ny lÉNY Tavasz 9 Nyár IOsz 15 32 OKI O I ONy I Ny lÉNY Tél 3-17.SZÉLJÁRÁs 3-16. 6S 3-15. Lágymányos Szabadság-hegy Intézet Meteorológiai Hungária Mérési hely É IÉKI K JOKI O !ONy!NY! Budaörs 3-7. % csend. SzéUrányok eloszlása Magyarországon. ábra.

5I Ill. I VII.22 I II Szélsebesség.05 12. felhoképzodéi stb. ..7 2. 2.97 3.32 3-18. Különféle felületek az érkezo homennyiségbo csak bizonyos hányadot nyelnek el.0 I I 5.. táblázat szemlélteti.8 6. Néhány hazai városra a 3-21. alig 418 kJjcm2év (100 kcaljcm2év).. 460 kJjcm2év (100.95 1.75 2. napsugárzás intenzitásának ismerete szükséges.. Nem közömbös számunkra a napsugárzás gya korisága vagy más szóval a napsütés idotartam.. évi középértéke (10 évi átlag) 5.27 1.88 3. . I 2. hóolvadás.8 3.3 3. Napsugárzás A napsugárzás révén a Földre jutó hoenergia az éghajlatnak meghatározó eleme.71 3. 452 .. 1016 kcaljév) homennyiség érkezik. Az elnyelt honek mintegy fele kisugárzái útján eltávozik. a 3-9. 13 13..460 kJjcm2 év (108. 3-20.06 . % v=15 mis 3-19. borultsági viszonyok különbözoségébol adódik. .4 IIOéV Hónap Szélsebesség.8 I 3. Budapesten a szélsebesség napi maximuma 20 évi átlagban a 20 mis értéket évente 20 napon át érte el vagy haladta meg. 3.16 2.0 5. s a maradvány hatásaként menne~ végbe a különféle folyamatok: a levego homérséklet-változása.4 2.. 15 A1. IV..4 1.9 4. V.1 2....).28 2.9 4.99 1.7 3.2 1. Felületek ab szorpciós tényezojét a 3-22. 110 kcaljcm2év). 23 20 . míg Sopron.1 II.4 2.A különbség oka a sugárzási. Az ez ideig feljegyzett legerosebb széllökés sebessége Budapesten 42.18.17 Idotartam. XI. ill. 2. 3-9. A 3-8. A besugárzás útján érkezo hoenergia országunkban 418 .12 2. ALAPISMERETEK II I bak.6 2. Koszeg környéke részesedik legkevésbé a sugárzási hoben. II 21.97 2..7 2. 15. Szélsebesség havi.7 . 1... 21 3.97 2. % -1- 2 Viharos napok.0 4. mis 3.2 1.6I 2. táblázatban közöljük sok évi számított átlag alapján a sugárzás útján érkezo ho havi és évi összegeit.. 20 I 23 2.23 1.. 19 14...1017 kJjév (9. ábra függoleges falakra adja mel a sugárzási intenzitást július elsejére. 24 h mis2. A szeles és viharos napok százalékos szélirányeloszlását Budapesten a 3-20..8 2.8 értéke III XII.9 4.40 2. ábra a sugárzásra meroleges és vízszin tes síkra..5. Ha zai létesítményeink tervezésekor felhasználható nap sugárzási adatokat a 3-8. 16 17.21 táblázat.8 2.66 IDOJÁRÁSI 22 .0 1...0 19. amibol a földfelszín kb.49 2. l lVIII. I 3. és 3-10. március 15. 17 18 14 3. párolgás. ábra tartal maz. táblázat. Berendezéseink szempontjából elsosorban .3 2.7 5.4 1.2 VI.IX...1 3.5 2. 110 kcaljcm2 év). Legtöbb hoenergiát Kalocsa kap.3 közép. Országunk területére számítások szerint 4.4 1.évi átlag) II (35 SZél":l:SSég. Szeles és viharos napok szélirányeloszlása Budapesten Égtáj I É lÉNY I Nyi DNyl D I DK\ K I ~ I v=1O mis 54 1 6 37 Szeles napok..5 2..3 mjs volt (1940.17 1.93 2. táblázat.1 1.. a többit elnyeli.szélsebesség napi menete Budapesten 16. X. táblázat' tartalmazza..91 1. ábra a vízszinteshez 30° alatt hajI< felületre és a 3-10. ennek függvényeként alakul éghajlatunk.. 20%-ot visszaver.

0 v.S 43.8 63. Budapesten.4 Besugárzás.fl 11.4 4.7 6.I 13.6 ]5.6 X.1 9.7 kl/cm'I év 34.9 XI..I 10.lVII.0 8.0 54.8 13.4 ]2.3 8.I I 1/ \ \ \ !/ 200 100 i I \ \ \\ 200 /1/ ~ \.7 3.1 105.7 34.8 2. .4 I 44.67.1 15. 10 11 72 13 lJ.3 58.5 1.6 443.8 12.2 13.3 428.4 66. táblázat.I 10.3 104.0 15.0 38.1 19.1 104.9 14.7 34.1 64.9 vm.9 69.5 15.0IX.1 23. \\ 700 KKJ j 5 6 7 8 9 3-8.0 7.3 5. II. 10. Napsugárzás energiahozama sugárzásra meroleges és vízszintes síkon.~e Bm / 900 800 800 1/ 800 / / IL ~~ // i/l~J \. kl/cm'hónap Hónap 67 VIZSIm/esse/ 30°-o/ bezóró Sik 1100 goo 1000 1100 I 900 I I ~ 1000 / 900 r-_ " " 1.9 20.1 14.9.10 ]05.~' tga í7~ mero.6 24.6 39.0 9.7 57.1 64.8 44.7 8. \ .0 57.6 VI.4 m.4 68.9 56.5 2.5 63.1 1.1 15.40 9.7 59.5 25.1 37.0 443.9 443.8 13.2 10. Budapesten.lXII.II 10.8 436.7 442.8 4.8 9.2 9.3 44.4 ]6.7 15.1 12. \ __ /\ 1 .S 11.7 13.2 105.8 54.0 45. kcal/cm' év Sokévi Besugárzás.5 15. 1/ '\ .3 2. július 1-60 (2] l 7' _ .2 65.5 ]4.5 8.4 59.5 átlag 58.8 105.8 11. Besugárzás havi és évi összegei (sok évi számított átlag) 16.9 5.3 39.6 104.0 38.6 4.3 102.7 15.3 34.62.3 33.h 79 20 7 8 9 70 11 12 13 NOPSZOK.8 8.0 33. július Hn (2] 3-9.5 438.] 39.7 IV.1 8.1 16. ábra.1 3.0 1. 15 lG 17 18 1920 30" ábra.NAPSUGÁRZÁS 3-21.7 5. Napsugárzás energiahomma a vf28Zinteshez alatt· hajló felületen. 15 16 77 18 Napslok.7 36.7 14.8 59.7 13. .4 62.0 24.9 ]9.1 19.20 2.5 I 14.6 59.9 13.4 438.1 8.5 65.2 7.6 12.5 14.3 65.

július l-én sem.9 0... 10 óra). míg a napsütés tényleges idotartamát a környezet. hogya Nap a lehetséges . 50 óra (napi átlag 1. 7950" 2000 !-.68 IDOJÁRÁSI ALAPISMERETEK 3-22.. 50 évi átlag alapján Takács szerkesztette meg a 3-11. Budapesten. amely az évi napsütéstartam területi eloszlását szemlélteti. míg júliusban és augusztusban a 60. 65%-ában süt. 2050 .. Napsugárzás energiahozama függoleges falakon. 40 .. Évi napsütéstartam területi eloszlása [2] :~ 7800"1850 .6 0. Felületek abszorpciós tényezoje Abszorpciós tényezo Megnevezés Kátránypapirral boritott felület Fekete felület Sötétszürke felület Világos színu felület Fehér felület 0..idotartamnak decemberben és januárban a l5 . míg a napsütés minimuma. táblázat) alapvetoen a földrajzi helyzet. A napsütés havi maximuma július hónapban van.. ábrát. A napsütés elméletileg lehetséges idotartamát (3-23.5 óra) decemberben mérheto.. táblázat ad tájékoztatást.. A napsütéses órák havi és évi eloszlásáról a 3-24. >2050 ora E7J 2000 . ábra. a levego szennyezettsége és a borultság szabja meg.8 0.7 0. ~lqOO·1950 ~7850"J900 1950 ml 7750"'1800 _<7750 ora 3-11.. Ha a tényleges napsütés idejét az elméletileg lehetséges napsütési idotartamhoz viszonyítjuk... 270.5 3-10. táblázat. azt tapasztaljuk. ábra..ss-. 310 óra értékkel (napi átlag 8. 1. 20%-ában.

szárítás. Berendezéseink méretezéséhez (hutés. 2051 II. ábra tartalmazza.'. I ~ .. lXII. A léghuto és klimaberendezések muködésére a légnedvesség jelentosen hat. csapadék és felhozet kisebb mértékben befolyásolja.. CO ~ ~4~12345678gmn~EU~~vmm~nnE~ Napsza.. IV. 2002 I v. 35 évi átlag alapján . h I XI. A tényleges napsütéses órák (SO évi átlag) 274 129 242 142 281 159 140 260 300 141 77 44 253 49 46 262 67 1982 136 249 228 265 238 48 260 296 277 84 50 178 304 189 71 138 280 276 275 125 257 45 297 263 94 145 186 90 177 82 195 185 62 57 137 188 75 270 253 285 129 266 202 144 187 92 78 193 150 93 80 68 110 63 59 259 64 135 247 278 I 1916 XII. táblázat. A Budapesten mért relatív nedvesség különféle értékeinek százalékos elofordulását a 3-13. 30 évi 3-13. IX.és légtechnikai berendezések üzemét és méretezését a légnyomás. h I 3. '" r::::. II. táblázat adja meg..I VII.NAPSUGÁRZÁS 3-23. Az elméletileg lehetséges napslitéstartam VI. Néhány külföldi városra a havi és évi közepes relatív légnedvesség értéket a 3-26. A légnedvesség napi a~lása átlag alapján Budapesten. Légnedvesség A futo.. szelloztetés) a levego homérsékletének és nedvességIv 2. x. 3-12.6.I 2068 VI. A légnedvesség napi alakulásáról ad tájékoztatást a 3-12. IX.0 ~ gO fQfll/ar . táblázat.kl II 50 70 20 30 40 50 60 70 % 80 90 700 Levego re/at/v nedvessége. 1962 39 - Év I Hónap Napsütéstartam.Il 1991 x. 35 évi átlag alapján [2]. amely Budapest adatait tünteti fel 30 évi átlag alapján. A relatív nedvesség havi középértékeit néhány hazai városra a 3-25. ábra. V.87 lVIII. ábra. 27160 Ill. Relativ nedvesség egyes értékeinek elofordulása Budapesten.J. 1950 IV. XI. táblázat tartalmazza. I l Év 69 lVIII. ~ Q 80 """ '!J/ius .ábra. 275 273 279 Hónap Napsütéstartam.5 2. I 3-24. Ill.• ~" 1"1" ~ •••••• '~ "'~ ~ •••1-- ~ 70 !'>. 471 4449 4444 279 404 287 475 469 461 437 377 4451 410 274 441 483 368 407 283 262 440 480 466 268 338 285 367 258 336 376 332 IVII.

táblázat.0 0.I 63 XI... lXII. IlVIII. 19 20 . táblázat.. 9 I 10. 90 v. IV. % 67 79 73 64 IV. I Összesen I I Összesen 37 2374 34064 I 102615 103210 I 51 370 I 4386 298056 ..70 IDOJÁRÁSI ALAPISMERETEK 3-25. 17 71 61 78 70 87 12 73 63 59 80 74 66 81 86 83 65 76 79 75 60 65II VI.. 40 ... A relatív nedvesség középértékei (SOévi átlag) Relatív nedvességtartalom. XI. táblázat. 78 Ill.. 69 I VI. 40381 6451 4474 7633 8580 1085 1053 27090 2203 3779 58310 745 I6 21295 13 24192 19319 28578 8091 10 23383 134525 10997 1596231. 29 30. 456301397 15 273689 437317 2094 16249 8002 9096 125 159 964 46275982 16 34910124 . 82 76 64 63I I I 83 80 79 84 I x.. XII. Hónap Relatív nedvességtartalom.... I 96 65 63 90 92 56 80 78 86 87 69 75 85 .Helység 58 84 I 82 I VII... % I. Nagyvárosok levegojének közepes relatív nedvességtartaImai 12 74 67 71 82 17 79 81 84 47 82 76 68 65 43 92 75 61 87 70 85 48 77 55 52 59 68 78 63 76 67l 95 73 88 50 57 86 83 58 80 66 I I x.. A levego-homérséklet és a relativ légnedvesség komplex értékeinek évi elofordulási gyakorisága (Budapest.. 59 I 13 3261 Homérséklet. l Ill. 63 69 73 67 83 62 64 II.. 12011 401 I 19 16 849 I 14. I 3-26. ÉvlVIII.. % 3-27. Y. I I Év Hónap I IX. 81 118 19 20 3382 182 1 139 11124 1 65543163 . 34 évi átlag) Relatív nedvesség. oC -9 .. IX. 64 II.I VII.

39 I 40 I ~s~n 14 188 47182 64485 68638 62624 7183 7377 5.3 102 14.3 574 4..4 607 2...71573 ...6 44 41 <-2-1. 15 11 129 1431 3344 2826 561 6 3 1789 1908 20 99 17 3011 1081 1438 1496 774356 28 ....9 \16 . 8 192 37 13... 121 647 540 1274269 21461·..0 0.5 613 5....8 1..19 I 20 •..01 0. táblázat a nyári félév hasonló adatait tünteti fel. ill..39 2... táblázat. Jobban tájékoztat az együttes (komplex) értékek gyakoriságának vizsgálata.0 229 17.... . 273 1499 ·2650 . 22 181 ·.... 4 5 •.8 1.12 7. 34 I 35. .37 682 1.1 13 195 >1711.7 7..8 6.. 15 15.6 701 8.237 .. ..2 .. Az erre vonatkozó táblázatokat a Budapesten mért levego-homérséklet és relatív légnedvesség összetartozó értékeibol állították öszsze. A levego teljes entaJpüijának értékei (Budapest. 31 1 4178 2763 7 1207 2 2390699 56 2243 .2 55 13 .3 7. míg a 3-28. 7 9 4 16 3 10 .. táblázat. Értékeit Budapestre a 3-29..... táblázat a levego-homérséklet és a relatív nedvesség évi gyakoriságát.és relatív nedvesség átlagok együttes figyelembevételének és azokból az átlagos entalpia kiszámításának kevés a fizikai realitása. tekintettel a két tényezo nagy napi és évi ingadozására és változékonyságára..... I Összesen 5 277 8348 I 28436 23 012 I 13 036 3879 286 I 77 280 3-29.. A 3-27.2 0. ..• 14 I 15. 24 I 25 ••. 35 évi átlag) Relativ nedvesség...-1. az entalpia évi és napi változásáról..3 0 21 ..5 16. % 71 nyáron Homérséklet.6 1.. 29 I 30 .. 35 évi átlag) lU/kg Entalpia I < 0..49.5 813 6. oC 0.... 5 358 128 0.... . 17 -- kcal/kg I Évi gyakorisáa % h I I Nyári gyakoriság h I % Összeg I 8766 I 100 I 2208 I 100 tartalmának együttes ismerete. 5741 42 4612 119 .... . 87 1310710 873 31501061 3071 4006 ·..LÉGNEDVESSÉG 3-28..4 3. A légtechnikai berendezésekkel kapcsolatban a külso levego entalpiagyakoriságának ismerete is igen fontos.. 4141 7221 6125 5606 1457 ·3872 137 377 43 375 .0 6. ..6 0.2329 9. . és a levego entalpiájának évi változásairól.11 11 . A külön-külön kiszámított homérséklet. 1 . Az észlelés adatainak átlagos gyakorisági értékei érdekes összefüggéseket mutatnak. 1462 1 378277 54 8.991 527882 241 1 3388 . A levego-homérséklet és a relatív légnedvesség komplex értékeinek elofordulási gyakorisága (Budapest..... valamint területi eloszlásáról tájékoztató adatok volnának igen fontosak.7 811 8..2 14 6 12.. valamint a különbözo komplex légállapotok elofordulásáról adnak klimatológiailag és gyakorlatilag jól értékesítheto tájékoztatást.7706 4...320.. . 12 5 248 377 384 47 603 8 11 307 7 385 10.545.3 2. táblázat adja meg.. .04 -2 -8. 13 96 14...1 675 11.05 5579311. 2278 95 2644181 1305 72 1951 .. 9 I 10 ...

Méretezési alapadatok. W. P. New York. Budapest. Inc. [9] Kamenyev. Mérnöki Továbbképzo Intézet. Budapest. [16] Rietschel-Raiss: Futés.és villamosmérnökök kézikönyve. Budapest. Moszkva. Oldenbourg. Akadémiai Kiadó. Tankönyvkiadó. sz.7. American Society of Heating. Verlag von Theodor Steinkopff. [12] Menyhárt J. 1970. 2. [15] Recknage/-Sprenger: Taschenbuch für Heizung. 1965. Budapest. 1974. [2] Bacsó N. Muszaki Könyvkiadó. [4] Böer.: A légkör fizikája. [10] Macskásy-Menyhárt-Homonnayné: Központi futés. [13] Pattantyús Á. . Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Verlag R. Budapest. 1975. 6. Budapest.) Budapest.: Otoplenyija i ventiljacija. [5] Egyedi L. 1975. köt. Taubner V. Épületgépészet. Muszaki Könyvkiadó. [3] Bosnjakovic. [14] Probá/d F. G.: Magyarország éghajlata. 1. 1969.: Technische Meteorologie. Budapest. 1963. [ll] Menyhárt J.und Klimatechnik.: Szellozéstechnika. (1963) [8] Homonnay Gy.: Légtechnika. [17] Heating Ventilating Air Conditioning Guide. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1965.: Épületgépészeti Kézikönyv.és légtechnika. Budapest. Fr. 1. 1964. München. [6] Fekete-Menyhárt: A légtechnika elméleti alapjai. Muszaki Könyvkiadó. (Egyetemi jegyzet. Leipzig. kötet. Muszaki Könyvkiadó. Tankönyvkiadó.: Gépész. Tankönyvkiadó. 1965.: Budapest városklímája. Budapest. [7] Homonnayné-Zöld: Budapest hutési hofokhídja. 1-11. . Izdatyelsztvo literaturi po sztroityelsztvo.-né: Futéstechnika.72 IDOJÁRÁSI ALAPISMERETEK 3.: Technische Thermodynamik. 1965. 1964. Muszaki Könyvkiadó. 1967. 1974/75.1976. Dresden-Leipzig. N. 1963. IRODALOM [1] Aujeszky L.

biológiai folyamatok eredményeként munkavégzésreés hotermelésre fordítódnak. Az emberi test hoegyensúlya Az emberi test élettevékenységének alapja az anyagcsere.ami egyaránt lehet fizikai és szellemi tevékenység. nedvességtartalma. kiszolgálásukra fordított munka (ezt más néven anyagcserének is nevezzük).1. amelyekaz emberi testben végbemeno különféle fizikai.0 oC körüli érték. A vizsgálatokhoz felnott. Közérzeten az emberi szervezetet éro környezeti hatások alapján tudatunkban kialakuló érzetek összességétértjük. a környezet színe.4. Az emberi szervezet munkavégzése két csoportra osztható : a belsoszervekre. a test hoegyensúlya felborul. hoguta). Eza ho az emberi testet olyan átlagos homérsékletentartja.2. a munkavégzés intenzitása és milyensége. Nyugalomban levo felnott ember átlagos testhomérséklete + 37. továbbá az ember hasznos. A közérzet tehát az ember szubjektív reagálása az objektív környezetre. MikrokIímás tényezok:a környezo levego homérséklete. amikor a felvett tápanyag egy része a szervezetet építi tovább. a táplálék mennyisége és összetétele stb. ital. 4. ill. Szélso esetben az életfunkciók megszunése is bekövetkezhet (megfagyás. Közérzet Szen:o: DR. Az eddigi közérzeti vizsgálatok arra irányultak. testsúly. Ennek oka lehet a túl sok vagy a túl kevés hotermelés. Kirekesztik azt az esetet. a környezet zajszintje stb. hogya közérzet jellemzésére objektív méroszámokat dolgozzanak ki. szenynyezettsége. ha a szervezet fölös hojét a kívánatos testhomérséklet megtartásával adja át környezetének. normál testalkatú embert vesznek alapul.. levego stb. A vizsgálatok a mikroklímás és fiziológiai tényezok mérése mellett foleg a megfigyelt személyek szubjektív véleményén alapulnak. . A ± 0. más néven mikrokIímás tényezok.) használ fel. ami állandó. Kellemes a közérzet. Fiziológiai tényezok: életkor. a test hoszabályozó rendszerének muködése. amely a környezet homérsékleténél rendszerintmagasabb. áramlásának sebessége és iránya. A tapasztalatok rögzítésekor rendszerint a 70. Az anyagcsere során a szervezet tápanyagokat (étel. MENYHÁRT JÓZSEF Lektor: Bodnár Ferenc 4. A kellemes közérzet feltételezi a szervezet fölös .de folytonosan termeltmelegének leadását. kémiai. ill.5 oC eltérés még normális testhomérsékletnek tekintheto. Az anyagcsere minden esetben hotermeléssel jár. Ezen a homérsékleten az embernekkellemes a közérzete. Ha a termelt és leadott ho nincs egyensúlyban. A körérzetet környezeti jellemzok. A közérzet fogalma . a környezo felületek homérséklete. 90%-os többség véleményére támaszkodnak. fiziológiai tényezok és a pszichikai állapot befolyásolják. a világítás (természetes vagy mesterséges).. ami a testhomérséklet megváltozását vonhatja maga után. céltudatos munkája. holeadás.

Az ember botermelése (20 oC környezet-Mmérséklet > esetén) ben a 4-2.48I 8.. az ember ruházata stb. 90 kp 4-1. táblázat tartalmazza.3. séta. Zárt helyiség kis belso méretekkel.97 5. alváskor.a környezettol függo . Az emberi test felületének homérséklete sok tényezo függvénye. 00 ~ ~ 69. a levego száraz homérséklete. (4-1) 7. a levego mozgásának iránya és sebessége.4 lépcson 232.5 mis ajtónyitás.konvekcióval.0 I Termelt 46.6 ahol AE az emberi test felülete.~ " homennyiség W/m'K Környezeti ZárthotermeJés okagyakori ablak. munkavégzésbol származó hotermelés minimális.kODvekciós MátadAsi tényezo értékei . 4-2. a környezo felületek sugárzási homérséklete. 3.0 5. nagyhatárolószerke-és W nehéz >kcal/h 464. Az emberi test holeadása Az emberi test hotermelése az anyagcserétol és az ember által végzett munkától függ. oC. a helyváltoztatás (pl.2 87. sport stb. ábra. m2. táblázat Az emberi testre vonatkozó . Ekkor az anyagcserével kapcsolatos hotermeléshez jándó. Ebben az értelmezésben munka a mozgás. W1m2 K (kcaljm2 hOC). I «konv Hoátadási ténYezo.0 11. ábrán láthatók.s uo s:: ~ N > . .párolgással.5 járás I 3. ábrából veheto a -testsúly függvényében.légzésset A konvekció útján leadott ho foleg a környezo levego száraz homérsékletének és a levego áramlási sebességének függvénye: Qkonv=AElXkonv(/E-/lev) W (kcaljh). kodó szél irányában védveaz uralnyiIászárók. az ember által végzett munka. IE az emberi test közepes felületi homérséklete. I nehéz { könnyukönnyu { { könnyu { sík terepen Az emberi test fölös hojét környezetének a következo módokon adja át: .viszonyok mis nyitott Nyitott helyiség.s :I:.0 29. táblázatból veheto. számértéke a 4-2.6 kézzel 145. oC.~ .SO 7.13 10.4 139. a levego abszolút és relatív nedvessége.64 3. légáramlás részben.8 120 uoállás 40 10 250 200 50 60 125 75 20 25 400 ülésfekvés58. Legkisebb a szervezet hotermelése fekvo helyzetben. . számértéke a 4-1.62 I kcal/m. 4-1. Az emberi test felülete· .74 KÖZÉRZET 4.0 szélsebesség légállapot 1. AAhelyiségben állandóan méretekkarral helyiség.0 törzzsel 290.7~ . ilyen pl.. .0belso átlagos Szabad terület.0 mis gig kel.) is. IXkonv konvekciós hoátadási tényezo.5 zetekkel sebességig csaklégáramlás sebesséhuzatmentes légáramlás 1.2 11. I lev a környezo levego száraz homérséklete. közelíto értékei a környezo levego-homérséklet függvényé- 40 50 60 70 80 Testsu/Ij.0 6.'hoC 4. 0.sugárzással.0 4. táblázat.4 nehéz 23. Az ember holeadásának megoszlását 20 oC környezeti homérséklet feltételezéséveI a 4-1.0 6.

Az emberi test holeadása sugárzás útján QIJ: b száraz holeadás (konvekció és sugárzás). m2. Qo. 2l 'C ülo munka végzése.~ "J--~... bl homérséklettényezo. ~ 't:..11 W/m2K4 (4.ey . ha a környezo felületeket azonos tsUg homérsékletunek tételezzük fel. •../". ábrát) mintegy 80%-a. (TE)4 (TAI)4 f . Az emberi test holeadása függvényében Könny6 a levego-homérséklet nyugvó mIs) levegoben.~ ~ 20.•.AZ EMBERI TEST HOLEADÁSA 35 75 Lényegesen egyszerusítheto a sugárzás útján leadott ho közelíto számítása.. {holeadás párolgás útján.7 ---. átlagosan C=5.•. a 4-1. 4-3. ~->.'" -. ' függvényében adja meg az emberi test /d •.(tE-tA.~_ ---~ " " 1---.... n 4-2.5 oC.... tAl a határolófelületek homérséklete. .az 1. ----~----------. és az emberi testet súlypontjába helyezett függoleges helyzetu felületelemmel helyettesítjük: Qs = A~bC(tE (SUg) W (kcalfh).~?"t-. (/JE -Al az emberi testnek az egyes határoló felületekre vonatkozó közepes besugárzási tényezoje (1. '~ 1:-.. T (4-2) 50 10 --- 10 10 70 -"" 70 -~ . ---." ------f--'". valamint a test közepesfelületi homérsékletének függvénye: A sugárzással n A (4-3) összefüggés alapján szerkesztették meg a 4-3..) -". Qn. d holeadás sugárzás útján./ no' n_" L ------ " .. . 10 ----.. oC.".6.•..-.Ti. normálroházat . ábrán látható nomogramot.I ahol A~ az emberi test sugárzásos hocserében részt vevo felülete. ábra. ~ W~(kcalfh)..:=... ábra... ~I'< 'k. ábra.4 kcaljm2hK4) (a szabad testrészek 31. amely a tSUg és a tE (ill. ~.•." -t. /6 IB 20 22 24 26 2B 'C 30 4 tsz .•.Ji 70 60 50 'O 40 flen ·C 4-4.<6 ---"... amely a test összes felületének (1... 90 80 70 b. e 1c:onvekciós holeadás.." ~--~~~~.J~~r~_~ I ~ / n_ -=:....)//-'\ ---..5 oC homérséklettel vehetok figyelembe)...3.)(/JE-A."C 140 Ón 130 kca//h 120 110 100 1 K4fC.28 } •..=1 1 b.•. ov (lev) Qs=A~ ~ ... l4 tsug..f.._--"---_____ t------..0 " "..--0 '" ~a 4 pf~--~ :=+==1== "=~.... -.mozgó levegoben (Vlev =l a összes holeadás. -273°C. Qkonv.. Úpár . (4-4) leadott ho foleg a helyiséget határoló felületek homérsékletének. ~=-_ '>~kX "'. W/m2K4 (kcal' m2 h K 4) ..~/ -~ .= 100 Cj tE-tAl - 100 kölcsönös sugárzási együttható.-J 22 16 18 14 1 -24 r"-~-~". -~ )0 10 .I ___ i'--~-fL.. ::::>'<. (4-3) ahol a már ismert jelöléseken kívül: C kölcsönös sugárzási együttható.:-.C. a ruhával fedett testrészek 24. Qsz: c nedves holeadás (párolgás és légzés). pontot).. Az emberi test felületi homérséklete '~I ~ (/JE-A. ffO !W"'" -:::::: so 50 40 30 20 10 90 l! 80.=~c ~-------.~ 30 70 - ..

10-3 8. a levego sebessége.10-3 20. PgE a borfelületen kiváló nedvesség homérsékletének megfelelo telített goz parciális nyomása.10-3 11.2 42.9. könnyií ruházat.4 35. kg/m2sPa (kg/m2htorr).10-3 28. 2 középnehéz fizikai munka végzése (44 W.3. J/kg (kcaljkg).5 mkp/sj.4 69. Pa (torr).6.7 10 18.1 I homér. b= 1.0 31. lanka4h '80 240 ~200 2W 200 --~160 160 --~120 120 -~80 81 40 4-5.és nedvességleadása párolgással a levego-homérséklet függvényében Levego.5 28. könnyií ruházat. ahol {3párolgási tényezo.017 kgs/m3htorr).6 49.1 1273 2 24 1816.1440.---o .•.10-3 13.8 9.4 kcalfm2 h K4) értéket vettek alapul.1 21.5 51. normálruházat o 8 12 1S 20 24- 28 .4 23.10-3 1632. A párolgás útján leadott ho nagyságát a környezo levego homérséklete.539 .6 20 2 28 26 30 3248 102 3460 40 88 31 27. m/s. r a vízgoz rejtett hoje.32 2ft/' J 36 'C o .6.3. ahol a= =4. A nomogram megszerkesztésekor A~ = 1.táblázat. j könnyClülO munka végzése. b= = 3.6.4 31 18.121.3·IO-a 23. Pa (torr).0 1 19. Az emberi test ho.76 KöZÉRZET 4-3 •.10-3 8.1. 9 mkp/s).10-8 kg/m3 Pa (0.022 kg/m2htorr). Az emberi test holeadása kü' lönbözo munkaintenzitás esetén 1 nehéz fizikai munka végzése (88 W.2 59. ábra.4. V1eV 320 '-.8 21.78. 4.581 . W v1ev=0 I I sugárzási holeadását. nedvességtartalma.10-3 18.0 59.4.5 8.8.03 K4tC és C=5. A víz párolgási tényezoje {3=a+bVlev.10-8 kg/m2sPa (0.10-3 24.10-3 8. séklet.6 m2.8 21. valamint mozgási sebessége befolyásolja: --~-. Pg a levegoben levo vízgoz parciális nyomása.11 W/m2 K4 (4.oC gis adás.

az ember ruházata. a munkavégzés intenzitása. határozza meg. Az ember termikus körérzetét a környezo levego száraz homérséklete (tsz). a száraz holeadás csökkenését a nedves holeadás növekedése kompenzálja. Számításokban Qlég= =4. normál ruházatú emberre vonatkozik. normálruházat párolgással 4. Az emberi test holeadása különbözo munkaintenzitás esetén a 4-5. A közérzet méroszámai A zárt helyiségben kialakuló közérzet sok tényezo függvénye. az embert éro légáramlat sebessége (Vlev) és iránya.5. . a helyiséget határoló felületek sugárzási homérséklete (tSUg). ábra. életkora.AZ EMBERI TEST HOLEADÁSA 17 Az emberi test által párolgás útján leadott hot a 4-3. Az ábra normálöltözetu.. Éppen ezért jellemzésére sokféle jellemzo számot javasoltak.4. Az emberi test nedvességleadása -~/ -~ /I I ~/ l_J ----< Ifl' -~ V II 1 // - - '(\> ---1 I T~ 7 - 10S /00 95 90 ?A 85 A szervezet a táplálkozás során felvett nedvesség egy részét a borfelületen keresztül párolgással juttatja a környezetbe.2 kcalfh) állandó értéket lehet figyelembevenni. ábrán látható. táblázatban látható. 40 /0111 35 30 25 lj /0 20 12 ll. A légzés útján leadott ho mennyisége foleg a végzett munkától függ. a levego relatív nedvességtartalma (ep).89 W (4. ~?l ~' ~r . ábra szemlélteti. A diagram könnyu munkát végzo. a környezet homérsékletének nincs számottevo szerepe. Az emberi test nedvességleadása párolgással. 70% relatív nedvességtartományban. A nyugvó és áramló levegore vonatkozó értékeket a 4-6. ábra tünteti fel.táblázat a t lev levego-homérséklet függvényébenszemlélteti.. Az ember teljes holeadása: QE = Qkonv + Qs + Qpár + Qlég' (4-6) A holeadást a levego homérsékletének függvényében a 4-4. tlev=20 oC felett a teljes holeadás alig változik. könnyu munkátvégzo emberre vonatkozik. 16 ~i8-2~0-2-224-2~6-2-B-30 4.// 7 f 1:/ ~<:. ülo. nyugvó levegó'ben a 4-3. A táblázat adatai mérési eredmények. Az ember nedvességleadása Könnyu ülo munka végzése. 30.J'C 4-6.. könnyu. I :W~ '*' "CI 4.'] -1/ ] // I -. A táblázat normálöltözetu. testsúlya stb. ülomunkát végzo emberre vonatkozik.

(4-10) oc. Nielsen és Pedersen az 1-1 és 2-2 görbék közé eso területtel adja meg a jó közérzet mezejét. Eredo homérséklet A levego és a környezo határolószerkezetek homérsékletének együttes hatását fejezik ki általában az "eredo" jelzovel..1 .. sot gyakran elofordul... 71 kcal/h). ábra. Missenard eredo homérséklete normálöltözetu emberre tor = 0.5. ábra.205(37.'iU!]J 30 oc 4-7... 83 W (56 .•••••••••'. Carrier eredo homérséklete: (4-8) A jelölések megegyeznek a 4. Ghai amerikai kutató 0.2.1 mis körüli levegosebesség esetére érvényes. hogy az adott viszonyok között melyek vannak konfortérzetünkre dönto hatással.478tsug-0.. Cadiergues egyenértéku homérséklete: (4-11) A Kata-szám: Ka=:t=(iXkonv+ q iXSUg) (t1+t2) A jelölések megegyeznek a (4-7) összefüggéséivel.48tsug -2-- tcr.1. Kata-homéro . 34 oc. ábra tsz-tsUg koordináta-rendszerben ábrázolja a jó közérzet mezejét.8tsz)JIvlev oc. (4-7) A kifejezés v lev = 0. v1ev a levegosebesség.15 mis levegosebesség esetére a kellemes közérzet mezejét a 3-3 és 4-4 görbe által határolt területtel adja meg.55tsug 4. Gagge és Herrington eredo homérséklete öltözék nélküli emberre: ter=0. A levego-homérséklet.522tsz+0. (4-12) ahol q a környezet által a Kata-homéro (4-8. 20 ~-.1. oc)..78 KÖZÉRZET A termikus közérzet használatos méroszámait a felsorolt tényezok különféle csoportosításával határozzák meg aszerint.5. 21.5 30 ~ 1II138'C 25 ~n1 ~ 1II135'C . hogy azonos komfortviszonyokat leíró két jellemzo szám egymásnak ellentmond. 4. A vonalkázott terület a Carrier-féle eredo homérséklet alapján jelöli ki a jó termikus közérzet tartományát (ter= 18.. amikor az ember sugárzás és konvekció útján leadott melege 65 ."-. Winslow.52tsz+0.5 . Ennek megfeleloen a méroszámok használhatósága is korlátozott.5. a borhomérséklet 33.. mis..45tsz+ 0. fejezetben levokkel. 1 15 70 20 l~ 25 t. Az eredo homérséklet értékei (különbözo szerint) szerzok 4-8. ábra) oc. Az eredo homérséklet a konvekció és sugárzás útján leadott ho nagyságára utal. a sugárzási homérséklet és a levegO8ebesség méroszámai A Bedford-féle egyenértéku homérséklet: tegy=0.. (4-9) :0 A 4-7.

A Kata-homéron általában t2=38 oC. miközben a homéro homérséklete t2 oC-ról ti oC-ra süllyed Wjcm2 (mcaljcm2).. és Bradtke-Liese-jelzoszám meal/cm s cc 2 elviselheto 4-11.3. A levegéi-homérséklet és a nedvességtartalom méroszámai Lancaster és Castens által összeállított és Ruge által módosított diagramot tüntet fel a 4-10.. 3 rossz közérzeti zóna zóna. 't a lehulés ideje. % közér- 6 9. s. és megadják a muszert jellemzoq számértékét.Vi. 8 70 2 15 20 25 30 15 20 2S..••. ábra. Kata-érték (B) összetartozó értékei ... Kellemes közérzetet adó légállapotok a ülo foglalkozás.5..3 1. A kellemes övezet B= 2. \ \ Vlpv\=0 (\\\ \ (jpv=U. ('e/ 1 JO Kafa-szomJ 4·9. levegosebesség.10-2 1. Az adott q és mért 't alapján kiszámított Kataértékönmagában is információt ad a termikus közérzetrol(4-4. Bradtke a levego abszolút nedvességtartaimát veszi alapul a kellemes közérzet jellemzésére.. Szerinte x= 11.\ '\. t1=35 oC értéket jelölnek meg. A Ka-szám és a levego-homérsékletegyüttes figyelembevétele alapján kijelölheto a kellemes közérzetet eredményezo levegohomérséklet levegosebesség tartomány (4-9. 2\!7m/s\(\ 1\\\ . Kata-értékek különféle környezeti hatások esetén Kata-szám Környezet Wfcm' 1 25 20 15 mcalfcm2s Nagyon meleg Meleg Kellemes Huvös Hideg < 1. (t2-rol tere).Ka' (4-13) a levego száraz homérsékletének és a Kata-számnak hányadosa. ábra. nis\7 1\2 \3 ---.. r" . Levego-homérséklet.J"\....0' 10-2 >4.. táblázat)..7 2.0.5 •..7. ~\\2 IlS"\'\ 1\. 1 kellemes zóna.5· 10-2 2.. ábra.v=L . b nehéz testi munka. 4.5 4-10. oC. 10-2 1.3. 60 4-0 a) 20 24- o 100 22 20 18 lb' 14 /21 ! ~ 80 60 W 20 I \\ b) o 9 I 2 3 " 5 6' 7 .!m/~ ·"U..) --. 4-4. táblázat. Levego-homérséklet és relatív páratartalom zetí határgörbéje 100 >9. 3D ~er)'C Bradtke és Liese komplex közérzeti jelzoszáma: B-~ . '"'"'\'\. \\{l. I V/pv" I \ _ r-- Ifj %80 " -ir--"\3//\ ~ '\.•. ábra).4.3. amely a kellemes közérzetet eredményezo összetartozó relatív nedvesség-levego-homérséklet értékpárok határgörbéjét tartalmazza.1'\.5 g/kg abszolút nedvességtartalom felett a levegot már fülledtnek érezzük. ter az eredo homérséklet.10-2 <3 3 4 10 50 60 70 80 90 4 6 100 '1. I 1-1 \\ \ k'\ "\ .1 \\ ~ ~\1'-0. ábra).5.. ábra. 6 értékekközé esik (4-9.A KÖZÉRZET MÉROSZÁMAI 79 l cm2 [elületérol elvont homennyiség.5 .

1 Van Zuilen olyan összefüggést ad a közérzet jel. a nedvességtartalom és a levegosebesség méroszámai 45.5 környezo felületek sugárzási homérséklete (tSUg) Könnyu munkaruha (nyári) 0... mint a vizsgált tsz 4-5.6 mellett a levego sebességét (vlev)és a levego abszolút 1. amely a levego-homérséklet (tiev) és a Könnyu ruha (nyári) 0.5 Nehéz öltöny (kosztüm) S=C+ 0.sek/et vono/O! 20 25 JO J5 40 tSZ) 45 'C 4-12. gjkg. ábra.. Fürdoruha 0.25(tlev+ tSUg)-0.mjs .8.4 lemzésére. amely azonos közérzetet vált ki. Ekvivalens effektív homérsékletek zatúember) (normálruhá- ahol az ismert jelöléseken kívül: x a levego abszolút nedvessége. amely nyugvó levego esetében azonos közérzetet vált ki. Kellemes a közérzet S = O esetén. Effektív homérsékletek ramban pszichometrikus diag- "(II 1(5" 2. A (4-14) kifejezés egyszerubb. A ruházati faktor értékei Fanger szerint száraz homérsékletu. ha a levego nedvességét elhanyagoljuk: Ekvivalens 4fektív homérséklet az a telített álla. + 3 esetén melegérzet alakul ki.3 . télen .t1ev)YU:. ábra pszichometrikus diagramja tünteti fel.0 Könnyu öltöny (kosztüm) nedvességtartaimát (x) is tartalmazza: 1. A diagram nyugalomban levo levegore vonatkozik.25(tlev+ tsUg)+0.) 4.S=C+0. -3 esetén hidegérzet. míg S= + 2. tn nedves homérsékletu és v1ev sebességgel áramló levego. Az effektív homérséklet vonalait a 4-12. ábrán látható.9. A jó közérzet feltétele télen 17 21 oC.lx-0. Az ábra normálruházatú emberre vonatkozik.0 1 Leusden-Freymark által javasolt közérzeti diagram látható a 4-ll. (4-14) Sporttuha Téli öltözet 0.4. (4-15) potú levego homérséklet. (Az ábrán szaggatott vonalakkal határolt területek.9 3..1(37..80 KÖZÉRZET 45 40 'I.. mint a vizsgált tsz homérsékletu és epsz relatív nedvességu levego. . Effektív homérséklet az a telített állapotú levegohomérséklet. AzS= -2 . A levego-homérséklet.. ábrán. ábra. Az ekvivalens effektív Ruházati faktor. + 1 értékek nél is. o 4-13.. Öltözet jellege Iru homérséklet diagramja a 4-13. de általánosan használható lesz.1(37.8- t1ev)YU:. nyáron 19.. táblázat. . C állandó. A diagramon a téli és nyári kellemes (komfort-) zónát Meztelen test ° egyaránt feltüntettük.4 . 24 oC effektív homérséklet és 30 70% relatív nedvesség..gjkg [kv/vo/ms 30 effek//Y !ló35 ~ij fTJer.2. értéke: nyáron -10.5. 0.6. de még elfogadhatóS= -1.Rövid nadrág + ing (illetve blúz) 0.0 ~".

A levego összetételének hatása az ember közérzetére A Föld felszinét övezo tiszta. A hoérzeti méretezés. a munkavégzés nehézsége és az öltözöttség mértéke között. az egyes ruházati módozatokrajellemzo értékeket ad (4-5. A belélegzett levego felveszi a test8 Az épületaéPészet kézikönyve 4-6.9325 0. amelyeknek koncentrációjuktól és a hatás idotartamától (expozíciós idotol) függoen az emberszervezetére más-más hatásuk van.00011 0. száraz. ill. A hoegyensúly-egyenletek analizálása után. A relatív levegosebesség(vlevr)értékeí a levego-homérséklet (Isz)' relatív nedvesség (Ip) és az öltözöttség mértéke függvényében könnyu munkavégzés esetén (Fanger szerínt) 4-15. Egyes növények.A KÖZÉRZET MÉROSZÁMAI 81 Az igy nyert jellemzo számokat az elobbi összefüggésseIkapcsolatban elmondottak szerint értelmezzük.00150 0. 40 45 15U9 I tsz! 'C tSZ) oC ábra.00004 . ábra. Fanger a közelmúltban végzett közérzeti vizsgálatai alapján összefüggést állapított meg a levego-homérséklet (tsz)' a sugárzási homérséklet (tSUg).015 0. száraz levego összetételea 4-6.6.fOlepes roMzot --Vos/alj roMlot 20 ---RuM/fofl --Vastolj ember ruMzot ---Kdm{jÚ runázot I I 35 5 W 4-14.·C 30 könnyu munka végzése esetén. A felnott emberlevegoszükséglete átlagban 0. X s. ~ W . A példaként közölt nomogramból (4-14. táblázat).28 0. Példa erre a 4-15.08 20.00007 0. táblázatban látható.000009 75. és a különféle öltözeteket minosítve. baktériumok a levego nitrogénjét megkötik és saját szervezetük felépítésére használják fel. A tiszta. könnyu és vastag ruházatú emberekre.001 0. a relatív légsebesség (Vlevr)' a relatív nedvességtartalom (ep).0012 0.47 23. A nitrogénnek az emberi szervezetre különösebb hatása nincs. Bevezeti a ruházati faktor fogalmát. táblázat. A relatív levegosebesség (vlevr) értékei a levegohomérséklet (tsz)' a sugárzási homérséklet (tsug) és az öltözöttség mértéke függvényében könnyu munkavégzés és Ip = 50% relatív nedvesség esetén (Fanger szerint) 4.046 0.20 1. A levego 02tartalma az élo szervezet muködésének nélkülözhetetlen feltétele. ábra. Az atmoszferikus levego a megadott anyagokon kívülmindig tartalmaz vízgozt és különféle szenynyezodéseket. Fanger az ember holeadó felületét a testsúly és magasság függvényében határozza meg.00053 0. a jó közérzetet biztositó levegoállapothoz. vizsgálatok hasznos segítségelehet a Fanger által kidolgozott és a közelmúltban közzétett komfortdiagram-sorozat.0003 0. atmoszferikus levego százalékos összetétele a Föld feIületén Alkotók nevezése Alkotók mennyisége tr.D30 H2 Ne He - Kr Xe 0.. amely rp= 50% relatív nedvességre és könnyu munkavégzésre vonatkozik. ábra) (. ____ RoilÓllon emper 25 --formyiÍ ronalot -. A levego két fo alkotóeleme a nitrogén (N2) és az oxigén (02).95 0. a kapott eredményekbolnomogramsorozatot szerkesztett ruhátlan. 0/ /0 meg- I kémiai jele Nitrogén Oxigén Argon Szén-dioxid Hidrogén Neon Hélium Kripton Xenon N2 O2 Ar CO2 78. 6 ~ Z ~ tsug.-. különféle öltözetben meghatározható az embert éro levegomozgás relatív sebessége (Vlevr).5 m3 Ih.

amelyek a tüdobe kerülve krónikus tüdobántalmakat idéznek elo.5%0-et nem haladja meg. Szerves anyagok tökéletlen elégetésekor kelet- kezo. amelyeknek káros hatása elsosorban a koncentráció függvénye. arra rászáradva számtalan baktérium és más kórokozó jut az ember szervezetébe. szor stb. folyamán keletkezo szennyezodés.. ólom stb. 10 mg/m3 turhetonek. a közérzetet nem befolyásolják.(He-) atomokat is (1.. Egyik leggyakoribb megbetegedés a szilikózis. nagyobb mennyiségben rendszerint megbetegedést idéz elo.5 [Lmnagyságú szemcsék a legveszélyesebbek. Természetes légszennyezodés az a szennyezoanyag.. Nyugvó ember azonban még 12% 02-tartalmú levegot is eltur. Az O2 újratermelésérol a növényzet gondoskodik.5% CO2-tartalmú gázkeverék távozik.(H2-) és hélium. Lehmann szerint 1 mg/m3 porterhelés igen kevésnek. vulkáni tevékenység.1. izgatja a kötohártyát és a légutakat. a 4-6. sot tüdobántalmakat idézhet elo. Az 5 [Lm-nél nagyobb méretu porszemek gyakor- . Az 1 [Lm-nélkisebb méretu részecskék a levegoben állandó mozgásban vannak. tartós belélegzése nyálkahártya-megbetegedést. A szilikózist kiváltó okok még pontosan nem ismertek. Zárt helyiségekben 1. fa. kondenzáció stb.. Kilégzéskor testhomérsékletu. Légszennyezodések. Mértékegysége g/m3. növényi és állati eredetu por az ember szervezetére minden tekintetben káros.1 [Lm-nél kisebb méretu szemcsék . kg/m3. földrengés. Zárt helyiségekben az 02-tartalom jelentos csökkenése is bekövetkezhet.. Porok. amelyek atmoszferikus nyomáson és az eloforduló levego-homérsékleten folyadék-halmazállapotban vannak.1. Keletkezésük szerint természetes és mesterséges szennyezodéseket különböztetünk meg. A porszem méretét [Lm-benadják meg (1 [Lm= = 10-3 mm). hogya durva és finom porhoz kötve. 2. A szilárd szennyezodéseket pornak nevezzük. erosen zsúfolt és szellozés nélküli termekben. 1. Ezek. Még nagy gyárvárosok levegojének O2csökkenése sem nagyobb 0. érc stb.3 [Lm)összességét füstnek nevezzük. folyékony és légnemu szenynyezoanyagokat különböztetünk meg. Ezen alapul a Lehmann-féle porskála is.3 . A levego minimális mennyiségben tartalmaz hidrogén.. Köd folyadék porlasztásakor . akkor már szédülést. A mesterséges levegoszennyezodés emberi tevékenység következtében keletkezik és jut a légtérbe.nem veszélyesek. A 6 . növényi (liszt. nem ülepednek le. Ezt az ember még könnyen elviseli. Felnott ember szervezetének átlagos CO2-termelése 20 ljh.82 KÖZÉRZET homérsékletet (36.. Külso térben a CO2-tartalom átlagosan 0. valamint a nemesgázok (Ar. míg 30 mg/m3 porterhelés soknak tekintheto.) és állati (gyapjú. A beszívott levego nagyobb porszemcséit a légzoutak felfogják. valamint ezek vegyületei.ha nem mérgezo hatásúak . a szél. de ha ennél nagyobb. telített és közelítoleg 4.. A levego szén-dioxid.4 .: arzém. táblázatot).) eredetu.. Ide sorolhatók azok a porszennyezodések.) biológiailag általában közömbösek. amely az ember tevékenységétol függetlenül kerül a levegobe. Folyadék-halmazállapotú légszennyezodések a ködök. pl. ami fokozott fertozési lehetoséget okoz.. virág stb. 37 oc) és telítetté válik. Fulladásos halál 7% 02-tartalom esetén következik be.0. gozök kondenzálódásakor stb. Az 02-tartalom eros növekedése kezdetben kellemetlen közérzetet.5% CO2-tartalom is mérheto. 0. és így a levegot állandóan szennyezik. Azokat a porfajtákat soroljuk ide.... 10%-os CO2-tartalom életveszélyes.5 .. A higiénikusok szerint a 0. A levego légnemu szennyezodései a gozök és gázok. és csak a kisebb méretu szemcsék jutnak a tüdobe. Ne stb. párolgás. A porok méretei igen különbözok. ljm\ m3/m3 stb. A 0. fejfájást okoz. 0... amelyet kvarctartalmú porok okoznak. A levegoben jelenlevo pornak az emberi szervezetre kifejtett káros hatását eddig foleg a por menynyiségévei hozták összefüggésbe. Kis mennyiségben eloforduló por zavarja a szervezet muködését.. Ha a levego 02-tartalma 16% alá csökken. képzodik.0%-nál. igen kis méretu szilárd részecskék (0. króm. Gozök és gázok rendszerint a technológiai folyamatok során keletkeznek és jutnak be a levegobe. A por veszélyességét ezenkívül növeli az a körülmény is. de ritkán természetes eredetu légnemu szenynyezoanyag is elofordul. kellemetlen lesz a közérzet. A levegoben található ásványi. Ilyenek pl. Ilyen pl. Kézenfekvobb a poroknak az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk szerinti következo osztályozása: Mérgezo hatás ú porok. A kis méretu porszemcsék egy része a kilégzés folyamán eltávozik a tüdobol. (A koncentráció a levegoben levo szennyezoanyag méroszáma. Ilyen a kvarcot és szabad kovasavat tartalmazó anyagok pora.).) Krónikus megbetegedést okozó porok. A ködöt olyan anyagok igen kis méretu cseppecskéi alkotják. Bár a természetben az összes élo szervezet oxigént fogyaszt. a levego oxigéntartalma majdnem állandó.5.4%0.5 . Nagy városok levegojének CO2-tartalma átlagosan a 0.(C02-) tartalma erosen hat az emberre. A por származása szerint lehet ásványi (homok. mivel kilégzéssei eltávoznak a tüdobol. Halmazállapotuk szerint szilárd. míg fejlodésben levo ember óránkénti CO2-termelése közelítoleg életkorának számával (l/h) veheto azonosnak.

úgy a megvilágított munkahely és a viszonylag sötét . A kvarctartalmú porok megengedett koncentrációja 1 mg/m3.7. jelenléte éppen ezért nehezen érzékelheto. Ammóniák. A mérgezés az idegek. A szervezetbe került ólom jelentos része tartósan lerakódik a csontokban. A megvilágítás hatása. gyengülo lélegzésben nyilvánul meg. ha a por kvarctartalma 50%-nál nagyobb. A légzoutakat izgatja. 4. szagtalan. ill. Protoplazma méreg. Az ólom goze és pora egyaránt mérgezo hatású.. Az 1%0 szén-mon oxid-tartalmú levego huzamosabb belélegzése az ember közérzetét rontja.. Eros mérgezéskor elsosorban a nyelocsovet és a vesét támadja meg.. 2 mg/m3 kén-hidrogén már szaglással érzékelheto. a vérben és az erekben hozhat létre elváltozást. Higany. Ólom.. bármely irányba tekint is. amely széntartalmú anyagok tökéletlen elégetésekor keletkezik. Benzingoz. 600 . Színtelen. A mesterséges világítás és a megvilágításerossége befolyásolja az ember közérzetétés ezen keresztül munkavégzését. A mérgezést leggyakrabban fémes higanygozök b()lélegzése okozza .. nagyobb mennyiségben (50 . gyomorfájást okoz. Egészen kis koncentrációban is mérgezo. 3500 mg/m3 töménység életveszélyes. 6. Már szobahomérsékleten párolog. légkörielektromosság. A levegot szennyezo gázok és gozök az ember közérzetére. Ennek eredményét mutatja a 4-16. Az ólom az idegrendszerben. 1. Arzénnel a növényzet is szenynyezodhet. teljesítményét. Gyártelepekrol. ábra.. 20 mg/m3 HClgáz a szervezetre izgató hatású.. Az idegrendszerre ható eros méreg.. Nagyobb menynyiségbenmérgezési tünetek mutatkoznak. lOO-szor mérgezobb. Színtelen. 700 mg/m3 koncentráció fejfájást.. idojárás. szín.400 . 75 mg/m3) alig elviselheto. Az ammóniák színtelen.A wiesbadeni világítástechnikai állomás háromfélefényforrás (izzólámpa. azokat a légzoutak kiszurik. fejfájást. Színesfémkohászati üzemekbol kerül a környezo levegobe.. tehát legkevésbé fárad el. Ha a belégzés folytán szén-monoxid kerül a tüdobe.5 mg/nap mennyiség bekerülése a szervezetbe ólomhalmozódást idéz elo. Klór. 500 mg/m3 életveszélyes. Az egészségre általában ártalmatlan porok (pl.) megengedett koncentrációja 10 mg/m3• Gázok és gozök. Tartós belélegzése maradandó idegbántalmakat okozhat. Kénsav. zaj. magas hegyek környezetében az ózon is megtalálható. A gyakrabban eloforduló ártalmas gozök és gázok a következok: Szén-monoxid. A higanygoz-koncentráció a levego homérsékletétol függ. eros szagú gáz. Kén-dioxid. állati porok. Az ólomgoz az ólomporhoz viszonyítva 10.. Ipari üzemek környezetének levegojében gyakran a sósavat is ki lehet mutatni. F-cso. A szervezetre bódítóan hat. záptojásszagú gáz.. 40 mg/m3 koncentrációban kellemetlen..környezet nemcsak za- .. nem kell a hely függvényében változó megvilágítási erosségekhez adaptálódnia. a szív-érrendszer megbetegedésében. levertséget okoz. földgázmezokrol. Krónikus mérgezések az idegrendszer megbetegedésében nyilvánulnak meg. 010csarakból kerülnek a levegobe. növényi. A légzoutakra és a szem szaruhártyájára ingerloen hat. 0.5 mg/m3 klórtartalmú levego izgatja a nyálkahártyát. 4 mg/m3 már eros szagú. 2 mg/m3. 11 mg/m3 már nyomasztó. átlátszó folyadék. majd megszünteti a vér oxigénellátását és fulladást okoz. 50 . Ha viszont csak munkahelyi világítást alkalmaznak. Arzén. Színtelen. ha kvarctartalma 50%-nál kisebb. Ezek közül röviden a következoket foglaljukössze: megvilágítás. 6 mg/m3 töménységet már érzékelni lehetszaglás útján. Kén-hidrogén. Színtelen. a belélegzett gáz elobb csökkenti. A felso légutak nyálkahártyáit ingerli és gyulladásba hozza. Csekély mennyiségben erdoségek.. 100mg/m3-nél nagyobb koncentrációban mérgezést okoz. Ha a munkahely megvilágítási erossége megegyezik a környezetével. szúrós szagú gáz. Hg-Iámpa) használatakor vizsgálta az emberi munka folyamán jelentkezo elfáradást és a munkateljesítményt a megvilágítás erosségének függvényében. ezen keresztül pedig az állatállomány is mérgezodik. bódító és mérgezo hatásúak. ingerlo. Szénhidrogének is kimutathatók anagyvárosok levegojében. Igen kis mennyiség is káros az ember szervezetére. az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk szerint lehetnek: fojtó. A környezet hatása az ember közérzetére Az ember közérzetére a környezet számos összetevojehat. akkor a szemnek. kis mennyiségben foleg a felso légutak nyálkahártyáit és a szemet izgatja erosen. Már 1. A 15. 300 mg/m3 töménységu levegobenmár több órai tartózkodás esetén életveszély állfenn.. facsiszolat stb.A LEVEGO ÖSSZETÉTELÉNEK HATÁSA AZ EMBER KÖZÉRZETÉRE 83 latilag nem kerülnek be a tüdobe.. Mérgezést okozó gáz.

színe is hat az ember közérzetére. A belélegzett levego negatív ionjai a tapasztalat szerint a pozitív töltésu részecskékkel ellentétben kedvezoen befolyásolják a légzoszervek. a szívmuködés. A vörös és vörös árnyalatú színek az emberben melegérzetet. Az életkortól is függ a színválasztás. A megvilágítási erosség idobeli ingadozásai is fárasztják a szemet. Újabban rendszeresen vizsgálják. a vérnyomás. Így pl. változatos munka során a megnyugtató színek vannak jó hatással. Az egyes színek az emberben különféle érzetet keltenek. rövid ideig és váratlanul jelentkezo zaj (robbanás) izgató és félelmet kelto. 100 lOD 300 WO 500 600 800 1000 1200 Iltgyilogtlds. a színek . 5 OC-kal lehet módosítani. A zaj olyan hallható hang vagy hangkeverék. a szél. E fiziológiai változások eredménye a kellemesebb közérzet. ami munkateljesítményben kb. míg az egyenlotlen zaj izgató.84 KÖZÉRZET 110 105 roD . míg a nok a meleg színeket kedvelik. igénybevételét erosen csökkenti. egymástól el nem választható. A.különösen munkatermekben . az anyagcsere mechanizmusát. A kedélyállapotra hat az eso. piros-zöld. de sok esetben baleset is lehet a következménye. sárga-ibolya. A környezet. zöldessárga színeket általában kellemesebbnek tartjuk a többi színnél.. mint a gyorsabb felfogó- . sot altatóan hat. nyugodt. ezáltal közérzetét jó vagy rossz irányban befolyásolják. a narancs és vörös színek pedig izgatják. amely az emberre kellemetlenül hat.. A légnyomásváltozás sok ember munkavégzo képességére hatással van. A színek nyugtató vagy izgató hatása sem közöm- bös a közérzet szempontjából. Zárt térben tartózkodó ember közérzetére is hatással van a külso idojárás. de a szem a folytonos adaptáció következtében elfárad. a helyiségekben elhelyezett tárgyak. A férfiak inkább a hideg. ezzel nemcsak a közérzet romlik. Miután az ember érzékszervei színekhez vagy színkombinációkhoz önkéntelenül bizonyos érzéseket társítanak. hogy az ember szeme a zöld és sárga színeket azonos megvilágítás esetén is jobban látja. Így az emberek zöme reagál valamilyen formában az idojárás változására (frontbetörésekre). zajhatások olivazöld környezetben kevéssé zavarók. kék-narancs. Az ember közérzetére egyhangú folyamatos munka végzésekor az izgató.zaj idobeli lefolyása különféle hatást vált ki. Vizsgálatok szerint jól alkalmazott színdinamikával az ember közérzetét nagyon kedvezoen lehet módosítani. hogy a színekkel bizonyos mértékig kom~enzálni lehet a közérzetet zavaró egyéb hatásokat. a kék és kékes árnyalatok hidegérzetet keltenek. Rendszerint a két hatás együttesen jelentkezik. A pszichológiai hatás pedig abban mutatkozik. hogy a közérzetre a környezet színeivel is hassunk. Megfigyelések szerint az emberek neme is szerepet játszik a környezet színeinek megválasztásában és az ember közérzetében. hogya zöld. mint a spektrum többi színét.jelzésekre elonyösen felhasználhatók. Ez a felismerés módot ad arra. A zaj emberre gyakorolt hatása igen összetett: fizikai. ha egy idoben két komplementer színt (pl. a légzés. 15% növekedéssel. az anyagcsere szélsoséges mértékét kiegyenlíteni igyekeznek. Tapasztalat alapján megállapították azt is. hogy melegüzemekben csupán a helyes falszín megválasztásával az ember hométséklet-érzetét ± 4 .) észlel. A zöld. Az ember szemére igen elonyös. édesipari üzemek ben az édeskés illat kék árnyalatú színekkel erosen kompenzálható stb. Allandó vagy egyenletes ütemu zaj nyugtatóan. Kísérletekkel igazolták. A munkateljesítmény változása függvényében a megvilágítás varó hatásával kelt kellemetlen érzetet. a szívverés. a balesetek számában mintegy 50%-os csökkenéssel jár. amelynek olyan tényezoi vannak. A fiziológiai hatás az. közérzetét kellemetlenül befolyásolja. határolószerkezetek stb. hogya légköri elektromosság az emberre milyen hatást gyakorol. Hirtelen. Ix 4-16 ábra. kék színek nyugtatják a szemet és az idegeket. fiziológiai és pszichológiai tényezoknek is jelentos szerepük van benne. A zaj hatásának megítélését az ember neme és életkora is befolyásolja. sárgászöld-narancsibolya stb. mert az egyik szín a másik hatását közömbösíti. A színeknek fiziológiai és pszichológiai hatása van az emberre. Ugyancsak színekkel kell az ablak nélküli helyiségekben a természetes fény elmaradását kompenzálni.

Budapest. Az elektromos töltéstol függoen ugyanolyan homérsékletu. Budapest. (Világítástechnika. kötet. Verlag R. 1975. 1964. Muszaki Könyvkiadó. [8]Lantos T. Oldenbourg.) Budapest. 1960. Philips Technische Bibliothek. Budapest. [16] Walter. Tankönyvkiadó. Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Muszaki Könyvkiadó. nedvességtartalmú.: Épületgépészeti Kézikönyv. Budapest. München. Budapest. [ll] Menyhárt J. 1952. [10] Macskásy-Menyhárt-Homonnayné: Központi futés. a nagyobb figyeloképesség (koncentrálás). 1965.: Otoplenyija i ventiljacija. 1963. P. [18] Fanger. P. 1967. Izdatyelsztvo literaturi po sztroityelsztvo. 1970. 1963. IRODALOM [1]Bakáts-Jeney: A higiéne tankönyve. Tankönyvkiadó. J.: Villamos berendezések. 1962. 1%3.) Budapest.: Szellozéstechnika. O. . Tankönyvkiadó.: Beleuchtungstechnik. K. [12] Menyhárt J. nagyon nehezen választható el az egyéb környezeti hatásoktól. I. [5]Homonnay Gy. 1954. Berlin. Egészségügyi Kiadó. Medicina Könyvkiadó.-né: Futéstechnika. míg teljesen egészséges szervezetben alig észreveheto. I. [3]Faragó-Maróti: Világítástechnika. VEB Verlag Volk und Gesundheit. ill.: Légtechnika . nyomású levego lehet frissítovagy nyomasztó hatású. Danish Technical Press. Budapest. a fáradékonyság csökkenése. American Society of Heating. Az elektromos töltés és a térero hatása bizonyos szervi betegségben szenvedo emberekre fokozottabb (baleset-gyakoriságok). 14] Fekete-Menyhárt: A légtechnika elméleti alapjai. [7]Kamenyev. 1975. G.und Klimatechnik. [6]Jansen. Eindhoven (Hollandia). Copenhagen. 4. Budapest. Budapest.: Gépész. 1970. (Egyetemi jegyzet. [17] Heating Ventilating Air Conditioning Guide. 1963. Budapest. Muszaki Könyvkiadó. [14] Recknagel-Sprenger: Taschenbuch für Heizung. kötet. H. [15] Rietschel-Raiss: Futés. New York.A KÖRNYEZET HATÁSA AZ EMBER KÖZÉRZETÉRE 8S képesség (reflexido). Muszaki Könyvkiadó. [9]Lejtesz-Marcinkovszkij-Hocjanov: Munkaegészségügy. [13] Pattantyús Á. Budapest. Muszaki Könyvkiadó.) (Egyetemi jegyzet. N.: Lehrbuch der Hygiene. 1974/75.és légtechnika. Tankönyvkiadó. 2. Inc. I-II. Muszaki Könyvkiadó.Méretezési alapadatok.és villamosmérnökök kézikönyve.: Thermal Comfort. 1954.8. [21 Egyedi L. 1976. Moszkva.

A belso homérséklet a határoló szerkezetek kialakítása.1.4 oC-kal növelheto. valamint az üvegarány függvényében 1. más néven pótlék nélküli hoveszteség. Külso (méretezési alap-) homérséklet A jelenleg érvényben levo fohatósági eloírás [37]. A méretezés során stacionárius viszonyokat tételezünk fel. oc. b) az ország többi területén és az 500 m tengerszint feletti helyeken .1. Két. E vizsgálatok eredményeit tartalmazza az 5-1. 5. 5. . táblázat. [39] alapján a következo összefüggésseI határozhatjuk meg: tkül=0. táblázat szerinti tbel értéket 2 oC-kal csökkenteni kell. légfuto.. az üzemeltetés módját. W/m2K (kcaljm2h°C).1. talaj és futetlen helyiségek homérsékletét az 5-2. ha a hoátbocsátás a helyiség hoveszteség-értékét eloreláthatólag több mint lO%-kal módosítja.1.1. Zárt terek belso homérséklete A különbözo rendeltetésu helyiségek belso homérsékletének követelmény-érté két közérzeti vizsgálatok alapján határozták meg. ki az egyes határolószerkezetek hoátbocsátási tényezoje. Ezek birtokában a Qo számításához szükséges adatok felvehetok vagy meghatározhatók.6tkül min+O. tközh a leghidegébb hónap sok évi átlagos középhomérséklete. építményfajták szerint a tbel belso homérséklet és a CJ!bel belso relatív nedvesség követelmény-értékei találhatók téli idoszakra. Épületek hovesztesége. MENYHÁRT JÓZSEF Lektor: Homonnay Györgyné dr. oC.4tközh oC. A hoveszteség-számítás alapegyenlete A falakon. kondicionálóberendezések biztosítják. A két hoáram különbsége pótlandó. tkül külso (méretezési alapo) homérséklet. A hoszükséglet-számítást hatósági eloírás alapján kell végezni [39].és kondicionáló berendezések méretezéséhez ismerni kell az épület határolószerkezetein ki. Aj az egyes lehulo felületek. amelyben ahol tküt min az utolsó évtizedekben elofordult legalacsonyabb napi átlagos homérséklet. m2• Az (5-1) összefüggéssei meghatározott hoáram az alaphoveszteség. A táblázat szerinti tbel és CJ!bel értéket ajánlatos felvenni. ha a homérséklet-különbség At~4 oC. A hoszükségletet a futo-.1. 5. oC. Az alaphoveszteség meghatározása elott rögzíteni kell a futo rendszert. (5-2) 5.5. egymással határos. .vagy belépo hoáram nagyságát. légfuto-.1. a külso lehulofelület.20 oC. a nyílászáró szerkezeteken. és a tervezés során ezeket a tervezési programban rögzíteni.2. A hoveszteség-számítás alapjául veendo legalacsonyabb külso homérsékletet irodalmi adatok [22]. a padláson és a födém en át eltávozó ho a n Qo=" j=1 ~ Ajkj(tbel-tkül) W (kcaljh) (5-1) összefüggésseI határozható meg. táblázatból vehetjük. ill. Épületek hotechnikai jellemzoi Szerzo: DR. ahol tbel belso homérséklet. Szomszédos építmény. míg a belépo hoáramot honyereségnek nevezzük. oC.1. A számítás alapja a kiviteli szintu építészeti terv. [39] a következo külso homérsékletek figyelembevételét írja elo: a) Budapesten és a Dunántúlon 500 m tengerszint feletti magasság alatt -15 oC. Folytonos üzem esetén a fennálló hatósági utasítás szerint az 5-1. Hoveszteség-számítás stacionárius feltételek esetén A futo-. Ennél kisebb homérséklet-különbség esetén csak akkor kell hoveszteséget számítanunk. s azt hoszükségletnek nevezzük. különbözo homérsékletu futött helyiség közötti határolószerkezeten át létrejövo hoveszteséget akkor kell figyelembe venni. A kilépo hoáram a hoveszteség.

....C.Bár50...... 12.4. (bel... Ülésterem Ruhatár Színpad Orvosi Fürdo-zuhanyozó Könyvtár Konyha Kapusszoba Folyosó 65I')0Olvasóteremotthonok 16 Iroda 65 18 Elocsarnok I Laboratórium 16.. 75.HOVESZTESÉG-SZÁMÍT ÁS STACIONÁRIUS FELTÉTELEK ESETÉN 87 5-1. tpbeh% Belépo Mosdó Gyermekszoba I I I II I .75. oC I Relatív nedvesség... 16 Étterem " I I iI I I I I séklet.0rendelo C... 'Pbelt -1 Megnevezés % R~l~. 50. Helyiségek eloírt légállapota télen Megnevezés I -----65 18 Mosdó...6 24 18 22 18 nedvesség. . 50 W... 18. 50 24 Dohányzó tanfntézetek Olvasóterem Közös90 75.. öltözo 50 Eloadói szoba 90 9 20 Mühely teremterem 50 75 Büfé 90 Nézotér Színházi Pénztár 75. W.zuhany Elocsarnok Hálószoba Lakószoba Iroda Szál/odák.. 16.. 16 Könyvtár 75. .. 7565 50 50..20 16-18 22 1 16 16 18 12-168 22 20 18 16 12.. Ruhatár 7550 65 6S 50...Raktár9065 terem 5. táblázat... tbe] oC Hömér20 20 24 20 18 12 12 10 16..~-1 Homérséklet... 20 18 Rajzterem Fürdoszoba.. Eloadó Kiállításí 65 50Iskolák.

....• Receptkezelo 60... 2516 2 207 2418 10 2 18 12 IS 16 18 20 25 75.88 ÉPÜLETEK HOVESZTESÉGE... táblázat folytatása Megnevezés séklet. Kereskedelmi épületek Üzlethelyi&íg Cukrászmuhely I I I Várószoba büfé Étterem Vásárcsarnok Falatozó......525 2218 22 Dohányüzem Asztalosmuhely Kovácsmuhely Gyapjúszövöde ll.. 50-65 ../ertotlenítok Vegytisztító Ruhajavító Mosóhelyiség Elocsarnok kiadás Váróterem UswdaSOés Gozfürdo Oltözo Pihenoterem Lépcsoház Forró 90 2 22 24 18 Belépo 5 90 és festöde Folyosó75 létesítmények Laboratórium Fonoda Kádfürdo..2 2 22-25 16. oC nedvesség. 75 75. 65. 65 65 Várószoba Mintázó 66 75....•• Ipart SO Tornaterem 20 Dohányzó 0 zuhanyozó Árukiadás /O. uszodák Konyha -1 Szárító Fehémemu-áztató Fertotleníto Vasaló légfürdo Váróswba Átvétel 9. 20. 75 SO Mosdók. Fürdok.. ÉPÜLETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI 5-1.. 20. 90 SO SO 90 7575 SO . 50... % Relatív Edénymosogató 8. I I Festöde . q>beb% Relatí~ Megnevezés Homérséklet. I I . /'Pbd. tbelt oC Homérnedvesseg.0 0 18.. 16-20 7565 7 50.•• 5. tbel.• 4012 12 10.

és födémszerkezetek felületét a helyiségek belso építészeti méretei szerint kell felvenni. oC 1 nedvesség. 7550. táblázat. nyílászáró nélkül a külso térrel határos. mZ• +15 +5 O +5 -3 ±O +5 +7 -10 O O Ha az ablakon redonyszekrény van.% Megnevezés séklet. így pl.. 16 15 12 20 2 18 16 22 20 12 14 16 15 12. 2 10 Laboratórium 5-2.táblázat folytatása FELTÉTELEK ES ETÉN 89 Megnevezés Homérséklet. SO 65 ... 18 20.l m)(lz+O.. oC Relatív Homér- ..HOVESZTESÉG-SZÁMíTÁS STACIONÁRIUS S·l. . Sarokszobánál a méreteket a faltengelyek metszéspontjáig kell figyelembe venni.. nyílászáró nélkül külso térre nyíló nyílászáró szerkezettel Sz<?mszédosépület központi futéssei kályhafutéssei Talaj a padló alatt külso fal tói 2 m-ig 2 m-nél távolabb Talaj a külso fal mellett 0 1 m mélységig 1 2 m mélységig 2 m-nél mélyebben Talaj a pincepadló alatt Nyitott légudvar Fedett világítóudvar Bejárók és szélfogók Zárt pince Kazánház.75 Pénztár Ruhatár Elocsarnok Büfé 75 Közüzem.. .. Hoszükséglet-számításkor külso bömérsékletek Megnevezés figyelembe veheto 5.1 m) m2. A~jt=(/3+0. padlástér Szomszédos helyiség (futetlen) a külso térrel vagy tetotérrel nem határos. Váróterem W:C. Lehülo felületek méretei Belso ablakok és ajtók esetében a legnagyobb falnyílás mérete a mértékadó.. oC -/ Külso homérséklet. Abel f= /5/8 mz. Tetotér.. Belso falak..nedvess!g. így a válaszfalakban elhelyezett ajtók számítandó mérete az 5-1. A külso falak: magassági méretét a padlószinttol a födémig mért távolság határozza meg.. ábra jelöléseivel: Apa=15/13 m2.1 m) Aabl=(lI+O. padló.1.3. Csomagfelvétel épületek 18756565 90 P?stahelyiség .. az 5-1. I I Ipbcl... hoközpont -8 +5 +3 O m2• Külso ablakok és ajtók méreteit a legnagyobb falnyílás 10 cm-rel növelt méreteivel vesszük figyelembe: . A legfelso födém /* vastagságát . ennek mérete is beszámítandó. tbe].. tbel. ábra jelöléseivel: Aajt=/12/7 'kUl. azaz a fodémköz belmérete. Étterem 75 13. +5 +20 A külso falak szintén a belso építészeti méretekkel veendok számításba.1. Il'beh% Relatív Múhelycsarnok9065 50 6550 90 50.1 m)(l4+0.

1 Fsz. táblázat és az 5-2. mint a helyiség levegojének a várható legnagyobb relatív nedvesség melletti harmatpont ja.) (5-3) • (7 kcal/m2 h ·C) .'. em. (5-4) b) A fal belso síkjának homérséklete legyen magasabb. =8W/m2 K szerkezetek hoátbocsátási tényezoit az 5-5.I=8 W/m2 K • •• T ~ 5-2. '@ zetet nem tartalmazzák. IXb. és 5-4. ábra. A i ahatárolószerkezet rétegeinek hovezetési tényezoje. W/m2K (kcal/m2h°C).Barcs nyomán .. ÉPÜLETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI a legfelso szint külso falainak magassági méretébe bele kell számítani./ =10. W/m2K (kcaljm2h°C). 19 kcal/m2 h 'C) Szoba fbt/ Clb. '\'\\\\\\.. IX. táblázat a különbözo határolószerkezetek legnagyobb és még elfogadható k értékeit a külso számítási homérséklet függvényében adja meg. Ha a táblázatok a keresett szerke(j) . W/mK (kcaIjmh°C) (Xkül hoátadási tényezo a határolószerkezet külso falsíkján. em. Az elobbiek szerint az 5-1.1. a gyakrabban alkalmazott anyagok hovezetési tényezoit .. Szoba tb.90 ÉPÜLETEK HOVESZTESÉGE. aj 5-1. Szoba K OC) ClHI=5. Az ct:hoátadási tényezo értékei falakra és födémekre ./=23W/m2j( összefüggés szerint határozható meg: (2 IX 1. ábra.1. ábra jelöléseivel: külso fal: külso sarokfal: legfelso külso fal: ahol (X be I hoátadási tényezo ahatárolószerkezet belso síkján. A falak belso síkján kialakuló tbel f homérséklet az (1-159) és az (1-160) kifejezések alapján: tbe1f= tbel~ (Xbe I (tbel- tkül) oC. lJi a határolószerkezet rétegvastagsága.4.. 5. Nagyobb k tényezoju határolószerkezetek alkalmazását az építési szabályzat tiltja. táblázat. f. táblázatban. táblá. (Xbel és (Xkül értékeit az 5-6. akkor k értéke az (1-163) i.8W/m2 (5 kcal/m2 h . m. táblázat tartalmazza. Az 5-9. em./ tek hoátbocsátási tényezoit az 5-3. azaz: Ezek a feltételek meghatározzák a k hoátbocsátási tényezo még megengedheto legnagyobb értékeit. ábra. míg a leggyakrabban eloforduló nyílászáró aH.az 5-7. Hoátbocsátási tényezo meghatározása A leggyakrabban használatos határolószerkeze'. Határolószerkezetek méretei és azok megválasztásának módja höveszteség-számitáshoz a) alaprajz. em. Zárt légrétegek hovezetési tényezoit foglalja össze az 5-8.(7 'cal/m2 h ·C) zatban találjuk. e) tetoszerkezet metszete Két szomszédos határfal (tuzfal) esetében számításainkban azok együttes vastagsági méretét veszszük figyelembe.5 W/m2 K b) metszet.'iil=23 W/m2 K (j) (20 kcal/m2 h 'C) ~ IfZD X. kCIlI/m2 h ·C) Alagsor l® I® T W /m2 K (kcaIjm2 hOC.'iil a.\\' IX.

HOVESZTESÉG-SZÁMfT

ÁS STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

91

5-3. táblázat. Határolószerkezetek
Megnevezés

hoátbocsátási tényezoi
Hoátbocsátási tényezo. k

W/m'K

kcal/m'hOC

0,95 0,7 0,9 0,51 0,75 1,1 0,64

I

1,05 0,65 0,5 0,6 1,0 1,4 0,8 ~g,m [) I 0,7 1,3 0,55 -~0,7--0,38 0,90 0,77

07

Vakolatlan falvastagság, m

2,1 1,4 1,9 1,3 2,5 1,7 2,0 1,35 2,6 ~IO,25 I 1,8

~méretu tömör téglafal 51I 0,12 0,25 0,3810,5110,64 0,90 I ,ívül hézagtömítéssei 2,33\1,57 1,22 1,1 0,87 0,7710,90 0,761°,65 tömítésseI 2,44 1,63, 1,22 1,1 0,87 0,761°,65

B
Be

B

N.

K Külso fal kélOldalt vakolva Belso fal kétoldalt vakolva

2,1 12,7

I

1,4 11,05 i:i6 0,9310,8 i:S6! i:~ 0,93 0,8 0,7
'1

1,8 2,3

j'

1,2 1,6

1,2 0,9

1,0 0,8

0,8 0,7

0,7 0,6

Vakolatlan falvastagság, m

Mészhomoktégla fal Külso fal egyoldalt vakolva Külso fal kétoldalt vakolva kivül hézagtömítéssei Belso fal belül vakolva,

0,1210,25 ' 0'381_0'51--~641 0'7,710:90- 0,12 3,4 2,33 1,8611,5 1,28 1,16 0,93 2,9 3,1 1,86 1,74 1,4 1,16. 1,05/0,93 2,56 112,2 1,4 I 1,16 1,05 0,93 0,8 I II! _1..!~'1_~,050,93/ 0,8 _ , 2,7 2,2 -~

~Ol5
2,0 1,9 1,6

! I

O,3~_1=-0,51i_0,64 I 0,77 1?,9O_ 1,6 1,3 11'1 11,0 I 0,8 1,5 1,2 1,2 1,0
I

l'

1,0 0,9
I

0,9 0,8

I
1

0,8 0,7
'

Salakbeton tégla vakolva Belso fal kétoldalt vagy csö- __ ~,441I ~861~

~II~- ~?-I~l~~.I~
I 11,5 1,3 11,2 1,0

Belso fal kétoldalt vakolva Külso falkétoldalt vakolva möszölt salakbeton fal

2,2 2,7

I

1,5 '11,4 1,05 0,8 0,8 ) 0,7 1,74 I 1,16 0,93 0,7 111;),6 2,3 1,9
I

0,9

0,8 0,7

1

0,7 0,6

I

0,5 0,6

1,5 2,56 2,1 2,2 I 4,9 1,86 2,4 3,6 O,SO 3,1 2,71,74 1,7 3,1 0,05 0,10 2,0 1,63 3,5 3,0 2,0 2,0 2,8 2,7 4,2 3,1 2,33 2,33 1,8 0,40 0,90 1,3 1,2 1,7 O! 0,50 2,2 0,60 0,70 0,80 1,5 gránit-, bazaltfalI 2,4 12,0 0,30 1,7 /1,4 2,7 0,15' 0,20 I0,30 II 4,1 13,50,50 0,05\ 0,10 0,40 I Külso fal egyoldalt fajsúlya 3,4 3,0 2,8 12,56 2,33 I 2,2 2,0 Porózus köfal. ha vakolva 3,6 homokk6-mészkö 3,1 12'560,30 0,40 i 0,50 10,60 I 0,70 0,80 10,90 fal

~'~~I

-----------4,21,6 2,8 1,2 1,7

Vakolatlan falvastagság, m

.--~~---2,3 '2,8 2,9
I

------\---I----r---I--

-2:41"'2,0--1'81 ~

2,0 2,5 2,6

I

1,8 2,3 2,4

I

1,6 2,1 2,2

"l,4

1,4 1,3 1,9 1,8 2,0 11,9
I

"'l,3

92

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

5-3. táblázat folytatása 1,05 0,05 2,1 0,9 1,4 2,9 3,7 2,7 2,3 1,6 2,5 2,1 1,45 1,74 2,0 4,4 1,75 2,7 2,0 3,1 3,5 1,7 0,12 2,8 2,1 2,33 1,7 2,56 3,0 2,44 3,26 1,9 1,86 1,74 2,9 3,1 3,6 2,8 1,65 2,2 2,6 3,2 J,41,45 -I 1,15 ,8 mmfalvastagság falvastagság 4,4 2,2 2,7 1,34 1,57 3,1 4,1 3,84 3,6 4,0 2,5 1,85 2,4 2,9 1,35 1,7 3,3 2,2 0,18 1,35 2 0,07 0,06 1,5 1,9 0,10 0,08 2,56 4,65 mm 0,05 1,63 1,5 0,12 1,6 0,085 0,06 0,07 kcal/m'h 4,2 2,8 2,12,0 0,87falvastagság 1,86 0,87 0,20 1,7 5,1 0,75 0,20 1,0 0,33 1,8 0,12 1,12,40,15 0,085 1,86 2,9 0,33 0,95 3,6 0,15 1,74 2,44 0,18 1,16 3,43,1 m falvastagság 0,10 0,07 m falvastagság 1,35 1,25 I vakolvahoszigetelve, I kétkétoldalt fal, 65cm0,82hoszige- 2,1512.04 oldalt kétoldaltvagyvastag 0,75 vakolvacmvakolva I abofelülettelvakolvavastag, 0,781-1-1,05 \1,00 0,95 Külso falI lapokkal magorszült 10lyukkal, lemezzel kétoldalt nyers szivacs sen, lit-,cm téglavastagsággal heraklittelve, másikon 0,67 I vakolva 0,031 I 0,04 0,03 [ 0,041 0,05 0,9 0,86 0,05 I 0,07 3,26 2,8 Vakolatlan falvastagság, m 12'44

lt ge-

~~I---0'101-1-

--- -----

-------

----

oC

-II

Hoátbocsátásitényezo,k 0,081~

HOVESZTESÉG-SZÁMíTÁS

STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

93

5-3. táblázat folytatása
Hoátbocsátási tényezo, k Megnevezés W/mIK kcal/m'h oC I

_-----1,1 1,7 1,74 2,0 2,11,3 va- falvastagságfalvastagság 1,50,12,95 0,6 O, IS 2,44 1,3 1,6 0 kétoldaltIS m falvastagság, falvastagság 0,380,95 0,5 1,5 0,32 1,86 0,32 1,I 0,15 0,9 0,25 0,28 m , 0,15 m m 0,38 1,05 0,25 1,22 0,28 1,86 0,12 1,3 O, 1,5 lattal alumíniumhornyos és átkötve,szigetelolemez cm vakolva beiktatásávalüreggel 2,5 és 1 menes 10X 22sor 10vastag, cm fólia bekészült fal,kétoldalt borítva eresztéses méterenként mm es kolva sártapasztással beparafalemezzel légréssei Salakbetoncm-esfenyodeszkából vastag Vályogfal 112 zárlécváz
..

_.Üreges falak

----

------_._--~----- --_

5-4. táblázat. Tetoszerkezetek és födémek hoátbocsátási tényezoi
Hoátbocsátási Megnevezés tényezo. k

5-4. táblázat folytatása
Megnevezés

I Hoátbocsátásikcal/ml hOC W/mIK I tényezo, k
5,8

W/m'K

Ikcal/m'~

Tetok Zsaluzás és hézagtömítés nélküli, lécvázra rakott cserépteto Zsaluzás és hézagtömítés nélküli, lécvázra rakott horgany. alumíníum vagy rézlemez teto Ua., mint az elozo ketto, de a szarufák alsó oldalára szegezett 1,8 cmes deszkázattai, azon 2 cm-es nádvakolással, 12 cm-es zárt légurrel 11,6
10

11,6

10

1,86

1,6

Zsaluzás nélküli cserépteto hézagtömítéssei Ua., de a szarufák alsó oldalára szegezett 1,8 cm-es deszkázattai, azon 2 cm-es nádvakolattal 12cm-es zárt légurrel Lécvázra szegezett természetes vagy mapala fedés Ua., de a szarufák alsó oldalára szegezett 1,8 cm-es deszkázattal, azon 2 cm-es nádvakolattal, 12 cm-es zárt Iégúrrel

5

1,6 7

1,4

6

5,1

4,4

94

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

5-4. táblázat folytatása
Megnevezés I Höátbocsátásikcal/m'-h·Ck Wim' K I tényezo,

5-4. táblázat folytatása
Höátbocsátási tényezo, k Megnevezés W/m'K

--

kcal/m'b·C

cm-es hézagokkal rakott deszkázatra szegezett természetes vagy múpala fedés Ua., de a szarufák alsó oldalára szegezett 1,8 cm-es deszkázattaI, azon 2 cm-es nádvakolattal, 12 cm-es zárt légürrel 1 cm-es hézagokkal rakott deszkázaton bádogfedés Ua., de a szarufák alsó oldalára szegezett 1,8 cm-es deszkázattaI, azon 2 cm-es nádvakolattal, 12 cm-es zárt légürrel 1 cm-es hézaggal rakott deszkázatra szegezett természetes vagy mQpala fedés egy réteg kátránypapírral Ua., de a szarufák alsó oldalára szegezett 1,8 cm-es deszkázattaI, azon 2 cm-es nádvakolattal, 12 cm-es légürrel (zárt) A szarufák külso oldalán 2,5 cm vastag, hornyolt beeresztésü vagy hullámos zsaluzás és ezen cserép- vagy hullámlemez fedés (léceken), hézagtömítés nélkül kátránypapír és bádog- vagy palafedés kétszeres kátrány papír vagy egyszeres kátránypapír és awn léceken cserép-, pala-, vagy bádogfedés 3 réteg kátránypapír, facementtel bevonva, 6 cm-es homok- és kavicsfeltöltésseI A szarufák belso oldalán 2,5 (vagy 1,8) cm vastag hézagmentes zsaluzás 1,5 cm vakolással és ezen cserép-. sima vagy hullámlemez fedés tömítetlen hézagokkal a szarufák között semmiféle kitöltés nincs a szarufák között 6 cm vastag anyagkitöltés van a szarufák között 12 cm salakbeton kitöltés van A szarufák külso és belso oldalán zsaluzás, ezek között a szarufák magasságának megfelelo zárt levegoréteg, a külso zsaluzás 2,5 cm vas-

4,6

4

1,4 6,8

1,2

5

1,5

1,3

4,1

3,5

tag hézagmentes deszkából, kátránypapírral, fémlemez. cserép vagy palafedéssel. a belso zsaluzás pedig 1,5 cm vastag nádvakolattal 1,8 cm vastag deszkazsaluzással 2,5 cm vastag nádvakolattal 2 cm vastag gipsztábla, tömített hézagokkal 4 cm vastag gipsztábla, tömített hézagokkal Pala-o ill. cserépfedés lécezésen, szarufák alsó felületére szegezett 5 cm vastag szolomít lemezzel, alsó 1 cm vastag vakolattal, 12... 15 cm-es I légrés, törekkel lazán kitöltve Vasbeton lemez kátránypapírral borítva, hoszigetelés nélkül 5 cm vastag vasbeton lemezzel 7 10 cm vastag vasbeton lemezzel Vasbetonlemezfedés 1,5... 2,5 m bordaosztással, 3 réteg bitumenes lemezzel (négyszeresen ragasztva), 1 cm vastag gyöngykavics bevonattal

1,5 1,4

1,3 1,2

1,5 1,4

1,3 1,2

0,6

0,5

1,4

1,2

I
I

4,3 4,2 3,7

3,7 3,6 3,2

3,6 3,3

3,1 2,8

3,0

2,6

10 cm vastag vasbeton lemezzel I 5 cm vastag vasbeton lemezzel Vasbetonlemezfedés 12".15 cm vastag salakbetonnal hoszigetelve, rajta 4 cm vastag betonaljzat, kátránypapírral borítva, 1 cm vastag gyöngykavics bevonattaI 5 10 cm vastag vasbeton lemezzel Ua., mint az elozo, de a hoszigetelo réteg 3.,,5 cm vastag koszivacs lap 10 cm vastag vasbeton lemezzel I 5 cm vastag vasbeton lemezzel Hill-palló. merevítobordák között 1,5 cm-es vasbeton lemez, 6 cm-es koszivacs lappal, hoszigetelve, 3 réteg bitumenes lemezzel, négyszeresen ragasztva, 1 cm vastag gyöngykavics bevonattaI I Kószivacs palló 6 ... 8 cm vastagságban, rajta 4 cm cementsimítás és 4 mm plasztikus bitumenes szigetelés
I

3,5 4,1

3,5 3,0

2,3

2,0 2,1 2,3

2,0 1,8

2,6 2,9

2,5 2,2

3,1 2,1 1,6

2,7 1,8 1,4

3,1

2,7

2,9

2,5

HOVESZTESÉG-SZÁMÍT 5-4. táblázat folytatása
Megnevezés

ÁS STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

95

5-4. táblázat folytatása
Höátbocsátási tényezo, k

I Hoátbocsátási I kcal/m'hoC W/m'K tényezo, k

Megnevezés

---kcal!
wlm'KI

I.m'hoC I wlm'KI II. m'hoC

kcall

Koszivacsból készülo, 6 cm vastag tetöelem 20 ... 40 cm-enként 2 cm-es átmeno vasbetétes hézaggal, 87..• 208 cm-enként átmeno 12/15-ös vasbeton bordával Ua., mint az elozo, de 6 cm-es válaszfalJapból készítve 6 cm-es koszivacs palló 2 m-es támaszközig Ua., de rajta 3 cm-es beton, ékittel 8 cm-es koszivacs palló 2,8 m támaszközig Ua., de rajta 3 cm-es beton, ékittel Miskolczy-Csernoch-elem 6 cm-es koszivacs lappal Ua., de rajta 3 cm-es beton ékittel Miskolczy-Csernoch-elem 6 cm-es válaszfallappal Ua., de rajta 3 cm-es beton, ékittel MÚkolczy-Csernoch-elem 8 cm-es koszivacs lappal Ua., de rajta 3 cm-es beton, ékittel WIl-elem. 1,5 cm-es vasbeton lapon, 4 cm-es koszivacs lappal Ua., de rajta 3 cm-es beton, ékittel mIl-elem. 1,5 cm-es vasbeton lapon, 6 cm-es koszivacs lappal Ua., de rajta 3 cm-es beton, ékittel ffill-elem, 1,5 cm-es vasbeton lapon, 8 cm-es koszivacs lappal Ja., de rajta 3 cm-es beton, ékittel ffill-elem. 2 cm-es vasbeton lapon, koszivacs nélkül Ja., de rajta 3 cm-es beton, ékittel 'Jvegtetö 5... 6 mm-es zsinór-, ill. drótüvegbol, 50 cm-es, ill. 90 cm-es beosztásban, átmeno T vasbordákkal, ragaccsal szigetelve Ja., mint az elozo, de alsó kötél és felso bádogsapka lezárással 'Jvegtégla tetofödém 20/20 cm-es légréssel, egybehegesztett, összesen 4,8 cm vastag elemekbol, 3,5 cm vastag vasbeton bordákkal "etó/ödém cserépbol képzett, elore gyártott tetoelem, szelemenekre helyezve 200 ... 220 cm beosztással

3,8 4,6 3,5 2,9 3,0 2,6 3,5 2,9 4,2 3,5 3,0 2,6 3,8 3,1 3,4 2,9 2,9 2,6 5,6 4,4

3,3 4,0 3,0 2,5 2,6 2,2 3,0 2,5 3,6 3,0 2,6 2,2 3,3 2,7 2,9 2,5 2,5 2,2 4,8 3,8

Födémek Az I. számú függoleges sorban megadott tényezok arra az esetre vonatkoznak, amikor a hoátadás alulról felfelé megy végbe, vagyis a födémszerkezet fölött levo helyiség hidegebb, az alatta levo pedig melegebb. A II. számú függoleges sorban megadott tényezok arra az esetre vonatkoznak, amikor a hoátadás felülrol lefelé megy végbe, vagyis a födémszerkezet fölött levo helyiség melegebb, az alatta levo pedig hidegebb. PorFddém Gerendákon 2,5 cm vastag deszkaboritás tömített héI 2,4 zagokkal Gerendákon 3,5 cm vastag deszkaborítás tömített hé-

2,1

2,0

I

1,7

5,8 5,8

5,0 5,0

3,8

3,3

3,4

2,9

za~okkal Borított gerendafödém A gerendák 14... 26 cm magasak, tetejüköndeszkaborítás tömített hézagokkal, alsó oldalukon vakolattartó deszkázat és nádvakolás úgy, hogya gerendák között 14... 26 cm vastag záró légtér keletkezik, ha a felso deszkaborítás 1,8 cm vastag Borított gerendafödém sülyIyesztett szigetelésseI. Gerendamagasság 26 cm, a tetején 3,5 cm vastag deszkaborítás, a gerendák között deszkalezárásra vakolt kitöltés, alull ,8 cm vastag deszkazsaluzás nádvakolással a kitöltés 10 cm vastag agyagréteg a kitöltés 10 cm vastag homokréteg a kitöltés 10 cm vastag salakréteg Vasbetonfödém Vasbeton födém burkolat nélkül, cementsimítással: abetonfödém 7,5 cm vastag abetonfödém 10 cm vastag

i

2,1

1,8

1,74

I

1,5

I

1,4

1,2

1,16 I 1,0

I

0,8 0,8

0,7 0,7 0,6

0,7 0,7 0,6

I

0,6

I 0,6
I

I

0,7

0,5

I I

3,5 3,3

3,0 2,8

2,6 2,4

I

2,2 2,1

96

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

5-4. táblázat folytatása
Hoátbocsátási Megnevezés tényezo, k Megnevezés

5-4. táblázat folytatása
Höátbocsátási tényezo, k
I

1.
-WI m 'KI m2hoC kc~lwl

II.
m 'KI m2hoC kcall

W/m'K

kCaiI i(caf/ I mih oC I W/m'K!II.m'hoC 1.
I 2,4
I

abetonfödém 15 cm vastag abetonfödém 20 cm vastag Vasbeton födém terrazzó vagy 3 mm vastag linóleum burkolattal: abetonfödém 7,5 cm vastag abetonfödém vastag abetonfödém vastag abetonfödém vastag 10 cm

2,8 2,6

I 2,2
I

I 1,9
I

2,2

2,1

1,8

3,3

I

2,8

I

2,4

I

2,1

3,0 15 cm 2,7 20 cm 2,4

I

2,6

I

2,3 2,1 2,0

I

2,0 1,8 1,7

, 2,3
I

I
I

I
I

2,1

Vasbeton födém 7,5 ... 20 cm vastagságban, 7,5 cm a lemez, 20 cm a borda, a párnafákon 2,5 cm vastag deszka borítás, a pámafák között kb. 20 cm salakfeltöltéssel Vasbeton födém 5... 10 cm vastagságban, tartógerendákkal vagy megerosítobordákkal, avasbordák közötti tér 10 cm vastagságban üreges téglával vagy üreges salakbeton téglával kitöltve 15cm vastagságban ugyanígy kítöltve A bordák közötti tér kitöltetlen, és a bordák alsó részére erosített bordaszerkezeten levo vakolással le van zárva Tég/afödém Üreges téglafödém simítással cement-

~9 I ~8 I ~8 I O~

2,2

I

1,9 I 2,1 1,6 I

I

1,8 1,5

1,9 I

1,7 I

2,1

I

1,8

I

2,0

I

1,7

1,7

I

1,5

I

1,6

I

1,4

Üreges téglafödém gipszsimítással és 3 mm vastag linóleumborítással Üreges téglafödém párnafákon deszkaborítással, feltöltéssel, 35 cm szerkezeti vastagsággal Téglaboltozat vastartók között, 12 cm vastagságban, a mélyedések kitöltve terazzó burkolattal aszfaltburkolattal gipszsimítású linóleum burkolattal parkettburkolattal Betonpadló közvetlen a föld felületén bármely vastagságban Mezogazdaságijödémek Sárléc födém látható fagerendán elhelyezett, hasított lécekre alul-felül tapasztott, 12 cm-es sározással Élre állított pallókon (1 m-es osztással) 5 cm-es szolomit lemez burkolat alsó vakolattal Elore gyártott vasbeton ge- I rendákon (1 m-es osztássai) elhelyezett 5 cm-es szolomit burkolat, 3 cm-es felso betonsimítással Elore gyártott vasbeton gerendákra helyezett 6,5 cm-es elore gyártott téglapalló, sározással Ua., mint az elozo, de 5 cm-es vasbeton lemezzel Ua., mint az elozo, de 3 cm-es alsó szolomit lemez burkolattal, alsó vakolással, felso sározás nélkül, de 20 cm-es légréssei

I

1,6 ,

I

1,4

I

1,5

I

1,3

1,05 I 0,9

0,9

I

0,8

2,1 2,0

I I

1,8 1,7

1,6 1,7 I

1,5 1,4

1,16 1,9 I

1,0 1,6

1,05 1,3 1,5 I 0,9

2,3

I

2,0

3,6

I

3,1

1,1

I

0,95

1,05 I 0,9

3,3 3,8

I I

2,8 3,3

I
1,16
1

1,0

HOVESZTESÉG-SZÁMÍT

ÁS STACIONÁRIUS 5·4. táblázat folytatása

FELTÉTELEK

ESETÉN

97

Megnevezés

Vasgerenda födémek Vasgerendák közti poroszsüveg boltozat, ]2 ... ] 5 cm vastag, ] m-es gerendaosztássai, 2,5 cm alsó vakolással, 13 cm salaktöltéssel

1,3
1,1

·],16 1,0

],0 0,85

],2 1,0

1,45 1,25

0,8 0,7

Vasgerendák közti 10... 1] cm boltozat nagylyukas lapokból, 1,3 m gerendaosztássai, 15 cm salaktöltéssel Vasgerendák közti vasbeton lemez 8 ... 12 cm lemezvastagságga], ],5 ... 2,5 cm-es gerendaosztássa], 1 cm a]sóvakolással, ]7 cm salaktöltéssel Mono/it vasbetonfödémek Alulbordás monolit vasbeton födém 7 ... 12 cm vastag vasbeton lemezzel, ], 2, 5 m-es gerendaosztással, 5 cm feltöltéssei Alulbordás monolit vasbeton födém, mint az elozo, de csupán 2 cm-es cement-simítással Felülbordás monolit vasbeton födém 6 cm lemezvastagsággal, ] m-es gerendaosztássai, 22 cm salaktöltésse], 1 cm alsó vakolással Téglabetétes vasbeton födém, 22 ... 24 cm téglabetét-vastagsággal, 4 cm salaktöltéssel, 1 cm alsó vakolással Elore gyártott födémek Típusgerendák közti 12 cm vastag téglaboltozat, 2,5 cm-es vastagságú alsó vakolással, 13 cm salaktöltéssel Típusgerendák közti 5 cm vastag vasbeton lemez, alsó 1 cm salaktöltéssel
• A felso sor mértékegysége Wim' K Az alsó sor mértékegysége kcal/m' hOC.

],16 1,0

1,] 0,95

0,9 0,8

1,1

0,95

1,34 1,15

0,76 0,65

]1 cm salaktöltéssel 0,76 0,65 cm salaktöltéssel 0,73 0,63

II

1,2* 1,05

],16 1,0

1,5 1,3

1,4
1,2

1,] 0,95

1,4 1,2

1,7 1,45

],0 0,85

0,93 0,8

],45
1,25

2,0 1,7 2,44 2,]

1,74 ],5

],6 1,4

],74 ],5

2,33 2,0

3,4
2,9

0,93 0,8

0,87 0,75

2,33 2,0

1,4 1,2

1,3

], ]

1,05 0,9

1,3 1,]

1,57 1,35

],0 0,85

0,93 0,8

],34 I.I5

],5 1,3

],4

],3

],2

],]

1,45 1,25

1,86 1,6

],1 0,95

1,05 0,9

1,57

],35

],4 ],2

],34

],]5
1,05 0,90

],16 1,0 1,0 0,85

1,33 1,14
1, l

1,6
1,4

1,0 0,85 0,87 0,75

0,93 0,8 0,8 0,7

],4

1,2

],]6
],0

0,95

1,34 1,15

],]6
],0

9 Az épületgépószet kézikönyve

98

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

5-4. táblázat folytatása

Meanevezés

Típusgerendák közti 50 cm-enkénti fiókgerendákon 6 cm-es válaszfallap, a fiókgerendák fölötti vasbeton ékkel, 12 cm-eszárt légtérrel, alsó feszített kettos nádszöveten vakolattal, 10 cm salaktöltéssel Típusgerendák közti boltozat, 90 ... 95 cm gerendaosztással, 6 cm-es válaszfallapokból, 1 cm alsó vakolattal, 10 cm ivmagassággal, 13 cm salakfeltöltéssei

1,1 0,95

1,05 0,9

0,8 0,7

0,93 0,8

1,05 0,9

0,76 0,65

0,7 0,6

0,93 0,8

1,3 1,5 Típusgerendák közti laptéglaboltozat, 40 cm-enként 1 álló sorral, 1 cm alsó vakolattal,5 cm ívmagassággal, 16 cm salakfeltöltéssel Tipusgerendák közti vasbetétes téglapalló, 6,5 cm vastag vasbeton lábakon, 5 cm salakfeltöltéssel, 30 cm-enkénti 5 cm-es vasbeton hézaggal Tipusgerendák közti vasbetétes téglapalló, 6 cm-es válaszfallapokból, vasbeton lábakon, 5 cm salakfeltöltéssei, 45 cmenkénti 5 cm vasbeton-hézaggal, 1 cm alsó vakolással

11,4 1,2

1,16 1,0

1,34 1,15

1,6 1,4

1,0 0,85

0,93 0,8

1,4 1,2

1,34 I 1,3 1,15 I 1,1

1,05 0,9

1,16 1,0

1,4 1,2

0,93 0,8

0,87 0,75

1,2 1,05

2,2 1,9

2,1 1,8

1,6 1,4

1,9 1,65

2,9 2,5

1,34 1,15

1,2 1,05

2,1 1,8

2,2 1,9

2,1 1,8

1,6 1,4

1,9. 1,65

2,9 2,5

1,34 1,15

1,2 1,05

I I

2,1 1,8

• A (elso sor mértékegysége Wim' K Az alsó sor mértékegysége kcal/m' h oC

HOVESZTESÉG-SZÁMÍT

ÁS STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

99

5-5. táblázat. Nyílászáró szerkezetek 5-5. táblázat folytatása hoátbocsátási tényezoi I yílászáró Tetotér4,54,1..,3,5 8,73,57,63,0kétszeres megnevezése felé kétszeres üvegezés Szabad Felülvilágító kétszeres kétszeres egyszeres üvegezés 3,5 ható.5,2egyszeres...üvegezés k 2,0 3,5 ..tér csak 8,1...7,0 N3,5 6,0 2,5 nyíló, üvegezésegyszeres7,0 5,5 4,1...3,5 2,5 4,7 4,0 .....4,5egyszeres különlegesen7,5 ... 6,5 ... szerkezetekre alkalmaz- kirakat, kétszárnyú üveg 4,5, 4,1...3,5 6,47,0 ... 6,5 5,8 .. .4,1 7,0 6,5 ...... 4,7 8,7 ......6,46,4 jól ... 4,5 ....4,04,7.4,1 fatokos, 2,32,38,72,97,6 6,0 3,0 ... 6,0 étszeres vastokos 4,1 5,2 3,5 5,0 3,~ 4,1...2,9 ...8,1...7,0 7,5 5,5 5,2felé 7,6 7,6 kapcsolt tömitett 2,0' 3,0 4,1 3,5 4,1 egyszeres kapcsolt egyszeres kétszárnyú 6,5 A kisebb érték 7,6 5,5 Belso I kcalfm'hoC l' W/m'K fa I tokos, egyszeres 7,0 Ikcal/m'hOC I Wfm'K I Hoátbocsátási tényezo, k I 6,0I I I Hoátbocsátási tényezo, k 15'2 ... 4'714'5 .. .4'0

5-6. táblázat. Hoátadási tényezok értékei határolószerkezeteken
WA kcal 20 5 7 10 W 0,11 0,045 0,05 0,1709 0,090 0,10 0,095 0,14 A határolószerkezetnekIlo; mozgásban levo, hidegebb közeggel érint- 23 határolószerkezetnek nyugalomban levo, mclegebb közeggel érinthidegebb 5,8 10,5 0,125 8,0 melegebb érinthatárolószerkezctnek határolószerkezet felületének helyzete közeggel kcal 11,5 _~eciproka, Hoátadási tényezo m2hoC esetén felülrol lefelé mislefelé irányuló hidegebb vízszintes hoáramlás vagy alulról irányú irányuló hoáramlás esetén síkján, felülrolm'K felfelé m'hoC kezo sikján, vízszintes sebességuvagy hoáramlás esetén légmozgás esetén sikján felületén, 2 irányuló Ihoterjedés esetén levegovel érintkezo
m2K

-

--

Hoátadási o; tényezo,

---

9*

100

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

5-7. táblázat. Hotechnikai anyagjellemzok tervezési értékei
SI mértékrendszer Technikai mértékrendszer

Halmazsuru-

HoFajho, kJ kgK

Anyag

ség, e,
kg

c,

vezetési tényezo,
A,

sékletHömérvezetési tényezo,

W

a,

mK

Betonok Vasbeton Kavicsbeton Kohóhabsalak beton

s'
m'

-----I
b,

tényez·o .P~r3;-, ." HOelnYe~:-I--, '-' ------" dtffuzlOs Falho,
I

Ho~.
vezeteSJ

sékletHömérvezetési tényezo

tényezo, Hoelnyelési

I

Páradiffúziós tényezo.

S,

tényezo,

lj,

i

kcal c,

tényezo,

k~~l

a,

S, ----1---: 1
b,
I

lj

10-'1

kJ ;;';;/~K

W m'K

1-1\-·10-,1 11m 'C kg msPa 0,008 0,012 0,024 0,022 0,ü20 0,ü20 0,018 0,016 0,014
I I ,

---h oC

h'
m'
I I I
I

kcal, 10-,1Im' h'/pC

kcal m'h'C

I -~,mhtorr
I

2400 2200 I 0,84 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 0,88 0,88 0,88

1,55 1,28

0,771 0,694 0,331 0,356 0,378 0,397 0,456 0,428 0,442

1,766 II 15,0 1,536 I 13,0 0,607 0,677 0,831 0,754 0,900 0,977 1,054
I

0,20 0,20
.0,21

1,33 1,10

2,77 2,50 1,19 1,28 1,36 1,43 1,64 1,54 1,59

25,3 22,0
8,7

12,9 11,2 4,4 5,0 5,5 6,1 6,6 7,2 7,7

0,004 0,006 0,012 0,011 0,010 0,010 0,009 0,008 0,007

0,35 0,41 0,47 0,52 0,88 0,58 0,88 0,88 I 0,64 0,88 0,70
'1

5,2 5,8 6,4 7,1
l'

7,7

8,3
8,9

Sejtesített kohóhabsalak beton

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

0,30 I 0,35 ' 0,40 0,45 0,50 0,55
0,60
i

9,7 10,8
11,9

12,9 14,0 15,1

I

1450 1600 1750 1900

Duzzasztott agyagkavics beton (keramzit)

0,88 0,88 0,88 0,88

0,42 0,47 0,53 0,63

0,328 0,331 0,347 0,375

0,726 0,810 0,907 1,026

6,2
6,9 7,7

8,7

0,028 0,024 0,ü20 0,016

0,21 0,21 0,21 0,21

0,36 I' 0,40 0,46
0.541
i

1,18

10,4
11,6

1,19 1,25 1,35

13,0 14,7

5,3 5,9 6,6 7,5

0,014 0,012 0,010 0,008

750 900 1050 1200 1350 1500

I

Kazánsalak beton

0,96 0,29 0,96 0,35 0,96 i 0,41 0,96 0,47 0,96 0,52 0,96 0,58

0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,403 0,453 0,475 0,494

0,461 0,551 0,642 0,733 0,824 0,914 0,831 0,907 0,991

II

3,9 4,7

5,5 6,2
7,0 7,8 7,1 7,7

0,044 0,036 0,032 0,028 0,024 0,ü20 0,024 0,022 0,ü20

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,21 0,21

0,30 0,25 I 0,35 0,40 0,45 0,50
0,48
I
I

1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
1,45

6,6 7,9 9,2 10,5

3,4 4,0 4,7 5,4

I I

11,8 13,1
11,9 13,0

6,0
6,7 6,1 6,6

0,022 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,012 0,011 0,010

I I I I I I

1,63
1,71

Tufabeton (bodrogkeresztúri)

1500 0,88 I 0,63 1400 0,56 1600 I 0,88 iI 0,70

0,54 0,60

8,4

1,78

14,2

7,2

1300 0,96 1400 0,96 1500 , 0,96
j

0,51 0,58 0,65 0,40 0,47 0,58 0,70 0,12 0,14 0,16 0,20 0,09 0,12

0,408 0,431
0,4S0

0,803 0,886 0,970 0,663 0,775 0,928 1,061 0,202 0,258 0,307 0,370 0,181 0,230

6,8 7,5 8,2 5,6 6,6 7,9

0,028 0,024 0,020 0,044 0,040 0,036 0,032 0,064 0,056 0,048 0,040
1

0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27
i
1

0,50 0,56 0,441'
I

1,47 1,55
I

11,5 12,7 13,9
I
!

5,9

6,5
7,1

0,014 0,012 0,010 0,022 0,ü20 0,018 0,016 0,032 0,028 0,024 0,ü20 0,013 0,008

Téglatörmelék beton

1200 1400 1600 1750 300 400 500 600 300 400

0,92 0,92 0,92 0,92 1,17 1,17 1,17 1,17 1,13 1,13

0,356 0,361 0,394 0,433 0,331 0,297 0,278 0,281 0,272 0,258

9,0
1,7

0,34 0,40 0,50 0,60 0,10 0,12 0,14 0,17 0,08 0,10

1,62 1,28 1,30 1,42 1,56 1,19 1,07 1,00 1,01 0,98 0,93

9,5

4,8
5,7

1

11,1 13,3 15,2 I
2,9 3,7

6,8
7,7 1,5 1,9

Perlitbeton

2,2 2,6
3,1

4,4 5,3
2,6 3,3

2,3 2,7 1,3 1,7

Bitumoperlit

1,5 2,0

I

0,026 0,016

HOVESZTESÉG-SZÁMÍTÁS

STACIONÁRIUS 5-7. táblázat folytatása

FELTÉTELEK

ESETÉN

101

surú-

-- 2,51 --W 'g kgK m' '10-' c. tenyezo, kl, tényezo W I 0,21 Homokfeltöltés rostokra töltés lemez farost rostok irá-2,8 I 0,056 0,19 tésu rolegesen me perlit (keramzit) meagyagkavics nyában (hoszigete]o) Fenyofa Fajho, kl v~zete~,l ________ vezetési A, a' HHomér-

mhtorr 0,191 1,170,671 650 0,160 0,30 0,35 5,89 0,20 6,15 0,83 0,880,484 400 0,016 0,032 0,028 0,458 4,0 2,4 1,65 0,754,36 550 0,29 0,052 0,45 0,480 5,12 3,56 0,19 0,133 0,45 0,46 4,30 1,591,451600 0,105,20 0,09 0,016 ],467,14 0,272 1,70 0,847,9 0,50 6,46 0,750,572!240 0,960,359 280 0,49 0,081 0,047 0,011 2,32 0,080 1,13 1,08 0,081 0,046 0,192 0,277 0,200 0,405 0,533 0,417 0,23 1,26 1,46 2,340,363 700 2,720,200 750 2,260,900 I1500 2,510,715 80 4,185,14 2,49 2,22 3,64 0,36 0,]18,19 0,34 0,40 0,108 0,024 0,103 0,111 0,106 0,088 0,258 0,69 0,93 0,83 0,54 0,56 0,65 6,00 4,86 2,89 2,58 10,11 6,93 4,91 0,22 5,71 0,036 0,072 10,37 0,724 0,8812,88 800 0,022 0,431 3,3 1,55 0,21 0,328 0,447 0,551 4,7 6,4 3,06 0,022 0,39 0,044 0,026 0,403 10,25 0,75 5,95 0,419 2,629,62 0,25 0,26 3,70 0,008 0,13 0,11 0,028 0,ul0 0,ü20 0,014 0,125 0,98 0,38 0,507 7,26 0,58 0,433 12,65 7,51 0,883 1,58 1,170,38 ' 18001,73 séklet0,813,8 0,052 0,21 0,096 0,045 0,070 0,180 0,24 0,092 0,u35 0,220 0,100 0,506 0,160 0,080 4,55 0,28 0,96 2,12 0,57 2,70 0,131 2,22 3,05 0,148 0,318 0,155 1,59 5,14 0,82 1,00 1,50 1,92 1,82 2,654,88 0,044 0,16 0,]92,87 0,14 0,10 0,23 0,31 0,20 0,098 0,038 0,018 0,048 0,076 0,019 0,104 0,090 0,032 0,231 6,57 5,16 0,37 0,40 0,60 4,23 7,64 4,11 3,08 0,341 0,498 0,304 0,706 0,008 0,39 0,21 0,18 0,94 0,067 0,111 3,53 0,12 Pára-g .tényezo, I O~. "

tényezo tényezo diffúziós -- tenye~o, kgOC --kcal c, m' ' 0-' tenyezo, ~~ kca!__ 8, Hoelnyelési m2h1/20C m2hoC I C, S, I SISmértékrendszer Technikai mértékrendszer d~ffuZIC?s Fa]ho, I v~zete~,l vezetési b Hoelnyelési 6, kcal A, la' HomérP' I Ho I

tényezo,

--'10-'

. a,ra.-

. "

~.

séklet-

--

I

_1

102

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

5-7. táblázat folytatása
I2,30 0260 0,39 0,584 1,41 0,69 0,ü35 0,198 0,170 0,111 4,95 0,44 8,37 1,000,72 0,040 0,8422,70I0,208 Ct 1,382,20 0,925 0,186 0,027 1,05 0 0,20 80 0,015 0,ü30 0,090 0,610 4,10 2,06 0,52 3,87 0,250 0,23 1,08 0,477 0,84 3,31 0,21 0,018 0,292 0,452 1,05 1,800,40 100 0,75 0,043 0,037 0,044 0,052 0,026 0,139 0,98 0,87 0,43 0,103 950 1,65 0,50 0,026 0,24 3,91 1,29 0;753,72 I0,029 0,841,04 I0,026 0,89 0,57 3,49 0,04 0,042 0,055 0,070 0,144 0,0001 0,45 6,300 0,48 9,23 0,019 0,18 1,12 0,057 400 0,144 1,44 1,36 0,756,48 I0,40 0,58 0,64 0,52 0,048 0,378 0,120 0,130 0,065 0,365 0,361 0,61 0,088 0,20 1,26 1,01 0,071 0,042 0,015 1,40 0,68 0,036 0,453 0,062 0,200 0,169 0,031 0,79 0,094 0,100 0,122 450 1,34 0,847,58 250 0,080 0,52 0,081 0,038 1,841,74 0,045 4,27 0,002 0,961,14 I0,001 3,SO 0,047 0,147 0,33 0,053 0,058 0,530 0,480 6,87 0,53 0,%1,90 0,021 0,021 0,042 tényezo, 4,52 4,06 0,24 3,85 0,644 0,045 0,039 0,022 0,191 0,115 900 1,24 1,99 0,140 0,920,046~g,0,2900,22I 0,17 I 0,046 0,14 4,71 0,388 0,156 0,049 0,0002 1000 0,555 0,16 0,66 0,40 0,22 6,84 0,078 0,18 1,40 0,13 1,80 0,45I 1000 0,052 0,044 0,400 0,041 0,051 0,060 0,333 0,388 0,18 0,68 0,81 0,080 0,24 0,086 1,30 1,20 1,67,042 I 0,173,33 0,060 0,300 0,050 0,043 0,045 0,527 0,88 0,63 0,73 0,160 0,74 I0,41 0,078 0,26 0:315 0,036 1,63 tényezo, 0,040 tényezo, tényezó, tényezo, 0,11 I1,48 0,840,27 0,391 vezetési 0,050 4,50 diffUZlOSI Falho, vezetesI c, vezetési diffúziós . Fajho, vezetesI 2,00 I 0,76 maz-(gyúrt 0,18 Ho- 0,052 H~ln~,,!esl PáraHoH?mer- I H~lnye!esl . kek lemezek I I80., 130 Rieporit kötésu2,67I0,028 H?mer-a mlls1/2K pottermékek ásványi Igya lapok gya! fólia) 1,891 anyag 1,00 .. mK 0,0361 sekltt- I b, tenyezo S, msPa6, " Alfolkemény,mu- 0,163 I0,056a, anyagok5,481 0,43 ményekkezelt kgletileg 900 kcal k~l a, b, tenyezo S, 6, suru-'termé- 2,20 0,23 I 0,15 .. .... mhoC , seklet- m2h1/20C m2hoC ParaI m2K mhtorr 0,ü30 I I I 0,054 0,273 I 2,32 SI mértékrendszer 1,22 léktermékek I0,358 I 0,34 ! I Technikai mértékrendszer 0,20 °'751 I m' I kgK 0,61 - 0,30 . m' I 10kJ W -g_·IO·· kg°C -kcal kcal --g... '" I ...... - m' I 10-'
I I

-.

t

~

~

1

tényezo, I

HOVESZTESÉG-SZÁMÍTÁS

STACIONÁRIUS 5-7. táblázat folytatása

FELTÉTELEK

ESETÉN

103

Termonit m' 300 (hulIámpaÜveggyapotgrá-h'/' II0,023 11,09 I 2,04 falak nit, nálva) bazalt keményhab mények b, I Márvány, 8,82 oC s,mib 0,92 pír(torfóleum) imPJ:S:gnyek 0,ot0 oC
k&oC

a, -·10-' kiKa, kcalPára-& tényezo, c,kI0,046mhtorr m' vezetési kJ5,77 tényezo14, kcal A,0,26 m2s1/2K 210 Fajho, Hob, 0,058 1700 2,85 1,17W1,310,1160,37Hömér-. 0,87 0,05 0,84 0,66 1,01 1,131,78 I.0,596 0,97 1,84 1,62 0,61 1,763,32 tényezo, 0,050 0,10 0,116 0,11 0,040 0,06 1,44 1,46 1,67 0,82 1,37 0,040 0,25 0,32 0,045 0,039 0,37 0,044 1,21 1,65 1,92 0,880,336Pára-15 c,vezetési 0,042 0,230 0,046 0,73 3,10 0,21 4,30 3,60 0,250 4,90 4,20 8,00 0,57 0,014 0,04 0,780 0,007 0,140 0,348 0,065 0,070 1,15 2,80 séklet1,685,20 0,116 m2K diffúziós 0,093 21,90 1300 0,105 60 0,002 1,39 0,09 3,00 3,50 0,233 1,360 0,001 tényezo, 4,90 1,62 0,034 0,0006 0,841,06:-&--'10-' I 1,38tényezo, 0,046 Ho15,50 0,437 0,052 1,25 0,104 0,08 0,80 1,23 0,128 0,Q20 0,020 0,465 0,055 0,556 1,75 30,40 200 0,22 1,76 0,60 1,67 1,20 1,4617,302400.10-'IW 0,84tényezo, 0,029 30 0,034 0,002 1,780 0,42 6,40 2,10 1,420,0052800 S, kcal0,925 0,010 0,005 1,055 0,34 3,80 1,882,00 10,93mhoC 1,04 0,4j 0,46 0,001 40 0,0004 A,0,006 0,96 1,262,42 m'msPa 0,63 0,26 0,047 0,044 0,200 0,036 0,ü30 0,480 0,258 0,30 0,93 4,00 1,73 2,70 0,150 0,174 0,264 0,95 0,888,7I 165 0,300 0,037 0,350 0,290 0,018 0,032 0,148 0,074 2,225 0,24 1,25 1,30 0,079 0,72 0,058 0,130 0,28 1,41 0,119 1,70 0,83 1,58 0,003 0,028 0,056 0,169 42,80 0,27 25,5 0,40 2,98 0,216 0,191 2,73 3,10 0,83 0,84 Fajho, Hoelnyelési 0,582 0,91 0,070 0,110 1,51 0,100 0,010 0,025 0,093 0,333 0,392 0,227 0,167 0,42 0,20 10,3 2,45 2,96 0,196 135 18,0 2,12 1,39 2,14 0,266 0,22 0,001 0,040 0,0451,43 0,051 0,52 0,012 0,006 11,32 0,45 0,79 2,04 1,57 3,24 1,420 1,110 0,35 0,21 0,50 1,24 5,10 0,020 0,016 0,361 0,347 0,33 8,30 0,41 7,10 0,496 0,099 0,113 tényezo, 0,171 550 0,206 I160 0,124 0,169 0,024 0,029 750 0,044 vezetési 0,63 0,035 350 0,086 0,363 2,45 0,029 0,579 0,92 0,142 0,044 ~, Q,71 0,225 115 4,81 2,80
I

-

--

--

SI h diffúziós mértékrendszer vezetési ~, Homér- Technikai mértékrendszer

0,097

I 0,83

I

kcal

104

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

5-7. táblázat. folytatása
SI mértékrendszer
, ,

Technikai

mértékrendszer

1,

suru- I F aj"h-0,
~:~~

T

Anyag
1,

seg,

I

c,

vezetesI Ho~ _ tényezo,/ J., -WI' mK

I Homér-

I

vezetesI sékle~-_

--

Hoelnye!ési '- __ lényezo

Páratenyezo, diffúziós

Ho~,.
I

sékletvezetési Hömér' abi m' tényezo,
I

tényezo
__ ' Höelnyelési , kcal S, kcal
I

Páradiffúziós 6, g tényezo, m hlorr

Fajho,

c,

v~zete~,l " kcal J., tenyezo,

I ~
,

I':~
I
'

tényezo, a, 10-' m

8-1,055 0,696 0,527

-'-kJ m's'/'K

b,

['

"--

S,

g 6,
msPa

I k oC kcal
g

I m'K W I

---10-' I
I

mhoC

\

h"

10-'

I';;-'h;;'~I ;;;.;-,,~
I
32,55 22,00 11,48
i

I

I

I

I
2,28 1,54 0,80 0,22 0,22 0,50 2,00 1,10 0,50 3,79 2,50 1,89

nehéz Termésko fal könnyu közepes

I

2400 1200 2000

0,92 2,10 0,92

2,32 1,28 0,58

16,60 5,86 11,20

i

I

13,0 19'41' 6,8

0,ü20 0,028 0,012

0,006 0,ül0 0,014

l'

jalazóblokk Tégla és I Kis méretu .•.. I tomor, ege- I
l'

I I I

I

tégla tett agyag-

I 1700
I ,

1730

Tömör mész- i homoktégla 11800 1800 Kevés Iyukú égetett agyagtégla (A, Al' A2 jelu) 1450 1500 Sok Iyukú égetett agyagtégla (CI jelu) 1220 1280 Üreges égetett blokktégla B 25 jelu 1130 1220 B 30 jelu 1400 1460 Válaszfaltégla 1320 Padlásburkoló tégla 1290 Falburkoló tégla 1800 Klingertégla 2050 Tufabeton falazóblokk TB 25 jelu 1100 1200 TB 35 jelu 1150 1250 TB 50 jelu 1300 1350

0,88 0'881 0,88 0,88

0,72 0,78 0,87 0,91
I I

0,481 0,511 0,550 0,572

1,040 I 1,089 1,173 1,200

8,8 9,3

0,032 0,ü28

021 I 0,62 0,21 0,67
I

,

1,73 1,84 1,98 2,06

14,9 15,6 16,8 17,2

'1'

I

I I

i

I

7,6 8,0 8,6 8,7

0,016 0,014 0,ül0 0,ül0

I

I

10,2 10,0

0,ü20

I 0,21

0,75 0,78

I

0,88 0,88

0,58 0,65

0,456 0,494

0,858 0,928

7,3 7,9

0,044 0,040

I

0,21 0,21

0,50 0,56

1,64 1,78

12,3 13,3

6,3 6,8

0,022 0,ü20

0,88 0,88

0,47 0,50

0,433 0,444

0,705 0,747

6,0 6,3

0,048 0,044

0,21 0,21

0,40 0,49

1,56 1,60

i
I I

10,1 10,7

!

5,2 5,5

0,024 0,022

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

0,40 0,45 0,57 0,64 0,52 0,50 0,93 0,93

0,397 0,456 0,464 0,497 0,450 0,442 0,589 0,517

0,621 0,726 0,838 0,907 0,782 0,754 1,215 1,298

5,3 6,2 7,1 7,7 6,6 6,4 10,3 11,0

0,052 0,048 0,048 0,044 0,036 0,044 0,028 0,016

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

0,34 0,42 0,49 0,55 0,45 0,43

1,43 1,64 1,67 1,79 1,62 1,59 2,12 1,86

8,9 10,4 12,0 13,0 11,2 10,8 17,4 18,6

4,5 5,3 6,1 6,6 6,7 5,5 8,9 9,5

0,026 0,024 , 0,024 0,022 0,018
1,

0,022 0,014 0,008

0,21 0,21 0,21

1

I

0,80 0,80

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,47 0,52 0,52 0,58 0,58 0,64

0,422 0,433 0,453 0,461 0,444 0,472

0,719 0,736 0,775 0,856 0,873 0,935

6,1 6,8 6,6 7,3 7,4 7,9

0,038 0,044 0,044 0,040 0,040 0,036

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

0,40 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55

1,52 1,56 1,63 1,66
I

1,70 1,60'1

10,3 11,4 11,1 12,3 12,5 13,4

5,2 5,8 5,7 6,3 6,4 6,8

0,024 0,022 0,022 0,ü20 0,ü20 0,018

HOVESZTESÉG-SZÁMÍTÁS

STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

105

~-I

6, 0,11 0,50 1,00 0,20 -9,3 i1,471,110 8900 0,09 1,18 4,3 352,0 109,0 8,55 0,58 1,71 1,78 0,21 1,770,120 3502500h torr 1,06 0,95 0,40 10,60 0,16 0,ü20 0,99 2,2 3,2 0,289 2,19 1,16 1,04 0,044 0,52 0,70 10,4 0,522 6,1 0,505 m 7,2 1,88 6,2 1,75 1,82 0,984 0,726 0,022 0,93 10,3 8,9 372,0 aiffúziós 13,30 136,0 1850 118,1 800 665,0 57,90 4,30 0,81 8,1 0,533 1,92 1,687,3 5007850 I 1,261,62 1700 0,005 1,26 0,15 0,08 0,05 0,07 14,4 4,05 0,36 0,30 7,35 1,67 2,89 0,008 17,80 0,50 22,35 320 0,55 0,30 2,00 0,63 6,95 0,50 5,36 2,10 0,81 0,024 0,922,01 0,558 1,116 0,06 2,99 15,70 2,06 5,60 3,60 0,003 0,065 1,68 1,60 123,0 1650 12,80 0,82 27,65 0,17 0,42 11,67 500 4,6 6,90 0,92 6,53 5,95 0,35 0,89 0,840,439 2600 1,131,215 2650 0,040 1800 0,048 0,022 0,ü20 0,14 0,29 to,8 1,9 1,5 18,2 0,85 0,12 0,322 0,433 6,3 0,294 0,608 0,27 0,20 2,5 3,7 2,2 1,56 0,300 1,7 0,258 1,270 0,036 0,032 0,016 0,8416,301000 0,022 0,58 12,0 0,60 0,50 5,3 0,486 7,1 8,4 0,838 0,88 0,80 17,4 2,12 0,589 4,19 0,14 1,56 198,0 15,1 12,90 2,090,202 7200 43,0 0,47 0,35 94,1 54,30 0,51 0,92 0,70 9,4 0,22 0,045 1,47 0,38 3,49 0,33 1,47 0,04 0,52 0,98 1,00 320,0 :15005,981 1,53 17,95 400 1,49 0,90 303,2 700 0,09 11,40 19,26 1,05 327,0 4,45 0,90 2,20 6,27 1,30 3,00 0,012 0,87 0,75 9,9 7,5 0,060 0,91 1,52 0,08 0,71 0,81 1,78 0,002 0,014 0,005 0,57 3,09 0,15 0,37 1,20 1,40 0,61 9,44 1,54 6,07 1,84 0,001 0,003 0,46 0,88 58,1 1,68 16,3 0,001 4,0 0,76 0,10 21,65 14,0 11,0 1,05 0,45 12,80 15,40 7,60 0,82 7,92 1,93 1,51 1,26 0,024 0,010 2,9 0,018 14,1 0,011 0,58 91,0 170,0 180060 50,0 208,2 900 106,0 233,3 184,4 150 15,9 0,0002 1050 0,16 0,46 0,13 0,07 0,20 6,84 0,48 0,20 0,25 2,32 1,24 9,16 1,12 0,21 16,7 0,130 0,22 0,12 0,028 0,ül0 4,81 26,45 200 0,43 13,50 175 0,42 0,66 0,130 0,29 0,26 0,65 0,39 16,1 0,11 14,60 0,36 41,50 185,0 0,010 0,0004 1800 0,090 --- 1200 595,1 0,004 0,006 0,002 0,55 0,61 30,0 11,72 c, vakolat salak- , g, mészvakolat lemez 0,641 Szalmatöltés Acél Azbesztcement lat Mészvakolat tok, Homér-

--- --7'251

5-7. táblázat folytatása
SI mértékrendszer Technikai mértékrendszer

te"yezo,

tényezo

I tenyezo,

t',

kcalm2hoCkcal m2hl/20C b, Hoelnyelési tényezo S, tenyezo, tényezo

tényezo, g

Pára-

3,70

106

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

5-8. táblázat. Ugréteg

egyenértéku hovezetési tényezoje

Egyenértéku A tagsága, teg 0,203 I W{mK tési!kcal/mhoC 0,172 0,152 0,163 0,158 0,175 0,206 0,210 0,211 0,740 0,181 0,182 0,860 0,190 0,286 0,174 0,385 0,179 0,430 0,252 0,177 0,184 0,543 0,270 0,232 0,370 0,266 0,229 0,301 0,154 0,1690,02 0,145 0,200 0,189 0,162 0,319 0,217 0,1320,01 0,113 1,000 0,237 0,059 0,423 0,056 0,278 0,239 0,720 0,043 0,06 hoveze- d/A hovezetési 0,064 0,913 0,166 0,260 0,244 0,2480,06 0,213 0,1820,02 0,157 0,1350,01 0,190 0,164 1,040 0,191 0,165 0,231 0,055 0,037 0,785 0,564 d,Légré0,485 0,447 tényezo,m'K/W 0,202 0,116 0,135 0,491 0,04 ellenállás, Im'hoC/kcal 0,131 0,069 0,044 0,371 0,276 0,188 0,038 0,873 0,269 vas0,106 1,210 0,186 0,192 0,161 0,2200,04 0,530 0,091 0,208 0,350 0,187 0,616 --1 0,099 Egyenértéku 0,005 1,163 m 0,630

0,037

Talajra fektetett padló hoátbocsátási tényezoje a kialakítástól függ, hidegpadlóé 0,95 W/m2K (~0,8 kcalfm2h°C), félig meleg padlóé 0,7 W/m2K ( ~ 0,6 kcal/m2h°C), míg meleg padló esetén 0,47 W/m2K (",0,4 kcal/m2h°C). Nedves helyiségek határoló falainak hoátbocsátási tényezoit 20 ... 30%-kal növeljük, mert a falak, födémek nedvessége megnöveli a hoáramot. 5.1.1.5. Hobidak és sarkok Határolószerkezete~ben (falakban, födémekben) konstrukciós okokból acél, vasbeton stb. erosítéseket, merevítéseket helyeznek el. Ezek hovezetési tényezoje nagy, s ha kello szigetelésrol nem gondoskodunk, hohidak keletkeznek. A hohíd intenzívebb hoáramlási helyet jelent. Ennek következménye a belso falsík erosebb helyi lehulése. Ha a hohíd belso felülete tartósan alacsonyabb homérsékletu, mint a környezete, akkor a felület el is színezodhet. A lerakódás sebessége a levego szennyezettségének a függvénye. A t f< tharm esetben lecsapódás is létrejön. Hohíd kialakulását lehetoség szerint meg kell akadályozni, a szerkezeteket megfelelo módon szigeteini kell (1. az 5-9. táblázatot). A használatos szerkezeti elemek alkalmazásával keletkezo hohidak öt alaptípusa az 5-3. ábrán látható. Hohidak esetében rendszerint a belso sík homérsékletét kell meghatározni. Számítás stacionárius viszonyok feltételezésévei végezheto. Felhasználva

5-9. táblázat. Határolószerkezetek

még megengedheto hoátbocsátási tényezo értékei

Külso levego homérséklete, oc 1---;/m'K

Külso fal

i

Padlás, födém Höátbocsátási

I

Lapos tetö. födém (futött helyiség felett) tényezo, k -kal/m'hoC

I

Födémek (~áró felett)

_

I

kcal/m'h°Z-r

W/';"K

I

kcal/m'hoC

-i--~{m'K

I

W/m'K

I

kcal/m'h'C

-lS -to

5

I I
1-----

2,10 1,5 1,74

-

I

-----

1,80 1,30 1,50
-~

---,,-

1,55 1,1 1,,,-8

I-----I
-----

1,53 0,95 1,10

I

1,4

u

__

---

1,20 0,85 0,95

i
1

1,05 0,75 0,81

;

I

-------

0,90

-

---

---

~__ -=2~ __
-~.
-20

I_

1,4

----.1.- -----------I 1,28

1,20 1,to

.2-~ _~_I

1,0 1,1 --1---- 0,92 .
I I

I i

i

0.65 0,70 --0,60

----1-------- ----1,0 0,85 0,87

0,80 _1~0~, 0,75 _ I

,- 0,64 ---1----0,55
I

HOVESZTESÉG-SZÁMÍTÁS

STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

107

/1.

nak helyzetétol függo korrekciós tényezo (5-10. táblázat), s arra utal, hogya stacionárius viszonyok között számított homérséklet-különbség nél a valóságban kisebb vagy nagyobb a At. k~d értéke a következok szerint számítható:
Iküf
'YJ

k~d=k+'YJ(khíd-k)

W/m2K

(kcaljm2h°C). (5-6)

"QID]
tbel

értékeit az 5~11. táblázat tartalmazza; khíd a hohíd anyagából készült b vastagságú fal; k a hohídmentes fal hoátbocsátási tényezoje.
5-11. táblázat. Az
'1'}

tényezo értékei az 5-3. ábrán látható hohidakhoz
Hohíd •• arcsúsága", k

Hohíd
jele

a/b

.fl
5-3. ábra. Hohidak alaptipusai IV. V. a a hohíd jellemzo mérete; b a határolószerkezet m. vastagsága
i

'1

tényezo

II.

I 0,12 0,24 0,32,0,50.0,62 0,07 0,15 0,38 0,04 0,10 0,26 0,25 0,30 0,17 0,50 10,10 10,24! 0,38 O,SOI 0,59 I 0,67 0,7410,53! 0,741 0,03 0,80 0,7610,87 0,91 1. 0,42 I 0'621 0,73

0,96 10,87

0,71 0,77 1,00 0,30 0,81 0,85

az (1-159) és 1-160) kifejezést, írható, hogya áramsuruség:

ho(5-5)

4= iXbel(tbel-

tbcl C)= ~*k~íitbel-

tkol)'

ahol kWd a hohíd középvonalának hoátbocsátási tényezoje; ;* ahatárolószerkezet tömegétol és an5-10. táblázat. A korrekciós tényezo értékei hohíd számításához
Tömeg, ks/m'
Megnevezés 50 ... 150
';:*

Az (5-5) összefüggésbol a hohíd belso síkjának homérséklete kifejezheto:
-1:*[k tbcIC-tbel-'"
tbe1+1)(k híd-k)] ---tkül

;*

oC .

oc be I

(5-7)
>-

I

J

50 ... 300

I 300 ... 700 I

700

korrekciós tényezo

Külsolaposkülso 0,70 födém- 1,05 érintkezo 0,80 0,60 0,60 0,40 0,45 0,50 0,50 0,55 0,95vagy 1,35 0,70 0,90 0,75 0,80 1,00 0,70 fal, 1,10 1,20 0,80 0,85 0,85 1,20 intke- falak hidegteto, dém zovagy ó réteges ád árnyékolt és léggekkel szelloztetett átteres

A sarkokban,' valamint a szögletekben szintén homérséklet-csökkenés mutatkozik, hiszen a külso lehulo felület nagyobb a belsonél, és a belso hoátadási tényezok is kis értékuek az egymásra sugárzás miatt, így ezeket a részleteket is óvatosan kell kezelnünk.

5.1.2. A hoveszteséget befolyásoló egyéb tényezok A külso homérsékleten kívül egyéb tényezok is befolyásolják az épület hoveszteségét, így elsosorban a szél, a napsugárzás és az üzemeltetés módja. Ezeken kívül a helyiség belmagasságától, a fajlagos alap-hoveszteségtol (WIm3), a falszerkezetek súlyától stb. függoen növelnünk kell az alap-hoveszteség értékét. Ezek hatását tapasztalati pótléktényezokkel vesszük figyelembe. Szélpótlék. A szélnek kitett felületen (a létrejövo nyomáskülönbség hatására) a nyílászáró szerkeze-

108

ÉPÜLETEK ----------------.------.-------

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

-----

JELLEMZOI

----.----.-

---------

tek résein keresztül levego áramlik. A beáramlott hideg levegot fel kell melegíteni, ennek hoigényét veszi figyelembe a szélpótlék. A szélpótlék a következo tényezoktol függ: a vidék széljárásától, az épület szélvédettségétol, a helyiség fekvésétol és a nyílászáró szerkezetek elhelyezésétol. Magyarországon hoveszteség-számítási szempontból kétféle széljárású vidéket különböztetünk meg: - normális széljárású vidéket, ahol az átlagos szélsebesség a futési idoszakban kisebb, mint 3,5 mis; - eros széljárású vidéket, ahol az átlagos szélsebesség a futési idoszakban nagyobb, mint 3,5 mis. Eros széljárású a Dunántúl. Azokat az épületeket is eros széljárás feltételezésévei méretezzük, amelyek ugyan normális széljárás ú helyen, de hegyteton (azaz 300 m-nél magasabban), folyóparton vagy nagyobb tavak partján fekszenek. A lakott települések belterületi épületei mindig normális széljárású nak tekintendok. Az épület lehet védett fekvésu (zárt beépítési mód esetén a város belsejében, ha az épület a szomszédos épületek közül nem emelkedik ki) és szabad fekvésu (a városok külso kerületében, laza beépítési mód esetén az egyedülálló épületek, magas házak, amelyek a környezetükbol kiemelkednek). A helyiség fekvése és a nyílászárók elhelyezése szerint a következo eseteket különböztetjük meg:
Pótlék, % I
I

a) helyiség egy külso fallal és azon nyílászárókkal [5-4. ábra, a)]; b) helyiség több külso fallal, de csak egyik falán nyílászárókkal [5-4. ábra, b)]; c) helyiség több külso fallal, több falon nyílászárókkal [5-4. ábra, c)]. A szélpótlék értékeit az 5-12. táblázat tartalmazza.
5-12. táblázat. Szélpótlék értékei
egy Megnevezés

több
Calon

külso CaIon külso ---------.-II

Szélpótlék, % li Nyílászáró Nyilászáró

Normál széljárás és szabad fekvés Eros széljárás és védett fekvés Eros széljárás és szabad fekvés

I

ID

I

]5 25

j
I

20

ID

r-isi

Az égtájpÓtlék azt a különbséget veszi tekintetbe, ami a különbözo égtáj szerinti határolófelületeken napsugárzás miatt jön létre. Az égtájat a helyiség külso falának, sarokszobánál a sarok iránya adja meg. Több külso fal esetén az égtájpótlékot mindig a kedvezotlenebb esetre kell számítani (5-13. táblázat).
5-13. táblázat. Égtájpótlék értékei
DK Nl' ÉNy O K ID5 OÉgtáj5É DNy O I ÉK
I

Szobo

Szobo
Felfutési pótlék. A futött épületbol üzemszünet idején jelentos ho távozik el. Ezt az üzemi ido alatt kell pótolnunk. E homennyiséget a felfutési pótlékkal vesszük figyelembe. Felfutési pótlékot (5-14. táblázat) csak szakaszos üzem esetén lehet számításba venni, ha a falak súlya nagyobb 500 kpjm2 értéknél, ill. ha az ablakok aránya az összes határolófelületekhez viszonyítva <: 40%.
5-14. táblázat. Felfutési pótlék értékei
Futött helyiség térfogata l m:l Üzemmegszakitás idotartama. h 0 .. :150 150 ... 500 pótlék, 500 ... 5000 %

aj

=1=

-ti-

ü

I

Szobo

ej

I

I

~

5-4. ábra. Nyílászárók
aj

helyzete futött helyiségek határolószerkezeteiben 8 ]2 ]2 ]6
]5

Felfutési

egy külso CaI egy nyílászáróval; hj két külso Cai egyiken nyílászáróval; ej két külso CaI mindketton egy-egy nyílászáróval

]o

.

8

25

~--]-5

I

M

_____

~I

HOVESZTESÉG-SZÁMfTÁS

STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

109

A magassági pótlékot az egyenlotlen homérsékleteloszlásból eredo alsó hideg levegoréteg ellensúlyozására alkalmazzuk, amely 4,0 m-nél nagyobb belmagasságú helyiségek re 0,5 m-enként 1%, de értéke 1O%-nál nagyobb nem lehet. A földszinti pótlékot magas házban a lépcsoház kürtohatása következtében keletkezo huzat jelenség ~llensúlyozására alkalmazzuk. Háromszintu vagy mnál alacsonyabb épületek számításakor földszinti :Jótlékot nem veszünk figyelembe. Négyszintes épület pótléka 4%, ötszintes épületé 5% stb. A föld;zinti pótlék nagysága max. 10% lehet. A hoérzeti pótlék több külso fal, ill. nyílászáró ;zerkezet kedvezotlen hatását egyenlíti ki. Nagy 'ajlagos hoveszteségu, állandó tartózkodásra szánt lelyiségekre (szoba, lakókonyha, iroda stb.) ho:rzeti pótlékot számítunk (5-15. táblázat).
5-15. táblázat. Hoérzeti pótlék értékei 60 --.---50 40 30 70,0 58,1 46,5 123,3 W/m3 100 "aj!areszte-34,9180 20/Vhelyl 70

5.1.3. Teljes hoveszteség
Az egyes pótléktényezok meghatározása után a teljes hoveszteség a következo kifejezéssel határozható meg:
n

Q= Qo (1 + il~Pi) L

W (kcalih),

(5-8) sze-

ahol Qo alap-hoveszteség, az (5-1) összefüggés rint meghatározva; Pi pótlék tényezok, %.

5.1.4. Megjegyzések a hoveszteség számításához
Eros széljárásnak kitett, teljesen szabadon álló épület höveszteségének meghatározásakor külön figyelembe kell venni a nyílászáró szerkezetek résein beáramló hideg levegot is. Az épület szélirányba eso külso falsíkján szélhatás következtében kialakuló L1p túlnyomás a Pdin dinamikus nyomás [(2-6), ill. (2-7) összefüggés] ismeretében számítható. A külso oldali Pküt és belso oldali Pbel nyomások L1p különbsége és a dinamikus nyomás közötti viszonya következo lehet: L1P~Pdin'
aj L1P=~Pdin értéket kell figyelembe venni, ha a méretezendo helyiség három oldalról beépített, ill. olyan sarokszoba, amelynek csak egyik külso falán van ablak, így a levego a helyiségbol csak az épület belseje felé távozhat.

81+3.+.,3

20

I

>ótlék.

%

o

I

2

I

4

I

6

I

8

110

112

116

határolószerkezetek lotároló képessége kicsi, ezért 500 kp/m2 fajsúlynál ,önnyebb falak esetén felfutési pótlék helyett könyIyítési pótlékot számítunk. A könnyítési pótlék érékeit az 5-16. táblázat tartalmazza.

Könnyítési pótlék. Könnyu

Nyílászárók aránya 10 15 O 12102060 I FelfutésiI5<40 20 2018 12 60•..80 12 18 1515 >80 pótlék I205... 20 felfutési 40 Könnyítésí pótlék, % <100

----- ------~

5-16. táblázat. Könnyítési pótlék értékei

--------

bJ L1p= ~Pdin értéket kell figyelembe venni, ha a bejutó levego csak kis felületen és közvetlenül juthat újra a szabadba vagy szomszédos helyiségekbe.
ej L1P=~Pdin értéket kell figyelembe venni, ha a helyiségnek a szemben levo falakon nagy méretu (kétszárnyú) ablakai vannak. A hatásos nyomáskülönbség megválasztása után a nyílászáró résein beáramló levego mennyisége a következo:

v = LaL1p2/3

m3Ih,

(5-9)

ahol L a nyílászáró réseinek hossza, m; a a nyílászáró szerkezet fajlagos levegoátereszto képessége, m3jhmPa (m3/hmv.o.mm); az a légáteresztési tényezot egyszeres üvegezésu ablakra 0,98 (4,5), kettos üvegezésu ablakra 0,65 (3,0), míg kapcsolt szárnyú ablakra 0,87 m3/hmPa (4,0 m3/hmv.o.mm) Pa értékben vehetjük fel; L1p nyomáskülönbség, (v.o.mm).

110

ÉPÜLETEK

HOVESZTESÉGE.

ÉPÜLETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI

Az igen nagy méretu, nagy belso magasságú termek, csarnokok hoszükséglete a kéményhatástói, az épület üzemeltetési rendjétol, a légfuto-berendezés üzemszüneti idejétol, az épület hotáro1ásátó1 stb. nagymértékben függ. A létesítmények hoveszteségének számítása kor rendszerint szükségessé válik a választott futorendszerek sajátosságainak figyelembevétele és a líoszükséglet-számítás esetenkénti kiegészítése. Ha a légfuto-rendszer igen nedves levegoju (rp= 70... 80%) helyiséget fut, a hoigény megha~ározásakor figyelembe kell venni azt a körülményt is, hogy a határolószerkezet a levegobol nedvességet vesz fel. A nedves szerkezeti anyagok hoszigetelo képessége - a légszáraz szerkezeti anyagok szigeteloképességéhez viszonyitva - csökken. Emiatt a határolószerkezetek k hoátbocsátási tényezojét számításainkban a táblázatokban megadott értékeknél 20%-kal nagyobbra kell felvenni. Közvetlenül a talajra épített helyiségek padlóinak, valamint a föld alatti helyiségek összes határolószerkezeteinek hovesztesége a bemutatott egyszerusített számítási móddal nem határozható meg. Az ilyen helyiségek hoveszteségét az 1. fejezetben tárgyaltak alapján határozzuk meg. A hoveszteség- és honyereség-számítás közelíto eljárás, számtalan tapasztalati adatot használunk fel hozzá. Nem szükséges, hogy az egyes értékeket több tizedesjegy pontossággal vegyük figyelembe. A gyakorlatban a hoátbocsátási tényezoket egy tizedesjegy , az építészeti. méreteket cm pontossággal, a hoáram értékeit 5,0... 10 W (5,..10 kcalfh) értékre felkerekítve vesszük figyelembe.

A falak kis méretu téglából (650 kp/m2, ill. 1700 kp/m3) készülnek, kétoldalt vakolva. Hoátbocsátási tényezo az (5-3) összefüggés szerint:

k=
Adatok:

1 ~vak ~tég -+ 2 -+-+Otbe I Avak Atég

1

~vak=0,015 m,

1 Otkü I Avak=0,93 W/mK.

~tég=0,38 m, Atég=0,85 W/mK. Otbel=8W/m2°K, Otkül=23,0 W/m2K. Így a hoátbocsátási tényezo:
1

k= 1

2' , 8+. 0,93 +0,85 +23

O

015

038

1 ~1,55

W/m2K.

A határolószerkezetek felvett hoátbocsátási tényezoi: k=2,56 W/m2K; 6 cm vastag válas~fallap k=2,36 W/m2K; 12 cm vastag téglafal k= 1,74 W/m2K. 25 cm vastag téglafal külso. ablak, fa, kettos üvegezés, nyitható k=5,2 W/m2K; belso ajtó, fa, üvegezett k=3,5 Wjm2K; belso ajtó, fa, tömör k=2,9 W/m2K. A számítást 2 tizedes pontossággal végeztük el. A kijelölt szint általános emeletnek veheto, minden helyiség alatt és felett azonos rendeltetésu (és homérsékletu) helyiség található. Az egyes helyiségek adatai (1. az 5-5. ábrát): 101 Nappali, 22,75 m2 alapterületu, tbel=20 oC, V=68,25 m3• 102 - Szoba, 10,5 m2 parketta, tbel=20 oC, V=3l,5 m3• 103 - Szoba, 12,25 m2 parketta,
tool=20 oC,

parkettás,

5.1.5. Sugárzó fútéssel tervezett helyiségek hovesztesége Sugárzó futés hoigényét is az elobbiekben bemutatott hoveszteség-számítás alapján határozzuk meg. Tekintettel a kialakult kedvezobb közérzeti viszonyokra, lakások és irodák esetében az így meghatározott hoveszteséget 5%-kal csökkenteni lehet.

V=36,75

m3•

104 105 106 107 -

5.1.6. Példa a hoveszteség meghatározására Meghatározandó a Budapest külso kerületében létesítendo épület (5-5. ábra) hovesztesége, ha tkül= -15 oC, szabad fekvésu az épület. a futési

108 109 110 -

Szoba, 15,75 m2 parketta, tool=20 oC, V=47,25 m3• Eloszoba, 14,78 m2, PVC burkolat, tbe1=16oC, V=44,34 m3. Fürdoszoba, 6,1 m2, PVC burkolat, tbe1=24oC, V=18,3 m3• W. C., 2,14 m2, PVC burkolat, tbel=16 oC, V=6,42 m3• Kamra, 2,44 m2, PVC burkolat, futetlen helyiség, tbe1=5oC, V=7,32 m3• Konyha, 12,25 m2, PVC burkolat, tbcl= 16 oC, V=36,75 013• Lépcsoház, mettlachi mozaik, futött,

üzemszünet 10 h.

t",.~ 12

"C.

I

HOVESZTESÉG-SZÁMÍTÁS

STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

111

2,10

1,50

1,50
1,{;0

A sze/vény

1,50
1,60

2,10
-1,60

104

109

A

----_.-1A'
~i:~

I

38

J8

J8

3,50

4,50" ~? 2,0 $ "'1'2;44 tm ~12 3,50 2 (MO' 25" 1,37 25
8,75

5-5. ábra. Alaprajz és metszet a hoveszteség számításához

Az elszívókürto homérsékletét OoC-kal vettük figyelembe (frisslevego-befújás, kamralevego-elszívás). A számítás eredményét az 5-17. táblázat tartalmazza.

5.1.7. Padlók hovesztesége Talajra épített helyiségek padlóin keresztül eltávozó ho jelentosen növeli a helyiség hoveszteségét. Padló hotechnikai szempontból a bpa hoelnyelési tényezo alapján minosítheto: bpa=Yke
kJjm2sl/2K (kcaljm2hl/20C)

(anyagok b értékeit 1. az 5-7. táblázatban). Ha bpa<0,7 kljm2sl/2K ,(10 kcaljm2hl/20C) meleg-, ha bpa=0,7 ... 0,84 (10... 12) félmeleg, ha bpa>0,84 (12) hidegpadlóról beszélünk. A talaj homérséklete egy bizonyos mélységben már a külso körülményektol független, állandó érték. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a helytol függetlenül 20 m-es talajmélységben a héSmérséklet '" 11°C. A talaj hokapacitása is nagy, következésképp a külso változások a talaj mélyebb rétegeibe nagy késedelemmel és erosen lecsökkentve érkeznek. Így a

talajban lejátszódó hovándorlási folyamatok kvázistacionárius jelleguek. Nagy alapterületu épület hovesztesége (ha elegendo ideje "melegíti" az alatta levo talajt) szintén a stacionárius állapotra vonatkozó módszerrel határozható meg. A használatos méretezési eljárás szerint állandó homérséklet-különbség, azaz a helytol független, állandó érték figyelembevételével számítható. A valóság ettol eltér. Ha pl. téli körülményeket tételezünk fel, amikor tbe1> tkü1' a belso térbol a ho átadással a padlóba kerül, innen vezetésseI távozik a talajba. A hovezetés a fennálló homérséklet-különbségek miatt háromdimenziós. A több irányú hovezetés az épület széle felé erosödik, a legintenzívebb a sarkokon. Célszeru meghatározni a padló felületi homérsékleteit, hisz az épület hovesztesége a padló felé éppen az a hoáram, amelyik a kialakuló homérséklet-különbségek hatására azon átfolyik. A hoveszteség meghatározásának gyakorlati menete: a padlót sávokra osztjuk, az egyes sávok homérsékleteit a felületek arányában súlyozottan átlagoljuk, sávonként meghatározzuk a hoveszteséget, a sávok héSveszteségeinekösszege adja a helyiség padló-hoveszteségét.

112

ÉPULETEK

HOVESZTFSÉGE.

ÉPULETEK

HOTECHNIKAI

JELLEMZOI 5-17. táblázat.

Ahatárolószerkezet
vastagsága, Lit, I m m'méretei, m2 m m tényezo, felülete, oC W/m'l' I k I ,
I

i

I

Számítandó II Hömér-

i

I
I

különbség,

Hoátbocsátási I da~abI

1

01

10,5I , 10,54 4 = X I1,70 I 1 I2,56 14,25 20 oC, 1,22 3,74 1,74 1,78 0,85x2,1O 2,20 2,72 I,OOX2,1O 1,20x2,20 1,60X 8,64 0,38 - 2,10 2,20X 5,25 8 tbel 35 11 4 0,06 0,065,72 oC, 8 35 2I Szoba,15,3 8 ,I 1,60X oC, 1 4 1,55 5,2 7,78 6,54 8,40 6,28 2,72 4,20 2,88X3,0 1,78 7,50 6,30 1,74 3,50X3,0 4,75X3,0 3,75x3,0 6,82X3,0 7,51 3,74 3,75X3,0 2,72 2,9 135 0,253,56,50X3,0 2,10 2,50X3,0 0,88X3,0 3,74 2,61 1,75x3,0 i,OOX3,0 7,48 2,72 1,78 2,64 20,46II0,122,90,82x3,0oC,1,70 16,720,382,363,OX3,0 II 3 5,2 Eloszoba19,5 1,55 Szoba, 14,25 3,74 2,72 0,3!!2,56 9,0 2,64 2,9 0,86 tbel=20 2,10 tbel=20 3,0 I 1 2,36 Szoba, 11,25 2,46 0,126,90 I 10,5 2,10 1,74 2,64 1,78 I 3,5 1 11I tbel=20 tbel=16 oC, 2,46 I I II I I I
I I I II \ I I II I

- -- -- I

- - --

-

Általános emelet

II

I

HÖVESZTESÉG-SZÁMfTÁS Az 5-5. ábrán levéi épiUet béivesztesége
érzetPótléknit hc56ram. Ieses W pótlék fopti). hc56ram hc56ram Felfútési W (tér- W Ak h6áram. pótlékHc5- .dI..dI. Pótlék nélkúl Pótléktényez6k fajlaaos fopti). H66ram Égtáj-H6áram laaos pótlék(térTénylepa Szél- Ak (be). pótlék WIm' össze•••• tényezok +1.00 (ki). Faj-

STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

113

Tény-

114

ÉPÜLETEK HOVESZTESÉGE. ÉPÜLETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI
5-17. táblázat
méretei.A határol6szerkczct ml SzámftandÓ ..4,ml felület, darabséklct.dI, különbséa, felülete, m HomérHoátbocsátási W/m'K tényezo, vastalJSáP, ml k

I

fellUet,

oc

I I
Levonandó

4I 4,11 2,46 7,32 2,12 1,78 O,85X2,1O 11 31 16 8 I 2,566,421,6OXl,70 8 0,062,56 2,36 7,78 1,78 1,55 2,10 7,32 2,9O,82X3,O 2,12 1 12 I0,381,74 C., 10,5 tbe1=oC, oC, 1,78 2,56 tbe1=24 1 16 2,44 6,42 3,0 3,50X3,O 1,37X3,O 2,14X3,O 3,50X3,0 0,70 7,5 5,2 10,58 2,50 2,46 1,74 6,42 6,42 - Fürdoszoba, I 0,125,12 0,06 0,252,36 X4,11 2,14X3,O tbe1=16 oC, W. Konyha,2,12 2,10 0,06I I II

- - -- I I I
I I I ,.

106

f

I

I

Az 5-6. ábrán levo padlót sávokra osztottuk. A "sávok padlóhomérséklete ismert. Az 1. sáv átlaghomérséklete:

17,4 oC, az V. sávé 18,3 oC, a VI. sávé 18,4 oC.
l'

tI~ .•...

_11+15+16+4

. 17+16+15+11 10
h_

----IS2 ----,.

oc

Apadlósik 16,1 a levego közötti 16,7 oC, a IV. sávé • a II. sávé és oC, a Ill. sávé hoátadási tényezo ~ :::::4,6W/m2K (",4,0 kcal/m2 h oc). Ezzel az J , sáv hovesztesége, ha tbe1=24 oC: '
~
V.

------..------ 18 11 Ill.1.18°Ci17OC 17 1m 19 E: 1m 14 18,5 OC 11,.18 16 11 /II. ji 16 oC 18 18 E: 15 V. VI. 17 17 16 IV. 16 17 17 oC 16 1/. 15 17 E: 15 VI/. If. 16 ~"C18,5 oC 18 i 15 IV.18,5 "cij 15 ~oC 7"C

--------

t

20m
5-6. ábra. A padló felosztása sávokra, hoveszteség-számításhoz

HÖVESZTESÉG-SZÁMtTÁS folytatása
H6áram érzet-(1d), h6áram, H6WW h6áram FeIflitéai (be), h6áram h6áram, p'ódék (tér-Pódékolt CajJacos pótlékTényleges Copti), W Szél.pódék laaoa Égtáj- (tér-Ak +1,00 H6áram

STACIONÁRIUS

FELTÉTELEK

ESETÉN

115

4,

FajPódék nélkül leps pódék Copti), ÖII7eIIIe, Wim' Pódéktényez6k tényez6k

Pódék-

Tény-

I 99,12O 5 373,83 O 438,46 190,03 lSO,79 41,30 34,24 85,82 86,02 131,48 471,48 15I27,3 99,12 1203,9 O131,48 IO71,48 I I I 27,3 1,15 115 4 41,6 131,48 1 117,14 I I 306,83 1303,02 15I 25,8 O,30 I I 75,35 101 I O 22,41 266,81 1 1 38,43

-II

II I

-I- I
II

Qö= 2: QI=Qpa~6210 WV=18,3 Az kcaljh).hoveszteség (",5300 összes ma Qlv~l090 QVl~820 W,W, QIII~540VII W. QVlI~1280W,

I 32,8

5.2. Honyereség-számítás stacionárius feltételek esetén
Ha a méretezendo zárt tér melegebb helyiséggel határos, kivülr51 befelé áramlik ho, hc5nyereségjön létre. Két egymással határos helyiség közötti határolószerkezeten át hc5átbocsátással beáramló hc5nyereséggel csak akkor kell számolni, ha a homérséklet-különbség L1t~4 oC. Ennél kisebb homérséklet-különbséget csak akkor kell figyelembe venni, ha a hc5beáramlás a helyiség hoveszteségét több mint 1O%-kal módositja. A honyereséget - a jelenlegi eloirások szerint a pótlékolt teljes hoveszteségbol kell levonni. Honyereséget kell számolnunk abban az esetben is, ha a ffitött helyiségen kémény halad keresztül. 5.2.1. Belso térben keletkezo és bejutó hoterhelés Zárt - fiitött, szelloztetett, kondicionált - terek belso hc5terhelése a helyiség rendeltetésének és az ott alkalmazott technológiának függvénye. A beM hoterhelés stacionárius viszonyokat feltételezve általában a következc5kbc51 tevodik össze: emberek holeadása, viIágitásból eredo ho, meleg vagy párolgó felületek holeadása, határolószerkezeteken bejutó hoáram, hajtómotorok által leadott ho stb. Emberek holeadása. A 4. fejezctbc51 ismert az egyes

116

ÉPüLETEK UÖVESzrESÉGE. ÉPüLETEK UÖTECHNIKAI JELLEMZOI

ismert összefüggéssei szánútható. A a holeadó felület, m2; ot hlSátadási tényezéS,W/m2K (kca1/m2h oc) ; ti a meleg felület hlSmérséklete, oC; tbel a helyiség QE6=nQE W (kcal/h), (5-10) homérséklete, oC. Nyári hónyereség. A hlSvándorlás iránya nyáron ahol n az emberek száma. megfordul, 8 a hlS a zárt térbe áramlik a külso térVilógitásból származó hlS: Ml. Ez is az (5-1) kifejezéssel határozható meg. Napsugárzás következtében nagyon sok ho jut a W, (5-11) Qvil=P zárt térbe. A határoló8zerkezet homérsékletét a fal ahol P az egyidejuleg bekapcsolt világítótestek tel- anyagának hotechnikai jellemzoi, a fal é8 a falfelüjesítménye, W. (A közepes megvilágítási igényekr51 let kialakítása, érdessége, színe stb. befolyásolja. az 5-18. táblázat tájékoztat.) Stacionárius viszonyokkal ö= 0,5 m falvastagságig számolhatunk. S-18. táblázat. Közepes megViIágitáSi igéDy Átlátszatlan felületen (fal, teto) át bejutó hoáram: emberek QE h51eadása, tehát a helyiségben tartózkodó emberek hlStermelésc :
csak IÜtaJánOS viláaltá Me;nevezés mlÜis mlni-I ajánlott helyi \ munkaMegviJáaltái igény. Ix
Otk1l1 Qns=Ak [~+tk1ll-tbel]

W (kcaljh),
(5-14)

I

általános
mv

Látási

80 kicsi 40 közepes

-

gis mtPa; kg /h mt forr

Középület, lSO... 300 8O... 1SO

-

iroda, lakás

W~~ 8 3
I I
6

II

5
4

2 1

~~
Ipari épület Munka 40 1000...I00 300 durvalSO... 300 20SO... I001SO 30...... ... 1000 ...100... 80 ... 8O... 80 30040 500 5000 közepes...SO... 80 finom finom nagyon

H

3 2

1fT'

8
6

5
4

Gépek holeadása. Ha a hajtómotor és a munkagép a vizsgált zárt térben van, akkor a teljes felvett villamos teljesítmény ott alakul át hové (feltéve, hogy nem alakul át más energiaformává). Ha a hajtómotor nincs a ~gált térben, akkor csak a meghajtott gép által felvett teljesítmény jelenthet hoterhelést: Qgq,=e ~

3
2

tv'Ii

"P -L co, W, 1-1 'T/I

(5-12)

ahol Pf a hajtómotor hasznos teljesítménye, W; 'T/ I a motor hatásfoka; COf a munkagép terhelési foka; e a gépcsoport egyidejuségi tényez5je. Az COf és e értékét a technológus adja meg. Meleg felületek, technológiai berendezések hóleadása

w

ro

~

~

w

~

m

~
OC

M

tv fel; tharm,

a

S-7. ábra. Vízfelszín párolgása a vlev levegosebesség fÜgg>lényében
Az óránként elpárolgott vlzmennyiség a diagramból a vizfe1színtv Cel ho mérsékletéhez és a levego thann harmatpont-h6mérséklet6hez tartozó vízIIlOIIIlyi$ések különbséseként adódik

W/m2 (kcal/m2h) (1... fürdo stb. táblázat). A többi jelölés értelmezése azonos az (5-14) összefüggéséveI. konyha.• 26 24 Irodák40 20 ...7 0... % HelYÍ8él meanevezése I Ibel> ·c I "'bel> % I He1yiséj meanevezése I Ibel... Párolgó vízfelületekbol adódó hoterhelés nedves üzemekben (mosoda.65 5-20. Lakóépületek Lakóépület Irodaépület Gyufagyártás épületek 16.. 25 26 20 60 18:2428 25 15. k a besugárzott felület hoátbocsátási tényezoje... 3-9. BeISi terek számitásba veheté) hömérséklete és relatív nedvessége nyároo 9'1.. 24 34 30... 60 50 35 50..7 0. az 5-6. táblázatot).6 0. üvegezés) át bejutó ho-. ·c K. szürke) felület Fehér felület Azbesztcement lemezek Cserép Beton Tégla Horganyzott bádog Borlemez Borlemez kaviccsal besz6rva 0.8 0. Felületek abszorpciós téayezoi MeIDCvezés Abszorpciós a téoyez6..45 60 múto épületek 30 24 . és 5-20. az 5-3.1. a 3-8.7 O... Kátránypaplrral borított (fekete) felület Sötétszürke. Mozi épület Gépészeti Dohányiparberendezés nélküli épületek Ipari s .. . Kereskedelmi K6rház. áram: Qos=A[k(tkül-tbel)+NI] W (kcalfh).) jelentos lehet. 34 1632 34. 50 60.6 0. ábrát). W/m2K(kcal/m2h°C) (1. 5-4. 3-10.HÖNYERESÉG-SZÁMíTÁS STACIONÁRIUS FELTÉTELEK ESETÉN 117 ahol A a besugárzott felület. I ahol N az üvegezés naptényezoje (5-21. barna. tiblázat. épületek 22 2226 30 24 3225 27 7 2030 10 . az ~-l. 50 Növényházak és /Öld Ablak 70 24 2627 .5 0. . Otklll külso oldali hoátadási tényezo. Lak rlicionált terek40. táblázat. oC...... táblázat).9 0. tbel belso homérséklet... tklll külso homérséklet.. W/m2K (kcaljm2h°C) (1.. Atlátszó felületen (ablak. 1 a 3 mm vastag ablaküvegen át a helyiségbe jutó hoáramsuruség.65 0. (5-15) 5-19.. W/m2 (kcal/m2h).. piros) Világos (sárga..5 0.. ..9 0.4~O...•70 60. táblázatot). kék felület Szürke felület (zöld.. . Szinháznélküli 30. 3060 60 70 épületek Csak 65 40 50 szel16ztetett . táblázatot). oC (1. 1 a napsugárzás intenzitása. Állattartási k6rterem terek Ipari 80 Állattartási K6rházak alatti terek 27 26I 30 . a a felület abszorpciós tényezoje (5-19. m2.

Jfkg (kcal/kg). Pa (torr).6 árnyékolás I tényezo 0. A hoelnyelési tényezo értéke a fal ~e. tömör határolószerkezeteken (falak.950.0 q 170 =. Pa (torr).1 0.' 5. Hónyereség-számítás instacionárius feltételek esetén f • Épületek külso térbol származó honyeresége két tételbol tevodik össze: anapsugárzást átereszto. A válaszhoz a tömör határolószerkezetekben lejátszódó homérséklet-hullámzást kifejezo összefüggések ismerete szükséges. A hoáramsuruség az anyag ~ belseje felé haladva egyre csökken.f: leten belépo ho 40 hoáramsuruség-ingadozása és a ~ eo homérséklet-ingadozás közötti kapcsolat: '0. hogya helyiség-homérséklet ingadozása következtében a határol6szerkezet belso felületén át belépo hoáram hogyan ingadozik. 2 belso (védett) oldal . ábra alapján is meghatározható.118 ÉPuLETEK HOVESZTESÉGE. és hogy milyen homérséklet-ingadozást okoz a helyiségben.5 Vászonredony 0. (5-16) g.3. táblázat.09 lécekkel 0.57 Faredony 0.. I I Nap- II Nap- I Az óránként elpárolgó viz mennyisége mv=A{J(PvCel-Pv) kgfs (kgfh). Ennek következtében a határolófelülettel párhuzamos sikok homérséklete is az idoben sinusgörbe szerint változik. Pv a levegóben levo vizgoz parciális nyomása. A homérséklet-hullámzás egyenlete Egy irányban végtelen mély homogén féltér.080. periodikusan változó hoáram hogyan jelentkezik a határolószerkezetek belso felü1etein. anyagból visszahatol.36 Fazsalu 0.=s= -. üvegezett felületeken. Homogén sík fal környezetében kialakuló homérsékletviszonyok 1 külso. Ace Wfm2K (kcal/m2h°C). azaz a felület hoáramsurusége ingadozik. Az elpárolgott vizmennyiség az 5-7. A határolófelü. a határoló felülettol távolodva egyre csökkeno amplitúdóval. A periódus egyik felében a ho az anyagba. A honyereség-számítás egyik problémája. ÉPuLETEK HOTECHNIKAI JELLEMzot megnevezése árnyékol6szerkezet lécekkel 0. fódémek) át bejutó hoáramból.T W (kcalfh) (5-17) ahol r a keletkezo vízgoz (pára) rejtett hoje. Az (5-16) összefüggés felhasználásával a hoterhelés: (J Qpár=m. hogy l oC felületi homérséklet-ingadozáshoz milyen hoáram-ingadozás tartozik. valamint a nem átereszto. hogy az épület külso felületeit éro. Változzék a homérséklet sinushullám szerint a határolófelületen.09 Fazsaluzás 450-os 0. a viz felületén uralkodó telitési nyomás.iII. Általában a felsorolt tényezokbol tevodik össze stacionárius viszonyok között a belso tér hoterhelése. Naptényezo értékei 0. I A PvCel párolgási tényezot a (4-5) kifejezés értelmezi.3.1'0 ~2n.1.660.9 0. (5-18) Az S hoelnyelési tényezo azt fejezi ki. ábra. A másik kérdés az.24 Külso árnyékolás I üveg.62 Fazsaluzás 0.32 Belso 5-21. ill. 5.50. A határolófelületen idóben változó' homérséklet-gradiensnek megfeleloen idoben változó hoáram lép át a· felületen. (támadott) oldal. másik felében az Pozitiv hÖáram/ás iránya tbel x o -x 5-8.

547+0.716 0. (A komplex argumentumú hiperbolikus függvények értékeit az 5-22.079 0.60 5. m.956 0.213+3.740 -15.20 1.30 0.503+0.591 1.A.50 0.621 1.10 1. Az 5-8.368 -4.990+0. a hc5mérséklet-ingadozás így is írható: ahol rx.925 0. Egyrétegi határolószerkezet csiUapitaisi tényezoje D=RS (5-23) A valóságban jelentkezo honyereség-számitási feladatokban·adott a külso oldalon a hc5mérsékletingadozás amplitúdó ja és kérdés a homérséklet-ingadozás amplitúdó ja a belso (védett) oldalon.50 3. A.320 0. W /m2K (kcalfm2h oc) . hc5tehetetlenségi 8x amplitúdó ja tényezot.856-6. ·a hely függvényében: Q \:Ix =.483+ 1.142 0.058+0.999+0.020+2.3.· kiterjedése két irányban végtelen.654++ 1.50 2.591 0.398 1.00 0. W/mK (kcalfmh°C). ábrán láthatók a fal jellemzoi és a falhoz-képest a koordi4.v68Y6 W/m2 (kcalfm2h).00 0. táblázat. .180 0. Komplex argumeotmná hiperbolikus fiiggvéayek értékei x I ch(xy'i) 0.a fal "támadott" 0.534 I i i i ii i i.339+0.701+3.838-12.639+ 1. .606 -0.071 .788 j -8.454+0.545+ ah(xy'i) 0.8411 0.020.573 1.881 + 1.612+0. táblázat tartalmazza.017-0.90 0.997+0. 1.020 0.340+ 0.631+ 1. .a falban csupán az x tengellyel párhuzamos irányú hoterjedés megy végbe.140+0.970 0.840+0.076+0.615 0. a vizsgált periódust több periódus elozte meg.504 -0.412 0.747-31.076+2.037 0.275+0.404 0.209+0.2.939+0.754-31.5800.402+ 1.0 x O'Y6 C 8x=8v6(ChDYi+ .624 -15.005 -2. -·határfeltétel: az x=O sikon (védett oldalon) a homérséklet-ingadozás amplitúdó ja 8y6.()()()+O.692 -12. x a sik távolsága a védett oldaltól. fl suruségétol c fajhojétol és a 'to periódusidotol függ.302+2.50 0.290 -15.486 .90 1.. . xsYi oC ' (5-19) ahol8Y6 a hc5mérséklet-ingadozás amplitúdó ja a védett oldalon (x=O 8ikon).0 5-12. QY6 h +sfis.699 -2.70 0. Az . (5-24) xSYi .995+0.449 i -4. W/m2K (kca1/m2h°C).829-6. amelyet az (1-1) differenciálegyenlet ir le.216 0.a fal hc5vezetési tényezoje.635+3.958+0. Ezzel az (5-19) összefüggés másik formája: 8 =.2450. xSYi oC • (5-21) Bevezetve az x R=J: m2K/W (m2hoCjkcal) és a (5-22) hovezetési ellenállást 5.636+ 1.565+ 1.719 0. Egyrétegu véges vastagságú sík fal.i h 0'v6 C xSYi .80 1.109 0.30 1. az úu.983+&.~shDYi) h oC.a fal anyaga homogén.0450.A.50 1. 4v6a hoáram ingadozásának amplitúdó ja a védett oldalon (x=O sikon).40 0.152 0.590+2. S a fal hoelnyelési tényezoje az (5-18) összefüggés szerint.10oldalán a hc5mérséklet harmonikusan (sinusgörbe szerint) változik.647 0. a hoáramsííruség ingadozásának amplitúdó ja 4Y6' A hovezetés differenciá1egyenletének megoldása az elozo feltételekkel a homérséklet-ingadozás amplitúdóját adja a falban.40 1.999+0.) A védett felü1etrol a vele érintkezc5 levegc5be jutó homennyiség (hc5áramsfuiiség) : 4v6= rx.487 0.597 0.v6hoátadási tényezo a védett felületen.v68Y6h s.603 0.257 0.A.728+ 1.461 +0..280 0.hovezet~si tényezojétol.80 4.911 0. (5-20) dimenzió nélküli számot.155 0.00 Feltételek: .a fal védett oldalával határos közeg átlaghomérséklete állandó.60 1.584+0. + sYi rx.HONYERESÉG-sZÁM1TÁS INSTACIONÁRlUS FELTÉTELEK ESETÉN 119 anyagának A.411 0.20 2. + 0.999+0.819 0. -15.973 1.549 0. oC.00 6.994 0.00 1.00 3.151+3.499 0.556+2.03 -8.914+0.1250.70 náta -tengely elhelyezkedése.790+ 1.A.

3.b) 'kll1>t ••••. a támadott és védett oldaü homérséldet-ingadozás ampütúdójának hányadosa: e" {J= {J {J e .r.vé . az (5-20) összefüggést].3. 12 rpór.3. e) tbel>tkUI . A {J csillapitási tényezo komplex szám. D az (5-23) szerinti hotehetetlenségi tényezo. a gyakorlatban ezt nevezzük csillapitási tényez5nek. {J fázis- aj bJ e) 5-10. amelynek abszolút értéke a támadott és védett. ábra). ábra. A homérséklet-ingadozás a középhomérséklet-vonal körül játszódik le (5-10. ábra).tényezo. ábra. (5-27) S. (5-29) {J rad. Yé (5-25) és e" ismeretében eYé egyszeruen számitható.=mTn h . más néven felületi h6elnyelési tényezo (vö. az egy irányban végtelen homogén féltér S h6elnyelési tényez5jével): fázisszöge pedig a támadott és védett oldali homérséklet-ingadozás közötti idobeni eltolódás: rp=arg ill. mert számunkra mindig a belso oldalon jelentkem következmények jelentosek. ew. • {J= ch DYi+ -1. sh DVt. Ahatárolószerkezet viselkedésének jellemzésére a támadott oldali hoterheléssei szemben (a hoterhelés szerkezetbe való behatolásának jellemzésére) alkalmas az Ut' réteghoelnyelési . az 5. akkor a támadott felületen a hoáramsuruség ingadozása és a homérséldet-ingadozás kapcsolatát kifejezo qrJ8" számra van szükség.Sr i (5-26) e A ~: hányados tulajdonképpen a védett oldal UYé felületi hoelnyelési tényezoje(l. pontot). A középhomérséklet vonala a fal két oldalának napi átlaghomérséldetébol határozható meg stacionárius összefüggésseI.UO apOLETEK HOVESZTESaOE.3. A rp fáziskésés értelme~ v= I{JI. Egyrétegu batárol6szerkezet felületi béielnyelési tényezoje Ha a támadott oldal a fal belso sikja (belso hoterhelések esete). apOLETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI utóbbi meghatározására való a {J csillapitási tényezo. oldali homérséklet-ingadozás ampütúdóinak hányadosa : ctj Fáziskésés 5-9. (5-28) A {J komplex szám általános alakja {J=a+bi. ami ebben az esetben a belso olda10tbel hoátadási tényezojével egyenlo [1. mig S az (5-18) szerinti hoelnyelési tényezo. Ennek abszolút értéke: v=I{JI= JI a2+b'-. amit a gyakorlatban fá-' a ziskésleltetésnek nevezünk (5-9. Az elozo összefüggések a homérséklet-ingadozás ampütúdóját adják meg. Homérséklet-ingadozás a határol6szerkezetben fl) ttdl1=tN1. az (5-24) összefüggésbol az (5-25) alapján: szöge: rp=arg {J=arc tg ~.

.3. Helyiség histabilitása és dozása Ibclhomérséklet ti felületi Máram.. A rétegeket a védett oldaltól a támadott oldal Utá komplex szám. Fajlagos Celületi histabilitás (5-30) összefüggéssei kiszámított Ul tá felületi hoelnyelési tényezovel egyenlo. legkülso) réteg felületi vego) egységnyi hl:SmérsékIet-ingadozásához mek. réteg támadott oldala. D ahatárolószerkezet hotehetetlenségi té.. W/m2 (kcal/m2h). dali felülete hl:Smérséklet-ingadozásának hányadosurliség-ingadozása. Az egyes rétegekre vonatkozó sík egységnyi homérséklet-ingadozásához tartozó hoáramsUfuség-ingadozást adja meg. hogy a támadott falsikkal határos közeg (le. és igy tovább. hogy minden réteg Utá felületi hoelnyelési Az U réteg-hoelnyelési tényezohöz hasonló jeltényezojét külön-külön ki kell számítani a növekvo lemzo szám. e~Yi .ahol U" az utolsó (n-edik. ill. itt tehát Uvé=Otbcl' ség görbéjéhez képest. (5-31) {J U Otbcl (5-33) kúl. rétegre vonatkozó {J2 csillapítási tényezo számításakor a 4vJevé hányados az 1.lamint a támadott oldali közeg és felület közötti nyezoje [1. az (5-23) összefüggést]...'t rázisk~sés 5-11.. Abszolút értéke azt mutatja meg.HONYERESÉG-SZÁMíTÁS INSTACIONÁRIUS FELTÉTELEK ESETÉN 121 shDYi+~chDYi U .. ". csillapitási tényezoinek."kúl' (5-34) béjéhez képest (5-11. hogy összefüggést találjunk a hoterhelés-ingadozás és a helyesség mint különbözo szerkezetek által határolt zárt .5. oC. tehát a 2. Értékét az egyes rétegek (5-26) összemadott falsik (itt belso falsik) homérséklet-ingadofüggésévei számított {J.sát értjük. Ez azt jelenti. . és az egyes rétegek {J támadott felületén átmenl:ShoáramsCirCiségingadocsillapitási tényezojét az elozo rétegre vonatkozó zásának és ezzel a felüleUel határos közeg (levegl:S) homérséklet-ingadozásának kapcsolatát adja meg: Utá=qtá/etá felületi hoelnyelési tényezovel kell meghatározni. réteg védett oldala a belso falsik. A 2.csillapitásának abszolút értéke: sékletgörbe késését adja meg a hoáramsiirÜ8ég gör. amely azonban ahatárolószerkezet rétegsorszám sorrendjében. Hasonlóképpen a több rétegCi határolószerkezet kora h6áramsiiruség-ingadozás tartozik a határolószerkezet támadott falsikján. {J"AÜI· (5-32) dett oldal (esetünkben külso oldal) Uvéfelületi hoelnyelési tényezl:Sje. vazása.Otklll+U"' ot klll B komplex szám. réteg védett oldala az 1. (5-30) let-ingadozásának és ahatárolószerkezet védett 01ahol 4" a támadott falsik (itt belso falsik) hoáram. rétegre az 5.= "1"2'"'' .3. etá a tá. e" - chDYf+~ ev~fi. A támadott oldali közeg és felület közötti külso csillapitási tényezo: B 1 11 W/m2K (kcal/m2h°C). 4vJevé a vé{J= {Jl{J2' •• {J. Több rétegu határolÓ8arkezet csiHapítási tényezoje és Cáziskésleltetése W/ m 2K -+- .. (5-35) píthatjuk meg. Fázisszöge a (5-26) összefüggésben a 4vJ8vé hányados a védett homérsékletgörbe késését adja meg a hoáramsUfCi.4tá - tá- Több rétegCi határolószerkezet csillapitási tényezojén a támadott oldallal határos közeg homérsék(kcal/m2h°C). Az 1. Abszolút értéke a támadott felé sorszámozzuk. ábra.oldal Uvéfelületi hoelnyelési tényezoje.hoelnyelési tényezoje az (5-30) szerint számítva. A bels{) határolószerkezetek és a külsl:S tömör A több rétegii szerkezet fáziskésése vagy késleltetése: nyilászárószerkezetek fajlagos felületi hostabilitását az elmondottak megfelell:Salkalmazásával álla<p=arg {J.4..W/m2K (kcal/m2hoC. A 5. qtá felületi höáram inga- b be1s6 h6ménéldot A honyereség-számítás egyik feladata. az (5-18) összefüggést].3.6. ábra). Fázisszöge a hl:Smér. S a hoelnyelési {Jklll sillapitási tényezojének szorzata adja: c tényezoje [1. shDYf S·i: ri 5.

A helyiség-homérséklet alakulása A helyiség-homérséklet ingadozása a H hostabilitás definíciójából következoen : (5-39) " H= ~ BtAt t~l WjK (kcalJh°C). hogy a vektorral jellemezheto mennyiségeket abszolút értékükkel helyettesítik. At az i-edik határolószerkezet feljilete.3. ebet az általa okozott helyiséghomérséklet-ingadozás.1. abszolút értéke az okozott helyiséghomérséklet-ingadozás amplitúdóját.7. oC. A vektorok fázisszögének és a komplex számok képzetes részének eIhanyagolásából adódó hibák a muveletek során összegezodhetnek vagy kiegyenlítodhetnek.4.4. ÉPuLETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI tér homérsékletének ingadozása között. az i-edik réteg felületi hoelnyelési tényezoje thDli+ Ut- Ut_~ 1+ Ut-~ th D/t Sli sli (5-40) sli alakban írható.122 ÉPULETEK HOVESZTESÉGE. Az ingadozás a helyiség napi átlagos közepes homérséklete körül zajlik le. egyszerisitett eljárással A gyakorlatban a jelenségeket komplex számokkal leíró összefüggések helyett azok egyszerusített formáját használjuk. H a helyiség hostabilitása. Hlinyenség-számltás instaclonárius feltételek esetéa. f- t t 5. Az 5. W (kcalJh). A "csupasz" helyiség hostabilitását nyilván fokozza a helyiség levegojének és a berendezési tárgyaknak a hostabilitása. és az i eredeti átlagos helyiség-homérséklet körül játszódik le a homérséklet-ingadozás. akkor nem változik a helyiség napi átlagos homérséklete. ahol Q egy sinus. pontban értelmezett B fajlagos felületi hostabilitás az egyes határolószerkezetek felületén átlépo hoáramsuruség ingadozásának és a helyiség levegohomérséklet-ingadozásának viszonyát adja meg.(vagy egyéb harmonikus) függvény szerint változó hoterhelés ingadozásának amplitúdója. ebet komplex szám. Az egyszerusített módszerek közös jellemvonása. a helyiség teljes hostabilitása így " H= t= 1 BtAt+H.•. Fázisszöge a homérséklet-ingadozás késését adja meg a hoáram-ingadozáshoz képest. amely körül a hoterhelés ingadozik O. fázisszöge pedig a homérséklet-változás sinusgörbéjének késését mutatja a hoterhelés-változás sinusgörbéjéhez viszonyítva.hogy a közelíto eljárás hibája elore nem minden esetben becsülheto. [37]. A bonyolultabb matematikai apparátussal kapott eredmény is tartalmazhat hibát. számítási eljárás helyett alkalmazható közelíto egyA következokben a hosszadalmas és nehézkes szerusítetteljárástismertetjük. sot sok esetben átlagérték. A helyiséget határoló összes szerkezet teljes felületére kiterjesztett fajlagos hostabilitás a helyiség hostabilitását adja: 5. i (5-38) ["" ~ . ~.rámutatvaarra. ~ ev +Hbe r W/K (kcal/hOC). (5-37) ahol Bt az i-edik felület fajlagos felületi hostabilitása. m2. Az összefüggést átalakítva. az eredmény hibáját elore nem lehet megbecsülni. n azok összes száma. ~ 5. A pontosabb módszer több munkaráfordítása az alapadatok hibája esetén nem térül meg. i a határoló felületek sorszáma. Hoelnyelés A hoelnyelés egyszerusített számítása az (5-30) összefüggésen alapul. A Yl= 1 elhanyagolással és a következo feltételezésekkel : D t~ 1 ("vastag" réteg) esetén Itb D ifl ~1 és igy . mert az alapadatok egy része mért meteorológiai jellemzo. hogy a középérték. H komplex szám. abszolút értéke a hoáram-ingadozás és a helyiséglevego-homérséklet változásának amplitúdóviszonya.3.4. A számítások során a következokben leírt egyszerusítések alkalmazhatók [25]. Ha olyan speciális eset adódik. W/K (kcalJh°C) az (5-37) szerint. W/m2K (kcal/m2h°C).

Hostabilitás Un=R"S.shUI-I.< 1 ("vékony" réteg) esetén az (5-43) .HONYERESÉG-SZÁMíTÁS INSTACIONÁRIUS FELTÉTELEK ESETÉN 123 (5-41) valamint 5.. Épületek hofokmodulusát az egyes helyiségek modulusainak légtérfogat szerint súlyozott átlaga adja: Mq. Csillapítás A .(Sn+UJl%kIU (5-49) A 0. ill. Hofokmodulus A helyiség-homérséklet ingadozása helyett.3.4. (5-45) összef'úggések szerint]. amely téli és nyári esetre írható fel.. Ezért az egyszerusített módszer esetén H értéke már nem komplex szám.< 1) esetében tehát az egyes réte~k egyszerusített felületi h5elnyelési tényezoi: 1. .YiI ~D. (5-50) Ubel-t mint a belso levegovel határos n~k réteg Un felületi h5elnyelési tényezojét kívülrol befelé haladva kell meghatározni [D I'?:. (5-48) (5-51) ahol ".+ M. [37] és [39] szerint (5-47) ha pedig D< 3. és (5-42) U.. Fajlagos felületi hostabilitás A fajlagos felületi hostabilitás (5-31) összefüggése egyszerusített módszer esetén is hasonló. a homérséklet-ingadozás amplitúdóinak hányadosa : '10 Ahostabilitásszámítására alkalmazható összefüggés az (5-37)-tel megegyezo. réteg: (5-43) (mivel Uo= I%be. W lK (kcaljh oc). SI+Ul S2+U2 Sn+'U" I%kül+Un I%kül (5-46) 5. amely az (5-39) komplex számmal fejezheto ki.+Un I+RU 1 10 10-1 • (5-45) 5. Az eredményül kapott egyszerusített csillapítási tényezo valós szám.4.. S2+Ul .uI-l "Vékony" rétegek (D .. D.I (" vastag" réteg) esetén az (5-41).)' 2. de a felületi h5elnyelési tényezo mint komplex szám helyett annak egyszerusített módszerrel. R. (SI+Ul)(S2+U~. de a B fajlagos hostabilitás az (5-50) összefüggésseI számított abszolút értékével szerepel. A hofokmodulus a zárt terek hotechnikai értékére jellemzo szám: ahol UO= I%bel' Lak6épület esetén. Yl+Y2+···+Y •• (5-52) . ezért a fázisszögek figyelembevételével kellene összegezni. I+R. réteg: B= -+-- 1 .<l így ("vékony" réteg) esetén Ith D.(Sn+Un-l)(l%kül+Un) . 5.2.-O 9(Sál%be. akkor '11= tpeDIY2. réteg: (5-44) n.M. haD>3.z ..4....V1+ M2V2+ . Sn+Un-l. az egyszerusíto eljárások az M hofokmodúlus értékét vezetik be. W (kcaljh). 1: Rj$j JI=ej~. H a zart tér hóstabilitásának abszolút értéke.)(S2+Ul)" .SJ+Uo.5. miatt ahol Q a zárt tér nyári maximális külso honyeresége. téli maximális hovesztesége.csillapítás számításának egyszerusített módszere az (5-26) és (5-32) összefüggéseken alapszik.9 tényezovel a fázisszögek elhagyása keletkezo hiba csökkentése végett szorzunk.. Az összegezést az összes külso és belso határolószerkezetre végezzük. mert B eredetileg vektormennyiség.4.Yn oC. M= ~ oC.1% bePbe I Wjm2K 1 1 I%bel+Ubel I%bel Ubel (kcalfm2h°C). Az abszolút értékek összeadása hibát rejt magában.meghatározott értékével számolunk: D.4.

2 5. mint a tényleges tklll külso homérséklet és a napsugárzás együttes hatására kialakuló hoáram.0 -4.7 -0.9 6.5 i 300 -2.1 3. Falak egyenértéku h&nérséklet-külÖQbsége Fal EgyenértékCl homérséklet-különbséa.5 -5.1 -2.9 -1.0 O 3.1 -4. de eros közelítésnek tekintendo.8 5.2 3.21-1.3 -3.9 O 5.2 -3.4 7.9~~ 11. Honyereség meghatározása egyenértéku homérséklet-különbség felhasználásával A hosugárzással szemben nem "átlátszó" szerkezetek (falak és födémek) honyereségét a LItegy egyenértéku homérséklet-különbség segítségével is meghatározhatjuk.5 7.9 4.9 2.3 14.4 13.0 1.1 -1.1 500 2.0 8. ÉPüLETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI A hofokmodulus a futési üzemido és a nyári hutés szükségességének meghatározásához nyújt tájékoztatást.4 5.5 -2.4 9.81-0.9 -0.2 5. =k(tnapl- tbeJ W/m2 (kcalfm2h).2 -0.7 16.5 6.8 -0.9_ 1.7 -4.3 -4. t (5-55) .7 9.1 -8.5 7.4.2 -0.5 8.----- --7. Az (5-14) összefüggés a következo alakban is felírható: akii 1 oC • (5-54) A jelöléseket az (5-14) kifejezéssel kapcsolatban már értelmeztük.5 8.0 -0.7 -4. az eredmény közelítésnek tekintendo.31 5.1 3.1 10.5 3.8 6.81 5.3 -8.5 -1.2 -3.5 -4.31 1.7 -8.0 I 4.7 I I --- ---------- 8.8 12.8! 4.7 17. Periodikusan változó hóbatások esetére az átmeno hoáram a következo formában is felírható : .1~ 1100 -4.1 -5.8 -7.9 5.3 -0.8 -7.0 -0.5 -0.7 2.7 -4.81-1.7 -0.0 2.2 -2.0 3.9 -7.4 20.s~1T.2 0_.~ 7.0 1'_500_'1_2.7 i 1.7 500 0.5 -0.21 2.3 -3.7 2.2 2.4 ~8.8 10.8 3.8 500 1.4 11.3 ~ 1.9 -7.5 3.5 1.21 1.5 -7.7 -6.1 -1. A napléghomérséklet fiktív külso homérséklet.7 -0.3 0.01-2.O 14.4 100 -7.0 21.0 -3.8 -3.0 -1.3 11.8 -1.1 --1100 K I --. (5-53) ahol tnapl a napléghomérséklet: al tnapl=--+tkill 5.6 16.2 6.3 0.124 ÉPüLETEK HOVESZTESÉGE.4 --.7 0.2 -0.2 4.8 13.0 -2.6 -7.9 -8.0 -3.2 -6.2 0.7 10.5 8.2 3.4 1.8 -7.2 -0.0 13.0 500 -2.8 -8.1 I 0..8 1.9 0.6 7.3 O -2.5 -0.7 6_.414.9 300 1.0 -0.9 13.4 0.9 11.2 l' I 7.9 18.7 8.2 -0.9 7.3 0.7 100 -7.41-1.8 -5.6 4.7 1.41 4. mC&Y' 'C Idotartam.8 -1.8 0.3 -3.6 0.2 -0.9 4.2 0.6 -7.4 11.0 -O.9 2.1 o 10.6 9.8 -1.9 --.9 -0.4 300 -7.1 -7.6 7.9 -0.9 2.6 5.0 -3.4 5.0 0.3 -7.0 -1.7 3.7 -3.61-2.4 19.3 0.2 -1._1 9.5 I I I -- DK I 300 -2.5 -0.6 6.6 É 300 -2.1 _2_.! pm 6 I ÉK I 1001-'7.9 0.81-2.3 4.9 12.7 10.3 _1_.4 -.0 -5.6 _ __ Ny -'-1 ÉNy __ 100 -6. ! 5-23.3 -8.8 7.2 -1.2 7.8 4_.5 6.4 0.2 2.7 20.7 3.1 10.7 8.Or-7:3~~ 500 -0.3 .0 1.8 3.6 D 500 1.1 300 -0.4 -2.0 0.1 I -3.7 7.7 -5.8 14.7 0.3 -1.3 11.9 19.5 3.4 -2.0 O 4._7 -2. Mivel a számítás során a vektormennyiségeket abszolút értékükkel helyettesítjük.7 0. amely esetén a határolószerkezeten ugyanaz a hoáram halad át.8 2.0 5.9 5.8 5.1 -3.2 ------------------------------1---1. Ez a módszer a gyakorlat számára kényelmes és gyors.0 1.1 -1.9 9.4 300 -3.6 -7.1 10.2 -1.4 0.5 14.61 0.4 0.5 -2.3 I II 1 I nyék Ár- I 1500 -1.7 2.6\ 5.0 13.9 6.-------- I -2.7 0.6.5 -1.2 -1.4 2.5" -1.71 5'511 4.1 -4.31-0. táblázat.7-----U:S16.0 -2.5 1.0 14.9 4.0 -1.1 0.4 100 -6.0 0.0 15.9 -1.9 -4.3 9.4 -2.1\-2.5 4.6 14.8 -7.0I 4.2 -2.5 -0.6 -4.2 _0_.4 3_.0 4.0 -0.-0.8 1.5 14.5 0.3 0.7 1.0 10.2 3.8 7.6 5.2 7.2 11.5 13.9 5.1 11.4 0.0 3.8 -2.8 -3. 100 -7.1 -3.9 20.1 0.2 -2.7 -2.0 1.7 -6.6 9.0 -3.9 8.0 DNy 300.3 5.0 5.3 51.7 0.5 -4. óra 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I IS J t 16 I 17 I 18 I 19 I 20 :éltái I kl I -------~-~ sú)ya.5 6.5 -3.5 9.2 -2.0 12.3 14.3 -5.

tbcl belso homérséklet. A táblázatot a következo alapadatok felhasználásával állították össze: tbcl=26 oC. Az 5-23. a csillapítási tényezo (5-12. oC. ábra.0 5-12. . táblázat falakra. tnaplnaplégMmérséklet a fáziskésésnek megfelelo korábbi idopontban. míg az 5-24.5 r. ábra a). oC. fázískésés a k fi1uvényébcn 1.HONYERESÉG-SZÁMíTÁS V tO INSTACIONÁRlUS FELTÉTELEK ESETÉN 125 0.6 aj 40 0. táblázat tetokre meghatározott L1tegy egyenértéku homérséklet-kijlönbségeket tartalmaz.* 0. tkül= =32 oC.2 °U.\3 aZ III ahol k a falszerkezet hoátbocsátási tényezoje.. oC.p SO I I I 40 30 ZO I fO i I I s bJ 1. és 11 5-24. táblázat használatával. tnaplköz özepes napléghomérséklet. k A hosszadalmas számítás mellozheto liZ5-23. tkülmln=18 oc (éjszakai homérséklet). W/m2K (kcalfm2h°C). Egyrétegu lJ • falak csillapítása' és fáziskésleltetése b tr csillapítás a k füuvényében.\5 1.

0 30.8 0.0 -5.0 8.3 12.5 nyé.9 -4.8 25.0 0.7 -4.9= 11.4 -2.5 -6.2 23.3 28. IXkúl= W/m2K (rv 15 kcalfm2h oC).1 5.3 -5.0 12.0 besu.1 33.1.7 -1. ÉPULETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI 5-24.3 26.0 19.6 24.6 2.9 6. Arnyékolt falak is kapnak szórt sugárzást.2 -8.3 -4.5 -4.7 7.7 -2.1 -3.4 0.1 -9. 100 -6.5 27. = ezekkel az adatokkal az (5-56)-ból: L1t~=20 oC.5 4.0 11.2 14.4 1.126 ÉPÜLETEK HOVESZTESÉGE.-. 18 IXbel=6 8 W/m2K (5.95 W/m2K (".=2.4 -3.2 1.2 2.0 -3.2 Hideg.7 16.7 2.3 0.9 13.3 4.4 -0.6 13.4 1.9 -2.4 7.6 -4.7 -0.4 28.5 19..0 -3.0 19.1 -4.6 5. 100 -1.6 7.5 oC (július hónap).0 10.5 -5.6 1.1 ---------5.4 1.5 -3.3 -7.0 13.5 11.5 -5. táblázat.2 -0.2 18.3 19.3 4. ha a fal vastagsága 24 cm? A belso tér homérséklete tbel=26 oC.2 -6.4 -9. táblázatból L1tegy= oC.6 7.SO -9.6 -7.2 ár. .7 12.4 -1.1 -5.4 -2.95 ·20= 19 W/m2 ('" 16 kcalfm2h).2 ár200 -7.6 "':'4.2 -4.6 1.8 -4. mert a teherhordó és a hoszigetelo funkcióra a legmegfelelobb anyagokat választják ki.8 -3. . A közölt adat 'Okkal az 5-23.1 -5.5 -6.2 13. A hoáram: qns=kLlt~y=0.2 -5.7 1. (5-56) c értéke + 1.kp/m' kftás I súlya.7 23.0 -4.5 7.200 -1.0 9.1 24.4 -4.0 -5.0 -8..9 -2.3 5..9 teto.SO -6.9 -7..8 kcalfm2h°C).2 -7.-----3. Az egyes rétegeket átkötésekkel vagy peremmel .6 15.0 -9.6 16.0 40. A több rétegu szerkezetek felhasználásakor megno a felületi páralecsapódás veszélye. a=0.5 0.0 ------------------- 42.51 7.9 11.300 -4.3 19. Déli fekvésu téglafal (450 kp/m2) napsu- gárzásnak van kitéve.5 oC szennyezett (ipari) levego eset~n.7 6.7 -6. 7 kcalfm2h°C).4 2. az 5-19..0 ·5.9 4.1 1.9 1.8 1.dIeII)" Idotartam. 5. Ha a tbel és tkúlközértéke eltér a felvett értéktöl.5 7. Az épületnek vasbeton födéme van.8 10.2 -7.2 -4.5 -0.6 7.0.7 -5. Tiszta. Tetok egyeuértékli héimérséld~t-különbsége Teto Ilgycnértékti homérséklet-különbségoC • .3 kolt 500 -3. akkor korrigált L1t:1lY egyenértéku homérséklet-különbséget kell figyelembe venni.0 -4. 100 -6.7 30.4 -4.7 17.3 teto.4 -4.0 -3.3 -5.5 3.0 -4. világ<?s falak esetén LItegy 1O.1 -7.6 -2.9 4.0 25.81 29.5 2.3 :-:--+---:-:-:--1---::-.7 kcalfm2h°C).-5.2 7.8 W/m2 ('" 10 kcal/m2h).7 28.3 -4.9 -7.3 -4.0 gár.5 5. s ezzel 5.2 -6.5 -7.50° északi szélesség a fóldrajzi helyzet.8 9.4 -2.8 -4.2 8. táblázatból).7 Meleg SO -11.5 18.2 -5. be~ugar- 100 200 300 mtt 500 0.2 32. 16.7 0.2 O 2.8 -5.7 41.1.0 23.0 11.5 7.5 5.5)+(26tbel)+c oC.7 7.6 1.2 28.2 17.2 18.2 -4.4 5.2 8.2 5.1 -6.8 20. Milyen nagy a hoáram nagysága 20 órakor..6 ':"'1. ha tbe1 24 OC? A hoátbocsátási tényezo 0.1 -1. Páradiffúzió A falszerkezetek általában több réteguek.6 -3. Példa.8 7.0I 16. amit a számításban figyelembe kell venni.1 -3.2 -:-:---+---1--.1 27.0 4.5.4 -2.7 -1.4 5.7 -0.4 -1.0 3.9 1.200 -3.7 25.7 -2.8 42.7 18. táblázatot).0 W/m2K ('" 1.7 13.300 -5.5 17.4 -2.8 -5.0 -1.0 7.7 -7.-+-~I---I_--I--.6 10. 0.5 22.0 23.4 3.6 -1.8 5.8 13. 45.9 -3.-----.5 -4.2 10..9 7.5 oC tiszta levego és .4 13.9 -5.6 -8.7 kolt 500 -3.6 I 14.7 -4.7 tetö.6 -4.5 -6.0 21.3 -2.0 -4.8 -6.8 -3. óra 6 Kiala.1 10.9 6.8 -5. LItegy 18 oC (az 5-24.--.0 -2.3 6.2 9.0 15.9 -2.0 33..0 -5.6 1.2 26.7 32.2 33.2 4.-.-----------------Hideg.6 -8.9 . A hoátbocsátási tényezo 2..5 15.3 -5..0 -3.9 13.---- 37.. amit parafával szigeteltek (melegteto 300 kp/m2).6 -0.4 nyé.3 -6.0 -1.7 0.0 2. Meleg- I 7 I 8 r 9 I 10 Illi 12 I 13 I 14 I IS I 16 I 17 1 18 I 19 I 20 SO -8.2 zott 500 8.7 -0..3 ------0.•• 30%-kal csökkentheto.5 -5.8 -7.4 7.300 3.7 .9 (1.2 tkúlköZ=24.1 -5. és helytelen kialakítás esetében a páradiffúzió jelensége is káros következményekkel járhat.7 2.7 5.9 -2..1 --.7 -4.8 -3.5 --------".9 3.7 -5.2 16.4 -4. L1t~= L1tegy+ (tkülköz-24.8 5.1 -4.6 -0. Milyen nagy a hoáram 16 órakor. 4n.6 -4.8 22.4 5.0 5.8 tet6.4 26.3 3.2 11.4 5.4 -4.3 17.3 22.

amíg a nedvesség goz alakban terjed. kgfm2s (kgfm2h). d rétegvastagság. (J. d rétegvastagság. igy a belso felületi homérséklet ezeken a helyeken alacsonyabb lesz az egész felület homérsékleténél.5· 10-5 m2/s (0. révén kerül vízgoz. Használatos még a páraáthatolási ellenállás. a hovezetéssei analóg transzport jelenség. (5-58) Stacionárius állapotban d rétegvastagság esetén az (5-58) összefüggés. ahol Dl a vízgoz levegoben mért diffúziós tényezoje.=Dl/D. ~=T D ~ g='it. [36] a hazaitói eltéroen a p. Ez a szerkezetet rongálja. páralecsapódás következik be. A páradiffúzió mindaddig. A hotechnikai méretezés feladata a felületi és a belso páralecsapódás elkerülése.0. (A módszer elonye. A zárt térbol a nedvesség filtrációval. mosás. a nedves levegore vonatkozó általános gáztörvény felhasználásával: D . (5-57) ahol D diffúziós tényezo. A hazai számítási gyakorlatban bevezették a ~ páradiffúziós tényezot: D ~=RT ' (5-60) ami a vízgoz R gázállandó jának számértékét figyelembe véve: ~. m2/s (m2fh).0021 D - T kg/msPa.5.dp a vízgoz parciális nyomáskülönbsége.dp fLd g= R~ . az (5-61) összefüggés szerint kgfmsPa [ill. T a vízgoz homérséklete. m2/s (m2fh). (5-64) g= -D dx - dc kg/m2s (kgfm2h). m2/s (m2fh). mint másutt.1. szelloztetéssei. a felület elszinezodik. [31].dp g= RT' d ahol D1=2. Az átdiffundáló vízgoz tömegáram-sufUsége a parciális nyomáskülönbség vagy a koncentrációkülönbség függvényében fejezheto ki: ahol ~ páradiffúziós tényezo.PÁRADIFFúZIÓ 127 kapcsolják össze. az (5-62) összefüggés szerint g/mhtorr]. A páradiffúzió hajtóereje a határolószerkezet két oldalán mérheto parciális nyomások különbsége. . K. (5-59) . (5-62) Az átd#fundáló vízgoz tömegáram-surusége a ~ páradiffúziós tényezovel: kg/m2s (g/m2h). az emberek páraleadása. kgfm3• Egyirányú·(x irányú) diffúzió esetén: A diffúzió tömegáram-surusége így : D . A nyugat-európai szakirodalom [17]. Ezeken a helyeken hohid keletkezik. ahol D a réteg anyagának diffúziós tényezoje.anyagjelleffiZO. a fozés. JjkgK (kpmjkgK). Számottevo vízgozmennyiség jut a levegobe a városi gáz elégetésekor. hovezetési tényezovel. . m. Pa (torr). ill. A több rétegu szerkezetek hibás kialakítása következtében az is elofordulhat. Ha a felület homérséklete oly mértékben csökken. Pa (torr). g= -D grad ckg/m2s (kg/m2h).461 torr m3jkgK). Pa (kp/m2). (5-61) ill.dp a vízgoz parciális nyomáskü1önbsége a réteg két oldala között. azaz a szerkezet hoátbocsátási tényezoje itt nagyobb. a falakon keresztül diffúzióval távozik. hogy télen a belso térbol kifelé diffundáló pára nyomása a szerkezet belsejében eléri az adott homérséklethez tartozó teIítési nyomást. és belso páralecsapódas következik be. (5-63) 5. légzése stb. R~461. T a vízgoz homérséklete. A páradiffúzió egyeDlete A belso tér levegojébe az ott levo p'árolgó vízfelületek.09 m2/h). R a vízgoz gázállandó ja. (5-65) több réteg esetén : . c a vízgoz koncentrációja. m. m.= ~ viszonyszámot vezeti be. m2sPa/kg (m2htorr/g). K. D a vizsgált anyag diffúziós tényezoje. a ~ páradiffúziós tényezo pedig a A. hogy a környezo levego harmatponti homérséklete alá kerül. m2/s (m2fh).) A nyert összefüggés analógiát mutat a hovezetés (1-4) egyenletévei.9 JjkgK (3.dp a vízgoz parciális nyomáskülönbsége. d a réteg vastagsága. amely egyrétegu szerkezet esetén : d RI&=-a kgfm2s (kg/m2h). hogy a ~ páradiffúziós tényezo g/mh torr-ban kifejezett számértéke gyakorlatilag megegyezik a D diffúziós tényezo m2fh mértékegységben kifejezett számértékéveI. .dp 289 g/mhtorr.

1> ). A laza. hogya kisebb tömegu.5. 3-szor lassúbb folyamat. A hazai klímaviszonyok mellett azonban viszonylag egyszeru eszközökkel megelozhetok e káros következmények. Páralecsapódás a szerkezet belsejében A határolószerkezet belsejében a vízgoz parciális nyomása a nagyobb nyomású oldaltól a kisebb nyomás~ig fokozatosan csökken. 5. szódnak le. ábra. arról a levegobe jutó vízgoz {l gozátadási tényezoje olyan nagy érték.. A lecsapódó pára mennyisége: 1hv=g={l'(P-Ptel) kgjm2s (kgJm2h). Pa (tou). a lecsapódás szempontjából veszélyesek. 10-6 ••• 0. A páranyomás könnyen a telitési nyomás alá csökkenhet. Az elnyelés foleg eleinte intenzív. Cammerer a felületen lecsapódó mennyiséget kísérleti úton határozta meg..Barcs nyomán . a falszerkezet még erosebb károkat szenvedhet. azaz bizonyos mennyiségu nedvességet képesek elnyelni..015 . A párazáró réteg belso oldalán ). ahol a külso oldalon a belsohöz képest kis páradiffúziós tényezoju anyagot használnak fel. nagyobb tömegu anyagoké kisebb. kis tömegu építoanyagok páradiffúziós tényezoje nagyobb. A páradiffúziós tényezo az anyag tulajdonságaitóI. ábra). a levego a felü: let közelében telitetté válik. A lecsapódó vízgoz mennyiségét a falhomérséklet és a relatív nedvességtartalom függvényében adja meg [7]. (5-67) P ahol fl' a gozátadási tényezo. konzisztenciájától függoen ellenkezo módon változik. csak ahatárolószerkezet diffúzióját.128 ÉPÜLETEK HOVESZTESÉGE. és a kiváló nedvesség a felületen lecsapódik. páralecsapódás következik be. mint a hovezetési tényezo. táblázat tartalmazza. Ha a szerkezet valamelyik rétegében a vízgoz parciális nyomása az adott homérséklethez tartozó telitési nyomást eléri. ill. majd a levego nedvességtartalmának csökkenésekor visszajuttatni a levegobe. amely a határoló szerkezetben nagy károkat okozhat. Néhány gyakoribb építoanyag páradiffúziós tényezojét -'. A nyári meleg hatására viszont a bezárt vízrészecskék elgozölögnek és a szigeteloréteget felszakítják. 10-6 kgjm2sPa (=0. Az építoiparban felhasznált anyagok a páradiffúzió jelenségével szemben igen eltéro módon viselkednek. Mivel ezek a hoszigetelo anyagok az idojárás viszontagságaira érzékenyebbek. ÉPÜLETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI A levegó'bol a határolószerkezetre. a levegó'ben levo vízgoz parciális nyomása. de a falszerkezetbe párazáró réteget is beépítenek.031 . A falszerkezetben levo hohidak a felületi páralecsapódás szempontjából veszélyesek. Pa (tou). A páradiffúziós jelenségek csak igen lassan ját- x 5-13. Mérési eredményei alapján a gozátadási tényezo: {l'=0. Páralecsapódás ahatárolószerkezetek felületén Ha a felület homérséklete a környezo levego harmatponti homérséklete alá süllyed. Ptel a felület homérsékletéhez tartozó telitési goznyomás. ezért a károk látható formában esetleg csak évek múlva mutatkoznak. Ebben a tömör rétegben a páranyomás erosen csökken. mint a hidegebb és szárazabb. Ez általában a belso tértol kifelé irányuló csökkenés.5. a homérséklet-változás és az ehhez tartozó telitési nyomásesés viszont kicsi.az 5-7. Ha a lecsapódó pára megfagy.3.2. A kétrétegu szerkezeteket ezért úgy kell kialakítani. ill. kgjm2s Pa (kgjm2h torr) .2 91> ((2 t T p eSt> S2 5. hogya gyakorlatban a felületi gozátadást nem számítjuk.042. A vakolt felületek bizonyos ideig a harmatponti homérséklet alatti állapotot át tudják hidalni. A páradiffúziós tényezo az anyag pórusosságán és tömegén kívül homérsékletétol és nedvességtartalmátóI is függ. a lapos tetok ragasztottvízzáró rétege pedig felhólyagozhat. a száradás viszont 2 .020 kg/m2htou).. 0. a tömör. lazább anyagból készült réteg kívülre kerüljön (5-13. Az olyan több rétegu szerkezetek. A nedvesebb és melegebb anyag jobb páraátereszto. 2 réteg jelölése vonala kétrétegú . a gyakorlatban megtartják a helytelen sorrendet.. Homérséklet és páranyomás falban 1.

amelyet a lecsapódó kondenzátum nem rongál. ahol a h5mérséklet magasabb a belso levego harmatponti MmérSékleténél (1. A méretezés alapelvei Az épületszerkezetek helyes méretezésével a felületi és a belso páralecsapó~ elkerulhet5.lapos te.Io [37]. akkor a rétegben bels5 lecsapódás következik be. és lecsapódás jön létre. venni. tbel a belso levego homérséklete. A páradiffúzió jelensége tehát nem következik be. A nagy nedvességterhelésnek kitett helyiségek falait. A hagyományos laposteto-megoldásoknál salakszellozoket építettek be. kül a külso oldalra utal. II Az épület&épészet kézikönyve . ill. Ezt a feltételt fejezi ki a (~Lü' ' ahol a bel index a bels5. Párazáró réteg elhelyezése kétrétegu falban 1. W/mK ben bekövetkezhet-e páralecsapódás. a külso lég(kcal/m2h°C). és lülettol. A annak a rétegnek a h5vezetési ténye.meg kell gyozodni arról. ábra). A falfelület elpiszkolódásának elkerülése céljából törekedni kell az egyenletes felületi homérséklet -eloszlásra. k a falszerkezet hoátbocsátási tényezoje W/m2K Mivel a páradiffúzió lassú folyamat. afelett helyezkedik el. hogya külso oldalon elhelyezett laza. W/m2K állapotot hosszabb téli idoszak átlagaként kell fel(kcal/m2hOC). mert páradiffúziós tényezojük gyakorlatilag nulla (pl. tkül a külso levego homérséklete.4. ábra és 97kül=9()O. hogya pára parciális nyomása eléri a telítési nyomást. Ha nem alkalmaznak a tetoszerkezet bels5 oldalán párazáró réteget. Ebbol kiinduIvá kell a megfelelo szemlélteti. amelyben a párazáró réteg van.§A [t~l-tbelharm tküt) _1_] (5-<>8) az ehhez tartozó vízgoz telítési nyomás vonalát és összefüggés. ahol d a párazáró réteg távolsága a fe. oC. Az építoiparban felhasználhatók olyan hoszigetelo anyagok is. gondoskodni kell a szerkezet kiszell5ztetésérol. Ha a parciális (kcal/mh°C). nedvszívó vakolattal kell ellátni. 2 réte. nyomás vonala valahol a telítési nyomás vonalát tbelharm a belso levego harmatponti homérséklete. fl1 <'12 A1< ). A helyes rétegsorrend a ~ hányados segítségével is eldöntheto.akkora nyomásnövekedést okozhat. A belso páralecsapódást a falszerkezet megfelelo kialakításával kell megakadályozni.5. jelölése Másik megoldás. vagy olyan felületet kell kiképezni. metszi. A felso vízszigetelo réteg . IXbel a belso oldali hoátadási tényezo. hogya bels5 felület homérséklete sehol se süllyedjen a környezo levego harmatponti homérséklete alá. akorszeru tet5szerkezeteken különféIe szellozocsatornákat és azokat összefogó gyujt5csatornákat alakítanak ki a szigetel&éteg atatt.az 5-14. 5. hogya szerkezet belsejézoje.kezik be káros mértéku páralecsapódás. ha (~)bel< x 5-14. hoszigetelo anyagot védoréteggel óvják az idojárás hatásától. k(tbel(Xbel d. A belolük készült réteget a szerkezetek belso oldalán helyezik el. A felületi páralecsapódás megakadályozása végett a hohidakat ellenorizni kell. szerkezeteket kialakítani. Helyes. oC. oC. igy várhatóan nem követA páradiffúzió jelensége melegtetok . a többi réteg tulajdonságaitói függetlenül (5-14.2 Párazóró réteg ~f < ~t t5k .esetén is okozhat károsodást. foleg ha a terhelés ingadozik. külso oldalán a külso levego páranyomása érvényesül. Kétréteg{i szerkezetben a laza hoszigetelo réteget kell kívülre helyeZni.PÁRADIFFúZIÖ 129 a helyiséglevego. zárt pórusú muanyaghabok). ábra. m. ami a vízszigetelés okozta nagy parciális nyomáskülönbséget megszünteti. amelyek egyben párazárók.a diffundáló vízgoz parciális nyomás vonalát.kívülrol befelé haladva .és több rétegu szerkezetnél esetenként meg kell rajzolni a szerkezetben a homérséklet vonalát. A párazáró réteget a felülettol számítva legfeljebb olyan mélységben kell elhelyezni. Három. ábrát). A mértékadó külso légállapot tkül= -2 oC A párazáró réteg helyes elhelyezését az 5-14.

Mac Laren and Sons Ltd.. Goszudarsztvenoe IzdatyeIsztvo Literaturi po SztroityeIsztvo i Architektura.1975. . [7] Cammerer. [8] DQ1I1Úu.: Otoplenyie i ventiljacia. R.und Lüftungstechnik.és villamosmérnökök kézikönyve. Springer Verlag. 1963. (Egyetemi jegyzet. [5] Bo~oszlovszkij. Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo Literaturi po Sztroityelsztvo i Architektura. 1953. [3] Barcs V. P. Építésügyi Tájékoztatási Központ. VO N. [13] Eichler. Muszaki Könyvkiad6.: Wlirme und Wasserdampf im Hochbau.: Stroiteinaja teplofizika. [28] Mihejev. Moszkva.: Szellozéstechnika.[27] Menyhárt J. Budapest. 1-11. A.: Épületszerkezetek hotechnikája. modosltás. Berlin. Muszaki Könyvkiadó. H. 1952. 5.1962. 1962. Muszaki Könyvkiad6. Verlag von Theodor Steinkopff. New York. 1967. W.: Melegvizfutések. Budapest. ME 8--67. Budapest.) Budapest.: Légtechnika. Muszaki [26] Menyhárt J. M. S. M. IRODALOM [1] Alberl J. Tankönyvkiad6.: Bauphysikalisches Entwerfen. Budapest. Tankönyvkiadó. Goszudarsztvenoe IzdatyeIsztvo Literaturi po SztroityeIsztvo i Architektura. Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo Literaturi po Sztroi· tyelsztvo i Architektura.: Lexikon der Kiiltetechnik. [12] Eichler. Budapest.i Központ.: Klímaberendezések. München.-ni: Távfutések. Inc. Berlin. American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers.: Technische Thermodynamik. Tankönyvkiadó. F.130 ÉPÜLETEK HOVESZTESÉGE. Moszkva. Goszudarsztvennoje Energeticseszkoe Izdatyelsztvo. A. Moszkva. [19] Járzay T. 1970.) [24] Menyhdrl Budapest. 1962. Budapest. M. K. Muszaki Könyvkiadó. F. [16] Fokin. 1965. 1963. Moszkva. Dresden und Leipzig. Oldenbourg Verlag. Budapest.) Budapest. Springer Verlag. F. Épitésügyi Tájékoztatási Központ. 1956. R. Muszaki Könyvkiadó. Mérnöki Továbbképzo Intézet. Inc. Nordborg. McGraw-HiIl Book Company. Berlin.és klímaberendezések tervezésére és méretezésére.: Tyeplousztojcsivoszty zdanyii. Á. 1974. Danfoss. 1972. Berlin. [2] Anderson. A. [25] Menyhárt J. Budapest. A. Budapest. [36] Heating Ventilating Air Conditioning Guide. köt. [34] Sklover.) Budapest. [21] Ukov. Épftéstudományi Intézet jelentése. szelIozteto.1971. Budapest. 1967. Vo: Kondicionyirovanyie vozduha. 1965. 1952. Épltésügyi Tájékoztatái. (Egyetemi jegyzet.Méretezési alapadatok. Richter-Markewitz Verlag.: A hoszigetelés kézikönyve.: Tyeploperedacsa. [9] Degtjarev. [40] Muszaki Eloírás Légtechnikai berendezések tervezése. Moszkva. [37] Muszaki Eloírás épületek és épületszerkezetek hotechnikai méretezésére. 7. N. Hoszükségletszámftás. 1967. Budapest. Fr. N. (Egyetemi jegyzet. (Egyetemi jegyzet.: Épületgépészeti Kézikönyv. Izdatyeisztvo Viszsaja Skola. Budapest. ÉPULETEK HOTECHNIKAI JELLEMZOI (. [15] Fekele--Menyhdrt: A légtechnika elmélet alapjai. [29] Pattantyús Á. F. Tankönyvkiadó. J.und Klímatechnik. [17] Gröber-Erk-Grigull: Die Grundsetze der Wiirmeübertragung. 1975. 1963. J. Budapest. ME 8-53/1. M6szaki Könyvkiadó. 1950. mod. ME 30--65.: Rietschels Lehrbuch der Heiz. sz. 1965. Budapest. . Sz. Budapest. [30] Raiss. [23] Macskdsy és mtsai: Központi futés 1. J. 1962. [22] Macskdsy-Menyhdrt-Homonnayni: Központi futés. N. Tankönyvkiadó. M6szaki Könyvkiad6. [10] Ecken. 1953. 1964.: Automatic refrigeration. [39] Muszaki Eloirás futo-. [4] Barcs Vo: Épülethatárol6 szerkezetek hotechnikai méretezése.: Der Wiirme.6. Könyvkiadó. 1967. VEB Verlag für Bauwesen. kötet. Budapest. [18] Homonnay Gy. VEB Verlag Technik. 1961. [14] Eichler. Izdate1sztvo VISzsaja Skola. 1964. Tank&yvkiad6. 1965. 1964.: Épületfizikai tervezés. Berlin-Göttingen-Heidelberg.: Gépész. 1964.: Épületek súlycsökkentésének hatása a futoés hiitoberendezések méretezésére és üzemeltetésére. G. 1. Moszkva. [11] Egyedi L. [38] Muszaki Eloírás futoberendezések méretezésére. G. Muszaki Könyvkiadó.Springer Verlag.I962. 1960. Berlin-Göttingen-Heidelberg.: Tyeploperedacsa pri periodicseszkih teplovih vozdejsztvij. [20] Kamenyev. Budapest. 1959. Tankönyvkiad6. Moszkva. S.: A hoátadás gyakorlati számitásának alapjai. 1975. 1961. New York. [31] Recknagel-Sprenger: "raschenbuch für Heizung. 1965. [32] Rietschel-Raiss: Futés.: Introduction to heat and mass transfer. [33] Sklover. 1959. [35] Sorin.és légtechnika. [6] Bosnjakovic.: M6szaki hotan.und Kiilteschutz in der Industrie. Vo: Teorija teploprovodnoszti. E.

Magyarországon az öntöttvas kazánokat a Budapesti Vegyipari Gépgyár gyártja.kezelésük egyszeru.szerelheto össze.acéllemez kazánok. A füstgáz az e és Jfüstjáratokon át (itt a rajz síkjával párhuzamosan). mind pedig az erotani kapcsolatot a közhüvelyek biztosítják. . az összeszerelés az összehúzó szerszámmal a 6-2.nincs szükség befalazá. .a futofelület a tagok számával nagy határok között és kis lépcsokben változtatható. tehát mind a hidraulikai. A 6-3. középen pedig a rostély. . HOMONNAY GYÖRGYNÉ DR. a füstjárat.tagokból . . TÖMÖRY TIBOR Lektorok: Dr.a tüzeloanyag elégetése megfelelo hatásfokú. A bal oldali metszetet a füstgáztéren át készítettük.sra . Üreges öntvényekbol . a víztereket összeköto közhüvelyek furatai. ábra két félbol álló rostély tagot szemlélHangángiff Kijzhú've/!I 6-1. innen lehet eltávolítani. Erdosi btván.a kazánanyag korrózióálló .. Mészáros Ferenc.a kazánok javítása egyszeru. ábra.6. DR. a felületet és szilárdságot növelo bordák és hornyok. ha gyengébb minoségu darabos szenet kell eltüzelni. Az üreges öntvényu testeket. A hamu a rostélyon keresztül a c térbe jut. . DR. minden egyes tagon fellelheto egy nagy kazán valamennyi eleme: töltogarat. Kazánok A központi futésekhez használt kazánokat anyaguk szerint csoportosítjuk: . Futoberendezések szerkezetei.öntöttvas kazánok.1. Majoros András. tet. A jobb oldali a víztéren át készített metszet. helyigényük mind alapterület. . . ábrán.1. víztér.a kazán szerkezeti magassága kicsi. rostély. Öntöttvas kazánok A központifutés-technika uralkodó kazántípusa hosszú ideig az öntöttvas tagos kazán volt. MENYHÁRT JÓZSEF. Az 1960-as.1. a h rostélyra. megmunkált lérek. majd a g füstcsatornán keresztül és a hátlapon elhelyezett nyíláson és füstcsonkokon át a kéménybe áramlik.a tagok könnyen szállíthatók. SALLAl GYULA. ábra): a tüzeloanyagot a garaton keresztül felülrol töltjük a kazánba. A kazán muködése a következo (6-4. Látható a rostély vÍzhutése. és a gyár régi nevérol (Magyar Radiátorgyár Budapest) MARABU néven ismertek.kazántagok tömeggyártásra alkalmasak. anyagai Szerzo'K:DR. ill. mert csak a hibás tagot kell kicserélni. mind magasság tekintetében csekély. A hüvelyek elhelyezése a 6-1. míg az i csatornán át szekunder levegot lehet bevezetni.huzatigényük csekély. Mosoni György. A kettos vonalak az öntvény síkjából kiemelkedo. eloállításuk olcsó. Közhüvelyek elhelyezése öntöttvas kazánokban 11* . füstcsatornája. . felül és alul enyhén kúpos furatokkallátják el. A primer levego a h rostélyon át jut az izzó kokszrétegen keresztül az e és J füstjáratokba. . amelyek összeépítésével a felsorolt kazán-alkotóelemeket alkotják. . 70-es években kifej- 6. Az öntöttvas tagos kazánok elonyei a következok: . FEKETE IVÁN. Oravecz Béla 6. ábrán látható. Itt megfigyelhetok a rostélyelem futofelületei. Ezeken át kötik össze kúpos közhüvelyekkel a belso tereket. füstjáratok és füstcsatorna.

ANYAGAI i A r A-8 mefszef Háfsó fag L 6-2. 5 közhüvely 6-4. Öntöttvas kazánok összeszerelése . ! lesztették az olaj. Öntöttvas rostély tag 1 közhüve!y.és gáztüzelésu. ábra. az öntöttvas kerethez rostély és füstterelo csatlakozik. 3 füstjárat. Egy közbenso tagot a 6-5. ábra. ábra szemléltet. 4 rostély.1.132 FÜTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. koksztömbön teljes egészében át kell haladnia a kéményen való eltávozásig. 2 rostély vízhutése. IlL kazán. ha a füstgáznak és levegonek a kazánban levo kokszmennyiségen.1. _._. A MARABU kazáncsalád Koksztüzelésu kazánok. Etázsfutések hotermelojeként alkalmazzák. Az elobbi kettot szobakazánnak is nevezik. KOMFORT elnevezésu "kazánokat. Ismertetünk néhány külföldön elterjedt és hazánkban gyakran hasmált kazántípust is. A kazán kialakítása egyszeru._ füstgáz .su kazánok. Tüzeléskor a teljes belso teret megtöltik koksszal. Felso égé. A kazánt akkor nevezzük felso égésunek... 6. Öntöttvas kazán muködése levCllo. II. kizárólag melegvíz-üzemre. az egész tüzelo- 1 f tie elf 2 3 5 ___ I 6-3.1. ábra. Felso égésu a MARABU 1.

a muködésben levo elemek jellegzetessége. A MARABU IJJ. Erre azért van szükség. Már hosszabb ideje nem gyártják.. s igy azért. mint a felso égésueké.5 m2• Teljesítménye kb. Felso égésú kokszkazán metszete (MARABU J. ill. Alsó égésú kokszkazán metszete rtJzlér Rostély iJ'sszeköf!f kettos kúp 6-5. Érzékeny a koksz minoségére és osztályozására. 35000-75000 W (30000. g. hogy eros tüzelés esetén egyrészt nagyon gyors volna a viz elpárolgása. gozüzemu kazán között mindössze annyi a szerkezeti eltérés. Igy az alsó égésii kazánok kontakt (az izzó koksszal közvetlenül érintkezo) felülete kisebb. v. táblázatban. A rostély mellett szekunderlevego-járatot alakitot- .) A viz-. és az igy kialakult közös teret a tartály közepéig töltik fel vizzeI az üzem beinditása elott. kazánokat.). Futofelülete 3... a füstgáz a kazánban levo összeskokszmennyiségnek csak egy részén halad keresztül. v. II. ábra. V. Úgy módositották a VII. MARABU IX. jelu kazánt ma is gyártják és gyakran alkalmazzák.KAZÁNOK 133 réteg izzásba jön. MARABU lJ. 6. Mindkét félben két-két közhüvely számára van hely. egymás mellé helyezve oket. az egyik a két felso. A kazán akkor alsó égésu..) Az alsó égésu kokszkazánok szerkezeti kialakitása nagyjából megegyezo. (A vizkazán jele m. g. ill. hengeres tartályt szerelnek. mert a kazánnak olyan kicsi a viztere. legfeljebb hiányok pótlására.. Ez a legnagyobb öntöttvas tagos kazán. Közös jellemzojük. összeállított kazán a 6-7. másrészt a fejlodo goz felvételére sem lenne megfelelo térfogata. ill. és VII. ábrán. viszont nagyobb a füstgázokkal érintkezo felület.65000 kcal/h) közötti. iisszeköf!f kellos KÚP 6-6. a másik pedig a két alsó közhüvelysort köti össze. kazánt ma már nem gyártják. V.vagy hátlapján két nadrágidom. Az alsó égésu kazánok csoportjába soroljuk a MARABU V. hogy a kazánban bamaszenet is el lehet tüzelni. MARABU J. amely összeköttetésben van a kazán vizterével. A közhüvelysorok végéhez csatlakozik a kazán elo. hogy a töltoaknában levo koksz nem izzik át. a gozkazán jele IJI. mert a füstgázok a tuztér két oldala felett kezd&to füstjáratokon keresztül távoznak. ami a viznivó hirtelen csökkenéséhez vezetne. kazánhoz képest. és igy jobban hasznositják a füstgázok entalpiáját. ha a levego. hogy alkalmasak víz.. hogy két szimmetrikus féltagból kell minden rostélyelemet kiképezni. csak felmelegszik. A kazán két felének egymástól független a viztere. Alsó égésu kazán-tagpár nézete a 6-6. MindkettlS alkalmazható viz. A kazán üzemére jellemzo. ábrán látható. öntött nadrágidomokkal kötjük össze a két vizteret.. Alsó égésu kokszkazánok.és gozüzemre is. jó minoségu koksz eltüzelése esetén. g. példaképpen ennek a kazánnak néhány jellemzo adatát ismertetjük a 6-1.. A koksz egy részetehát hideg állapotban van a kazánban. és VII. amelyek egymástól csak nagyságukban különböznek. és hosszú ideig beavatkozás nélkül üzemelhet. hogy 'gozkazánként alkalmazva a kazán fölé kisebb fekvo. hogy közös viztér alakuljon ki. VII. tehát az egész kazán négy közhüvelysorral van öszszekötve. és úgy távozik el a kazánból. Mivel a VII. ábra.és glSzuzemre (jele V.

7~ta& 6 közbens6 tagok. Az kétállású tolattyún keresztül jut be a g nyiIáson át az e rostélyra.134 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. ANYAGAI 1 2 3 7 561 6-7. innét lehet eltávolitam. ábrán a). A tatai és dorogi szénmedence jó minoségu. BamaszéD. 3 primer ieftI6 metsze~ . Alsó égésu kokszkazán nézete 1 nadri&idomö 2 bátta&ö 3 vfzszintmutató csatlakozása gözkazánon. majd a c füstcsatomán és a hátlapokhoz csatlakozó füstcsonkokon keresztül a kéménybe. 5. VIlI. kazánok. tehát a tuztérben keletkew. f j 6-8. ahol a kigázositás kezdetét veszi. Mivel ez a járat a kazán tuzterével érintkezik. még égheto gázok is kapnak friss levegot. A kazán szerkesztése során a következo szempontokat kellett szem el6tt tartani: A tüzel6anyagb61 felszabaduló gázok eIégetésére megfelel6 nagyságú teret kellett kialakitani (a 6-8. a másodlagos levego megfelel6en felmelegszik. felülrol töltjük a kazánba. . ábra szemlélteti. 20 ()()() kl/kg (5000 kcal/kg) fut6értéku. Adatait a 6-1. A szekunder levego a kazán teljes mélységében végigvonuló b csatornán át jut be a tuztérbe. A felszabaduló gázok az a térben égnek el. Ugyaninnen jut az elsodleges levego a rostélyon elhelyezkedo szénréteghez. 15% víz. s a füstgáz innen jut a h füstjáratokba. felme1egitve kellett a kazántérbe bevezetni... Az elégetéshez szükséges másodlagos leveg6t megfelel6 helyen és mennyiségben. Ennek ellenére. A szekunder levegot ott vezetjük be. táblázat tartalmazza . ábra).. ~ f 1. Egy kazántagjukat a 6-8. MARABU COTfAGE UNIVERSAL IV. tak ki.-VIII..tüzelés6 kazánok. s igy a gázok elégése már keletkezésük pillanatában kezd6dik.) 1 füstjárat. 10. A kokszkészletek apadása miatt sor került barnaszén-tüzelésu kazántipus kialakítására.és hamutartalmú.. 4 füstgázcsappantyú mozgatókarjaö 5 füstcsatorna.. s igy a tuztér homérsékletét érezhetoen nem csökkenti. ábra. ábra. A hamu a rostélyon keresztül a térbe kerül.40 mm szemnagyságú szeneinek eltüzeIésére alkalmas kazánok. 2 t6ztú. Alsó égésú bamaszén-tüZelésu kazán (MARABU IV. csak jó minoségu darabos barnaszénhez alkalmazták szükségmegoldásként (6-4. A kazán muködése a követkem: a tüzeloanyagot a d jelu garaton keresztül. kb.

" . hogy a keletkezo füstgázok hojét ah füstjáratok megfelelo kialakításával. azaz minél nagyobb érintkezo felülettel a legnagyobb mértékig ki lehessen használni. Széles-I Hosz. hanem a kazán huzatának.kis módosítással áta~itani. 75 XI. amikor is egy jobbos és egy balos kazánt tesznek egymás mellé. Viztér..--------.0.. Ezerikivjil mindkét tipust .erre való· a d..-----.erk~zetét. kova! a széntolattyú fogasszegmenssei ellátott fogantyúját. 23 500 10-' 40 88. aránylag .6I ~8S6' . Ac Mt\RABUVIII S.folyamatosan jusson.hogy az összes szerkezeti részeke. s igy esetleg visszagyulladáskor a kazán nem ég ki és nem reped'meg. Akazánolll vizüzemre és. az oldalnézeten m-melafüstcsappantyú beállításAra.. deigy valósitható meg legjobban..ezeket a feladatokat jól megoldotta.9 Szén1060 3150 75. .. kazántipust.6 száI101. s igy annál több szén ég el~amelynek helyébe a garaton keresztül új szénmennyiség csúszik.. ikerkazánokat lebet elc5állitani.5 178. clölnézetben jobbfelol van aszénakna ésbal oldalon a füstjárat. g6züzcDU"eegyaránt al~rmtZhatók.szénmennyiséget tehát nem a tolattyú.egymástól teljese» függetlenek. azaz a huzat szabályozására beépített szögemel<Ssrudazatot. MARABU kazáncsalád Biztositani kellett. táblázat. hogy a kazánban megfelelo mennyiségu tüzelQanyagot lehessen tárolni.1200 372 22 1012 36 251. mig a.Azelölnézc.5 I 38~6 34. portartalmú~ nek. A széngaratban elhelyezett széntolattyú feladata. amelyet t:nindkét ol<ialán vÍzzelhut9tt felületek határolnak (a szekunderlevego-csatorna falát kivéve). A szénminoség romlás8 esetére.2 -1024 44 . ' A rostélyra jutó .---I~ 8'154 ~I~ 28() -\-- -----.Ezt azáltal érték el. A 6-1. 'síteni kellett a kazán S7.0402és 75mény· Tüzelo-1060 1670 mek 118 Iszén 6310 64 35282265 3752 .t egy elemen ala- f kitották ki. .4204...• VIzüzem 0220 VIzüzem 1670 16 216 542 1024 13 680Koksz56 460 189 630 44 55 4200 75 592 176 410 70 Hatásfok. . igyekeztek .tben i-vel jelöltük a szekunderlevegc5csatorna szabályozótolókáját. begyújtás elott.8 214. A 6-9.I Kazán I Geometriai méretek mm I I 27 I 16 -.4 12.KAZÁNOK 135 Gozüzem 1080 1388 1670 1540 70 70. salakolás és üzemszünetek idején a szén útját a tuztér felé elzárja.0 581. a rostélyra a szükséges x:~tegvastagságban.. táblázat en~ a kazánnak a jellemz6itis tartalmazza.0 63.0 407.balosonforditva. ill.0 Üzemmód 11540 I I S040 I F6t6-1 Ele-I Kazánteljeslt.amely a.2 320 892 118. 407. ábrán viz. többet kellelégetnil@nós J16.--- 6-1. s igy a kazánt két. begyújtás után a szén útját szabaddá tegye. ltyenszenekbol. 1 ~18 1841214.séreaz elso lépésben az Meu VIlI.kis alapterületen nagy kazánegységet lehessen elhelyezni.és gozuzemre is bemutatott kazán.0 I 3150100.I Magas1043. A jobboson.0 371. Minél nagyobb a huzat.--' I felü1:t.jobbos".01520 1900 % 8 2012 1900 288 721 175 ~ 218. . A tolattyút az elotagon elpelyezett fogantyús mozgató fogas rúddal állitjrik . Gondoskodni kellett arról..szabályozó tolóníd fogazása révén a kiyánthelyzetben rögzítbeto.A széIiaz enyhén lejtosen elhelyezett e rost~lyra az elégés arányában csúszik.közhüvelysor útján lehet összehúzni.6546. . ill.t "balos" Jdvitelben is gyártják. A réteg vastagságát a szekunderlevego-bevezeto járat g határoló oldalai szabályozzák. 352 9 Gozüzem 5040 VIzüzem 1744 162 383 111 40 14 970.. annál több levego jut a kazántérbe.széngarat. Ezek egymásra tükrösen szimmetrikusak.elégeté. s ~ogy e tüzeloanyag . . EgyszeJii.. hogy. Ennek ~gitségéve1 00. hogy. s igy teljesitményének változtatása S2abályozza..815401060 súly..5 16310 325. gyengébb IPinoségu ésnagy. Ezek egyébként.

.. Az olajtüzelésu üzcmszempontjából az égokamra helyes kialakítása különöscn fontos./ft ~~. a levegonek.50%) portartalmú szenek elégetésére fejlesztették ki a Vegyipari Gép. 14000 kJ/kg (2000. A tüzeloajtó helyett az olajégo bevezetésére. és XII. fényelcktromos lángor elhelyezésére és a harmadleveg6 szabályozására alkalmas. A nagy portartalom miatt igen súlyos probléma volta levego egyenletes elosztása. Egészen gyenge minoségu szenek eltüzelésére alkalmazták az ún. . Olaj. ahol a szenet az öntöttvas kazán elé épített térben égették el. Másfelol az olaj. A kazán tüzterét samottozott égokamrávallátták el (6-10. jelfi kazánt alakították áto Az átalakítás lényege. o m (O f I o k B ~. Az energiahordozóstruktúra átalakulásával. és FA XII.. A kazántagok tfiztér feloli oldalán vízszint magasságban kialakított felöntések lehetové teszik a kazán teljes hosszában a tuztér lefedését. Különösen azért nem. jelu félautomatikus kazánjait. A kazánokat ma már nem gyártják. elotét-tüzelést. s így legalább 27 . Így alakították ki a VIlI S. ill.és nyersolajtermelés növekedett.az égéstermékek terelése. mint a szénrétegé. hogya' kazántagok goztéri része a közvetlen IángsugárzástóI védve legyen. 8000. hj gözüzem mennyiség termeléséhez.és gáztüzelésu kazánok. hogy olyan nagy ellenállású..136 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. VIlI. az infrastruktúra fejlodésének és követelményeinek. FA XI. tehát elsosorban a rostélyfelületet és a tuzteret növelték oldalirányban a füstjáratok terhére. ill. hogy a közbenso rostély tagok vízzel hfitött rostélyrészét elhagyták. A feladatot úgy oldották meg. A jó égokamrával szemben tá· masztott követelmények: .a tökéletes lángkiégés megvalósítása. A rostélyon elhelyezkedo tüzeloanyag-réteg vastagságát a szekunder levego bevezetocsonkjának megrövidítésévei növelték. Alsó égésu barnaszén-tüzelésu rs O Háflag IQE] hj ka~n nézete (MARABU IV. Az energiahordozóstruktúra átalakulásának két dönto oka volt: egyfelol a gáz. és a forró füstgázokat vezették át a kazánon. ugyanis ennek a csonknak a rostély fölé nyúlása határozza meg a rétegvastagságot. tehát igen kis rostélyhézagú rostélyt alkalmaztak. amelynek ellenállása jóval nagyobb volt. a szénhidrogén-tüzelés eloretörésévei szükségessé vált olaj. Ez a kazántag bels6 tisztítását is megkönnyíti ezen a kritikus helyen. A rostély tagoknak a töltoakna alsó szélét határoló. nagyobb (egészen 75%-ig) portartalom esetén is a teljes rostélyfelületen egyenletes égést valósítottak meg. .. 30 m magas kéményre vagy a levego mesterséges aláfúvására. Ez a típus sem váltotta be azonban a hozzáfuzött reményeket. ANYAGAI Kó'zbensr! elem 'r .és Radiátorgyár FA XI. A kazántípust csak átmenetileg alkalmazták. tágasabb tfiztér keletkezett. kazánt.és gáztüzelés lényegesen jobban megfelel a környezetvédelem. a füstgázok e1szívására van szükség. Ezzel a rostélykiképzéssel egyenlotlen szemcseeloszlás mellett.és gáztüzeIésii öntöttvas kazánok kialakítása. mint a széné. ily módon megsziint az anyaghalmozódás és a vele kapcsolatos feszültséggyujto hely.. A gyenge minoségu. kazánok. ábra.•3500 kcaljkg) fiitoértéku és nagy (25 . és amellett csovezetéken szállíthatók.és gáztüzelésre a MARABU IX.UE3 aj 6-9. mert a rostélyon elhelyezkedo vastag tüzeloanyag-réteg nagy ellenállást jelent a füstgázoknak. amelyben az olajlánghoz szükséges égokamra kialakítható. s ezáltal a kazán alapjáig lenyúló. ábra). újabb és újabb lelohelyek feltárásával a gáz és olaj kitermelése kisebb költségekkel jár. ill. Kezdetben olaj. egyenletes elosztása a kazán hosszában. az urbanizáció. az égokamra felé samott idomkovel védett öntöttvas zárólapot alkalmaztak. eredetileg sarkosan végzodo élét enyhén lekerekítették..) aj vizüzem. .

mert a kazánt túlterhelni nem lehet.a kazán védelme szúrólángtói. amely megszilárdulása után a gázt nem engedi áto A tuztér. elegendo mennyiségu égési levego és jó keveredés szükséges. Hátulról elore haladva . adatai a mérvadóak (elnevezés: MG-IX. ábrán. amelyet egyrészt a kedvezobb (lekerekített) kialakítással. hogya lefedés kb. a kazán közepéig ér. Az égéstermékek egy része tehát a hézagokon keresztül lép ki az égokamrából a kazán tuzterébe és füstjárataiba. nagyobbik részét pedig a boltozat eloretereli. Kísérleteztek a MARABU IX. Tuzálló anyagként samott idomköveket használtak fel. 2 samottboltozat. A boltozattéglák egymáshoz hézagoltan illeszkednek. A bevonat vastagsága 2. Méretezéskor ügyelni kell arra. A szükségtelenné vált széngaratot és a rostélyt lezárják. A.. Szúróláng és helyi túlhevülés szempontjából az Mo-IX. ill. két félbol egymásnak támasztott. A tökéletes lángkiégéshez megfelelo homérséklet (égokamra-terhelés és az izzásban levo kamrafalak visszasugárzása). Egyébként általánosságban a MARABU IX. Ebben a megoldásban a kazán öntöttvas kezeloajtaját zárólemezzel helyettesítik. Olajtüzelésu kazán metszete (MO-IX) 1 felso közhüvely. Ezenfelül meg kell oldani az égéshez szükséges levego adagolását is. hogy az öntöttvas felületet a szúrólángtói megvédje.a kazán hossza szerint . leghátsó boltozattégla az égokamra fenekét képezo samottfalhozilleszkedik.2. A harmadlevego az ily módon kialakított réseken keresztül irányítva lép be alulról az égokamrába. hogyafutofelület a tényleges maximális teljesítménynek feleljen meg. Célszeru éppen emiatt a futofelületet biztonsággal (10. A samottbélés feladata. sík felületu ütközolap. az égokamra a formatéglákból szárazon összerakható.. gáztüzelésre átalakított kazán elvi elrendezése látható a 6-ll. A széngaratot és rostélyt rendszerint samotthabarccsal zárják el. Az égokamra alját a harmadlevego bevezetésére kialakított üreges fenéklapok képezik.. Égési harmadlevego bevezetésére az üreges fenéklapokból kialakított csatornán keresztül van lehetoség. A kamra oldalfalai a kazántagokhoz támasztott lapok. Ehhez a megoldáshoz tulajdonképpeni fa1azómunka nem szükséges. A szorosan összetoJt fenéklapok közé a láng hátsó harmadánál hézagolt lapok. íveit boltozatidomok fedik le.. kazán legkényesebb része a töltoakna alsó széle.4 boltozattéglát helyeznek el oly módon. és azok az égokamra me11sonyitott részén távozva oszlanak el a füstjáratokban. 3 égokamra. Gáztüzelésu kazán metszete (MG-IX) . amelyen keresztül a gázvezeték beszerelheto. ábra. hogy az égokamra boltozatának réselése ezen a helyen hiányzik. helyi túlhevüléstol. illeszthetok. ábra. 4 alsó közhüvely . Az ily módon kialakított teknot a kazán tagok elmaradó rostélyrészei helyére helyezett. Hól/op és homlokfa/ samoftozoft bevonoffol Somoftbélés 6-11. kazán gáztüzelésre való átalakításával is. elejét pedig a már említett idom határolja. . -habarcs bevonattaHátják el. 15% pótlékkal) megválasztani. Az égokamra kivitelezése a kazán metszeti rajzán látható. 6 cm között változhat. Az égéstermékek egyenletes elosztása a boltozattéglák elhelyezésévei szabályozható.). Az égotekno hátsó végét a kazán végeleméhez illeszkedo. másrészt pedig azzal védenek. és lehetové teszi a láng maradéktalan kiégését. Samottbéléssel ellátott.KAZÁNOK 137 1 2 --) 4 6-10.. égotér öntöttvas felületeit rendszerint szintén samott-tégla. tehát közvetlen szúróláng ezt a részt nem érheti. az öntöttvas kazántagokat az égéstérben védoburkolattal látják el.

Olaj-ésgáztüzelésú kazán metszete (KOMFORT) a) vlzszintes metszet. b) oJdaJné7.és gáz hohordozó elterjedésével egyre inkább szükségessé vált kifejezetten szénhidrogéntüzelésre alkalmas öntöttvas kazán kialakítása. 4 höfokszabályozó 6 hajlékony olajtöml6. ábra. Az öntött elemek szerkezeti tagoltsága képezi a kazántest tuztéroldali és víztéroldali részeit. ábrán látható. teljesen elkerülheto a szúróláng keletkezésének lehetosége.13. a tökéletes lángkiégés. A KOMFORT kazáncsalád egy egységet alkotnak. Kialakult az új. gáztüzeléssel.1. és így nincs kiindulási pont a repedéshez. 2 viztér Kazánok közölt min. valamint homloktag és végtag. 5 töltö-ürltö csap helye.3 hore 'iár6dó'szelep. 6. b) metszet a füstjlÍraton at. hiszen az MO-IX. Változatlanul megvan az öntöttvas gyártmány minden eddig felsorolt eIQfiy~: hosszú élettartam. Olajtüzelésu vízkazán méretei (KOMFQRT? helye. hj &. A kazántest hossztengelyének Az olaj. 7 olajtaftályból . igénytelen és biztos üzem. e) metszet a vlztéren '1. ANYAGAI Ma már ezeket a kazánokat inkább csak a hiányok és hibás tagok pótlására gyártják. A család tagjai meleg víz és kisnyomású goz eloállitására alkalmasak. törések. Teljesen hasonlóan a MARABU kazánokhoz. Így került sor a Budapesti Vegyipari Gépgyárban a KOMFORT kazáncsalád kifejlesztésére. Az elemeket vonócsavarok kötik össze. ill. és így < '@2 aj b) ej ~12. ábra. 1 a fústll'z útja. Ezek a köztagok. 600 165 Kazánhossz a tagszám függvénye ~150 (jeo aj a) h'tuJnézet. A kazán egyik tagjának metszete a 6-12. és MG-IX. elemekbol szerelik öszsze. a gaidaságos és megbízható üzém.2. Teljesen újszeru a bzántagok konstrukciós kialakítása. '2 eJzarÓC8ap. 1 olajvezeték. korszerubb KOMFORT kazáncsalád. amely messzemenoen figyelembe veszi a szénhidrogén-tüzelés követelményeit. minimális karbantartás. e) elölnézet. Megvalósul benne a futofelületek egyenletes hoterhelése. valamint a vízterek összekötését az eddigiekkel azonosan kúpos közhüvelyek biztosítják.1.et. a kazántestet öntött tagokból. Nincsenek sarkok.138 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. szükség esetén tagonkénti szállítás lehetosége és' a tagonkénti szerelhetoség is. olaj-. típusok az átalakítás számos hátrányát viselik. A pontos iIleszkedést.

1 höre záró szelep. A tisztítófedél lebontásával a füstcsatorna szabaddá válik. Elöl csavarkötéssel oldható tisztítófedél zárja. b) oldalnézet. hátsó végzodése pedig a füstelvezeto csonk felerosítésére alkalmas. 650 rt bJ 6-14. ill. ej .1 manométer. 1 zárókamrás szelep.6l1oxibltia tÖmI6 . esetleg egyes típusokon ovális tuztér. I 190 --=-=-. A csatornát ugyancsak az elemekbol alakítják ki. ej elölnézet. és tömör zárásukat azbesztlemez alátét biztosítja. 700 Kazón ellJft min. sík fenékkel lezár- Kazán ellftt min. ábra. 1800 Kazánhossz a tagszám függvénye Kozún mögött min. A goztermelo típusokban a hengeres alakú gozgyujto dob acéllemezbol készül. A füstjáratok közös füstcsatornába csatlakoznak. Az öntvényekbol elemenként konvektív füstjáratok indulnak ki. Minden füstjáratban 2 db tisztítófedél van.jc:satIakoás. oI8. amelyeket kengyelek szoritanak a kazánelemekhez. Olajtüzelésu gózkazán méretei (KOMFORT) a) bátulnézet. 5 szúr6 Kazanokközött min. és az idonként összegyult pernye itt távolítható el. bJ oldalnézet. A tuzteret az elemeken belül kialakított víztér védi.KAZÁNOK 139 vonalában húzódik a hengeres. Samottbélés a tuztérben általában nincs. 5 tölt6-ürító csap helye. ej elölnézet. 2 sázhiány-biztosltó. ábra. 1800 -600 Kozanhossz a tagszóm függvénye . 2olajvuet6k.Gózcsonk ! 6 880 -725 •• 7 b) 6-15. Gáztüzelésu vizkazán méretei (KOMFORT) a) hátulnézct. egyes típusokon kizárólag a tu~teret lezáró elso és hátsó zárófedelekben van. ej -4 .1elzárócsap. -4 sáznyomás-szabályozó.

ill. amelyek osztó-.. táblázatban foglaltuk össze. Foleg tetotéri elhelyezésben egyre gyakrabban alkalmazzák az NSZK-ban gyártott MULTITEMP kazánokat.IMagaS.TM su Hosszú. 780 500 2130 3250 710 310 1950 1060 1380 460 2790 1870 430 1670zeloolajVízüzem 875 180 2735 TH lüzeloolaj 540 1670 20 1500 3070 400 600 5/20 5/20v. 1265 sél 200 %2050 fok. 200 1060 FöldgázGázolaj 890 140 1200 5/20 1tüzeloolaj 320 60 560 10/30tüzeloolaj Hatásv. 6-14.. Egy-egy tag vízszintes elrendezésu. ugyancsak itt helyezik el a feszmérot és a nyomásszabályozókat.3.. hasonlóan a több elembol összeszerelt ellen- 6. gyujtokamrába csatlakoznak. ANYAGAI va.0 232. gáztüzeléssel és gozkazán olajtüzeléssel (6-13. ábra.5/20 1563"1 y. Több tag egymásra helyezése. ábra). táblázat a KOMFORT 1. TH TH 240 1480 2350 3550 140 240 1485 kp v0-201680 280 1850 880 300 260 1250 510 208. bordázott csövekbol áll.40 69. 140 2075 Gázolaj v.0 46. Mivel hazánkban is elterjedten használják oket. táblázat.60 464. 6-15. WI ••• Ji! III O O:U O 6-16..20 tüzeloolaj 40 630 Víztér. KOMFORT kazáncsaJád 890 ---vio-l Gázolaj 400 TH Tüzeloanyag 1150 mín.0 156. Gozüzem Széles.. -------180 360 Tipus I -- -- sá. ill. A MUL TITEM P gázkazán öntöttvas tagokból állítható össze. az NDK-ból importált NATIONAL-IDEAL kazán felépítése teljesen hasonló a MARABU IX. valamint a sík fenekeket egymáshoz merevíto támrúd. A 6-2. földgáz. A kazán vízszintmutatóját a dobfenékbol vezetik ki.]. összeszerelése után mindegyik tagban az elozohöz képest ellentétes irányú vízáramlás jön létre. gozkazánok adatait sorolja fel olajo. Ill.és a végelem kialakított bakokra van elhelyezve. A kazándob belso kialakításához tartozik a perforált gozelvezeto cso a folyadékcseppek leválasztására.2 23. táskás öntöttvas kazán keresztmetszete.és városigáz-tüzelés esetében. a füstgáz útja (MUL TITEMP-HYDROTERM) 6-2. Ill. A kazánt összeszerelt állapotban három jellegzetes formában mutatjuk be: vízkazán olajo. vízkazánok és a KOMFORT II. A kazándobból nyúlik ki a felszállóvezeték két csonkja és az ejtocso. Gáztüzelésu. mm . ill.0 278. kazánéhoz. Külföldi kazántípusok A lengyel ECA kazán. 40 teljesítmény " 10-' loztér.140 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.0 417. II. adataikat a 6-3. behegesztett karimás csonkokkal. A vízszintszabályozó két csonkja a dobból nyúlik ki. A dob a homlok. sáa I I I I Ka7J\n-1Üzemmód KamnGeometriai méretek.1.

elésú. a viz útja (MUL TITEMP-HYDROTERM) hossz- áramú készülékekhez. 1000 ~ Geometriai ~.2 162.1. s igy a felfelé áramló füstgázok állandó irány törésre kényszerülnek.3 590 205 870 .8 70kpFiit6.0 380 152. és 6-17.6 880 300. 6. 186. 41 168075 feli11et.0 314.R-80B mm . A két felet helyszínen is össze lehet csavarozni. tábIÚat.70 274 33. amelyek 1-1 lakás vagy kisebb központi ffités hoellátására vagy kisebb technológiai gozigény kielégftésére alkalmasak. 1250 Kazántc1jesi~Hatás.6 16ztá". Y.8 1200 160 3825 13 140 4740 313m6ny·IO-o.6 Viztéc.o-o Geometriai méretek.980 14 10 4770 14 16 tu..0 870 318. táblúat. töltoakna.1200 IVW 220 190 880 39. táskás öntöttvas kazán metszete.. A lengyel gyártmányú kazán hegesztett acéllemezbol készül.8 340 191.5 47 980 755Vizl1zem 45092.61y.0 236. tüzeloakna és hamútér található benne. ES-KA acéllemez melegviz-kazánok.KAZÁNOK 141 lett ez is a jobb hatásfok elérését céloml.4 7I Kazán164.1.Z.mm Gozüzem 167578 1540 751530 Üzemmód 20.3 318. A bordák felületnövelo hatása mel- 6-3. de összeszerelve is szállítják.0 855 363.0 274. MULTITEMP Kazán- kazán I M:: . 82 80Y. W 80 1630 . A katalógus szerinti adatokat a 6-4. fok.8R-I50B 1100 150 KazánFöldgáz Vlztér.8 sáma 274. SZI!1eIséII ~ - 6-4. viz útját szemléltetjük. A 6-16.439. ECA-NATIONAL 20 Iéi szúsáa sáa 33. 10 5607Szén 20 134 2730 U. Gáztii.. ábrán a gáz. ábra. SZlIánI tüzelésií kazánok.. . Ugyanakkor a szomszédos tagokban az öntöttvas bordázott csövek középvonala egy fél osztással eltolódik egymáshoz képest. kp teljesltmény • 1 Üammód 174 anyaa70.2 258. ill.61y.2 SZll1es-1anyaa Olaj 1 HOlZ.0 370 157. táblázatban foglaltuk össze.0 146. A kazán kétaknás rendszerli. 1495 .I Map&545 kcal/h I Vfzüzem I 20 Hatás.21920 144. 2670 Elemek 1710 2940 1600 270.fok. AcéDemez kazánok Az acéllemez kazánok közül azokat a kisebb teljesftményu egységeket ismertetjük. A füstgáz a fokozatosan emelkedo füstjáratokon áthaladva felmemEAL kazánok 6-17. egymás tükörképét alkotó két különálló félból.

Néhány tájékoztató adata a 6-5. A tuztérben sa· mottidomokból kialakított égötér van.IG FOTöBERENDE2P. gáztüzelésre is alkalmas.33· 9. a 6. engedélymentes kazán (1.4 - 200 260 156 228 138 201 355 400 540 640 540 640 70. A kazán lábakon áll. A kazánban 24000 kJ/kg (6000 kca1/kg) fiitliértéku. A széntüzelésfi kazán darabos.2 2 Szén 4 TH-5/201 2 olaj 4 :a- ---------1-1----------------------6 14 22 21. mögötte vannak a b vfzcsövek. ill. Az olajég5 nyomásporlasztásos rendszerfi (1.4 40 13 360 610 870 1090 420 760 670 800 680 810 640 740 640 740 755 48 1185 205 980 270 1020 335 885 785 947 1152 947 1152 - 70 . o. A kazán hatásfoka kb..5 27 46. % k:II~lwl~ 7. a 6-5. kett6s köpenyii.• Geometriai méretek. 25. A kazánban 15. 1. m" Kazánteljesltmény .20 0. gáz o o 657 930 1576 1149 2400 T-W/60 olaj 114 3. A kazán szénés olajtüzelésre készült. amelynek rendszere alsó égésii.49 1. Meg1ehet6sen elterjedt a hazai gyártmányú TOTYA acéllemez melegvfz-kazán...2 27 34 51 8.96 440 500 600 0500 1795 96 so G6züzem Olajv. Alul salakolóajtó van.3.4 39.. ANYAGA! legfti a ffitlSvizet. max. A kazán adatait a 6-5. beépftett primerleveg6szabályozóval és hamuládával. a magyar gyártmányú K-3 típusú acéllem~ g6zkazán meg· felel5. pontot). táblázatban. brikettel ffithet5. a 6-5.4 40 21. ún. I Hatásfok. I Vizüzem I Koksz 3 4 KM ~ I vtzü~1 TOTYA Vfzüzem 1.75 78 78 78 79 83 82 83 83 - - VARIATERMA TH-5/20 olaj Vizüzem Városi v.3 31.!: ll. Acéllemez kazáDOk UzemTüzeloanyag Tipus mód F6t6felület.1. f 6-5. ábrán a széntüzelésu változat látható. pormentes.3. Adatait 1. lÁnccal és ellensúllyal ellátott huzatszabályozóval szabályozható. A tüzeloanyag tölt6ajtaja a kazán tetején található. nem összesülo. majd a füstcsonkon át távozik. koksz 15.4 2. 14% hamutartalmú. Átalakítással olaj-.. a 6. 30 mm szemnagyságú. az ég6fejet tartó ajtóval.. hanem g5zt kívánunk termelni.. táblázatot).1. és ezenfelül vfzcsövekkel is el van látva. esetleg brikett eltüzelésére is alkalmas.8 ES-KA -. A primer leveg6t az öntöttvas sikro. 6% portartalmú dió II koksz vagy 22 000 kJ/kg (5500 kcal/kg) ffitliértékíI. Megemlítjük még' a csehszlovák gyártmányú KM acéllemez melegvfz-kazánt. Az a tisztítóajtó alatt van az olajég6. hazai barnaszénnel. Alul a c tüzel6ajtó a beépftett d szekunderleveglS-szabályozóval. PG IN típ1lSÚ.4 27 46.43 .- 16. földgáz Barnaszén v. nem túlzott portartalmú szenek égethetlik el. Az olajtüzelésfi kazánhoz 1"H-5/20 jelii háztartási tüzeloolaj használható (1. valamint a kazán hátán felül az fiÍstcsonk.2.stély alá vezetik.1 21 180 20 680 394 500 11110 224 800 81 HIDRoTERM t8 K-3 KLT-t VBS-3SO G6züzem 2. mögmtea~~ó~tóésaze~rom~h~~k~ el. ill. 70%. a JeveglS-hozzávezetés a hamuajtóba beépftett csappantyúval.2. Ha nem meleg vizet. hazai szénbrikett égethet6 el.2 25. Az ábrán látható t0vábbá a 2" méretii el6remen6 és visszatér6 vezeték.7 0.05 0. A füstjáratokat a kazán két oldalán lev6 125X 125 mm méretii ajtókon át tisztítják. A kazán állóhengeres kivitelu.35 0. pontot). Felül az a ajtó látható a cs6rendszer tisztitására.. 50 mm szemnagyságú. A 6-18. táblázat tartalmazza. Kazán-I mm ség Széles-I szúság Hosz-I Térfopt. A tüzelés hatásfoka a terhelést61 függetlenül meglehet6sen egyenletes. 10 . Az olajtÜzelésfi kazán a homlokoIdaIon tér el a szilárd tüzelésfi kazántóI. táblázat. ill. táblázatban található.sEK SZERKEZEfEI.S 60 - S~:' 150 400 680 900 sáll Magas- Viz r Goz 0.

viz. Mosodák. vizhlSmérséklet-szabályozó termosztáttal. olajtüzelésu változata. GáZtfiZeIéSÚ kazánok. száritók.. A nagyobb teljesítményu gázftItésii acéllemez kazánok általában a függlSleges kazánok elvén müködnek. 1000000 kcalfh) teljesítményhatárok között 14-féle nagyságban gyártják. Már a TOTY A kazánt is lehet alternatív tüzellSanyag-felhasznáIással üzemeltetni. A f"üstgázelvezetlS CSlSbe . táblázat tartalmazza. Elvi felépitése azonos a gáz-vizmelegíto kialakításával. Szervesen csatlakozik hozzá a keringtetlSszivattYÚ. A hozzá felhasználható olaj TH-SIlO minlSségu. Az alapkeretre szerelt és beszabályozott kazántelepet egy egységként lehet a helyére emelni. A m6szaki adatokat a 6-5. Legkisebb egységük. A berendezést ellátják vizhiány-biztositással. amelyben függlSleges f"1istcsövek helyezkednek el. és csak a ftIt5berendezés el5remen5-visszatérlS vezetékét kell a kazánegységhez csatlakoztatni. tetlStéri kazántelep. akkoraKLT-l típusú. 6-6. és a füt5berendezéshez csatlakoztatni. Az együttest blokkba. Néhány adatuk a 6-5. gázmágnesszeleppel. HIDROTERM cirkogejzer-típusú gáztüzelésu egyedi Iakásfiit5 berendezés.. 110 oC el5remenlS homérsékletu ftItlSberendezés is készithet5. igy 105. egyenletesen elosztva a teljes alapterület mentén. Ennek a gáz-. g5zbefúvásos ipari kádak stb.. Els5sorban technológiai g5zigényeket elégítenek ki. A füstcsövek felslSfelében hullámosított terellSlemezek vannak a füstgázok hlStartalmának jobb kihasználására. A kitágult viz térfogatának felvételére tágulási tartályt kell a rendszerhez csatlakoztatni.. égéstermék-visszaáramlás gátlóval. Különleges kiviteli formája a felügyeletet nem igényIlS FfK. Az osztrák ERKA-SUPER90 gáz1ca7ánt80000.közvetlenül a deflektor ellStt -. ábra. az ÚD. szekrénybe szerelve a tágulási tartállyal és szivattyúval együtt szállitják. A gá. Mindkét kazán álló elrendezésu. ÉTI-kazán. g5zellátására alkalmasak. Hazai gyártmány. Újabban a külfóldi cégek e15szeretettel alkalmazzák a HIDROTERM berendezések együttesét. A függ51e8es kazánok jelenleg legelterjedtebb típusa az ÉTI-kazán (6-20.zéglSkközvetlenül a víztér alatt helyezkednek el. táblázat). mert használati meleg viz termelésére is alkalmas. VBS-350típusúkazán alkalmazható. táblázatban található. Olajtüzel6s6 aC6IlemCZkaz6n (V ARIATERMA) Ha nem meleg viz.KAZÁNOK 143 Olajtüzelésíí kazánok. A kazán viztere itt is f'ügglSleges tengelyu henger.és elektromos vezetékeit gyárilag szeretik össze az aIapkeretre feler5sitett kazánokkal. Szilárd tüzelésu acéllemez kazán (TOTY A) 680 o '-19. Mra. ill. dc kifejezetten olajtüzeIésre készül a VARIATERMA acéllemez melegvíz-kazán. automatikusan müködlS elzárócsappantyú . hanem g5z termelése a cél. ábra... fertlStlenit5k. Gyakran zárt tágulási tartállyallátják el a kazánegységet. f e 6-18. ábra). vizoldalon sorosan-párhuzamosan kötik az optimális vizsebesség elérésére. A készülékeket gázoldalon párhuzamosan. és tulajdonképpen a régi "bojlerkazán" korszer6sitett. ill. gáztüzelésseI is készül. háromhuzamú vizcsöves. 1200000 W (70000 . az ott feltüntetett adatokon túlmenoen a mele~roló 25 I 85 oC homérsékletu meleg viz szolgáltatására alkalmas (6-19. amely olaj-.

q •• ~ Kaánteljelft- FTK-2 FTK-6 FTK-4 FTK-7 FTK-3 FTK-5 FTK-8 1 FTK-l Tipus IDény.5 605SO~imáete1<.I 10--8 12527 lS-GSZ 1S-G lS-GSZH ú8 2S-GSZmódVizi«. .7 12.6lII6a7 • 10-0 58.6 1S-S5 lS-J 9.mm ~ Kaán8SOI460 máete1<. kca1l.1 98.5 1.4 9.h I fel61et. 1200 175 610 700 262 ~2100 ZÚl.Városi ~ 12..h -- FI'K kazáDteIep 4uélell6ax 3 2 2X4 hOIaZÚSáC. 437 1400 1140 táblázat.5 vagy0 6. I I~ •••• ~ 380.hl i tér. 10-' w ÉTI4000 H6te1jeaft290 7SO 210mmtipus 1225 250125 Kaán580 180 140 120 8701000 1225x3740 60 435 soo 280 375 1160X 2260 1745240 X 3000 1745XSOOO125 ÉTI kca1l.144 FuTÖBEREND~ SZERK.5 2OSO.4. 344 145 125 1180 740 1160 9SO 3220 1470 5160 900 1000 90 580 méDy·l0-O soo 25SO 35SO 928teljes/t4310 SO 3100 1400 800 490 1380 290 250 300 752 6SO 406 15SO 3SO 85 1765 ISO 13601 525 81. Ma-I fok Át- 875 IlU. 92 6 lS 660 640 4 5SO 1200 700 9 498 8 405 2.1 gáz1~7 11Í1y. 2S-G87ÜlClD mmföldgáz HOIIIZÚ-I Mqaakca1l.4 25-J 2 Viz. aD18lJ kp T1bleI61165 27 29135 380 60 29142 1451.. ERKA-8UPER kazánok flibb· jeUemZfii i . 2X3 Alapteril1et.6.EZETEI.8 1. 215 17SO 6-7. ~120 I ~ ~..1 11. 1600 ~4SO má"6 510 iS6SO10SO ::.6 17.600 tU3SO Ka-W Geometriai kp 2140 2400 VIz2620 2200 172 920 770II 1020 200 1950 1140 232 8901280 116 100 530 400 17SO 464 1700 70 1580 lÚly.5 69. ANYAGAI F6t6Hatáfok.8 2..W 2S-GSZHKaán.7 900 7 25 15 10 125 82228 29127 .

fejezet tárgyalja. bJ bj acéllemez kazán (ERKA) a kazán né1k1lJ a kazán hat WIlIZIt). emberi munkát nem igényl5 tüzeIlSanyag-szállitás és bels5 mozgatás. A mostani energiaválságban a mlfszaki és gazdaságossági szempontok a róldgázfelhasznáIás felé mutatnak. I'7 -jtt-<-. .és javítóhálózatra. . a koksz-számot és a kéntartalmat.1. amely az ég5k üzeme esetén nyitva van. ábra.1.nagyobb mértékben lakossági 68 kommunális célokra. bezár. A desztil1ált fiit5olajok petróleumból és gázolajb6.3.automatizálhat6ság... . a tároláshoz szükséges helyigény.deH levego 11' \ -. Olajfajták. Minthogy azonban földgázellátás nincs és nem is valósftható meg mindenütt... t ~elmeleg.2.. A k60laj· feldolgozási termékeknek általában 3O ••• 4()O. el5melegftés nélkül szivattyúzhatók és eltüzelhet5k. A viIágkereskedelemben a közvetlen tüzelésre felhasznált k6olajtermékeket két nagy csoportra osztják. Ezeket az aránylag drága fiit5olajokat ipari célokra csak kivételes esetben ha~7. olaJjellemzök [(9] nyomán)].kisebb helyigény. gazdaságos üzem. hogy a kazán füstcsö'\'én átáramIó hideg leveg6 fólöslegesen hlftse a vízteret (6-21.1 készülnek. tanult kez.Io-át l'taSVlálják fel közvetlenül tüzelésre.e15személyzetre.. .1. E min6ségi el6lrúok els6sorban a desztillációs tulajdonságokat rögzitik. Kis teljesitményd háztartási olajkályhákban is felhasználhatók. ·6. a rájuk vonatkozó és az Amerikai Egyesült A1lamokpai' államokban min6ségi el6irások a nyupt-eur6ban általában szigorúbbak. 6. szemben a szilárd tüzeléssel. mint a Diesel-olajokra vonatkozók. Természetesen mindehhez nagyobb beruházási költségre. sok helyen még ma 68 a jöv6ben is ki kell használnunk az olajtüzelésnek a szilárd tüzeléssel szembeni e]{)nyeit: .. alacsonyabb kémény. A tüzelés elemei A kazánház kialakítása nagymértékben függ a tüzelés módjától. szerviz. a fiités robbanásbiztonságára van szükség.3. ábra.3. Az els6 csoportba tartozó desztillált fiit50lajok csak párlatokat tartalmaznak. 6. \ . s igy megakadályozza.KAZÁNOK 145 ~üstgáz ••.jól szabályozható tüzelés. Folyékony tüzelés A fejl6dés jelenlegi iránya szerint az olaj.korszerli.. ej a kazán foltbtvo (automatAva1 ej nem WIlIZIthat) éa6 ozemen !dvdl (automata épithet6 be. Levego aj 6-21. a salaktárolás és -eltávolitás kérdéseit a 14. több villamos energiára. táblázat). majd meghatározzák a maximális viszkozitást.Il91ják.•.1. 6-7. G~1ésú aj éa6 ümmbeo.és gáztüzelés egyre inkább kiszorítja a szilárd tüzelést a központiffités-technikából. kis munkaigény . Amint a láng kialszik. SziIánI tüzelés A szilárd tüzeléssel kapcsolatosan a tüzeloanyagfogyasztás.

amelyek a vasúti tartálykocsiból külön melegítés nélküllefejthetok és az olajégóben elporlaszthatók.• déglátóiparban a aznagy konyhai berendezésekhez ·• kemencékben (elektromos futés helyett). A kénmentes tüzelóolaj olyan helyeken alkalmazható. Ennek a jelentosége a futoolaj oknál sokkal kisebb. könnyu kénes. a korszeru gépesített kemencékben. kis mennyiségben tartalmaz azonban ezenkívül kis viszkozitású paraffinos párlatokat és egyéb adalékanyagokat is. Ha a pakura viszkozitása nagyobb az eloirásban megengedettnél. A hazai ipar a demjéni és a dél-alföldi koolaj-Ielohelyeken termelt nyersolajokat használja fel. 60 °C-os elomelegitése szükséges. Felhasználási területe hazánkban: a sütoipar.%. Ezeket elsosorban az ipar és a közlekedés használja fel.az elso csoportba tartoznak azok a futoolajok. . az acél. mint a szénnél. széntüzelés és villamos tuzhelyek helyett). de porlasztásukhoz elomelegítésre van szükség. és igy a keletkezo kénvegyületek a termék minoségét nagymértékben ronthatják. és ezért kis kéntartalom kívánatos. elpárologtatós olajtüzelésu szobakályhákban.146 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. Újabban szokásossá. A maradék-futoolajoknak szabvány szerinti minoségre való beállitásakor az alapot képezo pakurához vákuum. A háztartási tüzelóolaj a világpiacon forgalomban levo desztillált futoolajfajtákkal azonos minoségu.vagy atmoszferikus párlatokat.eltéro felhasználási területük miatt . Elsosorban a lakosság kulturált futési igényeit elégiti ki korszeru. a mezogazdaságban pedig a nagymértékben terjedo terményszárltáshoz használják fel. több-kevesebb desztillációs adalékanyag esetleges hozzáadásával. és származását tekintve lényegében gázolaj. A futoolajoknak is négyféle minoségét irja elo: könnyu kénmentes. minthogy az egyes olajok futoértékében nincsenek nagyobb különbségek. Felhasználása igen ' I .a harmadik csoportba sorolt futoolajokat mind a lefejtés. lényegesen nagyobb csoportja a maradék-futoolajok. Akorszeru olajkályhák hatásfoka kb. a nagykonyhák. könnyu. Ennek a tüzeloolaj-fajtának a lefejtése is elomelegítés nélkül. Futoolajunk lényegében az alföldi koolajok atmoszferikus desztillációs maradéka (pakurája). mint a legnehezebb.. tárolása egyszeru és veszteségmentes.és nehéz futoolajok. Könnyu kénes jutóolajunk a szovjetunióbeli importált koolaj feldolgozásából származik. hanem beruházási és üzemeltetési szempontból is elonyös és gazdaságos. ahol a füstgázok közvetlenül érintkeznek a termékkel. A könnyu tüzelóolaj valamivel nagyobb viszkozitású és kéntartalmú. · nagy jelentoségu iparban. elomelegítés nélküllefejtheto és porlasztható futoolajokat . különösen a süto. A magyar tüzeloolaj. A szovjet koolaj pakurája nagyjából megfelel a könnyu kénes futoolaj eloírásainak. Szobahomérsékleten lefejtheto és szivattyúzható. A kapott nyersolaj minoségének változásai miatt azonban idoszakonként kisebb I . kénmentes és általános tüzeloolajokat. (fatüzelés. A könnyu kénmentes olaj futoolajaink közül felhasználási szempontból a legértékesebb. pl. Beruházási költség szempontjából új építkezésekhez és régi lakások futésének korszerusítéséhez egyaránt olcsó és könnyen kivitelezheto. A ven. Elsosorban ez határozza meg kezelhetoségüket. 80.és az üvegiparban az égéstermékek a melegitendo anyaggal közvetlenül érintkeznek. t ~ iparban. Ezenkivül helyi felhasználásra számításba jön még a gudron.. alefejtéshez és porlasztáshoz elomelegitést igénylo olajféleségeket viszont jutóolajoknak nevezzülc. A futoolajokat viszkozitásuk alapján három nagy csoportba sorolhatjuk: .abban oldva . Az ipari kemencetüzeléseken kívül központi futések olajkazánjaiban is felhasználható. csak rövid távolságra szállítható futoolaj-féleség..a második csoportban levo futoolajokat külön melegítés nélkül is le lehet ugyan fejteni. A maradékfutoolajok fontos minoségi jellemzo je még a kéntartalom.pakurát is tartalmaz. egyes kisebb teljesítményu ipari kemencék és mezogazdasági száritók. mind a porlasztás elott fel kell melegíteni. A könnyu tüzeloolaj alapanyaga is gázolaj.és futoolaj-eloirásokat a késobbiekben ismertetett NIMSZ 18 M-61 tartalmazza. amely a tüzeloolajok között négyféle minoséget különböztet meg: háztartási. közép. A Magyarországon eloállított futoolajok minoségét a feldolgozott koolajok minoségi adottságai és koolaj-feldolgozó iparunk technológiai lehetoségei határozzák meg. mert a felhasználás jelentos részében. Az általános tüzelóolaj a nem különleges ipari és kommunális igényeket elégíti ki. . ANYAGAI A futoolaj ok második. A maradék-futoolajok egyik legfontosabb jellemzoje a viszkozitás. A közvetlen tüzelésre felhasznált folyékony tüzeloanyagok közül a hidegen folyó. szobahomérsékleten végezheto. Aszobafutés olajkályhával nemcsak kényelmes és tiszta. mint a háztartási tüzeloolaj. vált a futoérték eloirása is. kisebb viszkozitású anyagok (általában párlatok) hozzáadásával állítják elo a kivánt minoséget. a tüzeloanyag futoérték-egységre számított szállitási költsége kicsi.megkülönböztetésül tüzelóolaj gyujtonévvel jelöljük. hokezelo . krakkolási termékeket és gudrónt is keverhetnek. porlasztás elott kismértéku. 50. és a porlasztáshoz sem szükséges elomelegítés. etázskazánokban és központi futoberendezésekben.. és gázolaj on kivül .

ellátására. NIMSZ 18 M-{)1.. Utal a szabvány arra is.) A szabvány kizárólag olyan ásványolajtermékekre vonatkozik. 45 ~ viszkozitású olaj (gudron): kizárólag er5mfivi kazánok tüzel5berendezéséhez. 2 ~. Folyékony tüze15anyagaink közül jelenleg a legnagyobb mennyiségben nehéz ffit50laj áll rendelkezésünkre. A tüzel5. Ma hazánkban a krakk-középffit5olaj az egyetlen folyékony tüzel&nyag. Nehéz ftlt601ajunk a legnagyobb viszkozitású a szakmai szabványban meghatározott ffitoolajok között. központi ffitések. kiskonyhai berendezések és kis központi ffitések ellátására. Felhasználási területe a kevésbé igényes ipari kemencék és kazánok ffitése. 2 OEviszkozitású olaj (TH-5/20): háztartási tüzelésre.els5sorban ipari és er5mfivi nagykazánokban. kisebb ipari kazánok stb. Felhasználói a kohászat. A közép-ffit5olaj . amelyben számottev5 mennyiségben vannak telitet1en szénhidrogének. 100 OC-on kb. egyre növekszik azonban a könny(i kénes ffitoolaj felhasználása.Nem tartoznak tehát a szabvány hatálya alá a szén.és ffitoolajfajtákat általánosságban az el5bbiekben tárgyaltuk. A közép-ftlt601aj a termikus krakkolás maradéka vagy nehéz és könny(i ffit50laj keveréke. A magyar ásványolaj-feldolgozó ipar jelenlegi termelésiadottságainak. 100 °C-on 40. amelyeket csakis azeredetre uta1ó jelzéssel szabad forgalomba hozni.KAZÁNOK 147 mérté1ctidesztiltációs adalék hozzáadása szükségessé válhat. szerint kell kivsnslll~S1ni. El5frásai a szovjet szabvány szerinti 60-as min5ségéhez és az NSZK S jelfi ffit5olajéhoz hasonlók. Az egyes olajtermékekkel gazdaságosan a következ5 fogyasztási kategóriák elégithet5k ki: 20 OC-onkb. nagy i~ri kemencék céljaira .és Gázipari Tröszt ésa Hotechnikai Kutatóintézet vizsgálati eredményeinek egybevetése alapján. ezért a szállithatóság és felhasználás érdekében eloirt 22 <>&os Viszkozitásra csak az el5bb emlitett könnyebb adalékok bekeverésével lehet beállitani. A szo- .ajnnknak kb. Az F betfije1zés ffit50lajat jelent. a terhelés csökkentésével stabilis. IV. Ezt az olajfajtát . a cementipar és az olajtüzelésti kazántelepek. : Könny(i kénmentes ffit50laj: FM 60/130. ffit50lajfajták szállitása. táblázat tartalmazza. 100 OC-on 22 ~ viszkozitású olaj (F-85/16O és F-90/180) : nagyobb ipari kazánok. ingadozásmentes égés csak egy bizonyos határig tartható fenn. mig nevezoje tájékoztató jelleggel (hozzávetolegesen) azt a hl>mérsékletet jelzi. Magyar oIajfajták. a tüzel5berendezések mfiszaki adottságai stb. 45 oE.többek között .köteleZ<> alkalmazásba vételének idl>pontja 1961. A tüzel5-. ill. szivattyúzhatóságához szükséges olajhomérsékletro1. A hazai gyakorlatban ez ido szerintel5forduló tüzel5olaj. esetleg gázolajat is kevemek. A kénmentes ffitoolaj iránti igény a fóldgáz fokozódó felhasználásával valamelyestcsökken. Az olaj száUitása és tárolása. könnyebb párlatok (paraffinos vákuumpárlat vagy gázolaj) hozzáadásával. hogy a megfelelo tüzel5anyagota technológiai folyamatok. maximális értékek. pl. Az atmoszferikus pakurához . kisebb ipari kemencék. A csoportositásban . közepes ipari kemencék. Adott berendezéshez optimális fúvókaátmér5 tartozik. A nagylengyeli k50laj feldolgozásakor az atmoszferik!ls desztil1á1ótoronyban visszamaradó pakura viszkozitása 100 oC-on kb. a homérsékleti 12° viszonyok. (A szabvány száma NIMSZ 18 M-{)l. a felét teszi ki . továbbá az olajtermékeket tüt.és ffit50lajokkal szemben a NIMSZ szerint támasztott minoségi követelményeket a 6-8. a szabvány szerinti és a szabvány-eloirásban nem szereplo adatok figyelembevételével állitottuk össze. ill. ill.eléstechnikai célokra fe1használók mfiszaki igényeinekfigyelembevételével a Nehézipari Minisztérium Tüze15. 50 OC-on kb.5 OEviszkozitású olaj(F-60/130): nagyobb központi ffitoberendezések. 4.paraffinos párJatokat.és ffit50lajok rövid megjelölésére a szabvány egy-egy törtszámot és azt megeloZ<> betfijeliést ir elo.a szovjet eloirások 200-as je1zésfi ffit5olajának felel meg. amelyek háztartásiés ipari tüzel5berendezések ffitésére használatosak. Az egyes tüze15.. száritóberendezések üzemeltetésére. 1. továbbá a megfelel5 szállit6berendezések beszerzése a forgalomba hozó vállalatok és a vasút hatáskörébe tartozik. .amely összes ffit5oJ. A táblázatot az Országos Koolaj. Az adatok értelemszerfien minimális.viszkozitás szempontjából . viszkózus) koolaj pakurájából állitják elo.és ffit5olajok cimme1 szakmai szabványt készittetett. A nagylengyeli (nagy bitumentartalmú. 4 OE viszkozitású olaj (T-20/60) : nagykonyhai berendezések. Kénmentes termék esetén a betfijelben egy további M megjelölés is szerepel. A tört számlálója tájékoztató (hozzávetoleges) értéket ad a ~rmék lefejtéséhez.és tozegkátrány-termékek. amelyen az olaj viszkozitása kb. kisebb részben timfóldipari forgókemencékben használják fel. Szállitás.a következ() szempontokra is tekintettel voltnnk : A nehéz ffit5olajok bonyolultabbá teszik az üzemvitelt és nagyobb számú kiszolgáló személyzetet tesznek szükségessé. er5mfivi kazánok.

940 0.5 1.820 II 122100 OE 3. amelyek· nek mindegyike a teljes mennyiséget tudja szállítani.. A lefejt&zi· vattyúkból megfeleilS tartalékra is szü~g van: leg· alább két lefejtlSszivattyút kell beépiteni. csavar. mennyiségétlSl függ. A lefejtés gravitációval vagy szivattyúzással lehetséges..- ~. csapadékviz-elvezetlS csatlakozóját a vasúti tartálykocsi két végén helyem el. 50 OC-kal emelhetlS.5 0. Ennek megállapitásakor figyelembe kell venni a tartály Mveszteségét is. A lefejtlSszi· vattyúkat (szivattyúházat) célszeru a lefejtési hely közelében elhelyezni.0NyomokkcalJkg10200 I % 9300 9600 9700 10000 SO 40500 41900 168 10000 10200 9500 9400 9800 5 39300 39800 -5 0. ill. ez utóbbi a finomító és a felhasználó tárolótelepeit köti össze. 10 órán át tartó futéssel a tartályban tárolt futlSolaj hlSmérséklete kb.820 2. A lefejtlSszivattyúk elé durva sziirlSket szeremek (finom sziirlSk ui.2 30. a lefejtlS szivóvezeték ellenállását nagyon növelnék).5 55 0.1-555 min. SO 4.1.995 0.0 ban I min.. t . 5° lejtéssel kell fektetni. 35 OE viszkozitásig alefejtéshez örvényszivattyúk. Nagy fogyasztók esetében.vagy dugattyús szivattyúk használhatók. A felmelegítéshez szükséges telitett glSz hlSmérséklete (nyomása).880 0. kgfl max. mennyisége a lefejtendlS olaj minlSségétlSl. efelett fogaskerék-.0 2. Az olajat tárolótartályokba fejtik le. táblázat.950 0. A futlSolaj szállítására használatos tartálykocsikat glSzfiitésu cslSkigyókkal szerelik fel.15 0.0 kcalJkg0. A Magyarországon használatos tartálykocsik fut5csokigyóját úgy méretezték. ill.0 kJJkg512.930 0. A fut&:slSkigyó glSz-. lehetóleg minél kevesebb irányeltéritéssel.15 5 0.900 0.9SO 0. Olajok jelIemzéii F-8S/J60 TüzeJooJajok FiítooJajok . Le/ejtés.10 4.965 0.0 oE I 55-52. Háztartási Könnyií I \ - ---.2 2. a lefejtéshez szükséges futlSglSzr51 a felhasználónak (a fogadónak) kell gondoskodnia.0 0. mint pl. mind a nyomóoldalon. A lefejtlSvezetékben az olaj Mmérsék1etét mérni kell.02eSt oC 0.5 5.02 0.985 0..0 eSt 0. A kocsik mindkét oldalán van egy-egy lefejt&zelep. Ezeket 3.0 oE 40000 10NyomokISO 100 41000 42700 39000 %4.8700.2 135. 4.. ill.0 1. az erlSmuvek és kohászati üzemek..~mo F~30 1 Kénmentes Könny(\ I I Általános Könny(\ I I 55 F-90/180 Közép I Nebéz • I kásos szállítóeszközök a közúti tartályos jármuvek vagy vasúti tartálykocsik. ANYAGAI 980030. számításba vehetlS még a hajóval vagy a közvetlenül cslSvezetékben való szállítás is.970 0. hogy 9.148 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. hogy a lefejtlSvezetékek minél rövideBbek legyenek. 76 I 110 ban 20 oC-on.0 kJJkg9800max. célszeru ezenkivül a sziirlSk elpiszkolódását je1z6 nyomáskü1önbségnek és a szivattyúk miiködésének ellenlSrzésére feszmérlSt beiktatni mind a sziv6-.05542700 35 -5 41900 2.0 0.1 5 0.

Olajtároló elhelyezése lJ) aj föld alatti olajtároló és szerelvényei 1 sz6roedény.teni. méretezé. A tartály alatt olajfelfogó gödröt van.általában megvalósíthatatlan a nagy helyigény és költséges berendezés miatt. 8 levegoz6cs6. Ennek célja. Ióld alatt. A felfogó fölött helyezik el a víztelenítésére és iszapeltávoIítására használatosak.napi. A tárolóberendezések vagy hegesztett acélból. . Az. 7 szivattyú. Célszeru a kivagy három muszakra (egy napra) elegendo olajat tárolnak. ill. 20 kézi tOzoltó készülék II .olajmennyiség-mutató.az olajszálHtás körülményeitc51. 6 szívócso. 15 alsó szellóz6. ideális tartály .hosszabb idore szóló készlet tárolására (tarTárolótartályok elhelyezé§ének építészeti szemtalék befogadására) alkalmas tartályok. ahol Q a maximális pótlékolt hc5veszteség. A tárolók elhelyezése során a tUZfendészeti elc5írásokat be kell tartani.2)Q kg/év. sebb tárolók olajfelfogóját szitált kaviccsal feltöl. 14acélajtó. 12 levegllzöcso lángbecsapást gátló szerkezete. 5 dóm. 95%-os töltés esetén). 2 töltoakna. közbensc5 tartályok. 14 lábszelep. 9 akna. épületen belül elhelyezett tartályokat szemléltet. pontjából is kedvezo. . A gyakorlatban általában 2 heti körüljárhatóknak és minden oldalról ellenorizhetokmennyiséget tárolnak. 1. A robbanási veszély meggátlására a szellozc5vezeték keresztmetszete a töltc5vezeték keB=(O. 19 földeIt lemez és vezeték. amelyek egy hibásodása esetén a tartály térfogatának megfelele5' olajmennyiséget be tudja fogadni. célszerubb 3. vagy betonból készülnek. ill.az épület helyzetétc51. (kcaljh). 'll szívócso.pontjai. 9 faliszekrény. ill. olajtartály elengedhetetlen tartozékai: . amelyek a tá. 18 folyadékszint-mutató. .elzárhatatlan szellc5zocso. 17 beton (talajszint). Az. 3 töitocso. 3 töltöcsonk. hogy az olaj felszíne Iólött összegyulc5gázokat a szabadba kivezesse. leveg/l2ÖCs6. 8 lecsapolócsonk. aj és hj ábra épületen kívül. olajtároló nagysága több tényezötc51 függ : . 12 robbanásvédo szerkezet. 6 mér6cs6. ábra. Futési célra az olajszükségleta következc5 képlettel becsülhetc5: A túlfolyótartály térfogata a tárolótartály urtartalmának liS része. 16 felso szellozo.amely az egész futési idc5szak olajszükségletét befogadja . bJ épületben elhelyezett olajtároló és szerelvényei 1 tartály.. (6-1) resztmetszetének kb.a rendelkezésére álló futc501ajtulajdonságaitói stb. 4 faliszekrény.homérséklet-ellenorzc5 (a suruség ellenc5rzéRendeltetésük szerint a tárolótartályok lehetsére). amely a tartály meg. . W .túlfolyóvezeték (9O. túltöltésének meggátlására. A 6-22. 7 földe161emezés vezeték. Amennyiben arra lehetc5ség nek kell lenniök.5-szerese.. 10 mérocso zárósapkája. A fóld felett épített tárolóberendezéseknek sükre eloírás nincs.túlfolyó-. . 13 kamra. 10 önmöködó áróozelep.vagy homokfeltöltés . nek: .. tartályból elmeno olajvezeték gyorselzáró szelepét 12 12 8 8 /SliVOf!/lÚhOZ 19 /11 9 10 7 3 9 " 17 16 aj 6-22.4 heti tartalékot tárolni. 5 visszacsapó szelep.18-0. leürítotartályok. 4 berobbanás ellen védo szerkezet. Az.KAZÁNOK 149 Olajtárolók. vagy mellvédet kell építeni. 2 töit6cs6. Ez tartálytuz esetén a tuz korlátozása szemrolótartály leürítésére. 13 kavics.

hanem üzemviteli hiba forrásává is lesz. A villamos futotesteket zárt fémhüvelyben helyezik el. hogya tárolóedényben egy viszonyJag nem túl vastag alsó olajréteget a dermedéspont feletti homérsékleten tartson. Épületben elhelyezett tároló esetén a tárolóhelyiség padlóját lábazattal (felfogóteknovel) kell körülvenni. Erre a célra háromszoros aszfaltréteg. 1J to 6-23. az elszívás helyén pedig alkalmasan kialakított átfolyómelegítovel melegítik. Kisebb teljesítményre villamos futésu berendezést alkalmaznak. Több kísér- let folyt az utóbbi idoben beton tárolótartályok korrózió elleni védelmének fokozására fluoros kezeléssel. 10 föld alatti tartály. A füldbe süllyesztett tartályokat fokozott figyelemmel kell kipróbálni mind a köpeny szilárdsága. amely csotörés vagy tüz esetére nyújt biztonságot. Elonyösen alkalmazhatók belso bevonatként polivinilanyagok és poliszulfidkaucsukok. hogy a közrefogott térbe a tároló teljes olajmennyisége beleférjen. A felhabzás nemcsak anyagi kárral jár. Ez olyan magas legyen. 13 kéziszívattyú. és mint merülo futotesteket l' 2 9 • 8 14 2 J 15. Betonból készült. 4 szívóvczeték. és folyamatosan juttassa az olajat az átfolyó és az elszívási hely közelében levo elomelegítohöz. szivárgásmentes zárásának. ábra. ANYAGAI is. mert ilyenkor a szivattyúk nem szállítanak. 5 visszacsapó szelep. de annál nagyobb a jelentosége a beton tömör. 2légzovezeték. lefejt6akna. 16 földel6vezeték II . Atmoszferikus nyomású tárolókban a 90 oC olajhomérsékletet túllépni nem szabad. Olajtárol6 és a napi tartály kapcsolata 1 töltövczeték. A szivattyúzási homérsékletet a tárolóba épített futoberendezések tartják fenn. 15 földel6elem. 14 kazán. 6 elzárószelep. Erre leginkább a különbözo muanyagok és mugyanták váltak be. A hajszálrepedések csak megfelelo kezeléssei szüntethetok meg. Az olajat a tartályokból az olajfajtának megfelelo szivattyúzási homérsékleten szállítják el. 8 Iefcjt6sz6róö 9 olajtároló. A földbe ágyazott tartályok korrózió elleni védelmére azonban fokozott gondot kell fordítani. földbe süllyesztett tárolók esetében a külso szigetelés kevésbé lényeges. mind az alkalmazott olajmelegítési rendszer üzembiztonsága szempontjából. és a lábazat még ilyen esetben is 20 cm-rel az olajfelszín fülé érjen. sot a tárolóedénybol kifutó olaj súlyos balesetet is okozhat. Földbe ásott tárolók esetén általában nincs szükség a tartályok különleges hoszigetelésére. 12 olajég6. Az eló'bbi csoregiszter csak arra használatos. amelynek alsó határát az olaj viszkozitása szabja meg. kétrétegu jutapólya nyújt megfelelo biztonságot. 7 hIlhatásra záró szelep. Az olajat a tartály fenekén elhelyezett futocsokígyóval. 3 túJfolyóvezeték.150 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.

.forgóserleges égok. Valószínuleg az-Asztrahan nevu berendezés volt az elso. A manapság használatos olajégoket a következok szerint csoportosítjuk: .. A 6-24.. Ezt a berendezést hosszú ideig használták nyersolaj elégetésére. 17 folyadékszint-mutató. A tál fölé helyezett tuzálló téglák sugárzó hoje párologtatta el az olajat. ahová az olaj a tartályból gravitációs úton jutott. 15 lángbiztosító. 19 súlyterhelésú biztositószelep.nyomásporlasztásos égok. foleg házak futéséhez (6-25. ábrán látható. 18 rugós biztosítószelep. és a tál is kevésbé kokszosodott. 7 futoolaj-tároló. 13 homéro. napi tartályt. kisebb berendezések esetén két-három napi szükségletet fedezhetünk. Az olajszállítás esetleges kimaradásakor mind a futotest. 16 hohatásra záró szelep. az olaj jobban keveredett a levegovel. Így. 8 szelep. 9 tolózár. . - 219~/ 6-24. A tüzeloberendezés egy vagy több lapos tálból állt. hogy az olajat apró cseppekre bontva égették el.. . 6 begyújtóolaj-tároló tartály. . kevésbé volt kormos a láng. 12 szúro. 5 flitoolaj napi tartály. amelybol kb. Asztrahan olaj tüzelo berendezés 1 ttízáUó téila..porlasztásos égok (levego és goz). Olajtároló és elokészíto rendszer kapcsolata 1 kazán. 4 begyújtóolaj napi tartály. 3 Olajégok. mind az olaj károsan túlmelegedhet.. Kizárólag olaj használata esetén azonban a koromképzodés igen nagy mértéku volt.. Különös gondot kell fordítani a villamos futés tuzvédelmére. egy napi..KAZÁNOK 18 ISI g 17 13 12 --I -.elpárologtató és elgázositó égok. s a hirtelen elpárolgó víz por1asztotta az olajat. s amelyben az olajat goz segítségével bontották apró cseppekre. I Fuloo/gj' 8egyújfóolaj Túlfolyó Légzo **"* ••. ábra). 2 olaj. 10 csap. Egy másik tartályból ezért vizet engedtek a tálba. ábra. Ennek meggátlására a futoáram megszakítására automatát építenek be. 2 égo. 3 túlfolyótartáJy. A tároló és a napi tartály összekapcsolása a 6-23. 14 feszméro. Itt alkalmazták elsosorban azt a tüzelési módot. Az elso sikereket az olaj viszonylag gazdaságosabb eltüzelésével Oroszországban érték el. amellyel viszonylag gazdaságosan tudtak tüzelni. 3 viz . ábra. Il szivattyú. 20 gyorselzáró szelep vagy átfolyó hevítot alkalmazzák oket.. 6-25.. ábra a teljes tároló és elokészíto rendszer kapcsolását szemlélteti.. A kazánházban vagy amellett helyezzük el az Ún.

ábra). 5 visszaálUtó gomb. A nagynyomású porlasztófúvókákat különbözo pakurafogyasztásra készítik. adott túlnyomásra és különbözo porlasztási szögekkel. ábra) . hogy kisebb viszkozitású tüzeloanyag szükséges hozzá.J 6-27. 4 clpárologtatótál 1 ~ 6-28.. 4 levea6. 6 mágnesszelep. 2 úszó. ANYAGAI 8 6-26. 3 olaj vissza. és egyébként is számos szerkezeti. és a tüzeloanyagot tökéletesen meg kell szurlli. amelynek sugara a kiömlonyílás felé csökken. Ez az égotípus foglalja el a legkisebb helyet. 3 biztonsági úszó. Hátránya. ábra. A teljes égéshez szükséges levegot szekunder levegoként adagoljuk be. szerelési elonye van. 2 . Elgázosít6 égo 1 porlasztó. amellyel a tüzeloanyag az égobe jut. 3 olaj. tehát az égoszájból nagyobbrészt csak gázok (amelyek lehetnek éghetok és nem éghetok) jutnak a tuztérbe. ábra). A teljesítményt kényszerített levegoadagolássallehet fokozni (6-27. ami az égési folyamat romlását idézi elo. 5 viaszaáramló gbokt 6levea6kamra. 9 levea6 .152 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. A tüzeloanyag nagy sebességgel hagyja el a.különösen nagyobb egységek esetén . ábra. Az elpárologtató égoket (6-26. 7 olaj. A nyomásporlasztásos égok is segédenergia nélkül muködnek. és ezt a levegot . A porlasztást az a nyomás idézi elo. 4 rugó. Ezért gázlángszeru az ilyen égok lángja (6-28. Az utóbbiak maradék nélkül elpárologtathatók. Elpárologtat6 égo 1 kézi szabályozó ttíszelep. Ott spirálmozgást végez. de nem párologtató vagy gázosító elven. 2 levea6. 2 olaj be. 7 égIlkamra . Széntüzelésu kazánok olajtüzelésre való átálIításakor használhatók az elgázosító égok. A terhelés ingadozásakor az égo teljesítményének csökkentése a porlasztási nyomás csökkenéséhez vezet. 8 adagoló. ábra. mint a következokben ismertetésre kerülo surítettlevego-porlasztásos égo. A legyegszerubb nyomásporlasztók az örvénykamra elvén muködnek (6-29. Ferde lángú elpárologtat6 égo 1 ventillátor. E sugár csökkenésévei no a szögsebesség.elomelegítjük. A folyékony tüzeloanyag érintolegesen lép be az örvénykamrába. ábra) csak egészen kis berendezések esetében és kizárólag könnyu olajok eltüzelésére alkalmazzuk.porlasztónyílást. ahol az elpárologtatási folyamatot még az égotérben termikus bomlás követi.

7 porlasztott olaj - olaj mennyisége hozzávetoleg állandó. 4%-át teszi ki. Gozporlasztásos égot szemléltet a 6-33. Ilyen szerkezeti megoldásra mutat példát a 6-30. ábrán nyomásporlasztásos porlasztófejek elvi vázlata látható. Terhelésingadozás felvétele 1 taqenciális rá. ami a porlasztási jellemzok rohamos romlását (kúpszögcsökkenést. tökéletes elégést biztositó lángot hoz létre. Nyomásporlasztásos elvi vázlata 6-29.<~porlaszt6fejek 1 örvénykamra . A goz könynyen szabályozható és a kazánban amúgy is rendelkezésre áll. A nyomásos porlasztókhoz képest itt az olaj nyomása kicsi. A fogyasztást a visszafolyó-vezetékbe beépített szelepek szabályozzák. A 6-31. <1visszafolyónyilás: 5visszafolyó olaj. 2 beáramló olaj. 3 fúvókanyflú. ábra. gyakran gravitációs úton jut az olaj a fúvókához. A gozporlasztás elonye. arányosan csökken az áramlási sebesség is. ábra. Hasonló célból fejlesztették ki a résszabályozós porlasztókat is [c) és d) ábra]. és ez hátrány. Az öivénykamrába lépo d) .vagy gozporlasztás esetében a porlasztáshoz szükséges energiát részben vagy teljes mértékben a porlasztóközeg : goz vagy levego energiája fedezi. fényes. és a felesleges tuzeloanyagot visszafolyó-vezetéken át az olajtartályba juttatjuk. Összeépitett nyomásszabályozós égot szemléltet a 6-32. Ezekkel a visszafolyó olaj mennyiségét szabályozzuk. Elofordul egyes esetekben a visszafolyásos és a résszabályozós megoldás kombinálása is. ábra. Az örvénykamrában a tangenciális sebességek is közel állandók. . ahol a közel állandó tangenciális sebességet az örvénykamra réskeresztmetszeteinek változtatásával lehet fenntartani. A gozfogyasztás viszont a termelt gozmennyiségnek kb. Levego. ábra. A teljesítmény szabályozásakor itt az olajmennyiség csökkenéséveI kb.. A c) ábra kivülrol mozgatható dugattyús résszabályozót mutat. cseppnagyság-növekedést) idézi elo. 6 örvénykamra . hogy tömör. ezért a teljesítmény csökkenésekor a porlasztási jellemzok sem romlanak túlságosan. ábra. Az a) ábra egyszeru nyomásporlasztót szemléltet. hiszen növeli a betáplálandó tápvizmennyiséget. ábra. 2 állitható dugattyú r-- 6-31. Ennek kiküszöbölésére alakitották ki a visszafolyásos porlasztókat [b) ábra]. Nyomásporlasztásos égo elve 1245 6-30.KAZANOK 153 Ezért az örvénykamrában lényegében állandó olajáramlást tartunk fenn. a d) ábrán látható típuson pedig az olaj nyomása a rugónyomás ellenében mozgatja a résszabályozó dugattyút.

a ventillátor. oxidáló hatások jelentkeznek. légkompresszort. Az égo egyéb részei. innen mint olaj-levego emulzió a 6 levá!asztóba folyik. 8 gyújtótranszformátor --1/. 10%-a. 3/*" 6-33. Legelterjedtebb formája az emulziós égo. 6 leválasztó. Az elektromos vezérlés automatikusan kikapcsol.. 5lapátsor. 3 nyomásszabályozó. az adagolószabályozo és az elomelegíto. és a helyes döntéshez igen sok szempontot kell mérlegelni. Nyomásszabályows égo 1 szdr6.. Az égovel egybe van építve valamennyi kapcsolatos szerkezeti elem. 7 gyújt6clcktródok. Központi futéshez legelterjedtebben a középnyomású levegoporlasztásos égoket használják... Az olajszivattyút. Az adagolószivattyú biztosítja. 4-6 oE viszkozitás esetén is jól muködnek. A levegot rendszerint lamellás (késes) forgókompresszor suríti.5 bar 0. 4 at) nyomású g6z 6-34.": •. A nyomásporlasztásos égokkel összehasonlítva. 2 3 . 7 lapátsor. a folyadékszuro.. a gyújtás ugyanaz..5 bar (0. mint nyomásporlasztás esetén. ábra). 4 ventillátor. 6 fúvóka. 5 levcg6komprcsszor. Közülük a legfontosabbak: az égo teljesítménye.FuTÖBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. Innen a 4 adagolószivattyún keresztül az olaj az 5 levegokompresszorhoz jut.5 at) nyomású olaj. A porlasztáshoz szükséges energiát 0. rendszerint ugyanarra a tengelyre szerelt porlasztóserlegbol és primer (egyben porlasztó) levegot eloállitó ventillátorból állnak. ábrán összetett kazánégo látható. üzemük kényesebb. 4 adagolószivattyú. ha a tüzeloanyag-adagolás rendellenes. 4 bar (3 .. ábra.. A fúvókát itt is gyorsan záró szelep zárja az utáncsöpögés megakadályozására.5 at) túlnyomású levego adja.•. a szivattyú. 2 szivattyÚ. a motor. 0. 8 fúvóka. vagy ha a láng kialszik stb. Adott kazánhoz a megfelelo égo kiválasztása több tényezotol függ. ANYAGAI SzivaftfllÍblolrlr ~ CI> 6-32. Ezért kis teljesítményre is kitunok. 9 vcntillátor Ezenfelül a gozmennyiség növelésével korrodáló. Ezt a hatást a befújt primer levego egészíti ki. ezek az égok drágábbak. A porlasztólevego az égéshez szükséges levegonek 5. 0. míg az olaj többi része a 6 szelep szabályozása folytán kerül a középso csóbe. azt keni is. a többi levegot a nyomásporlasztásos égohöz hasonlóan ventillátor szállitja. A porlasztás villanymotorral hajtott forgóserleg által eloidézett centrlfugális ero hatására jön létre. a levegoszállítás. hogy a viszkozitás változása ne befolyásolja a porlasztóba kerülo olaj mennyiségét. Levegoporlasztásos égo 1 szdr6. A forgóserleges égok szerkezeti felépítése eltér az az eddigiekétol. A láng nagy kiterjedésu és tökéletes elégést eredményez.3. Kevésbé érzékenyek az eltömodésre. zajosabbak. A körgyuru keresztmetszeten átáramló levego--olaj emulzió elporlad. az olaj mino- 1 . de az olaj viszkozitására nem annyira érzékenyek. adagolószivattyút egy öntvénybe építik. ábra. amelynek körgyuru keresztmetszetu fúvókájába olaj-levego emulzió áramlik (6-34. mert ugyanolyan olajmennyiséghez a kisebb olajnyomás miatt nagyobb átméroju fúvóka kell.3. Gozporlasztásos égo 11. A 6-35. 2 olajszivattyÚ. ábra. A tartályból érkezo olajat az szuron keresztül a 2 olajszivattyú a 3 olajszabályozooa nyomja. 3 olajnyomás-szabályozó.

turheto zajhatás. ábra. a tuztér kialakítása. a szabályozási igény. Villamos fútésíi kazánok 3 A következokben néhány lehetoséget ismertetünk villamos központi futési kazánok alkalmazásám. 7 minimális olajbeállító. 6. szerelvényezést a 30. 8 gyorszáró mágnesszelep.KAZÁNOK 155 12 8 13 9 6-35. a kezeloszemélyzet muszaki képzettsége. 12 ventiUátor. a hazai gázféleségeket. 2 szúro. Gáztüzelés 1 A gázok fajtáit. 6 h6szilletelés . ill. ill. 14 szekunder levego II levegoszabályozó csappantyú.4. 3 olajszivattyú. 13 forgó serleg. a helyi adottságok. sóolvadék. 5 olajelzáró és olajmennyiség-beállító csavar. 5 h6tároló anyag (magnezit.a hotároló anyag (magnezit. Az égotípusok közül leginkább a nyomásporlasztásos és a forgóserleges rendszeru égok kipróbált és megbízható típusok. öntöttvas) levegot melegit fel. 4 ventillátor. az égo üzemeltetési költségei.3. készülék hazánkban már kereskedelmi forgalomba is került [17]. a láng alakja (mérete). 10 levegoszabályozó mágnesszelep. Ilyen 6-36. a hozzá tartozó segédberendezések költsége. ábra. 9 e1omelegito. 3 levego-viz hocserélo. sége. Ezek kialakítása még kezdeti állapotban van. Néhány megoldás: . a meglevo segédenergia. öntöttvas). a várható karbantartás költségei. A kazánok várható terhelésingadozásának figyelembevételével olyan égotípust kell kiválasztani. jellemzoit. ábra). 2 szivattyú. Villamos fútésú kazán 1 központi fdtési csohálózat.1. a .1. 6 mágnesszelep az olajmennyiség szabályozására. és ezzel a levegovel hocseréloben futjük fel a futési rendszerben keringtetett vizet (6-36. az égo. Forg6serleges égo 1 olaj. amely a megadott határok között jól szabályozható. 4 olainyomás-szabályozó. és 6-37.3. 6. Nem elhanyagolható szempont az égok beszerzési lehetosége sem. az automatizálási igény. a gázszálIítást. fejezet tárgyalja.

sóolvadék. 2 g6z-v1z hllcserél6. Felmerülhet az a gondolat is. 6 flítopatronok helye.a hotároló anyag (magnezit. 7 atmoszféra. 2 g6z-v1z hocsorélo. és a gozzel hocseréloben fiitjük fel a fiitési rendszerben keringtetett vizet (6-38. 3 loveg6-vlz I 8 hocsorélo. Villamos fútésú kazán 1 központi f6tési csohálózat. 7 atmoszféra. ábra.a hotároló anyag vizet melegit fel. ábra. 4 vontillátor. öntöttvas). A lehetséges megoldások összefoglaló jellemzoit a 6-9. ábra. A gazdaságossági és muszaki feltételek tisztázása most van folyamatban. ill. 8 nyomástartó edény . a jósági sorrendet a 6-10. 6 hoszigetelés. 7 hosziiOtoIés 9 6-39. Villamos fútésú kazán 1 központi flítési csohálózat. Villamos fútésú kazán (a hotároló anyag víz) 1 he_res víztartály. és a tároIt· vizzel hocseréloben melegitjük fel a futési körben keringtetett vizet (6-43. és 6-39. 5 sóolvadék-tartály. 5 sóolvadék-tartály. táblázat. 1 7 2 '7 J 6-37. 6-40. öntöttvas) vizet gozölögtet el. 2 központi flítési csohálózat. . ábra. ábra). 9 hoszigetelés 6-38. Ezesetben a tárolt olaj hocseréloben melegiti a futési körben keringo vizet (6-44. ábra). 6-42. Alkalmazhatunk hotároló anyagként olajat is.a vizet 150 OC-rafiitjük. 3 hoszigetelés . ANYAGAI 7 . 3 kondenzálótér. 4 vizvlsszatápláló cso. ábra). 8 nyomástartó edény. 4 vlz-viaszatápláló Cso. hogy fiitsünk közvetlenül olajjal.. táblázat tartalmazza.. 6 flít6patronok holyo. Villamos Cútésú kazán 1 központi flítési csohálózat. ábra).156 FÜTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. 6-41. 5 hotároló anyag (magnezit. 2 szivattyú. és a vizzel hocserélóben fiitjük fel a fiitési rendszerben keringtetett vizet (6-40. 3 kondenzálótér.

6 m'/kW 11!6 I Beépifoptl 35.3 0.0192 0.511.80.2mény. táblázat. Sorozatgyártás tekintetében elsosorban a következo két megoldás jöhet szóba: sóolvadék-goz vagy (és) 1 bar (1 at) nyomású viztartály .152 35.0 villa10 58 Víz 17.0 5010 lamos 5. Ehhez azonban megnövelt futofelület tartozik a futési kör oldalán. 6 tágulási tartály Egyszerliség szempontjából osztályozva természetesen az atmoszferikus nyomáson tárolt viz a legkedvezobb. ábra.6 0.6 ·10-'175. 3 sóolvadék-tartályok.0vii· 35.027 0. közcg 157 Villamos kazánok jósági sorreudje 5 f Víz S601vadék Öntöttvas Viz Magnezit Olaj SOOlvadék Primer hClátvevCl Magnezit HCltároló anyag I Goz Víz Levego 6-41.67H6te1jes1t.6 I 2.44 3. 5 hoszigetelés. öntöttvas) 1 központi CtíUsi csohálózat. 0.36 Víz II 35.0 1 -.0205 kcal/h 0. ábrán látható.tett 0. Villamos fútésú kazán (a hótároló anyag s601vadék) 1 központi futési csohálóZat. m. 4 futllpatronok helye.12 50 0.KAZÁNOK 6-10. ill. öntöttvas). 2 viz-vlz h&aeréli5.0mtér0. akkor a magnezit-goz megoldást kell elonyben részesíteni.027 0.43 2. ábra.8mény teljealt.098 Levegomos mény. 3 hiltároló anyalI (maanezit. 2 viz-víz h&aeréICl. Amennyiben a sóolvadékkal kapcsolatban korróziós problémák mutatkoznak. . 4 hoszigetelés.96teljesít0.tott tér4. 26.95 0. I - 5 6-42.I BeépI- I I fog~t.35 3. 5 tágulási tartály 6 6-9.15 3. Villamos kazánok tett Wh6átvev6 175.0125 11. táblázat.068 11. Villamos fútésú kazán (a hotároló anyag magnezit.0 111. A villamos futésu kazán muködése a 6-45.

5 kiáramló leveg6. gyujto. 8 mágnesszelep. 6 kapcsolótábla. 2 hc5tároló kazán. 90 OC-ot). 2 kémény. 6-47. 4 hoszigetelés. a mágnesszelep ismét lezár.. 600 oC-ra felmelegszik. ábra. Villamos fútésú kazán (a bótároló anyag olaj) 1 központi futési csohálózat. kívánt értéket (általában a külso homérséklettol függoen a 40 . olaj. ábra. Megindul a körforgás és a stacionárius futési folyamat.1.. 7 koncfenzgytijto csonk. 6 hoérzékelo . 6-43. 12 osztó. 3 beáramló levego. 6 szilárd tüzeloanyag tárolólere. ábra. 2 víz-víz hocserélo. 3 olaj. a felgyülemlett kondenzátum visszaszorítja a gozt az ' ellenáramú készülékbol. Üzem közben. miközben a 4 hotároló anyag kb. 9 ellenáramú ké8zül6k 6-47. 3 forró víz (1SO OC). szivattyúk helyisége. A kazánház elemeit a három jellegzetes tüzelési módra: szilárd. 8 salaktároló edények. amikor a 2 hotároló kazánban a homérséklet 100 °C-nál magasabb. 5 hengeres viztartály . 4 kiáramló levego. 3 tisztítónyílás. Ameddig nincs futési idény. gy\1jtó . 2 kémény. az 5 futési eloremenó'ben (szekunder hálózatban) levo 6 hoérzékelo hatására kinyílik a kazán 7 kondenzgyujto csonkján a primer hálózatba beépített 8 mágnesszelep. 5 v1ztelenltoakna. A kazán-holeadókamrában a vízszint mindig a hoelvétel mértékétol függoen áll be. 5 ftitési eloremeno vezeték. ábra. ANYAGAI ó 6-46. 5 tágulási tartály 6. és így a 9 ellenáramú készülékbol a primer kondenzvíz visszafolyhat a kazánba. 13 szivattyúk. 14 osztó. Amikor megindul a hoelvétel (a futés). három jellegzetes teljesítmény-nagyságrendre együttesen szemlélteti a 6-46. II kapcsolótábla.158 FÜTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. 1 f 7 6-45. Gáztüzelésu kazántelep ~ 1 kazán. ábra.. 6 tágu\ásí tartály 5 1 J 6-44. 4 hosziaetelés. 10 kezelojárda. 2 olai-vlz hocserélo. Egyéb kazánházi berendezések A központi futésu kazánházakhoz általában nem szükséges különösebb tápvíz-elokészítés. A kazánokon és a tüzeloanyag-szállító eszközökön kívül a hokiadáshoz szükséges berendezések és szerelvények a kazánházak egyéb tartozékai. 3 e!gozölögtetokamrák. pusztán az 1 tágulási tartály ürül ki szinte teljesen. addig a vízszint a hotároló blokkok alatt marad.és gáztüzelésre. Villamos fútésu kazán muködési vázlata 1 táaulási tartály. ábra. 7 tüzeloanyag ledobónyílása. Villamos futésú kazán (a hótároló anyag víz) 1 központi futési csohálózat. 7 szerelonyl1ás 5 I J Induljunk ki a berendezés hideg állapotából. a víz elgozölög a 3 elgozölögteto kamrában és kiszorítja a vizet a tágulási tartályba. Ilyenkor a primer hálózat minden része hideg vízzel telített. 9 salakledobó és felvonó. 4 bötároló anyag. s a hoátadás megszunik. Szilárd tüzelésú kazántelep 1 kazán.5. és 6-48. Amint a futovíz eléri a beállított. 4 heáram1ó levego.

KAZÁNOK 159 etszef 8 metszet F.ÖU:/..W~~ 1- •.." 2 A I A 8 \ .5 .. r A 6 A metszel 7 Bme/szel I •.~II II I ~ 1 II 1 1 5.6 -.0 2. r!i(UD7_~7_M~ J.0 ~ 4..2 0.2_}..D7?. ~91 5...

a hofogyasztó rendszer hohordozó közegét el kell választani a rendelkezésre álló hohordozó közeg hálózatától. ay6. szivattyúk he1yisége. 10 napi olajtartály. 9 olajtartály. 14olajszivattyúk. -:.16 vészkijárat 6. 3 kémény. 12 osztók. 2 olajélÓ. héSmérséklete) nem megfelelok.160 FÜTÖBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. Olajtüzelésu kazántelep 1 kazán. 13 szivattyúk. 15 osztók. ANYAGAI A-8 6 metszet = 5 6-48. II kapcsolótábla. 7 meIegviz-termelo berendezés. Hocserélok Általánosságban héScseréléSnek nevezünk minden olyan készüléket. ábra. . ezért a hocseréloben az igénynek megfelelo paraméterii hohordozó közeget álHtunk e16.a rendelkezésre álló héShordozó közeg vagy annak paraméterei (nyomása.itók. 5 beáramló levego. 6 kiáramló levego. 8 'Vizte1enltóakna. amelyben az átáramló egyik közegbol a másikba héSadódik áto A fiitéstechnikában héScserélokalkalmazását a következéSktehetik szükségessé: . gyÖjtok. 4 kéménytisztltó nyitás.2.

ún. fütlScsonyalábból és karimás csatlakozású elofejb61 áll. . ill. Általában öntöttvasból készül. gyujtésére használatos. Az U alakú futocs6nyaláb csovégeit tárcsaszerli 13Az épületpPészet kéziköayw csofalba hegesztik. A futofelület készülhet acél. A cs6falat a köpeny és fedél karimái törnítetten fogják közre. A hocserélok úgyszólván kivétel nélkül ellenáramú készülékként készülnek. belso csobattéria. A méreteket a 6-14. elofej csatlakozócsonkokkal. 6-ll. táblázat tartalmazza [ 6-SO. ábra. ürítovezeték és biztonsági szerelvény csonkja.vagy vörösréz csobol.HOCSERÉLOK 161 . 7 csadakozások Lb-1L L --~l-l Építoelemes ellenáramú hocserélo. Hohordozók szerint megkülönböztetünk gozmelegvíz.központilag egyfajta h6hordozó közeget állítunk e16. A két közeg egymáshoz képest ellenkezo irányban áramlik a futofelület mentén.. táblázat tartalmazza L c -H c 1 . de különbözo fajtájú és paraméteru közegekre van szükségünk. ábra. A futési hocserélok alap- vetoen három fo részbol állnak: külso köpeny.hasznosítani kívánjuk valamely elfolyó közeg hotartalmát stb. Szerkezeti kialakításuk szerint két alaptípus terjedtel: az U alakú futocsonyalábos hocserélo (6-49. ezért belül osztott teru. táblázat) és az egyenes szálú futocsonyalábos. így a futött közeg cso- . "'H 6-49. A futött közeg csatlakozócsonkjait a köpenyre hegesztik. áb- 3 c 1:. Ebben a fejezetben csak a központi futések hocseréloit tárgyal juk. építoelemes hocserélo (6-50. ra). forróvíz-melegvíz. peremes acé1köpenybl5l. Az elobbi vízszintes elhelyezésu. goz-goz.. amelyen a' fut6közeg-bevezeto \ és -elvezetocsonkok vannak. ábra. ill. ebben elhelyezett U alakú. henger alakú. forróvíz-goz hocseréloket. oldható csavarkötéssel. Ugyancsak a köpenytérhez csatlakozik a biztonsági vezeték. Az elofej. U alakú futocsonyalábos ellenáramú hocserélo. a közegnek a fut6csövek közötti elosztására. A köpeny belso terét lemez választja két térfélre. A méreteket a 6-ll.

j ">2 OS 1840I '" 1210 2 300 "il 89 2600 219 324 159 6SO 194 9003 coli C3540 3502 700 2390 273 600 3040 hI :il 8003340 360 31SO L 6 I 630 1/2 2640 :g7I J 128SO II 200 bH 700 108 340 11/2 3/4 3/4 -!S565 -8 I1/4 108 'il Hazai gyértmányú.. ábrán) ~ til . táblázat szerint. ill. ahol Q az átszármazta· tott h5áram.81 bar (l0 att) túlnyomás.r mm Csatlakozásak >. dtkoz a logaritmikus közepes h5mérsékletkü· lönbség az (1-175) összef'úggés és az 1-52. kis elhanyagolással az (1-163) összefüggéssel számítható. A táblázatokban megadot· taktóI eltéro esetekben a'k hoátbocsátási tényez6 értéke az (1-169) összefüggéssei. ill. lOS/8S 100/80 liO/90 I 90/70 tÖS/8SI I 45 285 326 280331 260314 340 295401F6tofeJüJet. táblázat szerint. A készülékek a "Nyomástartó edények biztonsági szabályzata" hatálya alá tartoznak. Megengedett üzemnyomásuk mindkét közeg oldalán 9.162 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. táblázat.. :. ~ " ~I:H I 2SO 0D I I I 2000 219 .• III3700 -ó~ .12.11. ANYAGAI .k F6tötl víz homérséklete. 1: co. oC nyaláb menti ellenáramlása biztosított.E 275 ii I 225 I ISO ]1! >o i U alakú .. elleaáramú lliCSeI'éIa méretei és adatai (A jeJölélek értelmez6sét 1..• mt&:sOOyalábos. k h5átbocsátási tényez{) a 6-12. a csonyalábot belülr51 nem lehet tisztítani. táblázat. A h&serél5t a Q=kA L1tköz W (kcal/h) (6-2) összefüggésseI méretezzük.o . a 6-49. W (kcal/h). A hIS- . I 2SO . A a fut5felület a 6-Il. 6-13. ábra értelmezése szerint. A készülék tisztítása nehézkes. ellenáramú bÖcsel'élo h&itbocsátási tényez6i forró víz mtoközegre H6átbo~~í~nyezo. ml. U alakú flitOOiéioyalábos. oC. W/m2K (kcal! mIh oc). 270291 m" 2SO41990/70 335378 325343 310361 305390 300349 244 221 275 270 285 235 200 300 291 2SO 330 340 215 310 204 267 395 279 337 302 320 308 372 424 370 390 302 262 240 230 220 305 265 260 195 175 295 290 325 343 361 360 345 273 355kcal/mih oC 256 227 314 233 395 349 401 335 225 210 365 380 384 320442 190 355 331 413 378 430 I 71 - Hazai gyértmányú.

94 .<0 felület.12 .. a 6oS0. ... eUeánUn6 •••• -.lIA b6átbocsátási téuyez& teIitett goz 1ltA6zegre •• FCitött viz h6mén6k1ete.82 8.0 3.• :. U alakú flltks&lyaIábos. táblázat..1 645 744 55 942 790 735 810 808 890 1105 950 895 1041 1093 1035 600 755 555 616 715 550 878 797 797 721 750 1082 930 779 630 685 930 800 870 730 849 826 989 670 695 815 919 948 855 698 650 530 515 954 733 071 . és 60S1..3 ~~.Ii •••• (A jelölések g S61y értelmezését 1. ellenáramú hkserélo mérete. Hazai gyártmányú.---.67 3.6 '-. 108 219 159 219 324 159 273 m" 17X2. táblázat.. Hazai gyártmáDyú.1500 1776 5 3276 3008 210 250 2008 2776 2276 200 428 108 175 2125 2625 2408 1908 2108 1928 2428 1608 3125 1408 280 55 mm 140 76 2450 1950 1450 1308 2308 1808 318 480 2928 2608 2950 13 3428 3108 534 2508 2908 1508 364 150 639 300 159 2808 27. építoelemes. I GI c 1I b I 0d 10d1~:g I -1- ---- méretei és adatai .. 851000 410 2000 280 2000 142 537 1. FCitöcsövek M H .!Száma..0 36.HOCSERÉLOK 6-13. db e 400 320 1625 9 180FCito.-----I 6-14.2 90/70 FCito telített 1035 86zIOS/8S 71 71 lf ~ .-I I I 1 I I 8. ·C -s I 1> kc:al/m"hoC W/m"K 163 735 620 610 710 685 40 645 730 att 820 90/70 10S/8S ilO/90 840 1012 977 835 860 940 1000 971 826 756 599 744 100180 100/80 110190 907 850 849 640 709 780 615 710 80.0 121 2500 25. 11 212 265 nélkül.6 192500 27.~U~1 d f ---..6133 17X2.t!.5 1. ábrán) töltés kp 238 322 107 472 347 196 125 160 285 363 450 624 mm Méretek.

A peremes csofalakhoz kúpos szffkítoidomok csatlakoznak csavarkötéssel.5 " 3 2 3 2 L 1 0.6 mm méretff folytacél csöveket.5 4 M 5 5t5 6 6. táblázat tartalmazza 1 12 L. Ívidomokkal több hocserélo sorba kapcsolható (1. Méreteit és súlyát a 6-14.m/s ' 9 1 o 9 8 7 8 7 6 5 4 6 0. fejezetben foglaltak szerint számithatók. a 6-51.5 2 2. A hocserélo külso. A kúpos szffkítoidomokat mindig az ábra szerinti helyzetben kell fel· szerelni! Az építoelemes hocserélo elonyei az U alakú ffftocsonyalábos készülékhez képest: csövei belül tisztíthatók.105 ri. ill. az ellenáram a készülékben job- /'1 6-51. Sorba kapcsolt épitoelemes ellenáramú h6cserélo. ábra és a 6-14. A méreteket a 6-14. NÁ ISO épitoelemes hocserélo kiválasztási diagramja forróviz-melegviz közegekre "1 a forró viz sebessége a c:aöben.5 6. amely egyúttal csatlakoz6perem is.2. "3 a me1ca viz sebesséll" a köpenyben .m 11 10 o as ~5 2 Z5 3 3. ábra. hengeres köpenye forrcso.4. az 1. A köpeny két végén.5 3 3. 4. 17X 2. kW ~5 j1 1 14 3 2 6v.2. mindkét végén csofallallezárva. ábra. kcal/h 6-52. táblázat.3.5 7-102 1 Q. sorba kapcsolt hocserélok szerelési méreteit a 6-51. az alsó és felso alkotó mentén vannak felhegesztve a köpeny téri közeg peremes csatla· kozócsonkjai.164 FUTÖBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. Hazai gyártmányú építoelemes ellenáramú hlScseréllSt szemléltet a 6-50. ábrát). A csofalakba hegesztik az egyenes.5 O 1 1.5 5 5.5 4. ábra. táblázat adja meg.. amelyek a ffftofelü1etet képezik. ANYAGAI átadási tényezlSk az 1.2.

9 0.6 . amelyek a különbözo átméroju hocserélok holeadását a készülékhossz függvényében adják meg.7 0.4 1 O O ==-v. a kedvezóbb llak miatt ennek ellenére sem jelentos az ellenállása.3 1 °0 0.2 1.. "..~ar (10 att) köpenytéri túlnyomással üzemeltetleto. ill.6 3 2 0.9 0.kW 15 17 18.l.6 5 4 3 2 as 0.5 1.m ". A hocserélo 15. 1. különbözo homérsékletviszonyok. goznyomás esetén (6-52.61. "2 a mclca viz sebesséac a köpenyben O 2 6 8 10 12 l' 16 18 20 22 24 28 a.3 a2 l1 1 2 3 4 5 678 9 ro ff U ~ U ~ a.. kco/jh O 18-105 6-53.1.1. 6-59.mls L.102 10 L.8 0. lagyobb hoátadási tényezok érhetok el.1.2 0.1 2 4 6 8 W n U $ ffl m II 21.m 9 8 7 6 5 4- 1. o 10 A hotechnikai méretezés elvileg a (6-2) összefüggéssei lehetséges.4 "'3 v. ábra. forró vizre és telített goz futoközegre.!!jvz 10.68 bar (16 att) fut&sooldali és ~.5 0.0 0. 0.kW 28. ábrák).HOCSERÉLOK 165 >an megvalósitható..2 1t1 "'O 0.7 0. "2 a melea: viz sebessétle a köpenyben .102 1. kcol/h 6-54.. ábra. NÁ 200 építoelemes hocserélo kiválasztási diagramja forró víz-meleg víz közegekre "1 a forr6 víz sebesséac a csoben. lagyobb áramlási sebesség választható.-105-0 a. ff 1 23' 5 6 7 8 9 m U ~ U ~ a.m/s 1. Gyakorlati méretezésre igen alkalmasak azok a diagramok.8. NÁ 250 épitoelemes hocserélo kiválasztási diagramja forró viz-meleg viz közegekre "1 a forró viz sebess6p a ClOben.8 0. 9 8 7 6 1.1 1. az áramlás zavarmentesebb.3 1.

NÁ 150 építoelemes telítettgoz-meleg hocserélo kiválasztási diagram ja víz közegekre " a melOll víz sebessé.5 2 2. hocserélo kiválasztási víz közegekre diagramja 1/..L ~ 1.O .l-I"I-P -tG.5 ri.5 O ~a6 ~5 alt..90.1 10 L.5 3 3.11.3 ~2 1. ábra.3 0.. a szaggatott görbék a hofoklépcsoknek megfelelo vizáramlási sebességet adják meg.1 v. liT -.·C .2 1.166 FUTÖBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.. 0. ha a forró viz a csövekben. I I ~..l.4 1.90'C I I ilil"..5 1 O.0.0 --1~.kW 28...Y _ _ J.5 49 ~8 0.~oMo·tt[[[.. 9 ~I III ..5 4 kW 2 5 L.6 0.4 4.1/11 ° .6v:m/s 1.pill T::iII 'Í..' .. A forróviz-me- legviz hocserélok ábrái arra az esetre vonatkoznak.I I 9 7.1 O 0. 1. ábra._ II II'~ 1. NÁ 300 építoelemes forró víz-meleg a csoben.1 3. ha a gozt a köpenybe vezetjük. Q...5 2 2. l' - III t5' 1..180 1-..7 2 1.0 3 2.5' l' 1.m --' '-I '" I ~ _ I ~ l' A' F 1::~I-~--~J--+-' T f--l---'----lT ".H~ ~ I 1 l' _'3J.m's 1.J --L-> ~ 'T 89>r T I T _'-'.105 ° élikca/jh 6-55.90•C-~... ANYAGAI A folyamatos görbék a felírt hofoklépcsoknek megfelelo homérsékletviszonyok melletti hoáramot.ae a csoben .5·10 16 .90 IoC I 1-.m 4.I '-'_ .2 0.-. A goz-melegviz hocserélok ábrái arra az esetre érvényesek.3 1.'I R=l.5 3 3..5 1 1.1 T.102 20 ill '-' ~ . a meleg viz a csövekben áramlik. a meleg viz a köpenyben áramlik.1 1 O ~2 ° 2 4 6 8 10 1214 16 18 20 22 24...1BO.5 4 1.5 1.0 6 5 4 ~9 ~8 ~7 0.3 . a forró víz sebessége "2 a meleg víz sebessége a köpenyben o 0.5 1 0.:~~iP 1 ['--' n lU r -r o r 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 25 __ ---+-. kca/jh 50 4·10 6-56.5 3 2 '2la4 v110.

2 0.3.5 3 2... NÁ 200 építoelemes hocserélo kiválasztási diagramja telítettgoz-meleg viz közegekre v a meleg VIZ sebessége a csoben o V ".8 0..5 O O 0.7 ~ '.-)L 4.LU.. ábra.1 1. kcal/h 6-58. 4 3....{...3 0. ~~'I 050~ ~ 4 "::: 9 ? 1 J ..5 4 I r. NÁ 250 építoelemes hocserélo kiválasztási diagramja telítettgoz-meleg viz közegekre v a meICa viz sebessélt.7 0. a csoben . Qi~-lll -1:88 I I (O:1~~" 7 8 9 ..1 O 105 0.....5 0.QE.4 G. 1---'" .--' "" ~ hr 9 .kW n u·w2 ~5v.6 ..m --. ~ "" 5 L.kW 2 1.mls 1.+-. v . ~ .5 r 123 4 5 6 7 8 9 W ff 1.5 1.5 -t0..6 v.3 1..Q'2~.- 10 11 Q.HOCSERÉLOK 167 a.ml$ ~4 --1'1.-..:'-I ó 5 V 6 V 16 ~j. I "" 10 l.105 O Q. kca//h 6-57. (6.2 0.3 1..9 0.2 o 5 L. v" 8 i-...t.5 0.9 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.2 1.8 3 2. ábra...11- 1 0.0 3..6 2 1.5 0..Oot) - i I (3 O afJ- i 12 1J'10 II .1 1.7 0.6 0..I bor bar :.5 2 1.5 1.3 1 0.211 2Qi~ -.5 0..m 1..OP9~'12.4 "" O.h~1'.0 0.5 O 0.

fejezetben található.5 at. A sugárzó holeadók ismertetése a 10. festés). A holeadó szerkezetet döntoen jellemzo hoátadási mód szerint megkulönböztetünk konvekciós. . Holeadók A gyüjtonéven holeadóknak vagy fütotesteknek nevezett szerkezetek feladata a központilag termeIt.3 0.3. szerelés. Az alkalmazott tipusok a következo csoportokba sorolhatók: tagos radiátorok. . ill.•.kca//h o 16-105 6-59. csovázas radiátorok. .1 1. . Újabban kisérletek folynak olaj hónordozóval is.bordáscs6-ffitotestek. kW 14 15 16 17 18.szabályozhatóság a hoigény változásának meg· felel5en.5 0. lapradiátorok.a futotestek héSteljesítmény-lépcsozése futore· lillet-kiosztás szempontjából. héSmérséklete. Szerkezeti kialakitásuk szerint a konvekciós holeadók nagyon változatosak. 3 2.döntéSen konvektiv vagy sugárzó héSleadás a cél. . a holeadó súlya (anyagfelhasználás szempont· jából) és a hohordozóval együtt számított súlya (feleréSsitésszempontjából).9 2 1. kis. . .a felszerelés (felerosítés) lehetosége.7 0.8 0. a héSleadógeometriai méretei és méretarányai. .. .vagy nagynyomású goz.5 1. A felsorolt szempontok rangsorolása esetenként változhat a holeadó megválasztásában. . javíthatÓság . ANYAGAI 4 L. kis víztartalom) .sv. forró víz. ábra. konvektorok.használat alatt).4 1/3 . a holeadó víztérfogata. sirna cséSfütéStestek.m 3. nyomása. .2 1.m/s 1. kis anyagszükséglet. NÁ 300 épitóelemes h6cserélo kiválasztási diagramja telitettgoz-meleg viz közepe w a melell víz sebessége a csllben 6.helyszfni munkaigényesség (szerelés.hoigény (héSteljesítmény).168 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. csohálózaton hohordozó közeggel elosztott ho átadása az épület fütött helyiségeinek.1 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 Q.102 1.elonyös fajlagos holeadási jellemzok (adott holeadáshoz tartozó kis futofelület. sugárzó holeadókat. . esztétikai megjelenés.tisztithatóság. (Ez a fejezet csak a konvekciós futotestekkel foglalkozik.2 0.ellenállás mechanikai hatásoknak (tárolás. részben sugárzás útján megy végbe. A hoátadás részben konvekció.0 0. A holeadókat a következéS szempontok figyelembevételével kell kiválasztani: . 0. kis hely· igény.6 1 0.) A hohordozó közeg lehet meleg víz.a hohordozó közeg fajtája. szállitás.élettartam (korrózióállóság).6 1.5 o 1 ·2 3 4 5 6 7 8 ti.. -ár.

o.III. nem törik. A tagos radiátorok összes h51eadásának dönto hányada (mintegy 80%-a) konvekciósan átadott ho. Dunaújváros) acéllemez tagos radiátorok körvonalrajzát a 6-61. kisnyomású gozfutésre 120 oC homérséldetig és ". 40 v.. Az acéllemez radiátor f5bb el5nyeként említhet5 kis súlya. C elemhossz.4 bar (40 v. 6-63. Tömeggyártásuk és említett elonyös tulajdonságaik miatt szélesköruen alkalmazzák a tagos radiátorokat lakó. ábra. "DV" típusú acéllemez tagos radiátor. hátránya rövidebb élettartama. tagos radiátorról. A méreteket a 6-15. A helyszíni munkaráfordítás a blokkok összeszerelése. Magas felületi Mmérséklet (pl..és bels5menetes csatlakozódugón keresztül lehetséges. A "DV" típusú radiátor hidegen hengerelt. méreteiket és egy tag jellemzoit a 6-15. A járatok száma szerint beszélünk kétoszlopos. Az acéllemez radiátorokat bizonyos számú tag gyári hegesztésével több tagú blokk formájában hozzák forgalomba. gozfutés esetén azbesztgumi. IV az oszlopok száma . tábláZat tartalmazza. ábra. Helyszükségletük nem túl nagy. háromosz1opos stb. víztartalmuk kicsi.és középületekben.o. ill. A futoközeg megengedett maximális h5mérséklete általában 110 oC. Kisnyomású gozfutésre gyors korróziós károsodás miatt nem alkalmas.4 bar (40 v. 4 bar (30.3. 6-70.. továbbá festése miatt elég sok. 0. Tagos radiátorok A tagos radiátorok azonos alakú és méretu elemek (tagok) bizonyos határig tetszoleges számú összekapcsolásával kialakított holeadók (6-60. A tagos radiátorok lényeges elonye. . (A 6-60. Tisztításuk (sima felületük ellenére) a tagok között nehézkes. A tagok közötti tömítés melegvíz-futés esetén általában kéregpapír. A hazai gyártású "DV" típusú (gyártó: Dunai Vasmu. alacsonyabb ára. A "Tisza" tipusú radiátor szürke vasöntvény. D elemszélesség 6-61. az igényhez illesztheto. temperöntvény közcsavarokkal. ill. ill. Mleadásukat 90/70 oC melegvízfutés.. hogy telD jesítményük kello tagszámmal kis lépcsokben. méreteiket és egy tag jellemzoit a 6-16. Belemmagasság.1. a 900 mm kötéstávolságúak 5 tagos blokkokban készülnek. Melegvíz-futésre 110 oC vízhomérsékletig. alsó élüket a kész padlófelület fölött 100 mm-re szerelik. táblázat. Az öntöttvas tagokat C ll/4" jobb-bal menetu közcsavarokkal. Az öntöttvas tagos radiátor egyaránt alkalmas meleg vízhez és kisnyomású g5zhöz. A futotestnek a csatlakozásra nem használt elemeit külsomenetes végdugóval zárják le.. hegesztéssei javítható. Kisvárda) öntöttvas tagos radiátorok körvonalrajzát a 6-65.1 att) túlnyomású gozfutés éskülönbözo helyiség-homérsékletek esetére a 6-66.o. megengedett maximális túlnyomása általában 3.. Az acéllemez tagos radiátort melegvíz-futési rendszerekben használják. Az 500 és 600 mm kötéstávolságú elemek 10 tagos. ábra. A csohálózathoz csatlakozás a szélso tagba becsavart kü1s5.25 mm vastag acéllemezbol készül. A megengedett maximális h5mérséklet általában 120 oC. A hazai gyártású "Tisza" típusú (gyártó: Öntödei Vállalat Kisvárdai Vasöntöde.HOLEADÓK 169 6. széles határok között választható. Mechanikai hatásoknak jól ellenállnak. ". táblázat. az acéltagokat beépített öntöttvas menetes gyurukbe becsavart közcsavarokkal vagy hegesztéssei kötik össze.m).m) üzemnyomásig vehetok igénybe. gozfutés) esetén a futotest mögötti falon a dehidrálódott por szennycsíkokat képez. ábra tartalmazza.4 att). A radiátorokat a faltói 50 mm-re.. ábra. 1. ábra kétosz1opos radiátort ábrázol. ábrák adják meg. kis hotehetetlensége. ábni).m) üzemnyomásig vehet5 igénybe. és 6-64. Melegvíz-futésre. Tagos radiátor A kötéstávolság.) Anyaguk öntöttvas vagy sajtolt acéllemez. ElheD c c 6-60. a megengedett maximális túlnyomás általában 4 bar (". h51eadásukat 90/70 oC melegvíz-futés és különbözo helyiség-Mmérsékletek esetén a 6-62.098 bar (0. A h6'hordozó közeg az elemen belül függoleges irányban kiképzett járatokban áramlik.

18 4.M ~Z 1f.' 1-1. Az utóbbi esetben a helyiség homérsékleteloszlása egyenlotlenebb (6-71.480 1.42 0..57 0. szükség esetén belso falon.27 I ---- I 1 II I I I (A jelölések értelmezését 1.6 15coo >BO. 500-/11.098 bar (0.. ~'200 3. ábra. "DV" típusú acéllemez tagos radiátorok méretei és adatai 1. I I I I I 1 I 11111 II I 11111 I II I II II I I !SS~~i~~53!S~~aI5!S5!!!S~!!!=S!ml ~ El~~'Ut! i!U~:'U~~~~~. I3.•••• 6-62.t ff.78 0.: 1000 IJ~~4 13... kp 50I I II súJya. akkor lábakra állithatók.5 'Ot~·5 500 25 i~~ ~ tag 500-IV. "5~.n: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~~~ ~ ""''''''~ ••.48 1. "DV" 600-II1 és 600-IV típusú acéllemez tagos radiátor holeadása és futofelülete a tagszám függvényében 160 III C IV III Bgytag m' 220 600 1000 700 0.5aGe 56001- 6.390.32 2.83 2. mert a szerelés független a padlóburkolat e1készitésétol és a padló takaritása is könnyebb a radiátorok alatt. ill 80 oC.001-.72 3.205 lirtartalma. ábra.lrW .•••.~v~. ltáblázat. Ha falra erositésük nem lehetséges a határolószerkezet kiképzése vagy egyéb ok miatt.. amelyben k a jellemzo hoátbocsátási tényezo [90/70 oC meleg viz vagy 0.OOt-.25CO~J 1=:b2éOOI--J '<00 '200t-~ 2000 1800 16fJQ 1'OQ 1200 11000 Wff"n~~~"m~mnnn~UN"MnMn»»UYM»NnJ: . 6-15. ANYAGAI lyezésük ablak alatt célszeru. "DV" 500-m és 500-IV típusú acéllemez tagos radiátor holeadása és futofelülete a tagszám függvényében tbel helyiség-homérséklet 6-63. ••.88 2.. kafl:ol kW A tagos radiátorok holeadását régebben a (6-2) összefüggéssei számitották. pasztellszinu hoálló lakkal való bevonással. ábra).285 2. ábnín) II .Q() 12:. tag ff· .00 1500 IJlOO 22t1Or2. a fal tói 5 cm-re elhelyezve burkolat Jrcol/h. amikor L1tköz= = 60 oC.332 1.06 1.!-s. Az alkalmazott támaszok és bilincsek számát és azok elhelyezését a 6-72..345 0..!l!~ ~ ~~!Hi~~~~mtff.170 FUTO BERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. a 6-61.240 fíítofeliilete.•••. ~g~ m.5 .)' ~. '00 '000~~5 2800 r . Az elobbi megoldás elonyösebb.• 't-. ábra szeqÜélteti .5 1800 1-2 I ~--~ki~~~iZ i t±t± 5 ~~~~~~r5~~.5 -~J'500 4400 420(1 14001 .•••. A falba épitett alsó támaszokkal és felso bilincsekkel erositik feJ.5 '000 7. 20 oC helyiség-homérséklet esetén.1 att) nyomású gozfutésu mdiátor.

II.~m . V LJtköz ~t:öz ~~Fi1 11111111111).dt"öz közepes homérséklet-különbséget ~tmin LJtmax [(1-175) összefüggés] kell figyelembe venni (Atmin= tv1tbe). •• •• ~ ~~~··~~~~-~~~"~-·-~i~w~~~i~~~~~ ~~~~~. táblázat tartalma:zza. III az oszlopok száma .80 .HOLEADÓK 6-16. W/m2K (kcal/m2 h oc). lD-tol eltéro elemszám esetén k helyett k' hoátbocsátási tényezovel kell szamolni (6-73.~ff. L1ttöz a futotest tervezett üzemére jellemzo közepes homérséklet-különbség. Melegvíz-futésre 3 __ számértékeit + 20 oC homérsékletu helyiség esetén különbözo eloremeno és visszatéro vÍZhomérsékletekre a 6-18.lhÁIII~U. A .10 lUI B27.~'~"'it.0 10. 6-64. a 6-6S.7 esetben számtani középértékkel.IUI:UlU~l . táblázat tartalmazza.30 0.~. akkor a k*=kV3 L1ttöz Atköz W/m2K (kcal/m2h0C) (6-3) >0. ábra..~'.~1f. alsó visszatéro kötéssel]." u. "Tisza" '_R+~ft~~~~~·~~~~~~!i~'·~~3·R·~~'ff~ ~~~~ . A méa 6-16. táblázat tartalmaz.n R •• . felso eloremeno. m' I 380 50III 1980 15050 5010.'~~~'~.540 0.~t-5 I . Néhány tájékoztató értéket a 6-17.601II 0.. )kp I 25600 6.12 0.~~~ ~~W~~~~~~~.5 'l6I101-3 Z .236 II I j I 2SO I 1 171 ---- (A jelölések értelmezését 1._~~~~~ 6-65..7 0. és 6-74~ ábra). m2. ábra. D I I I II I D 4 n 'n '3. ~~~ ~. táblázat •••TISZA" tipusú öntöttvas tagos radiátorok méretei és adatai 680 C0.38730SOSO fút6follilete. "DV" 900-W radiátor h6leadása és 900-IV tipUBÚacéllemez tagos és fút6felillete a tagszám f'üggvényében reteket tipusú öntöttvas tagos radiátor.'~. A a radiátor ffitofelülete.n~~~~. L1tmax = te1- tbel)· Amennyiben a ffitotestek más homérsékletviszonyok mellett üzemelnek.'.28 18.mm 1.djttmax -< min ~ módosított hoátbocsátási tényezovel kell számolni.2 I úrtartalma. ábrán) D Egy tag I1 I I I nélkül.340 0.303 1. oC. A k jellemzo hoátbocsátási tényezot általában 10 tagú futotesten mérték.dtköz a futoközeg és helyiséglevego közepes homérséklet-különbsége. .7 2.10 1.~~~ ~~~. különbözo elemszélesség és kötéstávolság mellett.8 Méretek.7 esetben logaritmikus középértékkel . ahol k a mért jellemzo hoátbocsátási tényezo. L1tköz a méréskor fennálló közepes homérséklet-különbség.202 0.9C. mint amelyek mellett hoátbocsátási tényezojüket mérték. D 6 "tIQ:lI ~5 .}.5 ~. 0.súlya.215 12.

5 .4 9. 350 - -W/m'K --o kcal/m'-I w/m'~ I hOC kcal/m' hOC .8 6.~~~~~~~~~~~~~N~_ _____ ' I I I I 1 I I I I I 1 r [ 18IJD 1=-1 .i_to f4DD 15/J0 H 1.2 7..3 8.9 9. ANYAGAI 1.4 8.TlSZA· 300-.2 7.0 8.5 8.vA'" 4011 I}~ 200 I~I.1 6.4 ~N~~~~~~. (777) 300 ~~I~'~I~~~m2 W}0~5: '6110 .8 8.0 7.4 8. ábra. Tagos radiátorok hoátbocsátási (tájékoztató értékek) MeIeavíz-fútés tényezoi -.7 8..7 1 910log ~~~~~_~§~~~~ff.52001f~7 iSO/70 BOO Méretek.5 '000 -6 ilao .0 7. táblázat..73 GtU 22/ag m~ .5 a5 ~! . --1-L.#..L-L}2?§~~ 5t. 3000I-M 10IIII 1 400 42011 5 4. 1000 0. k 220 .5 /f00 1000' ~~~~~~~~~~~~l~~~~$~a·~$~~~~~~~~m'ff ~7~~~~'~~~'~~~~~~~~~~~~~~'~~~~'~~.:~~ ·C :.11.-{s-·c--:2Ó--C .9 8.6 500 (472) (777) -1 8.5 --1~#JO 2?00~25 12000 j. "Tisza" 300-111 típusú öntöttvas tagos radiátor holeadása és futofelülete a tagszám függvényében kcal/'7lkW 6-17.0 (624) 7.fal).~~~~~~~~~k_~~~~~~~~~ 500 (472)! 1000 (1006) i l 1.5 7. D A Hoátbocsátási tényezo 10 taara.600 l.6 7.00' 123".200 -. _ f1~~ ViZ .lz laO!J8 bor ~r . ] O.3 (624) 6008.2 9.9 9.. '00 ~5 ".7 6.1 7.~ 260f) /100 3400 1'HJaflOC 1241X1 21» 20011 '800 600 --j.w~~~~~~~~.~ _~-I_.7 9.6 8.8 7..3 8.~. ábra.O!J8 ~r (4fal)góZJ 1.aoo 1-5.OOf_15 ff 6-66.1 10..88 ml ~200 fOOO ~::If..172 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.9 7.5-1.mm Kisnyomású aozfútés 'C 5800 j%:~.J2/ag 6.98.~.5 2200t-15 (O. "Tisza" 500-11 tipusú öntöttvas tagos radiátor holeadása és fútofelülete a tagszám függvényében 6-68.6 I 8.8 7.5 S'OOl--' 1000 (1006) 7.1 6.5 '-iDD #QO I Ilh IW 2011 1011 32f){) .5 7.

500-Ill.•••..r:~Jf'i lo~ r 28../ ség: Q*=Q (.L. •. ábra..JL-J.!. 1516 6200 600.&..HOLEADÓK 173 ?~ k '1..:~t. bilincsszáma a l .:'t.?. 2 ffltötest a belsö falon 1600 1.•...0!18 }a..QO...5Jf.5 / fl.ff t'JfAf.21 3000 J..1t*köz )1. Az így készült táblázatok már magukban foglalják a hoátbo- 5 5 J 6-69.fA til UJ '" ..+~12·C '" fOOO .5 10 10.../10 M " ~ff~ 16. 7 ~ 8 .I. .5 O.?/7??? 6-70.-!.l-. táblázat adja 5 5 5 5 m(. S/JOO I.QIJ f )( /.. különbözo helyiség-homérsékletek mellett.~ ~~~/ // ''l~ I ~!!g~~!t~~!.{ 1 19800 kW kcatjh o 20 22 24 26 28 oC 'W Ikw/lh 3 5.!. belso falra szerelt radiátor esetén J futötest a külso falon.S -If 9 9.. ábra. ábra./Ja.!<O.:'III"'"}''' ~:TISZA" • TISZA . 33 o~z. f!..33 A LJtköz W (kcaljh).•• •.fal)g!r CIC .~/eg'(íz9/• ..IJO .. különbözo eloremeno és visszatéro vízhomérséklet mellett a 6-19..i-...l-!-.. LJtköz A (~tk~z)I.5 6-71.5 8.5 :. 2140 500-Ill.5~f200 800 O. 3 4 .:' 1.15 1'200 1800 11. ábra...j.. 27 ~fr I !S!~!!~~~~~~~!~~~!~~~~~§~~~~~~!m2ff "r ~ ~ ~ . "'l·fÖ·C kwtjh k +2"C ~.4 .098 bor -~ \~~6° bar (Q. .1" t. (6-4) 1. ~ ~2f2~ ~tff ~'~51f 2!2~~3f~f ~ 3!Jf J.5 '600 3 '200 '800 2..l...5 22 .r ~6007800 V u 701J9 <3 7'00 I 200 J.-!.. f~ t.j-l4-1-. Helyiség-homérséklet függoleges irányú eloszlása ablak alá.33 számértékeit +20 oC homérsékletu helyiség esetén...jabban tagos radiátorok holeadását nem a k hoátbocsátási tényezovel számítják.1t~zés k* esetén leadott homennyi- 2.?Q.~'C f8Q() '800 '600 kW '1200 / .-o! \~ 'Iv.<'I\'C ~ 1000 5"110 5OfJO 1I~ A megváltozott . hanem a tagszám függvényében közvetlenül a holeadást adják meg meghatározott futoközeg-homérsékletekre.-!-.~ t/)~/·+12'C 9'00 009 If 11.t?u n .5-IóO/I 70gszóm 2 .. 111M _f". ill.... "Tisza" 600-Ill típusú öntöltvas tagos radiátor holeadása és Cútofelülete a tagszám függvényében I 6-72..". "Tisza" 500-111 típusú öntöttvas tagos radiátor holeadása és fútofelülete a tagszám függvényében II +!.4-!-.&.-.17'157G?7..

I 6-18.924 80 75 70 so 60 SS 65 0. radiúfor/agok 6-73.836 0.792 1..5 l:: -le 11 6 5.0001 I 1 -.770 0.5 5 10 15 n. .010 13 l.010 11.836 I I 0.940II 1. ábra. 30 szama.040I 0.956 0. ANYAGAI e~0. db 5 5 10 15 20 25 5zama.872 1.010 1.985 0. a szokváDyostól eItér6 hOOIénékletviszonyok figyelembevételére I Elöremenö I fútövlz hömérséklete.815 0.dt:öz oc I I v- 1.174 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.940 0.853 0.815 1.891 1. radióforfagok ~u---25 .924 0.11. db 30 n. táblázat.970 0. Segédértékek tagos radiátorok k* hoátbocsátási tényezojéoek számításához.853 1.040 0.dtkllz .> 1<'.985 0. Tagos radiátorok k' hoátbocsátási tényezoi lU-tol eltéro tagszám esetén (SI mértékrendszerben) 6-74. ábra..908 0.5 .060II 1. -<:: 12 -:§.956 0. Tagos radiátorok k' hóátbocsátási tényezoi· lU-tól eltéro tagszám esetén (technikai mértékrendszerben) .891 0.020 0.050 I lll ••• 1.000 95 90I 85 45 I 0.000 1.020 ~e0.

ábra szemlélteti.HOLEADóK 175 csátási tényezo tagszám és 'közepes homérsékletkülönbség szerinti korrekcióját is.080 0.684 0. ill. A radiátorok holeadásának jelleggörbéjét az utóbbi esetre a 6-81. padló fölött 100 mm magasan elhelyezett futotesthez képest az e korrekciós tényezovel fejezheto ki. A'li holeadás W/#///&'fi0' I e a 6-20. burkolatok esetére a 6-20.. A tagos radiátorok vÍZoldali ellenállásáról az átfolyó vízmennyÍség függvényében.I II . ablak alatt.632 0. az átfolyó vÍZmennyiség helyi változtatásával lehet szabályozni.946 0. 6-24. A hazai gyártású "DV" és .443 I 0. Segéclértékek tagos radiátorok böJ•••• ásánalc számításához.040 1.490 0.842 0. e számértékeit a 6-75. faltói 50 mm távolságra.684 0. táblázat.0001 II 0.:ol :5. d a szokváDyostól eltéro bomérsékletviszonyok figyelembevételére Eloremeno fÚlovíz homérséklete. a felsoalsó bekötéshez viszonyítva a 6-80.684 1. így részben ellentmondó adatokat is tartalmaznak.734 1. ·C I I I ~.946 0. táblázat tartalmazza korrekciós O~ tényezoit 6-19..• '-!~ r////////////$/~##//~ 24 Q 1 / Fútotestek ~ .842 1.490 1.170 0. jll. táblázatok tartalmazzák./Tisza" típusú tagos D ' ~ 6-75. ábra szemlélteti.534 1.443 1.040 0. különbözo elemszélesség és kötéstávolság esetére a 6-82.785 0.353 11. ábrák szerinti elhelyezés.000 0.632 0. A táblázatok irodalmi adatok.785 0.210 0. ábra.. .734 0. A különbözo elhelyezések. ill..580 0... burkolatfajták hatása a burkolat nélkül. A 3O-nál több tagú radiátort átlós irányú. Az alumíniumbronz.632 ' 1..!! ijg m 5 O 3h////#~ rkülönbözo elhelyezése. Ugyancsak függ a radiátor holeadása a bekötési módtól is.~ ·U 90 8S 70 60 80 6S SS 9S 7S I II so I ~~ r't~zr33 .580 I . a csontfehér és pasztellszínu hoálló lakkokhoz képest. ábra nyújt tájékoztatást.!:io '-.892 0.260 0.. A burkolat kialakítása is befolyásolja a futotest holeadását.396 0. felso- alsó kötéssel célszeru szerelni. 6-79.170 0. A mázoláshoz alkalmazott festékek minosége és színe is befolyásolja a futotest holeadását.tltkllz 45 0.534 0. bronz és ezüstbronz festékek a holeadást mintegy 6. Melegvíz-futésu radiátorok holeadását az eloremeno ffitovÍZ homérsékletének változtatásával. 15%kal csökkentik.. Ennek hatását Lobajev szerint.

Fútotestek burkolatai. ábra. A holeadás e korrekciós tényezoit a 6-23.~11.15 23 24 2S 26 L 27 6-19.~~91 ~1.:i o. Flitotestek boleadásának e korrekciós tényezoi a 6-75.0 I 0. táblázat.o.0 I ~.176 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.9 ~ 1'''' e I e 8 lU 1. ábra szerinti elhelyezések esetén száma lással Iyezés Kény- --- sor- --- II 1. ANYAGAI 12 l 6·76. Fútotestek burkolatai. 'Futotestek burkolatai.. táblázat.04 lyezés IlL. ábra.13 220 1.15 1. I I 6-20. Fútotestek boleadásának e korrekciós tényezoi a 6-76.~11. ábra szerinti burkolatok esetén 10 9 II 12 8 13 0.04 száma 1. ábra. A holeadás e korrekciós tényezoit a 6-22. táblázat tartalmazza 6-21. A holeadás e korrekciós tényezoit a 6-24.12 1.I 4Maga5 elott 2Belso felett 6szer3san Ablak Egymás Egymás falnál I alatt t~~ Elhe- 50 m~5020 6-78. Fútotestek burkolatai.9. táblázat tartalmazza . ábra. táblázat tartalmazza if áram.. A holeadás korrekciós tartalmazza tényezoit a 6-21.97 ISO 1. táblázat 21 22 6-77.19 1.

q a radiátor 1 m' felületének holeadása ./ / V/ . ai!iO.92 b+D I 0. ábra szerinti burkolatok esetén L.81 ISO I 100 0. ábra szerinti burkolat esetén 16 IS 17 a... táblázat./ /' .90 0../A . g" 250 1 Elhelyezés sorszáma 18 19 20 21 22 .87 180 0.. Ll/köz közepes homérséklet-különbség a fütoközeg és helyiséglevego között % az Tagos radiátorok holeadásának változása átfolyó fútovízmennyíség függvényében 6-24.800. -6.05 ~ I 100 150 ..tkIJ'zl DC 6-80.75 0.l. Jaa 6-23.677S SO.0 1000 0. Flitotestek holeadásának e korrekciós tényezoi a 6-78.JiJ'--7.o a radiátor 1 m' felületének h6Ieadása Ll/kllz =60 oC. ábra./.70 .. 100.92 0.mm 100 0.66D.97 0...75 I0.94 0. ábra szerinti burkolatok esetén Elhelyezés sorszáma 23 24 2S 26 27 b+D .85 0./ / .94 A 600 600 1000 00..HOLEADÓK 6-22.94 80 0.89 I 0.93 40 0.97 60 LI L 0. táblázat./ e 0.. Fútotestek holeadásának e korrekciós tényez5i a 6-79.70 0..// V// h . ábra.95 100 0.mm 1100 a •• AA •• A a I 75 . .95\ 0.o/. q. Tagos radiátorok holeadása kötéssel Lobajev szerint különbözö be- O O 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 Fúfövizmenn!liség.95 1.88 10 600 I 0.601..85 260 0.75 0.0-Si••..b-a./ 200 1//.. 6-81. Flitlitestek hileadt\sÁnllk Elhelyezés sorszáma 14 177 e korrekciós tényez5i a 6-77.~ 50 ~ 40 50 ·L.4. 450..L..75 0.89100045 a0./ 'l. valamint felso-alsó bekötés csetén.98 I750. 100 14Az épQletPI*zet káikönyve ./I ri'" .Lo-sO100 O 110120 130 ~ 30 20 10 t.88 220 0.- I ~ 60 100 . táblázat.../ / ~ J90 70 80 1/ !..76 -- - Méretek.75 I 0.89 A fed6rács szabad keresztmcts~ 66%../.97 50 0.••• - .90 so 0..

08 9.51 3. A méreteket a 6-25. Csováza és futofelülete alu- 6. Hosszú élettartamukat a felhasznált csominoség biztosítja.24 3. kis tömegükbol és viz· tartalmukból következoen kicsi a hotehetetlenségük.15 1.89 1. Tagos radiátorok vizoldali ellenállása az átfolyó vizmennyiség függvényében A &örbékre Irt számok: kötéstávolság x e1cmszélcsség. ANYAGAI 10 ~ 'O "'"10 "'- .07 6.29 4.69 7.51 1.46 1. hogy a futoközegjárat csobol készült vázszerkezet. Régebben ezeket a radiátorokat vörösrézbol gyártották. mert csak felerosités és bekötés szükséges. futofelületet 6-83. ami változó hoigényekhez való jó alkalmazkodást és szabályozást tesz lehetové.35 5. növelo lemezek. felületi kezelésre nincs szükség.09 0.mm N.20 723 862 1125 847 708 569 430 4 6 2 306 986 2. méretsorukból adódóan holeadásuk nagyobb lépcsozése kevésbé pontos futofelület-kiosztást tesz lehetové.16 12.33 10.83 6. jugoszláv. kis súlyuk és kis víztartalmuk elonyös fajlagos jellemzó'ket eredményez.26 11.15 9.10 1. kis súlyuk fel· erositésüket is megkönnyíti. amelyhez a futofelület dönto részét alkotó. Elonyeik : a hohordozó közeg ho· mérséklete és nyomása az alkalmazott csováztóI függoen nagyobb lehet. mint a tagos radiátorok esetében.95 Ta&szám I I~Súly. a helyszíni munkaráforditás is kisebb.47 2.mm 0. Csovázas radiátorok Az utóbbi évtizedekben terjedtek el a csovázas radiátorok. Alutbenn radJátor méretei és adatai (A jelölésck érteImCZéSét 1.. a 6-83.51 291 0.07 3 1- I I~ II 1I I 1 I .•• 5 4- 3 2 20 VlzlTIPnnlliseg.48 2. ~ Q. 8~ 'fl 60 50 40 3D 7 .61 ! 11064\ I Urtartalom.50I 10. L. olasz) radiátor kerül felhasználásra.46 8. Közös jellemzojük. 200 250 300 6-82. mm radiátorokon kívül sokféle import (foleg szovjet.05 3. 1 664\ I 564 lep Súly.58 3. tisztitásuk körülményesebb. amelyek adatai katalógusokból vehetok. Alutherm radiátor.40 3.17 2. fellileti kiképzésük és a tagos radiátorokétól eltéro.55 9.69 0.3.18 5. táblázat.47 4. lep 445 ! 1140 10. A cso-vázszerkezet alsó és felso vizszintes gyujtocsövekbol és az ezeket függolegesen összeköto futocsopárokból áll. kg/h 150---.97 1. ábra.55 2.2.00 7.32 3.08 5.70 13.71 2. Hátrányaik: mechanikai behatásoknak kevésbé állnak ellen. 6 . lengyel. román.. lep 1 584 7 5 1001 167 3. táblázat tartalmazza 6-25. ábrán) Súly.04 4. korábban gyártott radiátor található.178 100 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. Régebbi épületekben sokféle.67 7.80 4.06 2. Ma általában alumínium· ból készülnek. összefüggobb felületet adó megjelenésük igényesebb esztétikai követelményeket is kielégít. A váz csövei között helyezkednek el az egyúttal esztétikus megjelenést is adó. rendszerint apróbordás futolemezház fémesen csatlakozik. ábra Alutherm radiátor.94 6.35 3.

.8=0-go=--t=OO· lJ/köz I ·C 6-84.HOLEADÓK 140 190 120 110 179 L+13mm L /" 86 .. táblázat... táblázat 40 tartalmazza 30 LLLl. oc I .ábra... Alutherm radiátor holeadásának változása a névleges özepes homérséklet-különbségtolltéro k e homérséklet-különbség setén e 6-26.-1"0 110 T ~100 .~ 90 . A1utherm radiátor holeadása 90/70 °C-os melegviz-fIités eSetéD 4580 24 20 12 16 I I 604 504 1004 1010 3035 1100 595 581 692 5SO 870 1775 2725 2082 849 2047 NallYBáB I 2070 2400 2245 1907 1570 780 1244 3365 720 1885 11SO 1185 3600 535 2100 4100 2705 10122471 kca1/h 6401622 1925 744 488 25SO 2200 2762 940 1919 1779 1390 1200 1617 1506 1396 2005 2966 500 2375 1395 790 2163 2140 2506 29SO 2325 2540 23SO 3169 2954 2733 2155 1860 2338 2755 3204 1695 1006 4187 1082 930 3605 800 730 3913 2075 1790 2413 14SO 1686 2599 971 768 1151 1760 1640 1520 1768 1250 1145 1454 2235 2791 835 660 907 837 1337 1634 2407 1385 1630 905 2192 1611 1053 3594 3315 4260 2860 2610 1510 1300 3940 3400 39SO 3326 3100 2125 2105 2925 460 1378 576 919 420 622 2274 5652 495 1810 16SO 5220 4500 2064 1175 1530 1093 2559 1295 1655 1279 2010 3431 2489 1971 865 2640 3640 2900 3373 3130 1896 3070 10704768 1512 1930 1350 990 1756 4594 5327 1332 4268 3855 4582 3670 3090 1405 3954 2442 2515 1955 2330 3146 2710 6071 5233 4860 2704 2332 4954 24 Holeadás Helyiséa:-h6ménéklot. 40 50 60 '""''Ii=O.A méreteket a 6-28.~ ~ -g ~ 80 70 60 50 6-85. Radal radiátor. ábra.

táblázat. ábra tünteti fel. ábra tartalo mazza. Méreteit és adatait a 6-89. Melegvíz-futésre és kisnyomású gozfutésre alkalmas 130 oC homérsékletig és 3 bar (30 v. ill. oc FUTOBERENDEZÉSEK Holeadás SZERKEZETEI. és 6-87. ábra. holeadását meleg vízre a 6-86. holeadását meleg vízre a 6-90. A padlósíktóllegalább 100 mm-re kell szerelni. .098 bar (0. ábra szerint számítható. holeadását a 6-26. a 6-25. Radal radiátor. A1utberm radiátor holeadása 0. ill.és kisnyomású gozfutésre 130 oC homérsékletig. futofelülete aluminium lemezekból készül. táblázat. Csováza acélból.7CY20 5930 66SO 180 24II 24 16 12 20I 604 504 1004 NIII)'I4a 10062733' kca1/h 4110 9544815 2291 1760 770 3442 2020 1350 1270 1570 4780 6300 4340751 5652 7734 5361 4610 7704251 7303 41695047 2907 2657 2384 5396 2512 5705 2160 3111 5117 1500 2085239 4350896 9151477 1505 2175 1064 8652047 2425 13SO 8203175 1870 2785797 3300 23953239 3634 2634 2500 1657 15052349 1750 2150 3125 2265 5059 4210722 4896 6687 6338 60756897 5978 4860 5450 8164 51405960 3985 3780 7327 3555 9482245 8151268 6852623 8491 7970 7540 8769 8315 71 SO 2OSO7821 2730750 4140 23SO 3239 2285 3989 2942 2791 3762 3559 3838 4640 3373 2960 4448 3954 3064 3620 2900 4400 3060 3225 1930 1290 1225 1160 1090 1425 1349 2675 4350 3655 4536 2400 3400 3900 2530 3200 S059 1965 1861 1690 1600 1785 1505 1970 3665 57SO 5125 7065 8964262 9269 6725 4396 3825 3235 49051477 3430 2635 I 2255 3790 3585 4408 20764134 4635 S05 1005 605 I I I I I Helyiséa-homérséklet. ANYAGAI blázat.o. Méreteit és adatait a 6-83. ábra és 6-29. 6 bar (60 v. Aluminium anyagú.o. táblázat. A felso-alsó bekötéstol eltéro esetre a holeadás fl korrekciós té· nyezoje a 6-88. ábra. és 6-27. Melegvíz-futésre és kisnyomású gozfutésre 130 oC homérsékletig és 6 bar (60 v. Méreteit és adatait a 6-85.m) össznyomásig alkalmazható. táblázat tartalmazza.m) üzemnyomásig. a 6-28. Belso tisztítása a fedo. kisnyomású gozfutésnél Lltköz= 80 oc) eltéro homérsékletviszonyok mellett a holeadás a 6-84. Thermotip radiátor.m) üzemnyomásig igénybe veheto futotest.1 att) túlnyomású gozflitésesetén miniumból készül. A névleges közepes homérséklet-különbségtol (melegvíz-futés esetén Lltköz= 600C. A pad· lósík fölött 100 mm-re szeretik. ábra adja meg. A radiátor alaki ellenállás-tényezoje C = 6. A padlósíktóI a közcsavar középvonaláig számított 100 m:n-re szerelik. Tisztítás céljából felso és alsó zárólemeze rugós bilincsek segítségével leveheto.o. melegvíz.és fenéklemez levételéveI végezheto. Az egyoldali felso-alsó bekötési módhoz viszonyított holeadás fl korrekciós tényezojét a 6-88. ábra szerint változik. Belso tisztításához véglemezem tisztítóajtók vannak.

..RADAL-600 ~ ~ -~. ábra. ábra.'/' ~ x Il.melt'IJ viz""iQ DC meleg viz I 1 2.• ~Ilf«>~ 1 1200l~/ 400 "f"/r 12 232*25 ~:AOAL-300 /-// V ) L I-/~ w V<=> . Thermotip radiátor. ke. Radal 300 és 500 típusú radiátor böleadása tbel helyiség-homérsékJet LTD.HÖLEADÓK 181 !!l kcr1l/h f-0001/ V/ vm oc2600 HADAL-500 tz 1800 rnelegviz 2ó1JO 2200 j6aJ oc.5 3 5 '00 2 'OOt2. L~L ~17'. A méreteket a 6-29... ~J& . --. ft =0. !/hlkW IXlOf-7 :600 1-6. . I I ~ . ábra. ábra./' RADAL-10002 .85 6-88. felso-als6 kötés./ ~ 600 1600 fWJO 1000 LI/. Radal 600 és 1000 tipusú radiátor böleadása NUUystJg 6-86.----)/-1/ /It ~J DC oc.5 'O 03 lJ4 0506070809101112 13 14 1516 17 18 19 202122 23 2425 'O 1-45 5 Nagyság 6-87.5 5 . Radal radiátor holeadásának a kötésmódot figyelembe vevo fl korrekciós módhoz viszonyitva tényezoje.65 fJ=O.~ ~ \~I ~~ 1- E~ .? O/70 )90/70 1. x ••• / V . táblázat tartalmazza . N L lJ 6-89.5 '00 1.p(J01-6 100[--5. /'000 ..5 5 00 'O 3. 1/1/. 20 4 1.5 001 5 '00 4.:.<. j..•.L 800•. 34(1200 200 I / Ur ~ "/ ).V ~\.

86 6.14 4.92 4.0 31.6 9.5 13. kp .54 2.25 2.7 6.6 13.19 1.08 6.17 1. Soo 1 300 jUrtarlalom.46975 1372 275 47 1747 575 9125.-I I I .a 6-89.60 34.54 1.34 3.5 14. Radal radiátor méretei és adatai 2. 697 4SO 397225 3228.7 3.8 6.70 6. mm I Súly.8 I (A1jelölések értelmezését 1.45 8.0 15.0 11.1 6.1 4.49 11.81 1.74 3.SO 0.60 2.3 12.99 2.1 5.9 7.8 O.9 19.2 1060 1.92 21.5 8.9 3.6 34.98 2.32 4.6 8.02 3.2 10.7 IOSO 1297.97 20.13 660 7S0 4S0 S34 11 9 1.6 1II 23. ANYAGAI 6-28.4 3.1 15.mm ll2 984 IS84 108.26 4.93 4.6 2.1 1l.96 3.17 3.30 25.22 7. Tbermotip radiátor méretei és adatai L.12 1000 I IU~om.4 2.10 4.32 4.51 5.5 4.24 2.59 0.51 22.21 30.07 2.30 12.26 2.0 6.94 20.1 2.3 31.86 1.1 25.55 2.04 5.60 3.0 T3.60 0.3 7.2 kp 14. kp I 0.2 10.88 0. táblázat.1 9.11.0 2.68 23.1 15.0 12.9 12.2 4.7I I 1l.84 0.3 5ISO 3.182 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. L - (A jelölések értelmezését 1.17 1.4 2.2 20.20 38.5 13.7 10.8 Súly.5 2.2 900 112 12 7 2.31 3.76 4.38 3.0 26.10 5.4 1 1072900 1597 6SO 1200 1822 3SO 1672 525 9977.Kötéstávolság.32 3.8 750 1.01 Súly.56 3.47 ll.60 20.3 0.3 1.2 375 300 1723.53 1.33 4.93 2.6 37.2 1.18 1.84 3.80 18.58 8 1.2 20.67 1.3 22.32 3.75 9.18 18.5 2.86 5.37 2.45 16S0 lSoo 600 112 610 760 1660 ISIO 1210 1360 10S0 684 1200 13S0 3 1134 4.8 5.9 1.3 2.89 14.29 mm 8.7 Nagyság 28.2 13.7 7.0 3840.4 3. táblázat.73 1.4 7. ábrán) 9.98 3.6 5.0 22.1 16.0 0.1 4.70 0.2 20.24 2.66 28.9 6.5 15.S 6.4IUrtartalom.0 15.04 4.4 4.1 I 7.0 24.42 1.5 II 12.0 13.5 4.03 1. UrtartaIom.61 2. A.3 5479.3 3.79 0.72 3.04 6.66 2.0 1884 1734 1284 1434 272 1800 910 S 834 41.35 16.00 1.32 36.8 I I 2.40 0.39 19.5 6.7 I4728.91 7.4 4.2 1~.35 5.13 27.6 2. ábrán) Súly.95 1.1 6.0 15.2 11.74 2.84 18.1 16.SO1.0 1125 1522 425 1447 500 II1.43 8.9 10. kp Súly.75 2.58 2. a 6-8S.45 4.57 1.02 2.54 7.2 772 847 675 600 825 6225.4 9.5 5.74 2.14 2.8 4.8 6.7 10.1 33.0 24.15 4. mm Súly.0 17.52 7.76 4.0 5.3 17.68 6.9 9.18 21.9 3.8 13.2 I I .74 7.81 1.48 1.1 1 I 4112 162 6-29.91 14.39 3000.47 17.4 2.4.89 3.2 17.96 112.60 3.27 24.62 17.75 19.8 1.3 1222. I UrtartaIom.8 9.1 2.89 3.03 15.1 2478.67 9.3 22.95 5.70 0.1 11.

. Szerkezeti kialakításuk igen különbözo. Egyik oldalukon futoközegjáratokat képezo testbol készülnek. is.o. pontot).2. amelynek másik:(a helyiségfelé nézo) oldala sík lapot képez.. Lapfútotestek A lapfutotestek keskeny. táblázat tartalmazza aj e1öln6zet. A 6-91.05 06 07 .s()oldala 6-92. ábrán hazai gyártású lapradiátor látható. számitott holeadását a 6-31. nagy felületu holeadók."I:o:=~:. dJ és ej kétsoros konvektorlemezes (DK tipus) mt6test oldal-o ill. táblázat tartalmazza aj vizszinta. A hazai beton lapfutotest 37 mm vastag betonlap~ beágyazott 1/2"-os acél csokigy6val.5 -=Jr-. Készül egy.a 63. a futoközegjáratokat a profillemezek közötti függoleges és vizszintes csatornák képezik.500 TH~Rf1OTlP . b) flla6lepa boépitb l .300 kcaljhPW 3. ElüJ. Elonyeik: megegyeznek a csovázasradiátorokéval (1. Megengedett maximális futöviz-homérséklet 110 oC.3. ábra.és kétsoros kivitelben..lf8"o!r~f1~ Nagyság 6-90 •• bra. Lapfutotestek készülnek betonba ágyazott csökigy6b61 a futotest mindkét oldala teljesen sima. Másik szerkezeti megoldásuk : profilozott acéllemezek összehegesztve. további elonyük igen lapos épitésük (25•. ábra. A méreteket a 6-30.t · ej '"* 400rO. A ho nagy részét sugárzással adják le. maximálisüzemnyomás 6 bar (60 v. . BIM lapfútötest.3. ill.600 _ ff8 -----THCRH~~""!~f THCRHOTIP. Beton lapCútötest. ami kellemes esztétikai megjelenésükön kivül könnyu tisztán tartásukat is lehetovéteszi. táblázat tartalmaZza. A méreteket a 6-32.(JO ·2 a) 1. fe1ü1nézcte.5 90/70 'c meleg viz '600~3 'I. bJ és . 50 mm) és meglehetosen sima felületük.m). sima vagy profilozott futofelülettel. anyaguk öntöttvas vagy acél.5 200 "O °W" uo -'"WTri~l~ ~ ej ~3 7 6-91. táblázat.88 THCRHOTIP . futofelület-növelo konvektorlemezekbol és azok néllCÜI. fe1ü1nézete Ol. Méreteit és adatait a 6-30.ej egysoros konvektorlemezes mt6test (EK tipus) oldal-. Thermotip típusú radiátor holeadása H 6.

4 2.94 1.69 1.8 kp kp 8.42 6.00 I ÚrÚrI 1.69I tar1aJ0m.184 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. EK egysoros konvektorlemezes lapfíítotest.> •. 6-30.76 2. a padlósíktói 100 mm-re szerelt egyetlen futotestre érvényesek.6 2.IIItart~lom.98 28. ábrán E egysoros lapfíítotest.5 2. mm 10. táblázat.19 O.3 18.17oc.48 24.21 18. forróvÍz.8 17.2 2.35 20. flltofelülete..16o 400 0.5 5.9 2. Mindkét felületén a hotágulásból adódó repedések elkerülésére csokoládétábla-szeru hornyok vannak.50 11.38 2. Futo31.97.71 12.04 0.85 4.7 felület.8 3. 2.84 5. flItofelülete.26 1. EK 2.6 2.88 4.53 0. ~ 19. A csotámaszok menetes végére alumínium feju rögzítocsavart hajtanak.8 3.07 1.0 13.90 1. táblázat.04 15. ábra és a 6-32.44I ItI I I I ]] .83 6.6 1..68 1.! 720 600 1080 960 840 1920 1680 1800 1560 1320 480 1440 840 a E 2040 .5 3.11 3.24 27. sülya 60 lírtartalma kétszerese az E jelll egysoros fútotestének.8 5.88 3. A beton lapfutotest méreteit a 6-92.9 1.2 8.0 3. Eltéro homérsékletviszonyokra a holeadás a tagos radiátoroknál ismertetett módon számítható [(6-4) összefüggés l.60 2.2 1. másik oldala cementmázzal van bevonva.6 1.82 4.3 0.13 4.12 2.9 acll .05 1. DK kétsoros konvektorlemezes lapflltotest.\ol 2. D kétsoros lapflltotest. . o ~ -cll .43 0.32 2. A jelölések értelmezését 1.63 5.70 21..>.14 felület.1 4.26 8.74 14.79 11..0 5. A táblázat adatai a faltói 50 mm-re.54 14.25 23.9 16. 1200 490 590 2..7 0.1 1.37 7. -Cll .95 1.3 25.37 3. ANYAGA! majolit mázzal.3 6.82 13.79 1.72 1. 20%-kal csökken.42 1.1 5.29 1.3 15.3 16.90 1.6 1.7 1.42 1.06 9. holeadását a 6-33.. t:: •.1 3.16 5.46 1.47 7.5 3.33 2.65 10. súlya 60 íírtartalma kétszerese az EK jelll egysoros flltotestének.és kisnyomású gozfutésre.07 3.::1 ~ • ::1 'N LO.32 23.2 15.9 2.>Futo1.0 10.60 20.92 0.8 3.9 5. Alkalmas melegvíz-.61 14. Alapfutotest hátracsúszását távolságtartók gátol- ják meg.4 3. mM Iapmtiítestek.4 7.9 7.5 12.09 3.74 4. .1 13.\ol I600 Méretek.3 0.a 6-91.3 4.. méretei és adatai. Beöntött csohüvelyeken átvezetett csotámaszokkal erosítik a falra.6 21. Két egymás elé 50 mm távolságban szerelt futotest esetén a holeadás 15.21 0. táblázat adja meg.'N T9. Az éleket és sarkokat acéllemez szegély védi.58 2.44 16.53 18.26 Súly. m' 1.66 1.39..69 0.84 2..

80 6.7 6.- E EK D DK 925 732I 2438 4--48 327 I\I 484 I kcaJ/h 1820 1428 1241 1219 1067 933 1217 424 1678 1597 1092 906 1519 1208 814 572 722 1444 431 613 848 555 1141 645 1692 1228 285 1308 789 22891146 1716 985 609 245 763 1065 986 976 1820 1578 802 2594 1392 1048 2063 1415 713 1054 358 1039 851 1148 570 1373 2117 901 1952 939 726 653 729 486 1767 833 621 1135 969 1335 1048 490 365 678 665 759 947 844 565 21261076 2473 1455 1327 1565 19% 416 708 409 887 308 521 606 476 1242 501 2306 1983 1357 1239 3017 1774 1619 2662 380 2835 1521 .72 21.51 tartalom. EK egysoros konvektorlemezes lapfulÖtest.9 2.38 3.6 1.23 42. táblázat folytatása bIl . DK kétsoros konvcktorlcmezes lapfülÖtcst.21 10.25 2.2 31.84 3.7 8.68 3.10 27.61 1. :2 a bIl L9.8 13.6 4.67 7.87 2.HOLEAOÓK 6-30.15 24.87 2.66 15.súlya és ürlartalma kétszerese az EK jelö egysoros fötotcstének Kivitel E Tipus EK D w DK Holeadás ---. D kétsoros lapflilÖtest. mM lapfútotest holeadása 90/70 oc melegvíz-fútés és 20 (számított értékek) oc helyiség-homérséklet esetén E egysoros lapfutotesI.63 4.3 20.0 7.i tart~lom.3 7.0 0.36 5.94! 2.73 2.mm EK 640 I E 2080 800 720 480 1520 1440 960 1040 ~2000 1120 1680 1360 1760 1840 1920 ~ I ÚrÚr- I I \ 6-31. 880 .2 23.9 3.93 t. Futofelü!ete.01 38..1600 Méretek.6 8.32 19.j .5 14.7 1.25 2.1 5.3 6.8 1.77 12.51 8.9 5. 11. 1200 790 kpII 1.51 3.6 7.09 6.3 29.18 3.2 16.24 5.81 4.26 32.:l 4. táblázat.62 1. 185 I\II I I m' 560 .71 34.44 32.37 3.13 2.9 29.g Súly.05 2.9 36..12 19.4 22.48 11.54 26.2 13.6 6.4 1.8 1.5 5.3 1.92 22. Futo21.56 6.79.4 4.47 4.21 16..~ 26. .69 30.5 2.95 .03 41.7 17.79 felület.6 ~ 3.61 0. súlya és örtartalma kétszerese az E jelö egysoros fötotcsténck.10 2.04 28.45 2.94 6.1 2.16 39.. •.83 4.1 -<ll kp 17.95 31.7 5.36 3.40 3.54 1.24I 1280 t.39 7.8 Tfelület. 800 ~ 25.6 3.8 3. FÖlÖfclülcte.

Kivitel DK Holeadás E EK D DK 2208 I 968 I 1623 I 684 6-48 544 kcal/h 2224 1186 2124 441 1020 2034 1229 2214 1429 959 1470 2328 4303 4112 1671 1749 3740 3333 2707 3038 2121 821 2612 2431 2018 4495 4031 2993 1516 1826 2889 2347 2948 2505 513 4029 3464 1424 1497 2766 2913 2203 1122 1763 3060 608 456 707 2122 2357 2800 2992 1619 3538 1864 1994 1723 3042 1294 1138 1217 2168 2468 2741 2004 2111 2226 1762 815 468 588 684 856 1011 1741 1009 1607 1869 868 1245 706 1176 1448 759 529 821 2047 530 1287 1672 1438 707 825 619 1280 1656 1114 927 991 905 806 1296 679 22411323 1411 1059 2019 1641 1032 1900 1634 938 1091 706 822 1212 409 2243 1929 1493 911 1410 1054 1853 2143 618 18431023 1328 1226 797 20951232 1710 24561339 20371129 2067 2856 28651551 1647 1412 1772 1238 2404 2061 1642 1915 1293 1600 2633 615 22641234 3084 1766 1151 2227 1876 971 2054 1770 1504 2738 2612 4831 4154 3700 2866 3216 1963 3184 2587 3922 3372 1593 3038 2467 4688 3865 3730 3121 3207 2484 1904 3481 3630 2827 2378 883 3296 1894 3833 1996 2321 965 748 870 25731505 24081415 2232 2739 2876 1815 1515 3185 3345 1914 1376 1438 2319 2596 1883 948 736 352 1120 1151 1302 1107 1059 1760 1363 1585 832 1034 1672 1203 887 531 1153 1489 1053 605 937 2606 1736 1179 1943 1371 2436 704 1736 1888 990 1533 1544 1180 2283 2369 790 880 1372 3332 1061 26521440 1522 3559 1613 1915 1334 2568 3536 2535 1318 720 I I . ANYAGAI 6-31. táblázat folytatása E Típus EK D w ---.186 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.

1 att) gozflités.I I 1470 Holeadás.56 0.85 1. . ill.80 I 2:10 3. B I 1349 I 1047 700 mm 727 1710 802 942 901 1710 547 715 1372 483 1803 1814 3547 2977 2710 1146 2303 483 1570 1041 1372 2047 1326 541 372 704 800 2384 1110 872 1384 2652 1779 1721 709 600 1041 400 2279 2059 1082700I Melegviz-fútés.24 I 2. Beton lapfütótest méretei és adatai (A jelölések Méretek.08 I 3.80 1.12 3.26 1.098 bar (0.dt =80 oC I . táblázat.---. I Függoleges 300 500 700 1000 i I B 400 600 800 1100 400 0.68 \ 2.36 4.12 \ 2.84 1.36 16 18 16 20 22 • A csillaggal jelölt méret alkalmazása nem javasolt. 0.12 1.HOLEADÓK 6-32. 1.mm 1 m' 1750 I 1400 I 2100 ~-I-Ioso-T I 6 1400·1 1750 I 2100 -A -.84 I Fútofelület.rom oc I 704 0.31 0.62* 1.84 1. kisnyomású gózflités és 20 oC helyiség-homérséklet esetéo .68 2. a 6-92.68 2.I H.52 11 14 16 19 12 14 16 19 21 14 18 20 16 18 21 23* :1 1.56 0.dt = 60 H. táblázat.68 2. Beton Iapfütótest höleadása. ábrán) 187 'H.10 1. kcaljh 1160 600 400 470 1160 14KO 900 800 810 1480 I 1140 9605 001 1180 1550 2050 1760 1350 1470 1010 2280 930 415 1980 600 400 625 690 1770 610 1980 910 1100 2280 2330* 2560 985 3050* 1530 775 1190 910 810 895 615 415 750 320 465 1190 800 1190 300 1190 1960 1770 1560 1010 \ 930 I 11760 • A csillaggal jelölt méret alkalmazása nem javasolt.54 . 1175 1058 Méretek.84 1.40 1. Ellenállás-tényezo 0.12 .mm 2100II 1047 1400 1349 1050 1372 1750 1175 600 2059 II I 400 2303 500 I A I 1779 I I 942 1082 I II 700 I -I ---I 6-33.26 i 8 11 13 3.24 I 140 168 2. Vízszíntes . .mm i 1050 H.68 11. 8 12 13 16 10 14 16 9 10 13 2.90/70 °C-os melegvíz-fütés.52 . Beépités mm 700 értelmezését 1.

188 FUTÖBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.. táblázat tartalmazza. 3.és gozfutésre.4 12.0 12. Sima csofutotestek kötési módjai összefüggésseI számítható.3 1.152 0.00 13.5 10..5 m hossznál 80%. táblázat.8 3.0 10.105 I I .5 menél magasabb csofutotest holeadása közelítoleg a következokre csökken: 1. egy.=80 oC TöbbI I 10. a (6-3) és (6-4) összefüggés után!] Függoleges elrendezésu...Meleg vízBeépltés..0. csoszálak száma Hoátbocsátási tényezofelület.06 0. A táblázatokban megadottóI eltéro homérsékletviszonyok esetére a hoátbocsátási tényezo: (6-5) a holeadás: W (kcaljh) (6-6) Lttk-oz Q*=Q (Ltt:öz)I. 3. táblázat.4.. több út.57 0. 3. [A jelölések magyarázatát 1.3. A szokásos csoméretek fajlagos adatait és k hoátbocsátási tényezojét a 6-34.17 13.3 külso I 10.3. Sima csofutotestek méretei. vagy ahol robbanásveszély miatt tömítés nélküli holeadókra van szükség. 6-34. ábra. Elonyük kis építési mélységük és jó tisztíthatóságuk.1.8 11.0 m hossznál 90%.17 12..0 8. 1.6 12.179 13. vízszintes vagy függoleges elhelyezésseI kialakított holeadók. Sbna csofíítotestek Sima csobol.5 8.9 több Fajlagos kpJfm 14.4 Vízszintes dtkö".0 0.8 I/fm Egyv.0.43 9.3 I dtköz=60°C leges 11.0' 10.8 3.6 5. és 1 m hosszú cso Mleadását tartalmazzák.0 12.1 2.3 I13.0 Egy I 10..2 12. a tagos radiátoroknál. A csofutotest teljes holeadását a teljes csohossz (vízszintes vagy függoleges szá· lak és az ezeket összeköto csövek) és az 1 m hosszú cso holeadásának szorzata adja.18 0.33 9.0 m hossznál 70%.3 11. !14.8 11. Függo. ANYAGAI 6.8 11. Több szálas kivitel esetén a csövek egymástól való távolsága a csoszál külso átmérojével egyenlo. Hátrányuk a viszonylag nagy vasfelhasználás. 10.5 m hossznál 60%.0 14.4.5 12.. II 2. keskeny hely áll rendelkezésre.133 I I m'Jfm 0.6 13. A szokásos kötési módokat a 6-93.2 kcal/m'hoC 14. Csofutotestek 6.098 bar (0.vagy több soros elrendezésben.87 3. A táblázatok szabadon álló csofutotestre vonatkoznak.7 Goz 12. forróvíz. magas áro Általában csak alárendeltebb jellegu helyiségekben és ott alkalmazzák.2S 6-93.6 11. fajlagos (1 méter hosszra vonatkozó) adatai és höátbocsátási tényezoi különbözo beépítés és csoszál esetén .9 9.2 súly.5.2 0.0 14. táblázat.5 15.0 13. a padlótól legalább 80 mm-re támaszokra és bilincsekre szerelik. 2.5 12.6 1.2 9.5 . tartalom.1 14.7 2. ahol a holeadók részére hosszú.199 12.3 10.2 ·14.61 11.0 11.Egyv.6 4.0 11.188 2. a fajlagos holeadást 90/70 oC melegvíz-futésre a 6-35.4 10. 2.5 11.65 12. A futotestet a falsíktóIlegalább 30 mm-re. Alkalmazhatók melegvíz-. 0.46 13.1 att) túlnyomású gozfutésre a 6-36. ábra szemlélteti.8 12. 2. 2.

Vízfutés esetén a sorba kapcsolt szálakból készült regiszter elonyösebb. Sima csofutótestek fajlagos (1 m hosszra vonatkozó) hóleadása 90f70 oC-os melegvíz-futés esetén I 189 24 20 12 16 100 85 112 117 81 104 142 170 174 127 220 107 149 154 95 105201kcal/hm Egy v. ábra és a 6-38. A burkolat természetesen csökkenti a holeadást. Az acélcso és bordázata közötti fémes kapcsolatot éskorrózióálIóságot tuzi horganyzás biztosítja. csolábakkal vagy csobilincsekkel erosítik fel oket. 6. forróvÍz. nagy üvegfelületek alsó lábazata mentén).3. Támaszokkal.4. A maximális üzem- l . oC 212 162 155 137 ISO % sol 230 147 91 121 163 140 198 190 133 130 113 141 188 143 132 123 173 166 111 129 124 148 168 221 156 85 88 136 102 163 110 Csoszá!módja 118 99I 203 221 248 több 121 181 196 184 214 90 138 160 108 79 269 74 66 86 150 183 134 115 98 95 205 161 191 110 155 121 71 86 130 109 Egy 106 II I 114 97Beépités több 126 182 267 195 236 116 256 190 228 173 161 131 155 143 Több 213 61 Több 101 142 116 98 I Holeadás II 82 133 I I 187 94 80 84 69 Egy -. táblázat. Külso megjelenésük miatt igényesebb helyiségekben szabadon nem alkalmazzák. Hazai gyártású spirálbordás acélcso méreteit és adatait a 6-94.-. Bordáscso elemekbol. táblázat. felhúzott egyes lemezbordákkal vagy spirális alakban felhúzott folyamatos szalagacél bordázattaI. Vízszintes 102 110 114 119 242 122 70 17 157 74 150 93 109 104 92 199 231 94 87 136 151 176 191 222 75 99 89 120 158 165 187 164 83 95 88 101 . a belole készült csoregisztereket és azok méreteit a 6-95. Gyártás szempontjából megkülönböztetünk öntöttvas bordáscsövet. Elonyükaz olcsóság.HOLEADÓK 6-35. soros vagy párhuzamos kapcsolással csoregiszterek készíthetok.vagy gozfutésre alkalmasak. ábra és a 6-37. Készülhet hegesztett vagy karimás csatlakozással.----- 281 1199 • Elsosorban alkalmazandó méretek. valamint folytacél bordáscsövet.2. de nehézkesen tisztíthatók. Bordáscsövek Bordákkal növelt futofelületu csofutotestek. amikor vonalszeru futotestre van szükség (pl.I -. Melegvíz-. különösen olyan esetek- ben. Megfeleloen kialakított burkolattal esztétikailag elfogadható holeadó alakítható ki bordáscsövekbol. táblázat tartalmazza.128 81 Helyiség-homérséklet.

00 35.48 1.68 24. táblázat. 612 típusú spirálbordás acélcsö méretei és adatai 18.82 1.2 23.51 20.03 16.4 5.8 8.38 2500 1500 ISoo 2.4 5.90 3.30 3.42 2. a 6-94.7 3.1 att) túlnyomás ú glizfutés esetéu 24 -- 187 241 105 212 158 244 257 151 147 223 247 268 171 227 140 170 147 114 174 151 222 127 217 192 124 208 190 137 1% 130 178 161 141 186 145 190 164 149 153 128 122 298 312 255 259 233 219 280 271 172 223 286 201 169 I 283 158 221 174 184 320 2% 273 211 144 234 385 329 317 136 191 312 163 110 116 214 174 126 222 206 331 133 155 126 209 127 189 202 258 180 199 228 115 109 103 134 166 220 238 150 406 388 369 151 147 169 176 179 167 168 215 160 100 226 205 216 251 195 195 284 200 246 399 363 299 335 245 305 156 118 202 350 343 288 146 119 190 193 250 235 163 301 317 185 142 159 263 168 344 148 334 12 205 28490 Beépités 16 105 270 288 CSOSZáI 24 202 kcal/hm120Egyv. 6-37.1 13.2 7.098 bar (0.6 42.85 3.40 2.2 5.6 7.88I 12. kp/m Fútofelület'. 0D=120mm I .38 1.20 3. módja 114 20I Vizszintes122 Egy 95 több Egy v.57 0.9 0.7 4.54 1.06 2.41II 14. ANYAGAI 6-36.6 21.12 6.66 1.00 10.25 2.97 0.9 mm. I 0d= 70X 2.8 I (A jelölések értelmezését I.2 1000 1500 500 2.91 1.9 0.88 5.9 6.8 18.5 22.42 2.78 3.6 0.54 1.90 4.1 3.32 6. Sima csömtlitestek fajlagos (1 m hosszra vonatkozó) hlileadása 0.3 I 0.3 28.3 ------33.43 1.58 12.0 16.5 I 612-70típus. ml/m I III I 31.07 1.91 16.06 10.1 2. oC • EIsosorban alkalmazandó méretek.14 16.2 4. táblázat.5 5.9 28.4I 0.190 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.9 0.8 Soo 2000 10.26 3.8 2.3 13.76 2. mm Súly'. L. p7 Wim II 120 242 227 349 ~I~~ 133 I 137 102 I 256 232 I 244 1107 Holeadás Több Több -- Helyiség-homérséklet.3 17.1 2.8 3.06 10.1 28. ábrán) Cs6hossz.

mm PK 6-95. A 6-96. táblázat. -3. 612-42 típusú egysorosspírálbordáscso futotest folyóméterenkénti hóleadása. PK párhuzamos karimás kivitel: Ha bordáscso igény szerinti bordázott hossza . ábra. különbözo bordaosztás mellett. ábra. 300 OC-ig. A méreteket a 6-37.. 4. Bordáscsó 5H Cutótestek 612 típusú spirálbordás acélcsóból. 3.180 zamos PH-2. 1l PK-2. ábra. PH párhuzamos hegesztett.Egy szál bori dáscso 1 fm bordázott hosszra vonatkozó fajlagos holeadását meleg. melegvíz-. 612 tí{)usú spirálbordáscso-fütötest méretei (A jelölések értelmezését 1. ábrán) Csoszálak száma: . Párhu".70 -4 mm 115125 mmMéretek 160 SK-2. ill. forró vÍZrea 6-96.= 2.9 bar (5 att) 300 OC-ig. ábra vízfutésu bordáscso wim 900 700 800- 612-.9 bar (6 att) 120 OC_ig. ábra. kapcsolás jele mm I 600 500 és 7'iirFO VIZ .130 70 1/4* ". táblázat tartalmazza soros hegesztett. forróvíz-futés esetén a bordaosztás. OC J 6-96. ábra adja meg a közepes homérséklet-különbség függvényében. SK soros karimáS. ill.00 I 200 200 - 40 5'0 60 7'0 80 90 100 110 1iO13&°0 lJfkijz. '"". karimás kivitelnél 5. telített gozre a 6-97. táblázat tartalmazza nyomás hegesztett kivitel esetén 24.2 tlpu -f1e/eg viz 6-38.5 bar (25 att) max. ll. 4 db 0d ESoros 180SH-2. a 6-9S. 612 típusú spirálbordás acé!cso. és 6-98. A méreteket a 6-38.HOLEADÓK 191 60 L 6-94.

Egymás feletti kétszálas futotest holeadása az egyszálasénak vízfutés esetén 1.. oC 612-42 típusú egysoros spirálbordáscso futotest folyóméterenkénti holeadása telített goz esetén JI a fútoközeg és a helyiség homérséklet-kiiIönbsége. háromszálas futotest holeadása az egyszálasénak vízfutésnél 2. 70 80 90 . ANYAGAI W/m900 800 700 6'12 -42 f/plls ----+TelíteH goz 600 500 400 300 300 200 60 6-97. Ettol eltéro vízmennyiség esetén korrekciót kell alkalmazni. Ha a csoszálak egymás elott helyezkednek el (fektetett beépítésu regiszter esetén). felül áramlik ki a készülékbol.. 1. 150 kgjh-nál nagyobb vízmennyiségnéll.L. A korrekciós tényezo értéke 75 kgjh-nál kisebb vízmennyiség esetén 0. az utóbbi korrekciót nem kell alkalmazni.192 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.:J 100 110 120 130 LJt. Konvektorok A konvektorok fémlemez házba épített. ezért a konvektorok fajlagos . 612-70 típusú egysoros spirálbordáscso <it futotest folyóméterenkénti holeadása telített goz esetén a fútoközeg és a helyiség homérséklet-különbsége.U. gozfutésnél 2. 120 130 DC . gozfutésnéll. 150 kgjh átfolyó vízmennyiségre adja meg. mm holeadását 75. mint a falra szabadon szerelt bordáscsövek esetében. A lemezház felmelegedése nem jelentos. a bordaosztás.56-szorosa.3..86-szorosa. és a bordáscsó mentén felmelegedve. ábra.95 . mm 1500 1500j 612-70 t/PllS kcol/mh 0=8 Wim 1000-iTel/feft gtfz 900 800 700 600 500 400 400 300 300 110 6-98. 6.51-szorosa. ezért a holeadás foleg konvektív jellegu. ábra. bordás· cso felülettel kialakított futotestek. A levego a bor· dáscso alatt lép be a konvektorba. A lemezház meg· felelo kialakításával a felhajtóero nagyobb Iégsebes· séget eredményez. a bordaosztás.83-szorosa.5.

kp IAIM kp Kétsoros I-T-:--~'Fííto. A konvektor acéllemez házában 1 1/4"oshorganyzott acélcsore húzott lOOX200 mm méretu.752 21. táblázat tartalmazza A alacsony házas tipus. légoldalí csappantyúval .és gozfutésre alkalmasak. közvetlenül padlóra állítható vagy falra szerelheto.422 16. csappantyúállítással elérheto -szabályozási görbéit katalógus ok tartalmazzák.00 36.50 26. Holeadó felületük hosszú élettartamú. Kis víztartalmuk és súlyuk kedvezo fajlagos holeadási jellemzoket és kis hotehetetlenséget eredményez. ábrán) m'9.. ábra. Tisztíthatóságuk kissé nehézkes. jobb vagy baloldali csatlakozással. Egyes típusok levegooldali szabályozócsappantyúval készülnek. Tisztítása leszerelheto tisztítól 5 Az épületgépészet kézikönyve ajtón keresztül lehetséges.6A 13.00 12.I Hossz. így változatos beépítési módot és a hoszükséglethezvaló jó illeszkedést tesznek lehetové. Megengedett üzemnyomáshollandis csatlakozásnál5.90 I ~~ I --. Esztétikai megjelenésük magasabb igényeket is kielégít.4 60.10 7.50 5. táblázat tartalmazza.75 32.0 23.25 2.40 34.60 6.70 19.60 28. el.30 8.50 19.0 40.11" _ IPUS L T· l~qo L .3 22. a magasházas kivitel holeadása légoldali csappantyúval szabályozható.30felület.lt' --r L --l - Sai 1. ábrán.85 4.50 30.2 7. forróvíz. .6 bar (20 att). Hazai gyártmányú konvektor látható a 6-99. táblázat szerinti korrekciós tényezovel kell megszorozni.00 10.7 25. A konvektor holeadását melegvíz-futésre a 6-40.-" ~ ~~ . 0.60 I 26. Elhelyezésük külso fal mentén.9 bar (6 att). HelysZÍnimunkaido-ráfordításuk kedvezo.8 15.60 14.HOLEADÓK 193 6-39. a 6-99.60 6.00 38. táblázat értékeit a 6-42.5 mm-es bordaosztással. Méreteit és jellemzo adatait a 6-39.382 13.098 bar (0. 0.60 5.8 46.. Geometriai méreteik széles skálát ölelnek fel.4 1500 1178 1200 900 900 750 1778 1800 1650 1500 1478 72 1328 1350 1200 1050 1050 1028 42 878 750 728 1800 92 600 578 600 1650 1628 1350 62 32 12 50. csak bekötésükre van szükség. Lemezházuk mechanikai behatásokra kényes.00 3 4.6 11. M magasházas típus. FK-69 T típusú konvektor.237.300. M_~17. szerelésük gondos munkát igényel. hegesztettcsatlakozás esetén 19. mm tipus holeadása kedvezobb.o. szálIításuk.8 mm vastag alumínium lamellás bordáscso foglal helyet. táblázat.80 18.8 I I _!!__ Egysoros IpUSl Súly. Melegvíz-. 1.--Hossz.5 45.80__ 34. Lemezházuk általában önhordó. ablak alatt célszeru.00 3. jel LISúly.10 50. 8. Két magassági méretsorban készül.60 8.30 29.60 55.4021. táblázat adja meg.. 6-99. Készül egysoros (2 sorba kapcsolt) és kétsoros (2 sorba kapcsolt és 2 párhuzamosan kapcsolt) futocsovel. táblázat. FK-69 típusú konvektor méretei és adatai (A jelölések értelmezését J.10 17. T______ mm típus I 15. A futotest vÍzoldali ellenállásértékeit.00 26.1 att) túlnyomású gozfutésre a 6-41. Ettol eltéro goznyomás esetén a 6-41.50 24. 5 fokozatban.0 42. A méreteket a 6-39.

táblázat. FK--69 típusú konvektor holeadása 90/70 °C-os melegvíz-fütésre Helyiség-homérséklet.194 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. ANYAGAI 6-40. 24 20 16 10 Holeadás 24 oC 20 16 10 Tipus w Alacsonyházas kcalJh 2320I 1893 1989 941I 1715 1492 I 1962 1 490 1995 1017 1111 1150 920 298 700 570 1070 1006 615 791 397 1710 2299 480 1871 1987 447 542 2140 928 2272 2674 2311 950 1796 1628 817 745 684 1050 2282 1024 1094 1042 1282 1064 1492 1036 1995 2089 392 903 591 252 785 602 1201 1540 640 271 387 347 1790 1473 1254 1458 1313 1337 1205 665 773 1480 1335 1212 811 1273 %1 1118 337 462 1324 1102 1713 1191 1094 508 3049 2642 838 1148 874 1237 1129 735 955 770 798 520 789 714 830 437 795 760 884 680 565 333 630 657 2622 413 2176 685 866 1016 1735 943 428 1397 1283 941 550 2489 855 1183 975 1539 715 1625 368 315 865 675 918 293 652 896 589 758 I I I II Magasházas M-11 2924 2183 I 3352 I I 1064 3077 1291 352 484 456 444 614 783 741 673 561 862 714 542 918 874 717 943 903 1235 855 1112 735 793 1140 1326 1471 1135 1040 1458 1193 1625 1622 3730 768 1503 1748 3898 2844 1827 1435 1424 3037 2081 1072 2793 2539 2420 1970 1558 2105 1497 1630 1810 1287 2423 416 382 530 630 652 451 599 493 697 573 1016 2425 2361 785 3873 2997 834 789 3308 660 1006 2746 1050 1519 1005 1348 1237 994 1110 1436 956 1169 865 811 675 922 1026 1254 1896 525 931 1159 1397 1254 1320 1265 855 2033 1210 4338 409 1656 1669 1364 1571 2646 3532 3330 1292 1173 1078 1306 2175 1812 2279 1982 2818 2305 1694 3248 2650 2514 1870 1815 1405 1634 1083 2111 2577 1395 2085 922 .

.1920 --2350 3717 2400 1411 1512 2843 2114 1001 2200 1818 1977 1020 2045 1279 2791 3363 2930 2700 2150 1384 2623 29282876 2604 2333 3051 2713 3605 2074 1171 2083 1587 23422290 1758 2724 1190 1641 2412 1840 1342 2233 3121 1586 1881 1733 1845 1700 1996 1194 1100 1007 1300 1557 1685 2620 2140 1811 1490 1365 2387 1617 1093 861 1389 2198 3408 3405 3028 3306 1881 2114 2556 2146 2015 2423 1845 2559 1365 2321 1186 1969 .HOLEADÓK 6-41. 5489 I I 3985 1900 2290 I I I I 20 __ ~_~ I 16 1 10 I Holeadás 24 20 _1 __~6 kcaJ/h I _1_0_ _ __________ ~~ . oC 195 Tipus -24-~ 6172 1580 i 2663 3089 1854 3051 1768 4048 1619 I 2156 3547 1321 4795 . táblázat..1 att) túlnyomású goZfutés esetén Helyiség-homérséklet.098 bar (0.-. 1960 M-II 3911 940 1334 1147 I 2733 2611 1561 3294 3140 2500 3302 IIIII 1490 Ii I II I I -. I Alacsonyházas I i I 2 Magasházas 3047 3831 2776 2473I .... 934 1186 907 1442 2014 1375 1500 1420 1838 1651 1244 1107 1326 1107 1086 1047 1683 780 1277 2696 3373 2117 830 2582 2908 2123 1214 2024 2210 2469 46364635 3873 1513 1240 5307 5392 2242 958 1447 1044 1391 1400 1290 1831 1628 1140 1732 1541 1618 1574 1237 1020 1513 1447 1287 1820 1975 1098 1939 952 900 846 984 977 824 '2220-2024 1740 2398 ~ 2150 2333 2623 4115 2900 3660 3538 3147 5059 1928 1714 1564 1760 2297 1854 1649 I 714 3547 3050 2500 3155 2196 2062 2318 4123 4725 4063 4202 3613 4419 4350 4720 1993 1792 1301 1439 1182 1667 1888 1594 1969 2656 2713 1918 1136 1345 2290 1520 1392 3800 3481 3330 II II I I I I .--3100 - M--62 M-72 M-82 M-92 3888 4538 5284 6157 4245 4954 5768 6722 4605 5375 6259 7293 5179 6044 7037 8201 3343 3902 4543 5294 3650 4260 4960 5780 3960 4622 5382 6271 4453 5197 6051 7052 IS' . FK-69 típusú konvektor holeadása 0.

0981 0.96 11.0 m'/m súly I I 975 KH L 6-43. ANYAGAt 0.30 I 0. 1. folyamatos építésu holeadó.0 12.40 0. ábra. Hazai gyártású szegélyfutotest. 5 mm-es osztással. jó hoelosztás a helyiségben. táblázat tartalmazza aj elölnézet.42511. Folyóméterenkénti holeadását és korrekciós tényezoit a 6-44.2361 1. és a fal vagy falak mentén folyamatosan alakítható ki. táblázat.18811. kis hotehetetlenség.80 táblázat. könynyu szerelés.15Korrekciós I tényezli 0.89712.60 I 0.141konvektor 1.50 att 0.0 FK-69 2. fejezet tárgyalja.75 mm vastag acéllemez.98 tipusú 13.01. Megjelenésében a konvektorhoz hasonlít. tuzben horganyozva.2941 0. A sugárzó futotesteket a 10. g -pmm ///// a} E bJ @:::!ill 1110: _. Falra konzolokkal erosítik fel. L 6.196 FUTO BERENDEZÉSEK SZERKEZETEt. Inkább közösségi épületekben használatos.02311. Elonyei: kis helyszükséglet. b) metszet.2451 0.33011.14 I Belso 18. A méreteket és adatokat a 6-43. amely egy szál bordáscsobol és az azt elölrol takaró. táblázatban találhatók. ábrán) I .94 más más) 0. 0.04711. A tervezheto legnagyobb hossz (egy egységben) 60 méter.07111.0000. ej sarokelem felülnézetben 975 KSM VM VK 200 VH mmVég Jel Jel 200 2000 LfütofelüJet Külso 1 BSH I KMII 1000 mm kp/m KK Sarok I1950 IE 2.490 I 0. méretei és adatai a 6-43.20 10.09411.370 6-42. a 6-100.8 mm méretu acél spirálborda.588 0. ábrán.1:-:1 ej 6-100.és gozfutésre. Futocsöve 1 1/4"-os acé1csore húzott 25X 0. olcsó. Hazai gyártású szegélyCutotest méretei és adatai BSK Fajlagos 1950 KSK I I I II I Névleges Valódi I KSH II BSM 1 I (A jelölések Valódi értelmezésétNévleges Idomok I 1. Szegélyfutötestek A szegélyfutotest kis magasságú. figyelembevételére yos Goznyo- Hazai szegélyfutotest látható a 6-100.392 tényezo a futogoz túlnyomásának holeadásának számításához. táblázat tartalmazza.196/ 0.25 I11. hosszú. belso falak mentén a bútorozási lehetoséget gátolja. keskeny. de annál lényegesen alacsonyabb.6. alul és felül nyitott vagy rácsozott házból áll. forróvíz.147 I 0.7841 0.10 bar0. Hátrányai: tisztítása nehéz. Alkalmas melegvíz-.3. Háza 0.

goz 120 -------.0 3.10\ 1.12 2. 665 kcal/hm Korrekciós N ~~ 'o .97 1.45 1.9 I 1.92\0. kis.67 0.0 2.33 1.94 3.4.63 0.1. 2. táblázat. Lltköz=60 oc: 380 Wim.05 2. alumíniumés muanyag.25 0. gáz.20 1.OC-ig ~ga-' Iyadék.81 1.12 1.06 3.07 3. semleges fo~1I-.17 LI!()()i 2.52 1.0 2. 400 oC ÜNy=0.17 90/700.03 1.> ':::l 197 tényezok eltéro esetekre oC I 2.21 130/110 2.78 1.-fo-Iy-a~--' --. '" Uzemnyomás és névleges nyomás csovezetékekben Csoben áramló közeg viszonya 'E •• ~~ --~----..1.81 0.91 0.86 1. 300 OC-ig -300 .34 6.30 0.18 2.64 NNy .34 1.43 1.87 1.55 0.90 1._-----~---_.1 2.00 1.93 1.forró víz.00 1._-----.46 1.28 0. I-G-o-z~.11 0.95 2.96 1.75 0.10 1.00 3.4 21" 2.08Goznyomás 4.19 1.11 2.E fajtája c o..5 0.18 2.51 1.5 5.50 0.87 1.04 1. 6. Folytacél csövek Méretük megadására a névleges átméro (NÁ) megjelöléshasználatos.40 1.68 i I3. surített levego.08 0. 326kcal/hm Lltköz=80 oC: 755 Wim.0 3.59 110/90 1.89 1.99 1.> ~ I homérséklete I Uzemnyomás v iszonya és névleges nyomás 1. fokozott biztonságot igénylo közeg (pl.36 2.13 1.---~. szállítására alkalmazott vezetékek anyaga lehet folytacél. z-.11 2.02 0.79 0. NH3.07 !I I A futés0. .56 I. A meleg víz. Szegélyffitotest folyóméterenkénti holeadása Vízfutés.63 1.88 6.36 1. amelynek számértéke megegyezika 9.04 170/150 1. CO2) llLrG{i~göZ::-folyadék 1.22 0. Csövek Az épületgépészeti berendezések jelentos hányadát teszik ki a csovezetékek és tartozékaik.22 2.20 1._~ .26 2.()()J 25 1. gáz stb.50 1.- I I .28 2.09 1.67 2.o<l 2.1 Víz.89 2. GOzfutés.09 1.4. vörösréz.98 0. szerelvények 6.25 0.'.65 2.13 2.~~I ÜNy=NNy II dék.94 I II 0.HOLEADÓK 6-44.és nagynyomású goz.49II. sárgaréz.1.94 5.15II0. 6-45.83 1. táblázat.94 0.39 1..0 1.29 1.0 140/120 1.11 2.92 1.81 bar (10 kpfcm2) névleges nyomásra szerkesztett öntöttvas nyomócso belso átmérojével. Csovezetékek.82 1.69 1.06 FutovÍz-hömérséklet.14 0.4.98 1.33 1.15 2.98 1.55 1.71 0.74 1.71 4.59II2.8 NNy ÜNy=O.96\ \ 1.79 I I I \ I 1 1 t I I att 10 18 I25 14 20 16 22 Helyiség-homérséklet.05 1.24 1.2 1.99 1.60 1.04 1.04 1.18 2.47 1.86 1.

1 16.453 2.0 22..0I 9. 166..87 2. .3 58.592 4.630 0.6 8 1. cso A197 A cso 10.67 Súly.76.27 7.0 37..56·.0I 10.8 10.34.18 21.46 0.9 0.78.198 FUTÓBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.0 8.1 26.6 101 2.35 4.0 36.6 3.364 1.675 1.6.23 3...8 98.80 4.0sólya. 1..8 5.395 0.3 59.53 2.8 2.9 1.3III 1110..2 0.52 5. 85. normál 8.2 1.9 · 88.29 6.6 18.0 4.0 190 .7 35.2 3.0 2.4 12.69 13.7 62..1 28...normál .74 falvastagsága. 20.38 1.3 14.11 10.8 88.4 9.79 7.8 2.91 0...1 5.9 3.30 4.888 falvastagságú iII 1.3 0.0 58.0 1724.9 52.23 4.51 4..7 2.08 68.6 4.00 2.6 65.2 2.10 6.0 2.0 16.93.80 21.40 19. táblázat.01 46..6 1.28 6.740cso .0 4.5 1.kpjm I I I · ..38 5.58 6.5 25.30 3.7 13.4 2.. .986 2.33..410 0.3 32. 51.7 85.77 3.10 97.691 0...4 30. ANYAGAI I .64 2.3 11.0 7. · .33 5. ..76 1389.0 II normál falvastagságnál nagyobb falvastagságok.27 0.3 77. 41.96 2. Varrat nélküli acélcsövek méret.27 9.07 8.87 5.kpjm 0.9 0. 6-46. 2..3 33.93 4.5 2.1 12. mm 71.4 17.331 0..0 24. 64.75 3.2 12.mm ·AA .5 125 .0 39.0 1.78 45.0 1.1 57.493 1.1 1 71.789 ! 73.2 77.3 2. .542 0.1 55.3 2.és súlytáblázata (MSZ 99) I Zárójelben a leggyakrabban használt méretek..6 18.0 1.6 0.89 1504.37 2.4.98 8..

858 mm számított falvas-19.44 1.0 8..56 . s 199 számított súlya m.2 47.4 nélkül 1100 mm lmin..7 1..51 13.0 2.9 59. 3~ 17.7 5. NÁ coli I _ .9 ~ ~ ~ SA SA 0. Csovezeték méretezésekor a névleges nyomás veendo alapul.5 112. át• méro 720 mm.9 2.84 4A3 6.654 2. Hazánkban 324 mm külso átméroig gyártják ezeket a csöveket (6-46.0 140.065 5. Tetszés szerinti átmérovel (egészen NÁ 2000 mm-ig) és kis falvastagsággal (max.84 I 3.5 1163. I I tyúval menettel coli I mm mm max. A vékony falú varratos csövekkel az MSZ 289867 foglalkozik (6-50.és súlyadatait a 6-51. Vastag Calú gázcsövek méret.21 2.90 10.7 75.és vékony falú menetes végu acélcsövet különböztet meg.46 0.6 47.8 76.773 1.8 i 60.8 Névleges I kp/mkarman.3 2. táblázat).9 42.8 89.7 \ 138. táblázat). .14 27. táblázat. Általában varrat nélküli és hegesztett acélcsöveket alkalmazunk.090 tagsága. Az elobbin a hossztengelylye1 párhuzamos varrat (MSZ 3740).9 3.58 2.99 3.65 3. 150 mm (1/4. tyúval 166.26 5.8 14.9 17. mm 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 1/2 2 8 .8.8 14..5 3.8 3.632 26.0 1 Cso 4.3 0.81 I 4.0 16. 419 mm külso átmérovel.2 0.87 4A7 6.17 0.0 21.1 II 12.23 3.4 89.3 6.0 2. lmin.3 34.6 75.és splytáblázata (MSZ 120/2) A névleges átméroket az MSZ 2872-53 szabvány tartalmazza. Hegesztett csövek gyártásához acéllemezt vagy acélszalagot használnak.42 2.0 8.325 21.7 75..12 5. 8.3 42. táblázat tartalmazza.és súlytáblázata (MSZ 120/3) Cso Névleges átméro.93 4.51 I menettel 2. Az MSZ 2873-52 szabvány névleges nyomást (NNy).680 59.6-49.747 1.5 34.407 116.0 33.3 60.0 11l3. mm mm kp/m I 1/4 3/8 1/2 3/4 1 I 1 1/4 1 1/2 2 21/2 3 3 1/2 4 5 6 I~ 16 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 ISO ~I ~' \14'0113'2 21.47 60. A szabvány kereskedelmi minoségu csöveket tárgyal. 4-12 m hosszúságban készülnek.0125 átméróje.61 1 16.63 I 27.2 42.2 16.2 59. táblázat.63102.0 100.7 33.6 14.2 42.9 27'3[1 48.1 1l.59 4.8 138.3 ~ ~ ~ ~ ~5 I j 102.573 0.. táblázat).5 2. mm mm mm max.9 3. 4.CSOVEZETÉKEK.640 s és19.97 3.03 1. üzemnyomást (ÜNy) és próbanyomást különböztet meg (6-45. de intézkedik minoségi csövek gyártás$iról is.1l 1.852 1. A csovezetékek különféle homérsékletu közegeket szállítanak.5 115. Az MSZ 120 vastag.577 0.9 34.2 3. 6") átmérovel gyártják (6-47.2 9.8 I 21.8 6-48.7 I 41. NormálCalú gázcsövek méret.1 166.61 I 2. 1.4 21.91 2.2\ 48.7 21.2 1.61 3. Varrat nélküli acélcsövek az MSZ 99 szerint 10.650 max.0 17.0 9. normál. 12.30 5.769 1.90 2. tagsága.0 2.4 17.753 1.I mm 140.02 10.5 47.10 115.41 I 0.4 I 2.9 2.410 163.en~t nelkul és karman- külso átméroje.1 26. mm menet külso 20 15 8 6 10 .51 88.22 0. Spirálhegesztésu csövek méret.5 88.5 mm) gyárthatók. táblázat). táblázat.. Menetes végu acélcsövek (gázcsövek)..46' 1. Vékony Calú gázcsövek méret.17 7. SZERELVÉNYEK 6-47.0 26.7 13. 113.8 0.2 42.2SO 33. A normálfalú csöveket NÁ 6. falvas- számított súJya menet nélkül és karmantyúval I'menettel kp/m s Dl kulso átméroJC.1 súlya16. 48.4 21. Dl min.8 3.17 2.5 I 0.24 8.1 100.10 1. 6-48.23 76..8 76.10..és súlytáblázata (MSZ 120/1) Cso Névleges átméro falvastagsága.3 21.7 18.3 2.3 1l.1 6-49.3 I \10.87 2.9 3. A nálunk gyártott max.2 I ~ 0. az utóbbin spirálvarrat van.64 ISO 6.45 1.10 IS 20 32 25 40 65 SO 13.02 1.

gNá- I Falvastagság.06 0.98 ·2.00 4.197 0.33 3.27 .46 20.105 0.51 9.080 0.04 I I I..345 0.86 .2. kezd teret idomacélkéntutóbbiakat fémcso gyujtonévvel alkalmaz -- 6-50.54 7.142 10.379 1.50 24.962 0.321 0.13 0.20 18.370 3.&38 0. ..68 1.986 0.01 0.182 0. táblázatban gyártják..38 0.28 12.260 0.02 0.222 0.764 0.0437.09 4.99 1..395 0.34 5.296 17.73 3.12 .16 2.8 ·. .148 g.179 0. 11. .11 5.01 1.37 0. Vékony faló varratos acélcsövek (MSZ 2898) Korrózióálló acélcsövekrol az MSZ 4360---66 és .4.48 0.863 0.55 7.123 0.52 27.16 3.888 ..789 0.87 1.63 1. ·10.07 13.28 1.52 2.66 0.221 0..50 0.162 0.03 19. foglalju A futéstechnikában Jellemzo évtizede a 6-52 zák.592 0.56 16.6~ 21.469 4.641 2.07 ...75 6. esztként. táblázat.339 0.84 3..I ..80 3.09 4.345 0.166 . .122 0.78 40.300 0.82 0.8. 1.0...691 1. míg az ANYAGAI össze.0925.. .59 3.912 4.280 22.44 0.083 0..715 0.. .96 13.57 3.4.83 8.34 0.518 0.83 4.117 0.vörösréz és már több adataikathódítani.099 0.200 .21 1.2. Az alumínium most SZERKEZETEI..76 2.493 0.37 1.. sárgaréz csöveket az alu gyujtöttük mínium.60 3.173 0..35 0.26 2.13 0.0556.142 0..35 0.78 1.33 14.103 0.592 0.2.66 0.48 2.271 0.5 .13 1.419 0.97 1. mm FUTOBERENDEZÉSEK össze.47 5.. .0685.82 3.

934 3.459 2.0 201 166 32.0 4.861 30X30 1.6 77.2 55. Spirálhegesztés6 csövek méret..371 1. Kereszt- I kpJn: Súly II Szelvény I mm' Külso méret I vas:m&sá8.és súly táblázata Falvastagság. kpJm Szelvény I Külso méret mm' I vas::ág.3 71.0 44.III .332 3.0 151 175 140 123 180 136 121 210 222 192 126 114 158 62.632 5.762 4OX4O 3.265 2.971 3.4 26.6 43.485 3.882 2.836 1.971 4.0 10.0 0.8 17.3 21.600 2.0 45X20 25X15 3Ox3O 4OXlO 30X 25xlO 20X 45X 15 2OXlO 4OX30 1.132 1. SZERELVÉNYEK 6-51.I II I I I I I 4.307 4.367 3.5 1 30XlO 15X154.-. táblázat.765 215 4.233 0.646 2.285c: 1.CSOVEZETÉKEK.8852.171 3OX20 45X25 1.065 2. Hosszvarratos négyzet és téglalap keresztmetszeti csövek méret.2 76.>.0 I 12.5 53.0I 18.7 26.371 2.244 3.132 3 4.5 6.1 74..0 Súly.5 1.171 2.262 2.0 0.7 47.5 33.5 1.076 4. kpJm 9. mm Külso átméro.1 71.1 86.306 0.285 2 3.6 I 101 I 26.0 6.0 95.718 0.4 23.0 2.0 61.0 7.778 2.8 88. mm 4.571 0.7 51.7 15.0 82.9191.371 1.3 155II 106.5 5.3 29.704 0. táblázat.8 23. 2.868 1.915ci.7 6-52.771 1.835 30X3O 4OX4O 4OX4O 4OX20 4OX25 fo-< <Il ~ I I i tU .1 98. \ Keresztm=t.0 8.1 81. Fal- 'lU Z 2.5 66.7 62.653 1.085 2.364 1.7 88.5 122I II I I 1 .8 36.8 39.422 1.0 54.8 21.7 I 106 29. FaI- I m~~~t.és súly táblázata Súly.071 1.7 39.4 0.0 I 12.365 1.0 I 11.665..3 190 109 90.066 1.390 1.

688 0.042 0.450 1.579 3.541 0.388 0. I .066 1.220 0.202 FÚTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.299 0.5 I 2.263 0.0 I 8.025 0.899 1.636 0. 1.154 1.414 0.877 5. Korróziónak jól ellenáll.445 4.246 0.144 0.959 2. dc ammónia. Húzott sárgaréz cso adatait az MSZ 733-69 alapján a 6-54.611 0.559 0.181 3.kp/m 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 0.605 4.32 0. 2.00 1. kénsav stb.184 0.238 I 0.687 0. táblázat).172 0.323 I 3..110 0.052 1.060 1. 5.178 0.301 6.161 0.626 0.4.0 .5 .. 6.984 1.221 o •• ri 1.400 1. de általában a korróziónak jól ellenáll.204 0. Alumínium csövek Az MSZ 3757-69 szerint 4 . az MSZ 3714/I-et).... táblázat.645 0.049 0.019 0.484 I I 1.3. 6.795 0. ANYAGAI 6.0 I 5.942 1.814 0.490 0.235 0.0 m hosszúságban.169 0.464 0.950 0.261 0.738 0. 160 mm belso átmérovel.069 0..11 0..040 0.0 I 3.477 0. Lúg és sóoldat megtámadja. Rézcsövek Az MSZ 760 szerint 3.127 0.034 0.015 0..076 0.390 0.713 0.891 0. félkemény és kemény fokozatban.07 1.119 0.757 3.43 1.400 1.817 1.848 0.057 0. mm á~~~t '-0.059 0.0 I 6. 10. 120 mm belso átmérovel gyártják.2.093 0.882 0.1.814 1.475 0.102 0..214 2.598 . Az alumínium cso szilárdságát ötvözoanyagokkal növelik (1.32 1.121 2.143 1. Acetilén a rézzel robbanó vegyületet alkot.060 0.337 0.0 1_~5 __ 1 _ 3.0 .204 0.271 .159 0.5 I 4. húzási technológiával készülnek (6-53. 0.331 0.0 I 10.975 1.15 1.023 0.239 2.901 0.1.679 0.578 1.553 0.560 0.032 0.029 4. 150 mm áto 6-53.280 38 40 42 45 50 55 58 60 65 70 80 90 100 110 120 0. Alumínium csövek súlytáblázata (MSZ 3757-69) Falvastagság.574 7. 0.483 0.0 mm falvastagsággal.705 1.229 0.0 I 1.0 .5-1 4 5 0.134 0.083 0.136 0.257 2.0 Súly.28 130 160 2.000 0.723 2.4.339 0.210 0.. táblázat tartalmazza.583 0. lágy.729 0.363 0.272 1.909 2.108 0.0 m hosszúságban.509 0. sósav.314 0..305 0. Gyártási tartománya 3.753 0.. megtámadja.441 0.

20 -.98 3.------.28 1. kpjm 2. = 1_~:-O.O1 -'.-.32 4. 0.0.75 i 5.- ---l~:~ .04 3.0192 .19 3.~I~~.13 2.92 5.42 5.36_1_ 1 - 0.94 ---- .23 0.0156 0.93 .84 1=--__ ---=- .119 0.75 3.44 ~ ---I----=~I-----k:~~ i_ ~-±O.48 5.2.-----.0472 0.101-.25 110 124 130 8.20 0.32 1.68 3.78 ---.08 IO.105 _-=__ 0.68 3.03 1.0751 0.0 2.53 2._=-~.50 --.46 2.0 Számított 3 ~ __ -_-_-4-5~---=-= 0..--O.45 I 55 _5_0 ro1---85 I 1 - - - - - - - -I--=---=----=-I--=------=- 1.15 - 32 -3538 '.=_-_-=-.15 6.0548-i-o:068-1--0..76 6.194---0:250.14 1 ----- ---- m ---7----__ ~ 9 10 _ 1-0.51 20.-95.37 _=_1 5.13 8.12 ----2.216 0.0908 -0~131-<>'0\.o 1------1_--I ------ ---- -------- - I_~:J~. Sárgaréz csövek súlytáblázata (MSZ 733---(69) Falvastagság.10 I 4.--=--- --------- --- -------11---:: ~ ------!--0. -1 685 ~ -ISO-'- -. SZERELVÉNYEK 6-54.45--=---=-----.03 2._ .1 - I - ~~-_ - 6 __________ ~~.0769 0.- - 1.0349 I ±0.-06-~~ ~-~=:~=~-:_~_-__ _ ~-:_~-4_~_: _ ~_~~:~--_~4=[-~_--J-~~-i~-.O_O-~_~-~~ =.40 14.12- --'.64 6.--.~27 .=--._:~~ - Tl.08 ~ - 0.----1-0.87 1.5 3.1~-.34__ ~ 0. I 0..0541 0.97 11.0436 :_0.-i-.CSOVEZETÉKEK..50 - = .0 1.__ I'~.28 --=--1 _0.57.-.62 2.110 ----- 0.147 0.~~ 1 __ ~~==--:-I== -! -------40----= ±0.SO ~O---65--I ___80 ---76----90 ---100 ---=-±0.---~----1.:_I ~:~::=236-=1 ~:~ 1---- 0.11 - 2..37 4.25 0.23 __1.-- = I - . mm (túrésIO%) 1.0402 0.-_= __ __ __ ~~ -_--- 0.23 -".58 -=-- _ ~.46 ~.82 ±0.0370 0.68 9.24 6.--. Turés mm 0.BO -4-.29_ 7.9.35 ±0.87 -----4.~.2-7 .----------------- 3.26 ±0.2~_~~ I 0.89 I 5. táblázat.0 203 Kúlso átméro.3-74..:::--------- --=--I_-=-~ __ ---=-- - 1--=.50 0.'2 --l-----I--~:~~~ I-----I-~:~~---I~~:~~ '-=lo~3421=-_ I ~::~-~: -I~::~-I-I I 0.67 17.-----.88 13.59_ 4.0604 ±O.0492 i 0.056 1· -.5 súly.-- ~ ~_ I_~ I - 1_-=-_=.0611 0.0324 0.36 - I 2.32 __ - 1.

06.. Kemény PVC csövek adatai Szürke 2. táblázat.2.3 2.7 I Falvastagság. értelmezését J. és 6-58. a nem oldható lehet hegesztés.7 2..45. Kemény PVC csövek mérettáblázata 3.6I I I -I -I 2.2.8 3. Kemény poUetilén csövek mérettáblázata (MSZ7908) 20 32 40 25 16 Külso átméro.3 4..0 7.0 2.. könnyen meg· munkálható. + 5. 5.2 középnehéz I -------2..6 6. 160 mm átmérovel (6-56.6 1. 2. zánkban (6-55... Muanyag csövék Az épületgépészeti meleg vezetékek körében mindinkább teret hódít a muanyag is.0Kék--~------"-------. Nem ég. 5 mm falvastagság és 1.0 6. 100 mm belso átmérovel. 3 m hosszú darabokban gyártják.1 P. méreteit szintén szabvány rögzíti. A PVC [poli(vinil-klorid)] cso hore lágyuló muanyag cso. Csokötések A csohálózat egyes elemei oldható vagy nem old· ható kötéssel kapcsolhatók össze. táblázat. ízre nem érzékeny. Hátrányuk a csekély szilárdság. Hazánkban még nem gyártják. A poli(tetrafluor-etilén) (más néven teflon) mint csoanyag.7 3.7 6. 5.02. mm -nehéz 4. táblázat. 15 mm falvastagsággal. 10. 6.4 23..0 2.3 2. táblázat).4. + 40 oC homérséklethatárok között használható. gozzel szemben jó. Korrózióállósága fol~g vízzel. táblázat). táblázat).0. csofalbevonat használatos.36. hidrofób.0 Pl ----10. Az oldható kötés lehet karimás vagy menetes kötés.. lúgnak jól ellenálló..4. méreteire és minoségi követelményeire az MSZ 7907eloírásai vonatkoznak. Savnak..•. könnyu. Külsomm átméro.0 2. • P" P•• P.4. szagra.5 2. a hoés ütésérzékenység.0 2.8 I I -- (MSZ 13580) mm Falvastagság.1. 0. Az MSZ 7566 a lágy..0 2. ill. A kemény PVC csöveket három kivitelben készítik ha6-55. I középnehéz---I mm nehéz más I m hossz. . táblázat.3 1. a 6-55..6 2. sima és jól tisztán tartható csövek. 2.0 m hosszúság..9 Üzem- 6-58. Lágy PVC csövek anyagára.204 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETET.0 2. Színe 20°C-on lele P2 I Gyártási Nehéz csoI I Pa 16 20 25 40 32 I 2. forrasztás.03.. mm I 6-56. Méreteit az MSZ 13580 rögzíti. Lágy poUetilén csövek mérettáblázata (MSZ 7566) Falvastagság. az MSZ 7908 a kemény polietilén csöveket tárgyalja (6-57. 6-57..0 4. táblázatban.5 6. de nem rugalmas..6 3. sa} tolás és ragasztás. A polietilén csövek minoségi követelményeit.3 5.0 . ANYAGAT méro.7 3. 6.•.3 1. 12.3 3.0 2.

Az ellenanya tömören zár. ami lényegében egy belsomenetes rövid csodarab [6-104. 3 karmantyú. A karmantyúk az MSZ 6035 szerint 1/2 .2 peremes aj b) 6-104. Menetes kötések Szokásos kötoeleme a karmantyú. Nagy nyomáshoz a tömitofelület kiképzése az MSZ 2593 és. b) ábra]. 6 tömltés. Az elozo kötési módtól abban különbözik. Csokötés lazakarimával 1.2. 4lazakarima. ábra. Karimás kötések Nagyobb árméroju csövek esetében alkalmazzák. 31azakarima 6-101. bJ kötés hosszmenettel: 1. ej nyakas menetes karima 6-105. ábra. b) ábra]. 2994 szerint 01dandó meg. a) ábra szerinti felhegesztett karimás megoldás kis nyomásra alkalmazható. a) ábra]. Szukítókarmantyú aj 6-103. Szukítokarmantyúk (6-105. a két perem közé tömítogyurut illesztenek (6-101. így kézenfekvo a menetes kötés alkalmazása. Menetes kötések családjába tartozik a közcsavaros csatlakozás is [6-106 a) ábra].1. 6. c) ábra] alkalmazható.4. 3 menetes gyuru. a hegesztheto toldatos karima [6-103. 5 csavarkötés. bJ menetes merev karima. 2995 stb. b) mereven rögzitett karimával Csokötés aj toldatos hegesztett karima.. kovácsolt acél. 2 karima.) vagy fix karimák családjából a 6-102. bJ sajtolt karima A menetes csokötés másik változata a hosszmenetes kötés [6-104. A vastag falú és normál falvastagságú csöveket a gyártómu menetes véggel szállítja. Karima menetes csatlakozással is illesztheto a csovégre [6-102. ej 1 CSO. 2lazakarima.2 peremes CSOVég. 4 ellenanya aj karmantyús kötés: 1. eltávollthatóvá teszik a teljes csohálózat bontása nél· kül. s így a meglevo vezetékek egyes szakaszait kiemelhetové. --l-I i b) aj e) bJ 1 CSO. 2944. Lehet jobb-jobb és jobb-bal menetes (MSZ 6016) karmantyút alkalmazni. 2 aj b) 6-102. ábra. Menetes kötések cso. 3 karmantyú. esetleg ötvözött acél. ábra). Na3 54 gyobb nyomásra a nyakas menetes karima [6-102. ábra) használata is szokásos az MSZ 6017 és 6036 szerint.2. ábra. a) ábra] és a csovégre sajtolt toldatos karima [6-103.CSOVEZETÉKEK.. s a két karimával a csovégeket összehúzatják.4.2. hogy a jobbmenetes karmantyút az egyik csovégre egészen ráhajtják. 6" átmérovel készülnek. 3. Gyártható tem- I . ill. SZERELVÉNYEK 205 6. Csokötés mereven rögzített karimával aj felhegesztett karima: 1 cso. 2 cso. b) ábra]. ábra. A karimák anyaga acélöntvény. Lazakarimás kötés (MSZ 2900) esetén a csovégeket kiperemezve illesztik össze. A laza karima elonye a könnyu illesztés. A mereven rögzített karimák (MSZ 2911. 3 . csonk.

Nem oldható kötések Leggyakrabban alkalmazott kötési mód a hegesztett kötés. Ugyancsak ebbe a családba tartozik az ún. 2 betét8Ydr6: d) v6d6tokos cs6kölés . ill. ábra. hollandival készülnek.2. fves hoJlandi 1 Iv. ill. peröntvényként (MSZ 6020). Menetes kötések a) közcsavar. Nem oldható kötések a) he_tett cs6kölés kü1s6 varratta1. A csovégekre felerositett két hatlapfeju belsomenetes anyáscsavart a hollandi anya szoritja össze (MSZ 6025). ill.206 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. hol/andi kötés is [6-106. a) és b) ábra szerinti kialakitás. c) ábra] vagy védotokos [6-109. ábra. 2. d) ábra] megoldás jöhet szóba. ábra). 2 T darab 2 / C) 6-109. Igényesebb esetben betétgyufUs [6-109. A menetes kötések egyéb fajtái is elofordulnak. Ennek legegyszerubb megoldása a 6-109. 2 hollandi anya. A szmesfém vezetékek oldható kötésu peremmel. szerelvényekkel is megoldható a csoelemek összekötése (6-107. A hegesztési varratot az igénybevételtol függoen kell elkészíteni. ábra. Csokötés idomdarabbal cs6 1cs6. Idomdarabokkal. J anyás csavar: -# hollandi anya. ábra. e) betétgy6rtls cs6kötés: 1 cs6. 3 anyás csavar. b) he8esztett cs6kölés V varratta1.3. és 6-108. ANYAGAI 6-106. 5 tömltés aj bj 6. b) hollandi kötés: 1 cso.4. b) ábra]. -# 6-108. 1 1 I 2 -t-- 1 6-107. csobol (MSZ 6030).

/~ ~~ l' . ~ ''''' 2 ~ 15 to -t:> 85 '<:> 20 -~ 25 ~ ''''' -t:> 32 ~ ~ ~. szigetelés nélkül. hoellátó hálózat csovezetékei rendszerint épületen belül. azbeszt alapanyagú IT lemez (klingerit) (MSZ 1683). MSZ II 082). fel kell erosíteni.-ú'o ~/-' (O~.k. nyomása.0"\) ! I ~/ / J v1 1/.1 ' ~5:/ /. Mechanikai tulajdonsága alapján lehet lágy és kemény tömítésrol beszélni. rögzítések távolságának meghatározásához nyújt segítséget a 6-110. azbeszt.. A felsoroltakon kívül menetes kötések tömítéséhez használnak még növényi rostokat (kender).. ú' .l~ '/.~ 2..'/ ~ '15" f2 ~'~ 150 110 .___ V :--..~.i~Zlgelellcs](gó1f-'-~<"h.~ '/ 1/ h ~~~~ ri:. Haladhat a vezeték szabadon vagy fali horonyban.3. Alumínium csoelemek összekötésére sajtolással is kísérleteznek. A felerosítés helyét és módját a szállított közeg neme. A tömítoanyagot a szállított közeg homérséklete. idojárási hatásoktói védett helyen haladnak. Acsovezetéket a falra. valamint mugyanta ragasztó kat is. Az épületgépészeti gyakorlatban papír.és alapvezetékekre ajánlatos alkalmazni.V. "- ' '/ ..SZige.§ 7 ~ 3 ~ 4~ 6 l 70 40 ~115 50 1 10 I _ 11~I I L\ -/V. Forrasztáshoz a csatlakozó végeket megfelelo módon elo kell készíteni. a csoanyag fajtája. Az utóbbi idoben a ragasztás is elterjedt... ill.. . Ezt a problémakört a 11. Csoöálózat kialakítása A futo-. /. forrasztással köthetjük össze. a szigetelés milyensége és mértéke szabja meg.4. Ritkábban külso térben. szigeteléssei védve. A lágy tömítés anyaga.'/ /i/~~A //~~. kemény tömítések az alumínium. Nomogram csöalátámasztások távolságának megbatározásához csúszó VllIY 1Ör&6s alátámasztás ..~.CSOVEZETÉKEK. A táblázat adatait foleg hosszabb elosztó. bor. gu~ mi (MSZ II 023. A felerosítések számának megválasztásához a 6-59. gumi.5 :~ . talajszint alatt vagy szabadon elhelyezett vezetékek is elofordulnak. .Y M~f7II / /V . pont tárgyalja. vagy csupaszon.If ___ -. a tömítés felfekvésétol és szorításától függ.4."/ f-.'" Q. e I ' ///. ábra. < I ~~ ~~/- -:><2- I /" .::-"1 I "<. bor.. szövetbetétes gumi (MSZ 2974).•• e." . ú'~~ >'.~ 100 .'-~("": ~ú'~'~~ 1. ábra. Tömítések A tömítés célja a csohálózat tömörségének biztosítása a kötések helyén.4. 6. 'ell csó górI'P..-1- 1 b) aj aj merev meafoaás: bJ 6-110. ~'/ '/ '/ / 1/I ~ ~ -. mennyezetre stb. A tömörség a tömítoanyagon kívül a tömítofelületek kölcsönös helyzetétol. papír.3. 250 225 200 '" - 6.."~'i. . I/.SZERELVÉNYEK 207 Színesfém csovezeték elemoit szintén hegesztéssei. táblázat adatai adnak tájékoztatást. huzalszövetes azbesztgumi lemez (MSZ 11 084) egyaránt használatos.y ~V '/ O .J :"~" ~~~<'h: / _ ~ . ólom stb.' ...• 80 ~ ~~ 70 ~ 50 40 37 ~:.-/".~/ ~\l '/1 ~/ 1/ ~ 'l ~ ~ ~ ú' I ~-1=~~ 1.$>.y ~" c\". nyomása és kémiai jellege szerint választjuk ki.. réz stb.. Az épületen belül haladó vezeték nyomvonalának rögzítése után a fektetés módját kell megválasztani.. Épületen belüli megfogások. Tömítoanyagként ezért rugalmas és képlékeny anyagot használunk.h. t ~'--I- ! • '_ I I ".

/ m V/zzel 55 137358.6 ábrán láthatók.3 8.0)'//: 3.2 3.1 25..1 0 4230vastapáp. I1.5 2.9 3.311.+.6 12.8 226.sólya.90 68.5 3..5 2. 9.4 6. .1 3.5 SO °Cig 'h/'.//// töltött v.. kengyel.3 5.9 v.4 26360 83SO4.31 3.//////// 40 I .9 5. / ANYAGAI b) ej i \ alábí ••••• ftlMI 6.3 4.8 12.6 vezetékek 15..4 25.8 ej3. 11955 19560 33376. 31.13 kp/m 130. táblázat.3tám·.29 64.2. töltött 158. Ib) kivánatos. x-.36.9 11.09..4 34.70 6.6 kp/m T------.88.6 2.a) /////'//// . 225.2525.8 1 8.6 5.4 5.8 3.5 6 101.99.8 csúszóI A lemezsaru leszorítóval.2 7 7.8.//g6zvezetékekleveg6.1 sólya. .33 51.5.7 I 1+2.5 4.7 1.8 6.7 17. "~.1.0.28 9.: .3 8. Gáz-Vlzzel leveg6-FÜTOBERENDEZÉSEK I SZERKEZETEI.85.5 Szigeteléa.7 2.91 12..13 2 7.7bJ9. 3.16 4. :B j l' I ..8 4.8 d}6.0 idomacél talp.48 14.1 5.8 sólya. Cs6vezetékek ..7O 1. 2.4 12.112.4 15855 45. hossza. 3. I lemezI mazása alátámasztás helyett görgos fordulnak esetén kétszáras léltet.15 5.7tám-6.~\J}6.8 17.3 SO27.1 2.77 2.59. ".25 2.2 94.3 2.2 9.06.7 104S4.49 3.7 vezetékek~ 16698 0. ábra. legtipikusabb e) számban d) alátámasztási elo a \I ~~\ I r------' hi EB'".7 4. mozgóSziJeqIl támaszok példák a Gyakorlatunkban nagy Nagyobb terhelés alkal6-112. mm ""'/.8 11.5 55.67.07.2 30(vezetékek 9.9 10..9 1984.2 a6lya.55.96 3.208 -H I--hossza.13.~Z'~'" Mozgó alátámasztások f I ffi .0 41.2 7.2 8.1 2.8 m Gáz-.6.66206.81 5. 1.

3 7. horonyba fektetni. I súlya.8 18 22 29 37 48 I I I 1.6 6. sága.1 7. A tengelyirányú méretváltozás felvételére alkalmazzák a hotágulás-ki- . ezért célszeru vályuba.9 --8-'1-11 8.3 6.7 9•.2 5. Rugós csofelfüggeszlések aj függesz!és mennyezetre. meleg vizet.5. vastagmm I --- 1. Ennek következtében a hálózat hossza is változik.0 4. üzemvitel függvényében gyakran változik.9 18 21 28 35 45 55 71 88 108 141 I 1.Lágy PVC a homérséklet emelésével veszít szilárdságából.0 7.0 I I 3.9 7.0 4. kp/m I .6 2. támasztás konzolra 6. Gozvezetekek Vízzel töltött vezetékek I Szigetelés I Vizzei töltött vezetékek támho":. szállító csohálózat homérséklete az igénybevétel.4 5.7 3.4 2.5 8.1 4.4.0 10.6 5.1 4.9 4.8 5.2 7. gozt stb. Kemény PVC az acé1csohözhasonlóan fémbilinccsel rögzítheto. ábrán láthatók. Csovezeték hötágulása A vizet.4 2.8 11. I súlya.9 2.0 13.5 9.6 6.1' 13.2 6.1 5.9 2. de a bilincsetelozetesen gumival vagy lágy PVC-vel célszeru bélelni. I súlya. Kis átméroju vezeték rögzítésére alkalmas a laposacélból készített csobilincs. ábra).4 5.0 29 40 53 I - 25 30 40 40 50 50 55 60 ---- 1.8 4. ill.1 2.7 6. Szükség esetén rugós felfüggesztésis készítheto (6-114.4 I 6-113.0 5.8 6.5 4.4 8. 1---------- támho":.6 2.9 3.7 3.1 2.4 6. kp/m sága. hossza a súly és átméro függvényében vezetékek 100 OC_ig Gáz. 16Az épületgépészet kézikönyve 6-114.1 4. ábra. vastagmm támho:za.1 4.6 6.3 7.8 23.4 2.4 I I 3.1 2.6 9. ábra.4 -_ 10.a. kp/m támho:za.7 5.6 8.4 2.2 17. I súlya. Csofelfüggeszlések aj a b) bJ 6-113.5 5. kP/m.7 23 30 41 54 74 90 127 167 204 273 30 30 35 40 45 50 55 60 65 70 70 75 80 I_ 80 l' I I 72 88 124 I _~ 65 70 70 70 I 56 73 92 113 147 1_ 163 -.2 11.2 8.7 7. 4 I I 3.3 7.3 6.1 8.0 5.8 5. levegovezetékek I SZERELVÉNYEK 209 150 °C-ig -Szigetelés .9 2.1 12.5 3.2 16. Színesfém vezeték~k szintén a bemutatott megoldásokkal építhetok be.5 10.4 11.v.9 2.8 3.a.2 2.6 13.\ 199 267 I 9.7 7.CSOVEZETÉKEK.1 8.

táblázatban 6ri 6-61. ill. ill.45 5. Acélcsövek nyúlása különbözo Mmérsékleteken 6. Elzárószerkezefek jellemzoi Jellemzok Csapok Tolózárak Sze1epek Áramlási ellenállás Nyitás. hogy a csovezeték épületen belüli vezetése sok lehetoséget nyújt a tágulás egyszeru felvételére. 1 m hosszú acélcsore a nyúlás értékeit a 6-60.6. táblázat. Felhívjuk azonban a figyelmet arra. Elzárószerelvények H6mérséklet.3.3. C8OSZerelvények Azokat az elemeket soroljuk ebbe a gyujtofogalomba. zattal szemben általában támasztunk.03 . a csorendszer üzemét biztosítják. méretezését a 6-10. A tengelyirányú hosszváltozás : (6-7) kezetek kialakítását. technológiai kérdéseit. értéke acélcsore 5. és ezzel költséges szerkezeti elemek takaríthatók meg. oc.8 /2. fejezet tartalmazza .1. vörösréz csore 4. a hoszigetelés módját. Lo a csoszakasz hossza O oC homérsékleten. 10-9.·C l~ooT 150 12: 1256-~T I 3~ 400 3. értéke acélcsore 1.4.8314. közömbösítheto.12 O· C-ról felmelegí-I I I Elzár6szerelvények: csap. 10-5.210 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. Ezek feladata a fix megfogásokkal határolt vezetékszakaszon belül a káros feszültség kialakulásának megakadályozása. 10-9. b állandó. táblázat tartalmazza.67· 10-5.17 1. e célra tervezett kiegyenIítoszerkezetek segítségével veheto fel. (6-8) ahol L a csoszakasz hossza t oC homérsékleten. A hotágulás következtében beálló méretváltozás csobol kialakított kiegyenlítok. szabályozzák.56 1. vörösréz csore 1. 6. amelyeket a csoháló-. szelep és csappantyú.7. Llt a szerelési és üzemi homérséklet különbsége. 6. ill. ANYAGAI egyenlítoket.7.és zárásido Szükséges nyit6ero Zárófelületek kopásá\16sága Áramlás iránya Építési hossz Épitési magasság A1ka1mazás NÁ szerint Alka1masság fojtásra Zárófelület Zárófelület-becsiszolás Zárófelület-berág6dás H6mérséklet-érzékenység Rövid Csekély I Hosszú Csekély szermt szennt Csapf~rgó és ház illesztése I Nyom~s és zárófelü1et Rossz Közepes Egyenes Egyenes Közepes Rövid Alacsony Magas Kis és nagy NÁ-höz Közepes és nagy NÁ-höz Közepes Nem alkalmas 2 kúpfelü1et 2 záró gyuriipár Könnyu Nehéz Gyakori Elofordul Nagy Közepes Mérsékelt Közepes Nyomás és zárófelü1et szerint ló Változó Hosszú Közepes Kis és közepes NÁ-höz Nagyonjó 2 záró gyuru pár Könnyu Nem fordul elo Csekély . amelyek a csovezetékben a közeg áramlását zárják. ex állandó. megválasztását a 11.31 3. A kiegyenlítok és kiegyenlítoszer6-60. nl.4. Az elzárószerkezetek tulajdonságait a 6-61. Csövek boszigetelése A hoszigetelés anyagait. tolózár. pont tárgyalja. m.1181 . táblázat.4. A tágulás mértéke a (6-7) és (6-8) kifejezéssel számítható.26 . Ezek igénybevétele azonos a csohálózat igénybevételévei. s ezért mindazoknak a követelményeknek meg kell felelniök.

ábra. A csap szokványos kialakítása a 6-115.és tuszelepet (6-121. 4 anya 16' . könnyu kezelési lehetoség. ill. . 6-116. Ezek megfelelo kiképzése eredményezi a tömör zárást.megfelelo kivitel esetén . 100 mm méretben karimás kivitelben készülnek. Szelep . b)ábra](MSZ 12130). Nem teljesen nyitott állapotban a szelep fojtásos szabályozásra is alkalmas. ábra. A mozgatóorsó sárgaréz. kötése a csovezetékhez karimával [6-118. színesfémbol készítik. nyomáshatárait az MSZ 4563. a) ábra] vagy menetes kötéssel oldható meg [6-118. A záróelemek öntésseI vagy kovácsolással kialakított házzal készülnek. A legegyszerubb záróelem a csap. újabban gömbforgós csapot alkalmazunk.--6-117. MSZ 48 477) beszélünk. Gyors zárástnyitást tesz lehetové.) céljára alkalmazzák a háromjáratú csapokat (6-116. A hazai gyártású csapok 1/2. ábrán látható.. Az épületgépészetben gyakran eloforduló záróelem a hollandi tömlovéges ún. Követelmények a záróelemekkel szemben: üzembiztonság. szabályozó. 0 15. Egyenes szelepet a 6-118. A felfekvo zárófelületeket bevonattai célszeru ellátni a berágódás elkerülése végett.CSOVEZETÉKEK. A csovezetékhez menettel vagy karimával csatlakozó házban elhelyezett kúpos csapforgó negyed forgatásával az áramló közeg útja elzárható. A szelep- 1 3 --. ábra). Háromjáratú csap ábra. kis ellenállás. ábra. távhajtású szelepeket ismerünk. A kúpos kiképzésu csapforgó helyett néha hengeres. Különféle kivitelben készülhet. A szelep záróeleme a szeleptányér és szelepülés.. míg ferde szelepet (MSZ 13 132) a 6-120. Csapok. MSZ 4564 és MSZ 4565 tartalmazza.. de eloállítanak hegesztett házzal is. ábra). 2" között menetes.. Többszöri elforgatással nyitható a szelep. kevés karbantartási igény. mechanikus vagy. Szelepházban az orsó szorítja rá a szelepülésre a szeleptányért. Csap 1 csapház . Muködtetésük szerint kézi. 3 alátét. ábra szemléltet. A szelepek csatlakoztatása. ábra). tömör zárás. 2 forgó. SZERELVÉNYEK 211 nyomán foglaltuk össze. Szükség esetén a szelepülést nemesacélból vagy színesfémbol. ill. A csapok anyagát. A zárótest kiképzése szerint megkülönböztetünk tányér-. egyenes áramvonalas szelepet a 6-119. A szeleptányért kisebb nyomáson és alacsonyabb homérsékleten tömítoanyag betéttellátják el. Kazánbiztosítás (szabályozás stb.és visszacsapó szelepnek nevezzük (6-122. tölto-üríto csap (6-117. a szeleptányért szintén ötvözött acélból. Tömlóvéges töltó-ürÍtó csap 6-115. A szelepben áramló közeg mozgását tekintve egyenes és sarokszeleprol(MSZ 48476. Speciális esetekben a hegesztett csatlakozás is szóba jöhet. A leggyakrabban alkalmazott Zárószerkezetek. bronz vagy nemesacél. A csap tömörségét a két kúpfelület felfekvése biztosítja.ábra). könnyu szerelhetoség. Záróelemekhez általában ezeket az anyagokat lehet felhasználni. kúp. Rendeltetése szerint a szelepet elzáró-. ábra.bármilyen nyomáson é(homérsékleten használható. Szelepek.

MSZ 11106-1108). 5 k6zikerék. 2 am. b) 1 ház. am. szürkeöntvény (NNy 16). Áramvonalas egyenes szelep 6-120. MSZ 7390-7399. a beépítési adatokat az MSZ 25201 tartalmazza. A szelep kialakítása a C ág teljes e1zárását nem engedi meg. A futo. . A névle- ges átmérot. 2 felsorész. nyomásfokozatnak és anyagnak megfeleloen (MSZ 8470-8478. 6 anya. ábra. nemesacél vagy bronz. ábra. ábra. Ferde szelep . vagy:az A. 6-119. A szeleporsó anyaga acél. temperöntvény (NNy 320). Agresszív anyagok szállitásához a szelepeket ~orróziónak ellenálló belso bevonattal látják el. 4 tömítés ház anyaga (MSZ 25201) bronz.212 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. 3 szeleptányér. Egyenes szelep ll) 1 szelepház. Különleges szelepek. A szelepek kialakítását szabványok írják elo a felhasználásnak. MSZ 13 130-13 132. vagy a B irányban a szelep mindig nyitva van.. ANYAGAI 5 2 Jn 4 hj J aj 6-118. 7 tömítöszelence.és melegvíz-ellátó hálózatokban gyakran használjuk szabályozási célokra a három járatú szelepet. A 6-123. 3 szeleptányér .. ábrán látható megoldás kazánbiztosítási célokra is jó.

7 tömszeleoc:e .__ A6 -c 1 6-123. A szelepházban csapforgót helyeznek el. -1 kézikerék. SZERELVÉNYEK 213 A rész/et 6-121. 6 szelepúléa. 5 szeIeptányér. Kívülrol természetesen szelepként muködtetheto. 3 felsorész. Az elobeállitás során az átáramló közeg mennyiségéta csapforgóval . Túszelep A részlet: szelep és szelepülés kialakltása nagy nyomáshoz A futotestek szabályozására.CSOVEZETÉKEK. Háromjáratú 6-122. Lényegében ezek a szerelvények szelep és csap kombinációk. A fojtás mértékét a szerelés és beszabályozás folyamán állítják be. ábra. Ezek a kettos beállitású futotest-szelepek. ábra. és 6-125. kombinált szelep kialakítását tette szükségessé. A 6-128. Ezek körébol a 6-127. ábra). ábra egycsöves átkötoszakaszos futés jellegzetes radiátorszelepét ábrázolja. A szokványos radiátorszelepeken kívül a sok futotestféleség sokfajta szelep. zárására külön szelepcsaládot fejlesztettek ki. ill. ill.mint beiktatott többletellenállással . Visszacsapó szelep szelep (íveit házú) 1 ház. Ha- zai kettos beállítás ú radiátorszelepek fojtási görbéit a 6-126. sarok (MSZ 13134) kivitelben készülnek (6-124. Ennek segítségével egyetlen kötéssel a felszállóra csatlakoztatható a holeadó. ábrán a lapfutotest kombinált szelep~tlakozó kötoelemét láthatjuk. A kettos beállítású szelepek szintén egyenes (MSZ 13 133). ábrán láthatjuk. 3. Ennek elozetes beállitásávala szelepházban az átfolyási keresztmetszet lefojtható.az igényeknek megfeleloen változtatni lehet. 2 orsó. ábra.

\. Kettos beállítású 3/4"-08 szelep aj sarokszelep. A futéstechnikában épületekben a kisebb nyomáshatárokon belüliapos házú. alkalmazási területeit az MSZ 2878. ~\ o 160 . (NNy 10)tolózárak vannak (6-130. 2 fotsorész. To/ózárak. azonos az elozokben ismertetett szelepekével. 6 hollandi NJ/í/vu falr zál'Ya 6-126. A tolózárház kialakítása szerint hengeres házú."\. 4 fojt6henger (csapforg6). 4ffolyó viz=nnyiség kg/s kg/mín ~aI. beépítési helyigényük is kedvezobb. A futotestelzáró és szabályozó szelepek tetszetos kiállítása lényeges.1151 9 8 7 4101 6 2 5 ~051 3 2 [lób~lIífás 6-125. 12 11 . ANYAGAI 5 1-~ I 6-124. hiszen ezek a lakott belso térben vannak. I \ . ábra) korábban gyakran alkalmazták. A gyuru anyagá· nak kopásállónak és utánmunkálhatónak (köszörül· hetonek) kell lenni. Kettos beállítású radiátorszelep egyenes kivitel- ben 1 ház.120 'R-.. 180 1---'. A kézikerékkel mozga' tott orsó nyitás-zárás során helyén maradhat vagy a zárótesttel együtt mozoghat. 40 60 1 \20'\00 -\. """"'" L \_\ " ~ . . ábra. 3 szeloptányér. 6 hollandi A különleges kialakítású szelepek (szelepházak. Az elobbi a fixorsós (6-129. A zárótest alakja a nyomástól és a szállított közeg jellemzoitol függ.214 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. nagyobb nyomá· sokra ovális és hengeres tolózárakat alkalmaznak. Elvi kialakítása a 6-131. o I - . A csaphoz hasonlóan.'\. 2 felsorész. 3 szeleptányér. Peets-tolózárat (6-132. bJ eayenes szelep fojtási görbéi . ábra. egymásra felfekvo gyÜrupár adja. \0 r-++10 I . kötése stb.'\ \ -" . névleges nyomását. Foleg szabályozási célokra a futéstechnikában az ún.: --- 1. Az utóbbi típusokat hazai viszonyok között NÁ 150-ig használhat juk. Kettös beállítású radiátorszelep sarok kivitelben 1 ház. 1. 4 fojt6henger (csapforlI6). nyitott állapotban a folyadék áramlási iránya változatlan. ábra). ábra. ovális házú (NNy 16) és lapos házú. ábra). ábra). gyártási adatait az MSZ 2880-2886 és az MSZ 8463 tartalmazza. mint a szelepeké. 5 ors6. ~--. A tolózárak anyagát. azonban a zárást itt az áramlás irányára merolegesen el- l110zdulótest végzi (6-129. az utóbbi az emelkedoorsós tolózár. Áramlási ellenállá· suk csekély. menettel. Ezeket a záróelemeket NÁ 4O-tol gyártják. 5 orsó. . orsók és szelepülések) anyaga. A tolózárakat a csovezetékhez karimával.\ .\ '\ \\\. esetleg hegesztéssel kötik. A jó zárást a házba és a zárótestbe épített. ábrán lát· ható..\ 1. típusait az MSZ 2877.

gázszivár-. Távmuködtetést két példán mutatunk (6-133. de közvetlen kiszolgálá. Ennek elemei acélrúd vagy cso. Egycsöves átkötoszakaszos futés radiátorszelepe 1 ház. bJ szelepséma. suk balesetveszélyes (magas homérséklet. bizben bemutatott csapokat. 4 kézikerék.títo mechanizmus: a távmuködteto berendezés. akkor a távmuködtetés klvánatoS4 AI. ej alkalmazás e) Zárószerkezetek távmuködtetése. Ehhez kell a közvenemautomatika muködteti. Tolózár .tyúval vagy csuklóval összekötve. Csuklós kapcsolás 6-129. hogy a feladat könnyen. ábra.talános követelmény. ábra. Ha az elozok. 6 orsóröpft6. 5 tömszelence.ra). 3 orsó.) vagy nehezen megközeIíthe.128.SZERELVÉNYEK 215 --+-I -+ I --:-i i t t aj hj 6-127. 7 záróteat. ábra. esetleg a zárás-nyitás na$y köti össze. ábgás. A kezelés helyét a végrehajtószervvel rudazat tok (szintkülönbség). 8 záróllYlIrú . 2 felsorész. sugárveszély stb.CSOVEZETÉKEK. Kombinált fütotestszelep+csatlakozóidom uj nézeli kép. szelepeket és tolózárakat 'tonságosan legyen megoldható. karmanerot igényel.

216

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI, ANYAGAI

aj

bj
6-130. ábra. Tolózárház alakjai
a) lapos; hj ovális; c) hengeres

ej

6-132. ábra. Peets-tolózúr

esetén az irányváltozás szöge max. 15°.A mechanizmus szükség esetén fogaskerék-áttétellel is kiegészítheto. Ha a végrehajtás gyorsasága vagy a kezeléshez szükséges ero nagysága megkívánja, a muködteto mechanizmust villamos motorral egészítik ki.

hohordozó közeg mennyiségét, homérsékletét, nyomását stb. A szabályozás szerkezeti elemeivel a 6-8. fejezet, a berendezések szabályozásával a 12.és 26. fejezet foglalkozik. Biztonsági szelepek. Hotermelok és hoszálIítók biztonsági berendezései, amelyekkel a kazánban, vízmelegító'ben, elosztóhálózatban megakadályoz• ható a megengedettnél nagyobb nyomás kialakulása. A biztonsági szelep lehet súlyterhelésu vagy ru· 6.4.7.2. Szabályozószerelvél!yek gós. A súlyterhelésu biztonsági szelepek rendszerint A változó igényeknek megfeleloen a futo-, ho- karimás házzal készülnek (6-134. ábra), egyéb sze· ellátó stb. rendszerek üzemét szabályozni kell. Sza- lepekkel azonos anyagból és minoségben. A szelep bályozni, változtatni kell a csohálózatban szállított lehet alacsony vagy magas emelkedésu. Az elobbi

aj

hj
6-131. ábra. Zárótest alaptÍpusaÍ
aj egy oldalon záró test; hj ékz.ár; c) párhuzamos lap

ej

CSOVEZETÉKEK,SZERELVÉNYEK

217

I

I

~.

~+~ , I

aj
6-133. ábra. Zárószerkezet
távmúködtetésének elve
aj szintkülönbség; bJ szint- és térbeli különbség

6-135. ábra. Rugós biztonsági szelep

folyadékhoz és levegohöz, az utóbbi gozvezetékhez alkalmas. A rugós terhelésu biztosítószelep (6-135. ábra) azonos feladatra készül, mint a súlyterhelésu szelep, azonban kevésbé érzékeny a rázódásra, rez· gésre. A biztonsági szelepek beépítésekor ügyelni kell a lefúváskor eltávozó goz helyes, biztonságos elvezetésére. A biztonsági szelepek gondos ellenorzése szükséges. 6.4.7.3. Egyéb szerelvények Kis- és nagynyomású gozvezetékek tipikus szerelvényei a csapadékvíz el- és leválaszthatók. A vírleválasztás legegyszerubben a 6-136. ábra b) változatának megfeleloen oldható meg, míg nagy vízmenynyiség kiválása esetén a 6-136. a) ábrán látható

megoldás jöhet szóba. Hosszabb, szabadban haladó vezeték töréspontjait vízzsákká lehet kiképezni. Abból az összegyult vizet idonként le kell engedni. Nyomás alatt álló berendezés (csovezeték) víztelenítésére a 6-137. ábra szerinti megoldás is választható. Két szelepet: egy záró- és egy fojtószelepet kapcsolunk össze. Ha nyomás alatti térbol magas homérsékletu víz távozik, az újbóli elgozölgést meg kell akadályozni (balesetveszély). A víztelenítóberendezések vagy más néven kondenzleválasztók feladata a csapadékvíz leválasztása és elvezetése. Ezek lehetnek mechanikus, ütközéses, termosztatikus és termodinamikus elven muködo leválasztók. A leggyakoribb mechanikus kondenzedény-megoldást a 6-138. ábra szemlélteti. A vízleválasztást és a kondenzedényeket részletesen a 9. és ll. fejezet tárgyalja.

aj

bJ

6-136. ábra. Vízlevá1asztás módjai 6-134.·ábra. SÚlyterhélésii biztonsági szelep
aj vízleváIasztó edény; bJ vizzsákcso

218

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

6-139. ábra. Mechanikus goztor16
1 ház; 2 torló: 3 zárókupak

6-137. ábra. Sorba kapcsolt zár6- és fojtószelep nagynyomású gozvezeték víztelenítésére

Kisnyomású gozfutohálózatok gyakori alkotóeleme a goztor/ó. Feladata megegyezik a vízleválasztók és a kondenzedények feladatával. A kis nyomáskülönbség miatt a két elem összevonható. A goztorlót rendszerint a futotestek kiIépocsonkján helyezik el. Muködési elvük alapján mechanikus és tágulótestes torlókat különböztetünk meg. Mechanikus torIókra a 6-139. ábra, a tágulótestes torIókra a 6-140. ábra mutat példát. A szakaszos üzemu kisnyomású gozhálózatok

6-140. ábra. Tágul6testes torló
1

ház: 2 táaulÓtesl; 3 hollandi:

-1

zárófedél

Kond~nz

3

aj

1

'2

hj 6-138. ábra. Mechanikus muködésu kondenzedény
aj szelepes; hj lolattyÚ8

*
I

,
szelep

6-141. ábra. Légtele~ítö--légbeszív6
1 táaulótcst szeleppel: 2 ház: 3 anya

CSOVEZETÉKEK, SZERELVÉNYEK

219

t
6-142. ábra. Légtelenítotulipán
1 tágulótest szeleppel: 2 felsorész; 3 csavar; 4 anya

6-144. ábra. Háromjáratú

csap muszerekhez

~

légtelenítését a 6-141. ábra szerinti légteleníto-légbeszívó szeleppel lehet megoldani. Kisebb rendszer vagy egy-egy alapvezeték-rendszer légtelenítésére alkalmas. Csovezetékre közvetlenül ráépítheto. Helyilégtelenítésre (futotestek, csokígyók stb.) az elozovel azonos elven felépülo légtelenítotuIipán (6-142.ábra) alkalmas. Automatikus légtelenítésre a 6-143. ábra szemléltet két lehetoséget. Mindketto A csonkkal csatla-

koztatható a felszállókra (a légtelenítendo csovezetékhez), sa B csonkon távozik a levego. A különleges szerelvények családjából a nyomásméro beépítését elosegíto három járatú csapot (6-144. ábra) említjük. Anyaga bronz, a nyomásfokozatnak megfelelo falvastagsággal. A csap segítségével a nyomásméro üzeme ellenorizheto. A vezetékben áramló közeg szennyezoanyagokat is hozhat magával. Ezeket le kell választani, nehogy

2

7

B

At

a)
6-143. ábra. Légteleníto úszóval

b)

lJ) sarok kivitel; b) egyenes kivitel; 1 ház: 2 felsorész: 3 úszó; 4 tömszelence: 5 szelepülés; 6 kéziszelep; 7 szelep

220

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

kárt o~ozzanak. Szenny/ogó látható a 6-145. ábrán. Távvezeték törésekor, elszakadása kor szükséges, hogya forró vÍZ,goz kiáramlÍísa mielobb megszüntetheto legyen. Erre való a gyorszáró. A 6-146. ábrán elektromágnesseI muködtetett szelep látható. A szelep felso részén kívül helyezik el az elektromágnest. Csotörés esetén a mágnes külso beavatkozás következtében emelokart mozgat el. Ez a szeleporsót elmozdítja, és bekövetkézik a zárás. A szelep eredeti helyzetébe csak külön beavatkozással hozható vissza.

6.4.8. Csovezetékek színjelölése Az MSZ 2981 intézkedik a csohálózatok festésekor alkalmazandó szÍnekrol. Eszerint a következok a színjelölések : forróvÍZ-felszálló- (eloremeno) vezeték vörös; visszatéro vezeték kék; melegvíz-felszállóvezeték cinóberpiros; visszatéro vezeték kobaltkék; gozvezeték narancssárga; kondenzvezeték világoszöld; gázvezeték sárga; biztonsági felszállóvezeték vörös, BF jelzéssel; biztonsági leszállóveze· ték kék, BL jelzéssel.

\3
6-145. ábra. Szennyfogó
1 ház; 2 szurobetét; 3 zárófedél

-1

\3
6-146. ábra. Gyorszár6 szelep
1 felsorész; 2 orsó; 3 ház; 4 szeleptányér ; 5 mágneskapcsoló; 6 átléld

6.5. Villamos hajtású gépek, villamos hajtások
Az épületgépészeti berendezések muködtetéséhez használt gépek és hajtásuk megválasztásához ismerni kell a muködtetett berendezés tulajdonságait, a vele szemben támasztott igényeket, valamint az üzemi paraméterek mellett az induláskor, leálláskor lejátszódó folyamatokat. Számolni kell a hibák keletkezéseinek lehetoségeivel. A biztonsági követelményeket egyaránt ki kell elégíteni életyédelmi, technikai, technológiai és gazdaságossági vonatkozásban. A követelmények a hajtott gépre és annak villamos hajtására egyformán vonatkoznak. 6.5.1. Szivattyúk A szivattyúk áramlástani gépek, amelyeket folyadékoknak nyomás elleni szállítására alkalmazunk. A szivattyúk jellemzoi :
Folyadékszál/ítás Manometrikus

a szállított közeg térfogatárama,
magasság:

V, m3/s (m3/h) vagy l/min.
szállító- (emelési)
2

H

m

_Vny-Vszi+Pay-Pszi

2g

eg

+e m,

(6-9)

ahol vay' vszi a folyadék áramlási sebessége a nyom6csonkban, ill. szív6csonkban, m/s; g a nehézségi gyorsulás, m/s2; Pay' P szi a folyadék nyomása a nyomócsonkban, ill. szív6csonkban, Pa; e a folyadék surusége, kg/m3; e a nyom6csonkba, ill. szív6csonkba épített nyomásmérok közötti magasságkülönbség, m; ill.
2 2

H

Vay-Vszi+Pny-P.zi

nt

2g

y

+e m
P

,

(6-10'
J

ahol ya folyadék fajsúlya,

kp/m3;

nyomás,

kp/m2;

VILLAMOS HAJTÁSÚ

GÉPEK, VILLAMOS HAJTÁSOK

221

a többi jelölés értelmezése megegyezik a (6-9) összefüggéséveI. (Az elso tagot sebességmagasságnak, a másodikat nyomásmagasságnak nevezzük, 1. a 2.3. pontot!) Statikus szállitó- (emelési) magasság a szivattyús csorondszer szivó- és nyomó csovezetékének elején és végén elhelyezkedo folyadéktároló edények folyadékszintjei között mérheto Hst geodetikus magasságkülönbség (ha a nyomóvezeték a folyadékszint alatt csatlakozik), ill. az alsó folyadékszint és a nyomóvezeték legmagasabb pontja közötti távolság (ha a nyomóvezeték végpontja a felso tartály folyadékszintje felett helyezkedik el; 6-147. ábra). Szállítómagasság a csovezetékre kapcsolt szivattyú nyomó- és sziv6csonkjában ténylegesen mérheto nyomáskülönbség: H=Hst+hszi+hny

Tengelyen. mért teljesítmény:

Pte=-llsziv
llsziv a szivattyú hatásfoka:

P

kW,

.<6-14)

(6-15) ahol llhi a hidraulikai, mechanikai hatásfok.
llvol

a volumetrikus,

llme

a

6.5.2. Szivattyútípusok
6.5.2.1. Dugattyús szivattyúk

, ,

m,

(6-11)

ahol Hst a statikus szálHtómagasság, m; h:Zi és h~y a szivó- és nyomóvezeték áramlási ellenállásainak veszteségmagassága, m. Elmélet; teljesítmény: (6-12)

A folyadékot térfogat-kiszoritással szállitják, a térfogat-kiszoritást alternáló mozgású dugattyú végzi, a folyadék áramlását ,szelepek irányítják. A dugattyú mozgást követoen a folyadékszállitás is ütemesen ingadozik.

6.5.2.2. Fogaskerék-szivattyúk

ill.
VyH P=~
kW, (6-13)

ahol Ji" folyadékszállitás térfogatárama, m3js; e a folyadék surusége, kgjm3; H szállitómagasság, m; ya folyadék fajsúlya, kpjm3•

A kiszoritóelemet az egymásba kapcsolódó fogaskerék fogai képezik. Homlokkerekes fogaskerék-szivattyúban a két egymással kapcsolódó fogaskerék forgatása kor a fogárkokat megtölto folyadék a szívott oldalról a nyomott oldalra áramlik át.

6.5.2.3.

Centrifugális

szivattyúk

I

-.-- ~-

~

-*,

V =_ ~

-it

I

.f

~jPng Sli! Psl/ Uli V

/(,z;, lJ v//~~r

lH"g

Megkülönböztetünk radiális, félaxiális és axiális járókeréktipusokat. Jelleggörbék. A szivattyú jellemzoinek (szállítómagasság, teljesítmény, hatásfok) alakulását állandó fordulatszám esetén a folyadékszállítás függvényében feltünteto görbéket jelleggörbéknek nevezzük (6-148. ábra). Affinitási törvények. Fordulatszám-változás esetén a fordulatszámokkal a folyadékszállitás egyenesen arány os :
VI

Vo- no'
a Hemelomagasság
6-147. ábra. Szivattyújellemzoi
Yfolyadékszállitás térfogatArama; Yny• Yu! sebeaség a nyomÓ-. ill. szivócsonkban;Pny. P.zt nyomás a nyomó-. ill. szivócsonkban; H•• statikus sdllitómagasság; H.z" Hny szivó-. ill. nyomóoldali statikus szál1ltómagasság

-

nl

.
arányos:

(6-16)

négyzetesen Ho Hl no = (nl)\ harmadik

(6-17) hatvány szerint

a teljesitményszükséglet arányos:

222
H
fte

FUTÖBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

p

H

V

l~j~il'- ---ji --~~6.150. ábra. Nyitott csóvezetékjelleggörbéje
h'=h;zl+h~y a szívó- és nyomóvezeték V folyadékszáJlítástól fUllllo veszteségmagassága; H.t a statikusszállítómagasság; H=H,,+h' szállítómagasság

6-148. ábra. Centrifugális

szivattyú jelleggörbéi

folyadékszállitás; H szállítómagasság; P elméleti te)jesltmény; Ptc tengelyen mért teljesítmény; '1.z1va szívattyú hatásfoka; n fordulatszám; e folyadéksuruség

v

m m,
(6-18) ill. Ha a H=f(V)n jelleggörbesereg egyes munkapontjaiban feltüntetjük a hatásfok-értékeket h'= Llp is, és az azonos hatásfokú pontokat folytonos görbévei összekötjük, akkor az ún. kagylódiagramot kapjuk (6-149. ábra).
PteO Ptel =

eg h'= Llp
(6-20)

no 3. (~)

Y

(6-21)

Onfelszívó képesség:

H· f=
on

Ylev

Y

H-·
UJ

m,

(6-19)

ahol Ylev a levego fajsúlya; Y a szállított folyadék fajsúlya; Hn; üresjárási emelomagasság, m. A centrifugális szivattyú indulásának feltétele, hogy a jarókerék vizzellegyen töltve. Ez vagy esetenkénti feltöltéssei, vagy ún. önfelszÍvó kamrás járókerékkel érheto el. Csovezeték jelleggörbéje. A csovezeték jelleggörbéje az áramló közeg nyomásveszteségét (veszteségmagasságát) adja meg a folyadékszállítás függvényében. Az áramló közeg Llp nyomásvesztesége a (2-44) összefüggéssei számítható. Ebbol a h' veszteségmagasság :
H

összefüggéssei adódik, ahol Llp nyomásveszteség, Pa (kp/m2); fl folyadéksuruség, kg/m3; g nehézségi gyorsulás, m/s2; ya folyadék fajsúlya, kp/m3• A csovezeték jelleggörbéjének és a statikus szálIítómagasságnak összegezését a 6-150. ábra tünteti fel. Zárt csorendszerben (keringtetoszivattyúk esetén) Hst=O (6-151. ábra).

b)

l}sziy!< '1sz;y mg)' Tjsz;yl < 'Iszi, 1
1Jsz;,.J(

'Iszi,}

'lsÚ4<7Y1yj

~Vszi6t. 'Islir,
nl

6-151. ábra. aj Zárt csovezeték jelleggörbéje (szivattyús melegvfz-fútés esetén)
H szállítómagasság; V folyadékszállítás

hj 6-149. ábra. Centrifugális szivattyú kagylódiagramja VfolyadékszálUtás; H szállítómagasság; n fordulatszám; 'Iozlv a szivattyú hatásfoka; M a legjobb hatásfokú munkapant

Nyomáseloszlás

a csovezeték

mentén,

meghatározott

V folyadékszállítás esetén
~ a szivott oldal vesztcségmagaasáaa; ~., a nyomott oldal veszteRt. magassága; H száJlítómagasság; 1 kazán; 2 keriDgtet&zivattyú; 3 tqUIái tartály; ., cs6vezeték

VILLAMOS HAJTÁSÚ GÉPEK, VILLAMOS HAJTÁSOK

223

6.S.3. Szivattyúk szabályozása
Megcsapolásos szabályozáskor a többletfolyadékot a nyomóoldalról alacsonyabb szinten elhelyezett tárolóba vagy szÍvóaknába vezetik vissza. Afojtásos szabályozás egyszeru, de gazdaságtalan üzemmel jár. A fordulatszám-szabályozás aleggazdaságosabb. Szivattyúk sorba kapcsolása abban az esetben szükséges, ha a több lépcsos szivattyú szálHtómagassága a fordulatszámnak a megengedheto és gazdaságos értékre növelésével sem elegendo. Két, sorba kapcsolt szivattyú eredo jelleggörbéje az azonos közegszállitáshoz tartozó szál1ítómagasságok összegezésévei szerkesztheto meg. Örvényszivattyúk párhuzamos kapcsolása a szállított közegmennyiség növeléséhez szük~ges, ha a szükséges szállitás a fordulatszámnak a megengedheto és gazdaságos értékre növelésével semérheto el. Az eredo szivattyú-jelleggörbe az azonos szállitómagassághoz tartozó közegmennyiségek összegezésévelszerkesztheto meg.

LIo,

Po;
4(10)

'kp/m2
4000

3010'

2

3

4 5678910

20 30 W506070Y0700'l,mljh

,

,

,.

, ,.

','

.l, V,I/mm

6-153. ábra. Calor keringtetószivattyú

jelleggörbéi

6.S.4. Keringtetoszivattyúk,
kondenzvízszivattyúk

A keringtetoszivattyúk a közeg cirkulációját tartják fenn a zárt csohálózatban, ezért viszonylag kis emelomagasság jellemzo rájuk. Hazánkban az épületgépészeti gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott keringtetoszivattyúk a Calor, a HC és a H típus, valamint (újabban) az import WHo szivattyú. A keringtetoszivattyúk motorral közvetlenül összeépítve, általában külön alapozás nélkül a csoMotortipus hálózatra szerelhetok. Típus I Calor szivattyú. A szállitott víz max. homérsék660 [4-(3)] 200 583 SO VZP22 210 326 100 125 190 283 130 VZPll 626 160 VZP21 168 250 360 688 250 ISO lete90 oC lehet. A szivattyú körvonalrajzát a 6-152. I 225) 100 Calor 130 VZPll [6--(2)] [4-(1)] Calor 50 [4-(2)] [6--(1)] [6-(1)] 50 1140 [6--(1)] jelleggörbéitCalorSO ábra, méreteit a 6-62. táblázat, a 6-153. I VZP21 ábra, hajtómotorjának adatait a 6-63. táblázat tartalmazza. HC típusú hermetikus szivattyú. A sziwttyú körvonalrajzát a 6-154. ábra, méreteit a 6-64. táblázat, jelleggörbéit a 6-155. ábra tünteti fel.

H típusú hermetikus szivattyú. A szivattyú négy típusának jelleggörbe-tartományát és méreteit a 6-156. ábra, egyéb adatait a 6-65. táblázat tartalmazza. A jelleggörbe az ábrán megadott tartományon belül fokozatmentesen változtatható. A szivattyú függoleges és vízszintes helyzetben is beépítheto. Wi/o keringtetoszivattyú. A szivattyú jelleggörbéi a 6-157. ábrán láthatók. Forróvíz-keringteto szivattyúkat elsodlegesen távfutésekben alkalmaznak. Általában 250 oC vÍzhomérsékletig megfelelok. Az SF típus jelleggörbe-tartományát a 6-158. ábra szemlélteti. A kondenzvízszivattyúkat max. 100°C vÍzhomér-

.

I

552 595 200 1494,5
I 97,51120

6-152.ábra. Calor keringtetoszivattyú körvonalrajza. reteket a 6-62. táblázat tartalmazza

A mé-

224

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

6-63. táblázat. Calor típusú keringtetiíszivattyúk hajtómotorjáDak adatai
Tipus Motortipus

ord. mm I --o fi
'1

Nt. I Nmo INmwj TeJjesitmény·. LE

Calor 50 VZPll VZP21 [4-(2)] [4-(2)] VZPll [4-(1)] [4-(3)] VZP21 VZP22 [~1)] [6-(1)] Calor 80

0,3 0,4 0,2 0,15 2,04 0,5 [~1)] 0,12 1,02 0,5 1,0 0,7 0,32 0,15 0,22 1,5 VZPll1,02 0,5 0,0710,1 0,7\1,02

960 1440 960

I VZP2I!6-(2)]
6-154. ábra. HC tÍpusú keringtetöszivattyú körvonalrajza. A méreteket a 6-64. táblázat tartalmazza Calor 100 Calor 130
iJp,
POi
, 20,10.1 1810 '1lfJIl/1

"

, JSOO

1610

•••••.. d'O '- f-C-I ......- 1"...§'S--f-j J~- -,-, 'l.I
"OS::

kpjm2

_.- ~-

1'1 I O

••..• -..1

I

77C' 1-+-. -- .... -..;;J
--Y,n

• Nte Nmo

I

"-

tengelyen mért teijesitmény; szükséges motorteljesltmény; Nmoné motor névleges teljesitménye.

14/0

tNO
1010

6-64. táblázat. HC típusú keringtetiíszivattyúk körvonalméretei
(A jeJölések értelmezését J. a 6- I 54, ábrán)

810

610
410

HC80 HC65 HC 50

Tipus

a

I

b 410 260 390 320 370 65 80 50 Méretek, mm I NÁ I

Jl0~J
6-155. ábra.

'4 '5
HC

6"78910'
..

, , '}o

'JE) V;m3fh
jelleggörbéi

'4!J sr; 60 708090ioo'

'200 . 300 40oSÓO ~ f/mm

tÍpusú

keringtetöszivattyú

sékletig lehet alkalmazni. Üzemük lehet folytonos is, de általában szakaszosan üzemelnek. Szakaszos üzem esetén az óránkénti kapcsolási szám 4 ... 5 körüllegyen. A szivattyúkhoz hozzáfolyásról kell gondoskodni, a kondenzviz-homérséklettol függo mértékben. Forróvíz-nyomóstartó szivattyúkat olyan esetben alkalmazunk, amikor a forróvÍz-rendszeru hoellátásban a nyomás biztosítására nem áll rendelkezésre sem goz, sem surített levego vagy inert gáz. Ilyen esetben viszonylag kis szálIítású, meredek jelleggörbéju szivattyú alkalmazásával lehet fenntartani a rendszer nyomását.

könnyu, közepes és nehéz futoolajokhoz általában fogaskerék-szivattyúkat alkalmaznak. A szivattyú· katalógus adatai tartalmazzák a szállítható olaj legnagyobb megengedett viszkozitását (általában OE_ ban). Ha az olaj viszkozitása nem megfelelo, mele· gítésérol gondoskodni kell. A használatos kisnyomású fogaskerék-szivattyúk körvonalrajzát a 6-159. ábra, fo adatait és méreteit a 6-66. táblázat tartalmazza.

6.5.6. Légkompresszorok A légkompresszor az épületgépészeti célokra használt légsuríto berendezések alkotórésze. Segédenergiaforrásként, automatika muködtetésére, hid· rofor-tartályok légellátására, nagynyomású rend· szerek nyomástartására használatos. A kompresszorok olajkenésuek, a kenoolaj egy része a szállított levegobe kerül, ezért a kompresz· szor után olajleválasztó edényt kell beépíteni. Az erosen zajos kompresszorok üzemeltetésekor gon· doskodni kell megfelelo akusztikai védelemrol.

6.5.5. Tüzeloanyag-szivattyúk Olajtüzelésu futoberendezésekhez használatos szivattyúk, feladatuk az üzemanyagtartályok és a kazántelep között olajszállítás. A nálunk használatos

VILLAMOS HAITÁSÚ
Jp,

GÉPEK, VILLAMOS HAJTÁSOK
(M)5. táblázat.

225
muszaki adatai

Po, kplml
'OIU'

H típusú keringtetoszivattyúk

zooo -$90

Jellemzok

Statikus osztály Névlegesfeszültség, V Üzemi nyomás, kPa, Periódus, Hz Szigetelési áramerosség, A

---------- atSzállított üzemi feszültsége, V Súly, kp Csatlakozás Védettség

víz 0,3 megenge-

--

Áramnem10 5 50F380 6 110 490 P 8 110 50 33 324,2 350 350 50 980 5 Három 350PF1 1/2" menetes 220 Kondenzátor I 110 7,5 ~4,2 19:51 6,5NÁ 1105033 Egyfázisú P33 remes és 490 F 40 fázisúpedett 0,471_1_ mm homérséklete, oC kapacitása, mm ~1220I F F

Ift~

--

---

\

HI-O

I HV-O I HV-n\ Szivattyútipusok

----

HE-lll

1

NÁ 40

O

fOO fO ioo

30020

I,(JO~mS;h J limin

6-156. ábra. H típusú keringtetoszivattyú mánya és méretei

jelleggörbe-tarto-

41 42/4 416 B-I0 1450 B-25 1450 10 5 5 0,55 490 11/4 490 66 B-16 B--4 266 A-O,63 166 TGL 17-747401 7,5 31/4 3,08 41/4 2-18 I I 6-66. táblázat. NDK gyártmányú kisnyomású fogaskerék-szivattyúk 80és hajtómotorjaik muszaki adatai 2-18 I A-2,5I 0,75 21/4 5,5 490típus VZ 5 I VZ02/4 I1,5 Z-173.1 H-I77.1 I H-178.1 I H-176.1 H-175.1 H-174.1
Tipus

284 165 200 211 1200 1200 790 340 266 90 660 320 133 133 70 500 419 65 164 50 438 691 711 532 295 262 150 CI'" 387 32 500 335 419 262 131,5 462,5 141,5 CI/2" 127,5 Méretek·, I mm 200 660

CA

I
\

Súly, kp
• A jelölések értelmezését 1. a 6-159. ábrán.

33

37

53

95

175

200

17 Az. épilletgépéuet

kézikönyve

226
"P'

FUTOBERENDEZÉSEK

fo;

kp/ml
,
I

20010:'
18010"18

15010'~!6'J
1MIO" ~A 12010J !l1JIO' "'M ,tJw.

Ittlf1
t,Q/J

I I I I J.nl",-,kkJ~/.t>-2.2141
I

1.8o/l1N.1JJ.

I I
s;4

~

:-:-..... -"
,~~ •••••••. ,

-

,1),
I

I

,N,fN I\I~

9010910
BOIO 7010

8'

-

7:

"

~

\\11'
A"
••••• I~

50101510 iJO/i9-o, ~I; 5010,15010

1

-

•••••

"\.
\

\.J . :'P
X
\
1 \

\4~

I,OIO~

t"
I

Hi I

I

1

I
~
I

I

1\ I
\

• •
~~
""t, ,
~
~

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

!/t

N&'iE-~
'<.j

~Ft.m
1 I

\:'

.>1

1lj

6-159. ábra. Kisnyomású fogaskerék-szivattyú olaj szállítására. A méreteket a 6-66. táblázat tartalmazza

.: _:._~ t . ...
,60f n=p

3010~310"":'
!

I \

I

N.. I
' II!
1

I \,
1\

'1
I

:tl,yJJ I ill
'

1
20101210

I

I

II
I

függoen a szinkron fordulatszámnál 3... 8% -kal kisebb. A szinkron fordulatszámot a következo össze. függés határozza meg:

\!
, ,

il,
20
JO

I

151O~

.

~'2
'itb

J
'5'0 '

I 4 56
'100

789KJ

1,0 5050KJ8090V,m'jn

I

I

lImin,

(6-

'210' JÓO '·1/00500 ~ ' ",ol1J ioJv,tjmin 6-157. ábra. Wilo keringtet6szivattyú jelleggörbéi

t.p I hjH/ vo.m

'Srlod min
500 'IOJ 40010J - 50
-

40,

100010J~'J.. 30010' j(}

'~'i/,
1"

'F125

kiID~-

IO(Nrr

1'f
10 NO . '

+-~g.-r~fo
, lÓ 40

sq/~J~
sotoiJtJ'tóo
ifJ(} " 307J4{jJ51JiJ'700~mYh

sUa' , . ;000

sooO/Oóoo

v,!,'mm

6-158. ábra. SF tipusú forr6viz-keringteto görbe-tartományai

szivattyú jelleg-

aholf=50 Hz a hálózati frekvencia, p a motor p6luspárjainak száma. Az aszinkron motor két fo része az álló- és a for· górész. Az állórész által létesített forgó mágneses tér és a forgórészben indukáIás következtében kelet· kezett áram kölcsönhatása folytán a forgórész forgásba jön. Az aszinkron motor készül háromfázisú és egyfázisú tekercselésseI. Egyfázisú váltakozó-! áram esetén az állórész csak lükteto mágnesteret létesít, ezért a forgórész megindításához segédfázist alkalmazunk. Egyfázisú aszinkron motorokat kis teljesítményíf gépek - szivattyúk, ventillátorokhajtására használunk. A háromfázisú aszinkron motor a jelenleg ismert legegyszerubb felépítésu villamos motor. Terhe alatt is indítható. Üzemi fordulatszáma szuk tartományon belül változhat. Forgórésze közvetlenül rövidrezárt (kalickás) vagy tekercseIt.
6.5.7.1. Rövidrezárt motor

6.5.7. Villamos hajtások Épületgépészeti villamos berendezéseket általában 3X380/220 V feszültségu, háromfázisú váltakozóáramú, 50 Hz periódusú hálózat táplálja. A gépészeti berendezések hajtó villamos motorja ként túlnyomórészt háromfázisú, ritkán és esetenként egyfázisú, aszinkron (indukciós) motorokat használnak. Aszinkronnak azért nevezzük ezeket a motorokat, mert üzemi fordulatszámuk a terheléstol

A közvetlenül rövidrezárt (kalickás) forgór,' motorok forgórészének tekercselése szigeteletlen zetorudakból és a rudakat a végeken rövidre ' gyurukbol áll. A háromfázisú motor állórésze három tekercsrendszerének hat kivezetését a motor kapocsdeszká· jához kötik (6-160. ábra). Kisebb motorokon azállórész-tekercseket csillagba (Y) vagy háromszögbe (LI) kötik, és a kapocsdeszkán csak három kivezetés van. A háromfázisú motor csillago, ill. háromszög·
VI

VILLAMOS HAJTÁSÚ GÉPEK, VILLAMOS HAJTÁSOK

227

y
~ ~

'R

hS a)

hT

R

hS b)

hT

6-160. ábra. Háromfázisú csillago, ill. háromszögkapcsolású motor kapocsdeszkájának csatlakozókapocs-kötésrendje
aj csiUag-kötés;
bJ

háromszög-kötés

kapcsolásának elvi vázlatát a 6-161. ábrán láthatjuk.

Indítási módok. Az aszinkron motorok a hajtás jellemzoitol és a hálózati adottságoktól függo teljesítményértékig indíthatók közvetlenül (pl. keringteto-, kondenzvíz-átemelo, szennyvízszivattyúk, ventillátorok, termoventillátorok motorja). Indításkor az aszinkron motor az üzemi áramerosségtöbbszörösét veszi fel, igy a rövidrezárt motor a közvetlen hálózatra kapcsoláskor 3... 7-szeres (a csúszógyurus motor 1,5... 3-szoros) áramerosséggelindul. A motorra nézve csak akkor veszélyes a közvetlen inditás, ha az inditónyomatékhoz viszonyitott nagy terhelés következtében a motor nem indul el, vagy csak lassan gyorsul fel, és ebbol adódóan a tekercseléskáros mértékben felmelegszik. A háromfázisú motor forgásiránya a motorra kapcsolt hálózati vezetékek fázissorrendjétol függ. A forgásirányt meg lehet fordítani, ha a fázissorrendet változtat juk,

azaz ha a motort tápláló három fázisvezeto közül bármelyik két vezetot felcseréljük (6-162. ábra). Ha a rövidrezárt forgórészu motor indításakor fellépo áramlökést a hálózati viszonyok miatt csökkenteni kell, akkor csillag-háromszög (Y/LJ) indítást kell alkalmaznunk. Ezt a kapcsolási rendszert csak olyan aszinkron motoron lehet alkalmazni, amely háromszög- (LJ) kapcsolásban muködik, az állórész mindhárom tekercsének vezetéke (mind a hat tekercsvég) a kapocsdeszkára ki van vezetve, és amelynek tekercsfeszültsége a hálózat vonali feszültségénél nem kisebb. Csak az a motor inditható tehát csillag-háromszög kapcsolással, amelynek adattábláján 660Y/380LJjelzés található. A csillag-háromszög kapcsolással inditott motor a kapcsoláskor kb. 1/3-át veszi fel a közvetlen kapcsolás indítóáramának, ugyanakkor indítónyomatéka is mintegy 1/3-ára csökken. Kézi kapcsoláskor a motor csillag-kapcsoIásban való indító járatásának idotartamát esetenkénti becsléssel kell megállapitani. Az önmuködo csillag-háromszög kapcsolóban a két kapcsolást általában állitható, idokésleltetéssei ellátott érintkezo automatikusan, önmuködoen végzi.
6.5.7.2. Csúszógyiíriís motor

A csúszógyurus motorok csillagba vagy háromszögbe kötött, háromfázisú forgórész-tekercselését csúszógyurukhöz kapcsolják. A forgórész áramának kivezetésére azért van szükség, mert a csúszógyurus aszinkron motor indításakor a forgórész áramkörébe indító ellenállásokat iktatnak be. Indítási mód. Indítás alatt az indító-ellenállásokat

y
Y
Uvon
.LI

~T~~
Egyik forgoslrony EgYIk forgos/rony

hj
6-161. ábra. Csillag-, ill. háromszög-kapcsolás
Uvon
aj

~D-r ~iWl
Husikfo'dbsírdny elve 6-162. ábra.

/fús;k

forgó.rírong

6) =
Háromfázisú rövidrezárt változtatása

bj motor

forgásirány-

csillag-kapcsolás,

U'ek = y3 ; b) háromszög-kapcsolás, U.ok = U""". U•• tekercsfesziiltség; Uvonhálózati vonali feszültség

a) csillag-kapcsolás;

b) háromszög-kapcsolás

228
RST

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

"f

4

3

6-163. ábra. Csúszógyürüs motor indításának kapcsolási vázlata
1 állórész-tekercsek; 2 forgórész-tekercsek; 3 csúszógyúrlik; 4 indítóellenállások

fokozatosan rövidrezárják, majd összekapcsolják a három csúszógyurut. Ilyen módon (üzemben) önmagában rövidrezáródnak a forgórésztekercsek, az indító-ellenállás pedig teljesen kikapcsolódik. Az indítási kapcsolást a 6-163. ábra szemlélteti.

6.5.8. Villamos motorok kiválasztása A villamos motor kiválasztásakor a következokre kell figyelemmel lenni : - a motornak olyan fordulatszám-nyomaték jelleggörbéje legyen, amellyel indításkor és üzem közben a szükséges gyorsulás és fordulatszám elérheto; - szerkezeti kivitele feleljen meg a szükséges hajtásnak és a környezet feltételeinek ; - feleljen meg a rendelkezésre álló táphálózatnak; - teljesítménye (gazdasági okokból) csak szükség esetén legyen nagyobb, mint amit az elozok indokolnak. Hálózati feszültség. A hajtás kiválasztása feszültség szerint a gép teljesítményétol és az alkalmazási hely feszültségviszonyaitói függ. Az épületgépészeti villamos berendezések táplálására általában 380/220 V feszü1tségu, háromfázisú váltakozóáramú, 50 Hz periódusú szekunder hálózat áll rendelkezésre. A meghajtott gép fordulatszáma. A villamos gép fordulatszámát a meghajtandó munkagép (mechanizmus) fordulatszámának megfeleloen kell választani. Ez esetben közvetlen (áttétel nélküli) kapcsolat létesítheto a villamos gép és a munkagép között (veszteségmentes és biztonságos). A p6lusátkapcsolós (több fordulatszámú) gépe-

ket általában két, 1 : 2 arányú (500... 3000 közötn) fordulatszámra készítik. Az azonos teljesítményu, de nagyobb fordulatszámú gépek súlya, méretei, ára kisebb, hatásfokuk és teljesítménytényezojük (eos Ip) nagyobb. Védettség. A villamos motorok víz elleni védelem nélküli (nyitott), csepego víz ellen védett, freccsenó víz ellen védett, nyomás nélküli vízsugár ellen védett és vízmentesen zárt kivitelben készülnek. El· helyezésük szempontjából az egyes helyiségek jelle· gét az MSZ 1600a következoképpen határozza meg: - Száraz az a helyiség, amelyberi rendeltetés szerinti használat esetén a levego nedvességtartalrna olyan kicsi, hogy a helyiségben páralecsapódással nem kell számolni (a levego relatív nedvességtartal· ma nem haladja meg a 60%-ot). - Idoszakosan nedves az a helyiség, amelyben a pára - vagy gozképzodés és a lecsapódó nedvesség csak idoszakosan és csak olyan mértékben keletkezik, hogy a párásodást követo pára mentes idoszakban a szelloztetés hatására a helyiség ismét szárazzá· válik. - Nedves, nyirkos, párás, gozös, átázott az a helyiség, amelyben a levego közel telített állapotú, emiatt az állandóan vagy idoszakonként keletkezo goz vagy pára a határolószerkezetekre, valamint a helyiségben levo tárgyakra lecsapódik. - Meleg az a helyiség, amelynek levego-homérséklete huzamosabb ideig meghaladja a +30 °C-ot Építési alak, üzemi (beépítési) helyzet. A villamos motorok építési alakjait fobb szerkezeti részeiknek egymáshoz, valamint más gépekhez viszonyított helyzete, csatlakozása, tengelyeIrendezése, csapágyazása stb. határozza meg. A villamos motorok legelterjedtebb alakja a talpas kialakítás. A talpas gép készülhet jobb, bal és mindkét oldali tengelyvéggel, vízszintes és függoleges talp-, ill. tengelyhelyzetre, hajtásoldali és azzal ellenkezo irányú, jobb és baloldali hengeres, ill. kúpos tengelyvéggel, továbbá függoleges talppal, jobb és baloldali falra, végül mennyezetre szerelheto kivitelben, alsó és felso csat· lakozással. A munkagéphez szervesen illeszkedo, közvetlen tengelykapcsolásra vagy fogaskerékhajtásra alkalmas a peremes motor. Teljesítmény. A teljesítmény kiválasztása kor figyelembe kell venni a motor üzemvitelét, ill. üzemidejét., Allandó az üzem (jelölése Aü), ha a gép tetszolegesen hosszú üzemido után sem melegszik a megengedett homérséklet fölé. Ebben az esetben a gépet a teljes teljesítményre kell méretezni. Rövid ideig tartó az üzem (jelölése Rü), ha a gépet - hideg állapotból kiindulva - névleges teljesítménnyel terhelve, megállapodás szerinti ideig lehet igénybe venni anélkül, hogy melegedése az

VILLAMOS

HAJTÁSÚ GÉPEK, VILLAMOS HAJTÁSOK

229

MSZ 152 eloírásait meghaladná. A szabványos Rü idotartamok 15, 30 és 60 percesek. A kikapcsolás ideje elegendo ahhoz, hogy a motor a környezo homérsékletre huljön (6-164. ábra). A lehulési és a melegedési idoállandók viszonya zárt motorok esetén: ThüIT~I,5; nyitott motorok esetén ThüIT~2. Szakaszos vagy ismételten rövid ideig tartó az üzem(jelölése Szü), ha a bekapcsolt (terhelt) állapot a kikapcsolt (árammentes) állapottal váltakozik. A viszonylagos bekapcsolási idotartam (jelölése Bi) szabványos értékei 15, 25, 40 és 60%. Az állandó üzem szakaszos terhelésseI abban különbözik a szakaszos üzemtol, hogya terhelési szakaszok közötti szünetekben a motor nincs kikapcsolva, hanem üresen jár. Villamos hajtás szempontjából külön figyelmet érdemelnek a levego szállítására használatos ventilIátorok. E gépeknek egyértelmujellemzojük, hogy nyomatékigényük a fordulatszámtói függ. A hajtás és indítás módjának kiválasztásakor ezt figyelembe kellvenni, különösen nagyobb méretu gépek esetén (1.a 18.1.1.9. pontot).

6.5.10. A villamos hajtás forduIatszám-szabályozása A szabályozható villamos hajtások egy részénél a sönt jellegu, a terheléstollényegében független fordulatszám-viszonyok kívánatosak. Ez esetben az üresjárási és a névleges terhelési fordulatszámok csak kevéssé különböznek egymástól, azaz a szabályozott fordulatszámok jelleggörbéi egymással lényegében párhuzamos lefolyásúak. A hajtások másik csoportjában soros jellegu, a terhelés függvényében változó fordulatszám szükséges. Az egyenáramú sorosmotoron kívül hasonló szabályozási jelleggörbéjük van az indukciós gépeknek is. A kalickás indukciós motorok leggyakoribb fordulatszám-szabályozási módja a pólusváltás. Legelterjedtebb az ün. Dahlander-kapcsolás, ahol a motor-állórész tekercselését átkapcsolhatóan, több póluspárszámnak megfeleloen alakítják ki. A csúszógyurus forgórés~u motorok fordulatszáma a szekunder körbe iktatott szabályozó-ellenállással változtatható. A fordulatszám-szabályozás megoldható a szlip folytonos változtatásával érintkezok nélkül is. Az állórész feszültségének változtatása megoldható mágneses erosítokkel vagy áramirányítókkal. Az aszinkron motor állórészének feszültsége három mágneses erosítovel változtatható. Ilyen esetben a motor belso nyomatéka bármely fordulatszámon a motor feszültségének alapharmonikusával négyzetesen csökken. A fordulatszám-szabályozás a forgórészkörbe kapcsolt mágneses erosítokkel is megoldható. Aszinkron motorok fordulatszám-szabályozását a frekvencia változtatásával is meg lehet oldani. Frekvenciaváltókként az áramirányítókat legcélszerubb felhasználni.

6.5.9. Különleges motorok Kommutátoros váltakozóáramú motorok. Felépítésük hasonló az egyenáramú motorokéhoz, az ilyengépek állórész-pólusai is lemezeltek. A kis teljesítményu motorok rendszerint soros gerjesztésuek,mert csak így lehet elérni, hogya motor fluxusaés armatúraárama fázisban legyen, ami a nyomaték keletkezésének feltétele. A háromfázisú kommutátoros motorok közül az ún. Schrage-motorok a legelterjedtebbek, mivel a fordulatszám-szabályozáshoz semmiféle segédberendezésnem szükséges.

t

i

T

1Y.SL-__ ~
6-164. ábra. Melegedés rövid ideig tartó üzemben az ido függvényében
T melegedési idoállandó; Thu lehfllési idoállandó;
TUI

üzemido;

TUu

üzemszünet

230

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

Az egyfázisú aszinkron motorok fordulatszámszabályozása legegyszerubben a segédfázis feszültségének szabályozásával oldható meg.

6.5.12. Érintésvooelem A villamos berendezés üzemszeruen feszültség alatt nem álló, érintheto fémrészei meghibásodás folytán feszültség alá kefÜlhetnek, és így baleset· veszélyessé válhatnak. Erosáramú (lOoo V-nál kisebb feszültségu) villamos berendezés e veszélyek ellen óvó érintésvédelmét az MSZ 172, továbbá az Érintésvédelmi Rendszabály részletes, tételes eloírásai szerint kell kialakítani.
Az érintésvédelem módjai és betííjelzései:

6.5.11. Motorkapcsoló, motorvédelern Motorkapcsoló az a készülék, amellyel a motor üzemszeruen be- és kikapcsolható. A motorvédo kapcsoló rendeltetése az áramkör üzemszeru be- és kikapcsolásán kívül a motor üzemképességét veszélyezteto túlterhelés terhelés alatti lekapcsolása is. A túlterhelés elleni védelem kiterjed a túlterhelésen túlmenoen a fáziskimaradás (feszültségcsökkenés, ill. feszültségkimaradás) elleni védelemre. A motor zárlatvédelmét - motorvédo kapcsoló alkalmazása esetén - olvadóbiztosító látja el. A motor elott késleltetett, lomha kioldású olvadóbiztosító betétet kell használni, amely a lökésszeru nagyobb túlterheléskor még nem olvad ki. Az olvadóbiztosító helyettesítheto kismegszakítóval, ún. kisautomatával. A kismegszakítóval a hiba elhárítása és kézzel való visszakapcsolás után a motor újra muködoképes. A kapcsolókban alkalmazott szigeteloközeg szerint vannak légkapcsolók és olajkapcsolók. Védettség szerint vannak nyitott és beépítheto kivitelu kapcsolók. A kapcsolók adattáblája tartalmazza a használati feszültséget (V) és az áramerosséget (A). A motorvédo kapcsoló kiválasztása kor az üzemi feltételeket, az üzemi feszültséget és az óránkénti kapcsolási számot együttesen kell vizsgálni. A motor üzemi feltétele szempontjából könnyu üzemunek minosül, ha a bekapcsolási áramerosség 2In (ln az üzemi áramerosség) és a kikapcsolási áramerosség In. Ilyen pl. a csillag-háromszög indítású és a csúszógyurus motorok üzeme. Normálüzemnek minosül, ha a bekapcsolási áramerosség 6In és a kikapcsolási áramerosség In. Ilyen pl. a rövidrezárt forgórészu motOl; üzeme. Nehéz üzemunek minosül, ha a bekapcsolási áramerosség 6In és a kikapcsolási áramerosség 6In. Ilyen pl. az irányváltós motor üzeme. A motorvédo kapcsoló túlterhelés elleni védelme hohatáson alapul. A hokioldót a felszerelés, ill. az üzembe helyezés során a hozzá tartozó védendo motor állandó üzemu áramerosségének megfeleloen még külön is, pontosan be kell álIítani. Ha a hokioldó túlterhelés miatt kiold, a motorvédo csak a hokioldó nyomógombjának kézzel való visszanyomása után kapcsolható be újra. A behúzó mágnestekeres korlátozott módon mint feszültséghiánykapcsoló is muködik.

- Nul/ázás (NU) a védendo motor vagy készülék testének fémes összekötése az ún. nullázó- (védo-) vezeto útján a nullavezetovel abból a célból, hogy az így nullázott test testzárlata esetén kialakuló zárlati áram muködtesse a túláramvédelmet, ha a vér dett berendezésen veszélyes hibafeszültség jön létre. - Nul/avezetovel egyesífett földelohálózat (NEFH) olyan nullázott rendszer, amelyikben az épület valamennyi házi fémhálózatát összekötik a nullavezetovel. - Védoföldelés (VF) a védendo motor vagy készülék testének földelése abból a célból, hogy a testzárlat esetén kialakuló zárlati áram a túláram· védelmet muködtesse, ha a védett berendezésen ve· szélyes hibafeszültség keletkezik. - Védohálózat (VFH) az érintésvédelem kiegészí· tése azzal, hogya villamos gépek, ill. készülékek testeit és az azokhoz közel levo fémszerkezeteket jól vezeto módon összekötik. Nem önálló védelem. - Feszültség-védokapcsolás (FVK) az, amikor relé ellenorzi független segédf'öldelo útján a védett berendezés feszültségét a földhöz képest, és ha a feszültség a megengedettnél nagyobb, a meghibá· sodott berendezést a hálózatról közvetlenül vagy közvetve lekapcsolja. - Áram-védokapcsolás (ÁVK) az, amikor a relé a védett berendezés hibájából keletkezo és megha· tározott hibaáram esetén a meghibásodott berendezést a hálózatról közvetlenül vagy közvetve Iekapcsolja. - Elszigetelés, ill. kettos szigetelés (KSz) az érintésvédelemnek az a módja, amellyel a villamos berendezés testzárlata miatt feszültség alá kerül· heto részt elszigetelik az embertol, vagy az embert elszigetelik a földtol és a földdel vezeto összeköttetésben levo környezettol. - Elkerítés, burkolás az érintésvédelemnek az a módja, amelynél a villamos berendezés érintésének megakadályozására azt elkerítik, ill. burkolják.

VILLAMOS HAJTÁSÚ GÉPEK, VILLAMOS HAJTÁSOK

231

- Védoe/választás (VE) olyan érintésvédelmi mód, amelyben a védett egyetlen fogyasztó elválasztótranszformátoron keresztül csatlakozik a hálózathoz, és a fogyasztói oldal a földtol szigetelt.

- Törpefeszültség (TF) alkalmazása olyan érintésvédelmi mód, amelyben a kis értéku tápfeszültség nem teszi lehetové a meghibásodott berendezésen veszélyes hibafeszültség létrejöttét.

6.6. Gépelhelyezés, gépalapozás
6.6.1. A gépalapozás célja Valamely helyhez kötött gépet általában nem lehet közvetlenül a talajra vagy épületfödémre helyezni, hanem gépalapot vagy rugalmas alátámasztást kell készíteni számára. Megfelelo méretezés és kialakítás esetén ezzel elérhetjük, hogy a terhelések kelloképpen elosztva és lecsökkentve adódnak át a talajra vagy a födémre, továbbá hogy a berendezés külso dinamikus hatásokkal szemben is kedvezoen viselkedik. A muködo gépek álló részei mozdulatlanoknak tunnek, valójában azonban soha nincsenek nyugalomban, hanem kisebb-nagyobb mértékben mozognak, rezegnek. Ezek a rezgések néha szabad szemmel is megfigyelhetok. Muködo gépek esetén a rezgést a gép mozgó vagy forgó tömegeibol származó kiegyensúlyozatlan tömegerok vagykülso erohatások keltik. Ezek az ún. gerjesztoerok idobeli lefolyásuk szerint lehetnek periodikusan változók vagy pillanatnyilag ható, lökésszeru terhelések. Az állandóan ható, de periodikusan változó erok hatására idoben állandó jellegu rezgés jön létre, míg a lökésszeru terhelések hatására, a mindigjelenlevo súrlódás miatt idoben csillapodó rezgésekalakulnak ki. A rezgések károsak a gépre, mert rongálják a szerkezetét. Károsak továbbá a gép környezetére is, mert a talajban és az épületekben kontinuumrezgéseket keltenek, amelyek nagyobb távolságra is tovaterjedhetnek, és rongálják az épületeket vagy egyéb berendezéseket. mikus kiegyensúlyozás, ide~oda mozgó tömegek esetén pedig megfelelo, ellentétesen 1l1ozgótömegek alkalmazása, ill. több dugattyú esetén megfelelo elékelés. A kiegyensúlyozást a lehetoséghez képest mindig meg kell valósítani, azonban egy bizonyos határon túl ez igen költséges. A gépek tökéletesen merev rögzítését sohasem tudjuk megvalósítani. A rugalmasan megfogott tömeg mechanikai rezgorendszert alkot. Rezonancia esetében, vagyis akkor, amikor a rendszert ugyanolyan ütemu rezgésre kényszerítjük, mint amilyen ütemben magától is rezegne (a gerjesztés rezgésszáma megegyezik a rendszer saját rezgésszámával), a tömeg kitérései még jelentéktelen gerjeszto hatás esetén is a rendszer töréséig növekedhetnek. Ha viszont a gerjeszto rezgésszám lényegesen különbözik a saját rezgésszámtói, a kitérések még nagyobb gerjeszto hatás esetén is csekélyek lehetnek. Aktív rezgésmentesítésrol beszélünk, ha magának a rezgést kelto gépnek és környezetének a rezgéseit igyekszünk korlátozni. Passzív a rezgésmentesítés, amikor a környezet rezgéseit igyekszünk távol tartani valamely géptol vagy berendezéstol. Lökéscsökkentésro/ van szó, amikor valamely löko hatást kifejto gép rezgéseit, valamint a környezetben keltett lökést és rezgéseket igyekszünk korlátozni (6-165. ábra).

6.6.2. A rezgéscsökkentés módszerei A periodikusan ismétlodo gerjesztoerok legtöbbször kiegyensúlyozatlan tömegerokbol származnak. A rezgések megszüntetésének, ill. csökkentésének egyik leghatásosabb és igen sokszor legegyszerubb módja a gép mozgó és forgó tömegeinek kiegyensúlyozása: tárcsaszeru forgórészek esetén az ismert statikus, hengerszeru forgórészek esetén a dínaa)
bJ

ej

6-165. ábra. Gépalapozásokkal kapcsolatos rezgéstani feladatok
a) aktív rezgésmentesítés; b) passzív rezgésmentesítés; e) lökéscsökkentés; 1 rezgést kelto gép; 2 mérsékelt rezgés; 3 erosen mérsékelt rezgés; 4 a

rezgéstol mentesített készülék; 5 rezso talaj; 6 löko tömeg; 7 megJökött tömeg, mérsékelt lökés és rezgés; 8 erosen rnérsékelt lökés és rezgés

232

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

6.6.3. A gépalapozások fajtái Szerkezeti szempontból a következo gépalapozások ismertek. Tömbalapok. Vasbetonból, betonból, ritkán kobol, esetleg téglából készült, viszonylag nagy tömegu tömbök. A rezgorendszer tömegét az alaptömb és a gép együttes tömege alkotja, a rugózást pedig vagy maga a talaj, vagy rugalmas alátétek teszik lehetové. Ezek az alátétek lehetnek rugalmas anyagok, Ún.anyagrugók (parafa lemez, gumilemez, tölgyfa, fenyofa stb.) vagy rugószerkezetek (henge-

hetok. Ilyen megoldások elsosórban akkor jöhetnek szóba, ha a gerjesztoerok viszonylag kicsik a gép, saját tömegéhez képest, és a gépváz önmagában is elég merev. E feltételt kielégíti pl. a legtöbb körforgást végzo gép, ha nincs kifejezetten kiegyensúlY0zatlan tömege (marógépek, fúrógépek, esztergapa' dok, köszörugépek, általában a kisebb szerszámgépek, továbbá venti11átorok, villamos forgógépek stb.). Megfeleloen méretezett rugalmas alátétekkel az aktív és passzív rezgésmentesítést egyszerre is megvalósíthatjuk, ilyenkor tehát nemcsak a gép saját gerjesztoeroi által keltett rezgések lesznek kicsik, hanem az alátétek egyben a környezet rezgé-

aj

70/'/,;//;W J%

b)
6-166. ábra. Tömba!apok
a) talajmozgás; b) rugószerkezet-alátét;

e) rugó és inga kombináció

res csavarrugó, gumirugó stb.), sot rugó és inga kombinációi is. Ez utóbbi elrendezés vízszintes irányban igen kedvezo, lágy rugózást eredményez (6-166. ábra). Falazott alapok. Talplemezbol és arra épített falakból állanak, amelyek a gép hossztengelyével párhuzamosak. Foleg a keretalapok elterjedése elott voltak használatosak. Cölöpalapok. Cölöpök alkalmazása a talaj teherbirásának növelése vagy a rugózás keményítése végett szokásos. A cölöpöket az alaptest alatt függolegesen verik be, esetleg egy részüket ferdén, ha a vízszintes gerjesztoerok jelentosek (6-167. ábra). Rugalmas gépalátétek. Kisebb gépeket sok esetben nem szükséges a hagyományos módon alapozni, hanem rugalmas gépalátétek közbeiktatásával, külön alaptömb nélkül, közvetlenül a padlóra helyez-

seitol is mentesítik a gépet. A rugalmas gépalátétek jelentos zajcsökkentést is eredményeznek. A rugalmas gépalátéteket foleg tömeggyártással álIítják elo. A kereskedelmi forgalomban kapható sokféle alátét a legkülönbözobb rezgésmentesítési feladatok megoldását teszi lehetové. Sok feladat megoldható azonban egyedileg gyártott alátétekkel is. Az alátétek rugóinak anyaga foként gumi vagy acél, de alkalmazunk más anyagokat is. A különle-

6-168. ábra. Öntöttvas házú acéIrugós gépalátét 1 géptaIp; 2 acélrugók; 3 hüvelyes betoncsavar; 4 néhány milliméter mozo 6-167. ábra. Cö!öpa!apok
gási lehetoség; 5 nagyobb kilengést meggátló betét

GÉPELHELYEZÉS,GÉPALAPOZÁS

233

6-172. ábra. Rezgéscsökkento gépalátét nyomásra és nyirásra terhelt lemezes rugókkal 6-169. ábra. Motor felerosítése gumilemezbol rugókkal
J motor; 2 gumirug6k; 3 rés

készült gumi-

.... .....
',:"

&> ~

.:: .
.

(}
....
:." ..•

~:;:~.
:---

..

'

..•.

6-173. ábra. Gumirugós rezgéscsökkento részére

alátét kisebb gépek

6-170. ábra. Rugalmas

gépalátámasztáshoz gumirugók

használható

6-171. ábra. Gumirugós rezgéscsökkento

gépalátét

ges kialakításokat és anyagokat a megfelelo rugózási jellemzok, a legkedvezobb belso csillapítás és különféle szerkezeti elonyök elérése végett alkalmazzuk (egyszeru szerelhetoség, a gép könnyu vízszintbe áUíthatósága stb.). Néhány rugalmas gépalátét szerkezeti megoldását a 6-168... 6-173. ábrák mutatják. A rugalmas gépalátétek alkalmazása a rezgéstani elonyökön túlmenoen igen sok más elonnyel is jár: az alátéteket a legtöbb esetben nem szükséges a padlóhoz erosíteni, az üzemelo gépek anélkül is helyükön maradnak. A rugalmas alátétekre való alapozás számítástechnikailag is biztosabban kezelheto, mint a talajrugózás. Esetleges nem kielégíto eredményesetén pedig az alapozás jellemzoinek a megváltoztatása is könnyebben megvalósítható az alátétek áthelyezésévei vagy kicserélésével. Emellett a rugalmas alátétekre való alapozás legtöbbször még önmagában is olcsóbb, mint a hagyományos alapozás.

234

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

6.6.4. Méretezés
Az alapozás méretezéséhez ismerni kell az gerjesztofrekvenciát, ami a forgógép fordulatszámával azonos. Áttételes hajtás esetén a legkisebb fordulatszám a mértékadó. A gépalap saját frekvenciáját aZ
fo~
~/<>!!. , (}o

1

l/min

(6-23)

összefüggéssellehet meghatározni, ahol (}oaz alap statikus terhelés alatti elmozdulása, cm. Gépalapok kiválasztásakor arra kell vigyázni: hogy az alapozás saját frekvenciája ne legyen közel a gerjesztés frekvenciájához (a rezonancia elkerülésére). A gyakorlatban jó megoldás, ha az gerjesztési frekvencia és az 10 saját frekvencia arányát 1110=3 ... 5 között választjuk. A rezgés amplitúdója szempontjából ideális lenne az 1110= O érték, ami végtelen nagy saját frekvenciának, tehát teljesen merev megfogásnak (zérus amplitúdónak) felelne meg. Kedvezo lenne azonban az 1110= O-hoz közel eso, gyakorlatilag már megvalósítható tartomány is, tehát gerjesztés szempontjából föléhangolt, nagy saját rezgésszámú, kemény rugózású rendszer. A föléhangolt (fo> 1)alapok bármily kedvezok is a rezgés amplitúdó ja szempontjából, a környezetet terhelo dinamikus erok szempontjából kedvezotlenek. Kis fordulatszámú gépek esetén (300... 500/ min) mégis többnyire csak föléhangolt alapozást készíthetünk, mert az aláhangolás (fo</) olyan lágy rugózást kívánna, amely külso erokkel szemben nagyon ingatag lenne. Ha a fóléhangolás nem kerülheto el, akkor általában minél keményebb rugózásra kell törekednünk (fllo-;§.I/5... 1/1O). A föléhangolás helytelenül alkalmazott (nem eléggé lágy) rugalmas alátétek alkalmazásakor is bekövetkezhet (pl. nagy felületu, kis vastagságú gumilemez esetén). A gerjesztéshez képest aláhangoIt (/0</), lassú saját rezgésu, lágy rugózású rezgorendszer esetén az amplitúdó megközelíti a végtelen lágy rugózású, ill. szabadon lebego tömeg amplitúdóját. Az aláhangolás rezgéstanilag kedvezobb, mert a környezetet terhelo erok kisebbek a gerjesztoeroknél, és az amplitúdók szempontjából megfelelo tömeg általában nehézség nélkül kialakítható.

1

A rugó terhelés alatti kihajlásának elkerülése végett a rugó terhelt állapotban mért hosszának és középátmérojének aránya 2-nél kisebb legyen. A gumirugók fémlemez közé vulkanizált vagy helyezett, tömör vagy üreges gumitömbök. Vulkanizáláskor , a fémfelület megfelelo elokésZÍtése esetén, a fém és a gumi között szilárd kötés hozható létre. A fémlemezekhez gyakran csavarok vagy csavaranyák vannak erosítve, ezek segítségével kapcsolható a rugó más alkatrészekhez. A legfontosabb i gumirugó-alaptípusok az egyszeru lemezes rugó 61; a kúpos vagy hengeres hüvelyes rugó. Gépalapozá· sokhoz legtöbbször különleges kialakítású gumirugókat, ún. rezgéscsökkento gépalátéteket alkalo mazunk, amelyek igen sokféle változatban és nagy· ságban kereskedelmi áruként szerezhetok be (1. a 6-169... 6-173. ábrákat). Az ilyen rugók terhelhetoségét és rugalmassági jellemzoit a gyártó cégek katalógusai tartalmazzák. A gumirugók anyagaként foleg természetes, ki· sebb mértékben mesterséges kaucsukból készült, kiváló minoségu gumiféleségeket használnak fel. Az elobbiek kis belso csi11apításukkal és kedvem. lassú folyási tulajdonságukkal, az utóbbiak olaj- és benzinállóságukkal tunnek ki. A lassú folyás a gumi egyik leghátrányosabb tulajdonsága, a statikus tcr· helésnek alávetett gumitömb deformációja a terhelés fellépése után tovább növekszik, kezdetben gyor· san, késobb egyre lassabban. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a gumirugókra helyezett s vízszintbe állított gép egy ido múlva elveszti vÍzszintes helyzetét. A deformációnövekedés néhány nap alatt nagy· ságrendileg 5... 10%-ot, néhány év alatt pedig 1O 20%-ot érhet el. Néhány nap után tehát a de... formáció növekedése gyakorlatilag megszunik. A gumi külso hatásokra jóval érzékenyebb, mint az acél. Ho, fény, oxigén, ózon különösen ártalmas a gumira. A méretezési összefüggésekben a rugalmas deformálhatóság jellemzésére a G*nyíró rugalmassági modulust használjuk, ez azonban csak körülményesen mérheto, ezért helyette a gyakorlatban az egy· szeriibben mérheto Shore-keménység használata terjedt el. Gumirugókhoz általában 40... 70 OSb keménységu gumit használnak. A gumi nyíró-igénybevételre sokkal lágyabb, mint nyomó-igénybevételre, ezért a gumirugókat foleg nyírásra lenne célszeru igénybe venni. A tiszta nyíró-igénybevétel azonban hátrányos, mert a fém-gumi kötés pereménél járulékos húzófeszült· ségek ébredhetnek, amelyek a gumi leválását okozhatják. Ezért legelonyösebb az együttes nyíró- és nyomó-igénybevétel, ezzel ugyanis a húzófeszüIt· ségeket kiküszöböljük. Ilyen igénybevétel érheto eJ

6.6.5. Acél- és gumirugók
Az acélrugók számos fajtája közül a gépalapozásokhoz általában a kör keresztmetszetu hengeres csavarrugókat használjuk (1. a 6-168. ábrát).

GÉPELHELYEZÉS,

GÉPALAPOZÁS

235

a 6-172. ábra szerinti ferde elrendezésu rugókkal. Ügyelni kell·arra, hogy a gumi a terhelés alatt szabadon deformálódhassék. A rugós gépalátétekkel nemcsak a mechanikai rezgések kialakulását korlátozhatjuk, hanem jelentos zajcsökkentést is érhetünk el. A rezgéscsökkento gépalátéteknek igen nagy elonye, hogy mindjárt a hang keletkezésének közelében szigetelnek, igy muködésük igen hatásos. A gép és a gépet tartó szerkezet között a fémes érintkezést, sot annak még a lehetoségét is ki kell küszöbölni. Ilyen szempontból

nem szerencsés például a 6-169. ábrán látható, egyébként igen egyszeruen készitheto rugó, mert ennél elcsúszása esetén a csaVar és a tartókonzol között könnyen létrejöhet fémes érintkezés. Gépek csatlakozásai vezetékhálózatokhoz ugyancsak okozói lehetnek a géprezgés tovaterjedésének. Ventillátorok szivó- és nyomócsonkjához minden esetben lágy anyagból készült rezgéscsillapitót kell tenni. Hasonló rugalmas csatlakozás a szivattyú szivó- és nyomócsonkján nagymértékben csökkenti a gép hangjának tovaterjedését.

6.7. Mérések és méromuszerek
A mérés az a tevékenység, amellyel valamely fizikai jellemzo méroszámát mértékegységévei közvetett vagy közvetlen úton összehasonlitjuk. A mértékegység a fizikai jellemzo értékének meghatározásakor egységül választott mennyiség. A mérés legáltalánosabb célja információszerzés valamely anyag vagy berendezés meghatározott jellemzoirol.
6.7.1.2. Kiegyenlíto vagy kompenzációs mérési módszer

6.7.1. Mérési módszerek
A mérési módszer az az elv, amely szerint a mérést végezzük. Az épületgépészetben használatos mérési módok, mérési eljárások a mérésre felhasznált fizikai jelenségek alapján két csoportra oszthatók: kitéréses módszerekre és kiegyenlito módszerekre.

A mérés az ezen az elven alapuló muszerek esetében két muveletbol áll. Az elso,muvelet a mérendo jellemzo hatásának létrehozása, aminek következtéoen a muszer mutatója kitér a terheletlen állapotnak megfelelo O állásból. A második muvelet, az egyensúlyi állapot létrehozása külso beavatkozással - a muszer mutatójának Oállásba hozása -, majd a szükségessé vált külso visszatérito ero nagyságának meghatározása, leolvasása.

6.7.2. A méromuszerek fajtái
A méromuszereket felhasználásuk célja szerint is csoportosithatjuk. Így vannak helyszínen jelzo, távmutató, iró (regisztráló) és számláló muszerek. A helyszínen jelzo méromuszerek a mérés helyén adják a mérendo jellemzoket. A távmutató méromuszerek abban különböznek az elóbbiektol, hogy az adó és jelzo szétválasztva máshol helyezkedik el. tró méromuszerek. Ha adott folyamat mérendo jellemzojének nemcsak pillanatnyi értékei szükségesek, ill. a szemmel végzett idoközönkénti leolvasások és kézi feljegyzések az igényeket nem elégítik ki, akkor a muszer jelzorendszere helyébe vagy azt kiegészitve olyan készüléket kell beépiteni, amely lehetové teszi a mért érték folyamatos feljegyzését. A futés- és szeIlozéstechnikában az irómuszerek használata eléggé elterjedt. Számláló méromuszerek. A regisztráló muszerek által rajzolt diagramokból integrálás útján egy bizonyos idotartamra vonatkozó mennyiség meghatá-

6.7.1.1. Kitéréses mérési módszer

A kitéréses mérés lényege az, hogy a mérendo jellemzo hatására a muszerben a mért értékkel valamilyen módon összefüggo ero ébred, ez az ero a muszemek valamilyen részét elmozditja, az elmozdulás következtében a muszerben ellenero ébred, és az elmozdulás akkora, hogy hatására az ellenero az eredeti hajtóerot éppen kiegyensúlyozza. Ily módon a muszer elmozduló részének kitérése a mért értékkelösszefügg. A kitéréses módszer azzal jellemezheto, hogy a méromuszer a mindenkori egyensúlyi állapotba teljesen önmuködoen áll be, úgyhogy a mérési érték azonnal és minden külso beavatkozás nélkül leolvasható vagy feljegyzése önmuködo irószerkezetre bizható.

236

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

rozható. Ez a módszer azonban igen hosszadalmas, ezért a méromuszereket olyan készülékekkel egészítik ki, amelyek az integrálást mechanikusan végzik el, és az eredményt mutatják vagy regisztrálják. A futés- és légtechnikában gyakran találkozunk a számláló méromuszerekkel. Ilyenek a folyadék- és goz- (gáz-) mennyiség-mérok, homennyiség-mérok stb.

6.7.4. Méromuszerek és mérések az épületgépészetben Az épületgépészeti berendezéseket méromuszerekkel kell felszerelni. Az egyszerubb muszereket célszeru a gépészeti berendezésekbe rögzítetten beépíteni. A drágább, igényesebb, kényesebb muszerek részére megfelelo csatlakozást kell létrehozni. Az épületgépészeti berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a berendezések teljes üzemmenetét, de a berendezés ben felhasznált egyes gépeket is ellenorizni, mérni lehessen. Abban az esetben, ha a muszereket közvetlenül a berendezésre szereljük fel, helyi ellenorzést lehet végezni. Ha a méromuszernek csak az érzékelo részét szereljük fel a berendezésre, és a leolvasó, ill. a regisztráló részt pl. másik helyiségben, távjelzést, távellenorzést végezhetünk. 6.7.4.1. Homérsékletmérés A homérsékletmérés alapja bármely olyan fizikai jellemzo változásának mérése lehet, amely a homérséklet változásának egyértelmu függvénye. Ilyen pl. a testek ho okozta térfogatváltozása, hoelemek elektromotoros ereje stb. Hazai gyakorlatban a Celsius-homérsékletskála használatos, míg a termodinamikai számításokban és az SI mértékrendszerben az abszolút vagy Kelvin· homérsékletskála. Folyadékok botágulásán alapuló homérok. A leg. gyakoribb homérok a folyadék (mérofolyadék) homérséklet-változás okozta térfogatváltozásán alapulnak. A folyadékhoméro általában egy nagyobb folyadéktérbol és hozzá csatlakozó, kis keresztmetszetu kapillárisból áll. A kapilláris mögött he-

6.7.3. A mérorendszer és a méromuszer hibája A mérorendszer hibája. A hibaforrások ezen fajtáját a mérorendszer összeállításakor létrejövo méreteltérések okozzák. A mérorendszer hibája használatba vétel elott hitelesítésseI kiküszöbölheto. A méromuszer hibája. A mérokészülékek saját hibája abból ered, hogy a mérés során a külso kitérítoero és a belso ellenero egyensúlya felbomlik, s így a muszeren belül kiegyenlítodési folyamat jön létre. Ennek következtében súrlódás áll elo, ami a kiegyenlítodés ellen dolgozik. Leolvasási hiba. A leolvasási hiba a méromuszer adottságaitóI, valamint a leolvasást végzo személy szubjektív tulajdonságaitóI függ. A leolvasási hibát több tényezo befolyásolja. Ezek a szem optikai tulajdonságai, a megvilágítás, az árnyékhatás, a fényvisszaverodés, s nem utolsó sorban a muszeren kiképzett skála osztása. A környezet befolyásán azokat a hatásokat értjük, amelyek a mérés során a készülék környezetébol származnak, s ennek következtében mérésenként és mérési rendszerenként különbözok. Mérés alkalmával igyekezni kell, hogy a környezet zav~ró hatása minél kisebb legyen. Ha e hatás teljes mértékben nem küszöbölheto ki, meg kell határozni ennek mértékét. Sajnos sok esetben ezt csak becsülni lehet. Gyakran éppen a környezethatás figyelmen kívül hagyása okozza az azonos területen dolgozó kutatók munkáiban, eredményeiben mutatkozó nagy különbségeket. Ez indokolja azt, hogy minden egyes mérési adat közlésekor a mérés körülményeinek és a méroberendezés elvének, valamint kialakításának ismertetése is szükséges. A felsorolt hibákkal kapcsolatban kérdés lehet a hibák nagysága és meghatározásuk módja. Mivel a hibák bármilyen értékuek lehetnek, s a mérés megismétlésével - azonos feltételek esetén is - ismét csak a hiba elofordulásának választékát növeljük, ezért a kérdés csak valószínuségszámítással közelítheto meg.

--

1

J

'3

6-174. ábra. Sugárzás ellen védett homéro
1 homéro; 2 befogóhüvely ; 3 sugárzást árnyékoló hüvely

MÉRÉSEK

ÉS MÉROMUSZEREK

237

lyezkedik el az opálüvegbol készitett homérsékletskála. A kapillárist, valamint a homérsékletskáIát együttesen a külso burkoló üvegcso védi. Mérof~lyadékként leggyakrabban a higanyt használják, - 30... + 350 oC homérséklet-tartományban. Nagy gondot kell forditani arra, hogy a homéroknél a környezethatást megfelelo módon kiküszöböljük. Szlloztetoberendezésekben igen gyakran helyeznek el homérot léghevíto környezetében. A méromuszert sugárzás útján éro ho a mérést meghamisít ja. Ha futotest közelében kell valamely okból homérot elhelyezni, akkor azt védeni kell a sugárzás ellen. Erre a célra sugárzást visszavero védoernyo vagy hüvely használható (6-174. ábra). Folyadékok esetében a sugárzás hatása nem érvényesül, csak a hovezetést kell figyelembe venni. A homéro beépítéséhez a helyes irányelv, hogy a beépítés körülményei miatt elvezetett homennyiség lehetoleg kis értéku legyen. A mérokészüléket mindig szembe kell fordítani az áramlással. A homéró'k beépítési módjaira a 6-175. és 6-176. ábra ad útmutatást. A hoelvezetés megakadályozása végett ajánlatos a csovezeték jó hoszigetelése a mérohely mindkét oldalától számított 200 mm távolságban. Gáznemu közegben a merülocsövek külso felületének bordázása a hoátadást javítja. Az épületgépészeti célokra alkalmazható ipari kivitelu homérok alakja egyenes vagy könyökben

/1

6-177. ábra. Spirál alakú bimetall homéro folyadékok vagy gáznemu anyagok homérsékletének méréséhez 1 mu~tó; 2 bimetaIl

llimszeleflce

6-175. ábra. Hoelem beszerelése csovezetékbe

6-176. ábra. Homéro merülocso ferdén beépítve

hajlított vagy védoszerelvénnyel ellátott. A szerelvényformákat szabvány rögzíti. Szilárd testek térfogatváltozásán alapuló homérok. Szilárd testek ho okozta tágulása is felhasználható a homérséklet mérésére. A táguló test lehet rúd alakú vagy két különbözo hotágulási tényezoju fémbol összehengerelt szalag (bimetall), amely hohatásra elhajlik. A táguló test elmozdulását áttételen keresztül mutató jelzi. Épületgépészeti célokra használatos a spirál alakú bimetall érzékelo, amelyet közvetlen mutatós homéró'ként alkalmaznak folyadékok vagy gáznemu anyagok homérsékletének mérésére (6-177. ábra). Villamos mennyiségek mérésén alapuló homéroK. A termoelemek (hoelemek) két különbözo anyagú, két végükön összeforrasztott fémhuzalból készülnek (6-178. ábra). Ha a két forrasztási hely homérséklete különbözo, a zárt áramkörben elektromotoros ero (termofeszültség) keletkezik. A fellépo termofeszültség nagysága függ a két forrasztási hely homérsékletének különbségétol és a termoelemet alkotó anyagok jellemzoitol. A termoelemek elonye, hogy velük a felületek homérséklete egy pontban mérheto, továbbá hogy kis hotehetetlenségük miatt a homérséklet-ingadozásokat pontosan és gyorsan követik. A hoelemeket, különösen a nemesfémekbol készitett hoelempárokat védocsóben kell elhelyezni. Védocsoben elhelyezett hoelemet szemléltet a 6-179. ábra. A védocso a hoelem könnyu beépítését is lehetové teszi. Villamos ellenállás-homérok. A homérséklet mérésére felhasználható a testek azon tulajdonsága is, hogy lehuléskor , ill. felmelegedéskor villamos vezetoképességük változik. Fémek villamos vezetoképessége a homérséklet emelkedésévei csökken,

238 2

FUTOBERENDEZÉSEK,SZERKEZETIANYAGAI 2

1

a) 6-178. ábra. Termoelem

b)

aj h6elem csatlakoztatása a mtiszerhez; bJ a h6elem felépitéseoJhidegpont; 2 melegpont; II homérséklet a mtiszcr körny~tébcn; lz álland6, ismert homérséklctií tér; 13mérendo homérséklet

mig a folyadékoké és a fémes anyagoké (félvezetoké) növekszik. Alkalmasan választott anyag ellenállásváltozásának mérésével a homérséklet-változás is mérheto. Ezen az elven alapulnak a villamos ellenállás-homérok. A méroellenállásokat a vizsgálandó feladatnak megfelelo testre csévélik, s rendszerint védotokba helyezik. A platina ellenálláshuzalt gyakran üvegbe is öntik. Védocso kialakítását a 6-180. ábra szemlélteti. Az ellenáUások mérésére mérohid használatos (6-181. ábra). Három ismert ellenállás segítségével a keresett ellenállás meghatározható. A mérohidban elhelyezett galvanométer lehetové teszi a nagy pontosságú mérést. A méroellenállásnak kettos ellenáUásként való kivitelével további érezheto érzékenységnövekedés érheto el (6-182. ábra). Homérséklet-különbségek mérése. A villamos ellenállásmérés lehetoséget nyújt homérséklet-különb· ségek közvetlen mérésére (6-183. ábra). Igen egyszeru kapcsoláshoz jutunk kéttekercses galvanométereknek differenciál- vagy hányados(kereszttekercses) kapcsolásban való alkalmazásával (6-184. ábra). A négy hidellenállás közül ketto a galvanométer két mérotekercse, mig a másik két ellenállást a ti és tz homérséklet-érzékelo alkotja. A méroellenállás és a méromuszer egymástól na-

2

2
6-179. ábra. Termoelem elhelye~
J védöcso; 2 termoelem; 3. 4 méromtiszcr;

védocsoben

L beépítési

hossz

1
6-181. ábra. Homérsékletmérés mérohíddal

rt. rz, r3 ismert eIlcnáIlás; g galvanométer; J összchasonlít6 eIlenálJás; 2 mér6ellenállás

7

,'l
3
6-180. ábra. Ellenállás-höméro
J védocso; 2 mérocUenállás;

elhelyezése védocsoben

3

méromtiszcr; 4 áramforrás; hossz

L

bcépltési

6-182. ábra. Kettos ellenállások hídkapcsolása
J kettos mérocUcná1lás

MÉRÉSEK

ÉS MÉROMUSZEREK

239

6-183. ábra. Homérséklet-különbség homérovel

mérése ellenállás-

/10 /2 homérséklel-érzékelö

6-185. ábra. Háromvezetékes homérsékletmérés hídkapcsolású ellenállás-homérovel, vezetékellenállás-kompenzáIássaI R" R2 állandó értékú ellenállás; R" változtatható ellenállás; ri illeszloellenállás; r vezeték-ellenállás; R, mér6el1enálJás

s

7

a)
6-184. ábra. Homérséklet-különbség mérése ellenálláshomérovel, kéttekercses galvanométerrel
a)

6-186. ábra. Össz-sugárzásméro

elvi felépítése

1 sugárzó tárgy felúlete; 2 tárgylencse; 3 szúkítönyilás; 4 szúrko üveglemez; 5 hoelem-oszlop; 6 muszer; 7 vörös SZÚfÖ; 8 szemlencse; 9 rekesz
t2

dilfCtCDciálkapcsolás;b) hányados- (kereszttekercses) kapcsolás; höm6rsék1el-érzékelö

/10

gyobb távolságra is lehet, az ellenállás-homéro tehát távhomérésre is felhasználható. A homéro és a méromuszer közötti vezeték ellenállásának kompenzálására kiegyenlíto ellenállásokat alkalmaznnk (6-185. ábra). Sugárzáson alapuló homérsékletmérés. A pirométerek magas homérsékletek mérésére használatosak. A test homérsékletére a sugárzással leadott ho mérésébol lehet következtetni. A 6-186. ábrán összsugárzást méro muszer elvi felépitése látható. Az épületgépészeti gyakorlatban a részsugárzást méro optikai pirométerek használatosak. E mliszerek esetén a megfigyelést az emberi szem végzi oly módon, hogy a sugárzás fényességét izzólámpa ismert homérsékletu izzószá!ainak fényességével hasonlitja össze. Mérés közben a muszert úgy szabályozzuk, hogy a szemhez érkezo sugárzás fényességével azonos legyen a lámpa izzószálainak fényessége. A lámpa izzószálának feszültsége jellemzo a sugárzó felület homérsékletére (6-187. ábra).

6-187. ábra. Izzószálas pirométer

Egyéb homérsékletmérok. Nedves homérséklet mérésére általában nedvesitett felületu, higany töltésu homérot használunk. A homéro higanytömbjét nagyon vékony textiliával vonjuk be, amely a homéro alatt elhelyezett viztartályba nyúlik. A textilia folyamatosan nedvesen tartja a h5mér5t. két higanyos h5mérobol áll A pszichrométer (6-188. ábra). Egyik a száraz, másik a nedves h5-

240

FUTOBERENDEZÉSEK

SZERKEZETEI,

ANYAGAI

20 7
70
O

2

-70 -20,

6-188. ábra. Pszichrométer
1 száraz homéro; 2 nedves homéro; 3 gézpólya; 4 víztartály

A harmatpont-homérove/ jól mérhetok a nedves levego állapotjelzoi (6-189. ábra). A gyorsan párolgó folyadék a homéro terén átáramló levegot lehuti. A harmatpont elérésekor a fényesre csiszolt felületen a levegobol megindul a nedvességlecsapódás. A harmatpont a homéron leolvasható. Rezultáns homérsékletméro muszer. Szelloztetett vagy klímaberendezéssel ellátott helyiségekben a benntartózkodók közérzetének ellenorzésére használatos muszer. A Missenard-féle gömbhoméro kívül-belül fekete, a sugárzást teljesen elnyelo gömbbol és ebben elhelyezett homérobol áll. A homéro jó közelítéssel felveszi az abszolút fekete testnek tekintheto gömb homérsékletét, amelyet a levegohomérséklet mellett a környezo határolófelilletek homérséklete is befolyásol. A Kata-homéro a Kata-szám (1.a 4.5.2. pontot és a 4-8. ábrát) mérésére alkalmas speciális homéro, amelyen általában a + 35 oC és + 38 oC érték van megjelölve. A mérés abból áll, hogy megmérjük azt az idot, amely alatt a mérendo térben elhelyezett felmelegített Kata-homéro mérófolyadékszintje az említett két homérsékletosztás között lehulés következtében áthalad. Ennek az idonek és a muszerállandónak ismeretében meghatározható a Kata-szám [1.a (4-12) összefüggést]. 6.7.4.2. A levego abszolút nedvességtartalmának
mérése

3

2

7

A levego abszolút nedvességtartalmának mérésére több lehetoség van. A gyakorlatban a levego két állapot jelzojének birtokában számítással határozzuk meg a levego-vízgoz keverék nedvességtartal· mát. A levego száraz és nedves homérsékletének ismeretében az x abszolút nedvességtartalom szá· mítható:

x= xnr-

0,24(tsz 0,43(tsztn)

+ rtn) ,

(6-24)

6-189. ábra. Harmatpont-homéro elvi elrendezése 1 gyorsan párolgó folyadék (éter); 2 fényesre csiszolt felület; 3 homéro;
4 a mért levegot szállitó légpumpa

méro. A száraz és nedves homérséklet definiálja a nedves levego összes légállapot-jellemzoit adott légnyomáson, s így a pszichrométer légállapot mérésére is alkalmas. A levegonek a nedves homéro higanygömbjének környezetében cp= loo%-ra kell telítodnie. pz a tapasztalatok szerint akkor valósul meg, ha a levego áramlási sebessége 1,2 ••• 1,5 mis körüli értéku.

ahol tsz a levego száraz homérséklete, oC; tn a levego nedves homérséklete, oC; r a vízgoz párolgáshoje O oC homérsékleten, kcal/kg; Xn a tn homérsék· lethez tartozó telítési vízgoztartalom, kgfkg (értéke goztáblázatból kereshetó'). A kifejezés kisebb elhanyagolás okat tartalmaz, s csak 0 ••• 100 oC között érvényes. 6.7.4.3. A levego relatív nedvességtartalmának
mérése

A levego relatív nedvességtartalmának közvetett méréséhez használható a pszichrométer (1. a 6.7.4.1. pontot). A száraz és nedves homérséklet megmérése

MÉRÉSEK

ÉS MÉROMUSZEREK

241

!rO

tnl

DC

35
30 25 20 15
10

5
~~I O~+--!

kelojét, ahol rendezett áramlási körülmények vannak. Éppen ezért a mérési helyek elott és után a 6-191. aj és bJ ábrán látható távolságokbán vagy áramlásrendezo elemeket kell elhelyezni, vagy pedig megfelelo egyenes szakaszt kell a mérohelyek elott és után beiktatni. Az alkalmazott nyomásméro berendezések két csoportra oszthatók: közvetlen nyomásmérokre és rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérokre. Közvetlen nyomásmérok. A közvetlen nyomás~ mérok általánosan elterjedt változata a közlekedoedények elvén alapuló folyadékoszlopos vagy U csöves nyomásméro (6-192. ábra).
20 30 4-0 50 60 70 80 90 700 'f, ~~

6-190. ábra. Pszichrométer-nomogram

t,. a

levego száraz homérséklete; ta a levego nedves homérséklete; relatlv nedvesség

rp

után a 6-190. ábrán látható nomogramból a relatív nedvesség értéke-leolvasható. A relatív nedvességet közvetlenül méri a hajszálas higrométer. Muködése az emberi hajszál (esetleg selyem stb.) azon tulajdonságán alapul, hogy a levego relatív nedvességtartalmának változásával hosszúságát megváltoztatja. A hajszálas higrométer a levego relatív nedvességének mérésére 0... 50 oC homérséklet-tartományban és 20... 100% relativ nedvesség-tartományban használható. A iítium-kloridos nedvességmérok a higroszkopikus sók azon tulajdonságát használják fel, hogy a környezo levegobol a nedvességet elvonják.
({J

a)

~SD

3D

J
6-191. ábra. Mérohelyek

b) légcsatornában

kialakítása

6.7.4.4. Nyomásmérés Az épületgépészeti gyakorlatban folyadékok, gozök és gázok nyomásának mérésére van szükség. A nyomás mint állapothatározó befolyásolja a folyadék, gáz vagy goz számos fizikai jellemzojét (fajsúlyát, fajtérfogatát, homérsékletét, viszkozitását stb.). Aszerint, hogy a nyomás a környezeti légnyomásnál nagyobb vagy kisebb, túlnyomásnak vagy vákuurnnak nevezzük. A teljes vákuumtói számított nyomás az abszolút nyomás. A nyomás értékének meghatározásakor mindig meg kell jegyezni,hogy az abszolút nyomás, túlnyomás vagy vákuum. Áramló gázok, gozök és folyadékok esetén a csofalmentén mérheto ún. statikus nyomás mellett az áramlás irányában dinamikus nyomás (1. a 2.3. pontot) mérheto. Az áramló levego nyomásának mérésecsak abban az esetben pontos, ha olyan légcsatornaszakaszba helyezzük el a berendezés érzéI8Az6pQ~ kkitÖDlVe

aj egyenirányltó nélkül; bJ egyenirányltóva1; 1 ventiUátor; 2 torlaszt6cso; 3 egyenirányltó; P•• statikus nyomás; pr, össz-nyomás

pr

J.Q

O

10
-20' -. '-3IJ .-

6-191. ábra. U csöves nyomásméro
A mért Pl és P2 ny0m4sok különbségét a h nyomómagasság jellemzi; ,a mér6foJyadék fajsúlya

Közülük legismertebb a cso rugós nyomásméro (6-195. A forgódugattyús gázméro nagy gáztérfogatáram kb. ábrán látható. Nyomáskülönbség üzemi mérésére gyakran használják a billenogyurus mér/eget. a mérofolyadék fajsúlya. Az épületgépészetben a csovezetékekben ára hideg és meleg víz térfogatáramának mérésére I 6-194. Kialakításának elve a 6-194. Ebbe a típusba tartoznak a csorugós. A membrános.4. ill. a membrán os és a szelencés nyomásmérok. a méroszukület nyomáselvételi pontjain. így tehát kisebb fajsúlyúnak kell lennie (6-193. 6-195. pl. ill. Y.242 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. ábra. ANYAGAI A/ordított U csöves nyomásméroben a mérofolyadék a mérendo közeg felett helyezkedik el.7. ábra). Ilyen elrendezéssel célszeruen mérheto áramló folyadék mennyiségét meghatározó nyomásdifferencia.vagy folyadéknyomás membránra. rugalmas falú szelencére hat. Nyomásméro muszerek beépítésekor ügyelni kell arra. ábra. nyomások különbségét a h nyomómagasság jellemzi. ábra). A mérOD áthaladó közeg térfogatárama a körülfordulások számával arányos. Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérok. ábra.5. és ezek elmozdulását viszik át a mutatóra. Mérofolyadékként használható gáznemu anyag. lényegében membrános köbözo (6-197. A háztartási gáz· fogyasztásméro egyik legelterjedtebb típusa.'Ib t~l 6-193. Nyomásmérok elé beépített vízzsákcsövek A mért Pl és p. a szá· raz gázméro. ábra). szelencés nyomásméro ben a gáz. 1%-os pontosságú mérésére alkalmas. Fordított 'tp. Térfogatáram-mérés A térfogatáram-méro muszerek egyik csoportjaa térfogatáramot méri. Ez legegyszerubben vizzár közbeiktatásával oldható meg (6-196. Yb a mért folyadék fajsúlya 6. levego is. hogy a muszerektol a magas homérsékletu hohordozókat távol tartsuk. U csöves nyomásméro 6-196. ábra. Billenogyúrus nyomáskülönbség-mér6 . Térfogatáram-métÖ muszerek. Csorugös nyomásméro -. másik csoportja az áramló közeg sebességét. ábra). amibol a térfogatáram számítható.

Számlálómuve a fordulatszámot mutatja. és használatához nem szükséges különösebb szakértelem.. Légsebességmérok. A lapátkerekes anemométert kisebb légsebességek mérésére (0. Lapátkerekes anemométer 6-198. Méroperem. Mechanikus légsebességmérl5 muszer az anemométer. Hátránya eros érzékenysége a szilárd levegl5szennyezodésekre. kúp alakú üvegcsövében úszó test mozog. Háztartási gázf'ogyasztásméro(membrános köbözo) 6-200. igy a muszer a keresztmetszet menti átlagsebességet méri. ábra). ábra). mérési pontossága az üzemi követelményeknek megfelel. A-szer célszeru megismételni és a mért értékek átla gát számitásba venni. I I W i i I t * 6-197. Elonye kis méretu érzékell5eleme és kis tehetetlensége.5 mis) mérésére használatos muszer a hodrótos anemométer. ábra. 10 mis) használjuk (6-200. hogy az áramló közeget leszukített nyiIáson vezetjük át. A mérés lényege. ábra).és pl. Nagyobb légsebesség mérésére azonos elven muködo kanalas anemométert használunk. Mérjük a .5.idl5tartam alatt egyenletesen végigpásztázzuk az áramlási keresztmetszetet. stopperórával mért .. Az úszó test helyzete arányos a közeg térfogatáramával (6-199. méroszáj. A mérés idotartamának ismeretében ebbol a légsebesség számítható.. Szárnykerekes térfogatáram-méro IS' A mérést 3. Nyomáskülönbség mérésén alapuló sebességméro miíszerek. Mérl5feje villamosan futött izzószál... Kis légsebesség (0. mert kezelése egyszeru. ábra. Igen elterjedt a légtechnikában. Közegáramlás sebességét méro muszerek. amelynek hl5mérséklete az áramlás sebességétol függ.1. A méroperem vagy méroszáj használatával a csoben uralkodó átlagsebesség meghatározását egyetlen nyomásesésmérésre vezetjük vissza. Csak tiszta levego mérésére alkalmas. ábra. A rotaméter függoleges állású.MÉRÉSEK ÉS MÉROMUSZEREK 243 szabadsugárturbina-elv alapján muködo szárnykerekes méro ket használják (6-198. Az anemométerekkel meghatározott .

02-' H2-tartalmának meghatározása. ha a kötél vagy terelotárcsa villamos csúszóellen· állást mozgat. ill. Igen fontos a szukítonyílás helyes beépítése. Vízszintmérés Nyitott tartályok vízszint jének mérésére drót· kötélen függo. A közeg sebessége a csatorna-keresztmetszet egyes pont jaiban nem azonos. ennek integrált érté két. ill. 6. a statikus. hogy a derékszögben elfordított csovég a légárammal párhuzamos legyen. utána 5 csoátméronyi egyenes szakasz szükséges. Teljesen azonos elven muködik a Ven turi-cso. A szukítonyílás elott és után a csovezeték hosszabb szakasza egyenes. pontot).4. 4 ellenállás. ezért a sebességet a keresztmetszet több pontjában kell mérni. ábra. ábra). Ilyen méromuszer elvi felépítését a 6-202. a dinamikus és az össznyomás mérésével alkalmas sebesség-. 1 méroellenállás . 2 összehaso• • lító ellenállás. Amennyiben a gozfogyasztó készü1ékbol a kon· denzvíz hiány nélkül összegyujtheto. amelynek orrában vízgyujto tér van. Az egyik a mérofej homlokfuratával.és statikus nyomás külön csövön át is kivezetheto. A Prandtl-csovel való mérés során ügyelni kell arra.6.4. A Prandtl-cso a szellozéstechnika egyik legelterjedtebb méromuszere. elsosorban COl' továbbá CO-. a 2. a két kivezetésen mért nyomáskülönbség a dinamikus nyomást jelzi. A berendezés távmérésre is alkalmassá teheto. 2 palástfurat nyíláson (méroperemen. Kis méretu berendezésekben az össz. .4. 6 rövidrezárható galvanométer .7.8. A goznyomás és homérséklet mérése ebben az eset· ben is szükséges. ábra szemlélteti..3. (2-7) kifejezéssel számítható. a fogyasztás idoszakára eso homennyiséget mutatják vagy regisztrálják . ezen a hosszon belül sem szerelvény. Amennyiben poros vagy gozös légáramot kell mérni. méroszájon) létrejövQ nyomásesést (nyomáskülönbséget). a palástfuraté a statikus nyomást.7.. állandó átméroju és zavarmentes legyen. ajánlatos olyan Prandtl-cso használata. Ismertek tisztán mechanikus. 5 terhelo-ellenállás. Ehhez a mérési hely elott legalább 10 . ~ BV ~ BV a) 6-202. Prandtl-cso 1 orrfurat:<torlóPont). Áramló közegek hoáramának mérése (homennyiségmérés ) Áramlo goz esetén a térfogatáram. Idoszakos ellenorzo mérések céljára legelterjedtebb a kémiai elven muködo Orsat-készülék. akkor a kon· denzvízmennyiség mérése egyszerubb és célszerubb. valamint térfogatáram meghatározására. Füstgázelemzés Célja a füstgáz összetételének.7. b) négy gázkamrával . ANYAGAI O. ábra. elhelyezésérol az MSZ 1609 rendelkezik. amibol az áramlási sebesség számítható (1.FUTÓBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. amelynek közvetlenül a vízszintre hitelesített értéke távolból mérheto.3d 7 6. A Prandtl-cso mérofeje két mérocsövet tartalmaz (6-201. a nyomás és a homérséklet mérése alapján meghatározható a hoáram. elektro mechanikus és kizárólag elektromos felépítésu mérok. ellensúllyal ellátott úszót haszná· lunk. a másik a mérofej palástjával áll összeköttetésben.4. 2 6-201.. 6. 20. 3. Az elektromos elven muködo készülékek közül leginkább a füstgáz és valamelyetalongáz hovezeto képességét villamos úton összehasonIító muszert használjuk.7. A csokeresztmetszet felosztásáról s a mérendo helyek számáról. Meleg víz és forró víz esetén a futo közeg térfogatárama és homérséklet-különbsége meghatározza a fogyasztott (leadott) hoáramot. Füstgázelemzo b) muszer elvi kialakítása a) két gázkamrával . sem más zavaró elem nem lehet. A torlópont kivezetése az össznyomást. A korszeru méromuszerek a mért értékek alapján közvetlenül a hoáramot. Az utóbbi ismeretében az áramlási sebesség a (2-6).

hálózatok üzeIl1ét ellenorzik. Mér6perem is alkalmazható. manométer.7.7.7. Nagyobb kazántelepek esetén célszeru a kazánok vízszintjének önmuköd6 szabályozása. amely a kazánok utántöltését önmuködoen megoldja.5.7. A hoközpontnak mindazokat a muszereket tartalmaznia kell. A légoldali Mteljesítmény ellen6rzésére a léghevít6 el6tt és után a légcsatornában h6mérot kell elhelyezni. Olaj.7. A futovíz mennyiségét a visszatéro vezetékbe épített térfogatáram-mérovellehet ellenorizni. A színskálához rendelt szám jellemz6 a koromtartalom mértékére. Szivattyúk Ha az épületgépészeti berendezésekben a futovízkeringteto szivattyúk nyomó. A futési rendszer víztartalmából a kazánra ható hidrosztatikus nyomást manométerrel kell ellenorizni. amelyek a berendezéshez csatlakozó egyéb készülékek. Egyszeru manométerek a csohálózat adott pontjain a nyomás ellen6rzésére alkalmasak. Az átáramIó vízmennyiség mérésére legcélszerú'bb a mérokönyök. . Hoközpontok Nagynyomású gozszolgáltatás esetén az érkezo goz nyomását manométer méri. G6zkazánok esetén a kondenzvízgyujto tartályt vízszintmutatóval kell felszerelni. Forróvlz-futés esetén homéro és manométer jelzi az érkezo forró víz homérsékletét és nyomását. A manométer a nyomást és a nyomásredukáló szelep üzemét is ellenorzi. ahol a keresztüláramlott levego keveredése következtében már a levego átlaghomérséklete mérheto. ill. A kazán huzatát is ellen6rizni kell. Ezt vízszintrol muködtetett kapcsolóval lehet megoldani. vagy legalábbis csatlakozóhüvelyt kell a füstcsatorna kéménycsatlakozásához építeni. Melegvíz-üzemu kazántelepen a kazánba belépo és a kazánból kilépo csonkokba épített homér6vel megállapítható a futési holépcso. 6. esetleg regisztráló muszereket is alkalmazunk.2. A kis kazántelepek füstcsatorna-csatlakozásaihoz ferdecsöves manométert célszeru beépíteni. Ugyanitt füstgáz-homérot is célszeru elhelyezni.5. ill. 6. a szivattyú és a csohálózat üzeméról megfelelo tájékoztatást kapunk. A koromtartalom meghatározására a Bacharach-készülék alkalmas. A léghevíto utáni homérot olyan távolságra helyezzük. A gázminta által elszÍnez6dött szur6papír színét elfogadott számozású szÍnskálával kell összehasonlítani. 6.5. Hotecbnikai készülékek A léghevítoket a Mleadás ellen6rzése végett muszerezik.5. Igényesebb esetben az ~llenorzött paramétereket regisztráló. Házi hotermelés esetén az egyes készülékek muszere a hoközpont muszerezésének az alapja. üzemi nyomáscsökkent6 esetében a kisnyomású oldalon is szükséges a homéro. Nagynyomású túlhevített goz szolgáltatása esetén h6mérot is be kell építeni.és széntüzelésu berendezések esetén a füstgáz koromtartalmát is célszeru meghatározni.és szívócsonkja közé differenciálmanométert építünk be. amelyek a h6központ egyes készülékeinek ellenorzéséhez szükségesek. forróvíz-futés esetén a futoközeg belép6. 6.és kilépo-homérséklete a léghevíto csatlakozócsövébe épített homérovel ellenorizhet6. A vízszintmutató lehet egyben úszókapcsoló is.1. Melegvíz-. A fogyasztói oldalon mindazok a muszerek szükségesek.5.MÉRÉSEK ÉS MÉROMUSZEREK 245 Helyszíni tüzeléstechnikai vizsgálatokhoz jó szolgálatot tesz a Drager-típusú kézi füstgázelemz6. Vízméro beépítéséveI mód van a kazán hoteljesítményének ellen6rzésére is.4. Készülékek muszerezése 6. az energiafogyasztást mutató. ill. Kazánok Kisnyomású gozkazánok nyomásának ellenorzésére magán a kazánegységen vagy a kazán gozelosztóján kisnyomású manométert kell elhelyezni. ugyanígy manométer és h6mér6 jelzi a berendezésbol távozó lehult futovíz homérsékletét és nyomását is. A kondenzátemelo szivattyú és a kondenzvízhálózat üzemét szintén manométer ellenorzi.3. Hocserélo készülék futött közegének belépési és kilépési oldalára helyezett homér6vel és az átáramló folyadékmennyiség mérésével a készülék holeadása egyértelmuen meghatározható. ha a hálózat nyomásesése ezt lehetové teszi. ill. A kondenzvíz-csatlakozásnál a visszatéro víz homérsékletét ellenorzo homéro beépítése szükséges.

Ebben az esetben jól használhatók a segédenergia nélküli. Használatosak kétállású és folytonos muködésu szabályozók. hogy egyes berendezési tárgyak és készülékek szabályozásával kapcsolatban nem támasztunk nagy igényeket. a membrános vfzhiánybiztosító stb. ha azokat hozzá lehet illeszteni a készülékhez. 3 --- 4 -1 2 . Homérséklet-szabályozók. Az érzékelo homérsék· let-változás hatására erosen táguló folyadékkal feltöltött kapilláris. Helyiségfutés esetében pl. Keveroszelep 1 hidcgviz. biztonsági szabályozókat. ill. többpont) és folytonos muködésu szabályozók használatosak. Kétállású szabályozók Kétállású szabályozó pl.2. villamos energiával és surített levegovel (elektropneumatikus) üzemelo (közvetett muködésu) szabályozókat. Minden szabályozó a következo szerkezeti elemeket tartalmazza: érzékelo. A szabályozás folyamata a szabályozott szakaszból és a szabáJyozóból álló zárt körben megy végbe. az utóbbiak szerepe az üzembiztonság feltételeinek automatikus fenntartása. Segédenergia nélküli (közvetlen muködésu) szabályozók A muködésükhöz külön külso energiaelIátást nem igénylo. arányos-integráló (PI). szintszabályozó stb. Folytonos muködésu szabályozók A gyakorlatban sok esetben elofordul. és az igényes szabályozás nagyobb beruházási költsége nem indokolt. emberi (kézi) beavatkozás nélkül. nyomás-. ANYAGAI 6. A szabályozó muködéséhez szükséges energia szerint megkülönböztetünk segédenergia nélküli (közvetlen muködésu). ábra. az összehasonlító szerv összehasonlítja a szabályozott jellemzo parancsolt és tényleges értékét. A szabályozott szakasz: a szabályozószelep. nedvesség-. ún. térfogatáram-. 6. ill. a holeadó és csovezetéke. Az elobbiek feladata a folyamat fenntartása meghatározott parancsolt érték mellett.2.8.8. Futoberendezések automatikaelemei 6. valamint a futött helyiség. arányos-integráló-differenciáló (PID) jelleguek.pl.állandó vagy elore meghatározott értéken tartása. 6-203. a szabályozott jellemzo .246 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. Az érzékelo a szabályozott jellemzot méri. . A 6-203. ábrán keveroszelep látható. esetleg erosítobol és a futoközeg térfogatáramát szabályozó szelep hajtómuvébol áll.2.vagy energiaáramot. beavatkozószerv.1. a szabályozott szakaszhoz. értéket beáJlltó szerkezet. Osztályozás Az automatikus szabályozóberendezések feladata valamely fizikai mennyiség. homérséklet. segédenergia nélküli szabályozók a muködteto energiát a szabályozott szakaszból kapják. 2 melegviz. 3 kevert viz. A szabályozók különbözo szempontok szerint osztályozhatók. 4 homérséklet-érzékelo. A folyadék térfogat-növekedése muködteti a beavatkozószervet.8. Szabályozási mód szerint nem folytonos muködésu (kétpont. rendszerint szelepet. összehasonlító szerv. a beavatkozószerv pedig módosítja a szabályozott jellemzot befolyásoló anyag. surített levegovel (pneumatikus).8. A szabályozott jellemzo szerint van homérséklet-. nyomás stb. valamint villamos energiával. Utóbbiak lehetnek arányos (P). folytonos muködésu szabályozók. a gázberendezésekben használatos bojtárszelep. ill. a parancsolt és tényleges homérsékletet összehasonlító egységbol.2. 6. és az eltérés nagyságától függoen beavatkozási jelet ad. integráló (1).8. 5 parancsolt 6 szc1cptányér 6. Az alkalmazás célja szerint megkülönböztetünk valamely folyamat fenntartásához szükséges szabályozókat. a szabályozó a homérséklet-érzékelobol. ill.1. külso zavaró hatások ellenére.

6IneBÖz6nyUás. ábra. kimenonyomás Nyomásszabályozók. p. Nyomáscsökkentok. függetlenül a közegnyomás változásaitól. P jellegu nyomásszabályozó elvi felépítését a 6-204. A nyomáscsökkentok feladata az érkezo nagynyomású közeg nyomásának meghatározott értékre csökkentése és a csökkentett nyomás állandó értéken tartása. ábra. ábra. Ilyen nyomásszabályozó elvi kialakítását szemlélteti a 6-205. Megkülönböztetünk átmáraló. Olyan mennyiségszabályozó.és beáramlószelepes szabályozókat. ábra szemlélteti. Mennyiségszabályozók. Súlyterhelésu. ábra. ábra. hanem a szukületen létrejövo nyomáskülönbség muködteti. Mennyiségkorlátozó. Gomyomáscsökkentö (Mamut tipus) 6-208. A szabályozót igen szuk arányossági tartomány jellemzi. ábrán. Az átáramlószelepek a muködteto nyomásimpulzust a szelep elotti térbol veszik. 4 öSS2ekötö vezeték. ábra. amely az átáramló közegmennyiség megengedett 1 nyomásszabályozó: 6-205. Pl bemenönyomás. A hazai gyakorlatban alkalmazott goznyomáscsökkentok láthatók a 6-206. Erosen változó igénybevétel esetén a lengések elkerülése végett csak PID szabályozóvallehet célt érni.FUTöBERENDEZÉSEK AUTOMATIKAELEMEI 247 6 ! J ~204. az utóbbiak a szabályozó után tartják a nyomást állandó értéken. A membránt nem a gáznyomás. Gázmennyiség-szabályozó elvét mutatja a 6-208. 5 differendálótag. PID jellegu nyomásszabályozO 2 Venturi-cs6: 3 fojtóS2abályozó. és 6-207. p. ábra. kimenönyomás 6-'1m. Együlésu szelepes nyomásszabályozó terheléssei súly- 1 bönnemhrán: 2 súlyterhelés: 3 tömltömembrán: 4 szelepszerkezet: 5 nyomásérzékel6 furat. Az elobbiek a szabályozó elott. Gömyomáscsökkentö (lSG típus) 6-206. Feladatuk az átáramló közegmennyiség állandó értéken tartása. Gázmennyiség-szabályozo . Pl bemenönyomás.

szabályozók ese- aj 6-211... de sok esetben az összehasonlító vagy különbségképzo szervvel. ábra. Folyamatos szabályozóberendezésekben az elmozdulást valamilyen vilIamos jelIemzo -leggyakrabban elIenállás. A 6-211. esetleg indukció vagy kapacitás .. ~. 4 csatlakozás a kazán vízteréhez . 2 kondenzvíz-tápszelep. ábra. és kar áttételIel mozgatja a tápszelepet.'-. Az úszó~ golyó alul a kazánvízszinthez.EI/eno/los-homeroA ke'szu/ek Goz/enz/os1ésI7ÓlJ7drót ..3. Elektromechanikusan muködo szabályozókhoz mindazok az érzékeloszervek alkalmazhatók. TI" 6. 5 érkezo kondenzvíz csatlakozása.. 6 kondenzviz-csatlakozás a kazánhoz 6-210.. Kétállású.6.. Erzeke!' ~ Oc . Tartály folyadékszint-szabályozója. ábra.EK SZERKEZETEI.~ -~ Blme/all maximumát _".~ . = -~ ~ 'll ~ Folyadékszint-szabályozók.1. Kazánvízszint-szabályozó 1 úszó. ábra. 1/ " I . közvetlenül múködtetve úszóval m I _'" V oC oc 0.* m' ----=~-=--~! ~~-Df:~ merlefiiiiiiffi. Tartályok úszóval közvetlenül muköqtetett folyadékszint-szabályozója látható a 6-210. esetleg még jelátalakító szervvel is összeépítve készülnek.~ :t: ~ Pa I DJ/tifoclos rud -~ ~ Ue/lemzó ciát érzékel.változtatására használják fel..8. ANYAGAI 6 tében az elmozdulás megfelelo pillanatkapcsoló közbeiktatásával villamos áramkör nyitására vagy zárására használható fel. c) ábra az épületgépészeti szabályozóberendezésekben található néhány érzékeloszerv szerkezeti kialakítását szemlélteti.•.8. akár folyamatos müködtetésre. . felül a kazan gozteréhez csatlakozó házban foglal helyet. Segédenergiával muködo (közvetett muködésu) szabályozók 6. a).nem . bemeno és kimeno jelük . 6-209.•. .•. b). amelyek a mért jelIemzot és annak változását elmozdulássá alakítják áto A szabályozószerkezetekben ez az elmozdulás hasznosítható akár kétálIású. Érzékelok Az érzékeloszervek a szabályozott jelIemzo piIlanatnyi értékét mérik.. . A kazánvízszint sülIyedésekor az úszó nyitja a kondenzvíz-tápszelepet. engedi túlIépni. Nyomásdifferen. Érzékeloszervek fajtái. 3 csatlakozás a kazán gozteréhez. " ~E: '"C 'C C loz/ato neve I I ~~ -'t ~ .248 FUTÖBERENDEZÉS'. Gozkazán vízszintszabályozóját szemlélteti a 6-209.•. ábrán.

------------. I 1. .lemro j vaz/afo es neve -ti lemzó -1:> '" v ~.'" ...----------~~-----'--._--------... I f ~ 1 m....~~ neve r..... ~ I~ -~ . ~ m Kime nokl ni}el '"'fj . ..~. .~ --Pa Im m3j.n7 'mro -"'" .3/s . " t:> Erre] ..Pa .~ ds keltj'!f A keszlJlek vado/a es /Jere A kdsrü/ék ~ vaz/a/a ...~---.szondQ8eme IlIerIC ll> Fó/!/adekszmt-merleg Ova/kerekes fo/qodekkobozo ~~~~ ..slm e) .m .--=-.~ t:J lrze. ~~ Csd'membrtÍn -e:.------. eglJs~ ••.~ ~ 1::: -------.. ~ ~ . hj t:J --...FUTOBERENDEZÉSEK "'t:J "> Erze •. fa I m ~ ~~ _~erem . ii '" ~-~ ~8. ...•-.•.. m .•. AUTOMATIKAELEMEI I 249 '(nerteieJ!Jjege VlO' Pa m &me /(lil7t:Pa ic no'jel Pa ~ ~ m rod ' I t:> Slkmembran c·1::: rad I t:> lfellie~ ~~"'" A . ~..-------~--.reJ .------. ~-\) l/mll BuborÚold lemzo .rú Q .----. :::..-Vszó ----..~ ~ " ~ . ~elfelj A kesru/ek. rad Hlganyuszos n!Jomosmen Pa I m " I .----. <::: 1 . ~rn t:::-<::> 1.keltjcl.•.::. Harangt/Pusu n!Jomasmero 1. " 1::: Pa I In -~ .. keszulek voz/% Paes neve I I .•.."nion"ó ~ógY'... -~ " . .'. ~ Pa . I -=---. 1::: ----~~ ~ .

Rio Rz• R3 cI\cnálIás. ANYAGAI 2 r----I I I I J 2 I r---I I I I I I I I I I . I I l- I L rI I I I I I I I t I I I I I I I I L aj 3 3 4 _ b) 6-212. kapcsolás. b) hldka)'CSOlásaz érzékelo és a viJszavczeto ellenállás sorba kapcsolásával. e) CBYCnáramú hfdkapcsolás saját esYcnirányitóval. a di1fcrcnciálrc1éa méroátIóban. É érzékelo. M szervomotor. ábra. 5 visszavezetés. 3 differenciálrelé. e) di1fercnciál-hldkapcsolás. ábra. 6 transzformátor D a) d) D b) D e) D 6-213. Differenciáirelék kapcsoIási lehetoségei elektromechanikus szabályozókban d) cayenáramú hid· a) hídkapcsolás. Elektromechanikus szabályozó felépítése differenciáJrelével a) nyugalmi helyzet: b) muködés: 1 érzékelo: 2 ellenállás. 4 szervomotor.250 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. D di1fcrenciáIrelé .

Az alkalmazott termikus visszavezetés az integráló szabályozót arányos jelleguvé teszi. . ábra. Ellenállás-homéro esetén . ábrán elektromechanikus arányos szaA 6-216. Ha a futotestek egyike sincs be- 8 L -- 6-215. ábra úszós mennyiségméro villamos jel)ályozó kialakítása látható.el kiegészített integráló szabályozó arányos jellegElektromechanikus homérséklet-érzékelo elvi fel~elüzemel. fejezet tárgyalja. 8 táplevego . 3.átalakítójának kapcsolását szemlélteti.FUTOBERENDEZÉSEK AUTOMATIKAELEMEI 251 A közvetlenül villamos kimeno jelet adó érzékeloket és méroátalakítókat (pl. Ezt szemlélteti a 6-213. ill. Egymást követoen muködo beavatkozószervek részére az egymás után kapcsolt potenciométeres megoldás célszeru. ábrán. E forrasztási pontok a 11. A középso ábrán két. ho~lemet stb.) legtöbb esetben elektronikus szabályo~ókhoz csatlakoztatják. Ilyen érzékelovel kettos felA 6-214. Elektropneumatikus állásos szabályozó kapcsolása látható a (í-215. Az elektromechanikus szabályozókban építése látható a 6-217. A kimeno jelet a 8 ejtokengyeles Deprez-méromuves. kí-be mágnesszelep. l differenciálrelét különbözo módon lehet alkalegy idoben egymástól függetlenül dolgozó csúszónazni. A híd egyenfeszültségu kimeno jele. A pneumatikus szabályozóberendezéseket boveb6. Thermomatic elektronikus homérséklet-§zabályozó egyszerusített kapcsolási rajza kel melegíthetok. A szabályozó érzékeloszerve ellenállás-homéro vagy hoelem. amely a 6-7 ponton jelenik meg.adatot lehet ellátni. 6 visszavezetés. Elektropneumatikus állásos szabályozó 1 erosíto fokozat. 12 kis méretu villamos futotestek~214. A 6-212.8. középállásos galvanométerre vezetjük. a híd egyensúlya esetén zérus értéku. Az épületgépészeti gyakorlatban nagyon sok esetben használják az ejtokengyeles homérsékletszabályozót.3. ábra. csolását mutatja. ábra. ábrán. 2 kapcsoló. Thermomatic ellevezésu elektronikus homérséklet-szabályozó kap. ábra). Lengo tekercsévei a 9 és 10 forrasztási pontú hoelem van sorba kapcsolva. Szabályozók ben a 26.hídkapcsolást alkalmazunk (6-218. 7 beavatkozöszerv. 4 fojtás. A merev visszavezetés. ábra hazai gyártású. ellenállás-homérot. ellenállást láthatunk. 5 mérohíd.2.

c érzékelo.höméro. 2. 9. A mutató helyzetét ejtokengyeles szerkezet "tapogatja le". 12 villamos tUt6test . ee 7 6. d lágyvas rudacska.J L--o O---J L-D O--J Elektromechanikus homérséklet-érzékelo felépítése elví S 11111111111 termikus visszavezetés az egyensúlyt helyreállítani törekszik. ábra. 5 potenciométer. EIIenáIlás-homéro kapcsolása szabályozóhoz ejtokengyeles 1 elIenáJlás. azaza szeleptányér felemelését végzi az elektromágnes. úgyhogy a keletkezo termofeszültség a galvanométer feszültségét csökkentse.4. I +-----l I I I I I I r 1 í··-----. Ily módon a r------. A motor bekapcsolásával egyidejuleg a termoelem egyik sarkának melegítését is bekapcsoljuk. e bemenet. a 8 galvanométer tekercse feszültségmentes. Az egyensúly helyreállításakor a higanykapcsolók lekapcsolnak. b váltakozóáramú csatlakozás. Ha a homérséklet mért értéke eltér a parancsolttói. hogy az egyensúlyi állapot ismét helyreálljon. ábra.---j' :-1rt--------j I : I 1 r---·-----. egyszeru vezetékként vi· selkedik. 8 méromlíszer. ll.------~ I I I I Iti ----O : I OJ: 1 -r--o rD: 1 : I I I I I I I 1 1 I I I I I I I I I I I J I I I . ANYAGAI b a f g 6-216. I .4.. Úszós mennyiségméro villamos jelátalakítóval a kimenet. 3.8. 7 hid kimeno jele. I I I I 1 I I I I I I I I 1 : I I : : : I I -{---O r-O I I I I I I 1 I 1 1 : I O-.---t. -L_-Q \ 01 -+--. h méröhid kapcsolva. Rendszerint a szelep kinyitását. j bifiláris hidellenállás.. a termoelem termofeszültséget nem ad. s a galvanométer a homérséklet-eltérés elojelének megfeleloen jobbra vflgy balra kitér. a 9 és 10 pont homérséklete egyaránt azonos a környezeti homérséklettel. A higanykapcsol6 a beavatkoz6szerv motorját olyan értelemben kapcsolja be. ábra. a megfelelo higanykapcsol6k lebillennek. 6-218. a galvanométer-szerkezettel összeépített higanykapcsolók nem kapcsolnak.FUTÖBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. a hid egyensúlya fel· borul._J I -}-D: OJ I: -r----.8.J 6-217. 6. 4 ellenállás. Beavatkoz6szervek 6. 10 h6elem. a hid kimenofeszültsége zérus. Leggyakrabban szelepek muködtetésére alkal· mazzuk oket. g induktivitás. Kétállású beavatkozók A kétállású beavatkozószervek jellegzetes csoportját alkotják az elektromágnessei muködtetett szervek.1. Ha az 1 eIlenállás-homéro által mért érték megegyezik a parancsolttal.

Szabályozószelepek kiválasztása 6-219. más szóval a szabályozási tartományon belül lineáris vagy közel lineáris elemként kezelhetok. Szabályozóberendezések tervezésekor a szelepet mint beavatkozószervet lineáris elemnek tekintjük. legelterjedtebb csoportját a villamos motorral mozgatott elemek alkotják. A hajtómuvek többnyire olyan kiképzésuek. mert ettol függ a szabályozási kör megfelelo muködése. hogya muködteto feszültség kimaradásakor a szelep nyitott vagy zárt helyzete kívánatosabb. Abeavatkozószerv végállását elérve a motor kikapcsol.4.4. hogy a villamos áram kimaradása. 6-220. Ezeket attól függoen alkalmazzuk. ábrán látható. esetén a beavatkozószerveket kézzel is lehet muködtetni. Ezért a beavatkoz'ószervekben mechanikusan muködtetett végálláskapcsolókat kell elhelyezni. Tágulóedényes szervomotor 1 tágu16test. ábra. geometriai méreteitol függ. A nyitási jelleggörbe alakja a szelep záróelemeinek szerkezeti kialakításától. rövidrezárt forgórészu motorok hajtják meg. amelyek bármelyik végállás elérésekor kikapcsolják a motort.8. 2 V'iIlamos fiítés A villamos muködtetésu folyamatos beavatkozószervek egyik jellegzetes csoportjába tartoznak a tágulóedényes szervomotorral mozgatott elemek. A használatos beavatkozószerveket legtöbbször egyfázisú.8. ábra tehermentesítetlen mágnesszelep vázlatát szemlélteti. Folytonos muködésu szabályozók beavatkozószervei Jellemzojük. A szabályozószelepek csak abban az esetben elégítik ki a követelményeket. A hajtó villamos motor nagy fordulatszámát kisebb teljesítményu fogaskerék-hajtómuvel. esetleges üzemzavar stb. Elvi vázlatuk a 6-220.FUTOBERENDEZÉSEK AUTOMATIKAELEMEI z 253 elemyedéskor rugó zárja aszelepet. serleges forgórészu motorokat használnak. Az átfolyási jelleggörbe a szelep záróelemének emelkedése és a szelepen átáramló közegmennyiség közötti függvénykapcsolatot fejezi ki. A 6-219. Tehermentesítetlen mágnesszelep A szabályozóberendezések megtervezéséhez elengedhetetlen a szabályozószelep helyes kiválasztása. hogy a beavatkozószervnek két határ között bármilyen közbenso állást el kell foglalnia. A nyitási jelleggörbe a szabályozószelep záróelemének emelkedése függvényében adja meg a szabad átáramlási keresztmetszetet. Csappantyúk muködtetésére is használható. A másik. ha a készülékhez vagy a szabályozott szakaszhoz illeszkednek.tltek el. kondenzátoros segéd-fázistekercses. Mágnesszelepek tehermentesített kialakítással is készülnek különbözo nyomáskiegyenlíto megoldásokkal. ábra. A szelepek jellemzoit a jelleggörbék Iíatározzák meg. A szabályozószelepek az általánosan használt elzárószelepektol elsosorban a szelepelzáró test formájában különböznek.~nloszázalékos (exponenciáIis) és a teI1esítménv-lineáris szeleoek teU". a szabályozási kör többi tagjával együtt. esetleg csigahajtással csökkentik. a kvadtatilgJs. Ritkábban abeavatkozószervek hajtására ún. Fordított muködtetéssel is készülnek. 6.2.3. Lineáris átfolyási jelleggörbe esetén minden szelepánásban azonos szelepemelkedéshez azonos átáramló közegmennyiség-válto- . 6. A gyakorlatban a lineáris.

m'/s.81 . különbözo közegek esetére. K. hogy minden szelepállásban azonos szelepemelkedéshez a szabályozott szakasz (hofogyasztó) hoteljesítményének azonos változása tartozik.=9. táblázat a kv szelepállandó meghatározására alkalmas összefüggéseket tartalmazza. 6-221. " a közeg fajsúlya. ábra szemlélteti. ANYAGAI 6-67. "0 fajsúIy normálállapotban (760 torr.teliesítmény-ielleggörbe a holeadó készülék hoteljesítményét adja meg a szelepemelkedés függvényében. Nfm'. Egyenloszázalékos jelleggörbéju szelepek. A teljesítmény-lineáris szelepeket az jellemzi.311 VV2 Llp in =0. ábra.dp nyomásesés a szelepen. m'/kg. 1 at nyomásesés és különbözo szelepállások esetén. egyenloszázalékos szabályozószelep saját átfolyási jelleggörbéjét a 6-221.JP • 2Vn 0. ito m térfogatáram oormálállapotbao (760 torr.81 N/cm' és .103 = 0. A tartozik. csak abban ellenállásá· szelepellena csorend· A-. N/cm'.254 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. A lineáris.438mtel JIP2L. abszolút oyomás a kilépésoél. Nm'fs. N/m'. T abszolút homérséklet. térfogatáram. A teljesen nyitott (szelepemelkedés 100%) szelep szelepállandóját kvs-seljelöljük. v. p.dp=9. A szelepek méretezéséhez (kiválasztásához) a szelepellenállás ismerete szükséges. Ezt tartalmazza a kv szelepállandó. mtel goztömegáram telített állapotban. ha a rendszer hez az átáramló közeg azonos hatványú változása nak dönto része a szelepellenállás. O DC). zás tartozik.88mtel PI 5·16·103 kv jt átfolyási érték (. . A 6-67. Nfcm'. P. Lineáris és egyenlószázalékos szabályozószelep saját átfolyási jelleggörbéje (0% szelepemelkedés zárt szelepállást.-'- Goz Telített goz =-~ 1 5. nyomáson. abszolút oyomás a belépésoél.0 60 % 80 700 Sle/epeme/kedés. kg/s. táblázat. kyS ky % ' • 80 60 40 20 o 20 1. N/cm'. goztömegáram. fajlagos goztérfogat p. szelepállandó teljesen nyitott helyzetben . 10' N/m').16. 100% szelepemelkedés teljesen nyitott állást jelent) kv szelepállandó közbenso helyzetben. amely az átfolyó vízmennyiséget adja meg m3jh-ban. kv. m3fs. O oC). Ko vadratikus jelleggörbéju szelepek eseA szelepek saját átfolyási jelleggörbéi tén minden szelepállásban azonos szelepemelkedés-o az esetben használhatók. ill..álláshoz viszonyítva azonban általában nél az átáramló közegmennyiség változása azonos százalékú. kg/s. SI·mértékrendszerben állaodó Szelep- I Nyomásesés Folyadék Gáz Gáz korrekció) (hOmérséklet.

" L1p "n v. a) 6-222. O 700 Szelepeme/kt:des.'tel Pl átfolyási érték (L1p=1 kp/cm' 65 1'=1 kp/dm').Vn~ Vn~ 22. O oC). at. O oC). kp/Nm'.:l ~ .. A szerzok az összefügésekben szereplo konstansok dimenzióját nem közölték [4]. abszolút DYomása bel6pésnél..- kv Ji' Vn . térfogatáram. aázfajsúJy normáJállapotban (760 torr.::. fajlaaoa iröztérfogat p.4PI LJp m~ m~ 2VnYY. .. ~ ~ ~ 20 _t5. abszolút nyomás a kilépésn61. 'l. 100 20 o 10 20 Ja 40 so 60 70 80 90 100 o/. Nm'/h.6 P2LJp 514 = 2VnYynT P.. [12]. ro'/h. '. T • Me~gyzé$: . DYomásesésa szeJepen. a közeg fajsúlya.. m'/kg.FUTOBERENDEZÉSEK lzelepál1ancl6k meghatározása AUTOMATlKAELEMEI 255 Technikai mért6krcndszerben· Folyadék "'tel Gáz Gáz (homérsékletkorrekció) Goz Telitcttgoz =V = 514Pl = 22. [6]. kp/h.'"> . 40 S 60 80 .• 100 --. % b) különbözo LJpszelLJpö arányok esetében esy. K. kp/dm'. ata. abszolút hom6rséklet. ata.4YP2LJpLJp 31. telitetta6z-tömegáram. p. kp/h. ábra. normálállapotú gáz térfollatárama (760 torr.enlöszázalékos sze1ep . nyomáson.6 2niteJ = 31. Átfolyásijelleggörbék aj linealris szelep. m'/h. göztömegiram. bJ Sze/epeme/kedés..

táblázat. lineáris lyozásban X. Xkl kimeneti jellemzo. kiválasztása Zavaró jellemzo ANYAGAI különféle szabályozásokhoz A szelep jelleggörbéje SzabáIyozószelep-jeUeggörbék A szabályozás fajtája Szint -- A folyadékáram változása Lineáris II Nyomás Nyomásesés a szabályozószelepen I Egyenloszázalékos Nyomás A folyadékáram változása Lineáris Homérséklet a folyadékáram b folyadékáram Lineáris. FuTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. X. lineáris Arány - -- A folyadék változása Xa változása menetrendi szabá- Egyenlószázalékos. X" X.256 6-68. egyenlószázalékos a Folyadékáram -- Nyomásesés a szabályozószelepen Xa változása menetrendi szabályozásban I Egyenlöszázalékos. a mért jellemzok. . vezeto jellemzo. lineáris A termék minósége A folyadékáram változása Xa változása menetrendi szabályozásban Egyenlószázalékos.

hogy bármely szelepállás esetén a szelepen átáramIott összes folyadékmennyiség közel állandó legyen. b J ábrát]. holeadók) szabályozásakor létrejövo.a 6-222.. minél kisebb hányadot tesz ki a szelepellenállás a rendszer ellenállásából. hoteljesitménye o 6-223. Általában bizonyos ido elteltével a folyamat megáll. A galvanikus természetu korrózió esetén helyi galvánelemek alakulnak ki. Teljesítmény-lineáris kétjáratú szelep jelleggörbéi (aszimmetrikw szelepzárótesttel) vi> Vz a két ágban áramló közegmennyiség (térfogatáram). A légfuto-rendszerek csappantyúi a szelepekhez hasonlóan szintén jellemezhetok jelleggörbékkel. csupán a szelepemelkedés helyett a szögelfordulást vesszük figyelembe. A kétjáratú szelepek esetében a szeleppel szemben az egyes áramlási ágak kedvezo jelleggörbéjén kívül még azt a követelményt is támaszt juk. Mivel a rendszer ellenállása a szelepellenállás és a csovezeték. aj és bJ ábra]. 20 ~O % 50 100 Sze/epeme/kedés. Q a készülék . Lineáris saját átfolyási jelleggörbével holeadó készülék jelleggörbéje üzemelo szeleppel meg lehet közelíteni a teljes emeikedési tartományban a közel lineáris jelleget [1. Korróziós folyamat A korrózió valamely anyag felületérol a környezet hatására kiinduló kémiai vagy fizikai-kémiai (elektrokémiai) folyamat.FUTOBERENDEZÉSEK AUTOMATIKAELEMEI 257 szer és a fogyasztó is számottevo ellenállást képvisel. O2 vagy H2S) közvetlen hatására be19Az épületgépészet kézikönyve következo (kémiai) korrózió nem jelentos. valamint a fogyasztó ellenállásának összege. Különféle szabályozásokhoz felhasználható szelep-jelleggörbék kiválasztásához a 6-68. Az épületgépészeti gyakorlatban a fémtárgyak lassú oxidációja. A legjobb eredményt teljesítmény-lineáris szeleppel. Az eltérés annál jelentosebb. Az egyenloszázalékos 70 20 3D W SD 60 70 80 gO 700 Szelepernelkedds. A gázok (pl. ábra. ábra).9. Ezért a rendszer átfolyási jelleggörbéje (a rendszerben áramló közegmennyiség a szelepemelkedés függvényében) eltér a szabályozószelep saját átfolyási jelleggörbéjétol. Ezek a folyamatok lehetnek galvanikusak és elektrolízissei kapcsolatosak.9. ábra. azaz minél kisebb a LJPszJLJpö viszonyszám [6-222. Korrózióvédelem 6. Ennél kedvezotlenebb a kvadratikus és az egyenloszázalékos jelleggörbéju kétjáratú szelep. A nagymértékben romboló korróziós folyamatokat az esetek túlnyomó többségében elektrokémiai okok hozzák létre.. A linearitástól való eltérést a hotechnikai készülékek (hocserélok. 6. % 6-224. A technikai fémek és ötvözetek nedvességgel érintkezo felületén a fém- .1. pusztulása a legnagyobb korróziós veszély. hogy kis LJPsze/LJpö nyomásarányok esetén az átfolyó mennyiség és a szelepemelkedés között távolról sincs linearitás. Látható. amelynek során az anyag tönkremegy. ábra). táblázat nyújt támpontot. a LJPsze szelepellenállás a rendszer LJpö öszszes ellenállásának csak bizonyos hányadát teszi ki. aszimmetrikus szelepzárótesttel lehet elérni (6-224. a hotechnikai folyamatból adódó hatás további kedvezotlen irányba befolyásolja (6-223.

pH-ér~kufém-korrózió folyKisebb részek okozta és Védorétegsókkal Nagyobb lyekkelfelületvannakrészekfém-ésjöna Aktív aanódnál benemesebb Kristályszemcse-határokkontalajban érintkezofelületsav kisebb Nagyobbpozitívfordítottnemesfémfejek KisebbpH~~kuhclyekIntenzívebbfeszültségu konpl. Kóbocáramoknagyobb hazióstáros érintkezosavakban.berendezésekenhelyzet. frissHazáró ségFémkristályokkisebb réanem korrózió fémkevésbé vont gén-K2Cr207.szellozése nak polírozott Savállóionú.passziváló létre. gyortán Nemesfém érintkezo oxigénnel Védoréteggelfelmelegedett lassabban centrációjúionú. A nagyobb koncentrációjú rézszódás elridegedésrészek gyorsan Különbözo fémekrészek kel érintkezo érintkezése RézAzkétkoncentrációjúsugárzás-ész. centrációjúsugárzásnakoldatban.ság kilép a fémbol részek polírowttközött. táblázat. ANYAGAI 6-69.korrótartalmú felmelegedettazszilícium stb. kristályközi Jobbanamelyekreáramkilépésjut.FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.korrózióannálre-réteAktív oxidálószerAhol Ahol részek. -- korrodálódik ziója. Jólhe. jelenségek lelheto Kazánokban bekÖvetkezo . Kevéssé anódok A katódnállevo szennyezések Minél korrózióját. a vason azokonelektromosSzegecs. berendezéseken. Korróziós elemek keletkezésének lebetoségei Okok Katód Anód Megjegyzés xidáló- A külso elektromos mezo I gyorsítja a vas korrózióját --------_o_gek az anód sabbérintkezo vas korróziót helyekkel érintkezo korrodálódik) korróziója katódok zel csökkentik a igen (pl.hatá-oxi-Erosebb korróziója részek érintkezo rosvasbanacélokfelület(oxid)szegecs' részek szekajelenségek. bekövetkezo szek oldattal különbözo részek részekkel Polírowtt Erosebbenrészekrevepotenciálkülönbfeszítettnagyobb vasfeJületa Kazánokban deformált heHocserélo levokoncentrációjú szerrel kitettkorróziója grafit. Pl. sókkal kazánokon Oldatok kitettdeformálódott.vasvagynincsvagya oxidál6-gyorsítja hatású NaG Nemlétrejövointenziv helyeken hutoAlapfémsókesetében.

horgannyal érintkezve. Az elektrolízis jelenségével összefüggo folyamatban a korróziót okozó áram külso eredetu. Lúgos kémhatású mésszel. Rosszul szigetelt villamos vezetékek. amely a további korróziótóI megóvja. A talajban. ha ugyanazon fémet nedvesíto folyadékban az oldott oxigén koncentrációja változik a folyadékrészecskék szellozött-. a pozitív sarkon (a katódon) többnyire hidrogén fejlodik. A finom felületi megmunkálás növeli a korrózióállóságot. korrodálódik. 6O%-nál nagyobb relatív nedvességu levegoben a vas korróziója gyorsul. a védoréteg megsérül. Azokon a helyeken. a védekezés lehetéiségei A futéstechnikában felhasználásra kerülo anyagok korróziós tulajdonságai és a védekezés egyes módozatai a következok. ezzel lassítja a korróziót. valamint a víz. A kazánko a hidrogén-karbonátoknak a forraláskor végbemeno hidrolízise eredményeképpen keletkezo szabályos só. Néhány fontosabb fém korróziója. villamosvasutak sínei adják az áramforrás egyik sarkát. A helyi galvánelem muködésekor a negatív sarok (az anód) oldódik.3. kén-dioxid stb. amely a további korróziót nem akadályozza. Az atmoszferikus korrózió egyik legfobb eloidézoje a levego nedvességtartalma (ill. . Az áramkör fémtárgyakon keresztül is záródhat. a kialakuló koncentrációs elemnek a kisebb oxigénkoncentrációjú hely környezetében lesz a negatív sarka. következésképpen a fém oldatba megy. hamu stb. cementtel érintkezo alumínium igen erosen korrodálódhat. hanem ettol eltéro helyeken fokozódik a fém oldódása. hogy az oxigénelektród potenciálja az oxigéngáz nyomásának növekedéséveI pozitívabbá válik. ahol a kialakuló kóboráramok nedvesített (nedvességgel érintkezo) helyeken a fémfelületbol' kilépnek. A korrózió mértékét a szilárd részecskék is fokozhatják a nedvességfelvétel és a gázok abszorbeálása révén. Fontos szerepük van a különbözo égéstermékeknek (kén-hidrogén. táblázat foglalja össze. A réz az atmoszferikus korróziónak viszonylag jól ellenáll a bázisos réz-szulfátból (réz-karbonátból) álló védoréteg miatt (patina). ezek korrózióját jelentosen növeli.). A réz korróziója. ezalatt a korróziós folyamat továbbmegy. sége közötti különbség következtében.KORRÓZIÓVÉDELEM 259 6. Ha az alumínium olyan közeggel érintkezik. 80% felett ez még intenzívebb. azonban ez általában nem elég hatékony. alumíniummal. mert egyrészt a fémfelület megsérülhet. A depolarizáció viszont gyorsítja az anódos hely oldódását. fémtárgyakon keresztül záródik az áramkör a minimális ohmos ellenállás vonala mentén. Korróziós jelenségek központi fiitoberendezésekben ben levo különbözo fázisoknak (szennyezések. A vas korróziója. A vas felületén víz és oxigén jelenlétében rozsda keletkezik. kedvezóbb esetben teljesítménycsökkenést okozhat.9. Erre a célra nátrium-karbonát (szóda) vagy trinátriumfoszfát (trisó) adagolása a megfelelo. Ez kazánrobbanást. hogy az oxigéndepolarizáció hatására nem a hidrogénoxidáció helyén. zárványok. A korróziós elemek keletkezésének lehetoségeit a 6-69.) a korróziós folyamatot jelentosen gyorsíthatják. vízgoz. A lúgos kémhatású építoanyagok a vas korróziója szempontjából kedvezok. ez csökkenti a helyi galvánelem kapocsfeszültségét. A kazánkoképzodés megelozésére hatékony eljárás a tápvíz elokészítése. Ezek a kis galvánelemek pólusai.2. A szereloiparban felhasználásra kerülo fémeket elsosorban az atmoszféra. A folyamatban az oxigén tölti be az elektród szerepét.9. a csapadék). a hohordozó közeg folyamatos gáztalanítása és lágyítása. Az alumínium korróziója.) megfeleloen különböz{S potenciálú helyek alakulnak ki. amelyben a védo oxidréteget oldani képes vegyi anyag vagy szilárd szenynyezés van. Ez az oxidréteg végleges vastagságát csak hosszú ido alatt éri el. Az alumínium felületén vékony oxidréteg képzodik (elmattul). A katód környezetében a fejlodo hidrogén polarizációt okoz. A lerakódás mechanikus úton is eltávoIítható. Vassal. ötvözetek szilárd oldatai. másrészt a nem tisztítható hajlatokban megmaradó réteg megváltoztatja a szerkezet hovezetési ellenállását. a korróziót. A fém ezeknek a helyeknek környezetében korrodálódik. 6. a fémfelület anódként viselkedik. korróziós folyamat indul. A fémfelület megmunkálási vagy hokezelési körülményei következtében is kialakulhat korróziót eredményezo potenciálkülönbség.a víz minoségéi'ol függoen -lerakódások keletkezhetnek. Gyakorlati szempontból figyelemre méltó. talaj és néhány esetben az építoanyagok okozta korrózió szempontjából célszeru vizsgálni. A fémet nedvesíto folyadékban levo oxigén azonban a hidrogénnek vízzé oxidálása révén depolarizálja a katódos helyeket. falakban. Tekintettel arra. A felületre tapadt szilárd részecskék (por. Rézötvözés esetén a vas korrózióállósága javul. A kazánok vízzel érintkezo felületein . eutektikumok stb. Helyi elemek kialakulását segíti elo.

táblázat. 200 A legjobban bevált foszfát inhibitor a hexametafoszfát Oktadecil-amin Urotropin Paszhibit Kalcium-klorid Fe Fe Fe Fe 1.130.szembenés szennyezett hatás észlelReaktorok. savas szórva 6 Felhasználási2 hely Rétegvastagság. táblázat. hutovizekhez adagolva. 1 hó érzékeny gondos Savvatréteg. polifoszfátok Fe 25 ..4. ellen véd2 3 savval felüfelület...2 klt goz I Goz-távfutés 250 . Inhibitorok Celhasználási lehetosége! a korrózió elleni védelemben Inhibitor Védett fém Adagolt inhibitor mennyisége. . 800 zn Nátrium-nitrittel együttesen is felhasználható. hutokészülékek védelmére Kazánvíz okozta korrózió ellení védelemre.. sav.. 6-71.üstök. 300 I Kémiai revementesítés 10. A korrózió elleni védelemre Celhasználható Cestékbevonatok ban is élettartam I 3 szük· védo kitett szennyezett atmoszférá4 3. lenalkidos bauxitvörös. Vashordóban tárolt turoltó víz által okozott korrózió megakadályozására Hidraulikus prések.2 . Alkalmazási terulet Megjegyzések mgll Nátrium-smikát Fe Al Pb Sn Nátrium-nitrit 200 350 150 200 250 500 250 500 300 Ipari vízvezetékek. savval tárolók.. 15% Hel-ben Hasmálati szerint utasítás Emulgeátorral ni kezeive kell adagol- 97%-os védo hatás Budapesti Kénsavgyár gyártmánya A fém korrózióját és a tuzálló bélések tönkremenetelét gátolja I Revementesítés Vanádium okozta korrózió megelozésére olajtüzelés esetén 1.5% ... lúgálló védelmére sugaFüstgázzal. nagynyomású csövek és kompresszorberendezések.... ivóvíz okozta korrózió csökkentésére Nátrium. 3 réteg Megjegyzés: Ezen festékek alá alapozóként felhasználható festékek: Wash-primer. Várható rakra I I/ 2 ...260 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.4 még 1... mosodai berendezések védelmé- Melegvizes rendszerekben szilárd nátrium-szilikát.. ANYAGAI 6-70. hidraulikus emelok.. könnyufém alapozó. hidegvizes rendszerekben oldat hasmálata ajánlatos Mérgezo tulajdonságára kell lenni tekintettel re Fe Gozkazánok lúgos elripegedé~nek megelozésére. futoberendezések. minium...vagy kálium-kromát Fe Al 400 .4évlevegon Foleglúg Ultraibolya Kenve hatása150 hatásánakszerkezetek Sav...150 védelmére. vízhutéses motorok.közeg némi 1/2 . Ez is erosen mérgezo Foszfátok... ivóvíz-vezetékek... elokészités Szabadban levo szerkezetek 5 év 200 3 Igen Megjegyzésréteg..

. katódos védelem•. mert függ a környezeti homérsékletviszonyoktóI. (6-26) ahol q a szigeteletlen szerkezet (cso. tartály stb.10. tartály stb.) alakjától. tolózár stb. A gyakor- latban használt védekezési eljárások a következok: ötvözés . .. ben csökkenti a szerkezet (cso.) nem szigetelik. mint a galvanikus eljárással felvitt bevonaté.) energiavesztesége. A horganyt a futéstechnikában leginkább bevonatként használják. üzemköltség hoszigeteléssei csökkentheto. tartály stb. A szigetelés vastagságát azért választjuk független változónak. 6-73. technológia.. A szigetelésannálhatékonyabb.KORRÓZIÓVÉDELEM 261 A horgany (cink) korrózitfja. a hovezetési tényezovel jellemzett szigeteloanyagok. A széndioxid és kén-dioxid jelentos korróziót okoz..festékbevonatok (6-70. HOSzigetelés A futo. Csoszerelvéoyek egyenértéldi szigetelt dl6bossza helyiségben Megnevezés EgyenértékA szigIctelt cs6hossz 6. fordítva arányos az energiaveszteség. hogy a hoszigetelés ugyanakkor beruházási többletköltséggel jár.. táblázat). szerelvényeket (szelep.10. táblázat). Energiaveszteség A futés. szerves és szervetlen inhibitorok (6-71. az üzemvitel módjától. Ez az energiaveszteség. Tekintettel arra. henger alakú felület esetén az (1-170) összefüggés használható... táblázat tartalmazza az említett szabad felületeken létrejövo energiaveszteséggel arányos egyenértéku. táblázatban található. zsíro~ olajok felhasználása •.sm 10"/0 . A korrózió elleni védekezés lehetoségei.. W/m2 (kcaljh m2). A 6-73.. (6-25) ill.és a víz-levego hohordozó közegü légkondicionáló berendezések VÍzelosztó hálózatának hovesztesége (honyeresége) a legtöbb esetben növeli a berendezések üzemköltségét. Az optimum esetenként végrehajtott elemzéssel határozható meg.és klimatechnikában az energiaveszteséget két formula alapján lehet számítani. Síkfelület esetén a számításhoz az (1-164).. W/m2 (kcaljhm2).) energiaveszteségét.. A tuzi horganybevonat korrózióállósága kedvezobb.) energiavesztesége. A formulák a védett felület (cso. A szigetelés hatékonysága különbözo csoméretek. 3 m . élettartam) által meghatározott költségviszonyoktól. a választott szigetelés (anyag. A szigetelés hatékonysága: q-qszig 1J= 4.. 100°C I 400°C A futéstechnikában gyakran használják a szigeteléshatásfoka fogalmat. ill. a beruházás évi leírási) költsége. ezért további muszaki-gazdasági megfontolások adnak tájékoztatást a megfelelo döntéshez. Az optimális szigetelési vastagság a két költségösszetevo összeggörbéjének minimuma. Az épületgépészeti gyakorlatban a peremes csokötéseket. mert ezzel egyenesen arányos a szigetelés létesítésének (ill..fémbevonatolás . ill. készülék stb. A hatásfok kifejezés félrevezeto.10"/0 s. Általában az összeggörbe viszonylag lapos a minimum-hely környezetében. kémiai felületvédelem •. Helyesebb hatékonyságról beszélni. energiaköltségektol. görbültségétol függoen választhatók. minél nagyobb mérték- Szigeteletlen karimapár Szigetelt karmantyús karimapár Szigeteletlen szelep Szigetelt (1/4 felület szigeteletlen) szelep Csofelfüggesztés 2.. valamint a homérséklet-különbség figyelembevételével a 6-72. q szig a szigetelt szerkezet (cso. az üzemköltség.9 m 112. 3 m 15 . átlagos szigetelésu csohosszakat.7. 26 m 2.1. 6. meghatározható az optimális szigetelési vastagság. táblázat.5 . 9 m 1m 1m 2.

57. oC I 0.és kötoanyagot tartalmazó habar· esok.139/ 046S 0.08 II I I0. A szigetelés külso felületét textil· kötelékezéssel és festéssel védik. Néhány .--.09 '1 I tényezoje O.10.1 I 67 63 70 69 72 ~ ---'79 ~ 52 80 ~70 57 84 61 ~ 55 50 I 82 79 58 84 68 I 51 56 64 71 59 83 80 I 69 65 85 72 57 52 60 -53 83 M 69 72 58 W 85 73 58 62 --so -~ 84 86 71 74 ---s4 5~ 63 51. A porszeru alapanyagot vizzel péppé keverve hordják fel a esore. szigetelési eljárást alkalmaznak.5rom--lzo"78~ 30 40 ~ 82 85 ~ -6"3.hoszigetelo anyag hotechnikai adatát a 6-74. Elonye.--..és ömlesztett anyagos szigetelés. . "I/zn -3..08 I 0. Hátránya. Hoszigetelo anyagok.~yn_--r2()' 82 61-~53 77 66 30 40 5/4H••• 30 20 40 80 77 82 64 51 59 67 I 46 54 82 79 84 83 85 .--. A kovaföld szigetelés a szervetlen anyagok csoportjába tartozik és kb. táblázat tartalmazza.--.139 I O. és a szerelvények egy.09 so ISO 120 100 I 0. és általában kötoanyaggal rögzítik a védett felületre.5mm 50 W 20 30 ~ W 40 n ~ ~ n ~ ~ n " ~ 88 78 69 89 79 70 89 79 71 89 80 72 90 81 .2.72 90 81 -. ANYAGAI 6-72.12 I 0. szálas.08 10. és az elemek javítás után újra felhasználhatók.5. hogy a szigetelés hatékonysága állandó (nem függ a helyszíni munkától).hagyományosnak tekintheto . szeru eszközökkel nem szigetelhetok. A lehetoségek köre állandóan bovül a muanyagok rohamos terjedésével.--. 6.04 anyag I hovezetési 0. A pép száradásakor a szigetelés megkeményedik.046S I I 0.5 .046S I 0.--. 100. tömlo. hogy az idomok törékenyek.4.--. 250. Az utóbbiak használatakor különös figyelmet kell fordítani a szigetelésen belüli homérsékletviszonyokra. 300 oC felületi homérsékletig (a védett felület homérséklete) használható.~ TI ~ 55 M 87 89 79 84 ~ ~ ~ 76 79 68 71 I 65 71 " 80 ~ 43 61 ~ 72 ~ I 81 85 ~ 90 67 73 I 56 M nl" ~ 90 ~ 72 N ~ n 80 ~ ~ 72 ~ n " N ~ ~ TI ~ .79 ~71 5j-. eljárások A f(itéstechnikában igen sokfajta szigeteloanyagot.12 ~ 0.----.és fonal- .. A szigetelési eljárások között a következok terjedtek el ax épületgépészeti gyakorlatban.12 0.--.09 Csoméret 3/8.04 0. A szigetelés batékooysága. Hátránya. táblázat. tekintettel a szokványos muanyag szigeteloanyagok homérséklet-érzékenységére és a hohatás következtében esetleg jelentosen megváltozó állagra (öregedés).04 0. hogy az egyszer felhasznált anyag javításkor újból nem használható..046S I W/mK I 0. általában kovaföld alap- anyagú.139 0.. 'lJ Homérséklet-különbség.FÚTÓBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI.70m~-lzo"78~15-130 40 76. Szálas. Csohéj és csoidom a legkülönfélébb alakokban készül.dI.73 ~ N ~ M m ~ -SO 72 -5680 66 57 84 ~ ~ 84 72 M 80 85 67 73 N ~ 57 64 81 85 ~ 90 67 73 58 65 -8-1. Képlékenyanyagkeverék.--. A szálas· anyagú szigetelések lehetnek kötél-..139 0.12 kcal/mhDC I 0.09 I O.80 ~~ 54 80 -66""54"49 83 n 71 ~ n ~ ~ 68 56 W 84 61 84 72 61 ~ I I 72 ~ 61 64 86 ~ 74 " 64 ~ 86 ~ 75 " 65 ~ 86 ~ 75 n ~ W ~ " ~ ~ N m ~ N m ~ @ TI 80 .

068 0.045 0.055 0.037 0... ko-.(fátyol-) szigetelést általában üvegszálból készítenek. .134 °C-ig250 35 maz-ható. 15 11m vastag 500 alumínium fólia..textilkötelékezést. Az ALFOL szigetelésnek kedvez.093 0.110 0. Tömloszigetelés során ko.közepes 380 ---.050 0.rögzítik. üveggyapotból készített matrac. 100 I 45 Salakgyapot eseténkg/m' Kötélszigetelés képlé-(üveg.040 0. gyurött (superterm) keny Égetett Üveggyapot 800 kovaföld (üvegvatta) idom (termalit) selyem) szül) aszigetelo anyagot egymáshoz szorított meneParafa.078 0.Stir6. A védett felület és a köpeny közötti térbe por alakú. Alkalmazásakor üvegfátyolt tekercselnek a védett felületre több rétegben.00 00. A külso héjalás lehet textilkötelékezés és dextrines kenés vagy .036 0.072 0.099 0. Hézagmentes szigetelést ad.028 0.085 0.042 0...113 0. 0. Hátránya. Matrac és paplan hoszigetelo lemezek esetén a tömörödés (táskásodás) veszélye áll fenn.mechanikus védelem esetén -' fémhéjazat. Külso héjként . 3 700 0. tuzött paplan szigetelések.092 0. Anyaguk általában üvegszál. 450 300 HovezJDtési tényezo.062 ség.029 0. Szigetel_yagok h6vezetési tényezoje· (fátyol-) kiviteluek. és igen ked. kép-szigctcloanyaa-.066 0.047 0.--- 000 •• 0' o o.HOSZIGETELÉS 263 6-74.150 0.122 0. Ezeket meghatározott méretre elore gyártják. tetszoleges vezo a szigetelés felületegységre eso súlya. A keményhéjalás alatt suru lyukú hálóval fokozzák a szigetelés állékonyságát. A szigetelési technológia a kötél szigetelésévei megegyezo.052 0.· 000 o•• 0.300 (általában azbesztMIlékeny habarcs 200 II kéÜvegfonaltömés tett kovaföld 600 200 180 700 500 220 (por) lia. gia a Limpet-eljárás. A szálasanyagok csoportjába tartoznak a salako.. Fonal.044 0. A matracokat kötésben helyezik fel a védett felületre és dróttal rögzítik. Nedvesség elleni szigetelésként borlemez burkolattal látják el. hogy a megfelelo tömési suruség a helyszini munka minoségétol jelentosen függ.039 0. • 000 o. kcal/mh oc 0..038 0.053 0.87 120 145 --1 100 186 .anyagot használnak fel.200 0. Kötoanyaggal (emu1zióval) seknek áll ellen (közlekedési eszközök).Af6-homérséklete.60 Kovaföld.077 0. szemcsés. Nagyobb rétegvastagság-igényesetén több rétegben felhordva alkalmazzák.031 0.horganyzott dróttal rögzítik. \ A fóliaszigetelés alapanyaga 7. táblázat. A fóliát vagy a védett felülettel koncentrikus rétegben. 0.055 0. szálas anyagot töltenek.vagy salakgyapotot töltenek textiltömlobe. A hoszi.211 0. -.085 0..163 W/mK.alakú felületre felhordható. T orokgázpernye Parafako. Rendszerint 4 cm-enként rögzítik a rétegeket horganyzott dróttal. .130 0. a helyszínen szabhatók.124 0.o hotechnikai tuA szórási eljárás során leginkább azbeszt alaplajdonságai vannak. 0. A külso felületet eros lemezburkolattal védik.170 0. gipszhabarcsot használnak és mázolják. expandálttekkel tekercselik.096 0.070 0.. s fennáll a táskásodás veszélye.180 0. Az egyes rétegeket .szükség esetén .043 0. Legismertebb technológetelés elkészítése nagy szakértelmet kíván.0 • --- -- --- .063 0. Nagy síkfelületeken a védett felületre hegesztett acéltüskékkel teszik állékonnyá a szigetelést. rostos. •• •• 0o0. azbeszt.oC ---'-. különösen mechanikus rezgé.foképpen idojárástól védett helyen .033 0. Az ömlesztett szigetelés esetében a védett felületet a szigetelés vastagságának megfelelo távolságban köpennyel veszik körül.056 Anyag Aluminium Alkal20 Különleges ége. vagy gyúrt állapotban helyezik el.0 o o •• 000 •• o .064 0. sával hordják fel. távolságtartók felhasználá• I kcal/mhOC=I.075 0.

[4] Hocserélok. 1970. 1965.:. New YorkToronto-London. [5] Recknagel-Sprenger: Taschenbuch fül' Heizung. [13] Hausen: Ölfeuerungen. München-Wien.: Olajtüzelés tervezése. [3] Hajdú lapradiátor.und Klimatechnik. 1967. Épületgépész méretezési táblázatok. és szerzotsai : Központi futés. [7] McAdams. 1970. köt. köt. (Egyetemi jegyzet. ll. Tankönyvkiadó. (Villamos Berendezés és Készülék Muvek megbízása. G.-né: Villamos futésu hotárolós kazánok. tartályok. 1%4. 1.) [18] VDI Handbuch: Heizungstechnik. Springer Verlag. IRODALOM A 6. Épületgépészeti Tanszék. 1965. Tervezésfejlesztési és Típustervero Intézet. 1970. Oldenbourg. Berlin-Heidelberg-NewYork. [8] ERKA kazánok ismertetoje. [17] Hotárolós rendszeru villamosfutés és használati melegvízellátás. Tanulmány. 1959. 1970.: Hotechnikai táblázatok. BME. Budapesti Vegyipari Gépgyár. 1972. Düsseldorf. Budapest. Melegvizfutések. Épületgépészet. Mu' szaki Könyvkiadó. Muszaki Könyvkiadó. 1974. 2. Muszaki Könyvkiadó. [14] Raznjevic. 1966. Muszaki Könyvkiadó.) Budapest. W. Építoipari Tájékoztatási Központ. G-56. köt.) Budapest. Muszaki Könyvkiadó.: Hoeromuvek csovezetékei. [2] Egyedi L. [7] Macskásy Á.: Heat transmission. [4] Macskásy és szerzotársai: Központi futés. Budapest. ponthoz: [1] Arnold K.264 FUTÖBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. 1964. VDI Fachgruppe Heizung und Lüftung. 4291. [4] KOMFORT kazáncsalád ismertetoje. Springer Verlag. Goszurdarsztvenoe Tzdatyelsztvo Literaturi po Sztroityelsztvo i Architektura. neubearb.: Vegyipari csovezetékek. [12] Heizöle. Springer Verlag.-né: Távfutések. Tankönyvkiadó. Budapest. 1963. [10] Pribék P. [3] Macskásy és szerzotársai: Központi futés 1. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. München-Wien. Budapest. A 6. 1975. köt. Budapest. (1964-tol folyamatosan. P.1. Budapest. XX. 1971. 1953. 6/1-6/2. [6] Magyar Épitoipari Katalógus. [3] Hocserélok. Katalógus és kezelési utasítások. tartályok. Budapest.: Gépész. [3] Hirsch E. 1-11.:. Muszaki Könyvkiadó.und Klimatechnik. kiad. 2. [9] Bassa G.: Épületgépészeti kézikönyv. Budapest. Muszaki Könyvkiadó. 15. II. Berlin-Heidelberg-New York. [5] MULTITEMP-HYDROTHERM kazáncsalád ismertetoje. Shell Katalógus. FUTÖBER gyártmánykatalógus.und Klirnatechnik. 1972. Muszaki Könyvkiadó. 1971. . [4] Homonnay Gy. Mérnöki Továbbképzo Intézet. Budapest. B. neubearb. könyve. [2] Fekete-Merryhdrt: A légtechnika elméleti alapjai.: Épületgépészeti kézikönyv. Hajdúsági Iparmuvek gyártmány· katalógus. Muszaki Könyvkiadó. köt. M. Aufl. 1967. G87. ponthoz: [1] Egyedi L.: Épületgépészeti kézikönyv. ponthoz: [I] ten Bosch. Danfoss.: Otoplenyie i ventiljacia. R. karbantartása. A 6.2. Tankönyvkiadó. 1957. 1970. 6. Buda· pest.) Budapest.: Gépelemek. [8] Recknagel-Sprenger: Taschenbuch für Heizung. [8] Marek-Juhász-Teller: Acélcso katalógus. Budapest. és szerzotársai: Ipari égok. Tervezési Segédlet. 1959. [16] Homonnay Gy. köt. [15] Popa. 1965. 1971. Budapest. 1972. kötet. 1. Aufl. 1963. kivitelezése. Danemark. Tankönyvkiadó. 1963. Budapest.: Olajtüzelésu ipari kazánok. Berlin-Heidelberg-New York. [5] Kalorikus berendezések. Budapest. 1971. Budapest. [5] Kamenyev. FUTÖBER gyártmánykatalógus. Budapest. Moszkva. [9] Rietschl-Raiss: Heiz. [2] Egyedi L. (Egyetemi jegyzet.3. Tankönyvkiadó. ANYAGAI 6. H. [2] Melryhdrt-Homonnayné: Tömbkazánházak és hocserélo-berendezések. [6] Rietschel-Raiss: Heiz. [11] Ölbrennertypen. Budapest. Tankönyvkiadó.4. Tankönyvkiadó. 1974. Tankönyvkiadó. [9] Merryhdrt J. (1971). Budapest. Muszaki Könyvkiadó. 1%3. 15. [6] Macskásy és szerzotársai: Központi futés. Budapest. r. FUTÖBER gyártmánykatalógus. Nordborg. [10] Ory R. 1968. Budapest. II.und Klimatechnik. [7] ÉTI kazánok ismertetoje.!. N. McGraw-HiII. 1964. K. Muszaki Könyvki"adó.) A 6. [6] Macskásy-Merryhárt-Homonnayné: Központi futés. R. köt. 1970. Budapest. Budapest. Oldenbourg. [11] Pattantyús Á. [7] Radiátorok és egyéb holeadók. . Mérnöki Továbbképzo Intézet.11. Tankönyvkiadó.és villamosmérnökök kézi. ponthoz: [1] Menyhdrt-Homonnayné: Központi futés. 41. Muszaki Könyvkiadó. (Egyetemi jegyzet. Bd. 1964. Muszaki Könyv· kiadó.

Budapest. 1965.: A hoertergiagazdálkodás mérési eljárásai.6. Budapest. [15] Drager-füstgázelemzo ismerteto. Budapest. jav. Budapest. 1964. Budapest. Irányítástechnika. Magyar Szabványügyi Hivatal. [2] Szotszkov. Budapest. VDIVerlag GmbH. Építésügyí Tájékoztatási Központ. Budapest. ÉTK.: Áramló mennyiségek mérése. 1. Muszaki Könyvkiadó. Lüftung und Klimatechnik. Muszaki Könyvkiadó. 1964. A 6. Budapest. 3. [8] Ballai-Dötsch: Épületgépészeti berendezések üzeme és karbantartása.: Rietschels Lehrbuch der Heiz. és szerzotársai: Ventillátorok. Táncsics Kíadó. [5] Pattantyús Á. Tankönyvkiadó. 1963.7. ponthoz: [1] [6]Major S. Budapest. [10] Rietsche/-Raiss: Muszaki Könyvkiadó. Muszaki Könyvkiadó. [10] Fábry J.: A muszaki lengéstan elemei. [9] Automatika elemek katalógusa. [4] Egyedi L. [16]Recknage/-~prenger: Taschenbuch für Heizung. Budapest. Budapest. E. 1963. Muszer és irodagépértékesíto Vállalat kiadványa.1968. Muszaki Könyvkiadó. Budapest. Oldenbourg. [9]Gruber J. Budapest. Budapest. méromuszerei és [3] Fa/tin. W. [4] Bal/ai-Dötsch: Épületgépészeti berendezések üzeme és karbantartása. Budapest. 2. Budapest. Muszaki Könyvkiadó. Budapest. 4 6. 1974. [5]Dümme/-Mü//er: Messen !Jnd Regein in der Heizungs-. 1967.és légtechnika.: Épületgépészeti Muszaki Könyvkiadó. 1963. Budapest. R. kézikönyv.und Sanitartechnik. Villamos haj[2] Bederke-Ptassek-Rothenbac/t-Vaske: tásak és vezérlések. 17] Muszaki Eloírás futoberendezések méretezésére (ME 867). 1971. 18] Szabvány jegyzék. Muszaki Könyvkiadó.: Gépelemek. Springer Verlag. Rácz-Csörgits-Halász-Hunyár-Lázár-Schmidt: Villamos hajtások. Verlag Technik. Düsseldorf.: Épületgépészeti kézikönyv.: Gépész.969. Futés. Maschienen Funda[8] Sorge. Budapest. 1974. Muszaki Könyvkiadó. 1952. [3] Egyedi L. 1965. 1957. A 6. Budapest. H.és villamosmérnökök kézikönyve. 1959. Muszaki Könyvkiadó. Budapest. ponthoz: [1] Oppe/t. [6]Petrov. G. kiad. Budapest. 1967. [ll] Mohanov.: Gépágyazások rezgéstani méretezése. Muszaki Könyvkiadó. Budapest. Muegyetemi jegyzet. 1963. 15] Taub L.: Schwingungstechnische mentierung. Oldenbourg. [13] Ze/enka L. 14]Schwaigerer. Muszaki Könyvkiadó. 1970. 1973. Berlin.: Rohrleitungen. [2] Makku/t M. Springer Verlag. Muszaki Könyvkiadó. .: Kínematika és kinetíka. Lüftungs. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. A 6. pontJlOz: [1] Makku/t M. Muszaki Könyvkiadó. [3] Muttnyánszky Á.8. 1974.und Lüftungstechnik. Futés~ és légtechnika. VOIVerlag. [12] Borgwardt. W. Budapest. Budapest. 1. 7. 1968. R. Muszaki Könyvkiadó. 1974/75. L. S. Budapest. 1974. E. München-Wien. Muszaki Könyvkiadó. H. Düsseldorf. 1959.: Villamos berendezések biztonságtechnikája. 1960. Muszaki Könyvkiadó. [7]Rausch. kiad. P. 1952.: A villamos vezérléstechnika építoelemei. [5] Rietsche/-Raiss: Muszaki Könyvkiadó. [7] Csordás-Jánoky-Orbán: Muszaki Könyvkiadó. [ll] MSZ 172 Érintésvédelmi Szabályzat [12] MSZ 1600 Biztonsági Szabályzat Erosáramú Villamos Berendezések Létesítésére 1000 V-ig. Budapest. G. [6] Reinders. 1964.: Zajtalanítás. Nehézipari Könyvkiadó. Tankönyvkiadó. kötet. köt.: Ipari szabályozási folyamatok kézikönyve. Budapest. A. [2] He/m L. 1946.IRODALOM 265 12] Raiss. V. Budapest. 1964. ponthoz: [1] Fekete-Menyhárt: A légtechnika elméleti alapjai. 1967. 1. Villamos [8] A/api-Asztalos-Bogdán--Höcher-Szita: forgógépek. [3] Csák/-Bars: Automatika.és turbinaalapok számítása és tervezése. Berlin. Tankönyvkiadó.: Irányítástechnikai jeladók és relék. 16] Vörös1. 1970. Budapest. 13]Recknage/-Sprenger: Taschenbuch für Heizung. B. Budapest. 1961. 1956.: Die Heizölfeuerung. 1967. 1955. 1953. VEB Verlag für Bauwesen. Theorie und Praxis.: A gázelemzés méréstechnikája.: Gép.: Villamos motorok önmuködo vezérlése.: Maschienen Fundamente und andere dynamisch beanspruchte Baukonstruktion. Berlin-Heidelberg-New York. Budapest. Akadémiai Kiadó. H. [7] Pattantyús Á. [9]Gottschalk. Muszaki Könyvkiadó. 1960. 1964. 1967. 1968.: Gépészeti lengéstan.: Nem villamos mennyiségek villamos méromuszerei. Muszaki Könyvkiadó. Budapest. Sz. Muszaki Könyvkiadó.: Gumirugók. 1964. Berlin. München. Könyvkiadó.5. [13] Építoípari katalógus. Budapest. Budapest.und Klimatechnik.: Ipari folyamatok muszerezése. Muszaki Könyvkiadó. [4]Muttnyánszky Á. Muszaki [14] Szentmártony T. 1967. 1972. Tankönyvkiadó.: Csovezetéki szabványok. 1975.

R.: Szabályozások dinamikája. [13]Dányi. 1964. 1966. Muszaki Könyvkiadó. 1970. Budapest. Budapest. R. Lüftung und Klimatechnik. Berlin. Budapest.: A gyakorlati szabályozás technika alapjai. Lüf. Budapest. 1966. 1971.és villamosmérnökök kézi· könyve.: Klímaberendezések. 1961. 1974. [15] Tervezési tájékoztató szabályozó szelepek kiválasztása. Budapest. [10]Laber. 1968. 1967. Muszer. [8] Wolsey. W. . köt. W. Muszaki Könyvkiadó. Lüftungs. Budapest. H. [9]Ballai-Dötsch: Épületgépészeti berendezések üzeme és karbantartása. 1964. Muszaki Könyvkiadó.és villamosmérnökök kézikönyve. 1956.: Elektrokémia. Budapest. [6]Dümmel-Müller: Messen und RegeIn in der Heizungs-. [2]Egyedi L. ponthoz: [1]Macskásy és szerzotársai: Tankönyvkiadó.és lrodagépértékesíto Vállalat. Iparterv. Muszaki Könyvkiadó. [17] Samson gyártmányismert~tó. Budapest. 2.: Általános és fizikai kémia. [19] Automatika elemek katalógusa. köt. Budapest. Oldenbourg. [11]Szilágyi L. köt. 1961. [25] Geraszimov-Dudnyikov-Csisztjakov: Kazánberendezé.: A szabályozás technika épftoelemei. [16]Samal E. Ill. fejezet: Lipovetz I. Ill. [24] Billmann gyártmánykatalógus. 2. [5]Egyedi L. VOI-Verlag. Budapest. Budapest. [12]Helm-Sallai-Sédy: Szemelvények a szabályozástechnikából. Abwasser. G. [14]Csordás-Jánoky-Orbán: Irányftástechnika. Muszaki Könyvkiadó. Budapest.és villamosmérnökök kézikönyve. München-Wien. 1966. G. Budapest. 1952.: Szervetlen kémia. Muszaki Könyvkiadó. Braunschweig. fejezet: Bdcskay Gy. Akadémiai Kiadó. [3] Pattantyús Á. Összeállította: Sallai Gy. Düsseldorf. 1974.9. ponthoz: [1]Pattantyús Á. [23] Rietschel-Raiss: Muszaki Könyvkiadó. Budapest. E. A 6. A 6. Schlesser Verlag. Budapest. 1967. Budapest. [4]Pattantyús Á. sek önmuködo szabályozása. Muszaki Könyvkiadó. 1963. Központi futés 1. 1961. tung. Tankönyvkiadó. München-Wien. Ill. Budapest. köt. 1965. W. fejezet: Fekete L.: Épületgépészeti Kézikönyv.: Gas. Klimatechnik. 1967. [2] Recknagel-Sprenger: Taschenbuch für Heizung. G.266 FUTOBERENDEZÉSEK SZERKEZETEI. [18]Frede.: Gépész. Wasser.: Gépész.: Épületgépészeti kézikönyv. [22]Tuszynski: Vegyipari muveletek önmuködo szabályozása.: Die elektrische Heizungs. 1966.und KIiIRaregelung.und Sanitiirtechnik. Muszaki Könyvkiadó. 1967.: Gépész. Muszaki Könyvkiadó. Muszaki Könyvkiadó. VEB Verlag fúr Bauwesen. Nehézipari Könyvkiadó. Futés.10.) Budapest. [7] Csáki F. 2. (Kézirat. [20] Építóipari Katalógus. Építéstudományi Intézet.Telkes: Szabályozó berendezések. fejezet: Lipovetz I. 1. 1963. Muszaki Könyvkiadó. ANYAGAI [4] Recknage/-Sprenger: Taschenbuch für Heizung.: Korrózió. Muszaki Könyvkiadó. 1966. [21] Danfoss gyártmánykatalógus. Oldenbourg. IV. Budapest. [26]Menyhárt J. 1961.és légtechnika. Budapest.: Gázipari kézikönyv.

Kandallók A kandalló egyike a legrégibb futoberendezések nek.. . 7-1. ha a futendo helyiségbe szállított kémiai vagy villamos energiát magában a helyiségben alakítjuk át hoenergiává. sot sok helyen csak a távfutés felel meg korunk levegotisztasági-urbanizációs-higiéniai-civilizációs követelményeinek.. Mindezen kívánalmaknak kályhák tesznek eleget.1. A kémiai energiát hordozhatja szilárd. kis beruházási és fenntartási költsége miatt. Lektor: Bodnár Ferenc Egyedi a futés akkor.az üzemmód szerint (folyamatos vagy tárolós futés). hiszen az egyedi futés definíciójából következik. 7. folyékony és gáznemu tüzeloanyag. Kandalló l .jó hatásfokú. és minden egyes alkalommal kitérünk az üzemmódra és a holeadás módjára.az alkalmazott energiahordozó szerint. Az alkalmazott energiahordozó a legdöntobb. 30%. Teljesítménye 3. Az egyedi futések tárgyalására több osztályozási módszer kínálkozik : . . Magyarországon több középkori vár kandalló ja maradt fenn.egészségügyi követelmények: tiszta üzem.. Kályhák A kályhákkal szemben támasztott követelmények a következok: .5. azonban az egyedi futés is megtartja létjogosultságát egyszerusége. Szilárd tüzeloanyaggal muködo kályhák 7.. Egyedi futések Szel2O: HOMONNAY GYÖRGYNÉ DR. 4000 kcaljhm2) a kandallónyílás felületére vonatkoztatva. közülük a legszebb Siklóson és Sárospatakon (7-1. lehetoleg szabályozható tüzelés. és ezt a futoberendezésben alakítjuk át hoenergiává.egyszeru kezelhetoség. nem túl magas felületi homérséklet. a berendezés hatásfoka mindössze 20.A holeadás módja döntoen sugárzó. Áthidaló megoldásként és kiegészíto futésként minden körülmények között alkalmazható.7 kW/m2 (3000.a holeadás módja szerint (döntoen konvekciós vagy döntoen sugárzó futés). ábra. ...1. . hogy a helyiségbe kémiai vagy villamos energiát szállítunk. Tárgyalásuk alapjául tehát ezt a felosztást választjuk. leginkább a cserép- 7..4. ábra). A berendezés lényege tehát az energiahordozó helyi átalakítása.2. Hoenergia formájában hoszállítás tehát nincs. egyenletes helyiség-homérséklet. 7.1.1. Napjainkban a központi futés.

26 120 1.47 0.38=0. m2 Fúto- I "'"Wim' I '~Wlm'kcal I kcal-I .0.4851.alakú.406 2560 2010 2460 2980 1840 szama. lehet is megoldható séget keresztül is Csempcméret az ajtót nyitva kell kályhákkal (7-4.76XO. csempeméretekrol mert alkotjaArostélya nincs.57 0.47 1. Miután után leégett cm=0.95 1. ábra.51 1 1.316 1.hogy ebben külön ham tér el.181 .07 128 0.83 112 0.68 4.406 3.0399 futheto7-2.217 3340 4750 2870 3120 88 4150 3530 2740 2900 2350 3640 2180 3380 4280 2610 80 1960 96 2110 3270 1680 2680 3120 2860 1510 1340 3860 2.433 0.144 2.68 0. és a a futofelületet és go.631 1.11 4. 5.A égéshezésberakása levetatni.futése hasáb cserépkályha.26 1.47572=0.87 2. és fokozatban több igen 268 hm2 2230 1760 91 1120 7096 0.289 0.542 1500 56 1720 1290 2080 48 1560 84 1340 4084 0. ill.428 .475 =0.3161.91 3.51 153 =0.53 112 1.atú kályi és holeadása ányos k mozódott ho huzamos ideig futi a helyiséget.361 alapterület.38xO.80 0.475=0.27 1 kcaljh 0. A kályha falaiban fe kell kályhától abban 7-2.76XO.92 104 0.76 1.433 4260 4010 4590 3760 3230 5000 4450 4090 3060 3830 3570 4110 2490 3130 3320 3560 2540 0.79 0. ésfolyosóról m2fatüzelésu helyisétágFatüzeléses áramlik A függoen.11 1.(7-5.95 x0.47 0.68 1. tájékoztat. egy.68 0.38=0. ábra).665XO.27 2.47 0.452 3.35 2.51 2.24 135Holeadás.855xO. csakReprezentatív változbegyújtása aközött attólbetüzeloanyag hagyni.217 3.665 = 0.76XO.19 3.26 1. Cserépkályha I Ma~SÚfo 19x21 ábra).38=0.181 1150 1790 1540 1280 XX13654=0.57=0.39 5.89 0. csakcsempe ezenhatárokelotérbol.76 xO. füthetnek egyes oldalait.89 5.60 6.47600felület.47 3. sokaz aA7-1.65 3.15 0.47 4. W 800ban.289 2900 3680 2460 1680 98 2240 2810 1920 1440 2340 2680 2000 2300 77 2300 4510 3880 2140 0.39 120 =0.43 1.144 0.38 0. egyajhavan.51 0.38=0.EGYEDI FUTÉSEK az ajtót Ie m2 zárni.475XO.475Elfoglalt 1.855 hm214498=0. 1490 960 4880 3660 5680 3790 4340 3260 5050 3450 5340 4300 3560 6063 0.631 1.16 0.a hogyvan a kályhátaja SzéntüzelésufaméretezésérolRendszerinthány táblázat gekhasábbeépítettéscserépkályhákparázsszükségeshelyicserépkályhák cserépkályha.75 5.57=0.68 0. Holeadás.

221 3440 9863 0. Eszerint nehéz.SZILÁRD TÜZELOANYAGGAL MUKODO KÁLYHÁK 269 ~rostély van. zabályozó. A tüzelotér alján található a hamuajtóval egyeépített tuzszító ajtó.84 128 =0.3531 11. .68 6.16 2820 0.53 112 0. Hordozbatócserépkályha. A 7-6. mint a vaskályhákban.85 6.08 153 Magasság.686006760 0.331 1.02 7. W hml I 1870I I kcal x24 cm =0. Cserépkályhák méretei és holeadása Csempeméret 2t felület. szállítható cserépkályhát szemléltet.71 6.44 0.45 0.63XO.0504 m' 800I kcal -::W/m' Futo1 \ 930Wim' .1761.551.2651.595 kcal/h 1.525=0. ~a hamuajtón keresztül jut a levego az égés helyéKoksztüzelésu cserépkályha (Thermokoksz).0.94 136 Holeadás.44 1.525=0.735 0.64 6.68 2 1.388 3.és tüzeloszerkezetek.42=0. I I . Két helyiséget futo cserépkályha 7-2. I ' ' O Termá/it hÖszigeteres 7-4. hogy nagyobb ~revan a tüzeloanyag befogadására.05XO.68 1.05xO.59 4.441 2120 3280 4220 3660 4880 3630 5620 3140 2180 5810 3380 7084 0.63 0.945I XXO.176 1. ábra hordozató. ábra.42=0. " .68 120 0.92 szarna. 3.525=0.525 =alapterület.386 4500 2240 80 1690 1930 1450 1810 2960 2630 40 1960 91 2330 3940 3620 1690 1630 3200 60 4250 3660 2750 4130 2540 3550 2660 2960 4750 4780 4510 4080 4110 3870 4830 4360 77 2900 3380 3110 96 0.26 1.496 2540I 0.63 2.42=0.353 2420 96 1410 84 1610 1210 1910 2710 2260 56 1900 3860 3100 48 5070 m 98 0.24 2. .331.42 0.84 Elfoglalt=0.496 .88 2.112 2820 5160 2820 2100 4190 2540 2220 0. .18 1. A cserépkályhákat falvastagság szerint is osztá{ozhatjuk.265 4590 5240 3950 3230 3760 4500 3940 6000 3390 5450 6360 6370 5480 5400 6160 4630 7170 2460 0.735=0.23 1.525 12054=0. és ennek a térek a felso végén (kb. Üzem közben a töltoajtó zárva van. rostélyok gyakoratilag ugyanolyanok.771 1 0. a kályha közepén) van a töltojtó. .05 1.42 3.44 Holeadás. 4. Általában kis és közepes teljesítményu kályhák készülnek lyen kivitelben. Legtöbbször folytonégok.16 4. 0.85xO.92 5.20 0.44 7.80 1.529 .735hm20.92 2180 0.05 3.42xO. A rentüzelésutol abban különbözik.945 X14472=0.82 4. " I L 1 __ II I " " " r-.05xO.02 104 0.63 3. m' Futo. középnehéz és könnyu serépkályhák vannak.84 1.551.92 4.68 2.92 1.92 1. Az ajtók.770 m' I 4.05XO. táblázat.72 1.660 5.529 2.

ej vízszintes metszetek A kályhák fajlagos futoteljesítménye : vasbetét nélküli kályha (falvastagsága >65 mm) 2300 W/m2 (2000 kcalfm2h).. vasbetét nélküli kályha (falvastagsága <65 mm) 2900 W/m2 (2500 kcalfm2h). 2 kályha. 36 ~IVMfTSZET ..3 : .... 8 kályha.. . VI metszetek aj A metszet.5. 29000 W (10 000 .. 2 tuztér... Folyosóról futhetó cserépkályha aj elölnézet.. Hordozható cserépkályha . 25000 kcaljh). . 7 harmadik füstjárat. aj b) e) 7-5.. 4 kályha.4. A hatásfok átlagos teljesítmény esetén mintegy 70%. együttes névleges teljesítmény 23 000. \ r: IV II! r //1METSZET aj bJ ~ ej 7-3.. 3 füstjáratos cserépkályha 1 hamutér. ábra. ej felülnézet (falmetszetben) 7-6.270 B~ EGYEDI FUTÉSEK 1 1 VI 8 r V r t A~ . 40 000 kcaljh). 5... 8 cserép. 20X20 cm. bJ B metszet. A minimális kéménykeresztmetszet: 14X 14 cm. 6 átégö. 1. Teljesítményminimum a névleges teljesítmény 25%-a. emelkedo.. 3 elso füstjárat. 14x20 cm. 5 második metszetei füstjárat.. //'/'// vasbetétes kályha 4600 W/m2 (4000 kcalfm2h). 4 beégo. Kémények. felégo. ábra.. Széntuzelésu.. bukó. : ~ glMfTSZET . 9 samott-tégla.. bJ oldalnézet. együttes névleges teljesítmény legfeljebb 17 500 W (15 000 kcalfh). ábra.0 kp/m2). A folytonégo kályhák névleges teljesítményük 50%-ával túlterhelhetok. 46 000 W (20 000. együttes névleges teljesítmény 11 500. 40 Pa (1. A cserépkályhák huzatigénye 15.

ill. n.yorsan felfuthetok. A 7-9. Különleges tipusú vaskályha a folytonégo ún. ábra.. m' Súly. Ez a töltoajtó nyilásánvagy a kályha oldalán keresztül lehetséges. ábrán.SZILÁRD TuZELÖANY AGGAL MUKÖDO KÁL YHÁK 271 7.uj. hatásfoka 80%. 12 7-9. itt a levego. ábra. A kétaknás kályha alsó égésu... kP Füstca6nyúlváoy átméroje. Kétaknáskályha metszete látható a 7-8.2. 4 tüzelöanyag-töltö ajtó: 5 salak-hamu ajtó: 6 Cilstgáz. mm FütMelOlet.. ami áltaában 4 . 5 m magas kéménnyel érheto el. A 7·7. Fajlagos névleges teljesitménye mintegy 3500 W/m2 (3000 kcaljm2h). trni azzal a hátránnyal jár.(huzat-) szabályozó csappantyú: 7 füstcsonk. mm Szélesség.1.. k~zvetlenül a rostélyon levo rétege izzik. Megkülönböztetünk egy. A kályhában levo tüzeloanyag-mennyiségnek csak az alsó. 6 füstláz. füstgáznem halad át a kályhában levo egész tüzelomyag-mennyiségen. A vaskályhák mzatszükséglete 10. a salako. az égéstermékek keletkezésének helyéreis kell levegot juttatni. samottfalazás nélkül.zegyaknás kályha felso égésu. ábrán egyaknás négyszögletes vas~ályhátláthatunk. VaskáIyhák Acéllemez vagy öntöttvas köpenyu. mm Mélység. 2 rostély: 3 hamutálca. Felületi lomérsékletük rendszerint 100 °G-nál magasabb. amivel a ~émény huzatát lehet szabályozni.. 7·10. .25 S800 sooo 60 .Az izzás. Egy ajtót épitenek a tüzeloanyag letöltésére. ábrán néhány jelenleg forgalomban levokályha és jellemzoi láthatók.és kétaknás kályhákat. Super Kalor vaskályha J Mii. 8 tüzeloanyag-akna: 9 második akna. amerikai kályha. ill.dnak. mm Füstcs6-középmapaság.szal<i datai< a Mapaság. 7-8. A kályha lehet kör alakú vagy négyzögletes. mielott I kéménybe jut. A kéménycsatlakozás elé a 'üstcsonkba csappantyút illesztenek be. Egyaknás négyszögletes vaskályha 1tilztér:2 rostély: 3 hamutálca: -4 tüzeloanyag-töltö ajtó: 5 salak-hamu ajtó. 30 Pa (1. Kétaknás négyszögletes vaskályha 1 tuztér. . belülrol sa[lottal bélelt kályhák. 100 80 10S 118 .. hogy a levegoben levo )ort megpörkölik.. hamukivételhez. távozó füstgázok I • 44 91S 30S I I I I 11 '6 I I 1. amelyet öntöttvasból készitenek. A füstgáz a kályhálan levo egész tüzeloanyag-rétegen áthalad. W kcal/h Füthet6 helyiségtérCogat. ábra. m" Holeadás. a másikon keresztül távoznak a füstgázok. mm 46 915 344 279 _.3 kp/m2). \. Nincs hotároló képességük. ! 7-7. egy másikat lent a tisztitáshoz. Az egyik aknában a tüzelomyag van. 7 füstcsonk állás ! 234 730 I 46S0 730 1.(huzat-) szabályozó csappantyú. de ugyanolyan gyorsan ki is hulnek.•• 120 85 4000 60. felfutés után hamar meleget .2.. és 7-11. + .

Altalában nagy termek-! ben (üzletek eladótere. kályha. mm 1030 620 510 2. W kcal/h Futheto helyiségtérfogat.) alkalmazzák. mm Mélység. Z-típusú túzlégkalorifer .75 8150 7000 300 272 132 Futött helyisig levegoje 7-11. továbbá a mezogazdaságban hasz· nálják a tuzlégkalorifert (7-12. hogy a levego kelloképpen felmele. el fordítható kifúvónyíláson va~y légcsatornán keresz· tül jut a futendo helyiségbe. ábra. ábra. mm Szélesség. m' Súly. ábra). m' Súly. mm Szélesség.272 EGYEDI FUTÉSEK 7. mm 822 548 459 683 1. mm Futöfelület.1.. Ideiglenes futésre.3. jék. acéllemez köpennyel ellátva. Record 300 vaskályha Muszaki adatok Magasság. W kcaJ/h Futött helyiségtérfogat. m' Holeadás. kávéházak.2. Ez kívül bordázott felületu v. m' Holeadá. ábra. amelynek bordázott öntöttvas kályháját épített burkolatban állít· ják fel. A kályha és köpeny között képzodött zárt téren a kályha hátsó alsó részén elhelyezett csavarventilIátor levegi nyom keresztül. kp Füstcsonyúlvány átméroje. Karancs 150 vaskályha Muszaki adatok Magasság. 7-10. Ma már inkább olajtüzelésu változata hasz· nálatos.f1.mm Futofelület. Vaskályba mesterséges légárammal A vaskályhák különleges típusa az "Exp heating" kályha. mm Mélység. A meleg levego a kályha tetején elhelyezett. készülo épü· letek szárítására. kp Fústcsonyúlvány átméroje. ipari csarnokok stb.mm Fúslcso-középmagasság.I! 7-12.5 7000 6000 90 ••• 120 130 118 800 ---1 t"s. A bordákkal megnövelt felület II hetové teszi.

Kálybák méretezése.SZILÁRD TUZELÖANY AGGAL MUKÖDÖ KÁL YHÁK 273 7. ábra. kényelmesebb. ahol Q a kályhával p6t1and6 hoveszteség. mint a szilárd tüzeloanyaggal val6 futés. Szelloztetendo. Pa Holeadás. mezogazdasági létesitmények. A kályhá:at katal6gusadatok alapján választjuk ki. tájékoztat6 1. ahol az olajtartály egyidejuleg olajégo is. kiválasztása A hoveszteség~számitás során a p6tlékolás igen :nyeges.1.3. fóldszinten vagy a padláson. és 1.10.2.2. ábra.. max.2. Központi olajellátás Az épületben levo valamennyi olajkályhának egy közös tartálya van. 7-14. % Ffithetö helyiségtérfogat. Lényegesen tisztább. ábra. W kcallh Olajfogyasztás. Mekalor 2500 típusú olaj kályha Muszaki adatok 2900 2500 0. amelyet elhelyezhetnek a andbe süllyesztve pincében. 7. oC.•• 15 0. Huzatigény . adatul lével a tká kályhafelület-homérséklet figyelembevéte- összefüggéssei számolhatunk. pontokat). Amenylyiben ilyen nem állna rendelkezésre. ezért szabatos loveszteség-számitás nem is végezheto.5 W kcal/h Olajfogyasztás. Huzatigény.2.33 84 30 •••40 8 . táblázat).2.•• 14 0. raktárak. Egy részüket az égokre visszavezetik.3 85 30 •••40 8 .8 •••1.1. Ugyancsak az épitoipar átmeneti futési problémáinak megoldására. % Fiítheto he1yiségtérfogat..8 ••. Egyszerumegoldást szemléltet a 7-19. 7. ábra. max. ábrán láthatjuk. 7-3. Kályhafutés esetén ugyanis a futés általá. egyizerubb.an szakaszos. TartáIyos olajkáIyhák Néhány hazai tartályos olaj kályha kiviteli formáját és adatait a 7-13. Pa m' m' kp/m' kp/m' 20 Az épületgépészet kézikönyve . Olajkályhák Az olajtüzelés az ut6bbi években nagymértékben ~lterjedt. I/h Hatásfok. és számitani ell a futetlen szomszédos helyiségek hatására is. 7. A füstgázok a futendo térbe jutnak.3. nagy a felfutési p6tlék.az 1. A a kályha felülete. ex hoátadási tényezo a kályha felületén W/m2K (kcalfm2 hOC) (1. szárítand6 félkész épületekben alkalmazzák. Minikalor típusú olajkályha Muszaki adatok 2900 2500 0. valamint központi ellátású olajkályháka t. Teljesitménye mintegy 35 000 W (30000 kcaljh). csarnokok futésére alkalmas az olajtüzelésu ipari holégfúvó (7-20. stacionárius állapot nem áll be. m2. tbel a futendo helyiség homérséklete. 7-13. 1. 7-18.4.2.4 Höleadás. ~ kályhák olajellátása szerint megkülönböztetünk :artályos. I/h Hatásfok.

Pa 1.2 . Hatásfok. Huzatilény. IIh Hatásfok. m' Huzatigény. % Ftitheto helyiségtérfogat. ábra.. ábra. Mekalor 622fB tipusú olaj kályha Mi1szaki adatok Holeadás.4 •••2 tp/Dll 1. pa Holeadás. Pa m' 11 600 10000 1. Huzatigény. Mekalor 1022 tiPllSú olajkályha Müszaki adatok Holeadás.274 EGYEDI FUTÉSEK 7-15. max. Ilh Hatásfol<.5 •. 7-17... Huzatilény. 20 1.4 80 82 m' 80 •••130 4 •••20 120 .• 120 15 . W kcal/h OlajfollYasztás. W kcal/h OlajfollYuztás.5 ."0 15 •••20 tp/m' 0.93 7-18. Pa 7000 6000 0. ábra. % Fútheto heJyiségtérfogat. ábra.84 80 75 .. max.• 2 kp/m' 7-16. Mekalor Mi1szaki adatok W kcal/h OlajfollYasztás.5••..% 7500-2 tipusú olajkályha 8700 7500 Ilh m' kp/Dl' Fútheto helyiségtérfogat.04 83 100 140 15 20 1.. Mekalor 73 tlpusú olaj kályha Mi1szaki adaJok W kcal/h OIajfOllYa8Ztás.llh Hatásfok. 7550 6500 0.. max. 2 Holeadás. max. % Ftitheto holyiségtérfogat.

OTR-71 leJlemzok típusú ipari hiilégfúv6 adatai I OTR-71/A Tipus OTR-7J/B I 1.75 I 3X380/220 1. ábra. 20' .statikus 60 oCeseVentillátor légmennyiség.. holeadás W Súly. Ipari olajkályha mesterséges légárammal (höJégfúvó. táblázat. ábra. Egyszeru olajkályha füstgázelvezetés nélkül 7-20. kp homérséklet-emelke-nyo.. 1. -650 bJ ábra. Az olajvezetékek ) vagy 8 mm átméroju rézcsövek.kW homérsékleten. Olajkályhák központi olajellátása 7. 290 I 3X380/220 I 0..5.OLAJKÁLYHÁK 275 -955 aj r-19.5 Nyomósszabó/I/ozó 7-21.9 250 50 I mása. IPa m6oye. Füstgáz-homérséklet.% 400 81000 17500 I 540 87 50 .6. bJ méretek ~ olaj szivattyúzással vagy gravitációsan jut az )lajkályhákhoz (7-21. ábra). OTR-71 tipus) aj nézet. Gázkályhák A gáztüzelésu egyedi futóberendezéseket a 30. pont tárgyalja.3.W 5500 86. mS/h t6o.. Kilépo légáram teljesitkcal/h 410 290 81000 70000 15000 17500 25 40 70000 50 15000 Maximális Iholeadás. Minimális holeadás. . Minden kályha el5tt )1ajnyomás~szabályozó szükséges. O/ajká/yha 7-3.V kp/ml Levego Hatásfok max. oC dése. oCkcal/h Szá1litott névleges Feszültség.

A háromféle kályha jellegzetességeit a 74. Hotárolós villamos fútésu cserépkályha villamos fútésu kályha természetes légáramlással . Hotárolós villamos fiítésií kályhák A hotárolós villamos kályhák szerkezeti felépítésük szerint különfélék. A ho túlnyomórészt a légcsatornán keresztül. 7. . higiénikus hoellátást kap. Kifejlesztésekorfontos szempont volt. kéziratának készítésekor egyféle hotárolós villamos kályhát gyártanak kis darabszámban. A kályha felületén adja le a tárolt hot. külön tárol6közeg beépítésére nincs szükség. az urbanizáció és környezetvédelem fejlodésével a felsorolt tényezok sürgetoen szükségessé váltak. . . Az eddigi értelmezésben egyedi tároló& megoldásnak számít a villamos padlójutés és a villamos fa/futés is. Hotárolós 7-22. hogy a kályhát készre szerelve egyegységben lehessen szállitani. A padló. A hoátadás részben a kályha felületén.elmarad a tüzeloanyag és az égési maradék szállitása . a beépített ventilIátorral létrehozott kényszeráramlás hatására adódik át. táblázat foglalja össze. ábra) csak a burkolaton.a futoteljesítmény jól szabályozható.és fa1futés azzal a nagy elonnyel jár (különösen igényes építtetok számára). lassan és megközdítoen egyenletesen. Ehhez nagy teherbírású vasszerkezet kellett.nincs szükség égéstermék-elvezetésre . Ventillátoros tárolókályha. Ezenkívül igen kellemes közérzetet ad. Ez a típus tulajdonképpen cserépkályha. A kályhát a Villamos Berendezés és Készülék Muvek állitja elo. ábra. úgyhogy szélesebb köru elterjedésével számolhatunk. Itt magának az épületnek a hotároló képességét használjuk ki. Légcsatornás tárolókályha természetes konvekcióval. hogy a futotest láthatatlan. Korunkban. hogy az a többi futési móddal versenyképes legyen. A légcsatornában keletkezett kéményhatással a hoátadás fokozható. Az akkor rendelkezésre álló hoszigetelo anyag és vasszerkezet miatt a kályha meglehetosen terjedelmes.1.a fogyasztott futoenergia mérheto.4. KH-22/A jelu kályha hotároló magja magnezit idomtéglákból áll. A kis sorozatban gyártott. Hazánkban e könyv. . ábra).nincs szükség tüzeloanyag-tároló helyre. . vagy önmuködo szabályozóval nyitják és zárják (7-23.nem szennyezi a levegot. felületen keresztül közli a hot a környezettel. és csak igen kis mértékben a külso felületen (7-24. Elonyei: .4. részben a hotároló magba beépített légcsatornán keresztül megy végbe. Villamos fíítésu kályhák A villamos futésseI a fogyasztó korszeru.276 EGYEDI FUTÉSEK 7. viszonylag gyenge hoszigetelésseI. A légcsatornát kézi 7-23. A hotároló cserépkályha (7-22. ábra. Programjába vette korszeru villamos hotároló helyiségfuto készülékek kifejlesztését és gyártását is. ábra). A padlófutés költségeit olyan mértékben kell csökkenteni.

a be-használt teljesen termoszresztül adja le. A közvetlen egyedi futések közül a sugárzó tapétafutés érdemel említést.10: > A hot oC-os. ábra) -<ll á1 .0-4.•. W. napos és az éjjelA jól amígnagyrészt vagy holeadás autofolyásolható messzemenoen ingadozhat Iutólag nem befolyásolható kíván de különö- sugárzók családja. A tapétafutés egyik típusa a szigeteloszálakból (pl. A nem Általában míndenütt. Ezek közül legelterjedtebbek a következok: Ellenálláshuzal-futótest.1 . adjakizárólag lakószobák lehet konvektív légcirkuláció A kefelület légcsatornáncsekély.ventillátor kályhába ve. táblázat.4.~ 0: 'e:~5cn . 7-25... ábra. egészsegítségével.•.. ábra) - Természetes légáramlású kályha (7-23.sen ott. leadás levego auto-Hot táttalnyitásával). 7. ábra) Kényszeráramlású kályha (7-24. Mindkettovel kapcsolatban meg kell oldani az érintésvédelmet. egyszerubb.2.. A villamos futésu egyedi sugárzó futoberendezéseket általánosságban hosugárzónak nevezzük.. A másik típus nyomtatott áramkörös lapokból áll. A tapétafutés nagy elonye.. A villamos futésu konvekciós berendezések többféle kivitelben készülnek. vagyfelület áramoltatniPótlólagáltal ke. ábra. Hotárolós villamos futésu kályha kényszeráramlással vitelben emyovel. amelyekre szigetelo fóliát ragasztanak. C. mennyezetre szerelheto formában készülnek.VILLAMOS FUTÉSU KÁL YHÁK 277 7-4. A hosugárzók másik formája a különféle infra- A természetes konvekcióval muködó berendezésekben a futoszálak kerámia töltoanyagban helyezkedI""•. falra. E :g . I amely hot anap Aféligszabályozható fújt épített Egész resztül tyú szigetelt.befolyásolható holeadásholeadása csakA addig Majdnem 80 matikus.ho.felületen teljesen energiától egyenletesközepes60a.. hogy bekapcsolásakor rövid ido alatt felmelegszik. Hotárolós villamos futésu kálybák összehasonlítása Cserépkályha (7-22. parabolikus tükörfelületben (1. Ezek a futotestek hordozható ki- 7·24. Közvetlen villamos fütótestek Sugárzó futotestek. A második változat javíthatÓbb. a azonbankályhafelfútés le.) futésére alkalmazzák. A holeadás felhalmozottkályhánAakeresztül mivel kizárólag a felületenA felfútésAfélig vagy(csappan. ábra).0 kW teljesítménnyel) (7-25. AI le.ad fokozására termosztát muködik matikus. ahol a hoigény jelentosen Anagysága féligholeadásfútéstpontosanholeadáskonvektívautofelfutés függ. amelyben ellenálláshuzal van. a szobában tartózkodó személy néhány másodperc múlva érzékeli a sugárzást. 2 flitötest . sugárzó teljesen levegot nem. Foleg kisebb helyiségek (fürdoszoba. Minden helyiség. A sugárzó futésekhez képest csökkentett felületi teljesítménnyel muködnek. Villamos hosugárzó 1 parabolikus reftektor. azbeszt) szott szövet. természetes vagy mesterséges konvekcióval. Konvekciós futotestek.

hogy ily módon nem szükséges a távfutést a leghátrányosabb helyzetben levo és esetleg legigényesebb lakó szükséglete szerint üzemeltetni. kiad. ha a távfutés nem ad számukra megfelelo belso homérsékletet. jav.0 kW teljesítménnyel kapható. 7. hogya lakók egyéni igényeik szerint és saját költségükre befuthetnek. R.) Ilyen jellegu fiitéseket alkalmaznak pl. amely két. Épületgépészet. 1966. 1964.. Mesterséges konvekcióval muködó berendezés a villamos fiitésu termoventillátor (7-26.: Épületgépészeti kézikönyv. A villamos futések különleges alkalmazási területe a kiegészíto futés. a hoszivattyús elven muködo Peltier-elemek felhasználása. fejezetet) nem célszeru ilyen ritkán eloforduló csúcsteljesítményre méretezni. A futési idénynek legalább a felében kihasználható teljesítményre kellene méretezni a távfutést. 14. [6] Magyar Építoipari Katalógus. Budapest. [5] Nehézipari Minisztérium Gyártmánykatalógus-gyujteménye.und Klimatechnik. Budapest. Peltier-elemek. Általában keresztáramú ventillátorral és négyzet alakú. ábra. egyéb fémvagy porcelán burkolatú. Ez azzal a további rendkívüli elonnyel járna. Az alkalmazott kiegészíto villamos futés teljesítményét az adottságoktól függoen mindenkor optimumszámítással kell megállapítani. Budapest. 1971. 1969-tol folyamatosan. [2] Rietschel-Raiss: Futés. Muszaki Könyvkiadó. Oldenbourg.i feleloen fokozni. ÉTK. (Foszerk. Külso holeadó felületük vas-. templomok padjaiban. Budapest. Akadémiai Kiadó. hiszen mindenkinek lehetosége van a futést meg.5. bordázott csöves futotesttel készítik. Éghajlatunk sajátosságai miatt az ún.. Muszaki Könyvkiadó. További elony. Villamos futotest kényszeráramlással ventillátor) (termo- és a nyári hutést együttesen lehetne megoldani. és a csúcshoigényt egyedi villamos futéssei lehetne fedezni. és a manapság egyre nagyobb méretekben épülo távfutéseket (1. IRODALOM [1] Muvészeti Lexikon (F . A Peltierelemek hazai gyártásával a Villamosipari Kutató Intézet Félvezeto Laboratóriuma foglalkozik. hajók.: Zádor A. Villamos futés mint kiegészíto futés. a ll.és légtechnika. de az USA-ban számos irodaház futését is ezzel oldották meg. K). vagy ráfuthetnek. [3] Egyedi L. 1974/75. . Különösen jármuvek. Külön említést érdemel korunk egyik legkorszerubb és legeloremutatóbb hoellátási módja. 1965.) Budapest. (Az alsó közcsavar helyére rögzítik az alsó részbe benyúló fiitopatront. és Genthon 1.0 és 2.278 EGYEDI FUTÉSEK nek el. [4] Recknagel-Sprenger: Taschenbuch für Heizung. büfékocsik kondícionálására és futésére alkalmas. Ilyen célra radiátor is felhasználható vízzel vagy olaijal töltve. ábra).vagy háromfokozatú. méretezési külso homérséklet igen ritkán fordul elo. amikor még vagy már a távfutés nem muködik. Magyarországon 1. Ezekkel ugyanis elvileg a téli futést 7-26. München-Wien.

gravitációs jutésrol. A csohálózat kialakítása szerint. 8. A holeadás módja szerint beszélhetünk konvekciós vagy sugárzó futésrol. . Egyéb elonyei: . A melegvíz-futoberendezésekben a hohordozó homérséklete max. A melegvíz-futoberendezésekben a hohordozó közeg a víz. . .8. Ha a hoenergia szállítására a lehulésbol és felmelegedésbol származó sUfUségkülönbséget hasznosítjuk. leállás után is sokáig melegen tartja a futendo helyiséget . Gravitációs melegvíz-fútések A meleg viz cirkuláció jának fenntartásához szükségesero gravitációs futés esetén a meleg és a lehult vízoszlopok suruségkülönbsége folytán keletkezo felhajtóero. Szerzo: DR.igénytelen berendezés. . a jutorendszer nyitott. s az ellátó hálózatok üzemétol.a rendszerben keletkezo felhajtóero kicsi. hosszú a felfutési ido. és csohálózatát pontosan kell méretezni. A víz e két tulajdonságának köszönheto a melegvíz-futés rendkívül nagy térhódítása. ha külso energiát (pl. . A vizet nagy fajhoje teszi alkalmassá a ho szállítására. Melegvíz-futések . Hátrányai: . Osztályozhatjuk a futoberendezéseket az elosztó csovezeték elrendezése szerint is. ha a futotestekhez külön eloremeno és külön visszatéro vezeték csatlakozik. amely a termelt hot a holeadókhoz szállítja.a vízfutésu rendszerekben nagy a tárolt homennyiség. hogyafutotestek a helyiséggel hojüket legnagyobbrészt hogyan közlik. így karbantartása egyszeru. A felsorolt elonyök és hátrányok ismeretében alkalmazása elsosorban kis alapterületu. Melegvíz-futések osztályozása.nincsenek a rendszerben könnyen meghibásodó mozgó szerkezeti elemek. ha attól elzártan.felso elosztású és közbenso elosztású rendszer. eszerint van alsó elosztású. zavarai tóI független. Ha a csorendszer az atmoszférával érintkezik. akkor zárt.a futotestekhez szállítandó ho a vízhomérséklet változtatásával könnyen szabályozható. MENVHÁRT JÓZSEF Lektor: Mészáros Ferenc Minden központi futoberendezésben szükség van olyan közegre. A melegvíz-futés hátrányai: .1. . így üzemének villamosenergiaköltsége nincs. állandó felügyelet nem szükséges. kis kiterjedésu magas épületekben (foleg lakó.a melegvíz-futoberendezéseket óvni kell a befagyástóI.és középületekben) elonyös. sot a nem kello gondossággal méretezett hálózatban indulási zavarok állhatnak elo. szivattyúmunkát) használunk fel.a felfutés hosszadalmas. így viszonylag nagy átméroju csohálózat szükséges. kétcsöves jutésrol. Az osztályozás másik alapja a futési rendszer nyitott vagy zárt kialakítása. ezt a tulajdonságát használjuk fel a gravitációs melegvíz-futoberendezésekben. .a melegvíz-futoberendezések kezelése egyszeru. lIO oC. . nyomás alatt áll.külso energiát nem használ fel. egycsöves jutésrol beszélünk. figyelemmel arra. A víz surusége a homérséklet emelkedéséveI jelentosen csökken. akkor szivattyús juiésrol beszélünk..nagy a rendszer tehetetlensége..a melegvíz-futóberendezésekben a holeadók felületi homérséklete alacsonyabb. ha közös az eloremeno és a visszatéro vezeték. A gravitációs melegvíz-futoberendezés elonyei: . Ez teszi lehetové a hohordozó áramlásáb61adódó ellenállás legyozését. ami egészségi és biztonsági okokból elonyös.

2 alapvezeték . elve 5 leszálló. hogy két felszálló lehult vizét közös le· szálló fogja össze. akkur az alapvezeték padlócsatornában. 8 kötései falhoronyba vagy szabadon szerelhetok. ábra. A hálózat ki· alakításakor ügyelni kell arra. Alsó elosztású gravitációs melegvíz. hogy annak minden szakasza vízzel feltöltheto legyen. ábra szerinti elrendezés.rend· szerint a kazánon elhelyezett . igénytelenebb helyiségekben a radiátorok alatt szabadon is fektetheto. ábra). ill. gravitációs. Alsó elosztású. Hogy a töltés és ürítés teljes egészében végbemehessen. 4 futotest.és egyben ürítocsapon át töltheto fel. Ennek elofeltétele. visszatéro bekötovezetéke a felszálló irányába lejt. BP biztonsági felszállóvezeték . A felmelegített vizet a 2 alapvezetékek juttatják el a 3 felszállókhoz.1. A rendszerben lejátszódó folyamat a következo. ábrához képest a 8-2. A 2 elosztó. A lehult vÍZ az elobbi vezetékkel párhuzamos elrendezésu 5 leszálló és a 6 visszatéro gyujtovezetéken jut vissza a kazánba. Az alapvezeték (elosztó és gyujtój a kazán irányába lejt. BL biztonsági leszállóvezeték . A 8-1. hogy a futoberendezésbol a levego eltávozhassék. Itt külön horony ban van az eloremeno és a visszatéro vezeték. A hálózat . Ez lehetoséget nyújt arra.1. A hot az 1 kazán ban termelik. a futotestek eloremeno bekötovezetéke a futotest felé. ábrán az eredmény-vonallal rajzolt 9 és 10 légvezeték vezeti el.és 6 gyujtovezetéket rendszerint a pince mennyezete alatt helyezik el. A levegot a 8-1. Eltérést mutat a 8-1. 9. 10 légvezeték. A bemutatott két elrendezésen kívül természetesen még több változat alakítható ki. 3 felszálló. Ha az épület nincs teljes egészében alápincézve. kétcsöves futöberendezés kialakításának 1 kazán. A felszállókb61 jut· a futovÍZ a 4 futotestekhez. és 8-2. amelyek elosztóvezetékei a kazán felett és a legalsó futotestek alatt haladnak (8-1. itt történik a hasznos holeadás.280 MELEOVÍZ-FUTÉSEK 8. 2 '/ 8-1. a vízszintes vezetékeket mindig néhányezrelékes lejtéssei kell szerelni.tölto. 6 gyujtovezeték . ábrán feltüntetett kazán helyett hocserélo is alkalmazható (távfutésre kapcsolt épületben). 7 és 8 bekötovezeték . A 3 fel. II táguJási tartály. az esztétikai igényeknek megfeleloen.fíítések Általánosságban azokat a futoberendezéseket nevezzük alsó elosztású rendszereknek.és 5 leszállóvezetékek és a futotestek 7.

A csohálózat lejtésének mértéke 5-15%0 között választható meg. védoburkolattal. Felso elosztású gravitációs melegvíz-futések E csoportba soroljuk azokat a gravitációs melegvíz-futoberendezéseket. / külön 8-2. és a levego a tágulási tartályon keresztül távozik. E célból a felso elosztóvezetéket a légtelenítési pontok felé emelkedéssel kell fektetni (8-4.BfJ alapvezetéket az alsó elosztású rendszerekhez hasonlóan a kazán és a legalacsOnyabban elhelyezkedo futotest között szerelik. Az elosztóhálózat rendszerint a padláson foglal helyet. ha esztétikailag nem kifogásolható a megoldás. A gyujto. A részlet: /: egy eloremeno kétcsöves gravitációs két visszatéro futés FF fo Jeszá1J6vezeték leszá1J6hoz. ritkábban falhoronyba fektetve szereljük. közös leszállóvezeték BL biztonsági leszál16vezeték 8.. A víz a levegot maga elott fokozatosan kiszorítja a hálózatból.::!:: . A gyujto . mázolással kell védeni. A futoközeget a felso elosztóhálózatba az FF fofe1szálIó. l' I I I I I I . Alsó elosztású. ábra). A részlet). felszálló-.j I i -r-T L~ -~~ -/// /~// ////// BF biztonsági felszá116vezeték. ábra). ábra. A leszállóvezetékeket általában szabadon. ábra. A rendszer leürítésekor a folyamat ellentétes értelemben megy végbe. Fagy és egyéb káros külso hatások ellen hoszigeteléssei.(visszatéro) hálózatot a pince mennyezete alatt vagy pince nélküli épületekben padlócsatornában helyezzük el. kétcsöves melegvíz-futés. Üzem közben a rendszerbe kerülo levego mozgás- rOT l.GRAVITÁCIÓS MELEGvíZ-FUTÉSEK 281 1--I [br ---rl-~Irj-'-l i I . A fofelszálló falhoronyban. Felso elosztású. amelyeknél az elosztó vezetékhálózat a legmagasabban fekvo futotest felett és a tágulási tartály alatt helyezkedik el. Csotakarékossági szempontból gyakran két futotestoszlop egy közös leszállóvezetékkel készül (8-3. ábra. Külön figyelmet kell fordítani arra. Elhelyezheto az elosztóhálózat a legfelso szint mennyezete alatt is (8-4.1.2. FF A részi ef 8-3. ábra). A futohálózat feltöltésekor eloször a kazán és kazánházi hálózat telik meg vízzel.. a futotestekhez a leszállóvezetékek juttatják el (8-3. hogya rendszer könnyen légtelenítheto legyen. i-ff 1 4J B.. feIszáJJ6vezeték . ritkábban szabadon szerelve halad.

ábra)./ . akkor az elosztóhálózat legmagasabb pontját a tágulási tartályba meno légvezetékkel külön légtelenítjük. B részlet: Iégtelenités elo. A leszállóvezeték-pár helyett csak egy vezeték van. fút6testek.zaka.282 MELEGvíZ-FUTÉSEK A rész/et BF ~~ I ./ ~ // /tit -~ -- +It B resztel 8-4. D átköt6. a futotesteket . ábra. Felso elosztóvezeték kialakítása A részlet: központi légtelenítés.levegö mozgá. I légtartáIlyal.. ábra A részlete a 8-6. A 8-6. ábrán különféle leszállóvezeték-kialakításokat láthatunk.z elzáróval .ztó. A 8-7.tek.- LT // ////////// // . Egycsöves futórendszer leszáll6vezetékének alakltási lehetóségei ki- A sorba kapcsolt flitöte. A fofelszálló és a biztonsági felszállóvezetéket össze is vonhatjuk (8-3.3. ábra).. gravitációs. Az elosztóhálózat itt is a padláson vagy a legfelso szint menynyezete alatt halad.z I . A leszállóvezetékek helyett szintenként vízszintes1 elosztó csohálózat is építheto (8-7. LT légtelenltötartály -. amely egyaránt szállítja a futo és a lehult vizet (8-5. ábra). I I I végén I . -.iránya 7//77777 8-5.zaka.1. ábra A leszállójának. Egycsöves gravitációs melegvíz-ffitések Az egycsöves gravitációs futoberendezés a felso elosztású futés egyik különleges esete. a D leszálló aB-hez . ábra). Ha önálló biztonsági felszállóvezetéket alkalmazunk. Az' A leszállóvezetékre kötött fut()testek sorba kapcsoltak. ábra B leszállójának vízszint es válto- 8. Nagy kiterjedésu felso elosztású hálózatokat a végpontok felé emelkedéssel is szerelhetünk (8-4. egycsöves futés ~ iránya a víz mozgásirányával ellentétes vagy egyezo az egyes szakaszokban (8-4. ábra.viz mozgásiránya .hasonló. a B leszálló futotestjein a leszállóra jutó meleg víz bizonyos hányada áramlik csak át.. Ez esetben a végpontokon külön légtelenítotartályokat kell elhelyezni. B átkötöszakaszo. Felso elosztású. de a rövidrezáró csoszakaszban is szelep van. a C leszállón a futötestekben talál· ható a rövidrezáró szakasz. ábra. B részlet).. míg a B részlet a 8-6. ábra. a fennmaradó hányad a rövidrezáró (átköto) szakaszokon minimális lehfiléssel megkerüli A B C O 8-6. C átkö!is I fQt6testekben.

I I I I B rész/ef A rész/ef ------1-1. A leszálló. nulla vagy esetleg a futotest alacsonyabban van a kazánnál. Felépítésük . Olyan kétcsöves futó'berendezés. i i I bályozhatók külön-külön. Egyszinti futések Az egyszinti vagy ismertebb nevén etázsfutés is a felso elosztású gravitációs futések csoportjába sorolható. távfutésekre kapcsolt épületekben). I . Az egycsöves futés elonye a kétcsöves rendszerekhez képest: csotakarékosság.GRAVITÁCIÓS MELEGVIZ-FUTÉSEK 283 r·~ L~tI I i I i . A visszatéro há- . A függoleges rendszerek jól légteleníthetok. A homérsékletesés az egycsöves rendszerekben megoszlik az egy felszállón levo összes futotest között. E berendezésekben a futotest lehulésébol keletkezo hatásos nyomás . lehetoleg közvetlenül a mennyezet alatt kell elhelyezni. egyszerubb szerelés. Az egycsöves futések csohálózatának kialakítására a felso elosztású rendszereknél elmondottak az irányadók. A vízszintes elosztású rendszer a hazai gyakorlatban eddig nem tudott tért hódítani.és bekötovezetékeket falon kívül. ábra.-I 8. Etázsfútés általános elrendezése 1kazán.a leszállóvezetékektol eltekintve . bár üzemközben a levego mozgásiránya a víz cirkulációjával ellentétes. amelynél a futotestek és a kazánközép közötti magasságkülönbség igen kicsi. ábra.a radiátor és a kazánközép közötti szintkülönbség kedvezotlen alakulása miatt . 2 flítotest. ahol viszonylag nagy nyomáskülönbség áll rendelkezésre (pl. Ennek egyik módja a h magasság növelése.nem számottevo. • Az egyszinti futés eloremeno (elosztó-) vezetéke a mennyezet alatt halad hoszigetelés nélkül.. szintén szigetelés nélkül szereljük. Ha a radiátorokat elzárószerkezetekkel szerelik.stek egycsöves rendszer soros kapcsalássat . Az egyszinti futések általános elrendezését a 8-8. ábra szemlélteti. Az egyes futotestekben a nagy lehulést el kell kerülni. eloregyárthatóság. h az elosztóvczeték és a kazánközépszint közötti mra61eps távolaáa .1. akkor a radiátorok holeadása szabályozható. B részlet: flítótestek megkerülovezetékkel zata..4. I I / 8-7. azaz az elosztóháIózatot minél magasabban. Vízszíntes elrendezésu A részlet: mtöt. Elonyösen alkalmazható az egycsöves berendezés ott. esztétikusabb megjelenés. bár már egy futotest eros fojtása vagy kiiktatása a rendszer egyensúlyát megbontja. mert az a radiátorfelületeket megnöveli. törekedni kell tehát a csovezeték lehulésébol fejlodo hatásos nyomás növelésére. 3 tágulási tartály..és a biztosítás módja azonos. Hátránya: a futotestek nem minden esetben sza- • t / ///77777// B 8-8.

2.a szivattyúüzemnek állandó uzemköltsége van. Magasra helye(szifonfütés) zett visszatéro hálózatban a leszálló-felszálló pá· 1. I I lózat rendszerint a radiátorok és a kazán alatt halad. A szivattyús rendszer csohálózatának kialakítása is lehet alsó elosztású. E megoldás elonye. Szivattyús melegvíz-futések A melegvíz-futoberendezéseknek azt a csoportját. . futésére használják. és kiterjedt hálózatok is kialakíthatók. A visszatéro legmagasabb pontja a tágulási tartály tI I levegooldalára csatIakoztatandó.284 MELEGvfZ-FUTÉSEK zelében./ . 4-.//////// 8-9. C keveredési pont rakat külön-külön kell üríteni (8-9.a cirkuláltatott víz homérséklete keveréssei egyszeruen szabályozható. fürdoszobában) helyezzük el. Bizonyos eltérés a szivattyú beépítése miatt van. A 8-9. külön kell gondoskodni (8-8. Az egycsöves rend· szer lehet vízszintes elosztású is. B vezeték). a futési szivattyú és motor karbantartást igényel. ábra). így a csohálózat kisebb átmérokkel valósítható meg. A gravitációs futésekre általánosságban elmon· dott többi elony és hátránya szivattyús futésekre is érvényes. Szükség esetén 8 rész/et A rPsz/et helyi légtelenítés is lehetséges.gyors felfutési lehetoség. szivattyús futoberendezésnek nevezzük. ábra. Ha a ~_JI. Az elosztó. A 8-10.. ahol az egész futoberendezés van. Egyszinti futés magasra helyezett visszatérovel ennek ürítésérol a rendszertol függetlenül. A szivattyú alkalmazása a futoberendezésekben több elonnyel jár: . s így kedvezo csoátméroket nyerünk. amelynél a keveredési pontokat a kazán középvonalába helyezték (C pont).2. A szivattyús futoberendezések általános kialakí· tása hasonló a gravitációs futésekéhez. . A szivattyús melegvíz-futoberendezés általánosan alkalmazott futorendszer.. .szivattyú. akkor a padlóburkolat alá helyezzük (8-8. Az ürítöt a I I rendszer legalacsonyabb pontján. Korábban a futotesteket a kazán közvetlen kö- 8. 2%).és két· csöves elrendezésben készülhet. közbenso elosztású és felsll elosztású. fürdoszobában helyezheto el. A tágulási tartály elhelyezése rendszerint nehéz· séget okoz. amelyben a hohordozó közeget szivattyú keringteti.. ha a falsarokban szabadon nem szerelheto. valamely "vizes" helyiségben (pl. de különösen elonyösen alkalmazható nagy. A visszatéro vezeték légtelenítésérol magasra II helyezett visszatéro esetén külön kell gondoskodni.. az esés lehetoleg nagy legyen (1.és gyujtovezetékeket eséssei kell szerelni. Ezt az elrendezést magasra helyezett visszatéro vezetékes egyszinti futésnek vagy röviden szifonfutésnek is nevezzük. hogy az elosztóvezeték rövid. Hátrányok: . ábra. A futorendszer kialakításakor nagy gondot kell fordítani a berendezés automatikus légtelenedésére. míg a B részlet azt a típust. A visszatéro vezetékeket külön gyuj- . >//// /~'. mert a bel· so falon elhelyezett radiátorok miatt a helyiségben a homérséklet-megoszlás kedvezotlen. ábra A részlete alsó elosztású szivattyús futést szemléltet. lakások stb. mint a 8-8. ábra A részlete a leggyakoribb magasra helyezett visszatéro vezetékes egyszinti futést ábrázolja. Lakások futése esetén a kazán pl. A szivatytyús melegvíz-futés a gravitációs futéstol szerkezetileg abban különbözik. ábrán. vízszintes kiterjedésu épületek. a gravitációs áramlás csak igen kis mértékben tud kifejlodni. ábra.a futoberendezés indulása egyenletes.vagy motorhiba esetén a berendezés üzemében zavar áll be. kevésbé maradnak le az egyes szárnyak. Ha nincs lehetoség a padló felett vagy padlócsatornába szerelni. hogy az összes áramköröket összefogó közös vezetékszakaszba szivattyút iktatunk be.a szivattyú által létrehozott nyomáskülönbség nagy. Az egyszinti futoberendezéseket kisebb létesít· mények: óvodák. a konyhában. A felso elosztású rendszer egy. a belso falakon helyezték el. de ennek az esztétikai szem· pontok korlátot szabnak.3 ua. . épületcsoportok futésére.//»>>'/// ///. B ág). A hálózat leürítése I nem mindig oldható meg központilag. mint a gravitációs futések esetében. akkor //////////////// //////////. mert azon a szinten kell elhelyezni. visszatéro vezeték a padlóban van elhelyezve. akkor a visszatéro vezeték is a mennyezet alá helyezheto. Hátrányos azért.

gáztüzelés lehetové teszi a futóberendezés átrendezését. A szivattyú üzeme az eredeti nyomáseloszlást megváltoztatja. amelyekben a hálózat nagy részében a szivattyú üzeme többletnyomást eredményez. ocsere/o I 8-11. amelyekben a szivattyú üzeme a hálózat legnagyobb részében az üzemszüneti nyomáshoz képest kisebb nyomást hoz létre.b6/ // / // / /I / / / / // /// /-_ -@. Ha a szivattyú nyugalmi állapotban van. valamint annak üzeme hatással van a hálózat kiképzésére. / LT -M-l I 1 I -'--~--'II ~ H" '" ~~Ó ll' J> I ~. B részlet: felso elosztás. Szokásos megoldások láthatók még a 8-13. Azokat a rendszereket. 4 osztó.automatikusan légteleníthetok. ábra). A szivattyú nyomócsonkjától a C pontig emelkedik. 6 szivattyú. mivel üzem közben a futovíz mozgásiránya a levego mozgásirányával ellentétes. Természetesen a szivattyú beépítése a futohálózatba. szívott rendszereknek nevezzük. szivattyús A részlet: alsó elosztás. 2 futotest. HL biztonsági leszállóvezeték . Ezt a hátrányt szünteti meg a 8-ll. ill. 5 gyujto. és a kazánház így a tetotérben is elhelyezheto (8-14. a futorendszer minden pontjában a tágulási tartály víznívója . vagy ha a tágulási tartállyal össze vannak kötve. Az olajo. így üzem közben a levego és a víz mozgása azonos irányú. BF biztonsági felszállóvezeték. Az elosztó. hocserélovelvagy injektor útján lehet a távfutohálózat nagy nyomáskülönbségu pontjai közé kapcsoini (8-12. A tágulási tartály nyomása érvényesül változatlanul a csohálózat azon pontjában. C pont). bár a hálózat korántsem olyan érzékeny.. Egycsöves. ábra szerint lehetséges. ábra szerinti légtelenitotartály. ill. A berendezést közvetlenül. C csatlakozási pont a csohálózathoz A szivattyús egycsöves melegvíz-futoberendezések kialakítása a szivattyútói eltekintve azonos a gravitációs egycsöves futésekével. -M--_J TJ~hJíó~. ábra). mint a gravitációs futó'hálózatok.szabja meg a nyomás nagyságát. .SZIV A1TYÚS MELEGvíZ-FUTÉSEK 285 4 A rész/ef tU '// melegvíz-futés 8-10. szivattyús melegvíz-fútés LT légteleníto tartály l fum).. A 8-10. visszatéro csovezetéket a gyujto felé eséssei fektetjük. Ennek igazi alkalmazá~i lehetosége nyilván a távfutések területénvan. ábra.mint legmagasabb vízszint . Ehhez kapcsoljuk a szivattyúkat. 3 tágulási tartály. ábrán. Szivattyús futések körében mind nagyobb teret kap az egycsöves elrendezés (8-ll. a C ponttói a szivattyú szívócsonkjáig csökken a nyomás a nyugalmi állapothoz képest. A végpontokon elhelyezett légtelenítotartályok vagy kéziúton. ábra. A légtelenitohálózatot itt is külön kell kialakítani. ábra B részlete felso elosztású rendszert ábrázol. Eberendezések elosztóhálózatát a végpont felé emelkedéssel kell szerelni. leszállók kiképzése a 8-6. ahol a biztonsági leszállóvezeték csatlakozik hozzá (8-10.é& A tobe vezetjük. Felszállók. Kétcsöves. ábra. Hosszú elosztóhálózat esetén a csovezeték légt~lenítésébenzavar állhat be. 1 kazán. és a hálózatban a víz homérséklete állandó. nyomott rendszereknek.

a felszállók rendszerint azonos mérettel. Az alapvezetékek a legalsó szinten helyezhetok el. hogy az alapvezetéken' valamennyi felszállópár vizáram-útja azonos hoszszúságú.és egycsöves futoberendezések elosztó. egy-egy lakást fdto rendszerek kapcsolódnak. I I I __ ~ ~~ 1" I .-~- __L ~~ r~_' -' t.286 MELEGVfz-FUTÉSEK J t l' . ábra.1. hanem lakásonként mérjük a fogyasztást. _ l' ~ _ aj * L_--e-J __ -1. 4 futötest. 5 gyujtö. bJ a felszállóvezeték az egymás feletti lakásokat látja el. }..J I I I ~~ I I J. bJ közvetett kapcsolás (höcserélo).. két. ej a ca fe1azá1l6vozetékrovlzszintes elrendozésu. A 8-15. I 1 I _ b) __ -1 ej 8-12.. 6 tágulási tartál1 eL ej közvetlen gyujtovezetékek a tetotérben (esetleg lapos teton szigetelve és külso hatások ellen védve) helyezhetok el.. 3 szivattyú.JL.és gyujtovezetéke sokféle módon elrendezheto. ezek azonban nem térnek el az eddigi elvi kialakitásoktóI. Egycsöves szivattyús melegviz-fútés forditott aj a felszállóvozeték egy f6totestosz1opot táplál. akkor ehhez az igényhez kell igazitani a futo- c. (A l6atdenftést az ábrán nem tÜDtettdk fel) . ábra a Tichelmann-rendszeru alapvezeté- ket mutatja. 2 osztó. ___ .4 . . igy egyenletesebb nyomáselosz1ás érheto el. ábra. A két. A felszállók és radiátorok elhelyezése változatlan. Tetotéri kazánház (felso elosztású melegvíz-fúlés) 1 kazán.L _ kapcsolása távvezetékre 8-14.c::==-'-. kapcsolás injektoros visszakeverésseI ti r. ábra. Ennek elonye..vagy egycsöves kialakításban szerelhetok.L--I Ul .L--_J -~-----I I I I I I I ~ ~ ~ U csóves elrendezése 8-13. A futoenergia mérése is kivánatos lehet. Ha nem holeadóként. _ I I ----~--~-. Melegvíz-futorendszerek aj közvetlen kapcsolás.J P.

futése Magas épületek. mind a felso zóna szokványos melegvíz-fütést kap. A rendszer kialakítása nem különbözik a bemutatott szivatytyús fütésekto1. toronyházak fütését is gyakran oldják meg szivattyús melegvíz-futéssel. víztelenítése külön oldandó meg. Zárt melegviz-fütörendszet 8-15. ami a fütoberendezés súlycsökkentése céljából elonyös. G semviz homérséklete kétcsöves. Figyelembe kell azonban venni.. hogy á legfelso ponton elhelyezett nyitott tágulási tartály helyett kettos teru. de célszeru a kazánházban elhelyezni. hogy sok szint esetén a rendszer szabályozása nehézkes. szokásos a felso zónát gozzel futeni. K A részlct: zárt tágulási tartály kialakitása.3. gépészeti szint kiképzése szükséges.h. Mind az alsó.... szerelvények általában csak 3 bar (". nitrogénnel) való feltöltésévei tartjuk fenn. A fütorendszerek a környezettol hermetikusan is elzárhatók. valamint azt a körülményt.. ábra ej megoldása jöhet számításba. igy pl. B egycsöves rendszerelrendezését is... ahol az egyéb gépészeti berendezések mellett a 8.. ábra. Általában 8. Kialakításuk az elozoktol abban tér el. A magas házakat gyakran kapcsolják távfütohál6zatra. hogy a szokványos fütotestek.//' ~// r-lteJ • 10 I G la: II . . Egy épületen belüli zónák más-más h6'hordozó közeggel is kialakíthatók. Magas házak melegvíz. ábra. Ezek az ún. zárt tágulási tartályt alkalmazunk (8-16. il ... Ez a zárt tágulási tartály a rendszerhez bárhol csatlakoztatható. zárt futorendszerek. ábra. te eloremeno.. lelles lláz bevezetési kazán helye. M membrán. ábra).3 at) nyomáshatárig alkalmazhatók. 10 szint (emelet) kapcsolható össze egyrendszerre. 8.... Ekkor a 8-13. zónára osztottuk. Ezért a magas házak futoberendezését osztottan készítik. 10 emeletenként ún.~ I JA I Semleaes aaz I==: I li ~~_t~==-vt'1 SZIVAmÚS li + 287 MELEGvíZ-FUTÉSEK l II Ijl ti' 8-16. A Tichelmann-rendszeru fütöberendezésalaprajzi elrendezése (fordított U csöves) CeJszállóelrendezés. Forróvíz-távvezetékre kapcsolt épület futóberendezéseinek hocseréloi sorba kapcsolhatók. Ilyent szemléltet a 8-17. 8. A tartály másik tere a fütési hálózathoz csatlakozik. tv visszatéro K kazán. A nyomás kívánt értékét a membránnal kettéosztott tér egyikének semleges gázzal (pl. a hocserélobe mindkét zónában primer forró vizet vezetünk be.. A forróvíz-távvezetékre kapcsolt épületet két rendszerre. ill. 10 szintbol álló zóna hoközpont ja is elhelyezheto. Az egyes hálózati szakaszok légtelenítése. csupán a fogyasztás mérését kell megoldani.

ábra. A víz a rendszerben felmelege-. Magas házak zónás melegvíz-fütése 8.288 MELEGVÍZ-FUTÉSEK Gépészeti eme/ef 8-17. lehuléskor térfogata csökken. fejezet tárgyalja. déskor kitágul. a kazánokat. muszereket. Tágulási tartály. pl. Az ezeken kívül eloforduló néhány speciális alkotóe1emet a következokben ismertetjük. A térfogatváltozást a tágulási tartály veszi fel (8-18.és légtelenítovezetéken át kapcsolatban áll a külso térrel. A túlfolyó. keringtetoszivattyúkat. hengeres vagy négyszögletes tartályt lemezbol hegesztik. zárószerkezeteket. A nyitható. hocseréloket. hogy a viz O oC-ról 100 oC-ra való felmelege- . ábra). Melegvíz-fiítoberendezések különleges alkotóelemei A melegviz-futóberendezések fo alkotóelemeit.4. holeadókat. A tágulási tartály hasznos térfogatát a rendszer viztartalma alapján lehet meghatározni. A nyitott tágulási tartály a rendszer legmaga· sabban elhelyezett alkotóeleme. figyelembe véve. automatikaelemeket a 6. csovezetékeket és tartozékaikat.

5 ellenorzo vezeték (3/8"). / 3000 8-19. o 105 W. ábra szemlélteti. 8 tartály. Biztonsági vezetekek. Tágulási tartály térfogata a szivattyús futorendszer. az alkalmazott futotestektol függoen. ábra). 105kcal/h 25 dése 4.. 1.l <150 tartály Ílr- 8-1. 9 ·Iégtelenitovezeték. I 3/43/4 1 11/4 1/42 1/21/4 Tágulási 1 11Jelzo 1 3/4 I Cirkuláfelszálló 3/4I I Vezeték. TáguIási tartály csatlakozóvezetékeinek . ábra.táblázat tartalmazza. (8-1) A biztonsági leszállóvezeték átméroje: rendszer ye. 2 biztonsági Hengeres tágulási tartályok 30-2000 1 urtartalommal készülnek. Beépítésük a 8-20. b gravitációs fútorendszer. 1000 W (860 kcaljh) futoteljesítményenként mintegy 1. ábra nyújt segítséget. kcaljh. 6 fútocsokigyó. ábrán látható. Nyitott tágulási 2 tartály általános elrendezése leszállóvezeték . mm. Az elosztóvezeték közvetlenül a tágulási tartályba is kötheto (8-21.MELEGVÍZ-FUTOBERENDEZÉSEK KÜLÖNLEGES ALKOTÓELEMEI 289 mérete 8 >400 150. 7 hoszigetelés. kcal/ho A tágulási tartály víznívóját Üzem közben többszörellenorizni kell. 0 1000 2000 V. A tartályhoz csatlakozó vezetékek ajánlott méreteit a 8-1. (8-4) ahol Q a rendszer futoteljesítménye. A biztonsági felszállóvezeték átméroje: 20 20 15 (8-2) (8-3) 10 mm.3.futoteljesítménye. Az500 1urtartalomnál nagyobb tartályokat búvónyílássallátják el. 400 tartalma. ill. Va tágulási tartály hasznos térfogata 21 Azépületgépészet kézikönyve . 3 túlfolyó. ábra. h vizszintmagasság a tartályban 1 biztonsági felszállóvezeték .. Zárt rendszer tágulási tartályát a 8-16. vezeték (a biztonsági felszálló másfélszerese).71a víz tágulása. coli ci6s leszálló Túlfolyó Biztonsági I I 1 8-18. mm.. W.aló az egyharmad II magasságbanelhelyezett 3/8"~os ellenorzo vezetek.. 10 cirkulációs vezeték. A tartály megváIasztásához a 8-19. erre v.3% térfogat-növekedéssel jár. táblázat. a rendszer kialakításától. 4 jelzovezeték. Egyszinti futések tágulási tartálya a bemutatottaktóI eltéroen is kililakítható. - ao ~10 L5 / 5 dBL / / // = 15+ 5 Vl~ mm. Q a rendszer futoteljesitménye.

3 fo felszállóvezeték . ábra. ábra). A futéstechnikában a futési keringtetöszivattyúkon kívül természetesen más típusú szivattyúkat is alkalmaznak. A részlet: ajánlott méretek D" Dz karimaátmér6. Ekkor alkalmazunk légtelenítotartályt. de elhelyezhetok a rendszer más pontján is. energiaszükségletük kicsi. osztja szét a vizet a kazánok között. 5 biztonsági leszállóvezeték. 4 kéziszelep. ill. s a kevert vizet osztjuk szét a fogyasztók között. ábrát). 6 elzárószerkezetek. kis beruházási és üzemköltsége legyen. ábra). hegesztett csonkokkal. ábra. ill. A levego eltávolítása kéziszelep nyitásával vagy automata segítségévellehetséges. A visszatéro lehult vizet szállító gyujtovezetékeket az osztóhoz hasonló kialakítású ún. ábra. hogy valamely szakasz légzsákba kerül. A kazánok vízcsonkjait. pontban. alapozást ne igényeljen. amelyekhez semmiféle alapozás nem szükséges. hogy a futés az egyik szivattyú meghibásodása esetén is zavartalan legyen. futési keringtetöszivattyúkat.kel kell szerelni (1. 3 légtartály. 5 vízsZÍntmutató 8-23. fenntartása. a 8-22. Légtelenítotartály. Légzsák légtelenítésének 1 gerenda. 4 tartály. 2 alapvezeték. A központi futöberendezésekben alkalmazott szivattyúkkal szembeni követelmények: a hálózatba könnyen beépítheto legyen. Tágulási tartály etázsfútéshez 1. hj álló elrendezés. 1 gyújto. Aszivattyúkat megkerülövezeték. amelynek mind a kazánokkal (hocserélokkel). 1 túlfolyóvezeték . Hengeres tágulási tartály aj fekvo. A központi futöberendezésekbe tartalék szivatytyút kell mindenkor beépíteni. zajtalanul üzemeljen. Feladatuk nagy kiterjedésu rendszerekben a futoközeg keringtetéséhez szükséges nyomáskülönbség létrehozása. En· nek légtelenítéséröl minden esetben külön kell gon· doskodni (8-23. B beépítési hossz Szivattyúk. 2 szivattyú motorral. Több kazánból álló kazántelep futovizét egyesítjük (összekeverjük). TV túlfolyó vezeték Osztók. mind a tágulási tartállyal elzárószerkezet nélküli összeköttetésben kell lenme.elosztóvezeték. 2 11r--3 8-21. Néha szükséges az egyes felszállókat vagy felszállócsoportokat külön-külön légteleníteni. 4 gyújtövezetékek csatlakozása. A hazai gyakorlatban legelterjedtebb szivattyúkat 1. 7 vezeték a kazánok gyújtojéhez.-~ 5 ------4 1 megoldása .és leszállóvezeték. Gyujtok. BF biztonsági felszálló. BL biztonsági le- szálló. A szivattyúkat általában a gyujtore építik rá. a 6. Kivétel a biztonsági felszálló. Ezekre az igényekre szerkesztették az ún. üzemük zajszintje alacsony. A szivattyús futések csohálózatának szerelésekor gyakran elofordul. valamint a gyujtokhöz és osztókhoz csatlakozó vezetékeket mindig elzárószerkezetekkel (tolózárral vagy szeleppel) látjuk el.290 MELEGVÍZ-FUTÉSEK A BF í 8L ITV 18F I rIBL (TV a) bJ 8-20.5. Erre valók a csobol készített osztók. 3 megkerülovezeték . 5 légtelenítoveufél 1:. gyujto foglalja össze (8-22..

A biztonsági leszálló(BL). ábra. A kazáncsatlakozásokra. ezzel lehetové teszi a rendszer víztartalmának tágulását. ábra). továbbá az. T tágulási tartály . amely a rendszerben levo víznívó magasságát mutatja.Füstgázhóméróvel a kazánokból eltávozó füstgáz homérsékletét ellenorizzük. Ezt elterjedtenalkalmazzák.MELEGVÍZ-FUTOBERENDEZÉSEK KÜLÖNLEGES ALKOTÓELEMEI 291 Gyorsürító.hátránya a nagyobb csoszükséglet. akkor helyi ürítésrol kell gondoskodni. LL I ~ I 8-24. Több kazán esetén minden kazáncsonkhoz külön homéro szükséges. a felfutéskor keletkezo goz a rendszerben levo víz kiszoritása nélkül távozhassék.köti össze a tágulási tartály légterével. az egyes alapvezetékekbe homérot kell elhelyezni. Az összes feltételeket kielégíti a csovezeték-felhasználás szempontjából kedvezo. Ha a rendszer egyes szakaszai központilag nem üríthetok. hogy a hálózat teljesen leürítheto legyen. A kazánbiztosításnak a következo követelményeket kell kielégítenie: a víz szabad tágulása biztosítva legyen. Hibás kezelésre a kiöntohöz vezeto csövön a víz kiáramlása hívja fel a figyelmet.elzárószerkezet közbeiktatása nélkül . mérni kell (távjelzés). A csoanyag-felhasználás szempontjából takarékosmegoldást szemléltet a 8-26. Gravitációs fütések A kazánbiztosítás legegyszerubb módja a 8-24. Üzemi állapotban a kiönto felé a szelep zárva van. ábra a biztosítás módját két hocserélo (kazán)esetén mutatja. Muszerek. a háromjáratú szelepes megoldás (8-27. Mérete 1 1/4-2" között választható. 8. Bóméro. ábra.a tágulási tartály vízterével köti össze. ábrán látható. (Bovebben 1. Nagy kiterjedésu hálózat esetén a végpontok homérsékletét is ellenorizni. I . ugyanarra a csohálózatra kapcsolt kazánból álló kazántelep esetén az elmondottak minden készülékre külön-külön -érvényesek. 2. Ilyen módon a kazánok számától függetlenül csak egy BF és BL vezetékpárt kell alkalmazni. Nagy kazántelepeken regisztrálómuszert alkalmazunk.5. és elvezeti a keletkezo gozt. A szelep segítségével a kazánok vagy az osztóval és ezen keresztül a tágulási tartállyal. A melegvíz-futoberendezéseken leggyakrabban eloforduló muszerek: vízoiz/opmagasság-méró (hidrométer).1.) 8. Kazánok biztosításával az MSZ 14120 foglalkozik. Buzatméro beépítése a kémény huzatának folyamatos ellenorzése végett szükséges.elzárószerkezet közbeiktatása nélkül.5. a 13. Több. vagy pedig közvetlenül a szabad térrel vannak összekötve. A háromjáratú szelepet a tolózárat megkerülo vezetékbe építik be. Gravitációs futés biztosítása egy kazán esetén K kazán.. A biztonsági felszállóvezeték (BF) a kazán kivezetocsonkját . hogy az egyik kazán leürítésével a tágulásitartály is leürül. a kazánból eltávozó víz helyébe a kazán visszatéro csocsonkján keresztültérjen vissza a víz. E biztosítási mód elonye az egyszeruség. A szelep harmadik ágához a kazánházi kiöntohöz vezeto csövet csatlakoztatnak. A gyorsürítot a gyujtore vagy a visszatéro vezetékre kell szerelni úgy. A !üstgáztisztító berendezés ellenorzomuszerei is a kazánházban vagy annak szomszédságában helyezendok el. bár a felsorolt követelményeknek nemmindenben tesz eleget. Minden futési rendszert el kell látni gyorsürítovel. más néven tágulási vezeték a kazán visszatérocsonkját . Melegvíz-futések biztonsági berendezései A biztonsági berendezések feladata a káros többletnyomás kialakulásának meggátlása. fejezetet. míg az osztó felé a teljes átfolyási keresztmetszet nyitott. A 8-25.· r~ ~ I I .

a szivattyú szívócsonkja elott vagy nyomócsonkja után. 3 biztosítószelep . 5 háromjáratlÍ lZClep. A tágulási tartály a biztonsági leszállÓl'ezetékkel csatlakozik a futohálózathoz.1 8-28. . a futorendszer minden pontjában a legmagasabb víznívó.. hogy a rendszer minden pontjában meghatá· rozzuk azt az eltérést. a tágulási tartály nem ürül le. ami a nyugalmi állapotban uralkodó nyomáshoz képest a szivattyú üzeme esetén észlelheto. ábra. A biztosítás megoldható biztosít6szeleppel is (8-28. egymástól eltéro nyomásviszonyokkal rendelkezo részre osztja. 2 szivattyú.5. 2 tágulási tartály.2.-JJ I.I ! ~ JJ. A szivattyú üzembe helyezése ezt a nyomáseloszlást megváltoztatja. Mivel a tágulási tartályban a víznívó gyakorlatilag válto· zatlan marad. 8. ahol a nyomás nagysága mindenkor is· mert. akár nyugalmi állapotban van a rendszer. . A hazai gyakorlatban háromjáratú szelep helyett használnak háromjáratú csapot is..6 biz· tonsági felszál1óvezeték. O (ill. Melegvíz-futés biztosítása biztosítószeleppel 1 hocserélo. 4 gyujto. ábra. ~ I L __~-1 2 '! ~ I !! II T J' . karbantartása viszont igényesebb. ábra.//////////h/h/ /// 8-25. O') az egyetlen pont a rendszerben.%1 _:í! / D II . a vízveszteség kisebb. A csatla· kozási pont az egész hálózatot két.:. ábra).292 MELEGvíZ-FUTÉSEK rL:1rir . Vizsgálatunk célo ja az. hogy nagy a vízveszteség a szelep átállításakor.I 'I l' . r-----J I . Szivattyús {ütések nyomásviszonyai 8-26. Két hocserélo (kazán) biztosítása I i ~ E biztosítási mód elonye. _ I i Ii lj _L_. ábra. akár üzemi. 2 visszacsapó szelep 8-27. mindenkor a tágulási tartály víznívója által megszabott hidrosztatikai nyomás van [8-29. Kazánok biztosítása visszacsapó szeleppel 1.. 7 biztonsági leazállóvezeték Ha a szivattyú nyugalmi állapotban van. Szivattyús futések biztosítóberendezéseinek meg· választásához a rendszerben kialakuló nyomásviszonyok ismerete szükséges. vagyis a tágulási tartály vízszintje szabja meg a nyomáseloszlást.. A csatlakozási pontban. az O (ill. 3 osztó. hogy bármelyik kazán önállóan leürítheto. O') pont]. Csatlakozás a szivattyú elott. Hátránya. Ez olcsóbb. ábra.-. Az O pont és a szivattyú S szívócsonkja közötti szakaszon a nyo- . Kazánbiztosítás háromjáratú szeleppel 1kazán.

"1 I I . hogy a szivattyú üresjárása esetén is megakadályozza az átcirkulálást a tágulási tarahol hszivüj a szivattyú tályhoz. 'i 1 ~1 I 21 I I i I I . O Nyomás nyugalmi állapo/bon . nyomott rendszerunek.. Nyomott rendszerek A gravitációs futéseknél be!TIutatott biztonsági mód mindegyike alkalmazható szivattyús fütéshez is.1. " depressziós szakasz. S a szivattyú szlv6csonkja. S a szivattyú sziv6csonkja más a tágulási tartály víznívója által meghatározott értékhez képest folyamatosan csökken (az OS szakasz szívott)." w1. amelyekben viszont a nyomócsonkra vagy annak közelébe kötik. a hálózat nagy része (O'S i T I I 'rE~ I I I N O' s O 8-29. Ez esetben csak az J '-'j ''''tr ~+ I. 2 biztonsági leszáJlóvezeték. hsF a biztonsági felszál1óvezeték hurokmagassága. O csatlakozás a szivattyú nyom6csonkja elott... N a szivattyú nyomócsonkja. azzal a kikötéssel. ~s b o ~ Csohossz'/ 5ri j~t~~ '. Azokat a szivattyús futó'berendezéseket.a szivattyú N nyomócsonkja és az O pont között . mert ettol függ a hálózatban a nyomáseloszlás. 8. 5 szivattyúk. N a szivattyú nyom6csonkja.MELEGVÍZ-FUTÉSEK I BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEI 293 NO' szakasz nyomott. Tágulási tartály csatlakozási változatai tyús rendszerhez a szivaty- szakasz) szívott. b túlnyomásos szakasz.zlv a szivattyú nyomása. azaz hBF>hszivüj' BL'.5. ttJ. azaz a futohálózat nyomott vagy szívott volta. Csatlakozás a szivattyú után.I ---I 4 r-t-r 4 I I ______ J "/ 8-30.2. hogy a tágulási tartály vÍZszintje fölött a biztonsági eloremeno vezetékben kialakított hurok hBF magasságának olyan méretünek kell lennie. A rendszer többi pontjában . Alsó elosztású nyomott rendszer biztonsági vezetékei és nyomásdiagramja 1 biztonsági felszál1óvezeték. ábra.zlv UJ a szivattyú üresjárási nyomómall8ssállll. 3 L. ábra. BL. . és így üzemben túlnyomás alatt állnak. APkaz túlnyomás a kazánoknál.l.. mint az O pontban (az NO szakasznyomott).a nyomás nagyobb. o' csatlakozás a szivattyú nyomócsonkja után. amelyekben a tágulási tartályt a tágulási vezetékkel a szivattyú szívóoldalára vagy a szívócsonk közelébe kötik. O a 2 csatlakozása a rendszerhez . szívott rendszerunek nevezzük. s ezért üzem közben csökken a nyomás. A szivattyús futések biztonsági berendezéseinek kialakításakor gondot kell fordítani a BL vezeték (fovezetékhez való) csatlakozási helyének megválasztására. AP. 4 kazánok. h. 3 tágulási tartály.

5 t4gulási tartály. LJPsziv szivattyúnyomás .-I '-1)( L __+ . l. 4 szivattyú. 6 osztó. 2 biztonsági leszálló.J 4- 14 3 JI + N A s 8-33. 3 gyujto. szivattyúaz " eloremenó vezetékben 1 kazán. Szívott rendszer biztosítása és nyomásdiagramja S a szivattyú sziv6csonkja. 4 kazánok. I 8 h----tt:P--i 7777777777 8-31. 4 szivattyú. 1 kazánok. 5 gyujto. b túlnyomásos szakasz.. Alsó elosztású rendszer biztosítása. o I I 1 ~ - 12 o . 8 légtelenitoedény. ábra. ábra. Felso elosztású nyomott rendszer biztonsági berendezései 1 biztonsági felszálló.. a depreslZiós szakasz. hsziv uJ a szivattyú üresjárási nyomómagassága . 7 szivattyú.294 MELEGVÍZ-FUTÉSEK 1-8 ---. ábra. 2 légtelenítöedény.-___________ J 'IN !It t ~ it:f .. N a szivattyú nyomócsonkja. 3 osztó.. N a szivattyú nyomócsonkja. O a 2 8-32. 3 tágulási tartály. S a szivattyú szivócsonkja. hBP a biztonsági fe1szállóvezeték hurokmagassága. 5 három járatú szelep csatlakozása a rendszerhez '2 tJp a BL ' ~ Nyomás nyugalmi állapo/ban I .-r __ --. 2 tágulási tartály.

5. hogy üzem közben a víznívó csökkenésekor ne jusson levego az elosztó hálózatba. s így a vízszintes légvezetékbol a levego nem tud eltávozni. a 8-33. 8-35. Az ábra a rendszer üzem közbeni nyomásváltozását is mutatja. Légvezetékek kialakítása A légvezeték feladata a rendszer feltöltésekor a levego elvezetése. Légvezeték kiképzése alsó elosztású futés esetén a függoleges légvezeték. Hátránya a bemutatott biztosításoknak. hogy nagy magasság szükséges a hurkok kialakításához. és nincs szükség a biztonsági felszállóvezetékben magas hurok kiképzésére. tehát alacsonyabb homérsékletu közeget szállítanak. b vízszintes légvezeték levo felszálló légvezetékbe h magasságú hurokkal csatlakoztatjuk (8-35. A 8-31. ábra.2. csak ennek levegoelvezetését kellbiztosítani (1. Hátránya. így magasabb homérsékletnek van kitéve. A légvezeték a tágulási tartály alatt helyezkedik el. leürítéskor a levego visszavezetése a rendszerbe. mint a vízszintes légvezeték. A bezárt levego meggátolja.6. amely teljes kazánbiztosítást ad. h' a léglelenítovezeték magassága a legfelso futotest eloremeno bekötése felett 8-34.6. A légvezeték-hálózat a felszállók meghosszabbítását képezo függoleges és az ezeket összeköto vízszintes szakaszokból áll Elhelyezheto a vízszintes légvezeték a legfelso szint mennyezete alatt is (8-35. ábra. Szívott rendszerek A szívott rendszerekben a biztonsági felszállóvezeték a szivattyú szívó hatása alatt áll. Szívott rendszerekben a legfelso radiátorsor felett a tágulási tartályt olyan magasra kell elhelyezni. A 8-32. a 8-3. ábrán olyan biztosítási módot láthatunk. A pont). Nincs szükség magas hurokra. ábra). 8. hogyaszivattyúkat a visszatéro vezetékrészben lehet elhelyezni. Elonye viszont. ábrán felso elosztású nyomott rendszer egyik biztosítási módja látható. Gravitációs rendszerek Az alapvezetékekbol a levegot a függoleges felszállókvezetik el. ábrát). ábrán látható módon. Vízszintes légvezeték kiképzése a tágulási tartály alatt h hurokmagasság. ábra. Feltöltéskor az A pont elobb kerül víz alá. hogy egyik felszállóból a másikba üzem közben víz áramoljék áto . ábra). üzem közben beálló nyomásváltozásokat szemlélteti. 8. Felso elosztású rendszer légtelenedése az elosztóvezetéken keresztül megy végbe. Alsó elosztású rendszer felszállói és futotestei a legfelso futotestsor eloremeno csatlakozásainak meghosszabbítását képezo függoleges légvezetékeken keresztüllégtelenednek (8-34. amely a tágulási tartályhoz vezet.MELEGVÍZ-FUTÉSEK BIZTO~SÁGI BERENDEZÉSEI 295 emelomagassága üresjáráskor (3-30. így a víznívó benne üzem alatt csökken. a biztonsági felszállóvezeték a tágulási tartályba közvetlenül a túlfolyó felett kötheto be. hogy a szivattyút az eloremeno vezetékbe kell szerelni. A függoleges légvezetékeket vízszintes vezeték fogja össze. s így feltöltéskor megtelne vízzel. ill. Nyitott szívott rendszerekben a futoközeg maximális homérséklete az elgozölgés veszélye miatt csak 95 °C-nál alacsonyabb lehet. mert a kazánok a szívott szakaszban vannak.1. Hogy ezt megakadályozzuk. a vízszintes légvezetéket a tágulási tartály közelében 8. ábra).2. Az ábra jobb' oldala a nyugalmi helyzethez viszonyított.

az egyes felszállók helyi légtelenítoberendezéssel is elláthatók. akkor a következok szerint járhatunk el. ábra. hszlv Oj a szivattyú üresjárási nyomómagassáp szivattyúnyomás . Ez adja a h maximális értékét. a bezárt levego fokozatosan öszszenyomódik. Alsó elosztású szivattyús rendszer légvezetéke h hurokmagasság . hogy legalább a vízszintes szakaszát üzem közben is mindenkor levego töltse meg. hurokmagassága: Hatágulási tartály vizszintje és a vizszintes légtelenilOo vezeték magasságküIönbsége. ahol V~v a vízszintes légvezeték térfogata.2. A légvezeték hurok h felvett értékét számítással kell ellenorizni: x-x V1ev * (P* nPo --1 ) h?E m. A h hurok magassága a Boyle-Mariotte-törvény felhasználásával számítható. ábra. mert a felszállók és a biztonsági vezeték nyomásviszonya különbözo.a 8-37. Minimális értéke nagyobb. 4 . Ezt a légvezeték méreteinek megfelelo kiválasztásával érhetjük el.296 MELEGvfZ-FUTÉSEK h<h'. A légvezetéket úgy kell kialakítani.=1 p*=po+Heg+LJpszivC' ~ A.6. Ez a megoldás mind feltöltéskor. (8-5) . A felszállókhoz csatlakozó légtelenítovezeték átméroje rendszerint 3/8". Általános szabálynak fogadhatjuk el azt. A 8-37. amíg a VÍZnívóaz A pontot el nem éri. hogy a vízszintes légvezetékbe víz ne kerüljön. Nagysága gravitációs futések esetén h~ 1. A vízszintes légvezetéket lehetoleg a mennyezet alá helyezzük. az n számú függoleges lég· 1-1 .5 ID magasságban legyen a becsatlakozási pont. Felso elosztású futéseknél nincs külön légvezeték. 5 felszálló után 1/2". x-x vizszint a légvezetékekben. ábra szerinti elren- dezés feltöltéskor lehetové teszi a levego eltávolítását a rendszerbol mindaddig. de a futotestek cirkulációját ne gátolja.z1v Oj a szivattyÚ üresjárási nyomómagassága 8. Ha ez a megoldás 'nem alkalmazható. Nyomott rendszerek A tágulási tartály közelében levo egyik felszálló légvezetékbe hurokkal csatlakoztatjuk be a többi felszálló légvezetékét. azaz 8-37. azzal a feltétellel.6. m3. ábrát).2. hogy biztosítsa a kívánt légzárat. hogy nagy padlástérmagasság szükséges hozzá. Gravitációs futések esetén ez nem okoz problémát. egyébként olyan legyen.5 m. mind üzem közben a levego eltávolítását lehetové teszi.. Pa (kp/cm2). h. továbbá hogyafagyveszély elleni védelemrol külön kell gondoskodni. LJPszivC a C pontban ható n 8-36. C a legfelso futotest eloremeno csatlakozási pontja. 8. Heg a tágulási tartály vízszintje által a vízszintes légvezetékre ható statikus nyomás (1. hogy a legfelso radiátor csatlakozás felett min. nyugalmi állapotban. 0. Szivattyús rendszerek Alsó elosztású szivattyús futoberendezések légtelenítohálózatának kialakítása a 8-36. ebben Po az atmoszferikus nyomás. de szivattyús rendszerekben megengedhetetlen. a rendszer teljes töltésekor. ~ A. A rendszer teljes töltésekor a felmagasságban szállókban a víznívó valamely lesz. ábrán látható. 1".1. A hurok h méretét felvesszük és számítással ellenorizzük. a vízszintes légvezetéké 3/8". Korábban szokásos volt a vízszintes légvezetéket a biztonsági leszállóvezetékbe csatlakoztatni.. Ha a levego kiáramlásának útját a víz elzárja. Hátránya... a hurok átméroje 1/2. mert itt a légtelenítés az elosztóvezetéken át megy végbe. Nyomott szivattyús rendszer légvezetéke A légtelenítovezeték csatlakozása felszálló légvezetékhez: h a légtelenit6 Ha szükséges.0-1. mint a szivattyú emelo magassága.

Légtelenítés céljára mindenkor a tágulási tartály közelében levo felszállót válasszuk ki. mivel a felszállók és a biztonsági vezetékek nyomásviszonyai különbözok. Néha a számítás igen nagy h értéket eredményez. v=--::nmv :rr. hogy az elosztóvezeték üzem közben se kerülhessen levego alá.7. és így üzemzavar következhet be. A súrlódási nyomásveszteség (2-44) és (8-6) alapján: S' = LJ~Sllf = 8. és ne a biztonsági leszállóvezetéket.2. és 8-5. Palm. Szívott szivattyús rendszer légvezetéke KIALAKíTÁSA 297 Ah. 8. C jclölések értelmezése a 8-37: ábrával azonos. ábra. A dinamikus nyomás (2-6) összefüggésében szereplo v sebesség kifejezheto a futovíz mv tömegáramával: . fajlagos (8-8) 4. hogy a legfelso 8-38.2. j (8-6) 1 fm hosszúságú csovezeték nyomásvesztesége : súrlódási ahol e a futovíz surusége.6. ~ e800C= m~ Pa.7. Fagyveszélynek kitett helyen méretezzünk úgy. hc' a vízszint távolsága a vízszintes légvezetéktol a szivattyú üzeme alatt. A vízszintes légvezeték méretét ne növeljük. a 2. Ezekben a levegot feltöltéskor az elosztóhálózat vezeti el.354 • 10-4). (2-44) 2. 8.3.7. Ekkor is mindig h méretu hurokkal kell csatlakozni a légtelenítés céljára kiválasztott felszállóhoz. (8-7) A suruség 80 oC homérséklethez tartozó = 971. Ezért kívánatos hc-hc'~0. d csoátméro. A nívócsökkenés csak olyan mértéku lehet.) .2 dS . m2• Az összefüggés azt a feltételt fejezi ki. táblázat): LJPsur= 8. hogy a vízszintes légvezeték a rendszer teljes töltése esetén levego alatt marad. kgjm3. futotestek bekötése (C pont) levego alá ne kerüljön. (8-9) Az ütközési ellenállást a függéssei számoljuk (1.5 m betartása. p* = =Po+ (h+ H)eg. mv a futovíz lömegárama.. ilyenkor egy (esetleg több) felszálló függoleges légvezetéket fel kell bovíteni és a számítást erre elvégezni.LJPszivc1· A felso elosztású rendszereket a 8-3. pontot és a (2-44) összefüggést]. berendezési tárgyakban súrlódási és ütközési nyomásveszteség jön létre [1.::. hogya víz maximálisan is csak a futött tér mennyezetéig emelkedhessék.eu- ms. Szívott rendszerek Alsó elosztású szívott rendszerek légvezetékét a ábra szerint alakítjuk ki. a és összepontot. C' vízszint függolegeslégvezetékben a szivattyú üzcm~ idején. hc a legfelso fntotest eloremenö bekotésének függoleges távolsága a vízszintes légvezetéktöl telenítovezeték összkeresztmetszete.. kg/s. A légtelenítést gyakran szakaszonként kell elvégezni. :v Pa. A minimális víznívó biztonsági okból ne süllyedjen C' szint alá. mert akkor a cirkuláció megszunik. ábra szerint alakítjuk ki. A hc' nívócsökkenés a (8-5) összefüggés értelemszeru alkalmazásával számítható [v::v a vízszintes légvezeték és a függoleges légvezetékek c' szint feletti részének térfogata. és (2-6) 2. Üzem közben a víznívó a függoleges légvezetékben csökken. Felso elosztású szívott rendszerekben a tágulási tartályt olyan magasan kell elhelyezni. A h hurokméret minimális nagysága a (8-5) összefüggéssei számítható.8 kg/m3 értékével (8-2.345 • 10-4). H.LÉGVEZETÉKEK 8-38. <::kkor LJpszivC= O. mert a szivattyú nem üzemel. Melegvíz-(utések csovezetékeÍnek méretezése 1 LJPsur=0. Üzem közben a víznÍvó C' szintre süllyed. m. vagy a végponton elhelyezett légtelenítoedény felé biztosított. A levego eltávozása vagy a tágulási tartály felé.8U A futoberendezésben a hohordozó közeg áramlása következtében az egyes csoszakaszokban.

3 967.8 989.2 51 74 75 53 7 986.4 2.5 85.0 0.9 75.5 %7.3 990.0 oc Értelmezoábra I ccI ocI kg/m' I ~ I kg/m' Megnevezés ~ II 1.5 94.I Megnevezés II 3. 63.5 77.8 986.6298 I O 62.5 54.5 984.0 989.77958.1 TT-darab.5 55.9 967.0 989.5 69.3 983. CC 298981. '.7 980.3 984.ív66.2 988.~ 1.5 IocSor.6 965.9 977.0 980.3 972.5 963.5 78.968.2 82.5 988.0 78 89 90 79 67 55 91 80 92 73 93 69 97 85 57 56 60 96 84 72 70 58 83 6 987.8 968.5 1.3 973.8 970.5 988.1 66.5 91.0 975.5 80.5 81.0 980.5 971.7 978.5 985.7 76.5 56.1 983.5 961.2 977.5 964.5 983.0(nagy) I9 Karmantyú60.4 970.3 976.5 964.5 65.7 975.5 991.9 90.1 988.5 987.3 989.8 985.5 89.7 971.0 986.7 991.9 962.8 978.4 991.5 973.0 972.5 965.1 53.7 992.0 976.7 990.5 966.2 968.8 67.8 970.561.5 86.7 977.7 973.0 70.5 52.2 978.9 95.2 981.7 0.9 8 .9 64 52 54 81 68 61 94 82 71 59 10kg/m'átmenet 99 86 63 76 87 9 987.5 961.1 981.2 986.7 990.1 979.7 71. -- IWW I -- MELEGVÍZ-FUTÉSEK I szám I .5 985.2 971.7 984.1 991.0 T-darab.5 975.5 982.5 79.5 965.5 1.5 88.5 -darab.6 979.3 974.8 88 65 95 74.4 985.5 976.3 989.5 58.5 59.0 963.8 972.6 87.2 974.9 %9.3 64.5 969.5 61.6 977.2 959.5 986.4 978.5 57. ~ Nadrágidom I ·lf3'0 táblázat.5 51.0 60.5 1.4 991.6 963.3 969.6 982. Vízsurüség a homérséklet függvényében I I I .7 969.5 83.6(kicsí) 66 64.5 990.4 elágazás 974.0ellenáram 84.5 I ! 980.7 990.6 983.5 9 960.9 I •.4 10059.5 %2.5 96.0 984.5 72.1 982.1 981.0 68.3 Kettos974.5 92.5 93.l .•.3 987.3 979.5 Megkerüloív 992.5 966.5 73.

A matematikai muveletek helyett szerkesztéssel is meghatározhatjuk a hatásos nyomást.0 12. Az my víztömegáram : my= Cy ~ LJth 8.0 8.0 0. amelynek méroszáma a hatásos nyomás [8-39. 10-11 ~ • ~~ Palm. A táblázat a csoátméro és my. Futoberendezések számításakor ez a feltétel elfogadható. (8-12) . b) ábra] (folytonos vonal). A szakirodalom a (8-9) összefüggést rendszerint átalakított formában. mm Sor.. táblázat tartalmazza. Ha a ho be.0 1.0 I A súrlódási nyomásesés (8-8) és (8-9) összefüggések szerinti meghatározása hosszadalmas.MELEGvíZ-FUTÉSEK CSÖVEZETÉKEINEK 8-3. azokat a 8-1. Ha egy zárt csorendszer egyik pontján hot vonnak el. Lltb a víz lehu1ése valamely adott szakaszban. A léptékek megválasztása után vegyük fel a különbözo h magasságértékekhez a megfelelo eg értékeket. Cy a víz fajhoje.0 1.0 1. (8-11) A (8-7). akkor a 8-39.0 i -- a) tolózár csap (régi) egyenes I 7.5és40 5.3 Futotest-szabályozók: Megneyezés 4.0 7.és elvezetés idoben állandó. ábra). táblázatban találhatók. v függvényében adja meg az S' méterenkénti súrlódási nyomásesést. .. Ha a lehulést az egyes csoszakaszok középpontjába koncentráljuk.0 2. A számítás megkönnyítésére a használatos csoátmérok és különbözo my víztömegáramok esetére kiszámították S' értékeit. W (kcalfh).0 25 12 900-osSO7.Könyök2.0 4.7. A szerkesztést h-eg koordináta-rendszerben kell elvégezni (8-39. a homérséklet.0 0.5 3. egy másik pontján hot vezetnek be.0 10. A csoméretezést célszeru táblázatosan (formanyomtatványok felhasználásával) végezni. mellékletben közöljük. (8-11) összefüggések segítségével bármilyenhomérséklet-tartományra készítheto méretezéstmegkönnyíto táblázat. Az ütközési nyomásesés meghatározásáh<rz a C alaki ellenállás-tényezok a 8-3.1. a kapott pontok összekötése az A területet eredményezi. Hatásos nyomás kialakulása Gravitációs futések esetén különbözo homérsékletu folyadékoszlopok suruségkülönbsége hozza létre a felhajtóerot. Az ütközési ellenállásokat néhány v vízsebességre és C tényezore a 8-4. Gravitációs melegvíz-futések csohálózatának méretezése 8.016.0több Néyleges átméro.0 6.5 2. a Q hoáram függvényében ismerteti. Palm mértékegységben.5 1. A szerkesztéskor a csolehulést lineárisnak vettük.5 1.5 6. b) ábrán eredményvonallal behatárolt területet kapjuk. az integrálást elvégezve az egész körfolyamatra megkapható a hatásos nyomás. (8-10) I ahol Q a víz lehulésébol adódó holeadás (hoáram). J/kgK (kcalJkg°C). A nyert eredmény egy h magasságkoordináta szerinti körintegrál. ill.1. A (8-10) alapján a (8-9) összefüggés: 8'=4.7. s így a suruség a hálózat mentén változik.5 3. A számítások menetét példa kapcsán mutatjuk be. táblázat folytatása MÉRETEZÉSE 299 20és 32 és ív Vezetékelzárók: 1.744 .1.0 4.0 9. a keletkezo felhajtóero: Llpgray=#e(h)g dh.

43 38.72 10.16 152.96 12.82 1108.85 367.75 29.86 5.52 81.75 34.39 15.32 0.12 124.11 637.18 33.89' I 23.59 308.19 814.84 93. 17.88 0.68 28.39 55.79 104.49 627.83 12.11 113.73 24.49 480.81 774.62 133.64 206.52 113.02 70.55 99.35 1.22 686.98 98.94 55.89 21.45 44.35 431.63 42.39 52.83 83.44 392.25 153.77 66.41 338.47 I 220.10 to.48 126.98 197.67 1.929.10 85.u3 17.98 470.18 73.92 6.87 15.34 36.91 6.68 21.26 53.87 490.63 164.62 0.45 55.92 529. Ap.77 833.88 578.88 284.92 255.86 9.92 12.098 0.35 19.35 119.11 210.75 755.31 193.48 64.50 65.72 4.75 269.98 765.75 63.45 149.78 123.59 90.16 49.72 116.58 29.25 163.983.50 397.77 31.89 461.74 28.80 931.52 10.21 279.98 0.73 873.22 33.99 696.53 16. mis Ütközési ellenállás.05 7.92 1049.53 44.16 39.28 210.92 21.96 28.62 7.96 som 95.06 4.40 313.53 4.45 117.16 163.46 618.04 142.83 362. táblázat.08 74.83 201.51 47.64 16.77 56.20 62.27 294.85 15.28 35.94 0.96 8.99 11.45 I 140.87 40.09 41.77 104.098 11.94 58.45 220.26 75.49.09 9.64 250.76 853.45 12.25 353.69 175.68 63.73 39.92 99.35 174.49 3.80 111.25 3.96 3. Ütközési ellenállás értékek 80 oC homérsékletu futovízre Ellenállás-tényezo.68 1285.49 I a 1 I .42 19.26 402.10 549.31 9.42 1030.96 1.74 63.26 23.23 109.32 25.73 56.58 13.16 186.24 37.85 149.97 941.81 0.15 23.51 392.54 31.98 87.31 333.79 43.68 174.30 26.59 167.80 143.96 500.71 27.39 25.67 8.97 0.89 941.06 174.35 24.79 189.36 86.90 0.94 85.15 0.11 1196.874.26 28.91 1167.44 2. C 8 12 13 14 15 Vízsebesséi.55 500.64 210.94tIl 225.70 519.94 94.661 1.73 215.07 44.26 140.54 131.09 784.20 2.08 76.12 318.18 676.58 11.21 58.70 108.78 309.26 155.68 264.30 122.83 154.42 1.200.94 131.75 14.4911. v.70 431.64 608.91 912.91 5.54 38.39 0.83 14.20 157.85 14.58 90.92 1010.96 106.818.97 348.81 16.00 78.64 309.10 168.63 230.07 284.87 971.40 657.23 230.73 10.03 568.97 II338.83 618.31 76.97 141.43 1088.896.36 196.54 209.87 343.63 171.20 47.39 155.32 353.80 19.31 259.80 737.84 2.28 188.45 189.78 706.33 598.77 50.79 568.09 51.:"7 76.27 83.93 235.92 431.90 38.87 0.92 7.03 833.83 65.63 87.98 245.01 77.54 33.81 81.51 24.27 539.54 274.15 0.41 9.63 136.49 235.65 441.96 12.39 114.60 421.77 696.83 18.56 1.02 122.95 78.42 57.81 11.73 0.73 421.35 190.73 17.43 734.70 510.66 13.8-4.51 382.61 68.83 98.45 35.910.73 54.j tIl ~ <: t:'l CI ~ tIl> 171.31 264.63 235.43 11.87 2. Pa 2 4 5 6 7 I 8 9 I 10 11 I I c'" cll tIl >ol - >.62 111.04 59.83 98.09 70.49 853..33 125.18 31.492.02 2.31 1.06 161.33 299.62 97.63 87.775.75 13.94 182.57 168.93 451.76 647.53 259.20 70.72 18.96 0.54 255.66 47.35 48.24 47.33 6.

ee a futotestbe belépo víz surusége.az S' és a szállítandó hohordozó tömegáramának (hoáramának) ismeretében a d csoátméro számítható. elhanyagolható.a hatásos nyomás me80szlásának eldöntése. A zárt görbe területe azonos marad.elozetes méretezés. S'= a ~tav 8-40. hlI •. A többi radiátor áramköre. feltételezve. lll. 1. kg/m3• Az így számított hatás os nyomásnak kell egyensúlyban lennie a radiátor áramkörében az eloírt víztömeg szálIításakor bekövetkezo nyomásesésseI. . IV koncentrált lehulési pontok. A (8-13) összefüggés azt is mutatja.7. /}P9 f. m.háromszög) paralelogrammákká alakítjukát. elo ez •. ábrán a legkedvezotlenebb az RI futotestáramköre. g nehézségi gyorsulás A rendszerben keletkezo felhajtóero a következo formában is írható: n LlPgrav= A ei n i=1 ~ hi LlttBig= ~ hi Lleig. keresztben vonalkázott terület: csohálózat járulékos hatásos nyomása. Qo.2.. '0. aj f" f. Alsó elosztású gravitációs melegviz-futés nyomásdiagramja ARI terület (pont-vonaIlal határolva): az RI futotest hatásos nyomása. (8-14) a rendszer elvi kialakitása. ev a futotestbó1 kilépo víz surusége.dPgrav=hRg(ev-ee) Pa. Ezért alsó elosztású gravitációs futésekben a csoszakaszok által keltett csekély hatásos nyomást a hálózat méretezésekor nem vesszük figyelembe. Alsó elosztású gravitációs rendszerek méretezése A keletkezo hatásos nyomás a (8-13) összefüggés szerinthatározható meg.dti a tényleges homérsékletesés.dPR=. nem vonalkázott terület): az R II futotest hatásos nyomása.. ábra. a fajlagos súrlódási nyomásesés: Palm..dPgrav két részre bontható. A csohálózat méretezésének célja a fejlodo hatásos nyomás és a nyomásveszteség egyensúlyának megkeresése. a koncentrált lehillésipontok magassága a kazán felett (hatásos magasság). . mellékletbol veheto. hogyacsoszakaszok mentén eloálló és lineárisnak vett homérséklet. ennél kedvezó'bbek..és suruségváltozás a szakasz középpontjába koncentráltnak tekintheto.dpgrav hatásos nyomás meghatározása a (8-14) összefüggés szerint. kg/m3. A súrlódási hányadot a-val jelölve. hogy a csoszakaszok mentén a lehulés nem egyenletes. ábra. (8-15) a értéke gravitációs futések esetén O.W A csoszakaszokban keletkezo csekély hatásos nyomás értékét csökkenti még az a tény.. A méretezést a következo lépésekben célszeru végezni: . . hogy a súrlódási és ütközési nyomásveszteség közel azonos. ahol hR futotest közepének magassága a kazánközép felett. ha az egyes területeket(trapéz. a vizhomérséklethez tartozó vizsuruség. amelyetjárulékos nyomásnak nevezünk. A nyomásdiagrambóllátható. A . ferdén és keresztben vonaIkázott terület: a csohálózat járulékos hatásos nyomása . ARII terület (szaggatott vonaIlal határolt. Gravitációs rendszer hatásos nyomásának kesztése . ezért a kjs hatás os magasság következtébena csolehulésbol eredo hatásos nyomás. és a keveredési pontban felmelegedés is elofordul.. hlo h2 •. A 8-40... A(8-13) összefüggéslényegében a (8-12) körintegrál közelíto megoldása.1. A vezeték lehulésecsekély.9 r I 919 I 919 909 l' . i=1 (8-13) kifejezésben hi az i-edik lehulési pont magassága. vagy a 8-1. Az alsó elosztású gravitációs rendszerekben a legtávolabbi és legalacsonyabban elhelyezett futotest áramköre a legkedvezotlenebb. vizhomérséklet.5-nek veheto.. 8. bJ hatásos nyomás szerkesztése. csak a futotestekben eloálló lehulés által keltett hatásos nyomásra méretezünk: szer- 8-39. ll. hl.. amelyekpárhuzamosan kapcsolt áramkörök. = ~ei az 1 oC homérséklet-különbségre eso suruLJ ti ségváltozás..•• a szakaszok magasságaa kazán felett (hatásos magasság). hogy lényeges lehulés csak a radiátorban van. 110 '2 .MELEGvíZ-FUTÉSEK b) CSOVEZETÉKEINEK MÉRETEZÉSE 301 a) Il JI/ rI lLil.

. nyomása. a bo csó'hálózat pedig egyes áramkörök túlfutését eredményezheti. Felso elosztású gravitációs rendszerek méretezése Felso elosztású futoberendezésekben a járulékos nyomás értéke jelentos. 8-42. á leszállóvezetékek távolsága a fofelszállótól és végül a futotest ma· gassága a kazán közép felett. A legkedvezotlenebb helyzetben levo futotest áramköre a fo. 1-0- i 1~lh. . táblázat). ábra). A pótléktényezot befolyásolja az elosztóvezetékek kazán közép feletti magassága. ill. A hatásos nyomás nagyságát olyan futó'hálózatra is egyszeruen meghatározhatjuk. Ha a gyujto csohálózat a kazánközép fölé kerül. és Ru ftitötestek hatáso. Ha valahol nyomásfelesleg mutatkozik. hatásos ~'yomása 8. ~----. elkerülheto a hatásos nyomás csökkenése. táblázat tartalmazza. Ha ennek értéke egyezik a számított hatásos nyomással.302 MELEGvíZ-FUTÉSEK . a méretezés megfelelo. és 8-4. vonalkázott terület: a·hálózat járotékos nyomása S'-S' zI I m ( 8-16) összefüggésseI számítható. diagramja Vonalkázatlan terület: a radiátor hatáso. Ha jelentos az eltérés. ábra. azt le kell fojtani. Az elozetes méretezéshez a hatásos nyomás közelíto értékét a következok szerint határozhatjuk meg: L1Peloz= (1+ 1~) L1Pgrav Pa. ábra. ahol L1Pfojt a lefojtandó nyomásfelesleg . A tényleges hatásos nyomás e két terület különbsége.1. A méretetést kello pontossággal kell végezni. mert a szuk csohálózat elégtelen futést. futotest szempontjából itt felmelegedés van. Felso elosztású gravitációs melegvíz-fútés nyoDJál. akkor az egyes méretek megváltoztatandók. A hatásos nyomás. Felso elosztású gravitációs melegvíz-fútés nyomásdiagramja. A vÍzszintes gyujtovezeték járulékos nyomása általában elhanyagolható. -R~ --. pontját). A keveredési pontokban fellépo homérsékletemelkedés vagy -csökkenés szintén a hatásos nyomás nagyságát befolyásolja (1. A méretezés kezdetekor a csoátmérc5k nem ismeretesek. . . _~ll N U~ Iw h.képezzük a súrlódási és ütközési ellenállást 'a teljes áramkörre. A hatásos nyomás meghatározásához a csohálózat méreteinek ismerete lenne szükséges. ábra V.s--- RI"" 1 101 'j'. S' fajlagos súrlódási nyomásesés a szukítendo szakaszon. ami költséges. Az I.pontos méretezés. A visszatéro alapvezeték a kazánközép alatt van ARI. Ha a kazánközép alatt elhelyezett vezetékekben nagy lehulés következik be" az a hatásos nyomás értékét jelentosen csökkentheti.7.3. ezért elozetes feltételezéssel kell számolni.a csoszakaszok súrlódási és ütközési ellenállásának összegét képezzük.g !bg J!L/ 8-41. S~ a szukített szakasz fajlagos súrlódási nyomásesése . hll~rr'16 --f~ 4J. A fojtás fojtószakasz vagy fojtótárcsa beépítésévellehetséges.vagy mértékadó áramkör. ábra). ARn az R. A számítást mindig a foáramkör méretezéséveI kezdjük. vonalkázott területek: a hálózat járuléko.I I I f. a hatásos nyomás csökken. azt a méretezéskor figyelembe kell venni (8-41.a 8-42. a diagram most két részbol áll. az abszcisszatengely fölötti pozitív és az abszcisszatengely alatti negatív területbo1. (8-17) ahol ~ pótléktényezo és L1tgrav=L1PR a radiátor lehulésébol származó felhajtóero a (8-13) összefüggés szerint. A fojtószakasz hossza az 1 fojt= L1Pfojt- III \-2i-.az elozetesen meghatározott d átméro és a víztömegáram ismeretében a víz sebességét meghatározzuk (értékei a 8-1.meghatározzuk a helyi ellenállásokat (8-3. mellékletbol is vehetok). amelyben a visszatéro csoszakasz egy része a kazán középvonala alatt fekszik (8-42. . ~ tapasztalati értékeit a 8-5. ZI az 1fojt szakasz ütközési ellenállása. Megengedheto eltérés ± 20 Pa (±2 kpfm2). nyomása.

m m m 4 12 m m 4 I 8 I 12 I 16 I 20 I 24 10 25 15 25 15 25 10 25 8 50 75 20 30 20 50 6Of:-1O 15 85 30 ----------65 25 10 90 35 15 --------. ej padláshomérséklet (deszka. a A lehulés számításához a környezet homérsékletét következok szerint vehetjük figyelembe: aj zárt fali horonyban a szigeteletlen cso és a horony homérséklete közötti különbség 40 . CSOVEZETÉKEINEK lehfiléséb61 származó Az elosztóvezeték maIlassága a kazánközép felett.70 30 I 95 . bJ zárt fali horonyban a szigetelt cso és a horony homérséklete közti különbség 55 . 60 oC. 75%-os S2. a pincében flitési vezetékek vannak. A méretezést célszeru a következo sorrendben végezni: .. lj eJ .igetelésae1. A gravitációs felso elosztású rendszerek csohálózatát az alsó elosztású rendszerekéhez hasonlóan méretezhetjük.a csohálózat elozetes méretezése. pince. -5 "<:-Os padlástérben..--- A fo felszál1óvezeték fali horonyban. táblázat.80 105 90 115 15 100 10 25 12 201.MELEGVÍZ-FUTÉSEK 8-5. A Icszál1óvezeték távolsága a fofelszá\lótól.15 . az elosztóvezeték Felso számok: függoleges Icszál1óvezetékek horonyban.10 oC. .35 25 - -\--- - ------------10 40 20 35 15 ----------45 40 50 20 20 25 - 5 10 5 10 10 -- -- - l' I 100 10 25 15 15 15 - 50 75 ~~ 45 --35 50 40 55 -- 10' 15 10 15 I = - II 24 50 15 20 I - 105 75 80 110 90 120 - 20 15 10 30 10 5 --40 --15 --... +5 .--.15 10 40 20 25 25-1-5 55 30 50 35 60 40 50 20 10 -1O----=20 10 20 15 25 15 --. alsó számok: (ünolegoa leszál1óvezetékek szabadon..% 303 ot pótléktényezo a csovezeték A fütotcst mapssága a kazán felett.--. Az elosztóvezetékek magassága • kazánközép felett.-------~-------- 5030 ---- --..és azbesztcement fedés)-5 . .20 65 15 65 -----20 50 20 5 5 10 10 10 10 15 15 20 II 1 25 28 50 75 50 75 --------25 25 30 30 35 100 Megjegyzés: 100 120 40 50 25 20 10 5 90 20 15 10 I 5 100 4525-1-5-lOi--5130 55 30 20 10 I 5 2<>10110 liO 140 60 35 25 15 10 120 55 35 20 15 10 150 65 40 25 20 15 ISO 70 45 30 20 15 180 80 50 ~ ~ 20 -..az elozetes méretezéshez a közelíto értéku hatásos nyomás meghatározása a (8~17) összefüggéssei.I--35 15 10 8 45 20 15 10 ----------. (cserép- vagy üvegfedés) futetlen pincehelyiségek O oC. MÉRETEZÉSE nyomástöbhlet figyelembevételére cr. Aleszá1lóvezeték távolsága afofelszá1lótól.. -10 oC.--- 100 10 25 16 45 -60 15 20 I - ~-11OO45 100 130 ----------IlO 150 65 50 45 70 60 80 70 90 25 20 I 10 45 15 -----. m 8 A fütotest magassága a kazán felett. 50 oC. dJ padláshomérséklet -12 oC.

A legkedvezotlenebb áramkör ez esetben is a legtávolabbi és legalacsonyabban fekvo radiátor áramköre. ••• ~-2TTTI~: ihJ -o aj ~ b) (r. Folyamatos vonaIIaI halÍlllll terület: a foáramkör hatásos nyomása. . mert itt a legmagasabb a futovíz homérséklete. RI . holeadásának ismeretében a leszálló mv vÍztömegáramának meghatározása (8-44. hp 8-43. . Egycsöves gravitációs fútés és nyomásdiagramja 0-1-2-3-4-~-6-7-8-9 szakaszok. LltRD. amiben radiátorok nincsenek bent. A hálózat minden szakaszára külön-külön meghatározható a homérsékletesés. amit a radiátorok és kötéseik képeznek (8-43. majd a 8-2. .. A joáramkör méretezésének lépései a következok: . akkor fojtószakaszt vagy fojtótárcsát kell beiktatni. kázott terület: amellékáramkör hatásos nyomása Foáramkör: 8. a lehulésbol származó felhajtóerot elhanyagolhat juk.7.4. . táblázat felhasználásával is elvégezheto. A felsorolt lépések számításai a következok sze· rint végezhetok el : . ábráéval) . . 20 oC választható a gazdaságossági szempontok figyelembevételével).végleges csoméretezés. 35 oC értékben választható. A számítást célszeru táblázatosan végezni. . Elozetes méretek ismeretében a csoszakaszok elején és végén meg kell határozni a homérsékletet.a leszálló egyes futotestjei QI' Qu..-f')'lg -. mv-mvR mv .'-': 2 +~VN ' hR 8-44.. A 8-43. Kisebb nyomásfelesleg kettos beállítású radiátorszeleppel is lefojtható. VOaaJ. A távoli radiátorok futofelületének méretezésekor figyelembe kell venni a csovezeték ·lehulését.~t-j-'-R/-'. lehulésének felvételével a futotestek mvRI.elozetes csoméretezés . ábra.a teljes leszállóvezeték Llth homérsékletesésének felvétele. ábra. Ha az áramkörben a rendelkezésre álló nyomást a csovezeték méreteinek megváItoztatásával nem lehet egyensúlyba hozni.a közelíto hatásos nyomás meghatározása.a teljes leszállóvezeték homérsékletesése Lllh= = 10.. sot figyelembe kell venni a k hoátbocsátási tényezo változását is. A hatásos nyomás meghatározásához az egymás fölött levo radiátorokból visszatéro víz különbözo homérsékleteit figyelembe kell venni. s a hatásos magasság leméréséveI az adott szakasz járulékos hatásos nyomása számítható. melléklet és a 8-4. Elozetes méretezéskor a hatásos nyomás súrlódási hányadosa a= 0.az elozetesen méretezett csorendszerben keletkezo hatásos nyomás pontos számítása. ábra RI radiátorának (A jelölések értelmezése megegyezik áramköre a 8-43. ábra B és D pontjában) a víz lehulésének meghatározása . A hálózat méretezése a 8-J. ábra). Egycsöves gravitációs futések méretezése Egycsöv~s gravitációs futési rendszerben két áramkört különböztetünk meg: a foáramkört..1. . lefelé haladva ez egyre kedvezotlenebb lesz és a k hoátbocsátási tényezo is csökken. víztömegáramának meghatározása (LltR= 10. azaz a szakaszban létrejövo homérsékletesést.az egyes radiátorokon átáramló víz LllRJ.a pontos hatásos nyomás számítása.. Ha a pontos méretezés során a csohálózat méreteit változtat juk. . táblázatból vehetjük a homérséklethez tartozó sUfUséget. Ha a visszatéro vezeték a kazánközép felett alacsonyan helyezkedik el. és amellékáramkört.az elozetes méretek szükséges változtatása a hatásos nyomás számított értékének ismeretében. ez a hatásos nyomás változását vonja maga után. mvRU' •• . a (8-15) összefüggést] . ábra).5 értéknek veheto [1.a futotestek visszatéro bekötési pontjaiban" a (8-43. Mellékáramkörök: A-Rr' és C-Ru-D szakaszok aj fóáramkör nyomásdiagramja a cs6leh6lés eIhanyagolásával.304 MELEGvíZ-FUTÉSEK . A futotest közepes homérséklete és a helyiség homérséklete közötti különbség a legfelso emeleten a legkedvezobb. szaggatott vonallal határolt. bJ nyo"" diagram a csóleh6lés figyeIembevételével.

dtcso)g Pa. [1.a víz lehulése a futotestek visszatéro bekötési (keveredési) pont jaiban (a 8-43.1Pel6z=(1 + cx)(hBcB. A leszállóvezetékek méretezésére dolgozta ki Kamenyev a 8-45. az ábraszövegben megadott jelmagyarázat szerint járunk el.• (8-24) . A mellékáramkörök méretezése.dtB= ~~.dP=. ..dtR lehulésüket. (8-18) . . akkor az illeto vonalhoz tartozó. A hatásos nyomás 70%-át (a=0. A rövidrezáró szakasz átmérojét a leszálló átmérojénél egy mérettel kisebbre kell venni. számértékeit a 8-5. . A méretezés menete és lépései megegyeznek az elobbi módszerével. ábrán a B és D pontot). a (8-13) összefüggés magyarázatánál].dPA-B ellenállásából áramkörben keletkezo többletnyomásból tevodik össze: .dtB. ábra B és D pontjában.. . m/s2. Ha az értékpár két vastagon húzott csoméret közötti vékony vonalra esik. ábra.dto= QI~ Cvmv oc. ábrán az 1. g a nehézségi gyorsulás.s.az elozetes méretezéssei nyert csoméretek ismeretében meghatározható a csovezeték lehiiIését is figyelembe vevo pontos hatásos nyomás: k n .1. a rövidrezáró csoszakasz .7) lehet súrlódásra elhasználni. Kamenyev módszere a futotesteken átáramló víz tömegáramának elozetes megválasztásán alapul.dtBg+ hoEo. Ha a L1PA-B-Q csoméret vastagon húzott vonalára esik.dto vízlehulés a B és D keveredési pontban a (8-20) összefüggés szerint.dtog (CR . cvmv A keveredési pontokban . a 8-43. második tagja a csovezeték koncentrált lehulési pontjainak hatásos nyomása.a leszállók egyes futotestjein átáramló víz leIliilésének felvételével (. LJ tB kgjm30C. .a keveredési pontokban létrejövo lehulések ismeretében az elozetes csoméretezéshez figyelembe veheto közelíto hatásos nyomás: .20 oc) a fütotestek víztömegárama : m· QI vRI----. Az egyes futotestek víztömegáramát a P=ThvR/Thv átfolyási tényezo (a mellékáramkör és foáramkör víztömegáramának viszonya) számértékének elozetes felvétele határozza meg.dtjg+ i=' 1: hici. hB' ho a keveredési pontok magassága a kazánközép felett. 9 pontot) jelöli. Cv LJtRI m' vRU-~-'Qu.dtcs61ehulését is figyelembe véve: A _ A A LJtj--.. ábrát)..dPA-B nyomás és a leszálló Q hoárama ismeretében adódik értékpár a a csovezeték átméroje.dPA_B+ ~ keletkezo lehulések összege természetesen a teljes leszálló elozetesen felvett l1omérsékletesésével egyenlo: (8-21) . Cv LJtRU - .MELEGvíZ-FUTÉSEK CSÖVEZETÉKElNEK MÉRETEZÉSE 305 Q" Qu. hogy az egyes futotestek esetében nem azok . ha a csovezeték lehulését egyelore elhanyagoljuk: .. CB= ~eB .7. . A kifejezés elso tagja a futotestek visszatéro bekötési (keveredési) pontjainak. mvRj ( LJtRj-LJtcsoj ) A +LJtcsoj . _QI+QU+'" mvA Cv LJtb k" g. ábra): ahol j a keveredési pontokat (a 8-43. oC. i a foáramkör egyes szakaszainak lehulési pontjait (a 8-43. ami meghatározza víztömegáramuka t. hanem elore felvesszük víztömegáramokat..dPeláz közelíto hatásos nyomás alapján elvégezheto a 8. (8-25) t . ..2. (8-22) ahol exa csohálózat lehulésébol származó járulékos nyomás pótléktényezoje [1.dPgrav= j=1 1: hjcj. A leszállón elhasználható .a leszállók egyes ffitotestjeinek ~5leadása ismeretében a leszálló víztömegárama [8-44. és ebbol számítjuk . a (8-17) Összefüggés elotti szöveget]. A hatásos nyomás növelheto a keveredési pont lejjebb helyezésévei (8-44. ) Pa. m (1. ha a számítás során nem kapunk arra még kisebb méretet.a pontos hatásos nyomás ismeretében elvégezheto a végleges csoméretezés.dtR lehulését vesszük fel. akkor ezt a méretet választ juk az egész leszálló méretéül. stb. ábra diagramját a technikai mértékrendszerben.dtR-ccsö . A futotesteken átmeno meIIékáramkörök hatásos nyomása a rövidés a menékrezáró szakasz . A különbség abban áll. (8-20) .dtig Pa. .az elozetes csoméretezés a . .t-' .• kgjs' . (8-19) mv Pa. (8-23) Abekötések hoveszteségét a radiátorlehulésben figyelembe kell venni. B helyett B' pont). pont szerint. A keveredési pontokban eloálló lehulés. táblázatból vel1etjük.dtR = 10..

PI.-1" cs6méret.. A leszálló mérete 1'. 110.~ ~ ~ ~ COl "1 t:> 70 60 50 100 "" 90 o.1/h=25 oC.3 180~ ~ ~ 100 . .. "(... keallh aj 8 ti felso skálája: ri alsó skálája: &th = 20 oC hj 8-45.'o {Ii . c vonalak: a leszálló átmérojét az 1. ri =8000 1<callh.. 6 lehlílési pontok.~ 300 ~ 260 g> 220 ~ Elosztó A I m ~ 300 ~260 . 12=8000 kcalih.BO '~ 110 ~ 70 . ábra..-. A keletkezo felhajtóero szerkesztéssel is meghatározható (8-46. . ábra). . --'1" cs6méret.f.1/h=20 oC. h6 lehlílési' pontok magassága a kazánltölip felett. Kamenyev-féle módszer az egycsöves (ütések leszállóinak méretezésére a) nomogram Jelmagyarázat: -'/. /7 vizhomérséklet. li o I 1~ r + b. de a c vonalnak megfeleloen az 1. ' .~ MELEGvfz-FÜTÉSEK fli / IT ~ . /III 'J / 'b ~ 400. szakaszon egy mérettel növeini (csökkenteni) kell.. 90 80 ... -. A keletkezo hatásos nyomás kicsi. (csökkenteni) kell..§ 220 ." cs6méret. es II.. iw. Egyszinti futéseknél a futovÍz homérséklet-csökkenése a kazántóI a legutolsó radiátorig ov 10 oC is lehet. ábra. növelése adott helyiség-belmagasság mellett a lehulés növelésével lehetséges. ezért a hatásos nyomás csupán a csovezeték lehulésébol származik.. .. - . 17 homérséldotea...1.t:: ~ ''" 180 150 130 160 140 120 .1PAB=60 kplm'.-:-. .w..+ b' ----'r=rt ~ 500 I ~rIc..7.' a . . hl .. ==~+~ I ! . ~~ .5.o ~6 2 4 ' 5 .~ '" E: 3m vagy 3. fl7 vlzsllriiség 10' •. szakaszt egyaránt J '1. h vonalak: az átmérot a II.~ 60 ~ 50 O "'40 30 2 3 g.6 7 & th = 25 oC 'ello 7fii:í6·10J A.. A leszálló mérete végig 1'.• I 550 500? 400~ ...306 b"~. .g. 1-1 Pa...f. Egyszinti gravitációs futés kialakítása és nyomásdiagramja 1 . és IT..1PAB=65 kplm'.. szakaszon [h) ábra] egy mérettel növeln..YUj. ..1/'1/1/'" = ~ . h) leszállóvezeték kialakítása Á. 10 ••.IT --~_II ~ . szakaszon egyaránt növeIni (csökkenteni) kell egy mérettel. A kazánközép feletti vezetékek elhulésébol adódó hatásos nyomást (az ábrán a + 8-46. . . B a leszállóvezeték csatlakozópontjai az alapvezetékhez PI.1 '/" csoméret a vonalak: a leszálló átmérojét az 1. II nehézséai gyonulás .. (8-26) A futotestek hatásos magassága (a radiátor és a kazán azonos szinten van) gyakorlatilag nullának veheto. Egyszinti gravitációs fütések méretezése 2 h A hatásos nyomás: " LtPh= ~ hF1Ltt. '" ~ """ "5 3 ' 6T 8 g'io '12" Ú '16/820'10J --c.' méretre bovitjük 8.

Egyszinti gravitációs (etázs-) futés jellemzo méretei jelu terület) az ezen szint alatti vezetékek lehulése csökkenti (az ábrán a . táblázat. 20 16. ábra használható fel. mint amennyi abban a szakaszban fejlodik. Vy vízsebesség. táblázat). . A kazán közép alatt elhelyezkedo lehulési (vagy felmelegedési) pontok h magasságát negatív elojellel kell figyelembe venni.. A legközelebbi radiátor hatásos nyomása a legkisebb. A futotestekben inegengedheto homérsékletesés a kazán és futotest közötti távolság függvénye (8-6. a 8-49. 10-3 m 8-48.. 4.1 1...35 m hatásos magasságot vesz a.3 0. pontot).9 0.jelu terület). 8 0 ... ezért itt nagy homérsékletesést választunk. Mivel a futovíz lehulésea csovezetékben igen jelentékeny lehet.. A méretezés alapgondolata: az egyes áramkörök minden szakaszában U 1.. értéke 3.7 ali as 0. 4 a kazántói..1.m 16 I 20 I Megeqedhetö homérséklet. Az elozetes méretezéshezszükséges közelíto hatásos nyomás meghatározásához empirikus összefüggést használhatunk fel(8-47.8 0.JI fajlagos vizlehlllés .5) lehet a súrlódási ellenállás legyozésére felhasználni. Az egyszinti futoberendezésekben keletkezo hatásos nyomás kicsi. ábra): (8-27) (eloremeno és visszatéro csopárban) annyi hatásos nyomást kell elhasználni.=0. ezért az egyes futotestek fajlagos holeadása is igen jelentos eltérést mutathat. mis JI 'elm ahol b a lehuléstol függo tényezo.4 0..3.. a csohálózat méretei ennek következtében elég nagyok. A futotestek felületét a tényleges középhomérsékletek alapján határozzuk meg. ro. A módszer az elosztóvezetéknél 2.lapJlI. A legtávolabbi radiátoroknál a homérsékletesés jlR = 20 oC.t ~dll':JiJ·~dM~ tQlt)ItC)~t"Qt ~ ~ d. ábra. Nomogram az egyszinti gravitációs futés elosztóvezetékének méretezésére d csoátméro.7... ábra az elosztóvezetékre. A 8-48. Az egyszinti futoberendezések csohálózatának méretezése elvileg azonos a gravitációs felso elosztású rendszerek méretezéséveI. így a víztömegáram kicsi. f6t6test távolsága I 20 Egyszinti flltések nutiátoraiban megengedhet6 hamérsékleteiések A legtávolabbi ffit6test távoláp a bántói. a 8. oC 24 I 28 120 22124 -- = 1= I-- - 847. ~du ~d*~d· C'O'). ábra a csatlakozóvezetékekre vonatkozik. MÉRETEZÉSE 307 4 16 24 24 8 12 20 .. 28 12.4 m."~c:. A méretezés további menetemegegyezik a gravitációs felso elosztású futések méretezéséveI (1.1 o ~ ~ ~ ~"".MELEGvfz-FUTÉSEK CSOVEZeTÉKEINEK 8-6. A méretezéshez a 8-48. a csatlakozóvezetékeknél 1.0.2 0.0 Pa/m2 között veheto fel. m 20 '24 20 20 22 I 26 28 30 26 32 22 A méretezendö 22 I 4 8I 12 lO I.0 0. my víztömegáram. A csövek holeadását a futotestek felületének meghatározásakor figyelembe kell venni.. ábra. és 8-49. Elozetes méretezéskor a teljes hatásos nyomás 50%-át (0. amikor a futotestek és a kazán középvonalaegy színtbe esik... A Macskásy-módszer arra a nálunk leggyakoribb esetrevonatkozik. kglh kglsf f v..

-3 m dll ~ 8-49. Az évi költség alakulását a Llth függvényében a 8-50.308 mv *9/h *975 o. ábra.adott szivattyúnyomás mellett Ktvl a rendszer amortizációs és üzemeltetési évi költsége .. Amennyiben a d' érték közelébe jutunk. hogy melyik méret választandó.a35i 120. esetleg más méretet veszünk az eloremeno és más méretet a visszatéro vezeték részére.a42 0. hogy az elore meno és visszatéro vezeték mérete milyen legyen. d'" pont).0 G... 1. választjuk a nagyobbik és az eloremeno vezetéketa kisebbik méretre.5 Ja ~0. mis M 'elm 1. d'. o.04 la ~ '" '" .46 0. '" ri.45 60. de itt már az mv víztömegáram változtatá sára nincs lehetoség.. 0.0. Az ábrán a d tengelyen két kereskedelmi méret között három pont van megjelölve (8-48. szakasznak (eloremeno és visszatéro) 75%-a. mv víztömegáram . 30 oC között célszeru felvenni. akkor a visszatéro vezetéket 8-50..+ vv 150. A szivattyúnyomás nagyságának megválasztása . a fennmaradó rész a nagyobbik kereskedelmi méretu csóbol. hogya diagrambólleolvasott csoméret mindenkor egy kereskedelmi méretnek feleljen meg.2 130.7 0.025+90. Szivattyús futoberendezések méretezése Gazdaságos csohálózat a beruházási és üzemkölt· ség optimumának meghatározásával tervezhetó. Ha a diagramban két kereskedelmi méret közé eso érték adódik. 0.7. Ha a d' pont közvetlen környezetébe jutunk. bizonyos határok között ugyancsak szabadon választható.ll1Ofa m 0.laf5j 0.0.043 40. Ezeket a segédértékeket lehet felhasználni annak eldöntésére.6 8. hogy a rendelkezésünkre álló hatásos nyomást elhasználjuk. A L1tb hasznos homérsékletesés. A hasznos homérsékletesést szivattyús futoberendezésekben 10.adott víztömegáram esetén . Nomogram az egyszinti gravitációs futés csatlakoz6vezetékeinek méretezésére desoátméro . amely megszabja az adott futoteljesítményhez tartozó víztömegáramot. Vy vízsebesség.0 / 0. 1. ha viszont d" környezetébe kerü· lünk. d". el kell dönteni. akkor a teljes 21. 10.1 o.5 o. míg d'" esetében 25%-a készül a kisebbik.044 l. ábra.04O~ 140.nH .GG5{a ~0. ábra szemlélteti. A méretek variálásával elérhetjük. Szivattyús futés évi költsége a Ll/h hasznos homérsékletesés függvényében. Jt fajlagos vízlehfilés Általában nem várható.02a 70. ábra. távfutésre kapcsolt épületeknél Llth= 30 oC választása szoká- 50.4 1.. 0. Hasonló az eljárás az elosztóvezetékek esetében is.3 1. 0. mert ebben az intervallumban a legkisebb az üzemköltség. akkor a méretek megválasztásakor fordítva járunk el.2. ábra.befolyásolja a csohálózat átméroit és a szivattyúteljesítményt.041 ?. 80 0. és befolyásolja a rehdszer évi (amortizációs és üzemeltetési) köItségét. d" közelében 50%-a. A gyakorlat számára azonban elegendo annyi is.010. d' és d" pont). hogy az egész eloremeno vagy visszatéro vezeték méretét változtat juk. Önálló kazántelep esetén Llth=20 oC. egy szakaszon belül a méretek változtatására nincs szükség.6 1. ~o.MELEGv1Z-FUTÉSEK t 160. A csatlakozóvezeték-méretek gyors megválasztásának elosegítésére két kereskedelmi méret között két-két pont van megjelölve (8-49.

1. A méretezés során a rendszer beszabályozhatósága végett a hálózat távolabbi részein kisebb. oszlop). oszlop). ezért ezt is figyelembe kell venni.0 mis. az amortizációs idot.. ábra. a méretezést ezzel kezdjük. Hatásos nyomás a (8-14) szerint: LJpRl= LJPgrav=hl«(17o. figyelembe.519 (8-28) Állandó futésre (4500 órajév) ugyanez az összefüggés vonatkozik. mint a többi melegvíz-futoberendezésnél. táblázat segitségével számítható. oszlopban feltüntetett hoáramot hordozó Thvvíztömegáram értékei a (8-10) szerint: 105000 4200 . év. oszlop).5) használjuk fel: A 2.5 ~.) A sebességfelvétele után a víztömegáram ismeretében a csoátméro a 8-1. 3.81 ~301 értékeit 1. Súrlódásra elozetes méretezéskor a szivattyúnyomás értékének 50%-át (a=0..0 mis lehet. értékét.a Ll. te=90 oC. csak a 0. Ezzel rendelkezésre áll a szükséges szivattyúnyomás is.ftv Palm. m.175 szorzótényezo helyett 0. hogy a csoszakasz párját viszont ellentétes irányba kerekitsük. LJth hasznos homérsékletesés a futotestekben.. oC. Természetesen.827 Lo. 12 kP~m2) lehet. a ka- I iFJtöfest 8-51. ábrán látható alsó elosztású gravitációs futorendszer csohálózata. A legkedvezotIenebb helyzetii (a legalacsonyabban fekvo és legtávolabbi) az 1. táblázat alapján határozzuk meg. AIs6 eloszlású <D . oszlop). n amortizációs ido. ügyelve arra.0 kcal/kg oc) kerekített értékkel vettük.5.5 .. gravitációs futéS (adatok az 1. v* áramköltség (0. táblázatban pedig a szakaszok által szállított hoáramot (a szakaszok terhelését W-ban. tv=70 oC.25 kg/s. (8-29) A csohálózat méretezéséhez a 8-1. A homérsékletek megválasztása: Llth=20 oC..•. példa.05LJpsziv> akkor a természetes felhajtóero elhanyagolható.45 ·12. példához) @ szakaaz-sz4mok . AJe 120 zánhoz közel levo alapvezetékben nagyobb fajlagos nyomásesést célszeru választani.. melléklet és a 8-3. az épület hoveszteségét. oszlop kitöltése után az Thi' ~ stb. alapvezetékben 1. futotest. 301 ~5 1 P / _ El 29.8 .0 Ft/kWh).2. A 3. 1. a 8-2.1 értékkel kell számolni. ha a keresett szám nincs meg. Palm (10 .5 Pa.175(Ahe _ Q )0. A melléklet S'.5· 9. a m.20~1. Ql ml= CvLJth = S' . Nagyon magas szivattyús rendszerekben a gravitációs nyomás értéke jelentos lehet. Szakaszos futési üzemre (2300 óra/év) a gazdaságos szivattyúnyomás értéke: LJPsziv-O. Az összefüggésben az épület kiterjedését kifejezo tényezo (értéke 0. Ha azonban LJPsrav< <O. 2.(!90)g= =2. MÉRETEZÉSE 309 sos és célszeru. tömegáram szállításához szükséges d csoátméro a 8-1. A gazdaságos szivattyúnyomás megválasztásakor figyelembe kell venni az épület jellegét. Ezzel készen van az elozetes . akkor a hozzá legközelebbi értéket választjuk. értéke is (3.MELEGvfz-FUTÉSEK CSÖVEZETÉKEINEK. Az elozetes csoméretezés a sebesség felvételével is elvégezheto.. az áramköltséget. a foáramkör hosszát. a futotestekben megengedett homérsékletesést.5 . Ez a módszer természetesen kizárja a gazdaságos szivattyúnyomásra való méretezés lehetoségét. A víz fajhojét Cv~4200 J/kgK ( '" 1.. La foáramkör hossza.) Fajlagos súrlódási nyomásesés a (8-15) szerint: (e a=0. Méretezendo a 8-51. valamint az egyes szakaszok hosszát (4. (A vízsebesség épületen belül 0.I?3 LJthO. Az eloreméretezett rendszer pontos súrlódási és ütközési ellenállását a 8-1. Az eloméretezett rendszer pontos ellenállása a 8-1.3). melléklet és a 8-3. 0. a 8-7.. A Lllh és LJPsziv elozok szerinti meghatározása után a szivattyús futések méretezésekor úgy járunk el. mellékletbol elozetesen meghatározható. 1.. Palm sorában megkeressük az Thi' ~ stb. melléklet táblázatát használjuk. A csohálózatban a súrlódási nyomásesés 100. mellékletbol kiveheto. Th3 stb.. Az ábrán feltüntettük a csoszakaszok számát. és ennek oszlopában leolvassuk a desoátmérot (5. felvételével S'I a Llpgrav 0.. Hasonló módon számítható az ~. táblázatban.

18 0.5 271." 11/." 55.6 0. van).069 1 45.5 4 1050003.19 28.5 1/.5 2.8 4.238 1/. hogy az 1. ábra 1.0 19. ábra) csöméretezése S'. Ha a hibahatáron kivül van a végeredmény.5 650. Az elmondottak szerint az áramkör minden sza· kaszát méretezzük. táblázat 10. mellékletbol.4 2.3 148.' 1.5 0.0 2.3. oszlopa). Az ehhez tartozó S' = 3. szakaszban 1 db Iv 1 db T elágazás stb. I m".0 21.3 84.08 21.19 70.25 54. így ennek az áramkömek a méretsora rögzitheto.5 0. 6 m á.1 4.' 18.4 0 0.5 0.0 1."'12. A 12. táblázat· ból vehetjük (a 8-7. oszlopok összegezésévei kapjuk a LJp=S' 1+ LJpz teljes ellenállás értékét (ll.08 28. . oszlop az IS' súrlódási ellenállást.5 45.9 11/230.13 38. 1 db tolózár.8 12.238 3.5 4.059 325. It1p. a hozzá legközelebb levo két érték (kisebb és nagyobb) között interpolálni kell.1 0.3 6. Az így leolvasott S' értékeket írjuk a táblázat 6.5 59.0 29.0 0. kaJI PaW Pa 1.0 -73.7 24.5 2.8 0.0 0. oszlopába.3 1.0 126.475 5800 1. A siámitást ± 3% pontossággal kell elkésziteni. ábra alapján a 8-3.8 ---I 0. táblázat. Alsó elosztású gravitációs melegvíz-futés (8-51.5 53.0 81.0 4.3 1/2' 11/~1 l' 7.310 MELEGvfZ-FUTÉSEK 8-7. oszlop).7 0. A El: értékei (9. Ezután meghatározznk a csovezeték pontos ellenállását.2I11003.5 8. szakaszban 1 db T idom.7 105.1 1.4 45.45 ~3. és 10.4 Pa méretezés.0 26. a 2. oszlop) a 8-51.2 243.0 3.6 0. Megkeressük az lhl= 1.4 S/" sI. áramkör ellenállása 298.1 51. közel megegyezik a keletkezo felhajtáerovel (LJPgray=301 Pa). A 7. A LJp értékek összegezése után látható. szakaszában 2 db könyök.4 197.0 1/.3.238 0. példa.0 0.5 0. táblázatból vehetok (pl.5 112. mellékletbol kigyujtött) tényleges sebességeket (felkerekítve) tartalmazza. melléklet d= 100 oszlopában.3 46.9 5. szakasz méretét d= 100 mm-re vettük fel. I Apz.5 18.7 0.8 25.4 43.5 I II. 12 mis 3 10PalmV.1 52.069 109.0 6.0 1.0 1.I I Pa It1p= t1P8Úr+ Méretezés I +t1p•• 1 20000 .8 16.8 298. A választott d átmérónöz és az my víztömegáramhoz tartozó tényleges S' értékek leolvashatók a 8-1. a 8. II Id. oszlopban folyamatosan összegezzük az egyes szakaszok LJp ellenállását.475 50 40000 . Az ütközési nyomásesés értékeit a 8-4.2 Pa ( rv 30 kp/m2).7 Pa 5800 200002/) 5000 1420012.4 3.0 14200 18.8 7 5.8 129. 1 db nadrágidom . a 8-51.0 I 5800 1I 6.5 158.7 3.13 0.5 Palm.25 kg/s értéket a 8-1. futotest áramköre Fojtandó: 6. A 7. 8.3 201.169 23. 9IC Pa 8 7 4I 5I Apsúr::::Jl/S'. Ha a keresett my nem található. a 3. 1.8 52. valamelyik csoméret változtatásá· val korrigáini kell a méretezést.515. Az 1.069 151.17 28. oszlop a számított (vágy a 8-1.

3 15.. Már méretezett az 1.5 51.81 ~668 Pa.8 1"13. fiitotest áram körében keletkezo felhajtóerovel : 301 Pa.7 267.5 3.143 12000 . hogya cirkuláció a kívánt my-nél nemjönne létre.5 80 6500082.0 803.S 238.MELEGVÍZ-FÜTÉSEK CSÓYEZETÉKEINEK MÉRETEZÉSE 311 II.0 652. példa.0 0.6 16.8 500. 2. .3 0.0 0.16 86. fiitotestáramköre az 1.7 Pa nyomásesés... a 8-9.~ 97.4 76. pékla. 7. Illp.3 Pa.0 2500 29. valamint a méretek a 8-8.7. csoszakaszból áll. az ellenállás növekedése olyan mértéku lenne. mv. táblázat.060 1. 13.. szakasz. 2. s ezért gyakorlati számításban elhanyagolható.0 ~... Kismértéku fojtás itt is szükséges.8 31.6 Pa (1. 14.1.= 6. 9. FeW eIOSZtáSÚ gravitációs melegviz-mtés (8-52.3 6.5 18.095 6.8 1." Palm.09 0. 10. ábrán négyszintes épület felso elosztású gravitációs futorendszere látható.19 8.0 221.7 16.. futotest áramkörének méretezése.3 82.7 ~22 1 P / II- 9.5 67. és a 7. S' . A méretezett szakaszok ellenállása 185.0 36. AP..0 0.(1 8000 5. 14..2 12.8 7.0 0. 12. a hoáram.5 185..16 0. s más egyensúlyi állapot állna be! A különbséget (73.8 302.0 Kelctkez6 hatáaos nyomás: E1hllSZÚlt halA_ nyom": Lel'ojtandó: 36. szakaszokon elhasználható 301-185. A felsorolt szakaszok hossza: "1:.5 2. 16.1.5 28.0. ty=70 oC. A rendelkezésre álló hatásos nyomást nem tudjuk elhasználni. és 8..3 44.11 35. te=90 oC. mert csoméret-változtatással már nem lehet az ellenállást finomítani. S8S . 12 1011 " 91. A Ill.5 1. Gravitációs alsó elosztású fiitorendszerekben az elosztó és gyujto csovezeték kedvezotlen fekvése miatt a csolehulésbol eredo felhajtóero kicsi. a m.9 Pa nyomás.030 1. Bármelyik szakaszt fojtanánk.3=398.6 33. A csoszakaszok teljes hossza "1:.6 0.4 18. 8-II. 1.9 7. így az áramkör még nem méretezett 9.45 .8 7.2 3. 115.9 ~9.1 Pa.5 0..1 83.0 m.. Méretezendo a csohálózat. futotest áramköre 1 32000 11. Pa Méretezés IIp=llpallr+ I.6 0 18. Az eddig méretezett 1.19 0. táblázatban találhatók.6 Pa 7 4XC Pa SW 3 2m8 kaJ5 4:tp." 8/: I 11/. szakaszán elhasználható 668-269. lAblbatot).0 0.5 23.7 2.5 ...16 548. Ö.. ábra) cs6méretezése d. 15. 8.2 0.0 11/. 15. Fajlagos súrlódási nyomásesés: A hatásos nyomás értéke megegyezik az 1.0 1.7 /. 11. 2.". Fajlagos súrlódási nyomásesés: S~II = 0. 12.. Palm Pamis S'.' 11/. Így a 13.773 5000 65000 9. A szakasz-számokat az ábrán tüntettük fel. A felsorolt szakaszok számítását az elozokben leírtak szerint végezzük. +llp. A 8-52.381 37.1 = 115.7 406.11 503.0 0 320.0 3.8 27. 8..5 .7 Pa) a fiitotestszeleppel tudjuk 1efojtani. 548.ár=lS'.773 32000 9.4 16000 .5 ...5 101. így Ath=20 oC. A hatásos nyomás LlpRII=5.= 9 m.6 16. 3.9 Pa. szakasz ellenállása 269. 2.1 0. és 6.0 7.0 67. 16..7 Pa.0 11. A méretezést az ismert módon fol'ytatjuk.5 8.. 398.

oszlop értékeinek különbségét. Az 1.0375 0. meghatározása. oszlopban találhatók.21 84.8 11/2 1. ábra) lehillésooleredo hatásos nyomásának számitása ( d.::.e2= 12.0231 0.~.095 8 Jcr 296.25 0.386 140.43 oc0. 161.9 41.6 8/. táblázat).306 50. az ezekhez tartozó magassági koordiná· ták a 14.4 6S 751/2" 1" %0. s ezek után az 1. és 4.7 0. táblázatból).773 1.38 0.60 37. a f()felszálló fali horonyban szigetelés nélkül.15 0. mi· L1r S' = 0.054 .4 0. táblázatban gyujtöt· tük össze.3 10.2. ábrából vehetó'k.0186 0.6 154.5 90. P / a m.0534 0. = te ~ tv . oszlop adatai a 8-52.99 4t=14t.5.6 ~ -----.5 kg/m3 (8-2. ml' ~ stb. a leszállók szabadon haladnak. a szigetelés 75%-os.7 67. A rendszer ellenállása 548. ev. ábra.5 ~.172 S-10 10 9m 20. 3.. radiátor és ennek áramköre.62 120.tkö értékeit rögzítjük (gyakorlatilag ehelyett beírhatjuk a te .98 I ' I .60 88.06 87.030 768.8 Pa.:505.5 L1Pelöz_ 0.0 m magasságú pontja).143 87.0292 30.5 ..08 0.16 11/. 2.0 87.9 14.25 0. Fali horonyban a homérséklet 40 oC. példa) II 1. Illi szakasz-számok A számítás eredményeit a 8-9.60 98.---WI is -- -- '.6 280. a 6. oszlopban a szigetelés adatait.071 110.5 . szakaszon).07.2 15.21 0.081 0. táblázat. cs<5szakasz 7.0 84. A fajlagos súrlódás. oszlopában rögzítjük a te homérséklet értékeit (te = 90 oC az 1.g· A 8.0 0.35 88. az 1. oszlop adatai a 8-8. A 8-9. és 7. flitotestm" áramköre 64.tkö különbséget. L1Pelöz=(1 + 0.7 Pa (rv 55 kp/m2). 64. Hatásos nyomás a (8-17) szerint: L1Pelöz= (1 + I~) L1Pgrav= (1 + 1~) hRÜ?v. Felso elosztású gravitáclósmelegvíz-flítés8-52. ha a= 0.0327 51.5 0.5 m. 12. 505.2120 86.0 14. táblázat 6.5 és a hálózat hossza 55.99 86.075 60. cx= 65% (a 8-5. A méretezett hálózatban most már a tényleges hatásos nyomás számítható.0 0.82 0.204 oc80 '18z18' 0.5 83. a 7.68 4h. A legkedvez<5tlenebb futotestek a legtávolabbi és legalacsonyabban lev<5 1.8 ~4 55 L'[ 55. 2. 2.59 1289.4 1%.060 32. a padlás homérséklete -10 oC. oszlopban 8-9..5 . a 14.68 0." 1..6 7.61 4e. 9. Ezek után a (8-13) összefüggés segítségével minden szakaszon a hatásos nyomás számítható: L1Pgrav=~hiL1e.99 87.5 m: 8-52.. példában rögzítettek szerint a hálózat méretezheto. Koncentráljuk a lehulést az egyes csoszakaszok középpontjába (pl.7 37.66 0. mm •• sm kgfmO Pa2.4 130.93 66. Az 5.67 117.• test 1. a többi vezeték 20 oC homérsékletu térben halad. táblázatból. valamint a ~ tényez<5k kiválasztása után a 8-1.0814 0.98 13.312 MELEGVÍZ-FUTÉSEK az eloremen<5 vezeték a padláson szigetelten.6 248. oc Futo~llo4. mellékletbol a csoátmér<5ket megválasztjuk.03.6 88.ee)g· I rpoo (j) ha =2.y.02~1 JO 88.15 _g_c 88.1540 88.25 33.381 oc 46." 84." "l ll/c" ~ O.4 1585.65) .7 00.19 67.81 .06 20.0 m o kgfs t1P.82tv.02 IS7. Felso elosztású gravitációs futés (2.0 0. ~ .65 46.mv.82 13. példa.5 11.98 98. oszlopban pedig a környezet Mmérsékletét rögzítettük.2 84.

3 37.0 51.71171.0 81.1 20.1 I 326.7 33.1 15.8 26.2 236. 100.1 36.9 65.1 297.2 76.1 I I.7 8.1e értéke a 8-2.1 133. Méretezendo a 8-53.3 53.3 104. mv .' .7 32.3 18.4 28. °C/m ~ ~ .2 24.3 75.5 63. táblázat.8 268.1 57.2 76.2 149.2 16.2 28. Az 1.6 41.7 47.3 33.1 74. .0 32.5 38.1tl rtékét írjuk a csolehulés 10.táblázatb61 veheto.4 28.3 25.9 33. .3 51.0 16.5 28.3 45. oszlop) viszonya a méterenkénti .3 27. ezért (I .4 80.5 70.4 47. A 13.9 12.2 132. példa. hosszú csoben mv víztömegáram lehlilése: Lll =~.8 66.2 44.0 191.3 16. oszlopáé ba. futotest áramkörében keletkezo hatásos nyomás .5 62.g formájában minden szakaszra számítható (15.9 320. (9.1 51. A 16.4 114.elhanyagolva a visszatéro vezeték hatásos nyomását .1 87.6 155.5 66.5 269.9 5.9 61.4 78.3 116.1e.6 46.7 7.1 343.8 28. oszlop az l méter hosszú csovezeték lehulését. szakaszt két külön részre kellett bontani.1tl= 10 oC.2 71. .7 Pa.1]szig).8 79.4 26.9 27. Az egész futotestsoron legyen a hasznos homérsékletesés .0 88.1 380.7 161. kg oC sm (a táblázat UP'.1 34.1 10.8 39.9 90.8 42. oszlop felhasználásával a hatásos nyomás . A különbséget a radiátorszelep segítségéve1lefojtjuk.7 32.9 49.1tll= 15 oC.9 168.1 . oszlop) és az mv (2.9 96.3 118.2 124.8 74.3 38.3 170.9 24.7 69.3 5.7 70.8 43.5 117.9 22. - 82.2 18.9 39..4 70.0 357.3 18. te=90 oC.4 29.1 54.0 43.7 \29.6 104. Számításainkban a 3. 366.7\140.0 8.0 27.8 141.7 21.:.6 93.1 17.8 318.3 255.0 193.9 63.8 36.8 32.7 55.8 200. 288.8 181.3 42.8 126.3 238.3 124.7 19..2 125mm 80 100" 20034.4 26.3 109.1th = 20 oC..1 283.2 \ 307.8 93.6 4.2 '/.6 81.2 13.5 90.7 35.0 45.1 234.1tm= = 15 oC.1t homérsékletet tartalmazza .6 62.8 23.7 87.9 9.8 35.1 298.4 50.0 190.8 28.7 134.4 6.5 87.1 20. oszlopba írjuk.5 337.8 106.2 125.6 85.2 152. .0 I 96.5 127.3 95.5 25.5 105.8 mm 10.1 11.5 133.7 13.4 222.3 100.7 88. Ezt követoen m.3 55.3 60. a 12.1 216.8 59.7 158.6 82. 1 m hosszú csövön 1°C lehfiléshez tartozó víztömegáram.5 140." 252.1 53.6 24.1 58.6 .6 50.7 10.6 22.7 168. 402.6 8. A függoleges vezetékek futött térben.8 37.9 46.4 386.2 44.6 102.5 23.5 83.2 60.3 48.1 23.0 116.9 166.1 17." '/.4 14.3 6.0 39. Vízszintes elosztó a padlástérben van.7 106.71429.0 mm 128.1 207.9 I 236.6 1'/.3 56.6 12.6 Pa:>548.7 67.4 24..1 12.MELEGvfZ-FUTÉSEK CSOVEZETÉKEINEK MÉRETEZÉSE 313 vela csolehulés igen kis mértéku).8 33.7 52.2 11.7 I 202.1 76. A cso hoszigetelése csökkenti a lehulés mértékét.2 150 8//' 1'/.ö ~IN 30 501"" 300mm 25036.1 32.6 98.nagyobb a hálózat ellenállásánál: 585. ahatásmagasság megváltozása miatt.20.6 18.1tl tényleges csolehulést adja meg.6 115.5 110.4 1202.3 42.2 135.4 40.8 113.7 47.6 10.9\ I 10. hoszigeteléssei ellátva (1]szig=75%).3 32. oszlop a csoszakasz végén eloálló tv= = te -.1 I 452. valamint a hatásos nyomás meghatározását a továbbiakban a teljes hálózatra elvégezzük.2 38.3 19.1 31.1 65 32. futotestekben a felvett homérsékletesés : . szabadon haladnak.9 123.7 224.7 202. oszlop).3 60.6 277.2 73.6 141. oszlop a folyamatos összegezést tartaI'mazza.0 150.6 179.1Pgrav=h.4 23.9 185.8 113.7 13.7 14. 3.5 143.8 156.2 45. értékét a 8-10. táblázatból a 9.8 120.5 8. A ll.9 40.3 13.7 166.6 178.8 80.1 61.5 13.1 145.8 11.9 21. ábrán látható egycsöves gravitációs futoberendezés. Az m.8 74. és 14. A csohálózat méretezését.2 30..8 63.0 253.3 218.5 52.9 30.6 \ 6.9 54.6 87.5 97.5 180'61212'2 1 A cso névleges átméroje.2 67.'. 8-10.3 152.6 21.6 30. értékeit tartalmazza) 1 ..2 68.4 62.

1!11 szakaaz-számok A f5áramkör hatásos nyomásának közelíto meg· határozásához kiszámít juk az A.0 261.11 0..139 0.3 I 467.2 31.4 3.8 27.0 0. kgjs.7-~1--~118.=.0 ----s6-1 16.5 .16 0.21-41.-0-1. a szakaszok száma.128. mellékáramkör -14-' -15-' 0.~::: _~_-' 38500 i 0.0 I 2.-.9 10.8 14.3! =~7_-_!==~~_~_1--0~~08-3. ú)m = 4200 mn=--A= cy/Jtll mm c Ljtm =-A-= y . B és ekeveredési .0 31.~ 11700 11700 - ~tI7. ábra.314 MELEGvfZ-FUTÉSEK 8-11.6 3..0 -3--I _4 -6--5 ! II 700 I I 1// I-IO:S.--6-.056 0.1 579.139 7. Az egyes futotestek áramkörén áthaladó víztömegáram : .25.041 _1.065 2.0 ____ 1 ------1---.8 10 I II 700 ~:~:.3-_-1 __ 86. 15.5 '~ I-Io.5 l' 1// 1 \ 8.2 13. mellékáramkör 17 _16_1 0.0.-5I 1// ----1--.0 0.098 3500 4200 .l6 --7J-\ -0:5 24. példa.0 0.458 8.:--0.56io. 78. példa) II 1· .l6!I:o ~ 0._5 __ 4_.s--~ 10.07 0.0 I 12.3 120. • QIJI 4100 4200 . ábra) csoméretezése I -4-1--s--' I m 9 8I kg/s re 7I mmWQ. Egycsöves gravitációs futés (3.074 7.0 lI 50 [_ 16.08 1.7 --0~-24--0'-3-1 8.6 ----1----1 _9 _1 0.II . 15.0 0.4 1_1_'__ I=~_1-7_'O_i-_-1~7_.5 13.312.0 I 261. d.5 523.5 6 I 10. Palm 1.6 i _2~~::_-+~-~ Il. árama és a szakaszok hossza található.458112.065 0.2.5 I 69.0. mis 6 Méretezés Foáramkör méretezése 10 __ 2 _1 38500 1 I 0. táblázat.-17.5 5.5. Egycsöves gravitációs melegvíz-fiités (8-53.458' 7.1 v.mv.139 0.3 1-38-1.5 8 ill700 0.1-6.2 10.056 lIT I I 1.8 I 1- 13.139 0.5 6. 10 ~0.0 1.139 0.7 16.6~ 500. IS'.0 0.06 I 2.13 I-b-I 20.=. 3.7 25.s-I~616.065 8-53.5 6.55.5 0.5..8 -0. kgjs.4_ 554. "- A 8-53. táblázatban az egyes szakaszok he). a 8-11.25 2.1 --114.056 kgjs.6 Különbség fojtandó )~ <cs '" ~ <»"- ~ 1 ~I.0 112.8 I 13.24 I 2.5 36.0 192. ábrán a rendszer elrendezése. Q) cyLJtl QII 4100 m)= .9 -0.-0.. A /óáramkör méretezése.0 Különbség fojtandó Ill.0 I I 0._0_1 _1_' _ __ 1 4_.3 1 23.1P'~a=ls'.5 I 1// 10.~:~1.-I1.-0-.2_ O.

11/: 0.8 838.0 73.02 0.l 19.157.9 Pa felhajtóero van.98 98.0 0..021 1 '-"8.8+2.68 ---6.9 ·3. Ennek birtokában a 8-ll.029 0.76 0.50 ---.98 88.018 0.5 ·4.-.0 9.8 ~.9 845.981 0.obDl~ ~! 13 14 ~ .0 0.50 88.62 117.53 0.MELEGVÍZ-FUTÉSEK CSOVEZETÉKEINEK MÉRETEZÉSE 315 pontokban létrejövo lehulést.3 44.-.0 20 . :Ö -. A keveredési pontok lehulésébol származó hatásosnyomás.0 0.8 39.61 6.4 Pa. A Ill. táblázatból).• .20' g s.8 176.085 I 1. A foáramkörben 944..083 1* 0. El C pont: Lltc = 42~~~139 ~7.0.0 ~I I 88.0 7.64 87.19 87.7 felvételével: ~143 P / 51.64 0. Egycsöves gravitációs melegvíz-mtés (8-53..151 - 0.57 0.025 59.2 410.5 ~1050 Pa. _ " ". 3.61 7.7 -13.§.20 20 .5 Keletkezo hatásos nyomás: 944.087 0.85 ~-=-~~~ -.03 0.3 6.0 .03 80. 0. ... a 8-ll.20 ~ - 68.0 586.1050 .52 0.074 1 0.66 0.-.3500 _".45 . a m. táblázat szerinti csoméretezés befejezheto. A különbség 20.I -35 4 7 0.7 I 210. táblázatot).--1 ~I~\' 2. (iX=45%. pont: Llt B .1610.3 I ~ I - I 0. 8-12. 723.I 79.0 o C.u20 53. Vizlehulés a keveredési pontokban: A pont: my A hatásos nyomás a csolehulés hatását is figyelembe véve: Llp= (1+ 1~) L1Pgray= = 1.••.68 2 0. a csolehulés nélkül: 3 llPgray = !.61 0.0 ~ ~6.0 I 2 3 ~1".5 Pa..: *.161_0. Méretezés szerint a foáramkör ellenállása 924.76 80.1 9.5 "\ 0.42 65.! o :2 I i.021 0. példa.31 0.. a 8-5.4 21. A visszatéro vezeték lehulésébol keletkez{)hatásos nyomást elhanyagoltuk. Az elozetes méretekkel a foáramkör hatásos nyomása számítható (8-12. Ehhez ismernünk kell a leszálló my víztömegáramot : 11 700 -O 139 k / 4200 .5 5.6 0. korrekciót nem érdemes alkalmazni (± 3%-on belül van a hiba).0 oC (LltA + L1tB+ Lltc =20 oC = L1th).023 0.3 ·4.81= =723.9 10. oC.3 65.139.048 0.62 0. = Ql+Qu+Qm cyL1th _ A atA = B Ql Cymy 4100 = 4200 .035 0. > ~ 15 E ~ t6 ~ 4 5 6 7 8 9 E'- 10 II o~ ~~~~~~12 90.2 608.43 7.4 11.8 0.4.19 79.h.5 ---.6+5. I o o •• -1 - --II--I· 1 0.5 99.Lleig 1 = =(9.52 0:67 ~!52.2 ~I ---------------1--1-------------0'0411_1_*_1~-=-173'16 72.52 0. táblázat.017 1°.64 20 20 .139 ~7.024 0. Ezzel az értékkel a csovezeték elozetes méretezése elvégezheto (1.1121.03 87.031 0.74 0.139 I 11/: ~ 1. futotest áramkörében keletkez{) felhajtóero a (8-25) összefüggés szerint: S.~ - -6C B _8_ A -=- 60.5 Pa.0625 0.139 1*1/. ábra) lehlilésbÖl eredo hatásos nyomásának számítása "8.039 0.. Mellékáramkörök méretezése.10 70.0 944.. A fajlagos súrlódási nyomásesés a= 0.3 827.~ ~ 1.415 --1--1--1-.64 88.2.5 44.76 179'52 73.74 53.9 ~a .• I ~ ~ • I. .66 9.7.1)9.25 0.8 617. ~~ 8 . --~--------l--* °'1391 1 1/: .74 72.458 50 12. táblázat).19 .19 79.19 87.24 88.52 --=-tO67.=aL1p=0.36 173.50 98.458 50 75 88.60 4..

l' Il/t' II Il/t' l' .192 70ban.5 -----' 1./ R -oC. 8-49. S'. szigetelet I 1 I Szakasz.44 1.futés. Etá:lSffités adatai (8-54. a hasz.3Pa W Pa 7 ////////. 450 6 250016000 5000 80 13 300 1254 8000 70 1751 35016000 356 7 32000® 16000/ kg/s Pa 180 12000''.V.36 0. ----.143 mv.5 8 7 12 6 mis AP.42 0. . 7. cyL1tR . 140 0.8-6..191 0.Jp=LlPoúr+! 6 2. Hoáram. szakaszok).0 morevan.036 155coli a teket a 8-48. A csoméretöbbi adat a8-13.8 2.úr=IS'.20 Pa m .0 3/5381 9280 4210 103. I__ 150 ___ @2.381 mm150 Pa.5 0.módon szabadon..0297 Palm IC5818 0.3.4200 . ábra) 8-13. Hasonló .381 +0.. futotestben =20 10 450650001200. ábrábólgedheto Méretezendo a 8-54. A Ifofelszálló és elosztó kazántóI ]2.31 0 1. %' 18000 L68121600056® mm 3/S• 5 4 3000 ~_.esL1ts)g = s .0595 0. táb..036 számítható' a II.775 0.t oc.I táblázatban látható.1576250.0® 70 hasznos homérsékletesés : L1th= i1tR megen· a.3 MELEGvfz-FUTÉSEK te=90 ---.-8 316 861 LJpz. táblázat.0 2.-- Il.. ígyleszálló-táblázat alapján az 1. példa.5 0.legtávolabbi fogyasztó0.I420 -~"'-4439357 ® 3.34 223 1974 113W 47 497 3304 16337 437 17 4010 2411 543 236 254 II1%kg/sII3000W 650006000 1280. példa.60 70 120 3200006640.095 2.072 Csoméret 4.EAp. 57893 4487 44540 26 625 4741 4 JN54773000 1900. 1/2 11/4·Llpz.QR lenül.5 0.0 7. ábrán levo etá1. visszatéro vezeték padlóban avesszük.2' 3// kgjs..5 0.30 6156 338 Méretezésvan.5 3. Etázsfutés A példa)I I Víz tömegárama.m és csatlakozóvezeték fali horony 12000 1. és 1. 1. és.5 155 0. d.Il/!' l' %-.J @1.(4. 4.

.emeltetettberendezéseké. példa. Alsó elosztású szivattyús futés (5. A csomércitek a 8-1. A kombinált berendezés csohálózata szukebb.81 ~1830 I ~ I I Pa.1psziv'Ez szuk futohálózatot . így gravitációs üzemben a vizáramlástnem akadályozza lényegesen.. ennek nagysága a (8-13) szerint az V. A rendszerben gravitációs hatásos nyomás is jelentkezik. Kombinált gravitációs-szivattyús A gravitációs futés hátránya a nagy átméroju csohálózatés a rendszer nagy tehetetlensége. A .jg. 8. 75%-át) vesszük figyelembe a csohálózat méretezésekor. célszeru .1th=20 oC homérsékletesést felvenni. A rendszer O.1Psziv ismeretében a szivattyútípus és -nagyság kiválasztható. Az ebbol számított víztömegáramnak azonban csak egy hányadát (50. A gravitációs felhajtóerot elhanyagoljuk.. ~-~ ..nagy szivattyú-emelomagasságot . (utések A kombinált futés csohálózatát gravitációs futésként méretezzük. ha . ábra).625 ·20· 9. A kombinált szivattyús futés méretezésére több eljárás van. ezzelszemben a víz keringtetése állandó üzemköltséggelár.táblázat tartalmazza.1Pszivszivattyúnyomást határozzuk meg a hálózatellenállása alapján.1Pgrav<O. Az irodalomjegyzékben felsorolt muvekben a berendezések méretezésére több helyen találunk utalást. mv és .. <>s 8-55.8. Ha nagy a . mint az egész évben Ü1. A méretezés eredménye szerint a hálózat ellenállása . a 8-14.jelent.8 mis között (kazánházban ennél nagyobb sebesség is megengedhetó')..1pgrav. Alsó elosztású szivattyús futés csohálózatának méretezése (8-55.(szabályozó-) elemmel kell szerelni. minta gravitációs futésé.1tvg= = 15·0. A szakaszok hoáramát. Igya rendszer egyensúlya minden üzemmód mellett fenntartható.. példa) [Ii . A szivattyúsfutések e hátrányokat ugyan kiküszöbölik. A szivattyú jellemzo adatai. futotest áramkörében : . !Iogy az nagy fojtást is képes legyen megvalósítani. Az alkalmazott szivattyúellenállása kicsi.:) az 1. hosszát stb. 114j szakasz-számok 5. a rendszer mértékadó áramköre (az V. Ennek üzemköltségelényegesen kisebb... (.1th= 10.1Pgvavl=3.5 oC külso homérsékletig gravitációsan.81 ~368 Pa.0 ·0. j A kombinált rendszerek bizonyos redukált teljesítményigmint gravitációs futés üzemelnek. . futotest áramkörében : .. A futotestek felületét a legnagyobb holeadásra kell méretezni. A futotestek homérsékletesését . . futotest áramköre ) méretezheto.1pgravv= hv..3. melléklet segítségével meghatározható. 30 oC értékre vehetjük fel. 0. A sebesség legyen 0.1ev.. és csak nagyteljesitményszükséglet vagy gyors felfutés eseténkapcsolják be a szivattyút .akkor minden futotestet olyan beavatkozó.1p=6812 Pa.:) Il<i 1" I I 1 vehetok.MELEGVÍZ-FUTÉSEK CSOVEZETÉKEINEK MÉRETEZÉSE 317 I I I I 1 E:: 1(.625·20· 9. mellékletbol Különösen a magasan elhelyezett radiátoroknál jelentos a gravitációs felhajtóero. ennél alacsonyabb külso homérséklet esetén szivattyúval üzemel. Az így méretezett hálózat ellenállása a 8-1. víztömegáramát. ábra. lJ tR = 20 oC.I. és a rendszernek aránylag kisemelomagasságú szivattyúja van.

:. .~~~. A 110nt).A szabályozószelepek kézi beállítása helyett automatikus szabályozás célszeru.. III~'IL" l~? 1&-:: . míg a futotest áramkörét a radiátor tényleges hatásos nyomására.1PR = (hR-hB)CRAtRg Pa. Keverés szivattyús futésekben Szivattyús üzemben a kazánvÍz és a visszatéro víz keverése egyszeruen megoldható.9.. ha a kazánáramkört. mert különben lemaradnak.J. a beavatkozás módja szerint lehet minoségi (az eloremeno homérséklet változtatásával) vagy mennyiségi (a víz tömeg· áramának változtatásával) szabályozás. a jobb oldali futési rendszer kevert vízzel üzemel Bkeveredési pont. 8-57. HU ~ U~~. Keveroberendezések Az épületek egyes hofogyasztói azonos idoben különbözo homérsékletu futoközeget igényelhetnek. amely a kazán víztol eltéro homérsékletu vizet igényel. 8. A rendszer baloldalán elhelyezett fogyasztók közvetlen kazánvízzel. ahol a O)-B csoszakaszokon érkezo te eloremeno és az A-B csoszakaszon érkezo tv visszatéro homérsékletu víz keveredik. A keverés a B pontban megy végbe.9. ty a visszatéro víz homérséklete. h~ a futotest hatásos magassága 8. hogya legalsó radiátorok is kapjanak kellö mennyiségu futoközeget. A futoberendezés teljesítményét a külso homérséklet függvényében változtatni kell. A legmagasabb homérsékletu vizet igénylo hofogyasztókat (bojler stb. .) közvetlenül ezzel a vízzel. . Célszeru a nyomásdiagramot megrajzolni. Melegvíz-futések szabályozása A méretezési alapul választott tkül külso homérséklet a futési idényben alig néhányszor fordul elo.10. A hatásos nyomás gravitációs keveröberendezés.9. A radiátor áramkörében elhasználható nyomás a 8-56. keveroszerkezettel látunk el (8-57.7'lkv " ~ I 1. ábra jelölésévei : APsrav= . A baloldali hofogyasztó közvetlen kazánvízzel. ~ i . A kazánokban a vizet a szükséges legmagasabb homérsékletre melegítjük fel. alacsonyabb homérsékletu vizet igénylo fogyasztót az eloremenö és visszatéro víz keverékévellátjuk el.318 MELEGVÍZ-FUTÉSEK 8. ábra. ben kicsi. II B jr---: I . ~ II K nT. míg a jobb oldali futoberendezések kevert vízzel is üzemelhetnek. ábra. Minden olyan csoportot. A radiátor h~ hatásos magasságát a B pont magasságától kell figyelembe venni. tkeY a kevert víz homérséklete.~. 8-56. Szivattyús melegvíz-futés keveréssel le az eloremeno víz homérséklete.JlL~. míg a többi. I I I I I I SL I I I I I .. A keveroberendezés vezetékeinek méretezéséhez elozetesen a rendszer és elemeinek nyomásviszonyait kell meghatározni. . kisebb az épület hovesztesége. csak az A-K-O)-B szakaszban fejlodo felhajtóerore méretezzük. A kevero méretezése során ak· kor járunk el helyesen.).. Ennek e~ kerülése végett a kazán áramkörét (A-K-O)-B) bore kell méretezni.1. hR [ [hR . amelyben az A-B keveroszakasz is benne foglaltatik. Gravitációs keverés melegvíz-üzemú kazánoknáI. Gravitációs keverés A kapcsolást a 8-56. (8-JO) 8..L. Melegvíz-futések szabályozása a beavatkozás helye szerint lehet helyi és központi.. I r 'SF 0_01 .2. a méretezés kor ügyelni kell arra. A az eloremeno és visszatéro viz kevercdái pontja _A .I. ábra szemlélteti. i . ábra. A futési napok túlnyomó többségében ennél magasabb a külso homérséklet.

2.tkül) oC.5(20. tbel=20 oC esetén [1. A szabályozási görbe a tkútkülso homérséklethez hozzárendeli a szükséges tköz R futotest-középhomérsékletet. tkül külso homérséklet.10. a te-ty=f(tkül) öszszefüggés a helyiségre és a futotestre vonatkozó homérlegbol következik. ty a visszatéro homérséklet.5. Mindkét szabályozási mód azt jelenti. BO 50 40 20 10 o -10 -20 A . MELEGVÍZ-FUTÉSEK SZABÁLYOZÁSA 319 8. Eszerint a víz lehulése a futotestben : te- ty= ~k myCy (tbe1. Homérséklet-szabályozás szivattyús futés esetén A rendszerben a szivattyú állandó víztömegáramotszállít. ty= =70 oC. A a helyiség lehulo felülete. {kü!. ábra.3. 80 70 ahol te az eloremeno homérséklet.1. hogy a kazán teljesítményét. Legegyszerubb megoldása az egyes futotesteknek automatikus szabályozószeleppel való ellátása (mennyiségi szabályozás). A te=f(tkül). Automatikus szabályozás esetén is e diagramot vehetjük alapul.10.5 értékkel a 8-58.10. ez- 8. Ha ugyanis a te eloremeno vízhomérsékletet változtat juk a futoteljesítmény szabályozása érdekében. Szivattyús melegvíz-fútés homérséklet-szabályozási diagram ja '. ábrán ARk: látható(folyamatos vonal). myCy (8-32) Az elobbi homérsékletadatokkal zei a te-ty=f(tkül) te - ~k = 0. Bovebben 1. 'k(lE R a flitotest közepes homérséklete.1tk:z tközR=f(tkúl) görbe a tkúl=20 R oC. oC = 60 8-58. te=90 oC.2. :1t:öz R=60 oC.10. ill.2. k* a futotest jellemzo (mért) hoátbocsátási tényezoje. Helyi szabályozás Fela~ta az egyes holeadók teljesítményének változtatása. a futotest középhomérsékletét változtat juk a külso homérsékletfüggvényében.8.2. a 6. a ffitotest közepes homérsékletkülönbségeméréskor. oc és ~"-. k a lehulo felület hoátbocsátási tényezoje. 8. A tközR f(tkül) összefüggés a helyiségre.1. AR a helyiség fütotestjének ffitofelülete. pontot. függvény a (8-32) alapján: ty= 0. 'kUl külso homérséklet . Homérséklet-szabályozás gravitációs futés esetén Gravitációs futésekben az my víztömegáram nem állandó. Az my értéke gravitációs futések esetén a tkúzRváltozásával folyamatosan változik. (8-33) Az elore meno és visszatéro homérsékleteket a (8-33) összefüggés alapján a külso homérséklet függvényében a 8-58..tkm) oC. A diagramból bármely tkül külso homérséklethez leolvasható a futovíz te és a lehult víz ty homérséklete. és szabályozzuk az eloremeno homérsékletet. A szabályozási görbe egyenlete a helyiségre és a futotest re vonatkozó homérlegbol.~ 1. pontot és a 12. akkor a hatásos nyomás és így my víztömegáram is változik. el6remen6 h6mérséklet. és a = futötestre vonatkozó homérlegbol határozható meg: (8-31) t .1. Központi szabályozás Lehetséges a te eloremeno vízhomérséklet központi változtatásával (minoségi szabályozás) vagy a víztömegáram központi változtatásával (mennyiségi szabályozás).a (6-3) összefüggést]. tbel=20 oC. ábra tünteti fel (szaggatott vonalak). 'y yisszatér6 homérséklet. A tközRközepes homérséklet menetét megadó (8-31) összefüggés gravitációs futésekre is érvényes. tbel helyiség-homérséklet.. valamint a hatá90 oC 8. ty=f(tkül)' ill. valamint a te és ty homérsékletet.

v o relatív viztömelláram szabályozási mód szabályozási diat ramja te eloremeno homérséklet. tkOI külso homérséklet._. oC 20 állandó értéken A te elore meno homérsékletet tartjuk. 10 Gravitációs O -10 -20 fküt.10. Ennek következtében a futotest közepes homérséklete és a visszatéro homérséklet is változik. Kombinált te eloremeno homérséklet.10.4.% mvo 2 20 8-59.320 MELEGvfZ-FUTÉSEK sos nyomás és a csovezeték-ellenállás egyenloségébol fejezheto ki. Gravitációs melegvíz-futés mennyiségi szabályozása te eloremeno homérséklet. az my víztömegáramot szabályozzuk a külso homérséklet függvényében.§ .tkül fh-:~.1. pontban felsorolt feltételekkel : m" _ 20. oC O -20 diag- -10 -5 O 1012 fküt. (8-34) 60 A szabályozási görbét a (8-34) összefüggés alapján a 8-59. ty visszatéro homérséklet. Ezeket a napokat el kell választani szabályozás szempontjából a többitol. 80 80 60 40 20 ~f72L. -=:]100 80 mvo .% te-ty= j15(20-tkfil)2 oc. a 8. tköz R a futotest kozepes homérséklete. oC 100 ._.Jmv o relatív víztömegáram [A jelölések értelmezése ua. ábra szemlélteti. (kUlkülso homénék· let. Gazdaságosabb szabályozási módszert ad a minoségi és mennyiségi szabályozás kombinációja.2. ábra.2. tv visszatéto homérséklet. mint a (8-31) összefüggésnél. mV. ábra.5 oC tartományban alap- ahol my a relatív víztömegáram. myO A ty és tkül homérséklet helyiségre és a futotestre adja: közötti kapcsolatot a vonatkozó homérleg (8-36) 90 f .5 oC külso homérséklet elofordulási gyakorisága igen kicsi.. tköz R a fútótal közepes homérséklete . Ez a kis tartomány tekintheto a melegvízfutorendszer csúcsüzemi idejének.2. A szabályozási görbe egyenlete a helyiségre és a futotestre vonatkozó homérlegbol. :nv'''.2.10. A budapesti ada· tokat tekiotve + 12 és . Kombinált szabályozás Az elozokben tárgyalt szabályozási módok hátrányait kívánja megszüntetni a kombinált szabályozás. A diagram tartalmazza a relatív víztömegáram változását is.10. m".tJ ' 2 8-60. 20 ·C melegvíz-futés ramja szabályozási 8-61.10.3. pontban említett feltételekkel a ~zabályozási görbe egyenlete: 3 100 f.(90.1.] A relatív víztömegáram szabályozási görbéjét és a fv=f(tkül) homérsékletgörbét a 8. pont feltételei mellett a 8-60. (8-35) 8. ty visszatéro homérséklet.2. Mennyiségi szabályozás Ol i O -20 -10 I~IO 10 . oC . A 8. Magyarországon a tküt. ábra. 40~20 40 20 I 8. fküt.1. ábra tünteti fel.

Egyidejuleg a tömörségi próbák (folyáspróbák) is elvégezhetok.4 kJ/m h K (~O. üzeme is.l kcal/m hOC). úgy annak ellenorzését szak-szervizvállalatra kell bízni. hogy az olaj a belso korróziót megakadályozza. csakutántöltésre. 2. pont foglalkozik.. Hasonlóan ellenorizendo a hálózatban levo zárószerkezetek. mint az egyszeru szabályozás. A Barcs-féle kombinált szabályozási mód abból áll. A technikai megoldások. A kombinált szabályozás szabályozási görbéje a 8-61. Ha koromleválasztó is van. s így a homérséklet-szabályozás könnyen megoldható.4 kJ/kgK (0. A kombinált szabályozás a csohálózat pontos méretezését és beszabályozását teszi szükségessé. mert a rendszereket amúgy is mindenkor két szivattyúval tervezik és szerelik. Nagy elonye.közel 300 oC homérsékletig melegítheto. Nem szabad figyelmen kívül hagyni.. és ezután a rendszer gondosan feltöltheto. ábrán látható. hovezetési tényezo ~0. 23Az épületgépészet kézikönyve . hogy a tüzeloszerkezet és a kémény (a vízszintes füstjárat is) egy egységet képez.MELEGVÍZ-FUTÉSEK SZABÁLYOZÁSA 321 üzem. Mindkét üzemben minoségi szabályozás is van. Alapüzemben a kisebbik. Az olajféleségek jellemzo adatait a gyártók megadják. Ezt a tervezo és kivitelezo az üzemelteto (beruházó) jelenlétében végzi el. . Olajat már több helyen alkalmaztak futorendszerek hohordozójaként. 8. A feltöltést a rendszer jellegének megfelelo sebességgel kell végezni (gravitációs futést lassan kell feltölteni). kétharmad és teljes teljesítményu) szivattyút alkalmaz. Melegvíz-futések üzemeltetése és karbantartása A felszerelt futohálózatot.3. A kéményt (vízszintes füstjáratot) folyamatosan ellenorizni (muszeres ellenorzés) kell. csere indokolt. hogy két különféle teljesítményu (pl. A kazánt külön kell tisztítani. A kombinált szabályozás gazdaságosabb. A két szivattyú alkalmazása sem okoz többletköltséget. Kedvezo abból a szempontból is. Új rendszer üzembe helyezésekor meg kell vizsgálnia biztonsági berendezéseket. tömör hálózatra felszerelendok a futotestek. Kombinált szabályozás esetén természetszeruleg a szivattyúk egymás tartalékai is. A tiszta.5 kcal/kg oC). hogy nyitott rendszerben .az olajminoségtol függoen . ésa muszaki megoldás sem teljes. többszörösen át kell mosni. csúcsüzemben a nagyobbik teljesítményu szivattyú üzemel. hogya hálózat mindig vízalatt maradjon. Egyéb folyadék hohordozók Kísérleteket folytatnak a víz mint hohordozó mellettorganikus anyagok hohordozóként való felhasználására is. Közelíto adatok: fajho 1. muszerek és szabályozóelemek állaga. s ezek együttes jó üzeme biztosíthatja a kívánt eredményt.12. szerelési módszerek még meglehetosen kiforratlanok.. A rendszer feltöltése és a légedények lezárása után a próbafutés elvégezheto.4 . Különféle szerves anyagok jöhetnek szóbaerre a célra.. évenkénti cserére nincs szükség. de ezek még nagyon költségesek. Ha a BF vezetékben levo hurok nem megfelelo (átcirkulál).5 oC és -15 oC tartományban pedig csúcsüzem van. 0. lehetoleg még a radiátorok beillesztése elott. 8. Melegvíz-fütorendszerek szabályozásával még a 12. Ez a szivattyúmunka csökkenésében vagy kisebb futotestben mutatkozik. Oszi üzemkezdet kor a beszabályozást ellenorizni és korrigálni kell. Törekedni kell.11.8. Minden futorendszert elkész\ilte után be kell szabályozni.

.

53 0.00 20.01 0.1470 0.1 0.14 0.5 12.372 0.35 6.32 3.55 40.85 0.60 7.11 3.27 0.10 3.9 2.0 4.45 0.54 1.329 0.5 5.9 8.00 0.448 0.50 0.60 2.19 1.4 2. 0.70 1.51 0.87 0.17 0.25 18.5 33.80 17.37 12.60 S'.22 1.95 28.60 14. Palm I .69 1.08 0.95 7.41 0.70 38.97 0.30 0.70 26.8 • 23.4 7.0 3.13 1.70 0.99 0.07 2.25 0.90 0.7 0.5 11.10 0.00 0.1 1.0 9.48 0.5 8.24 0.52 0.26 0.83 1.07 13.50 1.55 0.65 5.481 100mm 80 mm mm 150mm I 0.0 2.17 0.30 0.40 30.38 0.05 43.50 14.40 16.90 7.30 5.12 0.14 0.36 15.434 0.1223 0.1 1.1 9.80 oC közepes homérsékletii víz áramlásakor acélcsoben Alsó számsor: " vizsebesség.55 18.16 0.56 1.47 1.0 25.0 16.93 1.0 12.86 1.26 0.25 4.0 4.77 1.65 8.4 0.25 0.10 0.0985 2500.65 5.46 0.7 2.60 0.07 0.6 1.44 0.40 4.305 10.20 3.20 0.12 0.06 13.42 0.5 1.4 1.412 15.18 5.1 6.09 3.40 27.61 0.15 0.14 6.0 3.05 4.85 0.45 0.22 1.15 7.66 1.20 2.64 1.36 1.3014I I I 125 0.15 6.05 14.0685i 0.70 14.8 5.20 1.281 0.83 8.60 0.60 24.09 9.2532 0.08 11.26 0.482 0.34 0.85 0.0807 0.9 0.28 1.08 0.7 24.57 0.86 0.4 2.0 9.2023 0.3 0.16 35.5 22.05 0.8 9.3 mm2.90 0.71 1.5 3.351 11.14I1 65 mm 3000.0 0.0 2.80 3.90 10.2 4.18 0.65 0.60 11.20 0.88 0.8 4.78 1.79 0.1 3.85 0.20 1.11 17.3 0.94 0.14 0.8 6.05 0.10 0.3 1.00 10.40 3.68 0. mis I belso átméroje.60 m 200 0.15 0.10 1.16 8.50 3.253 3.4 10.40 1.75 0.9 4.23 1.25 0.76 0.74 0.24 0.06 0.

267 0.40 0.487 0.0440 0.0172 0.227 0.32 0.0146 I-0.42 0.0240 0.0182 0.0198 0.0225 0.0215 0.069 0.14 0.26 0.65 0.087 11/2" 0.0089 0.91 0.305 0.0100 0.54 0.229 0.0285 0.240.108 0.07 1.248 0.284 0.095 0.48 1.52 0.316 0.0400 0.060 0.57 1.26 0.360 0.34 0.198 0.0406 0.0151 0.0347I 0.052 0.0072 I \ .0260 0.410 0.078 0.0455 0.24 0.32 0.0204I 0.0345 0.066 0.0179 0.0430 0.0250 0.191 0.74 0.--.164 0.114 0.0166 0.24 0.079 0.0485 0.0.48 0.322 0.438 0.150 0.0165 0.20 0.458 0.081 0.331 0.30 0.375 0.070 0.0111 0.12 0.38 0.245 0.36 0.175 0.141 0.0250 --.0086 0.0240 0.218 0.92 0.226 ---------------0.149 0.286 0.301 0.215 0.60 0.163 0.0076 0.086 0.0198 0.19 0.105 0.11 0.0121 0.392 0.-~----1/2-IIIII II 0.096 0.426 0.0415 0.16 0.075 0.0185 0.79 0.00 0.120 0.55 0.0380 0.30 - - "~---- I I .0082 0.66 0.051 0.258 0.442 0.053 0.13 0.30 0.74 0.0385 0. A cso cso turt.15 Palm 0.40 0.22 0.0220 0.------- A név.17 0.0365 0.0210 0.50 0.09 0.101 0.60 0.157 0.55 0.26 0.34 0.0079 0.22!II 0.--------0.0150I 50 mm II/43/4" -.412 0.46 0.18 0.373 0.15 0.62 0.169 0.237 0.70 0.056 0.110 0.54 0.59 0.28 0.69 0. legkisdlll 0.133 0.488 0.072 0.0106 0.84 0.384 0.14 1.0470 0.10 0.406 0.42 0.178 0.44 0.208 0.325 0.143 0.0497 0.36 0.0410 0.463 0.0156 0.62 0.13 0.0305 0.0230 0.28 0.435 0.22 0.0116 0.---.20 0.0260I 0.58 0.0095 0.65 0.239 0.124 0.187 0.0158 0..0350 0.102 0.44 0.058 0.20 0.204 0.64 1.0125 0.354 0.050 0.0136 0.489 0.346 0.14 0.

15 13.90 I 1.20 ~ 0.65 0.25 0.55 9.0 98.70 0.50 -------1.1 1.55 4.0 1.80 l' 2.50 ~ 0.55 0.55 0.10 14.0 2.90 __ 0.35 0.50 0.85 5.0 0.60 2.15 4.08 0.95 -- 6.65 17.42 1.85 .46.60 0.05 0.50 6.70 0.46 3.65 I 110 .00 0.65 14.6 0.25 22.80 0.80 0.65 0.50 0.10-.55 2.5 117.5 59.-0-1---1S-0.40 2.00 __ 0~ 3.32 1._ __ 30.65 3.70 12.44 3.0 1.34 1.30 0.70 _ ------- ---- ----------I 3.6 79.3 1.6 1.24 0.44 5.90 47.46 1.60 1.65 10.05 I 1 I 4.5 1 45 1.60 _ --8-.20 21. melléklet folytatása belso átméroje.36 4.65 11.35 0.80 ----0.35 __ 0~ 5.60 __ 0.60 17. 200mm 250 mm 300 mm II 0.00 73.0 __ 1. 0.65 0.26 0.80 2.05 13.35.75 55.60 0.50 5.10 1.50 8.60 0.8 1.40 4.5 0.70 __ 0~ 9.35 2.50 0.0 ----------------I--~---.85 0.5 1.--------------- 0.0 1.65 0.1 31.5 1.50 48.------1.46 2.65 45.30 1.00 0.3 83.70 2.20 1.5 0.65 0.70 88. 65mm m 0.6 0.7 68.30 18.55 ---70 40.70 49.25 ----<-1.1.70 -----.5~1 __ l.75 ----0.4 0.6 1~ __ 55.70 0.90 6.40 ------60 37.70 -20.<>-I------.55 51.28 1.1470 0.1 6.65 0.38 2.85 -----------4.45 0.0 1.80 I -----1-----1.50 0.40 1.85 0.80 3.32 2.37 1.20 1.87 0.85 8.1-5-__ 1'~232.15 I ------------~ 1.15 0.4 38.00 6.0 93.3 0.15 0.65 ---0.20 0.75 10.35 0.0 -1----35--1.60 0.1 1.96 0.75 2.0 46.65 24 1.48 1.43 0.3 0.80 4.75 0.30 1.2532 0.% 0.55 ------------2.90 0.27 1~6 __ 1.55 -------0.05 1.60 15.5 16.10 I 0.65 0.35 50 34.0 20.0 0.50 2.8-1.88 0.85 4.90 0.8 0.36 ----.74 0.50 I < I 1.28 1.36 2.5 12.95 0.26 1.95 0.3 0.39 0.5 ~ 24.77 O~ 1.35 0.13.0 2.0 1.65 18.9 1.30 0.4 29.70 0.4 0.40 1.2 0.50 3.20 1.w-----.8 43.75 7.5 0.66 0.90 140.80 12 13 14 16 18 ss:s ~5 61.6 ~ 44.38 3.80 42.95 67.95 7.8 73.5 26 1.0807 0.0 0.20 0.5 33.21 0.8 0.10 10.2 O~ ~8~ 4.50 2.85 28.10 1.97 0. 1.60 3.7 28.44 7.44 2.55 6.28 1.55 0.95 0.05 1.5 1.32 1.30 1. LO.40 --.85.125.2 47.3 0.3 0.0 16.2023 0.10 82.60 10.35 1.40 4.70 51.4 0.65 0~ 21.92 0.3 62.00 52.55 0.75 ----s3.00 0.00 7.42 5.15 'I -----g8.00 11.1 ~ 10.3-~~8--__ 0.05 -----1.49 0.34 1.30 I_.70 19.8 17.80 0'?2~20.34 2.04 0.5 0.85 0.45 0.15 9.1223 0.48 8.9 25.20 7.32 2.70 1.60 -------------------1----.5 1.00 147.60 0.65 0..1 34.80 92.8 32.20 0.40 6.75 26.42 I '3.0 108.0 0.61 0.5 1_.3014 S' Palm 80mm 100mm 125 mm 150mm 1.0685 átméroie.38 1.0 28 30 76.60 7.42 7.05 0.0985 0.0.30 0.55 ---I-~----70.55 0.5 ~ 20 22 '-----------1--i 0.46 7.63 0.90.5 0.90 5.80 0.60 3.95 0.50 0.33 ~D I I I 0.5 133.05 ~ ----Zjs 0.8 0. I 80 90 100 0.38 4.80 ~5--~8--~ ~7~_?~ 23.

55 0.35 1.0114 I I 0.247 0.80 0.181 0.35 2.38 0.46 0.90 1.95 0.0347- o.15 0.50 0.266 0.46 0.55 0.55 0.0.0365 0.90 0.05 3.25 1.166 I - 0.0430 0.79 0.337 1.34 0.60 0.40 I 1.156 0.34 0.75 1.45 1.90 1000 I I-~-I I I I 1/2" 1 1/2" I 50rrrrn .05 1.36 0.48 0.55 0.26 1.65 1.70 0.80 0.10 1.85 1.70 3.35 0.35 1.237 0.0295 0.148 0.15 0.legkisebb S' Palm 0.00 0.173 0.65 0.32 0.75 0.40 0.089 0.00 1.73 0.75 0.0275 0.28 0.80 0.80 0.63 0.82 0.082 0.0285 0.309 0.75 0.70 0.30 0.110 0.90 1.85 0.46 0.80 1.0465 0.340 0.60 0.126 0.076 0.52·-----z:60 1.0415 0.15 0.70 0.131 0.442 0.42 0.26 0.54 1.60 0.060 0.368 0.70 0.80 0.257 0.45 1.60 0.325 0.10 1.00 1.050 0.0345 0.19 0.75 0.071 0.50 1.42 0.076 0.85 1.40 0:137 0.44 0.55 0.413 0.381 0.85 0.0265 0.59 1. 1.24·~ 1.164 0.% 1.89 0.05 1.062 0.10 1.59 0.32 0.63 1.60 0.0380 0.292 0.95 0.70 1.65 0.067 0.90 0.90-w3 0.80 2.75 1.70 1.75 0.80 1.138 0.203 0.95 1.95 0.0406~-I- 0.71 0.76 ~ 1.50 0.06 1.157 0.0310 0.65 0.80 0.90 0.57 0.291 0.61 1.0150 I 0.36 0.189 0.55 0.53 0.142 0.20 .146 0.056 0.65 0.251 0..378 3/4" 0.66 0.70 0.05 0.0204 I 0.44 1.62 0.30 1.354 0.103 0.30 1.75 0.34 1.053 0.05 1.40 0.116 0.30 I -w 1.70 1.46 0.05 1.70 0.055 0.079 0.80 0.358 1.43 1.15 1.42 0.06 0.275 0.072 0.25 1.48 0.061 0.37 0.127 0.50 0.71 1" 0.40 0.236 0.064 0.90 0.65 0.87-W 0.90 1.60 0.05 2.76 0.91 1.65 0.20 2.51 0.85 3.15 1.068 0.60 0.70 O.00 0.34 0.44 0.60 0.80 0.34 0.85 0.80 0.265 0.95 1.057 0.470 0.05 0.196 0.95 2.A cso lúrl.70 0.10 0.70 0.50 0.51 Il/4" 0.65 0.28 0.10 2.0400 0.55 0.65 O.086 0.65 0.55 0.85 0.84· 0.20 0.55 0.60 2.315 1.75 0.17 _ 1.25 1.080 3/8" 0.50 2.77 0.44 0.60 0.95 1.30 1.01 1.38 0.50 0.0260 ~.55 1.60 3.50 0.95 0.67 1.0330 0.15 1.0497 3/8" I 1/2" I 3/4" I I 1" 1 1/4" 1 1/2" I 50mm 120 1301 140 150 160 I I I i -~--I 180 200 I I ~--I 240 260 280 I I I ~--I 350 400 450 I --1 I --~--I 600 700 800 900 I I I I 0.48 0.495 0.32 0.45 1.096 0.220 0.88 1.

8 2.50 1.55 - ----.40 24.0 1.0 125.9 1.0985 I 0.95 3.60 1.15 5.30 2.4 1.-s:-5-1.20 ----.30 166.20 160.4 2.----- 2.05 3.-----4.80 4.80 31.0 2.4 30--.20 ! 4. I I 0.10 8.05 5.60 2.60 1.80 1.55 1:?. .1223 I 0.5 1.7 2.0 2.1470 I 0.10 66.90 2.8 2.3 2.0 73.85 2.00 2.0 1.I-.70 1.55 - \ 155.30 4.55 26.30 15.6 2.40 26.----.0 2.1 1.80 7.10 16.55 17.75 1.30 6.85 I 6.60 1.------------~ 240 ~ 9:05 -----------I I -.0 2.35 ----~16.4 1.60 27.gyzés: A bekeretezett számok átmeneti értékek.45 7. Épületgépészeti Tanszék dr.40 11.15 108.7 2.15 8.45 0.5 1.60 6.9 1.0685-átméroje.45 79.10 0.9 1.0 1.00 ----.0 2.7 36.8 2.0 2.0 2.9 35.50 1.40 1.2023 \--0:.65 12.45 119.50 ------ 120 130 0.-------.---.70 ---1.05 1.0 2.5 1.----- 20.90 53.0 1.40 172.gj.0 2.5 2.---3.0 1.85 1.95 3.70 56.70 6.10 ----- ------' ----I --.50 11.90 10.95 I 8.00 1.---160 .55 1.85 60.10 1.95 101.50 25.35 12.00 15.85 3.50 8.05 21.9 2.75 1.00 2.10 4.65 8.9 2.60 19. Molnár Zoltán irányításával.45 19.75 9.20 9.8 1.90 1.35 1.35 5.30 1.25 4.10 8.1 1.95 7.6 39.01.35 0.20 4.35 7.00 1.0 2.05 5.70 28.25 24.50 5.0 1.25 14.90 1.40 1.15 1. használatuk at célszeru mellozni.85 14.35 I 97.4 1.3 32.8 2.90 62.0 2.45 29.5 1.45 25.9 1.---- ~- 180 200 220 240 260 ---280 .00 -------zt-.15 -----1.3 42.532 I I 0.25 18.15 22.5 1.55 65 mm \ I I 1 I 80 mm 100 mm I 125 mm I 150 mm I 200 mm I 250 mm I 300 mm 1 M.--- ------------ -------- ---- --------.30 1.00 -------140 150 ----1.45 1.15 2.20 1.05 1.5 -.35 1. - ----.3 1.----- ----- ~ - ----- --_.3014 S' Pa/:n 65mm I 80 mm I IOOmm I 125mm I 150mm I 200mm 250mm I 300mm 3. melléklet folytatása \ f.95 10.0 1.9 2.9 1.20 1.20 112.0807 I 0.25 6.90 9.65 .15 I ----1 1.40 16.~21.30 2.95 4.0 1.05 1.35 9.60 12.40 7.8-1.40 1.0.70 I 23.30 1.75 13.15 9.5 5.--. Készitette a BME I.05 105.15 11.75 2.0 2.00 1.5 1.-\ - ---I I 1 76.80 58.75 0.25 14.55 - ----- --------- ------300 -----350 400 ---------450 -500 600 700 ----- ---I 1 ----- - -------800 ~ 1000 - 1 I I 2.

: Szivattyús futések szabályozása. [3] Brodszkij. Tankönyvkiadó. Springer Verlag. F.: Gorjacseje vodosznabzsenyije pri tyeplofikácii. Springer Verlag. Moszkva. 5/6. Tankönyvkiadó. szellozteto. 1971. z. Tankönyvkiadó. M.: . 1953.és Lapkiadó. 1960. (1957). Tankönyvkiadó.és klímaberendezések tervezésére és méretezésére (ME 853. Fachbuchverlag GmbH. [5] Garms. 1964.és Lapkiadó. Tankönyvkiadó.und Lüftungstechnik. Budapest. Oldenbourg. 1951. 1952. Gosztrojizdat.: Melegvíz-futések. Budapest. ME 867). 261-266. N. Budapest. [7] Kapp. Épületgépészet. [6] Kamenyev. Leningrad. Moszkva. [12] Menyhárt J. 1972.: Tyeplofikacija i tyeplovije szetyi. 5.: Épületgépészeti kézikönyv. G. 1965. Budapest. [2] Belinkij. Berlin. Gosztrojizdat. L. Építoipari Könyv. 1963. w. A. [18] Recknagel-Sprenger: Taschenbuch für Heizung und Lüftung. Goszuqarsitvoe Izdatyelsztvo literaturi po sztroityelsztvo. P. Tankönyvkiadó. Moszkva. Leipzig. [13] Oficerov. [9] Macskásy-Menyhárt-Homonnayné: Központi fUtés. [11] Maximov-Orlov: Futés-szellozés. 1972 [20] Száday R. Budapest.: Racionalnüe szisztemi vodjanovo otoplényija. 1972.: Odnatrubnie szisztémi vodjanovo otoplényija.: Zur Dimensionierung der Stockwerksheizung.: Szabályozáselmélet. 1968. E. [14] Menyhárt-Molnár: Kisnyomású gozfutések. [19] Ruhmann J. Berlin. München-Wien. Budapest. L. Budapest.: Otoplényie i ventiljacija 1-11. Goszenergoizdat. Gesundheits Ingenieur. E.: Die Wasserheizung. 1970. [15] Molnár [16] Pattantyús Á. (1957).1966. [8] Macskásy és szerzotsai: Központi futés 1. [22] Muszaki eloírás a futo-. flO] Macskásy Á.und Lüftungstechnik. IRODALOM [1] Barcs V. J. [17] Raiss. Muszaki Könyvkiadó. Moszkva. 154-158. Verlag R. 1963. Építoipari Könyv. Muszaki Könyvkiadó. Budapest. Segédlet. i961. 1963. [21] Szokolov. Tankönyvkiadó. 1974. 1964.E. Budapest. F. Budapest. Budapest. 1958.328 MELEGVÍZ-FUTÉSEK 8.: Handbuch der Heizungs. Izdatyelsztvo literaturi po sztroityelsztvo. [4] Egyedi L.: Segédlet. 17/18.: Gyakorlat~ áramlástan.: Rietschels Lehrbuch der Heiz.13.

15 bar (0.5 at) goznyomást általában technológiai célú (mosoda.mesterséges (szivattyús) kondenzvíz-visszatáplálás.nagynyomású. A gozfutések csoportosíthatók: goznyomás szerint: . Hátrányai: .. 0. . .5 at) túlnyomás (a rendszer üzemnyomása) az áramlási ellenállások legyozésére szükséges. . a hálózat kialakítására. Ezek elhelyezhetosége esetleg kisebb goznyomás választását teszi szükségessé.2 at).száraz.minoségi (homérséklet szerinti) szabályozás. .nedves kondenzvezetékes rendszerek. . 0.szakaszos. Állapotjellemzoit a 9-1. A kazánban eloállított 0. 50 m kiterjedésig az ÜNy=0. rúlhevített gozzel általában csak nyomáscsökkento alkalmazása esetén futenek a rendszer vagy a hocserélofelület egy bizonyos részén.05 at) 200 m-ig az ÜNy=O. A biztonsági. • a teljesítményszabályozás szerint: . .1 at).közbenso elosztású rendszerek.5 bar (0. hogy valamennyi hocserélo felületelem mellett a hártyakondenzációhoz szükséges telített goz helyezkedjékel. A holeadó felület után goznek nem szabad mutatkoznia.vákuum-gozfutések. a kondenzátum kazánba táplálása szerint: .mennyiségi. A 0.1. a kondenzvezeték szerint: . kb.gravitációs. Kisnyomású gozfutés Ezt a rendszert nyitott gozfutésnek is nevezzük. 300 m-ig az ÜNy=0.05. Akisnyomású gozfutések kívánatos üzemállapota.05 bar (0. .kis tehetetlenség.2 . .) berendezésekhez használják. . . (Ezt a követelményt elégítik ki a hálózat beszabályozásakor. a futoberendezés teljesítményszabályozására is utal..kisnyomású. A szükséges üzemi goznyomást azonban nemcsak a hálózat kiterjedése szabja meg.felso.15 at).1 bar (0. a gozvezeték épületen belüli elhelyezése szerint: . .1. A gozfutés elonyei: . konyha stb. mert a kondenzhálózat a közegáramlás irányából tekintve a futotestek után az atmoszférával érintkezik..goz-lég forgatás os rendszer. Gozfutések Szerzo: DR.5 bar (0. kb. táblázat tartalmazza. 9.alsó. 0..üzem közben nedves.05..kis beruházási költség.. A 0.1..kis fagyveszély .9. 500 m-ig az ÜNy=0.1 atnál) kisebb túlnyomás alkalmazása igen gondos kazán üzem-szabályozást (egyenletes kezelést) igényel. 0.2.2 bar (0.nehéz központi teljesítményszabályozás (gya- Helyiségfutésre használt berendezések túlnyomásaa hálózat kiterjedésétol (a legtávolabbi futotest gozcsovezetékének hosszától) függoen változik: kb. hanem az épület egyes szintjeinek belmagassága is. . . gyors felfutés . TÖMÖRY TIBOR Lektor: Mészáros Ferenc Gozfutések esetén a hohordozó közeg a telített goz. A gozfutések csoportosítása egyben a hohordozó közeg nyomására. továbbá a vízteleníto vízzsákok hossza a goznyomással arányos.1 bar-nál (0. Gozfutések hálózatsémái 9.) Az említett ideális állapot azonban a hálózat egyes áramköreinek eltéro nyomásviszonyai miatt nem minden esetben valósítható meg..

0872Fajlagos entalpia 436.00 503.0 644.4 653.04 21.6 2537.1 11.4 118. 3.157 807.122 673.0752 1.8 2617.8 1. i' Goz.6821 40.14 2643.258 621.90 0.00103 2.8775 0.7 641.00110 0.02 427.0573 0.04 74.24 0.5045 398.0094 0.8 619.7 102.3 106.0174 0.2751 1.2 2546.0 0.3 2793.4622 645.1 0.41 2768.2 14.9354 16.00107 0.3178 5.3 640.2420 0.966 1.00108 12.3 171.668 0.0 314.6684 1.0304 0.127 0.6 79.547 1.5 599.7 230.58 2688.04 0.3160 112. I Fajlagos térfogat I! goz.3 6.2 0.3 763.302 15.00 601.7149 0.04 608.2 629.21 2675. helyezkedik el.6 658.5040 161.2 627.05 0.1613 0.2 0.6%0) hálózatsémái láthatók.0063 0..3 0.9582 656.1 0.1 0.0 649.3 642.67 2681.0323 0.1605 0.4I 15.4 2.2 42.4 589.07 1.4 18.0977 0.8 603.7 120.57 1.3 631.1165 7.5 2678..496 45.36 6.84 7.37 1.2934 0.0125 0.2 0. vezetéket a a 9-1.5251 203.0089 0.225 2.1 0.0 2691.0 646.01 59.00111 0.0 0.97 62.0048 637.1.4 147.98 356.2 15.2 613.98 85.9 606.8619 I Nyomás.8 419.3 5.02 69.0245 1.5 0.00104 2697.4829 0.3614 643.5894 0. goz.4 2573.7809 e" 1.00104 0.5 206.5045 0.00105 2555.5740 1.20 4.8536 0.6 623.1302 1.8015 665.802 0.83 3.0831 0.0010IImi/kg kp/cml I Súrlíséa:.99 0.1 54.4 0.3 106.1 293.5618 12.2 0.5 2626.1258 0.29 kg/m'2500.3900 452. 0.4 2591.01 1.307 0.8 100.98 2694.947 2685.800 8.00109 0.00 64.7758 461.056 495.3 0.194 0.28 Folyadék.4609 1.2 12.5 151.7375 0.2 0.98 486.9917 30.5977 639.8 167.0 47.8 2651.7 597.5 2659.243 2720..2 1.1092 1.0512 251.40 57.03 633.47 0.0654 0.6 17.0010 0.0 334.00101 25.0238 1.8 610.9 444.0173 125.3 0.001060.7 663.8795 478.6277 1.6015 27.4647 104.8264 642. levolejtésben A(3.0 377.3 0.3 852.04 5.00106 0.9 100.3 19.509 9.7800 4.7 0.3 635.6 32.3 2600.55 2519.9950 0.1 114.dék.1044 1.1 13.00102 0.00116 0.1 90.857 2.8995 0.3 188.5 2706.98 632.3 2778.4524 3.2 0.0 2510.3 2734.8 2700.04 0.03 35.1227 10.4 155.9 182.3931 0.6386 83.1898 1.4235 272.0396 0..2 20.7 104.6680 0.0230 0.0332 1.854 2703.6 130.5 2634. irányában II FOly. A vezeték a legalacsonyabban ábrán hocserélo felület A különbözo gozelosztó csovezeték-rendszerek (radiátor) a az áramlás9-2.1704 0.00106 1.6 2564.6 719.2550 0.076 10.99 546.121 49.2730 125.6 661.3265 110.8 667.97 2609.13 2.393 4.9-1.5 146.00114 6.7278 0.6 625.1 469.3 108.1982 0.4 616.83.7 2757.7356 3.156 2582.2031 0.2337 0.2335 2.1 10.7544 0.0068 2667.0433 43.1322 116.07 1.68 1.8 95.3167 10.0 0.93 19.685 P i" Goz.862 5.8 2786.4242 639. alsó(a hohordozó elosztású elrendezés esetén ésgoz· kazán között9-3.00113ábra szerinti 0.1985 192.0 0.01 25.0108 8.0611 0.06 0.4 2528. I I .5007 0.394 4.2 209.3654 1.4 0.8 2746.2 614.000.3 0.0 61.0010 0.330 GÖZFUTÉSEK st- kcal/kg kcal/kg kJ/kg kJ/kg I15.0128 77.1 0.3536 80.1375 140.8550 0.1 7.0114 36.00.0 645.

7 2370.0 542.10 4.20 2. kcal472.61 1.83 1.84 9.21 512.49 15.61 1.75 3.3 551.57 2.nye.2 A 2382.15 1. Ez függoleges helyigéne felso félpalástjára csatlakoznak.1 531.5 1.44 2.2 548.17 2.64 1.3 560.08 1.55 2.7 530.9 597.gozvezetékek 0. Vízzsák szükséges minden aesetbenkondenzátum alapvezeték áramoljék a felszállóba.69 3.68 2.50 11.71 2394.53 3.70 1.01 2.3 2.09 2.0 557.71 2.53 3.1 563.04 532.08 2.99 2.8 539.77 1.00 2.4 528.3 1.76 497.37 2.46 0. DinamikaiFajho.3 0.l.04 2.48 4.4 554.02 519.1 kcaljkgOC Hovezetési.5 0.59 1. kljkgK m'js Prandtl0.38 4.00 3.0 591.21 463.50 1.29 2.3 537.9 3.18 1.30 3.52 2.00 535.54 3. I HÁLÓZATSÉMÁI 331 --- végén.67 7.2 588.2 571.72 1. kcaljkg viszkozitás.6 10'· Kinematikai '1 10" tényezo.11 pr 2441.2 566.0 583. hogy a biztosabban Iejtésben szerelt gozvezetékek feltétel a gozvezeték I I II .6 533.39 1.59 3.3 536.23 2. az A víz.65 0.15 1.06 2.5 526.7 569.34 2.28 0.65 3.3 527. Elpárolgási ho.0 mh°C • 10'.23 2.02 1.09 2.53 0.18 5.3 577.67 481.41 20.85 felszálló ep 1.4 574.18 489.11 0.55 0.0 0.94 1.4 505.1 545.83 3.GOZFUTÉSEK vízgoz fizikai jellemzoi Pas 2.31 0.7 594.31 1.49 3.6 580.3 586.7 szám.

Felso elosztás esetén is célszeru a leszálló függoleges gozvezetéket az alapvezeték felso félpalástjáról csatlakoztatni. ábra. Az alapvezeték végét vízteleníteni kell. a cso keresztmetszete lényegében szabadon marad. pince hiánya stb. Az ágvezetékeket a futotestek felé emelkedoen célszeru szerelni. A legalsó szint ágvezetékeit azon· ban lejtésben kell kialakítani a leszállóvezeték vagy a legalsó függoleges szakasz kondenzátumainak elvezetésére. hogyafelszállóban keletkezett és a csofalon lecsurgó kondenzátum az ágvezetékbe áramoljék.JI ---=----c_'-cJ ~+ 5 T- I I --. Akisnyomású gozfutések jellegzetessége az ingadozó goznyomás. LNy) miatt számítani kell arra. Ez utóbbira akkor nincs szükség.. A felszállóban a kondenzátu. Egyes esetekben a leszállók az alapvezeték alsó félpalástjához csatlakozI1ak. A kialakítás szempontjai az alsó és felso el· osztásnál emIítettekbol értelemszeruen adódnak.. 4 kondenzvíz-leszáltóvezeték.) az alsó elosztás kialakítását nem teszi lehetové. A kazánban üzem közben a vízszint kismértékben lesüllyed (A-A szint). részben a rendszer energiafogyasztásának ingadozásából adódik. ábra).--A y' ---. C-C üzemi vízszint a kondenzvezetékben. 3 vízteleníto vízzsákcsö. ha a felszálló közvetlenül a vízzsák után. A leszállók víztelenítését vagy leszállóként kialakított vízzsákkal oldjuk meg. mind a kon· denzvezetékben azonos. L kondenzvíz-aJapvezeték légtelenítése kielégítheto. hogy .lJ ~----C --. Az állványcs6 hossza által megszabott nagyobb kazánnyomás (lefúvási nyomás. 5 száraz kondenz-alapvezeték. A goz-ágvezetékeket (radiátorkötéseket) célszeru a futotest felé emelkedoen kialakítani. vagy a legalsó radiátoron keresztül vezetjük el a vezetékhálózatban keletkezo kondenzátumot. ahol az építészeti adottságok (belmagasság. Alsó eloszlású kisnyomású üzemi vízszint a kazánban.. 2 goz-felszállóvezeték. Emiatt a goznyomás növekedését korlátozó biztonsági áll· ványcsövet a választott üzemnyomáshoz (ÜNy) szükségesnél hosszabbra választjuk. Üzem közben a kazán gozterében kialakuló nyomással a kondenzvezetékben felemelkedett vízoszlop tart egyensúlyt. A nyitott kisnyomású rendszerben üzemszünet· ben a víz felszíne mind a kazán ban. a levíztelenített goz-alapvezetékre csatlakozik.. Közbenso elosztású gozvezeték a 9-3. üzem közben nedves) a rendszerben kialakuló vízszintekkel vannak kapcsolatban (9-4. Ezzel elkerülheto. A különféle kondenzvÍzvezeték-elrendezések (szá· raz. ábrán látható. A felszállót vagy a gozosztót célszeru vízteleníteni. J göz-alapvezeték.•-=---~ I I . ••. Ez különösebb tervezoi figyelmet nem igényel. Ez részben a tüzelés egyenlotlenségébol. és ezáltal az alapvezetékeket maguk a leszállók víztelenítik. ábrán látható. mert a kondenzátum keletkezési helye miatt a vízhártya a csofalat borítja be. nedves.. ha a leszállóvezetékek külön-külön vízzsákkal víztelenít· hetok. Ezt a rendszert elsosorban ott alkalmazzák. hogy a fofelszálló kondenzátuma ne közvetlenül a kazán gozterébe áramoljék vissza.332 GOZFUTÉSEK r. ~ '-1-1':"'1-gozfulés száraz kondenzvezelékkel 9-1. A felszálló megfeleloen nagy keresztmetszete teszi lehetové a goz és a kondenzátum ellentétes áramlását.m a gozzel ellenáramban halad. A goz áramlási sebességére felgyorsult vízcseppek eróziója (vízutés) különösen a radiátorokban lehet veszélyes (a rideg öntöttvas törését is okozhatja). A felso gozvezeték-elhelyezés (felso elosztás) a 9-2.-L _ I I f---J _ I -~-L 1_ (-"--_'Lr:~L'--__ -_ I --_ - fÍJ C ---- A--A-A -1---I -::.

.továbbá a kazánba áramlás ellenállása miatt további vízszintemelkedés következik be. a 9-1. ábra. A felszálló csatlakozása a felso alapvezetékhez. Az épületgépészeti gyakorlatban a száraz kon- c= _ __ (' -A. Üzem közben..és vízszintviszonyai v goz-a1apvezeték víztelenítése. Gravitációs kondenzvíz-visszaáramoltatás esetén a kondenzvezeték utolsó szakaszában a kondenzvízgyujto. az alapvezeték az A-A és C-C vízszintes síkok (szintek) között helyezkedik el (9-5. Kisnyomású gozfutés nyomás. 4 kondenzvíz-Ieszállóvezeték.. 9-4. Felso elosztású kisnyomású üzemi vizszint a kazánhan . L kondenzvíz-alapvezeték légtelenítése . D A HÁLÓZATSÉMÁI F E 8 - 333 2 c F -----"'\ -04-- 5 c. Megfelelo méretezés esetén az ellenállás legyozéséhez szükséges nyomáskülönbség 100..-== -=:-= : -+_ A_ .6%0 Kondenzvezefék 9-3. ábra. Száraz kondenzvezeték esetén a kondenz-alapvezeték a C-C víznívó felett van (1.. 9-2. 300 mm vízszintemelkedést jelent.. 5 száraz kondenz-alapvezeték. Ll felso elrendezésú alapvezeték vízzsákcsövének légtelenltése. A száraz kondenzvezeték legmélyebb pontjának is az üzemszeruen eloálló vízszint (C-C szint) felett kell elhelyezkednie. 48 C'. Közbenso elosztású kisnyomású gozfutés száraz kondenzvezetékkel (hálózatrészlet) 9-4.GOZFUTÉSEK 2..6 %0 ! I C ~ 8-r~----. Ezért üzemközben a kondenzvízhálózatban a goznyomással egyensúlyt tartó vízoszlopmagasságnál (B-B szint)magasabban helyezkedik el a kondenzvíz szintje(C-C szint).. L kondenzvíz-alapvezeték légtelenítése. C-C üzemi vízszint a kondenzvezetékben.-A-.__ L 3. 1 goz-felszál1óvezeték 2 goz-alapvezeték.. ábrát). nedves vezeték esetén. ábra). ábra).1. Nedves kondenz-alapvezeték teljes terjedelmében a kazán vízszintje (A-A sík) alá kerül (9-6. E gozleszálló nedves csatlakozása az alapvezetékhez (a leszálló az alapvezetéket vízteleníti).. ábra.--Ji' ----c -A gozfutés száraz kondenzvezetékkel 9-2. C és D gozleszállók száraz csatlakozása az alapvezetékhez.J ----------T- 3. B. 3 goz-Ieszállóvezeték. F gozvezeték végpontjainak víztelenítése a goz-leszállóvezetékkel A-A a vízszint a kondenzvezetékben esetenkét a lefúvási nyomásnak megfelelo magasságban helyezkedik el (B-B szint).

. E. Ez nehezítené az újraindulást Célszeru az üzem közben nedves kondenzvezeték feltöltésérol gondoskodni. C-C üzemi vizszint a kondenzvezetékben. amelyet . és eset· leges kazánkiégés (repedés) következhet be. E3• E4 és Eo vízszinteme1kedés a kondenz-Ieszá\lóvezetékben.334 GOZFUTÉSEK __ hL_ ~==-=--:. ~B a lefúvónyomással egyensúlyt tartó vf7. ábrán a légtelenítés egyszerusítve látható.• " '" .. mert a levego fajsúlya nagyobb. hogy a benne levo vízmennyiség a futés leállásakor a kazánba áramoljék.szintmagasság. Az üzem közben nedves kondenz· vezetéket hurokkal kötjük a kazánba. D-D a víztorlasztó hurok által megemelt vízszint (a hurok magassága a vízzsák hosszával megegyezo). M-M a kondenzvíz-vezeték áramlási ellenállását legyozo vizszintemelkedés. általában azonban egyszeru csoívvel nem oldható meg. 2%0 lejtés az alapvezeték víztelenítésevégett indokolt. L a légvezeték légtelenitése.különösen kiterjedt hálózat esetén jelentos térfogatú. A vízvisszatorlasztó hurok magasságát célszeru a kazán középvízszintje felett a vízzsákcso hosszá megegyezo magasságúra választani.. amely a levego mozgását gátolja. Alsó elosztású kisnyomású gozfutés nedves kondenzvíz-vezetékkel A-A üzcmi vízszint a kazánban.. ill. Alsó elosztású kisnyomású gozfutés üzem közben nedves kondenzvezetékkel üzcmi vízszint a kazánban. - '--jI r~1 -1: ~D kx!-R --~-~-. Az üzem közben nedves kondenzvezeték (9-5. LNy+300 mm magasan van a kazán középvízszintje felett.. Azért szükséges a legmélyebb ponton kialakítani a légtelenítés csomópontját. a légbevezetést. mert az alapvezeték fe töltodéséig nincs kondenzvíz-vissza táplálás . A 9-4. ábra.. Ezért a már emlitett üzemi vízszint (C-C szint) kb. Va gozvezeték víztelenitése. lJ . gyozését. és Ez vizszinteme1kedés a goz-alapvezetéket vízteleníto csövekben. R a vízvisszatorIasztó hurok rövídrezárása A-A denzvezeték legmélyebb pontján kell megoldani a hálózat légtelenítését. V a gozvezeték víztelenítése . ábra. Az üzem közben nedves kondenzvezeték esetén' is a B-B szint felett kialakuló hidrosztatikus nyomómagasság teszi lehetové az áramlási ellenállásJe. Az egyes függoleges kondenzvezetékekbeu a víznívó a kazántói távolodva emelkedik a növekW áramlási ellenállás miatt.. --1.-~--~ C --O._J l. L a légvezeték légtelenítése. mint a kondenzvezetékbe kerülo gozé.-r-t I I ••• 'TIf1 B~T! d I B Ür/fo 9-6. A kondenz· vezeték .I 0-1-'.L------ I 90S. A kondenz-ágvezetékeket minden esetben a függoleges kondenzvezeték felé lejtésben kell szerelni A kondenz-ágvezetékben a goztorló szerelvények beépítése gyakorlatilag nem kerülheto el. . A hurok megakadályozza.-" Al -. C-C üzemí vízszint a kondenzvezetékben .egyes esetekben teljesen feltöltene. A gyakorlatban 1. L. ésLz a nedves kondenzvezeték vízzsákjainak légte\ClÚtése. hogy biztonsággal elkerülheto legyen vízzsák kialakulása. A kondenz-alapvezetékre a függoleges kondenzvezetékek (ejtovezetékek) ugyancsak a felso félpalást felületén csatlakoznak.. ábra) alapvezetéke elvileg vízszintes lehet..•.

Kiterjedt hálózatok esetén szokásos a légvezetéket furészfogasan is kiképezni.fokozottan megvan a vízütések gyakorisága és veszélye. ill.gondos méretezés szükséges hozzá. Meg kell oldani azonban. hogy valamennyi futotestre automatikus szelepet szerelnek.egyszeru a berendezés kialakítása (esztétikai. ill. mert a gozt bevezeto és a kondenzátumot elvezeto ágvezetéken keresztül a légtelenítés. Üzemszünetben ez a vízszint a kazán vízszintjére csökken. Egycsöves gozfutés esetén a felso elosztás kedvezobb. 9-7.2%0) szerelni. A függoleges gozvezeték és a goz-ágvezeték látja el a kondenzvezeték feladatát. . A függoleges kondenzvezetékben az üzem közben nedves kondenzvezetéknél említett változó vízszint áll be. Ebbol következik. C-C üzemi vlzszint a kondenzvezetékben. L kond"nz-alapvezeték légtelenítése . Az alapvezeték légtelenítésérol. Különleges torlasztóhurkok alkalmazása nemszükséges.. induláskor a kazánban nagyobb vízszintingadozással kell számolni.és kondenzvlz-alapvezetékek légtelenítése.és kondenzvezetékes) rendszerrel összehasonlítva. Kívánatos a goz-alapvezeték víztelenítése a 9·1. mint a száraz kondenzvezeték esetén alkalmazott. -- t I .A vízvisszatorlasztó hurok legmagasabb pontját a légvezetékbe be kell kötni. ábra. ill. L-- --l I - d A-A it I C § I 1 l.l_ gozfutés. Az ábra jobb oldalán száraz. Kisnyomású egycsöves goz-futoberendezéseket is létesítenek. Felso elosztású egycsöves gozfutéseknél kívánatos a függoleges leszállóvezeték vízzsákkal megoldott víztelenítése. A gyakorlatban ritkábban alkalmazott egycsöves gozfutéselonyei: . légbevezetésrol gondoskodni kell. építészeti és szerelési szempontból). A mélypontokat vízteleníteni kell. A futotestek alsó pontjára illeszkedo légtelenítoszelepekre azért van szükség.GÖZFUTÉSEK HÁLÓZATSÉMÁI 335 Az üzem közben nedves kondenzvezetékkel szerelt rendszer is nyitott. Az egycsöves berendezések esetén a függolegeskondenzvíz-Ieszállóvezeték és -ágvezeték marad el... Az alsó elosztású egycsöves gozfutés sémáját a 9-7. mert csak az ágvezetékben jön létre a goz és a kondenzátum ellentétes áramlása (9-8. C-C üzemi vizszint a kondenzvezetékben.a gozfutések között a legkisebb a beruházási költsége. ábra szemlélteti. =--~ 9-8. baloldalán nedves kondenz-alapvezetékes megoldás látható. azaz az egyes felszállók között váltakozva lejtésben-kiemelkedésben szerelni a behnagasságigény csökkentésére.magas épületekben kedvezotlen a goz és a kondenzátum ellentétes áramlási iránya. L a goz. hogy leálláskor.. . Felso elosztású egycsöves kisnyomású száraz kondenzvezetékkel gozfutés A-A üzcmi vizszint a kazánban. a kétcsöves (goz. . A felszállóvezetékeknekaz üzemi vízszintig való feltöltéséhez szükséges vízmennyiség nagyobb. ábra megoldása szerint. hátrányai: . a légbevezetés nem oldható meg. ezért külön légvezetéket kell kiépíteni a levego áramoitatására. ábrán nedves kondenzvezeték létesítési feltételeiláthatók. ábra).Az esetek többségében a kazán említett feltöltodése nem okoz az induláskor lényegesebb rtehézséget. Va gozvezeték vlztelenitése annak ellenére. egy-két nagy keresztmetszetu cso feltöltéséhez szükséges mennyiség. A légvezetéket az üzemi vízszint (C-C szint) lólött kell elhelyezni. Alsó elosztású egycsöves kisnyomású 1 nedves és 2 száraz kondenzvezetékkel üzcmi vlzszint a kazánban. A légvezetéket célszeru a levego és a goz fajsúlykülönbségére tekintettel a kazán felé lejtésben (1. A 9-6. hogya légvezeték legmélyebb pontján a légvezetékbe jutó gozkondenzátumát elvezessük. ábra.L A---I•.

amikor a futött oldalon a hohordozó közeg víz vagy más folyadék. 0. . szerkezeti anyagaik (acélcso) a nagy nyomá!inak ellenállnak.5 bar-nál (0. Ennek mértékét az injektor nyomásviszonyai határozzák meg.nyomáscsökkentés esetén eloálló túlhevülés. Nagynyomású gozfutés GOZFÜTÉSEK 9..a 100 °C-nál magasabb homérsékletu kondenzátum 100 oC alá hutesének szükségessége (hocserélok sorba kötése). súlyterheléses szelepek alkalmazása szükséges.2 at) túlnyomás.a holeadók kondenzvezeték alá (vízzsákba) helyezésének lehetosége. A gozfutésu holeadóból kiáramló kondenzátum homérséklete a telített futogozévei megegyezo. Muködési elve a keverékgázok azon fizikai tulajdonságán alapszik. és az ezzel együtt járó hocserélo felület növekedés vagy gozhuto alkalmazásának szükségessége. . N nyomáscsökkento szelep . A kazán a szokványos kisnyomású rendszernél nagyobb nyomású. A rendszerbol a levegoa D légteleníton keresztül távozik. .2. A na· gyobb nyomású kazán az esetek többségében biz· tonsági állványcsovel nem biztosítható. L kondenzvíz-levego szit. hátrányai: . Goz-Iég forgatásos rendszer Ipari épületekben.költséges kondenzvíz-visszatáplálás.3. A nyomáscsökkentés esetén eloálló túlhevülés kedvezotlen hatása a hoátadás romlásában mutatkozik. .a viszonylag kötetlen csovezeték-vonalvezetés (pl. D lég1elenító-légbevezeto szelepet. F futotest. A gozalapvezetékbe épített E injektor megkerülovezetékébe N nyomáscsökkento szelepet szerelünk. Az A szelep zárá· sával és a B nyitásával a goz az injektoron keresztül C"--D E .nyomásálló hocserélok és szerelvények alkalmazásának szükségessége. amelyen még nem a telített goz hoátadási viszonyai érvényesülnek. A kondenzedény után vízzsákba helyezett futotest hoátadási felületének megválasztásával a lehutés mértéke változtatható. . a felület mentén változó homérséklettel adja le.w-r~ ~L I I I -.2 bar (0. mint a keverék össznyomása. Gozhuto alkalmazása elsosorban akkor indokolt. . A goz-lég forgatásos rendszer gozvezetékében csökkent teljesítményigény esetén goz és levego keveréke áramlik.teljesítményszabályozási nehézségek.0. . és az esetek többségében lehetoség van a falak mellé elhelyezett hocserélokkel (konvektorokkal.-?..5 at-nál) nagyobb túlny6mású gozt. ábrán látható._L- I K ~. A goz-levego keverék össznyomása akisnyomású gozfutésekhez hasonlóan az atmoszferikus nyomásnál nagyobb. A ka· zánban termeit. Goz-levego hocserélo esetén a gozhuto elhagyható. gyakran futés céljára is felhasználják ezt a 0. következésképpen homérséklete a parciális nyomásnak megfeleloen 100 °C-nál alacsonyabb.-1 forgatásos rendszer 9-9. A teljesítménycsökkenés (a leszabályozás) a levego jelenléte miatt is bekövetkezik.. . B elzárószelepek. A túlhevített goz energiáját a gázokra jellemzo nagyságrendu hoátadási tényezovel. ábra.a fagyveszély elkerülése. A goz-lég forgatásos rendszer sémája a 9-9. ahol a technológia céljára nagynyomású goz eloállítása szükséges. választó edény.. atmoszferikusnál nagyobb nyomású goz energiája a rendszer injektorában végzett munka révén csökken a parciális nyomású goz alacsonyabb energiaszintjére. E injektor.kondenzedények alkalmazásának szükségessége.. A goz-lég forgatásos rendszert a gozfutések nehézkes teljesítményszabályozásának kiküszöbölésére fejlesztették ki.1. emelkedo gozvezeték).a magas felületi homérséklet (érintésvédelem).1. Nagynyomású goz közvetlen felhasználása elsosorban ipari csamokok termoventilIátoros vagy sugárzóernyos futése esetén jön számításba. A keveréken belül a goz parciális nyomása az atmoszféra nyomásánál kisebb. A nagynyomású gozfutések elonyei: . A nyomáscsökkento elé épített A és az injektor elé szerelt B szeleppel szabályozunk.1. Az említett holeadók esetén nincs érintési veszély.1. G oxigénleköto edény.0.. .a kisebb méretu csovezetékek és futofelületek miatt kisebb beruházási költség. Nyitott A és zárt B szelep esetén a rendszer teljes teljesítménnyel mint kis· nyomású gozfutés indul. C. A.336 9. . A rendszerben cirkuláló levego a hocserélo felü· let egy részét kiiktatja a filmkondenzációból. . rugós. hogy a keverékben az egyes alkotók parciális nyomása kisebb. bordáscsövekkel) a kondenzvÍZ 100 oC alá hutésére. Goz-Jég K kazán. Kiszámítható a hocserélo felület azon része.

A különleges kialakítás lényege. A megfeleloen szabályozott melegvíz-futéseknél azonban ennél alacsonyabb futotest-középhomérsékletre is szükség van átlagos külso (meteorológiai) feltételek figyelembevételével. A vákuum-gozfutés teljesítményszabályozását a tüzelés szabályozásával oldjuk meg. A vákuum-gozfutés hálózatának sémája a 9-10. A tömörtelenségi hibák is kedvezobb körülmények között kereshetok. részben az átlagosnál nagyobb költsége. mert az esetek többségében a kondenzvízgyujto edény nem helyezheto el a gravitációs visszatáplálást biztosító magasságban. clbránlátható. A zárt rendszerben cirkuláló levego miatt a futotest után torló nem építheto be. túlnyomás és depresszió esetén is biitosítják a megfelelo üzemi viszonyokat.1. e torló • tetlenség miatt bejutó levego eltávolításakor üzemel. mert a levego körforgását akadályozná. A tüzelés megfeleloszabályozásával.25 at) nyomásnál kisebb nyomás létesítése és fenntartása nehézkes. A 9-1. b nedves levegoszívattyú. hogyaz egész rendszer túlnyomás alatt van.és olajtüzelés elonyösen alkalmazható. Vákuum-gozfutés a kondenzvízgyújto tartály. hogy az állványcso szárhosszúsága mindkét oldal felé azonos. ezért a futotestek felületi homérséklete minimálisan 65 oc. ábra. ill. Vákuum-gözfutés A gozfutések központi teljesítményszabályozása a telített goznyomással összefüggo homérsékletváltozás segítségével is megoldható. Ezekben a rendszerekben ugyanis a hidrosztatikus nyomás okozta problémák nem jelentenek nehézséget. A vonatkozó irodalom tanúsága szerint 0. meghatározott teljesítmény esetén. a nedves vákuum-kazánszivattyú szükségessége és üzemköltsége.) A teljesen zárt A és .. a goz-Iég forgatásos rendszerben a levego drkulál. .. A goz-lég forgatásos rendszer zárt. c légtelenítés. üzemeltetéssei kapcsolatos tapasztalatok hiánya miatt. táblázatban láthatjuk a nyomás-homérséklet összefüggést. Az atmoszferikus nyomásnál kisebb nyomást magaa kondenzáció eredményezi. 9. A rendszer csovezeték-elrendezése a hagyományos kisnyomású gozfutésekével megegyezo. azaz a termelt goz mennyiségénekváltoztatásával a rendszerben a goz nyomásátaz atmoszferikus nyomás alá lehet csökkenteni. A vákuumfutések kazánjainak biztosítására ugyancsak biztonsági állványcsöveket használunk. A goz-Iég forgatásos rendszernek a megfelelo teljesítményszabályozáson túl nagy elonye az.25 bar (0. mert a kondenzvezeték egész terjedelmében túlnyomás alatt van (a levegoáramlás miatt). Az ábrán feltüntetett levegoszivatytyúcsak az induláskor. Az injektor keverocsÖvében kialakult goz-levego keverék a diffúzor után atmoszferikusnál nagyobb nyomású lesz.tömszelence nélküli . A rendszer hátrányaként említheto a különleges . A maximális és minimális teljesítményigény között az A szelep fokozatos nyitásával "rontható el" az injektor mukodése.szerelvények alkalmazása. A futotestek után kondenzvíztárolót építünk be. A kondenzáció sorána közeg fajtérfogata jelentosen (mintegy 1500-ad részére)csökken. gyakorlati megvalósításához azonban kifogástalan minoségu szerelvények szükségesek. A levego a vasforgáccsal töltött G oxigénleköto edényen keresztül jut a rendszerbe. Erre azért van szükség. következésképpen a nyomáshoz tartozótelítési homérséklet csökkenés érvényesül. légbevezeto szelepek zárva vannak. A vákuum-gozfutés muködésének fizikai alapjai igen egyszeruek. valamint az esetleges tömí24Az épületgépészet kézikönyve I _____ J b 9-10. Az injektor szívóterében kialakuló depresszió hatására a C szelepen keresztül levego jut a rendszerbe. is. az egész rendszer nyomásacsökken. A goz-Iég forgatásos rendszer hazánkban nem terjedt el.4. A levegoszivattyú különleges kialakítású. részben a tervezéssel. (A C is D légteleníto-. mert egyben a kondenzvíz-vissza táplálás feladatát is ellátja. Amennyiben a futotestben a kondenzáció miatt eloálló depressziót a kazánban termeltgoz nem kompenzálja. A vákuum-gozfutéseket korábban a magas épületek futésére fejlesztették ki. A tüzelésszabályozás kiemelt volta miatt a gáz.teljesen nyitott B szelepek esetén áll elo a maximális teljesítménycsökkenés az injektor méretezésének megfeleloen. GÖZFÜTÉSEK HÁLÓZATSÉMÁI áramlik. A magas épületek légkondicionálásának szükségessége miatt azonban a rendszerek létjogosultságajelentosen csökken. A rendszerben elhelyezeÜL edény feladata a kondenzátum és a levego szétválasztása. Állandósult üzemben. Emiatt különleges szerelvények és igen gondos szerelés (hegesztés) nem szükséges. A vákuum-gozfutés zárt rendszer. Az állványcsövek különleges kialakításúak. d vízállás-szabályozó. következésképpen létesítési költsége nagy.

figyelembe véve a kazánalap magasságát). m. b) alul dhdyezett t6vcl. e) alul elhelyezett gy6jtövd. fds6 vízbcvczctésscl. Goz-futoberendezések különleges csomópontjai és szerelvényei gozelvételt. A goz nagy mennyiségu vízcseppet is magával ragadhat. Ennek oJca a goz.2. A tagos vagy kis vízfelszínu kazánok esetén biz· tonságosabb. ill. m.2.~- lJ) 9-11. a levego áramlásának biztosítása és ezek sajátos feltételei. m. Ebbol a célból elonyösek az olyan kazánszerelvények. ábrán külön vízszint-kiegyenlíto tar· tály felszerelése látható. A nagy méretu cso víz· leválasztóként muködik. d biztonsági távolság (0. meg· feleloen választott méretu kondenzvízgyujtovel növelheto a vízfelszÍll.2. A göz-fútöberendezések ka:zánházának szükséges belmagasságát meghatározó összetevok 9. 9. A kazánok szerkezeti kialakítása folytán viszonylag kicsi a párolgási vízfelület.. légbevezetésére. alsó v~ lDl ri .2.1 ÜNy) a száraz kondenzvezeték üzembiztos légtelenítésére. A gyakorlatban meg· felel. A kazánhoz közvetlenül csatlakozó gozcso mérete a kazáncsatlakozás méretének figyelembevételévela maximális legyen. ábra. mert csökkeno vízszint esetén a növekvo felület (vízszintes hengerelrendezés mi· A gozfutések kialakítása kötöttebb az egyéb hiShordozó közegu futéseknél. amely a közgyurukön fokozódó sebességgel átáramIó gozsugár depressziójának következménye . Ez csökkenti a vízszintingadozást.1. ábra alapján határozható meg. amelyek hirtelen keresztmetszet-változással fokozzák a goz-viz szét· választás lehetoségét és a leválasztott kazán VÍZnek közvetlenül a kazán vízszint alá vezetését. A 9-12. --::::. J szerelési helyszükséglet (szigetelés után). c a kondenzátum visszaáramIásakor eloálló ellenálIás legyozésére szükséges vízszintemelkedés. hogy az edények felso élei a kazánközép-vízszinthez képest lefelé tolva aszimmetrikusan helyezkedjenek el. m. A kazánház belmagassága A kazánház szükséges belmagassága a 9-11. Kazánkötések Az épületgépészeti gyakorlatban szélesköruen használják a tagos kazánokat. Ezekbol következik. m. m. ha külön kiegyenlítoedénnyel. Ezzel a megoldással csökkenteni lehet a kazánban a gozelvétel helye felé emelkedo víz· szint kialakulását. továbbá az egyes kazántagokat kis keresztmetszetu közgyiiruk kapcsolják össze. mint a kazánközép vízszintje. Ez az eIren· dezés a biztonságos. e a goz-alapvezeték legmagasabb és a kondenzvezeték legalacsonyabb pontja közötti távolság a goz és a kondenzvezeték hosszának és esésének figyelembevételével.338 G6zFuTÉSEK 9. ábra. ha a kiegyenIítoedény D átmérojét figyelembe véve a tartály felso éle 1/3D távolsággal van maga' sabban. Száraz kondenzvezeték kialakítása esetén a kazánház maximális belmagasságú: a+b+c+d+e+J m. a kondenzátum. A kiegyenlitotartály elhelyezésére irányadó. (9-1) ahol a a kazán középvízszintjének magassága a padlósiktói (katalógusadat. b a biztonsági állványcso lefúvási nyomásával (LNy) megegyezo vízszintemelkedés. Gózka2án vi7szint-kiegyenlitó tartállyal Kiegyenlítötartály: a) szintbe helyezett I)'6jtövd. hogy célszeru megvalósítani a kétoldali ej 9-11.

140 I 120 I 100 tartalom. 8 töltocsap.GÖZ-FUTOBERENDEZÉSEK ~·2. 3 üritOliugó . 4 visszavezeto cso. teleszkópos biztonsági állványcso (9-15. táblázatban) Gyujto ségévei felhívja a figyelmet a beavatkozás szükségességére. A lehetséges megoldásokra példák a 9-13. Az állványcsöveket elolejúvatóval látják el. méreteit a 9-3. ábra. Koadeozvíz-kiegyenlíté5 6rtartaJma KULÖNLEGES hasznos CSOMÓPONTJAI ÉS SZERELVÉNYEI 339 tartályok 59 44 7054 52 22 25 33% 40 45 501% 86 24 36 47 97 125 61 158 28 76 30 1931 48 43 78 88 29 66 33 35 39 54 Tartály 69 4931 200 I Vf2szintküJönbség. 5 lefúvatócso.2. teleszkóp-rendszerú 9. A biztonság ~rdekében a kazán ésa biztonsági állványcso közé elzárószerkezet nem építheto be. irány törés nélküli kazánkötést kell megvalósítani. táblázat. 9-14. 3 felfogótartály. ábra. mm 1 m hosszúság csetén I tirTeljes 180 I 160 . A kazánvízszint közelében elhelyezett kondenzvízgyujto esetén a kondenzátumot a kazánvízszint alá kell bevezetni. 2 terelosapka. Célja. Az elolefúvatásra kisebb méretu csövet használnak. U alakú állványcso szerkezeti kialakítását a 9-14. ábra). Teleszkópos biztonsági állványcsó 1 visszaereszto cso. hogy a kazánnyomás növekedését korlátozza. Kazánbiztosítás A kazán szükséges túlnyomását biztonsági állkorlátozza. és a legrövidebb. hogy a kondenzátum a kazánba viszszafolyjék. ábra. táblázat tartalmazza. A biztonsági állványcso és a kazán összeköto csovezetékét az állványcso felé 3%0 emelkedésben kell szerelni.és a kis gozveszteséget okozó lefúvatás zanelenványcso 9-15. 6 elolefúvató cso. 10 talplemez. Kisebb helyet foglal el az ún. (Méretek a 9-3. 9 ürítés. Kondenzvíz-vezeték kond~izvezeték~ekötés aj vízzsák-rendszertí kondenzvizvezeték-bekötés. 7 töltötölcsér.3. U alakú biztonsági állványcsó 1 lefúvatócsonk. Az edények adatai a 9-2. Az állványcsövet rögzíteni kell. att) a vízszintcsökkenést lassítja. Ez az állványcsotípus bekötése a gyújtóbe bJ b} 9-13. 2 elölefúvató furatok . ábra. táblázatból vehetok. ábrán láthatók.

2 páracsö . 1140 h. ábrán 0D I . Ezzel tart egyensúlyt a 2 szárban kialakuló II vízoszlopmagasság.-3// -- GOZFUTÉSEK l I üzemi szempontból kedvezotlen.51050 H I 3000 50 44. a 9-14. A koaxiális csoelrendezés miatt a nyomómagasságot biztosító vízoszlopot a goz futi. A 3 szárban levo levego nagyobb nyomását a 4 szárban levo és 12 hosszúságú vízoszlop. továbbá a 3 szárban levo levego atmoszferikusnál nagyobb nyomása. túlIlYomás. ábra.30 1620 call. ábra szerinti megoldással csökkenthetok.6bar ('" at) 7044100d. mmmm 2180 480155 1170 2430 50 3070 2140 480100 1080 750 2110 5920 2090 1640 3500 3390 360 3420 3410 5900 5990 4420 70 2750 4390Fel· 420 0.40 2300 600 400 urtar· tartály100420 4000 3/4N 4000 3 ! A jelölések értelmezését J.5h.20 0.10 0. Dcsapját. A több szárú állványcso muködése több. A több szárú állványcso vízzel feltöItésekor a töltovezetékek A.92.45 0.2 3200 57X2. 130 250 200 120 376X2. 0. táblázatbóllátható. A több szárú állványcso szárhosszúsága változik.30 0.0. Figyelembe vesszük a közvetíto légzsákokban a levego összenyomódását. A több szárú állványcso 9-16. Az állványcso szárhosszúságának kiválasztására irányadó.IN 3. Több szárú biztonsági állványcso 1 légtelenítés . A 9-3. Az 5 szárban levo levego túlnyomását a 6 szárban helyet foglaló 13 hosszúságú vízoszlop határozza meg. C. B.(j()() 89X3. sorba kapcsolt állványcso muködésével magyarázható. hogy (9-2) legyen.- talma. részben az intenzív gozölgés (forrás) az állványcsövet instabillá teszi. A több szárú állványcso 1 szárában érvényesül a kazán goznyomása. valamint a légtelenítoket ki kell nyitni..55 340 50238038x2.:- alakú biztonsági állványcsövek mliszaki adatai 1: I -- --. 4500 1630 400 240 4490 30 360 1470 1060 710 2210 1000 1550 600 3000 5980 480 690 1090 1130 315 400 2400 50 3000 2410 315 240 680 730 2000 1570 1120 420 1490 1500 6120 5500 ill.40 2000 15 3030 2210 2170 2180 303380 0. részben a fajsúlyváltozás. hogy az állványcsövek függoleges mérete jelentos. továbbá az 5 szárban levo levegonek az atmoszferikusnál ugyancsak nagyobb nyomása hozza létre.9 400fogó140 110 108 X .61700 h. A méretek a 9-16.

azaz az egyik nyitott lelyzetéheza másik zárt helyzete tartozik. A kazánvízszint ellenorzésére vízszintmutató beépítéseszükséges. végállásban felütközo súlyterheléleS váltókart alkalmazni. Célszeru 1 csapok mozgatására a kézi állítás ú vasúti váltókIOZ alkalmazott. A vízzsákcsövek szárhosszúsága 1. A szilárd tüzeloanyaggal muködo kazánok telje~ítménye bizonyos határok között a kazánok huzatszabályozásával változtatható.6%0 ~ 9-19. ábra. ábra a felszállóveze- ~ltöltése csak a kazán üzemen kívül helyezéséveI lhetséges. a kazán mögött beengedett levego rontja a kémény huzatát. Csovezetéki csomópontok A gozvezetékek vízzsákcsovel vízteleníthetok. 2 kondenz víztelenítése vizzsák- .6%" 2 1 2 3 9-18. de fojtást se hozzon étrea szerelvény lehetséges közbenso állása. A 9-18. hogy a csapok közbenso lelyzetu rögzítése mindenképpen elkerülheto le~en. A gozvezeték végpontjainak csovel 1 goz. 2 kondenzvezeték. A csapok kényszerkap:solatban vannak egymással.. 1.. A gozvezeték közbenso szakaszainak víztelenítése vízzsákcsovel UNy üzemnyomás. ábra. vagy a kazán füstcsonkján kialakított nyílással. 1 gozvezeték. Kazánszerelvények 3. hogy a fogyasztók elé meno vezetéket. A két áll'ánycso kazánra kötéséhez használt szerelvénynek j kell elégítenie azt a feltételt. Közbenso zárást. Az általában használt úszós. vagy I másik állványcso-bekötovezetéketüzembiztosan Iyitvatartsa. ábra gozvezetékek közbenso (furészfogas vezetésu) vízteleníto csomópont jának kialakítását.. 0--1---'--9-17. A 9:20. Ebben az esetben a nyílás megkerülovezetékként muködik.2.5 LNy legyen.. A gozfuto-berendezések üzemnyomásának ellenorzésére manométer szükséA ges. Az üvegcso cseréjéhez a kazáncsatlakozásba szelepet vagy csapot kell beépíteni. valamint vagy az egyik..4.5. 3. z általánosan használt csorugós feszmérokbe a gozbejutásának (a kondenzációnak) elkerülésére mindenesetben vízzsákcsövet és a vízzel való feltöltésellenorzésére kétjáratú feszméro csapot célszeru a manométer elé kell beépíteni.8%0 gozkazánokat fel kell szerelni az üzemvitelhez szükséges muszerekkel. Több szárú állványcsövek bekötése 9. 3 üríto f1 9. E köletelménynek tesz eleget a kétcsapos megoldás.. Üzem közben bekövetkezett lefúvás setén a kazán biztosítására két állványcsövet kell lkalmazni a 9-17.3. LNy lefúvási nyomás.2. ábra. membrános tüzelésszabályozók a kémény huzatát változtatják vagy fojtással (csappantyúval).. ábra gozvezetékek végpontjainak VÍztelenítését mutatja. ábrának megfeleloen. továbbáaz üvegcso gozZel való tisztításához (kifúA 3.GÓZ-FUTÓBERENDEZÉSEK KÜLÖNLEGES CSOMÓPONTJAI ÉS SZERELVÉNYEI 341 vatásához) a vízszintmutató alsó pontjára ürítocsapot célszeru szerelni. \ két csap ellentétesen zár.. a 9-19.

342 GOZFUTÉSEK 3. A mechanikus torlók csoportjába tar· tozik a 9-23. ábra. Mechanikus sarok-góztorló NNy 6.1' 9-21. Gozfutés esetén különösen fontos az ilyen típusú szerelvények beépítése.1' 9-22. Fíítotestszerelvények A futotestek goz-csatlakozóvezetékébe szabályozó. gyorsürítokben tágulótest zárja. A torlóval eloáUítható nagy fojtás viszonylag csekély goz átáramlását teszi csak lehetové. a I 9-24. ábra sarok-kivitelu mechanikus goztorlót szemléltet. A nagy fojtást létrehozó labirintrendszer minimális mennyiségu gozt enged áto A termosztatikus elven muködo tor/ókban. ábra).. Gyorsürito NNy 5.2. A vÍzzsákcsövek bekötési csomópontjainak kialakításakor általános szempont. ábra. hogy a goz útjába kell az éles iránytörést beiktatni. bordás falú mozgatóelemben levo folyadék halmazállapot-változása mozgatja a szelep záróelemét (9-24. -+--- 9-22. NÁ 1/2" . ábra. Folyamatos üzemben a torló átömlési keresztmetszetét a kondenzátum tölti ki. 6 %. NÁ 15. mintegy tömíti azt a goz átáramlásával szemben.. a hálózat nyomáskiegyenIítése és a futotest szakaszos üzemeltetése végett.. A kettos beállítású radiátorszelepek alapfojtását a nyitott kondenztorlóval kell beállitani.. ábrán mikr{io gyorsürítot láthatunk. A goztorlók egyik típusa tisztán mechanikai elven muködik. ábra átmeneti. A 9-25. A futotest után goztorló beépítését a gozvezeték-hálózat jelentos nyomáskiegyenIítési nehézségei indokolják.és elzárószerelvényeket kell beépíteni. A vízcseppek nagyobb tömegük folytán a hirtelen irányváltozást nem tudják követni.. 25 mm 9. ábra. . A szerelvények kettos beáUításúak legyenek. Ez mozgó alkatrészeket nem tartalmaz. ábra. Muködésé· nek alapja az átfolyótérben egymást keresztezo és szembetalálkozó labirintrendszer. Mechanikus karimás keresztáramú góztorló NNy 6. A gyorsüríto egyik csat· lakozócsavarja dugóval lezárva átmeneti vagy sa· rok-torlóként építheto be. 1' (j 9-20. Mechanikus NNy6.. A 9-21. Ez jobb vízleválasztást eredményez.6. 2 kondenz.NÁI/Z" átmeneti goztorl6 . ábrán látható keresztáramú goztor/ó is. nyitja a folyadék útját A rugalmas. 3 alapvezeték ték elhúzása esetén alkalmazandó csomópontra ad megoldást. 9·23. Elhúzott goz-feIszálI6vezeték viztelenítése vizzsákcsovel 1 góz. NÁ l/z .

ábra) lezár. Az áramszolgáltatás várható kimaradása esetére különbözo goznyomásos vagy vákuumos kondenzátum-visszatápláló berendezést is lehet tervezni. légbevezetést a rendszerek sémái általában íves csovel jelölik. a 9-30. NÁ l/!. futésnél) esetén légtelenítotulipánt használunk (9-27. mert a nagy goznyomás a levegot eltávolítja. ábra.2. A kazán vízszintje fölött elhelyezett zárt edényben levo úszó külso rudazat segítségével ellentétesen zárja-nyitja a gozvezetéket és a nyitott gyujtotartály vízvezetékét. A megfelelo mélységben elhelyezett kondenzvízgyujtobe a kondenzátum gravitációsan folyik. ábra. Az alsó gyujtotartályhoz szívóoldalon csatlakozó tápszivattyút a táptartály vízszintjérol vezérlik. A tartályokban a kondenzátum lehulhet. A zárt tartály feltöltodése után a kazán goznyomása érvényesül a zárt tartályban. A legelterjedtebb a szivattyús visszatáplálás (9-28. A táptartályba célszeru pótvízként meleg vizet vezetni.. aminek következtében az automata légteleníto (9-26..GÖZ-FUTÖBERENDEZÉSEK KÜLÖNLEGES CSOMÓPONTJAI ÉS SZERELVÉNYEI 343 e3A" 9-27. Ez elkerülheto. továbbá áramkimaradás esetére kézi szivattyút is tervezni. A légtelenítést. Mikro-gyorsüríto NNy6 Nagynyomású gozfutések esetén a hocserélo felület (gozfogyasztó) után kondenzedényt kell beépíteni. NÁ 1/. 1- . . Futotestenkénti légtelenítés (1. A táguló testben levo folyadék halmazállapot-változásához viszonylag kis homérséklet-különbség is elegendo. A kézi légtelenítéssei az induláskor szükséges nagy mennyiségu levegot vezetik ki. ábra). ábrán látható egylépcsos gozüzemu visszatáplálás alkalmazható. és ez lehetoséget ad a kondenzátum gravitációs visszaáramlásá- 9-26. A táptartályból a víz a kazánba vízszintszabályozón keresztül áramlik (9-29. a kondenzátumot a kazánba vissza kell táplálni. az egycsöves gozAmennyiben a kazánház nem elég mély. 8/8- 9-25. A táptartályból a kazánba áramló lehult víz az öntöttvas kazánok kazánfalát megrepesztheti. fejezetben található.7. ábra). 9. Szerkezeti kialakítása és méretezése a ll. A légtelenítoszelep másik alapveto feladata az automatikus légbeeresztés a futés leállásakor. Ekkor szükségszeruen gozkiáramlás is van. ábra). Légtelenítés Gozfutés esetén fenn kell tartani a levegoforgalmat a rendszerben. Önmuködo légbeszivó és légteleníto NNy 6. Ebbol a kondenzvizet a megfelelo magasságban elhelyezett táptartályba szivattyú juttatja el. Kondenzvíz-visszatáplálás 9.8. tehát a kondenzvezetékbe jutó goz futésének megszunésekor nyit a szelep és levegot enged a rendszerbe.2. ill. Amennyiben a kazánház magassági viszonyai lehetové teszik... ha a kazánba áramló kondenzátumot gozzel elomelegítik. Célszeru két szivattyút párhuzamosan kötni. NagynyomásÚ rendszerben a légtelenítés nem okoz nehézséget. ábra. Légtelenítotulipán NNy 6.

•_~ __ _16 17 I l' IL . Kazánvízszint-szabályozó NNy 0. .... 13 motorvédo és indítókapcsoló.í' J =u I 913 I t4 l: I II gravitációs kazántáplálással 9-28. 5 táptartály.J - r I 18 L.2. II üríto... Muködésük automatizálható a 9-30.) ~ --L- I ~ r----- : Ti: 1 15 ~ .344 GOZFUTÉSEK .1 5-1- --I 7 r---. Vákuumos kondenzvíz-visszatápláló berendezés használata esetén (9-31. 18 gyüjtotartály 9-29. 7 goz. 12 villamos kapcsolóhoz. i I . I t -i L_ . ri I ro. 4 villamos kapcsoló. ábránál leírt ellentétes muködésu szeleppárral.~ '_.. 2 villamos csengohoz.J II . 9 megkerülo.f: i !~L. ---1 V .5. 3 ro emelo magasságúak. 8 elomelegito hocserélo. Az ezen az elven muködo berendezések kb. Szivattyús kondenzvíz-átemelés 1 túlfolyó gyüjtotartályhoz.I 1ItV I I r-I t I i-~l I I 12 11 I 9 t I .•. E megoldás esetén is szükség van a kazánvÍzszint -szabályozó adagolószerelvényre. és ezzel megegyezoen számottevo vákuum keletkezik. 16 kondenzátum. 10 adagoló. 14 páracso. ábra. 3 szivattyú motorvédohöz. 6 meleg víz bojlertol... 15 villamos csengohöz. 17 túlfolyó. ábra) a goz kondenzációjakor jelentos térfogatcsökkenés következik be. ábra. .. NÁ 25 mm ra a kazánba.

6 kondenzátum. 5 adagoló. 8 goz. 7 kondenzgyújto tartály. 3 túlfolyó. 7 átemelo. 4 kondenzgyújto tartály. Egylépcsos vákuumos kondenzvíz-vissza táplálás 1 légteleníto. 3 goz. Egylépcsos gozüzemü kondenzvíz-vísszatáplálás 1 páravezeték. . 6 úszótói. 9 adagoló 9-31.1. hogy valamennyi áramkör áramlási ellenállása egyenlo legyen a rendelkezésre álló goz- nyomással.1.GOZ-FUTOBERENDEZÉSEK KÜLÖNLEGES CSOMÓPONTJAI ÉS SZERELVÉNYEI 34S 9-30. 4 hideg víz. pontban közölt értékeknek megfeleloen célszeru választani. 2 kondenzátum. ábra. Csovezeték-méretezés A goz-futoberendezések csohálózatának méretezésekoraz a cél.3. ábra. 8 csatornába 9. A kazán üzemnyomását (ÜNy) a rendszer kiterjedésétol függoen a 9. 2 átemelo. 5 üríto a csatornába.

21 0.3 6.1 7.0347 0.5805 0.1 II.67 3.00026 4.00022 I 0.00606 0.00012 2.43 0.6551 16.00278 38.271 3.9 5.02 1.851 1.49 3.0150II 0.236 2.00018 2.00091 0.GÖZFUTÉSEK A csoátméro oszlopában.32 0.72 1.00031 0.80 1.15 0.83 5.02094 0.00203 3.5 7.07 2.56 5.366 0.82 5.79 10.00067 I1 013.109 0.26 0.00672 3.96 0.93 2.944 0. 0.82 5.0204II 0.46 0.796 1.00230 5.3 7.00019 1.47 3.80 3.00035 0.79 1.01978 0.64 0.575 1.71 4.00590 0.91 6.00212 0.31 2.66 0.00079 0.433 19.95 8.22 2.00837 2.00256 0.419 1.59 11.439 25.914 7.010 0.00147 0.47 5.00374 0.15 10.5999 0.00012 0.17 0.56 1.48 7.00006 0.15 0.28 10.2 4.619 0.00886 19.38 2.72 0.56 0.7053 1.00032 1.03 4.67 4.778 0.55 41.40 28.0114 I I '/.36 4.8852 3.27 4.637 14.79 2.052 3.0260 .508 0.27 1.02316 0.47 3.29 .88 2.00093 1.63 6.99 5.75 2.00390 8.64 22.00043 0.37 I1.85 8.28 52.00062 0.01270 5.00002 2.311 4.01436 0.89 3.930 5.16 8.10 12.1 12.13 0.90 47.70 1.92 0.45 0.00248 6.13 9.5018 0.87 I 2.115 1.7 6.31 3.15 3.37 0.00008 2.1451 0.16 0.84 20.61 9.52 4.78 0.01084 0.00055 2.00173 35. coli A cso tllrt.0497 0.564 0.64 17.0 9.00049 1.82 3.00172 1.977 4.00 44.39 0.01591 0.65 0.25 31.51 8.2 0.71 7.01 0.00093 5.89 1.012 0.79 7.00017 2.767 24.93 5.884 0.00731 0.9 7.4 5.37 4.00515 0.97 0.35 0.91 15.00311 6.90 20.00117 0.14 4.55 3.7256 0.00021 2.00365 4.59 6.17 16.% 6.61 2.81 7.96 2.00015 3.00299 2.104 0.14 2.34 12.00128 6.78 7.35 3.00019 2.7 0. NÁ.598 1.00981 0.00033 0.00077 1.58 2.83 0.13 0.97 0.388 0.98 1.46 4.00029 0.7981 0.01 3.08 6.47 14.00424 0.23 3.5063 0.50I 1'/.00352 7.197 32.00265 6.00006 2.651 '/.888 3. legkisebb .00063 0.15 2.30 10.00039 0.69 0.0406 0.194 9.4353 0.62 11.774 8.76 9.01857 0.592 4.40 8.82 5.83 0.96 6.7 11.00143 3.00044 0.1 12.00004 2.104 0.00456 5.01728 9.397 15.39 17. adott S' értékhez tartozó számok jelen~ - 65 0.30 3.00042 0.00571 0.4 12.30 0.9478 0.00338 0. 0.520 0.00072 0.05 3.29 0.00138 0.3 6.00319 0.00457 3.94 0.69 18.31 3.93 1.238 0.85 4.972 0.76 2.258 13.00536 0.00137 0.00025 1.86 5.67 3.00868 3.78 0.18 4.44 3.33 22.11 4. I 2.00082 0.00785 3.09 2.2902 1.00155 0.746 6.110 0.9691 0.746 4.50 2. MSZ 120/2 acélcsö.125 2.00486 0.798 0.28 11.98 0.00106 0.69 '/.29 4.00010 2.7528 3.

0 12.0 10.4 0. m kgls kW Pa mis belso átméroje.7533 0.2 15.24 653.9015 1065.05239 55.0 1538.4 20.8324 1874.0 14.5 946.2 9.1 74.81 5.34 0.0 801.09 0.6 0.4731 0.3345 0.47 37.6 11.3 1.5 14.3 0.4 0.0 6.197 1.3 0.8 110.1607 14.0 10.91 189.29 358.0 448.9 125.5 13.5231 0.6463 12.7 16%.1428 50.7 0.9 124.CSOVEZETÉK-MÉRETEZÉS 347 (1 m hosszú.4 299.0 87.7 49.6829 0.14 0.8 0.7 276.6 12.7 41.05154 7.1 0.4 12.2532 0.2601 12.4 0.28 19.06 63.8 0.4 753.3014 acélcso.2023 0.1 51.4 0.6 14.085 131.2 847.1991 0.4 7.3 399.3 0.1331 14.3 176.02885 0.0 0.09 40.4151 18.1223 0.5 85. 10' Pa túlnyomású telített vízgoz áramlásakor)* lÖmegáram.5742 116.09332 342.0 10.4202 95.0 130.9 0.0 108.06 93.08419 6.4 103.0 715.72 26%.4 17.1 26.85 0.6 12.4 0.7 0.8 23.1 137.08 15.6 26.4 0.6077.O 2030.01 33.7 0.0 135.25 10.04581 26.54 153.35 445.6 0.9 321.1 19.78 7.4 1293.3 9. kör keresztmetszetü esoben.0 2445. .1 48.06025 32.04221 8.5 16.1109 17.0 22.4 99.06761 0.06797 0.11 0.3 24.03375 85.8 0.7 183.0 1368.99 15.9665 1.0 lS07.1089 0.3603 0.0 10.0 0.3 169.02819 0.03811 6.2 9.1 %.0816~ 76.3 0.027 1696.9 21.06126 41.82 811.7 15.09835 647.5 16.5 67.0 1178.1 221.7 1042.2 222.2 63.5 69.6 7.1591 19.8 20.6 69.71 64.0 107.1 10.3 40.2 6.2 4.0 144.0 118. 0.0 24.1775 70.04622 0.8 20.3 145.49 16.7 0.0 934.6 12.13 5.3175 0.0 0.3 245.24 52.3761 63.1227 0.87 85.0 114.1978 0 5.9 702.3558 0.8 0.2877 0.1 249.74 4.3 9.0807 0.7 163.0 2314.07526 0.8 9.3118 33.7 51.6 0.2.02 35.08766 11.7 86.78 0.8 11.9 585.4 13.3 0.9 362.1470 0.2308 11.1520 0.4627 7.4 0.09869 197.6691 0.2 9.0 26.6 245.04920 38.02313 3.45 221.8 1455.5667 519.4 182. bóáram.5 0.97 0.7532 19.1090 55.0 104.2 210.0 32.01574 0.3 8.5 152.9 9.82 0.4 0.53 3.0 16.5 29.3 18.0 0.0 1276.2901 0. mm 80 100 125 150 200 250 300 0.0985 0. NÁ.0 2176.00917 5.1 0.96 4.6 43.05542 28.0 54.04135 3. dinamikus scbcss6g.9 21. nyomás.5 19.

0 5.854 16.1 0.01742 39.00251 5.40 0.00666 15.02872 64.57 38.09 73.0 40.98 23.32 30.99 0.00081 1.82 33.1 10.0 14.00519 11.4599 3.155 20.43 0.65 3.5 6.83 4.00020 0.00262 5.00283 6.5 0.4 5.5282 4.00933 21.78 4.1 9.55 55.352 9.956 22.8 7.0 0.559 9.855 11.03491 78.00466 10.00064 1.0406 0.6 0.31 4.03631 81.1 12.9 6.00407 9.00126 2.32 0.00027 0.4949 3.88 5.3 13.0 19.86 0.1 7.18 0.169 74.81 0.80 0.00054 1.105 6.63 70.05 0.4 8.57 0.03766 84.6998 7.389 22.9 8. coli '1.12 0.86 5.6 15.8 9.03037 68.68 3.02513 56.00493 11.00099 2.00309 6.0 45.00033 0.63 0.26 38.82 0.8 8.6 12.84 0.00070 1.00132 2.04094 92.59 36.0 0.1 6.2 15.00 '/.234 7.78 27.00668 15.5 0.231 7.00042 0.1 7.25 0.95 0.0 26.6 14.24 63.9631 4.1 0.5 8. NÁ.62 0.0 18.215 25.00026 0.58 0.6 6.0 0.15 0.2 0.00l13 2.4 12.64 0.7 7.56 0.04669 105.958 34.00138 3.4 0.12 0.00175 3.06 0.6 5.04390 98.16 0.0 30.400 8.69 47.62 3.9 12.01357 30.78 0.0347 0.9 10.01422 32.35 0.9 10.36 0.5 0.0 20.36 65.6189 5.0 35.39 0.4 11.3 8.05 34.75 0.00239 5.8 13.00227 5.50 19.9 .380 16.59 4.01869 42.7 9.5 0.9 10.6 13.35 4.3 11.88 48.73 0.62 0.0 24.11 0.9 0.26 26.0 18. 1'/.55900 5.24 '1.48 35.47 0.00187 4.8 8.15 3.8 0.4 17.7 0.00024 0.01290 29.00544 12.05 39.4 9.00353 7.67 0.46 31.44 0.03346 75.65 0.4 16.02 42.5 1'/.77 49.43 0.00 23. 50 65 16.2 10.3 10.844 12.00273 6.9 8.00187 4.348 GOZFUTÉSEK S' Pa _0~1~~~ 0. 0.00036 0.7 8.3 7.11 21.7583 8.00046 1.6737 6.6 6.036 5.226 9.01484 33.0 11.58 5.826 16.2 0.09 0.1 0.544 11.01160 26.91 0.00023 0.127 13.11 5.00144 3.3 0.11 4.1 0.01065 24.72 4.23 0.1 126.294 8.8 14.13 0.3 0.00049 1.13 63.39 0.913 19.67 0.00201 4.00828 18.6 11.4 5.03195 71.713 14.17 0.15 45.1 7.00 20.994 12.3 8.8209 10. 0.01016 22.00038 0.64 0.79 82.662 17.472 30.00029 0.1 9.24 4.76 42.683 19.9 6.6 6.00331 7.8749 11.19 4.4 11.00062 1.0 0.00076 1.81 29.16 3.35 5.5 9.8 6.5598 4.00060 1.38 0.00437 9.958 26.408 9.0 0.402 16.96 18.6 7.07 53.3 0.3 7.462 10.01544 34.64 0.01144 25.00751 16.02698 60.0260 0.96 59.00031 0.77 76.41 53.00028 0.13 0.4 6.594 12.81 82.3 0.92 26.01989 44.70 23.9 16.79 0.00150 3.00215 4.08 0.79 0.35 5.4 9.3 7.00106 2.80 0.19 51.89 0. 14.00568 12.92 0.9 0.00717 16.0204 0.01219 27.01601 36.21 97.6468 6.42 46.8 9.7 10.00163 3.9 12.5 0.00057 1.9 0.1 0.66 32.00021 0.4 11.7 0.5 0.2 0.5 9.00900 20.80 0.4 14.1 0.48 0.256 15.01090 24.7l1 10.0 22.171 6.00052 1.00620 13.0 28.03 41.0497 m MSZ 120/2 acéIcso.20 0.00763 17.00865 19.31 0.00710 15.09 4.0 0.87 112.87 0.30 0.6 6.00120 2.77 0.00613 13.23 5.80 28.2 10.00591 13.00790 17.129 14.

0 19.6 23.6 645.1923 0.5 180.1498 0.1761 21.7 30.0 21. 152.0 0.2 21.2 2320.1 414.8 0.0 1.2 0.710 433.3 2529.5 0.4 0.0 0.5 15.7 2.5 15.0 0.2658 293.1267 285.7 27.6 25.0 34.6 494.0 5327.227 1. NÁ.1155 157.0 490.5947 375.1 207.1 24.2 1.1 20.3 3359.1567 0.0 0.0 459.0 2627.0 1450.0 32.8 111.0 1339.2 178.4 237.3 115.1228 123.0 0.1348 0.7 0.0 20.5 140.0 316.4 25.0 35.1223 12S I I 0.3 246.6 18.3539 33.0 622.0 1.0 1747.6 176.4 522.0 0.9807 0.3110 224.0 1.7 22.0 613.166 30.1 131.9 31.2 133.0 518.1078 32.6198 25.6675 40.2549 162.0 1218.098S I I 0.5 670.2S32 0.09922 2.2 193.5 13.0 215.CSOVEZETÉK-MÉRETEZÉS 349 folytatása belso átméroje.07584 260.9287 268.9 30.2 44.0 320.123 330.3014 80 100 2S0 300 270.7 160.0 105.2 23.0 4321.0 1855.0 1.4 37.0 1.6 170.0 162.0 38.6 0.0 0.0 266.8737 0.0 204.7 0.0 340.7 368.209 36.0 0.7 20.7 59.0 23.7 239.9 304.0 52. I O.0 1.4 22.0 866.0 299.0 3321.2318 598.474 1153.0 37.7 337.7 22.0 .0 2.0 28.1 1.5 0.5 0.08824 0.1699 0.06642 276.0 336.6 0.6 0.0 180.09569 298.8240 531.2436 26.0 1.851 2426.0 25.0 1836.0 3126.0 353.1 35.4 52.0 1396.3331 265.8 22.1 0.8155 0.5410 0.6 548.0 25.0 41.0 1503.365 0.6 3507.0 1012.09204 19.388 207.2 198.0 223.0 768.0 147.5 455.0807 __ acéJcso.404 1631.8 29.0 797.312 42.0 17.1 574.0 0.9 103.0 1.0 0.5 18.077 0.0 0.7 0.7 453.4818 154.2023 200 O.8 96.1757 4688.9 700.0 149.6 189.6 27.1 40.0 1.9 127.491 423.6441 3162.7 0.2763 750.0 1968.0 0.2864 209.0 32.7 0.0 343.0 16.5 0.2 0.0 152.9 401.0 49.5122 29.07127 87. mm 1_.0 114.0 4170.0 535. m 0.0 29.0 177.0 2091.0 270.0 1280.2 0.2 392.6 1.1181 22.2179 164.0 1.0 3852.7246 1.4 19.4495 36.6 30.5684 79.918 0.0 303.0 223.0 I .557 0.0 46.635 1085.0 2208.0 39.2194 1.9 2723.1 259.5 17.03892 0.0 27.08017 14.08429 242.0 26.0 396.0 4014.0 19.0 0.0 2954.1634 I II IIII 2918.0 101.4 0.0 200.0 0.0 0.1470 ISO I I 0.1913 23.030 28.2063 1.4 0.7 570.1 431.8 5017.0 464.0 0.782 II I 116.295 I I I 492.8 46.0 382.0 692.0 0.5 32.1424 461.2050 208.1 3683.5 361.081 0.0 91.0 17.

0 39.00198 3.0 9.61 57.00149 39.745 0.00085 0.6 56.1 60.4 171.01674 0.0 203.00540 0.00480 5.4 2.3 31.15 313.5 2.106 99.34 0.7 13.52 1'/.26 30.3 1.00180 8.04933 0.0 73.00271 6.7 64.5 303.06 30.9 30.36 94.00091 11.73 33.5 231.56 0.6 25.73 222.7 15.0 0.656 6.44 0.07809 0.3 0.4 72.61 0.3 12.2 0.02263 43.1 23.115 0.00066 15.303 0.0 37.846 47.614 3.7 210.0347 0.0 92.58 3.7 0.00082 14.6 26.00103 0.00049 13.16 47.9 0.03026 395.08447 0.35 107.0 16.7 39.00343 0.00041 legkisebb 65 1'/.01165 24.1 201.9 8.01492 0.00095 8.1 I 0.0 24.1 0.00056 I 10.139 22.0 23.0 0.150 0.0 179.82 2.4 21.9 435.01286 0.0685 0.0411 18.9 475.33 414.00737 9.0 142.00317 0.276 0.6 7.1 4.0 2.02405 16.4 31.9 0.9 27.494 0.7 20.9 151.0 0.3 23.3 31.01392 196.09608 52.00779 0.0 0.7 0.08 0.00071 111.810 0.933 34.00170 4.1014 597.00597 0.8 24.95 0.4 0.03337 39.10 32.933 18.8 54.5 15.0 17.A cso turt.305 0.02102 0.25 82.2 0.1 0.00392 0.44 145.02694 10.0497 37.0 20.3 0.00646 0.143 0.0 28.57 19.00086 117.00110 0.6 239.00373 19.9 0.05442 0.0 0.0 0.51 0.5 0. NÁ.00435 0.1 7.8 3.3 5.1064 335.02112 132.00059 18.742 0.00045 16. 1 - MSZ 120/2 acélcsö.7 45.4 19.47 0.5 272.460 28.01227 35.02513 0.02865 I 9-4.5 57.3 0.00124 111.0 216.1 0. coli GÓZFUTÉSEK MSZ" ".06710 10.7 228.0 21.4 75.3 21.98 14.89 85.00511 16.7 18.04340 0.6 82.01574 35.9406 0.0 0.28 1I 0.2 29.8 159.4 68.0260 0.00414 98.1 101.1 152.1 175.2 0.03868 0.2 9.77 247.3 35.01760 119.09045 38.0 37.00693 0. 0.21 0.0 137.00255 64.0 47.3 87.02540 0.00117 65.1 25.418 18.0 0J.18 47.01468 21.00413 152.0 19.2 73.8 2.5 97.3 0.0 13.8 0.00160 0.8 16.811 4.84 26.62 0.61 28.74 0.18 132.06313 35.04558 11.3 273.01586 14.03611 0.467 59.0 187.00077 17.01951 0.8 23.368 0.05892 17.2 27.0 241.00053 11. '/.68 233.334 0.07086 43.01675 0.52 23.7 112.54 0.0 21.0 3500.00137 0.1 536.02320 0.0 50.00966 17.71 116.00237 0.1 17.01036 354.2 0.322 13.352 14.0 23.8 18.0 33.00368 0.00287 81.00219 12.1 261. 0.0 17.0 4.6 21.4 81.I 273.0 36.13 70.4 27.09 134.6 141.066 169.4 24.01 I 12.63 92.4 172.832 20.00807 291.9 0.00818 91.0 0.2 41.9 27.0 0.0 60.9 56.66 8.0 192.7 12.1 0.3 9.1 14.0 9.00448 7.0 0.0 26.02668 658.0 190.21 40.1 16. táblázat .6 33.0204 0.4 12.48 122.4 20.1 56.0150I 0.01769 147.00892 70.00189 102.96 16.8 48.01103 27.0 0.5 86.3 0.65 29.2 53.0 0.84 0.01355 10.8 9.4 0.0114I II 124.45 0.

8 52.4 9515.1 944.108 60.1858 0.2 94.0 875.2213 91.0 841.8 373.6 1324.0985 80 ".8 428.0 467.968 2157.3119 1.0 0.3 1.3 663.0 50.0 1958.0 0.8 964.4 567.003 972.4 0.6 59.0 0.0 4217.0 1800.7219 83.5 749.4 0.1297 292.4 818.0 741.2 396.5 70.6 26.2 54.1470 351 57.3 30.176 1.0 44.6 771. 0.0 954.732 2.7 49.0 36.0 44.1430 348.1 89.1547 29.0 518.176 554.0 4.0 67.0 3555.0 617.0 322.5 0.0 566.7 8009.3 0.0 1073.3 533.4766 0.2 34.0 702.0 74.1657 0.747 0.9 93.0 0.6355 54.5880 947.1223 0.0 0.0 6817.S 56.7 2.0 38.5342 99.0 1531.0 627.4194 617.0 1110.0 781.0 0.0 382.6 I I 0.2787 34.0 36.0 702.556 2.0 0.468 759.1 42.225 8809.7 63.2047 1.0 4512.872 0.0 577.7 543.667 2076.3918 77.0807 m 0.0 938.2023 0.0 70.5 0.027 63.8 54.0 5560.0 366.7616 82.2936 571.1 0.2369 38.5 371.0 86.0 301.3014 0.0 34.2742 1.6 57.2 52.852 67.0 3.0 2795.0 42.4 276.0 7153.0 70.5 0.5 419.4 72.4698 7190.7 47.3 3.0 2980.0 41.371 1140.0 1625.3 60.S 66.3 2.0 4177.1 0.0 31.9 45.574 3.4452 3902.5062 0.035 2495.0 1.0 3773.7 1.8 54.0 0.2 62.496 74.2301 1759 1408 1002 2369 1425 1386 17SO 1258 1589 2145 1428 2852 1364 1091 1168 1562 1250 1057 10180 2764 1106 2214 1663 1267 1958 1177 1567 1897 1051 2627 2386 1130 3161 2533 1904 3173 661.0 2649.8 65.854 0.0 3.9578 -.2654 1002.- .8 59.4 5621.3737 1058.0 464.3292 3.4117 6187.192 1715.767 0.9 324.0 1.0 2331.0 6685.6800 49.0 1431.7 3.7 1.0 856.0 700.6 0.2 0.0 6006.CSOVEZETÉK-MÉRETEZÉS 250 300150 I 200 rolytatása125II I 100 0.0 55.366 816.S 1.0 622.8 0.0 3323.127 1.0 6424.0 2.3625 0.241 2.0 58.0 0.5 0.0 934. .2532 0.0 0.0 2.0 2.6 498.0 4790.518 78.2515 4.6 3544.911 1203.0 86.9 5054.4931 1.578 418.3 7592.1 227.0 2.0 491.7993 0.0 597.4 39.2 77.6 41.4 461.2536 0.675 48.4 882.6 1.244 0.8698 66.186 átméroje.6 48.1760 0.475 0.2 100.

NÁ.0204 0.0 2158 82.7 720.01841 41.2 0.29 205.00906 20.0 19.00396 8.1353 304.9 0.1160 261.9 0.00494 11.5 0.05161 116.1248 281.5 0.52 398.63 639.2 0.3 943.852 307.1204 271.04968 111.033 126.70 163.6 0.26 290.2 1107 59.00117 2.5 15.4 0.04077 91.00856 19.861 171.9 0.426 87.00191 4.00853 19.00962 21.0 49.00223 5.0 26.0 37.23 1037 57.54 543.854 117.1808.1 0.04850 109.0 18.05510 124.00095 2.0 35.504 183.1784 401.1 0.0 0.23 325.7 0.4 0.16 906.0 0.52 305.07652 172.2 1528 69.8 0.03640 81.92 351.2 0. táblázat A cso turt.0 26.0 29.0 0.0 41.0497 0.8 0.0 44.0 53.2 0.52 257.582 215.02791 62.8 0.9 0.9 16.0 33.7 .2 0.3 0.02551 57.0 26.4 14.01188 26.4 0.0 948. legkisebb S' m Pa 0.2 558.0 54.9 0.04488 101.0 30.3 476.26 440.0 24.0 41.0 51.0 0.0 35.92 623.7 0. 1'/.6 0.0 49.00322 7.5 0.06955 156.99 1169 60.793 214.1 1218 62.0 0.0 38.2 782.1 0.26 50.00103 2.0 49.410 352.1 0.0 27.5 .6 0.06 324.0 700 800 900 0.55 377.5 1· 0.01118 25.01494 33.00348 7.08849 199.2 0.52 444.0 34.669 108.0 23.0347 0.5 0.0 38.0 32.7 0.03429 77.00512 11.0 42.00455 10.0260 0.5 0.02067 46.0 38.4 0.53 224.469 149.8 17.0406 0.41 595.256 28.0 43.00168 3.0 28.4 0.5 0.00260 5.0 I 24.00633 14.0 44.177 150.77 395.2 0.0 47.0 47.3 0.1621 365.06207 139.8 0.0 25.0 30.1 0.05347 120.4 599.0 21.936 397.8 1064 57.82 782.4 0.0 0.3 1 '/.6 0.6 0.12 534.2 1373 65.0 40.4 211.8 517.6 0.0 33.00475 10.00180 4.0 19.0 50.19 350.03204 72. coli '/.00207 4.01699 38.4 911.00'797 17.00 702.156 69.02964 66.5 0.7 0.0 26.86 366.7 0.6 1014 56.0 34.09392 1849 76.47 299.00215 4.0 0.02243 50.0 31.3 0.4 905.95 460.6 705.67 259.2 1434 67.01382 31.0 22.0 35.01919 43.2 1642 71.0 47.1448 326.22 527.1113 250.249 75.2 0.4 0.00668 15.0 53. 50 65 260 280 300 350 400 450 500 600 I I 6.7 2781 93.2187 492.8 808.1927 434.0 18.2061 464.320 278.66 625.00737 16.9 0. 0.1 0.03863 87.007 135.6 0.0114 0.4 0.0 40.0 28.4 0.11 223.03132 70.352 GOZFUTÉSEK 9-4.231 193.1537 346.59 393.0 0.0 1429 67.03022 68.06~ MSZ99 MSZ 120/2 acéIcso.00556 12.4 0.01600 36.0150 0.54 461. 0.03637 81.0 31.13 176.0 I 43.6 '/.6 0.00107 2.0 53.53 190.00242 5.0 33.08271 186.05190 116.0 35.7 0.0 41.9 0.5 0.0 44.02692 60. 240 0.2 0.5 0.0 20.05800 130.02401 54.01044 23.0 31.8 1268 63.8 1849 76.00125 2.01994 44.0 23.0 0.07 430.064 246.8 0.4 1262.75 775.5 0.3 2470 88.827 119.0 21.00276 6.637 103.4 0.06591 184.1 0.0 0.90 241.7 0.00893 20.00198 4.6 0.0 21.45 574.00596 13.3 1228 62.00099 2.00928 20.339 81.2 0.0 24.00373 8.7 0.7 16.476 99.0 40.04767 107.1 0.7 0.3 0.0 37.2 0.00155 3.00133 3.03 716.00292 '/.0 19.08 509.00141 3.0 27.0 47.8 0.6 0.1 0.6 0.02909 65.4 0.03398 76.5 0.4 0.01255 28.0 36.26 150.

0 1160.014 2441.0 0.2S32 ISO 0.4 0.-3197 1912 1900 2232 2875 1246 2236 2074 1771 1642 1409 1149 2869 2398 1442 1514 2552 2817 1939 1695 1344 3112 2184 2430 3220 1959.018 77.0 0.3 1.0807 m O.5368 60.1 709.2 683.2913 4365.CSOVEZETÉK-MÉRETEZÉS 200 12S 100 olytatása III II 0.1 0.6 715.2 0.4659 87.5154 0.6258 77.9 91.7490 89.938 83.9 2034.1 1.4017 78.0 1507.0 95.3784 83.0 96.2 0.1716 668.0 0.8354 1300.5773 0.1 0.0 1881.0 904.4 0.5 1. 0.7 0.5574 1686.1470 353 0.0 94.6 -.0 2.1 62.0 0.8701 0.6 69.1 0.2023 O.7102 74.0 99.6692 0.7 0.9034 1599.1 65.3 kéziköDyVo - - 2S0 300 - II Az é~ .1223 80 ItlIsö átméroje.0 67.0 0.9 4545.3014 I 0.0 2107.0 0.2 735.7 95.3151 72.0 84.3538 796.4237 2283.0 87.0 80.084 100.0 852.3175 97.9 0.3264 0.6 954.7 1049.4 1209.3034 2939 1255.3 73.098S 0.9356 656.0 0.

Pdin' az adott átméroju i-edik csoszakaszban áramló közeg dinamikus nyomása.91 45. Ez a túlnyomás szükséges a futotestekben levo levego eltávolításához. 1. m.00439 0.02 at).5 0.01050 0.3 137. az alaki ellenállás értékek a 9-7.8 70. A g{'yz •. a áramot (kW vagy kcalfh) is tartalmazzák.02 bar (0.3 42. - A cso turt.3 0.5 74.2 80. A gyakorlatban minden futotest elott egységesen azonos nyomáskülönbséget tartalék 0lunk.39 0. akkor a radiátorszelep elott a szükséges túlnyomás LJpR=0.0 37.9 52. táblázat tartalmaz· za.00222 1'/. az adott átméroju í-edik cs6szakasz fajlagos súrlódási nyomásesése.0685 I '/.00479 0.31 55.00956 0. akkor a radiátorszelep után szükséges túlnyomás LJpR=O. 9-7.8 92.0 0. Palm vagy kp/m2 .65 534. A csovezetékekben megengedhet6 sebességekJe a 9-8.0497 1302 3094 1434 1914 2058 1590 1176 1700 2076 2685 2267 1752 1084 2475 6S 42. radiátorok töltésére "tartalékolt" nyomáskülönbség.2 41.04032 234. legkisebll MSZ 120/2 acélcsö.4 60..8 40.0 48.85 0. A 104 Pa tú~ nyomású telitett vízg6z áramlásakor 1 m esore vonatkoztatott fajlagos súrlódási ellenállás SI mér· tékrendszerben a 9-4.0 9.04214 244.1086 84..1 0.1 at t~ nyomású telitett vízgoz áramlásakor eloálló fajla· gos súrlódási ellenállás értékek technikai mérték· rendszerben a 9-6.02049 0.16 991. táblázatok tartalmazzák.0 50.0204 I I I 22.00202 77. (9-4) összefüggésnek.00418 0.36 0.9 143.9 44.7 0.62 0.2 0. táblázatból. kiszorításához.7 23.0 58. hcS- .03841 254. mert a szabályozószelep áramlási ellenállása a hálózat áramköreinek méretezésekor számításba veheto.0260 j 21. tábIáZII - 11567 0.9 86.3 0. ahol S. az alaki ellenállás a 9-5. vezeték csomópontjainak és szerkezeti eIemeinek alaki ellenállás-tényewjét a 8-3.6 10.01004 64.09907 88. Pa vagy kp/m2• A méretezés során a csoszakaszokat a szállított közeg mennyisége szerint kell megkülönböztetni.0347 0. A rendszer valamennyi (i csoszakaszt tartalmazó) áramkörére teljesülnie kell a LJp= Ei(S'. az adott átméroju í-edik csoszakasz alaki ellenállás-tényez6inek összege.6 0.0 0.1131 867. azaz egy csoszakaszban azonos mennyiségu goz áramlik.4 70. táblázatból vehet6k.l. amennyiben pedig a szelepet a hálózathoz tartozó szerkezeti elemnek tekintjük.1 90.LJPR' (9-3) ahol LJPR a futotestek.0 799.01792 0.. Az egyes szakaszok kijelölésekor nem vesszük figyelembe a kondenzálódás miatt bekövetkezo gozmennyiség-csökkenést.06376 0.01967 0.37 130. NÁ. '/.01882 / III 443. táblázatban található.8 0.0 0.55 O.0 0.2307 0.2 94.434 489.908 53. coli MSZ91 A csovezeték áramlási ellenállásának legyozésére rendelkezésre álló nyomáskülönbség: LJp= ÜNy.3 73. 0. EC. A táblázatok értékei között lineáris interpoláció lehetséges.0406 0. Egy csoszakasz a leágazástói a leágazásig értelmezendo.00231I 0.00460 39.05812 0.0 149.04389 98.64 46.4 900.az adott átméroju í-edik csoszakasz m hossza. táblázat ad tájékoztatást..06640 0.OlSO I 10.0 0. Az utóbbi feltételezés a kedvezobb.OIbar (0. Amennyiben feltételezzük.50 223.00212 9. l.79 24.354 GÖZFUTÉSEK 9-4. A 0. táblázatban.06100 80.+ EC')Pdin .80 0.0114SO 0. '/.7 663. A közölt méretezési táblázatok a ffitéstechnikában szokásos cs6méreteket figyelembe véve a tömegáramot (kg/s). mivela telített gozfutés esetén a fizikai jéllemz6k egyérteJ.0 580. hogya futotestszabályozó szelepek a radiátorhoz tartoznak. Akisnyomású gozfutések csovezetékének mérete· zéséhez szükséges áramlási ellenállás adatokat a 9-4.1 519.01 at).6 67.01094 731.1039 98.

0 459.5 8ll.8 405.0 108. táblázat.5 ~15.3 160.5 718.6 91.3014 355 I I .0 4055.3 496.2 570.55 51.3 2