„Gondolatok a Dunáról”

A Duna elválaszt, vagy összeköt?
Folyó-völgyek komplex hasznosítása Európában, és Magyarországon?
„Európai Duna Régió Stratégia / EDRS – Magyar Duna? – Magyar Stratégia?”
2012.09.25. Péteri László Péteri László – Budapest, 2012.09.19. Rákóczi Szövetség 1

EURÓPA
fontosabb folyóinak vízválasztói:
Duna Majna Rajna - Szajna Elba - Odera Loire

Garonne
Volga - Don Dnyepr

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

2

Európa folyóinak hasznosítása 1.
 Európa folyói, hajózható csatornái / GB, IRL, F, B, PL, NL, D, …H?  Európa főbb folyóinak vízválasztói  Vízválasztókon átvezető transzkontinentális, nemzetközi, nemzeti víziúthálózatok!  Rajna–Majna–Duna transzkontinentális víziút-hálózat / Északi-tenger – Feketetenger között, a Frank-Jura hegységen és az Altmühl-völgyön át (NL, D, A, SK, H, HR, SRB, BG, R, MO, UA) – 1992-09.25. „Egy 1.200 éves álom” megvalósulása!!!  Garonne – Canal de Garonne – Canal du Midi (Atlanti Óceán – Földközi-tenger között, a Massif Central-on át (F)
3

Duna – Rajna vízválasztó Emlékmű Treuchtlingen

2012.09.25.

Európa folyóinak hasznosítása 2.
 Európa egységes belvízi hajózó-úthálózatának létrehozása ? EU TEN-T? TEN-E?  Folyók és csatorna-hálózatok, vízlépcsők / meglévő, építés alatt levő és tervezett,  Nemzetközi vízi-utak / Rajna, Majna, Duna, Száva / Rajna B, Duna B, Száva B.  Korlátozott nemzetközi vízi-utak / Tisza ?, Dráva, Száva + Tisza Bizottság? TICAD?  Nemzeti vízi-utak / Dunai hajózás Ulm-tól Kelheimig, …  Vízlépcsők a Dunán / DB – Belgrádi Egyezmény, meglévő, tervezett, hiányzó: H - 40. Nagymaros, 41. Adony, 42. Fajsz? 47. Turnu Magurele-Nikopol, 48. Calarasi4 Silistra / R-BG tervezés alatt!

2012.09.25.

Európa folyóinak hasznosítása 3.
 Európa folyóinak, folyó-völgyeinek többcélú, és fenntartható hasznosítása:  Vízgyűjtő-, vízkészlet-gazdálkodás, víztározás, vízkormányzás, vízenergia többcélú hasznosítása? / ivóvíz, árvíz, belvíz, aszály, mezőgazdasági vízkivétel,  Vízi-közlekedés-, szállítás, személy-, és teherhajózás, hajógyártás, hajójavítás, …  Vízi-, vízparti-, evezős-, vitorlás-, yacht-, hajós-, kerékpáros-, kemping-, vidéki-, falusi-, természetjáró-, öko-, lovas-, vadász-, horgász-, bor-, és gasztronómiai-, kulturális-, örökség-, rendezvény-, gyógy-, termál-turizmus, tematikus útvonalak, stb.

2012.09.25.

EURÓPA EU-F
Franciaország
Csatornahajózás Canal du Midi

Canal de Garonne
Az Atlanti óceán és a Földközi tenger között

2012.09.25.

Péteri László

6

CANAL DU MIDI ÉS CANAL DE GARONNE Az Atlanti óceán és Földközi tenger közötti közvetlen vízi összeköttetés

2012.09.25.

Péteri László

7

FRANCIAORSZÁG – CSATORNAHAJÓZÁS Canal d u Midi / részlet

2012.09.25.

Péteri László

8

Európai egységes belvízi hajózóútrendszer – Duna-Majna-Rajna
 Rajna és mellékfolyói / Mosel / Moselle, …  Majna és mellékfolyói  Majna – Duna / „Európa”- csatorna – Mosonyi Emil  Odera-, Elba-csatorna, stb. ?  Duna és mellékfolyói / Rába, Ipoly, Sió, Dráva, ?  Felső – Duna-szakasz / Forrás - Dévény  Középső – Duna-szakasz / Dévény – Vaskapu / Kazán-szoros (Alsó-, Felső-Kazán-szoros)  Alsó – Duna-szakasz / Vaskapu – Kazán-szoros (Alsó-, Felső) – Duna-delta  Tisza + mellékfolyói , Duna-Tisza-csatorna ?  DTD / Duna–Tisza–Duna-csatorna / H-SRB ?  Duna – Fekete-tenger csatorna? 9

2012.09.25.

EU-TEN-T – TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK PRIORITY PROJECTS

2012.09.25.

Péteri László

10

EU-TEN-T 18. SZ. PROJEKT RAJNA/MEUSE –MAJNA-DUNA VÍZIÚTHÁLÓZAT EB DG TREN – TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK PRIORITY PROJEKT

2012.09.25.

Péteri László

11

2012.09.25.

Péteri László

12

A Rajna–Majna–Duna transz-európai víziút-hálózat jelentősége

2012.09.25.

Péteri László

13

RAJNA – MAJNA – DUNA TRANSZKONTINENTÁLIS VÍZIÚT-RENDSZER Duna–Majna–Rajna vízi-út nemzetközi hajóforgalma

1992.09.25. Kelheim Duna – Majna „Európa” csatorna üzembe helyezése

2012.09.25.

Péteri László

14

Mosel Trier és Koblenz közötti szakaszán összesen 10 vízlépcső Összesen 180.000 kW összteljesítmény, 800 Mó kWh/év, energia!!!

2012.09.25.

Péteri László

15

EuroVelo®

Európai Kerékpáros Vándorút Hálózat

EV-1-13. sz. útvonal
EV- 6. sz. Duna-menti kerékpárút-hálózat

2012.09.25.

Péteri László

16

MOSONYI EMIL

H
A vízépítés professzora

A Duna-Majna „Európa” csatorna a Nagymarosi és a Tiszalöki Vízlépcső tervezője
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Az ICID-MNB első elnöke 1910-2009

2012.09.25.

17

A Duna-Majna „Európa-csatorna”
Víz-, és energiatakarékos hajózsiliprendszerének ötletadója és tervezője Karlsruhei Egyetem Tanszékvezető prof.
Reális Zöldek Klub 18

Duna–Majna „Európa” Csatorna
1992.09.25. „Egy 1.200 éves európai álom megvalósulása”

Dr. Mosonyi Emil
professzor / ötlete, és a vízlépcső-, víz- és energiatakarékos zsilip-rendszer , víztározó főtervezője

Reinhard Grebe
mérnök / tájtervező építész környezet-, és a természetvédelem tervezője

2012.09.25.

 Altmühl-völgy áttekintő térképe  Nagy Károly álma – „Fossa Carolina”  I. Lajos bajor király terve a Majna-Duna „Lajos-csatorna” / „Ludwig-Kanal”  Duna-Majna „Európa” csatorna ötlete  Franz Josef Strauss, bajor miniszterelnök szerepe  1992. szeptember 25. a Duna-Majna „Európa”- csatorna ünnepélyes megnyitása és üzembe helyezése dr. Antall József magyar miniszterelnök részvételével / Nürnberg, Kelheim  Altmühl-völgy Natúrpark turizmusa, … 19

2012.09.25.

1992.09.25. Duna-Majna „Európa” csatorna 1836-1845 „Lajos” Duna-Majna csatorna a Frank-Jura hegységen és az Altmühl-völgyön át Péteri László 20 793. Fossa Carolina + korábbi nyomvonaltervek

D – Altmühltal – „Fossa Carolina” Ludwig Kanal - Duna-Majna csatorna
Kelheimtől az Altmühl-völgyön át, a régi-, és új hajózó-csatorna hálózat

Altmühl forrása

2012.09.25.

 Németország hajózható víziút-, és csatorna-hálózata / Rajna, Majna, Duna, Elba,  Az Altmühl-völgye/védett természetvédelmi terület, Natúrpark, vízi-, kerékpáros-tur.  „Fossa Carolina” – Nagy Károly  „Ludwig Kanal” - Majna-Duna „Lajos-csat.”  Duna-Majna „Európa” - csatorna, a Frank Jura-hegység vízválasztóján, az Altmühlvölgyön át, a Rajna–Majna–Duna transzkontinentális víziút-rendszer részeként Kelheim és Bamberg között 21

Rajna-Majna-Duna nemzetközi vízi-út

2012.09.25.

Péteri László

22

D U

N
A M

A
J N A C S A

Vízválasztó víztározó

T
O R N

A

Péteri László

23

DUNA – MAJNA „EURÓPA” CSATORNA HOSSZMETSZETE

2012.09.25. Rajna–Majna–Duna

Péteri László Vízi-út – Majna-Duna „Európa” csatorna hossz-szelvénye

24

DUNA-MAJNA „EURÓPA” CSATORNA

Víz-, és energia-takarékos hajózsilip-rendszer a Duna-Majna „Európa” csatornán
dr. Mosonyi Emil professzor / Karlsruhe

DUNA-MAJNA „EURÓPA” CSATORNA Víz-, és energia-takarékos hajózsilipjei a víztakarékos medencékkel és a víztározóval

2012.09.25.

Péteri László

27

2012.09.25. Péteri László Duna-Majna „Európa” csatorna / Kelheim – hajózsilip / Altmühl-völgy

28

2012.09.25.

Duna-Majna „Európa” csatorna egyik hajózsilipje Péteri László 29 és gyalogos-kerékpáros útja és hídja

2012.09.25.

Péteri László

30

2012.09.25.

Péteri László

31

Témavázlat Duna 1.
 Előzmények / R-M-D, Duna-mente, DB, Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer, ?  Jelenlegi helyzet, problémák / Duna vízgazdálkodása, vízenergia hasznositása, hajózhatósága, árvíz-, belvíz-, és ivóvízkészletek védelme, hullámtéri ingatlanok helyzete, természet-, és környezetvédelem, terület-, vidék-, és település-fejlesztés, rendezés, vízi-, vízparti-, kemping-, öko-, kerékpáros-turizm. EuroVelo ® EV-6, természetjáró-, falusi-, kulturális-, örökség-turizmus, stb.?  Feladatok: H-EU Duna stratégia? Duna Komplex Program? Bős-Nagymaros? Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtása – H-SK megállapodás? 32

2012.09.25.

Témavázlat Duna 2.
 Duna-menti együttműködés problémái és lehetőségei (határ-menti kapcsolatok, vízi közlekedés, turizmus, kultúra, oktatás,..?)  Az ÚMFT – 2007-2013, a Duna Komplex Program előkészítése, ETEOP, ÚSZT, .?  A közlekedési-, energia-hálózatok, és a turizmus különböző ágazatainak bekapcsolása az európai hálózatokba ?  TID, EuroVelo® Európai Kerékpáros Vándorút Hálózat / EV-1-13. - EV-6. sz.?  A kulturális-, örökség-turizmus kapcsolata a turizmus többi ágazataihoz ?  A „Magyar Limes Út” – mint UNESCO Világörökség várományos – megvalósításának lehetőségei és problémái ? 33

2012.09.25.

Dunával kapcsolatos legfontosabb nemzetközi és hazai dokumentumok
 Duna Bizottság / DB irányelveinek betartása ?  Dunai nemzetközi hajózás ?  Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer ? H-SK megállapodás ? Vízenergia, Árvíz ?  Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtása ?  Duna Komplex program ?  Dunai nemzetközi vízi-, öko vízparti-, kerékpáros-, kemping-turizmus ? EuroVelo®
2012.09.25.

 MTA Új Stratégiai célok, KSP programok kidolgozása:  Klíma-stratégia?  Energia-stratégia? Megújuló!  Vízgazdálkodás! Vízenergia?  Környezet-biztonság?  Élelmiszer-biztonság?  Oktatásügy? / „Bologna” ?  Magyar Duna-stratégia?  2011. i. févi soros Magyar EU / EiT Elnökség napi-rendjén EU Duna Régió Stratégia / EUDRS  4 pillér,11+1=12 prioritás

Dunával kapcsolatos fő feladatok:
 „Duna stratégia” kidolgozása az összes érdekelt és érintett hazai tudományos-, szakmai szervezet bevonásával, a klímaváltozással, a globális felmelegedéssel, a vízkészlet-, és energiagazdálkodással, élelmiszer-biztonsággal, az árvíz-, és belvíz-védelemmel, az aszály-stratégiával, hajózással, a vízi-, vízparti-, kerékpáros-, kemping-, falusi-, kulturális-, örökség-, stb. turizmussal összefüggő kérdések, konfliktusok konszenzusos rendezésével, majd ennek alapján a szlovák féllel:  A Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer / BNV - Nagymaros befejezésének módjáról végleges megállapodás létrehozása. Ennek alapján, presztizs-veszteség nélkül:  A 2011. évi, soros Magyar-Lengyel EiT Elnökség napirendjén az Európai Duna Régió Stratégia! H-SK Duna-szakasz ?
2012.09.25. Péteri László 35

Dunával kapcsolatos távlati feladatok:
 Nagymarosi Vízlépcső bef. + Prédikálószéki (Duna-menti) tározós vízerőmű létesítése / Mosonyi Emil javaslatai:?  Adonyi Vízlépcső beruházás előkészítése  Fajszi Vízlépcső ber. elők.  Duna-Tisza csatorna bef.  Csongrádi Vízlépcső bef.  Sió hajózhatóságának biztositása, vízlépcsők / Kopár I.?  Körösök hajózhatóságának biztosítása, vízlépcsők korszerűsitése, vízerőmű?  Dráva hajózhatóságának, árvízvédelmének biztositása ?  Paksi Atomerőmű élettartamának meghosszabbítása, bővítésének előkészítése  Paksi Atomerőmű hütővízigényének, használt fütőelemek végleges elhelyezésének biztosítása  Duna-menti régészeti feltárások felgyorsítása, leletmentés biztosítása állami támogatással  Duna-menti települések csatornázási, szennyvíztisztítási programjának felgyorsítása, állami támogatása
Péteri László 36

2012.09.25.

Péteri László

37

Dunával kapcsolatos gondolatok 1.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések”

Franciáknak megéri?
2012.09.25.

Nemzetközi Duna Túrák / Sobieski Emléktúrák, Bécs – Budapest Maraton, Széchenyi Emléktúrák, .. EuroVelo® Európai Kerékpáros Vándorút Hálózat / EV-6. sz. Dunamenti útvonal – „Donauradweg” Duna-menti nagyrendezvények „Nemzetközi Duna Nap”, „Duna Ünnep”, „Duna Fesztivál”, stb. „CroisiEurope” francia folyamhajózási cég / „Victor Hugo” m/s kabinos szállodahajójának 2004. évi, első dunai-tiszai próbaútjai
38

Dunával kapcsolatos gondolatok 2.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések”  UNESCO Természeti és Kulturális Világörökségek, Kultúrtájak, MNB magyarországi helyszínek listája Budai Várnegyed, Duna-part, … ?  Duna Bizottság / DB - Budapest ?  „Die Donau” / IDTC Internationale Danube Tourist Commmission – Wien / Bécs – 40. Bp. Hajózás, kp.  ARGE Donauländer / Donauregion?  WWF Duna Riport / 2002. Wien ?  WWF Duna Túra / 2006. DunakilitiMohács / WWF Magyarország ? Adatbázisok, hajózási statisztikák?  Duna Komplex Program / 20072013. tartalma és megvalósítása ?

2012.09.25.

Dunával kapcsolatos gondolatok 3.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések”  Duna magyarországi szakaszának hajózhatósága? (nemzetközi vízi-út státuszból, Belgrádi Egyezményből adódó feladatok?)  Duna-menti települések ár-, belvíz-, környezet-, és természetvédelme?  Duna-menti nemzetközi (vízi-, vízparti-, evezős-, yacht-, horgász-, kemping-) turizmus fejlesztése?  EuroVelo® - EV-6. sz. Duna-menti nemzetközi kerékpárút-hálózat tervezése, fejlesztése, megvalósítása, fenntartása? EV-11.sz. Tisza-mente Árvízvédelem?  Duna-menti régészeti feltárások, 2012.09.25. leletmentések gyorsítása, tám. 40

Dunával kapcsolatos gondolatok 4.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések”  Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK- 96/2005.(XII.25.)  Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK- 97/2005.(XII.25.)  Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS – 1100 / 2005. (X.7.) Kormányhatározat – Turizmus tv…?  Új Magyarország Fejlesztési Terv ÚMFT – 2007-2013.) – ÚSZT, ….. ?  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program / ÚMVP 2007-2013.) NVS? vidéki-, falusi-, lovas-turizmus? Turizmus törvény?  Duna Komplex Program / 20072013. vízi-, és kerékpáros turizmus 2012.09.25. fejlesztése, állami támogatása, ? 41

Dunával kapcsolatos gondolatok 5.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések”


Turizmus-statisztika?
2012.09.25.

Integrált ágazati tervezés, komplex fejlesztés, szemléletváltás ? Turizmus szerepe, jelentősége, ágazatközi-, tárcaközi-, nemzetközi-, horizontális- / keresztbe-fekvő jellege ? Turizmus statisztika – TSzSz / TSA ? Turizmus integrált tervezése, komplex, fenntartható fejlesztése ? Turizmus és infrastruktúrájának fejlesztésével kapcsolatos állami-, non-profit feladatok rögzítése ? Turizmus állami-, területi irányítása, koordinálása? (OGY – Bizottságok Kormány, Min.Eln., OIT?, NGM, NTB, 9 RIB, MT Zrt. 9 RMI + külképv, NFM, VM, NEFMI, DTFT, TDM, stb.?)
42

Dunával kapcsolatos gondolatok 6.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések”

CADSES ORSZÁGOK Dunával kapcsolatos nemzetközi és térképe (EU – nem EU) hazai konferenciák:  2004.11.18-21. Budapest 8. Dunai Hajózási Konferencia  2004.10.2.,2005.09.10.Dunaszekcső 1-2. „A Duna nem elválaszt, hanem összeköt” Nemzetközi Konferencia  2005.09.08-09. 5. Nemzetközi Duna Konferencia / „Turizmusfejlesztés a Duna mentén”, Duna-menti kerékpárúthálózat – MT Rt, GTZ, WBF / SCG  2007.07.04-05. Dunaújváros – DUF Verseny vagy I. Duna Térségi Kohézió EU interreEgyüttműködés? gionális Nemzetközi Konferencia, …
2012.09.25. 43

Dunával kapcsolatos gondolatok 7.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések”

Eurorégiók a Duna mentén / ETEOP ?  Duna Eurorégió / Neszmély-Bucs  Ipoly Eurorégió / H-SK  Vág-Duna-Ipoly Eurorégió  Ister-Granum Eurorégió / DunaGaram / H-SK  Kárpátok Eurorégió  Duna-Dráva-Száva Eurorégió / HRégió – Megye vita  Duna-Kőrös-Maros-Tisza - DKMT, lezárása?  Dráva-Mura Eurorégió, stb. Duna „Makro-régió”?  Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív Tanácsa – „V4”
2012.09.25. Péteri László 44

Dunával kapcsolatos gondolatok 8.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések” Dunai hajózás fejlesztésére, vízenergia hasznosítására vonatkozó fontosabb nemzetközi, hazai dokumentumok:  Nemzetközi egyezmények / Duna Bizottság, Belgrádi Egyezmény  Európai Unió TEN-T (Trans-European Networks – Transport) programja a Duna hajózhatóságának javítására (VITUKI – 2005-2007.) és TEN-E ?  Duna és Tisza Komplex Program ? Duna hajózhatósága és  A Duna-mente és a Duna-Tisza-közi vízenergiájának Homokhátság integrált fejlesztése hasznosítása? (96 / 2005.(XII.25.)OGY határozat az OFK-val kapcsolatban.) – vízpótlása 2012.09.25. 45 Duna-Tisza csatorna, ..?

Dunával kapcsolatos gondolatok 9.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések” Duna-völgy komplex fejlesztésére vonatkozó fontosabb hazai dokumentumok: DUNA KOMPLEX  Kivonat az Országgyűlés TerületPROGRAM fejlesztési Bizottságának 1/20022006. (2005. április 12.) tájékozta2006. március tója a Duna-völgy területfejlesztésével kapcsolatos állásfoglalásából:  „A bizottság kinyilvánítja azon meggyőződését, hogy a Duna völgy gazdasági és társadalmi jelentősége a területfejlesztési tervezésen belül megkülönböz2012.09.25. 46 tetett kezelést indokol.” ?
ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL OTH

?

Dunával kapcsolatos gondolatok 10.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések” Duna és a Tisza összekötésére, a Duna-Tisza-közi Homokhátság vízpótlására, árvízvédelmére vonatkozó fontosabb dokumentumok:  1947. Lampl Hugó és Hallósy Ferenc: A Duna-Tisza csatorna  Csongrádi Vízlépcső tervei, I. ütem Bokrosi körgát megépítése  Alföld Program - Tisza Terv ?  Duna-Tisza-közi Homokhátság vízpótlása, TanyavillamosításI progr. ?  Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése – VTT / árvízvédelem, hajózás, környezet-, és természetvédelem, terület-, vidék-, turizmus-fejlesztés ? 47

„Füstbe ment terv” ?
2012.09.25.

Dunával kapcsolatos gondolatok 11.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések”

Sok a Koncepció, és a Stratégia! És hol késik a megvalósítás?
2012.09.25.

A kerékpáros turizmus fejlesztésére vonatkozó dokumentumok:  Kerékpározás Fejlesztésének Nemzeti Stratégiája – KNS ?  EuroVelo® Európai Kerékpáros Vándorút Hálózat EV-6. sz. Duna-menti, és EV-11. sz. Zemplén – Bodrog – Tisza menti útvonala, csatlakozásai ?  Országos Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztés Irányterve – OKHI - OTrT ?  Kerékpáros Magyarország Program KMP – 2007-2013. megvalósítása ?  Kerékpárút Törzshálózat országos, regionális, megyei, kistérségi elemei, KRESZ módosítások ?  Információs tábla-rendszer, stb. ? 48

Dunával kapcsolatos gondolatok 12.
„Európa kék szalagja a Duna” – „Kerekek és lépések” A dunai nemzetközi vízi turizmus nagyrendezvényei:  „Nemzetközi Duna Túra” – NDT / Tour International Danubien – TID magyar-cseh-szlovák kezdeményezésre jött létre 1956-ban / Bokody J. 2005.06.25. - 08.27. – 50.TID! Ingolstadt (D) – Silistra (BG)  „Nemzetközi Duna Fesztivál”  „Nemzetközi Duna Nap”  „Bécs-Budapest Maraton”  „Sobieski Emléktúra”  „Híd Ünnep”, „Hídverő Napok”, … 49

2012.09.25.

DUNA TID
Nemzetközi Duna Túra Tour International Danubien
1956. Magyar-cseh-szlovák kezdeményezés H - Bokody József

2012.09.25.

Péteri László

50

MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE EMLÉKTÁBLÁJA A DUNA FORRÁSÁNÁL 1996

2012.09.25.

Péteri László

51

Duna – Donau – Dunarea – Dunav
A dunai hajózás szűk keresztmetszetei
 D – Straubing – Vilshofen / Aicha an der Donau ?  A – Wien / Freudenaui Vízlépcső alatti szakasz rev. Hainburg (A) – Devin /Dévény - Wolfsburg (A-SK) ?  SK – Bratislava / Pozsony – Dunacsúny – Bős Bősi Vízlépcső / SK – Dunakiliti / H ? Vízerőmű?  H – Nagymaros – Visegrád / Dömösi gázló ?  Budapest – Lágymányosi-öböl / Lágymányosi híd Kvassay-zsilip / RSD, Duna-Tisza csatorna?  Adonyi-, és Fajszi Vízlépcső tervezés? Paks?  HR – SRB – Apatini körzet revitalizáció? + D-T-D?  R – SRB / Vaskapu – I- II. Vízlépcső (meglevő)  R-BG Nikopol / Nikápoly – Turnu Magurele, Calarasi – Silistra / vízlépcső / duzzasztómű, vízerőmű, hajózsilip, + 2 híd terv + EU támogatás!
52

2012.09.25.

A DUNAI NEMZETKÖZI HAJÓZÁS SZŰK KERESZTMETSZETEI D - Straubing-Aicha-Vilshofen (69 km), A – Wachau (30 km Krems felett) – Hainburg-Dévény (47 km A-SK) – H - Győr-Gönyű (9 km), Szőny-Stúrovo-Dömös (120 km), Dunaföldvár (8 km), R-BG – Giurgiu-Ruse felett (10 km), Tutrakan-Calarasi, Cernavoda (25 km)

2012.09.25.

Péteri László

53

DUNA-MENTI KIKÖTŐK HÁLÓZATA / ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

2012.09.25.

Péteri László

54

DUNA-VÍZGYŰJTŐ HAJÓZÁSI SZŰK KERESZTMETSZETEI és környezet-, természetvédelmi szempontból érzékeny térségeinek áttekintő térképe / ICPDR

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

55

Kivonat dr. Ijjas István professzor előadásából

2012.09.25.

Péteri László

56

Vízlépcsők a Duna ausztriai szakaszán Passautól Freudenauig / helyszínrajz és hossz-szelvény a Felső-, és Alsó-Dunai-szakaszról

2012.09.25.

Péteri László

57

DUNA-MENTE
A-SK-H
„Duna-menti kerékpárút”
Bécs – Pozsony – Budapest Osztrák – szlovák – magyar nemzetközi kerékpártúra 1993. VCÖ

2012.09.25.

Péteri László

58

2012.09.25.

A – Bécs / Freudenau Vízlépcső, duzzasztómű, vízerőmű, hajózsilip, gyalogos-kerékpáros híd, kikötő-konténerPéteri László terminál, halút, Duna-sziget, Duna-csatorna 59

A Bécs-Freudenaui Vízlépcső / duzzasztómű, vízerőmű, hajózsilip, gyalogos és kerékpáros híd, 2012.09.25. Péteri László 60 halút, kikötő és konténer-terminál / légi felvétel

DUNA A
Bécs / Freudenau Vízlépcső Duzzasztómű Vízerőmű Hajózsilip Halút Gyalogoskerékpáros híd Kikötő – konténerterminál
A Freudenaui Vízerőmű 270.000 háztartás részére termel tiszta, megújuló energiát!
2012.09.25. Péteri László 61

2012.09.25. Péteri László A Bécs-Freudenaui hajózsilip / teherhajó, szárnyashajó, yacht a zsilipben

62

A Bécs-Freudenaui hajózsilip / dunai kajaktúra résztvevői a szilipben

2012.09.25.

Péteri László

63

DUNA SK
Devin / Dévény
„Porta Hungarica” „Magyar Kapu”

Morva-torkolat

2012.09.25.

Péteri László

64

2012.09.25. Péteri A Duna Pozsonynál / Vár, Szent Márton Dóm, Új híd László naplemente előtt

65

SZLOVÁKIA SZEMÉLY-, ÉS TEHER HAJÓZÁSA ÉS KIKÖTŐI + HAJÓÉPÍTÉS-JAV.

2012.09.25.

66

P O Z S O N

Y
I

K I K Ö T Ő
2012.09.25. Péteri László 67

SK / BRATISLAVA – POZSONYI KIKÖTŐ-KOMPLEXUM, DUNA HIDAK / LÉGI

2012.09.25.

Péteri László

68

2012.09.25.

Péteri László

69

JÓZSEF ATTILA: A DUNÁNÁL 1936.

2012.09.25.

Péteri László

70

III. SZÉCHENYI VÍZI EMLÉKTÚRA INDULÁSA BUDAPESTRŐL. 1999.07.31. Óbudai-Hajógyári sziget – Wiking Marina Budapest Budapest–London–Marlow útvonalon, a Dunán, a Duna-Majna csatornán, a Majnán, a Rajnán, a La Manche csatornán és a Temzén, a 150 éves Széchenyi Lánchíd őséig!

2012.09.25.

Péteri László

71

III. SZÉCHENYI VÍZI EMLÉKTÚRA INDULÁSA BUDAPESTRŐL. 1999.07.31. Óbudai-Hajógyári sziget – Wiking Marina Budapest

2012.09.25.

Péteri László

72

III. SZÉCHENYI VÍZI EMLÉKTÚRA ÉRKEZÉSE KOMÁROMBA. 1999.07.31.

2012.09.25.

Péteri László

73

III. SZÉCHENYI VÍZI EMLÉKTÚRA RÉSZTVEVŐI A BŐSI HAJÓZSILIPBEN. 1999.08.01. Útban Pozsony felé.

2012.09.25.

Péteri László

74

III. SZÉCHENYI VÍZI EMLÉKTÚRA ÉRKEZÉSE POZSONYBA. 1999. „Zsoldos Dodo” yachtkikötője

2012.09.25.

Péteri László

75

III. SZÉCHENYI VÍZI EMLÉKTÚRA ÉRKEZÉSE POZSONYBA. 1999. „Zsoldos Dodo” yachtkikötője

2012.09.25.

Péteri László

76

III. SZÉCHENYI VÍZI EMLÉKTÚRA ÉRKEZÉSE BÉCSBE. 1999. „Marina Wien” yachtkikötő

2012.09.25.

Péteri László

77

III. SZÉCHENYI VÍZI EMLÉKTÚRA ÉRKEZÉSE MARLOWBA. 1999. „William Thierney Clark” Yacht Club kikötője a Marlow-i hídnál a Temzén

2012.09.25.

Péteri László

78

DUNA-MENTE
SK
Szlovákia Bratislava / Pozsony Csallóköz

Kis-Duna – Vág

2012.09.25.

Péteri László

79

DUNA-MENTE – TISZA-TÉRSÉG – BALATON-TÉRSÉG Kiemelt Komplex Programok?

2012.09.25.

Péteri László

80

Duna – Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer
Hajózás, árvízvédelem, vízenergia többcélú hasznosítása

2012.09.25.

 Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer  Bősi Vízlépcső / duzzasztómű, vízerőmű, 2 kamrás hajózsilip  Felvízi üzemvíz-csatorna + Hrusovi tározó, Alvízi üzemvíz-csatorna / Szapig  Dunakiliti vízlépcső / torzó – duzzasztómű, hajózsilip, híd, vízerőmű üres turbinagépházzal  Dunacsúnyi vízlépcső / duzzasztómű, vízerőmű, hajózsilip, Mosoni-Duna vízbeeresztő-zsilip, Vadvízi evezős pálya

Hágai Nemzetközi Bíróság
Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos per tárgyalása Magyarországot

7:1
arányban elmarasztalta a Bíróság!!!

Részletes ismertetést lásd: következő oldalakon

Reális Zöldek Klub

82

A politikusok és a média a hazugságok zsákutcájába szorult. Szeptember 25-én lesz tizenöt éve, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletet hirdetett a vízlépcsőperben. Az igazság kimondása még várat magára, annak tudatosítása a közvéleménnyel, hogy a vízlépcsőpert Szlovákiával szemben Magyarország 1:7 arányban elvesztette. A politikusok tabu témának tekintik a vízlépcsőt, a média húsz éve nem tájékoztatja a közvéleményt a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletéről tényszerűen. Az igazság elhallgatásával a média hozzájárul a magyar nép szellemi és erkölcsi lerombolásához. Az erkölcsében megroggyant magyar társadalom nem lesz képes áldozatok meghozatalára, amelyet most a kormány elvár tőle. 0:1 1. Magyarországnak nem volt joga az építési munkákat 1989-ben leállítani és ezt követően az 1977-évi szerződést felbontani. Tizennégy szavazattal egy ellenében megállapítja, hogy Magyarországnak nem volt joga felfüggeszteni, majd később, 1989-ben teljesen leállítani a nagymarosi beruházás munkálatait és a bősi beruházás rá eső részét, amiért az 1977. szeptember 16-án aláírt Szerződésben és egyéb, ahhoz kapcsolódó dokumentumokban felelősséget vállalt.

0:2 2. Csehszlovákia 1991.. novemberében jogosult volt a C változatot saját felségterületén megépíteni. Kilenc szavazattal hat ellenében megállapítja, hogy Csehszlovákiának joga volt folytatni 1991 novemberében az "ideiglenes megoldás" -nak a megvalósítását, a Különmegállapodás által meghatározott módon. 1:2 3. Csehszlovákia azonban 1992. novemberében nem volt jogosult a jogosan megépített C változat egyoldalú üzembe helyezésére. Tíz szavazattal öt ellenében megállapítja, hogy Csehszlovákiának nem volt joga üzembe helyezni 1992. októberétől a fent említett "ideiglenes megoldás"-t. 1:3 4. Az 1977 évi szerződés a Magyar Fél által 1992 májusában történő felmondása érvénytelen, a szerződés jelenleg is érvényes.
2012.09.25. Reális Zöldek Klub 84

Tizenegy szavazattal négy ellenében megállapítja, hogy Magyarországnak az az 1992. május 19-i bejelentése, miszerint az 1977. szeptember 16-án aláírt Szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok érvényességét megszünteti, nem vonta maga után a Szerződés megszűnését.

1:4
5. Szlovákia az 1977 évi szerződésből származó jogok és kötelezettségek természetes utóda

Tizenkét szavazattal három ellenében megállapítja, hogy Szlovákia, mint Csehszlovákia jogutódja, 1993. január 1-től az 1977. szeptember 16-án aláírt Szerződésben Csehszlovákia helyébe lépett.
1:5 6. A Bíróság kötelezi a Feleket a tárgyalások jóhiszemű felvételére és a jelenlegi helyzet figyelembevételével a szerződés céljainak megvalósításához szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

85

Tizenhárom szavazattal kettő ellenében megállapítja, hogy Magyarországnak és Szlovákiának jóhiszeműen kell tárgyalnia, figyelembe véve a fennálló helyzetet is, és a Feleknek minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az 1977. szeptember 16-án aláírt Szerződés céljai megvalósítását biztosítsák, azokkal a módozatokkal összhangban, amelyekben meg kell állapodniuk. 1:6

7. A Felek eltérő megegyezésének hiányában a közös üzemet az 1977 évi szerződés szerint kell megvalósítani. Tizenhárom szavazattal kettő ellenében megállapítja, hogy amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, az 1977. szeptember 16-i Szerződés értelmében a Feleknek egy közös üzemeltetési rendszert kell létrehozniuk.
X 8. A Felek az egymásnak okozott károkat kötelesek megtéríteni.

Tizenkét szavazattal három ellenében megállapítja, hogy amennyiben a Felek másként nem egyeznek meg, Magyarország köteles kártérítést fizetni Szlovákiának azokért a károkért, amelyeket Csehszlovákiának és Szlovákiának okozott azon munkálatok felfüggesztésével és későbbi teljes megszüntetésével, amelyekért felelősséget vállalt;
2012.09.25. Reális Zöldek Klub 86

és Szlovákia is köteles kártérítést fizetni Magyarországnak azokért a károkért, melyeket Csehszlovákia okozott az "ideiglenes megoldás" üzembe helyezésével, és azokért is, melyeket Szlovákia okozott annak életben tartásával.
1:7 9. A felek a tényleges beruházási és üzemelési költségek között mutatkozó különbségeket az 1977. évi szerződés alapelveinek megfelelően tartoznak kiegyenlíteni. Tizenhárom szavazattal kettő ellenében megállapítja, hogy a létesítmények felépítésére és üzemeltetésére fordított költségek rendezésének az 1977. szeptember 16-án kötött Szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok ide vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell történniük, és megfelelően fel kell mérniük, hogy milyen intézkedéseket kell majd hozniuk a jelen hatályos bekezdés 2 B és C pontjának alkalmazása során.

/ Kivonat a BNV-vel kapcsolatos HNB ítéletből
2012.09.25. Reális Zöldek Klub 87

BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ-RENDSZER EREDETI HELYSZÍNRAJZA 1977.

?
Nagymaros + Prédikálószéki Szivattyús energiatározó

2012.09.25.

Péteri László

88

DUNA

SK-H
Szlovák – Magyar közös Duna-szakasz 1. Csallóköz-Szigetköz Öreg-Duna Kis-Duna / Vág Mosoni-Duna

Pozsony és környéki kastélyok
2012.09.25. Péteri László 89

Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer / eredeti terv – Dunakiliti, „C” variáns – Dunacsúny

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

90

BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ-RENDSZER „C” VARIÁNS DUNACSÚNYI VÍZLÉPCSŐ

Duzzasztó, vízerőmű, hajózsilip, csónakcsúszda, vadvízi szlalom-pálya, szabadidő-központ, Mosoni-Duna vízbeeresztő-zsilip

BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ-RENDSZER „C” VARIÁNS DUNACSÚNYI VÍZLÉPCSŐ Szabadidő Komplexum / vadvízi evezős szlalom-pálya, csónakcsúszda, hajózsilip, ……

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

92

DUNA

SK
Dunacsúny

Vadvízi evezős szlalompálya
Szabadidő Központ

2012.09.25.

Péteri László

93

DUNACSÚNY DUZZASZTÓ – HAJÓZSILIP – CSÓNAKCSÚSZDA / KENUTÚRA

2012.09.25.

Péteri László

94

DUNACSÚNY – VADVÍZI EVEZŐS SZLALOM-PÁLYA Szabadidő Központ

2012.09.25.

Péteri László

95

Vajkai komp melletti étterem és Dunacsúnyi „Danubiana” szabadtéri múzeum és kiállítás / részlet

2012.09.25.

Péteri László

96

Bősi Vízlépcső / duzzasztómű, vízerőmű, 2 medencés hajózsilip, felső tározó, szivárgó-csatorna

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

97

2012.09.25.

Ilka Alfréd a Bősi Vízerőmű igazgatója, az 1989. évi csehszlovák-magyar határátlépési igazolványával, 2012.06.29-én, az irodájában Péteri László 98

És, Ilka Alfréd, a Bősi Vízerőmű igazgatója 2010.05.19-én, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián megtartott, Mosonyi Emlékülésen,Péteri László Ödön, az MVM ny. vezérigazgatóKerényi A. 2012.09.25. 99 helyettese társaságában

A BŐSI VÍZLÉPCSŐ / DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP ÉPÍTÉS KÖZBEN archív kép

2012.09.25.

Péteri László

100

2012.09.25.

Duna – Bősi Vízlépcső / Hajók a Bősi hajózsilipben / felvíz felé nézve

Péteri László

101

2012.09.25.

Péteri László

102

2012.09.25.

PéteriKészítette: Szilvássy Zoltán, mérnök László

A WWF / Sylvén Magnus úr levelének magyar fordítása

103

SK – CSALLÓKÖZ / REHABILITÁCIÓ

2012.09.25.

Péteri László

104

Prof. emeritus Dr. Mosonyi Emil: A környezetvédők felelősségéről
(kivonat a Mérnök Újság 2005. decemberi számából) …”…némely önjelölt „hivatásos környezetvédő” veszi magának a bátorságot, hogy a

természet (a talaj, a víz, az állatok, a növényvilág, a légkör és – nem utolsó sorban – az emberiség) minden problémájáról ítéletet mondhasson. Az Isten által megteremtett és a mi felelősségünkre bízott természet olyannyira magasztos, hogy eme környezet védelmét, továbbá az emberek sorsát és biztonságát nem szabad néhány mindentudó „hivatásos környezetvédőre” bízni…
…Nyilvánvaló tehát, hogy ma a mérnököknek sokkal többet kell azon szakterületek ökológiai struktúrájáról tudniuk, melyeket az általuk kimunkált projektek érinthetnek, mint korábban. A légkör védelmét szolgáló követelmények terén is járatosnak kell lenniük. Másrészt viszont nem lesz feltétlenül mindegyik ökológus hitelesebb környezetvédő, mint egy mérnök, vagy a gazdaságtudomány szakembere, ha éppen a két utóbb nevezett áll ki a természet védelme mellett, s a környezet védelmét sokkal tágabban és észszerűbben értelmezik, mint ezt korábban igen gyakran tették.
2012.09.25. Péteri László 105

Prof. emeritus Dr. Mosonyi Emil: A környezetvédők felelősségéről
(kivonat folytatása) Hangsúlyozni kell ugyanis, hogy egyes „tévedhetetlen környezetvédők” megrekedtek a környezetvédelmi mozgalmak kezdeti korszakánál – melyek akkor kétségkívül helyes megmozdulások voltak –, és nem ismerték fel az időközben bebizonyosodott aktuális alapelveket, … …Végezetül, de nem utoljára fel kell ismernünk, hogy maga az ember is része a környezetnek. Következésképpen a műszaki fejlődés humán és szociális előnyeit nem szabad kihagyni az értékelésből, sem azokat lekicsinyelni. Az emberi élet biztonságának és védelmének minden egyéb követelménnyel szemben elsőbbséget kell biztosítani.” …Egyes úgynevezett hivatásos környezetvédők elképesztő trükkjeikkel már eddig is [többször] félrevezették a nyilvánosságot. Kedvelt eszközük a félelemkeltés, hogy a gazdasági és szociális előrehaladással szemben megalapozatlan támadásokat tegyenek hitelessé a jóhiszemű polgárok között. …egy környezetbarát projekt megzavarásának súlyos gazdasági, szociális és ökológiai következményei csak több év vagy évtized múltán jelentkeznek, amikor a populista támadó már nyugdíjas, vagy talán nem is él. Következésképpen, amikor a hibás döntés nyilvánvalóvá válik, a „hivatott környezetvédőt” már nem lehet felelősségre vonni.” 106

A Duna-stratégia: Közös víz, közös felelősség!

2012.09.25.

Péteri László

107

„Megoldottuk a folyószabályozást, sikerült a hajót a folyóhoz igazítani!” Duna Kör / Duna Charta javaslata nyomán

2012.09.25.

Péteri László

108

2012.09.25.

Péteri László

109

AZ UTOLSÓ VÍZÉPÍTŐ MÉRNÖKÖK kihalás előtt

2012.09.25.

Péteri László

110

DUNA / H – DUNAKILITI TÉRSÉGE – VÍZLÉPCSŐ ÉS A FENÉKGÁT Háttérben a szlovák területen a „C” variáns keretében a felvizen kialakított Hrusovi- tározó

2012.09.25.

Péteri László

111

Dunakiliti duzzasztómű / felvíz felől

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

112

2012.09.25.

Dunakiliti hajózsilip az alvíz felé

Reális Zöldek Klub

113

Dunakiliti duzzasztómű / szegmens-tábla

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

114

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

Dunakiliti duzzasztó / belső Vízerőmű helye biztosítva, 115 utólag beépíthető lenne!

SZIGETKÖZI POLGÁRMESTEREK TILTAKOZÁSA A „FŐVÁROSI ZÖLDEK” ELLEN „A Duna ma elválaszt. Mikor köt össze? Kártérítés? Köszönjük ránk férne!”

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

116

MÁRIA VALÉRIA HÍD ESZTERGOM ÉS PÁRKÁNY KÖZÖTT Archív felvétel

2012.09.25.

Péteri László

117

MÁRIA VALÉRIA HÍD RONCSAI A DUNÁBAN Esztergom és Párkány között Archív kép

2012.09.25.

Péteri László

118

Miklós László, volt környezetvédelmi miniszter és Jan Oravec, Párkány polgármestere

2012.09.25.

Péteri László

119

2012.09.25.

Péteri László

120

DUNA - ESZTERGOM ÉS PÁRKÁNY KÖZÖTT Mária Valéria híd / újjáépítve – A híd ami összeköt!

2012.09.25.

Péteri László

121

A Nagymarosi vízlépcső látványterve az 1977. évi államközi szerződés alapját képező eredeti terv alapján.

A Nagymarosi Vízlépcső helyét még 1942-ben dr. Mosonyi Emil professzor jelölte ki.

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

122

E R E D

E
T I

T E R V
Reális Zöldek Klub 123

?
2012.09.25. Reális Zöldek 124 A Nagymarosi Vízlépcső helyszíne, jelenlegi látkép azKlub elbontott körtöltés maradványaival

Dr. Németh Miklós miniszterelnök a Közép-Európai Klub Pannónia díszvendége volt 2009.12.15-én. Kérdésemre válaszolva kijelentette, hogy mai ismeretei alapján a Nagymarosi Vízlépcsőt – korszerűsített formában – megvalósítaná!

2012.09.25.

Péteri László

125

2012.09.25.

A Duna-menti kerékpárút a Dunakanyarban, Nagymarosnál – árvízvédelem?

Péteri László

126

Budapest a Duna királynője
2012.09.25. Péteri László 127

2011.11.20. H – DUNA BUDAPESTNÉL KILÁTSZIK AZ „ÍNSÉGSZIKLA” Rendkívül alacsony vízállás, hajózási korlátozások – Budapesti Nemzetközi Hajóállomás

2012.09.25.

Péteri László

128

2011.11.20. H – DUNA BUDAPESTNÉL KILÁTSZIK AZ „ÍNSÉGSZIKLA” Rendkívül alacsony vízállás, hajózási korlátozások

2012.09.25.

Péteri László

129

2011.11.20. H – DUNA BUDAPESTNÉL KILÁTSZIK AZ „ÍNSÉGSZIKLA” Rendkívül alacsony vízállás, hajózási korlátozások

2012.09.25.

Péteri László

130

H – DUNA / BUDAPEST – NEMZETKÖZI HAJÓÁLLOMÁS Kikötői kapcitás-hiány / 3-4 külföldi szállodahajó köt egymásra!

2012.09.25.

Péteri László

131

H – DUNA BUDAPESTNÉL ÁRVÍZ IDEJÉN, VILLAMOSRA VÁRVA Szeretem Budapestet, a „Duna Királynőjét”!

2012.09.25.

Péteri László

132

A Duna / Ister / Donau / Dunaj
Magyarországi szakasza  Felső-Dunaszakasz / Rajka-Esztergom

 Mosoni-Duna-ág / Szigetköz / Rajka –
Győr–Vének / Gönyű – „Vizet a Dunába”?  Dunakanyar / Esztergom – Budapest ?

 Szentendrei-sziget / Kisoroszi, Nagymaros
 Középső – Duna-szakasz / Budapest  Csepel-sziget / Ráckevei – Soroksári

Duna-ág – RSD / DTCS – „CSATI” ?
 Alsó – Duna-szakasz / Mohács ?
2012.09.25. Péteri László 133

MAGYARORSZÁG – ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐK / OKK – Ro-Ro Személyhajó-, sporthajó-, jachtkikötő-hálózat?

2012.09.25.

Péteri László

134

Európai Unió Duna Régió Stratégiája EUDRS Érintett szervezetek
problémák, konfliktusok:  Nemzetközi Duna Bizottság / DB ?

 Európai Unió - Víz Keretirányelv / EU-VKI / SKV?  Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság / ICPDR / IKSD, MTA - RKK, VM - VKKI, MHT, OKT, VGT, …  WWF – H ?, „Die Donau” – IDTC / Duna Tur-i Biz.,

 EU Duna Régió Stratégia / EUDRS – H – D-S?
 EU Duna Régió Stratégia / EUDRS-konfliktuskez ?  Duna Hajózási Stratégia / DHS - DB ? Korm. hat.?  Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv / DVGT ? AB?  Duna-vízgyűjtő magyarországi része ? Hajózás? Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv / OVGT, VGT, SKV KV – Hajózás, árvízvédelem, vízenergia-hasznosítás, öntözés, turizmus – EU-TEN-T, TEN-E ?135

2012.09.25.

Európai Unió Duna Régió Stratégiája
Vízgyűjtő-gazdálkodás? Duna „Makro-régió” Stratégia? KvVM – VKKI EU – VKI Natura 2000 2007-2009  KvVM - Duna Vízgyűjtő-kerület magyarországi szakasza Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve / OVGT – árvízvédelem, hajózás, kikötőhálózat-fejlesztés, vízenergiahasznosítás, vízi-, vízparti turizmus, ..?  VITUKI - Duna hajózhatóságának javítása, ill. biztosítása? Duna Bizottság ?  NFGM - Új Magyarország Fejlesztési Terv ÚMFT 2007-2013. ?  NTH – Duna Komplex Program ?  KüM – Európai Duna/Régió Stratégia ?136

2012.09.25.

Európai Unió Duna Régió Stratégiája
2011. I. félévi magyar EU elnökség. Magyar Duna Stratégia? KüM  2010-11.SP-B-Magyar EU elnökség /Trió?  Európai Duna Stratégia kidolgozásáért főfelelős: MK Külügyminisztériuma és EU képviselete / Balázs Péter, Kiss Tibor, Iván Gábor + szakértők (?) – váltás !!! felelős: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium / NFGM – Varga István, Szaló Péter, KvVM, FVM, KHEM,ÖM, ..?  Közreműködők: VÁTI Kht. – MTA RKK
2012.09.25.

EU – Képviselet
NFGM 2009-2010-2011

NYUTI – VITUKI ..?

137

Európai Unió Duna Régió Stratégiája
Magyar Duna Stratégia? EU Duna „Makro-régió” Stratégia? Duna Bizottság DB  Európai egységes belvízi hajózóút-rendszer / Rajna, Majna, Duna, Elba, … Nemzetközi Dunavédelmi Bizottság  Rajna–Majna–Duna nemzetközi vízi-út  Dunai hajózás szűk keresztmetszetei ICPDR  Nemzetközi Duna Bizottság / DB ajánlásai  Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság / 2010-2011. ICPDR ajánlásai, ISRBC – Száva, Tisza?  A környezet-, és természetvédelem, a hajózás, a vízenergia-termelés, a mezőgazdaság-, terület-, és vidékfejlesztés konfliktusai / EU-VKI? Natura 2000, …?
2012.09.25. Péteri László 138

2012.09.25.

Péteri László

139

BARSINÉ PATAKY ETELKA KORMÁNYBIZTOST FELVÁLTÓ MEDGYESY BALÁZS Kinevezése, feladat és hatásköre / Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszerrel nem foglalkozhat!

2012.09.25.

Péteri László

140

EURÓPAI UNIÓ
Regionális politika

EUDRS
Európai Unió

Duna Régió
Stratégiája

2010.12.08. Brüsszel

Magyar Duna
Stratégia?
2012.09.25. Péteri László 141

EURÓPAI UNIÓ
Regionális politika

EUDRS
Európai Unió

Duna Régió
Stratégiája

2010.12.08. Brüsszel

Magyar Duna
Stratégia?
2012.09.25. Péteri László 142

A Duna vízgyűjtő-területének áttekintő térképe / „erősen módosított víztest”!!

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

143

Európai Unió Duna Régió Stratégiája EUDRS
Fő célok / 4 1. A régió összekapcsolása 2. A környezet védelme 3. A jólét biztosítása 4. A régió megerősítése Prioritások / 11+1712
1. A mobilitás és intermodalitás fejlesztése / 1.a. Belvízi hajóutak – A-R, 1.b. vasút, közút, légi 2. A fenntartható-, megújuló energia / H-CZ 3. A Kultúra és a turizmus fejlesztése 4. A vizek minőségének helyreállítása/ H-SK 5. Környezeti kockázatok kezelése / H-R 6. A biodiverzitás, táj-, levegő-, talaj-védelem 7. Tudásalapú társadalom / K+F+I, oktatás 8. A vállalkozások versenyképességének erősítése 9. Az emberi erőforrások fejlesztése 10. Az intézményrendszer kibővítése, együttműk. 11. A biztonság és a szervezett bűnözés leküzdése
Péteri László 144

2012.09.25.

Európai Unió Duna Régió Stratégiája EUDRS
Túl sok a prioritás! „a kevesebb, több lett volna!”
„Makro-régió”? Területi lehatárolás? Konfliktusok kezelése, feloldása?

Természetvédelem – hajózás – vízenergia?

2012.09.25.

 Európai Unió / EU–EB–EP / TEN-T18, VKI  EU tagországok / D, A, SK, H, R, BG  Nem EU tagországok / HR, UA  4 fő cél – Nemzetközi szervezetek DC, …  11+1=12 fő prioritás !!! / PA1a-b–11=12 !!!  PACs, SG, WG, főkoordinátorok, nemzeti kapcsolattartók  Magyar Duna-stratégia? Duna? Stratégia?  Magyar Duna-szakasz hajózhatósága?  Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszer?  Nagymaros, Adony, Fajsz, DTCS, …? 145

EUDRS Magyar Duna-stratégia
kidolgozása, nemzetközi és hazai koordinációja, végrehajtása? Integrált tervezés, komplex fejlesztés?  A magyar Kormány  Magyar Kormány / KüM, Minisztériumok által jóváhagyott 23  EU ügyekért felelős államtitkár(ok) kiemelt projekt?  A Duna  Duna-stratégiáért felelős kormánybiztos hajózhatóságának  Bős-Nagymarosi Vízlépcső-rendszerrel javítására – az EU támogatásával kapcsolatos Hágai Nemzetközi Bíróság kidolgozott ítéletével kapcsolatos magyar-szlovák tanulmányterv sorsa? tárgyalásokért felelős kormány-/ minisz Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási teri biztos(ok) Terv / OVGT?  Az Új Széchenyi Terv  EUDRS PA-2-4-5 témák főkoordinátorai / ÚSZT?  Az EUDRS Akciótervének végrehajtásá Az éghajlatváltozás ért felelős nemzeti kapcsolattartók hatásai, az árvíz-, belvíz-, aszály elleni  2012.11.27-28. D – Regensburg EUDRS védelem? I. Duna Stakeholders Konferencia !!! 146 2012.09.25.

2012.09.25.

Reális Zöldek Klub

147

1992 - 2012

2012.09.25.

Péteri László

148

2012.09.25.

Péteri László

149

SZABÓ MARCEL JOGÁSZ, BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ MINISZTERI BIZTOS 2010.05.15. Duna Charta – Fidesz EPP „Dunaszaurusz–Duna mozgalmak–Duna-stratégia” konf.

2012.09.25.

Péteri László

150

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA / KSP – MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA – MAGYARORSZÁG VÍZGAZDÁLKODÁSA

2012.09.25.

Péteri László

151

2012.09.25.

Péteri László

152

2012.09.25.

Péteri László

153

2012.09.25.

Péteri László

154

2012.09.25.

Péteri László

155

2012.09.25.

Péteri László

156

MAGYARORSZÁGI VÍZIUTAK ÉS HAJÓK OSZTÁLYOZÁSA Duna – Tisza-csatorna?

?
2012.09.25. Péteri László 157

Tiszalöki Vízlépcső

Kiskörei Vízlépcső

Hiányzó Csongrádi 2012.09.25. Vízlépcső!

Péteri László

158

TISZALÖKI VÍZLÉPCSŐ / DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP FUNKCIÓI

2012.09.25.

Péteri László

159

2012.09.25.

Péteri László

160

2012.09.25.

Péteri László

161

SZÁVA

ISRBC
Száva Integrált

Vízgyűjtőgazdálkodási Terve SRBMP HR-SLO-SRB-BiHMontenegro-Albánia EU + NL, SK szakértők
2012.09.25. Péteri László 162

2012.09.25.

Péteri László

163

DUNA-VÍZGYŰJTŐ MONITORING-HÁLÓZATA Áttekintő térkép Az Al-Duna román-szerb szakaszán a Vaskapu-I. és Vaskapu-II. Vízlépcső / Duzzasztómű, Vízerőmű, Hajózsilip korszerűsítése, a román-bolgár szakaszán 2 híd és 2 vízlépcső építése EU-tám.

2012.09.25.

Péteri László

164

AL-DUNA VASKAPU-I VÍZLÉPCSŐ – R-SRB / DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP, HÍD Épült: 1964-1972.

2012.09.25.

Péteri László

165

AL-DUNA VASKAPU-I VÍZLÉPCSŐ – R-SRB / DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP, HÍD Épült: 1964-1972. Turbina-gépház részlete

2012.09.25.

Péteri László

166

AZ ALDUNA ROMÁN-BOLGÁR KÖZÖS SZAKASZA Európai Unió támogatásával 2 híd és 2 vízlépcső tervezése és megvalósítása van folyamatban

2012.09.25.

Péteri László

167

A DUNA ROMÁN ÉS BOLGÁR KÖZÖS SZAKASZÁN EU TÁMOGATÁSSAL TERVEZETT VÍZLÉPCSŐI / DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP, HÍD 1. Nikopol – Turnu Magurele 2. Calarasi – Silistra 2 híd építése már folyamatban van:

2012.09.25.

Péteri László

168

2012.09.25.

Péteri László

169

A DUNA ROMÁN ÉS BOLGÁR KÖZÖS SZAKASZÁN EU TÁMOGATÁSSAL TERVEZETT VÍZLÉPCSŐ / DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP, HÍD Tanulmányterv / helyszínrajz

2012.09.25.

Péteri László

170

A DUNA ROMÁN ÉS BOLGÁR KÖZÖS SZAKASZÁN EU TÁMOGATÁSSAL TERVEZETT VÍZLÉPCSŐ / DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP, HÍD Tanulmányterv / metszet a vízerőmű turbinaházán keresztül

2012.09.25.

Péteri László

171

A DUNA ROMÁN ÉS BOLGÁR KÖZÖS SZAKASZÁN EU TÁMOGATÁSSAL TERVEZETT VÍZLÉPCSŐ / DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP, HÍD Tanulmányterv / metszet a duzzasztóművön keresztül

2012.09.25.

Péteri László

172

GUNTER PAULI: „THE BLUE ECONOMY – A KÉK GAZDASÁG” Holland közgazdász, a Római Klub tagja Mottó: „A Zöld Gazdaságba a Kék Gazdaságon keresztül vezet az út!” „Az aggódó civilek helyett, jöjjenek végre a pro-aktív profik”

2012.09.25.

Péteri László

173

2012.09.25.

Péteri László

A könyv magyar fordítása: Pécsi Tudomány Egyetem / 174 PTE

Zöldből a kék felé
Aggódó civilek
Megőrzés és túlélés Lezárt ciklusok Ember + Természet Pro-aktív profik Kreatív újjáépítés Körfolyamatok Természet + Ember

Megújuló Szükséglet-vezérelt Sziget innovációk
Támogatandó Múlandó divat Szűkösség
2012.09.25.

Fenntartható Adottság-vezérelt Innovációs rendszerek
Versenyképes Stabil jövő Bőség
Ulbert József: Gunter Pauli 175 3

Forrás: Ulbert József / PTE

ÁRUSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI MÓDOK

A „környezetbarát” belvízi hajózás részaránya?

2012.09.25.

Péteri László

176

VÍZI ÁRUSZÁLLÍTÁS GAZDASÁGOSSÁGA

2012.09.25.

Péteri László

177

2012.09.25.

Péteri László

178

2012.09.25.

Péteri László

179

Összefoglaló
- Tervezés
- Fejlesztés - Finanszírozás  Mottó: A Duna-mente magyarországi szakasza a „kihasználatlan lehetőségek tárháza”! (hajózás, vízenergia, turizmus?)  Magyarország alapvető nemzeti érdeke lenne az EU / UNESCO támogatásával a különböző európai hálózatokhoz történő mielőbbi csatlakozás biztosítása és a hazai vonzerők „felfűzése”  Európai egységes belvízi hajózóútrendszerhez történő csatlakozás / Dunai nemzetközi vízi-, vízparti-turizmus, …  EuroVelo® Európai Kerékpáros Vándorút Hálózathoz történő csatlakozás, EV-6.sz. Duna-menti útvonal, EV-11.sz. ZemplénBodrog-Tisza-menti kerékpárút-hálózat?

- Megvalósítás
- Üzemeltetés + - Karbantartás?

?
2012.09.25.

Teendők
Nemzetgazdasági  Alapvető szemléletváltásra lenne szükszintű gazdaságos- ség, nemzetközi-, európai kitekintéssel, de a nemzeti-, nemzetgazdasági érdekek sági-, megtérülési figyelembe vételével, média segítségével számítások:  Integrált, iteratív ágazati-, területi-, háló- árvíz-, belvíz-, zati-, intézményi tervezés, és ennek jogaszály-, jég-károk? szabályi rendezése, illetve:  Komplex, fenntartható-, környezet-barát - kártérítés-, kárfejlesztések szükségesek az EU források enyhítés költségei? hatékony felhasználása révén. Ezek közül fontossági sorrendben, a vízener- elmaradt haszon? gia többcélú hasznosítása keretében:  A Duna árvízvédelmének, hajózhatóságának, környezet-, és természetvédelmének biztosítása, a vízi-, vízparti-, kerékpá2012.09.25. ros turizmus fejlesztése emelhető ki. 181

Integrált tervezés – komplex fejlesztés – szemléletváltás kell!

?
2000.04. OIB?

Társadalom – Gazdaság – Környezet (3-as egység!) – Fenntartható fejlődés – Párbeszéd?

Területfejlesztés – Vidékfejlesztés és Településfejlesztés, rendezés egysége és összhangja ?
Közlekedés – környezet-, és természetvédelem („környezetbarát”, „öko”, ..) – konfliktus-kezelés ?

Turizmus / Vendéglátás és infrastruktúrájának integrált tervezése, komplex fejlesztése, állami ösztönzése, non-profit- (kutatás, tervezés, oktatás, nevelés, szabályozás, marketing, értékesítésösztönzés), és infrastrukturális feladatok finanszírozása, ?
Tervezés-Fejlesztés-Finanszírozás-Megvalósítás, ellenőrzés, vissza-csatolás? / „gördülő tervezés” ?

2012.09.25.

2012.09.25.

Péteri László

183

2012.09.25.

Péteri László

184

NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA – NVS Darányi Ignác Terv

2012.09.25.

Péteri László

185

2012.09.25.

Péteri László

186

2012.09.25.

Péteri László

187

2012.09.25.

Péteri László

188

Dr. Paulus Alajos † 1926-2011

Megérett az idő a döntésre!!!

2012.09.25.

Péteri László

189

Robert Schuman
(1886-1963)

"Európa nem egy nap alatt, és nem is összeütközések nélkül jön majd létre. Semmilyen tartós dolog nem valósul meg könnyedén. Mégis, kialakulása máris megindult.” "Európa keresi önmagát, tisztában van vele, hogy jövője saját kezében van. Sohasem volt még ennyire közel a célhoz. Adja Isten, hogy ne szalassza el a sorsdöntő pillanatot, boldogulásának utolsó esélyét"
Robert Schuman
190

2012.09.25.

VÉGE
Köszöni a figyelmüket:
Péteri László E-mail: peteril62@gmail.com
2012.09.25.

www.realzoldek.hu

Péteri László

191

Irodalomjegyzék, internet-linkek

Európai Duna Régió Stratégia – videók /
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?LAN=HU&vid=564 6:40 magyar 2011.04.13. EUDRS / Európai Bizottság – Regionális Politika / Duna-stratégia http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86529 3:09 2012.06.27. Duna-stratégia. Johannes Hahn, EU biztos látogatása Ausztriában. Bécs. „A Duna Bécstől keletre” projekt megtekintése. http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86414 3:22 2012.06.28. Duna-stratégia. Johannes Hahn, EU biztos látogatása Szlovákiában. Pozsony, Bősi Vízlépcső, hajózsilip, hajózás a Dunán. http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86485 3:05 2012.06.28. Duna-stratégia. Johannes Hahn, EU biztos látogatása Magyarországon. Budapest / Völner Pállal megbeszélés – dunai hajózás, BKSZT sajtótájékoztató, szennyvíztisztító megtekintése, Mohács / Schengeni határátkelő megtekintése http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86455 4:11 2012.06.29. Duna-stratégia. Johannes Hahn, EU biztos látogatása Horvátországban. Novi Sad / Újvidék. Alapkőletétel, http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86489 11:37 2012.06.29. Duna-stratégia. Johannes Hahn, EU biztos látogatása Horvátországban / Novi Sad / Újvidék, és Szerbiában. Belgrád. Új híd a Dunán, hajózás? http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86456 8:26 2012.06.30. Duna-stratégia. Johannes Hahn Romániában és Bulgáriában. Vaskapu 1. Vízlépcső / Vízerőmű bemutatása http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=86457 4:43 2012.07.01. Duna-stratégia. Johannes Hahn Bulgáriában. Felavatták a „Trakia” autópályát. Szófia-Fekete-tenger között.

 

 

 

   

 


 

2012.09.25.

Péteri László

192